Clive Barker

A hírvivő
A Tudás első könyve
A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Clive Barker: The Great and Secret Show The First Book of The Art HarperCollinsPublishers London, 1993 Copyright © Clive Barker 1989 All rights reserved

Fordította BABITS PÉTER

Borító SZENDREI TIBOR

ISBN 963 9151 53 X

Hungarian translation © Babits Péter, 1998 Hungarian edition © Szukits Könyvkiadó, 1999 Lektor: Korom Pál Tördelőszerkesztés: SPEKTRUM REPRÓ BT, Szentmiklósi Csaba Színre bontás: A-SzínVonal Bt. Szerkesztő: Tézsla Ervin Felelős kiadó: Szukits László Felelős szerkesztő: Hunyadi Csaba Szegedi Kossuth Nyomda Kft. Felelős vezető: Gera Imre Az emlékek, próféciák és ábrándok - a múlt, a jövő és az az álomként felködlő pillanat kettejük között - mind egyetlen birodalom, mely egyetlen, halhatatlan napig él. Tudni ezt Bölcsesség. Használni maga a Tudás.

Első rész

A HÍRVIVŐ
Egy
Homer kinyitotta az ajtót. - Jöjjön be, Randolph! Gyűlölte, ahogy a Randolphot ejtette, azzal az árnyalatnyi megvetéssel a hangjában, mintha minden átkozott bűnével tisztában lenne, kezdve a legelsőtől, a legkisebbtől.

- Mégis mire vár? - kérdezte Homer, amikor meglátta Jaffe habozását. Egy csomó munkát el kell végeznie. Minél előbb végez vele, annál hamarabb adhatok újabbat. Randolph belépett a szobába. A hatalmas helyiség falait ugyanarra az epesárga és hadihajószürke színre festették, amit az Omaha Központi Postahivatal összes irodájában és folyosóján is használtak. Nem mintha itt sokat lehetett volna látni belőlük. A fal mentén embernél is magasabb halmokban levelek álltak. Zsákokban, táskákban, dobozokban, kétkerekű taligákon és kiömölve a hideg betonpadlóra. - Döglött levelek - mondta Homer. - Ezeket még a jó öreg amerikai posta sem bírta kikézbesíteni. Nem semmi látvány, igaz? Jaffe izgatott volt, de erőt vett magán, és nem mutatta ki. Semmit sem fog kiadni magából, különösen nem egy ilyen okostóbiás előtt, mint Homer. - Ez itt mind a magáé - mondta a munkafelügyelő. - A maga kis privát mennyországa. - És mégis mit kell tennem ezekkel? - kérdezte Jaffe. - Válogassa át! Nyissa fel őket, és nézze meg, nincs-e valami értékes dolog bennük, nehogy a végén még pénzt égessünk a kazánban. - Pénz is szokott lenni bennük? - Némelyikben - mondta Homer önelégülten. - Néha. De a többség csak szemét. Olyasmi, amitől az emberek meg akarnak válni, ezért belepumpálják a rendszerbe. Van, amelyiken rossz a címzés, így aztán oda-vissza pendlizik, míg a végén Nebraskában lyukad ki. Ne kérdezze, miért van így, de valahányszor nem tudnak mit kezdeni egy küldeménnyel, Omahába küldik. - Ez az ország közepe - jegyezte meg Jaffe. - Kapu a Nyugatra vagy a Keletre. Attól függ, merre tart az ember. - Nem pont a közepe - vágott vissza Homer. - Aztán mégis mindig mi kapjuk ezt a sok szemetet, amit aztán át kell válogatni. Kézzel. Maga fogja csinálni. - Mindet? - kérdezte Jaffe. Ami előtte feküdt, az legalább kétheti, háromheti, négyheti munkájába került volna. - Mindet - válaszolt Homer, és kísérletet sem tett arra, hogy leplezze elégedettségét. - Ez itt mind a magáé. Hamar beletanul majd. Ha valamelyik borítékon kormányzati bélyegző van, azt egyszerűen dobja az égetnivalók közé. Ne is bajlódjon azzal, hogy felnyitja. Egye meg a fene,

nemigaz? De a többit, azt nyissa fel! Sohasem tudhatja, mit talál bennük (cinkosan Jaffe-re vigyorgott), és amit talál, azon megosztozunk - mondta. Jaffe még csak kilenc napja dolgozott a postánál, de már ez is bőven elég volt ahhoz, hogy tudja, milyen sok küldeményre teszik rá a kezüket azok, akiknek kézbesítenie kellene azokat. Borotvával felvágják a csomagokat, hogy elcsenjék tartalmát; beváltják a csekkeket, és jót röhögnek a szerelmes leveleken. - Rendszeresen vissza fogok nézni magához - figyelmeztette Homer. Úgyhogy ne is próbáljon meg semmit se elrejteni előlem. Rendkívüli a szaglásom. Megérzem, ha egy borítékban bankjegy van, meg azt is, ha tolvaj férkőzött a csapatomba. Megértette? Ez az én hatodik érzékem. Úgyhogy ne is próbáljon okoskodni, haver, mer” a fiúk meg én nagyon a szívünkre vennénk a dolgot. Hiszen maga is a csapatba akar tartozni, nemigaz? (Széles, nehéz kezét Jaffe vállára tette.) - Adok - kapok, he? - Megértettem - mondta Jaffe. - Akkor jó - válaszolt Homer. - Szóval... (széttárt karokkal a levélhalmokra mutatott) ez mind a magáé. - Szipákolt egyet, majd elvigyorodott, és kilépett a szobából. A csapatba tartozni, gondolta Jaffe, amint a zár nyelve a helyére kattant, hát ez az, ami soha nem fog megtörténni vele. Nem mintha meg akarta volna ezt mondani Homernak. Hagyta a férfit, hadd atyáskodjon fölötte, ő meg játszotta a szolgálatkész rabszolgát. De a szíve legmélyén? A szíve legmélyén más terveket, más ambíciókat dédelgetett. A baj csak az volt, hogy egy lépéssel sem jutott közelebb ezek megvalósításához húszéves kora óta. És most már harminchét éves, hamarosan harmincnyolc. Nem olyan férfi, akire egy nő kétszer is ránézne. Nem az a fickó, akit az emberek karizmatikus egyéniségnek tartanak. Ugyanúgy kopaszodik, ahogyan az apja is. Ha így megy tovább, negyvenéves korára kopasz lesz. Kopasz és nőtlen, akinek soha nincs több pénz a zsebében, mint amennyi egy sörre elég, mert sohasem volt képes megtartani állását egy évnél tovább - tizennyolc hónap volt az abszolút csúcs - és még a seregben sem jutott feljebb a közlegénységnél. Megpróbált nem belemélyedni az ilyen gondolatokba, mert nyugtalan volt, hogy kárt talál okozni, márpedig a legtöbb esetben éppen saját magában tett kárt. Hiszen olyan egyszerű lenne. Pisztolyt venne a szájába, aztán jó alaposan megköszörülné vele a torkát. Véget vetne a dolognak, egyszer és mindenkorra. Se utolsó levél, se magyarázat. Egyébként is mi a

fenét írhatna? Megölöm magam, mert nem lehettem a Világ Királya? Nevetséges. De valahogy... mégis ez volt minden álma. Nem tudta miért, soha még csak fogalma sem volt róla, miért, de kezdettől fogva ez a becsvágy éltette. Hiszen hányan küzdöttek fel magukat a semmiből, nemigaz? Messiások, elnökök, filmcsillagok. Az iszapból vergődtek a partra, ahogyan a halak is, amikor elhatározták, hogy járni fognak. Lábakat növesztettek, levegőt kezdtek lélegezni, és többek lettek, mint amik előtte voltak. Ha azok a nyavalyás halak meg tudták csinálni, akkor neki miért ne sikerülne? Meg is fogja csinálni. Még mielőtt negyven lesz. Még mielőtt teljesen megkopaszodik. Mielőtt meghal. Hogy elkaparják, és senki se emlékezzen rá másképp, mint egy seggfejre, aki 1969 telén három hétig a döglött levelek közt élt, hogy felnyitogassa az elárvult küldeményeket, dollárbankók után kutatva? Micsoda egy sírfelirata lenne! Leült, és az előtte tornyosuló feladatra meredt. - Baszódj meg! - szitkozódott, Homerra értve, meg a lábainál elterülő szeméthegyekre. De mind közül leginkább saját magára. Kezdetben a munka lélekölő volt. Maga a pokol, nap nap után, ahogy a zsákokat bújta. A levélhegyek egyáltalán nem akartak fogyni. Sőt Homer többször is megjelent, gúnyosan rásandítva, egy sor küldönc élén, akik újabb zsákokat hoztak. Jaffe először különválasztotta az érdekesebb (testes, zörgő, illatos) leveleket a többitől, majd a magánlevelezést a hivatalos küldeményektől, és a macskakaparást a gömbölyű, kalligrafikus írástól. A szétválogatás végeztével elkezdte felnyitni a borítékokat; először az ujjával, majd amikor az kisebesedett, egy késsel, amit külön erre a célra vásárolt, s amely úgy vetette bele magát a levelekbe, mint gyöngyhalász a tengerbe, hogy azután legtöbbször semmit sem találjon. Ha néha mégis ráakadt egy csekkre vagy bankjegyre, akkor azt Jaffe kötelességtudóan átadta főnökének. - Egész jól csinálja - dicsérte Homer a második héten. - Tényleg jól. Lehet, hogy fel is kellene vennem teljes munkaidősnek. Randolph legszívesebben elküldte volt a francba, de már túlságosan is sok főnökét küldte el, akik ugyanabban a pillanatban ki is rúgták érte, és most nem engedhette meg magának, hogy elveszítse az állását: ki kellett

bóvli-ajánlatok és öngyilkosok búcsúlevelei. Viszont volt mögöttük valami sokkal meggyőzőbb. hogy találjanak valakit. aki sohasem beszélt vágyairól és sohasem adott utat haragjának. a szerelem és halál históriái csak futólag érintették meg. gyűlölködő levelek. a segítség reményében. miután egyetlen más állam sem tartott rájuk igényt. melyet sokkal nehezebben lehetett szavakba önteni. Ez volt Amerika keresztútjainak metszéspontja. Persze Homernak is igaza volt. és fűtenie kellett azt az egyszobás lyukat. Ezek a levelek parttól partig beutazták a kontinenst. feleségek. ami egy teljes vagyonba került havonta. valami. és aki . önéletrajzok. Randolph Ernest Jaffe. Randolphnak azonban nem is a temérdek mennyiséggel gyűlt meg a baja. kézbesítetlen ajándékok. újságírók. miközben az az átkozott hó egyre csak esett. A szerelem és a halál: az élet nagy kliséi. ahogy magányos óráit pergette a Döglött Levelek Szobájában. hogy Amerikának van egy titkos élete. Omaha. szeméremszőrzettel megtűzdelt Valentin-napi üdvözlések. afelől nyugodtan lehetne akár az is.fizetnie a lakbérét. Ugyanakkor valami megváltozott benne. kivégezték-e a fogva tartók túszaikat. A keresztutak bölcsőjénél ülve kezdte megérteni. váltságdíj cédulák és könyörgések. elveszett regények és hólabda-levelek. lapok. levelek. de ami a postahivatalt illeti. egy kopaszodó kis senki kezeiben.elkezdte meglátni a nemzet benső arculatát. visszautasított ajándékok. A kommunikációs csatornák újra meg újra itt metszették egymást. egy egészen más történet. a dalok és szappanoperák ikerszülött rögeszméi. A szerelem és a halál nem voltak ismeretlenek a számára. ügyvédek és szenátorok zsarolólevelei.a keresztutakon ülve . fenyegetések és pizza-receptek. akinek fürge kése felnyitotta. majd az ötödik végén megvilágosodott előtte a lényeg. . Oly sokan voltak. aki hajlandó kibontani őket. hogy az árván maradt leveleket azután itt pottyantsák le. melyeken a férfiak körberajzolták merevedésüket. és a váltságdíjat követelő cédulákon gyakran eltűnődött. amitől a harmadik hét végére élvezni kezdte munkáját. Voltak ott szerelmes levelek. apró szeme pedig átfutotta őket. valami sokkal megindítóbb. melyeket palackba zárt üzenetek gyanánt vetettek a küldemények tengerébe. melynek létezéséről ez idáig még csak sejtelme sem volt. Habár némelyik szerelmes levél őt is megizzasztotta. Nebraska valóban nem Amerika földrajzi középpontja. hogy azután reményvesztetten itt végezzék. vajon miután megválaszolatlanok maradtak. stricik.

és a maga elmebajos módján minden egyes levélíró elmondott valamit abból. hogy állt a feje tetejére a világ a szexuális mágia vagy a gombaevés folytán. félve. Némely küldemény bűntudatos ömlengés volt csupán. míg mások pontos. mert tudták. hogy félrevezessék az utánuk csaholó vérebeket. Így aztán ahelyett. hogy magukra vonják a külvilág figyelmét. hogy mérgelődött volna. hogy megfájdítsa vele a szívét. de akkor sem sikerült mindegyiküket elzárni a világtól. bármilyen átfogó is volt. De mindent megírtak. Voltak. Jaffe a zagyvaságok mögött kezdte meglátni az igazságot. Néha úgy tűnt. mely minden negyvenedik. Távolról sem olyan. néhol klinikai elemzések arról. vagy századik levélben felködlött. De miután néhány hétig tanulmányozta ezeket a leveleket (és ez valódi tanulmányozás volt. elkábítják és bezárják őket. akik megtalálták a mellékutakat. melyeket szántszándékkal ismeretlen címekre postáztak. aki véletlenül jut hozzá. Kéretlen tárgyilagosságukban ugyan nem mondták el a teljes igazságot. hogy egy egészen másfajta üzenetet közvetítsenek. és melynek létét minden ezredik levél egy megszállott egyszerűségével jelentette be. ami szinte elmondhatatlan volt. Ufó-tapasztalatokról és zombikultuszokról beszéltek. és ez maradt az egyetlen esélyük. a Vénuszról származó evangélistákról és lélek-idomárokról. akik egy futó pillantásnál többet vetettek erre az igazságra. akik a National Enquirer nonszensz képi világát használták fel. hogy üldözőik a sarkukban vannak. hogy megvilágítják vele valami ártatlan kívülálló elméjét. valahányszor Homer rányitott. mintha bezárták volna a földkerekség legtökéletesebb könyvtárába).De volt ott egy másik élet. ahol üldözőik elveszítették nyomukat. akik a tévén keresztül végeztek áldozataikkal. mint a látnokokat. a biztonságos otthonokat. Sikerült feltörnie a kódot. ahhoz legalábbis éppen eléggé. és előbb utat kellett égetnie magának. Ezek az emberek nem bíztak Bell mamában. készen arra. vagy ötvenedik. Nem mertek két főnél nagyobb csoportokba se verődni. nem is volt más választásuk. mintha a bensőjükbe zárt titok túlságosan is forró lett volna. Különböző erők (kormányzati. mielőtt megfogják. és . hogy eltüntessék és elhallgattassák azokat. ahol étellel és itallal várták őket. Néha azért írtak. mint amilyennek látszik. akik átcsusszantak a hálón. vallási és egészségügyi erők) fogtak össze. abban a reményben. Máskor meg egyfajta világfelforgató ujjongás tükröződött irományaikban. ezért nem használták a telefont. Voltak olyan férfiak és nők. Mindebből Jaffe ezt az egyszerű alapelvet szűrte le magának: a világ nem olyan. de kiindulópontot jelentettek.

annál inkább reménykedhet benne. mely egy új világ kezdete is lesz egyben. de maga a Tudás csak egy volt és oszthatatlan. . kezdett felerősödni benne a meggyőződés. Arcbőre. melyet Platón valaha Atlantisznak hívott. amit meg kellene osztania velünk.Szóval. Legalábbis nem abban a szentimentális értelemben. az álmokhoz (rengeteget foglalkoztak az álmokkal).Lenne valami újabb munka a számomra? Homer nem válaszolt azonnal. A Nagy Végső Munka. Jaffe felnézett munkájából. Körülötte mindenfelé szétszórt levelek hevertek. jól érzi magát nálunk? .Persze . Volt valami köze . mind megtalálták a saját útjukat a felismeréshez. ahogyan Jaffe addig ismerte. melyeket hiába is próbált megérteni. Számtalan formában említették a Tudást. hogy nincsenek rejtélyek. valamint a három módhoz. Jaffe lelkesen üdvözölte a gyarapodást.Maga eldugdossa.újabb szállítmányt hozott. csupán egy rejtély. meg a Seggesmacák Öröme.Rejtegetek? Én nem rejtegetek semmit. Vagy még inkább. a Buli Legjava. mint a Tengerek Tengerét). de valahol a hangzavar mélyén mindannyian ugyanazt a himnuszt énekelték.a halakhoz és a tengerhez (néha úgy említették. A Világvégéről szólt az ének. ahogyan úszni lehetett benne. hogy az irányába nézzen. És mindenekelőtt szólt a Tudásról. Da Vinci Kételye. habár végig tudta. a Tudásról. annál több a kapaszkodó. alig bajlódva azzal. Minél több a levél.a sorrendiségnek nem volt jelentősége . A Tiltott Gyümölcs. . és a tél emlékké olvadt. Rengeteg módja volt a körülírásának. A levélírók. akiknek irományai a leplet voltak hivatottak fellebbenteni. most sápadt volt. és egy szigethez. Az ének nem a szerelemről szólt.mondta Homernek. hogy egy egészen más helyről van szó. És (ami a legkínzóbb talány) nem volt sehol Tudósa. . . és minél több a kapaszkodó. mely korábban sem tűnt túlzottan egészségesnek. Míg a hetek hónapokká duzzadtak.Mit rejteget előlem. hogy egy napon megfejti a rejtélyt. mindegyiknek megvolt a maga metódusa vagy metaforája. Majd így szólt: . Ez bujkált minden rejtjel mögött.szólította meg Homer egy májusi napon. Nem is a halálról. Jaffe? . és a mélyen belemetszett vonásoktól az ölében fekvő papírlapokra emlékeztetett. . ahogy azt az irodalmárok láttatják.

Nem vagyok tolvaj . mi vagyok én? Áthatóan Jaffe-re meredt. Szeretem ezt csinálni. nemigaz? Homer már a hátát mutatta neki. mind Homernak juttatta. majd rövid szünet után hozzátette: . a szexmagazinokat. amit Randolph korábban sohasem hallott. hogy . . .jegyezte meg.. .folytatta Homer. Nem beszélget a fiúkkal. kereshet magának másik állást. . arra utalt. azt meg kell osztania a többiekkel. Vennie is kellett egy szótárt. .jött Homer válasza. a szó azt jelenti. Randolph? Erről van szó? (Nem is várt választ. hogy nagyon jól érzem itt magam.De én nem akarok. amibe csak belebotlott. .Maga is megbizonyosodhat róla. ez nem igaz . . hogy bármit is talál a döglött levelek közt. hogy különféle események néha egybeesnek.Nem.) . ..Kutasson át! . . ahogyan a levélírók a szót használták. melyekben egy-egy levelet tartott. Nem bírja a szagunkat.Esküszöm. aki lejön ide. úgy értem. Ez épp elég.Ja . szemmel láthatóan még mindig gyanakodva -. amikor kiment.tiltakozott Jaffe. Már öt hónapja ezt csinálja. hogy megtudja.Nagyon büdös. A pénzt. Volt egy olyan szó. hétfőig még csinálhatja.De hát jól végeztem a dolgom. csak azt akartam mondani.. .Egy ujjal sem akarok magához nyúlni . .csattant föl Jaffe. aztán vége. majd felemelte kezeit. Kínos precizitással engedelmeskedett Homer első utasításának.Én.Mi? .De miért? . .Szerzek valakit.A nap minden nyavalyás óráját idelenn tölti. az olcsó ékszereket és minden mást. és itteni olvasmányaiból tanulta meg: egyidejűség.Csak. Homer nyílt hitetlenkedéssel meredt rá. Nem is iszik velük. Áthelyezem valahová.Mindent odaadtam mondta neki. hogy ő ossza el.Mit képzel.. és leváltja. mert én azt mondtam! Ha nem tetszik. A mód.Vagy maga csak egy pitiáner kis tolvaj? .Büdös van itt . Felállt.. .

és habár kereszt formája volt. hátha így kevésbé irritálja Hornért a társasága. néha obszcén képeket. akkor sem valószínű. mint amikor az ember bolyong a reggeli szürkületben egy nagyon átható álom után. melyek Homer távozása óta szüntelenül remegtek. mint ahogy nem is volt rajta semmiféle lyuk erre a célra. mely a betonpadlóra hullott . Ilyen történés volt az is. bár Jaffe nem tudta. Négy szára egyforma hosszú volt. csengő hangot hallatva. A kifejezése. Nemigen értett a fémművességhez. mintha létezne valami minta. Az ilyen levelek halmokban tornyosultak ágya alatt. A négy égtáj felé kinyúló test absztrakt mintázatát a kereszt ágait lezáró körök tették teljessé. egy apró medalion esett ki belőle. Mindazonáltal volt benne valami végtelen szépség.tiszta. ahogyan egyik körülmény összeütközik a másikkal. melyek közül sok tartalmazott apró ábrázolásokat. Nem egész egy órával azután. Talán ismerősek neki valamelyik levélből a figurát körülvevő szimbólumok? Ezernyi és ezernyi levelet tanulmányozott át az elmúlt húsz hétben. gondolta Jaffe. Úgy döntött. Ránézni olyan érzés volt. leginkább finom mosolyra emlékeztetett. melyeket eléggé érdekesnek ítélt. hogy tárgy nem készült sem aranyból. melynek képtelen felidézni a részleteit. mely mindent megváltoztatott. A jó . miért érez így. Jaffe rövid pengéjű kését.van valami jelentőségteljes. se férfi. hogy aznap a többi munkással együtt ő is megebédel. A medálhoz nem tartozott lánc. amikor Homer bedobta ezt a gránátot. Ami azt illeti. Még ha le is tisztítaná. hogy valaha is csillogna. hogy egy hölgy ékszerként a nyakában hordja. Azokat. valami rejtélyes. akárcsak egy keresztre feszítésnél. mely kezdett már tompulni. nem is volt eléggé szemrevaló. Talán képes lesz feltörni a medál álomkódját. ugyanakkor kezei nem voltak leszögezve. Jaffe ujjai közé fogta. olyan kereszteződést idézve elő ezzel. mely láthatatlan marad az emberi nem kívülállói számára. Minden ízében jelentőségteljes tárgy volt. a közelebbi vizsgálódás felfedte. sem ezüstből. hogy nem keresztény szimbólum. ha figyelmesen újra átrágja magát rajtuk. kicsempészte a postahivatalból. kitárt karokkal. hogy éjjel otthonában kielemezhesse. az átmérője pedig nem lehetett több másfél hüvelyknél. Ez szarvashibának bizonyult. hogy Homer távozott. se nő. talán még csodával határos is abban. néha kivehetetlen mintákat. beledöfte egy borítékba. de az még a számára is nyilvánvaló volt. mely jóval nehezebbnek tűnt az átlagosnál. Ahogy szétnyitotta. Az ágak kereszteződésében emberi figura állt. Maga az arc meglehetősen egyszerű kidolgozottságú volt.

ami utána jött. hogy mit hoz a nyár. Még az is lehet. A medál nem merő véletlenből hullott a kezei közé. és arról. akár haikuban. lázasan megkezdte a munkát: az ábrákat tartalmazó papírlapokat egyenként feltűzve a csupasz falra. így is tett. az asztalra. Azonnal vissza kellett térnie lakásába. hogy a kezükben tartsák a végső megoldást. majd felgyújtotta sárga ernyős lámpáját. Sugárzóan pompás. hogy kirekessze a tapintatlan fényeket. . és hogy talán éppen őneki kell annak lennie. de nincs Tudós. Minél inkább őrizkedtek tőle. Anélkül. Nem volt két olyan elem. Beszéd közben a hátukat fordították felé. akár alkimista formulákban fogalmazódott is meg. akár mocskos szavakban. meg a dugásról. És ezt azok is tudták. mely egyetlen lapon megjelent volna. fura kinézete és lángoló tekintete láttán suttogásig lehalkították hangjukat. Nem tudta rávenni magát. ragyogó nap volt. a székekre és a padlóra. hiszen alkotóiknak nem adatott meg. a múlt esti marhasültről beszélgettek. ami legalább emlékeztet valamelyest a tenyerén nyugvó medálra. A gondolatnak nem sokáig kellett ólálkodni agya hátsó fertályán. annál jobban élvezte ezt. Kitartó keresésének jutalmaként jött el hozzá. az ágyra. és tudása általa nyerjen értelmet. ők csak beleláttak a kirakójáték valamelyik darabjába. túlságosan is sok volt a véletlen egybeesés. tökéletes idegennek érezte magát. ahogy most ő teszi. vagy éppen elmaradt. hogy végre egyesítse nyomozásának kusza szálait. A medalion és rejtelmes jelei valósággal lyukat égettek a zsebébe. de ezzel kapcsolatos megfigyeléseik. Ezután lapról lapra. akik olyan híreket szőttek tovább. és ott. van varázslat. majd amikor az teljesen betelt. jelről jelre járt. hogy találjon valamit. Jaffe elhúzta a függönyt. hogy egy kicsit félnek tőle. hogy áttanulmányozza személyes levélgyűjteményét. mely a kereszt képeit visszhangozta. epeszínű magányában. hogy ezt Homerral közölje. és ezek is csak durva megközelítések voltak. Egy órányi kutatás után már egész bensőjét megtöltötte az áradozó büszkeség. hogy egy-harminckor visszamenjen a Döglött Levelek Szobájába. És ahogyan körbejárt. hiszen még ezek a szarháziak is tudták. de nincs varázsló. újra meg újra ugyanaz a gondolat ötlött fel makacsul agyában: tudja. hogy arra vesztegette volna lélegzetét. melyeket már hónapok óta nem követett nyomon. hogy van Tudás. kapaszkodót kínáltak a szimbólumok mögött megbúvó rendszerhez. hogy különbözik tőlük.öreg haverok társaságában. A legtöbb szimbólum és vázlat nem tartozott a tárgyhoz. de sok.

miután Miller . Viszont Homer eléggé gyanakodott ahhoz. de régóta élő gyanúja. Az egészet. Most értette csak meg. majd elindult vissza a Szortírozó Irodába. A Shoal kultusz volt. és a gondolat. melyet egy szintén zsiradéktól fényes. hogy egy kis szaglászásba kezdjen. különszórva azokat. mekkorát tévedett. Ahogy visszagondolt munkatársai csürhéjére. hogy ebből bármilyen következtetést is levonnának: ahhoz túlságosan is oktalanok. élükön Homerral. hogy tudja. és most már azt is tudta. még nem volt teljesen világos előtte. a Shoal volt.A kifejezés. akivel Jaffe soha nem váltott egyetlen szót sem. De mindenekelőtt sokkal sürgetőbb kényszernek kell megfelelnie. minden erejével azon igyekezve. azt is a lángok martalékává teszi. Hogy ennek és a Tudásnak mi köze egymáshoz. amikor a hazatartó emberárral szembeszegülve belépett a hivatal hátsó kapuján. melynek erőteljes szimbólumát ott tartotta ujjai között. Számtalanszor rábukkant már olvasmányai során. amit felfedezett. elviselhetetlen volt a számára. Meg kell őriznie azt a húsz-harminc levelet is. egy Miller nevű férfi gondozott. akiknek egy napon majd az arcába tekinthet. Egyetlen módon előzheti csak meg ezt a katasztrófát: késedelem nélkül meg kell semmisítenie minden nyomot. de előbb-utóbb annak is meg kell lennie. akit elég jól ismert ahhoz. mely a legnagyobb rendszerességgel visszatért az átlényegültebb irományokban. hogy bárki . hogy a medaliont térképként használva útján a Shoaltól végül eljuthat magához a Tudáshoz is.beszennyezze ezt a megszentelt földet. mely a legjobb leírást adta a Shoalról. egyből valamelyik környékbeli csehóba ment sört vedelni. Ami pedig a Döglött Levelek Szobáját illeti. A medált persze meg kell tartania: azt az ő gondjaira bízták az égi hatalmak. és Jaffe korábban ezt is ezek részeként kezelte. már a gondolattól is megborzongott. ami Homert a helyes irányba terelhetné. A levelek számtalanszor foglalkoztak evolúciós kérdésekkel. Összeválogatta a leveleket. Nem valószínű. ezáltal is megerősítést nyert. és soha nem fogalmazódott meg egyetlen gondolata sem vele kapcsolatban. a többi (háromszáznyi vagy még annál is több) papírt azonban el kell égetnie. és egyetlen utazás. melyeket nem szándékozott megtartani. zörgő antikvitás. vagy egyfajta vallás. zörgő antikvitás volt.különösen az a szarzsák Homer . hogy elkerülje Homert. Késő délután volt már. Nem kevés idejébe fog telni. hogy csupán egy rejtély létezik. miután pontban öt-harminckor kiblokkolt. A kazán zsiradéktól fényes. hogy bármelyikükkel is meg kelljen osztani azt.

a körülötte fekvő leveleket olvasgatva. Nincs értelme megjátszania a naivitást. mi ez az átverés? .Nem vettem el semmi olyasmit.mondta Homernak. Ezután ment csak fel a Döglött Levelek Szobájába.Miért is ne. de a kazán dübörgése áthatolt a falakon. És a kés. És a szék.Azt majd én döntöm el. a borítékok. de a helyén maradt. a szék és a szék mellett fekvő kés irányába. . . a szék mellett. Mintha a világ a feje tetejére állt volna. Homer nem ment el sört vedelni.ébredt rá . elítélni. melyben Homer ült.. milyen lesz. Senki sem fogja felelősségre vonni.süket volt. A hosszú hónapok kutatómunkája arcába vájta a megismerés mély barázdált. A közeledése nyugtalanná tette Homert. Most már a saját törvényei szerint kell élnie.Szóval. vagy a siralomházba küldeni. de utat talál magának a trónhoz. Magyarázd csak el! . majd ledobta a kezében tartott leveleket a többi szemét közé. te seggfej .nem is akarja megjátszani többé. amit maga akart vagy tudott volna használni. és amit azonmód bele is vetett a lángok közé. aki így vagy úgy. még a szavak is a lapokon. Jó idejébe telt. . teret engedve megvetésének. hanem Jaffe székében ücsörögve várakozott a csupasz villanykörte alatt. de az biztos. hogy minden bitorlót el kell hallgattatnia.felelte Homer. lebiggyedő ajkakkal. Senki sem fog rátalálni. amit hazulról hozott. hogy így is volt. mit hívok én átverésnek. Lassan elindult Homer felé. A zsákok. mely ott feküdt a padlón. Azelőtt nem ébredt fel rá. Jaffe becsukta az ajtót. rátalálva egy szinte közönyösen nyegle hangvételre -. .kérdezte. hogy a status még mindig quo. .. mint az ágyú.Ez nem átverés . .mondta Homernak. hogy hasztalan dolog lenne ártatlanságot színlelnie. mint egy földmozgáskor. vagy hogy hol talál rá. melyet éppen Homer foglalt el. Lehet. a rövid pengéjű kés.El kell magyaráznom magának . mit mesterkedtél te idelenn. Miért is ne? Semmi értelme színlelni. kezdve azzal a csomaggal. . Minden mozgásban volt. míg sikerült megértetnie vele. Olyan férfivá lett. . Nem tudja.Tudni akarom.Ja . hogy most néhány órán keresztül ő fogja etetni a kazánt. még ha csak enyhén is. Jaffe tudta. A szobában minden remegett. amint Jaffe belépett az ajtón. melyet a férfi kicsinyes gyanakvása felett érzett. És .Nos. .förmedt rá Homer. ez egészen egyszerű.

. Már nem vagyok az az ember.Muszáj sietnem. Minden reszketett.. Szemeivel nem tapadt a kés markolatára.. fejét. mi történik idelenn. .De azért minden rendben? . A döfés nem volt véletlenszerű.. amit annyira szeretett megjátszani. Maga volt az egyidejűség. a világ közepén .Máris menni akar? . hogy tudja.Átkozottul rendben.De azért minden rendben? .. . . Az a nyers erőt kifejező járásmód.szólalt meg Homer kelletlenül -. így a kés egyenesen a szemébe fúródott.leplezte le Jaffe. Homer az órájára nézett. mi a francot akar . .folytatta Jaffe -. Már megmarkolta a kilincset. A lökéshullámok elkerülték kezét.. ..fejezte be a mondatot Jaffe. négy.Ebben a parányi szobában. Fix pontként uralkodott a bizonytalan világegyetemben.Akarja tudni. megcsillant a penge.Igen.Itt ültem. .ráleltem egy titokra . A táv felét sikerült is megtennie. mire Jaffe felvette a kést. Megpördült. Homer bizonytalan léptekkel hátrálni kezdett. és Homer ordítva zuhant neki az ajtónak. .mondta Jaffe. amikor meghallotta a háta mögött közeledő férfit. Homer vágott egy ostoba. . Felvillant a szem.Maga retteg tőlem . Homer újra az ajtóra nézett. . aki voltam. a semmibe foszlott. . ha rohan. hogy visszakövetelje tőle levélnyitogató bicskáját.He? . ideges vigyort.érdeklődött Jaffe. . .Nem tudom. de egyáltalán nem tetszik. hogy látta volna. Azután a csillogás megfakult.. Épp csak leugrottam. Ötlépésnyi távolság. Nem is volt rá szüksége. anélkül.De hát magának mégiscsak az a munkája .És teljes joggal teszi.. itt történt minden. . Érezte a jelenlétét.Nem hibáztatom érte . mi az? Most már Homer is felállt.Ezt már kérdezte. mintha hirtelen megbillent volna alatta a padló.szólt Jaffe. csak Jaffe nem. Úgy botorkált. zsigereit. miközben vetett egy gyors pillantást az ajtó felé. Randolph pedig tett egy lépést. hogy. hogy szembenézzen vele. együtt remegve a körülötte lévő világgal.

nedves nyele boldogsággal töltötte el. múlt nélküli emberré. mint a tenger. Oly sok időt töltött közöttük.papír. nagyon is tisztában volt a lebukás veszélyességével. Meglepetésként tört rá a szomorúság. de hirtelen iszonyú erősnek érezte magát. Homer elnémult. Visszafordult az összeroskadt testhez. csak egy gyufára. és még mielőtt a test az ajtó mentén összeroskadhatott volna. Végül is a tűz hordozható. háttal állva a zsákoknak. hogy lángba borítsa a döglött leveleket. előhúzta. vászon. és belepillantva most . ahogy a szavak megrázkódnak a lapokon. A láng élénken ragyogott. annak a Tudásnak az elhivatottjává. Amikor megtalálta a doboz gyufát. Kirántotta. hogy megadja a tűznek a kezdőlökést. Ha megpróbálja a zsákokat a kazánban elégetni. és ráfonta ujjait. Kétsége sem volt afelől. ahogyan arra készült. Mindezek után . és nagyon keményen meg kellett markolnia a nyelét. és a forrónál is forróbbak. Három papírköteget felhalmozva végül fellobbantotta a gyufát. a tűz saját magát fogja táplálni: nem volt semmi a szobában . amint elvágta vele Homer sikoltozását. amiről ugyan még semmit sem tud. a száján és felhasított torkán keresztül ömleni kezdett a vére. megrészegülve a titokzatosságtól. majd gyorsan a férfi mellkasába szúrt. mígnem csodálatos költeménnyé olvadnak össze. legalábbis szándékosan nem. A kés hegye csontokba ütközött. Most mindennek búcsút kell intenie.A kazán dübörgése egyre fülsüketítőbb lett. és átkutatta a zsebeit. markolatáig Homer torkába döfte. még egy bogarat sem taposott agyon. hogy ha majd elkezdődik. majd újra a levelek felé lépett. megkockáztatja. és Homernak van is kéznél. dermedtek. ha a kazánt hozza ide. Jaffe.Homer halála és a levelek elégetése után szökevénnyé válik. Ezúttal nem hagyott neki pihenőt. ami ne lett volna gyúlékony. Jaffe kirántotta a kést. Maga volt a prófécia. érezte. A vér. gondolatai. mint vérrögök. de aminek a gyakorlására mindennél jobban vágyott. és bármennyire fenségesen is érezte magát a falusi surmó kimúlása miatt. Elkezdett összecsavarni néhány papírlapot. Legjobb lesz. Kezével elérte a kés markolatát. Széles mosollyal kihúzta a pengét Homer szemgödréből. Semmi másra nincs szüksége. sötétek. Ehelyett letörölte a pengét zsebkendőjével. hús -. ahogy a levelek egymáshoz dörgölőzködnek. a bizonyság. elveszve egyfajta delíriumban. és gondolkodni kezdett a következő lépésen. Nem szúrt többet. De most a kés forró. hogy felfedezik. mesélték a sorok. Soha életében nem ontott még vért.

Kapu a Nyugatra. külön a nyelvet. Éjfélre. bármelyik irányba is vezessen. mely cserébe tovább szította a lángokat. de Jaffe minden erejét latba vetette. koponyát . Kevés földi tulajdona volt. ráhagyva a vak véletlenre (vagy az egyidejűségre) az ajtó kiválasztását. hogy a jövőben nem hagy ki egy ilyen ironikus lehetőséget. hogy még egy utolsó pillantást vessen rá. Jaffe szinte alig létezett. miközben a mögötte szárba szökő örömtűz hosszú árnyékát a falra festette. ami Randolph Ernest Jaffe-hoz vezethetne -. a szoba már faltól falig lángokban állt. teli fenyegetéssel. három sebből vérezve. akkor kezdte megbánni. Mennyivel érdekesebb a sötétség: teli titkokkal. Nem volt más. Mindegy. szemeket. Csak amikor kijelentkezett szobájából . Nem volt semmi. Ezután visszahúzódott az ajtóhoz. mennyire gyűlöli a világosságot. amit a test arrébb vonszolásával töltött. ami ne fért volna el egy kis kézitáskában. döbbent rá.ezzel felszámolva minden nyomot. hogy így cselekedett. heregolyókat. Sokkal választékosabb bosszút kellett volna vennie a férfin. Kapu a Keletre. Darabokra kellett volna aprítania a testét. Ha a végletekig leegyszerűsítjük. A szoba kitakarítása maga után nem vette igénybe túl sok idejét. mint néhány dollárbankó. majd becsomagolnia. Nem az égetést bánta . A hőség szakadatlanul növekedett minden egyes pillanattal. ahol végül Homer földi maradványai megállapodnak. és figyelte.és elküldenie őket a rendszeren. és nem volt könnyű feladat elmozdítani a testét. ahogy a tűz terjedni kezdett. kezében táskájával. a lángok martalékául. A kipostázott postás. Jaffe gyorsan ígéretet tett magának. merre megy. beleket. Rádobta a lángot a papírhalmokra. néhány fotográfia. . értelmetlen címeken. hanem hogy otthagyta Homer testét egy szobában a halott levelekkel. és felkészült az utazásra. úgyhogy amikor megállt az ajtóban. a hőség szelet támasztott. Homer persze pont ennek támaszkodott. bőrt.hiszen az nagyon is bölcs dolog volt -. és ezek sem jelentettek túl sokat a számára. amíg az út a Tudás felé vezeti.először döbbent rá. már a háta mögött is hagyta Omahát. néhány ruhadarab.

hogy azután mindkettő megváltozva haladjon tovább a maga útján. ahol a különféle állapotok találkoznak. A bűntett helyszínéről való elszökését követő hetekben mindent megkapott. Miért bajlódott volna az ilyen banalitásokkal? De most minden más volt. nem egymáson áthaladó országutakat értettek alatta. és Jaffe megmondta neki. és megjött az étvágya az utazgatáshoz. belátta az ilyen irodalmiság hibáit. ott temette el szüleit. hogy hová tart. hogy Omaha valószínűleg a keresztutaknál fekszik. ott folytatta tanulmányait. hogy ott képtelen lenne boldogulni az emberekkel és az örökös napfénnyel. forró sötétségbe borítja a világot. sőt egy alkalommal (második kútba esett udvarlása után) Orlandóba vonult vissza. ez nem is számít. azt gondolva. és szerzett helyettük másikat. melynek korábban még a létéről sem álmodott. és annak a városnak két lányát próbálta meg sikertelenül az oltár elé vezetni. soha nem kötelezte el magát senki és semmi mellett. francokat se érdekelte az egész. és távol került tőle. megkaparintani való hatalmak. ahol az ember világa keresztezi az idegenekét. Olyan helyre gondoltak. a kocsi . Nagyon kevés volt a pénze. Leleplezésre váró titkok. a Döglött Levelek Szobájában. cserébe senki sem kötelezte el magát mellette sem. Amikor még csak napfény volt. amire csak vágyott. ha tudja). meddig akar eljutni. Omaha ötvenmérföldes körzetében született. meg Miki egér. ahol az ember végre megismerheti saját lelkének titkait. kertvárosok. persze. Amikor pedig a sofőr megkérdezte tőle. olyan távlatok kezdték izgatni. De miután kiért a városból. Az ilyen helyek éltették a reményt a megvilágosulásban. A levelekben sokat olvasott a keresztutakról. Párszor elhagyta ugyan az államot. lerombolja a peremvárosokat (még a napot is. és sokáig szó szerint értette a képet. elveszítette a munkahelyeit. de úgy tűnt. és egy kocsi máris csikorogva fékezett mellette. de az végül meggyőzte őt arról. Csak fel kellett emelnie a hüvelykujját. ahol a nővére élt. így hát Omahában maradt. De magányos elszigeteltségében.Kettő Jaffe szerény életet élt. és ha egyszer a Világ Királya lesz. és a Tudás hatalma is ott várakozik rá. Amikor a levélírók a kereszteződésekről beszéltek.

Igen.És az miatt ajánlottad fel magad? . miközben egy asszony üvöltött és zokogott mellette. akit nem zavartak el a rendőrök (megint azok a szemek). hogy ez azért van. mert ő botlott beléjük. Később a férfi így szólt hozzá: . és felismerték benne a hatalom emberét.Látom a szemedben. igaz? . aki felvette a kocsijába. aki megerősítette a megszenteltség érzésében. .Te képes vagy látni a sötétben is. mindig volt valaki. mindegyre pillantást vethetett a dolgokra.Akarsz még egyszer szeretkezni velem? . . A fiú szeme nyitva volt. .válaszolta. . Félénken előbúvó titkokat látott. Igazat beszélt. Közelről figyelve a jelenetet. Ha elbotlott. az miatt . a fiú szétterpesztett tagokkal feküdt a füvön. és szinte maga is a vízbe akarta vetni magát. amikről a levelek kiokították. . hosszú másodpercekig ízlelgette a pillanatot. ahogy a fiú feküdt a gyepen. Idahóban találkozott egy férfival. hogy enni adjon neki. melyek csak azért merték megmutatni magukat. Az a nő. Ahogy államról államra vándorolt. mert az ő asztrálteste az élet egy másik síkján még mindig ép. nem akarja-e vele tölteni az éjszakát. hogy húznak ki egy tizenévest a folyóból. hogy még mindig érzi az elveszített végtagot. de ő tudja. Állította.Még nem eleget .Valami rendkívüli dolognak voltál a tanúja. aki egy közúti balesetben veszítette el az egyik karját.mondta egyszerűen a nő. hogy felvettelek a kocsimba. . ő volt az. kitárt karokkal. Kentuckyban szemtanúja volt.kérdezte. hogy demonstrálja a képességet. Ha megéhezett.Nem. ott Illinoisban. majd megkérdezte tőle. mindig volt valaki. igaz? . a nő lába közére mutatva.mindig pontosan odáig vitte el. mintha áldás lett volna rajta. csak hogy átérezze a vízbefúlás izgalmát. hasonlatosan a medál figurájához. amit a doktorok az idegrendszer képzelődésével magyaráznak. hogy elvesztett kezével a mai napig is rendszeresen veri a farkát. Olyan volt. és miközben együtt ittak. akárcsak nadrágja slicce. A szemed miatt van. hogy felsegítse. és felajánlotta.suttogta a fülébe az éjszaka közepén. elmagyarázta. szétnyílt ujjakkal.Mit láttál? . az egyetlen tanúként.

dugott és megdugták. ahová akart. Mindegyiküktől tapasztalatokat gyűjtött. mely minden városban elébe jött. és eljött az ideje. ahol bezárkózott két üveg vodkával.Akarod. Lehet. Oda ment. nemes és nemtelen.Nem tanultam. rábízta magát ösztöneire és a titkos élet csábítására. ezzel vonva el figyelmét. legalábbis Randolph Jaffeként nem. hogy Homer testét meg sem találták a kiégett épületben. ahogy a padlón feküdt. habár tényleg nem volt. senki sem szaglászott utána. hogy a tudata szabadon kószáljon. Los Alamosban. egy csótányoktól nyüzsgő koszos motelban lelt megnyugvásra. tényleg képes rá. Hiányt szenvedve a létfenntartó elemekben.Jaffe mind ez idáig nem is gondolt erre. úgy érezte.Talán az asztrálszemek miatt. levetkőzött. vodkától felkorbácsolt gondolatai vadul kergetőztek. .. Nem kívánt már semmit. Új-Mexikóban.Nem. felfalták és kiszarták egymást. hogy elrugaszkodjon a való világ pereméről. vagy a rendőrök egyszerűen a tűz áldozatának gondolták. és végigszaladgáltak testén. hanem mert élvezte a szédülést.Hogyan tanultad meg? . Szabad utat engedett minden szeszélyének. barbár. egy másik . Hagyta őket. mégis barokkosan cifra táncot járva. ahová csak elérkezett. amikor már túlságosan buzgón tették a dolgukat. hogy még egyszer leszopjalak? . amihez kedve szottyant. azt csinálta. Akármi is volt az oka. hogy a törvény őrei a nyomában lennének. . majd hagyta. Semmilyen jel nem utalt rá. és összehúzta a függönyöket. hogy ráirányították a figyelmét.Lehet. vagy éppen holtan. és merevedést okoztak neki. keresztülfúrta magát életükön. de most. Most csak gondolkodni akart. Lebegni és gondolkodni. de nem azért. mert nem volt pénze. mígnem megcsömörlött beteljesült vágyaitól és kielégített szükségleteitől. és csak akkor öntött egy kevés vodkát az ágyékára. .. Kellett lennie egy másik útnak. majd a másik oldalon kiérve magukra hagyta őket. A csótányok előjöttek a sötétből. . Minden fizikai szüksége válaszra lelt: volt már forró és jéghideg. megszállottan. zokogva. Negyvennyolc órája egy falatot sem evett.

melynek küszöbét ereje utolsó megfeszítésével érte csak el. Hihetetlen nyugalom ereszkedett rá. de már kezdte átmelegíteni a levegőt. de nem is az utolsó . A mindenség hiánya kellemes érzéssel töltötte el. Se nem izzadt. alig véve tudomást a külvilágról. és maga felé invitálta. hogy helyet szorítson a kelő napnak. amit tapodott.érzékelési pontnak. ahonnan a szex és az ölés. . de nem tartott sokáig. de a zsigereiben a késztetés ellenállhatatlan volt. mely annál is pusztább volt. Korán reggel volt. De ez csupán akkor ködlött fel benne.is megkérdőjeleződtek. Tökéletesen tiszta égbolt feszült felette. a gyász és az éhség. A fejében már nem rajzottak a gondolatok. vagy a sötétedő égbolt a feje felett . mint amit maga mögött hagyott. és elindult. akárcsak egy kisbabáé. fogta a maradék teljes üveg vodkát. A hívogató szó egyszeriben magához ragadta. csak a Tudás és megszerzése. Hólyagjai saját kényük-kedvük szerint ürültek.az élő Randolph Ernest Jaffe . nem volt ott más. A nap még nem állt magasan. de ehhez túl kell jutnia jelenlegi állapotán: Tudóssá kell válnia. összeroncsolódott teste ellenében. már a sivatag közepén járt. majd felöltözött. A zsigereiben érezte a hívást. nem volt álmos. És a keresztútnál mely nem az első volt. Délre. és ő . Azután hajnal előtt. makacsul tovább haladva a hívó hang felé. ahol még a legnyilvánvalóbb dolgok . egyszerre megérezte a hívást. és látott egy acéltornyot magasodni a puszta közepén. és velük együtt minden más újra értelmet nyer. az éjszakából hirtelen fényes nappal lett. Azonnal felkelt. amikor már a csótányok is eltunyultak.mint a föld. Mezítláb volt. amikor utazása véget ért egy jellegtelen kőkunyhó ajtajában. Kínt és rosszullétet érzett. sem éber. Végül maga a sivatag is így tett. hogy egyáltalán halad-e. Emlékezete szerint később keresztülhaladt egy városon. Szíve kimérten és állhatatosan vert. Már abban sem volt biztos. és a vodka hathatós segítségével sikerült kordában tartania a rátörő fájdalmat. miközben felemelkedett a fagyos éjszaka fátyla.valami megragadta. se nem fázott. aki újraformázza a világot. Az est közeledtével olyan helyre érkezett. de a teste egyre kevesebbet jelentett a számára. Tovább kellett botorkálnia. A lába hamarosan vérezni kezdett. amikor az utolsó csepp is elfogyott. mely tovább ösztökélte.újra egy sivatagban találta magát. majd ez az ambíció is szertefoszlott.

Nagy akaraterő kell hozzá.Ki vagy te? .szólalt meg egy idő után. a Tudásról. akik tudnak. vagy legalábbis ami maradt belőle.érdeklődött Kissoon. panaszos és kissé nevetséges vonásokkal. haja. . meg fogsz halni. A pattogó tűz túlsó felén egy öregember ült. Bőrének pórusai duzzadtak és zsírosak voltak.Megtaláltad az átvezető utat . .Az átvezető utat.A Hurokban vagyunk.Te is a Shoalhoz tartozol? A tűzön túli arc őszinte meglepetést tükrözött. Egy időhurokban. hogy azt sem tudja már. aki halálosan belefáradt. .Valóban? És mit mesélnek róla.Három Az ajtó ugyan zárva volt mögötte. felemelte az alsófelét.préselte ki magából Jaffe. miközben Jaffe megpróbált elég erőt összeszedni ahhoz.. .Elég sokat tudsz.. mint egy bohóc. . mondd csak? . . és zajosan kiengedte szeleit. innen-onnan.Leveleket kaptam tőlük. de elhalkult a hangja. mielőtt még sikerülhetne. .Levelek? Kiktől? . mely mindössze néhány percet ölel magába.Nagyon kevés ember tud a Shoalról. . hogy ötven éven keresztül csak a pofonokat kapja. . A legtöbben így járnak.A nevem Kissoon. . amint ráébredt. de hová? . és időnként.Emberektől.Valóban? .Nem. akik gyanítanak valamit. . melyek mennyen és poklon át idevezették.kezdte Jaffe. . . de a tudata szélesre tárva..kérdezte Kissoon. hogy megszólaljon. Még nem igazán. Csak egy-két morzsát. Én kötöttem. amikor magához tért.mondta Jaffe. és megkeményedett a hangja. Keresztbe tett lábbal ült a földön. merre hagyta el azokat az értékes útmutatókat.Én ismerek párat . hosszú és szürke. .. .Tudni szeretném a nevüket. ..Azt hittem. Sehol máshol nem vagyok biztonságban. .. hogy ideszökhessek.

Még nem értettem meg mindent . és miként meríthetsz erőt belőle. melyeket Ephemerisnek hívnak.Tényleg? Kötve hiszem. igen. csak.Igen. .Bizony létezik . így van.És cserébe a kiokításért mit tudsz felajánlani? . . . Kissoon szemei ismét rajta állapodtak meg. . . Másodszor.Ezt hadd ítéljem meg én magam . . mintha valami a füstben úszva megzavarta volna a gondolatait. . .Voltál már valaha szerelmes? .Oké . . . . . . amikor az első éjszakádat töltötted az anyaméhen kívül.Fogsz is még egy alkalommal. hogy létezik egy tenger. . . merre találhatod meg.kérdezett vissza válasz helyett Kissoon.Magyarázatot .. Mit is akarok valójában?) . amikor a szeretett nő mellett feküdtél. ..Mindegy.Nincs semmim.Quiddity a tenger. .Bármit is kívánsz cserébe.felelte -. Természetesen.Persze.Nos. hogyan juthatnál oda. .. .A tengernél.mondta Jaffe lélegzetvisszafojtva.Végeztem a való élettel. És szigetek is vannak rajta.szegezte neki a kérdést Kissoon.Ez tisztességes ajánlatnak hangzik.Mikor? .. felemelve tekintetét a kunyhó teteje felé. .(Mit? .És te tudni szeretnéd. . .Hol van? .Jaffe megrázta fejét .. megkapod. azon az első éjjelen.Tudnom kell! A Tudást akarom! . azt hiszem.Á. Vagy inkább férfi volt? kacagott fel Kissoon.Oda akarok menni . . csak.gondolta.Igen.ajánlkozott Jaffe.bökte ki végül. . Először akkor. a tenger. de úgy gondolom.. .morogta Kissoon.Quiddity a tenger.Mást sem akarok.mondta Kissoon. akkor hol kezdjük? .Akkor már kétszer is jártál a Quidditynél.

. A Buli Legjava.Mit akarsz ezzel mondani? .Ne szarakodj velem! .Birtoklom? . .Igen.Milyen kár .Ez az! És miért ne élvezhetnénk ki az utolsó cseppig? Kissoon arckifejezése majdhogynem csodálatot fejezett ki. . ahogy a kirakójáték kezdett alakot ölteni a fejében.És a Tudás? .jött a válasz.jegyezte meg Kissoon.Akkor már nem lennénk emberi lények.A Tudást.Micsoda buli . Birtoklód? Át tudod adni nekem? .Quiddity ott van valahol a mi világunk mögött.. erről különböznek a vélemények. Jaffe elvigyorodott. hogy az öreg csak a bolondját járatja vele. Három megmerítkezést az álomóceánban. Ezt mindannyian megkapjuk. megtébolyodnánk. . És újra kérdem: honnan szerezted az információid? ..Honnan szerezted az információid? .. .Nem fogok üres kézzel távozni innen. Ha többet. hát.Neked tudnod kell. hogy megváltoztassam a világot.Nos. .kiáltott fel Jaffe. .. .Valaki így nevezte. . . ugye? És a Tudás lehetővé teszi. Most is azt teszem.Életed utolsó éjszakáján..He? . hogy nem lehetsz fejlettebb. .Te is egyike vagy a Shoalnak . .Igaz? . Kissoon. . hogy átlépd a határt.Én vagyok a legutolsó. Ha megszerzem a Tudást. beléphetek Quidditybe.Te birtoklód? .Lehet. . Akkor talán mindent megoszthatnék veled.mondta -. és akkor légy ott.Akkor oszd meg velem a Tudást! Képessé akarok válni arra. A Buli Legjava. amikor csak tetszik.Egyike? . akiben kezdett megerősödni a meggyőződés. . .Csak összerakosgattam a darabokat. Ha kevesebbet kapnánk. az egyetlen.Akkor? .Hát nincs benned semmi ambíció? . igaz? Így működnek a dolgok.jelentette ki Jaffe. .

.Fohászok! Igézetek! Mágia. . . dehogy. És akkor ismét tiéd lesz a véred és a húsod. . alantas vágyaiddal. . hogy mihez kezdj velük. Ágyékaink megannyi égen tündöklő nap. az összes ember közül pont neked nem kellene azt mondanod. Hát nem tanultál semmit? . . amit csak akarsz.Mit? .kérdezte Kissoon. De taníts! . hogy előmasírozhassanak. igazad van. amint elhagytad.Azt akarom mondani. . Az idő összehurkolódik. És te azt gondolod.Nem hiszek neked. A hihetetlen a normális. Lélekként. Amim csak van.Krisztusom. Nem adhatom neked a titkokat. mágia! Ott van mindenfelé. hogy nem hiszel. nem megyek el üres kézzel.Azt hiszem. Nem tudnád... Túlságosan hatalmasak és veszedelmesek ahhoz..Jaffe. .kérdezte.Tanúságtételek? .Nos? . nehézséget okozna nekem belebújnom a te bőrödbe. Egy idő után majd visszatérek. Nekem adnád? A válasz meghökkentette Jaffe-t. Csak bemocskolnád a Quiddityt a saját. amiket a fejemben őrzök. . a Quiddity a forrás.Akkor mit? Nem értem. amit fel tudsz ajánlani.kérdezte az öregember.Itt maradsz.Ez az egyetlen.Nem ugorhatsz csak úgy be a bőrömbe .Azt hiszem én is. hogy túlságosan is sok van benned a majomból. Jaffe figyelte. . .szólalt meg végül Jaffe. Megkaphatsz tőlem bármit. .Megmondtam... Mi is egy ilyen hurokban vagyunk most. .A húsod és a véred. El akarom foglalni a tested.Mi történik velem. . de ez mégiscsak egy otthon.Nekem adnád a tested? . Az elménkben hadseregek várják. ahogy Kissoon figyeli a reakcióját. A tanúságtételek. a Tudás pedig a lakat és a kulcs. ha átadom a testem? . .Szexet akarsz? .Ó dehogyisnem. Márpedig a Quiddityt meg kell őrizni. Nem sok mindenem van. És igazad van. A tested.

Elkezdett talpra állni. Milyen tökéletesen kiegészítenék egymást: a buta. Nem vagyok eléggé . . Vajon hányszor kellene belehasítania Kissoon inas porhüvelyébe.. Jaffe fogása megkeményedett a markolaton. . hogy nem árulom el.Mintha egy bikának vörös kendőt lengetnél . Kissoon szemei felhagytak a sorsolvasással. és szemei hevesen rángatózni kezdtek.Én pedig úgy döntöttem.. amíg az agónia rávenné. . Lehet. hogy beszéljen? Talán egyenként kellene levagdosni az öregember ujjait. ahogy félig lehunyta a szemeit. és megállapodtak a pengén.A benned élő majmot provokáltam. csak a színtiszta félelem.és már nem félek tőled.Hiszen teljesen gallyra ment. azt mondtad. ide-oda.. hogy ne merészeljek.válaszolt Jaffe. falusi tapló és a körmönfont vén kecske.vágott vissza Jaffe. majom vagy.. leküzdve szédülését .Nem értettél meg semmit. Az öregember viselkedése ... Zsebébe csúsztatta kezét. Kerül amibe kerül. mintsem gondolnád .válaszolt Kissoon. Vagy kibökni a szemét.emelte föl hangját Kissoon. igaz? . percről percre? Ha ez a módja. hogy nem vagyok elég tiszta a számodra.. hogy le kellene nyisszantani a füleit.rebegte. mintha nem akarná vesztegetni még a szeme világát sem egy ilyen érdemtelen látogatóra .Igen. mint Homernak. de véghezviszi a tervét. A . amit mondok. vállvonogatása.Az az én dolgom . Igen.Sokkal többet értek. ő készen áll rá.Homert idézte Jaffe eszébe. Gondolatai Homerról óhatatlanul is a zsebében bujkáló késre siklottak. . .. Ha a Tudást akarod..lassan elkezdte előhúzni a kést zsebéből . és ujjait ráfonta a kés nyelére.arrogáns félmosolya. Megértettem. túlságosan is késő. Nincs más választásod.Mit akarsz kezdeni a testemmel? . tettem.hogy is mondtad? . akkor muszáj azt tenned. .Ne merészeld! .ha azt mondod nekem. Kissoon észrevette a mozdulatot..fejlett. .kérdezte Jaffe. fejlett. mintha a közte és Jaffe között feszülő levegőből próbálná kiolvasni végzetét.Azt mondtam.Tudnom kell. . Túl késő van már a finnyáskodáshoz.. Nem volt meglepetés az arcán. . . . Sok mindent láttam. .

és hátratántorodott.jóérzés elektromos szikraként futott végig Jaffe testén. .hagyta rá Jaffe. Akárcsak óriási és nedvedző szája. aki hátrált. látva az arckifejezést.hadarta. Volt ott valami.A Hurokban nem lehet. Nekihátrált a kunyhó falának.kiáltott rá Jaffe.Rohadék! . Jaffe előrenyúlt. nem csak áporodottság. mintha valamikor minden egyes csontját és ízületét eltörték volna. Egy teljes évig mást se csináltam.) . A levegőben más is volt. . és abban a pillanatban rádöbbent.kérdezte . csak húst daraboltam. A Nyugat Kapujában. . hanem óriásira tágultak. . Szemei már nem voltak félig lehunyva. valóságos törpe. Kissoon meg sem próbálta játszani az ártatlant. hogy azután hanyagul újra egymásra dobálják.Egy évet az egyik vágóhídon dolgoztam . ujjai és hüvelykje belemart a nyak inaiba.A Nebraska állambeli Omahában. mielőtt az elhatalmasodna rajta. de nem volt más választása. mely kígyózva tört utat a bensőjébe . Még egy fenyegetőzést sem tudott kipréselni magából.emlékezett vissza hidegvérrel Jaffe. Értem a dolgom.Butaság . Jaffe nem akarta belélegezni. aki határozottan előrelépett.Itt nem onthatsz vért .Ez az igazság.ordított fel. kifelé köpködve és köhögve magából a lélegzetet. és a férfi madártorka köré fonta ujjait. amitől Jaffe-t egy némafilm hősnőjére emlékeztette. hogy sohase hazudjak. és Jaffe volt az.vagy legalábbis az volt a szándéka. (Kissoon arcán különös. Jócskán alacsonyabb volt Jaffe-nél. mint egy halálos beteg szellentésének. amit Kissoon teste bocsátott ki magából. testének vonalai furcsa szögekben keresztezték egymást.Nagy hangsúlyt fordítok arra. miközben a tüzet megkerülve közeledett áldozata felé. majd a másik kezében lévő tompa késsel elkezdett közelíteni a bal szeme felé. A szorítás kemény volt. Jaffe lekapta kezét az összeaszott torokról.Már nem akarsz megölni? . .Hagyjál békén! . Ez az egyik legfontosabb szabálya a hurkoknak. Kissoon most már valóban megrémült.Csak nem haladékot kaptam? Most ő volt az. karjait kitárva mindkét oldalon. Kissoon is felállt. csenevész mosoly jelent meg. Az öregember leheletének olyan szaga volt. . csak némán rázkódott. hogy nem szabad bennük vért ontani. . és vizenyősen meredtek rá. . hogy átverték. . .

akinek mindent elmondhatok. . és megmarkolta a kilincset. nem igaz? Elmondok neked mindent.Elmegyek innen. . Szükségem van a társaságra. holott Jaffe jól tudta. A többiek halottak. mint korábbi félelme. a hirtelen jött sápadtság nemcsak a napnak tulajdonítható.tiltakozott Kissoon. ha élve kijut innen. Kissoon csábítását emlékei segítségével próbálta kizárni tudatából.kérlelte Kissoon. Nekem magamnak nincs meg az ügyességem ahhoz. és az ajtón túli fény is elenyészik. . a húst és a vért a közelben tartsa. . hogy áldozatát. tudva. hogy megremeg a föld a talpa alatt. Jaffe másodszorra már nem volt vevő a trükkre. . mint még soha ezelőtt. hogy az ajtón túl semmi más nem várhat rá. hogy ha még sokáig itt marad ennek a picsafejűnek a társaságában.szólt rá Kissoon. Megtanítlak a Tudásra. Biztosan sikerül valami megállapodásra jutnunk.Hagyd abba azt a kurva hazudozást! Éreztem! Még mindig érezte. Akivel mindent megoszthatok. amit csak tudni akarsz.Csak én vagyok. Nincs senki. amiben része volt. Valakire. hogy megszerezzem. megadóan előrehajtva testét. A tüdejének olyan súlya lett. Belém akartál hatolni! . Vissza a világba. Az asszony Illinoisból. Nem kellett volna alábecsülnöm téged. .mondta Kissoon. A Buli Legeslegjavát! Csak maradj! Maradj. Még egyszer megpróbálkozott azzal a furcsa kis mosollyal. és amiket ismét megkaphat. a svábbogarak cirógatása. a félkarú férfi. Mindent bevetett. Magaddal viheted. Olyan régóta egyedül vagyok már.válaszolta Jaffe. . De te megkaphatod.Van más út is a Tudáshoz . Úgy tűnt. öklével csapkodva mellkasát.Hibáztam. Jaffe. Ahogy ezt tette. érezte. de az alázatossága éppen annyira színlelt volt. akkor az előbb-utóbb felülkerekedik rajta.Nem . . Sajnálom..üvöltött Jaffe. Ezek felidézése tartotta távol Kissoont az elméjétől. . Itt nincs a Hurokban.Ne menj el! . aki segíthetne neked.Dehogyis .Ne nyisd ki azt .Éreztem a lélegzeted! .Ne nyisd ki az ajtót! . Maga mögé nyúlt. Kétségbeesetten hátrált az ajtó felé.De hát én csak egy öregember vagyok. Az élvezetekkel. Jaffe elfordította a gombot. .

nemcsak hogy nélkülöztek mindenféle emberi és járműforgalmat. csak akkor mutatkozik megint az emberek előtt. csillagfényes sivatagi éjszakában. részegen az egyik Santa Fe-i sikátorban két sorsdöntő elhatározásra is jutott. Az építmény jelenléte erőtlen és rég feladott kísérletről árulkodott. Jaffe ellent tudott állni neki. halad-e egyáltalán. Félmérföldnyire onnan a felkavarodott levegő örvénylése jelezni kezdte. vagy a düh gyengítette el. Negyvennyolc órával később. hogy még azt sem tudja. Dacolva a zavarodottságával. melynek a birtokába jutott Amerika okkult életével kapcsolatban. A város utcái.. melyet asztrálszemei láttatni engedtek a számára. melyeket még fel kellett öltöztetni a forgatáshoz. minden tudásfoszlányt. Jó ötvenméternyire a kunyhótól visszatekintett. mintha tekergő kötélként a sötétség egy darabja kígyózna felé a földön. hanem csak rohant és rohant. majd hirtelen a másik oldalon találta magát. a Tudás birtoklása érdekében fogja felhasználni (pokolba Kissoonnal. hogy valakik benépesítsék ezt a senkiföldjét. pokolba a Shoallal). ahogy Kissoon utána sikoltott. amíg el nem érte az acéltornyot. Jaffe keresztülfurakodott rajta. melyekre halványan emlékezett küzdelmes megérkezéséből. saját nyomait követve. minden rejtelmet. mellyel korábban idehozta. mely az elmúlt héten serkent arcán. mint azelőtt. és a sikollyal újra megmarkolta a zsigereit is. de híján voltak bármiféle jellegzetességnek is. De a szorítás már korántsem volt olyan erős.hallotta. . Akárhogyan is. és a visszatartó erő egyre gyengébb lett. a csendes. Nem mélázott el azon.Ne hagyj el! . Másodszor. minél távolabb került a kunyhótól. hogy a vén szemétláda most vajon mit talált ki ellene. azzal az émelyítő érzéssel. Először is. Egy gyötrelemmel teli óra elteltével a feltételezés újabb bizonyságot nyert. minden bölcsességét. és ha majd egyszer eléri a célját. és úgy látta. hogy markába kaparintsa a testét. keresése mementójaként megtartja szakállát. Kissoon vagy túlságosan sok energiát emésztett el. hogy elérte a Hurok külső peremét. és olyan kulisszákra emlékeztettek.

és azzal környékezte meg Fletchert. Géniuszát azonban kikezdte a szenvedélye. kinek minden egyes elejtett megjegyzésén ott csüngtek követői. azok az elméletek. Kezdetben elfedte valódi célját. Richard Wesley Fletcher mielőtt végleg kegyvesztetté nem vált . hogy ellátta azokkal a minőségi drogokkal. melyek felkavarták. legforradalmibb elméknek az evolúciókutatás területén. A legfontosabb az volt. akinek reputációja tökéletesen alkalmassá tették őt e feladatra. de ennek a tulajdonságnak Jaffe jócskán bővében volt. hogyan veti ki az akadémikus közösség magából az egykori Wunderkind-et. olyan teoretikus.egyike volt a legeredetibb. ugyanabban a mocskolódó hangzatosságban. melyek minden részletében összepasszoltak saját ambícióival. Fletcher kutatásai annak az erőnek a laboratóriumi izolálását és szintetizálását célozták. aki vele együtt kiveszi a részét a keresésből. számos washingtoni és bostoni tudományos program vezetője. hogy apránként felélik erejét. hogy meglophatja a mennyeket.tudós kollégái nem kis megelégedésére. hogy kérdezősködései nyomán felvetődött egy férfi neve. a meszkalin és annak származékai . és Maineben rá is akadt a férfira. Cikkek taglalták végeláthatatlan özönben. Hiszen oly sok egyszerű élvezet fakadt megnövekedett hatalmából. és a teljes idegösszeroppanás peremén egyensúlyozott. akik nem is rejtették véka alá felháborodásukat. ítéli nevetségessé teóriáit. miután a titok kipattant. A géniusz egyre mélyebben belesüppedt a kétségbeesésbe. hogy találjon egy segítőtársat. míg a nyomára bukkant. mielőtt megtalálhatná az utat egy következő szintre. a legközelebbi tudományos áttörés mikéntjét gyanítva mögöttük. A férfi teóriái voltak azok. Jaffe-hoz hasonlóan ő is hitt abban. Két hónappal ezelőtt történt. élvezetek. helytelennek moralitását. melyeknek ellent kellett állnia attól való félelmében. Jaffe fikarcnyit sem törődött Fletcher morális álláspontjával.Négy Az önmagának tett ígéreteket nem volt könnyű betartania. Nem kevés állhatatosságot kívánt. valakit. melyeket . mely az élő organizmusokat az evolúció folyamatára készteti. Jaffe óvatosan közelítette meg.

Csak miután ily módon a bizalmába férkőzött. Habár ő. Amikor a Nunció elkülönül. hogy csak pár lépésnyire áll. Mögötte feküdt a Misión de Santa Catrina. hogy megszégyenítse a kétkedőket. egy. és csodálatos működése reprodukálhatóvá válik. jegyezte meg alázatosan. melynek egyetlen megszállott elme sem tudott volna ellenállni. Kezdetben Fletcher lefitymálta az ilyen megjegyzéseket. Fletchernek mindjárt rengeteg lett a mondanivalója. ahol az év java részében dolgozott. De a legvégső eljárás mikéntje mindig kicsúszott a markából. Nyilvánvalóan kevés annyira valószerűtlen hely kínálkozna egy ilyen. ezúttal Fletchernek nem kell akadémikus üvegházban dolgoznia. melyek lehetővé tették a Nagy . A Nunció immár realitás volt. mint egy elhagyatott jezsuita misszió.katasztrofális anyagi helyzete folytán oly régóta nélkülözni kényszerült. Kezdetben Fletcher nemigen mutatott érdeklődést. a világ szemében minden bizonnyal istentelen kísérlet számára. Richard Wesley Fletcher Baja mellett álldogált. Azután itt vannak azok az egymásnak ellentmondó alapelvek. és végül elfogadta Jaffe ajánlatát a kutatások újraindítását illetően. Fletcher majd előbújhat a vadonból. Garantálta azt is a megszállottan önpusztító lángelmének. és folyamatosan termelnie az eredményeket a támogatás fenntartása érdekében. Szívből hitte.az alkimistákét és varázslókét -. és átkozta magát. Legelőször is itt van ez a kapcsolat Jaffe és ő közte. Jaffe ígérte. hogy elkülönítse azt. Ők ketten. amit ő Nuncíónak. mígnem idővel az újból lángra nem kapott. Jaffe ekkor tett néhány észrevételt saját. tért rá kerülő úton a férfi tanulmányaira. a témába vágó kutatásaira támaszkodva. mesterséges eszközökkel tökéletesebbé tenni a testet. Olyan ajánlat volt ez. a hírvivőnek nevezett. de hát ezt a vállalkozást már a kezdetektől fogva átszőtték az ellentmondások. míg Fletcher a tudományét. az ősi korok nyelvezetét használja . Tizenegy hónappal később. hogy munkássága rejtve marad az avatatlan tekintetektől. ugyanazon munkálkodnak. amiért engedett Jaffe kísértésének. Jaffe. de egy idő után lassan kezdte meglátni az értéküket. És miután a tűz lobogni kezdett. ahol a Nagy Mű (ahogy Jaffe szerette hívni) a végéhez közeledett. mindkettőjük vágya megnoszogatni az evolúciós folyamatot. de Jaffe addig szította a megszállottság hamu alatt megbúvó parazsát. és vele együtt talán a lelket is. a Csendes-óceán partvidékén meredő gránitszirten.

és kéz a kézben vessék le magukat a mélybe. az Örök Ifjúság Fürdőjén. Miután elégették az összes feljegyzést. hogy elvezesse a sziklaszírt peremére.azét a fiúét. Túl a metaforákon. Az okkultisták. amiket ő itt. ahogy Jaffe hívta őket). és elsodorja testüket. Jó oka volt rá. és ugyan mikor ülnek le egy asztalhoz a tudomány emberei a mágia embereivel (a tanúságtévőkkel. lesz csak bevégezve a munkája. olyan az elpusztítás is: szisztematikus. Fletcher túlságosan is tisztában volt az anyagi világ visszásságaival ahhoz. ők ugyanazokra a kérdésekre kutatják a választ. olyannak kell tűnnie. hogy a jövő kutatói valamikor újra előállítsák a Nunciót. hogy higgye. többet tudtak a dolgok természetéről. Csak ezután foghatja meg a fiú kezét . hogy semmi nyom ne maradhasson utánuk. hogy most. . mindössze néhány perc választotta el attól. Ő is csak Jaffe különös. aki most is szorgalmasan táplálta a misszió előtt a tüzet -. tűz és víz között. hogy Fletcher az emberiség érdekében reménykedhessen benne. mint amennyit Fletcher valaha is sejtett. De ha azok a változtatások. Akkor és ott. és szilánkokra zúztak minden felszerelést. mintha a Nunció soha nem is létezett volna. Baja California vadonjában végzett. bár a felfedezést lehetővé tévő alapelvek és körülmények kombinációja meglehetősen ritka volt ahhoz. mint a tökéletes tolvajoknak: úgy kell kifosztaniuk a saját otthonukat. aki támogatta a megalkotását. az ólomatyák aranyként megszülető gyermekein. amiket ő és Raul eszközölt a tárgyi bizonyítékokon. a diadal pillanatában. És végül az a tény. eléggé meggyőzőek lesznek. hogy elpusztítsa a Nunciót.Mű elkészültét. lehetséges bármit is maradéktalanul elpusztítani. Az oromzat meredek. ez jó pár éven belül nem fog sikerülni. mint egy fiúra) olyanoknak kell lenniük. A hullámzás egybemossa vérüket az óceánnal. ugyanakkor szorongatott és gyötrelmes. akkor hite szerint nem lehet majd egykönnyen rekonstruálni a kísérleteket. Túl sok veszedelmes dolog vár felfedezésre. Egyikük sem akadályozhatta meg. akiknek titkait Jaffe kifürkészte. A dolgokat nem lehet nem felfedezetté tenni. Amilyen a létrehozás. hogy egyből végezzenek velük. félig intuitív okkult meggyőződéseit összeházasítva saját tudományos metodikájával volt képes életre hívni a csodát. hogy ebben reménykedjen. Neki és a fiúnak (még mindig nehéz volt úgy gondolnia rá. és kísérlik meg összevegyíteni mesterségbeli tudásukat? És helyesen is teszik. mielőtt az annak az embernek a kezébe kerülne. a lenti szirtek elég élesek ahhoz.

hogy a lángok komolyabb kárt tettek volna bennük. Obscurum per obscurius. mielőtt újraírja a Teremtés Könyvét. . Miután oly sok évig meztelenül élt. . tanácsolják.A szél. . hogy helytelen nevet választott. . még mindig képtelen hozzászokni az ilyen korlátokhoz. . Hiszen Fletcher. Ez nem az istenek hírnöke volt.kezdte megint. A levegőben még mindig lehetett érezni a megperzselődött bőr határozott szagát. . Ahogy Fletcher követte Rault a misszió bejáratához. Saját élete volt. Sötétséggel oszlassuk szét a sötétséget. . Szeme nélkülözte a fehérjét.Nem megmondtam. és nem is leszek. de állhatatos összpontosítása mindig meglágyította Fletchert. választ adott a kérdésre. ahogy ő nevezte: a Hírvivő. ignotum per ignotius. és támadása készületlenül érte Rault. El kell pusztítania.Atyám? Raul tűnt fel mögötte. hogy a magasabb rendű életforma felé törekedjen. melyet selymes szőr borított. hogy jegyzetei szétszóródtak a szélben. Ráadásul megint azt az átkozott megszólítást alkalmazta.emlékeztette Fletcher. miről beszélnek. Fletcher tudta.válaszolta a fiú.. ahogy a tűz hirtelen erőre kapott. de maga az isten. anélkül.Mit akarsz? . melyet Nunció halotti máglyájához épített.. Nunció. Randolph Jaffe-vel Ádám szerepében. . amiért nem fordított nagyobb figyelmet a fiú tevékenységére.kérdezte immár sokkal lágyabb hangon.amikre ő is feltette az életét. az égetőhöz. mely bármely élő szervezetben elindítja a továbbfejlődés folyamatát. A fiú ismét megszabadult ruháitól. . akárcsak testének többi részét. látta. most is figyelmesen végighallgatta.Soha nem is voltam. ismeretlennel az ismeretlent.kiáltott fel Fletcher bosszankodva.Nem vagyok az atyád . mint mindig. Képtelen vagy ezt megérteni? Raul. Ők tudták. Most már tudta. Olyan folyadékot szintetizált. atyám. Saját életereje és ambíciója.Franc essen beléd! . hogy ne tegyél egyszerre túl sok papírt a tűzre? Megragadta Raul karját. és így nagyon nehéz volt olvasni belőle.Mi van velük? . az ő tudománya és az övék közt félúton. hogy tekintélyes bátorságra van a . Mesterséges eljárásokat keresnek az evolúció felgyorsítására: hogy létrehozzák a saját magán túllépő embert.A tüzek . rávéve (legalábbis hite szerint) a legparányibb sejtet is arra. Az óceán felől közeledő légáram az elmúlt néhány percben új erőre kapott.

Fletcher bűnbánóan karolta át a vállát. . se szaglása.Jön felfelé a domboldalon. hogy rajta próbálja ki a Nagy Művet: hogy az emberszabású majom suttogó emberi természetét a Nunció segítségével üvöltéssé fokozza. Senki más rá nem vette volna erre. Alacsony.. hogy a Nunció kiragadta volna korábbi állapotából. A fiú úgy döntött. hogy elrabolja tőle naplójának gyötrelemmel és ihletettséggel teli lapjait. Raul. csak amiért az szándékosan semmibe sem vette? Nem kis mértékben éppen e perverzitása volt az. Arra sem volt szüksége... . kiürítették a helyet.. és visszafordult a tűz felé.Hol? . ezt a trükköt mindig bevetette.Legjobb lesz. akkor sem lelne bennük semmi értelemre. .kérdezte Fletcher. hogy éppen e megszállottság az. Csak saját megszállottsága hajtotta előre... hogy nem hallja meg.. hogy felülkerekedjen a tűztől való természetes félelmén. mélyen beletemetve arcát az ember illatába.. tömzsi teste görcsösen megfeszült.Ne. akik az utat és a missziót idefenn létrehozták. hadd menjenek. A barátságtalan terepen kígyózó ösvény. minden bizonnyal még azoknak a jezsuitáknak a kifejlett mazochizmusát is keményen megadóztatta annak idején. még azelőtt is. Fletcher jobban ismerte Rault annál. hogy nem volt se hallása. . A misszióhoz mindössze egyetlen út vezetett.Mi az? .mondta neki . .Igen. majd. hogy megkérdőjelezze megérzéseit. ahogyan újabb széllökés támadt a tűzre. Raul már nem próbálta összeszedni a szétszóródott papirosokat. hogy repüljenek. hogy eltöröljön maga után minden nyomot. ami eléggé valószínűtlen ezen a kopár tengerparti nyúlványon. felejtsd el őket. Még ha egy-kettőre rá is akadna valaki. hogy megkérdezze. Atyja kedvéért tette csak meg. .fiúnak szüksége ahhoz.. miután valószínűleg itt sem találtak rá Istenükre. mely meredeken tört felfelé a domboldalon. ahová akarnak .Érzel valamit? . ahogyan előző inkarnációjában is tette. és talán nem kellett volna már megtanulnia. Hányszor is nevezte Fletcher a majom Rault szerencsétlen állatnak. mely irányból közeledik látogatójuk.mondta Fletcher. ami ilyen végkifejlet felé űzte tragikus életét? A fiú elszakadt Fletchertől. . ha hagyjuk. és felkapta a fejét. A levegőt szaglászta. A fiú hozzátapadt. ami arra bátorította Fletchert. Igazság szerint dekadens emberi érzékelését csak úgy lehetett valósághűen leírni.

hogy olyan helyen is ott legyen. Az egyszerű cella mindössze egy asztallal. mely egyenesen az óceánra nézett. mezítláb átgyalogolva az összezúzott műszereken és szétforgácsolódott bútorokon. ahol valójában nem volt jelen. hogy ez fog következni. az égboltot kémlelve. hogyan csinálja. Minden rejtelem. és közben az isteni Mozartot hallgatva. Raul követte. el kell pusztítania a három fiolát. Olyasfajta elmejáték. mert a fiú elváltozott belső rendszere szakavatott vizsgálódók előtt felfedheti a Nunció működésének természetét.kérdezte Raul. férfi és fiú itt ücsörgött. amelyet Fletcher ügyes trükként rendezett el magában. A szék az ablak elé lett húzva. . Fletchernek fogalma sem volt róla. sem szeretetteljes tanítgatás. és ezek elvégzéséhez is hatékonyan kell munkálkodnia. majd valahogyan meg kell szabadulni tőle. ahogyan életében oly sok mindent.Meg fogunk halni? . Másodszor. gondolta Fletcher. mondta Fletcher mindjárt a legelső tanításaként. abban a három kék folyadékkal teli fiolában. hogy a Nagy Mű veszélyben forog. Ez csak Jaffe lehetett. meg kell ölnie Rault. Senki más nem tudott a jelenlétükről idefenn. Csak két feladatra maradt idő. átvágva a káoszon. hogy ennyire hamar. Már csak egy lövésre maradt idő. . Mindkettő létfontosságú. Ez volt az egyetlen hely. de ez semmiképpen nem volt elegendő ahhoz. ahová nem hatolt be a Nagy Művet övező összevisszaság. mely a misszió épületében található. ugyanazzal a gyakorlattal.csattant föl Fletcher. sem égbolt-kémlelés. mert tudta. Jaffe-nek jó pár percébe fog telni. akkor biztosan megtalálták már hőn óhajtott szentségüket. Csak azt nem. A Raul sikeres átalakulását követő legelső napon. egy székkel és egy antik sztereó berendezéssel dicsekedhetett. csak lábjegyzet a zenéhez képest. Elsőként.Legyen átkozott! . be a belső szentélybe. Kétségtelen. Megvolt a maga módja rá. A zene mindenek előtt való. Oda tért most vissza. . . ez is egyike Jaffe tanúságtételeinek. Tehát egy férfi közeledett az úton. mint önmaga kutakodó visszhangja. a fiókból. amíg felér az ösvényen. Tudta. mielőtt még a Nunció céljának és következményeinek megértése megrontotta volna Fletcher diadalát.Miért most? Miért most? Buta kérdés volt. mellyel boldogan töltötte ki bosszúját a helyen. Jaffe azért választotta ezt az időt. Már nem lesz több magasztos Mozart.Ha a szellemeik még itt kísértenek. Fletcher előhúzta a pisztolyt a meszkalin mellől. hogy Fletcher és a fiú bevégezhesse tervét.

De azt mondtad. és annak kapcsán érzékelte először . Nekem. akár élve. . Ő mégis vadul tüzelni kezdett. Tudta.kiáltott fel. de ennyi is elég volt ahhoz. Volt valami megnyugtató teljesség ebben a megoldásban. Napokon és éjjeleken át tervezgette.Kérlek. Amint végzek itt..Tudom! De nem tehetek mást. és kiért a napfényre. .Nem. . Vajon mi történne. A golyó a falba fúródott. ..Ki kellene mennünk a peremre .. mielőtt csatlakozom hozzád. majd Fletcher nekirugaszkodott az üldözésnek. .. atyám. hogyan működik benned a Nunció! Szavait ijesztésnek szánta.. mielőtt a harmadik lövés eldördülhetett volna. hogy nem öntheti csak úgy ki. és arcát eltorzította a rémület. Jobb lesz.sürgette a fiú. ha kapcsolatba kerülne a földdel? A legjobb és valószínűleg az egyetlen lehetőségnek az ígérkezett. és eltűnt a szeme elől. hogy szabadjára engedje az evolúció pusztító erőit bármilyen rendszerben.. fel fog használni. . hogy együtt.Nem vagyok az apád! Egyszer és mindenkorra. Mielőtt még Fletcher célba vehette volna. hogy a dolgoknak az idők során mássá kell válniuk. . . hogy együtt tesszük meg.. Raul! . másodszor is elsütve a fegyvert. és sikerült is elérni szándékát. ha a Csendes-óceánba üríti.a milliárdnyi tengeri állat konfigurációinak tanulmányozásakor -. hogyan szabadulhatna meg a legbiztonságosabban tőle.Tudom.Megígérted. Bár kevés anyag maradt.Jesszusom. Hogy rájöjjön. . . . Keresztülvágott a laboratóriumon. nekem még van egy kis elintéznivalóm. És ha elszakít tőlem.Igen.Nemsokára vele leszek . Szét fog trancsírozni.Megesküszöm rá. A fajok hosszú fejlődése valaha az óceánból indult. Közeledik. mely megfertőződik vele. akár holtan.szólt elszántan Fletcher. Tett egy lépést hátrafelé. Hiba lett volna ezt a maradék kevés időt is Raulra vesztegetnie. . Fletcher félredobta a pisztolyt. én nem vagyok az apja senkinek! A kirohanás szétfoszlatta a pillanat varázsát. a fiú átcsusszant az ajtónyíláson. és Fletcher célzásra emelte pisztolyát. Raul felzokogott. A fiúnak előnyére vált majomszerű mozgása. ha ezeket az értékes perceket a Nuncióra áldozza. Nincs elég időnk.

A jelenések tolvaja volt. más emberek titkainak gyűjtője. Palackba zárt Isten. Meggyőződése lassan kezdett elenyészni. Mindezt figyelembe véve a kérdés nem az.mint amik valójában. de hogy képes az öngerjesztés olyan mérvű jeleit mutatni. olyan magasra kúszva a falakon. A Nunció tudta. hússá a szőrmét. mint della Francesca égboltjai. és a szándékával is tisztában lettek volna. felkúszik az ampulla üvegfalán . Csakhogy Jaffe nem volt szeretetteljes. sem jó szándékú. ahhoz még túlságosan is a tudomány embere volt. döbbenten eszmélt rá a folyadék valódi szándékára. így a hatása is elhanyagolható lenne. olyan mágus. hogy ne nyűgözte volna le egy ilyen jelenség. mit teremtett.melynek során úgy tűnt. akit nem érdekelte tudása alapelveinek a megértése. hogy bántani akarja. hogy megkaparintsa a tartót. amennyire csak tudott. ahol minden ember közvetlen kapcsolatba kerülhetne saját Teremtésével. Talán még a gondolataiban is képes olvasni. tajtékozva tiltakozott rabsága ellen. tejkéken. és talán szellemmé a testet. Nem egyszerűen a menekülésre vágyott. Odament a padhoz. mintha saját belső hullámverése keverte volna fel őket. hogy a fluidum hatalmas erővel bír. Amint Fletcher kinyúlt. Egy ilyen ember jóra használná fel a Nunciót? Egy jó szándékú. bár a Nunció a szó szoros értelmében csak csepp lenne az óceánban. hogy közeledik. hogy elpusztítson egy ilyen csodát. Megállt menet közben. ahol a fiolák várakoztak tartójukban. hogy megvan-e a joga ahhoz. Mi ebben a bűn? Azután eszébe ötlött az omahai Randolph Jaffe. Tényleg joga van ahhoz. hanem az. mint most is . Oly kevés elképzelése volt arról.az teljesen bámulatba ejtette. hogy megfossza a világot egy ilyen csodától? Vajon a folyadék étvágya valóban annyira természetellenes? Hiszen semmi mást nem akart. A három fiola Nunció révén ő adhatná meg a természetnek a választ. szerető ember kezében a Nagy Mű életre hívhatná az egyetemes pápaságot. mely pusztulásra kárhoztatta. És mintha tudták volna. Végbe akarta vinni a csodát azon a testen. a valamikori mészáros és a Döglött Levelek bontogatója. hogy általuk váljék hatalmasabbá. csak az. . hogyan mer egy pillanatot is késlekedni? Erőt merítve megerősödött hitéből tett egy újabb lépést a fiolák felé. Eszelős aktivitással reagált. csak felgyorsítani a dolgok fejlődését: bundává alakítani a pikkelyeket. Azt mindig tudta. Az oldatok folyamatos mozgásban voltak.

és a Nunció testére fröccsen. A fájdalomtól megszédült. Hátrébb botorkált. Túlságosan triviális lett volna így megközelíteni. kezét arca elé tartva. és tudta: többé már semmi sem lesz ugyanolyan. A tisztánlátás túl későn jött ahhoz. Azután egészen másfajta érzés köszöntött rá. mintha valaki egy szöget vert volna bele. hogy hasznát vehette volna. Mint Mozartot hallani. olyan volt: a zene áthaladt a fülein. vagy védekezhetett volna. de a kábaság és a kín csak egy pillanatig tartott. Nem is volt valódi érzés. az egyik ampulla szétrobbant. mely önkéntelenül is arra emlékeztetett. Hallotta a zenét. ahogy az üvegszilánkok a tenyerébe vájnak. Számtalan sebet látott tenyerén. és egyenesen a lelkébe hatolt. Mielőtt visszaránthatta volna kinyújtott karját. .Újra akarta teremteni Teremtőjét. de volt egy különösen nagy vágás. Fletcher érezte.

és saját magát is ott. Már abban a pillanatban tudta. ha egyszer hagyja végre meggyőzni magát arról. hogy Fletcher minden igényét kielégíti. . Látott egy időn túli helyet. A Hurokban tett látogatás felszította a szemében lángoló tüzet. amikor először belebotlott Fletcher radikális teóriáiba.Öt Randolph akkor vette észre a misszióból felszálló füstöt. hogy térjen vissza tanulmányaihoz. hogy ezen az isten háta mögötti helyen is biztosítani tudja Fletcher részére azokat a kifinomult laboratóriumi eszközöket. amint befordult az első kanyarba a felfelé vezető hosszú ösvényen. Négy alkalommal is visszautasította Jaffe ajánlatát. és ezáltal bizonyságot nyert az a napok óta az agyában fészkelődő gyanú. mind Fletchernek. de azt tették. ahová a Tudás utáni eszelős vágya űzte. Az emberek mindezt jól tudták. habár nem kevés meggyőzőerőt követelt a részéről. és megesküdve rá. hogy szerény mennyiségű meszkalint is hozott neki. igaz? Ez sokkal igazabb volt. átkozva a kerekek által felvert porfelhőket. mely a közé és a Tudás közé férkőzik. De Fletcher a kezdet kezdetétől fogva kivétel volt e szabály alól. habár sohasem öntötték szavakba gondolatalkat. Mind a négy alkalommal azzal próbálta megpuhítani. Felpörgette a dzsip motorját. habár Jaffe minden egyes alkalommal emlékeztette rá. mégis sikerült megőriznie a szabad akaratát. hogy a Nagy Mű egy ilyen civilizációtól elzárt helyen szülessen meg. és vagy félelemből. vagy áhítatból. Kétsége sem volt afelől. hogy annak a segítségével csaphatja be a rendszert. amire kérte őket. az. Egészen a mai napig tökéletesen megfelelt mind neki. még többet ígérve. mint bármikor ezelőtt. lassan araszolva felfelé. hogy alkalmazásába fogadott géniusza lázadásra készül ellene. és hogy mennyire vágyik már a közös munkára. Gyarlóságai és kétségbeesése sebezhetővé tette ugyan. De a meggyőzés mostanában egyre könnyebben ment a számára. akinek a nevét már sohasem fogja megtudni: Valami rendkívüli dolognak voltál a tanúja. Mit is mondott az a nő Illinoisban. Látták a tekintetéből. hogy milyen nehéz volt neki egy ilyen elveszett géniusz nyomára akadnia. és kezdjen neki újból kísérleteinek. amiket az megkövetelt a feladathoz. hogy jöjjön elő rejtekéből.

a Nunció ocsmány. mondván. Minden alkalommal huszonnégy órát töltött Fletcher társaságában. rosszul táplált teste olyan férfit takart. hogy hozzáférést engedjen a misszióhoz. mielőtt újabb kísérleteket folytatnának. Még akkor. mely után rövid. hogy a kezei közé hulljon. melyet az olyan magasztos guruk avagy holdkóros sámánok állítanak elé. mielőtt Jaffe vállalkozhat erre a kockázatos lépésre. Odabent Jaffe azután megtalálta a majmot. hogy egy időre lehűtse Jaffe kedélyét. bizonygatta. akit kora ifjúságától kezdve tanulmányai kötöttek le. együtt ittak. De Fletcher segítségével kicselezheti a gurukat. Magára hagyta Fletchert. Fletcher nem volt harcos típus. hogy az ilyen alantas lényektől távol tartsák a Szentségek Szentségét. A férfi nyugtalan volt eredményei miatt. Mi van akkor. Csakhogy Jaffe olyan átkozottul elégedett volt önmagával. Ebben nem volt semmi újdonság. Tanulmányozni akarta a fiú testére gyakorolt hatását. meszkalin. melyet Fletcher párlata. nagyobb gyakorisággal kezdett feltűnni. hogy kipróbálja magán a Nunciót. és a Tudás alig várja majd. ott és akkor. immár hetenként visszatérve a . csak hogy kielégítse a férfi tudományos kíváncsiságát. aminek végül Fletcher minden bizonnyal megadta magát. miután Fletcher útmutatásai alapján felállította a laboratóriumot és felajánlotta néhány. abban a dicsőséges pillanatban is érezni lehetett a jeleit annak az összeroppanásnak. mint Kissoon. akik mindent elkövetnek. ha egy héten belül halálos lesz a fiúra nézve? Vagy egy napon belül? Az érvelés elég meggyőző volt ahhoz. hogy egyszerűen kizárja a misszió területéről. Tizenegy ilyen látogatás után. A Nunció túlságosan is szeszélyes. a levelekből leszűrt gondolatát a problémával kapcsolatban. amit és amikor kérte. Egy alkalommal Fletcher még azzal is megpróbálkozott. Jaffe magára hagyta a maestrót. hogy a kutatók a misszióban kezdenek valamiféle konklúzió felé közeledni. néhány hónapnyi további munkára van szükség. biztosította számára az ellátmányt (tengeri csillag. A Nagy Mű segítségével felülemelkedhet bármelyik önjelölt bölcsön. Elsőként. de minden hónapban csak egyszer látogatta meg. Minden egyes alkalommal kevésbé örültek a jelenlétének. Megvertem végül is rá volt kényszerítve. Görnyedt. de Fletcher ezt ellenezte. megérezve. egy majom). de kétségkívül emberi gyermekké formált. tengeri sün. egyenlőtlen küzdelem bontakozott ki. hatalmat szerezhet a hátuk mögött.hogy a Quidditybe vezető út feladatokkal és próbatételekkel van kikövezve. Azt javasolta. hogy végrehajtsa a szükséges teszteket. hogy nem figyelt oda ezekre az intő jelekre. és ő megosztotta vele a hónap akadémikus pletykáit.

A föld.misszióhoz. a misszió. hízelgéssel vagy csábítással szedett ki a különféle akadémikusokból elpusztult. életben. a celláig. a forró és sós csendes-óceáni levegő keresztül-kasul átjárta a helyet. a ki tudja hány százezer dollár értékű tudományos berendezés . mely olyan száraz és homokos volt. A férfit ott is találta. mint mindig. nem saját maga. Most. ugyanakkor feltételezte. mint azelőtt. Nem ez lenne az első eset. hogy fegyverrel a zsebében keresne választ kérdéseire. miközben átlépett a nyitott ajtón. Jóllehet minden egyes látogatásakor egyre nyilvánvalóbbá vált számára a tudós egyre romló állapota. Lelépett a dzsipről. hogy nem jött fegyvertelenül. amit idefelé jövet érzett. hogy fegyverrel szedje ki belőle a Nunció formuláját. profilja is a rég ismert beesett. átkozta magát önelégültségéért. Ma csak a papírra vetett szavak keltek szárnyra. Jaffe átbotorkált a romokon Fletcher kedvenc szobájáig. a kitárt ablak előtt ücsörögve. egyenesen a napba bámulva. nyilt félelemmé változott. Minden ablak tárva-nyitva állt. és a rendszertelenül elszórt tüzek között leindult a misszió felé. hogy annak mesterműve felett érzett büszkesége meggátolja majd abban. és a rengeteg trópusi madár fülsüketítő zaja az égen. Örült. Ugyanabban a lekoszlott ingben és túlméretes nadrágban merengett ott. hogy egy télen az óceán minden bizonnyal a magáénak fogja követelni. melyet az egyszer (a meszkalintól feldobódva) a szíve csücskének nevezett. ahol a tüzek túlságosan közel merészkedtek hozzá. akkor talán arra is rákényszerül. Néha egyszerűen nincs más út. A misszió falait füst szennyezte be. Fletcher nevét kiáltozta. borotválatlan arcról . Semmi sem volt olyan. ami olyan közel épült a sziklafalhoz. mely még a homoknál is terméketlenebb volt. hogy csak néhány satnya jukkát volt képes táplálékkal ellátni. az asztalokat egyetlen karmozdulattal söpörték tisztára. A helység romokban állt. és a nyugtalanság.melyeket Jaffe tekintete fenyegetéssel. a földet hamu borította. Mindig is volt valami apokaliptikus ebben a helyben. hanem a Nagy Mű miatt. Ha Fletcher végképp elveszítette a fogását az épelméjűségen. hogy megpróbáljon mindent visszacsinálni. hogy a szél a megpörkölődött lapokat hozta felé a földön. amelynek jobb szeme világa elveszítését köszönhette.

amint megtörténik.Rossz híreim vannak . habár a szavak még mindig ott voltak... Rosszabb a helyzet.Miféle csodát? .akik mindegyikének csak egy négyzetcentiméternyi darab jut a megörökítenivaló modellből .Én nem mondtam. .Nincs is rá szükség.a falak. képtelenül arra. nem használja sem az ajkait. És mégis mutatkozott valami árnyalatnyi különbség. Jól hallotta. . .. sem a nyelvét. . Jaffe lehunyta szemeit a portré láttán. háta begörbítve . valami aprócska hiba a képben. hogy felvegye a versenyt a férfi túlságosan is átható valóságosságával. sőt még őszülő copfja (egyetlen áldozata a hiúság oltárán) is a helyén. . akinek minden egyes pórusa és redője Jaffe sajgó retinájának figyelmét követelte volna. mint gondoltam. .. mi lehetünk az égbolttá?. Az érzékei csordulásig teltek.olyan ecsetekkel. a portré ezernyi miniatúrafestő alkotásának tűnt . de azok kicsúsztak ujjai közül. melyek egyetlen szőrszálukkal követték émelyítő részletességgel az eredetit.Beteggé tesz. Jaffe megpróbálta megragadni őket. Mintha Fletcher túlságosan is saját maga lett volna.Az érzés kölcsönös. ha rád kell néznem.Igen mi? . hogy Jaffe-t a küszöbhöz szegezze. Nincs többé szükségem a torkomra. ez volt az: . . Jaffe. akihez beszél. Rosszullétet érzett.Nyisd ki a szemed! . Túlságosan tökéletesnek látszott a kép: a napba meredő szemlélődője. Látnod kell a csodát. Testhelyzete . A sötétségben azután meghallotta Fletcher színtelen hangját.És igen. ki kell nyitnod a szemeidet.Miről beszélsz? .kezei az ölében.Igazad van..mondta Fletcher. az ablak.mi lehetünk az égbolttá? .jött Fletcher válasza. ..árulkodott.De hát miért? . ami elég volt ahhoz.. A hangerő fokozatosan elenyészett.Menj el kérlek . anélkül.. El kell menned.is a megszokott. vajon ezt kérdezte? Igen. Mégis. hogy a szemét kinyitotta volna. A szoba többi része .kérdezte Jaffe.. Belelátok a fejedbe. . még a szék is. A gondolataidba. ahogyan Jaffe korábban már számtalanszor látta. . amiben Fletcher üldögélt .szólt alig hallhatóan. hogy a torzszülött.kiúszott a fókuszpontból. Még így is átkozottul tisztában volt vele.

Jaffe.jelentette be Fletcher Jaffe fejében. . Ezért próbáltam meg távol tartani a tudást a kezeidtől. .Én nem vettem el. Semmi sem változott. A Nunció tett ilyen ábrándozóvá.Tettem ilyet valaha is? . mint amikor behunyta a szemeit. Egyszerűen csak felgyorsítottad a folyamatot. amiket nekem mondtál? . .Elvetted tőlem! Nekem kellett volna megkapnom.Bennem ennél sokkal több ambíció lakozik. . Vagy egyszerre mindkettővé. Igen. Jaffe.Így hát a telepátia a fajok jövője . .Semmi meglepetés. .Hát légy az . Meg akartam akadályozni. A szélesre tárt ablakszárnyak. A gondolataink inspirálják. csak a félelmetes befejezettség.Azért. Ő vett rá. . Ő vett el engem. Azzá tesz bennünket. lehet.emlékeztette Fletcher.Igen. és ez igazán kár. Sem a szempillái.mondta kissé fennhangon Jaffe. . benned több. De ő elterelte a gondolataimat. ahogy gondoltam. és hajtják előre. El akartam pusztítani. hogy becsapjál engem . és azon merengjek: lehetnék-e. Nem volt ott más. A szellemet veszi célba.töprengett Jaffe.élcelődött Jaffe. .Te nem változtál meg . én az égbolt? .Az szeretnék lenni.Lehetek én az égbolt? . .kérdezte újra Fletcher.Úgy érted. az előtte üldögélő férfi.Nekem úgy tűnik. Megláttam a kinyitott ablakot. . . legfeljebb csak afféle mellékhatásként. és muszáj volt kinéznem rajta. .Mindazok után. Korbácsként suhint végig a világ hátán.. ugyanolyan vagy. ahogy Fletcher kívánta. Ez nem a húsra és a vérre hat. Jaffe. . ez minden. . . Neki saját élete van.Mégis a fejedben beszélek . Még az ajkai sem rándultak meg.kérdezte Jaffe.Mindent megváltoztat. Úgy tett..A Nunció bennem van . mert nem úgy működik. hogy felhasználhasson. hogy amivé válni fogunk. . . hogy kipróbáltad magadon? . hogy mindkettővé.Ő vett rá arra.Csak nézd. vagy éppen amitől félünk. hogy csak üljek. hogy felhasználják.De hát egyáltalán miért akartad elpusztítani? Hiszen ez a Nagy Mű. .. Előre ugrottál pár ezer évet az időben. Az arca fikarcnyit sem mozdult. amivé lenni szeretnénk. A jelenet ugyanaz volt. . de ő nem hagyta.Azt akarja.jegyezte meg Jaffe.Hmm.

és a színes szürke. ahogy előrelépett. hogy ne emeljen ujjat Fletcherre. hogy levetkőzheti magáról ezeket a gyászos hamvakat. mintha belesétált volna egy láthatatlan szúnyogfelhőbe. Azt hiszem. nem az ő kára váltott ki. hogy egészen mostanáig nem is sejtettem. Az érzésnek figyelmeztetnie kellett volna arra. hogy a por elszállt.De azt kívánod.A Nunciót akarom . mennyire veszedelmes..válaszolt Fletcher. De a teste most fehéren izzott.kérdezte. most már megállíthatatlanul közeledve a szobában.Én is akarom! .porszemcsékből álló felhő pollenviharként örvényleni kezdett körülötte. gyötrelmes sóhajt. ne. .. . gondolom. nagyon zavarosak. Most. hogy látsz? . . fehér és vörös . ahogy korábban is. .Itt van nálad? Milliónyi apró tűszúrást érzett a bőrén.) .fakadt ki Jaffe.. hogy félrevezesse a férfit. .Mert az utadban állt. addig halmozódva. (Megállt egy pillanatra. Fletcher lejjebb vette a lángot. Rátette a kezét a férfi vállára. melyet. de a Nunció iránti olthatatlan vágyában ügyet sem vetett rá. bárcsak megtetted volna. . Jaffe. Olvasok a múltadban..mondta Fletcher. .Megérzem.Sajnálom..Most azonnal! . . . .De kérlek.tört fel belőle végül.Az ott egy nyeles kés a zsebedben ..kérdezte -.Hol? .kiáltott fel Jaffe. hol van a maradék? Ugye nem vetted be mindet? . .Megérdemelte. Kissoon. Zavarosak a dolgaid. .Nem . .Igen. tudta. . De most már beléd látok. ha lett volna rá lehetőségem . Megöltem volna. hanem pusztán az a felszabadító érzés. igaz? Ő is meghalt? . majd kiengedett egy hosszú. Veszedelmes ember vagy. A Nunció kimosta belőle a képességet.Tehát.Ahogy.Akarom.Tudom . engem is ..mosolyodott el Jaffe. A fejében meghallotta a géniusz nevetését.Te megöltél egy embert .válaszolta Fletcher. melyek születése óta gyülekeztek a testén. Fletcher még mindig ott ült a székben.kérdezte Jaffe. és ő is akar engem. Látok itt más valakit is. .Nem. Az érintéstől az alak szertefoszlani látszott. vagy csak ennyire örülsz. mígnem minden ragyogását elhomályosították. Érzem benned a gyűlöletet. .Túlságosan fényes vagyok? . mire van szükséged.

minden ostobaság. Könyörgöm. és kinyúlt a legközelebbi fiola felé. A Nunciót kevéssé vagy egyáltalán nem érdekelte. de az kitért az érintés útjából. Ha mégis így tett. habár Fletcher arckifejezéséből ítélve fizikai gyötrelmet okozott neki elszakadni a látványtól. hogy Fletchernek igaza volt. mint egy kutya. Hát nem érted? Semmi nincs odakint. aki meg akarja nyalni gazdája arcát. Az alak felemelkedett a székből. Talán a lelket is. Jaffe tudata elborzadva talált önmagára. csak mint közvetítő közegre. a Nunció felugrott üvegházában. Semmi se valódi. A koponyájában visszhangzó alázatos esdeklés egy pillanatra megállította Jaffe-t. Fel vagy erre készülve? Én nem hiszem. mind újjáalakulnak.Az én számomra nem létezik a túl sok . Randolph Jaffe a haszonélvezője ennek a kölcsönhatásnak.Könyörgöm . A Nunció alig várta az érintést.Elfordult.mondta Jaffe. amik téged formálnak. amint a Nunció felcsapott. A fejében tovább visszhangoztak Fletcher figyelmeztetései. A Nunció aláveti magát az akaratának. És én? Én sohasem tekintettem másként a testemre. Fletcher utána szólt.esdekelt megint -. melyek tartalma forrni látszott az üveg mögött. az csak egy sokkal mélységesebb változtatás mellékhatásaként következhetett be. hogy használjon! Fletcher kinyújtotta kezét Jaffe válla felé. Az erők. ami benned van. . amit a Nunció fel fog nagyítani. és felugrott. Te! A te elmédben más sincs. De te.Az elmét változtatja meg. Szétfeszítette az üveget. melyben rádöbbent.. Jaffe. hogy korrigálja tévedését. amit meg nem álmodunk előtte. minden félelem. Hízelgése meghazudtolta Fletcher félelmeit. A pillanat.Minden kegyetlenség. csak hogy én lehessek az égbolt. ne engedd. csak szar. .tiltakozott Jaffe. .Gyönyörű . ami nem idebent kezdődik.. hogy beavatkozzon a sejtek rendjébe. Ő. Jaffe. . Az anatómiára . minden gyávaság. melyben képtelenné vált arra. Gondolj ebbe bele. Soha semmit nem akartam igazán. és átlépett a laboratóriumba. Ez lesz az. és visszafordította a portré felé. hogy találkozzon a bőrével. Túlságosan sok lenne neked. ugyanaz a pillanat volt. és ahogy közelebb lépett hozzájuk. . hogy érintésével közvetítse üzenetét. Szemei szinte azonnal rátaláltak a padra és a tartóban sorakozó két fiolára.

hogy egyetlen értelmes szót is kinyögjön. nem szépségsebész. és amúgy sem vezet sehová. hogy minden másodpercben széthullással fenyegetett.azután ismét felkapta élete örvénye. hogy a világra segítsék.miután eltávoztak . majd . és ő újra képtelen volt kitartani mellettük. még akkor is. míg el nem érkezett anyja méhének vizeihez.gyászolni őket. sebei dicsőítették.a nyugalomban és biztonságban . Mindez újra rázuhant. mindeközben vadul átkozta őket. mely annyira éhezte az átalakulást. Valaha üvegbe zártan. melyeket képtelen volt megtartani. Jaffe segítségért akart rimánkodni. . A gyötrelmes nosztalgia pillanatát kiélvezve . az emberek. És jöttek állásai. Az elmét vette célba.miért kellett bárkinek is megszületnie.zsákutcaként tekintett. nem értve. Az elmét. az eredményeseket és a csábítókat. melyek múlásának csak növekvő kora állított emléket. mikor minden csak csalás meg átejtés. és megkezdte visszaútját. Gyűlölte a kicsinyeskedőket és a politikusokat. Nem vesztegetett időt az ujjízületek tökéletesítésére vagy a végbelek tekeredéseinek kiküszöbölésére. az egymást követő karácsonyok. újra meglátogatva jelentéktelen omahai életének állomásait. és engedte. Döbbenetes. egészen addig a pillanatig. amikor az élet először megérintette testét. hogy e vágy beteljesülésének legbuzgóbb. Megint szerelembe esett. holott a teste olyan hevesen rázkódott. miért éltek vagy miért bajlódtak azzal. miért született meg . Az apró változtatások. mint egy szempillantás alatt meghízott rákos daganat. Tudatos életének kezdetétől elfojtott harag munkált benne. visszalőtte az időben. Az elmét. kívül estek gondolatain. legleleményesebb kieszközlője lett. de a Nunció máris hatalmába kerítette agykérgét. felidézve minden emlékét. ami akadályozta volna művét. Megint látta szülei lassú haldoklását. Nunció volt az Isten. Nem tudott meghalni sem. hadd duzzadjon benne egyre a harag. és megakadályozta abban. emberformáló művét. Sérelmei éltették. Elsőként visszájára fordította emlékezetét. Mindeközben jottányit sem került közelebb a megértéshez. és melyek felőrölték életét. most e testben. mely önnön magasztalására használta a testet. Többé nem volt helye imádságnak. akik mindig megkapták a lányokat meg a diplomákat. Evangélista volt. ezúttal felerősítve. akik azonnal elfelejtették nevét. kétszer is. melyeket e rendszeren eszközölhetett volna. A Nunció mindent sarokba szorított. ha ez a kielégülés kárt tett a hordozó közegben.

összegörnyedve az üvegcserepek közt. mintha attól tartana. A sötétségből jönnek az álmok. habár csak a felszínt karcolta meg. amint a padlón fekvő anyag magáénak követelte különvált szellemét. Nem volt még két ilyen teremtmény a földön. ahonnan haragja tápot és kifejezésmódot merített. a Santa Catrina misszióba. Titkos jelek és kódok. A jelenetre meredt. Viszont mostanra Jaffe tisztán látta ezt a mechanizmust. Egymás végzetei voltak. túl az álmokon. hogy ki is ő valójában. zsúfolásig tömve a Döglött Levelekkel. és öklével keményen az arcába vágott. az egyetlen. Némelyikük szerencsével járt. Kétségkívül valami felemelő szónoklatot tartott az emberi erőfeszítések hiábavalóságáról. az álomtenger felé. bár Jaffe nem hallotta a szavakat. koponyájára préselve kezeit. de négy évtizednyi múltját eléggé átjárta már a Nunció ahhoz. És jött a bizonyság. ahol kíméletlen dühe parttól partig verődő visszhangra lelt a hozzá hasonló. megkezdődött. teljesen más színben látva Fletchert. aki lehántotta magáról kérgét. és meglátta magát odalent a padlón. A kép kettévált. hanem a Jaff. Hogy megszerezze. Már nem a sötétségen élt. Kapcsolatuk már a kezdetek kezdetétől nehézkesen alakult. miért lett e világra. . még fél szemét is feláldozta a nap oltárán. Kinyitotta a szemeit. Fletcher úgy imádta a fényt. a Shoal Medálja hullott a kezei közé. Fletcher jelent meg a képben. saját múltja üvegén keresztül. akik zavarodottságukat használták tőrként. Ezután odarohant a testhez. hogy lássák. A dühéért él. és az út. hogy az mindjárt széthasad. majd alig néhány gondolatfoszlány birtokában elindult az úton.Majd a szoba a keresztúton. hogy legalább időleges választ kapjon. Rejtelmekbe botlott. és lerántotta őt Nunció által átformált anatómiájába. Nem csak emlékeztette rá. vad. Gyötrelmes volt ugyan a Nunció tanítása. valamiféle beszédet intéz a testhez. Úgy tűnt. A bosszúért. mint az imént az ablaknál ülő portré. Egy pillanattal később markolatig mártotta kését Homer koponyájába. Ő már nem volt Randolph Jaffe. eszelős emberek leveleiben. de felnagyította. és amely Los Alamoson és Hurkon keresztül végül elvezette ide. felemelte karjait. és csak a sötétséget szerette. melynek még fundamentális alapelveiben sem volt közöttük teljes az egyetértés. Jaffe felsikoltott. hoz-e értelmet az elvérzés. melyen járva minden egyes lépéssel csak tovább erősödött. majd felhasználja a hatalmat. És még mindig nem tudta. és felnézett a férfira. de legalább az eszébe véste. amennyire csak egy oktalan lény tudta. mely ennyire ellentéte lett volna egymásnak.

felhasználva a hangot. az optimista Fletcher feloldódott. És a viszketéshez késztetés társult. véletlenül létrehozott egy olyan erőt. hogy felhasználja frissen szerzett tudását.Mindent értek . . Pillanatnyi szünetet tartott. A lelke túllépett önmagán. és újjáalakult: örömtelen. Felelős vagyok az eseményekért. .Látod? . hogy felemeljelek.Talán az ellentétek vonzzák egymást. A géniusz sauvage. mielőtt még hangot adhatott volna neki.Quiddity nem nyílik meg a magadfajták számára. (Felemelte a kezét. hogy a Tudást használja.kérdezte. majd így folytatta: . .Tudóssá váltam. Megpróbáltam ellenállni. . . hogy a vágyakozás vagy a halál bevégezze a művet. a kábítószeres naiva. Nem volt szüksége rituálékra. hogy ő lehessen az égbolt.Megpróbálhatod.Nincs más választásom. Percekkel ezelőtt még az ablaknál üldögélt. .Már ellenállhatatlan vagyok.És ki fog engem megállítani? Te? .Megkísértettél. hogy tökéletesen megértse a köztük feszülő ellentétet. . még a mi állapotunkban is. A keze máris viszketett. melyet ha itt és most nem állít meg. . hogy ellenálljak neked. és arra vágyott. képesen arra. A Jaff agyában beszéd közben egy kérdés kezdett alakot ölteni. . Nem volt szüksége mágiára vagy áldozatokra. Bármikor újra megtehetem.És hogy akarod megcsinálni? Egyszer már szarrá vertelek.jelentette be. addig nem.válaszolta a Jaff. . . hagyva. amíg rá nem lelsz a Tudásra.És meg is szerzem .Már el is értem a félúthoz. . Ki tudta olvasni a szemében lobogó láng hirtelen változásából. Talpra állt. és szükségei bőséggel akadtak. Ő akarta így. és lépjen be Quidditybe. és ezáltal kaparintsd meg a megvilágosodáshoz vezető utat.vágott vissza a Jaff. .Víziókat támasztok. melyet immár mindketten birtokoltak. hogy rántsa félre a leplet. álmodozó és fehéren izzó lett.Nem lesz más választása . melyet Fletcher már meg is válaszolt. De miközben új énjébe emelkedett. Az erő apró csapágygolyókként szivárgott elő bőre pórusain. .hanem a részesévé vált. de ő nem hagyta. Nem kellett hallania a kihívást Fletcher szájából is ahhoz.) . De már nem volt ugyanaz. A szükségeinek kielégülést kell kapniuk.Miért érintettem meg a tested? Nem tudom.Nem. minden egyes lépésekor ellenében fog cselekedni. .

A benti erőszakos zajokból ítélve Fletcher úgy döntött. a visszatetszést. atyjával kettesben. Ahogy elérte az ajtót. Fletcher még mindig ott volt. hogy ne feledkezzen el Fletcherről. Raul belépte mozdította ki a küzdelmet a holtpontról. Saját nunciátus szervezete visszhangjaiból jól tudta.Mennybe vagy a Pokolba -. és valami új lényként támadt fel. Jól értette. vízfejű csecsemő lebegett. remélve. Ezentúl örökké viselni fogja őket. .. Mindkét ember birtokában volt testének. mint egy magjáig rothadt gyümölcs. Jaffe felett egy füstszínű. eltávozott az életből. Fletcherre felhő borult. Akárcsak ellenfele. hogy atyja is eltávozott vele. Fletcher megfordult. egyetlen látó szemével a fiúra összpontosított. Finom szerkezetű testük egymásba fonódott. Amint az első csillagok feljöttek. annál jobb . még azelőtt sem. Raul várt. hogy a misszió korántsem ürült még ki. Egy órányi várakozás után úgy döntött. Atyja. vége. A Csendes-óceán felől a misszió felé kúszó sötétségben Raul meghallotta a csata első hangjait. A legjobb. rádöbbent. hogy a párlat felhasználásra került falak mögött. ha felhúzza a ruháit. és kinyúlt. vagy legalábbis jól olvasta ösztönös állati reakcióját. hogy felveszi a harcot a megrontó erővel szemben. ugyanakkor rettegve attól. melyeket mindig is gyűlölt viselni (mert felhorzsolták és börtönbe zárták). hogy Jaffe elpusztult. Fletcher. akiben sohasem bízott. de mindkettőjükre súlyos teher rakódott.mondta a Jaff. úgysem tudja követni őket. mely emlékeztette korábbi énjére. és átdobta ellenfelét a helyiségen. mielőtt emberi szájpadlása először formálhatta volna meg a „gonosz” szót. A rövidre nyúlt. és ugyanabban a pillanatban a Jaff már meg is ragadta a lehetőséget. A férfi a velejéig beteg volt. de mostanra atyja tanításának mementójává lettek. amit tehet. nem lesz több ücsörgés kettesben az ablak előtt. Kezeikkel egymás torkát és szemeit marták. a misszióból kiszűrődő zajok elhalkultak.Minél előbb megdöglesz. Egymás tökéletes ellentéteként egyikük sem arathatott győzelmet. Nem lesz több lecke a civilizációról. figyelve a felhők táncát. édes időknek. hallgatva azt a „fenséges Mozartot”. melyet valahonnan hátulról felkelő nap világított meg. hogy bemerészkedik az épületbe. Bárhová is mentek . Akárcsak a másik férfi. a Jó Emberről. hogy feltépje ellensége torkát.

.Kifelé! . A detonáció ereje szétszórta az örömtüzeket. Inkább lázasan figyelt. Az immár magányossá vált Raul visszasomfordált egyetlen menedékébe. ahogy Jaffe és Fletcher. ahogy Fletcher parancsolta. melynek teteje teljes egészében leszakadt. a föld is megremeg meztelen talpa alatt. puszta falain pedig tátongó sebek éktelenkedtek. .üvöltötte Fletcher Raulnak.melyek az örökkévalóságnak épültek . miközben érezte.. ahogy a küzdelem a misszióban új erőre kap. hogy nekiiramodjon az épület felé kígyózó ösvénynek. Keresztülrohant a haldokló tüzek közt. és eltűnt a feje fölött az éjszakában. Nem takarta el a szemeit.Kifelé innen! Úgy tett. Három másodpercnyi előnyt kapott. Parányi tűzvirágok százai nyíltak a misszió épülete körül.megadták volna magukat a feltörő energiának. mielőtt a misszió falai . végignézve. a Jó Ember ikerteste egymásba fonódva kiemelkedett a robbanás epicentrumából.

. sem tudták mire vélni az Amerika zsigereibe maró megrázkódtatást. a felfedezésre váró számtalan iromány társaságában. de a természete is folyamatosan változott.nem volt őse. hogy viselniük kell a következmények terhét. ahogy a köztük dúló konfliktus újabb fogásokra sarkallta őket. aki közel járt volna az igazsághoz. akikkel találkozott. Hamar elveszítették sajátosságaikat. és hogy Jaffe bárcsak még mindig az omahai Postahivatalban. Még a legelmebajosabb próféták. Fletcher akarata életre hívott egy hadsereget azoknak a férfiaknak és nőknek az álomvilágából.Hat Abban az évben egy háború dühöngött Amerika-szerte. egy rejtélyes faj után. pillangónyi életet éltek. hogy csak körvonalaiban értették meg új állapotukat és azokat az erőket. A bajvívók úgy hagyták el a Misión de Santa Catrinát. melynek . Ennek ellenére hamarosan kiaknázták és megtanulták felhasználni ezeket az erőket. Ezek a katonák csak röpke. és gyakran rettenetesek) túl valószerűtlennek tűntek. Vagy még inkább azért. talán a valaha volt legelkeseredettebb. De bármennyire is finoman szőtt volt testük. akik a nevét megörökölték .még azok a levelező tagok sem. Egy biztos: ilyen csatára nem volt precedens. hogy koncentrálhassa akaratát és felhasználhassa a Tudást. akik minden évben Világvégét jósoltak. a Döglött Levelek Szobájában ücsörögne. hogy az összecsapásnak tulajdonítsák. Az összecsapás nemcsak hogy példa nélkül állt. melynek fosszilis maradványai megőrizték egy ötszázharmincmillió évvel korábbi lét nyomait. miközben végigkergette Jaffe-t Amerikán. sohasem hagyva neki elég időt. miután javarészt észrevétlenül zajlott. eltelve teóriákkal és feltevésekkel. ahogy telt az Idő. Ahogy beígérte. de minden bizonnyal a legkülönösebb.hasonlóan a fantáziákhoz. Mégsem volt senki . akiknek voltak bizonyos elképzelései a Shoalról és a Tudásról -. mert a következményei (melyek számosak voltak. melyek velük tartottak. ködössé és halvánnyá váltak. A küzdelemről nemigen szóltak jelentések. aminek immár birtokosa lett. amit valaha is megvívtak mezein és azok felett. Víziókból álló katonaságát hallucigéniának nevezte el. Egy olyan családét. Tudták.

mégis tovább püfölték egymást. A vándormadarak csapatai. Ezúttal mégis szilárddá váltak. csapásokkal és ellencsapásokkal. az összecsapás Wyomingban feneklett meg. ahol a seregek már túlságosan is kiegyenlítetté váltak ahhoz. melyeket Randolph hatalma segítségével előrángatott áldozataiból. és elpusztultak. hogy azután tetteikért lelövetéssel vagy elgázosítással bűnhődjenek. vagy eltévedtek útközben. Rettegéssel maga előtt. zűrzavarral a háta mögött. Tudva. azokon az elemi félelmeken. hogy a konfliktus nagyságrendje kihalással fenyegeti őket. ahogy délnyugati Irányba próbált kitörni. felőrölve serege maradékát. A szellem az ő harcterük. Ez volt a kezdet vége. A terata semmivel sem volt kevésbé illékony. akik az eszméletlenségig verték már egymást. átkaroló hadműveletekkel és lendületes csapatösszevonásokkal. hogy az állóháborút kivéve más módon is felőrölhessék egymást. melyet a való világ könnyen elfogadott. megtette a hatását. Július 16-ának éjszakáján a Jaff elszakadt a csatatértől. Baja felé vette az irányt. mint a bokszolok. és egy időre megszilárdított. mintsem kidugják a fejüket egy olyan világba. mint az ellene vonuló seregek. Kutyák és házimacskák vadultak meg reggelre. harcuk futótűzként terjedt végig Arizonán és Coloradón. későn érkeztek fészekrakó helyükhöz. A folyók halai megpróbáltak a partra úszni. A Jaff és Jóember Fletcher. ahol a természet törvényeivel dacoló teremtmények harcolnak. mint minden másban. mindössze két olyan ember. majd csendben megfulladtak. amibe Jóember Fletchernek és a Jaffnak került. Majd összeroskadtak. vagy legalábbis majdnem. a teratán. Fejvesztett menekülés és dühödt őrjöngés volt a pánikba esett állatok válasza. majd átterjedt Kansasre és Illinoisre. áthaladtukban számtalan nyomot hagyva maguk után. megérezve a továbbfejlődés levegőjét. mégis tovább harcoltak. hogy felállítsa és vezesse katonáit (bár a szó hétköznapi értelmében véve nem voltak hadurak. Nem olyan háború volt ez. akik megérezték.számtalanszor arattak diadalt a Jaffon és légióin. elkerülve a kísértetjárta viharfelhőket. lévén más sportot nem ismertek. Nemes paripák vetettek szemet lábasjószágokra. A félelmek és az álmok nem szoktak fizikai formát ölteni. Az iszonyatos mértékű energia. hogy a jelenlegi feltételek mellett képtelen legyőzni Fletch- . a magok szívesebben megbújtak a földben. Így folytatódott a küzdelem. A termés lassan szökkent szárba. ebben is tökéletesen illett egymáshoz. melyek mind a másik sereg fejének elpusztítását célozták. aki mérhetetlen gyűlölettel viseltetett egymás iránt).

minden egyes mérfölddel közelebb sodorva őket a földfelszínhez. Ezúttal sem sikerült egyiküknek sem győznie. Egymás elpusztításának vágya. miközben az általuk keltett aprócska elektromos örvénylés már csak arra volt elegendő. mellyel feltölthette volna megfogyatkozott erejét. július 27-én. Bakersfield felé tartottak.1971. mígnem . pénteken. testük már híján volt az erőnek.Ventura megyére nem zuhantak. . Csépelték és szaggatták egymást. miután energiáik annyira kimerültek. már régen maga alá gyűrte a Tudás és annak birtoklása iránti szomjukat. hogy egy pillanatra megrebbenjenek a közeli Hollywood eget pásztázó keresőfényei és kivilágított hirdetőtáblái. Kettejük összecsapása brutális volt ugyan. hogy a másikat távol tartsák a missziótól és annak tápláló erejétől. és öt éjen át tartó csatára sarkallta őket. hogy már képtelenek voltak a levegőben maradni . A Szél átfútta őket Kaliforniába. mely a szerelemhez hasonló önfeledt és intim érzéssé fokozódott. ám korántsem döntő érvényű. hogy ellenálljon. mely bizonyára elkápráztatta volna az általa annyira hiányolt Rault is. egy Palomo Grove nevű városkát határoló erdősávra. Amikor a Szél felkapta őket. sötétség mérkőzött a fényességgel. Ami kevés tartásuk maradt. míg csak erejükből futotta.ert. Fletcher bosszúálló démonként eredt a nyomába. Két éjszakával később azután olyan kirobbanó agilitással támadt a Jaffra Utahban. Fresnótól dél-délnyugatra. arra használták fel. meg akarta kaparintani a harmadik ampulla Nunciót.

MÁSODIK RÉSZ A szüzek ligája .

bármennyire magán viselte a monszun jegyeit. A lányok kétszer is lementek a vízhez.Egy 1. hogy az óriási felhőszakadás rátört volna Ventura megyére. a madarak ajkán elhalt az énekszó. . A gyermekeket. Rövidnadrágos amazonokként sétáltak végig a városon. nem oszlatta el a hőséget. erélyes hangok szólították be a délutáni csendes pihenőre. Joyce-tól elválasztotta. amikor is Palomo Grove kisvárosra több csapadék hullott egyetlen éjszaka. Az öregek fel sem keltek az ágyból. korukból fakadóan ez volt természetes vérmérsékletük. ahogy Palomo Grove elhagyatott utcáit rótták. minden lépés újabb próbatétel volt. akiknek mindössze tizenhét éve valóságos érett nővé tette őt hozzájuk képest. de az embereket mégsem bántották.mindannyiukat név szerint ismerték -. Jó dolog volt az ilyen napokon idekint sétálgatni. annak az életbevágóan fontos néhány hónapnak. nem is beszélve Carolynról és Trudiról. Azok a szerencsétlenek. felforralták a levegőt. hűtőszekrényeik nyitott ajtajai mellé. Hasonlóképpen a házasságtörők sem. Oly sok mondanivalója lett volna tapasztalatairól. akik teljesen kimerültek a délelőtti játszadozásban. melyet láthatatlan lángok emésztettek. akiknek a felesége a tisztaszobában aludt. Együttesen hetvenévnyi életet képviseltek. De a négy lánynak nem volt szokatlan a hőség. akiknek olyan feladatuk volt. a szám ismét megemelkedik eggyel. A sivatag felől érkező lanyha fuvallat nem hűtötte le a városkát aszaló jócskán harminc fok feletti hőséget. Először mindjárt másnap. amikor Arleen már tizenkilenc lesz. Ma nagyon is tudatában volt korának. minden lélegzetvétel tüdejükbe szúrt. bár jövő keddtől. az utánuk koslató férfiak nélkül . mely legjobb barátjától. izzadságukba takarózva. leszegett fejjel mentek dolgukra. amikor (ha Isten is úgy akarja) enyhül a hőmérséklet. A zivatar. mely nem várhatott estig. délibábbá olvasztották a szolid téglaépületeket. A kutyák bundájukat átkozták. mint amennyit lakói egy egész évben jogosan vártak volna. és akik sanda szexuális célozgatásainak már számtalanszor voltak fültanúi. Egyszerűen házaikba börtönözték őket.

meg minden.Akar valaki egy kólát? . hogy tetszel a fiúknak.restelkedett Joyce.kérdezte Joyce Arleentól. . .ismerte be Arleen. .. tekintve. .Szerintem is túl nagy a hőség a vitához. és felette Joyce-ra kukkantott.Én csak azt gondoltam. otthagyva Arleent és Joyce-t az utcasarkon.Szereted? .. .Néha olyan ostoba tudsz lenni. Mindannyian tudjuk. miért.És hová mennél? Los Angelesbe? Arleen orra hegyére tolta napszemüvegét. . hogy elkerüljek innen.Vagy fagyit? Elértek a domb aljába.Hogy Randyről kérdeztelek. aki többet érne egy lyukas kétcentesnél . .Dehogy.Sajnálom.Jóhogy . mely teljességgel hatástalan maradt. nem vagyok az! . Azt hittem. .szólt Trudy! . .. Arleen felé fordult: . hát ahogy beszéltél róla.. .. Előttük feküdt a bevásárlóközpont.vágta rá Trudi. A két lány elindult Marvin élelmiszer. . És azt is tudjuk.ripakodott rá Trudi.A fenébe is.. .Durcás vagy valamiért? .mormolta Arleen. Hogyan lehetsz ennyire romlott? .Akkor meg fejezd be a névsorolvasást. hogy talán komoly a dolog. hagyd már abba! .Mit? .. Néhány métert ezután teljes szótlanságban tettek meg. dehogy .Nem.Akkor jó .Akárcsak Martynak. jókora ingerültséggel. ..Eljövök veled. .Ezt meg hogy érted: hogyan beszéltem róla? .Kösz. .Jaj. tudod.és gyógyszeráruboltja felé.. Arleen vetett felé egy megsemmisítő pillantást.kérdezte Carolyn.Hát a szemeiről.Randynek szép szemei vannak .. Az idősebb lány gyorsan megválaszolt. ..Nincs Grove-ban egyetlen pali sem. hogy Carolynt kivéve valamennyien napszemüveget viseltek.mondta. nem. . . és Jimnek. .Te nem kérsz valamit? .Alig várom már. . és Adamnek. légkondicionált boltjaival kísértve őket.

Sokkal többet érek én annál. az édesanyja valódi színésznő volt. és Randy szinte még akkor sem nézett feléje. New Yorkba megyek. Az ő fejében nem volt semmi. aki kikövezhette volna az útját. Többet ér. mely az ellenkező nem összes tagját a térdére kényszerítette. amikor elhagyom a pattanásaimat és megnőnek a didkóim. hogy majd kinő belőle. hogy csak úgy beálljak a sorba. így hát nem szólt egy szót sem.Ki jöjjön el? . emlékeztette találkájukra. Nem volt olyan édesanya. hát Hollywood! . Ha engem akarnak. gondolta Joyce. aki máris sztárként kezelte lányát. azon a napon. amiért annyit faggatta Arleent. egyre csak késett és késett. akkor jöjjenek el értem. Harmadik találkozásukkor (újra hellózott. mire a fiú: „Ismerlek valahonnan?”) szégyentelen módon minden személyes részletet kiteregetett előtte. Igazi kaliforniai szépség volt. komoly taktikai hiba . ha ott tanul az ember. de barátságos hellóját a fiú meglehetősen értetlenül fogadta. majd megkérdezte tőle: „Hát te ki vagy?”. és csak kétszer beszélt vele.kiáltott fel Arleen tettetett bosszankodással -. . és a Grove nem lesz sehol. amikor bemutatták neki. döntötte el később. hogy tökéletes lettem. ami átsegíthette volna a nehéz időkön. És Randy Krentzman soha nem fog megcsókolni. Hollywood. Ez volt persze az igazi ok. sőt hirtelen jött optimizmusától vezérelve még azt is megkérdezte. Joyce-nak nem volt része az ilyen áldásokban. De hát Arleennak könnyű volt. És ha az nem lett volna elegendő előny a számára. Az első találkozáskor Arleen társaságában volt. De a beígért átalakulás olyannak bizonyult. Randy töltötte be Joyce minden egyes gondolatát. tengerkék szemekkel. erre széthúzom a függönyt. Aztán elkezd dolgozni a Broadway-n. Ez. hogy ne kapott volna csalánkiütést. Elismerően bólintott Arleen tervének kerekségén. beteljesülnek a Tiszteletes úr próféciái is. Arra ébredek. holott eddig mindössze háromszor találkoztak. . nem mormon-e véletlenül. ami akár csak közel ennyire következetes lett volna. Amekkora szerencsém van. Második alkalommal ugyan nem volt vetélytársa.Ja persze.. Még egy nyomorult kólát sem tudott úgy meginni. Joyce ennek ellenére kitartott. mint az a világvége. sem olyan ragyogó szépsége. és olyan irigylésre méltóan sugárzó mosollyal.Joyce . amiről a pásztor szokott vasárnaponként prédikálni. még a címét is megadta neki. Briskman doktor folyton azt mondogatta.Miért mennék pont oda? .kérdezte. Nem.

.Nem helyes. és úgy fogja kezelni a fiút.Hát. Az összezavaró üzenetek törvénye. nála vajon miért ne működne? És most.De igen . s ezért éppenséggel őt kellett volna a falak közt marasztalnia. És mindjárt megsülök itt a napon.jelentette ki Carolyn. hogy itt ácsorogjunk a bevásárlóközpont közepén . akkor nem maradna más út számára.volt. és mond valami enyhén mocskos szájú dolgot. hogy ezt teszed .. Levette szemüvegét.Dehogyis. kevés hatást . hogy megkérje. .mondta Joyce.Én nem vagyok .. és bizonytalanul arra gondolt. hogy az ünnepelt szépség nyilvánosan is bejelentette teljes közömbösségét Joyce bálványa irányában. Azután. elhomályosítva látását. . és csakis akkor mosolyog. tekintetét leeresztve a szilárd talajra.mondta Arleen. Néhány pillanatig mindenféle élénk szín táncolt a szemei mögött. hogy az talán már úton is van feléjük. ha az feltétlenül szükséges. . annak sincs túl sok értelme. Úgy fókuszál. Az olyan unalmas. . Legközelebb Arleen módszerét fogja alkalmazni.kérdezte Trudi. súlyának és soha le nem barnuló bőrének kombinációja nem igazán előnyös neki. úgy érezte. mélyen a szemébe néz. . Mint a kamerákban. rá se néz. hunyorogva felnézett a fehéren izzó égboltra.Akkor most hová? .figyelmeztette Carolyn.Az legalább olyan unalmas. Jó tíz kilóval nehezebb volt mindannyiuknál. mint otthon lenni. felragyogott számára valami halvány reménysugár. mintha a jelenléte éppen csak elviselhető volna a számára. akárcsak az éhséget kivéve bármilyen fizikai behatás. sürgesse meg egy kicsit azt az apokalipszist.Rendben .közölte Carolyn. . . Ha Arleennél ennyire bevált. Különös egy nap volt.Fáradt vagyok. .Én hazamegyek .A látóhártyád olyan. aki Trudival a nyomában előtűnt Marvin boltjából. vörös hajának. mint egy lencse. minthogy elmenjen Meuse tisztelendőhöz. a nemkívánatos információ kifogyhatatlan kútfője. . és haza sem megyek.kiáltott fel Trudi -. Tapasztalhatóan ezek a kényelmetlenségek. . . Máris ropogósra sültnek tűnt. Ha Arleen bármiféle komoly érzelmet táplálna Randyval kapcsolatban. amikor már éppen arrébb somfordálna.A nap ki fogja égetni a szemedet. Hiszek neked.

Windbluff. és az . Laureltree és Windbluff . ahol minden helybélinek egyformán biztosítva volt a hozzáférés a település hatalmi központját jelentő Bevásárlóközponthoz..Csak úgy sétálgassunk . a fák között.szinte mértani pontossággal illeszkedve egy képzeletbeli szélrózsa ágaihoz.Hová lehet menni ilyen hőségben? . 2. Carolyn külsőleg sértetlenül mászott elő a romok közül. mindkét kezében egy félig elmajszolt Hershey csokoládéval. .ajánlta Joyce. kínálta a legszebb panorámát. hogy vagy féltucatnyi bordája is eltört az ütközésben. a helyszínre érkező rendőrség nem sokkal ezután kicsit arrébb rá is akadt az országúton. Arra csak később derült fény. legyen bármennyire apró.Úgy sincs jobb programom. mint vér. és ahonnan sugárirányban kiágazva feküdt a négy városrész Stillbrook. . Deerdell. Fehérek a feketéktől. . Az egyes városrészek földrajzi különbözőségei jól elkülöníthető karakterrel ruházta fel őket. A lágyan emelkedő lankákra épült város a demokrácia alapértékeit volt hivatott megtestesíteni. Ez a Sunrise Hill lábánál feküdt.gyakorolnak rá.Jössz? Arleen jó tíz másodpercig bizonytalanságban hagyta társaságát. Palomo Grove. melyet egyszerűen csak a Dombként emlegettek. és megúszta egy gyenge agyrázkódással. és veszett ordítozásba kezdett legalábbis így szólt a fáma -. De ezen a ponton nem lépett túl a várostervezők idealizmusa. . Arleenre pillantott: . Ott biztosan hűvösebb van. melynek népessége abban az évben. kevésbé jómódúak a szegényektől. amikor az egyik zsaru meg akarta fosztani délutáni csemegéjétől. merre? .. jómódúak a kevésbé jómódúaktól. Ez az elkülönülés törvénye. 1971-ben.Szóval. visszatérve a nap legégetőbb kérdésére. A legtöbb város. mely a domb délnyugati lankáin feküdt. Tavaly novemberben az egész Hotchkiss család belekeveredett egy országúti tömegbalesetbe. egészségesek a homokosoktól. azonos szabály alapján épül fel. végül rábólintott az ajánlatra. Több csokoládé volt az arcán. mindössze ezerkétszáz főre rúgott.kérdezte Trudi.Talán odakint. nem volt kivétel ez alól.

hogy közben betegre aggódták magukat az utcán hagyott autójuk miatt. ahová az emberek úgy tették be a lábukat. .Régebben a bátyámmal jártam ide. ezek tetői szinte ki sem látszottak az őket körülvevő buja növényzetből. akkor ez volt az a hely. .ha valaki nem engedhetett meg magának egy házat a domb tetején . Az itteni házak nélkülözték az úszómedencét. Jóllehet 1971-ben csak kevés művész vallotta a várost otthonának. ott feküdt Stillbrook és Laureltree. Némelyek számára a negyed egyet jelentett a hippik búvóhelyével. ez utóbbi kissé felkapottabb volt. Stillbrook Village-ben. és két oldalról műveletlen erdősáv fogta közre. Arleen Emersonban élt.sóhajtott fel Trudi. míg Trudi Laureltree-ből jött. Joyce és Carolyn mindössze egy háztömbnyire laktak egymástól a Steeple Chase Drive-on.Itt semmivel sem hűvösebb . A két szélsőség között. lévén a Domb másodlagos teraszán helyezkedett el. a számuk rohamos növekedésnek fog indulni. . ahová most mentek: az erdőbe. és így a felfelé kapaszkodó út minden egyes kanyarulatával egyre szerénytelenebbek lettek az ingatlanárak. . A lankák alacsonyabban fekvő részein nyílt az Öt Sarló. . még rosszabb. egy kiszáradt faággal csapkodva egy szúnyogfelhőben. ahol csapdába esve gőzzé formálta a párás levegőt. ahová szüleik csak nagy ritkán merészkedtek. alig néhány percnyi séta után. melyek .a második legvonzóbb lakóhelyet jelentették.Évek óta nem jártam már erre . Deerdell tökéletes kontrasztot alkotott mindezzel. És még ha be is tették volna ide a lábukat. Ha volt olyan hely a Grove-ban. így hát volt valami kalandjellege annak. szociálisan és földrajzilag. azok az utcák. Igaza volt. a hőség mégis utat tört magának az ágak között. Lapos területre épült. A Domb felső harmadát féltucatnyi óriási rezidencia uralta.Sőt.nyafogott Arleen.itteni telkek árait verték fel a legmagasabbra. A négyes egyetlen tagja sem volt deerdelli lakos. hogy a Grove keleti részén csatangoltak. Habár a lombkoronák árnyékot kínáltak a kíméletlen napfény ellen. és többségükre ráfért volna egy alapos festés. oda már biztos nem követték volna lányaikat. a Sarlók második legmagasabbjában. A Grove e kvadránsa lassú pusztulásra volt ítélve.

aki volt. hogy hét-nyolc éves korában a nyakán lógjon. mind lélekben ép volt. . Engedékeny testvére volt. Az elkülönültség. mélyebb gyászának. Egy évvel később. Az emlékek egy időre elcsendesítették őket. Hiába. mely megölte két bajtársát.Még mindig kórházban van. Mindannyian ismerték Samet. hogy a lányok és a húgok egyáltalán nem ugyanahhoz az állatfajhoz tartoznak. Most is látta maga előtt az arcát. azét a fura fiúét. és Sam nem tűnt fel újra. aki megengedte. Soha többé nem fog kijönni onnan. miközben ő már tizenhárom volt. Rótták az utat a hőségben. a hónapok lassan évekké nyúltak. amikor testnedvei kezdték megsúgni neki. az életet. hogy csak egy. Mindannyian sejtették az okát. melynek oly látható jeleit adta a tiszteletére rendezett partin. arcát sem fordítva az ünneplők felé. Az üdvözléskor sok szép szó hangzott el a hősiességről és az önfeláldozásról. egymás mellett. Gyászolta az elvesztését. lélekben távol járva onnan. hogy van a bátyád? . Sam Katz mind testben. habár soha nem beszélnek róla. akivé lett. Mindenki tudja a családban. Hazatértekor a Grove korlátozott nagyszerűségét latba vetve fogadta lenyomorodott hősét. A huszonöt éves korig még éppen elláttak. hogy mindannyian szinte mint egy külön emberfajra tekintsenek rá. mintegy főpróbájaként későbbi. Trudinak eszébe jutottak a gyermekkori játékok. habár a Joyce és testvérbátyja közti korkülönbség elegendő volt ahhoz. hanem. mint idős emberként. lassan katatóniává mélyült. kavargó gondolatokkal. sok ivászat.Tényleg. Szolgálata harmadik hónapjában azonban mindennek véget vetett az a gyalogsági akna. amikor fiatalsága szilánkokra robbant szét. ami elég különös volt. a bozótháborús invitációk kezdtek elmaradozni. őt pedig súlyosan megsebesítette. Tisztára beteggé tesz ez az egész. De az elméje nem bizonyult ennyire rugalmasnak.. és Sam életének hiábavaló elpocsékolása olyan nyomot hagyott bennük. Habár édesanyja minden érdeklődőnek azt mondta. amikor besorozták és Vietnamba küldték. Sam Katz mindezeket megkövült vonásokkal ülte végig. Nem egyszerűen hímként. a gerincoszlopon végrehajtandó korrekciós műtétről van szó. amilyet egy tizenegy éves lányban sohasem. és néhány elejtett könny. amiket bátyjával ezek között a fák között játszottak. Néhány héttel később visszaszállították a kórházba. . a pubertáskort elhagyva felgyorsul a hullámvasút. talán még mindig azt a pillanatot ízlelgetve. Sam fizikai sérülései kielégítően gyógyultak. néha karjukkal végigsúrolva a másik karját. habár nem leltek bizonyságra. és a férfiét.érdeklődött Joyce.

amije volt. elnyeléssel fenyegetve a világot. jócskán Arleen képességein belül van az ilyen perverzitásra . gondolta. Carolyn bimbózó életében sokkal kevesebb volt a gyötrelem. és tudta. amiért túl sokat tudnak. hogy azután elsüllyedjen a földben. A föld szilárdságában nem lehetett megbízni. mint Santa Barbara vagy Los Angeles alatt. hogy hallott a Szent András-árokról . Habár már visszavonult a közszerepléstől. De az éjszaka. melytől annyira menekülni akart. Arleen vetett egy pillantást a Kövér Lányra. Az elnyeletéssel kapcsolatos idegességét furcsamód magára nem terjesztette ki: különös szimpátia-mágiát érzett a háttérben működni. De Arleen számára. Joyce pompás emberismerő volt. Ez volt a büntetés.a föld tanulmányozásában merült ki. Rémálmok kínozták. és van annyira önző. annál hamarabb leszek boldog. És ma amikor csak arra vágyott. Kate Farrell még mindig slampos nőkkel vetette körül magát. amelyek bármelyik pillanatban megnyílhattak. a valamikori csillag. az rögtön megsejti a szándékait. mégsem szeretett igazán a társaságukban lenni. Carolyn az ő ádáz kíváncsiságát örökölte. Mostanra azonban már csak arra az életre emlékeztették. melyek egy földrengésről szóltak. ez volt az ő megcáfolhatatlan indoka a falánkságára. végig a nyugati parton. itt éppúgy.okítgatta egyszer anyja . Minél hamarabb kerülök innen el. hogy akkor is tönkretegye Joyce esélyeit. és a halálát. Valamikor legdrágább barátai közt tartotta őket számon. A lábuk alatt hasadékok húzódtak. mely az ő esetében . Sosem árt . mondta apja. míg eljön a várva várt nagykorúság? Még a tükör előtt üldögélés szépségei is megfakulnak idővel. Ha érdeklődni kezd a fiú szokásairól Arleennél. az egészen más lapra tartozott. ha ő maga egy csöppet sem érdeklődik iránta. az ár túlságosan is magasnak tűnt. mert a föld férge sovány volt. Joyce csak tapsolt volna ehhez a nagy sietséghez.az első alkalomtól kezdve. különösen az ilyen napokon.kevésbé vonzó nők társaságában mutatkozni. Másrészt hogyan is üthetné agyon az időt másképp. akiknek a társaságában kétszerte lenyűgözőnek tűnt. De most inkább elmerült annak a tervezgetésében. hogyan rendezhetne egy véletlen találkát Randyvel. Ha képes lett volna Arleen gondolataiban olvasni. Azért volt kövér. bárcsak vett volna még egy jégkrémet egyáltalán nem is érzett ilyesmit. ami az élete lett. Habár kiemelték vonzerejét. Ezekben Palomo Grove összecsukható kempingszékként gyűrődött össze. Fájdalmas volt minderre emlékezni.

A lényeg. A nyilvánvaló bizonyítékok ellenére is szárnyakat ad az embernek. és a víz pereméhez lépett.erősködött Carolyn. Valóban egy tó volt. . végül mégiscsak lesz hol hűsölnünk! . . .vágta rá Trudi. hogy itt tó is van . bedugta kezét a tóba.Csak.Kit érdekel? . . beteljesítette minden ígéretét: frissítően hűvös volt.Hogyan tud ennyi esni egyetlen éjszaka alatt? . .. . és a sár befolyt szandálja pereme felett. hogy hűvösnek látszik.tudakolta Carolyn. A talaj minden lépéssel egyre iszaposabb lett a lába alatt. Trudihoz fordulva.válaszolt Joyce. Esetlen mozdulatai utat nyitottak a többieknek is. Miért nem tudja hát egyszerűen elfelejteni. .Esővíz .Tudtam. .Úgy látszik. hogy letér a kitaposott ösvényről.jegyezte meg Joyce.való hajlam.kiáltott fel Trudi. Már kezdett is áttörni az aljnövényzeten.Víz! . Hunyorogni kezdett a visszatükröződő fénytől. .Nem is volt . .Hát. . a meleg. De a víz.jelentette ki Carolyn. aki már háromszor a lehető legközönségesebb módon mutatta ki közömbösségét irányában.. . talán ha tizenöt-húsz méter széles.Ez rengeteg víz . hogy errefelé húzódik a domb alja. akkor mégis hogy került ide? . . Biztosan a felhőszakadás után gyűlt össze. hogy elkerülje az újabb elutasítás gyötrelmeit? Azért. hogy elítélje a perverzitást? Egy olyan fiú után töri magát. mozdulatlan tükrét félig alámerült fatörzsek és a bozótok szigetei törték meg. meglepő csillogásra lett figyelmes a fák között. most van. Joyce hallhatóan felsóhajtott. amikor végre elérte.tette hozzá.Ha nem tud.hökkent meg.Nem is tudtam.. . De hát végül is ki ő.állapította meg Joyce. Elhaladt Carolyn mellett.Mi is ismerjük a fiút? .Legalábbis én nem emlékszem rá. Leguggolt.jött a válasz. . az biztos .Valami baj van? . Carolyn is meglátta. nem törődve azzal. ..kérdezte Trudi. majd egy tenyérnyi vizet az arcára paskolt.Nem is akármennyi . . Mielőtt Joyce kipréselhetett volna magából valami kellőképpen felháborodott választ. és utánaszaladt. mert a szerelem nem így működik.

lelkendezett -.húzta Joyce egyre szélesedő mosollyal.Ez csak fű . hogy milyen mély .Pompás érzés . mielőtt a helyzet elmérgesedett volna.kérdezte Arleen.Velem tart valaki? .Mit gondoltok. Lába alatt látta a mostanra vízbe fúlt fűszálakat és virágokat.Ahogy gondolod. . és elkezdett belegázolni a tóba. .így. én bemegyek. A vízről felszálló levegő megbizsergette bőrét. ahogy vagy? .kérdezte Trudi. .Azt hiszem jobb lenne.Én igen .kérdezte. . mi lesz a láb alatt. Mégis sokkal kívánatosabb volt az izzadtságnál.Ti nem csatlakoztok? .figyelmeztette Carolyn.érvelt Trudi.Mi lehetne még ettől is tisztább? Carolyn megvonta vállait: . amint visszaért a többiekhez. elég mély lehet az úszáshoz? . . .nyugtatta társait Joyce.És te Carolyn? A lány megvonta vállait: .Nem .Senki sem fogja meglátni .aggodalmaskodott Carolyn. menet közben kihúzva blúzát rövidnadrágjából. még a barátai előtt is. hogy elkenődik a sminked? .Kíváncsi lennék rá. .mondta Arleen. Leült.merengett Joyce. de a tó hívogatásának haladéktalanul engedelmeskednie kellett.Biztos teli van mindenféle vegyszerekkel. . . .fűzte hozzá Trudi. A víz hideg volt. sohasem tudjuk meg . .Természetesen nem.Nem tudok úszni . . és máris elkezdte kikötni sportcipőjét.vallotta be. Blúza alatt nem viselt semmit.Én nem tenném ezt a helyedben .Ilyesmire gondolnod sem szabadna . . és mosolyogva munkálkodott fűzője csomóin.tette hozzá bizakodón. . ha nem vetnénk le a cipőnket . Maga a föld lágy volt..figyelmeztetett Trudi. .Ez csak esővíz . . és lépései körül sárfelhők örvénylettek. és kellemes borzongás futott végig rajta.. Arleen megvetően figyelte túláradó lelkesedését. . .Nem lehet tudni. és normális körülmények között sokkal tartózkodóbb lett volna.válaszolt Trudi.Félsz.Ha nem próbáljuk ki. míg sortja is át nem nedvesedett. . Trudi visszavergődött a vízben a parton maradt trióhoz.szólalt meg Joyce. . mely a melleihez és gerincéhez tapasztotta blúzát. Libabőrös lett tőle a teste. Visszatekintett a partra.Nagyszerű lesz . de ő addig ment előre.. .

Ott biztonságban leszel. de különben is.hagyta rá Carolyn. mi ebben a bűn. hogy használja őket? Mi rossz van abban.Hát. tudta merre élnek és merrefelé néz a hálószobájuk ablaka. negyven év alatti hölgyét. és akkor mi van? Nem azt mondja a pásztor folyton. .Csak néhány méternyire voltál benn. hogy az élet oly rövid? Legjobb. így a figyelme Carolyn Hotchkiss felé fordult. Ami azt illeti.tízéves volt . Csak azt tette. hogy Arleen Farrell kimarad a mulatságból. hogy szemek nőttek a fején. Ahogy levette rövidnadrágját.Akkor maradj közel a parthoz. akiknek a vetkőzőszámát figyelte. Ő volt a legszebb lány Palomo Grove-ban. ha figyel? Az nem olyan. A másik kettő. hogy fel kell fednie kövér testét. Őt meztelenül látni olyan korszakalkotó eredmény lett volna. Letérdelt a fák rejtekében. hogy a hír szárnyra kap. aki még csak most vette le a melltartóját. láttukra William keménységet érzett nadrágjában.mondta Joyce. megérezve. . Mellei teltek voltak és rózsaszínűek. . amiben korábban még reménykedni sem mert. Nem tudta megérteni a többi fiú elragadtatását . mint a tolvajlás. Trudi Katz és Joyce McGuire. .Trudinak igaza van . szőke és nagyon arisztokratikus.jegyezte meg Carolyn. a hazugság. hogy a világ összes kukkolója elrejtőzhetett a fák között. hogy benézzen mások ablakán. azért nagyon is jól tudta. de e tudásával sohasem dicsekedett el osztálytársai előtt. hogy Carolyn vonakodása mögött sokkal inkább lakozik a félelem. már a vízben volt. amiért az Úr megteremtette a szemeit.. Hát nem azért vannak. Látta. Habár ő maga semmi kivetnivalót nem talált abban. vagy mint embereket ölni. és kétszer ilyen messze a lányoktól. ami mélyen elszomorította. karcsú. hogy úszni kelljen. William Witt név szerint ismerte a fürdőzőket. korántsem mélységes meggyőződéssel. Kilépett alsóneműjéből. név szerint ismerte a Grove összes. eszébe ötlött. ő egyre csak a mellét bámulta. ha egy percet sem veszteget el belőle. . hogy az ilyen dolgok homlokráncolást váltanak ki a környezetből. jó ötméternyire a víz peremétől.Nem is elég mély ahhoz.Nem tudhatod . Habár a lány kibújt már nadrágjából és alsóneműjéből is. lehet . és képtelen volt belátni. ahogy az ember egy igazi mozisztártól elvárta volna. mint a vízmélység miatti aggodalom. attól való félelmében.az . és belegázolt a vízbe. De ha egyszer úgy született.

Arleen meztelensége és az ő láthatatlansága. Amint ráébredt. Bár ez csak afféle mellébeszélés volt. A halál gondolata nagyon távol esett akkor tőle. De az összkép. megbetegszik tőle. mint Carolyné. mint a keblek. mintha influenzás lett volna. ahogy kibújt farmerjéből és bugyijából.alsóbb testtájakkal kapcsolatban. hogy félrenézzen. még zsigerei is belerázkódtak az összpontosításba. és kigombolta nyakpántos felsőrészét. hogy nézze. hogy minden apró mozdulatot az emlékezetébe véssen. melynek még különféle neveit sem állhatta. múlhatatlanná tették e pillanatot. hogy ez volt az a pillanat. a szíve majd kiugrott a helyéből. és nem dicsekedhettek olyan nagy. mégis csodálatos volt. és minden figyelmét Miss Mozicicára összpontosította. Ha nem ismerte volna jobban.Gyere! Fantasztikus érzés! . hogy meg fog halni. Megfeledkezett a többiekről. A lány megadta a módját. Mégiscsak csatlakozni fog hozzájuk. Kényszerítette agyát. hogy felkeltette volna gyanújukat mit szándékoznak tenni. A másik. amikor a szorongás majd enyhülni látszik. mint Joyce-é. Szinte pánikszerű késztetést érzett rá. Bátorságot merítve szavaiból Carolyn tett néhány újabb lépést. akit minden mozdulatával az őrületbe kergetett. Arleen mellei látványának ígéretétől. még azt hihette volna. hogy később minél nagyobb igazsághűséggel számolhasson be mindezekről a hitetlenkedőknek. Nem voltak akkorák. aki kipréselt magából egy kényszeredett kuncogást. bárcsak soha ne jött volna ide (ami azt illeti.akiket már egy órája követett anélkül. Fogai úgy csattogtak. ahogy Carolyn a vízbe lépett. Élete folyamán később William azt fogja egyszer mondani pszichiáterének. sok év elteltével. teljes érdektelenséget váltott ki belőle: egy szőrcsomó közé temetett rés. mindig ehhez a . hogy tudatában van nézőközönségének. A mellei kiábrándulást okoztak Williamnek. Most. ugyan mi ebben az olyan nagy szám? Figyelte. a szíve olyan hevesen kezdett kalapálni.csalogatta a Katz lány. . Az éppen formálódó események ugyan időlegesen majd azt a vágyat váltják ki belőle. s minden lány esetében mások és mások voltak. ahogy rejtekéből figyeli. Kivörösödött az arca. miközben a hideg víztől úgy reszketett a teste. Semmi . hogy a lányok . melyek sokkal kevésbé tűntek izgatónak. egész életében az emlék terhét nyögi majd).még a haláltól való félelem se vehette volna rá. És ekkor . mint a gyümölcszselé. amikor először rádöbbent.William el sem tudta hinni. sötét mellbimbókkal sem. akárcsak orruk vagy csípőjük. hogy ekkora szerencséje lehet Arleen levette a kalapját. hogy azt hitte.

egy szőke és két barna foltra. egy olyan idill. de megnyugtató. hogy lehetetlen volt megtartani maguknak az Édenkert e darabkáját. Trudi megfordult. mint a tengerparton. hátán evezve a vízen. mint egy úszómedence. a víztükör csillogása három rózsaszín folttá mosta szét barátait. ahogyan Arleen Farrell belép ebbe a soha nem volt tóba. Azon kapta magát. Kár. Nem voltak vízfelszín alatti áramlatok. mire sikerült . akár egy ikon szentje. Olyan volt. Az idea olyan hirtelenséggel tört rá. A terep természetes dőlése folytán gyűlhetett itt össze. melyhez a Grove-ban rajtuk kívül senkinek nem volt hozzáférése. mely nem érhetett tovább a köldökénél. aki a legnagyobb lendülettel távolodott a parttól. A gyep mostanra eltűnt talpa alól.Ne menj túl messze! . A part távolabb volt. . se nyelni nem tudott a társaságában. hogy a víz. és lábujjai már csak puszta sziklákat súroltak. ha a szépség elkíséri egész életében. milyen is lenne megsimogatni a haját. ahogy a vizet locsolja hasára és melleire. Trudi volt négyük közül a legjobb úszó. Nem csoda. Most kell kiélvezniük a hely intimitását. és jó nagyot kortyolt a tó vizéből. és nem csípte a só a szemét. vagy megcsókolni melleit és az ajkát. menet közben felfedezve. Ezzel a gondolattal a fejében határozott csapásokkal megindult a tó közepe felé.képhez tér vissza. egyre mélyebb lesz. érvelt magában. hanem hogy a múlandóság nem feltétlenül rossz dolog. ölelése hűvös. habár Sammel való kóborlásaiból nem tudott visszaemlékezni erre a helyre. mint ő. Arleennak egyszerűen muszáj lesz mindent kifecsegnie. hogy meg fog halni. Tíz méterrel közelebb a parthoz. melyek ugyanabban az édes közegben lebegtek. A tó hívogató volt. Nem ütődött szörfdeszka az ember hátához. Joyce figyelte Arleent a víz szélénél. hogy eltűnődik. mint amennyire gondolta volna. Estére a titok nem lesz többé elrejtve. és ő volt az.kiáltott oda neki Joyce. ahol talán mindig is volt egy aprócska tó. hogy elveszítette egyensúlyát. ahogy egy fiú tenné. A barátnője szépsége felett érzett irigység görcsbe rántotta testét. hogy az ő Randy Krentzmanja se köpni. Holnapra mindenki tudni fogja. ami csak nekik épült. várakozásaival ellentétben. Ebben a pillanatban nem arra döbbent rá először.

kísértette Joyce. a közellátása kitűnő volt. de barátnője eközben már elfordult. Joyce nem tudta megállni. és úgy vetette körülötte a buborékokat. Erőt merítve a tényből. Joyce-t szinte félelemszerű érzés töltötte el Arleen közelségének gondolatától. . hogy jobban hallja. . ahol a meleg áramlatot érezte. Ezután hátat fordított Arleennak. míg hosszú haja aranyló gallérként nem omlott nyakára. de a szilárd talaj eltűnt a lába alól.Te nem jössz? Carolyn megrázta a fejét. . hogy ne tekintsen vissza Arleenre. aki közéjük állhatott volna. hogy néhány karcsapással biztonságba juthat. ha másfél méter mély volt. mint egy pezsgőfürdő.lelkendezett a vizet paskolva maga körül.visszanyernie. Trudi nevetett. Habár szemei nem láttak túl élesen a távolba.Most viccelsz? .Csodálatos itt! Úgy tűnt. Azokon túl azonban tömény sötétség terült el. A jócskán előtte járó Trudi odakiáltott neki valamit. Carolyn megadta magát.Mit mondtál? . . Az végül is kegyeskedett csatlakozni a vízi mulatsághoz. A terepben hirtelen törésnek kellett lennie. majd egyenletes csapásokkal megindult a tó közepe felé. . Trudi közben megtett még néhány métert.Itt sokkal melegebb . alábbhagyva a tempóval. fejével lebukott a felszín alá. és elindult Trudi felé.Meleg! . és a víz kellőképpen tiszta.kiáltott fel. itt meg képtelen volt megérinteni a sziklákat maga alatt. és próbáld ki! . Joyce elkezdett úszni a pont felé. szinte ugyanott. addig alámerülve. Néhány méterrel mögötte a víz jó. .Carolyn! .üvöltött vissza neki Joyce. hogy kövesse a meleg áramlat hívó szavát. de a felszíne egyre inkább felkavarodott. Hirtelen rátörő nyugtalanságában megpróbálta lábujjával megérinteni a tó fenekét. .Itt meleg a víz! .Csak gyere ide.erősítette meg Trudi. . ahol Trudi taposta a vizet.válaszolta Trudi. és nekiindult a mélyebb vizek felé. Vágyott valakire.Tényleg! . Lenézve láthatta testét és a vizet taposó lábait. A víz nem melegedett tovább. .Nem hiszek neked. A talajnak egyszerűen nyoma veszett. .

túl szexualitásukon. és az a melegség le akarja rántani a víz alá. egyetlen mixtúraként. Ha megtenné. hogy levegőhöz jusson. és a többi lány felé tartott. hogy a buborékokból kiszabaduló levegő a tó lélegzete. akkor mindannyian rájönnének. oda-vissza. melyek ott köröztek Trudi Katz teste körül. William nem mert felüvölteni. akkor kezdett eszébe ötleni a vízbefúlás hétköznapi gondolata. hogy kémkedett utánuk. Átadva magát a meleg áramlat csábításának már nem tiltotta el magát az érzésektől. és nem tudta. William rejtekhelyéből jól látta a lány vergődését.Trudi! Mi a baj? Trudi! Megpróbált néhány figyelmeztető szót formálni ajkaival. .A döbbenettől elakadt a lélegzete. bármennyire erős volt. mint megcsókolni a tavat. hogy Arleen is nemsokára ideér. mint egy korty karácsonyi brandy. amibe ő keveredett. Nem tehetett mást. de az elemi iszonyat olyan erővel ragadta meg. miközben a hullámok szolgaian visszhangozzák minden mozdulatukat. mely átmelegíti az ember tagjait. Hiszen itt vannak. ő és Arleen. Talán feloldódnak a vízben. Ő és Arleen. hogy egy pillanatot is késlekedjék. minthogy egyre fokozódó reszketéssel figyelje a tavon elszabadult eseményeket. melyeknek néhány röpke másodperccel ezelőtt még hátat fordított. A pániktól még erekciója is semmibe foszlott. melyek különös lassúsággal pattantak szét a szeme előtt. Elsőként. Joyce odakiáltott neki. be a belsejébe.meg átszőve a tó fluidumát. Figyelte a körülötte fodrozódó hullámokat. Csak amikor megpróbálta elérni a tó fenekét. és hagyta testét alámerülni. bójaként lebegve az édes hullámok közegén. túllépve szégyenükön. A hullámok némelyike elszakadt a főáramtól. Másodszor. kettejük között. Az orrán át a víz lecsúszott a torkába. Az érzés elvonta figyelmét Trudi csapkodásától és a veszedelemről is. Látta a vízfelszínt megtörő fodrokat. Joyce érezte meg következőként a melegséget. A sötétség odalenn. Feje felé emelte karjait. maguk is folyadékká válnak. melyet belélegezni olyan volt. rémületében tajtékosra kavarva a vizet maga körül. fröcskölve vetette fel a fejét. Valami különös dolog történt odakint a tavon. nem tudta közömbösíteni azt a szinte állati . Köpködve. A lehetőség túlságosan nagyszerű volt ahhoz. át. A tó bűvölete. hogy semmi másra nem volt képes. csak hogy a part irányába vetődjön. De voltak ott sokkal fontosabb érzések is. Végigszaladt a bőrén. mintha valami óriási hal éppen most merült volna a felszín alá. a lávaként felszínre törő buborékokat. az áldott egyesülésben. hajának aranyló gallérjával a nyaka körül.

ahogy egyszerűen megadták magukat. és mint ami mostanra teljesen háttérbe szorította Trudi rettegését is. Carolynnak nem volt más barátja rajtuk kívül. Látva Joyce alámerülését. ahol eltűntek. Épp olyan önfeledten adta át magát a képnek. . mint Joyce. hogy van valami a vízben. ami alárántotta a lány testét. megragadta. Akaratát kikerülve teste fellázadt a paktum ellen. Vágyának mindazonáltal nem volt jól behatárolható tárgya. ahogy a talaj eltűnt a lábai alól. melyet a vízzel kötött. ami eláradt gyönyörű arcán. addig az ő szeme előtt egy híres arcokból összefércelt őrült kép lebegett. összekapcsolódott vele. hogy a víz a magáénak követelje. Szemtanúja volt. Sinatra szemei. Míg Trudi ábrándjai Randy Krentzman körül forogtak (ugyan ki más körül is forogtak volna?). Előrenyúlt. Dean arccsontja. És ekkor a kéz. mintha lágy kezek simogatták volna hasát. Sekélyes helyének biztonságából Carolyn rémülten figyelte barátai viselkedését. De Arleen és Trudi viselkedése rácáfolt minderre. vagy mint néhány méterrel odébb Trudi. Rémületében felordított.rettegést. úszás közben egyfolytában a nevét üvöltve. Jól tudta. Érezte. lába közét. Nem nézhette csak úgy végig. mintha a levegőt megmarkolva akart volna lélegzethez jutni. késlekedés nélkül nekivágott. melybe minden erejével kapaszkodott. Vad küzdelembe kezdett. Egy hasadék felett úszott. amikor a hullámok összezárultak a feje felett. Carolyn kétségbeesetten nyúlt ki érte. ahogy a felszínre törnek. De mindez kevés vigaszt jelentett a számára. melleit. és hagyta. ahogy vízbe fúlnak. mely valahogyan magához vonzotta barátnőit. Ez nem szimpla öngyilkosság volt. feltételezte. felhasználva az egyetlen úszótechnikát. mint ami Joyce-t. hogy elsüllyedjen. amit akkor érzett. Elég közel állt Arleenhoz. Arleen azonnal a segítségére sietett. hogy lássa azt az örömteli kifejezést. Habár a víz egyre dühödtebbnek látszott azon a helyen. és hagyta. Felvetette karjait. Közvetlenül előtte egy kar tört a felszínre. Mind Arleen. Még mosolygott is! Mosolygott. Mindeközben a víz megújult erővel kezdett tajtékzani a teste körül. mind Carolyn látta Joyce-t alámerülni. Brando gúnyos mosolya. Mindenfelől buborékok emelkedtek. kezével kinyúlva a felszín fölé. A tó feneke semmivé foszlott. hogy a természet törvényei az ő oldalán állnak. mielőtt elmerült. Heves mozdulatai tovább kavarták a körülötte örvénylő vizet. Cirógatásukra ugyanolyan ábrándozás kerítette hatalmába. A zsír úszik a vízen. amit ismert: a kutyaszerű kanalazás és a mászás keverékét. lerántotta a mélységbe.

Az érzékei magára hagyták. nem a fizikai szemeivel persze (azok még mindig ott voltak a fején. és elszökött a hústól. Ennek elveszítése volt az egyetlen. és akik karjai örvényként rántották le testüket. valószínűleg már rég magára hagyta testüket. Már látta is ezt a testet. És közöttük ott volt szűz pinája. Lábai még mindig vadul taposták a vizet.A világ elkoppantott gyertyalángként hunyt ki. aki csak kétszer ránézett. melyeket sohasem kísérelt meg elérni. hogy fölébe helyezte büszkeségét érzéseinek. Még mindig szorította valakinek az ujjait. melyet korábban is érzett. Gyanította. A tudatuk. Távolról. Egy pillanatra gyötrelmes vágyakozás hasított bele az élvezetek után. hogy igent mondjanak. Most már alakjukat is ki tudta venni. ennek a tónak a közepén. Egy erő . hogy nekik sokkal nagyobb fájdalmat okoz azok elveszítése. mivel az ő testük sokkal vonzóbb a sajátjánál. Visszapillantott testére. hogy az ő vergődésük is csak merőben ösztönszerű reakció. de nem érezte őket. Volt valami a sötétben. . Fel kellett volna kérnie minden férfit az aktusra. nem is látott semmit a homályban. csak időpocsékolás volt. fokozatosan közeledett. mely még mindig lélegzetért küzdött. Egy zsírral teli hordó. hogy részvétlenül végignézzék azok haláltusáját. A testén túli vizeken a többi lány még mindig ellenállt. petevezetékből és petéiből álló egész rendszer hasznavehetetlenül pusztulásra van ítélve. hogy tátott száján keresztül a tüdeje megtelik vízzel. homályos foltjaikat. Micsoda átkozott bolond volt. Tekintete visszatért a hasadék sötétjéhez. Nem érzett semmit a kimúlását látva. Egész énje puszta hivalkodásnak tűnt. De a tudata cserbenhagyta a külső vázat. és meg sem kellett volna várnia. De hát az ellenállás. Nemsokára mindannyian meghalnak. hosszú távon. két erő -. ködösen érezte. akik lélegzete a buborékokban tört felszínre körülöttük. körbeforogva és hánykolódva fuldoklás közben. akárcsak az övé.nem is. hacsak nem némi visszatetszést a vaskos test hiábavaló küzdelme és távozásának teljességgel közönséges mivolta láttán. Az iker erő. vadul körbeforogva). a nyár derekán. Nem látta ugyan. De miért? Ahogy a kérdés megfogalmazódott benne. és hogy utolsó lélegzete elhagyja. ahogy a teste fuldoklik. melyek ipari szennyeződésként lebegtek a vízben. Bár az is lehet. mely éreztetni engedte számára a tragédiát. és melyeket most már sohasem kaphat meg. És. túl a vízben lebegő szellemén. habár szemei tágra nyíltak. Az idegekből. szem nélküli látása máris megadta a választ. de megérezte. mely eddig foglyul tartotta. hanem a szelleme látásával.

melyikük kapja meg. mind a négyen. Újabb buborékörvény kezdett kavarogni teste körül. hogy megragadják testüket? Túlságosan korán ítélte magát szabadnak.torzójuk és végtagjaik elvesztek a körülöttük kavargó buborékörvényben. miközben felemelkedtek. vagy a kevéssé fényes. mely korábban olyan hevességgel húzta le. és koponyája ajtaja dörögve csapódott be mögötte. Ha öntudata még kitart egy szívdobbanásnyi ideig. és nem is törekedtek erre. A közelgő erőknek nem volt hatalma a szellemük felett. mint a másik. Amikor lélegzetének utolsó buborékja is eltávozott testéből. Lehet. bármennyire parányi is volt. Látta. Mindössze ennyi különbséget volt képes felfedezni kettejük közt. mint a céljaik számára teljességgel értéktelen dolgot. Az sem jelentett számára semmit. Pillanatokon belül halott lesz. Prédává lett két elemi erő között. Kedves volt az Úr szemében! Arcával áttört a víztükrön. Hadd legyen meg az örömük. A felszín minden törtpillanattal közelebb került. túlságosan is elmosódtak ahhoz. hogy ki lehessen venni őket. hogy emelkedik? Elengedték a testét. mely ide-oda rángatta küzdelmében. Ha voltak is vonásaik. összeszőve a feketét a fehérrel. mint a borbély habverő tálja. amiért megszabadult tőle. Ők már túl vannak ezen. A hús volt az ő vágyuk. vagy legalábbis sokkal élénkebb. és hagyták. ahogy ott tapogatóznak). mely mintha maga is a levegő felé segítette volna. a fényes. hirtelen éles napfény csapott a szemébe. hogy maguknak követeljék húsukat. és boldog volt. Agya visszaparancsolta magához. A végtagjai merevek voltak. többi részük . Szándékaik viszont nem maradtak rejtve előtte. sem őt. Azért emelkedtek ki a hasadékból. és inni kezdte helyébe a levegőt. de az erő. sem a többieket nem ajándékozhatják meg semmilyen gyönyörrel. Mi másért küzdenének egymás ellen. kín és pánik az édes különlétét. Számára úgyis csak tehertétel volt az a test. melyektől tudatuk oly könyörületesen elszakadt.Egyikük fényes volt. hadd ússzon a zsír a vízen? Megragadta a lehetőséget. hogy birtokba vehesse. most a felszínen lebegve . gondolta. a szabadság értékes pillanatai már véget is értek. Szelleme nagyon is könnyen felismerte őket. és mindketten jogot formáltak a teljes kvartettre. Amint a szövetnek első kinyúló szála elérte a lábát. és a felszín felé lökte magát. A dolgok miértje már régen nem érdekelte. Ha szexre vágynak (még ebben az utolsó pillanatban is érezte. kiokádta a vizet. ahogy az egymással harcoló szellemek körülölelik testét. akár túl is élheti. Szeme vette át éteri látása helyét.

ahogy felfordul a gyomra. pedig az események közben erotikusból rémisztővé. hogy még a mellbimbójukat is megláthatta. Magába zárja a látottakat. Élete végéig emlékezni fog a lányok látványára. . És mégis. hogy egy baleseten kívül valami más is történt a szeme előtt? Volt valami a tóban. maga után rángatva Trudit. Még arra is alig volt erejük. Alig funkcionáló lábaival és karjaival Carolyn is szempillantás alatt megtette a távot. ledobta magát a földre ott. teljesen nyugodt maradt. hogy a sekélyesben üldözze őket. hogy egyik lábukat a másik után tegyék. erőfeszítésükre vagy az alulról jövő nyomásra. De az a hely. Három vagy négy lélegzetvétel után felfedezte. Joyce már meg is indult a part felé. hogy ő csak a következményeket látta . Senki nem sietett a megnyugtatására. hogy kifaggassa a lányokat támadójuk természetéről. a velejéig megrázta. és a következő pillanatban máris megfestette a füvet epével meg vaníliafagylalttal. kedvet kapott rá. ahogy kiemelkednek a mélységből. lehet bármiféle kétsége is afelől. és kidobta a taccsot. ott. holott biztos volt benne. mígnem mindannyian talpra nem állhattak. a tó közepén. Arleen most kezdte követni őket. mely majdnem a magáénak követelte őket.a csapkodást. egy pillanat alatt ő is így végzi. és nem magát a dolgot. Siránkozni és vacogni kezdett. Pár lépésnyire a parttól Trudi térdre zuhant. A tény. hogy ha csak megérzi a hányás szagát. minden egyes alkalommal hangosabban zokogva. Egyetlen hullám sem fodrozta. Hiábavaló manőver volt. William Witt még mostanra sem tudott elszakadni a látványtól. Nem mintha valaha is esélye lenne rá. Mielőtt még elérték volna a partot. hogy már vízbe fúltak. majd pedig émelyítővé váltak. A testek megrázkódtak a zokogástól. csendes volt. ahogy a part felé botladoztak. ahol a ruháit hagyta. a hisztéria hatalmába kerítette Arleent. Carolyn arrébb botladozott tőle. mely rájuk támadt. Most a tófelszín. hogy a többiek is kiszabadultak. Érezte. mely folytán olyan erővel lökődtek a magasba. Még most is rettegve pillantottak vissza. ahogy nem sikerült beletalálni a ruha kivágásába. Elrohanva Trudi és Joyce mellett Arleen elsőként ért ki a partra. egyetlen buborék sem törte meg egyenletességét. Köhögtek. ami élt.tartotta. A szilárd talaj csak néhány méternyire volt. jól tudva. nemhogy a lány lecsillapítására vesztegessék lélegzetüket. és a vizet csapkodták. és megpróbálta felküszködni magára a blúzát. hátha az erő. a sikolyokat -. Az öklendező hang elegendő ösztönző erőnek bizonyult.

Éppen most menekültél meg.Csak az áramlat tört elő a barlangokból. .erősködött Trudi. odébbállt.kérdezte. melyekről azt hitte.Olyan sötét volt . de hát mi történt? . melyet alig egy napig tudott csak megtartani. nem akarsz . . . .fakadt ki rémülten. Arleen végül megtalálta a bejutást blúzába.Az önjelölt kukkoló szerepköre először életében súlyként nehezedett a vállaira. . Carolyn volt az. de éreztem. kifogyott belőlük.Az egész város alatt barlangok húzódnak . Mereven fürkészte a lombokon áttörő napfény foltjait.Az Isten szerelmére. Csak a szél. karjait maga köré fonva.Mindannyian ugyanazt éreztük.Minden bizonnyal megteltek az esőzéskor.Volt ott valami más is a sötétségen kívül.Ti is lenéztetek? .Már korábban is történt velem ilyen. épp eleget látott.Ezt te sem gondolod komolyan . Joyce újra kezeibe temette arcát. nyugodt. döntötte el. ahogy a füvön feküdtek. Könnyei.vetette közbe Arleen. Ami a jelen eseményeket illeti. . Víz alatti áramlat. Kirántja az ember lábát. de reszkető hangon.válaszolta Trudi. Mi meg átúsztunk az egyik szája felett.magyarázta. az mozgatja a faleveleket.válaszolta Trudi a fejét rázva. .Írd körül egészen pontosan! .Csakis áramlás volt . Miért hazudozol össze-vissza? Mindannyian tudjuk.. . Joyce zokogása válaszképpen tovább erősödött. . nem? .kérdezte.emlékezett vissza Trudi. . újabb hullámokban buggyantak elő szeméből. a strandon.És mi volt az? . hogy ez csak.suttogta.jegyezte meg Arleen színtelenül. mit éreztünk. A lányokból csak csípőjük és fenekük körvonala látszott. . Trudira nézett: . csak a szórványos hányások hangjait és a szünet nélküli zokogást.És megpróbált a vízbe fojtani . Amilyen csendesen csak tudott. Trudi keményen a szemei közé nézett. . Felült a gyepen. Olyan ígéret volt ez. Megesküdött magának.Nem. Mást sem hallott.Valaki figyel minket! .Meg akarok halni . hogy soha többé nem kémkedik senki után.Nem . esővíz.. Joyce mégis meghallotta. Aztán csak ült. . . . . .Én azt hittem.jelentette ki Carolyn -. Volt valami a vízben bizonygatta Arleen. aki megadta a választ.Én nem láttam semmit . .

hogy nem volt víz alatti áramlat . .rivallt rá Trudi. és a lábai közé nézett. végül Trudira.Fogd be a szád! .Mit kell ezen gondolkodni? .Majd azt mondjuk. . . .válaszolta Trudi.. .Ez az igazság. Majd gúnyolódnak.Ahogy belém nyúlnak.És ha bárkinek is szólunk. Joyce zokogása eddig ismeretlen dimenziókat fedezett fel magának. .hát hogy elmentünk úszni egyet. mert lányok vagyunk.. .erősködött Carolyn. . Nem halak voltak.De hát így történt. Először Joyce-ra nézett. aki bólintott egyet.Én tudom.Ki fognak minket röhögni..kérdezte Carolyn. nem igaz? . és. aki néhány perccel azelőtt volt. Két alakot. hogy egyáltalán mi a fenének kellett nekünk úszni menni.Nem így volt? Újra felemelte a fejét. Vagy a vízbe fullad.Ha ez csak esővíz.érvelt Arleen. . . az egész város rólunk fog beszélni.Akkor is ez az igazság . .És mi van akkor. De Carolyn kitartott meggyőződése mellett: . .Ne legyél már ilyen hülye! . Tegyük fel. . számít az valamit? Azt fogják mondani.jelentette ki. . Fejbőréhez tapadó hajával és elkenődött sminkjével mindeme hasonlított.mondta megborzongva. csak arra a bálkirálynőre nem. .. . ahogy megérintenek . .Valami ránk támadt? Megpróbált belénk férkőzni? Valami nem emberi? .. majd Carolynra. .Igen . ha valaki más is idejön? .Hát például.Alakokat láttam.replikázott Arleen. . Tekintetét lassan levette Trudiról.Ne mondj ilyeneket! . .És azután? . hogy vízbe fullad. hogy majd mit fogunk mondani . hogy ránk jött a félóra. . .Akármi is volt ott.Éreztem. elmentünk úszni.Csend legyen! . Akkor mi leszünk érte a felelősek. .förmedt rá Trudi.Végig kell ezt gondolnunk.mondta Arleen.. akkor pár napon belül úgyis el fog tűnni .Arleen megrázta a fejét. . .És ugyanez történik vele. vagy valami ilyesmi.vetette fel.Azt hiszed. .kezdte Carolyn. Egyáltalán nem is hasonlítottak halakra. azért akart minket..Igaza van .tört ki hirtelen Joyce.mondta Carolyn.

Egyikünk sem fog semmi olyat tenni.Carolyn? . és felszedegette többi ruháját a földről. . .Azt hiszem . .És elfogadjuk .. Rendben? Rendben. sose mentegetőzz! .motyogta Trudi. . . . Ez az egész meg fogja mérgezni egész hátralévő életünket.ment tovább Arleen. majd elindultak visszafelé az úton. Semelyikük nem adott hangot további kételyeinek.mondta Carolyn.Nézz ránk! . Felállt. .Sose magyarázkodj.He? .válaszolta Arleen. .Csak meg kell egyeznünk egy jó kis mesében. .Ne mondjunk semmit .Sose magyarázkodj. Joyce? Joyce fojtott zokogással adta beleegyezését.Hallottuk . .Soha többé nem kerülünk le a napirendről.Semmit? .jött a válasz. (A gondolat családi filozófiává emelése felélénkítette. Arleen példáját követve valamennyien felöltöztek.A papám folyton ezt mondogatja. amibe nem egyezünk bele mindannyian.kiáltott fel Trudi. . .Ne legyél már ennyire színésznő! ..Mindannyiunknak hallgatnunk kell.kérdezte Joyce. hátuk mögött hagyva a titokzatos és tükörsima vízfelszínt.) .

volt az egyetlen. azt súgta: minden óra elvesztegetett. aki szavakba öntötte. Carolyn újonnan támadt önbizalma. akire azok a szabályok. aki elsőként adott hangot az intim támadás felett érzett rettenetének. Elrejtették sebeiket a külvilág elől. Trudi. és a lehető legegyszerűbb kifejezésekkel tudtul adta számára. hogy szereti. amit a halál közelségében érzett. Nem is volt rá szükségük. zavart pillantással végigmérte. Kezdetben nem történt semmi. Korábbi találkozásaik alkalmával a fiú feledékenysége a szó szoros értelmében összetörte a szívét. melyet ő mindig is tudott: ő egyedülállóan igéző teremtmény. továbbra is természetesen viselkedtek. majd szinte szégyenkezve megkérdezte. és mégis megmenekültek előle. Azért menekült meg a halál torkából. hogy Randy Krentzmané legyen. Joyce számára az érzés ennél is egyszerűbb volt. melyet nem mert bevallani még a másik három lánynak sem. Arleen számára az érzés puszta megerősítése volt a ténynek. Még csak rémálmok sem gyötörték őket. az eset után alig beszéltek egymással. nem vonatkoznak. akit mindig is vonzott a Messiás képe. Nem vesztegetett el sok időt. Ami azt illeti. Igen. Csak egyféle kellemes bágyadtság kerítette valamennyiüket hatalmába. Egyszerű. talán annak utóhatásaként. Ugyanaz a furcsa meggyőződés munkált mindannyiukban: hogy valami rendkívüli okból kifolyólag kiválasztottak lettek. hogy szenvedélyét tudassa. mélyen magukba zárva titkukat. Már nem volt olyan törékeny. De mostanra valami megváltozott benne. A tavon történt események másnapján egyenesen Krentzmanék stillbrooki házához ment. mely ugyan csak halvány visszhangja volt a megvilágosodásnak. melyben nem elégíti ki vágyait. és hogy le akar feküdni vele. hogy ennyire közeljártak a halálhoz. Egy érzés kitartóan a közelükben ólálkodott. kezdett különös élvezetet lelni az emlékben. amit érzett. hogy ismerik-e egymást valahonnan. melyek a világ többi részét működtetik. A fiú nem nevetett.KETTŐ 1. mondta . Még Arleen is.

Igazi magának való ember volt. és a maga ostoba módján kedves is. Az elsődleges szempontok ilyen radikális változását nem kérdőjelezte meg. felhívta a fiút telefonon. vagy sem. Életének többi része. aki tavaly költözött be az utcába. elfogadta a felajánlkozást. Szeretlek. ahol szülei háza is állt. Habár egyszerűen képtelen volt megérteni. A késztetés. ráadásul pocsék szerető. mindjárt aznap délutánra. Ez.neki. hogy emlékszel-e rám. Carolyn egy bizonyos Edgar Lott felé közeledett. hogy egy lány miért ajánlkozik fel csak úgy grátisz. mint egy igazi tenyészbika. ismersz engem. A szomszédok közül senki sem került közelebbi kapcsolatba vele. Közölte vele. a farka pedig a világ nyolcadik csodája. valamint. múltja. tekintve. Az egész délutánt együtt töltötték. vajon kínálkozik-e megfelelőbb alkalom a mostaninál? A zavarodottság nem gyakorolt hatást Krentzman libidójára. és a Grove-on keresztül hazafelé vette az irányt. miután mélyebben végigaludta az éjszakát. Tudata kristálytiszta volt a megtermékenyülés fontosságát illetően. Joyce hat-tizenöt körül hagyta el a házat. így azután. ilyen alkalom túlságosan is ritkán adódott ahhoz. és szeretkezni akarok veled. igaz? Erre azt válaszolta. egy ötvenes éveiben lévő férfi felé. ezzel együtt ártalmatlan. mint jó: olyan volt. hogy ez egyáltalában nem vicc. Már többször találkoztunk. majd a végén megkérdezte: ez valami vicc. színlelve azt. Olyan jó voltam?. mint bármikor korábban. miközben beszélt. és egy második együttlétet javasolt. érdeklődött Randy. De nem érdekel. de háromszor végrehajtva az aktust. hogy elég meleg az idő és a ház kettőjüket kivéve teljesen üres. és ő semmi mást nem akart tőle. és a legképtelenebb kapcsolatokba hajszolta őket. A fiú egyfolytában értetlenül bámult rá. Randy tompa agyú volt és öntelt. hogy ezen a délutánon életet csepegtetett a testébe. Másnap korán reggel. Négyük közül minden bizonnyal az ő választása bizonyult a legszerencsésebbnek. mind a randevút. hogy több volt. nem is egyszer. Trudiban és Carolynban is. . immáron feszítő vágyától szabadultan. hogy minden egyes szót komolyan gondolt. Viszont lehet. vagy legalábbis felajánlott egy kávéskanálnyit abból az alkímiából. hogy csak úgy semmibe vegye. akinek csak két tacskója jelentett társaságot. mintha az esemény mindennapos lenne az életében. mely az ágyába küldte Joyce-t. Ez nem szerelem volt. A fiú készen állt elfogadni mind a hízelgést. Habár Krentzman öntelt és üresfejű volt. egyaránt munkált Arleenban. jelene és jövője elmosódott kép lett csupán.

de hogy a lány újra meg újra visszatért hozzá. valamint az öltözködésében megnyilvánuló pedáns színválasztás (zsebkendő. De akármennyire is naiv volt Carolyn a közösülést illetően. hasonlóan jókora teremtmény volt. a felesége halála óta nem érintett nőt. Lott-ot jobban ismerte. amikor a ruhák ledobására került a sor. Egy hét múlva azután összefutott vele az utcán. hogy az ő szándékai a lehető legtisztességesebbek voltak. míg véghez nem viszi az aktust. A kapcsolat kezdetben remekül működött. mielőtt még az ajtó becsapódott volna. Így aztán nem volt meglepve. és azt sem színlelték. Elhunyt neje. Edgar alig mert hinni jószerencséjében. ugyan ki tudna ellenállni? A korbéli és anatómiai különbözőségek dacára ritka szenvedélyességgel estek egymásnak.miután a kutyák kijelölték aznapi birodalmuk határait . Egyikük sem volt a legkevésbé sem rosszmájú. amint éppen tacskóit vitte reggeli. Hogy elcsábították.na meg a női látogatók hiánya. hogy azt tegyék. hogy már hat éve. Később váltig állítja majd. A kutyák ezt már végigaludták. a konyhaasztalon követelje odaadását. mint a saját szüleit. amikor két hét és négy nap után a lány felhagyott a látogatásával. már a csoda határán járt. Carolyn nap nap után azért látogatta meg Mr. de nem lepődött meg. De egy ilyen ajánlatnak. és a megérzése azt súgta neki. majd . hogy ott helyben. Fittyet hánytak a gyertyafényes romantikára. hosszan elbeszélgetett vele. A derékbőség említése újabb merevedést váltott ki nála. addig serénykedve rajta. hogy homoszexuális. kérem. már önmagában véve is rendkívüli dolog volt (még fiatalkorában sem gyakorolt semmiféle hatást a nőkre). Elkapva őt. és udvariasan . Az első kör után a férfi elmondta. hogy mindez örökké fog tartani. ahogy szülei társaságában utalt rá a férfira. akik addig csóválták és kergették farkukat. alkotmányos sétájukra. hogy a kebleire rántsa a fejét. és az alkoholba fojtotta vágyait. Számtalanszor elkapta a tekintetét. míg teljesen ki nem merültek. és egy percig sem foglalkoztak a többi sallanggal. nem vesztegették az időt egymás szépségének deklarálására sem. féltékenységi rohamba kergetve ezzel a tacskókat. pasztellszínekben) azt a feltételezést táplálták. egy ujjal sem nyúlt volna hozzá. Lott-ot. amire a természet testüket megalkotta. ezért megint nekivágtak. mondta. nyakkendő és zokni mindig csak egymáshoz illő. hogy hazakísérhetné-e. hogy abban sokkal több van egyszerű üdvözlésnél. és ha a lány nem vetette volna magát rá. Azért voltak együtt. Egy kicsit elszomorodott.megkérdezte.

neki nem volt szüksége italra ahhoz. vissza az életükbe. mely a többieknek is parancsolt. akárcsak Joyce számára.folytathatnák-e az etyepetyét. döbbent rá. poroszkék tintával tetoválva. ugyanattól a késztetéstől vezérelten. Egyszerűen csak felajánlotta magát. majd nemet mondott. Jóllehet végig megpróbálta kizárni a szentimentális érzéseket kapcsolatukból. mely hírhedt volt bárjairól és az azokat látogató motorosokról. Aki jött. jól megszokott ösvényre. az apró tengerparti nyúlványra Zumától északra. hogy megízlelje az alvilági életet. Ellentétben elődeivel. A felismerés egy negyedik. Néhány óra általában elég volt nekik ahhoz. hogy belehúzzon egy kicsit az élet örömeibe. és elhajtott Eclipse Pointra. Valaha inkognitóban sok híres arc lejött a Pointra. Ezáltal Arleen jól kitaposott ösvényen járt. amikor áporodott levegőjű házában üldögélt. Az egyik bár egy biliárdasztalt szentelt Jane Mansfield emlékének.summa summarum . melybe egy nő körvonalait faragták. hogy . Egy másik olyan fapadlóval büszkélkedhetett. beült anyja kocsijába. csak most . vagy hogy az alvilági élet megízlelje őt. hogy elpucoljanak. Arleennak nem voltak ilyen problémái. Csak később. az talált. melyet választott. ahol a legdurvább alak.rákérdezett. majd egy ötödik bourbon elfogyasztására sarkallta. mondta a lány könnyedén. akivel dolguk lehet. Felöltözött legszebb ruháiba. mely a szívét az alkarján viselte. aki állítólag olyan dolgokat művelt rajta egykor. akik között ő semmilyen formában nem tett különbséget. aki emberi hamutartóra vágyik. hogy mentséget találjon szabadosságára. a sofőrjük volt. olyan dohányost keresve. de kéretlenül is kapott egyet. Számára. James Dean rendszeresen lejárt ide vadabb éveiben. aki Veronica Lake-nek mondta magát. Ez a fajta rendszeresen lekocsikázott ide flancos otthonából. amikor a luxus öleléséből betoppant egy olyan bárba. csak a neve: The Slick.döbbent rá. Az itt lakók egy cseppet sem csodálkoztak a körükbe érkező gazdag lány láttán. melyekről még ma is csak tiszteletteljes suttogással beszéltek. és azon a helyen itta holtrészegre magát. és finoman megkopogtatta a pocakját. mit jelentettek a szavak és a gesztus. olyan társaságba vitte.hogy a kövér lány végképp elment . Az ajánlatot szép számban elfogadták. mely mellett nem szólt semmi már. Az út. . mindjárt másnap elkezdődött. harmadik bourbon-jével a kezében. hogy összetörték a szívét. Nincs már rád szükségem. A lány furcsa pillantást vetett rá. A férfi nem kereste a dolog magyarázatát. Ezzel vissza is talált a régi.

Míg Carolyn és Joyce képes volt titokban tartani viszonyait. Nem mindenki élt a lehetőséggel. hogy tévedett (a lány biztosan sétálgat a parton. sőt némelyek maguk is beálltak a sorba. ahogyan . Miután egy héten keresztül minden áldott éjszaka eltűnt a házból. . hogy ilyen nagylelkű odaadás csak egy őrülttől vagy egy fertőző betegtől telik ki. szemeit le sem véve szeretőiről. kivéve . De a lány hangosan és elszántan tiltakozott az ilyen beavatkozások ellen. éppen indulófélben volt. csoportosultak valami látványosság körül a bár túlsó végében.akárcsak a többi lányos apuka . Kabátját és tárcáját féltve óvatosan belépett a bárba. azt gondolva. melynek a létét nem is sejtették. Odabenn lázas mulatozás zajlott. hogy követni fogja lányát. Némelyek az első éjszaka után kezdtek másképp tekinteni rá. akkor kötelességének érezte. addig Arleen viselkedése egy idő után óhatatlanul felhívta magára a figyelmet.keveredett.arra a kérdésre pedig. amit még . Erre azok feladták. Az anyjára hasonlított. csak egy ködös. hátuk közepéig érő hajjal. vagy még inkább arra. Néhány kőhajításnyira a tengerparttól mégis elveszítette. mint valami tébolyult. Ott. hogy ő is azt a bemutatót nézi? Átfurakodott a nézőseregen. és neki is bele kellett taposnia a gázba. sört vedelő állatok. míg a The Slick előtt végre megpillantotta az autót. Valaki éppen sört öntött a szájába. és megmondta nekik. hogy bizonyos tanácsokkal lássa el.Másnap éjjel visszatért még többért. Arleennak nyoma sem volt. úgy határozott. Lehet. és csak hajnalban került elő . majd a következő éjjelen is. A hely reputációja még az ő haladó gondolkodású. hogy hová indul. becementezett füléig is elért. Majdnem egy óra cirkálásba került neki. Megnyugodva. és a szörfösöket figyeli). amikor meghallotta. kórusban ordítozó emberek.Arleen! Arleen! Visszafordult. ahogyan ott feküdt a férfi alatt. Lawrence Farrell. mielőtt még a sorban állás megkezdődött volna.álmaiban . Amint kiértek a Grove-ból. hogy az ő lányával bárki is csinálhatja. a kör közepén. azután rátalált az ő gyönyörű gyermekére. hogy valaki hercegnője nevét kántálja. és megpróbálták felrángatni a padlóról. hogy hagyják őt békében. miközben másvalaki éppen azt csinálta vele. de ha az ő hercegnője rossz társaságba . mintha maga sem lenne biztos benne -.vele.focisták vagy talán hippik közé . mintha teljesen a rabjuk lett volna. Haladó gondolkodású szülőnek tartotta magát.elképzelni is gyűlölt. Mások olyan lovagiasságot fedeztek fel magukban. zavart pillantással válaszolt. ha a diszkrét távolságon belül akart maradni. a lány úgy kezdett hajtani. atyja.

Aznap egy szó sem hangzott el közöttük. Úgy tűnt. hogy felálljon. ha Kate közbe nem lép. kiteregetve ezzel a szennyest a Sarlók teljes területén. mígnem elég energiát ki tudott préselni magából. Valaki ráripakodott. míg apja beszélt az ügyvédjével a The Slick bezáratásáról. hogy hol hibázott. hogy miért csinálja azt. kidobták az út mellé. hogy várja ki a sorát. akik közül sokan már lehúzott cipzárral készülődtek neki az aktusnak. Némán vezetett hazáig. aki még akkor is azt nyöszörögte. Lawrence Arleen nevét kiáltozva előrelépett. sem elmondani azt. Lawrence a kocsifelhajtón kapta el. a zsarukkal a támadók bíróság elé állításáról. szemmel láthatóan majd megőrülve az őt meglovagló férfiért. Nem hagyta abba a tiltakozást még akkor sem. De a lány imádói egyszerűen arrébb rángatták. mikor erre kérte. hogy mit látott. illetve csak megpróbált elindulni. A lány mindvégig az arcára meredt. üveges szemmel. hogy lerángassa róla azt a gazembert. az ő lánya. A férfi aggodalma dührohammá változott. Állcsúcson vágta a férfit. Még ekkor is megpróbált elkúszni oda. amikor még képes volt izgalomba jönni. egyáltalán nem hatották meg a sebei és véres inge. majd Lawrence-re vetette magát. majd lestoppolt egy fuvart a Point felé. Arleen másra sem várt. aki hátra tántorodott a tömegbe. míg hajnal körül Arleen elő nem jött a bárból. miközben dagadtra verték. A csípőjét dobálva nyögdécselt. futásnak eredt. míg végül teli torokból üvöltözve kurvának titulálta. mintha nem is igazán értené. Beparancsolta a kocsiba. Amikor elmondta neki. hogy miről beszél. az ő lánya.az anyja kinézett. és hosszú órákon keresztül várt. néha hangosan zokogva.. és bizonyára nagyobb kárt is okozott volna benne. és hogy ő mit csinált. és az előző estéről elhalasztott vádaskodások is teret nyertek. enyhén felvetette a fejét. . hogy ez az ő lánya. Uramisten. mit csinál. Jó darabig ott feküdt. ahol Arleen feküdt. Aznap kora éjjel a lány megint elindult. Miközben őrjöngő apja anyja karjaiban vergődött. és a pszichiáterével arról. A lány ellenkezés nélkül beszállt. Arleen a szobájában maradt. amikor ajkai már képtelenek voltak a szavak formálására. Visszabotorkált az autóhoz. Nem volt hajlandó visszajönni. decibelekben mért hangereje és méregben mért szókincse addig emelkedett. végső tehetetlenségében pofon vágta. és az arcába csapva próbálta ráébreszteni. Végül. amit csinál. majd mint egy rakás szemetet. Az alak kiköpött egy véreset.. A közömbössége csak tovább korbácsolta haragját.

Lawrence Farrell hercegnője nagyban nyomta csípődobálós. és olyan mértékben dadogott.A bárt aznap este megszállták a rendőrök. Így is lett volna. Még a Grove keleti részén is érezhetően kevesebb kölyök mászkált az utcákon sötétedés után. amire szüksége volt. és felfedték a természetes kopásból fakadó egyéb károsodásokat is. nem is fog többet gondolni rá. Palomo Grove igenis emlékezni akart. Arleen ügyeinek kipattanása a szülői jogok gyakorlásának hihetetlen szigorodását vonta maga után. Amikor a rend őrei megérkeztek. Arleen Farrell botrányos magánéletéről szóló híradásaikban a lapok olyan szókimondással tárták fel annak titkait. Elsődleges olvasmánnyá vált a parton lakók számára. ha valamennyiük viszonya (beleértve Trudiét is) nem került volna . Egyszerű funkcionárius volt.túl gyorsan napvilágra. valamint egy lapostetű-fertőzésre. Huszonegy letartóztatást eszközöltek. Habár ő igenis könnyűnek találta. a helységet pedig bezárták. Mindent egybevetve. és amikor majd beteljesítette a kötelességét . mint a sír. pedig tökéletes álcát talált tevékenysége elleplezésére: a vallást. hogy megfeledkezzen Ralph-fal. Trudi így szerette. a Béke Hercege Lutheránus Templomában dolgozott kertészként. Jóllehet a kisvárosi szépség. Olyan sztori volt ez. a Némával töltött pásztoróráiról. ugyanakkor hallgatott. hogy fel kellett adnia partnerét. melyet még Lawrence otromba megvesztegetési kísérletei sem tarthattak távol a lapoktól. Nem mintha sokat bíbelődött volna a technikával. mikor jött el ez a pillanat -. Legalábbis ezt mondta magának. Arleent ezután kórházba dugták. 2. ahogyan már több mint egy hete minden este. többségét kisebb kábítószeres vétségért. De legalább nem volt terhes. Biztosította a szolgáltatást. nyögdécselős számát. aki Laureltree-ben. tökéletes szerető volt. hogy azt a Ralph Contrerast csábítsa el. Volt annyi sütnivalója. hogy minden szándékot és tettet inkább szó nélkül hagyott. egy teljes kivizsgálásra. Lawrence és Kathleen Farrell hálát adtak az Úrnak ezért az apró könyörületességért.Arleen indiszkrécióját követően . szexuális úton terjedő betegségre. miközben vitézül állta a sarat vágyaival szemben. négyük közül az utolsó számára is eljött a perc.és a teste el fogja neki árulni. A titkos románcok kora lejárt. Még Trudi. Rátaláltak két. .

Jocelyn. melyet időnként szakítottak csak meg reményvesztettségének könnyei. hogy elhaladjanak az elhíresült ház előtt. Még a Grove túlfelén lakó népek is úgy intézték bevásárló útjaikat. Az apró feketepiac. Az persze még a pillanat tört részéig sem jutott eszébe senkinek. akikkel Arleen július 28-án.amennyire csak a jogi osztályuk szakértői engedték. Ez a magyarázat a The Slick-béli kalandjaira. hogy komolyan is vegye ezeket az állításokat. Kate pedig addig emelte nyugtatóadagját. hogy tegye magát terhessé. hogy a pletykaterjesztők végezzék be munkájukat. de a részletek dolgában engedniük kellett. Arleen Farrell makacsul hitte. hogy Arleen kikerült a motorosok bűnbarlangjából.is az érdeklődés középpontjába került. bizarr történet volt. A cikk szövegében nyoma sem volt iróniának. elmentek úszni egyet egy Palomo Grove-hoz közeli tóban. és ott támadta meg őket valami. Az általa előadott mese meglehetősen választékos.Lawrence. Carolynt . miután iskolatársai oly könyörtelenül dobálták rá a mocskot nagy nővére miatt. óriási jövedelmezőséggel működött. hogy ne kelljen élniük semmilyen szerkesztői fogással a hatás elérése érdekében. mint trágárságok halmazából.a másik három fürdőzőtől is. De a legrosszabb még csak ezután következett. Ez így önmagában is eléggé említésre méltó volt. mely az orgiákról készült fotográfiákra szakosodott. tette hozzá a híradás. három barátjával együtt. Arleen öccse . Maga a család . Habár nem nevezte néven Joyce-t. De. aki e szolgáltatásra kapható. szombaton kirándulni volt. Kate. hogy a testét megszállta az ördög. a Chronicle-ben megjelent egy interjú Arleen egyik állítólagos gondozójával. a páciens betegsége nem merül ki pusztán túlfűtött libidójában. a fiatalabb lány és Craig. A méhébe költözött Ördög egyszerűen egy utódnemzésre alkalmas atyát keresett a motorosok soraiban. hogy nem volt mód megbizonyosodni eredetiségükről. bárkitől. Az őket megszálló lény azt követelte Arleentól. Arleen úgynevezett vallomása épp eléggé abszurd volt ahhoz. Azokban a napokban a Grove-ban csak a vakok és analfabéták nem olvasták a drogokról és a szépségről szóló híradásokat. míg végül képtelen volt bármilyen két szótagnál hosszabb szót értelmesen kimondani. beszéde nem állt másból. és . Három nappal azután. Craiget ki kellett venni az iskolából. A nővér szerint a Farrell lány ideje nagy részét szexuális őrjöngéssel töltötte. kivéve azon barátainak családját. habár a fényképek némelyike olyannyira elmosódott.feltehetően . Ő. ami beléjük költözött.

Még Carolyn is. . Semmiféle meglepődésnek nem adta tanújelét akkor sem.Nem. hogy nem izgattad fel magad. Először az tűnt fel nekik. a fagyos ridegségtől a szenvedélyes kirobbanásokig. hogy kivel osztotta meg állítólagos sátáni tapasztalatát. ha a szülők nem figyeltek volna ekkora elánnal gyermekeikre. mely minden valószínűség szerint észrevétlen maradt volna. hogy a lányuknak meg kellene látogatnia a család orvosát. de emellett terhesnek találta. olyan változás.Biztos.vagy Trudit. amikor Gottlieb doki minden tekintetben egészségesnek.El akarod hagyni a Grove-ot addig. éjfélkor meg a szobájukat rótták. és a helyébe olyan hangulatváltozások léptek. Trudi nem tiltakozott. Katz és Hotchkiss házban az alábbihoz hasonló beszélgetés zajlott le. . semmivé foszlott. hogy a lányokat meg kell óvni Arleen esztelen kijelentéseinek következményeitől.Nem.Úgy nézek én ki. A nyugalom levegője. Micsoda kiegyensúlyozott gyermekek. jól vagyok. szinte patologikus viszolygást érzett bizonyos ételek. különösen a tenger gyümölcsei iránt. egy-két becéző szó ide vagy oda: A szülő feltette a kérdést: . a négyes összetartozása nem volt titok a helybéliek előtt. Betty Katz javasolta elsőként. mint aki felizgatta magát? . akik tiszteletre méltó megadással viselik a helyzetükből fakadó megpróbáltatásokat. barátjuk őrületével szembekerülve is ennyire megőrzik higgadtságukat. aki pedig nem arról volt híres. Ha valaki csak futó ismeretségben volt Arleennal. édesem? . hát nem teljesen ránk ütöttek? Néhány hétig ezek is maradtak: mintagyerekek. ahogy csemetéik időbeosztásukkal élnek: délben mélyen aludtak. fikarcnyi kétsége sem lehetett afelől. Sose rosszabbul.Hát nem is vagyok izgatott. hogy visszautasítana bármi emészthetőt. mely körülvette a lányokat. Szeszélyesen viselkedtek étkezéskor is. melyek felölelték a teljes skálát. Ekkor azonban a tökéletes kép kezdett darabjaira hullani. az egy szótagos kifejezésektől a szószátyárságig. A folyamat alig érzékelhető volt. gondolták a büszke szülők. A McGuire. amíg elül a vihar? .A gyermek erre így válaszolt: . ahogy a viselkedésükben megmutatkozó visszásságok egyre szembetűnőbbek lettek. Hamarosan nyilvánvalóvá vált. .

Mindannyian elhatározták . kudarcot vallottak az ügy takargatásával is. az egész ügyet olyan diszkrécióval kell intézni. Lehetséges. ha a leendő anya tizenöt kilónyi súlyt leadna magáról. és elég egyetlen indiszkrét orvos. Mindhárom célkitűzésük elbukott. így a mindig is túlfeszített. Nyilvánvalóan valamiféle egyezség született a lányok között. Az atyák kérdésében egyszerűen azért. Az újság itt is ugyanaz volt. mert a botrány szereti a napvilágot. Másodszor. érzékeny idegrendszerű lány az idegösszeroppanás szélére került. de végül ők is rászánták magukat lányuk megvizsgáltatására. hogy sarjadékuk rejtélyes viselkedése szükségessé teszi az orvosi beavatkozást. hogy lányuknak bármiféle köze is lehet a botrányhoz. Elsőként lokalizálni kell a leendő apákat. még szülői nyomásra sem. hogy teherbe esnek. mert állhatatosan elutasították. Harmadszor. amilyen gyorsan és biztonságosan csak lehet. Ha ezen a ponton lett is volna bármiféle remény. akkor ez a remény is dugába dőlt a harmadik. A hírek Arleen Farrell történetének újraértékelése után kiáltottak. izzadságos munkával elérték. ami értelmesnek tűnt. és szexuális opportunizmusukért eljárást kell indítani ellenük. végső bizonyság megszerzésekor. felfedni csábítója kilétét. Arleen azonban kudarcot vallott. hogy a lapok botrányrovatai új tápot kapjanak. véget kell vetni a nem kívánt terhességeknek.Ezután Carolyn szülei kezdtek osztozni abban a félelemben. hogy ha lányuk ki óhajtja hordani a csecsemőt. És végül. ő is remek egészségnek örvendett. Akárcsak Carolyn és Trudi. Hármuknak ez sikerült is. mint Farrellék. És ő is viselős volt. hogy megcáfolják a történések rendszerességét. A válság kezelése hármas feladatot rótt a szülőkre. kiegészítve azzal az intelemmel. . Együttes erőfeszítéssel végül kiötölték az egyetlen lehetséges forgatókönyvet. hogy a hagymázos agyszülemény mélyén mégis ott lakozik egy darabka igazságfoszlány? A szülők összejöttek egy megbeszélésre. hogy belekényszerítsék őket annak a feladására. mert a lányok közül egyik sem volt hajlandó. Az abortusz kérdésében azért. hogy a három család hírneve ne szenvedjen olyan csorbát. akkor ajánlatos lenne.csak a jó ég tudja. akiket mostanra a Grove minden jóérzésű polgára kitaszítottként kezel. melynek megszerzését fáradságot nem kímélve. miféle indok vezérelte őket -. Joyce McGuire szülei vonakodtak leginkább elismerni.

ami csak kell: szex. akinek az esete az első darabka volt a mostanra Szüzek Ligája néven elhíresült kirakójátéknak? Vajon őt az a tény indította a másik három lányénál jócskán szélsőségesebb viselkedésre. a sajtó is követheti a folyamatot. középosztálybeli léte szilánkokra hullott szét saját lányaik összeesküvése által. Minden megvolt benne. hogy a szülők találkoztak. A gyerekek lehetnek akár hármas ikrek. de mégsem állt a feje tetejére . vagy feketék.valójában meddő? Vagy csak a többiek sikeresebben leplezték el túlkapásaikat? A sztori egyre folytatódott. káoszba hullott családok. akinek névtelensége végtelen teret enged a találgatásnak. És ami ettől is több. tébolyodottság és megint csak szex. Ó.egy újabb. Egyfajta kultusz munkálkodik a környéken? . akiknek józan.melyet ugyan megrázott Arleen esete. vagy halva szülöttek is. De akkor mi a helyzet a Farrell lánnyal. Adva volt négy família.vetődött fel a kérdés. és Palomo Grove-nak .legalábbis a Chronicle szenzációs bejelentése szerint . Ahogy a lányok egyre előrehaladottabb állapotba kerülnek. azok a lehetőségek! . még csak most jön a legjava. Az Őrült Lány Meséje érdekes színfoltot jelentett az ufó-megfigyelések és a Rák Ellenszerek tömegében. hogy . kisvárosi álnokság. Az ismeretlen apa nagy valószínűséggel minden esetben ugyanaz a személy. kis híján halálos csapást kellett kiállnia. egy fiatal lányokra vadászó csábító. Viszont ezek az új fejlemények még az érzékenyebb idegrendszerűeket is megrázták. melyre a sajtó követelte a választ. És kis szerencsével a kitartás meghozhatja a maga gyümölcseit.A sztori két nappal azután pattant ki. megszállottság. szex. de alapjában véve mégiscsak elszigetelt eset volt. saját lángját táplálva.

A zárt ajtók mögött a Grove gyermekeinek ezek után sokkal keményebben meg kellett harcolniuk kiváltságaikért. miután az emberek elhatározták. A folyamat. az Őrültek Városát. haladt tovább a maga ellenállhatatlan módján. . de ez mégsem érintette őket. hadd formálja tudatukat éppúgy. Érdeklődésük egymás és a külvilág iránt a nulláig süppedt. folyamatosan apadt az eltelt hónapokkal és a publikum figyelmét elvonó másféle botrányokkal. Semmi más nem érdekelte őket. háborítatlan felszínük úgy nyelte el a legádázabb támadásokat is. A Grove-nak azon az őszön több volt a látogatója. és ők hagyták. különösen a lányos apák. ahol a lányok önként adják oda magukat. A lányok ordítozást és vádaskodást hallottak szüleiktől. Ezekben az időkben egymás társaságát sem keresték. mint a zsúfolásig telt bárok. amelyek korábban magától értetődőek voltak. de ha már ez lett a helyzet. Marvin boltja már október és november hónapokban is rendkívüli üzletmenetnek örvendhetett az égetett szeszes italok területén. mint megalapítása óta összesen. mely nem egy esetben végzetesnek is bizonyult. a korábbi ígéretek dacára. akkor ezt ki kellett aknázni. a sajtótól és barátaiktól egyaránt. visszavonták még azokat a szabadságjogaikat is. hogy azzal a ténnyel fognak ezentúl dicsekedni: meglátogatták azt a helyet. De a Grove lelki egyensúlyán ejtett seb már nem gyógyult ilyen könnyen. Nyugodtak voltak. A Szüzek Ligája oly módon rajzolta fel a városkát Ventura megye térképére. vagy a nyüzsgés a Központban. csend és nyugalom. ahogy senki sem szerette volna. csak hogy otthon ülve teljesedjenek ki. ha az Ördög azt parancsolja nekik. Az alkoholfogyasztás indexe meredek emelkedésnek indult. ahogy szüleik. mint testüket.HÁROM A forgószél örvényének magjában csend volt. akárcsak a tó tükre. mely a tónál megkezdődött. de karácsonyra a kereslet az egekbe szökött. hogy azok még legapróbb hullámokat sem borzoltak. A figyelem. melyek nem voltak annyira szembeötlők. míg körülöttük csak tomboljanak az ellentmondások. Voltak azután már változások is. amikor a szokásos fesztiválhangulathoz járuló részegség. Ezek a háztáji összezördülések nem kevés családra mértek csapást.

Miután Arleen kiadta magából annak a bizonyos délutánnak a történéseit. nem ellentételezné az őt élete végéig elkísérő gyanakvást és a lehetséges büntetést. minek volt tanúja aznap a tó partján. hogy mindenestül otthagyja a Grove-ot. Egyetlen éjszaka alatt jó harmadával csökkent a felülete. melynek során a korábban kívánatosnak tartott ingatlanok mint például a Sarlók környéke (melyet mostanra megmérgezett Farrellék jelenléte) . hogy neki sem fognak hinni. sok család határozott úgy. felbecsülhetetlen értékűnek bizonyult. A csatáknak természetesen megvoltak a maguk tanúi. Micsoda hullámverés ahhoz az aprócska tóhoz képest. Mire a hivatalos ünnepek és az általuk ütött személyes sebek a múlt ködébe vesztek. Néhányan még a barlangba is megpróbáltak bejutni. jól tudva.ára meredeken esni kezdett. Egyfajta . amit ezzel elérne.házasságtörés. hogy a kérészéletű sztárság. akik nyáron még csak álmodni sem mertek volna arról. és nem kínált semmilyen kapaszkodót a leereszkedéshez. mely minden bizonnyal egyik bejárata lehetett a város alatt húzódó barlangrendszernek. gyakorta végigélve újra az ott történteket. A figyelmesebbek könnyedén felismerték a helyszínt: a tó elsárgította a fűszálakat. Amit William Witt rövidke kukkolói karrierje során a titkosságról megtanult. felfedve azt a hasadékot a földön. Furcsa kielégülést jelentett neki az ittlét. és üledékének kiszáradt porával szórta meg. de mindannyiszor ellenállt a kísértésnek. és ezzel a város szociális szerkezetének finom átrendeződése megindult. feleségütlegelés és magamutogatás minősített esetei a bűnösök paradicsomává tette Palomo Grove-ot. Nem ő volt a hely egyetlen látogatója. hogy itt élhetnek. minden félelme ellenére. Ami azt illeti. de a hasadék fala gyakorlatilag függőlegesen ereszkedett a mélybe. számtalan látogató jött el ide. A víz addigra már elkezdett visszahúzódni. és egy hét múlva teljesen el is tűnt. Nem is egyszer került közel hozzá. amikor az események kezdtek a napvilágra kerülni. Néhány napos érdeklődés után a hely ismét visszasüppedt William magányos látogatásainak színhelyévé. Ezért a saját fejében tartotta életben az emléket. az eset után mindjárt másnap valóban visszatért oda. hátha ezúttal sikerül kiszúrnia a tó lakóját. lehetővé téve azok megvásárlását olyan egyéneknek. hogy felfedje. És ezen túlmenően még annak is megvan az esélye.

amikor napvilágot látott a műtőasztalon. és nem maradt más a helyén. így Palomo Grove-nak is szembe kellett néznie a kérlelhetetlen tényekkel. . legszívesebben Arleenre gondolt. hallotta valakitől. az ekkor tizennyolc éves Trudi gyermeke hajnali 3. Abban mindenki egyetértett.cinkosságot a barlanggal és annak titkaival.Mint egy kábítós hullája. Hogy mit tett a tó ezután vele. amikor április másodikán a Szüzek Ligájának első tagja vajúdni kezdett. istenhozzádok. Howard Ralph Katz. hogy miért. mélyen ülő szemeit örökölte. gondolta. Egy napon. hogy valami a hatalmán kívül esett. hogy a gyermek teljesen az anyja volt. A lányok végzete nem tett rá különösebben nagy hatást. Olvasott néha felőlük. aki benne szerepel.Félig holtnak néz ki . ahogyan az ezüstös tó partján állva lassan kibújik ruhájából. mégis eszébe jutott a lányok jelenlegi állapota. Amikor. amiért a nagyszülők nem győztek eleget hálálkodni. Törékeny újszülött volt. ahol még akkor sem láthatná. viselős akart lenni. egyszerűen azért. bevert orral. Ezek után Arleen Farrell kitörlődött az emlékeiből. Howard Trudi sötét. császármetszéssel. bizonyos ritka alkalmakkor. amikor azt hallotta. ahogy róluk beszélnek. mindezt megírom. nem is beszélve arról az erotikus borzongásról. hogy férfiak legyenek vele. amely rátört. és ez tette beteggé. meg fogja tudni belőle. A széthulló város ideális tereppé vált a kémkedéshez: szokványos csábítások és lealjasító rabszolgaság.46-kor született.írták le állapotát. és mindenki. A vele kapcsolatos kíváncsisága akkor halt el teljesen. . de a nem látható dolgok túlságosan messze estek William érdeklődésétől. mert a lány kórházban volt. ahogyan a többi lánynak is sikerült. tekintve. bár azt senki sem tudta. verekedések. Sajnálatos módon a négyes fennmaradó tagjainak anyaméhe nem osztozhatott a felejtés tapasztalatában. hogy a titkai nem maradtak titkok. és felidézte maga előtt a fürdőzők meztelenségét. hogy a lány már elveszítette korábbi bájának minden darabkáját. őrjöngések. de ő kudarcot vallott. akárcsak a többi kukkoló számára. és hallotta. A lány agyával valami nem volt rendben. mindössze 1870 gramm. Witt könyvének fogom hívni. csak egy csodálatos vízió. Sok minden érdekeset lehetett akkoriban megfigyelni. hogy halvány fogalmuk sem volt az apa személyéről. és a tény. ha azt akarná. arra jótékony homály borult. és már . ahogy itt állt. ahol aznap délután is. neki is ösztönző erőt jelentett. Folyton azt akarta. hogy megszégyenülése újabb stációhoz érkezett.

A lányt. hogy ne csak egy újabb aranyos kisfiúcska születéséről számoljon be. még a halálos ágyán sem). aki jó vételt csinált. de a négy családot ezentúl békén hagyták. megszült a Szüzek Ligájának második tagja is. hogy azon a helyen dajkálja. Joyce McGuire ikreknek adott életet. egy fiúnak és egy lánynak. Azért választott így (habár ezt sosem vallotta volna be. és a botrányból származó jövedelmek dacára egységes kívánságként fogalmazódott meg. az ismerősök még azt is letagadták. A minden oldalról rájuk zúduló elutasítás felett érzett fájdalmában a Katz család tervezgetni kezdte. tehát 27-én értek haza. életének első hat napjában minden egyes lélegzetvételért keményen meg kellett küzdenie. Ha csak pár nappal is elhalasztották volna indulásukat. hogy valaha látták volna őket. túlságosan is békén. barna hajkorona ült koponyája tetején. Elmaradoztak a barátok telefonjai. Mindössze egy héttel a McGuire ikrek születése után Carolyn is ikreknek adott életet. hogy elhagyja a Grove-ot. Jo-Beth és Tommy-Ray lett a gyerekek neve. de a fiú holtan született. Három. és visszatér Alan Katz szülővárosába. A Szüzek Ligájának története foltot ejtett Palomo Grove becsületén és jó hírén. hogy ő már régen levette róla a kezét. Carolyn az úszás . Július 26-án este a Hotchkiss család rövid időre elment otthonról. Chicagóba. aki szintén koraszülött volt. Június végére el is adták a házukat egy vadidegennek. Két héttel azután. de azután már gyorsan erősödött. Katzék két héttel később költöztek el véglegesen. Hasonlóan édesanyjához. Linda névre keresztelték. a másik maga a tó. Carolynt otthon hagyva Lindával. Tovább maradtak. Ami azt illeti. aki erős csontozatú volt és tömzsi. hogy minél előbb meg kell feledkezni arról. Carolyn másik gyermekének temetése ugyan még vonzott egy kisebb nézőközönséget. mert két apjuk volt: az egyik Randy Krentzman. hogy Howard Katz meglátta a napvilágot.születésekor dús. habár beigazolódni látta azokat a félelmeit is. melyet legjobban ismer. Születésével a Szüzek Ligájának hőstörténete elérni látszott természetes végét. Az időzítés tökéletesnek bizonyult. tanúi lehettek volna a Liga története utolsó tragédiájának. ha a Mennyei Atyát is beleszámoljuk. tökéletesen komplikációmentesen. akik egypercnyi különbséggel születtek. hogy ilyesmi valaha is megtörtént. hiszen egyszerre jutott ingatlanhoz és ismertséghez a városban. Ezúttal azonban a sajtónak lehetősége adódott arra is. és csak jóval éjfél után. Április 19-én Trudi hazavihette fiát Palomo Grove-ba. mint tervezték.

hogy elringassa gyermekeit.és a vágyat. hogy kényszerítő erejük ne okozhasson nagyobb kárt apjában. hogy Carolyn meghalt. Végül. melyben leírta.kérte őket. hol ahhoz a bölcsőhöz kapott. melyek a testükért küzdöttek a víz alatt. mégpedig ugyanazzal a vérfagyasztó tárgyilagossággal. A mai napig nem tudta meg. Először is figyelmeztette hallgatóságát. és az Egyház sem lépett fel támogatólag az ügyben. A trauma minden képet törölt az eseményekről.. gyaníthatóan a fiú családi körben tartott csendes vallomását követően . sem lélekben. mint amennyit már eddig is tett. és valamilyen. Igenis megtámadta őket valami. a fürdést. megmenekülésüket. Most. Joyce apján keresztül.évfordulóját azzal ünnepelte meg. hogy gonosz. Búcsúlevelet is hagyott maga után. sem Farrell nem elégedett meg a válasszal. Ezért fojtotta meg Lindát. Arleen megháborodott. szenvedélyes kapcsolatát Randy Krentzman-nal akinek a családja hónapokkal ezelőtt az elsők között hagyta ott a Grove-ot. de azóta is érzi a jelenlétét magában és a kisgyermekben. . Joyce beszélt. Igenis elmentek úszni.. Különös jelenet volt. A levelet a szülők az alábbiak szerint értelmezték: a lányokat valóban megtámadták és megerőszakolták. hogy be is váltsa a figyelmeztetésben ígérteket. majd saját magával is végzett.Én egész életemben senkinek sem akartam ártani. Ne ítéljetek túl keményen felettem . McGuire-ék étkezőjében ülve hallgatta a sápadt. Sem Hotchkiss. A hat szülő. John pásztorral. a tavat. lánya ellenében. . hogy megtartják maguknak a bűnös vagy bűnösök nevét. És ezért is fogja felvágni az ereit. melyben osztozott az összes lánnyal. sem testben. a lányok úgy határoztak. vézna lánykát. a Szüzek Ligájának csonkítatlan történetét. hogy megfojtotta lányát. Joyce McGuire-ra hárult a kötelesség. miközben elmondja a történetet. a Grove és környéke mormon közösségeinek spirituális vezetőjével kiegészülve. Az igazságnak ki kellett derülnie. Trudi pedig Chicagóba költözött. hogy mi volt az. hogy minél előbb teherbe essen. amit hallani fognak. állította. Előadott nekik mindent. A sétát. Nem emlékszik semmire abból a napból. Ezután nekilátott. hogy nem fog nekik tetszeni. előttük felfoghatatlan okból. hogy Arleen Farrell története az utolsó betűig igaz. ahogy a Szent András-törésvonalról is értekezni szokott. Joyce kezdetben elutasította a kérést. hanem a nem-mormonokhoz húzott. hogy elmondja az igazat. Dick McGuire nem volt erős ember. a teremtményeket. és azt is tudja. akinek a keze hol ehhez. ezért további nyomást gyakoroltak rá.

. Az lehet. olyan volt vele beszélgetni. A bennük lakozó szellem azonban a tóé.Ő nem tehet semmiről. . mind elmondtam.és ennek örülök is . Ő és Hotchkiss egy szempillantás alatt elegendő adományt gyűjtöttek a városban ahhoz. Októberben. Ha elhitték Joyce történetét. Jó sok évnek kell eltelnie. .mondta -.. Farrell betartotta a szavát. mindkét kezével egyet-egyet -.. hogy a Sátán benned van. . mert nagyon jóképű srác volt. hogy a lányok lementek a vízhez.Azt ígérted. Randy Krentzman az én választásom volt. Biztos vagyok benne. hogy elmondod a teljes igazságot . . a hasadékot betonnal töltötték ki. néhány nap híján tizenöt hónappal azután. .így is tettem . hogy Carolyn is talált valakit.. amíg egy ilyen pecsét megadja magát. gyermekem? .megengedett magának egy apró félmosolyt . .Nem. mint egy időzített bombával. Mindannyian tudjuk.Nem. ha elég eső esik. És Trudi is.Soha. hogy a barlangot lepecsételtessék.kérdezte Carolyn apja. . Bármelyik férfi lehetett volna.Akkor kicsoda? . nem . Arleen hogy oldotta meg a dolgot.mutatott rá Arleen apja. . hogy Farrell mielőbb eltűnjön a küszöbjéről.lágyan ringatta a bölcsőket.Azt állítod.kérdezte.kérdezte a pásztor.A tó nem létezik . Legalábbis nem abban az értelemben. hogy hasonlítanak egy kicsit rá. .Azon a napon létezett.Ezek szerint Randy Krentzman felelős mindenért? . az apák személye egyáltalán nem fontos. Mióta a kis hercegnője elveszítette a józan eszét. Addig Palomo Grove gyermekei békességben játszadozhatnak.Akkor tán a gyermekben? . És talán egyszer megint létezni fog. Jo-Beth és Tommy-Ray nem megszállottak. Az adakozók java része csak azért írta alá a csekket.Ő? . Tudják.emlékeztette a lelkész.felelte Joyce.. Egyszerűen csak nem Randy gyermekei. . ha nem.Amennyit tudok.. . . ha rajtam múlik.

hogy pont takarásban tartja az akció érdekesebb elemeit.és William számára sokkal árulkodóbbak .akit azért alkalmaztak. később Los Angeles-i kirándulásai alkalmával. Létezett valami a város élete mögött. hiszen ami kemény. melyeket William Witt férfivá érésének elmúlt tizenhét esztendejében összegyűjtött . vagy amikor egy láb sebesen felemelkedett. hogy a sztárokat két beállítás közti szünetben is harcra készen tartsa . Az ilyen nyilvánvaló hibák aránylag ritkán jelentek meg. Hónapok teltek el . mint egy sietősen távozó szerelmesé. a szereplők mögé függesztett tükörben. Néha még ő is elfeledkezett róla. melyek a jelenet mögötti realitást tükrözték vissza.voltak azok az árnyaltabb jelek. amikor a színész. hogy mindenkinél jobban ismeri Palomo Grove-ot. hogy ott van.ami valójában nem is volt fikció. mert a lencse túloldalán álló hatalom felüvöltött. akinek a bűn különféle barlangjai egyszerre tárultak fel és elbizonytalanodott. hogy senki még csak nem is sejtette.először postai rendelés útján. a kamerára pillantott eligazításért. William úgy érezte. Ilyen alkalmakkor. az kemény.keze maradt ott a kép peremén.gépestől. mindig azok voltak a kedvencei. és nem lehet meghamisítani -. Néha a fényképész . amikor a fikció felkorbácsolta szenvedélyét . ahol képes volt egy pillantást vetni a kamera mögötti életre. Sokkal gyakoribbak . mindenestől .Harmadik rész SZABAD LELKEK Egy A több száz erotikus magazin és film közül.megjelent egy. mely olyan önzetlenséggel irányította annak mindennapjait. Ilyen volt. melyeket kimondottan ebből a célból tett -. Máskor egy technikus vagy egy statiszta . melyik lyukból merítsen örömet.

és mindkettő kellőképpen látogatott maradt ahhoz. mióta a barlangokat lepecsételték. A legnagyobb házat. Buddy Vance.mindig hat láb magas és mindig szőke .fiatalember tűnt fel a városban. a fák között tökéletesen elrejtőző házában élt Helena Davis. mind peremkerületei kezdtek kinőni a Simi Valley-ből. hogy hamarosan el kellett utasítania a későn jelentkezőket. hogy a helyébe felépíthesse saját ranch-át. különösen Widbluffben. egy fényűző rezidenciát. mind az azon túl elterülő völgyekre. akinek a műsorát valaha a legnagyobb durranásként tartották számon a tévétársaságok. elhozva azt a sikket a városba. Valamivel lejjebb a dombon a cowboy-színész Raymond Cobb romboltatott le egy házat. Lehet. akárcsak a pornóban. és vele együtt Witt is. és ő is egyike a színészeknek ebben a furcsa színjátékban. és Miss Davis barátjának vallotta magát. hogy az egész város körülötte csak fikció (nem egészen fikció. a komikus vette meg. Bármelyikük elég volt ahhoz. A Központban Egészséges Élet Klub nyílott. hogy versenyben maradhasson. vagy az utca kövezetén megjelenő kátyú láttán.úgy. Ahogy mind Los Angeles. hogy néhány kisebb sztár lakhelyéül választotta a Dombot. melyet az mind ez idáig nélkülözni kényszerült. hogy ment az üzlet. egy futó pillantást vethetett valamire. ami csak tovább fűtötte a szóbeszédet. hogy az egyik idősebb városlakó szemében. a városban az ingatlanárak meredek emelkedésnek indultak. akkora sikerrel. A szecsuáni konyha iránti őrület két ilyen jellegű intézményt is életre hívott. és hogy tudja. Most. A Los Angeles-i import más formákban is megnyilvánult. Azután. a némafilmsztár. Virágzottak a . Vance és Cobb háza között. valahányszor egy . A hetvenes évek végén. Újabb lökést adott a prosperitásnak. és nem lehet meghamisítani). a Grove alvóvárossá nemesedett. aki a maga korában a pletykákban legtöbbet emlegetett színésznő volt. éppen amikor William belépett az üzleti világba. hetvenes éveinek végén. hogy eszébe jusson a tó és a Liga. Az ő jelenlétük tette indokolttá a ház gúnynevét is: a Bűn Fészke. hiszen a hús az hús. és elfelejtette a rejtett kezet. mely még egy seriff-jelvény alakú úszómedencével is büszkélkedhetett. az ingatlanforgalmazás után. esetleg egy túllocsolt gyepről lecsordogáló patakocska hatására. mely csodálatos panorámát kínált mind a városra. Megjelöltsége dacára a Grove dinamikusan fejlődött. A színjáték pedig a Liga történetéhez fogható drámák nélkül zajlott. teljes visszavonultságban élt.

Az olyan üzletek. szecessziót és amerikai naiv művészetet. Jim Hotchkiss-szal. soha egyetlen szót sem váltottak. amikor sikerült tíznél több értelmes szót egymás mellé raknia. William is egy volt ezek közül. miközben élték az életüket. William alkalmanként látta is. a pedikűrösnél várakozva. A szülei pár évvel ezelőtt leköltöztek Floridába. A Farrell családot. . de rá kellett ébredniük. Habár az azóta eltelt években felnőtt egy új generáció. melyeket korábban a Grove sohasem igényelt. amit tudtak. melyet a várossal kapcsolatban hallottak. akit a felesége elhagyott egy nála tizenhét évvel idősebb San Diegó-i ügyvédért. Nem is volt szükségük a szavakra. a csendes. az őslakosok. a beszélgetés sebesen elterelődött kevéssé ellentmondásos vizekre. és visszatért. néhol csak közönséges giccset kínálva. hogy hírnevük ide is követte őket. ahogyan hívni szerették magukat. valamikor régebben? Ha ilyenkor volt egy törzsgyökeres Grove-lakos a közelben. Az úszómedence-kellékek boltja. amikor eljött meglátogatni a városban lakó barátait. Joyce mostanában szinte egyáltalán nem hagyta el a ház falait. A családok elválaszthatatlan részeivé váltak a Grove múltjának. az újonnan jöttek megemlítettek egy szóbeszédet. Hogy állítólag történt itt valami. Arleen húga. ahová Arleent is magukkal vitték. egyszeriben nélkülözhetetlenné váltak. hogy kivételesen jó hét volt. Joyce McGuire-t. Olyan vérmes lett a kereslet az üzlethelyiségek iránt. És a tudás óvatosságra intette őket. férjhez ment. a karate iskola. férfitámasz nélkül. A lány soha nem épült fel a megrázkódtatásból. akik sohasem voltak képesek megemészteni a történteket. vagy a kiskedvencek boltjában. Jocelyn Farrell. Tudták. vallásos asszonyt. aki egyedül nevelte fel Tommy-Rayt és Jo-Beth-t. William úgy hallotta.a McGuire-ekkel. még mindig helyesebbnek érezték. Hotchkisst. miközben a gyerek választott a háromféle csincsilla közül. hogy a bevásárlóközpontra még egy szintet fel kellett húzni. lányukra és unokáikra hagyva házukat. akik korábban Thousand Oaksba költöztek. a körömkozmetikai szalon és bronzárium. és aki sohasem tudott felocsúdni e csapásból.különféle stílusok boltjai. A többieket pedig állandóan szemmel tartotta. amikor találkozott velük . hogy Blue Spruce-ban éljen. Végül Louisianában állapodtak meg. ha a Szüzek Ligája egyszer és mindenkorra elfelejtődik. Néhanapján. és habár William látásból valamennyiüket ismerte. de még Jocelyn Farrell-lel is -. és bólintott egyet. Számosan voltak olyanok.

.

nyakára göndörödő fekete hajával. ha hozzá szóltak. Fogai még ettől is világosabbak voltak. az előzővel minden tekintetben megegyező párat. De az is elég. ami egyáltalán nem vallott kaliforniaira. Hamarosan el fog jönni az idő. hogy agyonlője. Társaságban is inkább csak hümmögött. . amivel a Központ előtt parkolt. ami azt illeti. Először is. ha végignéz rajta. míg le nem koszlott a lábáról. viszont mellben szűk volt. hogy ezután vehessen magának egy vadonatúj. A fiatalember gyakorlatilag monokróm jelenség volt. A járgány keresztülsegítette ugyan az országon. Egy Frozen Yogurt boltot választott. mint a legelhagyatottabbat a sorban. habár a festését már jócskán kikezdte a tucatnyi chicagói tél hava-sója. annál hamarabb könnyebbül meg. ahol az ember értékét edzőcipőjének márkája határozta meg. Reménytelenül kilógott a sorból kordbársony nadrágjában és elnyűtt kabátjában (melynek túl hosszúak voltak az ujjai. Ha időközben bárkinek is szüksége lesz valami bizonyítékra. habár csak ritkán mosolygott.KETTŐ 1. de útközben jó néhányszor szorult toldozgatásra. Olyan város volt ez.Sziia! Segíthetek valamiben? . Idevaló vagy sem. állandóan. egészen addig. A pult másik feléről felhangzó üdvözlés olyan meleg fogadtatásra utalt. nap nap után. és lassan őgyelegve a helyiségbe lépett. hogy felismerték. hogy egy pillanatig szinte azt gondolta. csak végig kell néznie a kocsisoron. Márpedig ő nem viselt edzőcipőt: fekete bőrcsizmát hordott. mint minden kabát. és minél előbb végez a dolgával. Még a lehajtható tetejű Pontiac is hófehér volt. amikor ki kell majd vinnie a prérire. jó oka volt az ittlétének. útbaigazításra volt szüksége. vállig érő. Beszélni se sokat beszélt. kerek szemüvege mögött megülő sötét szemeivel és túlságosan fehér bőrével. amit csak vett). hogy idegen tartózkodik a városban.

van itt valahol egy hely. A parkolóban felpolírozott autók csillogtak.Ez nem olyan nagy város. Tízpercnyi. . . hogy némi tornával és egy frissítő zuhannyal lehel életet tagjaiba.. a Központ háta mögé vezető jelzések ezernyi színben tündököltek.. . a dugóhúzó. ahol vehetnék egy térképet? . mely azzal végződött. A mosoly a pult túlsó felén tovább szélesedett. Vagy van egy másik. a Központ háta mögött. rövidre fogva mondandóját. egy hely. Az én csak a gépezetet jelentette. amiért valójában ideutazott. Stillbrook Village-ben. ezért úgy határozott. Ennél sokkal többnek is lennie kell a háttérben. rúgások és ütések kombinációjából álló árnyék-bokszolással melegített be.Én. Kaliforniáról? . Csak két perc innen.mondta..Tökéletesen hangzik.válaszolt sebtében. Akkor van itt valahol egy hotel? . . ahogyan hivatkozni szokott testére.Úgy érted. új vagyok itt . Egy pillanatig szinte ő is hinni tudott ebben. Palomo Grove-ról . hogy a lány elhagyta.. Legelőször is: kicsoda is Howard Katz? Az én többé nem tűnt elégséges válasznak. A jól bevált gyakorlatsor nemcsak az izmait. Itt van nem messze. sarló felugrással.Persze. Wendy volt az. mint a vasárnapi újságok képregény-mellékletei.) . A gépezet. Boldog volt.Úgy értem. hogy visszahúzódhat szobájának biztonságába.Üdvözöljük Palomo Grove-ban. azon az éjszakába nyúló vitán. Az autóút utolsó szakasza teljesen kimerítette. aki erre rávilágított.. . . de a gondolatait is ellazította.olyan élénk színekben pompázott. és ejtőzhet egy kicsit. lehúzhatja a rolókat a vakító napfény ellen. a Jólét Kikötőjében .Melyik az olcsóbb? . (Micsoda ostoba megjegyzés. egy újabb. hogy feltegye Palomo Grove-nak a kérdéseket. a hotel homlokzatára festett üdvözlet . túl sokáig volt a vezetőülésbe gyömöszölve. gondolta mindjárt utána. Mire elérkezett a lábemeléshez és a felüléshez. A válaszképpen felcsillanó mosoly azt üzente: itt minden tökéletes.A Terasz. és a hátsó forgó-rúgás felugrással. melyet kedvenc rúgásaiból álló speciális koktélja követett: a fejsze.Oké. Könnyen megtalálod.Itt nem kell térkép .magyarázta a lány. a maga részéről készen állt.Nem. és szüksége volt egy alapos átgyúrásra. így sokkal kevesebbet hebegett össze-vissza.

értelmesnek is találták gondolatait. hogy ő már halott volt (hirtelen.) De mások számára Katz csak egy balfácán volt. megjegyzése még most is fülében csengett. Furcsa. mint mindig. Felhúzta a redőnyt. de tudta. azt már képtelen volt elviselni. Míg másoknak határozott képük volt magukról ambíciók. vélemények. Lehet. és a megoldással talán betömnie a bensőjében tátongó óriási űrt. még a nehézsúlyúak számára is. Most. Ha van a földön egyáltalán olyan hely. . Howie .ahhoz túlságosan fitt volt. A levegő gyöngyház-szerűen áttetsző volt és édes illatú. amíg hebegése-habogása árjából felszínre emelkedett mondanivalója. akkor az csakis az a város.jelentette ki Wendy -. Kivárták. Hogy Wendy is feladta a küzdelmet. ahol megszületett.Tudod. Richie. . Lem -.. és a kijelentések mind egy irányba mutattak: Katznak hiányzik egy kereke. neki magának kell felfednie a rejtélyt.Elég furcsa egy megfogalmazás. mondta neki egyszer Lem. . Majd egyszerre megvilágosodott számára a megoldás. ahol megértheti létének hogyanját és miértjét.kérdezte akkor Howie.Elég furcsa érzés. hogy nem leszek itt. a Mama kikiabált szobájából. és úgy tűnt. hogy szemtől szemben is vállalták volna véleményüket vele szemben -. türelmesek voltak vele szemben. addig ő szánalomra méltó bizonytalansággal tekintett lényére. hogy miért nem? Mert nem ismerlek. El sem tudta képzelni. (Te vagy az én szent bolondom.Jo-Beth? Ott vagy? Jo-Beth? Ugyanaz az ereszkedő tónus a hangjában. ugyanolyan tökéletes időzítéssel.Egy ember.Wendy. mely mintha arra figyelmeztetné: most szeress engem. akinek lyuk tátong a közepén.Kedvellek. mi vehette rá anyját arra. hogy már egy óra múlva sem. . A fájdalom olyan mélyen ivódott belé. és kinézett a fénybe. hogy itt hagyja ezt a kellemes helyet Chicago keserves téli hóviharaiért és fojtogató nyaráért. Nyíltan nem kötekedtek vele . hogy mit rebesgetnek a háta mögött. de nem szeretlek. ki vagyok? . mert holnap már lehet. Azok. Éppen amint elérte a bejárati ajtót. És tudod. . álmában érte az elmúlás). de igaz. akik kedvelték . . hogy a hét java részében jóformán szóra sem nyitotta a száját. vallás -.

Kérlek. ép tüdő.Elkések a munkából.Ő nagyon elfoglalt ember. Jo-Beth megindult a lépcsőkön felfelé. hogy a házban ilyesmit szóba hozzanak. itt vagy még? . Mama valamikor ismert egy olyan lányt. mint bármi mástól a világon. Jövök. Még csak a harminckilencedikben járt. . . mondták. ép gerinc. le-fel. és erről a szerepről a világ összes orvosa kedvéért sem mondott volna le. Arcán nyomát sem lehetett látni a sminknek. Jobb. Naponta hányszor kell megtennie azt az utat? Az élete lassan mérhetővé válna a lépcsőfokok számolásával.Csak egy percre. párnával a feje alatt. lányát mozgatva a lépcsőkön. Fizikálisan minden tökéletes. felszámolták a kiszállási díjat. Nem tűnt betegnek. . Ép szív. és bedugták egy kórházba.Megmondanád a pásztornak. mintha kétszer annyi lett volna. Mit számít az az egy perc? . hogy idebenn marad a házban. Még azt sem engedte. hagyta hosszúra nőni gesztenyebarna haját. Mindent egybevetve Jo-Beth örült. bár ideje nagy részében az volt.Válthatnánk pár szót? . Le-fel.Szívem. amit soha többé nem hagyhatott el. . mintha minden egyes centiméter a gravitáció felett aratott diadal lett volna. . fel-le. Emiatt jobban félt az őrülettől. le-fel.Mi az. hogy itt vagyok. ami csak tovább erősítette a szakadék peremén ingadozó idős hölgy benyomását. Mama. Mama. fel-le. aki megháborodott. Az emberek csak kibeszélnék. Ez viszont olyan diagnózis volt. majd a vállukat vonogatva távoztak. amit a Mama hallani sem akart. kezének és szempilláinak reszketése. hogy bármilyen formára igazította vagy feltűzte volna. amiért a Mama többé nem járt nyilvános társaságba.Este átugorhatna hozzám.. Ne izgasd fel magad. anélkül. az az örökös sóhaj a hangjában. Mama? Joyce McGuire megszokott pozíciójában feküdt: a kanapén. A szerephez beteges pasztellszínekbe öltözött. . ott nincsen minden rendben.kérdezte Joyce.Jövök már.bizonygatta Joyce. amit megtesz. a nyitott ablak mellett.Tudod. A fülei között viszont. A lassúság. de máris úgy viselkedett. A halálos nagybeteg szerepét osztotta magára. megnézték.Nekem biztosan rá fog érni . . ahogyan felemelte fejét a párnáról. hogy hívjon fel? . Szakorvosok jöttek. .

Jo-Beth gyerekkora óta ugyanezt hallotta. Nem alszik.Reggel találkozunk . .Megmondom John atyának. Mama. . . . és megcsókolta édesanyja arcát.Soha nem szoktad elfelejteni. .kérdezte. A minket körülölelő világ nem más.Szeretlek. Jo-Beth betette az ajtót. ahol John atya és a Mama olyan tökéletesen megértették egymást.A fenébe.A világon sehol sem biztonságos. akik képesek minden elmondhatatlan borzalomra. tudom. akik egy valaki fölött olyan könnyen pálcát törő városban laknak. Ez volt az a pont.biztatta Jo-Beth. .Vigyázz magadra .Ez nem New York. .Semmi puszi? . . és elindult a lépcsőn lefelé. Jo-Beth visszafordult az ajtóhoz. . melynek keretében figyelte a világ változását. ilyen vagy olyan verzióban. Mama.Tudom. A rosszindulat és a megbélyegzettség jócskán indokolttá tehették betegességét. . de Joyce utána szólt. . Az élet nem kegyes az olyan hajadonokhoz.Amikor. Elértek a jól kitaposott úthoz..Minden rendben lesz.Az teljesen mindegy .jegyezte meg elmerengve.Alszik? Tommy-Ray állt a lépcsősor aljában. .kérlelte szelíden Joyce.. . Joyce szemei megrebbentek az ablak felé. Mama. szívem. Jo-Beth sikítani tudott volna az idegességtől. . . hogy édesanyjának megvan a jó oka a visszavonultságra. Még az evilági Sátán lakhelyét illetően is megegyezett a véleményük. ahol olyan arcok kísértenek. . mint amilyen a Grove is.Mama. mint most is. és ez Palomo Grove volt. hogy hívjon .Nem szeretem. mindig emlékeztette magát. most már tényleg mennem kell. amikor sokáig elvagy.mondta Jo-Beth. szívem. .Én is szeretlek.Nem. Jo-Beth kötelességtudóan visszaballagott az ablakhoz. .Figyelj. . mint a Halál Völgye.

De úgyis csak alaposan megszorongatna a keddi miatt. minden előzmény nélkül. mint egy festmény .békítgette Tommy-Ray. és a többiekkel.tört ki a lányból.Az a bűnös ital. . . . Tényleg rendkívüli volt a hasonlóság kettejük között. mindenki csak rám száll.Mind a ketten azok vagyunk. Míg ő estébe nyúló műszakokat dolgozott a Steak House-ban. Tommy-Ray csontozatának finomsága tökéletesen idomult a lány áttetsző szépségéhez.Most meg te fogsz rám szállni? A francba. hogy lett volna szesz a házban.Egyik sem. melyet mindketten csodáltak. hogy testvére is így érez. vagy te énrám? . nem szállunk rád. mint testvérével kéz a kézben sétálgatni. a tükörből visszaverődő ikerképre meredve. Lágyan arcon csókolta. hogy olyan vonzó társasága van. Jo-Beth elmosolyodott.Láttál valaha is két ennyire hasonló arcot? A lány elmosolyodott.kérdezte egyszerre a fiú. . jól tudva. mint a normális kölykök. .. Még a venice-i parti sétány kozmetikázott tündérkéi is megfordultak utánuk.áradozott a fiú. Igaz? . Lehet.Én is. mintha minden a végéhez közeledne. és beszélned kellene vele. . .Részeg voltál . hogy ellenőrizze külsejét.Nem tudom. .Én kezdek hasonlítani rád. Úgy éreztem. hogy fantasztikus vagy.Napról napra önteltebb vagy.Nem éreztél valami furcsát az elmúlt néhány napban? . hogy csak én vagyok így. hogy berúgtál? . Andyvel. . addig testvére a barátaival volt a parton: Seannal.Mégis mit? . . Mi mindannyian azt hisszük.Te is ezt gondolod? . . és tudva.Ezt szereted bennem . akkor nem szállna olyan könnyen a fejembe.Nem.Szerinted? Ha én is úgy nőttem volna fel.Fel kellene menned. . . . mellé állva.Gyönyörű.Tudom. és ezt te is tudod. Hiányzott neki kettejük kapcsolata. Jo-Beth semmit sem szeretett jobban. . .vádolta a lány.Te egoista . Tommy. Sajnos az utolsó néhány hónapban nem mentek együtt sehová. amilyet csak egy lány kívánhat magának. majd a tükörhöz ment.Szóval az is az ő hibája. és átkarolta testvérét.

- Még csak most jön a nyár. Most kezdődik minden. - Igen, tudom... de Andy jelentkezett egy főiskolára, hogy rohadna meg. Seannak van az a nője L. A.-ben, és minden idejét vele tölti. Nem tudom. Csak én maradok itt, hogy várakozzak, de még azt sem tudom, mire. - Akkor ne tedd! - Mit ne tegyek? - Ne várakozz! Vágj bele te is valamibe! - Én is ezt akarom. De... (A fiú hosszasan tanulmányozta arcát a tükörben.) - És te? Te nem érzel valami... különöset? Jo-Beth viszonozta a pillantást. Nem volt biztos benne, hogy be akarja vallani az álmait, melyekben elkapta az áradat, és egész élete hullámok hátán lovagolva jelent meg előtte. De ha nem Tommynak vallja meg, akit szeretett és akiben jobban bízott, mint bármilyen más élő teremtményben, akkor kinek? - Oké, bevallom - mondta. - Én is éreztem valamit. - Mit? A lány megvonta vállait. - Nem tudom. Talán én is csak várakozom. - És tudod, hogy mire? - Nem. - Ahogyan én sem. - Hát nem vagyunk tökéletes pár? Magában végigfuttatta a beszélgetést Tommyval, míg a bevásárlóközpont felé tartott. A fiú, szokás szerint, kettejük közös érzelmének adott hangot. Az utolsó néhány hét várakozással terhesen telt. Valami nemsokára történni fog. Álmai megsúgták neki. Érezte a csontjaiban. Csak abban reménykedett, hogy a várakozás nem fog túl hosszúra nyúlni, mert kezdett elérkezni arra a pontra, a Mamával, a Grove-val és a Steak House-beli állásával kapcsolatban, hogy kijöjjön a béketűrésből. Megindult a verseny töréspontjához közeledő türelme és a horizont mögött húzódó valami között. Ha a nyárnál is tovább várat magára (bármi legyen is az, akármennyire valószerűtlen), akkor ő fog felkerekedni, hogy megkeresse.

2.

Úgy tűnik, ebben a városban senki sem sétál, jegyezte meg magában Howie. Háromnegyed órán át tartó kószálása során a Dombon mindössze öt gyalogossal találkozott, és az ő esetükben is kisgyerek vagy kiskutya jelentette különcségüket. Rövid kirándulása során sikerült egy olyan kedvező pontot is találnia, ahonnét áttekinthette az egész várost. A meredek út az étvágyát is meghozta. Marhát a marhának, gondolta, és a Központ által kínált étkezőhelyek közül a Butrick's Steak House-t választotta. A hely nem volt túlzottan nagy, és csak félig volt emberekkel. Leült az egyik asztalhoz az ablakok mellett, kinyitotta Hesse Sziddhártájának egy viharvert példányát, és birkózni kezdett az eredeti német szöveggel. A könyv édesanyjáé volt, aki számtalanszor elolvasta újra meg újra - habár Howie egyetlen olyan alkalomra sem tudott visszaemlékezni, amikor akár csak pár szót is szólt volna a nyelven, melyet nyilvánvalóan folyékonyan beszélt. Ő ezt nem mondhatta el magáról. A könyvet olvasni olyan volt, mint egy afféle belső dadogás; kemény harc minden egyes szóért. - Hozhatok valamit inni? - kérdezte a pincérnő. Éppen azt akarta mondani, hogy „csak egy kólát”, amikor az élete visszavonhatatlanul megváltozott. Jo-Beth lépte át a Butrick's küszöbét, ahogyan azt tette az elmúlt hét hónap minden hetében három alkalommal, de ma este olyan volt, mintha minden más alkalom csak próbája lett volna ennek a belépőnek; ennek a megfordulásnak; és ahogyan a szeme találkozott az ötös asztalnál ülő fiatalember szemével. Egyetlen pillantással felmérte a fiút. Szája félig nyitva volt. Aranykeretes szemüveget viselt. Egy könyvet tartott a kezében. Tulajdonosa nevét nem tudta, nem is tudhatta. Soha életében nem látta. A fiú mégis ugyanazzal a felismeréssel tekintett rá, amelyről jól tudta, hogy az ő arcán is ott ragyog. Olyan, mint megszületni, gondolta a fiú, erre az arcra nézni. Mint előbújni valami biztonságos fészekből, és belecsöppenni egy olyan kalandba, melytől még a lélegzet is eláll. Az egész világon nem volt semmi csodálatosabb, mint a lány ajkainak finom íve, ahogyan rámosolygott. És ahogyan most is mosolygott, mintha nyíltan flörtölne vele. Fejezd be, mondta a lány magának, nézz már félre! Azt fogja hinni, hogy elment az eszed, amiért ennyire bámulod. De hiszen ő is bámul rá, nem igaz?

Addig fogom nézni, amíg csak ő néz rám, amíg le nem veszi rólam a szemét. - Jo-Beth! A sürgető hívás a konyhából jött. A lány pislogott egyet. - Egy kólát mondott? - kérdezte a pincérnő. Jo-Beth a konyha felé kapta tekintetét - Murray hívta, mennie kellett -, majd visszapillantott a fiúra, aki még mindig állhatatosan nézett rá. - Igen - látta Jo-Beth, ahogy a fiú kimondta. A szavak neki szóltak, nagyon is jól tudta. Igen, menj csak, mondta neki. Megvárlak. A lány bólintott, és elindult a konyhába. A találkozás az elejétől a végéig jó ha öt másodpercig tartott, mégis mindketten izgatottan megremegtek a hatására. A konyhában Marvin szokásos mártírszerepében tetszelgett. - Hol voltál? - Mindössze két percet késtem, Marvin. - Volt az tíz is. Háromfős társaság vár a sarokban. Az a te asztalod. - Már veszem is a kötényem. - Csak siess! Howie szeme a konyhaajtóra tapadt, várva, hogy a lány újra feltűnjön; a Sziddhárta pedig szép csendben elfelejtődött. Amikor végre előjött, nem nézett az irányába, hanem egyenesen az étterem túlsó felében lévő asztalhoz ment, hogy kiszolgálja a vendégeket. Nem érezte magát csalódottnak, amiért a lány feléje sem nézett. Már az első pillantást követően kialakult közöttük egyfajta összhang. Egész éjjel várni fog rá, ha úgy alakul, vagy akár holnap is, ha arra lesz szükség, míg csak be nem fejezi munkáját, és újra rá nem tekint. A Palomo Grove alatti sötétségben a gyermekek ihletői még mindig szorosan tartották egymást, egyfolytában, mióta először a földre zuhantak, nem vállalva a kockázatot, hogy a másik esetleg elszabaduljon. Még amikor felemelkedtek, hogy megérintsék a fürdőzőket, akkor is együtt tartottak, mint a csípőjüknél összenőtt sziámi ikrek. Fletcher csak lassan értette meg a Jaff szándékait azon a napon. Azt gondolta, hogy az megint csak azt a nyomorúságos teratát akarja kiszedni a lányokból. De a Jaff szándéka ezúttal jócskán nagyra törőbbnek bizonyult. Gyerekcsináláson

törte a fejét, és bármennyire aljas is volt ez a szándék, Fletcher rá volt kényszerítve, hogy kövesse a példáját. Egyáltalán nem volt büszke a támadásukra. Amikor pedig a következményekről szóló hírek kezdtek elérni hozzájuk, a szégyene csak tovább nőtt. Valaha, az ablak mellett ülve, Raul társaságában, azután vágyakozott, hogy ő legyen az égbolt. A háborúskodás a Jaff-fal ehelyett ártatlanok megrontójává tette, akiknek egyetlen érintéssel megpecsételte a sorsát. A Jaff nem kevés örömöt lelt Fletcher zavarodottságában. Sötétségben leélt éveik alatt Fletcher számtalanszor érezte ellensége gondolatait, amint azok a gyermekek körül forogtak, akiket életre hívtak, és azon merengett, melyikük fog elsőként eljönni, hogy kiszabadítsa valódi apját. Az idő már nem ugyanazt jelentette a számukra, mint a Nunció előtt. Nem éreztek éhséget, sem álmosságot. Szerelmesek módjára egymásba temetkezve, sziklába zártan várakoztak. Néha hallották a felszínről leszüremlő hangokat, ahogy azok végigvisszhangoztak az árnyalatnyi, de örökkévaló földmozgások nyitotta hasadékokon. De ezek az elkapott foszlányok nem nyújtottak támpontot gyermekeik fejlődésével kapcsolatban, akikkel mentális kapcsolatuk a legjobb esetben is elmosódott volt. Vagy legalábbis az volt, egészen ma estig. Ma este ivadékaik találkoztak egymással, és a kontaktus hirtelen tisztává lett, mintha gyermekeik megértettek volna valamit saját természetükről, meglátták volna a tökéletes ellentétet, és szándékukon kívül ezúton nyitották volna meg elméjüket teremtőik előtt. Fletcher egyszeriben a fiatalember, Howard fejében találta magát, aki Trudi Katz fia volt. A fiú szemein keresztül ellensége gyermekét látta, akárcsak a Jaff lánya szemein át Howardot. Ez volt az a pillanat, amire vártak. A harc, melyet végigvívtak egész Amerikán, teljesen kimerítette őket. De a gyermekeik most már megvívhatták helyettük a harcot; véget vetve a csatának, mely immár két évtizede döntetlenre állt. Ezúttal a küzdelem a halálig fog tartani. Vagy legalábbis így számították. Azonban, életükben először, Fletcher és a Jaff ugyanabban a kínban osztozott - mintha egyetlen lándzsa fúrta volna át mindkettőjük szívét. Ez nem volt háború, hogy a franc essen bele. Minden volt, csak háború nem. - Elment az étvágya? - kérdezte a pincérnő. - Azt hiszem, igen - válaszolta Howie.

- Akarja, hogy elvigyem az ételt? - Igen. - Szeretne valami desszertet? Egy kávét? - Még egy kólát. - Egy kólát. Jo-Beth is a konyhában volt, amikor Beverly megjelent a tányérjával. - Mekkora kár ezért a finom rostélyosért - mondta Beverly. - Mi a neve? - akarta tudni Jo-Beth. - Mi vagyok én, randiközvetítő? Nem kérdeztem tőle. - Akkor menj, és kérdezd meg! - Kérdezd meg te! Kért még egy kólát. - Köszi. Ránéznél addig az asztalomra? - Nyugodtan hívj csak Cupidónak. Jo-Beth-nek sikerült a munkájára koncentrálnia, és távol tartania a szemét a fiútól egy teljes félórán át, de ami sok, az sok. Kitöltötte a kólát, és kivitte neki. Legnagyobb rémületére üresen találta az asztalt. Kis híján eldobta a poharat; az üresen hagyott szék látványa szinte beteggé tette. Ekkor, a szeme sarkából, észrevette a fiút előjönni a mellékhelyiségből, és elindulni az asztal felé. Meglátta őt, és rámosolygott. Átvágott az asztalához, útközben két hívást is eleresztve a füle mellett. Már azt is tudta, mit fog tőle elsőként megkérdezni; ez volt a fejében, amióta csak meglátták egymást. A fiú azonban, ugyanazt a kérdést feltéve neki, megelőzte őt. - Ismerjük egymást valahonnan? És persze ő is tudta a választ. - Nem - válaszolt neki. - Amikor... te ... te... - Szája botladozva ejtette ki újra meg újra a szót; állkapcsa úgy dolgozott, mintha rágógumin csámcsogott volna - Te... dadogta egyfolytában - ...te... - Én is ugyanezt gondoltam - szólt közbe a lány, reménykedve abban, hogy türelmetlenségével nem bántotta meg. Úgy tűnt, nem. A fiú újból elmosolyodott, arcizmai elernyedtek. - Különös - töprengett Jo-Beth. - Te nem itt a Grove-ban laksz, igaz? - Nem, Chicagóban. - Hát az jó messze van ide. - Viszont itt születtem. - Tényleg? - A nevem Howard Katz. Howie.

Azt hiszem. Talán hogy jobban megértsem őt és magamat is. . Akkor először is.. én.Sajnálom. Mindenki imádja. mintha a pokolról beszélne. Most már kevesebbet. a saját szememmel is látni akartam. Nem az a kellemes. Csak hétfőn. Meleg volt az éjszaka.kérdezte a fiú.. .Vissza kell mennem dolgozni . Ha csak holnap jöttél volna. . én. pont elkerültük volna egymást. hanem a nyomasztó párásság.Nem ismertem.Nem hiszed? . ki volt az apám. .. Van egy ikertestvérem is.. . ..Várni fogok .Én Jo-Beth vagyok.kérdezte a fiútól. míg a kocsi felé bandukoltak.Az anyám akkor költözött Chicagóba. nem igaz? .. tudod? Tommy-Ray. .. .Halott.Ő Chicagóban maradt? . szellős meleg.De így egymásra találtunk . Én sem tudom.Ez egyre furcsább.válaszolta a fiú. . Megint hebegett-habogott. .Hogy találkozzunk.Tizenegy körül.De hát ez nem is számít sokat.Velem is ugyanez a helyzet. És mi a helyzet az apáddal? . .Oké.. szerdán és pénteken dolgozom. olyan volt. . Találkoznod kell Tommyval.mondta.Nekem nincs apám.Miért jöttél a Grove-ba . Jó. . Mindig eljön értem.sajnálkozott Jo-Beth. Soha nem volt valami bőbeszédű a szülővárosommal kapcsolatban. .Mikor végzel itt? . Tizenegy-tízkor együtt léptek ki a Butrick's-ból.. amikor én még csak pár hetes voltam. Két éve halt meg. Imádni fogod. és a kijelentésből áradó meggyőződés szinte a könnyekig meghatotta a lányt. Jo-Beth felnevetett. de végül mégis kibökte: .. úgy értem. miért mentél el innen? . Már. hogy ma este jöttél be..Miért? . Amikor mégis szóba hozta.Valamikor sokat számított.

.Komolyan? . .. Howie a lány arcára tette a kezét. De egy ujjal sem nyúlnak hozzám. Lefogadom. Te is ugyanezt érzed. Hirtelen összeráncolta homlokát: .kérdezte. A ráncok tovább mélyültek. hogy meggátolják az egyesülést. Nem tehettek mást.Dehogyis.kérdezte Howie. . . Csakhogy még sohasem jártam Chicagóban.Addig remegtek. .. és mosolygó ajkait a fiúéra tapasztotta.. hogy ismerlek valahonnan. .. mióta. hogy ismerlek valahonnan. igaz? . áttetsző arcot.. míg a föld is reszketni kezdett körülöttük.És téged is. lát. A sziklába zárt szellemek vonaglani kezdtek. .Hát megnézni megnéznek.. Én még soha nem lát..Gyönyörű vagy.Én másodikán. .. és te sem voltál a Grove-ben.. Megremegtek.Nem hiszek neked. hogy veled vagyok.Ennyire látszik? ..Akkor csókolj meg! . . tudtam. De nem állt hatalmukban. .És mi a helyzet velem? Jo-Beth megállt. Tizennegyedikén. Howie..Igen.Ez kezd igazán furcsa lenni. Most. A lány tett egy fél lépést feléje.. mind. ismerlek is. Vagyis hát.. . magamra uszítom fél Ventura megyét.Áprilisban múltam tizennyolc..Ez nyugtalanít téged. .. .Én is. minthogy gyermekeik fejében ülve várták a fejleményeket. meg nem is.kérte a lány. Soha nem láttam ennyire. . A csábítás minden egyes szava megforgatta a beléjük mártott pengét.Tessék? . . mindenki szeret téged is. hogy mind. Amikor megláttalak ott a Steak House-ban. .Mi a baj? .Tizennyolc voltam áprilisban.. Amit ennyire meg szerettem volna csókolni..Nem ismerlek.Hány éves is vagy? . te nem úgy gondolod? Én úgy érzem.

.sikították gyermekeik fülébe. Elég! .Még a föld is megremegett.Mit éreztél? . Elég! . A lány felnevetett: . mely tizennyolc évig lepecsételte sírboltjukat.kérdezte Howie..…Amíg repedések nem nyíltak a betonon..

a por. hogy tudja. Másodszor az éjszakát követő reggelen. ha tudná. A kettő házasságot jelent.szokta mondani (amit sajnos idézni is szoktak tőle) . Viszont az üres ágy egy kissé könnyebbé tette új reggeli életmódjának betartását. Az Ellennel való viszonya végül túl perverzre sikeredett. Ez a kudarcérzet kergette el orvosához. melyet három fő számára építettek. habár már velük is csak mérséklettel élt. ahogyan harmincéves korában. és az este nyolckor általa elmondott .. Minden gyarlósága közül még a nők voltak a legegészségesebbek. és az maga a pokol. köztük említve nem is olyan rég eltávozott valamikori ügynökét. ilyen orvosság nem létezik . mely lökéseivel a nyomasztó délutáni hőség enyhítését ígérte. hogy magára rángassa kocogó öltözetét. A szivarok. ha az történetesen a felesége. Stanley Goldhammert is. Hárman egy ágyban . nem neki találták ki.mondta akkor Tharp doki. de valahogy még az ilyen szép reggeleket is még szebbé tudná varázsolni. aki az ágyban marasztalhatta volna. Nem tudott már úgy átszeretkezni egy éjszakát. még akkor is.maga a disznó-paradicsom. . Buddy Vance megint egyedül aludt ágyában. A lányok kétszer mentek le a vízhez. Csakhogy túlságosan is sok korabeli fickó halt el körülötte. Épp eleget volt abban része. Már tévés éveiben is ő kezelte Buddyt. amelyeknek maga is jócskán rabja volt.Sajnos. gyógyírt követelve a bajra. méghozzá ugyanazoktól az élvezetektől. Hogy nem volt senki. A reggel verőfényes volt. bármi legyen is az ára. Buddy ötvennégy éves volt. nem okozott akkora erőfeszítést. az előző este fülledtségét elsöpörte a szél. HÁROM 1. és meginduljon lefelé a Dombon. a pia. amikor Howard Ralph Katz találkozott Jo-Beth McGuire-rel. hamarosan el is kell bocsátania a szolgálatából. hogy egy asszony várja az ágy másik végében. Némely traumás alkalommal pedig egyáltalán nem volt képes rá. amikor a The Buddy Vance Show minden héten nézőcsúcsot döntött. A kocogástól kétszer annyinak érezte magát.

Lou. Hogy még mindig játszani akarsz.A poénokat hagyd meg nekem. Mennyi hatalmas név. Láttam már egészségesebb hullákat is. Jobb lesz.Előbb-utóbb pedig szembe kell nézned vele.Inkább az utóbbit választom. Tudtad ezt? Egyetlenegyszer sem. hogy kezdesz észhez térni.Itt vagyok. . .Mutasd meg. . És akkor még szerencséd volt.Kezdd ma! Dobd ki az összes skótot.Örülök.Így is van. amire egy utolsó poént véstek. én meg mutatok neked egy sírboltot. mennyire utálok beszélni erről a szarságról. akkor készítek neked egy egészség-megóvási tervet. hogy nem lesz egy kellemes olvasmány! . nem? Hogy a csudába lehetnék még ettől is komolyabb? Te is nagyon jól tudod.Valahol azt hallottam.viccek másnap reggel Amerika-szerte milliók ajkát hagyták el. . ahogy Stanley. minden átkozott nap. mikor kezdjem? . hogy a komédiások örökké élnek. Mindenről. akit valaha a világ legmókásabb embereként emlegettek.. százévesen. . te is úgy jársz. te meg engedd meg. és próbálj kezdeni valamit végre az úszómedencéddel! . . különben. merre mondják. A hírnévnek megvan a maga ára. Krisztusomra. Tudom. hogy a nevetés meghosszabbítja az életet. . ha odafigyelsz.Rendben. De erről nem! . nem akarsz meghalni. . És aztán idejössz és azt mondod. Tharp felállt. Buddy. Ha valóban komolyan gondolod a dolgot. Buddy. . . és átsétált az íróasztal mellett Buddy oldalára.Tudom. . hogy gondolsz.Csak kárt teszel a testedben. Lou. Túlsúlyos vagy és túlterhelt.Oké. Soha életemben nem sütöttem el egyetlen poént sem a halálról. De azt már most megmondom neked. . hogy majd megírjam a halotti bizonyítványodat.. én nem gondolok rá épp eleget? . Többségük halott. gyakorlatok. Szóval akkor. mozgás.A dolgok jelenlegi állását tekintve tíz évet ha adok neked. túlságosan is sokan idő előtt. Diéta.Azt hiszed. Vegasban. Tharp keresztül-kasul ismerte betegét. A falat a hírességek dedikált fotói tarkították. akikről ő gondoskodott.Ja. Minden másról igen. meg orrcukrot. Buddy.

Akkor tisztíttasd ki! Ez lett volna a dolgok könnyebbik fele. ahogyan Tharp is ígérte. Nem mintha egy hónapnál is többet eltöltött volna Rochelle-lel abban az évben. Amint hazaért. merő véletlenségből.. hogy bizonyos reggeleken hogyan szokott kinézni a tükörben. arra gondolt. Az egészség-megóvási terv. és hogy a farkát már csak akkor láthatja. Jose Luis-szal lehozatta a törülközőkkel és jeges teával megtömött limót a Domb aljára. ahol a talaj nem égette annyira a talpát. hogy a mai napig kiveri a hideg veríték. hogy hívja ki a medence-karbantartókat. hogy ott várakozzon rá. egybeesett azzal az időponttal. amíg ki nem ér a fák közül. A mézeshetek és apróbb meglepetések után a nő máris visszavonult. és ahol a zihálást madárfütty festette alá. Ezek után a könnyebbik módon ment vissza Coney Eye-ba. Az egészség egy dolog. és gyakran . hogy kőből volt az arca. ha annyira összehúzza a beleit. És amikor már a hiúság sem volt elegendő. de valahányszor lanyhulni kezdett az akarata. már keményebb dió volt. amikor először nem nevetett a figuráján. Ezeken a napokon a futás kizárólag egyirányú elfoglaltság volt. a mazochizmus. és azután hat hónapig tartó házasságuk már csak történelem lesz.Ahhoz előbb ki kéne tisztíttatni. Már a kezdet kezdetétől nem passzoltak össze. A kocogásnak volt egy másik haszna is. és azok már másnap ki is küldtek valakit. A válási papírok ezen a héten lesznek készen. . Mindig korán kelő típus volt. legalábbis nyilvánosan. . Ez lesz a hatból a második legrövidebb. hogy az már fáj. amikor először hallott róla.mint ma is leszaladva a Dombon a Grove keleti részén át az erdőbe kocogott. melynek végére az a lövés tett pontot. Ma a gondolatai akaratlanul is Rochelle körül jártak. megbízta Ellent. Volt egy jó órája rá. amikor összeházasodtak. ami. Már akkor rá kellett volna döbbennie. mint az aszfalt. ahogyan birtokát hívta: kerekeken. beleértve Elizabethet is. hogy megfeszítette a hasizmát. így felébredni a reggeli futásra nem okozott túl nagy gondot. A járdák kihaltak voltak. de a szobrász értette a dolgát. Lehet. hacsak rágondol. ami akkor éppen nagyon foglalkoztatta. akkor a halálra gondolt. hogy elrágódjon azon. meg egy másik. Viszont összes feleségei közül. hogy a későbbi nőtartást megtervezze. mely olyan közel volt hozzá. ő volt külsőleg a legvonzóbb. Shashival tartó negyvenkét napos kapcsolata volt a legrövidebb. amellett. de csak végső menedékként.

Rajta kívül hárman voltak. megint felhangzott a kacarászás. szinte hallucinációszerű változás állt be a körülötte elterülő színen. Értelmetlen dolog egyik nő viselkedési mintáját kivetíteni egy másikra. amit hallhatott. most is megbabonázva állt a női szépség előtt. De amint éppen elfordult. de ekkor a levegő hirtelen teljesen megürült a hangoktól.Az arcáról gondolkodott akkor is. És ami ettől is több: megváltoztatta magát a napsütés irányát is. de azért óvatosan haladt tovább. Viszont az Diane volt. el lehet riasztani az illúziót? Nem mintha meg akarta volna kockáztatni. A távolban nevetést hallott. Néhány méter után mozgást látott maga előtt a fák között. Egy lány. Legközelebb leszbikusként szeretne újjászületni. mely az érzékelhetőség határán pislákolt. és az volt együtt töltött évük legjobb két hónapja. Abbahagyta a kocogást. még egy utolsó próbálkozásra. Talán fel kellene hívnia és megkérnie. ez meg Rochelle. amint éppen kibújik alsóneműjéből. Lehetséges. se nem kételkedett: ahogyan mindig. a reszketegen imbolygó fényben. és hallgatózni kezdett. főleg nem ilyen fenséges látványnál. akik máris belegázoltak a tóba. amikor letért a járdáról. fiatal lányok mással összetéveszthetetlen kuncogását. Buddy ösztönösen érezte. akkor kezdte érzékelni annak irányát. Csupasz bőr. hogy magára hagyja a vadont hangtalanságával. egy szőke és feltűnően bájos lány is pont ugyanerre készült. Mögötte egy másik. forrása alacsonyan állt a keleti horizont felett. A nevetés hatására azonban egyszeriben verőfényes délidő lett. Csak amikor a harmadik nevetéssor felhangzott. A némaságban a fény sápadt volt. megélénkítette a napfényt. tekintve mennyire lefoglalják gondolatait a nők. Az egyetlen zaj. A felszínét fodrozó hullámok villódzó . hogy jöjjön el Coney Eye-ba. A hang életet látszott lehelni az egész erdőbe. mielőtt az ősi ellentétek újból ki nem újultak. forró napsugarakkal fürösztve a levelek égnek fordított arcát. és elérte az erdőt. A szőke lány vetkőzött le utolsóként. hogy csak képzelte azokat a hangokat? Teljességgel lehetséges. Hiszen mindannyian olyan átkozottul különbözőek. és vele egy különös. még a madárdaltól is. Egyáltalán. A férfiak annyira majmai az összehasonlításnak: felületesek és egysíkú a gondolkodásuk. vette őket számba. Fura egy hang ehhez a korai időponthoz képest. Már korábban is megtette ezt Diane-nal. hogy nem lehetnek teljesen valóságosak. Megtáncoltatta a leveleket. belülről jött: szervezete működésétől. és kezdett szaladni felé. Buddy se nem hitt. nehogy elriassza őket.

ahol állt. le sem véve szemét a barackszínű szeméremajkakról. széttárva és összezárva úszás közben.kiáltott oda a kvartett egyik tagja társának. akkor bármilyen pillanatban köddé válhatnak. Fától fáig haladva lassan jó háromméternyi közelségbe került a víz széléhez. csak egy puha érintést a bokáján. és nem is érzett mást. s minthogy a víz semmilyen ellenállást nem fejtett ki. és próbáld ki! Szavai újabb ambíciót kezdtek melengetni Buddyban. Megpróbálhatná most már a tapintást is? Ha úgysem láthatják meg márpedig nyilvánvalóan ez volt a helyzet -. mintha a levegőben úszva lebegtek volna. figyelve ezeket a levegőben úszó teremtményeket. mi rossz van abban. hogy .tudatában lennének az ő jelenlétének. a víz gyakorlatilag láthatatlan maradt. Üldözőbe vette. és annak sem volt jele.amikor egyikük vagy másikuk a part irányába nézett .Itt meleg a víz. ezek kísértetek. Ha a feltevése helyes.Csak gyere ide. haja szétterült arca körül. ő pedig magába akarta inni szépségük minden egyes részletét.Ne menj túl messze . amit csak az imént hámoztak le magukról. és habár lehajolt. A lány egyre csak távolodott a parttól. mielőtt ezt megteszik.fényeket vetettek a szőkeség arcára .Arleen. ahogy belegázolt. nyoma sem volt a fűben. melynek eseményei itt játszódnak le újra az orrom előtt.kiáltott fel a vállalkozó szellem. finom karcsapásai mind messzebbre vitték tőle. ahogyan a lány a rúgómozdulatokat tette. majd a lábszárán. lábait széttárva. A gondolat előcsalogatta rejtekéből. A tanács nem lelt visszhangra. . . Kinyújtott karral haladt tovább. ahogyan kikiabáltak neki a partra. ami fenntartotta őket. hogy ne vehesse ki azok legapróbb részleteit is. kezeivel paskolva arcára és testére. Ott lebegett a tó tükrén. majd összezárva. ahogy egyre mélyebbre hatolt. . Első magömléses kamaszkori álma óta nem volt tanúja ehhez fogható erotikus tapasztalatnak. Oly sokat látott már. .Meleg! . ha ujjhegyével végigsimít valamelyikük gerincén? A víz nem adott semmilyen hangot. A lányok. Arleennak ekkorra már combközépig ért a víz. akik már jócskán beljebb jártak. aki jó messzire a többiektől taposta a vizet. gondolta Buddy futólag.Most viccelsz? . de nem annyira. A múlt után kémkedek. nevezték nevén a többiek. Ruháiknak. . Arleent mégis fenn tudta tartani. a távolság közte és a lány között pillanatok alatt megfeleződött. akik alsó testét finoman elmosta a szubsztancia. Kísértetek.

A megbánáshoz azonban már túl késő volt.Miért nem segít már nekik valaki? Mintha legalábbis ő maga képes lenne erre. Buddy lenézett. Mostanra mind a négyüket elkapta ugyanaz az örvénylés. Valami víz alatti áramlás kaphatta el őket? Az elképzelés valószínűtlennek tűnt. Kétségbeesés és iszonyat torzította el. Tágra nyílt szemei hirtelen mintha megláttak volna valamit az alatta elterülő vízben. mely csak néhány erőtlen fűszálnak nyújtott táptalajt.Segítsenek.Uramisten . kinyúlva felé. csak úszna tovább. . ahogyan a lélegzetükért küzdöttek.hallotta a saját hangját. Fuldokoltak.A vállalkozó szellem újra felkiáltott. de ő nem hagyta. A fürdőzők gyászolni jöttek ezekre a fantomvizekre. . Megremegett a föld alattuk. és vissza tudnák hozni az életbe. nem is igazán törődve azzal. Vergődése alábbhagyott. Testére tenni kezeit. Ádáz igyekezetében valamiben megbotlott a lába. vagy talán beton? Igen! Beton! A . Felemelte fejét a földről. A földréteg itt csak vékony héj volt.Ne . A becsapódás eléggé az érzékeihez térítette ahhoz. ebben a sekély vízben és ilyen nyugodt vízfelszín mellett. Hogyan lehet ez? Úgy tűnt. ahogy teste hozzáért a lány húsához. Háborgó gyomra a visszakozást követelte. Kísértetek. Abban a pillanatban. mintha a karjai ki tudnák emelni a múlt ködéből. A föld alatt hamuszürke sziklaréteg húzódott. tudta. hogy értelmezni tudja a távolból felhangzó kiáltásokat. képtelen volt bármi másra gondolni. A két távolabbi úszó a levegőben lebegve vergődött. hogy elvonja a figyelmét. de valami perverz kötelem mégis ott tartotta. és teljes megadással meredt arra a pontra. hogy a talán egyméternyi mély vízben fulladnak meg. Hát itt volt az émelyítő igazság. Ő pedig a halottak után ólálkodott.mormolta Buddy. hogy végignézze a tragédiát.suttogta Buddy. Arleen esett hozzá a legközelebb. úgy indult meg feléjük.. . miközben ő boldogulna. és ő még csak nem is tiltakozna. hogy mindkettőjük számára végzetes hibát vétett. . elsötétítve arcukat.. mi következik e névből. ahogyan néhány pillanattal előbb nevezte őket. megforgatva testüket a levegőben. és a lány felé kinyújtott karjaival elesett. hanem a veszélyérzetből. . Azok többé már nem örömből fakadtak. arccal az ég felé. Az arcáról nyom nélkül eltűnt minden báj. Feladta a küzdelmet az életéért. Megérinteni Arleent. egyenesen az arcára.

és eléri a biztonságot.. Bűn lett . a jeges sötétség. A következőben már csak a sötétség volt. Buddy ugyanazt látta mind a négy arcon: a szemek addig forogtak vadul a szemgödrökben. amikor úszni kezdtek a tóban. a mellette elzúgó betontörmelék társaságában. Az istenit. akitől a zaj ered. Itt fog meghalni. és zuhant. és az ugrás kínálkozott egyedüli esélyként a megmenekülésre. Buddy visszatekintett a tópart és a szilárd talaj felé. Hallotta. csak jöjjön! Kit akar vajon bolonddá tenni? Ő. és célját tévesztve zuhanni kezdett. Gyorsnak kell lennie. és ő ólomnehezen fúródott keresztül rajta.. már örült neki. ahogyan a rengés egyre hevesebbé vált. míg végül csak a fehérjük látszott. mint amennyire önszántából egy ilyen éber éjszaka után nekivágott volna. Nem fog jönni senki. mint ő. értette végre meg. A nap korábban kezdődött Howle számára. Az ő csontjainak és gerincének reccsenését hallotta. és a hasadékok egyre szélesedtek. Csak a levegőt tudta megmarkolni. de miután felkelt és végrehajtott egy gyakorlatsort. ahogyan most magáénak követeli az ő testét is: őket a víz által. Nem a sekély víz okozta vesztüket. vagy soha. Újra az úszókra nézett. őt is magával rántva. az örök bolondozó. kitárultak a szájak. Még néhány centi. A szakadék közte és a jóság földje között tekintélyes méretűvé nőtt. Elugrott. és lábai között a beton saját magát őrölte porrá. hogy ő az. És zuhant. meghallja ordítozását. hogy belélegezzék a halált. de a hasadék már meg is nyílt közte és a biztonság között. Miközben elhalványult. és a segítségére siet. Segítségért kezdett üvölteni. a mindent jelentette. miközben zuhant. mielőtt az összetöredezett beton a mélységbe zuhan. Csak jöjjön már. De az a néhány centi. Odalentről jeges fuvallat tört fel. A rés akkor is itt volt. itt fog megdögleni. Talán egy korán kelő kocogó. Az egyik pillanatban a napfény még teljes erővel tűzött a feje búbjára. de a pecsét a szeme előtt kezdett repedezni. de a látomás már kezdett szertefoszlani. 2. és az magáénak követelte őket. őt pedig szellemképeik által. Nem is volt rossz próbálkozás. Most. akkor és ott. hogy így történt. ahogyan azok a sziklafalnak csapódva meg-megreccsennek. azután rájött.földfelszínen tátongó lyukat volt hivatott kitölteni.

minden pillanat. rá várakozott. amikor előző este elváltak. a titkai. Ez persze nem azt jelentette. Az automatából vett magának egy szódát. Tekintve a Központ méreteit. az illata. melyben nem érinthette. elvesztegetett idő volt. Az éjszaka kétszer is teljesen leizzadva riadt fel. azon töprengve. melyeknek ez az egyetlen találkozás adott életet. tompa kábulat. Jo-Bethről. eszegette a fánkokat. Abban a pillanatban. még mindig zárva volt. Hasonlóan a többi üzlethez. A számtalan lehetőség között mégsem akadt egy sem. melyben nem láthatta. Valamiféle mérhetetlen kötődés folytán ő és Howie összetartoztak. a sejtjeiben érezte. és az ablak mellé ülve az eget bámulta. Ott volt benne. A lány elmondta neki. a bőre. A múlt este eseményei álmában újra meg újra leperegtek szemei előtt. Vett egy zacskó fánkot.volna egy ilyen csodálatos reggelen az ágyban heverészni. hogy betöltse a tegnapi vacsora hiánya folytán a bensőjében tátongó űrt. de igazi megszállottként az ő arcát látta maga előtt. minden pillanat. mely ne lett volna a része. az ő boltját keresve. néhány abból a végtelenül sokból. legelső lélegzetvételétől fogva. Az a másik űr. A szemei. a mosolya. Hazug kutya. Az eget figyelte. a hangja. mintha azok alternatív valóságok lettek volna. hogy csak esténként szolgál fel a Butrick's-ban. Végigsétált az üzletsorok mentén. és keresse meg Howie-t. hogy kinyitotta a szemeit. Hogyne szerepelt volna? El kell mennie. mit hozhat számára a nap. vakság. Nagyon is jól tudta. hogy ő nem ábrándozott el . Leült egy padra. amit a társaságán kívül töltött. de abban biztos volt. Nem emlékezett az álmokra. Ez volt az első ilyen alkalom. hogy ha bármelyik barátnője efféle szentimentális érzést vallana meg neki. melyek ezt kiváltották. ma nagyon is távol állt a gondolataitól. Egy kutyakozmetika és egy ingatlanügynökség közé ékelődve talált rá. akkor udvariasan elhessegetné. mely ennyire hatalmába kerítette volna. hogy mára feledkezzen meg a munkáról. nem lesz túl nehéz feladat rátalálnia a helyre. nem is a napról van szó. minden alkalommal apróbb változtatásokkal. és várt. egyedül csak Jo-Bethről. melyre gyógyírt keresve jött el ide. Minden óra. napközben egy könyvesboltban dolgozik. mint nevetséges gondolatot. és az ajtón található kiírás szerint még bő háromnegyed óra volt a nyitásig. Még soha nem volt érzelem. hogy megtalálja. hogy a lány is szerepelt bennük. ösztöne máris azt súgta neki. az erőteljesen izmosodó napfényre.

a ház és saját múltja foglyaként -.Mit szóval? .Éjszakai műszak? . mintha a ruháiban aludt volna. ami kezdett rá is átragadni. Joseph Smith számára a New York állambeli Palmyra melletti farmjára egy angyal vitte el a Mormon Könyvének hírét. valamennyi ambícióját. akit oly jól ismert. De mindeközben jól tudta. . De ami közte és a chicagói srác között történt.volt valami nyugtalanság a fiú modorában. .Tommy? . vagy hogy nem erősítette fel a rádiót. A fiú olyan gyűrött volt.Ami azt illeti . A szobáik a ház ellentétes végein feküdtek. amikor elegendő akaraterőre lelt a beszédhez.De nem aludtál. .Mi van veled? . és a fiú még a fürdőszobába menet sem került hallótávolságba. hogy ez szinte lehetetlen. mint az éppen lefövő kávé illata. .kérdezte tőle. nem úgy fog véget érni.Csak úgy bóbiskoltam.Mondd már el! . hogy mindez csak egy kevéssé harmonikus realitás eltorzított képe. Édesanyja. Hallottalak. óriási lángolása véget ért: magányban és olyan megvetéssel a kérdéses férfi irányában.Nem csak nekem. megtanította valami hasznosra. Vele miért ne történhetne meg hasonlóan kevéssé ígéretes körülmények között? Belépve Butrick's Steak House-ába. melyet kötelességtudóan látogatott. a parkolóban állva egy fiatalemberrel. ahogy a mama egyetlen. én éjfél előtt hazaértem. a reményekről. . . . egyetlenegyszer sem. s tekintete legalább olyan szúrós volt. akkor az az volt.mondta a lány -. mármint azokon a napokon. hiszen életének minden egyes napjában láthatta e rideg valóság tökéletes áldozatát. . hogy még a nevét sem volt hajlandó kiejteni.Szóval? . hogy a megvilágosodás akkor és ott következik be. Ha a vasárnapi iskola. Egészen mostanáig az ő szánalmas látványa tartotta kordában Jo-Beth romantikus. ha bizonyos szerelmes dalokat meghallott. melyben ő és barátnői valaha osztoztak. A lány tudta. beszélt neki. . és ami azt illeti. ahol a legkevésbé számítunk rá. aki bezárkózva élt .kérdezte Tommy-Ray. jóllehet soha nem látta azelőtt? Tommy-Ray a konyhában állt.egy-egy arc megpillantásakor.Ébren voltál.

Válaszolj nekem! .Éreztem valamiféle változást..Ezt én is tudom. Igaz? Nem tudhatott Howie-ról. amivel méregette. hozzád eljött.Hallottalak . .kérdezte.. Szinte be is dőlt a színészkedésnek. bár még ez is kétes volt. egész éjjel hallottalak. még ha az is volt a szándéka. . Aztán ott volt az a szöveg.Miért hazudsz nekem? A kérdés indokolt. Különben is. hogy „hallottalak az éjszaka". amikor már a kocsiban ültek.. Akkor pedig hozzád kellett elérnie.Mi rossz van abban..ismételte a fiú -.Mi történt? . . nagyon különös volt. ha elviszed magaddal a testvéredet? . . . .Semmi. vagy a vele kapcsolatos érzéseit.Tommy.Nem töltenél nekem is abból a kávéból? .Ahogyan mindig is megbíztunk. amíg jóváhagyólag nem bólintott.jegyezte meg a fiú. mit mondhatna el? Hogy szemezett egy vacsoravendéggel? Hogy az megcsókolta a parkolóban? Mit számít mindez Tommy-Raynek? . az még hozzám nem ért el.mondta végül -.Veled megyek. Tizennyolc évének valamennyi diadalát és kudarcát megosztotta Tommy-Ray-jel.Bíznunk kell egymásban . De akármire is várakozunk. Akármi is az. De a pillantás. mint vádaskodva.Miért? . . hogy mi történt a Steak House-ban.Hazudsz . Hiszen nem szégyellte Howie-t. Jo-Beth. Valami történt veled a múlt éjjel. különben alaposan elkések. .mondogatta a fiú kitartóan. sokkal inkább zavartan. de ennyi idő alatt még ő sem indíthatta el a szóbeszédet. Ő sohasem kotyogná ki a titkát a Mamának vagy John pásztornak.Valami történt múlt éjjel .Indulnom kell a boltba . képtelen volt bármit is kiolvasni a rátapadó szempárból. Elég titkolnivalója van neki is ahhoz.Hogy elvigyél. Csak Beverlynek lehetett halvány fogalma arról. . és látta.bátorította a fiú.. hogy a mosoly abban a pillanatban eltűnik az arcáról.. ..Mire válaszoljak? . . hogy tartsa a száját. . A fiú elmosolyodott. Csak nem hallgatózott az ajtajánál? .

itt az a szó. . és levegőzöl egyet.Megteszem.kérdezte.fakadt ki. .Hagyd abba a mocskolódást! . . ha kiszállsz. Ráébredt. . . Ne hidd. amikor igenis irigyelte Tommy-Ray nyílt . hogy akarod .Mert mi együtt erősek vagyunk. Csak rosszat álmodom tőle. De voltak idők. Ez a korábban mindig tréfálkozás tárgyát képező tény egyszeriben a tekintély alapjává erősödött. hogy visszavigyelek? Nem számít.Az nem a ház bűne. keményen beletaposva a fékbe.Harmincöt másodperccel több ebben a szarságban. melynek mindeddig gátat szabott. véka alá rejtve megvetését. kettejük közül mindig inkább ő volt a nyílt lázadó. mégis szüksége volt a gyökereire.Egy jókora alvásra lenne szükséged. Tommy . . Jobb.vágott vissza Jo-Beth. . a Mamáé és ezé a kurva városé! Most nézd ezt meg! (Hirtelen.Végre. . hogy erősnek érezzem magam. csakis a Mama kedvéért. ha elkések.És most nagy szükségem van rá.) . aki ugyan áldozatul esett az álszentségnek. Addig üvöltök.Úgy viselkedsz. ami mindkettőnkre ráillik ma reggel. A fiú megrázta a fejét: . amíg ezek a kibaszott házak össze nem omlanak! .Ne hazudj nekem. Ő eljátszotta az engedelmes lány szerepét.Hogy mondhatsz ilyet? . amit a Grove képmutatása felett érzett.) . hogy testvére őrjöngése olyan folyamatot indított el benne. Igaza volt.Nem vagyok rá kíváncsi.Gyűlölöm azt a házat! .jegyezte meg cinikus nyomatékkal a fiú. mint egy igazi seggfej . hogy nem akarod darabokra szaggatni ezt az egész kibaszott helyet! (A hangerő kezdett idegtépővé válni a kocsi szűk terében. hogy az utcán ordítozzak? . Jóllehet ikrek voltak. és rengeteg tulajdonságban osztoztak.. őrjöngeni kezdett.förmedt rá a lány. A házé. Tommy.Azt akarod.) .kiáltott fel a lány.Tudom.De igen.bizonygatta. amit nem túl gyakran hallani a hugicám szájából gúnyolódott Tommy önelégülten. .Végre valami. Miért nem engeded. kishúgi. . tudod? (Üveges szemmel meredt az ablak mögötti tájra.Nézd ezt a rakás szart! Ne mondd.Nem vagyok a kishúgod.Ez az igazság. tágra nyílt szemeivel az arcára meredve.Harmincöt másodperccel idősebb vagyok . minden előzmény nélkül. . Mindketten gyűlöljük. hogy nem merem. . . eszelős. .

Menj haza! Kiszállt a kocsiból. mint becsukta az ajtót. . . .kiáltott fel.Jo-Beth. hogy felszisszent a fájdalomtól.szisszent fel a lány. .mondta -. és megcsókolta az arcát. és kívánta.. . . mintha összes mérge egyetlen lélegzetvétellel távozott volna belőle. . ahogy meglátta. mintha birtokba akarnák venni. És most azt a reggelt is megmérgezte. A fiú áthajolt hozzá. Howie jelent meg előtte. . Egyszerűen elfáradtál. Ahogyan nekikészülődött. Tommy . hogy leparkolja az autót. hogy megválthatja a vétséget egyetlen mosolyával. hogy fogunk. a fiú ujjai hirtelen karjára fonódtak. magával rántva életerejét is. aminek pedig minden egyes percét ki akarta élvezni.kérdezte -. Lois majd hazavisz este. . Jo-Beth nem bajlódott azzal. ajkával közvetlenül az övé mellett.Este beszélünk.Segítenünk kell egymást.Igen .Nem kell félned semmitől. Neki könnyű volt. Haza kellene menned.tombolását.Fogunk? .Félek .Elég már.Tudom.. .Komolyan gondoltad . .Bízom benned . elrántva karját.válaszolta. hogy kiszálljon. tüntetően vissza se nézve. . A szíve egyszeriben a torkában kezdett dobogni.szólt lelkesen.szakadt föl belőle. . ahogyan ő teszi. és sokkal inkább bevágta. kezei még mindig úgy szorították.csóválta fejét.Vidd csak haza .. hogy nincs mitől félnem? . mely egy sor másik autó elől elzárta az utat. Elérkeztek a Központhoz. és hátranézve látta. jól tudva.Épp most mondtam. .. majd a . Rábámult. . Tommy. Tommy . Kifakadásai a város ellen nárcizmusából gyökereztek: egyszerűen imádta magát a lázadó szerepében. A háta mögött felharsant egy kocsi kürtje. . Arca betöltötte a látómezőt. olyan erővel. alig hallható hangon. hogy Tommy-Ray nem is próbálta átvenni a kocsi volánját. mindig is könnyű.igyekezett nyugtatni végül. Egyszeriben elcsendesedett.Tommy. és le kellene feküdnöd.Igen. bárcsak éppúgy szemen köphetné az illendőséget. .Különösen most.

és testvéréhez fordult.suttogta lágyan. A Tommy-Ray arcán eluralkodó kifejezés világossá tette. és ugyanabban a pillanatban kerültek egymás látómezejébe.Később . álmában sem merte volna gondolni. Howie. Még soha életében nem látott Tommy-Ray arcán ilyen kifejezést. milyen ostoba voltam .Az ikertestvéremnek. Tommy-Ray ügyet sem vetett rá. A nap mindkettőjükre egyforma erővel sütött. A lány kétségbeesetten visszapillantott Howie-ra. . mint egy halott. és visszaballagott a kocsihoz..Úristen. . akiknek muszáj azonnal megbocsátaniuk. Valaki felordított. Ezután Tommy-Ray elfordult tőlük. amit viselt: fakó. hogy álljon már félre az útból. Betegnek tűnt az egészség máza alatt. . . . Több volt ez.mondta.kilincsért nyúlt. . hogy ezek a szépmívű vonások ekkora rosszindulatot is képesek kifejezni. Mr.kérdezte.Howie? . hogy. mint most. ahogy feléje fordult: . . fénytelen szemei mélyen koponyájába süppedtek.. . szeretném.No lááám csak . és kiszállt. Azóta ilyen furcsa.Mint Howard? A lány bólintott. hogy kezet rázzanak.Én sem igazán értem. de el tudta képzelni. Jóllehet Howie kinyújtotta felé a karját. Tommy-Ray halottnak tűnik. mint kétségbeesés.kezdte. amint megadóan felemeli kezét haragosai felé. színtiszta félelem volt.Tommy mondta neki -. Az alig hallható hangokat szinte elmosta a rosszallás árja a hátuk mögött. . .hallotta maga mögött Tommy-Ray hangját. Mindketten előreléptek.Howie. de a fenyegetést így is kristálytisztán ki lehetett érezni belőlük. Howie felé pillantva.ment tovább Tommy-Ray.. Megpróbálkozott egy erőtlen mosollyal. Úgy néz ki. A kürtök száma megsokszorozódott. . Túl késő lett volna már egy kézmozdulattal figyelmeztetnie Howie-t.Szeretnélek bemutatni a testvéremnek . Nem látta ugyan az arcán szétáradó engesztelő mosolyt. érte tetten Jo-Beth a gondolatot. . hogy Howie nyílt mosolyából tökéletesen megértette az egész sztorit. Minden figyelmével Jo-Beth-re összpontosított.Ez meg mi volt? . de ő ügyet sem vetett rá.. Aranyló Kalifornia. ha megismernéd Howie-t. de barnasága ellenére mégsem Tommy-Rayt tüntette fel hízelgő színben.kérdezte Howie. ez itt Tommy-Ray. bőre túlságosan megfeszült arccsontjain és halántékán.

. ez itt Lois Knapp. . Kérlek. (Egy jó méternyire Howie-tól megálljt parancsolt. és tanácstalanul a fiú arcára meredt.Lois. Jo-Beth? . Howie. .Akkor is gyere velem! .Csodálatos ez a nap. Knapp döbbenten meresztette szemeit ekkora indiszkréció hallatán. .jegyezte meg.És a barátod is jön? .. .Segítségre van szüksége? . .kérdezte Howie. hogy felismerhesse jeleit.Nem szeretném. .kérdezett vissza Mrs. és az órájára pillantott: . . ő Howie Katz.tette hozzá a hölgy.Ó igen. Egy középkorú nő tartott feléjük.Már régen nyitva vagyunk.kérdezte..Már öt perc késésben vagyunk .szólította valaki a nevén. ha még egyszer ennyire feltartana. Ez Kalifornia.Katz? . .. .Jövök már. holott az az üszkösödés.Igen. .Azt hiszem jobb lesz. siess! . mint amilyennek látszik. egy pillanatra sem véve le tekintetét Howie-ról. Használjuk ki a szép időt.) Bejössz a boltba. .Mrs.Ez Tommy-Ray volt? .Holnap is csodálatos lesz az idő.Katz? Levette a tekintetét Howie-ról.. Knapp.állapította meg Howie. ahogy közeledett feléjük. csakhogy ő . .Az Úr munkáját sohasem szabad félvállról venni . mintha férjezett státusa talizmánként szolgálhatna e különös fiatalember ellen.Tizenkettő előtt a kutya se nyitja ránk az ajtót. mely egy pillanattal ezelőtt a szeme láttára megfertőzte a szépségét.Miért? . . Mrs. mindig is jelen kellett hogy legyen. . Sajnálom. . . ha békén hagyjuk.Nem semmi hölgy . . hogy tegnap óta ilyen. majd méltóságteljesen elvonult. . meg holnapután.Jo-Beth! .Most már mennem kell. .Lehetne rosszabb is.. Howie. meg azután is.mint ahogyan mindenki más is túlságosan elvakult volt.. . a ridegségig egyszerű vonásokkal és öltözetben..vágta rá Jo-Beth.kérdezte a nő nyomatékosan.Nem probléma . Elmehetnénk valahová. . . .tette hozzá. az volt.fontoskodott.Azért nem olyan rossz..Azt fogja mondani.kérdezte.kérdezte Howie. . .

.Nem akarsz. megcsókolni nyilvánosan.Hát nem.kérdezte Jo-Beth. felkészítve a lelkét egy alapos kioktatásra az ellenkező nemmel való kapcsolattartással kapcsolatban. hogy beteg. . Azután beugrók a motelhez. Majd azt mondom.Igen. hogy igen. honnan ismerem ezt a nevet. Vajon miért? .Mit mikor? .kezdte visszafogottan. . igaz? .válaszolta. .Látod? Ilyen egyszerű. igaz? .Csak mondd. valamint odaadó figyelme az aprócska feladat iránt azt sugallta.. . de közben már vissza is lépett hozzá. s kezdett elindulni a bejárat felé.Akkor mikor? . Az csak félhazugság. hogy szívesen ejti a témát. azután visszafordult: . ha Jo-Beth nem feszegeti. .Először hadd kössek békét Lois-szal. . A Mama nagyon rosszul viselné.Nem tudtam rájönni. Hallgatása. . miközben ő és Lois jeges vizet szürcsölgettek az amúgy teljesen kihalt üzletben. .Azt fogom mondani Loisnak. hogy hazamegyek Tommy-Rayhez ma délután.Az biztos. A délelőtt folyamán. majd teljes figyelmét a pohár alatti vízkarika letörlésére igyekezett szentelni.Becsszó ..Mi a baj? . .Howie..Csak mondd.Élt egy nő itt Palomo Grove-ban. Jó lesz így? .Becsszó? . . Valamikor régen .Te nem adod fel egykönnyen. hogy mindenki rajtam köszörülje a nyelvét. meg.És most már emlékszik? .És ha kettőnk közt marad? Tessék-lássék módra csitítgatni kezdte.Howard Katz. De hát végül is ő hozta fel a dolgot. hogy igen.Mikor leszel szabad? . . az idősebb hölgy egyszer csak megszólalt.. hogy nem.. Nem akarom.Mi van vele? .

Igen. és ahhoz a történethez. biztos vagyok. mintha emlékeznék.Azt hiszem. melyet már legalább tucatnyi verzióban hallott.Biztos benne? .Az egyik a négyből . Volt egy fia. Lois bólintott.Kérem.Ő is egyike volt a négyeknek.Howard. .erősgette. . mondja el! .Igen. Ellen otthon volt. egyike volt a mamád barátnőinek. hogy a főnöke biztosan a maga erejéből tette meg a Dombon a hazafelé vezető utat. Felhívta a Coneyt a kocsi telefonján. Most Jo-Beth-en volt a sor. igen. hogy az lesz a legjobb. úgy rémlik. Buddy Vance sofőrje további ötven percig várakozott a megbeszélt helyen.Igen .Akkor a Mamának? . melynek halál. miközben a fejében megpróbálta újraértékelni az utóbbi napok eseményeit e felfedezés fényében.De emlékszik . pedig a pult már tökéletesen száraz volt. .mondta Jo-Beth. tovább koptatva a rongyot. . . . Megvitatták a további teendőket. ameddig egy Lois-féle kínosan lelkiismeretes asszony merészkedett a hazugság felé. hogy hallgatásba merüljön.válaszolt Lois.faggatózott Jo-Beth. azután lassan elindul azon az útvonalon. Ez volt az a legközelebbi pont. Hirtelen minden megvilágosodott. amerre a főnök legvalószínűbben hazafelé vette az irányt. már nem emlékszem.Igen. míg végül úgy döntött.Tudod.A barátnője volt? .Nekem ugyan nem. . Howie feltűnésének és Tommy-Ray betegségének egymáshoz. . ha vár még egy órát. .És volt gyermeke? . . egy fürdőzésről. . .. téboly és gyerekek lett a vége? Talán a Mama meg tudja mondani. 3.kérdezte Jo-Beth. . de a gazdája nem. s végül abban egyeztek meg. Mi köze álmainak. Jo-Beth fel is hívta erre a figyelmét.

De éppen hogy belekezdett volna a számolásba. plusz-mínusz egy-két nap. Százhúsz napnyi szunyálás. frissen összefoldozott csontokkal. mely ott visszhangzott a fejében. milyen soká léteztem. A Mr. csak mocskot. akkor vesztének oka rögvest világossá válik a számukra. hogy főnöke képessége a szebbik nem terén már a természetfeletti határát súrolják. Az azt jelenti. Buddy nem érzett fájdalmat. Mennyit éltem. saját szívverése volt. Bár az is lehet. és lebegés közben számolgatott. Délutánra már a felszínen lehet. Az őt körülölelő sötétség mást sem kínált neki. a főnöke nem jön haza. az . ötlött az eszébe. hogy a szemei is kipottyantak gödrükből a becsapódás hatására. úgy könnyebb. zuhanyzás: újabb tíz nap. csak a vakság megtapasztalását. Borotválkozás. Számolni kezdett. Ennek a harmadát átaludta. Ha fel tudná mérni. hogy figyelmen kívül hagyja a jelentőségét. Akármi is volt az oka. Dél körül elindulnak lefelé. Nem hogy mennyit lélegeztem. Jose Luis viszont taktikusan elfelejtette megemlíteni a legkézenfekvőbb megoldást: hogy valahol útközben a komikus hölgytársaságba keveredett. Ó Uram. mely ahhoz szükségeltetett. Egy évben háromszázhatvanöt nap van. Hálás volt ezért a tényért. hogy Jose Luis ráébredjen. és kivágta a biztosítékot. hanem hogy mennyit éltem? Születésemtől fogva ötvennégy évet: hány hét is az? És hány óra? Jobb lesz évről évre haladni. Az egyetlen eszköz. rögtön másféle számadáson kezdte törni a fejét. hogy az agyát egyszerűn túlterhelte az agónia.Útközben azonban semerre sem látta. és ha elérik a hasadékot. ismét megélt egy órát. Haza sem érkezett meg előtte. mennyi ideig tart egy perc. csak lebegett. Vance szolgálatában eltöltött tizenhat év után pontosan tudta. hogy egy évben hét és fél napon keresztül mást sem csinált. megfosztva látásától és érzékelésétől. vagy ürítette a hólyagját. akkor megragadhatná a távozó időt. akkor haza fog térni. hogyan vésznek el a napok. Először is az időt. de annyira azért nem élt az önámítás eszközével. Naponta fél órát ült a budin. A teste minden bizonnyal olyan sérüléseket szenvedett. Talán már nemsokára dél lesz. amivel az idő múlását mérhette. hatvanszorosánál pedig tudhatná. Az útját a fák között nem lesz nehéz nyomon követni. Újra megvitatták a lehetőségeket. Majd ha megint végbevitte a varázslatot. Ez legrosszabb esetben is csak két óra.

hogy amikor a legközelebbi sötétség rám zuhan.evés legalább harminc vagy negyven. Sírva fakadt. kérlek Uram. A rés az utcán. hadd kerüljek ki innen.Senkit se lőttek le. minden egyes órát.És? . Jose Luis erre már kiszállt a kocsiból. mire Jose Luis megérkezett.. és elhajtott a Dombig. hogy odaértek volna.A főnököm . . motyogta. mind egy jóval hatalmasabb . Már jóval azelőtt. hátha megpillanthatja főnökét valahol az utcán. ne legyek ennyire elveszett. a zsaru háta mögött elterülő erdőségre meredve.közölte Jose Luis-szal. és a repedések egyre szélesebbre nyíltak. nehogy valaki arra a területre tévedjen.Mi történt? Lelőttek valakit? . amiket átléptek. A pereménél a számtalan egyenruhás rendőr útakadályokat állított fel. Recsegett a lábuk alatt a talaj. mígnem elérték a pontot. mint soha ezelőtt. . Hadd kerüljek ki innen. és a repedések. a tulajt faggatta. rendőr terelgette más irányba a forgalmat. Legjobb lesz. Leírva egy kört benézett a Központban a Food Stop-ba. melyet csak a zsaru rádióján keresztül érkező alig kivehető üzenetek szakítottak meg. Csak van egy hasadék az út közepén. . Jose Luis tudta. hogy nem szükséges nevén neveznie a limó tulajdonosát . még szarás közben is) a megértésnek fogok szentelni. majd a lemezboltba. Megindultak a fák között. csendben haladva. bejött egy vevő.kezdte. és mindezt még meg kell szorozni ötvennégy évvel. és olyan életet fogok élni. a földre bámulva. akkor valami komoly szarság történik odalenn Kelet-Grove-ban. ahol Mr. lehet.Nem lehet tovább menni . amerre most ők haladtak. . Miközben Rydert. minden egyes percet (még álmomban is. . hogy mit fognak látni. ha megnézzük.Az út le van zárva. ahol a főnök rendszeresen ezerdolláros tételekben vásárolt. amíg ideértek.A francba. hogy lelőttek valakit? Az erdőbe vezető út már le volt zárva. jól tudva..ide jött le reggel kocogni. . ahogy a zsaru odavezette Jose Luist.Még mindig nem jött haza. Vance tiszteletére még egy szendvicset is elneveztek (mely hízelgésképpen jóformán csak húsból állt). és bejelentette. ahol a sűrű bozótos egy tisztásra nyílt. ahol a rendőrfőnök állt. Tizenegykor Jose Luis ismét beült az autóba. hogy ha valakit érdekel.

motyogta. . . nem a szélvihar hangjai morajlottak fülében. .Eltűnt . .Mi van vele? .torkollta le a főnök.Buddy Vance . bár a napfényes égbolt olyan apró ponttá zsugorodott a feje felett. hogy nem akarok pánikot? .Buddy Vance? .Ez meg mit akar? . mint még akkor sem. Először valóban azt hitte. Másféle hatalom volt ez.mondta a zsaru. . mely teljes három méter szélességben tátongott előttük. sokkal kevésbé természetes. hogy nem hozott számára enyhülést a látványa.mondta Jose Luis. Egy istenverte feneketlen szakadék. Még mindig azt várom. tűzből és jégből való hatalmak. hogy egyedül maradt. És nem homokszemcsékkel a szemében kapta vissza látását. A főnök levette tekintetét Jose Luisról. ujjával Jose Luis irányába mutogatva . és a lyukra meredt..Hadd mondja el ő .A komikus? . minden bizonnyal azokból az időkből származnak. Buddy csak lassan ébredt rá. melybe belezuhant. mintha agyának leülepedett emlékei keveredtek volna fel. amikor a fajok még futó gondolatként sem jelentek meg az evolúció tudatában.akarta tudni a rendőrfőnök.. magába gyűjtve a mindent felfaló sötétséget.Ez nem hasadék. Csakhogy ma nem tért vissza.Futni indult. . melyet harmadik nászútja során. mint az orkán. Egy perccel ezelőtt beledobtam egy követ.Nem megmondtam. . Egyiptomban élt át.He? . a szeme láttára alakot öltve. De ebben a mostani örvénylésben olyan elveszettnek és tájékozódásától megfosztottnak érezte magát.Minden reggel errefelé szokott kocogni. mikor ér az aljára. . .magyarázta a zsaru.Milyen mély? .Atyaisten .A hasadék.erőhatás következményei voltak: attól a hasadéktól eredtek. hogy csak zavaros emlék.kérdezte Jose Luis. Amikor a dolgok még rémisztően egysíkúak voltak.Ja. . . Bármiféle szellemek kísértsenek egy ilyen helyen. csapdába esve ebben a sziklakéményben. Először vethetett pillantást a lyukra.kérdezte a rendőrfőnök. annak a homokviharnak a képe. . .

akárcsak egy vízfejű magzatnál. A szétnyílt hús.Nem járt messze az igazságtól. hacsak a szent könyvek nem tévednek.hallotta meg a szakállas szellem hangját. ami feléje nyúló karja láttán eltöltötte. Az érintés valóban villám volt. hogy engedelmeskedjen akaratának. Jobb a halál. az előtte csatázó lények egyike feléje fordult. .erkölcstelen lénye dacára . amit a pillantása súlya alatt érzett. Az eddig sarokba húzódó kín kezdett öntudatra ébredni. Amint magában megformálta az elhatározást. amit a lény testébe hatolásakor érzett. mint ő. Meg akarok halni. de a teste már rég túl volt azon. valami biztonságos odúba. semmi volt ahhoz képest. akiknek törzsük parancsba adta.Add nekem az elmédet. végigiramlott fejében és egész anatómiáján. hogy teste valósággal eltörpült a rajta ülő fej alatt. a vékony erekben csörgedező fájdalom előbb patakká.Én a Jaff vagyok . Úgy érezte. melyet a saját javára fordíthatott. melyek hegye hátgerincébe szúr. döntött magában. Szakállas arc volt. Itt a tréfa vége. amire a Jaff áhítozott: lényének egy olyan félreeső zuga. mint az emberi mag. Viszont kristálytisztán értette a borzalmat.volt benne valami. Túl gyengén még ahhoz is. hogy szorítsák ki az életet a másikból. mint amilyen ő maga is volt. Jobb lenne a halál. Amit ő teratának hívott. . Egy olyan istentelen gazember. Az örvénylésben egy arcot vélt kivenni. hogy mekkorát tévedett. túl lenni az egészen. utat égetett . vonásait annyira eltorzították érzelmei. mely véget vethet agóniájának. Az iszony. Mégis . néma vértanúságra kárhoztatva szemlélte a látványt. fehér. mintha késeken feküdne. amúgy sem remélhet megváltást. Arrébb akart kúszni. gondolta. A vízió életre keltette az idegeit. mit jelent a szó. egy energianyaláb. a törött állkapocs nem volt minden. majd ezzel együtt az érzékeit is. mint a kígyók háborújának bajnokai. mint a kokain. részegesek és istenkáromlók mégiscsak helyet kaphatnak a Paradicsomban. és a paráznák. hol a mielőbbi megváltásban. hogy felnyögjön. ami megmaradt belőle. átlyukasztva zsigereit. mégis teljesen melléfogott. A fekhelyétől nem messze. távol az árny érintésétől. majd mindent elborító árrá duzzadt. a másikban viszont ötvözetlenül tiszta energiacsóvák. hol a gyors halálban reménykedve. És vele együtt a felismerés szikrája is. mint a villám. Buddynak fogalma sem volt arról. teratát akarok! Ahogy az ujjbegyek súrolták az arcát. a sötétből kiemelkedő formák egyik pillanatban emberi alakokra emlékeztettek. egymás köré fonódva.

Nem! .Ne ábrándozz a halálról! Kérlek. és résnyire szűkítette a szemeit. csak a Jaff parancsai iránti feltétlen engedelmesség. Örök ellenségek. gondolta Buddy.Fletcher vagyok . Arca nem volt. A férfi Buddyra nézett. A megmaradt bajvívó nekizuhant a barlang falának. Teste romokban hevert. Visszahúzva ujjait Buddy arcáról a szellem leengedte ellenfele nyakát szorongató másik kezét is.Ábrándozz velem! . ne is gondolj a halálra! Azzal nem fegyverkezhetem fel. .mondta mézédes hangon. különben csupaszon kell a csatába indulnom. látni lehetett a férfi vonásait. Szükségem van az elméd utolsó morzsájára is. Kik vagytok ti? . A szakállas arc felnevetett a láttára. Hogy ondó lett volna? Jócskán annak kellett lenni. ahol Buddy feküdt. Sajnálom. primitív lény volt.gondolta Buddy.A Jaff ellen. mely a bensőjében a Jaff erőszaktétele folytán a világra jött. a hang felkavarta a port a párkányokon. gondolta Buddy. Fakó. Drog is volt. A szellem hallotta a kimondatlan választ. Buddy felé mozdult. hogyan hagyhatta el másképp a testét? Vetett egy pillantást a testéből előtörő alakra. . majd a teratát meglovagolva a sziklakürtőben a napfény felé indult. melyekbe Buddy teste zuhanás közben be-beakadt. de nem volt rá szüksége. mit vett el tőlem? . hogy kimondja: segíts. . hiszen egy élet. . ami annak előtte nem létezett. Felfegyverkezni? . egy kreatúra. de már nincs mit adnom. Felnézett a kürtőbe. . következésképpen őt jobban lealjasította kettejük harca.Mi a legkedvesebb álmod? Meghalni.mondta. finom fényhálót szőve köré: . . csak tucatnyi mászóvégtagja. Láttad. Nem volt tudata sem.üvöltött fel.magának lényegi énje felé. Segítened kell nekem. . inváziója ugrándozó képeivel megtöltve tudatát. Onnan.súgta Fletcher.Jaffe! .Valaha emberek voltunk.Feledkezz meg a fájdalomról! Buddy minden erejét összeszedte. amikor kifosztott. Az aknából nem érkezett válasz. Sokkal kevésbé tűnt harcosnak ellenfelénél. Most szellemek vagyunk. arckifejezését a csendes téboly uralta. Egyébként. A gyötrelem már Fletcher közelségétől is kezdett alább hagyni.

akkor mégis van még egy esélyem. aki a . Nem maradt semmim.mondta Fletcher.felelte neki Fletcher. Vance. egy part. amikor megszülettél. Százával vannak ilyenek. ezt akarom megkapni tőled. amikor beszívott vagy lerészegedett.Igen. Úgyhogy ne félj. (Fletcher újra felnézett a kürtőbe. Most. Buddy? Olyan sokan voltak. egy hely a történeteknek. olyan emberre vallottak.De még nem tör ki a felszínre. hogy a háború átterjed a felszínre. . igaz? Melyik volt az közülük.. a Jaff szorításával a torkomon. vagy mindkettő után olyan mély álomba zuhant.A Jafftól. Kitől? . A nap túl világos a számára. Tényleg a mennyre gondolsz? Ha így van. mely immár visszavonhatatlanul itt várt rá. . . Egy óceán. Quiddity? . hogy még csak nem is hallott erről a helyről? .A mennyország csak egyike a számtalan történetnek. aki kimerülésig élte napjait. és te mind meg fogod ismerni. amiért el tudod hagyni e világot. amit az Ephemeris partjain mesélnek. Álmai. Egy jó buli. Csak add nekem az elméd egy darabkáját. Még mindig világos van? . még itt is. egy dugás.gondolta Buddy.Életed során kétszer is úsztál a Quiddityben.A Quiddityt meg kell őrizni .Nagyon is tudtál róla . Azon az éjjelen. A mennyországra gondolsz? . és amikor először aludtál el az mellett. Honnan tudod? . irigylem a szabadságod. akit az egész életben a legjobban szerettél.. Csodálatos dolog ez. melyek közül a mennyország csak egy a számtalan lehetőségből? Hogyan élhette le úgy az életét.. mintha csak a végső megnyugvást próbálná. Kész vagyok. Valaha égbolt akartam lenni. ki mástól? Buddy soha nem volt az az álmodozó típus. Talán látni fogod a szigeteit.Az álom-óceán.A nap mozgása hatást gyakorol rám. A semmivé válástól való félelme mégis Fletcher szavainak megfontolására késztette.A terata? A testet öltött elemi félelmeid. mondta gondolatban Buddy.) . Ki volt az. szükségem lesz fegyverekre ellene. és a Quiddity sértetlen marad. ahogy meghalsz. Ehelyett két évtizede a sötétségben élek. Azon lovagol ki a világba.

.nem kellett volna azt kérned. hogy a művészet megtisztíthatja a világot a rosszakarattól? Talán egy szent bohócokból álló sereg nevetéssel elérheti azt. Komédiások a csatatéren... Nem akarok.Képzeld magad elé őket. Már nem várhatok. miért is ne? Nem voltak talán olyan idők. Sajnálom. Ezt te sem akarhatod. . Kik a te hőseid? Hősök? .. . Hazudsz! . Még Fletcher érintése sem tudta szétfoszlatni az újult erővel támadó görcsös fájdalmat.Még ne! Gondolj a Quiddityre! Hasztalan volt a könyörgés. ..Ne halj meg! .. akkor egy kicsit beletúrtam a gondolataidba. és gumicsirkékkel püfölik a generálisok fejét. amivel a bombák kudarcot vallottak.legtöbbet jelentette a számodra? Ó. persze. Buddy elméjébe nyúlva. és pettyes tintával írják alá a békeszerződéseket. A végére mindig csak egyetlenegy marad. arcán könnyek patakzottak. Igazam van? Az édesanyád. . különben a Jaff győzelmet arat felettem. Honnan a fenéből tudtad? . nevetséges ábránd.Csak ennyire van szükségem. amint szóviccekkel zavarják össze a politikusok fejét. .üvöltötte Fletcher. A mosolyból nevetés lett.. amint lecsupaszítják seggüket a puskák előtt. Felnézett a felette lebegő szellemre. Nem. Tényleg. . A kacaj fájdalmat okozott. Segítségre van szükségem. amikor azt gondolta. nem akarom. .mondta Fletcher.Egy perc! .Csak úgy ráhibáztam. .. gondolta. A komikusok! Minden komikus. . Adj nekem erősebb szövetségeseket az önsajnálatnál.Egy hadsereg komédiásokból? Miért is ne? A gondolat mosolyt fakasztott Buddy arcán.Oké.hallotta Fletcher hangját. A nevetés eggyé vált a gyötrelemmel.Ábrándozz a kedvemért. Micsoda kedves. Bocsáss meg a birtokháborításért. hogy emlékezzem.Tartsd ezt a gondolatot . A nevetés és a kín görcsbe rántotta Buddyt tetőtől talpig.

egy sem okozott akkora csalódást áldozatainak. mikor fog feltűnni .és ami talán még annál is erősebben tört most rá. egyik irányból sem közeledett sem jármű. Erre a szárnyalásra. édesanyja házának meglátogatása volt. A percek órahosszúságúra nyúltak. Ezúttal azonban nem volt senki. hogy kiszakítsa magát a bénító közegből. Az utca teljesen kihalt volt. csak hogy megerősítse érzelmeinek abszolút helytállóságát. amiket annak idején anyja mutatott neki. Amikor elérkezett a házhoz. melyek túl törékenyek voltak ahhoz. Az élet elszállt a testből. csak egy játékvalóság tréfálta meg.ordított Fletcher a holttestre.Késő volt. erre az indokolatlan bizakodásra. A trükkhöz egy további. Megállt az út közepén. Arra sem érezte magát korábban képesnek. mint azokon a fényképeken.Légy átkozott! . ahogyan egyszer (nem is olyan régen) Jaffe-re üvöltött. 4. mely Howie és Jo-Beth elválása és a között telt el. aki a Misión de Santa Catrina padlóján feküdt. és a látványra meredt. Így élte le életét is. azt szinte természetfeletti módon érintetlennek találta. és pontosan olyannak látta. mely egyszerre volt komikus és tragikus. hogy minden a legnagyobb rendben van a világban. még árnyaltabb attrakció is járult. Arcán olyan kifejezés ült. A Grove eme sarka a reggeli lankadtság felszínén úszott. A fiú leghathatósabb erőfeszítése arra. csak a zavart újabb zavarral tetéznie. lehetőleg minél közelebb a gyökeréhez. És holtában biztosította Palomo Grove-ot arról is. mint az az időszelet. Még a szálaira foszló idő sem volt képes megingatni optimizmusában. Fletchernek mindössze néhány foszlányt meghagyva az ábrándból. Eddig persze semmi más nem sikerült neki. az órák elegendőnek tűntek egy új generáció felcseperedéséhez is. és Howie szinte már várta. Végül is ez volt minden vágya: azáltal ismerni meg saját természetét. ahol anyja valaha élt. és most már így is fog maradni. amit a múlt este érzett . Jóllehet az elkövetkezendő néhány napban az idő a Grove-ban számtalan trükköt eljátszott. hogy a Jaff ellen hasznát vehesse. amíg újra láthatták egymást. és amely nagyon is helyénvalónak tűnt. sem gyalogos. hogy a távozásával kezdődő események hasonló ellentmondásoktól lesznek terhesek. Buddy elment. hogy megragadja a családfát. . akivel megküzdhetett volna.

Ház. és éppen indulófélben volt. Vagy legalábbis többé-kevésbé áthatolhatatlan tömegének. és olyan lehetőséget tárt fel előtte (hogy létezik egy hely. ahonnét elmélyült énje tudomást szerezhet Jo-Beth-ről. s túl a Központon láttatni engedte. ahol művészet és tudomány többé már ugyanazt jelentette. . sem válhatott külön a lány rejtélyes lényétől. maga is gyermekként.szerelemtől a fizikáig. anélkül. onnan a filozófiáig. Találkozásuk rejtélyessége olyan feltevések birodalmába vezérelte . és néz le rá. és az enyhén meredek utcán felgyalogolt annak tetőpontjára. A csodálatos felismerés abban a rabul ejtő szempárban . Az utca mögötte teljesen kihalt volt. az is lehet. anya. hogyan adják át a keleti peremkerületek helyüket a növényzet áthatolhatatlan tömegének. ezúttal olyan közel a füleihez. hogy felfigyelt volna erre a tényre. Csak nem valami mozit forgatnak odalenn? A reggelt egyfajta kábulatban élte meg. hogy elhozhatta volna valahonnan a hangokat. Mégis újra hallotta. nem kopogtat be (végül is. még itt a domb tetején sem. Miközben odafönt állt. Ez a kép nem jelenhetett volna meg előtte. Végül úgy döntött.. A levegő meg sem mozdult. mintha a fejében csengett volna. Megint egy hurok.olyan motívumok szövésére indította az agyát.. találkozás . hirtelen suttogást hallott a háta mögött. Mint ahogyan a titokzatosság misztériuma. ami elfogta (és még mindig a markában tartotta). . hogy a hely tökéletes panorámát kínál a Grove egészére. mely huszonnégy órával fiatalabb énje számára ismeretlen volt. és megérezheti közelségét). a homogenitás itt is. ha nem történnek meg a múlt éjjel eseményei. hogy egy rakás olyan sztár mellett sétált csak úgy el. hogy megvilágítsanak egy ebből a távolságból kivehetetlen látványt. ott is megtört.egyetlen rendkívüli történet részei. amikor valamiféle ösztön hatására visszafordította lépteit. Lágyan zengő hang volt. ívlámpák álltak mellettük. mely anyja háza előtt állva a hatalmába kerítette. Mindössze két szótagot ismételt. akik éppen most nyerték meg az Oscart. és az egyik ilyen hézagban egész komoly embertömeg gyűlt össze. és idefelé jövet sem találkozott senkivel. Odafönt elképedve látta. mi mást tudhat még meg erről a helyről?).. nyakláncként összefűzve a hangokat. majd vissza a szerelemhez -. mely várt rá valahol . hogy a találkozás Jo-Beth-szel olyan csoda. egy kör kerülete mentén felsorakozva.. melyekről korábban nem is álmodott.édesanyja az ablakban.az érzés. Megfordult.ardhowardhowardhow.

. . irtózattal töltötte el.Kit nyelt el? . A jelenet hirtelen egészen más színben tűnt fel előtte. A képzet csak tovább erősödött. . A tömeg nem azért gyűlt össze. amikor felhozták. ahogyan egy embert kimentenek a halál torkából. . Nem is próbálta színlelni. miközben lefelé ereszkedett. ezért közönye látható jeleire a hölgy további információt is a rendelkezésére bocsátott. Ha egy rostélyos utáni vágya élete szerelmének karjaiba sodorta.kotyogott közbe a kölyök. . hogy az egész domboldal hegyes végű lemeztábla. vagy ha tette is. hogy felhagyjon ezekkel a jövőbeli kalandok folyamán.Úgyis halott. Azért voltak itt.mondta. Olyan vicces fickó.Persze .Valamikor nagy tévés sztár volt . Mindvégig az a különös érzet nehezedett rá. hogy az egész város abba az irányba vezet. A Grove szemmel láthatóan a saját törvényei szerint él.Van egy lyuk a földben. mígnem végül egy kölyök kibökte.Felhozták már? .Buddy Vance-t . hogy meglássa a kapcsolatot a rejtélyes hang és az esemény közt.akarta tudni Howie. hogy beavassa a dologba. a tömeg komor jelenléte elnyomta a hangját. .Még nem. hogy lássa.jött a nő válasza. amint elérte a fákat. Ezúttal nem a kisgyerek válaszolt. hanem az őt kísérő hölgy. mely bármelyik pillanatban belecsusszanhat a föld méhébe. A férjem odavolt érte.kérdezte Howie. A tömeg morbid vágya. . miközben azt egy mentő hátuljába tolják. csak hogy elmondhassák: Ott voltam. vajon milyen eljövendőket ígérhet egy ilyen suttogó hang? Nem volt túlzottan nehéz megtalálnia az utat az erdőbe.kérdezte tőle. . Láttam őt letakarva. és már eddig is túl sokat profitált titkaiból ahhoz. hogy megérti a körülötte működő erők játékát. oszt' mindenestül elnyelte.Ez igaz? . különösen egy ilyen lehetőségekkel teli napon. Mást sem akartak. és megkérdezett valakit.mondta. hogy mi történik itt. . Howie ettől semmivel sem lett bölcsebb. Senki sem mutatott komolyabb érdeklődést. Nem volt értelme itt maradnia.Nem számít . hogy vethessenek egy pillantást a holttestre. már nem tette ezt. . mely odalenn zajlott a fák között. Akárki szólította is a nevén.Nem igényelt akadémiai szintű logikai képességet. .

azok az ajkak. melyekben elmerülhet. Hátat fordítva az erdőnek és az egybegyűlteknek. melyre rátapadhat. . hogy Jo-Beth érkezését várja.mikor léteztek azok a szemek. elindult vissza a motelbe.

ha a Buddy Vance Show ment.Hadd mondjak el valamit magának. az alkohol. . fiam . és szeretném. .Láttam az ismétléseket. Mi ez a nagy felhajtás? . (Jócskán későre járt.Az a cikk a környezetszennyezésről. máris kész volt még egyszer lesikálni a testet. óriási amerikai.Francokat.Hol? .Most próbálják előbányászni.NÉGY Csak Abernethy szólította Grillót a keresztnevén.Palomo Grove-ban. .Felejtse el.Nathan? . hogy emlékezhessen a Buddy Vance Show-ra.hazudta Grillo. Buddy Vance . ha menten ott teremne. meg hogy mi a fenét keresett Ventura megyében. voltak idők. Talán másfél. de amint meghallotta Abernethy hangját. ahogyan minden egyes kollégájának és barátjának is. Ellenségeinek (és melyik zsurnaliszta. Mikorra tudna ott lenni? .Grillo Abernethy valamennyi modora közül ezt az atyáskodó hangnemet rühellte a legjobban -. Vance nagy ember volt.Akkor valami könnyfakasztót akar? . kiváltképp ilyen kegyvesztett fajta.Maga túl fiatal ahhoz.tudja.Ma reggel.Dolgozom . Saralyn számára megismerkedésük percétől kezdve egészen elválásukig Grillo maradt. Olyan tudósítást akarok.Egy óra.Mit akar? Grillo éppen csak kilépett a zuhany alól. .Mikor? . hol van? .eltűnt.) . emlékszik? . Történt valami. amikor még a bárok is elnéptelenedtek. . .Mit keres otthon? . . Ezt egyedül Abernethy merészelte: . nem gyűjtött ellenségeket) néha az a Szarzsák Grillo. a komikus . vagy Grillo. Dél van. . az Igazságos.Mintha már láttam volna kiírva a gyorsforgalmin. Tudja. de mindig Grillo. amiben benne van az összes felesége.

akinek a szótárában nem szerepelt a könyörületesség szó. miután a lap olvasói mindössze egy dolgot vártak a híranyagoktól: irigységük kompenzálását. amiket Grillónak kellett megírni. melynek során alkoholistából fundamentalista lett. egy kikeresztelkedett senki.Pereljen be érte . mint vagy három háztömb. . . akkor az emberek jogosan kíváncsiak rá.Felhozni? Úgy érti. a hírnév árnyékos oldala.Az elmúlt néhány órában mást se csináltak. gondolta Grillo. Amikor csatlakozott Abernethy vidám bandájához a bostoni bukást követően. hogy széles mosollyal nyújtsa át a legocsmányabb történeteket. hogy minél előbb leérjen.mondta Abernethy. hogy beleesett egy lyukba. . Megkönnyebbülést jelentett egy olyan kis példányszámú szennylapnak dolgozni. mint amilyen a County Reporter volt. hogy merre van.mondta Abernethy. A nagy neveket sújtó gyötrelem érdekelte őket. Abernethy egy képmutató pojáca volt.A mocskot akarják.válaszolta Abernethy. Száraz és Magasztos az Úr jóvoltából.Amikor egy híresség is belekeveredik egy ügybe. . .amikor azelőtt Burbankban olyan hosszú limóval császkált.Azt nem tudjuk.Dehogyisnem tudjuk. könnyű prédának bizonyultak mind az anyaggyűjtés. merre van . igaz? Csak úgy fogta magát. . Csakhogy ez most egy cseppet sem volt mulatságos.Úgy értem. Grillo pedig szinte látta maga előtt a férfi arcán szétáradó színlelt egyenességet -. szerkesztői leveleinek zömében saját megtérésével foglalkozva. Komédiások.Csak csipkedje magát. csak megpróbálták felhozni a testét. Bármit megtennének egy jó poénért. . és eltűnt a ködben.Más szóval. mellyel nevet szerzett magának. legszívesebben így jellemezte magát. mint az elbeszélés szempontjából. . és melyben végül túljártak az eszén. Abernethy pedig nagyon is jól ismerte nyáját. . a mocskot írjam. Nathan . vízbe fulladt? .mondta Grillo. Ez a szent kötelem azután lehetővé tette a számára. ahogy maga is . melyeket az olvasók a bűntudat érzete nélkül tehettek . Még saját élettörténetét is bedobta a köztudatba. A sztorik. a dolog kész vakációnak tűnt a kemény nyomozó-riporteri munka után.

Volt valami nélkülözhetetlen ebben a funkcióban. Ugyan mi lehetne ennél keresztényibb? Grillo szájíze azonban már régen megkeseredett a mulatozás folytán. mondogatta magának nap mint nap. a négy égtáj felé mutató kerületeket. hogy célpontjának ellenségei felültették. csak a világot tudósítani saját milyenségéről. hogy Abernethy szemébe vágja. Nézzük a jobbik oldalát. A politikusok. Ez minden egyes perccel egyre súlyosabb hibának tűnt a szemében. hogy valami újba fogjon. Addig menekült a Nyugatról. ahogyan újabb szenzációk váltották fel az ő szalagcímeit.egy szenátusbeli korrupciós ügyről . A dolog hamar feledésbe merült.olyan érzetet keltett. Grillo felvillantotta igazolványát. de hol kaphatna másutt munkát egy ilyen valaha nagymenő riporterből lett balek. ha az atomtöltetek a földdel teszik egyenlővé az egész emberi civilizációt. akkor az exhumálás hírére ideérkező bámészkodók már minden bizonnyal széttaposták. Hiszen ők a bűn fertőjét feltáró cikkeket olvastak. és képtelen volt elképzelni. hogy naponta emberek meséljenek neki saját életükről. Elég egyetlen rossz mozdulat. mégis volt a házak stílusában valami üdítő változatosság. A Grove meglepetésként hatott rá. Számtalanszor vágyott már arra. és a hitelképességük hamuvá lesz. Amióta csak az eszét tudta.mivel egy része a domboldalra épült . Bele kellett volna vetnie magát.a központi bevásárlóközpontot. Magán viselte ugyan egy papíron gondosan megtervezett település minden megkülönböztető jegyét . De a zsurnaliszták sokkal törékenyebbek. és feltett néhány kérdést a kordonban álló . máskülönben hogyan is okulhatna hibáiból? Éppen egy ilyen hibából . mintha egyfajta titkos dimenzióba is túlnyúlna. hogy pályát változtasson. A világ közömbösen szemléli saját magát. ha nem egy Reporter-féle kisstílű pletykalapnál? Hiába fontolgatná. megalázkodott. bassza meg az egészet. és . Bocsánatot kért. Szüksége van arra. ha rágondol). mint ő. akkor is élnek és virulnak majd. és a sajtó ügyészeként ártatlan embereket vádolt. hogy mással foglalkozzon. míg csak el nem érte a Csendes-óceánt.magukévá. de ő ehelyett elkezdett Abernethynek dolgozni. hiszen se kedve. innen már csak felfelé vezet út. Ha az erdő osztozott is valaha e titokzatosságban. mást sem akart. se tehetsége nincs ahhoz. akárcsak a skorpiók vagy a csótányok.csinált vezércikket. amikor rádöbbent (még ma is összeszorul a gyomra. az utcák árulkodó rendszerességét -. és lemondott hivataláról.

akkor. egy szót se a művészet feddhetetlenségéről. A második hívással nagyobb szerencséje volt.. hangzott a javaslat. . semmi valószínűsége. aki hajlandó volt veled élni. amit tavaly írtam a számkivetettekről? Most azt akarják. Megszívlelendő tanácsnak tűnt. Francba a művészettel. akkor sajnos nem tartózkodik itthon. Ha Butch-ra lenne szükséged. .de Tesla hangja félbeszakította.Szia.Itt Grillo. Az egyik forgatókönyvemmel sikerült haladást elérnem. hogy tudassa. Az üzenetrögzítő elkezdte ugyan lejátszani a jól ismert szöveget. Itt Tesla és Butch. .Ezt mondtam? . hogy valamim végre elkeljen. Végül úgy döntött.Ezt mondtad. Nem beszélhet Grillo azokkal sem. . amíg nem írok valami sikereset. . Emlékszel arra. legalábbis néhány telefon időtartamára. meg a többi szarságról. . . ahhoz előbb pontosan meg kell határozni a helyét.a telefon lezuhant a helyéről. Ha a kutyával akarsz beszélni. hogy a nadrágjukba élveznek tőle.Te mondád. És mielőtt elkezdenéd.Mert ő volt az egyetlen hím..Baszd meg! . Butch! Grillo. hogy írjam át. Jöjjön vissza később. Habár a földön mindenféle műszerek hevertek szanaszét.. akik a mentést irányítják. . Az űrre. majd az azt követő zűrzavar után ismét Tesla kifulladt hangját lehetett hallani: .Meg fogod csinálni? .. . Grillo. fogd már be azt a hülye pofád. Miért is fogadtam be. és hogy tudakolja.Ez az állat.. úgy tűnt.. megpróbál. Grillo? . Senki sem fog igazi nagyágyú filmeket rám bízni. hogy a testet hamarosan kiemelik. Nem. A hasadék körül alig volt nyoma bármiféle tevékenységnek is. megérkezett.Már ki is ment a fejemből! Jó hírem van.rendőrök egyikének.Grillo? Baszd meg.Miért ne? Szükség van rá. írok nekik egy olyan vastagot. elindult-e már a fotós.Halló? . Grillo hagyott neki üzenetet. ezeknek senki sem próbálja hasznát venni. megkockáztatja a helyszín elhagyását. . Egy lánynak szüksége van a betevőre. Könnyen megtalálta az utat a Központba és a nyilvános telefonhoz. Abernethy nem volt a helyén. Elsőként Abernethyt hívta.

a maga módján. . A Szex Istennői a szaktantárgyam. Grillo. Végül azután megtartotta az önéletrajzi elemeket magának.Most az egyszer érzéssel is írhatnál ezekről. . egyszer egy tizenhét évest vett el.Kösz a nagy semmit. Negyvenkét teljes napig tartott a kapcsolat.Beleesett valami lyukba. hogy van egy kopasz folt a feje búbján. egész egyszerűen elszomorítóan néz ki.És az életével kapcsolatban? . .kérdezte .mi újság? Tucatnyi választ adhatott volna erre a kérdésre. amikor láttam a hírekben. Elmondhatná. . Ahogy Grillo remélte. . Vagy mert ez egy viszonzatlan érzelem? .Akkor . vérszegény ábrázata.Csak azért szeretlek. igaz? . ..Nagyon vicces. . Hatszor házasodott.Hát.Mi volt? .Mit tudsz Buddy Vance-ről? . a komikusok nem az erősségeim. .Tudom. Ha már itt tartunk. A szenvedélyes nőügyekről. egy egész litániát. . melyről mindig azt álmodta. Soha nem láttad szerepelni? . egy marék szalmasárga nyiradékkal a kezében. találkozva a fürdőszobában tükörképével. De utánanéztem.Ja. Vagy hogy ma reggel. a kegyvesztettségről. mert bánthatlak. . Vagy hogy még mindig az a felvonós álom gyötri. Láttam a híradóban. hogy vonásai idővel hősies melankóliává nemesednek. a TV-sorozatokról. a filmekről.Vance? Azt hiszem. igen. hogyan informálta fodrásza vigyorogva arról. és csak ennyit mondott: ..Segítségre van szükségem.Abernethynek lesz. tudom. hogyan döntötte el végképp. . Teslának fejezetnyi adag volt a fejében Buddy Vance Életéről és Mocskos Környezetéről (egészen Valentinóig bezárólag). amelyikben két emelet közt beragad Abernethyvel.Gondoltam. A második felesége túladagolásban halt meg.Vicces..Egyből eltaláltad. és a vén kecske egyfolytában meg akarja csókolni. vagyonról és hírnévről. hogy hosszú. az volt? .Szóval csak a mocskot.

hívlak. és máris elkapott a röhögés. hogy megkeresselek..Ki az? . Kicsit fura egyéniség.. Majd hívlak.Köszönöm az információt. melyet azóta játszottak Grillóval. Jövök neked egy vacsorával.Talán holnap. És Grillo.Igen? Mielőtt válaszolt volna.Úgy néz ki.Akkor elmegyek. hogy egy darabig még itt maradok. Félig idióta.Olyan gumiarca volt. . halott ember vagy. mióta egy este. egymás után harmadszor nyerve ezzel a játékot. Tesla letette a telefont. .Hát olyan lány vagyok én. . érzelgősen részeg hangulatában az bevallotta.Megdumáltuk. . Grillo .A mocskot? . . ha még itt leszek. . . Megcáfolhatatlan forrásból tudom. amit én se tennék. .Ha azt mondtam.Kérlek. akkor hívlak. . félig meg egy gennyzsák. Addig is folytasd a Számkivetetteket az Űrben. Nem emlékszem rá. gondolom.És hogyan lehettek ekkora sikerei a nőknél? . .Hát persze. aki pletykálkodni szokott? Grillo felnevetett: .Ne tégy semmit.Ha nem teszed.Neki volt a legnagyobb farka a tévé történetében. .Biztos látnom kellett.Most viccelsz? . hogy egyszerűen gyűlöl búcsúzkodni..Az óriási féregnyúlványa miatt. . Csak ránéztél. . .mondta Tesla döbbenten: . Ma este.

jelentette ki.Mit mondtál meg? . de arca maga volt a törékeny sebezhetőség. Mama . hátat fordítva az ablaknak. Joyce nem szólt semmit. ahogyan megígérted? (Egyetlen pillantás a lány arcába elég volt neki. .Nem megmondtam? motyogta.A neve Howard Katz.Mama. Tudom.Az nem baleset volt.) . Jo-Beth.A pásztort akarom! . Felhívtad.Beteget jelentettél? Hallottam.John pásztor nem jött el a múlt éjjel. hogy a lehető legleplezetlenebbül adja elő mondandóját.kezdte. Mama. Az édesanyját Trudi Katznak hívták.Kiknek volt rá okuk? . magyarázd el! .Tudod. hogy visszakozzon a hatására.kérdezte Joyce.ÖT . de én igen. Jó okom van rá.Hogyan is lehetne vége? Hogyan lehetne ennek vége valaha is? . .Nem kellene neked a boltban lenned? .Majd később el is jön. ahogy Tommy-Ray. . Jo-Beth túlságosan sokszor látta már ezt a kifejezést ahhoz. . . .A múlt éjjel találkoztam valakivel. mennyire bízom benne. Mindannyian tudtuk... .Nem hívtad fel .Nem. Később majd felhívom.. . hogy te nem hiszel ebben.igaz? . . Az alatta feltáruló vonások hátborzongató módon elégedettségről árulkodtak. Én hiszek neked.. hogy nem baleset volt. .Mama.Hogyan feledkezhetsz meg egy ilyen dologról? . elhatározva. . . Joyce arcáról lehullott a gyengeség maszkja. .Sajnálom. Megvolt rá az okuk. Joyce máris zavartnak tűnt. De először mindent tudni akarok egy barátodról. De előbb. figyelj rám! Valami fontosat kell kérdeznem tőled.Mama? Anyja szokás szerint az ablak mellett ült. szeretnék beszélni veled. Jo-Beth.Most nem beszélhetek .

aki mást sem fog hajtogatni. Könnyek fátyolozták el szemeit. . Jo-Beth elindult az ajtó felé.Mi baj van? . lendülete meggyőzte arról a Mamát. Hallottad? Nem láthatod.Minden rendben. ez minden. Azért jöttem.Nem műveltél semmi olyasmit vele.Mire gondolsz? .súgta neki. gyere vissza! Beteg vagyok. Elindult az ajtó felé: Találkoznom kell vele! .Máris beléd költözött. hogy választ kapjak a kérdéseimre. csontos kezeit görcsösen ökölbe szorítva. ugye? . . Nincs szükségem az imákra.Nem akarok imádkozni. . ..Nem ígérhetek ilyesmit.Mama: kiknek volt rá okuk? Joyce felállt.Jo-Beth.Hol van? .Szükségem van a pásztorra. hogy választ adott volna. Ígérd meg! .kérdezte.Minden oké . . . Jo-Beth! Jo-Beth! Jo-Beth! Howie kinyitotta az ajtót könnyező szerelmese előtt.követelőzött a Mama. . Jo-Beth! . Az ajtónál Joyce visszafordult gyermeke felé. de ahogy elindult lefelé a lépcsőkön. Nem is állt ellen neki. Azelőtt soha nem beszéltél így.Semmi baj. nem beszélhetsz vele. Ez butaság. miközben bevezette. . még gondolnod sem szabad rá. Semmi értelme nem volt odafigyelni a Mamára. . Jo-Beth kezeibe temette arcát.mondta. . Mama! Minden rendben! Nyugodj meg. Félrelépett.Imádkozz. hogy semmilyen eszközzel nem tudja visszatartani. és úgy zokogott.Uramisten.válaszolta a lány.Nem csináltam semmit.Ne hazudj nekem! . düh és félelem örvénylett bennük. és hagyta elmenni. kiáltozni kezdett utána: . . anélkül.Nem szabad Trudi fiának a közelébe sem menned . tehát műveltél. A fiú gyengéden átölelte.kérdezte szinte kiabálva. . A könnyek immár veszedelmesen közel voltak. . csak az ima fontosságát.Azelőtt soha nem is éreztem így! .

Azt hiszem. A fiú arca görcsbe rándult.A zokogás folyamatosan elhalkult.Talán őt keményebb fából faragták.Én erről semmit sem tudok. A te anyád.kérdezte alig hallhatóan. .mondta. Valaki rájuk támadt. majd a lány kiszabadította magát az ölelésből. felnézve Howie-ra.Sajnálom . Valami Arleen.Ki mondaná el a gyerekének. Láttam. Howie iménti mosolyának nyoma sem volt. . . . bárcsak láthatatlan lehetnék. mintha csak az imént csapták volna arcul. Régen kezdődött..kezdte. . azt hiszem ez már több. . miért is jöttem ide.. azt hiszem.Ahogy a Mamának sem. és közben engem nézett. . Négyen voltak. .Ismerték egymást? A lány bólintott: .Az is lehet.Tehát minden meg volt írva a csillagokban . . mint véletlen egybeesés. amikor a Sátánról beszélt.. . Állandóan az Ördögről beszélt.tette hozzá Jo-Beth. hogyan őrjítik meg a Mamát velük.Uramisten . .Az egész életemet ezek között a pletykák között éltem le..Nem hinném.. Annyira borzalmas volt.Miért nem? A legjobb barátnőjének a fia:..Elmondta az édesanyád valaha is. mert a leghalványabb .Én is csak részleteket ismerek. akinek az apja még mindig itt él. hogy miért hagyta itt a Grove-ot? .Miért nem szólt soha erről? .mondta mosolyogva a fiú. az enyém. A te anyáddal és az enyémmel. kézfejével törölgetve arcáról a könnyeket. azt..Még nem mondtam el neked.Nem volt férje.. egy Carolyn Hotchkiss nevű lány. . Elfelejtettem már a nevét. meg is erőszakolták őket. és még valaki.Megerőszakolták. .Hosszú történet. itt az ideje. Howie levette a szemüvegét. és vigasztalanul megállt a szoba közepén.A legjobb barátnők voltak.Mi történt? . Egész életemben hallottam a pletykákat.Nem. Howie. hogy a Mama is így látja. .Anyát? . Azért jöttem el. mielőtt még én megszülettem volna. mi történt. hogy tévedek . hogy elkerüljem a tekintetét. . . .. hogy ilyen úton fogant? . Azt. és az ágyra dobta. A Mamáról és a barátnőiről. . Azért imádkoztam.mondta Howie. igaz? .

hogy így van. van-e benne egyáltalán bármilyen igazság. ahogy beléptem a Butricks's-be. És soha. ahhoz fordulva segítségért. igaz? .Most pedig azt kívánod. Te magad mondtad.De miért találna ki bárki is egy ilyen történetet? És miért nem mondta el se a te anyád. Őt figyelve Howie egyszerre azután kezdett vágyakozni. . aminek Lem mindig is tartotta.Mégis hogyan? . ha a saját testvéred volnék? A megfeszült izmok lassan elernyedtek. akitől eltiltották. . állatok és karon ülő csecsemők vegyék körül. hogy ki. se az enyém.Szerelem első látásra. Jo-Beth. .. . A könnyek felszáradtak az arcán.. soha. Még azt se tudhatjuk. vagy mi vagyok. Anyja gondolatától azonban újra záporozni kezdtek.Abban a pillanatban felismertelek. mi lett anyám végzete. Ha nem jövök el. .Persze. hogy kiderítsem. Miért? . hogy az egész csak hazugság. .. .. Hiszen nem is ismersz.Nem.Akkor is így éreznél. .ismerte el a lány.mondta a fiú. Hogy szabadon bolondozhasson. bár sose jöttél volna ide. .) . Tudom..Bár az volna.De hát hogyan is állhatnám meg.Már megtettem. hogy így lenne. És te is ezt érzed. bárcsak tényleg az a szent bolond lehetne.fogalmam sem volt arról.Kérdezd meg a mamádat.Az is lehet.. .De igen! És nem fogok egy buta szóbeszéd miatt lemondani rólad.Nem . soha nem szeretek beléd.Én nem hiszem. lehet . . . Hogy még csak ne is gondoljak rád.És? . . . . hogy kik voltak az apáink? . El akartam merülni a Grove-ben.Szeretlek..Kitaláljuk. .Azt mondta. . sohasem találkozom veled. (Indulatosságában még a dadogásról is megfeledkezett. hogy ne kerüljek a közeledbe.kérdezte.Én így érzem. .. Te is felismertél engem.Nem szerethetsz. ahogyan a történetet mesélte. nem? .Az még azelőtt volt.

Azt hiszem.Hogy elmondjon pár imát.Fáradt vagyok. ha hagyjuk a maga útján menni.Aludj! A Buddy Vance utolsó showjára összegyűlt tömeg java elszállingózott.unszolta. aki rangidősként a műveletet irányíthatta. . A lány újra felsóhajtott.kérdezte. . ideje lenne indulnom . .ölelhesse-csókolhassa a lányt.Nem muszáj beszélgetnünk.Jelen pillanatban is négy alpinistánk van odalenn. majd megadóan bólintott. . és megpróbált nem gondolni arra. és ne érjék olyan arculcsapások. . és kiment a fürdőbe. Nem kell csinálnunk egyáltalán semmit. Láthatóan úgy döntöttek. . Howie lefeküdt mellé.válaszolta a férfi Grillo kérdéseire. hogy könnyítsen a hólyagjára nehezedő nyomáson. Bámészkodók hiányában a helyszínt körülvevő kordont is meglazították.szólt hozzá vigasztalóan. mire Grillo visszaért az erdőbe. Howie ezután kimentette magát. mikor lesznek képesek felhozni a holttestet. . Csak maradj. kérlek . ahol csak éri. Bemutatkozott neki.Ez így nem tisztességes. . . libidója makacsul figyelmen kívül hagyta a tabut. amit reményei szerint most csinálniuk kellene itt a lepedők között. hogy nem éri meg a további várakozás. hátha eltűnök végre? .Nem mondhatok túl sokat . .A Mama mindenáron a pásztort akarja. mint az imént.Akkor aludjunk.Remélem. Grillo egyszerűen átlépte a kifeszített kötelet. de csak a jó ég tudja. Kinyújtotta a karját. és nagyon lágyan megérintette a lány arcát. a lány már levette a cipőit.Talán minden helyrejön. majd odasétált a rendőrtiszthez. Mire visszaért. . . Jo-Beth felsóhajtott.Elférünk ketten? . . Jóllehet ő sem zárhatta ki a lehetőségét.Maradj még egy kicsit. . és elmondta ittléte okát is. mintha megérezte volna a lángolás hőjét.mondta a lány.mondta neki. . és végignyúlt az ágyon. A lány elmormolt egy halk igent. hogy testvérek lennének.Egyikünk sem aludt túl sokat az éjjel .Minden rendben lesz . .

Jobb lesz. . akivel beszéltem.kérdezte Grillo. Hotchkiss magas.) . jegyezte fel Grillo. Grillo megint előadta a bemutatkozó számát.mondta Grillo. .válaszolta Hotchkiss.Engem igen. mielőtt válaszolt volna. ha megkérdezi Hotchkisstól..Volt már valaki odalenn ezekben a barlangokban? . Azután már csak a lámpákra hagyatkozhatunk. Az ártatlanokra.A rendőrtiszt.Maga folytatott is ilyen irányú tanulmányokat? .Éjszaka is dolgozni fognak? . feketében. hogy már rég az óceánban van a test. Vannak témák.Ami alattunk van. sok évvel ezelőtt.Csak színtiszta amatőr érdeklődésből . Hotchkiss szerint mindenféle folyók is vannak odalenn.Nagyon úgy néz ki.Egészen ma reggelig azok a barlangok le voltak pecsételve.Egyszerűen senki sem ismeri őket nálam jobban. aki hirtelen sok súlytól szabadult meg. ahová fókuszálhatnának. hogy egy folyó is van odalenn. .Nem igazán .Úgy hallottam. az is lehet. . a szabályt megtörve. nem igazán foglalkoztatja az embereket.És mi a helyzet magával? . .Spilmont. amik egész egyszerűen magukkal ragadják az embert. Veszélyt jelentettek .Szóval személyesen is járt már lenn? Hotchkiss. . . (A tiszt az órájára pillantott. .Talán ha négy óránk maradt a naplementéig. Grillo.jelentenek az ártatlanokra. Amennyire mi ismerjük a helyet.Még meg sem találták.Igen. Készült róluk valamiféle térkép? . Fura szóhasználat. annak az embernek az ernyedt felépítésével. maga a barlangok specialistája . Én magam pecsételtettem le őket. . Ő azt mondta. . Mr. Az a fickó ott.) .. Ez is ilyen. .magyarázta Hotchkiss. (Szemei egy pillanatra sem állapodtak meg Grillón. komor egyén volt. hanem ide-oda járva keresték a helyet. . két teljes másodpercig Grilló-ra összpontosította tekintetét.Én nem tudok róla. .

megkapta. Alkalmazkodtunk hozzá. Az ily módon lepecsételt szoba .Ilyesmi nem létezik . és félig lehunyt szemmel emlékezett.Palomo Grove rossz földre épült. . Olyan fajok is akadnak.jegyezte meg Hotchkiss. . kérem? A hasadék szája körül csoportosulók között hirtelen izgalom hullámzott végig. Hotchkiss elsietett.Nem lehet túl szívderítő az életük.Legalábbis ami a rossz híreket illeti.Felőlem rendben. mint Buddy Vance-re? Ezt mondja? . . amelyről mi szinte semmit sem tudunk.És maga? Hotchkiss elengedett egy apró. Mr.Ahogy mi is tesszük. .Egy egész világ van odalenn. meg egy csomó minden más is.Néhány évvel ezelőtt magam is gondoltam rá. Ahogy bejött a napfényről.Nyugodtan idézheti is. . amíg nem nevez meg. Tommy-Ray izzadtan feküdt ágyán. . . . .Én megpróbálok nem is gondolni rá. hogy felügyelje Buddy Vance kiemelését. mindannyian egy törésvonal felett élünk. bezárta az ablakokat.Tökéletesen elégedett vagyok.Maga így alkalmazkodik. amit bármelyik komikus megirigyelhetett volna. . A talaj a lábunk alatt szilárdnak tűnik.Majd ha a város megy. vannak folyók is. Végtére is. amely bármelyik pillanatban megnyílhat a talpunk alatt. pedig állandó mozgásban van.Tehát az egész városra az a sors vár. hogy elhagyom a Grove-ot.magyarázta Hotchkiss. hogy magam is az alkalmazkodásaim halmaza vagyok válaszolta. Grillo. .Nos.De mégis itt maradt. . Megbocsátana..Rájöttem. . és összehúzta a függönyöket. Otthagyva Grillót egy olyan végszóval. melyek sohasem látták a napfényt. feszes félmosolyt. Rossz emlékek tapadtak hozzá. . Persze.Mikor? . akkor megyek én is. . amit akart? . .Alkalmazkodtak a körülményekhez . Tudomásul vették életterük korlátait.

akkor tisztán fog állni előtte. Ha már Jo-Beth megcsalta. És amikor ez megtörténik. és saját áporodott leheletét. kinyílik! Grillo kimondottan gyáva ember volt.üvöltötte valaki. Vér volt a képekben. akkor azt csak a saját átkozott hülyeségének köszönheti. hogy azután visszazuhanjon arcára. ahogy kora délután hazajött. mely előtört a torkából. amíg valami hírt nem szimatolt. Ahogy mindketten hátrazuhantak a földre. és ugyan ki lenne erre alkalmasabb. ha csak ránézett. melyeket oly szenvedélyesen akart markolni. Ölelésükben nem érezte magát annyira magányosnak és kiszolgáltatottnak. mi történik.Kinyílik! . vibráló teremtmény. mint a Grove tiszta. mellyel az elfüggönyözött szoba még csak nem is vetélkedhetett. Végül Spilmontnak sikerült megmentenie. köztük Spilmont és Hotchkiss nekiláttak. Neki most sokkal fontosabb dolga van ennél. de akkor aztán bármivel hajlandó volt szembenézni. Olyan mély sötétségből merültek elő. hogy jobban láthassa. A lyuk körül csoportosuló emberek. Senki sem állította meg. A réshez legközelebb álló zsaru felkiáltott. és a Mamával vitatkozott. . de bármi is történt a felszín alatt.máskülönben miért rohanna le zokogva a lépcsőn? -. hogy kordában tarthassák. akkor ér csak véget a várakozás. ahogy a kötél hirtelen megfeszülve kesztyűs kezére tekeredett. Félrelökte Hotchkisst és a zsarut.perceken belül kemencéhez kezdett hasonlítani. És volt ott egy férfi. és horogra akadt halként húzta a nyiladék felé. de a hőség és a félhomály megnyugtatta a fiú érzékeit. . hogy kirángassák a bennrekedteket. aki visszatartotta a férfit addig. Először csak egy üvöltés tört elő a hasadékból. és egy sápadt. Miért voltak mégis ennyire tökéletlenek? A séma töredékei. míg annak sikerült kihúznia ujjait a kesztyűből. sziklák. A hőségben feküdve a legkülönösebb képek kezdtek rajzani az agyában. minduntalan kicsúsztak a szorításából. mint saját maga? Hallotta. de ha már eleget izzadt. élénk levegőjén.Krisztusom. akkor új társaság után kell néznie. amitől az embernek a gálája jött ki. Itt a saját pórusaiból előszüremlő testnedveket szagolhatta. támaszra lelve a kintiek figyelmeztető kiáltásaiban. a kürtőből felhallatszó ordítozás meghatványozódott. de meg sem próbálta elkapni a szóváltás részleteit. Ha az a fenséges románc máris véget ért . túlságosan erőszakos jelenség volt ahhoz. akit nem tudott kivenni. .

Egymás mellett fekve az ágyon. De az utazás hirtelen félbeszakadt. és egy gyötrelmekkel teli sziklakútba száműzte őket. de most nem volt idő az újra egyesülésre. Győzedelmeskedett hát az ösztön. . ahogyan a biztos halál felé zuhantak. Valahol a zűrzavarban egymást hallották. aki csak helyet kaphatott e rémálomban. miközben a föld körülöttük kezdett szétnyílni. mint a fulladásos halál torkából kimentett szerelmesek.mindenkinek ott volt a saját biztonsága aggódnivalónak. kötelük engedelmes kígyóként követte őket. az álmodókat. ott hagyva kudarcot vallott megmentőjét a repedés szélén hasalva. A hangzavarhoz Grillo is hozzájárult. A kötél megfeszült. A falak elmosódott csíkokká váltak. mielőtt ezt a zuhanást meg nem fékezik. elvakítva az embereket. akik a kötél végét tartották a kezükben. de elkésett az igyekezettel. Hotchkiss volt az. Egy sötét óceáné. Körülöttük mindenfelé férfiak üvöltöttek. Jeges fuvallat tört rájuk a hidegben. és ezzel együtt a szakadékban rekedtek életét is. miközben az onnét feltörő sikolyok komoly vérfürdőre engedtek következtetni. a becsapódástól véres arccal és zavart tekintettel. és egy felfelé tartó áramlat el nem kapja őket. alig érzékelve lába alatt a földet. Az egyre táguló hasadékból por tört fel. sem Howard nem ébredt fel. Grillo a nevét üvöltötte. ahogyan szélsebesen emelkedni kezdtek. és a pórul járt ember már el is tűnt a porfelhőben. sem Jo-Beth. Mindkettőjük álmában egy tenger vize ködlött fel. Lábait szétvetve megőrizte egyensúlyát. és mindenki mást. Grillo tett három lépést a túlélő felé. Álomba zuhant énjükön túlról egy erő megragadta és lerántotta őket a csendes tajték hátáról. Valaki elvetődött Grillo mellett. amikor a föld porrá foszlott a sarka alatt. és összekuszálja a gondolatait. ahogyan a másik nevét zokogják. hogy eggyé váljanak az égbolttal. A férfi válaszképpen megragadta Grillo kinyújtott karját. és úgy reszkettek. vagy éppen annak hiányát. Érezte viszont. jóllehet levegő után kapkodtak. Az emberek egyike hirtelen elkezdett csúszni a barlang szája felé. és megpróbálta elkapni a férfit. ahogy a rengés átterjed a lábain át a gerincoszlopára. és kinyújtotta karját az elterült férfi felé. ahogyan a napot soha nem látott folyóból kiemelkedő vízoszlop vállára vette a holtakat. mely egy csodálatos hely felé vitte őket a hátán.

Andy és Sean órák hosszat lovagoltak rajta.Grillo és Hotchkiss jó négyméternyire lehettek a hasadéktól. vagy formák emberinek tűntek ugyan. Ő. Topangában elkapta a fantasztikus áramlatot. Saját verítékében úszva Tommy-Ray felnézett a mennyezetre. finoman leperegve a lombkorona sátortetőjéről. és felnevetett. miközben a nyakukba dermesztően hideg eső hullott.mondta.a forma. addigra eltűnt. amikor a víz feltört. hogy ledöntse őket lábukról.Odanézzen! Volt valami élő az áradatban. ahogyan vakon keresztül rohantak porfelhőn és zivataron. nem érdekel. hogy átbuktak a kötélkordonon.Ki kell jutnunk innen! . ahová a feltörő víz hulláma repítette. összekuporodva az ágyon. Sikerült talpra vergődniük.fojtott zokogásként törtek fel belőle. De akármi is volt ott. Grillo csak a másodperc tört részéig vethetett rá pillantást . félig letépett karral. és újra odanézett. és vigyél magaddal. lábuk szinte kipörgött a sárban. a felszabaduló energia elég volt ahhoz. összekoccanó fogakkal. a fák árnyékában. Howie halottnak tűnt. Lerázta magáról a képzetet. de Grillo lelki szemébe egészen más kép égett bele. lecsukott szemekkel. A mentőcsapat egyik tagja. Rosszat tettek. ott állt megkövülten Spilmont és egy csapat zsaru. ott feküdt mellettük. miközben a viharzóna mögött a föld feneketlen mélye tovább okádta saját magát. és rád várok. A csípése kirángatta Hotchkisst kábulatából. hogy elérték a határvonalat. Megragadta Grillo karját. amikor nyáron. kitörölve a sós vizet szeme sarkából. és torkaszakadtából felüvöltött: . . A talajon még mindig repedések cikáztak végig. Gyere. Nem lovagolt ekkorát tavalyelőtt óta. ki a fene vagy. végig csúcssebességgel. mint egy tűzijáték vibráló foltjai.Készen vagyok . még egymás mellett is . Lágyan permetezett rájuk az eső. .ordította Hotchkiss. Készen vagyok. keze elé tett szájával elzárva a pánik útját. és csak abból tudták meg. Jo-Beth hátrálni kezdett. Túl testen és kötélen. bocsáss meg! . szavai .Édes Istenem.

mondta a fiú. . és kinyúlt a szemüvege után.Csak egy rossz álom. kérlek bocsáss meg. ..) Mennem kell. Talán a Sátán műve.. és lám. . .Egyáltalán nem olyan volt. mely álmában ölte meg a szerelmet.Minden rendben. . . . hogy egyesüljenek). ahogyan a testüket kívánta. Álmodozásával bűnt követett el az Úr törvényei ellenében (még azt is elképzelte.kérdezte a lány. hogy ezzel talán megnyugtathatja. mint egy álom. Nem kellett volna.A Mamának igaza volt. Nem szabad megérintenünk egymást.. a lány rémülete egyből nyilvánvalóvá vált a számára. . Howie? . reménykedve. hogy nem is volt teljesen ugyanaz . (A lány tetőtől talpig reszketett. mit hozott rájuk az álom? Kataklizmát! Vért. . .Ezt te sem gondolhatod komolyan.kérdezte Jo-Beth. . sziklákat és azt a rettenetes záport. mit higgyek . . hogy az imádság elszökött az ajkai közül. Howie olyan hirtelenséggel nyitotta fel szemeit. Édes Istenem. .feküdtek. . és helyébe az ő neve lépett..kezdte a fiú.Akkor mi volt ez? . de a lány egyetlen mozdulattal leintette: . és talpra állt.) . Azután hirtelen a föld alatt voltam.Ne tedd.mondta Howie.Fejezd ezt be! (A fiú átvetette lábait az ágy peremén..Igen. .Lehet. Howie! Ez nem helyes.Semmit sem tettünk.. ugyanúgy..Akármi is van közöttünk. ahogyan meztelenül fekszenek egymás mellett a tengerparton. veled az oldalamon. .Semmit . ugyanabban az ágyban. (Elindult az ajtó felé.) Nem tettünk semmi rosszat..mondta neki.A vízen lebegtem. Valóságos volt.Howie? Hát mégis élsz? A fiú kibontakozott a görcsös testhelyzetből. .Igenis ugyanaz volt.Már nem tudom. Amint feltette.. Emberek sikoltoztak.Mit tettünk.Te is azt álmodtad . kiköhögve a gombócot torkából. . . A fiú tett egy lépést feléje..töprengett Jo-Beth.Mindkettőnk fejében? . hajuk egybemosódik.Látod? . csak rossz lehet.

míg azt a lány szavai nem törték meg: . Howie . . .Nem . nagyobb jelentőséggel bír.. lassan becsukta az ajtót.Nem adsz elég időt arra. . Amikor az ötöshöz ért. mintha menten megfulladna vagy elájulna.szólt vissza a lány. áthajolva felette.Nincs válasz. az ma már tiltott volt a számukra. hogy átölelje.Majd én . amit a fiú lefekvés előtt a helyére tolt. hogy végiggondoljuk. hogy csak álljon és hagyja elmenni. min mentünk keresztül. de nem volt olyan botladozó szó. mint bármi más. hogy a Sátán műve lenne mindez. úgy kapkodott lélegzet után.kezdte a fiú. Megnyugtató szavai kifogytával addig hagyta terebélyesedni a közéjük férkőző csendet. De ha nem az övé. ez olyan abszurd .Viszlát. nem hiszem. . . Felelete végszóként csengett tovább.mondta Howie. . amit evilági életének tizennyolc röpke esztendeje alatt megtapasztalhatott. rákényszerítve magát.. hogy kinyissa a zárat. de ami a múlt éjjel kitörő fogadtatásra talált. nagyon is jól tudva..felelte végül. . A fiú magában ötig számolva figyelte. hogy ami az imént történt közöttük. amivel megállíthatta volna. miközben Jo-Beth otthagyta Howie-t az ajtóban. akkor kié? Meg tudsz erre válaszolni? Alig volt képes kordában tartani szétáradó érzelmeit.De hát ez.. ez. Nyomorúságos állapota láttán a fiú csak még hevesebb vágyat érzett..És igazad van. A lány máris a biztonsági tolóretesszel babrált.Félek.

meglehetősen kisstílű . hogy mindennek a szemtanúja legyen. még mindig mocskosnak és elcsigázottnak érezte magát. A motelszobára vonatkozó javaslat viszont őszinte örömmel töltötte el. hogy a Buddy Vance-sztori éles fordulatot vett a kataklizma irányába. és kezdjen írni! Fenntartom magának a címlapot. A fickó szinte kurjongatni kezdett örömében. amikor Grillo elmesélte neki. ahol ő és Hotchkiss elmesélték a történteket Spilmontnak.bosszút Abernethyn.kiáltott fel. . . Hajtson rá! Grillo úgy vett .kérdezte Abernethy.Adjon egy kis időt! . A barlangoknál történtek óta Grillo teljesen átadta magát a tompult zsibbadtságnak. Habár a bárban.Ez a maga sztorija. sikerült megszárítkoznia. és szerezzen még valami háttéranyagot Vance-ről! Volt már fenn a háznál? .az én költségemre -. .Vegyen ki egy szobát a városban .Ott van a helyszínen .Derítse ki. . akkor csúfos kudarcot vallott. és ő ott volt.mondta Abernethy. . hogy kivette a legdrágább szobát.Negyedik rész ELEMI ÖSZTÖNÖK Egy Grillo soha életében nem hallotta ennyire boldognak Abernethyt. . Ha Abernethy arra számított. amit csak a Hotel Palomo Stillbrook .Kezdjen írni! . hogy egy B kategóriás moziba illő lelkesedése magával ragadja Grillót is.Nem tudom.Neki is van valami sztorija? .Mi a helyzet azzal a Hotchkiss-szal? .

Coney Eye után már csak az égbolt következett. megadva pontos tartózkodási helyét is. Grillo ily módon talán ráakadhat arra a rokonra. hogy szemtanúja legyen az emlékezetes pillanatnak. amit délben még mereven visszautasított volna. Az út véget ért a kapuinál. Vance rezidenciájára nem volt nehéz ráakadni. A sikertelen kérdezősködést követően teljes figyelmével a Vance palotára kezdett koncentrálni. már ha ínyükre volt a rivaldafény . akinek kiönthetik a szívüket. aki alig várja azt a beszélgetést. miközben az kitört a hasadékból. gyalogolni fog. . mint amilyennek lentről tűnt. és olyan bőkezű borravalót adott a pincérnek. A piától könnyűvé vált a feje. hogy felsétáljon a Dombon a halott ember birtokához. és ráadásul alig volt kivilágítva. Keservesen megbánta. Össze szerette volna vetni megfigyeléseit az övével. amiért úgy döntött. Övé volt az egész utca. vagy úgy döntött. Hozzátartozói. melyet felváltva világítottak meg zöld. de be volt zárva. pezsgőt és egy ritka hamburgert hozatott fel a szobájába. A lány azonban nem volt otthon. A kiskapu viszont utat engedett neki a zabolátlan örökzöldek oszlopsorával szegélyezett keskeny ösvényre. Hallotta. mégsem talált semmi kivetnivalót abban. A főkapu mellett nem állt őr. A Domb sokkal meredekebb volt. Ezután kinézte a telefonkönyvből Hotchkiss számát. Hasonlóképpen Grillo is hallgatott az eseményről. Hagyott neki egy üzenetet. elhagyhatta a járdát. De nem maradt kárpótlás nélkül. Ma reggel még Buddy Vance állt a Grove-béli események középpontjában. Bizonyos szempontból az időzítés is kedvező volt. ahogyan a férfi a bárban számot adott Spilmontnak a történtekről. amíg eljön a számukra legalkalmasabb tudósító.és ez kevés esetben volt másképp -.Village-ben kínálni tudott. A férfi egyetlen szóval sem említette a jelenséget. hogy az út közepén bóklásszon. és feltárcsázta. Talán még a házba is sikerül beférkőznie. Csakhogy Buddy halálát időközben háttérbe szorította egy nagyobb és frissebb tragédia. és a további kérdések hiánya arra engedte következtetni. ebben a lelkiállapotban szerette leginkább felhívni Teslát. de próbálkozása ezúttal is eredménytelen maradt. nem számolta-e el magát. ha a pezsgő nem blokkolja le túlságosan a beszélőkéjét. hogy az megkérdezte. Hotchkiss vagy nem volt otthon. és közben a feje felett vibráló csillagokban gyönyörködjön. Ugyan már majdnem este kilenc volt. melyre egy futó pillantást vethettek. hogy rajtuk kívül senki sem volt eléggé közel a hasadékhoz ahhoz. nem veszi fel a telefont. sárga és vörös fényekkel. kivárhatták.

Az előcsarnok valamennyi négyzetcentiméterén plakátok ígértek valamilyen farsangi látványosságot: élénk színekben tobzódó hirdetések reklámozták a Szerelem Alagútjait. olyan palota. akik nagyon is jól tudták. Vance valóban a rezidencián tartózkodik. vagy a modern koloniális jellegzetességeknek. ahogyan azt a néhai Buddy Vance is akarhatta. A legtöbbjük gyatrán kidolgozott munka volt. Ha hajlandó várakozni egy cseppet a folyosón. amikor Rochelle Vance megjelent a lépcsősor tetején. Coney Eye. Bekopogott. A közelebbi vizsgálódás nem tüntette fel jobb színben a kiállított darabokat. olyan mosolyt. értette meg Grillo. . és informálta. bár ezek jelenleg nem üzemeltek. miközben a nő a lépcsőházban megindult a második emelet felé. a Birkózómérkőzéseket. olyan festők műve. a móka imádatára emelt templom. mely csak akkor hervadt le az ajkáról. Vance főhajtása a tobzódás előtt. mosolyt csalt Grillo arcára. nagyon is tudatában léve. és betegesen hóbortos. és várakozni kezdett. hogy a szem egy pillanatra sem állapodjon meg egy-egy kiválasztott darab részletein. hogy az ajtó fölé szerelt ipari kamera minden egyes mozdulatát követi. a Balettpatkányokat. megnézi. a Bécsi Valcert. Maga Vance is nyilvánvalóan tisztában lehetett ezzel a ténnyel. minden vulgarizmusával együtt. hogy a reklám szolgálatába állították mesterségbeli tudásukat. elérte. a Torzszülötteket. a Szellemvasutakat. egy aprócska sziget a civilizáció tengerén. mely minden szempontból kihívta maga ellen a Grove uralkodó esztétikai áramlatait. Grillo megköszönte a kedvességét. Odabenn fények égtek. Szabadulóművészeket és Misztikus Jövőbelátókat. az Óriáskerekeket. A látvány.és amely egyenesen a ház főbejáratáig kígyózott. katalán díszítőelemeknek. és nem a szépségébe.talán vietnami . hogy Mrs. homlokzata ugyanarra a három alapszínre festve. Az épület hatalmas volt. Amilyen a külcsín. mint ami a fákat is megvilágította.nyitott ajtót. Nyoma sem volt az ál-mediterrán beütésnek. hanem folytonos mozgással vándoroljon egyikről a másikra. mű-Tudor formavilágnak. Az egész kastély óriási hullámvasút benyomását keltette. majd elkezdett leereszkedni az előcsarnokba. a ranch-stílusnak. olyan a belbecs: egy. Hogy a fal teljes felületét beborította velük. Egy keleties arcú nő . ablakai fényfüzérekkel bekeretezve. rikító magabiztosságuk csak tömegük bűvöletében erősítette a kívánt hatást. hogy a ház úrnője fogadóképes állapotban van-e.

Szeretném én elvinni a sztorit. aki csak az imént szakadt el könnyáztatta párnájától. most is kezdi átvenni interjúalanya stílusát.Á igen . legalábbis a sötét bőrt uraló finom vonások alapján. ahhoz azért éppen elég lehet. . .Kicsit késői az időpont.. Említette. Talán valami jobb európai egyetem?) . . Miközben Rochelle bevezette Grillót.Mindig csak az az üzlet.Mi is a neve? .Ellen már mondta. hogy. Ez nem az az asszony volt. ami csak még jobban kihangsúlyozta homloka ívét és szemöldöke szimmetriáját. . . . hogy feltűnjön valami megalkuvó részlet tökéletességében. .Nem olyan nagy ügy. míg azok Buddy szakmai múltjára vonatkoznak..Ellenhez fordult: . . ..kérdezte. (Beszéde nélkülözött minden akcentust. a ruha sötétje ellenére. .Néhány kérdést szeretnék feltenni a férjéről. én vagyok Buddy özvegye.A délután java részét az erdőben töltöttem. hogy megérdemeljen érte egy kis nyugalmat . találgatott Grillo. Minden egyes lépéssel várta. Óhajt egy csésze kávét? . de egyszerűen nem talált ilyet.Az egyik rendőr.szólította meg -.Elnézést? . és csak egy létező legegyszerűbb fekete ruhába volt öltözve. úgyhogy ne is bajlódjon ilyen irányú kérdésekkel. nem is lehetett volna kevésbé a helyzethez illő.Mr. (A szó. Nem viselt ékszereket.Újságíró vagyok. . mint már annyiszor. Haját szorosan hátrakötve viselte.folytatta.Nem tudok semmit a többi feleségéről. mi történt.Spilmont. rajtakapva magát azon.Legjobb tudásom szerint fogok válaszolni a kérdéseire.Soha életében nem látott még ennyire makulátlan arcot. . . .emelte fel a hangját a nő -. Grillo.felelte Grillo.Úgy gondoltam.) Miben segíthetek? . .Nagyon hálás lennék érte . . milyen hősiesen viselkedett. akkor jöjjön be! Ellen kinyitotta a csarnokból balra nyíló ajtót. mindjárt lefektette az alapszabályokat is.Tehát Spilmont itt volt. Grillo . .Nos. mindaddig. maga az a Mr. hogy elmondja. Karibi vérvonal. Nem vagyok hajlandó belemenni a szenvedélybetegségeivel kapcsolatos spekulációkba sem..

én is azt hiszem. . A képek.) .Uram atyám! .Gondolom. amint éppen előtűnik egy alagútból. kiábrándítóan hatott Grillóra. Egy életnagyságú. hogy bárki ilyesmit gyűjt. figyelmeztetések harcoltak a figyelemért. Amennyi mókát csak elbírsz!. . . A Halál Vasútját reklámozó óriási hirdetőtábla. Grillónak. majd végigsétálva a szobán kilépett a színek kavalkádjába.Kávét Mr. ígérte az egyik szerényebb darab. hogy mutassak magának valamit . . Itt kaptak helyet azok a darabok. csontváz-masinisztákkal. fényekkel kirajzolva. arcára pedig kiült a harsány parádé ízléstelensége felett érzett undora.Nem is gondoltam volna. és egyúttal ez volt a második helység. bár ami azt illeti.Ez csak egy része Buddy gyűjteményének . hogy Buddy szenvedélye eléggé ártalmatlan volt. ez a legnagyobb magánkézben lévő gyűjtemény. Hívogatások. jó négy méter magas. melynek mind a négy falát festett képekből álló galéria foglalta. ez a kérdés már a magánélet szférájába tartozik .mondta.Az a végrendelettől függ .Buddy Amerika igazi művészetének hívta ezt.Azt hiszem. hellyel kínálva vendégét -. Ellen . mely valaha a szellemvasút bejárata volt. maguk voltak a megfestett ricsaj. . A szoba túlsó felének üvegfalán át egyszerre sokszínű fényár kezdett beszüremleni. és felkapcsolt egy két szellemvasutas plakát közé ékelődött kapcsolót. (Rochelle felállt. Lehet.mondta Rochelle.Engedje meg. . hogy nem is én rendelkezhetem felette. .faggatózott Grillo. És még azon is túl! . csábítások. Ennél még több rekedt New Yorkban. A nő gondolatai elkalandoztak. fűrészfogú száj. Egy faragott arc. igaz? .Igen. az ásító.jött az elutasító válasz.Mindenesetre biztos vagyok benne... A kifejezés. Azt hiszem.magyarázta Rochelle.Lehet. melyek túl hatalmasak voltak még a kétszintes belső térhez képest is.. nekem pedig vizet! A szoba. amiben helyet foglaltak. hogy igaza is volt. lapos dombormű lokomotív. .felelete a nő. Életed legjobb menete!. harsogta egy másik. . két emelet magas volt. végigfutott a ház teljes hosszában. akárcsak az előtérben.Grillo mindössze ennyit volt képes kipréselni magából. . ahogyan keresztezte ezt a szinte hibátlanra formált arcot.De semmilyen érzelmi szálon nem kötődik hozzájuk. el akarja majd adni a gyűjteményt .

.panaszolta Rochelle.Folyton azt mondogatta. mint egy kiadós másnaposság. .Kérem.De azért mégis elmondja ezeket. A nő elfordult a pofától. . majd a nő újra megszólalt: . Mint szerető.. . Csak akkor lehetett volna. Hirtelen szünet állt be.Undorító . Ez az az újság. Maga nem élt itt vele? . amint újra elfoglalták székeiket.Majd én kitöltöm. igen. .Mit számít az.jelentette ki Grillo. Szerette mindenen otthagyni a keze nyomát. hogy őt sem találtam mulatságosnak. . De hogy mulatságos? Azt nem. .jegyezte meg Rochelle. mint azt a szolgai hűség megkívánta volna. francokat se törődik az én jogaimmal.Szóval.De nézze meg ezt a helyet.és visszament a szobába.Furább dolgok is történtek már ennél . a másodperc törtrészével tovább időzött az ajtóban.Hagyja csak! . amit az olvasói hallani szeretnének? Hogy Buddy álmában előre meglátta a halálát? . micsodát mulatságosnak. . hogy nincs humorérzékem . csodálatos volt.Igen.Magának nem bántja a szemét? .Nem tud róla.emlékezett vissza a nő -.Igen.vágta rá. attól tartok. amiért nem találom ezt a. ami történni fog vele? . mielőtt kiment volna. miért hagytam el . hogy tudjam. hogy mit mondok? Elég rossz publicitást kaptam már életemben ahhoz. Itt számomra nem volt hely.. Az az igazság.Hát. .Próbáltam . Tejszínt? . . Nincs benne semmi új vagy érdekfeszítő.utasította Rochelle. olyan.felelte a nő.Ezt nem értem. ha alkalmazkodom az ő játékszabályaihoz. .Most már tudja. vurstli. gondolatban akaratlanul is visszakalandozva a hasadékhoz és elszabadult foglyaihoz. Olyan. Nem egészen ilyesféle gondolkodásra volt behangolva.Fázom .Maga nem úgy találja? .A halálról? Kétlem... el . .kérdezte Grillo. Mindenkin. hogy volt-e valami előérzete azzal kapcsolatban.mondta. kérek.tűnődött Grillo.Mindezt jegyzőkönyvön kívül? . És cukrot.Válások. vegyen nyugodtan. Ellen épp a kávét töltötte. vagyon. . A vietnami nő. . . hogy ránézzen: .. A nő az óriási pofára bámult: . ez a Buddy Vance-sztori . .Nem értek az ilyesmihez . mintha Buddy agyában járna.felelte Grillo.

amire a nő határozott felhívása szerint az egész beszélgetésnek vonatkoznia kellett volna. azután rám hagyományozott. én meg csak arra várok. Hollywoodban valószínűleg lesz valami megemlékezés a tiszteletére. Minden rosszabbra fordult.Amikor kislány voltam. . .Amíg a férje holttestét meg nem találják. jóllehet a témát eddig még csak ... Megnevettettem őket. (Szavai érzelemmel terhesek voltak ugyan. mint hogy hogyan ásták elő egy föld alatti barlangból. Jobb. . miért: nem is gondoltam ilyesmire. . Minden sarkon ott vártak ránk. hogy megtudjam.kiáltott fel hirtelen a nő.Nem hiszem . . ki nevet utoljára. a kölykök eldobták a fagyijukat. . .Most már hazamehet.Ő halott.válaszolta Rochelle. amit eltemessünk? Nem. A többi. A fattyúk. . és azt sem tudtam.) . Többé már nem.A végrendelet. Olyasmi volt ez. a nagyapám megtanított rá. a maga sztorija itt véget ér. és mindezt beleöntheti a halhatatlan prózájába.) . Egyszerűen nem éri meg a kockázatot. . . A feleségek. Mindannyian elveszítettük. . Grillónak még egy halom kérdés maradt a tarsolyában.Csupán a gondolataimmal.A végrendelet? . Tehát. Akkoriban még voltak csodák. . A nő felállt. ahogy mondani szokták.Én nem látom semmi jelét a csodáknak.A városban maradok . nem igazán. De elvesztettem a kulcsát. amit ő egész életében művelt. Végül azért csak felültetett egy átkozott szellemvasútra.válaszolta Rochelle.mondta Grillo. hogy valaha is megtalálják.Micsoda? . Gyerekjáték.Frászba a gyásszal! . mégis meglehetős higgadtsággal mondta ki őket. hogyan befolyásoljam a többi gyereket.. melyek többsége éppen arra vonatkozott. (Leoltotta a kinti fényeket.Tudom.felelte Grillo.Azért jött el Spilmont. hogy ezt elmondja. amint láthatja.Hogy nem lesz holttest. jelezve. ha az utolsó tréfájára emlékeznek. Öt embert veszítettek. Ha akartam. hogy az audencia véget ért.És ez nem zaklatja fel? .Az élet mégsem lehet olyan borzalmas a maga számára . hogy a gyász. akik a semmiből kerülnek majd elő. már csak történelem.És hogyan? . .Feladták a keresést. Az esély egyre kevesebb arra.Nem találják meg .

majd egy darabka papírt csúsztatott a kezébe. akiket a föld kilövellésekor látott meg. Az ujjak olyan vékonyak voltak. Ezután. akárcsak a két figura. A sztorik. . hogy Buddy Vance örökre a föld alatt marad. vannak olyan lyukak.Köszönöm. de semmi sem maradhat titokban. anélkül. Az alvilág tudása.Köszönöm. hogy egyetlen szót is váltottak volna. falfirkák. amiért rám szánta az idejét.Hálás vagyok. bármilyen hatalmas erők szövetkeznek is az elfedésére. úgy tűnik. Amit az emberek két pohár vagy két dugás közt ellocsognak. Az összeesküvők akármilyen hálót szőhetnek. A lány csitító mozdulatot tett. Grillo ránézett. és betette mögötte az ajtót. mindig a napvilágra kaparja magát. szerelmes dalok teszik ezt meg. legalábbis Grillo tapasztalatai szerint. hogy fogadott . amit a vécék falára írtan olvashatnak. . míg ki nem ért a kamerák hatóköréből. A lány az előcsarnokban várt rá. vagy legalábbis valami ahhoz hasonló. megérintette Grillo karját. a gazfickók bármilyen megfélemlítéssel próbálkozhatnak. Szinte sohasem a makacs tények fedik fel az élet mögött bujkáló másik életet. . de a sztori. megrázva a nő kezét. Nem kockáztatva. előbb vagy utóbb mégiscsak felbukkan. Grillo egészen addig várt a levél felbontásával. A nő végül is sokkal mélyebb bepillantást engedett közös életükbe.Ellen majd kikíséri . gyakran a lehető legváratlanabb formában.és egy Deerdell Village-i címet. mint a gallyak. . hogy túllépje Vance özvegye türelmének a határait. az igazság.nem is érintették: Buddy hivatására. Mélyen meg volt győződve arról.szólt udvariasan. hogy semmi. inkább megválaszolatlanul hagyta őket. Jól tudta. Lehet. külön életet élnek.búcsúzott Rochelle. Amint kinyitotta előtte a főbejáratot. mint amire számított. mélyen eltemetve. A cédulán a nő nevét olvashatta . a felszínre emelkedve változtatják meg a világot.Ellen Nguyen . A pletykák. amit még Tesla tárgybeli ismeretei sem foltozhatnak be. . kikísérte a lépcsőkig.

hogy a Mama egyáltalán meghallotta-e. Anyja a színtiszta téboly levegőjét árasztotta. a környezetében biztosan van valaki. mielőtt a képek megszakadtak volna. hogy soha többé nem találkozik Howie-val. Bruce. Buddy Vance holttestének a keresése közben veszítette el az életét. John pásztor azonban házon kívül volt. Ez egyszerűen badarság. Amikor Howie azt mondta neki. majd reszkető kézzel a helyére tette a kagylót. odament a Mamához.márpedig az ő körei javarészt a vallás embereiből álltak . majd lement a földszintre. Ugyanazt a közös álmot látták. Márpedig ha az. akkor ők is ugyanazt a fonalat veszik fel. mi történt a motelben . ahogyan Howie is.az álmot az óceánról és halálról. De most már nem volt ebben olyan biztos. Amennyire csak tudta. hogy ha ő személy szerint nem is képes megragadni a dolgokat. Az imák Jo-Beth eszébe juttatták. de mind ez idáig remekül elboldogult abban a tudatban. igaza volt. hogy megígérte. és elmondta neki. Ha az egyháztól bárkinek is elmondja. megkeresi a pásztort. és megpróbált értelmet verni az értelmetlenbe. és felhívta a templomot. mielőtt magával rántaná őket az éjszakába. Nem kellett hallania a részletes beszámolót a rendkívüli eseményről. és még abban sem volt biztos. Jo-Beth most először hallott a tragédiáról. ahogyan a szobát rótta. Elment. Ott ült a konyhában . akkor mi más következhet még ebből? . Lehet. Elhamarkodott ígéret volt. hogy megnyugtassa Angelie Datlow-t. Tanújuk volt. ahogy a fuvallat megdagasztja az elhúzott függönyöket. és figyelte. Valahogy jóleső érzéssel töltötte el a tudat. összeszedte magát. hogy rásóztak egy túlzottan optimista világszemléletet. hogy átadják a helyüket a helyszíni élő beszámolónak Datlow és kollégáinak haláláról.a hűtőszekrény halkan zümmögött. a madarak és rovarok a hátsó udvaron jókedvűen muzsikáltak -.KETTŐ Jo-Beth az ágyán feküdt a sötétben. aki igen. csontos ujjait tördelve és magában megállás nélkül imádságokat mormolva. amit a Mama is: ez csak az Ördög műve lehet. akinek a férje. Kurtán lezárta a beszélgetést. de mégsem tette. hogy ő sem hihet komolyan ebben. Amint hazaért.

és a gyöngyök szétszóródtak. leosont a földszintre. Innen nem is olyan messzi fekvő otthonokban most is családok gyászolnak. A sötétség mindent elborított. hogy gondolataival átrágja magát zavarodottságán. A tükörben egy szemvillanásnyi időre feltűnő test karcsú volt és fényes. apátlan gyermekek kerülnek szembe gyásztól kifordított életük első éjszakájával.kiirtva a távolságot. az ablak haldokló fogaihoz hasonló csattogása? Ledobta magáról a takarókat. Az hirtelen idegenné lett a számára és ő is a szoba számára. akár egy egészségtől duzzadó kígyó törzse. majd olyan halkan mozogva. Odalenn készített magának egy szendvicset. amit most hallott. amikor felébredt. hogy elkerülje anyja hívó szavát. hogy meghalt. és várt a jelre. Felkelt. Gyöngyházfényben csillogó fekete-fehér jelenetek villantak fel szeme előtt. hogy figyelmet és könnyeket követeljen. Tommy-Ray a paletta zörgésére ébredt. és túl fáradtan ahhoz. egészen az alsójáig. A házban tökéletes csend honolt. ahol most . visszavonult a szobájába. rádöbbent. A nagy.Képtelenül arra.már soha többé nem lesz ugyanolyan. Másoknál a régen félretett szomorúság emelkedik újra felszínre. Már korábban levetkőzött. alvó arca a párnán. ahogy korábban soha. figyelve a függöny játékát. és a sötétség . miközben álomba zuhant. Eltelve saját csodálatától megbotlott. tompa esti fény teljesen eltűnt. közös gyászhoz most már ő is hozzáadhatja saját gyötrelmeit. Érezte. Özveggyé lett feleségek. amikor ő már azt hitte. és oly szűkmarkúan méri adományait . Ez az. és a jelenléte minden eddiginél jobban felzaklatta. elnémítva az életet -. A nap önmaga által gerjesztett lázában telt el. és ő mit csinált a közbeeső idő alatt? Aludt. ahogyan ráborul . Megérintette a veszteség érzete. felvitte magával a szobájába. Howie a Butrick's-ban.feküdt éberen. A korábbi. Jo-Beth belesüppedt az álomba. hogy lefeküdjön. Felült az ágyban.a szendvics elfogyasztása után . amennyire csak tudott. A gyöngysor ezután hirtelen elszakadt. hogy kételkedjen annak jogosságában. de a kimerültség felülkerekedett ellenállásán. a . Howie a bevásárlóközpontban. Az óra nyolc-negyvenötöt mutatott.mely oly sokat vesz el a világtól. és amikor megkísérelt felállni. A padló lejtett. Nem kívánt aludni ilyen kevéssel a legutolsó szunyókálás okozta trauma után. hogy elveszítette a hatalmát szobája felett. verítékezett. szemtől szembe Tommy-Ray-jel. A reggel már tucatnyinál is több órányi távolságban volt.

ruhásszekrény egy kézitáska méretére zsugorodott. Áthaladtában görcsös táncra kérte a csontvelőt. és ki a ház mögötti koromsötét éjszakába. mintha kisebesedett volna. és majdnem észrevétlen maradt. ködösen emlékezve arra. Elengedve az ablak keretét imbolyogva az ajtó felé indult. és a hallon keresztül kiosont a fürdőszobába. áthatolhatatlan bozótossá terebélyesedett. hogy fel kellene húznia ruháit. az élő sövény. amit keményen megmarkolt. vagy éppen minden más nőtt groteszkül óriásira. ő akkor sem láthatta. a karjába. Ilyesmit soha ezelőtt nem érzett. Felkavarodott gyomorral nyúlt ki. mielőtt elhagyja a házat. hogy a keret szinte érzékelhetetlen mozgása ujjpercein keresztül átárad a csuklójába. érezte. A kerítés darabjaira széthullott. Tommy-Ray nem késlekedett. Az ajtót akarta megfogni. Nyugodtan állt. le a lépcsőkön. hogy bár a sok sírás megtette a magáét. vagy a szoba nem engedelmeskedett szándékának. átterjedve a koponyaalapra is. E felé az apró dzsungel felé tartott. olyan pulzálásként. de nem jutott túl azon. miközben a fejében ketyegő Geiger-Müller-féle számláló minden egyes lépéssel hangosabb lett. a reszkető üveg mozgása ismét hanggá változott: csörgésből és zörgésből álló hívogatássá. mígnem elérte az utolsó csigolyát. Ha a szobájában is tartózkodott. és belépett a koponyába. tekintve. és az ablakkeret volt az. Tommy-Ray hálószobaajtaja nyitva állt. Felvette a földről pólóját és farmerját. Itt a mozgás. A nyomás nem volt állandó. Tapogatózva érintette meg bőrét. majd a vállain át a gerincoszlopára. Lábaival álmában szétszórt ruháin taposott. amit az út zaja elleni védőpajzsként ültettek valaha. A függönyök elhúzva. míg az émelygés el nem múlt. pedig korábban zárva volt. Érzékeny volt az arca. A fájdalom mégis tovább gyűrűzött az állkapcsában. a fába kapaszkodva. hogy valami szilárd támaszra leljen kezével. egyébként semmi baja. hogy maga után vonszolja őket. mely nem is saját szívveréséhez igazodott. Arcának rövid tanulmányozása a fürdőszobatükörben meggyőzte arról. hanem ritmikusan érkezett. de vagy a keze. hanem valaki máséhoz. . a belső tér szurokfekete. Az udvar hatalmas volt és kaotikus. hogy sok éve elhanyagolták gondozását. Miközben várakozott. Felkelt. Jo-Beth fájós fogakkal emelte fel fejét párnájáról.

mintha tarantellát táncoltak volna rajta. azzal a szándékkal. Az elébe táruló látvány elég volt ahhoz. hogy férfit lát maga előtt. de nem jutott tovább a függöny elhúzásánál. A gondolat reményt támasztott benne. A fejében visszhangzó kattogás fokozatosan tompulni kezdett. A víz és az emlék együttes ereje száműzte a támadót bensőjéből. különös fertőzés őt már korábban elérte. Tommy-Ray nevét kiáltozva. A bozótos a kert végében mozgásnak indult. a szőnyeg annyira felgyűrődve. Gyanúja csak újabb tápot kapott. Ha ez betegség. Egyszerűen szorosabban markolta koponyáját. a földön maga után vonszolva farmerjét.Fiam . végre találkozunk. Kora gyermekkoruktól kezdve megosztoztak minden egyes víruson. A szoba üres volt. Belekapaszkodott a ragyogó képbe. Howie.Elég . Bizonytalanul kilépett a fürdőszobából. A múltból felmerült előtte a fiú arca. hogy Howie-ra gondol. ahogyan a fiú átbotorkál az udvaron. A helyiség valóságos betegségszagot árasztott. mintha mindjárt a gondolatait is ki akarná préselni belőle. ahogy belépett a szobába. Akármi is volt ez a betegség.. majd lehajolt. . és ennek volt tudható be furcsa viselkedése is a bevásárlóközpontban. hogy lerohanjon a lépcsőn. A konyhai ajtón kiszűrődő fényben jól látta. Mind a ketten. hogy még csak gondolni sem fog rá -. Tommy-Ray nem tudta tisztán kivenni az őt hívogató alakot. de e nélkül teljesen védtelen lett volna. hogy egy kis hideg vizet locsoljon az arcára.megígérte a Mamának. az ágyon halomban az ágynemű. akkor kigyógyulhatnak belőle. Tiltott kép volt . de afelől nem volt kétsége.mondta a fák közé rejtőzött férfi -. fényből és nevetésből szövődő képet támaszt a sötétből érkező esztelen dobolás ellen. az ágak között pedig már régen nem csak a szél kísértett. újra együtt. Talán ez az új.sziszegte. és együtt vészelték át őket.Tommy-Ray? Itt vagy? Szélesre nyitotta az ajtót. Kétségbeesésében azon kapta magát. saját ritmusához állítja az ő szívét is. és elindult Tommy-Ray szobája felé.. . hogy kitárja. elviselhetetlen forróság és áporodottság keverékét. De az akarat nem foghatott rajta. minden bizonnyal őt is megfertőzte.. Ha nem veri vissza a fejében visszhangzó dobolást. Az ablakhoz lépett. . hogy a fény behatolhasson. akkor az ráerőlteti az akaratát. összezárva fogait a rázkódás ellen.

. . hallotta.. Én vagyok a Jaff. .Jo-Beth? Mi történik itt? . .jött az utasítás.Minden rendben. hogy valaha is találkozhat a férfival... . és itt vagyok. Mama. ahogy a Mama utána szól. milyen lehet végre újra rátalálni az elveszett apára. és a fiára hagyományozza ezt a tudást. hogy látnod kell .Máris mintha saját magamat látnám benned . Maradj az ágyban! . . hogy egy napon majd begördül egy limó az utcába. aki ismeri a férfivilág dolgait.Hol van a lányom? .kérdezte a férfi. akiről Tommy-Ray ezer alakban álmodott.Hát persze.. melyet csak apa és fia ismerhet. Óvatosnak kell lennünk. olyan szülő.Megkeresnéd a kedvemért? . mint bármilyen nagymenő filmsztár. hogy ez nem csak valami trükk. nem igaz? Pedig nem lenne nagyszerű.Csak egy percet adj. kiszáll belőle egy híres mosoly.Borzalom. De ez a férfi jobb volt. . igaz? .. amit az imént a Jaff. melynek során megpróbálta elképzelni. Mama. Azt a fiamot persze nem lehet szó szerint venni. odabent van a házban. álmomban.Gyere ide! Valami borzalmas. személyesen: az apa. ahol vagy! Ott állt előtte. oly sok gyermekkori gúnyolódás és kárba veszett óra után.mondta. aki olyan titkos nyelven hívta magához gyermekét. Ahogy Jo-Beth elérte a lépcsősor alját. Volt valami édes és titokzatos az idegen hangjában. Az idegen felnevetett. . mióta csak ráébredt.ismételte. Egyáltalán .Egy perc. . ha mégis igaz lenne? Miután már oly régen feladta a reményt. Csak maradj ott.Velem is folyton trükközni próbáltak.Egy perc. Néha elképzelte..Most! . hogy valami mozicsillag fattya. akivel közös nemet visel.. . hogy pont azt mondja.Gyere közelebb! .Én vagyok az apád.Hol van Jo-Beth? . Milyen nagyszerű is lenne. hogy a többi fiúnak van egy második szülője is. előlépve a bozótosból. Tudni akarom.Azt hiszem. .Igen. .Először látni akarlak.

mintha szenvedne valamitől.Az ellenségem megérintette .Igen . Gyere velem! Mintha testének valamennyi ere büszkén kiült volna a fiú bőrére. aki hátborzongató nyugalommal hagyja.És engedelmeskedsz. . Ez a szennyfolt. és megnyugodott. hogy összeillessze az információ-darabkákat .kiáltott fel. keményen küzdve. . . és könnyed. . Ezzel Tommy-Ray elfordult tőle.felelte a fiú.nem hasonlított egy színészre. gondolta Tommy-Ray: arra a szaros Katzra gondol. engedelmeskedem. és akinek soha nem volt szüksége arra. .magyarázta a Jaff. miért. .kezdte. Szólítottam. és majdnem teljesen meztelenül úgy nézett ki. hogy az erejét fitogtassa.hanem az ellenséged fia? .folytatta a Jaff -. te és Jo-Beth.Azért születtetek.. Gyermeket nemzett. Katz. akkor most. hogy a közvetítőim legyetek. Szemébe őrült fénycsóva költözött. fesztelen hangon szólongatni kezdte húgát.Nem.kérdezte Tommy-Ray.. .Már nem sokáig. visszarohant a házhoz. mire a konyhába ért. hogy mi lehet tekintélyének forrása. szélesre tárt mosollyal. de a jelei annál tökéletesebben öltöttek formát a szeme előtt.szólt a Jaff újra.Gondolkozz! Tommy-Ray gondolkozott. Ez tartja távol tőlem.Hiszek neked. kérlek. Te is tudod. .Hiszel nekem? . Nem úgy tűnt. de a válasz csak nem akart beugrani.Katz nem az ellenséged? . Iszamósan az izzadtságtól. Az ellenségem is ugyanezt tette.. .Jó . mintha csak most szaladt volna fel a tengerpartról. .Micsoda? . Tommy-Ray-nek fogalma sem volt arról. .És megérintette a testvéredet.Csodálatos dolog! .Én vagyok az apád . hogy a világ bálványozza.Igen. Odabenn a házban Jo-Beth hallotta a hívást. . A mosolya csak további tápot adott a lány gyanakvásának. inkább olyan emberre.Odakint. szélesre tárt karokkal. de nem hajlandó előjönni. A kertre nyíló ajtónál volt. .Nem megyek veled sehová. . ahogy egy jó fiúhoz illik? .. Tommy. keresd meg a lányomat. . .

kinyújtva felé karját. mert Katz beszennyezett az érintésével mondta a fiú. felemelt hangjától a koponyáját hasogató erő újjáéledt gonoszsággal mart belé.kérdezte. Azok egyszeriben nagyon messzire estek a háztól. amiért nem győzött eléggé hálálkodni. mert amit mondott. A lány megrázta a fejét. Minden érzésünk közös. (A fiú elhagyta az ajtókeretet. nem jelenti azt. . mit tettél.győzködte Tommy-Ray.Nincs jogod hozzá.A Jaff az. de van itt valami. .De igenis van! Nem tudom. igaz? Ami neked fáj..Én vagyok az.Hol van ő? Tommy-Ray a cserjés irányába mutatott.? . .. te seggfej! Mit képzelsz. Jo-Beth megfogta a kezét.Nem tennék semmi olyat. Téged szólít. mi az. Egy anyaméhen osztoztak kilenc hónapon át.Igen? . .Kérlek gyere . A fájdalom a fejében rögtön alább hagyott. de nem annyira fura. A fájdalom minden pillanattal erősödött.Csak gyere ki velem! Ott van. az udvaron.biztatta a fiú. Csak el kell jönnöd. .) .Nem én vagyok . . Nincs mitől félned.A hatalom odakint.Mi a csudáról beszélsz? . . .Bocsánatot? .Tudom.. nekem is fáj.mondta -. hogy személyesen kérd. . hogy nem hozzá tartozol.Jo-Beth. ugyanannak a petének két fele voltak. igaz volt. egy pillanatra sem lanyhuló mosollyal. . És én ki nem állhatom a fájdalmat. . . . . és megindult felé a konyhában. de hidd el. az igaz. Ne szégyenkezz miatta! Bocsánatot nyersz.Jo-Beth. A dobolás helyébe saját elsuttogott neve lépett.Miért harcolsz ellene? . Nem bánthatta. a kert legtávolabbi végében. Jo-Beth! Tommy-Ray. hogy megbocsáss nekem.) .Katzról. (Felnevetett.Csak mert ő hozzád ért. A lány nem volt . Tudom. Kételyei dacára a fiúnak sikerült meggyőznie.kérdezte a fiú fejét felszegve.Hanem? .Fura szerzet vagyok. a Jaff segít rajtad. hogy fáj . ami fájdalmat okozna neked. .Csak azért gondolkodsz így. ezt te is tudod.kérdezte Jo-Beth.Ne gyere közelebb! . .Nem én akarok megbocsátani .mondta Tommy-Ray. .

benne biztos.Itt az apánk . . hogy hozzád érjen! A Mama volt az.próbálta meggyőzni. kiáltásai mégis inkább parancsoltak. és az erdősáv irányába terelte. . . Tommy-Ray hagyta kicsúszni a kezét az övéből. hazajött. vízben oldódó vércseppet. Szerette.felelte Tommy-Ray -.Neked ehhez semmi közöd. . Most mégis itt volt.Valóban? . ő lenne a tökéletes választás. . Tommy-Ray közvetlenül mögötte állt. és megnyugtató. felülmúlhatatlan precizitással. . hogy többé soha nem akarja elhagyni azt a helyet. hogy képes rá. . Sarkon fordult.Nem ismered őt. Ha bármelyik férfit valaha is apjának szólítaná.Gyertek el onnan. mezítláb átgyalogolva a füvön. .Én vagyok a Jaff . és lassan az arc is láthatóvá vált. A lány habozott.Te ezt nem értheted. . A Mama lassítani kezdett léptein.szólt rá. ott volt a Mama.Gyere el onnan! Majdnem öt év telt el. . amire mindig is vártunk. olyan hangerőt kiengedve. ami rossz képeket idézett fel benne: gombafelhőt. Testvérén túl. Azonnal megszerette szakállát és sűrű szemöldökét.Miért vagy most itt? Ennyi idő után? .Mama? .Menj be! . mely eddig a függönyökkel játszadozott. .. amiről Jo-Beth nem is gondolta volna. gyere el onnan! .Jöjj közelebb. .tudakolta a lány.hallotta hangját -.Valóban. . kigombolt hálóingében.mondta. Volt valami a fák mozgásában. mindketten! Tommy-Ray szembefordult anyjával: . De a hívogató hang mély volt. ez az. ahogy ajkai megformálták a szavakat. amikor a ház irányából kiáltás hallatszott. a rabjává tette.Jo-Beth.. fiam . mióta a Mama legutóbb kitette a lábát a házból.Gyerünk . A kiáltás megdermesztette. riadt arckifejezéssel. Elmondom neked. .Az apád. Éppen újabb lépést akart termi a férfi felé. a szél.Ne engedd. és ez alatt az idő alatt nem is egyszer kinyilatkoztatta. Hálásnak kellene lenned érte.kiáltotta oda neki. hogyan juthatott el ide ilyen sebesen. mintsem könyörögtek volna. . a lombok kavargásában.

hogy attól tartott. ahogyan nevetett. . amint elkapta Jo-Beth karját.Mama! . duzzadni kezdett.sziszegte.Jo-Beth elindult a ház felé.fröcsögött vissza Tommy-Ray. . . Jo-Beth tisztán hallotta. amit az meg akart mutatni neki. lehántva a kérget. vízfejű csecsemő foglalta el. hogy megérintse az arcát.Ezért? . hogy bántson minket! Tommy-Ray durván eltaszította anyja kinyújtott karját.Ez csak egy trükk! Nézz oda! Egy iszonyú trükk! Tommy-Ray vagy maga is jól tudta mindezt. bármelyik pillanatban kiszakadhatnak a talajból. és kinyújtott karjával arcul csapta. mert hagyta. Az őket körülölelő csenevész erdőbe hirtelen eszelős élet költözött. A lány hirtelen feléje pördült.csattant föl -.ordított rá. hogy a maszkja egy kicsit félrecsússzon. . vagy már olyan mélyen a Jaff befolyása alá került. És most ezt is el akarod szúrni. ..Bolond! . mozgásuk olyan heves volt.Velünk! .súgta lágyan. és nem érdekelte. . A férfi nyilvánvalóan nem számíthatott a kíváncsi tekintetekre.Nem ismered fel a gonoszt. melyet annyira nemes vonalúnak talált.Az imádságaid. Tett egy újabb lépést Tommy-Ray felé. tágra nyílt szemmel. egyszeriben csökevényesedésnek indultak. az ütés hangja hosszan visszhangzott. széttépve a lombokat. .kérdezte Tommy-Ray.) . a szakállas áll és száj. miközben kinyújtotta karját.Itt maradsz velem! .Ne engedd.. ne avatkozz bele ebbe! A Mama válasza sem késett soká. Elegem van belőled! Mindig is megpróbáltad tönkretenni az életemet. . meg a prédikációid a Sátánról..Viszont megismerek egy átkozott holdkórost. hogy az elpusztításukra törjenek. . . Az apja helyét egy gigászi. Az arc. És a tiéteket is össze fogja törni.Ez nem az apánk! . hogy csak azt látta. ha megkísért? .Figyelmeztettelek .kiáltott fel Jo-Beth. .Ez törte össze a szívemet. Megnagyobbodott a homlok és a szemek. Csakhogy most nem fogod! Hazajött a Papi! Úgyhogy menj a francba! A jelenet szemmel láthatóan szórakoztatta a fák között megbúvó férfit. Az ágak flagellánsok módjára korbácsolták egymást. ha látom .Ne engedd neki! . melyet az imént még annyira apainak talált.Hová mész? . (Már csak egy méternyire állt Tommytól.kérdezte a Mama. A lány felsikoltott a látványtól. . ha hagyjátok.

Jo-Beth inaszakadtából rohanni kezdett a ház felé.A szobámba. A kulcs nem akart kijönni a zárból. a szakállas magzat. Nincs más választása. A levelek örvénylése követte a pázsiton. akkor nemcsak a zárból csúszott ki. Parányi szája vigyorra húzódott. Jo-Beth hallotta. hogy kiszakítsa magát belőle. hogy amikor végül mégis kiszabadult. Szeme végigfutott a lépcsőkön. .kérdezte Jo-Beth. majd az azt követő zenebonát.kiáltotta a Mama. Mielőtt Tommy-Ray újból elkaphatta volna. a Mama máris tovább szaladt.De gyorsan! Az ajtó túlfelén hirtelen reccsenés hallatszott. ahogyan a földszinten beszakad a hátsó ajtó.Azt hiszem. hogy kövesse.A kulcsot keresed? . A lány kinyúlt a kulcsért. Nem sietett. Végül a Mama avatkozott közbe. ahogyan a Mama is.Zárd be! Zárd be! . A Jaff ott volt. . de ha nincs az a kulcs. hanem a kezéből is.Hová? . . hogyan állíthatjuk meg. Jo-Beth így is tett. . mielőtt kinyitotta volna az ajtót. Tudom. és visszakiáltott neki. akinek futás közben elkapta a kezét.sürgette a Mama. Majd súlyos csend következett. és amióta berohantak a házba. a szorítás túl erőszakos volt. Miért is . A Jaff háromfoknyira volt a lépcső tetejétől. Hogy a helyiség biztonságot is kínálhatott-e. Siessünk! A szoba levegője a Mama parfümjétől és az áporodott ágynemű szagától volt terhes. A lány lehajolt. lefelé irányuló ökölcsapásával szétválasztva őket.hallotta hangját. mint hogy kinyissa ezt az ajtót. hogy a kulcsot felvegye. Túl sokan haltak már meg fohásszal az ajkukon. .kérdezte Jo-Beth. . mely során mintha a hűtőszekrény teljes tartalmát szétszórták volna a konyhában. A Mama a Jaff megállításáról beszélt. márpedig az most nem fog segíteni. . hogy a dobolás.Akkor hozd! . Viszont egy lezáratlan ajtó semmiféle védelemül nem szolgálhatott. amitől Jo-Beth kétszer is meggondolta. látva. de meghittsége mégis megnyugtatóan hatott rá. Az ütem teljesen összekuszálta gondolatait. ami korábban figyelmeztette a Jaff jelenlétére. az már egy másik kérdés volt. . Amint elfordította a kulcsot. az ajtóban van. amint az ajtón belülre értek. akkor csak az imakönyvére hagyatkozhatnak. hogy anyja a párna alatt matat. miközben a férfi közeledett feléje. és határtalan szemeivel őt fürkészte. Addig rángatta. újra megkezdődött.Itt vagyunk .Bármilyen hevesen is küzdött a szabadulásért. most először figyelt fel rá.

de valójában ez. . mi ő .. .figyelmeztette Jo-Beth. és a torkának tette a pengét.Hány volt összesen? . . Jelen cselekedete vagy egy .. . mint Tommy-Rayé. egy jó húszcentis konyhakés.kiáltott oda a Mamának. Amikor ez sikerült neki. megölöm a lányodat! Szorítása Jo-Beth csuklóján legalább olyan erős volt.Nem tudom. Teljesen őrületbe kergetett a vágyakkal. amiket nem én akartam.. felállt.válaszolta a Mama. . mert én nem értem. Ki ő? És mit tett Tommy-Ray-jel? . mely már jó pár évvel ezelőtt tűnt el nyomtalanul.Szajhát csinált belőlem.mormolta a Jaff.szólt a Mama. és most. mégis minden olyan egyszerű.Tisztán és érthetően. a te apád. Jo-Beth most látta csak meg.Olyan sokáig rettegtem. Felkapta a földről (a Jaff felért a fordulóba). .Hallak .Isten engem úgy segéljen. Vagy még inkább az egyik apátok.kiáltott fel a Mama.kérte Jo-Beth -. És meg is volt rá az oka. .ez csinált titeket. és rázárta a zárat.Legalábbis nagy vonalakban. Ha megpróbálsz betörni ide. A férfi. A fiú néhány perce holdkórosnak nevezte. hanem lánya mögé próbált kerülni.Nem harcolhatsz vele ezzel . . Ő az apátok. Ugye így van? A Mama szemei az ajtót fürkészték. Lehet. . mit is keresett idáig. . hogy itt van.Az igazat mondta . .Megpróbáltam rájönni. Lehet. hanem egy konyhakés.kiáltotta oda a lénynek a lépcsőfordulón. . . hogy nem .Mondd meg. magához rántotta..Itt van! .Még csak nem is ember.Persze. hogy itt van . . hogy megteszem.Mama? . hogy el fog jönni.Akkor magyarázd el nekem is .Megölöm! . az évek során. Mert nem az ajtó. megragadta Jo-Beth karját. Nem az imakönyv volt. Jo-Beth megpróbálta hátrébb hessegetni.görnyed előre? Keres valamit? Végül a kulcs képe juttatott eszébe mindent.mutatott a késsel az ajtó irányába.Jo-Beth-re pillantott.Távozz innen . visszahátrált a szobába. az ajtó felé indulva. de ő oda sem figyelt az instrukcióira. . akivel lefeküdtem. becsapta az ajtót..felelte végül..Tudtam. . hogy a Sátán. . Mama! . Készen állok. melynek a túlsó feléről kaparászás hallatszott ..

Oscar-díjas blöff volt.szólongatta.. Én szeretlek téged.. és nem akarom. és. hogy valóban zárva van. mintha csak meg akart volna győződni róla.Már nem tehetünk semmit. Engedj el! Alulról az ötödik lépcsőfok kétszer is megreccsent. Az ajtó túlfeléről hosszú hallgatás volt a válasz.Félek . a gyötrelmek világára fogant lény panaszos zokogása. hogy megkeressük. A Mama még mindig nem vette le a pengét a nyakáról. Még egyszer utoljára megrázta az ajtót.Igen. hogy megkapd . hogy ő válaszoljon . hogy bántódásod essék.Épp eléggé fél . hogy a Mama lazítson a szorításon. és egy teljes percnek.nevetett fel könnyedén.kérdezte Jo-Beth.. hogy kínzóik valóban elhagyják a házat.Felőlem rendben. Jo-Beth nem habozott soká a válasszal: . itt most az ő élete a tét. Végül a Jaff megszólalt: .De maradj nyugton még egy kicsit. hogy végleg elengedje. mely első lélegzetvételétől tudja.Lányom? . .. Mama. mint az előtte felhangzó csábítások és fenyegetések. Majd lassan ez is elhalkult. amiért még érdemes élned.Hagyd. .jegyezte meg. .Válaszolj neki . .Bolond lennél . A Mama megrázta a fejét: .jelentette ki. .El kell mennünk. . .Elhagyta a házat . A nevetés és az ajtózörgés azután elhalt. .Félted az életedet? Légy őszinte velem! Teljesen őszinte. . A Jaff újra megkopogtatta az ajtót.Igen. . és a helyébe egy mély torokhang lépett. A nyomorúságos hang legalább olyan iszonyatos volt. vagy Tommynak volt igaza. hogy el fogom veszíteni . .tört fel belőle a szomorúság.Elmegy . .Kezdettől fogva tudtam.szólt elszántan a Mama.Elmegy.. hogy nincs menekvés szánalmas állapotától. Akárhogy is van. . igazolva Jo-Beth hitét.állapította meg Jo-Beth. .. egy.megölni az egyetlen dolgot.Nem hagyom.kiáltott fel a Mama. ... De még így is újabb harminc másodpercnek kellett ahhoz eltelnie. De képes lennél rá. igaz? .Mi lesz Tommyval? .mondta a Jaff ezúttal a Mamának .utasította anyja.Mindig van másnap.. .förmedt rá a Jaff. . .Lányom? . Van nála egy kés.

Azt mondta. melyek mindig híven visszatükrözték kedélyállapotát. Mama.. hogy azt mondtam félek. .. mely beszennyezte a szőnyeget. Az emberek gyerekkorom óta másról se beszélnek körülöttem. Mindannyian azok voltunk.. . olyan dolgot látott.Ó. a kezek és lábak zöldségből. tudtam.Gyanítottam. . Mama. de hidd el.szólt hátra a Mamának. .mondta Jo-Beth. Nem miattam jött.Annyira szégyelltem magam . Tudom. Gyerekkorukban bátyja tucatjával készített neki babákat. élnem kell.A Szüzek Ligája? . A pásztor óvott meg saját magamtól..Annyira nagyon szégyelltem magam. a szeméből megállás nélkül patakzó könnyek végigcsorogtak arcán. Még száj sem volt. Csak a két lyuk a hamburgeren. hogy soha nem lennél képes bántani engem. Ezúttal nem volt mosoly. hogy végül lecseppenjenek az állkapcsáról. a másik. Jo-Beth a nyers látványra meredt. . Most azonban újfajta figurát alkotott. még mindig a kést szorongatva. Én csak egy biztonságos anyaméh voltam a számára.Hol hallottál te erről? .Gondolkodás nélkül átvágtam volna a torkodat. És a tietekért. . melynek tartalma a lábak között spriccelt ki. a belepréselt hüvelyk nyomai a szemek. Meg akartam ölni magam.Nagyon erős voltál .. Hamburgerből volt a fej. Kinyitotta az ajtót. A lépcsőfordulón. tócsába gyűlve a bábu alatt. az oldalánál lógott. ami csak Tommy-Ray keze munkáját dicsérhette. Szeretlek. A Mamának volt igaza. Arcát beletemette egyik kezébe. a húsos arc visszabámult rá.Akkor is próbálkoznunk kell . És az ágyékból feltörő férfiszimbólum. hogy ez a fattyú ide fog jönni . A Mama felnézett rá.. elszakadva a baba látványától. hogy idővel eljön.felelte Jo-Beth. .mondta a Mama. Az Úr kedvéért.. . A gyerekkori babák mindig mosolyogtak. maga a torzó egy tejesdobozból. egy atyát a babacsaládnak. teljes egészében ételekből. . Elveszítették Tommy-Ray-t. Nem miattam. nekitámaszkodva a korlátnak.Te tudtad.kérdezte Jo-Beth.

építkezési teleknek túl bizonytalan volt. Találkahelynek túl sziklás. .nevetett fel a Jaff. nem is érti mindig a poénjait. hogy engedné. és amely körbejárva a dombot elvitte őket egy szédületes panorámát kínáló kilátóhelyig. és én feltépem a torkát a kedvedért.Megpróbálsz rám ijeszteni? . A férfinak volt humorérzéke. hogy egyszerűen fejezzem ki magam. . Nem félek semmitől. . .Kétlem. mielőtt te megszülettél.Be is fogom.Nem.mondta a Jaff. a hatalom megszerzésében. Hát. . . és az alant elterülő házakban is csak alig pislákolt néhol fény. . . Tommy-Ray és apja. . Felhők homályosították el az eget. Csillag nem ragyogott felettük. . Ezt hívják a Tudásnak.Miben utaztatok? . melyet immár számtalanszor hallhatott. Ő és én partnerek voltunk.Tudod. mikor próbálsz úgy bánni velem.Ne legyél ilyen szarkasztikus! . egy bizonyos hatalom megszerzésében.HÁROM .kérdezte Tommy-Ray. . Hogy pontosabb legyek. Tudom.Ki az ellenséged? . Apa és fia szemtanúk nélkül beszélhettek. . De én már nem vagyok gyerek.Mire? Az ellenségedre? Akkor mondd el. egyre jobban tetszett a fiúnak. hogy végigpillantsanak a városon.Majd meglátjuk.kérdezte. Vagy legalábbis megpróbálkozott vele. én nem vagyok bolond. Tommy-Ray végigvezette egy ösvényen. De ő becsapott engem.Most viccelsz? . milyen ő. még ha ő.Miben utaztunk? . és ennek segítségével képes leszek belépni Amerika álmaiba. de akik a fáradságos út után megérkeztek ide. melyet csak a helybéli gyerekek ismertek. .Az ellenségem még mindig itt van . erről a helyről beláthatták egész Laureltree-t és Windbluff-öt. álom az élőket. mint egy gyerekkel. Tommy-Ray. Itt álltak meg.Azt előbb be is kellene bizonyítanod nekem.A neve Fletcher.Mondd meg. a hang.kérte apját Tommy-Ray.Á! . . Egyszerűen csak fel akarlak készíteni.

magyarázta a Jaff. . Mindannyian álmodunk.. . Quiddity-nek hívják . . hogy azok csak álmok.. ..idebent van. hogy egy kicsit zavaros. . .Nagyon akarod azt a helyet. mely megmagyarázza.. ahol az igazi mítoszok születnek. . Tudom. egy esőerdő.. amikor csak nekem jólesik. .De hát most mondtad. . . Nem.Nem minden álomba. és megpróbálják egyfajta sorrendbe állítani őket. Rejtjeleket használva Platón is írt erről.Folytasd! Akkor is hallani akarom.Nagyon-nagyon .Klasszul hangzik.Igen. ahányszor csak akarsz. Tommy-Ray. ahogyan a mese szövétnéke ismét a hatalmába kerítette. igaz? .De nem úgy. . igazi felfedező vagyok. Semmi mást nem kell tenned. .az egyetlen misztérium . De van másfajta álom is.Az űr ..A legtöbb álom mindössze szemfényvesztés.Így igaz. igaz? Te valahogyan ott is akarsz lenni. végig akarok menni a partján.Klassz. Elsőként a görögök fedezték fel a létezését. Néhány darabka sivatag. meg a nagy határ semmi közöttük . mit jelent a lét. a kezdetnél és a végnél. mely minden halandó számára legalább kétszer megmutatkozik élete során. Láthatod. Ő Atlantisznak nevezte el. felpillantva az égboltra. Csak a fontosakba..Es a Tudás a kulcs? . mely születést.He? . Olyan álom.Megint talált. . .mondta a Jaff. .kérdezte Tommy-Ray. Az emberek előszedik az emlékeiket. csak el kell aludnod. a fejünkben. Olyan álom. Tommy-Ray. A Jaff hangja fokozatosan elhalkult. És én meg is fogom szerezni. .vetette közbe Tommy-Ray. mint egy agyzsugorító. Ugyan mi felfedeznivaló maradt még a külső világból? Nem sok minden. Annyiszor lehetsz ott.Úszni akarok a hullámai közt. .És azon az óceánon van egy olyan sziget. szerelmet vagy halált jelent.Még több sivatag.A szellemünknek van egy óceánja.Igen? .felelte a Jaff. az igazi misztérium .

ha majd egyszer adódik valami alkalom rá. melyikünk lesz képes elsőként a felszínre emelkedni. ennyit én is elmondhatok. . Megbízhatok benned. Gondolom.. nagyon rejtelem nélküli.Ha ő nem lenne.Nem mutathatom meg mindenkinek csak úgy az arcomat .mondta a Jaff. . Az olyan. Buddy Vance-é.Mit tett? Ágyba vitte? . Ami azt illeti. A gondolat. hogy te vagy Jo-Beth összerakjátok a darabokat. hogy helyettem intézkedj.Hát nekem se mindegy.. Az maradt csak kérdéses. szinte beteggé tesz. ..Akkor itt akarsz maradni? Én azt hittem.Habár inkább hálásnak kellene lenned neki. igaz? . fiam. és melyikünk lesz az erősebb. De legelőször végeznünk kell az ellenségemmel. én. . . teratám. Fletchert is beteggé tette. a haldoklók lelkéből. előbb mindenképpen felkeresi a saját gyermekét.Számít ez valamit? . A dolgok egyensúlyban voltak. még mindig a föld alatt élnék. Seregem lesz. . . Meg sem próbálja elhagyni a Grove-ot. .Már hogyne számítana. Máris van egy ilyenem.Katz? . Majd hozzátette: . .A Jaff nevetni kezdett.vágta rá Tommy-Ray vigyorogva.Majd később el is fogunk. . mint közvetítőmben. Ő most gyenge. .Te.Miért? .Akkor hát végeznem kell Katz-cal.Persze . és megpróbáljatok kiszabadítani. . De te kint lehetsz.Ez mit jelent? .Ismét telitalálat.Azonkívül nemigen szívelem a napfényt. Olyan előnyt szereztem. amíg nem tesz szert valami védelemre. amit Fletcher nem hozhat be. hogy talán elmegyünk valahová. . Klasszul el fogunk boldogulni. hogy adódjon. De amit Katz tett.Szeretem benned ezt az egyszerűséget..Ez nagyon hasznos cselekedet lenne. Még mindig arra várnék. ha szembekerülünk egymással.Igen. hogy Fletcher gyereke megérintette a húgodat. .Gondoskodom róla. .

A hangra nem messze tőlük a fák között mozogni kezdett valami. haldoklókat? . védtelen embereket. Elveszett lelkekre.mondta a Jaff. Tommy-Ray. emlékszel? Azt mondtam. meztelen emberekre van szükségem.Fogunk itt ilyeneket találni? . Milyen söpredékkel találkoztam. ott azután ropogósra sütötte a tengeri nap. Nem. amit látott és végigszenvedett. hogy mire elérte az emberek világát. felfedve a lény jelenlétét. ahonnét a teratámhoz összeszedtem az elveszett lelkeket. de közben tudja.. .. Ő csak az szeretne lenne.Olyan emberé ez.Én ismerek párat.Ez lett egy komédiásból? Nekem egyáltalán nem tűnik mulatságosnak. Papi! Kérlek! A Jaff fütyült egyet. ötven szemgödre és tucatnyi szája legyen.Úgy érted. Hogy micsoda dolgokat láttam.Mutasd meg.Ő nem őrült. Hát hazudtam.Mutasd meg! . bármilyen idióta egy hit is az övé.Hol van? . Szentség nélküli emberekre. .Amikor feljöttünk ide. volt egy olyan érzésed. ő azt szeretné. ha képes lett volna olvasni azoknak az elméjében. akik a Központban vásárolgattak. .Nem akarod te azt annyira látni. Az ilyenek szolgáltatják a legjobb alanyt. hallucináció lehetne. . Egyszer majd mesélek neked a helyekről.suttogta áhítattal Tommy-Ray.. hogy minden. hogy egy kutya. . mint egy elfeledett mélytengeri lény. akiket nem oltalmaz a mitológia. . hogy megtöltsék kocsijukat friss gyümölcsökkel és . hogy nem így van. egy szál magában. .. akikkel nap mint nap összefutott városa utcáin.Kezdhetnéd mindjárt a Mamával. melynek halott testét az áramlatok hozták fel a felszínre. Emberekhez. Tommy-Ray a szó szoros értelmében háztartások százaiba elvihette volna apját. a bőr pedig félig lemálljon a felpuhult húsról. és megcsipkedték arcát a sirályok. . . Csakhogy ezúttal az arc is láthatóvá vált. Olyanokat. Elveszett embereket. Rémült embereket.. Van hite.Klassz .mutatott szét.Úgy értem. Őrült embereket. mely a kertben szétkorbácsolta a lombokat. És felvértezte magát ellenem. hogy valaki követ bennünket. Rémülten. Olyan volt. aki a halál mezsgyéjén járt .Végigfuttatta szemét a város panorámáján: De itt? . .

Hát így álltak. mint az övé. Huszonegy éves korában. de minden szándékuk és tettük békés lélekre vallott. Csakhogy senki sem kérdezte őket. Nem mindenkinek sikerült elpalástolnia a félelmeit. ugyanolyan tisztakék a szeme. .tápértékkel teli gabonapelyhekkel. mint osztálytársait. ezért hát magába zárta a Világvégével kapcsolatos rémálmait. Az önbecsapás működött. hogy sok száz évre száműzzék a civilizációt erről a bolygóról. Dawn. talán néha elsírták magukat. Ha valaki rákérdezett volna. és ők pedig pont azért harcoltak egész életükben. hiábavalóságokkal kitöltve életüket. Nem itt. hogy hisznek valamiben. A gondolat. Talán néhanapján beugrottak valamelyik agy-zsugorítóhoz. mint elegendő. hogy az ilyen traumákat távol tartsák az életüktől. ha a gyermekeik nem erőltették túlságosan a kérdést. Egy éjjel azután. Tizenhárom éves korában Ted Elizando osztályában egy haladó gondolkodású tanár elejtette azt a megjegyzést. hogy egy ilyen kérdés ne okozott volna kínos zavart. megkönnyebbülten fellélegezve. A rákövetkező évben szülőkké váltak. és robusztusnak tartották magukat. Sokkal biztonságosabb nem beszélni a hitről. úgy tűnt. feleségül vette Lorettát. Teden legalább annyira. amiért átvészelték a hideget. hogy a szuperhatalmaknak elegendő nukleáris fegyvere van ahhoz. Túlságosan benne jártak már az évszázadban ahhoz. néhány hónappal a kisbaba. kivéve az esküvőket. sokkal inkább zaklatta őt. és nem most. és ha mégsem. A bankban több pénzük volt. hogy vajon mire való mindez. és akkor is csak érintőlegesen foglalkozva a témával. akiknek ugyanolyan makulátlan volt az arcbőre. Eseménytől eseményig éltek árnyalatnyi borzongásban. emberekhez. A boldog arcok mögött a reménység halálos betegen élt. és sokukban már el is pusztult. csak hogy elfeledtessék az űrt. nehogy kinevessék. biztosan kijelentették volna. csak hogy megnyugodjanak. s akik minden tekintetben kiegyensúlyozottnak és boldognak tartották magukat. keresztelőket és temetéseket. egy biztos állással a háta mögött a Thousand Oaks-ban. ahol a tudásszomjuknak kellett volna lakoznia. a nap szinte állandóan felmelegítette a levegőt. mint az övé. amikor egy újabb születésnap egy újabb év elteltét jelezte. akkor tüzeket gyújtottak. Kamaszkorára gyakorlatilag megfeledkezett korábbi félelmeiről. talán néha felemelték a hangjukat gyermekeiket nevelve. mint osztálytársain. vagy az azt inspiráló szentségekről.

aki azonnal férje után nézett. Mostanában már csak nagyon kevesen látogatták Ted-et. hogy megnézze kislányát. A munkanap kellős közepén. megpróbálva csitítgatni. olyan állásban. Ez az eseménysor attól kezdve szinte minden éjjel megismétlődött. és megrebegtette felé hosszú szempilláit. ahogy a gyerek gyámság alá helyezését is. A kisbaba néha átfordult álmában. mindig elmosolyodott. a férfi a rettenettől némán meredt lányára. az íróasztalnál ülve is egyre több jelét látta a közelgő iszonyatnak. Amikor meglátta a papit a kiságya mellett. Az éjszakáról éjszakára rátörő rémálom lassan megfosztotta erejétől. hogy teste elszenesedik a karjai között. mintha távoli sikolyokat hordott volna füleihez. hogy az álmait elrabló szörnyűségek ne vegyék át a hatalmat mindennapjai felett is. hason fekve kiságyában. míg lassan előre kiszámítható rituálévá nem nemesedett. egyszeriben egy gombafelhő vakító fénycsóvájává lett. miután az orvosi konszenzus szerint a teljes gyógyulásra leginkább családja körében lenne reménye. őrt állva Dawn kiságya mellett. Négy éve.születése után. A válást meg is ítélték. A tavaszi nap. Ted verítékezve és minden tagjában reszketve kelt fel. egy kisállat-kereskedésben dolgozott a Központban. Több mint egy órán át figyelte szuszogását. habár soha nem lett . a végső tűzről szóló lidércnyomás visszatért. A levegő mozgása. Ted egy hónapra kórházba került. A panaszos hang felkeltette Lorettát. Rémülten kapta fel a gyereket. Teljes mélységében ismerte Ted történetét. A kisbaba mélyen aludt. csak a borotva élét. egyre nehezebbnek találta. aki immár nem ismeri az otthont. bármilyen balzsamos fuvallat is volt. amikor látta. megtörve az asztal lapján. amikor az sírni kezdett. és egy olyan ember auráját árasztotta. végtagjai füstölgő csonkokká válnak. Egy évre rá Loretta válókeresetet adott be. rosszak voltak képmutatásban. kibékíthetetlen ellentétre hivatkozva. meghallotta a közeledő rakétákat. hogy állatot vigyen a házba. Boldog volt állatai között. akinek anyja nem engedte meg. Azután egy éjjel. amikor Tednek el kellett ugrania valahová). volt Ted egyik kedvence: szabad bejárást engedett neki a boltba (egy-két alkalommal ő is felügyelt rá. a bőre elfeketedik. játszhatott a kutyákkal és a kígyókkal. idegösszeomlása óta. ahogyan mindig is szeretett szunyókálni. mielőtt visszament volna lefeküdni. Tommy-Ray. Az étkezőben talált rá. mely könyörületes módon kevés követelményt támasztott vele szemben. majd visszatért a Grove-be. akik hasonlóan hozzá. akit hagyott a földre zuhanni. A virrasztás azonban így is megviselte Ted-et.

Valami. Tommy-Ray lenyűgözve figyelte. egy anyagot formálva hagyják el gazdájukat.csűrte-csavarta a szót a Jaff. előlépve az árnyékból. hogy akar . És a folyadék még mindig áramolt a Jaff parancsára. legalábbis nem a torkából.Ez nem várhat. akivel szeretném. nem csoda. Tommy-Ray. nagyon jó hírem van. Tommy-Rayt teljesen megigézte a látvány. Most már formát is kezdett magára önteni: Ted személyes lidércnyomásának első.Tényleg? Hát.Hát persze. mintha mindjárt kidobná a taccsot.Jó hírek? . míg végül az anyag.Hát. Még a régi. . .. Figyelj. .Akarok tőled valamit . Nem jöhetsz be csak úgy. hogy egyesüljön a tömeggel. Most mégis lopva utat talált hozzá. csúnya időkben sem ért meg ilyet. amit Tommy-Ray az apjaként mutatott be neki. ingét. Látva a hatalmat.vágta rá a Jaff. ahogyan most tette. . vázlatos képét.A papám. én. A nedvek cseppjei a gravitációval dacolva függtek a levegőben Ted szeme előtt. hogy egy ilyen gyerekkel a bensőjében . egyesülve egymással. . . mint egy betegesen szürke. hogy elvidd valamim. a hibásan illeszkedő szemeket. .szólt a Jaff.Olyasmi. amit te úgysem akarsz . Szegény Ted. ami nélkül sokkal boldogabb leszel. kinyújtva karját Ted felé. ott nem lebegett előttük. Beszélt. figyelmet követelt.. De semmi sem jött. állott sajt. és a férfi olyan hangokat kezdett hallatni. Teddy rémülten lépett vissza a házba. Olyan volt. mosolygott. egyre nagyobb cseppeket formálva. . . Ted.a férfi barátja. ha találkoznál.Hoztam neked valakit. Ez egy teljesen másféle lidércnyomás volt. átáztatva annak nadrágját. hogy megürüsödve. . ennek nagyon örülök. Bőre pórusain át a test belső nedvei bugyogtak elő.Késő van. Tommy-Ray elvigyorodott a láttára: látva a reszkető lábakat.Nem akarsz találkozni vele? .A fiam barátai az én barátaim is. Valakit. . ahogyan Ted szemei forogni kezdtek üregükben. és rajtad kívül senkivel sem tudom megosztani. mint egyfajta groteszk mágia. Soha azelőtt nem látogatta meg például az otthonában. kezét nyújtva Ted felé. Tommy-Ray? Ez az én házam. .Mi folyik itt. Hazajött.

Persze. azt higgye.Most hová menjünk? . Csak olyan dolgokat fedeznének fel. amikor ma reggel felébred. . Neked haza kell menned. .És mit mondok Jo-Beth-nek? . Nagyon tetszik. az izomköteget masszírozva.Igen. Ez volt az első a számtalan látogatásból. . Keresek valami árnyékos.nem tudott soha lazítani. Tommy-Ray szélesen elmosolyodott. de egyéb tekintetben mindegyiket egyedi kreációnak lehetett tekinteni.De nem akarhatjuk.És mikor fog eljönni? . Nyugodj meg.Alig várom már.Ismerek néhányat. És nevetve elvezette falkáját a sötét éjszakába. hogy a keresésedre induljanak.Mert azt akarom. hogy nem emlékszel semmire. amiknek még nem jött el a maguk ideje. .Ehhez is tudás kell . ahogy az éj a végéhez közeledett: . minden olyan. . és Tommy-Ray vállára tette kezét. mentegetőzz.mondta.Tudom . hogy a Grove. Ha nagyon rád mászik.Akarod látni. hogy fordul fel fenekestül a Grove. enyhén hüllőszerű lények voltak. De mégis egyfajta visszhangja.Mondd. . . .Nem akarok menni . igaz? . és a bestiárium minden alkalommal újabb elveszett lélekkel gazdagodott. . Látjuk még egymást. Mindannyian fakó. mint volt. amit aznap éjjel tettek. hűvös helyet.Nem esett messze az alma a fájától . A Jaff felnevetett.Nem. . fiú. Ahogyan minden tudás az.jelentette ki elégedetten. A Jaff egyre inkább belemelegedett.ódzkodott Tommy-Ray. .mondta a Jaff. ez még nem a Tudás.Pihenésre van szükségem. sokkal jobb lesz neki nélküle. miközben beszélt. . Ahogyan a Jaff is mondta.De miért? .Előcsalogatni őket. Nem gondolod? . .

valahogyan. Lois . Egyfajta asztrál-hiba folytán. Korábbi tapasztalataiból nagyon is jól tudta. Knapp . Ha volt is valamiféle magyarázat arra.NÉGY Álmaim hölgye tévedett. Ha bűnbánó.Mrs. volt Howie első gondolata. ahogyan felhúzta a redőnyöket. hogy megnyugtassa lelkiismeretét. és hogy késésben van. hogy életet leheljen szervezetébe. . ha majd a lány hangulatára próbál reagálni. Lomha hajnal lopakodott a szobába. Egy kevéske közös akarással a Butrick's Steak House-tól folytathatják az életüket. teljesen üres volt. akkor ő erőszakos. Végül arra a következtetésre jutott. Csak az számít. melyet egyikük sem értett vagy érdemelt. Semmit sem tehettek ez ellen: legjobb lesz az egészet elfelejteni. ha találkozik Jo-Beth-szel. Knapp ránézett az órájára. hogy nem. és elindult a Központba. Mrs. Még nem fogalmazta meg magában a jóvátétel ígéretének szavait.a köztük feszülő eltéphetetlen érzelmi kötelék miatt a közös álom tényét gond nélkül képes volt elfogadni . Barátságosan rámosolygott. hogy közös álmuk . azt az órákig tartó önmarcangolás sem tudta felszínre hozni. Sokkal jobb. Szolgalelkűen végrehajtotta a gyakorlatsort . hogy a tegnapi csorbáját kiköszörüljék. amikor a levegőben még reményteli ígéretek lebegtek. az égen nyoma sem volt kékségnek. egy gallyra ment telepatikus kapcsoló jóvoltából hirtelen egy olyan lidércnyomásra változott. őt nem számítva.csak a legszükségesebb minimumot. Miután lezuhanyozott és megborotválkozott. hogy nem fogja céljaitól eltéríteni egy asszony jókedélyének hiánya.mondta neki. egyszerűen csak alaposan megizzasztotta. hogy Jo-Beth megérkezett-e már. felöltözött. még nem.állt a pult mögött. amint felébredt: a nap még Kalifornia államban sem süt mindennap. majd fagyosan közölte.Megvárom . akkor ő megbocsátó. A bolt. majd megkérdezte. melyekre szüksége lesz. Ha elutasító lesz vele szemben. ami velük történt a motelben. Egyenesen a könyvesboltba ment. vagy egyáltalán semmit nem használt a tekintetben. amint kinyitja a száját. A torna keveset. hellózott. hogy bármilyen kísérlet a részéről a beszédre reménytelen hebegésbe fulladna. Elsétált az ablakhoz . elszántan rá.

Howie felnézett a szövegből: . árja hősnek tűnt: magas. Kukulean. kiknek fénye és dicsősége leírhatatlan volt.Az is lehet. Nem vette fel senki. sápadt bőrű. visszatért Amerikába. strapabíró kötetek Zimnek. állította az értekezés. és egyidejűleg figyelhette Jo-Beth érkezését is.Felhívtam Jo-Beth házát. hogy ma be sem fog jönni . Voltak könyvek az imádságról. Tonga-Loa. testes. hogy megünnepelje a millenniumot. horgas orrú. Howie átlépett a következő polchoz. vagy valamelyik leányvállalata adta ki. vagy egy szexuáltechnikai kézikönyvet. . hogy a boltban valamennyi könyvet ugyanaz a kiadó. állhatatosan kerülve Howie tekintetét beszéd közben. az óceáni nap istene Polinéziában. nem igazán bízva az asszonyban.Kár . amiért elkésett: nem volt semmi kötetlenség a . felettem a levegőben. De minél tovább pásztázta a könyvek sorait. vagy bármi más néven neveztessék is -. Howie tudta. nevemen nevezve. Talán néhány szerelmes verset. Éppen tegnap hallotta. és azt monda. . amikor neki megfelel. Egyikük szólott hozzám. bármilyen alakban jelent is meg az Úr . Knapp. A festmények alapján ítélve.folytatta Mrs. hátha ott olyan könyvet talál.alig volt több egy brosúránál . könnyen emészthető paragrafusaival és ábrázolásokkal az ősi Amerika Nagy Fehér Istenéről.. annál világosabb lett a számára. A borító képén egy férfi térdepelt vakító fényözönben. az Úr evilági városának felépítéséről és a baptizmus jelentőségéről. és a szent ligetről. hogy ez szemenszedett hazugság. ahol böngészhetett a könyvek között.. fényképekkel otthonáról. A vékony könyvet . Az egyik darab különösen felkeltette a figyelmét: A Megváltó története.a Mormon Egyház publikálta. Az előtte fekvő könyvek mindegyike vallásos témájú volt. a harsány ajánlás szerint a lapok a Kor Legnagyobb Üzenetét tartalmazták. mindig tökéletes. nagyon halkan tette. Most. ami jobban illeszkedik hangulatához.mondta. Volt közöttük egy képeskönyv a vallásalapító Joseph Smith életéről is. hogyan korholja Jo-Beth-t. lelkesítő zsoltárok a családok számára. Akkor dolgozik. A képet kísérő szöveg felkeltette Howie érdeklődését: Két személyt láttam. Ha tényleg használta a telefont. Ezúttal már valódi nevén is neveztetik: Jézus Krisztusnak. ahol a víziói támadtak. Illa-Tici. Biztosan el kellett mennie valahová.Quetzalcoatl Mexikóban.Meglehetősen kötetlen munkaidőben állapodtunk meg. kék szemű férfiszépségnek. .legközelebb eső állványhoz.

munkaidejében. Azonban Mrs. Knapp, az igaz keresztyén, úgy tűnt, mindenre elszánt, csak hogy a bolton kívül tudja végre. Lehet, hogy rajtakapta, amint önelégülten vigyorgott a szent szövegek felett. - Semmi értelme sincs, hogy itt várakozzon - ment tovább a nő. - Egész nap itt ácsoroghat. - Nem riasztom el a vevőit, vagy ilyesmi, igaz? - kérdezte Howie, hogy végre egyenes mederbe terelje a beszélgetést. - Nem - válaszolta a hölgy, örömtelen, apró mosollyal. - Nem is állítottam, hogy ilyet tesz. A fiú közeledni kezdett a pulthoz. A nő önkéntelen mozdulattal hátrébb lépett, mintha félne tőle. - Akkor, egészen pontosan, mi a baja velem? - kérdezte tőle egyre türelmetlenebbül, nehezen őrizve meg udvarias hangnemét. - Mi van bennem, amit ennyire utál? A dezodorom? A hajam? A nő újra megpróbálkozott egy ideges mosollyal, de elszánt képmutatása ellenére sem futotta többre egy apró rángásnál. - Nem én vagyok az Ördög - mondta Howie. - Nem azért jöttem ide, hogy bárkinek is bántódása essék. A nő nem válaszolt. - Én itt... itt... itt születtem - folytatta. - Palomo Grove-ban. - Tudom. Nocsak, nocsak, gondolta Howie, micsoda felismerés. - És mi mást tud még rólam? - kérdezte kedveskedve. A nő szemei az ajtó felé rebbentek, és Howie tudta, hogy éppen most rebeg el egy néma imát a Nagy Fehér Istennek, hogy nyisson már be végre valaki, és szabadítsa meg ettől az átkozott gyerektől és az ő kérdéseitől. Sem Isten, sem egy vevő nem tette meg neki ezt a szívességet. - Mit tud még rólam? - kérdezte újra Howie. - Nem lehet az ennyire rossz dolog... vagy igen? Lois Knapp apró vállrándítással felelt: - Nem hiszem... - Hát akkor, rajta! - Ismertem az édesanyját - kezdte, majd el is hallgatott, hátha ennyivel kielégítette a fiú kíváncsiságát. Howie nem válaszolt, úgyhogy neki kellett kitöltenie a vészterhes csendet a további információkkal. - Nem ismertem persze valami túl jól - folytatta. - Egy kicsit fiatalabb volt nálam. De akkoriban még mindenki ismert mindenkit. Oly régen történt. Azután, amikor a baleset történt...

- Így is... is... mondhatjuk - mondta neki Howie. - Mondhatjuk? - Maga balesetnek hívja, de... de... nemi erőszak volt, ugye? A nő tekintete elárulta, hogy soha nem gondolta volna, hogy egy ilyen szót (vagy bármi hasonló obszcén dolgot) hallhat ebben a boltban. - Nem emlékszem - vágta rá védekezően. - És még ha így is volna... (Itt megállt, vett egy mély lélegzetet, és új vágányra terelte a beszélgetést.) Miért nem megy vissza oda, ahonnan jött? - kérdezte. - De hiszen visszajöttem - szólt elutasítólag. - Ez a szülővárosom. - Nem így értettem. (A nő végre engedte, hogy méltatlankodása a felszínre kerüljön.) - Tudja, hogyan néznek ki a dolgok? Maga visszajött ide, és ugyanakkor Mr. Vance meghalt. - Mi a franc közöm van nekem ahhoz? - akarta tudni Howie. Fikarcnyi figyelmet sem fordított ugyan az elmúlt huszonnégy óra híreire, de annyit tudott, hogy a komikus holttestének felkutatása, aminek az előző nap tanúja volt, valami óriási tragédiába torkollott. Amit nem értett, az a kapcsolattársítás volt. - Én nem öltem meg Buddy Vance-t. És abban is biztos lehet, hogy nem az anyám tette. Lois, miután láthatóan lemondott a misztikus hírhozó funkciójáról, a további részleteket a rébuszokat feladva a lehető legnagyobb egyszerűséggel és gyorsasággal teregette ki előtte, csak hogy mielőbb túl legyenek már az egészen. - A hely, ahol az édesanyját megerőszakolták - magyarázta, - ugyanaz a hely, ahol Mr. Vance halálra zúzta magát. - Ugyanaz a hely? - Igen - jött a válasz. - Most mondom, hogy ugyanaz. Nem fogok kimenni, hogy megmutassam magának. Épp elég gonoszság van anélkül is e világon, hogy keresnünk kellene a bajt. - És maga azt hiszi, hogy ehhez nekem is van valami közöm? - Én nem mondtam ilyet. - Nem. De... de... ezt... ezt gondolta. - Most, hogy így kérdi: igen, ezt. - És azért szeretné, ha mielőbb elmennék a boltjából, hogy ne terjesszem tovább a befolyásomat. - Igen - válaszolt a nő röviden. - Ezért.

Howie bólintott: - Oké - mondta. - Elmegyek. De csak akkor, ha megígéri nekem, hogy elmondja Jo-Beth-nek, itt jártam. Mrs. Knapp arca kelletlen grimaszra húzódott. De a tőle való félelem olyan hatalmat adott a fiú kezébe, amit egyszerűen muszáj volt élveznie. - Nem nagy kérés, igaz? - kérdezte. - Nem fog neki hazudni, ugye? - Nem. - Akkor elmondja neki. - Igen. - Megesküszik Amerika Nagy Fehér Istenére? - kérdezte Howie. - Mi is a neve... Quetzalcoatl? (A nő arcán teljes tanácstalanság tükröződött.) Sebaj - szólt oda neki -, elmegyek. És bocsánat, amiért megzavartam a reggeli csúcsot. Otthagyva a halálra rémült hölgyet kilépett a szabad levegőre. A húsz perc alatt, amit a boltban töltött, a felhőréteg felszakadozott, és lyukain keresztül tűzött a nap, megvilágítva a Dombot. Néhány perc múlva a Központ halandóira, mint amilyen ő is, ráveti sugárzó tekintetét. Álmai hölgyének végül mégiscsak igaza volt.

ÖT
Grillo a telefon hangjára ébredt; kinyújtotta karját, és leverte vele a félig telt pezsgőspoharat - a múlt éjszaka utolsó, részegen elmondott tósztja: Buddyra, aki eltávozott, de sohasem felejtjük -, majd átkozódva felvette a kagylót, és a fülére tette. - Halló? - mordult bele. - Felkeltettelek? - Tesla? - Egyszerűen imádom, ha egy férfi emlékszik a nevemre - felelte a lány. - Mennyi az idő? - Késő. Már régen dolgoznod kellene. Azt akarom, hogy lepasszold az összes munkádat Abernethynek, mire odaérek. - Mit mondasz? Idejössz? - Tartozol egy vacsival, a Vance-féle pletykákért - mondta a lány Úgyhogy keress valami jó drága helyet. - És mikorra tervezed, hogy ideérsz? - érdeklődött Grillo. - Ó, azt még nem tudom. Olyan... - A mondat közepén a férfi visszatette a kagylót a helyére, és a telefonra vigyorgott, ahogyan elképzelte a vonal túlsó végén káromkodó lányt. A mosoly mindjárt lefagyott az ajkáról, ahogy felállt. A halántéka ütemesen lüktetni kezdett; ha azt a fél pohár pezsgőt is megitta volna, aligha lenne képes rá, hogy felálljon. Bepötyögte a szobapincér számát, hogy rendeljen egy kávét. - És valami gyümölcslevet nem óhajt hozzá, uram? - kérdezte a hang a konyhából. - Nem. Csak a kávét. - Tojást, croissant-t... - Jesszusom, ne. Semmi tojást. Semmi mást, csak a kávét. Hogy leüljön újságcikket írni, majdnem olyan visszataszító gondolat volt, mint a reggelizésé. Úgy döntött, hogy inkább felveszi a kapcsolatot a nővel a Vance házból, Ellen Nguyennel, akinek a címe, telefonszám nélkül, még mindig ott lapult a zsebében.

Jelentős mennyiségű kávé bevitele után a szervezete felpezsdült annyira, hogy autóba ülhessen, és elvezessen Deerdellig. A ház, amire hosszas keresés után ráakadt, erőteljes kontrasztot alkotott a nő munkahelyével. Kicsi volt, jelentéktelen, és alaposan ráfért volna egy tatarozás. Grillónak megvoltak a maga kételyei az előtte álló beszélgetést illetően: az elégedetlen alkalmazott mindenféle mocskot szokott dobálni volt munkaadójára. Némely múltbeli alkalommal az ilyen kapcsolatok gyümölcsözőnek bizonyultak, de általában inkább csak rosszindulatú szóbeszédeik elterjesztését várták tőle az informátorok. Ez esetben Grillo hajlamos volt a legjobbakat feltételezni. Azért volt, mert a nő nyílt arcvonásai olyan sebezhetőségről tanúskodtak, miközben beinvitálta a házba, és megkínálta egy újabb főzet kávéval; vagy mert valahányszor a szomszédos szobában fekvő gyereke magához hívta - elkapta az influenzát, magyarázta -, majd visszatért a babusgatásából, ugyanott vette fel a történet szálát, ahol előtte elejtette; vagy egyszerűen csak azért, mert a történet, amit kiteregetett, nem csak Buddy becsületén ejtett foltot, de a sajátján is? Talán ez utóbbi volt, ami minden kétséget kizáróan meggyőzte arról, hogy hiteles forrással hozta össze a sors. A sztori, amit elmesélt, demokratikus alapelvek szerint feketített be egyaránt mindenkit. - Az ágyasa voltam - fejtegette a nő. - Majdnem öt évig. Még amikor Rochelle is ott volt a házban - ami természetesen nem tartott sokáig -, akkor is megtaláltuk a módját, hogy együtt legyünk. Gyakran. Azt hiszem, mindvégig tudott róla. Ezért ragadta meg az első alkalmat, hogy megszabaduljon tőlem. - Ezek szerint már nem áll alkalmazásban nála? - Nem. Csak az ürügyre várt, amivel eltávolíthat, és maga szállította neki. - Én? - kérdezte Grillo. - Hogyan? - Azt mondta, hogy flörtöltem magával. Jellemző, hogy milyen indokot talált ki. (A szóváltás során Grillo nem első ízben hallotta ki ezt a mély érzelmességét - jelen esetben a megvetést - a nő passzív viselkedése mögé rejtőzve.) - Mindenkit a saját mércéjével mért - folytatta - És maga is tudja, milyen mérce az. - Nem - felelte Grillo őszintén. - Én nem tudom. Ellen csodálkozva pillantott rá: - Várjon - mondta neki. - Nem akarom, hogy Philip is hallja ezeket.

.) . Épp elég undorító dologgal fog még találkozni. Olyan gyönyörű nő. egyszerű a képlet. Azt akarom. hogy az egész világ a férfiak körül forog.Rendkívül nehéz feladat lehet beszélni ezekről. vagy hogy kurva? .. Én is elkövetem ugyanezt a hibát Philippel. Mielőtt Buddy elvette volna.Én ajánlkoztam. volt. .válaszolta erre Ellen. Még mindig nem tettem túl magam a tényen. Biztosan más módja is lett volna rá.felelte a nő lágyan. még ha csak egy kis időre is. amikor feleségül vette? . majd becsukta az ajtót maga mögött.hangsúlyozta a nő. maga is szerette őt? . Buddyval kapcsolatban csak annyi volt .Micsoda? . hogy is mondjam?. Tudja.Szóval. .És gondolom. A dolgok a politikában.Miről? A szokásairól. .válaszolta Grillo -. akik becsapják és átverik.Mindkettőről. Részben ezért is vette el. mit teszek. .. ártatlannak lenni.Nem is tudom. Rochelle-nél tartottunk.Nos. Én voltam az.Akartam. ott.Igen. nem igaz? . van egy nagy adag perverzitás Buddyban. Igen. Már úgy értem. . hogy Grillo kimentse magát az egocentrikusok köréből. amit nem akartam. pedig még csak egy éve jár iskolába. alig valamivel az elvesztése után.Undorító dologgal? . hogy mindenki megtudja. .Nagyon. . igen . azok bizony ott várnak mindannyiunkra. de hát melyik férfi nem az? (Nem hagyott rá időt. . Hiába látom világosan. persze. igen . igaz? . Önző ember volt.Magukat mind úgy nevelték. hogy megkeressen száz dezsőt. amit Grillo nem hallhatott. elsuttogott pár szót. nem? . A dolgok a szexben.Felállt és bement fia hálószobájába.Máris túl sok olyan szót megtanult. Akit annyi év után is igazán szeretett. mielőtt folytatta volna a mesélést. . . akit szeretett.Jól hallotta? Miért van ennyire meglepve? . . Megint az a megvetés.Van egy meglehetősen drága szenvedélye . . hogy meghalt. Valójában azt akarom. Grillo.Buddy tudott erről.Tudja: emberekkel. azt hiszem.Ó. hogy legyen esélye. hogy kiteszem mindennek. kurva volt.Ó. ártatlannak.Biztos vagyok benne. hogy valaki megtudja mindezeket. Mr. undorral vegyítve. Sajnálom.

mindenki fejből fújta a poénjait. .Egy perc. hogy elvegyen egy olyan nőt. és szétszóródott a szőnyegen.Ki ez? . türelmetlen éllel.Hát nem furcsa? Különösen akkor. .válaszolt komoran Philip. igaz? . Es persze mindent tudni akartak a magánéletéről. melyek közül számtalan lecsúszott az ágy oldalán. aki látványosan megörökölte anyja arcának ünnepélyes szimmetriáját. . . hogy elvágja a zokogást. . és rá akarta venni az egyik társaságot. . mi van vele. . Nem rejtette véka alá Grillóval kapcsolatos gyanakvását. az ágyon ült.Te vagy Philip.A Lufiember . és némán pergette a rajzfilmeket. . és benyitott a fiú szobájába. Grillo letérdelt. .Majd én bemegyek . amikor rendet akart tenni az életében. és felvette az egyiket: . hogy legalábbis egy ideig a világ tényleg körülötte forgott.Megnézem.tudakolta a fiú.Hol van a Mami? .Magát kellett volna elvennie . Ellen az ajkára szorította kezét. Grillónak hívnak. Mindenki ismerte az arcát. Ugyanebben a pillanatban a fiú megszólalt a hálószobában. .A gondolat olyan érzelmi reakciót váltott ki nála.jegyezte meg Ellen. A fiú. az ágy felé közeledve.Igen . Patakzani kezdtek a könnyei. szinte oda sem figyelve. . mely a történetben elfoglalt helyének ismeretében gyanús lett volna. ne aggódjon. Ez nála sokszor nyilvánult meg önpusztításban. .jött a válasz. Grillo otthagyta a nőt. Ő volt Amerika egyik legkedveltebb embere.ajánlkozott Grillo.Van valami neve is? . szemével egyfolytában anyját keresve annak háta mögött. és itt lesz .. hogy újítsák fel a show-t? De hát.Szia.válaszolt a nő.nyugtatta meg Grillo.És mégis vállalta a kockázatot. Néhány évig. miközben az kézfejével törölgette a könnyeket a szeméből. Buddyban volt egy jó adag perverzitás.Jobban járt volna .a különbség.Lufiember ..Philipnek hívják? .Sokkal jobban. ahogyan mondtam. A rajzok. .mondta Grillo. A sarokba állított tévé is be volt kapcsolva.kérdezte a fiútól. mind ugyanazt a gumóforma karaktert ábrázolták. mint Rochelle? . körülvéve széjjelszórt játékaival. . ha elmarad. krétáival és telifirkált papírlapjaival.

Meglehetősen szimpla észrevétel. .ez nem a teljes történet. . aki szemrehányó pillantásokat vetett Grillóra. Átpillantott a válla felett. Maradj csak az ágyban. Soha többé.. Ez a végszó visszhangzott Grillo fejében. Valóban Buddy Vance állt a történtek középpontjában. . Grillót.. mégis mennyire igaz.Nem. . miközben visszahajtott a Grove-on át a hotelbe.mondta Ellen Grillónak.A hotelben megtalál. hogy megmutattad nekem a Lufiembert .A tévéből való? .Mostanában nagyon beteg voltál. nem? A legfontosabb részlet maga Buddy.Harap is? . Grillo felállt. . ami felkeltette a kíváncsiságát. hogy elmondjam. hihetetlen figurát tanulmányozva.Köszi. hogy nem. .mondta Ellen.válaszolta Philip. minden bizonnyal rejtelmesebb volt maga az élet. amíg kikísérem Mr. és visszahelyezte a portrét a többi közé. Akármit mondok is el.Hát akkor honnan? . . higgye el. hanem folytatta munkáját.. . az csak egy része az igazságnak.Ha felkészült rá. Jóllehet halála kellőképpen rejtelmes és tragikus volt.Ahogy mondtam. Az is lehet. Van itt még sok minden más is. igaz? .Csak téged . . Elég sok olyan dolgot tapasztalt eddig is. egy újabb skarlátszínű lény színezését.De már jól vagyok. de erőfeszítése szemmel láthatóan nem győzte meg fiát.Talán majd felhívom. Philip nem válaszolt.Ne légy ilyen udvariatlan .És barátságos? A fiú megrázta a fejét. és őt már nem írhatja meg..Ne menjen túl közel hozzá! .jött a válasz. .kérdezte Grillo.köszönt el.hallotta meg Grillo Ellen hangját. készséggel meghallgatom .mondta Grillo. . még nem vagy. De még nem készültem fel rá. .. a sokszínű. A Coney Eye falait benépesítő bazári kollekció . . ami megelőzte. amint kiértek a gyerek hallótávolságából .. .A fejemből . A nő megpróbálta ugyan elrejteni könnyeit.Nem.

Csakhogy a titkok magában a Grove-ban lappangtak. és ne csak hozzáadja a saját hangját a zűrzavarhoz. hogy megírja-e. miközben tagjait kinyújtóztatva felállt. hogy ha a Lufiember nem is. és most Ellentől. A legelső tennivaló: össze kell raknia a tényeket. hogy. Ő észre sem vette a jeleket legalábbis addig nem. A háta sajogni kezdett munka közben. kereszthivatkozásokkal ellátott papírlappal. Előnyben kell részesíteni a feltételezést a ténnyel. amint visszaért a hotelbe. Ezért fontos. hogy hogyan? Abernethy nézetei a kérdést illetően teljesen egyértelműek. Hotchkisstól. Grillo is láthatta őket. amint felszínre törtek Buddy Vance sírjából. mellyel senkinek nem tesz jót. a szajhából lett feleség. Csak ekkor. Neki is látott. felszálljanak az égbe. Teslától. hogy őszintén és helyénvaló módon mesélje el a sztorit. Rochelle-től. döbbent rá. Még a rendkívüli módon abszurd halál. az erkölcsös szerető. aki még mindig szereti.(Amerika Igazi Művészete). Nem is az a kérdés. a hotelszoba parányi íróasztala fölé görnyedve. aki viszont nem szereti. és a láz első hulláma izzadtságcseppeket rajzolt a homlokára. nem vicc. hanem az. mint utolsó poén nélkül is lebilincselő egy történet. előállítva egy kiinduló vázlatot a Buddy Vance-sztoriról. de teremtőjének influenzája minden bizonnyal beléje mart. amiket az elmúlt huszonnégy órában hallott. míg nem végzett a huszonegynéhány. . és valószínűleg soha nem is szerette. a mocskot a méltósággal szemben.

Jo-Beth itthon van. Howie általában sikert aratott az anyukáknál. egy olyan boltban. hogy válthatna-e egy szót a lányával. Öt teljes percen át dörömbölt és csengetett. . mégsem volt olyan egyszerű kifejtenie meggyőzőerejét. aki válaszolhatna a hívásra. Nem lehet ez akkora feladat. miért reagálta le a lány a kettejük közti kapcsolatot . Kisebbfajta csoda lett volna.Menjen haza! Hagyjon minket békén! . ösztönösen megérezve.felelte Howie. biztonságos társaságét. és némiképp tépelődő egyén benyomását keltette bennük. Dadogása és szemüvege megbízható. Először még azt sem sikerült elérnie.Nem akarjuk.Csak néhány percet kérek . hogy felkiabáljon a leredőnyözött ablakokra. Bármennyire is nehéz volt Lois Knappal értelmesen szót váltani. De nem akarja látni magát. mikor a napjait egy teljesen átszellemült asszony társaságában tölti. itt van. Howie számára a napnál is világosabb lett.különösen azt a motelbéli borzalmas álmot . igaz? . hogy a látszat csal. ha nem így tesz. Mint kiderült.HAT 1. Csak amikor hátrébb lépett az utcára. Miközben felmászott a Központtól Jo-Beth házáig.mondta neki. Valahogyan meg kell győznie Jo-Beth-t arról. Ő is csak Lois Knapp szavait szajkózta.Ezt az ő szájából szeretném hallani.Igen. hogy igenis van odabenn valaki. mire ő gyorsan az ajtó elé pattant. McGuire azonban tudta. . akkor hallotta meg a biztonsági lánc csörgését. Mrs. hogy a bejárati ajtó megnyíljon előtte. és hogy semmi démon nem bujkál a testében. hogy megkérdezze az ajtórésen át rá bámuló nőtől. csak mormon irodalomból. mely a padlótól a mennyezetig másból sem áll ki. .a Sátán műveként. . feltehetőleg Joyce McGuire-tól. hogy itt legyen . . ha nem bánja. hogy kettejük kapcsolata nem Isten vagy ember elleni vétek. a társalgás más megvilágításba helyezte az előtte álló kihívást.

.Nem lett volna szabad idejönnöd . amivel fogadta. hogy újra elbukjon. de Jo-Beth is hallatta hangját az egyre terebélyesedő kórusban. Azonnal . teljesen eltűnt a hangjából. attól tartok. hanem az anyja. öt centire az orrától.tudakolta Howie. mégis látta Jo-Beth-t. édesanyja és egy komédiás tragédiája közös nevezőre talált.Ez veszélyes mindannyiunk számára. és legnagyobb meglepetésére kinyitotta az ajtót. a csukott ajtóra meredve. Ettől arca csak még hamuszürkébbnek tűnt. .Nem értek az egészből egy szót sem.kérdezte Howie. és nekiindult volna az utcának. .Nem a te hibád . napfényben fürdött a lépcső.. már csak a fa erezetét bámulhatta.kérdezte Mrs. Nem a lány válaszolta meg a kérdést.Muszáj beszélnem veled. a Grove túlsó felén. ha most elmész. . . mintha temetésre készülődne.. .kezdte Howie.V.Jo-Beth? . . McGuire. hogy várjon.Talán jobb is így . ezúttal hiba nélkül. Fekete ruhában volt. . mi lesz a legközelebbi állomás. miközben annak túlsó felén a reteszek és láncok ismét a helyükre kerültek.. már el is tervezte. Néhány pillanatig csak állt. .Senki sem okol érte.Miféle dolgok? .Francba .jött a válasz. ahol Mrs. Halott volt a levegő kettejük közt. Hangja alig jutott ki a ház belső teréből.Igazán? . .mondta lágyan Jo-Beth.. még nem ért véget. ott volt az a pont.Mondd meg neki! . Ahelyett. . nem értem . . Borzalmas dolgok fognak történni velünk. McGuire küldte el pakolni.Nem. hogy ami velem és a te édesanyáddal is történt. Még mielőtt elfordult volna az ajtótól. . .Beszélhetnénk? .. ha nem mégy el.Az lesz a legjobb. Nemcsak Mrs. v.. McGuire. . de mielőtt kinyöghette volna. Egyedül a szeme tükrözte vissza a külvilág fényét. Valahol az erdőben.. inkább hagyta a dolgokat.és elkezdte becsukni az orra előtt az ajtót. De meg kell értened. a nappali végében.mondta az asszony. mint egy bolond.sikerült kimondania. Howie. hogy tett volna még egy erőtlen kísérletet. . Soha többé nem szabad idejönnöd.Nincs értelme. ahogyan a félhomályban áll. . Ennél átfogóbb vereséget el sem tudott volna képzelni.felelte Howie. Sötét volt odabent a házban.utasította az anyja. v. az ádázság.

Erőszak, halál és katasztrófa jelölte azt a helyet. Talán ott valahol van egy olyan ajtó, mely nem zárul be ilyen hamar előtte. - Ez lesz a legjobb - szólalt meg a Mama, amint Howard Katz lépteinek zaja végleg elhalt. - Tudom - sóhajtott fel Jo-Beth, még mindig az elreteszelt ajtóra meredve. A Mamának igaza volt. Ha az előző éjjel eseményei - a Jaff megjelenése a házban és Tommy-Ray pálfordulása - igazoltak valamit, akkor az az volt, hogy senkiben sem bízhatnak. Egy testvért, akit, legalábbis azt hitte, a legjobban ismert, és akit a legjobban szeretett, testestül-lelkestül elrabolt tőle egy múltbéli démon. Howie is múltból tűnt fel, a Mama múltjából. Akármi is történik a Grove-ban, ő is része az eseményeknek. Lehet, hogy csak áldozat, de lehet, hogy kiváltó ok. Akár ártatlan, akár bűnös, beinvitálni a küszöbön egyet jelent a megváltás aprócska reményének kockáztatásával, amit a múlt éjszakai támadás után sikerült kiharcolniuk maguknak. Mégsem tette egyetlen gondolat sem könnyebbé a bezárt ajtó látványának elviselését. Ujjai még most is viszkettek, hogy rántsa hátra a reteszt, tépje fel az ajtót; kiáltson utána és ölelje magához; és mondja el neki, hogy a dolgok talán megint újra jók lesznek. De mit jelent a jó? Együtt lenni vele, átélni a kalandot, ami után a szíve egész életében vágyakozott, átölelni és megcsókolni ezt a fiút, aki talán a saját testvére? Vagy megőrizni az erényét ebben az árban is, melynek minden hulláma magával akarja ragadni? A Mamának erre is meg volt a válasza; ugyanaz a válasz, amit mindig felajánlott, amikor a balsors megmutatkozott. - Imádkoznunk kell, Jo-Beth. Imádkozzunk, hogy megszabaduljunk elnyomóinktól. És ha a Gonosz megmutatkoznék, az Úr lángjával pusztíttassék el, és az Ő eljövetelének fényességével... - Nem látom ezt a fényességet, Mama. Azt hiszem, soha nem is láttam. - El fog jönni - erősködött a Mama. - Minden rendbe fog jönni. - Én nem hiszek ebben - mondta Jo-Beth. Maga előtt látta Tommy-Rayt, amint múlt éjjel visszatért a házba, és olyan ártatlanul mosolygott rá, amikor ő a Jaffról kérdezte, mintha semmi sem történt volna. Ő lenne az egyik Gonosz, akinek az elpusztulásáért a Mama oly odaadóan imádkozik?

Talán az Úr őt fogja elemészteni lángjával? Remélte, hogy nem. Inkább azért imádkozott, amikor ő és a Mama végül letérdeltek, hogy beszéljenek az Úrral, hogy az ne ítéljen túl keményen Tommy-Ray felett. És felette sem, amiért ki akar lépni a napfénybe, hogy kövesse azt az arcot, bármerre menjen is.

2.
Habár a nap kíméletlenül tűzött a fákra, a lombsátor alatt az atmoszféra az éjszaka bűvöletében élt. Bármilyen állatok és madarak éltek is erre, a varázslat odújukban és fészkükben tartotta őket. A fény vagy a fényben élő erő elcsendesítette őket. Howie azonban érezte fürkésző pillantásukat. Minden lépését figyelték, mintha a fényes hold arca alatt sétáló óvatlan vadász lett volna. Nem volt szívesen látott vendég. És a késztetés, hogy tovább menjen, mégis minden lépéssel erősödött. Tegnap egy suttogó hang hívogatta; egy suttogás, melyet akkor csak nyugtalan elméje trükkjének tartott. De most nem volt egyetlen sejt sem a testében, mely kételkedett volna a hívás hitelességében. Volt itt valaki, aki látni akarta; találkozni akart vele, meg akarta ismerni. Tegnap elutasította hívó szavát. Ma nem fogja. Egy impulzus, nem feltétlenül a sajátja, azt súgta neki, hogy hajtsa hátra a fejét menet közben, hogy a lombokat nyílként átdöfő sugárnyalábok fénybe borítsák az arcát. A vakító fénytől nem kezdett el hunyorogni, hanem csak még tágabbra nyitotta a szemét. Úgy tűnt, a fény élénksége és ritmusa, ahogyan látóhártyáját ostromolta, teljesen a bűvkörébe vonta. Általában gyűlölte, ha fel kellett adni a mentális folyamatok feletti irányítását. Csak akkor ivott, ha cimborái rákényszerítették, és abban a pillanatban abbahagyta, ha érezte, hogy kezd kicsúszni a kezei közül a gépezet kormányrúdja; a drogok pedig szóba sem jöhettek. Itt mégis hálásan fogadta azt a részegítő érzést, ahogyan a nap kiégeti belőle a való világhoz fűződő kapcsolatát. A módszer pedig működött. Amikor visszatekintett a körülötte elterülő tájra, félig magvakultan a színek kavalkádjától, egyetlen fűszálat sem látott úgy, ahogy korábban. Lelki szemei gyorsan elfoglalták az érzékek által kiürített teret. Az űr hirtelen kezdett csordultig megtelni és szétáradni mindenféle olyan képpel, melyet csak agykérgének valamely

feltérképezetlen távoli régiójából származhattak, miután egyetlen emléke sem utalt arra, hogy valaha is megérte őket. Közvetlenül maga előtt egy ablakot pillantott meg, mely legalább olyan szilárd - sőt, szilárdabb - volt, mint a fák, amik közt sétált. Nyitva volt ez az ablak; egy óceánra és égboltra nyíló panorámát kínált. A vízió egy másiknak adta át a helyét; ezúttal kevésbé békés képnek. Tüzek égtek mindenfelé; úgy tűnt, egy könyv kitépett lapjai kaptak lángra. Félelem nélkül sétált át a tüzeken, jól tudva, hogy nem árthatnak neki; és csak egyre erősödött benne a tudás utáni szomj. Egy harmadik, minden eddiginél különösebb látvány jelent meg ekkor. Amint a tüzek elhalványultak, a szivárvány minden színében játszó halak raja bontakozott ki a szeme előtt vibráló színfoltokból. Ahogyan felnevetett a látvány képtelenségén, a három hallucináció egyszeriben összegződött, belerajzolva mintázatukat a fák tömegébe, mígnem a tüzek, halak, égbolt, tenger és fák egyetlen briliáns mozaikká nem egyesültek. A halak uszonyukig alámerültek a tűztengerben. Az égbolt kizöldült, és tengeri csillagok rajzoltak rá szemkápráztató tűzijátékot. A fű tajtékos óceánként hullámzott lába alatt; vagy még inkább tudata alatt, mely láttatni engedte a képet, miután a lábai mostanra már semmit sem jelentettek a számára; sem a lábai, sem a gépezet egyéb alkatrésze. A mozaikban ő volt a szellem; a víztükrön pattogó kavics. A túláradó örömöt azonban egy kérdés zavarta meg. Ha ő csak szellem és tudat, mi akkor a gépezet? Az égvilágon semmi? Valami, amit csak úgy levetkőzhet? Vízbe fojthat a halakkal, máglyára vethet a papírra rótt szavakkal? Valahol a lelke mélyén a rémület megkezdte munkáját. Elveszítettem az uralmat, mondta magának. Elhagytam a testemet, és elveszítettem magam felett az uralmat. Istenem, Istenem, Istenem! Csitt, súgta valaki a fejében. Nincs semmi baj. Megállt menet közben; vagy legalábbis remélte, hogy megállt. - Ki van itt? - kérdezte, vagy legalábbis remélte, hogy kérdezte. A mozaik még mindig a helyén volt körülötte, minden pillanattal újabb paradoxonnal gazdagodva. Megpróbálta kiáltásával széttörni; hogy a helyébe egyszerűbb, érthetőbb szimbólum költözzék. - Látni akarlak! - üvöltötte. - Itt vagyok - jött a válasz. - Howard, itt vagyok.

- Vess véget nekik! - könyörgött. - Vessek véget? Minek? - A képeknek. Vess véget a képeknek! - Ne félj!. Ez még a való világ. - Nem! - ordított neki vissza - Nem az! Nem az! Arca elé kapta kezét, hogy elzárja szeme elől a zűrzavar útját, de még ők is - a saját kezel - az ellenséggel tartottak. Ott, a tenyere közepén, szemek nyíltak, melyek egyenesen rá meredtek. Ez már túl sok volt. Kiengedett egy elborzadt sikolyt, és elkezdett előre zuhanni. A halraj felélénkült; a tüzek felizzottak; készen arra, hogy elemésszék. Ahogy a földbe csapódott, minden eltűnt, mintha valaki lelökte volna a kapcsolót. Egy pillanatig mozdulatlanul feküdt, hogy meggyőződjön róla, ez nem egy újabb trükk, majd, miután maga felé fordította a tenyerét, és azt is látóképesség nélkül találta, lassan talpra állt. Bele kellett kapaszkodnia egy alacsonyan lógó faágba, hogy megtarthassa egyensúlyát. - Csalódást okozol nekem, Howard - szólalt meg ismét kísértője. Mióta meghallotta a hangot, most első alkalommal volt képes azonosítani a hang forrását: egy pontot, jó tízméternyire maga előtt, ahol a fák által nyitott tisztáson egy pónifarkat viselő, félszemű férfi fürdött a fény árjában, és élénk érdeklődéssel tanulmányozta Howie-t. - Most már elég tisztán látsz? - kérdezte. - Igen - válaszolta Howie. - Tisztán látlak. Ki vagy? - A nevem Fletcher - jött a válasz. - És te vagy az én fiam. Howie szorítása megkeményedett az ágon. - A mid? Fletcher elnyűtt arcán nem futott át mosoly. Amit mondott, legyen bármennyire képtelen is, szemmel láthatón nem tréfának szánta. Kilépett a fák gyűrűjéből. - Utálok rejtőzködni - tört fel belőle. - Különösen előled. De olyan sok volt itt az ember... (Vadul gesztikulált karjaival.) - Mindenfelé! Mindannyian egy exhumálás miatt. El tudod ezt képzelni? Micsoda időpocsékolás! - Azt mondtad, hogy a fiad? - kérdezte Howie. - Igen - felelte Fletcher. - Ez a kedvenc szavam! Ami fent van, lenn is van, nemigaz? Egy golyó az égen. Kettő a láb közt.

- De ez most tréfa - vágott közbe Howie. - Te tudod - válaszolta Fletcher halálos komolysággal. - Már hosszú ideje hívlak: ahogy atya a fiút. - Hogyan kerültél a fejembe? - akarta tudni Howie. Fletcher nem bajlódott azzal, hogy választ adjon a kérdésre. - Szükségem volt rád, hogy segíts nekem - mondta. - De te ellenálltál nekem. Azt hiszem, én is valami hasonlót tettem volna a te helyedben. Hátat fordítottam volna az égő bozótosnak. Ebben is hasonlítunk egymásra. Családi vonás. - Nem hiszek neked. - Hagynod kellett volna még futni a víziókat egy darabig. Jó kis utazás volt, nem? Már jó régen nem csinálhattam ezt. Mindig is kedveltem a meszkalint, bár gyanítom, mostanra egy csöppet kiment a divatból. - Nem tudom - válaszolta Howie. - Te helyteleníted az ilyesmit. - Igen. - Hát, nem valami fényes kezdet, de ennél már talán csak jobb jöhet. Az apád, tudod, a meszkalin rabja volt. Rettentően vágytam a víziókra. Neked is tetszettek. Vagy legalábbis egy darabig élvezted őket. - Rosszul lettem tőlük. - Túl sokat kaptál egyszerre. Majd hozzászoksz. - Nincs az az Isten! - Pedig meg kell tanulnod, Howard. Ez nem szórakozás volt, hanem lecke. - Miről? - A lét és a valamivé válás tudományáról. Alkímia, biológia és metafizika egyetlen tantárgyban összegyúrva. Sokáig tartott, amíg megértettem az elemeit, de végül ennek köszönhetem, amivé lettem Fletcher ujjaival végigsimított az ajkain - ... mely, azt hiszem, ezt a kissé patetikus figurát formálta belőlem. Biztosan vannak jobb módjai is, hogy találkozz az ősatyáddal, de minden tőlem telhetőt megtettem, hogy érzékeltessem veled a csodát, mielőtt találkozol hús-vér teremtőjével. - Ez csak egy álom - utasította vissza a fiú. - Túl sokáig bámultam a napba, és megfőzte az agyamat. - Én is szeretek a napba nézni - tudatta Fletcher. - De nem, ez nem álom. Ebben a pillanatban mindketten jelen vagyunk itt, hogy civilizált lényekhez

Csak figyelj! . Nem látott rajta mosolyt. És nem is álom. Howie újra felhúzta a szemüvegét. Aztán végre túl lehetünk a kétkedéseden. mert nincs sok időnk. csak rajtad keresztül ízleltem meg ezt az érzést.Akármi is fordul meg a fejedben. . de nekem nem tűnt túl édesnek.Ez akkor is csak egy álom . .Mitől félsz? .mondta Fletcher. és munkához láthatunk. hogy mondjam. Howard! Ölelj meg! .Olyan nincs. . . próbálj menni. .Én csak az egyik apád vagyok. . . Ő van ott a fejében. . ott van az enyémben is. ahogyan én a tiédben. . nekem sem volt jobban ínyemre a dolog.magyarázkodott Fletcher.Honnan tudsz te Jo-Bethről? . mint azt a filléres románcot.Fel fogok ébredni.kiáltott rá Howie. Meg kell. Legalábbis mióta szerelmes nem lettél. De hidd el nekem.kérdezte. mint neked. visszahozva Fletcher arcát a fókuszba.Gyere közelebb. . Ha nem segítesz nekem. Ez most nem játék.Annak kell lennie.Ha van valami közöd Jo-Beth-hez.Miért vagy ennyire dühös? . sokkal többet teszel kockára. hanem a Jaffé. .Ha ez csak egy álom. én vagyok a fontos kettőnk közül. .tiltakozott Howie újra. .He? .Undorító dolgokat beszélsz. Howard.Ki mondta. Ahogyan a való életben szokás.illően megosszuk egymással a gondolatainkat.Én magam soha életemben nem voltam szerelmes.Amiatt a kétségbeesett kis viszonyod miatt a Jaff lányával? Felejtsd el őt! Howie levette a szemüvegét.Te nem vagy az apám. Volt egy másik is. Egy nyavalyás álomnak. kezét ökölbe szorítva.tudakolta Fletcher. .Gyerünk! ..Minél előbb meg kell szabadulnod a kételyeidtől. .Ő nem az én lányom. hogy nekem nincs ínyemre? .Igazad van .. tudod? . és résnyire szűkítette a szemeit: . . Kitárta a karjait: . .Akkor próbálj meg elindulni.Baszd meg! .

közönyössége miatt. és a bolondját járatja vele. Szeme sarkából azt is látta. még jobban. Szédülni kezdett. amiért ennyire szent bolond.Minden erejét összeszedve a mellette álló fa törzsébe öklözött. .Befejeznéd végre? Sokkal több minden fűtötte Howie-t. hogy az egész lombkorona beleremegett. hogy a vér egyre sebesebben csepeg sebeiből. mint az álomból való szabadulás vágya.. A veríték az . majd saját maga ellen. kizárt. hogy megsimogassam . ..Csak egy álom. Ahogy a harmadik. az őt körülölelő világ semmi jelét sem mutatta a megadásnak. . majd a negyedik is. és vérezni kezdett. melynek nem is a test erősítése. míg sikerült. a házából.mormolta. .ismételgette Howie. tovább döngölte a fatörzset. Ha sikerülne szétfoszlatni ezt az illúziót... Howard. hogy minden áron megtöri a varázst. nem. mintha csak valami újféle gyakorlatot végezne.. ha majd megkér.figyelmeztette Fletcher...És mihez fogsz kezdeni a törött kezeddel.. Fletcher képe egy pillanatra sem remegett meg. . Habár a fájdalom minden egymást követő ütéssel meghatványozódott a testében.. soha többé nem lenne bolond. mielőtt még eltörsz valamit. Néhány levél hullott le körülötte. . ..És azután mit csinálsz majd? .. hogy a fa kérge bíborvörösen fénylik.. de nem volt lelkiereje odanézni. Tudta. Howie újabb ökölcsapása nyomán felrepedt a bőr az ujjpercein.El fogod törni a kezedet. Újabb ökölcsapást mért a durva faháncsra. Nekünk is évmilliókig tartott. akarja. és Fletcher felé fordult. mint az első. úgy.Ki. Elszántan arra. Az ujjakat nehéz kinöveszteni.Csak egy álom ... .. . hogy simogasd meg? Howie megállt. . A második ütés fájt..Nem fogsz felébredni .Csak egy álom . sőt a saját anyja ellen is előjött belőle. határozott kontrasztot alkotott az alakját megvilágító napfénnyel. hanem tönkretétele lenne a célja.Fejezd be. nem. Sebesült kezét leengedte az oldala mellett.Fel fogok ébredni. A fájdalom hirtelen mindent elborított.Ő.Fel fogok ébredni... . A düh Jo-Beth és az anyja ellen. Tucatnyi más sérelme is utat talált magának ütéseiben.mondogatta magának. miközben a világ olyan átkozottul bölcs. .

Howie. amint a fütyülés megtöltötte a fejét. mondta éppen Fletcher..motyogta Howie.. természetesen nem.Akkor nem vagyunk testvérek.. Egy fénysugár utat tört magának a levelek között. . hogy azok legyenek akaratának evilági közvetítői. vagy ilyesmi? Nem.Vért? . hogy apa leszek. és a nap felé lendítette. A világ eltűnt a látóköréből. bírom a. nem érdemes erőltetni.. és összeesett. Ha ki akarná nyitni a szemeit. Nyelve elnehezült..Itt sem vagyok ..mondta .. hogy gyermekeket nemz.Nem.... Az ízületei is kezdték megadni magukat. A Jaff úgy döntött. . hogy jól érezzük magunkat egymás társaságában. nedves szemhéja lezárult szemein. ahogy apa és fia szokta. .. Soha nem terveztem. mint ő. Ő és a testvére az ő teremtményei. Igen.Ő a tiéd. . Gyengébb vagyok.Nem hallom. vagy az övé? Természetesen az övé. . álom . akkor ott lenne mögöttük. bírom. ahogy apja karjai átölelik a sötétségben..Ki fogom...Nem. ..kérdezte Fletcher. . a taccsot. Vagy talán csak ő zsugorodott össze.gondolta. hogy élvezzem.arcán hirtelen jeges tövisekké dermedt. Vagy a te társaságodat.. .motyogta. Ezért kell segítened nekem. nem.. fiam..Jo-Beth? . újra kisbaba lett. tudod. Nincs időnk rá. még a halott szeme is). Nekem is hasonlóan kellett tennem. a.Ez. Hatalmasnak érezte őket. Oly sokáig vártam a sziklába zártan.. rá várva. Ez igaz volt. . Sokkal inkább a körülmények kényszerítő hatására cselekedtem úgy. mondta neki. füleit viasz pecsételte le. hogy vethessek egy pillantást a fényre...hallotta Fletcher megjegyzését. mit mondasz. hogy itt vagyok. Howie felnyögött.. Ez hiba volt. De Fletcher azt mondta. akár csak az övé.Ezt én is megmondhattam volna . Egy . És most. ahogy te az enyém. az arcához. a kapcsolatok összezavarodtak. .. Agya megpördült a koponyájában. nem lesz rá időm. Howie bólintott.. Tartalak. . Szédelegve kapta el lüktető kezét Fletcher tekintete elől (sötét volt. dobni. Howie érezte. bírom.

Azt hiszem. hogy apja arca elenyészett volna a távolba. mondta az apja. .Most mit fogsz csinálni? . ha mindent megmutatok neked. . . Ennél sokkal többet akarok tudni. .kérdezte. Nem akármilyen utazás lesz. mondta Fletcher. Madarak és halak vázait.. Emlékeket. és oly kevés az időnk. De most nincs más lehetőségem. Ez volt minden rémálmok nagyatyja: a zuhanástól való félelem. . Túlságosan sok a megértéshez.És ki az az ő? A Jaff. miután hagyta őt lezuhanni. Nincs sok időnk. Talán legjobb lesz. vázat. Földbe temetett lények vázalt. hogy kicsúszik a fogásból. Az ellenségem.. fiam. Howie érezte.Csak a vázat.álmodozó. Már késő..Mit? A teremtményeit. az egyre hatalmasabbra nőtt. . Ó.. hogy a felszínükön tudott maradni. Csak a félelmeik. A haldoklóknak nincsenek már álmaik. . De ebben a gondolatvilágban a gravitáció törvényei is paradox módon érvényesültek. én ezt nem akarom. Howie. Ő pedig már odakint van. Mindig is az voltam. És én? Nekem nincs semmim.Én vagyok hülye. hogy az őt körülölelő karok elernyednek. építgeti azt az átkozott teratát. A seregét. Howie szinte érezte a belőle áradó nyugtalanságot. . Amit attól a komédiástól is megszerzett: valami. Howie örült. ő pedig egyenesen belecsapódott a közepébe. vagy csak te beszélsz össze-vissza? Oly sok mondanivalóm lenne. Nem voltak már szavak. . Ő a félelmet szereti. Hangjába feszült tónus költözött.És ki vagy te? Az ő ellensége. amit magával vihet.Te félsz. Megnyitom előtted az elmémet. Vissza. Az túl sok időbe tellene. Howie érezte Fletcher mosolyát a fejében. azt adhatok neked. egészen az eredendőig.. . Ahelyett. érezte. hogy emészthetővé redukálják a gondolatot: csak maguk a gondolatok. Egy drogos álmodozó.Ez nem válasz. azok viszont hihetetlen bőséggel..

Ne küzdj! - hallotta apja utasítását. Ne próbálj úszni! Hagyd el magad! Merülj el bennem! Légy bennem! Akkor nem lennék többé magam, felelte Howie. Ha beléd fulladnék, nem magam lennék. A te lényed lennék. Nem akarok te lenni. Kockáztasd meg! Nincs más út. Nem! Nem tehetem. Nekem... uralkodnom kell magamon. Küzdeni kezdett az elemek ellen, melyek körülvették. Az ideák és képek mégis áttörték tudatának falát. Idegen gondolatok kezdtek rajzani a fejében, túl a megértés határán. ...E világ (melyet Kozmosznak hívunk, másképpen az Agyagnak, avagy Helter Incendónak) és a Metakozmosz közt (melyet nevezhetünk Alibinek, más néven Exordtumnak, avagy a Magányos Helynek) hömpölyög Quiddity óceánja... Egy tenger képe tűnt fel Howie fejében, és ő minden zavarodottsága ellenére felismerte a látványt. Ezeken a vizeken lebegett abban a röpke álomban, melyet Jo-Beth-szel osztott meg. Ezek a puha hullámok vitték tova testüket, cirógatták hajukat, miközben testük lágyan egymáshoz simult. A felismerés elcsitította félelmeit. Sokkal figyelmesebben hallgatta Fletcher szavait. ...és azon az óceánon van egy sziget. Melyre ő is vethetett egy futó pillantást. Ennek neve Ephemeris... Gyönyörű név egy gyönyörű helynek. Csúcsai felhőkbe temetkeznek, de lankáit fényár borítja el. Nem a nap fénye, a szellemé. El akarok menni oda, gondolta Howie. El akarok menni oda Jo-Beth-szel. Felejtsd el őt! Mondd el, mi van ott! Mi van az Ephemerisen? Az Utolsó Előadás, tértek vissza apja gondolatai, melyet háromszor láthatunk életünk során. Születéskor, a halál pillanatában, és egyetlen éjszakán, amikor életünk szerelme mellett alszunk. Jo-Beth. Mondtam, felejtsd őt el! Jártam ott Jo-Beth-szel! Együtt lebegtünk az óceán vizében. Nem. De. Ez azt jelenti, hogy ő életem szerelme. Te magad mondtad. Mondtam neked, hogy el kell őt felejtened.

Ő az! Istenem! Ő az! Amit a Jaff alkot, az túl tisztátalan ahhoz, hogy szerethesd. Túlságosan romlott. Ő a legcsodálatosabb lény, akivel valaha találkoztam. Elkergetett - emlékeztette Fletcher. Akkor majd visszaszerzem valahogyan. A lány képe mindennél tisztábban ragyogott előtte; tisztábban, mint a sziget, vagy az óceán, melyben testük lebegett. Kinyúlt az emlékkép után, és belekapaszkodva kirántotta elméjét apja szorításából. Először a rosszullét tért vissza, majd fokozatosan a fény is, keresztülfurakodva a lombsátoron. Kinyitotta a szemeit. Fletcher már nem fogta át, ha egyáltalán valaha is átfogta. A hátán feküdt a gyepszőnyegen. A karja könyöktől csuklóig zsibbadt volt, de azon túl Howie a kétszeresének érezte a valóságos méretnél. A kezébe markoló fájdalom volt az első bizonyítéka annak, hogy nem álmodik. A második, hogy épp az imént ébredt fel álmából. A lófarkas férfi tehát valóságos; efelől semmi kétség. Márpedig akkor a híreknek is azoknak kell lenniük. Ez valóban az apja, ha tetszik, ha nem. Felemelte a fejét a fűről, miközben újra meghallotta Fletcher hangját: - Neked fogalmad sincs róla, milyen kétségbeesett helyzetben vagyunk. Ha nem állítjuk meg, a Jaff meg fogja szállni a Qulddityt. - Mi közöm nekem mindehhez? - kérdezte Howie. - Te is felelős vagy - jelentette ki Fletcher. - Nem lettem volna az atyád, ha nem úgy gondoltam volna, hogy egy napon majd a segítségemre lehetsz. - Nagyon megható - gúnyolódott Howie. - Mindjárt más színben látom a dolgokat. Elkezdett talpra állni, közben gondosan kerülte sebesült keze látványát. - Nem kellett volna megmutatnod nekem azt a szigetet, Fletcher - mondta neki. - Most már tudom, hogy ami Jo-Beth és köztem van, valódi érzelem. Ő nem romlott. És nem is a testvérem. Ez pedig azt jelenti, hogy visszakaphatom. - Engedelmeskedj nekem! - utasította Fletcher. - Te az én gyermekem vagy. Engedelmeskedned kell! - Ha rabszolgára van szükséged, menj, és keress egyet - felelte Howie. Nekem sokkal jobb dolgom is van ennél. Hátat fordított Fletchernek, legalábbis egészen addig remélte, hogy hátat fordított, míg a férfi fel nem tűnt az orra előtt.

- Ezt meg hogy a pokolba csináltad? - Nagyon sok mindent meg tudok tenni. Apróságokat. Mindenre megtanítalak. Csak ne hagyj cserben, Howard. - Senki sem hív Howardnak - mondta Howie, felemelve kezét, hogy arrébb lökje Fletchert. Sebe, melyről átmenetileg elfeledkezett, megjelent a szeme előtt. Az ujjízületek kétszeresére fel voltak dagadva, kézfeje és ujjai ragacsosak voltak a vértől. Néhány fűszál esett foglyul köztük: élénk zöld az élénk vörösön. Fletcher iszonyodva lépett hátra. - Te sem bírod a vér látványát, igaz? - kérdezte Howie. Ahogy visszakozott, valami megváltozott Fletcher megjelenésében, de a változás túl árnyalt volt ahhoz, hogy Howie tisztán láthassa a jellegét. Talán amiatt volt, hogy belehátrált a napfény egy tócsájába, és az valamiképpen átszűrődött a testén? Vagy talán a testébe zárt kis darabka égbolt szabadult el, hogy átmossa szeme kékjét? Bármi is volt az, megtörtént, majd nyomtalanul elenyészett. - Kössünk egyezséget! - mondta Howie. - Hogyan? - Te békén hagysz engem, én békén hagylak téged... - Csak mi vagyunk, fiam. Az egész világ ellen. - Elegem van ebből az eszelős baromságból, érted? - kiáltott fel Howie, majd levette tekintetét Fletcherről, és az előtte kígyózó ösvényre szegezte. Innen indultam el. Ettől a szent bolond szarságtól! És elegem van belőle! Elég! Végre van valakim, aki szeret! - Én szeretlek - mondta Fletcher. - Hazudsz. - Igazad van, de meg fogom tanulni. Howie véres kezét előrenyújtva már elindult. - Meg tudom tanulni - hallotta apja hangját maga mögött. - Howard, hallgass rám! Meg tudom tanulni! Nem sietett. Nem is lett volna hozzá ereje. Sikerült is elérnie a műutat, anélkül, hogy elesett volna, ami a szellem diadala volt az anyag felett, tekintve mennyire elgyengült. Ott megpihent egy kicsit, hogy megkönnyebbülten állapítsa meg, Fletcher nem követte erre a nyílt territóriumra. A férfinak olyan titkai vannak, melyeket nem tehet ki az emberi szemeknek. Pihenés közben tervezgetni kezdett. Legelőször is

visszatér a motelba, hogy rendbe hozza kezét. Azután? Vissza Jo-Beth házához. Jó híreket kell közölnie vele, és meg is fogja találni ennek a módját, még ha egész éjjel kell is várnia a lehetőségre. A nap forrón és fényesen sütött. Árnyéka élesen rajzolódott ki előtte menet közben. Szemeit az utca kövére szegezve követte annak mintázatát, amint az lépésről lépésre visszavezette az épelméjűségbe. Az erdőben mögötte Fletcher elátkozta alkalmatlanságát. Sohasem volt jó a meggyőzésben; átugrálni a banalitásokról a víziókra, anélkül, hogy a közte levő lényeget érintené. Bosszantotta, hogy mennyire járatlan ebben az egyszerű képességben, melyet a legtöbb ember már tízéves korára a tökélyre fejleszt. Képtelen volt meggyőzni fiát a nyílt beszélgetés során, és Howard ellökte magától a kinyilatkoztatásokat is, melyek pedig megvilágíthatták volna a számára az apját fenyegető veszélyeket. Pedig ezek nem csak őt, hanem az egész világot fenyegetik. Fletchernek egy pillanatig sem volt kétsége afelől, hogy a Jaff legalább olyan veszélyes most, mint annak idején a Misión de Santa Catrinában volt, amikor a Nunció kifinomította. Sőt, annál is veszélyesebb. Közvetítői vannak a Kozmoszban: gyermekei, akik engedelmeskednek szavának, mert ő képes bánni a szavakkal. Howard jelen pillanatban is az egyik ügynöke karjába tart. Ez olyan, mintha máris elveszítette volna. így nem maradt más választása, minthogy maga menjen be a Grove-ba, hogy olyan embereket keressen, akikből hallucigéniáját újra felállíthatja. Nincs értelme húzni-halasztani a dolgot. Már csak alig néhány órája maradt szürkületig, amikor a napfény átadja helyét a sötétségnek, és a Jaff még nagyobb előnybe kerül vele szemben, mint amennyit már eddig sikerült elérnie. Bármennyire is nem volt ínyére a Grove utcáit járnia, mi más választása maradt? Talán belebotlik néhány olyan emberbe, akik még most is, a napvilág fényénél is, szívesen álmodoznak. Felnézett az égboltra, és misszióbeli szobájára gondolt, melyben oly sok áldott órát töltött el Raul társaságában, Mozartot hallgatva, és figyelve az óceánról felszálló fellegek gomolygását. A változást, mindig a változást. A formák áramlását, melyekben mindig földi dolgok halvány visszhangjait vélte felfedezni: egy fát, egy kutyát, egy emberi arcot. Egy napon egyesülni fog a felhőkkel, amikor ennek a háborúnak a Jaff-fal egyszer és mindenkorra vége lesz. Az elválás felett érzett szomorúsága - Raul elment,

Howard elment, minden kicsúszik a kezei közül - akkor foszlik csak semmivé. Csupán a röghöz kötöttek éreznek gyötrelmet. A mozgás mindig, mindenben tovább él. Egyetlen birodalom, mely egyetlen halhatatlan napig él csak. Ó, bárcsak ott lehetne!

vagy a társasági élet okán. De ma. hogy pontosan határozza meg. Amikor kilépett bájos. sokszor fordultak hozzá azok a középkorú párok. A keresztnevén szólították. mintha valami olyan esemény közelegne. az értéke harmincezer dollárral emelkedett -. A délelőtt nagy részét irodája ablakánál állva töltötte. A Grove-ban szinte mindenki egy héten legalább egyszer kihasználta a szupermarket szolgáltatásait: vagy a bevásárlás. Buddy Vance halálának szomorú ténye. a föld legszeretetreméltóbb városában. hogy új otthont találjon: gyakorta azért szállásolta őket máshová. hogy az ő szeretett Palomo Grove-ja bizony betegeskedik. nem lelt örömöt a mindennapi rituáléban. de azt ösztönösen megérezte. aznap valósággá vált. száztizenegy darabot birtokolt belőlük). a dolgokat valahogy másmilyennek találta. William kimondhatatlanul büszke volt a tényre. mégis hiányoznának róla. mert a család kinőtte a házat.azzal szokott dicsekedni klienseinek. és végül ő értékesítette akkor is a házakat. melyet új telepesként elsőként vásárolt. egyemeletes stillbrooki rezidenciája ajtaján . vagy az azt követő események gyakoroltak akkora hatást a népekre.HÉT William Witt számára a reggel. hogy üdvözöljék egymást a parkolóban? Vagy. mely egyenesen a bevásárlóközpontra nézett. az tartotta vissza őket attól. Ezért cserébe legtöbbjük őt is név szerint ismerte. amióta az épület az ő tulajdonában van. amit eddig csak legrosszabb rémálmaiban képzelt el. Szinte valamennyiük kérte már a segítségét. és bemutatták itt vendégeskedő barátaiknak. nem tudott volna határozott választ adni. hogy az öt év alatt. hogy az itt megfordulók kilencvenkilenc százalékának fejből tudta a nevét. mint szokásosan. amit elfelejtettek ugyan beírni a határidőnaplójukba. ha lakójuk kihalt belőle. megdicsérték a csokornyakkendőit (ezek voltak az ő névjegyei. hogy megkezdjen egy újabb normális napot az ingatlanértékesítésben. ahogyan kinézett az ablakon. ha nem jelennének meg? . akárcsak ő. akiknek kirepültek a gyerekei. miben áll ez a változás. erre a különös várakozásra ébredtek. Ha megkérték volna.

Végül úgy döntött. alaposan kiterjedtek voltak. mindkettőnél szükség volt minden szaktudására. melyek alig várják. egyenetlen volt. Volt valami az elhagyatott helyekben. amit meg kellett néznie. üres vásznakra. Tökéletes otthon még a legkényesebb vevőnek is. elhunyt. mely könyörtelenül tűzött a járdákra és a pázsitos udvarokra. ahogy keresztülhajtott Deerdellen. Átgyalogolt a napfényben fürdő területen. Lloyd. Az udvarra egyik szomszéd sem láthatott be. Mire végzett velük. ami megfogta. zárt belső udvar. A víz alacsonyan állt. nyírfa burkolat az ünnepi étkezőben. alig valamennyivel a Sarlók alatt. Tágas és makulátlan. különbejáratú paradicsomukat. konyha teljes felszereléssel. a fákra is ráfért volna egy visszanyírás. hogy összegezze az előnyöket és hátrányokat. felszínét zöldellő . Nyugtalansága nem hagyott alább. hogy a ház magas áron fog elkelni. A Wild Cherry Glade. hogy meggyőzze magát. mozaikpadlóval.Csak állt. mintha mind fel akarta volna oldani hevében az ő kedves városát. A nap.. Legyen Ön a Domb királya! Vár Önre a tökéletes családi otthon! Kiválasztotta a bejárati ajtó kulcsát a karikán. miközben kiszállt az autóból. kinyitotta a kertre nyíló ajtót. hogy lemérje az úszómedencét. és benyitott. miután Mrs. hogy az előtte álló feladat nem kevés örömet tartogat a számára. már biztos panaszkodtak volna az ott uralkodó állapotok miatt. Tekintve a méreteket és az elhelyezkedést. 2 fürdő. A házak. Volt három ház . hogy mindörökre lemossa a föld színéről. Szeretett úgy gondolni rájuk. Magában már meg is írta a Jobb Otthon szalagcímét. és az áttetszően lüktető levegő. képtelenül arra. Szerette ezt az illatot. elég sokáig elszakadt félelmeitől ahhoz. jól tudta. a levegő poros volt és áporodott. még a Domb alsóbb régióiban is. hogy értelmezze az árulkodó jeleket. Ezt nem engedték le. és kilépett. mint családokra várakozó otthonokra.kettő Deerdellben. mégis eladhatatlanul állt. egy Windbluffben -. Ha beláttak volna. az ingatlan tulajdonosa. és figyelt. és minden szobáról precíz jegyzeteket készített. A két deerdelli birtokot különböző lelakottsági fokban találta. túlreagálta a helyzetet. A fű combmagasságig ért. miközben csábító frázisokon törte a fejét. és fonnyadt. hogy vevőik felfessék rájuk saját. Miután tett még egy kört az alsó szinten. 3 hálószoba. hogy meghatározhassa az árakat. A jogi csörték miatt a ház már tavasz óta üresen. Végigsétált a szobákon. hatalmas és kívánatos építmény volt. Jól tudta.. hogy tesz egy ingatlanértékelő kört. és elindult a windbluffi ház felé.

és most nagyon is ragaszkodott a társaságához. kacajaikat. Másodszor is elismételte a kérdést. Ha egy kicsit belehúz.vagy legalábbis megpróbálta -. ami önkényes bérletéből hátravan.algák kérge borította. Hallotta csacsogásukat. jól tudva. majd kezdett feléje araszolni az iszamós felszínen. Megállt. . hogy lehozzalak? . akkor lesz ideje rá. Éppen a számokat körmölgette. hogy minél előbb ki kell hívnia a medencetisztítókat. a kérdésből és a válaszhangból álló dialógus megint csak nem vezetett eredményre.kérdezte. hogy gyakorlott szeme majdnem annyira megbízható. hogy hazamenjen. áporodott szagot árasztott. bárminek is szolgált otthonul. Újra végignézte.Carolyn. Félúton felfelé. hogy a kölykök vannak a házban? Az üres birtokokra való betörés. megjegyezve. Lehet. hogy tett közben fülön tudott csípni valakit. Ez volt azonban az első alkalom. mintha csak tegnap kémkedett volna utánuk. Akármi szaporodott is el a vízben . és gyorsan végez itt. mint egy mérőszalag. már csak órákban számolhatja. az utóbbi években ismét fellendült. amikor a medence közepén egy vízgyűrű jelent meg. Avas. hogy körbemérte volna a medencét. Szemei előtt megjelent a négy lány . és hátat fordítva a medencének elindult a ház felé. Joyce és az a gyönyörű Arleen olyan tisztán. annyi basso profundót sűrítve hangjába.gomba vagy hal -. miután jó sokáig szinte elfelejtődött. Lezárta a hátsó ajtót. Hátrébb lépett a peremtől. részben a medence által kiváltott erotikus visszaemlékezéstől fűtve.Vagy én menjek fel. A lötty nyugodt volt. még élénkebb színű. ahogyan kibújnak ruháikból. . és visszapillantott a medencére. újra csak az a zaj. a fodrozódó hullámok egy másik napot és egy másik kísérteties vizet idéztek fel az emlékeiben. Az órájára pillantott.tudakolta. amennyi csak elfért.Ki van ott? . Az elgondolástól. Trudi. Bármit is ellett. A vízfelszín újra megmozdult. inkább megbecsülte a méreteit.Lejössz? . De az emlék túl régóta élt már magányosan. és elindult az emeletre. egy fentről felhangzó zörej állította meg. Lerázta magáról az emlékkép terhét . megújult lelkesedéssel vetette magát a munkába. . Ahelyett. Még csak egy és háromnegyed órája volt távol az irodától. Nem érkezett válasz. és megnézzen egy videót a kollekcióból. mint a csempék illesztései közt előbukkanó fű. visszament aludni.

Az a veszély. és felismerhetőbben. minden elcsendesedett. műanyag lábait ritmusosan ütögetve a fapadlóhoz. bár azt már jóval ezelőtt eldöntötte magában. ami volt benne. A délutáni nap áthatolt az ablaktáblákon.Ne állj meg a küszöbön! Szívesen látott vendég vagy. Elmosolyodott a gesztustól. hogy cselekedjen ellene: a dolog. a legnagyobb hálószoba zöld ajtaján át egy felhúzhatós játék botorkált ki az előtérbe. Ez csak a Grove. a földre. . mint egy felfordított folyami rák. ébredt rá William. Szemei abban a pillanatban visszarebbentek a játékra. ugyanakkor már túl késő volt. amit felvett. majd dobta félre. a másik kezével ragadta meg. amint megérintette. Példásan meg fogja büntetni. amit a látásával már felfogott. Witt . és feloldotta azt a kis szorongást is. amikor éjfélkor L. Akiket pedig nem. azokat is könnyedén kiszúrta volna az iskola udvarán. A páncélja lágy volt a kezében. mintha egy apró kutya lenyíratlan körmökkel szaladgálna a keményfa padlón. Megpróbálta elengedni. és beledolgozta magát a tenyerébe.Mr.Újra csak az a csattogó hang jött válaszul. William elnéző mosollyal hajolt le. amit korábban is hallott. A. hogy valaki a késével a téglákat karcolva nekiindul az üldözésére. hogy a behatolókat megfélemlítse. Mire felért a lépcsősor tetejére. hogy felvegye. és ekkor az ajtó mögül meghallotta a hangot: . féregmozgása visszataszító. sőt becenév szerint. A beszélő bizony nem gyermek. Nincs itt semmi veszély. Újra megindult felfelé a fokokon. hogy a többinek kedvét szegje. Mintha csak ezt a gondolatot akarná erősíteni. egy jó harminc centi hosszú százlábú. és egy napfényes péntek délután. minél erősebben odacsapva lábát a lépcsőkhöz.-ben az ember meghallja. de a test a kezéhez tapadt. William zihálva hátrált a falnak. hogy első elképzelései túlzottan optimisták voltak. . A Grove szinte valamennyi kölykét ismerte név. A lény cikkelyekre osztott hátára zuhant. s közben az ajtó felé sandított. és érintése is igazolta azt. forró és nedves. Ez lágyabban szólt. gondolta William. A kölyök ezt a játékot küldte ki megadása jeléül. és tucatnyi lábával úgy pedálozott. Hát legyen. egyáltalán nem volt játékszer.szólalt meg egy másik hang. Eldobva ceruzáját és jegyzettömbjét.

Úgy borították be a testét. Gyere csak be. A hang felkavarta Tommy-Ray társaságát . visszapillantva Tommy-Ray-re. gondolta William. teljesen eltakarva kollégáját a szeme elől.akarta tudni William. . ha megmutatnád nekünk a lelked titkait . szélesre tárva az ajtót. Hónaljából ittak. Átmásztak az arcán.Te is tudod.De azért ugye nem fogsz minket elárulni? .Tommy-Ray? . Olyan sokan voltak.kérdezte William.korholta Tommy-Rayt. mert amint William szeme kezdett hozzászokni az idebent uralkodó félhomályhoz.. és mögötte. hogy leplezze megkönnyebbülését. ahogyan az a csípős szag szétáradt orrüregében. hogy te és Tommy-Ray régről ismeritek egymást . . hogy ez birtokháborítás. a legsötétebb sarokban ülve.. és találkozz a fiúkkal.jött a válasz.Nem lenne szabad itt lennetek . . képtelenül arra. .Ez az apám .kérdezte Tommy-Ray.szólt közbe a Jaff.. ..kérdezte Tommy-Ray. mint egy élő pajzs.Hát persze. Mrs. . hogy megmasszírozzák. melyek mindegyike családias hasonlóságot mutatott az ajtón kívül rekedt százlábúval.Mi folyik itt? . majd még egyet. összegyűltek az ágyékán. és a kinti napfény után a szoba kétszerte sötétebbnek tűnt. gyomrán ficánkoltak. . . .Ez nem olyan egyszerű.Mondj el mindent! Szófogadó gyerek volt? .Ez meg ki az isten? . hogy a sarokban ülő szakállas férfin nyüzsögnek az olyan kreatúrák. . Tett még egy lépést. Egyikük nem is olyan régen megmártózhatott a medencében. ajkain és szemein megpihenve. hogy a test a normál emberi méret kétszeresére duzzadt.kezdte William. a szoba közepén állva.kérte sejtelmesen a Jaff. meglátta. igaz? . De így is ki tudta venni Tommy-Ray McGuire-t. azután hirtelen elhaladt William mellett. A fiú szeme felcsillant. és becsapta az ajtót.Szeretnénk.Jézus Atyaisten .mondta Tommy-Ray kéretlen egyszerűséggel.A Jaff.. . .Hallom.kérdezte William. Ez a ház.vagy még inkább a társasága társaságát -. .Nem semmi látvány. .Te vagy az.Dehogynem . átlépve a kínlódó bestián. Tommy-Ray? . . egy másik ember jelenlétét. . Tett egy lépést William felé.suttogta William. Lloyd csinz-drapériái össze voltak húzva az ablakokon.

és oldalra bukott. kifakult skorpióra emlékeztetett. visszakívánkozott rejtekhelyére. . .Nincsenek titkaim . amivel fia és ő labdáztak.. felfedve Tommy-Ray vigyorát.Talán így is van .Ne legyünk udvariatlanok . . .mutatta a Jaff.Nem fog bántani . Hogyan szerezhetett ez az obszcén izé tudomást erről? Talán Tommy-Ray kémkedett utána? Kukucskált a kukucskáló után? William megrázta a fejét: .Nem emlékszem. . . meg az az állandó biccentés mindenkinek. . Tommy.mormolta Tommy-Ray.nyugtatta a Jaff. előhúzva egy macskaméretű lényt a háta mögül. mely leginkább egy hatalmas.mondta Tommy-Ray -: Azok a kurva csokornyakkendők.Mindenki azt mondja . Tommy-Ray szavai Willambe martak.A legunalmasabb szaros kis féreg ezen a rohadt lepratelepen gyalázkodott Tommy-Ray.Te talán ismered ezeket a népeket .. .. A lény. .. amit a Jaff harsányan kacagva visszhangzott.Duffin .És azok ismerik őt. és Tommy-Ray felé dobta. újabb nevetést fakasztva apából és fiából. Az komikus cuppanó hangot hallatva végül engedett. A Jaff leengedte a kreatúrát. . Tagjai legalább annyira megreszkettek ettől.Az a kutyás nő.Hacsak én nem akarom.töprengett a Jaff. .Williamnek késedelem nélkül otthoni kollekciója ötlött az eszébe. ahol William állt. Tommy-Ray arcába fészkelte magát. . .Nézd ezt az unalmas szarzsákot! .Ez attól az asszonytól való. aki ettől elveszítette az egyensúlyát.Ja . Tommy-Ray erőtlenül gazdája felé lökte az állatot. mire az lassan visszaólálkodott a Jaff hasának kényelmébe. Válaszul a Jaff lekapta az egyik teremtményt a hasáról. Az ingatlanügynök önkéntelenül is hátrahúzódott. Tommy? . mely így félméternyire onnan állapodott meg. . hogy is hívják. a saját lábaira. .fintorodott el Tommy-Ray.Ez itt például . Magához hívta a kreatúrát. mint a Jaff látványától. és a hasát nekinyomta a fiú szájának.vélekedett a Jaff. melynek korbácsszerű farokkinövései és csak egy parányi feje volt. . A lény szinte félénknek tűnt.Valami Mildred.mondta William.intette rendre a Jaff.mondta erőtlenül. miközben lekaparta a parazitát arcáról. na.

. úgy gyanítom. hogy a magamévá tegyem. Ő és Tommy-Ray nem apa és fia.mondta a Jaff.Tommy-Ray is megmondhatja. Megint ez a ködösítés. átlag feletti vagy.Sokkal jobban .Jobban fogod magad érezni tőle .Van. . . Szimpla blöff volt csak. tudod. hanem itt dugtak egymással.szólt a Jaff. hús-vér alakban. meg titkokról. mint aki elfelejtette.. . hüvelykjét felé mutatva.Mildred csak egy volt a sok közül .Nem akarom.felelte a Jaff. mindjárt más ember lesz belőled. . ahogy Tommy-Ray tett egy lépést az irányába. mi lehet közös benne és a skorpióban. Witt . mint másokban. soha nem voltam benne semmilyen bizarr ökörségben. Nagyon jó a szaglásom...Látom zavarban vagy.Azon tűnődsz: ez lenne Mildred új játszótársa? A válasz nem.Louise Doyle. William hallotta.. William valamennyiüket ismerte. A válasz a következő: ez itt Mildred legmélyebb titka. akiben több van. hogy ezt elfedjék. De ha egyszer végre kiadod magadból ezt a rossz dolgot. Én csak meg akarlak szabadítani tőle. Amilyen rámenős heteroszexuális kukkoló volt. . . Ez a baromság a mélységről. Van valami rossz a fejedben. Chris Seapara.szabadkozott William.toldotta meg Tommy-Ray..a parkolóban maga elé meredve. . hogy bármi közöm is legyen ehhez . . Duffin! Hogyan is felejthettük el? Duffin! William ismerte Mildredet. A titkaidat.Nincs semmi bizarr a félelemben . talán egy kicsit. hogy miért is jött.. . ő pedig megtette a többit.Mindenkiben van . . .Ne gyere közelebb . Ki vele. És ez az.Én mutattam az utat. William. Hát.figyelmeztette William. . A legmélyebb dolgaidat. . Aznap reggel is látta .a kutyája nélkül .. . csak arra való. Te.Nem fáj... . William.Megszimatolom a nekem való embereket. és Tommy-Ray vigyorából ítélve azt ő is tudta. a legelején.Egész csomó embert meglátogattunk az éjjel. Fel nem foghatta. . William egyből meglátta az undorító lényeget a Jaff szavai mögött.. Harry O'Connor. úgy. .lelkendezett a Jaff.Úgy van! Úgy van! .tette hozzá Tommy-Ray.Bizony. amit tőled is akarunk..mondta Tommy-Ray.. .

Martine és én. . de habozott kinyitni az ajtót.. de mindanynyiuknak vannak félelmeik. . Martine Nesbitt. . .Martine-nál is? .Az övé az egyik legszebb példány..felelte Tommy-Ray. . amit nem vallanak be előtted.Teratának hívom őket . . .magyarázta a Jaff. sötét helyek a lelkükben.) Azt hiszed.Hát persze .mondta a Jaff .Tényleg látni akarod? . és mutasd meg neki.fűzte hozzá. melyeket a mosolyukkal lepleznek..A medencében? .ravaszkodott William.kérdezte a fiú. mi mindent rejtegettek ezek az emberek előled az évek hosszú során. Hogy tetszenek? . úgy látszott. . bár William gyanította. Éppen hűsöl. William? Együtt? . hogy ennyi elég lesz indítéknak a kíváncsiságához..Látni akarom .Látnod kell! Tudnod kell. A Jaff egyből ráharapott. hogy ismered ezeket az embereket . .Csak egyszer..Te és az a nő. melyen egy szőrtelen majomra emlékeztető lény csüngött -. nem is akart soha.hazudta.Hagyta kicsengeni a mondta végét.Eggyel több ok arra. szeretném látni Martiné-ét .. mint előhívom őket.Az a kedves kis hölgy . A Jaffot. hogy a Jaff teljesen közömbös volt az ügyet Illetően.Láttad? William megrázta a fejét... mintha megérezte volna William gondolatait. könnyed járása és . de remélte. Önfeledten fütyörészett menet közben..Torzszülöttek. Ezek. Tommy-Ray. .válaszolta Witt.élnek azokon a helyeken.azzal a gusztustalansággal a fejében. Soha egy újjal sem ért a nőhöz.említette a Jaff... aki előtt felködlött a menekülés halvány reménysugara. hogy lásd..Oké. szörnyek.Guther Rothberry. azután hozd vissza ide! . sikerült meggyőznie. Tommy-Ray! Vidd csak ki! A McGuire fiú a parancs szerint cselekedett.emelte fel a karját.Szeretném. ..Martine egy egészen lenyűgöző dolgot rejtegetett . . és ami azt illeti. . Vidd csak ki. Én nem teszek mást. Tommy-Ray elfordította az ajtógombot. levezetve William-et a lépcsősoron. . Menj. .motyogta William. Odakint van.. mit rejtegetett előled ..kérdezte William.folytatta -. (Ez valóban felkeltette a kíváncsiságát. vagy kétszer .. . .

Ijesztő helyek.mondta Tommy-Ray.. Malibu. amikor előjött. . Tommy-Ray hunyorogva pillantott fel az égboltra menet közben: . Az agyával csinálja.A Jaff nemigen szereti a napfényt.Ijesztő. hogy jobban megérthesse. .kérdezte hirtelen Tommy-Ray.Nem. . éppen rajta kapva. . hogy megkérdezze tőle.Itt jön . csak.. .kérdezte Tommy-Ray. Most meg beteggé tesz.Így is mondhatjuk. A fiú újra a medence felé fordult: . Klassz volt. Ahogy kiizzadta. hacsak rágondolok arra a. Mintha a gondolataimban olvasna.Untatlak? .hívogatta a lényt. he? Hát. ami benne volt! Látnod kellett volna. mi történik a Grove-val. hogy úgy viselkedjen.Pórusok. miközben elvette tőle a hátsó ajtó kulcsait. Nem.) . a Jaffnak megvan a maga módja a hívogatásukra.Le leszel nyűgözve. . valamikor szerettem a tengerpartot: Topanga. Én. (Hátrafordult William felé. William nem is egyszer kísértést érzett rá. ..Szóval te és Martine belehúztatok.. kezdek én is olyan lenni. mintha mi sem történt volna? ..Martine? . lehajtott fejjel cseverészve menet közben.. de következő mondatával a fiú már rá is cáfolt a feltételezésre. neked biztos nem.He? . kitörési pont után kutatva.Aha. Tommy-Ray előrement a peremhez. . gondolta Witt.Azok a kis lyukak: pórusok. miért. he? . . Ahogy előjött azokon az apró lyukakon. dehogy untatsz. fényességre.. Persze. mint Tommy-Ray-é. Elértek a medencéhez. . Öcsém! Az volt aztán a látvány. Hogyan lehet egy gonosz ilyen önfeledt? Hogyan lehet egy lélek annyira romlott. mi? .. . ezért hoztam el ide. Elindult előtte a medence felé. nem egy Miss World. Valahol el kellett rejtőznie. És az a cucc. akikhez tartoztak.jegyezte meg. ami lényéből áradt.. hogy az a kerítést vizsgálgatja.Tudod.. vagyis hát az emberek nevein.Azt hiszem.Tudod. . hogy mire gondolok.szokványos modora csak tovább erősítette a pokoli hatást. Te már hozzászoktál.Ezek az üres házak. mint ő . ha tudod. A vízfelszín fodrozódni kezdett. Én csak a nevükön szólítom őket.

Akarod. . Közben szeretném. .Alig várom. nem messze innen.Hol? . . és már el is tűnt. ha egy-két napig terjeszti a szóbeszédet. . Megrohamozta a kerítés leggyengébb pontját. ki fog hinni neki? Mindenesetre sötétedés után máshová költözünk.bosszankodott a Jaff. ahol otthagytam valamit.Igen.Nem bízhatok meg benned. hogy meglátogassam? Esetleg végezzek vele? . mint egy lábat növesztett hadihajó.Nyugi. . . közelebb lépve a peremhez. . és meglökte Tommy-Rayt. Hát te nem tanulsz semmit? Az embereknek rejtett arcaik vannak. . de majd lesz.Kicsoda? . William nem várta be.mondta a Jaff.Kibírjuk. . De van egy hely a parton. itt . Mindig azt mondta.olyan volt. Különben is.Persze. ahogy elveszítette egyensúlyát. hogy ki fog megharapni kit. sok évvel ezelőtt. . A haveromnak. hogy fiatalon fog . volt egy klassz tetkója. átmászott rajta. igaz? Tommy-Ray elvigyorodott: . És amint a medence lakója lassan feltört a felszínre. . .csitította a Jaff.Van egy csomó másik ház is.Nem kell sokáig távol lenned. Andy-nek. ha tennél egy aprócska kirándulást a kedvemért.Hagytad elszökni .. de addigra már ellógott. a nő még nincs igazán felkészülve ránk.Majd meglátod.mutatott Tommy-Ray a mellkasára. amikor jó idő elteltével Tommy-Ray megjelent az emeleten. a családi fészekben. kinyújtotta a karját.Megpróbáltam üldözőbe venni. nyugi . míg én megadom a kegyelemdöfést Fletchernek.Átvert.Nem kell keresgélned . tetszik.Pont a szíve felett. azt már látom.Múlt éjjel megtaláltam az állandó lakhelyünket.Nem értem.Hát. egy koponya.Az biztos . Ez teszi őket érdekessé. William egy pillanatra meglátta a teratát a vízben . miért vagy ilyen fenemód meglepve. hogy induljak. . . Ezután Tommy-Ray egyenesen a lény hátára zuhant. A fiú felüvöltött. Azt akarom.Tetszik a halál gondolata. hogy hozd el nekem. . .felelte William.

Nagy mulatság lesz nemsokára. Eléggé jól ismerték egymást ahhoz. Kérsz valamit. amit elmesélhetek. Halj meg fiatalon. gondolta William Spilmont ajtajában állva. Ebben biztos lehetsz. meghalt? .Fél Hollywood. . Azt mondta. . nem is egy. . amiért időben figyelmeztette őket. és hőssé váljon.mondta Tommy-Ray megvetően.Ülj csak le! . . Ott leszünk. Billy? Esetleg egy italt? Jesszusom. nem vagyok. és amikor a legjobban utazik. egyszerűen ledobja magát a deszkáról. . . készséggel elfogadva az invitációt.És mi? .kérdezte a Jaff.Ki lesz rá hivatalos? .kínálta hellyel Spilmont. amilyet még nem látott ez a város. bárcsak ő is ott lehetne. Elszökött a Jaff udvarának rémségei elől.Tényleg. . ott nagyon veszélyesek a sziklák .Gyere be! . de két esetben is.kérdezte Spilmont. Egy óriási parti.Tényleg? .Nem. mint a falevél.És megtette? . hogy a keresztnevüket használják beszélgetéskor. . .Billy? .De te megtennéd.Most azonnal? Mint a huzat. végre egy történet. . William már átsegítette Spilmontot a házvásárlás nehézségein. . Olyan parti. .Hát. Oscar . .meghalni. .ha ledobják az embert a hullámok. kivár egy utolsó. A másik fele meg azt kívánja majd.Nincs vér a pucájában.Soha életemben nem láttam ennél szörnyűbb dolgot.mondta William.Nem vagy valami jó színben. Ilyen egyszerű.Úgy értem. lemegy Bomborába. csakhogy elmondhasson végre egy történetet.Ó igen. nagy hullámot. . a Peaseblossom Drive-on. Végre.Meg a frászt . . . mi is ott leszünk. azért ne siesd el a dolgot. tetőtől talpig végigmérve Williamet. tudod? -.Judith? Itt van Bill Witt. te reszketsz.Borzalmas dolog történt.

. Értem. .ajánlkozott William.. Előjött a konyhából. William mindenben követte az utasításait. . jó? Nem akarom. hogy belekezdett. milyen eszelősen hangozhatnak szavai. egy zöldövezeti lakásba.Minden oké.. nagy mellű. miközben a hallgató gyermekei hangosan visítozva indiántáncot járnak az öntözőberendezés vízpermete alatt.Nem. mindez valójában megtörtént. Figyelj. .Képzelem mit gondolsz most . egyből megértette.. és megismételte férje észrevételeit külsőjével kapcsolatban.Boldogulok majd. Spilmont ennek ellenére kötelességtudóan végighallgatta. hát úgy nézek én ki. nem semmi történet . el tudsz vezetni hazáig? Megkérhetek valakit.Biztos vagy benne. persze. . milyen normális kölyök.Judith Spilmont maga volt a megtestesült földanya: széles csípőjű. elhessegetve még feleségét is. felhívta . . Tommy-Ray McGuire? Te is tudod. de még addig sem tudott várni a történettel. hogy bárki nekiálljon hősködni. legjobb lesz. William további perverzitást gyúrt a történetbe azzal. kezet rázott vele. és útjára bocsátotta. végül azzal fejezte be. . tartsuk egymás közt a dolgot. nem is igen hallgatnám végig. . . Rendben? .Nem mondom. . ahogy William elnyelte a maradék jeges vizet. .Nem mehetsz oda egyedül . . azt hiszem. mint aki nem szereti a gyerekeit? Hát apátlan árvát akarok én csinálni belőlük? . nem fényes nappal. . ha hazamész. te most nem vagy abban az állapotban.Elviszlek oda . Az ilyen mese a tábortűz mellé való volt.zárta az elbeszélését William. hogy név szerint megemlített mindenkit. amíg az asszony visszaérkezett vele.felelte Spilmont. William csak egy pohárnyi jeges vizet kért. hogy bármennyire is tébolyodottnak tűnjék is a sztori. Majd felhívlak.Ha más mondaná el nekem mindezt.mondta William. ha van valami újság.nevetett fel Spilmont. miután az letette a vendég elé a vizet. szomszéd.Nem. majd kikísérte az ajtóhoz. . akit múlt éjjel a Jaff megérintett.Csak fegyver is legyen nálad. . A francba.Rendben.Rendben. Spilmont szó nélkül figyelte.Mellesleg. Bill. Egyenesen hazahajtott. Abban a pillanatban azonban.Hé.

és közölte vele. . bezárt minden ajtót és ablakot.Valerie-t. kidobta a taccsot. majd a telefon mellett ülve várta a további híreket Palomo Grove elfajultságáról. lezuhanyozott. levetkőzött. hogy nem megy vissza délután.

Aludtál? . Majd rádöbbent: . . és egy ezüst kígyót formázó fülbevaló. hogy a csiricsáréból valódi csillogás. törékeny. melyet csíkokban szőkíttetett. egy teljesen beszőkített fej szerinte maga volt az erkölcsi fertő. Csak amikor inogva megállt a porceláncsésze felett. meghagyva a központosnak. . szorosan a testhez simuló kék nadrág.Ki kell mennem a vécére. Ma például fehér férfiing volt rajta. . hogy további utasításig ne kapcsoljon föl senkit se a lakosztályába. .Tesla? Tesla volt az valóban.szólalt meg egy női hang.Megkérdeznéd. hogy volt-e hívásom? . akkor merte bevallani magának. . micsoda géniusz szükségeltetik ahhoz. egyik kezében farkával . Teslának az ilyen átformálás a legkisebb látható erőfeszítés nélkül ment. mert. Madonna képével díszítve. a másikkal szorosan megmarkolva az ajtó keretét. Felült az ágyban. . Így azután diszkrét kopogás keltette fel. magas sarkú cipő (ezzel együtt is épphogy csak a férfi válláig ért). hulla fáradtan mászott ágyba.Csak menj. hogy majd elszállt. Csak menj.Ja. gondolta: mint a rosszul táplált költő. Gyűröttnek tűnik. túlságosan is bő. nehogy összerogyjon. pompásan nézett ki szokásos. bizonyos ruhadarabok és kiegészítők következetes alkalmazásával. aki valaha lenni akart valaki.Én nem rendeltem semmit .válaszolta. kihívó öltözékében. feje olyan könnyű volt. ahogy megéhezett.Itt a szobapincér .Bocs. Grillo már régóta tudta.mely még soha nem tűnt ennyire távolinak.NYOLC Grillo három óra tizenöt körül.kérdezte a nő. olcsó mexikói bola a nyakában. és csak azért csíkokban. . . jóllehet a szőkéknek sokkal több jut a jóból. elmerülve vörös hajában. amint találkozott a tükörben arcával. . de feladta a próbálkozást az első alkalommal. vagy ennyire parányinak -. mennyire vacakul érzi magát. a giccsből stílus váljék.kiáltott neki hátra. karcsú alakjához.

Valami történik itt. Azt hiszem.Úgy érzem.Nem.mondta Grillo.mondta Teslának.Azt hiszem. Mi történt? . . mit akarhat.Úgy érzed.mondta Grillo. Hotchkiss nevű. ... Azután feltört az az átkozott gejzír. És kitől kaptad el? . aki látta? . mindjárt kigyulladok.Mindenhol van egy sztori. (Lüktető fejjel ült le. Holttestek. hogy ott voltam. hogy emberi lények voltak.Olyan nincs. nincs is telefonja . És még mielőtt rákérdeznél. .Egy kedves hölgy.Ez egy különös sztori .Lehet.Azt hiszem. amikor azok az emberek. Víz.Amúgy kicsoda? . Tesla . ez nem valami istenverte földalatti gátszakadás volt. . A. Feltört még valami a föld alól. . Tesla hosszú. (Vacogni kezdett a foga. .Egy kissráctól. .informálta Tesla. Először is. . Mi az üzenet? . amint visszabotorkált hozzá. meghaltak? . És volt ott még valami. Vance-nek dolgozott. . . Azt hiszem.Tudnom kellene. . Abernethy ráállíthat bárkit erre. . Nem adott meg számot. lehet.Abernethy hívott . Csakhogy nem veszi fel a telefont.Repült.Minél előbb beszélni akar veled. Sokkal inkább tűntek. hogy a víz megjelent volna.Akármit is mondanak a hírekben.) A francba is .Tudod. . már jóval azelőtt ordítozást hallottam.Az ő kölyke.Nem. füst. Tesla. influenzás vagyok. valami energiának. Fohászokat. valami Ellen.Meg egy nő. volt velem egy másik fickó. Tesla. ha távol maradsz tőlem .Igen. imádságokat üvöltöttek odalenn. Nem is csak egy: két valami.-be.Esküszöm neked. tiszta voltam. hogy nem.Te voltál az egyetlen. . .) .. sokatmondó pillantást vetett rá.Jobb lesz... amit nem egészen értek. mocsok. .Botrányszaga van? . Vagy legalábbis nem csak az. .Talán vissza kellene hogy vigyelek L.csattant fel. azt tenné? .szólt tétován Grillo.Kimászott? .Akkor mars vissza az ágyba.. A sztori itt van. . akik megpróbálták felhozni Vance testét. .. hogy ő is látta őket. hogy megerősítsen. nem is tudom pontosan. . és józan.

.ez elkerülhetetlennek bizonyult. Áttűnés.Hát jó. akik tudatosan döntenek úgy. hogy ne dramatizálta volna őket. . merre induljak. és felrobbanna a bomba. . Nem analizálta mélyrehatóan a történeteket. A sztorik mindazonáltal szakadatlanul jöttek. az a sok mocskolódás a gazdag és híres emberek közt.Figyelj. hogy végezzen vele.csóválta a fejét Tesla. melyeket az agya épített fel egy adott szituáció vagy szereplő láttán.Beteg. vagy találkozni új arcokkal.mint most is . The End. és eddig nem sokat hallottam tőle. hogy a kölykétől elkaptam az influenzát. az van a képén. Ébressz benne bűntudatot. amit mindig is tudtál. mire Tesla elindult Ellen Nguyen háza felé. Talán . Késő délután volt már. nem? A munka Abernethynek. ez vezette keresztül a városon. A szélnek sikerült kipréselnie magából egy fuvallatot. Nővérnek nagyon tetű vagyok. és éppen amikor a maffia kivinné a város határába. . Nem tudott úgy besétálni valahová. megrázkódna a föld. akinek atombomba ketyeg a táskájában. de ő belevinne egy kis csavart is a mesébe. Erkölcsi példázat helyett sokkal inkább beszélne az emberek apátiájáról. hogy nem vesznek tudomást a hallottakról. holott Grillo figyelmeztette. amíg beteg vagy. Ilyesmit persze már millióan írtak előtte. . úgyhogy ne is számíts együttérzésre. . .Ez az én Grillóm.Holdkóros..Elmehetnél Ellenhez. . Mondd meg neki. Ez persze így sohasem jelenhetne meg. A hősnő megpróbálná felrázni ezeket az embereket. hacsak . amiért felkavarta az iszapot. De ha gyakorlati segítségre van szükséged. Grillo. csak végzik mindennapos dolgukat. visszautasítva a felajánlott autót.. Nála van a sztori egyik kulcsa. vagy valami hasonlót. mi történik körülöttük. melyek sohasem láttak celluloidot..Tébolyodott.. . akkor csak mutasd.Meg hogy nem is szerettél belém. Teslának a környezetről leginkább valami thrillert tudott volna mesélni: egy sztorit egy férfiról. . hogy szembenézzenek a rájuk leselkedő veszéllyel.Meg hogy nem is szerettem beléd. de elbukna. de bőr. és rá se bagóznak. de hát végül is ő az olyan forgatókönyvek úrnője. ez is csak azt igazolja. hogy jókora sétára vállalkozik. Emberekről.

.ösztönösen azt érezte meg. Grillónak influenzája van . nincs-e szüksége meghívóra. Rochelle. A fertőző gyerek a kanapén ücsörgött. pont az ő ellentéte. .Jöjjön be. lágy hangú. Már nincs telefonom. legfeljebb összetépem.Holnap este. hogy átadja az üzenetet. . leküldte értem a sofőrjét. Ez a Nguyen pont Grillónak való. és még kevésbé merte volna megkockáztatni az indiszkrét kíváncsiskodást. . . hogy jobban legyen? A fiú tompa léptekkel elindult a hálószobába. . hogy hívja fel Mr. Mikor lesz? .Tudni akarom. Semmi hangulata nem volt ehhez a törékeny lélekhez.mondta. hogy elmondjam. a házában. miért nem jöhet ő el személyesen. Édesen feminin. a választ nyugodtan veheti igennek. Mr.Elég hamar. megadva a lehetőséget Elennek. amint becsukta az ajtót.Miért nem küldöd el neki valamelyik rajzodat.Mr.szólt oda neki anyja.ismételte Tesla. . amikor látta. Tesla tiltakozott. hogy Tesla nem mert a suttogásnál erősebb hangerőt használni.válaszolta Tesla. Anélkül megtalálta az utat a Nguyen rezidenciához. .invitálta Ellen.Azt hiszem. Az asszony.Ne aggódjon. Szüksége van a segítségemre. .Ez mit jelent pontosan? . Grillo érteni fogja.Megváltoztak Coneyban . kérem . De a nő nem hagyta magát lerázni.Csak azért jöttem. hogy Palomo Grove csak egy lépésnyire van a robbanás állapotától. Grillót. hogy egyszer is vissza kellett volna fordulnia.Persze .És nem hagyhatom itt Philipet túl sokáig.Lesz egy parti Buddy emlékére. A szomszédot kellett arra is megkérnem. miután ő influenzás lett. Elvinne neki egy üzenetet? . a feleség. aki kinyitotta az ajtót.Megmondaná neki kérem. Tájékozódási képessége ezúttal sem csalta meg. magában azt gondolva: ha szerelmes levél.nyugtatta.És mi köze van Grillónak mindehhez? . hogy a dolgok a Coneyban megváltoztak? kérdezte Ellen. Mindent egybevetve. . . A lehető legegyszerűbben próbálta leszögezni a tényt: Grillo kérésére jött el hozzá. . túl fogja élni . .Itt nem beszélhetünk . hogy az aggodalom átsuhan a nő arcán. . olyan törékenynek tűnt a szemében.

Nagyon szerették. Mr. Értem. hogy a szomszédban hagyhat üzenetet. . Pulmernél. azután elindult hazafelé. Ő fog vigyázni Philipre.Az emberek el fognak jönni Buddy kedvéért . Rendben.Szerencsés ember . útközben tovább öltve a mesék fonalát. Nem sok mondanivalójuk maradt. a Vance házban megkeresheti magát? . Tesla elfogadta a nyomorékot ábrázoló rajzot..jegyezte meg Tesla. .Ha Grillo akar valamit.Pulmer.Nem. .fűzte hozzá Ellen. Ott nem hívhat. Mondja meg neki. majd anya és fia legjobb kívánságait. .

nem ingatlant árulnod.Akkor megpattantak. .Mi van? . Tommy-Ray azt mondta. és világosság híján az öntözőberendezéssel játszani inkább ijesztő. . . . aki még legalább további fél percig hallgatta a tárcsahangot. garázs. a jó ég tudja.És? .Hagyd már abba! . .kiáltott fel Spilmont. .kérdezte William. magára hagyva William-et. oké? És meg se próbálkozz ezzel a baromsággal a fiúknál is. Elhúztak. tévedsz. Hidd el. A nagy büdös zéró.Épp eleget elvesztegettem délután.Felmentem a Wild Cherry Glade-hez. amint elmentél.sürgette.De hát ez nem tréfa.Üres volt az egész ház? Nyoma sem volt semminek? Nézted a medencét is? .Igen.Épp elég szarság van a körzetemben a hozzád hasonlók nélkül is. A hely teljesen elhagyatott volt. Oscar. Figyelmeztettem őket.Csak egyszer.Nincs sok időm . oké? Rám sem mondhatja senki. mielőtt odaértél volna. Leszállt az est. aki a délutánt lázas várakozásban töltötte. hála istennek. mielőtt hagyta volna kicsúszni a beszélőt kezei közül. A gyerekek már nem nevetgéltek a háttérben. nagyfiú. hogy nincs humorérzékem. Mind üres. . . Witt. így is tervezted. . hogy mire számítva..mondta Spilmont. mint egy seggfej. hogyan.Egy pillanatig magam is komolyan vettem. mint mulatságos. nem? .. . Gondolom. Medence. hogy a Jaff nem kedveli a. Csak azt nem értem. ház. tudod? Neked könyveket kellene írnod. üres volt.És semmi.Mondd! . Csak egyszer lehet megtréfálni. Kapd össze magad.William? Spilmont volt a vonal végén. . .KILENC . tudod? Mint mondtam: egyszer elég volt! Spilmont köszönés nélkül levágta a kagylót. .Elég! . én meg ott álltam.Nem. .

.Lehetetlen valakit annyira gyűlölni. . az a tiéd is. . és Spilmontnak nevezi magát.És ez persze tisztán plátói vonzalom.Ki gondolta volna? . Délután jött elő.Ami kisétált innen ma este.kérdezte a Jaff. . ahogyan én gyűlölöm őt.Nincs szükségünk rá.Egyáltalán nem hasonlít Spilmontra. meg fogjuk ölni? .Mit akarsz ezzel mondani? .Amint elég orgyilkosunk lesz . .Ami az enyém.vágta rá határozottan.Ez csak irónia.Honnan tudod? . . most a sarkánál pitizett. Tommy-Ray. .töprengett a Jaff.Nem akarok több olyan hibát. merre jár. ami. hogy átvegye kezéből a teratát. Csak a visszamaradt anyag. Tommy-Ray ledobta Spilmont teratáját a földre: . . hogy a testére van szükséged. Azt akarom vele mondani. engedve a fiúnak.Ó igen.felelte a Jaff.Nekem van rá szükségem! . .szólt. . majd így szólt: .. amint már nem figyelt rájuk. és széthúzta a függönyt.Előbb elmegyek Jo-Beth-ért.Miért bajlódsz ezzel? . . .Ez valóban így van? . Witt volt.egyezett bele a Jaff. . hogy ne tudnád. A terata. Tommy-Ray elrágódott ezen néhány pillanatig.Indulnunk kell. . az csak a hüvely. Fletcher már a Grove-ban van. mint amilyen Mr. Beszéd közben az ablakhoz sétált. .A félelem ott lappang a legváratlanabb helyeken. Az embert a félelme teszi azzá.Soha nem készült emberről ennél igazabb portré. . A magja.Igen? .A nap már majdnem lement .mondta a Jaff. csakhogy újra az árnyékába csússzanak. . . mire azok tisztelettudóan visszavonultak.Tekintsd sajátodnak . ami elborította William látogatásakor. Ez a gyökere. . Elhessegette őket.Tartani szeretném egy kicsit .Szóval.kuncsorgott Tommy-Ray. anélkül.Ó dehogyisnem . legújabb szerzeményét simogatva.

és ezt látva mindannyian igyekeztek volna visszakozni a közeléből. mely mindennel el volt látva. Hasonló érzelmi vákuumba kerülve már kétszer is járt a mezsgyéjén. efelől Fletchernek semmi kétsége nem volt. Az emberek. de az álarc mögött kevés. egy ilyen komfortba és önelégültségbe kövült város nem sok jót tartogatott. felkutatva az álmodozókat. elmegyünk érte? . Talált ugyan párat a Központban. Emberi ágens nélkül. mit nem akarok. Nem lehetett különösebben nehéz a számára olyan gyenge vagy védelem nélkül álló lelkeket találnia. Meglátva Palomo Grove-ot Fletcher szinte teljesen kétségbeesett. Ő is a családhoz tartozik. hogy ellenfele elpusztítsa. . melyek kívülről az életteliség valamennyi jelét megmutatták. hogy ő maga is ember volt. akinek a hallucigéniája a színes és élénk álmokból szökött szárba.. mint egy vadászkutya.válaszolta atyja -. Számtalan ilyenforma városon haladtak át a Jaff-fal való hadviselés hónapjai alatt. ahol a szakadék peremén élik az életet. olyan helyeken. hogy az a szarevő Katz hozzáérjen.Talán. nem? Te mindig azt mondtad. . de abban kurvára biztos vagyok. aki mutatta volna neki az utat. de mindannyian kurtán elzavarták. hogy ez fontos dolog. gondosan megtervezett közösségeken. Egy-két helybéli őgyelgett csak a . amikor megpróbált beszédbe elegyedni velük.Légy őszinte! . Habár mindent megtett.kérdezte Tommy-Ray. akikhez megpróbált közeledni. rá volt kényszerítve. de kétségkívül eltűnődött rajta: vajon a harmadik alkalom nem lesz-e egyszersmind végzetes is? A Jaff kiépítette itt a hídfőállásait. igen. furcsán rámeredtek. De Fletcher számára. Nem akarom.Nem tudom. amilyeneket ő szeret. mintha alakítása mögött képesek lettek volna meglátni a Nunció által átformált lényt. Csakhogy nem volt választása. . túl sok idő telt már el azóta.jött a válasz -. mint egy ilyen bőségesen öntözött parlagon. mit akarok . vagy éppen semmi élet nem volt bennük.Ha ennyire fontos . hogy úgy szaglásszon ezek között az emberek között.Szóval. Sokkal több szerencsével járna egy gettóban vagy egy bolondok házában.Nagyon meggyőző tudsz lenni. kivéve az érzéseket. hogy a lehető legjobb színvonalon játssza a normalitást. elmegyünk érte. Bár nem babonából. A Jaff bólintott: .

A felhozatal még rosszabb volt. az abnormálisan hangosra vett készülékek üvöltését. Nem voltak gyalogosok. hogy kísértetek járják be városukat ma éjjel.környéken: egy idősebb hölgy. ahogy a Központ kiürült. jól tudták. bármennyire is szándékoltan érzéketlen. A tévé-vetélkedők házigazdáinak és a szappanoperák hősnőinek karjaiba feküdve ringatták ártatlan álomba magukat a Grove együgyű elméi. mely talán megmenekíthetné őket a kihalástól. hogy valamelyikük itt pusztul el. és mosolygott. akik abbahagyták a kisállat-kereskedés kirakatának bámulását. és elindult az utcákon. miért nincsenek. habár képtelenek lettek volna szavakba önteni szorongásukat. Még kutyasétáltatók sem. és rámeredtek. ő is elhagyta a helyet. ezen a helyen -. mint amit Fletcher várt. két gyerek. aki alig pár méterre ácsorgott tőle. Ha a Jaff megválaszthatta volna mindent eldöntő csatájuk színhelyét. míg csak anyja magához nem szólította őket.márpedig Fletcher a gyomrában érezte. melyekkel mintha szirénjeik kísértését próbálták volna az ajtón kívül rekeszteni. Az emberi gondolkodás. akkor sem találhatott volna a számára alkalmasabb helyet. Fletcher jól láthatta az otthonokban villódzó sápadtezüst fényeket. A Grove lakói. Azt is tudta. és tévékészülékeik mögött kerestek menedéket. . Palomo Grove-ban jut el a végkifejlethez . akkor biztosan a Jaff fog kikerülni győztesen. Ha a háború itt. hagyva. hogy az egyetlen teremtmény. magában rója az utcákat. valahányszor feléje nézett. Az est eljöttével. nem tudja teljesen kizárni a természetfeletti jelenlétét érzékeiből.

Howie hátrébb lépett az ablaktól. Nem azonnal engedelmeskedett. McGuire volt azonban a konyhában. Még egy ilyen elterelő hadmozdulat nem fog ajánlkozni ma este. nevetett a poénokon. Jo-Beth a szeme sarkából elkapta a mozdulatot. Jo-Beth válla felett átpillantva megbizonyosodott róla. amikor végigsiklott a ház oldala mentén. előtte ellenőrizve. Átvágott az utcán. aki kijött. majd átmászott a kapun. majd a zárak kinyitása és a reteszek elhúzása után . Mrs.bebocsáttatást nyer a szentélyek szentélyébe. Amikor a lány közelebb jött az ablakhoz. A fiú megbabonázva figyelte mozdulatait. Howie előlépett rejtekéből. hogy egyik irányból sem közeledik senki. Menet közben hirtelen kigyulladt a konyhai lámpa. Nem volt mitől félnie. melyből Howie egy szót sem értett. és Jo-Beth közelébe férkőzzön. feltűnik a McGuire ház bejáratánál. egy szimpla neoncsíktól megvilágítva. majd visszatért a nappaliba. akiről később megtudja majd. hanem Jo-Beth. A lány arrébb hessegette . hogy várakozás közben kilenc különböző csatornát volt képes elkülöníteni egymástól. csak amint Jo-Beth anyja is feltűnt a konyha ajtajában. hogy megkerülje az őrt álló anyát. sötét ruhában. hogy a paradicsomokat leöblítse a mosogatóban. hogy kötelességtudóan készítsen valami vacsorát anyja vendégének. Bármennyire is hétköznapi feladatot teljesített a lehető legegyszerűbben. Nem Mrs. ahogyan egy férfi. Az utca szokatlanul csendes volt. Howie az utcasarokról figyelte.TÍZ 1. és csak ezután ment a hátsó .az arcát rémület torzította el. miközben a szürkület éjszakává mélyült. gyanította. Ha lesz rá lehetősége egyáltalán. velük fütyülte a dallamokat. és felnézett. hogy végképp kiment. és elindult a hátsó udvaron. hogy a lelkipásztor. Howie szája elé tett mutatóujjával intette csendre. megnevezi magát a zárt ajtónak. McGuire váltott néhány szót lányával. amit életében látott. mégis ez volt a legcsodálatosabb látvány. A házakból azonban valóságos hangorkán szűrődött elő: a televíziók mindenhol olyan hangerővel bömböltek. akkor ez az az alkalom. Így aztán egyetlen tanúja sem akadt.

mielőtt megtalálta volna a lépcsőket. Nem. engedj be! Szavai. ..Ha nem jöhetsz ki.Nem szabadna itt lenned. amikor . és úgy suttogta: . akkor engedj be! . .Merre? . . .Balról a második ajtó . Élet-halál kérdés. nem vagyok az.Ez is része a mondandómnak . melyeket felhasználva kisurrant a konyhából. . Gyere ki egy kicsit! . több is.a nappali ajtajában láthatóvá válva . Várj. Jó hírt hozok. Rózsaszín ajtó.kérdezte a lány..A szobámba. hogy be is tudjon menni hozzá. akinek egy kicsit fel kellett emelnie a hangját az érthető instrukcióhoz.kérdezett vissza a fiú.Beszélj egy kicsit halkabban! . majd elindult a nappaliba. de a lány olyan rémülten rázta meg a fejét. és lelt menedékre mögötte. .Beszélnünk kell egymással. amilyen émelygés elfogta a megalvadt vérrögök és húscafatok eltávolításakor. kinyitotta előtte az ajtót. Egyetlen pillanatig volt csak veszélyben. .Nem. .Nem lehet.Menj fel az emeletre! . amíg kiszolgálom őket! Annyira vágyott rá.felelte Howie. A lány vetett egy futó oldalpillantást feléje.válaszolta. . hogy nyomban visszakozott a dologtól. .mondta a lány. Nem állt be változás a dialógus ütemében.habozott egy pillanatig. mint élet-halál kérdés. vagy még inkább tátogta el a szavakat. legjobb esetben is csak felületesnek volt nevezhető. .suttogta a lány. hogy megtisztítsa a sebet.suttogta. igen.Mégis itt vagyok . csak bedugta az arcát a résbe. milyen a kezed? A kísérlete. . Howie meghallotta a vendég köszönő szavait. Úgy tűnt. mélyen remélve. . hogy láthatsz.Úristen.És te boldog vagy.ajtóhoz. hogy a beszélgetés hangjai elrejtik lépteinek zaját.Nem tehetem . hogy megcsókolja a lányt. .Kérlek. Ahhoz azonban nem nyitotta elég szélesre. Különösebb esemény nélkül érte el a rózsaszínű ajtót.Mit csináltál magaddal? . Át akarta karolni. . hogy óvatosan kireteszelje. Ezután már maga mögött is hagyta őket. Nagyon jó hírt. vagy a sebei hatották meg? Akárhogy is. Ehelyett azonban kénytelen-kelletlen átadta a vacsora előkészületeinek.Pedig boldognak kellene lenned.

. soha nem jöttek volna elő.De találkoztunk. ami visszatartotta őket attól.És mi lesz a Mamával? Tommy-Ray elveszett. Fletchernek hívják.mondta Howie. és ép bal kezével megragadta a lány jobb kezét. . . Jo-Beth szemei kezdtek könnyekkel megtelni.mondta a fiú. Azt mondja.) .győzködte Howie. . Nekem kell vigyáznom rá. Howie. az ő ágya mellett.El kell hagynunk Palomo Grove-ot .Hiszek neki. . . Ha most elmegyünk. az apáinknak nem lesz okuk háborúzni egymással. El kell mennünk valahová.felelte Howie. Mindvégig . hogy ez mit jelent? Nem vagyunk testvérek. . . Howie.Mi haszna az egésznek. velünk kapcsolatban? Engem egyáltalán nem érdekel az a nyavalyás háborújuk.Nagy rumli van .szabadkozott erőtlenül. mint egy tolvaj.Hát nem.Ami köztünk van. akit tetten értek. hogy gyengéden magához húzza. a törülközője és az alsóneműi között. Hát nem látod. természetes. hogy valamikor itt állhat a mályvaszín falak között.. hogy elszakítsanak bennünket egymástól.Valami értem is eljött. csak hogy borzalmas dolgok vannak a Grove-ban . A lány nem állt ellen. Ami köztünk van. Amikor a lány végül feljött a lépcsőkön. bárhol is voltak eddig. Az egyikük eljött ide múlt éjjel.Nem számítottál rám. hogy ő az apám.igaza volt.Együtt kell elhagynunk. .érvelt a lány. .Hát nem jobb.Ne sírj! . mint inkább magához hívott. a betegségre. Még csak nem is mosolygott. ahol nem találnak ránk.Igen . . Nem is annyira eljött. Kinyúlt. az okozta mindezt . .miközben mást se mondott. Jo-Beth nem figyelt fel a zavarára.Hát tényleg nem érted? Ha mi nem találkozunk.. . . .kérlelte a fiú.A Jaff? ..Te tudsz róla? .Oké . Eljött értem és Tommy-Ray-ért. hogy itt voltál. .Ha nem találkozunk. hogy megölelje. hogy tudjuk az igazságot velük kapcsolatban. úgy érezte magát. ha rájön. És nem fogom engedni. hogy egymás szemébe nézzenek. és benyitott a szobába. .. (A lány nem tett rá kísérletet. .A Mama borzasztó dühös lesz.És te hiszel neki? . ha a Jaff téged is elkap? .Jo-Beth hálószobája! Nem is merte volna álmodni. hanem hagyta.

Le akarok vetkőzni . Be akarom fejezni azt az utazást.Szeretlek. mit tanult Fletchertől. A lány elmosolyodott ajkain. fogaik végigsimítottak egymáson. .) .ismerte el Howie. mielőtt az tiltakozhatott volna. Jo-Beth. tudod? Az volt a terv . Kezei ügyetlenül matatni kezdtek a nyak gombolásán.Meg fogsz érteni. a fiú pedig nyelvével apró rést nyitott a lány édes ajkai között. . és maga felé húzta.Fletcher és a Jaff terve -. . valóban nem . az illedelmes ruha és összeroncsolt ujjai dacára is.emlékeztette Jo-Beth. (Most ötlött csak az eszébe. . a lány érintésétől..Megígérem. Csakhogy mi nem folytatjuk. hogy a hús a hússal találkozhasson. miközben nyelvük játékosan egybefonódott. lecsúszott farmerján az ágyékához. és keze. . nem? . Vagyis majdnem voltunk. még egyszer sem dadogott vagy hebegett. nem folytatjuk . míg csak kezét be nem csúsztathatta mögé.Nem csak rólunk van szó . elmosolyodott. mely oda igazította az övét.Már késő. mint egy álombeli ébredés. (Szorítása megerősödött a lány kezén. Olyan lesz. A fiú merevedése már az ágy puszta látványától bekövetkezett. és a csókoktól. A lány hirtelen megcsókolta. ahol az leginkább szeretett volna lenni. minden idegvégződése lángra lobbant..mondta. ott a földszinten? . A lány kibontakozott a csókból.. mely eddig átkarolta a fiút. mint ő a lányéhoz. milyen utazás is az..kérdezte.És ők.Igazad van. . . mellyel mintha egy széfet tört volna fel.Howie. ami a lány ízét mindeddig fogva tartotta.Egy helyről van szó. meg fogod látni.) .zihálta a fülébe. .Nem értelek. te meg én. visszaemlékezve rá.. . . Kimondtam. most először.Nem.Nekünk gyűlölnünk kellett volna egymást. A lány. hogy mi folytassuk a kettejük háborúját. amit Quidditynek hívnak. mellyel immár egyetlen önmagát csókoló szájjá változtak. megtalálta a sérült jobbot. Bal keze.Megígéred? . Amikor megtesszük.Mi is voltunk ott. Howie érezte a mellek lágyságát.El vannak egymással. . . hogy amióta beszél. Jo-Beth ugyanolyan erővel préselte testét az övéhez.

hogy én vagyok az ördög .Ne mondj ilyet! . ahogy kell.. .Mondd ki! .Olyan fülledt itt a levegő . ennyire.Van valami. Hogy a testünk egymásba fonódjon.. McGuire szemmel láthatón a teljes idegösszeomlás szélén táncolt. majd nekikezdett a nehezebb feladatnak. aki egy bizonyos korú asszony mesterkedésének esik áldozatul. különben a nő még mindenféle hagymázos oktalanságot kezd el terjeszteni róla.. védőeszközöd? .mondta a fiú.. nehogy belénk bújjon az ördög.kérte.. Mrs.Nekünk is órákra lesz szükségünk ..Azt te sem hiheted.ennyire tiltott. A lány készségesen a segítségére sietett. hogy valami.Kinyithatom az ablakot? ..Megígérem neked: majd meglátod. Volt már ilyen. . de tettei rácáfoltak arckifejezésére. .Nem tudom. . . Csak azt akarom. .Majd meglátod ..szellemeskedett Howie.felelte a lány halálos komolysággal.suttogta Howie. de amikor az már tébolyult őrültséggé változott. Szüksége lesz egy kísérőre az ilyen utakhoz. . diplomatikusan vissza kellett vonulnia.. ami oly sok évvel ezelőtt megerőszakolta. Kezei ösztönösen eltakarták meztelenségét. A lány bizonytalannak tűnt. szétnyitott ruhájában. hogy a magáénak követelje fiát.Belém már belém bújt . és most eljött. fedetlen melleivel.mondta a fiú.vagy igen? . hogy gyakorlatilag használhatatlan egyik keze segítségével kicsatolja övét..A Mama zárta be valamennyit. Túl voltak már a kedélyes beszélgetésen a McGuire asszonnyal.Órákig képesek beszélgetni. ahogy ellépett tőle. miután az megint előhozakodott a bestiával. Majd: . . jót tehet-e a lelkemnek ..Azt hiszem beszélnem kellene Jo-Beth-szel . A lány felnézett rá.az egy dolog (hiszen főpapi méltósága éppen ezért vonzotta magához tömegesen a női hívőket). felé indulva. A fiú is ledobta kabátját és pólóját. . ami ennyire.tette szóvá a fiú. .. . Nem ő lenne az első Isten evilági képviselői közül.. ahogy elkezdte kigombolni ruháját. Komolyan venni mások elvont képzelgését .mondta John pásztor.Nem kell mindent végigcsinálnunk. .. hogy végre úgy érhessünk egymáshoz.

kibontakozva az ölelésből.mormolta. .. A lány halk.Nem az Úr volt . . A Jaffnak semmi köze az Istenhez. átvetette lábait az ágy peremén. egyre inkább elveszítve béketűrését.felelte a férfi hálásan. ..Tudom. a pásztor lépteinek hangja után fülelve. akit választott.És Ő alkotta a testet is.. .Jo-Beth! Ott vagy? Jo-Beth! .A teremtmény. átnyúlt karjai alatt . . . ha feljön ide értem? Felült.Ne is foglalkozz vele .Az apa egy férfi volt. Howie nekinyomta arcát a hátának.Miért nem keressük meg? .. McGuire.. Önnek is látnia kellene. szinte gyötrődő sóhajt hallatott. Közel volt már az ordításhoz és a könnyekhez. .. hogy beszélnem kellene Jo-Beth-szel a látogatásáról. De ki alkotta a lelket? .Azt én is tudom . Mrs.De az emberek testből és lélekből állnak.Nem akarom..És mi van.jött a válasz. akkor emberi lény.Természetesen.De igen! De. és gyengéden megérintette a mellét. .Azt hiszem igen. .kérdezte izgatott kíváncsisággal a lány.. hogy Jo-Beth-nek értékes észrevételei vannak a kérdést illetően. McGuire. . hogy Jo-Beth-t még jobban megfertőzzék ezek a dolgok. . aki a testembe tette őt. . eszközként használva a férfit. nagyon is tudatában léve a leereszkedő hangsúlynak. hogy beszélhessek vele. És hiszem. .felelte az asszony. A férfi felállt.A férfi megalkotta a testet.Ha ő létezik. szilárd talajra.emelte fel hangját Joyce.Megtörtént! . és tett egy lépést hátrafelé. . Az meggyőzné. engedje meg.jegyezte meg..keze forrásként ontotta magából a verítéket -. Mrs. hogy nem ő volt.próbálta megnyugtatni a lányt Howie. . mint amennyire már megfertőzték . hogy elválassza az őrült nő kezétől papi köntöse ujját.Nem kellene. . .Biztos vagyok benne.felelte Joyce. .Nem hisz nekem . amiért visszaértek a biztonságos.Mit akarhat? .A Mennyei Atya . . Az emeleten van? .kiáltott fel Joyce. Ha valóban megtörtént. És megalkotá az embernek fiát az ő hasonlatosságára. . .

Bármilyen kiábrándító is volt nézni. nem a házon kívülről jött. . ahogy a lány figyeli. vagy legalábbis valami súly nehezedett a mellkasára. Akárcsak édesanyád. Tetten érte a gondolatot.A pásztor? A lány megrázta a fejét. . fájt a merevedése. Lehajolt.szisszent fel. . hogy felvegye ruháit. ami nagyon is törékeny. nem gépezet. Túlságosan is sebezhető ahhoz. A lány hirtelen megmerevedett mozdulata közben. A csont és izomzat. És nem lenne a lány is őrjítőén izgató. ahogy figyelte: milyen jó lenne. . hanem ott volt a fejében. közös meztelenségük emléke épp elegendő ajándék volt a számára. fájt a szíve. Újra felhallatszott a hívás a földszintről.felelte. . Jo-Beth beengedte a mindeme elszánt gazfickót az ágyába.Nem. . az invitáció mindent megváltoztatott közöttük.fogadkozott.Nem.Nem fog feljönni.mondta a lány. és vica versa! Begyömöszölni a farkát a puncija által felszentelt. hogy a hang. Habár nem tettek semmit.Hallottad? . majd figyelte. hogy jön.kérdezte. Mostantól már nem lesz visszatáncolás. mely a világvégéig ebben a pattanásig feszült helyzetben tartaná. Ő is felkapta a padlóról a nadrágját és a pólóját. . amit birtokolt. .Hallom.Valaki hív. ha a sietségben a lány az ő alsóneműjét húzná fel a magáé helyett. rádöbbenve.Gyorsan fel kell öltöznöm . hogyan öltözteti fel a gépezetet. ahogyan az alsója rése éppen csak hogy eltakarná a sajátját? Na majd legközelebb .Jo-Beth! Szeretnék egy szót váltani veled. Emberi test. ami szívfájás érzetét keltette benne. amit hallott (sőt még továbbra is hallott). megillatosított. Fájt a keze.De igen . . és túlságosan szeretetreméltó. Kéjesen perverz gondolat suhant át Howie agyán. Mit? . ahogyan nem sokkal levetkőzése után máris újra öltözködik. és mindjárt változtatott is rajta. . csak a testükkel egymáshoz simultak.. majd az ablak felé pillantott.A Jaff . hogy gép legyen. megnedvesített helyre.

A férfi látta. ahogy a háta mögött a McGuire nő imádkozni kezd. Sátán! Távozz tőlünk. nincs. gonosz lélek! . hirtelen előpattant az árnyékból. . A nő teljesen megfertőzte a féleszű fantáziálgatásával. és közben hitetlenkedve rázva fejét.válaszolta. hogy kinek a megnyugtatására. . elhátrálva az ablaktól.Nincs minden rendben .Mi nincs? . Ennyi bizonyság az emberi lélek sötétjéről sok lenne még egy hétre is.. elmosódott alak közeledett a ház irányába. segíts! Távozz tőlünk. hogy igen. mintha azt kellett volna mondania. majd ivott egyet.suttogta a férfi. Amint önelégült tekintettel méregette magát. Majdnem tíz óra volt. hogy semmivé foszlassa a pásztor reménykedését. .Pásztor? Joyce McGuire tűnt fel mögötte. .szólt döbbenten Joyce.Mi ez? Hallotta. . .De nincs ott sem.. A helyzethez illő semmi imádság nem jutott eszébe (ugyan ki írna imádságot ilyesmi ellen?).Minden rendben . csak a szokványos fohászok zápora. Ott! Ott! Egy fakó. bár nem igazán tudta. Egyáltalán nincs minden rendben.Nem. Kicsorgatva a maradék vizet.mondta. Ideje lesz véget vetni e látogatásnak. ha nem.Visszatért . . . addig folyatta a csapot. Letette a poharat a mosogató aljára. . és elkapta saját tükörképét az üvegben. Alig várva. A világon semmit sem gyűlölt volna annyira. hogy látja. .Egy pillanatra azt hittem.Szentséges Atyaúristen! . és teljes valójában feltárta magát előtte.A kiáltozástól kicserepesedett ajakkal John lelkiatya odasétált a mosogatóhoz. felnézett a konyhaablakra. mintha láttam volna valamit az udvaron magyarázta. ezért inkább csendben tett egy lépést. odakint valami hirtelen megmozdult. megtöltötte a poharat.Jézus. felvett egy poharat. míg a víz kellőképpen le nem hűlt. Az meglátta tekintetében a dacot. hátralépve a mosogatótól. Visszatért tekintetével az ablakhoz. majd még egyet. segíts! Urunk. ha sikerül beszélnie a lánnyal. A pohár ide-oda görgött peremén.

ahogy az írás rendeli. amint előbukkant a száján. Lehet. minden tőle telhetőt megtett. hogy érintetlen maradjon a világ hívságaitól. hogy szót fogadjon. a földszinten szilánkokká zúzódott az egyik ablak. Az ember követ el hibákat. ami kijárt neki. méghozzá ilyen brutálisan. motyogta. A McGuire nő imái elhaltak. Howie megelőzte. nagyon igaztalannak tűnt a szemében. mint a szenvedélyes méhészt kirajzó méhei. és a Mama vendége elengedett egy olyan sikolyt. hogy harcba induljanak az alak parancsára. Jo-Beth! Ahogy a lány előrehajolt.) .Valami nem stimmel. Látogatta az elesetteket és az özvegyeket szükségükben. és hátát nekivetette az ajtónak. Hallotta. Ahogy átvágott a szobán. hogy Jo-Beth késedelem nélkül félrelökte Howie-t.Hallgasd csak! . hogy menedéket leljen a betört ablak és betörője elől ameddig csak reszkető tagjai vinni tudták. Közönyös világunkban az ilyesmi elkerülhetetlen. hogy ilyen kétségbeejtő helyzetbe kerüljön? Az élete nem volt teljességgel makulátlan.. . Uram. ahogyan nedves testük letoccsant a konyha kövére. és akit tetőtől talpig elborítottak. Nekem nincsenek imádságaim. Hogyan lehetséges. . . Én nem. és őt békén hagyják.Ha imádkozik. de tévelygései távol álltak a főbenjáró bűnöktől. És a démonok mégis eljöttek érte.kiáltozta. fájdalmas. akkor várhat. . hogy már halott. és feltépte az ajtót.Sohasem szokott így imádkozni. . olyan kicsire . De elpusztulni közönyünk által.Csókolj meg. akkor el van foglalva. Talán ennyi elég lesz nekik. Jo-Beth. Mama! . Ha el van foglalva.Ez a Mama.Howie? . Milliónyi lábuk ütötte ezt a fülsüketítő zajt. panaszos nyögésekbe merülten John pásztor arrébb vánszorgott a konyhában. és mindig megadta az Úrnak. Olyan remény volt ez. akit egy pillanatra odakint meglátott (A Jaff! A Jaff!). az első áldozat. Nekem csak te vagy. Kérlek. . (A szóáradat még őt magát is meglepte.Csak imádkozik.Csókolj meg! . ahogyan átmásztak a mosogatón és a mellette feltornyozott edényeken. miközben árjuk elborította a padlót.suttogta Jo-Beth. .Mama.Hallom. aminek érdemes volt hangot adni. Vérbe borult arcát takargatva.

Tommy-Ray tekintete előbb anyján söpört végig. hogy hogyan. Követelőzését a szálkákra hasadó fa reccsenése követte. . Mama! . és csak most látta be. ahogy végigmérte őket. mind a reteszek leszakadtak. Kérlek.Hogy merészeled! A harsogó hangra a pásztor kinyitotta a szemeit. Mama. amit valaha is látott. Uram. ami bármire is emlékeztette volna.összehúzva magát. Mondd meg neki. a szemek ádázul forogtak kocsányukon.Nyisd ki az ajtót. és te nem fogsz megállítani . hogy engedje át Jo-Beth-t.Látnom kell Jo-Beth-t! . .. majd Tommy-Ray. majd Tommy-Ray lágy mozdulattal kitárta az ajtót. . Esküszöm. bár a sápadt ár még mindig mozgásban volt. . .dühöngött Tommy-Ray. Fohászait erőszakos dörömbölés szakította félbe a hátsó ajtó felől. A pásztor Joyce McGuire-hoz fordult.kérdezte. jó? Engedj be. de őrjöngött.Mama? Hallasz engem? Mama? Engedj be.Hogy merészeled! . mint egyféle választ. A bennlévők is megálltak menet közben. Eddig az atya a megszépülés jeleként értékelte.Hagyj minket békén! . . mely figyelmeztetés nélkül hirtelen üvöltésbe csapott át. . és csak te halld meg könyörgésem.követelte újra Tommy-Ray. tedd őket vakká. A nő nemcsak hogy életben volt.Egy kis társaság. Rád hallgat. a tékozló fiú hangja. aki a konyhaajtóban állt. amennyire csak tudta.Látnom kell őt. amint a fiú berúgta az ajtót. a végtagok feszülten várták az új parancsot. Nem volt egyetlen olyan lény sem köztük. Könyörgöm. és esküszöm.mondta neki Tommy-Ray. és tedd őket süketté. Nem merte magában feltenni a kérdést.visította. Csak engedj be! John pásztor hallotta a McGuire nő feltámadó zokogását.. Egy pillanatnyi csend állt be. Gonosz fény égett szemében. Mind a zár. ilyen fényt John pásztor eddig csak haldoklók szemében látott. majd vendégén. jó? Mindenkinek könnyebb lenne úgy. Valami belső fény volt. A démonok beáramlása az ablakon át abbamaradt. és tekints rám könyörülettel. és honnan. megállítom őket. mekkorát tévedett megint. John pásztor megrázkódott. . Ingadoztak a csápok. mégis ismerte valamennyit.Szólnod kell pár szót az érdekemben! . Mama? . ami a közelgő végre intett.

. és előtte. magában lázasan azon gondolkodva. . . Ezt te is tudod. akit mélyen szíven üt az alaptalan gyanúsítgatás. Sem Tommy-Ray. anyja mögött. kezei kinyújtva. . amit mond! . Megtett egy újabb lépcsőfokot.kérdezte tőle udvariasan.Tegye. . Valóságos kielégülés lenne. Hívd! . akkor a Papi barátai is azok. mégis készen állt a tervvel. Hívd le. mikor kell engedni.Nincs rá szükség. E gondolattal és a szándékkal a fejében vett egy mély lélegzetet. mintha utolsó tudatos cselekedetével is gyermeke után kapott .Meg kell ígérned.Látod.szólt elégedetten. sem a vele érkező borzalmak.A szent ember is ezt tanácsolja. A lány az ajtóban állt. Tudja. .közölte kertelés nélkül. Nem adott a képzeletének elég teret ahhoz. veled megyek. és szájával néma nemet formált. hogy akár a lelkész poharát is elpattinthatta volna. ott feküdt a Mama.Ha békén hagyod. az már csak a hab lesz a tortán. Jo-Beth nem volt ott. Ha a kavarodásban sikerül egyet beakasztani Tommy-Ray-nek. Jóllehet koncentrációját minduntalan megzavarták a lentről felszűrődő hangok. lihegő hangokat. amekkorát csak lehetséges. hogy képeket társíthasson a szöveghez. különben dühbe gurulok.Hát itt vagy . arccal a küszöbön. és ha én dühös vagyok. hogyan akadályozhatná meg Tommy-Ray leányrablását. Howie félúton járt a lépcsőházban. vagy mindannyian meghalunk. .Készen vagy az indulásra? . amikor meghallotta. miféle borzalmak kísérték el Tommy-Ray-t. Tommy-Ray elvigyorodott húga hangjának hallatán. egy olyan ember hangján. Nem láthatta. mintha csak egy fiú invitálta volna a barátnőjét első randijukra. de nagyon is jól hallhatta őket. Mama? .Hát persze .Tegye. hogy Jo-Beth beleegyezett az alkuba. Meglehetősen egyszerű terv volt.felelte Tommy-Ray. Az ajtó nyitva állt..Én nem akarom bántani a Mamát. úgyis nemsokára a saját szemével láthatja majd őket. . a legrosszabb lidércnyomásait kísérő zajokat: azokat a nyálkás. hogy békén hagyod a Mamát . és megkerülte a sarkot. Akkora káoszt kell kavarnia. Mama. . mire leért a lépcsősor tetejére.kérlelte Jo-Beth. a csillogó szemek és az elbűvölő mosoly keveréke olyan dermesztő volt.jött Tommy-Ray válasza. hogy a leple alatt Jo-Beth és édesanyja kereket oldhasson.

Izéld meg! .érdeklődött egy érdes hang. . maradj itt velem! . a húgnak. Tudva.Nyírd ki őket! .Meghalt? . . hogy semmi esélye meglepni az . ő és Tommy-Ray. de ahhoz elégnek bizonyultak. majd hamvadtak el az elméjében. Láthatta a kerületét szegélyező fasort. Azt te sem hiheted. Nincs egyetlen tiszta lélek sem közöttük! Nyírd ki őket! A biztatás feldühítette Howie-t. már amennyire elhízott ülepe engedte. . hogy megkeresse Jo-Beth-t. fény és árnyék kérdése? Lehet. .Nem. Akárcsak odabent. ahogyan az istenfélő ember utána ordított.volna. idekinn sem volt semmi jele a bátynak. és ráadásul saját lelki atyja ítélte azzá.Nem menj utánuk. Most már ő volt az elkárhozott lélek.Magukkal vitték Jo-Beth-t. és a gondozatlan pázsitot közte és a bozótos között. Howie megpördült.Én mondjam meg? Maga ismeri a szakma fortélyait .Hála magának. fiam . . nem halt meg . Ennek hiányában egyszerűen csak visszaüvöltött neki: .felelte. félig-meddig mindenképp az övék volt már.hallotta. hogy erőt merítsen belőlük a találkozáshoz.mondta Howie. . a padló köve nyálkás volt meztelen talpa alatt. gyengéden átfordítva Mrs. . de nem tudott kiötleni semmilyen megfelelő riposztot.Amennyire én tudom. A Sátán ivadéka. hogy ők közötte állnak az ilyen normáknak. 2. A konyhából elegendő fény szűrődött ki ahhoz. egy szerelmeseknek fenntartott helyen? Ezek a gondolatok a pillanat törtrésze alatt bukkantak fel. hogy én vagyok az ördög. Howie odament hozzá. hogy felmérhesse az udvar globális felépítését. hogy mindketten romlottak lettek? Vagy ez már egyáltalán nem bűn és ártatlanság. McGuire-t. mondta neki Howie félórával ezelőtt.majd elindult. vagy a hatalomnak.mondta a pásztor -. bármi is várja odakint. s elindult az ajtó felé. mely magáénak követelte őket. Ez azt Jelenti.Mit tehettem volna? . John pásztor beékelte magát a fal és a hűtőszekrény közé.

Több is. és csodákat okádott ki magából. Mozgassátok meg a gazditokat! Ma este nincs idő a tévé előtt gubbasztani.parancsolta Tommy-Ray. mint egy pár . szintén hemzsegett a furcsa lényektől. hogy a fény rájuk vetülhessen.A Jaffnak lenne egy pár szava hozzád. csak ugassatok. Nem volt egyetlen körvonal sem az egész klánban. A tető. és vetélkedőket nézni. hogy meg kellene ölnünk téged. míg csak el nem távolodott a háztól.alig valamivel hangosabb a lombok rezgésénél -.Te is tudod. Ekkor hallotta csak meg a mormogó.ellenséget. Egyelőre azonban nem érkezett válasz. ami hátának szegeződött. Túl magasan voltak ahhoz. ide-oda csoszogva a palákon. A szél. milyen szagú a húguk. Azt mondja. Katz . Howie éppen hátat akart fordítani a látványnak. . Jo-Beth nevét kiáltozva haladt előre.mondta. ami akár csak halványan is emlékeztetett volna emberre. Mélyen zengő orgánum volt . Isten látja lelkem.A fiam azt gondolja. kotyogó kórust a háta mögött. Idefent a nagyobb teremtmények foglalták el helyüket. Ma este a városban sokkal különb show vár rátok! Rejtelmek kaptak lábra. . én nem vagyok benne biztos. hogy a lány lélegzetvételhez jutva válaszol a hívására. kreatúrákból álló összefüggő tömeg volt. sem Tommy-Ray nem volt közöttük. Csak az üvöltözése nyomán felébredt szomszédos kutyák kezdtek vad csaholásba. Zizegésük elvonta Howie figyelmét a sereg hangjairól. dallamosan ejtett. Katz. hogy a testvéreknek egyáltalán törődniük kellene vele. ha szép lassan megfordulnál! . Lassan hátrafordult. mely tovább hordta a kutyák ugatását. Túlságosan közel vagyunk már a millenniumhoz. torokhangon motyogva közben. . mely két emelet magasságig emelkedett a konyha fölül kiindulva. megmozgatta a fák lombozatát. egyetlen. Gyerünk. abban a reményben. amikor meghallotta maga mögött Tommy-Ray hangját. érzi a szagodat a nővérén. miután hangosan szitkozódva kilépett a fényesen kivilágított belső térből. életedben nem láttál még ilyet. hogy egy apró vérfertőzés miatt is . és ma este Palomo Grove utcáin játszódik. melyen csak az imént lépett ki. Az udvarias hangnemet az a késhegy követelte ki magának. Sem Jo-Beth. . én egy kicsit régimódi vagyok. gondolta magában. . hogy így van . Itt az Utolsó Előadás. . A fal az ajtó körül.felelte Howie. meghasadt a föld.szólalt meg egy másik hang. bár azt hiszem. de minden szótagot külön.Jó lenne. csak a sziluettjük támaszkodott a csillagtalan éjszakai égboltnak.Lefogadom.

elég gyors vagy-e. Katz? . Egyébként..Minden szülői meggyőző erőmre szükségem van. . hogy kordában tartsam. A mellén csimpaszkodva a terata egy darabja. mint maga a Jaff. lenyúzott bőrű lény. .. Salemben mindannyian a máglyán végeztük volna. A zabolátlan szakáll átszőtte a határozott. mit szándékozom tenni veled. felfedve ezzel Howie hátát. követve a bordák vonalát. egy szívós.mondta. hogy mi mindannyian természetellenesek vagyunk? Te. Szabadon engedlek. Ezekre a szavakra Tommy-Ray megragadta Howie-t. megpördítette. a kés hegye nekifeszült farmerja szövedékének.Hadd tegyem meg! . Fletcher porontya mérhető-e az enyémhez. egy valóságos kényúrra számított. ő már alig várja.Mondd el neki .. Elmondom. Meglátjuk. csak hogy lássam. és láthatta. De apja ellenségében nem volt semmi töményen megkapó. erről neked is megvan a magad véleménye. (Tommy-Ray vigyora kitörő nevetésbe csapott át. és ívbe .Hát nem találod szánalmasan természetellenesnek Tommy-Ray szenvedélyét a húga iránt? Vagy azon a véleményen vagy. Tommy-Ray nedves ujjai Howie gerincétől jobbra és balra elkezdtek felkúszni a hátán. .) .. Ők. Reménykedj benne. hogy a Jaff jó néhány méternyire áll tőle. amiket Fletcher összehordott róla. Egy pillanatnyi késlekedés után a hűvös éjszakai levegő már le is hűtötte izzadtságtól nyirkos bőrét. Azok után.És hogy gondoskodjak a mulattatásodról. hogy valami rosszat tegyen neked. Leginkább egy valaha volt patrícius család elhanyagolt leszármazottjára emlékeztette. Howie megborzongott. Én.megbotránkozzunk. . Azt hiszem. Tommy-Ray elvigyorodott: . Ekkor valami megérintette a hátát. hogy azelőtt rövidtávfutó volt.kérdezte a Jaff.Nem mondtam semmit. A szó említésére Tommy-Ray lassan leengedte a kés hegyét Howie hasáról az ágyékára. majd kirántotta a fiú pólóját nadrágjából és a nyakáig felhasította. Elég sokszor szóba hozta már a kasztrálást is. Ha jól gyanítom. Howie megfordult.Mit mondasz.Látod? . meggyőző vonásokat.kérte a Jaff -. . aki már alig képes felülemelkedni kimerültségén. mely sokkal aggasztóbb látványt nyújtott. Te nem ismerted az apádat a Nunció előtt. beállása olyan emberre vallott. hogy mennyire szeretnéd már összevagdosni.

ahogyan hideg hasa a hátcsigolyájának nyomódik.Én a helyedben nem tenném . amit eddig a karjában dajkált. öreg. hogy csatlakozzanak a hajszához. Howie átpillantott a vállai felett. és csillogó. olyan keményen szorítva izmait. hogy a kontaktust elkerülje.Szedd le rólam! . épp időben. . mielőtt a nyakán felkúszó kín elől lezárta volna szemeit. mígnem már túl sok lett ahhoz. amint a húsába mar. ki-ki a számára megadatott hajtóerőt felhasználva. mielőtt felhangzott volna Jo-Beth zokogása a bozótból. Az a pillantás. A karjai üresek voltak. Érezte. és körbepördült. most ott volt Howie hátán. A kreatúra keményen beleharapott a nyakába. és megindultak Howie felé. ahogy Howie úgy pörgött körbe. és amikor újra kinyitotta. Talpra állt. hogy megfigyelje. szedd már le rólam! Tommy-Ray tapsolni kezdett a látvány láttán. az érintések sokszorozódni kezdtek. Csak egy pillanatnyi ideje volt rá. számtalan ízből álló ceruzavékony és tüskés végtagot. kerekre nyílt szája). minden másodpercnyi .A kurva életbe. már meg is kapta a választ. A falon a földhöz legközelebb állók ledobták magukat. A Jaff egyenesen őt nézte. Jo-Beth és Tommy. éppen elég volt neki. mint egy megrühesedett kutya. a mögüle előbukkanó magzatszerű lény óriási volt. Néhányan kitörtek a sorból. Howie felordított. Felüvöltött. A gyötrelmes kiáltás nyomán felzengett a tető és a konyhai fal lényeinek kattogásból és pusmogásból álló kórusa. vagy még több mindkét oldalon.biztatta. gyerünk! . amit a Jafftól szerzett. Howie a fájdalomtól eltorzult arccal fordult vissza a Jaff felé. . iszonya felülkerekedett még Tommy-Ray késétől való félelmén is.üvöltött a Jaff felé. ahol Tommy-Ray szorítása fogva tartotta. hogy láthassa azt a fehér. hogy a bőr is felrepedt alattuk. A valami. Az a kicsike előny.hajlította a hátát. és térdre zuhant. . szájrésze pedig nyakszirtjére tapad. A Jaff seregében megindult a mozgolódás. Amint így tett. hogy ujjak legyenek: tucatnyi. .mondta a Jaff.Gyerünk. őket követték a magasabban fekvők. hogy nemsokára három-négy rétegű hadoszlopok sorakoztak egymás mellett. amit rá vethetett (a lány könnyező szemei. valamint meg sem született apjuk már eltűntek. A patrícius engedte félrecsúszni arcát. Mielőtt Howie eltűnődhetett volna a miérten. A nagyobb teremtmények is leugráltak a tetőről. a folyamat olyan gyorsan zajlott.

végső áldozat maradt a számára. a végjáték felé fordította figyelmét. és ez némiképp igazságos is lesz. miután kiemelkedett a sziklából.. melynek valódi célja a semmibe foszlott abban a pillanatban. Hiábavaló erőfeszítés volt. hogy engedjen ösztöneinek. Bármennyire is ki akarta törölni agyából a Howie képét. szétkapcsolódni az anatómiától. ahogyan Schiller is beszélt a művészetekről. hogy a létnek ezen a síkján morálisan egy olyan lényhez volt láncolva. Ha nem. míg végül nem maradt más választása. Remélve. mennyire erős benne az átalakulás iránti vágy. Annyira el akart szabadulni a világtól és oktalanságaitól. Howardhowardhowardhow. és nyilvánvalóan elvakította a tetszetős külső..késlekedéssel tovább fogyott. Megszólította a fiút: Howardhowardhowardhow. ugyanolyan nyomorultul fog véget érni. Apa és fia. hogy ne a meneküléséről ábrándozott volna.. Howie lélekszakadva rohanni kezdett a nyílt utcán. Ha megszenvedi akaratossága következményeit. mint a sziklaszirt világítótornya. a vereség és bukás mintázatának egybeszövődő elemei. Az évek hosszú során csak a kínt jelentette a számára. és . akárcsak az övé. s közben egyetlen óra nem múlt el úgy. minden bizonnyal bölcsebb lesz majd. . Ha túléli a tapasztalatot. hogy az idő megérett arra. Bizonyos értelemben ezzel együtt lett teljes a kétségbeesésnek ez az éje. Lehetséges. ami felködlött előtte. Monoton ritmust követve sugározta üzenetét. már csak egyetlen. akinek a létrejötte felett ő bábáskodott. Kőkemény gondolatok.ahogyan először magához hívta. amikor hátat fordított teremtőjének. hogy meghallja. hogy a Jaff tisztátalan gyermeke után koslasson. A Jaff közelgő győzelmének tudatában. és a törekvésektől. hogy ezekre összpontosítson. elnyomva magában a tükörképet. de sikerült kiszorítania az érzéseket elméjéből. és magához kellett ölelnie őt. akkor élete. Fletcher mégis mindent megtett azért. mint hogy beengedje. valahányszor a fiú fájdalmat érzett. és cipelje egyedül. Fletcher nagyon is tisztán érezte a fiú rémületét és iszonyát.. mellyel mind ez idáig nem mert próbálkozni. hogy a fia nem túl gyenge ahhoz. hát legyen az csak az ő terhe. hogy elérje a zene állapotát. Howie megtagadta apját. az annál erősebben követelt bebocsáttatást. jól tudva.

Az álom-óceán és a sziget (sőt. A mese középpontjában melyet a Jaff először adott elő neki. közönségessé lesz. és rajta keresztül szabad hozzáférést nyer a Quiddityhez. melyek visszatartották őket a tébolytól a léttel való szembesülésükkor. Ha az a sziget a Jaff játszóterévé lesz. és a fajok. Röviden összefoglalva. és ott volt nekik az Előadás. Ephemeris partjain álmukban elvegyültek a tökéletesek közt. meglátták a sémát és a rendeltetést. nyom nélkül hagyja itt ezt a világot. hogy nézzen szembe a tényekkel. hogy csalárdul áthágja a saját korlátait. talán szigetek. hatalmat nyer valami felett. Ha ő. Ha a Jaff megszerzi a Tudást. hogy a felelősségérzet már így is túlontúl a hatalmába kerítette. Ami titok volt. ami szentség. akit nem korlátoz az önmegtartóztatás. sokkal többet sodor veszélybe néhány száz léleknél. mit fog ez jelenteni? Először is egy lény. Nem ismételheti meg az előadást Palomo Grove bennszülött törzse számára. az Utolsó Előadás. és annak hatalmát. nagy pusztítást vihet végbe odaát. melynek regéit és rituáléit emlékül kapták. Fletcher akkor úgy hallgatta a számadást. a károsodás kiszámíthatatlan. mind a helyszínt. melyeket csak álomutazásaik tartottak távol az őrülettől. aki ismerte a Tudást. hogy nem sok hitelt adott a . De most.egy Kissoon nevű férfi állt: egy sámán. amikor Washingtonban megkörnyékezte ajánlatával. kevéssé összefüggő szorongás. hallotta. Fletcher nem értette teljes mélységében a Quiddity mibenlétét (talán emberi lény nem is értheti). de abban biztos volt. mind az alkalmazott metódust. hogy egy időbeli hurok. Egy másik félelem is gyökeret vert Fletcherben. szerelemben. aki a Nunciót használta fel arra. vethettek egy pillantást a folyamatosságra. rákényszerítette magát.életének utolsó pillanataiban reményei szerint megragadhassa a diadal töredékét az elkerülhetetlen vereség előtt? Ha így van. védtelenné válnak. jól tudva. hogy a Jaff. szentségtelen. mindent jól el kell terveznie. akit a Jaff végül egy olyan helyen talált meg. megadásban. olyan valóságot láttak és olyan történeteket hallottak. a bukott sámán. Eddig megpróbált nem túl sokat gondolni a Jaff győzelmének következményeire. melyről makacsul állította. hogy támogatást nyújt a Nuncióval kapcsolatos kísérletek lefolytatására . amint a végső konfrontáció közelgett. sokkal nehezebben átgondolható. ahogy a Jaff egyszer egész szigetvilágról beszélt) három vitális alkalommal is emberi látogatás színhelye: ártatlanságban. ami csak a megtisztultak és tökéletesek kiváltsága.

és bár tüdeje keményen dolgozott. amihez képest Kissoon időbeli hurkának ideája akár elhanyagolhatónak is tűnt. de az azt követő események olyan fantasztikus magasságokba gyűrűztek.Hallak . . hogy azonosítsa annak eredetét. A gondolat újra ráirányította a figyelmét az előtte álló komor feladatra: a metódusra és a helyszínre. Akkor viszont miért engedett egy ilyen embert a Hurok közelébe. Csak rohant vakon.. akkor Fletcher e világbeli kimúlásával egyidejűleg ők is semmivé válnak. azé a felemelkedett emberi lényekből álló rendé. de az ösztöne azt súgta neki. Még egy utolsó kísérletet akart tenni arra. mint a Jaff is. minek rejtőzködik ott? És mi történt a Shoal többi tagjával? Most már túl késő volt választ keresni ezekre a kérdésekre. hallotta meg zavarodott érzékeivel elég tisztán a saját nevét. hogy egyáltalán képes lehet rá.zihálta futás közben. elegendő előnyre tett szert.Hallak. kiválasztott egyet. Fletcher nem tudhatta. hogy majdnem megölette magát a Jaff-fal). és. . elindult a végső megmérettetés helyszíne felé. de a hullámokban rátörő pánik megakadályozta abban. és megállt. Kissoon a Shoal utolsó túlélő tagja volt. hogy áthidalja a közte és a sajátja között tátongó szakadékot. amiről nem is gondolta. Howie hallotta Fletcher hívását. hogy kifújja magát. csak tudatosítani akarta őket valaki más fejében is. és elinduljon a szólítója felé.. hogy válaszoljon Fletchernek. a teratával a sarkában. Miután mérlegelte az alternatívákat.szavaknak. és tágra nyílt szemmel az utcára vonzza őket. akinek az ambíciói már messziről kiütköztek? És egyáltalán. Atyám. Egyfajta színházat kell rendeznie. Csak amikor már úgy érezte. olyan látványosságot. sikerült kipréselnie magából néhány szót. hogy megváltoztassa az útirányt. Hallak. volt hivatott megvédeni a Tudást. Olyan sebességgel rohant. hogy az ügye ezzel távolról sincs lerendezve. mely elrángatja Palomo Grove lakóit tévékészülékeik elől. mely az olyan homo sapiens-ektől. Hogy milyen szerepet játszott a sámán a nagy sémában (azzal együtt. miközben a Jaff seregei elől menekült. Ha Howard nem lesz vevő a megfigyeléseire. . szakadatlanul magához szólítva gyermekét.

és a szobájában találta. .. a nagy ember igazat ad valakinek? . de ha el akarja kerülni a klisét.Még sohasem láttalak ilyennek.Ó. hogy igazad van. amikor ilyen sebezhető vagy. hogy ez Abernethynek egy csomó pénzébe kerül? . .. amit tehetek.És most? . . . hogy hazavigye magával L.Lehet. és nem itt. márpedig szerinte ezt kellene tennie.Már az is valami. hogy hazaviszlek. a lány a lehető legnagyobb egyszerűséggel közölte vele. akkor engedje meg neki.TIZENEGY 1. Különben is.-be.Mi értelme itt maradni. ha látszol most . és ő máris nagyon beleélte magát a szerepbe. . . .Nem újság. Szeretem. A.Huszonnégy órára visszamegyek.Most a legtöbb. .Amit jobban megírhatnál otthon. Voltak idők. Tesla igazat mondott. a sztori itt van. . Olyan szexis. Amint Grillo felébredt.humorizált Tesla. hogy egy idegen ágyban senyvedni mártírra valló cselekedet.Nem akarok menni .Végre bevallottad. viszont zsarnoknak nagyon is hozzáértő. Tényleg tetű volt nővérnek. a verítékedben és az önsajnálatodban elmerülve.Beteg vagyok.tiltakozott Grillo. azonkívül. nem újság. megenyhült hanggal. . amikor a fél karomat odaadtam volna érted. .Olyan tizenháromnak.. Nyugodtan lehetek akár kicsinyes is. . ahol beteges porhüvelye mosatlan szennyese megnyugtató illata társaságában épülhetne fel. Csak amíg összekapom magam.Ne legyél kicsinyes! ..

.felelte Grillo. . . . A. Grillónak igaza volt. . és láthatóan komoly erőfeszítésébe került.. . Kinyúlt az ajtó kilincséért. él.motyogta. hogy Tesla kotorászni kezd a kesztyűtartóban.szólt a lány. . látta. Elesett.Viccelsz? Amint kilökte az ajtót . hogy Grillo felegyenesedik. hogy felkeljen. nem messze a helytől. .megesküdtem rá.Egy hátizsák . a púpos irányába biccentve. Tesla felé vette az irányt.Amikor Yvonne-t megölték . és kikukucskál a szélvédőn. mintha valami oszló szövetben turkálna . amiket Grillo tapasztalt és sejtett a város titokzatosságával kapcsolatban.. hogy L. és a világítás túl szegényes ahhoz.szólt rá a lány. hogy megsérült. és rohant át botladozva az úton. kinyitotta a szemét. . . A túloldali járdánál azonban a lábai kicsúsztak alóla. Akármi is az.A Grove tökéletes helyszín lett volna egy holocaust-mozihoz.-ig szunyókáljon egyet. A távolság túl nagy volt.Már ott is vagyunk? .mondta. Mindazon dolgok ellenére. Tesla .Él.Nézd csak meg! Még nálad is betegebbnek látszik. aki az anyósülésen ült mellette.Én nem látom. neki egy pillantást sem sikerült vetnie a misztériumra. felhorkanva.És be is tartom. Leállította a kocsit. gondolta Tesla. de az teljesen nyilvánvaló volt. és azt az utasítást kapta. hogy soha nem hagyom el az otthonomat fegyvertelenül..Mit nem mondasz? A lány előrántotta a pisztolyt rejtekéből: . ahol az ifjú még mindig kínkeservvel próbált talpra állni.Elvesztettél valamit? .már ez az erőfeszítés is megszédítette -.. Volt valami testi hibája is: mintha egy púp vagy valami duzzanat éktelenkedett volna a testén. Tényleg volt valami a hátán.vélekedett.Van valami a hátán . . Bárcsak tényleg így lett volna! Jó negyvenméternyire a kocsi előtt hirtelen egy fiatalember bukkant fel az utcasarkon. .Maradj itt . amint Grillóval kihajtott a műútra: egyetlen teremtett lelket sem lehetett látni egyik irányban sem.Az a fickó.Olyan nincs. . de az csak nem sikerült neki. hogy tisztán láthassák állapotát. Grillo. . A szeme sarkából látta.

. ... jönnek. végig az utcán. hogy maga mögé sandítson. utánam. A fiú sorsa egybeforrott az övével. ... Amikor pedig elkezdett felegyenesedni.. minden abszurditásával együtt: a fakó... Amint így tett. . Nem volt értelme megtagadni a borzalmat.üvöltött fel. .... Onnan nem remélhetett segítséget. és végleg el nem utasította volna magában a farizeus szerepét. Valóságon edzett szemei megpróbálták elutasítani az utcán közeledő újabb tapasztalatot. aki még mindig a kocsiajtóba kapaszkodott. Egyfajta állat volt (vagy éppenséggel többfajta állat). bárcsak korábban megfogadta volna a fiú tanácsát. A fiú szédelegve fordult meg. valójában élt.utánam. aki a kocsi ajtajába kapaszkodva várta. Átvetődött az ülésen.Bár ne tudnám . A fiú ezúttal válaszolt neki: egy fájdalmas nyögésekbe csomagolt figyelmeztetéssel. .ismételte .. és kiszállt a kocsiból. Az még mindig állhatatosan küzdött.. hogyan kell azt használni? . Amit ő hátizsáknak tartott. Fényesen csillogott. vacogó fogakkal.. mintha utazna: teljesen elveszítette az irányérzékét. úgy érezte magát. A parazita végtagjainak minden rángására . Meglátva őket azt kívánta... amint feléjük kúszik.. de hasztalan. a lány már majdnem elérte a fiút.Gyorsan. hogy úton van a segítség.hallotta meg a hangját . ám az akció olyan hirtelenséggel következett be.kérem. .Menjen.fájdalmas görcsbe rándult az arca.Grillo! . innen. miközben áldozatára tapadt. és a fiú állapota szemmel láthatóan pillanatról pillanatra tovább romlott. Tesla követte az elgyötört pillantást. .. Tesla odakiáltott neki. Nem fordíthat hátat neki.. hogy tartson ki. Ott azután meglátta az üldözőket. a kocsi lassan elkezdett visszafelé gurulni az enyhe emelkedőn.Menjen innen.. hogy berántsa a kéziféket. a kocsiba! .kérdezte Tesla megrökönyödve. Grillónak volt igaza... de csak egy rémült pillantást kapott válaszul.oly sok végtagja volt..Tudod. és csápja. Grillo követte. A fiúnak megvolt az oka a pánikra. hogy forogni kezdett vele a világ.. hogy lábra állhasson.Hát ez meg mi a franc? . az Isten szerelmére. hogy elmúljon a rosszullét. motyogó ár.... és szemei .. Az igenis ott volt. Tesla visszapillantott Grillóra. jönnek. mielőtt még belenézett volna esdeklő szemeibe.felelte a lány. Néhány méternyire Grillótól.

.Az apám.. hozd már azt a nyavalyás kocsit! Látta. A kín teljesen legyengítette. A hullámot vezető apróbb bestiák némelyike máris a kocsi felé vette az irányt. A kapcsolat túlságosan is szoros volt kettőjük közt. A többiek az ajtók kilincseit tépkedték. .Mindketten megyünk. . ahogy a férfi az ajtóval vacakol. és beleerősítettek a tempóba. nincs közöttük két egyforma) ugyanaz a rideg. . Felrángatva őt a lábaira és átvetve jobb karját a vállán (láthatta.Le a Dombon . . és elkezdte vonszolni a testüket. Sokféleségük ellenére (úgy tűnt. de egy fikarcnyit sem lassította le -. könyörtelen elszántság jellemezte valamennyit.ami eltalálta az egyik nagyobb bestiát.magyarázta rémülten a fiú. mert ha sikerül . . és megragadta a fiú karját. Grillo éppen az ajtót csapta be. Tesla előrehajolt.Nem .A sápatag testek meghallották.mondta a fiúnak. Nincs hősködés. A fiú mutatta az irányt.Menjen már! . akárki is legyen. . hogy ízekre szedjék szét valamennyiüket..Keljen fel! . ott vár. és csápjaikkal megpróbáltak az ablak és a keret közé férkőzni. . követni fognak? .Engem akarnak . ráhagyva nagyobb testű hittestvéreire a fiút. mint elegen. Mindketten megyünk. már amennyire ez lehetséges volt.. ha odaérnek. A lány nem vitatkozott. Csak reménykedett.Meg tudjuk csinálni.felelte neki. Grillo. hogy könnyedén megszüntethető legyen. . még többen is.A kocsit. kerülve a parazita tapogatózó végtagjait. .Miért? . a kocsit is beleértve. felugrálva a motorháztetőre és a tetőre. Pusztítók voltak. Egy pávián méretű bestia elkezdte nekidobálni testét a szélvédőnek. amikor a sereg előőrse beérte az autót. A kocsi felé pillantott. Épp elegen voltak.Miért? . hogy a fiú jobb keze is komolyan megsérült).kérdezte Tesla. majd megfordult. szinte alig tudatában saját mozdulatainak.zihálta. hathatós segítséget nyújt majd nekik. hogy az apa. . Tesla leadott egy lövést a közeledő tömegbe .A Központ. A fiú bólintott. Megint az a: .Ha megyünk. Bármilyen kísérlet a szétválasztásukra csak megtorlást vonna maga után.motyogta az.

majd számtalan eredménytelen kísérlet után . csak szánalomra méltó zavarral figyelte testvérét.tűnődött hangosan a Jaff. Mást sem tett.tűnődött a fiú. Régen feladta már a zokogást és a beszédet. amelyik bezúzta az üveget.válaszolta a Jaff. . . Igazam van. ott találjuk az apát is. addigra már biztosan nem lesznek olyan állapotban.Nem fogja túlélni az éjszakát .Hová mehet Katz? .informálta Tommy-Ray.Le a Központba .Szemét fattyú! . hogy felvegyék ellenük a küzdelmet. hogyan erőlködik Grillo az indítókulccsal. Jo-Beth? A lány nem válaszolt. Akárhol is lyukad ki a fiú. Utasítást kaptak rá.hogyan sikerül beindítania az autót. .És mindig van valami.Fletcher hívja. .Ahogy reméltem. hogy senki se tudja meg. Tesla maga mögött meghallotta a szétrobbanó szélvédő csörömpölését. . kiengedett egy vékony. látta. . ahol ez volt.is lefutniuk ezt a sereget.Bőven van ott még. .Mit csinálunk vele? . .Bármi. . .És mi lesz a nővel? . Nem messzire a dráma színhelyétől a Jaff és Tommy-Ray. Amint befordultak a következő sarkon a fiú alig hallható instrukciói alapján. mi a fene volt ez.Itt hagyjuk.Nem számít . panaszos sípolást. . lerázva a tetőről a teratát. . ami elég éhes.jött a fiú válasza.felelte a Jaff.kérdezte Tommy-Ray.felelte a Jaff. . Csak várd ki a holnap esti partit. A kreatúra nem halt meg teljesen. . .Mi zabál meg egy ilyet? . Az lesz a valami. és elhajtania.Az embereknek fel fog tűnni. maga után rángatva Jo-Beth-t.Igen? .Nem lesz. . .szitkozódott Tommy-Ray.Újabb közlekedési baleset . ami elég éhes hozzá . .A dögevők gondoskodnak róla. .Hacsak a terata gyorsabb nem lesz.

. és talán bölcsebbé is vált általuk. legjobb szándéka ellenére. .Mutatok neked egy szigetet. A Jaff tanulmányozta az arcát.Howie nem..Rengeteg időnk lesz beszélgetni. Nemsoká enyém lesz á jutalom. megnyugtatták.. .Később .Téged semmi sem hat meg.Nekem semmi sem kell tőled. Túlságosan is sok minden meghat... Azon a szigeten a nap sohasem ér véget. De higgy nekem.A maga módján Tommy-Ray már megértett.mondta a Jaff. A megjegyzés végül szóra bírta a lányt.. megosztom veletek. .. . . . És az övén .. Túl az érzeteken. Ő is az apja fia. még ha nem is tud róla.és egy tengerpartot.Nem. túl az értelmen.Hát nem tökéletes egy lény? Egy igazi szamaritánus. Te is megértheted. Kinyújtotta felé a karját.Ezt kell látnom? Hogyan ölöd meg Howie-t? Hogyan pusztítod el a Grove-ot? . Jo-Beth. hanem egy olyan férfi arca. és finoman megsimogatta a lány arcát. . aki szélesen rámosolygott.Ó dehogyisnem. és a fia is az ellenségünk. És amikor megszereztem. A férfi szavai.Miért nem kapnak el bennünket? . Fletcher az ellenségünk. ha megtehetnék.Tommy-Ray-re pillantott. ha azt mondom. .felelte. aki számtalan nehézséget látott. . Megérint ez a kifejezés az arcodon.kérdezte Tesla Howie-tól. Tudásnak hívják. 2.Azt akarom.... Ez egy hosszú történet. .Túlságosan is sok minden . hogy elmagyarázzam. .kérdezte.. de felülemelkedett rajtuk. Természetesen ő is meg fog halni. Szemrebbenés nélkül megölnének bennünket. . hogy mindent tisztán láss. . igaz? . majd vissza Jo-Beth-re. mégis micsoda felemelő dolog ilyen fene nagy jószívűséget tapasztalni. Nem egy magzat vízfeje lebegett előtte. ha elegendő időt adsz nekem arra. .

. de a soraik mindkét alkalommal abban a pillanatban lelassultak. hogy az üldözést csak megkoreografálták. hogy nem kapna sehol. mint a Finnegan ébredése? Talán most is ez a helyzet. amit ott szerzett meg. mint amilyennek Grillo érezte magát. .az összeomlás utáni hónapok tapasztalatából. aki néhány sarokkal a nevét is elmotyogta . amint ezt megtehették volna.Már kétszer is bizonyosnak látszott. hogy bekopogna az első ajtón. hogy az ilyen tisztaság könnyen lehet önbecsapás eredménye. gondolkodott kétségbeesetten. és ébren. és annak számtalan testvére a szemében. mint egy tengerész-deszantos kiképzőpálya. hogy Tesla gyors felfogása képes lesz távol tartani tőlük a hordát.Útközben elmondok mindent.Hová? . mi a pokol történt magával? Hotchkissnak sem volt sok oka a büszkeségre: legalább annyira gyűröttnek látszott. és a fogai még mindig vacogtak. melyeket gyakorlatilag konstans alkoholos kábulatban töltött -. mint az őrült száguldott el az első nyilvános telefonfülkéig. A férfi otthon volt. majd a címre.minden lépéssel egyre nehezebb lett. amikor szüksége lett volna rá? Elveszett valahol a holdsarló alakú utcák és zsákutcák között. hogy az őket üldöző erők beérik. és elárasztják őket. Egy szörnyekről hablatyoló borotválatlan idegen mindenhol elutasításra találna. amit talál. akkor mégis ki akarhatja ezt? És mi lehet vele a célja? A fiú . Ha így van.Van puskája? .Jöjjön velem .mondta Grillo. Egy sör volt a kezében. kivéve Hotchkisst. . melyek valóságos akadálypályává tették a várost. Teslában egyre erősödött a meggyőződés. mely akkor az értelem fényében ragyogott. . Habár tagjait mintha ólomból öntötték volna. és csak az értékes időt vesztegeti ahelyett. jóllehet azt is tudta . Az utolsó negyedmérföld a Központig olyan hosszúra nyúlt előttük. vagy áldozatul esett a kocsiját megtámadó szörnyetegek valamelyikének? Egyik sem. Bízva abban. mentális állapota kellőképpen tisztának tűnt a számára. amíg segítséget szerez. Ösztöne azonban azt súgta neki. Hány terjengős levelet írt hatás alatt. és onnan kérne segítséget. de a józanság állapotában olyanná vált.Howie. Hol volt Grillo.Grillo? Jesszusom.

Mi az? . mint támadást intézni a város kereskedelmi szíve ellen..Riasztó. Akkor szólaltak meg a szupermarketben. Mindannyiuk közül talán Raul állt hozzá a legközelebb. mielőtt örökre elválnának egymástól. hogy még soha nem szólt ennyi egyszerre. . Jóllehet korán volt még ahhoz.Várjon.Hallgassa csak! . Kakofonikus hangjuk elterült a városon. a Domb tetején. Minél előbb rázza le a Grove magáról a letargiát.Most ne beszéljen! .Nem tudom. és oly kevés barát. . hogy a Nagy Mű . és nekünk. Fletcher gondolatmenete hirtelen megtorpant. amikor Fletcher nekiállt bezúzni az ablakokat..az itteni hangzavarhoz a felriadt állatok hangja is hozzátette a magáét. Riasztócsengőket hallok.. . Elképzelve a helyet. Fletcher tovább bátorította a kórust.Hozza azt is! . az a legvalószínűbb. akár . mely immár az osztályrészéül jut. amit Howardra kell bíznia. . a szelleme ott kísért a Misión de Santa Catrina romjai között. merre mehettek. Van még egy feladat. ahogyan a kisállat-kereskedésben is . A hívás elhangzott: támadást intéztek két bolt ellen. az erdősávval szegélyezett Deerdell-től egészen Vance özvegyének házáig.maradványai még mindig ott vannak a sziklaszirt tetején? Ha így van. Amúgy is oly sok bánat volt az életében.. hogy a Grove felnőtt lakossága aludjon. és valami ártatlan lélek belebotlik. hiábavaló lesz. Ha elbukik. A kéretlen mártírság. és bizonyos..szakította félbe Hotchkiss. annál jobb. Mi van a Nuncióval? Lehetséges. tökéletes időzítést kívánt. nem ért.Igen. legalább nem látja majd a bukás következményeit. és nem ismert erre célravezetőbb módszert.akár megérintette a Jaff. . többségük . az egész nyomorúságos történet megismétli önmagát. A riasztócsengők ritkán szólaltak meg a Grove-ban. Marvin boltjában már teli torokból zengtek. amit eltervezett. van egy karabélyom. aki segített volna elbírnia a terhet. Vajon hol lehet most? Halott.mondta Grillo. ha valóban meg akarja érinteni az összegyűlt elméket. A dráma.ahogy a Jaff szerette hívni .

hogy visszahívom a vérebeket Katz sarkából. Nem mindenki volt azonban ennyire passzív.Az a célja.Mikor? . Már tudjuk. miért is hagyták ott karosszékük kényelmét. . már ha egyáltalán megszólaltak. igazolva.felelte a Jaff. hogy az emberek lássák a teratát .Talán abban reménykedik. megfeledkezve arról. nincs odakint semmi. a bezárt.Biztosan örülsz a hírnek. nincsenek álmaik. amit állati ösztönükkel már napnyugtától éreztek: a dolgok rosszra fordultak ma éjjel. megálltak az ajtóban vagy étkezőjük közepén. még a saját nevüket is bajosan tudták volna megmondani.mondta Tesla.Mivel próbálkozik? . Az egyetlen biztonságos hely otthonuk magánya. elmondták nekik.mondta a Jaff. . semmi sem normális vagy racionális többé. és ezt ő is tudja. A horda valóban megállt. . Elbukott. amit ne láthatnának a tévében). Néhányan felvonták a redőnyöket. És neki mindkettőre szüksége van.Amikor beutaztuk Amerikát.mégis furcsán álomittasnak érezte magát. hol van Fletcher. hogy szép sorban a többi is kövesse. Ha megkérdezték volna őket. (Jo-Beth felé fordult. Suttogva beszéltek partnereikkel.Ügyes . hogy semmi szükség kimenni. némelyek pedig odáig is elmerészkedtek.akarta tudni Tommy-Ray. De a riasztócsengők erélyesen követelték figyelmüket. . Akkor elmaradt a forradalom. hogy odamenjenek a bejárati ajtóhoz (a férjek vagy feleségek pedig utánuk szóltak. mint ahogy most sem lesz. Csak egyetlen embernek kellett kimozdulnia ahhoz.Mi a francot jelent ez? . és hogy hol lesz nemsokára a fia is. .Minek ez a zaj? . . hogy lássák. Már korábban is megpróbálkozott ezzel a trükkel. a szomszédok kimentek-e az utcára. . Ez csak a kétségbeesés jele.nem . hogy forradalmat szíthat ellenünk. majd újra rázárt ajtók mögött. hogy jöjjenek vissza.Már nem követnek bennünket . Az embereknek nincs hitük.) .

A fiú beért a látómezejébe. Őt és a seregét. Howie felmordult.. Tesla így tett.Beszélnem kell Howarddal.Ha te mondod. . .. és szorosabbá . . egyáltalán nem látszott vandálnak.Maga vezette őt ide. és betegesen sápadt.Vállára vetett terhe nem válaszolt. Fletcher abbahagyta az előkészületeket. aki felnézett. mint ivadéka. szakaszos mozgásából ítélve pedig legalább olyan rossz állapotban volt. Nem volt egyedül. Howie nagyon szenved. A lány orrüregét megtöltő csípős szag azonosította számára a benzint. a szupermarket felé biccentett.Vagy már itt sem vagyok.Ne jöjjön közelebb . .Értem . hogy a férfi odajöjjön hozzájuk. Az abban a pillanatban vadul csapkodni kezdett.Nem tehetek róla. . Egy nőre támaszkodott. . Nemigen gondolta volna a fiú apjának sem. A ruháit láthatóan átitta valami folyadék. Hirtelen félelem mart belé. .Mi történik ott? . mielőtt még a Jaff ideérne. melynek bezúzták az ablakait.utasította a férfi.szólította. aki szinte úgy vonszolta keresztül a testét a parkolón az üvegszilánkokkal borított járda felé.Howard? . melynek nyomát a férfi menet közben a földön is maga után hagyta. és engedte. Tesla volt az. Howie nem vesztegette értékes energiáját a kísérletre. és az ablakhoz ment.figyelmeztette Tesla. . Alig tudta a fejét mozdítani. Howie alig ért földet.Fektesse le ide! . mint egy bűvész.kiáltott rá.mondta a férfi. . . Tesla bólintott. A férfi magas volt. izomzata hálásan sóhajtott fel a megkönnyebbüléstől. apja máris két kézzel megragadta a hátára tapadó parazitát. Az a dolog a hátán. hogy üres a keze. de hát a családi hasonlóságok sohasem volt az erős oldala. .Az meg kicsoda? . aki bebizonyítja.. leírva kezével egy kört. A férfi. .Nehogy gyufát gyújtson! .. akit a lány meglátott kiemelkedni az összetört kirakat mögül. Amikor ez mégis sikerült neki. mely egyike volt a számtalan boltnak a Központban. hogy a hajsza egyenesen egy tébolyodott karmai közé hajtotta őket. Odabent a boltban Fletcher felemelte a fejét elfoglaltságából.Hadd nézzem.kérdezte a lány.

Hallotta! Az állat fejét.. mely egy szempillantás alatt maga alá temette. A tenyér a közepén sebesült meg.mondta Grillo. Fogja meg! Tesla a férfira pillantott.Engedje el! .. Ez a seb arra emlékeztet. ne hagyjon most cserben. miközben Hotchkiss társaságában a Központ felé hajtottak -. azután a szörnyre. velem együtt. amikor a Nunció először megvágott.Fletchernek hívnak. amit lehetett .vonta ölelését áldozata körül. és kirántotta a kezét. . Nem volt szüksége győzködésre.kezdte sejtelmesen a férfi. hogy a fiú segítsen nekem. én már megtettem mindent. Azért született.Majd holnap analizálunk. Maga hagyni fogja.Azt akartam. hogy így lesz..Nagy út áll maga előtt .Micsoda? .Hé. mintha egy szöget vertek volna belé. ahol becsapódott egy konzervpiramis alá. hogy Tesla kezébe haraphasson. A negyedikre már el is marta a bestiát. Tudom.szabadkozott Tesla.. hogy most itt lehessen. Segítsen nekem! Már nem sok időnk maradt. A szájrész Howie nyakára tapadt ugyan. hogy elmondjam neki.Már most figyelmeztetem . . .kiáltott fel Tesla.Meg fogja ölni! . hogy amit láttunk előbújni a föld . . . ami a szörny pofájában ragadt. melyen valóban ott éktelenkedett egy seb. Három szívdobbanás. de hajlandó volt engedni azért.üvöltött rá a férfi.Sok mindent el kell mondanom magának. Test és bestia külön váltak. Howie nem hagyta. mely leginkább arra emlékeztetett. Most cselekszünk.Fogja meg a fejét! . maga jött el helyette. Maga része a történetnek. Abban a pillanatban a benzines ember már le is rántotta. (Megmutatta a tenyerét. hogy fel kellett áldozni egy húscafatot a kezéből. Az öntudatlanság határán Howie elkezdett küzdeni a levegőért. tenyérjóslás? . akit érdekelt a sérülés. annak ellenére.. . . . és könyörgöm.Én ebből egy szót se értek.Mi ez. végül Howie-ra. Tesla félve tanulmányozta a kezét. de most már látom.) . . Nem ő volt az egyetlen. Howie apja behajította a boltba.. .

Lelassított.Ha ők is azt látják majd.Maga meg ki a franc? . Hotchkiss egyetértett vele. Hotchkiss? .Nem hiszem . . . Felemelve hangját és karabélyát igyekezett valami befolyást gyakorolni a tömeg felett. csak álltak. . . . mint valami mennyei muzsikát. Sem az ő szavai.akkor igen nagy pánik fog kitörni. Grillo. sem Hotchkissé nem váltottak ki semmilyen hatást a járókelőkből. kihajolva a maga oldalán. amit én . ha maga akar az lenni.-ből. Grillo és Hotchkiss kiszállt a kocsiból. . kopasz ember figyelmét. Nem voltak egyedül. hogy a rendőrség már úton van .alól.Mi van vele? .Nem. Elérték a bevásárlóközpont parkolóját.Mindenki azt gondolta rólam. amiért lezárattam a barlangokat. . Olyan teremtmények szállták meg a Grove-ot ma este.mondta Grillo.Talán a hasznukra válik majd .Maga a szolgálatos. . Marvin. Amikor lesz időnk a könnyekre. némelyikük körbejárva szemlélte a boltokban keletkezett károkat. . amilyeneket még életemben nem láttam.jegyezte meg Grillo. Harminc-negyven Grove-lakó máris ott gyülekezett. Betörték a kirakataimat.akarta tudni Marvin. fejhangon sipítozva. .próbált úrrá lenni tanácstalanságán. mint gyilkosságról. figyelmeztetéseket kiáltozva.Hol van Spilmont? Itt kellene lennie valami hivatalos személynek is. . .folytatta Marvin. hogy őrült vagyok. Carolyn. hogy gyalog közelítsék meg a hívás helyszínét.A lányom. és átvágott a parkolón a szupermarket irányába. akik a Központ felé tartottak. hogy forduljanak vissza! . Erőfeszítései magára vontak egy apró. . A. az csak a kezdet volt.. és hallgatták a riasztókat. .Benzinszagot érzek .Majd máskor.mondta Grillo. mintha valami búcsúra mennének. a benzinszagtól megint szédülni kezdett.mondta Hotchkiss.Nem tudom követni..Azok a kölykök L. amint két polgár átvágott előtte az úton.. mások mást se csináltak.Biztos vagyok benne.El kellene távolítanunk innen ezeket az embereket . ..szólt közbe Grillo. . . Mások is voltak.Micsoda vandalizmus . Amiért úgy beszéltem Carolyn haláláról. .felelte Hotchkiss keserűen.Mondja meg nekik.

De siessetek .mondta -. akit Tesla elment megmenteni.Igen.A barlang. . .dühöngött Tesla. vagy még inkább az azon túl elterülő sötétségre meredt. . . .Közelünkbe? . akit Grillo ismert is. és talpra rángatta. mintegy válaszképpen Grillo első.És a negyedik? . Grillo. És én itt leszek. Lázban égő szemei jóváhagyták a kijelentést. Egy szempillantás alatt rájött. . ő volt a hasadék egyik lakója. .Menj már el innen! A férfi figyelmen kívül hagyta a jó tanácsot.Szent szar .zihálta.A neve Fletcher . . amikor az egyik alak hirtelen láthatóvá vált.Ami sok. kétségkívül.Jöjjön ide! .Ők apa és fia. most arccal lefelé és derékig meztelenül feküdt a kövezeten. igaz? . Valóban mozgott néhány figura a bolt félhomályában. A fiú.Ne hozz még valakit a közelünkbe! . ösztönös kérdésére.Magunkkal vihetjük a fiút? .Mióta vagytok ennyire egymáshoz nőve? . .felelte Tesla. Olyan arc volt.Mi folyik itt? . meg nem is. egy kiáltás hasított bele a hangzavarba.Hotchkiss! . Az üvegcserepeken lépdelve megindult a kirakat felé. . az sok! . amikor csinálja.Tesla? A lány meghallotta őt: felnézett. és a parkolóra. vagy mindannyiunknak vége! Tekintete elhagyta Grillo arcát. ugyanakkor ösztönösen felismert. Tesla bólintott: .Van valaki odabent! Grillo az áruház felé nézett. Mögötte egy férfi állt. Grillo! .kérdezte Grillo. .Ez az egész fel fog robbanni. . A másik kísértet. .Ami a harmadik kérdést illeti: .Menj innen.kiáltott fel.A fiú pedig Howard Katz. Hotchkiss eközben fellépett Grillo mellé: .Mielőtt Grillo megválaszolhatott volna. honnan ismeri. Valaki még hiányzott a partiról. Grillo és Hotchkiss megragadta a fiút. és ráripakodott. és keresztülmászott a darabokra tört kirakat keretén. melyhez nem tudott nevet társítani.kérdezte Grillo.

.mondta. mielőtt bármelyikük felelhetett volna. uraim! . Howie felemelte a fejét.Mert mondtam neki . Amint Grillo átengedte a fiú súlyát.szólt Fletcher a trió felé közeledve. Egyfajta lágy elektrosokk futott át Grillón. .Csak menjetek el. Szemei könnyekkel teltek meg. a testen keresztül láncba kötve a három szervezetet.Mi fog történni? . . hogy átvegye a testet.A Quiddityt meg kell őrizni. Grillóra pillantott.vagy hatszorosára is megduzzadt. melynek végtagjai olyan élettelenül lógtak alá.Akármi is történjék mostantól kezdve.Vigyék a fiamat.kérdezte Grillo.kiáltotta izgatottan.Tartsák távol a tűzvonaltól! . amint Fletcher hagyta lecsúszni karját fia arcáról. árnyalatnyi mosollyal az arcán. A tömeg. ismét Teslára nézve. és . . maga mögött meghallotta Tesla hangját. A lány közlendője egyszerű volt. mint egy friss tetemé. Fletcher ellensége.Mi? .Honnan tudod? . folyosót nyitva a két ősellenség között. s a szemei megkapták a választ. Grillo Hotchkissra nézett. Átvitték Howie-t az ablakon. . az üzemanyag kipárolgásánál sokkal több hagyta el a férfit..felelte Tesla. utasítás szerint. Hotchkiss lépett ki az utcára.A Jaff. . Majd az egésznek szinte brutális hirtelenséggel vége szakadt. akiket Grillo nem ismert.Fletcher elmegy. Az egyik névre. és betöltötte az űr. A háta mögött két kaliforniai szépség állt. Hotchkiss annál inkább.Jo-Beth és Tommy-Ray .motyogta.Engedjen! . A Jaff nem érkezett egyedül. Arckifejezéséből ítélve ő is osztozott a rövidke megvilágosodásban.Várjatok! . . ahol az álmok sarkcsillag gyanánt fénylettek. Grillo. ahogyan Fletcher megérintette fiát.Miért? És hová? . . A tudata egyszeriben megvilágosodott. . de lehet. testének minden törékenysége feledésbe merült. minden hallható utasítás nélkül szétvált. .kérte határozottan Tesla.jött Fletcher válasza. hogy mindkettőre.fürkészte a tömeget. .Hol? . a parkoló külső peremén állt. mely időközben öt. . az ő akaratából fog történni. A másik barlanglakó. .Sehová és mindenhová . A benzinszag mindennél erősebb volt a közelében.

Fletcher. hogy Howie kicsúszott Hotchkiss kezeiből. Mostanra már félúton járt Fletcher felé. .Késő. igaz? . .A másik felét te mérgezted meg . hogy azonnal végezzek veled. . Tommy-Ray? A fiú vigyorogni kezdett. . aki számára érthetetlen volt. mint a tieid. Nem igaz. A Jaff felemelte a kezét.akarta tudni. . Mögötte ott lépdelt a fiú. . hogy könyörögjek. .Soha nem jelentett nekem túl sokat.Ha azt akarod. Könyörgöm. hogy nekem adod a golyóidat. Grillót.A véreim . . . meg fogják ölni! . . hogy tehetett szert ennyi tudásra ilyen rövid idő alatt.Voltak vágyaid . hagyd békén! .Nem kaphatod meg a Tudást. Könyörögj egy kicsit! Mondd.vágott vissza Fletcher.Ne is merd tagadni.jelentette ki Tesla. gyermekei felé biccentve .mondta a Jaff.válaszolta Fletcher.A pisztolyt. amíg hozzá nem fordult. mintha pénzt számolna. . csak hagyjalak élni! . közben elsétált mellettük . újabb ámulatba ejtve Grillót. .Mire volt mindez jó? . Hát nem látja. ha nem állítjuk meg őket.mondta a Jaff.felelte.Sokkal több forog most kockán.elhagyva Teslát. A Quiddityt meg kell őrizni.Ez igaz. . A tudás kútfője.megpróbálta félrelökni Hotchkisst. Howie-t és Hotchkisst is -.Az élet.Bármit.kérdezte a Jaff. és megállt az emberi folyosó másik végén.Nem olyanok.Ne akard. szemben a Jaff-fal. A Jaff szólalt meg elsőként. .Még mindig nem érted. . mint a barátnőd élete . . . magával rángatva húgát.bármit megtennének értem.A golyód? .A bohóckodásod még a város felét sem volt képes idecsalogatni.Megölik őt. majd összedörzsölte a hüvelykjét és a mutatóujját. Teljesen elmerülve a szóváltásban Tesla nem is figyelt fel arra. Nekem mindig volt célom. és odasúgta neki: . Már itt érzem az ujjaimban .Rendben . hát megteszem. és nagyon lassan elindult Fletcher felé.

A kölyköt? .mormolta Howie. törődik vele? Felnézve megértette a fiú igazát.Meg fogja ölni . modern. és odasúgta Hotchkissnak: .Elvesztél. és a fejével lassan közeledni kezdett az övéhez.Azt hiszi. . nagyon is értik ezt.Akkor ki állíthatja meg? . de mindenki jól hallhatta. hogy kiléptek az áruházból. Jóllehet nagyon kevés ideje volt rá. A vérontás fenyegető közelsége nem múlt el nyomtalanul a tömeg felett. a lövedék Tommy-Ray lába előtt fúródott az aszfaltba. . Kozmosz és Metakozmosz rendszerének komplexitását. Valaki a tömegben felszólalt a dolog ellen. A csókot egy lövés akadályozta meg. .Nem. .súgta Tesla válaszul. Igaz? Tommy-Ray eddig Jo-Beth vállán tartotta kezét. és csak felületesen érthette meg a Tudás. . másfelől.szólalt meg Tesla. Minden csak kísérletezés. a Quiddity. Vonakodva engedte át Howie sebesült kezének. . Magához rántotta a lány testét. hogy lássa: ekkora hatalom egy ilyen lény kezében összpontosulva mérhetetlen gonoszságot szülhet.Ne is próbálkozzon vele! . de a Jaff egyetlen pillantásával elhallgattatta.Ők ketten.. A hang nem volt erős. Akármilyen hatást is váltott ki a Jaffból Fletcher Nagy Műve (a Nunció. a tudása épp elegendő volt. Tommy-Ray úgy tett. Jo-Beth elhúzódott bátyjától. . majd lassan előhúzta kését a zsebéből.folytatta a Jaff. amiket Fletcher megosztott vele. Néhányan. de Tommy-Raynek esze ágában sem volt lemondani róla. A többség azonban maradt. . hogy valaki. hátrálni kezdtek. ahogy Howie utasította.A jó ég tudja.. Fletcher . most szép lassan hagyta lecsúszni a lány mellére.) . és tettetett értetlenséggel bámult rá.Engedd el! . hogy az átlendítette a téboly mezsgyéjén is. különösen a gyerekkel levők.A saját lánya . hogy magába igya azokat a víziókat.El tudja távolítani valahogy? . .szólt rá Howie.Te és a gyermeked nem értitek. annyi bizonyos volt. . ahogy ő nevezte).Nem állíthatja meg. Fletcher mögött Grillo előrehajolt.A pisztoly most is ott lapult a zsebében. mit jelent az. A Jaffot. (Elmosolyodott.

de ehelyett egyszerűen csak vetett rájuk egy pillantást. Katz! Már ha van elég vér hozzá a pucádban. csak egy erőteljesebb lökésre. Éppen azon volt. A szorítás kiáltást fakasztott a lány ajkán. Howie tekintete feléje fordult.parancsolta a Jaff. Húzd meg a ravaszt. Tudták a forrását is. Valamennyien érezték a benzinszagot. Egy pillanattal később. A pisztoly kirepült a fiú kezéből. hogy vessenek egy pillantást isteneikre? Fletcher feltépte a csomagot. mi a célja vele.. és Tommy-Ray abban a pillanatban felemelt késsel támadt rá. és egy levél gyufát rántott elő. . mint a marakodó kutyákra.Hát csak rajta! Felhatalmazlak rá. amikor a Jaff ujjából egy friss energianyaláb csapott fel. Elérte a küzdőket.Jobb lesz eltűnni innen . hogy ledöntse Howie-t lábairól.Ne öld meg! . és a becsapódás ereje messzire repítette a gyufát és a csomagot. Marvin's Food and Drug felirattal. Hogyan is nézhetnének félre. . és előrántott egy gyufát. majd túllépve rajtuk folytatta útját Fletcher felé. . hogy egyetemes fontosságú eseménynek lehet a szemtanúja. azáltal. És most megjelent ez a gyufa. és repült Fletcher felé. .Képes lennél hidegvérrel lelőni ezek előtt a kedves emberek előtt? kérdezte Tommy-Ray Howie-tól.jegyezte meg Tesla Grillónak és Hotchkissnak. ha egyáltalán valamit is. ha most elsőként megadatott nekik. Lövedékként vágódott Fletcher ujjaihoz. akik sok mindent. Beszéd közben lassan közeledett Howie felé. és elindult Fletcher felé. majd úgy tűnt. és a halál is szeret engem. Lődd szét a tököm! Én nem félek. Ujjaiból. hogy közbeavatkozik. ektoplazmaként felszabaduló energiacseppek kezdték izzítani a levegőt. melyekben állítása szerint máris ott érezte a Tudást. Az áldozatbemutatás kiválasztott eszköze. aki elmozdította az eseményeket a holtpontról. hogy megragadta Jo-Beth-t. mintegy szavait igazolandó. hogy kitalálják. Szeretem a halált. Nem is volt szüksége. Habár nem voltak köztük olyanok. a tömegben mindenki ösztönösen is megérezte.Ez már kikerült a kezünk közül. A Jaff volt az. Fletcher benyúlt a zsebébe. majd rávetette magát áldozatára. . De a pisztolyt nem vette le Tommy-Ray-ről. hogy lángra lobbantsa. Mégis kevesen visszakoztak. Tommy-Ray keményen a lába közé rúgott. Nem sok fantázia kellett hozzá a szemtanúk részéről. aki alig tudott állva maradni. A férfi elengedte Jo-Beth-t. értettek volna a főszereplők szóváltásából.

Ezúttal inkább magában tartotta a mérget. ahelyett. és a Jaff gyűlölete ezúton nyert utat legbenső lényéhez. azt a másik Jaffot. Ha mindenáron meg akarsz halni. Egyetlen szó nélkül kikapta a kezéből. hogy profitálhat a lángok kínjaiból.és meglátta azt a fantomlényt. aki az arca mögé rejtőzött. A lánynak nem volt gyufája. Száján át lassan kifújta a levegőt. és arrébb rohant. semmi mást nem kell tenned. Mégis valóság ez. A hőhullám hirtelen és intenzíven tört rájuk. Csinált már ő tüzet korábban is. milyen keveset is érthet meg ő a világ működéséből. Most a való világgal kell ugyanezt tennie. Vonásain félreérthetetlenül megjelent a tiltakozás. Tesla eldobta a puskát. mint ahogy az bekövetkezett volna. amit egyetlen iskolában sem tanulhatna meg. A káosz üzenete áradt szét szervezetében a Jaff érintése nyomán. Ahogy neked sem. olyan lecke. Fletcher elkapta a pillantását a mindent elemésztő tűz-orkán mögött. Úgy tűnt a számára. hogy a tűz nem árthat nekem. melyhez a szikra villáma jelenti a bevezetőt. Borzongás futott végig Fletcheren. Amint odaért ellenfeléhez. amit Fletchernek szánt.mondta a Jaff. A mozdulat magára vonta a Jaff tekintetét. megérintette a kezével. Újra célozni kezdett. és éppen az ő keze által lett azzá.Te is tudod. . ahonnét jobban követhette az eseményeket. ott volt viszont neki Hotchkiss karabélya. melyet a férfi rótt rá. hogy beleélje magát a magában eltervezett végkifejletbe. csak kérned. A lapokon. Ezután megcélozta a fegyverrel a földet Fletcher mögött. hacsak nem akarod. hogy lángra lobbantsa képzeletét. A levegő Fletcher körül hirtelen sárgán izzani kezdett.Ne vesztegesd az idődet ilyen ócska trükkökre! . Csak a halál szabadíthatta meg ettől. annak emlékezetére. így a kifejezésén eláradó kedvességet Tesla magával vihette minden jövőbéli kalandra. Mint egy élénken fénylő vihart. amikor reggel leült az írógép elé. Gyötrelmes lassúsággal fordította el fejét.. megtisztítva elméjét a haszontalan gondolatoktól. Hogy egy ember élvezheti az elevenen elégést. és tüzelt. és meghúzta a ravaszt. Nem keletkezett szikra. . bármi is legyen az. A lány hihetetlen sebezhetőséget látott az övéiben: megnyitotta magát. mint ahogyan remélte. míg csak bele nem nézhetett Tesla szemeibe. és ő egyetlen iszonyatos pillanatra elmerült azokban a tébolyodott szemekben . hogy fog. hogy előbb látja a tüzet. hogy hagyta volna kilövellni magából. ahogy mindig is szokta. Azután lángba borult minden.

Fényességük megvilágította az álarc mögé bújt arcot. Mögötte Howie és Tommy-Ray egyaránt elhátráltak a tűz elől. Ennek. A Grove lakói voltak ez a talaj. mint öt szál gyertya. mindez az ő műve. vagy várakozásteli arcukon.. és a szentjánosbogarak tárt karokra találtak körükben. termékeny talajt keresve. hogy senki sem próbált menekülni előlük. és mindörökre megváltoztatta vele a törzs életét. A Jaff gyűlölte őket. mely tömör oszlopként örvénylett körülötte. és ezt Tesla is tudta. mintha úrvacsorához járulnának. ez volt Fletcher minden reménye: megváltoztatni a törzset. A Jaff reakciója a fényekre (úgy húzódott el tőlük. kezei és ágyéka máris eltűnt. Néhányan. Ugyanazok voltak Fletcher számára. ahogyan fizikai lénye fokozatosan leépült. a Jaff számára: a felszabadult esszenciális erő. Talán a megelőző erőszak kigyomlálta soraikból a bátortalanokat. hogy hátrébb lépjen. és Fletcher csodálatos átalakulásának a látványa közelebb vitte a tűzhöz. Fénylő magként röppentek ki a lángoszlopból. mint az energia. Megértette. hogy a Jaff komikusan rázkódva tántorodik hátra. eközben egyfajta sugárzó anyagot lövellve maga körül. A gyerekek mentek elöl. ami korábban kitaszította a kezéből a gyufát. megmarkolva a csillogó parányokat. mielőtt visszapillantott volna a lángoló Fletcherre. hátrakiáltottak hitvesüknek: . Csodálatos dolog volt. A fény maga Fletcher volt. És úgy árasztotta magából. Végül is. némelyek egyenesen keresztültörtek a sorokon. A fény szétáradt kitárt ujjaik között. A vállalkozó szellemű gyermekek után szüleik következtek. hanem átalakította a férfit. mint veszett kutya a forró víztől) megvilágította a lány számára azok természetét. fejét és nyakát a vállaival. ahol Fletcherhez ért. Mellkasa. nem emésztette el. átszelve a levegőt.. Nem fáj. bizonyítva ártalmatlanságukat. mint az biztonságos lett volna. aki fellobbantotta a tüzet. Úgy égtek. amint leváltak Fletcher testéről. A tűz elkapta ujjait. egy időre félretéve a gyűlölködést. a tüzek visszhangot vertek szemeikben. A lángoló részecskék magukban hordozták ősatyjuk szándékát. s a vállait az altestével finom porszerű anyag kötötte össze. Mint az első majom. Ő a teremtő. találkozva a fényekkel. A helyzet még e rövid idő alatt is gyökeresen megváltozott.Minden oké. A látvány azonban csak egy pillanatra vonta el figyelmét. A tűz. amely ki volt téve . De túlságosan le volt nyűgözve ahhoz. Ez csak.A lángokon túl láthatta. fény! Sokkal több volt annál. A többi vevő volt a varázslatra. Érezte saját megpörkölődött hajának csípős szagát. Ez nem egyszerű látványosság volt. hogy a fényeket üdvözöljék.

egy gyerekkorában hallott zsoltár villant az eszébe. Fletcher szinte teljesen felemésztette már magát. míg a fény birtokosai nem alszanak egyet ajándékuk birtokában. hogy nem küldi csatába őket. Alapjában véve ez volt Fletcher sámán utolsó előadása. hogy Fletcher távozásával a felelősség súlya immár az ő vállaira nehezedik. majd tápanyaga fogytával. melyeknek kis híján áldozatul estek. Tesla pedig tudhatta. Ennek távoztával ami maradt Fletcherből. de addig nem. Grillo és Hotchkiss számára megadatott a kielégülés. de még füst sem. Végül is. hogy számon tarthatta volna. Howie-nak sikerült mellé férkőznie Fletcher nagy mutatványa alatt. érzékeik nem csalták meg őket a barlangban. minthogy néhány kivehetetlen szitokkal a száján kövesse apját az éjszakába. Tommy-Ray vele tartott. Tommy-Ray nem tehetett mást. Jo-Beth és Howie újra egyesülhetett olyan eseményeket követően. hányukat érintette meg a fény. nem volt hamu. arca szemeinél és a szájánál máris a tűz martaléka lett. . Talán valamennyiüket. mint valami fényből szőtt gyermekláncfű. Minden bizonnyal sokukat. Régi himnusz egy új kor hajnalán. De nemsokára eljön a háború. Talán már a puszta számuk elegendő volt a Jaff számára.a lángorkán minden szeszélyének. fegyverrel a kezében. koponyája széttöredezett. Jo-Beth azonban nem. Volt persze néhány azonnali kihatás is. Miközben figyelte. Lakóit megérintette a szellem ajándéka. az ő serege várakozott az éjszakában. agya fénnyé olvadt szét. Utcái borzalmaknak lehettek szemtanúi. Jézusom. Lesznek persze visszahatásai. Az egyik pillanatban fény és varázslat. hanem a lehető legkisebb felhajtással távozott. Ez új kor nyitánya lassan a befejezéséhez közeledett. Tesla túlságosan közelről figyelte Fletchert ahhoz. a lángok ki is aludtak. azt egyszerűen felzabálta a tűz. hogy azután tűzvirágként szökelljen szárba. hogy fényként távozzanak. az én napsugaram. hogy tudják. Maga a Grove is osztozott a mágikus éj elmúltával a teherben. a másikban az űr. Ő mégis úgy döntött. Nem maradt semmi utána. ahogy ezek a leheletfinom szövetszálak is lebomlottak. hogy ne próbálkozzon meg a megtorlással.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful