P. 1
Tudás 1 - A hírvivő

Tudás 1 - A hírvivő

|Views: 1|Likes:
Published by Péter Horváth

More info:

Published by: Péter Horváth on May 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2014

pdf

text

original

Clive Barker

A hírvivő
A Tudás első könyve
A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Clive Barker: The Great and Secret Show The First Book of The Art HarperCollinsPublishers London, 1993 Copyright © Clive Barker 1989 All rights reserved

Fordította BABITS PÉTER

Borító SZENDREI TIBOR

ISBN 963 9151 53 X

Hungarian translation © Babits Péter, 1998 Hungarian edition © Szukits Könyvkiadó, 1999 Lektor: Korom Pál Tördelőszerkesztés: SPEKTRUM REPRÓ BT, Szentmiklósi Csaba Színre bontás: A-SzínVonal Bt. Szerkesztő: Tézsla Ervin Felelős kiadó: Szukits László Felelős szerkesztő: Hunyadi Csaba Szegedi Kossuth Nyomda Kft. Felelős vezető: Gera Imre Az emlékek, próféciák és ábrándok - a múlt, a jövő és az az álomként felködlő pillanat kettejük között - mind egyetlen birodalom, mely egyetlen, halhatatlan napig él. Tudni ezt Bölcsesség. Használni maga a Tudás.

Első rész

A HÍRVIVŐ
Egy
Homer kinyitotta az ajtót. - Jöjjön be, Randolph! Gyűlölte, ahogy a Randolphot ejtette, azzal az árnyalatnyi megvetéssel a hangjában, mintha minden átkozott bűnével tisztában lenne, kezdve a legelsőtől, a legkisebbtől.

- Mégis mire vár? - kérdezte Homer, amikor meglátta Jaffe habozását. Egy csomó munkát el kell végeznie. Minél előbb végez vele, annál hamarabb adhatok újabbat. Randolph belépett a szobába. A hatalmas helyiség falait ugyanarra az epesárga és hadihajószürke színre festették, amit az Omaha Központi Postahivatal összes irodájában és folyosóján is használtak. Nem mintha itt sokat lehetett volna látni belőlük. A fal mentén embernél is magasabb halmokban levelek álltak. Zsákokban, táskákban, dobozokban, kétkerekű taligákon és kiömölve a hideg betonpadlóra. - Döglött levelek - mondta Homer. - Ezeket még a jó öreg amerikai posta sem bírta kikézbesíteni. Nem semmi látvány, igaz? Jaffe izgatott volt, de erőt vett magán, és nem mutatta ki. Semmit sem fog kiadni magából, különösen nem egy ilyen okostóbiás előtt, mint Homer. - Ez itt mind a magáé - mondta a munkafelügyelő. - A maga kis privát mennyországa. - És mégis mit kell tennem ezekkel? - kérdezte Jaffe. - Válogassa át! Nyissa fel őket, és nézze meg, nincs-e valami értékes dolog bennük, nehogy a végén még pénzt égessünk a kazánban. - Pénz is szokott lenni bennük? - Némelyikben - mondta Homer önelégülten. - Néha. De a többség csak szemét. Olyasmi, amitől az emberek meg akarnak válni, ezért belepumpálják a rendszerbe. Van, amelyiken rossz a címzés, így aztán oda-vissza pendlizik, míg a végén Nebraskában lyukad ki. Ne kérdezze, miért van így, de valahányszor nem tudnak mit kezdeni egy küldeménnyel, Omahába küldik. - Ez az ország közepe - jegyezte meg Jaffe. - Kapu a Nyugatra vagy a Keletre. Attól függ, merre tart az ember. - Nem pont a közepe - vágott vissza Homer. - Aztán mégis mindig mi kapjuk ezt a sok szemetet, amit aztán át kell válogatni. Kézzel. Maga fogja csinálni. - Mindet? - kérdezte Jaffe. Ami előtte feküdt, az legalább kétheti, háromheti, négyheti munkájába került volna. - Mindet - válaszolt Homer, és kísérletet sem tett arra, hogy leplezze elégedettségét. - Ez itt mind a magáé. Hamar beletanul majd. Ha valamelyik borítékon kormányzati bélyegző van, azt egyszerűen dobja az égetnivalók közé. Ne is bajlódjon azzal, hogy felnyitja. Egye meg a fene,

nemigaz? De a többit, azt nyissa fel! Sohasem tudhatja, mit talál bennük (cinkosan Jaffe-re vigyorgott), és amit talál, azon megosztozunk - mondta. Jaffe még csak kilenc napja dolgozott a postánál, de már ez is bőven elég volt ahhoz, hogy tudja, milyen sok küldeményre teszik rá a kezüket azok, akiknek kézbesítenie kellene azokat. Borotvával felvágják a csomagokat, hogy elcsenjék tartalmát; beváltják a csekkeket, és jót röhögnek a szerelmes leveleken. - Rendszeresen vissza fogok nézni magához - figyelmeztette Homer. Úgyhogy ne is próbáljon meg semmit se elrejteni előlem. Rendkívüli a szaglásom. Megérzem, ha egy borítékban bankjegy van, meg azt is, ha tolvaj férkőzött a csapatomba. Megértette? Ez az én hatodik érzékem. Úgyhogy ne is próbáljon okoskodni, haver, mer” a fiúk meg én nagyon a szívünkre vennénk a dolgot. Hiszen maga is a csapatba akar tartozni, nemigaz? (Széles, nehéz kezét Jaffe vállára tette.) - Adok - kapok, he? - Megértettem - mondta Jaffe. - Akkor jó - válaszolt Homer. - Szóval... (széttárt karokkal a levélhalmokra mutatott) ez mind a magáé. - Szipákolt egyet, majd elvigyorodott, és kilépett a szobából. A csapatba tartozni, gondolta Jaffe, amint a zár nyelve a helyére kattant, hát ez az, ami soha nem fog megtörténni vele. Nem mintha meg akarta volna ezt mondani Homernak. Hagyta a férfit, hadd atyáskodjon fölötte, ő meg játszotta a szolgálatkész rabszolgát. De a szíve legmélyén? A szíve legmélyén más terveket, más ambíciókat dédelgetett. A baj csak az volt, hogy egy lépéssel sem jutott közelebb ezek megvalósításához húszéves kora óta. És most már harminchét éves, hamarosan harmincnyolc. Nem olyan férfi, akire egy nő kétszer is ránézne. Nem az a fickó, akit az emberek karizmatikus egyéniségnek tartanak. Ugyanúgy kopaszodik, ahogyan az apja is. Ha így megy tovább, negyvenéves korára kopasz lesz. Kopasz és nőtlen, akinek soha nincs több pénz a zsebében, mint amennyi egy sörre elég, mert sohasem volt képes megtartani állását egy évnél tovább - tizennyolc hónap volt az abszolút csúcs - és még a seregben sem jutott feljebb a közlegénységnél. Megpróbált nem belemélyedni az ilyen gondolatokba, mert nyugtalan volt, hogy kárt talál okozni, márpedig a legtöbb esetben éppen saját magában tett kárt. Hiszen olyan egyszerű lenne. Pisztolyt venne a szájába, aztán jó alaposan megköszörülné vele a torkát. Véget vetne a dolognak, egyszer és mindenkorra. Se utolsó levél, se magyarázat. Egyébként is mi a

fenét írhatna? Megölöm magam, mert nem lehettem a Világ Királya? Nevetséges. De valahogy... mégis ez volt minden álma. Nem tudta miért, soha még csak fogalma sem volt róla, miért, de kezdettől fogva ez a becsvágy éltette. Hiszen hányan küzdöttek fel magukat a semmiből, nemigaz? Messiások, elnökök, filmcsillagok. Az iszapból vergődtek a partra, ahogyan a halak is, amikor elhatározták, hogy járni fognak. Lábakat növesztettek, levegőt kezdtek lélegezni, és többek lettek, mint amik előtte voltak. Ha azok a nyavalyás halak meg tudták csinálni, akkor neki miért ne sikerülne? Meg is fogja csinálni. Még mielőtt negyven lesz. Még mielőtt teljesen megkopaszodik. Mielőtt meghal. Hogy elkaparják, és senki se emlékezzen rá másképp, mint egy seggfejre, aki 1969 telén három hétig a döglött levelek közt élt, hogy felnyitogassa az elárvult küldeményeket, dollárbankók után kutatva? Micsoda egy sírfelirata lenne! Leült, és az előtte tornyosuló feladatra meredt. - Baszódj meg! - szitkozódott, Homerra értve, meg a lábainál elterülő szeméthegyekre. De mind közül leginkább saját magára. Kezdetben a munka lélekölő volt. Maga a pokol, nap nap után, ahogy a zsákokat bújta. A levélhegyek egyáltalán nem akartak fogyni. Sőt Homer többször is megjelent, gúnyosan rásandítva, egy sor küldönc élén, akik újabb zsákokat hoztak. Jaffe először különválasztotta az érdekesebb (testes, zörgő, illatos) leveleket a többitől, majd a magánlevelezést a hivatalos küldeményektől, és a macskakaparást a gömbölyű, kalligrafikus írástól. A szétválogatás végeztével elkezdte felnyitni a borítékokat; először az ujjával, majd amikor az kisebesedett, egy késsel, amit külön erre a célra vásárolt, s amely úgy vetette bele magát a levelekbe, mint gyöngyhalász a tengerbe, hogy azután legtöbbször semmit sem találjon. Ha néha mégis ráakadt egy csekkre vagy bankjegyre, akkor azt Jaffe kötelességtudóan átadta főnökének. - Egész jól csinálja - dicsérte Homer a második héten. - Tényleg jól. Lehet, hogy fel is kellene vennem teljes munkaidősnek. Randolph legszívesebben elküldte volt a francba, de már túlságosan is sok főnökét küldte el, akik ugyanabban a pillanatban ki is rúgták érte, és most nem engedhette meg magának, hogy elveszítse az állását: ki kellett

miközben az az átkozott hó egyre csak esett. ami egy teljes vagyonba került havonta. melyet sokkal nehezebben lehetett szavakba önteni. és fűtenie kellett azt az egyszobás lyukat. Habár némelyik szerelmes levél őt is megizzasztotta. majd az ötödik végén megvilágosodott előtte a lényeg. valami sokkal megindítóbb. melynek létezéséről ez idáig még csak sejtelme sem volt. amitől a harmadik hét végére élvezni kezdte munkáját. a segítség reményében. szeméremszőrzettel megtűzdelt Valentin-napi üdvözlések. fenyegetések és pizza-receptek. Randolphnak azonban nem is a temérdek mennyiséggel gyűlt meg a baja. hogy azután reményvesztetten itt végezzék. Randolph Ernest Jaffe. afelől nyugodtan lehetne akár az is. ügyvédek és szenátorok zsarolólevelei. apró szeme pedig átfutotta őket.elkezdte meglátni a nemzet benső arculatát. visszautasított ajándékok. lapok. Oly sokan voltak. ahogy magányos óráit pergette a Döglött Levelek Szobájában. váltságdíj cédulák és könyörgések. aki sohasem beszélt vágyairól és sohasem adott utat haragjának. gyűlölködő levelek. valami. Ugyanakkor valami megváltozott benne.fizetnie a lakbérét. akinek fürge kése felnyitotta. melyeket palackba zárt üzenetek gyanánt vetettek a küldemények tengerébe. bóvli-ajánlatok és öngyilkosok búcsúlevelei. . feleségek. újságírók. önéletrajzok. levelek. Ezek a levelek parttól partig beutazták a kontinenst. A kommunikációs csatornák újra meg újra itt metszették egymást. egy kopaszodó kis senki kezeiben. A keresztutak bölcsőjénél ülve kezdte megérteni. egy egészen más történet. vajon miután megválaszolatlanok maradtak. kézbesítetlen ajándékok. aki hajlandó kibontani őket. stricik. Persze Homernak is igaza volt. hogy az árván maradt leveleket azután itt pottyantsák le. a szerelem és halál históriái csak futólag érintették meg. A szerelem és a halál: az élet nagy kliséi. kivégezték-e a fogva tartók túszaikat. Omaha. és a váltságdíjat követelő cédulákon gyakran eltűnődött. miután egyetlen más állam sem tartott rájuk igényt. de ami a postahivatalt illeti. a dalok és szappanoperák ikerszülött rögeszméi. és aki . Viszont volt mögöttük valami sokkal meggyőzőbb.a keresztutakon ülve . hogy találjanak valakit. elveszett regények és hólabda-levelek. A szerelem és a halál nem voltak ismeretlenek a számára. Voltak ott szerelmes levelek. hogy Amerikának van egy titkos élete. Ez volt Amerika keresztútjainak metszéspontja. melyeken a férfiak körberajzolták merevedésüket. Nebraska valóban nem Amerika földrajzi középpontja.

Ezek az emberek nem bíztak Bell mamában. ahol üldözőik elveszítették nyomukat. néhol klinikai elemzések arról. Néha úgy tűnt. hogy eltüntessék és elhallgattassák azokat. mert tudták. akik a National Enquirer nonszensz képi világát használták fel. akik megtalálták a mellékutakat. és ez maradt az egyetlen esélyük. elkábítják és bezárják őket. míg mások pontos. ezért nem használták a telefont. hogy magukra vonják a külvilág figyelmét. és melynek létét minden ezredik levél egy megszállott egyszerűségével jelentette be. hogy állt a feje tetejére a világ a szexuális mágia vagy a gombaevés folytán. valahányszor Homer rányitott. mielőtt megfogják. és . bármilyen átfogó is volt. vagy századik levélben felködlött. aki véletlenül jut hozzá. Voltak. melyeket szántszándékkal ismeretlen címekre postáztak. Így aztán ahelyett. hogy megfájdítsa vele a szívét. Máskor meg egyfajta világfelforgató ujjongás tükröződött irományaikban. de akkor sem sikerült mindegyiküket elzárni a világtól. Ufó-tapasztalatokról és zombikultuszokról beszéltek. hogy egy egészen másfajta üzenetet közvetítsenek. akik egy futó pillantásnál többet vetettek erre az igazságra. ahhoz legalábbis éppen eléggé. akik átcsusszantak a hálón. félve. mint a látnokokat. Nem mertek két főnél nagyobb csoportokba se verődni. akik a tévén keresztül végeztek áldozataikkal. Kéretlen tárgyilagosságukban ugyan nem mondták el a teljes igazságot. Sikerült feltörnie a kódot. Jaffe a zagyvaságok mögött kezdte meglátni az igazságot. a biztonságos otthonokat. mintha a bensőjükbe zárt titok túlságosan is forró lett volna. hogy félrevezessék az utánuk csaholó vérebeket. és a maga elmebajos módján minden egyes levélíró elmondott valamit abból. hogy üldözőik a sarkukban vannak. Mindebből Jaffe ezt az egyszerű alapelvet szűrte le magának: a világ nem olyan. ami szinte elmondhatatlan volt. De miután néhány hétig tanulmányozta ezeket a leveleket (és ez valódi tanulmányozás volt. és előbb utat kellett égetnie magának. vagy ötvenedik. De mindent megírtak. Voltak olyan férfiak és nők. nem is volt más választásuk. mely minden negyvenedik.De volt ott egy másik élet. vallási és egészségügyi erők) fogtak össze. a Vénuszról származó evangélistákról és lélek-idomárokról. hogy mérgelődött volna. Távolról sem olyan. abban a reményben. mint amilyennek látszik. Különböző erők (kormányzati. hogy megvilágítják vele valami ártatlan kívülálló elméjét. mintha bezárták volna a földkerekség legtökéletesebb könyvtárába). Néha azért írtak. de kiindulópontot jelentettek. ahol étellel és itallal várták őket. készen arra. Némely küldemény bűntudatos ömlengés volt csupán.

Ez bujkált minden rejtjel mögött. Majd így szólt: . ahogy azt az irodalmárok láttatják. . Rengeteg módja volt a körülírásának. Míg a hetek hónapokká duzzadtak.Szóval. melyet Platón valaha Atlantisznak hívott. és a tél emlékké olvadt. Jaffe felnézett munkájából. alig bajlódva azzal. és minél több a kapaszkodó. jól érzi magát nálunk? . mindegyiknek megvolt a maga metódusa vagy metaforája. . ahogyan úszni lehetett benne. hogy egy napon megfejti a rejtélyt. . Da Vinci Kételye.Lenne valami újabb munka a számomra? Homer nem válaszolt azonnal. És mindenekelőtt szólt a Tudásról.a sorrendiségnek nem volt jelentősége . Számtalan formában említették a Tudást.Mit rejteget előlem. . A Világvégéről szólt az ének.Rejtegetek? Én nem rejtegetek semmit. melyeket hiába is próbált megérteni.újabb szállítmányt hozott. akiknek irományai a leplet voltak hivatottak fellebbenteni. ahogyan Jaffe addig ismerte. és egy szigethez. mind megtalálták a saját útjukat a felismeréshez. valamint a három módhoz. az álmokhoz (rengeteget foglalkoztak az álmokkal). A Tiltott Gyümölcs. mint a Tengerek Tengerét). habár végig tudta. és a mélyen belemetszett vonásoktól az ölében fekvő papírlapokra emlékeztetett. És (ami a legkínzóbb talány) nem volt sehol Tudósa. Volt valami köze . amit meg kellene osztania velünk. Vagy még inkább. de valahol a hangzavar mélyén mindannyian ugyanazt a himnuszt énekelték. Minél több a levél. de maga a Tudás csak egy volt és oszthatatlan. hogy az irányába nézzen. a Buli Legjava. meg a Seggesmacák Öröme. . annál inkább reménykedhet benne. A Nagy Végső Munka.Maga eldugdossa. Jaffe lelkesen üdvözölte a gyarapodást. A levélírók. Nem is a halálról. mely egy új világ kezdete is lesz egyben. a Tudásról. Arcbőre. Legalábbis nem abban a szentimentális értelemben.mondta Homernek. Jaffe? .szólította meg Homer egy májusi napon. mely korábban sem tűnt túlzottan egészségesnek. kezdett felerősödni benne a meggyőződés. Körülötte mindenfelé szétszórt levelek hevertek. Az ének nem a szerelemről szólt. most sápadt volt. annál több a kapaszkodó.a halakhoz és a tengerhez (néha úgy említették. hogy nincsenek rejtélyek. csupán egy rejtély.Persze . hogy egy egészen más helyről van szó.

Mindent odaadtam mondta neki. az olcsó ékszereket és minden mást.. ez nem igaz . Nem is iszik velük.Vagy maga csak egy pitiáner kis tolvaj? . A mód. Nem bírja a szagunkat. majd rövid szünet után hozzátette: .folytatta Homer. .Egy ujjal sem akarok magához nyúlni .. Áthelyezem valahová..tiltakozott Jaffe. .jegyezte meg. . . . .A nap minden nyavalyás óráját idelenn tölti. és leváltja. amit Randolph korábban sohasem hallott.. Kínos precizitással engedelmeskedett Homer első utasításának. Ez épp elég. Homer nyílt hitetlenkedéssel meredt rá. hogy megtudja. hogy bármit is talál a döglött levelek közt. melyekben egy-egy levelet tartott. Szeretem ezt csinálni.Ja . .Esküszöm. majd felemelte kezeit.Mit képzel.De miért? . nemigaz? Homer már a hátát mutatta neki. arra utalt. . a szexmagazinokat. . kereshet magának másik állást.Büdös van itt . Vennie is kellett egy szótárt. csak azt akartam mondani.Nem vagyok tolvaj . amikor kiment. mi vagyok én? Áthatóan Jaffe-re meredt. . szemmel láthatóan még mindig gyanakodva -. . Volt egy olyan szó.. Felállt. a szó azt jelenti.Szerzek valakit. Már öt hónapja ezt csinálja. aki lejön ide. Nem beszélget a fiúkkal. Randolph? Erről van szó? (Nem is várt választ. ahogyan a levélírók a szót használták. mert én azt mondtam! Ha nem tetszik. azt meg kell osztania a többiekkel. mind Homernak juttatta.De hát jól végeztem a dolgom.jött Homer válasza. hogy különféle események néha egybeesnek. hogy nagyon jól érzem itt magam.Mi? . .Kutasson át! . .) . aztán vége.Nagyon büdös. hétfőig még csinálhatja.Én.Csak. hogy .De én nem akarok.Maga is megbizonyosodhat róla. A pénzt. és itteni olvasmányaiból tanulta meg: egyidejűség. úgy értem.csattant föl Jaffe. hogy ő ossza el. amibe csak belebotlott.Nem.

Ez szarvashibának bizonyult. talán még csodával határos is abban. valami rejtélyes. hogy nem keresztény szimbólum.van valami jelentőségteljes. melyek Homer távozása óta szüntelenül remegtek. Nem egész egy órával azután. Az ilyen levelek halmokban tornyosultak ágya alatt. ahogyan egyik körülmény összeütközik a másikkal. mely kezdett már tompulni. Ránézni olyan érzés volt. Ilyen történés volt az is. mint amikor az ember bolyong a reggeli szürkületben egy nagyon átható álom után. Az ágak kereszteződésében emberi figura állt. Mindazonáltal volt benne valami végtelen szépség. hogy Homer távozott. se férfi. hogy aznap a többi munkással együtt ő is megebédel. Úgy döntött. hogy tárgy nem készült sem aranyból. A négy égtáj felé kinyúló test absztrakt mintázatát a kereszt ágait lezáró körök tették teljessé. egy apró medalion esett ki belőle. hátha így kevésbé irritálja Hornért a társasága. ha figyelmesen újra átrágja magát rajtuk. olyan kereszteződést idézve elő ezzel. Ahogy szétnyitotta. az átmérője pedig nem lehetett több másfél hüvelyknél. néha kivehetetlen mintákat. Ami azt illeti. sem ezüstből. mely a betonpadlóra hullott . ugyanakkor kezei nem voltak leszögezve. mint ahogy nem is volt rajta semmiféle lyuk erre a célra. és habár kereszt formája volt. a közelebbi vizsgálódás felfedte. Jaffe ujjai közé fogta. hogy valaha is csillogna. Talán képes lesz feltörni a medál álomkódját. de az még a számára is nyilvánvaló volt.tiszta. mely láthatatlan marad az emberi nem kívülállói számára. bár Jaffe nem tudta. Négy szára egyforma hosszú volt. A jó . Maga az arc meglehetősen egyszerű kidolgozottságú volt. Talán ismerősek neki valamelyik levélből a figurát körülvevő szimbólumok? Ezernyi és ezernyi levelet tanulmányozott át az elmúlt húsz hétben. gondolta Jaffe. Jaffe rövid pengéjű kését. Azokat. A medálhoz nem tartozott lánc. mely jóval nehezebbnek tűnt az átlagosnál. néha obszcén képeket. kicsempészte a postahivatalból. hogy egy hölgy ékszerként a nyakában hordja. melynek képtelen felidézni a részleteit. mintha létezne valami minta. leginkább finom mosolyra emlékeztetett. akárcsak egy keresztre feszítésnél. Nemigen értett a fémművességhez. melyeket eléggé érdekesnek ítélt. beledöfte egy borítékba. mely mindent megváltoztatott. nem is volt eléggé szemrevaló. melyek közül sok tartalmazott apró ábrázolásokat. A kifejezése. miért érez így. Még ha le is tisztítaná. Minden ízében jelentőségteljes tárgy volt. se nő. hogy éjjel otthonában kielemezhesse. csengő hangot hallatva. akkor sem valószínű. amikor Homer bedobta ezt a gránátot. kitárt karokkal.

Egy órányi kutatás után már egész bensőjét megtöltötte az áradozó büszkeség. tökéletes idegennek érezte magát. hogy egy-harminckor visszamenjen a Döglött Levelek Szobájába. hogy áttanulmányozza személyes levélgyűjteményét. de sok. hogy végre egyesítse nyomozásának kusza szálait. Ezután lapról lapra. meg a dugásról. ők csak beleláttak a kirakójáték valamelyik darabjába. hogy találjon valamit. mely a kereszt képeit visszhangozta. újra meg újra ugyanaz a gondolat ötlött fel makacsul agyában: tudja. és tudása általa nyerjen értelmet. így is tett. Jaffe elhúzta a függönyt. Anélkül. a múlt esti marhasültről beszélgettek. Minél inkább őrizkedtek tőle. lázasan megkezdte a munkát: az ábrákat tartalmazó papírlapokat egyenként feltűzve a csupasz falra. hogy ezt Homerral közölje. hogy a kezükben tartsák a végső megoldást. a székekre és a padlóra. akár mocskos szavakban. Sugárzóan pompás. Azonnal vissza kellett térnie lakásába. akik olyan híreket szőttek tovább. jelről jelre járt. És ezt azok is tudták. És ahogyan körbejárt. A gondolatnak nem sokáig kellett ólálkodni agya hátsó fertályán. és arról. kapaszkodót kínáltak a szimbólumok mögött megbúvó rendszerhez. mely egyetlen lapon megjelent volna. majd felgyújtotta sárga ernyős lámpáját. de ezzel kapcsolatos megfigyeléseik. melyeket már hónapok óta nem követett nyomon. akár alkimista formulákban fogalmazódott is meg. ami legalább emlékeztet valamelyest a tenyerén nyugvó medálra. hogy kirekessze a tapintatlan fényeket. és ezek is csak durva megközelítések voltak. az asztalra. A medalion és rejtelmes jelei valósággal lyukat égettek a zsebébe. .öreg haverok társaságában. Beszéd közben a hátukat fordították felé. az ágyra. annál jobban élvezte ezt. és ott. akár haikuban. túlságosan is sok volt a véletlen egybeesés. hogy van Tudás. de nincs varázsló. van varázslat. A medál nem merő véletlenből hullott a kezei közé. ahogy most ő teszi. epeszínű magányában. majd amikor az teljesen betelt. Nem tudta rávenni magát. hiszen alkotóiknak nem adatott meg. hogy egy kicsit félnek tőle. Még az is lehet. hogy mit hoz a nyár. fura kinézete és lángoló tekintete láttán suttogásig lehalkították hangjukat. ami utána jött. és hogy talán éppen őneki kell annak lennie. de nincs Tudós. hiszen még ezek a szarháziak is tudták. hogy arra vesztegette volna lélegzetét. Nem volt két olyan elem. ragyogó nap volt. Kitartó keresésének jutalmaként jött el hozzá. A legtöbb szimbólum és vázlat nem tartozott a tárgyhoz. hogy különbözik tőlük. vagy éppen elmaradt.

Összeválogatta a leveleket. Számtalanszor rábukkant már olvasmányai során. és soha nem fogalmazódott meg egyetlen gondolata sem vele kapcsolatban. A kazán zsiradéktól fényes. hogy elkerülje Homert. mely a legnagyobb rendszerességgel visszatért az átlényegültebb irományokban. elviselhetetlen volt a számára. Viszont Homer eléggé gyanakodott ahhoz. már a gondolattól is megborzongott. hogy tudja. amikor a hazatartó emberárral szembeszegülve belépett a hivatal hátsó kapuján. Ami pedig a Döglött Levelek Szobáját illeti. miután Miller . Nem kevés idejébe fog telni. élükön Homerral. különszórva azokat. Ahogy visszagondolt munkatársai csürhéjére. hogy bármelyikükkel is meg kelljen osztani azt. de régóta élő gyanúja. hogy csupán egy rejtély létezik. egy Miller nevű férfi gondozott. még nem volt teljesen világos előtte. és egyetlen utazás. zörgő antikvitás. és Jaffe korábban ezt is ezek részeként kezelte. melyeket nem szándékozott megtartani. melyet egy szintén zsiradéktól fényes. A Shoal kultusz volt. azt is a lángok martalékává teszi. vagy egyfajta vallás. zörgő antikvitás volt. minden erejével azon igyekezve. hogy bárki . akit elég jól ismert ahhoz. hogy egy kis szaglászásba kezdjen. miután pontban öt-harminckor kiblokkolt. a többi (háromszáznyi vagy még annál is több) papírt azonban el kell égetnie. mekkorát tévedett. egyből valamelyik környékbeli csehóba ment sört vedelni.beszennyezze ezt a megszentelt földet. a Shoal volt. Hogy ennek és a Tudásnak mi köze egymáshoz. Nem valószínű. Most értette csak meg. akiknek egy napon majd az arcába tekinthet. Meg kell őriznie azt a húsz-harminc levelet is.A kifejezés. melynek erőteljes szimbólumát ott tartotta ujjai között. De mindenekelőtt sokkal sürgetőbb kényszernek kell megfelelnie. akivel Jaffe soha nem váltott egyetlen szót sem. Egyetlen módon előzheti csak meg ezt a katasztrófát: késedelem nélkül meg kell semmisítenie minden nyomot. és a gondolat. amit felfedezett. mely a legjobb leírást adta a Shoalról. majd elindult vissza a Szortírozó Irodába. hogy ebből bármilyen következtetést is levonnának: ahhoz túlságosan is oktalanok. A levelek számtalanszor foglalkoztak evolúciós kérdésekkel. hogy a medaliont térképként használva útján a Shoaltól végül eljuthat magához a Tudáshoz is.különösen az a szarzsák Homer . de előbb-utóbb annak is meg kell lennie. A medált persze meg kell tartania: azt az ő gondjaira bízták az égi hatalmak. Késő délután volt már. ami Homert a helyes irányba terelhetné. Az egészet. és most már azt is tudta. ezáltal is megerősítést nyert.

A zsákok. És . még a szavak is a lapokon. Olyan férfivá lett. ez egészen egyszerű. . de az biztos. de a kazán dübörgése áthatolt a falakon. . Nem tudja. Senki sem fogja felelősségre vonni. de utat talál magának a trónhoz. a szék mellett. . Mintha a világ a feje tetejére állt volna. te seggfej . aki így vagy úgy.Szóval.kérdezte. . melyben Homer ült. hogy hasztalan dolog lenne ártatlanságot színlelnie.Nos. Lassan elindult Homer felé. És a kés. amit hazulról hozott. Minden mozgásban volt. Jaffe becsukta az ajtót. Lehet. majd ledobta a kezében tartott leveleket a többi szemét közé. elítélni. amit maga akart vagy tudott volna használni.Nem vettem el semmi olyasmit. Magyarázd csak el! . Most már a saját törvényei szerint kell élnie. melyet a férfi kicsinyes gyanakvása felett érzett.Miért is ne. Jaffe tudta. A szobában minden remegett.nem is akarja megjátszani többé. . még ha csak enyhén is. A hosszú hónapok kutatómunkája arcába vájta a megismerés mély barázdált. a borítékok. Azelőtt nem ébredt fel rá..Azt majd én döntöm el. mit hívok én átverésnek. hogy most néhány órán keresztül ő fogja etetni a kazánt. rátalálva egy szinte közönyösen nyegle hangvételre -.Tudni akarom. Senki sem fog rátalálni. míg sikerült megértetnie vele. Jó idejébe telt. milyen lesz. teret engedve megvetésének. mely ott feküdt a padlón. mint egy földmozgáskor. a körülötte fekvő leveleket olvasgatva. vagy a siralomházba küldeni. hogy minden bitorlót el kell hallgattatnia.förmedt rá Homer. . mi ez az átverés? . melyet éppen Homer foglalt el.ébredt rá .mondta Homernak. Nincs értelme megjátszania a naivitást. mit mesterkedtél te idelenn. vagy hogy hol talál rá.Ja . hogy így is volt. Ezután ment csak fel a Döglött Levelek Szobájába. és amit azonmód bele is vetett a lángok közé. .felelte Homer. de a helyén maradt. mint az ágyú. amint Jaffe belépett az ajtón. a rövid pengéjű kés. lebiggyedő ajkakkal. hanem Jaffe székében ücsörögve várakozott a csupasz villanykörte alatt. . kezdve azzal a csomaggal.mondta Homernak.süket volt. Miért is ne? Semmi értelme színlelni.El kell magyaráznom magának . Homer nem ment el sört vedelni. És a szék. a szék és a szék mellett fekvő kés irányába. . A közeledése nyugtalanná tette Homert..Ez nem átverés . hogy a status még mindig quo.

. miközben vetett egy gyors pillantást az ajtó felé.De azért minden rendben? .. mi történik idelenn. ..De azért minden rendben? . de egyáltalán nem tetszik..érdeklődött Jaffe. hogy. .Nem hibáztatom érte . . . a semmibe foszlott. itt történt minden. Nem is volt rá szüksége. Már megmarkolta a kilincset. Az a nyers erőt kifejező járásmód.De hát magának mégiscsak az a munkája . Fix pontként uralkodott a bizonytalan világegyetemben. Homer az órájára nézett. ha rohan. amikor meghallotta a háta mögött közeledő férfit.. Úgy botorkált. megcsillant a penge.Átkozottul rendben.He? . Homer újra az ajtóra nézett. Ötlépésnyi távolság. mintha hirtelen megbillent volna alatta a padló.Nem tudom. A döfés nem volt véletlenszerű. Érezte a jelenlétét.szólt Jaffe. Azután a csillogás megfakult. . . A lökéshullámok elkerülték kezét. a világ közepén .fejezte be a mondatot Jaffe. Maga volt az egyidejűség. aki voltam. hogy tudja. . anélkül.szólalt meg Homer kelletlenül -. . hogy szembenézzen vele. és Homer ordítva zuhant neki az ajtónak.. . Felvillant a szem. Minden reszketett. együtt remegve a körülötte lévő világgal. zsigereit. hogy visszakövetelje tőle levélnyitogató bicskáját. hogy látta volna. .ráleltem egy titokra . Randolph pedig tett egy lépést.leplezte le Jaffe. így a kés egyenesen a szemébe fúródott.Máris menni akar? .. Már nem vagyok az az ember. A táv felét sikerült is megtennie. Épp csak leugrottam.folytatta Jaffe -. csak Jaffe nem. Homer bizonytalan léptekkel hátrálni kezdett.Ezt már kérdezte.Itt ültem. . Homer vágott egy ostoba. amit annyira szeretett megjátszani.Muszáj sietnem. mi az? Most már Homer is felállt. négy.Ebben a parányi szobában.. Megpördült.Maga retteg tőlem . mire Jaffe felvette a kést. ideges vigyort. ..mondta Jaffe. mi a francot akar .Akarja tudni. fejét. . Szemeivel nem tapadt a kés markolatára.És teljes joggal teszi.Igen.

Amikor megtalálta a doboz gyufát. De most a kés forró. A kés hegye csontokba ütközött. Három papírköteget felhalmozva végül fellobbantotta a gyufát. a bizonyság. Végül is a tűz hordozható. sötétek. a száján és felhasított torkán keresztül ömleni kezdett a vére. hogy megadja a tűznek a kezdőlökést. Ehelyett letörölte a pengét zsebkendőjével. Kétsége sem volt afelől.Homer halála és a levelek elégetése után szökevénnyé válik. mint vérrögök. Soha életében nem ontott még vért. Most mindennek búcsút kell intenie. és nagyon keményen meg kellett markolnia a nyelét. Homer elnémult. A láng élénken ragyogott. ahogy a szavak megrázkódnak a lapokon. Kirántotta. Elkezdett összecsavarni néhány papírlapot. nagyon is tisztában volt a lebukás veszélyességével. Legjobb lesz. Jaffe. Visszafordult az összeroskadt testhez.A kazán dübörgése egyre fülsüketítőbb lett. hogy ha majd elkezdődik. Oly sok időt töltött közöttük. majd újra a levelek felé lépett. múlt nélküli emberré. Maga volt a prófécia. dermedtek. és átkutatta a zsebeit. és a forrónál is forróbbak. és ráfonta ujjait. gondolatai. elveszve egyfajta delíriumban. Mindezek után . és Homernak van is kéznél. Ha megpróbálja a zsákokat a kazánban elégetni. és bármennyire fenségesen is érezte magát a falusi surmó kimúlása miatt. ami ne lett volna gyúlékony. Meglepetésként tört rá a szomorúság. de hirtelen iszonyú erősnek érezte magát. és gondolkodni kezdett a következő lépésen. megrészegülve a titokzatosságtól. amint elvágta vele Homer sikoltozását. előhúzta. megkockáztatja. mesélték a sorok. hogy felfedezik. érezte. csak egy gyufára. ahogyan arra készült. majd gyorsan a férfi mellkasába szúrt. háttal állva a zsákoknak. nedves nyele boldogsággal töltötte el. hogy lángba borítsa a döglött leveleket. de aminek a gyakorlására mindennél jobban vágyott. Semmi másra nincs szüksége. mint a tenger. amiről ugyan még semmit sem tud. és még mielőtt a test az ajtó mentén összeroskadhatott volna. még egy bogarat sem taposott agyon. mígnem csodálatos költeménnyé olvadnak össze. markolatáig Homer torkába döfte. Széles mosollyal kihúzta a pengét Homer szemgödréből.papír. hús -. Kezével elérte a kés markolatát. Nem szúrt többet. a tűz saját magát fogja táplálni: nem volt semmi a szobában . és belepillantva most . Ezúttal nem hagyott neki pihenőt. Jaffe kirántotta a kést. legalábbis szándékosan nem. ahogy a levelek egymáshoz dörgölőzködnek. vászon. annak a Tudásnak az elhivatottjává. ha a kazánt hozza ide. A vér.

értelmetlen címeken. A kipostázott postás. miközben a mögötte szárba szökő örömtűz hosszú árnyékát a falra festette. A hőség szakadatlanul növekedett minden egyes pillanattal.először döbbent rá. amit a test arrébb vonszolásával töltött. beleket. teli fenyegetéssel. hanem hogy otthagyta Homer testét egy szobában a halott levelekkel. mint néhány dollárbankó. amíg az út a Tudás felé vezeti. Mindegy. Éjfélre. Jaffe gyorsan ígéretet tett magának. néhány ruhadarab. Nem az égetést bánta . koponyát . Nem volt semmi. döbbent rá.hiszen az nagyon is bölcs dolog volt -. Rádobta a lángot a papírhalmokra. Kevés földi tulajdona volt. ahol végül Homer földi maradványai megállapodnak. szemeket. A szoba kitakarítása maga után nem vette igénybe túl sok idejét. Darabokra kellett volna aprítania a testét. ráhagyva a vak véletlenre (vagy az egyidejűségre) az ajtó kiválasztását. Mennyivel érdekesebb a sötétség: teli titkokkal. kezében táskájával. Sokkal választékosabb bosszút kellett volna vennie a férfin. merre megy. majd becsomagolnia. a lángok martalékául. ami ne fért volna el egy kis kézitáskában. de Jaffe minden erejét latba vetette. mely cserébe tovább szította a lángokat. bőrt. Kapu a Nyugatra. Homer persze pont ennek támaszkodott. mennyire gyűlöli a világosságot. hogy így cselekedett. néhány fotográfia. külön a nyelvet. már a háta mögött is hagyta Omahát. heregolyókat. és felkészült az utazásra. úgyhogy amikor megállt az ajtóban. és figyelte.ezzel felszámolva minden nyomot. Ha a végletekig leegyszerűsítjük. Csak amikor kijelentkezett szobájából . Kapu a Keletre. hogy a jövőben nem hagy ki egy ilyen ironikus lehetőséget. Nem volt más. és nem volt könnyű feladat elmozdítani a testét. három sebből vérezve. . a hőség szelet támasztott. a szoba már faltól falig lángokban állt. ami Randolph Ernest Jaffe-hoz vezethetne -. és ezek sem jelentettek túl sokat a számára. akkor kezdte megbánni.és elküldenie őket a rendszeren. Jaffe szinte alig létezett. bármelyik irányba is vezessen. hogy még egy utolsó pillantást vessen rá. Ezután visszahúzódott az ajtóhoz. ahogy a tűz terjedni kezdett.

és ha egyszer a Világ Királya lesz. és egy kocsi máris csikorogva fékezett mellette. Az ilyen helyek éltették a reményt a megvilágosulásban. belátta az ilyen irodalmiság hibáit. Miért bajlódott volna az ilyen banalitásokkal? De most minden más volt. elveszítette a munkahelyeit. ahol az ember világa keresztezi az idegenekét. azt gondolva. melynek korábban még a létéről sem álmodott. Leleplezésre váró titkok. de az végül meggyőzte őt arról. hogy ott képtelen lenne boldogulni az emberekkel és az örökös napfénnyel. és a Tudás hatalma is ott várakozik rá. ahol a nővére élt. de úgy tűnt.Kettő Jaffe szerény életet élt. hogy hová tart. forró sötétségbe borítja a világot. Amikor pedig a sofőr megkérdezte tőle. lerombolja a peremvárosokat (még a napot is. a kocsi . a Döglött Levelek Szobájában. Omaha ötvenmérföldes körzetében született. és annak a városnak két lányát próbálta meg sikertelenül az oltár elé vezetni. ahol a különféle állapotok találkoznak. ha tudja). ott folytatta tanulmányait. hogy Omaha valószínűleg a keresztutaknál fekszik. és sokáig szó szerint értette a képet. ott temette el szüleit. Nagyon kevés volt a pénze. nem egymáson áthaladó országutakat értettek alatta. ez nem is számít. A bűntett helyszínéről való elszökését követő hetekben mindent megkapott. De miután kiért a városból. sőt egy alkalommal (második kútba esett udvarlása után) Orlandóba vonult vissza. Amikor még csak napfény volt. persze. A levelekben sokat olvasott a keresztutakról. kertvárosok. Csak fel kellett emelnie a hüvelykujját. olyan távlatok kezdték izgatni. és Jaffe megmondta neki. Párszor elhagyta ugyan az államot. és távol került tőle. megkaparintani való hatalmak. ahol az ember végre megismerheti saját lelkének titkait. amire csak vágyott. Amikor a levélírók a kereszteződésekről beszéltek. De magányos elszigeteltségében. soha nem kötelezte el magát senki és semmi mellett. francokat se érdekelte az egész. és megjött az étvágya az utazgatáshoz. hogy azután mindkettő megváltozva haladjon tovább a maga útján. Olyan helyre gondoltak. és szerzett helyettük másikat. így hát Omahában maradt. meddig akar eljutni. cserébe senki sem kötelezte el magát mellette sem. meg Miki egér.

Állította. Félénken előbúvó titkokat látott. nem akarja-e vele tölteni az éjszakát.Akarsz még egyszer szeretkezni velem? . Idahóban találkozott egy férfival. mert ő botlott beléjük. mintha áldás lett volna rajta. de ő tudja. hogy felvettelek a kocsimba. és felismerték benne a hatalom emberét. Ha megéhezett. aki felvette a kocsijába. .mindig pontosan odáig vitte el.mondta egyszerűen a nő. Kentuckyban szemtanúja volt. A fiú szeme nyitva volt. A szemed miatt van. Igazat beszélt. hosszú másodpercekig ízlelgette a pillanatot. szétnyílt ujjakkal. Később a férfi így szólt hozzá: .És az miatt ajánlottad fel magad? .suttogta a fülébe az éjszaka közepén.Igen. hogy húznak ki egy tizenévest a folyóból.Valami rendkívüli dolognak voltál a tanúja. igaz? . a nő lába közére mutatva. az miatt .Nem.kérdezte. . . Az a nő.Te képes vagy látni a sötétben is.Még nem eleget . a fiú szétterpesztett tagokkal feküdt a füvön. kitárt karokkal. melyek csak azért merték megmutatni magukat. mert az ő asztrálteste az élet egy másik síkján még mindig ép. hogy felsegítse. aki megerősítette a megszenteltség érzésében. mindegyre pillantást vethetett a dolgokra. ahogy a fiú feküdt a gyepen.válaszolta. majd megkérdezte tőle. Közelről figyelve a jelenetet. elmagyarázta. hogy még mindig érzi az elveszített végtagot. az egyetlen tanúként. . hasonlatosan a medál figurájához. csak hogy átérezze a vízbefúlás izgalmát. hogy enni adjon neki. Ha elbotlott. mindig volt valaki. hogy elvesztett kezével a mai napig is rendszeresen veri a farkát. amikről a levelek kiokították. hogy demonstrálja a képességet. és felajánlotta. aki egy közúti balesetben veszítette el az egyik karját. .Látom a szemedben. mindig volt valaki. igaz? . . miközben egy asszony üvöltött és zokogott mellette. ő volt az. hogy ez azért van. ott Illinoisban. és szinte maga is a vízbe akarta vetni magát. akárcsak nadrágja slicce. és miközben együtt ittak. amit a doktorok az idegrendszer képzelődésével magyaráznak. Ahogy államról államra vándorolt. akit nem zavartak el a rendőrök (megint azok a szemek).Mit láttál? . Olyan volt.

hogy Homer testét meg sem találták a kiégett épületben. Akármi is volt az oka. Semmilyen jel nem utalt rá. és merevedést okoztak neki. amihez kedve szottyant. azt csinálta. Negyvennyolc órája egy falatot sem evett. ahol bezárkózott két üveg vodkával. hogy ráirányították a figyelmét. barbár. . rábízta magát ösztöneire és a titkos élet csábítására. ahová csak elérkezett. . habár tényleg nem volt. Hiányt szenvedve a létfenntartó elemekben.Akarod.Jaffe mind ez idáig nem is gondolt erre. amikor már túlságosan buzgón tették a dolgukat. tényleg képes rá. Most csak gondolkodni akart. és eljött az ideje. de most. és végigszaladgáltak testén. hogy elrugaszkodjon a való világ pereméről. senki sem szaglászott utána. Kellett lennie egy másik útnak. egy csótányoktól nyüzsgő koszos motelban lelt megnyugvásra. mégis barokkosan cifra táncot járva. vagy a rendőrök egyszerűen a tűz áldozatának gondolták. majd a másik oldalon kiérve magukra hagyta őket. egy másik . A csótányok előjöttek a sötétből. levetkőzött. ahová akart. hogy a törvény őrei a nyomában lennének. ahogy a padlón feküdt.Nem tanultam. legalábbis Randolph Jaffeként nem. . dugott és megdugták. hogy a tudata szabadon kószáljon.Nem. Oda ment.Talán az asztrálszemek miatt. hanem mert élvezte a szédülést. ezzel vonva el figyelmét. Nem kívánt már semmit.Lehet. keresztülfúrta magát életükön. hogy még egyszer leszopjalak? . vagy éppen holtan. Új-Mexikóban. nemes és nemtelen. majd hagyta. Lebegni és gondolkodni. zokogva. Hagyta őket. úgy érezte. . Mindegyiküktől tapasztalatokat gyűjtött. Los Alamosban. Minden fizikai szüksége válaszra lelt: volt már forró és jéghideg. mely minden városban elébe jött. és összehúzta a függönyöket... vodkától felkorbácsolt gondolatai vadul kergetőztek. mert nem volt pénze. és csak akkor öntött egy kevés vodkát az ágyékára. felfalták és kiszarták egymást.Hogyan tanultad meg? . de nem azért. megszállottan. Lehet. mígnem megcsömörlött beteljesült vágyaitól és kielégített szükségleteitől. Szabad utat engedett minden szeszélyének.

A nap még nem állt magasan. sem éber. Szíve kimérten és állhatatosan vert. de nem tartott sokáig. miközben felemelkedett a fagyos éjszaka fátyla.újra egy sivatagban találta magát. de nem is az utolsó . mely annál is pusztább volt. nem volt ott más. Tökéletesen tiszta égbolt feszült felette. egyszerre megérezte a hívást. se nem fázott. akárcsak egy kisbabáé. majd felöltözött. Tovább kellett botorkálnia. és velük együtt minden más újra értelmet nyer. Már abban sem volt biztos. és a vodka hathatós segítségével sikerült kordában tartania a rátörő fájdalmat. amikor utazása véget ért egy jellegtelen kőkunyhó ajtajában. Se nem izzadt. amit tapodott. Hihetetlen nyugalom ereszkedett rá. fogta a maradék teljes üveg vodkát. melynek küszöbét ereje utolsó megfeszítésével érte csak el. mely tovább ösztökélte. Mezítláb volt. A mindenség hiánya kellemes érzéssel töltötte el. de már kezdte átmelegíteni a levegőt. és elindult. Végül maga a sivatag is így tett. ahol még a legnyilvánvalóbb dolgok . A zsigereiben érezte a hívást. és maga felé invitálta. Emlékezete szerint később keresztülhaladt egy városon. de ehhez túl kell jutnia jelenlegi állapotán: Tudóssá kell válnia. a gyász és az éhség.érzékelési pontnak. de a zsigereiben a késztetés ellenállhatatlan volt.mint a föld. alig véve tudomást a külvilágról. makacsul tovább haladva a hívó hang felé. Kínt és rosszullétet érzett. A hívogató szó egyszeriben magához ragadta.is megkérdőjeleződtek. Azonnal felkelt. De ez csupán akkor ködlött fel benne. aki újraformázza a világot. Azután hajnal előtt. de a teste egyre kevesebbet jelentett a számára. amikor az utolsó csepp is elfogyott.az élő Randolph Ernest Jaffe . összeroncsolódott teste ellenében. A lába hamarosan vérezni kezdett. ahonnan a szex és az ölés. amikor már a csótányok is eltunyultak. Délre. hogy egyáltalán halad-e. .valami megragadta. az éjszakából hirtelen fényes nappal lett. Az est közeledtével olyan helyre érkezett. már a sivatag közepén járt. vagy a sötétedő égbolt a feje felett . majd ez az ambíció is szertefoszlott. és látott egy acéltornyot magasodni a puszta közepén. A fejében már nem rajzottak a gondolatok. Hólyagjai saját kényük-kedvük szerint ürültek. csak a Tudás és megszerzése. És a keresztútnál mely nem az első volt. és ő . mint amit maga mögött hagyott. Korán reggel volt. nem volt álmos. hogy helyet szorítson a kelő napnak.

. akik tudnak. .Három Az ajtó ugyan zárva volt mögötte. de hová? .Valóban? .szólalt meg egy idő után.Én ismerek párat . Sehol máshol nem vagyok biztonságban.Ki vagy te? . akik gyanítanak valamit. Keresztbe tett lábbal ült a földön.Te is a Shoalhoz tartozol? A tűzön túli arc őszinte meglepetést tükrözött. .érdeklődött Kissoon.Megtaláltad az átvezető utat . meg fogsz halni.. hogy ötven éven keresztül csak a pofonokat kapja. felemelte az alsófelét. A legtöbben így járnak.Nem. panaszos és kissé nevetséges vonásokkal..Valóban? És mit mesélnek róla. mely mindössze néhány percet ölel magába..A Hurokban vagyunk. Még nem igazán. . . mondd csak? .Tudni szeretném a nevüket. melyek mennyen és poklon át idevezették..Az átvezető utat. hogy azt sem tudja már. amikor magához tért. . .Azt hittem.A nevem Kissoon. Csak egy-két morzsát. hosszú és szürke. de a tudata szélesre tárva. Nagy akaraterő kell hozzá.Emberektől.préselte ki magából Jaffe.kezdte Jaffe. merre hagyta el azokat az értékes útmutatókat. hogy megszólaljon. mint egy bohóc.Levelek? Kiktől? . Én kötöttem. hogy ideszökhessek. Egy időhurokban. és időnként. . . miközben Jaffe megpróbált elég erőt összeszedni ahhoz.Leveleket kaptam tőlük. haja. .mondta Jaffe. . . vagy legalábbis ami maradt belőle..Elég sokat tudsz. aki halálosan belefáradt. A pattogó tűz túlsó felén egy öregember ült. és megkeményedett a hangja. mielőtt még sikerülhetne. . innen-onnan. Bőrének pórusai duzzadtak és zsírosak voltak. a Tudásról. . és zajosan kiengedte szeleit. amint ráébredt. de elhalkult a hangja. . . ..kérdezte Kissoon.Nagyon kevés ember tud a Shoalról.

Igen.Oda akarok menni ..Bármit is kívánsz cserébe. amikor az első éjszakádat töltötted az anyaméhen kívül.És cserébe a kiokításért mit tudsz felajánlani? . . hogy létezik egy tenger.És te tudni szeretnéd.Végeztem a való élettel.ajánlkozott Jaffe. azon az első éjjelen.Voltál már valaha szerelmes? . . amikor a szeretett nő mellett feküdtél. csak.Nos. . így van. .Jaffe megrázta fejét . .Magyarázatot .Quiddity a tenger.Akkor már kétszer is jártál a Quidditynél.kérdezett vissza válasz helyett Kissoon.. Másodszor. . melyeket Ephemerisnek hívnak.Tudnom kell! A Tudást akarom! .Még nem értettem meg mindent . . ..Ez tisztességes ajánlatnak hangzik. de úgy gondolom.Oké .Nincs semmim. . hogyan juthatnál oda.Á.Ezt hadd ítéljem meg én magam . mintha valami a füstben úszva megzavarta volna a gondolatait. .Mikor? . .bökte ki végül.(Mit? . Vagy inkább férfi volt? kacagott fel Kissoon. csak.Quiddity a tenger. . . igen.Bizony létezik . .felelte -. és miként meríthetsz erőt belőle. . És szigetek is vannak rajta. .Hol van? . .A tengernél. . felemelve tekintetét a kunyhó teteje felé. merre találhatod meg. . . azt hiszem. Először akkor.Igen.Mindegy.Tényleg? Kötve hiszem. Mit is akarok valójában?) . . .Persze..mondta Kissoon. megkapod..mondta Jaffe lélegzetvisszafojtva. Kissoon szemei ismét rajta állapodtak meg.Mást sem akarok.morogta Kissoon. a tenger. akkor hol kezdjük? .Fogsz is még egy alkalommal. Természetesen..szegezte neki a kérdést Kissoon.gondolta. . . .

jött a válasz. erről különböznek a vélemények. A Buli Legjava.. . az egyetlen. .Én vagyok a legutolsó.Honnan szerezted az információid? . hát. . ugye? És a Tudás lehetővé teszi. . Ha kevesebbet kapnánk. igaz? Így működnek a dolgok..Ne szarakodj velem! . . És újra kérdem: honnan szerezted az információid? .Te is egyike vagy a Shoalnak . Jaffe elvigyorodott.Te birtoklód? .Quiddity ott van valahol a mi világunk mögött. .Csak összerakosgattam a darabokat. . ahogy a kirakójáték kezdett alakot ölteni a fejében.Micsoda buli ..Akkor már nem lennénk emberi lények. Akkor talán mindent megoszthatnék veled. .Valaki így nevezte. .Egyike? .Nos.A Tudást.Neked tudnod kell.Birtoklom? . . A Buli Legjava..Hát nincs benned semmi ambíció? .Milyen kár . . .Igaz? . . Kissoon. Három megmerítkezést az álomóceánban. .Igen. megtébolyodnánk.jelentette ki Jaffe.Akkor oszd meg velem a Tudást! Képessé akarok válni arra. és akkor légy ott. hogy nem lehetsz fejlettebb. Most is azt teszem.. hogy megváltoztassam a világot. Ha megszerzem a Tudást. Birtoklód? Át tudod adni nekem? . hogy átlépd a határt. beléphetek Quidditybe.jegyezte meg Kissoon. hogy az öreg csak a bolondját járatja vele.He? . akiben kezdett megerősödni a meggyőződés. Ha többet. .kiáltott fel Jaffe.Akkor? . . amikor csak tetszik.Lehet.mondta -. .Nem fogok üres kézzel távozni innen. Ezt mindannyian megkapjuk.Ez az! És miért ne élvezhetnénk ki az utolsó cseppig? Kissoon arckifejezése majdhogynem csodálatot fejezett ki.Életed utolsó éjszakáján.És a Tudás? .Mit akarsz ezzel mondani? .

Nem tudnád. Az elménkben hadseregek várják.Itt maradsz. Egy idő után majd visszatérek. Nem sok mindenem van.kérdezte Kissoon. amint elhagytad.Szexet akarsz? .Nem ugorhatsz csak úgy be a bőrömbe . Mi is egy ilyen hurokban vagyunk most. Csak bemocskolnád a Quiddityt a saját.Tanúságtételek? .kérdezte. Lélekként..Azt akarom mondani. . .Nekem adnád a tested? . dehogy. Nem adhatom neked a titkokat. Amim csak van..kérdezte az öregember.. . Jaffe figyelte. amiket a fejemben őrzök.Ez az egyetlen. . . hogy túlságosan is sok van benned a majomból. mágia! Ott van mindenfelé.Nos? . A tanúságtételek. . . De taníts! . . . És akkor ismét tiéd lesz a véred és a húsod. Túlságosan hatalmasak és veszedelmesek ahhoz.szólalt meg végül Jaffe.Fohászok! Igézetek! Mágia. a Tudás pedig a lakat és a kulcs. hogy nem hiszel. hogy előmasírozhassanak. .Ó dehogyisnem.A húsod és a véred.Krisztusom. . de ez mégiscsak egy otthon.Azt hiszem én is.Mit? . ahogy Kissoon figyeli a reakcióját. A hihetetlen a normális.Nem hiszek neked. alantas vágyaiddal. Megkaphatsz tőlem bármit. És igazad van. .Mi történik velem. nem megyek el üres kézzel. El akarom foglalni a tested. És te azt gondolod. amit csak akarsz. hogy mihez kezdj velük. Nekem adnád? A válasz meghökkentette Jaffe-t. Márpedig a Quiddityt meg kell őrizni.Akkor mit? Nem értem. amit fel tudsz ajánlani. . . igazad van. A tested. nehézséget okozna nekem belebújnom a te bőrödbe. Az idő összehurkolódik. . Hát nem tanultál semmit? .Megmondtam.. Ágyékaink megannyi égen tündöklő nap..Azt hiszem.Jaffe. az összes ember közül pont neked nem kellene azt mondanod. ha átadom a testem? . a Quiddity a forrás.

. percről percre? Ha ez a módja.. leküzdve szédülését . tettem.vágott vissza Jaffe.Nem értettél meg semmit.Hiszen teljesen gallyra ment. hogy ne merészeljek. . Kissoon szemei felhagytak a sorsolvasással.. ide-oda. mint Homernak.arrogáns félmosolya. amit mondok.Homert idézte Jaffe eszébe.Sokkal többet értek. vállvonogatása.Mit akarsz kezdeni a testemmel? .Igen. hogy le kellene nyisszantani a füleit.Azt mondtam. ..Ne merészeld! . Vagy kibökni a szemét. amíg az agónia rávenné..lassan elkezdte előhúzni a kést zsebéből . és megállapodtak a pengén.rebegte. . . . . . .. ő készen áll rá. Sok mindent láttam. ahogy félig lehunyta a szemeit. hogy nem árulom el.Mintha egy bikának vörös kendőt lengetnél . .és már nem félek tőled. de véghezviszi a tervét. Az öregember viselkedése . Gondolatai Homerról óhatatlanul is a zsebében bujkáló késre siklottak.Az az én dolgom . azt mondtad. mintsem gondolnád . Igen. . Lehet. . falusi tapló és a körmönfont vén kecske. Milyen tökéletesen kiegészítenék egymást: a buta. Túl késő van már a finnyáskodáshoz. Vajon hányszor kellene belehasítania Kissoon inas porhüvelyébe.kérdezte Jaffe.. igaz? ..Tudnom kell. mintha nem akarná vesztegetni még a szeme világát sem egy ilyen érdemtelen látogatóra .válaszolt Jaffe. mintha a közte és Jaffe között feszülő levegőből próbálná kiolvasni végzetét. hogy beszéljen? Talán egyenként kellene levagdosni az öregember ujjait. Megértettem. túlságosan is késő. és ujjait ráfonta a kés nyelére.Én pedig úgy döntöttem.válaszolt Kissoon. Jaffe fogása megkeményedett a markolaton. Nem vagyok eléggé . Nem volt meglepetés az arcán.hogy is mondtad? . A .fejlett....ha azt mondod nekem. Ha a Tudást akarod. . Zsebébe csúsztatta kezét. Elkezdett talpra állni.emelte föl hangját Kissoon. akkor muszáj azt tenned. csak a színtiszta félelem. fejlett. hogy nem vagyok elég tiszta a számodra. majom vagy. Nincs más választásod. Kissoon észrevette a mozdulatot. Kerül amibe kerül. és szemei hevesen rángatózni kezdtek.A benned élő majmot provokáltam.

hogy átverték. . mely kígyózva tört utat a bensőjébe .Butaság . de nem volt más választása. és Jaffe volt az. mielőtt az elhatalmasodna rajta. hogy azután hanyagul újra egymásra dobálják. Egy teljes évig mást se csináltam.Hagyjál békén! .Itt nem onthatsz vért . látva az arckifejezést. Értem a dolgom.A Nebraska állambeli Omahában. A levegőben más is volt. miközben a tüzet megkerülve közeledett áldozata felé. és a férfi madártorka köré fonta ujjait. hogy nem szabad bennük vért ontani. aki hátrált. kifelé köpködve és köhögve magából a lélegzetet. testének vonalai furcsa szögekben keresztezték egymást. hanem óriásira tágultak.Ez az igazság.hagyta rá Jaffe. .hadarta. karjait kitárva mindkét oldalon.emlékezett vissza hidegvérrel Jaffe. A Nyugat Kapujában.Csak nem haladékot kaptam? Most ő volt az. Kissoon meg sem próbálta játszani az ártatlant.ordított fel. mintha valamikor minden egyes csontját és ízületét eltörték volna.Nagy hangsúlyt fordítok arra. majd a másik kezében lévő tompa késsel elkezdett közelíteni a bal szeme felé.vagy legalábbis az volt a szándéka. Akárcsak óriási és nedvedző szája. nem csak áporodottság. Jaffe nem akarta belélegezni. és hátratántorodott.kérdezte . . Kissoon most már valóban megrémült. aki határozottan előrelépett. Az öregember leheletének olyan szaga volt.Egy évet az egyik vágóhídon dolgoztam . és abban a pillanatban rádöbbent. . Nekihátrált a kunyhó falának. hogy sohase hazudjak. A szorítás kemény volt. és vizenyősen meredtek rá. . mint egy halálos beteg szellentésének. Szemei már nem voltak félig lehunyva.kiáltott rá Jaffe. Ez az egyik legfontosabb szabálya a hurkoknak.Már nem akarsz megölni? .A Hurokban nem lehet. amit Kissoon teste bocsátott ki magából. Még egy fenyegetőzést sem tudott kipréselni magából. csenevész mosoly jelent meg. csak némán rázkódott.) .Rohadék! . . Jócskán alacsonyabb volt Jaffe-nél. csak húst daraboltam. amitől Jaffe-t egy némafilm hősnőjére emlékeztette.jóérzés elektromos szikraként futott végig Jaffe testén. Kissoon is felállt. ujjai és hüvelykje belemart a nyak inaiba. . valóságos törpe. . Volt ott valami. (Kissoon arcán különös. . Jaffe előrenyúlt. . Jaffe lekapta kezét az összeaszott torokról.

Van más út is a Tudáshoz . és megmarkolta a kilincset. Vissza a világba. Úgy tűnt. A Buli Legeslegjavát! Csak maradj! Maradj. a svábbogarak cirógatása.. akkor az előbb-utóbb felülkerekedik rajta. akinek mindent elmondhatok. Magaddal viheted. Jaffe elfordította a gombot. Szükségem van a társaságra. Kétségbeesetten hátrált az ajtó felé.szólt rá Kissoon. a húst és a vért a közelben tartsa. Nincs senki. amit csak tudni akarsz. és amiket ismét megkaphat. hogy áldozatát. hogy megszerezzem. Ezek felidézése tartotta távol Kissoont az elméjétől. tudva. . a félkarú férfi. a hirtelen jött sápadtság nemcsak a napnak tulajdonítható.kérlelte Kissoon. . Itt nincs a Hurokban. .Csak én vagyok. de az alázatossága éppen annyira színlelt volt. Kissoon csábítását emlékei segítségével próbálta kizárni tudatából. hogy az ajtón túl semmi más nem várhat rá.De hát én csak egy öregember vagyok. Jaffe. Akivel mindent megoszthatok. érezte. hogy megremeg a föld a talpa alatt.Hibáztam. . Mindent bevetett. mint még soha ezelőtt.Nem . mint korábbi félelme.Hagyd abba azt a kurva hazudozást! Éreztem! Még mindig érezte. amiben része volt. öklével csapkodva mellkasát. . Ahogy ezt tette. Az asszony Illinoisból.üvöltött Jaffe. Megtanítlak a Tudásra. megadóan előrehajtva testét. holott Jaffe jól tudta.Ne nyisd ki az ajtót! . A tüdejének olyan súlya lett. . Belém akartál hatolni! . . Olyan régóta egyedül vagyok már. és az ajtón túli fény is elenyészik.mondta Kissoon.Elmegyek innen.Ne menj el! . Sajnálom. .Éreztem a lélegzeted! . Még egyszer megpróbálkozott azzal a furcsa kis mosollyal. .válaszolta Jaffe. Az élvezetekkel. Nem kellett volna alábecsülnöm téged. nem igaz? Elmondok neked mindent.tiltakozott Kissoon. aki segíthetne neked.Ne nyisd ki azt .Dehogyis . Biztosan sikerül valami megállapodásra jutnunk. Nekem magamnak nincs meg az ügyességem ahhoz. . hogy ha még sokáig itt marad ennek a picsafejűnek a társaságában. Maga mögé nyúlt. Valakire. A többiek halottak. Jaffe másodszorra már nem volt vevő a trükkre. ha élve kijut innen. De te megkaphatod.

Először is. keresése mementójaként megtartja szakállát. amíg el nem érte az acéltornyot. Másodszor. melyeket még fel kellett öltöztetni a forgatáshoz. hogy még azt sem tudja. hogy a vén szemétláda most vajon mit talált ki ellene. hogy elérte a Hurok külső peremét. majd hirtelen a másik oldalon találta magát.Ne hagyj el! . és a sikollyal újra megmarkolta a zsigereit is. saját nyomait követve. minden tudásfoszlányt. Az építmény jelenléte erőtlen és rég feladott kísérletről árulkodott. Nem mélázott el azon. Jó ötvenméternyire a kunyhótól visszatekintett. részegen az egyik Santa Fe-i sikátorban két sorsdöntő elhatározásra is jutott. hogy markába kaparintsa a testét. Egy gyötrelemmel teli óra elteltével a feltételezés újabb bizonyságot nyert. halad-e egyáltalán. Negyvennyolc órával később. és a visszatartó erő egyre gyengébb lett. azzal az émelyítő érzéssel. mely az elmúlt héten serkent arcán. és ha majd egyszer eléri a célját. mint azelőtt. vagy a düh gyengítette el. . pokolba a Shoallal). Akárhogyan is. Jaffe ellent tudott állni neki. Félmérföldnyire onnan a felkavarodott levegő örvénylése jelezni kezdte. de híján voltak bármiféle jellegzetességnek is. hanem csak rohant és rohant. Dacolva a zavarodottságával. és olyan kulisszákra emlékeztettek. csillagfényes sivatagi éjszakában. csak akkor mutatkozik megint az emberek előtt. melynek a birtokába jutott Amerika okkult életével kapcsolatban. hogy valakik benépesítsék ezt a senkiföldjét. nemcsak hogy nélkülöztek mindenféle emberi és járműforgalmat. A város utcái. a csendes. Jaffe keresztülfurakodott rajta.hallotta. ahogy Kissoon utána sikoltott. mintha tekergő kötélként a sötétség egy darabja kígyózna felé a földön. minden rejtelmet. minél távolabb került a kunyhótól. mellyel korábban idehozta. Kissoon vagy túlságosan sok energiát emésztett el. a Tudás birtoklása érdekében fogja felhasználni (pokolba Kissoonnal.. melyekre halványan emlékezett küzdelmes megérkezéséből. és úgy látta. minden bölcsességét. De a szorítás már korántsem volt olyan erős. melyet asztrálszemei láttatni engedtek a számára.

Jaffe-hoz hasonlóan ő is hitt abban. hogy találjon egy segítőtársat. élvezetek. olyan teoretikus. mielőtt megtalálhatná az utat egy következő szintre. és Maineben rá is akadt a férfira. A férfi teóriái voltak azok. Fletcher kutatásai annak az erőnek a laboratóriumi izolálását és szintetizálását célozták. Hiszen oly sok egyszerű élvezet fakadt megnövekedett hatalmából.tudós kollégái nem kis megelégedésére. Kezdetben elfedte valódi célját. Cikkek taglalták végeláthatatlan özönben. a legközelebbi tudományos áttörés mikéntjét gyanítva mögöttük. aki vele együtt kiveszi a részét a keresésből. Jaffe fikarcnyit sem törődött Fletcher morális álláspontjával. A legfontosabb az volt. hogy ellátta azokkal a minőségi drogokkal. legforradalmibb elméknek az evolúciókutatás területén. hogy kérdezősködései nyomán felvetődött egy férfi neve. Két hónappal ezelőtt történt.Négy Az önmagának tett ígéreteket nem volt könnyű betartania. és azzal környékezte meg Fletchert. valakit. mely az élő organizmusokat az evolúció folyamatára készteti.egyike volt a legeredetibb. ítéli nevetségessé teóriáit. Jaffe óvatosan közelítette meg. míg a nyomára bukkant. melyeket . melyeknek ellent kellett állnia attól való félelmében. melyek felkavarták. de ennek a tulajdonságnak Jaffe jócskán bővében volt. azok az elméletek. miután a titok kipattant. a meszkalin és annak származékai . Richard Wesley Fletcher mielőtt végleg kegyvesztetté nem vált . számos washingtoni és bostoni tudományos program vezetője. helytelennek moralitását. Nem kevés állhatatosságot kívánt. akinek reputációja tökéletesen alkalmassá tették őt e feladatra. hogyan veti ki az akadémikus közösség magából az egykori Wunderkind-et. akik nem is rejtették véka alá felháborodásukat. hogy meglophatja a mennyeket. Géniuszát azonban kikezdte a szenvedélye. kinek minden egyes elejtett megjegyzésén ott csüngtek követői. A géniusz egyre mélyebben belesüppedt a kétségbeesésbe. ugyanabban a mocskolódó hangzatosságban. és a teljes idegösszeroppanás peremén egyensúlyozott. hogy apránként felélik erejét. melyek minden részletében összepasszoltak saját ambícióival.

míg Fletcher a tudományét. de egy idő után lassan kezdte meglátni az értéküket. tért rá kerülő úton a férfi tanulmányaira. Jaffe. ahol az év java részében dolgozott. a Csendes-óceán partvidékén meredő gránitszirten. mesterséges eszközökkel tökéletesebbé tenni a testet. Fletchernek mindjárt rengeteg lett a mondanivalója. Kezdetben Fletcher nemigen mutatott érdeklődést. Jaffe ekkor tett néhány észrevételt saját. Jaffe ígérte. Nyilvánvalóan kevés annyira valószerűtlen hely kínálkozna egy ilyen. az ősi korok nyelvezetét használja . de Jaffe addig szította a megszállottság hamu alatt megbúvó parazsát. De a legvégső eljárás mikéntje mindig kicsúszott a markából. mindkettőjük vágya megnoszogatni az evolúciós folyamatot. melyek lehetővé tették a Nagy . mint egy elhagyatott jezsuita misszió. ugyanazon munkálkodnak. és folyamatosan termelnie az eredményeket a támogatás fenntartása érdekében. Ők ketten. Habár ő. ahol a Nagy Mű (ahogy Jaffe szerette hívni) a végéhez közeledett. amiért engedett Jaffe kísértésének. és átkozta magát. a hírvivőnek nevezett. hogy csak pár lépésnyire áll. egy. és végül elfogadta Jaffe ajánlatát a kutatások újraindítását illetően. Azután itt vannak azok az egymásnak ellentmondó alapelvek. Fletcher majd előbújhat a vadonból. mígnem idővel az újból lángra nem kapott. Olyan ajánlat volt ez. a témába vágó kutatásaira támaszkodva. és vele együtt talán a lelket is. Amikor a Nunció elkülönül. hogy elkülönítse azt. hogy munkássága rejtve marad az avatatlan tekintetektől. jegyezte meg alázatosan. ezúttal Fletchernek nem kell akadémikus üvegházban dolgoznia.katasztrofális anyagi helyzete folytán oly régóta nélkülözni kényszerült. és csodálatos működése reprodukálhatóvá válik.az alkimistákét és varázslókét -. de hát ezt a vállalkozást már a kezdetektől fogva átszőtték az ellentmondások. a világ szemében minden bizonnyal istentelen kísérlet számára. A Nunció immár realitás volt. hogy megszégyenítse a kétkedőket. Szívből hitte. Mögötte feküdt a Misión de Santa Catrina. melynek egyetlen megszállott elme sem tudott volna ellenállni. Csak miután ily módon a bizalmába férkőzött. Kezdetben Fletcher lefitymálta az ilyen megjegyzéseket. Legelőször is itt van ez a kapcsolat Jaffe és ő közte. amit ő Nuncíónak. És miután a tűz lobogni kezdett. Garantálta azt is a megszállottan önpusztító lángelmének. Richard Wesley Fletcher Baja mellett álldogált. Tizenegy hónappal később.

a lenti szirtek elég élesek ahhoz. Túl a metaforákon. hogy egyből végezzenek velük. amiket ő itt. mint a tökéletes tolvajoknak: úgy kell kifosztaniuk a saját otthonukat.Mű elkészültét. lehetséges bármit is maradéktalanul elpusztítani. hogy semmi nyom ne maradhasson utánuk. ugyanakkor szorongatott és gyötrelmes. akkor hite szerint nem lehet majd egykönnyen rekonstruálni a kísérleteket. Csak ezután foghatja meg a fiú kezét . hogy most. És végül az a tény. Az okkultisták. Túl sok veszedelmes dolog vár felfedezésre. tűz és víz között. mint egy fiúra) olyanoknak kell lenniük. hogy a jövő kutatói valamikor újra előállítsák a Nunciót. De ha azok a változtatások. és kísérlik meg összevegyíteni mesterségbeli tudásukat? És helyesen is teszik. A dolgokat nem lehet nem felfedezetté tenni. Neki és a fiúnak (még mindig nehéz volt úgy gondolnia rá. mintha a Nunció soha nem is létezett volna. Miután elégették az összes feljegyzést. az Örök Ifjúság Fürdőjén. hogy elpusztítsa a Nunciót. hogy ebben reménykedjen. többet tudtak a dolgok természetéről. bár a felfedezést lehetővé tévő alapelvek és körülmények kombinációja meglehetősen ritka volt ahhoz. Jó oka volt rá. olyannak kell tűnnie. ez jó pár éven belül nem fog sikerülni. Akkor és ott. és ugyan mikor ülnek le egy asztalhoz a tudomány emberei a mágia embereivel (a tanúságtévőkkel. olyan az elpusztítás is: szisztematikus. és szilánkokra zúztak minden felszerelést. Fletcher túlságosan is tisztában volt az anyagi világ visszásságaival ahhoz. aki támogatta a megalkotását. az ólomatyák aranyként megszülető gyermekein. mindössze néhány perc választotta el attól. a diadal pillanatában.azét a fiúét. amiket ő és Raul eszközölt a tárgyi bizonyítékokon. félig intuitív okkult meggyőződéseit összeházasítva saját tudományos metodikájával volt képes életre hívni a csodát. hogy elvezesse a sziklaszírt peremére. Baja California vadonjában végzett. Ő is csak Jaffe különös. Egyikük sem akadályozhatta meg. aki most is szorgalmasan táplálta a misszió előtt a tüzet -. és kéz a kézben vessék le magukat a mélybe. hogy higgye. akiknek titkait Jaffe kifürkészte. eléggé meggyőzőek lesznek. és elsodorja testüket. ők ugyanazokra a kérdésekre kutatják a választ. mielőtt az annak az embernek a kezébe kerülne. Amilyen a létrehozás. hogy Fletcher az emberiség érdekében reménykedhessen benne. . ahogy Jaffe hívta őket). Az oromzat meredek. A hullámzás egybemossa vérüket az óceánnal. lesz csak bevégezve a munkája. mint amennyit Fletcher valaha is sejtett.

anélkül. . . Képtelen vagy ezt megérteni? Raul. az égetőhöz. Az óceán felől közeledő légáram az elmúlt néhány percben új erőre kapott. hogy jegyzetei szétszóródtak a szélben. Saját élete volt.Soha nem is voltam. hogy helytelen nevet választott. .Nem megmondtam. most is figyelmesen végighallgatta. hogy tekintélyes bátorságra van a .Atyám? Raul tűnt fel mögötte. Ráadásul megint azt az átkozott megszólítást alkalmazta. az ő tudománya és az övék közt félúton. .A tüzek . mint mindig.válaszolta a fiú. tanácsolják.. miről beszélnek. amiért nem fordított nagyobb figyelmet a fiú tevékenységére. ignotum per ignotius. rávéve (legalábbis hite szerint) a legparányibb sejtet is arra. Sötétséggel oszlassuk szét a sötétséget. Hiszen Fletcher. de állhatatos összpontosítása mindig meglágyította Fletchert. El kell pusztítania. hogy a lángok komolyabb kárt tettek volna bennük. és támadása készületlenül érte Rault. mielőtt újraírja a Teremtés Könyvét.emlékeztette Fletcher.Nem vagyok az atyád . és így nagyon nehéz volt olvasni belőle. akárcsak testének többi részét.Mi van velük? . . Ez nem az istenek hírnöke volt.Mit akarsz? . .kezdte megint. Ők tudták. A levegőben még mindig lehetett érezni a megperzselődött bőr határozott szagát. atyám. mely bármely élő szervezetben elindítja a továbbfejlődés folyamatát. ahogy ő nevezte: a Hírvivő. Obscurum per obscurius. .A szél. Most már tudta. melyet selymes szőr borított. választ adott a kérdésre. Nunció.kérdezte immár sokkal lágyabb hangon.kiáltott fel Fletcher bosszankodva. még mindig képtelen hozzászokni az ilyen korlátokhoz. melyet Nunció halotti máglyájához épített. Randolph Jaffe-vel Ádám szerepében. és nem is leszek. Szeme nélkülözte a fehérjét. Olyan folyadékot szintetizált.. Fletcher tudta. ahogy a tűz hirtelen erőre kapott. ismeretlennel az ismeretlent.amikre ő is feltette az életét. hogy ne tegyél egyszerre túl sok papírt a tűzre? Megragadta Raul karját. . Miután oly sok évig meztelenül élt. A fiú ismét megszabadult ruháitól. de maga az isten. Ahogy Fletcher követte Rault a misszió bejáratához. . hogy a magasabb rendű életforma felé törekedjen. Saját életereje és ambíciója. látta. Mesterséges eljárásokat keresnek az evolúció felgyorsítására: hogy létrehozzák a saját magán túllépő embert.Franc essen beléd! .

se szaglása. A fiú úgy döntött. hogy nem hallja meg. ami ilyen végkifejlet felé űzte tragikus életét? A fiú elszakadt Fletchertől. hogy felülkerekedjen a tűztől való természetes félelmén. Csak saját megszállottsága hajtotta előre. miután valószínűleg itt sem találtak rá Istenükre. akkor sem lelne bennük semmi értelemre. Igazság szerint dekadens emberi érzékelését csak úgy lehetett valósághűen leírni. hogy repüljenek.. . ha hagyjuk. mely irányból közeledik látogatójuk.Érzel valamit? . Fletcher jobban ismerte Rault annál. hogy nem volt se hallása. A levegőt szaglászta.. tömzsi teste görcsösen megfeszült. ezt a trükköt mindig bevetette. ahogyan előző inkarnációjában is tette.Jön felfelé a domboldalon. . kiürítették a helyet. Alacsony. hogy a Nunció kiragadta volna korábbi állapotából. Senki más rá nem vette volna erre.Mi az? . és talán nem kellett volna már megtanulnia. majd. hogy eltöröljön maga után minden nyomot. ami eléggé valószínűtlen ezen a kopár tengerparti nyúlványon. hogy elrabolja tőle naplójának gyötrelemmel és ihletettséggel teli lapjait..Legjobb lesz. és visszafordult a tűz felé.. Raul. ahová akarnak . . A misszióhoz mindössze egyetlen út vezetett.Igen. akik az utat és a missziót idefenn létrehozták. hogy rajta próbálja ki a Nagy Művet: hogy az emberszabású majom suttogó emberi természetét a Nunció segítségével üvöltéssé fokozza. még azelőtt is. .. hogy megkérdőjelezze megérzéseit. Fletcher bűnbánóan karolta át a vállát. ahogyan újabb széllökés támadt a tűzre. mélyen beletemetve arcát az ember illatába. A barátságtalan terepen kígyózó ösvény... hadd menjenek.mondta Fletcher. hogy éppen e megszállottság az.Hol? . ami arra bátorította Fletchert. minden bizonnyal még azoknak a jezsuitáknak a kifejlett mazochizmusát is keményen megadóztatta annak idején.. Atyja kedvéért tette csak meg.kérdezte Fletcher. hogy megkérdezze.mondta neki . Raul már nem próbálta összeszedni a szétszóródott papirosokat.Ne. Hányszor is nevezte Fletcher a majom Rault szerencsétlen állatnak. csak amiért az szándékosan semmibe sem vette? Nem kis mértékben éppen e perverzitása volt az. felejtsd el őket. . Arra sem volt szüksége.fiúnak szüksége ahhoz. .. A fiú hozzátapadt. és felkapta a fejét. . mely meredeken tört felfelé a domboldalon. Még ha egy-kettőre rá is akadna valaki.

csak lábjegyzet a zenéhez képest. Megvolt a maga módja rá. sem égbolt-kémlelés.Miért most? Miért most? Buta kérdés volt. Fletchernek fogalma sem volt róla. mielőtt még a Nunció céljának és következményeinek megértése megrontotta volna Fletcher diadalát. Olyasfajta elmejáték. A zene mindenek előtt való. de ez semmiképpen nem volt elegendő ahhoz. akkor biztosan megtalálták már hőn óhajtott szentségüket. hogy ez fog következni. mert tudta. hogy Fletcher és a fiú bevégezhesse tervét. . el kell pusztítania a három fiolát. majd valahogyan meg kell szabadulni tőle. mert a fiú elváltozott belső rendszere szakavatott vizsgálódók előtt felfedheti a Nunció működésének természetét. Raul követte. az égboltot kémlelve. a fiókból. mely a misszió épületében található. Másodszor. mondta Fletcher mindjárt a legelső tanításaként. Már csak egy lövésre maradt idő. Mindkettő létfontosságú. gondolta Fletcher. mezítláb átgyalogolva az összezúzott műszereken és szétforgácsolódott bútorokon. Oda tért most vissza. mely egyenesen az óceánra nézett. hogy ennyire hamar. mellyel boldogan töltötte ki bosszúját a helyen. és közben az isteni Mozartot hallgatva. . Jaffe-nek jó pár percébe fog telni. ahogyan életében oly sok mindent. Csak azt nem. abban a három kék folyadékkal teli fiolában. .Meg fogunk halni? . férfi és fiú itt ücsörgött.kérdezte Raul. Jaffe azért választotta ezt az időt. amíg felér az ösvényen. . A Raul sikeres átalakulását követő legelső napon. Elsőként. mint önmaga kutakodó visszhangja. ahová nem hatolt be a Nagy Művet övező összevisszaság. amelyet Fletcher ügyes trükként rendezett el magában. Tudta. Csak két feladatra maradt idő. Ez volt az egyetlen hely. hogy olyan helyen is ott legyen. A szék az ablak elé lett húzva. Minden rejtelem. Kétségtelen. sem szeretetteljes tanítgatás. Tehát egy férfi közeledett az úton. Ez csak Jaffe lehetett. és ezek elvégzéséhez is hatékonyan kell munkálkodnia. Az egyszerű cella mindössze egy asztallal. Fletcher előhúzta a pisztolyt a meszkalin mellől. Senki más nem tudott a jelenlétükről idefenn. ez is egyike Jaffe tanúságtételeinek. Már nem lesz több magasztos Mozart. be a belső szentélybe. ugyanazzal a gyakorlattal. hogyan csinálja. hogy a Nagy Mű veszélyben forog. átvágva a káoszon. ahol valójában nem volt jelen.Legyen átkozott! . meg kell ölnie Rault.csattant föl Fletcher.Ha a szellemeik még itt kísértenek. egy székkel és egy antik sztereó berendezéssel dicsekedhetett.

Hogy rájöjjön.Megesküszöm rá.Nem vagyok az apád! Egyszer és mindenkorra.. és eltűnt a szeme elől. és kiért a napfényre.Nem. . atyám. . hogy együtt tesszük meg. hogy szabadjára engedje az evolúció pusztító erőit bármilyen rendszerben.Tudom. ha ezeket az értékes perceket a Nuncióra áldozza. Hiba lett volna ezt a maradék kevés időt is Raulra vesztegetnie.Igen. ha a Csendes-óceánba üríti. Napokon és éjjeleken át tervezgette. Fletcher félredobta a pisztolyt. és sikerült is elérni szándékát. Mielőtt még Fletcher célba vehette volna. A fiúnak előnyére vált majomszerű mozgása. akár holtan.szólt elszántan Fletcher. A fajok hosszú fejlődése valaha az óceánból indult. . Nekem. hogyan működik benned a Nunció! Szavait ijesztésnek szánta. . . . . . és annak kapcsán érzékelte először . Raul! . Volt valami megnyugtató teljesség ebben a megoldásban... és Fletcher célzásra emelte pisztolyát.Ki kellene mennünk a peremre . Keresztülvágott a laboratóriumon. Tett egy lépést hátrafelé.kiáltott fel. hogyan szabadulhatna meg a legbiztonságosabban tőle.Nemsokára vele leszek . fel fog használni. ha kapcsolatba kerülne a földdel? A legjobb és valószínűleg az egyetlen lehetőségnek az ígérkezett. .Megígérted.Kérlek. Szét fog trancsírozni. hogy együtt. Bár kevés anyag maradt.sürgette a fiú.. Nincs elég időnk. de ennyi is elég volt ahhoz. A golyó a falba fúródott. mely megfertőződik vele.. mielőtt a harmadik lövés eldördülhetett volna. Amint végzek itt. Raul felzokogott. hogy a dolgoknak az idők során mássá kell válniuk. akár élve.De azt mondtad.Jesszusom. nekem még van egy kis elintéznivalóm.. a fiú átcsusszant az ajtónyíláson. És ha elszakít tőlem. Ő mégis vadul tüzelni kezdett. .Tudom! De nem tehetek mást.. . Tudta. Vajon mi történne. másodszor is elsütve a fegyvert. majd Fletcher nekirugaszkodott az üldözésnek. én nem vagyok az apja senkinek! A kirohanás szétfoszlatta a pillanat varázsát. Közeledik. Jobb lesz.a milliárdnyi tengeri állat konfigurációinak tanulmányozásakor -. . mielőtt csatlakozom hozzád. hogy nem öntheti csak úgy ki. és arcát eltorzította a rémület.

Oly kevés elképzelése volt arról. A Nunció tudta. hanem az. mely pusztulásra kárhoztatta. Egy ilyen ember jóra használná fel a Nunciót? Egy jó szándékú. a valamikori mészáros és a Döglött Levelek bontogatója. ahhoz még túlságosan is a tudomány embere volt. hogy megvan-e a joga ahhoz. És mintha tudták volna. és a szándékával is tisztában lettek volna. hogy általuk váljék hatalmasabbá. Végbe akarta vinni a csodát azon a testen. és talán szellemmé a testet. mintha saját belső hullámverése keverte volna fel őket. csak felgyorsítani a dolgok fejlődését: bundává alakítani a pikkelyeket. Talán még a gondolataiban is képes olvasni. Nem egyszerűen a menekülésre vágyott. mint most is . Az oldatok folyamatos mozgásban voltak. Amint Fletcher kinyúlt. hússá a szőrmét. más emberek titkainak gyűjtője. amennyire csak tudott. hogyan mer egy pillanatot is késlekedni? Erőt merítve megerősödött hitéből tett egy újabb lépést a fiolák felé. hogy a fluidum hatalmas erővel bír. olyan mágus.mint amik valójában. ahol minden ember közvetlen kapcsolatba kerülhetne saját Teremtésével. így a hatása is elhanyagolható lenne. hogy bántani akarja. Eszelős aktivitással reagált. hogy megkaparintsa a tartót. szerető ember kezében a Nagy Mű életre hívhatná az egyetemes pápaságot. Odament a padhoz. Palackba zárt Isten. de hogy képes az öngerjesztés olyan mérvű jeleit mutatni. hogy ne nyűgözte volna le egy ilyen jelenség.melynek során úgy tűnt. Meggyőződése lassan kezdett elenyészni. Tényleg joga van ahhoz. akit nem érdekelte tudása alapelveinek a megértése. Csakhogy Jaffe nem volt szeretetteljes. ahol a fiolák várakoztak tartójukban. csak az. tejkéken. olyan magasra kúszva a falakon. Mi ebben a bűn? Azután eszébe ötlött az omahai Randolph Jaffe. sem jó szándékú. A jelenések tolvaja volt. döbbenten eszmélt rá a folyadék valódi szándékára. Azt mindig tudta. tajtékozva tiltakozott rabsága ellen. hogy megfossza a világot egy ilyen csodától? Vajon a folyadék étvágya valóban annyira természetellenes? Hiszen semmi mást nem akart.az teljesen bámulatba ejtette. Mindezt figyelembe véve a kérdés nem az. A három fiola Nunció révén ő adhatná meg a természetnek a választ. Megállt menet közben. mint della Francesca égboltjai. mit teremtett. . bár a Nunció a szó szoros értelmében csak csepp lenne az óceánban. hogy közeledik. hogy elpusztítson egy ilyen csodát. felkúszik az ampulla üvegfalán .

mely önkéntelenül is arra emlékeztetett. Túlságosan triviális lett volna így megközelíteni. Hátrébb botorkált. az egyik ampulla szétrobbant. Nem is volt valódi érzés.Újra akarta teremteni Teremtőjét. Azután egészen másfajta érzés köszöntött rá. de a kábaság és a kín csak egy pillanatig tartott. A fájdalomtól megszédült. ahogy az üvegszilánkok a tenyerébe vájnak. Mint Mozartot hallani. és egyenesen a lelkébe hatolt. kezét arca elé tartva. de volt egy különösen nagy vágás. mintha valaki egy szöget vert volna bele. Hallotta a zenét. olyan volt: a zene áthaladt a fülein. A tisztánlátás túl későn jött ahhoz. Számtalan sebet látott tenyerén. vagy védekezhetett volna. és tudta: többé már semmi sem lesz ugyanolyan. . Fletcher érezte. és a Nunció testére fröccsen. hogy hasznát vehette volna. Mielőtt visszaránthatta volna kinyújtott karját.

Kétsége sem volt afelől. akinek a nevét már sohasem fogja megtudni: Valami rendkívüli dolognak voltál a tanúja. ahová a Tudás utáni eszelős vágya űzte. habár nem kevés meggyőzőerőt követelt a részéről. . ha egyszer hagyja végre meggyőzni magát arról. hogy alkalmazásába fogadott géniusza lázadásra készül ellene. Egészen a mai napig tökéletesen megfelelt mind neki. és megesküdve rá. mint bármikor ezelőtt. de azt tették. Négy alkalommal is visszautasította Jaffe ajánlatát. Már abban a pillanatban tudta. amint befordult az első kanyarba a felfelé vezető hosszú ösvényen. hogy a Nagy Mű egy ilyen civilizációtól elzárt helyen szülessen meg. vagy áhítatból. lassan araszolva felfelé. Látott egy időn túli helyet. hogy milyen nehéz volt neki egy ilyen elveszett géniusz nyomára akadnia. és kezdjen neki újból kísérleteinek. habár sohasem öntötték szavakba gondolatalkat. az. és ezáltal bizonyságot nyert az a napok óta az agyában fészkelődő gyanú. igaz? Ez sokkal igazabb volt. Látták a tekintetéből. Felpörgette a dzsip motorját. és vagy félelemből. mely a közé és a Tudás közé férkőzik. amiket az megkövetelt a feladathoz. amire kérte őket.Öt Randolph akkor vette észre a misszióból felszálló füstöt. De a meggyőzés mostanában egyre könnyebben ment a számára. Gyarlóságai és kétségbeesése sebezhetővé tette ugyan. és saját magát is ott. mégis sikerült megőriznie a szabad akaratát. Az emberek mindezt jól tudták. De Fletcher a kezdet kezdetétől fogva kivétel volt e szabály alól. mind Fletchernek. habár Jaffe minden egyes alkalommal emlékeztette rá. és hogy mennyire vágyik már a közös munkára. még többet ígérve. hogy szerény mennyiségű meszkalint is hozott neki. A Hurokban tett látogatás felszította a szemében lángoló tüzet. Mit is mondott az a nő Illinoisban. hogy Fletcher minden igényét kielégíti. hogy jöjjön elő rejtekéből. Mind a négy alkalommal azzal próbálta megpuhítani. hogy annak a segítségével csaphatja be a rendszert. hogy ezen az isten háta mögötti helyen is biztosítani tudja Fletcher részére azokat a kifinomult laboratóriumi eszközöket. hogy térjen vissza tanulmányaihoz. amikor először belebotlott Fletcher radikális teóriáiba. átkozva a kerekek által felvert porfelhőket.

miután Fletcher útmutatásai alapján felállította a laboratóriumot és felajánlotta néhány. hogy nem figyelt oda ezekre az intő jelekre. aminek végül Fletcher minden bizonnyal megadta magát. Tanulmányozni akarta a fiú testére gyakorolt hatását. Magára hagyta Fletchert. Ebben nem volt semmi újdonság. hogy kipróbálja magán a Nunciót. meszkalin. Görnyedt. De Fletcher segítségével kicselezheti a gurukat. hogy hozzáférést engedjen a misszióhoz. melyet az olyan magasztos guruk avagy holdkóros sámánok állítanak elé. Tizenegy ilyen látogatás után. ha egy héten belül halálos lesz a fiúra nézve? Vagy egy napon belül? Az érvelés elég meggyőző volt ahhoz. de kétségkívül emberi gyermekké formált. Mi van akkor. mielőtt Jaffe vállalkozhat erre a kockázatos lépésre. bizonygatta. megérezve. Még akkor. biztosította számára az ellátmányt (tengeri csillag. néhány hónapnyi további munkára van szükség. Csakhogy Jaffe olyan átkozottul elégedett volt önmagával. hogy a kutatók a misszióban kezdenek valamiféle konklúzió felé közeledni.hogy a Quidditybe vezető út feladatokkal és próbatételekkel van kikövezve. de Fletcher ezt ellenezte. hogy egyszerűen kizárja a misszió területéről. egyenlőtlen küzdelem bontakozott ki. A Nunció túlságosan is szeszélyes. abban a dicsőséges pillanatban is érezni lehetett a jeleit annak az összeroppanásnak. mielőtt újabb kísérleteket folytatnának. és ő megosztotta vele a hónap akadémikus pletykáit. akik mindent elkövetnek. hogy az ilyen alantas lényektől távol tartsák a Szentségek Szentségét. melyet Fletcher párlata. hogy a kezei közé hulljon. Elsőként. rosszul táplált teste olyan férfit takart. A Nagy Mű segítségével felülemelkedhet bármelyik önjelölt bölcsön. de minden hónapban csak egyszer látogatta meg. a Nunció ocsmány. tengeri sün. csak hogy kielégítse a férfi tudományos kíváncsiságát. amit és amikor kérte. Minden alkalommal huszonnégy órát töltött Fletcher társaságában. mely után rövid. együtt ittak. mondván. Jaffe magára hagyta a maestrót. és a Tudás alig várja majd. Megvertem végül is rá volt kényszerítve. mint Kissoon. akit kora ifjúságától kezdve tanulmányai kötöttek le. ott és akkor. A férfi nyugtalan volt eredményei miatt. Azt javasolta. Minden egyes alkalommal kevésbé örültek a jelenlétének. hogy végrehajtsa a szükséges teszteket. Odabent Jaffe azután megtalálta a majmot. egy majom). immár hetenként visszatérve a . Fletcher nem volt harcos típus. nagyobb gyakorisággal kezdett feltűnni. hogy egy időre lehűtse Jaffe kedélyét. a levelekből leszűrt gondolatát a problémával kapcsolatban. hatalmat szerezhet a hátuk mögött. Egy alkalommal Fletcher még azzal is megpróbálkozott.

A föld. és a nyugtalanság. mely még a homoknál is terméketlenebb volt. hanem a Nagy Mű miatt. Semmi sem volt olyan. melyet az egyszer (a meszkalintól feldobódva) a szíve csücskének nevezett. nyilt félelemmé változott. hogy nem jött fegyvertelenül. akkor talán arra is rákényszerül. Minden ablak tárva-nyitva állt. Nem ez lenne az első eset. Mindig is volt valami apokaliptikus ebben a helyben. Most. és a rendszertelenül elszórt tüzek között leindult a misszió felé. Lelépett a dzsipről. Ugyanabban a lekoszlott ingben és túlméretes nadrágban merengett ott. miközben átlépett a nyitott ajtón. Ha Fletcher végképp elveszítette a fogását az épelméjűségen. a celláig. a misszió. amelynek jobb szeme világa elveszítését köszönhette. hogy egy télen az óceán minden bizonnyal a magáénak fogja követelni.melyeket Jaffe tekintete fenyegetéssel. hogy megpróbáljon mindent visszacsinálni. A férfit ott is találta.misszióhoz. profilja is a rég ismert beesett. Örült. mely olyan száraz és homokos volt. nem saját maga. életben. a forró és sós csendes-óceáni levegő keresztül-kasul átjárta a helyet. ugyanakkor feltételezte. amit idefelé jövet érzett. Fletcher nevét kiáltozta. A helység romokban állt. egyenesen a napba bámulva. ahol a tüzek túlságosan közel merészkedtek hozzá. hogy annak mesterműve felett érzett büszkesége meggátolja majd abban. hogy fegyverrel szedje ki belőle a Nunció formuláját. hízelgéssel vagy csábítással szedett ki a különféle akadémikusokból elpusztult. az asztalokat egyetlen karmozdulattal söpörték tisztára. a kitárt ablak előtt ücsörögve. Néha egyszerűen nincs más út. hogy csak néhány satnya jukkát volt képes táplálékkal ellátni. a földet hamu borította. hogy fegyverrel a zsebében keresne választ kérdéseire. átkozta magát önelégültségéért. borotválatlan arcról . a ki tudja hány százezer dollár értékű tudományos berendezés . Jóllehet minden egyes látogatásakor egyre nyilvánvalóbbá vált számára a tudós egyre romló állapota. mint mindig. mint azelőtt. A misszió falait füst szennyezte be. Jaffe átbotorkált a romokon Fletcher kedvenc szobájáig. ami olyan közel épült a sziklafalhoz. Ma csak a papírra vetett szavak keltek szárnyra. és a rengeteg trópusi madár fülsüketítő zaja az égen. hogy a szél a megpörkölődött lapokat hozta felé a földön.

sem a nyelvét. Rosszabb a helyzet. Testhelyzete . Rosszullétet érzett.Menj el kérlek . mint gondoltam. melyek egyetlen szőrszálukkal követték émelyítő részletességgel az eredetit. Nincs többé szükségem a torkomra. az ablak.Igen mi? .De hát miért? . ez volt az: .. akihez beszél. akinek minden egyes pórusa és redője Jaffe sajgó retinájának figyelmét követelte volna..Beteggé tesz. Jaffe megpróbálta megragadni őket.mondta Fletcher. hogy felvegye a versenyt a férfi túlságosan is átható valóságosságával. a portré ezernyi miniatúrafestő alkotásának tűnt . sőt még őszülő copfja (egyetlen áldozata a hiúság oltárán) is a helyén.kezei az ölében.Igazad van.mi lehetünk az égbolttá? .Nyisd ki a szemed! . képtelenül arra. ha rád kell néznem. habár a szavak még mindig ott voltak.akik mindegyikének csak egy négyzetcentiméternyi darab jut a megörökítenivaló modellből . . . hogy Jaffe-t a küszöbhöz szegezze. Látnod kell a csodát.. ..Nincs is rá szükség. . Mégis.jött Fletcher válasza. amint megtörténik.olyan ecsetekkel. . ami elég volt ahhoz. . A szoba többi része . .És igen. A gondolataidba. .szólt alig hallhatóan. . Még így is átkozottul tisztában volt vele.Miféle csodát? .kérdezte Jaffe. valami aprócska hiba a képben. mi lehetünk az égbolttá?..Én nem mondtam.Az érzés kölcsönös. vajon ezt kérdezte? Igen. Jaffe lehunyta szemeit a portré láttán. És mégis mutatkozott valami árnyalatnyi különbség. . amiben Fletcher üldögélt . de azok kicsúsztak ujjai közül. Jól hallotta. El kell menned. anélkül.Rossz híreim vannak . hogy a szemét kinyitotta volna.kiúszott a fókuszpontból.. hogy a torzszülött.. A hangerő fokozatosan elenyészett. Az érzékei csordulásig teltek.is a megszokott. Jaffe. ahogyan Jaffe korábban már számtalanszor látta.Miről beszélsz? . ki kell nyitnod a szemeidet. háta begörbítve .. nem használja sem az ajkait. Túlságosan tökéletesnek látszott a kép: a napba meredő szemlélődője. Belelátok a fejedbe..árulkodott. Mintha Fletcher túlságosan is saját maga lett volna. még a szék is.a falak. A sötétségben azután meghallotta Fletcher színtelen hangját.

Meg akartam akadályozni.élcelődött Jaffe. A Nunció tett ilyen ábrándozóvá. . hogy amivé válni fogunk. Semmi sem változott. .Semmi meglepetés. Egyszerűen csak felgyorsítottad a folyamatot. Nem volt ott más.Bennem ennél sokkal több ambíció lakozik. .Hát légy az . . legfeljebb csak afféle mellékhatásként.Hmm. . amivé lenni szeretnénk. Előre ugrottál pár ezer évet az időben.Elvetted tőlem! Nekem kellett volna megkapnom. Sem a szempillái. ahogy gondoltam.Azt akarja.emlékeztette Fletcher. de ő nem hagyta. .A Nunció bennem van . A jelenet ugyanaz volt.Nekem úgy tűnik.Ő vett rá arra. az előtte üldögélő férfi. és muszáj volt kinéznem rajta. A gondolataink inspirálják. Ő vett el engem. A szellemet veszi célba. csak a félelmetes befejezettség.Te nem változtál meg . Megláttam a kinyitott ablakot.jegyezte meg Jaffe. benned több. . .Az szeretnék lenni. és azon merengjek: lehetnék-e. ahogy Fletcher kívánta.Mindent megváltoztat. és hajtják előre. .De hát egyáltalán miért akartad elpusztítani? Hiszen ez a Nagy Mű. .Így hát a telepátia a fajok jövője . hogy kipróbáltad magadon? . én az égbolt? .Mégis a fejedben beszélek .Tettem ilyet valaha is? . .mondta kissé fennhangon Jaffe. . mint amikor behunyta a szemeit. . De ő elterelte a gondolataimat. Vagy egyszerre mindkettővé. amiket nekem mondtál? . Jaffe. Az arca fikarcnyit sem mozdult. Ezért próbáltam meg távol tartani a tudást a kezeidtől. hogy becsapjál engem . Még az ajkai sem rándultak meg. ugyanolyan vagy. A szélesre tárt ablakszárnyak. Ő vett rá.kérdezte újra Fletcher. ..Mindazok után.Csak nézd. Korbácsként suhint végig a világ hátán. Jaffe. és ez igazán kár.töprengett Jaffe.. hogy felhasználhasson.Úgy érted. hogy csak üljek.jelentette be Fletcher Jaffe fejében. El akartam pusztítani. . hogy felhasználják. Ez nem a húsra és a vérre hat.. Neki saját élete van. hogy mindkettővé. .Én nem vettem el. .Azért.Igen. Igen. mert nem úgy működik. Azzá tesz bennünket. Úgy tett.kérdezte Jaffe. . vagy éppen amitől félünk. Jaffe. ez minden.Lehetek én az égbolt? . . lehet. .

A fejében meghallotta a géniusz nevetését.. hogy a por elszállt.Akarom.Nem.kérdezte Jaffe. fehér és vörös . Jaffe. ha lett volna rá lehetőségem . bárcsak megtetted volna.válaszolta Fletcher. majd kiengedett egy hosszú. mígnem minden ragyogását elhomályosították.porszemcsékből álló felhő pollenviharként örvényleni kezdett körülötte.Ahogy.De azt kívánod.. hogy egészen mostanáig nem is sejtettem. . . most már megállíthatatlanul közeledve a szobában. ne. Olvasok a múltadban. engem is . hogy félrevezesse a férfit.Sajnálom.Tehát. gyötrelmes sóhajt. és a színes szürke. Kissoon. .kérdezte. gondolom.mosolyodott el Jaffe.Az ott egy nyeles kés a zsebedben . . és ő is akar engem.. hogy látsz? . A Nunció kimosta belőle a képességet. Veszedelmes ember vagy..A Nunciót akarom . . hanem pusztán az a felszabadító érzés. Megöltem volna. melyet.Nem . Fletcher még mindig ott ült a székben. De a teste most fehéren izzott.Itt van nálad? Milliónyi apró tűszúrást érzett a bőrén. melyek születése óta gyülekeztek a testén.Én is akarom! .. .Tudom . hol van a maradék? Ugye nem vetted be mindet? . . tudta.fakadt ki Jaffe. .Megérzem. mennyire veszedelmes. igaz? Ő is meghalt? . .. . Az érzésnek figyelmeztetnie kellett volna arra. . .Te megöltél egy embert . mire van szükséged. hogy levetkőzheti magáról ezeket a gyászos hamvakat. Fletcher lejjebb vette a lángot.Hol? . . Látok itt más valakit is. . Most. nagyon zavarosak.Igen.Megérdemelte.válaszolt Fletcher.Mert az utadban állt. de a Nunció iránti olthatatlan vágyában ügyet sem vetett rá. Azt hiszem. Zavarosak a dolgaid.) . .Túlságosan fényes vagyok? . . mintha belesétált volna egy láthatatlan szúnyogfelhőbe. Rátette a kezét a férfi vállára. ahogy előrelépett.Most azonnal! .. (Megállt egy pillanatra.kiáltott fel Jaffe.mondta Fletcher.tört fel belőle végül.kérdezte -. Az érintéstől az alak szertefoszlani látszott. De most már beléd látok. addig halmozódva. Érzem benned a gyűlöletet. nem az ő kára váltott ki.De kérlek. vagy csak ennyire örülsz. ahogy korábban is. hogy ne emeljen ujjat Fletcherre.

Ő. Semmi se valódi. . ami nem idebent kezdődik. Az erők. és felugrott. A fejében tovább visszhangoztak Fletcher figyelmeztetései. A Nunciót kevéssé vagy egyáltalán nem érdekelte. Fel vagy erre készülve? Én nem hiszem. .Az elmét változtatja meg. hogy korrigálja tévedését. Jaffe.Gyönyörű .. amit meg nem álmodunk előtte. Fletcher utána szólt. és átlépett a laboratóriumba. minden ostobaság. ugyanaz a pillanat volt. csak hogy én lehessek az égbolt. hogy használjon! Fletcher kinyújtotta kezét Jaffe válla felé. hogy érintésével közvetítse üzenetét.tiltakozott Jaffe. és visszafordította a portré felé. az csak egy sokkal mélységesebb változtatás mellékhatásaként következhetett be.. A koponyájában visszhangzó alázatos esdeklés egy pillanatra megállította Jaffe-t. Könyörgöm. Hát nem érted? Semmi nincs odakint. csak mint közvetítő közegre. De te. minden félelem. ne engedd. Ha mégis így tett. És én? Én sohasem tekintettem másként a testemre. . A Nunció aláveti magát az akaratának.mondta Jaffe. Az alak felemelkedett a székből. melyek tartalma forrni látszott az üveg mögött. Ez lesz az. Jaffe. amint a Nunció felcsapott. de az kitért az érintés útjából. melyben képtelenné vált arra. Gondolj ebbe bele.Könyörgöm . hogy Fletchernek igaza volt. és kinyúlt a legközelebbi fiola felé. Te! A te elmédben más sincs. ami benned van. amit a Nunció fel fog nagyítani. . amik téged formálnak. és ahogy közelebb lépett hozzájuk. Szemei szinte azonnal rátaláltak a padra és a tartóban sorakozó két fiolára. Túlságosan sok lenne neked. habár Fletcher arckifejezéséből ítélve fizikai gyötrelmet okozott neki elszakadni a látványtól. mind újjáalakulnak.Minden kegyetlenség. melyben rádöbbent. Randolph Jaffe a haszonélvezője ennek a kölcsönhatásnak. csak szar. hogy találkozzon a bőrével. Talán a lelket is. . Szétfeszítette az üveget. Soha semmit nem akartam igazán. Hízelgése meghazudtolta Fletcher félelmeit.esdekelt megint -. Az anatómiára . A pillanat. aki meg akarja nyalni gazdája arcát. a Nunció felugrott üvegházában. mint egy kutya. Jaffe tudata elborzadva talált önmagára.Elfordult. hogy beavatkozzon a sejtek rendjébe. minden gyávaság. A Nunció alig várta az érintést.Az én számomra nem létezik a túl sok .

akik azonnal elfelejtették nevét. Gyűlölte a kicsinyeskedőket és a politikusokat. Az elmét.a nyugalomban és biztonságban . újra meglátogatva jelentéktelen omahai életének állomásait. hadd duzzadjon benne egyre a harag. amikor az élet először megérintette testét. visszalőtte az időben. míg el nem érkezett anyja méhének vizeihez. hogy minden másodpercben széthullással fenyegetett. mindeközben vadul átkozta őket. Döbbenetes. Többé nem volt helye imádságnak. hogy egyetlen értelmes szót is kinyögjön. majd . Jaffe segítségért akart rimánkodni. akik mindig megkapták a lányokat meg a diplomákat. És jöttek állásai. most e testben. nem szépségsebész.zsákutcaként tekintett. Az elmét. ha ez a kielégülés kárt tett a hordozó közegben. kívül estek gondolatain. mely önnön magasztalására használta a testet. Az apró változtatások. Nem vesztegetett időt az ujjízületek tökéletesítésére vagy a végbelek tekeredéseinek kiküszöbölésére.azután ismét felkapta élete örvénye. az emberek. ami akadályozta volna művét. és megakadályozta abban. Megint szerelembe esett. miért éltek vagy miért bajlódtak azzal. de a Nunció máris hatalmába kerítette agykérgét. Mindez újra rázuhant. Nunció volt az Isten. és amúgy sem vezet sehová. Az elmét vette célba. melyeket képtelen volt megtartani. sebei dicsőítették. miért született meg . kétszer is. és ő újra képtelen volt kitartani mellettük. Nem tudott meghalni sem. és engedte. mely annyira éhezte az átalakulást. ezúttal felerősítve. legleleményesebb kieszközlője lett. Tudatos életének kezdetétől elfojtott harag munkált benne. hogy a világra segítsék. emberformáló művét. Evangélista volt. az egymást követő karácsonyok. és melyek felőrölték életét. az eredményeseket és a csábítókat.miután eltávoztak . felidézve minden emlékét. A gyötrelmes nosztalgia pillanatát kiélvezve . hogy e vágy beteljesülésének legbuzgóbb. Valaha üvegbe zártan. A Nunció mindent sarokba szorított. Elsőként visszájára fordította emlékezetét. és megkezdte visszaútját. még akkor is. nem értve. melyeket e rendszeren eszközölhetett volna. mikor minden csak csalás meg átejtés. Sérelmei éltették. mint egy szempillantás alatt meghízott rákos daganat. .miért kellett bárkinek is megszületnie.gyászolni őket. melyek múlásának csak növekvő kora állított emléket. holott a teste olyan hevesen rázkódott. Mindeközben jottányit sem került közelebb a megértéshez. Megint látta szülei lassú haldoklását. egészen addig a pillanatig.

a Santa Catrina misszióba. Titkos jelek és kódok. Egymás végzetei voltak. és csak a sötétséget szerette. összegörnyedve az üvegcserepek közt. Nem volt még két ilyen teremtmény a földön. teljesen más színben látva Fletchert. habár csak a felszínt karcolta meg. Hogy megszerezze. amennyire csak egy oktalan lény tudta. melyen járva minden egyes lépéssel csak tovább erősödött. majd alig néhány gondolatfoszlány birtokában elindult az úton. hogy lássák. és az út. A sötétségből jönnek az álmok. miért lett e világra. ahonnan haragja tápot és kifejezésmódot merített. amint a padlón fekvő anyag magáénak követelte különvált szellemét. hoz-e értelmet az elvérzés. még fél szemét is feláldozta a nap oltárán. Kapcsolatuk már a kezdetek kezdetétől nehézkesen alakult. A bosszúért. és amely Los Alamoson és Hurkon keresztül végül elvezette ide. ahol kíméletlen dühe parttól partig verődő visszhangra lelt a hozzá hasonló. És jött a bizonyság.Majd a szoba a keresztúton. Kétségkívül valami felemelő szónoklatot tartott az emberi erőfeszítések hiábavalóságáról. és öklével keményen az arcába vágott. felemelte karjait. eszelős emberek leveleiben. A kép kettévált. az álomtenger felé. Fletcher jelent meg a képben. Egy pillanattal később markolatig mártotta kését Homer koponyájába. hanem a Jaff. A dühéért él. Fletcher úgy imádta a fényt. de legalább az eszébe véste. aki lehántotta magáról kérgét. megkezdődött. mint az imént az ablaknál ülő portré. . az egyetlen. de felnagyította. majd felhasználja a hatalmat. hogy ki is ő valójában. és meglátta magát odalent a padlón. Jaffe felsikoltott. akik zavarodottságukat használták tőrként. vad. Némelyikük szerencsével járt. Már nem a sötétségen élt. és felnézett a férfira. A jelenetre meredt. Rejtelmekbe botlott. de négy évtizednyi múltját eléggé átjárta már a Nunció ahhoz. Úgy tűnt. és lerántotta őt Nunció által átformált anatómiájába. Ezután odarohant a testhez. saját múltja üvegén keresztül. a Shoal Medálja hullott a kezei közé. És még mindig nem tudta. koponyájára préselve kezeit. hogy legalább időleges választ kapjon. Viszont mostanra Jaffe tisztán látta ezt a mechanizmust. Ő már nem volt Randolph Jaffe. valamiféle beszédet intéz a testhez. zsúfolásig tömve a Döglött Levelekkel. Kinyitotta a szemeit. Nem csak emlékeztette rá. bár Jaffe nem hallotta a szavakat. mintha attól tartana. túl az álmokon. hogy az mindjárt széthasad. mely ennyire ellentéte lett volna egymásnak. melynek még fundamentális alapelveiben sem volt közöttük teljes az egyetértés. Gyötrelmes volt ugyan a Nunció tanítása.

.Víziókat támasztok. képesen arra.Quiddity nem nyílik meg a magadfajták számára. A géniusz sauvage. Bármikor újra megtehetem. . . véletlenül létrehozott egy olyan erőt. A Jaff agyában beszéd közben egy kérdés kezdett alakot ölteni. amíg rá nem lelsz a Tudásra. álmodozó és fehéren izzó lett. .Nem. minden egyes lépésekor ellenében fog cselekedni. a kábítószeres naiva.És ki fog engem megállítani? Te? .jelentette be. felhasználva a hangot. és arra vágyott. hogy felhasználja frissen szerzett tudását. hogy felemeljelek. . és lépjen be Quidditybe. és szükségei bőséggel akadtak. . .És hogy akarod megcsinálni? Egyszer már szarrá vertelek. . Nem kellett hallania a kihívást Fletcher szájából is ahhoz. A szükségeinek kielégülést kell kapniuk.Megpróbálhatod. hogy a Tudást használja.Már el is értem a félúthoz. A lelke túllépett önmagán. hogy ellenálljak neked. hogy ő lehessen az égbolt.Miért érintettem meg a tested? Nem tudom. Az erő apró csapágygolyókként szivárgott elő bőre pórusain. Percekkel ezelőtt még az ablaknál üldögélt.) .Talán az ellentétek vonzzák egymást. Nem volt szüksége rituálékra. hagyva. az optimista Fletcher feloldódott. Pillanatnyi szünetet tartott. . mielőtt még hangot adhatott volna neki. .vágott vissza a Jaff. hogy rántsa félre a leplet.hanem a részesévé vált. És a viszketéshez késztetés társult. melyet immár mindketten birtokoltak.Megkísértettél.Már ellenállhatatlan vagyok.Nincs más választásom. Ő akarta így. . . A keze máris viszketett.Tudóssá váltam. . addig nem.kérdezte. hogy a vágyakozás vagy a halál bevégezze a művet. melyet ha itt és most nem állít meg. még a mi állapotunkban is. De miközben új énjébe emelkedett. Nem volt szüksége mágiára vagy áldozatokra.Látod? . . de ő nem hagyta.válaszolta a Jaff. hogy tökéletesen megértse a köztük feszülő ellentétet.És meg is szerzem . Felelős vagyok az eseményekért. majd így folytatta: . . De már nem volt ugyanaz.Mindent értek . melyet Fletcher már meg is válaszolt. (Felemelte a kezét. és ezáltal kaparintsd meg a megvilágosodáshoz vezető utat.Nem lesz más választása . és újjáalakult: örömtelen. Ki tudta olvasni a szemében lobogó láng hirtelen változásából. Talpra állt. Megpróbáltam ellenállni.

Akárcsak ellenfele. Fletcher megfordult. amit tehet. egyetlen látó szemével a fiúra összpontosított. és valami új lényként támadt fel. de mindkettőjükre súlyos teher rakódott. remélve. a visszatetszést. ha felhúzza a ruháit. és ugyanabban a pillanatban a Jaff már meg is ragadta a lehetőséget. annál jobb . Akárcsak a másik férfi. Atyja. Bárhová is mentek . Kezeikkel egymás torkát és szemeit marták. A benti erőszakos zajokból ítélve Fletcher úgy döntött. Nem lesz több lecke a civilizációról. a Jó Emberről. hogy feltépje ellensége torkát. A Csendes-óceán felől a misszió felé kúszó sötétségben Raul meghallotta a csata első hangjait. Fletcher. hogy a misszió korántsem ürült még ki. és kinyúlt. A rövidre nyúlt. Finom szerkezetű testük egymásba fonódott. ugyanakkor rettegve attól. Jaffe felett egy füstszínű. Amint az első csillagok feljöttek. édes időknek. rádöbbent. még azelőtt sem. Egymás tökéletes ellentéteként egyikük sem arathatott győzelmet.Mennybe vagy a Pokolba -. melyeket mindig is gyűlölt viselni (mert felhorzsolták és börtönbe zárták). nem lesz több ücsörgés kettesben az ablak előtt. melyet valahonnan hátulról felkelő nap világított meg. A férfi a velejéig beteg volt. Fletcherre felhő borult. Mindkét ember birtokában volt testének. Fletcher még mindig ott volt. Raul várt. hogy atyja is eltávozott vele.. Raul belépte mozdította ki a küzdelmet a holtpontról. akiben sohasem bízott. Ahogy elérte az ajtót. a misszióból kiszűrődő zajok elhalkultak. Saját nunciátus szervezete visszhangjaiból jól tudta. mely emlékeztette korábbi énjére. Ezentúl örökké viselni fogja őket. . hogy bemerészkedik az épületbe. mint egy magjáig rothadt gyümölcs.Minél előbb megdöglesz. hogy Jaffe elpusztult. Egy órányi várakozás után úgy döntött. Jól értette. úgysem tudja követni őket. vagy legalábbis jól olvasta ösztönös állati reakcióját. hogy ne feledkezzen el Fletcherről. hogy felveszi a harcot a megrontó erővel szemben.mondta a Jaff. de mostanra atyja tanításának mementójává lettek. hallgatva azt a „fenséges Mozartot”. vége. hogy a párlat felhasználásra került falak mögött. mielőtt emberi szájpadlása először formálhatta volna meg a „gonosz” szót. vízfejű csecsemő lebegett. és átdobta ellenfelét a helyiségen. figyelve a felhők táncát. atyjával kettesben. A legjobb. eltávozott az életből.

. Parányi tűzvirágok százai nyíltak a misszió épülete körül. végignézve. Három másodpercnyi előnyt kapott. miközben érezte.üvöltötte Fletcher Raulnak.megadták volna magukat a feltörő energiának.melyek az örökkévalóságnak épültek . melynek teteje teljes egészében leszakadt. .Kifelé innen! Úgy tett. Inkább lázasan figyelt. Az immár magányossá vált Raul visszasomfordált egyetlen menedékébe. puszta falain pedig tátongó sebek éktelenkedtek. mielőtt a misszió falai . hogy nekiiramodjon az épület felé kígyózó ösvénynek. és eltűnt a feje fölött az éjszakában. ahogy Jaffe és Fletcher. A detonáció ereje szétszórta az örömtüzeket. Keresztülrohant a haldokló tüzek közt. a Jó Ember ikerteste egymásba fonódva kiemelkedett a robbanás epicentrumából. Nem takarta el a szemeit. ahogy Fletcher parancsolta. ahogy a küzdelem a misszióban új erőre kap.. a föld is megremeg meztelen talpa alatt.Kifelé! .

a felfedezésre váró számtalan iromány társaságában. és hogy Jaffe bárcsak még mindig az omahai Postahivatalban.még azok a levelező tagok sem. miután javarészt észrevétlenül zajlott. Tudták. De bármennyire is finoman szőtt volt testük. ködössé és halvánnyá váltak. Hamar elveszítették sajátosságaikat. . Még a legelmebajosabb próféták. eltelve teóriákkal és feltevésekkel. melynek . mert a következményei (melyek számosak voltak. pillangónyi életet éltek. hogy viselniük kell a következmények terhét. de a természete is folyamatosan változott. Egy olyan családét. egy rejtélyes faj után. akik minden évben Világvégét jósoltak. aminek immár birtokosa lett. akik a nevét megörökölték . ahogy telt az Idő. Ezek a katonák csak röpke. de minden bizonnyal a legkülönösebb. aki közel járt volna az igazsághoz. akikkel találkozott. a Döglött Levelek Szobájában ücsörögne. A küzdelemről nemigen szóltak jelentések. hogy az összecsapásnak tulajdonítsák. ahogy a köztük dúló konfliktus újabb fogásokra sarkallta őket. és gyakran rettenetesek) túl valószerűtlennek tűntek. Ennek ellenére hamarosan kiaknázták és megtanulták felhasználni ezeket az erőket. Egy biztos: ilyen csatára nem volt precedens. hogy koncentrálhassa akaratát és felhasználhassa a Tudást. miközben végigkergette Jaffe-t Amerikán. akiknek voltak bizonyos elképzelései a Shoalról és a Tudásról -.hasonlóan a fantáziákhoz. Vagy még inkább azért. Mégsem volt senki .nem volt őse. melynek fosszilis maradványai megőrizték egy ötszázharmincmillió évvel korábbi lét nyomait.Hat Abban az évben egy háború dühöngött Amerika-szerte. Az összecsapás nemcsak hogy példa nélkül állt. Ahogy beígérte. Víziókból álló katonaságát hallucigéniának nevezte el. amit valaha is megvívtak mezein és azok felett. talán a valaha volt legelkeseredettebb. melyek velük tartottak. sohasem hagyva neki elég időt. sem tudták mire vélni az Amerika zsigereibe maró megrázkódtatást. hogy csak körvonalaiban értették meg új állapotukat és azokat az erőket. A bajvívók úgy hagyták el a Misión de Santa Catrinát. Fletcher akarata életre hívott egy hadsereget azoknak a férfiaknak és nőknek az álomvilágából.

a magok szívesebben megbújtak a földben. Kutyák és házimacskák vadultak meg reggelre. Ezúttal mégis szilárddá váltak. lévén más sportot nem ismertek. Nem olyan háború volt ez. mégis tovább püfölték egymást. Az iszonyatos mértékű energia. megérezve a továbbfejlődés levegőjét. felőrölve serege maradékát. A Jaff és Jóember Fletcher. vagy legalábbis majdnem. Nemes paripák vetettek szemet lábasjószágokra. melyet a való világ könnyen elfogadott. csapásokkal és ellencsapásokkal. A félelmek és az álmok nem szoktak fizikai formát ölteni. mint minden másban. akik megérezték. A terata semmivel sem volt kevésbé illékony. Ez volt a kezdet vége. mint a bokszolok. akik az eszméletlenségig verték már egymást. melyeket Randolph hatalma segítségével előrángatott áldozataiból. Július 16-ának éjszakáján a Jaff elszakadt a csatatértől. és egy időre megszilárdított. hogy a jelenlegi feltételek mellett képtelen legyőzni Fletch- . áthaladtukban számtalan nyomot hagyva maguk után. elkerülve a kísértetjárta viharfelhőket. ebben is tökéletesen illett egymáshoz. Rettegéssel maga előtt. Majd összeroskadtak. A vándormadarak csapatai. majd csendben megfulladtak. amibe Jóember Fletchernek és a Jaffnak került. ahol a seregek már túlságosan is kiegyenlítetté váltak ahhoz. megtette a hatását. Fejvesztett menekülés és dühödt őrjöngés volt a pánikba esett állatok válasza. átkaroló hadműveletekkel és lendületes csapatösszevonásokkal. majd átterjedt Kansasre és Illinoisre. mégis tovább harcoltak. az összecsapás Wyomingban feneklett meg. A szellem az ő harcterük. A termés lassan szökkent szárba. vagy eltévedtek útközben. hogy a konfliktus nagyságrendje kihalással fenyegeti őket. ahogy délnyugati Irányba próbált kitörni. Tudva. hogy azután tetteikért lelövetéssel vagy elgázosítással bűnhődjenek. azokon az elemi félelmeken. melyek mind a másik sereg fejének elpusztítását célozták. ahol a természet törvényeivel dacoló teremtmények harcolnak. és elpusztultak. Baja felé vette az irányt. Így folytatódott a küzdelem. a teratán.számtalanszor arattak diadalt a Jaffon és légióin. harcuk futótűzként terjedt végig Arizonán és Coloradón. mintsem kidugják a fejüket egy olyan világba. hogy felállítsa és vezesse katonáit (bár a szó hétköznapi értelmében véve nem voltak hadurak. zűrzavarral a háta mögött. A folyók halai megpróbáltak a partra úszni. mint az ellene vonuló seregek. későn érkeztek fészekrakó helyükhöz. mindössze két olyan ember. aki mérhetetlen gyűlölettel viseltetett egymás iránt). hogy az állóháborút kivéve más módon is felőrölhessék egymást.

hogy már képtelenek voltak a levegőben maradni . és öt éjen át tartó csatára sarkallta őket. Ezúttal sem sikerült egyiküknek sem győznie. mely a szerelemhez hasonló önfeledt és intim érzéssé fokozódott. meg akarta kaparintani a harmadik ampulla Nunciót. arra használták fel. egy Palomo Grove nevű városkát határoló erdősávra. pénteken. A Szél átfútta őket Kaliforniába.Ventura megyére nem zuhantak. hogy ellenálljon. miután energiáik annyira kimerültek. Egymás elpusztításának vágya. hogy egy pillanatra megrebbenjenek a közeli Hollywood eget pásztázó keresőfényei és kivilágított hirdetőtáblái. július 27-én. miközben az általuk keltett aprócska elektromos örvénylés már csak arra volt elegendő. míg csak erejükből futotta. mely bizonyára elkápráztatta volna az általa annyira hiányolt Rault is. Amikor a Szél felkapta őket. Két éjszakával később azután olyan kirobbanó agilitással támadt a Jaffra Utahban. Csépelték és szaggatták egymást. minden egyes mérfölddel közelebb sodorva őket a földfelszínhez. sötétség mérkőzött a fényességgel. testük már híján volt az erőnek. mellyel feltölthette volna megfogyatkozott erejét. már régen maga alá gyűrte a Tudás és annak birtoklása iránti szomjukat. . Kettejük összecsapása brutális volt ugyan.ert. Fresnótól dél-délnyugatra.1971. ám korántsem döntő érvényű. Ami kevés tartásuk maradt. mígnem . hogy a másikat távol tartsák a missziótól és annak tápláló erejétől. Bakersfield felé tartottak. Fletcher bosszúálló démonként eredt a nyomába.

MÁSODIK RÉSZ A szüzek ligája .

korukból fakadóan ez volt természetes vérmérsékletük. hűtőszekrényeik nyitott ajtajai mellé. a szám ismét megemelkedik eggyel. Oly sok mondanivalója lett volna tapasztalatairól. amikor (ha Isten is úgy akarja) enyhül a hőmérséklet. felforralták a levegőt. minden lélegzetvétel tüdejükbe szúrt. nem oszlatta el a hőséget. . A gyermekeket. akiknek olyan feladatuk volt. Ma nagyon is tudatában volt korának.mindannyiukat név szerint ismerték -. A lányok kétszer is lementek a vízhez. A zivatar. minden lépés újabb próbatétel volt. nem is beszélve Carolynról és Trudiról. Együttesen hetvenévnyi életet képviseltek. és akik sanda szexuális célozgatásainak már számtalanszor voltak fültanúi. melyet láthatatlan lángok emésztettek. A sivatag felől érkező lanyha fuvallat nem hűtötte le a városkát aszaló jócskán harminc fok feletti hőséget. akiknek mindössze tizenhét éve valóságos érett nővé tette őt hozzájuk képest. amikor is Palomo Grove kisvárosra több csapadék hullott egyetlen éjszaka.Egy 1. mint amennyit lakói egy egész évben jogosan vártak volna. Egyszerűen házaikba börtönözték őket. Rövidnadrágos amazonokként sétáltak végig a városon. délibábbá olvasztották a szolid téglaépületeket. Joyce-tól elválasztotta. annak az életbevágóan fontos néhány hónapnak. de az embereket mégsem bántották. ahogy Palomo Grove elhagyatott utcáit rótták. a madarak ajkán elhalt az énekszó. bár jövő keddtől. Azok a szerencsétlenek. De a négy lánynak nem volt szokatlan a hőség. Jó dolog volt az ilyen napokon idekint sétálgatni. mely nem várhatott estig. Hasonlóképpen a házasságtörők sem. akiknek a felesége a tisztaszobában aludt. erélyes hangok szólították be a délutáni csendes pihenőre. A kutyák bundájukat átkozták. az utánuk koslató férfiak nélkül . hogy az óriási felhőszakadás rátört volna Ventura megyére. izzadságukba takarózva. amikor Arleen már tizenkilenc lesz. Az öregek fel sem keltek az ágyból. akik teljesen kimerültek a délelőtti játszadozásban. leszegett fejjel mentek dolgukra. mely legjobb barátjától. Először mindjárt másnap. bármennyire magán viselte a monszun jegyeit.

Te nem kérsz valamit? . dehogy .Nem. . . Az idősebb lány gyorsan megválaszolt.Durcás vagy valamiért? .mondta.kérdezte Joyce Arleentól. tudod. miért. . tekintve.Randynek szép szemei vannak . Azt hittem. .ripakodott rá Trudi.Akar valaki egy kólát? . . . .Mit? .A fenébe is.. Arleen felé fordult: . mely teljességgel hatástalan maradt.Jaj.Szereted? . .Kösz. aki többet érne egy lyukas kétcentesnél .Akkor jó . Mindannyian tudjuk. A két lány elindult Marvin élelmiszer. és Jimnek. . És azt is tudjuk. és Adamnek.restelkedett Joyce.szólt Trudy! ...Ezt meg hogy érted: hogyan beszéltem róla? .Alig várom már.ismerte be Arleen.Dehogy.Vagy fagyit? Elértek a domb aljába.Én csak azt gondoltam.. Előttük feküdt a bevásárlóközpont.Eljövök veled. .Hogy Randyről kérdeztelek.vágta rá Trudi.mormolta Arleen...Sajnálom. . . hogy tetszel a fiúknak. hát ahogy beszéltél róla.kérdezte Carolyn. Arleen vetett felé egy megsemmisítő pillantást. . hagyd már abba! .Akkor meg fejezd be a névsorolvasást. hogy elkerüljek innen..Néha olyan ostoba tudsz lenni.Nincs Grove-ban egyetlen pali sem.. Néhány métert ezután teljes szótlanságban tettek meg..Szerintem is túl nagy a hőség a vitához.. otthagyva Arleent és Joyce-t az utcasarkon. jókora ingerültséggel.És hová mennél? Los Angelesbe? Arleen orra hegyére tolta napszemüvegét. . . légkondicionált boltjaival kísértve őket. . . hogy talán komoly a dolog.Akárcsak Martynak. .Hát a szemeiről. meg minden. hogy Carolynt kivéve valamennyien napszemüveget viseltek. nem. nem vagyok az! . ..és gyógyszeráruboltja felé. és felette Joyce-ra kukkantott. .Jóhogy . Hogyan lehetsz ennyire romlott? .

mire a fiú: „Ismerlek valahonnan?”) szégyentelen módon minden személyes részletet kiteregetett előtte. és csak kétszer beszélt vele. Ez. ha ott tanul az ember. hogy ne kapott volna csalánkiütést. Harmadik találkozásukkor (újra hellózott.Joyce . Második alkalommal ugyan nem volt vetélytársa. Többet ér. Ha engem akarnak. majd megkérdezte tőle: „Hát te ki vagy?”. ami átsegíthette volna a nehéz időkön. . hát Hollywood! . komoly taktikai hiba . egyre csak késett és késett. amiről a pásztor szokott vasárnaponként prédikálni.. New Yorkba megyek. erre széthúzom a függönyt. sőt hirtelen jött optimizmusától vezérelve még azt is megkérdezte. emlékeztette találkájukra. De a beígért átalakulás olyannak bizonyult.Ja persze. gondolta Joyce. hogy majd kinő belőle. az édesanyja valódi színésznő volt. Nem volt olyan édesanya. mint az a világvége. Arra ébredek. Még egy nyomorult kólát sem tudott úgy meginni. Amekkora szerencsém van. beteljesülnek a Tiszteletes úr próféciái is. aki kikövezhette volna az útját. holott eddig mindössze háromszor találkoztak. Joyce-nak nem volt része az ilyen áldásokban. Randy töltötte be Joyce minden egyes gondolatát. Az ő fejében nem volt semmi. amiért annyit faggatta Arleent. így hát nem szólt egy szót sem.Ki jöjjön el? . és olyan irigylésre méltóan sugárzó mosollyal. akkor jöjjenek el értem.Miért mennék pont oda? . Hollywood. Ez volt persze az igazi ok. Nem. hogy tökéletes lettem. És ha az nem lett volna elegendő előny a számára. és Randy szinte még akkor sem nézett feléje. ami akár csak közel ennyire következetes lett volna. mely az ellenkező nem összes tagját a térdére kényszerítette. Az első találkozáskor Arleen társaságában volt. De hát Arleennak könnyű volt.kérdezte. nem mormon-e véletlenül. sem olyan ragyogó szépsége. amikor bemutatták neki. . Aztán elkezd dolgozni a Broadway-n. és a Grove nem lesz sehol. azon a napon. Elismerően bólintott Arleen tervének kerekségén. amikor elhagyom a pattanásaimat és megnőnek a didkóim. még a címét is megadta neki. És Randy Krentzman soha nem fog megcsókolni. tengerkék szemekkel.kiáltott fel Arleen tettetett bosszankodással -. döntötte el később. Joyce ennek ellenére kitartott. aki máris sztárként kezelte lányát.Sokkal többet érek én annál. Igazi kaliforniai szépség volt. hogy csak úgy beálljak a sorba. de barátságos hellóját a fiú meglehetősen értetlenül fogadta. Briskman doktor folyton azt mondogatta.

. . s ezért éppenséggel őt kellett volna a falak közt marasztalnia. akárcsak az éhséget kivéve bármilyen fizikai behatás. . aki Trudival a nyomában előtűnt Marvin boltjából.figyelmeztette Carolyn. Néhány pillanatig mindenféle élénk szín táncolt a szemei mögött. hogy az talán már úton is van feléjük.Az legalább olyan unalmas. és úgy fogja kezelni a fiút.Akkor most hová? .Fáradt vagyok.A nap ki fogja égetni a szemedet.. minthogy elmenjen Meuse tisztelendőhöz. . Az olyan unalmas. és haza sem megyek. mélyen a szemébe néz.Nem helyes. a nemkívánatos információ kifogyhatatlan kútfője.Hát. Azután. hogy itt ácsorogjunk a bevásárlóközpont közepén . Tapasztalhatóan ezek a kényelmetlenségek. hunyorogva felnézett a fehéren izzó égboltra.Rendben . annak sincs túl sok értelme. Ha Arleennél ennyire bevált. Hiszek neked. elhomályosítva látását. . és csakis akkor mosolyog. Jó tíz kilóval nehezebb volt mindannyiuknál.De igen . rá se néz. . Az összezavaró üzenetek törvénye. súlyának és soha le nem barnuló bőrének kombinációja nem igazán előnyös neki..kérdezte Trudi. nála vajon miért ne működne? És most.mondta Joyce. Úgy fókuszál. hogy ezt teszed .Én nem vagyok .kiáltott fel Trudi -. Legközelebb Arleen módszerét fogja alkalmazni. úgy érezte. akkor nem maradna más út számára. és bizonytalanul arra gondolt. Ha Arleen bármiféle komoly érzelmet táplálna Randyval kapcsolatban. Máris ropogósra sültnek tűnt. Mint a kamerákban. . és mond valami enyhén mocskos szájú dolgot.volt. kevés hatást .közölte Carolyn. . . amikor már éppen arrébb somfordálna. Levette szemüvegét. ha az feltétlenül szükséges. . hogy megkérje. sürgesse meg egy kicsit azt az apokalipszist. Különös egy nap volt. hogy az ünnepelt szépség nyilvánosan is bejelentette teljes közömbösségét Joyce bálványa irányában.Én hazamegyek .mondta Arleen.jelentette ki Carolyn. felragyogott számára valami halvány reménysugár. . vörös hajának.Dehogyis. mint otthon lenni. mint egy lencse. mintha a jelenléte éppen csak elviselhető volna a számára. . tekintetét leeresztve a szilárd talajra.A látóhártyád olyan. És mindjárt megsülök itt a napon.

Fehérek a feketéktől. Ott biztosan hűvösebb van. 2. mindkét kezében egy félig elmajszolt Hershey csokoládéval. melynek népessége abban az évben. 1971-ben. hogy vagy féltucatnyi bordája is eltört az ütközésben. végül rábólintott az ajánlatra. Arleenre pillantott: . Arra csak később derült fény.ajánlta Joyce. ahol minden helybélinek egyformán biztosítva volt a hozzáférés a település hatalmi központját jelentő Bevásárlóközponthoz. és megúszta egy gyenge agyrázkódással. A lágyan emelkedő lankákra épült város a demokrácia alapértékeit volt hivatott megtestesíteni. amikor az egyik zsaru meg akarta fosztani délutáni csemegéjétől. Palomo Grove. Windbluff. egészségesek a homokosoktól. merre? . Több csokoládé volt az arcán. Ez az elkülönülés törvénye. azonos szabály alapján épül fel. Carolyn külsőleg sértetlenül mászott elő a romok közül. melyet egyszerűen csak a Dombként emlegettek.gyakorolnak rá. visszatérve a nap legégetőbb kérdésére.Csak úgy sétálgassunk . Laureltree és Windbluff .Úgy sincs jobb programom.Szóval. a helyszínre érkező rendőrség nem sokkal ezután kicsit arrébb rá is akadt az országúton. . kevésbé jómódúak a szegényektől.kérdezte Trudi.. a fák között. jómódúak a kevésbé jómódúaktól. A legtöbb város. . Deerdell. és ahonnan sugárirányban kiágazva feküdt a négy városrész Stillbrook.szinte mértani pontossággal illeszkedve egy képzeletbeli szélrózsa ágaihoz.Hová lehet menni ilyen hőségben? . Az egyes városrészek földrajzi különbözőségei jól elkülöníthető karakterrel ruházta fel őket. és az . De ezen a ponton nem lépett túl a várostervezők idealizmusa. mint vér. .. nem volt kivétel ez alól. mely a domb délnyugati lankáin feküdt. mindössze ezerkétszáz főre rúgott.Jössz? Arleen jó tíz másodpercig bizonytalanságban hagyta társaságát. Tavaly novemberben az egész Hotchkiss család belekeveredett egy országúti tömegbalesetbe. legyen bármennyire apró. és veszett ordítozásba kezdett legalábbis így szólt a fáma -.Talán odakint. Ez a Sunrise Hill lábánál feküdt. kínálta a legszebb panorámát. .

a számuk rohamos növekedésnek fog indulni. És még ha be is tették volna ide a lábukat. A Domb felső harmadát féltucatnyi óriási rezidencia uralta. ahová szüleik csak nagy ritkán merészkedtek. Jóllehet 1971-ben csak kevés művész vallotta a várost otthonának.sóhajtott fel Trudi.Sőt. A Grove e kvadránsa lassú pusztulásra volt ítélve. ezek tetői szinte ki sem látszottak az őket körülvevő buja növényzetből. Joyce és Carolyn mindössze egy háztömbnyire laktak egymástól a Steeple Chase Drive-on. A két szélsőség között. melyek . lévén a Domb másodlagos teraszán helyezkedett el. hogy a Grove keleti részén csatangoltak. azok az utcák. Habár a lombkoronák árnyékot kínáltak a kíméletlen napfény ellen.Itt semmivel sem hűvösebb . Stillbrook Village-ben. még rosszabb. Igaza volt. hogy közben betegre aggódták magukat az utcán hagyott autójuk miatt.ha valaki nem engedhetett meg magának egy házat a domb tetején . egy kiszáradt faággal csapkodva egy szúnyogfelhőben. . alig néhány percnyi séta után. Némelyek számára a negyed egyet jelentett a hippik búvóhelyével.Régebben a bátyámmal jártam ide. . és többségükre ráfért volna egy alapos festés. Az itteni házak nélkülözték az úszómedencét. .itteni telkek árait verték fel a legmagasabbra. . A négyes egyetlen tagja sem volt deerdelli lakos. Arleen Emersonban élt.a második legvonzóbb lakóhelyet jelentették. míg Trudi Laureltree-ből jött. ott feküdt Stillbrook és Laureltree. ahová most mentek: az erdőbe. Ha volt olyan hely a Grove-ban. szociálisan és földrajzilag. A lankák alacsonyabban fekvő részein nyílt az Öt Sarló. és így a felfelé kapaszkodó út minden egyes kanyarulatával egyre szerénytelenebbek lettek az ingatlanárak. a Sarlók második legmagasabbjában. így hát volt valami kalandjellege annak. a hőség mégis utat tört magának az ágak között. ahol csapdába esve gőzzé formálta a párás levegőt. oda már biztos nem követték volna lányaikat. Deerdell tökéletes kontrasztot alkotott mindezzel. ez utóbbi kissé felkapottabb volt. akkor ez volt az a hely. . és két oldalról műveletlen erdősáv fogta közre.nyafogott Arleen. Lapos területre épült.Évek óta nem jártam már erre . ahová az emberek úgy tették be a lábukat.

. és Sam nem tűnt fel újra. Mindannyian sejtették az okát. Az elkülönültség. sok ivászat. Az emlékek egy időre elcsendesítették őket. Trudinak eszébe jutottak a gyermekkori játékok. Most is látta maga előtt az arcát. és a férfiét. Mindannyian ismerték Samet. mely megölte két bajtársát.érdeklődött Joyce. amikor besorozták és Vietnamba küldték. Tisztára beteggé tesz ez az egész. hogy van a bátyád? . hanem. Sam fizikai sérülései kielégítően gyógyultak. amiket bátyjával ezek között a fák között játszottak. lassan katatóniává mélyült. . hogy csak egy. a pubertáskort elhagyva felgyorsul a hullámvasút. Néhány héttel később visszaszállították a kórházba. őt pedig súlyosan megsebesítette. akivé lett. amikor testnedvei kezdték megsúgni neki. és Sam életének hiábavaló elpocsékolása olyan nyomot hagyott bennük. Sam Katz mindezeket megkövült vonásokkal ülte végig. talán még mindig azt a pillanatot ízlelgetve. arcát sem fordítva az ünneplők felé. mind lélekben ép volt. melynek oly látható jeleit adta a tiszteletére rendezett partin. De az elméje nem bizonyult ennyire rugalmasnak. azét a fura fiúét. ami elég különös volt. miközben ő már tizenhárom volt. hogy mindannyian szinte mint egy külön emberfajra tekintsenek rá. aki megengedte. aki volt. Hazatértekor a Grove korlátozott nagyszerűségét latba vetve fogadta lenyomorodott hősét. mint idős emberként. Az üdvözléskor sok szép szó hangzott el a hősiességről és az önfeláldozásról. A huszonöt éves korig még éppen elláttak. habár nem leltek bizonyságra. a bozótháborús invitációk kezdtek elmaradozni. egymás mellett. hogy a lányok és a húgok egyáltalán nem ugyanahhoz az állatfajhoz tartoznak. mélyebb gyászának. Szolgálata harmadik hónapjában azonban mindennek véget vetett az a gyalogsági akna. a hónapok lassan évekké nyúltak. habár a Joyce és testvérbátyja közti korkülönbség elegendő volt ahhoz. lélekben távol járva onnan. Soha többé nem fog kijönni onnan. habár soha nem beszélnek róla. Nem egyszerűen hímként.Még mindig kórházban van. a gerincoszlopon végrehajtandó korrekciós műtétről van szó. és néhány elejtett könny. Rótták az utat a hőségben. hogy hét-nyolc éves korában a nyakán lógjon. Egy évvel később. Engedékeny testvére volt. Mindenki tudja a családban. az életet. Hiába. Habár édesanyja minden érdeklődőnek azt mondta. mintegy főpróbájaként későbbi. amikor fiatalsága szilánkokra robbant szét. . néha karjukkal végigsúrolva a másik karját. Gyászolta az elvesztését. kavargó gondolatokkal. Sam Katz mind testben. amilyet egy tizenegy éves lányban sohasem.Tényleg.

az egészen más lapra tartozott. Joyce pompás emberismerő volt. itt éppúgy. és van annyira önző. Carolyn az ő ádáz kíváncsiságát örökölte. Arleen vetett egy pillantást a Kövér Lányra. hogyan rendezhetne egy véletlen találkát Randyvel. A föld szilárdságában nem lehetett megbízni. Habár kiemelték vonzerejét. Fájdalmas volt minderre emlékezni. De Arleen számára. különösen az ilyen napokon. a valamikori csillag. Carolyn bimbózó életében sokkal kevesebb volt a gyötrelem. Ha képes lett volna Arleen gondolataiban olvasni. bárcsak vett volna még egy jégkrémet egyáltalán nem is érzett ilyesmit. melytől annyira menekülni akart. az rögtön megsejti a szándékait.kevésbé vonzó nők társaságában mutatkozni. De az éjszaka. végig a nyugati parton. mert a föld férge sovány volt. ami az élete lett.okítgatta egyszer anyja .a föld tanulmányozásában merült ki. Mostanra azonban már csak arra az életre emlékeztették. Kate Farrell még mindig slampos nőkkel vetette körül magát. Valamikor legdrágább barátai közt tartotta őket számon.az első alkalomtól kezdve. De most inkább elmerült annak a tervezgetésében. Minél hamarabb kerülök innen el.amije volt. mondta apja. Az elnyeletéssel kapcsolatos idegességét furcsamód magára nem terjesztette ki: különös szimpátia-mágiát érzett a háttérben működni. az ár túlságosan is magasnak tűnt. annál hamarabb leszek boldog. és tudta. míg eljön a várva várt nagykorúság? Még a tükör előtt üldögélés szépségei is megfakulnak idővel. Másrészt hogyan is üthetné agyon az időt másképp. hogy hallott a Szent András-árokról . mégsem szeretett igazán a társaságukban lenni. melyek egy földrengésről szóltak. amelyek bármelyik pillanatban megnyílhattak. Azért volt kövér. És ma amikor csak arra vágyott. Ezekben Palomo Grove összecsukható kempingszékként gyűrődött össze. hogy azután elsüllyedjen a földben. Ez volt a büntetés. elnyeléssel fenyegetve a világot. Sosem árt . A lábuk alatt hasadékok húzódtak. gondolta. mely az ő esetében . Rémálmok kínozták. mint Santa Barbara vagy Los Angeles alatt. és a halálát. Habár már visszavonult a közszerepléstől. ez volt az ő megcáfolhatatlan indoka a falánkságára. Ha érdeklődni kezd a fiú szokásairól Arleennél. ha ő maga egy csöppet sem érdeklődik iránta. Joyce csak tapsolt volna ehhez a nagy sietséghez. jócskán Arleen képességein belül van az ilyen perverzitásra . hogy akkor is tönkretegye Joyce esélyeit. amiért túl sokat tudnak. akiknek a társaságában kétszerte lenyűgözőnek tűnt.

.válaszolt Joyce.Ha nem tud. bedugta kezét a tóba. és a víz pereméhez lépett. .Nem is tudtam.. a meleg. hogy elkerülje az újabb elutasítás gyötrelmeit? Azért. hogy letér a kitaposott ösvényről.A lényeg. hogy elítélje a perverzitást? Egy olyan fiú után töri magát. Valóban egy tó volt. aki már háromszor a lehető legközönségesebb módon mutatta ki közömbösségét irányában. Már kezdett is áttörni az aljnövényzeten. majd egy tenyérnyi vizet az arcára paskolt. . A talaj minden lépéssel egyre iszaposabb lett a lába alatt. . és utánaszaladt.Ez rengeteg víz ..erősködött Carolyn. . De hát végül is ki ő. Hunyorogni kezdett a visszatükröződő fénytől. . hogy errefelé húzódik a domb alja. . .Víz! . . Leguggolt.jelentette ki Carolyn.tudakolta Carolyn. amikor végre elérte.való hajlam. De a víz.állapította meg Joyce. Mielőtt Joyce kipréselhetett volna magából valami kellőképpen felháborodott választ. most van. . beteljesítette minden ígéretét: frissítően hűvös volt.tette hozzá.Nem is akármennyi . végül mégiscsak lesz hol hűsölnünk! . A nyilvánvaló bizonyítékok ellenére is szárnyakat ad az embernek.Mi is ismerjük a fiút? . . Miért nem tudja hát egyszerűen elfelejteni. hogy itt tó is van . meglepő csillogásra lett figyelmes a fák között.Nem is volt . talán ha tizenöt-húsz méter széles. Carolyn is meglátta.Úgy látszik. Trudihoz fordulva.jegyezte meg Joyce. . . .Kit érdekel? .kérdezte Trudi.Hát.hökkent meg.Esővíz .Tudtam.Valami baj van? .. az biztos . .Csak. mert a szerelem nem így működik. mozdulatlan tükrét félig alámerült fatörzsek és a bozótok szigetei törték meg. Biztosan a felhőszakadás után gyűlt össze. hogy hűvösnek látszik. Joyce hallhatóan felsóhajtott. .Legalábbis én nem emlékszem rá. Elhaladt Carolyn mellett. . és a sár befolyt szandálja pereme felett. akkor mégis hogy került ide? . nem törődve azzal.kiáltott fel Trudi.jött a válasz.Hogyan tud ennyi esni egyetlen éjszaka alatt? ..vágta rá Trudi. Esetlen mozdulatai utat nyitottak a többieknek is.

.Nem lehet tudni.figyelmeztette Carolyn.Ez csak esővíz . Trudi visszavergődött a vízben a parton maradt trióhoz.Mit gondoltok. és normális körülmények között sokkal tartózkodóbb lett volna. hogy milyen mély . . . Mégis sokkal kívánatosabb volt az izzadtságnál.fűzte hozzá Trudi. Libabőrös lett tőle a teste. . mely a melleihez és gerincéhez tapasztotta blúzát. .Nagyszerű lesz .figyelmeztetett Trudi.kérdezte Trudi. de ő addig ment előre. .Nem . Arleen megvetően figyelte túláradó lelkesedését.Ti nem csatlakoztok? .Nem tudok úszni . és máris elkezdte kikötni sportcipőjét. .Természetesen nem.merengett Joyce. . . menet közben kihúzva blúzát rövidnadrágjából.kérdezte Arleen.válaszolt Trudi.Ahogy gondolod.Azt hiszem jobb lenne. Leült. . még a barátai előtt is.húzta Joyce egyre szélesedő mosollyal.Ha nem próbáljuk ki.Ilyesmire gondolnod sem szabadna . Blúza alatt nem viselt semmit.Velem tart valaki? . A víz hideg volt. .. . mi lesz a láb alatt. de a tó hívogatásának haladéktalanul engedelmeskednie kellett. .Ez csak fű . . mielőtt a helyzet elmérgesedett volna.Biztos teli van mindenféle vegyszerekkel.Félsz..érvelt Trudi. Maga a föld lágy volt.lelkendezett -. .Mi lehetne még ettől is tisztább? Carolyn megvonta vállait: .És te Carolyn? A lány megvonta vállait: . A vízről felszálló levegő megbizsergette bőrét. és kellemes borzongás futott végig rajta.kérdezte. . . . én bemegyek. míg sortja is át nem nedvesedett. és mosolyogva munkálkodott fűzője csomóin. ahogy vagy? . .vallotta be.Senki sem fogja meglátni . hogy elkenődik a sminked? . .Kíváncsi lennék rá. .Én igen . Lába alatt látta a mostanra vízbe fúlt fűszálakat és virágokat.így. elég mély lehet az úszáshoz? . ha nem vetnénk le a cipőnket .nyugtatta társait Joyce.Én nem tenném ezt a helyedben . amint visszaért a többiekhez..tette hozzá bizakodón. és lépései körül sárfelhők örvénylettek. és elkezdett belegázolni a tóba.aggodalmaskodott Carolyn.szólalt meg Joyce. Visszatekintett a partra.mondta Arleen. sohasem tudjuk meg .Pompás érzés .

mint a vízmélység miatti aggodalom.Csak néhány méternyire voltál benn. amiért az Úr megteremtette a szemeit. Nem tudta megérteni a többi fiú elragadtatását . hogy Carolyn vonakodása mögött sokkal inkább lakozik a félelem. láttukra William keménységet érzett nadrágjában. Habár ő maga semmi kivetnivalót nem talált abban. Ő volt a legszebb lány Palomo Grove-ban. . Őt meztelenül látni olyan korszakalkotó eredmény lett volna. mint a tolvajlás.Hát.az . de e tudásával sohasem dicsekedett el osztálytársai előtt. szőke és nagyon arisztokratikus. Kilépett alsóneműjéből. hogy a hír szárnyra kap. mi ebben a bűn. ha egy percet sem veszteget el belőle.. és kétszer ilyen messze a lányoktól. de különben is. lehet . A másik kettő. Trudi Katz és Joyce McGuire. eszébe ötlött.tízéves volt . megérezve. hogy használja őket? Mi rossz van abban. azért nagyon is jól tudta. . akiknek a vetkőzőszámát figyelte. Mellei teltek voltak és rózsaszínűek. ha figyel? Az nem olyan. hogy az élet oly rövid? Legjobb.hagyta rá Carolyn. Habár a lány kibújt már nadrágjából és alsóneműjéből is. negyven év alatti hölgyét. Ami azt illeti. hogy az ilyen dolgok homlokráncolást váltanak ki a környezetből.Nem is elég mély ahhoz. ami mélyen elszomorította. név szerint ismerte a Grove összes. már a vízben volt. . Hát nem azért vannak. a hazugság. ahogy az ember egy igazi mozisztártól elvárta volna. így a figyelme Carolyn Hotchkiss felé fordult. hogy szemek nőttek a fején. hogy Arleen Farrell kimarad a mulatságból. hogy a világ összes kukkolója elrejtőzhetett a fák között. Ott biztonságban leszel. attól való félelmében. Csak azt tette. karcsú.Nem tudhatod . . . és képtelen volt belátni. ő egyre csak a mellét bámulta. Ahogy levette rövidnadrágját. és akkor mi van? Nem azt mondja a pásztor folyton. aki még csak most vette le a melltartóját. vagy mint embereket ölni. jó ötméternyire a víz peremétől. hogy úszni kelljen. hogy fel kell fednie kövér testét. és belegázolt a vízbe. Letérdelt a fák rejtekében. William Witt név szerint ismerte a fürdőzőket.Akkor maradj közel a parthoz. korántsem mélységes meggyőződéssel. De ha egyszer úgy született.jegyezte meg Carolyn. hogy benézzen mások ablakán.Trudinak igaza van . amiben korábban még reménykedni sem mert. tudta merre élnek és merrefelé néz a hálószobájuk ablaka. Látta.mondta Joyce.

hogy ekkora szerencséje lehet Arleen levette a kalapját. melyek sokkal kevésbé tűntek izgatónak. A mellei kiábrándulást okoztak Williamnek. Mégiscsak csatlakozni fog hozzájuk. aki kipréselt magából egy kényszeredett kuncogást. mint a keblek. hogy félrenézzen. mint Carolyné. még azt hihette volna. múlhatatlanná tették e pillanatot. teljes érdektelenséget váltott ki belőle: egy szőrcsomó közé temetett rés. hogy felkeltette volna gyanújukat mit szándékoznak tenni. ahogy Carolyn a vízbe lépett. Bátorságot merítve szavaiból Carolyn tett néhány újabb lépést. hogy a lányok .William el sem tudta hinni. Bár ez csak afféle mellébeszélés volt.Gyere! Fantasztikus érzés! . hogy minden apró mozdulatot az emlékezetébe véssen. És ekkor . s minden lány esetében mások és mások voltak. és nem dicsekedhettek olyan nagy. akit minden mozdulatával az őrületbe kergetett. Szinte pánikszerű késztetést érzett rá. Semmi .csalogatta a Katz lány. A másik. A halál gondolata nagyon távol esett akkor tőle. hogy ez volt az a pillanat. hogy nézze. hogy meg fog halni. Arleen meztelensége és az ő láthatatlansága. sötét mellbimbókkal sem. Amint ráébredt. Most. akárcsak orruk vagy csípőjük. Élete folyamán később William azt fogja egyszer mondani pszichiáterének. Kényszerítette agyát. mint Joyce-é. amikor a szorongás majd enyhülni látszik. a szíve majd kiugrott a helyéből. amikor először rádöbbent.még a haláltól való félelem se vehette volna rá. hogy tudatában van nézőközönségének. De az összkép. Az éppen formálódó események ugyan időlegesen majd azt a vágyat váltják ki belőle. miközben a hideg víztől úgy reszketett a teste. A lány megadta a módját. sok év elteltével. Kivörösödött az arca. és minden figyelmét Miss Mozicicára összpontosította. egész életében az emlék terhét nyögi majd). és kigombolta nyakpántos felsőrészét. bárcsak soha ne jött volna ide (ami azt illeti. ahogy rejtekéből figyeli. Fogai úgy csattogtak. hogy később minél nagyobb igazsághűséggel számolhasson be mindezekről a hitetlenkedőknek. mintha influenzás lett volna. Megfeledkezett a többiekről. mint a gyümölcszselé. hogy azt hitte. ahogy kibújt farmerjéből és bugyijából. . Nem voltak akkorák.alsóbb testtájakkal kapcsolatban. a szíve olyan hevesen kezdett kalapálni. mégis csodálatos volt. mindig ehhez a . még zsigerei is belerázkódtak az összpontosításba. Ha nem ismerte volna jobban. Arleen mellei látványának ígéretétől. melynek még különféle neveit sem állhatta. ugyan mi ebben az olyan nagy szám? Figyelte.akiket már egy órája követett anélkül. megbetegszik tőle.

képhez tér vissza. Ezzel a gondolattal a fejében határozott csapásokkal megindult a tó közepe felé. A tó hívogató volt. Estére a titok nem lesz többé elrejtve. A part távolabb volt.Ne menj túl messze! . A barátnője szépsége felett érzett irigység görcsbe rántotta testét. menet közben felfedezve. Arleennak egyszerűen muszáj lesz mindent kifecsegnie. ahogyan Arleen Farrell belép ebbe a soha nem volt tóba. mint a tengerparton. vagy megcsókolni melleit és az ajkát. Azon kapta magát. Nem csoda. ahogy egy fiú tenné. Olyan volt. Joyce figyelte Arleent a víz szélénél. milyen is lenne megsimogatni a haját. se nyelni nem tudott a társaságában. hátán evezve a vízen. egyre mélyebb lesz. hogy meg fog halni. és jó nagyot kortyolt a tó vizéből. Kár. Tíz méterrel közelebb a parthoz. Nem voltak vízfelszín alatti áramlatok. aki a legnagyobb lendülettel távolodott a parttól. hogy az ő Randy Krentzmanja se köpni. Ebben a pillanatban nem arra döbbent rá először. a víztükör csillogása három rózsaszín folttá mosta szét barátait. és ő volt az. Holnapra mindenki tudni fogja. Trudi volt négyük közül a legjobb úszó. hogy a víz. A gyep mostanra eltűnt talpa alól. egy szőke és két barna foltra. Most kell kiélvezniük a hely intimitását. A terep természetes dőlése folytán gyűlhetett itt össze. várakozásaival ellentétben. érvelt magában. melyhez a Grove-ban rajtuk kívül senkinek nem volt hozzáférése. hogy lehetetlen volt megtartani maguknak az Édenkert e darabkáját. hanem hogy a múlandóság nem feltétlenül rossz dolog. . mely nem érhetett tovább a köldökénél. mint ő. ölelése hűvös. és nem csípte a só a szemét. ami csak nekik épült. de megnyugtató. melyek ugyanabban az édes közegben lebegtek. és lábujjai már csak puszta sziklákat súroltak. mint egy úszómedence. mire sikerült . hogy eltűnődik. ahogy a vizet locsolja hasára és melleire. akár egy ikon szentje. mint amennyire gondolta volna.kiáltott oda neki Joyce. habár Sammel való kóborlásaiból nem tudott visszaemlékezni erre a helyre. ha a szépség elkíséri egész életében. Az idea olyan hirtelenséggel tört rá. hogy elveszítette egyensúlyát. ahol talán mindig is volt egy aprócska tó. egy olyan idill. Nem ütődött szörfdeszka az ember hátához. Trudi megfordult.

.Csak gyere ide. alábbhagyva a tempóval. A jócskán előtte járó Trudi odakiáltott neki valamit. míg hosszú haja aranyló gallérként nem omlott nyakára. ahol Trudi taposta a vizet. .Most viccelsz? . fejével lebukott a felszín alá. Habár szemei nem láttak túl élesen a távolba. ha másfél méter mély volt. és próbáld ki! . aki közéjük állhatott volna. . és a víz kellőképpen tiszta. de a szilárd talaj eltűnt a lába alól. hogy néhány karcsapással biztonságba juthat.Meleg! . Az végül is kegyeskedett csatlakozni a vízi mulatsághoz. itt meg képtelen volt megérinteni a sziklákat maga alatt. .Itt sokkal melegebb . és elindult Trudi felé.Carolyn! .visszanyernie.Itt meleg a víz! . A talajnak egyszerűen nyoma veszett. de barátnője eközben már elfordult. ahol a meleg áramlatot érezte.Tényleg! . és nekiindult a mélyebb vizek felé.erősítette meg Trudi. addig alámerülve. Lenézve láthatta testét és a vizet taposó lábait.válaszolta Trudi. hogy ne tekintsen vissza Arleenre. de a felszíne egyre inkább felkavarodott.kiáltott fel. majd egyenletes csapásokkal megindult a tó közepe felé. és úgy vetette körülötte a buborékokat. . .üvöltött vissza neki Joyce. Joyce-t szinte félelemszerű érzés töltötte el Arleen közelségének gondolatától. hogy kövesse a meleg áramlat hívó szavát. szinte ugyanott.Csodálatos itt! Úgy tűnt. Joyce elkezdett úszni a pont felé. .Te nem jössz? Carolyn megrázta a fejét. Ezután hátat fordított Arleennak.kísértette Joyce. A víz nem melegedett tovább. Hirtelen rátörő nyugtalanságában megpróbálta lábujjával megérinteni a tó fenekét. Carolyn megadta magát.Mit mondtál? . Joyce nem tudta megállni. Néhány méterrel mögötte a víz jó. Erőt merítve a tényből. hogy jobban hallja. Trudi közben megtett még néhány métert. A terepben hirtelen törésnek kellett lennie. mint egy pezsgőfürdő. .Nem hiszek neked. Trudi nevetett. .lelkendezett a vizet paskolva maga körül. a közellátása kitűnő volt. Vágyott valakire. Azokon túl azonban tömény sötétség terült el. .

kettejük között. mint megcsókolni a tavat. hogy levegőhöz jusson. hogy kémkedett utánuk. hogy semmi másra nem volt képes. De voltak ott sokkal fontosabb érzések is. Végigszaladt a bőrén. Átadva magát a meleg áramlat csábításának már nem tiltotta el magát az érzésektől.meg átszőve a tó fluidumát. Ő és Arleen. Csak amikor megpróbálta elérni a tó fenekét. melyeknek néhány röpke másodperccel ezelőtt még hátat fordított. egyetlen mixtúraként. akkor mindannyian rájönnének. Talán feloldódnak a vízben. nem tudta közömbösíteni azt a szinte állati . túllépve szégyenükön. ő és Arleen. melyek ott köröztek Trudi Katz teste körül. túl szexualitásukon. hogy Arleen is nemsokára ideér. Nem tehetett mást. át. William rejtekhelyéből jól látta a lány vergődését. Joyce odakiáltott neki. mint egy korty karácsonyi brandy. be a belsejébe. A pániktól még erekciója is semmibe foszlott. maguk is folyadékká válnak. és hagyta testét alámerülni. Az orrán át a víz lecsúszott a torkába. Feje felé emelte karjait. és nem tudta. A lehetőség túlságosan nagyszerű volt ahhoz. mely átmelegíti az ember tagjait. Hiszen itt vannak. . Ha megtenné. Joyce érezte meg következőként a melegséget. az áldott egyesülésben. oda-vissza. melyet belélegezni olyan volt. és az a melegség le akarja rántani a víz alá. minthogy egyre fokozódó reszketéssel figyelje a tavon elszabadult eseményeket. Másodszor. hogy egy pillanatot is késlekedjék. A hullámok némelyike elszakadt a főáramtól. A sötétség odalenn. a lávaként felszínre törő buborékokat. A tó bűvölete. Elsőként. melyek különös lassúsággal pattantak szét a szeme előtt. mintha valami óriási hal éppen most merült volna a felszín alá. rémületében tajtékosra kavarva a vizet maga körül. de az elemi iszonyat olyan erővel ragadta meg. bójaként lebegve az édes hullámok közegén. akkor kezdett eszébe ötleni a vízbefúlás hétköznapi gondolata.A döbbenettől elakadt a lélegzete. hajának aranyló gallérjával a nyaka körül. Látta a vízfelszínt megtörő fodrokat. Az érzés elvonta figyelmét Trudi csapkodásától és a veszedelemről is. William nem mert felüvölteni. és a többi lány felé tartott. Köpködve. bármennyire erős volt. amibe ő keveredett. hogy a buborékokból kiszabaduló levegő a tó lélegzete.Trudi! Mi a baj? Trudi! Megpróbált néhány figyelmeztető szót formálni ajkaival. csak hogy a part irányába vetődjön. Valami különös dolog történt odakint a tavon. miközben a hullámok szolgaian visszhangozzák minden mozdulatukat. Figyelte a körülötte fodrozódó hullámokat. fröcskölve vetette fel a fejét.

Jól tudta. melleit. ahogy a talaj eltűnt a lábai alól. Látva Joyce alámerülését. Arleen azonnal a segítségére sietett.rettegést. Előrenyúlt. mintha lágy kezek simogatták volna hasát. amikor a hullámok összezárultak a feje felett. megragadta. Sinatra szemei. mintha a levegőt megmarkolva akart volna lélegzethez jutni. Egy hasadék felett úszott. hogy lássa azt az örömteli kifejezést. Dean arccsontja. Nem nézhette csak úgy végig. mind Carolyn látta Joyce-t alámerülni. ami alárántotta a lány testét. Mindeközben a víz megújult erővel kezdett tajtékzani a teste körül. Carolyn kétségbeesetten nyúlt ki érte. úszás közben egyfolytában a nevét üvöltve. De mindez kevés vigaszt jelentett a számára. Brando gúnyos mosolya. mint Joyce. Sekélyes helyének biztonságából Carolyn rémülten figyelte barátai viselkedését. És ekkor a kéz. lába közét. Cirógatásukra ugyanolyan ábrándozás kerítette hatalmába. Carolynnak nem volt más barátja rajtuk kívül. hogy a természet törvényei az ő oldalán állnak. Mindenfelől buborékok emelkedtek. és hagyta. Ez nem szimpla öngyilkosság volt. Habár a víz egyre dühödtebbnek látszott azon a helyen. lerántotta a mélységbe. hogy a víz a magáénak követelje. A zsír úszik a vízen. hogy van valami a vízben. A tó feneke semmivé foszlott. melybe minden erejével kapaszkodott. amit ismert: a kutyaszerű kanalazás és a mászás keverékét. feltételezte. addig az ő szeme előtt egy híres arcokból összefércelt őrült kép lebegett. mely valahogyan magához vonzotta barátnőit. Vad küzdelembe kezdett. ahogy vízbe fúlnak. Mind Arleen. Heves mozdulatai tovább kavarták a körülötte örvénylő vizet. ahogy a felszínre törnek. Vágyának mindazonáltal nem volt jól behatárolható tárgya. . kezével kinyúlva a felszín fölé. Érezte. Szemtanúja volt. mielőtt elmerült. és mint ami mostanra teljesen háttérbe szorította Trudi rettegését is. Felvetette karjait. amit akkor érzett. Míg Trudi ábrándjai Randy Krentzman körül forogtak (ugyan ki más körül is forogtak volna?). De Arleen és Trudi viselkedése rácáfolt minderre. késlekedés nélkül nekivágott. vagy mint néhány méterrel odébb Trudi. ahol eltűntek. Elég közel állt Arleenhoz. Rémületében felordított. ami eláradt gyönyörű arcán. Még mosolygott is! Mosolygott. melyet a vízzel kötött. és hagyta. Épp olyan önfeledten adta át magát a képnek. ahogy egyszerűen megadták magukat. Közvetlenül előtte egy kar tört a felszínre. hogy elsüllyedjen. felhasználva az egyetlen úszótechnikát. mint ami Joyce-t. Akaratát kikerülve teste fellázadt a paktum ellen. összekapcsolódott vele.

ahogy a teste fuldoklik. hanem a szelleme látásával. hacsak nem némi visszatetszést a vaskos test hiábavaló küzdelme és távozásának teljességgel közönséges mivolta láttán. és meg sem kellett volna várnia. . és elszökött a hústól. Bár az is lehet. hogy részvétlenül végignézzék azok haláltusáját. A testén túli vizeken a többi lány még mindig ellenállt. Lábai még mindig vadul taposták a vizet. Ennek elveszítése volt az egyetlen. csak időpocsékolás volt. két erő -. De hát az ellenállás. Visszapillantott testére. Egy pillanatra gyötrelmes vágyakozás hasított bele az élvezetek után.A világ elkoppantott gyertyalángként hunyt ki. vadul körbeforogva). Gyanította. valószínűleg már rég magára hagyta testüket. Nemsokára mindannyian meghalnak. petevezetékből és petéiből álló egész rendszer hasznavehetetlenül pusztulásra van ítélve. nem is látott semmit a homályban. Az iker erő. nem a fizikai szemeivel persze (azok még mindig ott voltak a fején. fokozatosan közeledett.nem is. De miért? Ahogy a kérdés megfogalmazódott benne. De a tudata cserbenhagyta a külső vázat. és melyeket most már sohasem kaphat meg. melyek ipari szennyeződésként lebegtek a vízben. hosszú távon. akik lélegzete a buborékokban tört felszínre körülöttük. Egész énje puszta hivalkodásnak tűnt. hogy nekik sokkal nagyobb fájdalmat okoz azok elveszítése. Már látta is ezt a testet. A tudatuk. Micsoda átkozott bolond volt. mely eddig foglyul tartotta. Az érzékei magára hagyták. Még mindig szorította valakinek az ujjait. akárcsak az övé. aki csak kétszer ránézett. szem nélküli látása máris megadta a választ. de nem érezte őket. melyet korábban is érzett. Nem látta ugyan. Egy erő . de megérezte. ennek a tónak a közepén. hogy fölébe helyezte büszkeségét érzéseinek. mely éreztetni engedte számára a tragédiát. ködösen érezte. És közöttük ott volt szűz pinája. Egy zsírral teli hordó. Most már alakjukat is ki tudta venni. a nyár derekán. Volt valami a sötétben. homályos foltjaikat. Távolról. és akik karjai örvényként rántották le testüket. melyeket sohasem kísérelt meg elérni. körbeforogva és hánykolódva fuldoklás közben. és hogy utolsó lélegzete elhagyja. mely még mindig lélegzetért küzdött. hogy az ő vergődésük is csak merőben ösztönszerű reakció. hogy tátott száján keresztül a tüdeje megtelik vízzel. Tekintete visszatért a hasadék sötétjéhez. habár szemei tágra nyíltak. mivel az ő testük sokkal vonzóbb a sajátjánál. hogy igent mondjanak. Nem érzett semmit a kimúlását látva. Fel kellett volna kérnie minden férfit az aktusra. Az idegekből. túl a vízben lebegő szellemén. És.

kiokádta a vizet. A dolgok miértje már régen nem érdekelte. Szelleme nagyon is könnyen felismerte őket. Amint a szövetnek első kinyúló szála elérte a lábát. mind a négyen. és koponyája ajtaja dörögve csapódott be mögötte. Pillanatokon belül halott lesz. túlságosan is elmosódtak ahhoz. hogy birtokba vehesse. a szabadság értékes pillanatai már véget is értek. A felszín minden törtpillanattal közelebb került. mint a másik. mint a céljaik számára teljességgel értéktelen dolgot. többi részük . Számára úgyis csak tehertétel volt az a test. mely mintha maga is a levegő felé segítette volna. hogy maguknak követeljék húsukat. most a felszínen lebegve . mely ide-oda rángatta küzdelmében. miközben felemelkedtek. Szeme vette át éteri látása helyét. sem őt. mint a borbély habverő tálja. vagy a kevéssé fényes. bármennyire parányi is volt. vagy legalábbis sokkal élénkebb. gondolta. Azért emelkedtek ki a hasadékból. hirtelen éles napfény csapott a szemébe. hogy megragadják testüket? Túlságosan korán ítélte magát szabadnak. kín és pánik az édes különlétét. Látta. Hadd legyen meg az örömük. és nem is törekedtek erre. és hagyták. Újabb buborékörvény kezdett kavarogni teste körül. de az erő. A végtagjai merevek voltak. akár túl is élheti. Ha szexre vágynak (még ebben az utolsó pillanatban is érezte. Ha voltak is vonásaik. összeszőve a feketét a fehérrel. és inni kezdte helyébe a levegőt. a fényes.Egyikük fényes volt. Az sem jelentett számára semmit. Mindössze ennyi különbséget volt képes felfedezni kettejük közt. Szándékaik viszont nem maradtak rejtve előtte. A hús volt az ő vágyuk. melyikük kapja meg. és mindketten jogot formáltak a teljes kvartettre.torzójuk és végtagjaik elvesztek a körülöttük kavargó buborékörvényben. melyektől tudatuk oly könyörületesen elszakadt. Mi másért küzdenének egymás ellen. és boldog volt. Amikor lélegzetének utolsó buborékja is eltávozott testéből. ahogy ott tapogatóznak). ahogy az egymással harcoló szellemek körülölelik testét. és a felszín felé lökte magát. Kedves volt az Úr szemében! Arcával áttört a víztükrön. hogy ki lehessen venni őket. sem a többieket nem ajándékozhatják meg semmilyen gyönyörrel. Lehet. Prédává lett két elemi erő között. Ők már túl vannak ezen. amiért megszabadult tőle. A közelgő erőknek nem volt hatalma a szellemük felett. Ha öntudata még kitart egy szívdobbanásnyi ideig. mely korábban olyan hevességgel húzta le. hogy emelkedik? Elengedték a testét. Agya visszaparancsolta magához. hadd ússzon a zsír a vízen? Megragadta a lehetőséget.

hogy egyik lábukat a másik után tegyék. egyetlen buborék sem törte meg egyenletességét. Most a tófelszín. ott. ledobta magát a földre ott. Nem mintha valaha is esélye lenne rá. William Witt még mostanra sem tudott elszakadni a látványtól. Még arra is alig volt erejük. és a következő pillanatban máris megfestette a füvet epével meg vaníliafagylalttal. Magába zárja a látottakat. Érezte. ahogy a part felé botladoztak. Pár lépésnyire a parttól Trudi térdre zuhant.a csapkodást. Hiábavaló manőver volt. Még most is rettegve pillantottak vissza. Siránkozni és vacogni kezdett. és kidobta a taccsot. hogy a többiek is kiszabadultak. a hisztéria hatalmába kerítette Arleent. hogy a sekélyesben üldözze őket. kedvet kapott rá. Elrohanva Trudi és Joyce mellett Arleen elsőként ért ki a partra. holott biztos volt benne. hogy ő csak a következményeket látta . mely rájuk támadt. Három vagy négy lélegzetvétel után felfedezte. A testek megrázkódtak a zokogástól. pedig az események közben erotikusból rémisztővé. hogy már vízbe fúltak. és a vizet csapkodták. mely majdnem a magáénak követelte őket. a tó közepén. ahogy nem sikerült beletalálni a ruha kivágásába. Joyce már meg is indult a part felé. erőfeszítésükre vagy az alulról jövő nyomásra. ahogy felfordul a gyomra. minden egyes alkalommal hangosabban zokogva. Az öklendező hang elegendő ösztönző erőnek bizonyult. Élete végéig emlékezni fog a lányok látványára. Arleen most kezdte követni őket. hogy ha csak megérzi a hányás szagát. mely folytán olyan erővel lökődtek a magasba. nemhogy a lány lecsillapítására vesztegessék lélegzetüket. ahol a ruháit hagyta. . Mielőtt még elérték volna a partot. Senki nem sietett a megnyugtatására. ami élt. hogy kifaggassa a lányokat támadójuk természetéről. mígnem mindannyian talpra nem állhattak. Köhögtek. Alig funkcionáló lábaival és karjaival Carolyn is szempillantás alatt megtette a távot. hátha az erő. lehet bármiféle kétsége is afelől. ahogy kiemelkednek a mélységből. egy pillanat alatt ő is így végzi. majd pedig émelyítővé váltak. Egyetlen hullám sem fodrozta. a sikolyokat -. hogy egy baleseten kívül valami más is történt a szeme előtt? Volt valami a tóban. jól tudva. teljesen nyugodt maradt. A szilárd talaj csak néhány méternyire volt.tartotta. hogy még a mellbimbójukat is megláthatta. csendes volt. A tény. És mégis. a velejéig megrázta. Carolyn arrébb botladozott tőle. és nem magát a dolgot. De az a hely. és megpróbálta felküszködni magára a blúzát. maga után rángatva Trudit.

aki megadta a választ.Nem. de hát mi történt? .Írd körül egészen pontosan! . az mozgatja a faleveleket.Ti is lenéztetek? . Joyce zokogása válaszképpen tovább erősödött. hogy ez csak. mit éreztünk. Trudi keményen a szemei közé nézett. . .Én nem láttam semmit .Az önjelölt kukkoló szerepköre először életében súlyként nehezedett a vállaira.Meg akarok halni . Trudira nézett: . Arleen végül megtalálta a bejutást blúzába. csak a szórványos hányások hangjait és a szünet nélküli zokogást.És mi volt az? . odébbállt. .Éppen most menekültél meg. . . esővíz.Nem . kifogyott belőlük.Volt ott valami más is a sötétségen kívül. Ami a jelen eseményeket illeti.Az Isten szerelmére. . . . hogy soha többé nem kémkedik senki után. újabb hullámokban buggyantak elő szeméből.Mindannyian ugyanazt éreztük. . Joyce újra kezeibe temette arcát. karjait maga köré fonva.fakadt ki rémülten. Mi meg átúsztunk az egyik szája felett.magyarázta. épp eleget látott.emlékezett vissza Trudi.Valaki figyel minket! . Miért hazudozol össze-vissza? Mindannyian tudjuk. Könnyei.kérdezte. Amilyen csendesen csak tudott.erősködött Trudi. Megesküdött magának.. Volt valami a vízben bizonygatta Arleen. Joyce mégis meghallotta. Aztán csak ült. .válaszolta Trudi a fejét rázva.Minden bizonnyal megteltek az esőzéskor. a strandon. .jegyezte meg Arleen színtelenül.Már korábban is történt velem ilyen. de éreztem.suttogta. . .. de reszkető hangon. melyekről azt hitte.Én azt hittem. Felült a gyepen. ahogy a füvön feküdtek. Víz alatti áramlat.válaszolta Trudi. . A lányokból csak csípőjük és fenekük körvonala látszott. .És megpróbált a vízbe fojtani . nem akarsz . nyugodt. Csak a szél. . Mereven fürkészte a lombokon áttörő napfény foltjait. döntötte el. Olyan ígéret volt ez.vetette közbe Arleen.jelentette ki Carolyn -.Csak az áramlat tört elő a barlangokból. nem? .kérdezte. Mást sem hallott. . melyet alig egy napig tudott csak megtartani.Ezt te sem gondolod komolyan . Carolyn volt az.Csakis áramlás volt . Kirántja az ember lábát.Az egész város alatt barlangok húzódnak .Olyan sötét volt . .

Én tudom. .tört ki hirtelen Joyce.. Először Joyce-ra nézett. ha valaki más is idejön? . és.Végig kell ezt gondolnunk.jelentette ki.Ki fognak minket röhögni. .Majd azt mondjuk. vagy valami ilyesmi.rivallt rá Trudi.Ahogy belém nyúlnak. . .Akármi is volt ott.És mi van akkor. . elmentünk úszni. . .hát hogy elmentünk úszni egyet. De Carolyn kitartott meggyőződése mellett: .válaszolta Trudi. aki néhány perccel azelőtt volt. számít az valamit? Azt fogják mondani. Joyce zokogása eddig ismeretlen dimenziókat fedezett fel magának.Arleen megrázta a fejét. majd Carolynra.mondta Arleen..Csend legyen! . ..förmedt rá Trudi. hogy vízbe fullad. az egész város rólunk fog beszélni.vetette fel. .kezdte Carolyn. Vagy a vízbe fullad. csak arra a bálkirálynőre nem.Igaza van . Nem halak voltak..erősködött Carolyn.mondta Carolyn. . hogy ránk jött a félóra. . hogy nem volt víz alatti áramlat .Alakokat láttam.Fogd be a szád! . Fejbőréhez tapadó hajával és elkenődött sminkjével mindeme hasonlított. ahogy megérintenek . hogy egyáltalán mi a fenének kellett nekünk úszni menni. Tegyük fel.És ugyanez történik vele. akkor pár napon belül úgyis el fog tűnni . hogy majd mit fogunk mondani . aki bólintott egyet.Akkor is ez az igazság . .Nem így volt? Újra felemelte a fejét. nem igaz? .Valami ránk támadt? Megpróbált belénk férkőzni? Valami nem emberi? . .Azt hiszed.Igen .És azután? . végül Trudira. azért akart minket. .Mit kell ezen gondolkodni? . .kérdezte Carolyn. . .Ez az igazság.replikázott Arleen. mert lányok vagyunk. Két alakot. .Ne legyél már ilyen hülye! ... . . .Ha ez csak esővíz.Ne mondj ilyeneket! .Hát például. .mondta megborzongva.És ha bárkinek is szólunk.Éreztem.érvelt Arleen.. .De hát így történt. . Egyáltalán nem is hasonlítottak halakra. . Tekintetét lassan levette Trudiról. Akkor mi leszünk érte a felelősek. . és a lábai közé nézett. Majd gúnyolódnak.

Felállt. és felszedegette többi ruháját a földről. .Soha többé nem kerülünk le a napirendről. . hátuk mögött hagyva a titokzatos és tükörsima vízfelszínt. . . Rendben? Rendben.Carolyn? .Egyikünk sem fog semmi olyat tenni. sose mentegetőzz! .mondta Carolyn. .Sose magyarázkodj.) .És elfogadjuk . Arleen példáját követve valamennyien felöltöztek.kérdezte Joyce.Mindannyiunknak hallgatnunk kell. .jött a válasz. .kiáltott fel Trudi.. Semelyikük nem adott hangot további kételyeinek. Joyce? Joyce fojtott zokogással adta beleegyezését. .Semmit? .válaszolta Arleen. ..A papám folyton ezt mondogatja.Hallottuk .Ne legyél már ennyire színésznő! .Nézz ránk! . Ez az egész meg fogja mérgezni egész hátralévő életünket. .Azt hiszem .ment tovább Arleen. amibe nem egyezünk bele mindannyian.He? .Ne mondjunk semmit . majd elindultak visszafelé az úton. (A gondolat családi filozófiává emelése felélénkítette.Sose magyarázkodj.Csak meg kell egyeznünk egy jó kis mesében.motyogta Trudi. . .

és hogy le akar feküdni vele. Nem vesztegetett el sok időt. Arleen számára az érzés puszta megerősítése volt a ténynek. aki elsőként adott hangot az intim támadás felett érzett rettenetének. Korábbi találkozásaik alkalmával a fiú feledékenysége a szó szoros értelmében összetörte a szívét. továbbra is természetesen viselkedtek. zavart pillantással végigmérte. Nem is volt rá szükségük. és mégis megmenekültek előle. volt az egyetlen. melyben nem elégíti ki vágyait.KETTŐ 1. Egy érzés kitartóan a közelükben ólálkodott. Ami azt illeti. majd szinte szégyenkezve megkérdezte. Csak egyféle kellemes bágyadtság kerítette valamennyiüket hatalmába. Kezdetben nem történt semmi. hogy szereti. hogy ismerik-e egymást valahonnan. De mostanra valami megváltozott benne. Még csak rémálmok sem gyötörték őket. kezdett különös élvezetet lelni az emlékben. Azért menekült meg a halál torkából. az eset után alig beszéltek egymással. aki szavakba öntötte. talán annak utóhatásaként. Ugyanaz a furcsa meggyőződés munkált mindannyiukban: hogy valami rendkívüli okból kifolyólag kiválasztottak lettek. Trudi. mondta . A tavon történt események másnapján egyenesen Krentzmanék stillbrooki házához ment. hogy ennyire közeljártak a halálhoz. mely ugyan csak halvány visszhangja volt a megvilágosodásnak. azt súgta: minden óra elvesztegetett. A fiú nem nevetett. Igen. melyet nem mert bevallani még a másik három lánynak sem. Joyce számára az érzés ennél is egyszerűbb volt. amit érzett. akire azok a szabályok. hogy szenvedélyét tudassa. Carolyn újonnan támadt önbizalma. mélyen magukba zárva titkukat. Még Arleen is. nem vonatkoznak. Elrejtették sebeiket a külvilág elől. amit a halál közelségében érzett. melyek a világ többi részét működtetik. melyet ő mindig is tudott: ő egyedülállóan igéző teremtmény. akit mindig is vonzott a Messiás képe. hogy Randy Krentzmané legyen. Egyszerű. és a lehető legegyszerűbb kifejezésekkel tudtul adta számára. Már nem volt olyan törékeny.

egyaránt munkált Arleenban. Szeretlek. ismersz engem. mindjárt aznap délutánra. tekintve. ráadásul pocsék szerető. és a maga ostoba módján kedves is. ilyen alkalom túlságosan is ritkán adódott ahhoz. mint jó: olyan volt. . érdeklődött Randy. Habár egyszerűen képtelen volt megérteni. mintha az esemény mindennapos lenne az életében. ezzel együtt ártalmatlan. mely az ágyába küldte Joyce-t. akinek csak két tacskója jelentett társaságot. immáron feszítő vágyától szabadultan.neki. Olyan jó voltam?. hogy ezen a délutánon életet csepegtetett a testébe. A fiú egyfolytában értetlenül bámult rá. vagy legalábbis felajánlott egy kávéskanálnyit abból az alkímiából. vagy sem. így azután. Már többször találkoztunk. majd a végén megkérdezte: ez valami vicc. miközben beszélt. A késztetés. hogy ez egyáltalában nem vicc. hogy elég meleg az idő és a ház kettőjüket kivéve teljesen üres. és ő semmi mást nem akart tőle. hogy emlékszel-e rám. mint egy igazi tenyészbika. Carolyn egy bizonyos Edgar Lott felé közeledett. Az egész délutánt együtt töltötték. elfogadta a felajánlkozást. aki tavaly költözött be az utcába. hogy egy lány miért ajánlkozik fel csak úgy grátisz. hogy csak úgy semmibe vegye. és a legképtelenebb kapcsolatokba hajszolta őket. Randy tompa agyú volt és öntelt. Ez. és egy második együttlétet javasolt. Ez nem szerelem volt. Habár Krentzman öntelt és üresfejű volt. vajon kínálkozik-e megfelelőbb alkalom a mostaninál? A zavarodottság nem gyakorolt hatást Krentzman libidójára. nem is egyszer. Négyük közül minden bizonnyal az ő választása bizonyult a legszerencsésebbnek. Viszont lehet. hogy több volt. A fiú készen állt elfogadni mind a hízelgést. mint bármikor korábban. felhívta a fiút telefonon. Igazi magának való ember volt. mind a randevút. miután mélyebben végigaludta az éjszakát. De nem érdekel. jelene és jövője elmosódott kép lett csupán. igaz? Erre azt válaszolta. múltja. valamint. egy ötvenes éveiben lévő férfi felé. A szomszédok közül senki sem került közelebbi kapcsolatba vele. Tudata kristálytiszta volt a megtermékenyülés fontosságát illetően. de háromszor végrehajtva az aktust. Közölte vele. és szeretkezni akarok veled. Trudiban és Carolynban is. Életének többi része. és a Grove-on keresztül hazafelé vette az irányt. hogy minden egyes szót komolyan gondolt. színlelve azt. ahol szülei háza is állt. Joyce hat-tizenöt körül hagyta el a házat. Az elsődleges szempontok ilyen radikális változását nem kérdőjelezte meg. Másnap korán reggel. a farka pedig a világ nyolcadik csodája.

A kutyák ezt már végigaludták. akik addig csóválták és kergették farkukat. és ha a lány nem vetette volna magát rá. amikor a ruhák ledobására került a sor. egy ujjal sem nyúlt volna hozzá. de hogy a lány újra meg újra visszatért hozzá. alkotmányos sétájukra. Elhunyt neje. Számtalanszor elkapta a tekintetét. és udvariasan .megkérdezte. De egy ilyen ajánlatnak. már önmagában véve is rendkívüli dolog volt (még fiatalkorában sem gyakorolt semmiféle hatást a nőkre). kérem. Fittyet hánytak a gyertyafényes romantikára. nem vesztegették az időt egymás szépségének deklarálására sem. valamint az öltözködésében megnyilvánuló pedáns színválasztás (zsebkendő. hogy már hat éve. hogy azt tegyék. a konyhaasztalon követelje odaadását. addig serénykedve rajta. Az első kör után a férfi elmondta. hogy homoszexuális. Lott-ot jobban ismerte. Később váltig állítja majd. hasonlóan jókora teremtmény volt. Azért voltak együtt. Egyikük sem volt a legkevésbé sem rosszmájú. és azt sem színlelték. De akármennyire is naiv volt Carolyn a közösülést illetően. amikor két hét és négy nap után a lány felhagyott a látogatásával. Lott-ot. és az alkoholba fojtotta vágyait. és a megérzése azt súgta neki. Így aztán nem volt meglepve. a felesége halála óta nem érintett nőt. pasztellszínekben) azt a feltételezést táplálták. féltékenységi rohamba kergetve ezzel a tacskókat. míg teljesen ki nem merültek. Elkapva őt. majd . hosszan elbeszélgetett vele. mondta. ezért megint nekivágtak. ahogy szülei társaságában utalt rá a férfira. hogy az ő szándékai a lehető legtisztességesebbek voltak. Egy kicsit elszomorodott. Carolyn nap nap után azért látogatta meg Mr. de nem lepődött meg. hogy a kebleire rántsa a fejét. hogy hazakísérhetné-e. nyakkendő és zokni mindig csak egymáshoz illő. már a csoda határán járt. amire a természet testüket megalkotta. és egy percig sem foglalkoztak a többi sallanggal. A derékbőség említése újabb merevedést váltott ki nála.na meg a női látogatók hiánya. Hogy elcsábították. hogy abban sokkal több van egyszerű üdvözlésnél. hogy ott helyben. amint éppen tacskóit vitte reggeli. Egy hét múlva azután összefutott vele az utcán.miután a kutyák kijelölték aznapi birodalmuk határait . ugyan ki tudna ellenállni? A korbéli és anatómiai különbözőségek dacára ritka szenvedélyességgel estek egymásnak. mint a saját szüleit. Edgar alig mert hinni jószerencséjében. míg véghez nem viszi az aktust. hogy mindez örökké fog tartani. A kapcsolat kezdetben remekül működött. mielőtt még az ajtó becsapódott volna.

Ez a fajta rendszeresen lekocsikázott ide flancos otthonából. majd nemet mondott. Felöltözött legszebb ruháiba. aki Veronica Lake-nek mondta magát. olyan társaságba vitte. . hogy mentséget találjon szabadosságára. de kéretlenül is kapott egyet. vissza az életükbe. Néhány óra általában elég volt nekik ahhoz. melyekről még ma is csak tiszteletteljes suttogással beszéltek. Ellentétben elődeivel. mely hírhedt volt bárjairól és az azokat látogató motorosokról. Az út. Egy másik olyan fapadlóval büszkélkedhetett. Csak később. csak most . jól megszokott ösvényre. akivel dolguk lehet. Valaha inkognitóban sok híres arc lejött a Pointra.folytathatnák-e az etyepetyét. hogy . poroszkék tintával tetoválva. az talált. Jóllehet végig megpróbálta kizárni a szentimentális érzéseket kapcsolatukból. Az egyik bár egy biliárdasztalt szentelt Jane Mansfield emlékének. Az ajánlatot szép számban elfogadták. amikor a luxus öleléséből betoppant egy olyan bárba. mely a többieknek is parancsolt. mindjárt másnap elkezdődött. hogy megízlelje az alvilági életet. neki nem volt szüksége italra ahhoz. Számára. mit jelentettek a szavak és a gesztus. mely mellett nem szólt semmi már. Nincs már rád szükségem. harmadik bourbon-jével a kezében. Ezáltal Arleen jól kitaposott ösvényen járt.döbbent rá. és finoman megkopogtatta a pocakját. olyan dohányost keresve. majd egy ötödik bourbon elfogyasztására sarkallta. melyet választott. Egyszerűen csak felajánlotta magát. A férfi nem kereste a dolog magyarázatát. Ezzel vissza is talált a régi. ugyanattól a késztetéstől vezérelten. amikor áporodott levegőjű házában üldögélt. mely a szívét az alkarján viselte. döbbent rá. James Dean rendszeresen lejárt ide vadabb éveiben. akik között ő semmilyen formában nem tett különbséget. melybe egy nő körvonalait faragták. hogy elpucoljanak. hogy belehúzzon egy kicsit az élet örömeibe. Arleennak nem voltak ilyen problémái. Az itt lakók egy cseppet sem csodálkoztak a körükbe érkező gazdag lány láttán. vagy hogy az alvilági élet megízlelje őt. az apró tengerparti nyúlványra Zumától északra.rákérdezett. a sofőrjük volt.summa summarum . aki állítólag olyan dolgokat művelt rajta egykor. A lány furcsa pillantást vetett rá. akárcsak Joyce számára. beült anyja kocsijába. Aki jött.hogy a kövér lány végképp elment . csak a neve: The Slick. A felismerés egy negyedik. hogy összetörték a szívét. ahol a legdurvább alak. és elhajtott Eclipse Pointra. és azon a helyen itta holtrészegre magát. aki emberi hamutartóra vágyik. mondta a lány könnyedén.

zavart pillantással válaszolt. Néhány kőhajításnyira a tengerparttól mégis elveszítette. A hely reputációja még az ő haladó gondolkodású. melynek a létét nem is sejtették.Másnap éjjel visszatért még többért. sőt némelyek maguk is beálltak a sorba. Majdnem egy óra cirkálásba került neki. és megpróbálták felrángatni a padlóról. hogy tévedett (a lány biztosan sétálgat a parton. és csak hajnalban került elő . kivéve . hogy hová indul. Nem mindenki élt a lehetőséggel.akárcsak a többi lányos apuka . Valaki éppen sört öntött a szájába. mielőtt még a sorban állás megkezdődött volna. Lehet. majd a következő éjjelen is. De a lány hangosan és elszántan tiltakozott az ilyen beavatkozások ellen. hogy valaki hercegnője nevét kántálja. ahogyan .vele. és neki is bele kellett taposnia a gázba. hogy hagyják őt békében.Arleen! Arleen! Visszafordult. míg a The Slick előtt végre megpillantotta az autót. hogy bizonyos tanácsokkal lássa el. csak egy ködös. .arra a kérdésre pedig. azután rátalált az ő gyönyörű gyermekére.keveredett. Amint kiértek a Grove-ból. csoportosultak valami látványosság körül a bár túlsó végében. Haladó gondolkodású szülőnek tartotta magát. hogy követni fogja lányát. sört vedelő állatok. éppen indulófélben volt. mint valami tébolyult. addig Arleen viselkedése egy idő után óhatatlanul felhívta magára a figyelmet. ahogyan ott feküdt a férfi alatt. atyja. Némelyek az első éjszaka után kezdtek másképp tekinteni rá. Lawrence Farrell. amikor meghallotta.elképzelni is gyűlölt. hogy ilyen nagylelkű odaadás csak egy őrülttől vagy egy fertőző betegtől telik ki. Arleennak nyoma sem volt. Az anyjára hasonlított. a lány úgy kezdett hajtani.álmaiban . hogy az ő lányával bárki is csinálhatja. akkor kötelességének érezte. kórusban ordítozó emberek. a kör közepén. és megmondta nekik.focisták vagy talán hippik közé . Mások olyan lovagiasságot fedeztek fel magukban. azt gondolva. mintha teljesen a rabjuk lett volna. de ha az ő hercegnője rossz társaságba . és a szörfösöket figyeli). Megnyugodva. vagy még inkább arra. mintha maga sem lenne biztos benne -. miközben másvalaki éppen azt csinálta vele. Erre azok feladták. amit még . Odabenn lázas mulatozás zajlott. hogy ő is azt a bemutatót nézi? Átfurakodott a nézőseregen. Míg Carolyn és Joyce képes volt titokban tartani viszonyait. becementezett füléig is elért. ha a diszkrét távolságon belül akart maradni. szemeit le sem véve szeretőiről. úgy határozott. Miután egy héten keresztül minden áldott éjszaka eltűnt a házból. Ott. hátuk közepéig érő hajjal. Kabátját és tárcáját féltve óvatosan belépett a bárba.

szemmel láthatóan majd megőrülve az őt meglovagló férfiért. De a lány imádói egyszerűen arrébb rángatták. kiteregetve ezzel a szennyest a Sarlók teljes területén. aki még akkor is azt nyöszörögte. mit csinál.az anyja kinézett. ahol Arleen feküdt. A közömbössége csak tovább korbácsolta haragját.. majd mint egy rakás szemetet. . Az alak kiköpött egy véreset. Végül. néha hangosan zokogva. Úgy tűnt. Beparancsolta a kocsiba. Amikor elmondta neki. A férfi aggodalma dührohammá változott. decibelekben mért hangereje és méregben mért szókincse addig emelkedett. A csípőjét dobálva nyögdécselt. hogy miről beszél. egyáltalán nem hatották meg a sebei és véres inge. Arleen a szobájában maradt. és hosszú órákon keresztül várt. Lawrence Arleen nevét kiáltozva előrelépett. Valaki ráripakodott. míg hajnal körül Arleen elő nem jött a bárból. Még ekkor is megpróbált elkúszni oda. mintha nem is igazán értené. hogy várja ki a sorát. A lány mindvégig az arcára meredt. majd Lawrence-re vetette magát. miközben dagadtra verték. hogy hol hibázott. mígnem elég energiát ki tudott préselni magából. üveges szemmel. Aznap egy szó sem hangzott el közöttük. akik közül sokan már lehúzott cipzárral készülődtek neki az aktusnak. Nem hagyta abba a tiltakozást még akkor sem. hogy mit látott. futásnak eredt. végső tehetetlenségében pofon vágta. Lawrence a kocsifelhajtón kapta el. és hogy ő mit csinált. A lány ellenkezés nélkül beszállt. amikor ajkai már képtelenek voltak a szavak formálására. majd lestoppolt egy fuvart a Point felé. az ő lánya. Aznap kora éjjel a lány megint elindult. a zsarukkal a támadók bíróság elé állításáról. míg apja beszélt az ügyvédjével a The Slick bezáratásáról. Arleen másra sem várt. míg végül teli torokból üvöltözve kurvának titulálta. amit csinál. az ő lánya. Némán vezetett hazáig. mikor erre kérte. Visszabotorkált az autóhoz. enyhén felvetette a fejét. ha Kate közbe nem lép. Állcsúcson vágta a férfit. hogy felálljon. sem elmondani azt. és bizonyára nagyobb kárt is okozott volna benne. hogy miért csinálja azt. Miközben őrjöngő apja anyja karjaiban vergődött.. és az arcába csapva próbálta ráébreszteni. kidobták az út mellé. Uramisten. hogy ez az ő lánya. amikor még képes volt izgalomba jönni. illetve csak megpróbált elindulni. Jó darabig ott feküdt. és a pszichiáterével arról. aki hátra tántorodott a tömegbe. hogy lerángassa róla azt a gazembert. és az előző estéről elhalasztott vádaskodások is teret nyertek. Nem volt hajlandó visszajönni.

Lawrence Farrell hercegnője nagyban nyomta csípődobálós. Olyan sztori volt ez. a Némával töltött pásztoróráiról. Lawrence és Kathleen Farrell hálát adtak az Úrnak ezért az apró könyörületességért. Még a Grove keleti részén is érezhetően kevesebb kölyök mászkált az utcákon sötétedés után. hogy azt a Ralph Contrerast csábítsa el. és felfedték a természetes kopásból fakadó egyéb károsodásokat is. hogy megfeledkezzen Ralph-fal. ha valamennyiük viszonya (beleértve Trudiét is) nem került volna . a Béke Hercege Lutheránus Templomában dolgozott kertészként. hogy minden szándékot és tettet inkább szó nélkül hagyott. Legalábbis ezt mondta magának. Elsődleges olvasmánnyá vált a parton lakók számára. egy teljes kivizsgálásra. Mindent egybevetve. Amikor a rend őrei megérkeztek. Palomo Grove igenis emlékezni akart. szexuális úton terjedő betegségre. Volt annyi sütnivalója. Habár ő igenis könnyűnek találta. Így is lett volna. négyük közül az utolsó számára is eljött a perc. Arleent ezután kórházba dugták. ahogyan már több mint egy hete minden este. Trudi így szerette. Jóllehet a kisvárosi szépség. melyet még Lawrence otromba megvesztegetési kísérletei sem tarthattak távol a lapoktól.túl gyorsan napvilágra. nem is fog többet gondolni rá. mikor jött el ez a pillanat -. Arleen Farrell botrányos magánéletéről szóló híradásaikban a lapok olyan szókimondással tárták fel annak titkait. 2. mint a sír.Arleen indiszkrécióját követően . pedig tökéletes álcát talált tevékenysége elleplezésére: a vallást. a helységet pedig bezárták. hogy fel kellett adnia partnerét. Biztosította a szolgáltatást. nyögdécselős számát. és olyan mértékben dadogott. . Rátaláltak két. Még Trudi. és amikor majd beteljesítette a kötelességét . miközben vitézül állta a sarat vágyaival szemben. aki Laureltree-ben. ugyanakkor hallgatott.és a teste el fogja neki árulni. amire szüksége volt. A titkos románcok kora lejárt. Arleen ügyeinek kipattanása a szülői jogok gyakorlásának hihetetlen szigorodását vonta maga után. Huszonegy letartóztatást eszközöltek. Nem mintha sokat bíbelődött volna a technikával. többségét kisebb kábítószeres vétségért.A bárt aznap este megszállták a rendőrök. Egyszerű funkcionárius volt. De legalább nem volt terhes. valamint egy lapostetű-fertőzésre. tökéletes szerető volt.

hogy nem volt mód megbizonyosodni eredetiségükről. hogy a pletykaterjesztők végezzék be munkájukat. Az általa előadott mese meglehetősen választékos.is az érdeklődés középpontjába került.Lawrence. Arleen úgynevezett vallomása épp eléggé abszurd volt ahhoz. miután iskolatársai oly könyörtelenül dobálták rá a mocskot nagy nővére miatt. Carolynt . hogy komolyan is vegye ezeket az állításokat. hogy tegye magát terhessé. melyet időnként szakítottak csak meg reményvesztettségének könnyei. a Chronicle-ben megjelent egy interjú Arleen egyik állítólagos gondozójával. Még a Grove túlfelén lakó népek is úgy intézték bevásárló útjaikat. elmentek úszni egyet egy Palomo Grove-hoz közeli tóban. bizarr történet volt. Ez a magyarázat a The Slick-béli kalandjaira. és . hogy Arleen kikerült a motorosok bűnbarlangjából. és ott támadta meg őket valami. szombaton kirándulni volt. bárkitől. beszéde nem állt másból. hogy ne kelljen élniük semmilyen szerkesztői fogással a hatás elérése érdekében. Maga a család . A méhébe költözött Ördög egyszerűen egy utódnemzésre alkalmas atyát keresett a motorosok soraiban. aki e szolgáltatásra kapható. a fiatalabb lány és Craig.amennyire csak a jogi osztályuk szakértői engedték. hogy a testét megszállta az ördög. a páciens betegsége nem merül ki pusztán túlfűtött libidójában. Az őket megszálló lény azt követelte Arleentól. akikkel Arleen július 28-án. Jocelyn. míg végül képtelen volt bármilyen két szótagnál hosszabb szót értelmesen kimondani. De a legrosszabb még csak ezután következett. Habár nem nevezte néven Joyce-t. Három nappal azután. mely az orgiákról készült fotográfiákra szakosodott. Az apró feketepiac. de a részletek dolgában engedniük kellett. Arleen Farrell makacsul hitte. hogy elhaladjanak az elhíresült ház előtt. A nővér szerint a Farrell lány ideje nagy részét szexuális őrjöngéssel töltötte. Ez így önmagában is eléggé említésre méltó volt. mint trágárságok halmazából. Ő. habár a fényképek némelyike olyannyira elmosódott. óriási jövedelmezőséggel működött. A cikk szövegében nyoma sem volt iróniának. ami beléjük költözött.feltehetően . Azokban a napokban a Grove-ban csak a vakok és analfabéták nem olvasták a drogokról és a szépségről szóló híradásokat. Arleen öccse . Az persze még a pillanat tört részéig sem jutott eszébe senkinek.a másik három fürdőzőtől is. tette hozzá a híradás. Craiget ki kellett venni az iskolából. kivéve azon barátainak családját. De. három barátjával együtt. Kate. Kate pedig addig emelte nyugtatóadagját.

hogy a lányokat meg kell óvni Arleen esztelen kijelentéseinek következményeitől.A gyermek erre így válaszolt: . amikor Gottlieb doki minden tekintetben egészségesnek. mely körülvette a lányokat. olyan változás. a fagyos ridegségtől a szenvedélyes kirobbanásokig. Sose rosszabbul.Úgy nézek én ki. Még Carolyn is. édesem? . Semmiféle meglepődésnek nem adta tanújelét akkor sem. és a helyébe olyan hangulatváltozások léptek. hogy nem izgattad fel magad.Hát nem is vagyok izgatott. Először az tűnt fel nekik. . barátjuk őrületével szembekerülve is ennyire megőrzik higgadtságukat. a négyes összetartozása nem volt titok a helybéliek előtt. hát nem teljesen ránk ütöttek? Néhány hétig ezek is maradtak: mintagyerekek. Betty Katz javasolta elsőként. Trudi nem tiltakozott. éjfélkor meg a szobájukat rótták.El akarod hagyni a Grove-ot addig. jól vagyok. ahogy a viselkedésükben megmutatkozó visszásságok egyre szembetűnőbbek lettek. Ha valaki csak futó ismeretségben volt Arleennal. Hamarosan nyilvánvalóvá vált. Szeszélyesen viselkedtek étkezéskor is. A McGuire. különösen a tenger gyümölcsei iránt. . aki pedig nem arról volt híres. szinte patologikus viszolygást érzett bizonyos ételek. fikarcnyi kétsége sem lehetett afelől. mely minden valószínűség szerint észrevétlen maradt volna. akik tiszteletre méltó megadással viselik a helyzetükből fakadó megpróbáltatásokat. amíg elül a vihar? . ahogy csemetéik időbeosztásukkal élnek: délben mélyen aludtak. az egy szótagos kifejezésektől a szószátyárságig. egy-két becéző szó ide vagy oda: A szülő feltette a kérdést: . Micsoda kiegyensúlyozott gyermekek.Nem. gondolták a büszke szülők. hogy visszautasítana bármi emészthetőt. hogy a lányuknak meg kellene látogatnia a család orvosát. ha a szülők nem figyeltek volna ekkora elánnal gyermekeikre. melyek felölelték a teljes skálát.vagy Trudit. de emellett terhesnek találta. A folyamat alig érzékelhető volt. mint aki felizgatta magát? . A nyugalom levegője. . hogy kivel osztotta meg állítólagos sátáni tapasztalatát. semmivé foszlott. Katz és Hotchkiss házban az alábbihoz hasonló beszélgetés zajlott le.Nem. Ekkor azonban a tökéletes kép kezdett darabjaira hullani.Biztos.

Az újság itt is ugyanaz volt. akkor ez a remény is dugába dőlt a harmadik. hogy a három család hírneve ne szenvedjen olyan csorbát. érzékeny idegrendszerű lány az idegösszeroppanás szélére került. És végül. Az atyák kérdésében egyszerűen azért. Arleen azonban kudarcot vallott. Elsőként lokalizálni kell a leendő apákat. felfedni csábítója kilétét.csak a jó ég tudja. Mindhárom célkitűzésük elbukott. Az abortusz kérdésében azért. akiket mostanra a Grove minden jóérzésű polgára kitaszítottként kezel. hogy a lapok botrányrovatai új tápot kapjanak. hogy ha lányuk ki óhajtja hordani a csecsemőt. melynek megszerzését fáradságot nem kímélve. végső bizonyság megszerzésekor. az egész ügyet olyan diszkrécióval kell intézni. Mindannyian elhatározták . mert a lányok közül egyik sem volt hajlandó. ami értelmesnek tűnt. hogy megcáfolják a történések rendszerességét. hogy belekényszerítsék őket annak a feladására. mert állhatatosan elutasították. miféle indok vezérelte őket -. hogy teherbe esnek. A válság kezelése hármas feladatot rótt a szülőkre. de végül ők is rászánták magukat lányuk megvizsgáltatására. mint Farrellék. véget kell vetni a nem kívánt terhességeknek. Lehetséges. ha a leendő anya tizenöt kilónyi súlyt leadna magáról. Hármuknak ez sikerült is. hogy sarjadékuk rejtélyes viselkedése szükségessé teszi az orvosi beavatkozást. mert a botrány szereti a napvilágot. A hírek Arleen Farrell történetének újraértékelése után kiáltottak. és elég egyetlen indiszkrét orvos. és szexuális opportunizmusukért eljárást kell indítani ellenük. kudarcot vallottak az ügy takargatásával is. ő is remek egészségnek örvendett. akkor ajánlatos lenne. Nyilvánvalóan valamiféle egyezség született a lányok között. izzadságos munkával elérték. Ha ezen a ponton lett is volna bármiféle remény. Joyce McGuire szülei vonakodtak leginkább elismerni. . még szülői nyomásra sem. Akárcsak Carolyn és Trudi. kiegészítve azzal az intelemmel. Harmadszor. hogy a hagymázos agyszülemény mélyén mégis ott lakozik egy darabka igazságfoszlány? A szülők összejöttek egy megbeszélésre. És ő is viselős volt. hogy lányuknak bármiféle köze is lehet a botrányhoz.Ezután Carolyn szülei kezdtek osztozni abban a félelemben. Együttes erőfeszítéssel végül kiötölték az egyetlen lehetséges forgatókönyvet. amilyen gyorsan és biztonságosan csak lehet. Másodszor. így a mindig is túlfeszített.

kis híján halálos csapást kellett kiállnia. vagy halva szülöttek is. melyre a sajtó követelte a választ. És kis szerencsével a kitartás meghozhatja a maga gyümölcseit. tébolyodottság és megint csak szex. akiknek józan. De akkor mi a helyzet a Farrell lánnyal. megszállottság. A gyerekek lehetnek akár hármas ikrek. ami csak kell: szex. a sajtó is követheti a folyamatot. kisvárosi álnokság. de mégsem állt a feje tetejére . saját lángját táplálva. Egyfajta kultusz munkálkodik a környéken? . azok a lehetőségek! . Az ismeretlen apa nagy valószínűséggel minden esetben ugyanaz a személy. középosztálybeli léte szilánkokra hullott szét saját lányaik összeesküvése által. akinek az esete az első darabka volt a mostanra Szüzek Ligája néven elhíresült kirakójátéknak? Vajon őt az a tény indította a másik három lányénál jócskán szélsőségesebb viselkedésre. Ó. Az Őrült Lány Meséje érdekes színfoltot jelentett az ufó-megfigyelések és a Rák Ellenszerek tömegében. Minden megvolt benne. és Palomo Grove-nak . de alapjában véve mégiscsak elszigetelt eset volt.legalábbis a Chronicle szenzációs bejelentése szerint . Viszont ezek az új fejlemények még az érzékenyebb idegrendszerűeket is megrázták. vagy feketék.vetődött fel a kérdés.melyet ugyan megrázott Arleen esete. Ahogy a lányok egyre előrehaladottabb állapotba kerülnek.valójában meddő? Vagy csak a többiek sikeresebben leplezték el túlkapásaikat? A sztori egyre folytatódott. még csak most jön a legjava. Adva volt négy família. káoszba hullott családok. És ami ettől is több.egy újabb.A sztori két nappal azután pattant ki. egy fiatal lányokra vadászó csábító. szex. akinek névtelensége végtelen teret enged a találgatásnak. hogy . hogy a szülők találkoztak.

miután az emberek elhatározták. haladt tovább a maga ellenállhatatlan módján. A figyelem. visszavonták még azokat a szabadságjogaikat is. mint testüket.HÁROM A forgószél örvényének magjában csend volt. ha az Ördög azt parancsolja nekik. különösen a lányos apák. . Az alkoholfogyasztás indexe meredek emelkedésnek indult. melyek nem voltak annyira szembeötlők. De a Grove lelki egyensúlyán ejtett seb már nem gyógyult ilyen könnyen. A Grove-nak azon az őszön több volt a látogatója. A Szüzek Ligája oly módon rajzolta fel a városkát Ventura megye térképére. mely nem egy esetben végzetesnek is bizonyult. mint a zsúfolásig telt bárok. és ők hagyták. míg körülöttük csak tomboljanak az ellentmondások. hadd formálja tudatukat éppúgy. mint megalapítása óta összesen. A lányok ordítozást és vádaskodást hallottak szüleiktől. Ezek a háztáji összezördülések nem kevés családra mértek csapást. amikor a szokásos fesztiválhangulathoz járuló részegség. akárcsak a tó tükre. a korábbi ígéretek dacára. Érdeklődésük egymás és a külvilág iránt a nulláig süppedt. de karácsonyra a kereslet az egekbe szökött. amelyek korábban magától értetődőek voltak. csend és nyugalom. mely a tónál megkezdődött. háborítatlan felszínük úgy nyelte el a legádázabb támadásokat is. de ha már ez lett a helyzet. ahogy szüleik. Nyugodtak voltak. Marvin boltja már október és november hónapokban is rendkívüli üzletmenetnek örvendhetett az égetett szeszes italok területén. A folyamat. ahol a lányok önként adják oda magukat. hogy azok még legapróbb hullámokat sem borzoltak. A zárt ajtók mögött a Grove gyermekeinek ezek után sokkal keményebben meg kellett harcolniuk kiváltságaikért. a sajtótól és barátaiktól egyaránt. ahogy senki sem szerette volna. az Őrültek Városát. folyamatosan apadt az eltelt hónapokkal és a publikum figyelmét elvonó másféle botrányokkal. akkor ezt ki kellett aknázni. Semmi más nem érdekelte őket. Ezekben az időkben egymás társaságát sem keresték. vagy a nyüzsgés a Központban. hogy azzal a ténnyel fognak ezentúl dicsekedni: meglátogatták azt a helyet. Voltak azután már változások is. csak hogy otthon ülve teljesedjenek ki. de ez mégsem érintette őket.

Micsoda hullámverés ahhoz az aprócska tóhoz képest. minden félelme ellenére. feleségütlegelés és magamutogatás minősített esetei a bűnösök paradicsomává tette Palomo Grove-ot. hogy neki sem fognak hinni. Amit William Witt rövidke kukkolói karrierje során a titkosságról megtanult. hogy a kérészéletű sztárság. felbecsülhetetlen értékűnek bizonyult. Nem is egyszer került közel hozzá. Mire a hivatalos ünnepek és az általuk ütött személyes sebek a múlt ködébe vesztek. A figyelmesebbek könnyedén felismerték a helyszínt: a tó elsárgította a fűszálakat. Nem ő volt a hely egyetlen látogatója. az eset után mindjárt másnap valóban visszatért oda. hogy itt élhetnek. hogy felfedje. Néhány napos érdeklődés után a hely ismét visszasüppedt William magányos látogatásainak színhelyévé. lehetővé téve azok megvásárlását olyan egyéneknek. de a hasadék fala gyakorlatilag függőlegesen ereszkedett a mélybe. amit ezzel elérne. és egy hét múlva teljesen el is tűnt.házasságtörés. hátha ezúttal sikerül kiszúrnia a tó lakóját. mely minden bizonnyal egyik bejárata lehetett a város alatt húzódó barlangrendszernek. Miután Arleen kiadta magából annak a bizonyos délutánnak a történéseit. felfedve azt a hasadékot a földön. Egyfajta . Egyetlen éjszaka alatt jó harmadával csökkent a felülete. A csatáknak természetesen megvoltak a maguk tanúi. melynek során a korábban kívánatosnak tartott ingatlanok mint például a Sarlók környéke (melyet mostanra megmérgezett Farrellék jelenléte) . számtalan látogató jött el ide. hogy mindenestül otthagyja a Grove-ot. Ezért a saját fejében tartotta életben az emléket. amikor az események kezdtek a napvilágra kerülni. akik nyáron még csak álmodni sem mertek volna arról. minek volt tanúja aznap a tó partján. és ezzel a város szociális szerkezetének finom átrendeződése megindult. Néhányan még a barlangba is megpróbáltak bejutni. A víz addigra már elkezdett visszahúzódni. gyakorta végigélve újra az ott történteket.ára meredeken esni kezdett. és nem kínált semmilyen kapaszkodót a leereszkedéshez. de mindannyiszor ellenállt a kísértésnek. jól tudva. És ezen túlmenően még annak is megvan az esélye. Furcsa kielégülést jelentett neki az ittlét. sok család határozott úgy. és üledékének kiszáradt porával szórta meg. nem ellentételezné az őt élete végéig elkísérő gyanakvást és a lehetséges büntetést. Ami azt illeti.

mindezt megírom. hogy valami a hatalmán kívül esett. Ezek után Arleen Farrell kitörlődött az emlékeiből. az ekkor tizennyolc éves Trudi gyermeke hajnali 3. de ő kudarcot vallott. de a nem látható dolgok túlságosan messze estek William érdeklődésétől. A vele kapcsolatos kíváncsisága akkor halt el teljesen. és már . amikor azt hallotta. és felidézte maga előtt a fürdőzők meztelenségét. egyszerűen azért. és ez tette beteggé. és hallotta. hogy miért. . Olvasott néha felőlük. Howard Ralph Katz. Sok minden érdekeset lehetett akkoriban megfigyelni. így Palomo Grove-nak is szembe kellett néznie a kérlelhetetlen tényekkel. gondolta. aki benne szerepel. mert a lány kórházban volt. meg fogja tudni belőle. Witt könyvének fogom hívni. Hogy mit tett a tó ezután vele. neki is ösztönző erőt jelentett. amikor április másodikán a Szüzek Ligájának első tagja vajúdni kezdett. császármetszéssel.írták le állapotát. hogy halvány fogalmuk sem volt az apa személyéről. ahogyan az ezüstös tó partján állva lassan kibújik ruhájából. ahogy itt állt. és mindenki. ahol aznap délután is. verekedések. akárcsak a többi kukkoló számára. hogy a gyermek teljesen az anyja volt. ahol még akkor sem láthatná. csak egy csodálatos vízió. hallotta valakitől. A lányok végzete nem tett rá különösebben nagy hatást. Howard Trudi sötét. Folyton azt akarta. mindössze 1870 gramm. bár azt senki sem tudta. A széthulló város ideális tereppé vált a kémkedéshez: szokványos csábítások és lealjasító rabszolgaság.46-kor született. amely rátört. tekintve. Törékeny újszülött volt. ha azt akarná. hogy férfiak legyenek vele. viselős akart lenni. amikor napvilágot látott a műtőasztalon. hogy a titkai nem maradtak titkok. Sajnálatos módon a négyes fennmaradó tagjainak anyaméhe nem osztozhatott a felejtés tapasztalatában. mégis eszébe jutott a lányok jelenlegi állapota. és a tény. nem is beszélve arról az erotikus borzongásról. A lány agyával valami nem volt rendben.Mint egy kábítós hullája. mélyen ülő szemeit örökölte. istenhozzádok. és nem maradt más a helyén. őrjöngések. hogy megszégyenülése újabb stációhoz érkezett. amiért a nagyszülők nem győztek eleget hálálkodni. Abban mindenki egyetértett. bevert orral. hogy a lány már elveszítette korábbi bájának minden darabkáját. . legszívesebben Arleenre gondolt. arra jótékony homály borult. Amikor. Egy napon.Félig holtnak néz ki . ahogyan a többi lánynak is sikerült. bizonyos ritka alkalmakkor.cinkosságot a barlanggal és annak titkaival. ahogy róluk beszélnek.

aki szintén koraszülött volt. Ami azt illeti. tökéletesen komplikációmentesen. hiszen egyszerre jutott ingatlanhoz és ismertséghez a városban. mint tervezték. de azután már gyorsan erősödött. még a halálos ágyán sem). Tovább maradtak. Két héttel azután. egy fiúnak és egy lánynak. a másik maga a tó. ha a Mennyei Atyát is beleszámoljuk. de a négy családot ezentúl békén hagyták. túlságosan is békén. hogy ő már régen levette róla a kezét. Ezúttal azonban a sajtónak lehetősége adódott arra is. Carolynt otthon hagyva Lindával. Elmaradoztak a barátok telefonjai. mert két apjuk volt: az egyik Randy Krentzman. A minden oldalról rájuk zúduló elutasítás felett érzett fájdalmában a Katz család tervezgetni kezdte. A Szüzek Ligájának története foltot ejtett Palomo Grove becsületén és jó hírén. és visszatér Alan Katz szülővárosába. életének első hat napjában minden egyes lélegzetvételért keményen meg kellett küzdenie. tanúi lehettek volna a Liga története utolsó tragédiájának. hogy elhagyja a Grove-ot. Három. Mindössze egy héttel a McGuire ikrek születése után Carolyn is ikreknek adott életet. Carolyn az úszás . és csak jóval éjfél után. Július 26-án este a Hotchkiss család rövid időre elment otthonról. hogy ne csak egy újabb aranyos kisfiúcska születéséről számoljon be. és a botrányból származó jövedelmek dacára egységes kívánságként fogalmazódott meg. hogy ilyesmi valaha is megtörtént. A lányt. Jo-Beth és Tommy-Ray lett a gyerekek neve. Április 19-én Trudi hazavihette fiát Palomo Grove-ba. az ismerősök még azt is letagadták. Joyce McGuire ikreknek adott életet. tehát 27-én értek haza. aki erős csontozatú volt és tömzsi. hogy valaha látták volna őket. Linda névre keresztelték. Születésével a Szüzek Ligájának hőstörténete elérni látszott természetes végét. hogy azon a helyen dajkálja. akik egypercnyi különbséggel születtek. habár beigazolódni látta azokat a félelmeit is. megszült a Szüzek Ligájának második tagja is. hogy Howard Katz meglátta a napvilágot. Chicagóba. melyet legjobban ismer. Carolyn másik gyermekének temetése ugyan még vonzott egy kisebb nézőközönséget.születésekor dús. barna hajkorona ült koponyája tetején. Hasonlóan édesanyjához. Ha csak pár nappal is elhalasztották volna indulásukat. Június végére el is adták a házukat egy vadidegennek. Katzék két héttel később költöztek el véglegesen. de a fiú holtan született. aki jó vételt csinált. Az időzítés tökéletesnek bizonyult. hogy minél előbb meg kell feledkezni arról. Azért választott így (habár ezt sosem vallotta volna be.

Joyce beszélt. ahogy a Szent András-törésvonalról is értekezni szokott. miközben elmondja a történetet. Ne ítéljetek túl keményen felettem .kérte őket. hogy Arleen Farrell története az utolsó betűig igaz. mint amennyit már eddig is tett. a Grove és környéke mormon közösségeinek spirituális vezetőjével kiegészülve. és az Egyház sem lépett fel támogatólag az ügyben. Sem Hotchkiss. hol ahhoz a bölcsőhöz kapott. melyben leírta. A sétát.. a Szüzek Ligájának csonkítatlan történetét. amit hallani fognak. akinek a keze hol ehhez. a fürdést. hanem a nem-mormonokhoz húzott. hogy mi volt az. hogy kényszerítő erejük ne okozhasson nagyobb kárt apjában. hogy nem fog nekik tetszeni. vézna lánykát. Nem emlékszik semmire abból a napból. szenvedélyes kapcsolatát Randy Krentzman-nal akinek a családja hónapokkal ezelőtt az elsők között hagyta ott a Grove-ot. Búcsúlevelet is hagyott maga után. és valamilyen. melyben osztozott az összes lánnyal. Különös jelenet volt. hogy megfojtotta lányát. Dick McGuire nem volt erős ember. Előadott nekik mindent. sem Farrell nem elégedett meg a válasszal. hogy Carolyn meghalt. lánya ellenében. a lányok úgy határoztak. Igenis megtámadta őket valami. a teremtményeket. sem testben. A hat szülő. McGuire-ék étkezőjében ülve hallgatta a sápadt. a tavat. de azóta is érzi a jelenlétét magában és a kisgyermekben. és azt is tudja. ezért további nyomást gyakoroltak rá. Ezért fojtotta meg Lindát. Először is figyelmeztette hallgatóságát. Most. hogy minél előbb teherbe essen. hogy megtartják maguknak a bűnös vagy bűnösök nevét. Arleen megháborodott. És ezért is fogja felvágni az ereit.évfordulóját azzal ünnepelte meg. Az igazságnak ki kellett derülnie. Trudi pedig Chicagóba költözött. Igenis elmentek úszni. hogy be is váltsa a figyelmeztetésben ígérteket. Joyce kezdetben elutasította a kérést. előttük felfoghatatlan okból. sem lélekben. majd saját magával is végzett. A mai napig nem tudta meg. állította. megmenekülésüket. Végül. hogy elringassa gyermekeit. hogy gonosz. .és a vágyat. . A levelet a szülők az alábbiak szerint értelmezték: a lányokat valóban megtámadták és megerőszakolták. Joyce apján keresztül. Ezután nekilátott. John pásztorral. gyaníthatóan a fiú családi körben tartott csendes vallomását követően . hogy elmondja az igazat. A trauma minden képet törölt az eseményekről. melyek a testükért küzdöttek a víz alatt.Én egész életemben senkinek sem akartam ártani.. Joyce McGuire-ra hárult a kötelesség. mégpedig ugyanazzal a vérfagyasztó tárgyilagossággal.

ha nem... . mert nagyon jóképű srác volt. Tudják.Azt állítod.kérdezte Carolyn apja. Az lehet. Ő és Hotchkiss egy szempillantás alatt elegendő adományt gyűjtöttek a városban ahhoz. mint egy időzített bombával. gyermekem? .Ő nem tehet semmiről. nem . .. ha elég eső esik. hogy elmondod a teljes igazságot .mutatott rá Arleen apja.Azon a napon létezett. . És talán egyszer megint létezni fog. Biztos vagyok benne. Mióta a kis hercegnője elveszítette a józan eszét.emlékeztette a lelkész.kérdezte a pásztor. Az adakozók java része csak azért írta alá a csekket.. Addig Palomo Grove gyermekei békességben játszadozhatnak. Randy Krentzman az én választásom volt. .felelte Joyce. A bennük lakozó szellem azonban a tóé. hogy Carolyn is talált valakit. hogy a Sátán benned van. Jó sok évnek kell eltelnie. ha rajtam múlik. hogy a barlangot lepecsételtessék.Ezek szerint Randy Krentzman felelős mindenért? . Farrell betartotta a szavát.Ő? .. . Egyszerűen csak nem Randy gyermekei. mindkét kezével egyet-egyet -.megengedett magának egy apró félmosolyt . olyan volt vele beszélgetni.Akkor kicsoda? . mind elmondtam.Akkor tán a gyermekben? . az apák személye egyáltalán nem fontos. . amíg egy ilyen pecsét megadja magát. Legalábbis nem abban az értelemben. . Arleen hogy oldotta meg a dolgot.Nem.lágyan ringatta a bölcsőket. hogy hasonlítanak egy kicsit rá.A tó nem létezik . Bármelyik férfi lehetett volna. hogy a lányok lementek a vízhez. Októberben. . .Amennyit tudok.Azt ígérted. .Nem.és ennek örülök is . És Trudi is. a hasadékot betonnal töltötték ki. . . néhány nap híján tizenöt hónappal azután. .kérdezte. Jo-Beth és Tommy-Ray nem megszállottak.Soha.így is tettem .mondta -. Mindannyian tudjuk. hogy Farrell mielőbb eltűnjön a küszöbjéről. Ha elhitték Joyce történetét.

Létezett valami a város élete mögött. az kemény. Ilyen volt. William úgy érezte.és William számára sokkal árulkodóbbak . Hónapok teltek el .ami valójában nem is volt fikció. Máskor egy technikus vagy egy statiszta .először postai rendelés útján. melyek a jelenet mögötti realitást tükrözték vissza. hogy pont takarásban tartja az akció érdekesebb elemeit. melyeket William Witt férfivá érésének elmúlt tizenhét esztendejében összegyűjtött . a szereplők mögé függesztett tükörben. vagy amikor egy láb sebesen felemelkedett. hogy senki még csak nem is sejtette. mert a lencse túloldalán álló hatalom felüvöltött. mindenestől . Néha a fényképész . amikor a színész.gépestől. és nem lehet meghamisítani -. mely olyan önzetlenséggel irányította annak mindennapjait. később Los Angeles-i kirándulásai alkalmával. akinek a bűn különféle barlangjai egyszerre tárultak fel és elbizonytalanodott. hogy mindenkinél jobban ismeri Palomo Grove-ot.keze maradt ott a kép peremén. hogy a sztárokat két beállítás közti szünetben is harcra készen tartsa .voltak azok az árnyaltabb jelek. a kamerára pillantott eligazításért.Harmadik rész SZABAD LELKEK Egy A több száz erotikus magazin és film közül. melyik lyukból merítsen örömet.megjelent egy. hiszen ami kemény. melyeket kimondottan ebből a célból tett -.akit azért alkalmaztak. amikor a fikció felkorbácsolta szenvedélyét . Ilyen alkalmakkor. Sokkal gyakoribbak . hogy ott van. Az ilyen nyilvánvaló hibák aránylag ritkán jelentek meg. mindig azok voltak a kedvencei. ahol képes volt egy pillantást vetni a kamera mögötti életre. Néha még ő is elfeledkezett róla. mint egy sietősen távozó szerelmesé.

hogy hamarosan el kellett utasítania a későn jelentkezőket. a komikus vette meg. éppen amikor William belépett az üzleti világba. mely csodálatos panorámát kínált mind a városra. Azután. Valamivel lejjebb a dombon a cowboy-színész Raymond Cobb romboltatott le egy házat. vagy az utca kövezetén megjelenő kátyú láttán. A hetvenes évek végén. Ahogy mind Los Angeles. a Grove alvóvárossá nemesedett. aki a maga korában a pletykákban legtöbbet emlegetett színésznő volt. a fák között tökéletesen elrejtőző házában élt Helena Davis. egy fényűző rezidenciát. akárcsak a pornóban. Virágzottak a . Bármelyikük elég volt ahhoz. a városban az ingatlanárak meredek emelkedésnek indultak. Újabb lökést adott a prosperitásnak. és hogy tudja. és elfelejtette a rejtett kezet. A Központban Egészséges Élet Klub nyílott. a némafilmsztár. A legnagyobb házat. A szecsuáni konyha iránti őrület két ilyen jellegű intézményt is életre hívott. valahányszor egy . hogy ment az üzlet. és Miss Davis barátjának vallotta magát. akkora sikerrel. melyet az mind ez idáig nélkülözni kényszerült. elhozva azt a sikket a városba. és nem lehet meghamisítani). A színjáték pedig a Liga történetéhez fogható drámák nélkül zajlott. mely még egy seriff-jelvény alakú úszómedencével is büszkélkedhetett.mindig hat láb magas és mindig szőke . mind peremkerületei kezdtek kinőni a Simi Valley-ből. Megjelöltsége dacára a Grove dinamikusan fejlődött. Vance és Cobb háza között. teljes visszavonultságban élt. Buddy Vance. akinek a műsorát valaha a legnagyobb durranásként tartották számon a tévétársaságok. mióta a barlangokat lepecsételték. az ingatlanforgalmazás után. Most. Az ő jelenlétük tette indokolttá a ház gúnynevét is: a Bűn Fészke. és vele együtt Witt is. hogy néhány kisebb sztár lakhelyéül választotta a Dombot. hogy az egész város körülötte csak fikció (nem egészen fikció. hogy az egyik idősebb városlakó szemében. Lehet. esetleg egy túllocsolt gyepről lecsordogáló patakocska hatására. A Los Angeles-i import más formákban is megnyilvánult. ami csak tovább fűtötte a szóbeszédet. hogy a helyébe felépíthesse saját ranch-át. hogy versenyben maradhasson. egy futó pillantást vethetett valamire. hiszen a hús az hús. hogy eszébe jusson a tó és a Liga. hetvenes éveinek végén. és mindkettő kellőképpen látogatott maradt ahhoz. mind az azon túl elterülő völgyekre.fiatalember tűnt fel a városban. különösen Widbluffben. és ő is egyike a színészeknek ebben a furcsa színjátékban.úgy.

és aki sohasem tudott felocsúdni e csapásból. William alkalmanként látta is. Arleen húga. soha egyetlen szót sem váltottak. a körömkozmetikai szalon és bronzárium. amikor találkozott velük . lányukra és unokáikra hagyva házukat. néhol csak közönséges giccset kínálva. akik korábban Thousand Oaksba költöztek. vagy a kiskedvencek boltjában. melyeket korábban a Grove sohasem igényelt. miközben élték az életüket. Hogy állítólag történt itt valami. A többieket pedig állandóan szemmel tartotta. a karate iskola. Olyan vérmes lett a kereslet az üzlethelyiségek iránt. amit tudtak. Hotchkisst. és habár William látásból valamennyiüket ismerte. Habár az azóta eltelt években felnőtt egy új generáció. Az olyan üzletek. az őslakosok. akik sohasem voltak képesek megemészteni a történteket. . ha a Szüzek Ligája egyszer és mindenkorra elfelejtődik. hogy Blue Spruce-ban éljen. vallásos asszonyt. A szülei pár évvel ezelőtt leköltöztek Floridába. Jim Hotchkiss-szal. A Farrell családot. még mindig helyesebbnek érezték. hogy a bevásárlóközpontra még egy szintet fel kellett húzni. amikor sikerült tíznél több értelmes szót egymás mellé raknia. hogy kivételesen jó hét volt. Tudták. a pedikűrösnél várakozva. aki egyedül nevelte fel Tommy-Rayt és Jo-Beth-t. hogy hírnevük ide is követte őket.a McGuire-ekkel. Joyce McGuire-t. és bólintott egyet. ahová Arleent is magukkal vitték. akit a felesége elhagyott egy nála tizenhét évvel idősebb San Diegó-i ügyvédért. miközben a gyerek választott a háromféle csincsilla közül. Néhanapján. William is egy volt ezek közül. Számosan voltak olyanok. férfitámasz nélkül. Joyce mostanában szinte egyáltalán nem hagyta el a ház falait. az újonnan jöttek megemlítettek egy szóbeszédet. És a tudás óvatosságra intette őket. a beszélgetés sebesen elterelődött kevéssé ellentmondásos vizekre. és visszatért. amikor eljött meglátogatni a városban lakó barátait. Végül Louisianában állapodtak meg. szecessziót és amerikai naiv művészetet. férjhez ment. melyet a várossal kapcsolatban hallottak. de még Jocelyn Farrell-lel is -.különféle stílusok boltjai. William úgy hallotta. egyszeriben nélkülözhetetlenné váltak. a csendes. valamikor régebben? Ha ilyenkor volt egy törzsgyökeres Grove-lakos a közelben. Az úszómedence-kellékek boltja. Nem is volt szükségük a szavakra. A családok elválaszthatatlan részeivé váltak a Grove múltjának. A lány soha nem épült fel a megrázkódtatásból. ahogyan hívni szerették magukat. Jocelyn Farrell. de rá kellett ébredniük.

.

annál hamarabb könnyebbül meg. az előzővel minden tekintetben megegyező párat.Sziia! Segíthetek valamiben? . Ha időközben bárkinek is szüksége lesz valami bizonyítékra. Egy Frozen Yogurt boltot választott. jó oka volt az ittlétének. egészen addig. amit csak vett). mint minden kabát. Beszélni se sokat beszélt. útbaigazításra volt szüksége. habár csak ritkán mosolygott. hogy idegen tartózkodik a városban. nap nap után. állandóan. viszont mellben szűk volt. hogy felismerték. Reménytelenül kilógott a sorból kordbársony nadrágjában és elnyűtt kabátjában (melynek túl hosszúak voltak az ujjai. hogy egy pillanatig szinte azt gondolta. de útközben jó néhányszor szorult toldozgatásra. Idevaló vagy sem. vállig érő. Olyan város volt ez. ha végignéz rajta. Társaságban is inkább csak hümmögött. A járgány keresztülsegítette ugyan az országon. Márpedig ő nem viselt edzőcipőt: fekete bőrcsizmát hordott. hogy ezután vehessen magának egy vadonatúj. nyakára göndörödő fekete hajával. kerek szemüvege mögött megülő sötét szemeivel és túlságosan fehér bőrével.KETTŐ 1. csak végig kell néznie a kocsisoron. Fogai még ettől is világosabbak voltak. ha hozzá szóltak. amikor ki kell majd vinnie a prérire. ahol az ember értékét edzőcipőjének márkája határozta meg. habár a festését már jócskán kikezdte a tucatnyi chicagói tél hava-sója. ami egyáltalán nem vallott kaliforniaira. A pult másik feléről felhangzó üdvözlés olyan meleg fogadtatásra utalt. . és lassan őgyelegve a helyiségbe lépett. mint a legelhagyatottabbat a sorban. míg le nem koszlott a lábáról. Még a lehajtható tetejű Pontiac is hófehér volt. hogy agyonlője. és minél előbb végez a dolgával. Először is. amivel a Központ előtt parkolt. ami azt illeti. De az is elég. Hamarosan el fog jönni az idő. A fiatalember gyakorlatilag monokróm jelenség volt.

Tökéletesen hangzik. mint a vasárnapi újságok képregény-mellékletei. . Az autóút utolsó szakasza teljesen kimerítette. Akkor van itt valahol egy hotel? . és szüksége volt egy alapos átgyúrásra. Mire elérkezett a lábemeléshez és a felüléshez. egy újabb. ahol vehetnék egy térképet? .Oké.Én.magyarázta a lány. Könnyen megtalálod. új vagyok itt . gondolta mindjárt utána. Egy pillanatig szinte ő is hinni tudott ebben.. Itt van nem messze. .Nem.válaszolt sebtében..Ez nem olyan nagy város. Kaliforniáról? .Melyik az olcsóbb? . Vagy van egy másik. a Központ háta mögé vezető jelzések ezernyi színben tündököltek.Úgy érted. (Micsoda ostoba megjegyzés. hogy némi tornával és egy frissítő zuhannyal lehel életet tagjaiba. hogy visszahúzódhat szobájának biztonságába. de a gondolatait is ellazította. Az én csak a gépezetet jelentette. Wendy volt az. Legelőször is: kicsoda is Howard Katz? Az én többé nem tűnt elégséges válasznak. ahogyan hivatkozni szokott testére. A válaszképpen felcsillanó mosoly azt üzente: itt minden tökéletes. hogy a lány elhagyta.Üdvözöljük Palomo Grove-ban. ezért úgy határozott. Tízpercnyi. rúgások és ütések kombinációjából álló árnyék-bokszolással melegített be..Itt nem kell térkép .A Terasz.) . . A parkolóban felpolírozott autók csillogtak.mondta. .. . Csak két perc innen. így sokkal kevesebbet hebegett össze-vissza. sarló felugrással. a Központ háta mögött. a maga részéről készen állt. A mosoly a pult túlsó felén tovább szélesedett. Ennél sokkal többnek is lennie kell a háttérben. amiért valójában ideutazott. A jól bevált gyakorlatsor nemcsak az izmait. azon az éjszakába nyúló vitán. mely azzal végződött. rövidre fogva mondandóját.. van itt valahol egy hely. aki erre rávilágított. és ejtőzhet egy kicsit. Boldog volt. és a hátsó forgó-rúgás felugrással.Úgy értem. Stillbrook Village-ben. A gépezet. . hogy feltegye Palomo Grove-nak a kérdéseket. egy hely. a hotel homlokzatára festett üdvözlet . Palomo Grove-ról . melyet kedvenc rúgásaiból álló speciális koktélja követett: a fejsze.Persze.olyan élénk színekben pompázott. túl sokáig volt a vezetőülésbe gyömöszölve. lehúzhatja a rolókat a vakító napfény ellen. a dugóhúzó. a Jólét Kikötőjében .

jelentette ki Wendy -. Hogy Wendy is feladta a küzdelmet. El sem tudta képzelni. Éppen amint elérte a bejárati ajtót. Lehet. de tudta. (Te vagy az én szent bolondom. hogy ő már halott volt (hirtelen. A fájdalom olyan mélyen ivódott belé. Azok.Elég furcsa egy megfogalmazás. akkor az csakis az a város. Most. Majd egyszerre megvilágosodott számára a megoldás. hogy miért nem? Mert nem ismerlek. A levegő gyöngyház-szerűen áttetsző volt és édes illatú. Nyíltan nem kötekedtek vele .Wendy. megjegyzése még most is fülében csengett. Richie. de nem szeretlek. Lem -. Kivárták. türelmesek voltak vele szemben. ki vagyok? . mely mintha arra figyelmeztetné: most szeress engem. a Mama kikiabált szobájából. hogy már egy óra múlva sem. hogy itt hagyja ezt a kellemes helyet Chicago keserves téli hóviharaiért és fojtogató nyaráért. hogy mit rebesgetnek a háta mögött. . mi vehette rá anyját arra.Tudod. És tudod. azt már képtelen volt elviselni.ahhoz túlságosan fitt volt. .kérdezte akkor Howie. és a kijelentések mind egy irányba mutattak: Katznak hiányzik egy kereke. akik kedvelték . mondta neki egyszer Lem. Furcsa. . hogy szemtől szemben is vállalták volna véleményüket vele szemben -. Howie .Kedvellek. Felhúzta a redőnyt. . ahol megértheti létének hogyanját és miértjét. de igaz. hogy nem leszek itt.Egy ember. és úgy tűnt. amíg hebegése-habogása árjából felszínre emelkedett mondanivalója. . értelmesnek is találták gondolatait. akinek lyuk tátong a közepén. Míg másoknak határozott képük volt magukról ambíciók. addig ő szánalomra méltó bizonytalansággal tekintett lényére. hogy a hét java részében jóformán szóra sem nyitotta a száját. Ha van a földön egyáltalán olyan hely.) De mások számára Katz csak egy balfácán volt. mert holnap már lehet.Elég furcsa érzés. ugyanolyan tökéletes időzítéssel. neki magának kell felfednie a rejtélyt. mint mindig. ahol megszületett.Jo-Beth? Ott vagy? Jo-Beth? Ugyanaz az ereszkedő tónus a hangjában.. . vallás -. még a nehézsúlyúak számára is. vélemények. álmában érte az elmúlás). és a megoldással talán betömnie a bensőjében tátongó óriási űrt. és kinézett a fénybe.

ép tüdő. anélkül.kérdezte Joyce. párnával a feje alatt. Emiatt jobban félt az őrülettől. amit a Mama hallani sem akart. . és bedugták egy kórházba. A lassúság. Mama valamikor ismert egy olyan lányt. Az emberek csak kibeszélnék. ami csak tovább erősítette a szakadék peremén ingadozó idős hölgy benyomását. ahogyan felemelte fejét a párnáról. felszámolták a kiszállási díjat. Mit számít az az egy perc? .Szívem. a nyitott ablak mellett. A fülei között viszont. Ne izgasd fel magad. mintha kétszer annyi lett volna. Mama. Még csak a harminckilencedikben járt.Ő nagyon elfoglalt ember.Válthatnánk pár szót? . Arcán nyomát sem lehetett látni a sminknek. Mama..Este átugorhatna hozzám.Mi az. mint bármi mástól a világon. Nem tűnt betegnek.Jövök már. amit megtesz. . aki megháborodott. Jövök. ép gerinc. . Jo-Beth megindult a lépcsőkön felfelé. hagyta hosszúra nőni gesztenyebarna haját. Mindent egybevetve Jo-Beth örült. . hogy bármilyen formára igazította vagy feltűzte volna. Ép szív.Elkések a munkából.bizonygatta Joyce. Még azt sem engedte. amit soha többé nem hagyhatott el. Fizikálisan minden tökéletes. mintha minden egyes centiméter a gravitáció felett aratott diadal lett volna. Naponta hányszor kell megtennie azt az utat? Az élete lassan mérhetővé válna a lépcsőfokok számolásával. bár ideje nagy részében az volt. . hogy itt vagyok. . hogy idebenn marad a házban. mondták. Jobb. A halálos nagybeteg szerepét osztotta magára. Ez viszont olyan diagnózis volt. Le-fel. . fel-le. le-fel. itt vagy még? . de máris úgy viselkedett. . megnézték. amiért a Mama többé nem járt nyilvános társaságba.Nekem biztosan rá fog érni . hogy a házban ilyesmit szóba hozzanak.Csak egy percre. ott nincsen minden rendben. lányát mozgatva a lépcsőkön. kezének és szempilláinak reszketése. A szerephez beteges pasztellszínekbe öltözött. Szakorvosok jöttek. és erről a szerepről a világ összes orvosa kedvéért sem mondott volna le. majd a vállukat vonogatva távoztak. fel-le. le-fel. az az örökös sóhaj a hangjában. hogy hívjon fel? . Mama? Joyce McGuire megszokott pozíciójában feküdt: a kanapén.Tudod.Megmondanád a pásztornak. Kérlek.

akik egy valaki fölött olyan könnyen pálcát törő városban laknak.jegyezte meg elmerengve. mint amilyen a Grove is. mint a Halál Völgye. .Amikor. .Megmondom John atyának..Minden rendben lesz. . amikor sokáig elvagy. . mindig emlékeztette magát. szívem.Nem szeretem.Nem.kérdezte.biztatta Jo-Beth. Joyce szemei megrebbentek az ablak felé.kérlelte szelíden Joyce. akik képesek minden elmondhatatlan borzalomra. .Ez nem New York.A fenébe.mondta Jo-Beth. Az élet nem kegyes az olyan hajadonokhoz. szívem. melynek keretében figyelte a világ változását. ahol olyan arcok kísértenek. mint most is.Semmi puszi? . . .Szeretlek. most már tényleg mennem kell. de Joyce utána szólt. .Figyelj. A rosszindulat és a megbélyegzettség jócskán indokolttá tehették betegességét. hogy édesanyjának megvan a jó oka a visszavonultságra. Mama. . Jo-Beth sikítani tudott volna az idegességtől.Alszik? Tommy-Ray állt a lépcsősor aljában.Mama. hogy hívjon .Vigyázz magadra . . . Még az evilági Sátán lakhelyét illetően is megegyezett a véleményük. Mama. és elindult a lépcsőn lefelé. és ez Palomo Grove volt. Jo-Beth betette az ajtót. Elértek a jól kitaposott úthoz.Én is szeretlek.Tudom. Nem alszik. . . . .Az teljesen mindegy . .A világon sehol sem biztonságos. Jo-Beth kötelességtudóan visszaballagott az ablakhoz. és megcsókolta édesanyja arcát.Reggel találkozunk . . ahol John atya és a Mama olyan tökéletesen megértették egymást. Jo-Beth gyerekkora óta ugyanezt hallotta.Soha nem szoktad elfelejteni. . A minket körülölelő világ nem más. Ez volt az a pont. tudom. Mama.. ilyen vagy olyan verzióban. . Jo-Beth visszafordult az ajtóhoz.

mintha minden a végéhez közeledne. Sajnos az utolsó néhány hónapban nem mentek együtt sehová. Hiányzott neki kettejük kapcsolata. és beszélned kellene vele. mellé állva.tört ki a lányból.Tudom.Egyik sem. addig testvére a barátaival volt a parton: Seannal. Andyvel. hogy ellenőrizze külsejét. . Míg ő estébe nyúló műszakokat dolgozott a Steak House-ban. Mi mindannyian azt hisszük.Részeg voltál . . De úgyis csak alaposan megszorongatna a keddi miatt. . mint egy festmény .Gyönyörű. és ezt te is tudod.Mégis mit? . Lehet. . majd a tükörhöz ment.Nem tudom. mint testvérével kéz a kézben sétálgatni. vagy te énrám? . . . a tükörből visszaverődő ikerképre meredve. és átkarolta testvérét. nem szállunk rád. akkor nem szállna olyan könnyen a fejembe. mindenki csak rám száll.vádolta a lány. . . jól tudva. . . Tommy-Ray csontozatának finomsága tökéletesen idomult a lány áttetsző szépségéhez.Napról napra önteltebb vagy. Tommy.Nem. hogy testvére is így érez. . Úgy éreztem. és a többiekkel.. és tudva.Ezt szereted bennem . Tényleg rendkívüli volt a hasonlóság kettejük között.Az a bűnös ital.Fel kellene menned. hogy fantasztikus vagy. hogy csak én vagyok így. melyet mindketten csodáltak. Jo-Beth elmosolyodott.áradozott a fiú. Igaz? . Lágyan arcon csókolta.Te egoista .Én kezdek hasonlítani rád.kérdezte egyszerre a fiú. Még a venice-i parti sétány kozmetikázott tündérkéi is megfordultak utánuk.Szóval az is az ő hibája.Nem éreztél valami furcsát az elmúlt néhány napban? . . hogy olyan vonzó társasága van.békítgette Tommy-Ray.Szerinted? Ha én is úgy nőttem volna fel. minden előzmény nélkül.Láttál valaha is két ennyire hasonló arcot? A lány elmosolyodott. . hogy lett volna szesz a házban.Most meg te fogsz rám szállni? A francba. amilyet csak egy lány kívánhat magának. hogy berúgtál? .Én is. . mint a normális kölykök. .Mind a ketten azok vagyunk.Te is ezt gondolod? . . Jo-Beth semmit sem szeretett jobban.

- Még csak most jön a nyár. Most kezdődik minden. - Igen, tudom... de Andy jelentkezett egy főiskolára, hogy rohadna meg. Seannak van az a nője L. A.-ben, és minden idejét vele tölti. Nem tudom. Csak én maradok itt, hogy várakozzak, de még azt sem tudom, mire. - Akkor ne tedd! - Mit ne tegyek? - Ne várakozz! Vágj bele te is valamibe! - Én is ezt akarom. De... (A fiú hosszasan tanulmányozta arcát a tükörben.) - És te? Te nem érzel valami... különöset? Jo-Beth viszonozta a pillantást. Nem volt biztos benne, hogy be akarja vallani az álmait, melyekben elkapta az áradat, és egész élete hullámok hátán lovagolva jelent meg előtte. De ha nem Tommynak vallja meg, akit szeretett és akiben jobban bízott, mint bármilyen más élő teremtményben, akkor kinek? - Oké, bevallom - mondta. - Én is éreztem valamit. - Mit? A lány megvonta vállait. - Nem tudom. Talán én is csak várakozom. - És tudod, hogy mire? - Nem. - Ahogyan én sem. - Hát nem vagyunk tökéletes pár? Magában végigfuttatta a beszélgetést Tommyval, míg a bevásárlóközpont felé tartott. A fiú, szokás szerint, kettejük közös érzelmének adott hangot. Az utolsó néhány hét várakozással terhesen telt. Valami nemsokára történni fog. Álmai megsúgták neki. Érezte a csontjaiban. Csak abban reménykedett, hogy a várakozás nem fog túl hosszúra nyúlni, mert kezdett elérkezni arra a pontra, a Mamával, a Grove-val és a Steak House-beli állásával kapcsolatban, hogy kijöjjön a béketűrésből. Megindult a verseny töréspontjához közeledő türelme és a horizont mögött húzódó valami között. Ha a nyárnál is tovább várat magára (bármi legyen is az, akármennyire valószerűtlen), akkor ő fog felkerekedni, hogy megkeresse.

2.

Úgy tűnik, ebben a városban senki sem sétál, jegyezte meg magában Howie. Háromnegyed órán át tartó kószálása során a Dombon mindössze öt gyalogossal találkozott, és az ő esetükben is kisgyerek vagy kiskutya jelentette különcségüket. Rövid kirándulása során sikerült egy olyan kedvező pontot is találnia, ahonnét áttekinthette az egész várost. A meredek út az étvágyát is meghozta. Marhát a marhának, gondolta, és a Központ által kínált étkezőhelyek közül a Butrick's Steak House-t választotta. A hely nem volt túlzottan nagy, és csak félig volt emberekkel. Leült az egyik asztalhoz az ablakok mellett, kinyitotta Hesse Sziddhártájának egy viharvert példányát, és birkózni kezdett az eredeti német szöveggel. A könyv édesanyjáé volt, aki számtalanszor elolvasta újra meg újra - habár Howie egyetlen olyan alkalomra sem tudott visszaemlékezni, amikor akár csak pár szót is szólt volna a nyelven, melyet nyilvánvalóan folyékonyan beszélt. Ő ezt nem mondhatta el magáról. A könyvet olvasni olyan volt, mint egy afféle belső dadogás; kemény harc minden egyes szóért. - Hozhatok valamit inni? - kérdezte a pincérnő. Éppen azt akarta mondani, hogy „csak egy kólát”, amikor az élete visszavonhatatlanul megváltozott. Jo-Beth lépte át a Butrick's küszöbét, ahogyan azt tette az elmúlt hét hónap minden hetében három alkalommal, de ma este olyan volt, mintha minden más alkalom csak próbája lett volna ennek a belépőnek; ennek a megfordulásnak; és ahogyan a szeme találkozott az ötös asztalnál ülő fiatalember szemével. Egyetlen pillantással felmérte a fiút. Szája félig nyitva volt. Aranykeretes szemüveget viselt. Egy könyvet tartott a kezében. Tulajdonosa nevét nem tudta, nem is tudhatta. Soha életében nem látta. A fiú mégis ugyanazzal a felismeréssel tekintett rá, amelyről jól tudta, hogy az ő arcán is ott ragyog. Olyan, mint megszületni, gondolta a fiú, erre az arcra nézni. Mint előbújni valami biztonságos fészekből, és belecsöppenni egy olyan kalandba, melytől még a lélegzet is eláll. Az egész világon nem volt semmi csodálatosabb, mint a lány ajkainak finom íve, ahogyan rámosolygott. És ahogyan most is mosolygott, mintha nyíltan flörtölne vele. Fejezd be, mondta a lány magának, nézz már félre! Azt fogja hinni, hogy elment az eszed, amiért ennyire bámulod. De hiszen ő is bámul rá, nem igaz?

Addig fogom nézni, amíg csak ő néz rám, amíg le nem veszi rólam a szemét. - Jo-Beth! A sürgető hívás a konyhából jött. A lány pislogott egyet. - Egy kólát mondott? - kérdezte a pincérnő. Jo-Beth a konyha felé kapta tekintetét - Murray hívta, mennie kellett -, majd visszapillantott a fiúra, aki még mindig állhatatosan nézett rá. - Igen - látta Jo-Beth, ahogy a fiú kimondta. A szavak neki szóltak, nagyon is jól tudta. Igen, menj csak, mondta neki. Megvárlak. A lány bólintott, és elindult a konyhába. A találkozás az elejétől a végéig jó ha öt másodpercig tartott, mégis mindketten izgatottan megremegtek a hatására. A konyhában Marvin szokásos mártírszerepében tetszelgett. - Hol voltál? - Mindössze két percet késtem, Marvin. - Volt az tíz is. Háromfős társaság vár a sarokban. Az a te asztalod. - Már veszem is a kötényem. - Csak siess! Howie szeme a konyhaajtóra tapadt, várva, hogy a lány újra feltűnjön; a Sziddhárta pedig szép csendben elfelejtődött. Amikor végre előjött, nem nézett az irányába, hanem egyenesen az étterem túlsó felében lévő asztalhoz ment, hogy kiszolgálja a vendégeket. Nem érezte magát csalódottnak, amiért a lány feléje sem nézett. Már az első pillantást követően kialakult közöttük egyfajta összhang. Egész éjjel várni fog rá, ha úgy alakul, vagy akár holnap is, ha arra lesz szükség, míg csak be nem fejezi munkáját, és újra rá nem tekint. A Palomo Grove alatti sötétségben a gyermekek ihletői még mindig szorosan tartották egymást, egyfolytában, mióta először a földre zuhantak, nem vállalva a kockázatot, hogy a másik esetleg elszabaduljon. Még amikor felemelkedtek, hogy megérintsék a fürdőzőket, akkor is együtt tartottak, mint a csípőjüknél összenőtt sziámi ikrek. Fletcher csak lassan értette meg a Jaff szándékait azon a napon. Azt gondolta, hogy az megint csak azt a nyomorúságos teratát akarja kiszedni a lányokból. De a Jaff szándéka ezúttal jócskán nagyra törőbbnek bizonyult. Gyerekcsináláson

törte a fejét, és bármennyire aljas is volt ez a szándék, Fletcher rá volt kényszerítve, hogy kövesse a példáját. Egyáltalán nem volt büszke a támadásukra. Amikor pedig a következményekről szóló hírek kezdtek elérni hozzájuk, a szégyene csak tovább nőtt. Valaha, az ablak mellett ülve, Raul társaságában, azután vágyakozott, hogy ő legyen az égbolt. A háborúskodás a Jaff-fal ehelyett ártatlanok megrontójává tette, akiknek egyetlen érintéssel megpecsételte a sorsát. A Jaff nem kevés örömöt lelt Fletcher zavarodottságában. Sötétségben leélt éveik alatt Fletcher számtalanszor érezte ellensége gondolatait, amint azok a gyermekek körül forogtak, akiket életre hívtak, és azon merengett, melyikük fog elsőként eljönni, hogy kiszabadítsa valódi apját. Az idő már nem ugyanazt jelentette a számukra, mint a Nunció előtt. Nem éreztek éhséget, sem álmosságot. Szerelmesek módjára egymásba temetkezve, sziklába zártan várakoztak. Néha hallották a felszínről leszüremlő hangokat, ahogy azok végigvisszhangoztak az árnyalatnyi, de örökkévaló földmozgások nyitotta hasadékokon. De ezek az elkapott foszlányok nem nyújtottak támpontot gyermekeik fejlődésével kapcsolatban, akikkel mentális kapcsolatuk a legjobb esetben is elmosódott volt. Vagy legalábbis az volt, egészen ma estig. Ma este ivadékaik találkoztak egymással, és a kontaktus hirtelen tisztává lett, mintha gyermekeik megértettek volna valamit saját természetükről, meglátták volna a tökéletes ellentétet, és szándékukon kívül ezúton nyitották volna meg elméjüket teremtőik előtt. Fletcher egyszeriben a fiatalember, Howard fejében találta magát, aki Trudi Katz fia volt. A fiú szemein keresztül ellensége gyermekét látta, akárcsak a Jaff lánya szemein át Howardot. Ez volt az a pillanat, amire vártak. A harc, melyet végigvívtak egész Amerikán, teljesen kimerítette őket. De a gyermekeik most már megvívhatták helyettük a harcot; véget vetve a csatának, mely immár két évtizede döntetlenre állt. Ezúttal a küzdelem a halálig fog tartani. Vagy legalábbis így számították. Azonban, életükben először, Fletcher és a Jaff ugyanabban a kínban osztozott - mintha egyetlen lándzsa fúrta volna át mindkettőjük szívét. Ez nem volt háború, hogy a franc essen bele. Minden volt, csak háború nem. - Elment az étvágya? - kérdezte a pincérnő. - Azt hiszem, igen - válaszolta Howie.

- Akarja, hogy elvigyem az ételt? - Igen. - Szeretne valami desszertet? Egy kávét? - Még egy kólát. - Egy kólát. Jo-Beth is a konyhában volt, amikor Beverly megjelent a tányérjával. - Mekkora kár ezért a finom rostélyosért - mondta Beverly. - Mi a neve? - akarta tudni Jo-Beth. - Mi vagyok én, randiközvetítő? Nem kérdeztem tőle. - Akkor menj, és kérdezd meg! - Kérdezd meg te! Kért még egy kólát. - Köszi. Ránéznél addig az asztalomra? - Nyugodtan hívj csak Cupidónak. Jo-Beth-nek sikerült a munkájára koncentrálnia, és távol tartania a szemét a fiútól egy teljes félórán át, de ami sok, az sok. Kitöltötte a kólát, és kivitte neki. Legnagyobb rémületére üresen találta az asztalt. Kis híján eldobta a poharat; az üresen hagyott szék látványa szinte beteggé tette. Ekkor, a szeme sarkából, észrevette a fiút előjönni a mellékhelyiségből, és elindulni az asztal felé. Meglátta őt, és rámosolygott. Átvágott az asztalához, útközben két hívást is eleresztve a füle mellett. Már azt is tudta, mit fog tőle elsőként megkérdezni; ez volt a fejében, amióta csak meglátták egymást. A fiú azonban, ugyanazt a kérdést feltéve neki, megelőzte őt. - Ismerjük egymást valahonnan? És persze ő is tudta a választ. - Nem - válaszolt neki. - Amikor... te ... te... - Szája botladozva ejtette ki újra meg újra a szót; állkapcsa úgy dolgozott, mintha rágógumin csámcsogott volna - Te... dadogta egyfolytában - ...te... - Én is ugyanezt gondoltam - szólt közbe a lány, reménykedve abban, hogy türelmetlenségével nem bántotta meg. Úgy tűnt, nem. A fiú újból elmosolyodott, arcizmai elernyedtek. - Különös - töprengett Jo-Beth. - Te nem itt a Grove-ban laksz, igaz? - Nem, Chicagóban. - Hát az jó messze van ide. - Viszont itt születtem. - Tényleg? - A nevem Howard Katz. Howie.

miért mentél el innen? .Nekem nincs apám. pont elkerültük volna egymást.Ő Chicagóban maradt? . Én sem tudom. mintha a pokolról beszélne. Két éve halt meg.Miért? ..Halott. .Vissza kell mennem dolgozni . . Soha nem volt valami bőbeszédű a szülővárosommal kapcsolatban..kérdezte a fiú.Várni fogok . Mindenki imádja. . amikor én még csak pár hetes voltam.Tizenegy körül... És mi a helyzet az apáddal? . Mindig eljön értem. és a kijelentésből áradó meggyőződés szinte a könnyekig meghatotta a lányt. . Nem az a kellemes. tudod? Tommy-Ray.válaszolta a fiú. ki volt az apám.Nem ismertem. Imádni fogod. Találkoznod kell Tommyval.Ez egyre furcsább. én.Sajnálom.... olyan volt. úgy értem.Az anyám akkor költözött Chicagóba. . a saját szememmel is látni akartam. én. Most már kevesebbet.mondta. szerdán és pénteken dolgozom. Amikor mégis szóba hozta.Velem is ugyanez a helyzet.Én Jo-Beth vagyok.Hogy találkozzunk.. Jo-Beth felnevetett. .kérdezte a fiútól. de végül mégis kibökte: . Azt hiszem.Valamikor sokat számított. nem igaz? . . Meleg volt az éjszaka.Miért jöttél a Grove-ba . Ha csak holnap jöttél volna.. Tizenegy-tízkor együtt léptek ki a Butrick's-ból. . Megint hebegett-habogott.sajnálkozott Jo-Beth. Jó. . Már. . szellős meleg..Nem hiszed? . .De hát ez nem is számít sokat.Mikor végzel itt? . Akkor először is. Csak hétfőn..Oké. Van egy ikertestvérem is.De így egymásra találtunk . . míg a kocsi felé bandukoltak. hanem a nyomasztó párásság. . . hogy ma este jöttél be. Talán hogy jobban megértsem őt és magamat is.

Addig remegtek.kérte a lány.Tizennyolc voltam áprilisban. A ráncok tovább mélyültek..Gyönyörű vagy. Tizennegyedikén. De egy ujjal sem nyúlnak hozzám. . Csakhogy még sohasem jártam Chicagóban..Én másodikán.Áprilisban múltam tizennyolc. mindenki szeret téged is. De nem állt hatalmukban. igaz? . hogy ismerlek valahonnan. míg a föld is reszketni kezdett körülöttük.Nem hiszek neked.kérdezte Howie.Hány éves is vagy? .. Soha nem láttam ennyire. .Komolyan? . A sziklába zárt szellemek vonaglani kezdtek... .Nem ismerlek.Igen.kérdezte.. hogy mind. minthogy gyermekeik fejében ülve várták a fejleményeket. ismerlek is. áttetsző arcot.. Amit ennyire meg szerettem volna csókolni. hogy meggátolják az egyesülést.Hát megnézni megnéznek.Ez kezd igazán furcsa lenni.. és mosolygó ajkait a fiúéra tapasztotta. .Akkor csókolj meg! . .. Most.. Megremegtek. és te sem voltál a Grove-ben. A csábítás minden egyes szava megforgatta a beléjük mártott pengét. mióta...Tessék? .. Én még soha nem lát.És mi a helyzet velem? Jo-Beth megállt. mind. te nem úgy gondolod? Én úgy érzem..Ez nyugtalanít téged. tudtam.. . Lefogadom. . .És téged is. .. hogy veled vagyok. . Amikor megláttalak ott a Steak House-ban. Howie. . lát. A lány tett egy fél lépést feléje. .Dehogyis.. magamra uszítom fél Ventura megyét.Én is. . Vagyis hát. Howie a lány arcára tette a kezét. Hirtelen összeráncolta homlokát: . Nem tehettek mást. . Te is ugyanezt érzed.Mi a baj? . hogy ismerlek valahonnan.Ennyire látszik? . . meg nem is. .

kérdezte Howie.…Amíg repedések nem nyíltak a betonon.Még a föld is megremegett. mely tizennyolc évig lepecsételte sírboltjukat.Mit éreztél? . Elég! . .. A lány felnevetett: .sikították gyermekeik fülébe.. Elég! .

köztük említve nem is olyan rég eltávozott valamikori ügynökét. Némely traumás alkalommal pedig egyáltalán nem volt képes rá. Ez a kudarcérzet kergette el orvosához. ilyen orvosság nem létezik . Másodszor az éjszakát követő reggelen. Minden gyarlósága közül még a nők voltak a legegészségesebbek. a pia. aki az ágyban marasztalhatta volna. a por. amikor Howard Ralph Katz találkozott Jo-Beth McGuire-rel. és meginduljon lefelé a Dombon. nem neki találták ki. ahogyan harmincéves korában. A kettő házasságot jelent.mondta akkor Tharp doki. Az Ellennel való viszonya végül túl perverzre sikeredett. Nem tudott már úgy átszeretkezni egy éjszakát. Épp eleget volt abban része. Buddy ötvennégy éves volt. még akkor is. A kocogástól kétszer annyinak érezte magát. hamarosan el is kell bocsátania a szolgálatából. ha az történetesen a felesége.szokta mondani (amit sajnos idézni is szoktak tőle) . HÁROM 1. amelyeknek maga is jócskán rabja volt. és az este nyolckor általa elmondott .Sajnos. Hárman egy ágyban . A lányok kétszer mentek le a vízhez.maga a disznó-paradicsom. Csakhogy túlságosan is sok korabeli fickó halt el körülötte. ha tudná. Viszont az üres ágy egy kissé könnyebbé tette új reggeli életmódjának betartását. A szivarok. mely lökéseivel a nyomasztó délutáni hőség enyhítését ígérte. A reggel verőfényes volt. de valahogy még az ilyen szép reggeleket is még szebbé tudná varázsolni. hogy magára rángassa kocogó öltözetét. Buddy Vance megint egyedül aludt ágyában. gyógyírt követelve a bajra. amikor a The Buddy Vance Show minden héten nézőcsúcsot döntött.. nem okozott akkora erőfeszítést. . Már tévés éveiben is ő kezelte Buddyt. hogy egy asszony várja az ágy másik végében. melyet három fő számára építettek. bármi legyen is az ára. és az maga a pokol. hogy tudja. Stanley Goldhammert is. habár már velük is csak mérséklettel élt. az előző este fülledtségét elsöpörte a szél. méghozzá ugyanazoktól az élvezetektől. Hogy nem volt senki.

Soha életemben nem sütöttem el egyetlen poént sem a halálról. Tharp keresztül-kasul ismerte betegét. Krisztusomra. gyakorlatok. és átsétált az íróasztal mellett Buddy oldalára. De erről nem! . Hogy még mindig játszani akarsz.Tudom.. . meg orrcukrot. De azt már most megmondom neked. akikről ő gondoskodott. amire egy utolsó poént véstek. Szóval akkor. .A poénokat hagyd meg nekem. . Buddy.Rendben. Lou.A dolgok jelenlegi állását tekintve tíz évet ha adok neked. merre mondják. Túlsúlyos vagy és túlterhelt.Valahol azt hallottam. hogy a nevetés meghosszabbítja az életet. mozgás. . És akkor még szerencséd volt. minden átkozott nap. És aztán idejössz és azt mondod.viccek másnap reggel Amerika-szerte milliók ajkát hagyták el. Tudom. akit valaha a világ legmókásabb embereként emlegettek. . Mindenről. . nem akarsz meghalni. Buddy. hogy kezdesz észhez térni. Tudtad ezt? Egyetlenegyszer sem. . különben. .Inkább az utóbbit választom. te meg engedd meg. Többségük halott. . Ha valóban komolyan gondolod a dolgot..Azt hiszed.Ja. hogy gondolsz.Előbb-utóbb pedig szembe kell nézned vele. hogy majd megírjam a halotti bizonyítványodat. . százévesen. A hírnévnek megvan a maga ára.Így is van. Buddy.Mutasd meg.Örülök. Diéta.Oké. Minden másról igen. Tharp felállt.Itt vagyok. túlságosan is sokan idő előtt. Lou. én meg mutatok neked egy sírboltot. te is úgy jársz. én nem gondolok rá épp eleget? . mennyire utálok beszélni erről a szarságról. és próbálj kezdeni valamit végre az úszómedencéddel! . mikor kezdjem? . ha odafigyelsz. akkor készítek neked egy egészség-megóvási tervet. hogy a komédiások örökké élnek. . Mennyi hatalmas név. Láttam már egészségesebb hullákat is. . A falat a hírességek dedikált fotói tarkították. nem? Hogy a csudába lehetnék még ettől is komolyabb? Te is nagyon jól tudod.Csak kárt teszel a testedben.Kezdd ma! Dobd ki az összes skótot. ahogy Stanley. hogy nem lesz egy kellemes olvasmány! . Vegasban. Jobb lesz.

hogy ott várakozzon rá. ahogyan birtokát hívta: kerekeken. már keményebb dió volt. Mindig korán kelő típus volt. hogy a későbbi nőtartást megtervezze.Ahhoz előbb ki kéne tisztíttatni. hogy a mai napig kiveri a hideg veríték. ő volt külsőleg a legvonzóbb. ahol a talaj nem égette annyira a talpát. Az egészség egy dolog. ahogyan Tharp is ígérte.. amíg ki nem ér a fák közül. merő véletlenségből. A járdák kihaltak voltak. hogy elrágódjon azon. amikor először nem nevetett a figuráján. Az egészség-megóvási terv. de csak végső menedékként. Viszont összes feleségei közül. a mazochizmus. Jose Luis-szal lehozatta a törülközőkkel és jeges teával megtömött limót a Domb aljára. Ma a gondolatai akaratlanul is Rochelle körül jártak. Már a kezdet kezdetétől nem passzoltak össze. Nem mintha egy hónapnál is többet eltöltött volna Rochelle-lel abban az évben. Ez lesz a hatból a második legrövidebb. amellett. hogy bizonyos reggeleken hogyan szokott kinézni a tükörben. mint az aszfalt. hogy az már fáj. hacsak rágondol. arra gondolt. és azután hat hónapig tartó házasságuk már csak történelem lesz. Ezeken a napokon a futás kizárólag egyirányú elfoglaltság volt. melynek végére az a lövés tett pontot. amikor összeházasodtak. ha annyira összehúzza a beleit. és ahol a zihálást madárfütty festette alá.mint ma is leszaladva a Dombon a Grove keleti részén át az erdőbe kocogott. Lehet. beleértve Elizabethet is. hogy hívja ki a medence-karbantartókat. hogy megfeszítette a hasizmát. Ezek után a könnyebbik módon ment vissza Coney Eye-ba. megbízta Ellent. egybeesett azzal az időponttal. A mézeshetek és apróbb meglepetések után a nő máris visszavonult. amikor először hallott róla. és hogy a farkát már csak akkor láthatja. és azok már másnap ki is küldtek valakit. Amint hazaért. és gyakran . Shashival tartó negyvenkét napos kapcsolata volt a legrövidebb. ami. A válási papírok ezen a héten lesznek készen. meg egy másik. mely olyan közel volt hozzá. És amikor már a hiúság sem volt elegendő. . ami akkor éppen nagyon foglalkoztatta.Akkor tisztíttasd ki! Ez lett volna a dolgok könnyebbik fele. . A kocogásnak volt egy másik haszna is. akkor a halálra gondolt. így felébredni a reggeli futásra nem okozott túl nagy gondot. Volt egy jó órája rá. legalábbis nyilvánosan. de a szobrász értette a dolgát. hogy kőből volt az arca. Már akkor rá kellett volna döbbennie. de valahányszor lanyhulni kezdett az akarata.

A hang életet látszott lehelni az egész erdőbe. amit hallhatott.Az arcáról gondolkodott akkor is. el lehet riasztani az illúziót? Nem mintha meg akarta volna kockáztatni. Egy lány. Buddy se nem hitt. nehogy elriassza őket. De amint éppen elfordult. És ami ettől is több: megváltoztatta magát a napsütés irányát is. Megtáncoltatta a leveleket. Csupasz bőr. se nem kételkedett: ahogyan mindig. és az volt együtt töltött évük legjobb két hónapja. Buddy ösztönösen érezte. forrása alacsonyan állt a keleti horizont felett. akkor kezdte érzékelni annak irányát. amint éppen kibújik alsóneműjéből. vette őket számba. tekintve mennyire lefoglalják gondolatait a nők. A nevetés hatására azonban egyszeriben verőfényes délidő lett. amikor letért a járdáról. Értelmetlen dolog egyik nő viselkedési mintáját kivetíteni egy másikra. Csak amikor a harmadik nevetéssor felhangzott. a reszketegen imbolygó fényben. Fura egy hang ehhez a korai időponthoz képest. A némaságban a fény sápadt volt. hogy csak képzelte azokat a hangokat? Teljességgel lehetséges. ez meg Rochelle. Egyáltalán. Már korábban is megtette ezt Diane-nal. még a madárdaltól is. főleg nem ilyen fenséges látványnál. és hallgatózni kezdett. akik máris belegázoltak a tóba. de ekkor a levegő hirtelen teljesen megürült a hangoktól. és kezdett szaladni felé. Talán fel kellene hívnia és megkérnie. Rajta kívül hárman voltak. hogy nem lehetnek teljesen valóságosak. Néhány méter után mozgást látott maga előtt a fák között. Mögötte egy másik. de azért óvatosan haladt tovább. egy szőke és feltűnően bájos lány is pont ugyanerre készült. fiatal lányok mással összetéveszthetetlen kuncogását. A férfiak annyira majmai az összehasonlításnak: felületesek és egysíkú a gondolkodásuk. forró napsugarakkal fürösztve a levelek égnek fordított arcát. még egy utolsó próbálkozásra. és elérte az erdőt. A felszínét fodrozó hullámok villódzó . hogy jöjjön el Coney Eye-ba. szinte hallucinációszerű változás állt be a körülötte elterülő színen. A szőke lány vetkőzött le utolsóként. belülről jött: szervezete működésétől. megélénkítette a napfényt. Viszont az Diane volt. Legközelebb leszbikusként szeretne újjászületni. mely az érzékelhetőség határán pislákolt. megint felhangzott a kacarászás. Az egyetlen zaj. Lehetséges. Abbahagyta a kocogást. Hiszen mindannyian olyan átkozottul különbözőek. most is megbabonázva állt a női szépség előtt. A távolban nevetést hallott. hogy magára hagyja a vadont hangtalanságával. mielőtt az ősi ellentétek újból ki nem újultak. és vele egy különös.

mintha a levegőben úszva lebegtek volna. de nem annyira. .Arleen. Fától fáig haladva lassan jó háromméternyi közelségbe került a víz széléhez. le sem véve szemét a barackszínű szeméremajkakról. A tanács nem lelt visszhangra. a távolság közte és a lány között pillanatok alatt megfeleződött.Meleg! . kezeivel paskolva arcára és testére.kiáltott oda a kvartett egyik tagja társának. csak egy puha érintést a bokáján. ami fenntartotta őket.amikor egyikük vagy másikuk a part irányába nézett . . A lány egyre csak távolodott a parttól. hogy ne vehesse ki azok legapróbb részleteit is. mi rossz van abban. és annak sem volt jele. Arleennak ekkorra már combközépig ért a víz. ahogyan a lány a rúgómozdulatokat tette. mielőtt ezt megteszik. melynek eseményei itt játszódnak le újra az orrom előtt.Itt meleg a víz. a víz gyakorlatilag láthatatlan maradt. és nem is érzett mást. széttárva és összezárva úszás közben.Csak gyere ide. . lábait széttárva. ahogy egyre mélyebbre hatolt. akkor bármilyen pillanatban köddé válhatnak.kiáltott fel a vállalkozó szellem. aki jó messzire a többiektől taposta a vizet. A lányok. majd a lábszárán. amit csak az imént hámoztak le magukról. A gondolat előcsalogatta rejtekéből. figyelve ezeket a levegőben úszó teremtményeket. ő pedig magába akarta inni szépségük minden egyes részletét. és próbáld ki! Szavai újabb ambíciót kezdtek melengetni Buddyban. Kinyújtott karral haladt tovább. Ha a feltevése helyes. akik alsó testét finoman elmosta a szubsztancia.tudatában lennének az ő jelenlétének. ha ujjhegyével végigsimít valamelyikük gerincén? A víz nem adott semmilyen hangot. . A múlt után kémkedek. Megpróbálhatná most már a tapintást is? Ha úgysem láthatják meg márpedig nyilvánvalóan ez volt a helyzet -.fényeket vetettek a szőkeség arcára . ahogyan kikiabáltak neki a partra. Ott lebegett a tó tükrén. ahogy belegázolt. nyoma sem volt a fűben. Üldözőbe vette. hogy . . Első magömléses kamaszkori álma óta nem volt tanúja ehhez fogható erotikus tapasztalatnak. Ruháiknak. nevezték nevén a többiek. gondolta Buddy futólag. Kísértetek. ezek kísértetek. ahol állt. Oly sokat látott már. majd összezárva. s minthogy a víz semmilyen ellenállást nem fejtett ki. akik már jócskán beljebb jártak. Arleent mégis fenn tudta tartani.Ne menj túl messze . finom karcsapásai mind messzebbre vitték tőle.Most viccelsz? . haja szétterült arca körül. és habár lehajolt.

képtelen volt bármi másra gondolni. hogy elvonja a figyelmét. Kétségbeesés és iszonyat torzította el. hogy végignézze a tragédiát.Miért nem segít már nekik valaki? Mintha legalábbis ő maga képes lenne erre. . . és ő még csak nem is tiltakozna. A becsapódás eléggé az érzékeihez térítette ahhoz. Megérinteni Arleent. Tágra nyílt szemei hirtelen mintha megláttak volna valamit az alatta elterülő vízben. és teljes megadással meredt arra a pontra. Háborgó gyomra a visszakozást követelte. Azok többé már nem örömből fakadtak. megforgatva testüket a levegőben. Megremegett a föld alattuk.hallotta a saját hangját. . hogy a talán egyméternyi mély vízben fulladnak meg. ebben a sekély vízben és ilyen nyugodt vízfelszín mellett. Feladta a küzdelmet az életéért. A fürdőzők gyászolni jöttek ezekre a fantomvizekre.. kinyúlva felé. Ádáz igyekezetében valamiben megbotlott a lába. csak úszna tovább. Kísértetek. nem is igazán törődve azzal. Arleen esett hozzá a legközelebb.Uramisten . hogy értelmezni tudja a távolból felhangzó kiáltásokat. hanem a veszélyérzetből. ahogyan a lélegzetükért küzdöttek. és vissza tudnák hozni az életbe. Hát itt volt az émelyítő igazság. Ő pedig a halottak után ólálkodott. Vergődése alábbhagyott. Felemelte fejét a földről.mormolta Buddy. . és a lány felé kinyújtott karjaival elesett. mintha a karjai ki tudnák emelni a múlt ködéből. elsötétítve arcukat.Ne . ahogyan néhány pillanattal előbb nevezte őket. ahogy teste hozzáért a lány húsához. mely csak néhány erőtlen fűszálnak nyújtott táptalajt. tudta. miközben ő boldogulna. Mostanra mind a négyüket elkapta ugyanaz az örvénylés. Buddy lenézett. úgy indult meg feléjük. de ő nem hagyta.suttogta Buddy. Az arcáról nyom nélkül eltűnt minden báj. Hogyan lehet ez? Úgy tűnt. arccal az ég felé.Segítsenek. Testére tenni kezeit. mi következik e névből.A vállalkozó szellem újra felkiáltott. Abban a pillanatban. A földréteg itt csak vékony héj volt. A föld alatt hamuszürke sziklaréteg húzódott. hogy mindkettőjük számára végzetes hibát vétett. Fuldokoltak.. A két távolabbi úszó a levegőben lebegve vergődött. egyenesen az arcára. . A megbánáshoz azonban már túl késő volt. Valami víz alatti áramlás kaphatta el őket? Az elképzelés valószínűtlennek tűnt. vagy talán beton? Igen! Beton! A . de valami perverz kötelem mégis ott tartotta.

Nem a sekély víz okozta vesztüket. Csak jöjjön már. de miután felkelt és végrehajtott egy gyakorlatsort. ahogyan azok a sziklafalnak csapódva meg-megreccsennek. akitől a zaj ered. Nem is volt rossz próbálkozás. és ő ólomnehezen fúródott keresztül rajta. de a pecsét a szeme előtt kezdett repedezni. mint amennyire önszántából egy ilyen éber éjszaka után nekivágott volna. az örök bolondozó. csak jöjjön! Kit akar vajon bolonddá tenni? Ő. kitárultak a szájak. a mellette elzúgó betontörmelék társaságában. Talán egy korán kelő kocogó. és az magáénak követelte őket. őt is magával rántva. ahogyan a rengés egyre hevesebbé vált. mielőtt az összetöredezett beton a mélységbe zuhan. és eléri a biztonságot. miközben zuhant. és a segítségére siet. értette végre meg. a mindent jelentette. Miközben elhalványult. A következőben már csak a sötétség volt. A szakadék közte és a jóság földje között tekintélyes méretűvé nőtt. Itt fog meghalni.. Még néhány centi. míg végül csak a fehérjük látszott. és lábai között a beton saját magát őrölte porrá. hogy belélegezzék a halált. Az istenit. azután rájött. mint ő. vagy soha. hogy ő az. A rés akkor is itt volt. És zuhant. de a hasadék már meg is nyílt közte és a biztonság között. De az a néhány centi. Buddy ugyanazt látta mind a négy arcon: a szemek addig forogtak vadul a szemgödrökben. Bűn lett . Gyorsnak kell lennie. itt fog megdögleni. akkor és ott. A nap korábban kezdődött Howle számára. Most. Az egyik pillanatban a napfény még teljes erővel tűzött a feje búbjára. és az ugrás kínálkozott egyedüli esélyként a megmenekülésre. Az ő csontjainak és gerincének reccsenését hallotta. Elugrott. őt pedig szellemképeik által.. és zuhant.földfelszínen tátongó lyukat volt hivatott kitölteni. Segítségért kezdett üvölteni. hogy így történt. Újra az úszókra nézett. Odalentről jeges fuvallat tört fel. és a hasadékok egyre szélesedtek. 2. ahogyan most magáénak követeli az ő testét is: őket a víz által. amikor úszni kezdtek a tóban. Nem fog jönni senki. Buddy visszatekintett a tópart és a szilárd talaj felé. már örült neki. meghallja ordítozását. és célját tévesztve zuhanni kezdett. Hallotta. Csak a levegőt tudta megmarkolni. a jeges sötétség. de a látomás már kezdett szertefoszlani.

melyre gyógyírt keresve jött el ide. A szemei. Hogyne szerepelt volna? El kell mennie. az illata. hogy ő nem ábrándozott el . minden alkalommal apróbb változtatásokkal. minden pillanat. még mindig zárva volt. a bőre. A lány elmondta neki. hogy mára feledkezzen meg a munkáról. Tekintve a Központ méreteit. napközben egy könyvesboltban dolgozik. mely ne lett volna a része. Az a másik űr. de abban biztos volt. rá várakozott. a sejtjeiben érezte. hogy betöltse a tegnapi vacsora hiánya folytán a bensőjében tátongó űrt. minden pillanat. Nagyon is jól tudta. egyedül csak Jo-Bethről. akkor udvariasan elhessegetné. eszegette a fánkokat. ösztöne máris azt súgta neki. vakság. az erőteljesen izmosodó napfényre. Valamiféle mérhetetlen kötődés folytán ő és Howie összetartoztak. Még soha nem volt érzelem. mint nevetséges gondolatot. a hangja.volna egy ilyen csodálatos reggelen az ágyban heverészni. és várt. Minden óra. hogy ha bármelyik barátnője efféle szentimentális érzést vallana meg neki. Nem emlékezett az álmokra. melyben nem láthatta. Ott volt benne. és az ablak mellé ülve az eget bámulta. és keresse meg Howie-t. mit hozhat számára a nap. legelső lélegzetvételétől fogva. hogy a lány is szerepelt bennük. tompa kábulat. A számtalan lehetőség között mégsem akadt egy sem. ma nagyon is távol állt a gondolataitól. Hasonlóan a többi üzlethez. Végigsétált az üzletsorok mentén. Jo-Bethről. hogy megtalálja. Ez persze nem azt jelentette. Az eget figyelte. nem lesz túl nehéz feladat rátalálnia a helyre. melyek ezt kiváltották. Abban a pillanatban. mely ennyire hatalmába kerítette volna. és az ajtón található kiírás szerint még bő háromnegyed óra volt a nyitásig. azon töprengve. melyben nem érinthette. melyeknek ez az egyetlen találkozás adott életet. Az éjszaka kétszer is teljesen leizzadva riadt fel. Hazug kutya. Vett egy zacskó fánkot. mintha azok alternatív valóságok lettek volna. az ő boltját keresve. de igazi megszállottként az ő arcát látta maga előtt. hogy kinyitotta a szemeit. Leült egy padra. Egy kutyakozmetika és egy ingatlanügynökség közé ékelődve talált rá. hogy csak esténként szolgál fel a Butrick's-ban. néhány abból a végtelenül sokból. Ez volt az első ilyen alkalom. nem is a napról van szó. A múlt este eseményei álmában újra meg újra leperegtek szemei előtt. elvesztegetett idő volt. Az automatából vett magának egy szódát. a titkai. a mosolya. amit a társaságán kívül töltött. amikor előző este elváltak.

De ami közte és a chicagói srác között történt.Ami azt illeti . valamennyi ambícióját. akit oly jól ismert. De mindeközben jól tudta. megtanította valami hasznosra. Egészen mostanáig az ő szánalmas látványa tartotta kordában Jo-Beth romantikus. aki bezárkózva élt . a parkolóban állva egy fiatalemberrel. . Hallottalak.volt valami nyugtalanság a fiú modorában.Éjszakai műszak? . . hogy ez szinte lehetetlen.Tommy? .kérdezte tőle. .Nem csak nekem.mondta a lány -. ahol a legkevésbé számítunk rá. hogy mindez csak egy kevéssé harmonikus realitás eltorzított képe. A fiú olyan gyűrött volt.Csak úgy bóbiskoltam. A szobáik a ház ellentétes végein feküdtek. hogy a megvilágosodás akkor és ott következik be. óriási lángolása véget ért: magányban és olyan megvetéssel a kérdéses férfi irányában.kérdezte Tommy-Ray.Szóval? . melyben ő és barátnői valaha osztoztak. . mármint azokon a napokon.Mit szóval? . a reményekről.Ébren voltál. amikor elegendő akaraterőre lelt a beszédhez. Édesanyja. hiszen életének minden egyes napjában láthatta e rideg valóság tökéletes áldozatát. Joseph Smith számára a New York állambeli Palmyra melletti farmjára egy angyal vitte el a Mormon Könyvének hírét. beszélt neki. . és a fiú még a fürdőszobába menet sem került hallótávolságba.a ház és saját múltja foglyaként -.De nem aludtál. vagy hogy nem erősítette fel a rádiót.Mi van veled? . Ha a vasárnapi iskola. jóllehet soha nem látta azelőtt? Tommy-Ray a konyhában állt. . és ami azt illeti. . mint az éppen lefövő kávé illata. melyet kötelességtudóan látogatott. . mintha a ruháiban aludt volna. nem úgy fog véget érni. s tekintete legalább olyan szúrós volt. egyetlenegyszer sem. ami kezdett rá is átragadni. én éjfél előtt hazaértem. hogy még a nevét sem volt hajlandó kiejteni. Vele miért ne történhetne meg hasonlóan kevéssé ígéretes körülmények között? Belépve Butrick's Steak House-ába. ahogy a mama egyetlen. akkor az az volt.Mondd már el! . A lány tudta. .egy-egy arc megpillantásakor. ha bizonyos szerelmes dalokat meghallott.

vagy a vele kapcsolatos érzéseit. . . . sokkal inkább zavartan...mondogatta a fiú kitartóan.kérdezte.Mi történt? . képtelen volt bármit is kiolvasni a rátapadó szempárból. Csak Beverlynek lehetett halvány fogalma arról. és látta. . . De akármire is várakozunk. ha elviszed magaddal a testvéredet? .. Ő sohasem kotyogná ki a titkát a Mamának vagy John pásztornak. hozzád eljött.bátorította a fiú. Igaz? Nem tudhatott Howie-ról.. még ha az is volt a szándéka. hogy mi történt a Steak House-ban. hogy „hallottalak az éjszaka". De a pillantás. . .Semmi. hogy a mosoly abban a pillanatban eltűnik az arcáról. az még hozzám nem ért el. .Miért? . Valami történt veled a múlt éjjel.Hazudsz . Elég titkolnivalója van neki is ahhoz.Hallottalak . A fiú elmosolyodott. mit mondhatna el? Hogy szemezett egy vacsoravendéggel? Hogy az megcsókolta a parkolóban? Mit számít mindez Tommy-Raynek? .Miért hazudsz nekem? A kérdés indokolt. amíg jóváhagyólag nem bólintott. Aztán ott volt az a szöveg. egész éjjel hallottalak.jegyezte meg a fiú. Különben is.Hogy elvigyél.Veled megyek. .Bíznunk kell egymásban . bár még ez is kétes volt. .. mint vádaskodva.ismételte a fiú -.Valami történt múlt éjjel . amikor már a kocsiban ültek.Indulnom kell a boltba .Nem töltenél nekem is abból a kávéból? . Hiszen nem szégyellte Howie-t.Válaszolj nekem! . de ennyi idő alatt még ő sem indíthatta el a szóbeszédet.. . Akármi is az. Jo-Beth. Tizennyolc évének valamennyi diadalát és kudarcát megosztotta Tommy-Ray-jel. Szinte be is dőlt a színészkedésnek.Mire válaszoljak? . Akkor pedig hozzád kellett elérnie.Mi rossz van abban.Éreztem valamiféle változást.Ezt én is tudom.Ahogyan mindig is megbíztunk. . különben alaposan elkések. hogy tartsa a száját. Csak nem hallgatózott az ajtajánál? .. amivel méregette. nagyon különös volt.mondta végül -.Tommy.

hogy erősnek érezzem magam. . . . ha elkések.Gyűlölöm azt a házat! . mint egy igazi seggfej . és levegőzöl egyet.fakadt ki.Nem vagyok rá kíváncsi.bizonygatta. Ez a korábban mindig tréfálkozás tárgyát képező tény egyszeriben a tekintély alapjává erősödött. . .vágott vissza Jo-Beth. .förmedt rá a lány.Nézd ezt a rakás szart! Ne mondd. véka alá rejtve megvetését.Hagyd abba a mocskolódást! . Csak rosszat álmodom tőle. itt az a szó. hogy akarod . tágra nyílt szemeivel az arcára meredve. ami mindkettőnkre ráillik ma reggel. A fiú megrázta a fejét: .Az nem a ház bűne. . hogy nem merem.) .Egy jókora alvásra lenne szükséged. mégis szüksége volt a gyökereire.) .Ne hazudj nekem. minden előzmény nélkül.Végre valami. aki ugyan áldozatul esett az álszentségnek. Tommy . amit a Grove képmutatása felett érzett. ha kiszállsz. Addig üvöltök. amíg ezek a kibaszott házak össze nem omlanak! . hogy nem akarod darabokra szaggatni ezt az egész kibaszott helyet! (A hangerő kezdett idegtépővé válni a kocsi szűk terében. Jobb. Ráébredt. Mindketten gyűlöljük.Ez az igazság. Jóllehet ikrek voltak.Nem vagyok a kishúgod. hogy visszavigyelek? Nem számít. De voltak idők. kishúgi. csakis a Mama kedvéért. amit nem túl gyakran hallani a hugicám szájából gúnyolódott Tommy önelégülten.Tudom.jegyezte meg cinikus nyomatékkal a fiú. A házé. .De igen. .Harmincöt másodperccel több ebben a szarságban. őrjöngeni kezdett. Igaza volt.És most nagy szükségem van rá. hogy testvére őrjöngése olyan folyamatot indított el benne. Miért nem engeded.Mert mi együtt erősek vagyunk. Tommy. hogy az utcán ordítozzak? . Ő eljátszotta az engedelmes lány szerepét.kérdezte. keményen beletaposva a fékbe. . tudod? (Üveges szemmel meredt az ablak mögötti tájra. melynek mindeddig gátat szabott. eszelős.Azt akarod.Végre. .) . és rengeteg tulajdonságban osztoztak..Úgy viselkedsz.Megteszem. . amikor igenis irigyelte Tommy-Ray nyílt .Hogy mondhatsz ilyet? . . Ne hidd.Harmincöt másodperccel idősebb vagyok . kettejük közül mindig inkább ő volt a nyílt lázadó. a Mamáé és ezé a kurva városé! Most nézd ezt meg! (Hirtelen. .kiáltott fel a lány.

És most azt a reggelt is megmérgezte. . ajkával közvetlenül az övé mellett. Jo-Beth nem bajlódott azzal.Bízom benned . a fiú ujjai hirtelen karjára fonódtak. elrántva karját. A fiú áthajolt hozzá. hogy kiszálljon. jól tudva.Jo-Beth. .Komolyan gondoltad . ahogy meglátta. Elérkeztek a Központhoz. hogy Tommy-Ray nem is próbálta átvenni a kocsi volánját.Menj haza! Kiszállt a kocsiból. Arca betöltötte a látómezőt. Neki könnyű volt. kezei még mindig úgy szorították. .szisszent fel a lány. mint becsukta az ajtót. alig hallható hangon. bárcsak éppúgy szemen köphetné az illendőséget. hogy megválthatja a vétséget egyetlen mosolyával. . Howie jelent meg előtte.Este beszélünk. .tombolását. . magával rántva életerejét is.válaszolta. és megcsókolta az arcát. mintha összes mérge egyetlen lélegzetvétellel távozott volna belőle.Segítenünk kell egymást. mely egy sor másik autó elől elzárta az utat.Félek . Ahogyan nekikészülődött. Tommy .Fogunk? .szakadt föl belőle.Igen ..Nem kell félned semmitől. Kifakadásai a város ellen nárcizmusából gyökereztek: egyszerűen imádta magát a lázadó szerepében. A szíve egyszeriben a torkában kezdett dobogni.Tommy. aminek pedig minden egyes percét ki akarta élvezni. mintha birtokba akarnák venni. . . Egyszeriben elcsendesedett. . és hátranézve látta. hogy nincs mitől félnem? . .szólt lelkesen. ahogyan ő teszi. mindig is könnyű.mondta -. Tommy. . hogy felszisszent a fájdalomtól. Egyszerűen elfáradtál. és sokkal inkább bevágta. . .Épp most mondtam.igyekezett nyugtatni végül. Rábámult. majd a .Tudom.csóválta fejét. . és kívánta. Lois majd hazavisz este. Tommy . tüntetően vissza se nézve. hogy fogunk. A háta mögött felharsant egy kocsi kürtje. hogy leparkolja az autót. .kérdezte -. .Különösen most. ...kiáltott fel..Igen. és le kellene feküdnöd.Vidd csak haza .Elég már. Haza kellene menned. olyan erővel.

. ha megismernéd Howie-t. Howie felé pillantva. Az alig hallható hangokat szinte elmosta a rosszallás árja a hátuk mögött. .mondta. mint egy halott. Betegnek tűnt az egészség máza alatt. akiknek muszáj azonnal megbocsátaniuk. Howie. A Tommy-Ray arcán eluralkodó kifejezés világossá tette..Szeretnélek bemutatni a testvéremnek . Azóta ilyen furcsa.Ez meg mi volt? . és kiszállt. hogy. . . fénytelen szemei mélyen koponyájába süppedtek. Túl késő lett volna már egy kézmozdulattal figyelmeztetnie Howie-t. . Tommy-Ray ügyet sem vetett rá. Aranyló Kalifornia. Jóllehet Howie kinyújtotta felé a karját. Mindketten előreléptek. Ezután Tommy-Ray elfordult tőlük. Több volt ez. mint most. álmában sem merte volna gondolni. Minden figyelmével Jo-Beth-re összpontosított. mint kétségbeesés. de ő ügyet sem vetett rá. de el tudta képzelni.ment tovább Tommy-Ray.Később . és visszaballagott a kocsihoz.No lááám csak . szeretném. amit viselt: fakó. Mr.kérdezte. . .Mint Howard? A lány bólintott.Howie? . Úgy néz ki.Én sem igazán értem.suttogta lágyan. Megpróbálkozott egy erőtlen mosollyal. . Nem látta ugyan az arcán szétáradó engesztelő mosolyt. bőre túlságosan megfeszült arccsontjain és halántékán. de barnasága ellenére mégsem Tommy-Rayt tüntette fel hízelgő színben. Tommy-Ray halottnak tűnik. . ahogy feléje fordult: . .Tommy mondta neki -.kilincsért nyúlt.. érte tetten Jo-Beth a gondolatot. A kürtök száma megsokszorozódott. .kérdezte Howie. és ugyanabban a pillanatban kerültek egymás látómezejébe.Úristen.Howie. A lány kétségbeesetten visszapillantott Howie-ra. hogy álljon már félre az útból.. színtiszta félelem volt. ez itt Tommy-Ray. Valaki felordított. .kezdte. hogy kezet rázzanak. A nap mindkettőjükre egyforma erővel sütött.Az ikertestvéremnek. milyen ostoba voltam . amint megadóan felemeli kezét haragosai felé. de a fenyegetést így is kristálytisztán ki lehetett érezni belőlük. és testvéréhez fordult. hogy Howie nyílt mosolyából tökéletesen megértette az egész sztorit.. hogy ezek a szépmívű vonások ekkora rosszindulatot is képesek kifejezni. Még soha életében nem látott Tommy-Ray arcán ilyen kifejezést.hallotta maga mögött Tommy-Ray hangját.

.) Bejössz a boltba. ha még egyszer ennyire feltartana.Ó igen. holott az az üszkösödés. mint amilyennek látszik.kérdezte. mintha férjezett státusa talizmánként szolgálhatna e különös fiatalember ellen..kérdezte a nő nyomatékosan. és az órájára pillantott: . csakhogy ő .Igen. .. meg azután is. Howie. .kérdezte Howie.fontoskodott.Jövök már. Sajnálom. ő Howie Katz. .mint ahogyan mindenki más is túlságosan elvakult volt. . a ridegségig egyszerű vonásokkal és öltözetben. .Segítségre van szüksége? . mindig is jelen kellett hogy legyen. .Azt fogja mondani..Már öt perc késésben vagyunk . . ... . meg holnapután..jegyezte meg.Jo-Beth! . Howie. .Most már mennem kell.Lehetne rosszabb is.Nem semmi hölgy . . ahogy közeledett feléjük. . .Azt hiszem jobb lesz. mely egy pillanattal ezelőtt a szeme láttára megfertőzte a szépségét.kérdezte Howie. .tette hozzá a hölgy. (Egy jó méternyire Howie-tól megálljt parancsolt. .szólította valaki a nevén. . ha békén hagyjuk. Egy középkorú nő tartott feléjük.Már régen nyitva vagyunk.Ez Tommy-Ray volt? . hogy felismerhesse jeleit. Mrs.Az Úr munkáját sohasem szabad félvállról venni .Holnap is csodálatos lesz az idő. . az volt.. .kérdezte.tette hozzá. siess! .És a barátod is jön? .Nem szeretném. Ez Kalifornia.állapította meg Howie.. Knapp döbbenten meresztette szemeit ekkora indiszkréció hallatán.kérdezett vissza Mrs.Miért? .Nem probléma . . és tanácstalanul a fiú arcára meredt.vágta rá Jo-Beth.Mrs.Azért nem olyan rossz. majd méltóságteljesen elvonult.Tizenkettő előtt a kutya se nyitja ránk az ajtót.Lois.Csodálatos ez a nap. .Katz? . . . Kérlek. . Elmehetnénk valahová. egy pillanatra sem véve le tekintetét Howie-ról. Knapp. ez itt Lois Knapp. Jo-Beth? . Használjuk ki a szép időt.Katz? Levette a tekintetét Howie-ról. hogy tegnap óta ilyen. .Akkor is gyere velem! . .

.Csak mondd. Majd azt mondom.Becsszó . hogy igen.válaszolta. Valamikor régen .És ha kettőnk közt marad? Tessék-lássék módra csitítgatni kezdte.Hát nem.kérdezte Jo-Beth. felkészítve a lelkét egy alapos kioktatásra az ellenkező nemmel való kapcsolattartással kapcsolatban.Csak mondd. meg. .Mi van vele? . ha Jo-Beth nem feszegeti.Mi a baj? . azután visszafordult: .Igen. A Mama nagyon rosszul viselné. hogy szívesen ejti a témát.Howard Katz.Látod? Ilyen egyszerű. . hogy mindenki rajtam köszörülje a nyelvét. hogy igen. igaz? . hogy nem. Az csak félhazugság...Becsszó? . .És most már emlékszik? . . . Jó lesz így? .Nem akarsz.Akkor mikor? .kezdte visszafogottan. majd teljes figyelmét a pohár alatti vízkarika letörlésére igyekezett szentelni.Nem tudtam rájönni.Mit mikor? . miközben ő és Lois jeges vizet szürcsölgettek az amúgy teljesen kihalt üzletben. ..Azt fogom mondani Loisnak. A délelőtt folyamán.Mikor leszel szabad? .Te nem adod fel egykönnyen.Élt egy nő itt Palomo Grove-ban.Az biztos. De hát végül is ő hozta fel a dolgot. igaz? .Először hadd kössek békét Lois-szal. Azután beugrók a motelhez. .Howie. honnan ismerem ezt a nevet. az idősebb hölgy egyszer csak megszólalt. Hallgatása. . hogy beteg. s kezdett elindulni a bejárat felé. Nem akarom. megcsókolni nyilvánosan. valamint odaadó figyelme az aprócska feladat iránt azt sugallta. .. . hogy hazamegyek Tommy-Rayhez ma délután.. de közben már vissza is lépett hozzá. . Vajon miért? .

biztos vagyok. már nem emlékszem.De emlékszik . .kérdezte Jo-Beth.Akkor a Mamának? . Most Jo-Beth-en volt a sor.A barátnője volt? .Nekem ugyan nem. úgy rémlik. . tovább koptatva a rongyot.Igen . hogy hallgatásba merüljön. hogy a főnöke biztosan a maga erejéből tette meg a Dombon a hazafelé vezető utat. amerre a főnök legvalószínűbben hazafelé vette az irányt.Az egyik a négyből .mondta Jo-Beth. Lois bólintott.erősgette. ha vár még egy órát. és ahhoz a történethez. Jo-Beth fel is hívta erre a figyelmét. igen. hogy az lesz a legjobb. . melyet már legalább tucatnyi verzióban hallott. de a gazdája nem. Hirtelen minden megvilágosodott. mondja el! .faggatózott Jo-Beth. ..válaszolt Lois.Kérem. s végül abban egyeztek meg. . pedig a pult már tökéletesen száraz volt. .Biztos benne? . azután lassan elindul azon az útvonalon. 3.Igen. egy fürdőzésről. téboly és gyerekek lett a vége? Talán a Mama meg tudja mondani. Megvitatták a további teendőket. Howie feltűnésének és Tommy-Ray betegségének egymáshoz.Igen. Ellen otthon volt.Ő is egyike volt a négyeknek.Azt hiszem. Felhívta a Coneyt a kocsi telefonján. míg végül úgy döntött. melynek halál. Buddy Vance sofőrje további ötven percig várakozott a megbeszélt helyen. .Howard. egyike volt a mamád barátnőinek.És volt gyermeke? . . Volt egy fia. . . .Igen. .Tudod. . Mi köze álmainak. ameddig egy Lois-féle kínosan lelkiismeretes asszony merészkedett a hazugság felé. miközben a fejében megpróbálta újraértékelni az utóbbi napok eseményeit e felfedezés fényében. Ez volt az a legközelebbi pont. mintha emlékeznék.

Hálás volt ezért a tényért. Az őt körülölelő sötétség mást sem kínált neki. amivel az idő múlását mérhette. mely ott visszhangzott a fejében. Egy évben háromszázhatvanöt nap van. Jose Luis viszont taktikusan elfelejtette megemlíteni a legkézenfekvőbb megoldást: hogy valahol útközben a komikus hölgytársaságba keveredett. frissen összefoldozott csontokkal. Ó Uram. mely ahhoz szükségeltetett. Mennyit éltem. akkor vesztének oka rögvest világossá válik a számukra. Először is az időt. Az azt jelenti. Vance szolgálatában eltöltött tizenhat év után pontosan tudta. Dél körül elindulnak lefelé. Nem hogy mennyit lélegeztem. Haza sem érkezett meg előtte. Borotválkozás. A Mr. ismét megélt egy órát. csak lebegett. és ha elérik a hasadékot. Majd ha megint végbevitte a varázslatot. Ha fel tudná mérni. hogy a szemei is kipottyantak gödrükből a becsapódás hatására.Útközben azonban semerre sem látta. vagy ürítette a hólyagját. Az útját a fák között nem lesz nehéz nyomon követni. megfosztva látásától és érzékelésétől. akkor haza fog térni. De éppen hogy belekezdett volna a számolásba. Számolni kezdett. hatvanszorosánál pedig tudhatná. A teste minden bizonnyal olyan sérüléseket szenvedett. hogy Jose Luis ráébredjen. saját szívverése volt. úgy könnyebb. Ez legrosszabb esetben is csak két óra. hogy az agyát egyszerűn túlterhelte az agónia. Ennek a harmadát átaludta. Újra megvitatták a lehetőségeket. Az egyetlen eszköz. csak a vakság megtapasztalását. a főnöke nem jön haza. plusz-mínusz egy-két nap. Akármi is volt az oka. az . akkor megragadhatná a távozó időt. ötlött az eszébe. hanem hogy mennyit éltem? Születésemtől fogva ötvennégy évet: hány hét is az? És hány óra? Jobb lesz évről évre haladni. mennyi ideig tart egy perc. de annyira azért nem élt az önámítás eszközével. Délutánra már a felszínen lehet. zuhanyzás: újabb tíz nap. hogy főnöke képessége a szebbik nem terén már a természetfeletti határát súrolják. Bár az is lehet. Buddy nem érzett fájdalmat. Naponta fél órát ült a budin. hogyan vésznek el a napok. milyen soká léteztem. és lebegés közben számolgatott. rögtön másféle számadáson kezdte törni a fejét. Százhúsz napnyi szunyálás. csak mocskot. Talán már nemsokára dél lesz. hogy egy évben hét és fél napon keresztül mást sem csinált. és kivágta a biztosítékot. hogy figyelmen kívül hagyja a jelentőségét.

. Már jóval azelőtt.. kérlek Uram. Miközben Rydert. ahol a rendőrfőnök állt. Tizenegykor Jose Luis ismét beült az autóba. ahogy a zsaru odavezette Jose Luist. A rés az utcán. amiket átléptek. és a repedések.Még mindig nem jött haza. motyogta. hadd kerüljek ki innen. hátha megpillanthatja főnökét valahol az utcán.A francba. mint soha ezelőtt. . hogy odaértek volna. hogy nem szükséges nevén neveznie a limó tulajdonosát .kezdte. . .Mi történt? Lelőttek valakit? . hogy mit fognak látni. nehogy valaki arra a területre tévedjen. minden egyes percet (még álmomban is. Vance tiszteletére még egy szendvicset is elneveztek (mely hízelgésképpen jóformán csak húsból állt). bejött egy vevő. amerre most ők haladtak. és a repedések egyre szélesebbre nyíltak. és mindezt még meg kell szorozni ötvennégy évvel. ahol a sűrű bozótos egy tisztásra nyílt. és elhajtott a Dombig. csendben haladva. A pereménél a számtalan egyenruhás rendőr útakadályokat állított fel. Csak van egy hasadék az út közepén. Hadd kerüljek ki innen. rendőr terelgette más irányba a forgalmat. hogy amikor a legközelebbi sötétség rám zuhan. ahol a főnök rendszeresen ezerdolláros tételekben vásárolt.Az út le van zárva.Senkit se lőttek le. Jose Luis tudta. . és bejelentette. akkor valami komoly szarság történik odalenn Kelet-Grove-ban. melyet csak a zsaru rádióján keresztül érkező alig kivehető üzenetek szakítottak meg. majd a lemezboltba. Sírva fakadt. Legjobb lesz. minden egyes órát. a tulajt faggatta. és olyan életet fogok élni. ahol Mr. hogy ha valakit érdekel. lehet. mire Jose Luis megérkezett.közölte Jose Luis-szal. jól tudva.evés legalább harminc vagy negyven. ha megnézzük.. hogy lelőttek valakit? Az erdőbe vezető út már le volt zárva. . a zsaru háta mögött elterülő erdőségre meredve. amíg ideértek. Megindultak a fák között. mind egy jóval hatalmasabb . Recsegett a lábuk alatt a talaj.A főnököm . ne legyek ennyire elveszett.Nem lehet tovább menni . mígnem elérték a pontot. Jose Luis erre már kiszállt a kocsiból. a földre bámulva. Leírva egy kört benézett a Központban a Food Stop-ba.ide jött le reggel kocogni. még szarás közben is) a megértésnek fogok szentelni.És? .

magyarázta a zsaru.Nem megmondtam. .Hadd mondja el ő .kérdezte Jose Luis. melybe belezuhant. .A hasadék. hogy nem hozott számára enyhülést a látványa.. .Buddy Vance? .Ez meg mit akar? .mondta a zsaru. . magába gyűjtve a mindent felfaló sötétséget.akarta tudni a rendőrfőnök. Bármiféle szellemek kísértsenek egy ilyen helyen. .erőhatás következményei voltak: attól a hasadéktól eredtek. . . és a lyukra meredt.Atyaisten . De ebben a mostani örvénylésben olyan elveszettnek és tájékozódásától megfosztottnak érezte magát.Ja. . . mint még akkor sem. Egy perccel ezelőtt beledobtam egy követ. mely teljes három méter szélességben tátongott előttük. hogy csak zavaros emlék. . A főnök levette tekintetét Jose Luisról. .motyogta. bár a napfényes égbolt olyan apró ponttá zsugorodott a feje felett. sokkal kevésbé természetes.Ez nem hasadék.. Egyiptomban élt át. Először valóban azt hitte. a szeme láttára alakot öltve. mint az orkán. hogy egyedül maradt. Csakhogy ma nem tért vissza.Minden reggel errefelé szokott kocogni. nem a szélvihar hangjai morajlottak fülében. Másféle hatalom volt ez. hogy nem akarok pánikot? . Buddy csak lassan ébredt rá. melyet harmadik nászútja során. mintha agyának leülepedett emlékei keveredtek volna fel.torkollta le a főnök.Mi van vele? .A komikus? . És nem homokszemcsékkel a szemében kapta vissza látását. csapdába esve ebben a sziklakéményben.mondta Jose Luis.He? . Amikor a dolgok még rémisztően egysíkúak voltak.kérdezte a rendőrfőnök. amikor a fajok még futó gondolatként sem jelentek meg az evolúció tudatában. Először vethetett pillantást a lyukra. Még mindig azt várom. minden bizonnyal azokból az időkből származnak. annak a homokviharnak a képe.Milyen mély? . Egy istenverte feneketlen szakadék.Buddy Vance .Eltűnt .Futni indult. tűzből és jégből való hatalmak. mikor ér az aljára. . ujjával Jose Luis irányába mutogatva . .

a másikban viszont ötvözetlenül tiszta energiacsóvák. teratát akarok! Ahogy az ujjbegyek súrolták az arcát. amire a Jaff áhítozott: lényének egy olyan félreeső zuga. amit a lény testébe hatolásakor érzett. Amint magában megformálta az elhatározást. mint a villám. az előtte csatázó lények egyike feléje fordult. A fekhelyétől nem messze. hol a gyors halálban reménykedve. akárcsak egy vízfejű magzatnál. . fehér. mely véget vethet agóniájának. és a paráznák. Az érintés valóban villám volt. semmi volt ahhoz képest. részegesek és istenkáromlók mégiscsak helyet kaphatnak a Paradicsomban. hogy teste valósággal eltörpült a rajta ülő fej alatt. Az örvénylésben egy arcot vélt kivenni. Mégis . A vízió életre keltette az idegeit. Itt a tréfa vége.volt benne valami. ami feléje nyúló karja láttán eltöltötte. átlyukasztva zsigereit. túl lenni az egészen. vonásait annyira eltorzították érzelmei. Jobb a halál. Az iszony. mit jelent a szó. Arrébb akart kúszni. melyek hegye hátgerincébe szúr. egy energianyaláb. a sötétből kiemelkedő formák egyik pillanatban emberi alakokra emlékeztettek. És vele együtt a felismerés szikrája is. majd mindent elborító árrá duzzadt. hogy mekkorát tévedett. A szétnyílt hús. egymás köré fonódva. melyet a saját javára fordíthatott. amúgy sem remélhet megváltást. a törött állkapocs nem volt minden. Az eddig sarokba húzódó kín kezdett öntudatra ébredni. Szakállas arc volt.Add nekem az elmédet. végigiramlott fejében és egész anatómiáján.erkölcstelen lénye dacára .Nem járt messze az igazságtól.Én a Jaff vagyok . néma vértanúságra kárhoztatva szemlélte a látványt. mint a kokain. mint amilyen ő maga is volt. a vékony erekben csörgedező fájdalom előbb patakká. mint ő. mintha késeken feküdne. valami biztonságos odúba. ami megmaradt belőle. utat égetett . Viszont kristálytisztán értette a borzalmat. . döntött magában. mint az emberi mag. Buddynak fogalma sem volt arról. hogy engedelmeskedjen akaratának. távol az árny érintésétől. amit a pillantása súlya alatt érzett. Amit ő teratának hívott. hacsak a szent könyvek nem tévednek. hogy szorítsák ki az életet a másikból. mint a kígyók háborújának bajnokai.hallotta meg a szakállas szellem hangját. Meg akarok halni. majd ezzel együtt az érzékeit is. hol a mielőbbi megváltásban. gondolta. Úgy érezte. Jobb lenne a halál. akiknek törzsük parancsba adta. hogy felnyögjön. Egy olyan istentelen gazember. Túl gyengén még ahhoz is. de a teste már rég túl volt azon. mégis teljesen melléfogott.

csak tucatnyi mászóvégtagja. A megmaradt bajvívó nekizuhant a barlang falának. primitív lény volt. Az aknából nem érkezett válasz. hiszen egy élet. Buddy felé mozdult.Ne ábrándozz a halálról! Kérlek. Hogy ondó lett volna? Jócskán annak kellett lenni. A szellem hallotta a kimondatlan választ.súgta Fletcher. A férfi Buddyra nézett. melyekbe Buddy teste zuhanás közben be-beakadt. finom fényhálót szőve köré: . és résnyire szűkítette a szemeit. mit vett el tőlem? .Jaffe! . Sajnálom.üvöltött fel. . csak a Jaff parancsai iránti feltétlen engedelmesség. Egyébként. gondolta Buddy. arckifejezését a csendes téboly uralta.magának lényegi énje felé. gondolta Buddy. ne is gondolj a halálra! Azzal nem fegyverkezhetem fel. látni lehetett a férfi vonásait. Felfegyverkezni? . Felnézett a kürtőbe.Ábrándozz velem! .Valaha emberek voltunk.Feledkezz meg a fájdalomról! Buddy minden erejét összeszedte.mondta. amikor kifosztott. Örök ellenségek. Visszahúzva ujjait Buddy arcáról a szellem leengedte ellenfele nyakát szorongató másik kezét is.A Jaff ellen.mondta mézédes hangon. hogyan hagyhatta el másképp a testét? Vetett egy pillantást a testéből előtörő alakra. Szükségem van az elméd utolsó morzsájára is. A szakállas arc felnevetett a láttára. következésképpen őt jobban lealjasította kettejük harca. . de nem volt rá szüksége. Láttad. Onnan. Segítened kell nekem. mely a bensőjében a Jaff erőszaktétele folytán a világra jött.Mi a legkedvesebb álmod? Meghalni. A gyötrelem már Fletcher közelségétől is kezdett alább hagyni. Most szellemek vagyunk. . egy kreatúra. hogy kimondja: segíts. majd a teratát meglovagolva a sziklakürtőben a napfény felé indult. Sokkal kevésbé tűnt harcosnak ellenfelénél. Drog is volt. Teste romokban hevert. . Fakó. különben csupaszon kell a csatába indulnom.Fletcher vagyok . Arca nem volt. . ami annak előtte nem létezett.gondolta Buddy.Nem! . Nem volt tudata sem. inváziója ugrándozó képeivel megtöltve tudatát. Kik vagytok ti? . de már nincs mit adnom. . ahol Buddy feküdt. . a hang felkavarta a port a párkányokon.

Talán látni fogod a szigeteit.De még nem tör ki a felszínre. hogy a háború átterjed a felszínre. Csak add nekem az elméd egy darabkáját. Még mindig világos van? . amikor megszülettél. vagy mindkettő után olyan mély álomba zuhant.Nagyon is tudtál róla . Egy óceán. irigylem a szabadságod.Az álom-óceán. aki a .Igen. Kész vagyok.A Quiddityt meg kell őrizni .felelte neki Fletcher. Álmai. A semmivé válástól való félelme mégis Fletcher szavainak megfontolására késztette. (Fletcher újra felnézett a kürtőbe. Buddy? Olyan sokan voltak. Ki volt az. amit az Ephemeris partjain mesélnek. szükségem lesz fegyverekre ellene.gondolta Buddy. ezt akarom megkapni tőled. . a Jaff szorításával a torkomon. Nem maradt semmim.A mennyország csak egyike a számtalan történetnek. .Életed során kétszer is úsztál a Quiddityben. akit az egész életben a legjobban szerettél. Egy jó buli. Úgyhogy ne félj. mondta gondolatban Buddy.A nap mozgása hatást gyakorol rám.A terata? A testet öltött elemi félelmeid. aki kimerülésig élte napjait. Valaha égbolt akartam lenni. . hogy még csak nem is hallott erről a helyről? . ahogy meghalsz. Százával vannak ilyenek.A Jafftól. Azon lovagol ki a világba. Azon az éjjelen. Most. mintha csak a végső megnyugvást próbálná. mely immár visszavonhatatlanul itt várt rá. olyan emberre vallottak. és a Quiddity sértetlen marad. Tényleg a mennyre gondolsz? Ha így van.) .mondta Fletcher. és amikor először aludtál el az mellett. ki mástól? Buddy soha nem volt az az álmodozó típus.. Vance.. egy hely a történeteknek. Kitől? . Quiddity? . melyek közül a mennyország csak egy a számtalan lehetőségből? Hogyan élhette le úgy az életét. amiért el tudod hagyni e világot. A mennyországra gondolsz? .. és te mind meg fogod ismerni. A nap túl világos a számára. egy part. Csodálatos dolog ez. még itt is. amikor beszívott vagy lerészegedett. Ehelyett két évtizede a sötétségben élek. igaz? Melyik volt az közülük. Honnan tudod? . akkor mégis van még egy esélyem. egy dugás.

A végére mindig csak egyetlenegy marad. . Buddy elméjébe nyúlva. és gumicsirkékkel püfölik a generálisok fejét. amint lecsupaszítják seggüket a puskák előtt. A komikusok! Minden komikus.Még ne! Gondolj a Quiddityre! Hasztalan volt a könyörgés. amikor azt gondolta. nem akarom. Segítségre van szükségem. .Ne halj meg! . .mondta Fletcher. . Sajnálom. persze..Oké. különben a Jaff győzelmet arat felettem.Tartsd ezt a gondolatot . . amivel a bombák kudarcot vallottak.. Kik a te hőseid? Hősök? . Tényleg. és pettyes tintával írják alá a békeszerződéseket. Hazudsz! . amint szóviccekkel zavarják össze a politikusok fejét. Ezt te sem akarhatod.Ábrándozz a kedvemért. Már nem várhatok. arcán könnyek patakzottak. Igazam van? Az édesanyád. .nem kellett volna azt kérned. Komédiások a csatatéren. Nem akarok.Csak úgy ráhibáztam. . Felnézett a felette lebegő szellemre. A kacaj fájdalmat okozott.. .üvöltötte Fletcher.Egy perc! . . Honnan a fenéből tudtad? .hallotta Fletcher hangját.Képzeld magad elé őket. Még Fletcher érintése sem tudta szétfoszlatni az újult erővel támadó görcsös fájdalmat. gondolta. Nem. hogy a művészet megtisztíthatja a világot a rosszakarattól? Talán egy szent bohócokból álló sereg nevetéssel elérheti azt. A mosolyból nevetés lett. A nevetés eggyé vált a gyötrelemmel...Csak ennyire van szükségem.Egy hadsereg komédiásokból? Miért is ne? A gondolat mosolyt fakasztott Buddy arcán. A nevetés és a kín görcsbe rántotta Buddyt tetőtől talpig. miért is ne? Nem voltak talán olyan idők. nevetséges ábránd.. hogy emlékezzem.. akkor egy kicsit beletúrtam a gondolataidba. Micsoda kedves. Bocsáss meg a birtokháborításért. Adj nekem erősebb szövetségeseket az önsajnálatnál.legtöbbet jelentette a számodra? Ó..

A fiú leghathatósabb erőfeszítése arra. Amikor elérkezett a házhoz. Az utca teljesen kihalt volt. mely Howie és Jo-Beth elválása és a között telt el. amíg újra láthatták egymást. Még a szálaira foszló idő sem volt képes megingatni optimizmusában. ahogyan egyszer (nem is olyan régen) Jaffe-re üvöltött. hogy minden a legnagyobb rendben van a világban. aki a Misión de Santa Catrina padlóján feküdt. A percek órahosszúságúra nyúltak. mely egyszerre volt komikus és tragikus. mint azokon a fényképeken. Erre a szárnyalásra. Megállt az út közepén. és Howie szinte már várta. Arra sem érezte magát korábban képesnek. A trükkhöz egy további. és amely nagyon is helyénvalónak tűnt. azt szinte természetfeletti módon érintetlennek találta.ordított Fletcher a holttestre. És holtában biztosította Palomo Grove-ot arról is. hogy a távozásával kezdődő események hasonló ellentmondásoktól lesznek terhesek. és most már így is fog maradni. sem gyalogos. Buddy elment. még árnyaltabb attrakció is járult. mikor fog feltűnni . egy sem okozott akkora csalódást áldozatainak. csak a zavart újabb zavarral tetéznie. Végül is ez volt minden vágya: azáltal ismerni meg saját természetét. hogy megragadja a családfát. Fletchernek mindössze néhány foszlányt meghagyva az ábrándból. 4.Légy átkozott! . hogy a Jaff ellen hasznát vehesse. ahol anyja valaha élt. hogy kiszakítsa magát a bénító közegből. akivel megküzdhetett volna.és ami talán még annál is erősebben tört most rá. amit a múlt este érzett . lehetőleg minél közelebb a gyökeréhez. csak hogy megerősítse érzelmeinek abszolút helytállóságát. Arcán olyan kifejezés ült. A Grove eme sarka a reggeli lankadtság felszínén úszott. Jóllehet az elkövetkezendő néhány napban az idő a Grove-ban számtalan trükköt eljátszott. Így élte le életét is. egyik irányból sem közeledett sem jármű. mint az az időszelet. erre az indokolatlan bizakodásra. és a látványra meredt. Eddig persze semmi más nem sikerült neki. édesanyja házának meglátogatása volt. csak egy játékvalóság tréfálta meg. melyek túl törékenyek voltak ahhoz. Ezúttal azonban nem volt senki. és pontosan olyannak látta. Az élet elszállt a testből. amiket annak idején anyja mutatott neki. .Késő volt. az órák elegendőnek tűntek egy új generáció felcseperedéséhez is.

és néz le rá.egyetlen rendkívüli történet részei. akik éppen most nyerték meg az Oscart. A levegő meg sem mozdult. Megfordult.. és éppen indulófélben volt. ahol művészet és tudomány többé már ugyanazt jelentette. mi mást tudhat még meg erről a helyről?). hogyan adják át a keleti peremkerületek helyüket a növényzet áthatolhatatlan tömegének.. hirtelen suttogást hallott a háta mögött. és az enyhén meredek utcán felgyalogolt annak tetőpontjára. Megint egy hurok. amikor valamiféle ösztön hatására visszafordította lépteit. találkozás . mely anyja háza előtt állva a hatalmába kerítette.. még itt a domb tetején sem. . Mégis újra hallotta. ezúttal olyan közel a füleihez. hogy a hely tökéletes panorámát kínál a Grove egészére. hogy a találkozás Jo-Beth-szel olyan csoda. sem válhatott külön a lány rejtélyes lényétől. Vagy legalábbis többé-kevésbé áthatolhatatlan tömegének. Mint ahogyan a titokzatosság misztériuma. onnan a filozófiáig. és megérezheti közelségét). és az egyik ilyen hézagban egész komoly embertömeg gyűlt össze.olyan motívumok szövésére indította az agyát. hogy felfigyelt volna erre a tényre. Csak nem valami mozit forgatnak odalenn? A reggelt egyfajta kábulatban élte meg. és idefelé jövet sem találkozott senkivel. Lágyan zengő hang volt. . nem kopogtat be (végül is. s túl a Központon láttatni engedte. és olyan lehetőséget tárt fel előtte (hogy létezik egy hely. hogy elhozhatta volna valahonnan a hangokat. anya.ardhowardhowardhow. ha nem történnek meg a múlt éjjel eseményei. ahonnét elmélyült énje tudomást szerezhet Jo-Beth-ről.az érzés. hogy megvilágítsanak egy ebből a távolságból kivehetetlen látványt. Ház. Mindössze két szótagot ismételt.szerelemtől a fizikáig. Végül úgy döntött. a homogenitás itt is. Ez a kép nem jelenhetett volna meg előtte. Az utca mögötte teljesen kihalt volt. az is lehet. hogy egy rakás olyan sztár mellett sétált csak úgy el. ott is megtört. nyakláncként összefűzve a hangokat.. Miközben odafönt állt. melyekről korábban nem is álmodott. ívlámpák álltak mellettük. A csodálatos felismerés abban a rabul ejtő szempárban . ami elfogta (és még mindig a markában tartotta). majd vissza a szerelemhez -. Odafönt elképedve látta.édesanyja az ablakban. mintha a fejében csengett volna. maga is gyermekként. mely várt rá valahol . anélkül. egy kör kerülete mentén felsorakozva. Találkozásuk rejtélyessége olyan feltevések birodalmába vezérelte . mely huszonnégy órával fiatalabb énje számára ismeretlen volt.

Ezúttal nem a kisgyerek válaszolt. A jelenet hirtelen egészen más színben tűnt fel előtte. oszt' mindenestül elnyelte. különösen egy ilyen lehetőségekkel teli napon.kérdezte tőle. hogy mi történik itt.Nem számít . amikor felhozták.Ez igaz? . hogy meglássa a kapcsolatot a rejtélyes hang és az esemény közt.kérdezte Howie. már nem tette ezt. . hogy megérti a körülötte működő erők játékát. Mindvégig az a különös érzet nehezedett rá. . hanem az őt kísérő hölgy. és megkérdezett valakit. a tömeg komor jelenléte elnyomta a hangját.Valamikor nagy tévés sztár volt . vagy ha tette is. hogy az egész város abba az irányba vezet.Persze . mely odalenn zajlott a fák között. mígnem végül egy kölyök kibökte. . Ha egy rostélyos utáni vágya élete szerelmének karjaiba sodorta. A Grove szemmel láthatóan a saját törvényei szerint él. Howie ettől semmivel sem lett bölcsebb. . vajon milyen eljövendőket ígérhet egy ilyen suttogó hang? Nem volt túlzottan nehéz megtalálnia az utat az erdőbe. A férjem odavolt érte. Nem volt értelme itt maradnia. .Úgyis halott. hogy lássa. miközben lefelé ereszkedett. és már eddig is túl sokat profitált titkaiból ahhoz.mondta.Van egy lyuk a földben. . hogy az egész domboldal hegyes végű lemeztábla. . Akárki szólította is a nevén.kotyogott közbe a kölyök. A tömeg nem azért gyűlt össze.Felhozták már? . . miközben azt egy mentő hátuljába tolják.Még nem. hogy beavassa a dologba. ahogyan egy embert kimentenek a halál torkából. Mást sem akartak. amint elérte a fákat.Buddy Vance-t . A tömeg morbid vágya. irtózattal töltötte el.jött a nő válasza. csak hogy elmondhassák: Ott voltam. A képzet csak tovább erősödött. Nem is próbálta színlelni.Kit nyelt el? .mondta. Olyan vicces fickó. . . Senki sem mutatott komolyabb érdeklődést. ezért közönye látható jeleire a hölgy további információt is a rendelkezésére bocsátott. . mely bármelyik pillanatban belecsusszanhat a föld méhébe. Azért voltak itt. Láttam őt letakarva. hogy felhagyjon ezekkel a jövőbeli kalandok folyamán. hogy vethessenek egy pillantást a holttestre.akarta tudni Howie.Nem igényelt akadémiai szintű logikai képességet.

melyekben elmerülhet. melyre rátapadhat. azok az ajkak. Hátat fordítva az erdőnek és az egybegyűlteknek. hogy Jo-Beth érkezését várja. elindult vissza a motelbe.mikor léteztek azok a szemek. .

Maga túl fiatal ahhoz.) . amiben benne van az összes felesége. . emlékszik? . Tudja. Talán másfél. .eltűnt. hol van? . Mikorra tudna ott lenni? . Olyan tudósítást akarok.Most próbálják előbányászni. (Jócskán későre járt. vagy Grillo.Akkor valami könnyfakasztót akar? . amikor még a bárok is elnéptelenedtek. ahogyan minden egyes kollégájának és barátjának is.tudja. de mindig Grillo. az alkohol. nem gyűjtött ellenségeket) néha az a Szarzsák Grillo. és szeretném. .Mit keres otthon? . Vance nagy ember volt.Hadd mondjak el valamit magának. . . Történt valami. meg hogy mi a fenét keresett Ventura megyében.NÉGY Csak Abernethy szólította Grillót a keresztnevén.Felejtse el. hogy emlékezhessen a Buddy Vance Show-ra.Ma reggel. Ellenségeinek (és melyik zsurnaliszta. . kiváltképp ilyen kegyvesztett fajta.Mikor? .Láttam az ismétléseket.Egy óra. de amint meghallotta Abernethy hangját. Mi ez a nagy felhajtás? .Dolgozom . máris kész volt még egyszer lesikálni a testet. . a komikus . Ezt egyedül Abernethy merészelte: . ha a Buddy Vance Show ment. óriási amerikai.hazudta Grillo.Mintha már láttam volna kiírva a gyorsforgalmin.Mit akar? Grillo éppen csak kilépett a zuhany alól. Buddy Vance . voltak idők. ha menten ott teremne.Hol? .Grillo Abernethy valamennyi modora közül ezt az atyáskodó hangnemet rühellte a legjobban -. . az Igazságos.Az a cikk a környezetszennyezésről. Dél van.Palomo Grove-ban.Francokat. Saralyn számára megismerkedésük percétől kezdve egészen elválásukig Grillo maradt.Nathan? . fiam .

könnyű prédának bizonyultak mind az anyaggyűjtés. . gondolta Grillo. ahogy maga is .Csak csipkedje magát.Az elmúlt néhány órában mást se csináltak. Ez a szent kötelem azután lehetővé tette a számára. és melyben végül túljártak az eszén. amiket Grillónak kellett megírni. Száraz és Magasztos az Úr jóvoltából. .Úgy értem. melynek során alkoholistából fundamentalista lett. egy kikeresztelkedett senki.Amikor egy híresség is belekeveredik egy ügybe. Megkönnyebbülést jelentett egy olyan kis példányszámú szennylapnak dolgozni. mint vagy három háztömb. Abernethy pedig nagyon is jól ismerte nyáját. hogy minél előbb leérjen. A sztorik. hogy széles mosollyal nyújtsa át a legocsmányabb történeteket. A nagy neveket sújtó gyötrelem érdekelte őket. vízbe fulladt? . melyeket az olvasók a bűntudat érzete nélkül tehettek . Még saját élettörténetét is bedobta a köztudatba. a mocskot írjam. Nathan . igaz? Csak úgy fogta magát. . csak megpróbálták felhozni a testét. a hírnév árnyékos oldala. Csakhogy ez most egy cseppet sem volt mulatságos. legszívesebben így jellemezte magát. Amikor csatlakozott Abernethy vidám bandájához a bostoni bukást követően. Abernethy egy képmutató pojáca volt. . szerkesztői leveleinek zömében saját megtérésével foglalkozva. merre van . .mondta Abernethy. . Grillo pedig szinte látta maga előtt a férfi arcán szétáradó színlelt egyenességet -. akkor az emberek jogosan kíváncsiak rá. hogy beleesett egy lyukba.amikor azelőtt Burbankban olyan hosszú limóval császkált.válaszolta Abernethy. .Dehogyisnem tudjuk. hogy merre van. mellyel nevet szerzett magának. és eltűnt a ködben. akinek a szótárában nem szerepelt a könyörületesség szó. . Komédiások. . a dolog kész vakációnak tűnt a kemény nyomozó-riporteri munka után.A mocskot akarják.mondta Grillo.mondta Abernethy.Pereljen be érte . mint az elbeszélés szempontjából.Azt nem tudjuk. miután a lap olvasói mindössze egy dolgot vártak a híranyagoktól: irigységük kompenzálását.Felhozni? Úgy érti. Bármit megtennének egy jó poénért. mint amilyen a County Reporter volt.Más szóval.

bassza meg az egészet. mintha egyfajta titkos dimenzióba is túlnyúlna. A politikusok. és feltett néhány kérdést a kordonban álló . Addig menekült a Nyugatról. máskülönben hogyan is okulhatna hibáiból? Éppen egy ilyen hibából .mivel egy része a domboldalra épült . ha nem egy Reporter-féle kisstílű pletykalapnál? Hiába fontolgatná. akkor az exhumálás hírére ideérkező bámészkodók már minden bizonnyal széttaposták. Elég egyetlen rossz mozdulat.olyan érzetet keltett. hogy célpontjának ellenségei felültették. de ő ehelyett elkezdett Abernethynek dolgozni. Magán viselte ugyan egy papíron gondosan megtervezett település minden megkülönböztető jegyét . és . ha az atomtöltetek a földdel teszik egyenlővé az egész emberi civilizációt. mégis volt a házak stílusában valami üdítő változatosság. Nézzük a jobbik oldalát. és lemondott hivataláról. az utcák árulkodó rendszerességét -. és képtelen volt elképzelni.a központi bevásárlóközpontot. hogy valami újba fogjon.egy szenátusbeli korrupciós ügyről . hogy naponta emberek meséljenek neki saját életükről. mint ő. Bocsánatot kért. míg csak el nem érte a Csendes-óceánt. mondogatta magának nap mint nap. A világ közömbösen szemléli saját magát. és a sajtó ügyészeként ártatlan embereket vádolt.magukévá. Ez minden egyes perccel egyre súlyosabb hibának tűnt a szemében. hiszen se kedve. A dolog hamar feledésbe merült. Volt valami nélkülözhetetlen ebben a funkcióban. megalázkodott. ha rágondol). hogy pályát változtasson. hogy mással foglalkozzon. Grillo felvillantotta igazolványát. Számtalanszor vágyott már arra. A Grove meglepetésként hatott rá. De a zsurnaliszták sokkal törékenyebbek. mást sem akart. akkor is élnek és virulnak majd. Bele kellett volna vetnie magát. Ugyan mi lehetne ennél keresztényibb? Grillo szájíze azonban már régen megkeseredett a mulatozás folytán. innen már csak felfelé vezet út. se tehetsége nincs ahhoz. Ha az erdő osztozott is valaha e titokzatosságban. Szüksége van arra.csinált vezércikket. de hol kaphatna másutt munkát egy ilyen valaha nagymenő riporterből lett balek. Hiszen ők a bűn fertőjét feltáró cikkeket olvastak. a négy égtáj felé mutató kerületeket. amikor rádöbbent (még ma is összeszorul a gyomra. és a hitelképességük hamuvá lesz. Amióta csak az eszét tudta. ahogyan újabb szenzációk váltották fel az ő szalagcímeit. hogy Abernethy szemébe vágja. csak a világot tudósítani saját milyenségéről. akárcsak a skorpiók vagy a csótányok.

. hogy a testet hamarosan kiemelik. hogy tudassa. Könnyen megtalálta az utat a Központba és a nyilvános telefonhoz. Egy lánynak szüksége van a betevőre. fogd már be azt a hülye pofád. majd az azt követő zűrzavar után ismét Tesla kifulladt hangját lehetett hallani: .Szia. megkockáztatja a helyszín elhagyását.Már ki is ment a fejemből! Jó hírem van.Itt Grillo. Az egyik forgatókönyvemmel sikerült haladást elérnem. Megszívlelendő tanácsnak tűnt. hogy valamim végre elkeljen.Miért ne? Szükség van rá. Az űrre.Meg fogod csinálni? . .Mert ő volt az egyetlen hím. És mielőtt elkezdenéd. írok nekik egy olyan vastagot.Te mondád. Itt Tesla és Butch. . Emlékszel arra. amit tavaly írtam a számkivetettekről? Most azt akarják. Senki sem fog igazi nagyágyú filmeket rám bízni. megérkezett. meg a többi szarságról. úgy tűnt. A második hívással nagyobb szerencséje volt.. A hasadék körül alig volt nyoma bármiféle tevékenységnek is. hogy a nadrágjukba élveznek tőle. Ha Butch-ra lenne szükséged. . Az üzenetrögzítő elkezdte ugyan lejátszani a jól ismert szöveget.. Abernethy nem volt a helyén. akkor.Ezt mondtam? . .rendőrök egyikének. .Halló? .Ez az állat. ezeknek senki sem próbálja hasznát venni. egy szót se a művészet feddhetetlenségéről.. . legalábbis néhány telefon időtartamára. . Grillo? . . amíg nem írok valami sikereset. .de Tesla hangja félbeszakította. megpróbál. Nem. Miért is fogadtam be. Jöjjön vissza később. hangzott a javaslat. Elsőként Abernethyt hívta. Nem beszélhet Grillo azokkal sem. hogy írjam át. akik a mentést irányítják. Grillo. Habár a földön mindenféle műszerek hevertek szanaszét. és hogy tudakolja.. Francba a művészettel. ahhoz előbb pontosan meg kell határozni a helyét. Grillo hagyott neki üzenetet. . Butch! Grillo.Grillo? Baszd meg. semmi valószínűsége. elindult-e már a fotós. Ha a kutyával akarsz beszélni. akkor sajnos nem tartózkodik itthon.Baszd meg! ..Ezt mondtad.a telefon lezuhant a helyéről. Végül úgy döntött. aki hajlandó volt veled élni.

a TV-sorozatokról. . Grillo. Soha nem láttad szerepelni? .kérdezte .Szóval csak a mocskot.mi újság? Tucatnyi választ adhatott volna erre a kérdésre. amikor láttam a hírekben. amelyikben két emelet közt beragad Abernethyvel. igen. a maga módján. Ha már itt tartunk. melyről mindig azt álmodta. Vagy mert ez egy viszonzatlan érzelem? . igaz? . egy marék szalmasárga nyiradékkal a kezében. .Nagyon vicces. .Hát.Mi volt? . Láttam a híradóban. a komikusok nem az erősségeim. .Egyből eltaláltad. .Mit tudsz Buddy Vance-ről? .Kösz a nagy semmit. egyszer egy tizenhét évest vett el. A szenvedélyes nőügyekről.Abernethynek lesz. hogy hosszú. A Szex Istennői a szaktantárgyam. A második felesége túladagolásban halt meg.Csak azért szeretlek.. hogyan informálta fodrásza vigyorogva arról. Negyvenkét teljes napig tartott a kapcsolat. a kegyvesztettségről. . . a filmekről.Vicces.Beleesett valami lyukba. hogyan döntötte el végképp.Most az egyszer érzéssel is írhatnál ezekről..Ja. mert bánthatlak. egy egész litániát. De utánanéztem. Elmondhatná. Teslának fejezetnyi adag volt a fejében Buddy Vance Életéről és Mocskos Környezetéről (egészen Valentinóig bezárólag). és a vén kecske egyfolytában meg akarja csókolni.Vance? Azt hiszem. Vagy hogy ma reggel.Akkor . hogy vonásai idővel hősies melankóliává nemesednek. tudom. .És az életével kapcsolatban? . . Vagy hogy még mindig az a felvonós álom gyötri. vagyonról és hírnévről. egész egyszerűen elszomorítóan néz ki. Hatszor házasodott. .Tudom. vérszegény ábrázata.. Ahogy Grillo remélte. . az volt? .Segítségre van szükségem.Gondoltam. és csak ennyit mondott: . Végül azután megtartotta az önéletrajzi elemeket magának. hogy van egy kopasz folt a feje búbján. találkozva a fürdőszobában tükörképével.

Most viccelsz? . És Grillo. . .Igen? Mielőtt válaszolt volna..Úgy néz ki. Majd hívlak. egymás után harmadszor nyerve ezzel a játékot.A mocskot? . gondolom. félig meg egy gennyzsák. Tesla letette a telefont. .. Jövök neked egy vacsorával. Ma este. hogy egy darabig még itt maradok. Kicsit fura egyéniség.Ne tégy semmit. akkor hívlak.Akkor elmegyek. . . mióta egy este. Nem emlékszem rá. halott ember vagy. . . hogy egyszerűen gyűlöl búcsúzkodni.És hogyan lehettek ekkora sikerei a nőknél? .Biztos látnom kellett.Hát olyan lány vagyok én. és máris elkapott a röhögés.Az óriási féregnyúlványa miatt.Megdumáltuk.Köszönöm az információt.. . . aki pletykálkodni szokott? Grillo felnevetett: .Kérlek. ha még itt leszek. Félig idióta. .Ha nem teszed. .mondta Tesla döbbenten: . . amit én se tennék. .Neki volt a legnagyobb farka a tévé történetében. Grillo . Megcáfolhatatlan forrásból tudom. hívlak. hogy megkeresselek.Hát persze. Csak ránéztél.Talán holnap. Addig is folytasd a Számkivetetteket az Űrben. érzelgősen részeg hangulatában az bevallotta.Ha azt mondtam. .Olyan gumiarca volt. melyet azóta játszottak Grillóval.Ki az? .

Mama .Az nem baleset volt..A neve Howard Katz. hogy te nem hiszel ebben.. Joyce nem szólt semmit. .Beteget jelentettél? Hallottam. . Jo-Beth túlságosan sokszor látta már ezt a kifejezést ahhoz.Tudod. Mindannyian tudtuk. hogy visszakozzon a hatására. . .Mama. . hogy nem baleset volt. .Majd később el is jön.A múlt éjjel találkoztam valakivel.Nem kellene neked a boltban lenned? . ahogy Tommy-Ray. Később majd felhívom. . . Felhívtad. elhatározva.Hogyan is lehetne vége? Hogyan lehetne ennek vége valaha is? . Jó okom van rá.ÖT . de arca maga volt a törékeny sebezhetőség. ahogyan megígérted? (Egyetlen pillantás a lány arcába elég volt neki.) .Sajnálom. De előbb. De először mindent tudni akarok egy barátodról.. . .. .Mit mondtál meg? . de én igen. hogy a lehető legleplezetlenebbül adja elő mondandóját. Joyce máris zavartnak tűnt. hátat fordítva az ablaknak.Nem.kérdezte Joyce.Nem hívtad fel . Tudom. Mama.Mama.Most nem beszélhetek .Kiknek volt rá okuk? .Mama? Anyja szokás szerint az ablak mellett ült. . szeretnék beszélni veled. mennyire bízom benne. magyarázd el! . Megvolt rá az okuk.Hogyan feledkezhetsz meg egy ilyen dologról? . Joyce arcáról lehullott a gyengeség maszkja.kezdte.Nem megmondtam? motyogta. Jo-Beth.A pásztort akarom! . Az alatta feltáruló vonások hátborzongató módon elégedettségről árulkodtak.igaz? . .John pásztor nem jött el a múlt éjjel. figyelj rám! Valami fontosat kell kérdeznem tőled. Az édesanyját Trudi Katznak hívták. Jo-Beth. Én hiszek neked.jelentette ki.

Jo-Beth! Jo-Beth! Jo-Beth! Howie kinyitotta az ajtót könnyező szerelmese előtt. Az ajtónál Joyce visszafordult gyermeke felé.Mi baj van? .mondta. még gondolnod sem szabad rá.Azelőtt soha nem is éreztem így! .Imádkozz.Nem műveltél semmi olyasmit vele. Azért jöttem. Jo-Beth elindult az ajtó felé. Hallottad? Nem láthatod. Mama! Minden rendben! Nyugodj meg.válaszolta a lány.Minden oké . Könnyek fátyolozták el szemeit. Semmi értelme nem volt odafigyelni a Mamára. aki mást sem fog hajtogatni. . hogy választ kapjak a kérdéseimre. kiáltozni kezdett utána: . gyere vissza! Beteg vagyok. Nem is állt ellen neki. . A fiú gyengéden átölelte. hogy választ adott volna. Ez butaság. Ígérd meg! . miközben bevezette. ugye? .Semmi baj. lendülete meggyőzte arról a Mamát.Szükségem van a pásztorra.Uramisten. Elindult az ajtó felé: Találkoznom kell vele! .súgta neki. .Nem szabad Trudi fiának a közelébe sem menned . . és úgy zokogott.Nem ígérhetek ilyesmit. . . Jo-Beth! . csak az ima fontosságát.. hogy semmilyen eszközzel nem tudja visszatartani.Ne hazudj nekem! . anélkül.Mama: kiknek volt rá okuk? Joyce felállt. de ahogy elindult lefelé a lépcsőkön.Jo-Beth. . A könnyek immár veszedelmesen közel voltak.Mire gondolsz? .Máris beléd költözött. Azelőtt soha nem beszéltél így. Félrelépett. csontos kezeit görcsösen ökölbe szorítva.követelőzött a Mama.Nem csináltam semmit. .Minden rendben. és hagyta elmenni. .kérdezte szinte kiabálva. düh és félelem örvénylett bennük. Jo-Beth kezeibe temette arcát. ez minden. Nincs szükségem az imákra.Nem akarok imádkozni. tehát műveltél.kérdezte. . . nem beszélhetsz vele. .Hol van? . .

Nem volt férje..Az is lehet. hogy miért hagyta itt a Grove-ot? .Anyát? . Elfelejtettem már a nevét. . azt. . miért is jöttem ide. az enyém.kérdezte alig hallhatóan. hogyan őrjítik meg a Mamát velük.Ismerték egymást? A lány bólintott: .Megerőszakolták.Tehát minden meg volt írva a csillagokban .Sajnálom . és vigasztalanul megállt a szoba közepén..tette hozzá Jo-Beth.Talán őt keményebb fából faragták.Nem. . Azért jöttem el. Azért imádkoztam. A fiú arca görcsbe rándult. Állandóan az Ördögről beszélt. A te anyád. Négyen voltak. Régen kezdődött. itt az ideje. mint véletlen egybeesés. és közben engem nézett.kezdte.Én erről semmit sem tudok. . . meg is erőszakolták őket. mintha csak az imént csapták volna arcul. mert a leghalványabb .Mi történt? .Hosszú történet.. bárcsak láthatatlan lehetnék.Elmondta az édesanyád valaha is.Ahogy a Mamának sem. . . és még valaki. Azt.Miért nem szólt soha erről? . kézfejével törölgetve arcáról a könnyeket. Láttam. Annyira borzalmas volt.. Azt hiszem. .Én is csak részleteket ismerek. és az ágyra dobta. hogy elkerüljem a tekintetét. igaz? .mondta Howie. amikor a Sátánról beszélt. . . .. Valami Arleen.. Howie iménti mosolyának nyoma sem volt..Miért nem? A legjobb barátnőjének a fia:.mondta mosolyogva a fiú. mielőtt még én megszülettem volna. . Howie levette a szemüvegét. Valaki rájuk támadt. . . egy Carolyn Hotchkiss nevű lány. azt hiszem ez már több. Howie.. azt hiszem. A te anyáddal és az enyémmel. akinek az apja még mindig itt él.A legjobb barátnők voltak. Egész életemben hallottam a pletykákat.Még nem mondtam el neked. majd a lány kiszabadította magát az ölelésből. A Mamáról és a barátnőiről. mi történt. hogy ilyen úton fogant? .Nem hinném. hogy a Mama is így látja. .Uramisten . hogy tévedek .Ki mondaná el a gyerekének..A zokogás folyamatosan elhalkult.Az egész életemet ezek között a pletykák között éltem le. felnézve Howie-ra. . . .mondta.

Már megtettem. ahhoz fordulva segítségért. állatok és karon ülő csecsemők vegyék körül. soha nem szeretek beléd. hogy ne kerüljek a közeledbe. És te is ezt érzed.Bár az volna. bárcsak tényleg az a szent bolond lehetne. hogy az egész csak hazugság.Szeretlek. .Persze. ha a saját testvéred volnék? A megfeszült izmok lassan elernyedtek. .Azt mondta.mondta a fiú. lehet . hogy ki.Nem szerethetsz.. . Tudom. . . (Indulatosságában még a dadogásról is megfeledkezett.Mégis hogyan? .Kérdezd meg a mamádat.. vagy mi vagyok. . . Hiszen nem is ismersz. .Szerelem első látásra. Hogy szabadon bolondozhasson. ...De hát hogyan is állhatnám meg.Nem ... Jo-Beth. ahogy beléptem a Butricks's-be. ahogyan a történetet mesélte.. .De miért találna ki bárki is egy ilyen történetet? És miért nem mondta el se a te anyád. igaz? . El akartam merülni a Grove-ben.Kitaláljuk. . hogy így lenne. A könnyek felszáradtak az arcán.. sohasem találkozom veled. Te magad mondtad. . .Az még azelőtt volt.Én így érzem. hogy kiderítsem. Te is felismertél engem. . És soha. se az enyém. bár sose jöttél volna ide. Még azt se tudhatjuk. mi lett anyám végzete.Nem. hogy kik voltak az apáink? .Most pedig azt kívánod.De igen! És nem fogok egy buta szóbeszéd miatt lemondani rólad. Ha nem jövök el. . .Én nem hiszem.fogalmam sem volt arról.Akkor is így éreznél. Anyja gondolatától azonban újra záporozni kezdtek. Miért? . Őt figyelve Howie egyszerre azután kezdett vágyakozni. van-e benne egyáltalán bármilyen igazság. soha.Abban a pillanatban felismertelek. aminek Lem mindig is tartotta. hogy így van.ismerte el a lány.És? . nem? . . Hogy még csak ne is gondoljak rád.Az is lehet. .kérdezte. akitől eltiltották.) .

majd megadóan bólintott. hogy könnyítsen a hólyagjára nehezedő nyomáson.Egyikünk sem aludt túl sokat az éjjel . . Mire visszaért.Maradj még egy kicsit. . hogy testvérek lennének.Hogy elmondjon pár imát. és elmondta ittléte okát is. Howie lefeküdt mellé. ahol csak éri. Bemutatkozott neki.Elférünk ketten? . ha hagyjuk a maga útján menni. Láthatóan úgy döntöttek. majd odasétált a rendőrtiszthez. mire Grillo visszaért az erdőbe.Azt hiszem. és kiment a fürdőbe. Jo-Beth felsóhajtott. mint az imént. és nagyon lágyan megérintette a lány arcát. aki rangidősként a műveletet irányíthatta.Aludj! A Buddy Vance utolsó showjára összegyűlt tömeg java elszállingózott.ölelhesse-csókolhassa a lányt. Kinyújtotta a karját. A lány újra felsóhajtott. Nem kell csinálnunk egyáltalán semmit. libidója makacsul figyelmen kívül hagyta a tabut. de csak a jó ég tudja.szólt hozzá vigasztalóan. . és ne érjék olyan arculcsapások. Bámészkodók hiányában a helyszínt körülvevő kordont is meglazították.Ez így nem tisztességes. mikor lesznek képesek felhozni a holttestet.Remélem.unszolta.Minden rendben lesz . amit reményei szerint most csinálniuk kellene itt a lepedők között. . Csak maradj. mintha megérezte volna a lángolás hőjét. .mondta a lány. ideje lenne indulnom . hátha eltűnök végre? . a lány már levette a cipőit. Jóllehet ő sem zárhatta ki a lehetőségét. . . kérlek . Howie ezután kimentette magát.Akkor aludjunk. és megpróbált nem gondolni arra. és végignyúlt az ágyon.Nem muszáj beszélgetnünk.Fáradt vagyok. .válaszolta a férfi Grillo kérdéseire. . . .mondta neki. A lány elmormolt egy halk igent. .kérdezte. .A Mama mindenáron a pásztort akarja. hogy nem éri meg a további várakozás. Grillo egyszerűen átlépte a kifeszített kötelet.Nem mondhatok túl sokat . . .Talán minden helyrejön. .Jelen pillanatban is négy alpinistánk van odalenn.

Az a fickó ott.mondta Grillo. Én magam pecsételtettem le őket.kérdezte Grillo.Nagyon úgy néz ki.Spilmont.És mi a helyzet magával? . hanem ide-oda járva keresték a helyet. Hotchkiss szerint mindenféle folyók is vannak odalenn. Jobb lesz. két teljes másodpercig Grilló-ra összpontosította tekintetét. Azután már csak a lámpákra hagyatkozhatunk. hogy egy folyó is van odalenn. akivel beszéltem. (A tiszt az órájára pillantott.Szóval személyesen is járt már lenn? Hotchkiss. Grillo megint előadta a bemutatkozó számát.. komor egyén volt. . sok évvel ezelőtt.Még meg sem találták.Úgy hallottam. Grillo. Ő azt mondta. maga a barlangok specialistája .Én nem tudok róla.Igen. amik egész egyszerűen magukkal ragadják az embert. . Vannak témák.A rendőrtiszt. feketében.válaszolta Hotchkiss. Készült róluk valamiféle térkép? . Mr. (Szemei egy pillanatra sem állapodtak meg Grillón. . Az ártatlanokra. ha megkérdezi Hotchkisstól. .Talán ha négy óránk maradt a naplementéig. Amennyire mi ismerjük a helyet. .jelentenek az ártatlanokra.. jegyezte fel Grillo. . Ez is ilyen. . annak az embernek az ernyedt felépítésével.Csak színtiszta amatőr érdeklődésből . . Veszélyt jelentettek . ahová fókuszálhatnának.Engem igen. . . a szabályt megtörve. hogy már rég az óceánban van a test. Hotchkiss magas. nem igazán foglalkoztatja az embereket.magyarázta Hotchkiss. .Nem igazán . az is lehet.Egyszerűen senki sem ismeri őket nálam jobban.Éjszaka is dolgozni fognak? .Ami alattunk van. aki hirtelen sok súlytól szabadult meg.Maga folytatott is ilyen irányú tanulmányokat? . Fura szóhasználat. .Volt már valaki odalenn ezekben a barlangokban? .) . mielőtt válaszolt volna. .) .Egészen ma reggelig azok a barlangok le voltak pecsételve.

. ..Egy egész világ van odalenn.Tehát az egész városra az a sors vár. amit bármelyik komikus megirigyelhetett volna. amíg nem nevez meg.Palomo Grove rossz földre épült. Ahogy bejött a napfényről.Majd ha a város megy. Megbocsátana. melyek sohasem látták a napfényt. . Hotchkiss elsietett. hogy elhagyom a Grove-ot. hogy magam is az alkalmazkodásaim halmaza vagyok válaszolta. vannak folyók is.Nos.Tökéletesen elégedett vagyok.Én megpróbálok nem is gondolni rá. .Nyugodtan idézheti is. hogy felügyelje Buddy Vance kiemelését.És maga? Hotchkiss elengedett egy apró. . .Maga így alkalmazkodik.Nem lehet túl szívderítő az életük. kérem? A hasadék szája körül csoportosulók között hirtelen izgalom hullámzott végig. . . Persze. és összehúzta a függönyöket. .De mégis itt maradt. Rossz emlékek tapadtak hozzá. Mr. . .Alkalmazkodtak a körülményekhez . . . . . amelyről mi szinte semmit sem tudunk. Az ily módon lepecsételt szoba . Otthagyva Grillót egy olyan végszóval.Legalábbis ami a rossz híreket illeti. Alkalmazkodtunk hozzá. mindannyian egy törésvonal felett élünk. A talaj a lábunk alatt szilárdnak tűnik. bezárta az ablakokat.Ilyesmi nem létezik .magyarázta Hotchkiss. meg egy csomó minden más is.Ahogy mi is tesszük. megkapta.jegyezte meg Hotchkiss. amely bármelyik pillanatban megnyílhat a talpunk alatt.Rájöttem.Mikor? . pedig állandó mozgásban van. Tudomásul vették életterük korlátait. akkor megyek én is. Tommy-Ray izzadtan feküdt ágyán. mint Buddy Vance-re? Ezt mondja? . Végtére is. amit akart? . . Grillo. Olyan fajok is akadnak.Felőlem rendben. feszes félmosolyt. és félig lehunyt szemmel emlékezett.Néhány évvel ezelőtt magam is gondoltam rá.

Ahogy mindketten hátrazuhantak a földre. és horogra akadt halként húzta a nyiladék felé. mely előtört a torkából. aki visszatartotta a férfit addig. A réshez legközelebb álló zsaru felkiáltott. . Ha már Jo-Beth megcsalta. akkor új társaság után kell néznie. a kürtőből felhallatszó ordítozás meghatványozódott. mellyel az elfüggönyözött szoba még csak nem is vetélkedhetett. . akkor tisztán fog állni előtte. hogy jobban láthassa.üvöltötte valaki. mint a Grove tiszta. Vér volt a képekben. ahogy a kötél hirtelen megfeszülve kesztyűs kezére tekeredett. Ha az a fenséges románc máris véget ért . kinyílik! Grillo kimondottan gyáva ember volt. És volt ott egy férfi. és egy sápadt. élénk levegőjén. hogy azután visszazuhanjon arcára. akkor ér csak véget a várakozás. ahogy kora délután hazajött. amíg valami hírt nem szimatolt. Miért voltak mégis ennyire tökéletlenek? A séma töredékei. és ugyan ki lenne erre alkalmasabb. de meg sem próbálta elkapni a szóváltás részleteit. akit nem tudott kivenni. de bármi is történt a felszín alatt. Ölelésükben nem érezte magát annyira magányosnak és kiszolgáltatottnak. Végül Spilmontnak sikerült megmentenie. hogy kirángassák a bennrekedteket. vibráló teremtmény. és saját áporodott leheletét. de a hőség és a félhomály megnyugtatta a fiú érzékeit. túlságosan erőszakos jelenség volt ahhoz. sziklák. amitől az embernek a gálája jött ki. És amikor ez megtörténik. Itt a saját pórusaiból előszüremlő testnedveket szagolhatta. Először csak egy üvöltés tört elő a hasadékból. köztük Spilmont és Hotchkiss nekiláttak. mi történik.máskülönben miért rohanna le zokogva a lépcsőn? -. A lyuk körül csoportosuló emberek. minduntalan kicsúsztak a szorításából. Senki sem állította meg. támaszra lelve a kintiek figyelmeztető kiáltásaiban. hogy kordában tarthassák. Neki most sokkal fontosabb dolga van ennél. de ha már eleget izzadt.Kinyílik! . A hőségben feküdve a legkülönösebb képek kezdtek rajzani az agyában. melyeket oly szenvedélyesen akart markolni. akkor azt csak a saját átkozott hülyeségének köszönheti. mint saját maga? Hallotta. ha csak ránézett.perceken belül kemencéhez kezdett hasonlítani. Félrelökte Hotchkisst és a zsarut. míg annak sikerült kihúznia ujjait a kesztyűből. de akkor aztán bármivel hajlandó volt szembenézni. és a Mamával vitatkozott. . Olyan mély sötétségből merültek elő.Krisztusom.

Egy sötét óceáné. ahogyan a napot soha nem látott folyóból kiemelkedő vízoszlop vállára vette a holtakat. Grillo tett három lépést a túlélő felé. mely egy csodálatos hely felé vitte őket a hátán. az álmodókat. akik a kötél végét tartották a kezükben. A férfi válaszképpen megragadta Grillo kinyújtott karját. mielőtt ezt a zuhanást meg nem fékezik. Győzedelmeskedett hát az ösztön. Körülöttük mindenfelé férfiak üvöltöttek. amikor a föld porrá foszlott a sarka alatt. és mindenki mást. miközben a föld körülöttük kezdett szétnyílni. ott hagyva kudarcot vallott megmentőjét a repedés szélén hasalva. ahogyan a másik nevét zokogják. alig érzékelve lába alatt a földet. Érezte viszont.mindenkinek ott volt a saját biztonsága aggódnivalónak. de most nem volt idő az újra egyesülésre. A kötél megfeszült. Grillo a nevét üvöltötte. vagy éppen annak hiányát. jóllehet levegő után kapkodtak. kötelük engedelmes kígyóként követte őket. De az utazás hirtelen félbeszakadt. Valaki elvetődött Grillo mellett. Hotchkiss volt az. hogy eggyé váljanak az égbolttal. és kinyújtotta karját az elterült férfi felé. ahogyan a biztos halál felé zuhantak. Mindkettőjük álmában egy tenger vize ködlött fel. elvakítva az embereket. Az egyre táguló hasadékból por tört fel. miközben az onnét feltörő sikolyok komoly vérfürdőre engedtek következtetni. a becsapódástól véres arccal és zavart tekintettel. és egy gyötrelmekkel teli sziklakútba száműzte őket. A falak elmosódott csíkokká váltak. Lábait szétvetve megőrizte egyensúlyát. és összekuszálja a gondolatait. . ahogyan szélsebesen emelkedni kezdtek. sem Howard nem ébredt fel. és ezzel együtt a szakadékban rekedtek életét is. ahogy a rengés átterjed a lábain át a gerincoszlopára. Álomba zuhant énjükön túlról egy erő megragadta és lerántotta őket a csendes tajték hátáról. de elkésett az igyekezettel. Jeges fuvallat tört rájuk a hidegben. mint a fulladásos halál torkából kimentett szerelmesek. Valahol a zűrzavarban egymást hallották. és úgy reszkettek. és megpróbálta elkapni a férfit. aki csak helyet kaphatott e rémálomban. és a pórul járt ember már el is tűnt a porfelhőben. Az emberek egyike hirtelen elkezdett csúszni a barlang szája felé. Egymás mellett fekve az ágyon. A hangzavarhoz Grillo is hozzájárult. és egy felfelé tartó áramlat el nem kapja őket. sem Jo-Beth.

Ki kell jutnunk innen! . hogy átbuktak a kötélkordonon. keze elé tett szájával elzárva a pánik útját. A mentőcsapat egyik tagja. Sikerült talpra vergődniük. Lerázta magáról a képzetet.ordította Hotchkiss.fojtott zokogásként törtek fel belőle. Túl testen és kötélen. lecsukott szemekkel. Andy és Sean órák hosszat lovagoltak rajta. amikor nyáron. félig letépett karral. Topangában elkapta a fantasztikus áramlatot. bocsáss meg! . mint egy tűzijáték vibráló foltjai. hogy elérték a határvonalat. és rád várok. ki a fene vagy. addigra eltűnt. és torkaszakadtából felüvöltött: . Rosszat tettek. ott állt megkövülten Spilmont és egy csapat zsaru. és csak abból tudták meg.Odanézzen! Volt valami élő az áradatban. Howie halottnak tűnt. kitörölve a sós vizet szeme sarkából. Saját verítékében úszva Tommy-Ray felnézett a mennyezetre. és vigyél magaddal. Megragadta Grillo karját. még egymás mellett is . Jo-Beth hátrálni kezdett.Készen vagyok . összekuporodva az ágyon. a fák árnyékában. de Grillo lelki szemébe egészen más kép égett bele.Grillo és Hotchkiss jó négyméternyire lehettek a hasadéktól. összekoccanó fogakkal. ahová a feltörő víz hulláma repítette. lábuk szinte kipörgött a sárban. miközben a viharzóna mögött a föld feneketlen mélye tovább okádta saját magát. Nem lovagolt ekkorát tavalyelőtt óta. hogy ledöntse őket lábukról. nem érdekel. Lágyan permetezett rájuk az eső. és felnevetett. vagy formák emberinek tűntek ugyan. A csípése kirángatta Hotchkisst kábulatából. ahogyan vakon keresztül rohantak porfelhőn és zivataron. amikor a víz feltört.Édes Istenem. A talajon még mindig repedések cikáztak végig. Gyere. miközben a nyakukba dermesztően hideg eső hullott.mondta.a forma. Grillo csak a másodperc tört részéig vethetett rá pillantást . és újra odanézett. . szavai . finoman leperegve a lombkorona sátortetőjéről. De akármi is volt ott. a felszabaduló energia elég volt ahhoz. Készen vagyok. . ott feküdt mellettük. végig csúcssebességgel. Ő.

. hogy az imádság elszökött az ajkai közül. mit higgyek .Mindkettőnk fejében? . és lám.Akármi is van közöttünk.Egyáltalán nem olyan volt. Azután hirtelen a föld alatt voltam.Akkor mi volt ez? .Csak egy rossz álom. ugyanabban az ágyban. (Elindult az ajtó felé. ahogyan meztelenül fekszenek egymás mellett a tengerparton.) . ahogyan a testüket kívánta. . . de a lány egyetlen mozdulattal leintette: .Mit tettünk. . Valóságos volt. . Édes Istenem.Már nem tudom. a lány rémülete egyből nyilvánvalóvá vált a számára. Nem szabad megérintenünk egymást. . hogy ezzel talán megnyugtathatja. kiköhögve a gombócot torkából... mit hozott rájuk az álom? Kataklizmát! Vért. hajuk egybemosódik.Semmit . .kérdezte Jo-Beth. (A lány tetőtől talpig reszketett. .. és kinyúlt a szemüvege után.. Howie! Ez nem helyes..Lehet. .Látod? . és helyébe az ő neve lépett.mondta Howie.Ezt te sem gondolhatod komolyan..Igen. .Te is azt álmodtad .) Nem tettünk semmi rosszat. veled az oldalamon. . . kérlek bocsáss meg. .. sziklákat és azt a rettenetes záport.töprengett Jo-Beth.A vízen lebegtem. mely álmában ölte meg a szerelmet.mondta neki.Igenis ugyanaz volt.kérdezte a lány. .. Howie olyan hirtelenséggel nyitotta fel szemeit. . Álmodozásával bűnt követett el az Úr törvényei ellenében (még azt is elképzelte. hogy egyesüljenek). .kezdte a fiú. csak rossz lehet.mondta a fiú.) Mennem kell..Semmit sem tettünk.Fejezd ezt be! (A fiú átvetette lábait az ágy peremén.Ne tedd. reménykedve.A Mamának igaza volt.Minden rendben.feküdtek. hogy nem is volt teljesen ugyanaz . . ugyanúgy. Emberek sikoltoztak. és talpra állt. Amint feltette. . A fiú tett egy lépést feléje. Howie? . Talán a Sátán műve.. mint egy álom. Nem kellett volna.Howie? Hát mégis élsz? A fiú kibontakozott a görcsös testhelyzetből. .

hogy átölelje. amit evilági életének tizennyolc röpke esztendeje alatt megtapasztalhatott.De hát ez.mondta Howie. nem hiszem.szólt vissza a lány. miközben Jo-Beth otthagyta Howie-t az ajtóban. A fiú magában ötig számolva figyelte.. mintha menten megfulladna vagy elájulna.Félek.. . Megnyugtató szavai kifogytával addig hagyta terebélyesedni a közéjük férkőző csendet.Nem .Majd én . hogy ami az imént történt közöttük. ez. Amikor az ötöshöz ért. lassan becsukta az ajtót. hogy a Sátán műve lenne mindez.. .És igazad van. de ami a múlt éjjel kitörő fogadtatásra talált.Nincs válasz. Felelete végszóként csengett tovább.. De ha nem az övé. de nem volt olyan botladozó szó. . az ma már tiltott volt a számukra. nagyobb jelentőséggel bír.kezdte a fiú. .felelte végül. nagyon is jól tudva. hogy kinyissa a zárat. Howie . . áthajolva felette. akkor kié? Meg tudsz erre válaszolni? Alig volt képes kordában tartani szétáradó érzelmeit. hogy csak álljon és hagyja elmenni.Viszlát. úgy kapkodott lélegzet után. A lány máris a biztonsági tolóretesszel babrált. rákényszerítve magát. Nyomorúságos állapota láttán a fiú csak még hevesebb vágyat érzett. amit a fiú lefekvés előtt a helyére tolt. hogy végiggondoljuk. mint bármi más. . min mentünk keresztül.Nem adsz elég időt arra.. . ez olyan abszurd . amivel megállíthatta volna. míg azt a lány szavai nem törték meg: .

.Mi a helyzet azzal a Hotchkiss-szal? . .az én költségemre -.Neki is van valami sztorija? . A barlangoknál történtek óta Grillo teljesen átadta magát a tompult zsibbadtságnak. . .kérdezte Abernethy.Adjon egy kis időt! . amikor Grillo elmesélte neki. hogy kivette a legdrágább szobát. sikerült megszárítkoznia.mondta Abernethy. és ő ott volt. Hajtson rá! Grillo úgy vett .Ott van a helyszínen . amit csak a Hotel Palomo Stillbrook .kiáltott fel. hogy a Buddy Vance-sztori éles fordulatot vett a kataklizma irányába.Negyedik rész ELEMI ÖSZTÖNÖK Egy Grillo soha életében nem hallotta ennyire boldognak Abernethyt.bosszút Abernethyn. hogy egy B kategóriás moziba illő lelkesedése magával ragadja Grillót is. A motelszobára vonatkozó javaslat viszont őszinte örömmel töltötte el. és kezdjen írni! Fenntartom magának a címlapot. . A fickó szinte kurjongatni kezdett örömében. Habár a bárban.Ez a maga sztorija. még mindig mocskosnak és elcsigázottnak érezte magát.Kezdjen írni! . és szerezzen még valami háttéranyagot Vance-ről! Volt már fenn a háznál? .Vegyen ki egy szobát a városban .Derítse ki. ahol ő és Hotchkiss elmesélték a történteket Spilmontnak. Ha Abernethy arra számított.meglehetősen kisstílű . hogy mindennek a szemtanúja legyen. . akkor csúfos kudarcot vallott.Nem tudom.

Ezután kinézte a telefonkönyvből Hotchkiss számát. A piától könnyűvé vált a feje. De nem maradt kárpótlás nélkül. Hasonlóképpen Grillo is hallgatott az eseményről. már ha ínyükre volt a rivaldafény . és a további kérdések hiánya arra engedte következtetni. melyre egy futó pillantást vethettek. .és ez kevés esetben volt másképp -. kivárhatták.Village-ben kínálni tudott. és feltárcsázta. amíg eljön a számukra legalkalmasabb tudósító. Bizonyos szempontból az időzítés is kedvező volt. és ráadásul alig volt kivilágítva. akinek kiönthetik a szívüket. vagy úgy döntött. amit délben még mereven visszautasított volna. ebben a lelkiállapotban szerette leginkább felhívni Teslát. hogy felsétáljon a Dombon a halott ember birtokához. mint amilyennek lentről tűnt. de próbálkozása ezúttal is eredménytelen maradt. és közben a feje felett vibráló csillagokban gyönyörködjön. Hozzátartozói. megadva pontos tartózkodási helyét is. mégsem talált semmi kivetnivalót abban. Grillo ily módon talán ráakadhat arra a rokonra. Ugyan már majdnem este kilenc volt. elhagyhatta a járdát. A sikertelen kérdezősködést követően teljes figyelmével a Vance palotára kezdett koncentrálni. gyalogolni fog. hogy rajtuk kívül senki sem volt eléggé közel a hasadékhoz ahhoz. hogy az megkérdezte. nem számolta-e el magát. Coney Eye után már csak az égbolt következett. Össze szerette volna vetni megfigyeléseit az övével. Vance rezidenciájára nem volt nehéz ráakadni. Talán még a házba is sikerül beférkőznie. Hagyott neki egy üzenetet. A Domb sokkal meredekebb volt. hogy szemtanúja legyen az emlékezetes pillanatnak. sárga és vörös fényekkel. Ma reggel még Buddy Vance állt a Grove-béli események középpontjában. A férfi egyetlen szóval sem említette a jelenséget. Az út véget ért a kapuinál. pezsgőt és egy ritka hamburgert hozatott fel a szobájába. A kiskapu viszont utat engedett neki a zabolátlan örökzöldek oszlopsorával szegélyezett keskeny ösvényre. ahogyan a férfi a bárban számot adott Spilmontnak a történtekről. aki alig várja azt a beszélgetést. A lány azonban nem volt otthon. amiért úgy döntött. Csakhogy Buddy halálát időközben háttérbe szorította egy nagyobb és frissebb tragédia. Hotchkiss vagy nem volt otthon. ha a pezsgő nem blokkolja le túlságosan a beszélőkéjét. Övé volt az egész utca. Hallotta. Keservesen megbánta. és olyan bőkezű borravalót adott a pincérnek. miközben az kitört a hasadékból. nem veszi fel a telefont. hogy az út közepén bóklásszon. de be volt zárva. A főkapu mellett nem állt őr. melyet felváltva világítottak meg zöld.

Vance valóban a rezidencián tartózkodik. olyan palota. nagyon is tudatában léve. és nem a szépségébe. mint ami a fákat is megvilágította.talán vietnami . Grillo megköszönte a kedvességét. hogy a reklám szolgálatába állították mesterségbeli tudásukat. Az épület hatalmas volt. olyan festők műve. Bekopogott. mű-Tudor formavilágnak. elérte. amikor Rochelle Vance megjelent a lépcsősor tetején. rikító magabiztosságuk csak tömegük bűvöletében erősítette a kívánt hatást. Ha hajlandó várakozni egy cseppet a folyosón. Hogy a fal teljes felületét beborította velük. olyan mosolyt. A látvány. Nyoma sem volt az ál-mediterrán beütésnek. egy aprócska sziget a civilizáció tengerén. homlokzata ugyanarra a három alapszínre festve. Coney Eye. akik nagyon is jól tudták. A legtöbbjük gyatrán kidolgozott munka volt. vagy a modern koloniális jellegzetességeknek. a Szellemvasutakat. Maga Vance is nyilvánvalóan tisztában lehetett ezzel a ténnyel. miközben a nő a lépcsőházban megindult a második emelet felé. az Óriáskerekeket. Szabadulóművészeket és Misztikus Jövőbelátókat. és informálta. bár ezek jelenleg nem üzemeltek. hogy Mrs. értette meg Grillo. hogy a ház úrnője fogadóképes állapotban van-e. mely csak akkor hervadt le az ajkáról. . megnézi. Az egész kastély óriási hullámvasút benyomását keltette. ablakai fényfüzérekkel bekeretezve. mely minden szempontból kihívta maga ellen a Grove uralkodó esztétikai áramlatait. Odabenn fények égtek. és betegesen hóbortos. a Balettpatkányokat. a Birkózómérkőzéseket. majd elkezdett leereszkedni az előcsarnokba. hogy az ajtó fölé szerelt ipari kamera minden egyes mozdulatát követi. és várakozni kezdett. katalán díszítőelemeknek. A közelebbi vizsgálódás nem tüntette fel jobb színben a kiállított darabokat. Amilyen a külcsín. hogy a szem egy pillanatra sem állapodjon meg egy-egy kiválasztott darab részletein. olyan a belbecs: egy. mosolyt csalt Grillo arcára. hanem folytonos mozgással vándoroljon egyikről a másikra. Az előcsarnok valamennyi négyzetcentiméterén plakátok ígértek valamilyen farsangi látványosságot: élénk színekben tobzódó hirdetések reklámozták a Szerelem Alagútjait. a ranch-stílusnak. a Bécsi Valcert. Vance főhajtása a tobzódás előtt. a móka imádatára emelt templom.és amely egyenesen a ház főbejáratáig kígyózott. Egy keleties arcú nő . ahogyan azt a néhai Buddy Vance is akarhatta. a Torzszülötteket.nyitott ajtót. minden vulgarizmusával együtt.

. . .Nos.kérdezte. .Szeretném én elvinni a sztorit.Legjobb tudásom szerint fogok válaszolni a kérdéseire. .folytatta. .emelte fel a hangját a nő -. . akkor jöjjön be! Ellen kinyitotta a csarnokból balra nyíló ajtót.Tehát Spilmont itt volt. . találgatott Grillo.Nagyon hálás lennék érte . nem is lehetett volna kevésbé a helyzethez illő.Mindig csak az az üzlet. hogy feltűnjön valami megalkuvó részlet tökéletességében. Említette. ahhoz azért éppen elég lehet.Á igen . a ruha sötétje ellenére.. Grillo. aki csak az imént szakadt el könnyáztatta párnájától. Ez nem az az asszony volt.Nem tudok semmit a többi feleségéről.Spilmont.) Miben segíthetek? . mint már annyiszor. mindaddig. Óhajt egy csésze kávét? . (Beszéde nélkülözött minden akcentust. most is kezdi átvenni interjúalanya stílusát. de egyszerűen nem talált ilyet. hogy elmondja. . rajtakapva magát azon. .Soha életében nem látott még ennyire makulátlan arcot. és csak egy létező legegyszerűbb fekete ruhába volt öltözve. míg azok Buddy szakmai múltjára vonatkoznak. mindjárt lefektette az alapszabályokat is. Nem vagyok hajlandó belemenni a szenvedélybetegségeivel kapcsolatos spekulációkba sem.Az egyik rendőr.szólította meg -.Ellenhez fordult: . . Talán valami jobb európai egyetem?) . Miközben Rochelle bevezette Grillót. ami csak még jobban kihangsúlyozta homloka ívét és szemöldöke szimmetriáját. maga az a Mr.Újságíró vagyok. .Mi is a neve? . Minden egyes lépéssel várta.Elnézést? . .felelte Grillo. legalábbis a sötét bőrt uraló finom vonások alapján. (A szó. hogy megérdemeljen érte egy kis nyugalmat . Grillo .Kicsit késői az időpont. Nem viselt ékszereket. . én vagyok Buddy özvegye. .Nem olyan nagy ügy. milyen hősiesen viselkedett. Haját szorosan hátrakötve viselte. hogy. .. . .Úgy gondoltam. úgyhogy ne is bajlódjon ilyen irányú kérdésekkel.A délután java részét az erdőben töltöttem.Mr. mi történt.Ellen már mondta. Karibi vérvonal..Néhány kérdést szeretnék feltenni a férjéről.

felelete a nő. bár ami azt illeti.) .Engedje meg. hogy igaza is volt. .Uram atyám! .Kávét Mr. hogy bárki ilyesmit gyűjt.Buddy Amerika igazi művészetének hívta ezt.. melyek túl hatalmasak voltak még a kétszintes belső térhez képest is. melynek mind a négy falát festett képekből álló galéria foglalta. .. két emelet magas volt. .. ígérte az egyik szerényebb darab. . csontváz-masinisztákkal.jött az elutasító válasz. ez a kérdés már a magánélet szférájába tartozik .De semmilyen érzelmi szálon nem kötődik hozzájuk. ez a legnagyobb magánkézben lévő gyűjtemény. Egy életnagyságú. . Azt hiszem. A Halál Vasútját reklámozó óriási hirdetőtábla. jó négy méter magas.Igen. fényekkel kirajzolva. arcára pedig kiült a harsány parádé ízléstelensége felett érzett undora. csábítások.Azt hiszem. akárcsak az előtérben. fűrészfogú száj. amint éppen előtűnik egy alagútból. és egyúttal ez volt a második helység. harsogta egy másik. figyelmeztetések harcoltak a figyelemért. kiábrándítóan hatott Grillóra.Mindenesetre biztos vagyok benne.mondta. Egy faragott arc. és felkapcsolt egy két szellemvasutas plakát közé ékelődött kapcsolót. ahogyan keresztezte ezt a szinte hibátlanra formált arcot. Hívogatások. . hogy nem is én rendelkezhetem felette. igaz? . amiben helyet foglaltak.Ez csak egy része Buddy gyűjteményének . hogy Buddy szenvedélye eléggé ártalmatlan volt.Gondolom. A nő gondolatai elkalandoztak. végigfutott a ház teljes hosszában. hogy mutassak magának valamit . .Nem is gondoltam volna.faggatózott Grillo. maguk voltak a megfestett ricsaj. .magyarázta Rochelle. mely valaha a szellemvasút bejárata volt. . Amennyi mókát csak elbírsz!. Lehet.Grillo mindössze ennyit volt képes kipréselni magából. A kifejezés.mondta Rochelle. . Életed legjobb menete!. Itt kaptak helyet azok a darabok. A képek. nekem pedig vizet! A szoba.Az a végrendelettől függ . Ellen . És még azon is túl! . az ásító. Ennél még több rekedt New Yorkban. A szoba túlsó felének üvegfalán át egyszerre sokszínű fényár kezdett beszüremleni. Grillónak. én is azt hiszem. lapos dombormű lokomotív. (Rochelle felállt. hellyel kínálva vendégét -. majd végigsétálva a szobán kilépett a színek kavalkádjába.Lehet. el akarja majd adni a gyűjteményt .

emlékezett vissza a nő -.mondta. . .felelte a nő. mint egy kiadós másnaposság. . vurstli. . . hogy őt sem találtam mulatságosnak.A halálról? Kétlem.Hagyja csak! .Fázom .panaszolta Rochelle. ez a Buddy Vance-sztori . majd a nő újra megszólalt: . Nincs benne semmi új vagy érdekfeszítő. amiért nem találom ezt a. Mindenkin.Szóval.Válások. hogy tudjam. hogy nincs humorérzékem .Kérem..Most már tudja.kérdezte Grillo. gondolatban akaratlanul is visszakalandozva a hasadékhoz és elszabadult foglyaihoz.De nézze meg ezt a helyet. mielőtt kiment volna.De azért mégis elmondja ezeket. amit az olvasói hallani szeretnének? Hogy Buddy álmában előre meglátta a halálát? . Maga nem élt itt vele? . mintha Buddy agyában járna. Mint szerető. el . miért hagytam el . csodálatos volt. mint azt a szolgai hűség megkívánta volna. . . És cukrot. . Ellen épp a kávét töltötte.tűnődött Grillo. Csak akkor lehetett volna. De hogy mulatságos? Azt nem. micsodát mulatságosnak.. ha alkalmazkodom az ő játékszabályaihoz. hogy mit mondok? Elég rossz publicitást kaptam már életemben ahhoz. A nő elfordult a pofától.Próbáltam . vegyen nyugodtan. Olyan.Igen. Tejszínt? .. Nem egészen ilyesféle gondolkodásra volt behangolva.jegyezte meg Rochelle. Hirtelen szünet állt be. .Majd én kitöltöm. . . kérek.Furább dolgok is történtek már ennél . hogy volt-e valami előérzete azzal kapcsolatban. .Folyton azt mondogatta. vagyon. attól tartok.. hogy ránézzen: .Hát.Nem értek az ilyesmihez . .vágta rá. a másodperc törtrészével tovább időzött az ajtóban. A nő az óriási pofára bámult: .Nem tud róla. A vietnami nő. ami történni fog vele? . . Ez az az újság.Mit számít az. .felelte Grillo. Itt számomra nem volt hely. . Az az igazság. amint újra elfoglalták székeiket.Ezt nem értem.utasította Rochelle. olyan..Mindezt jegyzőkönyvön kívül? . Szerette mindenen otthagyni a keze nyomát. igen.Igen.Maga nem úgy találja? .Undorító .és visszament a szobába. francokat se törődik az én jogaimmal.jelentette ki Grillo.Magának nem bántja a szemét? .

Ha akartam.Csupán a gondolataimmal. De elvesztettem a kulcsát.Frászba a gyásszal! . ki nevet utoljára. miért: nem is gondoltam ilyesmire. . . .. én meg csak arra várok. A többi. hogy a gyász.És ez nem zaklatja fel? .Ő halott.Nem találják meg .Én nem látom semmi jelét a csodáknak. .És hogyan? .Azért jött el Spilmont.Nem hiszem . és mindezt beleöntheti a halhatatlan prózájába. mégis meglehetős higgadtsággal mondta ki őket. melyek többsége éppen arra vonatkozott.. A nő felállt.mondta Grillo. azután rám hagyományozott. hogy megtudjam. Akkoriban még voltak csodák.A végrendelet. amit eltemessünk? Nem. akik a semmiből kerülnek majd elő. .. ahogy mondani szokták. a maga sztorija itt véget ér.Tudom. . amint láthatja. amit ő egész életében művelt. . Egyszerűen nem éri meg a kockázatot. Minden rosszabbra fordult. jelezve.válaszolta Rochelle. Gyerekjáték. Hollywoodban valószínűleg lesz valami megemlékezés a tiszteletére.) . (Szavai érzelemmel terhesek voltak ugyan. . jóllehet a témát eddig még csak .Amikor kislány voltam.Micsoda? . . Többé már nem. Grillónak még egy halom kérdés maradt a tarsolyában.Most már hazamehet. mint hogy hogyan ásták elő egy föld alatti barlangból. és azt sem tudtam.A városban maradok .Amíg a férje holttestét meg nem találják. Az esély egyre kevesebb arra. (Leoltotta a kinti fényeket. A fattyúk.Hogy nem lesz holttest. .Feladták a keresést. Tehát. már csak történelem. Öt embert veszítettek. Olyasmi volt ez.) . a nagyapám megtanított rá. . . Jobb. Mindannyian elveszítettük.felelte Grillo. Minden sarkon ott vártak ránk. ha az utolsó tréfájára emlékeznek. hogy valaha is megtalálják. hogyan befolyásoljam a többi gyereket. . Megnevettettem őket. a kölykök eldobták a fagyijukat. nem igazán. A feleségek.A végrendelet? .válaszolta Rochelle. hogy az audencia véget ért.Az élet mégsem lehet olyan borzalmas a maga számára . Végül azért csak felültetett egy átkozott szellemvasútra.kiáltott fel hirtelen a nő. hogy ezt elmondja. amire a nő határozott felhívása szerint az egész beszélgetésnek vonatkoznia kellett volna.

A nő végül is sokkal mélyebb bepillantást engedett közös életükbe. vannak olyan lyukak. Nem kockáztatva. külön életet élnek.nem is érintették: Buddy hivatására. A sztorik. Grillo egészen addig várt a levél felbontásával. . Szinte sohasem a makacs tények fedik fel az élet mögött bujkáló másik életet. majd egy darabka papírt csúsztatott a kezébe. Az alvilág tudása. de semmi sem maradhat titokban. legalábbis Grillo tapasztalatai szerint. Az összeesküvők akármilyen hálót szőhetnek.Ellen majd kikíséri . . és betette mögötte az ajtót. Az ujjak olyan vékonyak voltak. akiket a föld kilövellésekor látott meg. bármilyen hatalmas erők szövetkeznek is az elfedésére. megérintette Grillo karját. akárcsak a két figura.Ellen Nguyen . a felszínre emelkedve változtatják meg a világot. megrázva a nő kezét.szólt udvariasan.Hálás vagyok. az igazság. hogy túllépje Vance özvegye türelmének a határait. előbb vagy utóbb mégiscsak felbukkan. amit még Tesla tárgybeli ismeretei sem foltozhatnak be. hogy fogadott . gyakran a lehető legváratlanabb formában. A lány az előcsarnokban várt rá. A cédulán a nő nevét olvashatta . Mélyen meg volt győződve arról. Jól tudta. Grillo ránézett. mélyen eltemetve. a gazfickók bármilyen megfélemlítéssel próbálkozhatnak. Amint kinyitotta előtte a főbejáratot. mindig a napvilágra kaparja magát. Lehet. mint a gallyak. amit a vécék falára írtan olvashatnak. inkább megválaszolatlanul hagyta őket. A pletykák.és egy Deerdell Village-i címet. szerelmes dalok teszik ezt meg. Amit az emberek két pohár vagy két dugás közt ellocsognak. mint amire számított. hogy semmi. hogy egyetlen szót is váltottak volna. hogy Buddy Vance örökre a föld alatt marad.Köszönöm.Köszönöm. Ezután. úgy tűnik. de a sztori. A lány csitító mozdulatot tett. vagy legalábbis valami ahhoz hasonló. . amiért rám szánta az idejét.búcsúzott Rochelle. . kikísérte a lépcsőkig. míg ki nem ért a kamerák hatóköréből. anélkül. . falfirkák.

a madarak és rovarok a hátsó udvaron jókedvűen muzsikáltak -. megkeresi a pásztort. összeszedte magát. hogy ha ő személy szerint nem is képes megragadni a dolgokat. hogy a Mama egyáltalán meghallotta-e. Márpedig ha az.az álmot az óceánról és halálról. odament a Mamához. Tanújuk volt. majd lement a földszintre. hogy rásóztak egy túlzottan optimista világszemléletet. Elhamarkodott ígéret volt. és felhívta a templomot. Valahogy jóleső érzéssel töltötte el a tudat. majd reszkető kézzel a helyére tette a kagylót. Ez egyszerűen badarság. John pásztor azonban házon kívül volt. Ott ült a konyhában . és még abban sem volt biztos. csontos ujjait tördelve és magában megállás nélkül imádságokat mormolva. aki igen.a hűtőszekrény halkan zümmögött. Ha az egyháztól bárkinek is elmondja.márpedig az ő körei javarészt a vallás embereiből álltak . Elment. akkor ők is ugyanazt a fonalat veszik fel. Kurtán lezárta a beszélgetést. amit a Mama is: ez csak az Ördög műve lehet. mielőtt a képek megszakadtak volna. ahogy a fuvallat megdagasztja az elhúzott függönyöket. és elmondta neki. Az imák Jo-Beth eszébe juttatták. ahogyan a szobát rótta. hogy megnyugtassa Angelie Datlow-t. Buddy Vance holttestének a keresése közben veszítette el az életét. akinek a férje. Ugyanazt a közös álmot látták. és megpróbált értelmet verni az értelmetlenbe.KETTŐ Jo-Beth az ágyán feküdt a sötétben. hogy megígérte. Amikor Howie azt mondta neki. és figyelte. de mind ez idáig remekül elboldogult abban a tudatban. De most már nem volt ebben olyan biztos. hogy soha többé nem találkozik Howie-val. akkor mi más következhet még ebből? . Amennyire csak tudta. igaza volt. hogy átadják a helyüket a helyszíni élő beszámolónak Datlow és kollégáinak haláláról. Jo-Beth most először hallott a tragédiáról. Amint hazaért. a környezetében biztosan van valaki. ahogyan Howie is. mielőtt magával rántaná őket az éjszakába. Anyja a színtiszta téboly levegőjét árasztotta. Bruce. mi történt a motelben . hogy ő sem hihet komolyan ebben. Lehet. Nem kellett hallania a részletes beszámolót a rendkívüli eseményről. de mégsem tette.

apátlan gyermekek kerülnek szembe gyásztól kifordított életük első éjszakájával. A reggel már tucatnyinál is több órányi távolságban volt. A tükörben egy szemvillanásnyi időre feltűnő test karcsú volt és fényes.kiirtva a távolságot. Már korábban levetkőzött. Gyöngyházfényben csillogó fekete-fehér jelenetek villantak fel szeme előtt.már soha többé nem lesz ugyanolyan. hogy elkerülje anyja hívó szavát. egészen az alsójáig. szemtől szembe Tommy-Ray-jel. hogy kételkedjen annak jogosságában. ahogyan ráborul . és várt a jelre. az ablak haldokló fogaihoz hasonló csattogása? Ledobta magáról a takarókat. visszavonult a szobájába. A padló lejtett. ahol most . hogy figyelmet és könnyeket követeljen. amikor felébredt. Howie a bevásárlóközpontban. A házban tökéletes csend honolt. Özveggyé lett feleségek. felvitte magával a szobájába. Nem kívánt aludni ilyen kevéssel a legutolsó szunyókálás okozta trauma után. A gyöngysor ezután hirtelen elszakadt. hogy elveszítette a hatalmát szobája felett. alvó arca a párnán. tompa esti fény teljesen eltűnt. Jo-Beth belesüppedt az álomba.feküdt éberen. de a kimerültség felülkerekedett ellenállásán. amennyire csak tudott. A korábbi. amit most hallott. Érezte. figyelve a függöny játékát. Odalenn készített magának egy szendvicset. Az óra nyolc-negyvenötöt mutatott. rádöbbent. elnémítva az életet -. Felült az ágyban. leosont a földszintre. akár egy egészségtől duzzadó kígyó törzse. A sötétség mindent elborított. Megérintette a veszteség érzete. amikor ő már azt hitte.Képtelenül arra. Tommy-Ray a paletta zörgésére ébredt.mely oly sokat vesz el a világtól. Howie a Butrick's-ban. közös gyászhoz most már ő is hozzáadhatja saját gyötrelmeit. és a jelenléte minden eddiginél jobban felzaklatta. Másoknál a régen félretett szomorúság emelkedik újra felszínre. és a gyöngyök szétszóródtak. és a sötétség . miközben álomba zuhant. hogy meghalt. Ez az. ahogy korábban soha. és túl fáradtan ahhoz.a szendvics elfogyasztása után . és ő mit csinált a közbeeső idő alatt? Aludt. a . A nap önmaga által gerjesztett lázában telt el. és oly szűkmarkúan méri adományait . A nagy. Felkelt. hogy lefeküdjön. verítékezett. hogy gondolataival átrágja magát zavarodottságán. Eltelve saját csodálatától megbotlott. Az hirtelen idegenné lett a számára és ő is a szoba számára. és amikor megkísérelt felállni. majd olyan halkan mozogva. Innen nem is olyan messzi fekvő otthonokban most is családok gyászolnak.

Tapogatózva érintette meg bőrét. tekintve. miközben a fejében ketyegő Geiger-Müller-féle számláló minden egyes lépéssel hangosabb lett. és az ablakkeret volt az. Nyugodtan állt. Az udvar hatalmas volt és kaotikus. és a hallon keresztül kiosont a fürdőszobába. Tommy-Ray hálószobaajtaja nyitva állt. Felkavarodott gyomorral nyúlt ki. hogy bár a sok sírás megtette a magáét. amit az út zaja elleni védőpajzsként ültettek valaha. mely nem is saját szívveréséhez igazodott. vagy a szoba nem engedelmeskedett szándékának. átterjedve a koponyaalapra is. áthatolhatatlan bozótossá terebélyesedett. de vagy a keze. A kerítés darabjaira széthullott. és ki a ház mögötti koromsötét éjszakába. Itt a mozgás. ő akkor sem láthatta. amit keményen megmarkolt. Elengedve az ablak keretét imbolyogva az ajtó felé indult. és belépett a koponyába. hanem ritmikusan érkezett. Jo-Beth fájós fogakkal emelte fel fejét párnájáról. A függönyök elhúzva. mielőtt elhagyja a házat. míg az émelygés el nem múlt. érezte. hanem valaki máséhoz. olyan pulzálásként. és majdnem észrevétlen maradt. E felé az apró dzsungel felé tartott. pedig korábban zárva volt. A nyomás nem volt állandó. Lábaival álmában szétszórt ruháin taposott. a fába kapaszkodva. A fájdalom mégis tovább gyűrűzött az állkapcsában. . hogy sok éve elhanyagolták gondozását. Miközben várakozott.ruhásszekrény egy kézitáska méretére zsugorodott. de nem jutott túl azon. a karjába. Felkelt. mígnem elérte az utolsó csigolyát. hogy valami szilárd támaszra leljen kezével. Ha a szobájában is tartózkodott. hogy fel kellene húznia ruháit. ködösen emlékezve arra. egyébként semmi baja. Tommy-Ray nem késlekedett. Érzékeny volt az arca. Arcának rövid tanulmányozása a fürdőszobatükörben meggyőzte arról. mintha kisebesedett volna. az élő sövény. Az ajtót akarta megfogni. a reszkető üveg mozgása ismét hanggá változott: csörgésből és zörgésből álló hívogatássá. Felvette a földről pólóját és farmerját. vagy éppen minden más nőtt groteszkül óriásira. a belső tér szurokfekete. le a lépcsőkön. Ilyesmit soha ezelőtt nem érzett. hogy a keret szinte érzékelhetetlen mozgása ujjpercein keresztül átárad a csuklójába. hogy maga után vonszolja őket. majd a vállain át a gerincoszlopára. Áthaladtában görcsös táncra kérte a csontvelőt.

sziszegte. Kétségbeesésében azon kapta magát. . Akármi is volt ez a betegség. A bozótos a kert végében mozgásnak indult. a földön maga után vonszolva farmerjét. különös fertőzés őt már korábban elérte. mintha tarantellát táncoltak volna rajta. A gondolat reményt támasztott benne. akkor az ráerőlteti az akaratát. Belekapaszkodott a ragyogó képbe. A helyiség valóságos betegségszagot árasztott. de afelől nem volt kétsége. akkor kigyógyulhatnak belőle. Tiltott kép volt . Talán ez az új.mondta a fák közé rejtőzött férfi -. hogy kitárja. Tommy-Ray nevét kiáltozva. ahogy belépett a szobába. Az elébe táruló látvány elég volt ahhoz. Howie.. A múltból felmerült előtte a fiú arca. végre találkozunk. az ágak között pedig már régen nem csak a szél kísértett. hogy Howie-ra gondol. hogy egy kis hideg vizet locsoljon az arcára. Mind a ketten. Tommy-Ray nem tudta tisztán kivenni az őt hívogató alakot. mintha mindjárt a gondolatait is ki akarná préselni belőle. hogy még csak gondolni sem fog rá -.. Ha ez betegség. A szoba üres volt.Fiam . saját ritmusához állítja az ő szívét is. az ágyon halomban az ágynemű. újra együtt. De az akarat nem foghatott rajta. A víz és az emlék együttes ereje száműzte a támadót bensőjéből.. és együtt vészelték át őket. és elindult Tommy-Ray szobája felé. majd lehajolt. elviselhetetlen forróság és áporodottság keverékét. hogy a fény behatolhasson. Bizonytalanul kilépett a fürdőszobából. és ennek volt tudható be furcsa viselkedése is a bevásárlóközpontban.Tommy-Ray? Itt vagy? Szélesre nyitotta az ajtót. fényből és nevetésből szövődő képet támaszt a sötétből érkező esztelen dobolás ellen. ahogyan a fiú átbotorkál az udvaron. Az ablakhoz lépett. összezárva fogait a rázkódás ellen. Egyszerűen szorosabban markolta koponyáját. hogy lerohanjon a lépcsőn. Ha nem veri vissza a fejében visszhangzó dobolást. hogy férfit lát maga előtt. Gyanúja csak újabb tápot kapott. de nem jutott tovább a függöny elhúzásánál. de e nélkül teljesen védtelen lett volna. a szőnyeg annyira felgyűrődve. . minden bizonnyal őt is megfertőzte.megígérte a Mamának. azzal a szándékkal. Kora gyermekkoruktól kezdve megosztoztak minden egyes víruson. A fejében visszhangzó kattogás fokozatosan tompulni kezdett. .Elég . A konyhai ajtón kiszűrődő fényben jól látta.

Jo-Beth? Mi történik itt? .Azt hiszem. és itt vagyok. hogy egy napon majd begördül egy limó az utcába. Én vagyok a Jaff.Borzalom.Hát persze. ahol vagy! Ott állt előtte.. kiszáll belőle egy híres mosoly. Azt a fiamot persze nem lehet szó szerint venni. . .Csak egy percet adj.Igen. akivel közös nemet visel.Velem is folyton trükközni próbáltak. Volt valami édes és titokzatos az idegen hangjában.Hol van Jo-Beth? . . álmomban.Most! .. előlépve a bozótosból. De ez a férfi jobb volt.Máris mintha saját magamat látnám benned . Néha elképzelte. aki ismeri a férfivilág dolgait. . hallotta. akiről Tommy-Ray ezer alakban álmodott. hogy a többi fiúnak van egy második szülője is. Ahogy Jo-Beth elérte a lépcsősor alját. melyet csak apa és fia ismerhet.Én vagyok az apád.. Tudni akarom. nem igaz? Pedig nem lenne nagyszerű. . Óvatosnak kell lennünk.. milyen lehet végre újra rátalálni az elveszett apára.Egy perc.Minden rendben.ismételte. és a fiára hagyományozza ezt a tudást. mint bármilyen nagymenő filmsztár. Az idegen felnevetett. Mama. hogy ez nem csak valami trükk. személyesen: az apa. aki olyan titkos nyelven hívta magához gyermekét.jött az utasítás. .kérdezte a férfi. Mama. Milyen nagyszerű is lenne. melynek során megpróbálta elképzelni. olyan szülő. mióta csak ráébredt.mondta. . odabent van a házban.Megkeresnéd a kedvemért? . hogy valaha is találkozhat a férfival.Hol van a lányom? . ha mégis igaz lenne? Miután már oly régen feladta a reményt.. oly sok gyermekkori gúnyolódás és kárba veszett óra után. .. hogy valami mozicsillag fattya. amit az imént a Jaff. Maradj az ágyban! . ahogy a Mama utána szól.Gyere közelebb! . Egyáltalán .Gyere ide! Valami borzalmas. . .Először látni akarlak. hogy látnod kell . .. hogy pont azt mondja. .Egy perc. igaz? . Csak maradj ott.

miért. aki hátborzongató nyugalommal hagyja. szélesre tárt mosollyal. ahogy egy jó fiúhoz illik? . Gyere velem! Mintha testének valamennyi ere büszkén kiült volna a fiú bőrére.kezdte. hogy az erejét fitogtassa. .szólt a Jaff újra.Nem.kiáltott fel. keresd meg a lányomat.kérdezte Tommy-Ray. .folytatta a Jaff -. . de a válasz csak nem akart beugrani. hogy a közvetítőim legyetek.Hiszel nekem? . te és Jo-Beth. Tommy. mire a konyhába ért.magyarázta a Jaff.Igen . . . .Csodálatos dolog! . A kertre nyíló ajtónál volt.nem hasonlított egy színészre. hogy összeillessze az információ-darabkákat .Jó . mintha csak most szaladt volna fel a tengerpartról. .hanem az ellenséged fia? . és megnyugodott.. és majdnem teljesen meztelenül úgy nézett ki. visszarohant a házhoz.Már nem sokáig. Az ellenségem is ugyanezt tette. mintha szenvedne valamitől. . Iszamósan az izzadtságtól. hogy mi lehet tekintélyének forrása. .felelte a fiú. Ez a szennyfolt. ..És engedelmeskedsz. fesztelen hangon szólongatni kezdte húgát. Gyermeket nemzett.Micsoda? .. kérlek. hogy a világ bálványozza. de nem hajlandó előjönni. és könnyed. Szemébe őrült fénycsóva költözött. . Ez tartja távol tőlem.Odakint. Tommy-Ray-nek fogalma sem volt arról.. Szólítottam. és akinek soha nem volt szüksége arra. . .Gondolkozz! Tommy-Ray gondolkozott. Nem úgy tűnt. keményen küzdve.Hiszek neked. inkább olyan emberre.Katz nem az ellenséged? .Én vagyok az apád . Te is tudod. akkor most. Ezzel Tommy-Ray elfordult tőle. de a jelei annál tökéletesebben öltöttek formát a szeme előtt. Katz.Azért születtetek. gondolta Tommy-Ray: arra a szaros Katzra gondol. . . Odabenn a házban Jo-Beth hallotta a hívást.Nem megyek veled sehová.És megérintette a testvéredet.Igen.Az ellenségem megérintette . engedelmeskedem. szélesre tárt karokkal. . A mosolya csak további tápot adott a lány gyanakvásának.

A dobolás helyébe saját elsuttogott neve lépett. . ami fájdalmat okozna neked. . a Jaff segít rajtad. de hidd el. Csak el kell jönnöd.Kérlek gyere .Igen? .. ezt te is tudod. . az udvaron. ..) .A hatalom odakint.kérdezte. Ne szégyenkezz miatta! Bocsánatot nyersz.kérdezte a fiú fejét felszegve. hogy megbocsáss nekem. Téged szólít. .A Jaff az. .Tudom. igaz? Ami neked fáj. amiért nem győzött eléggé hálálkodni. mert Katz beszennyezett az érintésével mondta a fiú. te seggfej! Mit képzelsz. . Egy anyaméhen osztoztak kilenc hónapon át.Én vagyok az. nem jelenti azt.Katzról.Nem én vagyok . .biztatta a fiú.Nem tennék semmi olyat.kérdezte Jo-Beth. igaz volt.győzködte Tommy-Ray. mit tettél. (A fiú elhagyta az ajtókeretet. az igaz.Csak gyere ki velem! Ott van. . És én ki nem állhatom a fájdalmat. hogy fáj .? . mi az. Azok egyszeriben nagyon messzire estek a háztól. hogy nem hozzá tartozol. Jo-Beth! Tommy-Ray. A fájdalom minden pillanattal erősödött. Nincs mitől félned.) . és megindult felé a konyhában.Fura szerzet vagyok.Jo-Beth. a kert legtávolabbi végében.Mi a csudáról beszélsz? . Minden érzésünk közös. A fájdalom a fejében rögtön alább hagyott. .Miért harcolsz ellene? .Ne gyere közelebb! . A lány nem volt .Csak azért gondolkodsz így.Jo-Beth. Nem bánthatta. . ugyanannak a petének két fele voltak. Tudom. kinyújtva felé karját.Hanem? .Bocsánatot? . .Nincs jogod hozzá.Csak mert ő hozzád ért. Jo-Beth megfogta a kezét. . nekem is fáj.. (Felnevetett. felemelt hangjától a koponyáját hasogató erő újjáéledt gonoszsággal mart belé. Kételyei dacára a fiúnak sikerült meggyőznie. . .mondta -. egy pillanatra sem lanyhuló mosollyal. A lány megrázta a fejét. .Hol van ő? Tommy-Ray a cserjés irányába mutatott.De igenis van! Nem tudom.Nem én akarok megbocsátani .mondta Tommy-Ray. hogy személyesen kérd. de van itt valami. de nem annyira fura. . mert amit mondott.

.szólt rá. mindketten! Tommy-Ray szembefordult anyjával: . kigombolt hálóingében. amikor a ház irányából kiáltás hallatszott.hallotta hangját -. ..Valóban? . . kiáltásai mégis inkább parancsoltak.Te ezt nem értheted. ez az. mely eddig a függönyökkel játszadozott. és ez alatt az idő alatt nem is egyszer kinyilatkoztatta. hogy képes rá. . felülmúlhatatlan precizitással.Jöjj közelebb. Hálásnak kellene lenned érte. A Mama lassítani kezdett léptein. ami rossz képeket idézett fel benne: gombafelhőt. A kiáltás megdermesztette. ő lenne a tökéletes választás.Gyertek el onnan.Én vagyok a Jaff . a rabjává tette. olyan hangerőt kiengedve. Testvérén túl. Tommy-Ray közvetlenül mögötte állt. Azonnal megszerette szakállát és sűrű szemöldökét. mintsem könyörögtek volna. . Éppen újabb lépést akart termi a férfi felé. .Itt az apánk . riadt arckifejezéssel. Tommy-Ray hagyta kicsúszni a kezét az övéből. . . ott volt a Mama. ahogy ajkai megformálták a szavakat. hogy többé soha nem akarja elhagyni azt a helyet.Gyerünk . . Elmondom neked. amiről Jo-Beth nem is gondolta volna. hogy hozzád érjen! A Mama volt az. és megnyugtató.Gyere el onnan! Majdnem öt év telt el. Sarkon fordult.Menj be! .próbálta meggyőzni.tudakolta a lány.felelte Tommy-Ray -. mióta a Mama legutóbb kitette a lábát a házból. amire mindig is vártunk.Nem ismered őt. a szél. gyere el onnan! . vízben oldódó vércseppet. és az erdősáv irányába terelte. .Az apád.Jo-Beth. és lassan az arc is láthatóvá vált.Ne engedd. A lány habozott. . Szerette. hazajött. a lombok kavargásában. De a hívogató hang mély volt. .Neked ehhez semmi közöd.Valóban.kiáltotta oda neki. .mondta. . Ha bármelyik férfit valaha is apjának szólítaná.Mama? . mezítláb átgyalogolva a füvön. . Most mégis itt volt. Volt valami a fák mozgásában. fiam . hogyan juthatott el ide ilyen sebesen.Miért vagy most itt? Ennyi idő után? .benne biztos..

Az arc.sziszegte.. és kinyújtott karjával arcul csapta. ha hagyjátok. az ütés hangja hosszan visszhangzott.Viszont megismerek egy átkozott holdkórost. hogy az elpusztításukra törjenek.Bolond! .súgta lágyan. ha látom . mert hagyta.kiáltott fel Jo-Beth. És a tiéteket is össze fogja törni. melyet annyira nemes vonalúnak talált.kérdezte Tommy-Ray. vagy már olyan mélyen a Jaff befolyása alá került. hogy csak azt látta. Az őket körülölelő csenevész erdőbe hirtelen eszelős élet költözött. Csakhogy most nem fogod! Hazajött a Papi! Úgyhogy menj a francba! A jelenet szemmel láthatóan szórakoztatta a fák között megbúvó férfit.Ne engedd. Az ágak flagellánsok módjára korbácsolták egymást. duzzadni kezdett.. .Az imádságaid.Ez csak egy trükk! Nézz oda! Egy iszonyú trükk! Tommy-Ray vagy maga is jól tudta mindezt. Megnagyobbodott a homlok és a szemek. hogy a maszkja egy kicsit félrecsússzon. ahogyan nevetett.Ez nem az apánk! .csattant föl -. . A lány felsikoltott a látványtól. . ha megkísért? . Tett egy újabb lépést Tommy-Ray felé. melyet az imént még annyira apainak talált. És most ezt is el akarod szúrni. egyszeriben csökevényesedésnek indultak. Jo-Beth tisztán hallotta. A lány hirtelen feléje pördült. ne avatkozz bele ebbe! A Mama válasza sem késett soká. széttépve a lombokat.Nem ismered fel a gonoszt. .Itt maradsz velem! .kérdezte a Mama.. tágra nyílt szemmel.Jo-Beth elindult a ház felé. . és nem érdekelte. . . Elegem van belőled! Mindig is megpróbáltad tönkretenni az életemet.ordított rá.Figyelmeztettelek . .Hová mész? . mozgásuk olyan heves volt. a szakállas áll és száj.fröcsögött vissza Tommy-Ray. .Ez törte össze a szívemet. miközben kinyújtotta karját.Mama! . (Már csak egy méternyire állt Tommytól.Velünk! . A férfi nyilvánvalóan nem számíthatott a kíváncsi tekintetekre. . Az apja helyét egy gigászi. vízfejű csecsemő foglalta el. amit az meg akart mutatni neki. . . hogy bántson minket! Tommy-Ray durván eltaszította anyja kinyújtott karját. bármelyik pillanatban kiszakadhatnak a talajból. hogy megérintse az arcát. meg a prédikációid a Sátánról. lehántva a kérget.) . amint elkapta Jo-Beth karját.Ezért? .Ne engedd neki! . hogy attól tartott.

Amint elfordította a kulcsot. ahogyan a földszinten beszakad a hátsó ajtó. Jo-Beth inaszakadtából rohanni kezdett a ház felé. Tudom. hogyan állíthatjuk meg. A Jaff ott volt. .kiáltotta a Mama. Viszont egy lezáratlan ajtó semmiféle védelemül nem szolgálhatott. amitől Jo-Beth kétszer is meggondolta. lefelé irányuló ökölcsapásával szétválasztva őket. majd az azt követő zenebonát. Nem sietett. hogy kövesse. Hogy a helyiség biztonságot is kínálhatott-e. ahogyan a Mama is. az ajtóban van.A szobámba.Azt hiszem. . miközben a férfi közeledett feléje. a szorítás túl erőszakos volt. . és visszakiáltott neki. Túl sokan haltak már meg fohásszal az ajkukon. Szeme végigfutott a lépcsőkön. újra megkezdődött. Siessünk! A szoba levegője a Mama parfümjétől és az áporodott ágynemű szagától volt terhes.hallotta hangját. Parányi szája vigyorra húzódott. mint hogy kinyissa ezt az ajtót. látva. amint az ajtón belülre értek. most először figyelt fel rá. és határtalan szemeivel őt fürkészte.De gyorsan! Az ajtó túlfelén hirtelen reccsenés hallatszott.sürgette a Mama. A kulcs nem akart kijönni a zárból. ami korábban figyelmeztette a Jaff jelenlétére. és amióta berohantak a házba. A levelek örvénylése követte a pázsiton. Jo-Beth így is tett. mely során mintha a hűtőszekrény teljes tartalmát szétszórták volna a konyhában. A lány lehajolt. . akkor nemcsak a zárból csúszott ki.kérdezte Jo-Beth. . márpedig az most nem fog segíteni. Jo-Beth hallotta. Mielőtt Tommy-Ray újból elkaphatta volna. hogy kiszakítsa magát belőle. . Végül a Mama avatkozott közbe. de ha nincs az a kulcs. hogy amikor végül mégis kiszabadult. Majd súlyos csend következett.Akkor hozd! . Nincs más választása. mielőtt kinyitotta volna az ajtót. az már egy másik kérdés volt.Zárd be! Zárd be! .Itt vagyunk . akinek futás közben elkapta a kezét. Addig rángatta.kérdezte Jo-Beth.A kulcsot keresed? . a szakállas magzat. hogy anyja a párna alatt matat. a Mama máris tovább szaladt. de meghittsége mégis megnyugtatóan hatott rá. akkor csak az imakönyvére hagyatkozhatnak. hogy a kulcsot felvegye. . A Mama a Jaff megállításáról beszélt. hogy a dobolás. . A Jaff háromfoknyira volt a lépcső tetejétől.Bármilyen hevesen is küzdött a szabadulásért. hanem a kezéből is.Hová? . Az ütem teljesen összekuszálta gondolatait. Miért is . A lány kinyúlt a kulcsért.

.Megölöm! .görnyed előre? Keres valamit? Végül a kulcs képe juttatott eszébe mindent.. akivel lefeküdtem. felállt.kiáltott oda a Mamának.Legalábbis nagy vonalakban. megölöm a lányodat! Szorítása Jo-Beth csuklóján legalább olyan erős volt.válaszolta a Mama. .. . hogy el fog jönni. . hogy itt van . hogy nem . az ajtó felé indulva. És meg is volt rá az oka.Tisztán és érthetően.szólt a Mama.. hogy itt van. egy jó húszcentis konyhakés. . Mert nem az ajtó. megragadta Jo-Beth karját. Teljesen őrületbe kergetett a vágyakkal. .Nem harcolhatsz vele ezzel .kérte Jo-Beth -.Persze.kiáltotta oda a lénynek a lépcsőfordulón. Mama! . Jo-Beth megpróbálta hátrébb hessegetni. hanem lánya mögé próbált kerülni. .Hány volt összesen? .Megpróbáltam rájönni.kiáltott fel a Mama.. mint Tommy-Rayé. A fiú néhány perce holdkórosnak nevezte. a te apád. . mi ő . .Mondd meg. de ő oda sem figyelt az instrukcióira.Távozz innen . .Isten engem úgy segéljen. Ki ő? És mit tett Tommy-Ray-jel? . hogy megteszem. de valójában ez..Nem tudom. és a torkának tette a pengét. A férfi.Jo-Beth-re pillantott.Akkor magyarázd el nekem is . magához rántotta.Az igazat mondta . Amikor ez sikerült neki. hanem egy konyhakés. melynek a túlsó feléről kaparászás hallatszott .figyelmeztette Jo-Beth. Nem az imakönyv volt. .ez csinált titeket. Jelen cselekedete vagy egy . .mutatott a késsel az ajtó irányába. becsapta az ajtót. Lehet.. mit is keresett idáig. hogy a Sátán. . mégis minden olyan egyszerű. Ugye így van? A Mama szemei az ajtót fürkészték. Ha megpróbálsz betörni ide. .Hallak . és most.mormolta a Jaff.Még csak nem is ember. és rázárta a zárat. mert én nem értem. az évek során. . Készen állok. Lehet.Mama? . Felkapta a földről (a Jaff felért a fordulóba). ..Olyan sokáig rettegtem. mely már jó pár évvel ezelőtt tűnt el nyomtalanul. visszahátrált a szobába. Vagy még inkább az egyik apátok. amiket nem én akartam.Itt van! . .felelte végül. Ő az apátok.Szajhát csinált belőlem. Jo-Beth most látta csak meg.Tudtam.

. hogy nincs menekvés szánalmas állapotától. Jo-Beth nem habozott soká a válasszal: .állapította meg Jo-Beth.szólt elszántan a Mama... .Elmegy. hogy végleg elengedje.Igen.Mi lesz Tommyval? .Félek . hogy a Mama lazítson a szorításon.Lányom? .Elmegy .. . egy.tört fel belőle a szomorúság.förmedt rá a Jaff. és. . a gyötrelmek világára fogant lény panaszos zokogása.Kezdettől fogva tudtam. . . itt most az ő élete a tét.El kell mennünk.Félted az életedet? Légy őszinte velem! Teljesen őszinte.jelentette ki.Épp eléggé fél .Nem hagyom. . . mint az előtte felhangzó csábítások és fenyegetések.Oscar-díjas blöff volt.Már nem tehetünk semmit. A Mama megrázta a fejét: .. A nyomorúságos hang legalább olyan iszonyatos volt.. Akárhogy is van.mondta a Jaff ezúttal a Mamának .Hagyd.jegyezte meg. A Jaff újra megkopogtatta az ajtót. . hogy megkapd . és a helyébe egy mély torokhang lépett. . De még így is újabb harminc másodpercnek kellett ahhoz eltelnie. Végül a Jaff megszólalt: ..De maradj nyugton még egy kicsit. Mama. . igazolva Jo-Beth hitét. . . hogy kínzóik valóban elhagyják a házat.kiáltott fel a Mama.szólongatta. igaz? .utasította anyja.Igen.. mintha csak meg akart volna győződni róla.nevetett fel könnyedén.megölni az egyetlen dolgot. Én szeretlek téged. Az ajtó túlfeléről hosszú hallgatás volt a válasz.Felőlem rendben. mely első lélegzetvételétől tudja.Válaszolj neki . Van nála egy kés. amiért még érdemes élned. De képes lennél rá. Majd lassan ez is elhalkult. Még egyszer utoljára megrázta az ajtót. hogy ő válaszoljon .Mindig van másnap. .kérdezte Jo-Beth. A nevetés és az ajtózörgés azután elhalt. és egy teljes percnek. és nem akarom.Lányom? . hogy el fogom veszíteni . . .Bolond lennél . hogy megkeressük. . hogy bántódásod essék..Elhagyta a házat . hogy valóban zárva van. vagy Tommynak volt igaza.. . A Mama még mindig nem vette le a pengét a nyakáról. Engedj el! Alulról az ötödik lépcsőfok kétszer is megreccsent.

. Jo-Beth a nyers látványra meredt. Mama.. . hogy végül lecseppenjenek az állkapcsáról.szólt hátra a Mamának.Te tudtad. a szeméből megállás nélkül patakzó könnyek végigcsorogtak arcán. tócsába gyűlve a bábu alatt.mondta Jo-Beth. élnem kell. Azt mondta. a húsos arc visszabámult rá.Annyira szégyelltem magam ..A Szüzek Ligája? . . . Mama..Nagyon erős voltál . .. . teljes egészében ételekből. hogy idővel eljön. A Mama felnézett rá. Az Úr kedvéért. .mondta a Mama. Most azonban újfajta figurát alkotott. a belepréselt hüvelyk nyomai a szemek. És a tietekért. nekitámaszkodva a korlátnak.felelte Jo-Beth. olyan dolgot látott. Arcát beletemette egyik kezébe. . Nem miattam. Még száj sem volt. Tudom. elszakadva a baba látványától. hogy ez a fattyú ide fog jönni . Kinyitotta az ajtót. Hamburgerből volt a fej. Elveszítették Tommy-Ray-t. a másik. maga a torzó egy tejesdobozból. Ezúttal nem volt mosoly. melyek mindig híven visszatükrözték kedélyállapotát. melynek tartalma a lábak között spriccelt ki. És az ágyékból feltörő férfiszimbólum. Mindannyian azok voltunk. A pásztor óvott meg saját magamtól. . A gyerekkori babák mindig mosolyogtak. hogy azt mondtam félek. de hidd el. mely beszennyezte a szőnyeget.Hol hallottál te erről? . Én csak egy biztonságos anyaméh voltam a számára. . ami csak Tommy-Ray keze munkáját dicsérhette.. Nem miattam jött.Ó. még mindig a kést szorongatva. Az emberek gyerekkorom óta másról se beszélnek körülöttem.kérdezte Jo-Beth. egy atyát a babacsaládnak. Gyerekkorukban bátyja tucatjával készített neki babákat.Annyira nagyon szégyelltem magam. az oldalánál lógott. A Mamának volt igaza. tudtam. hogy soha nem lennél képes bántani engem.Gondolkodás nélkül átvágtam volna a torkodat. a kezek és lábak zöldségből. Meg akartam ölni magam. A lépcsőfordulón. Szeretlek.Akkor is próbálkoznunk kell .Gyanítottam.. Csak a két lyuk a hamburgeren.

kérdezte Tommy-Ray. melyet immár számtalanszor hallhatott.Az ellenségem még mindig itt van .Megpróbálsz rám ijeszteni? .Mire? Az ellenségedre? Akkor mondd el.nevetett fel a Jaff.Kétlem.kérte apját Tommy-Ray.Azt előbb be is kellene bizonyítanod nekem.Mondd meg. Tommy-Ray. Ő és én partnerek voltunk. és amely körbejárva a dombot elvitte őket egy szédületes panorámát kínáló kilátóhelyig. .Ne legyél ilyen szarkasztikus! . de akik a fáradságos út után megérkeztek ide.Nem. és én feltépem a torkát a kedvedért. De ő becsapott engem. . .Miben utaztatok? . . egy bizonyos hatalom megszerzésében. melyet csak a helybéli gyerekek ismertek. . . a hatalom megszerzésében. mint egy gyerekkel. hogy végigpillantsanak a városon.Ki az ellenséged? . De én már nem vagyok gyerek. Hát. Hogy pontosabb legyek. Itt álltak meg.A neve Fletcher. Ezt hívják a Tudásnak. hogy engedné. nem is érti mindig a poénjait. egyre jobban tetszett a fiúnak.Tudod. Tommy-Ray és apja. és ennek segítségével képes leszek belépni Amerika álmaiba. . A férfinak volt humorérzéke. és az alant elterülő házakban is csak alig pislákolt néhol fény. én nem vagyok bolond. . Tommy-Ray végigvezette egy ösvényen. Csillag nem ragyogott felettük. mielőtt te megszülettél. építkezési teleknek túl bizonytalan volt. milyen ő. erről a helyről beláthatták egész Laureltree-t és Windbluff-öt. Apa és fia szemtanúk nélkül beszélhettek. Vagy legalábbis megpróbálkozott vele. Tudom. . . álom az élőket.kérdezte. Nem félek semmitől. .HÁROM . hogy egyszerűen fejezzem ki magam. . Felhők homályosították el az eget.Á! .Be is fogom. Találkahelynek túl sziklás.mondta a Jaff. mikor próbálsz úgy bánni velem. .Most viccelsz? .Majd meglátjuk. Egyszerűen csak fel akarlak készíteni. még ha ő.Miben utaztunk? . a hang. .

. Az emberek előszedik az emlékeiket. mely megmagyarázza. csak el kell aludnod. szerelmet vagy halált jelent. Nem. . végig akarok menni a partján. És én meg is fogom szerezni.De nem úgy. felpillantva az égboltra.Nagyon-nagyon .Klasszul hangzik. igaz? .felelte a Jaff. Olyan álom. igazi felfedező vagyok.És azon az óceánon van egy olyan sziget..Es a Tudás a kulcs? . . .De hát most mondtad.Igen. .kérdezte Tommy-Ray.az egyetlen misztérium .Megint talált. Elsőként a görögök fedezték fel a létezését. . . a kezdetnél és a végnél.Nem minden álomba. . . ahol az igazi mítoszok születnek. a fejünkben. mely születést. Olyan álom.Folytasd! Akkor is hallani akarom.. az igazi misztérium . . ..Klassz. Csak a fontosakba. igaz? Te valahogyan ott is akarsz lenni. Tommy-Ray. ahányszor csak akarsz.Az űr . Tommy-Ray. Annyiszor lehetsz ott.idebent van. A Jaff hangja fokozatosan elhalkult.He? . . . egy esőerdő. .mondta a Jaff. Ugyan mi felfedeznivaló maradt még a külső világból? Nem sok minden.Nagyon akarod azt a helyet.Úszni akarok a hullámai közt. .Így igaz. Tudom.vetette közbe Tommy-Ray.Igen? . . . mely minden halandó számára legalább kétszer megmutatkozik élete során. mit jelent a lét. .A legtöbb álom mindössze szemfényvesztés.. hogy azok csak álmok. Ő Atlantisznak nevezte el. ahogyan a mese szövétnéke ismét a hatalmába kerítette. meg a nagy határ semmi közöttük . Láthatod. hogy egy kicsit zavaros.. Quiddity-nek hívják .magyarázta a Jaff. Néhány darabka sivatag. és megpróbálják egyfajta sorrendbe állítani őket. Rejtjeleket használva Platón is írt erről.A szellemünknek van egy óceánja. Semmi mást nem kell tenned.. De van másfajta álom is. mint egy agyzsugorító. Mindannyian álmodunk.Még több sivatag. amikor csak nekem jólesik.

amíg nem tesz szert valami védelemre. mint közvetítőmben.Már hogyne számítana. . .Habár inkább hálásnak kellene lenned neki.Nem mutathatom meg mindenkinek csak úgy az arcomat .vágta rá Tommy-Ray vigyorogva. .Számít ez valamit? . még mindig a föld alatt élnék. Még mindig arra várnék. Fletchert is beteggé tette.Te.Persze .mondta a Jaff. ha majd egyszer adódik valami alkalom rá. ha szembekerülünk egymással.Igen. Ő most gyenge..Majd később el is fogunk. De amit Katz tett. A gondolat. Olyan előnyt szereztem. Az maradt csak kérdéses. előbb mindenképpen felkeresi a saját gyermekét. nagyon rejtelem nélküli. igaz? .Akkor hát végeznem kell Katz-cal. . ..Ismét telitalálat. . Seregem lesz. szinte beteggé tesz. Gondolom. fiam. a haldoklók lelkéből.Hát nekem se mindegy. . Buddy Vance-é.Szeretem benned ezt az egyszerűséget. Az olyan. Klasszul el fogunk boldogulni.Miért? . De te kint lehetsz. én.A Jaff nevetni kezdett. hogy adódjon.Ha ő nem lenne. .Mit tett? Ágyba vitte? . hogy talán elmegyünk valahová. De legelőször végeznünk kell az ellenségemmel. ennyit én is elmondhatok. .Akkor itt akarsz maradni? Én azt hittem. Meg sem próbálja elhagyni a Grove-ot. A dolgok egyensúlyban voltak. . Majd hozzátette: .Gondoskodom róla. Megbízhatok benned. hogy te vagy Jo-Beth összerakjátok a darabokat. és melyikünk lesz az erősebb.. melyikünk lesz képes elsőként a felszínre emelkedni. . Máris van egy ilyenem.Ez nagyon hasznos cselekedet lenne. .Ez mit jelent? . .Azonkívül nemigen szívelem a napfényt. teratám. hogy Fletcher gyereke megérintette a húgodat.. hogy helyettem intézkedj. Ami azt illeti. amit Fletcher nem hozhat be. .Katz? . és megpróbáljatok kiszabadítani. .

A hangra nem messze tőlük a fák között mozogni kezdett valami.suttogta áhítattal Tommy-Ray.. Rémülten. Milyen söpredékkel találkoztam.Ő nem őrült.. Hogy micsoda dolgokat láttam. mint egy elfeledett mélytengeri lény.Amikor feljöttünk ide. hogy egy kutya. Emberekhez. Olyan volt. Őrült embereket.Kezdhetnéd mindjárt a Mamával. . amit látott és végigszenvedett.Végigfuttatta szemét a város panorámáján: De itt? .Ez lett egy komédiásból? Nekem egyáltalán nem tűnik mulatságosnak.. Ő csak az szeretne lenne. Papi! Kérlek! A Jaff fütyült egyet. mely a kertben szétkorbácsolta a lombokat. ha képes lett volna olvasni azoknak az elméjében. . .mondta a Jaff. Egyszer majd mesélek neked a helyekről. melynek halott testét az áramlatok hozták fel a felszínre.Klassz .Én ismerek párat. ő azt szeretné. akiket nem oltalmaz a mitológia. . hallucináció lehetne. Hát hazudtam. És felvértezte magát ellenem.Mutasd meg. . volt egy olyan érzésed. Tommy-Ray a szó szoros értelmében háztartások százaiba elvihette volna apját. Az ilyenek szolgáltatják a legjobb alanyt.mutatott szét. hogy mire elérte az emberek világát. de közben tudja. haldoklókat? . . Elveszett lelkekre. ötven szemgödre és tucatnyi szája legyen.Fogunk itt ilyeneket találni? . hogy nem így van. Tommy-Ray. emlékszel? Azt mondtam. védtelen embereket.Olyan emberé ez.Nem akarod te azt annyira látni. . ahonnét a teratámhoz összeszedtem az elveszett lelkeket. Csakhogy ezúttal az arc is láthatóvá vált. felfedve a lény jelenlétét.. akik a Központban vásárolgattak.Mutasd meg! .Úgy értem. ott azután ropogósra sütötte a tengeri nap. hogy valaki követ bennünket. Nem. hogy minden. a bőr pedig félig lemálljon a felpuhult húsról. . meztelen emberekre van szükségem. Elveszett embereket. Van hite. egy szál magában. hogy megtöltsék kocsijukat friss gyümölcsökkel és .Úgy érted. . akikkel nap mint nap összefutott városa utcáin. Szentség nélküli emberekre. bármilyen idióta egy hit is az övé. és megcsipkedték arcát a sirályok. Rémült embereket. Olyanokat. . aki a halál mezsgyéjén járt .Hol van? ..

és robusztusnak tartották magukat. A bankban több pénzük volt. amiért átvészelték a hideget. ezért hát magába zárta a Világvégével kapcsolatos rémálmait. és akkor is csak érintőlegesen foglalkozva a témával. Ha valaki rákérdezett volna. A boldog arcok mögött a reménység halálos betegen élt. Kamaszkorára gyakorlatilag megfeledkezett korábbi félelmeiről.tápértékkel teli gabonapelyhekkel. és ők pedig pont azért harcoltak egész életükben. emberekhez. amikor egy újabb születésnap egy újabb év elteltét jelezte. és nem most. néhány hónappal a kisbaba. Nem mindenkinek sikerült elpalástolnia a félelmeit. Csakhogy senki sem kérdezte őket. hogy az ilyen traumákat távol tartsák az életüktől. és ha mégsem. Az önbecsapás működött. Tizenhárom éves korában Ted Elizando osztályában egy haladó gondolkodású tanár elejtette azt a megjegyzést. egy biztos állással a háta mögött a Thousand Oaks-ban. talán néha elsírták magukat. Túlságosan benne jártak már az évszázadban ahhoz. hogy a szuperhatalmaknak elegendő nukleáris fegyvere van ahhoz. hogy vajon mire való mindez. úgy tűnt. biztosan kijelentették volna. mint osztálytársain. mint osztálytársait. csak hogy megnyugodjanak. Egy éjjel azután. Huszonegy éves korában. Dawn. A rákövetkező évben szülőkké váltak. Hát így álltak. nehogy kinevessék. vagy az azt inspiráló szentségekről. talán néha felemelték a hangjukat gyermekeiket nevelve. Eseménytől eseményig éltek árnyalatnyi borzongásban. ahol a tudásszomjuknak kellett volna lakoznia. és sokukban már el is pusztult. ha a gyermekeik nem erőltették túlságosan a kérdést. a nap szinte állandóan felmelegítette a levegőt. megkönnyebbülten fellélegezve. hogy hisznek valamiben. A gondolat. feleségül vette Lorettát. s akik minden tekintetben kiegyensúlyozottnak és boldognak tartották magukat. hogy sok száz évre száműzzék a civilizációt erről a bolygóról. Nem itt. hogy egy ilyen kérdés ne okozott volna kínos zavart. hiábavalóságokkal kitöltve életüket. mint az övé. csak hogy elfeledtessék az űrt. akkor tüzeket gyújtottak. mint elegendő. Sokkal biztonságosabb nem beszélni a hitről. ugyanolyan tisztakék a szeme. . de minden szándékuk és tettük békés lélekre vallott. keresztelőket és temetéseket. mint az övé. Teden legalább annyira. Talán néhanapján beugrottak valamelyik agy-zsugorítóhoz. kivéve az esküvőket. akiknek ugyanolyan makulátlan volt az arcbőre. sokkal inkább zaklatta őt.

a végső tűzről szóló lidércnyomás visszatért. A kisbaba néha átfordult álmában. amikor látta. Azután egy éjjel. Boldog volt állatai között. mielőtt visszament volna lefeküdni. mindig elmosolyodott. aki immár nem ismeri az otthont. végtagjai füstölgő csonkokká válnak. Tommy-Ray. hogy állatot vigyen a házba. Ez az eseménysor attól kezdve szinte minden éjjel megismétlődött. egyre nehezebbnek találta. Négy éve. meghallotta a közeledő rakétákat. A munkanap kellős közepén. Ted verítékezve és minden tagjában reszketve kelt fel. A kisbaba mélyen aludt. játszhatott a kutyákkal és a kígyókkal. Ted egy hónapra kórházba került. hogy teste elszenesedik a karjai között. A tavaszi nap. majd visszatért a Grove-be. csak a borotva élét. ahogyan mindig is szeretett szunyókálni. az íróasztalnál ülve is egyre több jelét látta a közelgő iszonyatnak. aki azonnal férje után nézett. hogy az álmait elrabló szörnyűségek ne vegyék át a hatalmat mindennapjai felett is. A panaszos hang felkeltette Lorettát. miután az orvosi konszenzus szerint a teljes gyógyulásra leginkább családja körében lenne reménye. és egy olyan ember auráját árasztotta. Az étkezőben talált rá. A válást meg is ítélték. ahogy a gyerek gyámság alá helyezését is. A virrasztás azonban így is megviselte Ted-et. amikor az sírni kezdett. megpróbálva csitítgatni. kibékíthetetlen ellentétre hivatkozva. egy kisállat-kereskedésben dolgozott a Központban. volt Ted egyik kedvence: szabad bejárást engedett neki a boltba (egy-két alkalommal ő is felügyelt rá. akit hagyott a földre zuhanni. míg lassan előre kiszámítható rituálévá nem nemesedett. amikor Tednek el kellett ugrania valahová). habár soha nem lett . Egy évre rá Loretta válókeresetet adott be. A levegő mozgása. Teljes mélységében ismerte Ted történetét. mely könyörületes módon kevés követelményt támasztott vele szemben. és megrebegtette felé hosszú szempilláit. hason fekve kiságyában. a bőre elfeketedik. Több mint egy órán át figyelte szuszogását. Rémülten kapta fel a gyereket. akik hasonlóan hozzá. bármilyen balzsamos fuvallat is volt. a férfi a rettenettől némán meredt lányára. hogy megnézze kislányát. őrt állva Dawn kiságya mellett. egyszeriben egy gombafelhő vakító fénycsóvájává lett. Az éjszakáról éjszakára rátörő rémálom lassan megfosztotta erejétől. rosszak voltak képmutatásban. akinek anyja nem engedte meg. olyan állásban. idegösszeomlása óta. megtörve az asztal lapján. Mostanában már csak nagyon kevesen látogatták Ted-et. Amikor meglátta a papit a kiságya mellett.születése után. mintha távoli sikolyokat hordott volna füleihez.

Hát persze. Tommy-Ray elvigyorodott a láttára: látva a reszkető lábakat.Olyasmi. Ez egy teljesen másféle lidércnyomás volt. Ted.Nem akarsz találkozni vele? . mint egyfajta groteszk mágia. amit Tommy-Ray az apjaként mutatott be neki. . előlépve az árnyékból. ahogyan most tette. . ennek nagyon örülök.Jó hírek? .Tényleg? Hát. állott sajt. hogy elvidd valamim. Most mégis lopva utat talált hozzá.szólt a Jaff.Késő van. hogy egyesüljön a tömeggel.vágta rá a Jaff. én. Szegény Ted. A nedvek cseppjei a gravitációval dacolva függtek a levegőben Ted szeme előtt. . kezét nyújtva Ted felé. Nem jöhetsz be csak úgy. Bőre pórusain át a test belső nedvei bugyogtak elő. ha találkoznál.Hát.. hogy megürüsödve. .Ez nem várhat. mosolygott. ahogyan Ted szemei forogni kezdtek üregükben. kinyújtva karját Ted felé. Tommy-Ray? Ez az én házam. . . figyelmet követelt. egyesülve egymással.A papám. Tommy-Ray lenyűgözve figyelte. ingét. amit te úgysem akarsz . átáztatva annak nadrágját. ott nem lebegett előttük. akivel szeretném. . Soha azelőtt nem látogatta meg például az otthonában.Akarok tőled valamit . vázlatos képét. nem csoda. Még a régi.Mi folyik itt. míg végül az anyag. egyre nagyobb cseppeket formálva. Tommy-Ray.A fiam barátai az én barátaim is. Hazajött. legalábbis nem a torkából. ami nélkül sokkal boldogabb leszel.. . és a férfi olyan hangokat kezdett hallatni. nagyon jó hírem van. .csűrte-csavarta a szót a Jaff. Látva a hatalmat. hogy akar .Valami.Hoztam neked valakit. Most már formát is kezdett magára önteni: Ted személyes lidércnyomásának első. Figyelj. . Tommy-Rayt teljesen megigézte a látvány. Beszélt. mint egy betegesen szürke. egy anyagot formálva hagyják el gazdájukat. Valakit. és rajtad kívül senkivel sem tudom megosztani. a hibásan illeszkedő szemeket. .a férfi barátja. Teddy rémülten lépett vissza a házba. . Olyan volt. És a folyadék még mindig áramolt a Jaff parancsára. mintha mindjárt kidobná a taccsot. csúnya időkben sem ért meg ilyet. De semmi sem jött. hogy egy ilyen gyerekkel a bensőjében .

Ahogyan a Jaff is mondta.De nem akarhatjuk. . .Ehhez is tudás kell . amiknek még nem jött el a maguk ideje. A Jaff felnevetett. . .Akarod látni.Pihenésre van szükségem. ahogy az éj a végéhez közeledett: . hogy fordul fel fenekestül a Grove. enyhén hüllőszerű lények voltak. Ez volt az első a számtalan látogatásból. amikor ma reggel felébred.És mikor fog eljönni? . sokkal jobb lesz neki nélküle. . Ha nagyon rád mászik. . De mégis egyfajta visszhangja. A Jaff egyre inkább belemelegedett. az izomköteget masszírozva.Előcsalogatni őket. Látjuk még egymást. . Nem gondolod? .mondta. miközben beszélt. hogy a Grove.Ismerek néhányat. és Tommy-Ray vállára tette kezét. hűvös helyet.jelentette ki elégedetten. . Keresek valami árnyékos. És nevetve elvezette falkáját a sötét éjszakába.nem tudott soha lazítani.De miért? . . de egyéb tekintetben mindegyiket egyedi kreációnak lehetett tekinteni. ez még nem a Tudás. azt higgye. igaz? . fiú.ódzkodott Tommy-Ray. Mindannyian fakó.Mondd.Alig várom már. . Nyugodj meg.Nem esett messze az alma a fájától .Igen. Ahogyan minden tudás az.Mert azt akarom.Tudom .Most hová menjünk? . . Tommy-Ray szélesen elmosolyodott.Persze.És mit mondok Jo-Beth-nek? . amit aznap éjjel tettek. . mint volt. Neked haza kell menned. .mondta a Jaff. mentegetőzz. hogy a keresésedre induljanak. Csak olyan dolgokat fedeznének fel. minden olyan.Nem. és a bestiárium minden alkalommal újabb elveszett lélekkel gazdagodott. hogy nem emlékszel semmire. Nagyon tetszik.Nem akarok menni .

még nem. Korábbi tapasztalataiból nagyon is jól tudta.Megvárom . egyszerűen csak alaposan megizzasztotta. amikor a levegőben még reményteli ígéretek lebegtek. elszántan rá. Lomha hajnal lopakodott a szobába. akkor ő megbocsátó.a köztük feszülő eltéphetetlen érzelmi kötelék miatt a közös álom tényét gond nélkül képes volt elfogadni . Végül arra a következtetésre jutott. Lois . hogy közös álmuk . Sokkal jobb. hogy életet leheljen szervezetébe. felöltözött. Miután lezuhanyozott és megborotválkozott. akkor ő erőszakos. Egyenesen a könyvesboltba ment. . ha találkozik Jo-Beth-szel. egy gallyra ment telepatikus kapcsoló jóvoltából hirtelen egy olyan lidércnyomásra változott. azt az órákig tartó önmarcangolás sem tudta felszínre hozni.csak a legszükségesebb minimumot. Mrs. hogy nem fogja céljaitól eltéríteni egy asszony jókedélyének hiánya. Még nem fogalmazta meg magában a jóvátétel ígéretének szavait. amint felébredt: a nap még Kalifornia államban sem süt mindennap. hogy a tegnapi csorbáját kiköszörüljék. hogy Jo-Beth megérkezett-e már. Barátságosan rámosolygott.állt a pult mögött. A bolt. teljesen üres volt.NÉGY Álmaim hölgye tévedett. volt Howie első gondolata. majd fagyosan közölte. és elindult a Központba. A torna keveset. hellózott. Knapp ránézett az órájára. ahogyan felhúzta a redőnyöket. ha majd a lány hangulatára próbál reagálni. Semmit sem tehettek ez ellen: legjobb lesz az egészet elfelejteni. őt nem számítva.Mrs. melyekre szüksége lesz. Elsétált az ablakhoz . ami velük történt a motelben. Ha elutasító lesz vele szemben.valahogyan. vagy egyáltalán semmit nem használt a tekintetben. Egyfajta asztrál-hiba folytán. Ha volt is valamiféle magyarázat arra. Knapp . hogy bármilyen kísérlet a részéről a beszédre reménytelen hebegésbe fulladna. majd megkérdezte. az égen nyoma sem volt kékségnek. hogy megnyugtassa lelkiismeretét. Ha bűnbánó. Egy kevéske közös akarással a Butrick's Steak House-tól folytathatják az életüket. Szolgalelkűen végrehajtotta a gyakorlatsort . és hogy késésben van. hogy nem. amint kinyitja a száját. melyet egyikük sem értett vagy érdemelt. Csak az számít.mondta neki.

Ezúttal már valódi nevén is neveztetik: Jézus Krisztusnak. hogy ez szemenszedett hazugság.mondta. strapabíró kötetek Zimnek. Az előtte fekvő könyvek mindegyike vallásos témájú volt. bármilyen alakban jelent is meg az Úr . lelkesítő zsoltárok a családok számára. Volt közöttük egy képeskönyv a vallásalapító Joseph Smith életéről is. Biztosan el kellett mennie valahová. Most.Quetzalcoatl Mexikóban. mindig tökéletes. állította az értekezés. horgas orrú. Ha tényleg használta a telefont. nevemen nevezve. Howie átlépett a következő polchoz. árja hősnek tűnt: magas. Voltak könyvek az imádságról. visszatért Amerikába. Tonga-Loa.. és a szent ligetről. Az egyik darab különösen felkeltette a figyelmét: A Megváltó története. De minél tovább pásztázta a könyvek sorait. .legközelebb eső állványhoz. Howie tudta. amikor neki megfelel.Az is lehet. vagy valamelyik leányvállalata adta ki. hogy ma be sem fog jönni . A festmények alapján ítélve. A borító képén egy férfi térdepelt vakító fényözönben. ahol a víziói támadtak. ahol böngészhetett a könyvek között. Kukulean. Illa-Tici. annál világosabb lett a számára. sápadt bőrű.folytatta Mrs. a harsány ajánlás szerint a lapok a Kor Legnagyobb Üzenetét tartalmazták. Knapp.Meglehetősen kötetlen munkaidőben állapodtunk meg. hátha ott olyan könyvet talál. vagy bármi más néven neveztessék is -. és azt monda.alig volt több egy brosúránál . hogy megünnepelje a millenniumot. A vékony könyvet . nagyon halkan tette. fényképekkel otthonáról. vagy egy szexuáltechnikai kézikönyvet. Talán néhány szerelmes verset.. Akkor dolgozik. Howie felnézett a szövegből: . testes. könnyen emészthető paragrafusaival és ábrázolásokkal az ősi Amerika Nagy Fehér Istenéről. Egyikük szólott hozzám. állhatatosan kerülve Howie tekintetét beszéd közben. nem igazán bízva az asszonyban.Kár . ami jobban illeszkedik hangulatához. Nem vette fel senki. és egyidejűleg figyelhette Jo-Beth érkezését is. hogy a boltban valamennyi könyvet ugyanaz a kiadó. az Úr evilági városának felépítéséről és a baptizmus jelentőségéről. hogyan korholja Jo-Beth-t. kiknek fénye és dicsősége leírhatatlan volt. amiért elkésett: nem volt semmi kötetlenség a . . az óceáni nap istene Polinéziában. kék szemű férfiszépségnek. A képet kísérő szöveg felkeltette Howie érdeklődését: Két személyt láttam.Felhívtam Jo-Beth házát. .a Mormon Egyház publikálta. felettem a levegőben. Éppen tegnap hallotta.

munkaidejében. Azonban Mrs. Knapp, az igaz keresztyén, úgy tűnt, mindenre elszánt, csak hogy a bolton kívül tudja végre. Lehet, hogy rajtakapta, amint önelégülten vigyorgott a szent szövegek felett. - Semmi értelme sincs, hogy itt várakozzon - ment tovább a nő. - Egész nap itt ácsoroghat. - Nem riasztom el a vevőit, vagy ilyesmi, igaz? - kérdezte Howie, hogy végre egyenes mederbe terelje a beszélgetést. - Nem - válaszolta a hölgy, örömtelen, apró mosollyal. - Nem is állítottam, hogy ilyet tesz. A fiú közeledni kezdett a pulthoz. A nő önkéntelen mozdulattal hátrébb lépett, mintha félne tőle. - Akkor, egészen pontosan, mi a baja velem? - kérdezte tőle egyre türelmetlenebbül, nehezen őrizve meg udvarias hangnemét. - Mi van bennem, amit ennyire utál? A dezodorom? A hajam? A nő újra megpróbálkozott egy ideges mosollyal, de elszánt képmutatása ellenére sem futotta többre egy apró rángásnál. - Nem én vagyok az Ördög - mondta Howie. - Nem azért jöttem ide, hogy bárkinek is bántódása essék. A nő nem válaszolt. - Én itt... itt... itt születtem - folytatta. - Palomo Grove-ban. - Tudom. Nocsak, nocsak, gondolta Howie, micsoda felismerés. - És mi mást tud még rólam? - kérdezte kedveskedve. A nő szemei az ajtó felé rebbentek, és Howie tudta, hogy éppen most rebeg el egy néma imát a Nagy Fehér Istennek, hogy nyisson már be végre valaki, és szabadítsa meg ettől az átkozott gyerektől és az ő kérdéseitől. Sem Isten, sem egy vevő nem tette meg neki ezt a szívességet. - Mit tud még rólam? - kérdezte újra Howie. - Nem lehet az ennyire rossz dolog... vagy igen? Lois Knapp apró vállrándítással felelt: - Nem hiszem... - Hát akkor, rajta! - Ismertem az édesanyját - kezdte, majd el is hallgatott, hátha ennyivel kielégítette a fiú kíváncsiságát. Howie nem válaszolt, úgyhogy neki kellett kitöltenie a vészterhes csendet a további információkkal. - Nem ismertem persze valami túl jól - folytatta. - Egy kicsit fiatalabb volt nálam. De akkoriban még mindenki ismert mindenkit. Oly régen történt. Azután, amikor a baleset történt...

- Így is... is... mondhatjuk - mondta neki Howie. - Mondhatjuk? - Maga balesetnek hívja, de... de... nemi erőszak volt, ugye? A nő tekintete elárulta, hogy soha nem gondolta volna, hogy egy ilyen szót (vagy bármi hasonló obszcén dolgot) hallhat ebben a boltban. - Nem emlékszem - vágta rá védekezően. - És még ha így is volna... (Itt megállt, vett egy mély lélegzetet, és új vágányra terelte a beszélgetést.) Miért nem megy vissza oda, ahonnan jött? - kérdezte. - De hiszen visszajöttem - szólt elutasítólag. - Ez a szülővárosom. - Nem így értettem. (A nő végre engedte, hogy méltatlankodása a felszínre kerüljön.) - Tudja, hogyan néznek ki a dolgok? Maga visszajött ide, és ugyanakkor Mr. Vance meghalt. - Mi a franc közöm van nekem ahhoz? - akarta tudni Howie. Fikarcnyi figyelmet sem fordított ugyan az elmúlt huszonnégy óra híreire, de annyit tudott, hogy a komikus holttestének felkutatása, aminek az előző nap tanúja volt, valami óriási tragédiába torkollott. Amit nem értett, az a kapcsolattársítás volt. - Én nem öltem meg Buddy Vance-t. És abban is biztos lehet, hogy nem az anyám tette. Lois, miután láthatóan lemondott a misztikus hírhozó funkciójáról, a további részleteket a rébuszokat feladva a lehető legnagyobb egyszerűséggel és gyorsasággal teregette ki előtte, csak hogy mielőbb túl legyenek már az egészen. - A hely, ahol az édesanyját megerőszakolták - magyarázta, - ugyanaz a hely, ahol Mr. Vance halálra zúzta magát. - Ugyanaz a hely? - Igen - jött a válasz. - Most mondom, hogy ugyanaz. Nem fogok kimenni, hogy megmutassam magának. Épp elég gonoszság van anélkül is e világon, hogy keresnünk kellene a bajt. - És maga azt hiszi, hogy ehhez nekem is van valami közöm? - Én nem mondtam ilyet. - Nem. De... de... ezt... ezt gondolta. - Most, hogy így kérdi: igen, ezt. - És azért szeretné, ha mielőbb elmennék a boltjából, hogy ne terjesszem tovább a befolyásomat. - Igen - válaszolt a nő röviden. - Ezért.

Howie bólintott: - Oké - mondta. - Elmegyek. De csak akkor, ha megígéri nekem, hogy elmondja Jo-Beth-nek, itt jártam. Mrs. Knapp arca kelletlen grimaszra húzódott. De a tőle való félelem olyan hatalmat adott a fiú kezébe, amit egyszerűen muszáj volt élveznie. - Nem nagy kérés, igaz? - kérdezte. - Nem fog neki hazudni, ugye? - Nem. - Akkor elmondja neki. - Igen. - Megesküszik Amerika Nagy Fehér Istenére? - kérdezte Howie. - Mi is a neve... Quetzalcoatl? (A nő arcán teljes tanácstalanság tükröződött.) Sebaj - szólt oda neki -, elmegyek. És bocsánat, amiért megzavartam a reggeli csúcsot. Otthagyva a halálra rémült hölgyet kilépett a szabad levegőre. A húsz perc alatt, amit a boltban töltött, a felhőréteg felszakadozott, és lyukain keresztül tűzött a nap, megvilágítva a Dombot. Néhány perc múlva a Központ halandóira, mint amilyen ő is, ráveti sugárzó tekintetét. Álmai hölgyének végül mégiscsak igaza volt.

ÖT
Grillo a telefon hangjára ébredt; kinyújtotta karját, és leverte vele a félig telt pezsgőspoharat - a múlt éjszaka utolsó, részegen elmondott tósztja: Buddyra, aki eltávozott, de sohasem felejtjük -, majd átkozódva felvette a kagylót, és a fülére tette. - Halló? - mordult bele. - Felkeltettelek? - Tesla? - Egyszerűen imádom, ha egy férfi emlékszik a nevemre - felelte a lány. - Mennyi az idő? - Késő. Már régen dolgoznod kellene. Azt akarom, hogy lepasszold az összes munkádat Abernethynek, mire odaérek. - Mit mondasz? Idejössz? - Tartozol egy vacsival, a Vance-féle pletykákért - mondta a lány Úgyhogy keress valami jó drága helyet. - És mikorra tervezed, hogy ideérsz? - érdeklődött Grillo. - Ó, azt még nem tudom. Olyan... - A mondat közepén a férfi visszatette a kagylót a helyére, és a telefonra vigyorgott, ahogyan elképzelte a vonal túlsó végén káromkodó lányt. A mosoly mindjárt lefagyott az ajkáról, ahogy felállt. A halántéka ütemesen lüktetni kezdett; ha azt a fél pohár pezsgőt is megitta volna, aligha lenne képes rá, hogy felálljon. Bepötyögte a szobapincér számát, hogy rendeljen egy kávét. - És valami gyümölcslevet nem óhajt hozzá, uram? - kérdezte a hang a konyhából. - Nem. Csak a kávét. - Tojást, croissant-t... - Jesszusom, ne. Semmi tojást. Semmi mást, csak a kávét. Hogy leüljön újságcikket írni, majdnem olyan visszataszító gondolat volt, mint a reggelizésé. Úgy döntött, hogy inkább felveszi a kapcsolatot a nővel a Vance házból, Ellen Nguyennel, akinek a címe, telefonszám nélkül, még mindig ott lapult a zsebében.

Jelentős mennyiségű kávé bevitele után a szervezete felpezsdült annyira, hogy autóba ülhessen, és elvezessen Deerdellig. A ház, amire hosszas keresés után ráakadt, erőteljes kontrasztot alkotott a nő munkahelyével. Kicsi volt, jelentéktelen, és alaposan ráfért volna egy tatarozás. Grillónak megvoltak a maga kételyei az előtte álló beszélgetést illetően: az elégedetlen alkalmazott mindenféle mocskot szokott dobálni volt munkaadójára. Némely múltbeli alkalommal az ilyen kapcsolatok gyümölcsözőnek bizonyultak, de általában inkább csak rosszindulatú szóbeszédeik elterjesztését várták tőle az informátorok. Ez esetben Grillo hajlamos volt a legjobbakat feltételezni. Azért volt, mert a nő nyílt arcvonásai olyan sebezhetőségről tanúskodtak, miközben beinvitálta a házba, és megkínálta egy újabb főzet kávéval; vagy mert valahányszor a szomszédos szobában fekvő gyereke magához hívta - elkapta az influenzát, magyarázta -, majd visszatért a babusgatásából, ugyanott vette fel a történet szálát, ahol előtte elejtette; vagy egyszerűen csak azért, mert a történet, amit kiteregetett, nem csak Buddy becsületén ejtett foltot, de a sajátján is? Talán ez utóbbi volt, ami minden kétséget kizáróan meggyőzte arról, hogy hiteles forrással hozta össze a sors. A sztori, amit elmesélt, demokratikus alapelvek szerint feketített be egyaránt mindenkit. - Az ágyasa voltam - fejtegette a nő. - Majdnem öt évig. Még amikor Rochelle is ott volt a házban - ami természetesen nem tartott sokáig -, akkor is megtaláltuk a módját, hogy együtt legyünk. Gyakran. Azt hiszem, mindvégig tudott róla. Ezért ragadta meg az első alkalmat, hogy megszabaduljon tőlem. - Ezek szerint már nem áll alkalmazásban nála? - Nem. Csak az ürügyre várt, amivel eltávolíthat, és maga szállította neki. - Én? - kérdezte Grillo. - Hogyan? - Azt mondta, hogy flörtöltem magával. Jellemző, hogy milyen indokot talált ki. (A szóváltás során Grillo nem első ízben hallotta ki ezt a mély érzelmességét - jelen esetben a megvetést - a nő passzív viselkedése mögé rejtőzve.) - Mindenkit a saját mércéjével mért - folytatta - És maga is tudja, milyen mérce az. - Nem - felelte Grillo őszintén. - Én nem tudom. Ellen csodálkozva pillantott rá: - Várjon - mondta neki. - Nem akarom, hogy Philip is hallja ezeket.

még ha csak egy kis időre is.válaszolta erre Ellen.Igen.Nagyon. Valójában azt akarom. volt.Máris túl sok olyan szót megtanult. majd becsukta az ajtót maga mögött.) . A dolgok a szexben. . ártatlannak. Részben ezért is vette el. nem? . Önző ember volt. kurva volt. mit teszek. hogy is mondjam?. .Undorító dologgal? . Olyan gyönyörű nő. Rochelle-nél tartottunk.És gondolom. maga is szerette őt? . . vagy hogy kurva? . . .Micsoda? . hogy az egész világ a férfiak körül forog.Tudja: emberekkel. Azt akarom. akik becsapják és átverik. hogy valaki megtudja mindezeket. Megint az a megvetés. pedig még csak egy éve jár iskolába. elsuttogott pár szót. Én is elkövetem ugyanezt a hibát Philippel.Buddy tudott erről. hogy Grillo kimentse magát az egocentrikusok köréből. Hiába látom világosan.Nos. . amit nem akartam.Van egy meglehetősen drága szenvedélye .Mindkettőről.. de hát melyik férfi nem az? (Nem hagyott rá időt. hogy megkeressen száz dezsőt. Akit annyi év után is igazán szeretett. Mr.Magukat mind úgy nevelték..felelte a nő lágyan. Még mindig nem tettem túl magam a tényen. igen . hogy kiteszem mindennek. hogy legyen esélye. igen . undorral vegyítve.Jól hallotta? Miért van ennyire meglepve? . ártatlannak lenni. igaz? . amit Grillo nem hallhatott. azt hiszem.Miről? A szokásairól. . Tudja. .Én ajánlkoztam. Biztosan más módja is lett volna rá. . hogy meghalt. alig valamivel az elvesztése után. . amikor feleségül vette? . ott.Biztos vagyok benne. Igen. azok bizony ott várnak mindannyiunkra. mielőtt folytatta volna a mesélést. nem igaz? .Nem is tudom.Rendkívül nehéz feladat lehet beszélni ezekről. Mielőtt Buddy elvette volna. akit szeretett.hangsúlyozta a nő. Már úgy értem.Ó. . .Ó.Szóval.Felállt és bement fia hálószobájába. Én voltam az. . egyszerű a képlet.válaszolta Grillo -. A dolgok a politikában. Épp elég undorító dologgal fog még találkozni. Buddyval kapcsolatban csak annyi volt . Sajnálom. Grillo. hogy mindenki megtudja.Akartam. van egy nagy adag perverzitás Buddyban. persze.

jött a válasz. A rajzok. és felvette az egyiket: .Van valami neve is? .Majd én bemegyek . az ágy felé közeledve. és némán pergette a rajzfilmeket. szemével egyfolytában anyját keresve annak háta mögött. hogy elvegyen egy olyan nőt.A gondolat olyan érzelmi reakciót váltott ki nála. és itt lesz . Grillo otthagyta a nőt. .. hogy elvágja a zokogást. . aki látványosan megörökölte anyja arcának ünnepélyes szimmetriáját. mi van vele. miközben az kézfejével törölgette a könnyeket a szeméből. és rá akarta venni az egyik társaságot.Sokkal jobban. Buddyban volt egy jó adag perverzitás. körülvéve széjjelszórt játékaival. .ajánlkozott Grillo. . melyek közül számtalan lecsúszott az ágy oldalán.nyugtatta meg Grillo. .Megnézem.. szinte oda sem figyelve.Philipnek hívják? . . .Ki ez? . ne aggódjon.Hát nem furcsa? Különösen akkor.Lufiember .a különbség.jegyezte meg Ellen. ahogyan mondtam. türelmetlen éllel. mind ugyanazt a gumóforma karaktert ábrázolták. Nem rejtette véka alá Grillóval kapcsolatos gyanakvását. Ugyanebben a pillanatban a fiú megszólalt a hálószobában. mely a történetben elfoglalt helyének ismeretében gyanús lett volna. ha elmarad. . Es persze mindent tudni akartak a magánéletéről.Szia. .mondta Grillo. Ez nála sokszor nyilvánult meg önpusztításban. és benyitott a fiú szobájába.Igen . mint Rochelle? . Ellen az ajkára szorította kezét. hogy legalábbis egy ideig a világ tényleg körülötte forgott. . A fiú. amikor rendet akart tenni az életében. . mindenki fejből fújta a poénjait.Hol van a Mami? . Mindenki ismerte az arcát. Patakzani kezdtek a könnyei.Egy perc.válaszolt komoran Philip. . Grillónak hívnak.tudakolta a fiú. .kérdezte a fiútól. A sarokba állított tévé is be volt kapcsolva. és szétszóródott a szőnyegen. Grillo letérdelt.A Lufiember .És mégis vállalta a kockázatot. az ágyon ült. hogy újítsák fel a show-t? De hát.Jobban járt volna . .Te vagy Philip. Néhány évig. igaz? .válaszolt a nő. Ő volt Amerika egyik legkedveltebb embere.Magát kellett volna elvennie . krétáival és telifirkált papírlapjaival.

Van itt még sok minden más is.Talán majd felhívom.A fejemből . aki szemrehányó pillantásokat vetett Grillóra. mégis mennyire igaz. hogy nem.mondta Ellen. De még nem készültem fel rá.Ha felkészült rá..köszönt el. . igaz? .Csak téged . az csak egy része az igazságnak. még nem vagy.Hát akkor honnan? .. Átpillantott a válla felett.jött a válasz.. készséggel meghallgatom . .. . Meglehetősen szimpla észrevétel. Jóllehet halála kellőképpen rejtelmes és tragikus volt. .A tévéből való? . amíg kikísérem Mr. hogy elmondjam.De már jól vagyok. ami felkeltette a kíváncsiságát.hallotta meg Grillo Ellen hangját.Ahogy mondtam. . . hanem folytatta munkáját.Nem. ami megelőzte.. . egy újabb skarlátszínű lény színezését.Nem.válaszolta Philip. Philip nem válaszolt. a sokszínű. .Ne menjen túl közel hozzá! . . Valóban Buddy Vance állt a történtek középpontjában. Akármit mondok is el. Soha többé.mondta Grillo. Elég sok olyan dolgot tapasztalt eddig is. Grillót. és őt már nem írhatja meg. Az is lehet. A Coney Eye falait benépesítő bazári kollekció . higgye el.Harap is? . . amint kiértek a gyerek hallótávolságából ..Mostanában nagyon beteg voltál. . hihetetlen figurát tanulmányozva. . . Grillo felállt.kérdezte Grillo. minden bizonnyal rejtelmesebb volt maga az élet. miközben visszahajtott a Grove-on át a hotelbe. A nő megpróbálta ugyan elrejteni könnyeit.Köszi. Maradj csak az ágyban. de erőfeszítése szemmel láthatóan nem győzte meg fiát. és visszahelyezte a portrét a többi közé. hogy megmutattad nekem a Lufiembert .És barátságos? A fiú megrázta a fejét. nem? A legfontosabb részlet maga Buddy.Ne légy ilyen udvariatlan .ez nem a teljes történet.A hotelben megtalál.mondta Ellen Grillónak. . Ez a végszó visszhangzott Grillo fejében.

(Amerika Igazi Művészete). hogy ha a Lufiember nem is. hogy őszintén és helyénvaló módon mesélje el a sztorit. hogy megírja-e. a hotelszoba parányi íróasztala fölé görnyedve. Csakhogy a titkok magában a Grove-ban lappangtak. Nem is az a kérdés. aki még mindig szereti. az erkölcsös szerető. amiket az elmúlt huszonnégy órában hallott. és a láz első hulláma izzadtságcseppeket rajzolt a homlokára. mellyel senkinek nem tesz jót. . aki viszont nem szereti. mint utolsó poén nélkül is lebilincselő egy történet. és most Ellentől. amint felszínre törtek Buddy Vance sírjából. Hotchkisstól. Csak ekkor. hogy. Grillo is láthatta őket. Rochelle-től. de teremtőjének influenzája minden bizonnyal beléje mart. amint visszaért a hotelbe. és valószínűleg soha nem is szerette. nem vicc. Még a rendkívüli módon abszurd halál. míg nem végzett a huszonegynéhány. Előnyben kell részesíteni a feltételezést a ténnyel. előállítva egy kiinduló vázlatot a Buddy Vance-sztoriról. A legelső tennivaló: össze kell raknia a tényeket. döbbent rá. és ne csak hozzáadja a saját hangját a zűrzavarhoz. kereszthivatkozásokkal ellátott papírlappal. Ő észre sem vette a jeleket legalábbis addig nem. a szajhából lett feleség. Ezért fontos. a mocskot a méltósággal szemben. felszálljanak az égbe. A háta sajogni kezdett munka közben. Neki is látott. miközben tagjait kinyújtóztatva felállt. Teslától. hogy hogyan? Abernethy nézetei a kérdést illetően teljesen egyértelműek. hanem az.

Csak amikor hátrébb lépett az utcára. Mint kiderült.Csak néhány percet kérek . feltehetőleg Joyce McGuire-tól. McGuire azonban tudta. mire ő gyorsan az ajtó elé pattant. Howie számára a napnál is világosabb lett. Bármennyire is nehéz volt Lois Knappal értelmesen szót váltani. Kisebbfajta csoda lett volna.HAT 1. . biztonságos társaságét. ösztönösen megérezve. aki válaszolhatna a hívásra. ha nem így tesz.mondta neki. .Ezt az ő szájából szeretném hallani. . mégsem volt olyan egyszerű kifejtenie meggyőzőerejét. Dadogása és szemüvege megbízható. hogy kettejük kapcsolata nem Isten vagy ember elleni vétek. Howie általában sikert aratott az anyukáknál. . Nem lehet ez akkora feladat.Igen. hogy a látszat csal. igaz? . hogy a bejárati ajtó megnyíljon előtte. itt van. akkor hallotta meg a biztonsági lánc csörgését. egy olyan boltban. mikor a napjait egy teljesen átszellemült asszony társaságában tölti. a társalgás más megvilágításba helyezte az előtte álló kihívást.felelte Howie. Öt teljes percen át dörömbölt és csengetett. és némiképp tépelődő egyén benyomását keltette bennük. De nem akarja látni magát.Nem akarjuk. hogy felkiabáljon a leredőnyözött ablakokra.Jo-Beth itthon van. mely a padlótól a mennyezetig másból sem áll ki. Miközben felmászott a Központtól Jo-Beth házáig. hogy válthatna-e egy szót a lányával. hogy igenis van odabenn valaki. miért reagálta le a lány a kettejük közti kapcsolatot . csak mormon irodalomból. hogy itt legyen . hogy megkérdezze az ajtórésen át rá bámuló nőtől. ha nem bánja.a Sátán műveként. Ő is csak Lois Knapp szavait szajkózta. Mrs. és hogy semmi démon nem bujkál a testében.Menjen haza! Hagyjon minket békén! . Először még azt sem sikerült elérnie. Valahogyan meg kell győznie Jo-Beth-t arról.különösen azt a motelbéli borzalmas álmot . .

a nappali végében. Ettől arca csak még hamuszürkébbnek tűnt. . .felelte Howie. Nem a lány válaszolta meg a kérdést.. ha most elmész.Nincs értelme. nem értem .. miközben annak túlsó felén a reteszek és láncok ismét a helyükre kerültek. már el is tervezte. de mielőtt kinyöghette volna. . .V. Még mielőtt elfordult volna az ajtótól. . mint egy bolond.Francba .kezdte Howie. inkább hagyta a dolgokat. Fekete ruhában volt. .Talán jobb is így . Néhány pillanatig csak állt. és legnagyobb meglepetésére kinyitotta az ajtót..mondta lágyan Jo-Beth.Jo-Beth? . McGuire.Ez veszélyes mindannyiunk számára. Egyedül a szeme tükrözte vissza a külvilág fényét. napfényben fürdött a lépcső..és elkezdte becsukni az orra előtt az ajtót. .jött a válasz. Azonnal .Nem.. . Howie. ott volt az a pont. már csak a fa erezetét bámulhatta. v. Nemcsak Mrs. mégis látta Jo-Beth-t. ezúttal hiba nélkül. hogy ami velem és a te édesanyáddal is történt. Sötét volt odabent a házban..Nem értek az egészből egy szót sem. hogy várjon. . az ádázság.sikerült kimondania.tudakolta Howie. De meg kell értened.Nem lett volna szabad idejönnöd . attól tartok.mondta az asszony. mi lesz a legközelebbi állomás. . és nekiindult volna az utcának. . . a Grove túlsó felén.Igazán? .kérdezte Mrs. McGuire küldte el pakolni.Mondd meg neki! . Ahelyett. de Jo-Beth is hallatta hangját az egyre terebélyesedő kórusban. édesanyja és egy komédiás tragédiája közös nevezőre talált. .Nem a te hibád .Miféle dolgok? .Muszáj beszélnem veled. v. ha nem mégy el. . hanem az anyja. amivel fogadta. Borzalmas dolgok fognak történni velünk. hogy tett volna még egy erőtlen kísérletet. hogy újra elbukjon. ahogyan a félhomályban áll. Halott volt a levegő kettejük közt. . öt centire az orrától. Ennél átfogóbb vereséget el sem tudott volna képzelni.Az lesz a legjobb. Hangja alig jutott ki a ház belső teréből. Valahol az erdőben. .Senki sem okol érte..utasította az anyja. a csukott ajtóra meredve. még nem ért véget. .Beszélhetnénk? . mintha temetésre készülődne. Soha többé nem szabad idejönnöd. McGuire.kérdezte Howie. ahol Mrs. teljesen eltűnt a hangjából.

Erőszak, halál és katasztrófa jelölte azt a helyet. Talán ott valahol van egy olyan ajtó, mely nem zárul be ilyen hamar előtte. - Ez lesz a legjobb - szólalt meg a Mama, amint Howard Katz lépteinek zaja végleg elhalt. - Tudom - sóhajtott fel Jo-Beth, még mindig az elreteszelt ajtóra meredve. A Mamának igaza volt. Ha az előző éjjel eseményei - a Jaff megjelenése a házban és Tommy-Ray pálfordulása - igazoltak valamit, akkor az az volt, hogy senkiben sem bízhatnak. Egy testvért, akit, legalábbis azt hitte, a legjobban ismert, és akit a legjobban szeretett, testestül-lelkestül elrabolt tőle egy múltbéli démon. Howie is múltból tűnt fel, a Mama múltjából. Akármi is történik a Grove-ban, ő is része az eseményeknek. Lehet, hogy csak áldozat, de lehet, hogy kiváltó ok. Akár ártatlan, akár bűnös, beinvitálni a küszöbön egyet jelent a megváltás aprócska reményének kockáztatásával, amit a múlt éjszakai támadás után sikerült kiharcolniuk maguknak. Mégsem tette egyetlen gondolat sem könnyebbé a bezárt ajtó látványának elviselését. Ujjai még most is viszkettek, hogy rántsa hátra a reteszt, tépje fel az ajtót; kiáltson utána és ölelje magához; és mondja el neki, hogy a dolgok talán megint újra jók lesznek. De mit jelent a jó? Együtt lenni vele, átélni a kalandot, ami után a szíve egész életében vágyakozott, átölelni és megcsókolni ezt a fiút, aki talán a saját testvére? Vagy megőrizni az erényét ebben az árban is, melynek minden hulláma magával akarja ragadni? A Mamának erre is meg volt a válasza; ugyanaz a válasz, amit mindig felajánlott, amikor a balsors megmutatkozott. - Imádkoznunk kell, Jo-Beth. Imádkozzunk, hogy megszabaduljunk elnyomóinktól. És ha a Gonosz megmutatkoznék, az Úr lángjával pusztíttassék el, és az Ő eljövetelének fényességével... - Nem látom ezt a fényességet, Mama. Azt hiszem, soha nem is láttam. - El fog jönni - erősködött a Mama. - Minden rendbe fog jönni. - Én nem hiszek ebben - mondta Jo-Beth. Maga előtt látta Tommy-Rayt, amint múlt éjjel visszatért a házba, és olyan ártatlanul mosolygott rá, amikor ő a Jaffról kérdezte, mintha semmi sem történt volna. Ő lenne az egyik Gonosz, akinek az elpusztulásáért a Mama oly odaadóan imádkozik?

Talán az Úr őt fogja elemészteni lángjával? Remélte, hogy nem. Inkább azért imádkozott, amikor ő és a Mama végül letérdeltek, hogy beszéljenek az Úrral, hogy az ne ítéljen túl keményen Tommy-Ray felett. És felette sem, amiért ki akar lépni a napfénybe, hogy kövesse azt az arcot, bármerre menjen is.

2.
Habár a nap kíméletlenül tűzött a fákra, a lombsátor alatt az atmoszféra az éjszaka bűvöletében élt. Bármilyen állatok és madarak éltek is erre, a varázslat odújukban és fészkükben tartotta őket. A fény vagy a fényben élő erő elcsendesítette őket. Howie azonban érezte fürkésző pillantásukat. Minden lépését figyelték, mintha a fényes hold arca alatt sétáló óvatlan vadász lett volna. Nem volt szívesen látott vendég. És a késztetés, hogy tovább menjen, mégis minden lépéssel erősödött. Tegnap egy suttogó hang hívogatta; egy suttogás, melyet akkor csak nyugtalan elméje trükkjének tartott. De most nem volt egyetlen sejt sem a testében, mely kételkedett volna a hívás hitelességében. Volt itt valaki, aki látni akarta; találkozni akart vele, meg akarta ismerni. Tegnap elutasította hívó szavát. Ma nem fogja. Egy impulzus, nem feltétlenül a sajátja, azt súgta neki, hogy hajtsa hátra a fejét menet közben, hogy a lombokat nyílként átdöfő sugárnyalábok fénybe borítsák az arcát. A vakító fénytől nem kezdett el hunyorogni, hanem csak még tágabbra nyitotta a szemét. Úgy tűnt, a fény élénksége és ritmusa, ahogyan látóhártyáját ostromolta, teljesen a bűvkörébe vonta. Általában gyűlölte, ha fel kellett adni a mentális folyamatok feletti irányítását. Csak akkor ivott, ha cimborái rákényszerítették, és abban a pillanatban abbahagyta, ha érezte, hogy kezd kicsúszni a kezei közül a gépezet kormányrúdja; a drogok pedig szóba sem jöhettek. Itt mégis hálásan fogadta azt a részegítő érzést, ahogyan a nap kiégeti belőle a való világhoz fűződő kapcsolatát. A módszer pedig működött. Amikor visszatekintett a körülötte elterülő tájra, félig magvakultan a színek kavalkádjától, egyetlen fűszálat sem látott úgy, ahogy korábban. Lelki szemei gyorsan elfoglalták az érzékek által kiürített teret. Az űr hirtelen kezdett csordultig megtelni és szétáradni mindenféle olyan képpel, melyet csak agykérgének valamely

feltérképezetlen távoli régiójából származhattak, miután egyetlen emléke sem utalt arra, hogy valaha is megérte őket. Közvetlenül maga előtt egy ablakot pillantott meg, mely legalább olyan szilárd - sőt, szilárdabb - volt, mint a fák, amik közt sétált. Nyitva volt ez az ablak; egy óceánra és égboltra nyíló panorámát kínált. A vízió egy másiknak adta át a helyét; ezúttal kevésbé békés képnek. Tüzek égtek mindenfelé; úgy tűnt, egy könyv kitépett lapjai kaptak lángra. Félelem nélkül sétált át a tüzeken, jól tudva, hogy nem árthatnak neki; és csak egyre erősödött benne a tudás utáni szomj. Egy harmadik, minden eddiginél különösebb látvány jelent meg ekkor. Amint a tüzek elhalványultak, a szivárvány minden színében játszó halak raja bontakozott ki a szeme előtt vibráló színfoltokból. Ahogyan felnevetett a látvány képtelenségén, a három hallucináció egyszeriben összegződött, belerajzolva mintázatukat a fák tömegébe, mígnem a tüzek, halak, égbolt, tenger és fák egyetlen briliáns mozaikká nem egyesültek. A halak uszonyukig alámerültek a tűztengerben. Az égbolt kizöldült, és tengeri csillagok rajzoltak rá szemkápráztató tűzijátékot. A fű tajtékos óceánként hullámzott lába alatt; vagy még inkább tudata alatt, mely láttatni engedte a képet, miután a lábai mostanra már semmit sem jelentettek a számára; sem a lábai, sem a gépezet egyéb alkatrésze. A mozaikban ő volt a szellem; a víztükrön pattogó kavics. A túláradó örömöt azonban egy kérdés zavarta meg. Ha ő csak szellem és tudat, mi akkor a gépezet? Az égvilágon semmi? Valami, amit csak úgy levetkőzhet? Vízbe fojthat a halakkal, máglyára vethet a papírra rótt szavakkal? Valahol a lelke mélyén a rémület megkezdte munkáját. Elveszítettem az uralmat, mondta magának. Elhagytam a testemet, és elveszítettem magam felett az uralmat. Istenem, Istenem, Istenem! Csitt, súgta valaki a fejében. Nincs semmi baj. Megállt menet közben; vagy legalábbis remélte, hogy megállt. - Ki van itt? - kérdezte, vagy legalábbis remélte, hogy kérdezte. A mozaik még mindig a helyén volt körülötte, minden pillanattal újabb paradoxonnal gazdagodva. Megpróbálta kiáltásával széttörni; hogy a helyébe egyszerűbb, érthetőbb szimbólum költözzék. - Látni akarlak! - üvöltötte. - Itt vagyok - jött a válasz. - Howard, itt vagyok.

- Vess véget nekik! - könyörgött. - Vessek véget? Minek? - A képeknek. Vess véget a képeknek! - Ne félj!. Ez még a való világ. - Nem! - ordított neki vissza - Nem az! Nem az! Arca elé kapta kezét, hogy elzárja szeme elől a zűrzavar útját, de még ők is - a saját kezel - az ellenséggel tartottak. Ott, a tenyere közepén, szemek nyíltak, melyek egyenesen rá meredtek. Ez már túl sok volt. Kiengedett egy elborzadt sikolyt, és elkezdett előre zuhanni. A halraj felélénkült; a tüzek felizzottak; készen arra, hogy elemésszék. Ahogy a földbe csapódott, minden eltűnt, mintha valaki lelökte volna a kapcsolót. Egy pillanatig mozdulatlanul feküdt, hogy meggyőződjön róla, ez nem egy újabb trükk, majd, miután maga felé fordította a tenyerét, és azt is látóképesség nélkül találta, lassan talpra állt. Bele kellett kapaszkodnia egy alacsonyan lógó faágba, hogy megtarthassa egyensúlyát. - Csalódást okozol nekem, Howard - szólalt meg ismét kísértője. Mióta meghallotta a hangot, most első alkalommal volt képes azonosítani a hang forrását: egy pontot, jó tízméternyire maga előtt, ahol a fák által nyitott tisztáson egy pónifarkat viselő, félszemű férfi fürdött a fény árjában, és élénk érdeklődéssel tanulmányozta Howie-t. - Most már elég tisztán látsz? - kérdezte. - Igen - válaszolta Howie. - Tisztán látlak. Ki vagy? - A nevem Fletcher - jött a válasz. - És te vagy az én fiam. Howie szorítása megkeményedett az ágon. - A mid? Fletcher elnyűtt arcán nem futott át mosoly. Amit mondott, legyen bármennyire képtelen is, szemmel láthatón nem tréfának szánta. Kilépett a fák gyűrűjéből. - Utálok rejtőzködni - tört fel belőle. - Különösen előled. De olyan sok volt itt az ember... (Vadul gesztikulált karjaival.) - Mindenfelé! Mindannyian egy exhumálás miatt. El tudod ezt képzelni? Micsoda időpocsékolás! - Azt mondtad, hogy a fiad? - kérdezte Howie. - Igen - felelte Fletcher. - Ez a kedvenc szavam! Ami fent van, lenn is van, nemigaz? Egy golyó az égen. Kettő a láb közt.

- De ez most tréfa - vágott közbe Howie. - Te tudod - válaszolta Fletcher halálos komolysággal. - Már hosszú ideje hívlak: ahogy atya a fiút. - Hogyan kerültél a fejembe? - akarta tudni Howie. Fletcher nem bajlódott azzal, hogy választ adjon a kérdésre. - Szükségem volt rád, hogy segíts nekem - mondta. - De te ellenálltál nekem. Azt hiszem, én is valami hasonlót tettem volna a te helyedben. Hátat fordítottam volna az égő bozótosnak. Ebben is hasonlítunk egymásra. Családi vonás. - Nem hiszek neked. - Hagynod kellett volna még futni a víziókat egy darabig. Jó kis utazás volt, nem? Már jó régen nem csinálhattam ezt. Mindig is kedveltem a meszkalint, bár gyanítom, mostanra egy csöppet kiment a divatból. - Nem tudom - válaszolta Howie. - Te helyteleníted az ilyesmit. - Igen. - Hát, nem valami fényes kezdet, de ennél már talán csak jobb jöhet. Az apád, tudod, a meszkalin rabja volt. Rettentően vágytam a víziókra. Neked is tetszettek. Vagy legalábbis egy darabig élvezted őket. - Rosszul lettem tőlük. - Túl sokat kaptál egyszerre. Majd hozzászoksz. - Nincs az az Isten! - Pedig meg kell tanulnod, Howard. Ez nem szórakozás volt, hanem lecke. - Miről? - A lét és a valamivé válás tudományáról. Alkímia, biológia és metafizika egyetlen tantárgyban összegyúrva. Sokáig tartott, amíg megértettem az elemeit, de végül ennek köszönhetem, amivé lettem Fletcher ujjaival végigsimított az ajkain - ... mely, azt hiszem, ezt a kissé patetikus figurát formálta belőlem. Biztosan vannak jobb módjai is, hogy találkozz az ősatyáddal, de minden tőlem telhetőt megtettem, hogy érzékeltessem veled a csodát, mielőtt találkozol hús-vér teremtőjével. - Ez csak egy álom - utasította vissza a fiú. - Túl sokáig bámultam a napba, és megfőzte az agyamat. - Én is szeretek a napba nézni - tudatta Fletcher. - De nem, ez nem álom. Ebben a pillanatban mindketten jelen vagyunk itt, hogy civilizált lényekhez

Ő nem az én lányom.Igazad van . Ahogyan a való életben szokás.Ha van valami közöd Jo-Beth-hez. Egy nyavalyás álomnak.Te nem vagy az apám. hanem a Jaffé.mondta Fletcher.kiáltott rá Howie.Honnan tudsz te Jo-Bethről? . tudod? .Annak kell lennie. Ez most nem játék. . Kitárta a karjait: . hogy mondjam. nekem sem volt jobban ínyemre a dolog.Mitől félsz? . én vagyok a fontos kettőnk közül. De hidd el nekem. mint azt a filléres románcot.tudakolta Fletcher. .Ki mondta.Miért vagy ennyire dühös? . mert nincs sok időnk. Aztán végre túl lehetünk a kétkedéseden. sokkal többet teszel kockára. Howard! Ölelj meg! . . kezét ökölbe szorítva. Nem látott rajta mosolyt.He? . visszahozva Fletcher arcát a fókuszba.Én csak az egyik apád vagyok. . . . . csak rajtad keresztül ízleltem meg ezt az érzést.Baszd meg! .Olyan nincs. Ha nem segítesz nekem. próbálj menni.tiltakozott Howie újra.Gyerünk! . .Ha ez csak egy álom. és munkához láthatunk.Akármi is fordul meg a fejedben.Ez akkor is csak egy álom . Howie újra felhúzta a szemüvegét. Howard. Legalábbis mióta szerelmes nem lettél.Minél előbb meg kell szabadulnod a kételyeidtől.Én magam soha életemben nem voltam szerelmes. Ő van ott a fejében. Csak figyelj! . . . És nem is álom.kérdezte.. .Undorító dolgokat beszélsz. . . . . és résnyire szűkítette a szemeit: .Fel fogok ébredni. Volt egy másik is. de nekem nem tűnt túl édesnek.Gyere közelebb.Amiatt a kétségbeesett kis viszonyod miatt a Jaff lányával? Felejtsd el őt! Howie levette a szemüvegét. hogy nekem nincs ínyemre? ..magyarázkodott Fletcher. ahogyan én a tiédben. mint neked. . Meg kell.Akkor próbálj meg elindulni. .illően megosszuk egymással a gondolatainkat. ott van az enyémben is.

El fogod törni a kezedet. A düh Jo-Beth és az anyja ellen... és vérezni kezdett.Csak egy álom. Elszántan arra.. ha majd megkér. .figyelmeztette Fletcher. Ha sikerülne szétfoszlatni ezt az illúziót..Fel fogok ébredni.. A második ütés fájt. de nem volt lelkiereje odanézni. Szédülni kezdett. Sebesült kezét leengedte az oldala mellett. közönyössége miatt.. sőt a saját anyja ellen is előjött belőle..mormolta. . Szeme sarkából azt is látta. és a bolondját járatja vele. Ahogy a harmadik. majd saját maga ellen. Nekünk is évmilliókig tartott. tovább döngölte a fatörzset. .És azután mit csinálsz majd? . Néhány levél hullott le körülötte. Howard. kizárt.. úgy.Nem fogsz felébredni . hogy a fa kérge bíborvörösen fénylik. míg sikerült..Fejezd be.. hogy a vér egyre sebesebben csepeg sebeiből..Befejeznéd végre? Sokkal több minden fűtötte Howie-t.Minden erejét összeszedve a mellette álló fa törzsébe öklözött.Csak egy álom .. Howie újabb ökölcsapása nyomán felrepedt a bőr az ujjpercein. hogy megsimogassam . Újabb ökölcsapást mért a durva faháncsra. majd a negyedik is... hanem tönkretétele lenne a célja.Ő.. . Tudta.Ki. amiért ennyire szent bolond. A veríték az . . a házából.ismételgette Howie. soha többé nem lenne bolond. .Fel fogok ébredni. és Fletcher felé fordult. határozott kontrasztot alkotott az alakját megvilágító napfénnyel.. hogy minden áron megtöri a varázst. Fletcher képe egy pillanatra sem remegett meg. mintha csak valami újféle gyakorlatot végezne. . . mint az álomból való szabadulás vágya. A fájdalom hirtelen mindent elborított. melynek nem is a test erősítése.Csak egy álom . . akarja. még jobban.. . hogy az egész lombkorona beleremegett. miközben a világ olyan átkozottul bölcs. Az ujjakat nehéz kinöveszteni. Tucatnyi más sérelme is utat talált magának ütéseiben.. az őt körülölelő világ semmi jelét sem mutatta a megadásnak. . Habár a fájdalom minden egymást követő ütéssel meghatványozódott a testében.És mihez fogsz kezdeni a törött kezeddel. mint az első. nem. nem. mielőtt még eltörsz valamit.mondogatta magának. . hogy simogasd meg? Howie megállt.

a kapcsolatok összezavarodtak..Nem hallom.. Tartalak. Soha nem terveztem. Howie felnyögött.motyogta. Igen. Hatalmasnak érezte őket.Nem. .. akár csak az övé. ahogy apja karjai átölelik a sötétségben. De Fletcher azt mondta. Nincs időnk rá... bírom. Vagy talán csak ő zsugorodott össze. mint ő. És most.mondta . .kérdezte Fletcher.Ez. Egy fénysugár utat tört magának a levelek között. mondta neki. álom .. Sokkal inkább a körülmények kényszerítő hatására cselekedtem úgy. ahogy te az enyém. mondta éppen Fletcher.Vért? . .Akkor nem vagyunk testvérek. hogy élvezzem. hogy azok legyenek akaratának evilági közvetítői.Ő a tiéd..gondolta. bírom.Ezt én is megmondhattam volna . A Jaff úgy döntött. amint a fütyülés megtöltötte a fejét. Ez igaz volt. . . Szédelegve kapta el lüktető kezét Fletcher tekintete elől (sötét volt. Ha ki akarná nyitni a szemeit. Agya megpördült a koponyájában.. vagy ilyesmi? Nem. hogy apa leszek. a.hallotta Fletcher megjegyzését. füleit viasz pecsételte le. dobni... természetesen nem. akkor ott lenne mögöttük. vagy az övé? Természetesen az övé. tudod. nedves szemhéja lezárult szemein. .. hogy jól érezzük magunkat egymás társaságában.Ki fogom. A világ eltűnt a látóköréből. . Egy . bírom a.. Nyelve elnehezült. Ő és a testvére az ő teremtményei. és összeesett. újra kisbaba lett.Jo-Beth? .. nem lesz rá időm.arcán hirtelen jeges tövisekké dermedt.. hogy itt vagyok.Nem. Oly sokáig vártam a sziklába zártan. Gyengébb vagyok. ahogy apa és fia szokta. hogy vethessek egy pillantást a fényre.. Ezért kell segítened nekem. rá várva. Az ízületei is kezdték megadni magukat. az arcához. hogy gyermekeket nemz. a taccsot... és a nap felé lendítette. Howie érezte.. fiam.. mit mondasz. még a halott szeme is). Vagy a te társaságodat. Howie bólintott. nem.Itt sem vagyok .. Nekem is hasonlóan kellett tennem..motyogta Howie.. . Ez hiba volt. nem érdemes erőltetni. Howie. .. .. .

Az túl sok időbe tellene. hogy emészthetővé redukálják a gondolatot: csak maguk a gondolatok. mondta Fletcher. . vagy csak te beszélsz össze-vissza? Oly sok mondanivalóm lenne. Túlságosan sok a megértéshez. Talán legjobb lesz. . Megnyitom előtted az elmémet. hogy apja arca elenyészett volna a távolba. Vissza. Hangjába feszült tónus költözött. amit magával vihet. Mindig is az voltam. A haldoklóknak nincsenek már álmaik. fiam. De ebben a gondolatvilágban a gravitáció törvényei is paradox módon érvényesültek. . Emlékeket. . .Most mit fogsz csinálni? . építgeti azt az átkozott teratát. én ezt nem akarom. Ó. hogy kicsúszik a fogásból. az egyre hatalmasabbra nőtt... hogy a felszínükön tudott maradni. De most nincs más lehetőségem. Nem voltak már szavak. Az ellenségem. hogy az őt körülölelő karok elernyednek. Ahelyett. Ő pedig már odakint van.. És én? Nekem nincs semmim.Azt hiszem.. Földbe temetett lények vázalt. Nem akármilyen utazás lesz. . Howie érezte Fletcher mosolyát a fejében. . Howie szinte érezte a belőle áradó nyugtalanságot.Csak a vázat. érezte. mondta az apja. Ő a félelmet szereti. Már késő. . Ez volt minden rémálmok nagyatyja: a zuhanástól való félelem.És ki az az ő? A Jaff.Ez nem válasz.Én vagyok hülye..kérdezte. azok viszont hihetetlen bőséggel. Ennél sokkal többet akarok tudni.Mit? A teremtményeit. vázat. Egy drogos álmodozó. A seregét. Howie örült. Howie érezte. miután hagyta őt lezuhanni.És ki vagy te? Az ő ellensége.Te félsz. . és oly kevés az időnk. Csak a félelmeik. ő pedig egyenesen belecsapódott a közepébe. ha mindent megmutatok neked. Howie. Nincs sok időnk. egészen az eredendőig.. Madarak és halak vázait.álmodozó. . azt adhatok neked. Amit attól a komédiástól is megszerzett: valami.

Ne küzdj! - hallotta apja utasítását. Ne próbálj úszni! Hagyd el magad! Merülj el bennem! Légy bennem! Akkor nem lennék többé magam, felelte Howie. Ha beléd fulladnék, nem magam lennék. A te lényed lennék. Nem akarok te lenni. Kockáztasd meg! Nincs más út. Nem! Nem tehetem. Nekem... uralkodnom kell magamon. Küzdeni kezdett az elemek ellen, melyek körülvették. Az ideák és képek mégis áttörték tudatának falát. Idegen gondolatok kezdtek rajzani a fejében, túl a megértés határán. ...E világ (melyet Kozmosznak hívunk, másképpen az Agyagnak, avagy Helter Incendónak) és a Metakozmosz közt (melyet nevezhetünk Alibinek, más néven Exordtumnak, avagy a Magányos Helynek) hömpölyög Quiddity óceánja... Egy tenger képe tűnt fel Howie fejében, és ő minden zavarodottsága ellenére felismerte a látványt. Ezeken a vizeken lebegett abban a röpke álomban, melyet Jo-Beth-szel osztott meg. Ezek a puha hullámok vitték tova testüket, cirógatták hajukat, miközben testük lágyan egymáshoz simult. A felismerés elcsitította félelmeit. Sokkal figyelmesebben hallgatta Fletcher szavait. ...és azon az óceánon van egy sziget. Melyre ő is vethetett egy futó pillantást. Ennek neve Ephemeris... Gyönyörű név egy gyönyörű helynek. Csúcsai felhőkbe temetkeznek, de lankáit fényár borítja el. Nem a nap fénye, a szellemé. El akarok menni oda, gondolta Howie. El akarok menni oda Jo-Beth-szel. Felejtsd el őt! Mondd el, mi van ott! Mi van az Ephemerisen? Az Utolsó Előadás, tértek vissza apja gondolatai, melyet háromszor láthatunk életünk során. Születéskor, a halál pillanatában, és egyetlen éjszakán, amikor életünk szerelme mellett alszunk. Jo-Beth. Mondtam, felejtsd őt el! Jártam ott Jo-Beth-szel! Együtt lebegtünk az óceán vizében. Nem. De. Ez azt jelenti, hogy ő életem szerelme. Te magad mondtad. Mondtam neked, hogy el kell őt felejtened.

Ő az! Istenem! Ő az! Amit a Jaff alkot, az túl tisztátalan ahhoz, hogy szerethesd. Túlságosan romlott. Ő a legcsodálatosabb lény, akivel valaha találkoztam. Elkergetett - emlékeztette Fletcher. Akkor majd visszaszerzem valahogyan. A lány képe mindennél tisztábban ragyogott előtte; tisztábban, mint a sziget, vagy az óceán, melyben testük lebegett. Kinyúlt az emlékkép után, és belekapaszkodva kirántotta elméjét apja szorításából. Először a rosszullét tért vissza, majd fokozatosan a fény is, keresztülfurakodva a lombsátoron. Kinyitotta a szemeit. Fletcher már nem fogta át, ha egyáltalán valaha is átfogta. A hátán feküdt a gyepszőnyegen. A karja könyöktől csuklóig zsibbadt volt, de azon túl Howie a kétszeresének érezte a valóságos méretnél. A kezébe markoló fájdalom volt az első bizonyítéka annak, hogy nem álmodik. A második, hogy épp az imént ébredt fel álmából. A lófarkas férfi tehát valóságos; efelől semmi kétség. Márpedig akkor a híreknek is azoknak kell lenniük. Ez valóban az apja, ha tetszik, ha nem. Felemelte a fejét a fűről, miközben újra meghallotta Fletcher hangját: - Neked fogalmad sincs róla, milyen kétségbeesett helyzetben vagyunk. Ha nem állítjuk meg, a Jaff meg fogja szállni a Qulddityt. - Mi közöm nekem mindehhez? - kérdezte Howie. - Te is felelős vagy - jelentette ki Fletcher. - Nem lettem volna az atyád, ha nem úgy gondoltam volna, hogy egy napon majd a segítségemre lehetsz. - Nagyon megható - gúnyolódott Howie. - Mindjárt más színben látom a dolgokat. Elkezdett talpra állni, közben gondosan kerülte sebesült keze látványát. - Nem kellett volna megmutatnod nekem azt a szigetet, Fletcher - mondta neki. - Most már tudom, hogy ami Jo-Beth és köztem van, valódi érzelem. Ő nem romlott. És nem is a testvérem. Ez pedig azt jelenti, hogy visszakaphatom. - Engedelmeskedj nekem! - utasította Fletcher. - Te az én gyermekem vagy. Engedelmeskedned kell! - Ha rabszolgára van szükséged, menj, és keress egyet - felelte Howie. Nekem sokkal jobb dolgom is van ennél. Hátat fordított Fletchernek, legalábbis egészen addig remélte, hogy hátat fordított, míg a férfi fel nem tűnt az orra előtt.

- Ezt meg hogy a pokolba csináltad? - Nagyon sok mindent meg tudok tenni. Apróságokat. Mindenre megtanítalak. Csak ne hagyj cserben, Howard. - Senki sem hív Howardnak - mondta Howie, felemelve kezét, hogy arrébb lökje Fletchert. Sebe, melyről átmenetileg elfeledkezett, megjelent a szeme előtt. Az ujjízületek kétszeresére fel voltak dagadva, kézfeje és ujjai ragacsosak voltak a vértől. Néhány fűszál esett foglyul köztük: élénk zöld az élénk vörösön. Fletcher iszonyodva lépett hátra. - Te sem bírod a vér látványát, igaz? - kérdezte Howie. Ahogy visszakozott, valami megváltozott Fletcher megjelenésében, de a változás túl árnyalt volt ahhoz, hogy Howie tisztán láthassa a jellegét. Talán amiatt volt, hogy belehátrált a napfény egy tócsájába, és az valamiképpen átszűrődött a testén? Vagy talán a testébe zárt kis darabka égbolt szabadult el, hogy átmossa szeme kékjét? Bármi is volt az, megtörtént, majd nyomtalanul elenyészett. - Kössünk egyezséget! - mondta Howie. - Hogyan? - Te békén hagysz engem, én békén hagylak téged... - Csak mi vagyunk, fiam. Az egész világ ellen. - Elegem van ebből az eszelős baromságból, érted? - kiáltott fel Howie, majd levette tekintetét Fletcherről, és az előtte kígyózó ösvényre szegezte. Innen indultam el. Ettől a szent bolond szarságtól! És elegem van belőle! Elég! Végre van valakim, aki szeret! - Én szeretlek - mondta Fletcher. - Hazudsz. - Igazad van, de meg fogom tanulni. Howie véres kezét előrenyújtva már elindult. - Meg tudom tanulni - hallotta apja hangját maga mögött. - Howard, hallgass rám! Meg tudom tanulni! Nem sietett. Nem is lett volna hozzá ereje. Sikerült is elérnie a műutat, anélkül, hogy elesett volna, ami a szellem diadala volt az anyag felett, tekintve mennyire elgyengült. Ott megpihent egy kicsit, hogy megkönnyebbülten állapítsa meg, Fletcher nem követte erre a nyílt territóriumra. A férfinak olyan titkai vannak, melyeket nem tehet ki az emberi szemeknek. Pihenés közben tervezgetni kezdett. Legelőször is

visszatér a motelba, hogy rendbe hozza kezét. Azután? Vissza Jo-Beth házához. Jó híreket kell közölnie vele, és meg is fogja találni ennek a módját, még ha egész éjjel kell is várnia a lehetőségre. A nap forrón és fényesen sütött. Árnyéka élesen rajzolódott ki előtte menet közben. Szemeit az utca kövére szegezve követte annak mintázatát, amint az lépésről lépésre visszavezette az épelméjűségbe. Az erdőben mögötte Fletcher elátkozta alkalmatlanságát. Sohasem volt jó a meggyőzésben; átugrálni a banalitásokról a víziókra, anélkül, hogy a közte levő lényeget érintené. Bosszantotta, hogy mennyire járatlan ebben az egyszerű képességben, melyet a legtöbb ember már tízéves korára a tökélyre fejleszt. Képtelen volt meggyőzni fiát a nyílt beszélgetés során, és Howard ellökte magától a kinyilatkoztatásokat is, melyek pedig megvilágíthatták volna a számára az apját fenyegető veszélyeket. Pedig ezek nem csak őt, hanem az egész világot fenyegetik. Fletchernek egy pillanatig sem volt kétsége afelől, hogy a Jaff legalább olyan veszélyes most, mint annak idején a Misión de Santa Catrinában volt, amikor a Nunció kifinomította. Sőt, annál is veszélyesebb. Közvetítői vannak a Kozmoszban: gyermekei, akik engedelmeskednek szavának, mert ő képes bánni a szavakkal. Howard jelen pillanatban is az egyik ügynöke karjába tart. Ez olyan, mintha máris elveszítette volna. így nem maradt más választása, minthogy maga menjen be a Grove-ba, hogy olyan embereket keressen, akikből hallucigéniáját újra felállíthatja. Nincs értelme húzni-halasztani a dolgot. Már csak alig néhány órája maradt szürkületig, amikor a napfény átadja helyét a sötétségnek, és a Jaff még nagyobb előnybe kerül vele szemben, mint amennyit már eddig sikerült elérnie. Bármennyire is nem volt ínyére a Grove utcáit járnia, mi más választása maradt? Talán belebotlik néhány olyan emberbe, akik még most is, a napvilág fényénél is, szívesen álmodoznak. Felnézett az égboltra, és misszióbeli szobájára gondolt, melyben oly sok áldott órát töltött el Raul társaságában, Mozartot hallgatva, és figyelve az óceánról felszálló fellegek gomolygását. A változást, mindig a változást. A formák áramlását, melyekben mindig földi dolgok halvány visszhangjait vélte felfedezni: egy fát, egy kutyát, egy emberi arcot. Egy napon egyesülni fog a felhőkkel, amikor ennek a háborúnak a Jaff-fal egyszer és mindenkorra vége lesz. Az elválás felett érzett szomorúsága - Raul elment,

Howard elment, minden kicsúszik a kezei közül - akkor foszlik csak semmivé. Csupán a röghöz kötöttek éreznek gyötrelmet. A mozgás mindig, mindenben tovább él. Egyetlen birodalom, mely egyetlen halhatatlan napig él csak. Ó, bárcsak ott lehetne!

amióta az épület az ő tulajdonában van. az tartotta vissza őket attól. De ma. akiknek kirepültek a gyerekei. de azt ösztönösen megérezte. A Grove-ban szinte mindenki egy héten legalább egyszer kihasználta a szupermarket szolgáltatásait: vagy a bevásárlás. mintha valami olyan esemény közelegne. és bemutatták itt vendégeskedő barátaiknak. Buddy Vance halálának szomorú ténye.HÉT William Witt számára a reggel. nem tudott volna határozott választ adni. Szinte valamennyiük kérte már a segítségét. melyet új telepesként elsőként vásárolt. William kimondhatatlanul büszke volt a tényre. ha nem jelennének meg? . megdicsérték a csokornyakkendőit (ezek voltak az ő névjegyei. mert a család kinőtte a házat. egyemeletes stillbrooki rezidenciája ajtaján . ha lakójuk kihalt belőle. A délelőtt nagy részét irodája ablakánál állva töltötte. mint szokásosan. Amikor kilépett bájos. és végül ő értékesítette akkor is a házakat. vagy a társasági élet okán. hogy új otthont találjon: gyakorta azért szállásolta őket máshová. száztizenegy darabot birtokolt belőlük). mégis hiányoznának róla. az értéke harmincezer dollárral emelkedett -. vagy az azt követő események gyakoroltak akkora hatást a népekre. amit eddig csak legrosszabb rémálmaiban képzelt el. a dolgokat valahogy másmilyennek találta. hogy az itt megfordulók kilencvenkilenc százalékának fejből tudta a nevét. A keresztnevén szólították.azzal szokott dicsekedni klienseinek. Ezért cserébe legtöbbjük őt is név szerint ismerte. sokszor fordultak hozzá azok a középkorú párok. a föld legszeretetreméltóbb városában. hogy az öt év alatt. nem lelt örömöt a mindennapi rituáléban. aznap valósággá vált. akárcsak ő. ahogyan kinézett az ablakon. hogy az ő szeretett Palomo Grove-ja bizony betegeskedik. mely egyenesen a bevásárlóközpontra nézett. hogy megkezdjen egy újabb normális napot az ingatlanértékesítésben. miben áll ez a változás. Ha megkérték volna. hogy pontosan határozza meg. amit elfelejtettek ugyan beírni a határidőnaplójukba. hogy üdvözöljék egymást a parkolóban? Vagy. erre a különös várakozásra ébredtek.

mely könyörtelenül tűzött a járdákra és a pázsitos udvarokra. Tágas és makulátlan.. különbejáratú paradicsomukat. hogy összegezze az előnyöket és hátrányokat. hogy mindörökre lemossa a föld színéről.. Lloyd. ami megfogta. hogy tesz egy ingatlanértékelő kört. Tökéletes otthon még a legkényesebb vevőnek is. 2 fürdő. képtelenül arra. Mire végzett velük. nyírfa burkolat az ünnepi étkezőben. és benyitott. mint családokra várakozó otthonokra. A házak. és fonnyadt. miközben kiszállt az autóból. a fákra is ráfért volna egy visszanyírás. és az áttetszően lüktető levegő. Az udvarra egyik szomszéd sem láthatott be. üres vásznakra. A két deerdelli birtokot különböző lelakottsági fokban találta. konyha teljes felszereléssel. hogy a ház magas áron fog elkelni. Magában már meg is írta a Jobb Otthon szalagcímét. Volt három ház . jól tudta. egyenetlen volt.Csak állt. hogy meghatározhassa az árakat. Szeretett úgy gondolni rájuk. miután Mrs. Volt valami az elhagyatott helyekben. kinyitotta a kertre nyíló ajtót. túlreagálta a helyzetet. és minden szobáról precíz jegyzeteket készített. amit meg kellett néznie. a levegő poros volt és áporodott. A fű combmagasságig ért. Szerette ezt az illatot. hogy lemérje az úszómedencét. Végül úgy döntött. hogy értelmezze az árulkodó jeleket. hogy meggyőzze magát. Végigsétált a szobákon. és kilépett. alig valamennyivel a Sarlók alatt. Legyen Ön a Domb királya! Vár Önre a tökéletes családi otthon! Kiválasztotta a bejárati ajtó kulcsát a karikán. A Wild Cherry Glade. Nyugtalansága nem hagyott alább. hogy vevőik felfessék rájuk saját. Miután tett még egy kört az alsó szinten. Átgyalogolt a napfényben fürdő területen. ahogy keresztülhajtott Deerdellen. felszínét zöldellő . Ha beláttak volna. mozaikpadlóval. A víz alacsonyan állt. és figyelt. egy Windbluffben -. A nap. elég sokáig elszakadt félelmeitől ahhoz. Jól tudta. Tekintve a méreteket és az elhelyezkedést. alaposan kiterjedtek voltak. még a Domb alsóbb régióiban is. Ezt nem engedték le. elhunyt. hatalmas és kívánatos építmény volt. A jogi csörték miatt a ház már tavasz óta üresen. 3 hálószoba. és elindult a windbluffi ház felé. zárt belső udvar. mindkettőnél szükség volt minden szaktudására. melyek alig várják. mégis eladhatatlanul állt. hogy az előtte álló feladat nem kevés örömet tartogat a számára.kettő Deerdellben. az ingatlan tulajdonosa. már biztos panaszkodtak volna az ott uralkodó állapotok miatt. mintha mind fel akarta volna oldani hevében az ő kedves városát. miközben csábító frázisokon törte a fejét.

akkor lesz ideje rá. ahogyan kibújnak ruháikból.Ki van ott? . amikor a medence közepén egy vízgyűrű jelent meg.tudakolta. . jól tudva. Hátrébb lépett a peremtől. .algák kérge borította. és visszapillantott a medencére. részben a medence által kiváltott erotikus visszaemlékezéstől fűtve. hogy tett közben fülön tudott csípni valakit. megújult lelkesedéssel vetette magát a munkába. újra csak az a zaj. Akármi szaporodott is el a vízben . Megállt. amennyi csak elfért. Éppen a számokat körmölgette. és most nagyon is ragaszkodott a társaságához.vagy legalábbis megpróbálta -.Carolyn. annyi basso profundót sűrítve hangjába. már csak órákban számolhatja. Másodszor is elismételte a kérdést. Bármit is ellett. hogy minél előbb ki kell hívnia a medencetisztítókat. inkább megbecsülte a méreteit.gomba vagy hal -. hogy lehozzalak? . és hátat fordítva a medencének elindult a ház felé. Lerázta magáról az emlékkép terhét . mintha csak tegnap kémkedett volna utánuk. visszament aludni. Hallotta csacsogásukat. ami önkényes bérletéből hátravan. Ez volt azonban az első alkalom. Lehet. még élénkebb színű. Avas. Még csak egy és háromnegyed órája volt távol az irodától. majd kezdett feléje araszolni az iszamós felszínen. hogy körbemérte volna a medencét.Lejössz? . hogy hazamenjen. az utóbbi években ismét fellendült. mint egy mérőszalag. Joyce és az a gyönyörű Arleen olyan tisztán. egy fentről felhangzó zörej állította meg.Vagy én menjek fel. mint a csempék illesztései közt előbukkanó fű. De az emlék túl régóta élt már magányosan. A vízfelszín újra megmozdult. és elindult az emeletre.kérdezte. Félúton felfelé. megjegyezve. Újra végignézte. és megnézzen egy videót a kollekcióból. . Az órájára pillantott. Nem érkezett válasz. bárminek is szolgált otthonul. hogy a kölykök vannak a házban? Az üres birtokokra való betörés. áporodott szagot árasztott. a kérdésből és a válaszhangból álló dialógus megint csak nem vezetett eredményre. Lezárta a hátsó ajtót. Ha egy kicsit belehúz. Az elgondolástól. A lötty nyugodt volt. miután jó sokáig szinte elfelejtődött. a fodrozódó hullámok egy másik napot és egy másik kísérteties vizet idéztek fel az emlékeiben. Szemei előtt megjelent a négy lány . kacajaikat. és gyorsan végez itt. hogy gyakorlott szeme majdnem annyira megbízható. Ahelyett. Trudi.

Elmosolyodott a gesztustól. ami volt benne. bár azt már jóval ezelőtt eldöntötte magában.Mr. A páncélja lágy volt a kezében. és egy napfényes péntek délután. mintha egy apró kutya lenyíratlan körmökkel szaladgálna a keményfa padlón. amit felvett. hogy a többinek kedvét szegje. amikor éjfélkor L.Ne állj meg a küszöbön! Szívesen látott vendég vagy. majd dobta félre. mint egy felfordított folyami rák. a másik kezével ragadta meg.szólalt meg egy másik hang. egy jó harminc centi hosszú százlábú. hogy első elképzelései túlzottan optimisták voltak. Hát legyen. Nincs itt semmi veszély. Szemei abban a pillanatban visszarebbentek a játékra. ébredt rá William. Mintha csak ezt a gondolatot akarná erősíteni. és ekkor az ajtó mögül meghallotta a hangot: . és feloldotta azt a kis szorongást is. a legnagyobb hálószoba zöld ajtaján át egy felhúzhatós játék botorkált ki az előtérbe. ugyanakkor már túl késő volt. sőt becenév szerint. A lény cikkelyekre osztott hátára zuhant. minden elcsendesedett. amit a látásával már felfogott. .Újra csak az a csattogó hang jött válaszul. Akiket pedig nem. gondolta William. hogy cselekedjen ellene: a dolog. forró és nedves. . Witt . A Grove szinte valamennyi kölykét ismerte név. azokat is könnyedén kiszúrta volna az iskola udvarán. és tucatnyi lábával úgy pedálozott. A kölyök ezt a játékot küldte ki megadása jeléül. hogy valaki a késével a téglákat karcolva nekiindul az üldözésére. a földre. hogy felvegye. és érintése is igazolta azt. Eldobva ceruzáját és jegyzettömbjét. William zihálva hátrált a falnak. William elnéző mosollyal hajolt le. Mire felért a lépcsősor tetejére. féregmozgása visszataszító. A. A délutáni nap áthatolt az ablaktáblákon. Példásan meg fogja büntetni. s közben az ajtó felé sandított. hogy a behatolókat megfélemlítse. és beledolgozta magát a tenyerébe. Újra megindult felfelé a fokokon. Ez csak a Grove. Ez lágyabban szólt. A beszélő bizony nem gyermek. egyáltalán nem volt játékszer. Az a veszély.-ben az ember meghallja. minél erősebben odacsapva lábát a lépcsőkhöz. és felismerhetőbben. amint megérintette. amit korábban is hallott. műanyag lábait ritmusosan ütögetve a fapadlóhoz. de a test a kezéhez tapadt. Megpróbálta elengedni.

Egyikük nem is olyan régen megmártózhatott a medencében. . ha megmutatnád nekünk a lelked titkait . De így is ki tudta venni Tommy-Ray McGuire-t. teljesen eltakarva kollégáját a szeme elől. a szoba közepén állva. Átmásztak az arcán. és becsapta az ajtót. egy másik ember jelenlétét. gondolta William.Ez az apám . meglátta. hogy a test a normál emberi méret kétszeresére duzzadt. A hang felkavarta Tommy-Ray társaságát . Tett még egy lépést.jött a válasz. .vagy még inkább a társasága társaságát -. összegyűltek az ágyékán. Ez a ház.Mi folyik itt? . ..De azért ugye nem fogsz minket elárulni? . hogy ez birtokháborítás. a legsötétebb sarokban ülve.Te vagy az. . . . ahogyan az a csípős szag szétáradt orrüregében.kérdezte Tommy-Ray. .Dehogynem .Ez nem olyan egyszerű.A Jaff. hogy megmasszírozzák. hogy te és Tommy-Ray régről ismeritek egymást . gyomrán ficánkoltak.akarta tudni William. . hogy a sarokban ülő szakállas férfin nyüzsögnek az olyan kreatúrák. Hónaljából ittak.Hallom. és mögötte.Tommy-Ray? . . .Mondj el mindent! Szófogadó gyerek volt? ..suttogta William. hogy leplezze megkönnyebbülését.szólt közbe a Jaff.Jézus Atyaisten . majd még egyet. .kérdezte William.kezdte William. . . A fiú szeme felcsillant.. ajkain és szemein megpihenve. Tommy-Ray? .Nem lenne szabad itt lennetek .. mert amint William szeme kezdett hozzászokni az idebent uralkodó félhomályhoz.Nem semmi látvány.kérdezte Tommy-Ray. képtelenül arra.kérdezte William.kérte sejtelmesen a Jaff. . szélesre tárva az ajtót. melyek mindegyike családias hasonlóságot mutatott az ajtón kívül rekedt százlábúval.Ez meg ki az isten? .Szeretnénk. Tett egy lépést William felé. Gyere csak be.. .Hát persze.Te is tudod. Olyan sokan voltak. igaz? . és a kinti napfény után a szoba kétszerte sötétebbnek tűnt. Úgy borították be a testét. visszapillantva Tommy-Ray-re. Lloyd csinz-drapériái össze voltak húzva az ablakokon. és találkozz a fiúkkal.mondta Tommy-Ray kéretlen egyszerűséggel. Mrs. mint egy élő pajzs. .korholta Tommy-Rayt. átlépve a kínlódó bestián. azután hirtelen elhaladt William mellett.

Ez attól az asszonytól való. . mely így félméternyire onnan állapodott meg. . . .. . Az komikus cuppanó hangot hallatva végül engedett. . . . . Válaszul a Jaff lekapta az egyik teremtményt a hasáról. felfedve Tommy-Ray vigyorát. amit a Jaff harsányan kacagva visszhangzott. .Mindenki azt mondja .mondta Tommy-Ray -: Azok a kurva csokornyakkendők.Az a kutyás nő. Tommy-Ray szavai Willambe martak. előhúzva egy macskaméretű lényt a háta mögül. Tommy-Ray arcába fészkelte magát.. na. ahol William állt. .intette rendre a Jaff.nyugtatta a Jaff. hogy is hívják. A lény szinte félénknek tűnt.Te talán ismered ezeket a népeket .Duffin .Nézd ezt az unalmas szarzsákot! . a saját lábaira. Magához hívta a kreatúrát.Talán így is van . mely leginkább egy hatalmas.Nincsenek titkaim .És azok ismerik őt. miközben lekaparta a parazitát arcáról.A legunalmasabb szaros kis féreg ezen a rohadt lepratelepen gyalázkodott Tommy-Ray. . melynek korbácsszerű farokkinövései és csak egy parányi feje volt. meg az az állandó biccentés mindenkinek.Ez itt például . A Jaff leengedte a kreatúrát. visszakívánkozott rejtekhelyére.Nem emlékszem. amivel fia és ő labdáztak.fintorodott el Tommy-Ray.Williamnek késedelem nélkül otthoni kollekciója ötlött az eszébe. Tommy? . kifakult skorpióra emlékeztetett.mondta erőtlenül. mint a Jaff látványától. újabb nevetést fakasztva apából és fiából. mire az lassan visszaólálkodott a Jaff hasának kényelmébe. Az ingatlanügynök önkéntelenül is hátrahúzódott.Ne legyünk udvariatlanok .Ja . és a hasát nekinyomta a fiú szájának.mondta William.mutatta a Jaff. és oldalra bukott. . .Hacsak én nem akarom.vélekedett a Jaff.Valami Mildred.mormolta Tommy-Ray.Nem fog bántani .. Hogyan szerezhetett ez az obszcén izé tudomást erről? Talán Tommy-Ray kémkedett utána? Kukucskált a kukucskáló után? William megrázta a fejét: . A lény. Tommy-Ray erőtlenül gazdája felé lökte az állatot. .töprengett a Jaff. . és Tommy-Ray felé dobta. Tommy. aki ettől elveszítette az egyensúlyát.. Tagjai legalább annyira megreszkettek ettől.

Aznap reggel is látta . . hogy ezt elfedjék.tette hozzá Tommy-Ray. . Nagyon jó a szaglásom.Bizony. .figyelmeztette William.Nem akarom. Én csak meg akarlak szabadítani tőle. ő pedig megtette a többit.toldotta meg Tommy-Ray.Egész csomó embert meglátogattunk az éjjel.. A legmélyebb dolgaidat.Louise Doyle. Te. . Fel nem foghatta. hogy miért is jött.Én mutattam az utat. átlag feletti vagy. Hát.mondta a Jaff. . amit tőled is akarunk. A titkaidat. mindjárt más ember lesz belőled.a parkolóban maga elé meredve..Ne gyere közelebb . úgy. a legelején. és Tommy-Ray vigyorából ítélve azt ő is tudta. Szimpla blöff volt csak. úgy gyanítom.Nem fáj.. talán egy kicsit. . hogy a magamévá tegyem. akiben több van. Witt . hüvelykjét felé mutatva. Megint ez a ködösítés. Chris Seapara.Nincs semmi bizarr a félelemben .Jobban fogod magad érezni tőle . hús-vér alakban. William valamennyiüket ismerte. William hallotta. Harry O'Connor. William egyből meglátta az undorító lényeget a Jaff szavai mögött. . William. ahogy Tommy-Ray tett egy lépést az irányába. . tudod.. .Mildred csak egy volt a sok közül .. hogy bármi közöm is legyen ehhez .Tommy-Ray is megmondhatja. . . Amilyen rámenős heteroszexuális kukkoló volt.Úgy van! Úgy van! . . Ki vele. .. De ha egyszer végre kiadod magadból ezt a rossz dolgot. A válasz a következő: ez itt Mildred legmélyebb titka.szólt a Jaff.. hanem itt dugtak egymással.a kutyája nélkül .Sokkal jobban . . Van valami rossz a fejedben. William. .mondta Tommy-Ray... ..Azon tűnődsz: ez lenne Mildred új játszótársa? A válasz nem. . És ez az. meg titkokról..Látom zavarban vagy. . mi lehet közös benne és a skorpióban.lelkendezett a Jaff.Mindenkiben van .. mint másokban.szabadkozott William.Megszimatolom a nekem való embereket. soha nem voltam benne semmilyen bizarr ökörségben. mint aki elfelejtette.Van. Ez a baromság a mélységről.. Ő és Tommy-Ray nem apa és fia.felelte a Jaff. csak arra való. Duffin! Hogyan is felejthettük el? Duffin! William ismerte Mildredet.

.. . Hogy tetszenek? . melyen egy szőrtelen majomra emlékeztető lény csüngött -. . nem is akart soha..Torzszülöttek.. hogy ennyi elég lesz indítéknak a kíváncsiságához.Hát persze .A medencében? . Ezek.magyarázta a Jaff.. sötét helyek a lelkükben.Láttad? William megrázta a fejét. Menj. de habozott kinyitni az ajtót. úgy látszott. Martine Nesbitt. . Önfeledten fütyörészett menet közben. .válaszolta Witt.. sikerült meggyőznie. és mutasd meg neki. Éppen hűsöl.Csak egyszer. (Ez valóban felkeltette a kíváncsiságát. . Tommy-Ray elfordította az ajtógombot.azzal a gusztustalansággal a fejében.Oké. hogy lásd.. .élnek azokon a helyeken. .Látnod kell! Tudnod kell. Vidd csak ki. hogy a Jaff teljesen közömbös volt az ügyet Illetően.említette a Jaff..Tényleg látni akarod? . szeretném látni Martiné-ét . vagy kétszer .Az övé az egyik legszebb példány. A Jaffot. .ravaszkodott William. Soha egy újjal sem ért a nőhöz. Tommy-Ray! Vidd csak ki! A McGuire fiú a parancs szerint cselekedett.Hagyta kicsengeni a mondta végét. mi mindent rejtegettek ezek az emberek előled az évek hosszú során.Guther Rothberry. William? Együtt? ..Szeretném... . hogy ismered ezeket az embereket . Én nem teszek mást.folytatta -. aki előtt felködlött a menekülés halvány reménysugara. mint előhívom őket..Martine-nál is? .Martine egy egészen lenyűgöző dolgot rejtegetett . .. melyeket a mosolyukkal lepleznek. .Teratának hívom őket .Látni akarom . mit rejtegetett előled . .. de remélte. A Jaff egyből ráharapott. bár William gyanította..Martine és én. levezetve William-et a lépcsősoron.hazudta. mintha megérezte volna William gondolatait.Te és az a nő.fűzte hozzá. amit nem vallanak be előtted. azután hozd vissza ide! . .Eggyel több ok arra.motyogta William.mondta a Jaff . . könnyed járása és .Az a kedves kis hölgy . . .kérdezte William..kérdezte a fiú.. Odakint van.) Azt hiszed.emelte fel a karját. de mindanynyiuknak vannak félelmeik.felelte Tommy-Ray. szörnyek. és ami azt illeti. Tommy-Ray.

Mintha a gondolataimban olvasna. ..Untatlak? .Nem. Elértek a medencéhez. miért. ami benne volt! Látnod kellett volna.mondta Tommy-Ray. Tommy-Ray előrement a peremhez. mint Tommy-Ray-é.kérdezte hirtelen Tommy-Ray.Pórusok. akikhez tartoztak.kérdezte Tommy-Ray.Aha. hogy úgy viselkedjen. . mintha mi sem történt volna? . Malibu. Elindult előtte a medence felé. he? Hát. amikor előjött.jegyezte meg. . miközben elvette tőle a hátsó ajtó kulcsait... Öcsém! Az volt aztán a látvány. Valahol el kellett rejtőznie. Ahogy előjött azokon az apró lyukakon.. gondolta Witt. vagyis hát az emberek nevein. hogy mire gondolok. . .A Jaff nemigen szereti a napfényt. . .. Most meg beteggé tesz. Én csak a nevükön szólítom őket. mi történik a Grove-val. kezdek én is olyan lenni. he? . a Jaffnak megvan a maga módja a hívogatásukra. fényességre. Az agyával csinálja. hogy az a kerítést vizsgálgatja. Én. hogy megkérdezze tőle. Ahogy kiizzadta. A fiú újra a medence felé fordult: . Klassz volt. éppen rajta kapva.He? . hacsak rágondolok arra a. Persze.. És az a cucc. ezért hoztam el ide.Le leszel nyűgözve. mi? . nem egy Miss World.Tudod. de következő mondatával a fiú már rá is cáfolt a feltételezésre..hívogatta a lényt.Itt jön . Nem. neked biztos nem. Ijesztő helyek.Tudod.Ezek az üres házak.. hogy jobban megérthesse. Tommy-Ray hunyorogva pillantott fel az égboltra menet közben: .Szóval te és Martine belehúztatok. Te már hozzászoktál. .Ijesztő. csak.) .Martine? . dehogy untatsz. lehajtott fejjel cseverészve menet közben. . . .szokványos modora csak tovább erősítette a pokoli hatást.. . (Hátrafordult William felé..Azt hiszem.Azok a kis lyukak: pórusok.Így is mondhatjuk. valamikor szerettem a tengerpartot: Topanga. Hogyan lehet egy gonosz ilyen önfeledt? Hogyan lehet egy lélek annyira romlott. William nem is egyszer kísértést érzett rá. mint ő . kitörési pont után kutatva. ami lényéből áradt. ha tudod. A vízfelszín fodrozódni kezdett.

nyugi . kinyújtotta a karját.Nem értem.Megpróbáltam üldözőbe venni.Átvert. Andy-nek. sok évvel ezelőtt. . tetszik.csitította a Jaff. és meglökte Tommy-Rayt. .Múlt éjjel megtaláltam az állandó lakhelyünket.bosszankodott a Jaff.Igen. igaz? Tommy-Ray elvigyorodott: . . Mindig azt mondta. . . . . ahol otthagytam valamit. William egy pillanatra meglátta a teratát a vízben . Ez teszi őket érdekessé. Azt akarom. Közben szeretném. hogy hozd el nekem. itt . Megrohamozta a kerítés leggyengébb pontját. . a nő még nincs igazán felkészülve ránk. Különben is. átmászott rajta.Alig várom. A fiú felüvöltött. míg én megadom a kegyelemdöfést Fletchernek. De van egy hely a parton.. ha tennél egy aprócska kirándulást a kedvemért.Van egy csomó másik ház is. de majd lesz. de addigra már ellógott. .mutatott Tommy-Ray a mellkasára. . .Majd meglátod.Hát. a családi fészekben.Kibírjuk. volt egy klassz tetkója. .Kicsoda? . És amint a medence lakója lassan feltört a felszínre. hogy ki fog megharapni kit.Hol? .Nem kell sokáig távol lenned. hogy induljak. közelebb lépve a peremhez. nem messze innen. mint egy lábat növesztett hadihajó. amikor jó idő elteltével Tommy-Ray megjelent az emeleten. .olyan volt.mondta a Jaff. ki fog hinni neki? Mindenesetre sötétedés után máshová költözünk. hogy meglátogassam? Esetleg végezzek vele? . . ha egy-két napig terjeszti a szóbeszédet. hogy fiatalon fog .felelte William.Nyugi.Pont a szíve felett. . azt már látom. egy koponya. A haveromnak. miért vagy ilyen fenemód meglepve. és már el is tűnt.Nem bízhatok meg benned. Akarod.Nem kell keresgélned . .Tetszik a halál gondolata. William nem várta be. Ezután Tommy-Ray egyenesen a lény hátára zuhant. ahogy elveszítette egyensúlyát. Hát te nem tanulsz semmit? Az embereknek rejtett arcaik vannak.Hagytad elszökni .Az biztos .Persze.

kérdezte Spilmont. ott nagyon veszélyesek a sziklák . . A másik fele meg azt kívánja majd. Azt mondta. Oscar . . . kivár egy utolsó. Egy óriási parti.Ülj csak le! . . William már átsegítette Spilmontot a házvásárlás nehézségein. nem is egy. . de két esetben is. Kérsz valamit. Ott leszünk. hogy a keresztnevüket használják beszélgetéskor. . lemegy Bomborába.ha ledobják az embert a hullámok.kérdezte a Jaff. . Nagy mulatság lesz nemsokára.Tényleg.Borzalmas dolog történt. meghalt? .mondta Tommy-Ray megvetően. amilyet még nem látott ez a város.Most azonnal? Mint a huzat. és amikor a legjobban utazik. mint a falevél. készséggel elfogadva az invitációt. mi is ott leszünk. . .mondta William.kínálta hellyel Spilmont. . Billy? Esetleg egy italt? Jesszusom. . gondolta William Spilmont ajtajában állva.Nem vagy valami jó színben. amit elmesélhetek.Nincs vér a pucájában. tudod? -. Olyan parti.Nem. bárcsak ő is ott lehetne. . Ilyen egyszerű.Soha életemben nem láttam ennél szörnyűbb dolgot. egyszerűen ledobja magát a deszkáról.És mi? . .Fél Hollywood.De te megtennéd. tetőtől talpig végigmérve Williamet.Billy? . amiért időben figyelmeztette őket.Hát.És megtette? . te reszketsz. végre egy történet. Halj meg fiatalon.Ki lesz rá hivatalos? . Elszökött a Jaff udvarának rémségei elől. .meghalni. Eléggé jól ismerték egymást ahhoz. nem vagyok.Úgy értem. Ebben biztos lehetsz. .Meg a frászt .Judith? Itt van Bill Witt. Végre. a Peaseblossom Drive-on.Tényleg? . csakhogy elmondhasson végre egy történetet. és hőssé váljon. nagy hullámot. azért ne siesd el a dolgot.Gyere be! . .Ó igen. .

egyből megértette. majd kikísérte az ajtóhoz. felhívta . Spilmont szó nélkül figyelte. azt hiszem.Biztos vagy benne.Elviszlek oda .ajánlkozott William. kezet rázott vele. nem semmi történet . . Spilmont ennek ellenére kötelességtudóan végighallgatta.zárta az elbeszélését William. végül azzal fejezte be. miután az letette a vendég elé a vizet. . Előjött a konyhából. amíg az asszony visszaérkezett vele. Figyelj. . Rendben? . Értem. Tommy-Ray McGuire? Te is tudod. A francba. hogy bármennyire is tébolyodottnak tűnjék is a sztori. William mindenben követte az utasításait.Rendben. ha van valami újság. el tudsz vezetni hazáig? Megkérhetek valakit.Hé. szomszéd.Judith Spilmont maga volt a megtestesült földanya: széles csípőjű. Az ilyen mese a tábortűz mellé való volt. mindez valójában megtörtént. ahogy William elnyelte a maradék jeges vizet. . . nem is igen hallgatnám végig.. akit múlt éjjel a Jaff megérintett. hogy belekezdett. . nagy mellű. jó? Nem akarom. . William csak egy pohárnyi jeges vizet kért. tartsuk egymás közt a dolgot. . és útjára bocsátotta. .Minden oké. hogy név szerint megemlített mindenkit.nevetett fel Spilmont. .Csak fegyver is legyen nálad. legjobb lesz. milyen normális kölyök.Rendben.Mellesleg.Ha más mondaná el nekem mindezt. hát úgy nézek én ki. de még addig sem tudott várni a történettel.Boldogulok majd. mint aki nem szereti a gyerekeit? Hát apátlan árvát akarok én csinálni belőlük? .mondta William.Nem. . Abban a pillanatban azonban. nem fényes nappal..Képzelem mit gondolsz most . és megismételte férje észrevételeit külsőjével kapcsolatban. . hogy bárki nekiálljon hősködni. . . persze. William további perverzitást gyúrt a történetbe azzal. milyen eszelősen hangozhatnak szavai..Nem mehetsz oda egyedül . elhessegetve még feleségét is.Nem mondom. miközben a hallgató gyermekei hangosan visítozva indiántáncot járnak az öntözőberendezés vízpermete alatt. egy zöldövezeti lakásba. Bill. te most nem vagy abban az állapotban. ha hazamész.felelte Spilmont. Egyenesen hazahajtott.Nem. Majd felhívlak..

Valerie-t. és közölte vele. hogy nem megy vissza délután. majd a telefon mellett ülve várta a további híreket Palomo Grove elfajultságáról. bezárt minden ajtót és ablakot. lezuhanyozott. kidobta a taccsot. levetkőzött. .

magas sarkú cipő (ezzel együtt is épphogy csak a férfi válláig ért). . bizonyos ruhadarabok és kiegészítők következetes alkalmazásával. micsoda géniusz szükségeltetik ahhoz. a másikkal szorosan megmarkolva az ajtó keretét. szorosan a testhez simuló kék nadrág.Ja. mennyire vacakul érzi magát. Teslának az ilyen átformálás a legkisebb látható erőfeszítés nélkül ment. a giccsből stílus váljék. pompásan nézett ki szokásos.Ki kell mennem a vécére.Aludtál? .Én nem rendeltem semmit . . és csak azért csíkokban.szólalt meg egy női hang. Grillo már régóta tudta. . hogy további utasításig ne kapcsoljon föl senkit se a lakosztályába. . hulla fáradtan mászott ágyba.Megkérdeznéd. .Csak menj. mert.Tesla? Tesla volt az valóban. meghagyva a központosnak. elmerülve vörös hajában. . karcsú alakjához. de feladta a próbálkozást az első alkalommal.kiáltott neki hátra. Csak menj. . kihívó öltözékében. . nehogy összerogyjon. Így azután diszkrét kopogás keltette fel. egyik kezében farkával . aki valaha lenni akart valaki. hogy a csiricsáréból valódi csillogás. Madonna képével díszítve. . hogy volt-e hívásom? . feje olyan könnyű volt. Csak amikor inogva megállt a porceláncsésze felett.mely még soha nem tűnt ennyire távolinak. melyet csíkokban szőkíttetett. egy teljesen beszőkített fej szerinte maga volt az erkölcsi fertő. Majd rádöbbent: .NYOLC Grillo három óra tizenöt körül.kérdezte a nő.Bocs. és egy ezüst kígyót formázó fülbevaló. olcsó mexikói bola a nyakában. hogy majd elszállt. törékeny. túlságosan is bő. gondolta: mint a rosszul táplált költő. Felült az ágyban. akkor merte bevallani magának.válaszolta. vagy ennyire parányinak -.Itt a szobapincér . Gyűröttnek tűnik. jóllehet a szőkéknek sokkal több jut a jóból. ahogy megéhezett. amint találkozott a tükörben arcával. Ma például fehér férfiing volt rajta.

Olyan nincs. Mi történt? .Tudod. Vagy legalábbis nem csak az. Tesla . .szólt tétován Grillo. tiszta voltam. És volt ott még valami. Víz.) A francba is . nem is tudom pontosan.Igen. A sztori itt van. (Lüktető fejjel ült le. . Holttestek. és józan.. Sokkal inkább tűntek.Lehet.Egy kissráctól. Nem is csak egy: két valami.Úgy érzem. hogy ő is látta őket. imádságokat üvöltöttek odalenn. . Először is.Jobb lesz.Esküszöm neked.Az ő kölyke. mocsok.Azt hiszem. valami Ellen.-be. valami energiának.Repült. sokatmondó pillantást vetett rá.Nem. amikor azok az emberek.mondta Teslának. amint visszabotorkált hozzá.csattant fel.Akármit is mondanak a hírekben. aki látta? .. . mit akarhat.Abernethy hívott .Egy kedves hölgy. lehet. . volt velem egy másik fickó. .Mindenhol van egy sztori. hogy emberi lények voltak. . .informálta Tesla. füst.Úgy érzed. . meghaltak? . Azt hiszem. Nem adott meg számot. hogy a víz megjelent volna. . . Abernethy ráállíthat bárkit erre. akik megpróbálták felhozni Vance testét. Azután feltört az az átkozott gejzír. Tesla hosszú. . A. . (Vacogni kezdett a foga. Hotchkiss nevű.mondta Grillo. . . Tesla.Tudnom kellene. Mi az üzenet? .Valami történik itt.Te voltál az egyetlen.) .Ez egy különös sztori .. És még mielőtt rákérdeznél. már jóval azelőtt ordítozást hallottam.Akkor mars vissza az ágyba.Botrányszaga van? . Fohászokat. Azt hiszem. Tesla. . És kitől kaptad el? . . ez nem valami istenverte földalatti gátszakadás volt.Kimászott? .. azt tenné? .Nem. Vance-nek dolgozott. . hogy ott voltam.. Csakhogy nem veszi fel a telefont.Amúgy kicsoda? . ha távol maradsz tőlem . influenzás vagyok. . hogy megerősítsen.Meg egy nő. .Talán vissza kellene hogy vigyelek L.Minél előbb beszélni akar veled.. hogy nem. mindjárt kigyulladok. nincs is telefonja . Feltört még valami a föld alól.Azt hiszem.mondta Grillo. amit nem egészen értek..

ez elkerülhetetlennek bizonyult.Holdkóros. amiért felkavarta az iszapot. Talán . akik tudatosan döntenek úgy. Ébressz benne bűntudatot. . nem? A munka Abernethynek. hogy nem vesznek tudomást a hallottakról. hogy jókora sétára vállalkozik. Nem analizálta mélyrehatóan a történeteket. merre induljak. vagy találkozni új arcokkal. Nála van a sztori egyik kulcsa. az a sok mocskolódás a gazdag és híres emberek közt.Tébolyodott. visszautasítva a felajánlott autót. melyeket az agya épített fel egy adott szituáció vagy szereplő láttán. vagy valami hasonlót.Hát jó. Ez persze így sohasem jelenhetne meg. hogy szembenézzenek a rájuk leselkedő veszéllyel. az van a képén. Áttűnés. De ha gyakorlati segítségre van szükséged. hogy a kölykétől elkaptam az influenzát..Elmehetnél Ellenhez. de bőr. és felrobbanna a bomba. és rá se bagóznak.mint most is . csak végzik mindennapos dolgukat. A sztorik mindazonáltal szakadatlanul jöttek. Nem tudott úgy besétálni valahová. mire Tesla elindult Ellen Nguyen háza felé. Ilyesmit persze már millióan írtak előtte. holott Grillo figyelmeztette. .Meg hogy nem is szerettem beléd. hacsak . amit mindig is tudtál. Erkölcsi példázat helyett sokkal inkább beszélne az emberek apátiájáról. amíg beteg vagy.Beteg. . hogy végezzen vele. .. mi történik körülöttük. .csóválta a fejét Tesla. de ő belevinne egy kis csavart is a mesébe. Teslának a környezetről leginkább valami thrillert tudott volna mesélni: egy sztorit egy férfiról. .Ez az én Grillóm. Emberekről. hogy ne dramatizálta volna őket. Késő délután volt már... Grillo. A hősnő megpróbálná felrázni ezeket az embereket. de elbukna. ez is csak azt igazolja. The End. megrázkódna a föld. melyek sohasem láttak celluloidot. akkor csak mutasd. úgyhogy ne is számíts együttérzésre. A szélnek sikerült kipréselnie magából egy fuvallatot. és eddig nem sokat hallottam tőle. és éppen amikor a maffia kivinné a város határába. akinek atombomba ketyeg a táskájában. Mondd meg neki. .Meg hogy nem is szerettél belém.. . ez vezette keresztül a városon. de hát végül is ő az olyan forgatókönyvek úrnője.Figyelj. Nővérnek nagyon tetű vagyok. .

A fertőző gyerek a kanapén ücsörgött.Elég hamar.Miért nem küldöd el neki valamelyik rajzodat.szólt oda neki anyja. Elvinne neki egy üzenetet? . hogy Tesla nem mert a suttogásnál erősebb hangerőt használni. . miután ő influenzás lett. . a választ nyugodtan veheti igennek. Tesla tiltakozott. Az asszony.ösztönösen azt érezte meg. magában azt gondolva: ha szerelmes levél. a feleség. . Grillót. miért nem jöhet ő el személyesen. amikor látta. kérem . hogy Palomo Grove csak egy lépésnyire van a robbanás állapotától.Itt nem beszélhetünk . és még kevésbé merte volna megkockáztatni az indiszkrét kíváncsiskodást. . lágy hangú. . hogy a dolgok a Coneyban megváltoztak? kérdezte Ellen. a házában. A szomszédot kellett arra is megkérnem. Grillónak influenzája van . hogy jobban legyen? A fiú tompa léptekkel elindult a hálószobába.Tudni akarom.Mr. leküldte értem a sofőrjét. .Holnap este. . nincs-e szüksége meghívóra. Anélkül megtalálta az utat a Nguyen rezidenciához.invitálta Ellen.nyugtatta.Ne aggódjon. Már nincs telefonom. hogy átadja az üzenetet. hogy hívja fel Mr.Csak azért jöttem. Tájékozódási képessége ezúttal sem csalta meg.válaszolta Tesla.Megmondaná neki kérem. megadva a lehetőséget Elennek. túl fogja élni . . Ez a Nguyen pont Grillónak való. Mikor lesz? . Mindent egybevetve. De a nő nem hagyta magát lerázni. amint becsukta az ajtót. .És nem hagyhatom itt Philipet túl sokáig.Persze .mondta. hogy elmondjam.Ez mit jelent pontosan? . legfeljebb összetépem.És mi köze van Grillónak mindehhez? . Édesen feminin.Megváltoztak Coneyban . Rochelle. hogy egyszer is vissza kellett volna fordulnia. Szüksége van a segítségemre. . . pont az ő ellentéte.Lesz egy parti Buddy emlékére. . . Grillo érteni fogja. hogy az aggodalom átsuhan a nő arcán. Mr.Azt hiszem. . A lehető legegyszerűbben próbálta leszögezni a tényt: Grillo kérésére jött el hozzá. Semmi hangulata nem volt ehhez a törékeny lélekhez.ismételte Tesla. aki kinyitotta az ajtót. olyan törékenynek tűnt a szemében.Jöjjön be.

Nagyon szerették. a Vance házban megkeresheti magát? . . . Tesla elfogadta a nyomorékot ábrázoló rajzot. .Nem.Az emberek el fognak jönni Buddy kedvéért .Ha Grillo akar valamit. Ott nem hívhat. útközben tovább öltve a mesék fonalát. Nem sok mondanivalójuk maradt. Értem. majd anya és fia legjobb kívánságait. . Mr. Rendben. Pulmernél..jegyezte meg Tesla.Szerencsés ember . azután elindult hazafelé.fűzte hozzá Ellen. Ő fog vigyázni Philipre. Mondja meg neki.Pulmer. hogy a szomszédban hagyhat üzenetet.

Felmentem a Wild Cherry Glade-hez. . A nagy büdös zéró. . A hely teljesen elhagyatott volt. Medence. .KILENC .kérdezte William. . mielőtt odaértél volna. oké? És meg se próbálkozz ezzel a baromsággal a fiúknál is. mint egy seggfej. Leszállt az est.Mondd! . hogy nincs humorérzékem. Gondolom.Csak egyszer. hogy a Jaff nem kedveli a.Épp eleget elvesztegettem délután. amint elmentél.sürgette. . oké? Rám sem mondhatja senki. tévedsz. nem? . Mind üres. hála istennek. tudod? Neked könyveket kellene írnod.De hát ez nem tréfa.Nincs sok időm . . .mondta Spilmont. Kapd össze magad. . .. Tommy-Ray azt mondta. és világosság híján az öntözőberendezéssel játszani inkább ijesztő.Akkor megpattantak.William? Spilmont volt a vonal végén.Egy pillanatig magam is komolyan vettem. A gyerekek már nem nevetgéltek a háttérben. mint mulatságos. így is tervezted.Mi van? . üres volt. hogyan. tudod? Mint mondtam: egyszer elég volt! Spilmont köszönés nélkül levágta a kagylót. magára hagyva William-et. . . mielőtt hagyta volna kicsúszni a beszélőt kezei közül. .Épp elég szarság van a körzetemben a hozzád hasonlók nélkül is. aki a délutánt lázas várakozásban töltötte. Csak egyszer lehet megtréfálni.Nem.És? . Oscar. Figyelmeztettem őket.Elég! .Üres volt az egész ház? Nyoma sem volt semminek? Nézted a medencét is? . ház. Elhúztak.. én meg ott álltam. Csak azt nem értem. aki még legalább további fél percig hallgatta a tárcsahangot.kiáltott fel Spilmont.Igen. nem ingatlant árulnod.És semmi. Hidd el.Hagyd már abba! . garázs. hogy mire számítva. a jó ég tudja. nagyfiú. . Witt. .

Amint elég orgyilkosunk lesz . Elhessegette őket. .kérdezte a Jaff.Miért bajlódsz ezzel? .Lehetetlen valakit annyira gyűlölni.mondta a Jaff. . ahogyan én gyűlölöm őt.Ki gondolta volna? .Soha nem készült emberről ennél igazabb portré.egyezett bele a Jaff. .Nincs szükségünk rá. . ami. csakhogy újra az árnyékába csússzanak.Ó dehogyisnem . az a tiéd is.szólt.Igen? . . legújabb szerzeményét simogatva. . .Szóval.Ez csak irónia. Tommy-Ray elrágódott ezen néhány pillanatig. Az embert a félelme teszi azzá.. . . . .Nekem van rá szükségem! .És ez persze tisztán plátói vonzalom.Ó igen. Azt akarom vele mondani. A terata.Ami kisétált innen ma este. .felelte a Jaff. Beszéd közben az ablakhoz sétált. A magja. Fletcher már a Grove-ban van. Witt volt. . . hogy átvegye kezéből a teratát. most a sarkánál pitizett.Ami az enyém.Tartani szeretném egy kicsit . Tommy-Ray.töprengett a Jaff.vágta rá határozottan.A félelem ott lappang a legváratlanabb helyeken.Honnan tudod? . engedve a fiúnak. anélkül. és széthúzta a függönyt.Indulnunk kell. Csak a visszamaradt anyag. Tommy-Ray ledobta Spilmont teratáját a földre: . majd így szólt: . mire azok tisztelettudóan visszavonultak. mint amilyen Mr. hogy a testére van szükséged. és Spilmontnak nevezi magát.Tekintsd sajátodnak . az csak a hüvely. Délután jött elő. Ez a gyökere.Mit akarsz ezzel mondani? . meg fogjuk ölni? . .Ez valóban így van? .A nap már majdnem lement .kuncsorgott Tommy-Ray. .Egyáltalán nem hasonlít Spilmontra. amint már nem figyelt rájuk.Előbb elmegyek Jo-Beth-ért. ami elborította William látogatásakor.Nem akarok több olyan hibát. hogy ne tudnád. merre jár. . . .

mit akarok . . efelől Fletchernek semmi kétsége nem volt. de abban kurvára biztos vagyok. mint egy vadászkutya. túl sok idő telt már el azóta. Nem lehetett különösebben nehéz a számára olyan gyenge vagy védelem nélkül álló lelkeket találnia.Légy őszinte! . vagy éppen semmi élet nem volt bennük. Hasonló érzelmi vákuumba kerülve már kétszer is járt a mezsgyéjén. mintha alakítása mögött képesek lettek volna meglátni a Nunció által átformált lényt. elmegyünk érte? . elmegyünk érte.Talán. Sokkal több szerencsével járna egy gettóban vagy egy bolondok házában. aki mutatta volna neki az utat. Számtalan ilyenforma városon haladtak át a Jaff-fal való hadviselés hónapjai alatt. Az emberek. egy ilyen komfortba és önelégültségbe kövült város nem sok jót tartogatott. felkutatva az álmodozókat. hogy az a szarevő Katz hozzáérjen. melyek kívülről az életteliség valamennyi jelét megmutatták. Egy-két helybéli őgyelgett csak a .Nem tudom. igen. hogy a lehető legjobb színvonalon játssza a normalitást. olyan helyeken.. gondosan megtervezett közösségeken. de kétségkívül eltűnődött rajta: vajon a harmadik alkalom nem lesz-e egyszersmind végzetes is? A Jaff kiépítette itt a hídfőállásait. Ő is a családhoz tartozik.kérdezte Tommy-Ray. mely mindennel el volt látva. nem? Te mindig azt mondtad.válaszolta atyja -. Csakhogy nem volt választása. de mindannyian kurtán elzavarták. és ezt látva mindannyian igyekeztek volna visszakozni a közeléből. Emberi ágens nélkül. Habár mindent megtett. ahol a szakadék peremén élik az életet. De Fletcher számára.Szóval. .jött a válasz -. hogy ő maga is ember volt. rá volt kényszerítve. Bár nem babonából. akinek a hallucigéniája a színes és élénk álmokból szökött szárba. . Nem akarom. de az álarc mögött kevés. mit nem akarok. Talált ugyan párat a Központban. A Jaff bólintott: . amilyeneket ő szeret.Nagyon meggyőző tudsz lenni. akikhez megpróbált közeledni. Meglátva Palomo Grove-ot Fletcher szinte teljesen kétségbeesett. hogy ellenfele elpusztítsa. amikor megpróbált beszédbe elegyedni velük.Ha ennyire fontos . hogy úgy szaglásszon ezek között az emberek között. hogy ez fontos dolog. furcsán rámeredtek. kivéve az érzéseket. mint egy ilyen bőségesen öntözött parlagon.

A felhozatal még rosszabb volt. két gyerek. akkor sem találhatott volna a számára alkalmasabb helyet. Palomo Grove-ban jut el a végkifejlethez . ahogy a Központ kiürült.környéken: egy idősebb hölgy. . Fletcher jól láthatta az otthonokban villódzó sápadtezüst fényeket. akkor biztosan a Jaff fog kikerülni győztesen. bármennyire is szándékoltan érzéketlen. Még kutyasétáltatók sem. Ha a háború itt.márpedig Fletcher a gyomrában érezte. miért nincsenek. mely talán megmenekíthetné őket a kihalástól. és elindult az utcákon. és mosolygott. míg csak anyja magához nem szólította őket. az abnormálisan hangosra vett készülékek üvöltését. hogy valamelyikük itt pusztul el. ő is elhagyta a helyet. hogy kísértetek járják be városukat ma éjjel. habár képtelenek lettek volna szavakba önteni szorongásukat. ezen a helyen -. A tévé-vetélkedők házigazdáinak és a szappanoperák hősnőinek karjaiba feküdve ringatták ártatlan álomba magukat a Grove együgyű elméi. Ha a Jaff megválaszthatta volna mindent eldöntő csatájuk színhelyét. magában rója az utcákat. hogy az egyetlen teremtmény. Az est eljöttével. és rámeredtek. Nem voltak gyalogosok. A Grove lakói. nem tudja teljesen kizárni a természetfeletti jelenlétét érzékeiből. Az emberi gondolkodás. és tévékészülékeik mögött kerestek menedéket. melyekkel mintha szirénjeik kísértését próbálták volna az ajtón kívül rekeszteni. jól tudták. aki alig pár méterre ácsorgott tőle. mint amit Fletcher várt. valahányszor feléje nézett. akik abbahagyták a kisállat-kereskedés kirakatának bámulását. hagyva. Azt is tudta.

aki kijött. és Jo-Beth közelébe férkőzzön. hogy várakozás közben kilenc különböző csatornát volt képes elkülöníteni egymástól. A lány arrébb hessegette . Így aztán egyetlen tanúja sem akadt. hogy egyik irányból sem közeledik senki. feltűnik a McGuire ház bejáratánál. akkor ez az az alkalom. Átvágott az utcán. Még egy ilyen elterelő hadmozdulat nem fog ajánlkozni ma este. Az utca szokatlanul csendes volt. majd visszatért a nappaliba. mégis ez volt a legcsodálatosabb látvány. egy szimpla neoncsíktól megvilágítva.bebocsáttatást nyer a szentélyek szentélyébe. előtte ellenőrizve. A házakból azonban valóságos hangorkán szűrődött elő: a televíziók mindenhol olyan hangerővel bömböltek. McGuire váltott néhány szót lányával. sötét ruhában. Bármennyire is hétköznapi feladatot teljesített a lehető legegyszerűbben. hanem Jo-Beth. velük fütyülte a dallamokat. Nem azonnal engedelmeskedett. majd átmászott a kapun. csak amint Jo-Beth anyja is feltűnt a konyha ajtajában. amit életében látott. Ha lesz rá lehetősége egyáltalán. Menet közben hirtelen kigyulladt a konyhai lámpa. miközben a szürkület éjszakává mélyült. Mrs. McGuire volt azonban a konyhában. Nem Mrs. majd a zárak kinyitása és a reteszek elhúzása után . és felnézett.TÍZ 1. ahogyan egy férfi. hogy a lelkipásztor. gyanította. hogy megkerülje az őrt álló anyát. Amikor a lány közelebb jött az ablakhoz. nevetett a poénokon. Howie hátrébb lépett az ablaktól. Howie az utcasarokról figyelte. megnevezi magát a zárt ajtónak. Jo-Beth a szeme sarkából elkapta a mozdulatot. Jo-Beth válla felett átpillantva megbizonyosodott róla. hogy a paradicsomokat leöblítse a mosogatóban. hogy kötelességtudóan készítsen valami vacsorát anyja vendégének. amikor végigsiklott a ház oldala mentén. Howie előlépett rejtekéből. hogy végképp kiment. melyből Howie egy szót sem értett.az arcát rémület torzította el. és csak ezután ment a hátsó . A fiú megbabonázva figyelte mozdulatait. akiről később megtudja majd. Nem volt mitől félnie. és elindult a hátsó udvaron. Howie szája elé tett mutatóujjával intette csendre.

hogy megtisztítsa a sebet. . Ahhoz azonban nem nyitotta elég szélesre.Balról a második ajtó . A lány vetett egy futó oldalpillantást feléje. engedj be! Szavai. . amíg kiszolgálom őket! Annyira vágyott rá. milyen a kezed? A kísérlete. . . Howie meghallotta a vendég köszönő szavait. Nagyon jó hírt. Várj. . . . . Jó hírt hozok.A szobámba.Nem lehet. nem vagyok az. Nem. amikor .Nem. mielőtt megtalálta volna a lépcsőket. hogy nyomban visszakozott a dologtól. és úgy suttogta: .Nem tehetem .. .Ez is része a mondandómnak .suttogta a lány. Különösebb esemény nélkül érte el a rózsaszínű ajtót. vagy még inkább tátogta el a szavakat. vagy a sebei hatották meg? Akárhogy is.válaszolta. hogy óvatosan kireteszelje. Át akarta karolni.kérdezett vissza a fiú.Pedig boldognak kellene lenned.kérdezte a lány. akinek egy kicsit fel kellett emelnie a hangját az érthető instrukcióhoz. .habozott egy pillanatig.suttogta. legjobb esetben is csak felületesnek volt nevezhető. kinyitotta előtte az ajtót. akkor engedj be! . Rózsaszín ajtó. hogy be is tudjon menni hozzá. Egyetlen pillanatig volt csak veszélyben.Beszélj egy kicsit halkabban! .Mit csináltál magaddal? . de a lány olyan rémülten rázta meg a fejét.Ha nem jöhetsz ki. Nem állt be változás a dialógus ütemében.Mégis itt vagyok .ajtóhoz. igen. hogy a beszélgetés hangjai elrejtik lépteinek zaját. amilyen émelygés elfogta a megalvadt vérrögök és húscafatok eltávolításakor.mondta a lány. Gyere ki egy kicsit! .Menj fel az emeletre! .Kérlek. . Ezután már maga mögött is hagyta őket.És te boldog vagy. Élet-halál kérdés. több is. . ..Merre? . Ehelyett azonban kénytelen-kelletlen átadta a vacsora előkészületeinek.Nem szabadna itt lenned. és lelt menedékre mögötte. melyeket felhasználva kisurrant a konyhából.a nappali ajtajában láthatóvá válva . Úgy tűnt. mint élet-halál kérdés. . mélyen remélve. hogy láthatsz. hogy megcsókolja a lányt. . csak bedugta az arcát a résbe.felelte Howie.Úristen.Beszélnünk kell egymással. majd elindult a nappaliba.

A Jaff? .Oké . .Ne sírj! . Ami köztünk van.érvelt a lány. . bárhol is voltak eddig. . El kell mennünk valahová. Az egyikük eljött ide múlt éjjel. Jo-Beth szemei kezdtek könnyekkel megtelni.Mi haszna az egésznek. hogy ő az apám. Eljött értem és Tommy-Ray-ért. hogy tudjuk az igazságot velük kapcsolatban.Nagy rumli van . Howie. természetes. hogy itt voltál.. . Howie. Nem is annyira eljött.És mi lesz a Mamával? Tommy-Ray elveszett. .El kell hagynunk Palomo Grove-ot . .miközben mást se mondott.És te hiszel neki? . akit tetten értek. hanem hagyta. . ..Ami köztünk van. . ha rájön. hogy valamikor itt állhat a mályvaszín falak között.Te tudsz róla? . . és ép bal kezével megragadta a lány jobb kezét. és benyitott a szobába. velünk kapcsolatban? Engem egyáltalán nem érdekel az a nyavalyás háborújuk. Ha most elmegyünk. csak hogy borzalmas dolgok vannak a Grove-ban .Hiszek neki.Hát tényleg nem érted? Ha mi nem találkozunk. Kinyúlt.Valami értem is eljött. úgy érezte magát.kérlelte a fiú. hogy gyengéden magához húzza. ahol nem találnak ránk. hogy megölelje. (A lány nem tett rá kísérletet. Még csak nem is mosolygott. mint inkább magához hívott. az ő ágya mellett.szabadkozott erőtlenül. .Együtt kell elhagynunk. Nekem kell vigyáznom rá.) . ha a Jaff téged is elkap? .mondta a fiú. Jo-Beth nem figyelt fel a zavarára. Mindvégig .De találkoztunk. A lány nem állt ellen.győzködte Howie.Nem számítottál rám. . Hát nem látod.mondta Howie. ..Igen .felelte Howie. hogy elszakítsanak bennünket egymástól.. soha nem jöttek volna elő. hogy egymás szemébe nézzenek.Ha nem találkozunk. mint egy tolvaj. Fletchernek hívják. . . az apáinknak nem lesz okuk háborúzni egymással.Hát nem jobb. a törülközője és az alsóneműi között.Hát nem. És nem fogom engedni. . . ami visszatartotta őket attól. Amikor a lány végül feljött a lépcsőkön.A Mama borzasztó dühös lesz. hogy ez mit jelent? Nem vagyunk testvérek. Azt mondja. a betegségre. az okozta mindezt .Jo-Beth hálószobája! Nem is merte volna álmodni. .igaza volt.

mondta. valóban nem . lecsúszott farmerján az ágyékához. most először..Nem csak rólunk van szó . mit tanult Fletchertől.Nem értelek. . nem? . milyen utazás is az. Vagyis majdnem voltunk. ami a lány ízét mindeddig fogva tartotta. míg csak kezét be nem csúsztathatta mögé. és keze. A lány. elmosolyodott. Howie érezte a mellek lágyságát. te meg én. A fiú merevedése már az ágy puszta látványától bekövetkezett. Be akarom fejezni azt az utazást. fogaik végigsimítottak egymáson. minden idegvégződése lángra lobbant. A lány kibontakozott a csókból.Le akarok vetkőzni . Kezei ügyetlenül matatni kezdtek a nyak gombolásán.Igazad van. ott a földszinten? . A lány hirtelen megcsókolta. . (Most ötlött csak az eszébe. hogy a hús a hússal találkozhasson. . . .Nem.Megígéred? .Fletcher és a Jaff terve -.ismerte el Howie. . meg fogod látni..) . .Meg fogsz érteni.emlékeztette Jo-Beth. . Kimondtam.Nekünk gyűlölnünk kellett volna egymást.. mint ő a lányéhoz. amit Quidditynek hívnak. miközben nyelvük játékosan egybefonódott. és maga felé húzta.Howie. . Olyan lesz.El vannak egymással. a lány érintésétől. még egyszer sem dadogott vagy hebegett. . Bal keze. nem folytatjuk . A lány elmosolyodott ajkain. mellyel mintha egy széfet tört volna fel. mellyel immár egyetlen önmagát csókoló szájjá változtak. mint egy álombeli ébredés.Egy helyről van szó. hogy mi folytassuk a kettejük háborúját.kérdezte. hogy amióta beszél. Csakhogy mi nem folytatjuk.És ők. mielőtt az tiltakozhatott volna. visszaemlékezve rá. Jo-Beth ugyanolyan erővel préselte testét az övéhez. ahol az leginkább szeretett volna lenni. és a csókoktól.. .Szeretlek. megtalálta a sérült jobbot. tudod? Az volt a terv .zihálta a fülébe.Megígérem. mely eddig átkarolta a fiút. Amikor megtesszük.Már késő. mely oda igazította az övét. . Jo-Beth..Mi is voltunk ott. (Szorítása megerősödött a lány kezén.) . az illedelmes ruha és összeroncsolt ujjai dacára is. a fiú pedig nyelvével apró rést nyitott a lány édes ajkai között.

A Mama zárta be valamennyit.mondta a fiú.Azt te sem hiheted.kérte.. Hogy a testünk egymásba fonódjon. Komolyan venni mások elvont képzelgését . . . Szüksége lesz egy kísérőre az ilyen utakhoz.. . McGuire szemmel láthatón a teljes idegösszeomlás szélén táncolt. jót tehet-e a lelkemnek .Mondd ki! . de tettei rácáfoltak arckifejezésére.Kinyithatom az ablakot? ... hogy végre úgy érhessünk egymáshoz. ami ennyire..Megígérem neked: majd meglátod.vagy igen? .mondta a fiú.Olyan fülledt itt a levegő . .felelte a lány halálos komolysággal.Azt hiszem beszélnem kellene Jo-Beth-szel .Ne mondj ilyet! . . .az egy dolog (hiszen főpapi méltósága éppen ezért vonzotta magához tömegesen a női hívőket).Órákig képesek beszélgetni... nehogy belénk bújjon az ördög.Majd meglátod . Csak azt akarom. szétnyitott ruhájában.szellemeskedett Howie..Nem kell mindent végigcsinálnunk. ennyire. Nem ő lenne az első Isten evilági képviselői közül.. de amikor az már tébolyult őrültséggé változott. ahogy kell. ami oly sok évvel ezelőtt megerőszakolta. fedetlen melleivel. ahogy ellépett tőle.Nem tudom. diplomatikusan vissza kellett vonulnia. miután az megint előhozakodott a bestiával.Belém már belém bújt . Mrs. Majd: .mondta John pásztor.Van valami. aki egy bizonyos korú asszony mesterkedésének esik áldozatul. .tette szóvá a fiú. védőeszközöd? . felé indulva. Kezei ösztönösen eltakarták meztelenségét. A lány bizonytalannak tűnt.Nekünk is órákra lesz szükségünk . ahogy elkezdte kigombolni ruháját.. A lány készségesen a segítségére sietett. hogy gyakorlatilag használhatatlan egyik keze segítségével kicsatolja övét. Túl voltak már a kedélyes beszélgetésen a McGuire asszonnyal. különben a nő még mindenféle hagymázos oktalanságot kezd el terjeszteni róla...ennyire tiltott. . Volt már ilyen. . .. hogy én vagyok az ördög . A lány felnézett rá.. hogy a magáénak követelje fiát. és most eljött. majd nekikezdett a nehezebb feladatnak.suttogta Howie. hogy valami. . A fiú is ledobta kabátját és pólóját. .

Önnek is látnia kellene.A teremtmény. És hiszem. ..Tudom.jött a válasz.Nem kellene. szinte gyötrődő sóhajt hallatott.. aki a testembe tette őt.jegyezte meg. hogy Jo-Beth-t még jobban megfertőzzék ezek a dolgok. . hogy beszélhessek vele.. A Jaffnak semmi köze az Istenhez. .Mit akarhat? .A férfi megalkotta a testet. és gyengéden megérintette a mellét. hogy Jo-Beth-nek értékes észrevételei vannak a kérdést illetően. .felelte Joyce. Ha valóban megtörtént. nagyon is tudatában léve a leereszkedő hangsúlynak.És Ő alkotta a testet is. . . . . És megalkotá az embernek fiát az ő hasonlatosságára. akit választott.emelte fel hangját Joyce.De igen! De. . . átnyúlt karjai alatt . ..kiáltott fel Joyce.Miért nem keressük meg? .Biztos vagyok benne. amiért visszaértek a biztonságos. ha feljön ide értem? Felült...próbálta megnyugtatni a lányt Howie. akkor emberi lény.kérdezte izgatott kíváncsisággal a lány. Howie nekinyomta arcát a hátának. kibontakozva az ölelésből.De az emberek testből és lélekből állnak. hogy beszélnem kellene Jo-Beth-szel a látogatásáról.Ha ő létezik. szilárd talajra.A Mennyei Atya .mormolta. a pásztor lépteinek hangja után fülelve. Mrs.Megtörtént! . Közel volt már az ordításhoz és a könnyekhez..Azt hiszem igen.Nem az Úr volt . Az emeleten van? . McGuire.felelte az asszony. .keze forrásként ontotta magából a verítéket -. .Természetesen. A lány halk. . mint amennyire már megfertőzték . . eszközként használva a férfit.Az apa egy férfi volt.Ne is foglalkozz vele . . A férfi felállt. De ki alkotta a lelket? .Nem hisz nekem . egyre inkább elveszítve béketűrését. . hogy elválassza az őrült nő kezétől papi köntöse ujját. Mrs. Az meggyőzné.Azt én is tudom . . .. . McGuire. . hogy nem ő volt.És mi van.Jo-Beth! Ott vagy? Jo-Beth! . átvetette lábait az ágy peremén. engedje meg.. és tett egy lépést hátrafelé.Nem akarom.felelte a férfi hálásan.

Valaki hív. mely a világvégéig ebben a pattanásig feszült helyzetben tartaná. Emberi test. . ahogyan nem sokkal levetkőzése után máris újra öltözködik.Hallom. hanem ott volt a fejében. . A lány hirtelen megmerevedett mozdulata közben. .Jo-Beth! Szeretnék egy szót váltani veled. Bármilyen kiábrándító is volt nézni. rádöbbenve.Nem. és túlságosan szeretetreméltó. Tetten érte a gondolatot.A pásztor? A lány megrázta a fejét.kérdezte. majd figyelte. megnedvesített helyre. vagy legalábbis valami súly nehezedett a mellkasára. és mindjárt változtatott is rajta. Lehajolt. Mostantól már nem lesz visszatáncolás. . közös meztelenségük emléke épp elegendő ajándék volt a számára. és vica versa! Begyömöszölni a farkát a puncija által felszentelt.szisszent fel. hogy jön. . nem a házon kívülről jött. Jo-Beth beengedte a mindeme elszánt gazfickót az ágyába. amit birtokolt. .De igen . ahogy a lány figyeli.felelte. majd az ablak felé pillantott.fogadkozott. Kéjesen perverz gondolat suhant át Howie agyán. . Túlságosan is sebezhető ahhoz. fájt a szíve. Újra felhallatszott a hívás a földszintről. ahogyan az alsója rése éppen csak hogy eltakarná a sajátját? Na majd legközelebb .mondta a lány. nem gépezet. . Mit? . Habár nem tettek semmit. ahogy figyelte: milyen jó lenne.Hallottad? . amit hallott (sőt még továbbra is hallott). hogy felvegye ruháit. megillatosított. Ő is felkapta a padlóról a nadrágját és a pólóját. .Nem. hogy gép legyen. ami nagyon is törékeny. És nem lenne a lány is őrjítőén izgató. . csak a testükkel egymáshoz simultak. Fájt a keze. fájt a merevedése.Gyorsan fel kell öltöznöm .. hogy a hang. ami szívfájás érzetét keltette benne.Nem fog feljönni. Akárcsak édesanyád. hogyan öltözteti fel a gépezetet. az invitáció mindent megváltoztatott közöttük. ha a sietségben a lány az ő alsóneműjét húzná fel a magáé helyett.A Jaff . A csont és izomzat.

. ezért inkább csendben tett egy lépést.Pásztor? Joyce McGuire tűnt fel mögötte. nincs. és közben hitetlenkedve rázva fejét. felnézett a konyhaablakra. elhátrálva az ablaktól.Visszatért .. csak a szokványos fohászok zápora.Mi nincs? . Kicsorgatva a maradék vizet. Ennyi bizonyság az emberi lélek sötétjéről sok lenne még egy hétre is. mintha azt kellett volna mondania.Nem. segíts! Urunk.. Majdnem tíz óra volt. addig folyatta a csapot. . hirtelen előpattant az árnyékból.Minden rendben .Jézus. hogy kinek a megnyugtatására.De nincs ott sem. Ideje lesz véget vetni e látogatásnak. . elmosódott alak közeledett a ház irányába. . és elkapta saját tükörképét az üvegben. Visszatért tekintetével az ablakhoz. A férfi látta. A helyzethez illő semmi imádság nem jutott eszébe (ugyan ki írna imádságot ilyesmi ellen?). . odakint valami hirtelen megmozdult. .suttogta a férfi.mondta. segíts! Távozz tőlünk.A kiáltozástól kicserepesedett ajakkal John lelkiatya odasétált a mosogatóhoz. Letette a poharat a mosogató aljára. mintha láttam volna valamit az udvaron magyarázta. hogy semmivé foszlassa a pásztor reménykedését. Egyáltalán nincs minden rendben. hogy látja. Az meglátta tekintetében a dacot. A pohár ide-oda görgött peremén. . megtöltötte a poharat.Egy pillanatra azt hittem. ha sikerül beszélnie a lánnyal. ha nem. majd még egyet. míg a víz kellőképpen le nem hűlt. A világon semmit sem gyűlölt volna annyira. Alig várva. .Nincs minden rendben . A nő teljesen megfertőzte a féleszű fantáziálgatásával.válaszolta. Ott! Ott! Egy fakó. hogy igen. ahogy a háta mögött a McGuire nő imádkozni kezd.szólt döbbenten Joyce. bár nem igazán tudta.Szentséges Atyaúristen! . hátralépve a mosogatótól. felvett egy poharat.Mi ez? Hallotta. és teljes valójában feltárta magát előtte. . majd ivott egyet. gonosz lélek! . Sátán! Távozz tőlünk. . Amint önelégült tekintettel méregette magát.

olyan kicsire . De elpusztulni közönyünk által. ahogyan nedves testük letoccsant a konyha kövére. amint előbukkant a száján.Hallgasd csak! . hogy szót fogadjon.kiáltozta. Látogatta az elesetteket és az özvegyeket szükségükben. hogy Jo-Beth késedelem nélkül félrelökte Howie-t. Jo-Beth! Ahogy a lány előrehajolt.Ha imádkozik. . ahogyan átmásztak a mosogatón és a mellette feltornyozott edényeken. motyogta.Ez a Mama. Howie megelőzte. Vérbe borult arcát takargatva. Az ember követ el hibákat. Kérlek. és őt békén hagyják. Közönyös világunkban az ilyesmi elkerülhetetlen.Hallom. . hogy érintetlen maradjon a világ hívságaitól. (A szóáradat még őt magát is meglepte. És a démonok mégis eljöttek érte.Mama. . Hallotta. ahogy az írás rendeli. a földszinten szilánkokká zúzódott az egyik ablak. és hátát nekivetette az ajtónak. és a Mama vendége elengedett egy olyan sikolyt.Sohasem szokott így imádkozni.) . Lehet.Csókolj meg! . panaszos nyögésekbe merülten John pásztor arrébb vánszorgott a konyhában.Howie? . . minden tőle telhetőt megtett. aminek érdemes volt hangot adni. Hogyan lehetséges. . miközben árjuk elborította a padlót. A McGuire nő imái elhaltak. Talán ennyi elég lesz nekik. . akkor el van foglalva..Csókolj meg. hogy harcba induljanak az alak parancsára. hogy már halott.Valami nem stimmel. Jo-Beth. Uram. nagyon igaztalannak tűnt a szemében. Ha el van foglalva. . Nekem nincsenek imádságaim. akkor várhat. és akit tetőtől talpig elborítottak. fájdalmas. mint a szenvedélyes méhészt kirajzó méhei.suttogta Jo-Beth. és feltépte az ajtót. Milliónyi lábuk ütötte ezt a fülsüketítő zajt. ami kijárt neki. Ahogy átvágott a szobán.Csak imádkozik. akit egy pillanatra odakint meglátott (A Jaff! A Jaff!). Mama! . hogy ilyen kétségbeejtő helyzetbe kerüljön? Az élete nem volt teljességgel makulátlan. Én nem. méghozzá ilyen brutálisan. az első áldozat. de tévelygései távol álltak a főbenjáró bűnöktől. Nekem csak te vagy. Olyan remény volt ez. hogy menedéket leljen a betört ablak és betörője elől ameddig csak reszkető tagjai vinni tudták. és mindig megadta az Úrnak.

majd vendégén. Mind a zár. ami bármire is emlékeztette volna. Gonosz fény égett szemében. majd Tommy-Ray. Könyörgöm.Egy kis társaság. a végtagok feszülten várták az új parancsot. .Mama? Hallasz engem? Mama? Engedj be. amit valaha is látott. mind a reteszek leszakadtak. . de őrjöngött. mégis ismerte valamennyit. Csak engedj be! John pásztor hallotta a McGuire nő feltámadó zokogását. mekkorát tévedett megint. ahogy végigmérte őket.követelte újra Tommy-Ray.Hagyj minket békén! . hogy engedje át Jo-Beth-t. jó? Mindenkinek könnyebb lenne úgy.Nyisd ki az ajtót. Kérlek. a szemek ádázul forogtak kocsányukon. . majd Tommy-Ray lágy mozdulattal kitárta az ajtót. és tekints rám könyörülettel. . Uram. amennyire csak tudta. Ingadoztak a csápok. .Hogy merészeled! . Nem merte magában feltenni a kérdést. és esküszöm. aki a konyhaajtóban állt. mint egyféle választ. és tedd őket süketté. Nem volt egyetlen olyan lény sem köztük. Mama? .Hogy merészeled! A harsogó hangra a pásztor kinyitotta a szemeit. megállítom őket.dühöngött Tommy-Ray. ami a közelgő végre intett. és csak te halld meg könyörgésem. Eddig az atya a megszépülés jeleként értékelte.visította. Egy pillanatnyi csend állt be. Rád hallgat. Mondd meg neki.mondta neki Tommy-Ray. Mama. . hogy hogyan. amint a fiú berúgta az ajtót. Mama! . A pásztor Joyce McGuire-hoz fordult. és honnan. John pásztor megrázkódott. Fohászait erőszakos dörömbölés szakította félbe a hátsó ajtó felől.. A bennlévők is megálltak menet közben. A démonok beáramlása az ablakon át abbamaradt.. Esküszöm. mely figyelmeztetés nélkül hirtelen üvöltésbe csapott át. . tedd őket vakká.Látnom kell őt. és csak most látta be. és te nem fogsz megállítani .összehúzva magát. . A nő nemcsak hogy életben volt. ilyen fényt John pásztor eddig csak haldoklók szemében látott. bár a sápadt ár még mindig mozgásban volt. Valami belső fény volt. Követelőzését a szálkákra hasadó fa reccsenése követte. jó? Engedj be.Látnom kell Jo-Beth-t! .Szólnod kell pár szót az érdekemben! . a tékozló fiú hangja.kérdezte. Tommy-Ray tekintete előbb anyján söpört végig.

és előtte. Jo-Beth nem volt ott.A szent ember is ezt tanácsolja.közölte kertelés nélkül. anyja mögött. az már csak a hab lesz a tortán. Howie félúton járt a lépcsőházban. mire leért a lépcsősor tetejére. Valóságos kielégülés lenne. és megkerülte a sarkot.Hát itt vagy . Ezt te is tudod.Ha békén hagyod. de nagyon is jól hallhatta őket. . kezei kinyújtva. Nem láthatta.Hát persze .Tegye. amikor meghallotta. hogy akár a lelkész poharát is elpattinthatta volna. Ha a kavarodásban sikerül egyet beakasztani Tommy-Ray-nek. arccal a küszöbön. Meglehetősen egyszerű terv volt. E gondolattal és a szándékkal a fejében vett egy mély lélegzetet. veled megyek.Meg kell ígérned. Sem Tommy-Ray. egy olyan ember hangján. Mama? . Tudja. miféle borzalmak kísérték el Tommy-Ray-t. különben dühbe gurulok. lihegő hangokat. mintha csak egy fiú invitálta volna a barátnőjét első randijukra. Az ajtó nyitva állt. hogy képeket társíthasson a szöveghez.Látod. vagy mindannyian meghalunk. hogyan akadályozhatná meg Tommy-Ray leányrablását. . .jött Tommy-Ray válasza. Hívd! . . és ha én dühös vagyok. akit mélyen szíven üt az alaptalan gyanúsítgatás. hogy békén hagyod a Mamát .Készen vagy az indulásra? . mégis készen állt a tervvel. amekkorát csak lehetséges. ott feküdt a Mama. hogy a leple alatt Jo-Beth és édesanyja kereket oldhasson. mikor kell engedni. magában lázasan azon gondolkodva. és szájával néma nemet formált. Jóllehet koncentrációját minduntalan megzavarták a lentről felszűrődő hangok. hogy Jo-Beth beleegyezett az alkuba. .szólt elégedetten.felelte Tommy-Ray. A lány az ajtóban állt. amit mond! . Akkora káoszt kell kavarnia. mintha utolsó tudatos cselekedetével is gyermeke után kapott .Tegye.Én nem akarom bántani a Mamát. Mama. . úgyis nemsokára a saját szemével láthatja majd őket.Nincs rá szükség. Megtett egy újabb lépcsőfokot. a csillogó szemek és az elbűvölő mosoly keveréke olyan dermesztő volt. Nem adott a képzeletének elég teret ahhoz. . Hívd le.kérlelte Jo-Beth. akkor a Papi barátai is azok. Tommy-Ray elvigyorodott húga hangjának hallatán.. a legrosszabb lidércnyomásait kísérő zajokat: azokat a nyálkás. sem a vele érkező borzalmak. .kérdezte tőle udvariasan. .

maradj itt velem! . a padló köve nyálkás volt meztelen talpa alatt. hogy felmérhesse az udvar globális felépítését. nem halt meg . vagy a hatalomnak.Meghalt? . bármi is várja odakint.Magukkal vitték Jo-Beth-t. Tudva. idekinn sem volt semmi jele a bátynak. a húgnak. A Sátán ivadéka.Mit tehettem volna? . egy szerelmeseknek fenntartott helyen? Ezek a gondolatok a pillanat törtrésze alatt bukkantak fel. Akárcsak odabent.mondta a pásztor -. hogy én vagyok az ördög. és ráadásul saját lelki atyja ítélte azzá. mondta neki Howie félórával ezelőtt.Amennyire én tudom.felelte. fiam . Nincs egyetlen tiszta lélek sem közöttük! Nyírd ki őket! A biztatás feldühítette Howie-t. .mondta Howie. félig-meddig mindenképp az övék volt már.majd elindult. 2. ahogyan az istenfélő ember utána ordított. ő és Tommy-Ray. . már amennyire elhízott ülepe engedte. Azt te sem hiheted. mely magáénak követelte őket. hogy ők közötte állnak az ilyen normáknak. A konyhából elegendő fény szűrődött ki ahhoz.Hála magának. Howie megpördült. gyengéden átfordítva Mrs. . McGuire-t.volna.Én mondjam meg? Maga ismeri a szakma fortélyait .Izéld meg! . majd hamvadtak el az elméjében. és a gondozatlan pázsitot közte és a bozótos között. .érdeklődött egy érdes hang. Ennek hiányában egyszerűen csak visszaüvöltött neki: .hallotta.Nyírd ki őket! . Láthatta a kerületét szegélyező fasort. hogy megkeresse Jo-Beth-t. fény és árnyék kérdése? Lehet. . hogy erőt merítsen belőlük a találkozáshoz. .Nem menj utánuk. Howie odament hozzá. Ez azt Jelenti. de ahhoz elégnek bizonyultak. . Most már ő volt az elkárhozott lélek. de nem tudott kiötleni semmilyen megfelelő riposztot. hogy semmi esélye meglepni az .Nem. s elindult az ajtó felé. hogy mindketten romlottak lettek? Vagy ez már egyáltalán nem bűn és ártatlanság. John pásztor beékelte magát a fal és a hűtőszekrény közé.

A tető. Túl magasan voltak ahhoz. Idefent a nagyobb teremtmények foglalták el helyüket. míg csak el nem távolodott a háztól. kotyogó kórust a háta mögött. Mozgassátok meg a gazditokat! Ma este nincs idő a tévé előtt gubbasztani. ami hátának szegeződött.felelte Howie. gondolta magában. Nem volt egyetlen körvonal sem az egész klánban. de minden szótagot külön.A Jaffnak lenne egy pár szava hozzád.alig valamivel hangosabb a lombok rezgésénél -. amikor meghallotta maga mögött Tommy-Ray hangját. hogy egy apró vérfertőzés miatt is . . Ma este a városban sokkal különb show vár rátok! Rejtelmek kaptak lábra. dallamosan ejtett. hogy a lány lélegzetvételhez jutva válaszol a hívására. és ma este Palomo Grove utcáin játszódik. ha szép lassan megfordulnál! . . csak ugassatok. megmozgatta a fák lombozatát. Katz . abban a reményben. kreatúrákból álló összefüggő tömeg volt. meghasadt a föld. mint egy pár .mondta. Túlságosan közel vagyunk már a millenniumhoz. Katz.Lefogadom. Isten látja lelkem. Gyerünk. .Jó lenne. miután hangosan szitkozódva kilépett a fényesen kivilágított belső térből. hogy így van . bár azt hiszem. Lassan hátrafordult. és vetélkedőket nézni. életedben nem láttál még ilyet. A fal az ajtó körül. hogy a testvéreknek egyáltalán törődniük kellene vele.ellenséget. ide-oda csoszogva a palákon. Jo-Beth nevét kiáltozva haladt előre. Egyelőre azonban nem érkezett válasz. A szél. hogy meg kellene ölnünk téged. mely tovább hordta a kutyák ugatását. Zizegésük elvonta Howie figyelmét a sereg hangjairól. . én nem vagyok benne biztos. hogy a fény rájuk vetülhessen. mely két emelet magasságig emelkedett a konyha fölül kiindulva. Mélyen zengő orgánum volt . én egy kicsit régimódi vagyok.Több is. Howie éppen hátat akart fordítani a látványnak. szintén hemzsegett a furcsa lényektől. Sem Jo-Beth. Ekkor hallotta csak meg a mormogó. ami akár csak halványan is emlékeztetett volna emberre.szólalt meg egy másik hang. melyen csak az imént lépett ki. Az udvarias hangnemet az a késhegy követelte ki magának.parancsolta Tommy-Ray. csak a sziluettjük támaszkodott a csillagtalan éjszakai égboltnak. Azt mondja. torokhangon motyogva közben. milyen szagú a húguk. . és csodákat okádott ki magából. Csak az üvöltözése nyomán felébredt szomszédos kutyák kezdtek vad csaholásba. sem Tommy-Ray nem volt közöttük. . Itt az Utolsó Előadás.Te is tudod.A fiam azt gondolja. egyetlen. érzi a szagodat a nővérén.

A szó említésére Tommy-Ray lassan leengedte a kés hegyét Howie hasáról az ágyékára. . hogy a Jaff jó néhány méternyire áll tőle. mint maga a Jaff. Tommy-Ray nedves ujjai Howie gerincétől jobbra és balra elkezdtek felkúszni a hátán. Leginkább egy valaha volt patrícius család elhanyagolt leszármazottjára emlékeztette. De apja ellenségében nem volt semmi töményen megkapó. mely sokkal aggasztóbb látványt nyújtott. a kés hegye nekifeszült farmerja szövedékének. Fletcher porontya mérhető-e az enyémhez.kérte a Jaff -.. Egyébként. Te nem ismerted az apádat a Nunció előtt. . erről neked is megvan a magad véleménye. Salemben mindannyian a máglyán végeztük volna. . majd kirántotta a fiú pólóját nadrágjából és a nyakáig felhasította. Elég sokszor szóba hozta már a kasztrálást is. megpördítette. . Ekkor valami megérintette a hátát. Ha jól gyanítom. Reménykedj benne.Nem mondtam semmit. követve a bordák vonalát. Katz? . amiket Fletcher összehordott róla. A zabolátlan szakáll átszőtte a határozott. Ők. Howie megborzongott.megbotránkozzunk. beállása olyan emberre vallott.Hadd tegyem meg! . hogy mi mindannyian természetellenesek vagyunk? Te.Hát nem találod szánalmasan természetellenesnek Tommy-Ray szenvedélyét a húga iránt? Vagy azon a véleményen vagy. Howie megfordult. Elmondom. lenyúzott bőrű lény. felfedve ezzel Howie hátát. Szabadon engedlek. Egy pillanatnyi késlekedés után a hűvös éjszakai levegő már le is hűtötte izzadtságtól nyirkos bőrét. meggyőző vonásokat. A mellén csimpaszkodva a terata egy darabja.. mit szándékozom tenni veled. hogy valami rosszat tegyen neked. hogy kordában tartsam. hogy mennyire szeretnéd már összevagdosni. (Tommy-Ray vigyora kitörő nevetésbe csapott át.Mit mondasz.kérdezte a Jaff.) . Ezekre a szavakra Tommy-Ray megragadta Howie-t. elég gyors vagy-e. Én. Tommy-Ray elvigyorodott: . egy valóságos kényúrra számított..mondta. és láthatta. ő már alig várja. egy szívós. Azok után. aki már alig képes felülemelkedni kimerültségén.Látod? . hogy azelőtt rövidtávfutó volt. és ívbe . Meglátjuk. Azt hiszem..Mondd el neki .És hogy gondoskodjak a mulattatásodról. csak hogy lássam.Minden szülői meggyőző erőmre szükségem van. .

őket követték a magasabban fekvők. . A gyötrelmes kiáltás nyomán felzengett a tető és a konyhai fal lényeinek kattogásból és pusmogásból álló kórusa. mielőtt felhangzott volna Jo-Beth zokogása a bozótból. szájrésze pedig nyakszirtjére tapad. és térdre zuhant. szedd már le rólam! Tommy-Ray tapsolni kezdett a látvány láttán. A patrícius engedte félrecsúszni arcát. hogy ujjak legyenek: tucatnyi.Gyerünk. amit eddig a karjában dajkált. éppen elég volt neki. már meg is kapta a választ.Szedd le rólam! . amit rá vethetett (a lány könnyező szemei. és körbepördült. . a mögüle előbukkanó magzatszerű lény óriási volt. A kreatúra keményen beleharapott a nyakába. most ott volt Howie hátán. gyerünk! . Felüvöltött. amit a Jafftól szerzett. Amint így tett. A falon a földhöz legközelebb állók ledobták magukat. hogy a kontaktust elkerülje. Érezte. Howie a fájdalomtól eltorzult arccal fordult vissza a Jaff felé. hogy a bőr is felrepedt alattuk. Talpra állt. olyan keményen szorítva izmait. hogy csatlakozzanak a hajszához. Howie felordított. amint a húsába mar.üvöltött a Jaff felé. A valami.hajlította a hátát. . vagy még több mindkét oldalon. ahogy Howie úgy pörgött körbe. A Jaff egyenesen őt nézte. ahol Tommy-Ray szorítása fogva tartotta. iszonya felülkerekedett még Tommy-Ray késétől való félelmén is. és megindultak Howie felé.Én a helyedben nem tenném . és amikor újra kinyitotta. ki-ki a számára megadatott hajtóerőt felhasználva. mígnem már túl sok lett ahhoz. A Jaff seregében megindult a mozgolódás. Az a pillantás. és csillogó. mielőtt a nyakán felkúszó kín elől lezárta volna szemeit.biztatta.mondta a Jaff. hogy láthassa azt a fehér. Néhányan kitörtek a sorból. Jo-Beth és Tommy. A nagyobb teremtmények is leugráltak a tetőről. kerekre nyílt szája). mint egy megrühesedett kutya. . a folyamat olyan gyorsan zajlott. minden másodpercnyi . ahogyan hideg hasa a hátcsigolyájának nyomódik. Csak egy pillanatnyi ideje volt rá. hogy megfigyelje. öreg. az érintések sokszorozódni kezdtek. valamint meg sem született apjuk már eltűntek. hogy nemsokára három-négy rétegű hadoszlopok sorakoztak egymás mellett. Howie átpillantott a vállai felett. A karjai üresek voltak. épp időben.A kurva életbe. Az a kicsike előny. Mielőtt Howie eltűnődhetett volna a miérten. számtalan ízből álló ceruzavékony és tüskés végtagot.

. és . Hiábavaló erőfeszítés volt.. Ha megszenvedi akaratossága következményeit. Ha túléli a tapasztalatot. a vereség és bukás mintázatának egybeszövődő elemei. Bizonyos értelemben ezzel együtt lett teljes a kétségbeesésnek ez az éje. hát legyen az csak az ő terhe. Monoton ritmust követve sugározta üzenetét. Megszólította a fiút: Howardhowardhowardhow.. hogy meghallja. mint hogy beengedje. a végjáték felé fordította figyelmét. Ha nem. míg végül nem maradt más választása. akinek a létrejötte felett ő bábáskodott. jól tudva. de sikerült kiszorítania az érzéseket elméjéből.. Bármennyire is ki akarta törölni agyából a Howie képét. és ez némiképp igazságos is lesz. mint a sziklaszirt világítótornya. hogy engedjen ösztöneinek. minden bizonnyal bölcsebb lesz majd. és magához kellett ölelnie őt. hogy elérje a zene állapotát. hogy ezekre összpontosítson. Fletcher mégis mindent megtett azért. miután kiemelkedett a sziklából. valahányszor a fiú fájdalmat érzett. Kőkemény gondolatok. amikor hátat fordított teremtőjének. hogy a fia nem túl gyenge ahhoz. A Jaff közelgő győzelmének tudatában. akárcsak az övé. Lehetséges. ahogyan Schiller is beszélt a művészetekről. s közben egyetlen óra nem múlt el úgy. mellyel mind ez idáig nem mert próbálkozni. szétkapcsolódni az anatómiától. és cipelje egyedül. hogy ne a meneküléséről ábrándozott volna. és a törekvésektől. Annyira el akart szabadulni a világtól és oktalanságaitól. elnyomva magában a tükörképet. Remélve. melynek valódi célja a semmibe foszlott abban a pillanatban. Az évek hosszú során csak a kínt jelentette a számára. Apa és fia. ugyanolyan nyomorultul fog véget érni. és nyilvánvalóan elvakította a tetszetős külső. hogy a létnek ezen a síkján morálisan egy olyan lényhez volt láncolva.ahogyan először magához hívta. mennyire erős benne az átalakulás iránti vágy. Howie megtagadta apját. ami felködlött előtte. az annál erősebben követelt bebocsáttatást.. végső áldozat maradt a számára. hogy az idő megérett arra. már csak egyetlen.késlekedéssel tovább fogyott. Howie lélekszakadva rohanni kezdett a nyílt utcán. Fletcher nagyon is tisztán érezte a fiú rémületét és iszonyát. hogy a Jaff tisztátalan gyermeke után koslasson. akkor élete. Howardhowardhowardhow.

rákényszerítette magát. hallotta. A mese középpontjában melyet a Jaff először adott elő neki. akit nem korlátoz az önmegtartóztatás. ami szentség. akit a Jaff végül egy olyan helyen talált meg. Ha az a sziget a Jaff játszóterévé lesz. mind az alkalmazott metódust. Ha a Jaff megszerzi a Tudást. melyről makacsul állította. kevéssé összefüggő szorongás. Eddig megpróbált nem túl sokat gondolni a Jaff győzelmének következményeire. Egy másik félelem is gyökeret vert Fletcherben. melyeket csak álomutazásaik tartottak távol az őrülettől. melynek regéit és rituáléit emlékül kapták. Röviden összefoglalva. Nem ismételheti meg az előadást Palomo Grove bennszülött törzse számára. szentségtelen. Ha ő. sokkal nehezebben átgondolható. a bukott sámán. mit fog ez jelenteni? Először is egy lény. Az álom-óceán és a sziget (sőt. hogy a felelősségérzet már így is túlontúl a hatalmába kerítette. Fletcher akkor úgy hallgatta a számadást. de abban biztos volt. sokkal többet sodor veszélybe néhány száz léleknél. vethettek egy pillantást a folyamatosságra. melyek visszatartották őket a tébolytól a léttel való szembesülésükkor. megadásban. Ami titok volt. ami csak a megtisztultak és tökéletesek kiváltsága. hogy támogatást nyújt a Nuncióval kapcsolatos kísérletek lefolytatására . és a fajok.egy Kissoon nevű férfi állt: egy sámán. szerelemben. meglátták a sémát és a rendeltetést. közönségessé lesz. Ephemeris partjain álmukban elvegyültek a tökéletesek közt. jól tudva. ahogy a Jaff egyszer egész szigetvilágról beszélt) három vitális alkalommal is emberi látogatás színhelye: ártatlanságban. hogy csalárdul áthágja a saját korlátait. amint a végső konfrontáció közelgett. mind a helyszínt. hogy nem sok hitelt adott a . és annak hatalmát. nagy pusztítást vihet végbe odaát. hogy egy időbeli hurok. védtelenné válnak. nyom nélkül hagyja itt ezt a világot. a károsodás kiszámíthatatlan. Fletcher nem értette teljes mélységében a Quiddity mibenlétét (talán emberi lény nem is értheti). és rajta keresztül szabad hozzáférést nyer a Quiddityhez. az Utolsó Előadás. hogy nézzen szembe a tényekkel. aki a Nunciót használta fel arra. De most. hatalmat nyer valami felett. mindent jól el kell terveznie. amikor Washingtonban megkörnyékezte ajánlatával. hogy a Jaff. aki ismerte a Tudást. olyan valóságot láttak és olyan történeteket hallottak. talán szigetek.életének utolsó pillanataiban reményei szerint megragadhassa a diadal töredékét az elkerülhetetlen vereség előtt? Ha így van. és ott volt nekik az Előadás.

szakadatlanul magához szólítva gyermekét. Kissoon a Shoal utolsó túlélő tagja volt. sikerült kipréselnie magából néhány szót.szavaknak. hogy azonosítsa annak eredetét. akinek az ambíciói már messziről kiütköztek? És egyáltalán. Atyám. mely az olyan homo sapiens-ektől. Hallak. de az azt követő események olyan fantasztikus magasságokba gyűrűztek. Olyan sebességgel rohant. Csak rohant vakon. hogy egyáltalán képes lehet rá. mely elrángatja Palomo Grove lakóit tévékészülékeik elől. akkor Fletcher e világbeli kimúlásával egyidejűleg ők is semmivé válnak. hogy az ügye ezzel távolról sincs lerendezve. hogy válaszoljon Fletchernek. A gondolat újra ráirányította a figyelmét az előtte álló komor feladatra: a metódusra és a helyszínre. Fletcher nem tudhatta. és megállt. hogy megváltoztassa az útirányt. azé a felemelkedett emberi lényekből álló rendé. Ha Howard nem lesz vevő a megfigyeléseire. Még egy utolsó kísérletet akart tenni arra. hallotta meg zavarodott érzékeivel elég tisztán a saját nevét. és tágra nyílt szemmel az utcára vonzza őket. hogy majdnem megölette magát a Jaff-fal). hogy áthidalja a közte és a sajátja között tátongó szakadékot.Hallak . olyan látványosságot. kiválasztott egyet. . elindult a végső megmérettetés helyszíne felé. hogy kifújja magát. Miután mérlegelte az alternatívákat.zihálta futás közben. amihez képest Kissoon időbeli hurkának ideája akár elhanyagolhatónak is tűnt. miközben a Jaff seregei elől menekült. .. de a hullámokban rátörő pánik megakadályozta abban. minek rejtőzködik ott? És mi történt a Shoal többi tagjával? Most már túl késő volt választ keresni ezekre a kérdésekre. Csak amikor már úgy érezte. Akkor viszont miért engedett egy ilyen embert a Hurok közelébe. és. csak tudatosítani akarta őket valaki más fejében is. volt hivatott megvédeni a Tudást.Hallak. Egyfajta színházat kell rendeznie. Howie hallotta Fletcher hívását. Hogy milyen szerepet játszott a sámán a nagy sémában (azzal együtt. a teratával a sarkában. mint a Jaff is. de az ösztöne azt súgta neki. . és bár tüdeje keményen dolgozott. elegendő előnyre tett szert. amiről nem is gondolta.. és elinduljon a szólítója felé.

hogy egy idegen ágyban senyvedni mártírra valló cselekedet. Voltak idők. Amint Grillo felébredt. Szeretem. .tiltakozott Grillo. és a szobájában találta. azonkívül.Nem akarok menni .. amikor a fél karomat odaadtam volna érted.Huszonnégy órára visszamegyek. a sztori itt van. A.Most a legtöbb.Mi értelme itt maradni.Nem újság. akkor engedje meg neki. a lány a lehető legnagyobb egyszerűséggel közölte vele. . . .Ó. Tesla igazat mondott. és nem itt.Lehet. a verítékedben és az önsajnálatodban elmerülve. megenyhült hanggal.És most? . . amikor ilyen sebezhető vagy. Különben is.. hogy ez Abernethynek egy csomó pénzébe kerül? . és ő máris nagyon beleélte magát a szerepbe. hogy hazaviszlek. Olyan szexis.TIZENEGY 1. hogy igazad van..Olyan tizenháromnak. . Tényleg tetű volt nővérnek. hogy hazavigye magával L.Már az is valami. . ..Még sohasem láttalak ilyennek. . ahol beteges porhüvelye mosatlan szennyese megnyugtató illata társaságában épülhetne fel.Végre bevallottad. a nagy ember igazat ad valakinek? . ha látszol most . de ha el akarja kerülni a klisét. Nyugodtan lehetek akár kicsinyes is.Ne legyél kicsinyes! . . amit tehetek. viszont zsarnoknak nagyon is hozzáértő.Amit jobban megírhatnál otthon. .humorizált Tesla. márpedig szerinte ezt kellene tennie. nem újság. Csak amíg összekapom magam.-be.Beteg vagyok. .

. hogy L. Kinyúlt az ajtó kilincséért. Elesett. A távolság túl nagy volt.Nézd csak meg! Még nálad is betegebbnek látszik.-ig szunyókáljon egyet.Mit nem mondasz? A lány előrántotta a pisztolyt rejtekéből: . hogy Grillo felegyenesedik. és a világítás túl szegényes ahhoz.Olyan nincs..már ez az erőfeszítés is megszédítette -. de az teljesen nyilvánvaló volt.. Leállította a kocsit. és azt az utasítást kapta. de az csak nem sikerült neki. amiket Grillo tapasztalt és sejtett a város titokzatosságával kapcsolatban. Grillónak igaza volt.Viccelsz? Amint kilökte az ajtót .Maradj itt . .Él. él. Bárcsak tényleg így lett volna! Jó negyvenméternyire a kocsi előtt hirtelen egy fiatalember bukkant fel az utcasarkon. . . és kikukucskál a szélvédőn. . .Egy hátizsák . hogy tisztán láthassák állapotát. .motyogta.szólt a lány.Az a fickó. . .A Grove tökéletes helyszín lett volna egy holocaust-mozihoz.. A szeme sarkából látta. hogy megsérült. gondolta Tesla. és rohant át botladozva az úton. neki egy pillantást sem sikerült vetnie a misztériumra. . hogy soha nem hagyom el az otthonomat fegyvertelenül. nem messze a helytől. mintha valami oszló szövetben turkálna . látta. Mindazon dolgok ellenére. kinyitotta a szemét.Én nem látom. hogy felkeljen. Akármi is az.Elvesztettél valamit? .szólt rá a lány. a púpos irányába biccentve. aki az anyósülésen ült mellette. Grillo. .megesküdtem rá. Tesla . és láthatóan komoly erőfeszítésébe került. .És be is tartom.Amikor Yvonne-t megölték . . felhorkanva. A. ahol az ifjú még mindig kínkeservvel próbált talpra állni. Tesla felé vette az irányt. Tényleg volt valami a hátán. Volt valami testi hibája is: mintha egy púp vagy valami duzzanat éktelenkedett volna a testén.. hogy Tesla kotorászni kezd a kesztyűtartóban. A túloldali járdánál azonban a lábai kicsúsztak alóla.vélekedett. .Már ott is vagyunk? .felelte Grillo. amint Grillóval kihajtott a műútra: egyetlen teremtett lelket sem lehetett látni egyik irányban sem.Van valami a hátán .mondta.

ismételte . . hogy tartson ki. Ott azután meglátta az üldözőket. .. Tesla visszapillantott Grillóra. Amikor pedig elkezdett felegyenesedni. és a fiú állapota szemmel láthatóan pillanatról pillanatra tovább romlott.. Grillo követte. az Isten szerelmére.Menjen. amint feléjük kúszik. A fiú szédelegve fordult meg.Grillo! ..hallotta meg a hangját . miközben áldozatára tapadt. minden abszurditásával együtt: a fakó... hogy forogni kezdett vele a világ. de csak egy rémült pillantást kapott válaszul. Nem fordíthat hátat neki. Nem volt értelme megtagadni a borzalmat..utánam.. motyogó ár. valójában élt. . bárcsak korábban megfogadta volna a fiú tanácsát. hogy elmúljon a rosszullét.Tudod.. Az még mindig állhatatosan küzdött..kérem. aki még mindig a kocsiajtóba kapaszkodott.Gyorsan. utánam. és szemei ... Átvetődött az ülésen.. de hasztalan. A parazita végtagjainak minden rángására . úgy érezte magát. vacogó fogakkal. Tesla követte az elgyötört pillantást.. hogyan kell azt használni? . A fiúnak megvolt az oka a pánikra. a kocsiba! . Meglátva őket azt kívánta.. jönnek. jönnek.. és csápja. Grillónak volt igaza.Menjen innen.. Amint így tett. A fiú sorsa egybeforrott az övével. hogy lábra állhasson. végig az utcán. hogy maga mögé sandítson. Onnan nem remélhetett segítséget..Hát ez meg mi a franc? . aki a kocsi ajtajába kapaszkodva várta... és végleg el nem utasította volna magában a farizeus szerepét. hogy berántsa a kéziféket.. Amit ő hátizsáknak tartott. .oly sok végtagja volt.felelte a lány. mielőtt még belenézett volna esdeklő szemeibe..Bár ne tudnám . Valóságon edzett szemei megpróbálták elutasítani az utcán közeledő újabb tapasztalatot. innen. . mintha utazna: teljesen elveszítette az irányérzékét. A fiú ezúttal válaszolt neki: egy fájdalmas nyögésekbe csomagolt figyelmeztetéssel.. . ám az akció olyan hirtelenséggel következett be. és kiszállt a kocsiból..kérdezte Tesla megrökönyödve. Tesla odakiáltott neki..fájdalmas görcsbe rándult az arca. .üvöltött fel. Egyfajta állat volt (vagy éppenséggel többfajta állat). Néhány méternyire Grillótól. Az igenis ott volt. Fényesen csillogott... a lány már majdnem elérte a fiút.. a kocsi lassan elkezdett visszafelé gurulni az enyhe emelkedőn.. hogy úton van a segítség.

A többiek az ajtók kilincseit tépkedték. majd megfordult. felugrálva a motorháztetőre és a tetőre. .kérdezte Tesla. Épp elegen voltak. . Grillo. és megragadta a fiú karját. hogy az apa. könyörtelen elszántság jellemezte valamennyit.Keljen fel! . de egy fikarcnyit sem lassította le -. A fiú mutatta az irányt. .Menjen már! . . A kocsi felé pillantott. nincs közöttük két egyforma) ugyanaz a rideg. . ha odaérnek. ráhagyva nagyobb testű hittestvéreire a fiút. Tesla leadott egy lövést a közeledő tömegbe . a kocsit is beleértve. hogy ízekre szedjék szét valamennyiüket.Nem . Bármilyen kísérlet a szétválasztásukra csak megtorlást vonna maga után.. ott vár. hozd már azt a nyavalyás kocsit! Látta. és beleerősítettek a tempóba. A kapcsolat túlságosan is szoros volt kettőjük közt. Nincs hősködés. Tesla előrehajolt. .zihálta. Csak reménykedett. Sokféleségük ellenére (úgy tűnt. Megint az a: .A kocsit. már amennyire ez lehetséges volt.motyogta az. ahogy a férfi az ajtóval vacakol. A lány nem vitatkozott.Mindketten megyünk. . és csápjaikkal megpróbáltak az ablak és a keret közé férkőzni. .Az apám.Miért? .Engem akarnak .Miért? . és elkezdte vonszolni a testüket.mondta a fiúnak.Meg tudjuk csinálni. hogy a fiú jobb keze is komolyan megsérült).. hogy könnyedén megszüntethető legyen. A fiú bólintott. A hullámot vezető apróbb bestiák némelyike máris a kocsi felé vette az irányt. amikor a sereg előőrse beérte az autót. . mert ha sikerül .A Központ. mint elegen. Mindketten megyünk. A kín teljesen legyengítette. követni fognak? .. Grillo éppen az ajtót csapta be. .felelte neki. Egy pávián méretű bestia elkezdte nekidobálni testét a szélvédőnek. kerülve a parazita tapogatózó végtagjait. még többen is.Le a Dombon .A sápatag testek meghallották. hathatós segítséget nyújt majd nekik.. Pusztítók voltak. akárki is legyen.Ha megyünk.ami eltalálta az egyik nagyobb bestiát.magyarázta rémülten a fiú. Felrángatva őt a lábaira és átvetve jobb karját a vállán (láthatta. szinte alig tudatában saját mozdulatainak.

. kiengedett egy vékony.És mi lesz a nővel? .kérdezte Tommy-Ray.Nem fogja túlélni az éjszakát . . Amint befordultak a következő sarkon a fiú alig hallható instrukciói alapján.informálta Tommy-Ray. . amelyik bezúzta az üveget.Le a Központba . . panaszos sípolást.Itt hagyjuk. . majd számtalan eredménytelen kísérlet után .Fletcher hívja.Mit csinálunk vele? . .Az embereknek fel fog tűnni.is lefutniuk ezt a sereget. hogy felvegyék ellenük a küzdelmet. . hogy senki se tudja meg. . .Ahogy reméltem. maga után rángatva Jo-Beth-t. Tesla maga mögött meghallotta a szétrobbanó szélvédő csörömpölését.Igen? . látta. . Jo-Beth? A lány nem válaszolt.jött a fiú válasza. addigra már biztosan nem lesznek olyan állapotban.szitkozódott Tommy-Ray. . mi a fene volt ez. Az lesz a valami. . Csak várd ki a holnap esti partit.tűnődött a fiú.felelte a Jaff. .A dögevők gondoskodnak róla.Mi zabál meg egy ilyet? . hogyan erőlködik Grillo az indítókulccsal.És mindig van valami. és elhajtania. .Bőven van ott még. . A kreatúra nem halt meg teljesen.felelte a Jaff. Nem messzire a dráma színhelyétől a Jaff és Tommy-Ray. . lerázva a tetőről a teratát. Akárhol is lyukad ki a fiú. ami elég éhes. csak szánalomra méltó zavarral figyelte testvérét.Hacsak a terata gyorsabb nem lesz.Szemét fattyú! .Bármi.hogyan sikerül beindítania az autót. Igazam van.Nem számít . ahol ez volt.Újabb közlekedési baleset . Mást sem tett.Hová mehet Katz? . Utasítást kaptak rá. .tűnődött hangosan a Jaff. . . ami elég éhes hozzá .válaszolta a Jaff.Nem lesz. ott találjuk az apát is. Régen feladta már a zokogást és a beszédet.

.Nekem semmi sem kell tőled. .Tommy-Ray-re pillantott.felelte. és a fia is az ellenségünk. ha azt mondom.A maga módján Tommy-Ray már megértett. és finoman megsimogatta a lány arcát. ha elegendő időt adsz nekem arra. hogy mindent tisztán láss.. Tudásnak hívják. megosztom veletek. Természetesen ő is meg fog halni. Ez egy hosszú történet.Téged semmi sem hat meg. Nemsoká enyém lesz á jutalom.. Nem egy magzat vízfeje lebegett előtte.. És az övén . Megérint ez a kifejezés az arcodon..Nem. hanem egy olyan férfi arca. .Ezt kell látnom? Hogyan ölöd meg Howie-t? Hogyan pusztítod el a Grove-ot? . Túlságosan is sok minden meghat.kérdezte. A megjegyzés végül szóra bírta a lányt..Rengeteg időnk lesz beszélgetni. És amikor megszereztem. . aki szélesen rámosolygott. Túl az érzeteken. . .mondta a Jaff. .Ó dehogyisnem. aki számtalan nehézséget látott. és talán bölcsebbé is vált általuk. Kinyújtotta felé a karját. hogy elmagyarázzam. de felülemelkedett rajtuk. 2. Te is megértheted. .Azt akarom. . Jo-Beth. . De higgy nekem. .. A férfi szavai. mégis micsoda felemelő dolog ilyen fene nagy jószívűséget tapasztalni. Ő is az apja fia. majd vissza Jo-Beth-re. ..kérdezte Tesla Howie-tól.. .Miért nem kapnak el bennünket? . ha megtehetnék.Mutatok neked egy szigetet. túl az értelmen.. Azon a szigeten a nap sohasem ér véget.Túlságosan is sok minden .Később . Szemrebbenés nélkül megölnének bennünket. legjobb szándéka ellenére...Howie nem. még ha nem is tud róla. Fletcher az ellenségünk.és egy tengerpartot.Hát nem tökéletes egy lény? Egy igazi szamaritánus. . megnyugtatták. igaz? . A Jaff tanulmányozta az arcát..

Ha így van. hogy az őket üldöző erők beérik. mi a pokol történt magával? Hotchkissnak sem volt sok oka a büszkeségre: legalább annyira gyűröttnek látszott. hogy nem kapna sehol. .Howie. és elárasztják őket. melyeket gyakorlatilag konstans alkoholos kábulatban töltött -.Hová? .Már kétszer is bizonyosnak látszott. és annak számtalan testvére a szemében. Ösztöne azonban azt súgta neki. és csak az értékes időt vesztegeti ahelyett. mint egy tengerész-deszantos kiképzőpálya. aki néhány sarokkal a nevét is elmotyogta . gondolkodott kétségbeesetten. Egy szörnyekről hablatyoló borotválatlan idegen mindenhol elutasításra találna.minden lépéssel egyre nehezebb lett. és a fogai még mindig vacogtak. de a soraik mindkét alkalommal abban a pillanatban lelassultak. amint ezt megtehették volna. kivéve Hotchkisst. akkor mégis ki akarhatja ezt? És mi lehet vele a célja? A fiú . amikor szüksége lett volna rá? Elveszett valahol a holdsarló alakú utcák és zsákutcák között. Hány terjengős levelet írt hatás alatt. . A férfi otthon volt. amíg segítséget szerez. majd a címre.Van puskája? . hogy az ilyen tisztaság könnyen lehet önbecsapás eredménye.Grillo? Jesszusom. jóllehet azt is tudta . hogy az üldözést csak megkoreografálták. mint a Finnegan ébredése? Talán most is ez a helyzet. Bízva abban.Jöjjön velem .mondta Grillo. mint amilyennek Grillo érezte magát.Útközben elmondok mindent. hogy Tesla gyors felfogása képes lesz távol tartani tőlük a hordát. melyek valóságos akadálypályává tették a várost. amit ott szerzett meg. . mely akkor az értelem fényében ragyogott. de a józanság állapotában olyanná vált. Habár tagjait mintha ólomból öntötték volna. és onnan kérne segítséget. és ébren. Az utolsó negyedmérföld a Központig olyan hosszúra nyúlt előttük. vagy áldozatul esett a kocsiját megtámadó szörnyetegek valamelyikének? Egyik sem. Egy sör volt a kezében. mint az őrült száguldott el az első nyilvános telefonfülkéig. . Teslában egyre erősödött a meggyőződés. amit talál. mentális állapota kellőképpen tisztának tűnt a számára. Hol volt Grillo. hogy bekopogna az első ajtón.az összeomlás utáni hónapok tapasztalatából.

szakította félbe Hotchkiss. ahogyan a kisállat-kereskedésben is . legalább nem látja majd a bukás következményeit. annál jobb. és valami ártatlan lélek belebotlik. . ha valóban meg akarja érinteni az összegyűlt elméket. hogy a Nagy Mű .. és nekünk. nem ért. A dráma. Ha elbukik.Most ne beszéljen! . hiábavaló lesz.. a szelleme ott kísért a Misión de Santa Catrina romjai között. Riasztócsengőket hallok. többségük . Mi van a Nuncióval? Lehetséges. mielőtt örökre elválnának egymástól. amit eltervezett. tökéletes időzítést kívánt.ahogy a Jaff szerette hívni . amikor Fletcher nekiállt bezúzni az ablakokat. az erdősávval szegélyezett Deerdell-től egészen Vance özvegyének házáig.mondta Grillo. Van még egy feladat.Igen. Mindannyiuk közül talán Raul állt hozzá a legközelebb.maradványai még mindig ott vannak a sziklaszirt tetején? Ha így van. és oly kevés barát.az itteni hangzavarhoz a felriadt állatok hangja is hozzátette a magáét. az a legvalószínűbb. hogy a Grove felnőtt lakossága aludjon. mely immár az osztályrészéül jut. . A kéretlen mártírság. Kakofonikus hangjuk elterült a városon. A hívás elhangzott: támadást intéztek két bolt ellen.. Fletcher tovább bátorította a kórust. és bizonyos. hogy még soha nem szólt ennyi egyszerre.Várjon. mint támadást intézni a város kereskedelmi szíve ellen. a Domb tetején. van egy karabélyom. A riasztócsengők ritkán szólaltak meg a Grove-ban.. Jóllehet korán volt még ahhoz. Elképzelve a helyet. Vajon hol lehet most? Halott.akár megérintette a Jaff. . . Fletcher gondolatmenete hirtelen megtorpant. Akkor szólaltak meg a szupermarketben. és nem ismert erre célravezetőbb módszert. Marvin boltjában már teli torokból zengtek.. aki segített volna elbírnia a terhet. merre mehettek.Mi az? . amit Howardra kell bíznia.Riasztó.Nem tudom.Hallgassa csak! .Hozza azt is! . Amúgy is oly sok bánat volt az életében. az egész nyomorúságos történet megismétli önmagát. Minél előbb rázza le a Grove magáról a letargiát. . akár .

.Az a célja.) . Akkor elmaradt a forradalom. A horda valóban megállt. elmondták nekik. . majd újra rázárt ajtók mögött.felelte a Jaff. igazolva.Minek ez a zaj? .Mivel próbálkozik? . Már tudjuk. megálltak az ajtóban vagy étkezőjük közepén. .nem . nincs odakint semmi. hogy visszahívom a vérebeket Katz sarkából. megfeledkezve arról. És neki mindkettőre szüksége van. amit ne láthatnának a tévében). . Néhányan felvonták a redőnyöket. Az embereknek nincs hitük. Csak egyetlen embernek kellett kimozdulnia ahhoz. Ez csak a kétségbeesés jele. Elbukott. hogy odamenjenek a bejárati ajtóhoz (a férjek vagy feleségek pedig utánuk szóltak.Talán abban reménykedik.mondta Tesla.Mikor? . némelyek pedig odáig is elmerészkedtek. Nem mindenki volt azonban ennyire passzív. a bezárt. még a saját nevüket is bajosan tudták volna megmondani. semmi sem normális vagy racionális többé. Suttogva beszéltek partnereikkel. már ha egyáltalán megszólaltak. hol van Fletcher. és ezt ő is tudja. miért is hagyták ott karosszékük kényelmét. Ha megkérdezték volna őket. De a riasztócsengők erélyesen követelték figyelmüket.mondta a Jaff. hogy semmi szükség kimenni. hogy jöjjenek vissza. hogy az emberek lássák a teratát . hogy forradalmat szíthat ellenünk. nincsenek álmaik. .Amikor beutaztuk Amerikát.Biztosan örülsz a hírnek. mint ahogy most sem lesz. .Ügyes .Mi a francot jelent ez? . (Jo-Beth felé fordult.mégis furcsán álomittasnak érezte magát.akarta tudni Tommy-Ray. a szomszédok kimentek-e az utcára. és hogy hol lesz nemsokára a fia is. hogy lássák. .Már nem követnek bennünket . amit állati ösztönükkel már napnyugtától éreztek: a dolgok rosszra fordultak ma éjjel. Az egyetlen biztonságos hely otthonuk magánya. hogy szép sorban a többi is kövesse. Már korábban is megpróbálkozott ezzel a trükkel.

Nehogy gyufát gyújtson! . .Vagy már itt sem vagyok. Tesla volt az. Hirtelen félelem mart belé.. izomzata hálásan sóhajtott fel a megkönnyebbüléstől. melynek nyomát a férfi menet közben a földön is maga után hagyta. de hát a családi hasonlóságok sohasem volt az erős oldala. szakaszos mozgásából ítélve pedig legalább olyan rossz állapotban volt. leírva kezével egy kört. A férfi magas volt. A ruháit láthatóan átitta valami folyadék.Az meg kicsoda? . A lány orrüregét megtöltő csípős szag azonosította számára a benzint. .Ha te mondod. hogy üres a keze. aki felnézett. melynek bezúzták az ablakait.kérdezte a lány. hogy a férfi odajöjjön hozzájuk. hogy a hajsza egyenesen egy tébolyodott karmai közé hajtotta őket.Beszélnem kell Howarddal. Howie alig ért földet. Őt és a seregét.figyelmeztette Tesla. A fiú beért a látómezejébe. mely egyike volt a számtalan boltnak a Központban.Maga vezette őt ide. mint ivadéka.kiáltott rá.szólította. .Howard? .mondta a férfi.Ne jöjjön közelebb . Nem volt egyedül. Alig tudta a fejét mozdítani. akit a lány meglátott kiemelkedni az összetört kirakat mögül. Howie nagyon szenved. egyáltalán nem látszott vandálnak. A férfi. mint egy bűvész.utasította a férfi. Nemigen gondolta volna a fiú apjának sem.. a szupermarket felé biccentett.. . .Fektesse le ide! . . aki bebizonyítja. Howie nem vesztegette értékes energiáját a kísérletre. mielőtt még a Jaff ideérne. Amikor ez mégis sikerült neki. Fletcher abbahagyta az előkészületeket. Tesla így tett. Egy nőre támaszkodott.Vállára vetett terhe nem válaszolt. .. és betegesen sápadt. Howie felmordult. .Értem . Odabent a boltban Fletcher felemelte a fejét elfoglaltságából. . Az abban a pillanatban vadul csapkodni kezdett. . és szorosabbá .Hadd nézzem. Tesla bólintott. .Mi történik ott? . aki szinte úgy vonszolta keresztül a testét a parkolón az üvegszilánkokkal borított járda felé. apja máris két kézzel megragadta a hátára tapadó parazitát. és az ablakhoz ment. Az a dolog a hátán. .Nem tehetek róla. és engedte.

én már megtettem mindent. .Fogja meg a fejét! ..Fletchernek hívnak. Tesla félve tanulmányozta a kezét. Az öntudatlanság határán Howie elkezdett küzdeni a levegőért. ahol becsapódott egy konzervpiramis alá. Abban a pillanatban a benzines ember már le is rántotta. annak ellenére. . mely egy szempillantás alatt maga alá temette.Mi ez. . A szájrész Howie nyakára tapadt ugyan. . . .Majd holnap analizálunk. Segítsen nekem! Már nem sok időnk maradt. . amikor a Nunció először megvágott. Maga hagyni fogja. hogy most itt lehessen.kezdte sejtelmesen a férfi. azután a szörnyre.vonta ölelését áldozata körül. Nem volt szüksége győzködésre. Ez a seb arra emlékeztet. Nem ő volt az egyetlen. ami a szörny pofájában ragadt. hogy elmondjam neki. Maga része a történetnek.) . Most cselekszünk. maga jött el helyette. Tudom. A negyedikre már el is marta a bestiát.. (Megmutatta a tenyerét.Sok mindent el kell mondanom magának. hogy Tesla kezébe haraphasson. .Meg fogja ölni! .Azt akartam. mely leginkább arra emlékeztetett. és kirántotta a kezét. A tenyér a közepén sebesült meg. hogy a fiú segítsen nekem.. de hajlandó volt engedni azért.. Három szívdobbanás. tenyérjóslás? . Howie nem hagyta. velem együtt.mondta Grillo. Test és bestia külön váltak.Én ebből egy szót se értek. de most már látom.Engedje el! . . amit lehetett .kiáltott fel Tesla. végül Howie-ra. hogy amit láttunk előbújni a föld . melyen valóban ott éktelenkedett egy seb.Nagy út áll maga előtt . hogy így lesz.. ne hagyjon most cserben. hogy fel kellett áldozni egy húscafatot a kezéből.szabadkozott Tesla..Hé. és könyörgöm.Már most figyelmeztetem . akit érdekelt a sérülés. Howie apja behajította a boltba. Azért született. mintha egy szöget vertek volna belé.Micsoda? . . Fogja meg! Tesla a férfira pillantott. miközben Hotchkiss társaságában a Központ felé hajtottak -.üvöltött rá a férfi.Hallotta! Az állat fejét.

A. .El kellene távolítanunk innen ezeket az embereket . hogy gyalog közelítsék meg a hívás helyszínét.mondta Grillo.Ha ők is azt látják majd. . ha maga akar az lenni. mások mást se csináltak. mintha valami búcsúra mennének. Hotchkiss? . és átvágott a parkolón a szupermarket irányába.Mi van vele? . . Mások is voltak. kihajolva a maga oldalán. és hallgatták a riasztókat. mint gyilkosságról. figyelmeztetéseket kiáltozva..mondta Grillo.Talán a hasznukra válik majd . Nem voltak egyedül.Azok a kölykök L. . némelyikük körbejárva szemlélte a boltokban keletkezett károkat.Benzinszagot érzek . amilyeneket még életemben nem láttam. Amikor lesz időnk a könnyekre. Lelassított. Grillo és Hotchkiss kiszállt a kocsiból. Sem az ő szavai. Felemelve hangját és karabélyát igyekezett valami befolyást gyakorolni a tömeg felett. . hogy a rendőrség már úton van . amiért lezárattam a barlangokat.A lányom. Amiért úgy beszéltem Carolyn haláláról..Biztos vagyok benne. fejhangon sipítozva.Maga a szolgálatos. Elérték a bevásárlóközpont parkolóját.jegyezte meg Grillo.Mondja meg nekik. Betörték a kirakataimat.Mindenki azt gondolta rólam.. Olyan teremtmények szállták meg a Grove-ot ma este. a benzinszagtól megint szédülni kezdett.folytatta Marvin. .Nem tudom követni.akkor igen nagy pánik fog kitörni.alól. amit én . .Nem.Nem hiszem . . . . amint két polgár átvágott előtte az úton.Maga meg ki a franc? . .. . sem Hotchkissé nem váltottak ki semmilyen hatást a járókelőkből.Hol van Spilmont? Itt kellene lennie valami hivatalos személynek is. .Majd máskor. hogy forduljanak vissza! .szólt közbe Grillo.felelte Hotchkiss keserűen. .próbált úrrá lenni tanácstalanságán.Micsoda vandalizmus . . kopasz ember figyelmét. Marvin. . Erőfeszítései magára vontak egy apró. hogy őrült vagyok.-ből. az csak a kezdet volt. Carolyn.mondta Hotchkiss. Hotchkiss egyetértett vele. . akik a Központ felé tartottak.akarta tudni Marvin. csak álltak. . Grillo. mint valami mennyei muzsikát. Harminc-negyven Grove-lakó máris ott gyülekezett.

akit Tesla elment megmenteni. A fiú. . kétségkívül.mondta -. .Ami sok. A másik kísértet.A neve Fletcher .Mi folyik itt? .Menj innen. és talpra rángatta. meg nem is. Grillo. . .Magunkkal vihetjük a fiút? . vagy mindannyiunknak vége! Tekintete elhagyta Grillo arcát. Valóban mozgott néhány figura a bolt félhomályában. Olyan arc volt.Hotchkiss! .kiáltott fel.dühöngött Tesla.kérdezte Grillo.felelte Tesla.Szent szar .Ez az egész fel fog robbanni. Valaki még hiányzott a partiról.Ne hozz még valakit a közelünkbe! . . és a parkolóra.Igen. amikor az egyik alak hirtelen láthatóvá vált. igaz? . ösztönös kérdésére.Van valaki odabent! Grillo az áruház felé nézett. .És a negyedik? . egy kiáltás hasított bele a hangzavarba.Mielőtt Grillo megválaszolhatott volna. Egy szempillantás alatt rájött. mintegy válaszképpen Grillo első. Grillo és Hotchkiss megragadta a fiút. . .Tesla? A lány meghallotta őt: felnézett.De siessetek .Mióta vagytok ennyire egymáshoz nőve? . és keresztülmászott a darabokra tört kirakat keretén. ugyanakkor ösztönösen felismert. melyhez nem tudott nevet társítani. Lázban égő szemei jóváhagyták a kijelentést. Mögötte egy férfi állt. vagy még inkább az azon túl elterülő sötétségre meredt. Tesla bólintott: .Közelünkbe? .Ami a harmadik kérdést illeti: .Ők apa és fia. akit Grillo ismert is.A barlang. . És én itt leszek. és ráripakodott.kérdezte Grillo. . most arccal lefelé és derékig meztelenül feküdt a kövezeten. . Az üvegcserepeken lépdelve megindult a kirakat felé. az sok! . amikor csinálja.zihálta. Grillo! . honnan ismeri. Hotchkiss eközben fellépett Grillo mellé: . .A fiú pedig Howard Katz.Menj már el innen! A férfi figyelmen kívül hagyta a jó tanácsot. ő volt a hasadék egyik lakója. .Jöjjön ide! .

Engedjen! .Vigyék a fiamat. Amint Grillo átengedte a fiú súlyát. hogy mindkettőre. Hotchkiss lépett ki az utcára. Grillo Hotchkissra nézett. Szemei könnyekkel teltek meg.motyogta. A tömeg.Csak menjetek el. testének minden törékenysége feledésbe merült.jött Fletcher válasza. az ő akaratából fog történni.A Quiddityt meg kell őrizni. árnyalatnyi mosollyal az arcán.Mi? . A lány közlendője egyszerű volt.Hol? .Fletcher elmegy. .Mert mondtam neki . de lehet.A Jaff. minden hallható utasítás nélkül szétvált. . mely időközben öt. melynek végtagjai olyan élettelenül lógtak alá.Mi fog történni? . A tudata egyszeriben megvilágosodott. ahol az álmok sarkcsillag gyanánt fénylettek. a parkoló külső peremén állt. mint egy friss tetemé. .fürkészte a tömeget. A háta mögött két kaliforniai szépség állt.kérte határozottan Tesla. . Howie felemelte a fejét. A másik barlanglakó. . Hotchkiss annál inkább.Várjatok! . . . folyosót nyitva a két ősellenség között. A Jaff nem érkezett egyedül. A benzinszag mindennél erősebb volt a közelében. Grillo.vagy hatszorosára is megduzzadt. uraim! . mielőtt bármelyikük felelhetett volna.. utasítás szerint. és betöltötte az űr.Jo-Beth és Tommy-Ray . Átvitték Howie-t az ablakon. . . amint Fletcher hagyta lecsúszni karját fia arcáról.Honnan tudod? . . . Majd az egésznek szinte brutális hirtelenséggel vége szakadt.mondta.kiáltotta izgatottan. . s a szemei megkapták a választ. . Fletcher ellensége.szólt Fletcher a trió felé közeledve. és . hogy átvegye a testet. Arckifejezéséből ítélve ő is osztozott a rövidke megvilágosodásban. Egyfajta lágy elektrosokk futott át Grillón. Az egyik névre. Grillóra pillantott.Akármi is történjék mostantól kezdve. az üzemanyag kipárolgásánál sokkal több hagyta el a férfit.Miért? És hová? .felelte Tesla. maga mögött meghallotta Tesla hangját.Tartsák távol a tűzvonaltól! .kérdezte Grillo. ahogyan Fletcher megérintette fiát. akiket Grillo nem ismert.Sehová és mindenhová . ismét Teslára nézve. a testen keresztül láncba kötve a három szervezetet.

ha nem állítjuk meg őket.Nem kaphatod meg a Tudást.mondta a Jaff. közben elsétált mellettük . Nem igaz.felelte.Sokkal több forog most kockán. Mostanra már félúton járt Fletcher felé.válaszolta Fletcher. aki számára érthetetlen volt.Ez igaz.Ne akard. Mögötte ott lépdelt a fiú.akarta tudni.Az élet. újabb ámulatba ejtve Grillót.Nem olyanok. Hát nem látja.Ha azt akarod. hagyd békén! . . és odasúgta neki: . hogy Howie kicsúszott Hotchkiss kezeiből.kérdezte a Jaff.vágott vissza Fletcher. hogy tehetett szert ennyi tudásra ilyen rövid idő alatt. csak hagyjalak élni! .megpróbálta félrelökni Hotchkisst. igaz? . magával rángatva húgát. . A Jaff felemelte a kezét. Könyörgöm. A Jaff szólalt meg elsőként. hogy azonnal végezzek veled. .Rendben . Már itt érzem az ujjaimban . mint a barátnőd élete . mint a tieid.A golyód? . .A másik felét te mérgezted meg .jelentette ki Tesla. A Quiddityt meg kell őrizni. . Grillót.Mire volt mindez jó? . . Howie-t és Hotchkisst is -. . és megállt az emberi folyosó másik végén. Teljesen elmerülve a szóváltásban Tesla nem is figyelt fel arra. Tommy-Ray? A fiú vigyorogni kezdett. .Ne is merd tagadni.elhagyva Teslát. hogy könyörögjek. . . .mondta a Jaff. mintha pénzt számolna. . hát megteszem. Könyörögj egy kicsit! Mondd. Fletcher. A tudás kútfője.Bármit.bármit megtennének értem. amíg hozzá nem fordult. hogy nekem adod a golyóidat. . .Még mindig nem érted. . gyermekei felé biccentve . .A véreim .A pisztolyt.Késő. meg fogják ölni! . és nagyon lassan elindult Fletcher felé.Voltak vágyaid . Nekem mindig volt célom. majd összedörzsölte a hüvelykjét és a mutatóujját.Megölik őt. szemben a Jaff-fal.A bohóckodásod még a város felét sem volt képes idecsalogatni. .Soha nem jelentett nekem túl sokat.

. . modern. A csókot egy lövés akadályozta meg.Te és a gyermeked nem értitek.A kölyköt? . (Elmosolyodott. Fletcher mögött Grillo előrehajolt. és tettetett értetlenséggel bámult rá. a tudása épp elegendő volt.szólt rá Howie. törődik vele? Felnézve megértette a fiú igazát.súgta Tesla válaszul. majd lassan előhúzta kését a zsebéből. Fletcher . Vonakodva engedte át Howie sebesült kezének.Ők ketten.Nem állíthatja meg. és odasúgta Hotchkissnak: . . a lövedék Tommy-Ray lába előtt fúródott az aszfaltba. .A saját lánya . mit jelent az. most szép lassan hagyta lecsúszni a lány mellére.El tudja távolítani valahogy? . hogy kiléptek az áruházból. amiket Fletcher megosztott vele.Meg fogja ölni . Magához rántotta a lány testét. különösen a gyerekkel levők. és a fejével lassan közeledni kezdett az övéhez. . Kozmosz és Metakozmosz rendszerének komplexitását.Ne is próbálkozzon vele! . hogy az átlendítette a téboly mezsgyéjén is.Elvesztél.Nem.A jó ég tudja. másfelől.mormolta Howie.Azt hiszi.Engedd el! . Igaz? Tommy-Ray eddig Jo-Beth vállán tartotta kezét. A Jaffot.folytatta a Jaff.A pisztoly most is ott lapult a zsebében. annyi bizonyos volt. hogy valaki. .Akkor ki állíthatja meg? . .. A hang nem volt erős. Akármilyen hatást is váltott ki a Jaffból Fletcher Nagy Műve (a Nunció. a Quiddity. hogy lássa: ekkora hatalom egy ilyen lény kezében összpontosulva mérhetetlen gonoszságot szülhet. Minden csak kísérletezés. A többség azonban maradt. Valaki a tömegben felszólalt a dolog ellen. hogy magába igya azokat a víziókat. Jóllehet nagyon kevés ideje volt rá. de Tommy-Raynek esze ágában sem volt lemondani róla. .szólalt meg Tesla. Tommy-Ray úgy tett. hátrálni kezdtek. ahogy ő nevezte). de mindenki jól hallhatta. nagyon is értik ezt. ahogy Howie utasította. . . Jo-Beth elhúzódott bátyjától. és csak felületesen érthette meg a Tudás. de a Jaff egyetlen pillantásával elhallgattatta.) . A vérontás fenyegető közelsége nem múlt el nyomtalanul a tömeg felett. . Néhányan.

mintegy szavait igazolandó. Egy pillanattal később. A pisztoly kirepült a fiú kezéből. és elindult Fletcher felé. majd rávetette magát áldozatára. csak egy erőteljesebb lökésre.. Tommy-Ray keményen a lába közé rúgott. mint a marakodó kutyákra. Marvin's Food and Drug felirattal. . hogy ledöntse Howie-t lábairól. és repült Fletcher felé. a tömegben mindenki ösztönösen is megérezte. Lődd szét a tököm! Én nem félek. Mégis kevesen visszakoztak.Jobb lesz eltűnni innen . Tudták a forrását is. és a becsapódás ereje messzire repítette a gyufát és a csomagot. . és előrántott egy gyufát. Ujjaiból.Ez már kikerült a kezünk közül. hogy közbeavatkozik. majd túllépve rajtuk folytatta útját Fletcher felé. mi a célja vele. Katz! Már ha van elég vér hozzá a pucádban. És most megjelent ez a gyufa. hogy vessenek egy pillantást isteneikre? Fletcher feltépte a csomagot. azáltal. . Hogyan is nézhetnének félre. hogy megragadta Jo-Beth-t. Az áldozatbemutatás kiválasztott eszköze.Képes lennél hidegvérrel lelőni ezek előtt a kedves emberek előtt? kérdezte Tommy-Ray Howie-tól. hogy lángra lobbantsa. és egy levél gyufát rántott elő.jegyezte meg Tesla Grillónak és Hotchkissnak. és a halál is szeret engem. . ha most elsőként megadatott nekik. A szorítás kiáltást fakasztott a lány ajkán. Valamennyien érezték a benzinszagot. ektoplazmaként felszabaduló energiacseppek kezdték izzítani a levegőt. aki alig tudott állva maradni. Fletcher benyúlt a zsebébe. De a pisztolyt nem vette le Tommy-Ray-ről. amikor a Jaff ujjából egy friss energianyaláb csapott fel. Éppen azon volt.Hát csak rajta! Felhatalmazlak rá. aki elmozdította az eseményeket a holtpontról. akik sok mindent. A Jaff volt az.Ne öld meg! . .parancsolta a Jaff. melyekben állítása szerint máris ott érezte a Tudást. A férfi elengedte Jo-Beth-t. Húzd meg a ravaszt. és Tommy-Ray abban a pillanatban felemelt késsel támadt rá. Beszéd közben lassan közeledett Howie felé. Habár nem voltak köztük olyanok. Szeretem a halált. Elérte a küzdőket. Nem sok fantázia kellett hozzá a szemtanúk részéről. hogy kitalálják. hogy egyetemes fontosságú eseménynek lehet a szemtanúja. ha egyáltalán valamit is. de ehelyett egyszerűen csak vetett rájuk egy pillantást. értettek volna a főszereplők szóváltásából. Nem is volt szüksége. Howie tekintete feléje fordult. majd úgy tűnt. Lövedékként vágódott Fletcher ujjaihoz.

Azután lángba borult minden. hogy beleélje magát a magában eltervezett végkifejletbe. A levegő Fletcher körül hirtelen sárgán izzani kezdett. megtisztítva elméjét a haszontalan gondolatoktól. és meghúzta a ravaszt. semmi mást nem kell tenned. Egyetlen szó nélkül kikapta a kezéből. Gyötrelmes lassúsággal fordította el fejét. Nem keletkezett szikra. Úgy tűnt a számára. hogy előbb látja a tüzet. hogy hagyta volna kilövellni magából. annak emlékezetére. Mint egy élénken fénylő vihart. és éppen az ő keze által lett azzá. Fletcher elkapta a pillantását a mindent elemésztő tűz-orkán mögött. amit Fletchernek szánt. hogy fog. Újra célozni kezdett. ahelyett. ott volt viszont neki Hotchkiss karabélya. amit egyetlen iskolában sem tanulhatna meg. milyen keveset is érthet meg ő a világ működéséből. míg csak bele nem nézhetett Tesla szemeibe. aki az arca mögé rejtőzött. ahonnét jobban követhette az eseményeket. . és a Jaff gyűlölete ezúton nyert utat legbenső lényéhez.. mint ahogy az bekövetkezett volna. csak kérned. Száján át lassan kifújta a levegőt. azt a másik Jaffot. és tüzelt. A káosz üzenete áradt szét szervezetében a Jaff érintése nyomán. és ő egyetlen iszonyatos pillanatra elmerült azokban a tébolyodott szemekben . hogy profitálhat a lángok kínjaiból. melyet a férfi rótt rá.Ne vesztegesd az idődet ilyen ócska trükkökre! . A lány hihetetlen sebezhetőséget látott az övéiben: megnyitotta magát. megérintette a kezével. A hőhullám hirtelen és intenzíven tört rájuk. ahogy mindig is szokta. Amint odaért ellenfeléhez. Vonásain félreérthetetlenül megjelent a tiltakozás.mondta a Jaff. Csak a halál szabadíthatta meg ettől. és arrébb rohant. Ha mindenáron meg akarsz halni. hogy lángra lobbantsa képzeletét. A mozdulat magára vonta a Jaff tekintetét. Borzongás futott végig Fletcheren. Mégis valóság ez. olyan lecke. . így a kifejezésén eláradó kedvességet Tesla magával vihette minden jövőbéli kalandra. hacsak nem akarod. hogy a tűz nem árthat nekem. bármi is legyen az. Ahogy neked sem. Ezután megcélozta a fegyverrel a földet Fletcher mögött. melyhez a szikra villáma jelenti a bevezetőt. mint ahogyan remélte.Te is tudod. A lánynak nem volt gyufája. Most a való világgal kell ugyanezt tennie.és meglátta azt a fantomlényt. amikor reggel leült az írógép elé. Tesla eldobta a puskát. Csinált már ő tüzet korábban is. Ezúttal inkább magában tartotta a mérget. Hogy egy ember élvezheti az elevenen elégést. A lapokon.

Ez csak. Úgy égtek. Talán a megelőző erőszak kigyomlálta soraikból a bátortalanokat. kezei és ágyéka máris eltűnt. bizonyítva ártalmatlanságukat. amint leváltak Fletcher testéről. mint az energia.. mint öt szál gyertya. A tűz. mintha úrvacsorához járulnának. És úgy árasztotta magából. Nem fáj. amely ki volt téve . és a szentjánosbogarak tárt karokra találtak körükben. és Fletcher csodálatos átalakulásának a látványa közelebb vitte a tűzhöz. A tűz elkapta ujjait. hogy a Jaff komikusan rázkódva tántorodik hátra. a tüzek visszhangot vertek szemeikben. Fénylő magként röppentek ki a lángoszlopból. s a vállait az altestével finom porszerű anyag kötötte össze. Mögötte Howie és Tommy-Ray egyaránt elhátráltak a tűz elől. hogy a fényeket üdvözöljék. Ez nem egyszerű látványosság volt. A helyzet még e rövid idő alatt is gyökeresen megváltozott. Végül is. A gyerekek mentek elöl. A többi vevő volt a varázslatra. hogy hátrébb lépjen.. fejét és nyakát a vállaival. megmarkolva a csillogó parányokat. A lángoló részecskék magukban hordozták ősatyjuk szándékát. nem emésztette el. és mindörökre megváltoztatta vele a törzs életét. A Jaff gyűlölte őket. találkozva a fényekkel. Ő a teremtő. Mint az első majom. egy időre félretéve a gyűlölködést. Fényességük megvilágította az álarc mögé bújt arcot. mint veszett kutya a forró víztől) megvilágította a lány számára azok természetét. Érezte saját megpörkölődött hajának csípős szagát.A lángokon túl láthatta. termékeny talajt keresve. Csodálatos dolog volt. aki fellobbantotta a tüzet. ahogyan fizikai lénye fokozatosan leépült.Minden oké. ami korábban kitaszította a kezéből a gyufát. eközben egyfajta sugárzó anyagot lövellve maga körül. a Jaff számára: a felszabadult esszenciális erő. mielőtt visszapillantott volna a lángoló Fletcherre. De túlságosan le volt nyűgözve ahhoz. A Grove lakói voltak ez a talaj. hanem átalakította a férfit. A fény szétáradt kitárt ujjaik között. A Jaff reakciója a fényekre (úgy húzódott el tőlük. fény! Sokkal több volt annál. némelyek egyenesen keresztültörtek a sorokon. Megértette. A vállalkozó szellemű gyermekek után szüleik következtek. A látvány azonban csak egy pillanatra vonta el figyelmét. Ugyanazok voltak Fletcher számára. mely tömör oszlopként örvénylett körülötte. vagy várakozásteli arcukon. ahol Fletcherhez ért. átszelve a levegőt. A fény maga Fletcher volt. mindez az ő műve. Mellkasa. Néhányan. hogy senki sem próbált menekülni előlük. és ezt Tesla is tudta. mint az biztonságos lett volna. ez volt Fletcher minden reménye: megváltoztatni a törzset. hátrakiáltottak hitvesüknek: . Ennek.

hogy nem küldi csatába őket. Talán valamennyiüket. az ő serege várakozott az éjszakában. Ő mégis úgy döntött. Régi himnusz egy új kor hajnalán. hogy ne próbálkozzon meg a megtorlással. Ez új kor nyitánya lassan a befejezéséhez közeledett. Minden bizonnyal sokukat. Lakóit megérintette a szellem ajándéka. Talán már a puszta számuk elegendő volt a Jaff számára. Tesla pedig tudhatta. hogy fényként távozzanak. hanem a lehető legkisebb felhajtással távozott.a lángorkán minden szeszélyének. Alapjában véve ez volt Fletcher sámán utolsó előadása. Tommy-Ray nem tehetett mást. Ennek távoztával ami maradt Fletcherből. míg a fény birtokosai nem alszanak egyet ajándékuk birtokában. agya fénnyé olvadt szét. mint valami fényből szőtt gyermekláncfű. érzékeik nem csalták meg őket a barlangban. hogy tudják. fegyverrel a kezében. Végül is. az én napsugaram. Volt persze néhány azonnali kihatás is. Utcái borzalmaknak lehettek szemtanúi. Miközben figyelte. Grillo és Hotchkiss számára megadatott a kielégülés. Fletcher szinte teljesen felemésztette már magát. Az egyik pillanatban fény és varázslat. ahogy ezek a leheletfinom szövetszálak is lebomlottak. egy gyerekkorában hallott zsoltár villant az eszébe. Jo-Beth azonban nem. arca szemeinél és a szájánál máris a tűz martaléka lett. minthogy néhány kivehetetlen szitokkal a száján kövesse apját az éjszakába. azt egyszerűen felzabálta a tűz. Howie-nak sikerült mellé férkőznie Fletcher nagy mutatványa alatt. Nem maradt semmi utána. Maga a Grove is osztozott a mágikus éj elmúltával a teherben. a lángok ki is aludtak. Jézusom. nem volt hamu. koponyája széttöredezett. hogy számon tarthatta volna. a másikban az űr. hogy azután tűzvirágként szökelljen szárba. hogy Fletcher távozásával a felelősség súlya immár az ő vállaira nehezedik. Tommy-Ray vele tartott. majd tápanyaga fogytával. hányukat érintette meg a fény. De nemsokára eljön a háború. Tesla túlságosan közelről figyelte Fletchert ahhoz. melyeknek kis híján áldozatul estek. de még füst sem. Lesznek persze visszahatásai. de addig nem. Jo-Beth és Howie újra egyesülhetett olyan eseményeket követően. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->