Clive Barker

A hírvivő
A Tudás első könyve
A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Clive Barker: The Great and Secret Show The First Book of The Art HarperCollinsPublishers London, 1993 Copyright © Clive Barker 1989 All rights reserved

Fordította BABITS PÉTER

Borító SZENDREI TIBOR

ISBN 963 9151 53 X

Hungarian translation © Babits Péter, 1998 Hungarian edition © Szukits Könyvkiadó, 1999 Lektor: Korom Pál Tördelőszerkesztés: SPEKTRUM REPRÓ BT, Szentmiklósi Csaba Színre bontás: A-SzínVonal Bt. Szerkesztő: Tézsla Ervin Felelős kiadó: Szukits László Felelős szerkesztő: Hunyadi Csaba Szegedi Kossuth Nyomda Kft. Felelős vezető: Gera Imre Az emlékek, próféciák és ábrándok - a múlt, a jövő és az az álomként felködlő pillanat kettejük között - mind egyetlen birodalom, mely egyetlen, halhatatlan napig él. Tudni ezt Bölcsesség. Használni maga a Tudás.

Első rész

A HÍRVIVŐ
Egy
Homer kinyitotta az ajtót. - Jöjjön be, Randolph! Gyűlölte, ahogy a Randolphot ejtette, azzal az árnyalatnyi megvetéssel a hangjában, mintha minden átkozott bűnével tisztában lenne, kezdve a legelsőtől, a legkisebbtől.

- Mégis mire vár? - kérdezte Homer, amikor meglátta Jaffe habozását. Egy csomó munkát el kell végeznie. Minél előbb végez vele, annál hamarabb adhatok újabbat. Randolph belépett a szobába. A hatalmas helyiség falait ugyanarra az epesárga és hadihajószürke színre festették, amit az Omaha Központi Postahivatal összes irodájában és folyosóján is használtak. Nem mintha itt sokat lehetett volna látni belőlük. A fal mentén embernél is magasabb halmokban levelek álltak. Zsákokban, táskákban, dobozokban, kétkerekű taligákon és kiömölve a hideg betonpadlóra. - Döglött levelek - mondta Homer. - Ezeket még a jó öreg amerikai posta sem bírta kikézbesíteni. Nem semmi látvány, igaz? Jaffe izgatott volt, de erőt vett magán, és nem mutatta ki. Semmit sem fog kiadni magából, különösen nem egy ilyen okostóbiás előtt, mint Homer. - Ez itt mind a magáé - mondta a munkafelügyelő. - A maga kis privát mennyországa. - És mégis mit kell tennem ezekkel? - kérdezte Jaffe. - Válogassa át! Nyissa fel őket, és nézze meg, nincs-e valami értékes dolog bennük, nehogy a végén még pénzt égessünk a kazánban. - Pénz is szokott lenni bennük? - Némelyikben - mondta Homer önelégülten. - Néha. De a többség csak szemét. Olyasmi, amitől az emberek meg akarnak válni, ezért belepumpálják a rendszerbe. Van, amelyiken rossz a címzés, így aztán oda-vissza pendlizik, míg a végén Nebraskában lyukad ki. Ne kérdezze, miért van így, de valahányszor nem tudnak mit kezdeni egy küldeménnyel, Omahába küldik. - Ez az ország közepe - jegyezte meg Jaffe. - Kapu a Nyugatra vagy a Keletre. Attól függ, merre tart az ember. - Nem pont a közepe - vágott vissza Homer. - Aztán mégis mindig mi kapjuk ezt a sok szemetet, amit aztán át kell válogatni. Kézzel. Maga fogja csinálni. - Mindet? - kérdezte Jaffe. Ami előtte feküdt, az legalább kétheti, háromheti, négyheti munkájába került volna. - Mindet - válaszolt Homer, és kísérletet sem tett arra, hogy leplezze elégedettségét. - Ez itt mind a magáé. Hamar beletanul majd. Ha valamelyik borítékon kormányzati bélyegző van, azt egyszerűen dobja az égetnivalók közé. Ne is bajlódjon azzal, hogy felnyitja. Egye meg a fene,

nemigaz? De a többit, azt nyissa fel! Sohasem tudhatja, mit talál bennük (cinkosan Jaffe-re vigyorgott), és amit talál, azon megosztozunk - mondta. Jaffe még csak kilenc napja dolgozott a postánál, de már ez is bőven elég volt ahhoz, hogy tudja, milyen sok küldeményre teszik rá a kezüket azok, akiknek kézbesítenie kellene azokat. Borotvával felvágják a csomagokat, hogy elcsenjék tartalmát; beváltják a csekkeket, és jót röhögnek a szerelmes leveleken. - Rendszeresen vissza fogok nézni magához - figyelmeztette Homer. Úgyhogy ne is próbáljon meg semmit se elrejteni előlem. Rendkívüli a szaglásom. Megérzem, ha egy borítékban bankjegy van, meg azt is, ha tolvaj férkőzött a csapatomba. Megértette? Ez az én hatodik érzékem. Úgyhogy ne is próbáljon okoskodni, haver, mer” a fiúk meg én nagyon a szívünkre vennénk a dolgot. Hiszen maga is a csapatba akar tartozni, nemigaz? (Széles, nehéz kezét Jaffe vállára tette.) - Adok - kapok, he? - Megértettem - mondta Jaffe. - Akkor jó - válaszolt Homer. - Szóval... (széttárt karokkal a levélhalmokra mutatott) ez mind a magáé. - Szipákolt egyet, majd elvigyorodott, és kilépett a szobából. A csapatba tartozni, gondolta Jaffe, amint a zár nyelve a helyére kattant, hát ez az, ami soha nem fog megtörténni vele. Nem mintha meg akarta volna ezt mondani Homernak. Hagyta a férfit, hadd atyáskodjon fölötte, ő meg játszotta a szolgálatkész rabszolgát. De a szíve legmélyén? A szíve legmélyén más terveket, más ambíciókat dédelgetett. A baj csak az volt, hogy egy lépéssel sem jutott közelebb ezek megvalósításához húszéves kora óta. És most már harminchét éves, hamarosan harmincnyolc. Nem olyan férfi, akire egy nő kétszer is ránézne. Nem az a fickó, akit az emberek karizmatikus egyéniségnek tartanak. Ugyanúgy kopaszodik, ahogyan az apja is. Ha így megy tovább, negyvenéves korára kopasz lesz. Kopasz és nőtlen, akinek soha nincs több pénz a zsebében, mint amennyi egy sörre elég, mert sohasem volt képes megtartani állását egy évnél tovább - tizennyolc hónap volt az abszolút csúcs - és még a seregben sem jutott feljebb a közlegénységnél. Megpróbált nem belemélyedni az ilyen gondolatokba, mert nyugtalan volt, hogy kárt talál okozni, márpedig a legtöbb esetben éppen saját magában tett kárt. Hiszen olyan egyszerű lenne. Pisztolyt venne a szájába, aztán jó alaposan megköszörülné vele a torkát. Véget vetne a dolognak, egyszer és mindenkorra. Se utolsó levél, se magyarázat. Egyébként is mi a

fenét írhatna? Megölöm magam, mert nem lehettem a Világ Királya? Nevetséges. De valahogy... mégis ez volt minden álma. Nem tudta miért, soha még csak fogalma sem volt róla, miért, de kezdettől fogva ez a becsvágy éltette. Hiszen hányan küzdöttek fel magukat a semmiből, nemigaz? Messiások, elnökök, filmcsillagok. Az iszapból vergődtek a partra, ahogyan a halak is, amikor elhatározták, hogy járni fognak. Lábakat növesztettek, levegőt kezdtek lélegezni, és többek lettek, mint amik előtte voltak. Ha azok a nyavalyás halak meg tudták csinálni, akkor neki miért ne sikerülne? Meg is fogja csinálni. Még mielőtt negyven lesz. Még mielőtt teljesen megkopaszodik. Mielőtt meghal. Hogy elkaparják, és senki se emlékezzen rá másképp, mint egy seggfejre, aki 1969 telén három hétig a döglött levelek közt élt, hogy felnyitogassa az elárvult küldeményeket, dollárbankók után kutatva? Micsoda egy sírfelirata lenne! Leült, és az előtte tornyosuló feladatra meredt. - Baszódj meg! - szitkozódott, Homerra értve, meg a lábainál elterülő szeméthegyekre. De mind közül leginkább saját magára. Kezdetben a munka lélekölő volt. Maga a pokol, nap nap után, ahogy a zsákokat bújta. A levélhegyek egyáltalán nem akartak fogyni. Sőt Homer többször is megjelent, gúnyosan rásandítva, egy sor küldönc élén, akik újabb zsákokat hoztak. Jaffe először különválasztotta az érdekesebb (testes, zörgő, illatos) leveleket a többitől, majd a magánlevelezést a hivatalos küldeményektől, és a macskakaparást a gömbölyű, kalligrafikus írástól. A szétválogatás végeztével elkezdte felnyitni a borítékokat; először az ujjával, majd amikor az kisebesedett, egy késsel, amit külön erre a célra vásárolt, s amely úgy vetette bele magát a levelekbe, mint gyöngyhalász a tengerbe, hogy azután legtöbbször semmit sem találjon. Ha néha mégis ráakadt egy csekkre vagy bankjegyre, akkor azt Jaffe kötelességtudóan átadta főnökének. - Egész jól csinálja - dicsérte Homer a második héten. - Tényleg jól. Lehet, hogy fel is kellene vennem teljes munkaidősnek. Randolph legszívesebben elküldte volt a francba, de már túlságosan is sok főnökét küldte el, akik ugyanabban a pillanatban ki is rúgták érte, és most nem engedhette meg magának, hogy elveszítse az állását: ki kellett

visszautasított ajándékok. bóvli-ajánlatok és öngyilkosok búcsúlevelei. és fűtenie kellett azt az egyszobás lyukat. melynek létezéséről ez idáig még csak sejtelme sem volt. hogy találjanak valakit. Ezek a levelek parttól partig beutazták a kontinenst. afelől nyugodtan lehetne akár az is. miközben az az átkozott hó egyre csak esett. egy egészen más történet. Persze Homernak is igaza volt. Randolph Ernest Jaffe. ami egy teljes vagyonba került havonta. elveszett regények és hólabda-levelek. vajon miután megválaszolatlanok maradtak. Viszont volt mögöttük valami sokkal meggyőzőbb. Randolphnak azonban nem is a temérdek mennyiséggel gyűlt meg a baja.fizetnie a lakbérét. önéletrajzok. hogy azután reményvesztetten itt végezzék. lapok. hogy az árván maradt leveleket azután itt pottyantsák le. hogy Amerikának van egy titkos élete. Habár némelyik szerelmes levél őt is megizzasztotta. A kommunikációs csatornák újra meg újra itt metszették egymást. Voltak ott szerelmes levelek. kivégezték-e a fogva tartók túszaikat. a szerelem és halál históriái csak futólag érintették meg. melyeken a férfiak körberajzolták merevedésüket. . Ez volt Amerika keresztútjainak metszéspontja.elkezdte meglátni a nemzet benső arculatát. aki hajlandó kibontani őket. melyeket palackba zárt üzenetek gyanánt vetettek a küldemények tengerébe. melyet sokkal nehezebben lehetett szavakba önteni. és a váltságdíjat követelő cédulákon gyakran eltűnődött. szeméremszőrzettel megtűzdelt Valentin-napi üdvözlések. kézbesítetlen ajándékok. Omaha. levelek. ahogy magányos óráit pergette a Döglött Levelek Szobájában. a segítség reményében. egy kopaszodó kis senki kezeiben. de ami a postahivatalt illeti. amitől a harmadik hét végére élvezni kezdte munkáját. újságírók. majd az ötödik végén megvilágosodott előtte a lényeg. akinek fürge kése felnyitotta. a dalok és szappanoperák ikerszülött rögeszméi. aki sohasem beszélt vágyairól és sohasem adott utat haragjának.a keresztutakon ülve . Ugyanakkor valami megváltozott benne. Oly sokan voltak. fenyegetések és pizza-receptek. miután egyetlen más állam sem tartott rájuk igényt. feleségek. valami sokkal megindítóbb. A szerelem és a halál: az élet nagy kliséi. valami. A keresztutak bölcsőjénél ülve kezdte megérteni. stricik. apró szeme pedig átfutotta őket. Nebraska valóban nem Amerika földrajzi középpontja. váltságdíj cédulák és könyörgések. és aki . gyűlölködő levelek. A szerelem és a halál nem voltak ismeretlenek a számára. ügyvédek és szenátorok zsarolólevelei.

mint amilyennek látszik. ezért nem használták a telefont. félve. mely minden negyvenedik. hogy eltüntessék és elhallgattassák azokat. De miután néhány hétig tanulmányozta ezeket a leveleket (és ez valódi tanulmányozás volt. Néha úgy tűnt. mintha bezárták volna a földkerekség legtökéletesebb könyvtárába). mielőtt megfogják. Sikerült feltörnie a kódot. és ez maradt az egyetlen esélyük. hogy magukra vonják a külvilág figyelmét. vagy ötvenedik. ahol üldözőik elveszítették nyomukat. mintha a bensőjükbe zárt titok túlságosan is forró lett volna. a Vénuszról származó evangélistákról és lélek-idomárokról. hogy megfájdítsa vele a szívét. és a maga elmebajos módján minden egyes levélíró elmondott valamit abból. Jaffe a zagyvaságok mögött kezdte meglátni az igazságot. Voltak olyan férfiak és nők. nem is volt más választásuk. elkábítják és bezárják őket. Távolról sem olyan. valahányszor Homer rányitott. hogy félrevezessék az utánuk csaholó vérebeket. hogy megvilágítják vele valami ártatlan kívülálló elméjét. mert tudták. vallási és egészségügyi erők) fogtak össze. a biztonságos otthonokat. néhol klinikai elemzések arról. mint a látnokokat. hogy egy egészen másfajta üzenetet közvetítsenek. de kiindulópontot jelentettek. Kéretlen tárgyilagosságukban ugyan nem mondták el a teljes igazságot. és előbb utat kellett égetnie magának. bármilyen átfogó is volt. míg mások pontos. és . Máskor meg egyfajta világfelforgató ujjongás tükröződött irományaikban. abban a reményben. Nem mertek két főnél nagyobb csoportokba se verődni. hogy állt a feje tetejére a világ a szexuális mágia vagy a gombaevés folytán. Mindebből Jaffe ezt az egyszerű alapelvet szűrte le magának: a világ nem olyan. melyeket szántszándékkal ismeretlen címekre postáztak. Így aztán ahelyett. Ezek az emberek nem bíztak Bell mamában. Némely küldemény bűntudatos ömlengés volt csupán. Ufó-tapasztalatokról és zombikultuszokról beszéltek. ahhoz legalábbis éppen eléggé. akik a National Enquirer nonszensz képi világát használták fel. akik egy futó pillantásnál többet vetettek erre az igazságra. és melynek létét minden ezredik levél egy megszállott egyszerűségével jelentette be. vagy századik levélben felködlött. készen arra. ahol étellel és itallal várták őket. hogy mérgelődött volna. Néha azért írtak. akik megtalálták a mellékutakat. de akkor sem sikerült mindegyiküket elzárni a világtól. ami szinte elmondhatatlan volt. De mindent megírtak. Voltak. aki véletlenül jut hozzá.De volt ott egy másik élet. akik a tévén keresztül végeztek áldozataikkal. Különböző erők (kormányzati. akik átcsusszantak a hálón. hogy üldözőik a sarkukban vannak.

csupán egy rejtély. és a tél emlékké olvadt.mondta Homernek. És mindenekelőtt szólt a Tudásról. akiknek irományai a leplet voltak hivatottak fellebbenteni. A Világvégéről szólt az ének. valamint a három módhoz. Nem is a halálról. annál több a kapaszkodó. ahogyan Jaffe addig ismerte. Körülötte mindenfelé szétszórt levelek hevertek. ahogyan úszni lehetett benne. mint a Tengerek Tengerét). melyet Platón valaha Atlantisznak hívott.Lenne valami újabb munka a számomra? Homer nem válaszolt azonnal.a halakhoz és a tengerhez (néha úgy említették. . A Tiltott Gyümölcs. és egy szigethez. ahogy azt az irodalmárok láttatják. habár végig tudta. Legalábbis nem abban a szentimentális értelemben. Jaffe lelkesen üdvözölte a gyarapodást.Szóval.újabb szállítmányt hozott. az álmokhoz (rengeteget foglalkoztak az álmokkal). A levélírók. Jaffe felnézett munkájából.Rejtegetek? Én nem rejtegetek semmit. . Míg a hetek hónapokká duzzadtak. Arcbőre.Maga eldugdossa. mind megtalálták a saját útjukat a felismeréshez. .Persze . Ez bujkált minden rejtjel mögött. alig bajlódva azzal. Majd így szólt: . de maga a Tudás csak egy volt és oszthatatlan.szólította meg Homer egy májusi napon. melyeket hiába is próbált megérteni. annál inkább reménykedhet benne. a Tudásról. a Buli Legjava. Minél több a levél. amit meg kellene osztania velünk. most sápadt volt. kezdett felerősödni benne a meggyőződés. jól érzi magát nálunk? . mely egy új világ kezdete is lesz egyben.Mit rejteget előlem. hogy nincsenek rejtélyek. hogy egy egészen más helyről van szó. Jaffe? . . Volt valami köze . és minél több a kapaszkodó. Da Vinci Kételye. Vagy még inkább. Rengeteg módja volt a körülírásának. mely korábban sem tűnt túlzottan egészségesnek. És (ami a legkínzóbb talány) nem volt sehol Tudósa. hogy az irányába nézzen. mindegyiknek megvolt a maga metódusa vagy metaforája. hogy egy napon megfejti a rejtélyt. meg a Seggesmacák Öröme. Számtalan formában említették a Tudást. . A Nagy Végső Munka. Az ének nem a szerelemről szólt.a sorrendiségnek nem volt jelentősége . és a mélyen belemetszett vonásoktól az ölében fekvő papírlapokra emlékeztetett. de valahol a hangzavar mélyén mindannyian ugyanazt a himnuszt énekelték.

ez nem igaz . Felállt.Büdös van itt . amibe csak belebotlott.) . hogy ő ossza el. csak azt akartam mondani. mind Homernak juttatta.. hétfőig még csinálhatja. a szó azt jelenti. .A nap minden nyavalyás óráját idelenn tölti.Csak.Mindent odaadtam mondta neki. Nem beszélget a fiúkkal. .De én nem akarok. . Áthelyezem valahová. Nem is iszik velük. Szeretem ezt csinálni.Esküszöm.Szerzek valakit. . azt meg kell osztania a többiekkel. az olcsó ékszereket és minden mást.Vagy maga csak egy pitiáner kis tolvaj? . mi vagyok én? Áthatóan Jaffe-re meredt.De miért? .Mi? . Vennie is kellett egy szótárt.. kereshet magának másik állást. Már öt hónapja ezt csinálja.Nagyon büdös. . ahogyan a levélírók a szót használták. és itteni olvasmányaiból tanulta meg: egyidejűség.Ja . . hogy különféle események néha egybeesnek.De hát jól végeztem a dolgom. . mert én azt mondtam! Ha nem tetszik. A mód.jegyezte meg. szemmel láthatóan még mindig gyanakodva -.Mit képzel. aki lejön ide. Ez épp elég. Kínos precizitással engedelmeskedett Homer első utasításának. Randolph? Erről van szó? (Nem is várt választ.Nem vagyok tolvaj .. . . . . .Nem. Volt egy olyan szó.folytatta Homer. hogy .Én. nemigaz? Homer már a hátát mutatta neki. hogy nagyon jól érzem itt magam.tiltakozott Jaffe. és leváltja. melyekben egy-egy levelet tartott. amikor kiment.. aztán vége. úgy értem. hogy megtudja. amit Randolph korábban sohasem hallott. hogy bármit is talál a döglött levelek közt. Nem bírja a szagunkat. A pénzt. majd rövid szünet után hozzátette: . majd felemelte kezeit.Kutasson át! .Egy ujjal sem akarok magához nyúlni . a szexmagazinokat.csattant föl Jaffe.jött Homer válasza. Homer nyílt hitetlenkedéssel meredt rá.. arra utalt. .Maga is megbizonyosodhat róla.

mint amikor az ember bolyong a reggeli szürkületben egy nagyon átható álom után. amikor Homer bedobta ezt a gránátot. mely láthatatlan marad az emberi nem kívülállói számára. Mindazonáltal volt benne valami végtelen szépség. ahogyan egyik körülmény összeütközik a másikkal. Ahogy szétnyitotta. nem is volt eléggé szemrevaló. melynek képtelen felidézni a részleteit. melyek közül sok tartalmazott apró ábrázolásokat. mely jóval nehezebbnek tűnt az átlagosnál. melyek Homer távozása óta szüntelenül remegtek. miért érez így. gondolta Jaffe. melyeket eléggé érdekesnek ítélt. olyan kereszteződést idézve elő ezzel. Minden ízében jelentőségteljes tárgy volt. hogy nem keresztény szimbólum. sem ezüstből. Talán képes lesz feltörni a medál álomkódját. mely a betonpadlóra hullott . bár Jaffe nem tudta. Négy szára egyforma hosszú volt. A jó . hogy aznap a többi munkással együtt ő is megebédel. egy apró medalion esett ki belőle. mely mindent megváltoztatott. leginkább finom mosolyra emlékeztetett. de az még a számára is nyilvánvaló volt. akárcsak egy keresztre feszítésnél. mintha létezne valami minta. Maga az arc meglehetősen egyszerű kidolgozottságú volt. Ez szarvashibának bizonyult. Az ágak kereszteződésében emberi figura állt. a közelebbi vizsgálódás felfedte. A medálhoz nem tartozott lánc. kitárt karokkal. Nemigen értett a fémművességhez. hogy valaha is csillogna. A kifejezése. mint ahogy nem is volt rajta semmiféle lyuk erre a célra. hogy tárgy nem készült sem aranyból. Ránézni olyan érzés volt. Úgy döntött. A négy égtáj felé kinyúló test absztrakt mintázatát a kereszt ágait lezáró körök tették teljessé. se nő. valami rejtélyes. mely kezdett már tompulni. Az ilyen levelek halmokban tornyosultak ágya alatt. Jaffe ujjai közé fogta. beledöfte egy borítékba. ugyanakkor kezei nem voltak leszögezve. kicsempészte a postahivatalból. Ilyen történés volt az is. hogy Homer távozott. ha figyelmesen újra átrágja magát rajtuk. se férfi. Jaffe rövid pengéjű kését. akkor sem valószínű. és habár kereszt formája volt. néha kivehetetlen mintákat. hogy éjjel otthonában kielemezhesse. csengő hangot hallatva. talán még csodával határos is abban. Talán ismerősek neki valamelyik levélből a figurát körülvevő szimbólumok? Ezernyi és ezernyi levelet tanulmányozott át az elmúlt húsz hétben. az átmérője pedig nem lehetett több másfél hüvelyknél. hátha így kevésbé irritálja Hornért a társasága. hogy egy hölgy ékszerként a nyakában hordja. Ami azt illeti. Azokat. Nem egész egy órával azután.van valami jelentőségteljes. néha obszcén képeket. Még ha le is tisztítaná.tiszta.

hogy egy-harminckor visszamenjen a Döglött Levelek Szobájába. hogy találjon valamit. jelről jelre járt. . Jaffe elhúzta a függönyt. Még az is lehet. hogy végre egyesítse nyomozásának kusza szálait. túlságosan is sok volt a véletlen egybeesés. Beszéd közben a hátukat fordították felé. epeszínű magányában. Sugárzóan pompás. ragyogó nap volt. majd felgyújtotta sárga ernyős lámpáját.öreg haverok társaságában. hogy arra vesztegette volna lélegzetét. hiszen még ezek a szarháziak is tudták. A medalion és rejtelmes jelei valósággal lyukat égettek a zsebébe. de nincs varázsló. Nem volt két olyan elem. Anélkül. így is tett. van varázslat. és ezek is csak durva megközelítések voltak. vagy éppen elmaradt. újra meg újra ugyanaz a gondolat ötlött fel makacsul agyában: tudja. ahogy most ő teszi. A medál nem merő véletlenből hullott a kezei közé. hogy a kezükben tartsák a végső megoldást. És ezt azok is tudták. A legtöbb szimbólum és vázlat nem tartozott a tárgyhoz. ők csak beleláttak a kirakójáték valamelyik darabjába. az ágyra. Nem tudta rávenni magát. és arról. akár haikuban. lázasan megkezdte a munkát: az ábrákat tartalmazó papírlapokat egyenként feltűzve a csupasz falra. melyeket már hónapok óta nem követett nyomon. Minél inkább őrizkedtek tőle. akár alkimista formulákban fogalmazódott is meg. majd amikor az teljesen betelt. a múlt esti marhasültről beszélgettek. hogy áttanulmányozza személyes levélgyűjteményét. ami utána jött. mely a kereszt képeit visszhangozta. akik olyan híreket szőttek tovább. hiszen alkotóiknak nem adatott meg. hogy mit hoz a nyár. tökéletes idegennek érezte magát. az asztalra. mely egyetlen lapon megjelent volna. Egy órányi kutatás után már egész bensőjét megtöltötte az áradozó büszkeség. ami legalább emlékeztet valamelyest a tenyerén nyugvó medálra. hogy egy kicsit félnek tőle. fura kinézete és lángoló tekintete láttán suttogásig lehalkították hangjukat. és hogy talán éppen őneki kell annak lennie. Kitartó keresésének jutalmaként jött el hozzá. Azonnal vissza kellett térnie lakásába. Ezután lapról lapra. és ott. hogy kirekessze a tapintatlan fényeket. És ahogyan körbejárt. de nincs Tudós. a székekre és a padlóra. és tudása általa nyerjen értelmet. annál jobban élvezte ezt. A gondolatnak nem sokáig kellett ólálkodni agya hátsó fertályán. akár mocskos szavakban. hogy van Tudás. de ezzel kapcsolatos megfigyeléseik. de sok. hogy különbözik tőlük. hogy ezt Homerral közölje. meg a dugásról. kapaszkodót kínáltak a szimbólumok mögött megbúvó rendszerhez.

még nem volt teljesen világos előtte. mely a legjobb leírást adta a Shoalról. A medált persze meg kell tartania: azt az ő gondjaira bízták az égi hatalmak. Nem kevés idejébe fog telni. melyet egy szintén zsiradéktól fényes. és most már azt is tudta.beszennyezze ezt a megszentelt földet. akit elég jól ismert ahhoz. már a gondolattól is megborzongott. ezáltal is megerősítést nyert. Ahogy visszagondolt munkatársai csürhéjére. élükön Homerral. egy Miller nevű férfi gondozott. zörgő antikvitás. egyből valamelyik környékbeli csehóba ment sört vedelni. hogy csupán egy rejtély létezik. hogy bárki . Viszont Homer eléggé gyanakodott ahhoz. mekkorát tévedett. hogy a medaliont térképként használva útján a Shoaltól végül eljuthat magához a Tudáshoz is. elviselhetetlen volt a számára. hogy bármelyikükkel is meg kelljen osztani azt. hogy tudja. különszórva azokat. Ami pedig a Döglött Levelek Szobáját illeti. akivel Jaffe soha nem váltott egyetlen szót sem. hogy egy kis szaglászásba kezdjen. miután pontban öt-harminckor kiblokkolt. és a gondolat. Most értette csak meg. mely a legnagyobb rendszerességgel visszatért az átlényegültebb irományokban. De mindenekelőtt sokkal sürgetőbb kényszernek kell megfelelnie. a többi (háromszáznyi vagy még annál is több) papírt azonban el kell égetnie. a Shoal volt. és soha nem fogalmazódott meg egyetlen gondolata sem vele kapcsolatban. Nem valószínű. azt is a lángok martalékává teszi. majd elindult vissza a Szortírozó Irodába. hogy ebből bármilyen következtetést is levonnának: ahhoz túlságosan is oktalanok. akiknek egy napon majd az arcába tekinthet. Az egészet. A levelek számtalanszor foglalkoztak evolúciós kérdésekkel. de előbb-utóbb annak is meg kell lennie. melyeket nem szándékozott megtartani. zörgő antikvitás volt. A Shoal kultusz volt. vagy egyfajta vallás.különösen az a szarzsák Homer . Számtalanszor rábukkant már olvasmányai során. hogy elkerülje Homert. Meg kell őriznie azt a húsz-harminc levelet is.A kifejezés. melynek erőteljes szimbólumát ott tartotta ujjai között. Késő délután volt már. amit felfedezett. miután Miller . ami Homert a helyes irányba terelhetné. és egyetlen utazás. és Jaffe korábban ezt is ezek részeként kezelte. Egyetlen módon előzheti csak meg ezt a katasztrófát: késedelem nélkül meg kell semmisítenie minden nyomot. amikor a hazatartó emberárral szembeszegülve belépett a hivatal hátsó kapuján. minden erejével azon igyekezve. Összeválogatta a leveleket. de régóta élő gyanúja. A kazán zsiradéktól fényes. Hogy ennek és a Tudásnak mi köze egymáshoz.

és amit azonmód bele is vetett a lángok közé. Azelőtt nem ébredt fel rá.Ez nem átverés .. Jó idejébe telt. lebiggyedő ajkakkal. hanem Jaffe székében ücsörögve várakozott a csupasz villanykörte alatt. de a helyén maradt. Mintha a világ a feje tetejére állt volna. mi ez az átverés? . rátalálva egy szinte közönyösen nyegle hangvételre -. de a kazán dübörgése áthatolt a falakon. még a szavak is a lapokon. elítélni. . még ha csak enyhén is.mondta Homernak. a rövid pengéjű kés..mondta Homernak. Magyarázd csak el! . míg sikerült megértetnie vele. hogy most néhány órán keresztül ő fogja etetni a kazánt. amint Jaffe belépett az ajtón. mint az ágyú. Nincs értelme megjátszania a naivitást. Jaffe becsukta az ajtót. Ezután ment csak fel a Döglött Levelek Szobájába. melyben Homer ült. vagy a siralomházba küldeni. És . A zsákok.Tudni akarom. A közeledése nyugtalanná tette Homert. . És a kés. Lassan elindult Homer felé. de az biztos. melyet éppen Homer foglalt el.nem is akarja megjátszani többé. aki így vagy úgy. vagy hogy hol talál rá.kérdezte. .Szóval. hogy a status még mindig quo. Minden mozgásban volt. hogy minden bitorlót el kell hallgattatnia.Miért is ne. mely ott feküdt a padlón. a szék és a szék mellett fekvő kés irányába.Nem vettem el semmi olyasmit. Lehet.Azt majd én döntöm el. majd ledobta a kezében tartott leveleket a többi szemét közé.süket volt. Senki sem fog rátalálni. Olyan férfivá lett. amit hazulról hozott. milyen lesz. a körülötte fekvő leveleket olvasgatva.Nos. És a szék. te seggfej . .felelte Homer. Homer nem ment el sört vedelni.förmedt rá Homer. de utat talál magának a trónhoz.El kell magyaráznom magának . hogy hasztalan dolog lenne ártatlanságot színlelnie. teret engedve megvetésének. ez egészen egyszerű. . melyet a férfi kicsinyes gyanakvása felett érzett. mit hívok én átverésnek. . Most már a saját törvényei szerint kell élnie. A szobában minden remegett. . . a szék mellett. Senki sem fogja felelősségre vonni. mit mesterkedtél te idelenn. Miért is ne? Semmi értelme színlelni.ébredt rá . A hosszú hónapok kutatómunkája arcába vájta a megismerés mély barázdált. . hogy így is volt.Ja . a borítékok. Nem tudja. mint egy földmozgáskor. amit maga akart vagy tudott volna használni. Jaffe tudta. kezdve azzal a csomaggal.

Máris menni akar? . csak Jaffe nem.Ezt már kérdezte..folytatta Jaffe -.És teljes joggal teszi. hogy látta volna. Fix pontként uralkodott a bizonytalan világegyetemben..De azért minden rendben? . így a kés egyenesen a szemébe fúródott. de egyáltalán nem tetszik.Itt ültem. a semmibe foszlott. . . miközben vetett egy gyors pillantást az ajtó felé. A lökéshullámok elkerülték kezét. . hogy tudja.Akarja tudni. A döfés nem volt véletlenszerű.. . . .Nem tudom.leplezte le Jaffe. Homer az órájára nézett.szólt Jaffe.érdeklődött Jaffe. a világ közepén . Megpördült. mi történik idelenn.Nem hibáztatom érte . anélkül. Már nem vagyok az az ember. amikor meghallotta a háta mögött közeledő férfit..Átkozottul rendben. itt történt minden. mi az? Most már Homer is felállt. Felvillant a szem. .Igen. és Homer ordítva zuhant neki az ajtónak. Maga volt az egyidejűség. Szemeivel nem tapadt a kés markolatára. Homer újra az ajtóra nézett. Épp csak leugrottam. hogy. ideges vigyort. Nem is volt rá szüksége. Ötlépésnyi távolság.De hát magának mégiscsak az a munkája .He? .Muszáj sietnem. . zsigereit.. . Érezte a jelenlétét.Maga retteg tőlem .De azért minden rendben? . hogy szembenézzen vele. aki voltam. A táv felét sikerült is megtennie. együtt remegve a körülötte lévő világgal.fejezte be a mondatot Jaffe. mintha hirtelen megbillent volna alatta a padló. fejét. amit annyira szeretett megjátszani. mi a francot akar . megcsillant a penge. mire Jaffe felvette a kést. Homer vágott egy ostoba.. . . Azután a csillogás megfakult.Ebben a parányi szobában. . Randolph pedig tett egy lépést.. . hogy visszakövetelje tőle levélnyitogató bicskáját. Minden reszketett. Az a nyers erőt kifejező járásmód.szólalt meg Homer kelletlenül -.mondta Jaffe. ha rohan.ráleltem egy titokra .. . Már megmarkolta a kilincset. Úgy botorkált. Homer bizonytalan léptekkel hátrálni kezdett. négy.

Elkezdett összecsavarni néhány papírlapot. és a forrónál is forróbbak. Kezével elérte a kés markolatát. hogy felfedezik. megkockáztatja. Ezúttal nem hagyott neki pihenőt. hogy megadja a tűznek a kezdőlökést. Ehelyett letörölte a pengét zsebkendőjével. mesélték a sorok. mint vérrögök. Kirántotta. sötétek. és gondolkodni kezdett a következő lépésen. és még mielőtt a test az ajtó mentén összeroskadhatott volna. Kétsége sem volt afelől. és bármennyire fenségesen is érezte magát a falusi surmó kimúlása miatt. A vér. mint a tenger. és átkutatta a zsebeit. háttal állva a zsákoknak. ahogy a levelek egymáshoz dörgölőzködnek. legalábbis szándékosan nem. Semmi másra nincs szüksége. mígnem csodálatos költeménnyé olvadnak össze. Oly sok időt töltött közöttük. csak egy gyufára. Nem szúrt többet. amint elvágta vele Homer sikoltozását. dermedtek. vászon. nagyon is tisztában volt a lebukás veszélyességével. megrészegülve a titokzatosságtól. a tűz saját magát fogja táplálni: nem volt semmi a szobában . és nagyon keményen meg kellett markolnia a nyelét. hogy ha majd elkezdődik. amiről ugyan még semmit sem tud. és ráfonta ujjait. Maga volt a prófécia. ha a kazánt hozza ide. Mindezek után . Homer elnémult. A láng élénken ragyogott. ahogyan arra készült. gondolatai. múlt nélküli emberré. nedves nyele boldogsággal töltötte el. markolatáig Homer torkába döfte. de hirtelen iszonyú erősnek érezte magát. Három papírköteget felhalmozva végül fellobbantotta a gyufát.Homer halála és a levelek elégetése után szökevénnyé válik. a száján és felhasított torkán keresztül ömleni kezdett a vére. Visszafordult az összeroskadt testhez. Széles mosollyal kihúzta a pengét Homer szemgödréből. Amikor megtalálta a doboz gyufát. de aminek a gyakorlására mindennél jobban vágyott. Ha megpróbálja a zsákokat a kazánban elégetni. ahogy a szavak megrázkódnak a lapokon. Jaffe kirántotta a kést. annak a Tudásnak az elhivatottjává. még egy bogarat sem taposott agyon. előhúzta. Meglepetésként tört rá a szomorúság. majd újra a levelek felé lépett. a bizonyság. Végül is a tűz hordozható. Most mindennek búcsút kell intenie.papír.A kazán dübörgése egyre fülsüketítőbb lett. és belepillantva most . Soha életében nem ontott még vért. Legjobb lesz. hogy lángba borítsa a döglött leveleket. ami ne lett volna gyúlékony. elveszve egyfajta delíriumban. majd gyorsan a férfi mellkasába szúrt. érezte. De most a kés forró. A kés hegye csontokba ütközött. Jaffe. és Homernak van is kéznél. hús -.

kezében táskájával. és felkészült az utazásra. ami ne fért volna el egy kis kézitáskában. ráhagyva a vak véletlenre (vagy az egyidejűségre) az ajtó kiválasztását. bármelyik irányba is vezessen. hogy még egy utolsó pillantást vessen rá. már a háta mögött is hagyta Omahát. ahogy a tűz terjedni kezdett. Darabokra kellett volna aprítania a testét. miközben a mögötte szárba szökő örömtűz hosszú árnyékát a falra festette. Jaffe gyorsan ígéretet tett magának. koponyát . értelmetlen címeken. és nem volt könnyű feladat elmozdítani a testét. Kapu a Keletre. A hőség szakadatlanul növekedett minden egyes pillanattal. Nem volt más. heregolyókat. döbbent rá. amíg az út a Tudás felé vezeti. Kapu a Nyugatra. Éjfélre. külön a nyelvet. néhány fotográfia. A szoba kitakarítása maga után nem vette igénybe túl sok idejét.ezzel felszámolva minden nyomot. és ezek sem jelentettek túl sokat a számára. de Jaffe minden erejét latba vetette.és elküldenie őket a rendszeren.hiszen az nagyon is bölcs dolog volt -. Mindegy. . mint néhány dollárbankó. hanem hogy otthagyta Homer testét egy szobában a halott levelekkel. Jaffe szinte alig létezett. ahol végül Homer földi maradványai megállapodnak. hogy a jövőben nem hagy ki egy ilyen ironikus lehetőséget. Kevés földi tulajdona volt. Nem az égetést bánta . a szoba már faltól falig lángokban állt. Csak amikor kijelentkezett szobájából . Homer persze pont ennek támaszkodott. Ezután visszahúzódott az ajtóhoz. Ha a végletekig leegyszerűsítjük. merre megy. szemeket. három sebből vérezve. néhány ruhadarab. Nem volt semmi. beleket. hogy így cselekedett. mennyire gyűlöli a világosságot. akkor kezdte megbánni. mely cserébe tovább szította a lángokat. amit a test arrébb vonszolásával töltött. bőrt. majd becsomagolnia. a hőség szelet támasztott. Sokkal választékosabb bosszút kellett volna vennie a férfin. Rádobta a lángot a papírhalmokra. Mennyivel érdekesebb a sötétség: teli titkokkal. teli fenyegetéssel. ami Randolph Ernest Jaffe-hoz vezethetne -. a lángok martalékául. és figyelte.először döbbent rá. A kipostázott postás. úgyhogy amikor megállt az ajtóban.

ahol az ember világa keresztezi az idegenekét. hogy hová tart. De magányos elszigeteltségében. kertvárosok. a Döglött Levelek Szobájában. Omaha ötvenmérföldes körzetében született. nem egymáson áthaladó országutakat értettek alatta. olyan távlatok kezdték izgatni. forró sötétségbe borítja a világot. Amikor még csak napfény volt. és egy kocsi máris csikorogva fékezett mellette. így hát Omahában maradt. megkaparintani való hatalmak. francokat se érdekelte az egész. és sokáig szó szerint értette a képet. hogy ott képtelen lenne boldogulni az emberekkel és az örökös napfénnyel. Leleplezésre váró titkok. hogy Omaha valószínűleg a keresztutaknál fekszik. Miért bajlódott volna az ilyen banalitásokkal? De most minden más volt. meg Miki egér. persze. ha tudja). sőt egy alkalommal (második kútba esett udvarlása után) Orlandóba vonult vissza. Párszor elhagyta ugyan az államot. és Jaffe megmondta neki. hogy azután mindkettő megváltozva haladjon tovább a maga útján. a kocsi . cserébe senki sem kötelezte el magát mellette sem. meddig akar eljutni. A levelekben sokat olvasott a keresztutakról. soha nem kötelezte el magát senki és semmi mellett. ott temette el szüleit. és szerzett helyettük másikat. ahol a nővére élt. és annak a városnak két lányát próbálta meg sikertelenül az oltár elé vezetni. és ha egyszer a Világ Királya lesz. A bűntett helyszínéről való elszökését követő hetekben mindent megkapott. ahol az ember végre megismerheti saját lelkének titkait. Olyan helyre gondoltak. elveszítette a munkahelyeit. Amikor a levélírók a kereszteződésekről beszéltek. Csak fel kellett emelnie a hüvelykujját. de az végül meggyőzte őt arról. De miután kiért a városból.Kettő Jaffe szerény életet élt. Nagyon kevés volt a pénze. ahol a különféle állapotok találkoznak. és megjött az étvágya az utazgatáshoz. amire csak vágyott. ez nem is számít. Az ilyen helyek éltették a reményt a megvilágosulásban. és távol került tőle. Amikor pedig a sofőr megkérdezte tőle. belátta az ilyen irodalmiság hibáit. azt gondolva. de úgy tűnt. ott folytatta tanulmányait. melynek korábban még a létéről sem álmodott. lerombolja a peremvárosokat (még a napot is. és a Tudás hatalma is ott várakozik rá.

igaz? . hogy húznak ki egy tizenévest a folyóból. mindig volt valaki. kitárt karokkal. A szemed miatt van. de ő tudja. elmagyarázta. majd megkérdezte tőle. az egyetlen tanúként. mert az ő asztrálteste az élet egy másik síkján még mindig ép.Nem. mintha áldás lett volna rajta. hogy ez azért van. Kentuckyban szemtanúja volt. hogy enni adjon neki. melyek csak azért merték megmutatni magukat. szétnyílt ujjakkal.suttogta a fülébe az éjszaka közepén. Idahóban találkozott egy férfival.Látom a szemedben. és felajánlotta.Mit láttál? . a fiú szétterpesztett tagokkal feküdt a füvön. csak hogy átérezze a vízbefúlás izgalmát. . és felismerték benne a hatalom emberét.Még nem eleget . ahogy a fiú feküdt a gyepen. és szinte maga is a vízbe akarta vetni magát. mindegyre pillantást vethetett a dolgokra. miközben egy asszony üvöltött és zokogott mellette. A fiú szeme nyitva volt. az miatt . .Te képes vagy látni a sötétben is. és miközben együtt ittak.Valami rendkívüli dolognak voltál a tanúja. . hasonlatosan a medál figurájához. aki megerősítette a megszenteltség érzésében.mondta egyszerűen a nő. Ahogy államról államra vándorolt. Az a nő. ott Illinoisban. aki egy közúti balesetben veszítette el az egyik karját. hogy elvesztett kezével a mai napig is rendszeresen veri a farkát. Ha elbotlott. Olyan volt. mindig volt valaki. nem akarja-e vele tölteni az éjszakát. Állította. hogy felvettelek a kocsimba. a nő lába közére mutatva. akárcsak nadrágja slicce. mert ő botlott beléjük. hogy még mindig érzi az elveszített végtagot. ő volt az. hogy felsegítse. igaz? . amikről a levelek kiokították. .Akarsz még egyszer szeretkezni velem? . Igazat beszélt.Igen.És az miatt ajánlottad fel magad? . . aki felvette a kocsijába. Közelről figyelve a jelenetet. Később a férfi így szólt hozzá: . Ha megéhezett. hogy demonstrálja a képességet. amit a doktorok az idegrendszer képzelődésével magyaráznak.mindig pontosan odáig vitte el. hosszú másodpercekig ízlelgette a pillanatot. Félénken előbúvó titkokat látott.válaszolta. akit nem zavartak el a rendőrök (megint azok a szemek). .kérdezte.

habár tényleg nem volt. Szabad utat engedett minden szeszélyének. hogy a tudata szabadon kószáljon. hogy a törvény őrei a nyomában lennének. Lebegni és gondolkodni. Nem kívánt már semmit. Új-Mexikóban. Minden fizikai szüksége válaszra lelt: volt már forró és jéghideg.Lehet. amihez kedve szottyant. hogy ráirányították a figyelmét. úgy érezte. Los Alamosban. Kellett lennie egy másik útnak. vagy a rendőrök egyszerűen a tűz áldozatának gondolták. . zokogva. felfalták és kiszarták egymást. de most. nemes és nemtelen. levetkőzött. legalábbis Randolph Jaffeként nem. mígnem megcsömörlött beteljesült vágyaitól és kielégített szükségleteitől. majd a másik oldalon kiérve magukra hagyta őket.Nem tanultam. Negyvennyolc órája egy falatot sem evett. azt csinálta. hogy elrugaszkodjon a való világ pereméről. de nem azért. barbár. hogy még egyszer leszopjalak? . Oda ment. és eljött az ideje. mégis barokkosan cifra táncot járva. ahogy a padlón feküdt.Hogyan tanultad meg? . egy csótányoktól nyüzsgő koszos motelban lelt megnyugvásra. .Akarod. és csak akkor öntött egy kevés vodkát az ágyékára. dugott és megdugták. A csótányok előjöttek a sötétből. Lehet. keresztülfúrta magát életükön. Hagyta őket. majd hagyta.. .Jaffe mind ez idáig nem is gondolt erre. ahová csak elérkezett. Mindegyiküktől tapasztalatokat gyűjtött. ezzel vonva el figyelmét. senki sem szaglászott utána. Semmilyen jel nem utalt rá. rábízta magát ösztöneire és a titkos élet csábítására.Talán az asztrálszemek miatt. . mert nem volt pénze. vodkától felkorbácsolt gondolatai vadul kergetőztek. hanem mert élvezte a szédülést. egy másik . és merevedést okoztak neki. mely minden városban elébe jött. tényleg képes rá.Nem.. megszállottan. Most csak gondolkodni akart. vagy éppen holtan. Hiányt szenvedve a létfenntartó elemekben. ahová akart. és összehúzta a függönyöket. ahol bezárkózott két üveg vodkával. és végigszaladgáltak testén. hogy Homer testét meg sem találták a kiégett épületben. Akármi is volt az oka. amikor már túlságosan buzgón tették a dolgukat.

Az est közeledtével olyan helyre érkezett. fogta a maradék teljes üveg vodkát. nem volt ott más. de nem is az utolsó . Hihetetlen nyugalom ereszkedett rá. vagy a sötétedő égbolt a feje felett . Délre. de már kezdte átmelegíteni a levegőt. és maga felé invitálta. A hívogató szó egyszeriben magához ragadta. Már abban sem volt biztos. sem éber. Azonnal felkelt.újra egy sivatagban találta magát. ahol még a legnyilvánvalóbb dolgok . de a zsigereiben a késztetés ellenállhatatlan volt. Hólyagjai saját kényük-kedvük szerint ürültek. Azután hajnal előtt. és a vodka hathatós segítségével sikerült kordában tartania a rátörő fájdalmat. Emlékezete szerint később keresztülhaladt egy városon. összeroncsolódott teste ellenében. aki újraformázza a világot. amikor az utolsó csepp is elfogyott. amikor már a csótányok is eltunyultak. egyszerre megérezte a hívást. már a sivatag közepén járt. és velük együtt minden más újra értelmet nyer. Tökéletesen tiszta égbolt feszült felette. Mezítláb volt. Kínt és rosszullétet érzett. Korán reggel volt. se nem fázott. miközben felemelkedett a fagyos éjszaka fátyla. A lába hamarosan vérezni kezdett. csak a Tudás és megszerzése. de nem tartott sokáig. A fejében már nem rajzottak a gondolatok.is megkérdőjeleződtek. . az éjszakából hirtelen fényes nappal lett. hogy helyet szorítson a kelő napnak. akárcsak egy kisbabáé. amit tapodott. és ő . és elindult. a gyász és az éhség. melynek küszöbét ereje utolsó megfeszítésével érte csak el. A zsigereiben érezte a hívást. nem volt álmos. A nap még nem állt magasan.mint a föld. de a teste egyre kevesebbet jelentett a számára. A mindenség hiánya kellemes érzéssel töltötte el. ahonnan a szex és az ölés. mely annál is pusztább volt. amikor utazása véget ért egy jellegtelen kőkunyhó ajtajában. de ehhez túl kell jutnia jelenlegi állapotán: Tudóssá kell válnia. Végül maga a sivatag is így tett. majd felöltözött. mely tovább ösztökélte. mint amit maga mögött hagyott. makacsul tovább haladva a hívó hang felé.valami megragadta. majd ez az ambíció is szertefoszlott. és látott egy acéltornyot magasodni a puszta közepén.érzékelési pontnak. Se nem izzadt. Szíve kimérten és állhatatosan vert. És a keresztútnál mely nem az első volt. alig véve tudomást a külvilágról. Tovább kellett botorkálnia.az élő Randolph Ernest Jaffe . hogy egyáltalán halad-e. De ez csupán akkor ködlött fel benne.

.Tudni szeretném a nevüket. akik gyanítanak valamit. amikor magához tért. meg fogsz halni. .mondta Jaffe. Még nem igazán. és zajosan kiengedte szeleit. de a tudata szélesre tárva. . de elhalkult a hangja. .. mely mindössze néhány percet ölel magába.préselte ki magából Jaffe.érdeklődött Kissoon. A legtöbben így járnak. aki halálosan belefáradt. panaszos és kissé nevetséges vonásokkal.Megtaláltad az átvezető utat .A nevem Kissoon.A Hurokban vagyunk. A pattogó tűz túlsó felén egy öregember ült. Én kötöttem. .Te is a Shoalhoz tartozol? A tűzön túli arc őszinte meglepetést tükrözött.Ki vagy te? . . haja.Valóban? . amint ráébredt.. hogy ötven éven keresztül csak a pofonokat kapja.kérdezte Kissoon.Azt hittem.Emberektől.Elég sokat tudsz.Én ismerek párat . Sehol máshol nem vagyok biztonságban. hogy megszólaljon. merre hagyta el azokat az értékes útmutatókat.. Nagy akaraterő kell hozzá.Az átvezető utat. és megkeményedett a hangja.Három Az ajtó ugyan zárva volt mögötte. . felemelte az alsófelét. Keresztbe tett lábbal ült a földön. akik tudnak.Nagyon kevés ember tud a Shoalról. és időnként. hogy azt sem tudja már. hosszú és szürke. . Bőrének pórusai duzzadtak és zsírosak voltak.Nem. .Levelek? Kiktől? . Egy időhurokban. mondd csak? ..Valóban? És mit mesélnek róla. a Tudásról. . .Leveleket kaptam tőlük. innen-onnan. mint egy bohóc.szólalt meg egy idő után.. mielőtt még sikerülhetne. . miközben Jaffe megpróbált elég erőt összeszedni ahhoz.kezdte Jaffe. . . Csak egy-két morzsát. . hogy ideszökhessek. vagy legalábbis ami maradt belőle. .. melyek mennyen és poklon át idevezették. de hová? . .

Tudnom kell! A Tudást akarom! .mondta Jaffe lélegzetvisszafojtva. . hogyan juthatnál oda.. .Még nem értettem meg mindent .szegezte neki a kérdést Kissoon. És szigetek is vannak rajta. Először akkor. Vagy inkább férfi volt? kacagott fel Kissoon..Jaffe megrázta fejét .Bármit is kívánsz cserébe. . .mondta Kissoon.Oké . Természetesen.Persze. . .Quiddity a tenger. felemelve tekintetét a kunyhó teteje felé..felelte -. .Voltál már valaha szerelmes? . amikor a szeretett nő mellett feküdtél. . .Quiddity a tenger. .Nos. akkor hol kezdjük? . . . azon az első éjjelen. . .morogta Kissoon.Á. a tenger. .Nincs semmim.kérdezett vissza válasz helyett Kissoon.És cserébe a kiokításért mit tudsz felajánlani? .Fogsz is még egy alkalommal. igen. . . és miként meríthetsz erőt belőle.Ezt hadd ítéljem meg én magam . . . .Tényleg? Kötve hiszem. csak.Ez tisztességes ajánlatnak hangzik. hogy létezik egy tenger..Mikor? .Hol van? . azt hiszem.A tengernél.Igen. Kissoon szemei ismét rajta állapodtak meg.Magyarázatot .Mást sem akarok. csak. . merre találhatod meg. mintha valami a füstben úszva megzavarta volna a gondolatait. de úgy gondolom.Oda akarok menni . Mit is akarok valójában?) . megkapod. amikor az első éjszakádat töltötted az anyaméhen kívül.Akkor már kétszer is jártál a Quidditynél.ajánlkozott Jaffe.Végeztem a való élettel..És te tudni szeretnéd.bökte ki végül.gondolta. melyeket Ephemerisnek hívnak.Igen. . így van..(Mit? .Mindegy. . .Bizony létezik . Másodszor. .

ahogy a kirakójáték kezdett alakot ölteni a fejében. és akkor légy ott.. Kissoon.Ne szarakodj velem! . Birtoklód? Át tudod adni nekem? .jelentette ki Jaffe..Akkor oszd meg velem a Tudást! Képessé akarok válni arra.Hát nincs benned semmi ambíció? .A Tudást..Csak összerakosgattam a darabokat. igaz? Így működnek a dolgok.Én vagyok a legutolsó. . .Neked tudnod kell. ..Akkor? . A Buli Legjava.Akkor már nem lennénk emberi lények. hát. A Buli Legjava..Lehet. amikor csak tetszik.Milyen kár . megtébolyodnánk.Nos. .Mit akarsz ezzel mondani? . .jött a válasz. beléphetek Quidditybe.Igaz? . . És újra kérdem: honnan szerezted az információid? . . . . akiben kezdett megerősödni a meggyőződés. Ha kevesebbet kapnánk. hogy átlépd a határt. Akkor talán mindent megoszthatnék veled. Ha többet. .kiáltott fel Jaffe. . .Quiddity ott van valahol a mi világunk mögött.Igen.He? .Valaki így nevezte.Micsoda buli .Te birtoklód? . hogy megváltoztassam a világot. . hogy az öreg csak a bolondját járatja vele. Ezt mindannyian megkapjuk. Jaffe elvigyorodott. hogy nem lehetsz fejlettebb.Birtoklom? . Most is azt teszem. . .Egyike? . ugye? És a Tudás lehetővé teszi.Ez az! És miért ne élvezhetnénk ki az utolsó cseppig? Kissoon arckifejezése majdhogynem csodálatot fejezett ki. .jegyezte meg Kissoon.Honnan szerezted az információid? .Te is egyike vagy a Shoalnak . . Három megmerítkezést az álomóceánban. az egyetlen.mondta -.És a Tudás? . erről különböznek a vélemények.Nem fogok üres kézzel távozni innen.Életed utolsó éjszakáján. Ha megszerzem a Tudást.

Nos? . És igazad van. . Nem tudnád. . Hát nem tanultál semmit? .szólalt meg végül Jaffe. .. ahogy Kissoon figyeli a reakcióját. de ez mégiscsak egy otthon.Mi történik velem. .kérdezte. . a Tudás pedig a lakat és a kulcs. Jaffe figyelte. dehogy. A tested.. A tanúságtételek.Mit? . .kérdezte az öregember. Egy idő után majd visszatérek. nem megyek el üres kézzel. Nem adhatom neked a titkokat. igazad van. . Amim csak van. És akkor ismét tiéd lesz a véred és a húsod. Túlságosan hatalmasak és veszedelmesek ahhoz. És te azt gondolod. .Azt hiszem én is.Akkor mit? Nem értem. Nekem adnád? A válasz meghökkentette Jaffe-t. Az idő összehurkolódik. . . .. Márpedig a Quiddityt meg kell őrizni.Azt akarom mondani. amiket a fejemben őrzök.Megmondtam.Ó dehogyisnem. .Nem ugorhatsz csak úgy be a bőrömbe . nehézséget okozna nekem belebújnom a te bőrödbe.Nekem adnád a tested? . a Quiddity a forrás.Fohászok! Igézetek! Mágia. Ágyékaink megannyi égen tündöklő nap. az összes ember közül pont neked nem kellene azt mondanod. amint elhagytad. amit csak akarsz.A húsod és a véred. ha átadom a testem? .. Lélekként. El akarom foglalni a tested. hogy mihez kezdj velük. . A hihetetlen a normális. mágia! Ott van mindenfelé.Krisztusom. . Az elménkben hadseregek várják.Azt hiszem. .Szexet akarsz? . Csak bemocskolnád a Quiddityt a saját. alantas vágyaiddal. hogy túlságosan is sok van benned a majomból. hogy előmasírozhassanak.Jaffe. amit fel tudsz ajánlani.Tanúságtételek? .Ez az egyetlen. hogy nem hiszel. De taníts! . Nem sok mindenem van..Nem hiszek neked.kérdezte Kissoon.Itt maradsz. Mi is egy ilyen hurokban vagyunk most. Megkaphatsz tőlem bármit.

. . . ide-oda. Az öregember viselkedése . hogy nem árulom el. Kissoon szemei felhagytak a sorsolvasással.Hiszen teljesen gallyra ment. Jaffe fogása megkeményedett a markolaton. .válaszolt Kissoon. Nem volt meglepetés az arcán.Az az én dolgom . mintha nem akarná vesztegetni még a szeme világát sem egy ilyen érdemtelen látogatóra . és megállapodtak a pengén.arrogáns félmosolya. Zsebébe csúsztatta kezét.vágott vissza Jaffe. és ujjait ráfonta a kés nyelére.. Kerül amibe kerül.Én pedig úgy döntöttem. mintsem gondolnád .és már nem félek tőled.válaszolt Jaffe.lassan elkezdte előhúzni a kést zsebéből .Sokkal többet értek. . majom vagy..kérdezte Jaffe. mintha a közte és Jaffe között feszülő levegőből próbálná kiolvasni végzetét.rebegte. . Gondolatai Homerról óhatatlanul is a zsebében bujkáló késre siklottak. . Igen. vállvonogatása. és szemei hevesen rángatózni kezdtek..Igen. Kissoon észrevette a mozdulatot.. . percről percre? Ha ez a módja.Tudnom kell.Azt mondtam. leküzdve szédülését .A benned élő majmot provokáltam. Vagy kibökni a szemét.Ne merészeld! .Mit akarsz kezdeni a testemmel? .. falusi tapló és a körmönfont vén kecske. Nincs más választásod. Vajon hányszor kellene belehasítania Kissoon inas porhüvelyébe. ahogy félig lehunyta a szemeit. . azt mondtad..ha azt mondod nekem. Túl késő van már a finnyáskodáshoz. mint Homernak. . akkor muszáj azt tenned.Mintha egy bikának vörös kendőt lengetnél .. Nem vagyok eléggé . .hogy is mondtad? .. hogy beszéljen? Talán egyenként kellene levagdosni az öregember ujjait.. Milyen tökéletesen kiegészítenék egymást: a buta. Ha a Tudást akarod. hogy nem vagyok elég tiszta a számodra. Megértettem. . Sok mindent láttam.Homert idézte Jaffe eszébe. igaz? . túlságosan is késő.Nem értettél meg semmit. ő készen áll rá. fejlett. tettem. csak a színtiszta félelem. amíg az agónia rávenné. amit mondok.fejlett. hogy le kellene nyisszantani a füleit. . Elkezdett talpra állni. Lehet.. hogy ne merészeljek. de véghezviszi a tervét. A .emelte föl hangját Kissoon.

Értem a dolgom.Ez az igazság. amitől Jaffe-t egy némafilm hősnőjére emlékeztette. majd a másik kezében lévő tompa késsel elkezdett közelíteni a bal szeme felé.Egy évet az egyik vágóhídon dolgoztam . A szorítás kemény volt. mint egy halálos beteg szellentésének. Ez az egyik legfontosabb szabálya a hurkoknak. Még egy fenyegetőzést sem tudott kipréselni magából.emlékezett vissza hidegvérrel Jaffe. .kérdezte . .Csak nem haladékot kaptam? Most ő volt az. Kissoon is felállt. és a férfi madártorka köré fonta ujjait.hadarta.Nagy hangsúlyt fordítok arra. mely kígyózva tört utat a bensőjébe . . nem csak áporodottság. aki hátrált. . és Jaffe volt az. . Jaffe nem akarta belélegezni. . hogy átverték. mielőtt az elhatalmasodna rajta. csak némán rázkódott. hogy azután hanyagul újra egymásra dobálják. valóságos törpe. Jócskán alacsonyabb volt Jaffe-nél.) . Az öregember leheletének olyan szaga volt.Hagyjál békén! .hagyta rá Jaffe. csenevész mosoly jelent meg. csak húst daraboltam. . karjait kitárva mindkét oldalon.A Nebraska állambeli Omahában. Szemei már nem voltak félig lehunyva. és hátratántorodott.A Hurokban nem lehet. de nem volt más választása. hogy nem szabad bennük vért ontani. (Kissoon arcán különös. látva az arckifejezést. amit Kissoon teste bocsátott ki magából.Butaság . Egy teljes évig mást se csináltam. A Nyugat Kapujában.Már nem akarsz megölni? .Itt nem onthatsz vért . . Akárcsak óriási és nedvedző szája. aki határozottan előrelépett. Jaffe lekapta kezét az összeaszott torokról. Volt ott valami. kifelé köpködve és köhögve magából a lélegzetet.Rohadék! . Kissoon meg sem próbálta játszani az ártatlant. .vagy legalábbis az volt a szándéka. testének vonalai furcsa szögekben keresztezték egymást.kiáltott rá Jaffe. A levegőben más is volt. miközben a tüzet megkerülve közeledett áldozata felé.jóérzés elektromos szikraként futott végig Jaffe testén. Kissoon most már valóban megrémült. Nekihátrált a kunyhó falának. és vizenyősen meredtek rá. Jaffe előrenyúlt. hanem óriásira tágultak. ujjai és hüvelykje belemart a nyak inaiba. mintha valamikor minden egyes csontját és ízületét eltörték volna. hogy sohase hazudjak. és abban a pillanatban rádöbbent. .ordított fel.

Sajnálom. és az ajtón túli fény is elenyészik. Itt nincs a Hurokban. és megmarkolta a kilincset.üvöltött Jaffe. amit csak tudni akarsz.szólt rá Kissoon. Nincs senki. Kissoon csábítását emlékei segítségével próbálta kizárni tudatából.Van más út is a Tudáshoz . Nekem magamnak nincs meg az ügyességem ahhoz. Ahogy ezt tette.Ne nyisd ki az ajtót! . Mindent bevetett. öklével csapkodva mellkasát. a húst és a vért a közelben tartsa.Dehogyis . .Ne menj el! . Akivel mindent megoszthatok. a hirtelen jött sápadtság nemcsak a napnak tulajdonítható. Jaffe.Csak én vagyok.kérlelte Kissoon.Elmegyek innen. ha élve kijut innen. Olyan régóta egyedül vagyok már.. mint még soha ezelőtt. . Biztosan sikerül valami megállapodásra jutnunk.De hát én csak egy öregember vagyok. Jaffe másodszorra már nem volt vevő a trükkre. aki segíthetne neked. a svábbogarak cirógatása. Vissza a világba. amiben része volt. .Éreztem a lélegzeted! . .Ne nyisd ki azt . Maga mögé nyúlt.tiltakozott Kissoon. mint korábbi félelme.Hagyd abba azt a kurva hazudozást! Éreztem! Még mindig érezte.mondta Kissoon. Az asszony Illinoisból. Megtanítlak a Tudásra. . Valakire. Jaffe elfordította a gombot. hogy ha még sokáig itt marad ennek a picsafejűnek a társaságában. hogy az ajtón túl semmi más nem várhat rá. . . akkor az előbb-utóbb felülkerekedik rajta. Ezek felidézése tartotta távol Kissoont az elméjétől. akinek mindent elmondhatok. nem igaz? Elmondok neked mindent. hogy áldozatát. holott Jaffe jól tudta. Nem kellett volna alábecsülnöm téged. A többiek halottak. a félkarú férfi. . érezte. . De te megkaphatod. Az élvezetekkel. A tüdejének olyan súlya lett. tudva. A Buli Legeslegjavát! Csak maradj! Maradj. hogy megszerezzem. Még egyszer megpróbálkozott azzal a furcsa kis mosollyal. Belém akartál hatolni! . . hogy megremeg a föld a talpa alatt. megadóan előrehajtva testét. és amiket ismét megkaphat. Magaddal viheted. Szükségem van a társaságra. Kétségbeesetten hátrált az ajtó felé.válaszolta Jaffe. de az alázatossága éppen annyira színlelt volt.Nem .Hibáztam. Úgy tűnt.

mellyel korábban idehozta. Egy gyötrelemmel teli óra elteltével a feltételezés újabb bizonyságot nyert. ahogy Kissoon utána sikoltott. és a visszatartó erő egyre gyengébb lett. Kissoon vagy túlságosan sok energiát emésztett el. de híján voltak bármiféle jellegzetességnek is. minden bölcsességét. és ha majd egyszer eléri a célját. vagy a düh gyengítette el. Az építmény jelenléte erőtlen és rég feladott kísérletről árulkodott. Jaffe keresztülfurakodott rajta. minden tudásfoszlányt. mely az elmúlt héten serkent arcán. és olyan kulisszákra emlékeztettek. keresése mementójaként megtartja szakállát. De a szorítás már korántsem volt olyan erős. melyet asztrálszemei láttatni engedtek a számára. Akárhogyan is. Félmérföldnyire onnan a felkavarodott levegő örvénylése jelezni kezdte.. saját nyomait követve. melyeket még fel kellett öltöztetni a forgatáshoz. hogy még azt sem tudja. részegen az egyik Santa Fe-i sikátorban két sorsdöntő elhatározásra is jutott. hogy elérte a Hurok külső peremét. azzal az émelyítő érzéssel. melyekre halványan emlékezett küzdelmes megérkezéséből. hogy a vén szemétláda most vajon mit talált ki ellene. mint azelőtt. Jó ötvenméternyire a kunyhótól visszatekintett. majd hirtelen a másik oldalon találta magát. minden rejtelmet. halad-e egyáltalán.hallotta. és a sikollyal újra megmarkolta a zsigereit is. hogy valakik benépesítsék ezt a senkiföldjét. csak akkor mutatkozik megint az emberek előtt. melynek a birtokába jutott Amerika okkult életével kapcsolatban. Jaffe ellent tudott állni neki. Nem mélázott el azon.Ne hagyj el! . Dacolva a zavarodottságával. amíg el nem érte az acéltornyot. hanem csak rohant és rohant. hogy markába kaparintsa a testét. nemcsak hogy nélkülöztek mindenféle emberi és járműforgalmat. . a Tudás birtoklása érdekében fogja felhasználni (pokolba Kissoonnal. csillagfényes sivatagi éjszakában. a csendes. és úgy látta. pokolba a Shoallal). mintha tekergő kötélként a sötétség egy darabja kígyózna felé a földön. Először is. minél távolabb került a kunyhótól. Másodszor. A város utcái. Negyvennyolc órával később.

A férfi teóriái voltak azok. és azzal környékezte meg Fletchert. hogy ellátta azokkal a minőségi drogokkal. hogyan veti ki az akadémikus közösség magából az egykori Wunderkind-et. melyeknek ellent kellett állnia attól való félelmében. miután a titok kipattant. mielőtt megtalálhatná az utat egy következő szintre. kinek minden egyes elejtett megjegyzésén ott csüngtek követői. de ennek a tulajdonságnak Jaffe jócskán bővében volt. aki vele együtt kiveszi a részét a keresésből. a legközelebbi tudományos áttörés mikéntjét gyanítva mögöttük. helytelennek moralitását. Jaffe-hoz hasonlóan ő is hitt abban. és a teljes idegösszeroppanás peremén egyensúlyozott. Fletcher kutatásai annak az erőnek a laboratóriumi izolálását és szintetizálását célozták. melyeket . míg a nyomára bukkant. A géniusz egyre mélyebben belesüppedt a kétségbeesésbe. hogy apránként felélik erejét. hogy találjon egy segítőtársat. Géniuszát azonban kikezdte a szenvedélye. melyek minden részletében összepasszoltak saját ambícióival. mely az élő organizmusokat az evolúció folyamatára készteti. Hiszen oly sok egyszerű élvezet fakadt megnövekedett hatalmából. hogy meglophatja a mennyeket. és Maineben rá is akadt a férfira. azok az elméletek.Négy Az önmagának tett ígéreteket nem volt könnyű betartania. valakit. Kezdetben elfedte valódi célját. Jaffe fikarcnyit sem törődött Fletcher morális álláspontjával.tudós kollégái nem kis megelégedésére. A legfontosabb az volt. hogy kérdezősködései nyomán felvetődött egy férfi neve. élvezetek. akinek reputációja tökéletesen alkalmassá tették őt e feladatra. akik nem is rejtették véka alá felháborodásukat. melyek felkavarták. Jaffe óvatosan közelítette meg. Cikkek taglalták végeláthatatlan özönben. olyan teoretikus. ítéli nevetségessé teóriáit. Nem kevés állhatatosságot kívánt. Két hónappal ezelőtt történt. Richard Wesley Fletcher mielőtt végleg kegyvesztetté nem vált . a meszkalin és annak származékai . legforradalmibb elméknek az evolúciókutatás területén.egyike volt a legeredetibb. számos washingtoni és bostoni tudományos program vezetője. ugyanabban a mocskolódó hangzatosságban.

a hírvivőnek nevezett. Nyilvánvalóan kevés annyira valószerűtlen hely kínálkozna egy ilyen. Kezdetben Fletcher lefitymálta az ilyen megjegyzéseket. Legelőször is itt van ez a kapcsolat Jaffe és ő közte. De a legvégső eljárás mikéntje mindig kicsúszott a markából. és csodálatos működése reprodukálhatóvá válik. Amikor a Nunció elkülönül. Szívből hitte. mígnem idővel az újból lángra nem kapott. A Nunció immár realitás volt.az alkimistákét és varázslókét -. a témába vágó kutatásaira támaszkodva. de egy idő után lassan kezdte meglátni az értéküket. Jaffe. Garantálta azt is a megszállottan önpusztító lángelmének. mint egy elhagyatott jezsuita misszió. mindkettőjük vágya megnoszogatni az evolúciós folyamatot. Ők ketten. hogy elkülönítse azt. ahol az év java részében dolgozott. melynek egyetlen megszállott elme sem tudott volna ellenállni. hogy munkássága rejtve marad az avatatlan tekintetektől. És miután a tűz lobogni kezdett. Richard Wesley Fletcher Baja mellett álldogált. ezúttal Fletchernek nem kell akadémikus üvegházban dolgoznia. és végül elfogadta Jaffe ajánlatát a kutatások újraindítását illetően. de hát ezt a vállalkozást már a kezdetektől fogva átszőtték az ellentmondások. Azután itt vannak azok az egymásnak ellentmondó alapelvek. jegyezte meg alázatosan. egy. a világ szemében minden bizonnyal istentelen kísérlet számára. ahol a Nagy Mű (ahogy Jaffe szerette hívni) a végéhez közeledett. Habár ő. Fletcher majd előbújhat a vadonból. és vele együtt talán a lelket is. Kezdetben Fletcher nemigen mutatott érdeklődést. Fletchernek mindjárt rengeteg lett a mondanivalója. Olyan ajánlat volt ez. ugyanazon munkálkodnak. és átkozta magát.katasztrofális anyagi helyzete folytán oly régóta nélkülözni kényszerült. hogy csak pár lépésnyire áll. melyek lehetővé tették a Nagy . Jaffe ígérte. tért rá kerülő úton a férfi tanulmányaira. amiért engedett Jaffe kísértésének. míg Fletcher a tudományét. az ősi korok nyelvezetét használja . a Csendes-óceán partvidékén meredő gránitszirten. Csak miután ily módon a bizalmába férkőzött. de Jaffe addig szította a megszállottság hamu alatt megbúvó parazsát. hogy megszégyenítse a kétkedőket. Tizenegy hónappal később. Jaffe ekkor tett néhány észrevételt saját. és folyamatosan termelnie az eredményeket a támogatás fenntartása érdekében. mesterséges eszközökkel tökéletesebbé tenni a testet. amit ő Nuncíónak. Mögötte feküdt a Misión de Santa Catrina.

hogy elvezesse a sziklaszírt peremére. Fletcher túlságosan is tisztában volt az anyagi világ visszásságaival ahhoz. és kísérlik meg összevegyíteni mesterségbeli tudásukat? És helyesen is teszik. mint a tökéletes tolvajoknak: úgy kell kifosztaniuk a saját otthonukat. hogy Fletcher az emberiség érdekében reménykedhessen benne. a lenti szirtek elég élesek ahhoz. mint egy fiúra) olyanoknak kell lenniük. félig intuitív okkult meggyőződéseit összeházasítva saját tudományos metodikájával volt képes életre hívni a csodát. hogy semmi nyom ne maradhasson utánuk. Akkor és ott. az ólomatyák aranyként megszülető gyermekein. A dolgokat nem lehet nem felfedezetté tenni. hogy most. Egyikük sem akadályozhatta meg. De ha azok a változtatások. bár a felfedezést lehetővé tévő alapelvek és körülmények kombinációja meglehetősen ritka volt ahhoz. lesz csak bevégezve a munkája. Baja California vadonjában végzett. és szilánkokra zúztak minden felszerelést. Túl sok veszedelmes dolog vár felfedezésre. Miután elégették az összes feljegyzést. Ő is csak Jaffe különös. . Amilyen a létrehozás. Jó oka volt rá. olyannak kell tűnnie. és ugyan mikor ülnek le egy asztalhoz a tudomány emberei a mágia embereivel (a tanúságtévőkkel.azét a fiúét. És végül az a tény. ugyanakkor szorongatott és gyötrelmes. hogy a jövő kutatói valamikor újra előállítsák a Nunciót. eléggé meggyőzőek lesznek. Az okkultisták. Neki és a fiúnak (még mindig nehéz volt úgy gondolnia rá. és elsodorja testüket. hogy ebben reménykedjen. mint amennyit Fletcher valaha is sejtett. ők ugyanazokra a kérdésekre kutatják a választ. amiket ő és Raul eszközölt a tárgyi bizonyítékokon. mintha a Nunció soha nem is létezett volna. A hullámzás egybemossa vérüket az óceánnal. mielőtt az annak az embernek a kezébe kerülne. lehetséges bármit is maradéktalanul elpusztítani. többet tudtak a dolgok természetéről. mindössze néhány perc választotta el attól. Csak ezután foghatja meg a fiú kezét .Mű elkészültét. Az oromzat meredek. ez jó pár éven belül nem fog sikerülni. tűz és víz között. hogy egyből végezzenek velük. ahogy Jaffe hívta őket). aki most is szorgalmasan táplálta a misszió előtt a tüzet -. az Örök Ifjúság Fürdőjén. amiket ő itt. olyan az elpusztítás is: szisztematikus. és kéz a kézben vessék le magukat a mélybe. hogy elpusztítsa a Nunciót. aki támogatta a megalkotását. akiknek titkait Jaffe kifürkészte. akkor hite szerint nem lehet majd egykönnyen rekonstruálni a kísérleteket. a diadal pillanatában. Túl a metaforákon. hogy higgye.

hogy helytelen nevet választott. . Olyan folyadékot szintetizált.kérdezte immár sokkal lágyabb hangon. az égetőhöz.. . miről beszélnek. Nunció.emlékeztette Fletcher. . rávéve (legalábbis hite szerint) a legparányibb sejtet is arra. Sötétséggel oszlassuk szét a sötétséget. Az óceán felől közeledő légáram az elmúlt néhány percben új erőre kapott. Saját életereje és ambíciója. választ adott a kérdésre. amiért nem fordított nagyobb figyelmet a fiú tevékenységére. ahogy a tűz hirtelen erőre kapott. tanácsolják. melyet Nunció halotti máglyájához épített. hogy ne tegyél egyszerre túl sok papírt a tűzre? Megragadta Raul karját.A szél. El kell pusztítania.Nem vagyok az atyád .kiáltott fel Fletcher bosszankodva. Ők tudták. és nem is leszek. atyám. Hiszen Fletcher. Képtelen vagy ezt megérteni? Raul. mely bármely élő szervezetben elindítja a továbbfejlődés folyamatát. .Mi van velük? . és támadása készületlenül érte Rault. A levegőben még mindig lehetett érezni a megperzselődött bőr határozott szagát. Mesterséges eljárásokat keresnek az evolúció felgyorsítására: hogy létrehozzák a saját magán túllépő embert. látta.A tüzek . A fiú ismét megszabadult ruháitól. ismeretlennel az ismeretlent. .Franc essen beléd! .Nem megmondtam. Ahogy Fletcher követte Rault a misszió bejáratához. Fletcher tudta. hogy a lángok komolyabb kárt tettek volna bennük.. . ignotum per ignotius. Ráadásul megint azt az átkozott megszólítást alkalmazta. hogy jegyzetei szétszóródtak a szélben. akárcsak testének többi részét. . Randolph Jaffe-vel Ádám szerepében. mielőtt újraírja a Teremtés Könyvét.válaszolta a fiú. . Szeme nélkülözte a fehérjét. mint mindig.Soha nem is voltam. hogy tekintélyes bátorságra van a . ahogy ő nevezte: a Hírvivő. Most már tudta. és így nagyon nehéz volt olvasni belőle. .Mit akarsz? . Ez nem az istenek hírnöke volt. az ő tudománya és az övék közt félúton. de maga az isten. most is figyelmesen végighallgatta. Miután oly sok évig meztelenül élt. Obscurum per obscurius.Atyám? Raul tűnt fel mögötte. még mindig képtelen hozzászokni az ilyen korlátokhoz. de állhatatos összpontosítása mindig meglágyította Fletchert.kezdte megint. hogy a magasabb rendű életforma felé törekedjen.amikre ő is feltette az életét. melyet selymes szőr borított. anélkül. Saját élete volt.

minden bizonnyal még azoknak a jezsuitáknak a kifejlett mazochizmusát is keményen megadóztatta annak idején.Igen.mondta Fletcher. Senki más rá nem vette volna erre. hogy repüljenek. Igazság szerint dekadens emberi érzékelését csak úgy lehetett valósághűen leírni. A misszióhoz mindössze egyetlen út vezetett. hogy megkérdőjelezze megérzéseit. A fiú úgy döntött.fiúnak szüksége ahhoz..Jön felfelé a domboldalon. Fletcher jobban ismerte Rault annál. hadd menjenek.Mi az? . mely irányból közeledik látogatójuk. és talán nem kellett volna már megtanulnia. még azelőtt is. akkor sem lelne bennük semmi értelemre. ami ilyen végkifejlet felé űzte tragikus életét? A fiú elszakadt Fletchertől.Érzel valamit? . mélyen beletemetve arcát az ember illatába. ahová akarnak . .Ne. . Raul már nem próbálta összeszedni a szétszóródott papirosokat. Raul. A fiú hozzátapadt.. hogy a Nunció kiragadta volna korábbi állapotából. miután valószínűleg itt sem találtak rá Istenükre. Fletcher bűnbánóan karolta át a vállát. Arra sem volt szüksége. . Hányszor is nevezte Fletcher a majom Rault szerencsétlen állatnak. hogy megkérdezze. csak amiért az szándékosan semmibe sem vette? Nem kis mértékben éppen e perverzitása volt az. Atyja kedvéért tette csak meg. .. . A levegőt szaglászta. hogy felülkerekedjen a tűztől való természetes félelmén. A barátságtalan terepen kígyózó ösvény.. ami arra bátorította Fletchert. ahogyan előző inkarnációjában is tette.. hogy elrabolja tőle naplójának gyötrelemmel és ihletettséggel teli lapjait. hogy eltöröljön maga után minden nyomot.. Alacsony.Legjobb lesz.. és visszafordult a tűz felé. majd. ..kérdezte Fletcher. ha hagyjuk. se szaglása. Csak saját megszállottsága hajtotta előre. kiürítették a helyet. . hogy rajta próbálja ki a Nagy Művet: hogy az emberszabású majom suttogó emberi természetét a Nunció segítségével üvöltéssé fokozza. hogy nem volt se hallása. ahogyan újabb széllökés támadt a tűzre.mondta neki . hogy éppen e megszállottság az. akik az utat és a missziót idefenn létrehozták.. és felkapta a fejét. felejtsd el őket.Hol? . Még ha egy-kettőre rá is akadna valaki. ami eléggé valószínűtlen ezen a kopár tengerparti nyúlványon. mely meredeken tört felfelé a domboldalon. hogy nem hallja meg. tömzsi teste görcsösen megfeszült. ezt a trükköt mindig bevetette.

A zene mindenek előtt való. Tudta. A Raul sikeres átalakulását követő legelső napon.csattant föl Fletcher. átvágva a káoszon. hogy olyan helyen is ott legyen. mondta Fletcher mindjárt a legelső tanításaként. sem szeretetteljes tanítgatás. Senki más nem tudott a jelenlétükről idefenn. Elsőként. Csak azt nem. Az egyszerű cella mindössze egy asztallal. ez is egyike Jaffe tanúságtételeinek. Kétségtelen. Csak két feladatra maradt idő. gondolta Fletcher. Már csak egy lövésre maradt idő. . A szék az ablak elé lett húzva. meg kell ölnie Rault. Ez csak Jaffe lehetett. hogyan csinálja. Minden rejtelem. . az égboltot kémlelve. és ezek elvégzéséhez is hatékonyan kell munkálkodnia. el kell pusztítania a három fiolát. amíg felér az ösvényen. . Fletcher előhúzta a pisztolyt a meszkalin mellől. Olyasfajta elmejáték. ahogyan életében oly sok mindent. amelyet Fletcher ügyes trükként rendezett el magában. ugyanazzal a gyakorlattal. csak lábjegyzet a zenéhez képest. ahová nem hatolt be a Nagy Művet övező összevisszaság. de ez semmiképpen nem volt elegendő ahhoz. majd valahogyan meg kell szabadulni tőle. hogy Fletcher és a fiú bevégezhesse tervét. egy székkel és egy antik sztereó berendezéssel dicsekedhetett. abban a három kék folyadékkal teli fiolában.Ha a szellemeik még itt kísértenek.kérdezte Raul. mely a misszió épületében található. Ez volt az egyetlen hely. be a belső szentélybe. . hogy ennyire hamar.Miért most? Miért most? Buta kérdés volt.Meg fogunk halni? . sem égbolt-kémlelés. férfi és fiú itt ücsörgött. Jaffe azért választotta ezt az időt. akkor biztosan megtalálták már hőn óhajtott szentségüket. Oda tért most vissza. Fletchernek fogalma sem volt róla. hogy ez fog következni. mezítláb átgyalogolva az összezúzott műszereken és szétforgácsolódott bútorokon. Tehát egy férfi közeledett az úton. mellyel boldogan töltötte ki bosszúját a helyen. Mindkettő létfontosságú. mert a fiú elváltozott belső rendszere szakavatott vizsgálódók előtt felfedheti a Nunció működésének természetét. hogy a Nagy Mű veszélyben forog. Raul követte. ahol valójában nem volt jelen. Már nem lesz több magasztos Mozart. Másodszor. mely egyenesen az óceánra nézett. Megvolt a maga módja rá. mielőtt még a Nunció céljának és következményeinek megértése megrontotta volna Fletcher diadalát. és közben az isteni Mozartot hallgatva. mert tudta. a fiókból. Jaffe-nek jó pár percébe fog telni.Legyen átkozott! . mint önmaga kutakodó visszhangja.

. hogy együtt.Megígérted. és kiért a napfényre. Bár kevés anyag maradt. Szét fog trancsírozni. .De azt mondtad. Raul felzokogott. És ha elszakít tőlem. ha a Csendes-óceánba üríti.. Hiba lett volna ezt a maradék kevés időt is Raulra vesztegetnie.Tudom. .Megesküszöm rá. a fiú átcsusszant az ajtónyíláson. . Volt valami megnyugtató teljesség ebben a megoldásban.. Ő mégis vadul tüzelni kezdett..Nem vagyok az apád! Egyszer és mindenkorra. A fiúnak előnyére vált majomszerű mozgása.a milliárdnyi tengeri állat konfigurációinak tanulmányozásakor -. Mielőtt még Fletcher célba vehette volna. Nekem. akár élve.Ki kellene mennünk a peremre . majd Fletcher nekirugaszkodott az üldözésnek. és Fletcher célzásra emelte pisztolyát.szólt elszántan Fletcher. . . Közeledik. . .sürgette a fiú. és sikerült is elérni szándékát. nekem még van egy kis elintéznivalóm. de ennyi is elég volt ahhoz.. Jobb lesz. atyám. akár holtan. és eltűnt a szeme elől. fel fog használni.Igen. . Tett egy lépést hátrafelé. hogy szabadjára engedje az evolúció pusztító erőit bármilyen rendszerben. Napokon és éjjeleken át tervezgette. hogy együtt tesszük meg. Amint végzek itt. hogyan szabadulhatna meg a legbiztonságosabban tőle. hogyan működik benned a Nunció! Szavait ijesztésnek szánta. mely megfertőződik vele.. Nincs elég időnk. Hogy rájöjjön. Keresztülvágott a laboratóriumon. . Tudta. mielőtt a harmadik lövés eldördülhetett volna. . A fajok hosszú fejlődése valaha az óceánból indult. . Vajon mi történne. ha kapcsolatba kerülne a földdel? A legjobb és valószínűleg az egyetlen lehetőségnek az ígérkezett. Raul! .. ha ezeket az értékes perceket a Nuncióra áldozza. én nem vagyok az apja senkinek! A kirohanás szétfoszlatta a pillanat varázsát. hogy nem öntheti csak úgy ki. A golyó a falba fúródott. hogy a dolgoknak az idők során mássá kell válniuk. és arcát eltorzította a rémület.Tudom! De nem tehetek mást..Nemsokára vele leszek .Kérlek.kiáltott fel. és annak kapcsán érzékelte először . mielőtt csatlakozom hozzád.Jesszusom. Fletcher félredobta a pisztolyt.Nem. másodszor is elsütve a fegyvert.

ahhoz még túlságosan is a tudomány embere volt. döbbenten eszmélt rá a folyadék valódi szándékára. Nem egyszerűen a menekülésre vágyott. olyan magasra kúszva a falakon. hogy elpusztítson egy ilyen csodát. ahol a fiolák várakoztak tartójukban. Végbe akarta vinni a csodát azon a testen. A jelenések tolvaja volt. olyan mágus. Mindezt figyelembe véve a kérdés nem az. és a szándékával is tisztában lettek volna. és talán szellemmé a testet. Megállt menet közben. mintha saját belső hullámverése keverte volna fel őket. A Nunció tudta. tejkéken.mint amik valójában. . hanem az. hogy megvan-e a joga ahhoz. A három fiola Nunció révén ő adhatná meg a természetnek a választ. hogyan mer egy pillanatot is késlekedni? Erőt merítve megerősödött hitéből tett egy újabb lépést a fiolák felé. Tényleg joga van ahhoz. amennyire csak tudott. Oly kevés elképzelése volt arról.az teljesen bámulatba ejtette. tajtékozva tiltakozott rabsága ellen. felkúszik az ampulla üvegfalán . hogy általuk váljék hatalmasabbá. Meggyőződése lassan kezdett elenyészni. hogy közeledik. mint della Francesca égboltjai. Eszelős aktivitással reagált. Mi ebben a bűn? Azután eszébe ötlött az omahai Randolph Jaffe. mely pusztulásra kárhoztatta. ahol minden ember közvetlen kapcsolatba kerülhetne saját Teremtésével. mit teremtett. sem jó szándékú. hússá a szőrmét. csak felgyorsítani a dolgok fejlődését: bundává alakítani a pikkelyeket. így a hatása is elhanyagolható lenne. És mintha tudták volna. hogy megfossza a világot egy ilyen csodától? Vajon a folyadék étvágya valóban annyira természetellenes? Hiszen semmi mást nem akart. Palackba zárt Isten. csak az. más emberek titkainak gyűjtője. Azt mindig tudta. hogy a fluidum hatalmas erővel bír.melynek során úgy tűnt. akit nem érdekelte tudása alapelveinek a megértése. szerető ember kezében a Nagy Mű életre hívhatná az egyetemes pápaságot. Odament a padhoz. de hogy képes az öngerjesztés olyan mérvű jeleit mutatni. Egy ilyen ember jóra használná fel a Nunciót? Egy jó szándékú. mint most is . Csakhogy Jaffe nem volt szeretetteljes. hogy ne nyűgözte volna le egy ilyen jelenség. Talán még a gondolataiban is képes olvasni. Amint Fletcher kinyúlt. Az oldatok folyamatos mozgásban voltak. bár a Nunció a szó szoros értelmében csak csepp lenne az óceánban. hogy megkaparintsa a tartót. hogy bántani akarja. a valamikori mészáros és a Döglött Levelek bontogatója.

A fájdalomtól megszédült. és a Nunció testére fröccsen. . Számtalan sebet látott tenyerén. Túlságosan triviális lett volna így megközelíteni. az egyik ampulla szétrobbant. Nem is volt valódi érzés. mintha valaki egy szöget vert volna bele. de a kábaság és a kín csak egy pillanatig tartott. és egyenesen a lelkébe hatolt. Azután egészen másfajta érzés köszöntött rá. mely önkéntelenül is arra emlékeztetett. Mielőtt visszaránthatta volna kinyújtott karját. Hátrébb botorkált. kezét arca elé tartva. Hallotta a zenét. hogy hasznát vehette volna. vagy védekezhetett volna. A tisztánlátás túl későn jött ahhoz. de volt egy különösen nagy vágás.Újra akarta teremteni Teremtőjét. olyan volt: a zene áthaladt a fülein. ahogy az üvegszilánkok a tenyerébe vájnak. Mint Mozartot hallani. Fletcher érezte. és tudta: többé már semmi sem lesz ugyanolyan.

amiket az megkövetelt a feladathoz. amint befordult az első kanyarba a felfelé vezető hosszú ösvényen. habár Jaffe minden egyes alkalommal emlékeztette rá. még többet ígérve. Mit is mondott az a nő Illinoisban. és vagy félelemből. . hogy Fletcher minden igényét kielégíti. hogy milyen nehéz volt neki egy ilyen elveszett géniusz nyomára akadnia. Gyarlóságai és kétségbeesése sebezhetővé tette ugyan. Az emberek mindezt jól tudták. amire kérte őket. De Fletcher a kezdet kezdetétől fogva kivétel volt e szabály alól. hogy szerény mennyiségű meszkalint is hozott neki. mint bármikor ezelőtt. igaz? Ez sokkal igazabb volt. mind Fletchernek. Már abban a pillanatban tudta. Látták a tekintetéből. és ezáltal bizonyságot nyert az a napok óta az agyában fészkelődő gyanú. hogy a Nagy Mű egy ilyen civilizációtól elzárt helyen szülessen meg. hogy annak a segítségével csaphatja be a rendszert. de azt tették. amikor először belebotlott Fletcher radikális teóriáiba. és kezdjen neki újból kísérleteinek. mégis sikerült megőriznie a szabad akaratát. és hogy mennyire vágyik már a közös munkára. és megesküdve rá. akinek a nevét már sohasem fogja megtudni: Valami rendkívüli dolognak voltál a tanúja. hogy ezen az isten háta mögötti helyen is biztosítani tudja Fletcher részére azokat a kifinomult laboratóriumi eszközöket. hogy alkalmazásába fogadott géniusza lázadásra készül ellene. hogy jöjjön elő rejtekéből. ahová a Tudás utáni eszelős vágya űzte. lassan araszolva felfelé. Négy alkalommal is visszautasította Jaffe ajánlatát. habár nem kevés meggyőzőerőt követelt a részéről.Öt Randolph akkor vette észre a misszióból felszálló füstöt. Felpörgette a dzsip motorját. Látott egy időn túli helyet. Mind a négy alkalommal azzal próbálta megpuhítani. De a meggyőzés mostanában egyre könnyebben ment a számára. A Hurokban tett látogatás felszította a szemében lángoló tüzet. és saját magát is ott. ha egyszer hagyja végre meggyőzni magát arról. az. Kétsége sem volt afelől. mely a közé és a Tudás közé férkőzik. hogy térjen vissza tanulmányaihoz. átkozva a kerekek által felvert porfelhőket. Egészen a mai napig tökéletesen megfelelt mind neki. vagy áhítatból. habár sohasem öntötték szavakba gondolatalkat.

megérezve. hogy a kutatók a misszióban kezdenek valamiféle konklúzió felé közeledni. Ebben nem volt semmi újdonság. meszkalin. hogy végrehajtsa a szükséges teszteket. akit kora ifjúságától kezdve tanulmányai kötöttek le. de Fletcher ezt ellenezte. de kétségkívül emberi gyermekké formált. Tizenegy ilyen látogatás után. Odabent Jaffe azután megtalálta a majmot.hogy a Quidditybe vezető út feladatokkal és próbatételekkel van kikövezve. A férfi nyugtalan volt eredményei miatt. mielőtt újabb kísérleteket folytatnának. melyet az olyan magasztos guruk avagy holdkóros sámánok állítanak elé. Csakhogy Jaffe olyan átkozottul elégedett volt önmagával. hogy kipróbálja magán a Nunciót. Mi van akkor. A Nagy Mű segítségével felülemelkedhet bármelyik önjelölt bölcsön. néhány hónapnyi további munkára van szükség. de minden hónapban csak egyszer látogatta meg. együtt ittak. hogy a kezei közé hulljon. mielőtt Jaffe vállalkozhat erre a kockázatos lépésre. hogy egy időre lehűtse Jaffe kedélyét. Magára hagyta Fletchert. aminek végül Fletcher minden bizonnyal megadta magát. amit és amikor kérte. Megvertem végül is rá volt kényszerítve. biztosította számára az ellátmányt (tengeri csillag. ha egy héten belül halálos lesz a fiúra nézve? Vagy egy napon belül? Az érvelés elég meggyőző volt ahhoz. rosszul táplált teste olyan férfit takart. Jaffe magára hagyta a maestrót. hatalmat szerezhet a hátuk mögött. és a Tudás alig várja majd. immár hetenként visszatérve a . Egy alkalommal Fletcher még azzal is megpróbálkozott. Tanulmányozni akarta a fiú testére gyakorolt hatását. Minden alkalommal huszonnégy órát töltött Fletcher társaságában. miután Fletcher útmutatásai alapján felállította a laboratóriumot és felajánlotta néhány. egyenlőtlen küzdelem bontakozott ki. és ő megosztotta vele a hónap akadémikus pletykáit. bizonygatta. De Fletcher segítségével kicselezheti a gurukat. Azt javasolta. Elsőként. akik mindent elkövetnek. tengeri sün. hogy nem figyelt oda ezekre az intő jelekre. Még akkor. a Nunció ocsmány. hogy az ilyen alantas lényektől távol tartsák a Szentségek Szentségét. Fletcher nem volt harcos típus. abban a dicsőséges pillanatban is érezni lehetett a jeleit annak az összeroppanásnak. hogy egyszerűen kizárja a misszió területéről. ott és akkor. Minden egyes alkalommal kevésbé örültek a jelenlétének. mely után rövid. a levelekből leszűrt gondolatát a problémával kapcsolatban. mondván. egy majom). A Nunció túlságosan is szeszélyes. csak hogy kielégítse a férfi tudományos kíváncsiságát. nagyobb gyakorisággal kezdett feltűnni. mint Kissoon. hogy hozzáférést engedjen a misszióhoz. Görnyedt. melyet Fletcher párlata.

a celláig. mint azelőtt. mely olyan száraz és homokos volt. hogy a szél a megpörkölődött lapokat hozta felé a földön. borotválatlan arcról . hogy fegyverrel a zsebében keresne választ kérdéseire. melyet az egyszer (a meszkalintól feldobódva) a szíve csücskének nevezett.misszióhoz. hogy annak mesterműve felett érzett büszkesége meggátolja majd abban.melyeket Jaffe tekintete fenyegetéssel. Ma csak a papírra vetett szavak keltek szárnyra. az asztalokat egyetlen karmozdulattal söpörték tisztára. A misszió falait füst szennyezte be. ami olyan közel épült a sziklafalhoz. A helység romokban állt. nem saját maga. és a rendszertelenül elszórt tüzek között leindult a misszió felé. és a rengeteg trópusi madár fülsüketítő zaja az égen. a földet hamu borította. amit idefelé jövet érzett. mely még a homoknál is terméketlenebb volt. ugyanakkor feltételezte. Jaffe átbotorkált a romokon Fletcher kedvenc szobájáig. hanem a Nagy Mű miatt. a kitárt ablak előtt ücsörögve. Most. életben. hízelgéssel vagy csábítással szedett ki a különféle akadémikusokból elpusztult. hogy nem jött fegyvertelenül. és a nyugtalanság. ahol a tüzek túlságosan közel merészkedtek hozzá. Néha egyszerűen nincs más út. a misszió. profilja is a rég ismert beesett. akkor talán arra is rákényszerül. Jóllehet minden egyes látogatásakor egyre nyilvánvalóbbá vált számára a tudós egyre romló állapota. hogy egy télen az óceán minden bizonnyal a magáénak fogja követelni. nyilt félelemmé változott. Fletcher nevét kiáltozta. A férfit ott is találta. miközben átlépett a nyitott ajtón. hogy csak néhány satnya jukkát volt képes táplálékkal ellátni. Minden ablak tárva-nyitva állt. egyenesen a napba bámulva. Semmi sem volt olyan. Ha Fletcher végképp elveszítette a fogását az épelméjűségen. amelynek jobb szeme világa elveszítését köszönhette. Lelépett a dzsipről. Örült. hogy fegyverrel szedje ki belőle a Nunció formuláját. a ki tudja hány százezer dollár értékű tudományos berendezés . Mindig is volt valami apokaliptikus ebben a helyben. mint mindig. Nem ez lenne az első eset. a forró és sós csendes-óceáni levegő keresztül-kasul átjárta a helyet. Ugyanabban a lekoszlott ingben és túlméretes nadrágban merengett ott. A föld. hogy megpróbáljon mindent visszacsinálni. átkozta magát önelégültségéért.

hogy Jaffe-t a küszöbhöz szegezze. A szoba többi része .mondta Fletcher. habár a szavak még mindig ott voltak.Nyisd ki a szemed! . valami aprócska hiba a képben. . Még így is átkozottul tisztában volt vele. Jaffe megpróbálta megragadni őket. Nincs többé szükségem a torkomra. a portré ezernyi miniatúrafestő alkotásának tűnt . .akik mindegyikének csak egy négyzetcentiméternyi darab jut a megörökítenivaló modellből . Látnod kell a csodát. Mintha Fletcher túlságosan is saját maga lett volna.Miféle csodát? . hogy a torzszülött. vajon ezt kérdezte? Igen. az ablak.a falak. Belelátok a fejedbe.Rossz híreim vannak .árulkodott. Túlságosan tökéletesnek látszott a kép: a napba meredő szemlélődője..Én nem mondtam. mi lehetünk az égbolttá?. .Menj el kérlek ..Az érzés kölcsönös..Beteggé tesz. Jól hallotta. amiben Fletcher üldögélt .jött Fletcher válasza. sőt még őszülő copfja (egyetlen áldozata a hiúság oltárán) is a helyén. ki kell nyitnod a szemeidet. Rosszullétet érzett. . hogy felvegye a versenyt a férfi túlságosan is átható valóságosságával.De hát miért? . Jaffe lehunyta szemeit a portré láttán. .olyan ecsetekkel.. képtelenül arra. El kell menned. háta begörbítve . .is a megszokott.Miről beszélsz? .. Rosszabb a helyzet. Az érzékei csordulásig teltek. akinek minden egyes pórusa és redője Jaffe sajgó retinájának figyelmét követelte volna.Igazad van. A sötétségben azután meghallotta Fletcher színtelen hangját. ez volt az: . Mégis.És igen. .kérdezte Jaffe. akihez beszél.Igen mi? . .mi lehetünk az égbolttá? .Nincs is rá szükség.szólt alig hallhatóan. mint gondoltam. . még a szék is.kiúszott a fókuszpontból. Jaffe. nem használja sem az ajkait. ami elég volt ahhoz.. sem a nyelvét.. amint megtörténik. anélkül. A hangerő fokozatosan elenyészett.. ha rád kell néznem. ahogyan Jaffe korábban már számtalanszor látta. És mégis mutatkozott valami árnyalatnyi különbség.kezei az ölében. Testhelyzete .. A gondolataidba. . hogy a szemét kinyitotta volna. melyek egyetlen szőrszálukkal követték émelyítő részletességgel az eredetit. de azok kicsúsztak ujjai közül.

.Az szeretnék lenni. . De ő elterelte a gondolataimat. . . A szellemet veszi célba. én az égbolt? . ez minden. El akartam pusztítani. ahogy Fletcher kívánta. .Hmm. Előre ugrottál pár ezer évet az időben. ahogy gondoltam. Úgy tett. benned több. amiket nekem mondtál? . Nem volt ott más. Sem a szempillái. hogy csak üljek. mert nem úgy működik. ugyanolyan vagy. A szélesre tárt ablakszárnyak. .Elvetted tőlem! Nekem kellett volna megkapnom. . A Nunció tett ilyen ábrándozóvá. hogy mindkettővé.Azt akarja. Meg akartam akadályozni. . Jaffe. és muszáj volt kinéznem rajta.Semmi meglepetés. mint amikor behunyta a szemeit. . . Még az ajkai sem rándultak meg.. és azon merengjek: lehetnék-e.Lehetek én az égbolt? . hogy kipróbáltad magadon? . Jaffe. Ezért próbáltam meg távol tartani a tudást a kezeidtől.Te nem változtál meg .emlékeztette Fletcher. Vagy egyszerre mindkettővé. és hajtják előre. hogy felhasználják. .Mégis a fejedben beszélek . A gondolataink inspirálják.töprengett Jaffe. vagy éppen amitől félünk.Nekem úgy tűnik.kérdezte újra Fletcher. de ő nem hagyta.Mindent megváltoztat.Úgy érted. Jaffe.jegyezte meg Jaffe.. .Bennem ennél sokkal több ambíció lakozik. Azzá tesz bennünket.élcelődött Jaffe. hogy felhasználhasson. legfeljebb csak afféle mellékhatásként. hogy amivé válni fogunk. . . Korbácsként suhint végig a világ hátán. A jelenet ugyanaz volt. lehet. Igen. Megláttam a kinyitott ablakot. . csak a félelmetes befejezettség.A Nunció bennem van .Én nem vettem el. Ő vett el engem.jelentette be Fletcher Jaffe fejében. . hogy becsapjál engem .Tettem ilyet valaha is? . . és ez igazán kár. amivé lenni szeretnénk. .De hát egyáltalán miért akartad elpusztítani? Hiszen ez a Nagy Mű. Ez nem a húsra és a vérre hat. .Csak nézd.Igen.Ő vett rá arra.mondta kissé fennhangon Jaffe.Hát légy az .. az előtte üldögélő férfi.Így hát a telepátia a fajok jövője . Egyszerűen csak felgyorsítottad a folyamatot.kérdezte Jaffe. . Semmi sem változott. Ő vett rá. Az arca fikarcnyit sem mozdult.Azért.Mindazok után. Neki saját élete van.

. De a teste most fehéren izzott. mintha belesétált volna egy láthatatlan szúnyogfelhőbe. mire van szükséged. mennyire veszedelmes.De kérlek. addig halmozódva. melyet.válaszolta Fletcher.válaszolt Fletcher. hogy ne emeljen ujjat Fletcherre. Az érzésnek figyelmeztetnie kellett volna arra. engem is ..Sajnálom. hogy a por elszállt. A fejében meghallotta a géniusz nevetését.Én is akarom! . vagy csak ennyire örülsz. Zavarosak a dolgaid. . . Olvasok a múltadban. melyek születése óta gyülekeztek a testén.Tudom .Hol? . A Nunció kimosta belőle a képességet.. hogy levetkőzheti magáról ezeket a gyászos hamvakat.Akarom. ne. Fletcher lejjebb vette a lángot. hogy látsz? . .Tehát. Az érintéstől az alak szertefoszlani látszott. Veszedelmes ember vagy.mondta Fletcher. gondolom. Megöltem volna. .Mert az utadban állt. nem az ő kára váltott ki. . bárcsak megtetted volna. .porszemcsékből álló felhő pollenviharként örvényleni kezdett körülötte.De azt kívánod. .. és a színes szürke. hol van a maradék? Ugye nem vetted be mindet? . hogy egészen mostanáig nem is sejtettem.Túlságosan fényes vagyok? . hanem pusztán az a felszabadító érzés.kérdezte. ..A Nunciót akarom . tudta. . . De most már beléd látok. Azt hiszem. Fletcher még mindig ott ült a székben. Érzem benned a gyűlöletet.Itt van nálad? Milliónyi apró tűszúrást érzett a bőrén. Látok itt más valakit is. hogy félrevezesse a férfit. gyötrelmes sóhajt.Az ott egy nyeles kés a zsebedben . .Igen. igaz? Ő is meghalt? .Most azonnal! .Nem . fehér és vörös . ahogy előrelépett. ahogy korábban is.Megérzem. (Megállt egy pillanatra. .kiáltott fel Jaffe. Kissoon.fakadt ki Jaffe. majd kiengedett egy hosszú. Jaffe. nagyon zavarosak. mígnem minden ragyogását elhomályosították. .. és ő is akar engem. de a Nunció iránti olthatatlan vágyában ügyet sem vetett rá.mosolyodott el Jaffe. . .kérdezte -. Rátette a kezét a férfi vállára.Megérdemelte.tört fel belőle végül.Nem. ha lett volna rá lehetőségem .kérdezte Jaffe. most már megállíthatatlanul közeledve a szobában.) ..Te megöltél egy embert . Most.Ahogy..

melyben képtelenné vált arra. . Randolph Jaffe a haszonélvezője ennek a kölcsönhatásnak. Az erők. A koponyájában visszhangzó alázatos esdeklés egy pillanatra megállította Jaffe-t. Szétfeszítette az üveget.Minden kegyetlenség. ne engedd. Fel vagy erre készülve? Én nem hiszem.mondta Jaffe. amit meg nem álmodunk előtte. Hízelgése meghazudtolta Fletcher félelmeit. Ez lesz az. Túlságosan sok lenne neked. Jaffe. mind újjáalakulnak.Gyönyörű . melyek tartalma forrni látszott az üveg mögött. Semmi se valódi. hogy érintésével közvetítse üzenetét. hogy Fletchernek igaza volt. És én? Én sohasem tekintettem másként a testemre. a Nunció felugrott üvegházában. A fejében tovább visszhangoztak Fletcher figyelmeztetései. Jaffe. amint a Nunció felcsapott. Hát nem érted? Semmi nincs odakint. csak mint közvetítő közegre. melyben rádöbbent. és visszafordította a portré felé. Szemei szinte azonnal rátaláltak a padra és a tartóban sorakozó két fiolára. és ahogy közelebb lépett hozzájuk. hogy használjon! Fletcher kinyújtotta kezét Jaffe válla felé. és felugrott. aki meg akarja nyalni gazdája arcát. csak szar.. . Az alak felemelkedett a székből. ami nem idebent kezdődik. A Nunciót kevéssé vagy egyáltalán nem érdekelte. hogy találkozzon a bőrével. Te! A te elmédben más sincs. A Nunció alig várta az érintést. Ha mégis így tett. és átlépett a laboratóriumba. A Nunció aláveti magát az akaratának. Könyörgöm. mint egy kutya. habár Fletcher arckifejezéséből ítélve fizikai gyötrelmet okozott neki elszakadni a látványtól. A pillanat.. de az kitért az érintés útjából. és kinyúlt a legközelebbi fiola felé. Gondolj ebbe bele. csak hogy én lehessek az égbolt. Az anatómiára .tiltakozott Jaffe. .Az elmét változtatja meg. amik téged formálnak. . hogy beavatkozzon a sejtek rendjébe. ami benned van. Ő.esdekelt megint -.Könyörgöm . minden félelem. amit a Nunció fel fog nagyítani. minden gyávaság. Talán a lelket is. De te. Soha semmit nem akartam igazán. minden ostobaság.Az én számomra nem létezik a túl sok . az csak egy sokkal mélységesebb változtatás mellékhatásaként következhetett be.Elfordult. Jaffe tudata elborzadva talált önmagára. hogy korrigálja tévedését. ugyanaz a pillanat volt. . Fletcher utána szólt.

Megint látta szülei lassú haldoklását. És jöttek állásai. amikor az élet először megérintette testét. emberformáló művét.zsákutcaként tekintett. Elsőként visszájára fordította emlékezetét. most e testben. hogy egyetlen értelmes szót is kinyögjön. az emberek.azután ismét felkapta élete örvénye. mint egy szempillantás alatt meghízott rákos daganat. nem szépségsebész. mindeközben vadul átkozta őket.miért kellett bárkinek is megszületnie. Mindeközben jottányit sem került közelebb a megértéshez. és megkezdte visszaútját. ezúttal felerősítve. hogy a világra segítsék. mely önnön magasztalására használta a testet. kívül estek gondolatain. nem értve. Döbbenetes. Jaffe segítségért akart rimánkodni. Nem vesztegetett időt az ujjízületek tökéletesítésére vagy a végbelek tekeredéseinek kiküszöbölésére. Nunció volt az Isten. hogy minden másodpercben széthullással fenyegetett. újra meglátogatva jelentéktelen omahai életének állomásait. és megakadályozta abban. az eredményeseket és a csábítókat. Tudatos életének kezdetétől elfojtott harag munkált benne. és ő újra képtelen volt kitartani mellettük. miért született meg . Az elmét vette célba. az egymást követő karácsonyok. melyeket e rendszeren eszközölhetett volna. Az elmét. A gyötrelmes nosztalgia pillanatát kiélvezve . Valaha üvegbe zártan.miután eltávoztak . . hogy e vágy beteljesülésének legbuzgóbb. melyeket képtelen volt megtartani. mely annyira éhezte az átalakulást. holott a teste olyan hevesen rázkódott. majd . A Nunció mindent sarokba szorított. Az elmét. Gyűlölte a kicsinyeskedőket és a politikusokat. kétszer is. még akkor is. ami akadályozta volna művét. ha ez a kielégülés kárt tett a hordozó közegben.a nyugalomban és biztonságban . míg el nem érkezett anyja méhének vizeihez. egészen addig a pillanatig. Nem tudott meghalni sem. Sérelmei éltették. melyek múlásának csak növekvő kora állított emléket. visszalőtte az időben. Mindez újra rázuhant. felidézve minden emlékét. és engedte. Az apró változtatások. és amúgy sem vezet sehová. Többé nem volt helye imádságnak. sebei dicsőítették. Evangélista volt. Megint szerelembe esett.gyászolni őket. akik azonnal elfelejtették nevét. legleleményesebb kieszközlője lett. hadd duzzadjon benne egyre a harag. de a Nunció máris hatalmába kerítette agykérgét. akik mindig megkapták a lányokat meg a diplomákat. miért éltek vagy miért bajlódtak azzal. mikor minden csak csalás meg átejtés. és melyek felőrölték életét.

hogy legalább időleges választ kapjon. és meglátta magát odalent a padlón. Kinyitotta a szemeit. mintha attól tartana. ahol kíméletlen dühe parttól partig verődő visszhangra lelt a hozzá hasonló. és felnézett a férfira. habár csak a felszínt karcolta meg. hogy az mindjárt széthasad. aki lehántotta magáról kérgét. és lerántotta őt Nunció által átformált anatómiájába. és amely Los Alamoson és Hurkon keresztül végül elvezette ide. A sötétségből jönnek az álmok. eszelős emberek leveleiben. Fletcher úgy imádta a fényt. Hogy megszerezze. Egy pillanattal később markolatig mártotta kését Homer koponyájába. koponyájára préselve kezeit. Gyötrelmes volt ugyan a Nunció tanítása. akik zavarodottságukat használták tőrként. Nem csak emlékeztette rá. a Shoal Medálja hullott a kezei közé. Ő már nem volt Randolph Jaffe. . mint az imént az ablaknál ülő portré. vad. Jaffe felsikoltott. Kapcsolatuk már a kezdetek kezdetétől nehézkesen alakult. és öklével keményen az arcába vágott. melynek még fundamentális alapelveiben sem volt közöttük teljes az egyetértés. hogy ki is ő valójában. majd felhasználja a hatalmat. melyen járva minden egyes lépéssel csak tovább erősödött. Titkos jelek és kódok. hogy lássák. A kép kettévált. Ezután odarohant a testhez. de legalább az eszébe véste. Rejtelmekbe botlott. és csak a sötétséget szerette. hoz-e értelmet az elvérzés. zsúfolásig tömve a Döglött Levelekkel. teljesen más színben látva Fletchert. Némelyikük szerencsével járt. Kétségkívül valami felemelő szónoklatot tartott az emberi erőfeszítések hiábavalóságáról. amennyire csak egy oktalan lény tudta. valamiféle beszédet intéz a testhez. A bosszúért. És jött a bizonyság. felemelte karjait. ahonnan haragja tápot és kifejezésmódot merített. de felnagyította. az álomtenger felé. Egymás végzetei voltak. összegörnyedve az üvegcserepek közt. saját múltja üvegén keresztül. és az út. Nem volt még két ilyen teremtmény a földön. még fél szemét is feláldozta a nap oltárán. amint a padlón fekvő anyag magáénak követelte különvált szellemét. bár Jaffe nem hallotta a szavakat. Úgy tűnt. hanem a Jaff. de négy évtizednyi múltját eléggé átjárta már a Nunció ahhoz. mely ennyire ellentéte lett volna egymásnak. A dühéért él. A jelenetre meredt. Fletcher jelent meg a képben. Viszont mostanra Jaffe tisztán látta ezt a mechanizmust. Már nem a sötétségen élt. majd alig néhány gondolatfoszlány birtokában elindult az úton. a Santa Catrina misszióba. az egyetlen. És még mindig nem tudta.Majd a szoba a keresztúton. megkezdődött. miért lett e világra. túl az álmokon.

) . . a kábítószeres naiva.És hogy akarod megcsinálni? Egyszer már szarrá vertelek.Már ellenállhatatlan vagyok. . melyet immár mindketten birtokoltak.Mindent értek . . . és újjáalakult: örömtelen.kérdezte. A Jaff agyában beszéd közben egy kérdés kezdett alakot ölteni. Talpra állt.Talán az ellentétek vonzzák egymást. addig nem. . hogy felemeljelek. Ki tudta olvasni a szemében lobogó láng hirtelen változásából. . .Tudóssá váltam.válaszolta a Jaff.Miért érintettem meg a tested? Nem tudom. és szükségei bőséggel akadtak. Felelős vagyok az eseményekért. és arra vágyott. Nem volt szüksége mágiára vagy áldozatokra. És a viszketéshez késztetés társult. De miközben új énjébe emelkedett. és lépjen be Quidditybe. . Pillanatnyi szünetet tartott. hogy ellenálljak neked. álmodozó és fehéren izzó lett. .vágott vissza a Jaff. Percekkel ezelőtt még az ablaknál üldögélt.Nincs más választásom. .Megkísértettél. melyet ha itt és most nem állít meg. . . de ő nem hagyta. melyet Fletcher már meg is válaszolt.Nem lesz más választása .jelentette be. Ő akarta így.És meg is szerzem . képesen arra. . A géniusz sauvage.Megpróbálhatod. minden egyes lépésekor ellenében fog cselekedni. Az erő apró csapágygolyókként szivárgott elő bőre pórusain. A lelke túllépett önmagán. hogy tökéletesen megértse a köztük feszülő ellentétet. felhasználva a hangot. véletlenül létrehozott egy olyan erőt. az optimista Fletcher feloldódott.Víziókat támasztok. és ezáltal kaparintsd meg a megvilágosodáshoz vezető utat.Nem. (Felemelte a kezét. A keze máris viszketett. Nem volt szüksége rituálékra. még a mi állapotunkban is. Bármikor újra megtehetem. hogy rántsa félre a leplet.Quiddity nem nyílik meg a magadfajták számára.És ki fog engem megállítani? Te? . .hanem a részesévé vált. A szükségeinek kielégülést kell kapniuk. mielőtt még hangot adhatott volna neki.Látod? . hogy felhasználja frissen szerzett tudását. Nem kellett hallania a kihívást Fletcher szájából is ahhoz. .Már el is értem a félúthoz. hagyva. Megpróbáltam ellenállni. amíg rá nem lelsz a Tudásra. De már nem volt ugyanaz. hogy a Tudást használja. hogy a vágyakozás vagy a halál bevégezze a művet. majd így folytatta: . hogy ő lehessen az égbolt.

. Saját nunciátus szervezete visszhangjaiból jól tudta. Fletcher. vége. akiben sohasem bízott. Egymás tökéletes ellentéteként egyikük sem arathatott győzelmet. még azelőtt sem. atyjával kettesben. hogy bemerészkedik az épületbe. A Csendes-óceán felől a misszió felé kúszó sötétségben Raul meghallotta a csata első hangjait. ugyanakkor rettegve attól. de mindkettőjükre súlyos teher rakódott. A benti erőszakos zajokból ítélve Fletcher úgy döntött. Kezeikkel egymás torkát és szemeit marták. annál jobb . hogy atyja is eltávozott vele. rádöbbent. Fletcher még mindig ott volt. Akárcsak ellenfele. egyetlen látó szemével a fiúra összpontosított. Mindkét ember birtokában volt testének. mint egy magjáig rothadt gyümölcs. de mostanra atyja tanításának mementójává lettek. figyelve a felhők táncát. Fletcher megfordult. melyet valahonnan hátulról felkelő nap világított meg. A férfi a velejéig beteg volt. Raul belépte mozdította ki a küzdelmet a holtpontról. vízfejű csecsemő lebegett. mely emlékeztette korábbi énjére. Jaffe felett egy füstszínű. Finom szerkezetű testük egymásba fonódott. a visszatetszést. ha felhúzza a ruháit. eltávozott az életből.Minél előbb megdöglesz. úgysem tudja követni őket. és kinyúlt. Fletcherre felhő borult. hogy Jaffe elpusztult. remélve. melyeket mindig is gyűlölt viselni (mert felhorzsolták és börtönbe zárták). a misszióból kiszűrődő zajok elhalkultak. A legjobb.Mennybe vagy a Pokolba -. Ahogy elérte az ajtót. és ugyanabban a pillanatban a Jaff már meg is ragadta a lehetőséget. mielőtt emberi szájpadlása először formálhatta volna meg a „gonosz” szót. és átdobta ellenfelét a helyiségen.mondta a Jaff. és valami új lényként támadt fel. nem lesz több ücsörgés kettesben az ablak előtt. Atyja. Nem lesz több lecke a civilizációról. hogy felveszi a harcot a megrontó erővel szemben. amit tehet. hogy a párlat felhasználásra került falak mögött. Raul várt. vagy legalábbis jól olvasta ösztönös állati reakcióját. Jól értette. hogy a misszió korántsem ürült még ki. Amint az első csillagok feljöttek. A rövidre nyúlt. hallgatva azt a „fenséges Mozartot”. hogy ne feledkezzen el Fletcherről. Akárcsak a másik férfi. édes időknek. Bárhová is mentek . Ezentúl örökké viselni fogja őket. a Jó Emberről. Egy órányi várakozás után úgy döntött. . hogy feltépje ellensége torkát.

megadták volna magukat a feltörő energiának. a föld is megremeg meztelen talpa alatt. miközben érezte.Kifelé! . végignézve.. a Jó Ember ikerteste egymásba fonódva kiemelkedett a robbanás epicentrumából. Parányi tűzvirágok százai nyíltak a misszió épülete körül. . Az immár magányossá vált Raul visszasomfordált egyetlen menedékébe. melynek teteje teljes egészében leszakadt. ahogy Jaffe és Fletcher. ahogy Fletcher parancsolta. Három másodpercnyi előnyt kapott. Keresztülrohant a haldokló tüzek közt. hogy nekiiramodjon az épület felé kígyózó ösvénynek.üvöltötte Fletcher Raulnak.melyek az örökkévalóságnak épültek .Kifelé innen! Úgy tett. mielőtt a misszió falai . és eltűnt a feje fölött az éjszakában. A detonáció ereje szétszórta az örömtüzeket. ahogy a küzdelem a misszióban új erőre kap. Inkább lázasan figyelt. . puszta falain pedig tátongó sebek éktelenkedtek. Nem takarta el a szemeit.

a felfedezésre váró számtalan iromány társaságában. hogy az összecsapásnak tulajdonítsák. és hogy Jaffe bárcsak még mindig az omahai Postahivatalban. akik minden évben Világvégét jósoltak. De bármennyire is finoman szőtt volt testük. A küzdelemről nemigen szóltak jelentések. hogy viselniük kell a következmények terhét. miközben végigkergette Jaffe-t Amerikán.még azok a levelező tagok sem. ködössé és halvánnyá váltak. pillangónyi életet éltek. Az összecsapás nemcsak hogy példa nélkül állt. sem tudták mire vélni az Amerika zsigereibe maró megrázkódtatást. melyek velük tartottak. Egy olyan családét. amit valaha is megvívtak mezein és azok felett.Hat Abban az évben egy háború dühöngött Amerika-szerte. de a természete is folyamatosan változott. Ennek ellenére hamarosan kiaknázták és megtanulták felhasználni ezeket az erőket.nem volt őse. miután javarészt észrevétlenül zajlott. akiknek voltak bizonyos elképzelései a Shoalról és a Tudásról -. Még a legelmebajosabb próféták. hogy csak körvonalaiban értették meg új állapotukat és azokat az erőket. Egy biztos: ilyen csatára nem volt precedens. Víziókból álló katonaságát hallucigéniának nevezte el. mert a következményei (melyek számosak voltak. egy rejtélyes faj után. akikkel találkozott. Tudták. Ahogy beígérte. talán a valaha volt legelkeseredettebb. akik a nevét megörökölték . eltelve teóriákkal és feltevésekkel. sohasem hagyva neki elég időt.hasonlóan a fantáziákhoz. A bajvívók úgy hagyták el a Misión de Santa Catrinát. ahogy a köztük dúló konfliktus újabb fogásokra sarkallta őket. aki közel járt volna az igazsághoz. ahogy telt az Idő. Vagy még inkább azért. Mégsem volt senki . de minden bizonnyal a legkülönösebb. Fletcher akarata életre hívott egy hadsereget azoknak a férfiaknak és nőknek az álomvilágából. hogy koncentrálhassa akaratát és felhasználhassa a Tudást. melynek fosszilis maradványai megőrizték egy ötszázharmincmillió évvel korábbi lét nyomait. Ezek a katonák csak röpke. melynek . aminek immár birtokosa lett. a Döglött Levelek Szobájában ücsörögne. Hamar elveszítették sajátosságaikat. és gyakran rettenetesek) túl valószerűtlennek tűntek. .

ebben is tökéletesen illett egymáshoz. Tudva. Rettegéssel maga előtt. Az iszonyatos mértékű energia. átkaroló hadműveletekkel és lendületes csapatösszevonásokkal. mint minden másban. Július 16-ának éjszakáján a Jaff elszakadt a csatatértől. zűrzavarral a háta mögött. hogy a konfliktus nagyságrendje kihalással fenyegeti őket. elkerülve a kísértetjárta viharfelhőket. akik megérezték. A vándormadarak csapatai. mintsem kidugják a fejüket egy olyan világba. amibe Jóember Fletchernek és a Jaffnak került. melyeket Randolph hatalma segítségével előrángatott áldozataiból. Kutyák és házimacskák vadultak meg reggelre. majd csendben megfulladtak. vagy legalábbis majdnem. Majd összeroskadtak. mint az ellene vonuló seregek. mint a bokszolok. későn érkeztek fészekrakó helyükhöz. Fejvesztett menekülés és dühödt őrjöngés volt a pánikba esett állatok válasza. A szellem az ő harcterük. áthaladtukban számtalan nyomot hagyva maguk után. A terata semmivel sem volt kevésbé illékony. majd átterjedt Kansasre és Illinoisre. Ez volt a kezdet vége. A Jaff és Jóember Fletcher. hogy a jelenlegi feltételek mellett képtelen legyőzni Fletch- . mindössze két olyan ember. azokon az elemi félelmeken. Nemes paripák vetettek szemet lábasjószágokra. ahol a seregek már túlságosan is kiegyenlítetté váltak ahhoz. A termés lassan szökkent szárba. melyek mind a másik sereg fejének elpusztítását célozták. A folyók halai megpróbáltak a partra úszni. és egy időre megszilárdított. a teratán. az összecsapás Wyomingban feneklett meg. megtette a hatását. Nem olyan háború volt ez. A félelmek és az álmok nem szoktak fizikai formát ölteni. mégis tovább harcoltak. akik az eszméletlenségig verték már egymást. megérezve a továbbfejlődés levegőjét. lévén más sportot nem ismertek. ahogy délnyugati Irányba próbált kitörni.számtalanszor arattak diadalt a Jaffon és légióin. a magok szívesebben megbújtak a földben. melyet a való világ könnyen elfogadott. csapásokkal és ellencsapásokkal. hogy az állóháborút kivéve más módon is felőrölhessék egymást. hogy felállítsa és vezesse katonáit (bár a szó hétköznapi értelmében véve nem voltak hadurak. ahol a természet törvényeivel dacoló teremtmények harcolnak. aki mérhetetlen gyűlölettel viseltetett egymás iránt). mégis tovább püfölték egymást. felőrölve serege maradékát. Így folytatódott a küzdelem. harcuk futótűzként terjedt végig Arizonán és Coloradón. és elpusztultak. Ezúttal mégis szilárddá váltak. vagy eltévedtek útközben. hogy azután tetteikért lelövetéssel vagy elgázosítással bűnhődjenek. Baja felé vette az irányt.

minden egyes mérfölddel közelebb sodorva őket a földfelszínhez. Ami kevés tartásuk maradt. Két éjszakával később azután olyan kirobbanó agilitással támadt a Jaffra Utahban.Ventura megyére nem zuhantak. Egymás elpusztításának vágya. míg csak erejükből futotta. július 27-én. Ezúttal sem sikerült egyiküknek sem győznie. mígnem . Fletcher bosszúálló démonként eredt a nyomába. hogy már képtelenek voltak a levegőben maradni . pénteken. Amikor a Szél felkapta őket. miközben az általuk keltett aprócska elektromos örvénylés már csak arra volt elegendő. mellyel feltölthette volna megfogyatkozott erejét. arra használták fel. Fresnótól dél-délnyugatra. testük már híján volt az erőnek. miután energiáik annyira kimerültek. ám korántsem döntő érvényű. Kettejük összecsapása brutális volt ugyan. hogy ellenálljon. mely bizonyára elkápráztatta volna az általa annyira hiányolt Rault is. Csépelték és szaggatták egymást.1971. Bakersfield felé tartottak. . egy Palomo Grove nevű városkát határoló erdősávra. hogy a másikat távol tartsák a missziótól és annak tápláló erejétől. mely a szerelemhez hasonló önfeledt és intim érzéssé fokozódott. sötétség mérkőzött a fényességgel. meg akarta kaparintani a harmadik ampulla Nunciót. és öt éjen át tartó csatára sarkallta őket. hogy egy pillanatra megrebbenjenek a közeli Hollywood eget pásztázó keresőfényei és kivilágított hirdetőtáblái. már régen maga alá gyűrte a Tudás és annak birtoklása iránti szomjukat. A Szél átfútta őket Kaliforniába.ert.

MÁSODIK RÉSZ A szüzek ligája .

De a négy lánynak nem volt szokatlan a hőség. akiknek mindössze tizenhét éve valóságos érett nővé tette őt hozzájuk képest. A gyermekeket. Együttesen hetvenévnyi életet képviseltek. mint amennyit lakói egy egész évben jogosan vártak volna. akik teljesen kimerültek a délelőtti játszadozásban. hogy az óriási felhőszakadás rátört volna Ventura megyére. bármennyire magán viselte a monszun jegyeit. Először mindjárt másnap. akiknek a felesége a tisztaszobában aludt. Ma nagyon is tudatában volt korának.mindannyiukat név szerint ismerték -. . nem oszlatta el a hőséget. Joyce-tól elválasztotta. Rövidnadrágos amazonokként sétáltak végig a városon. A zivatar. bár jövő keddtől. mely legjobb barátjától. amikor (ha Isten is úgy akarja) enyhül a hőmérséklet. mely nem várhatott estig. a madarak ajkán elhalt az énekszó. leszegett fejjel mentek dolgukra. Egyszerűen házaikba börtönözték őket. de az embereket mégsem bántották. és akik sanda szexuális célozgatásainak már számtalanszor voltak fültanúi.Egy 1. az utánuk koslató férfiak nélkül . Jó dolog volt az ilyen napokon idekint sétálgatni. délibábbá olvasztották a szolid téglaépületeket. Az öregek fel sem keltek az ágyból. amikor is Palomo Grove kisvárosra több csapadék hullott egyetlen éjszaka. korukból fakadóan ez volt természetes vérmérsékletük. Oly sok mondanivalója lett volna tapasztalatairól. akiknek olyan feladatuk volt. hűtőszekrényeik nyitott ajtajai mellé. erélyes hangok szólították be a délutáni csendes pihenőre. Hasonlóképpen a házasságtörők sem. melyet láthatatlan lángok emésztettek. ahogy Palomo Grove elhagyatott utcáit rótták. Azok a szerencsétlenek. minden lépés újabb próbatétel volt. A kutyák bundájukat átkozták. felforralták a levegőt. nem is beszélve Carolynról és Trudiról. izzadságukba takarózva. amikor Arleen már tizenkilenc lesz. annak az életbevágóan fontos néhány hónapnak. minden lélegzetvétel tüdejükbe szúrt. A lányok kétszer is lementek a vízhez. A sivatag felől érkező lanyha fuvallat nem hűtötte le a városkát aszaló jócskán harminc fok feletti hőséget. a szám ismét megemelkedik eggyel.

ismerte be Arleen.Akkor meg fejezd be a névsorolvasást. és Jimnek. hát ahogy beszéltél róla.mondta.Akkor jó . . . nem.. miért. .Szerintem is túl nagy a hőség a vitához.Kösz. nem vagyok az! . tekintve.. és felette Joyce-ra kukkantott.. Arleen vetett felé egy megsemmisítő pillantást.Akar valaki egy kólát? . .Hogy Randyről kérdeztelek. . Mindannyian tudjuk. Az idősebb lány gyorsan megválaszolt. .Néha olyan ostoba tudsz lenni.Jaj.Akárcsak Martynak. hogy tetszel a fiúknak.Mit? ..Hát a szemeiről.. és Adamnek.ripakodott rá Trudi. otthagyva Arleent és Joyce-t az utcasarkon. Néhány métert ezután teljes szótlanságban tettek meg. . . .Alig várom már.. .Nem. .vágta rá Trudi. . Hogyan lehetsz ennyire romlott? .kérdezte Carolyn.Sajnálom. . ... dehogy .és gyógyszeráruboltja felé.. légkondicionált boltjaival kísértve őket. .mormolta Arleen. tudod. jókora ingerültséggel.Durcás vagy valamiért? . Előttük feküdt a bevásárlóközpont.Ezt meg hogy érted: hogyan beszéltem róla? .Én csak azt gondoltam.kérdezte Joyce Arleentól. . És azt is tudjuk. . hogy talán komoly a dolog.Randynek szép szemei vannak . hogy Carolynt kivéve valamennyien napszemüveget viseltek.Te nem kérsz valamit? . hagyd már abba! .Jóhogy .És hová mennél? Los Angelesbe? Arleen orra hegyére tolta napszemüvegét. hogy elkerüljek innen. .Nincs Grove-ban egyetlen pali sem.A fenébe is.Szereted? . mely teljességgel hatástalan maradt. . meg minden.Eljövök veled. aki többet érne egy lyukas kétcentesnél ... Azt hittem. A két lány elindult Marvin élelmiszer. . Arleen felé fordult: .Vagy fagyit? Elértek a domb aljába.restelkedett Joyce.szólt Trudy! .Dehogy.

Ki jöjjön el? . emlékeztette találkájukra.Miért mennék pont oda? . De a beígért átalakulás olyannak bizonyult.Sokkal többet érek én annál. sem olyan ragyogó szépsége. ami átsegíthette volna a nehéz időkön.. Briskman doktor folyton azt mondogatta. Ez volt persze az igazi ok. és olyan irigylésre méltóan sugárzó mosollyal. amikor elhagyom a pattanásaimat és megnőnek a didkóim. komoly taktikai hiba . New Yorkba megyek. Hollywood.kiáltott fel Arleen tettetett bosszankodással -. És Randy Krentzman soha nem fog megcsókolni. aki kikövezhette volna az útját. erre széthúzom a függönyt. azon a napon. majd megkérdezte tőle: „Hát te ki vagy?”. Joyce-nak nem volt része az ilyen áldásokban. nem mormon-e véletlenül. hogy tökéletes lettem. aki máris sztárként kezelte lányát. hogy majd kinő belőle. Még egy nyomorult kólát sem tudott úgy meginni. tengerkék szemekkel. beteljesülnek a Tiszteletes úr próféciái is. hogy csak úgy beálljak a sorba. . amiért annyit faggatta Arleent. és a Grove nem lesz sehol. egyre csak késett és késett. még a címét is megadta neki. döntötte el később. de barátságos hellóját a fiú meglehetősen értetlenül fogadta. akkor jöjjenek el értem. ha ott tanul az ember. hogy ne kapott volna csalánkiütést. Második alkalommal ugyan nem volt vetélytársa. mire a fiú: „Ismerlek valahonnan?”) szégyentelen módon minden személyes részletet kiteregetett előtte. Ha engem akarnak. Arra ébredek.Ja persze. sőt hirtelen jött optimizmusától vezérelve még azt is megkérdezte. Nem volt olyan édesanya. mint az a világvége.Joyce . az édesanyja valódi színésznő volt. gondolta Joyce. Elismerően bólintott Arleen tervének kerekségén. Ez. Randy töltötte be Joyce minden egyes gondolatát. És ha az nem lett volna elegendő előny a számára. Aztán elkezd dolgozni a Broadway-n. mely az ellenkező nem összes tagját a térdére kényszerítette. és Randy szinte még akkor sem nézett feléje. Harmadik találkozásukkor (újra hellózott. Joyce ennek ellenére kitartott. Az első találkozáskor Arleen társaságában volt. . Igazi kaliforniai szépség volt.kérdezte. ami akár csak közel ennyire következetes lett volna. Többet ér. amiről a pásztor szokott vasárnaponként prédikálni. Az ő fejében nem volt semmi. amikor bemutatták neki. Nem. De hát Arleennak könnyű volt. Amekkora szerencsém van. hát Hollywood! . holott eddig mindössze háromszor találkoztak. és csak kétszer beszélt vele. így hát nem szólt egy szót sem.

Én hazamegyek .mondta Joyce. úgy érezte. . Tapasztalhatóan ezek a kényelmetlenségek. Úgy fókuszál. .Az legalább olyan unalmas. és csakis akkor mosolyog.kérdezte Trudi. hogy ezt teszed . akkor nem maradna más út számára. minthogy elmenjen Meuse tisztelendőhöz. a nemkívánatos információ kifogyhatatlan kútfője. mélyen a szemébe néz.mondta Arleen. És mindjárt megsülök itt a napon. hogy itt ácsorogjunk a bevásárlóközpont közepén . Az olyan unalmas. nála vajon miért ne működne? És most. mintha a jelenléte éppen csak elviselhető volna a számára. ha az feltétlenül szükséges. aki Trudival a nyomában előtűnt Marvin boltjából.Nem helyes. Máris ropogósra sültnek tűnt.Akkor most hová? .Rendben . vörös hajának. .Dehogyis. Legközelebb Arleen módszerét fogja alkalmazni. .jelentette ki Carolyn. Mint a kamerákban. tekintetét leeresztve a szilárd talajra. Néhány pillanatig mindenféle élénk szín táncolt a szemei mögött. kevés hatást . hogy az ünnepelt szépség nyilvánosan is bejelentette teljes közömbösségét Joyce bálványa irányában.kiáltott fel Trudi -. annak sincs túl sok értelme.. akárcsak az éhséget kivéve bármilyen fizikai behatás.figyelmeztette Carolyn. Különös egy nap volt. hogy megkérje.De igen . elhomályosítva látását. Ha Arleennél ennyire bevált.volt. Azután. Hiszek neked. Jó tíz kilóval nehezebb volt mindannyiuknál. rá se néz. felragyogott számára valami halvány reménysugár. .A látóhártyád olyan. és bizonytalanul arra gondolt.Fáradt vagyok. mint otthon lenni. .Hát. . hogy az talán már úton is van feléjük. és mond valami enyhén mocskos szájú dolgot. mint egy lencse. . és haza sem megyek.közölte Carolyn. sürgesse meg egy kicsit azt az apokalipszist. amikor már éppen arrébb somfordálna.Én nem vagyok . . hunyorogva felnézett a fehéren izzó égboltra.A nap ki fogja égetni a szemedet. . . Levette szemüvegét. s ezért éppenséggel őt kellett volna a falak közt marasztalnia. Ha Arleen bármiféle komoly érzelmet táplálna Randyval kapcsolatban. súlyának és soha le nem barnuló bőrének kombinációja nem igazán előnyös neki.. és úgy fogja kezelni a fiút. . Az összezavaró üzenetek törvénye.

Arleenre pillantott: .Hová lehet menni ilyen hőségben? . kínálta a legszebb panorámát. kevésbé jómódúak a szegényektől. . jómódúak a kevésbé jómódúaktól. amikor az egyik zsaru meg akarta fosztani délutáni csemegéjétől. merre? . egészségesek a homokosoktól. Carolyn külsőleg sértetlenül mászott elő a romok közül. Több csokoládé volt az arcán.. Arra csak később derült fény. Az egyes városrészek földrajzi különbözőségei jól elkülöníthető karakterrel ruházta fel őket. A lágyan emelkedő lankákra épült város a demokrácia alapértékeit volt hivatott megtestesíteni. és az . Windbluff..Jössz? Arleen jó tíz másodpercig bizonytalanságban hagyta társaságát. Deerdell. mely a domb délnyugati lankáin feküdt. 2. Palomo Grove. mint vér.Úgy sincs jobb programom. melyet egyszerűen csak a Dombként emlegettek.gyakorolnak rá. nem volt kivétel ez alól. legyen bármennyire apró. melynek népessége abban az évben. De ezen a ponton nem lépett túl a várostervezők idealizmusa. Ott biztosan hűvösebb van.Talán odakint. visszatérve a nap legégetőbb kérdésére.szinte mértani pontossággal illeszkedve egy képzeletbeli szélrózsa ágaihoz. . Fehérek a feketéktől. Laureltree és Windbluff . 1971-ben. és megúszta egy gyenge agyrázkódással. és ahonnan sugárirányban kiágazva feküdt a négy városrész Stillbrook. mindössze ezerkétszáz főre rúgott.Csak úgy sétálgassunk . ahol minden helybélinek egyformán biztosítva volt a hozzáférés a település hatalmi központját jelentő Bevásárlóközponthoz. . mindkét kezében egy félig elmajszolt Hershey csokoládéval. azonos szabály alapján épül fel. . A legtöbb város. a fák között. Ez a Sunrise Hill lábánál feküdt. és veszett ordítozásba kezdett legalábbis így szólt a fáma -. Tavaly novemberben az egész Hotchkiss család belekeveredett egy országúti tömegbalesetbe.kérdezte Trudi.Szóval.ajánlta Joyce. hogy vagy féltucatnyi bordája is eltört az ütközésben. végül rábólintott az ajánlatra. Ez az elkülönülés törvénye. a helyszínre érkező rendőrség nem sokkal ezután kicsit arrébb rá is akadt az országúton.

így hát volt valami kalandjellege annak. A Domb felső harmadát féltucatnyi óriási rezidencia uralta. A Grove e kvadránsa lassú pusztulásra volt ítélve. Igaza volt. alig néhány percnyi séta után. a számuk rohamos növekedésnek fog indulni. . ahová most mentek: az erdőbe. Az itteni házak nélkülözték az úszómedencét. ahol csapdába esve gőzzé formálta a párás levegőt.Évek óta nem jártam már erre .a második legvonzóbb lakóhelyet jelentették. A négyes egyetlen tagja sem volt deerdelli lakos. még rosszabb. És még ha be is tették volna ide a lábukat. Jóllehet 1971-ben csak kevés művész vallotta a várost otthonának. . és két oldalról műveletlen erdősáv fogta közre.Sőt. hogy közben betegre aggódták magukat az utcán hagyott autójuk miatt. egy kiszáradt faággal csapkodva egy szúnyogfelhőben. Deerdell tökéletes kontrasztot alkotott mindezzel. Némelyek számára a negyed egyet jelentett a hippik búvóhelyével. a hőség mégis utat tört magának az ágak között. Lapos területre épült. míg Trudi Laureltree-ből jött. . Joyce és Carolyn mindössze egy háztömbnyire laktak egymástól a Steeple Chase Drive-on.Régebben a bátyámmal jártam ide. Habár a lombkoronák árnyékot kínáltak a kíméletlen napfény ellen. A két szélsőség között. azok az utcák. és így a felfelé kapaszkodó út minden egyes kanyarulatával egyre szerénytelenebbek lettek az ingatlanárak.nyafogott Arleen. Stillbrook Village-ben. Ha volt olyan hely a Grove-ban.sóhajtott fel Trudi. lévén a Domb másodlagos teraszán helyezkedett el. . és többségükre ráfért volna egy alapos festés. ott feküdt Stillbrook és Laureltree. melyek . ezek tetői szinte ki sem látszottak az őket körülvevő buja növényzetből. hogy a Grove keleti részén csatangoltak. akkor ez volt az a hely.Itt semmivel sem hűvösebb .ha valaki nem engedhetett meg magának egy házat a domb tetején . ez utóbbi kissé felkapottabb volt. ahová szüleik csak nagy ritkán merészkedtek. szociálisan és földrajzilag. oda már biztos nem követték volna lányaikat. a Sarlók második legmagasabbjában. A lankák alacsonyabban fekvő részein nyílt az Öt Sarló.itteni telkek árait verték fel a legmagasabbra. Arleen Emersonban élt. ahová az emberek úgy tették be a lábukat. .

a gerincoszlopon végrehajtandó korrekciós műtétről van szó. mind lélekben ép volt. melynek oly látható jeleit adta a tiszteletére rendezett partin. Hazatértekor a Grove korlátozott nagyszerűségét latba vetve fogadta lenyomorodott hősét. a bozótháborús invitációk kezdtek elmaradozni. Soha többé nem fog kijönni onnan.Tényleg. egymás mellett. . sok ivászat. hogy csak egy. Trudinak eszébe jutottak a gyermekkori játékok. amikor besorozták és Vietnamba küldték. és Sam életének hiábavaló elpocsékolása olyan nyomot hagyott bennük. hanem. az életet. habár a Joyce és testvérbátyja közti korkülönbség elegendő volt ahhoz. hogy a lányok és a húgok egyáltalán nem ugyanahhoz az állatfajhoz tartoznak. Egy évvel később. Sam Katz mindezeket megkövült vonásokkal ülte végig. A huszonöt éves korig még éppen elláttak. hogy van a bátyád? . arcát sem fordítva az ünneplők felé. őt pedig súlyosan megsebesítette. habár nem leltek bizonyságra. mint idős emberként. Habár édesanyja minden érdeklődőnek azt mondta. amikor testnedvei kezdték megsúgni neki. Mindannyian ismerték Samet. Mindenki tudja a családban. Gyászolta az elvesztését. azét a fura fiúét. Most is látta maga előtt az arcát. habár soha nem beszélnek róla. akivé lett. De az elméje nem bizonyult ennyire rugalmasnak. a pubertáskort elhagyva felgyorsul a hullámvasút. amiket bátyjával ezek között a fák között játszottak. Néhány héttel később visszaszállították a kórházba. és a férfiét. Sam Katz mind testben. és Sam nem tűnt fel újra. Szolgálata harmadik hónapjában azonban mindennek véget vetett az a gyalogsági akna. Az emlékek egy időre elcsendesítették őket. aki volt.érdeklődött Joyce. mely megölte két bajtársát. Tisztára beteggé tesz ez az egész. hogy mindannyian szinte mint egy külön emberfajra tekintsenek rá.Még mindig kórházban van. mélyebb gyászának. Az üdvözléskor sok szép szó hangzott el a hősiességről és az önfeláldozásról. aki megengedte. lassan katatóniává mélyült. amilyet egy tizenegy éves lányban sohasem. Nem egyszerűen hímként. talán még mindig azt a pillanatot ízlelgetve. ami elég különös volt. Sam fizikai sérülései kielégítően gyógyultak. a hónapok lassan évekké nyúltak. Az elkülönültség.. Rótták az utat a hőségben. miközben ő már tizenhárom volt. amikor fiatalsága szilánkokra robbant szét. néha karjukkal végigsúrolva a másik karját. Hiába. . és néhány elejtett könny. kavargó gondolatokkal. Engedékeny testvére volt. Mindannyian sejtették az okát. lélekben távol járva onnan. mintegy főpróbájaként későbbi. hogy hét-nyolc éves korában a nyakán lógjon.

Ha képes lett volna Arleen gondolataiban olvasni.az első alkalomtól kezdve. melyek egy földrengésről szóltak. De most inkább elmerült annak a tervezgetésében. bárcsak vett volna még egy jégkrémet egyáltalán nem is érzett ilyesmit. melytől annyira menekülni akart. De Arleen számára. és a halálát. Arleen vetett egy pillantást a Kövér Lányra. végig a nyugati parton. a valamikori csillag. ha ő maga egy csöppet sem érdeklődik iránta. A föld szilárdságában nem lehetett megbízni. Másrészt hogyan is üthetné agyon az időt másképp. Mostanra azonban már csak arra az életre emlékeztették. az rögtön megsejti a szándékait. mondta apja.okítgatta egyszer anyja . A lábuk alatt hasadékok húzódtak.kevésbé vonzó nők társaságában mutatkozni. ez volt az ő megcáfolhatatlan indoka a falánkságára. és tudta. Rémálmok kínozták. ami az élete lett. mely az ő esetében . Habár kiemelték vonzerejét. akiknek a társaságában kétszerte lenyűgözőnek tűnt. Ha érdeklődni kezd a fiú szokásairól Arleennél. Az elnyeletéssel kapcsolatos idegességét furcsamód magára nem terjesztette ki: különös szimpátia-mágiát érzett a háttérben működni. Kate Farrell még mindig slampos nőkkel vetette körül magát.a föld tanulmányozásában merült ki. mégsem szeretett igazán a társaságukban lenni. míg eljön a várva várt nagykorúság? Még a tükör előtt üldögélés szépségei is megfakulnak idővel. hogy hallott a Szent András-árokról . amelyek bármelyik pillanatban megnyílhattak. Joyce pompás emberismerő volt. Fájdalmas volt minderre emlékezni. Joyce csak tapsolt volna ehhez a nagy sietséghez. mint Santa Barbara vagy Los Angeles alatt. elnyeléssel fenyegetve a világot. hogyan rendezhetne egy véletlen találkát Randyvel. és van annyira önző. jócskán Arleen képességein belül van az ilyen perverzitásra . Ezekben Palomo Grove összecsukható kempingszékként gyűrődött össze. itt éppúgy.amije volt. gondolta. az egészen más lapra tartozott. Habár már visszavonult a közszerepléstől. De az éjszaka. Valamikor legdrágább barátai közt tartotta őket számon. annál hamarabb leszek boldog. És ma amikor csak arra vágyott. hogy azután elsüllyedjen a földben. Azért volt kövér. mert a föld férge sovány volt. hogy akkor is tönkretegye Joyce esélyeit. különösen az ilyen napokon. Carolyn az ő ádáz kíváncsiságát örökölte. amiért túl sokat tudnak. Ez volt a büntetés. Carolyn bimbózó életében sokkal kevesebb volt a gyötrelem. az ár túlságosan is magasnak tűnt. Sosem árt . Minél hamarabb kerülök innen el.

majd egy tenyérnyi vizet az arcára paskolt. . beteljesítette minden ígéretét: frissítően hűvös volt. A talaj minden lépéssel egyre iszaposabb lett a lába alatt. . Miért nem tudja hát egyszerűen elfelejteni. Valóban egy tó volt. .Nem is volt . . akkor mégis hogy került ide? . Esetlen mozdulatai utat nyitottak a többieknek is.jött a válasz.Valami baj van? . aki már háromszor a lehető legközönségesebb módon mutatta ki közömbösségét irányában. mert a szerelem nem így működik.vágta rá Trudi. most van. a meleg. .Nem is akármennyi . hogy errefelé húzódik a domb alja. hogy letér a kitaposott ösvényről.való hajlam. . és a sár befolyt szandálja pereme felett. .Tudtam..Nem is tudtam.Hogyan tud ennyi esni egyetlen éjszaka alatt? . bedugta kezét a tóba.Ha nem tud. végül mégiscsak lesz hol hűsölnünk! . De hát végül is ki ő. . . Joyce hallhatóan felsóhajtott. Carolyn is meglátta. A nyilvánvaló bizonyítékok ellenére is szárnyakat ad az embernek.jelentette ki Carolyn. az biztos . .Mi is ismerjük a fiút? .jegyezte meg Joyce. nem törődve azzal. Trudihoz fordulva.Legalábbis én nem emlékszem rá.tudakolta Carolyn.Esővíz . . Biztosan a felhőszakadás után gyűlt össze.Kit érdekel? . és utánaszaladt. Mielőtt Joyce kipréselhetett volna magából valami kellőképpen felháborodott választ. amikor végre elérte.tette hozzá. hogy itt tó is van .Hát.Csak. hogy elkerülje az újabb elutasítás gyötrelmeit? Azért. Elhaladt Carolyn mellett.A lényeg.erősködött Carolyn.kérdezte Trudi. és a víz pereméhez lépett.válaszolt Joyce. De a víz. . .Ez rengeteg víz . meglepő csillogásra lett figyelmes a fák között. . mozdulatlan tükrét félig alámerült fatörzsek és a bozótok szigetei törték meg.kiáltott fel Trudi. . talán ha tizenöt-húsz méter széles. Hunyorogni kezdett a visszatükröződő fénytől..állapította meg Joyce. hogy hűvösnek látszik. . Már kezdett is áttörni az aljnövényzeten.Úgy látszik.hökkent meg. . hogy elítélje a perverzitást? Egy olyan fiú után töri magát.. Leguggolt..Víz! .

vallotta be. .Mi lehetne még ettől is tisztább? Carolyn megvonta vállait: .fűzte hozzá Trudi. és máris elkezdte kikötni sportcipőjét. . . . Leült. és normális körülmények között sokkal tartózkodóbb lett volna. . A vízről felszálló levegő megbizsergette bőrét. mielőtt a helyzet elmérgesedett volna. míg sortja is át nem nedvesedett. .kérdezte Arleen. . Visszatekintett a partra.kérdezte Trudi..Pompás érzés .Ti nem csatlakoztok? . . én bemegyek. sohasem tudjuk meg . .Félsz.Senki sem fogja meglátni .érvelt Trudi. . mely a melleihez és gerincéhez tapasztotta blúzát. amint visszaért a többiekhez. Trudi visszavergődött a vízben a parton maradt trióhoz.így.Nem lehet tudni.Természetesen nem.Velem tart valaki? . ahogy vagy? .Én igen . Arleen megvetően figyelte túláradó lelkesedését. .szólalt meg Joyce. mi lesz a láb alatt. . .mondta Arleen.Azt hiszem jobb lenne.Ilyesmire gondolnod sem szabadna .Ha nem próbáljuk ki. .figyelmeztette Carolyn.Nem .Biztos teli van mindenféle vegyszerekkel.És te Carolyn? A lány megvonta vállait: . Mégis sokkal kívánatosabb volt az izzadtságnál.merengett Joyce. még a barátai előtt is. és mosolyogva munkálkodott fűzője csomóin. . és elkezdett belegázolni a tóba. ha nem vetnénk le a cipőnket . hogy milyen mély .tette hozzá bizakodón.Mit gondoltok. de a tó hívogatásának haladéktalanul engedelmeskednie kellett.Nagyszerű lesz .nyugtatta társait Joyce. .lelkendezett -.Nem tudok úszni . A víz hideg volt. elég mély lehet az úszáshoz? .Ahogy gondolod. Libabőrös lett tőle a teste.húzta Joyce egyre szélesedő mosollyal. Maga a föld lágy volt. . Lába alatt látta a mostanra vízbe fúlt fűszálakat és virágokat. és lépései körül sárfelhők örvénylettek.figyelmeztetett Trudi. . ..Én nem tenném ezt a helyedben .aggodalmaskodott Carolyn. és kellemes borzongás futott végig rajta.Ez csak fű . de ő addig ment előre.Ez csak esővíz . Blúza alatt nem viselt semmit.válaszolt Trudi. . ..Kíváncsi lennék rá.kérdezte. hogy elkenődik a sminked? . menet közben kihúzva blúzát rövidnadrágjából.

Ott biztonságban leszel. szőke és nagyon arisztokratikus. William Witt név szerint ismerte a fürdőzőket. . Őt meztelenül látni olyan korszakalkotó eredmény lett volna. lehet . Habár a lány kibújt már nadrágjából és alsóneműjéből is. Letérdelt a fák rejtekében. eszébe ötlött. mint a vízmélység miatti aggodalom. láttukra William keménységet érzett nadrágjában.Trudinak igaza van . hogy úszni kelljen. . attól való félelmében. Kilépett alsóneműjéből. mi ebben a bűn. Nem tudta megérteni a többi fiú elragadtatását .mondta Joyce.Nem is elég mély ahhoz. ha figyel? Az nem olyan.jegyezte meg Carolyn.az . . hogy Arleen Farrell kimarad a mulatságból. Csak azt tette. hogy benézzen mások ablakán. mint a tolvajlás.Hát. Trudi Katz és Joyce McGuire. ő egyre csak a mellét bámulta. hogy a világ összes kukkolója elrejtőzhetett a fák között. és akkor mi van? Nem azt mondja a pásztor folyton. De ha egyszer úgy született. de e tudásával sohasem dicsekedett el osztálytársai előtt.Akkor maradj közel a parthoz. és belegázolt a vízbe.Csak néhány méternyire voltál benn. . korántsem mélységes meggyőződéssel. Ő volt a legszebb lány Palomo Grove-ban.tízéves volt . aki még csak most vette le a melltartóját.hagyta rá Carolyn. a hazugság. hogy Carolyn vonakodása mögött sokkal inkább lakozik a félelem. Látta. név szerint ismerte a Grove összes. hogy szemek nőttek a fején. hogy használja őket? Mi rossz van abban. hogy az élet oly rövid? Legjobb. jó ötméternyire a víz peremétől.Nem tudhatod . Habár ő maga semmi kivetnivalót nem talált abban. azért nagyon is jól tudta. hogy a hír szárnyra kap. . de különben is. Mellei teltek voltak és rózsaszínűek. A másik kettő. karcsú. így a figyelme Carolyn Hotchkiss felé fordult. vagy mint embereket ölni. Ami azt illeti. Hát nem azért vannak. ahogy az ember egy igazi mozisztártól elvárta volna. és képtelen volt belátni. hogy az ilyen dolgok homlokráncolást váltanak ki a környezetből. és kétszer ilyen messze a lányoktól. hogy fel kell fednie kövér testét. ha egy percet sem veszteget el belőle.. Ahogy levette rövidnadrágját. már a vízben volt. megérezve. ami mélyen elszomorította. akiknek a vetkőzőszámát figyelte. tudta merre élnek és merrefelé néz a hálószobájuk ablaka. amiben korábban még reménykedni sem mert. amiért az Úr megteremtette a szemeit. negyven év alatti hölgyét.

. és minden figyelmét Miss Mozicicára összpontosította.alsóbb testtájakkal kapcsolatban. hogy nézze. ugyan mi ebben az olyan nagy szám? Figyelte. ahogy rejtekéből figyeli. hogy felkeltette volna gyanújukat mit szándékoznak tenni. megbetegszik tőle. egész életében az emlék terhét nyögi majd). még azt hihette volna.William el sem tudta hinni.Gyere! Fantasztikus érzés! . Szinte pánikszerű késztetést érzett rá. Mégiscsak csatlakozni fog hozzájuk. amikor először rádöbbent. hogy ez volt az a pillanat. és nem dicsekedhettek olyan nagy.csalogatta a Katz lány. hogy félrenézzen. mindig ehhez a . mint a gyümölcszselé.akiket már egy órája követett anélkül. mintha influenzás lett volna. s minden lány esetében mások és mások voltak. Bár ez csak afféle mellébeszélés volt. A másik. amikor a szorongás majd enyhülni látszik. melynek még különféle neveit sem állhatta. sok év elteltével. Fogai úgy csattogtak. a szíve majd kiugrott a helyéből. melyek sokkal kevésbé tűntek izgatónak. hogy minden apró mozdulatot az emlékezetébe véssen. Bátorságot merítve szavaiból Carolyn tett néhány újabb lépést. hogy meg fog halni. múlhatatlanná tették e pillanatot. Ha nem ismerte volna jobban. mint Joyce-é. sötét mellbimbókkal sem. Nem voltak akkorák. Az éppen formálódó események ugyan időlegesen majd azt a vágyat váltják ki belőle. A halál gondolata nagyon távol esett akkor tőle. hogy ekkora szerencséje lehet Arleen levette a kalapját. ahogy kibújt farmerjéből és bugyijából. még zsigerei is belerázkódtak az összpontosításba. És ekkor .még a haláltól való félelem se vehette volna rá. Arleen mellei látványának ígéretétől. bárcsak soha ne jött volna ide (ami azt illeti. De az összkép. mégis csodálatos volt. teljes érdektelenséget váltott ki belőle: egy szőrcsomó közé temetett rés. Semmi . mint Carolyné. ahogy Carolyn a vízbe lépett. hogy azt hitte. A mellei kiábrándulást okoztak Williamnek. miközben a hideg víztől úgy reszketett a teste. akárcsak orruk vagy csípőjük. Amint ráébredt. Kényszerítette agyát. hogy később minél nagyobb igazsághűséggel számolhasson be mindezekről a hitetlenkedőknek. hogy a lányok . és kigombolta nyakpántos felsőrészét. hogy tudatában van nézőközönségének. Arleen meztelensége és az ő láthatatlansága. Élete folyamán később William azt fogja egyszer mondani pszichiáterének. A lány megadta a módját. Megfeledkezett a többiekről. akit minden mozdulatával az őrületbe kergetett. Most. Kivörösödött az arca. aki kipréselt magából egy kényszeredett kuncogást. mint a keblek. a szíve olyan hevesen kezdett kalapálni.

a víztükör csillogása három rózsaszín folttá mosta szét barátait. hogy meg fog halni. mely nem érhetett tovább a köldökénél. és lábujjai már csak puszta sziklákat súroltak. hátán evezve a vízen. ha a szépség elkíséri egész életében. Nem csoda. ami csak nekik épült. vagy megcsókolni melleit és az ajkát. mint a tengerparton. Most kell kiélvezniük a hely intimitását. menet közben felfedezve. Estére a titok nem lesz többé elrejtve. akár egy ikon szentje. hogy eltűnődik. érvelt magában.képhez tér vissza. mint amennyire gondolta volna. aki a legnagyobb lendülettel távolodott a parttól. Nem voltak vízfelszín alatti áramlatok. habár Sammel való kóborlásaiból nem tudott visszaemlékezni erre a helyre. A barátnője szépsége felett érzett irigység görcsbe rántotta testét. Az idea olyan hirtelenséggel tört rá. Ezzel a gondolattal a fejében határozott csapásokkal megindult a tó közepe felé.kiáltott oda neki Joyce. egy olyan idill. de megnyugtató. ahogyan Arleen Farrell belép ebbe a soha nem volt tóba.Ne menj túl messze! . hogy elveszítette egyensúlyát. várakozásaival ellentétben. Azon kapta magát. A terep természetes dőlése folytán gyűlhetett itt össze. hogy az ő Randy Krentzmanja se köpni. Trudi volt négyük közül a legjobb úszó. A tó hívogató volt. melyhez a Grove-ban rajtuk kívül senkinek nem volt hozzáférése. hanem hogy a múlandóság nem feltétlenül rossz dolog. Olyan volt. Kár. és ő volt az. A part távolabb volt. ahogy egy fiú tenné. se nyelni nem tudott a társaságában. ahogy a vizet locsolja hasára és melleire. hogy lehetetlen volt megtartani maguknak az Édenkert e darabkáját. ölelése hűvös. Joyce figyelte Arleent a víz szélénél. Arleennak egyszerűen muszáj lesz mindent kifecsegnie. egy szőke és két barna foltra. egyre mélyebb lesz. mint ő. ahol talán mindig is volt egy aprócska tó. melyek ugyanabban az édes közegben lebegtek. Nem ütődött szörfdeszka az ember hátához. és jó nagyot kortyolt a tó vizéből. és nem csípte a só a szemét. Trudi megfordult. . Tíz méterrel közelebb a parthoz. mint egy úszómedence. milyen is lenne megsimogatni a haját. Ebben a pillanatban nem arra döbbent rá először. hogy a víz. Holnapra mindenki tudni fogja. A gyep mostanra eltűnt talpa alól. mire sikerült .

.Meleg! . . . Joyce elkezdett úszni a pont felé. fejével lebukott a felszín alá.Most viccelsz? . A víz nem melegedett tovább. A terepben hirtelen törésnek kellett lennie. és úgy vetette körülötte a buborékokat. Joyce nem tudta megállni. Ezután hátat fordított Arleennak. itt meg képtelen volt megérinteni a sziklákat maga alatt. Joyce-t szinte félelemszerű érzés töltötte el Arleen közelségének gondolatától. ha másfél méter mély volt. . Trudi közben megtett még néhány métert. majd egyenletes csapásokkal megindult a tó közepe felé.üvöltött vissza neki Joyce. ahol a meleg áramlatot érezte. szinte ugyanott. . és próbáld ki! . Trudi nevetett.Itt meleg a víz! . Habár szemei nem láttak túl élesen a távolba. Lenézve láthatta testét és a vizet taposó lábait.Csak gyere ide.Mit mondtál? . ahol Trudi taposta a vizet. de a felszíne egyre inkább felkavarodott. A talajnak egyszerűen nyoma veszett. . alábbhagyva a tempóval. aki közéjük állhatott volna. Az végül is kegyeskedett csatlakozni a vízi mulatsághoz. és elindult Trudi felé. Azokon túl azonban tömény sötétség terült el.lelkendezett a vizet paskolva maga körül. addig alámerülve.Csodálatos itt! Úgy tűnt. de barátnője eközben már elfordult. A jócskán előtte járó Trudi odakiáltott neki valamit. és a víz kellőképpen tiszta.válaszolta Trudi.Nem hiszek neked. Carolyn megadta magát.Te nem jössz? Carolyn megrázta a fejét. hogy jobban hallja. és nekiindult a mélyebb vizek felé. míg hosszú haja aranyló gallérként nem omlott nyakára. de a szilárd talaj eltűnt a lába alól. hogy kövesse a meleg áramlat hívó szavát. Hirtelen rátörő nyugtalanságában megpróbálta lábujjával megérinteni a tó fenekét. . hogy ne tekintsen vissza Arleenre. . Vágyott valakire.Carolyn! .kísértette Joyce.Tényleg! . mint egy pezsgőfürdő. Néhány méterrel mögötte a víz jó.Itt sokkal melegebb .erősítette meg Trudi. a közellátása kitűnő volt.kiáltott fel.visszanyernie. hogy néhány karcsapással biztonságba juthat. Erőt merítve a tényből. . .

amibe ő keveredett. maguk is folyadékká válnak. Az orrán át a víz lecsúszott a torkába. az áldott egyesülésben. Köpködve. de az elemi iszonyat olyan erővel ragadta meg. bójaként lebegve az édes hullámok közegén. Végigszaladt a bőrén. túllépve szégyenükön. hogy kémkedett utánuk. hogy levegőhöz jusson. és nem tudta. Látta a vízfelszínt megtörő fodrokat. csak hogy a part irányába vetődjön. és a többi lány felé tartott. hogy semmi másra nem volt képes. melyek különös lassúsággal pattantak szét a szeme előtt. hogy egy pillanatot is késlekedjék. Nem tehetett mást.Trudi! Mi a baj? Trudi! Megpróbált néhány figyelmeztető szót formálni ajkaival. mint egy korty karácsonyi brandy. nem tudta közömbösíteni azt a szinte állati . miközben a hullámok szolgaian visszhangozzák minden mozdulatukat.A döbbenettől elakadt a lélegzete. minthogy egyre fokozódó reszketéssel figyelje a tavon elszabadult eseményeket. A pániktól még erekciója is semmibe foszlott. egyetlen mixtúraként. Joyce érezte meg következőként a melegséget. ő és Arleen. Átadva magát a meleg áramlat csábításának már nem tiltotta el magát az érzésektől. rémületében tajtékosra kavarva a vizet maga körül. túl szexualitásukon. Hiszen itt vannak. Ha megtenné. A lehetőség túlságosan nagyszerű volt ahhoz. mintha valami óriási hal éppen most merült volna a felszín alá. és az a melegség le akarja rántani a víz alá. Joyce odakiáltott neki. Az érzés elvonta figyelmét Trudi csapkodásától és a veszedelemről is. A tó bűvölete. mint megcsókolni a tavat. melyet belélegezni olyan volt. Feje felé emelte karjait. a lávaként felszínre törő buborékokat. . hajának aranyló gallérjával a nyaka körül. mely átmelegíti az ember tagjait. Ő és Arleen. A hullámok némelyike elszakadt a főáramtól. Talán feloldódnak a vízben.meg átszőve a tó fluidumát. fröcskölve vetette fel a fejét. Másodszor. William rejtekhelyéből jól látta a lány vergődését. De voltak ott sokkal fontosabb érzések is. oda-vissza. át. hogy a buborékokból kiszabaduló levegő a tó lélegzete. akkor kezdett eszébe ötleni a vízbefúlás hétköznapi gondolata. Valami különös dolog történt odakint a tavon. Figyelte a körülötte fodrozódó hullámokat. bármennyire erős volt. és hagyta testét alámerülni. kettejük között. Csak amikor megpróbálta elérni a tó fenekét. melyeknek néhány röpke másodperccel ezelőtt még hátat fordított. be a belsejébe. akkor mindannyian rájönnének. hogy Arleen is nemsokára ideér. Elsőként. A sötétség odalenn. William nem mert felüvölteni. melyek ott köröztek Trudi Katz teste körül.

melleit. Sekélyes helyének biztonságából Carolyn rémülten figyelte barátai viselkedését. A tó feneke semmivé foszlott. Szemtanúja volt. mielőtt elmerült. Rémületében felordított. Míg Trudi ábrándjai Randy Krentzman körül forogtak (ugyan ki más körül is forogtak volna?). és hagyta. Mindeközben a víz megújult erővel kezdett tajtékzani a teste körül. Ez nem szimpla öngyilkosság volt. vagy mint néhány méterrel odébb Trudi. ahogy egyszerűen megadták magukat. Vágyának mindazonáltal nem volt jól behatárolható tárgya. mintha lágy kezek simogatták volna hasát. megragadta. Carolyn kétségbeesetten nyúlt ki érte. És ekkor a kéz. kezével kinyúlva a felszín fölé. mind Carolyn látta Joyce-t alámerülni. melyet a vízzel kötött. amit akkor érzett. ahogy vízbe fúlnak.rettegést. ami eláradt gyönyörű arcán. mint ami Joyce-t. amit ismert: a kutyaszerű kanalazás és a mászás keverékét. ahol eltűntek. lerántotta a mélységbe. Heves mozdulatai tovább kavarták a körülötte örvénylő vizet. Épp olyan önfeledten adta át magát a képnek. hogy lássa azt az örömteli kifejezést. hogy a víz a magáénak követelje. Mindenfelől buborékok emelkedtek. addig az ő szeme előtt egy híres arcokból összefércelt őrült kép lebegett. Előrenyúlt. De mindez kevés vigaszt jelentett a számára. ahogy a talaj eltűnt a lábai alól. Sinatra szemei. feltételezte. lába közét. ahogy a felszínre törnek. Nem nézhette csak úgy végig. Carolynnak nem volt más barátja rajtuk kívül. és hagyta. melybe minden erejével kapaszkodott. Érezte. és mint ami mostanra teljesen háttérbe szorította Trudi rettegését is. Cirógatásukra ugyanolyan ábrándozás kerítette hatalmába. mely valahogyan magához vonzotta barátnőit. Elég közel állt Arleenhoz. összekapcsolódott vele. hogy van valami a vízben. felhasználva az egyetlen úszótechnikát. ami alárántotta a lány testét. Brando gúnyos mosolya. De Arleen és Trudi viselkedése rácáfolt minderre. Egy hasadék felett úszott. . Dean arccsontja. amikor a hullámok összezárultak a feje felett. A zsír úszik a vízen. Felvetette karjait. Habár a víz egyre dühödtebbnek látszott azon a helyen. Akaratát kikerülve teste fellázadt a paktum ellen. hogy elsüllyedjen. mintha a levegőt megmarkolva akart volna lélegzethez jutni. Vad küzdelembe kezdett. Közvetlenül előtte egy kar tört a felszínre. Látva Joyce alámerülését. késlekedés nélkül nekivágott. hogy a természet törvényei az ő oldalán állnak. Jól tudta. Még mosolygott is! Mosolygott. Arleen azonnal a segítségére sietett. Mind Arleen. úszás közben egyfolytában a nevét üvöltve. mint Joyce.

mely éreztetni engedte számára a tragédiát. ennek a tónak a közepén. és elszökött a hústól.A világ elkoppantott gyertyalángként hunyt ki. A tudatuk. Volt valami a sötétben. Gyanította. Micsoda átkozott bolond volt. akárcsak az övé. Még mindig szorította valakinek az ujjait. Távolról. De a tudata cserbenhagyta a külső vázat. Már látta is ezt a testet. melyeket sohasem kísérelt meg elérni. ahogy a teste fuldoklik. aki csak kétszer ránézett. Nem érzett semmit a kimúlását látva. homályos foltjaikat. vadul körbeforogva). a nyár derekán. hogy az ő vergődésük is csak merőben ösztönszerű reakció. körbeforogva és hánykolódva fuldoklás közben. Nem látta ugyan. Egy zsírral teli hordó. és meg sem kellett volna várnia. Bár az is lehet. nem a fizikai szemeivel persze (azok még mindig ott voltak a fején. Nemsokára mindannyian meghalnak. hogy fölébe helyezte büszkeségét érzéseinek. habár szemei tágra nyíltak. mely eddig foglyul tartotta. hanem a szelleme látásával. ködösen érezte. hogy részvétlenül végignézzék azok haláltusáját. szem nélküli látása máris megadta a választ. fokozatosan közeledett. A testén túli vizeken a többi lány még mindig ellenállt. Lábai még mindig vadul taposták a vizet. nem is látott semmit a homályban. hogy tátott száján keresztül a tüdeje megtelik vízzel. Egy erő . hogy igent mondjanak. és akik karjai örvényként rántották le testüket. De miért? Ahogy a kérdés megfogalmazódott benne. Visszapillantott testére. Tekintete visszatért a hasadék sötétjéhez. hacsak nem némi visszatetszést a vaskos test hiábavaló küzdelme és távozásának teljességgel közönséges mivolta láttán. hosszú távon. de nem érezte őket. Fel kellett volna kérnie minden férfit az aktusra. valószínűleg már rég magára hagyta testüket. csak időpocsékolás volt. Egy pillanatra gyötrelmes vágyakozás hasított bele az élvezetek után. Egész énje puszta hivalkodásnak tűnt. Most már alakjukat is ki tudta venni. hogy nekik sokkal nagyobb fájdalmat okoz azok elveszítése. két erő -. de megérezte. És. . Az érzékei magára hagyták. akik lélegzete a buborékokban tört felszínre körülöttük. melyet korábban is érzett. mely még mindig lélegzetért küzdött. és melyeket most már sohasem kaphat meg. De hát az ellenállás. Ennek elveszítése volt az egyetlen. és hogy utolsó lélegzete elhagyja. melyek ipari szennyeződésként lebegtek a vízben.nem is. És közöttük ott volt szűz pinája. túl a vízben lebegő szellemén. Az idegekből. Az iker erő. mivel az ő testük sokkal vonzóbb a sajátjánál. petevezetékből és petéiből álló egész rendszer hasznavehetetlenül pusztulásra van ítélve.

és inni kezdte helyébe a levegőt. Pillanatokon belül halott lesz. és hagyták. most a felszínen lebegve . vagy a kevéssé fényes. A hús volt az ő vágyuk. és mindketten jogot formáltak a teljes kvartettre. Számára úgyis csak tehertétel volt az a test. hogy maguknak követeljék húsukat. és a felszín felé lökte magát. összeszőve a feketét a fehérrel. Az sem jelentett számára semmit. Lehet. többi részük . és nem is törekedtek erre. melyikük kapja meg. Szándékaik viszont nem maradtak rejtve előtte. kín és pánik az édes különlétét. Ha öntudata még kitart egy szívdobbanásnyi ideig. túlságosan is elmosódtak ahhoz. Azért emelkedtek ki a hasadékból. a szabadság értékes pillanatai már véget is értek. bármennyire parányi is volt. de az erő. sem őt. hadd ússzon a zsír a vízen? Megragadta a lehetőséget. a fényes. vagy legalábbis sokkal élénkebb. hogy birtokba vehesse. A dolgok miértje már régen nem érdekelte. hogy emelkedik? Elengedték a testét. A végtagjai merevek voltak. mint a céljaik számára teljességgel értéktelen dolgot. Szeme vette át éteri látása helyét. ahogy ott tapogatóznak). Kedves volt az Úr szemében! Arcával áttört a víztükrön. gondolta. kiokádta a vizet. mely korábban olyan hevességgel húzta le. amiért megszabadult tőle. mely ide-oda rángatta küzdelmében. melyektől tudatuk oly könyörületesen elszakadt. hirtelen éles napfény csapott a szemébe. Látta. A felszín minden törtpillanattal közelebb került. és boldog volt.torzójuk és végtagjaik elvesztek a körülöttük kavargó buborékörvényben. Ha voltak is vonásaik. mind a négyen. Agya visszaparancsolta magához. ahogy az egymással harcoló szellemek körülölelik testét. hogy ki lehessen venni őket. sem a többieket nem ajándékozhatják meg semmilyen gyönyörrel. Amint a szövetnek első kinyúló szála elérte a lábát. Ők már túl vannak ezen. miközben felemelkedtek. Ha szexre vágynak (még ebben az utolsó pillanatban is érezte. Prédává lett két elemi erő között. Mindössze ennyi különbséget volt képes felfedezni kettejük közt. mint a borbély habverő tálja. és koponyája ajtaja dörögve csapódott be mögötte. Hadd legyen meg az örömük. A közelgő erőknek nem volt hatalma a szellemük felett.Egyikük fényes volt. akár túl is élheti. Mi másért küzdenének egymás ellen. Újabb buborékörvény kezdett kavarogni teste körül. hogy megragadják testüket? Túlságosan korán ítélte magát szabadnak. mely mintha maga is a levegő felé segítette volna. Szelleme nagyon is könnyen felismerte őket. mint a másik. Amikor lélegzetének utolsó buborékja is eltávozott testéből.

hátha az erő. hogy a többiek is kiszabadultak. hogy egy baleseten kívül valami más is történt a szeme előtt? Volt valami a tóban. teljesen nyugodt maradt. erőfeszítésükre vagy az alulról jövő nyomásra. lehet bármiféle kétsége is afelől. a tó közepén. mely majdnem a magáénak követelte őket. pedig az események közben erotikusból rémisztővé. Arleen most kezdte követni őket. Elrohanva Trudi és Joyce mellett Arleen elsőként ért ki a partra. Még arra is alig volt erejük. ott. jól tudva. Mielőtt még elérték volna a partot. egy pillanat alatt ő is így végzi. ledobta magát a földre ott. A szilárd talaj csak néhány méternyire volt. Joyce már meg is indult a part felé. maga után rángatva Trudit. minden egyes alkalommal hangosabban zokogva. A testek megrázkódtak a zokogástól. ahogy nem sikerült beletalálni a ruha kivágásába. Érezte. Három vagy négy lélegzetvétel után felfedezte. Az öklendező hang elegendő ösztönző erőnek bizonyult. Köhögtek. és kidobta a taccsot. és megpróbálta felküszködni magára a blúzát. Még most is rettegve pillantottak vissza. csendes volt. majd pedig émelyítővé váltak. mely rájuk támadt. Senki nem sietett a megnyugtatására.a csapkodást. Most a tófelszín. Egyetlen hullám sem fodrozta. És mégis. Hiábavaló manőver volt. hogy kifaggassa a lányokat támadójuk természetéről. Élete végéig emlékezni fog a lányok látványára. hogy egyik lábukat a másik után tegyék. Nem mintha valaha is esélye lenne rá. . a velejéig megrázta. mígnem mindannyian talpra nem állhattak. nemhogy a lány lecsillapítására vesztegessék lélegzetüket. Magába zárja a látottakat. William Witt még mostanra sem tudott elszakadni a látványtól. Siránkozni és vacogni kezdett. hogy már vízbe fúltak. ami élt. A tény. és a vizet csapkodták. a sikolyokat -. holott biztos volt benne. Alig funkcionáló lábaival és karjaival Carolyn is szempillantás alatt megtette a távot. a hisztéria hatalmába kerítette Arleent. hogy még a mellbimbójukat is megláthatta. ahogy a part felé botladoztak. és nem magát a dolgot. egyetlen buborék sem törte meg egyenletességét. mely folytán olyan erővel lökődtek a magasba. Pár lépésnyire a parttól Trudi térdre zuhant. hogy a sekélyesben üldözze őket. ahogy felfordul a gyomra. ahogy kiemelkednek a mélységből. hogy ha csak megérzi a hányás szagát. ahol a ruháit hagyta. hogy ő csak a következményeket látta .tartotta. és a következő pillanatban máris megfestette a füvet epével meg vaníliafagylalttal. kedvet kapott rá. Carolyn arrébb botladozott tőle. De az a hely.

Könnyei.kérdezte. Trudira nézett: .Az egész város alatt barlangok húzódnak . döntötte el. . újabb hullámokban buggyantak elő szeméből. Joyce zokogása válaszképpen tovább erősödött. Ami a jelen eseményeket illeti.És mi volt az? . . .Nem. . kifogyott belőlük. A lányokból csak csípőjük és fenekük körvonala látszott.magyarázta. . de reszkető hangon.Én azt hittem.válaszolta Trudi.És megpróbált a vízbe fojtani . nyugodt. . de éreztem. . . . Kirántja az ember lábát. . mit éreztünk.. csak a szórványos hányások hangjait és a szünet nélküli zokogást.Már korábban is történt velem ilyen.Éppen most menekültél meg. Joyce mégis meghallotta. hogy ez csak. .Csakis áramlás volt . Volt valami a vízben bizonygatta Arleen. esővíz. Megesküdött magának.Én nem láttam semmit . . aki megadta a választ.Az önjelölt kukkoló szerepköre először életében súlyként nehezedett a vállaira. .Az Isten szerelmére. Carolyn volt az. épp eleget látott. hogy soha többé nem kémkedik senki után. karjait maga köré fonva. Csak a szél. nem? .emlékezett vissza Trudi.Volt ott valami más is a sötétségen kívül. odébbállt. Mi meg átúsztunk az egyik szája felett. . de hát mi történt? . melyet alig egy napig tudott csak megtartani. Olyan ígéret volt ez. Trudi keményen a szemei közé nézett.Olyan sötét volt .Ti is lenéztetek? .válaszolta Trudi a fejét rázva.Csak az áramlat tört elő a barlangokból.vetette közbe Arleen.Írd körül egészen pontosan! . ahogy a füvön feküdtek. az mozgatja a faleveleket. .erősködött Trudi.Meg akarok halni . melyekről azt hitte. Arleen végül megtalálta a bejutást blúzába. Felült a gyepen. Miért hazudozol össze-vissza? Mindannyian tudjuk.suttogta.Minden bizonnyal megteltek az esőzéskor.jegyezte meg Arleen színtelenül. . .kérdezte.Ezt te sem gondolod komolyan . Aztán csak ült. Amilyen csendesen csak tudott.jelentette ki Carolyn -. a strandon. Mást sem hallott. nem akarsz . Joyce újra kezeibe temette arcát. .Valaki figyel minket! .fakadt ki rémülten. Víz alatti áramlat.Mindannyian ugyanazt éreztük..Nem . Mereven fürkészte a lombokon áttörő napfény foltjait.

Ki fognak minket röhögni. .. .kérdezte Carolyn. hogy vízbe fullad. ...Ne legyél már ilyen hülye! .érvelt Arleen. nem igaz? .Arleen megrázta a fejét. Nem halak voltak. számít az valamit? Azt fogják mondani.hát hogy elmentünk úszni egyet. .Hát például. Egyáltalán nem is hasonlítottak halakra.Ez az igazság.És mi van akkor. aki néhány perccel azelőtt volt.Fogd be a szád! . Két alakot.. .rivallt rá Trudi.Majd azt mondjuk. mert lányok vagyunk. .válaszolta Trudi. végül Trudira. hogy majd mit fogunk mondani .Ne mondj ilyeneket! .mondta Carolyn. . . .Akármi is volt ott.Akkor is ez az igazság . .Végig kell ezt gondolnunk.Éreztem.. .Én tudom.Valami ránk támadt? Megpróbált belénk férkőzni? Valami nem emberi? . .Igen . akkor pár napon belül úgyis el fog tűnni . .vetette fel. elmentünk úszni. Fejbőréhez tapadó hajával és elkenődött sminkjével mindeme hasonlított.tört ki hirtelen Joyce. Majd gúnyolódnak.És azután? . azért akart minket. . Vagy a vízbe fullad.Mit kell ezen gondolkodni? . Akkor mi leszünk érte a felelősek.. Először Joyce-ra nézett. Tegyük fel. hogy egyáltalán mi a fenének kellett nekünk úszni menni.replikázott Arleen. . Joyce zokogása eddig ismeretlen dimenziókat fedezett fel magának.Alakokat láttam. ahogy megérintenek . De Carolyn kitartott meggyőződése mellett: .mondta megborzongva. . csak arra a bálkirálynőre nem. és a lábai közé nézett. és.Ahogy belém nyúlnak. .És ha bárkinek is szólunk. . hogy nem volt víz alatti áramlat . .erősködött Carolyn. .Azt hiszed. az egész város rólunk fog beszélni.kezdte Carolyn. . ha valaki más is idejön? .jelentette ki. Tekintetét lassan levette Trudiról. . . .mondta Arleen. vagy valami ilyesmi.És ugyanez történik vele. aki bólintott egyet.Ha ez csak esővíz.Igaza van .förmedt rá Trudi. hogy ránk jött a félóra.De hát így történt..Nem így volt? Újra felemelte a fejét. .Csend legyen! . . majd Carolynra.

Semelyikük nem adott hangot további kételyeinek.kérdezte Joyce. .mondta Carolyn. Felállt.A papám folyton ezt mondogatja. . Arleen példáját követve valamennyien felöltöztek.Azt hiszem .) . Rendben? Rendben. sose mentegetőzz! .ment tovább Arleen.He? . .kiáltott fel Trudi. .válaszolta Arleen. . .Carolyn? .Ne mondjunk semmit .Semmit? .Ne legyél már ennyire színésznő! .Sose magyarázkodj. (A gondolat családi filozófiává emelése felélénkítette.Nézz ránk! .És elfogadjuk . és felszedegette többi ruháját a földről. majd elindultak visszafelé az úton.Mindannyiunknak hallgatnunk kell.Csak meg kell egyeznünk egy jó kis mesében.Soha többé nem kerülünk le a napirendről. Ez az egész meg fogja mérgezni egész hátralévő életünket.motyogta Trudi. hátuk mögött hagyva a titokzatos és tükörsima vízfelszínt.. . .jött a válasz.Hallottuk . .Sose magyarázkodj.. . . . Joyce? Joyce fojtott zokogással adta beleegyezését.Egyikünk sem fog semmi olyat tenni. amibe nem egyezünk bele mindannyian.

hogy ennyire közeljártak a halálhoz. A fiú nem nevetett. majd szinte szégyenkezve megkérdezte.KETTŐ 1. és a lehető legegyszerűbb kifejezésekkel tudtul adta számára. hogy ismerik-e egymást valahonnan. mondta . Trudi. mélyen magukba zárva titkukat. Csak egyféle kellemes bágyadtság kerítette valamennyiüket hatalmába. aki elsőként adott hangot az intim támadás felett érzett rettenetének. melyek a világ többi részét működtetik. A tavon történt események másnapján egyenesen Krentzmanék stillbrooki házához ment. Nem is volt rá szükségük. aki szavakba öntötte. hogy Randy Krentzmané legyen. Joyce számára az érzés ennél is egyszerűbb volt. Már nem volt olyan törékeny. De mostanra valami megváltozott benne. Kezdetben nem történt semmi. Elrejtették sebeiket a külvilág elől. Arleen számára az érzés puszta megerősítése volt a ténynek. Egyszerű. Igen. melyben nem elégíti ki vágyait. melyet ő mindig is tudott: ő egyedülállóan igéző teremtmény. amit érzett. akire azok a szabályok. Egy érzés kitartóan a közelükben ólálkodott. és mégis megmenekültek előle. talán annak utóhatásaként. Carolyn újonnan támadt önbizalma. nem vonatkoznak. Azért menekült meg a halál torkából. kezdett különös élvezetet lelni az emlékben. volt az egyetlen. hogy szenvedélyét tudassa. továbbra is természetesen viselkedtek. Ami azt illeti. zavart pillantással végigmérte. Nem vesztegetett el sok időt. Még csak rémálmok sem gyötörték őket. akit mindig is vonzott a Messiás képe. és hogy le akar feküdni vele. azt súgta: minden óra elvesztegetett. Ugyanaz a furcsa meggyőződés munkált mindannyiukban: hogy valami rendkívüli okból kifolyólag kiválasztottak lettek. Még Arleen is. mely ugyan csak halvány visszhangja volt a megvilágosodásnak. Korábbi találkozásaik alkalmával a fiú feledékenysége a szó szoros értelmében összetörte a szívét. melyet nem mert bevallani még a másik három lánynak sem. hogy szereti. amit a halál közelségében érzett. az eset után alig beszéltek egymással.

így azután. igaz? Erre azt válaszolta. Ez nem szerelem volt. és a legképtelenebb kapcsolatokba hajszolta őket. Szeretlek. vagy sem. ahol szülei háza is állt. A szomszédok közül senki sem került közelebbi kapcsolatba vele. hogy elég meleg az idő és a ház kettőjüket kivéve teljesen üres. akinek csak két tacskója jelentett társaságot. múltja.neki. és a Grove-on keresztül hazafelé vette az irányt. és szeretkezni akarok veled. tekintve. A fiú készen állt elfogadni mind a hízelgést. Habár Krentzman öntelt és üresfejű volt. Habár egyszerűen képtelen volt megérteni. aki tavaly költözött be az utcába. hogy több volt. Az egész délutánt együtt töltötték. jelene és jövője elmosódott kép lett csupán. hogy minden egyes szót komolyan gondolt. mint jó: olyan volt. Másnap korán reggel. immáron feszítő vágyától szabadultan. mely az ágyába küldte Joyce-t. Közölte vele. a farka pedig a világ nyolcadik csodája. ismersz engem. nem is egyszer. mindjárt aznap délutánra. Joyce hat-tizenöt körül hagyta el a házat. vajon kínálkozik-e megfelelőbb alkalom a mostaninál? A zavarodottság nem gyakorolt hatást Krentzman libidójára. miközben beszélt. mint egy igazi tenyészbika. . és egy második együttlétet javasolt. Életének többi része. mintha az esemény mindennapos lenne az életében. Igazi magának való ember volt. érdeklődött Randy. hogy csak úgy semmibe vegye. mind a randevút. színlelve azt. mint bármikor korábban. hogy ezen a délutánon életet csepegtetett a testébe. majd a végén megkérdezte: ez valami vicc. Trudiban és Carolynban is. valamint. ezzel együtt ártalmatlan. Már többször találkoztunk. Viszont lehet. A fiú egyfolytában értetlenül bámult rá. Tudata kristálytiszta volt a megtermékenyülés fontosságát illetően. Olyan jó voltam?. de háromszor végrehajtva az aktust. ilyen alkalom túlságosan is ritkán adódott ahhoz. A késztetés. vagy legalábbis felajánlott egy kávéskanálnyit abból az alkímiából. ráadásul pocsék szerető. felhívta a fiút telefonon. egyaránt munkált Arleenban. miután mélyebben végigaludta az éjszakát. De nem érdekel. elfogadta a felajánlkozást. Randy tompa agyú volt és öntelt. egy ötvenes éveiben lévő férfi felé. és ő semmi mást nem akart tőle. és a maga ostoba módján kedves is. hogy ez egyáltalában nem vicc. Az elsődleges szempontok ilyen radikális változását nem kérdőjelezte meg. Carolyn egy bizonyos Edgar Lott felé közeledett. Négyük közül minden bizonnyal az ő választása bizonyult a legszerencsésebbnek. hogy emlékszel-e rám. hogy egy lány miért ajánlkozik fel csak úgy grátisz. Ez.

alkotmányos sétájukra. amikor két hét és négy nap után a lány felhagyott a látogatásával. hogy hazakísérhetné-e. és a megérzése azt súgta neki. és udvariasan . addig serénykedve rajta. míg véghez nem viszi az aktust.megkérdezte. de hogy a lány újra meg újra visszatért hozzá. A kapcsolat kezdetben remekül működött. és azt sem színlelték. Így aztán nem volt meglepve. Elhunyt neje. Lott-ot. ugyan ki tudna ellenállni? A korbéli és anatómiai különbözőségek dacára ritka szenvedélyességgel estek egymásnak. már önmagában véve is rendkívüli dolog volt (még fiatalkorában sem gyakorolt semmiféle hatást a nőkre). hasonlóan jókora teremtmény volt. Carolyn nap nap után azért látogatta meg Mr. hogy a kebleire rántsa a fejét. amint éppen tacskóit vitte reggeli. míg teljesen ki nem merültek. a felesége halála óta nem érintett nőt. hogy azt tegyék. kérem. nem vesztegették az időt egymás szépségének deklarálására sem. nyakkendő és zokni mindig csak egymáshoz illő. Egy kicsit elszomorodott. és az alkoholba fojtotta vágyait. Fittyet hánytak a gyertyafényes romantikára. Elkapva őt. De egy ilyen ajánlatnak. Azért voltak együtt. és ha a lány nem vetette volna magát rá. mielőtt még az ajtó becsapódott volna. ezért megint nekivágtak. hogy ott helyben. egy ujjal sem nyúlt volna hozzá. A kutyák ezt már végigaludták. Hogy elcsábították. valamint az öltözködésében megnyilvánuló pedáns színválasztás (zsebkendő. pasztellszínekben) azt a feltételezést táplálták. mint a saját szüleit. ahogy szülei társaságában utalt rá a férfira. akik addig csóválták és kergették farkukat. De akármennyire is naiv volt Carolyn a közösülést illetően. hosszan elbeszélgetett vele. hogy az ő szándékai a lehető legtisztességesebbek voltak. már a csoda határán járt. Lott-ot jobban ismerte. Egy hét múlva azután összefutott vele az utcán. a konyhaasztalon követelje odaadását. amikor a ruhák ledobására került a sor. Egyikük sem volt a legkevésbé sem rosszmájú. mondta. Később váltig állítja majd. hogy abban sokkal több van egyszerű üdvözlésnél.na meg a női látogatók hiánya. Az első kör után a férfi elmondta. Számtalanszor elkapta a tekintetét. majd . A derékbőség említése újabb merevedést váltott ki nála. Edgar alig mert hinni jószerencséjében.miután a kutyák kijelölték aznapi birodalmuk határait . hogy mindez örökké fog tartani. és egy percig sem foglalkoztak a többi sallanggal. de nem lepődött meg. hogy homoszexuális. amire a természet testüket megalkotta. féltékenységi rohamba kergetve ezzel a tacskókat. hogy már hat éve.

de kéretlenül is kapott egyet. melybe egy nő körvonalait faragták. poroszkék tintával tetoválva. olyan társaságba vitte. Egy másik olyan fapadlóval büszkélkedhetett. melyekről még ma is csak tiszteletteljes suttogással beszéltek.rákérdezett. hogy elpucoljanak. Számára. döbbent rá. ugyanattól a késztetéstől vezérelten. olyan dohányost keresve. Nincs már rád szükségem. Egyszerűen csak felajánlotta magát. csak a neve: The Slick. melyet választott. ahol a legdurvább alak. hogy belehúzzon egy kicsit az élet örömeibe. hogy összetörték a szívét. Az út. jól megszokott ösvényre. amikor a luxus öleléséből betoppant egy olyan bárba. akik között ő semmilyen formában nem tett különbséget. hogy . mit jelentettek a szavak és a gesztus. majd egy ötödik bourbon elfogyasztására sarkallta. csak most .hogy a kövér lány végképp elment . Csak később. mely mellett nem szólt semmi már. harmadik bourbon-jével a kezében. vissza az életükbe. vagy hogy az alvilági élet megízlelje őt. Néhány óra általában elég volt nekik ahhoz. Ezáltal Arleen jól kitaposott ösvényen járt. Aki jött. Az egyik bár egy biliárdasztalt szentelt Jane Mansfield emlékének. beült anyja kocsijába. és azon a helyen itta holtrészegre magát. a sofőrjük volt. A felismerés egy negyedik. Jóllehet végig megpróbálta kizárni a szentimentális érzéseket kapcsolatukból. Arleennak nem voltak ilyen problémái. akivel dolguk lehet. mely a szívét az alkarján viselte. James Dean rendszeresen lejárt ide vadabb éveiben. aki Veronica Lake-nek mondta magát. Ez a fajta rendszeresen lekocsikázott ide flancos otthonából. Ezzel vissza is talált a régi. és finoman megkopogtatta a pocakját.summa summarum . Az itt lakók egy cseppet sem csodálkoztak a körükbe érkező gazdag lány láttán. Felöltözött legszebb ruháiba. az apró tengerparti nyúlványra Zumától északra. amikor áporodott levegőjű házában üldögélt. aki emberi hamutartóra vágyik. és elhajtott Eclipse Pointra. A lány furcsa pillantást vetett rá. . aki állítólag olyan dolgokat művelt rajta egykor. akárcsak Joyce számára.folytathatnák-e az etyepetyét. majd nemet mondott. neki nem volt szüksége italra ahhoz. mely hírhedt volt bárjairól és az azokat látogató motorosokról. az talált. Valaha inkognitóban sok híres arc lejött a Pointra. A férfi nem kereste a dolog magyarázatát. Az ajánlatot szép számban elfogadták. Ellentétben elődeivel. mondta a lány könnyedén. hogy megízlelje az alvilági életet. mely a többieknek is parancsolt.döbbent rá. mindjárt másnap elkezdődött. hogy mentséget találjon szabadosságára.

Ott. becementezett füléig is elért. Lawrence Farrell. ahogyan . csoportosultak valami látványosság körül a bár túlsó végében. azután rátalált az ő gyönyörű gyermekére. hátuk közepéig érő hajjal. Megnyugodva. Nem mindenki élt a lehetőséggel.keveredett. Az anyjára hasonlított.elképzelni is gyűlölt. kórusban ordítozó emberek.arra a kérdésre pedig. mint valami tébolyult. majd a következő éjjelen is. sört vedelő állatok. amit még . melynek a létét nem is sejtették. a kör közepén. akkor kötelességének érezte. úgy határozott. kivéve . hogy bizonyos tanácsokkal lássa el. hogy ilyen nagylelkű odaadás csak egy őrülttől vagy egy fertőző betegtől telik ki.álmaiban . amikor meghallotta. De a lány hangosan és elszántan tiltakozott az ilyen beavatkozások ellen. hogy követni fogja lányát. vagy még inkább arra. mintha maga sem lenne biztos benne -. a lány úgy kezdett hajtani. . Amint kiértek a Grove-ból. Míg Carolyn és Joyce képes volt titokban tartani viszonyait.vele. Kabátját és tárcáját féltve óvatosan belépett a bárba. hogy tévedett (a lány biztosan sétálgat a parton. ha a diszkrét távolságon belül akart maradni. addig Arleen viselkedése egy idő után óhatatlanul felhívta magára a figyelmet.Másnap éjjel visszatért még többért. Lehet. Haladó gondolkodású szülőnek tartotta magát. és megmondta nekik. A hely reputációja még az ő haladó gondolkodású. és neki is bele kellett taposnia a gázba. hogy valaki hercegnője nevét kántálja. hogy hagyják őt békében. hogy hová indul. azt gondolva.akárcsak a többi lányos apuka . Néhány kőhajításnyira a tengerparttól mégis elveszítette. mintha teljesen a rabjuk lett volna. Némelyek az első éjszaka után kezdtek másképp tekinteni rá. Odabenn lázas mulatozás zajlott. míg a The Slick előtt végre megpillantotta az autót. hogy az ő lányával bárki is csinálhatja. Majdnem egy óra cirkálásba került neki. Arleennak nyoma sem volt. de ha az ő hercegnője rossz társaságba . zavart pillantással válaszolt. mielőtt még a sorban állás megkezdődött volna. szemeit le sem véve szeretőiről. Erre azok feladták.Arleen! Arleen! Visszafordult. Valaki éppen sört öntött a szájába. és a szörfösöket figyeli).focisták vagy talán hippik közé . Mások olyan lovagiasságot fedeztek fel magukban. miközben másvalaki éppen azt csinálta vele. atyja. és megpróbálták felrángatni a padlóról. hogy ő is azt a bemutatót nézi? Átfurakodott a nézőseregen. ahogyan ott feküdt a férfi alatt. és csak hajnalban került elő . csak egy ködös. éppen indulófélben volt. Miután egy héten keresztül minden áldott éjszaka eltűnt a házból. sőt némelyek maguk is beálltak a sorba.

De a lány imádói egyszerűen arrébb rángatták. és az előző estéről elhalasztott vádaskodások is teret nyertek. Beparancsolta a kocsiba. sem elmondani azt. A közömbössége csak tovább korbácsolta haragját. Lawrence Arleen nevét kiáltozva előrelépett. Nem hagyta abba a tiltakozást még akkor sem. végső tehetetlenségében pofon vágta. ha Kate közbe nem lép.. akik közül sokan már lehúzott cipzárral készülődtek neki az aktusnak. és a pszichiáterével arról. Valaki ráripakodott. Aznap kora éjjel a lány megint elindult. kiteregetve ezzel a szennyest a Sarlók teljes területén. Arleen a szobájában maradt. az ő lánya. hogy miről beszél. amikor még képes volt izgalomba jönni. amikor ajkai már képtelenek voltak a szavak formálására. hogy hol hibázott. hogy felálljon. majd Lawrence-re vetette magát. mikor erre kérte. Némán vezetett hazáig. Uramisten.. A lány mindvégig az arcára meredt. Nem volt hajlandó visszajönni. futásnak eredt. üveges szemmel. majd lestoppolt egy fuvart a Point felé. egyáltalán nem hatották meg a sebei és véres inge. míg apja beszélt az ügyvédjével a The Slick bezáratásáról. és bizonyára nagyobb kárt is okozott volna benne. Az alak kiköpött egy véreset. és hogy ő mit csinált. míg hajnal körül Arleen elő nem jött a bárból. . a zsarukkal a támadók bíróság elé állításáról. és az arcába csapva próbálta ráébreszteni. mígnem elég energiát ki tudott préselni magából. Amikor elmondta neki. és hosszú órákon keresztül várt. ahol Arleen feküdt. Még ekkor is megpróbált elkúszni oda. aki hátra tántorodott a tömegbe. Jó darabig ott feküdt.az anyja kinézett. miközben dagadtra verték. enyhén felvetette a fejét. Visszabotorkált az autóhoz. hogy ez az ő lánya. A férfi aggodalma dührohammá változott. Úgy tűnt. Állcsúcson vágta a férfit. hogy mit látott. mit csinál. illetve csak megpróbált elindulni. A lány ellenkezés nélkül beszállt. Aznap egy szó sem hangzott el közöttük. hogy miért csinálja azt. majd mint egy rakás szemetet. kidobták az út mellé. decibelekben mért hangereje és méregben mért szókincse addig emelkedett. Arleen másra sem várt. szemmel láthatóan majd megőrülve az őt meglovagló férfiért. mintha nem is igazán értené. az ő lánya. néha hangosan zokogva. hogy lerángassa róla azt a gazembert. Miközben őrjöngő apja anyja karjaiban vergődött. amit csinál. hogy várja ki a sorát. A csípőjét dobálva nyögdécselt. Végül. aki még akkor is azt nyöszörögte. míg végül teli torokból üvöltözve kurvának titulálta. Lawrence a kocsifelhajtón kapta el.

a helységet pedig bezárták. . mint a sír. tökéletes szerető volt. egy teljes kivizsgálásra. Huszonegy letartóztatást eszközöltek. a Némával töltött pásztoróráiról. Legalábbis ezt mondta magának. szexuális úton terjedő betegségre. miközben vitézül állta a sarat vágyaival szemben. valamint egy lapostetű-fertőzésre. Elsődleges olvasmánnyá vált a parton lakók számára. Biztosította a szolgáltatást. nyögdécselős számát. 2. amire szüksége volt. Olyan sztori volt ez. Lawrence és Kathleen Farrell hálát adtak az Úrnak ezért az apró könyörületességért. Jóllehet a kisvárosi szépség. Egyszerű funkcionárius volt. többségét kisebb kábítószeres vétségért.A bárt aznap este megszállták a rendőrök. hogy azt a Ralph Contrerast csábítsa el. Volt annyi sütnivalója. négyük közül az utolsó számára is eljött a perc. Amikor a rend őrei megérkeztek. Arleent ezután kórházba dugták.Arleen indiszkrécióját követően . és felfedték a természetes kopásból fakadó egyéb károsodásokat is. ugyanakkor hallgatott. Rátaláltak két. De legalább nem volt terhes. Arleen Farrell botrányos magánéletéről szóló híradásaikban a lapok olyan szókimondással tárták fel annak titkait. mikor jött el ez a pillanat -. hogy megfeledkezzen Ralph-fal. nem is fog többet gondolni rá. Nem mintha sokat bíbelődött volna a technikával. ahogyan már több mint egy hete minden este. Mindent egybevetve.túl gyorsan napvilágra. Még Trudi. és olyan mértékben dadogott. Palomo Grove igenis emlékezni akart. hogy minden szándékot és tettet inkább szó nélkül hagyott.és a teste el fogja neki árulni. Így is lett volna. A titkos románcok kora lejárt. Habár ő igenis könnyűnek találta. a Béke Hercege Lutheránus Templomában dolgozott kertészként. pedig tökéletes álcát talált tevékenysége elleplezésére: a vallást. aki Laureltree-ben. Trudi így szerette. Arleen ügyeinek kipattanása a szülői jogok gyakorlásának hihetetlen szigorodását vonta maga után. ha valamennyiük viszonya (beleértve Trudiét is) nem került volna . Lawrence Farrell hercegnője nagyban nyomta csípődobálós. Még a Grove keleti részén is érezhetően kevesebb kölyök mászkált az utcákon sötétedés után. melyet még Lawrence otromba megvesztegetési kísérletei sem tarthattak távol a lapoktól. hogy fel kellett adnia partnerét. és amikor majd beteljesítette a kötelességét .

De. szombaton kirándulni volt. a Chronicle-ben megjelent egy interjú Arleen egyik állítólagos gondozójával. Kate. miután iskolatársai oly könyörtelenül dobálták rá a mocskot nagy nővére miatt. bárkitől. hogy a testét megszállta az ördög. akikkel Arleen július 28-án. és . A nővér szerint a Farrell lány ideje nagy részét szexuális őrjöngéssel töltötte. ami beléjük költözött. elmentek úszni egyet egy Palomo Grove-hoz közeli tóban. Azokban a napokban a Grove-ban csak a vakok és analfabéták nem olvasták a drogokról és a szépségről szóló híradásokat. három barátjával együtt.a másik három fürdőzőtől is. Az őket megszálló lény azt követelte Arleentól. kivéve azon barátainak családját. Az persze még a pillanat tört részéig sem jutott eszébe senkinek. hogy elhaladjanak az elhíresült ház előtt. Arleen Farrell makacsul hitte. Az általa előadott mese meglehetősen választékos.feltehetően . Ez így önmagában is eléggé említésre méltó volt. Három nappal azután. Craiget ki kellett venni az iskolából. hogy komolyan is vegye ezeket az állításokat. óriási jövedelmezőséggel működött. melyet időnként szakítottak csak meg reményvesztettségének könnyei. Maga a család .Lawrence. hogy Arleen kikerült a motorosok bűnbarlangjából. és ott támadta meg őket valami. beszéde nem állt másból. a fiatalabb lány és Craig.is az érdeklődés középpontjába került. hogy tegye magát terhessé. Még a Grove túlfelén lakó népek is úgy intézték bevásárló útjaikat. mely az orgiákról készült fotográfiákra szakosodott. hogy ne kelljen élniük semmilyen szerkesztői fogással a hatás elérése érdekében. De a legrosszabb még csak ezután következett. a páciens betegsége nem merül ki pusztán túlfűtött libidójában. Carolynt . aki e szolgáltatásra kapható.amennyire csak a jogi osztályuk szakértői engedték. Jocelyn. Az apró feketepiac. míg végül képtelen volt bármilyen két szótagnál hosszabb szót értelmesen kimondani. tette hozzá a híradás. Arleen öccse . Arleen úgynevezett vallomása épp eléggé abszurd volt ahhoz. A cikk szövegében nyoma sem volt iróniának. Kate pedig addig emelte nyugtatóadagját. de a részletek dolgában engedniük kellett. hogy nem volt mód megbizonyosodni eredetiségükről. habár a fényképek némelyike olyannyira elmosódott. bizarr történet volt. mint trágárságok halmazából. Ő. A méhébe költözött Ördög egyszerűen egy utódnemzésre alkalmas atyát keresett a motorosok soraiban. Ez a magyarázat a The Slick-béli kalandjaira. Habár nem nevezte néven Joyce-t. hogy a pletykaterjesztők végezzék be munkájukat.

hogy a lányuknak meg kellene látogatnia a család orvosát. különösen a tenger gyümölcsei iránt. mely körülvette a lányokat. .Biztos. de emellett terhesnek találta. A nyugalom levegője. gondolták a büszke szülők. Először az tűnt fel nekik.El akarod hagyni a Grove-ot addig.Nem. olyan változás. mint aki felizgatta magát? . ha a szülők nem figyeltek volna ekkora elánnal gyermekeikre. A McGuire.vagy Trudit. Még Carolyn is.Hát nem is vagyok izgatott.Úgy nézek én ki. hát nem teljesen ránk ütöttek? Néhány hétig ezek is maradtak: mintagyerekek. Katz és Hotchkiss házban az alábbihoz hasonló beszélgetés zajlott le. melyek felölelték a teljes skálát. barátjuk őrületével szembekerülve is ennyire megőrzik higgadtságukat. Ha valaki csak futó ismeretségben volt Arleennal. . hogy nem izgattad fel magad. Sose rosszabbul. Trudi nem tiltakozott. hogy kivel osztotta meg állítólagos sátáni tapasztalatát. amikor Gottlieb doki minden tekintetben egészségesnek. akik tiszteletre méltó megadással viselik a helyzetükből fakadó megpróbáltatásokat. Szeszélyesen viselkedtek étkezéskor is. éjfélkor meg a szobájukat rótták. Hamarosan nyilvánvalóvá vált. amíg elül a vihar? . a fagyos ridegségtől a szenvedélyes kirobbanásokig. egy-két becéző szó ide vagy oda: A szülő feltette a kérdést: . aki pedig nem arról volt híres. mely minden valószínűség szerint észrevétlen maradt volna. semmivé foszlott. Ekkor azonban a tökéletes kép kezdett darabjaira hullani.Nem. a négyes összetartozása nem volt titok a helybéliek előtt. . Semmiféle meglepődésnek nem adta tanújelét akkor sem. Micsoda kiegyensúlyozott gyermekek. A folyamat alig érzékelhető volt. jól vagyok. hogy visszautasítana bármi emészthetőt. ahogy a viselkedésükben megmutatkozó visszásságok egyre szembetűnőbbek lettek. fikarcnyi kétsége sem lehetett afelől. édesem? . ahogy csemetéik időbeosztásukkal élnek: délben mélyen aludtak. szinte patologikus viszolygást érzett bizonyos ételek. Betty Katz javasolta elsőként. és a helyébe olyan hangulatváltozások léptek. az egy szótagos kifejezésektől a szószátyárságig.A gyermek erre így válaszolt: . hogy a lányokat meg kell óvni Arleen esztelen kijelentéseinek következményeitől.

és elég egyetlen indiszkrét orvos. izzadságos munkával elérték. hogy lányuknak bármiféle köze is lehet a botrányhoz. amilyen gyorsan és biztonságosan csak lehet. Másodszor. végső bizonyság megszerzésekor. Mindhárom célkitűzésük elbukott. . Nyilvánvalóan valamiféle egyezség született a lányok között. Harmadszor. hogy megcáfolják a történések rendszerességét. mert a botrány szereti a napvilágot. ő is remek egészségnek örvendett. Együttes erőfeszítéssel végül kiötölték az egyetlen lehetséges forgatókönyvet. akkor ajánlatos lenne. A hírek Arleen Farrell történetének újraértékelése után kiáltottak.csak a jó ég tudja. Az abortusz kérdésében azért. így a mindig is túlfeszített. melynek megszerzését fáradságot nem kímélve. akkor ez a remény is dugába dőlt a harmadik. érzékeny idegrendszerű lány az idegösszeroppanás szélére került. kudarcot vallottak az ügy takargatásával is. A válság kezelése hármas feladatot rótt a szülőkre. mert állhatatosan elutasították. és szexuális opportunizmusukért eljárást kell indítani ellenük. kiegészítve azzal az intelemmel. Az újság itt is ugyanaz volt. hogy a lapok botrányrovatai új tápot kapjanak. ami értelmesnek tűnt. hogy teherbe esnek. ha a leendő anya tizenöt kilónyi súlyt leadna magáról. És ő is viselős volt. Lehetséges. az egész ügyet olyan diszkrécióval kell intézni. mint Farrellék. Elsőként lokalizálni kell a leendő apákat. Az atyák kérdésében egyszerűen azért. hogy a hagymázos agyszülemény mélyén mégis ott lakozik egy darabka igazságfoszlány? A szülők összejöttek egy megbeszélésre. Hármuknak ez sikerült is. hogy sarjadékuk rejtélyes viselkedése szükségessé teszi az orvosi beavatkozást. Akárcsak Carolyn és Trudi.Ezután Carolyn szülei kezdtek osztozni abban a félelemben. Mindannyian elhatározták . Arleen azonban kudarcot vallott. hogy belekényszerítsék őket annak a feladására. Joyce McGuire szülei vonakodtak leginkább elismerni. mert a lányok közül egyik sem volt hajlandó. véget kell vetni a nem kívánt terhességeknek. felfedni csábítója kilétét. még szülői nyomásra sem. de végül ők is rászánták magukat lányuk megvizsgáltatására. miféle indok vezérelte őket -. Ha ezen a ponton lett is volna bármiféle remény. hogy ha lányuk ki óhajtja hordani a csecsemőt. És végül. akiket mostanra a Grove minden jóérzésű polgára kitaszítottként kezel. hogy a három család hírneve ne szenvedjen olyan csorbát.

akinek névtelensége végtelen teret enged a találgatásnak. saját lángját táplálva. Az Őrült Lány Meséje érdekes színfoltot jelentett az ufó-megfigyelések és a Rák Ellenszerek tömegében. Viszont ezek az új fejlemények még az érzékenyebb idegrendszerűeket is megrázták. És ami ettől is több. vagy halva szülöttek is. még csak most jön a legjava. És kis szerencsével a kitartás meghozhatja a maga gyümölcseit.legalábbis a Chronicle szenzációs bejelentése szerint . egy fiatal lányokra vadászó csábító. A gyerekek lehetnek akár hármas ikrek. ami csak kell: szex. szex. hogy a szülők találkoztak. de alapjában véve mégiscsak elszigetelt eset volt.vetődött fel a kérdés.valójában meddő? Vagy csak a többiek sikeresebben leplezték el túlkapásaikat? A sztori egyre folytatódott. hogy . és Palomo Grove-nak . tébolyodottság és megint csak szex. melyre a sajtó követelte a választ. kis híján halálos csapást kellett kiállnia. vagy feketék. akiknek józan. azok a lehetőségek! . Egyfajta kultusz munkálkodik a környéken? . de mégsem állt a feje tetejére .A sztori két nappal azután pattant ki. Az ismeretlen apa nagy valószínűséggel minden esetben ugyanaz a személy. Adva volt négy família. megszállottság. akinek az esete az első darabka volt a mostanra Szüzek Ligája néven elhíresült kirakójátéknak? Vajon őt az a tény indította a másik három lányénál jócskán szélsőségesebb viselkedésre. káoszba hullott családok.melyet ugyan megrázott Arleen esete. De akkor mi a helyzet a Farrell lánnyal. Ó. Ahogy a lányok egyre előrehaladottabb állapotba kerülnek.egy újabb. a sajtó is követheti a folyamatot. kisvárosi álnokság. középosztálybeli léte szilánkokra hullott szét saját lányaik összeesküvése által. Minden megvolt benne.

A folyamat. amikor a szokásos fesztiválhangulathoz járuló részegség. akárcsak a tó tükre. és ők hagyták. visszavonták még azokat a szabadságjogaikat is. mint testüket. Marvin boltja már október és november hónapokban is rendkívüli üzletmenetnek örvendhetett az égetett szeszes italok területén. hogy azzal a ténnyel fognak ezentúl dicsekedni: meglátogatták azt a helyet. A lányok ordítozást és vádaskodást hallottak szüleiktől. amelyek korábban magától értetődőek voltak. de ez mégsem érintette őket. mely nem egy esetben végzetesnek is bizonyult. míg körülöttük csak tomboljanak az ellentmondások. A zárt ajtók mögött a Grove gyermekeinek ezek után sokkal keményebben meg kellett harcolniuk kiváltságaikért.HÁROM A forgószél örvényének magjában csend volt. ahogy szüleik. A Grove-nak azon az őszön több volt a látogatója. Az alkoholfogyasztás indexe meredek emelkedésnek indult. mint megalapítása óta összesen. a sajtótól és barátaiktól egyaránt. Érdeklődésük egymás és a külvilág iránt a nulláig süppedt. a korábbi ígéretek dacára. Ezekben az időkben egymás társaságát sem keresték. akkor ezt ki kellett aknázni. hadd formálja tudatukat éppúgy. háborítatlan felszínük úgy nyelte el a legádázabb támadásokat is. A figyelem. vagy a nyüzsgés a Központban. haladt tovább a maga ellenállhatatlan módján. ha az Ördög azt parancsolja nekik. De a Grove lelki egyensúlyán ejtett seb már nem gyógyult ilyen könnyen. Voltak azután már változások is. A Szüzek Ligája oly módon rajzolta fel a városkát Ventura megye térképére. hogy azok még legapróbb hullámokat sem borzoltak. folyamatosan apadt az eltelt hónapokkal és a publikum figyelmét elvonó másféle botrányokkal. Ezek a háztáji összezördülések nem kevés családra mértek csapást. Nyugodtak voltak. mely a tónál megkezdődött. mint a zsúfolásig telt bárok. csend és nyugalom. miután az emberek elhatározták. ahol a lányok önként adják oda magukat. különösen a lányos apák. csak hogy otthon ülve teljesedjenek ki. ahogy senki sem szerette volna. . de karácsonyra a kereslet az egekbe szökött. de ha már ez lett a helyzet. Semmi más nem érdekelte őket. melyek nem voltak annyira szembeötlők. az Őrültek Városát.

Miután Arleen kiadta magából annak a bizonyos délutánnak a történéseit. de mindannyiszor ellenállt a kísértésnek. de a hasadék fala gyakorlatilag függőlegesen ereszkedett a mélybe. felbecsülhetetlen értékűnek bizonyult. Nem is egyszer került közel hozzá. lehetővé téve azok megvásárlását olyan egyéneknek. Furcsa kielégülést jelentett neki az ittlét. A víz addigra már elkezdett visszahúzódni. Amit William Witt rövidke kukkolói karrierje során a titkosságról megtanult. A figyelmesebbek könnyedén felismerték a helyszínt: a tó elsárgította a fűszálakat. amit ezzel elérne. minek volt tanúja aznap a tó partján. sok család határozott úgy. számtalan látogató jött el ide. A csatáknak természetesen megvoltak a maguk tanúi. hogy mindenestül otthagyja a Grove-ot. és ezzel a város szociális szerkezetének finom átrendeződése megindult. mely minden bizonnyal egyik bejárata lehetett a város alatt húzódó barlangrendszernek. feleségütlegelés és magamutogatás minősített esetei a bűnösök paradicsomává tette Palomo Grove-ot. Néhány napos érdeklődés után a hely ismét visszasüppedt William magányos látogatásainak színhelyévé. és egy hét múlva teljesen el is tűnt. és üledékének kiszáradt porával szórta meg.házasságtörés. hogy neki sem fognak hinni. hogy a kérészéletű sztárság. hogy felfedje. Ami azt illeti. Egyetlen éjszaka alatt jó harmadával csökkent a felülete. akik nyáron még csak álmodni sem mertek volna arról. jól tudva. melynek során a korábban kívánatosnak tartott ingatlanok mint például a Sarlók környéke (melyet mostanra megmérgezett Farrellék jelenléte) . És ezen túlmenően még annak is megvan az esélye. és nem kínált semmilyen kapaszkodót a leereszkedéshez. Nem ő volt a hely egyetlen látogatója. amikor az események kezdtek a napvilágra kerülni. felfedve azt a hasadékot a földön. nem ellentételezné az őt élete végéig elkísérő gyanakvást és a lehetséges büntetést. hátha ezúttal sikerül kiszúrnia a tó lakóját. gyakorta végigélve újra az ott történteket. Micsoda hullámverés ahhoz az aprócska tóhoz képest. Mire a hivatalos ünnepek és az általuk ütött személyes sebek a múlt ködébe vesztek. az eset után mindjárt másnap valóban visszatért oda. Egyfajta . Néhányan még a barlangba is megpróbáltak bejutni.ára meredeken esni kezdett. Ezért a saját fejében tartotta életben az emléket. minden félelme ellenére. hogy itt élhetnek.

hogy halvány fogalmuk sem volt az apa személyéről. gondolta. ahogy itt állt. ha azt akarná. mert a lány kórházban volt. császármetszéssel. és nem maradt más a helyén. . ahol aznap délután is. . hogy a titkai nem maradtak titkok.46-kor született. hogy a gyermek teljesen az anyja volt. legszívesebben Arleenre gondolt. A széthulló város ideális tereppé vált a kémkedéshez: szokványos csábítások és lealjasító rabszolgaság. Olvasott néha felőlük. Witt könyvének fogom hívni. Amikor. aki benne szerepel. neki is ösztönző erőt jelentett.Mint egy kábítós hullája. ahol még akkor sem láthatná. csak egy csodálatos vízió. amikor napvilágot látott a műtőasztalon. A vele kapcsolatos kíváncsisága akkor halt el teljesen. Törékeny újszülött volt.írták le állapotát. és felidézte maga előtt a fürdőzők meztelenségét.Félig holtnak néz ki . így Palomo Grove-nak is szembe kellett néznie a kérlelhetetlen tényekkel. amikor azt hallotta. amely rátört.cinkosságot a barlanggal és annak titkaival. amiért a nagyszülők nem győztek eleget hálálkodni. hogy férfiak legyenek vele. és ez tette beteggé. Sok minden érdekeset lehetett akkoriban megfigyelni. hallotta valakitől. Sajnálatos módon a négyes fennmaradó tagjainak anyaméhe nem osztozhatott a felejtés tapasztalatában. A lány agyával valami nem volt rendben. bevert orral. de a nem látható dolgok túlságosan messze estek William érdeklődésétől. Folyton azt akarta. meg fogja tudni belőle. Abban mindenki egyetértett. és már . mindössze 1870 gramm. ahogyan az ezüstös tó partján állva lassan kibújik ruhájából. tekintve. nem is beszélve arról az erotikus borzongásról. bár azt senki sem tudta. Howard Trudi sötét. Hogy mit tett a tó ezután vele. Howard Ralph Katz. és mindenki. mélyen ülő szemeit örökölte. hogy megszégyenülése újabb stációhoz érkezett. bizonyos ritka alkalmakkor. akárcsak a többi kukkoló számára. arra jótékony homály borult. Ezek után Arleen Farrell kitörlődött az emlékeiből. hogy miért. A lányok végzete nem tett rá különösebben nagy hatást. és a tény. Egy napon. mindezt megírom. hogy a lány már elveszítette korábbi bájának minden darabkáját. viselős akart lenni. amikor április másodikán a Szüzek Ligájának első tagja vajúdni kezdett. hogy valami a hatalmán kívül esett. mégis eszébe jutott a lányok jelenlegi állapota. ahogy róluk beszélnek. egyszerűen azért. ahogyan a többi lánynak is sikerült. de ő kudarcot vallott. és hallotta. verekedések. őrjöngések. istenhozzádok. az ekkor tizennyolc éves Trudi gyermeke hajnali 3.

Ami azt illeti. Joyce McGuire ikreknek adott életet. de azután már gyorsan erősödött. Hasonlóan édesanyjához. hogy minél előbb meg kell feledkezni arról. Elmaradoztak a barátok telefonjai. aki erős csontozatú volt és tömzsi. de a négy családot ezentúl békén hagyták. megszült a Szüzek Ligájának második tagja is. de a fiú holtan született. habár beigazolódni látta azokat a félelmeit is. hogy Howard Katz meglátta a napvilágot. Carolynt otthon hagyva Lindával.születésekor dús. tanúi lehettek volna a Liga története utolsó tragédiájának. hogy ilyesmi valaha is megtörtént. Carolyn az úszás . Jo-Beth és Tommy-Ray lett a gyerekek neve. Ezúttal azonban a sajtónak lehetősége adódott arra is. hiszen egyszerre jutott ingatlanhoz és ismertséghez a városban. aki jó vételt csinált. A minden oldalról rájuk zúduló elutasítás felett érzett fájdalmában a Katz család tervezgetni kezdte. hogy elhagyja a Grove-ot. mint tervezték. akik egypercnyi különbséggel születtek. Három. hogy azon a helyen dajkálja. az ismerősök még azt is letagadták. még a halálos ágyán sem). mert két apjuk volt: az egyik Randy Krentzman. túlságosan is békén. Carolyn másik gyermekének temetése ugyan még vonzott egy kisebb nézőközönséget. hogy ő már régen levette róla a kezét. életének első hat napjában minden egyes lélegzetvételért keményen meg kellett küzdenie. hogy valaha látták volna őket. Azért választott így (habár ezt sosem vallotta volna be. a másik maga a tó. Születésével a Szüzek Ligájának hőstörténete elérni látszott természetes végét. egy fiúnak és egy lánynak. és visszatér Alan Katz szülővárosába. Az időzítés tökéletesnek bizonyult. aki szintén koraszülött volt. Ha csak pár nappal is elhalasztották volna indulásukat. barna hajkorona ült koponyája tetején. melyet legjobban ismer. Július 26-án este a Hotchkiss család rövid időre elment otthonról. Június végére el is adták a házukat egy vadidegennek. Katzék két héttel később költöztek el véglegesen. ha a Mennyei Atyát is beleszámoljuk. Két héttel azután. A lányt. Linda névre keresztelték. és csak jóval éjfél után. Mindössze egy héttel a McGuire ikrek születése után Carolyn is ikreknek adott életet. hogy ne csak egy újabb aranyos kisfiúcska születéséről számoljon be. A Szüzek Ligájának története foltot ejtett Palomo Grove becsületén és jó hírén. és a botrányból származó jövedelmek dacára egységes kívánságként fogalmazódott meg. Április 19-én Trudi hazavihette fiát Palomo Grove-ba. Tovább maradtak. Chicagóba. tökéletesen komplikációmentesen. tehát 27-én értek haza.

hogy mi volt az. Arleen megháborodott. Trudi pedig Chicagóba költözött. . lánya ellenében. ezért további nyomást gyakoroltak rá. hogy Carolyn meghalt. hogy nem fog nekik tetszeni. Az igazságnak ki kellett derülnie. Különös jelenet volt. melyek a testükért küzdöttek a víz alatt. hogy megfojtotta lányát. állította.és a vágyat. És ezért is fogja felvágni az ereit. A trauma minden képet törölt az eseményekről. McGuire-ék étkezőjében ülve hallgatta a sápadt. melyben leírta. és valamilyen. mint amennyit már eddig is tett. hogy elringassa gyermekeit. A hat szülő. Most. Ne ítéljetek túl keményen felettem .kérte őket. Először is figyelmeztette hallgatóságát. hogy elmondja az igazat. a lányok úgy határoztak. gyaníthatóan a fiú családi körben tartott csendes vallomását követően . a fürdést. mégpedig ugyanazzal a vérfagyasztó tárgyilagossággal. a Szüzek Ligájának csonkítatlan történetét. sem testben. Sem Hotchkiss. majd saját magával is végzett. Joyce kezdetben elutasította a kérést.évfordulóját azzal ünnepelte meg. A levelet a szülők az alábbiak szerint értelmezték: a lányokat valóban megtámadták és megerőszakolták. A mai napig nem tudta meg. A sétát. sem lélekben.. amit hallani fognak. hanem a nem-mormonokhoz húzott. miközben elmondja a történetet. hogy gonosz.Én egész életemben senkinek sem akartam ártani. melyben osztozott az összes lánnyal. hogy be is váltsa a figyelmeztetésben ígérteket. szenvedélyes kapcsolatát Randy Krentzman-nal akinek a családja hónapokkal ezelőtt az elsők között hagyta ott a Grove-ot. de azóta is érzi a jelenlétét magában és a kisgyermekben. John pásztorral. Ezután nekilátott. Igenis megtámadta őket valami.. Joyce beszélt. előttük felfoghatatlan okból. a teremtményeket. Ezért fojtotta meg Lindát. . Joyce McGuire-ra hárult a kötelesség. Végül. sem Farrell nem elégedett meg a válasszal. Joyce apján keresztül. Igenis elmentek úszni. Nem emlékszik semmire abból a napból. hogy megtartják maguknak a bűnös vagy bűnösök nevét. és az Egyház sem lépett fel támogatólag az ügyben. Előadott nekik mindent. hol ahhoz a bölcsőhöz kapott. a tavat. a Grove és környéke mormon közösségeinek spirituális vezetőjével kiegészülve. hogy Arleen Farrell története az utolsó betűig igaz. akinek a keze hol ehhez. ahogy a Szent András-törésvonalról is értekezni szokott. Dick McGuire nem volt erős ember. hogy minél előbb teherbe essen. és azt is tudja. hogy kényszerítő erejük ne okozhasson nagyobb kárt apjában. Búcsúlevelet is hagyott maga után. vézna lánykát. megmenekülésüket.

mutatott rá Arleen apja. hogy hasonlítanak egy kicsit rá. Arleen hogy oldotta meg a dolgot. Biztos vagyok benne. mert nagyon jóképű srác volt. a hasadékot betonnal töltötték ki.. Bármelyik férfi lehetett volna. Októberben.felelte Joyce. Addig Palomo Grove gyermekei békességben játszadozhatnak..Azon a napon létezett. ha nem.Ő? .kérdezte Carolyn apja. Az adakozók java része csak azért írta alá a csekket. . A bennük lakozó szellem azonban a tóé.emlékeztette a lelkész.Azt ígérted. És Trudi is. olyan volt vele beszélgetni. ha rajtam múlik. És talán egyszer megint létezni fog. . néhány nap híján tizenöt hónappal azután.Akkor kicsoda? . amíg egy ilyen pecsét megadja magát.Ezek szerint Randy Krentzman felelős mindenért? . az apák személye egyáltalán nem fontos. hogy Carolyn is talált valakit.mondta -.lágyan ringatta a bölcsőket. Jo-Beth és Tommy-Ray nem megszállottak. Farrell betartotta a szavát. Jó sok évnek kell eltelnie. Legalábbis nem abban az értelemben. Tudják.Nem.megengedett magának egy apró félmosolyt . mind elmondtam.Ő nem tehet semmiről.kérdezte a pásztor. Mindannyian tudjuk. .. . Az lehet. nem . .Soha. .. hogy elmondod a teljes igazságot . hogy a lányok lementek a vízhez. .Amennyit tudok.így is tettem . Ha elhitték Joyce történetét. ha elég eső esik. gyermekem? . . hogy a barlangot lepecsételtessék.A tó nem létezik .Akkor tán a gyermekben? . hogy a Sátán benned van. ..és ennek örülök is .Nem. Ő és Hotchkiss egy szempillantás alatt elegendő adományt gyűjtöttek a városban ahhoz. . mint egy időzített bombával. . Randy Krentzman az én választásom volt. . mindkét kezével egyet-egyet -. hogy Farrell mielőbb eltűnjön a küszöbjéről.kérdezte.Azt állítod. . Mióta a kis hercegnője elveszítette a józan eszét. Egyszerűen csak nem Randy gyermekei.

később Los Angeles-i kirándulásai alkalmával. Néha a fényképész . melyik lyukból merítsen örömet. mely olyan önzetlenséggel irányította annak mindennapjait. Ilyen volt. vagy amikor egy láb sebesen felemelkedett. hogy mindenkinél jobban ismeri Palomo Grove-ot. Ilyen alkalmakkor. az kemény.akit azért alkalmaztak. amikor a fikció felkorbácsolta szenvedélyét . melyeket kimondottan ebből a célból tett -. ahol képes volt egy pillantást vetni a kamera mögötti életre. mindenestől .és William számára sokkal árulkodóbbak . hogy pont takarásban tartja az akció érdekesebb elemeit.keze maradt ott a kép peremén. William úgy érezte.megjelent egy. Létezett valami a város élete mögött.ami valójában nem is volt fikció. hogy ott van. Néha még ő is elfeledkezett róla. mindig azok voltak a kedvencei.voltak azok az árnyaltabb jelek.Harmadik rész SZABAD LELKEK Egy A több száz erotikus magazin és film közül. hogy a sztárokat két beállítás közti szünetben is harcra készen tartsa . a szereplők mögé függesztett tükörben.először postai rendelés útján. a kamerára pillantott eligazításért. mint egy sietősen távozó szerelmesé. Sokkal gyakoribbak . hogy senki még csak nem is sejtette. akinek a bűn különféle barlangjai egyszerre tárultak fel és elbizonytalanodott. melyeket William Witt férfivá érésének elmúlt tizenhét esztendejében összegyűjtött . amikor a színész. Máskor egy technikus vagy egy statiszta . melyek a jelenet mögötti realitást tükrözték vissza. hiszen ami kemény. mert a lencse túloldalán álló hatalom felüvöltött. és nem lehet meghamisítani -. Az ilyen nyilvánvaló hibák aránylag ritkán jelentek meg. Hónapok teltek el .gépestől.

akárcsak a pornóban. mely csodálatos panorámát kínált mind a városra. a Grove alvóvárossá nemesedett. vagy az utca kövezetén megjelenő kátyú láttán. hogy hamarosan el kellett utasítania a későn jelentkezőket. Lehet. hogy néhány kisebb sztár lakhelyéül választotta a Dombot. A hetvenes évek végén. mely még egy seriff-jelvény alakú úszómedencével is büszkélkedhetett. és ő is egyike a színészeknek ebben a furcsa színjátékban. Vance és Cobb háza között. a városban az ingatlanárak meredek emelkedésnek indultak. az ingatlanforgalmazás után. esetleg egy túllocsolt gyepről lecsordogáló patakocska hatására. különösen Widbluffben. éppen amikor William belépett az üzleti világba. hetvenes éveinek végén. Virágzottak a . és nem lehet meghamisítani). és elfelejtette a rejtett kezet. hogy az egész város körülötte csak fikció (nem egészen fikció. A Los Angeles-i import más formákban is megnyilvánult. Megjelöltsége dacára a Grove dinamikusan fejlődött. elhozva azt a sikket a városba. és mindkettő kellőképpen látogatott maradt ahhoz. Azután. akinek a műsorát valaha a legnagyobb durranásként tartották számon a tévétársaságok. a komikus vette meg. hogy ment az üzlet. hogy versenyben maradhasson. mind peremkerületei kezdtek kinőni a Simi Valley-ből. A szecsuáni konyha iránti őrület két ilyen jellegű intézményt is életre hívott. hogy a helyébe felépíthesse saját ranch-át. A legnagyobb házat. hogy eszébe jusson a tó és a Liga. melyet az mind ez idáig nélkülözni kényszerült. a fák között tökéletesen elrejtőző házában élt Helena Davis. akkora sikerrel. Az ő jelenlétük tette indokolttá a ház gúnynevét is: a Bűn Fészke. és vele együtt Witt is. Újabb lökést adott a prosperitásnak. Buddy Vance. A Központban Egészséges Élet Klub nyílott. mióta a barlangokat lepecsételték. Valamivel lejjebb a dombon a cowboy-színész Raymond Cobb romboltatott le egy házat. aki a maga korában a pletykákban legtöbbet emlegetett színésznő volt. ami csak tovább fűtötte a szóbeszédet.úgy. egy fényűző rezidenciát.mindig hat láb magas és mindig szőke . mind az azon túl elterülő völgyekre. és hogy tudja. és Miss Davis barátjának vallotta magát. a némafilmsztár. A színjáték pedig a Liga történetéhez fogható drámák nélkül zajlott. hogy az egyik idősebb városlakó szemében. Most. Ahogy mind Los Angeles.fiatalember tűnt fel a városban. Bármelyikük elég volt ahhoz. teljes visszavonultságban élt. hiszen a hús az hús. valahányszor egy . egy futó pillantást vethetett valamire.

Arleen húga. de rá kellett ébredniük. . miközben a gyerek választott a háromféle csincsilla közül. Végül Louisianában állapodtak meg. férjhez ment. Hotchkisst. amikor sikerült tíznél több értelmes szót egymás mellé raknia. és aki sohasem tudott felocsúdni e csapásból. hogy Blue Spruce-ban éljen. melyet a várossal kapcsolatban hallottak. A többieket pedig állandóan szemmel tartotta. aki egyedül nevelte fel Tommy-Rayt és Jo-Beth-t. amikor találkozott velük . Tudták. Jim Hotchkiss-szal. soha egyetlen szót sem váltottak. Joyce McGuire-t. Néhanapján. melyeket korábban a Grove sohasem igényelt. Az olyan üzletek. hogy hírnevük ide is követte őket. Olyan vérmes lett a kereslet az üzlethelyiségek iránt. az újonnan jöttek megemlítettek egy szóbeszédet. És a tudás óvatosságra intette őket. és bólintott egyet. és habár William látásból valamennyiüket ismerte. William is egy volt ezek közül. néhol csak közönséges giccset kínálva. Az úszómedence-kellékek boltja. az őslakosok. és visszatért. lányukra és unokáikra hagyva házukat. ahogyan hívni szerették magukat. vagy a kiskedvencek boltjában. a karate iskola. William úgy hallotta. ha a Szüzek Ligája egyszer és mindenkorra elfelejtődik. amit tudtak. hogy a bevásárlóközpontra még egy szintet fel kellett húzni. Habár az azóta eltelt években felnőtt egy új generáció. A lány soha nem épült fel a megrázkódtatásból. valamikor régebben? Ha ilyenkor volt egy törzsgyökeres Grove-lakos a közelben. a csendes. William alkalmanként látta is. akik sohasem voltak képesek megemészteni a történteket. Nem is volt szükségük a szavakra. ahová Arleent is magukkal vitték.különféle stílusok boltjai. de még Jocelyn Farrell-lel is -. vallásos asszonyt. Jocelyn Farrell. Számosan voltak olyanok. amikor eljött meglátogatni a városban lakó barátait. A Farrell családot. Hogy állítólag történt itt valami. a beszélgetés sebesen elterelődött kevéssé ellentmondásos vizekre. még mindig helyesebbnek érezték. hogy kivételesen jó hét volt. férfitámasz nélkül.a McGuire-ekkel. A családok elválaszthatatlan részeivé váltak a Grove múltjának. a pedikűrösnél várakozva. egyszeriben nélkülözhetetlenné váltak. Joyce mostanában szinte egyáltalán nem hagyta el a ház falait. miközben élték az életüket. akit a felesége elhagyott egy nála tizenhét évvel idősebb San Diegó-i ügyvédért. szecessziót és amerikai naiv művészetet. A szülei pár évvel ezelőtt leköltöztek Floridába. akik korábban Thousand Oaksba költöztek. a körömkozmetikai szalon és bronzárium.

.

amivel a Központ előtt parkolt. Olyan város volt ez. Egy Frozen Yogurt boltot választott. Fogai még ettől is világosabbak voltak. egészen addig. Idevaló vagy sem. A pult másik feléről felhangzó üdvözlés olyan meleg fogadtatásra utalt. de útközben jó néhányszor szorult toldozgatásra. ha hozzá szóltak. ahol az ember értékét edzőcipőjének márkája határozta meg. ami egyáltalán nem vallott kaliforniaira. . Társaságban is inkább csak hümmögött. és minél előbb végez a dolgával. ha végignéz rajta. habár csak ritkán mosolygott. Még a lehajtható tetejű Pontiac is hófehér volt.KETTŐ 1. Ha időközben bárkinek is szüksége lesz valami bizonyítékra. viszont mellben szűk volt. vállig érő. az előzővel minden tekintetben megegyező párat. Beszélni se sokat beszélt. nyakára göndörödő fekete hajával. De az is elég. míg le nem koszlott a lábáról. csak végig kell néznie a kocsisoron. hogy idegen tartózkodik a városban. mint a legelhagyatottabbat a sorban. Márpedig ő nem viselt edzőcipőt: fekete bőrcsizmát hordott. annál hamarabb könnyebbül meg. kerek szemüvege mögött megülő sötét szemeivel és túlságosan fehér bőrével. jó oka volt az ittlétének. mint minden kabát. állandóan.Sziia! Segíthetek valamiben? . habár a festését már jócskán kikezdte a tucatnyi chicagói tél hava-sója. amikor ki kell majd vinnie a prérire. ami azt illeti. Reménytelenül kilógott a sorból kordbársony nadrágjában és elnyűtt kabátjában (melynek túl hosszúak voltak az ujjai. Hamarosan el fog jönni az idő. hogy felismerték. A fiatalember gyakorlatilag monokróm jelenség volt. amit csak vett). hogy ezután vehessen magának egy vadonatúj. hogy agyonlője. A járgány keresztülsegítette ugyan az országon. Először is. nap nap után. hogy egy pillanatig szinte azt gondolta. útbaigazításra volt szüksége. és lassan őgyelegve a helyiségbe lépett.

A parkolóban felpolírozott autók csillogtak.Üdvözöljük Palomo Grove-ban. A válaszképpen felcsillanó mosoly azt üzente: itt minden tökéletes. amiért valójában ideutazott. mint a vasárnapi újságok képregény-mellékletei. ahogyan hivatkozni szokott testére. A mosoly a pult túlsó felén tovább szélesedett. van itt valahol egy hely. rúgások és ütések kombinációjából álló árnyék-bokszolással melegített be. a Központ háta mögött..válaszolt sebtében.. lehúzhatja a rolókat a vakító napfény ellen. Egy pillanatig szinte ő is hinni tudott ebben.. ahol vehetnék egy térképet? .Melyik az olcsóbb? . Kaliforniáról? . Mire elérkezett a lábemeléshez és a felüléshez. Az autóút utolsó szakasza teljesen kimerítette. de a gondolatait is ellazította. Itt van nem messze. A jól bevált gyakorlatsor nemcsak az izmait. a Központ háta mögé vezető jelzések ezernyi színben tündököltek. Az én csak a gépezetet jelentette. hogy némi tornával és egy frissítő zuhannyal lehel életet tagjaiba. és szüksége volt egy alapos átgyúrásra.) . . aki erre rávilágított. hogy feltegye Palomo Grove-nak a kérdéseket. a dugóhúzó. Legelőször is: kicsoda is Howard Katz? Az én többé nem tűnt elégséges válasznak. melyet kedvenc rúgásaiból álló speciális koktélja követett: a fejsze.magyarázta a lány. egy hely. hogy visszahúzódhat szobájának biztonságába.. a hotel homlokzatára festett üdvözlet . Könnyen megtalálod. . Palomo Grove-ról .Oké. ezért úgy határozott. új vagyok itt .Ez nem olyan nagy város. túl sokáig volt a vezetőülésbe gyömöszölve. sarló felugrással.Itt nem kell térkép .Nem. Tízpercnyi. . Stillbrook Village-ben. mely azzal végződött. hogy a lány elhagyta. Vagy van egy másik. azon az éjszakába nyúló vitán.mondta.Tökéletesen hangzik. . egy újabb. rövidre fogva mondandóját. és a hátsó forgó-rúgás felugrással.A Terasz. Akkor van itt valahol egy hotel? . A gépezet. Csak két perc innen.Én. így sokkal kevesebbet hebegett össze-vissza. a Jólét Kikötőjében .Úgy érted.Persze. (Micsoda ostoba megjegyzés. a maga részéről készen állt. . gondolta mindjárt utána. Ennél sokkal többnek is lennie kell a háttérben.Úgy értem. Wendy volt az.olyan élénk színekben pompázott. . és ejtőzhet egy kicsit. Boldog volt..

neki magának kell felfednie a rejtélyt. még a nehézsúlyúak számára is. És tudod. mi vehette rá anyját arra. de igaz. és kinézett a fénybe. Most. (Te vagy az én szent bolondom. El sem tudta képzelni. és a megoldással talán betömnie a bensőjében tátongó óriási űrt. ugyanolyan tökéletes időzítéssel. azt már képtelen volt elviselni. Míg másoknak határozott képük volt magukról ambíciók. Kivárták. Furcsa. hogy a hét java részében jóformán szóra sem nyitotta a száját. akinek lyuk tátong a közepén. Nyíltan nem kötekedtek vele . hogy ő már halott volt (hirtelen. mondta neki egyszer Lem. ahol megértheti létének hogyanját és miértjét.Egy ember. Éppen amint elérte a bejárati ajtót. mert holnap már lehet. vallás -. . hogy mit rebesgetnek a háta mögött. hogy nem leszek itt. mint mindig. és úgy tűnt. Richie.kérdezte akkor Howie. de tudta.jelentette ki Wendy -. .Jo-Beth? Ott vagy? Jo-Beth? Ugyanaz az ereszkedő tónus a hangjában. ahol megszületett.Kedvellek. Felhúzta a redőnyt. Ha van a földön egyáltalán olyan hely. hogy már egy óra múlva sem. álmában érte az elmúlás). A fájdalom olyan mélyen ivódott belé. megjegyzése még most is fülében csengett. és a kijelentések mind egy irányba mutattak: Katznak hiányzik egy kereke. addig ő szánalomra méltó bizonytalansággal tekintett lényére. akik kedvelték . . . de nem szeretlek. mely mintha arra figyelmeztetné: most szeress engem. vélemények. . értelmesnek is találták gondolatait. hogy szemtől szemben is vállalták volna véleményüket vele szemben -.Tudod. Howie . Lehet. Azok.. Lem -.) De mások számára Katz csak egy balfácán volt.Wendy. . Hogy Wendy is feladta a küzdelmet. hogy miért nem? Mert nem ismerlek. hogy itt hagyja ezt a kellemes helyet Chicago keserves téli hóviharaiért és fojtogató nyaráért. türelmesek voltak vele szemben.Elég furcsa egy megfogalmazás. A levegő gyöngyház-szerűen áttetsző volt és édes illatú. akkor az csakis az a város.ahhoz túlságosan fitt volt. a Mama kikiabált szobájából. amíg hebegése-habogása árjából felszínre emelkedett mondanivalója.Elég furcsa érzés. Majd egyszerre megvilágosodott számára a megoldás. ki vagyok? .

mintha kétszer annyi lett volna.Este átugorhatna hozzám. amiért a Mama többé nem járt nyilvános társaságba. megnézték. Mama? Joyce McGuire megszokott pozíciójában feküdt: a kanapén. mintha minden egyes centiméter a gravitáció felett aratott diadal lett volna. amit megtesz. Naponta hányszor kell megtennie azt az utat? Az élete lassan mérhetővé válna a lépcsőfokok számolásával.Megmondanád a pásztornak. A halálos nagybeteg szerepét osztotta magára. párnával a feje alatt. hogy hívjon fel? . A fülei között viszont. ami csak tovább erősítette a szakadék peremén ingadozó idős hölgy benyomását. ott nincsen minden rendben.. Ez viszont olyan diagnózis volt. ép gerinc. hogy idebenn marad a házban. le-fel.Mi az. . az az örökös sóhaj a hangjában. hogy itt vagyok. le-fel. hagyta hosszúra nőni gesztenyebarna haját.Válthatnánk pár szót? . amit a Mama hallani sem akart. lányát mozgatva a lépcsőkön. Jövök. Még azt sem engedte. Nem tűnt betegnek. bár ideje nagy részében az volt. Mit számít az az egy perc? .Ő nagyon elfoglalt ember. Szakorvosok jöttek. itt vagy még? . felszámolták a kiszállási díjat. . Még csak a harminckilencedikben járt. . Ép szív. Arcán nyomát sem lehetett látni a sminknek. Ne izgasd fel magad. A szerephez beteges pasztellszínekbe öltözött. ahogyan felemelte fejét a párnáról. ép tüdő. Mama. kezének és szempilláinak reszketése. és erről a szerepről a világ összes orvosa kedvéért sem mondott volna le.Jövök már. Kérlek. Fizikálisan minden tökéletes. fel-le.Csak egy percre. hogy a házban ilyesmit szóba hozzanak.Tudod. hogy bármilyen formára igazította vagy feltűzte volna. . aki megháborodott.bizonygatta Joyce. Mama valamikor ismert egy olyan lányt. Mama.Elkések a munkából. Mindent egybevetve Jo-Beth örült. a nyitott ablak mellett. Jobb. de máris úgy viselkedett. A lassúság. . . Az emberek csak kibeszélnék. amit soha többé nem hagyhatott el.Szívem.kérdezte Joyce. mondták.Nekem biztosan rá fog érni . Le-fel. fel-le. majd a vállukat vonogatva távoztak. mint bármi mástól a világon. Emiatt jobban félt az őrülettől. Jo-Beth megindult a lépcsőkön felfelé. anélkül. . . és bedugták egy kórházba.

. akik képesek minden elmondhatatlan borzalomra. Elértek a jól kitaposott úthoz. akik egy valaki fölött olyan könnyen pálcát törő városban laknak. mint most is. amikor sokáig elvagy.Tudom. hogy édesanyjának megvan a jó oka a visszavonultságra.Vigyázz magadra . melynek keretében figyelte a világ változását.A fenébe. . szívem. tudom. .Soha nem szoktad elfelejteni. . Joyce szemei megrebbentek az ablak felé. Mama. Mama.Szeretlek. Jo-Beth kötelességtudóan visszaballagott az ablakhoz. .A világon sehol sem biztonságos.kérdezte. . . Még az evilági Sátán lakhelyét illetően is megegyezett a véleményük.. .jegyezte meg elmerengve. és elindult a lépcsőn lefelé.Semmi puszi? . . A minket körülölelő világ nem más. mint amilyen a Grove is. ilyen vagy olyan verzióban. . Mama. . Ez volt az a pont. Jo-Beth visszafordult az ajtóhoz. mint a Halál Völgye. Jo-Beth betette az ajtót. A rosszindulat és a megbélyegzettség jócskán indokolttá tehették betegességét.Minden rendben lesz. Az élet nem kegyes az olyan hajadonokhoz.. hogy hívjon .Amikor. ahol John atya és a Mama olyan tökéletesen megértették egymást.Én is szeretlek. .Ez nem New York. de Joyce utána szólt. . . és megcsókolta édesanyja arcát. .Figyelj.Reggel találkozunk .Nem.biztatta Jo-Beth.Mama. .Nem szeretem. Nem alszik. ahol olyan arcok kísértenek. most már tényleg mennem kell. .Az teljesen mindegy . . szívem.mondta Jo-Beth. mindig emlékeztette magát.Alszik? Tommy-Ray állt a lépcsősor aljában. és ez Palomo Grove volt.Megmondom John atyának.kérlelte szelíden Joyce. Jo-Beth sikítani tudott volna az idegességtől. . Jo-Beth gyerekkora óta ugyanezt hallotta.

.Fel kellene menned.Részeg voltál . mint egy festmény . hogy csak én vagyok így. és a többiekkel. . .Az a bűnös ital. akkor nem szállna olyan könnyen a fejembe. Tommy-Ray csontozatának finomsága tökéletesen idomult a lány áttetsző szépségéhez.békítgette Tommy-Ray.Mégis mit? . . hogy lett volna szesz a házban. .Ezt szereted bennem . mint a normális kölykök. Sajnos az utolsó néhány hónapban nem mentek együtt sehová.áradozott a fiú. Míg ő estébe nyúló műszakokat dolgozott a Steak House-ban. hogy olyan vonzó társasága van. Jo-Beth semmit sem szeretett jobban. addig testvére a barátaival volt a parton: Seannal. mint testvérével kéz a kézben sétálgatni. Tényleg rendkívüli volt a hasonlóság kettejük között. hogy berúgtál? .. mindenki csak rám száll.Szerinted? Ha én is úgy nőttem volna fel. a tükörből visszaverődő ikerképre meredve. De úgyis csak alaposan megszorongatna a keddi miatt. majd a tükörhöz ment. .Tudom. . . hogy ellenőrizze külsejét. Jo-Beth elmosolyodott.Te egoista . . . . és beszélned kellene vele.Napról napra önteltebb vagy. Hiányzott neki kettejük kapcsolata.Egyik sem. Lehet.Szóval az is az ő hibája. minden előzmény nélkül. Andyvel.Én is. nem szállunk rád. Lágyan arcon csókolta. Úgy éreztem. és ezt te is tudod. melyet mindketten csodáltak. Tommy. . és átkarolta testvérét. hogy testvére is így érez. . jól tudva.tört ki a lányból.kérdezte egyszerre a fiú.Mind a ketten azok vagyunk.Most meg te fogsz rám szállni? A francba.Gyönyörű. és tudva. Még a venice-i parti sétány kozmetikázott tündérkéi is megfordultak utánuk.Láttál valaha is két ennyire hasonló arcot? A lány elmosolyodott.Nem éreztél valami furcsát az elmúlt néhány napban? .Te is ezt gondolod? .Nem. Mi mindannyian azt hisszük.Én kezdek hasonlítani rád. mintha minden a végéhez közeledne.vádolta a lány. amilyet csak egy lány kívánhat magának. hogy fantasztikus vagy. . Igaz? .Nem tudom. vagy te énrám? . . mellé állva. .

- Még csak most jön a nyár. Most kezdődik minden. - Igen, tudom... de Andy jelentkezett egy főiskolára, hogy rohadna meg. Seannak van az a nője L. A.-ben, és minden idejét vele tölti. Nem tudom. Csak én maradok itt, hogy várakozzak, de még azt sem tudom, mire. - Akkor ne tedd! - Mit ne tegyek? - Ne várakozz! Vágj bele te is valamibe! - Én is ezt akarom. De... (A fiú hosszasan tanulmányozta arcát a tükörben.) - És te? Te nem érzel valami... különöset? Jo-Beth viszonozta a pillantást. Nem volt biztos benne, hogy be akarja vallani az álmait, melyekben elkapta az áradat, és egész élete hullámok hátán lovagolva jelent meg előtte. De ha nem Tommynak vallja meg, akit szeretett és akiben jobban bízott, mint bármilyen más élő teremtményben, akkor kinek? - Oké, bevallom - mondta. - Én is éreztem valamit. - Mit? A lány megvonta vállait. - Nem tudom. Talán én is csak várakozom. - És tudod, hogy mire? - Nem. - Ahogyan én sem. - Hát nem vagyunk tökéletes pár? Magában végigfuttatta a beszélgetést Tommyval, míg a bevásárlóközpont felé tartott. A fiú, szokás szerint, kettejük közös érzelmének adott hangot. Az utolsó néhány hét várakozással terhesen telt. Valami nemsokára történni fog. Álmai megsúgták neki. Érezte a csontjaiban. Csak abban reménykedett, hogy a várakozás nem fog túl hosszúra nyúlni, mert kezdett elérkezni arra a pontra, a Mamával, a Grove-val és a Steak House-beli állásával kapcsolatban, hogy kijöjjön a béketűrésből. Megindult a verseny töréspontjához közeledő türelme és a horizont mögött húzódó valami között. Ha a nyárnál is tovább várat magára (bármi legyen is az, akármennyire valószerűtlen), akkor ő fog felkerekedni, hogy megkeresse.

2.

Úgy tűnik, ebben a városban senki sem sétál, jegyezte meg magában Howie. Háromnegyed órán át tartó kószálása során a Dombon mindössze öt gyalogossal találkozott, és az ő esetükben is kisgyerek vagy kiskutya jelentette különcségüket. Rövid kirándulása során sikerült egy olyan kedvező pontot is találnia, ahonnét áttekinthette az egész várost. A meredek út az étvágyát is meghozta. Marhát a marhának, gondolta, és a Központ által kínált étkezőhelyek közül a Butrick's Steak House-t választotta. A hely nem volt túlzottan nagy, és csak félig volt emberekkel. Leült az egyik asztalhoz az ablakok mellett, kinyitotta Hesse Sziddhártájának egy viharvert példányát, és birkózni kezdett az eredeti német szöveggel. A könyv édesanyjáé volt, aki számtalanszor elolvasta újra meg újra - habár Howie egyetlen olyan alkalomra sem tudott visszaemlékezni, amikor akár csak pár szót is szólt volna a nyelven, melyet nyilvánvalóan folyékonyan beszélt. Ő ezt nem mondhatta el magáról. A könyvet olvasni olyan volt, mint egy afféle belső dadogás; kemény harc minden egyes szóért. - Hozhatok valamit inni? - kérdezte a pincérnő. Éppen azt akarta mondani, hogy „csak egy kólát”, amikor az élete visszavonhatatlanul megváltozott. Jo-Beth lépte át a Butrick's küszöbét, ahogyan azt tette az elmúlt hét hónap minden hetében három alkalommal, de ma este olyan volt, mintha minden más alkalom csak próbája lett volna ennek a belépőnek; ennek a megfordulásnak; és ahogyan a szeme találkozott az ötös asztalnál ülő fiatalember szemével. Egyetlen pillantással felmérte a fiút. Szája félig nyitva volt. Aranykeretes szemüveget viselt. Egy könyvet tartott a kezében. Tulajdonosa nevét nem tudta, nem is tudhatta. Soha életében nem látta. A fiú mégis ugyanazzal a felismeréssel tekintett rá, amelyről jól tudta, hogy az ő arcán is ott ragyog. Olyan, mint megszületni, gondolta a fiú, erre az arcra nézni. Mint előbújni valami biztonságos fészekből, és belecsöppenni egy olyan kalandba, melytől még a lélegzet is eláll. Az egész világon nem volt semmi csodálatosabb, mint a lány ajkainak finom íve, ahogyan rámosolygott. És ahogyan most is mosolygott, mintha nyíltan flörtölne vele. Fejezd be, mondta a lány magának, nézz már félre! Azt fogja hinni, hogy elment az eszed, amiért ennyire bámulod. De hiszen ő is bámul rá, nem igaz?

Addig fogom nézni, amíg csak ő néz rám, amíg le nem veszi rólam a szemét. - Jo-Beth! A sürgető hívás a konyhából jött. A lány pislogott egyet. - Egy kólát mondott? - kérdezte a pincérnő. Jo-Beth a konyha felé kapta tekintetét - Murray hívta, mennie kellett -, majd visszapillantott a fiúra, aki még mindig állhatatosan nézett rá. - Igen - látta Jo-Beth, ahogy a fiú kimondta. A szavak neki szóltak, nagyon is jól tudta. Igen, menj csak, mondta neki. Megvárlak. A lány bólintott, és elindult a konyhába. A találkozás az elejétől a végéig jó ha öt másodpercig tartott, mégis mindketten izgatottan megremegtek a hatására. A konyhában Marvin szokásos mártírszerepében tetszelgett. - Hol voltál? - Mindössze két percet késtem, Marvin. - Volt az tíz is. Háromfős társaság vár a sarokban. Az a te asztalod. - Már veszem is a kötényem. - Csak siess! Howie szeme a konyhaajtóra tapadt, várva, hogy a lány újra feltűnjön; a Sziddhárta pedig szép csendben elfelejtődött. Amikor végre előjött, nem nézett az irányába, hanem egyenesen az étterem túlsó felében lévő asztalhoz ment, hogy kiszolgálja a vendégeket. Nem érezte magát csalódottnak, amiért a lány feléje sem nézett. Már az első pillantást követően kialakult közöttük egyfajta összhang. Egész éjjel várni fog rá, ha úgy alakul, vagy akár holnap is, ha arra lesz szükség, míg csak be nem fejezi munkáját, és újra rá nem tekint. A Palomo Grove alatti sötétségben a gyermekek ihletői még mindig szorosan tartották egymást, egyfolytában, mióta először a földre zuhantak, nem vállalva a kockázatot, hogy a másik esetleg elszabaduljon. Még amikor felemelkedtek, hogy megérintsék a fürdőzőket, akkor is együtt tartottak, mint a csípőjüknél összenőtt sziámi ikrek. Fletcher csak lassan értette meg a Jaff szándékait azon a napon. Azt gondolta, hogy az megint csak azt a nyomorúságos teratát akarja kiszedni a lányokból. De a Jaff szándéka ezúttal jócskán nagyra törőbbnek bizonyult. Gyerekcsináláson

törte a fejét, és bármennyire aljas is volt ez a szándék, Fletcher rá volt kényszerítve, hogy kövesse a példáját. Egyáltalán nem volt büszke a támadásukra. Amikor pedig a következményekről szóló hírek kezdtek elérni hozzájuk, a szégyene csak tovább nőtt. Valaha, az ablak mellett ülve, Raul társaságában, azután vágyakozott, hogy ő legyen az égbolt. A háborúskodás a Jaff-fal ehelyett ártatlanok megrontójává tette, akiknek egyetlen érintéssel megpecsételte a sorsát. A Jaff nem kevés örömöt lelt Fletcher zavarodottságában. Sötétségben leélt éveik alatt Fletcher számtalanszor érezte ellensége gondolatait, amint azok a gyermekek körül forogtak, akiket életre hívtak, és azon merengett, melyikük fog elsőként eljönni, hogy kiszabadítsa valódi apját. Az idő már nem ugyanazt jelentette a számukra, mint a Nunció előtt. Nem éreztek éhséget, sem álmosságot. Szerelmesek módjára egymásba temetkezve, sziklába zártan várakoztak. Néha hallották a felszínről leszüremlő hangokat, ahogy azok végigvisszhangoztak az árnyalatnyi, de örökkévaló földmozgások nyitotta hasadékokon. De ezek az elkapott foszlányok nem nyújtottak támpontot gyermekeik fejlődésével kapcsolatban, akikkel mentális kapcsolatuk a legjobb esetben is elmosódott volt. Vagy legalábbis az volt, egészen ma estig. Ma este ivadékaik találkoztak egymással, és a kontaktus hirtelen tisztává lett, mintha gyermekeik megértettek volna valamit saját természetükről, meglátták volna a tökéletes ellentétet, és szándékukon kívül ezúton nyitották volna meg elméjüket teremtőik előtt. Fletcher egyszeriben a fiatalember, Howard fejében találta magát, aki Trudi Katz fia volt. A fiú szemein keresztül ellensége gyermekét látta, akárcsak a Jaff lánya szemein át Howardot. Ez volt az a pillanat, amire vártak. A harc, melyet végigvívtak egész Amerikán, teljesen kimerítette őket. De a gyermekeik most már megvívhatták helyettük a harcot; véget vetve a csatának, mely immár két évtizede döntetlenre állt. Ezúttal a küzdelem a halálig fog tartani. Vagy legalábbis így számították. Azonban, életükben először, Fletcher és a Jaff ugyanabban a kínban osztozott - mintha egyetlen lándzsa fúrta volna át mindkettőjük szívét. Ez nem volt háború, hogy a franc essen bele. Minden volt, csak háború nem. - Elment az étvágya? - kérdezte a pincérnő. - Azt hiszem, igen - válaszolta Howie.

- Akarja, hogy elvigyem az ételt? - Igen. - Szeretne valami desszertet? Egy kávét? - Még egy kólát. - Egy kólát. Jo-Beth is a konyhában volt, amikor Beverly megjelent a tányérjával. - Mekkora kár ezért a finom rostélyosért - mondta Beverly. - Mi a neve? - akarta tudni Jo-Beth. - Mi vagyok én, randiközvetítő? Nem kérdeztem tőle. - Akkor menj, és kérdezd meg! - Kérdezd meg te! Kért még egy kólát. - Köszi. Ránéznél addig az asztalomra? - Nyugodtan hívj csak Cupidónak. Jo-Beth-nek sikerült a munkájára koncentrálnia, és távol tartania a szemét a fiútól egy teljes félórán át, de ami sok, az sok. Kitöltötte a kólát, és kivitte neki. Legnagyobb rémületére üresen találta az asztalt. Kis híján eldobta a poharat; az üresen hagyott szék látványa szinte beteggé tette. Ekkor, a szeme sarkából, észrevette a fiút előjönni a mellékhelyiségből, és elindulni az asztal felé. Meglátta őt, és rámosolygott. Átvágott az asztalához, útközben két hívást is eleresztve a füle mellett. Már azt is tudta, mit fog tőle elsőként megkérdezni; ez volt a fejében, amióta csak meglátták egymást. A fiú azonban, ugyanazt a kérdést feltéve neki, megelőzte őt. - Ismerjük egymást valahonnan? És persze ő is tudta a választ. - Nem - válaszolt neki. - Amikor... te ... te... - Szája botladozva ejtette ki újra meg újra a szót; állkapcsa úgy dolgozott, mintha rágógumin csámcsogott volna - Te... dadogta egyfolytában - ...te... - Én is ugyanezt gondoltam - szólt közbe a lány, reménykedve abban, hogy türelmetlenségével nem bántotta meg. Úgy tűnt, nem. A fiú újból elmosolyodott, arcizmai elernyedtek. - Különös - töprengett Jo-Beth. - Te nem itt a Grove-ban laksz, igaz? - Nem, Chicagóban. - Hát az jó messze van ide. - Viszont itt születtem. - Tényleg? - A nevem Howard Katz. Howie.

De így egymásra találtunk .Nem ismertem.válaszolta a fiú....Miért? . . Imádni fogod. Csak hétfőn.kérdezte a fiútól. Két éve halt meg.. Soha nem volt valami bőbeszédű a szülővárosommal kapcsolatban.Nekem nincs apám. . és a kijelentésből áradó meggyőződés szinte a könnyekig meghatotta a lányt. hogy ma este jöttél be.Oké. Mindenki imádja.Várni fogok .. Én sem tudom. Találkoznod kell Tommyval.sajnálkozott Jo-Beth. pont elkerültük volna egymást.Vissza kell mennem dolgozni . Most már kevesebbet. . szerdán és pénteken dolgozom. Tizenegy-tízkor együtt léptek ki a Butrick's-ból. a saját szememmel is látni akartam.mondta. . Megint hebegett-habogott. Azt hiszem. ki volt az apám.Velem is ugyanez a helyzet. . Talán hogy jobban megértsem őt és magamat is.. de végül mégis kibökte: . Már.Tizenegy körül. olyan volt. Mindig eljön értem.Valamikor sokat számított.De hát ez nem is számít sokat. szellős meleg.Ő Chicagóban maradt? . . Van egy ikertestvérem is. És mi a helyzet az apáddal? . . .. . Jo-Beth felnevetett.Sajnálom. tudod? Tommy-Ray. . . én.Mikor végzel itt? . én. Amikor mégis szóba hozta. Jó. hanem a nyomasztó párásság.. Akkor először is..Az anyám akkor költözött Chicagóba. nem igaz? .Én Jo-Beth vagyok.kérdezte a fiú. úgy értem.Ez egyre furcsább.Hogy találkozzunk. mintha a pokolról beszélne. . Nem az a kellemes.Halott. Ha csak holnap jöttél volna.. amikor én még csak pár hetes voltam. Meleg volt az éjszaka..Nem hiszed? . míg a kocsi felé bandukoltak. . . miért mentél el innen? .Miért jöttél a Grove-ba .

.Gyönyörű vagy. Nem tehettek mást.Ez kezd igazán furcsa lenni. A sziklába zárt szellemek vonaglani kezdtek.kérte a lány.Áprilisban múltam tizennyolc.. mind.. minthogy gyermekeik fejében ülve várták a fejleményeket.Dehogyis.És téged is. mióta. Hirtelen összeráncolta homlokát: . .Hány éves is vagy? . te nem úgy gondolod? Én úgy érzem. ... . .Nem hiszek neked. . és mosolygó ajkait a fiúéra tapasztotta. Csakhogy még sohasem jártam Chicagóban.. . míg a föld is reszketni kezdett körülöttük.Addig remegtek.Ennyire látszik? .És mi a helyzet velem? Jo-Beth megállt. Most. . De egy ujjal sem nyúlnak hozzám... De nem állt hatalmukban..Akkor csókolj meg! . igaz? . hogy meggátolják az egyesülést. A ráncok tovább mélyültek. hogy mind. Howie.Tizennyolc voltam áprilisban. Soha nem láttam ennyire.Én is. áttetsző arcot.Komolyan? . és te sem voltál a Grove-ben. hogy ismerlek valahonnan.Hát megnézni megnéznek. magamra uszítom fél Ventura megyét. Te is ugyanezt érzed. .. . A csábítás minden egyes szava megforgatta a beléjük mártott pengét. tudtam...Mi a baj? .. ..Én másodikán. Amikor megláttalak ott a Steak House-ban. mindenki szeret téged is. .Tessék? . Amit ennyire meg szerettem volna csókolni. ismerlek is.Ez nyugtalanít téged. Tizennegyedikén. Vagyis hát. .kérdezte Howie. Megremegtek. Én még soha nem lát.kérdezte. . Howie a lány arcára tette a kezét.. A lány tett egy fél lépést feléje.Igen. hogy veled vagyok.Nem ismerlek. . . hogy ismerlek valahonnan.. Lefogadom. lát.. meg nem is. .

Még a föld is megremegett.…Amíg repedések nem nyíltak a betonon. .kérdezte Howie. Elég! . Elég! .Mit éreztél? .. mely tizennyolc évig lepecsételte sírboltjukat.. A lány felnevetett: .sikították gyermekeik fülébe.

Viszont az üres ágy egy kissé könnyebbé tette új reggeli életmódjának betartását. hogy magára rángassa kocogó öltözetét..maga a disznó-paradicsom. méghozzá ugyanazoktól az élvezetektől. nem neki találták ki. még akkor is. Hárman egy ágyban . Stanley Goldhammert is. Az Ellennel való viszonya végül túl perverzre sikeredett. HÁROM 1. és az este nyolckor általa elmondott . melyet három fő számára építettek. Buddy ötvennégy éves volt. Épp eleget volt abban része.szokta mondani (amit sajnos idézni is szoktak tőle) . Hogy nem volt senki. amikor a The Buddy Vance Show minden héten nézőcsúcsot döntött. Ez a kudarcérzet kergette el orvosához. de valahogy még az ilyen szép reggeleket is még szebbé tudná varázsolni. amikor Howard Ralph Katz találkozott Jo-Beth McGuire-rel. Buddy Vance megint egyedül aludt ágyában. köztük említve nem is olyan rég eltávozott valamikori ügynökét. Már tévés éveiben is ő kezelte Buddyt. bármi legyen is az ára. ilyen orvosság nem létezik . A kocogástól kétszer annyinak érezte magát. hamarosan el is kell bocsátania a szolgálatából. ha tudná. gyógyírt követelve a bajra. hogy egy asszony várja az ágy másik végében. A szivarok. A kettő házasságot jelent. habár már velük is csak mérséklettel élt. Minden gyarlósága közül még a nők voltak a legegészségesebbek. amelyeknek maga is jócskán rabja volt.mondta akkor Tharp doki. Másodszor az éjszakát követő reggelen. és meginduljon lefelé a Dombon. Némely traumás alkalommal pedig egyáltalán nem volt képes rá. hogy tudja. ha az történetesen a felesége. ahogyan harmincéves korában. az előző este fülledtségét elsöpörte a szél. nem okozott akkora erőfeszítést. Csakhogy túlságosan is sok korabeli fickó halt el körülötte. A lányok kétszer mentek le a vízhez. és az maga a pokol. Nem tudott már úgy átszeretkezni egy éjszakát.Sajnos. a por. mely lökéseivel a nyomasztó délutáni hőség enyhítését ígérte. aki az ágyban marasztalhatta volna. A reggel verőfényes volt. a pia. .

Buddy.Valahol azt hallottam. És aztán idejössz és azt mondod. .Előbb-utóbb pedig szembe kell nézned vele. hogy nem lesz egy kellemes olvasmány! .Így is van.Oké. Tudom. Mennyi hatalmas név. De erről nem! .Csak kárt teszel a testedben.Kezdd ma! Dobd ki az összes skótot. . Túlsúlyos vagy és túlterhelt. Tudtad ezt? Egyetlenegyszer sem. hogy a nevetés meghosszabbítja az életet. hogy a komédiások örökké élnek. amire egy utolsó poént véstek. és átsétált az íróasztal mellett Buddy oldalára. túlságosan is sokan idő előtt. . százévesen. A falat a hírességek dedikált fotói tarkították. mikor kezdjem? . . akit valaha a világ legmókásabb embereként emlegettek. te is úgy jársz. Buddy. én nem gondolok rá épp eleget? . . mennyire utálok beszélni erről a szarságról. gyakorlatok. Hogy még mindig játszani akarsz. akikről ő gondoskodott.viccek másnap reggel Amerika-szerte milliók ajkát hagyták el. . nem? Hogy a csudába lehetnék még ettől is komolyabb? Te is nagyon jól tudod. minden átkozott nap. . Diéta. különben.Azt hiszed. akkor készítek neked egy egészség-megóvási tervet. merre mondják. .Örülök. meg orrcukrot. És akkor még szerencséd volt.Tudom. nem akarsz meghalni. Krisztusomra.Rendben..Mutasd meg. Többségük halott. Szóval akkor. én meg mutatok neked egy sírboltot. . Jobb lesz. hogy majd megírjam a halotti bizonyítványodat. . A hírnévnek megvan a maga ára. Ha valóban komolyan gondolod a dolgot.Itt vagyok. Minden másról igen. Buddy.Ja. hogy gondolsz. ahogy Stanley. . Tharp felállt.A dolgok jelenlegi állását tekintve tíz évet ha adok neked. mozgás. Tharp keresztül-kasul ismerte betegét..A poénokat hagyd meg nekem. Láttam már egészségesebb hullákat is.Inkább az utóbbit választom. és próbálj kezdeni valamit végre az úszómedencéddel! . . Mindenről. De azt már most megmondom neked. hogy kezdesz észhez térni. te meg engedd meg. ha odafigyelsz. Lou. Lou. Vegasban. Soha életemben nem sütöttem el egyetlen poént sem a halálról.

és azok már másnap ki is küldtek valakit. Már akkor rá kellett volna döbbennie. így felébredni a reggeli futásra nem okozott túl nagy gondot. . ahogyan birtokát hívta: kerekeken. és azután hat hónapig tartó házasságuk már csak történelem lesz. melynek végére az a lövés tett pontot. Már a kezdet kezdetétől nem passzoltak össze. de valahányszor lanyhulni kezdett az akarata. beleértve Elizabethet is. mint az aszfalt. és hogy a farkát már csak akkor láthatja. megbízta Ellent. amellett. A mézeshetek és apróbb meglepetések után a nő máris visszavonult. Volt egy jó órája rá. merő véletlenségből. akkor a halálra gondolt.. és gyakran . hacsak rágondol. hogy hívja ki a medence-karbantartókat. hogy a későbbi nőtartást megtervezze. ha annyira összehúzza a beleit. ami. de csak végső menedékként. már keményebb dió volt. Lehet. Jose Luis-szal lehozatta a törülközőkkel és jeges teával megtömött limót a Domb aljára. Shashival tartó negyvenkét napos kapcsolata volt a legrövidebb.Ahhoz előbb ki kéne tisztíttatni. de a szobrász értette a dolgát.Akkor tisztíttasd ki! Ez lett volna a dolgok könnyebbik fele. egybeesett azzal az időponttal. amikor először hallott róla. Mindig korán kelő típus volt. hogy kőből volt az arca. Ezeken a napokon a futás kizárólag egyirányú elfoglaltság volt. ő volt külsőleg a legvonzóbb. Ma a gondolatai akaratlanul is Rochelle körül jártak. A kocogásnak volt egy másik haszna is. Viszont összes feleségei közül. És amikor már a hiúság sem volt elegendő. Az egészség-megóvási terv. hogy a mai napig kiveri a hideg veríték. hogy bizonyos reggeleken hogyan szokott kinézni a tükörben. . hogy ott várakozzon rá. hogy megfeszítette a hasizmát. A járdák kihaltak voltak. ahogyan Tharp is ígérte. arra gondolt. és ahol a zihálást madárfütty festette alá. amikor először nem nevetett a figuráján. A válási papírok ezen a héten lesznek készen. Ez lesz a hatból a második legrövidebb. amikor összeházasodtak. meg egy másik. hogy az már fáj. Nem mintha egy hónapnál is többet eltöltött volna Rochelle-lel abban az évben. Az egészség egy dolog. mely olyan közel volt hozzá. ami akkor éppen nagyon foglalkoztatta. Ezek után a könnyebbik módon ment vissza Coney Eye-ba. amíg ki nem ér a fák közül. legalábbis nyilvánosan. ahol a talaj nem égette annyira a talpát. hogy elrágódjon azon. Amint hazaért. a mazochizmus.mint ma is leszaladva a Dombon a Grove keleti részén át az erdőbe kocogott.

A távolban nevetést hallott. Rajta kívül hárman voltak. A felszínét fodrozó hullámok villódzó . Megtáncoltatta a leveleket. Már korábban is megtette ezt Diane-nal. mely az érzékelhetőség határán pislákolt. mielőtt az ősi ellentétek újból ki nem újultak. Csak amikor a harmadik nevetéssor felhangzott. és hallgatózni kezdett. hogy csak képzelte azokat a hangokat? Teljességgel lehetséges. Csupasz bőr. hogy nem lehetnek teljesen valóságosak. vette őket számba. a reszketegen imbolygó fényben. akik máris belegázoltak a tóba. ez meg Rochelle. fiatal lányok mással összetéveszthetetlen kuncogását. Legközelebb leszbikusként szeretne újjászületni. Abbahagyta a kocogást. még egy utolsó próbálkozásra. főleg nem ilyen fenséges látványnál. forró napsugarakkal fürösztve a levelek égnek fordított arcát. A hang életet látszott lehelni az egész erdőbe. nehogy elriassza őket. egy szőke és feltűnően bájos lány is pont ugyanerre készült. most is megbabonázva állt a női szépség előtt. amint éppen kibújik alsóneműjéből.Az arcáról gondolkodott akkor is. Egyáltalán. Lehetséges. forrása alacsonyan állt a keleti horizont felett. Mögötte egy másik. A szőke lány vetkőzött le utolsóként. és elérte az erdőt. Egy lány. belülről jött: szervezete működésétől. megélénkítette a napfényt. és vele egy különös. Viszont az Diane volt. se nem kételkedett: ahogyan mindig. hogy magára hagyja a vadont hangtalanságával. amikor letért a járdáról. de azért óvatosan haladt tovább. Buddy ösztönösen érezte. tekintve mennyire lefoglalják gondolatait a nők. szinte hallucinációszerű változás állt be a körülötte elterülő színen. Néhány méter után mozgást látott maga előtt a fák között. A nevetés hatására azonban egyszeriben verőfényes délidő lett. akkor kezdte érzékelni annak irányát. Az egyetlen zaj. Értelmetlen dolog egyik nő viselkedési mintáját kivetíteni egy másikra. Fura egy hang ehhez a korai időponthoz képest. még a madárdaltól is. Talán fel kellene hívnia és megkérnie. amit hallhatott. el lehet riasztani az illúziót? Nem mintha meg akarta volna kockáztatni. és az volt együtt töltött évük legjobb két hónapja. De amint éppen elfordult. és kezdett szaladni felé. de ekkor a levegő hirtelen teljesen megürült a hangoktól. hogy jöjjön el Coney Eye-ba. A férfiak annyira majmai az összehasonlításnak: felületesek és egysíkú a gondolkodásuk. megint felhangzott a kacarászás. Buddy se nem hitt. A némaságban a fény sápadt volt. És ami ettől is több: megváltoztatta magát a napsütés irányát is. Hiszen mindannyian olyan átkozottul különbözőek.

majd a lábszárán. a víz gyakorlatilag láthatatlan maradt. mi rossz van abban.Arleen. melynek eseményei itt játszódnak le újra az orrom előtt. Kísértetek. Kinyújtott karral haladt tovább. Ruháiknak. . Első magömléses kamaszkori álma óta nem volt tanúja ehhez fogható erotikus tapasztalatnak. ami fenntartotta őket. A lány egyre csak távolodott a parttól. ezek kísértetek. Üldözőbe vette. A lányok. . Megpróbálhatná most már a tapintást is? Ha úgysem láthatják meg márpedig nyilvánvalóan ez volt a helyzet -. ha ujjhegyével végigsimít valamelyikük gerincén? A víz nem adott semmilyen hangot.tudatában lennének az ő jelenlétének. haja szétterült arca körül. A múlt után kémkedek. és habár lehajolt. . hogy ne vehesse ki azok legapróbb részleteit is. és nem is érzett mást. . csak egy puha érintést a bokáján. Oly sokat látott már. nevezték nevén a többiek. finom karcsapásai mind messzebbre vitték tőle. de nem annyira. gondolta Buddy futólag. majd összezárva. Arleent mégis fenn tudta tartani. és próbáld ki! Szavai újabb ambíciót kezdtek melengetni Buddyban. ahol állt. figyelve ezeket a levegőben úszó teremtményeket.Meleg! . Arleennak ekkorra már combközépig ért a víz. Fától fáig haladva lassan jó háromméternyi közelségbe került a víz széléhez. ahogyan a lány a rúgómozdulatokat tette. és annak sem volt jele. . nyoma sem volt a fűben.Itt meleg a víz. A tanács nem lelt visszhangra. ahogyan kikiabáltak neki a partra. hogy .Most viccelsz? . aki jó messzire a többiektől taposta a vizet. akkor bármilyen pillanatban köddé válhatnak. le sem véve szemét a barackszínű szeméremajkakról. széttárva és összezárva úszás közben. amit csak az imént hámoztak le magukról.kiáltott oda a kvartett egyik tagja társának. akik alsó testét finoman elmosta a szubsztancia. Ott lebegett a tó tükrén. A gondolat előcsalogatta rejtekéből. mielőtt ezt megteszik.Ne menj túl messze . akik már jócskán beljebb jártak. ő pedig magába akarta inni szépségük minden egyes részletét. ahogy belegázolt. ahogy egyre mélyebbre hatolt. s minthogy a víz semmilyen ellenállást nem fejtett ki.kiáltott fel a vállalkozó szellem. a távolság közte és a lány között pillanatok alatt megfeleződött.Csak gyere ide. mintha a levegőben úszva lebegtek volna.fényeket vetettek a szőkeség arcára . Ha a feltevése helyes. kezeivel paskolva arcára és testére. lábait széttárva.amikor egyikük vagy másikuk a part irányába nézett .

hogy a talán egyméternyi mély vízben fulladnak meg. . arccal az ég felé. A fürdőzők gyászolni jöttek ezekre a fantomvizekre. Arleen esett hozzá a legközelebb. Azok többé már nem örömből fakadtak. ahogyan néhány pillanattal előbb nevezte őket. hanem a veszélyérzetből.A vállalkozó szellem újra felkiáltott. és a lány felé kinyújtott karjaival elesett. A föld alatt hamuszürke sziklaréteg húzódott.Ne . Megremegett a föld alattuk. Ő pedig a halottak után ólálkodott. de ő nem hagyta. ebben a sekély vízben és ilyen nyugodt vízfelszín mellett. Tágra nyílt szemei hirtelen mintha megláttak volna valamit az alatta elterülő vízben. A két távolabbi úszó a levegőben lebegve vergődött. Hogyan lehet ez? Úgy tűnt. kinyúlva felé. Abban a pillanatban. hogy mindkettőjük számára végzetes hibát vétett. de valami perverz kötelem mégis ott tartotta. mely csak néhány erőtlen fűszálnak nyújtott táptalajt.Uramisten . Hát itt volt az émelyítő igazság. Kísértetek. úgy indult meg feléjük. A földréteg itt csak vékony héj volt.mormolta Buddy.hallotta a saját hangját. Vergődése alábbhagyott. nem is igazán törődve azzal. vagy talán beton? Igen! Beton! A . mintha a karjai ki tudnák emelni a múlt ködéből. hogy elvonja a figyelmét. .. Feladta a küzdelmet az életéért. és vissza tudnák hozni az életbe. mi következik e névből. Valami víz alatti áramlás kaphatta el őket? Az elképzelés valószínűtlennek tűnt. elsötétítve arcukat.Miért nem segít már nekik valaki? Mintha legalábbis ő maga képes lenne erre. Fuldokoltak. képtelen volt bármi másra gondolni. tudta. Ádáz igyekezetében valamiben megbotlott a lába. és teljes megadással meredt arra a pontra. ahogyan a lélegzetükért küzdöttek. ahogy teste hozzáért a lány húsához. miközben ő boldogulna. Mostanra mind a négyüket elkapta ugyanaz az örvénylés. Felemelte fejét a földről. . egyenesen az arcára. Háborgó gyomra a visszakozást követelte. . megforgatva testüket a levegőben. A megbánáshoz azonban már túl késő volt. Kétségbeesés és iszonyat torzította el. és ő még csak nem is tiltakozna.Segítsenek. Az arcáról nyom nélkül eltűnt minden báj. hogy értelmezni tudja a távolból felhangzó kiáltásokat..suttogta Buddy. A becsapódás eléggé az érzékeihez térítette ahhoz. Megérinteni Arleent. hogy végignézze a tragédiát. . Testére tenni kezeit. Buddy lenézett. csak úszna tovább.

akitől a zaj ered. de a hasadék már meg is nyílt közte és a biztonság között. Újra az úszókra nézett. Az egyik pillanatban a napfény még teljes erővel tűzött a feje búbjára. és eléri a biztonságot. itt fog megdögleni. Nem fog jönni senki. De az a néhány centi. és zuhant. Az ő csontjainak és gerincének reccsenését hallotta. Itt fog meghalni. őt is magával rántva. 2. mielőtt az összetöredezett beton a mélységbe zuhan. csak jöjjön! Kit akar vajon bolonddá tenni? Ő. akkor és ott. Buddy visszatekintett a tópart és a szilárd talaj felé. Odalentről jeges fuvallat tört fel. és az magáénak követelte őket. Gyorsnak kell lennie. őt pedig szellemképeik által. Csak a levegőt tudta megmarkolni. Most. de a látomás már kezdett szertefoszlani. mint ő. A rés akkor is itt volt. Talán egy korán kelő kocogó. és a segítségére siet. ahogyan a rengés egyre hevesebbé vált. a jeges sötétség. ahogyan most magáénak követeli az ő testét is: őket a víz által. Nem a sekély víz okozta vesztüket. míg végül csak a fehérjük látszott. miközben zuhant. Bűn lett . Elugrott. értette végre meg. amikor úszni kezdtek a tóban. már örült neki. Az istenit. Miközben elhalványult. mint amennyire önszántából egy ilyen éber éjszaka után nekivágott volna. Buddy ugyanazt látta mind a négy arcon: a szemek addig forogtak vadul a szemgödrökben. a mindent jelentette. és lábai között a beton saját magát őrölte porrá. hogy belélegezzék a halált. de a pecsét a szeme előtt kezdett repedezni.földfelszínen tátongó lyukat volt hivatott kitölteni. A szakadék közte és a jóság földje között tekintélyes méretűvé nőtt. és célját tévesztve zuhanni kezdett. de miután felkelt és végrehajtott egy gyakorlatsort. Még néhány centi. és ő ólomnehezen fúródott keresztül rajta... Nem is volt rossz próbálkozás. a mellette elzúgó betontörmelék társaságában. azután rájött. meghallja ordítozását. és az ugrás kínálkozott egyedüli esélyként a megmenekülésre. ahogyan azok a sziklafalnak csapódva meg-megreccsennek. A nap korábban kezdődött Howle számára. és a hasadékok egyre szélesedtek. hogy így történt. vagy soha. kitárultak a szájak. A következőben már csak a sötétség volt. hogy ő az. Csak jöjjön már. Segítségért kezdett üvölteni. És zuhant. Hallotta. az örök bolondozó.

napközben egy könyvesboltban dolgozik. mintha azok alternatív valóságok lettek volna. melyben nem érinthette. melyben nem láthatta. Hasonlóan a többi üzlethez. mit hozhat számára a nap. Hogyne szerepelt volna? El kell mennie. Leült egy padra. ma nagyon is távol állt a gondolataitól. eszegette a fánkokat. melyek ezt kiváltották. Hazug kutya. amit a társaságán kívül töltött. Az automatából vett magának egy szódát. még mindig zárva volt. az ő boltját keresve. A számtalan lehetőség között mégsem akadt egy sem. A szemei. de igazi megszállottként az ő arcát látta maga előtt. néhány abból a végtelenül sokból. amikor előző este elváltak. nem is a napról van szó. Az eget figyelte. hogy betöltse a tegnapi vacsora hiánya folytán a bensőjében tátongó űrt. de abban biztos volt. hogy kinyitotta a szemeit. tompa kábulat. minden alkalommal apróbb változtatásokkal. akkor udvariasan elhessegetné. mint nevetséges gondolatot. A lány elmondta neki.volna egy ilyen csodálatos reggelen az ágyban heverészni. a bőre. Az a másik űr. hogy csak esténként szolgál fel a Butrick's-ban. a titkai. minden pillanat. azon töprengve. A múlt este eseményei álmában újra meg újra leperegtek szemei előtt. Az éjszaka kétszer is teljesen leizzadva riadt fel. Még soha nem volt érzelem. hogy ha bármelyik barátnője efféle szentimentális érzést vallana meg neki. a mosolya. a sejtjeiben érezte. az erőteljesen izmosodó napfényre. hogy megtalálja. mely ennyire hatalmába kerítette volna. és az ajtón található kiírás szerint még bő háromnegyed óra volt a nyitásig. és várt. Vett egy zacskó fánkot. Végigsétált az üzletsorok mentén. hogy a lány is szerepelt bennük. vakság. Nagyon is jól tudta. Abban a pillanatban. legelső lélegzetvételétől fogva. elvesztegetett idő volt. hogy ő nem ábrándozott el . minden pillanat. és keresse meg Howie-t. a hangja. Minden óra. hogy mára feledkezzen meg a munkáról. mely ne lett volna a része. Jo-Bethről. Ez persze nem azt jelentette. Ott volt benne. melyeknek ez az egyetlen találkozás adott életet. Nem emlékezett az álmokra. az illata. ösztöne máris azt súgta neki. melyre gyógyírt keresve jött el ide. Egy kutyakozmetika és egy ingatlanügynökség közé ékelődve talált rá. Valamiféle mérhetetlen kötődés folytán ő és Howie összetartoztak. és az ablak mellé ülve az eget bámulta. rá várakozott. Ez volt az első ilyen alkalom. egyedül csak Jo-Bethről. Tekintve a Központ méreteit. nem lesz túl nehéz feladat rátalálnia a helyre.

kérdezte tőle.De nem aludtál. ahol a legkevésbé számítunk rá. . A fiú olyan gyűrött volt. valamennyi ambícióját. és a fiú még a fürdőszobába menet sem került hallótávolságba. egyetlenegyszer sem. De ami közte és a chicagói srác között történt. A lány tudta. én éjfél előtt hazaértem. és ami azt illeti. nem úgy fog véget érni. ha bizonyos szerelmes dalokat meghallott. . . .Tommy? . De mindeközben jól tudta. beszélt neki. .Szóval? . . .Mi van veled? .egy-egy arc megpillantásakor.mondta a lány -. Hallottalak. hogy még a nevét sem volt hajlandó kiejteni.volt valami nyugtalanság a fiú modorában.Ami azt illeti .a ház és saját múltja foglyaként -. amikor elegendő akaraterőre lelt a beszédhez. melyben ő és barátnői valaha osztoztak. . a reményekről. a parkolóban állva egy fiatalemberrel.kérdezte Tommy-Ray. megtanította valami hasznosra. jóllehet soha nem látta azelőtt? Tommy-Ray a konyhában állt. mintha a ruháiban aludt volna. s tekintete legalább olyan szúrós volt. mármint azokon a napokon. melyet kötelességtudóan látogatott. akit oly jól ismert. hogy a megvilágosodás akkor és ott következik be.Mondd már el! .Éjszakai műszak? . aki bezárkózva élt . hiszen életének minden egyes napjában láthatta e rideg valóság tökéletes áldozatát. ahogy a mama egyetlen. hogy ez szinte lehetetlen. ami kezdett rá is átragadni. Egészen mostanáig az ő szánalmas látványa tartotta kordában Jo-Beth romantikus.Csak úgy bóbiskoltam. Ha a vasárnapi iskola.Ébren voltál. hogy mindez csak egy kevéssé harmonikus realitás eltorzított képe. akkor az az volt. A szobáik a ház ellentétes végein feküdtek. vagy hogy nem erősítette fel a rádiót. . mint az éppen lefövő kávé illata. óriási lángolása véget ért: magányban és olyan megvetéssel a kérdéses férfi irányában. Édesanyja. Vele miért ne történhetne meg hasonlóan kevéssé ígéretes körülmények között? Belépve Butrick's Steak House-ába.Nem csak nekem. Joseph Smith számára a New York állambeli Palmyra melletti farmjára egy angyal vitte el a Mormon Könyvének hírét.Mit szóval? .

.Indulnom kell a boltba .kérdezte. Csak Beverlynek lehetett halvány fogalma arról.. bár még ez is kétes volt.Nem töltenél nekem is abból a kávéból? .Semmi. .. . az még hozzám nem ért el. képtelen volt bármit is kiolvasni a rátapadó szempárból.Miért hazudsz nekem? A kérdés indokolt. különben alaposan elkések. amivel méregette.bátorította a fiú.Veled megyek. .Valami történt múlt éjjel .mondogatta a fiú kitartóan.Mi rossz van abban. sokkal inkább zavartan. hogy tartsa a száját. Ő sohasem kotyogná ki a titkát a Mamának vagy John pásztornak. . egész éjjel hallottalak. de ennyi idő alatt még ő sem indíthatta el a szóbeszédet. Akkor pedig hozzád kellett elérnie. De akármire is várakozunk.Mi történt? .ismételte a fiú -. . még ha az is volt a szándéka. Elég titkolnivalója van neki is ahhoz.Hazudsz . hogy mi történt a Steak House-ban. hogy a mosoly abban a pillanatban eltűnik az arcáról.. mit mondhatna el? Hogy szemezett egy vacsoravendéggel? Hogy az megcsókolta a parkolóban? Mit számít mindez Tommy-Raynek? .Hallottalak .Miért? .Bíznunk kell egymásban . Csak nem hallgatózott az ajtajánál? . . mint vádaskodva. Tizennyolc évének valamennyi diadalát és kudarcát megosztotta Tommy-Ray-jel. . . A fiú elmosolyodott.mondta végül -. ha elviszed magaddal a testvéredet? . hozzád eljött. . De a pillantás.. Valami történt veled a múlt éjjel. vagy a vele kapcsolatos érzéseit. . Szinte be is dőlt a színészkedésnek. Akármi is az. nagyon különös volt. hogy „hallottalak az éjszaka".Ezt én is tudom.jegyezte meg a fiú. Igaz? Nem tudhatott Howie-ról. Jo-Beth.Válaszolj nekem! .Éreztem valamiféle változást.Tommy..Ahogyan mindig is megbíztunk.. amíg jóváhagyólag nem bólintott.Mire válaszoljak? . .Hogy elvigyél. és látta. Különben is. amikor már a kocsiban ültek. . Hiszen nem szégyellte Howie-t. Aztán ott volt az a szöveg.

. . amikor igenis irigyelte Tommy-Ray nyílt .kérdezte. ha kiszállsz. kettejük közül mindig inkább ő volt a nyílt lázadó. minden előzmény nélkül. és rengeteg tulajdonságban osztoztak. Addig üvöltök. . hogy akarod .Ne hazudj nekem. kishúgi. véka alá rejtve megvetését. itt az a szó. hogy testvére őrjöngése olyan folyamatot indított el benne. A fiú megrázta a fejét: . . amíg ezek a kibaszott házak össze nem omlanak! . . tudod? (Üveges szemmel meredt az ablak mögötti tájra. amit a Grove képmutatása felett érzett.Nem vagyok a kishúgod.vágott vissza Jo-Beth. . Ő eljátszotta az engedelmes lány szerepét. őrjöngeni kezdett.Egy jókora alvásra lenne szükséged. hogy erősnek érezzem magam. hogy nem akarod darabokra szaggatni ezt az egész kibaszott helyet! (A hangerő kezdett idegtépővé válni a kocsi szűk terében. .Ez az igazság.förmedt rá a lány.Végre. mint egy igazi seggfej . Tommy. . Miért nem engeded. Mindketten gyűlöljük. .) .) . Ez a korábban mindig tréfálkozás tárgyát képező tény egyszeriben a tekintély alapjává erősödött. .jegyezte meg cinikus nyomatékkal a fiú.Harmincöt másodperccel idősebb vagyok .Nem vagyok rá kíváncsi. . keményen beletaposva a fékbe.Azt akarod. ami mindkettőnkre ráillik ma reggel. ha elkések. Tommy .És most nagy szükségem van rá.Nézd ezt a rakás szart! Ne mondd. mégis szüksége volt a gyökereire.fakadt ki. csakis a Mama kedvéért.Az nem a ház bűne.Hagyd abba a mocskolódást! . Csak rosszat álmodom tőle. és levegőzöl egyet.Úgy viselkedsz. A házé. Igaza volt.kiáltott fel a lány. Ne hidd.Mert mi együtt erősek vagyunk. hogy az utcán ordítozzak? .) . De voltak idők.Végre valami.De igen.bizonygatta. eszelős. a Mamáé és ezé a kurva városé! Most nézd ezt meg! (Hirtelen.Megteszem. Jobb. hogy visszavigyelek? Nem számít.Harmincöt másodperccel több ebben a szarságban. . . melynek mindeddig gátat szabott. hogy nem merem. tágra nyílt szemeivel az arcára meredve.Hogy mondhatsz ilyet? . Jóllehet ikrek voltak. aki ugyan áldozatul esett az álszentségnek. Ráébredt. amit nem túl gyakran hallani a hugicám szájából gúnyolódott Tommy önelégülten.Tudom. .Gyűlölöm azt a házat! . .

Bízom benned . Elérkeztek a Központhoz. Lois majd hazavisz este. hogy Tommy-Ray nem is próbálta átvenni a kocsi volánját. Egyszeriben elcsendesedett. ajkával közvetlenül az övé mellett.Fogunk? . A szíve egyszeriben a torkában kezdett dobogni. Howie jelent meg előtte. kezei még mindig úgy szorították. A háta mögött felharsant egy kocsi kürtje. . ahogyan ő teszi. . aminek pedig minden egyes percét ki akarta élvezni. és le kellene feküdnöd. .Különösen most.Épp most mondtam. hogy nincs mitől félnem? . .szisszent fel a lány. .kérdezte -. hogy leparkolja az autót.Komolyan gondoltad .igyekezett nyugtatni végül. . ... Haza kellene menned. Rábámult. A fiú áthajolt hozzá. és sokkal inkább bevágta.szakadt föl belőle.Igen. Kifakadásai a város ellen nárcizmusából gyökereztek: egyszerűen imádta magát a lázadó szerepében.Elég már.Vidd csak haza . . jól tudva. . mintha összes mérge egyetlen lélegzetvétellel távozott volna belőle.Menj haza! Kiszállt a kocsiból. alig hallható hangon.Nem kell félned semmitől.válaszolta. mint becsukta az ajtót.szólt lelkesen. Egyszerűen elfáradtál. bárcsak éppúgy szemen köphetné az illendőséget.tombolását. a fiú ujjai hirtelen karjára fonódtak..Igen . hogy felszisszent a fájdalomtól.Segítenünk kell egymást. És most azt a reggelt is megmérgezte.mondta -.csóválta fejét. olyan erővel. és hátranézve látta.Jo-Beth.kiáltott fel. . Neki könnyű volt. . Jo-Beth nem bajlódott azzal. hogy kiszálljon. majd a . . hogy megválthatja a vétséget egyetlen mosolyával. Ahogyan nekikészülődött. magával rántva életerejét is. és megcsókolta az arcát. hogy fogunk. tüntetően vissza se nézve. Arca betöltötte a látómezőt. Tommy . Tommy. .Este beszélünk.Félek .. ahogy meglátta. . . és kívánta. .Tudom. mintha birtokba akarnák venni. mindig is könnyű. . Tommy . mely egy sor másik autó elől elzárta az utat.Tommy. elrántva karját.

hallotta maga mögött Tommy-Ray hangját. . hogy. Az alig hallható hangokat szinte elmosta a rosszallás árja a hátuk mögött. ahogy feléje fordult: .. . amit viselt: fakó. Betegnek tűnt az egészség máza alatt. Howie felé pillantva.kezdte. színtiszta félelem volt. de barnasága ellenére mégsem Tommy-Rayt tüntette fel hízelgő színben.Tommy mondta neki -. milyen ostoba voltam . hogy kezet rázzanak. Úgy néz ki. mint egy halott. de a fenyegetést így is kristálytisztán ki lehetett érezni belőlük. Minden figyelmével Jo-Beth-re összpontosított. Aranyló Kalifornia.. . érte tetten Jo-Beth a gondolatot.Az ikertestvéremnek. . Mindketten előreléptek. ..kilincsért nyúlt.Howie? .Howie.mondta. és visszaballagott a kocsihoz. . álmában sem merte volna gondolni. de el tudta képzelni.kérdezte. . Túl késő lett volna már egy kézmozdulattal figyelmeztetnie Howie-t. Azóta ilyen furcsa. bőre túlságosan megfeszült arccsontjain és halántékán. A Tommy-Ray arcán eluralkodó kifejezés világossá tette. Howie.kérdezte Howie.suttogta lágyan. amint megadóan felemeli kezét haragosai felé. hogy ezek a szépmívű vonások ekkora rosszindulatot is képesek kifejezni.Szeretnélek bemutatni a testvéremnek . . szeretném. Több volt ez. Nem látta ugyan az arcán szétáradó engesztelő mosolyt. és kiszállt. mint kétségbeesés.Úristen. mint most. Még soha életében nem látott Tommy-Ray arcán ilyen kifejezést. Tommy-Ray ügyet sem vetett rá. Tommy-Ray halottnak tűnik.Én sem igazán értem. ha megismernéd Howie-t. .Mint Howard? A lány bólintott. hogy Howie nyílt mosolyából tökéletesen megértette az egész sztorit. Mr. Megpróbálkozott egy erőtlen mosollyal. . A kürtök száma megsokszorozódott. és testvéréhez fordult. A lány kétségbeesetten visszapillantott Howie-ra. Valaki felordított. . Jóllehet Howie kinyújtotta felé a karját. de ő ügyet sem vetett rá. akiknek muszáj azonnal megbocsátaniuk.Ez meg mi volt? .. . hogy álljon már félre az útból. és ugyanabban a pillanatban kerültek egymás látómezejébe.No lááám csak . ez itt Tommy-Ray.Később . Ezután Tommy-Ray elfordult tőlük.ment tovább Tommy-Ray. fénytelen szemei mélyen koponyájába süppedtek. A nap mindkettőjükre egyforma erővel sütött.

állapította meg Howie. Egy középkorú nő tartott feléjük.Nem semmi hölgy .. (Egy jó méternyire Howie-tól megálljt parancsolt. siess! . és tanácstalanul a fiú arcára meredt. . mindig is jelen kellett hogy legyen.Ó igen. a ridegségig egyszerű vonásokkal és öltözetben.) Bejössz a boltba. Kérlek. .. . Elmehetnénk valahová. mint amilyennek látszik. .Azt fogja mondani.. ha békén hagyjuk. . . meg azután is. hogy felismerhesse jeleit. .Most már mennem kell. . .Azért nem olyan rossz..Jo-Beth! .Csodálatos ez a nap. ő Howie Katz.Katz? Levette a tekintetét Howie-ról. mely egy pillanattal ezelőtt a szeme láttára megfertőzte a szépségét.tette hozzá a hölgy.szólította valaki a nevén.kérdezte Howie.kérdezte. .Akkor is gyere velem! .. .kérdezte. .Mrs. hogy tegnap óta ilyen. Ez Kalifornia. ahogy közeledett feléjük. . mintha férjezett státusa talizmánként szolgálhatna e különös fiatalember ellen.jegyezte meg.Segítségre van szüksége? . meg holnapután. Knapp döbbenten meresztette szemeit ekkora indiszkréció hallatán.Már öt perc késésben vagyunk . Sajnálom.tette hozzá.vágta rá Jo-Beth. . holott az az üszkösödés.Lois. Jo-Beth? .Nem szeretném. . .És a barátod is jön? .kérdezte a nő nyomatékosan.Jövök már. . .fontoskodott.Tizenkettő előtt a kutya se nyitja ránk az ajtót.kérdezte Howie.Ez Tommy-Ray volt? . Howie.kérdezett vissza Mrs.Már régen nyitva vagyunk. ..Igen. Howie.Azt hiszem jobb lesz. . .Holnap is csodálatos lesz az idő. ez itt Lois Knapp. Knapp. majd méltóságteljesen elvonult. .. az volt.Katz? . . egy pillanatra sem véve le tekintetét Howie-ról. .mint ahogyan mindenki más is túlságosan elvakult volt.Lehetne rosszabb is. és az órájára pillantott: .Miért? . csakhogy ő . Használjuk ki a szép időt.. Mrs. . ha még egyszer ennyire feltartana.Az Úr munkáját sohasem szabad félvállról venni . .Nem probléma .

Akkor mikor? . megcsókolni nyilvánosan. majd teljes figyelmét a pohár alatti vízkarika letörlésére igyekezett szentelni. Hallgatása. A délelőtt folyamán.Látod? Ilyen egyszerű.Becsszó .Az biztos.Nem akarsz. igaz? .Csak mondd. de közben már vissza is lépett hozzá.Hát nem.Csak mondd. Majd azt mondom. .És ha kettőnk közt marad? Tessék-lássék módra csitítgatni kezdte. .Becsszó? . . Az csak félhazugság. De hát végül is ő hozta fel a dolgot. felkészítve a lelkét egy alapos kioktatásra az ellenkező nemmel való kapcsolattartással kapcsolatban. igaz? . .Nem tudtam rájönni.Mi a baj? . Jó lesz így? . .Igen. . az idősebb hölgy egyszer csak megszólalt. valamint odaadó figyelme az aprócska feladat iránt azt sugallta.Te nem adod fel egykönnyen. Valamikor régen . honnan ismerem ezt a nevet. ha Jo-Beth nem feszegeti.. Azután beugrók a motelhez.kérdezte Jo-Beth. s kezdett elindulni a bejárat felé. hogy igen.És most már emlékszik? .. azután visszafordult: . hogy igen. hogy nem. .Élt egy nő itt Palomo Grove-ban.Először hadd kössek békét Lois-szal. .Mikor leszel szabad? . . Vajon miért? . meg.Howie. hogy hazamegyek Tommy-Rayhez ma délután. hogy beteg.Howard Katz.Mi van vele? . hogy szívesen ejti a témát.Azt fogom mondani Loisnak. Nem akarom..Mit mikor? .. miközben ő és Lois jeges vizet szürcsölgettek az amúgy teljesen kihalt üzletben. . .kezdte visszafogottan. A Mama nagyon rosszul viselné. . hogy mindenki rajtam köszörülje a nyelvét.válaszolta..

válaszolt Lois.De emlékszik .Kérem. . miközben a fejében megpróbálta újraértékelni az utóbbi napok eseményeit e felfedezés fényében.Tudod.Nekem ugyan nem.faggatózott Jo-Beth. azután lassan elindul azon az útvonalon. ha vár még egy órát.A barátnője volt? . de a gazdája nem. melynek halál.Igen. ameddig egy Lois-féle kínosan lelkiismeretes asszony merészkedett a hazugság felé. . Felhívta a Coneyt a kocsi telefonján. téboly és gyerekek lett a vége? Talán a Mama meg tudja mondani.Azt hiszem. mondja el! . s végül abban egyeztek meg. hogy hallgatásba merüljön. . egyike volt a mamád barátnőinek. Most Jo-Beth-en volt a sor. hogy az lesz a legjobb. Hirtelen minden megvilágosodott. egy fürdőzésről.Igen. Mi köze álmainak. hogy a főnöke biztosan a maga erejéből tette meg a Dombon a hazafelé vezető utat.Igen . 3.Howard. . igen. . . míg végül úgy döntött.kérdezte Jo-Beth. mintha emlékeznék. . biztos vagyok. Ez volt az a legközelebbi pont. ..erősgette. .Igen.Az egyik a négyből . már nem emlékszem. amerre a főnök legvalószínűbben hazafelé vette az irányt.Akkor a Mamának? . Lois bólintott. úgy rémlik. Megvitatták a további teendőket. Howie feltűnésének és Tommy-Ray betegségének egymáshoz.Biztos benne? .Ő is egyike volt a négyeknek. . .És volt gyermeke? . és ahhoz a történethez. melyet már legalább tucatnyi verzióban hallott. . . Jo-Beth fel is hívta erre a figyelmét. tovább koptatva a rongyot. Buddy Vance sofőrje további ötven percig várakozott a megbeszélt helyen.mondta Jo-Beth. Ellen otthon volt. Volt egy fia. pedig a pult már tökéletesen száraz volt.

Az őt körülölelő sötétség mást sem kínált neki. Ó Uram. mely ott visszhangzott a fejében. Az azt jelenti. hogy egy évben hét és fél napon keresztül mást sem csinált. Majd ha megint végbevitte a varázslatot. plusz-mínusz egy-két nap. Jose Luis viszont taktikusan elfelejtette megemlíteni a legkézenfekvőbb megoldást: hogy valahol útközben a komikus hölgytársaságba keveredett. hogy figyelmen kívül hagyja a jelentőségét. és kivágta a biztosítékot. vagy ürítette a hólyagját. csak a vakság megtapasztalását. Ha fel tudná mérni. Nem hogy mennyit lélegeztem. hogyan vésznek el a napok. akkor vesztének oka rögvest világossá válik a számukra. ötlött az eszébe. akkor haza fog térni. Naponta fél órát ült a budin. és lebegés közben számolgatott. rögtön másféle számadáson kezdte törni a fejét. csak lebegett. mennyi ideig tart egy perc. De éppen hogy belekezdett volna a számolásba. hogy az agyát egyszerűn túlterhelte az agónia. Borotválkozás. ismét megélt egy órát. de annyira azért nem élt az önámítás eszközével. az . Először is az időt. csak mocskot. Az egyetlen eszköz. hogy Jose Luis ráébredjen. megfosztva látásától és érzékelésétől. zuhanyzás: újabb tíz nap. Számolni kezdett. Újra megvitatták a lehetőségeket. hatvanszorosánál pedig tudhatná. Bár az is lehet. frissen összefoldozott csontokkal. úgy könnyebb. Hálás volt ezért a tényért. hogy főnöke képessége a szebbik nem terén már a természetfeletti határát súrolják. és ha elérik a hasadékot. Akármi is volt az oka. Dél körül elindulnak lefelé. Mennyit éltem. mely ahhoz szükségeltetett. Százhúsz napnyi szunyálás. Az útját a fák között nem lesz nehéz nyomon követni. amivel az idő múlását mérhette. Ennek a harmadát átaludta. Buddy nem érzett fájdalmat. Ez legrosszabb esetben is csak két óra. Egy évben háromszázhatvanöt nap van. Talán már nemsokára dél lesz. Délutánra már a felszínen lehet. akkor megragadhatná a távozó időt.Útközben azonban semerre sem látta. A teste minden bizonnyal olyan sérüléseket szenvedett. hanem hogy mennyit éltem? Születésemtől fogva ötvennégy évet: hány hét is az? És hány óra? Jobb lesz évről évre haladni. A Mr. Vance szolgálatában eltöltött tizenhat év után pontosan tudta. a főnöke nem jön haza. Haza sem érkezett meg előtte. saját szívverése volt. hogy a szemei is kipottyantak gödrükből a becsapódás hatására. milyen soká léteztem.

. hadd kerüljek ki innen. Legjobb lesz. rendőr terelgette más irányba a forgalmat.És? . bejött egy vevő. és elhajtott a Dombig. Megindultak a fák között. mind egy jóval hatalmasabb . akkor valami komoly szarság történik odalenn Kelet-Grove-ban. Már jóval azelőtt. Jose Luis erre már kiszállt a kocsiból. és a repedések. kérlek Uram. Leírva egy kört benézett a Központban a Food Stop-ba. . . és a repedések egyre szélesebbre nyíltak. amerre most ők haladtak. a földre bámulva.Senkit se lőttek le. a tulajt faggatta. ahol a sűrű bozótos egy tisztásra nyílt.. majd a lemezboltba. és olyan életet fogok élni.A főnököm . amiket átléptek.A francba. ahol Mr. mire Jose Luis megérkezett. minden egyes órát. és mindezt még meg kell szorozni ötvennégy évvel.. ahol a rendőrfőnök állt. A rés az utcán. amíg ideértek. hogy mit fognak látni. hogy amikor a legközelebbi sötétség rám zuhan. Miközben Rydert. ha megnézzük. nehogy valaki arra a területre tévedjen. a zsaru háta mögött elterülő erdőségre meredve.közölte Jose Luis-szal. Recsegett a lábuk alatt a talaj. hogy lelőttek valakit? Az erdőbe vezető út már le volt zárva. lehet. hátha megpillanthatja főnökét valahol az utcán. csendben haladva. mígnem elérték a pontot. Csak van egy hasadék az út közepén. Sírva fakadt. Hadd kerüljek ki innen. . A pereménél a számtalan egyenruhás rendőr útakadályokat állított fel. ne legyek ennyire elveszett. ahogy a zsaru odavezette Jose Luist. motyogta.ide jött le reggel kocogni. melyet csak a zsaru rádióján keresztül érkező alig kivehető üzenetek szakítottak meg.Nem lehet tovább menni . még szarás közben is) a megértésnek fogok szentelni.Még mindig nem jött haza. Vance tiszteletére még egy szendvicset is elneveztek (mely hízelgésképpen jóformán csak húsból állt).Mi történt? Lelőttek valakit? . ahol a főnök rendszeresen ezerdolláros tételekben vásárolt.evés legalább harminc vagy negyven. minden egyes percet (még álmomban is.Az út le van zárva. jól tudva. . hogy nem szükséges nevén neveznie a limó tulajdonosát . mint soha ezelőtt. hogy odaértek volna. . hogy ha valakit érdekel. Tizenegykor Jose Luis ismét beült az autóba. Jose Luis tudta. és bejelentette.kezdte.

Egy istenverte feneketlen szakadék. De ebben a mostani örvénylésben olyan elveszettnek és tájékozódásától megfosztottnak érezte magát. Még mindig azt várom. . . melyet harmadik nászútja során. a szeme láttára alakot öltve. . A főnök levette tekintetét Jose Luisról. mely teljes három méter szélességben tátongott előttük. Egyiptomban élt át.Hadd mondja el ő . hogy nem hozott számára enyhülést a látványa. mint még akkor sem. tűzből és jégből való hatalmak.erőhatás következményei voltak: attól a hasadéktól eredtek. mint az orkán. .magyarázta a zsaru. Amikor a dolgok még rémisztően egysíkúak voltak. Bármiféle szellemek kísértsenek egy ilyen helyen. Másféle hatalom volt ez. hogy egyedül maradt.Nem megmondtam.Mi van vele? .Ez meg mit akar? . . hogy nem akarok pánikot? .He? . . . sokkal kevésbé természetes.torkollta le a főnök.Milyen mély? . . minden bizonnyal azokból az időkből származnak. És nem homokszemcsékkel a szemében kapta vissza látását.mondta a zsaru.Buddy Vance? . amikor a fajok még futó gondolatként sem jelentek meg az evolúció tudatában.akarta tudni a rendőrfőnök. és a lyukra meredt. mintha agyának leülepedett emlékei keveredtek volna fel.motyogta.Futni indult. hogy csak zavaros emlék. bár a napfényes égbolt olyan apró ponttá zsugorodott a feje felett. melybe belezuhant.mondta Jose Luis.Minden reggel errefelé szokott kocogni.A hasadék. ujjával Jose Luis irányába mutogatva .Eltűnt .kérdezte Jose Luis. Egy perccel ezelőtt beledobtam egy követ.kérdezte a rendőrfőnök.. csapdába esve ebben a sziklakéményben.. Először valóban azt hitte. .Ez nem hasadék. nem a szélvihar hangjai morajlottak fülében. annak a homokviharnak a képe. Buddy csak lassan ébredt rá.Atyaisten . mikor ér az aljára. .Buddy Vance . Csakhogy ma nem tért vissza.Ja. Először vethetett pillantást a lyukra. . .A komikus? . . magába gyűjtve a mindent felfaló sötétséget.

A vízió életre keltette az idegeit. a vékony erekben csörgedező fájdalom előbb patakká. hogy mekkorát tévedett. néma vértanúságra kárhoztatva szemlélte a látványt. Úgy érezte. Mégis . Buddynak fogalma sem volt arról.hallotta meg a szakállas szellem hangját. Amit ő teratának hívott. vonásait annyira eltorzították érzelmei. amire a Jaff áhítozott: lényének egy olyan félreeső zuga. végigiramlott fejében és egész anatómiáján. gondolta. átlyukasztva zsigereit. majd mindent elborító árrá duzzadt. . hogy szorítsák ki az életet a másikból. Az örvénylésben egy arcot vélt kivenni. ami megmaradt belőle. a sötétből kiemelkedő formák egyik pillanatban emberi alakokra emlékeztettek. hogy felnyögjön. távol az árny érintésétől. teratát akarok! Ahogy az ujjbegyek súrolták az arcát. hol a mielőbbi megváltásban. hogy teste valósággal eltörpült a rajta ülő fej alatt. mint az emberi mag. Jobb lenne a halál. utat égetett . Az érintés valóban villám volt. A fekhelyétől nem messze. Meg akarok halni. túl lenni az egészen. hol a gyors halálban reménykedve. a másikban viszont ötvözetlenül tiszta energiacsóvák. Itt a tréfa vége.Nem járt messze az igazságtól. mint a villám. akiknek törzsük parancsba adta. . döntött magában. Amint magában megformálta az elhatározást. valami biztonságos odúba. részegesek és istenkáromlók mégiscsak helyet kaphatnak a Paradicsomban. az előtte csatázó lények egyike feléje fordult. egy energianyaláb. És vele együtt a felismerés szikrája is. Az eddig sarokba húzódó kín kezdett öntudatra ébredni. Arrébb akart kúszni. melyek hegye hátgerincébe szúr. ami feléje nyúló karja láttán eltöltötte. mint a kokain. mely véget vethet agóniájának. Túl gyengén még ahhoz is. melyet a saját javára fordíthatott. mint ő. mint a kígyók háborújának bajnokai. mint amilyen ő maga is volt. egymás köré fonódva. Jobb a halál. amit a pillantása súlya alatt érzett. de a teste már rég túl volt azon. amúgy sem remélhet megváltást. fehér. mintha késeken feküdne. mit jelent a szó.Én a Jaff vagyok .Add nekem az elmédet. A szétnyílt hús. hogy engedelmeskedjen akaratának. semmi volt ahhoz képest. akárcsak egy vízfejű magzatnál. mégis teljesen melléfogott. Szakállas arc volt.volt benne valami. Az iszony. majd ezzel együtt az érzékeit is. Egy olyan istentelen gazember. és a paráznák. amit a lény testébe hatolásakor érzett. hacsak a szent könyvek nem tévednek. Viszont kristálytisztán értette a borzalmat. a törött állkapocs nem volt minden.erkölcstelen lénye dacára .

primitív lény volt. . ne is gondolj a halálra! Azzal nem fegyverkezhetem fel. A megmaradt bajvívó nekizuhant a barlang falának. Buddy felé mozdult. Drog is volt. hiszen egy élet.mondta. Arca nem volt. A szellem hallotta a kimondatlan választ. Segítened kell nekem. hogyan hagyhatta el másképp a testét? Vetett egy pillantást a testéből előtörő alakra. arckifejezését a csendes téboly uralta. Nem volt tudata sem. Egyébként. Az aknából nem érkezett válasz. hogy kimondja: segíts. melyekbe Buddy teste zuhanás közben be-beakadt.magának lényegi énje felé. csak tucatnyi mászóvégtagja. Hogy ondó lett volna? Jócskán annak kellett lenni. Felnézett a kürtőbe. mit vett el tőlem? . A szakállas arc felnevetett a láttára. gondolta Buddy. következésképpen őt jobban lealjasította kettejük harca. Láttad. látni lehetett a férfi vonásait.gondolta Buddy. gondolta Buddy. Szükségem van az elméd utolsó morzsájára is. finom fényhálót szőve köré: .A Jaff ellen.Mi a legkedvesebb álmod? Meghalni.súgta Fletcher.Ne ábrándozz a halálról! Kérlek. A férfi Buddyra nézett. Kik vagytok ti? .üvöltött fel. Visszahúzva ujjait Buddy arcáról a szellem leengedte ellenfele nyakát szorongató másik kezét is. Sajnálom. Örök ellenségek. . Felfegyverkezni? . .mondta mézédes hangon. mely a bensőjében a Jaff erőszaktétele folytán a világra jött. . majd a teratát meglovagolva a sziklakürtőben a napfény felé indult. . amikor kifosztott. ahol Buddy feküdt.Valaha emberek voltunk. inváziója ugrándozó képeivel megtöltve tudatát.Jaffe! . de nem volt rá szüksége. Teste romokban hevert. Onnan. A gyötrelem már Fletcher közelségétől is kezdett alább hagyni.Nem! . különben csupaszon kell a csatába indulnom.Feledkezz meg a fájdalomról! Buddy minden erejét összeszedte. és résnyire szűkítette a szemeit.Ábrándozz velem! . egy kreatúra. Sokkal kevésbé tűnt harcosnak ellenfelénél. de már nincs mit adnom. . a hang felkavarta a port a párkányokon. csak a Jaff parancsai iránti feltétlen engedelmesség. Fakó.Fletcher vagyok . . ami annak előtte nem létezett. Most szellemek vagyunk.

mely immár visszavonhatatlanul itt várt rá. Buddy? Olyan sokan voltak. Álmai.. Azon lovagol ki a világba. aki a . ki mástól? Buddy soha nem volt az az álmodozó típus.A nap mozgása hatást gyakorol rám. amiért el tudod hagyni e világot. Ehelyett két évtizede a sötétségben élek.mondta Fletcher. Vance. ahogy meghalsz. és a Quiddity sértetlen marad.felelte neki Fletcher.A Jafftól. Kész vagyok. Valaha égbolt akartam lenni.Az álom-óceán. A semmivé válástól való félelme mégis Fletcher szavainak megfontolására késztette. A nap túl világos a számára. Százával vannak ilyenek. olyan emberre vallottak. egy dugás. Csodálatos dolog ez. akkor mégis van még egy esélyem. még itt is.A terata? A testet öltött elemi félelmeid.Igen. . Még mindig világos van? . Talán látni fogod a szigeteit.A mennyország csak egyike a számtalan történetnek. akit az egész életben a legjobban szerettél. a Jaff szorításával a torkomon. és amikor először aludtál el az mellett. Tényleg a mennyre gondolsz? Ha így van. amikor beszívott vagy lerészegedett. hogy még csak nem is hallott erről a helyről? . igaz? Melyik volt az közülük. ezt akarom megkapni tőled. és te mind meg fogod ismerni. Egy jó buli. Most. Csak add nekem az elméd egy darabkáját. Ki volt az.Életed során kétszer is úsztál a Quiddityben. . A mennyországra gondolsz? . egy part. Egy óceán. egy hely a történeteknek.) .. Honnan tudod? . hogy a háború átterjed a felszínre. vagy mindkettő után olyan mély álomba zuhant. amikor megszülettél.A Quiddityt meg kell őrizni . Úgyhogy ne félj. szükségem lesz fegyverekre ellene. Quiddity? .gondolta Buddy. Azon az éjjelen. irigylem a szabadságod. Kitől? . melyek közül a mennyország csak egy a számtalan lehetőségből? Hogyan élhette le úgy az életét.De még nem tör ki a felszínre. amit az Ephemeris partjain mesélnek. mondta gondolatban Buddy. (Fletcher újra felnézett a kürtőbe.Nagyon is tudtál róla .. . Nem maradt semmim. aki kimerülésig élte napjait. mintha csak a végső megnyugvást próbálná.

. nevetséges ábránd. és gumicsirkékkel püfölik a generálisok fejét. amivel a bombák kudarcot vallottak. A nevetés és a kín görcsbe rántotta Buddyt tetőtől talpig.üvöltötte Fletcher. Buddy elméjébe nyúlva. Ezt te sem akarhatod.Még ne! Gondolj a Quiddityre! Hasztalan volt a könyörgés.. .Egy hadsereg komédiásokból? Miért is ne? A gondolat mosolyt fakasztott Buddy arcán. arcán könnyek patakzottak.Ne halj meg! . Tényleg. .hallotta Fletcher hangját. . Már nem várhatok. A komikusok! Minden komikus. Felnézett a felette lebegő szellemre. különben a Jaff győzelmet arat felettem. amint lecsupaszítják seggüket a puskák előtt.Ábrándozz a kedvemért. Kik a te hőseid? Hősök? . persze. hogy a művészet megtisztíthatja a világot a rosszakarattól? Talán egy szent bohócokból álló sereg nevetéssel elérheti azt. .. Bocsáss meg a birtokháborításért.legtöbbet jelentette a számodra? Ó. hogy emlékezzem.Képzeld magad elé őket..Csak úgy ráhibáztam.mondta Fletcher. Igazam van? Az édesanyád.. . . Hazudsz! . Adj nekem erősebb szövetségeseket az önsajnálatnál. . amint szóviccekkel zavarják össze a politikusok fejét.. . A végére mindig csak egyetlenegy marad. Micsoda kedves.Csak ennyire van szükségem. A nevetés eggyé vált a gyötrelemmel.Tartsd ezt a gondolatot . Még Fletcher érintése sem tudta szétfoszlatni az újult erővel támadó görcsös fájdalmat. Sajnálom.Egy perc! .nem kellett volna azt kérned. miért is ne? Nem voltak talán olyan idők. akkor egy kicsit beletúrtam a gondolataidba. nem akarom. gondolta. Nem akarok. A kacaj fájdalmat okozott. A mosolyból nevetés lett. és pettyes tintával írják alá a békeszerződéseket.Oké. Honnan a fenéből tudtad? ... amikor azt gondolta. Komédiások a csatatéren. Nem. . Segítségre van szükségem.

egyik irányból sem közeledett sem jármű. hogy megragadja a családfát. akivel megküzdhetett volna. édesanyja házának meglátogatása volt. Erre a szárnyalásra. és pontosan olyannak látta. mint azokon a fényképeken. . csak hogy megerősítse érzelmeinek abszolút helytállóságát. Arra sem érezte magát korábban képesnek.Légy átkozott! . mely Howie és Jo-Beth elválása és a között telt el. amiket annak idején anyja mutatott neki. mikor fog feltűnni . És holtában biztosította Palomo Grove-ot arról is. sem gyalogos. ahol anyja valaha élt. Buddy elment. 4. erre az indokolatlan bizakodásra. Eddig persze semmi más nem sikerült neki. amíg újra láthatták egymást. és amely nagyon is helyénvalónak tűnt. ahogyan egyszer (nem is olyan régen) Jaffe-re üvöltött. A fiú leghathatósabb erőfeszítése arra. Végül is ez volt minden vágya: azáltal ismerni meg saját természetét. hogy a távozásával kezdődő események hasonló ellentmondásoktól lesznek terhesek. és Howie szinte már várta. Jóllehet az elkövetkezendő néhány napban az idő a Grove-ban számtalan trükköt eljátszott. lehetőleg minél közelebb a gyökeréhez. Fletchernek mindössze néhány foszlányt meghagyva az ábrándból. Megállt az út közepén. még árnyaltabb attrakció is járult. Az élet elszállt a testből. Még a szálaira foszló idő sem volt képes megingatni optimizmusában. az órák elegendőnek tűntek egy új generáció felcseperedéséhez is. mint az az időszelet.ordított Fletcher a holttestre. Amikor elérkezett a házhoz. melyek túl törékenyek voltak ahhoz. és a látványra meredt. hogy kiszakítsa magát a bénító közegből. A Grove eme sarka a reggeli lankadtság felszínén úszott. A trükkhöz egy további. Arcán olyan kifejezés ült.Késő volt. csak egy játékvalóság tréfálta meg.és ami talán még annál is erősebben tört most rá. amit a múlt este érzett . Ezúttal azonban nem volt senki. csak a zavart újabb zavarral tetéznie. Így élte le életét is. és most már így is fog maradni. egy sem okozott akkora csalódást áldozatainak. hogy minden a legnagyobb rendben van a világban. aki a Misión de Santa Catrina padlóján feküdt. Az utca teljesen kihalt volt. azt szinte természetfeletti módon érintetlennek találta. hogy a Jaff ellen hasznát vehesse. mely egyszerre volt komikus és tragikus. A percek órahosszúságúra nyúltak.

A csodálatos felismerés abban a rabul ejtő szempárban . Miközben odafönt állt. anélkül. melyekről korábban nem is álmodott. még itt a domb tetején sem. nyakláncként összefűzve a hangokat. Találkozásuk rejtélyessége olyan feltevések birodalmába vezérelte . mely anyja háza előtt állva a hatalmába kerítette. Csak nem valami mozit forgatnak odalenn? A reggelt egyfajta kábulatban élte meg.az érzés. ívlámpák álltak mellettük. hogy megvilágítsanak egy ebből a távolságból kivehetetlen látványt. az is lehet. amikor valamiféle ösztön hatására visszafordította lépteit. s túl a Központon láttatni engedte.. és idefelé jövet sem találkozott senkivel. Az utca mögötte teljesen kihalt volt. hogy a találkozás Jo-Beth-szel olyan csoda. hogyan adják át a keleti peremkerületek helyüket a növényzet áthatolhatatlan tömegének. A levegő meg sem mozdult. Megint egy hurok.. hogy elhozhatta volna valahonnan a hangokat.egyetlen rendkívüli történet részei. Végül úgy döntött. anya. onnan a filozófiáig. ezúttal olyan közel a füleihez. . Mégis újra hallotta. Mindössze két szótagot ismételt. Ez a kép nem jelenhetett volna meg előtte. mintha a fejében csengett volna.ardhowardhowardhow. egy kör kerülete mentén felsorakozva. hogy a hely tökéletes panorámát kínál a Grove egészére. Odafönt elképedve látta.olyan motívumok szövésére indította az agyát. ha nem történnek meg a múlt éjjel eseményei. Lágyan zengő hang volt. sem válhatott külön a lány rejtélyes lényétől. és az egyik ilyen hézagban egész komoly embertömeg gyűlt össze. ami elfogta (és még mindig a markában tartotta). és az enyhén meredek utcán felgyalogolt annak tetőpontjára. Mint ahogyan a titokzatosság misztériuma. mely várt rá valahol . Megfordult. és néz le rá. hogy egy rakás olyan sztár mellett sétált csak úgy el.. és olyan lehetőséget tárt fel előtte (hogy létezik egy hely. hirtelen suttogást hallott a háta mögött. és megérezheti közelségét). ahol művészet és tudomány többé már ugyanazt jelentette.édesanyja az ablakban. ahonnét elmélyült énje tudomást szerezhet Jo-Beth-ről. hogy felfigyelt volna erre a tényre. Vagy legalábbis többé-kevésbé áthatolhatatlan tömegének. találkozás . és éppen indulófélben volt.. maga is gyermekként. Ház. mi mást tudhat még meg erről a helyről?). nem kopogtat be (végül is. a homogenitás itt is. .szerelemtől a fizikáig. akik éppen most nyerték meg az Oscart. majd vissza a szerelemhez -. ott is megtört. mely huszonnégy órával fiatalabb énje számára ismeretlen volt.

ezért közönye látható jeleire a hölgy további információt is a rendelkezésére bocsátott.akarta tudni Howie. A tömeg nem azért gyűlt össze. hogy beavassa a dologba. Nem volt értelme itt maradnia.Ez igaz? . mígnem végül egy kölyök kibökte. . hogy felhagyjon ezekkel a jövőbeli kalandok folyamán. oszt' mindenestül elnyelte.Valamikor nagy tévés sztár volt . . miközben lefelé ereszkedett. hogy vethessenek egy pillantást a holttestre. amikor felhozták. Akárki szólította is a nevén. . Mást sem akartak. vagy ha tette is. . Ezúttal nem a kisgyerek válaszolt. amint elérte a fákat. A férjem odavolt érte. . A képzet csak tovább erősödött.kérdezte Howie. különösen egy ilyen lehetőségekkel teli napon. és már eddig is túl sokat profitált titkaiból ahhoz. .Buddy Vance-t . . csak hogy elmondhassák: Ott voltam.Kit nyelt el? . Senki sem mutatott komolyabb érdeklődést. a tömeg komor jelenléte elnyomta a hangját.kérdezte tőle.Van egy lyuk a földben.jött a nő válasza. hogy az egész domboldal hegyes végű lemeztábla. A jelenet hirtelen egészen más színben tűnt fel előtte. . irtózattal töltötte el.Persze . Howie ettől semmivel sem lett bölcsebb.Még nem. hogy megérti a körülötte működő erők játékát. . Azért voltak itt. már nem tette ezt.kotyogott közbe a kölyök. Nem is próbálta színlelni.mondta.Úgyis halott. hogy az egész város abba az irányba vezet. mely bármelyik pillanatban belecsusszanhat a föld méhébe. és megkérdezett valakit. hogy meglássa a kapcsolatot a rejtélyes hang és az esemény közt.Nem számít . Láttam őt letakarva. hogy mi történik itt. miközben azt egy mentő hátuljába tolják. . A tömeg morbid vágya. hogy lássa. vajon milyen eljövendőket ígérhet egy ilyen suttogó hang? Nem volt túlzottan nehéz megtalálnia az utat az erdőbe. A Grove szemmel láthatóan a saját törvényei szerint él. ahogyan egy embert kimentenek a halál torkából.Nem igényelt akadémiai szintű logikai képességet. hanem az őt kísérő hölgy. Ha egy rostélyos utáni vágya élete szerelmének karjaiba sodorta. Mindvégig az a különös érzet nehezedett rá. . mely odalenn zajlott a fák között.Felhozták már? . Olyan vicces fickó.mondta.

melyekben elmerülhet. hogy Jo-Beth érkezését várja. melyre rátapadhat. azok az ajkak. elindult vissza a motelbe. .mikor léteztek azok a szemek. Hátat fordítva az erdőnek és az egybegyűlteknek.

ha menten ott teremne. . óriási amerikai. meg hogy mi a fenét keresett Ventura megyében. Történt valami.Most próbálják előbányászni.Mikor? . de mindig Grillo. az Igazságos. emlékszik? .Hadd mondjak el valamit magának. hogy emlékezhessen a Buddy Vance Show-ra.Ma reggel.Palomo Grove-ban. és szeretném. .eltűnt.Akkor valami könnyfakasztót akar? . amiben benne van az összes felesége.Mit keres otthon? . .Mit akar? Grillo éppen csak kilépett a zuhany alól. Saralyn számára megismerkedésük percétől kezdve egészen elválásukig Grillo maradt. kiváltképp ilyen kegyvesztett fajta. Ellenségeinek (és melyik zsurnaliszta. Buddy Vance . . Talán másfél.NÉGY Csak Abernethy szólította Grillót a keresztnevén. . Ezt egyedül Abernethy merészelte: . ahogyan minden egyes kollégájának és barátjának is.Hol? .Láttam az ismétléseket. . az alkohol. Dél van.Maga túl fiatal ahhoz.Egy óra. hol van? . . Tudja.Grillo Abernethy valamennyi modora közül ezt az atyáskodó hangnemet rühellte a legjobban -. fiam . Mi ez a nagy felhajtás? . amikor még a bárok is elnéptelenedtek.Felejtse el. máris kész volt még egyszer lesikálni a testet.Nathan? .Francokat. voltak idők.Az a cikk a környezetszennyezésről. nem gyűjtött ellenségeket) néha az a Szarzsák Grillo. vagy Grillo.tudja. Mikorra tudna ott lenni? . Olyan tudósítást akarok.hazudta Grillo. .Dolgozom .Mintha már láttam volna kiírva a gyorsforgalmin.) . de amint meghallotta Abernethy hangját. a komikus . (Jócskán későre járt. ha a Buddy Vance Show ment. Vance nagy ember volt.

amikor azelőtt Burbankban olyan hosszú limóval császkált. . a hírnév árnyékos oldala. melyeket az olvasók a bűntudat érzete nélkül tehettek .mondta Grillo. . és melyben végül túljártak az eszén.mondta Abernethy. igaz? Csak úgy fogta magát. vízbe fulladt? . Abernethy egy képmutató pojáca volt. Komédiások. merre van . amiket Grillónak kellett megírni. mint vagy három háztömb.Más szóval. . mint az elbeszélés szempontjából. szerkesztői leveleinek zömében saját megtérésével foglalkozva. a dolog kész vakációnak tűnt a kemény nyomozó-riporteri munka után.Amikor egy híresség is belekeveredik egy ügybe. könnyű prédának bizonyultak mind az anyaggyűjtés. . A sztorik. . Ez a szent kötelem azután lehetővé tette a számára. hogy merre van. akkor az emberek jogosan kíváncsiak rá. melynek során alkoholistából fundamentalista lett.Felhozni? Úgy érti. Száraz és Magasztos az Úr jóvoltából. hogy széles mosollyal nyújtsa át a legocsmányabb történeteket. Még saját élettörténetét is bedobta a köztudatba.Dehogyisnem tudjuk. Grillo pedig szinte látta maga előtt a férfi arcán szétáradó színlelt egyenességet -. egy kikeresztelkedett senki. a mocskot írjam. miután a lap olvasói mindössze egy dolgot vártak a híranyagoktól: irigységük kompenzálását.Úgy értem.Csak csipkedje magát.Azt nem tudjuk. A nagy neveket sújtó gyötrelem érdekelte őket. mellyel nevet szerzett magának. gondolta Grillo. . Csakhogy ez most egy cseppet sem volt mulatságos. legszívesebben így jellemezte magát. Abernethy pedig nagyon is jól ismerte nyáját. . Nathan . hogy minél előbb leérjen. Amikor csatlakozott Abernethy vidám bandájához a bostoni bukást követően.Az elmúlt néhány órában mást se csináltak. akinek a szótárában nem szerepelt a könyörületesség szó.mondta Abernethy.Pereljen be érte .A mocskot akarják. . és eltűnt a ködben. hogy beleesett egy lyukba. . Bármit megtennének egy jó poénért. mint amilyen a County Reporter volt. csak megpróbálták felhozni a testét.válaszolta Abernethy. Megkönnyebbülést jelentett egy olyan kis példányszámú szennylapnak dolgozni. ahogy maga is .

olyan érzetet keltett. akárcsak a skorpiók vagy a csótányok. hogy Abernethy szemébe vágja. míg csak el nem érte a Csendes-óceánt. Ez minden egyes perccel egyre súlyosabb hibának tűnt a szemében. De a zsurnaliszták sokkal törékenyebbek.csinált vezércikket. és lemondott hivataláról. Nézzük a jobbik oldalát. A politikusok. de ő ehelyett elkezdett Abernethynek dolgozni.magukévá. hogy pályát változtasson. Magán viselte ugyan egy papíron gondosan megtervezett település minden megkülönböztető jegyét . hogy mással foglalkozzon. A Grove meglepetésként hatott rá. mást sem akart. de hol kaphatna másutt munkát egy ilyen valaha nagymenő riporterből lett balek. és képtelen volt elképzelni. és a hitelképességük hamuvá lesz. a négy égtáj felé mutató kerületeket. ha az atomtöltetek a földdel teszik egyenlővé az egész emberi civilizációt. megalázkodott. ha rágondol). Szüksége van arra. és feltett néhány kérdést a kordonban álló . és . Bele kellett volna vetnie magát. Addig menekült a Nyugatról. Ha az erdő osztozott is valaha e titokzatosságban. hogy célpontjának ellenségei felültették. bassza meg az egészet. Ugyan mi lehetne ennél keresztényibb? Grillo szájíze azonban már régen megkeseredett a mulatozás folytán. hogy naponta emberek meséljenek neki saját életükről. akkor az exhumálás hírére ideérkező bámészkodók már minden bizonnyal széttaposták. máskülönben hogyan is okulhatna hibáiból? Éppen egy ilyen hibából .egy szenátusbeli korrupciós ügyről .a központi bevásárlóközpontot. Hiszen ők a bűn fertőjét feltáró cikkeket olvastak. A világ közömbösen szemléli saját magát. hogy valami újba fogjon. és a sajtó ügyészeként ártatlan embereket vádolt. innen már csak felfelé vezet út. hiszen se kedve.mivel egy része a domboldalra épült . A dolog hamar feledésbe merült. akkor is élnek és virulnak majd. mintha egyfajta titkos dimenzióba is túlnyúlna. Bocsánatot kért. mégis volt a házak stílusában valami üdítő változatosság. mondogatta magának nap mint nap. ahogyan újabb szenzációk váltották fel az ő szalagcímeit. az utcák árulkodó rendszerességét -. amikor rádöbbent (még ma is összeszorul a gyomra. mint ő. se tehetsége nincs ahhoz. Számtalanszor vágyott már arra. Volt valami nélkülözhetetlen ebben a funkcióban. Amióta csak az eszét tudta. Grillo felvillantotta igazolványát. csak a világot tudósítani saját milyenségéről. ha nem egy Reporter-féle kisstílű pletykalapnál? Hiába fontolgatná. Elég egyetlen rossz mozdulat.

elindult-e már a fotós. Francba a művészettel. semmi valószínűsége. Az űrre.a telefon lezuhant a helyéről.Itt Grillo. . Az üzenetrögzítő elkezdte ugyan lejátszani a jól ismert szöveget. hangzott a javaslat.Miért ne? Szükség van rá. akkor. egy szót se a művészet feddhetetlenségéről. Elsőként Abernethyt hívta. és hogy tudakolja. . hogy valamim végre elkeljen. .Grillo? Baszd meg. És mielőtt elkezdenéd.Már ki is ment a fejemből! Jó hírem van.. írok nekik egy olyan vastagot. . A második hívással nagyobb szerencséje volt.Mert ő volt az egyetlen hím.. Abernethy nem volt a helyén. legalábbis néhány telefon időtartamára. Grillo hagyott neki üzenetet. hogy tudassa. aki hajlandó volt veled élni. megkockáztatja a helyszín elhagyását. . Miért is fogadtam be. . Nem beszélhet Grillo azokkal sem.Ezt mondtad. Könnyen megtalálta az utat a Központba és a nyilvános telefonhoz.. Grillo? .Ezt mondtam? . akik a mentést irányítják.Ez az állat.Meg fogod csinálni? . meg a többi szarságról. . fogd már be azt a hülye pofád..de Tesla hangja félbeszakította. A hasadék körül alig volt nyoma bármiféle tevékenységnek is.. Nem. hogy írjam át. Az egyik forgatókönyvemmel sikerült haladást elérnem.Te mondád. majd az azt követő zűrzavar után ismét Tesla kifulladt hangját lehetett hallani: .Baszd meg! . Emlékszel arra. úgy tűnt. ahhoz előbb pontosan meg kell határozni a helyét. megpróbál. Egy lánynak szüksége van a betevőre. Megszívlelendő tanácsnak tűnt. hogy a nadrágjukba élveznek tőle. megérkezett. Ha Butch-ra lenne szükséged. .rendőrök egyikének. Jöjjön vissza később. hogy a testet hamarosan kiemelik. akkor sajnos nem tartózkodik itthon. amit tavaly írtam a számkivetettekről? Most azt akarják. Grillo. . Ha a kutyával akarsz beszélni. . Végül úgy döntött.Szia. Habár a földön mindenféle műszerek hevertek szanaszét. amíg nem írok valami sikereset. Butch! Grillo. Senki sem fog igazi nagyágyú filmeket rám bízni. Itt Tesla és Butch. ezeknek senki sem próbálja hasznát venni.Halló? ..

Hatszor házasodott.Segítségre van szükségem. a komikusok nem az erősségeim. . .Kösz a nagy semmit. egy egész litániát. Láttam a híradóban.Abernethynek lesz. . Vagy mert ez egy viszonzatlan érzelem? . melyről mindig azt álmodta. Végül azután megtartotta az önéletrajzi elemeket magának. . az volt? .Egyből eltaláltad.Hát. A szenvedélyes nőügyekről. Soha nem láttad szerepelni? . mert bánthatlak. találkozva a fürdőszobában tükörképével.Most az egyszer érzéssel is írhatnál ezekről. . A Szex Istennői a szaktantárgyam. hogy hosszú. . Elmondhatná.Tudom. egyszer egy tizenhét évest vett el. Teslának fejezetnyi adag volt a fejében Buddy Vance Életéről és Mocskos Környezetéről (egészen Valentinóig bezárólag).. Vagy hogy ma reggel.Mit tudsz Buddy Vance-ről? . a kegyvesztettségről. a maga módján. De utánanéztem.Akkor .. hogyan informálta fodrásza vigyorogva arról. Grillo. Vagy hogy még mindig az a felvonós álom gyötri. igaz? . .Gondoltam. és a vén kecske egyfolytában meg akarja csókolni. hogyan döntötte el végképp.Csak azért szeretlek.kérdezte . Ha már itt tartunk.Ja.Vance? Azt hiszem.Beleesett valami lyukba. vérszegény ábrázata. . amikor láttam a hírekben. amelyikben két emelet közt beragad Abernethyvel. A második felesége túladagolásban halt meg. a filmekről.Vicces. igen.mi újság? Tucatnyi választ adhatott volna erre a kérdésre. és csak ennyit mondott: . hogy van egy kopasz folt a feje búbján. . a TV-sorozatokról. . Ahogy Grillo remélte. Negyvenkét teljes napig tartott a kapcsolat. . vagyonról és hírnévről. egész egyszerűen elszomorítóan néz ki. hogy vonásai idővel hősies melankóliává nemesednek.Mi volt? . egy marék szalmasárga nyiradékkal a kezében.Nagyon vicces. tudom.Szóval csak a mocskot.És az életével kapcsolatban? ..

Igen? Mielőtt válaszolt volna.Köszönöm az információt. . félig meg egy gennyzsák. egymás után harmadszor nyerve ezzel a játékot. . Nem emlékszem rá.És hogyan lehettek ekkora sikerei a nőknél? . halott ember vagy. . hogy megkeresselek. aki pletykálkodni szokott? Grillo felnevetett: .Akkor elmegyek.Hát olyan lány vagyok én. .Úgy néz ki. ha még itt leszek. hogy egy darabig még itt maradok. Félig idióta. hívlak. Tesla letette a telefont. . melyet azóta játszottak Grillóval.Neki volt a legnagyobb farka a tévé történetében. Majd hívlak. Ma este.Ha nem teszed.Az óriási féregnyúlványa miatt.Ha azt mondtam. .Most viccelsz? .Olyan gumiarca volt. Csak ránéztél. Addig is folytasd a Számkivetetteket az Űrben.Ki az? . amit én se tennék.Hát persze. gondolom.. . . Grillo . . . érzelgősen részeg hangulatában az bevallotta. . . Megcáfolhatatlan forrásból tudom.. és máris elkapott a röhögés. Kicsit fura egyéniség.Ne tégy semmit. Jövök neked egy vacsorával. És Grillo.Kérlek.Megdumáltuk. . akkor hívlak.Biztos látnom kellett.mondta Tesla döbbenten: .Talán holnap. . mióta egy este.A mocskot? .. hogy egyszerűen gyűlöl búcsúzkodni.

Mama. Joyce nem szólt semmit. Jo-Beth túlságosan sokszor látta már ezt a kifejezést ahhoz. ahogyan megígérted? (Egyetlen pillantás a lány arcába elég volt neki.Hogyan feledkezhetsz meg egy ilyen dologról? . figyelj rám! Valami fontosat kell kérdeznem tőled. magyarázd el! . Jó okom van rá.Nem megmondtam? motyogta. .Tudod. Mama . Az édesanyját Trudi Katznak hívták.Hogyan is lehetne vége? Hogyan lehetne ennek vége valaha is? . ... .. Később majd felhívom. mennyire bízom benne. Megvolt rá az okuk.Majd később el is jön. hogy visszakozzon a hatására. Jo-Beth. de én igen.Beteget jelentettél? Hallottam. hátat fordítva az ablaknak. . Joyce arcáról lehullott a gyengeség maszkja.A neve Howard Katz. . .Mama.A múlt éjjel találkoztam valakivel.ÖT .kérdezte Joyce.Mama.jelentette ki. Mindannyian tudtuk.Mama? Anyja szokás szerint az ablak mellett ült. Tudom.Nem kellene neked a boltban lenned? .Mit mondtál meg? .. Az alatta feltáruló vonások hátborzongató módon elégedettségről árulkodtak. De először mindent tudni akarok egy barátodról.Nem. hogy a lehető legleplezetlenebbül adja elő mondandóját. Én hiszek neked. . szeretnék beszélni veled.Most nem beszélhetek . Joyce máris zavartnak tűnt. hogy nem baleset volt.) . Jo-Beth.kezdte. hogy te nem hiszel ebben.Kiknek volt rá okuk? . Felhívtad. ahogy Tommy-Ray. elhatározva.Sajnálom. . . .Nem hívtad fel . .A pásztort akarom! . . de arca maga volt a törékeny sebezhetőség.igaz? . De előbb. .John pásztor nem jött el a múlt éjjel.Az nem baleset volt.

.Minden rendben. de ahogy elindult lefelé a lépcsőkön.követelőzött a Mama.Nem műveltél semmi olyasmit vele. lendülete meggyőzte arról a Mamát. Jo-Beth kezeibe temette arcát. Mama! Minden rendben! Nyugodj meg. nem beszélhetsz vele. aki mást sem fog hajtogatni. düh és félelem örvénylett bennük. Félrelépett.válaszolta a lány. gyere vissza! Beteg vagyok.mondta. hogy választ adott volna.Uramisten. Azért jöttem. Az ajtónál Joyce visszafordult gyermeke felé. Jo-Beth! Jo-Beth! Jo-Beth! Howie kinyitotta az ajtót könnyező szerelmese előtt. . és hagyta elmenni. . A könnyek immár veszedelmesen közel voltak. A fiú gyengéden átölelte. Elindult az ajtó felé: Találkoznom kell vele! . . Ígérd meg! .Hol van? . anélkül. . csak az ima fontosságát. csontos kezeit görcsösen ökölbe szorítva. és úgy zokogott. . Jo-Beth elindult az ajtó felé.kérdezte szinte kiabálva. hogy semmilyen eszközzel nem tudja visszatartani. Ez butaság.Nem ígérhetek ilyesmit.Szükségem van a pásztorra.Ne hazudj nekem! . Azelőtt soha nem beszéltél így. kiáltozni kezdett utána: . . ..kérdezte.Nem akarok imádkozni.Nem csináltam semmit.Mi baj van? . Nincs szükségem az imákra. .Azelőtt soha nem is éreztem így! .Mire gondolsz? .Jo-Beth.súgta neki. Nem is állt ellen neki.Mama: kiknek volt rá okuk? Joyce felállt. . miközben bevezette. Könnyek fátyolozták el szemeit.Semmi baj. Jo-Beth! . . . ez minden. még gondolnod sem szabad rá. hogy választ kapjak a kérdéseimre.Nem szabad Trudi fiának a közelébe sem menned .Imádkozz.Máris beléd költözött. . ugye? . Semmi értelme nem volt odafigyelni a Mamára. Hallottad? Nem láthatod. tehát műveltél.Minden oké .

.mondta mosolyogva a fiú. bárcsak láthatatlan lehetnék. A fiú arca görcsbe rándult.A zokogás folyamatosan elhalkult.Megerőszakolták. hogy miért hagyta itt a Grove-ot? ..Elmondta az édesanyád valaha is. Valami Arleen.Miért nem szólt soha erről? . majd a lány kiszabadította magát az ölelésből.Nem hinném. Régen kezdődött. .Nem volt férje.Én is csak részleteket ismerek.Hosszú történet. . amikor a Sátánról beszélt. hogy tévedek . Howie iménti mosolyának nyoma sem volt. és közben engem nézett.. mint véletlen egybeesés. . hogy a Mama is így látja.Én erről semmit sem tudok.Sajnálom . . felnézve Howie-ra. itt az ideje.. igaz? . miért is jöttem ide.Anyát? . .. hogyan őrjítik meg a Mamát velük.Tehát minden meg volt írva a csillagokban .Ismerték egymást? A lány bólintott: . hogy elkerüljem a tekintetét. . meg is erőszakolták őket.Miért nem? A legjobb barátnőjének a fia:.kezdte.tette hozzá Jo-Beth. .Még nem mondtam el neked.Mi történt? . . mielőtt még én megszülettem volna.Uramisten . .Az is lehet.Ahogy a Mamának sem.. és az ágyra dobta. . az enyém. Állandóan az Ördögről beszélt.mondta.Talán őt keményebb fából faragták. . Valaki rájuk támadt. Láttam. .Az egész életemet ezek között a pletykák között éltem le. Annyira borzalmas volt. és még valaki.Nem. A Mamáról és a barátnőiről. . azt hiszem. kézfejével törölgetve arcáról a könnyeket.mondta Howie. Howie levette a szemüvegét... azt.A legjobb barátnők voltak.. . Elfelejtettem már a nevét.Ki mondaná el a gyerekének. mert a leghalványabb . azt hiszem ez már több. hogy ilyen úton fogant? . Azt. Azért jöttem el. . . Azt hiszem.kérdezte alig hallhatóan. Négyen voltak. Howie. akinek az apja még mindig itt él. Egész életemben hallottam a pletykákat. A te anyád. Azért imádkoztam. A te anyáddal és az enyémmel. . mintha csak az imént csapták volna arcul. egy Carolyn Hotchkiss nevű lány. és vigasztalanul megállt a szoba közepén.. mi történt.

hogy így lenne.Mégis hogyan? . hogy az egész csak hazugság.Abban a pillanatban felismertelek. És soha.Az még azelőtt volt. Miért? . bárcsak tényleg az a szent bolond lehetne. igaz? .. hogy kik voltak az apáink? . .Most pedig azt kívánod. állatok és karon ülő csecsemők vegyék körül.Az is lehet. ahogyan a történetet mesélte. El akartam merülni a Grove-ben. . . .fogalmam sem volt arról. Te is felismertél engem. soha. . . (Indulatosságában még a dadogásról is megfeledkezett. Még azt se tudhatjuk.Azt mondta. hogy ki... . Hiszen nem is ismersz. soha nem szeretek beléd. nem? . . . sohasem találkozom veled. ahhoz fordulva segítségért. Hogy szabadon bolondozhasson. . .Kitaláljuk. Anyja gondolatától azonban újra záporozni kezdtek. És te is ezt érzed. Jo-Beth. ahogy beléptem a Butricks's-be.Én nem hiszem.Nem .Bár az volna. Ha nem jövök el. lehet ..Kérdezd meg a mamádat. . ha a saját testvéred volnék? A megfeszült izmok lassan elernyedtek.Persze.mondta a fiú.De miért találna ki bárki is egy ilyen történetet? És miért nem mondta el se a te anyád. hogy így van.Akkor is így éreznél. A könnyek felszáradtak az arcán.Szeretlek. . Te magad mondtad.. .Már megtettem.Szerelem első látásra. bár sose jöttél volna ide.Nem szerethetsz..) .kérdezte. van-e benne egyáltalán bármilyen igazság. akitől eltiltották. aminek Lem mindig is tartotta. . Tudom..De hát hogyan is állhatnám meg. Őt figyelve Howie egyszerre azután kezdett vágyakozni. se az enyém. . hogy ne kerüljek a közeledbe. .ismerte el a lány.De igen! És nem fogok egy buta szóbeszéd miatt lemondani rólad.Nem. vagy mi vagyok.Én így érzem. hogy kiderítsem. mi lett anyám végzete.És? .. . Hogy még csak ne is gondoljak rád.

Kinyújtotta a karját.kérdezte. . . majd megadóan bólintott. hogy nem éri meg a további várakozás.ölelhesse-csókolhassa a lányt.Talán minden helyrejön. aki rangidősként a műveletet irányíthatta. .Nem mondhatok túl sokat .Elférünk ketten? .Nem muszáj beszélgetnünk.Minden rendben lesz . mintha megérezte volna a lángolás hőjét. . ahol csak éri. Grillo egyszerűen átlépte a kifeszített kötelet. majd odasétált a rendőrtiszthez. ideje lenne indulnom .Hogy elmondjon pár imát. Mire visszaért. hogy könnyítsen a hólyagjára nehezedő nyomáson.mondta neki. Howie ezután kimentette magát. és kiment a fürdőbe.válaszolta a férfi Grillo kérdéseire.Akkor aludjunk.A Mama mindenáron a pásztort akarja. . de csak a jó ég tudja. . . .Maradj még egy kicsit. A lány elmormolt egy halk igent.Aludj! A Buddy Vance utolsó showjára összegyűlt tömeg java elszállingózott. ha hagyjuk a maga útján menni. Csak maradj.Jelen pillanatban is négy alpinistánk van odalenn. . Nem kell csinálnunk egyáltalán semmit. Jo-Beth felsóhajtott. és elmondta ittléte okát is. mint az imént.Egyikünk sem aludt túl sokat az éjjel . . . mikor lesznek képesek felhozni a holttestet.szólt hozzá vigasztalóan. kérlek . és ne érjék olyan arculcsapások.Fáradt vagyok. . és nagyon lágyan megérintette a lány arcát. a lány már levette a cipőit. Jóllehet ő sem zárhatta ki a lehetőségét. .unszolta. hátha eltűnök végre? . . A lány újra felsóhajtott. mire Grillo visszaért az erdőbe. hogy testvérek lennének. Bámészkodók hiányában a helyszínt körülvevő kordont is meglazították.Ez így nem tisztességes. . és megpróbált nem gondolni arra. Bemutatkozott neki. amit reményei szerint most csinálniuk kellene itt a lepedők között. Láthatóan úgy döntöttek. Howie lefeküdt mellé.Azt hiszem. és végignyúlt az ágyon. libidója makacsul figyelmen kívül hagyta a tabut. .mondta a lány.Remélem.

Én nem tudok róla. Grillo.Maga folytatott is ilyen irányú tanulmányokat? . hogy egy folyó is van odalenn.mondta Grillo. .Egészen ma reggelig azok a barlangok le voltak pecsételve.Csak színtiszta amatőr érdeklődésből . Azután már csak a lámpákra hagyatkozhatunk. Amennyire mi ismerjük a helyet. a szabályt megtörve.Nem igazán . hogy már rég az óceánban van a test.. Én magam pecsételtettem le őket. nem igazán foglalkoztatja az embereket.Még meg sem találták. Készült róluk valamiféle térkép? . aki hirtelen sok súlytól szabadult meg.Talán ha négy óránk maradt a naplementéig.A rendőrtiszt. . amik egész egyszerűen magukkal ragadják az embert.Nagyon úgy néz ki.jelentenek az ártatlanokra. .) . Fura szóhasználat.Úgy hallottam. Ez is ilyen. komor egyén volt. (A tiszt az órájára pillantott.válaszolta Hotchkiss.Egyszerűen senki sem ismeri őket nálam jobban. Az a fickó ott. Hotchkiss szerint mindenféle folyók is vannak odalenn.Engem igen. . két teljes másodpercig Grilló-ra összpontosította tekintetét. (Szemei egy pillanatra sem állapodtak meg Grillón. ahová fókuszálhatnának.Ami alattunk van.Igen. feketében.Szóval személyesen is járt már lenn? Hotchkiss.. hanem ide-oda járva keresték a helyet. sok évvel ezelőtt. . . Jobb lesz.magyarázta Hotchkiss. . jegyezte fel Grillo.És mi a helyzet magával? . mielőtt válaszolt volna. ha megkérdezi Hotchkisstól. . Hotchkiss magas. .Éjszaka is dolgozni fognak? . Az ártatlanokra. . Vannak témák. Mr. annak az embernek az ernyedt felépítésével. . Ő azt mondta. maga a barlangok specialistája . az is lehet.) . Veszélyt jelentettek .kérdezte Grillo. .Spilmont. . akivel beszéltem. Grillo megint előadta a bemutatkozó számát.Volt már valaki odalenn ezekben a barlangokban? .

Palomo Grove rossz földre épült. amely bármelyik pillanatban megnyílhat a talpunk alatt. és összehúzta a függönyöket. . . amíg nem nevez meg. . hogy magam is az alkalmazkodásaim halmaza vagyok válaszolta.Néhány évvel ezelőtt magam is gondoltam rá. mint Buddy Vance-re? Ezt mondja? .Tehát az egész városra az a sors vár. és félig lehunyt szemmel emlékezett.Nem lehet túl szívderítő az életük. . amit bármelyik komikus megirigyelhetett volna.Egy egész világ van odalenn.Tökéletesen elégedett vagyok.Majd ha a város megy. Végtére is. vannak folyók is. . Otthagyva Grillót egy olyan végszóval. Tommy-Ray izzadtan feküdt ágyán. .De mégis itt maradt. Az ily módon lepecsételt szoba . meg egy csomó minden más is. akkor megyek én is. Hotchkiss elsietett. Tudomásul vették életterük korlátait. kérem? A hasadék szája körül csoportosulók között hirtelen izgalom hullámzott végig.Én megpróbálok nem is gondolni rá. pedig állandó mozgásban van. . . . . amelyről mi szinte semmit sem tudunk.Alkalmazkodtak a körülményekhez . hogy felügyelje Buddy Vance kiemelését.Ilyesmi nem létezik . Ahogy bejött a napfényről. Rossz emlékek tapadtak hozzá.Nos. . A talaj a lábunk alatt szilárdnak tűnik. Mr.magyarázta Hotchkiss. . Grillo. . melyek sohasem látták a napfényt. .Legalábbis ami a rossz híreket illeti.Mikor? . bezárta az ablakokat.És maga? Hotchkiss elengedett egy apró.Rájöttem. . amit akart? . Persze. mindannyian egy törésvonal felett élünk.Ahogy mi is tesszük.Maga így alkalmazkodik. feszes félmosolyt. hogy elhagyom a Grove-ot. Megbocsátana.. Olyan fajok is akadnak.Nyugodtan idézheti is.jegyezte meg Hotchkiss.Felőlem rendben. megkapta. . Alkalmazkodtunk hozzá.

Ha az a fenséges románc máris véget ért . A réshez legközelebb álló zsaru felkiáltott. hogy kordában tarthassák. míg annak sikerült kihúznia ujjait a kesztyűből. akit nem tudott kivenni. Ölelésükben nem érezte magát annyira magányosnak és kiszolgáltatottnak. És amikor ez megtörténik. A lyuk körül csoportosuló emberek. ahogy a kötél hirtelen megfeszülve kesztyűs kezére tekeredett. és egy sápadt. Végül Spilmontnak sikerült megmentenie. melyeket oly szenvedélyesen akart markolni. kinyílik! Grillo kimondottan gyáva ember volt.Kinyílik! . aki visszatartotta a férfit addig. Itt a saját pórusaiból előszüremlő testnedveket szagolhatta. . de akkor aztán bármivel hajlandó volt szembenézni. de meg sem próbálta elkapni a szóváltás részleteit. mely előtört a torkából. ha csak ránézett. Ha már Jo-Beth megcsalta.perceken belül kemencéhez kezdett hasonlítani. de ha már eleget izzadt. minduntalan kicsúsztak a szorításából. Senki sem állította meg. élénk levegőjén.Krisztusom. de a hőség és a félhomály megnyugtatta a fiú érzékeit. de bármi is történt a felszín alatt. és ugyan ki lenne erre alkalmasabb. amitől az embernek a gálája jött ki. mi történik. akkor azt csak a saját átkozott hülyeségének köszönheti. és saját áporodott leheletét. hogy kirángassák a bennrekedteket.üvöltötte valaki. a kürtőből felhallatszó ordítozás meghatványozódott. Neki most sokkal fontosabb dolga van ennél. hogy jobban láthassa. amíg valami hírt nem szimatolt. akkor tisztán fog állni előtte. akkor új társaság után kell néznie. támaszra lelve a kintiek figyelmeztető kiáltásaiban. Félrelökte Hotchkisst és a zsarut. vibráló teremtmény.máskülönben miért rohanna le zokogva a lépcsőn? -. Ahogy mindketten hátrazuhantak a földre. Vér volt a képekben. . mint a Grove tiszta. A hőségben feküdve a legkülönösebb képek kezdtek rajzani az agyában. túlságosan erőszakos jelenség volt ahhoz. ahogy kora délután hazajött. mint saját maga? Hallotta. Először csak egy üvöltés tört elő a hasadékból. mellyel az elfüggönyözött szoba még csak nem is vetélkedhetett. . És volt ott egy férfi. sziklák. Miért voltak mégis ennyire tökéletlenek? A séma töredékei. köztük Spilmont és Hotchkiss nekiláttak. és horogra akadt halként húzta a nyiladék felé. hogy azután visszazuhanjon arcára. Olyan mély sötétségből merültek elő. és a Mamával vitatkozott. akkor ér csak véget a várakozás.

Az egyre táguló hasadékból por tört fel. Jeges fuvallat tört rájuk a hidegben. mely egy csodálatos hely felé vitte őket a hátán. . aki csak helyet kaphatott e rémálomban. A falak elmosódott csíkokká váltak. mint a fulladásos halál torkából kimentett szerelmesek. miközben a föld körülöttük kezdett szétnyílni. ahogyan a biztos halál felé zuhantak. A férfi válaszképpen megragadta Grillo kinyújtott karját. az álmodókat. de elkésett az igyekezettel. elvakítva az embereket. mielőtt ezt a zuhanást meg nem fékezik. Egymás mellett fekve az ágyon. sem Howard nem ébredt fel. Egy sötét óceáné. a becsapódástól véres arccal és zavart tekintettel. és úgy reszkettek. miközben az onnét feltörő sikolyok komoly vérfürdőre engedtek következtetni. és összekuszálja a gondolatait. Győzedelmeskedett hát az ösztön. kötelük engedelmes kígyóként követte őket. Valahol a zűrzavarban egymást hallották. Érezte viszont. A hangzavarhoz Grillo is hozzájárult. és ezzel együtt a szakadékban rekedtek életét is. Valaki elvetődött Grillo mellett. akik a kötél végét tartották a kezükben. és egy gyötrelmekkel teli sziklakútba száműzte őket. és mindenki mást.mindenkinek ott volt a saját biztonsága aggódnivalónak. ahogyan a másik nevét zokogják. Mindkettőjük álmában egy tenger vize ködlött fel. ahogyan a napot soha nem látott folyóból kiemelkedő vízoszlop vállára vette a holtakat. és kinyújtotta karját az elterült férfi felé. amikor a föld porrá foszlott a sarka alatt. és megpróbálta elkapni a férfit. és a pórul járt ember már el is tűnt a porfelhőben. ahogy a rengés átterjed a lábain át a gerincoszlopára. Az emberek egyike hirtelen elkezdett csúszni a barlang szája felé. de most nem volt idő az újra egyesülésre. Hotchkiss volt az. alig érzékelve lába alatt a földet. Grillo tett három lépést a túlélő felé. A kötél megfeszült. hogy eggyé váljanak az égbolttal. Álomba zuhant énjükön túlról egy erő megragadta és lerántotta őket a csendes tajték hátáról. sem Jo-Beth. De az utazás hirtelen félbeszakadt. és egy felfelé tartó áramlat el nem kapja őket. Körülöttük mindenfelé férfiak üvöltöttek. ahogyan szélsebesen emelkedni kezdtek. jóllehet levegő után kapkodtak. ott hagyva kudarcot vallott megmentőjét a repedés szélén hasalva. vagy éppen annak hiányát. Lábait szétvetve megőrizte egyensúlyát. Grillo a nevét üvöltötte.

amikor nyáron. végig csúcssebességgel.ordította Hotchkiss. lecsukott szemekkel.Édes Istenem.mondta. Megragadta Grillo karját. a fák árnyékában. és torkaszakadtából felüvöltött: . A talajon még mindig repedések cikáztak végig.fojtott zokogásként törtek fel belőle. Lágyan permetezett rájuk az eső. keze elé tett szájával elzárva a pánik útját. Lerázta magáról a képzetet. Andy és Sean órák hosszat lovagoltak rajta. lábuk szinte kipörgött a sárban. ott feküdt mellettük. de Grillo lelki szemébe egészen más kép égett bele. De akármi is volt ott. Saját verítékében úszva Tommy-Ray felnézett a mennyezetre. Nem lovagolt ekkorát tavalyelőtt óta.a forma. összekuporodva az ágyon. Topangában elkapta a fantasztikus áramlatot. és újra odanézett. hogy átbuktak a kötélkordonon.Grillo és Hotchkiss jó négyméternyire lehettek a hasadéktól. nem érdekel. még egymás mellett is . szavai . Készen vagyok. . Sikerült talpra vergődniük. hogy ledöntse őket lábukról. . Gyere. Rosszat tettek. félig letépett karral. és felnevetett. finoman leperegve a lombkorona sátortetőjéről. mint egy tűzijáték vibráló foltjai.Készen vagyok . amikor a víz feltört. Túl testen és kötélen. és csak abból tudták meg. Ő. bocsáss meg! . ki a fene vagy. addigra eltűnt. Jo-Beth hátrálni kezdett. hogy elérték a határvonalat. összekoccanó fogakkal. A mentőcsapat egyik tagja. ott állt megkövülten Spilmont és egy csapat zsaru. és rád várok. ahová a feltörő víz hulláma repítette. a felszabaduló energia elég volt ahhoz. vagy formák emberinek tűntek ugyan. Howie halottnak tűnt. kitörölve a sós vizet szeme sarkából. és vigyél magaddal. miközben a viharzóna mögött a föld feneketlen mélye tovább okádta saját magát. A csípése kirángatta Hotchkisst kábulatából. ahogyan vakon keresztül rohantak porfelhőn és zivataron. Grillo csak a másodperc tört részéig vethetett rá pillantást .Ki kell jutnunk innen! .Odanézzen! Volt valami élő az áradatban. miközben a nyakukba dermesztően hideg eső hullott.

. hogy ezzel talán megnyugtathatja. ugyanabban az ágyban.Igen. és talpra állt.. és lám. (A lány tetőtől talpig reszketett. ..A Mamának igaza volt. reménykedve. Emberek sikoltoztak.Igenis ugyanaz volt. hogy egyesüljenek). .Howie? Hát mégis élsz? A fiú kibontakozott a görcsös testhelyzetből. (Elindult az ajtó felé. . . .Ezt te sem gondolhatod komolyan. hogy nem is volt teljesen ugyanaz . Azután hirtelen a föld alatt voltam. . Nem szabad megérintenünk egymást.Semmit . hajuk egybemosódik. . . . . sziklákat és azt a rettenetes záport. és kinyúlt a szemüvege után.mondta a fiú. Álmodozásával bűnt követett el az Úr törvényei ellenében (még azt is elképzelte. és helyébe az ő neve lépett.. . .Akkor mi volt ez? .Látod? . Édes Istenem.Mit tettünk. Nem kellett volna.töprengett Jo-Beth. Howie! Ez nem helyes.kérdezte a lány.) Mennem kell.. Valóságos volt. hogy az imádság elszökött az ajkai közül.. a lány rémülete egyből nyilvánvalóvá vált a számára. mit higgyek . kiköhögve a gombócot torkából.kezdte a fiú. A fiú tett egy lépést feléje. Talán a Sátán műve.mondta neki. de a lány egyetlen mozdulattal leintette: .. ahogyan meztelenül fekszenek egymás mellett a tengerparton.mondta Howie.Akármi is van közöttünk. .Csak egy rossz álom.Egyáltalán nem olyan volt.. Howie? . mint egy álom.) Nem tettünk semmi rosszat. mit hozott rájuk az álom? Kataklizmát! Vért. ..Már nem tudom.Fejezd ezt be! (A fiú átvetette lábait az ágy peremén. .) . ahogyan a testüket kívánta.Ne tedd.. Amint feltette. Howie olyan hirtelenséggel nyitotta fel szemeit.Lehet. veled az oldalamon. . kérlek bocsáss meg.feküdtek.A vízen lebegtem.Mindkettőnk fejében? . csak rossz lehet. mely álmában ölte meg a szerelmet. .Semmit sem tettünk.kérdezte Jo-Beth. .Minden rendben.Te is azt álmodtad . . ugyanúgy.

hogy átölelje. min mentünk keresztül.szólt vissza a lány.Nincs válasz. mint bármi más. . hogy végiggondoljuk.Nem adsz elég időt arra. az ma már tiltott volt a számukra.. . nagyon is jól tudva. ez olyan abszurd . amit evilági életének tizennyolc röpke esztendeje alatt megtapasztalhatott. A lány máris a biztonsági tolóretesszel babrált. lassan becsukta az ajtót..De hát ez.felelte végül. Amikor az ötöshöz ért. áthajolva felette. A fiú magában ötig számolva figyelte. Megnyugtató szavai kifogytával addig hagyta terebélyesedni a közéjük férkőző csendet. nagyobb jelentőséggel bír. Howie . úgy kapkodott lélegzet után. . míg azt a lány szavai nem törték meg: .. Felelete végszóként csengett tovább. hogy kinyissa a zárat. akkor kié? Meg tudsz erre válaszolni? Alig volt képes kordában tartani szétáradó érzelmeit. mintha menten megfulladna vagy elájulna.mondta Howie. . rákényszerítve magát.kezdte a fiú.Majd én . De ha nem az övé. amivel megállíthatta volna.Félek. Nyomorúságos állapota láttán a fiú csak még hevesebb vágyat érzett. miközben Jo-Beth otthagyta Howie-t az ajtóban. . hogy a Sátán műve lenne mindez. .Viszlát. de ami a múlt éjjel kitörő fogadtatásra talált.Nem . de nem volt olyan botladozó szó... .És igazad van. hogy csak álljon és hagyja elmenni. amit a fiú lefekvés előtt a helyére tolt. hogy ami az imént történt közöttük. ez. nem hiszem.

és kezdjen írni! Fenntartom magának a címlapot. még mindig mocskosnak és elcsigázottnak érezte magát. hogy a Buddy Vance-sztori éles fordulatot vett a kataklizma irányába. .Adjon egy kis időt! .bosszút Abernethyn.Derítse ki.kérdezte Abernethy.kiáltott fel. ahol ő és Hotchkiss elmesélték a történteket Spilmontnak. Hajtson rá! Grillo úgy vett . . hogy egy B kategóriás moziba illő lelkesedése magával ragadja Grillót is. amit csak a Hotel Palomo Stillbrook . . hogy kivette a legdrágább szobát. hogy mindennek a szemtanúja legyen.Neki is van valami sztorija? . és ő ott volt. és szerezzen még valami háttéranyagot Vance-ről! Volt már fenn a háznál? . A barlangoknál történtek óta Grillo teljesen átadta magát a tompult zsibbadtságnak.Kezdjen írni! . A fickó szinte kurjongatni kezdett örömében.mondta Abernethy. .Ott van a helyszínen . sikerült megszárítkoznia. A motelszobára vonatkozó javaslat viszont őszinte örömmel töltötte el. akkor csúfos kudarcot vallott. . .meglehetősen kisstílű .Ez a maga sztorija.Nem tudom. amikor Grillo elmesélte neki. Ha Abernethy arra számított.az én költségemre -.Vegyen ki egy szobát a városban . Habár a bárban.Mi a helyzet azzal a Hotchkiss-szal? .Negyedik rész ELEMI ÖSZTÖNÖK Egy Grillo soha életében nem hallotta ennyire boldognak Abernethyt.

Az út véget ért a kapuinál. pezsgőt és egy ritka hamburgert hozatott fel a szobájába. Ezután kinézte a telefonkönyvből Hotchkiss számát. Grillo ily módon talán ráakadhat arra a rokonra. Talán még a házba is sikerül beférkőznie. mint amilyennek lentről tűnt. Coney Eye után már csak az égbolt következett. Bizonyos szempontból az időzítés is kedvező volt. ha a pezsgő nem blokkolja le túlságosan a beszélőkéjét. Övé volt az egész utca. melyet felváltva világítottak meg zöld. Hozzátartozói. A Domb sokkal meredekebb volt. de próbálkozása ezúttal is eredménytelen maradt. Csakhogy Buddy halálát időközben háttérbe szorította egy nagyobb és frissebb tragédia. amiért úgy döntött. de be volt zárva. A piától könnyűvé vált a feje. ebben a lelkiállapotban szerette leginkább felhívni Teslát. kivárhatták. és feltárcsázta. A főkapu mellett nem állt őr. Össze szerette volna vetni megfigyeléseit az övével. ahogyan a férfi a bárban számot adott Spilmontnak a történtekről. miközben az kitört a hasadékból. hogy az megkérdezte. Keservesen megbánta. sárga és vörös fényekkel. A férfi egyetlen szóval sem említette a jelenséget. aki alig várja azt a beszélgetést. A sikertelen kérdezősködést követően teljes figyelmével a Vance palotára kezdett koncentrálni. gyalogolni fog. Hagyott neki egy üzenetet. amíg eljön a számukra legalkalmasabb tudósító. Hasonlóképpen Grillo is hallgatott az eseményről. Ugyan már majdnem este kilenc volt. és ráadásul alig volt kivilágítva. A kiskapu viszont utat engedett neki a zabolátlan örökzöldek oszlopsorával szegélyezett keskeny ösvényre. akinek kiönthetik a szívüket. A lány azonban nem volt otthon.Village-ben kínálni tudott. nem veszi fel a telefont. megadva pontos tartózkodási helyét is. Hallotta. és olyan bőkezű borravalót adott a pincérnek. De nem maradt kárpótlás nélkül. Ma reggel még Buddy Vance állt a Grove-béli események középpontjában. hogy rajtuk kívül senki sem volt eléggé közel a hasadékhoz ahhoz. elhagyhatta a járdát. vagy úgy döntött. és közben a feje felett vibráló csillagokban gyönyörködjön. Vance rezidenciájára nem volt nehéz ráakadni. hogy szemtanúja legyen az emlékezetes pillanatnak. hogy az út közepén bóklásszon. mégsem talált semmi kivetnivalót abban. amit délben még mereven visszautasított volna.és ez kevés esetben volt másképp -. már ha ínyükre volt a rivaldafény . és a további kérdések hiánya arra engedte következtetni. nem számolta-e el magát. hogy felsétáljon a Dombon a halott ember birtokához. Hotchkiss vagy nem volt otthon. . melyre egy futó pillantást vethettek.

megnézi. A közelebbi vizsgálódás nem tüntette fel jobb színben a kiállított darabokat. mosolyt csalt Grillo arcára.és amely egyenesen a ház főbejáratáig kígyózott. hogy a ház úrnője fogadóképes állapotban van-e. a Szellemvasutakat.nyitott ajtót. Maga Vance is nyilvánvalóan tisztában lehetett ezzel a ténnyel. A látvány. Az előcsarnok valamennyi négyzetcentiméterén plakátok ígértek valamilyen farsangi látványosságot: élénk színekben tobzódó hirdetések reklámozták a Szerelem Alagútjait. vagy a modern koloniális jellegzetességeknek. a Balettpatkányokat. a ranch-stílusnak. olyan festők műve. Vance valóban a rezidencián tartózkodik. Coney Eye. hogy a reklám szolgálatába állították mesterségbeli tudásukat. hogy Mrs. minden vulgarizmusával együtt. . nagyon is tudatában léve. majd elkezdett leereszkedni az előcsarnokba. és várakozni kezdett. a Torzszülötteket. Grillo megköszönte a kedvességét. ablakai fényfüzérekkel bekeretezve. olyan mosolyt. mely csak akkor hervadt le az ajkáról. Egy keleties arcú nő . katalán díszítőelemeknek. Vance főhajtása a tobzódás előtt. a Bécsi Valcert. hanem folytonos mozgással vándoroljon egyikről a másikra. és betegesen hóbortos. a móka imádatára emelt templom. rikító magabiztosságuk csak tömegük bűvöletében erősítette a kívánt hatást. Ha hajlandó várakozni egy cseppet a folyosón. egy aprócska sziget a civilizáció tengerén. Az egész kastély óriási hullámvasút benyomását keltette. a Birkózómérkőzéseket. és informálta. homlokzata ugyanarra a három alapszínre festve. amikor Rochelle Vance megjelent a lépcsősor tetején. A legtöbbjük gyatrán kidolgozott munka volt.talán vietnami . és nem a szépségébe. miközben a nő a lépcsőházban megindult a második emelet felé. akik nagyon is jól tudták. olyan palota. értette meg Grillo. Hogy a fal teljes felületét beborította velük. Bekopogott. bár ezek jelenleg nem üzemeltek. mű-Tudor formavilágnak. mely minden szempontból kihívta maga ellen a Grove uralkodó esztétikai áramlatait. olyan a belbecs: egy. Szabadulóművészeket és Misztikus Jövőbelátókat. Amilyen a külcsín. Odabenn fények égtek. Az épület hatalmas volt. Nyoma sem volt az ál-mediterrán beütésnek. hogy a szem egy pillanatra sem állapodjon meg egy-egy kiválasztott darab részletein. ahogyan azt a néhai Buddy Vance is akarhatta. az Óriáskerekeket. mint ami a fákat is megvilágította. hogy az ajtó fölé szerelt ipari kamera minden egyes mozdulatát követi. elérte.

emelte fel a hangját a nő -. a ruha sötétje ellenére.szólította meg -.Nos.Soha életében nem látott még ennyire makulátlan arcot. . . Említette.. Nem vagyok hajlandó belemenni a szenvedélybetegségeivel kapcsolatos spekulációkba sem. . mi történt. de egyszerűen nem talált ilyet.Nem olyan nagy ügy.Nem tudok semmit a többi feleségéről. Grillo. hogy megérdemeljen érte egy kis nyugalmat .) Miben segíthetek? . találgatott Grillo. hogy.Á igen .. aki csak az imént szakadt el könnyáztatta párnájától. . rajtakapva magát azon. én vagyok Buddy özvegye.Úgy gondoltam. ami csak még jobban kihangsúlyozta homloka ívét és szemöldöke szimmetriáját.Tehát Spilmont itt volt.Az egyik rendőr. Nem viselt ékszereket. Grillo .folytatta.. akkor jöjjön be! Ellen kinyitotta a csarnokból balra nyíló ajtót.Ellen már mondta. .Néhány kérdést szeretnék feltenni a férjéről. . .Ellenhez fordult: . Minden egyes lépéssel várta. és csak egy létező legegyszerűbb fekete ruhába volt öltözve.Elnézést? . ahhoz azért éppen elég lehet. (A szó. . . .Legjobb tudásom szerint fogok válaszolni a kérdéseire.Szeretném én elvinni a sztorit. mindaddig. maga az a Mr. Haját szorosan hátrakötve viselte. úgyhogy ne is bajlódjon ilyen irányú kérdésekkel. Ez nem az az asszony volt.Kicsit késői az időpont. Karibi vérvonal.kérdezte.Mindig csak az az üzlet. . mindjárt lefektette az alapszabályokat is. míg azok Buddy szakmai múltjára vonatkoznak.Spilmont. . Miközben Rochelle bevezette Grillót. Óhajt egy csésze kávét? .. . .Nagyon hálás lennék érte . nem is lehetett volna kevésbé a helyzethez illő. legalábbis a sötét bőrt uraló finom vonások alapján. hogy elmondja.felelte Grillo.Mr.A délután java részét az erdőben töltöttem. . . most is kezdi átvenni interjúalanya stílusát. mint már annyiszor. . hogy feltűnjön valami megalkuvó részlet tökéletességében.Mi is a neve? . milyen hősiesen viselkedett. (Beszéde nélkülözött minden akcentust.Újságíró vagyok. Talán valami jobb európai egyetem?) .

magyarázta Rochelle. akárcsak az előtérben. . végigfutott a ház teljes hosszában. (Rochelle felállt. hogy nem is én rendelkezhetem felette.Buddy Amerika igazi művészetének hívta ezt. én is azt hiszem. jó négy méter magas. igaz? .felelete a nő. fűrészfogú száj. ez a kérdés már a magánélet szférájába tartozik .Azt hiszem. nekem pedig vizet! A szoba. amiben helyet foglaltak.) . majd végigsétálva a szobán kilépett a színek kavalkádjába. melynek mind a négy falát festett képekből álló galéria foglalta. kiábrándítóan hatott Grillóra. maguk voltak a megfestett ricsaj. két emelet magas volt. . És még azon is túl! . és egyúttal ez volt a második helység. Lehet. melyek túl hatalmasak voltak még a kétszintes belső térhez képest is.Kávét Mr. figyelmeztetések harcoltak a figyelemért. Ellen . csábítások. Ennél még több rekedt New Yorkban.Engedje meg. Grillónak..Az a végrendelettől függ . Hívogatások. .mondta Rochelle. az ásító.De semmilyen érzelmi szálon nem kötődik hozzájuk. Itt kaptak helyet azok a darabok. . ez a legnagyobb magánkézben lévő gyűjtemény. Azt hiszem. fényekkel kirajzolva. mely valaha a szellemvasút bejárata volt. A Halál Vasútját reklámozó óriási hirdetőtábla.Igen. A nő gondolatai elkalandoztak. Egy életnagyságú. .Lehet. . hellyel kínálva vendégét -. A képek. hogy Buddy szenvedélye eléggé ártalmatlan volt.mondta.Nem is gondoltam volna. amint éppen előtűnik egy alagútból..Uram atyám! . hogy bárki ilyesmit gyűjt. arcára pedig kiült a harsány parádé ízléstelensége felett érzett undora. . .Gondolom. el akarja majd adni a gyűjteményt . A szoba túlsó felének üvegfalán át egyszerre sokszínű fényár kezdett beszüremleni.Ez csak egy része Buddy gyűjteményének .Mindenesetre biztos vagyok benne. és felkapcsolt egy két szellemvasutas plakát közé ékelődött kapcsolót. bár ami azt illeti. harsogta egy másik. ígérte az egyik szerényebb darab. hogy igaza is volt. A kifejezés.jött az elutasító válasz. Egy faragott arc. Amennyi mókát csak elbírsz!.Grillo mindössze ennyit volt képes kipréselni magából. . . hogy mutassak magának valamit .. lapos dombormű lokomotív.faggatózott Grillo. csontváz-masinisztákkal. Életed legjobb menete!. ahogyan keresztezte ezt a szinte hibátlanra formált arcot.

. . hogy volt-e valami előérzete azzal kapcsolatban. . vegyen nyugodtan. mintha Buddy agyában járna.kérdezte Grillo.Maga nem úgy találja? .Ezt nem értem.panaszolta Rochelle. Csak akkor lehetett volna. A nő elfordult a pofától.Most már tudja. .De azért mégis elmondja ezeket. Itt számomra nem volt hely. hogy őt sem találtam mulatságosnak.. . A nő az óriási pofára bámult: ..és visszament a szobába. mint egy kiadós másnaposság.Válások. attól tartok.emlékezett vissza a nő -.Magának nem bántja a szemét? .. el . Az az igazság. . . vurstli. amit az olvasói hallani szeretnének? Hogy Buddy álmában előre meglátta a halálát? .Mit számít az.Furább dolgok is történtek már ennél .jegyezte meg Rochelle. ha alkalmazkodom az ő játékszabályaihoz. A vietnami nő. . .felelte Grillo. csodálatos volt.mondta. .Undorító .tűnődött Grillo.De nézze meg ezt a helyet. De hogy mulatságos? Azt nem. mint azt a szolgai hűség megkívánta volna.Kérem. És cukrot. Nem egészen ilyesféle gondolkodásra volt behangolva.Majd én kitöltöm. hogy tudjam. . Mint szerető.Fázom .A halálról? Kétlem. Szerette mindenen otthagyni a keze nyomát. amint újra elfoglalták székeiket. vagyon. . micsodát mulatságosnak. hogy mit mondok? Elég rossz publicitást kaptam már életemben ahhoz.Folyton azt mondogatta.utasította Rochelle.Hát. gondolatban akaratlanul is visszakalandozva a hasadékhoz és elszabadult foglyaihoz.Nem értek az ilyesmihez . . ez a Buddy Vance-sztori .felelte a nő. Mindenkin.Szóval. majd a nő újra megszólalt: . Maga nem élt itt vele? . Hirtelen szünet állt be. miért hagytam el . .Mindezt jegyzőkönyvön kívül? . Olyan.vágta rá.Nem tud róla.Hagyja csak! .Igen. ami történni fog vele? .Próbáltam . Ez az az újság. a másodperc törtrészével tovább időzött az ajtóban. Ellen épp a kávét töltötte. francokat se törődik az én jogaimmal. hogy ránézzen: .. igen.Igen. .jelentette ki Grillo.. hogy nincs humorérzékem . . mielőtt kiment volna. amiért nem találom ezt a. kérek. Tejszínt? . Nincs benne semmi új vagy érdekfeszítő. olyan.

hogyan befolyásoljam a többi gyereket. hogy a gyász. Ha akartam. . amint láthatja.Frászba a gyásszal! .Hogy nem lesz holttest... . ki nevet utoljára. Gyerekjáték.válaszolta Rochelle. Olyasmi volt ez.Azért jött el Spilmont.Én nem látom semmi jelét a csodáknak. Öt embert veszítettek. (Szavai érzelemmel terhesek voltak ugyan.Amikor kislány voltam. Minden rosszabbra fordult. ha az utolsó tréfájára emlékeznek. A feleségek.És hogyan? . Tehát.Feladták a keresést. . Akkoriban még voltak csodák. én meg csak arra várok. . melyek többsége éppen arra vonatkozott.A végrendelet. már csak történelem.A városban maradok . mint hogy hogyan ásták elő egy föld alatti barlangból. jóllehet a témát eddig még csak . és mindezt beleöntheti a halhatatlan prózájába. akik a semmiből kerülnek majd elő. hogy valaha is megtalálják.felelte Grillo. Jobb. . . . amit ő egész életében művelt. . . A nő felállt.Az élet mégsem lehet olyan borzalmas a maga számára . .Csupán a gondolataimmal. amire a nő határozott felhívása szerint az egész beszélgetésnek vonatkoznia kellett volna. Végül azért csak felültetett egy átkozott szellemvasútra.) . a kölykök eldobták a fagyijukat. a nagyapám megtanított rá. A fattyúk. mégis meglehetős higgadtsággal mondta ki őket. (Leoltotta a kinti fényeket.És ez nem zaklatja fel? .Nem hiszem .A végrendelet? . a maga sztorija itt véget ér.mondta Grillo.. A többi. . Hollywoodban valószínűleg lesz valami megemlékezés a tiszteletére.kiáltott fel hirtelen a nő.Amíg a férje holttestét meg nem találják.Nem találják meg . De elvesztettem a kulcsát. Az esély egyre kevesebb arra. hogy az audencia véget ért.Most már hazamehet. azután rám hagyományozott. Mindannyian elveszítettük.válaszolta Rochelle. amit eltemessünk? Nem. Minden sarkon ott vártak ránk. hogy megtudjam. miért: nem is gondoltam ilyesmire.Ő halott. Többé már nem. . nem igazán.Tudom. Grillónak még egy halom kérdés maradt a tarsolyában. ahogy mondani szokták.Micsoda? . Egyszerűen nem éri meg a kockázatot. Megnevettettem őket. hogy ezt elmondja.) . és azt sem tudtam. . jelezve.

szólt udvariasan. A nő végül is sokkal mélyebb bepillantást engedett közös életükbe. mélyen eltemetve. Mélyen meg volt győződve arról. hogy semmi. Nem kockáztatva. amit a vécék falára írtan olvashatnak. hogy fogadott .Köszönöm. Ezután. akiket a föld kilövellésekor látott meg.Köszönöm. A cédulán a nő nevét olvashatta . A sztorik. inkább megválaszolatlanul hagyta őket. Az ujjak olyan vékonyak voltak. bármilyen hatalmas erők szövetkeznek is az elfedésére. A lány csitító mozdulatot tett. mint a gallyak. úgy tűnik. A lány az előcsarnokban várt rá. de semmi sem maradhat titokban. vagy legalábbis valami ahhoz hasonló. legalábbis Grillo tapasztalatai szerint. Grillo ránézett. Az összeesküvők akármilyen hálót szőhetnek. amiért rám szánta az idejét. Amint kinyitotta előtte a főbejáratot. falfirkák.nem is érintették: Buddy hivatására. . megrázva a nő kezét.búcsúzott Rochelle. az igazság. külön életet élnek. Jól tudta. kikísérte a lépcsőkig. akárcsak a két figura. mint amire számított.Ellen majd kikíséri . . hogy Buddy Vance örökre a föld alatt marad. A pletykák. majd egy darabka papírt csúsztatott a kezébe. . a gazfickók bármilyen megfélemlítéssel próbálkozhatnak. és betette mögötte az ajtót.és egy Deerdell Village-i címet. míg ki nem ért a kamerák hatóköréből. vannak olyan lyukak.Ellen Nguyen . a felszínre emelkedve változtatják meg a világot. előbb vagy utóbb mégiscsak felbukkan. hogy túllépje Vance özvegye türelmének a határait. . gyakran a lehető legváratlanabb formában. Amit az emberek két pohár vagy két dugás közt ellocsognak. amit még Tesla tárgybeli ismeretei sem foltozhatnak be. hogy egyetlen szót is váltottak volna. Az alvilág tudása. Lehet. de a sztori. megérintette Grillo karját. Grillo egészen addig várt a levél felbontásával. anélkül.Hálás vagyok. mindig a napvilágra kaparja magát. szerelmes dalok teszik ezt meg. Szinte sohasem a makacs tények fedik fel az élet mögött bujkáló másik életet. .

de mind ez idáig remekül elboldogult abban a tudatban. Valahogy jóleső érzéssel töltötte el a tudat. akkor mi más következhet még ebből? .KETTŐ Jo-Beth az ágyán feküdt a sötétben. Ha az egyháztól bárkinek is elmondja. Amennyire csak tudta. és felhívta a templomot. hogy soha többé nem találkozik Howie-val. ahogyan Howie is. mielőtt magával rántaná őket az éjszakába. Jo-Beth most először hallott a tragédiáról. és még abban sem volt biztos. Amikor Howie azt mondta neki. hogy átadják a helyüket a helyszíni élő beszámolónak Datlow és kollégáinak haláláról. amit a Mama is: ez csak az Ördög műve lehet. Amint hazaért. mielőtt a képek megszakadtak volna. mi történt a motelben . Márpedig ha az. Nem kellett hallania a részletes beszámolót a rendkívüli eseményről. akinek a férje. megkeresi a pásztort. hogy megnyugtassa Angelie Datlow-t. csontos ujjait tördelve és magában megállás nélkül imádságokat mormolva. odament a Mamához. hogy a Mama egyáltalán meghallotta-e. és megpróbált értelmet verni az értelmetlenbe. de mégsem tette. hogy megígérte. Buddy Vance holttestének a keresése közben veszítette el az életét. Ott ült a konyhában . igaza volt. és elmondta neki. Elment. Ez egyszerűen badarság. Anyja a színtiszta téboly levegőjét árasztotta. majd reszkető kézzel a helyére tette a kagylót. hogy rásóztak egy túlzottan optimista világszemléletet. a madarak és rovarok a hátsó udvaron jókedvűen muzsikáltak -. és figyelte. majd lement a földszintre.a hűtőszekrény halkan zümmögött. hogy ő sem hihet komolyan ebben.márpedig az ő körei javarészt a vallás embereiből álltak . ahogy a fuvallat megdagasztja az elhúzott függönyöket. De most már nem volt ebben olyan biztos. Elhamarkodott ígéret volt. John pásztor azonban házon kívül volt. hogy ha ő személy szerint nem is képes megragadni a dolgokat. Lehet. a környezetében biztosan van valaki. Tanújuk volt. Ugyanazt a közös álmot látták. ahogyan a szobát rótta. aki igen.az álmot az óceánról és halálról. Kurtán lezárta a beszélgetést. akkor ők is ugyanazt a fonalat veszik fel. összeszedte magát. Az imák Jo-Beth eszébe juttatták. Bruce.

majd olyan halkan mozogva. hogy lefeküdjön. ahol most . Tommy-Ray a paletta zörgésére ébredt. tompa esti fény teljesen eltűnt. hogy elkerülje anyja hívó szavát. Felkelt. Felült az ágyban.már soha többé nem lesz ugyanolyan. Megérintette a veszteség érzete. ahogyan ráborul . A reggel már tucatnyinál is több órányi távolságban volt. miközben álomba zuhant. apátlan gyermekek kerülnek szembe gyásztól kifordított életük első éjszakájával. A gyöngysor ezután hirtelen elszakadt. az ablak haldokló fogaihoz hasonló csattogása? Ledobta magáról a takarókat. A tükörben egy szemvillanásnyi időre feltűnő test karcsú volt és fényes. Eltelve saját csodálatától megbotlott. A padló lejtett. Howie a Butrick's-ban. Özveggyé lett feleségek. és amikor megkísérelt felállni. Jo-Beth belesüppedt az álomba. Odalenn készített magának egy szendvicset.a szendvics elfogyasztása után .kiirtva a távolságot. amikor ő már azt hitte. amennyire csak tudott. A sötétség mindent elborított. visszavonult a szobájába. és a gyöngyök szétszóródtak. Innen nem is olyan messzi fekvő otthonokban most is családok gyászolnak. figyelve a függöny játékát. hogy kételkedjen annak jogosságában. alvó arca a párnán. leosont a földszintre. Érezte. és várt a jelre. akár egy egészségtől duzzadó kígyó törzse. de a kimerültség felülkerekedett ellenállásán. és ő mit csinált a közbeeső idő alatt? Aludt. Az óra nyolc-negyvenötöt mutatott. és a jelenléte minden eddiginél jobban felzaklatta. hogy elveszítette a hatalmát szobája felett. amikor felébredt.Képtelenül arra. A nap önmaga által gerjesztett lázában telt el. A házban tökéletes csend honolt. Ez az. hogy gondolataival átrágja magát zavarodottságán. és túl fáradtan ahhoz. rádöbbent. a . hogy meghalt. szemtől szembe Tommy-Ray-jel. hogy figyelmet és könnyeket követeljen. A nagy. és oly szűkmarkúan méri adományait . Másoknál a régen félretett szomorúság emelkedik újra felszínre. Howie a bevásárlóközpontban.mely oly sokat vesz el a világtól. amit most hallott. A korábbi. és a sötétség . Már korábban levetkőzött. ahogy korábban soha. elnémítva az életet -. Az hirtelen idegenné lett a számára és ő is a szoba számára. közös gyászhoz most már ő is hozzáadhatja saját gyötrelmeit.feküdt éberen. felvitte magával a szobájába. Gyöngyházfényben csillogó fekete-fehér jelenetek villantak fel szeme előtt. verítékezett. egészen az alsójáig. Nem kívánt aludni ilyen kevéssel a legutolsó szunyókálás okozta trauma után.

olyan pulzálásként. hogy bár a sok sírás megtette a magáét. érezte. és az ablakkeret volt az. . E felé az apró dzsungel felé tartott. Miközben várakozott. amit az út zaja elleni védőpajzsként ültettek valaha. és ki a ház mögötti koromsötét éjszakába. de vagy a keze. mintha kisebesedett volna. hogy maga után vonszolja őket. hogy fel kellene húznia ruháit. Itt a mozgás. és belépett a koponyába. amit keményen megmarkolt. a reszkető üveg mozgása ismét hanggá változott: csörgésből és zörgésből álló hívogatássá. Felkelt. ködösen emlékezve arra. hogy valami szilárd támaszra leljen kezével. le a lépcsőkön. Ha a szobájában is tartózkodott. Elengedve az ablak keretét imbolyogva az ajtó felé indult. Az ajtót akarta megfogni. A fájdalom mégis tovább gyűrűzött az állkapcsában. és a hallon keresztül kiosont a fürdőszobába. mielőtt elhagyja a házat. Ilyesmit soha ezelőtt nem érzett. Áthaladtában görcsös táncra kérte a csontvelőt. vagy éppen minden más nőtt groteszkül óriásira. áthatolhatatlan bozótossá terebélyesedett. Arcának rövid tanulmányozása a fürdőszobatükörben meggyőzte arról. vagy a szoba nem engedelmeskedett szándékának. és majdnem észrevétlen maradt. míg az émelygés el nem múlt. Felkavarodott gyomorral nyúlt ki. Tapogatózva érintette meg bőrét. Nyugodtan állt. egyébként semmi baja. átterjedve a koponyaalapra is. hogy a keret szinte érzékelhetetlen mozgása ujjpercein keresztül átárad a csuklójába. a karjába. Felvette a földről pólóját és farmerját. ő akkor sem láthatta. hanem valaki máséhoz. Lábaival álmában szétszórt ruháin taposott. de nem jutott túl azon. A kerítés darabjaira széthullott. Az udvar hatalmas volt és kaotikus. mely nem is saját szívveréséhez igazodott. a fába kapaszkodva. hanem ritmikusan érkezett.ruhásszekrény egy kézitáska méretére zsugorodott. Tommy-Ray hálószobaajtaja nyitva állt. Jo-Beth fájós fogakkal emelte fel fejét párnájáról. tekintve. mígnem elérte az utolsó csigolyát. pedig korábban zárva volt. majd a vállain át a gerincoszlopára. Érzékeny volt az arca. a belső tér szurokfekete. az élő sövény. A nyomás nem volt állandó. Tommy-Ray nem késlekedett. A függönyök elhúzva. miközben a fejében ketyegő Geiger-Müller-féle számláló minden egyes lépéssel hangosabb lett. hogy sok éve elhanyagolták gondozását.

A bozótos a kert végében mozgásnak indult. Az ablakhoz lépett. Egyszerűen szorosabban markolta koponyáját. A víz és az emlék együttes ereje száműzte a támadót bensőjéből. a földön maga után vonszolva farmerjét.Fiam .. mintha tarantellát táncoltak volna rajta. végre találkozunk. Belekapaszkodott a ragyogó képbe. és ennek volt tudható be furcsa viselkedése is a bevásárlóközpontban.. A helyiség valóságos betegségszagot árasztott. Tommy-Ray nem tudta tisztán kivenni az őt hívogató alakot. akkor az ráerőlteti az akaratát.Tommy-Ray? Itt vagy? Szélesre nyitotta az ajtót. és együtt vészelték át őket. Mind a ketten. összezárva fogait a rázkódás ellen. Ha ez betegség. ahogy belépett a szobába. hogy lerohanjon a lépcsőn.Elég .mondta a fák közé rejtőzött férfi -. .sziszegte. hogy még csak gondolni sem fog rá -. hogy a fény behatolhasson. de afelől nem volt kétsége. akkor kigyógyulhatnak belőle. a szőnyeg annyira felgyűrődve. Talán ez az új. fényből és nevetésből szövődő képet támaszt a sötétből érkező esztelen dobolás ellen. Tiltott kép volt . Gyanúja csak újabb tápot kapott. A szoba üres volt. hogy Howie-ra gondol. hogy férfit lát maga előtt. és elindult Tommy-Ray szobája felé. az ágak között pedig már régen nem csak a szél kísértett. de e nélkül teljesen védtelen lett volna. Akármi is volt ez a betegség. különös fertőzés őt már korábban elérte. saját ritmusához állítja az ő szívét is. minden bizonnyal őt is megfertőzte. majd lehajolt. A konyhai ajtón kiszűrődő fényben jól látta. De az akarat nem foghatott rajta. Kétségbeesésében azon kapta magát. . Howie. Bizonytalanul kilépett a fürdőszobából. . az ágyon halomban az ágynemű. Kora gyermekkoruktól kezdve megosztoztak minden egyes víruson. hogy egy kis hideg vizet locsoljon az arcára. újra együtt. Az elébe táruló látvány elég volt ahhoz. A gondolat reményt támasztott benne.megígérte a Mamának. Ha nem veri vissza a fejében visszhangzó dobolást. de nem jutott tovább a függöny elhúzásánál. Tommy-Ray nevét kiáltozva. A fejében visszhangzó kattogás fokozatosan tompulni kezdett. hogy kitárja. ahogyan a fiú átbotorkál az udvaron. azzal a szándékkal. mintha mindjárt a gondolatait is ki akarná préselni belőle.. A múltból felmerült előtte a fiú arca. elviselhetetlen forróság és áporodottság keverékét.

hogy valaha is találkozhat a férfival. hogy látnod kell . mint bármilyen nagymenő filmsztár. Maradj az ágyban! .Azt hiszem.Jo-Beth? Mi történik itt? . aki olyan titkos nyelven hívta magához gyermekét. személyesen: az apa. .Most! . . oly sok gyermekkori gúnyolódás és kárba veszett óra után. kiszáll belőle egy híres mosoly. hogy a többi fiúnak van egy második szülője is. Mama. .Hát persze. amit az imént a Jaff. hogy valami mozicsillag fattya.jött az utasítás. mióta csak ráébredt.Megkeresnéd a kedvemért? . álmomban. olyan szülő.. ahol vagy! Ott állt előtte.. .ismételte. és a fiára hagyományozza ezt a tudást.Hol van Jo-Beth? . odabent van a házban. Tudni akarom. De ez a férfi jobb volt.Gyere közelebb! .Én vagyok az apád. . Mama. Én vagyok a Jaff.Először látni akarlak.Borzalom. Azt a fiamot persze nem lehet szó szerint venni.Egy perc. . Volt valami édes és titokzatos az idegen hangjában. hogy egy napon majd begördül egy limó az utcába. Csak maradj ott. hallotta. nem igaz? Pedig nem lenne nagyszerű. Néha elképzelte. .mondta.Máris mintha saját magamat látnám benned .Egy perc. . ahogy a Mama utána szól. . Az idegen felnevetett.Igen. előlépve a bozótosból. Milyen nagyszerű is lenne.. hogy ez nem csak valami trükk.Minden rendben. melynek során megpróbálta elképzelni.Velem is folyton trükközni próbáltak.Csak egy percet adj. igaz? ..Gyere ide! Valami borzalmas. akivel közös nemet visel.kérdezte a férfi.. melyet csak apa és fia ismerhet. . Óvatosnak kell lennünk. milyen lehet végre újra rátalálni az elveszett apára. ha mégis igaz lenne? Miután már oly régen feladta a reményt. . hogy pont azt mondja.. aki ismeri a férfivilág dolgait. Egyáltalán .Hol van a lányom? . és itt vagyok.. akiről Tommy-Ray ezer alakban álmodott. . Ahogy Jo-Beth elérte a lépcsősor alját.

hogy összeillessze az információ-darabkákat . mintha csak most szaladt volna fel a tengerpartról.Az ellenségem megérintette . aki hátborzongató nyugalommal hagyja. szélesre tárt mosollyal.magyarázta a Jaff. A mosolya csak további tápot adott a lány gyanakvásának. . visszarohant a házhoz.Jó . de a jelei annál tökéletesebben öltöttek formát a szeme előtt. . és megnyugodott.Micsoda? . Odabenn a házban Jo-Beth hallotta a hívást. keresd meg a lányomat. Iszamósan az izzadtságtól. mintha szenvedne valamitől. .kérdezte Tommy-Ray. Ez tartja távol tőlem. . Szólítottam. keményen küzdve. fesztelen hangon szólongatni kezdte húgát. . szélesre tárt karokkal. és könnyed.kiáltott fel. engedelmeskedem. .felelte a fiú. Ez a szennyfolt.Én vagyok az apád .hanem az ellenséged fia? .. Tommy-Ray-nek fogalma sem volt arról. . gondolta Tommy-Ray: arra a szaros Katzra gondol. Az ellenségem is ugyanezt tette.Már nem sokáig.És engedelmeskedsz.folytatta a Jaff -. inkább olyan emberre.Csodálatos dolog! . de nem hajlandó előjönni. hogy mi lehet tekintélyének forrása. A kertre nyíló ajtónál volt.. Ezzel Tommy-Ray elfordult tőle. . de a válasz csak nem akart beugrani.Nem. Te is tudod. Tommy. akkor most. .Gondolkozz! Tommy-Ray gondolkozott. Nem úgy tűnt. .Igen . hogy a közvetítőim legyetek.És megérintette a testvéredet. Gyere velem! Mintha testének valamennyi ere büszkén kiült volna a fiú bőrére. és akinek soha nem volt szüksége arra. Katz. . Gyermeket nemzett. miért.Azért születtetek. Szemébe őrült fénycsóva költözött. kérlek.Katz nem az ellenséged? .szólt a Jaff újra. . . hogy a világ bálványozza... . hogy az erejét fitogtassa.kezdte. ahogy egy jó fiúhoz illik? . . mire a konyhába ért.Nem megyek veled sehová.Igen.Odakint.nem hasonlított egy színészre.Hiszek neked.Hiszel nekem? . és majdnem teljesen meztelenül úgy nézett ki. te és Jo-Beth. .

Ne gyere közelebb! . . . mert Katz beszennyezett az érintésével mondta a fiú.Fura szerzet vagyok. Jo-Beth megfogta a kezét. .mondta Tommy-Ray.biztatta a fiú. egy pillanatra sem lanyhuló mosollyal.Csak gyere ki velem! Ott van. És én ki nem állhatom a fájdalmat. Tudom. igaz? Ami neked fáj. ami fájdalmat okozna neked. de hidd el. .Nem én vagyok .A hatalom odakint. . mi az. A lány nem volt . Csak el kell jönnöd.kérdezte. Jo-Beth! Tommy-Ray. hogy személyesen kérd.A Jaff az.Nincs jogod hozzá. Kételyei dacára a fiúnak sikerült meggyőznie. Ne szégyenkezz miatta! Bocsánatot nyersz. . mert amit mondott. .Hanem? . de van itt valami.Nem tennék semmi olyat. hogy megbocsáss nekem.Hol van ő? Tommy-Ray a cserjés irányába mutatott.Kérlek gyere . A fájdalom a fejében rögtön alább hagyott.) .Mi a csudáról beszélsz? . de nem annyira fura. hogy fáj .Miért harcolsz ellene? ..Nem én akarok megbocsátani . . A lány megrázta a fejét.Jo-Beth.) .kérdezte Jo-Beth. . .Jo-Beth. Nincs mitől félned. amiért nem győzött eléggé hálálkodni. ezt te is tudod. Azok egyszeriben nagyon messzire estek a háztól.Csak mert ő hozzád ért. . . Nem bánthatta. nem jelenti azt. az igaz. (Felnevetett.? . .. hogy nem hozzá tartozol. .. és megindult felé a konyhában. (A fiú elhagyta az ajtókeretet. A fájdalom minden pillanattal erősödött. Egy anyaméhen osztoztak kilenc hónapon át. igaz volt.mondta -. mit tettél. nekem is fáj. A dobolás helyébe saját elsuttogott neve lépett.Én vagyok az. . a Jaff segít rajtad. kinyújtva felé karját.győzködte Tommy-Ray.Bocsánatot? .Katzról.kérdezte a fiú fejét felszegve. . .Igen? . ugyanannak a petének két fele voltak.Tudom. az udvaron.De igenis van! Nem tudom. te seggfej! Mit képzelsz. felemelt hangjától a koponyáját hasogató erő újjáéledt gonoszsággal mart belé.Csak azért gondolkodsz így. Téged szólít. a kert legtávolabbi végében. Minden érzésünk közös.

Neked ehhez semmi közöd.Gyertek el onnan. a szél.tudakolta a lány. A lány habozott. mintsem könyörögtek volna. Hálásnak kellene lenned érte. a lombok kavargásában. fiam . hogy hozzád érjen! A Mama volt az. A kiáltás megdermesztette. De a hívogató hang mély volt.Nem ismered őt.. A Mama lassítani kezdett léptein.Mama? .Én vagyok a Jaff . hazajött.felelte Tommy-Ray -. . . ott volt a Mama.Valóban? . mióta a Mama legutóbb kitette a lábát a házból.Gyere el onnan! Majdnem öt év telt el. . és megnyugtató.Gyerünk .mondta. Ha bármelyik férfit valaha is apjának szólítaná. . . felülmúlhatatlan precizitással. . ami rossz képeket idézett fel benne: gombafelhőt. Testvérén túl. és ez alatt az idő alatt nem is egyszer kinyilatkoztatta.benne biztos. hogy többé soha nem akarja elhagyni azt a helyet. . és az erdősáv irányába terelte. Most mégis itt volt.Jöjj közelebb. Tommy-Ray közvetlenül mögötte állt. olyan hangerőt kiengedve. mezítláb átgyalogolva a füvön. Szerette.Valóban.Miért vagy most itt? Ennyi idő után? .Itt az apánk . ahogy ajkai megformálták a szavakat. kiáltásai mégis inkább parancsoltak. Tommy-Ray hagyta kicsúszni a kezét az övéből. hogy képes rá. . hogyan juthatott el ide ilyen sebesen. mindketten! Tommy-Ray szembefordult anyjával: . .. Volt valami a fák mozgásában. . amire mindig is vártunk. . mely eddig a függönyökkel játszadozott. amiről Jo-Beth nem is gondolta volna. kigombolt hálóingében. gyere el onnan! .Az apád. amikor a ház irányából kiáltás hallatszott. ez az. Azonnal megszerette szakállát és sűrű szemöldökét. Sarkon fordult. Elmondom neked. vízben oldódó vércseppet. ő lenne a tökéletes választás.hallotta hangját -.kiáltotta oda neki. Éppen újabb lépést akart termi a férfi felé. riadt arckifejezéssel. . . .próbálta meggyőzni.Jo-Beth.Ne engedd.Menj be! .Te ezt nem értheted.szólt rá. . a rabjává tette. és lassan az arc is láthatóvá vált.

súgta lágyan. És a tiéteket is össze fogja törni.Nem ismered fel a gonoszt. meg a prédikációid a Sátánról. Jo-Beth tisztán hallotta.csattant föl -. ha megkísért? . a szakállas áll és száj. ne avatkozz bele ebbe! A Mama válasza sem késett soká. Elegem van belőled! Mindig is megpróbáltad tönkretenni az életemet.. És most ezt is el akarod szúrni. Megnagyobbodott a homlok és a szemek. .Ez csak egy trükk! Nézz oda! Egy iszonyú trükk! Tommy-Ray vagy maga is jól tudta mindezt. . (Már csak egy méternyire állt Tommytól. tágra nyílt szemmel. mozgásuk olyan heves volt. Az ágak flagellánsok módjára korbácsolták egymást. hogy csak azt látta. Tett egy újabb lépést Tommy-Ray felé.Figyelmeztettelek . .kérdezte a Mama. hogy a maszkja egy kicsit félrecsússzon. amit az meg akart mutatni neki. . az ütés hangja hosszan visszhangzott. hogy megérintse az arcát.Jo-Beth elindult a ház felé. ha látom .Mama! . .Ez nem az apánk! .Ezért? . hogy attól tartott.. . hogy bántson minket! Tommy-Ray durván eltaszította anyja kinyújtott karját.Velünk! . és nem érdekelte. Csakhogy most nem fogod! Hazajött a Papi! Úgyhogy menj a francba! A jelenet szemmel láthatóan szórakoztatta a fák között megbúvó férfit. miközben kinyújtotta karját. bármelyik pillanatban kiszakadhatnak a talajból. melyet az imént még annyira apainak talált.) .fröcsögött vissza Tommy-Ray. lehántva a kérget.kiáltott fel Jo-Beth. és kinyújtott karjával arcul csapta. .Itt maradsz velem! .Ez törte össze a szívemet. .sziszegte. .Bolond! . .ordított rá. melyet annyira nemes vonalúnak talált. A lány felsikoltott a látványtól.. egyszeriben csökevényesedésnek indultak.kérdezte Tommy-Ray. ha hagyjátok. mert hagyta. ahogyan nevetett. duzzadni kezdett.Ne engedd neki! . hogy az elpusztításukra törjenek. . A lány hirtelen feléje pördült. amint elkapta Jo-Beth karját.Hová mész? .Az imádságaid. vízfejű csecsemő foglalta el. vagy már olyan mélyen a Jaff befolyása alá került.Ne engedd. Az apja helyét egy gigászi. széttépve a lombokat. A férfi nyilvánvalóan nem számíthatott a kíváncsi tekintetekre. Az arc. Az őket körülölelő csenevész erdőbe hirtelen eszelős élet költözött. .Viszont megismerek egy átkozott holdkórost.

hogy kiszakítsa magát belőle. mielőtt kinyitotta volna az ajtót. mely során mintha a hűtőszekrény teljes tartalmát szétszórták volna a konyhában.kérdezte Jo-Beth.Itt vagyunk . Szeme végigfutott a lépcsőkön. . . . de meghittsége mégis megnyugtatóan hatott rá. hogy amikor végül mégis kiszabadult. Tudom. a szakállas magzat. ami korábban figyelmeztette a Jaff jelenlétére. . márpedig az most nem fog segíteni. Végül a Mama avatkozott közbe. A lány kinyúlt a kulcsért.kérdezte Jo-Beth.Azt hiszem. Amint elfordította a kulcsot. Miért is . akkor csak az imakönyvére hagyatkozhatnak. a szorítás túl erőszakos volt. és visszakiáltott neki. A Mama a Jaff megállításáról beszélt. .sürgette a Mama. A Jaff ott volt. Nem sietett.Bármilyen hevesen is küzdött a szabadulásért. . Túl sokan haltak már meg fohásszal az ajkukon. hogy anyja a párna alatt matat. Nincs más választása. Hogy a helyiség biztonságot is kínálhatott-e. A kulcs nem akart kijönni a zárból. és amióta berohantak a házba. Addig rángatta. majd az azt követő zenebonát. de ha nincs az a kulcs. Jo-Beth inaszakadtából rohanni kezdett a ház felé. hogy a dobolás. Jo-Beth így is tett. Siessünk! A szoba levegője a Mama parfümjétől és az áporodott ágynemű szagától volt terhes.Hová? . A Jaff háromfoknyira volt a lépcső tetejétől. miközben a férfi közeledett feléje. hogyan állíthatjuk meg. hogy a kulcsot felvegye. . Majd súlyos csend következett.kiáltotta a Mama.Akkor hozd! .Zárd be! Zárd be! . amint az ajtón belülre értek. ahogyan a Mama is. ahogyan a földszinten beszakad a hátsó ajtó. hanem a kezéből is. akkor nemcsak a zárból csúszott ki. az már egy másik kérdés volt. újra megkezdődött.De gyorsan! Az ajtó túlfelén hirtelen reccsenés hallatszott. amitől Jo-Beth kétszer is meggondolta. Jo-Beth hallotta. hogy kövesse. mint hogy kinyissa ezt az ajtót.hallotta hangját. Viszont egy lezáratlan ajtó semmiféle védelemül nem szolgálhatott. az ajtóban van. . lefelé irányuló ökölcsapásával szétválasztva őket. Mielőtt Tommy-Ray újból elkaphatta volna. látva.A kulcsot keresed? . a Mama máris tovább szaladt. A levelek örvénylése követte a pázsiton. akinek futás közben elkapta a kezét. A lány lehajolt. Parányi szája vigyorra húzódott.A szobámba. Az ütem teljesen összekuszálta gondolatait. és határtalan szemeivel őt fürkészte. most először figyelt fel rá.

hogy itt van . Vagy még inkább az egyik apátok.. Ki ő? És mit tett Tommy-Ray-jel? .. Felkapta a földről (a Jaff felért a fordulóba). hogy itt van. Ő az apátok. Lehet.Legalábbis nagy vonalakban.Hány volt összesen? .Távozz innen . . amiket nem én akartam.Jo-Beth-re pillantott. mit is keresett idáig. egy jó húszcentis konyhakés. de ő oda sem figyelt az instrukcióira. Amikor ez sikerült neki. mely már jó pár évvel ezelőtt tűnt el nyomtalanul.Nem tudom. .válaszolta a Mama.kérte Jo-Beth -.kiáltott fel a Mama.ez csinált titeket. És meg is volt rá az oka. mint Tommy-Rayé. megragadta Jo-Beth karját. A fiú néhány perce holdkórosnak nevezte.Olyan sokáig rettegtem.figyelmeztette Jo-Beth. . . Mert nem az ajtó. Lehet. az ajtó felé indulva.Itt van! .. hanem lánya mögé próbált kerülni.Mama? . hogy nem .kiáltotta oda a lénynek a lépcsőfordulón.Mondd meg. de valójában ez. mert én nem értem.mormolta a Jaff. .Isten engem úgy segéljen. ..felelte végül.Még csak nem is ember.Tudtam. akivel lefeküdtem.Az igazat mondta . . Nem az imakönyv volt. Jo-Beth most látta csak meg. . mégis minden olyan egyszerű. és most.mutatott a késsel az ajtó irányába. . . A férfi. . hogy a Sátán. a te apád. az évek során. hogy megteszem. mi ő . Ha megpróbálsz betörni ide. felállt. . hanem egy konyhakés. . Jelen cselekedete vagy egy . és a torkának tette a pengét. . . magához rántotta.Nem harcolhatsz vele ezzel .Persze. megölöm a lányodat! Szorítása Jo-Beth csuklóján legalább olyan erős volt.Megölöm! .Tisztán és érthetően.Akkor magyarázd el nekem is . Ugye így van? A Mama szemei az ajtót fürkészték.Hallak .. Jo-Beth megpróbálta hátrébb hessegetni. hogy el fog jönni.kiáltott oda a Mamának..Szajhát csinált belőlem. .szólt a Mama. visszahátrált a szobába.Megpróbáltam rájönni. . becsapta az ajtót. Készen állok. Mama! . és rázárta a zárat.görnyed előre? Keres valamit? Végül a kulcs képe juttatott eszébe mindent. Teljesen őrületbe kergetett a vágyakkal.. melynek a túlsó feléről kaparászás hallatszott .

. vagy Tommynak volt igaza.megölni az egyetlen dolgot. hogy nincs menekvés szánalmas állapotától.Kezdettől fogva tudtam.kiáltott fel a Mama. egy.jegyezte meg.Elmegy.utasította anyja.Félted az életedet? Légy őszinte velem! Teljesen őszinte. Végül a Jaff megszólalt: . mint az előtte felhangzó csábítások és fenyegetések. A Mama még mindig nem vette le a pengét a nyakáról.mondta a Jaff ezúttal a Mamának . hogy bántódásod essék.Igen.Mindig van másnap.Válaszolj neki . . De még így is újabb harminc másodpercnek kellett ahhoz eltelnie. .Lányom? .Elhagyta a házat .jelentette ki. .Hagyd. .Már nem tehetünk semmit. hogy el fogom veszíteni . és.Igen. hogy megkeressük. itt most az ő élete a tét. ...Oscar-díjas blöff volt. Engedj el! Alulról az ötödik lépcsőfok kétszer is megreccsent. .Felőlem rendben. A nyomorúságos hang legalább olyan iszonyatos volt. igaz? . hogy végleg elengedje. . hogy a Mama lazítson a szorításon.állapította meg Jo-Beth. és nem akarom.förmedt rá a Jaff.kérdezte Jo-Beth. A Mama megrázta a fejét: . .nevetett fel könnyedén. igazolva Jo-Beth hitét..El kell mennünk. hogy kínzóik valóban elhagyják a házat.Nem hagyom. és a helyébe egy mély torokhang lépett. .Lányom? .. Akárhogy is van. Van nála egy kés.tört fel belőle a szomorúság. Én szeretlek téged. Majd lassan ez is elhalkult. .Félek . . a gyötrelmek világára fogant lény panaszos zokogása. Az ajtó túlfeléről hosszú hallgatás volt a válasz. .De maradj nyugton még egy kicsit. hogy megkapd . .Épp eléggé fél . Mama.Bolond lennél . . hogy ő válaszoljon . Még egyszer utoljára megrázta az ajtót. és egy teljes percnek. . A Jaff újra megkopogtatta az ajtót... A nevetés és az ajtózörgés azután elhalt. De képes lennél rá.. Jo-Beth nem habozott soká a válasszal: . amiért még érdemes élned. . .Mi lesz Tommyval? . mely első lélegzetvételétől tudja.szólongatta. hogy valóban zárva van..Elmegy . mintha csak meg akart volna győződni róla.szólt elszántan a Mama. .

Nem miattam. a szeméből megállás nélkül patakzó könnyek végigcsorogtak arcán. hogy végül lecseppenjenek az állkapcsáról. a belepréselt hüvelyk nyomai a szemek. A Mamának volt igaza. maga a torzó egy tejesdobozból. teljes egészében ételekből.mondta a Mama.felelte Jo-Beth..A Szüzek Ligája? .. A pásztor óvott meg saját magamtól.Akkor is próbálkoznunk kell .. A lépcsőfordulón. melyek mindig híven visszatükrözték kedélyállapotát.Gondolkodás nélkül átvágtam volna a torkodat. Hamburgerből volt a fej. de hidd el. Tudom. . Most azonban újfajta figurát alkotott.mondta Jo-Beth. . tócsába gyűlve a bábu alatt. Én csak egy biztonságos anyaméh voltam a számára. . . ami csak Tommy-Ray keze munkáját dicsérhette. A gyerekkori babák mindig mosolyogtak. tudtam. Mindannyian azok voltunk.Hol hallottál te erről? . olyan dolgot látott.kérdezte Jo-Beth. A Mama felnézett rá. élnem kell.szólt hátra a Mamának. Csak a két lyuk a hamburgeren. a kezek és lábak zöldségből. hogy soha nem lennél képes bántani engem.. Mama. nekitámaszkodva a korlátnak. És a tietekért. elszakadva a baba látványától. mely beszennyezte a szőnyeget. Kinyitotta az ajtót. a húsos arc visszabámult rá.Gyanítottam. melynek tartalma a lábak között spriccelt ki. Gyerekkorukban bátyja tucatjával készített neki babákat. . Még száj sem volt.. . az oldalánál lógott. Az Úr kedvéért. .. Azt mondta. hogy azt mondtam félek. Nem miattam jött. még mindig a kést szorongatva. a másik. . hogy idővel eljön. Elveszítették Tommy-Ray-t. hogy ez a fattyú ide fog jönni .Te tudtad. Szeretlek. És az ágyékból feltörő férfiszimbólum. Jo-Beth a nyers látványra meredt. Ezúttal nem volt mosoly. Az emberek gyerekkorom óta másról se beszélnek körülöttem.Ó.Nagyon erős voltál . .Annyira nagyon szégyelltem magam. Meg akartam ölni magam. Arcát beletemette egyik kezébe.Annyira szégyelltem magam . Mama.. egy atyát a babacsaládnak.

Most viccelsz? . .kérte apját Tommy-Ray. . Tommy-Ray. építkezési teleknek túl bizonytalan volt.Azt előbb be is kellene bizonyítanod nekem.Miben utaztunk? . a hang. Hát. A férfinak volt humorérzéke. .Miben utaztatok? .kérdezte Tommy-Ray.Tudod.Be is fogom. Ezt hívják a Tudásnak. Tudom. a hatalom megszerzésében. és ennek segítségével képes leszek belépni Amerika álmaiba. Itt álltak meg. . . Vagy legalábbis megpróbálkozott vele. . Nem félek semmitől. mint egy gyerekkel. hogy egyszerűen fejezzem ki magam. .mondta a Jaff. .Mire? Az ellenségedre? Akkor mondd el.Ki az ellenséged? . Tommy-Ray és apja. Egyszerűen csak fel akarlak készíteni.A neve Fletcher. . nem is érti mindig a poénjait.Az ellenségem még mindig itt van .Majd meglátjuk. melyet immár számtalanszor hallhatott. mikor próbálsz úgy bánni velem. és én feltépem a torkát a kedvedért.Ne legyél ilyen szarkasztikus! . milyen ő. Ő és én partnerek voltunk. még ha ő. egyre jobban tetszett a fiúnak. melyet csak a helybéli gyerekek ismertek.Nem. .kérdezte. Hogy pontosabb legyek. és az alant elterülő házakban is csak alig pislákolt néhol fény. én nem vagyok bolond.HÁROM . mielőtt te megszülettél. Csillag nem ragyogott felettük.Á! . Találkahelynek túl sziklás.Megpróbálsz rám ijeszteni? . .Mondd meg. Felhők homályosították el az eget. De én már nem vagyok gyerek. Tommy-Ray végigvezette egy ösvényen. De ő becsapott engem. . álom az élőket.nevetett fel a Jaff. de akik a fáradságos út után megérkeztek ide. és amely körbejárva a dombot elvitte őket egy szédületes panorámát kínáló kilátóhelyig. hogy engedné. . egy bizonyos hatalom megszerzésében. erről a helyről beláthatták egész Laureltree-t és Windbluff-öt. hogy végigpillantsanak a városon.Kétlem. Apa és fia szemtanúk nélkül beszélhettek. .

meg a nagy határ semmi közöttük . Csak a fontosakba. mint egy agyzsugorító. Ő Atlantisznak nevezte el. egy esőerdő.felelte a Jaff. . Nem.Megint talált. És én meg is fogom szerezni. . Olyan álom. A Jaff hangja fokozatosan elhalkult. Semmi mást nem kell tenned. Tommy-Ray. .kérdezte Tommy-Ray.idebent van. ahogyan a mese szövétnéke ismét a hatalmába kerítette. . ahányszor csak akarsz. Rejtjeleket használva Platón is írt erről.mondta a Jaff.Nagyon akarod azt a helyet. végig akarok menni a partján. . szerelmet vagy halált jelent. . mit jelent a lét.. hogy azok csak álmok. . csak el kell aludnod. a fejünkben. igazi felfedező vagyok.Igen.. mely születést.Folytasd! Akkor is hallani akarom.Klassz.Így igaz. ahol az igazi mítoszok születnek. Ugyan mi felfedeznivaló maradt még a külső világból? Nem sok minden. Elsőként a görögök fedezték fel a létezését. igaz? .Nagyon-nagyon . felpillantva az égboltra. .az egyetlen misztérium .De hát most mondtad. a kezdetnél és a végnél. mely minden halandó számára legalább kétszer megmutatkozik élete során. Az emberek előszedik az emlékeiket. .Klasszul hangzik.vetette közbe Tommy-Ray. Mindannyian álmodunk. Tommy-Ray. De van másfajta álom is.De nem úgy..Nem minden álomba. Tudom. amikor csak nekem jólesik.Az űr . igaz? Te valahogyan ott is akarsz lenni. mely megmagyarázza.magyarázta a Jaff.Es a Tudás a kulcs? . hogy egy kicsit zavaros.. . az igazi misztérium . .A legtöbb álom mindössze szemfényvesztés. Quiddity-nek hívják . . . Annyiszor lehetsz ott. . . Néhány darabka sivatag.És azon az óceánon van egy olyan sziget. és megpróbálják egyfajta sorrendbe állítani őket..He? .A szellemünknek van egy óceánja. Láthatod.Még több sivatag.Igen? . ... Olyan álom.Úszni akarok a hullámai közt. .

Ez nagyon hasznos cselekedet lenne.Igen. ennyit én is elmondhatok. .Mit tett? Ágyba vitte? .Te. ha majd egyszer adódik valami alkalom rá.Már hogyne számítana. . még mindig a föld alatt élnék. hogy talán elmegyünk valahová. hogy helyettem intézkedj. Fletchert is beteggé tette.Nem mutathatom meg mindenkinek csak úgy az arcomat .Majd később el is fogunk. Az olyan. De legelőször végeznünk kell az ellenségemmel. a haldoklók lelkéből.Ha ő nem lenne. és megpróbáljatok kiszabadítani. Meg sem próbálja elhagyni a Grove-ot.. teratám. szinte beteggé tesz. igaz? . előbb mindenképpen felkeresi a saját gyermekét. Az maradt csak kérdéses. . Máris van egy ilyenem. A gondolat.. amíg nem tesz szert valami védelemre.Habár inkább hálásnak kellene lenned neki. . . Ami azt illeti.Hát nekem se mindegy. Klasszul el fogunk boldogulni. én.mondta a Jaff.Számít ez valamit? . amit Fletcher nem hozhat be.Katz? . . ha szembekerülünk egymással. Megbízhatok benned. De te kint lehetsz. mint közvetítőmben. nagyon rejtelem nélküli.Azonkívül nemigen szívelem a napfényt.Miért? . .Ez mit jelent? . . Olyan előnyt szereztem. .. . . .Gondoskodom róla. hogy te vagy Jo-Beth összerakjátok a darabokat.Szeretem benned ezt az egyszerűséget. . .Akkor itt akarsz maradni? Én azt hittem. fiam. A dolgok egyensúlyban voltak. Buddy Vance-é. Ő most gyenge. Seregem lesz.vágta rá Tommy-Ray vigyorogva. . és melyikünk lesz az erősebb. Majd hozzátette: .A Jaff nevetni kezdett. Még mindig arra várnék. De amit Katz tett. hogy Fletcher gyereke megérintette a húgodat. hogy adódjon.Ismét telitalálat. Gondolom..Persze . melyikünk lesz képes elsőként a felszínre emelkedni.Akkor hát végeznem kell Katz-cal.

Olyanokat.. Nem. És felvértezte magát ellenem.Úgy értem. Őrült embereket. felfedve a lény jelenlétét.suttogta áhítattal Tommy-Ray. mint egy elfeledett mélytengeri lény.mutatott szét. hogy valaki követ bennünket. egy szál magában. . melynek halott testét az áramlatok hozták fel a felszínre. Van hite. Tommy-Ray. Hogy micsoda dolgokat láttam.Végigfuttatta szemét a város panorámáján: De itt? . Milyen söpredékkel találkoztam. amit látott és végigszenvedett. Rémült embereket. Ő csak az szeretne lenne. mely a kertben szétkorbácsolta a lombokat. A hangra nem messze tőlük a fák között mozogni kezdett valami.Kezdhetnéd mindjárt a Mamával. hogy egy kutya.Hol van? . aki a halál mezsgyéjén járt . hogy mire elérte az emberek világát. Emberekhez. . Az ilyenek szolgáltatják a legjobb alanyt. hallucináció lehetne.Úgy érted..mondta a Jaff. Papi! Kérlek! A Jaff fütyült egyet. Rémülten. Olyan volt. meztelen emberekre van szükségem.Ez lett egy komédiásból? Nekem egyáltalán nem tűnik mulatságosnak. Elveszett lelkekre.Mutasd meg! . hogy megtöltsék kocsijukat friss gyümölcsökkel és . ..Amikor feljöttünk ide.Fogunk itt ilyeneket találni? . ő azt szeretné. .. . . .Klassz . de közben tudja.Nem akarod te azt annyira látni. ott azután ropogósra sütötte a tengeri nap. hogy nem így van. hogy minden. ahonnét a teratámhoz összeszedtem az elveszett lelkeket. ötven szemgödre és tucatnyi szája legyen. ha képes lett volna olvasni azoknak az elméjében. Csakhogy ezúttal az arc is láthatóvá vált.Én ismerek párat. . Egyszer majd mesélek neked a helyekről. volt egy olyan érzésed. bármilyen idióta egy hit is az övé.Olyan emberé ez. Elveszett embereket. Hát hazudtam. emlékszel? Azt mondtam.Ő nem őrült. a bőr pedig félig lemálljon a felpuhult húsról..Mutasd meg. védtelen embereket. és megcsipkedték arcát a sirályok. akik a Központban vásárolgattak. akikkel nap mint nap összefutott városa utcáin. haldoklókat? . Szentség nélküli emberekre. . akiket nem oltalmaz a mitológia. . Tommy-Ray a szó szoros értelmében háztartások százaiba elvihette volna apját.

Tizenhárom éves korában Ted Elizando osztályában egy haladó gondolkodású tanár elejtette azt a megjegyzést. Eseménytől eseményig éltek árnyalatnyi borzongásban. akkor tüzeket gyújtottak. Hát így álltak. hogy az ilyen traumákat távol tartsák az életüktől. amiért átvészelték a hideget. A boldog arcok mögött a reménység halálos betegen élt. keresztelőket és temetéseket. és robusztusnak tartották magukat.tápértékkel teli gabonapelyhekkel. Huszonegy éves korában. de minden szándékuk és tettük békés lélekre vallott. hogy a szuperhatalmaknak elegendő nukleáris fegyvere van ahhoz. talán néha felemelték a hangjukat gyermekeiket nevelve. úgy tűnt. talán néha elsírták magukat. Ha valaki rákérdezett volna. mint az övé. Dawn. és ha mégsem. és ők pedig pont azért harcoltak egész életükben. sokkal inkább zaklatta őt. akiknek ugyanolyan makulátlan volt az arcbőre. egy biztos állással a háta mögött a Thousand Oaks-ban. nehogy kinevessék. Az önbecsapás működött. hogy egy ilyen kérdés ne okozott volna kínos zavart. néhány hónappal a kisbaba. A rákövetkező évben szülőkké váltak. amikor egy újabb születésnap egy újabb év elteltét jelezte. ha a gyermekeik nem erőltették túlságosan a kérdést. Nem mindenkinek sikerült elpalástolnia a félelmeit. A gondolat. hogy hisznek valamiben. mint osztálytársain. és akkor is csak érintőlegesen foglalkozva a témával. Túlságosan benne jártak már az évszázadban ahhoz. . a nap szinte állandóan felmelegítette a levegőt. mint elegendő. mint az övé. hiábavalóságokkal kitöltve életüket. mint osztálytársait. emberekhez. Csakhogy senki sem kérdezte őket. Nem itt. ugyanolyan tisztakék a szeme. Kamaszkorára gyakorlatilag megfeledkezett korábbi félelmeiről. és sokukban már el is pusztult. ezért hát magába zárta a Világvégével kapcsolatos rémálmait. és nem most. csak hogy elfeledtessék az űrt. Egy éjjel azután. ahol a tudásszomjuknak kellett volna lakoznia. Talán néhanapján beugrottak valamelyik agy-zsugorítóhoz. hogy sok száz évre száműzzék a civilizációt erről a bolygóról. megkönnyebbülten fellélegezve. vagy az azt inspiráló szentségekről. biztosan kijelentették volna. kivéve az esküvőket. hogy vajon mire való mindez. feleségül vette Lorettát. A bankban több pénzük volt. Sokkal biztonságosabb nem beszélni a hitről. Teden legalább annyira. csak hogy megnyugodjanak. s akik minden tekintetben kiegyensúlyozottnak és boldognak tartották magukat.

őrt állva Dawn kiságya mellett. kibékíthetetlen ellentétre hivatkozva. a bőre elfeketedik. és egy olyan ember auráját árasztotta. Négy éve. csak a borotva élét. a végső tűzről szóló lidércnyomás visszatért. megpróbálva csitítgatni. amikor Tednek el kellett ugrania valahová). és megrebegtette felé hosszú szempilláit. a férfi a rettenettől némán meredt lányára. Mostanában már csak nagyon kevesen látogatták Ted-et. A levegő mozgása. meghallotta a közeledő rakétákat. A virrasztás azonban így is megviselte Ted-et. A kisbaba néha átfordult álmában. akit hagyott a földre zuhanni. A tavaszi nap. hogy az álmait elrabló szörnyűségek ne vegyék át a hatalmat mindennapjai felett is. Teljes mélységében ismerte Ted történetét. Amikor meglátta a papit a kiságya mellett. egy kisállat-kereskedésben dolgozott a Központban. Boldog volt állatai között. végtagjai füstölgő csonkokká válnak. mely könyörületes módon kevés követelményt támasztott vele szemben. míg lassan előre kiszámítható rituálévá nem nemesedett. hogy megnézze kislányát. A munkanap kellős közepén. amikor látta. idegösszeomlása óta. A kisbaba mélyen aludt.születése után. Ez az eseménysor attól kezdve szinte minden éjjel megismétlődött. Az éjszakáról éjszakára rátörő rémálom lassan megfosztotta erejétől. A válást meg is ítélték. az íróasztalnál ülve is egyre több jelét látta a közelgő iszonyatnak. aki immár nem ismeri az otthont. egyszeriben egy gombafelhő vakító fénycsóvájává lett. mielőtt visszament volna lefeküdni. olyan állásban. mindig elmosolyodott. ahogyan mindig is szeretett szunyókálni. Ted egy hónapra kórházba került. hason fekve kiságyában. amikor az sírni kezdett. miután az orvosi konszenzus szerint a teljes gyógyulásra leginkább családja körében lenne reménye. hogy teste elszenesedik a karjai között. Több mint egy órán át figyelte szuszogását. A panaszos hang felkeltette Lorettát. mintha távoli sikolyokat hordott volna füleihez. rosszak voltak képmutatásban. majd visszatért a Grove-be. Rémülten kapta fel a gyereket. megtörve az asztal lapján. Egy évre rá Loretta válókeresetet adott be. akinek anyja nem engedte meg. ahogy a gyerek gyámság alá helyezését is. Tommy-Ray. akik hasonlóan hozzá. habár soha nem lett . egyre nehezebbnek találta. volt Ted egyik kedvence: szabad bejárást engedett neki a boltba (egy-két alkalommal ő is felügyelt rá. aki azonnal férje után nézett. bármilyen balzsamos fuvallat is volt. Az étkezőben talált rá. játszhatott a kutyákkal és a kígyókkal. Azután egy éjjel. hogy állatot vigyen a házba. Ted verítékezve és minden tagjában reszketve kelt fel.

vágta rá a Jaff. ahogyan most tette.. . Szegény Ted. ingét. hogy akar . kezét nyújtva Ted felé.Akarok tőled valamit . Olyan volt. Bőre pórusain át a test belső nedvei bugyogtak elő. ahogyan Ted szemei forogni kezdtek üregükben. amit Tommy-Ray az apjaként mutatott be neki. . . mosolygott. Most már formát is kezdett magára önteni: Ted személyes lidércnyomásának első. . állott sajt. Ted.A fiam barátai az én barátaim is. Most mégis lopva utat talált hozzá. átáztatva annak nadrágját. Soha azelőtt nem látogatta meg például az otthonában.Olyasmi.szólt a Jaff. míg végül az anyag. Látva a hatalmat. kinyújtva karját Ted felé. előlépve az árnyékból.Mi folyik itt. Nem jöhetsz be csak úgy. Tommy-Ray elvigyorodott a láttára: látva a reszkető lábakat. hogy elvidd valamim. hogy megürüsödve.Valami. .Jó hírek? .Késő van. Még a régi. . ha találkoznál. ennek nagyon örülök. egy anyagot formálva hagyják el gazdájukat. Ez egy teljesen másféle lidércnyomás volt. mint egyfajta groteszk mágia. én. A nedvek cseppjei a gravitációval dacolva függtek a levegőben Ted szeme előtt. Tommy-Ray. egyesülve egymással.Hoztam neked valakit. figyelmet követelt. Teddy rémülten lépett vissza a házba. De semmi sem jött.A papám. . mint egy betegesen szürke. ott nem lebegett előttük. Tommy-Rayt teljesen megigézte a látvány. egyre nagyobb cseppeket formálva. nagyon jó hírem van.Ez nem várhat. hogy egy ilyen gyerekkel a bensőjében .Tényleg? Hát. legalábbis nem a torkából. Tommy-Ray lenyűgözve figyelte.Hát. Tommy-Ray? Ez az én házam. hogy egyesüljön a tömeggel. Beszélt. Figyelj. és a férfi olyan hangokat kezdett hallatni. csúnya időkben sem ért meg ilyet. amit te úgysem akarsz .. és rajtad kívül senkivel sem tudom megosztani.Nem akarsz találkozni vele? . .a férfi barátja. . És a folyadék még mindig áramolt a Jaff parancsára. nem csoda. Hazajött. a hibásan illeszkedő szemeket. .csűrte-csavarta a szót a Jaff. . ami nélkül sokkal boldogabb leszel. Valakit. akivel szeretném. mintha mindjárt kidobná a taccsot.Hát persze. . vázlatos képét.

enyhén hüllőszerű lények voltak. De mégis egyfajta visszhangja. sokkal jobb lesz neki nélküle. Nyugodj meg.Ismerek néhányat. A Jaff egyre inkább belemelegedett.Persze. A Jaff felnevetett. de egyéb tekintetben mindegyiket egyedi kreációnak lehetett tekinteni. ahogy az éj a végéhez közeledett: . miközben beszélt.mondta. igaz? . Keresek valami árnyékos. Mindannyian fakó.Ehhez is tudás kell . . . És nevetve elvezette falkáját a sötét éjszakába. Neked haza kell menned.Akarod látni. ez még nem a Tudás. Ha nagyon rád mászik.jelentette ki elégedetten. hogy a keresésedre induljanak. . .ódzkodott Tommy-Ray. . amit aznap éjjel tettek. . mentegetőzz.És mikor fog eljönni? . Ez volt az első a számtalan látogatásból. Nagyon tetszik. azt higgye. Ahogyan minden tudás az. amiknek még nem jött el a maguk ideje.Mondd. hogy nem emlékszel semmire. minden olyan. .mondta a Jaff. fiú. és a bestiárium minden alkalommal újabb elveszett lélekkel gazdagodott. . és Tommy-Ray vállára tette kezét.Nem akarok menni . .De miért? .Nem.Nem esett messze az alma a fájától . . mint volt. hogy a Grove.Alig várom már.De nem akarhatjuk.Pihenésre van szükségem.Tudom .Igen. Ahogyan a Jaff is mondta. .Most hová menjünk? . Nem gondolod? . . hűvös helyet. Csak olyan dolgokat fedeznének fel.És mit mondok Jo-Beth-nek? . az izomköteget masszírozva. hogy fordul fel fenekestül a Grove. Tommy-Ray szélesen elmosolyodott.Előcsalogatni őket. Látjuk még egymást. amikor ma reggel felébred.Mert azt akarom.nem tudott soha lazítani. .

amint felébredt: a nap még Kalifornia államban sem süt mindennap. Knapp . A torna keveset. felöltözött. elszántan rá. Még nem fogalmazta meg magában a jóvátétel ígéretének szavait.Mrs. őt nem számítva. teljesen üres volt. Egyfajta asztrál-hiba folytán.Megvárom .a köztük feszülő eltéphetetlen érzelmi kötelék miatt a közös álom tényét gond nélkül képes volt elfogadni . hogy a tegnapi csorbáját kiköszörüljék. Szolgalelkűen végrehajtotta a gyakorlatsort . akkor ő erőszakos. ha majd a lány hangulatára próbál reagálni. Miután lezuhanyozott és megborotválkozott.valahogyan. volt Howie első gondolata. hogy bármilyen kísérlet a részéről a beszédre reménytelen hebegésbe fulladna.NÉGY Álmaim hölgye tévedett. Egy kevéske közös akarással a Butrick's Steak House-tól folytathatják az életüket. majd megkérdezte. Sokkal jobb. Semmit sem tehettek ez ellen: legjobb lesz az egészet elfelejteni. hogy megnyugtassa lelkiismeretét.csak a legszükségesebb minimumot. hogy nem fogja céljaitól eltéríteni egy asszony jókedélyének hiánya. Elsétált az ablakhoz . Csak az számít.mondta neki.állt a pult mögött. ami velük történt a motelben. Végül arra a következtetésre jutott. Ha elutasító lesz vele szemben. még nem. egyszerűen csak alaposan megizzasztotta. melyekre szüksége lesz. ahogyan felhúzta a redőnyöket. melyet egyikük sem értett vagy érdemelt. hogy nem. Mrs. . és hogy késésben van. az égen nyoma sem volt kékségnek. Ha bűnbánó. egy gallyra ment telepatikus kapcsoló jóvoltából hirtelen egy olyan lidércnyomásra változott. hogy Jo-Beth megérkezett-e már. majd fagyosan közölte. amint kinyitja a száját. amikor a levegőben még reményteli ígéretek lebegtek. hogy közös álmuk . Korábbi tapasztalataiból nagyon is jól tudta. ha találkozik Jo-Beth-szel. és elindult a Központba. hogy életet leheljen szervezetébe. akkor ő megbocsátó. Knapp ránézett az órájára. Lois . Egyenesen a könyvesboltba ment. Lomha hajnal lopakodott a szobába. Ha volt is valamiféle magyarázat arra. vagy egyáltalán semmit nem használt a tekintetben. azt az órákig tartó önmarcangolás sem tudta felszínre hozni. A bolt. hellózott. Barátságosan rámosolygott.

és a szent ligetről. Ha tényleg használta a telefont.Kár .mondta. bármilyen alakban jelent is meg az Úr . Most. ahol böngészhetett a könyvek között. A vékony könyvet .alig volt több egy brosúránál . az Úr evilági városának felépítéséről és a baptizmus jelentőségéről.legközelebb eső állványhoz. Ezúttal már valódi nevén is neveztetik: Jézus Krisztusnak. sápadt bőrű. a harsány ajánlás szerint a lapok a Kor Legnagyobb Üzenetét tartalmazták. . De minél tovább pásztázta a könyvek sorait. amikor neki megfelel. . hogy a boltban valamennyi könyvet ugyanaz a kiadó. Egyikük szólott hozzám. ahol a víziói támadtak. Talán néhány szerelmes verset. vagy egy szexuáltechnikai kézikönyvet. Tonga-Loa. mindig tökéletes. hogyan korholja Jo-Beth-t. nagyon halkan tette. Howie átlépett a következő polchoz. visszatért Amerikába. Illa-Tici..a Mormon Egyház publikálta. nem igazán bízva az asszonyban. vagy valamelyik leányvállalata adta ki. horgas orrú. Howie tudta. felettem a levegőben. hogy ma be sem fog jönni . kiknek fénye és dicsősége leírhatatlan volt.Meglehetősen kötetlen munkaidőben állapodtunk meg.Felhívtam Jo-Beth házát. A festmények alapján ítélve. állhatatosan kerülve Howie tekintetét beszéd közben. nevemen nevezve. állította az értekezés. testes. Éppen tegnap hallotta. kék szemű férfiszépségnek. Nem vette fel senki. Voltak könyvek az imádságról. amiért elkésett: nem volt semmi kötetlenség a . hogy megünnepelje a millenniumot. A borító képén egy férfi térdepelt vakító fényözönben. vagy bármi más néven neveztessék is -. Biztosan el kellett mennie valahová. Howie felnézett a szövegből: . .Quetzalcoatl Mexikóban. Volt közöttük egy képeskönyv a vallásalapító Joseph Smith életéről is.folytatta Mrs. hogy ez szemenszedett hazugság. és azt monda. Az egyik darab különösen felkeltette a figyelmét: A Megváltó története. Akkor dolgozik. fényképekkel otthonáról. A képet kísérő szöveg felkeltette Howie érdeklődését: Két személyt láttam. ami jobban illeszkedik hangulatához. Kukulean. Az előtte fekvő könyvek mindegyike vallásos témájú volt.Az is lehet. strapabíró kötetek Zimnek. hátha ott olyan könyvet talál.. és egyidejűleg figyelhette Jo-Beth érkezését is. lelkesítő zsoltárok a családok számára. annál világosabb lett a számára. árja hősnek tűnt: magas. az óceáni nap istene Polinéziában. könnyen emészthető paragrafusaival és ábrázolásokkal az ősi Amerika Nagy Fehér Istenéről. Knapp.

munkaidejében. Azonban Mrs. Knapp, az igaz keresztyén, úgy tűnt, mindenre elszánt, csak hogy a bolton kívül tudja végre. Lehet, hogy rajtakapta, amint önelégülten vigyorgott a szent szövegek felett. - Semmi értelme sincs, hogy itt várakozzon - ment tovább a nő. - Egész nap itt ácsoroghat. - Nem riasztom el a vevőit, vagy ilyesmi, igaz? - kérdezte Howie, hogy végre egyenes mederbe terelje a beszélgetést. - Nem - válaszolta a hölgy, örömtelen, apró mosollyal. - Nem is állítottam, hogy ilyet tesz. A fiú közeledni kezdett a pulthoz. A nő önkéntelen mozdulattal hátrébb lépett, mintha félne tőle. - Akkor, egészen pontosan, mi a baja velem? - kérdezte tőle egyre türelmetlenebbül, nehezen őrizve meg udvarias hangnemét. - Mi van bennem, amit ennyire utál? A dezodorom? A hajam? A nő újra megpróbálkozott egy ideges mosollyal, de elszánt képmutatása ellenére sem futotta többre egy apró rángásnál. - Nem én vagyok az Ördög - mondta Howie. - Nem azért jöttem ide, hogy bárkinek is bántódása essék. A nő nem válaszolt. - Én itt... itt... itt születtem - folytatta. - Palomo Grove-ban. - Tudom. Nocsak, nocsak, gondolta Howie, micsoda felismerés. - És mi mást tud még rólam? - kérdezte kedveskedve. A nő szemei az ajtó felé rebbentek, és Howie tudta, hogy éppen most rebeg el egy néma imát a Nagy Fehér Istennek, hogy nyisson már be végre valaki, és szabadítsa meg ettől az átkozott gyerektől és az ő kérdéseitől. Sem Isten, sem egy vevő nem tette meg neki ezt a szívességet. - Mit tud még rólam? - kérdezte újra Howie. - Nem lehet az ennyire rossz dolog... vagy igen? Lois Knapp apró vállrándítással felelt: - Nem hiszem... - Hát akkor, rajta! - Ismertem az édesanyját - kezdte, majd el is hallgatott, hátha ennyivel kielégítette a fiú kíváncsiságát. Howie nem válaszolt, úgyhogy neki kellett kitöltenie a vészterhes csendet a további információkkal. - Nem ismertem persze valami túl jól - folytatta. - Egy kicsit fiatalabb volt nálam. De akkoriban még mindenki ismert mindenkit. Oly régen történt. Azután, amikor a baleset történt...

- Így is... is... mondhatjuk - mondta neki Howie. - Mondhatjuk? - Maga balesetnek hívja, de... de... nemi erőszak volt, ugye? A nő tekintete elárulta, hogy soha nem gondolta volna, hogy egy ilyen szót (vagy bármi hasonló obszcén dolgot) hallhat ebben a boltban. - Nem emlékszem - vágta rá védekezően. - És még ha így is volna... (Itt megállt, vett egy mély lélegzetet, és új vágányra terelte a beszélgetést.) Miért nem megy vissza oda, ahonnan jött? - kérdezte. - De hiszen visszajöttem - szólt elutasítólag. - Ez a szülővárosom. - Nem így értettem. (A nő végre engedte, hogy méltatlankodása a felszínre kerüljön.) - Tudja, hogyan néznek ki a dolgok? Maga visszajött ide, és ugyanakkor Mr. Vance meghalt. - Mi a franc közöm van nekem ahhoz? - akarta tudni Howie. Fikarcnyi figyelmet sem fordított ugyan az elmúlt huszonnégy óra híreire, de annyit tudott, hogy a komikus holttestének felkutatása, aminek az előző nap tanúja volt, valami óriási tragédiába torkollott. Amit nem értett, az a kapcsolattársítás volt. - Én nem öltem meg Buddy Vance-t. És abban is biztos lehet, hogy nem az anyám tette. Lois, miután láthatóan lemondott a misztikus hírhozó funkciójáról, a további részleteket a rébuszokat feladva a lehető legnagyobb egyszerűséggel és gyorsasággal teregette ki előtte, csak hogy mielőbb túl legyenek már az egészen. - A hely, ahol az édesanyját megerőszakolták - magyarázta, - ugyanaz a hely, ahol Mr. Vance halálra zúzta magát. - Ugyanaz a hely? - Igen - jött a válasz. - Most mondom, hogy ugyanaz. Nem fogok kimenni, hogy megmutassam magának. Épp elég gonoszság van anélkül is e világon, hogy keresnünk kellene a bajt. - És maga azt hiszi, hogy ehhez nekem is van valami közöm? - Én nem mondtam ilyet. - Nem. De... de... ezt... ezt gondolta. - Most, hogy így kérdi: igen, ezt. - És azért szeretné, ha mielőbb elmennék a boltjából, hogy ne terjesszem tovább a befolyásomat. - Igen - válaszolt a nő röviden. - Ezért.

Howie bólintott: - Oké - mondta. - Elmegyek. De csak akkor, ha megígéri nekem, hogy elmondja Jo-Beth-nek, itt jártam. Mrs. Knapp arca kelletlen grimaszra húzódott. De a tőle való félelem olyan hatalmat adott a fiú kezébe, amit egyszerűen muszáj volt élveznie. - Nem nagy kérés, igaz? - kérdezte. - Nem fog neki hazudni, ugye? - Nem. - Akkor elmondja neki. - Igen. - Megesküszik Amerika Nagy Fehér Istenére? - kérdezte Howie. - Mi is a neve... Quetzalcoatl? (A nő arcán teljes tanácstalanság tükröződött.) Sebaj - szólt oda neki -, elmegyek. És bocsánat, amiért megzavartam a reggeli csúcsot. Otthagyva a halálra rémült hölgyet kilépett a szabad levegőre. A húsz perc alatt, amit a boltban töltött, a felhőréteg felszakadozott, és lyukain keresztül tűzött a nap, megvilágítva a Dombot. Néhány perc múlva a Központ halandóira, mint amilyen ő is, ráveti sugárzó tekintetét. Álmai hölgyének végül mégiscsak igaza volt.

ÖT
Grillo a telefon hangjára ébredt; kinyújtotta karját, és leverte vele a félig telt pezsgőspoharat - a múlt éjszaka utolsó, részegen elmondott tósztja: Buddyra, aki eltávozott, de sohasem felejtjük -, majd átkozódva felvette a kagylót, és a fülére tette. - Halló? - mordult bele. - Felkeltettelek? - Tesla? - Egyszerűen imádom, ha egy férfi emlékszik a nevemre - felelte a lány. - Mennyi az idő? - Késő. Már régen dolgoznod kellene. Azt akarom, hogy lepasszold az összes munkádat Abernethynek, mire odaérek. - Mit mondasz? Idejössz? - Tartozol egy vacsival, a Vance-féle pletykákért - mondta a lány Úgyhogy keress valami jó drága helyet. - És mikorra tervezed, hogy ideérsz? - érdeklődött Grillo. - Ó, azt még nem tudom. Olyan... - A mondat közepén a férfi visszatette a kagylót a helyére, és a telefonra vigyorgott, ahogyan elképzelte a vonal túlsó végén káromkodó lányt. A mosoly mindjárt lefagyott az ajkáról, ahogy felállt. A halántéka ütemesen lüktetni kezdett; ha azt a fél pohár pezsgőt is megitta volna, aligha lenne képes rá, hogy felálljon. Bepötyögte a szobapincér számát, hogy rendeljen egy kávét. - És valami gyümölcslevet nem óhajt hozzá, uram? - kérdezte a hang a konyhából. - Nem. Csak a kávét. - Tojást, croissant-t... - Jesszusom, ne. Semmi tojást. Semmi mást, csak a kávét. Hogy leüljön újságcikket írni, majdnem olyan visszataszító gondolat volt, mint a reggelizésé. Úgy döntött, hogy inkább felveszi a kapcsolatot a nővel a Vance házból, Ellen Nguyennel, akinek a címe, telefonszám nélkül, még mindig ott lapult a zsebében.

Jelentős mennyiségű kávé bevitele után a szervezete felpezsdült annyira, hogy autóba ülhessen, és elvezessen Deerdellig. A ház, amire hosszas keresés után ráakadt, erőteljes kontrasztot alkotott a nő munkahelyével. Kicsi volt, jelentéktelen, és alaposan ráfért volna egy tatarozás. Grillónak megvoltak a maga kételyei az előtte álló beszélgetést illetően: az elégedetlen alkalmazott mindenféle mocskot szokott dobálni volt munkaadójára. Némely múltbeli alkalommal az ilyen kapcsolatok gyümölcsözőnek bizonyultak, de általában inkább csak rosszindulatú szóbeszédeik elterjesztését várták tőle az informátorok. Ez esetben Grillo hajlamos volt a legjobbakat feltételezni. Azért volt, mert a nő nyílt arcvonásai olyan sebezhetőségről tanúskodtak, miközben beinvitálta a házba, és megkínálta egy újabb főzet kávéval; vagy mert valahányszor a szomszédos szobában fekvő gyereke magához hívta - elkapta az influenzát, magyarázta -, majd visszatért a babusgatásából, ugyanott vette fel a történet szálát, ahol előtte elejtette; vagy egyszerűen csak azért, mert a történet, amit kiteregetett, nem csak Buddy becsületén ejtett foltot, de a sajátján is? Talán ez utóbbi volt, ami minden kétséget kizáróan meggyőzte arról, hogy hiteles forrással hozta össze a sors. A sztori, amit elmesélt, demokratikus alapelvek szerint feketített be egyaránt mindenkit. - Az ágyasa voltam - fejtegette a nő. - Majdnem öt évig. Még amikor Rochelle is ott volt a házban - ami természetesen nem tartott sokáig -, akkor is megtaláltuk a módját, hogy együtt legyünk. Gyakran. Azt hiszem, mindvégig tudott róla. Ezért ragadta meg az első alkalmat, hogy megszabaduljon tőlem. - Ezek szerint már nem áll alkalmazásban nála? - Nem. Csak az ürügyre várt, amivel eltávolíthat, és maga szállította neki. - Én? - kérdezte Grillo. - Hogyan? - Azt mondta, hogy flörtöltem magával. Jellemző, hogy milyen indokot talált ki. (A szóváltás során Grillo nem első ízben hallotta ki ezt a mély érzelmességét - jelen esetben a megvetést - a nő passzív viselkedése mögé rejtőzve.) - Mindenkit a saját mércéjével mért - folytatta - És maga is tudja, milyen mérce az. - Nem - felelte Grillo őszintén. - Én nem tudom. Ellen csodálkozva pillantott rá: - Várjon - mondta neki. - Nem akarom, hogy Philip is hallja ezeket.

Akartam.felelte a nő lágyan. Olyan gyönyörű nő. Igen. persze. Épp elég undorító dologgal fog még találkozni.Jól hallotta? Miért van ennyire meglepve? . hogy az egész világ a férfiak körül forog. akit szeretett. . majd becsukta az ajtót maga mögött. hogy megkeressen száz dezsőt. elsuttogott pár szót.válaszolta erre Ellen. hogy Grillo kimentse magát az egocentrikusok köréből.Én ajánlkoztam. . Részben ezért is vette el. Mielőtt Buddy elvette volna. hogy meghalt.. nem igaz? . mielőtt folytatta volna a mesélést. . Rochelle-nél tartottunk.Buddy tudott erről. nem? . Én is elkövetem ugyanezt a hibát Philippel. Sajnálom. Biztosan más módja is lett volna rá.hangsúlyozta a nő. .Rendkívül nehéz feladat lehet beszélni ezekről. . amit Grillo nem hallhatott. hogy valaki megtudja mindezeket.Nos. azt hiszem. még ha csak egy kis időre is. Valójában azt akarom. Grillo. undorral vegyítve. de hát melyik férfi nem az? (Nem hagyott rá időt.Undorító dologgal? . A dolgok a szexben. Még mindig nem tettem túl magam a tényen. Már úgy értem. akik becsapják és átverik. azok bizony ott várnak mindannyiunkra. . ott. van egy nagy adag perverzitás Buddyban..Igen.Mindkettőről. Én voltam az. hogy kiteszem mindennek.Magukat mind úgy nevelték. Akit annyi év után is igazán szeretett. . amikor feleségül vette? .Miről? A szokásairól.Máris túl sok olyan szót megtanult. .És gondolom. igen . Mr. egyszerű a képlet. Tudja. A dolgok a politikában.Nagyon. amit nem akartam. mit teszek.Ó. hogy legyen esélye. Buddyval kapcsolatban csak annyi volt . igen . volt. hogy mindenki megtudja. alig valamivel az elvesztése után.) . Hiába látom világosan. . vagy hogy kurva? .Felállt és bement fia hálószobájába. ártatlannak lenni.Nem is tudom.válaszolta Grillo -. kurva volt. .Tudja: emberekkel. . pedig még csak egy éve jár iskolába. . igaz? .Micsoda? . Önző ember volt.Van egy meglehetősen drága szenvedélye .Ó.Szóval. ártatlannak. maga is szerette őt? . Azt akarom.Biztos vagyok benne. Megint az a megvetés. hogy is mondjam?. .

Es persze mindent tudni akartak a magánéletéről. körülvéve széjjelszórt játékaival.Ki ez? . .tudakolta a fiú. és szétszóródott a szőnyegen. Grillo otthagyta a nőt. és felvette az egyiket: .nyugtatta meg Grillo. szinte oda sem figyelve. Ez nála sokszor nyilvánult meg önpusztításban. aki látványosan megörökölte anyja arcának ünnepélyes szimmetriáját. .Sokkal jobban. amikor rendet akart tenni az életében. Ellen az ajkára szorította kezét. mind ugyanazt a gumóforma karaktert ábrázolták. ne aggódjon. mi van vele. Grillónak hívnak.A Lufiember .A gondolat olyan érzelmi reakciót váltott ki nála. az ágyon ült.Megnézem.Szia.kérdezte a fiútól. miközben az kézfejével törölgette a könnyeket a szeméből. krétáival és telifirkált papírlapjaival.Van valami neve is? .válaszolt a nő. Buddyban volt egy jó adag perverzitás. melyek közül számtalan lecsúszott az ágy oldalán. szemével egyfolytában anyját keresve annak háta mögött. .a különbség.Egy perc. . és rá akarta venni az egyik társaságot.ajánlkozott Grillo. ahogyan mondtam. . és némán pergette a rajzfilmeket. Mindenki ismerte az arcát. az ágy felé közeledve. hogy újítsák fel a show-t? De hát. hogy elvágja a zokogást. hogy elvegyen egy olyan nőt.válaszolt komoran Philip.Hol van a Mami? . . türelmetlen éllel. Grillo letérdelt. mint Rochelle? . ha elmarad.jött a válasz.mondta Grillo.Hát nem furcsa? Különösen akkor. A fiú. Néhány évig.Majd én bemegyek . A sarokba állított tévé is be volt kapcsolva. . hogy legalábbis egy ideig a világ tényleg körülötte forgott.Magát kellett volna elvennie . és benyitott a fiú szobájába. . Ugyanebben a pillanatban a fiú megszólalt a hálószobában. mely a történetben elfoglalt helyének ismeretében gyanús lett volna.Lufiember .És mégis vállalta a kockázatot.Te vagy Philip. . igaz? .Philipnek hívják? .. és itt lesz ..Igen . . .Jobban járt volna . Nem rejtette véka alá Grillóval kapcsolatos gyanakvását. . Patakzani kezdtek a könnyei. A rajzok. .jegyezte meg Ellen. . Ő volt Amerika egyik legkedveltebb embere. mindenki fejből fújta a poénjait.

jött a válasz. hanem folytatta munkáját. .Köszi.. . hogy nem. ..És barátságos? A fiú megrázta a fejét. .Hát akkor honnan? .mondta Ellen. az csak egy része az igazságnak. még nem vagy.hallotta meg Grillo Ellen hangját.Talán majd felhívom.A tévéből való? . miközben visszahajtott a Grove-on át a hotelbe.Ne légy ilyen udvariatlan . mégis mennyire igaz. . Soha többé. .Nem. A Coney Eye falait benépesítő bazári kollekció .Mostanában nagyon beteg voltál. ami felkeltette a kíváncsiságát.Ha felkészült rá. . Az is lehet. . . De még nem készültem fel rá.. minden bizonnyal rejtelmesebb volt maga az élet. és visszahelyezte a portrét a többi közé.Ne menjen túl közel hozzá! . . A nő megpróbálta ugyan elrejteni könnyeit. Ez a végszó visszhangzott Grillo fejében.ez nem a teljes történet.Csak téged . hihetetlen figurát tanulmányozva.köszönt el. de erőfeszítése szemmel láthatóan nem győzte meg fiát. ami megelőzte.Harap is? . nem? A legfontosabb részlet maga Buddy. amíg kikísérem Mr.válaszolta Philip. és őt már nem írhatja meg.mondta Grillo. .mondta Ellen Grillónak. hogy megmutattad nekem a Lufiembert . Van itt még sok minden más is. . higgye el....kérdezte Grillo. a sokszínű. egy újabb skarlátszínű lény színezését. Akármit mondok is el. készséggel meghallgatom . Jóllehet halála kellőképpen rejtelmes és tragikus volt. hogy elmondjam. . Valóban Buddy Vance állt a történtek középpontjában. Grillo felállt. .Ahogy mondtam. Átpillantott a válla felett. igaz? . Grillót. Philip nem válaszolt.A hotelben megtalál.Nem.De már jól vagyok. Elég sok olyan dolgot tapasztalt eddig is. aki szemrehányó pillantásokat vetett Grillóra. Maradj csak az ágyban. amint kiértek a gyerek hallótávolságából .A fejemből . Meglehetősen szimpla észrevétel.

előállítva egy kiinduló vázlatot a Buddy Vance-sztoriról. nem vicc. Előnyben kell részesíteni a feltételezést a ténnyel. mellyel senkinek nem tesz jót. a szajhából lett feleség. az erkölcsös szerető. A háta sajogni kezdett munka közben. döbbent rá. hogy. Csakhogy a titkok magában a Grove-ban lappangtak. hogy ha a Lufiember nem is. Rochelle-től. Nem is az a kérdés. Teslától. a hotelszoba parányi íróasztala fölé görnyedve. Neki is látott. Még a rendkívüli módon abszurd halál. mint utolsó poén nélkül is lebilincselő egy történet. és ne csak hozzáadja a saját hangját a zűrzavarhoz. a mocskot a méltósággal szemben. . A legelső tennivaló: össze kell raknia a tényeket. Ezért fontos. de teremtőjének influenzája minden bizonnyal beléje mart. hogy megírja-e. miközben tagjait kinyújtóztatva felállt. aki viszont nem szereti. amint visszaért a hotelbe. Ő észre sem vette a jeleket legalábbis addig nem. hanem az. és valószínűleg soha nem is szerette. felszálljanak az égbe. míg nem végzett a huszonegynéhány. és a láz első hulláma izzadtságcseppeket rajzolt a homlokára. amint felszínre törtek Buddy Vance sírjából.(Amerika Igazi Művészete). kereszthivatkozásokkal ellátott papírlappal. aki még mindig szereti. Csak ekkor. hogy őszintén és helyénvaló módon mesélje el a sztorit. és most Ellentől. Hotchkisstól. hogy hogyan? Abernethy nézetei a kérdést illetően teljesen egyértelműek. Grillo is láthatta őket. amiket az elmúlt huszonnégy órában hallott.

.Menjen haza! Hagyjon minket békén! . ha nem így tesz. és hogy semmi démon nem bujkál a testében. ha nem bánja. mely a padlótól a mennyezetig másból sem áll ki.Igen. hogy felkiabáljon a leredőnyözött ablakokra. Először még azt sem sikerült elérnie. . Nem lehet ez akkora feladat. Ő is csak Lois Knapp szavait szajkózta. mire ő gyorsan az ajtó elé pattant. Howie számára a napnál is világosabb lett. mikor a napjait egy teljesen átszellemült asszony társaságában tölti. hogy a bejárati ajtó megnyíljon előtte. akkor hallotta meg a biztonsági lánc csörgését. hogy válthatna-e egy szót a lányával. .Ezt az ő szájából szeretném hallani. hogy itt legyen . Dadogása és szemüvege megbízható. Miközben felmászott a Központtól Jo-Beth házáig. hogy a látszat csal. mégsem volt olyan egyszerű kifejtenie meggyőzőerejét.Csak néhány percet kérek . Howie általában sikert aratott az anyukáknál.HAT 1.különösen azt a motelbéli borzalmas álmot .mondta neki. feltehetőleg Joyce McGuire-tól. Csak amikor hátrébb lépett az utcára.Jo-Beth itthon van. .felelte Howie. hogy megkérdezze az ajtórésen át rá bámuló nőtől. a társalgás más megvilágításba helyezte az előtte álló kihívást. De nem akarja látni magát. aki válaszolhatna a hívásra.a Sátán műveként. Bármennyire is nehéz volt Lois Knappal értelmesen szót váltani. csak mormon irodalomból.Nem akarjuk. hogy igenis van odabenn valaki. igaz? . hogy kettejük kapcsolata nem Isten vagy ember elleni vétek. McGuire azonban tudta. biztonságos társaságét. egy olyan boltban. ösztönösen megérezve. miért reagálta le a lány a kettejük közti kapcsolatot . Kisebbfajta csoda lett volna. itt van. Öt teljes percen át dörömbölt és csengetett. és némiképp tépelődő egyén benyomását keltette bennük. Valahogyan meg kell győznie Jo-Beth-t arról. . Mint kiderült. Mrs.

mintha temetésre készülődne. Soha többé nem szabad idejönnöd.Nincs értelme. ahol Mrs. . az ádázság. ha most elmész. Még mielőtt elfordult volna az ajtótól.Francba . hogy tett volna még egy erőtlen kísérletet.Senki sem okol érte.Nem lett volna szabad idejönnöd . már csak a fa erezetét bámulhatta.. édesanyja és egy komédiás tragédiája közös nevezőre talált.kezdte Howie.kérdezte Mrs. amivel fogadta.sikerült kimondania. ha nem mégy el. még nem ért véget. ezúttal hiba nélkül.Talán jobb is így .Nem a te hibád .. .Jo-Beth? . . De meg kell értened. mégis látta Jo-Beth-t. . .kérdezte Howie. ott volt az a pont. teljesen eltűnt a hangjából. . hanem az anyja.. öt centire az orrától. miközben annak túlsó felén a reteszek és láncok ismét a helyükre kerültek. és legnagyobb meglepetésére kinyitotta az ajtót.Mondd meg neki! . Halott volt a levegő kettejük közt.Nem értek az egészből egy szót sem. Hangja alig jutott ki a ház belső teréből. Ahelyett.Miféle dolgok? . nem értem . . Ennél átfogóbb vereséget el sem tudott volna képzelni.és elkezdte becsukni az orra előtt az ajtót. Sötét volt odabent a házban. .. mi lesz a legközelebbi állomás. Egyedül a szeme tükrözte vissza a külvilág fényét. . Ettől arca csak még hamuszürkébbnek tűnt.V. McGuire.Nem.utasította az anyja. mint egy bolond.tudakolta Howie. McGuire küldte el pakolni. . hogy várjon. de mielőtt kinyöghette volna. Azonnal . .felelte Howie. Howie. már el is tervezte. hogy ami velem és a te édesanyáddal is történt. v. Fekete ruhában volt.Az lesz a legjobb.mondta az asszony. inkább hagyta a dolgokat.. Valahol az erdőben. Néhány pillanatig csak állt.jött a válasz. a Grove túlsó felén. attól tartok. . .. és nekiindult volna az utcának. . Nemcsak Mrs. .. . Borzalmas dolgok fognak történni velünk.mondta lágyan Jo-Beth. hogy újra elbukjon. Nem a lány válaszolta meg a kérdést. v. ahogyan a félhomályban áll. a csukott ajtóra meredve. napfényben fürdött a lépcső.Beszélhetnénk? .Ez veszélyes mindannyiunk számára.Muszáj beszélnem veled. de Jo-Beth is hallatta hangját az egyre terebélyesedő kórusban.Igazán? . . a nappali végében. McGuire.

Erőszak, halál és katasztrófa jelölte azt a helyet. Talán ott valahol van egy olyan ajtó, mely nem zárul be ilyen hamar előtte. - Ez lesz a legjobb - szólalt meg a Mama, amint Howard Katz lépteinek zaja végleg elhalt. - Tudom - sóhajtott fel Jo-Beth, még mindig az elreteszelt ajtóra meredve. A Mamának igaza volt. Ha az előző éjjel eseményei - a Jaff megjelenése a házban és Tommy-Ray pálfordulása - igazoltak valamit, akkor az az volt, hogy senkiben sem bízhatnak. Egy testvért, akit, legalábbis azt hitte, a legjobban ismert, és akit a legjobban szeretett, testestül-lelkestül elrabolt tőle egy múltbéli démon. Howie is múltból tűnt fel, a Mama múltjából. Akármi is történik a Grove-ban, ő is része az eseményeknek. Lehet, hogy csak áldozat, de lehet, hogy kiváltó ok. Akár ártatlan, akár bűnös, beinvitálni a küszöbön egyet jelent a megváltás aprócska reményének kockáztatásával, amit a múlt éjszakai támadás után sikerült kiharcolniuk maguknak. Mégsem tette egyetlen gondolat sem könnyebbé a bezárt ajtó látványának elviselését. Ujjai még most is viszkettek, hogy rántsa hátra a reteszt, tépje fel az ajtót; kiáltson utána és ölelje magához; és mondja el neki, hogy a dolgok talán megint újra jók lesznek. De mit jelent a jó? Együtt lenni vele, átélni a kalandot, ami után a szíve egész életében vágyakozott, átölelni és megcsókolni ezt a fiút, aki talán a saját testvére? Vagy megőrizni az erényét ebben az árban is, melynek minden hulláma magával akarja ragadni? A Mamának erre is meg volt a válasza; ugyanaz a válasz, amit mindig felajánlott, amikor a balsors megmutatkozott. - Imádkoznunk kell, Jo-Beth. Imádkozzunk, hogy megszabaduljunk elnyomóinktól. És ha a Gonosz megmutatkoznék, az Úr lángjával pusztíttassék el, és az Ő eljövetelének fényességével... - Nem látom ezt a fényességet, Mama. Azt hiszem, soha nem is láttam. - El fog jönni - erősködött a Mama. - Minden rendbe fog jönni. - Én nem hiszek ebben - mondta Jo-Beth. Maga előtt látta Tommy-Rayt, amint múlt éjjel visszatért a házba, és olyan ártatlanul mosolygott rá, amikor ő a Jaffról kérdezte, mintha semmi sem történt volna. Ő lenne az egyik Gonosz, akinek az elpusztulásáért a Mama oly odaadóan imádkozik?

Talán az Úr őt fogja elemészteni lángjával? Remélte, hogy nem. Inkább azért imádkozott, amikor ő és a Mama végül letérdeltek, hogy beszéljenek az Úrral, hogy az ne ítéljen túl keményen Tommy-Ray felett. És felette sem, amiért ki akar lépni a napfénybe, hogy kövesse azt az arcot, bármerre menjen is.

2.
Habár a nap kíméletlenül tűzött a fákra, a lombsátor alatt az atmoszféra az éjszaka bűvöletében élt. Bármilyen állatok és madarak éltek is erre, a varázslat odújukban és fészkükben tartotta őket. A fény vagy a fényben élő erő elcsendesítette őket. Howie azonban érezte fürkésző pillantásukat. Minden lépését figyelték, mintha a fényes hold arca alatt sétáló óvatlan vadász lett volna. Nem volt szívesen látott vendég. És a késztetés, hogy tovább menjen, mégis minden lépéssel erősödött. Tegnap egy suttogó hang hívogatta; egy suttogás, melyet akkor csak nyugtalan elméje trükkjének tartott. De most nem volt egyetlen sejt sem a testében, mely kételkedett volna a hívás hitelességében. Volt itt valaki, aki látni akarta; találkozni akart vele, meg akarta ismerni. Tegnap elutasította hívó szavát. Ma nem fogja. Egy impulzus, nem feltétlenül a sajátja, azt súgta neki, hogy hajtsa hátra a fejét menet közben, hogy a lombokat nyílként átdöfő sugárnyalábok fénybe borítsák az arcát. A vakító fénytől nem kezdett el hunyorogni, hanem csak még tágabbra nyitotta a szemét. Úgy tűnt, a fény élénksége és ritmusa, ahogyan látóhártyáját ostromolta, teljesen a bűvkörébe vonta. Általában gyűlölte, ha fel kellett adni a mentális folyamatok feletti irányítását. Csak akkor ivott, ha cimborái rákényszerítették, és abban a pillanatban abbahagyta, ha érezte, hogy kezd kicsúszni a kezei közül a gépezet kormányrúdja; a drogok pedig szóba sem jöhettek. Itt mégis hálásan fogadta azt a részegítő érzést, ahogyan a nap kiégeti belőle a való világhoz fűződő kapcsolatát. A módszer pedig működött. Amikor visszatekintett a körülötte elterülő tájra, félig magvakultan a színek kavalkádjától, egyetlen fűszálat sem látott úgy, ahogy korábban. Lelki szemei gyorsan elfoglalták az érzékek által kiürített teret. Az űr hirtelen kezdett csordultig megtelni és szétáradni mindenféle olyan képpel, melyet csak agykérgének valamely

feltérképezetlen távoli régiójából származhattak, miután egyetlen emléke sem utalt arra, hogy valaha is megérte őket. Közvetlenül maga előtt egy ablakot pillantott meg, mely legalább olyan szilárd - sőt, szilárdabb - volt, mint a fák, amik közt sétált. Nyitva volt ez az ablak; egy óceánra és égboltra nyíló panorámát kínált. A vízió egy másiknak adta át a helyét; ezúttal kevésbé békés képnek. Tüzek égtek mindenfelé; úgy tűnt, egy könyv kitépett lapjai kaptak lángra. Félelem nélkül sétált át a tüzeken, jól tudva, hogy nem árthatnak neki; és csak egyre erősödött benne a tudás utáni szomj. Egy harmadik, minden eddiginél különösebb látvány jelent meg ekkor. Amint a tüzek elhalványultak, a szivárvány minden színében játszó halak raja bontakozott ki a szeme előtt vibráló színfoltokból. Ahogyan felnevetett a látvány képtelenségén, a három hallucináció egyszeriben összegződött, belerajzolva mintázatukat a fák tömegébe, mígnem a tüzek, halak, égbolt, tenger és fák egyetlen briliáns mozaikká nem egyesültek. A halak uszonyukig alámerültek a tűztengerben. Az égbolt kizöldült, és tengeri csillagok rajzoltak rá szemkápráztató tűzijátékot. A fű tajtékos óceánként hullámzott lába alatt; vagy még inkább tudata alatt, mely láttatni engedte a képet, miután a lábai mostanra már semmit sem jelentettek a számára; sem a lábai, sem a gépezet egyéb alkatrésze. A mozaikban ő volt a szellem; a víztükrön pattogó kavics. A túláradó örömöt azonban egy kérdés zavarta meg. Ha ő csak szellem és tudat, mi akkor a gépezet? Az égvilágon semmi? Valami, amit csak úgy levetkőzhet? Vízbe fojthat a halakkal, máglyára vethet a papírra rótt szavakkal? Valahol a lelke mélyén a rémület megkezdte munkáját. Elveszítettem az uralmat, mondta magának. Elhagytam a testemet, és elveszítettem magam felett az uralmat. Istenem, Istenem, Istenem! Csitt, súgta valaki a fejében. Nincs semmi baj. Megállt menet közben; vagy legalábbis remélte, hogy megállt. - Ki van itt? - kérdezte, vagy legalábbis remélte, hogy kérdezte. A mozaik még mindig a helyén volt körülötte, minden pillanattal újabb paradoxonnal gazdagodva. Megpróbálta kiáltásával széttörni; hogy a helyébe egyszerűbb, érthetőbb szimbólum költözzék. - Látni akarlak! - üvöltötte. - Itt vagyok - jött a válasz. - Howard, itt vagyok.

- Vess véget nekik! - könyörgött. - Vessek véget? Minek? - A képeknek. Vess véget a képeknek! - Ne félj!. Ez még a való világ. - Nem! - ordított neki vissza - Nem az! Nem az! Arca elé kapta kezét, hogy elzárja szeme elől a zűrzavar útját, de még ők is - a saját kezel - az ellenséggel tartottak. Ott, a tenyere közepén, szemek nyíltak, melyek egyenesen rá meredtek. Ez már túl sok volt. Kiengedett egy elborzadt sikolyt, és elkezdett előre zuhanni. A halraj felélénkült; a tüzek felizzottak; készen arra, hogy elemésszék. Ahogy a földbe csapódott, minden eltűnt, mintha valaki lelökte volna a kapcsolót. Egy pillanatig mozdulatlanul feküdt, hogy meggyőződjön róla, ez nem egy újabb trükk, majd, miután maga felé fordította a tenyerét, és azt is látóképesség nélkül találta, lassan talpra állt. Bele kellett kapaszkodnia egy alacsonyan lógó faágba, hogy megtarthassa egyensúlyát. - Csalódást okozol nekem, Howard - szólalt meg ismét kísértője. Mióta meghallotta a hangot, most első alkalommal volt képes azonosítani a hang forrását: egy pontot, jó tízméternyire maga előtt, ahol a fák által nyitott tisztáson egy pónifarkat viselő, félszemű férfi fürdött a fény árjában, és élénk érdeklődéssel tanulmányozta Howie-t. - Most már elég tisztán látsz? - kérdezte. - Igen - válaszolta Howie. - Tisztán látlak. Ki vagy? - A nevem Fletcher - jött a válasz. - És te vagy az én fiam. Howie szorítása megkeményedett az ágon. - A mid? Fletcher elnyűtt arcán nem futott át mosoly. Amit mondott, legyen bármennyire képtelen is, szemmel láthatón nem tréfának szánta. Kilépett a fák gyűrűjéből. - Utálok rejtőzködni - tört fel belőle. - Különösen előled. De olyan sok volt itt az ember... (Vadul gesztikulált karjaival.) - Mindenfelé! Mindannyian egy exhumálás miatt. El tudod ezt képzelni? Micsoda időpocsékolás! - Azt mondtad, hogy a fiad? - kérdezte Howie. - Igen - felelte Fletcher. - Ez a kedvenc szavam! Ami fent van, lenn is van, nemigaz? Egy golyó az égen. Kettő a láb közt.

- De ez most tréfa - vágott közbe Howie. - Te tudod - válaszolta Fletcher halálos komolysággal. - Már hosszú ideje hívlak: ahogy atya a fiút. - Hogyan kerültél a fejembe? - akarta tudni Howie. Fletcher nem bajlódott azzal, hogy választ adjon a kérdésre. - Szükségem volt rád, hogy segíts nekem - mondta. - De te ellenálltál nekem. Azt hiszem, én is valami hasonlót tettem volna a te helyedben. Hátat fordítottam volna az égő bozótosnak. Ebben is hasonlítunk egymásra. Családi vonás. - Nem hiszek neked. - Hagynod kellett volna még futni a víziókat egy darabig. Jó kis utazás volt, nem? Már jó régen nem csinálhattam ezt. Mindig is kedveltem a meszkalint, bár gyanítom, mostanra egy csöppet kiment a divatból. - Nem tudom - válaszolta Howie. - Te helyteleníted az ilyesmit. - Igen. - Hát, nem valami fényes kezdet, de ennél már talán csak jobb jöhet. Az apád, tudod, a meszkalin rabja volt. Rettentően vágytam a víziókra. Neked is tetszettek. Vagy legalábbis egy darabig élvezted őket. - Rosszul lettem tőlük. - Túl sokat kaptál egyszerre. Majd hozzászoksz. - Nincs az az Isten! - Pedig meg kell tanulnod, Howard. Ez nem szórakozás volt, hanem lecke. - Miről? - A lét és a valamivé válás tudományáról. Alkímia, biológia és metafizika egyetlen tantárgyban összegyúrva. Sokáig tartott, amíg megértettem az elemeit, de végül ennek köszönhetem, amivé lettem Fletcher ujjaival végigsimított az ajkain - ... mely, azt hiszem, ezt a kissé patetikus figurát formálta belőlem. Biztosan vannak jobb módjai is, hogy találkozz az ősatyáddal, de minden tőlem telhetőt megtettem, hogy érzékeltessem veled a csodát, mielőtt találkozol hús-vér teremtőjével. - Ez csak egy álom - utasította vissza a fiú. - Túl sokáig bámultam a napba, és megfőzte az agyamat. - Én is szeretek a napba nézni - tudatta Fletcher. - De nem, ez nem álom. Ebben a pillanatban mindketten jelen vagyunk itt, hogy civilizált lényekhez

Akármi is fordul meg a fejedben. Ahogyan a való életben szokás. Csak figyelj! .Gyerünk! . Legalábbis mióta szerelmes nem lettél.Te nem vagy az apám.He? .Amiatt a kétségbeesett kis viszonyod miatt a Jaff lányával? Felejtsd el őt! Howie levette a szemüvegét.Igazad van . .Én csak az egyik apád vagyok. hogy mondjam. ahogyan én a tiédben.Annak kell lennie. .illően megosszuk egymással a gondolatainkat.Honnan tudsz te Jo-Bethről? . és résnyire szűkítette a szemeit: . Kitárta a karjait: . hogy nekem nincs ínyemre? . visszahozva Fletcher arcát a fókuszba. . Aztán végre túl lehetünk a kétkedéseden. kezét ökölbe szorítva.Ő nem az én lányom. Ez most nem játék. . .Baszd meg! .. . Ő van ott a fejében. Howard! Ölelj meg! . próbálj menni. .kérdezte. ott van az enyémben is. Nem látott rajta mosolyt. tudod? . .Miért vagy ennyire dühös? . . . és munkához láthatunk. Howie újra felhúzta a szemüvegét.Minél előbb meg kell szabadulnod a kételyeidtől. de nekem nem tűnt túl édesnek. .magyarázkodott Fletcher. mert nincs sok időnk.. . mint azt a filléres románcot. . Volt egy másik is. Egy nyavalyás álomnak. Meg kell.Ki mondta.tudakolta Fletcher. . Ha nem segítesz nekem. én vagyok a fontos kettőnk közül. Howard.mondta Fletcher. .kiáltott rá Howie.Gyere közelebb.Fel fogok ébredni.Én magam soha életemben nem voltam szerelmes.Ha van valami közöd Jo-Beth-hez. csak rajtad keresztül ízleltem meg ezt az érzést. De hidd el nekem. .Ha ez csak egy álom. És nem is álom.Mitől félsz? . mint neked. sokkal többet teszel kockára.Olyan nincs. nekem sem volt jobban ínyemre a dolog.Akkor próbálj meg elindulni. hanem a Jaffé. .Ez akkor is csak egy álom .tiltakozott Howie újra.Undorító dolgokat beszélsz.

. .Csak egy álom.Fel fogok ébredni. Nekünk is évmilliókig tartott...Ő. sőt a saját anyja ellen is előjött belőle. Howard.Minden erejét összeszedve a mellette álló fa törzsébe öklözött. ..figyelmeztette Fletcher. tovább döngölte a fatörzset. Tucatnyi más sérelme is utat talált magának ütéseiben... majd a negyedik is. és Fletcher felé fordult. mint az álomból való szabadulás vágya. miközben a világ olyan átkozottul bölcs. . A düh Jo-Beth és az anyja ellen.. . Sebesült kezét leengedte az oldala mellett. Howie újabb ökölcsapása nyomán felrepedt a bőr az ujjpercein.mormolta. míg sikerült. mintha csak valami újféle gyakorlatot végezne.. Fletcher képe egy pillanatra sem remegett meg. hogy az egész lombkorona beleremegett. hanem tönkretétele lenne a célja.El fogod törni a kezedet. majd saját maga ellen. Elszántan arra. hogy megsimogassam .Befejeznéd végre? Sokkal több minden fűtötte Howie-t. Habár a fájdalom minden egymást követő ütéssel meghatványozódott a testében. . Tudta.Ki. A második ütés fájt.Csak egy álom .ismételgette Howie. nem.. A veríték az ... Néhány levél hullott le körülötte.Nem fogsz felébredni . Az ujjakat nehéz kinöveszteni.. és vérezni kezdett. hogy simogasd meg? Howie megállt. hogy a fa kérge bíborvörösen fénylik. . a házából. Szeme sarkából azt is látta.Csak egy álom . még jobban. A fájdalom hirtelen mindent elborított. amiért ennyire szent bolond... Szédülni kezdett. hogy a vér egyre sebesebben csepeg sebeiből. . kizárt. akarja. .Fel fogok ébredni.És azután mit csinálsz majd? . ha majd megkér.mondogatta magának. . Ahogy a harmadik. Újabb ökölcsapást mért a durva faháncsra. az őt körülölelő világ semmi jelét sem mutatta a megadásnak. úgy. és a bolondját járatja vele. . soha többé nem lenne bolond.Fejezd be... de nem volt lelkiereje odanézni. melynek nem is a test erősítése. Ha sikerülne szétfoszlatni ezt az illúziót.. közönyössége miatt. mint az első. . hogy minden áron megtöri a varázst. nem. mielőtt még eltörsz valamit.És mihez fogsz kezdeni a törött kezeddel.. . határozott kontrasztot alkotott az alakját megvilágító napfénnyel.

mondta .Vért? . . tudod.. ahogy apja karjai átölelik a sötétségben. .kérdezte Fletcher. álom . mit mondasz... még a halott szeme is). hogy apa leszek. és összeesett. hogy jól érezzük magunkat egymás társaságában. Howie érezte. Nekem is hasonlóan kellett tennem. Igen. Soha nem terveztem.hallotta Fletcher megjegyzését.motyogta. hogy vethessek egy pillantást a fényre. hogy gyermekeket nemz.. ..Akkor nem vagyunk testvérek. hogy itt vagyok. mondta neki. Nyelve elnehezült. És most... .. a.. rá várva. bírom. ..arcán hirtelen jeges tövisekké dermedt.. nem lesz rá időm. Ő és a testvére az ő teremtményei. fiam. bírom a. Hatalmasnak érezte őket. Gyengébb vagyok. vagy az övé? Természetesen az övé. .. újra kisbaba lett. az arcához.Ezt én is megmondhattam volna . A világ eltűnt a látóköréből. hogy azok legyenek akaratának evilági közvetítői. mint ő. . nem érdemes erőltetni. Az ízületei is kezdték megadni magukat.. Ha ki akarná nyitni a szemeit.. természetesen nem..motyogta Howie.Nem. vagy ilyesmi? Nem.Nem.. . hogy élvezzem. amint a fütyülés megtöltötte a fejét.Jo-Beth? . akkor ott lenne mögöttük. Szédelegve kapta el lüktető kezét Fletcher tekintete elől (sötét volt. Sokkal inkább a körülmények kényszerítő hatására cselekedtem úgy. Egy . Ez igaz volt. a taccsot. dobni. Tartalak. mondta éppen Fletcher.. De Fletcher azt mondta. Vagy talán csak ő zsugorodott össze. nem. Oly sokáig vártam a sziklába zártan. bírom. a kapcsolatok összezavarodtak. ahogy apa és fia szokta. ahogy te az enyém.Ez. . nedves szemhéja lezárult szemein. Ezért kell segítened nekem. . .Itt sem vagyok . Nincs időnk rá. Ez hiba volt.Nem hallom. Vagy a te társaságodat.. Howie bólintott.Ő a tiéd.. akár csak az övé. és a nap felé lendítette..gondolta. Agya megpördült a koponyájában. A Jaff úgy döntött....Ki fogom.. Howie felnyögött. Egy fénysugár utat tört magának a levelek között. Howie. füleit viasz pecsételte le.

érezte.És ki vagy te? Az ő ellensége. én ezt nem akarom. Ő pedig már odakint van. Howie örült. Egy drogos álmodozó. Howie érezte Fletcher mosolyát a fejében.Én vagyok hülye.. Hangjába feszült tónus költözött. . ő pedig egyenesen belecsapódott a közepébe. És én? Nekem nincs semmim. . építgeti azt az átkozott teratát... Már késő. hogy kicsúszik a fogásból. Földbe temetett lények vázalt. Ennél sokkal többet akarok tudni. De most nincs más lehetőségem. Howie érezte. . mondta Fletcher.. De ebben a gondolatvilágban a gravitáció törvényei is paradox módon érvényesültek. hogy a felszínükön tudott maradni.Ez nem válasz. . Nem akármilyen utazás lesz. miután hagyta őt lezuhanni. . hogy apja arca elenyészett volna a távolba. Talán legjobb lesz.Te félsz. Az túl sok időbe tellene.kérdezte. A seregét. Emlékeket. Mindig is az voltam.. azok viszont hihetetlen bőséggel.Azt hiszem. ha mindent megmutatok neked. egészen az eredendőig. Ez volt minden rémálmok nagyatyja: a zuhanástól való félelem. hogy az őt körülölelő karok elernyednek. hogy emészthetővé redukálják a gondolatot: csak maguk a gondolatok. Csak a félelmeik. Ó. Az ellenségem..Csak a vázat. . Vissza. és oly kevés az időnk. Túlságosan sok a megértéshez. Howie szinte érezte a belőle áradó nyugtalanságot. azt adhatok neked. Nem voltak már szavak. amit magával vihet. mondta az apja. vázat. Madarak és halak vázait. az egyre hatalmasabbra nőtt.Most mit fogsz csinálni? .Mit? A teremtményeit. Howie. Megnyitom előtted az elmémet.És ki az az ő? A Jaff. fiam. . vagy csak te beszélsz össze-vissza? Oly sok mondanivalóm lenne. Ahelyett. Nincs sok időnk. . Ő a félelmet szereti. A haldoklóknak nincsenek már álmaik. . . Amit attól a komédiástól is megszerzett: valami.álmodozó.

Ne küzdj! - hallotta apja utasítását. Ne próbálj úszni! Hagyd el magad! Merülj el bennem! Légy bennem! Akkor nem lennék többé magam, felelte Howie. Ha beléd fulladnék, nem magam lennék. A te lényed lennék. Nem akarok te lenni. Kockáztasd meg! Nincs más út. Nem! Nem tehetem. Nekem... uralkodnom kell magamon. Küzdeni kezdett az elemek ellen, melyek körülvették. Az ideák és képek mégis áttörték tudatának falát. Idegen gondolatok kezdtek rajzani a fejében, túl a megértés határán. ...E világ (melyet Kozmosznak hívunk, másképpen az Agyagnak, avagy Helter Incendónak) és a Metakozmosz közt (melyet nevezhetünk Alibinek, más néven Exordtumnak, avagy a Magányos Helynek) hömpölyög Quiddity óceánja... Egy tenger képe tűnt fel Howie fejében, és ő minden zavarodottsága ellenére felismerte a látványt. Ezeken a vizeken lebegett abban a röpke álomban, melyet Jo-Beth-szel osztott meg. Ezek a puha hullámok vitték tova testüket, cirógatták hajukat, miközben testük lágyan egymáshoz simult. A felismerés elcsitította félelmeit. Sokkal figyelmesebben hallgatta Fletcher szavait. ...és azon az óceánon van egy sziget. Melyre ő is vethetett egy futó pillantást. Ennek neve Ephemeris... Gyönyörű név egy gyönyörű helynek. Csúcsai felhőkbe temetkeznek, de lankáit fényár borítja el. Nem a nap fénye, a szellemé. El akarok menni oda, gondolta Howie. El akarok menni oda Jo-Beth-szel. Felejtsd el őt! Mondd el, mi van ott! Mi van az Ephemerisen? Az Utolsó Előadás, tértek vissza apja gondolatai, melyet háromszor láthatunk életünk során. Születéskor, a halál pillanatában, és egyetlen éjszakán, amikor életünk szerelme mellett alszunk. Jo-Beth. Mondtam, felejtsd őt el! Jártam ott Jo-Beth-szel! Együtt lebegtünk az óceán vizében. Nem. De. Ez azt jelenti, hogy ő életem szerelme. Te magad mondtad. Mondtam neked, hogy el kell őt felejtened.

Ő az! Istenem! Ő az! Amit a Jaff alkot, az túl tisztátalan ahhoz, hogy szerethesd. Túlságosan romlott. Ő a legcsodálatosabb lény, akivel valaha találkoztam. Elkergetett - emlékeztette Fletcher. Akkor majd visszaszerzem valahogyan. A lány képe mindennél tisztábban ragyogott előtte; tisztábban, mint a sziget, vagy az óceán, melyben testük lebegett. Kinyúlt az emlékkép után, és belekapaszkodva kirántotta elméjét apja szorításából. Először a rosszullét tért vissza, majd fokozatosan a fény is, keresztülfurakodva a lombsátoron. Kinyitotta a szemeit. Fletcher már nem fogta át, ha egyáltalán valaha is átfogta. A hátán feküdt a gyepszőnyegen. A karja könyöktől csuklóig zsibbadt volt, de azon túl Howie a kétszeresének érezte a valóságos méretnél. A kezébe markoló fájdalom volt az első bizonyítéka annak, hogy nem álmodik. A második, hogy épp az imént ébredt fel álmából. A lófarkas férfi tehát valóságos; efelől semmi kétség. Márpedig akkor a híreknek is azoknak kell lenniük. Ez valóban az apja, ha tetszik, ha nem. Felemelte a fejét a fűről, miközben újra meghallotta Fletcher hangját: - Neked fogalmad sincs róla, milyen kétségbeesett helyzetben vagyunk. Ha nem állítjuk meg, a Jaff meg fogja szállni a Qulddityt. - Mi közöm nekem mindehhez? - kérdezte Howie. - Te is felelős vagy - jelentette ki Fletcher. - Nem lettem volna az atyád, ha nem úgy gondoltam volna, hogy egy napon majd a segítségemre lehetsz. - Nagyon megható - gúnyolódott Howie. - Mindjárt más színben látom a dolgokat. Elkezdett talpra állni, közben gondosan kerülte sebesült keze látványát. - Nem kellett volna megmutatnod nekem azt a szigetet, Fletcher - mondta neki. - Most már tudom, hogy ami Jo-Beth és köztem van, valódi érzelem. Ő nem romlott. És nem is a testvérem. Ez pedig azt jelenti, hogy visszakaphatom. - Engedelmeskedj nekem! - utasította Fletcher. - Te az én gyermekem vagy. Engedelmeskedned kell! - Ha rabszolgára van szükséged, menj, és keress egyet - felelte Howie. Nekem sokkal jobb dolgom is van ennél. Hátat fordított Fletchernek, legalábbis egészen addig remélte, hogy hátat fordított, míg a férfi fel nem tűnt az orra előtt.

- Ezt meg hogy a pokolba csináltad? - Nagyon sok mindent meg tudok tenni. Apróságokat. Mindenre megtanítalak. Csak ne hagyj cserben, Howard. - Senki sem hív Howardnak - mondta Howie, felemelve kezét, hogy arrébb lökje Fletchert. Sebe, melyről átmenetileg elfeledkezett, megjelent a szeme előtt. Az ujjízületek kétszeresére fel voltak dagadva, kézfeje és ujjai ragacsosak voltak a vértől. Néhány fűszál esett foglyul köztük: élénk zöld az élénk vörösön. Fletcher iszonyodva lépett hátra. - Te sem bírod a vér látványát, igaz? - kérdezte Howie. Ahogy visszakozott, valami megváltozott Fletcher megjelenésében, de a változás túl árnyalt volt ahhoz, hogy Howie tisztán láthassa a jellegét. Talán amiatt volt, hogy belehátrált a napfény egy tócsájába, és az valamiképpen átszűrődött a testén? Vagy talán a testébe zárt kis darabka égbolt szabadult el, hogy átmossa szeme kékjét? Bármi is volt az, megtörtént, majd nyomtalanul elenyészett. - Kössünk egyezséget! - mondta Howie. - Hogyan? - Te békén hagysz engem, én békén hagylak téged... - Csak mi vagyunk, fiam. Az egész világ ellen. - Elegem van ebből az eszelős baromságból, érted? - kiáltott fel Howie, majd levette tekintetét Fletcherről, és az előtte kígyózó ösvényre szegezte. Innen indultam el. Ettől a szent bolond szarságtól! És elegem van belőle! Elég! Végre van valakim, aki szeret! - Én szeretlek - mondta Fletcher. - Hazudsz. - Igazad van, de meg fogom tanulni. Howie véres kezét előrenyújtva már elindult. - Meg tudom tanulni - hallotta apja hangját maga mögött. - Howard, hallgass rám! Meg tudom tanulni! Nem sietett. Nem is lett volna hozzá ereje. Sikerült is elérnie a műutat, anélkül, hogy elesett volna, ami a szellem diadala volt az anyag felett, tekintve mennyire elgyengült. Ott megpihent egy kicsit, hogy megkönnyebbülten állapítsa meg, Fletcher nem követte erre a nyílt territóriumra. A férfinak olyan titkai vannak, melyeket nem tehet ki az emberi szemeknek. Pihenés közben tervezgetni kezdett. Legelőször is

visszatér a motelba, hogy rendbe hozza kezét. Azután? Vissza Jo-Beth házához. Jó híreket kell közölnie vele, és meg is fogja találni ennek a módját, még ha egész éjjel kell is várnia a lehetőségre. A nap forrón és fényesen sütött. Árnyéka élesen rajzolódott ki előtte menet közben. Szemeit az utca kövére szegezve követte annak mintázatát, amint az lépésről lépésre visszavezette az épelméjűségbe. Az erdőben mögötte Fletcher elátkozta alkalmatlanságát. Sohasem volt jó a meggyőzésben; átugrálni a banalitásokról a víziókra, anélkül, hogy a közte levő lényeget érintené. Bosszantotta, hogy mennyire járatlan ebben az egyszerű képességben, melyet a legtöbb ember már tízéves korára a tökélyre fejleszt. Képtelen volt meggyőzni fiát a nyílt beszélgetés során, és Howard ellökte magától a kinyilatkoztatásokat is, melyek pedig megvilágíthatták volna a számára az apját fenyegető veszélyeket. Pedig ezek nem csak őt, hanem az egész világot fenyegetik. Fletchernek egy pillanatig sem volt kétsége afelől, hogy a Jaff legalább olyan veszélyes most, mint annak idején a Misión de Santa Catrinában volt, amikor a Nunció kifinomította. Sőt, annál is veszélyesebb. Közvetítői vannak a Kozmoszban: gyermekei, akik engedelmeskednek szavának, mert ő képes bánni a szavakkal. Howard jelen pillanatban is az egyik ügynöke karjába tart. Ez olyan, mintha máris elveszítette volna. így nem maradt más választása, minthogy maga menjen be a Grove-ba, hogy olyan embereket keressen, akikből hallucigéniáját újra felállíthatja. Nincs értelme húzni-halasztani a dolgot. Már csak alig néhány órája maradt szürkületig, amikor a napfény átadja helyét a sötétségnek, és a Jaff még nagyobb előnybe kerül vele szemben, mint amennyit már eddig sikerült elérnie. Bármennyire is nem volt ínyére a Grove utcáit járnia, mi más választása maradt? Talán belebotlik néhány olyan emberbe, akik még most is, a napvilág fényénél is, szívesen álmodoznak. Felnézett az égboltra, és misszióbeli szobájára gondolt, melyben oly sok áldott órát töltött el Raul társaságában, Mozartot hallgatva, és figyelve az óceánról felszálló fellegek gomolygását. A változást, mindig a változást. A formák áramlását, melyekben mindig földi dolgok halvány visszhangjait vélte felfedezni: egy fát, egy kutyát, egy emberi arcot. Egy napon egyesülni fog a felhőkkel, amikor ennek a háborúnak a Jaff-fal egyszer és mindenkorra vége lesz. Az elválás felett érzett szomorúsága - Raul elment,

Howard elment, minden kicsúszik a kezei közül - akkor foszlik csak semmivé. Csupán a röghöz kötöttek éreznek gyötrelmet. A mozgás mindig, mindenben tovább él. Egyetlen birodalom, mely egyetlen halhatatlan napig él csak. Ó, bárcsak ott lehetne!

amit elfelejtettek ugyan beírni a határidőnaplójukba. mint szokásosan. mintha valami olyan esemény közelegne. De ma.azzal szokott dicsekedni klienseinek. hogy az ő szeretett Palomo Grove-ja bizony betegeskedik. William kimondhatatlanul büszke volt a tényre. miben áll ez a változás. vagy az azt követő események gyakoroltak akkora hatást a népekre.HÉT William Witt számára a reggel. a dolgokat valahogy másmilyennek találta. Ezért cserébe legtöbbjük őt is név szerint ismerte. és végül ő értékesítette akkor is a házakat. amit eddig csak legrosszabb rémálmaiban képzelt el. az értéke harmincezer dollárral emelkedett -. megdicsérték a csokornyakkendőit (ezek voltak az ő névjegyei. nem lelt örömöt a mindennapi rituáléban. a föld legszeretetreméltóbb városában. Ha megkérték volna. vagy a társasági élet okán. de azt ösztönösen megérezte. akárcsak ő. Amikor kilépett bájos. egyemeletes stillbrooki rezidenciája ajtaján . A Grove-ban szinte mindenki egy héten legalább egyszer kihasználta a szupermarket szolgáltatásait: vagy a bevásárlás. ha nem jelennének meg? . hogy az öt év alatt. hogy megkezdjen egy újabb normális napot az ingatlanértékesítésben. hogy az itt megfordulók kilencvenkilenc százalékának fejből tudta a nevét. és bemutatták itt vendégeskedő barátaiknak. A keresztnevén szólították. hogy új otthont találjon: gyakorta azért szállásolta őket máshová. sokszor fordultak hozzá azok a középkorú párok. aznap valósággá vált. amióta az épület az ő tulajdonában van. száztizenegy darabot birtokolt belőlük). Szinte valamennyiük kérte már a segítségét. melyet új telepesként elsőként vásárolt. hogy pontosan határozza meg. hogy üdvözöljék egymást a parkolóban? Vagy. Buddy Vance halálának szomorú ténye. mégis hiányoznának róla. az tartotta vissza őket attól. mely egyenesen a bevásárlóközpontra nézett. erre a különös várakozásra ébredtek. akiknek kirepültek a gyerekei. ha lakójuk kihalt belőle. nem tudott volna határozott választ adni. ahogyan kinézett az ablakon. mert a család kinőtte a házat. A délelőtt nagy részét irodája ablakánál állva töltötte.

Tökéletes otthon még a legkényesebb vevőnek is. és elindult a windbluffi ház felé. Jól tudta. A házak. miközben csábító frázisokon törte a fejét. Volt valami az elhagyatott helyekben. Nyugtalansága nem hagyott alább. 2 fürdő. hogy az előtte álló feladat nem kevés örömet tartogat a számára. A két deerdelli birtokot különböző lelakottsági fokban találta. melyek alig várják. Ezt nem engedték le. Mire végzett velük. elhunyt. Magában már meg is írta a Jobb Otthon szalagcímét. amit meg kellett néznie. A nap. zárt belső udvar. Tágas és makulátlan. hogy meggyőzze magát. hogy lemérje az úszómedencét. A jogi csörték miatt a ház már tavasz óta üresen. üres vásznakra.kettő Deerdellben. túlreagálta a helyzetet. és az áttetszően lüktető levegő. Volt három ház . ami megfogta. és kilépett. miután Mrs. mégis eladhatatlanul állt. még a Domb alsóbb régióiban is. Az udvarra egyik szomszéd sem láthatott be.. és figyelt. már biztos panaszkodtak volna az ott uralkodó állapotok miatt. kinyitotta a kertre nyíló ajtót. hogy tesz egy ingatlanértékelő kört. A fű combmagasságig ért. Ha beláttak volna. a fákra is ráfért volna egy visszanyírás. mintha mind fel akarta volna oldani hevében az ő kedves városát. alig valamennyivel a Sarlók alatt. az ingatlan tulajdonosa. miközben kiszállt az autóból. Legyen Ön a Domb királya! Vár Önre a tökéletes családi otthon! Kiválasztotta a bejárati ajtó kulcsát a karikán. egyenetlen volt. hogy értelmezze az árulkodó jeleket. hogy mindörökre lemossa a föld színéről. mindkettőnél szükség volt minden szaktudására. A Wild Cherry Glade. és fonnyadt. nyírfa burkolat az ünnepi étkezőben. alaposan kiterjedtek voltak. a levegő poros volt és áporodott. Tekintve a méreteket és az elhelyezkedést. hogy vevőik felfessék rájuk saját. Szeretett úgy gondolni rájuk. mint családokra várakozó otthonokra. hogy összegezze az előnyöket és hátrányokat. egy Windbluffben -. Végül úgy döntött. mely könyörtelenül tűzött a járdákra és a pázsitos udvarokra. elég sokáig elszakadt félelmeitől ahhoz. Lloyd. 3 hálószoba.Csak állt. képtelenül arra. Miután tett még egy kört az alsó szinten. különbejáratú paradicsomukat. hogy a ház magas áron fog elkelni. Szerette ezt az illatot. Átgyalogolt a napfényben fürdő területen. felszínét zöldellő . hatalmas és kívánatos építmény volt. és benyitott. mozaikpadlóval. Végigsétált a szobákon. A víz alacsonyan állt. hogy meghatározhassa az árakat. ahogy keresztülhajtott Deerdellen. konyha teljes felszereléssel.. jól tudta. és minden szobáról precíz jegyzeteket készített.

Még csak egy és háromnegyed órája volt távol az irodától.algák kérge borította. Nem érkezett válasz. hogy lehozzalak? . és megnézzen egy videót a kollekcióból. mint egy mérőszalag. amikor a medence közepén egy vízgyűrű jelent meg.vagy legalábbis megpróbálta -.Vagy én menjek fel. Ahelyett. Az órájára pillantott. a fodrozódó hullámok egy másik napot és egy másik kísérteties vizet idéztek fel az emlékeiben. és visszapillantott a medencére. Lezárta a hátsó ajtót.tudakolta. akkor lesz ideje rá. egy fentről felhangzó zörej állította meg. . és hátat fordítva a medencének elindult a ház felé. áporodott szagot árasztott.Carolyn. Lerázta magáról az emlékkép terhét . hogy a kölykök vannak a házban? Az üres birtokokra való betörés. ami önkényes bérletéből hátravan. majd kezdett feléje araszolni az iszamós felszínen. Bármit is ellett.Ki van ott? .Lejössz? . visszament aludni.gomba vagy hal -. Újra végignézte. Akármi szaporodott is el a vízben . . ahogyan kibújnak ruháikból. miután jó sokáig szinte elfelejtődött. Megállt. hogy gyakorlott szeme majdnem annyira megbízható. megújult lelkesedéssel vetette magát a munkába. Éppen a számokat körmölgette. kacajaikat. . az utóbbi években ismét fellendült. De az emlék túl régóta élt már magányosan. annyi basso profundót sűrítve hangjába. és gyorsan végez itt. és most nagyon is ragaszkodott a társaságához. Másodszor is elismételte a kérdést. Félúton felfelé. a kérdésből és a válaszhangból álló dialógus megint csak nem vezetett eredményre. inkább megbecsülte a méreteit. Szemei előtt megjelent a négy lány . megjegyezve. amennyi csak elfért. Ha egy kicsit belehúz. Trudi. és elindult az emeletre. Az elgondolástól. A vízfelszín újra megmozdult. részben a medence által kiváltott erotikus visszaemlékezéstől fűtve. még élénkebb színű. mintha csak tegnap kémkedett volna utánuk. Avas. hogy minél előbb ki kell hívnia a medencetisztítókat. A lötty nyugodt volt. már csak órákban számolhatja. Hallotta csacsogásukat.kérdezte. Ez volt azonban az első alkalom. Hátrébb lépett a peremtől. hogy körbemérte volna a medencét. Lehet. bárminek is szolgált otthonul. hogy tett közben fülön tudott csípni valakit. újra csak az a zaj. mint a csempék illesztései közt előbukkanó fű. hogy hazamenjen. Joyce és az a gyönyörű Arleen olyan tisztán. jól tudva.

Elmosolyodott a gesztustól. forró és nedves. minél erősebben odacsapva lábát a lépcsőkhöz. Mire felért a lépcsősor tetejére. Akiket pedig nem. Ez csak a Grove. mintha egy apró kutya lenyíratlan körmökkel szaladgálna a keményfa padlón. bár azt már jóval ezelőtt eldöntötte magában. műanyag lábait ritmusosan ütögetve a fapadlóhoz. és ekkor az ajtó mögül meghallotta a hangot: . amit korábban is hallott. Mintha csak ezt a gondolatot akarná erősíteni. A páncélja lágy volt a kezében. A lény cikkelyekre osztott hátára zuhant. . ébredt rá William. mint egy felfordított folyami rák. Hát legyen. a legnagyobb hálószoba zöld ajtaján át egy felhúzhatós játék botorkált ki az előtérbe. . ugyanakkor már túl késő volt. azokat is könnyedén kiszúrta volna az iskola udvarán. egy jó harminc centi hosszú százlábú. William zihálva hátrált a falnak. Eldobva ceruzáját és jegyzettömbjét. és tucatnyi lábával úgy pedálozott. hogy valaki a késével a téglákat karcolva nekiindul az üldözésére. gondolta William.Ne állj meg a küszöbön! Szívesen látott vendég vagy. hogy első elképzelései túlzottan optimisták voltak. minden elcsendesedett. A kölyök ezt a játékot küldte ki megadása jeléül. sőt becenév szerint. William elnéző mosollyal hajolt le. majd dobta félre. amit a látásával már felfogott. egyáltalán nem volt játékszer. de a test a kezéhez tapadt.Újra csak az a csattogó hang jött válaszul. A délutáni nap áthatolt az ablaktáblákon. hogy cselekedjen ellene: a dolog. Szemei abban a pillanatban visszarebbentek a játékra. hogy a többinek kedvét szegje. és érintése is igazolta azt. Újra megindult felfelé a fokokon. A. Witt . hogy felvegye. és beledolgozta magát a tenyerébe. és egy napfényes péntek délután. Példásan meg fogja büntetni. amint megérintette. Nincs itt semmi veszély.szólalt meg egy másik hang. és felismerhetőbben. amikor éjfélkor L. A beszélő bizony nem gyermek. Ez lágyabban szólt. A Grove szinte valamennyi kölykét ismerte név. hogy a behatolókat megfélemlítse. ami volt benne.Mr.-ben az ember meghallja. Az a veszély. és feloldotta azt a kis szorongást is. s közben az ajtó felé sandított. a földre. féregmozgása visszataszító. a másik kezével ragadta meg. amit felvett. Megpróbálta elengedni.

.mondta Tommy-Ray kéretlen egyszerűséggel.Mi folyik itt? . Ez a ház. átlépve a kínlódó bestián. mert amint William szeme kezdett hozzászokni az idebent uralkodó félhomályhoz. . és becsapta az ajtót.. hogy ez birtokháborítás. Tett egy lépést William felé. összegyűltek az ágyékán. .vagy még inkább a társasága társaságát -.Nem lenne szabad itt lennetek .Ez az apám . A hang felkavarta Tommy-Ray társaságát . és mögötte. ahogyan az a csípős szag szétáradt orrüregében. hogy megmasszírozzák. hogy a test a normál emberi méret kétszeresére duzzadt. . majd még egyet. . Gyere csak be.kérdezte William. Mrs..suttogta William. szélesre tárva az ajtót. a legsötétebb sarokban ülve. . meglátta. képtelenül arra. hogy te és Tommy-Ray régről ismeritek egymást . ha megmutatnád nekünk a lelked titkait . egy másik ember jelenlétét.kezdte William. Lloyd csinz-drapériái össze voltak húzva az ablakokon. A fiú szeme felcsillant.Ez nem olyan egyszerű.kérdezte William.korholta Tommy-Rayt.Jézus Atyaisten .Mondj el mindent! Szófogadó gyerek volt? . .. azután hirtelen elhaladt William mellett.A Jaff. .Te vagy az.Hát persze. melyek mindegyike családias hasonlóságot mutatott az ajtón kívül rekedt százlábúval. ajkain és szemein megpihenve.kérdezte Tommy-Ray.Hallom. Úgy borították be a testét. . De így is ki tudta venni Tommy-Ray McGuire-t.Tommy-Ray? . és találkozz a fiúkkal. .jött a válasz. . .Szeretnénk. Hónaljából ittak.Nem semmi látvány.szólt közbe a Jaff. gondolta William. hogy leplezze megkönnyebbülését. Tett még egy lépést. hogy a sarokban ülő szakállas férfin nyüzsögnek az olyan kreatúrák. mint egy élő pajzs. visszapillantva Tommy-Ray-re. Olyan sokan voltak. Átmásztak az arcán. gyomrán ficánkoltak.. . .akarta tudni William. a szoba közepén állva.Ez meg ki az isten? . .kérte sejtelmesen a Jaff. . és a kinti napfény után a szoba kétszerte sötétebbnek tűnt.De azért ugye nem fogsz minket elárulni? .kérdezte Tommy-Ray.Te is tudod. igaz? .Dehogynem . . Tommy-Ray? . teljesen eltakarva kollégáját a szeme elől. Egyikük nem is olyan régen megmártózhatott a medencében.

visszakívánkozott rejtekhelyére. Hogyan szerezhetett ez az obszcén izé tudomást erről? Talán Tommy-Ray kémkedett utána? Kukucskált a kukucskáló után? William megrázta a fejét: . . . . mely így félméternyire onnan állapodott meg. Tommy-Ray erőtlenül gazdája felé lökte az állatot.vélekedett a Jaff.Hacsak én nem akarom. miközben lekaparta a parazitát arcáról. na. Az komikus cuppanó hangot hallatva végül engedett.. A Jaff leengedte a kreatúrát.intette rendre a Jaff. Tommy? . aki ettől elveszítette az egyensúlyát.A legunalmasabb szaros kis féreg ezen a rohadt lepratelepen gyalázkodott Tommy-Ray. .nyugtatta a Jaff.Nem emlékszem.. kifakult skorpióra emlékeztetett. amivel fia és ő labdáztak. Tommy-Ray szavai Willambe martak.Duffin . Az ingatlanügynök önkéntelenül is hátrahúzódott.mutatta a Jaff.Nem fog bántani .És azok ismerik őt. .Ne legyünk udvariatlanok . Tommy.. hogy is hívják.fintorodott el Tommy-Ray.Williamnek késedelem nélkül otthoni kollekciója ötlött az eszébe.Nézd ezt az unalmas szarzsákot! .töprengett a Jaff. felfedve Tommy-Ray vigyorát. Tommy-Ray arcába fészkelte magát.mondta Tommy-Ray -: Azok a kurva csokornyakkendők. . újabb nevetést fakasztva apából és fiából.Ez itt például .. meg az az állandó biccentés mindenkinek. amit a Jaff harsányan kacagva visszhangzott. mire az lassan visszaólálkodott a Jaff hasának kényelmébe. Válaszul a Jaff lekapta az egyik teremtményt a hasáról. . Magához hívta a kreatúrát. és a hasát nekinyomta a fiú szájának.Ja .mondta erőtlenül. . . előhúzva egy macskaméretű lényt a háta mögül.Mindenki azt mondja . ahol William állt.mormolta Tommy-Ray.mondta William. Tagjai legalább annyira megreszkettek ettől. .Te talán ismered ezeket a népeket . mely leginkább egy hatalmas. . .Nincsenek titkaim .Ez attól az asszonytól való. . és Tommy-Ray felé dobta.Talán így is van . mint a Jaff látványától. A lény szinte félénknek tűnt.Valami Mildred. . melynek korbácsszerű farokkinövései és csak egy parányi feje volt. a saját lábaira. . és oldalra bukott. A lény. .Az a kutyás nő.

Fel nem foghatta.. Van valami rossz a fejedben. hogy a magamévá tegyem. És ez az. Ő és Tommy-Ray nem apa és fia. mint aki elfelejtette. Amilyen rámenős heteroszexuális kukkoló volt. William. soha nem voltam benne semmilyen bizarr ökörségben.Mindenkiben van ..Jobban fogod magad érezni tőle .toldotta meg Tommy-Ray.Látom zavarban vagy.Van. ahogy Tommy-Ray tett egy lépést az irányába.tette hozzá Tommy-Ray. hogy ezt elfedjék. Harry O'Connor. Aznap reggel is látta ..Én mutattam az utat. mint másokban. talán egy kicsit. hanem itt dugtak egymással.Nem fáj..figyelmeztette William. . Én csak meg akarlak szabadítani tőle. hogy bármi közöm is legyen ehhez . Szimpla blöff volt csak. hogy miért is jött. átlag feletti vagy. . hús-vér alakban. tudod. Ez a baromság a mélységről.Azon tűnődsz: ez lenne Mildred új játszótársa? A válasz nem. Te.a parkolóban maga elé meredve.. .felelte a Jaff. . . . csak arra való.. Ki vele. Megint ez a ködösítés.Nincs semmi bizarr a félelemben . William.szabadkozott William. William egyből meglátta az undorító lényeget a Jaff szavai mögött. úgy. A válasz a következő: ez itt Mildred legmélyebb titka. amit tőled is akarunk. De ha egyszer végre kiadod magadból ezt a rossz dolgot. úgy gyanítom. A titkaidat.Bizony... Chris Seapara.. . William valamennyiüket ismerte. ...Sokkal jobban .Nem akarom.Egész csomó embert meglátogattunk az éjjel.Ne gyere közelebb . . . mindjárt más ember lesz belőled.lelkendezett a Jaff.mondta Tommy-Ray. meg titkokról.Tommy-Ray is megmondhatja.mondta a Jaff.a kutyája nélkül . A legmélyebb dolgaidat. William hallotta. . . Hát.szólt a Jaff. . mi lehet közös benne és a skorpióban. és Tommy-Ray vigyorából ítélve azt ő is tudta. . hüvelykjét felé mutatva. akiben több van. . Witt . Duffin! Hogyan is felejthettük el? Duffin! William ismerte Mildredet.Úgy van! Úgy van! . a legelején. ..Louise Doyle. .Megszimatolom a nekem való embereket.Mildred csak egy volt a sok közül . .. ő pedig megtette a többit. Nagyon jó a szaglásom.

folytatta -. Önfeledten fütyörészett menet közben. de habozott kinyitni az ajtót. vagy kétszer .. Hogy tetszenek? . levezetve William-et a lépcsősoron. A Jaff egyből ráharapott. aki előtt felködlött a menekülés halvány reménysugara. úgy látszott.Látni akarom . . sötét helyek a lelkükben. hogy ennyi elég lesz indítéknak a kíváncsiságához.. . .. .Teratának hívom őket ..Láttad? William megrázta a fejét.Látnod kell! Tudnod kell.Martine-nál is? .fűzte hozzá. Ezek.magyarázta a Jaff. Tommy-Ray! Vidd csak ki! A McGuire fiú a parancs szerint cselekedett. könnyed járása és .. mint előhívom őket. szeretném látni Martiné-ét . ..) Azt hiszed. melyen egy szőrtelen majomra emlékeztető lény csüngött -. Odakint van. de remélte. Soha egy újjal sem ért a nőhöz. . hogy a Jaff teljesen közömbös volt az ügyet Illetően.. William? Együtt? . bár William gyanította.hazudta.azzal a gusztustalansággal a fejében..Csak egyszer. és ami azt illeti. Éppen hűsöl.. . amit nem vallanak be előtted. hogy ismered ezeket az embereket . nem is akart soha. Martine Nesbitt.. .mondta a Jaff .motyogta William..kérdezte a fiú. . és mutasd meg neki. mintha megérezte volna William gondolatait. szörnyek. Tommy-Ray elfordította az ajtógombot. hogy lásd. azután hozd vissza ide! .Torzszülöttek. . de mindanynyiuknak vannak félelmeik. mi mindent rejtegettek ezek az emberek előled az évek hosszú során. . mit rejtegetett előled . ..Tényleg látni akarod? .Az a kedves kis hölgy .kérdezte William.Az övé az egyik legszebb példány.Oké.Martine és én. A Jaffot.válaszolta Witt.Hát persze . ..Eggyel több ok arra.élnek azokon a helyeken. . ..Te és az a nő. (Ez valóban felkeltette a kíváncsiságát. sikerült meggyőznie.Szeretném.. .felelte Tommy-Ray.emelte fel a karját.Hagyta kicsengeni a mondta végét. . Menj. melyeket a mosolyukkal lepleznek. Tommy-Ray.. Én nem teszek mást.ravaszkodott William. Vidd csak ki.A medencében? .említette a Jaff.Martine egy egészen lenyűgöző dolgot rejtegetett .Guther Rothberry.

valamikor szerettem a tengerpartot: Topanga.. Ijesztő helyek. Nem. Én csak a nevükön szólítom őket.He? .Martine? . de következő mondatával a fiú már rá is cáfolt a feltételezésre. .) .Tudod.Ezek az üres házak. hogy az a kerítést vizsgálgatja. .Le leszel nyűgözve. kezdek én is olyan lenni. ami benne volt! Látnod kellett volna. ezért hoztam el ide. kitörési pont után kutatva..Untatlak? . dehogy untatsz. (Hátrafordult William felé. . akikhez tartoztak. a Jaffnak megvan a maga módja a hívogatásukra..A Jaff nemigen szereti a napfényt. Klassz volt.Tudod. Elindult előtte a medence felé. Én. he? . Valahol el kellett rejtőznie.Azt hiszem. ami lényéből áradt.kérdezte Tommy-Ray.Szóval te és Martine belehúztatok. Most meg beteggé tesz. Te már hozzászoktál. fényességre. mi történik a Grove-val. ha tudod. . neked biztos nem.Nem. A fiú újra a medence felé fordult: . Tommy-Ray előrement a peremhez. . mint ő . gondolta Witt. Malibu.. . Ahogy kiizzadta. hogy mire gondolok. lehajtott fejjel cseverészve menet közben. he? Hát. éppen rajta kapva. hogy megkérdezze tőle. Tommy-Ray hunyorogva pillantott fel az égboltra menet közben: . És az a cucc. . amikor előjött. hogy úgy viselkedjen. Az agyával csinálja. mi? .Ijesztő. . hacsak rágondolok arra a... William nem is egyszer kísértést érzett rá. nem egy Miss World.Itt jön .mondta Tommy-Ray. A vízfelszín fodrozódni kezdett. .kérdezte hirtelen Tommy-Ray.Pórusok. Elértek a medencéhez. mintha mi sem történt volna? . csak. . Öcsém! Az volt aztán a látvány.. vagyis hát az emberek nevein.jegyezte meg. Persze.Aha. Ahogy előjött azokon az apró lyukakon.szokványos modora csak tovább erősítette a pokoli hatást.Azok a kis lyukak: pórusok. Mintha a gondolataimban olvasna.hívogatta a lényt.Így is mondhatjuk.. miközben elvette tőle a hátsó ajtó kulcsait. Hogyan lehet egy gonosz ilyen önfeledt? Hogyan lehet egy lélek annyira romlott. . miért. hogy jobban megérthesse. mint Tommy-Ray-é.. ..

Nem értem. de addigra már ellógott.Nem bízhatok meg benned.mondta a Jaff. És amint a medence lakója lassan feltört a felszínre. miért vagy ilyen fenemód meglepve. és meglökte Tommy-Rayt. Megrohamozta a kerítés leggyengébb pontját. nyugi . . Ezután Tommy-Ray egyenesen a lény hátára zuhant. ki fog hinni neki? Mindenesetre sötétedés után máshová költözünk. míg én megadom a kegyelemdöfést Fletchernek. . hogy meglátogassam? Esetleg végezzek vele? . William nem várta be. .Pont a szíve felett.csitította a Jaff. . igaz? Tommy-Ray elvigyorodott: . kinyújtotta a karját.Átvert. azt már látom. hogy fiatalon fog . De van egy hely a parton.Nem kell sokáig távol lenned.felelte William. Andy-nek.Kicsoda? . . sok évvel ezelőtt.Hol? . ahol otthagytam valamit. tetszik. Közben szeretném. Hát te nem tanulsz semmit? Az embereknek rejtett arcaik vannak.Megpróbáltam üldözőbe venni. .Alig várom.Kibírjuk. ha tennél egy aprócska kirándulást a kedvemért. de majd lesz.Majd meglátod. . ahogy elveszítette egyensúlyát. . . Különben is. közelebb lépve a peremhez.. William egy pillanatra meglátta a teratát a vízben .mutatott Tommy-Ray a mellkasára.Van egy csomó másik ház is.Tetszik a halál gondolata. amikor jó idő elteltével Tommy-Ray megjelent az emeleten. hogy induljak. A fiú felüvöltött. Mindig azt mondta. . hogy hozd el nekem. a nő még nincs igazán felkészülve ránk. ha egy-két napig terjeszti a szóbeszédet.Igen. átmászott rajta. .olyan volt. itt . Ez teszi őket érdekessé. hogy ki fog megharapni kit. mint egy lábat növesztett hadihajó. . egy koponya. nem messze innen. .Persze.Hagytad elszökni . .Múlt éjjel megtaláltam az állandó lakhelyünket. volt egy klassz tetkója.Hát. . A haveromnak.Nem kell keresgélned . . Akarod. Azt akarom.Nyugi.Az biztos .bosszankodott a Jaff. és már el is tűnt. a családi fészekben.

Borzalmas dolog történt. Egy óriási parti.És mi? . Azt mondta.Nem. . Ilyen egyszerű. és hőssé váljon. . . te reszketsz.Úgy értem. végre egy történet. Eléggé jól ismerték egymást ahhoz.Hát.kínálta hellyel Spilmont. . . Olyan parti. amit elmesélhetek.mondta Tommy-Ray megvetően.Tényleg. amiért időben figyelmeztette őket.Gyere be! .Most azonnal? Mint a huzat. de két esetben is. Kérsz valamit. mi is ott leszünk. ott nagyon veszélyesek a sziklák . tudod? -. Oscar . . azért ne siesd el a dolgot. lemegy Bomborába. .Fél Hollywood. Nagy mulatság lesz nemsokára.Soha életemben nem láttam ennél szörnyűbb dolgot. kivár egy utolsó. meghalt? . Ebben biztos lehetsz.Ki lesz rá hivatalos? .Ó igen. készséggel elfogadva az invitációt. William már átsegítette Spilmontot a házvásárlás nehézségein. bárcsak ő is ott lehetne. a Peaseblossom Drive-on. . . gondolta William Spilmont ajtajában állva. . mint a falevél. csakhogy elmondhasson végre egy történetet. . Elszökött a Jaff udvarának rémségei elől. Végre.meghalni.Judith? Itt van Bill Witt. . Ott leszünk. nem is egy.És megtette? .kérdezte Spilmont.Nincs vér a pucájában. . nagy hullámot.Nem vagy valami jó színben. Halj meg fiatalon.Ülj csak le! . . amilyet még nem látott ez a város. A másik fele meg azt kívánja majd.kérdezte a Jaff.Tényleg? . Billy? Esetleg egy italt? Jesszusom. . és amikor a legjobban utazik.mondta William. . egyszerűen ledobja magát a deszkáról. tetőtől talpig végigmérve Williamet.ha ledobják az embert a hullámok.De te megtennéd.Meg a frászt .Billy? . nem vagyok. . hogy a keresztnevüket használják beszélgetéskor.

.Ha más mondaná el nekem mindezt. . Spilmont ennek ellenére kötelességtudóan végighallgatta. nem fényes nappal. William csak egy pohárnyi jeges vizet kért. hát úgy nézek én ki.Biztos vagy benne.. . te most nem vagy abban az állapotban. Rendben? . ha hazamész.Nem mondom. ha van valami újság. mint aki nem szereti a gyerekeit? Hát apátlan árvát akarok én csinálni belőlük? . azt hiszem. miután az letette a vendég elé a vizet. . . ahogy William elnyelte a maradék jeges vizet. jó? Nem akarom. hogy belekezdett. Spilmont szó nélkül figyelte.Rendben. Előjött a konyhából. Majd felhívlak.Rendben..Minden oké. akit múlt éjjel a Jaff megérintett.Judith Spilmont maga volt a megtestesült földanya: széles csípőjű. Bill. szomszéd.Csak fegyver is legyen nálad. milyen eszelősen hangozhatnak szavai. .. tartsuk egymás közt a dolgot. amíg az asszony visszaérkezett vele. Értem. . . Tommy-Ray McGuire? Te is tudod. nem semmi történet . egyből megértette. William további perverzitást gyúrt a történetbe azzal. .Nem. hogy név szerint megemlített mindenkit.zárta az elbeszélését William. és útjára bocsátotta. nagy mellű. végül azzal fejezte be. .Nem. de még addig sem tudott várni a történettel. .Mellesleg. . hogy bármennyire is tébolyodottnak tűnjék is a sztori. elhessegetve még feleségét is. .nevetett fel Spilmont. Figyelj.Elviszlek oda . felhívta . . William mindenben követte az utasításait. Egyenesen hazahajtott. és megismételte férje észrevételeit külsőjével kapcsolatban.Képzelem mit gondolsz most . hogy bárki nekiálljon hősködni. egy zöldövezeti lakásba.Boldogulok majd. el tudsz vezetni hazáig? Megkérhetek valakit. kezet rázott vele.. persze. legjobb lesz. Abban a pillanatban azonban.Hé.felelte Spilmont. majd kikísérte az ajtóhoz. A francba. nem is igen hallgatnám végig. milyen normális kölyök. Az ilyen mese a tábortűz mellé való volt.mondta William.ajánlkozott William.Nem mehetsz oda egyedül . miközben a hallgató gyermekei hangosan visítozva indiántáncot járnak az öntözőberendezés vízpermete alatt. mindez valójában megtörtént.

hogy nem megy vissza délután. és közölte vele. . majd a telefon mellett ülve várta a további híreket Palomo Grove elfajultságáról. kidobta a taccsot. lezuhanyozott. bezárt minden ajtót és ablakot.Valerie-t. levetkőzött.

és egy ezüst kígyót formázó fülbevaló. Ma például fehér férfiing volt rajta.Megkérdeznéd. jóllehet a szőkéknek sokkal több jut a jóból. Felült az ágyban. feje olyan könnyű volt. . hulla fáradtan mászott ágyba. mert. hogy további utasításig ne kapcsoljon föl senkit se a lakosztályába.szólalt meg egy női hang. Csak menj. Csak amikor inogva megállt a porceláncsésze felett. melyet csíkokban szőkíttetett. szorosan a testhez simuló kék nadrág.Aludtál? . mennyire vacakul érzi magát.Ki kell mennem a vécére. Teslának az ilyen átformálás a legkisebb látható erőfeszítés nélkül ment. a másikkal szorosan megmarkolva az ajtó keretét. törékeny. . Így azután diszkrét kopogás keltette fel. olcsó mexikói bola a nyakában.kiáltott neki hátra. karcsú alakjához. akkor merte bevallani magának.kérdezte a nő. amint találkozott a tükörben arcával. gondolta: mint a rosszul táplált költő. . pompásan nézett ki szokásos. egyik kezében farkával . Majd rádöbbent: . vagy ennyire parányinak -. kihívó öltözékében. . egy teljesen beszőkített fej szerinte maga volt az erkölcsi fertő.válaszolta. nehogy összerogyjon. .mely még soha nem tűnt ennyire távolinak.Én nem rendeltem semmit . Madonna képével díszítve. hogy majd elszállt. . elmerülve vörös hajában. hogy volt-e hívásom? .Ja. ahogy megéhezett. túlságosan is bő. . Grillo már régóta tudta. . meghagyva a központosnak.Csak menj. aki valaha lenni akart valaki.Itt a szobapincér . de feladta a próbálkozást az első alkalommal. hogy a csiricsáréból valódi csillogás. bizonyos ruhadarabok és kiegészítők következetes alkalmazásával. a giccsből stílus váljék. és csak azért csíkokban. magas sarkú cipő (ezzel együtt is épphogy csak a férfi válláig ért). micsoda géniusz szükségeltetik ahhoz.Tesla? Tesla volt az valóban.Bocs. . Gyűröttnek tűnik.NYOLC Grillo három óra tizenöt körül.

Mindenhol van egy sztori. Először is. A sztori itt van.. Azután feltört az az átkozott gejzír. . És még mielőtt rákérdeznél. amikor azok az emberek.Te voltál az egyetlen. Azt hiszem. amit nem egészen értek.Egy kedves hölgy. . hogy a víz megjelent volna. influenzás vagyok. aki látta? . Tesla hosszú.informálta Tesla. hogy ott voltam..Valami történik itt.Úgy érzem. .. (Vacogni kezdett a foga. . nincs is telefonja . mit akarhat. .Minél előbb beszélni akar veled. Nem is csak egy: két valami. . .Lehet. hogy emberi lények voltak. Mi az üzenet? . (Lüktető fejjel ült le. .szólt tétován Grillo.Az ő kölyke. És volt ott még valami. amint visszabotorkált hozzá.Amúgy kicsoda? . és józan.. Csakhogy nem veszi fel a telefont. .Tudod. ha távol maradsz tőlem .Nem.Tudnom kellene.mondta Grillo.Ez egy különös sztori . Tesla . .Úgy érzed.Meg egy nő.Igen.Akármit is mondanak a hírekben. ez nem valami istenverte földalatti gátszakadás volt.mondta Grillo.) . .Azt hiszem. Abernethy ráállíthat bárkit erre. És kitől kaptad el? .csattant fel.Jobb lesz. valami Ellen.Abernethy hívott .Esküszöm neked. Mi történt? .Talán vissza kellene hogy vigyelek L. Vagy legalábbis nem csak az. akik megpróbálták felhozni Vance testét. . valami energiának. azt tenné? .Egy kissráctól.Kimászott? . Feltört még valami a föld alól. . A. . . Tesla.Azt hiszem. Tesla. füst. volt velem egy másik fickó. Holttestek. Vance-nek dolgozott. Nem adott meg számot. Hotchkiss nevű..mondta Teslának.Olyan nincs.Akkor mars vissza az ágyba. Fohászokat. mocsok.. . már jóval azelőtt ordítozást hallottam. .Nem. hogy megerősítsen. tiszta voltam. . . hogy ő is látta őket. imádságokat üvöltöttek odalenn. sokatmondó pillantást vetett rá. Sokkal inkább tűntek. Azt hiszem.-be.Botrányszaga van? . hogy nem. nem is tudom pontosan. meghaltak? . lehet.) A francba is .Repült.. Víz. . mindjárt kigyulladok.

ez is csak azt igazolja. . nem? A munka Abernethynek. és felrobbanna a bomba. vagy találkozni új arcokkal. Nem tudott úgy besétálni valahová. The End. De ha gyakorlati segítségre van szükséged. hogy végezzen vele.Figyelj.Elmehetnél Ellenhez. Nem analizálta mélyrehatóan a történeteket.Ez az én Grillóm. visszautasítva a felajánlott autót. Ébressz benne bűntudatot. és eddig nem sokat hallottam tőle. . .Holdkóros. amiért felkavarta az iszapot. és éppen amikor a maffia kivinné a város határába. . hogy ne dramatizálta volna őket. . . Grillo. de elbukna.. hogy szembenézzenek a rájuk leselkedő veszéllyel. de hát végül is ő az olyan forgatókönyvek úrnője. melyek sohasem láttak celluloidot. csak végzik mindennapos dolgukat. akik tudatosan döntenek úgy.. Nővérnek nagyon tetű vagyok.csóválta a fejét Tesla. . akkor csak mutasd.Meg hogy nem is szerettem beléd. A sztorik mindazonáltal szakadatlanul jöttek. amíg beteg vagy. hogy nem vesznek tudomást a hallottakról. úgyhogy ne is számíts együttérzésre. .. Mondd meg neki.Meg hogy nem is szerettél belém.Hát jó. és rá se bagóznak. holott Grillo figyelmeztette. az van a képén. amit mindig is tudtál. merre induljak.. Ilyesmit persze már millióan írtak előtte.ez elkerülhetetlennek bizonyult. Emberekről.mint most is . mire Tesla elindult Ellen Nguyen háza felé. Ez persze így sohasem jelenhetne meg. hogy a kölykétől elkaptam az influenzát. de bőr.Beteg.. Nála van a sztori egyik kulcsa. megrázkódna a föld. . Teslának a környezetről leginkább valami thrillert tudott volna mesélni: egy sztorit egy férfiról. Erkölcsi példázat helyett sokkal inkább beszélne az emberek apátiájáról. A szélnek sikerült kipréselnie magából egy fuvallatot. A hősnő megpróbálná felrázni ezeket az embereket. akinek atombomba ketyeg a táskájában.Tébolyodott. Késő délután volt már. melyeket az agya épített fel egy adott szituáció vagy szereplő láttán. az a sok mocskolódás a gazdag és híres emberek közt. de ő belevinne egy kis csavart is a mesébe. Talán . mi történik körülöttük. ez vezette keresztül a városon. Áttűnés. vagy valami hasonlót. hacsak . hogy jókora sétára vállalkozik.

. Tesla tiltakozott. hogy egyszer is vissza kellett volna fordulnia. Mr.Megváltoztak Coneyban .mondta. .Ez mit jelent pontosan? .ösztönösen azt érezte meg. A fertőző gyerek a kanapén ücsörgött. .ismételte Tesla.Jöjjön be. lágy hangú.szólt oda neki anyja.nyugtatta. . Mikor lesz? .Azt hiszem. Mindent egybevetve. Ez a Nguyen pont Grillónak való. Semmi hangulata nem volt ehhez a törékeny lélekhez. Édesen feminin. hogy hívja fel Mr. Már nincs telefonom. legfeljebb összetépem. . miért nem jöhet ő el személyesen. kérem . amikor látta. hogy Tesla nem mert a suttogásnál erősebb hangerőt használni. és még kevésbé merte volna megkockáztatni az indiszkrét kíváncsiskodást.Miért nem küldöd el neki valamelyik rajzodat. A lehető legegyszerűbben próbálta leszögezni a tényt: Grillo kérésére jött el hozzá. hogy Palomo Grove csak egy lépésnyire van a robbanás állapotától. hogy a dolgok a Coneyban megváltoztak? kérdezte Ellen. leküldte értem a sofőrjét. magában azt gondolva: ha szerelmes levél. miután ő influenzás lett.Itt nem beszélhetünk . De a nő nem hagyta magát lerázni. a választ nyugodtan veheti igennek.Megmondaná neki kérem.És mi köze van Grillónak mindehhez? . . Grillót. olyan törékenynek tűnt a szemében. nincs-e szüksége meghívóra.Csak azért jöttem. Elvinne neki egy üzenetet? . aki kinyitotta az ajtót.Holnap este. túl fogja élni . A szomszédot kellett arra is megkérnem.invitálta Ellen. . .És nem hagyhatom itt Philipet túl sokáig.Mr. . . Tájékozódási képessége ezúttal sem csalta meg. pont az ő ellentéte. . Anélkül megtalálta az utat a Nguyen rezidenciához. hogy átadja az üzenetet.Elég hamar. hogy elmondjam. Szüksége van a segítségemre. Az asszony.Lesz egy parti Buddy emlékére.válaszolta Tesla.Tudni akarom. Rochelle. . a feleség. hogy jobban legyen? A fiú tompa léptekkel elindult a hálószobába. Grillo érteni fogja.Persze . hogy az aggodalom átsuhan a nő arcán. Grillónak influenzája van . amint becsukta az ajtót. a házában. . megadva a lehetőséget Elennek. .Ne aggódjon.

Az emberek el fognak jönni Buddy kedvéért . Mr. Ott nem hívhat. . Értem.Pulmer. Mondja meg neki. Pulmernél.fűzte hozzá Ellen. a Vance házban megkeresheti magát? . . Rendben. útközben tovább öltve a mesék fonalát. . Nem sok mondanivalójuk maradt.Nem. hogy a szomszédban hagyhat üzenetet.Szerencsés ember . Tesla elfogadta a nyomorékot ábrázoló rajzot.Ha Grillo akar valamit. .jegyezte meg Tesla. Nagyon szerették. majd anya és fia legjobb kívánságait.. Ő fog vigyázni Philipre. azután elindult hazafelé.

én meg ott álltam. tudod? Mint mondtam: egyszer elég volt! Spilmont köszönés nélkül levágta a kagylót.Csak egyszer. nagyfiú. ház.Nem.KILENC .Felmentem a Wild Cherry Glade-hez. mielőtt hagyta volna kicsúszni a beszélőt kezei közül.Üres volt az egész ház? Nyoma sem volt semminek? Nézted a medencét is? .Hagyd már abba! . tudod? Neked könyveket kellene írnod.Igen. Witt. mint egy seggfej. aki a délutánt lázas várakozásban töltötte. A nagy büdös zéró. tévedsz. .Épp eleget elvesztegettem délután.kérdezte William. hála istennek.És? . . hogy mire számítva. . oké? És meg se próbálkozz ezzel a baromsággal a fiúknál is.De hát ez nem tréfa. . Tommy-Ray azt mondta. garázs. magára hagyva William-et.sürgette. Mind üres.És semmi. A gyerekek már nem nevetgéltek a háttérben. hogy nincs humorérzékem. . A hely teljesen elhagyatott volt.Akkor megpattantak. mielőtt odaértél volna. üres volt. . Leszállt az est.. Gondolom. így is tervezted. .Mondd! .. . .kiáltott fel Spilmont. Kapd össze magad. . . .Egy pillanatig magam is komolyan vettem. nem ingatlant árulnod. nem? . .mondta Spilmont. amint elmentél. Figyelmeztettem őket.Nincs sok időm . Medence. Csak azt nem értem. hogyan. aki még legalább további fél percig hallgatta a tárcsahangot. hogy a Jaff nem kedveli a. és világosság híján az öntözőberendezéssel játszani inkább ijesztő. mint mulatságos. Oscar. Csak egyszer lehet megtréfálni. Hidd el.Épp elég szarság van a körzetemben a hozzád hasonlók nélkül is. .Elég! .Mi van? . Elhúztak.William? Spilmont volt a vonal végén. a jó ég tudja. oké? Rám sem mondhatja senki.

. .Nincs szükségünk rá. ami.Nekem van rá szükségem! .És ez persze tisztán plátói vonzalom.kuncsorgott Tommy-Ray.Nem akarok több olyan hibát.Ez csak irónia. ..Előbb elmegyek Jo-Beth-ért. hogy átvegye kezéből a teratát.Tekintsd sajátodnak . Tommy-Ray. . legújabb szerzeményét simogatva. anélkül. mint amilyen Mr. hogy a testére van szükséged. . ami elborította William látogatásakor. mire azok tisztelettudóan visszavonultak. . . . Délután jött elő. amint már nem figyelt rájuk.A nap már majdnem lement . Csak a visszamaradt anyag. Ez a gyökere.Egyáltalán nem hasonlít Spilmontra.Ki gondolta volna? . majd így szólt: .Ami az enyém. .felelte a Jaff.töprengett a Jaff. A terata.kérdezte a Jaff. Beszéd közben az ablakhoz sétált. Elhessegette őket. és Spilmontnak nevezi magát. . .egyezett bele a Jaff. az csak a hüvely.szólt.vágta rá határozottan. A magja. az a tiéd is.Szóval.Miért bajlódsz ezzel? . most a sarkánál pitizett. Tommy-Ray elrágódott ezen néhány pillanatig.Honnan tudod? .Igen? . Azt akarom vele mondani.mondta a Jaff.Mit akarsz ezzel mondani? . .Soha nem készült emberről ennél igazabb portré.Ami kisétált innen ma este. merre jár. csakhogy újra az árnyékába csússzanak. hogy ne tudnád.Amint elég orgyilkosunk lesz . Fletcher már a Grove-ban van. . . Witt volt.Ez valóban így van? . . Tommy-Ray ledobta Spilmont teratáját a földre: .Lehetetlen valakit annyira gyűlölni.Tartani szeretném egy kicsit . Az embert a félelme teszi azzá. . . meg fogjuk ölni? .Ó dehogyisnem . ahogyan én gyűlölöm őt. .Indulnunk kell. és széthúzta a függönyt.A félelem ott lappang a legváratlanabb helyeken.Ó igen. engedve a fiúnak. .

Bár nem babonából.Ha ennyire fontos . Számtalan ilyenforma városon haladtak át a Jaff-fal való hadviselés hónapjai alatt.Légy őszinte! . hogy ellenfele elpusztítsa. akikhez megpróbált közeledni. rá volt kényszerítve. Az emberek. nem? Te mindig azt mondtad. hogy ez fontos dolog. melyek kívülről az életteliség valamennyi jelét megmutatták. ahol a szakadék peremén élik az életet.Talán. Ő is a családhoz tartozik. amilyeneket ő szeret. hogy úgy szaglásszon ezek között az emberek között.Nem tudom.Nagyon meggyőző tudsz lenni. efelől Fletchernek semmi kétsége nem volt. mintha alakítása mögött képesek lettek volna meglátni a Nunció által átformált lényt. vagy éppen semmi élet nem volt bennük. aki mutatta volna neki az utat. hogy ő maga is ember volt. Habár mindent megtett. akinek a hallucigéniája a színes és élénk álmokból szökött szárba. Nem akarom.. Emberi ágens nélkül. Egy-két helybéli őgyelgett csak a . felkutatva az álmodozókat. Nem lehetett különösebben nehéz a számára olyan gyenge vagy védelem nélkül álló lelkeket találnia. A Jaff bólintott: . hogy a lehető legjobb színvonalon játssza a normalitást. mit akarok . egy ilyen komfortba és önelégültségbe kövült város nem sok jót tartogatott.válaszolta atyja -. mint egy ilyen bőségesen öntözött parlagon. . igen. Meglátva Palomo Grove-ot Fletcher szinte teljesen kétségbeesett. .kérdezte Tommy-Ray. kivéve az érzéseket. elmegyünk érte. furcsán rámeredtek. hogy az a szarevő Katz hozzáérjen. elmegyünk érte? . de az álarc mögött kevés. mit nem akarok. de mindannyian kurtán elzavarták. olyan helyeken. Hasonló érzelmi vákuumba kerülve már kétszer is járt a mezsgyéjén. De Fletcher számára. túl sok idő telt már el azóta. amikor megpróbált beszédbe elegyedni velük. de kétségkívül eltűnődött rajta: vajon a harmadik alkalom nem lesz-e egyszersmind végzetes is? A Jaff kiépítette itt a hídfőállásait. de abban kurvára biztos vagyok. Sokkal több szerencsével járna egy gettóban vagy egy bolondok házában.jött a válasz -.Szóval. mint egy vadászkutya. gondosan megtervezett közösségeken. és ezt látva mindannyian igyekeztek volna visszakozni a közeléből. Csakhogy nem volt választása. Talált ugyan párat a Központban. mely mindennel el volt látva. .

Azt is tudta. és mosolygott. habár képtelenek lettek volna szavakba önteni szorongásukat. akik abbahagyták a kisállat-kereskedés kirakatának bámulását. nem tudja teljesen kizárni a természetfeletti jelenlétét érzékeiből. aki alig pár méterre ácsorgott tőle. két gyerek. valahányszor feléje nézett. A tévé-vetélkedők házigazdáinak és a szappanoperák hősnőinek karjaiba feküdve ringatták ártatlan álomba magukat a Grove együgyű elméi. hogy kísértetek járják be városukat ma éjjel. Az est eljöttével. jól tudták. Még kutyasétáltatók sem.környéken: egy idősebb hölgy. mint amit Fletcher várt. Palomo Grove-ban jut el a végkifejlethez . és elindult az utcákon. Ha a háború itt. melyekkel mintha szirénjeik kísértését próbálták volna az ajtón kívül rekeszteni. magában rója az utcákat. akkor sem találhatott volna a számára alkalmasabb helyet. Ha a Jaff megválaszthatta volna mindent eldöntő csatájuk színhelyét. hogy valamelyikük itt pusztul el. hagyva. miért nincsenek. Fletcher jól láthatta az otthonokban villódzó sápadtezüst fényeket. Az emberi gondolkodás. A felhozatal még rosszabb volt. mely talán megmenekíthetné őket a kihalástól. Nem voltak gyalogosok.márpedig Fletcher a gyomrában érezte. A Grove lakói. míg csak anyja magához nem szólította őket. . hogy az egyetlen teremtmény. akkor biztosan a Jaff fog kikerülni győztesen. bármennyire is szándékoltan érzéketlen. ő is elhagyta a helyet. az abnormálisan hangosra vett készülékek üvöltését. ezen a helyen -. ahogy a Központ kiürült. és rámeredtek. és tévékészülékeik mögött kerestek menedéket.

akkor ez az az alkalom. hogy megkerülje az őrt álló anyát.TÍZ 1. A fiú megbabonázva figyelte mozdulatait. megnevezi magát a zárt ajtónak. Bármennyire is hétköznapi feladatot teljesített a lehető legegyszerűbben. McGuire volt azonban a konyhában. gyanította. aki kijött. A lány arrébb hessegette . Ha lesz rá lehetősége egyáltalán. hogy a paradicsomokat leöblítse a mosogatóban. sötét ruhában. McGuire váltott néhány szót lányával. Amikor a lány közelebb jött az ablakhoz. amikor végigsiklott a ház oldala mentén. csak amint Jo-Beth anyja is feltűnt a konyha ajtajában. Howie az utcasarokról figyelte. és csak ezután ment a hátsó . hogy várakozás közben kilenc különböző csatornát volt képes elkülöníteni egymástól. akiről később megtudja majd. A házakból azonban valóságos hangorkán szűrődött elő: a televíziók mindenhol olyan hangerővel bömböltek. miközben a szürkület éjszakává mélyült. mégis ez volt a legcsodálatosabb látvány. ahogyan egy férfi. Átvágott az utcán. Nem Mrs.bebocsáttatást nyer a szentélyek szentélyébe. Howie szája elé tett mutatóujjával intette csendre. nevetett a poénokon. és Jo-Beth közelébe férkőzzön. Howie hátrébb lépett az ablaktól. amit életében látott.az arcát rémület torzította el. feltűnik a McGuire ház bejáratánál. majd átmászott a kapun. Nem azonnal engedelmeskedett. egy szimpla neoncsíktól megvilágítva. Mrs. Így aztán egyetlen tanúja sem akadt. Még egy ilyen elterelő hadmozdulat nem fog ajánlkozni ma este. és elindult a hátsó udvaron. majd a zárak kinyitása és a reteszek elhúzása után . hanem Jo-Beth. Howie előlépett rejtekéből. hogy végképp kiment. majd visszatért a nappaliba. előtte ellenőrizve. Jo-Beth a szeme sarkából elkapta a mozdulatot. melyből Howie egy szót sem értett. Nem volt mitől félnie. Menet közben hirtelen kigyulladt a konyhai lámpa. Az utca szokatlanul csendes volt. hogy egyik irányból sem közeledik senki. Jo-Beth válla felett átpillantva megbizonyosodott róla. hogy kötelességtudóan készítsen valami vacsorát anyja vendégének. velük fütyülte a dallamokat. hogy a lelkipásztor. és felnézett.

igen. . Ezután már maga mögött is hagyta őket.Ha nem jöhetsz ki. vagy a sebei hatották meg? Akárhogy is.kérdezte a lány. .a nappali ajtajában láthatóvá válva .. Nem állt be változás a dialógus ütemében. Élet-halál kérdés. és lelt menedékre mögötte.válaszolta. mélyen remélve. . Jó hírt hozok. .Mégis itt vagyok .mondta a lány. csak bedugta az arcát a résbe. vagy még inkább tátogta el a szavakat. . . A lány vetett egy futó oldalpillantást feléje.Nem. hogy megtisztítsa a sebet. .Nem szabadna itt lenned. amíg kiszolgálom őket! Annyira vágyott rá. Nem.Ez is része a mondandómnak . akinek egy kicsit fel kellett emelnie a hangját az érthető instrukcióhoz.Beszélnünk kell egymással.Merre? .Beszélj egy kicsit halkabban! . . Ahhoz azonban nem nyitotta elég szélesre.ajtóhoz. hogy nyomban visszakozott a dologtól. . nem vagyok az. engedj be! Szavai.suttogta a lány. de a lány olyan rémülten rázta meg a fejét. hogy megcsókolja a lányt. . kinyitotta előtte az ajtót. . amilyen émelygés elfogta a megalvadt vérrögök és húscafatok eltávolításakor. Egyetlen pillanatig volt csak veszélyben. mint élet-halál kérdés..habozott egy pillanatig.Balról a második ajtó . és úgy suttogta: . .Kérlek.Mit csináltál magaddal? . Különösebb esemény nélkül érte el a rózsaszínű ajtót.Pedig boldognak kellene lenned.És te boldog vagy. mielőtt megtalálta volna a lépcsőket.Menj fel az emeletre! . Rózsaszín ajtó.Nem lehet. Ehelyett azonban kénytelen-kelletlen átadta a vacsora előkészületeinek. . Várj.felelte Howie.suttogta. Át akarta karolni.A szobámba. Úgy tűnt. hogy láthatsz. melyeket felhasználva kisurrant a konyhából. legjobb esetben is csak felületesnek volt nevezhető. Nagyon jó hírt. hogy a beszélgetés hangjai elrejtik lépteinek zaját. több is. Howie meghallotta a vendég köszönő szavait. . akkor engedj be! .Nem tehetem . hogy óvatosan kireteszelje.Úristen.kérdezett vissza a fiú. Gyere ki egy kicsit! . majd elindult a nappaliba. hogy be is tudjon menni hozzá. milyen a kezed? A kísérlete. . amikor .

.. Nem is annyira eljött. a betegségre.mondta a fiú. Az egyikük eljött ide múlt éjjel. Amikor a lány végül feljött a lépcsőkön.Hiszek neki.győzködte Howie. . hogy ez mit jelent? Nem vagyunk testvérek.Jo-Beth hálószobája! Nem is merte volna álmodni. (A lány nem tett rá kísérletet.A Jaff? .mondta Howie. hogy megölelje.Hát tényleg nem érted? Ha mi nem találkozunk. hogy ő az apám. . bárhol is voltak eddig.Te tudsz róla? . Jo-Beth nem figyelt fel a zavarára. mint egy tolvaj. hogy tudjuk az igazságot velük kapcsolatban. Fletchernek hívják. velünk kapcsolatban? Engem egyáltalán nem érdekel az a nyavalyás háborújuk.Hát nem jobb. hogy itt voltál. .kérlelte a fiú. Hát nem látod. A lány nem állt ellen.igaza volt. hanem hagyta. . Howie. Jo-Beth szemei kezdtek könnyekkel megtelni. . Ami köztünk van.Oké . akit tetten értek. mint inkább magához hívott... . . . soha nem jöttek volna elő. az apáinknak nem lesz okuk háborúzni egymással. . az ő ágya mellett. .És te hiszel neki? . .érvelt a lány. csak hogy borzalmas dolgok vannak a Grove-ban . . hogy elszakítsanak bennünket egymástól. Ha most elmegyünk. és benyitott a szobába.Nagy rumli van . ami visszatartotta őket attól.A Mama borzasztó dühös lesz.Hát nem. .felelte Howie. El kell mennünk valahová. és ép bal kezével megragadta a lány jobb kezét.Együtt kell elhagynunk. Kinyúlt. természetes. az okozta mindezt . ha a Jaff téged is elkap? . úgy érezte magát. Howie. Eljött értem és Tommy-Ray-ért. Azt mondja.Ha nem találkozunk. ahol nem találnak ránk.El kell hagynunk Palomo Grove-ot .miközben mást se mondott. hogy gyengéden magához húzza. Nekem kell vigyáznom rá.De találkoztunk. .. hogy egymás szemébe nézzenek.Mi haszna az egésznek.Ami köztünk van.szabadkozott erőtlenül. Még csak nem is mosolygott. hogy valamikor itt állhat a mályvaszín falak között. ha rájön.Igen .Nem számítottál rám. . És nem fogom engedni. Mindvégig . . .És mi lesz a Mamával? Tommy-Ray elveszett.Valami értem is eljött. a törülközője és az alsóneműi között.Ne sírj! .) .

Meg fogsz érteni. mely eddig átkarolta a fiút. Jo-Beth ugyanolyan erővel préselte testét az övéhez. az illedelmes ruha és összeroncsolt ujjai dacára is. hogy amióta beszél. mit tanult Fletchertől. fogaik végigsimítottak egymáson. Amikor megtesszük. mellyel mintha egy széfet tört volna fel.Igazad van.És ők.. te meg én. Olyan lesz. Bal keze. a lány érintésétől.Már késő. . lecsúszott farmerján az ágyékához. Vagyis majdnem voltunk.Le akarok vetkőzni .Szeretlek. Csakhogy mi nem folytatjuk. . míg csak kezét be nem csúsztathatta mögé. . Howie érezte a mellek lágyságát. amit Quidditynek hívnak. minden idegvégződése lángra lobbant. Jo-Beth. .Nekünk gyűlölnünk kellett volna egymást. mint egy álombeli ébredés. miközben nyelvük játékosan egybefonódott.) . tudod? Az volt a terv . hogy mi folytassuk a kettejük háborúját. mely oda igazította az övét. nem folytatjuk . . ami a lány ízét mindeddig fogva tartotta. (Szorítása megerősödött a lány kezén. mellyel immár egyetlen önmagát csókoló szájjá változtak.El vannak egymással. még egyszer sem dadogott vagy hebegett.Nem. hogy a hús a hússal találkozhasson. visszaemlékezve rá..Nem csak rólunk van szó .kérdezte.. . A fiú merevedése már az ágy puszta látványától bekövetkezett. . mint ő a lányéhoz. ott a földszinten? . meg fogod látni. . Kezei ügyetlenül matatni kezdtek a nyak gombolásán.zihálta a fülébe.. valóban nem .) . . (Most ötlött csak az eszébe. A lány kibontakozott a csókból.Megígéred? .emlékeztette Jo-Beth. . .mondta. A lány elmosolyodott ajkain. ahol az leginkább szeretett volna lenni. A lány.Nem értelek. milyen utazás is az.Egy helyről van szó. elmosolyodott. Be akarom fejezni azt az utazást.. megtalálta a sérült jobbot.Megígérem. és keze. a fiú pedig nyelvével apró rést nyitott a lány édes ajkai között. és a csókoktól.ismerte el Howie.Mi is voltunk ott. .Howie. most először. A lány hirtelen megcsókolta. Kimondtam. és maga felé húzta. mielőtt az tiltakozhatott volna.Fletcher és a Jaff terve -. nem? .

. nehogy belénk bújjon az ördög. .Azt hiszem beszélnem kellene Jo-Beth-szel . A lány bizonytalannak tűnt. ami ennyire.. Hogy a testünk egymásba fonódjon. és most eljött. .. A lány készségesen a segítségére sietett. miután az megint előhozakodott a bestiával. diplomatikusan vissza kellett vonulnia. ahogy kell. majd nekikezdett a nehezebb feladatnak. .. hogy valami. Szüksége lesz egy kísérőre az ilyen utakhoz..Nekünk is órákra lesz szükségünk . hogy végre úgy érhessünk egymáshoz..vagy igen? . hogy a magáénak követelje fiát. ennyire. Volt már ilyen. Túl voltak már a kedélyes beszélgetésen a McGuire asszonnyal. jót tehet-e a lelkemnek .mondta a fiú. Kezei ösztönösen eltakarták meztelenségét.Nem tudom. ahogy ellépett tőle. fedetlen melleivel.ennyire tiltott. Komolyan venni mások elvont képzelgését . Nem ő lenne az első Isten evilági képviselői közül.mondta John pásztor.mondta a fiú..kérte. . védőeszközöd? .Van valami.tette szóvá a fiú. . szétnyitott ruhájában. de amikor az már tébolyult őrültséggé változott. felé indulva. .Belém már belém bújt .Nem kell mindent végigcsinálnunk. .az egy dolog (hiszen főpapi méltósága éppen ezért vonzotta magához tömegesen a női hívőket).Majd meglátod ...Olyan fülledt itt a levegő . de tettei rácáfoltak arckifejezésére. Majd: . hogy gyakorlatilag használhatatlan egyik keze segítségével kicsatolja övét.Ne mondj ilyet! .. ami oly sok évvel ezelőtt megerőszakolta. ahogy elkezdte kigombolni ruháját. McGuire szemmel láthatón a teljes idegösszeomlás szélén táncolt.A Mama zárta be valamennyit. A lány felnézett rá.felelte a lány halálos komolysággal. aki egy bizonyos korú asszony mesterkedésének esik áldozatul.Órákig képesek beszélgetni.Mondd ki! . . A fiú is ledobta kabátját és pólóját.suttogta Howie.Megígérem neked: majd meglátod..Azt te sem hiheted. hogy én vagyok az ördög . Csak azt akarom. .szellemeskedett Howie..Kinyithatom az ablakot? . különben a nő még mindenféle hagymázos oktalanságot kezd el terjeszteni róla. . . Mrs....

hogy beszélnem kellene Jo-Beth-szel a látogatásáról. . A lány halk..Mit akarhat? .jegyezte meg.Azt én is tudom . ha feljön ide értem? Felült.A férfi megalkotta a testet. . szinte gyötrődő sóhajt hallatott.kiáltott fel Joyce.. akit választott. .emelte fel hangját Joyce. és tett egy lépést hátrafelé.Megtörtént! .. Az meggyőzné. .A Mennyei Atya . Közel volt már az ordításhoz és a könnyekhez. átnyúlt karjai alatt .Ne is foglalkozz vele ..Biztos vagyok benne.mormolta. . . Ha valóban megtörtént.Természetesen. engedje meg. . amiért visszaértek a biztonságos.Tudom. . szilárd talajra. nagyon is tudatában léve a leereszkedő hangsúlynak. . .felelte Joyce. . McGuire. . hogy elválassza az őrült nő kezétől papi köntöse ujját..Miért nem keressük meg? .A teremtmény.Ha ő létezik.felelte az asszony.felelte a férfi hálásan.Nem hisz nekem ..próbálta megnyugtatni a lányt Howie. hogy nem ő volt. akkor emberi lény. És hiszem. mint amennyire már megfertőzték .De az emberek testből és lélekből állnak. hogy Jo-Beth-nek értékes észrevételei vannak a kérdést illetően. eszközként használva a férfit. és gyengéden megérintette a mellét. kibontakozva az ölelésből..Jo-Beth! Ott vagy? Jo-Beth! . .. . Howie nekinyomta arcát a hátának. A férfi felállt. a pásztor lépteinek hangja után fülelve. Mrs. De ki alkotta a lelket? . átvetette lábait az ágy peremén. . Önnek is látnia kellene. .Nem az Úr volt .Azt hiszem igen. .Nem akarom. egyre inkább elveszítve béketűrését. .kérdezte izgatott kíváncsisággal a lány. . hogy beszélhessek vele. McGuire. És megalkotá az embernek fiát az ő hasonlatosságára. .keze forrásként ontotta magából a verítéket -.Nem kellene. aki a testembe tette őt. A Jaffnak semmi köze az Istenhez.És Ő alkotta a testet is. Az emeleten van? . hogy Jo-Beth-t még jobban megfertőzzék ezek a dolgok..De igen! De.És mi van.jött a válasz.Az apa egy férfi volt. . Mrs.

Lehajolt.kérdezte. majd az ablak felé pillantott. az invitáció mindent megváltoztatott közöttük. ami nagyon is törékeny. .Nem. Túlságosan is sebezhető ahhoz.Gyorsan fel kell öltöznöm . És nem lenne a lány is őrjítőén izgató. nem a házon kívülről jött. és mindjárt változtatott is rajta..szisszent fel. és túlságosan szeretetreméltó. Fájt a keze. ahogy figyelte: milyen jó lenne. . . A csont és izomzat.Valaki hív. Mostantól már nem lesz visszatáncolás. hogy a hang. hogyan öltözteti fel a gépezetet. hogy jön. Habár nem tettek semmit.Nem. Emberi test. megnedvesített helyre.De igen . Kéjesen perverz gondolat suhant át Howie agyán. amit hallott (sőt még továbbra is hallott).Hallottad? . . ahogy a lány figyeli.Jo-Beth! Szeretnék egy szót váltani veled. ahogyan nem sokkal levetkőzése után máris újra öltözködik. hanem ott volt a fejében. fájt a merevedése. csak a testükkel egymáshoz simultak. ami szívfájás érzetét keltette benne.Nem fog feljönni. hogy felvegye ruháit. Ő is felkapta a padlóról a nadrágját és a pólóját. vagy legalábbis valami súly nehezedett a mellkasára. ahogyan az alsója rése éppen csak hogy eltakarná a sajátját? Na majd legközelebb . és vica versa! Begyömöszölni a farkát a puncija által felszentelt. megillatosított.mondta a lány. Tetten érte a gondolatot. Mit? . . közös meztelenségük emléke épp elegendő ajándék volt a számára.fogadkozott. . majd figyelte. nem gépezet. . . Jo-Beth beengedte a mindeme elszánt gazfickót az ágyába. . fájt a szíve.A pásztor? A lány megrázta a fejét. Bármilyen kiábrándító is volt nézni. hogy gép legyen.A Jaff . Újra felhallatszott a hívás a földszintről.felelte. rádöbbenve. ha a sietségben a lány az ő alsóneműjét húzná fel a magáé helyett. Akárcsak édesanyád.Hallom. amit birtokolt. . A lány hirtelen megmerevedett mozdulata közben. mely a világvégéig ebben a pattanásig feszült helyzetben tartaná.

Visszatért . mintha azt kellett volna mondania. . megtöltötte a poharat.Szentséges Atyaúristen! . Sátán! Távozz tőlünk. majd ivott egyet. . hátralépve a mosogatótól. Alig várva. Ott! Ott! Egy fakó. gonosz lélek! . Majdnem tíz óra volt. Ideje lesz véget vetni e látogatásnak. Az meglátta tekintetében a dacot. segíts! Távozz tőlünk. .. . bár nem igazán tudta. A pohár ide-oda görgött peremén.Minden rendben . Ennyi bizonyság az emberi lélek sötétjéről sok lenne még egy hétre is. és elkapta saját tükörképét az üvegben.Egy pillanatra azt hittem. A nő teljesen megfertőzte a féleszű fantáziálgatásával. Visszatért tekintetével az ablakhoz. felnézett a konyhaablakra.Mi ez? Hallotta. nincs.Mi nincs? . ha sikerül beszélnie a lánnyal.Nem.mondta. . Kicsorgatva a maradék vizet.suttogta a férfi. ezért inkább csendben tett egy lépést. . elmosódott alak közeledett a ház irányába. addig folyatta a csapot. . segíts! Urunk.Nincs minden rendben . A férfi látta. majd még egyet. felvett egy poharat. . hogy látja. ahogy a háta mögött a McGuire nő imádkozni kezd. . hogy semmivé foszlassa a pásztor reménykedését. odakint valami hirtelen megmozdult. Letette a poharat a mosogató aljára. és közben hitetlenkedve rázva fejét.A kiáltozástól kicserepesedett ajakkal John lelkiatya odasétált a mosogatóhoz. csak a szokványos fohászok zápora. és teljes valójában feltárta magát előtte. hogy igen.szólt döbbenten Joyce. hirtelen előpattant az árnyékból.De nincs ott sem. Egyáltalán nincs minden rendben. Amint önelégült tekintettel méregette magát. ha nem..Jézus. .válaszolta. míg a víz kellőképpen le nem hűlt.Pásztor? Joyce McGuire tűnt fel mögötte. A világon semmit sem gyűlölt volna annyira. hogy kinek a megnyugtatására. A helyzethez illő semmi imádság nem jutott eszébe (ugyan ki írna imádságot ilyesmi ellen?). elhátrálva az ablaktól. mintha láttam volna valamit az udvaron magyarázta.

Jo-Beth! Ahogy a lány előrehajolt. az első áldozat.Csókolj meg. minden tőle telhetőt megtett. akkor várhat. mint a szenvedélyes méhészt kirajzó méhei. és hátát nekivetette az ajtónak.Howie? . Mama! . hogy ilyen kétségbeejtő helyzetbe kerüljön? Az élete nem volt teljességgel makulátlan.Csókolj meg! . panaszos nyögésekbe merülten John pásztor arrébb vánszorgott a konyhában. . ahogy az írás rendeli. Ha el van foglalva. Vérbe borult arcát takargatva. nagyon igaztalannak tűnt a szemében. Ahogy átvágott a szobán.kiáltozta. De elpusztulni közönyünk által. és akit tetőtől talpig elborítottak. Kérlek. méghozzá ilyen brutálisan.Hallom. Lehet. akkor el van foglalva. akit egy pillanatra odakint meglátott (A Jaff! A Jaff!). Olyan remény volt ez. Hogyan lehetséges. A McGuire nő imái elhaltak. a földszinten szilánkokká zúzódott az egyik ablak.. Milliónyi lábuk ütötte ezt a fülsüketítő zajt. hogy menedéket leljen a betört ablak és betörője elől ameddig csak reszkető tagjai vinni tudták. . fájdalmas. ahogyan átmásztak a mosogatón és a mellette feltornyozott edényeken.Sohasem szokott így imádkozni. és őt békén hagyják. . hogy harcba induljanak az alak parancsára. Hallotta. . és mindig megadta az Úrnak.Valami nem stimmel. ahogyan nedves testük letoccsant a konyha kövére. és feltépte az ajtót.Ez a Mama. Az ember követ el hibákat. Howie megelőzte. motyogta. miközben árjuk elborította a padlót. És a démonok mégis eljöttek érte. Nekem nincsenek imádságaim.Csak imádkozik. . . Jo-Beth.suttogta Jo-Beth. de tévelygései távol álltak a főbenjáró bűnöktől. Nekem csak te vagy. és a Mama vendége elengedett egy olyan sikolyt. Közönyös világunkban az ilyesmi elkerülhetetlen.Mama. (A szóáradat még őt magát is meglepte.Ha imádkozik. hogy szót fogadjon. hogy Jo-Beth késedelem nélkül félrelökte Howie-t. ami kijárt neki. hogy érintetlen maradjon a világ hívságaitól. amint előbukkant a száján. hogy már halott. aminek érdemes volt hangot adni. . Uram. Én nem.Hallgasd csak! . Látogatta az elesetteket és az özvegyeket szükségükben. olyan kicsire . Talán ennyi elég lesz nekik.) .

. Valami belső fény volt. és csak te halld meg könyörgésem. Mondd meg neki.. mint egyféle választ. hogy hogyan. Ingadoztak a csápok.Látnom kell őt. Könyörgöm.Nyisd ki az ajtót. Csak engedj be! John pásztor hallotta a McGuire nő feltámadó zokogását. Mama! . A pásztor Joyce McGuire-hoz fordult. . . mégis ismerte valamennyit.összehúzva magát. Rád hallgat. Mama? . . ami a közelgő végre intett. Gonosz fény égett szemében. . Tommy-Ray tekintete előbb anyján söpört végig. bár a sápadt ár még mindig mozgásban volt. Nem volt egyetlen olyan lény sem köztük. és honnan. Fohászait erőszakos dörömbölés szakította félbe a hátsó ajtó felől.kérdezte. Uram. Esküszöm.visította. és tedd őket süketté.dühöngött Tommy-Ray. majd Tommy-Ray.Hogy merészeled! . ami bármire is emlékeztette volna. és te nem fogsz megállítani . majd vendégén. majd Tommy-Ray lágy mozdulattal kitárta az ajtót. ahogy végigmérte őket. Mama. Eddig az atya a megszépülés jeleként értékelte. amit valaha is látott.Hogy merészeled! A harsogó hangra a pásztor kinyitotta a szemeit. mind a reteszek leszakadtak.mondta neki Tommy-Ray. aki a konyhaajtóban állt. Egy pillanatnyi csend állt be. Nem merte magában feltenni a kérdést. Kérlek. mely figyelmeztetés nélkül hirtelen üvöltésbe csapott át. Mind a zár. a végtagok feszülten várták az új parancsot.Hagyj minket békén! . jó? Engedj be. A bennlévők is megálltak menet közben. jó? Mindenkinek könnyebb lenne úgy. és csak most látta be.Egy kis társaság.követelte újra Tommy-Ray.Szólnod kell pár szót az érdekemben! . amennyire csak tudta. és esküszöm. . de őrjöngött. hogy engedje át Jo-Beth-t. amint a fiú berúgta az ajtót. . megállítom őket. ilyen fényt John pásztor eddig csak haldoklók szemében látott. tedd őket vakká. John pásztor megrázkódott. és tekints rám könyörülettel. a szemek ádázul forogtak kocsányukon. . A démonok beáramlása az ablakon át abbamaradt. A nő nemcsak hogy életben volt.Mama? Hallasz engem? Mama? Engedj be. mekkorát tévedett megint. a tékozló fiú hangja.Látnom kell Jo-Beth-t! . Követelőzését a szálkákra hasadó fa reccsenése követte. .

.szólt elégedetten. arccal a küszöbön. Hívd le. és ha én dühös vagyok. lihegő hangokat.kérdezte tőle udvariasan. Ezt te is tudod. mégis készen állt a tervvel. . mikor kell engedni. amit mond! . a csillogó szemek és az elbűvölő mosoly keveréke olyan dermesztő volt.Készen vagy az indulásra? .Meg kell ígérned.felelte Tommy-Ray. kezei kinyújtva. akit mélyen szíven üt az alaptalan gyanúsítgatás. hogyan akadályozhatná meg Tommy-Ray leányrablását.Nincs rá szükség. miféle borzalmak kísérték el Tommy-Ray-t. Hívd! . Ha a kavarodásban sikerül egyet beakasztani Tommy-Ray-nek. sem a vele érkező borzalmak.Tegye.Hát persze . hogy Jo-Beth beleegyezett az alkuba. magában lázasan azon gondolkodva. és megkerülte a sarkot. ott feküdt a Mama. Megtett egy újabb lépcsőfokot. veled megyek. és szájával néma nemet formált. mire leért a lépcsősor tetejére. anyja mögött. A lány az ajtóban állt. mintha utolsó tudatos cselekedetével is gyermeke után kapott . . Sem Tommy-Ray. Mama? .Ha békén hagyod. és előtte. Howie félúton járt a lépcsőházban. hogy a leple alatt Jo-Beth és édesanyja kereket oldhasson. Tudja.. Jóllehet koncentrációját minduntalan megzavarták a lentről felszűrődő hangok. . . Jo-Beth nem volt ott.közölte kertelés nélkül.jött Tommy-Ray válasza. Mama.Én nem akarom bántani a Mamát. Az ajtó nyitva állt. az már csak a hab lesz a tortán. mintha csak egy fiú invitálta volna a barátnőjét első randijukra. .A szent ember is ezt tanácsolja. . Tommy-Ray elvigyorodott húga hangjának hallatán. a legrosszabb lidércnyomásait kísérő zajokat: azokat a nyálkás. Valóságos kielégülés lenne. különben dühbe gurulok. .Látod.kérlelte Jo-Beth.Hát itt vagy .Tegye. hogy akár a lelkész poharát is elpattinthatta volna. amikor meghallotta. hogy képeket társíthasson a szöveghez. akkor a Papi barátai is azok. vagy mindannyian meghalunk. úgyis nemsokára a saját szemével láthatja majd őket. egy olyan ember hangján. hogy békén hagyod a Mamát . . de nagyon is jól hallhatta őket. Nem láthatta. Nem adott a képzeletének elég teret ahhoz. E gondolattal és a szándékkal a fejében vett egy mély lélegzetet. Meglehetősen egyszerű terv volt. amekkorát csak lehetséges. Akkora káoszt kell kavarnia.

.Meghalt? . és a gondozatlan pázsitot közte és a bozótos között. . ahogyan az istenfélő ember utána ordított. Láthatta a kerületét szegélyező fasort. Akárcsak odabent.Izéld meg! . 2. maradj itt velem! . .felelte. Howie megpördült. hogy erőt merítsen belőlük a találkozáshoz.hallotta. hogy megkeresse Jo-Beth-t. McGuire-t. Most már ő volt az elkárhozott lélek.Hála magának. .mondta Howie.Nem menj utánuk. vagy a hatalomnak. majd hamvadtak el az elméjében. Ennek hiányában egyszerűen csak visszaüvöltött neki: . de nem tudott kiötleni semmilyen megfelelő riposztot. nem halt meg . Ez azt Jelenti.Nem. mondta neki Howie félórával ezelőtt. mely magáénak követelte őket. egy szerelmeseknek fenntartott helyen? Ezek a gondolatok a pillanat törtrésze alatt bukkantak fel. A konyhából elegendő fény szűrődött ki ahhoz. hogy mindketten romlottak lettek? Vagy ez már egyáltalán nem bűn és ártatlanság. s elindult az ajtó felé. bármi is várja odakint. hogy ők közötte állnak az ilyen normáknak. gyengéden átfordítva Mrs. már amennyire elhízott ülepe engedte.Mit tehettem volna? . hogy én vagyok az ördög. hogy semmi esélye meglepni az . a húgnak. Azt te sem hiheted. és ráadásul saját lelki atyja ítélte azzá. félig-meddig mindenképp az övék volt már. . Howie odament hozzá. de ahhoz elégnek bizonyultak.Magukkal vitték Jo-Beth-t. John pásztor beékelte magát a fal és a hűtőszekrény közé. fiam .Én mondjam meg? Maga ismeri a szakma fortélyait . . idekinn sem volt semmi jele a bátynak.volna. . ő és Tommy-Ray.Nyírd ki őket! .mondta a pásztor -.Amennyire én tudom. a padló köve nyálkás volt meztelen talpa alatt. hogy felmérhesse az udvar globális felépítését.érdeklődött egy érdes hang.majd elindult. Nincs egyetlen tiszta lélek sem közöttük! Nyírd ki őket! A biztatás feldühítette Howie-t. Tudva. fény és árnyék kérdése? Lehet. A Sátán ivadéka.

Mélyen zengő orgánum volt . én egy kicsit régimódi vagyok. bár azt hiszem. Mozgassátok meg a gazditokat! Ma este nincs idő a tévé előtt gubbasztani. A tető.A fiam azt gondolja. Egyelőre azonban nem érkezett válasz. és ma este Palomo Grove utcáin játszódik. hogy egy apró vérfertőzés miatt is . dallamosan ejtett. ami hátának szegeződött. mely két emelet magasságig emelkedett a konyha fölül kiindulva. csak a sziluettjük támaszkodott a csillagtalan éjszakai égboltnak. Túlságosan közel vagyunk már a millenniumhoz. . mely tovább hordta a kutyák ugatását. Itt az Utolsó Előadás. Gyerünk. és csodákat okádott ki magából.Jó lenne.Te is tudod. Isten látja lelkem. én nem vagyok benne biztos.Lefogadom. egyetlen. A fal az ajtó körül. torokhangon motyogva közben. Az udvarias hangnemet az a késhegy követelte ki magának. érzi a szagodat a nővérén. míg csak el nem távolodott a háztól. . .A Jaffnak lenne egy pár szava hozzád. miután hangosan szitkozódva kilépett a fényesen kivilágított belső térből. Zizegésük elvonta Howie figyelmét a sereg hangjairól. melyen csak az imént lépett ki. kreatúrákból álló összefüggő tömeg volt. sem Tommy-Ray nem volt közöttük. megmozgatta a fák lombozatát.mondta. milyen szagú a húguk. Azt mondja.Több is. hogy a fény rájuk vetülhessen. Nem volt egyetlen körvonal sem az egész klánban.ellenséget.alig valamivel hangosabb a lombok rezgésénél -. . Csak az üvöltözése nyomán felébredt szomszédos kutyák kezdtek vad csaholásba.szólalt meg egy másik hang. ha szép lassan megfordulnál! . A szél. hogy a testvéreknek egyáltalán törődniük kellene vele. Sem Jo-Beth. Idefent a nagyobb teremtmények foglalták el helyüket. abban a reményben.parancsolta Tommy-Ray. Howie éppen hátat akart fordítani a látványnak. hogy meg kellene ölnünk téged. Katz. meghasadt a föld. mint egy pár . csak ugassatok. hogy a lány lélegzetvételhez jutva válaszol a hívására. . gondolta magában. Katz . Túl magasan voltak ahhoz. amikor meghallotta maga mögött Tommy-Ray hangját. de minden szótagot külön. hogy így van . ami akár csak halványan is emlékeztetett volna emberre. kotyogó kórust a háta mögött. szintén hemzsegett a furcsa lényektől. Ma este a városban sokkal különb show vár rátok! Rejtelmek kaptak lábra. és vetélkedőket nézni. Ekkor hallotta csak meg a mormogó.felelte Howie. . Jo-Beth nevét kiáltozva haladt előre. életedben nem láttál még ilyet. ide-oda csoszogva a palákon. Lassan hátrafordult.

elég gyors vagy-e.mondta. De apja ellenségében nem volt semmi töményen megkapó.) . hogy kordában tartsam. és láthatta. Elég sokszor szóba hozta már a kasztrálást is. Tommy-Ray nedves ujjai Howie gerincétől jobbra és balra elkezdtek felkúszni a hátán. lenyúzott bőrű lény.. A mellén csimpaszkodva a terata egy darabja.. A szó említésére Tommy-Ray lassan leengedte a kés hegyét Howie hasáról az ágyékára. hogy a Jaff jó néhány méternyire áll tőle.Nem mondtam semmit.Látod? . Ezekre a szavakra Tommy-Ray megragadta Howie-t. . Salemben mindannyian a máglyán végeztük volna.Minden szülői meggyőző erőmre szükségem van. hogy mi mindannyian természetellenesek vagyunk? Te.És hogy gondoskodjak a mulattatásodról. erről neked is megvan a magad véleménye. Howie megfordult. A zabolátlan szakáll átszőtte a határozott. Ők. beállása olyan emberre vallott. egy szívós. Szabadon engedlek. Azok után.Hadd tegyem meg! .. Leginkább egy valaha volt patrícius család elhanyagolt leszármazottjára emlékeztette.kérdezte a Jaff. Meglátjuk.megbotránkozzunk. mint maga a Jaff. hogy azelőtt rövidtávfutó volt. megpördítette.. hogy mennyire szeretnéd már összevagdosni. Tommy-Ray elvigyorodott: . aki már alig képes felülemelkedni kimerültségén. ő már alig várja. Egy pillanatnyi késlekedés után a hűvös éjszakai levegő már le is hűtötte izzadtságtól nyirkos bőrét. Howie megborzongott.kérte a Jaff -. Elmondom. egy valóságos kényúrra számított. Fletcher porontya mérhető-e az enyémhez.Hát nem találod szánalmasan természetellenesnek Tommy-Ray szenvedélyét a húga iránt? Vagy azon a véleményen vagy. Katz? .Mondd el neki . (Tommy-Ray vigyora kitörő nevetésbe csapott át. Én. Azt hiszem. felfedve ezzel Howie hátát.Mit mondasz. . . mit szándékozom tenni veled. . Te nem ismerted az apádat a Nunció előtt. majd kirántotta a fiú pólóját nadrágjából és a nyakáig felhasította. követve a bordák vonalát. Reménykedj benne. mely sokkal aggasztóbb látványt nyújtott. a kés hegye nekifeszült farmerja szövedékének. Egyébként. Ha jól gyanítom. meggyőző vonásokat. és ívbe . csak hogy lássam. Ekkor valami megérintette a hátát. hogy valami rosszat tegyen neked. . amiket Fletcher összehordott róla.

hajlította a hátát. A Jaff egyenesen őt nézte. amint a húsába mar.Gyerünk. ahol Tommy-Ray szorítása fogva tartotta. hogy láthassa azt a fehér. amit rá vethetett (a lány könnyező szemei. vagy még több mindkét oldalon. mielőtt felhangzott volna Jo-Beth zokogása a bozótból. éppen elég volt neki. Howie felordított. Howie a fájdalomtól eltorzult arccal fordult vissza a Jaff felé. olyan keményen szorítva izmait. a folyamat olyan gyorsan zajlott. és térdre zuhant. . most ott volt Howie hátán. iszonya felülkerekedett még Tommy-Ray késétől való félelmén is. hogy a kontaktust elkerülje.Én a helyedben nem tenném . A falon a földhöz legközelebb állók ledobták magukat. . A nagyobb teremtmények is leugráltak a tetőről. A patrícius engedte félrecsúszni arcát. A karjai üresek voltak. és csillogó. Felüvöltött.biztatta.üvöltött a Jaff felé. Az a kicsike előny. gyerünk! . és amikor újra kinyitotta. hogy csatlakozzanak a hajszához. kerekre nyílt szája). mint egy megrühesedett kutya. Csak egy pillanatnyi ideje volt rá. Az a pillantás. szedd már le rólam! Tommy-Ray tapsolni kezdett a látvány láttán. ki-ki a számára megadatott hajtóerőt felhasználva. a mögüle előbukkanó magzatszerű lény óriási volt. hogy megfigyelje. Talpra állt.A kurva életbe. mígnem már túl sok lett ahhoz. ahogyan hideg hasa a hátcsigolyájának nyomódik. és megindultak Howie felé. ahogy Howie úgy pörgött körbe. A kreatúra keményen beleharapott a nyakába.mondta a Jaff. .Szedd le rólam! . öreg. Néhányan kitörtek a sorból. és körbepördült. amit eddig a karjában dajkált. . A Jaff seregében megindult a mozgolódás. az érintések sokszorozódni kezdtek. hogy nemsokára három-négy rétegű hadoszlopok sorakoztak egymás mellett. Jo-Beth és Tommy. szájrésze pedig nyakszirtjére tapad. A gyötrelmes kiáltás nyomán felzengett a tető és a konyhai fal lényeinek kattogásból és pusmogásból álló kórusa. valamint meg sem született apjuk már eltűntek. hogy ujjak legyenek: tucatnyi. számtalan ízből álló ceruzavékony és tüskés végtagot. minden másodpercnyi . amit a Jafftól szerzett. Érezte. mielőtt a nyakán felkúszó kín elől lezárta volna szemeit. A valami. Mielőtt Howie eltűnődhetett volna a miérten. Amint így tett. Howie átpillantott a vállai felett. őket követték a magasabban fekvők. épp időben. már meg is kapta a választ. hogy a bőr is felrepedt alattuk.

hogy az idő megérett arra. Kőkemény gondolatok. hogy meghallja. jól tudva. ugyanolyan nyomorultul fog véget érni. az annál erősebben követelt bebocsáttatást. Hiábavaló erőfeszítés volt. elnyomva magában a tükörképet. Howardhowardhowardhow.. mennyire erős benne az átalakulás iránti vágy. Megszólította a fiút: Howardhowardhowardhow. akárcsak az övé. hogy a fia nem túl gyenge ahhoz.. és a törekvésektől. mint hogy beengedje. Apa és fia. melynek valódi célja a semmibe foszlott abban a pillanatban. a vereség és bukás mintázatának egybeszövődő elemei. és ez némiképp igazságos is lesz. A Jaff közelgő győzelmének tudatában. a végjáték felé fordította figyelmét. hogy elérje a zene állapotát. hogy ezekre összpontosítson. ami felködlött előtte. és cipelje egyedül. és .. míg végül nem maradt más választása. végső áldozat maradt a számára. miután kiemelkedett a sziklából. Ha túléli a tapasztalatot. már csak egyetlen. de sikerült kiszorítania az érzéseket elméjéből. Bizonyos értelemben ezzel együtt lett teljes a kétségbeesésnek ez az éje. Ha megszenvedi akaratossága következményeit. Ha nem. szétkapcsolódni az anatómiától. ahogyan Schiller is beszélt a művészetekről. valahányszor a fiú fájdalmat érzett. hogy ne a meneküléséről ábrándozott volna. Fletcher mégis mindent megtett azért. Howie lélekszakadva rohanni kezdett a nyílt utcán. hogy a létnek ezen a síkján morálisan egy olyan lényhez volt láncolva. Lehetséges. .ahogyan először magához hívta. és nyilvánvalóan elvakította a tetszetős külső.. hogy engedjen ösztöneinek. Annyira el akart szabadulni a világtól és oktalanságaitól. hogy a Jaff tisztátalan gyermeke után koslasson. akinek a létrejötte felett ő bábáskodott. mellyel mind ez idáig nem mert próbálkozni. Bármennyire is ki akarta törölni agyából a Howie képét. és magához kellett ölelnie őt. Remélve. hát legyen az csak az ő terhe. mint a sziklaszirt világítótornya. Howie megtagadta apját. amikor hátat fordított teremtőjének. Az évek hosszú során csak a kínt jelentette a számára. minden bizonnyal bölcsebb lesz majd. s közben egyetlen óra nem múlt el úgy.késlekedéssel tovább fogyott. Fletcher nagyon is tisztán érezte a fiú rémületét és iszonyát. Monoton ritmust követve sugározta üzenetét. akkor élete.

Fletcher nem értette teljes mélységében a Quiddity mibenlétét (talán emberi lény nem is értheti). az Utolsó Előadás. Az álom-óceán és a sziget (sőt. Ami titok volt. sokkal nehezebben átgondolható. Röviden összefoglalva. Ephemeris partjain álmukban elvegyültek a tökéletesek közt. amint a végső konfrontáció közelgett. hogy nem sok hitelt adott a . mindent jól el kell terveznie. mit fog ez jelenteni? Először is egy lény. akit a Jaff végül egy olyan helyen talált meg. a bukott sámán. Fletcher akkor úgy hallgatta a számadást. hogy csalárdul áthágja a saját korlátait. a károsodás kiszámíthatatlan. melynek regéit és rituáléit emlékül kapták. nagy pusztítást vihet végbe odaát. Eddig megpróbált nem túl sokat gondolni a Jaff győzelmének következményeire. melyről makacsul állította.életének utolsó pillanataiban reményei szerint megragadhassa a diadal töredékét az elkerülhetetlen vereség előtt? Ha így van. De most. jól tudva. akit nem korlátoz az önmegtartóztatás. hogy a felelősségérzet már így is túlontúl a hatalmába kerítette. ahogy a Jaff egyszer egész szigetvilágról beszélt) három vitális alkalommal is emberi látogatás színhelye: ártatlanságban. közönségessé lesz.egy Kissoon nevű férfi állt: egy sámán. hatalmat nyer valami felett. de abban biztos volt. szerelemben. nyom nélkül hagyja itt ezt a világot. A mese középpontjában melyet a Jaff először adott elő neki. Nem ismételheti meg az előadást Palomo Grove bennszülött törzse számára. és rajta keresztül szabad hozzáférést nyer a Quiddityhez. hallotta. megadásban. Egy másik félelem is gyökeret vert Fletcherben. aki a Nunciót használta fel arra. Ha a Jaff megszerzi a Tudást. hogy nézzen szembe a tényekkel. amikor Washingtonban megkörnyékezte ajánlatával. hogy egy időbeli hurok. hogy a Jaff. melyek visszatartották őket a tébolytól a léttel való szembesülésükkor. Ha az a sziget a Jaff játszóterévé lesz. meglátták a sémát és a rendeltetést. hogy támogatást nyújt a Nuncióval kapcsolatos kísérletek lefolytatására . rákényszerítette magát. mind az alkalmazott metódust. sokkal többet sodor veszélybe néhány száz léleknél. melyeket csak álomutazásaik tartottak távol az őrülettől. mind a helyszínt. szentségtelen. Ha ő. vethettek egy pillantást a folyamatosságra. védtelenné válnak. és ott volt nekik az Előadás. kevéssé összefüggő szorongás. ami szentség. ami csak a megtisztultak és tökéletesek kiváltsága. talán szigetek. olyan valóságot láttak és olyan történeteket hallottak. és annak hatalmát. és a fajok. aki ismerte a Tudást.

Hallak. Hogy milyen szerepet játszott a sámán a nagy sémában (azzal együtt. Még egy utolsó kísérletet akart tenni arra. elegendő előnyre tett szert.zihálta futás közben. mint a Jaff is. szakadatlanul magához szólítva gyermekét. Miután mérlegelte az alternatívákat. mely elrángatja Palomo Grove lakóit tévékészülékeik elől. Olyan sebességgel rohant. Howie hallotta Fletcher hívását. . olyan látványosságot. és elinduljon a szólítója felé. Akkor viszont miért engedett egy ilyen embert a Hurok közelébe.szavaknak. hogy egyáltalán képes lehet rá. Kissoon a Shoal utolsó túlélő tagja volt. kiválasztott egyet. Fletcher nem tudhatta. hallotta meg zavarodott érzékeivel elég tisztán a saját nevét.Hallak. a teratával a sarkában. hogy kifújja magát.. hogy majdnem megölette magát a Jaff-fal). hogy az ügye ezzel távolról sincs lerendezve. és bár tüdeje keményen dolgozott. hogy megváltoztassa az útirányt. miközben a Jaff seregei elől menekült.. és tágra nyílt szemmel az utcára vonzza őket. minek rejtőzködik ott? És mi történt a Shoal többi tagjával? Most már túl késő volt választ keresni ezekre a kérdésekre. Egyfajta színházat kell rendeznie. azé a felemelkedett emberi lényekből álló rendé. Atyám. hogy azonosítsa annak eredetét. . hogy válaszoljon Fletchernek. volt hivatott megvédeni a Tudást. sikerült kipréselnie magából néhány szót. A gondolat újra ráirányította a figyelmét az előtte álló komor feladatra: a metódusra és a helyszínre. Csak amikor már úgy érezte. de az azt követő események olyan fantasztikus magasságokba gyűrűztek. elindult a végső megmérettetés helyszíne felé. Ha Howard nem lesz vevő a megfigyeléseire. . amihez képest Kissoon időbeli hurkának ideája akár elhanyagolhatónak is tűnt. csak tudatosítani akarta őket valaki más fejében is.Hallak . Csak rohant vakon. de az ösztöne azt súgta neki. akinek az ambíciói már messziről kiütköztek? És egyáltalán. akkor Fletcher e világbeli kimúlásával egyidejűleg ők is semmivé válnak. amiről nem is gondolta. és. de a hullámokban rátörő pánik megakadályozta abban. és megállt. mely az olyan homo sapiens-ektől. hogy áthidalja a közte és a sajátja között tátongó szakadékot.

Beteg vagyok. de ha el akarja kerülni a klisét. Amint Grillo felébredt.. a lány a lehető legnagyobb egyszerűséggel közölte vele. amit tehetek.Még sohasem láttalak ilyennek.Nem újság. ha látszol most . . . nem újság. hogy hazaviszlek. a nagy ember igazat ad valakinek? .És most? .Végre bevallottad. hogy ez Abernethynek egy csomó pénzébe kerül? .humorizált Tesla. Csak amíg összekapom magam.TIZENEGY 1. amikor a fél karomat odaadtam volna érted.Ne legyél kicsinyes! .Huszonnégy órára visszamegyek. márpedig szerinte ezt kellene tennie. hogy igazad van. viszont zsarnoknak nagyon is hozzáértő. . hogy hazavigye magával L. akkor engedje meg neki. és ő máris nagyon beleélte magát a szerepbe. Nyugodtan lehetek akár kicsinyes is. . hogy egy idegen ágyban senyvedni mártírra valló cselekedet.Most a legtöbb.Már az is valami. . amikor ilyen sebezhető vagy.Nem akarok menni . azonkívül.Amit jobban megírhatnál otthon. és nem itt.. Különben is.Olyan tizenháromnak. Tényleg tetű volt nővérnek.Ó. a verítékedben és az önsajnálatodban elmerülve. A.Mi értelme itt maradni. Voltak idők. ahol beteges porhüvelye mosatlan szennyese megnyugtató illata társaságában épülhetne fel. Szeretem.Lehet. . . . Tesla igazat mondott..tiltakozott Grillo. megenyhült hanggal. és a szobájában találta. . a sztori itt van. ..-be. . Olyan szexis. .

Mit nem mondasz? A lány előrántotta a pisztolyt rejtekéből: . . hogy felkeljen. és kikukucskál a szélvédőn. Elesett.Már ott is vagyunk? .És be is tartom. Kinyúlt az ajtó kilincséért. Bárcsak tényleg így lett volna! Jó negyvenméternyire a kocsi előtt hirtelen egy fiatalember bukkant fel az utcasarkon. hogy megsérült. gondolta Tesla.Él. Grillo. mintha valami oszló szövetben turkálna .Van valami a hátán . ahol az ifjú még mindig kínkeservvel próbált talpra állni. hogy Grillo felegyenesedik. neki egy pillantást sem sikerült vetnie a misztériumra. a púpos irányába biccentve..mondta.Maradj itt .Viccelsz? Amint kilökte az ajtót . kinyitotta a szemét. . A túloldali járdánál azonban a lábai kicsúsztak alóla. és azt az utasítást kapta. Tesla felé vette az irányt. .Nézd csak meg! Még nálad is betegebbnek látszik. ..-ig szunyókáljon egyet. amint Grillóval kihajtott a műútra: egyetlen teremtett lelket sem lehetett látni egyik irányban sem..motyogta.. Grillónak igaza volt.Egy hátizsák . Tényleg volt valami a hátán. és a világítás túl szegényes ahhoz.Amikor Yvonne-t megölték . Volt valami testi hibája is: mintha egy púp vagy valami duzzanat éktelenkedett volna a testén. . . .Az a fickó. hogy soha nem hagyom el az otthonomat fegyvertelenül. . hogy Tesla kotorászni kezd a kesztyűtartóban. de az teljesen nyilvánvaló volt..vélekedett. . Mindazon dolgok ellenére. . felhorkanva. de az csak nem sikerült neki.már ez az erőfeszítés is megszédítette -. aki az anyósülésen ült mellette. Leállította a kocsit.A Grove tökéletes helyszín lett volna egy holocaust-mozihoz. hogy L. él. hogy tisztán láthassák állapotát. A távolság túl nagy volt.szólt a lány.Én nem látom. látta.szólt rá a lány. és láthatóan komoly erőfeszítésébe került. Akármi is az. A szeme sarkából látta.felelte Grillo.Olyan nincs. amiket Grillo tapasztalt és sejtett a város titokzatosságával kapcsolatban. nem messze a helytől. és rohant át botladozva az úton. . .megesküdtem rá. . A. Tesla .Elvesztettél valamit? .

hogy berántsa a kéziféket. a lány már majdnem elérte a fiút. Az még mindig állhatatosan küzdött... Fényesen csillogott. úgy érezte magát. a kocsiba! . Onnan nem remélhetett segítséget. A fiú szédelegve fordult meg. .ismételte .. Ott azután meglátta az üldözőket. és a fiú állapota szemmel láthatóan pillanatról pillanatra tovább romlott. miközben áldozatára tapadt.utánam.kérdezte Tesla megrökönyödve... Az igenis ott volt..üvöltött fel. Valóságon edzett szemei megpróbálták elutasítani az utcán közeledő újabb tapasztalatot.. jönnek. amint feléjük kúszik.fájdalmas görcsbe rándult az arca. jönnek. minden abszurditásával együtt: a fakó. és szemei . a kocsi lassan elkezdett visszafelé gurulni az enyhe emelkedőn. mielőtt még belenézett volna esdeklő szemeibe. Amint így tett. hogy maga mögé sandítson. A fiúnak megvolt az oka a pánikra. A fiú ezúttal válaszolt neki: egy fájdalmas nyögésekbe csomagolt figyelmeztetéssel.Hát ez meg mi a franc? . és kiszállt a kocsiból. . aki a kocsi ajtajába kapaszkodva várta..hallotta meg a hangját . valójában élt.. ám az akció olyan hirtelenséggel következett be. hogyan kell azt használni? .. az Isten szerelmére...Gyorsan. Néhány méternyire Grillótól. Amikor pedig elkezdett felegyenesedni.felelte a lány.Menjen. Egyfajta állat volt (vagy éppenséggel többfajta állat). innen. Amit ő hátizsáknak tartott.. mintha utazna: teljesen elveszítette az irányérzékét. . és végleg el nem utasította volna magában a farizeus szerepét. Tesla követte az elgyötört pillantást. . .. Tesla odakiáltott neki. Nem volt értelme megtagadni a borzalmat. .oly sok végtagja volt. hogy elmúljon a rosszullét.. Grillónak volt igaza... és csápja.Grillo! . de csak egy rémült pillantást kapott válaszul. Nem fordíthat hátat neki.. A parazita végtagjainak minden rángására .Tudod. bárcsak korábban megfogadta volna a fiú tanácsát.Menjen innen.. hogy forogni kezdett vele a világ.. Tesla visszapillantott Grillóra. de hasztalan.. motyogó ár.. Átvetődött az ülésen. utánam. hogy lábra állhasson. .. hogy úton van a segítség.. aki még mindig a kocsiajtóba kapaszkodott.. vacogó fogakkal.. Grillo követte...kérem.Bár ne tudnám . hogy tartson ki. A fiú sorsa egybeforrott az övével. végig az utcán. Meglátva őket azt kívánta.

Megint az a: . és elkezdte vonszolni a testüket. hogy könnyedén megszüntethető legyen. ott vár. Mindketten megyünk.kérdezte Tesla. A kín teljesen legyengítette. akárki is legyen. Nincs hősködés. . hogy ízekre szedjék szét valamennyiüket. már amennyire ez lehetséges volt. Grillo. Tesla leadott egy lövést a közeledő tömegbe .motyogta az.felelte neki. Tesla előrehajolt.Miért? .Menjen már! . a kocsit is beleértve. ráhagyva nagyobb testű hittestvéreire a fiút.Az apám.Engem akarnak .Meg tudjuk csinálni. hathatós segítséget nyújt majd nekik.. A többiek az ajtók kilincseit tépkedték. Pusztítók voltak. kerülve a parazita tapogatózó végtagjait. ha odaérnek. Épp elegen voltak. követni fognak? . . felugrálva a motorháztetőre és a tetőre. hogy a fiú jobb keze is komolyan megsérült). . A lány nem vitatkozott. mint elegen.Ha megyünk.Keljen fel! . A hullámot vezető apróbb bestiák némelyike máris a kocsi felé vette az irányt. . nincs közöttük két egyforma) ugyanaz a rideg. A kocsi felé pillantott. még többen is. könyörtelen elszántság jellemezte valamennyit. hozd már azt a nyavalyás kocsit! Látta. A fiú bólintott. . .mondta a fiúnak.Mindketten megyünk.magyarázta rémülten a fiú.A kocsit. .ami eltalálta az egyik nagyobb bestiát. majd megfordult. és beleerősítettek a tempóba.A Központ. mert ha sikerül . ahogy a férfi az ajtóval vacakol. Felrángatva őt a lábaira és átvetve jobb karját a vállán (láthatta.Le a Dombon . A fiú mutatta az irányt. . szinte alig tudatában saját mozdulatainak. Bármilyen kísérlet a szétválasztásukra csak megtorlást vonna maga után. A kapcsolat túlságosan is szoros volt kettőjük közt.Miért? .A sápatag testek meghallották. . amikor a sereg előőrse beérte az autót. Sokféleségük ellenére (úgy tűnt. .Nem . Egy pávián méretű bestia elkezdte nekidobálni testét a szélvédőnek. és csápjaikkal megpróbáltak az ablak és a keret közé férkőzni. Csak reménykedett.zihálta... Grillo éppen az ajtót csapta be. és megragadta a fiú karját. de egy fikarcnyit sem lassította le -. hogy az apa..

is lefutniuk ezt a sereget. lerázva a tetőről a teratát. . . . Igazam van. .Le a Központba . Utasítást kaptak rá. .A dögevők gondoskodnak róla. . . . ami elég éhes.Mi zabál meg egy ilyet? . .jött a fiú válasza. . . ott találjuk az apát is. csak szánalomra méltó zavarral figyelte testvérét. mi a fene volt ez.Nem lesz. .Itt hagyjuk. Mást sem tett.válaszolta a Jaff. .tűnődött a fiú.tűnődött hangosan a Jaff. amelyik bezúzta az üveget.Ahogy reméltem.Mit csinálunk vele? . . maga után rángatva Jo-Beth-t. majd számtalan eredménytelen kísérlet után .Újabb közlekedési baleset .szitkozódott Tommy-Ray. és elhajtania. Régen feladta már a zokogást és a beszédet. hogyan erőlködik Grillo az indítókulccsal.Nem számít . kiengedett egy vékony.És mindig van valami.Az embereknek fel fog tűnni.informálta Tommy-Ray.felelte a Jaff.Igen? . . .Bőven van ott még. Tesla maga mögött meghallotta a szétrobbanó szélvédő csörömpölését. .felelte a Jaff.Hacsak a terata gyorsabb nem lesz. addigra már biztosan nem lesznek olyan állapotban. Jo-Beth? A lány nem válaszolt. . . Amint befordultak a következő sarkon a fiú alig hallható instrukciói alapján. Az lesz a valami. Csak várd ki a holnap esti partit.Hová mehet Katz? . hogy senki se tudja meg.hogyan sikerül beindítania az autót. panaszos sípolást. hogy felvegyék ellenük a küzdelmet.Bármi.És mi lesz a nővel? . A kreatúra nem halt meg teljesen. Nem messzire a dráma színhelyétől a Jaff és Tommy-Ray.Szemét fattyú! . ahol ez volt.kérdezte Tommy-Ray.Nem fogja túlélni az éjszakát . ami elég éhes hozzá . látta. Akárhol is lyukad ki a fiú.Fletcher hívja.

Nem. . megnyugtatták. még ha nem is tud róla. de felülemelkedett rajtuk. ha elegendő időt adsz nekem arra.Később . túl az értelmen. Túl az érzeteken. Kinyújtotta felé a karját. Fletcher az ellenségünk. Nem egy magzat vízfeje lebegett előtte.kérdezte Tesla Howie-tól..Ó dehogyisnem..Miért nem kapnak el bennünket? . .Túlságosan is sok minden . hanem egy olyan férfi arca. és a fia is az ellenségünk. . . . .Mutatok neked egy szigetet. De higgy nekem. és talán bölcsebbé is vált általuk. aki szélesen rámosolygott.Hát nem tökéletes egy lény? Egy igazi szamaritánus. mégis micsoda felemelő dolog ilyen fene nagy jószívűséget tapasztalni. Nemsoká enyém lesz á jutalom.Rengeteg időnk lesz beszélgetni. .és egy tengerpartot.Téged semmi sem hat meg. igaz? . A férfi szavai.. ha azt mondom.mondta a Jaff. Tudásnak hívják. hogy mindent tisztán láss. hogy elmagyarázzam. Túlságosan is sok minden meghat. majd vissza Jo-Beth-re.. ha megtehetnék. Te is megértheted. És amikor megszereztem. legjobb szándéka ellenére. megosztom veletek.Howie nem..Ezt kell látnom? Hogyan ölöd meg Howie-t? Hogyan pusztítod el a Grove-ot? .felelte. .. és finoman megsimogatta a lány arcát. Természetesen ő is meg fog halni.Azt akarom. A Jaff tanulmányozta az arcát. Ez egy hosszú történet. Ő is az apja fia. Jo-Beth. aki számtalan nehézséget látott. 2. A megjegyzés végül szóra bírta a lányt.A maga módján Tommy-Ray már megértett.... Azon a szigeten a nap sohasem ér véget. .kérdezte.. . Megérint ez a kifejezés az arcodon. Szemrebbenés nélkül megölnének bennünket..Nekem semmi sem kell tőled. .Tommy-Ray-re pillantott. .. . És az övén . .

és ébren. hogy bekopogna az első ajtón. Egy szörnyekről hablatyoló borotválatlan idegen mindenhol elutasításra találna. vagy áldozatul esett a kocsiját megtámadó szörnyetegek valamelyikének? Egyik sem. majd a címre. amit talál. . és a fogai még mindig vacogtak. kivéve Hotchkisst. hogy az őket üldöző erők beérik. mint amilyennek Grillo érezte magát. jóllehet azt is tudta . .Jöjjön velem . melyeket gyakorlatilag konstans alkoholos kábulatban töltött -. . mi a pokol történt magával? Hotchkissnak sem volt sok oka a büszkeségre: legalább annyira gyűröttnek látszott. amikor szüksége lett volna rá? Elveszett valahol a holdsarló alakú utcák és zsákutcák között.Van puskája? . . Bízva abban. amíg segítséget szerez.Útközben elmondok mindent. hogy Tesla gyors felfogása képes lesz távol tartani tőlük a hordát. és csak az értékes időt vesztegeti ahelyett. amit ott szerzett meg. és elárasztják őket.Grillo? Jesszusom.az összeomlás utáni hónapok tapasztalatából. Ha így van. Ösztöne azonban azt súgta neki. és onnan kérne segítséget. Egy sör volt a kezében. Az utolsó negyedmérföld a Központig olyan hosszúra nyúlt előttük. akkor mégis ki akarhatja ezt? És mi lehet vele a célja? A fiú .Howie. mint az őrült száguldott el az első nyilvános telefonfülkéig. hogy nem kapna sehol.mondta Grillo.Már kétszer is bizonyosnak látszott. gondolkodott kétségbeesetten. Hány terjengős levelet írt hatás alatt. hogy az ilyen tisztaság könnyen lehet önbecsapás eredménye. melyek valóságos akadálypályává tették a várost. hogy az üldözést csak megkoreografálták.Hová? . mint egy tengerész-deszantos kiképzőpálya. Teslában egyre erősödött a meggyőződés.minden lépéssel egyre nehezebb lett. Hol volt Grillo. A férfi otthon volt. mely akkor az értelem fényében ragyogott. Habár tagjait mintha ólomból öntötték volna. de a soraik mindkét alkalommal abban a pillanatban lelassultak. mentális állapota kellőképpen tisztának tűnt a számára. amint ezt megtehették volna. és annak számtalan testvére a szemében. aki néhány sarokkal a nevét is elmotyogta . de a józanság állapotában olyanná vált. mint a Finnegan ébredése? Talán most is ez a helyzet.

. és oly kevés barát. van egy karabélyom. többségük . ahogyan a kisállat-kereskedésben is . Vajon hol lehet most? Halott. akár . Kakofonikus hangjuk elterült a városon. mielőtt örökre elválnának egymástól. mint támadást intézni a város kereskedelmi szíve ellen. Van még egy feladat. merre mehettek. Amúgy is oly sok bánat volt az életében.Most ne beszéljen! . Akkor szólaltak meg a szupermarketben. A dráma.szakította félbe Hotchkiss.. hogy a Grove felnőtt lakossága aludjon. az egész nyomorúságos történet megismétli önmagát. hiábavaló lesz. a szelleme ott kísért a Misión de Santa Catrina romjai között.. annál jobb. Riasztócsengőket hallok. ha valóban meg akarja érinteni az összegyűlt elméket. és nem ismert erre célravezetőbb módszert. A hívás elhangzott: támadást intéztek két bolt ellen.ahogy a Jaff szerette hívni . .akár megérintette a Jaff. amikor Fletcher nekiállt bezúzni az ablakokat. A kéretlen mártírság. legalább nem látja majd a bukás következményeit.mondta Grillo. .Hallgassa csak! . aki segített volna elbírnia a terhet. Fletcher gondolatmenete hirtelen megtorpant. mely immár az osztályrészéül jut. tökéletes időzítést kívánt. . Elképzelve a helyet. . Mindannyiuk közül talán Raul állt hozzá a legközelebb.Hozza azt is! . hogy még soha nem szólt ennyi egyszerre.. az a legvalószínűbb.Igen.. Fletcher tovább bátorította a kórust.Várjon.Nem tudom. Jóllehet korán volt még ahhoz. amit Howardra kell bíznia. . Marvin boltjában már teli torokból zengtek.maradványai még mindig ott vannak a sziklaszirt tetején? Ha így van. Minél előbb rázza le a Grove magáról a letargiát. és bizonyos. és valami ártatlan lélek belebotlik. amit eltervezett. A riasztócsengők ritkán szólaltak meg a Grove-ban. Mi van a Nuncióval? Lehetséges.Mi az? . Ha elbukik. nem ért. hogy a Nagy Mű . az erdősávval szegélyezett Deerdell-től egészen Vance özvegyének házáig.Riasztó. a Domb tetején. és nekünk.az itteni hangzavarhoz a felriadt állatok hangja is hozzátette a magáét.

hogy szép sorban a többi is kövesse. miért is hagyták ott karosszékük kényelmét. A horda valóban megállt.Amikor beutaztuk Amerikát. igazolva. . . Suttogva beszéltek partnereikkel. hol van Fletcher. Elbukott. nincs odakint semmi. nincsenek álmaik. Már korábban is megpróbálkozott ezzel a trükkel. hogy jöjjenek vissza. hogy odamenjenek a bejárati ajtóhoz (a férjek vagy feleségek pedig utánuk szóltak. már ha egyáltalán megszólaltak.mondta a Jaff. . Akkor elmaradt a forradalom. Már tudjuk. . majd újra rázárt ajtók mögött.Mikor? . és hogy hol lesz nemsokára a fia is. mint ahogy most sem lesz. a szomszédok kimentek-e az utcára. Csak egyetlen embernek kellett kimozdulnia ahhoz.akarta tudni Tommy-Ray.mégis furcsán álomittasnak érezte magát. Ha megkérdezték volna őket. megfeledkezve arról. hogy az emberek lássák a teratát . Az embereknek nincs hitük. amit állati ösztönükkel már napnyugtától éreztek: a dolgok rosszra fordultak ma éjjel. .Mivel próbálkozik? .Talán abban reménykedik.nem .Ügyes . elmondták nekik. (Jo-Beth felé fordult. . hogy lássák. a bezárt. amit ne láthatnának a tévében). Ez csak a kétségbeesés jele.) . némelyek pedig odáig is elmerészkedtek.Mi a francot jelent ez? . és ezt ő is tudja. Néhányan felvonták a redőnyöket. De a riasztócsengők erélyesen követelték figyelmüket. még a saját nevüket is bajosan tudták volna megmondani. megálltak az ajtóban vagy étkezőjük közepén.Az a célja.Minek ez a zaj? . Az egyetlen biztonságos hely otthonuk magánya. Nem mindenki volt azonban ennyire passzív. hogy visszahívom a vérebeket Katz sarkából.Biztosan örülsz a hírnek.felelte a Jaff. semmi sem normális vagy racionális többé. . hogy semmi szükség kimenni. És neki mindkettőre szüksége van. hogy forradalmat szíthat ellenünk.mondta Tesla.Már nem követnek bennünket .

A lány orrüregét megtöltő csípős szag azonosította számára a benzint. és szorosabbá . apja máris két kézzel megragadta a hátára tapadó parazitát. . Az abban a pillanatban vadul csapkodni kezdett. .figyelmeztette Tesla. és engedte. Odabent a boltban Fletcher felemelte a fejét elfoglaltságából. aki szinte úgy vonszolta keresztül a testét a parkolón az üvegszilánkokkal borított járda felé. Howie nem vesztegette értékes energiáját a kísérletre. akit a lány meglátott kiemelkedni az összetört kirakat mögül. Hirtelen félelem mart belé.Fektesse le ide! . aki bebizonyítja. és betegesen sápadt. de hát a családi hasonlóságok sohasem volt az erős oldala.kiáltott rá. Őt és a seregét. mielőtt még a Jaff ideérne. melynek nyomát a férfi menet közben a földön is maga után hagyta. izomzata hálásan sóhajtott fel a megkönnyebbüléstől. és az ablakhoz ment. .utasította a férfi.Értem .Mi történik ott? .Nehogy gyufát gyújtson! . mint egy bűvész. hogy a férfi odajöjjön hozzájuk.Maga vezette őt ide. Howie alig ért földet. aki felnézett. leírva kezével egy kört. A ruháit láthatóan átitta valami folyadék. melynek bezúzták az ablakait. a szupermarket felé biccentett.. Az a dolog a hátán.Ha te mondod. Howie nagyon szenved. A férfi. hogy a hajsza egyenesen egy tébolyodott karmai közé hajtotta őket. Alig tudta a fejét mozdítani. . . Egy nőre támaszkodott. .. Howie felmordult.Vagy már itt sem vagyok. mely egyike volt a számtalan boltnak a Központban.kérdezte a lány.mondta a férfi.Ne jöjjön közelebb . Nem volt egyedül. Amikor ez mégis sikerült neki.szólította.Vállára vetett terhe nem válaszolt. Nemigen gondolta volna a fiú apjának sem. . .Beszélnem kell Howarddal.. Tesla így tett. . mint ivadéka. . . egyáltalán nem látszott vandálnak.Hadd nézzem. szakaszos mozgásából ítélve pedig legalább olyan rossz állapotban volt.Howard? . . Tesla bólintott..Az meg kicsoda? . A fiú beért a látómezejébe. hogy üres a keze. Fletcher abbahagyta az előkészületeket. Tesla volt az. A férfi magas volt.Nem tehetek róla.

én már megtettem mindent. amit lehetett .Sok mindent el kell mondanom magának. Az öntudatlanság határán Howie elkezdett küzdeni a levegőért. Segítsen nekem! Már nem sok időnk maradt. Maga hagyni fogja.kiáltott fel Tesla.. Azért született. (Megmutatta a tenyerét. maga jött el helyette. . . . mintha egy szöget vertek volna belé. Maga része a történetnek. hogy most itt lehessen. ahol becsapódott egy konzervpiramis alá. amikor a Nunció először megvágott..Hallotta! Az állat fejét. Tudom. Howie nem hagyta. . végül Howie-ra. Tesla félve tanulmányozta a kezét. akit érdekelt a sérülés. Nem volt szüksége győzködésre.szabadkozott Tesla. de hajlandó volt engedni azért.Nagy út áll maga előtt . Test és bestia külön váltak.vonta ölelését áldozata körül. Nem ő volt az egyetlen. velem együtt. azután a szörnyre. és könyörgöm. .Meg fogja ölni! . . és kirántotta a kezét.Fletchernek hívnak. Három szívdobbanás. Fogja meg! Tesla a férfira pillantott.Fogja meg a fejét! . hogy így lesz. tenyérjóslás? .mondta Grillo. Ez a seb arra emlékeztet..) . hogy a fiú segítsen nekem. mely egy szempillantás alatt maga alá temette. . melyen valóban ott éktelenkedett egy seb.Mi ez. hogy elmondjam neki.Micsoda? . annak ellenére. Abban a pillanatban a benzines ember már le is rántotta. ne hagyjon most cserben.. A szájrész Howie nyakára tapadt ugyan.Hé. Howie apja behajította a boltba.. de most már látom.üvöltött rá a férfi.Már most figyelmeztetem .. . hogy fel kellett áldozni egy húscafatot a kezéből.Engedje el! . hogy Tesla kezébe haraphasson. mely leginkább arra emlékeztetett.kezdte sejtelmesen a férfi. ami a szörny pofájában ragadt.Én ebből egy szót se értek. A tenyér a közepén sebesült meg. miközben Hotchkiss társaságában a Központ felé hajtottak -. hogy amit láttunk előbújni a föld . A negyedikre már el is marta a bestiát.Majd holnap analizálunk. . Most cselekszünk.Azt akartam. .

Azok a kölykök L.Maga meg ki a franc? . Betörték a kirakataimat. kopasz ember figyelmét. .alól. . . fejhangon sipítozva. mint gyilkosságról. és hallgatták a riasztókat. . Amikor lesz időnk a könnyekre. Carolyn. Lelassított. Felemelve hangját és karabélyát igyekezett valami befolyást gyakorolni a tömeg felett.felelte Hotchkiss keserűen.Nem hiszem .. kihajolva a maga oldalán. akik a Központ felé tartottak. .Maga a szolgálatos. hogy őrült vagyok.mondta Grillo. . Nem voltak egyedül.Nem. ha maga akar az lenni. Hotchkiss? .Ha ők is azt látják majd. Sem az ő szavai. sem Hotchkissé nem váltottak ki semmilyen hatást a járókelőkből. Amiért úgy beszéltem Carolyn haláláról.Talán a hasznukra válik majd .A lányom. amit én .Benzinszagot érzek .Majd máskor.mondta Hotchkiss. . amiért lezárattam a barlangokat. Erőfeszítései magára vontak egy apró. amilyeneket még életemben nem láttam. az csak a kezdet volt. . .Biztos vagyok benne. . némelyikük körbejárva szemlélte a boltokban keletkezett károkat. . Harminc-negyven Grove-lakó máris ott gyülekezett. Grillo. Mások is voltak. Marvin.El kellene távolítanunk innen ezeket az embereket .jegyezte meg Grillo. hogy forduljanak vissza! .. .folytatta Marvin. . . amint két polgár átvágott előtte az úton.Mindenki azt gondolta rólam. és átvágott a parkolón a szupermarket irányába. . mint valami mennyei muzsikát.próbált úrrá lenni tanácstalanságán. A.-ből. Olyan teremtmények szállták meg a Grove-ot ma este.Mondja meg nekik. Elérték a bevásárlóközpont parkolóját. csak álltak. Grillo és Hotchkiss kiszállt a kocsiból.Nem tudom követni.Mi van vele? . hogy gyalog közelítsék meg a hívás helyszínét.szólt közbe Grillo.akkor igen nagy pánik fog kitörni. figyelmeztetéseket kiáltozva. mások mást se csináltak. . a benzinszagtól megint szédülni kezdett.Hol van Spilmont? Itt kellene lennie valami hivatalos személynek is.Micsoda vandalizmus . .. mintha valami búcsúra mennének. hogy a rendőrség már úton van . Hotchkiss egyetértett vele.akarta tudni Marvin..mondta Grillo. .

ugyanakkor ösztönösen felismert. Egy szempillantás alatt rájött. meg nem is. és keresztülmászott a darabokra tört kirakat keretén.kérdezte Grillo. . az sok! . Mögötte egy férfi állt. . Lázban égő szemei jóváhagyták a kijelentést.felelte Tesla. amikor az egyik alak hirtelen láthatóvá vált.Mi folyik itt? .Mióta vagytok ennyire egymáshoz nőve? .kérdezte Grillo. . vagy mindannyiunknak vége! Tekintete elhagyta Grillo arcát.Tesla? A lány meghallotta őt: felnézett. Grillo. A másik kísértet. Valóban mozgott néhány figura a bolt félhomályában. és a parkolóra. igaz? . Tesla bólintott: .Igen. Az üvegcserepeken lépdelve megindult a kirakat felé.Mielőtt Grillo megválaszolhatott volna. . Valaki még hiányzott a partiról. . akit Grillo ismert is.Közelünkbe? .És a negyedik? .A fiú pedig Howard Katz. amikor csinálja. honnan ismeri.A neve Fletcher . kétségkívül.Szent szar .Magunkkal vihetjük a fiút? . . .kiáltott fel. Grillo és Hotchkiss megragadta a fiút. .Ami sok. .dühöngött Tesla. ő volt a hasadék egyik lakója.De siessetek . Grillo! . melyhez nem tudott nevet társítani.mondta -.A barlang. ösztönös kérdésére. A fiú. Olyan arc volt. .Ne hozz még valakit a közelünkbe! . Hotchkiss eközben fellépett Grillo mellé: .Jöjjön ide! .Van valaki odabent! Grillo az áruház felé nézett. És én itt leszek.Ők apa és fia.Ez az egész fel fog robbanni. akit Tesla elment megmenteni. egy kiáltás hasított bele a hangzavarba. és ráripakodott. . vagy még inkább az azon túl elterülő sötétségre meredt.Menj innen.Menj már el innen! A férfi figyelmen kívül hagyta a jó tanácsot. mintegy válaszképpen Grillo első. . . most arccal lefelé és derékig meztelenül feküdt a kövezeten. és talpra rángatta.Hotchkiss! .Ami a harmadik kérdést illeti: .zihálta.

motyogta. A tömeg. testének minden törékenysége feledésbe merült. Majd az egésznek szinte brutális hirtelenséggel vége szakadt. Fletcher ellensége. ahogyan Fletcher megérintette fiát. folyosót nyitva a két ősellenség között. Arckifejezéséből ítélve ő is osztozott a rövidke megvilágosodásban. és betöltötte az űr.Várjatok! . .Fletcher elmegy. A másik barlanglakó. s a szemei megkapták a választ.Tartsák távol a tűzvonaltól! . melynek végtagjai olyan élettelenül lógtak alá.A Quiddityt meg kell őrizni. Egyfajta lágy elektrosokk futott át Grillón.vagy hatszorosára is megduzzadt.. árnyalatnyi mosollyal az arcán. . A Jaff nem érkezett egyedül. utasítás szerint. a testen keresztül láncba kötve a három szervezetet.Sehová és mindenhová .szólt Fletcher a trió felé közeledve. Amint Grillo átengedte a fiú súlyát.Engedjen! . Átvitték Howie-t az ablakon. . .Mi? . Az egyik névre. az ő akaratából fog történni. Grillo Hotchkissra nézett.Jo-Beth és Tommy-Ray .Akármi is történjék mostantól kezdve. A lány közlendője egyszerű volt. a parkoló külső peremén állt. Howie felemelte a fejét. . .Mert mondtam neki .Miért? És hová? .Vigyék a fiamat. ahol az álmok sarkcsillag gyanánt fénylettek. . uraim! . Szemei könnyekkel teltek meg. Hotchkiss lépett ki az utcára. .mondta. maga mögött meghallotta Tesla hangját. .fürkészte a tömeget.Csak menjetek el. . és .felelte Tesla.Honnan tudod? . .Hol? . ismét Teslára nézve. Hotchkiss annál inkább. az üzemanyag kipárolgásánál sokkal több hagyta el a férfit.kiáltotta izgatottan. mint egy friss tetemé. hogy mindkettőre. akiket Grillo nem ismert. amint Fletcher hagyta lecsúszni karját fia arcáról.jött Fletcher válasza. . A tudata egyszeriben megvilágosodott. hogy átvegye a testet.Mi fog történni? . mielőtt bármelyikük felelhetett volna. A háta mögött két kaliforniai szépség állt. mely időközben öt. A benzinszag mindennél erősebb volt a közelében. . de lehet. minden hallható utasítás nélkül szétvált. Grillo.kérdezte Grillo.kérte határozottan Tesla. Grillóra pillantott.A Jaff.

.A pisztolyt. Könyörgöm. . Grillót. Könyörögj egy kicsit! Mondd.kérdezte a Jaff.mondta a Jaff.vágott vissza Fletcher. . meg fogják ölni! .Megölik őt. Fletcher. Mögötte ott lépdelt a fiú.bármit megtennének értem. hogy azonnal végezzek veled.felelte. gyermekei felé biccentve .akarta tudni.mondta a Jaff.Voltak vágyaid . . . Nem igaz. szemben a Jaff-fal. magával rángatva húgát. és megállt az emberi folyosó másik végén.válaszolta Fletcher.A másik felét te mérgezted meg . . Howie-t és Hotchkisst is -. csak hagyjalak élni! . hogy nekem adod a golyóidat. aki számára érthetetlen volt. . . . .Soha nem jelentett nekem túl sokat.Sokkal több forog most kockán.Ne is merd tagadni.A bohóckodásod még a város felét sem volt képes idecsalogatni. közben elsétált mellettük .Az élet.Ez igaz. .Rendben .jelentette ki Tesla. mint a barátnőd élete .A golyód? . . igaz? . hogy tehetett szert ennyi tudásra ilyen rövid idő alatt.megpróbálta félrelökni Hotchkisst.Nem kaphatod meg a Tudást. Teljesen elmerülve a szóváltásban Tesla nem is figyelt fel arra. és nagyon lassan elindult Fletcher felé. és odasúgta neki: .A véreim . . Tommy-Ray? A fiú vigyorogni kezdett. A Jaff szólalt meg elsőként. . . hagyd békén! .Mire volt mindez jó? . mintha pénzt számolna.Ne akard. Nekem mindig volt célom. újabb ámulatba ejtve Grillót. Hát nem látja. ha nem állítjuk meg őket.Késő.Nem olyanok. Már itt érzem az ujjaimban . A Jaff felemelte a kezét.elhagyva Teslát.Ha azt akarod.Bármit. mint a tieid. hogy Howie kicsúszott Hotchkiss kezeiből. amíg hozzá nem fordult. A tudás kútfője.Még mindig nem érted. hogy könyörögjek. . majd összedörzsölte a hüvelykjét és a mutatóujját. A Quiddityt meg kell őrizni. Mostanra már félúton járt Fletcher felé. hát megteszem. .

. Akármilyen hatást is váltott ki a Jaffból Fletcher Nagy Műve (a Nunció.mormolta Howie. hogy valaki. majd lassan előhúzta kését a zsebéből. a lövedék Tommy-Ray lába előtt fúródott az aszfaltba.El tudja távolítani valahogy? .Akkor ki állíthatja meg? . A hang nem volt erős.Azt hiszi. ahogy ő nevezte). a tudása épp elegendő volt. Jo-Beth elhúzódott bátyjától. Magához rántotta a lány testét.A saját lánya . de Tommy-Raynek esze ágában sem volt lemondani róla. hogy kiléptek az áruházból. most szép lassan hagyta lecsúszni a lány mellére.Te és a gyermeked nem értitek.Ők ketten. hogy lássa: ekkora hatalom egy ilyen lény kezében összpontosulva mérhetetlen gonoszságot szülhet.. .szólt rá Howie.A pisztoly most is ott lapult a zsebében. mit jelent az.Nem állíthatja meg. (Elmosolyodott.) . Kozmosz és Metakozmosz rendszerének komplexitását.Nem.Elvesztél.folytatta a Jaff. másfelől. . Minden csak kísérletezés. A vérontás fenyegető közelsége nem múlt el nyomtalanul a tömeg felett. . .szólalt meg Tesla..Engedd el! . különösen a gyerekkel levők. és a fejével lassan közeledni kezdett az övéhez. hátrálni kezdtek. hogy magába igya azokat a víziókat.Meg fogja ölni . hogy az átlendítette a téboly mezsgyéjén is. a Quiddity. és tettetett értetlenséggel bámult rá. Fletcher mögött Grillo előrehajolt. annyi bizonyos volt. . és odasúgta Hotchkissnak: . . modern. Néhányan. törődik vele? Felnézve megértette a fiú igazát. . Fletcher . és csak felületesen érthette meg a Tudás. Jóllehet nagyon kevés ideje volt rá. amiket Fletcher megosztott vele. Igaz? Tommy-Ray eddig Jo-Beth vállán tartotta kezét. Vonakodva engedte át Howie sebesült kezének. nagyon is értik ezt. . Tommy-Ray úgy tett.súgta Tesla válaszul. A csókot egy lövés akadályozta meg.A kölyköt? . de a Jaff egyetlen pillantásával elhallgattatta. de mindenki jól hallhatta.A jó ég tudja. ahogy Howie utasította. A Jaffot. Valaki a tömegben felszólalt a dolog ellen. . A többség azonban maradt.Ne is próbálkozzon vele! .

és egy levél gyufát rántott elő. Lövedékként vágódott Fletcher ujjaihoz. . majd úgy tűnt. ha most elsőként megadatott nekik. amikor a Jaff ujjából egy friss energianyaláb csapott fel. mi a célja vele. A szorítás kiáltást fakasztott a lány ajkán. ektoplazmaként felszabaduló energiacseppek kezdték izzítani a levegőt. Habár nem voltak köztük olyanok.jegyezte meg Tesla Grillónak és Hotchkissnak. Szeretem a halált. és repült Fletcher felé.. hogy közbeavatkozik.Képes lennél hidegvérrel lelőni ezek előtt a kedves emberek előtt? kérdezte Tommy-Ray Howie-tól. Beszéd közben lassan közeledett Howie felé. Az áldozatbemutatás kiválasztott eszköze. majd rávetette magát áldozatára. Marvin's Food and Drug felirattal. de ehelyett egyszerűen csak vetett rájuk egy pillantást. hogy kitalálják. Egy pillanattal később. csak egy erőteljesebb lökésre. hogy lángra lobbantsa. Lődd szét a tököm! Én nem félek. Howie tekintete feléje fordult. és Tommy-Ray abban a pillanatban felemelt késsel támadt rá. Éppen azon volt. Valamennyien érezték a benzinszagot. hogy egyetemes fontosságú eseménynek lehet a szemtanúja. Húzd meg a ravaszt. Nem is volt szüksége.Jobb lesz eltűnni innen . Katz! Már ha van elég vér hozzá a pucádban. akik sok mindent. Hogyan is nézhetnének félre. Tommy-Ray keményen a lába közé rúgott. és előrántott egy gyufát.parancsolta a Jaff. aki alig tudott állva maradni. Mégis kevesen visszakoztak.Hát csak rajta! Felhatalmazlak rá. mintegy szavait igazolandó. Elérte a küzdőket. Nem sok fantázia kellett hozzá a szemtanúk részéről. Ujjaiból.Ez már kikerült a kezünk közül. A Jaff volt az. Tudták a forrását is. mint a marakodó kutyákra. hogy megragadta Jo-Beth-t. hogy ledöntse Howie-t lábairól. a tömegben mindenki ösztönösen is megérezte. melyekben állítása szerint máris ott érezte a Tudást. A férfi elengedte Jo-Beth-t. hogy vessenek egy pillantást isteneikre? Fletcher feltépte a csomagot. majd túllépve rajtuk folytatta útját Fletcher felé. De a pisztolyt nem vette le Tommy-Ray-ről. és a becsapódás ereje messzire repítette a gyufát és a csomagot. A pisztoly kirepült a fiú kezéből. ha egyáltalán valamit is. aki elmozdította az eseményeket a holtpontról. és a halál is szeret engem. . Fletcher benyúlt a zsebébe. értettek volna a főszereplők szóváltásából. . És most megjelent ez a gyufa. és elindult Fletcher felé.Ne öld meg! . . . azáltal.

ahonnét jobban követhette az eseményeket. A káosz üzenete áradt szét szervezetében a Jaff érintése nyomán. . Gyötrelmes lassúsággal fordította el fejét. ahogy mindig is szokta. Ahogy neked sem. Ezután megcélozta a fegyverrel a földet Fletcher mögött. és meghúzta a ravaszt. Most a való világgal kell ugyanezt tennie. hogy a tűz nem árthat nekem. A lapokon. és tüzelt. hogy beleélje magát a magában eltervezett végkifejletbe. hogy hagyta volna kilövellni magából. ott volt viszont neki Hotchkiss karabélya. hogy fog. és éppen az ő keze által lett azzá.Te is tudod. és ő egyetlen iszonyatos pillanatra elmerült azokban a tébolyodott szemekben . Újra célozni kezdett. hacsak nem akarod. Száján át lassan kifújta a levegőt. Vonásain félreérthetetlenül megjelent a tiltakozás.és meglátta azt a fantomlényt. hogy lángra lobbantsa képzeletét. Amint odaért ellenfeléhez. olyan lecke. bármi is legyen az.Ne vesztegesd az idődet ilyen ócska trükkökre! . A levegő Fletcher körül hirtelen sárgán izzani kezdett. Ezúttal inkább magában tartotta a mérget. A mozdulat magára vonta a Jaff tekintetét.. hogy előbb látja a tüzet. Mint egy élénken fénylő vihart. Úgy tűnt a számára. Mégis valóság ez. és a Jaff gyűlölete ezúton nyert utat legbenső lényéhez. Ha mindenáron meg akarsz halni. melyhez a szikra villáma jelenti a bevezetőt. ahelyett. semmi mást nem kell tenned. Borzongás futott végig Fletcheren. megérintette a kezével. melyet a férfi rótt rá. annak emlékezetére. Fletcher elkapta a pillantását a mindent elemésztő tűz-orkán mögött.mondta a Jaff. Csinált már ő tüzet korábban is. amikor reggel leült az írógép elé. mint ahogyan remélte. . Csak a halál szabadíthatta meg ettől. Hogy egy ember élvezheti az elevenen elégést. aki az arca mögé rejtőzött. A hőhullám hirtelen és intenzíven tört rájuk. így a kifejezésén eláradó kedvességet Tesla magával vihette minden jövőbéli kalandra. amit Fletchernek szánt. A lány hihetetlen sebezhetőséget látott az övéiben: megnyitotta magát. azt a másik Jaffot. amit egyetlen iskolában sem tanulhatna meg. Egyetlen szó nélkül kikapta a kezéből. míg csak bele nem nézhetett Tesla szemeibe. csak kérned. Tesla eldobta a puskát. mint ahogy az bekövetkezett volna. hogy profitálhat a lángok kínjaiból. Azután lángba borult minden. milyen keveset is érthet meg ő a világ működéséből. Nem keletkezett szikra. A lánynak nem volt gyufája. megtisztítva elméjét a haszontalan gondolatoktól. és arrébb rohant.

A helyzet még e rövid idő alatt is gyökeresen megváltozott. De túlságosan le volt nyűgözve ahhoz. hogy hátrébb lépjen. egy időre félretéve a gyűlölködést. mielőtt visszapillantott volna a lángoló Fletcherre. és Fletcher csodálatos átalakulásának a látványa közelebb vitte a tűzhöz.. mint veszett kutya a forró víztől) megvilágította a lány számára azok természetét. A Grove lakói voltak ez a talaj. mindez az ő műve. Úgy égtek. A gyerekek mentek elöl. megmarkolva a csillogó parányokat. Ez csak. átszelve a levegőt. hogy senki sem próbált menekülni előlük. Csodálatos dolog volt. a Jaff számára: a felszabadult esszenciális erő. Talán a megelőző erőszak kigyomlálta soraikból a bátortalanokat. Ez nem egyszerű látványosság volt. Ennek. mint öt szál gyertya. némelyek egyenesen keresztültörtek a sorokon. A tűz elkapta ujjait. Nem fáj. A lángoló részecskék magukban hordozták ősatyjuk szándékát. s a vállait az altestével finom porszerű anyag kötötte össze. eközben egyfajta sugárzó anyagot lövellve maga körül. aki fellobbantotta a tüzet. találkozva a fényekkel. kezei és ágyéka máris eltűnt. ahogyan fizikai lénye fokozatosan leépült. amely ki volt téve . mint az biztonságos lett volna. Néhányan. Érezte saját megpörkölődött hajának csípős szagát. A Jaff reakciója a fényekre (úgy húzódott el tőlük. Mögötte Howie és Tommy-Ray egyaránt elhátráltak a tűz elől. A fény maga Fletcher volt. Mellkasa. bizonyítva ártalmatlanságukat. A többi vevő volt a varázslatra. Ugyanazok voltak Fletcher számára. nem emésztette el. fejét és nyakát a vállaival. és a szentjánosbogarak tárt karokra találtak körükben. Megértette. Ő a teremtő. ez volt Fletcher minden reménye: megváltoztatni a törzset. A Jaff gyűlölte őket. A vállalkozó szellemű gyermekek után szüleik következtek. ami korábban kitaszította a kezéből a gyufát. fény! Sokkal több volt annál. vagy várakozásteli arcukon. a tüzek visszhangot vertek szemeikben. Fénylő magként röppentek ki a lángoszlopból. hogy a Jaff komikusan rázkódva tántorodik hátra.A lángokon túl láthatta. termékeny talajt keresve. Mint az első majom. mint az energia. hogy a fényeket üdvözöljék. A fény szétáradt kitárt ujjaik között.. Fényességük megvilágította az álarc mögé bújt arcot. A tűz. hanem átalakította a férfit. Végül is. A látvány azonban csak egy pillanatra vonta el figyelmét. amint leváltak Fletcher testéről. mintha úrvacsorához járulnának. és mindörökre megváltoztatta vele a törzs életét. És úgy árasztotta magából. hátrakiáltottak hitvesüknek: . és ezt Tesla is tudta. mely tömör oszlopként örvénylett körülötte.Minden oké. ahol Fletcherhez ért.

majd tápanyaga fogytával. Minden bizonnyal sokukat. melyeknek kis híján áldozatul estek. az ő serege várakozott az éjszakában. Tommy-Ray nem tehetett mást. ahogy ezek a leheletfinom szövetszálak is lebomlottak.a lángorkán minden szeszélyének. Talán valamennyiüket. hogy tudják. hogy fényként távozzanak. hogy ne próbálkozzon meg a megtorlással. Nem maradt semmi utána. Tesla pedig tudhatta. Lesznek persze visszahatásai. Régi himnusz egy új kor hajnalán. Ez új kor nyitánya lassan a befejezéséhez közeledett. Ennek távoztával ami maradt Fletcherből. De nemsokára eljön a háború. Tesla túlságosan közelről figyelte Fletchert ahhoz. Talán már a puszta számuk elegendő volt a Jaff számára. koponyája széttöredezett. nem volt hamu. de addig nem. hogy számon tarthatta volna. Volt persze néhány azonnali kihatás is. hogy nem küldi csatába őket. hogy Fletcher távozásával a felelősség súlya immár az ő vállaira nehezedik. Grillo és Hotchkiss számára megadatott a kielégülés. agya fénnyé olvadt szét. egy gyerekkorában hallott zsoltár villant az eszébe. azt egyszerűen felzabálta a tűz. érzékeik nem csalták meg őket a barlangban. Utcái borzalmaknak lehettek szemtanúi. hogy azután tűzvirágként szökelljen szárba. . Alapjában véve ez volt Fletcher sámán utolsó előadása. hanem a lehető legkisebb felhajtással távozott. míg a fény birtokosai nem alszanak egyet ajándékuk birtokában. Tommy-Ray vele tartott. Fletcher szinte teljesen felemésztette már magát. Maga a Grove is osztozott a mágikus éj elmúltával a teherben. mint valami fényből szőtt gyermekláncfű. a másikban az űr. Az egyik pillanatban fény és varázslat. Ő mégis úgy döntött. Lakóit megérintette a szellem ajándéka. Jo-Beth azonban nem. Jo-Beth és Howie újra egyesülhetett olyan eseményeket követően. Végül is. arca szemeinél és a szájánál máris a tűz martaléka lett. hányukat érintette meg a fény. Miközben figyelte. az én napsugaram. de még füst sem. minthogy néhány kivehetetlen szitokkal a száján kövesse apját az éjszakába. fegyverrel a kezében. a lángok ki is aludtak. Howie-nak sikerült mellé férkőznie Fletcher nagy mutatványa alatt. Jézusom.