Clive Barker

A hírvivő
A Tudás első könyve
A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Clive Barker: The Great and Secret Show The First Book of The Art HarperCollinsPublishers London, 1993 Copyright © Clive Barker 1989 All rights reserved

Fordította BABITS PÉTER

Borító SZENDREI TIBOR

ISBN 963 9151 53 X

Hungarian translation © Babits Péter, 1998 Hungarian edition © Szukits Könyvkiadó, 1999 Lektor: Korom Pál Tördelőszerkesztés: SPEKTRUM REPRÓ BT, Szentmiklósi Csaba Színre bontás: A-SzínVonal Bt. Szerkesztő: Tézsla Ervin Felelős kiadó: Szukits László Felelős szerkesztő: Hunyadi Csaba Szegedi Kossuth Nyomda Kft. Felelős vezető: Gera Imre Az emlékek, próféciák és ábrándok - a múlt, a jövő és az az álomként felködlő pillanat kettejük között - mind egyetlen birodalom, mely egyetlen, halhatatlan napig él. Tudni ezt Bölcsesség. Használni maga a Tudás.

Első rész

A HÍRVIVŐ
Egy
Homer kinyitotta az ajtót. - Jöjjön be, Randolph! Gyűlölte, ahogy a Randolphot ejtette, azzal az árnyalatnyi megvetéssel a hangjában, mintha minden átkozott bűnével tisztában lenne, kezdve a legelsőtől, a legkisebbtől.

- Mégis mire vár? - kérdezte Homer, amikor meglátta Jaffe habozását. Egy csomó munkát el kell végeznie. Minél előbb végez vele, annál hamarabb adhatok újabbat. Randolph belépett a szobába. A hatalmas helyiség falait ugyanarra az epesárga és hadihajószürke színre festették, amit az Omaha Központi Postahivatal összes irodájában és folyosóján is használtak. Nem mintha itt sokat lehetett volna látni belőlük. A fal mentén embernél is magasabb halmokban levelek álltak. Zsákokban, táskákban, dobozokban, kétkerekű taligákon és kiömölve a hideg betonpadlóra. - Döglött levelek - mondta Homer. - Ezeket még a jó öreg amerikai posta sem bírta kikézbesíteni. Nem semmi látvány, igaz? Jaffe izgatott volt, de erőt vett magán, és nem mutatta ki. Semmit sem fog kiadni magából, különösen nem egy ilyen okostóbiás előtt, mint Homer. - Ez itt mind a magáé - mondta a munkafelügyelő. - A maga kis privát mennyországa. - És mégis mit kell tennem ezekkel? - kérdezte Jaffe. - Válogassa át! Nyissa fel őket, és nézze meg, nincs-e valami értékes dolog bennük, nehogy a végén még pénzt égessünk a kazánban. - Pénz is szokott lenni bennük? - Némelyikben - mondta Homer önelégülten. - Néha. De a többség csak szemét. Olyasmi, amitől az emberek meg akarnak válni, ezért belepumpálják a rendszerbe. Van, amelyiken rossz a címzés, így aztán oda-vissza pendlizik, míg a végén Nebraskában lyukad ki. Ne kérdezze, miért van így, de valahányszor nem tudnak mit kezdeni egy küldeménnyel, Omahába küldik. - Ez az ország közepe - jegyezte meg Jaffe. - Kapu a Nyugatra vagy a Keletre. Attól függ, merre tart az ember. - Nem pont a közepe - vágott vissza Homer. - Aztán mégis mindig mi kapjuk ezt a sok szemetet, amit aztán át kell válogatni. Kézzel. Maga fogja csinálni. - Mindet? - kérdezte Jaffe. Ami előtte feküdt, az legalább kétheti, háromheti, négyheti munkájába került volna. - Mindet - válaszolt Homer, és kísérletet sem tett arra, hogy leplezze elégedettségét. - Ez itt mind a magáé. Hamar beletanul majd. Ha valamelyik borítékon kormányzati bélyegző van, azt egyszerűen dobja az égetnivalók közé. Ne is bajlódjon azzal, hogy felnyitja. Egye meg a fene,

nemigaz? De a többit, azt nyissa fel! Sohasem tudhatja, mit talál bennük (cinkosan Jaffe-re vigyorgott), és amit talál, azon megosztozunk - mondta. Jaffe még csak kilenc napja dolgozott a postánál, de már ez is bőven elég volt ahhoz, hogy tudja, milyen sok küldeményre teszik rá a kezüket azok, akiknek kézbesítenie kellene azokat. Borotvával felvágják a csomagokat, hogy elcsenjék tartalmát; beváltják a csekkeket, és jót röhögnek a szerelmes leveleken. - Rendszeresen vissza fogok nézni magához - figyelmeztette Homer. Úgyhogy ne is próbáljon meg semmit se elrejteni előlem. Rendkívüli a szaglásom. Megérzem, ha egy borítékban bankjegy van, meg azt is, ha tolvaj férkőzött a csapatomba. Megértette? Ez az én hatodik érzékem. Úgyhogy ne is próbáljon okoskodni, haver, mer” a fiúk meg én nagyon a szívünkre vennénk a dolgot. Hiszen maga is a csapatba akar tartozni, nemigaz? (Széles, nehéz kezét Jaffe vállára tette.) - Adok - kapok, he? - Megértettem - mondta Jaffe. - Akkor jó - válaszolt Homer. - Szóval... (széttárt karokkal a levélhalmokra mutatott) ez mind a magáé. - Szipákolt egyet, majd elvigyorodott, és kilépett a szobából. A csapatba tartozni, gondolta Jaffe, amint a zár nyelve a helyére kattant, hát ez az, ami soha nem fog megtörténni vele. Nem mintha meg akarta volna ezt mondani Homernak. Hagyta a férfit, hadd atyáskodjon fölötte, ő meg játszotta a szolgálatkész rabszolgát. De a szíve legmélyén? A szíve legmélyén más terveket, más ambíciókat dédelgetett. A baj csak az volt, hogy egy lépéssel sem jutott közelebb ezek megvalósításához húszéves kora óta. És most már harminchét éves, hamarosan harmincnyolc. Nem olyan férfi, akire egy nő kétszer is ránézne. Nem az a fickó, akit az emberek karizmatikus egyéniségnek tartanak. Ugyanúgy kopaszodik, ahogyan az apja is. Ha így megy tovább, negyvenéves korára kopasz lesz. Kopasz és nőtlen, akinek soha nincs több pénz a zsebében, mint amennyi egy sörre elég, mert sohasem volt képes megtartani állását egy évnél tovább - tizennyolc hónap volt az abszolút csúcs - és még a seregben sem jutott feljebb a közlegénységnél. Megpróbált nem belemélyedni az ilyen gondolatokba, mert nyugtalan volt, hogy kárt talál okozni, márpedig a legtöbb esetben éppen saját magában tett kárt. Hiszen olyan egyszerű lenne. Pisztolyt venne a szájába, aztán jó alaposan megköszörülné vele a torkát. Véget vetne a dolognak, egyszer és mindenkorra. Se utolsó levél, se magyarázat. Egyébként is mi a

fenét írhatna? Megölöm magam, mert nem lehettem a Világ Királya? Nevetséges. De valahogy... mégis ez volt minden álma. Nem tudta miért, soha még csak fogalma sem volt róla, miért, de kezdettől fogva ez a becsvágy éltette. Hiszen hányan küzdöttek fel magukat a semmiből, nemigaz? Messiások, elnökök, filmcsillagok. Az iszapból vergődtek a partra, ahogyan a halak is, amikor elhatározták, hogy járni fognak. Lábakat növesztettek, levegőt kezdtek lélegezni, és többek lettek, mint amik előtte voltak. Ha azok a nyavalyás halak meg tudták csinálni, akkor neki miért ne sikerülne? Meg is fogja csinálni. Még mielőtt negyven lesz. Még mielőtt teljesen megkopaszodik. Mielőtt meghal. Hogy elkaparják, és senki se emlékezzen rá másképp, mint egy seggfejre, aki 1969 telén három hétig a döglött levelek közt élt, hogy felnyitogassa az elárvult küldeményeket, dollárbankók után kutatva? Micsoda egy sírfelirata lenne! Leült, és az előtte tornyosuló feladatra meredt. - Baszódj meg! - szitkozódott, Homerra értve, meg a lábainál elterülő szeméthegyekre. De mind közül leginkább saját magára. Kezdetben a munka lélekölő volt. Maga a pokol, nap nap után, ahogy a zsákokat bújta. A levélhegyek egyáltalán nem akartak fogyni. Sőt Homer többször is megjelent, gúnyosan rásandítva, egy sor küldönc élén, akik újabb zsákokat hoztak. Jaffe először különválasztotta az érdekesebb (testes, zörgő, illatos) leveleket a többitől, majd a magánlevelezést a hivatalos küldeményektől, és a macskakaparást a gömbölyű, kalligrafikus írástól. A szétválogatás végeztével elkezdte felnyitni a borítékokat; először az ujjával, majd amikor az kisebesedett, egy késsel, amit külön erre a célra vásárolt, s amely úgy vetette bele magát a levelekbe, mint gyöngyhalász a tengerbe, hogy azután legtöbbször semmit sem találjon. Ha néha mégis ráakadt egy csekkre vagy bankjegyre, akkor azt Jaffe kötelességtudóan átadta főnökének. - Egész jól csinálja - dicsérte Homer a második héten. - Tényleg jól. Lehet, hogy fel is kellene vennem teljes munkaidősnek. Randolph legszívesebben elküldte volt a francba, de már túlságosan is sok főnökét küldte el, akik ugyanabban a pillanatban ki is rúgták érte, és most nem engedhette meg magának, hogy elveszítse az állását: ki kellett

kézbesítetlen ajándékok. akinek fürge kése felnyitotta. melynek létezéséről ez idáig még csak sejtelme sem volt. váltságdíj cédulák és könyörgések. feleségek. valami. miközben az az átkozott hó egyre csak esett. majd az ötödik végén megvilágosodott előtte a lényeg. levelek.elkezdte meglátni a nemzet benső arculatát. amitől a harmadik hét végére élvezni kezdte munkáját. ahogy magányos óráit pergette a Döglött Levelek Szobájában. vajon miután megválaszolatlanok maradtak. A szerelem és a halál: az élet nagy kliséi. kivégezték-e a fogva tartók túszaikat. apró szeme pedig átfutotta őket. valami sokkal megindítóbb. hogy azután reményvesztetten itt végezzék. Viszont volt mögöttük valami sokkal meggyőzőbb. A kommunikációs csatornák újra meg újra itt metszették egymást. és aki . és fűtenie kellett azt az egyszobás lyukat. Nebraska valóban nem Amerika földrajzi középpontja. melyeken a férfiak körberajzolták merevedésüket. visszautasított ajándékok. afelől nyugodtan lehetne akár az is. újságírók. egy egészen más történet.a keresztutakon ülve . stricik. Randolphnak azonban nem is a temérdek mennyiséggel gyűlt meg a baja. ügyvédek és szenátorok zsarolólevelei. lapok. Persze Homernak is igaza volt. a segítség reményében. Habár némelyik szerelmes levél őt is megizzasztotta. fenyegetések és pizza-receptek. miután egyetlen más állam sem tartott rájuk igényt. de ami a postahivatalt illeti. szeméremszőrzettel megtűzdelt Valentin-napi üdvözlések. hogy az árván maradt leveleket azután itt pottyantsák le. A keresztutak bölcsőjénél ülve kezdte megérteni. Oly sokan voltak. bóvli-ajánlatok és öngyilkosok búcsúlevelei. ami egy teljes vagyonba került havonta. aki hajlandó kibontani őket. Randolph Ernest Jaffe. Ezek a levelek parttól partig beutazták a kontinenst. Voltak ott szerelmes levelek. . melyet sokkal nehezebben lehetett szavakba önteni. hogy Amerikának van egy titkos élete. melyeket palackba zárt üzenetek gyanánt vetettek a küldemények tengerébe. hogy találjanak valakit. A szerelem és a halál nem voltak ismeretlenek a számára. a szerelem és halál históriái csak futólag érintették meg. egy kopaszodó kis senki kezeiben. Ez volt Amerika keresztútjainak metszéspontja. gyűlölködő levelek. és a váltságdíjat követelő cédulákon gyakran eltűnődött. Ugyanakkor valami megváltozott benne. a dalok és szappanoperák ikerszülött rögeszméi. Omaha. elveszett regények és hólabda-levelek. önéletrajzok. aki sohasem beszélt vágyairól és sohasem adott utat haragjának.fizetnie a lakbérét.

a biztonságos otthonokat. akik a National Enquirer nonszensz képi világát használták fel. hogy mérgelődött volna. Voltak. Távolról sem olyan. vallási és egészségügyi erők) fogtak össze. és melynek létét minden ezredik levél egy megszállott egyszerűségével jelentette be. vagy ötvenedik. ami szinte elmondhatatlan volt. és ez maradt az egyetlen esélyük. melyeket szántszándékkal ismeretlen címekre postáztak. a Vénuszról származó evangélistákról és lélek-idomárokról. Néha azért írtak. hogy megvilágítják vele valami ártatlan kívülálló elméjét. félve. Ufó-tapasztalatokról és zombikultuszokról beszéltek. akik átcsusszantak a hálón. ahhoz legalábbis éppen eléggé. De mindent megírtak. Voltak olyan férfiak és nők. mely minden negyvenedik. akik a tévén keresztül végeztek áldozataikkal. hogy magukra vonják a külvilág figyelmét. de akkor sem sikerült mindegyiküket elzárni a világtól. aki véletlenül jut hozzá. vagy századik levélben felködlött. néhol klinikai elemzések arról. Sikerült feltörnie a kódot. és a maga elmebajos módján minden egyes levélíró elmondott valamit abból. Ezek az emberek nem bíztak Bell mamában. és előbb utat kellett égetnie magának. hogy megfájdítsa vele a szívét. nem is volt más választásuk. ahol üldözőik elveszítették nyomukat. Jaffe a zagyvaságok mögött kezdte meglátni az igazságot. készen arra. hogy állt a feje tetejére a világ a szexuális mágia vagy a gombaevés folytán. Mindebből Jaffe ezt az egyszerű alapelvet szűrte le magának: a világ nem olyan. abban a reményben. mert tudták. valahányszor Homer rányitott. Némely küldemény bűntudatos ömlengés volt csupán. elkábítják és bezárják őket. de kiindulópontot jelentettek. Különböző erők (kormányzati. Kéretlen tárgyilagosságukban ugyan nem mondták el a teljes igazságot. ezért nem használták a telefont. hogy eltüntessék és elhallgattassák azokat. míg mások pontos. mint amilyennek látszik. Így aztán ahelyett. ahol étellel és itallal várták őket. és . hogy egy egészen másfajta üzenetet közvetítsenek. hogy üldözőik a sarkukban vannak. bármilyen átfogó is volt. mintha bezárták volna a földkerekség legtökéletesebb könyvtárába). hogy félrevezessék az utánuk csaholó vérebeket. De miután néhány hétig tanulmányozta ezeket a leveleket (és ez valódi tanulmányozás volt. mielőtt megfogják. mint a látnokokat. Nem mertek két főnél nagyobb csoportokba se verődni. akik egy futó pillantásnál többet vetettek erre az igazságra. Néha úgy tűnt. Máskor meg egyfajta világfelforgató ujjongás tükröződött irományaikban. mintha a bensőjükbe zárt titok túlságosan is forró lett volna. akik megtalálták a mellékutakat.De volt ott egy másik élet.

ahogyan Jaffe addig ismerte. A Világvégéről szólt az ének. Majd így szólt: . jól érzi magát nálunk? . . de maga a Tudás csak egy volt és oszthatatlan. . a Tudásról. annál több a kapaszkodó. A levélírók. Jaffe lelkesen üdvözölte a gyarapodást. Míg a hetek hónapokká duzzadtak.Lenne valami újabb munka a számomra? Homer nem válaszolt azonnal. az álmokhoz (rengeteget foglalkoztak az álmokkal). És (ami a legkínzóbb talány) nem volt sehol Tudósa. most sápadt volt.Rejtegetek? Én nem rejtegetek semmit. Da Vinci Kételye. a Buli Legjava. . annál inkább reménykedhet benne. . meg a Seggesmacák Öröme. Vagy még inkább. csupán egy rejtély. és a mélyen belemetszett vonásoktól az ölében fekvő papírlapokra emlékeztetett.szólította meg Homer egy májusi napon. Jaffe felnézett munkájából. mely egy új világ kezdete is lesz egyben. hogy egy napon megfejti a rejtélyt. Jaffe? . mindegyiknek megvolt a maga metódusa vagy metaforája. hogy az irányába nézzen.Mit rejteget előlem. mint a Tengerek Tengerét). Az ének nem a szerelemről szólt.mondta Homernek. Arcbőre. És mindenekelőtt szólt a Tudásról. de valahol a hangzavar mélyén mindannyian ugyanazt a himnuszt énekelték. alig bajlódva azzal. ahogyan úszni lehetett benne. melyeket hiába is próbált megérteni.Szóval. és egy szigethez. habár végig tudta. mely korábban sem tűnt túlzottan egészségesnek. melyet Platón valaha Atlantisznak hívott.a sorrendiségnek nem volt jelentősége .a halakhoz és a tengerhez (néha úgy említették.Maga eldugdossa. Volt valami köze . . ahogy azt az irodalmárok láttatják. akiknek irományai a leplet voltak hivatottak fellebbenteni. Körülötte mindenfelé szétszórt levelek hevertek. Minél több a levél. hogy egy egészen más helyről van szó.újabb szállítmányt hozott. A Nagy Végső Munka. és a tél emlékké olvadt. és minél több a kapaszkodó. Nem is a halálról. hogy nincsenek rejtélyek. A Tiltott Gyümölcs. Ez bujkált minden rejtjel mögött. Legalábbis nem abban a szentimentális értelemben. Rengeteg módja volt a körülírásának. kezdett felerősödni benne a meggyőződés. amit meg kellene osztania velünk. mind megtalálták a saját útjukat a felismeréshez.Persze . valamint a három módhoz. Számtalan formában említették a Tudást.

csattant föl Jaffe.Esküszöm. Nem bírja a szagunkat.Nem.. Homer nyílt hitetlenkedéssel meredt rá.Maga is megbizonyosodhat róla.. Kínos precizitással engedelmeskedett Homer első utasításának. és leváltja. Áthelyezem valahová. arra utalt. .De miért? . mert én azt mondtam! Ha nem tetszik. Felállt. szemmel láthatóan még mindig gyanakodva -. hogy bármit is talál a döglött levelek közt. és itteni olvasmányaiból tanulta meg: egyidejűség. Volt egy olyan szó. . majd rövid szünet után hozzátette: . Nem beszélget a fiúkkal. hogy ő ossza el. A mód.Csak. . Vennie is kellett egy szótárt.Én.Mindent odaadtam mondta neki. a szexmagazinokat.. .tiltakozott Jaffe. mind Homernak juttatta. csak azt akartam mondani. ahogyan a levélírók a szót használták. nemigaz? Homer már a hátát mutatta neki. hogy megtudja.Nagyon büdös. úgy értem. az olcsó ékszereket és minden mást.folytatta Homer. kereshet magának másik állást. a szó azt jelenti.Egy ujjal sem akarok magához nyúlni . mi vagyok én? Áthatóan Jaffe-re meredt.De én nem akarok.Büdös van itt .Nem vagyok tolvaj ..Szerzek valakit.. hétfőig még csinálhatja.jegyezte meg. Már öt hónapja ezt csinálja.A nap minden nyavalyás óráját idelenn tölti. Nem is iszik velük. . . amibe csak belebotlott.) . .jött Homer válasza. majd felemelte kezeit. A pénzt. azt meg kell osztania a többiekkel. Ez épp elég. .Ja .Vagy maga csak egy pitiáner kis tolvaj? . Szeretem ezt csinálni.De hát jól végeztem a dolgom. hogy nagyon jól érzem itt magam.Mit képzel. amikor kiment. aki lejön ide. . . Randolph? Erről van szó? (Nem is várt választ. . .Mi? . . ez nem igaz . hogy .Kutasson át! . hogy különféle események néha egybeesnek. aztán vége. amit Randolph korábban sohasem hallott. melyekben egy-egy levelet tartott.

Mindazonáltal volt benne valami végtelen szépség. Ami azt illeti. az átmérője pedig nem lehetett több másfél hüvelyknél. Talán ismerősek neki valamelyik levélből a figurát körülvevő szimbólumok? Ezernyi és ezernyi levelet tanulmányozott át az elmúlt húsz hétben. melynek képtelen felidézni a részleteit. Maga az arc meglehetősen egyszerű kidolgozottságú volt. Ilyen történés volt az is. beledöfte egy borítékba. se nő. Minden ízében jelentőségteljes tárgy volt. Azokat. melyek közül sok tartalmazott apró ábrázolásokat. Az ilyen levelek halmokban tornyosultak ágya alatt. kicsempészte a postahivatalból. Az ágak kereszteződésében emberi figura állt. csengő hangot hallatva. mely láthatatlan marad az emberi nem kívülállói számára. Ez szarvashibának bizonyult. Négy szára egyforma hosszú volt. nem is volt eléggé szemrevaló. miért érez így. kitárt karokkal. mely kezdett már tompulni. néha kivehetetlen mintákat. de az még a számára is nyilvánvaló volt. Nemigen értett a fémművességhez.tiszta. ahogyan egyik körülmény összeütközik a másikkal. egy apró medalion esett ki belőle. hátha így kevésbé irritálja Hornért a társasága. se férfi. A jó . valami rejtélyes. hogy valaha is csillogna. A medálhoz nem tartozott lánc. hogy nem keresztény szimbólum. Még ha le is tisztítaná. Talán képes lesz feltörni a medál álomkódját. ha figyelmesen újra átrágja magát rajtuk. Jaffe rövid pengéjű kését. a közelebbi vizsgálódás felfedte. melyeket eléggé érdekesnek ítélt. melyek Homer távozása óta szüntelenül remegtek. Jaffe ujjai közé fogta. hogy Homer távozott. mint amikor az ember bolyong a reggeli szürkületben egy nagyon átható álom után. akárcsak egy keresztre feszítésnél. hogy aznap a többi munkással együtt ő is megebédel. mely a betonpadlóra hullott . olyan kereszteződést idézve elő ezzel. talán még csodával határos is abban. ugyanakkor kezei nem voltak leszögezve. Ahogy szétnyitotta. mely jóval nehezebbnek tűnt az átlagosnál. hogy éjjel otthonában kielemezhesse. néha obszcén képeket. akkor sem valószínű. mint ahogy nem is volt rajta semmiféle lyuk erre a célra. Ránézni olyan érzés volt. leginkább finom mosolyra emlékeztetett. A kifejezése.van valami jelentőségteljes. Nem egész egy órával azután. Úgy döntött. hogy tárgy nem készült sem aranyból. és habár kereszt formája volt. A négy égtáj felé kinyúló test absztrakt mintázatát a kereszt ágait lezáró körök tették teljessé. gondolta Jaffe. bár Jaffe nem tudta. amikor Homer bedobta ezt a gránátot. mintha létezne valami minta. sem ezüstből. mely mindent megváltoztatott. hogy egy hölgy ékszerként a nyakában hordja.

hiszen még ezek a szarháziak is tudták. ragyogó nap volt. van varázslat. majd felgyújtotta sárga ernyős lámpáját.öreg haverok társaságában. túlságosan is sok volt a véletlen egybeesés. de nincs Tudós. az asztalra. és tudása általa nyerjen értelmet. hogy mit hoz a nyár. A gondolatnak nem sokáig kellett ólálkodni agya hátsó fertályán. újra meg újra ugyanaz a gondolat ötlött fel makacsul agyában: tudja. annál jobban élvezte ezt. Kitartó keresésének jutalmaként jött el hozzá. A medalion és rejtelmes jelei valósággal lyukat égettek a zsebébe. vagy éppen elmaradt. Ezután lapról lapra. a múlt esti marhasültről beszélgettek. És ezt azok is tudták. akik olyan híreket szőttek tovább. de sok. ahogy most ő teszi. fura kinézete és lángoló tekintete láttán suttogásig lehalkították hangjukat. Jaffe elhúzta a függönyt. lázasan megkezdte a munkát: az ábrákat tartalmazó papírlapokat egyenként feltűzve a csupasz falra. ami legalább emlékeztet valamelyest a tenyerén nyugvó medálra. A legtöbb szimbólum és vázlat nem tartozott a tárgyhoz. akár mocskos szavakban. epeszínű magányában. ami utána jött. . így is tett. és hogy talán éppen őneki kell annak lennie. Nem volt két olyan elem. akár alkimista formulákban fogalmazódott is meg. hogy ezt Homerral közölje. Sugárzóan pompás. az ágyra. a székekre és a padlóra. és arról. hogy kirekessze a tapintatlan fényeket. jelről jelre járt. hogy a kezükben tartsák a végső megoldást. kapaszkodót kínáltak a szimbólumok mögött megbúvó rendszerhez. A medál nem merő véletlenből hullott a kezei közé. Minél inkább őrizkedtek tőle. Nem tudta rávenni magát. és ott. hogy áttanulmányozza személyes levélgyűjteményét. hogy van Tudás. meg a dugásról. akár haikuban. Egy órányi kutatás után már egész bensőjét megtöltötte az áradozó büszkeség. hogy egy-harminckor visszamenjen a Döglött Levelek Szobájába. mely a kereszt képeit visszhangozta. hogy arra vesztegette volna lélegzetét. hogy egy kicsit félnek tőle. hogy különbözik tőlük. mely egyetlen lapon megjelent volna. tökéletes idegennek érezte magát. melyeket már hónapok óta nem követett nyomon. Azonnal vissza kellett térnie lakásába. És ahogyan körbejárt. Anélkül. majd amikor az teljesen betelt. Beszéd közben a hátukat fordították felé. de ezzel kapcsolatos megfigyeléseik. és ezek is csak durva megközelítések voltak. hogy találjon valamit. Még az is lehet. de nincs varázsló. hiszen alkotóiknak nem adatott meg. ők csak beleláttak a kirakójáték valamelyik darabjába. hogy végre egyesítse nyomozásának kusza szálait.

és a gondolat. Nem valószínű. amikor a hazatartó emberárral szembeszegülve belépett a hivatal hátsó kapuján. zörgő antikvitás volt. egy Miller nevű férfi gondozott. De mindenekelőtt sokkal sürgetőbb kényszernek kell megfelelnie. már a gondolattól is megborzongott. Nem kevés idejébe fog telni. ami Homert a helyes irányba terelhetné. A medált persze meg kell tartania: azt az ő gondjaira bízták az égi hatalmak. melyeket nem szándékozott megtartani.A kifejezés. és soha nem fogalmazódott meg egyetlen gondolata sem vele kapcsolatban. ezáltal is megerősítést nyert. Hogy ennek és a Tudásnak mi köze egymáshoz. akivel Jaffe soha nem váltott egyetlen szót sem.különösen az a szarzsák Homer . hogy a medaliont térképként használva útján a Shoaltól végül eljuthat magához a Tudáshoz is. akit elég jól ismert ahhoz. hogy ebből bármilyen következtetést is levonnának: ahhoz túlságosan is oktalanok. azt is a lángok martalékává teszi. Viszont Homer eléggé gyanakodott ahhoz. miután Miller . Most értette csak meg. Késő délután volt már. A kazán zsiradéktól fényes. de régóta élő gyanúja. melyet egy szintén zsiradéktól fényes. és Jaffe korábban ezt is ezek részeként kezelte. és most már azt is tudta. hogy egy kis szaglászásba kezdjen. amit felfedezett. zörgő antikvitás. és egyetlen utazás. Meg kell őriznie azt a húsz-harminc levelet is. hogy bármelyikükkel is meg kelljen osztani azt. Az egészet. Egyetlen módon előzheti csak meg ezt a katasztrófát: késedelem nélkül meg kell semmisítenie minden nyomot. A levelek számtalanszor foglalkoztak evolúciós kérdésekkel. egyből valamelyik környékbeli csehóba ment sört vedelni. miután pontban öt-harminckor kiblokkolt. Ami pedig a Döglött Levelek Szobáját illeti. akiknek egy napon majd az arcába tekinthet. minden erejével azon igyekezve. a többi (háromszáznyi vagy még annál is több) papírt azonban el kell égetnie. élükön Homerral. mely a legjobb leírást adta a Shoalról. A Shoal kultusz volt. Összeválogatta a leveleket. hogy csupán egy rejtély létezik.beszennyezze ezt a megszentelt földet. Számtalanszor rábukkant már olvasmányai során. melynek erőteljes szimbólumát ott tartotta ujjai között. hogy tudja. majd elindult vissza a Szortírozó Irodába. a Shoal volt. elviselhetetlen volt a számára. mekkorát tévedett. de előbb-utóbb annak is meg kell lennie. Ahogy visszagondolt munkatársai csürhéjére. különszórva azokat. hogy bárki . mely a legnagyobb rendszerességgel visszatért az átlényegültebb irományokban. még nem volt teljesen világos előtte. hogy elkerülje Homert. vagy egyfajta vallás.

Azelőtt nem ébredt fel rá. . teret engedve megvetésének. A hosszú hónapok kutatómunkája arcába vájta a megismerés mély barázdált. Jaffe tudta. Nincs értelme megjátszania a naivitást.. a körülötte fekvő leveleket olvasgatva.Szóval. melyet a férfi kicsinyes gyanakvása felett érzett.Nos. de utat talál magának a trónhoz. elítélni.süket volt. A közeledése nyugtalanná tette Homert. aki így vagy úgy.Ez nem átverés . Jaffe becsukta az ajtót. És . Magyarázd csak el! . de a kazán dübörgése áthatolt a falakon. A szobában minden remegett. Senki sem fogja felelősségre vonni.El kell magyaráznom magának . Miért is ne? Semmi értelme színlelni. . mi ez az átverés? . . .Azt majd én döntöm el. hogy a status még mindig quo. A zsákok.. Lassan elindult Homer felé. . a borítékok. ez egészen egyszerű. Mintha a világ a feje tetejére állt volna. rátalálva egy szinte közönyösen nyegle hangvételre -. melyben Homer ült. melyet éppen Homer foglalt el. Olyan férfivá lett.kérdezte. vagy hogy hol talál rá. Jó idejébe telt. Minden mozgásban volt. te seggfej . mint egy földmozgáskor. Nem tudja. hogy hasztalan dolog lenne ártatlanságot színlelnie.förmedt rá Homer. amit hazulról hozott. És a szék. amint Jaffe belépett az ajtón. mit mesterkedtél te idelenn.felelte Homer. lebiggyedő ajkakkal. és amit azonmód bele is vetett a lángok közé. hogy így is volt.ébredt rá .Ja . És a kés. . még a szavak is a lapokon. majd ledobta a kezében tartott leveleket a többi szemét közé. mely ott feküdt a padlón. vagy a siralomházba küldeni. amit maga akart vagy tudott volna használni. hogy minden bitorlót el kell hallgattatnia. a rövid pengéjű kés. . Most már a saját törvényei szerint kell élnie. Lehet. kezdve azzal a csomaggal. mint az ágyú. a szék mellett. de az biztos. még ha csak enyhén is.Tudni akarom. a szék és a szék mellett fekvő kés irányába. Ezután ment csak fel a Döglött Levelek Szobájába. de a helyén maradt.nem is akarja megjátszani többé. . hogy most néhány órán keresztül ő fogja etetni a kazánt. míg sikerült megértetnie vele. . Homer nem ment el sört vedelni.Nem vettem el semmi olyasmit.Miért is ne. Senki sem fog rátalálni.mondta Homernak. hanem Jaffe székében ücsörögve várakozott a csupasz villanykörte alatt.mondta Homernak. mit hívok én átverésnek. milyen lesz.

Máris menni akar? .Maga retteg tőlem . . anélkül. mintha hirtelen megbillent volna alatta a padló.. együtt remegve a körülötte lévő világgal. . . . hogy látta volna.Ebben a parányi szobában. Megpördült. a semmibe foszlott. mire Jaffe felvette a kést. a világ közepén . .ráleltem egy titokra . .De azért minden rendben? . Ötlépésnyi távolság.fejezte be a mondatot Jaffe. aki voltam. de egyáltalán nem tetszik.Nem hibáztatom érte .leplezte le Jaffe. . Már nem vagyok az az ember. Minden reszketett. A döfés nem volt véletlenszerű.Ezt már kérdezte.De hát magának mégiscsak az a munkája . hogy visszakövetelje tőle levélnyitogató bicskáját. . Már megmarkolta a kilincset. ideges vigyort.szólt Jaffe. Homer az órájára nézett. Fix pontként uralkodott a bizonytalan világegyetemben. .. Az a nyers erőt kifejező járásmód.. Felvillant a szem.. hogy tudja.Muszáj sietnem.Itt ültem. csak Jaffe nem. Homer újra az ajtóra nézett. miközben vetett egy gyors pillantást az ajtó felé. mi az? Most már Homer is felállt. és Homer ordítva zuhant neki az ajtónak. Szemeivel nem tapadt a kés markolatára. Homer bizonytalan léptekkel hátrálni kezdett. Nem is volt rá szüksége.Igen. A táv felét sikerült is megtennie. A lökéshullámok elkerülték kezét.Nem tudom. négy. amikor meghallotta a háta mögött közeledő férfit. Épp csak leugrottam.. ..szólalt meg Homer kelletlenül -. itt történt minden. Úgy botorkált.. mi a francot akar . mi történik idelenn. .folytatta Jaffe -.Átkozottul rendben. . Homer vágott egy ostoba.érdeklődött Jaffe. megcsillant a penge. Érezte a jelenlétét. így a kés egyenesen a szemébe fúródott. hogy szembenézzen vele. .mondta Jaffe. ha rohan. fejét. zsigereit. amit annyira szeretett megjátszani.Akarja tudni. Azután a csillogás megfakult.És teljes joggal teszi.De azért minden rendben? . . Maga volt az egyidejűség.He? .. hogy. Randolph pedig tett egy lépést.

Homer elnémult. mesélték a sorok. Soha életében nem ontott még vért. De most a kés forró. mígnem csodálatos költeménnyé olvadnak össze. és még mielőtt a test az ajtó mentén összeroskadhatott volna. Mindezek után .A kazán dübörgése egyre fülsüketítőbb lett. Széles mosollyal kihúzta a pengét Homer szemgödréből. hogy megadja a tűznek a kezdőlökést. Kétsége sem volt afelől. ahogyan arra készült. háttal állva a zsákoknak. Amikor megtalálta a doboz gyufát. és gondolkodni kezdett a következő lépésen. Maga volt a prófécia. amiről ugyan még semmit sem tud. de hirtelen iszonyú erősnek érezte magát. Ezúttal nem hagyott neki pihenőt. annak a Tudásnak az elhivatottjává. és belepillantva most . és Homernak van is kéznél. Ha megpróbálja a zsákokat a kazánban elégetni. Ehelyett letörölte a pengét zsebkendőjével. Kirántotta. sötétek.Homer halála és a levelek elégetése után szökevénnyé válik. Kezével elérte a kés markolatát. Visszafordult az összeroskadt testhez. markolatáig Homer torkába döfte. a száján és felhasított torkán keresztül ömleni kezdett a vére. még egy bogarat sem taposott agyon. nedves nyele boldogsággal töltötte el. érezte. nagyon is tisztában volt a lebukás veszélyességével. Jaffe kirántotta a kést. majd újra a levelek felé lépett. és bármennyire fenségesen is érezte magát a falusi surmó kimúlása miatt. de aminek a gyakorlására mindennél jobban vágyott. Három papírköteget felhalmozva végül fellobbantotta a gyufát. megkockáztatja. megrészegülve a titokzatosságtól. elveszve egyfajta delíriumban. hogy felfedezik. előhúzta. múlt nélküli emberré. Oly sok időt töltött közöttük. ahogy a szavak megrázkódnak a lapokon. ahogy a levelek egymáshoz dörgölőzködnek. csak egy gyufára. dermedtek. a tűz saját magát fogja táplálni: nem volt semmi a szobában . hogy lángba borítsa a döglött leveleket. vászon. Meglepetésként tört rá a szomorúság. ha a kazánt hozza ide. Nem szúrt többet. a bizonyság. és nagyon keményen meg kellett markolnia a nyelét. Jaffe. A láng élénken ragyogott. amint elvágta vele Homer sikoltozását. ami ne lett volna gyúlékony. Legjobb lesz. hogy ha majd elkezdődik. A vér. mint vérrögök. Végül is a tűz hordozható. gondolatai.papír. Elkezdett összecsavarni néhány papírlapot. és ráfonta ujjait. és átkutatta a zsebeit. Most mindennek búcsút kell intenie. majd gyorsan a férfi mellkasába szúrt. és a forrónál is forróbbak. legalábbis szándékosan nem. hús -. Semmi másra nincs szüksége. mint a tenger. A kés hegye csontokba ütközött.

először döbbent rá. mely cserébe tovább szította a lángokat.ezzel felszámolva minden nyomot. ráhagyva a vak véletlenre (vagy az egyidejűségre) az ajtó kiválasztását. amíg az út a Tudás felé vezeti. kezében táskájával. hogy még egy utolsó pillantást vessen rá. Nem volt semmi.és elküldenie őket a rendszeren. és figyelte. de Jaffe minden erejét latba vetette. Mindegy. ahogy a tűz terjedni kezdett. ami ne fért volna el egy kis kézitáskában. hogy így cselekedett.hiszen az nagyon is bölcs dolog volt -. A kipostázott postás. . Kapu a Nyugatra. a hőség szelet támasztott. Kapu a Keletre. akkor kezdte megbánni. teli fenyegetéssel. Kevés földi tulajdona volt. Ha a végletekig leegyszerűsítjük. miközben a mögötte szárba szökő örömtűz hosszú árnyékát a falra festette. Sokkal választékosabb bosszút kellett volna vennie a férfin. már a háta mögött is hagyta Omahát. értelmetlen címeken. mennyire gyűlöli a világosságot. merre megy. Nem az égetést bánta . ahol végül Homer földi maradványai megállapodnak. Jaffe szinte alig létezett. és felkészült az utazásra. heregolyókat. hanem hogy otthagyta Homer testét egy szobában a halott levelekkel. úgyhogy amikor megállt az ajtóban. a lángok martalékául. amit a test arrébb vonszolásával töltött. bármelyik irányba is vezessen. Csak amikor kijelentkezett szobájából . A hőség szakadatlanul növekedett minden egyes pillanattal. a szoba már faltól falig lángokban állt. külön a nyelvet. koponyát . Mennyivel érdekesebb a sötétség: teli titkokkal. Ezután visszahúzódott az ajtóhoz. beleket. és nem volt könnyű feladat elmozdítani a testét. hogy a jövőben nem hagy ki egy ilyen ironikus lehetőséget. Jaffe gyorsan ígéretet tett magának. döbbent rá. Darabokra kellett volna aprítania a testét. szemeket. Homer persze pont ennek támaszkodott. és ezek sem jelentettek túl sokat a számára. bőrt. mint néhány dollárbankó. majd becsomagolnia. Nem volt más. néhány fotográfia. néhány ruhadarab. három sebből vérezve. Rádobta a lángot a papírhalmokra. ami Randolph Ernest Jaffe-hoz vezethetne -. A szoba kitakarítása maga után nem vette igénybe túl sok idejét. Éjfélre.

és Jaffe megmondta neki. meddig akar eljutni. ahol az ember világa keresztezi az idegenekét. lerombolja a peremvárosokat (még a napot is. ahol a különféle állapotok találkoznak. hogy Omaha valószínűleg a keresztutaknál fekszik. persze. Miért bajlódott volna az ilyen banalitásokkal? De most minden más volt. Amikor pedig a sofőr megkérdezte tőle. és annak a városnak két lányát próbálta meg sikertelenül az oltár elé vezetni. elveszítette a munkahelyeit. forró sötétségbe borítja a világot. hogy ott képtelen lenne boldogulni az emberekkel és az örökös napfénnyel. és egy kocsi máris csikorogva fékezett mellette. de az végül meggyőzte őt arról. meg Miki egér. a Döglött Levelek Szobájában. nem egymáson áthaladó országutakat értettek alatta. Olyan helyre gondoltak. soha nem kötelezte el magát senki és semmi mellett. kertvárosok. A bűntett helyszínéről való elszökését követő hetekben mindent megkapott. olyan távlatok kezdték izgatni. és ha egyszer a Világ Királya lesz. belátta az ilyen irodalmiság hibáit. francokat se érdekelte az egész. ahol az ember végre megismerheti saját lelkének titkait. ahol a nővére élt. Amikor még csak napfény volt. ott temette el szüleit. azt gondolva. hogy azután mindkettő megváltozva haladjon tovább a maga útján. Csak fel kellett emelnie a hüvelykujját.Kettő Jaffe szerény életet élt. Leleplezésre váró titkok. De miután kiért a városból. de úgy tűnt. Az ilyen helyek éltették a reményt a megvilágosulásban. a kocsi . és sokáig szó szerint értette a képet. hogy hová tart. cserébe senki sem kötelezte el magát mellette sem. ha tudja). és a Tudás hatalma is ott várakozik rá. De magányos elszigeteltségében. Nagyon kevés volt a pénze. sőt egy alkalommal (második kútba esett udvarlása után) Orlandóba vonult vissza. A levelekben sokat olvasott a keresztutakról. ott folytatta tanulmányait. és szerzett helyettük másikat. melynek korábban még a létéről sem álmodott. és távol került tőle. Párszor elhagyta ugyan az államot. Omaha ötvenmérföldes körzetében született. így hát Omahában maradt. amire csak vágyott. és megjött az étvágya az utazgatáshoz. Amikor a levélírók a kereszteződésekről beszéltek. ez nem is számít. megkaparintani való hatalmak.

az miatt .Még nem eleget . Ha elbotlott. mert ő botlott beléjük. Kentuckyban szemtanúja volt. és felajánlotta.mondta egyszerűen a nő.kérdezte.Nem. az egyetlen tanúként. ő volt az. hogy felsegítse. Félénken előbúvó titkokat látott. szétnyílt ujjakkal. mindig volt valaki. hogy még mindig érzi az elveszített végtagot. Közelről figyelve a jelenetet. elmagyarázta. hogy enni adjon neki. hogy elvesztett kezével a mai napig is rendszeresen veri a farkát. amit a doktorok az idegrendszer képzelődésével magyaráznak.Te képes vagy látni a sötétben is. akit nem zavartak el a rendőrök (megint azok a szemek). Idahóban találkozott egy férfival. Igazat beszélt. csak hogy átérezze a vízbefúlás izgalmát. miközben egy asszony üvöltött és zokogott mellette. Állította. majd megkérdezte tőle. .mindig pontosan odáig vitte el. és felismerték benne a hatalom emberét. ahogy a fiú feküdt a gyepen.válaszolta. A fiú szeme nyitva volt. .Mit láttál? . és szinte maga is a vízbe akarta vetni magát. . hosszú másodpercekig ízlelgette a pillanatot. kitárt karokkal. Ahogy államról államra vándorolt. amikről a levelek kiokították.Valami rendkívüli dolognak voltál a tanúja. a nő lába közére mutatva. a fiú szétterpesztett tagokkal feküdt a füvön.Akarsz még egyszer szeretkezni velem? . mindig volt valaki.suttogta a fülébe az éjszaka közepén. A szemed miatt van. Később a férfi így szólt hozzá: . ott Illinoisban. igaz? . Az a nő. . aki megerősítette a megszenteltség érzésében. hogy demonstrálja a képességet.Látom a szemedben. hasonlatosan a medál figurájához.Igen. hogy ez azért van. igaz? . és miközben együtt ittak.És az miatt ajánlottad fel magad? . melyek csak azért merték megmutatni magukat. mert az ő asztrálteste az élet egy másik síkján még mindig ép. aki egy közúti balesetben veszítette el az egyik karját. Ha megéhezett. hogy húznak ki egy tizenévest a folyóból. nem akarja-e vele tölteni az éjszakát. aki felvette a kocsijába. akárcsak nadrágja slicce. de ő tudja. mintha áldás lett volna rajta. . . Olyan volt. hogy felvettelek a kocsimba. mindegyre pillantást vethetett a dolgokra.

Kellett lennie egy másik útnak. és eljött az ideje. Semmilyen jel nem utalt rá. keresztülfúrta magát életükön..Jaffe mind ez idáig nem is gondolt erre. és csak akkor öntött egy kevés vodkát az ágyékára.Talán az asztrálszemek miatt. majd a másik oldalon kiérve magukra hagyta őket. . senki sem szaglászott utána. Akármi is volt az oka. de nem azért. barbár. Szabad utat engedett minden szeszélyének. ahová csak elérkezett. hogy a törvény őrei a nyomában lennének. nemes és nemtelen. Új-Mexikóban. Most csak gondolkodni akart. ezzel vonva el figyelmét. ahová akart. rábízta magát ösztöneire és a titkos élet csábítására. mégis barokkosan cifra táncot járva. Mindegyiküktől tapasztalatokat gyűjtött. de most. Nem kívánt már semmit. felfalták és kiszarták egymást.Akarod. . zokogva. legalábbis Randolph Jaffeként nem. majd hagyta. egy másik . és végigszaladgáltak testén. Los Alamosban.Hogyan tanultad meg? .Lehet. hanem mert élvezte a szédülést. Minden fizikai szüksége válaszra lelt: volt már forró és jéghideg. vagy a rendőrök egyszerűen a tűz áldozatának gondolták. dugott és megdugták. habár tényleg nem volt. hogy Homer testét meg sem találták a kiégett épületben. azt csinálta. Hiányt szenvedve a létfenntartó elemekben. Lebegni és gondolkodni. Hagyta őket. tényleg képes rá. amikor már túlságosan buzgón tették a dolgukat. amihez kedve szottyant. hogy ráirányították a figyelmét. vodkától felkorbácsolt gondolatai vadul kergetőztek. A csótányok előjöttek a sötétből. ahol bezárkózott két üveg vodkával. egy csótányoktól nyüzsgő koszos motelban lelt megnyugvásra. levetkőzött.Nem. mert nem volt pénze. . hogy elrugaszkodjon a való világ pereméről. . Negyvennyolc órája egy falatot sem evett. Oda ment. hogy még egyszer leszopjalak? . hogy a tudata szabadon kószáljon. Lehet. mígnem megcsömörlött beteljesült vágyaitól és kielégített szükségleteitől. megszállottan.Nem tanultam. és összehúzta a függönyöket. mely minden városban elébe jött.. ahogy a padlón feküdt. vagy éppen holtan. és merevedést okoztak neki. úgy érezte.

De ez csupán akkor ködlött fel benne. Korán reggel volt. de a teste egyre kevesebbet jelentett a számára. A lába hamarosan vérezni kezdett. de nem tartott sokáig. A fejében már nem rajzottak a gondolatok. Hólyagjai saját kényük-kedvük szerint ürültek. nem volt ott más. amit tapodott. ahonnan a szex és az ölés. A mindenség hiánya kellemes érzéssel töltötte el. amikor utazása véget ért egy jellegtelen kőkunyhó ajtajában. és a vodka hathatós segítségével sikerült kordában tartania a rátörő fájdalmat. A hívogató szó egyszeriben magához ragadta. Tovább kellett botorkálnia. miközben felemelkedett a fagyos éjszaka fátyla. nem volt álmos. Hihetetlen nyugalom ereszkedett rá. Mezítláb volt.is megkérdőjeleződtek. majd ez az ambíció is szertefoszlott. aki újraformázza a világot. de ehhez túl kell jutnia jelenlegi állapotán: Tudóssá kell válnia. Se nem izzadt. és ő .valami megragadta. És a keresztútnál mely nem az első volt. fogta a maradék teljes üveg vodkát. . ahol még a legnyilvánvalóbb dolgok . már a sivatag közepén járt.mint a föld. és velük együtt minden más újra értelmet nyer. csak a Tudás és megszerzése. mely tovább ösztökélte. Azonnal felkelt. vagy a sötétedő égbolt a feje felett . de már kezdte átmelegíteni a levegőt. összeroncsolódott teste ellenében. a gyász és az éhség. Tökéletesen tiszta égbolt feszült felette. sem éber. amikor az utolsó csepp is elfogyott. Végül maga a sivatag is így tett. Azután hajnal előtt. amikor már a csótányok is eltunyultak. és maga felé invitálta. Kínt és rosszullétet érzett. hogy helyet szorítson a kelő napnak. Emlékezete szerint később keresztülhaladt egy városon. alig véve tudomást a külvilágról. és elindult. A nap még nem állt magasan. Szíve kimérten és állhatatosan vert.érzékelési pontnak. se nem fázott. de nem is az utolsó . melynek küszöbét ereje utolsó megfeszítésével érte csak el. makacsul tovább haladva a hívó hang felé. majd felöltözött.az élő Randolph Ernest Jaffe . az éjszakából hirtelen fényes nappal lett. mely annál is pusztább volt. hogy egyáltalán halad-e. A zsigereiben érezte a hívást. akárcsak egy kisbabáé. Délre. de a zsigereiben a késztetés ellenállhatatlan volt.újra egy sivatagban találta magát. és látott egy acéltornyot magasodni a puszta közepén. Már abban sem volt biztos. Az est közeledtével olyan helyre érkezett. egyszerre megérezte a hívást. mint amit maga mögött hagyott.

. mely mindössze néhány percet ölel magába.Ki vagy te? .Három Az ajtó ugyan zárva volt mögötte. .érdeklődött Kissoon. akik tudnak.kérdezte Kissoon. hogy ötven éven keresztül csak a pofonokat kapja. miközben Jaffe megpróbált elég erőt összeszedni ahhoz..Nem. . . A legtöbben így járnak. Bőrének pórusai duzzadtak és zsírosak voltak.Nagyon kevés ember tud a Shoalról. Csak egy-két morzsát. A pattogó tűz túlsó felén egy öregember ült. merre hagyta el azokat az értékes útmutatókat.Az átvezető utat. de a tudata szélesre tárva. .. és időnként. . akik gyanítanak valamit.Valóban? És mit mesélnek róla. hogy azt sem tudja már. Egy időhurokban..szólalt meg egy idő után. . Én kötöttem. amikor magához tért. . de elhalkult a hangja.Te is a Shoalhoz tartozol? A tűzön túli arc őszinte meglepetést tükrözött. aki halálosan belefáradt.Elég sokat tudsz. Nagy akaraterő kell hozzá. vagy legalábbis ami maradt belőle.A Hurokban vagyunk.A nevem Kissoon. meg fogsz halni. hosszú és szürke. mielőtt még sikerülhetne. innen-onnan.mondta Jaffe. felemelte az alsófelét. mint egy bohóc. . . . haja. . Keresztbe tett lábbal ült a földön.Megtaláltad az átvezető utat .Azt hittem. és megkeményedett a hangja. panaszos és kissé nevetséges vonásokkal.Levelek? Kiktől? .Valóban? .. Sehol máshol nem vagyok biztonságban. ..préselte ki magából Jaffe. melyek mennyen és poklon át idevezették.Tudni szeretném a nevüket. Még nem igazán. hogy ideszökhessek..Én ismerek párat . . amint ráébredt. mondd csak? . hogy megszólaljon. de hová? . .Leveleket kaptam tőlük.Emberektől.kezdte Jaffe. . . és zajosan kiengedte szeleit. a Tudásról.

Tényleg? Kötve hiszem.Á. .kérdezett vissza válasz helyett Kissoon.morogta Kissoon.És te tudni szeretnéd. . .ajánlkozott Jaffe. . ..Mást sem akarok. akkor hol kezdjük? . Természetesen.Oda akarok menni .Voltál már valaha szerelmes? . . merre találhatod meg..Igen. . azon az első éjjelen. melyeket Ephemerisnek hívnak.Mikor? . . hogy létezik egy tenger.Quiddity a tenger. így van. amikor az első éjszakádat töltötted az anyaméhen kívül.Még nem értettem meg mindent . .gondolta.(Mit? . .Ezt hadd ítéljem meg én magam . amikor a szeretett nő mellett feküdtél. És szigetek is vannak rajta. megkapod. azt hiszem...Bizony létezik . .Ez tisztességes ajánlatnak hangzik. felemelve tekintetét a kunyhó teteje felé. Vagy inkább férfi volt? kacagott fel Kissoon. . .Fogsz is még egy alkalommal. csak.És cserébe a kiokításért mit tudsz felajánlani? .Quiddity a tenger. Először akkor. .Mindegy.. . igen. .Jaffe megrázta fejét . a tenger. csak.bökte ki végül.szegezte neki a kérdést Kissoon.Magyarázatot . .Igen.Tudnom kell! A Tudást akarom! .mondta Kissoon. Másodszor. .Oké . de úgy gondolom. . .Persze.Hol van? ..A tengernél. hogyan juthatnál oda.Végeztem a való élettel. mintha valami a füstben úszva megzavarta volna a gondolatait. és miként meríthetsz erőt belőle.Nincs semmim. Mit is akarok valójában?) . . Kissoon szemei ismét rajta állapodtak meg.felelte -. . .Nos.Bármit is kívánsz cserébe.mondta Jaffe lélegzetvisszafojtva.Akkor már kétszer is jártál a Quidditynél. . .

hogy nem lehetsz fejlettebb.A Tudást. akiben kezdett megerősödni a meggyőződés. Ezt mindannyian megkapjuk.Honnan szerezted az információid? .Birtoklom? . . .Micsoda buli .Ne szarakodj velem! .jegyezte meg Kissoon.Hát nincs benned semmi ambíció? .Egyike? . . A Buli Legjava.mondta -.. . A Buli Legjava.. .Én vagyok a legutolsó. hogy az öreg csak a bolondját járatja vele.He? . ahogy a kirakójáték kezdett alakot ölteni a fejében. hogy átlépd a határt. megtébolyodnánk. . hogy megváltoztassam a világot..Neked tudnod kell.Nem fogok üres kézzel távozni innen..Akkor oszd meg velem a Tudást! Képessé akarok válni arra. Ha kevesebbet kapnánk. . Ha megszerzem a Tudást.Csak összerakosgattam a darabokat. az egyetlen.Életed utolsó éjszakáján. Jaffe elvigyorodott.Igen.Akkor? . beléphetek Quidditybe.Te is egyike vagy a Shoalnak . ugye? És a Tudás lehetővé teszi. Akkor talán mindent megoszthatnék veled.Quiddity ott van valahol a mi világunk mögött. . És újra kérdem: honnan szerezted az információid? . .És a Tudás? . amikor csak tetszik. Birtoklód? Át tudod adni nekem? .jelentette ki Jaffe.Milyen kár . .Igaz? .Nos.Mit akarsz ezzel mondani? . Kissoon.Valaki így nevezte. . . erről különböznek a vélemények. . hát. igaz? Így működnek a dolgok. . Három megmerítkezést az álomóceánban. .kiáltott fel Jaffe. . .jött a válasz.Lehet. Most is azt teszem.. Ha többet. és akkor légy ott.Akkor már nem lennénk emberi lények.Te birtoklód? .Ez az! És miért ne élvezhetnénk ki az utolsó cseppig? Kissoon arckifejezése majdhogynem csodálatot fejezett ki.

.Megmondtam. Csak bemocskolnád a Quiddityt a saját. Jaffe figyelte. A tested. igazad van. Egy idő után majd visszatérek. . Nekem adnád? A válasz meghökkentette Jaffe-t. . Az elménkben hadseregek várják.. nehézséget okozna nekem belebújnom a te bőrödbe. .Nem hiszek neked.Mi történik velem. Mi is egy ilyen hurokban vagyunk most. . hogy nem hiszel. De taníts! .kérdezte az öregember. . Hát nem tanultál semmit? .kérdezte Kissoon.Azt hiszem én is. .Ez az egyetlen. az összes ember közül pont neked nem kellene azt mondanod..Ó dehogyisnem. ahogy Kissoon figyeli a reakcióját. Lélekként. Megkaphatsz tőlem bármit.szólalt meg végül Jaffe. hogy túlságosan is sok van benned a majomból. a Tudás pedig a lakat és a kulcs. mágia! Ott van mindenfelé. hogy előmasírozhassanak. . Amim csak van. Nem adhatom neked a titkokat. . amint elhagytad. És igazad van. hogy mihez kezdj velük.Mit? .Tanúságtételek? .Nem ugorhatsz csak úgy be a bőrömbe . És akkor ismét tiéd lesz a véred és a húsod.Krisztusom. Ágyékaink megannyi égen tündöklő nap.Nekem adnád a tested? . ha átadom a testem? . amiket a fejemben őrzök... Márpedig a Quiddityt meg kell őrizni. Túlságosan hatalmasak és veszedelmesek ahhoz.. de ez mégiscsak egy otthon.Azt akarom mondani. alantas vágyaiddal.Akkor mit? Nem értem. Az idő összehurkolódik. . amit csak akarsz.A húsod és a véred. nem megyek el üres kézzel. . . . amit fel tudsz ajánlani.Fohászok! Igézetek! Mágia. És te azt gondolod. .kérdezte. a Quiddity a forrás.Szexet akarsz? . . dehogy. A hihetetlen a normális. El akarom foglalni a tested.Azt hiszem. Nem sok mindenem van.Jaffe.Itt maradsz. A tanúságtételek. Nem tudnád.Nos? .

hogy is mondtad? . vállvonogatása.ha azt mondod nekem. .Mintha egy bikának vörös kendőt lengetnél .válaszolt Jaffe. Túl késő van már a finnyáskodáshoz. mint Homernak. . Jaffe fogása megkeményedett a markolaton.kérdezte Jaffe. percről percre? Ha ez a módja. de véghezviszi a tervét. . Gondolatai Homerról óhatatlanul is a zsebében bujkáló késre siklottak. azt mondtad.. fejlett. hogy ne merészeljek.. Elkezdett talpra állni. amit mondok. csak a színtiszta félelem. .Tudnom kell. Kissoon szemei felhagytak a sorsolvasással. Sok mindent láttam. leküzdve szédülését .vágott vissza Jaffe.és már nem félek tőled.lassan elkezdte előhúzni a kést zsebéből . igaz? . A .Mit akarsz kezdeni a testemmel? . majom vagy. ő készen áll rá. mintha a közte és Jaffe között feszülő levegőből próbálná kiolvasni végzetét. .... mintsem gondolnád ... . Vajon hányszor kellene belehasítania Kissoon inas porhüvelyébe.rebegte.Ne merészeld! . Lehet.Azt mondtam. Milyen tökéletesen kiegészítenék egymást: a buta. hogy nem vagyok elég tiszta a számodra. Nincs más választásod.Igen. Zsebébe csúsztatta kezét. Ha a Tudást akarod. hogy nem árulom el. és megállapodtak a pengén. Vagy kibökni a szemét.. Igen. tettem. túlságosan is késő. ide-oda. . ahogy félig lehunyta a szemeit. Megértettem.Nem értettél meg semmit..Én pedig úgy döntöttem.Az az én dolgom . .. akkor muszáj azt tenned.emelte föl hangját Kissoon.válaszolt Kissoon. Nem vagyok eléggé . . és ujjait ráfonta a kés nyelére. Nem volt meglepetés az arcán. falusi tapló és a körmönfont vén kecske.A benned élő majmot provokáltam. amíg az agónia rávenné. mintha nem akarná vesztegetni még a szeme világát sem egy ilyen érdemtelen látogatóra . Kerül amibe kerül. hogy le kellene nyisszantani a füleit. .Homert idézte Jaffe eszébe. . hogy beszéljen? Talán egyenként kellene levagdosni az öregember ujjait. Kissoon észrevette a mozdulatot. és szemei hevesen rángatózni kezdtek. ..arrogáns félmosolya.Sokkal többet értek. Az öregember viselkedése .Hiszen teljesen gallyra ment.fejlett.

emlékezett vissza hidegvérrel Jaffe. Jaffe lekapta kezét az összeaszott torokról. hogy azután hanyagul újra egymásra dobálják.Egy évet az egyik vágóhídon dolgoztam . amitől Jaffe-t egy némafilm hősnőjére emlékeztette. . .Nagy hangsúlyt fordítok arra. és a férfi madártorka köré fonta ujjait. hogy átverték. és hátratántorodott. mielőtt az elhatalmasodna rajta. . kifelé köpködve és köhögve magából a lélegzetet. Kissoon is felállt. . mely kígyózva tört utat a bensőjébe . Jaffe nem akarta belélegezni.Butaság . . Egy teljes évig mást se csináltam.hagyta rá Jaffe. és abban a pillanatban rádöbbent.A Nebraska állambeli Omahában.kérdezte . aki hátrált.A Hurokban nem lehet. Volt ott valami. Még egy fenyegetőzést sem tudott kipréselni magából. Kissoon meg sem próbálta játszani az ártatlant. Szemei már nem voltak félig lehunyva. hogy nem szabad bennük vért ontani. mintha valamikor minden egyes csontját és ízületét eltörték volna. és vizenyősen meredtek rá. nem csak áporodottság. Jaffe előrenyúlt. Akárcsak óriási és nedvedző szája. mint egy halálos beteg szellentésének.hadarta. A levegőben más is volt.jóérzés elektromos szikraként futott végig Jaffe testén.) . miközben a tüzet megkerülve közeledett áldozata felé. .Ez az igazság.ordított fel. . majd a másik kezében lévő tompa késsel elkezdett közelíteni a bal szeme felé. Kissoon most már valóban megrémült. testének vonalai furcsa szögekben keresztezték egymást.Hagyjál békén! . . (Kissoon arcán különös. csak némán rázkódott. Az öregember leheletének olyan szaga volt.Rohadék! . A szorítás kemény volt. Ez az egyik legfontosabb szabálya a hurkoknak. aki határozottan előrelépett. karjait kitárva mindkét oldalon. hogy sohase hazudjak. amit Kissoon teste bocsátott ki magából. Értem a dolgom.vagy legalábbis az volt a szándéka. csak húst daraboltam. látva az arckifejezést. ujjai és hüvelykje belemart a nyak inaiba. Nekihátrált a kunyhó falának. de nem volt más választása. A Nyugat Kapujában.kiáltott rá Jaffe. és Jaffe volt az.Már nem akarsz megölni? . csenevész mosoly jelent meg. . Jócskán alacsonyabb volt Jaffe-nél. . valóságos törpe.Itt nem onthatsz vért . hanem óriásira tágultak.Csak nem haladékot kaptam? Most ő volt az.

Ne menj el! . Itt nincs a Hurokban. . Sajnálom.Hagyd abba azt a kurva hazudozást! Éreztem! Még mindig érezte. Kissoon csábítását emlékei segítségével próbálta kizárni tudatából. Valakire. hogy az ajtón túl semmi más nem várhat rá. Magaddal viheted. a hirtelen jött sápadtság nemcsak a napnak tulajdonítható. Ezek felidézése tartotta távol Kissoont az elméjétől. nem igaz? Elmondok neked mindent. mint még soha ezelőtt. amiben része volt. hogy ha még sokáig itt marad ennek a picsafejűnek a társaságában. Belém akartál hatolni! . A Buli Legeslegjavát! Csak maradj! Maradj.Ne nyisd ki azt . Biztosan sikerül valami megállapodásra jutnunk. akinek mindent elmondhatok.Hibáztam. . és amiket ismét megkaphat.válaszolta Jaffe.Van más út is a Tudáshoz . megadóan előrehajtva testét. Nincs senki.Nem . akkor az előbb-utóbb felülkerekedik rajta. Akivel mindent megoszthatok. Olyan régóta egyedül vagyok már. aki segíthetne neked.mondta Kissoon. Maga mögé nyúlt. érezte.De hát én csak egy öregember vagyok.Dehogyis . tudva.kérlelte Kissoon. Vissza a világba. a félkarú férfi. Az asszony Illinoisból. . holott Jaffe jól tudta. Nem kellett volna alábecsülnöm téged. hogy áldozatát. Úgy tűnt. Ahogy ezt tette. Kétségbeesetten hátrált az ajtó felé. öklével csapkodva mellkasát. Jaffe. Még egyszer megpróbálkozott azzal a furcsa kis mosollyal. de az alázatossága éppen annyira színlelt volt. mint korábbi félelme. a húst és a vért a közelben tartsa. . . és megmarkolta a kilincset. A tüdejének olyan súlya lett. Az élvezetekkel. . és az ajtón túli fény is elenyészik.tiltakozott Kissoon. Szükségem van a társaságra. Jaffe elfordította a gombot. A többiek halottak. . amit csak tudni akarsz. a svábbogarak cirógatása.szólt rá Kissoon. Mindent bevetett. De te megkaphatod.üvöltött Jaffe. hogy megremeg a föld a talpa alatt. . Megtanítlak a Tudásra. Nekem magamnak nincs meg az ügyességem ahhoz.Éreztem a lélegzeted! . .Ne nyisd ki az ajtót! .Elmegyek innen. hogy megszerezzem. ha élve kijut innen.. Jaffe másodszorra már nem volt vevő a trükkre. .Csak én vagyok.

minden tudásfoszlányt. Először is. azzal az émelyítő érzéssel. a Tudás birtoklása érdekében fogja felhasználni (pokolba Kissoonnal. De a szorítás már korántsem volt olyan erős. csak akkor mutatkozik megint az emberek előtt. Dacolva a zavarodottságával. a csendes. minél távolabb került a kunyhótól. pokolba a Shoallal). hogy még azt sem tudja. Jó ötvenméternyire a kunyhótól visszatekintett. Egy gyötrelemmel teli óra elteltével a feltételezés újabb bizonyságot nyert. Másodszor. saját nyomait követve. keresése mementójaként megtartja szakállát. . amíg el nem érte az acéltornyot. minden bölcsességét. hogy a vén szemétláda most vajon mit talált ki ellene. mely az elmúlt héten serkent arcán. részegen az egyik Santa Fe-i sikátorban két sorsdöntő elhatározásra is jutott. mint azelőtt. ahogy Kissoon utána sikoltott. Az építmény jelenléte erőtlen és rég feladott kísérletről árulkodott. melynek a birtokába jutott Amerika okkult életével kapcsolatban. melyekre halványan emlékezett küzdelmes megérkezéséből.. majd hirtelen a másik oldalon találta magát. hanem csak rohant és rohant. A város utcái. Félmérföldnyire onnan a felkavarodott levegő örvénylése jelezni kezdte. és ha majd egyszer eléri a célját. Akárhogyan is. melyeket még fel kellett öltöztetni a forgatáshoz. Jaffe ellent tudott állni neki.Ne hagyj el! . hogy valakik benépesítsék ezt a senkiföldjét. vagy a düh gyengítette el. hogy elérte a Hurok külső peremét. és a visszatartó erő egyre gyengébb lett. Nem mélázott el azon. hogy markába kaparintsa a testét.hallotta. Negyvennyolc órával később. és úgy látta. Kissoon vagy túlságosan sok energiát emésztett el. csillagfényes sivatagi éjszakában. melyet asztrálszemei láttatni engedtek a számára. minden rejtelmet. mellyel korábban idehozta. és olyan kulisszákra emlékeztettek. és a sikollyal újra megmarkolta a zsigereit is. halad-e egyáltalán. mintha tekergő kötélként a sötétség egy darabja kígyózna felé a földön. Jaffe keresztülfurakodott rajta. nemcsak hogy nélkülöztek mindenféle emberi és járműforgalmat. de híján voltak bármiféle jellegzetességnek is.

Hiszen oly sok egyszerű élvezet fakadt megnövekedett hatalmából. hogy ellátta azokkal a minőségi drogokkal. a meszkalin és annak származékai .Négy Az önmagának tett ígéreteket nem volt könnyű betartania. hogy kérdezősködései nyomán felvetődött egy férfi neve. legforradalmibb elméknek az evolúciókutatás területén. kinek minden egyes elejtett megjegyzésén ott csüngtek követői. Nem kevés állhatatosságot kívánt. és a teljes idegösszeroppanás peremén egyensúlyozott. miután a titok kipattant. hogy meglophatja a mennyeket. A legfontosabb az volt. Cikkek taglalták végeláthatatlan özönben. Jaffe óvatosan közelítette meg. melyek minden részletében összepasszoltak saját ambícióival. és azzal környékezte meg Fletchert. aki vele együtt kiveszi a részét a keresésből. olyan teoretikus. a legközelebbi tudományos áttörés mikéntjét gyanítva mögöttük.egyike volt a legeredetibb. Géniuszát azonban kikezdte a szenvedélye. számos washingtoni és bostoni tudományos program vezetője. míg a nyomára bukkant. hogy apránként felélik erejét. ugyanabban a mocskolódó hangzatosságban. akinek reputációja tökéletesen alkalmassá tették őt e feladatra. hogy találjon egy segítőtársat. helytelennek moralitását. melyeknek ellent kellett állnia attól való félelmében. Kezdetben elfedte valódi célját. A férfi teóriái voltak azok. ítéli nevetségessé teóriáit. mely az élő organizmusokat az evolúció folyamatára készteti. élvezetek. Richard Wesley Fletcher mielőtt végleg kegyvesztetté nem vált . melyeket . és Maineben rá is akadt a férfira. valakit. Két hónappal ezelőtt történt.tudós kollégái nem kis megelégedésére. A géniusz egyre mélyebben belesüppedt a kétségbeesésbe. akik nem is rejtették véka alá felháborodásukat. hogyan veti ki az akadémikus közösség magából az egykori Wunderkind-et. de ennek a tulajdonságnak Jaffe jócskán bővében volt. melyek felkavarták. Fletcher kutatásai annak az erőnek a laboratóriumi izolálását és szintetizálását célozták. azok az elméletek. mielőtt megtalálhatná az utat egy következő szintre. Jaffe fikarcnyit sem törődött Fletcher morális álláspontjával. Jaffe-hoz hasonlóan ő is hitt abban.

melyek lehetővé tették a Nagy . az ősi korok nyelvezetét használja . hogy munkássága rejtve marad az avatatlan tekintetektől. hogy megszégyenítse a kétkedőket. Richard Wesley Fletcher Baja mellett álldogált.az alkimistákét és varázslókét -. Fletcher majd előbújhat a vadonból. Garantálta azt is a megszállottan önpusztító lángelmének. Jaffe ekkor tett néhány észrevételt saját. mindkettőjük vágya megnoszogatni az evolúciós folyamatot. amiért engedett Jaffe kísértésének. Fletchernek mindjárt rengeteg lett a mondanivalója. De a legvégső eljárás mikéntje mindig kicsúszott a markából. mint egy elhagyatott jezsuita misszió. de Jaffe addig szította a megszállottság hamu alatt megbúvó parazsát.katasztrofális anyagi helyzete folytán oly régóta nélkülözni kényszerült. Jaffe. melynek egyetlen megszállott elme sem tudott volna ellenállni. amit ő Nuncíónak. ahol a Nagy Mű (ahogy Jaffe szerette hívni) a végéhez közeledett. Szívből hitte. Legelőször is itt van ez a kapcsolat Jaffe és ő közte. ugyanazon munkálkodnak. Csak miután ily módon a bizalmába férkőzött. hogy elkülönítse azt. de hát ezt a vállalkozást már a kezdetektől fogva átszőtték az ellentmondások. egy. Tizenegy hónappal később. mígnem idővel az újból lángra nem kapott. Habár ő. jegyezte meg alázatosan. Azután itt vannak azok az egymásnak ellentmondó alapelvek. és vele együtt talán a lelket is. Olyan ajánlat volt ez. Amikor a Nunció elkülönül. a hírvivőnek nevezett. a Csendes-óceán partvidékén meredő gránitszirten. a témába vágó kutatásaira támaszkodva. Kezdetben Fletcher lefitymálta az ilyen megjegyzéseket. és csodálatos működése reprodukálhatóvá válik. és végül elfogadta Jaffe ajánlatát a kutatások újraindítását illetően. de egy idő után lassan kezdte meglátni az értéküket. Kezdetben Fletcher nemigen mutatott érdeklődést. A Nunció immár realitás volt. ahol az év java részében dolgozott. Nyilvánvalóan kevés annyira valószerűtlen hely kínálkozna egy ilyen. és átkozta magát. És miután a tűz lobogni kezdett. míg Fletcher a tudományét. hogy csak pár lépésnyire áll. mesterséges eszközökkel tökéletesebbé tenni a testet. a világ szemében minden bizonnyal istentelen kísérlet számára. Mögötte feküdt a Misión de Santa Catrina. és folyamatosan termelnie az eredményeket a támogatás fenntartása érdekében. Jaffe ígérte. tért rá kerülő úton a férfi tanulmányaira. Ők ketten. ezúttal Fletchernek nem kell akadémikus üvegházban dolgoznia.

és kísérlik meg összevegyíteni mesterségbeli tudásukat? És helyesen is teszik. És végül az a tény. mint a tökéletes tolvajoknak: úgy kell kifosztaniuk a saját otthonukat. a diadal pillanatában. hogy Fletcher az emberiség érdekében reménykedhessen benne.Mű elkészültét. az Örök Ifjúság Fürdőjén. Akkor és ott. eléggé meggyőzőek lesznek. félig intuitív okkult meggyőződéseit összeházasítva saját tudományos metodikájával volt képes életre hívni a csodát. bár a felfedezést lehetővé tévő alapelvek és körülmények kombinációja meglehetősen ritka volt ahhoz. hogy elpusztítsa a Nunciót. hogy higgye. hogy egyből végezzenek velük. A dolgokat nem lehet nem felfedezetté tenni. akkor hite szerint nem lehet majd egykönnyen rekonstruálni a kísérleteket. hogy elvezesse a sziklaszírt peremére. Túl a metaforákon. Egyikük sem akadályozhatta meg. Neki és a fiúnak (még mindig nehéz volt úgy gondolnia rá. Ő is csak Jaffe különös. ahogy Jaffe hívta őket). amiket ő itt. Az okkultisták. . többet tudtak a dolgok természetéről. hogy semmi nyom ne maradhasson utánuk. olyannak kell tűnnie. hogy most. és kéz a kézben vessék le magukat a mélybe. mint amennyit Fletcher valaha is sejtett. hogy ebben reménykedjen. Az oromzat meredek. Jó oka volt rá. Miután elégették az összes feljegyzést. Csak ezután foghatja meg a fiú kezét . lehetséges bármit is maradéktalanul elpusztítani. aki most is szorgalmasan táplálta a misszió előtt a tüzet -. A hullámzás egybemossa vérüket az óceánnal. mindössze néhány perc választotta el attól. Fletcher túlságosan is tisztában volt az anyagi világ visszásságaival ahhoz. Amilyen a létrehozás. hogy a jövő kutatói valamikor újra előállítsák a Nunciót. Túl sok veszedelmes dolog vár felfedezésre. mielőtt az annak az embernek a kezébe kerülne. és szilánkokra zúztak minden felszerelést. mintha a Nunció soha nem is létezett volna. lesz csak bevégezve a munkája. a lenti szirtek elég élesek ahhoz. ez jó pár éven belül nem fog sikerülni. mint egy fiúra) olyanoknak kell lenniük. és ugyan mikor ülnek le egy asztalhoz a tudomány emberei a mágia embereivel (a tanúságtévőkkel. akiknek titkait Jaffe kifürkészte. tűz és víz között. aki támogatta a megalkotását.azét a fiúét. Baja California vadonjában végzett. olyan az elpusztítás is: szisztematikus. amiket ő és Raul eszközölt a tárgyi bizonyítékokon. ők ugyanazokra a kérdésekre kutatják a választ. ugyanakkor szorongatott és gyötrelmes. és elsodorja testüket. az ólomatyák aranyként megszülető gyermekein. De ha azok a változtatások.

amikre ő is feltette az életét. tanácsolják. ismeretlennel az ismeretlent.. . Saját életereje és ambíciója. hogy tekintélyes bátorságra van a . az ő tudománya és az övék közt félúton. Képtelen vagy ezt megérteni? Raul. Hiszen Fletcher. Randolph Jaffe-vel Ádám szerepében.Atyám? Raul tűnt fel mögötte. .kérdezte immár sokkal lágyabb hangon. A levegőben még mindig lehetett érezni a megperzselődött bőr határozott szagát. Ők tudták. mely bármely élő szervezetben elindítja a továbbfejlődés folyamatát. most is figyelmesen végighallgatta. atyám. Ahogy Fletcher követte Rault a misszió bejáratához. és nem is leszek. hogy a magasabb rendű életforma felé törekedjen. A fiú ismét megszabadult ruháitól. és támadása készületlenül érte Rault. Obscurum per obscurius.Mi van velük? . Olyan folyadékot szintetizált. Saját élete volt. melyet selymes szőr borított. miről beszélnek. . ignotum per ignotius. .A tüzek . hogy ne tegyél egyszerre túl sok papírt a tűzre? Megragadta Raul karját.Franc essen beléd! . hogy helytelen nevet választott. Sötétséggel oszlassuk szét a sötétséget. . El kell pusztítania. még mindig képtelen hozzászokni az ilyen korlátokhoz. rávéve (legalábbis hite szerint) a legparányibb sejtet is arra. Ráadásul megint azt az átkozott megszólítást alkalmazta. látta. Miután oly sok évig meztelenül élt. .Mit akarsz? . anélkül. amiért nem fordított nagyobb figyelmet a fiú tevékenységére.Nem vagyok az atyád . hogy jegyzetei szétszóródtak a szélben.válaszolta a fiú. Fletcher tudta. melyet Nunció halotti máglyájához épített.. akárcsak testének többi részét. Szeme nélkülözte a fehérjét.kiáltott fel Fletcher bosszankodva. de maga az isten. hogy a lángok komolyabb kárt tettek volna bennük. Mesterséges eljárásokat keresnek az evolúció felgyorsítására: hogy létrehozzák a saját magán túllépő embert.emlékeztette Fletcher. mint mindig. ahogy a tűz hirtelen erőre kapott. választ adott a kérdésre.Soha nem is voltam. ahogy ő nevezte: a Hírvivő. Nunció. . az égetőhöz. és így nagyon nehéz volt olvasni belőle. Most már tudta. Az óceán felől közeledő légáram az elmúlt néhány percben új erőre kapott.Nem megmondtam. mielőtt újraírja a Teremtés Könyvét.A szél. . de állhatatos összpontosítása mindig meglágyította Fletchert. Ez nem az istenek hírnöke volt.kezdte megint. .

. Fletcher bűnbánóan karolta át a vállát. hogy a Nunció kiragadta volna korábbi állapotából. még azelőtt is. ami eléggé valószínűtlen ezen a kopár tengerparti nyúlványon.mondta neki . .. A misszióhoz mindössze egyetlen út vezetett. Raul.Ne.. Alacsony. és talán nem kellett volna már megtanulnia. A fiú hozzátapadt. minden bizonnyal még azoknak a jezsuitáknak a kifejlett mazochizmusát is keményen megadóztatta annak idején. ahová akarnak . felejtsd el őket. Raul már nem próbálta összeszedni a szétszóródott papirosokat. Csak saját megszállottsága hajtotta előre... hogy felülkerekedjen a tűztől való természetes félelmén. akkor sem lelne bennük semmi értelemre. hogy repüljenek. ahogyan előző inkarnációjában is tette..mondta Fletcher.Igen. mely irányból közeledik látogatójuk. ha hagyjuk. hogy éppen e megszállottság az. hogy eltöröljön maga után minden nyomot. Atyja kedvéért tette csak meg. akik az utat és a missziót idefenn létrehozták. .Legjobb lesz.. tömzsi teste görcsösen megfeszült. hogy rajta próbálja ki a Nagy Művet: hogy az emberszabású majom suttogó emberi természetét a Nunció segítségével üvöltéssé fokozza.Mi az? . miután valószínűleg itt sem találtak rá Istenükre. hogy elrabolja tőle naplójának gyötrelemmel és ihletettséggel teli lapjait. A barátságtalan terepen kígyózó ösvény. mélyen beletemetve arcát az ember illatába. ahogyan újabb széllökés támadt a tűzre. majd.. A fiú úgy döntött. ezt a trükköt mindig bevetette.Érzel valamit? .kérdezte Fletcher. . Arra sem volt szüksége. Senki más rá nem vette volna erre. és felkapta a fejét. . és visszafordult a tűz felé. hadd menjenek.. mely meredeken tört felfelé a domboldalon.. Még ha egy-kettőre rá is akadna valaki. A levegőt szaglászta. . hogy megkérdezze. ami arra bátorította Fletchert.Hol? . kiürítették a helyet.fiúnak szüksége ahhoz. .Jön felfelé a domboldalon. Hányszor is nevezte Fletcher a majom Rault szerencsétlen állatnak. ami ilyen végkifejlet felé űzte tragikus életét? A fiú elszakadt Fletchertől. hogy nem volt se hallása. hogy megkérdőjelezze megérzéseit. hogy nem hallja meg. csak amiért az szándékosan semmibe sem vette? Nem kis mértékben éppen e perverzitása volt az. se szaglása. Fletcher jobban ismerte Rault annál. Igazság szerint dekadens emberi érzékelését csak úgy lehetett valósághűen leírni.

ugyanazzal a gyakorlattal.Miért most? Miért most? Buta kérdés volt. Jaffe-nek jó pár percébe fog telni. amíg felér az ösvényen. mely egyenesen az óceánra nézett.csattant föl Fletcher. Csak azt nem. mondta Fletcher mindjárt a legelső tanításaként. a fiókból. abban a három kék folyadékkal teli fiolában. mely a misszió épületében található. Ez csak Jaffe lehetett. Jaffe azért választotta ezt az időt. Tehát egy férfi közeledett az úton. ez is egyike Jaffe tanúságtételeinek. . Az egyszerű cella mindössze egy asztallal. mint önmaga kutakodó visszhangja. Másodszor. mezítláb átgyalogolva az összezúzott műszereken és szétforgácsolódott bútorokon.Legyen átkozott! . mielőtt még a Nunció céljának és következményeinek megértése megrontotta volna Fletcher diadalát. akkor biztosan megtalálták már hőn óhajtott szentségüket. hogy olyan helyen is ott legyen. Minden rejtelem. Már csak egy lövésre maradt idő. be a belső szentélybe. ahogyan életében oly sok mindent.Meg fogunk halni? . hogy Fletcher és a fiú bevégezhesse tervét. és közben az isteni Mozartot hallgatva. el kell pusztítania a három fiolát. gondolta Fletcher. mert tudta. de ez semmiképpen nem volt elegendő ahhoz. mert a fiú elváltozott belső rendszere szakavatott vizsgálódók előtt felfedheti a Nunció működésének természetét. hogy a Nagy Mű veszélyben forog. Már nem lesz több magasztos Mozart. Olyasfajta elmejáték. . mellyel boldogan töltötte ki bosszúját a helyen. Elsőként. . átvágva a káoszon. ahol valójában nem volt jelen. majd valahogyan meg kell szabadulni tőle. Fletchernek fogalma sem volt róla. hogy ennyire hamar. Kétségtelen. ahová nem hatolt be a Nagy Művet övező összevisszaság. meg kell ölnie Rault. egy székkel és egy antik sztereó berendezéssel dicsekedhetett. A szék az ablak elé lett húzva. az égboltot kémlelve. Megvolt a maga módja rá. A Raul sikeres átalakulását követő legelső napon. férfi és fiú itt ücsörgött.Ha a szellemeik még itt kísértenek. Csak két feladatra maradt idő. Ez volt az egyetlen hely. Oda tért most vissza. Fletcher előhúzta a pisztolyt a meszkalin mellől. Raul követte. sem szeretetteljes tanítgatás. csak lábjegyzet a zenéhez képest. amelyet Fletcher ügyes trükként rendezett el magában. hogy ez fog következni. sem égbolt-kémlelés. hogyan csinálja. Mindkettő létfontosságú. Senki más nem tudott a jelenlétükről idefenn. és ezek elvégzéséhez is hatékonyan kell munkálkodnia. Tudta. A zene mindenek előtt való.kérdezte Raul. .

Kérlek. és sikerült is elérni szándékát.Nemsokára vele leszek . és arcát eltorzította a rémület. Nekem. hogy nem öntheti csak úgy ki. . hogyan működik benned a Nunció! Szavait ijesztésnek szánta.sürgette a fiú. majd Fletcher nekirugaszkodott az üldözésnek. nekem még van egy kis elintéznivalóm. Közeledik.. .Tudom! De nem tehetek mást. . A fajok hosszú fejlődése valaha az óceánból indult. Jobb lesz. hogy szabadjára engedje az evolúció pusztító erőit bármilyen rendszerben. és Fletcher célzásra emelte pisztolyát. ha a Csendes-óceánba üríti. . Keresztülvágott a laboratóriumon. a fiú átcsusszant az ajtónyíláson. Raul felzokogott. hogyan szabadulhatna meg a legbiztonságosabban tőle. akár holtan. . Volt valami megnyugtató teljesség ebben a megoldásban.Tudom. ha ezeket az értékes perceket a Nuncióra áldozza. . .szólt elszántan Fletcher.Megígérted. ha kapcsolatba kerülne a földdel? A legjobb és valószínűleg az egyetlen lehetőségnek az ígérkezett. és eltűnt a szeme elől. akár élve. . És ha elszakít tőlem.Igen.kiáltott fel.Nem vagyok az apád! Egyszer és mindenkorra. . Mielőtt még Fletcher célba vehette volna.Jesszusom. fel fog használni. Amint végzek itt.De azt mondtad...Megesküszöm rá.Nem. Fletcher félredobta a pisztolyt.. . Vajon mi történne. de ennyi is elég volt ahhoz. és annak kapcsán érzékelte először . én nem vagyok az apja senkinek! A kirohanás szétfoszlatta a pillanat varázsát.. mielőtt a harmadik lövés eldördülhetett volna. Tett egy lépést hátrafelé. hogy együtt. Hiba lett volna ezt a maradék kevés időt is Raulra vesztegetnie. mely megfertőződik vele. Napokon és éjjeleken át tervezgette. és kiért a napfényre. Szét fog trancsírozni.Ki kellene mennünk a peremre . Raul! .. Ő mégis vadul tüzelni kezdett. A fiúnak előnyére vált majomszerű mozgása. másodszor is elsütve a fegyvert. Tudta. Bár kevés anyag maradt.. Nincs elég időnk. .a milliárdnyi tengeri állat konfigurációinak tanulmányozásakor -. mielőtt csatlakozom hozzád. atyám. Hogy rájöjjön. A golyó a falba fúródott. . hogy a dolgoknak az idők során mássá kell válniuk. hogy együtt tesszük meg.

A jelenések tolvaja volt. hanem az. és a szándékával is tisztában lettek volna.melynek során úgy tűnt. Tényleg joga van ahhoz. így a hatása is elhanyagolható lenne. Oly kevés elképzelése volt arról. olyan magasra kúszva a falakon. Mi ebben a bűn? Azután eszébe ötlött az omahai Randolph Jaffe. bár a Nunció a szó szoros értelmében csak csepp lenne az óceánban. hogy a fluidum hatalmas erővel bír. hogy általuk váljék hatalmasabbá. hogy ne nyűgözte volna le egy ilyen jelenség. hogy megvan-e a joga ahhoz. Meggyőződése lassan kezdett elenyészni. És mintha tudták volna. A három fiola Nunció révén ő adhatná meg a természetnek a választ. mint most is . szerető ember kezében a Nagy Mű életre hívhatná az egyetemes pápaságot. mintha saját belső hullámverése keverte volna fel őket. Palackba zárt Isten. csak az. tejkéken. Egy ilyen ember jóra használná fel a Nunciót? Egy jó szándékú. ahol minden ember közvetlen kapcsolatba kerülhetne saját Teremtésével. a valamikori mészáros és a Döglött Levelek bontogatója. olyan mágus. hússá a szőrmét. hogy megkaparintsa a tartót. hogy megfossza a világot egy ilyen csodától? Vajon a folyadék étvágya valóban annyira természetellenes? Hiszen semmi mást nem akart. ahhoz még túlságosan is a tudomány embere volt. csak felgyorsítani a dolgok fejlődését: bundává alakítani a pikkelyeket. döbbenten eszmélt rá a folyadék valódi szándékára. Megállt menet közben. hogy elpusztítson egy ilyen csodát. Mindezt figyelembe véve a kérdés nem az. Végbe akarta vinni a csodát azon a testen. . hogy bántani akarja.az teljesen bámulatba ejtette. hogy közeledik. Eszelős aktivitással reagált. ahol a fiolák várakoztak tartójukban. Odament a padhoz. Nem egyszerűen a menekülésre vágyott. de hogy képes az öngerjesztés olyan mérvű jeleit mutatni. mit teremtett. sem jó szándékú. Amint Fletcher kinyúlt. és talán szellemmé a testet. tajtékozva tiltakozott rabsága ellen. Azt mindig tudta. Az oldatok folyamatos mozgásban voltak. Talán még a gondolataiban is képes olvasni. akit nem érdekelte tudása alapelveinek a megértése. mely pusztulásra kárhoztatta.mint amik valójában. más emberek titkainak gyűjtője. A Nunció tudta. hogyan mer egy pillanatot is késlekedni? Erőt merítve megerősödött hitéből tett egy újabb lépést a fiolák felé. felkúszik az ampulla üvegfalán . Csakhogy Jaffe nem volt szeretetteljes. mint della Francesca égboltjai. amennyire csak tudott.

kezét arca elé tartva.Újra akarta teremteni Teremtőjét. vagy védekezhetett volna. Hátrébb botorkált. és tudta: többé már semmi sem lesz ugyanolyan. Hallotta a zenét. mely önkéntelenül is arra emlékeztetett. az egyik ampulla szétrobbant. és a Nunció testére fröccsen. ahogy az üvegszilánkok a tenyerébe vájnak. Azután egészen másfajta érzés köszöntött rá. A fájdalomtól megszédült. de a kábaság és a kín csak egy pillanatig tartott. Túlságosan triviális lett volna így megközelíteni. és egyenesen a lelkébe hatolt. Fletcher érezte. Nem is volt valódi érzés. de volt egy különösen nagy vágás. mintha valaki egy szöget vert volna bele. A tisztánlátás túl későn jött ahhoz. Mielőtt visszaránthatta volna kinyújtott karját. hogy hasznát vehette volna. Számtalan sebet látott tenyerén. . olyan volt: a zene áthaladt a fülein. Mint Mozartot hallani.

hogy a Nagy Mű egy ilyen civilizációtól elzárt helyen szülessen meg. és kezdjen neki újból kísérleteinek. hogy milyen nehéz volt neki egy ilyen elveszett géniusz nyomára akadnia. hogy térjen vissza tanulmányaihoz. átkozva a kerekek által felvert porfelhőket. igaz? Ez sokkal igazabb volt. mely a közé és a Tudás közé férkőzik. Mind a négy alkalommal azzal próbálta megpuhítani. vagy áhítatból. még többet ígérve. Mit is mondott az a nő Illinoisban. mégis sikerült megőriznie a szabad akaratát. hogy Fletcher minden igényét kielégíti. . Látott egy időn túli helyet. Felpörgette a dzsip motorját. habár Jaffe minden egyes alkalommal emlékeztette rá. Már abban a pillanatban tudta. Az emberek mindezt jól tudták. Négy alkalommal is visszautasította Jaffe ajánlatát. Kétsége sem volt afelől. és megesküdve rá. az. hogy szerény mennyiségű meszkalint is hozott neki. de azt tették. hogy annak a segítségével csaphatja be a rendszert. hogy alkalmazásába fogadott géniusza lázadásra készül ellene. habár sohasem öntötték szavakba gondolatalkat. amire kérte őket. ahová a Tudás utáni eszelős vágya űzte. Egészen a mai napig tökéletesen megfelelt mind neki. amint befordult az első kanyarba a felfelé vezető hosszú ösvényen. Látták a tekintetéből. amiket az megkövetelt a feladathoz. De a meggyőzés mostanában egyre könnyebben ment a számára. hogy jöjjön elő rejtekéből. és hogy mennyire vágyik már a közös munkára. mint bármikor ezelőtt. De Fletcher a kezdet kezdetétől fogva kivétel volt e szabály alól. és saját magát is ott. mind Fletchernek. és vagy félelemből. és ezáltal bizonyságot nyert az a napok óta az agyában fészkelődő gyanú.Öt Randolph akkor vette észre a misszióból felszálló füstöt. lassan araszolva felfelé. ha egyszer hagyja végre meggyőzni magát arról. Gyarlóságai és kétségbeesése sebezhetővé tette ugyan. habár nem kevés meggyőzőerőt követelt a részéről. A Hurokban tett látogatás felszította a szemében lángoló tüzet. hogy ezen az isten háta mögötti helyen is biztosítani tudja Fletcher részére azokat a kifinomult laboratóriumi eszközöket. amikor először belebotlott Fletcher radikális teóriáiba. akinek a nevét már sohasem fogja megtudni: Valami rendkívüli dolognak voltál a tanúja.

hogy a kezei közé hulljon. De Fletcher segítségével kicselezheti a gurukat. rosszul táplált teste olyan férfit takart. mondván. A Nagy Mű segítségével felülemelkedhet bármelyik önjelölt bölcsön. hatalmat szerezhet a hátuk mögött. megérezve. és ő megosztotta vele a hónap akadémikus pletykáit. A férfi nyugtalan volt eredményei miatt. de minden hónapban csak egyszer látogatta meg. aminek végül Fletcher minden bizonnyal megadta magát. csak hogy kielégítse a férfi tudományos kíváncsiságát. Azt javasolta. de kétségkívül emberi gyermekké formált. Tizenegy ilyen látogatás után. Görnyedt. mielőtt újabb kísérleteket folytatnának. miután Fletcher útmutatásai alapján felállította a laboratóriumot és felajánlotta néhány. ott és akkor.hogy a Quidditybe vezető út feladatokkal és próbatételekkel van kikövezve. hogy az ilyen alantas lényektől távol tartsák a Szentségek Szentségét. mely után rövid. Még akkor. Mi van akkor. hogy egy időre lehűtse Jaffe kedélyét. néhány hónapnyi további munkára van szükség. biztosította számára az ellátmányt (tengeri csillag. hogy egyszerűen kizárja a misszió területéről. ha egy héten belül halálos lesz a fiúra nézve? Vagy egy napon belül? Az érvelés elég meggyőző volt ahhoz. nagyobb gyakorisággal kezdett feltűnni. hogy végrehajtsa a szükséges teszteket. együtt ittak. egyenlőtlen küzdelem bontakozott ki. abban a dicsőséges pillanatban is érezni lehetett a jeleit annak az összeroppanásnak. A Nunció túlságosan is szeszélyes. Csakhogy Jaffe olyan átkozottul elégedett volt önmagával. a levelekből leszűrt gondolatát a problémával kapcsolatban. akik mindent elkövetnek. melyet Fletcher párlata. Elsőként. immár hetenként visszatérve a . hogy nem figyelt oda ezekre az intő jelekre. hogy kipróbálja magán a Nunciót. hogy a kutatók a misszióban kezdenek valamiféle konklúzió felé közeledni. a Nunció ocsmány. Minden egyes alkalommal kevésbé örültek a jelenlétének. bizonygatta. Jaffe magára hagyta a maestrót. tengeri sün. Fletcher nem volt harcos típus. Minden alkalommal huszonnégy órát töltött Fletcher társaságában. mielőtt Jaffe vállalkozhat erre a kockázatos lépésre. melyet az olyan magasztos guruk avagy holdkóros sámánok állítanak elé. és a Tudás alig várja majd. akit kora ifjúságától kezdve tanulmányai kötöttek le. Megvertem végül is rá volt kényszerítve. meszkalin. Ebben nem volt semmi újdonság. Magára hagyta Fletchert. mint Kissoon. hogy hozzáférést engedjen a misszióhoz. Tanulmányozni akarta a fiú testére gyakorolt hatását. egy majom). de Fletcher ezt ellenezte. Odabent Jaffe azután megtalálta a majmot. amit és amikor kérte. Egy alkalommal Fletcher még azzal is megpróbálkozott.

Ugyanabban a lekoszlott ingben és túlméretes nadrágban merengett ott. Jaffe átbotorkált a romokon Fletcher kedvenc szobájáig. hogy annak mesterműve felett érzett büszkesége meggátolja majd abban. A helység romokban állt. hogy egy télen az óceán minden bizonnyal a magáénak fogja követelni. ahol a tüzek túlságosan közel merészkedtek hozzá. mint mindig. melyet az egyszer (a meszkalintól feldobódva) a szíve csücskének nevezett. Ha Fletcher végképp elveszítette a fogását az épelméjűségen. akkor talán arra is rákényszerül. hogy nem jött fegyvertelenül. amit idefelé jövet érzett. nyilt félelemmé változott. A férfit ott is találta. a kitárt ablak előtt ücsörögve. egyenesen a napba bámulva.misszióhoz. mely olyan száraz és homokos volt. hogy csak néhány satnya jukkát volt képes táplálékkal ellátni. ami olyan közel épült a sziklafalhoz. a misszió. mely még a homoknál is terméketlenebb volt. hogy a szél a megpörkölődött lapokat hozta felé a földön. a forró és sós csendes-óceáni levegő keresztül-kasul átjárta a helyet. Jóllehet minden egyes látogatásakor egyre nyilvánvalóbbá vált számára a tudós egyre romló állapota. a földet hamu borította. miközben átlépett a nyitott ajtón. hanem a Nagy Mű miatt. az asztalokat egyetlen karmozdulattal söpörték tisztára. borotválatlan arcról . profilja is a rég ismert beesett. hogy fegyverrel szedje ki belőle a Nunció formuláját. és a nyugtalanság.melyeket Jaffe tekintete fenyegetéssel. hízelgéssel vagy csábítással szedett ki a különféle akadémikusokból elpusztult. mint azelőtt. hogy megpróbáljon mindent visszacsinálni. Most. és a rendszertelenül elszórt tüzek között leindult a misszió felé. Néha egyszerűen nincs más út. ugyanakkor feltételezte. nem saját maga. Minden ablak tárva-nyitva állt. A föld. a ki tudja hány százezer dollár értékű tudományos berendezés . Ma csak a papírra vetett szavak keltek szárnyra. életben. Fletcher nevét kiáltozta. átkozta magát önelégültségéért. Mindig is volt valami apokaliptikus ebben a helyben. Örült. Lelépett a dzsipről. és a rengeteg trópusi madár fülsüketítő zaja az égen. a celláig. Nem ez lenne az első eset. Semmi sem volt olyan. hogy fegyverrel a zsebében keresne választ kérdéseire. A misszió falait füst szennyezte be. amelynek jobb szeme világa elveszítését köszönhette.

Látnod kell a csodát. melyek egyetlen szőrszálukkal követték émelyítő részletességgel az eredetit. de azok kicsúsztak ujjai közül. Nincs többé szükségem a torkomra.olyan ecsetekkel..is a megszokott.. Túlságosan tökéletesnek látszott a kép: a napba meredő szemlélődője. . A hangerő fokozatosan elenyészett.akik mindegyikének csak egy négyzetcentiméternyi darab jut a megörökítenivaló modellből . Jól hallotta. . sőt még őszülő copfja (egyetlen áldozata a hiúság oltárán) is a helyén. hogy a szemét kinyitotta volna. ami elég volt ahhoz. Mégis. Belelátok a fejedbe. amint megtörténik. . még a szék is..mi lehetünk az égbolttá? ..Miről beszélsz? .szólt alig hallhatóan. vajon ezt kérdezte? Igen.Igen mi? . a portré ezernyi miniatúrafestő alkotásának tűnt .. képtelenül arra. .a falak..Én nem mondtam. akinek minden egyes pórusa és redője Jaffe sajgó retinájának figyelmét követelte volna. Mintha Fletcher túlságosan is saját maga lett volna. hogy felvegye a versenyt a férfi túlságosan is átható valóságosságával.. . háta begörbítve . valami aprócska hiba a képben. hogy a torzszülött. Rosszullétet érzett. A gondolataidba. .És igen. ahogyan Jaffe korábban már számtalanszor látta. ki kell nyitnod a szemeidet.Beteggé tesz.. Rosszabb a helyzet. . Jaffe megpróbálta megragadni őket.kezei az ölében.árulkodott.Nyisd ki a szemed! . Testhelyzete . El kell menned. mint gondoltam. A szoba többi része . .kiúszott a fókuszpontból.mondta Fletcher.jött Fletcher válasza.kérdezte Jaffe. sem a nyelvét. ha rád kell néznem. hogy Jaffe-t a küszöbhöz szegezze. ez volt az: .Igazad van. Még így is átkozottul tisztában volt vele. az ablak. Jaffe. Jaffe lehunyta szemeit a portré láttán.Menj el kérlek .Rossz híreim vannak . amiben Fletcher üldögélt .De hát miért? .Miféle csodát? . A sötétségben azután meghallotta Fletcher színtelen hangját.. anélkül.Nincs is rá szükség. mi lehetünk az égbolttá?.Az érzés kölcsönös. . És mégis mutatkozott valami árnyalatnyi különbség. akihez beszél. nem használja sem az ajkait. habár a szavak még mindig ott voltak. Az érzékei csordulásig teltek. .

Nem volt ott más. El akartam pusztítani.kérdezte Jaffe. . Megláttam a kinyitott ablakot. De ő elterelte a gondolataimat. . Egyszerűen csak felgyorsítottad a folyamatot. hogy kipróbáltad magadon? .Úgy érted. A Nunció tett ilyen ábrándozóvá. és azon merengjek: lehetnék-e. . Az arca fikarcnyit sem mozdult. és muszáj volt kinéznem rajta.Mindazok után. ugyanolyan vagy. .Elvetted tőlem! Nekem kellett volna megkapnom.. Ezért próbáltam meg távol tartani a tudást a kezeidtől. Még az ajkai sem rándultak meg. vagy éppen amitől félünk. . Ő vett el engem. A gondolataink inspirálják. Vagy egyszerre mindkettővé. de ő nem hagyta. Előre ugrottál pár ezer évet az időben. A jelenet ugyanaz volt. legfeljebb csak afféle mellékhatásként.élcelődött Jaffe. mint amikor behunyta a szemeit. . Semmi sem változott. lehet. .Nekem úgy tűnik. benned több.Semmi meglepetés. hogy csak üljek. .Azért. amiket nekem mondtál? . Ő vett rá. hogy mindkettővé.jelentette be Fletcher Jaffe fejében. A szélesre tárt ablakszárnyak. Jaffe. és ez igazán kár. ez minden. . hogy becsapjál engem .Ő vett rá arra.Hát légy az .Te nem változtál meg .De hát egyáltalán miért akartad elpusztítani? Hiszen ez a Nagy Mű.töprengett Jaffe.Így hát a telepátia a fajok jövője .kérdezte újra Fletcher. Jaffe. ahogy gondoltam. hogy amivé válni fogunk.Hmm.Azt akarja. Jaffe.Tettem ilyet valaha is? . Sem a szempillái. én az égbolt? . Úgy tett.Csak nézd.. Azzá tesz bennünket.emlékeztette Fletcher. ahogy Fletcher kívánta.Mégis a fejedben beszélek . . hogy felhasználhasson. . Neki saját élete van. . csak a félelmetes befejezettség. . A szellemet veszi célba. Korbácsként suhint végig a világ hátán. .Lehetek én az égbolt? . amivé lenni szeretnénk.Bennem ennél sokkal több ambíció lakozik. és hajtják előre.jegyezte meg Jaffe. mert nem úgy működik.Mindent megváltoztat. az előtte üldögélő férfi. . Igen. hogy felhasználják.Én nem vettem el. . .. .A Nunció bennem van .mondta kissé fennhangon Jaffe. . Meg akartam akadályozni. .Igen.Az szeretnék lenni. Ez nem a húsra és a vérre hat.

. hogy a por elszállt. vagy csak ennyire örülsz. hogy félrevezesse a férfit.Tudom .válaszolta Fletcher. gondolom..De kérlek. bárcsak megtetted volna.Hol? . .Mert az utadban állt.mondta Fletcher. melyet. tudta.Megérdemelte. Most. Érzem benned a gyűlöletet.Igen. engem is . melyek születése óta gyülekeztek a testén. addig halmozódva.Nem..De azt kívánod.Te megöltél egy embert . Veszedelmes ember vagy. . ahogy korábban is. ha lett volna rá lehetőségem . . Fletcher még mindig ott ült a székben.válaszolt Fletcher. igaz? Ő is meghalt? . A fejében meghallotta a géniusz nevetését.fakadt ki Jaffe.mosolyodott el Jaffe. és a színes szürke.kérdezte -. mintha belesétált volna egy láthatatlan szúnyogfelhőbe.Ahogy. hogy ne emeljen ujjat Fletcherre. . hogy látsz? . mire van szükséged. de a Nunció iránti olthatatlan vágyában ügyet sem vetett rá.. ahogy előrelépett. Olvasok a múltadban. . majd kiengedett egy hosszú. De most már beléd látok.Most azonnal! . fehér és vörös .Tehát.Sajnálom. hol van a maradék? Ugye nem vetted be mindet? .kiáltott fel Jaffe. nem az ő kára váltott ki. nagyon zavarosak. .Megérzem. Az érzésnek figyelmeztetnie kellett volna arra. Fletcher lejjebb vette a lángot.Túlságosan fényes vagyok? . hogy levetkőzheti magáról ezeket a gyászos hamvakat.) . Az érintéstől az alak szertefoszlani látszott.Itt van nálad? Milliónyi apró tűszúrást érzett a bőrén. hogy egészen mostanáig nem is sejtettem.porszemcsékből álló felhő pollenviharként örvényleni kezdett körülötte. . gyötrelmes sóhajt. (Megállt egy pillanatra. és ő is akar engem. .kérdezte Jaffe... . . ne. mennyire veszedelmes. Azt hiszem. Megöltem volna. Zavarosak a dolgaid.kérdezte. .Én is akarom! .. Kissoon. . Rátette a kezét a férfi vállára. . most már megállíthatatlanul közeledve a szobában.Az ott egy nyeles kés a zsebedben . .Akarom. . A Nunció kimosta belőle a képességet.Nem . Jaffe..A Nunciót akarom . hanem pusztán az a felszabadító érzés. mígnem minden ragyogását elhomályosították. De a teste most fehéren izzott. Látok itt más valakit is.tört fel belőle végül.

amit meg nem álmodunk előtte. Fletcher utána szólt. A pillanat. Randolph Jaffe a haszonélvezője ennek a kölcsönhatásnak.Minden kegyetlenség. aki meg akarja nyalni gazdája arcát. Talán a lelket is.Az én számomra nem létezik a túl sok . minden ostobaság. és átlépett a laboratóriumba. minden félelem. Az alak felemelkedett a székből. ugyanaz a pillanat volt. a Nunció felugrott üvegházában. A koponyájában visszhangzó alázatos esdeklés egy pillanatra megállította Jaffe-t. habár Fletcher arckifejezéséből ítélve fizikai gyötrelmet okozott neki elszakadni a látványtól. Az erők. Soha semmit nem akartam igazán. és ahogy közelebb lépett hozzájuk. amit a Nunció fel fog nagyítani.mondta Jaffe. Ha mégis így tett. Hát nem érted? Semmi nincs odakint. Jaffe tudata elborzadva talált önmagára.tiltakozott Jaffe.Gyönyörű . De te. Jaffe. A fejében tovább visszhangoztak Fletcher figyelmeztetései.. Ez lesz az. Jaffe. az csak egy sokkal mélységesebb változtatás mellékhatásaként következhetett be. ami nem idebent kezdődik. ne engedd. Szétfeszítette az üveget. amik téged formálnak. melyben képtelenné vált arra. Ő. csak hogy én lehessek az égbolt. . Te! A te elmédben más sincs. Fel vagy erre készülve? Én nem hiszem.. . hogy korrigálja tévedését. És én? Én sohasem tekintettem másként a testemre. . és kinyúlt a legközelebbi fiola felé. melyek tartalma forrni látszott az üveg mögött. hogy találkozzon a bőrével. melyben rádöbbent. mint egy kutya. de az kitért az érintés útjából. A Nunció aláveti magát az akaratának. ami benned van. Túlságosan sok lenne neked.Könyörgöm . . Hízelgése meghazudtolta Fletcher félelmeit. Szemei szinte azonnal rátaláltak a padra és a tartóban sorakozó két fiolára.Az elmét változtatja meg. csak szar. és felugrott. Semmi se valódi. hogy érintésével közvetítse üzenetét. Gondolj ebbe bele. mind újjáalakulnak.esdekelt megint -. és visszafordította a portré felé. minden gyávaság. A Nunció alig várta az érintést. hogy beavatkozzon a sejtek rendjébe. Az anatómiára . A Nunciót kevéssé vagy egyáltalán nem érdekelte.Elfordult. csak mint közvetítő közegre. hogy használjon! Fletcher kinyújtotta kezét Jaffe válla felé. . hogy Fletchernek igaza volt. amint a Nunció felcsapott. Könyörgöm.

hogy a világra segítsék.miután eltávoztak . holott a teste olyan hevesen rázkódott. mikor minden csak csalás meg átejtés. az egymást követő karácsonyok. A Nunció mindent sarokba szorított. emberformáló művét. Nem tudott meghalni sem. ami akadályozta volna művét. Az elmét. kétszer is. majd . Az apró változtatások. akik mindig megkapták a lányokat meg a diplomákat. felidézve minden emlékét. Mindeközben jottányit sem került közelebb a megértéshez.zsákutcaként tekintett. egészen addig a pillanatig. Az elmét. És jöttek állásai.miért kellett bárkinek is megszületnie. és megkezdte visszaútját. Elsőként visszájára fordította emlékezetét. az eredményeseket és a csábítókat. Megint szerelembe esett. miért született meg . legleleményesebb kieszközlője lett. Megint látta szülei lassú haldoklását. mely önnön magasztalására használta a testet. amikor az élet először megérintette testét. ha ez a kielégülés kárt tett a hordozó közegben. melyeket e rendszeren eszközölhetett volna. Tudatos életének kezdetétől elfojtott harag munkált benne. Az elmét vette célba. hadd duzzadjon benne egyre a harag. az emberek. Nem vesztegetett időt az ujjízületek tökéletesítésére vagy a végbelek tekeredéseinek kiküszöbölésére. de a Nunció máris hatalmába kerítette agykérgét. A gyötrelmes nosztalgia pillanatát kiélvezve . ezúttal felerősítve. akik azonnal elfelejtették nevét. még akkor is. Nunció volt az Isten. Döbbenetes. mely annyira éhezte az átalakulást. és melyek felőrölték életét. és ő újra képtelen volt kitartani mellettük. sebei dicsőítették. és megakadályozta abban. újra meglátogatva jelentéktelen omahai életének állomásait. visszalőtte az időben. hogy e vágy beteljesülésének legbuzgóbb. Sérelmei éltették. miért éltek vagy miért bajlódtak azzal. mint egy szempillantás alatt meghízott rákos daganat. és amúgy sem vezet sehová.a nyugalomban és biztonságban . és engedte. most e testben. mindeközben vadul átkozta őket. melyeket képtelen volt megtartani. Többé nem volt helye imádságnak. Gyűlölte a kicsinyeskedőket és a politikusokat. nem szépségsebész. Jaffe segítségért akart rimánkodni. hogy minden másodpercben széthullással fenyegetett. melyek múlásának csak növekvő kora állított emléket. nem értve. hogy egyetlen értelmes szót is kinyögjön. Evangélista volt.gyászolni őket. míg el nem érkezett anyja méhének vizeihez. kívül estek gondolatain. Valaha üvegbe zártan. . Mindez újra rázuhant.azután ismét felkapta élete örvénye.

A sötétségből jönnek az álmok.Majd a szoba a keresztúton. és öklével keményen az arcába vágott. melyen járva minden egyes lépéssel csak tovább erősödött. mintha attól tartana. ahonnan haragja tápot és kifejezésmódot merített. zsúfolásig tömve a Döglött Levelekkel. Jaffe felsikoltott. A bosszúért. túl az álmokon. amennyire csak egy oktalan lény tudta. mely ennyire ellentéte lett volna egymásnak. Fletcher úgy imádta a fényt. akik zavarodottságukat használták tőrként. Úgy tűnt. valamiféle beszédet intéz a testhez. Nem csak emlékeztette rá. megkezdődött. miért lett e világra. Kétségkívül valami felemelő szónoklatot tartott az emberi erőfeszítések hiábavalóságáról. hoz-e értelmet az elvérzés. mint az imént az ablaknál ülő portré. vad. És jött a bizonyság. az egyetlen. ahol kíméletlen dühe parttól partig verődő visszhangra lelt a hozzá hasonló. hogy az mindjárt széthasad. Rejtelmekbe botlott. a Santa Catrina misszióba. teljesen más színben látva Fletchert. Kapcsolatuk már a kezdetek kezdetétől nehézkesen alakult. de felnagyította. felemelte karjait. majd alig néhány gondolatfoszlány birtokában elindult az úton. melynek még fundamentális alapelveiben sem volt közöttük teljes az egyetértés. aki lehántotta magáról kérgét. . és felnézett a férfira. A kép kettévált. habár csak a felszínt karcolta meg. majd felhasználja a hatalmat. Egymás végzetei voltak. Ő már nem volt Randolph Jaffe. eszelős emberek leveleiben. összegörnyedve az üvegcserepek közt. az álomtenger felé. koponyájára préselve kezeit. Némelyikük szerencsével járt. de legalább az eszébe véste. Hogy megszerezze. A jelenetre meredt. Fletcher jelent meg a képben. hanem a Jaff. hogy legalább időleges választ kapjon. és csak a sötétséget szerette. de négy évtizednyi múltját eléggé átjárta már a Nunció ahhoz. hogy ki is ő valójában. Egy pillanattal később markolatig mártotta kését Homer koponyájába. És még mindig nem tudta. hogy lássák. A dühéért él. Titkos jelek és kódok. Nem volt még két ilyen teremtmény a földön. és meglátta magát odalent a padlón. bár Jaffe nem hallotta a szavakat. még fél szemét is feláldozta a nap oltárán. Már nem a sötétségen élt. amint a padlón fekvő anyag magáénak követelte különvált szellemét. saját múltja üvegén keresztül. Viszont mostanra Jaffe tisztán látta ezt a mechanizmust. és amely Los Alamoson és Hurkon keresztül végül elvezette ide. a Shoal Medálja hullott a kezei közé. és az út. Kinyitotta a szemeit. és lerántotta őt Nunció által átformált anatómiájába. Gyötrelmes volt ugyan a Nunció tanítása. Ezután odarohant a testhez.

A géniusz sauvage. melyet immár mindketten birtokoltak. . és arra vágyott.Már el is értem a félúthoz. véletlenül létrehozott egy olyan erőt.kérdezte. Ki tudta olvasni a szemében lobogó láng hirtelen változásából. és újjáalakult: örömtelen. és ezáltal kaparintsd meg a megvilágosodáshoz vezető utat. De már nem volt ugyanaz. az optimista Fletcher feloldódott.jelentette be. (Felemelte a kezét. a kábítószeres naiva.) . . . . Ő akarta így. . Talpra állt. amíg rá nem lelsz a Tudásra.Nem lesz más választása .Megkísértettél. Nem kellett hallania a kihívást Fletcher szájából is ahhoz.Nincs más választásom. Nem volt szüksége mágiára vagy áldozatokra. Nem volt szüksége rituálékra. hogy tökéletesen megértse a köztük feszülő ellentétet. . melyet ha itt és most nem állít meg. hogy ellenálljak neked. minden egyes lépésekor ellenében fog cselekedni. még a mi állapotunkban is. Pillanatnyi szünetet tartott. De miközben új énjébe emelkedett. hogy a Tudást használja. és lépjen be Quidditybe. hogy ő lehessen az égbolt.Látod? .Mindent értek . .Nem. És a viszketéshez késztetés társult. . és szükségei bőséggel akadtak. A keze máris viszketett. majd így folytatta: . Felelős vagyok az eseményekért. hogy felhasználja frissen szerzett tudását.Miért érintettem meg a tested? Nem tudom. Percekkel ezelőtt még az ablaknál üldögélt. mielőtt még hangot adhatott volna neki.Quiddity nem nyílik meg a magadfajták számára.Megpróbálhatod. hogy felemeljelek.válaszolta a Jaff. . addig nem. de ő nem hagyta. A szükségeinek kielégülést kell kapniuk. hogy rántsa félre a leplet.Már ellenállhatatlan vagyok. melyet Fletcher már meg is válaszolt. Bármikor újra megtehetem. Az erő apró csapágygolyókként szivárgott elő bőre pórusain. . . álmodozó és fehéren izzó lett. . Megpróbáltam ellenállni. .Tudóssá váltam.És meg is szerzem . . A Jaff agyában beszéd közben egy kérdés kezdett alakot ölteni. képesen arra. .Víziókat támasztok.És ki fog engem megállítani? Te? .hanem a részesévé vált. A lelke túllépett önmagán.Talán az ellentétek vonzzák egymást.vágott vissza a Jaff. hagyva. hogy a vágyakozás vagy a halál bevégezze a művet.És hogy akarod megcsinálni? Egyszer már szarrá vertelek. felhasználva a hangot.

hogy ne feledkezzen el Fletcherről. Raul belépte mozdította ki a küzdelmet a holtpontról. figyelve a felhők táncát. és ugyanabban a pillanatban a Jaff már meg is ragadta a lehetőséget. úgysem tudja követni őket. Fletcherre felhő borult.Minél előbb megdöglesz. A legjobb. A rövidre nyúlt. Bárhová is mentek . hogy felveszi a harcot a megrontó erővel szemben. Atyja. annál jobb . a visszatetszést. édes időknek. Fletcher. Jól értette. akiben sohasem bízott. hogy feltépje ellensége torkát. A férfi a velejéig beteg volt. és átdobta ellenfelét a helyiségen. Saját nunciátus szervezete visszhangjaiból jól tudta. hogy a misszió korántsem ürült még ki. Kezeikkel egymás torkát és szemeit marták. vége. melyeket mindig is gyűlölt viselni (mert felhorzsolták és börtönbe zárták). mely emlékeztette korábbi énjére. Egy órányi várakozás után úgy döntött. amit tehet. vagy legalábbis jól olvasta ösztönös állati reakcióját. hogy a párlat felhasználásra került falak mögött. Jaffe felett egy füstszínű. remélve. Akárcsak a másik férfi.. Finom szerkezetű testük egymásba fonódott. mint egy magjáig rothadt gyümölcs. hallgatva azt a „fenséges Mozartot”. Raul várt. Amint az első csillagok feljöttek. egyetlen látó szemével a fiúra összpontosított. és kinyúlt. A Csendes-óceán felől a misszió felé kúszó sötétségben Raul meghallotta a csata első hangjait. eltávozott az életből. de mindkettőjükre súlyos teher rakódott. de mostanra atyja tanításának mementójává lettek. mielőtt emberi szájpadlása először formálhatta volna meg a „gonosz” szót. és valami új lényként támadt fel. Ahogy elérte az ajtót. ha felhúzza a ruháit. Egymás tökéletes ellentéteként egyikük sem arathatott győzelmet. melyet valahonnan hátulról felkelő nap világított meg. a misszióból kiszűrődő zajok elhalkultak. Ezentúl örökké viselni fogja őket. még azelőtt sem. Mindkét ember birtokában volt testének. Nem lesz több lecke a civilizációról. ugyanakkor rettegve attól. nem lesz több ücsörgés kettesben az ablak előtt.mondta a Jaff. atyjával kettesben. hogy bemerészkedik az épületbe. hogy atyja is eltávozott vele. rádöbbent.Mennybe vagy a Pokolba -. Fletcher megfordult. A benti erőszakos zajokból ítélve Fletcher úgy döntött. a Jó Emberről. Akárcsak ellenfele. . hogy Jaffe elpusztult. Fletcher még mindig ott volt. vízfejű csecsemő lebegett.

. a föld is megremeg meztelen talpa alatt. mielőtt a misszió falai . puszta falain pedig tátongó sebek éktelenkedtek. .Kifelé! . ahogy Jaffe és Fletcher. Parányi tűzvirágok százai nyíltak a misszió épülete körül. hogy nekiiramodjon az épület felé kígyózó ösvénynek. ahogy a küzdelem a misszióban új erőre kap. és eltűnt a feje fölött az éjszakában.melyek az örökkévalóságnak épültek .megadták volna magukat a feltörő energiának. Keresztülrohant a haldokló tüzek közt.Kifelé innen! Úgy tett.üvöltötte Fletcher Raulnak. a Jó Ember ikerteste egymásba fonódva kiemelkedett a robbanás epicentrumából. Inkább lázasan figyelt. melynek teteje teljes egészében leszakadt. végignézve. miközben érezte. Nem takarta el a szemeit. Az immár magányossá vált Raul visszasomfordált egyetlen menedékébe. Három másodpercnyi előnyt kapott.. A detonáció ereje szétszórta az örömtüzeket. ahogy Fletcher parancsolta.

De bármennyire is finoman szőtt volt testük. akiknek voltak bizonyos elképzelései a Shoalról és a Tudásról -. Víziókból álló katonaságát hallucigéniának nevezte el. Még a legelmebajosabb próféták. aminek immár birtokosa lett. Hamar elveszítették sajátosságaikat.nem volt őse. akik minden évben Világvégét jósoltak. Ezek a katonák csak röpke. Ennek ellenére hamarosan kiaknázták és megtanulták felhasználni ezeket az erőket. A küzdelemről nemigen szóltak jelentések. talán a valaha volt legelkeseredettebb. ködössé és halvánnyá váltak. de a természete is folyamatosan változott. sem tudták mire vélni az Amerika zsigereibe maró megrázkódtatást. a Döglött Levelek Szobájában ücsörögne. ahogy a köztük dúló konfliktus újabb fogásokra sarkallta őket.hasonlóan a fantáziákhoz.Hat Abban az évben egy háború dühöngött Amerika-szerte. a felfedezésre váró számtalan iromány társaságában. mert a következményei (melyek számosak voltak. Egy olyan családét. hogy koncentrálhassa akaratát és felhasználhassa a Tudást. és hogy Jaffe bárcsak még mindig az omahai Postahivatalban. Az összecsapás nemcsak hogy példa nélkül állt. Vagy még inkább azért. Ahogy beígérte. melynek . A bajvívók úgy hagyták el a Misión de Santa Catrinát. akikkel találkozott. miközben végigkergette Jaffe-t Amerikán. Tudták. amit valaha is megvívtak mezein és azok felett. . akik a nevét megörökölték . Egy biztos: ilyen csatára nem volt precedens. aki közel járt volna az igazsághoz. pillangónyi életet éltek. ahogy telt az Idő. miután javarészt észrevétlenül zajlott. melynek fosszilis maradványai megőrizték egy ötszázharmincmillió évvel korábbi lét nyomait.még azok a levelező tagok sem. és gyakran rettenetesek) túl valószerűtlennek tűntek. sohasem hagyva neki elég időt. hogy viselniük kell a következmények terhét. egy rejtélyes faj után. Mégsem volt senki . hogy csak körvonalaiban értették meg új állapotukat és azokat az erőket. de minden bizonnyal a legkülönösebb. eltelve teóriákkal és feltevésekkel. melyek velük tartottak. Fletcher akarata életre hívott egy hadsereget azoknak a férfiaknak és nőknek az álomvilágából. hogy az összecsapásnak tulajdonítsák.

hogy az állóháborút kivéve más módon is felőrölhessék egymást. Baja felé vette az irányt. Rettegéssel maga előtt. a magok szívesebben megbújtak a földben. mégis tovább harcoltak. zűrzavarral a háta mögött. Majd összeroskadtak. aki mérhetetlen gyűlölettel viseltetett egymás iránt). majd csendben megfulladtak. és egy időre megszilárdított. mint a bokszolok. hogy azután tetteikért lelövetéssel vagy elgázosítással bűnhődjenek. megérezve a továbbfejlődés levegőjét. akik megérezték. A terata semmivel sem volt kevésbé illékony. ebben is tökéletesen illett egymáshoz. Nemes paripák vetettek szemet lábasjószágokra. akik az eszméletlenségig verték már egymást. hogy felállítsa és vezesse katonáit (bár a szó hétköznapi értelmében véve nem voltak hadurak. melyet a való világ könnyen elfogadott. elkerülve a kísértetjárta viharfelhőket. a teratán. A félelmek és az álmok nem szoktak fizikai formát ölteni. az összecsapás Wyomingban feneklett meg. mint az ellene vonuló seregek. lévén más sportot nem ismertek. mégis tovább püfölték egymást. Tudva. átkaroló hadműveletekkel és lendületes csapatösszevonásokkal. Fejvesztett menekülés és dühödt őrjöngés volt a pánikba esett állatok válasza. melyeket Randolph hatalma segítségével előrángatott áldozataiból. A vándormadarak csapatai. majd átterjedt Kansasre és Illinoisre. azokon az elemi félelmeken. csapásokkal és ellencsapásokkal. Kutyák és házimacskák vadultak meg reggelre. Ezúttal mégis szilárddá váltak. amibe Jóember Fletchernek és a Jaffnak került. vagy eltévedtek útközben. későn érkeztek fészekrakó helyükhöz. Nem olyan háború volt ez. és elpusztultak. A Jaff és Jóember Fletcher. harcuk futótűzként terjedt végig Arizonán és Coloradón. Július 16-ának éjszakáján a Jaff elszakadt a csatatértől. Az iszonyatos mértékű energia. ahogy délnyugati Irányba próbált kitörni. melyek mind a másik sereg fejének elpusztítását célozták. mint minden másban. Ez volt a kezdet vége. hogy a konfliktus nagyságrendje kihalással fenyegeti őket. felőrölve serege maradékát. A folyók halai megpróbáltak a partra úszni. mintsem kidugják a fejüket egy olyan világba. A termés lassan szökkent szárba. ahol a seregek már túlságosan is kiegyenlítetté váltak ahhoz. vagy legalábbis majdnem. ahol a természet törvényeivel dacoló teremtmények harcolnak. megtette a hatását. Így folytatódott a küzdelem. mindössze két olyan ember.számtalanszor arattak diadalt a Jaffon és légióin. áthaladtukban számtalan nyomot hagyva maguk után. A szellem az ő harcterük. hogy a jelenlegi feltételek mellett képtelen legyőzni Fletch- .

Ezúttal sem sikerült egyiküknek sem győznie. és öt éjen át tartó csatára sarkallta őket. Fletcher bosszúálló démonként eredt a nyomába. július 27-én. miután energiáik annyira kimerültek. Fresnótól dél-délnyugatra. A Szél átfútta őket Kaliforniába. meg akarta kaparintani a harmadik ampulla Nunciót. miközben az általuk keltett aprócska elektromos örvénylés már csak arra volt elegendő. Két éjszakával később azután olyan kirobbanó agilitással támadt a Jaffra Utahban. hogy már képtelenek voltak a levegőben maradni . testük már híján volt az erőnek. minden egyes mérfölddel közelebb sodorva őket a földfelszínhez. míg csak erejükből futotta. pénteken. hogy ellenálljon. hogy egy pillanatra megrebbenjenek a közeli Hollywood eget pásztázó keresőfényei és kivilágított hirdetőtáblái. arra használták fel. mígnem .1971. mely a szerelemhez hasonló önfeledt és intim érzéssé fokozódott. Csépelték és szaggatták egymást. Amikor a Szél felkapta őket. Bakersfield felé tartottak. mely bizonyára elkápráztatta volna az általa annyira hiányolt Rault is. . sötétség mérkőzött a fényességgel. Kettejük összecsapása brutális volt ugyan.ert. egy Palomo Grove nevű városkát határoló erdősávra. hogy a másikat távol tartsák a missziótól és annak tápláló erejétől. mellyel feltölthette volna megfogyatkozott erejét. Ami kevés tartásuk maradt. Egymás elpusztításának vágya. már régen maga alá gyűrte a Tudás és annak birtoklása iránti szomjukat. ám korántsem döntő érvényű.Ventura megyére nem zuhantak.

MÁSODIK RÉSZ A szüzek ligája .

De a négy lánynak nem volt szokatlan a hőség. melyet láthatatlan lángok emésztettek. amikor (ha Isten is úgy akarja) enyhül a hőmérséklet. A lányok kétszer is lementek a vízhez. felforralták a levegőt. hogy az óriási felhőszakadás rátört volna Ventura megyére. Először mindjárt másnap. bár jövő keddtől. a madarak ajkán elhalt az énekszó. korukból fakadóan ez volt természetes vérmérsékletük. Azok a szerencsétlenek. amikor is Palomo Grove kisvárosra több csapadék hullott egyetlen éjszaka. bármennyire magán viselte a monszun jegyeit. nem oszlatta el a hőséget. nem is beszélve Carolynról és Trudiról. amikor Arleen már tizenkilenc lesz. Egyszerűen házaikba börtönözték őket. A zivatar. erélyes hangok szólították be a délutáni csendes pihenőre. A sivatag felől érkező lanyha fuvallat nem hűtötte le a városkát aszaló jócskán harminc fok feletti hőséget. A kutyák bundájukat átkozták. annak az életbevágóan fontos néhány hónapnak. minden lépés újabb próbatétel volt. ahogy Palomo Grove elhagyatott utcáit rótták.Egy 1. A gyermekeket. az utánuk koslató férfiak nélkül . izzadságukba takarózva. hűtőszekrényeik nyitott ajtajai mellé. Az öregek fel sem keltek az ágyból. akiknek olyan feladatuk volt. Együttesen hetvenévnyi életet képviseltek. délibábbá olvasztották a szolid téglaépületeket. Oly sok mondanivalója lett volna tapasztalatairól. és akik sanda szexuális célozgatásainak már számtalanszor voltak fültanúi.mindannyiukat név szerint ismerték -. a szám ismét megemelkedik eggyel. leszegett fejjel mentek dolgukra. mely legjobb barátjától. mint amennyit lakói egy egész évben jogosan vártak volna. akiknek a felesége a tisztaszobában aludt. minden lélegzetvétel tüdejükbe szúrt. Joyce-tól elválasztotta. akik teljesen kimerültek a délelőtti játszadozásban. Hasonlóképpen a házasságtörők sem. mely nem várhatott estig. akiknek mindössze tizenhét éve valóságos érett nővé tette őt hozzájuk képest. Ma nagyon is tudatában volt korának. . Rövidnadrágos amazonokként sétáltak végig a városon. Jó dolog volt az ilyen napokon idekint sétálgatni. de az embereket mégsem bántották.

és Jimnek... hogy elkerüljek innen. jókora ingerültséggel. Hogyan lehetsz ennyire romlott? .Én csak azt gondoltam.Akkor jó . tekintve.Nincs Grove-ban egyetlen pali sem. .Kösz. . .Szerintem is túl nagy a hőség a vitához. Arleen felé fordult: .kérdezte Carolyn. .Mit? .És hová mennél? Los Angelesbe? Arleen orra hegyére tolta napszemüvegét. otthagyva Arleent és Joyce-t az utcasarkon. dehogy . . És azt is tudjuk. ..Akkor meg fejezd be a névsorolvasást.ripakodott rá Trudi.Alig várom már. hát ahogy beszéltél róla..szólt Trudy! .Nem.Durcás vagy valamiért? .Vagy fagyit? Elértek a domb aljába. hagyd már abba! .mormolta Arleen. aki többet érne egy lyukas kétcentesnél . Az idősebb lány gyorsan megválaszolt. . meg minden. . Előttük feküdt a bevásárlóközpont.Szereted? .Akar valaki egy kólát? . . . .vágta rá Trudi.. Arleen vetett felé egy megsemmisítő pillantást. . miért. . hogy tetszel a fiúknak. Néhány métert ezután teljes szótlanságban tettek meg.mondta. Mindannyian tudjuk.Te nem kérsz valamit? . .ismerte be Arleen.restelkedett Joyce.Ezt meg hogy érted: hogyan beszéltem róla? .kérdezte Joyce Arleentól. . légkondicionált boltjaival kísértve őket. A két lány elindult Marvin élelmiszer. nem vagyok az! . ...Eljövök veled. mely teljességgel hatástalan maradt. és Adamnek.. . .Dehogy. nem.Néha olyan ostoba tudsz lenni.. tudod.. hogy talán komoly a dolog.Jaj.Akárcsak Martynak.Jóhogy ..Randynek szép szemei vannak . Azt hittem. hogy Carolynt kivéve valamennyien napszemüveget viseltek. . és felette Joyce-ra kukkantott.Sajnálom.Hát a szemeiről. .A fenébe is.Hogy Randyről kérdeztelek.és gyógyszeráruboltja felé.

és olyan irigylésre méltóan sugárzó mosollyal. Ha engem akarnak. hogy majd kinő belőle. holott eddig mindössze háromszor találkoztak. és Randy szinte még akkor sem nézett feléje. és csak kétszer beszélt vele. sőt hirtelen jött optimizmusától vezérelve még azt is megkérdezte. ha ott tanul az ember. mire a fiú: „Ismerlek valahonnan?”) szégyentelen módon minden személyes részletet kiteregetett előtte. így hát nem szólt egy szót sem. nem mormon-e véletlenül. Amekkora szerencsém van. döntötte el később. Az ő fejében nem volt semmi. Ez. hogy csak úgy beálljak a sorba. komoly taktikai hiba .Ja persze. . aki kikövezhette volna az útját.kiáltott fel Arleen tettetett bosszankodással -. . aki máris sztárként kezelte lányát. azon a napon.Miért mennék pont oda? . amikor elhagyom a pattanásaimat és megnőnek a didkóim. sem olyan ragyogó szépsége. egyre csak késett és késett. Joyce ennek ellenére kitartott.. Elismerően bólintott Arleen tervének kerekségén. New Yorkba megyek.kérdezte. amiről a pásztor szokott vasárnaponként prédikálni. ami akár csak közel ennyire következetes lett volna. amiért annyit faggatta Arleent. Többet ér. erre széthúzom a függönyt. Igazi kaliforniai szépség volt. emlékeztette találkájukra. És ha az nem lett volna elegendő előny a számára. mely az ellenkező nem összes tagját a térdére kényszerítette. Arra ébredek. Nem. ami átsegíthette volna a nehéz időkön. mint az a világvége.Joyce . Hollywood. akkor jöjjenek el értem. Harmadik találkozásukkor (újra hellózott. gondolta Joyce. Második alkalommal ugyan nem volt vetélytársa. még a címét is megadta neki. Még egy nyomorult kólát sem tudott úgy meginni. majd megkérdezte tőle: „Hát te ki vagy?”. Az első találkozáskor Arleen társaságában volt. de barátságos hellóját a fiú meglehetősen értetlenül fogadta. Nem volt olyan édesanya. Ez volt persze az igazi ok. Randy töltötte be Joyce minden egyes gondolatát.Ki jöjjön el? . De a beígért átalakulás olyannak bizonyult. hogy tökéletes lettem. beteljesülnek a Tiszteletes úr próféciái is. És Randy Krentzman soha nem fog megcsókolni. hogy ne kapott volna csalánkiütést. tengerkék szemekkel. amikor bemutatták neki. Joyce-nak nem volt része az ilyen áldásokban.Sokkal többet érek én annál. és a Grove nem lesz sehol. hát Hollywood! . De hát Arleennak könnyű volt. az édesanyja valódi színésznő volt. Aztán elkezd dolgozni a Broadway-n. Briskman doktor folyton azt mondogatta.

Én hazamegyek . És mindjárt megsülök itt a napon. mélyen a szemébe néz. aki Trudival a nyomában előtűnt Marvin boltjából.Az legalább olyan unalmas. . Hiszek neked. a nemkívánatos információ kifogyhatatlan kútfője. és bizonytalanul arra gondolt. . Ha Arleen bármiféle komoly érzelmet táplálna Randyval kapcsolatban.közölte Carolyn. . hogy az ünnepelt szépség nyilvánosan is bejelentette teljes közömbösségét Joyce bálványa irányában. mint egy lencse. hogy az talán már úton is van feléjük.kérdezte Trudi. és úgy fogja kezelni a fiút..mondta Joyce. Tapasztalhatóan ezek a kényelmetlenségek. vörös hajának. hunyorogva felnézett a fehéren izzó égboltra.mondta Arleen. . Különös egy nap volt. .De igen . mintha a jelenléte éppen csak elviselhető volna a számára. nála vajon miért ne működne? És most.Dehogyis.A nap ki fogja égetni a szemedet.kiáltott fel Trudi -. minthogy elmenjen Meuse tisztelendőhöz.Fáradt vagyok. . Ha Arleennél ennyire bevált. amikor már éppen arrébb somfordálna. tekintetét leeresztve a szilárd talajra.jelentette ki Carolyn. akárcsak az éhséget kivéve bármilyen fizikai behatás. hogy ezt teszed .Rendben . Az olyan unalmas. felragyogott számára valami halvány reménysugár.A látóhártyád olyan. Azután. úgy érezte. . Legközelebb Arleen módszerét fogja alkalmazni. ha az feltétlenül szükséges. Jó tíz kilóval nehezebb volt mindannyiuknál. kevés hatást . és mond valami enyhén mocskos szájú dolgot. akkor nem maradna más út számára. hogy itt ácsorogjunk a bevásárlóközpont közepén .Én nem vagyok . .Hát. Mint a kamerákban.Akkor most hová? . és csakis akkor mosolyog. hogy megkérje.volt. mint otthon lenni. rá se néz. annak sincs túl sok értelme. Néhány pillanatig mindenféle élénk szín táncolt a szemei mögött. elhomályosítva látását. . sürgesse meg egy kicsit azt az apokalipszist.Nem helyes. Máris ropogósra sültnek tűnt.figyelmeztette Carolyn. Úgy fókuszál. súlyának és soha le nem barnuló bőrének kombinációja nem igazán előnyös neki. . Levette szemüvegét.. . s ezért éppenséggel őt kellett volna a falak közt marasztalnia. Az összezavaró üzenetek törvénye. . és haza sem megyek.

azonos szabály alapján épül fel. egészségesek a homokosoktól. végül rábólintott az ajánlatra.. . Több csokoládé volt az arcán. . mint vér. legyen bármennyire apró. és megúszta egy gyenge agyrázkódással. kínálta a legszebb panorámát.. 2. Ott biztosan hűvösebb van. visszatérve a nap legégetőbb kérdésére. mindössze ezerkétszáz főre rúgott. és az . mindkét kezében egy félig elmajszolt Hershey csokoládéval.kérdezte Trudi.Hová lehet menni ilyen hőségben? . De ezen a ponton nem lépett túl a várostervezők idealizmusa.ajánlta Joyce. Fehérek a feketéktől. Windbluff. Laureltree és Windbluff .Talán odakint. Az egyes városrészek földrajzi különbözőségei jól elkülöníthető karakterrel ruházta fel őket.Csak úgy sétálgassunk . 1971-ben. Carolyn külsőleg sértetlenül mászott elő a romok közül.gyakorolnak rá. A lágyan emelkedő lankákra épült város a demokrácia alapértékeit volt hivatott megtestesíteni. merre? . Arleenre pillantott: . Ez a Sunrise Hill lábánál feküdt.Úgy sincs jobb programom. melynek népessége abban az évben. Deerdell. és veszett ordítozásba kezdett legalábbis így szólt a fáma -. és ahonnan sugárirányban kiágazva feküdt a négy városrész Stillbrook. ahol minden helybélinek egyformán biztosítva volt a hozzáférés a település hatalmi központját jelentő Bevásárlóközponthoz. amikor az egyik zsaru meg akarta fosztani délutáni csemegéjétől. kevésbé jómódúak a szegényektől. .Jössz? Arleen jó tíz másodpercig bizonytalanságban hagyta társaságát. mely a domb délnyugati lankáin feküdt. Tavaly novemberben az egész Hotchkiss család belekeveredett egy országúti tömegbalesetbe. . melyet egyszerűen csak a Dombként emlegettek. jómódúak a kevésbé jómódúaktól. hogy vagy féltucatnyi bordája is eltört az ütközésben.szinte mértani pontossággal illeszkedve egy képzeletbeli szélrózsa ágaihoz. Arra csak később derült fény. nem volt kivétel ez alól. Palomo Grove. a helyszínre érkező rendőrség nem sokkal ezután kicsit arrébb rá is akadt az országúton. A legtöbb város. Ez az elkülönülés törvénye. a fák között.Szóval.

. szociálisan és földrajzilag. hogy a Grove keleti részén csatangoltak. ez utóbbi kissé felkapottabb volt. Arleen Emersonban élt. ahová szüleik csak nagy ritkán merészkedtek. ahová az emberek úgy tették be a lábukat. míg Trudi Laureltree-ből jött. Igaza volt. . A Grove e kvadránsa lassú pusztulásra volt ítélve. hogy közben betegre aggódták magukat az utcán hagyott autójuk miatt.Sőt. Az itteni házak nélkülözték az úszómedencét.Itt semmivel sem hűvösebb . Deerdell tökéletes kontrasztot alkotott mindezzel. Jóllehet 1971-ben csak kevés művész vallotta a várost otthonának. Joyce és Carolyn mindössze egy háztömbnyire laktak egymástól a Steeple Chase Drive-on. ahol csapdába esve gőzzé formálta a párás levegőt.Évek óta nem jártam már erre .Régebben a bátyámmal jártam ide. A Domb felső harmadát féltucatnyi óriási rezidencia uralta. A négyes egyetlen tagja sem volt deerdelli lakos. oda már biztos nem követték volna lányaikat. egy kiszáradt faággal csapkodva egy szúnyogfelhőben.nyafogott Arleen. A lankák alacsonyabban fekvő részein nyílt az Öt Sarló.sóhajtott fel Trudi.ha valaki nem engedhetett meg magának egy házat a domb tetején . lévén a Domb másodlagos teraszán helyezkedett el. A két szélsőség között. Stillbrook Village-ben. ezek tetői szinte ki sem látszottak az őket körülvevő buja növényzetből.itteni telkek árait verték fel a legmagasabbra. még rosszabb. alig néhány percnyi séta után.a második legvonzóbb lakóhelyet jelentették. Habár a lombkoronák árnyékot kínáltak a kíméletlen napfény ellen. És még ha be is tették volna ide a lábukat. melyek . a számuk rohamos növekedésnek fog indulni. így hát volt valami kalandjellege annak. . Ha volt olyan hely a Grove-ban. ott feküdt Stillbrook és Laureltree. és többségükre ráfért volna egy alapos festés. . a hőség mégis utat tört magának az ágak között. a Sarlók második legmagasabbjában. és két oldalról műveletlen erdősáv fogta közre. és így a felfelé kapaszkodó út minden egyes kanyarulatával egyre szerénytelenebbek lettek az ingatlanárak. akkor ez volt az a hely. Lapos területre épült. ahová most mentek: az erdőbe. Némelyek számára a negyed egyet jelentett a hippik búvóhelyével. azok az utcák. .

Sam Katz mindezeket megkövült vonásokkal ülte végig. hogy a lányok és a húgok egyáltalán nem ugyanahhoz az állatfajhoz tartoznak. miközben ő már tizenhárom volt. Az elkülönültség. Gyászolta az elvesztését. őt pedig súlyosan megsebesítette. aki megengedte. A huszonöt éves korig még éppen elláttak. Mindenki tudja a családban. amilyet egy tizenegy éves lányban sohasem. amiket bátyjával ezek között a fák között játszottak. a pubertáskort elhagyva felgyorsul a hullámvasút.Tényleg. azét a fura fiúét. habár soha nem beszélnek róla. akivé lett. Mindannyian ismerték Samet. Trudinak eszébe jutottak a gyermekkori játékok. amikor testnedvei kezdték megsúgni neki. habár nem leltek bizonyságra. hanem.érdeklődött Joyce. mind lélekben ép volt. hogy hét-nyolc éves korában a nyakán lógjon. a gerincoszlopon végrehajtandó korrekciós műtétről van szó. Néhány héttel később visszaszállították a kórházba. az életet. a hónapok lassan évekké nyúltak. és Sam nem tűnt fel újra. Hiába.. és a férfiét. mélyebb gyászának. Tisztára beteggé tesz ez az egész. néha karjukkal végigsúrolva a másik karját. Az emlékek egy időre elcsendesítették őket. hogy mindannyian szinte mint egy külön emberfajra tekintsenek rá. mely megölte két bajtársát. talán még mindig azt a pillanatot ízlelgetve. lélekben távol járva onnan. sok ivászat. De az elméje nem bizonyult ennyire rugalmasnak. lassan katatóniává mélyült. Most is látta maga előtt az arcát. . Rótták az utat a hőségben. a bozótháborús invitációk kezdtek elmaradozni. Engedékeny testvére volt. Sam Katz mind testben. Mindannyian sejtették az okát. mint idős emberként. Az üdvözléskor sok szép szó hangzott el a hősiességről és az önfeláldozásról.Még mindig kórházban van. mintegy főpróbájaként későbbi. hogy csak egy. Szolgálata harmadik hónapjában azonban mindennek véget vetett az a gyalogsági akna. Hazatértekor a Grove korlátozott nagyszerűségét latba vetve fogadta lenyomorodott hősét. amikor besorozták és Vietnamba küldték. Egy évvel később. és néhány elejtett könny. arcát sem fordítva az ünneplők felé. kavargó gondolatokkal. egymás mellett. Habár édesanyja minden érdeklődőnek azt mondta. Sam fizikai sérülései kielégítően gyógyultak. habár a Joyce és testvérbátyja közti korkülönbség elegendő volt ahhoz. ami elég különös volt. Nem egyszerűen hímként. aki volt. . és Sam életének hiábavaló elpocsékolása olyan nyomot hagyott bennük. hogy van a bátyád? . Soha többé nem fog kijönni onnan. melynek oly látható jeleit adta a tiszteletére rendezett partin. amikor fiatalsága szilánkokra robbant szét.

Mostanra azonban már csak arra az életre emlékeztették. hogy hallott a Szent András-árokról .a föld tanulmányozásában merült ki. jócskán Arleen képességein belül van az ilyen perverzitásra . Ha érdeklődni kezd a fiú szokásairól Arleennél. az rögtön megsejti a szándékait. A lábuk alatt hasadékok húzódtak. mert a föld férge sovány volt. és van annyira önző. Sosem árt . ez volt az ő megcáfolhatatlan indoka a falánkságára. Az elnyeletéssel kapcsolatos idegességét furcsamód magára nem terjesztette ki: különös szimpátia-mágiát érzett a háttérben működni.amije volt. Arleen vetett egy pillantást a Kövér Lányra. melytől annyira menekülni akart. a valamikori csillag. De az éjszaka. Minél hamarabb kerülök innen el. míg eljön a várva várt nagykorúság? Még a tükör előtt üldögélés szépségei is megfakulnak idővel. Joyce pompás emberismerő volt. az ár túlságosan is magasnak tűnt. mégsem szeretett igazán a társaságukban lenni. Carolyn bimbózó életében sokkal kevesebb volt a gyötrelem. Habár kiemelték vonzerejét. akiknek a társaságában kétszerte lenyűgözőnek tűnt.az első alkalomtól kezdve. amiért túl sokat tudnak. gondolta. Másrészt hogyan is üthetné agyon az időt másképp. hogy azután elsüllyedjen a földben. És ma amikor csak arra vágyott. Azért volt kövér. amelyek bármelyik pillanatban megnyílhattak. különösen az ilyen napokon. annál hamarabb leszek boldog. itt éppúgy. Ezekben Palomo Grove összecsukható kempingszékként gyűrődött össze. mely az ő esetében . Ha képes lett volna Arleen gondolataiban olvasni. Rémálmok kínozták. ami az élete lett. elnyeléssel fenyegetve a világot. és a halálát. és tudta. mondta apja. De most inkább elmerült annak a tervezgetésében. bárcsak vett volna még egy jégkrémet egyáltalán nem is érzett ilyesmit. Ez volt a büntetés. mint Santa Barbara vagy Los Angeles alatt. Kate Farrell még mindig slampos nőkkel vetette körül magát. Joyce csak tapsolt volna ehhez a nagy sietséghez. A föld szilárdságában nem lehetett megbízni. hogy akkor is tönkretegye Joyce esélyeit. Fájdalmas volt minderre emlékezni. Valamikor legdrágább barátai közt tartotta őket számon. De Arleen számára. az egészen más lapra tartozott. hogyan rendezhetne egy véletlen találkát Randyvel. Habár már visszavonult a közszerepléstől. végig a nyugati parton.kevésbé vonzó nők társaságában mutatkozni. Carolyn az ő ádáz kíváncsiságát örökölte. ha ő maga egy csöppet sem érdeklődik iránta. melyek egy földrengésről szóltak.okítgatta egyszer anyja .

meglepő csillogásra lett figyelmes a fák között.Valami baj van? . és utánaszaladt..jelentette ki Carolyn. .Tudtam.Úgy látszik. hogy hűvösnek látszik.jött a válasz.Ez rengeteg víz .való hajlam. .Nem is volt . Leguggolt. majd egy tenyérnyi vizet az arcára paskolt. . A nyilvánvaló bizonyítékok ellenére is szárnyakat ad az embernek. ..erősködött Carolyn.A lényeg. és a víz pereméhez lépett.tudakolta Carolyn.jegyezte meg Joyce. talán ha tizenöt-húsz méter széles. végül mégiscsak lesz hol hűsölnünk! .kérdezte Trudi. Carolyn is meglátta. . az biztos .Víz! .Hogyan tud ennyi esni egyetlen éjszaka alatt? . hogy elkerülje az újabb elutasítás gyötrelmeit? Azért. .kiáltott fel Trudi. . . Már kezdett is áttörni az aljnövényzeten.Hát. bedugta kezét a tóba. hogy letér a kitaposott ösvényről. és a sár befolyt szandálja pereme felett. most van.állapította meg Joyce. . Mielőtt Joyce kipréselhetett volna magából valami kellőképpen felháborodott választ. .válaszolt Joyce. aki már háromszor a lehető legközönségesebb módon mutatta ki közömbösségét irányában. beteljesítette minden ígéretét: frissítően hűvös volt.Nem is tudtam. amikor végre elérte. . hogy elítélje a perverzitást? Egy olyan fiú után töri magát. hogy itt tó is van . . Elhaladt Carolyn mellett. . akkor mégis hogy került ide? . A talaj minden lépéssel egyre iszaposabb lett a lába alatt. Trudihoz fordulva. nem törődve azzal. Biztosan a felhőszakadás után gyűlt össze. . mozdulatlan tükrét félig alámerült fatörzsek és a bozótok szigetei törték meg.. hogy errefelé húzódik a domb alja.vágta rá Trudi.Csak. De a víz. Joyce hallhatóan felsóhajtott.Ha nem tud.hökkent meg.Mi is ismerjük a fiút? . De hát végül is ki ő. . Esetlen mozdulatai utat nyitottak a többieknek is..Legalábbis én nem emlékszem rá. Valóban egy tó volt. mert a szerelem nem így működik. a meleg.Esővíz . .Nem is akármennyi . . Hunyorogni kezdett a visszatükröződő fénytől.Kit érdekel? .tette hozzá. Miért nem tudja hát egyszerűen elfelejteni.

.húzta Joyce egyre szélesedő mosollyal. és kellemes borzongás futott végig rajta. hogy elkenődik a sminked? . Arleen megvetően figyelte túláradó lelkesedését. amint visszaért a többiekhez.Senki sem fogja meglátni .Ez csak fű . mely a melleihez és gerincéhez tapasztotta blúzát. A vízről felszálló levegő megbizsergette bőrét.Nagyszerű lesz . .Nem lehet tudni. . . Libabőrös lett tőle a teste. . . Trudi visszavergődött a vízben a parton maradt trióhoz.Azt hiszem jobb lenne. sohasem tudjuk meg .Velem tart valaki? . de ő addig ment előre.Félsz. menet közben kihúzva blúzát rövidnadrágjából.figyelmeztette Carolyn. és mosolyogva munkálkodott fűzője csomóin. .Kíváncsi lennék rá.Én nem tenném ezt a helyedben . . de a tó hívogatásának haladéktalanul engedelmeskednie kellett.Ahogy gondolod. Blúza alatt nem viselt semmit. mielőtt a helyzet elmérgesedett volna. Visszatekintett a partra.figyelmeztetett Trudi. Mégis sokkal kívánatosabb volt az izzadtságnál. és normális körülmények között sokkal tartózkodóbb lett volna.Ez csak esővíz . és lépései körül sárfelhők örvénylettek. . .Ti nem csatlakoztok? .Ilyesmire gondolnod sem szabadna .Ha nem próbáljuk ki. ahogy vagy? .Nem tudok úszni . hogy milyen mély .kérdezte.így. Maga a föld lágy volt. . . Leült.tette hozzá bizakodón. Lába alatt látta a mostanra vízbe fúlt fűszálakat és virágokat. A víz hideg volt.Mi lehetne még ettől is tisztább? Carolyn megvonta vállait: . és elkezdett belegázolni a tóba.Biztos teli van mindenféle vegyszerekkel. . .Mit gondoltok. még a barátai előtt is..szólalt meg Joyce.kérdezte Arleen.aggodalmaskodott Carolyn. én bemegyek. . míg sortja is át nem nedvesedett. és máris elkezdte kikötni sportcipőjét.És te Carolyn? A lány megvonta vállait: .válaszolt Trudi. .merengett Joyce. .lelkendezett -.mondta Arleen.érvelt Trudi.vallotta be. .kérdezte Trudi. ha nem vetnénk le a cipőnket .nyugtatta társait Joyce. . .Pompás érzés ..Én igen .Nem .fűzte hozzá Trudi. ..Természetesen nem. elég mély lehet az úszáshoz? . mi lesz a láb alatt.

jegyezte meg Carolyn. és kétszer ilyen messze a lányoktól. hogy használja őket? Mi rossz van abban.mondta Joyce. amiben korábban még reménykedni sem mert. már a vízben volt. Ahogy levette rövidnadrágját. azért nagyon is jól tudta.Hát. . ami mélyen elszomorította. mi ebben a bűn. hogy az élet oly rövid? Legjobb. Őt meztelenül látni olyan korszakalkotó eredmény lett volna. hogy a hír szárnyra kap. Letérdelt a fák rejtekében. akiknek a vetkőzőszámát figyelte. Ő volt a legszebb lány Palomo Grove-ban. De ha egyszer úgy született. és belegázolt a vízbe. . aki még csak most vette le a melltartóját. Mellei teltek voltak és rózsaszínűek. Habár ő maga semmi kivetnivalót nem talált abban. . név szerint ismerte a Grove összes. ő egyre csak a mellét bámulta.Csak néhány méternyire voltál benn. Nem tudta megérteni a többi fiú elragadtatását . attól való félelmében. karcsú.Trudinak igaza van . negyven év alatti hölgyét. és képtelen volt belátni. mint a vízmélység miatti aggodalom. ha figyel? Az nem olyan. tudta merre élnek és merrefelé néz a hálószobájuk ablaka. Csak azt tette. ahogy az ember egy igazi mozisztártól elvárta volna. Trudi Katz és Joyce McGuire. hogy Arleen Farrell kimarad a mulatságból. hogy benézzen mások ablakán. így a figyelme Carolyn Hotchkiss felé fordult. . vagy mint embereket ölni. . hogy fel kell fednie kövér testét.. megérezve. de különben is. A másik kettő. a hazugság. William Witt név szerint ismerte a fürdőzőket.tízéves volt . ha egy percet sem veszteget el belőle. hogy úszni kelljen.az .hagyta rá Carolyn. láttukra William keménységet érzett nadrágjában. amiért az Úr megteremtette a szemeit. de e tudásával sohasem dicsekedett el osztálytársai előtt. lehet . jó ötméternyire a víz peremétől.Nem is elég mély ahhoz. Habár a lány kibújt már nadrágjából és alsóneműjéből is. eszébe ötlött. szőke és nagyon arisztokratikus.Akkor maradj közel a parthoz. hogy a világ összes kukkolója elrejtőzhetett a fák között. Ott biztonságban leszel. Hát nem azért vannak. Látta. és akkor mi van? Nem azt mondja a pásztor folyton. Ami azt illeti. hogy szemek nőttek a fején. hogy Carolyn vonakodása mögött sokkal inkább lakozik a félelem.Nem tudhatod . korántsem mélységes meggyőződéssel. mint a tolvajlás. Kilépett alsóneműjéből. hogy az ilyen dolgok homlokráncolást váltanak ki a környezetből.

hogy meg fog halni. mint Carolyné. teljes érdektelenséget váltott ki belőle: egy szőrcsomó közé temetett rés. A lány megadta a módját. melyek sokkal kevésbé tűntek izgatónak. hogy ez volt az a pillanat. hogy később minél nagyobb igazsághűséggel számolhasson be mindezekről a hitetlenkedőknek. hogy ekkora szerencséje lehet Arleen levette a kalapját.még a haláltól való félelem se vehette volna rá. mindig ehhez a . bárcsak soha ne jött volna ide (ami azt illeti. még azt hihette volna. Élete folyamán később William azt fogja egyszer mondani pszichiáterének. és nem dicsekedhettek olyan nagy. hogy felkeltette volna gyanújukat mit szándékoznak tenni. Szinte pánikszerű késztetést érzett rá. mint a gyümölcszselé. hogy tudatában van nézőközönségének. Most. sötét mellbimbókkal sem. mégis csodálatos volt. Semmi . akit minden mozdulatával az őrületbe kergetett. egész életében az emlék terhét nyögi majd). mint a keblek. s minden lány esetében mások és mások voltak. ahogy rejtekéből figyeli. Bátorságot merítve szavaiból Carolyn tett néhány újabb lépést. hogy nézze. Fogai úgy csattogtak. Nem voltak akkorák. És ekkor . De az összkép. ugyan mi ebben az olyan nagy szám? Figyelte.akiket már egy órája követett anélkül. megbetegszik tőle. és kigombolta nyakpántos felsőrészét. amikor először rádöbbent. ahogy kibújt farmerjéből és bugyijából. Kényszerítette agyát. miközben a hideg víztől úgy reszketett a teste. A másik.William el sem tudta hinni. melynek még különféle neveit sem állhatta. Arleen mellei látványának ígéretétől. a szíve majd kiugrott a helyéből. hogy azt hitte. még zsigerei is belerázkódtak az összpontosításba. mint Joyce-é. mintha influenzás lett volna. és minden figyelmét Miss Mozicicára összpontosította. sok év elteltével.Gyere! Fantasztikus érzés! . amikor a szorongás majd enyhülni látszik. a szíve olyan hevesen kezdett kalapálni. Arleen meztelensége és az ő láthatatlansága. múlhatatlanná tették e pillanatot.alsóbb testtájakkal kapcsolatban. Ha nem ismerte volna jobban. Mégiscsak csatlakozni fog hozzájuk. Bár ez csak afféle mellébeszélés volt. akárcsak orruk vagy csípőjük. Kivörösödött az arca. ahogy Carolyn a vízbe lépett. hogy a lányok . A mellei kiábrándulást okoztak Williamnek. aki kipréselt magából egy kényszeredett kuncogást. Az éppen formálódó események ugyan időlegesen majd azt a vágyat váltják ki belőle. Amint ráébredt. hogy minden apró mozdulatot az emlékezetébe véssen. hogy félrenézzen. A halál gondolata nagyon távol esett akkor tőle.csalogatta a Katz lány. Megfeledkezett a többiekről. .

mint a tengerparton. melyek ugyanabban az édes közegben lebegtek. mint amennyire gondolta volna. A tó hívogató volt. hogy lehetetlen volt megtartani maguknak az Édenkert e darabkáját. a víztükör csillogása három rózsaszín folttá mosta szét barátait. Azon kapta magát. és lábujjai már csak puszta sziklákat súroltak. Arleennak egyszerűen muszáj lesz mindent kifecsegnie. aki a legnagyobb lendülettel távolodott a parttól. Nem csoda. hanem hogy a múlandóság nem feltétlenül rossz dolog. Trudi volt négyük közül a legjobb úszó. mint egy úszómedence. egy szőke és két barna foltra. de megnyugtató. Az idea olyan hirtelenséggel tört rá. Estére a titok nem lesz többé elrejtve. hogy az ő Randy Krentzmanja se köpni. érvelt magában. mire sikerült . habár Sammel való kóborlásaiból nem tudott visszaemlékezni erre a helyre. Ezzel a gondolattal a fejében határozott csapásokkal megindult a tó közepe felé. ahogy a vizet locsolja hasára és melleire. se nyelni nem tudott a társaságában. és nem csípte a só a szemét. Olyan volt. egyre mélyebb lesz. A part távolabb volt. A barátnője szépsége felett érzett irigység görcsbe rántotta testét. mely nem érhetett tovább a köldökénél. Holnapra mindenki tudni fogja. ahogyan Arleen Farrell belép ebbe a soha nem volt tóba. hogy elveszítette egyensúlyát. Nem ütődött szörfdeszka az ember hátához. egy olyan idill.Ne menj túl messze! . hátán evezve a vízen. akár egy ikon szentje. hogy meg fog halni. A terep természetes dőlése folytán gyűlhetett itt össze. ahol talán mindig is volt egy aprócska tó. várakozásaival ellentétben. hogy eltűnődik. Nem voltak vízfelszín alatti áramlatok. Joyce figyelte Arleent a víz szélénél. melyhez a Grove-ban rajtuk kívül senkinek nem volt hozzáférése. hogy a víz. Kár. milyen is lenne megsimogatni a haját. mint ő.képhez tér vissza. ami csak nekik épült. és jó nagyot kortyolt a tó vizéből. vagy megcsókolni melleit és az ajkát. Tíz méterrel közelebb a parthoz. . Most kell kiélvezniük a hely intimitását. és ő volt az. Ebben a pillanatban nem arra döbbent rá először.kiáltott oda neki Joyce. ahogy egy fiú tenné. Trudi megfordult. menet közben felfedezve. ölelése hűvös. ha a szépség elkíséri egész életében. A gyep mostanra eltűnt talpa alól.

. Joyce nem tudta megállni. szinte ugyanott. addig alámerülve. A talajnak egyszerűen nyoma veszett. Joyce elkezdett úszni a pont felé. alábbhagyva a tempóval.Csak gyere ide. A víz nem melegedett tovább. de a szilárd talaj eltűnt a lába alól. és elindult Trudi felé. Carolyn megadta magát. de barátnője eközben már elfordult.Te nem jössz? Carolyn megrázta a fejét. ha másfél méter mély volt. .Itt sokkal melegebb . hogy jobban hallja. ahol a meleg áramlatot érezte. a közellátása kitűnő volt. és a víz kellőképpen tiszta.Tényleg! . Erőt merítve a tényből. itt meg képtelen volt megérinteni a sziklákat maga alatt. Néhány méterrel mögötte a víz jó. mint egy pezsgőfürdő.kiáltott fel. fejével lebukott a felszín alá. míg hosszú haja aranyló gallérként nem omlott nyakára. Vágyott valakire.üvöltött vissza neki Joyce.Most viccelsz? . .Nem hiszek neked.Itt meleg a víz! .erősítette meg Trudi. Habár szemei nem láttak túl élesen a távolba. .válaszolta Trudi. Azokon túl azonban tömény sötétség terült el.lelkendezett a vizet paskolva maga körül.Meleg! . Hirtelen rátörő nyugtalanságában megpróbálta lábujjával megérinteni a tó fenekét.Mit mondtál? . Joyce-t szinte félelemszerű érzés töltötte el Arleen közelségének gondolatától. . Trudi nevetett. . aki közéjük állhatott volna. és nekiindult a mélyebb vizek felé. hogy kövesse a meleg áramlat hívó szavát. . . Ezután hátat fordított Arleennak.Csodálatos itt! Úgy tűnt. majd egyenletes csapásokkal megindult a tó közepe felé. és úgy vetette körülötte a buborékokat. A jócskán előtte járó Trudi odakiáltott neki valamit. Trudi közben megtett még néhány métert. Lenézve láthatta testét és a vizet taposó lábait. .Carolyn! . ahol Trudi taposta a vizet. A terepben hirtelen törésnek kellett lennie.visszanyernie. hogy ne tekintsen vissza Arleenre. de a felszíne egyre inkább felkavarodott. . Az végül is kegyeskedett csatlakozni a vízi mulatsághoz.kísértette Joyce. hogy néhány karcsapással biztonságba juthat. és próbáld ki! .

mint megcsókolni a tavat. bármennyire erős volt. és az a melegség le akarja rántani a víz alá. Valami különös dolog történt odakint a tavon. Nem tehetett mást. William nem mert felüvölteni. a lávaként felszínre törő buborékokat. Végigszaladt a bőrén. Figyelte a körülötte fodrozódó hullámokat. melyek különös lassúsággal pattantak szét a szeme előtt. William rejtekhelyéből jól látta a lány vergődését. A tó bűvölete. túllépve szégyenükön. kettejük között. Látta a vízfelszínt megtörő fodrokat. bójaként lebegve az édes hullámok közegén. oda-vissza. hajának aranyló gallérjával a nyaka körül. amibe ő keveredett. Feje felé emelte karjait. .Trudi! Mi a baj? Trudi! Megpróbált néhány figyelmeztető szót formálni ajkaival. hogy semmi másra nem volt képes. hogy a buborékokból kiszabaduló levegő a tó lélegzete. melyek ott köröztek Trudi Katz teste körül. Átadva magát a meleg áramlat csábításának már nem tiltotta el magát az érzésektől. mint egy korty karácsonyi brandy. Az érzés elvonta figyelmét Trudi csapkodásától és a veszedelemről is. A pániktól még erekciója is semmibe foszlott. A lehetőség túlságosan nagyszerű volt ahhoz. át. hogy Arleen is nemsokára ideér. és a többi lány felé tartott. fröcskölve vetette fel a fejét. de az elemi iszonyat olyan erővel ragadta meg. és hagyta testét alámerülni. mely átmelegíti az ember tagjait. De voltak ott sokkal fontosabb érzések is. be a belsejébe. mintha valami óriási hal éppen most merült volna a felszín alá. túl szexualitásukon. Joyce odakiáltott neki. melyeknek néhány röpke másodperccel ezelőtt még hátat fordított. Elsőként. hogy kémkedett utánuk. maguk is folyadékká válnak. Ő és Arleen.A döbbenettől elakadt a lélegzete. ő és Arleen. Másodszor. akkor mindannyian rájönnének. miközben a hullámok szolgaian visszhangozzák minden mozdulatukat. Joyce érezte meg következőként a melegséget. akkor kezdett eszébe ötleni a vízbefúlás hétköznapi gondolata. Talán feloldódnak a vízben. minthogy egyre fokozódó reszketéssel figyelje a tavon elszabadult eseményeket. Csak amikor megpróbálta elérni a tó fenekét. Köpködve. nem tudta közömbösíteni azt a szinte állati . A sötétség odalenn. Hiszen itt vannak. és nem tudta. csak hogy a part irányába vetődjön. Ha megtenné. A hullámok némelyike elszakadt a főáramtól. Az orrán át a víz lecsúszott a torkába. melyet belélegezni olyan volt. egyetlen mixtúraként.meg átszőve a tó fluidumát. rémületében tajtékosra kavarva a vizet maga körül. hogy egy pillanatot is késlekedjék. hogy levegőhöz jusson. az áldott egyesülésben.

Nem nézhette csak úgy végig. De mindez kevés vigaszt jelentett a számára. Habár a víz egyre dühödtebbnek látszott azon a helyen. Elég közel állt Arleenhoz. Carolynnak nem volt más barátja rajtuk kívül. Ez nem szimpla öngyilkosság volt. amikor a hullámok összezárultak a feje felett. Heves mozdulatai tovább kavarták a körülötte örvénylő vizet. úszás közben egyfolytában a nevét üvöltve. Vágyának mindazonáltal nem volt jól behatárolható tárgya. A tó feneke semmivé foszlott. hogy elsüllyedjen. Egy hasadék felett úszott. Míg Trudi ábrándjai Randy Krentzman körül forogtak (ugyan ki más körül is forogtak volna?). De Arleen és Trudi viselkedése rácáfolt minderre. Mind Arleen. mely valahogyan magához vonzotta barátnőit.rettegést. Még mosolygott is! Mosolygott. felhasználva az egyetlen úszótechnikát. Mindenfelől buborékok emelkedtek. hogy van valami a vízben. megragadta. hogy a víz a magáénak követelje. addig az ő szeme előtt egy híres arcokból összefércelt őrült kép lebegett. ahogy vízbe fúlnak. Felvetette karjait. ahol eltűntek. . és hagyta. összekapcsolódott vele. hogy a természet törvényei az ő oldalán állnak. Brando gúnyos mosolya. amit akkor érzett. Előrenyúlt. és hagyta. Szemtanúja volt. ami alárántotta a lány testét. mind Carolyn látta Joyce-t alámerülni. feltételezte. vagy mint néhány méterrel odébb Trudi. Közvetlenül előtte egy kar tört a felszínre. mielőtt elmerült. Vad küzdelembe kezdett. Mindeközben a víz megújult erővel kezdett tajtékzani a teste körül. Cirógatásukra ugyanolyan ábrándozás kerítette hatalmába. lerántotta a mélységbe. lába közét. ahogy a talaj eltűnt a lábai alól. Épp olyan önfeledten adta át magát a képnek. mint Joyce. Jól tudta. kezével kinyúlva a felszín fölé. Látva Joyce alámerülését. ahogy egyszerűen megadták magukat. hogy lássa azt az örömteli kifejezést. melyet a vízzel kötött. és mint ami mostanra teljesen háttérbe szorította Trudi rettegését is. Érezte. melleit. ami eláradt gyönyörű arcán. A zsír úszik a vízen. Dean arccsontja. Arleen azonnal a segítségére sietett. késlekedés nélkül nekivágott. mint ami Joyce-t. Sinatra szemei. amit ismert: a kutyaszerű kanalazás és a mászás keverékét. És ekkor a kéz. Rémületében felordított. Akaratát kikerülve teste fellázadt a paktum ellen. Sekélyes helyének biztonságából Carolyn rémülten figyelte barátai viselkedését. mintha lágy kezek simogatták volna hasát. mintha a levegőt megmarkolva akart volna lélegzethez jutni. Carolyn kétségbeesetten nyúlt ki érte. melybe minden erejével kapaszkodott. ahogy a felszínre törnek.

homályos foltjaikat. vadul körbeforogva). aki csak kétszer ránézett. A tudatuk. melyek ipari szennyeződésként lebegtek a vízben. És közöttük ott volt szűz pinája. mely eddig foglyul tartotta. hogy tátott száján keresztül a tüdeje megtelik vízzel. Távolról. szem nélküli látása máris megadta a választ. Fel kellett volna kérnie minden férfit az aktusra. túl a vízben lebegő szellemén. Az érzékei magára hagyták. De miért? Ahogy a kérdés megfogalmazódott benne. hogy igent mondjanak. mely éreztetni engedte számára a tragédiát.nem is. Még mindig szorította valakinek az ujjait. hosszú távon. Volt valami a sötétben. Tekintete visszatért a hasadék sötétjéhez. Micsoda átkozott bolond volt. akik lélegzete a buborékokban tört felszínre körülöttük. Egy pillanatra gyötrelmes vágyakozás hasított bele az élvezetek után. Nem érzett semmit a kimúlását látva. ködösen érezte. ahogy a teste fuldoklik. Visszapillantott testére. . melyet korábban is érzett. és melyeket most már sohasem kaphat meg. De a tudata cserbenhagyta a külső vázat. két erő -. Egy zsírral teli hordó. nem a fizikai szemeivel persze (azok még mindig ott voltak a fején. és akik karjai örvényként rántották le testüket. hacsak nem némi visszatetszést a vaskos test hiábavaló küzdelme és távozásának teljességgel közönséges mivolta láttán. petevezetékből és petéiből álló egész rendszer hasznavehetetlenül pusztulásra van ítélve. Az idegekből. Bár az is lehet. hogy nekik sokkal nagyobb fájdalmat okoz azok elveszítése. ennek a tónak a közepén. valószínűleg már rég magára hagyta testüket. Az iker erő. hogy fölébe helyezte büszkeségét érzéseinek. és hogy utolsó lélegzete elhagyja. A testén túli vizeken a többi lány még mindig ellenállt. körbeforogva és hánykolódva fuldoklás közben. csak időpocsékolás volt. Egy erő . Lábai még mindig vadul taposták a vizet. nem is látott semmit a homályban. Most már alakjukat is ki tudta venni. mely még mindig lélegzetért küzdött.A világ elkoppantott gyertyalángként hunyt ki. akárcsak az övé. Nemsokára mindannyian meghalnak. Nem látta ugyan. Már látta is ezt a testet. Egész énje puszta hivalkodásnak tűnt. melyeket sohasem kísérelt meg elérni. a nyár derekán. de nem érezte őket. Ennek elveszítése volt az egyetlen. hogy részvétlenül végignézzék azok haláltusáját. és elszökött a hústól. De hát az ellenállás. mivel az ő testük sokkal vonzóbb a sajátjánál. hogy az ő vergődésük is csak merőben ösztönszerű reakció. Gyanította. hanem a szelleme látásával. de megérezte. fokozatosan közeledett. És. habár szemei tágra nyíltak. és meg sem kellett volna várnia.

Amikor lélegzetének utolsó buborékja is eltávozott testéből. Ha szexre vágynak (még ebben az utolsó pillanatban is érezte. Ők már túl vannak ezen. hogy maguknak követeljék húsukat. Agya visszaparancsolta magához. és boldog volt. kiokádta a vizet. Ha voltak is vonásaik. hogy megragadják testüket? Túlságosan korán ítélte magát szabadnak. A közelgő erőknek nem volt hatalma a szellemük felett. de az erő. gondolta. mely korábban olyan hevességgel húzta le. mely mintha maga is a levegő felé segítette volna. mint a másik. Az sem jelentett számára semmit. Mi másért küzdenének egymás ellen. vagy a kevéssé fényes. kín és pánik az édes különlétét. Szándékaik viszont nem maradtak rejtve előtte. A végtagjai merevek voltak. mint a céljaik számára teljességgel értéktelen dolgot. többi részük . melyikük kapja meg. akár túl is élheti. összeszőve a feketét a fehérrel. a fényes. amiért megszabadult tőle. Prédává lett két elemi erő között. Kedves volt az Úr szemében! Arcával áttört a víztükrön. Látta. Szelleme nagyon is könnyen felismerte őket. sem őt. Hadd legyen meg az örömük. melyektől tudatuk oly könyörületesen elszakadt. most a felszínen lebegve .Egyikük fényes volt. Számára úgyis csak tehertétel volt az a test. A hús volt az ő vágyuk. túlságosan is elmosódtak ahhoz. és hagyták. hogy emelkedik? Elengedték a testét. hadd ússzon a zsír a vízen? Megragadta a lehetőséget. vagy legalábbis sokkal élénkebb. Szeme vette át éteri látása helyét. és mindketten jogot formáltak a teljes kvartettre. mind a négyen. hogy ki lehessen venni őket. ahogy az egymással harcoló szellemek körülölelik testét. A felszín minden törtpillanattal közelebb került. hirtelen éles napfény csapott a szemébe.torzójuk és végtagjaik elvesztek a körülöttük kavargó buborékörvényben. és a felszín felé lökte magát. mint a borbély habverő tálja. bármennyire parányi is volt. mely ide-oda rángatta küzdelmében. sem a többieket nem ajándékozhatják meg semmilyen gyönyörrel. és inni kezdte helyébe a levegőt. Újabb buborékörvény kezdett kavarogni teste körül. Mindössze ennyi különbséget volt képes felfedezni kettejük közt. Amint a szövetnek első kinyúló szála elérte a lábát. Ha öntudata még kitart egy szívdobbanásnyi ideig. hogy birtokba vehesse. a szabadság értékes pillanatai már véget is értek. A dolgok miértje már régen nem érdekelte. és nem is törekedtek erre. és koponyája ajtaja dörögve csapódott be mögötte. Azért emelkedtek ki a hasadékból. miközben felemelkedtek. Lehet. Pillanatokon belül halott lesz. ahogy ott tapogatóznak).

hogy egyik lábukat a másik után tegyék. kedvet kapott rá. . a velejéig megrázta. Carolyn arrébb botladozott tőle. jól tudva. Egyetlen hullám sem fodrozta.a csapkodást. lehet bármiféle kétsége is afelől. hogy kifaggassa a lányokat támadójuk természetéről. Elrohanva Trudi és Joyce mellett Arleen elsőként ért ki a partra. és megpróbálta felküszködni magára a blúzát. Arleen most kezdte követni őket. holott biztos volt benne. hogy ő csak a következményeket látta . teljesen nyugodt maradt. hátha az erő. a sikolyokat -. Most a tófelszín. Érezte. Hiábavaló manőver volt. Pár lépésnyire a parttól Trudi térdre zuhant. De az a hely. A tény. ott. hogy egy baleseten kívül valami más is történt a szeme előtt? Volt valami a tóban. és kidobta a taccsot. ahogy a part felé botladoztak. hogy a többiek is kiszabadultak. És mégis. a tó közepén. maga után rángatva Trudit. és a vizet csapkodták. nemhogy a lány lecsillapítására vesztegessék lélegzetüket. Joyce már meg is indult a part felé.tartotta. pedig az események közben erotikusból rémisztővé. mely rájuk támadt. Alig funkcionáló lábaival és karjaival Carolyn is szempillantás alatt megtette a távot. A testek megrázkódtak a zokogástól. a hisztéria hatalmába kerítette Arleent. Nem mintha valaha is esélye lenne rá. William Witt még mostanra sem tudott elszakadni a látványtól. Három vagy négy lélegzetvétel után felfedezte. erőfeszítésükre vagy az alulról jövő nyomásra. Még arra is alig volt erejük. mely majdnem a magáénak követelte őket. hogy a sekélyesben üldözze őket. ledobta magát a földre ott. Siránkozni és vacogni kezdett. hogy már vízbe fúltak. Senki nem sietett a megnyugtatására. mely folytán olyan erővel lökődtek a magasba. Még most is rettegve pillantottak vissza. Az öklendező hang elegendő ösztönző erőnek bizonyult. hogy még a mellbimbójukat is megláthatta. minden egyes alkalommal hangosabban zokogva. mígnem mindannyian talpra nem állhattak. ahol a ruháit hagyta. csendes volt. Magába zárja a látottakat. ahogy kiemelkednek a mélységből. Köhögtek. A szilárd talaj csak néhány méternyire volt. és nem magát a dolgot. majd pedig émelyítővé váltak. ahogy nem sikerült beletalálni a ruha kivágásába. és a következő pillanatban máris megfestette a füvet epével meg vaníliafagylalttal. ami élt. Élete végéig emlékezni fog a lányok látványára. hogy ha csak megérzi a hányás szagát. egyetlen buborék sem törte meg egyenletességét. Mielőtt még elérték volna a partot. egy pillanat alatt ő is így végzi. ahogy felfordul a gyomra.

.suttogta. nem? .Mindannyian ugyanazt éreztük.magyarázta. nem akarsz . de reszkető hangon.Csak az áramlat tört elő a barlangokból. . . . melyet alig egy napig tudott csak megtartani.vetette közbe Arleen. Olyan ígéret volt ez.Olyan sötét volt .Éppen most menekültél meg. Miért hazudozol össze-vissza? Mindannyian tudjuk.Nem . Carolyn volt az. újabb hullámokban buggyantak elő szeméből.válaszolta Trudi.Volt ott valami más is a sötétségen kívül. de éreztem. nyugodt.Írd körül egészen pontosan! . esővíz. .Csakis áramlás volt . hogy ez csak.Az önjelölt kukkoló szerepköre először életében súlyként nehezedett a vállaira. Joyce zokogása válaszképpen tovább erősödött.Nem. . Felült a gyepen. döntötte el. hogy soha többé nem kémkedik senki után. aki megadta a választ.kérdezte. Megesküdött magának.És mi volt az? . ahogy a füvön feküdtek. Mi meg átúsztunk az egyik szája felett.válaszolta Trudi a fejét rázva.kérdezte. Kirántja az ember lábát. de hát mi történt? . .Már korábban is történt velem ilyen. Ami a jelen eseményeket illeti.Én azt hittem. .Az egész város alatt barlangok húzódnak . épp eleget látott.jelentette ki Carolyn -. karjait maga köré fonva. A lányokból csak csípőjük és fenekük körvonala látszott. odébbállt. . . Trudira nézett: . . Volt valami a vízben bizonygatta Arleen.Meg akarok halni .És megpróbált a vízbe fojtani . . . Joyce újra kezeibe temette arcát. Joyce mégis meghallotta. mit éreztünk.Valaki figyel minket! .. . Aztán csak ült. Mereven fürkészte a lombokon áttörő napfény foltjait.jegyezte meg Arleen színtelenül. a strandon. Könnyei. . Arleen végül megtalálta a bejutást blúzába. Mást sem hallott. csak a szórványos hányások hangjait és a szünet nélküli zokogást. melyekről azt hitte. Csak a szél.Ezt te sem gondolod komolyan .Az Isten szerelmére.erősködött Trudi.Ti is lenéztetek? . kifogyott belőlük. .. az mozgatja a faleveleket. . Trudi keményen a szemei közé nézett.emlékezett vissza Trudi.Én nem láttam semmit . Amilyen csendesen csak tudott.Minden bizonnyal megteltek az esőzéskor. Víz alatti áramlat.fakadt ki rémülten. .

hát hogy elmentünk úszni egyet.Akármi is volt ott.És azután? . vagy valami ilyesmi. .Fogd be a szád! . aki bólintott egyet. Először Joyce-ra nézett.. majd Carolynra. Tekintetét lassan levette Trudiról. mert lányok vagyunk. . számít az valamit? Azt fogják mondani.Arleen megrázta a fejét.Ki fognak minket röhögni. .Akkor is ez az igazság . Vagy a vízbe fullad.rivallt rá Trudi. . hogy egyáltalán mi a fenének kellett nekünk úszni menni. végül Trudira.vetette fel.förmedt rá Trudi.. .És mi van akkor. és. .Én tudom. . Nem halak voltak.. Majd gúnyolódnak.Mit kell ezen gondolkodni? . ahogy megérintenek .És ugyanez történik vele.Hát például. .válaszolta Trudi. . Tegyük fel.Igen .Éreztem. és a lábai közé nézett. Fejbőréhez tapadó hajával és elkenődött sminkjével mindeme hasonlított.De hát így történt.Csend legyen! .Igaza van . azért akart minket. Akkor mi leszünk érte a felelősek. akkor pár napon belül úgyis el fog tűnni . Egyáltalán nem is hasonlítottak halakra.érvelt Arleen..Nem így volt? Újra felemelte a fejét. ha valaki más is idejön? . .Alakokat láttam. . hogy nem volt víz alatti áramlat .mondta megborzongva.Ha ez csak esővíz. . hogy vízbe fullad.erősködött Carolyn. aki néhány perccel azelőtt volt.tört ki hirtelen Joyce. ...mondta Carolyn.kezdte Carolyn.Ahogy belém nyúlnak. . . nem igaz? . . csak arra a bálkirálynőre nem.kérdezte Carolyn. az egész város rólunk fog beszélni. De Carolyn kitartott meggyőződése mellett: . Joyce zokogása eddig ismeretlen dimenziókat fedezett fel magának.Ne legyél már ilyen hülye! .mondta Arleen.Végig kell ezt gondolnunk. . .Ne mondj ilyeneket! . .replikázott Arleen.Ez az igazság. . hogy majd mit fogunk mondani . . elmentünk úszni.Valami ránk támadt? Megpróbált belénk férkőzni? Valami nem emberi? .. Két alakot.jelentette ki.És ha bárkinek is szólunk. .Azt hiszed.Majd azt mondjuk. hogy ránk jött a félóra. . . . .

Azt hiszem .Sose magyarázkodj. hátuk mögött hagyva a titokzatos és tükörsima vízfelszínt. sose mentegetőzz! . Semelyikük nem adott hangot további kételyeinek. .Nézz ránk! .mondta Carolyn. .Mindannyiunknak hallgatnunk kell.ment tovább Arleen.Ne legyél már ennyire színésznő! . .És elfogadjuk . Joyce? Joyce fojtott zokogással adta beleegyezését.) .Ne mondjunk semmit .Semmit? .Soha többé nem kerülünk le a napirendről. .jött a válasz. és felszedegette többi ruháját a földről. . Rendben? Rendben.He? . amibe nem egyezünk bele mindannyian. majd elindultak visszafelé az úton.Carolyn? .Hallottuk . .Csak meg kell egyeznünk egy jó kis mesében.Egyikünk sem fog semmi olyat tenni. Ez az egész meg fogja mérgezni egész hátralévő életünket. (A gondolat családi filozófiává emelése felélénkítette. .Sose magyarázkodj. .kiáltott fel Trudi. Felállt. .. ..motyogta Trudi. . . Arleen példáját követve valamennyien felöltöztek.kérdezte Joyce.A papám folyton ezt mondogatja.válaszolta Arleen.

volt az egyetlen. kezdett különös élvezetet lelni az emlékben. amit a halál közelségében érzett. aki elsőként adott hangot az intim támadás felett érzett rettenetének. nem vonatkoznak. zavart pillantással végigmérte. Trudi. azt súgta: minden óra elvesztegetett. mely ugyan csak halvány visszhangja volt a megvilágosodásnak. Nem vesztegetett el sok időt. és hogy le akar feküdni vele. A fiú nem nevetett. Még csak rémálmok sem gyötörték őket. és a lehető legegyszerűbb kifejezésekkel tudtul adta számára. akire azok a szabályok. akit mindig is vonzott a Messiás képe. mélyen magukba zárva titkukat. Nem is volt rá szükségük. talán annak utóhatásaként. Arleen számára az érzés puszta megerősítése volt a ténynek. és mégis megmenekültek előle. Ugyanaz a furcsa meggyőződés munkált mindannyiukban: hogy valami rendkívüli okból kifolyólag kiválasztottak lettek.KETTŐ 1. hogy ennyire közeljártak a halálhoz. melyet nem mert bevallani még a másik három lánynak sem. melyben nem elégíti ki vágyait. Kezdetben nem történt semmi. Carolyn újonnan támadt önbizalma. Joyce számára az érzés ennél is egyszerűbb volt. Csak egyféle kellemes bágyadtság kerítette valamennyiüket hatalmába. Korábbi találkozásaik alkalmával a fiú feledékenysége a szó szoros értelmében összetörte a szívét. hogy szenvedélyét tudassa. De mostanra valami megváltozott benne. Igen. aki szavakba öntötte. Azért menekült meg a halál torkából. Ami azt illeti. amit érzett. mondta . Egy érzés kitartóan a közelükben ólálkodott. melyek a világ többi részét működtetik. Már nem volt olyan törékeny. majd szinte szégyenkezve megkérdezte. Elrejtették sebeiket a külvilág elől. továbbra is természetesen viselkedtek. A tavon történt események másnapján egyenesen Krentzmanék stillbrooki házához ment. hogy ismerik-e egymást valahonnan. az eset után alig beszéltek egymással. Még Arleen is. hogy szereti. Egyszerű. melyet ő mindig is tudott: ő egyedülállóan igéző teremtmény. hogy Randy Krentzmané legyen.

Ez. tekintve. Közölte vele. Viszont lehet. mind a randevút. de háromszor végrehajtva az aktust. elfogadta a felajánlkozást. ismersz engem. vajon kínálkozik-e megfelelőbb alkalom a mostaninál? A zavarodottság nem gyakorolt hatást Krentzman libidójára. hogy minden egyes szót komolyan gondolt. és a maga ostoba módján kedves is. hogy egy lány miért ajánlkozik fel csak úgy grátisz. miközben beszélt. mely az ágyába küldte Joyce-t. és a legképtelenebb kapcsolatokba hajszolta őket. Másnap korán reggel. immáron feszítő vágyától szabadultan. felhívta a fiút telefonon. Trudiban és Carolynban is. színlelve azt. és egy második együttlétet javasolt. Carolyn egy bizonyos Edgar Lott felé közeledett. nem is egyszer. Életének többi része. Az egész délutánt együtt töltötték. Az elsődleges szempontok ilyen radikális változását nem kérdőjelezte meg. hogy ez egyáltalában nem vicc. aki tavaly költözött be az utcába. és szeretkezni akarok veled. Szeretlek. A szomszédok közül senki sem került közelebbi kapcsolatba vele. mint bármikor korábban. Igazi magának való ember volt. Habár Krentzman öntelt és üresfejű volt. hogy ezen a délutánon életet csepegtetett a testébe. Már többször találkoztunk. jelene és jövője elmosódott kép lett csupán. ilyen alkalom túlságosan is ritkán adódott ahhoz. ahol szülei háza is állt. Joyce hat-tizenöt körül hagyta el a házat. De nem érdekel. miután mélyebben végigaludta az éjszakát. valamint. A fiú készen állt elfogadni mind a hízelgést. Négyük közül minden bizonnyal az ő választása bizonyult a legszerencsésebbnek. igaz? Erre azt válaszolta. egy ötvenes éveiben lévő férfi felé. ráadásul pocsék szerető. vagy legalábbis felajánlott egy kávéskanálnyit abból az alkímiából. ezzel együtt ártalmatlan. mint egy igazi tenyészbika. mintha az esemény mindennapos lenne az életében. Randy tompa agyú volt és öntelt. . hogy elég meleg az idő és a ház kettőjüket kivéve teljesen üres. Tudata kristálytiszta volt a megtermékenyülés fontosságát illetően. egyaránt munkált Arleenban. érdeklődött Randy. vagy sem. majd a végén megkérdezte: ez valami vicc. így azután. A fiú egyfolytában értetlenül bámult rá. hogy emlékszel-e rám. mindjárt aznap délutánra. A késztetés. mint jó: olyan volt.neki. és ő semmi mást nem akart tőle. hogy csak úgy semmibe vegye. és a Grove-on keresztül hazafelé vette az irányt. hogy több volt. múltja. Habár egyszerűen képtelen volt megérteni. a farka pedig a világ nyolcadik csodája. Olyan jó voltam?. akinek csak két tacskója jelentett társaságot. Ez nem szerelem volt.

de hogy a lány újra meg újra visszatért hozzá. Lott-ot. Így aztán nem volt meglepve. amint éppen tacskóit vitte reggeli. A kapcsolat kezdetben remekül működött. ezért megint nekivágtak. majd . Edgar alig mert hinni jószerencséjében. és azt sem színlelték. míg teljesen ki nem merültek. Elhunyt neje. mondta. hogy az ő szándékai a lehető legtisztességesebbek voltak. és udvariasan . már a csoda határán járt. addig serénykedve rajta. Azért voltak együtt. valamint az öltözködésében megnyilvánuló pedáns színválasztás (zsebkendő. hogy ott helyben. hogy abban sokkal több van egyszerű üdvözlésnél. Az első kör után a férfi elmondta. hogy már hat éve. mint a saját szüleit. Egyikük sem volt a legkevésbé sem rosszmájú. pasztellszínekben) azt a feltételezést táplálták. amikor két hét és négy nap után a lány felhagyott a látogatásával. Egy hét múlva azután összefutott vele az utcán. nyakkendő és zokni mindig csak egymáshoz illő. Carolyn nap nap után azért látogatta meg Mr. amikor a ruhák ledobására került a sor. De akármennyire is naiv volt Carolyn a közösülést illetően. hogy homoszexuális. alkotmányos sétájukra. de nem lepődött meg. De egy ilyen ajánlatnak. Hogy elcsábították. ugyan ki tudna ellenállni? A korbéli és anatómiai különbözőségek dacára ritka szenvedélyességgel estek egymásnak. akik addig csóválták és kergették farkukat. Fittyet hánytak a gyertyafényes romantikára. a felesége halála óta nem érintett nőt. ahogy szülei társaságában utalt rá a férfira. míg véghez nem viszi az aktust. kérem. A derékbőség említése újabb merevedést váltott ki nála. hogy azt tegyék. Egy kicsit elszomorodott. mielőtt még az ajtó becsapódott volna. Később váltig állítja majd. hogy hazakísérhetné-e. hosszan elbeszélgetett vele.na meg a női látogatók hiánya. már önmagában véve is rendkívüli dolog volt (még fiatalkorában sem gyakorolt semmiféle hatást a nőkre). hogy mindez örökké fog tartani. és egy percig sem foglalkoztak a többi sallanggal. A kutyák ezt már végigaludták. és a megérzése azt súgta neki. a konyhaasztalon követelje odaadását. Számtalanszor elkapta a tekintetét. féltékenységi rohamba kergetve ezzel a tacskókat. és ha a lány nem vetette volna magát rá.megkérdezte. amire a természet testüket megalkotta. hogy a kebleire rántsa a fejét. Elkapva őt.miután a kutyák kijelölték aznapi birodalmuk határait . hasonlóan jókora teremtmény volt. egy ujjal sem nyúlt volna hozzá. és az alkoholba fojtotta vágyait. nem vesztegették az időt egymás szépségének deklarálására sem. Lott-ot jobban ismerte.

Ez a fajta rendszeresen lekocsikázott ide flancos otthonából. olyan dohányost keresve. és elhajtott Eclipse Pointra. vissza az életükbe. jól megszokott ösvényre.summa summarum . harmadik bourbon-jével a kezében. beült anyja kocsijába. melybe egy nő körvonalait faragták. mondta a lány könnyedén. James Dean rendszeresen lejárt ide vadabb éveiben. ugyanattól a késztetéstől vezérelten.folytathatnák-e az etyepetyét. mely a szívét az alkarján viselte. Az egyik bár egy biliárdasztalt szentelt Jane Mansfield emlékének. Ezáltal Arleen jól kitaposott ösvényen járt. mindjárt másnap elkezdődött. mely hírhedt volt bárjairól és az azokat látogató motorosokról. döbbent rá. Valaha inkognitóban sok híres arc lejött a Pointra. Nincs már rád szükségem. melyet választott. ahol a legdurvább alak.hogy a kövér lány végképp elment . Felöltözött legszebb ruháiba. és azon a helyen itta holtrészegre magát. mely mellett nem szólt semmi már. A férfi nem kereste a dolog magyarázatát. aki állítólag olyan dolgokat művelt rajta egykor. vagy hogy az alvilági élet megízlelje őt. Egy másik olyan fapadlóval büszkélkedhetett. hogy belehúzzon egy kicsit az élet örömeibe.döbbent rá. hogy megízlelje az alvilági életet. Egyszerűen csak felajánlotta magát. mit jelentettek a szavak és a gesztus. Számára. mely a többieknek is parancsolt. Jóllehet végig megpróbálta kizárni a szentimentális érzéseket kapcsolatukból. és finoman megkopogtatta a pocakját. hogy elpucoljanak. a sofőrjük volt. melyekről még ma is csak tiszteletteljes suttogással beszéltek. amikor a luxus öleléséből betoppant egy olyan bárba. Arleennak nem voltak ilyen problémái. Ellentétben elődeivel. olyan társaságba vitte. csak most . akik között ő semmilyen formában nem tett különbséget. az apró tengerparti nyúlványra Zumától északra. neki nem volt szüksége italra ahhoz. majd nemet mondott. majd egy ötödik bourbon elfogyasztására sarkallta. Aki jött. akivel dolguk lehet. Ezzel vissza is talált a régi. poroszkék tintával tetoválva. Az itt lakók egy cseppet sem csodálkoztak a körükbe érkező gazdag lány láttán. A felismerés egy negyedik. Csak később. Az út. . akárcsak Joyce számára. hogy mentséget találjon szabadosságára. az talált. de kéretlenül is kapott egyet. hogy összetörték a szívét. hogy .rákérdezett. A lány furcsa pillantást vetett rá. Az ajánlatot szép számban elfogadták. aki emberi hamutartóra vágyik. Néhány óra általában elég volt nekik ahhoz. aki Veronica Lake-nek mondta magát. csak a neve: The Slick. amikor áporodott levegőjű házában üldögélt.

miközben másvalaki éppen azt csinálta vele. a lány úgy kezdett hajtani. Lehet. csak egy ködös. és a szörfösöket figyeli).elképzelni is gyűlölt.Arleen! Arleen! Visszafordult. Odabenn lázas mulatozás zajlott.focisták vagy talán hippik közé . hogy az ő lányával bárki is csinálhatja. Majdnem egy óra cirkálásba került neki. hogy hagyják őt békében. kivéve . úgy határozott. sőt némelyek maguk is beálltak a sorba. Néhány kőhajításnyira a tengerparttól mégis elveszítette. vagy még inkább arra. Némelyek az első éjszaka után kezdtek másképp tekinteni rá. a kör közepén. éppen indulófélben volt. sört vedelő állatok. Ott. hogy ilyen nagylelkű odaadás csak egy őrülttől vagy egy fertőző betegtől telik ki. és megmondta nekik. míg a The Slick előtt végre megpillantotta az autót. Kabátját és tárcáját féltve óvatosan belépett a bárba. Miután egy héten keresztül minden áldott éjszaka eltűnt a házból. Arleennak nyoma sem volt.vele. szemeit le sem véve szeretőiről. Lawrence Farrell. zavart pillantással válaszolt. de ha az ő hercegnője rossz társaságba . melynek a létét nem is sejtették. Mások olyan lovagiasságot fedeztek fel magukban. mintha teljesen a rabjuk lett volna. hogy hová indul. kórusban ordítozó emberek. mint valami tébolyult. . hátuk közepéig érő hajjal. addig Arleen viselkedése egy idő után óhatatlanul felhívta magára a figyelmet. akkor kötelességének érezte. hogy ő is azt a bemutatót nézi? Átfurakodott a nézőseregen. De a lány hangosan és elszántan tiltakozott az ilyen beavatkozások ellen. Haladó gondolkodású szülőnek tartotta magát. amit még . Az anyjára hasonlított. mintha maga sem lenne biztos benne -. ahogyan . azután rátalált az ő gyönyörű gyermekére. ha a diszkrét távolságon belül akart maradni. hogy követni fogja lányát. mielőtt még a sorban állás megkezdődött volna.Másnap éjjel visszatért még többért. és megpróbálták felrángatni a padlóról. hogy tévedett (a lány biztosan sétálgat a parton. ahogyan ott feküdt a férfi alatt. Míg Carolyn és Joyce képes volt titokban tartani viszonyait.akárcsak a többi lányos apuka . és neki is bele kellett taposnia a gázba. Valaki éppen sört öntött a szájába. hogy valaki hercegnője nevét kántálja. atyja. azt gondolva.arra a kérdésre pedig. A hely reputációja még az ő haladó gondolkodású.álmaiban . amikor meghallotta. Amint kiértek a Grove-ból.keveredett. Megnyugodva. és csak hajnalban került elő . Erre azok feladták. majd a következő éjjelen is. hogy bizonyos tanácsokkal lássa el. becementezett füléig is elért. Nem mindenki élt a lehetőséggel. csoportosultak valami látványosság körül a bár túlsó végében.

hogy lerángassa róla azt a gazembert. Nem volt hajlandó visszajönni.. Amikor elmondta neki. miközben dagadtra verték. . A lány ellenkezés nélkül beszállt. mikor erre kérte. és hosszú órákon keresztül várt. hogy miről beszél. majd Lawrence-re vetette magát. aki hátra tántorodott a tömegbe. hogy várja ki a sorát. De a lány imádói egyszerűen arrébb rángatták. A lány mindvégig az arcára meredt. Arleen a szobájában maradt. hogy miért csinálja azt. egyáltalán nem hatották meg a sebei és véres inge. Aznap kora éjjel a lány megint elindult. futásnak eredt. Lawrence a kocsifelhajtón kapta el. akik közül sokan már lehúzott cipzárral készülődtek neki az aktusnak. amikor ajkai már képtelenek voltak a szavak formálására. illetve csak megpróbált elindulni. Nem hagyta abba a tiltakozást még akkor sem. Még ekkor is megpróbált elkúszni oda. néha hangosan zokogva. Végül. az ő lánya. Uramisten. Aznap egy szó sem hangzott el közöttük. hogy felálljon. Lawrence Arleen nevét kiáltozva előrelépett. Némán vezetett hazáig. A csípőjét dobálva nyögdécselt. enyhén felvetette a fejét. Miközben őrjöngő apja anyja karjaiban vergődött. Állcsúcson vágta a férfit. végső tehetetlenségében pofon vágta. míg apja beszélt az ügyvédjével a The Slick bezáratásáról.az anyja kinézett. a zsarukkal a támadók bíróság elé állításáról. és az arcába csapva próbálta ráébreszteni. Beparancsolta a kocsiba. szemmel láthatóan majd megőrülve az őt meglovagló férfiért. kiteregetve ezzel a szennyest a Sarlók teljes területén. A férfi aggodalma dührohammá változott. mit csinál. kidobták az út mellé. Úgy tűnt. amikor még képes volt izgalomba jönni. Arleen másra sem várt. és a pszichiáterével arról. hogy mit látott. Valaki ráripakodott. majd lestoppolt egy fuvart a Point felé. decibelekben mért hangereje és méregben mért szókincse addig emelkedett. Visszabotorkált az autóhoz. aki még akkor is azt nyöszörögte. és hogy ő mit csinált. és bizonyára nagyobb kárt is okozott volna benne. az ő lánya. amit csinál. ahol Arleen feküdt. üveges szemmel. és az előző estéről elhalasztott vádaskodások is teret nyertek. hogy ez az ő lánya.. hogy hol hibázott. mígnem elég energiát ki tudott préselni magából. míg végül teli torokból üvöltözve kurvának titulálta. Jó darabig ott feküdt. majd mint egy rakás szemetet. sem elmondani azt. A közömbössége csak tovább korbácsolta haragját. míg hajnal körül Arleen elő nem jött a bárból. mintha nem is igazán értené. ha Kate közbe nem lép. Az alak kiköpött egy véreset.

Huszonegy letartóztatást eszközöltek. miközben vitézül állta a sarat vágyaival szemben. hogy megfeledkezzen Ralph-fal. Volt annyi sütnivalója. Palomo Grove igenis emlékezni akart. valamint egy lapostetű-fertőzésre. többségét kisebb kábítószeres vétségért. és olyan mértékben dadogott. Mindent egybevetve. egy teljes kivizsgálásra. nyögdécselős számát. ugyanakkor hallgatott. hogy fel kellett adnia partnerét. Lawrence és Kathleen Farrell hálát adtak az Úrnak ezért az apró könyörületességért. pedig tökéletes álcát talált tevékenysége elleplezésére: a vallást. Arleent ezután kórházba dugták. Biztosította a szolgáltatást. Még a Grove keleti részén is érezhetően kevesebb kölyök mászkált az utcákon sötétedés után. a helységet pedig bezárták. hogy azt a Ralph Contrerast csábítsa el. De legalább nem volt terhes. a Némával töltött pásztoróráiról. amire szüksége volt. tökéletes szerető volt. nem is fog többet gondolni rá. Egyszerű funkcionárius volt. Olyan sztori volt ez. Még Trudi. hogy minden szándékot és tettet inkább szó nélkül hagyott. Lawrence Farrell hercegnője nagyban nyomta csípődobálós. Trudi így szerette. négyük közül az utolsó számára is eljött a perc. Jóllehet a kisvárosi szépség. Elsődleges olvasmánnyá vált a parton lakók számára. Amikor a rend őrei megérkeztek. Legalábbis ezt mondta magának.és a teste el fogja neki árulni. Arleen Farrell botrányos magánéletéről szóló híradásaikban a lapok olyan szókimondással tárták fel annak titkait. ahogyan már több mint egy hete minden este. aki Laureltree-ben. 2. melyet még Lawrence otromba megvesztegetési kísérletei sem tarthattak távol a lapoktól. a Béke Hercege Lutheránus Templomában dolgozott kertészként. Rátaláltak két.túl gyorsan napvilágra. szexuális úton terjedő betegségre. mint a sír. mikor jött el ez a pillanat -. és felfedték a természetes kopásból fakadó egyéb károsodásokat is. .A bárt aznap este megszállták a rendőrök. Habár ő igenis könnyűnek találta. Így is lett volna. és amikor majd beteljesítette a kötelességét .Arleen indiszkrécióját követően . ha valamennyiük viszonya (beleértve Trudiét is) nem került volna . Arleen ügyeinek kipattanása a szülői jogok gyakorlásának hihetetlen szigorodását vonta maga után. Nem mintha sokat bíbelődött volna a technikával. A titkos románcok kora lejárt.

miután iskolatársai oly könyörtelenül dobálták rá a mocskot nagy nővére miatt. Ez a magyarázat a The Slick-béli kalandjaira. bárkitől. Kate. Arleen Farrell makacsul hitte. Arleen öccse . és ott támadta meg őket valami. Jocelyn. Ő. de a részletek dolgában engedniük kellett. és . hogy komolyan is vegye ezeket az állításokat. hogy elhaladjanak az elhíresült ház előtt. hogy Arleen kikerült a motorosok bűnbarlangjából. melyet időnként szakítottak csak meg reményvesztettségének könnyei. ami beléjük költözött. Még a Grove túlfelén lakó népek is úgy intézték bevásárló útjaikat. kivéve azon barátainak családját. Az őket megszálló lény azt követelte Arleentól. míg végül képtelen volt bármilyen két szótagnál hosszabb szót értelmesen kimondani. Az persze még a pillanat tört részéig sem jutott eszébe senkinek. A cikk szövegében nyoma sem volt iróniának. Carolynt . aki e szolgáltatásra kapható. akikkel Arleen július 28-án. tette hozzá a híradás. Arleen úgynevezett vallomása épp eléggé abszurd volt ahhoz. hogy a pletykaterjesztők végezzék be munkájukat. Az apró feketepiac.Lawrence. Craiget ki kellett venni az iskolából. A méhébe költözött Ördög egyszerűen egy utódnemzésre alkalmas atyát keresett a motorosok soraiban.feltehetően .is az érdeklődés középpontjába került. Azokban a napokban a Grove-ban csak a vakok és analfabéták nem olvasták a drogokról és a szépségről szóló híradásokat. a fiatalabb lány és Craig. Az általa előadott mese meglehetősen választékos. mely az orgiákról készült fotográfiákra szakosodott. Ez így önmagában is eléggé említésre méltó volt. Maga a család . három barátjával együtt. elmentek úszni egyet egy Palomo Grove-hoz közeli tóban. hogy ne kelljen élniük semmilyen szerkesztői fogással a hatás elérése érdekében. szombaton kirándulni volt. beszéde nem állt másból.amennyire csak a jogi osztályuk szakértői engedték. Három nappal azután. a Chronicle-ben megjelent egy interjú Arleen egyik állítólagos gondozójával. Kate pedig addig emelte nyugtatóadagját. a páciens betegsége nem merül ki pusztán túlfűtött libidójában. mint trágárságok halmazából. bizarr történet volt. habár a fényképek némelyike olyannyira elmosódott. Habár nem nevezte néven Joyce-t. óriási jövedelmezőséggel működött. hogy a testét megszállta az ördög. A nővér szerint a Farrell lány ideje nagy részét szexuális őrjöngéssel töltötte. De a legrosszabb még csak ezután következett. hogy nem volt mód megbizonyosodni eredetiségükről. hogy tegye magát terhessé. De.a másik három fürdőzőtől is.

fikarcnyi kétsége sem lehetett afelől. egy-két becéző szó ide vagy oda: A szülő feltette a kérdést: .A gyermek erre így válaszolt: . amikor Gottlieb doki minden tekintetben egészségesnek. hogy a lányuknak meg kellene látogatnia a család orvosát.vagy Trudit. szinte patologikus viszolygást érzett bizonyos ételek. ha a szülők nem figyeltek volna ekkora elánnal gyermekeikre.Hát nem is vagyok izgatott. éjfélkor meg a szobájukat rótták. Betty Katz javasolta elsőként. a fagyos ridegségtől a szenvedélyes kirobbanásokig. hogy nem izgattad fel magad. Sose rosszabbul. . olyan változás. hát nem teljesen ránk ütöttek? Néhány hétig ezek is maradtak: mintagyerekek. édesem? . Ha valaki csak futó ismeretségben volt Arleennal. barátjuk őrületével szembekerülve is ennyire megőrzik higgadtságukat. . mely körülvette a lányokat. hogy visszautasítana bármi emészthetőt. az egy szótagos kifejezésektől a szószátyárságig. amíg elül a vihar? . melyek felölelték a teljes skálát. de emellett terhesnek találta. ahogy a viselkedésükben megmutatkozó visszásságok egyre szembetűnőbbek lettek. A folyamat alig érzékelhető volt. különösen a tenger gyümölcsei iránt.El akarod hagyni a Grove-ot addig. semmivé foszlott. Micsoda kiegyensúlyozott gyermekek. Először az tűnt fel nekik.Úgy nézek én ki. mely minden valószínűség szerint észrevétlen maradt volna. Semmiféle meglepődésnek nem adta tanújelét akkor sem. Trudi nem tiltakozott. Ekkor azonban a tökéletes kép kezdett darabjaira hullani. A nyugalom levegője. Katz és Hotchkiss házban az alábbihoz hasonló beszélgetés zajlott le. aki pedig nem arról volt híres. Még Carolyn is. ahogy csemetéik időbeosztásukkal élnek: délben mélyen aludtak. akik tiszteletre méltó megadással viselik a helyzetükből fakadó megpróbáltatásokat. a négyes összetartozása nem volt titok a helybéliek előtt. és a helyébe olyan hangulatváltozások léptek. hogy a lányokat meg kell óvni Arleen esztelen kijelentéseinek következményeitől.Nem.Nem. jól vagyok. hogy kivel osztotta meg állítólagos sátáni tapasztalatát. Hamarosan nyilvánvalóvá vált.Biztos. . mint aki felizgatta magát? . gondolták a büszke szülők. A McGuire. Szeszélyesen viselkedtek étkezéskor is.

Ezután Carolyn szülei kezdtek osztozni abban a félelemben. érzékeny idegrendszerű lány az idegösszeroppanás szélére került. mert a lányok közül egyik sem volt hajlandó. hogy a hagymázos agyszülemény mélyén mégis ott lakozik egy darabka igazságfoszlány? A szülők összejöttek egy megbeszélésre. Ha ezen a ponton lett is volna bármiféle remény. mert állhatatosan elutasították. Az újság itt is ugyanaz volt. hogy teherbe esnek. . Mindhárom célkitűzésük elbukott. A hírek Arleen Farrell történetének újraértékelése után kiáltottak. végső bizonyság megszerzésekor. felfedni csábítója kilétét. Az abortusz kérdésében azért. Akárcsak Carolyn és Trudi. És ő is viselős volt. akkor ez a remény is dugába dőlt a harmadik. akiket mostanra a Grove minden jóérzésű polgára kitaszítottként kezel. És végül. Elsőként lokalizálni kell a leendő apákat. izzadságos munkával elérték. Lehetséges. kudarcot vallottak az ügy takargatásával is. Az atyák kérdésében egyszerűen azért. hogy a lapok botrányrovatai új tápot kapjanak.csak a jó ég tudja. de végül ők is rászánták magukat lányuk megvizsgáltatására. így a mindig is túlfeszített. Mindannyian elhatározták . amilyen gyorsan és biztonságosan csak lehet. hogy lányuknak bármiféle köze is lehet a botrányhoz. akkor ajánlatos lenne. melynek megszerzését fáradságot nem kímélve. az egész ügyet olyan diszkrécióval kell intézni. hogy belekényszerítsék őket annak a feladására. hogy a három család hírneve ne szenvedjen olyan csorbát. mert a botrány szereti a napvilágot. Hármuknak ez sikerült is. ha a leendő anya tizenöt kilónyi súlyt leadna magáról. még szülői nyomásra sem. Arleen azonban kudarcot vallott. Nyilvánvalóan valamiféle egyezség született a lányok között. és elég egyetlen indiszkrét orvos. Másodszor. miféle indok vezérelte őket -. Harmadszor. hogy sarjadékuk rejtélyes viselkedése szükségessé teszi az orvosi beavatkozást. ő is remek egészségnek örvendett. hogy megcáfolják a történések rendszerességét. A válság kezelése hármas feladatot rótt a szülőkre. mint Farrellék. ami értelmesnek tűnt. és szexuális opportunizmusukért eljárást kell indítani ellenük. kiegészítve azzal az intelemmel. Joyce McGuire szülei vonakodtak leginkább elismerni. véget kell vetni a nem kívánt terhességeknek. hogy ha lányuk ki óhajtja hordani a csecsemőt. Együttes erőfeszítéssel végül kiötölték az egyetlen lehetséges forgatókönyvet.

kisvárosi álnokság. Egyfajta kultusz munkálkodik a környéken? .legalábbis a Chronicle szenzációs bejelentése szerint . káoszba hullott családok.valójában meddő? Vagy csak a többiek sikeresebben leplezték el túlkapásaikat? A sztori egyre folytatódott. és Palomo Grove-nak . akinek névtelensége végtelen teret enged a találgatásnak. ami csak kell: szex. És kis szerencsével a kitartás meghozhatja a maga gyümölcseit.vetődött fel a kérdés. hogy . vagy halva szülöttek is. hogy a szülők találkoztak. saját lángját táplálva. megszállottság. kis híján halálos csapást kellett kiállnia. a sajtó is követheti a folyamatot. De akkor mi a helyzet a Farrell lánnyal. Minden megvolt benne. akinek az esete az első darabka volt a mostanra Szüzek Ligája néven elhíresült kirakójátéknak? Vajon őt az a tény indította a másik három lányénál jócskán szélsőségesebb viselkedésre. de alapjában véve mégiscsak elszigetelt eset volt. még csak most jön a legjava. És ami ettől is több. melyre a sajtó követelte a választ. középosztálybeli léte szilánkokra hullott szét saját lányaik összeesküvése által. tébolyodottság és megint csak szex.A sztori két nappal azután pattant ki. Viszont ezek az új fejlemények még az érzékenyebb idegrendszerűeket is megrázták. Adva volt négy família. Ó. Ahogy a lányok egyre előrehaladottabb állapotba kerülnek. vagy feketék. akiknek józan. azok a lehetőségek! . A gyerekek lehetnek akár hármas ikrek. Az ismeretlen apa nagy valószínűséggel minden esetben ugyanaz a személy.egy újabb.melyet ugyan megrázott Arleen esete. Az Őrült Lány Meséje érdekes színfoltot jelentett az ufó-megfigyelések és a Rák Ellenszerek tömegében. egy fiatal lányokra vadászó csábító. szex. de mégsem állt a feje tetejére .

háborítatlan felszínük úgy nyelte el a legádázabb támadásokat is. vagy a nyüzsgés a Központban. különösen a lányos apák. . Ezek a háztáji összezördülések nem kevés családra mértek csapást. A zárt ajtók mögött a Grove gyermekeinek ezek után sokkal keményebben meg kellett harcolniuk kiváltságaikért. csend és nyugalom. míg körülöttük csak tomboljanak az ellentmondások. hogy azok még legapróbb hullámokat sem borzoltak. az Őrültek Városát. ahogy senki sem szerette volna. mely a tónál megkezdődött. A lányok ordítozást és vádaskodást hallottak szüleiktől. Marvin boltja már október és november hónapokban is rendkívüli üzletmenetnek örvendhetett az égetett szeszes italok területén. De a Grove lelki egyensúlyán ejtett seb már nem gyógyult ilyen könnyen. akárcsak a tó tükre. ha az Ördög azt parancsolja nekik. mint megalapítása óta összesen. a korábbi ígéretek dacára. és ők hagyták.HÁROM A forgószél örvényének magjában csend volt. Voltak azután már változások is. mely nem egy esetben végzetesnek is bizonyult. a sajtótól és barátaiktól egyaránt. amelyek korábban magától értetődőek voltak. de karácsonyra a kereslet az egekbe szökött. amikor a szokásos fesztiválhangulathoz járuló részegség. A folyamat. folyamatosan apadt az eltelt hónapokkal és a publikum figyelmét elvonó másféle botrányokkal. hadd formálja tudatukat éppúgy. de ha már ez lett a helyzet. Az alkoholfogyasztás indexe meredek emelkedésnek indult. Érdeklődésük egymás és a külvilág iránt a nulláig süppedt. A Szüzek Ligája oly módon rajzolta fel a városkát Ventura megye térképére. A figyelem. ahol a lányok önként adják oda magukat. ahogy szüleik. miután az emberek elhatározták. akkor ezt ki kellett aknázni. mint a zsúfolásig telt bárok. visszavonták még azokat a szabadságjogaikat is. Nyugodtak voltak. de ez mégsem érintette őket. Ezekben az időkben egymás társaságát sem keresték. haladt tovább a maga ellenállhatatlan módján. csak hogy otthon ülve teljesedjenek ki. Semmi más nem érdekelte őket. A Grove-nak azon az őszön több volt a látogatója. melyek nem voltak annyira szembeötlők. hogy azzal a ténnyel fognak ezentúl dicsekedni: meglátogatták azt a helyet. mint testüket.

és üledékének kiszáradt porával szórta meg. és ezzel a város szociális szerkezetének finom átrendeződése megindult. de a hasadék fala gyakorlatilag függőlegesen ereszkedett a mélybe. hátha ezúttal sikerül kiszúrnia a tó lakóját. minden félelme ellenére. akik nyáron még csak álmodni sem mertek volna arról. Amit William Witt rövidke kukkolói karrierje során a titkosságról megtanult. minek volt tanúja aznap a tó partján. Furcsa kielégülést jelentett neki az ittlét. A csatáknak természetesen megvoltak a maguk tanúi. feleségütlegelés és magamutogatás minősített esetei a bűnösök paradicsomává tette Palomo Grove-ot. hogy itt élhetnek. Mire a hivatalos ünnepek és az általuk ütött személyes sebek a múlt ködébe vesztek. Ami azt illeti. mely minden bizonnyal egyik bejárata lehetett a város alatt húzódó barlangrendszernek. gyakorta végigélve újra az ott történteket. A víz addigra már elkezdett visszahúzódni. felfedve azt a hasadékot a földön. lehetővé téve azok megvásárlását olyan egyéneknek. melynek során a korábban kívánatosnak tartott ingatlanok mint például a Sarlók környéke (melyet mostanra megmérgezett Farrellék jelenléte) . hogy a kérészéletű sztárság. és egy hét múlva teljesen el is tűnt. hogy mindenestül otthagyja a Grove-ot. hogy felfedje. Egyetlen éjszaka alatt jó harmadával csökkent a felülete. nem ellentételezné az őt élete végéig elkísérő gyanakvást és a lehetséges büntetést.házasságtörés. Nem is egyszer került közel hozzá. az eset után mindjárt másnap valóban visszatért oda. sok család határozott úgy. amikor az események kezdtek a napvilágra kerülni. felbecsülhetetlen értékűnek bizonyult. Néhányan még a barlangba is megpróbáltak bejutni. Miután Arleen kiadta magából annak a bizonyos délutánnak a történéseit. amit ezzel elérne.ára meredeken esni kezdett. Micsoda hullámverés ahhoz az aprócska tóhoz képest. Nem ő volt a hely egyetlen látogatója. számtalan látogató jött el ide. hogy neki sem fognak hinni. de mindannyiszor ellenállt a kísértésnek. A figyelmesebbek könnyedén felismerték a helyszínt: a tó elsárgította a fűszálakat. Ezért a saját fejében tartotta életben az emléket. És ezen túlmenően még annak is megvan az esélye. jól tudva. és nem kínált semmilyen kapaszkodót a leereszkedéshez. Egyfajta . Néhány napos érdeklődés után a hely ismét visszasüppedt William magányos látogatásainak színhelyévé.

de a nem látható dolgok túlságosan messze estek William érdeklődésétől. az ekkor tizennyolc éves Trudi gyermeke hajnali 3. ha azt akarná. Folyton azt akarta. amikor április másodikán a Szüzek Ligájának első tagja vajúdni kezdett. A vele kapcsolatos kíváncsisága akkor halt el teljesen. . arra jótékony homály borult. istenhozzádok. és már . bár azt senki sem tudta. hogy a gyermek teljesen az anyja volt. ahogy róluk beszélnek. verekedések. Ezek után Arleen Farrell kitörlődött az emlékeiből. hogy halvány fogalmuk sem volt az apa személyéről.46-kor született.Félig holtnak néz ki . Amikor. ahogyan az ezüstös tó partján állva lassan kibújik ruhájából. A lányok végzete nem tett rá különösebben nagy hatást. és nem maradt más a helyén. és hallotta. őrjöngések. hogy a lány már elveszítette korábbi bájának minden darabkáját. tekintve. ahol aznap délután is. hogy valami a hatalmán kívül esett. Törékeny újszülött volt. mindössze 1870 gramm. mert a lány kórházban volt. egyszerűen azért. császármetszéssel. viselős akart lenni. amiért a nagyszülők nem győztek eleget hálálkodni. Howard Ralph Katz. így Palomo Grove-nak is szembe kellett néznie a kérlelhetetlen tényekkel. mégis eszébe jutott a lányok jelenlegi állapota. hogy férfiak legyenek vele. aki benne szerepel. nem is beszélve arról az erotikus borzongásról. ahogy itt állt. A lány agyával valami nem volt rendben. Howard Trudi sötét. gondolta. legszívesebben Arleenre gondolt. mélyen ülő szemeit örökölte. meg fogja tudni belőle. Sajnálatos módon a négyes fennmaradó tagjainak anyaméhe nem osztozhatott a felejtés tapasztalatában. A széthulló város ideális tereppé vált a kémkedéshez: szokványos csábítások és lealjasító rabszolgaság. és a tény. . Witt könyvének fogom hívni. Hogy mit tett a tó ezután vele. mindezt megírom.írták le állapotát.cinkosságot a barlanggal és annak titkaival. bizonyos ritka alkalmakkor.Mint egy kábítós hullája. csak egy csodálatos vízió. és felidézte maga előtt a fürdőzők meztelenségét. neki is ösztönző erőt jelentett. és mindenki. ahogyan a többi lánynak is sikerült. Egy napon. akárcsak a többi kukkoló számára. hogy a titkai nem maradtak titkok. Olvasott néha felőlük. hallotta valakitől. amikor azt hallotta. ahol még akkor sem láthatná. de ő kudarcot vallott. Sok minden érdekeset lehetett akkoriban megfigyelni. amikor napvilágot látott a műtőasztalon. és ez tette beteggé. amely rátört. hogy megszégyenülése újabb stációhoz érkezett. hogy miért. Abban mindenki egyetértett. bevert orral.

hogy valaha látták volna őket. hogy ő már régen levette róla a kezét. Ha csak pár nappal is elhalasztották volna indulásukat. Azért választott így (habár ezt sosem vallotta volna be. akik egypercnyi különbséggel születtek. Elmaradoztak a barátok telefonjai. hogy Howard Katz meglátta a napvilágot. Július 26-án este a Hotchkiss család rövid időre elment otthonról. mert két apjuk volt: az egyik Randy Krentzman. A minden oldalról rájuk zúduló elutasítás felett érzett fájdalmában a Katz család tervezgetni kezdte. hogy ilyesmi valaha is megtörtént. életének első hat napjában minden egyes lélegzetvételért keményen meg kellett küzdenie. és visszatér Alan Katz szülővárosába. Mindössze egy héttel a McGuire ikrek születése után Carolyn is ikreknek adott életet. Joyce McGuire ikreknek adott életet. habár beigazolódni látta azokat a félelmeit is.születésekor dús. hiszen egyszerre jutott ingatlanhoz és ismertséghez a városban. Chicagóba. túlságosan is békén. Születésével a Szüzek Ligájának hőstörténete elérni látszott természetes végét. Ami azt illeti. Hasonlóan édesanyjához. Ezúttal azonban a sajtónak lehetősége adódott arra is. hogy azon a helyen dajkálja. de azután már gyorsan erősödött. tanúi lehettek volna a Liga története utolsó tragédiájának. hogy ne csak egy újabb aranyos kisfiúcska születéséről számoljon be. Jo-Beth és Tommy-Ray lett a gyerekek neve. Carolyn másik gyermekének temetése ugyan még vonzott egy kisebb nézőközönséget. az ismerősök még azt is letagadták. Carolyn az úszás . tökéletesen komplikációmentesen. Carolynt otthon hagyva Lindával. a másik maga a tó. és csak jóval éjfél után. Április 19-én Trudi hazavihette fiát Palomo Grove-ba. barna hajkorona ült koponyája tetején. és a botrányból származó jövedelmek dacára egységes kívánságként fogalmazódott meg. Linda névre keresztelték. egy fiúnak és egy lánynak. megszült a Szüzek Ligájának második tagja is. tehát 27-én értek haza. A lányt. de a négy családot ezentúl békén hagyták. aki szintén koraszülött volt. hogy elhagyja a Grove-ot. melyet legjobban ismer. Katzék két héttel később költöztek el véglegesen. aki erős csontozatú volt és tömzsi. Három. Az időzítés tökéletesnek bizonyult. A Szüzek Ligájának története foltot ejtett Palomo Grove becsületén és jó hírén. de a fiú holtan született. mint tervezték. hogy minél előbb meg kell feledkezni arról. aki jó vételt csinált. Június végére el is adták a házukat egy vadidegennek. ha a Mennyei Atyát is beleszámoljuk. Két héttel azután. még a halálos ágyán sem). Tovább maradtak.

Joyce beszélt. gyaníthatóan a fiú családi körben tartott csendes vallomását követően . John pásztorral. Joyce kezdetben elutasította a kérést. amit hallani fognak. mégpedig ugyanazzal a vérfagyasztó tárgyilagossággal. . A levelet a szülők az alábbiak szerint értelmezték: a lányokat valóban megtámadták és megerőszakolták. A hat szülő. . miközben elmondja a történetet. szenvedélyes kapcsolatát Randy Krentzman-nal akinek a családja hónapokkal ezelőtt az elsők között hagyta ott a Grove-ot. Joyce apján keresztül. Végül. McGuire-ék étkezőjében ülve hallgatta a sápadt. Először is figyelmeztette hallgatóságát. ahogy a Szent András-törésvonalról is értekezni szokott. Dick McGuire nem volt erős ember. melyben osztozott az összes lánnyal. hogy minél előbb teherbe essen. hogy nem fog nekik tetszeni.Én egész életemben senkinek sem akartam ártani.évfordulóját azzal ünnepelte meg. sem lélekben. Különös jelenet volt. Nem emlékszik semmire abból a napból. és az Egyház sem lépett fel támogatólag az ügyben. A trauma minden képet törölt az eseményekről. előttük felfoghatatlan okból. lánya ellenében. állította. sem testben. mint amennyit már eddig is tett. melyek a testükért küzdöttek a víz alatt. hogy megfojtotta lányát. Ezután nekilátott.. hogy megtartják maguknak a bűnös vagy bűnösök nevét. hogy mi volt az. A sétát. hogy gonosz. megmenekülésüket. hogy elmondja az igazat. Joyce McGuire-ra hárult a kötelesség. és azt is tudja. Előadott nekik mindent.. És ezért is fogja felvágni az ereit.és a vágyat. a Szüzek Ligájának csonkítatlan történetét. Igenis elmentek úszni. hogy Carolyn meghalt. melyben leírta. hogy be is váltsa a figyelmeztetésben ígérteket. a lányok úgy határoztak. hogy Arleen Farrell története az utolsó betűig igaz. hogy kényszerítő erejük ne okozhasson nagyobb kárt apjában. sem Farrell nem elégedett meg a válasszal. és valamilyen. Most. a teremtményeket. a tavat. a Grove és környéke mormon közösségeinek spirituális vezetőjével kiegészülve. Trudi pedig Chicagóba költözött. de azóta is érzi a jelenlétét magában és a kisgyermekben. akinek a keze hol ehhez. a fürdést. Ezért fojtotta meg Lindát. Ne ítéljetek túl keményen felettem . A mai napig nem tudta meg. Arleen megháborodott. ezért további nyomást gyakoroltak rá. Sem Hotchkiss. hanem a nem-mormonokhoz húzott.kérte őket. vézna lánykát. hol ahhoz a bölcsőhöz kapott. Búcsúlevelet is hagyott maga után. Az igazságnak ki kellett derülnie. majd saját magával is végzett. hogy elringassa gyermekeit. Igenis megtámadta őket valami.

mindkét kezével egyet-egyet -. Az adakozók java része csak azért írta alá a csekket.mondta -. .Azt állítod. . néhány nap híján tizenöt hónappal azután.mutatott rá Arleen apja.megengedett magának egy apró félmosolyt . És talán egyszer megint létezni fog. A bennük lakozó szellem azonban a tóé.Soha. Mindannyian tudjuk. .Nem..A tó nem létezik . ha nem. Jo-Beth és Tommy-Ray nem megszállottak. Biztos vagyok benne. amíg egy ilyen pecsét megadja magát.Nem. mert nagyon jóképű srác volt. ha elég eső esik. hogy hasonlítanak egy kicsit rá. .kérdezte a pásztor. . olyan volt vele beszélgetni. Az lehet. hogy Farrell mielőbb eltűnjön a küszöbjéről. Arleen hogy oldotta meg a dolgot. És Trudi is.Akkor kicsoda? . . az apák személye egyáltalán nem fontos. . mint egy időzített bombával. . .felelte Joyce. . hogy elmondod a teljes igazságot .Ezek szerint Randy Krentzman felelős mindenért? . Bármelyik férfi lehetett volna. .kérdezte.Ő nem tehet semmiről. Addig Palomo Grove gyermekei békességben játszadozhatnak.kérdezte Carolyn apja. Jó sok évnek kell eltelnie. ha rajtam múlik. . hogy Carolyn is talált valakit.Amennyit tudok. Tudják.és ennek örülök is . hogy a lányok lementek a vízhez.. Randy Krentzman az én választásom volt. hogy a Sátán benned van.. Ha elhitték Joyce történetét.emlékeztette a lelkész. gyermekem? . Farrell betartotta a szavát. a hasadékot betonnal töltötték ki. Ő és Hotchkiss egy szempillantás alatt elegendő adományt gyűjtöttek a városban ahhoz. mind elmondtam. . Mióta a kis hercegnője elveszítette a józan eszét.Akkor tán a gyermekben? .Azon a napon létezett. nem . Októberben..így is tettem .Azt ígérted. hogy a barlangot lepecsételtessék.. Legalábbis nem abban az értelemben.lágyan ringatta a bölcsőket.Ő? . Egyszerűen csak nem Randy gyermekei.

hogy mindenkinél jobban ismeri Palomo Grove-ot. hogy ott van.ami valójában nem is volt fikció. Néha a fényképész . amikor a színész.keze maradt ott a kép peremén. Hónapok teltek el . mint egy sietősen távozó szerelmesé. mely olyan önzetlenséggel irányította annak mindennapjait.voltak azok az árnyaltabb jelek. a kamerára pillantott eligazításért. hogy a sztárokat két beállítás közti szünetben is harcra készen tartsa . Ilyen alkalmakkor. Sokkal gyakoribbak . a szereplők mögé függesztett tükörben. Néha még ő is elfeledkezett róla. Ilyen volt. Létezett valami a város élete mögött. hiszen ami kemény. mindig azok voltak a kedvencei.Harmadik rész SZABAD LELKEK Egy A több száz erotikus magazin és film közül.megjelent egy. később Los Angeles-i kirándulásai alkalmával. melyik lyukból merítsen örömet. vagy amikor egy láb sebesen felemelkedett.először postai rendelés útján.akit azért alkalmaztak. az kemény. Máskor egy technikus vagy egy statiszta . akinek a bűn különféle barlangjai egyszerre tárultak fel és elbizonytalanodott. William úgy érezte. melyeket kimondottan ebből a célból tett -. melyek a jelenet mögötti realitást tükrözték vissza. hogy senki még csak nem is sejtette. és nem lehet meghamisítani -.gépestől. mindenestől .és William számára sokkal árulkodóbbak . ahol képes volt egy pillantást vetni a kamera mögötti életre. Az ilyen nyilvánvaló hibák aránylag ritkán jelentek meg. mert a lencse túloldalán álló hatalom felüvöltött. melyeket William Witt férfivá érésének elmúlt tizenhét esztendejében összegyűjtött . hogy pont takarásban tartja az akció érdekesebb elemeit. amikor a fikció felkorbácsolta szenvedélyét .

hogy hamarosan el kellett utasítania a későn jelentkezőket. a városban az ingatlanárak meredek emelkedésnek indultak. Ahogy mind Los Angeles.fiatalember tűnt fel a városban. a Grove alvóvárossá nemesedett. Bármelyikük elég volt ahhoz. és nem lehet meghamisítani). az ingatlanforgalmazás után. és vele együtt Witt is. hogy néhány kisebb sztár lakhelyéül választotta a Dombot. A Központban Egészséges Élet Klub nyílott. Most. hogy az egész város körülötte csak fikció (nem egészen fikció. éppen amikor William belépett az üzleti világba. egy futó pillantást vethetett valamire. mind peremkerületei kezdtek kinőni a Simi Valley-ből. akárcsak a pornóban. hogy az egyik idősebb városlakó szemében. Megjelöltsége dacára a Grove dinamikusan fejlődött. Lehet. esetleg egy túllocsolt gyepről lecsordogáló patakocska hatására. akkora sikerrel. és hogy tudja. egy fényűző rezidenciát. hiszen a hús az hús. Újabb lökést adott a prosperitásnak. Virágzottak a . különösen Widbluffben. a fák között tökéletesen elrejtőző házában élt Helena Davis. mely csodálatos panorámát kínált mind a városra. aki a maga korában a pletykákban legtöbbet emlegetett színésznő volt. Valamivel lejjebb a dombon a cowboy-színész Raymond Cobb romboltatott le egy házat. ami csak tovább fűtötte a szóbeszédet. és ő is egyike a színészeknek ebben a furcsa színjátékban. hogy versenyben maradhasson. valahányszor egy . A hetvenes évek végén. akinek a műsorát valaha a legnagyobb durranásként tartották számon a tévétársaságok. hogy a helyébe felépíthesse saját ranch-át. hogy ment az üzlet. és Miss Davis barátjának vallotta magát. Vance és Cobb háza között. mióta a barlangokat lepecsételték. vagy az utca kövezetén megjelenő kátyú láttán. a némafilmsztár.mindig hat láb magas és mindig szőke . mind az azon túl elterülő völgyekre. melyet az mind ez idáig nélkülözni kényszerült. és elfelejtette a rejtett kezet. Buddy Vance. A legnagyobb házat. mely még egy seriff-jelvény alakú úszómedencével is büszkélkedhetett. hetvenes éveinek végén. A szecsuáni konyha iránti őrület két ilyen jellegű intézményt is életre hívott. hogy eszébe jusson a tó és a Liga. elhozva azt a sikket a városba. a komikus vette meg. Az ő jelenlétük tette indokolttá a ház gúnynevét is: a Bűn Fészke.úgy. Azután. és mindkettő kellőképpen látogatott maradt ahhoz. A színjáték pedig a Liga történetéhez fogható drámák nélkül zajlott. A Los Angeles-i import más formákban is megnyilvánult. teljes visszavonultságban élt.

Jim Hotchkiss-szal. Néhanapján. miközben élték az életüket. A Farrell családot. melyet a várossal kapcsolatban hallottak. szecessziót és amerikai naiv művészetet. Számosan voltak olyanok. még mindig helyesebbnek érezték. de még Jocelyn Farrell-lel is -. ahogyan hívni szerették magukat.különféle stílusok boltjai. és aki sohasem tudott felocsúdni e csapásból. ha a Szüzek Ligája egyszer és mindenkorra elfelejtődik. . Olyan vérmes lett a kereslet az üzlethelyiségek iránt. és habár William látásból valamennyiüket ismerte. és bólintott egyet. néhol csak közönséges giccset kínálva. vallásos asszonyt. Arleen húga. William alkalmanként látta is. amit tudtak.a McGuire-ekkel. A lány soha nem épült fel a megrázkódtatásból. A többieket pedig állandóan szemmel tartotta. Tudták. Jocelyn Farrell. Joyce mostanában szinte egyáltalán nem hagyta el a ház falait. akik korábban Thousand Oaksba költöztek. És a tudás óvatosságra intette őket. Az olyan üzletek. valamikor régebben? Ha ilyenkor volt egy törzsgyökeres Grove-lakos a közelben. a csendes. hogy a bevásárlóközpontra még egy szintet fel kellett húzni. vagy a kiskedvencek boltjában. lányukra és unokáikra hagyva házukat. Nem is volt szükségük a szavakra. Végül Louisianában állapodtak meg. az újonnan jöttek megemlítettek egy szóbeszédet. Joyce McGuire-t. a beszélgetés sebesen elterelődött kevéssé ellentmondásos vizekre. és visszatért. a körömkozmetikai szalon és bronzárium. akik sohasem voltak képesek megemészteni a történteket. hogy kivételesen jó hét volt. de rá kellett ébredniük. Az úszómedence-kellékek boltja. hogy Blue Spruce-ban éljen. William úgy hallotta. amikor találkozott velük . A családok elválaszthatatlan részeivé váltak a Grove múltjának. amikor eljött meglátogatni a városban lakó barátait. William is egy volt ezek közül. melyeket korábban a Grove sohasem igényelt. Habár az azóta eltelt években felnőtt egy új generáció. férfitámasz nélkül. a pedikűrösnél várakozva. soha egyetlen szót sem váltottak. akit a felesége elhagyott egy nála tizenhét évvel idősebb San Diegó-i ügyvédért. miközben a gyerek választott a háromféle csincsilla közül. ahová Arleent is magukkal vitték. Hotchkisst. A szülei pár évvel ezelőtt leköltöztek Floridába. hogy hírnevük ide is követte őket. aki egyedül nevelte fel Tommy-Rayt és Jo-Beth-t. Hogy állítólag történt itt valami. férjhez ment. a karate iskola. az őslakosok. egyszeriben nélkülözhetetlenné váltak. amikor sikerült tíznél több értelmes szót egymás mellé raknia.

.

Reménytelenül kilógott a sorból kordbársony nadrágjában és elnyűtt kabátjában (melynek túl hosszúak voltak az ujjai. kerek szemüvege mögött megülő sötét szemeivel és túlságosan fehér bőrével. viszont mellben szűk volt. Márpedig ő nem viselt edzőcipőt: fekete bőrcsizmát hordott. ami egyáltalán nem vallott kaliforniaira. ami azt illeti. mint minden kabát. A fiatalember gyakorlatilag monokróm jelenség volt. az előzővel minden tekintetben megegyező párat. csak végig kell néznie a kocsisoron. Egy Frozen Yogurt boltot választott. A pult másik feléről felhangzó üdvözlés olyan meleg fogadtatásra utalt. Társaságban is inkább csak hümmögött. és minél előbb végez a dolgával. hogy agyonlője. hogy egy pillanatig szinte azt gondolta. amikor ki kell majd vinnie a prérire. amit csak vett). Fogai még ettől is világosabbak voltak. habár csak ritkán mosolygott. jó oka volt az ittlétének. mint a legelhagyatottabbat a sorban. de útközben jó néhányszor szorult toldozgatásra. míg le nem koszlott a lábáról. . Még a lehajtható tetejű Pontiac is hófehér volt. útbaigazításra volt szüksége. habár a festését már jócskán kikezdte a tucatnyi chicagói tél hava-sója. Hamarosan el fog jönni az idő. Olyan város volt ez.Sziia! Segíthetek valamiben? . amivel a Központ előtt parkolt. és lassan őgyelegve a helyiségbe lépett. állandóan. De az is elég. Ha időközben bárkinek is szüksége lesz valami bizonyítékra. nap nap után. annál hamarabb könnyebbül meg. Először is. ha hozzá szóltak. egészen addig. Idevaló vagy sem. A járgány keresztülsegítette ugyan az országon. hogy ezután vehessen magának egy vadonatúj. nyakára göndörödő fekete hajával. hogy idegen tartózkodik a városban.KETTŐ 1. ha végignéz rajta. vállig érő. hogy felismerték. ahol az ember értékét edzőcipőjének márkája határozta meg. Beszélni se sokat beszélt.

.válaszolt sebtében. a maga részéről készen állt. és a hátsó forgó-rúgás felugrással. van itt valahol egy hely. A gépezet. Akkor van itt valahol egy hotel? . A jól bevált gyakorlatsor nemcsak az izmait. Az autóút utolsó szakasza teljesen kimerítette.Úgy érted. és szüksége volt egy alapos átgyúrásra. aki erre rávilágított. egy hely. rúgások és ütések kombinációjából álló árnyék-bokszolással melegített be. Wendy volt az. Az én csak a gépezetet jelentette. A parkolóban felpolírozott autók csillogtak. rövidre fogva mondandóját. (Micsoda ostoba megjegyzés.Üdvözöljük Palomo Grove-ban. sarló felugrással.A Terasz. ezért úgy határozott. Kaliforniáról? . mely azzal végződött. .magyarázta a lány. hogy a lány elhagyta. új vagyok itt .. ..Én.Oké. . . mint a vasárnapi újságok képregény-mellékletei.Úgy értem. a Központ háta mögött. ahol vehetnék egy térképet? .Nem. A válaszképpen felcsillanó mosoly azt üzente: itt minden tökéletes. Egy pillanatig szinte ő is hinni tudott ebben. Legelőször is: kicsoda is Howard Katz? Az én többé nem tűnt elégséges válasznak. túl sokáig volt a vezetőülésbe gyömöszölve. azon az éjszakába nyúló vitán. Vagy van egy másik. egy újabb.. de a gondolatait is ellazította. így sokkal kevesebbet hebegett össze-vissza.Itt nem kell térkép . hogy visszahúzódhat szobájának biztonságába. Csak két perc innen.Melyik az olcsóbb? . Itt van nem messze.Ez nem olyan nagy város.Tökéletesen hangzik. ahogyan hivatkozni szokott testére. és ejtőzhet egy kicsit. A mosoly a pult túlsó felén tovább szélesedett.. a Jólét Kikötőjében . Boldog volt. .olyan élénk színekben pompázott. Könnyen megtalálod. . Tízpercnyi. Palomo Grove-ról . gondolta mindjárt utána. melyet kedvenc rúgásaiból álló speciális koktélja követett: a fejsze. amiért valójában ideutazott. Ennél sokkal többnek is lennie kell a háttérben. hogy némi tornával és egy frissítő zuhannyal lehel életet tagjaiba. Stillbrook Village-ben. lehúzhatja a rolókat a vakító napfény ellen.Persze. Mire elérkezett a lábemeléshez és a felüléshez. a hotel homlokzatára festett üdvözlet . a dugóhúzó.mondta.) . hogy feltegye Palomo Grove-nak a kérdéseket. a Központ háta mögé vezető jelzések ezernyi színben tündököltek.

még a nehézsúlyúak számára is. Ha van a földön egyáltalán olyan hely. Richie. mi vehette rá anyját arra. és kinézett a fénybe.Wendy. hogy mit rebesgetnek a háta mögött. Azok. Hogy Wendy is feladta a küzdelmet. de igaz. . addig ő szánalomra méltó bizonytalansággal tekintett lényére. ugyanolyan tökéletes időzítéssel. (Te vagy az én szent bolondom. neki magának kell felfednie a rejtélyt. akinek lyuk tátong a közepén. hogy már egy óra múlva sem. El sem tudta képzelni.. akik kedvelték . a Mama kikiabált szobájából. értelmesnek is találták gondolatait. Howie . mondta neki egyszer Lem. . de nem szeretlek. hogy szemtől szemben is vállalták volna véleményüket vele szemben -. Lem -.Elég furcsa egy megfogalmazás.Egy ember. hogy nem leszek itt.kérdezte akkor Howie.Elég furcsa érzés. ahol megértheti létének hogyanját és miértjét.ahhoz túlságosan fitt volt.Tudod. A levegő gyöngyház-szerűen áttetsző volt és édes illatú. amíg hebegése-habogása árjából felszínre emelkedett mondanivalója. hogy miért nem? Mert nem ismerlek. mely mintha arra figyelmeztetné: most szeress engem. Felhúzta a redőnyt.Kedvellek. de tudta. megjegyzése még most is fülében csengett. hogy itt hagyja ezt a kellemes helyet Chicago keserves téli hóviharaiért és fojtogató nyaráért. vélemények. . ki vagyok? .jelentette ki Wendy -. A fájdalom olyan mélyen ivódott belé. akkor az csakis az a város. hogy ő már halott volt (hirtelen. . Lehet. ahol megszületett. hogy a hét java részében jóformán szóra sem nyitotta a száját. Majd egyszerre megvilágosodott számára a megoldás. Furcsa. . Nyíltan nem kötekedtek vele . türelmesek voltak vele szemben. Most.Jo-Beth? Ott vagy? Jo-Beth? Ugyanaz az ereszkedő tónus a hangjában. mert holnap már lehet. azt már képtelen volt elviselni. vallás -. és a megoldással talán betömnie a bensőjében tátongó óriási űrt. Kivárták.) De mások számára Katz csak egy balfácán volt. álmában érte az elmúlás). és úgy tűnt. mint mindig. . Míg másoknak határozott képük volt magukról ambíciók. és a kijelentések mind egy irányba mutattak: Katznak hiányzik egy kereke. És tudod. Éppen amint elérte a bejárati ajtót.

amit a Mama hallani sem akart. ép gerinc.Este átugorhatna hozzám. le-fel. Még azt sem engedte.Szívem. a nyitott ablak mellett. bár ideje nagy részében az volt. A lassúság. hogy bármilyen formára igazította vagy feltűzte volna. és erről a szerepről a világ összes orvosa kedvéért sem mondott volna le. ott nincsen minden rendben. mondták. ahogyan felemelte fejét a párnáról.Megmondanád a pásztornak. Jobb. hogy itt vagyok. . Jo-Beth megindult a lépcsőkön felfelé. A szerephez beteges pasztellszínekbe öltözött. mintha minden egyes centiméter a gravitáció felett aratott diadal lett volna. Ez viszont olyan diagnózis volt. Szakorvosok jöttek. Jövök. . hagyta hosszúra nőni gesztenyebarna haját. . itt vagy még? .Jövök már.Nekem biztosan rá fog érni . megnézték. hogy idebenn marad a házban. Mama valamikor ismert egy olyan lányt. A fülei között viszont. mint bármi mástól a világon. lányát mozgatva a lépcsőkön. Le-fel. Mama? Joyce McGuire megszokott pozíciójában feküdt: a kanapén. aki megháborodott. Mindent egybevetve Jo-Beth örült. Kérlek. Mama.Válthatnánk pár szót? . .Tudod. de máris úgy viselkedett.Csak egy percre. A halálos nagybeteg szerepét osztotta magára. amit soha többé nem hagyhatott el. majd a vállukat vonogatva távoztak. az az örökös sóhaj a hangjában. le-fel.Elkések a munkából. Nem tűnt betegnek. . Ép szív. Naponta hányszor kell megtennie azt az utat? Az élete lassan mérhetővé válna a lépcsőfokok számolásával.bizonygatta Joyce.Mi az. fel-le. ami csak tovább erősítette a szakadék peremén ingadozó idős hölgy benyomását. Ne izgasd fel magad. Még csak a harminckilencedikben járt. . . kezének és szempilláinak reszketése.Ő nagyon elfoglalt ember. anélkül..kérdezte Joyce. párnával a feje alatt. hogy a házban ilyesmit szóba hozzanak. fel-le. mintha kétszer annyi lett volna. és bedugták egy kórházba. amiért a Mama többé nem járt nyilvános társaságba. Arcán nyomát sem lehetett látni a sminknek. felszámolták a kiszállási díjat. Fizikálisan minden tökéletes. hogy hívjon fel? . Az emberek csak kibeszélnék. Emiatt jobban félt az őrülettől. amit megtesz. . ép tüdő. Mit számít az az egy perc? . Mama.

Ez nem New York. akik egy valaki fölött olyan könnyen pálcát törő városban laknak. szívem. ahol olyan arcok kísértenek. Az élet nem kegyes az olyan hajadonokhoz.Szeretlek. . Joyce szemei megrebbentek az ablak felé.Vigyázz magadra . .kérlelte szelíden Joyce.Amikor. A rosszindulat és a megbélyegzettség jócskán indokolttá tehették betegességét. és megcsókolta édesanyja arcát. . Mama. . ahol John atya és a Mama olyan tökéletesen megértették egymást. mint most is. Mama.Soha nem szoktad elfelejteni.Figyelj. szívem. Jo-Beth kötelességtudóan visszaballagott az ablakhoz.Reggel találkozunk . de Joyce utána szólt. . .jegyezte meg elmerengve. és ez Palomo Grove volt. A minket körülölelő világ nem más. . . hogy hívjon .Semmi puszi? .Tudom.kérdezte. Elértek a jól kitaposott úthoz. Jo-Beth betette az ajtót. . Nem alszik. Még az evilági Sátán lakhelyét illetően is megegyezett a véleményük. Jo-Beth sikítani tudott volna az idegességtől.Az teljesen mindegy .. . amikor sokáig elvagy.Én is szeretlek. és elindult a lépcsőn lefelé. melynek keretében figyelte a világ változását.Alszik? Tommy-Ray állt a lépcsősor aljában. akik képesek minden elmondhatatlan borzalomra.Minden rendben lesz.Nem szeretem. . .biztatta Jo-Beth. Mama.mondta Jo-Beth.A világon sehol sem biztonságos. . mindig emlékeztette magát. . tudom. .Megmondom John atyának. . . . Jo-Beth gyerekkora óta ugyanezt hallotta.Nem.A fenébe. ilyen vagy olyan verzióban.Mama.. most már tényleg mennem kell. mint a Halál Völgye. . hogy édesanyjának megvan a jó oka a visszavonultságra. Jo-Beth visszafordult az ajtóhoz. mint amilyen a Grove is. Ez volt az a pont.

.Mégis mit? . akkor nem szállna olyan könnyen a fejembe.kérdezte egyszerre a fiú. hogy ellenőrizze külsejét. mint egy festmény . és ezt te is tudod. Mi mindannyian azt hisszük. a tükörből visszaverődő ikerképre meredve. jól tudva. Lehet. melyet mindketten csodáltak. Még a venice-i parti sétány kozmetikázott tündérkéi is megfordultak utánuk. hogy csak én vagyok így. hogy olyan vonzó társasága van. De úgyis csak alaposan megszorongatna a keddi miatt.Nem éreztél valami furcsát az elmúlt néhány napban? . .. .Részeg voltál . és a többiekkel.Napról napra önteltebb vagy. és beszélned kellene vele. Lágyan arcon csókolta. . hogy berúgtál? .Én kezdek hasonlítani rád. . Tommy. minden előzmény nélkül.Most meg te fogsz rám szállni? A francba. és átkarolta testvérét.Egyik sem. . Igaz? . mindenki csak rám száll. nem szállunk rád. .Én is. Tényleg rendkívüli volt a hasonlóság kettejük között. . Tommy-Ray csontozatának finomsága tökéletesen idomult a lány áttetsző szépségéhez.Nem tudom.Az a bűnös ital.békítgette Tommy-Ray. . addig testvére a barátaival volt a parton: Seannal. Sajnos az utolsó néhány hónapban nem mentek együtt sehová.Te egoista .áradozott a fiú.Fel kellene menned. és tudva. Jo-Beth elmosolyodott. . mint testvérével kéz a kézben sétálgatni.Szerinted? Ha én is úgy nőttem volna fel. mellé állva.Nem.Ezt szereted bennem . .Te is ezt gondolod? .Láttál valaha is két ennyire hasonló arcot? A lány elmosolyodott.Tudom. mint a normális kölykök. hogy lett volna szesz a házban. Andyvel. mintha minden a végéhez közeledne. . vagy te énrám? . amilyet csak egy lány kívánhat magának.vádolta a lány.Szóval az is az ő hibája. majd a tükörhöz ment. Hiányzott neki kettejük kapcsolata. .tört ki a lányból. Míg ő estébe nyúló műszakokat dolgozott a Steak House-ban. hogy testvére is így érez. . hogy fantasztikus vagy. .Mind a ketten azok vagyunk. . Úgy éreztem. Jo-Beth semmit sem szeretett jobban.Gyönyörű.

- Még csak most jön a nyár. Most kezdődik minden. - Igen, tudom... de Andy jelentkezett egy főiskolára, hogy rohadna meg. Seannak van az a nője L. A.-ben, és minden idejét vele tölti. Nem tudom. Csak én maradok itt, hogy várakozzak, de még azt sem tudom, mire. - Akkor ne tedd! - Mit ne tegyek? - Ne várakozz! Vágj bele te is valamibe! - Én is ezt akarom. De... (A fiú hosszasan tanulmányozta arcát a tükörben.) - És te? Te nem érzel valami... különöset? Jo-Beth viszonozta a pillantást. Nem volt biztos benne, hogy be akarja vallani az álmait, melyekben elkapta az áradat, és egész élete hullámok hátán lovagolva jelent meg előtte. De ha nem Tommynak vallja meg, akit szeretett és akiben jobban bízott, mint bármilyen más élő teremtményben, akkor kinek? - Oké, bevallom - mondta. - Én is éreztem valamit. - Mit? A lány megvonta vállait. - Nem tudom. Talán én is csak várakozom. - És tudod, hogy mire? - Nem. - Ahogyan én sem. - Hát nem vagyunk tökéletes pár? Magában végigfuttatta a beszélgetést Tommyval, míg a bevásárlóközpont felé tartott. A fiú, szokás szerint, kettejük közös érzelmének adott hangot. Az utolsó néhány hét várakozással terhesen telt. Valami nemsokára történni fog. Álmai megsúgták neki. Érezte a csontjaiban. Csak abban reménykedett, hogy a várakozás nem fog túl hosszúra nyúlni, mert kezdett elérkezni arra a pontra, a Mamával, a Grove-val és a Steak House-beli állásával kapcsolatban, hogy kijöjjön a béketűrésből. Megindult a verseny töréspontjához közeledő türelme és a horizont mögött húzódó valami között. Ha a nyárnál is tovább várat magára (bármi legyen is az, akármennyire valószerűtlen), akkor ő fog felkerekedni, hogy megkeresse.

2.

Úgy tűnik, ebben a városban senki sem sétál, jegyezte meg magában Howie. Háromnegyed órán át tartó kószálása során a Dombon mindössze öt gyalogossal találkozott, és az ő esetükben is kisgyerek vagy kiskutya jelentette különcségüket. Rövid kirándulása során sikerült egy olyan kedvező pontot is találnia, ahonnét áttekinthette az egész várost. A meredek út az étvágyát is meghozta. Marhát a marhának, gondolta, és a Központ által kínált étkezőhelyek közül a Butrick's Steak House-t választotta. A hely nem volt túlzottan nagy, és csak félig volt emberekkel. Leült az egyik asztalhoz az ablakok mellett, kinyitotta Hesse Sziddhártájának egy viharvert példányát, és birkózni kezdett az eredeti német szöveggel. A könyv édesanyjáé volt, aki számtalanszor elolvasta újra meg újra - habár Howie egyetlen olyan alkalomra sem tudott visszaemlékezni, amikor akár csak pár szót is szólt volna a nyelven, melyet nyilvánvalóan folyékonyan beszélt. Ő ezt nem mondhatta el magáról. A könyvet olvasni olyan volt, mint egy afféle belső dadogás; kemény harc minden egyes szóért. - Hozhatok valamit inni? - kérdezte a pincérnő. Éppen azt akarta mondani, hogy „csak egy kólát”, amikor az élete visszavonhatatlanul megváltozott. Jo-Beth lépte át a Butrick's küszöbét, ahogyan azt tette az elmúlt hét hónap minden hetében három alkalommal, de ma este olyan volt, mintha minden más alkalom csak próbája lett volna ennek a belépőnek; ennek a megfordulásnak; és ahogyan a szeme találkozott az ötös asztalnál ülő fiatalember szemével. Egyetlen pillantással felmérte a fiút. Szája félig nyitva volt. Aranykeretes szemüveget viselt. Egy könyvet tartott a kezében. Tulajdonosa nevét nem tudta, nem is tudhatta. Soha életében nem látta. A fiú mégis ugyanazzal a felismeréssel tekintett rá, amelyről jól tudta, hogy az ő arcán is ott ragyog. Olyan, mint megszületni, gondolta a fiú, erre az arcra nézni. Mint előbújni valami biztonságos fészekből, és belecsöppenni egy olyan kalandba, melytől még a lélegzet is eláll. Az egész világon nem volt semmi csodálatosabb, mint a lány ajkainak finom íve, ahogyan rámosolygott. És ahogyan most is mosolygott, mintha nyíltan flörtölne vele. Fejezd be, mondta a lány magának, nézz már félre! Azt fogja hinni, hogy elment az eszed, amiért ennyire bámulod. De hiszen ő is bámul rá, nem igaz?

Addig fogom nézni, amíg csak ő néz rám, amíg le nem veszi rólam a szemét. - Jo-Beth! A sürgető hívás a konyhából jött. A lány pislogott egyet. - Egy kólát mondott? - kérdezte a pincérnő. Jo-Beth a konyha felé kapta tekintetét - Murray hívta, mennie kellett -, majd visszapillantott a fiúra, aki még mindig állhatatosan nézett rá. - Igen - látta Jo-Beth, ahogy a fiú kimondta. A szavak neki szóltak, nagyon is jól tudta. Igen, menj csak, mondta neki. Megvárlak. A lány bólintott, és elindult a konyhába. A találkozás az elejétől a végéig jó ha öt másodpercig tartott, mégis mindketten izgatottan megremegtek a hatására. A konyhában Marvin szokásos mártírszerepében tetszelgett. - Hol voltál? - Mindössze két percet késtem, Marvin. - Volt az tíz is. Háromfős társaság vár a sarokban. Az a te asztalod. - Már veszem is a kötényem. - Csak siess! Howie szeme a konyhaajtóra tapadt, várva, hogy a lány újra feltűnjön; a Sziddhárta pedig szép csendben elfelejtődött. Amikor végre előjött, nem nézett az irányába, hanem egyenesen az étterem túlsó felében lévő asztalhoz ment, hogy kiszolgálja a vendégeket. Nem érezte magát csalódottnak, amiért a lány feléje sem nézett. Már az első pillantást követően kialakult közöttük egyfajta összhang. Egész éjjel várni fog rá, ha úgy alakul, vagy akár holnap is, ha arra lesz szükség, míg csak be nem fejezi munkáját, és újra rá nem tekint. A Palomo Grove alatti sötétségben a gyermekek ihletői még mindig szorosan tartották egymást, egyfolytában, mióta először a földre zuhantak, nem vállalva a kockázatot, hogy a másik esetleg elszabaduljon. Még amikor felemelkedtek, hogy megérintsék a fürdőzőket, akkor is együtt tartottak, mint a csípőjüknél összenőtt sziámi ikrek. Fletcher csak lassan értette meg a Jaff szándékait azon a napon. Azt gondolta, hogy az megint csak azt a nyomorúságos teratát akarja kiszedni a lányokból. De a Jaff szándéka ezúttal jócskán nagyra törőbbnek bizonyult. Gyerekcsináláson

törte a fejét, és bármennyire aljas is volt ez a szándék, Fletcher rá volt kényszerítve, hogy kövesse a példáját. Egyáltalán nem volt büszke a támadásukra. Amikor pedig a következményekről szóló hírek kezdtek elérni hozzájuk, a szégyene csak tovább nőtt. Valaha, az ablak mellett ülve, Raul társaságában, azután vágyakozott, hogy ő legyen az égbolt. A háborúskodás a Jaff-fal ehelyett ártatlanok megrontójává tette, akiknek egyetlen érintéssel megpecsételte a sorsát. A Jaff nem kevés örömöt lelt Fletcher zavarodottságában. Sötétségben leélt éveik alatt Fletcher számtalanszor érezte ellensége gondolatait, amint azok a gyermekek körül forogtak, akiket életre hívtak, és azon merengett, melyikük fog elsőként eljönni, hogy kiszabadítsa valódi apját. Az idő már nem ugyanazt jelentette a számukra, mint a Nunció előtt. Nem éreztek éhséget, sem álmosságot. Szerelmesek módjára egymásba temetkezve, sziklába zártan várakoztak. Néha hallották a felszínről leszüremlő hangokat, ahogy azok végigvisszhangoztak az árnyalatnyi, de örökkévaló földmozgások nyitotta hasadékokon. De ezek az elkapott foszlányok nem nyújtottak támpontot gyermekeik fejlődésével kapcsolatban, akikkel mentális kapcsolatuk a legjobb esetben is elmosódott volt. Vagy legalábbis az volt, egészen ma estig. Ma este ivadékaik találkoztak egymással, és a kontaktus hirtelen tisztává lett, mintha gyermekeik megértettek volna valamit saját természetükről, meglátták volna a tökéletes ellentétet, és szándékukon kívül ezúton nyitották volna meg elméjüket teremtőik előtt. Fletcher egyszeriben a fiatalember, Howard fejében találta magát, aki Trudi Katz fia volt. A fiú szemein keresztül ellensége gyermekét látta, akárcsak a Jaff lánya szemein át Howardot. Ez volt az a pillanat, amire vártak. A harc, melyet végigvívtak egész Amerikán, teljesen kimerítette őket. De a gyermekeik most már megvívhatták helyettük a harcot; véget vetve a csatának, mely immár két évtizede döntetlenre állt. Ezúttal a küzdelem a halálig fog tartani. Vagy legalábbis így számították. Azonban, életükben először, Fletcher és a Jaff ugyanabban a kínban osztozott - mintha egyetlen lándzsa fúrta volna át mindkettőjük szívét. Ez nem volt háború, hogy a franc essen bele. Minden volt, csak háború nem. - Elment az étvágya? - kérdezte a pincérnő. - Azt hiszem, igen - válaszolta Howie.

- Akarja, hogy elvigyem az ételt? - Igen. - Szeretne valami desszertet? Egy kávét? - Még egy kólát. - Egy kólát. Jo-Beth is a konyhában volt, amikor Beverly megjelent a tányérjával. - Mekkora kár ezért a finom rostélyosért - mondta Beverly. - Mi a neve? - akarta tudni Jo-Beth. - Mi vagyok én, randiközvetítő? Nem kérdeztem tőle. - Akkor menj, és kérdezd meg! - Kérdezd meg te! Kért még egy kólát. - Köszi. Ránéznél addig az asztalomra? - Nyugodtan hívj csak Cupidónak. Jo-Beth-nek sikerült a munkájára koncentrálnia, és távol tartania a szemét a fiútól egy teljes félórán át, de ami sok, az sok. Kitöltötte a kólát, és kivitte neki. Legnagyobb rémületére üresen találta az asztalt. Kis híján eldobta a poharat; az üresen hagyott szék látványa szinte beteggé tette. Ekkor, a szeme sarkából, észrevette a fiút előjönni a mellékhelyiségből, és elindulni az asztal felé. Meglátta őt, és rámosolygott. Átvágott az asztalához, útközben két hívást is eleresztve a füle mellett. Már azt is tudta, mit fog tőle elsőként megkérdezni; ez volt a fejében, amióta csak meglátták egymást. A fiú azonban, ugyanazt a kérdést feltéve neki, megelőzte őt. - Ismerjük egymást valahonnan? És persze ő is tudta a választ. - Nem - válaszolt neki. - Amikor... te ... te... - Szája botladozva ejtette ki újra meg újra a szót; állkapcsa úgy dolgozott, mintha rágógumin csámcsogott volna - Te... dadogta egyfolytában - ...te... - Én is ugyanezt gondoltam - szólt közbe a lány, reménykedve abban, hogy türelmetlenségével nem bántotta meg. Úgy tűnt, nem. A fiú újból elmosolyodott, arcizmai elernyedtek. - Különös - töprengett Jo-Beth. - Te nem itt a Grove-ban laksz, igaz? - Nem, Chicagóban. - Hát az jó messze van ide. - Viszont itt születtem. - Tényleg? - A nevem Howard Katz. Howie.

Én sem tudom. . És mi a helyzet az apáddal? .mondta.válaszolta a fiú. én..Velem is ugyanez a helyzet.Nekem nincs apám. Azt hiszem...Miért? . Mindig eljön értem.Ő Chicagóban maradt? . nem igaz? .Sajnálom. Mindenki imádja. . . Tizenegy-tízkor együtt léptek ki a Butrick's-ból. Amikor mégis szóba hozta. Meleg volt az éjszaka. hanem a nyomasztó párásság.Vissza kell mennem dolgozni .Valamikor sokat számított.kérdezte a fiútól. . Megint hebegett-habogott.Ez egyre furcsább.Hogy találkozzunk. Találkoznod kell Tommyval.Az anyám akkor költözött Chicagóba.Nem ismertem..kérdezte a fiú. . . Már. . hogy ma este jöttél be. Soha nem volt valami bőbeszédű a szülővárosommal kapcsolatban.De így egymásra találtunk .De hát ez nem is számít sokat. pont elkerültük volna egymást. . mintha a pokolról beszélne. . a saját szememmel is látni akartam.. és a kijelentésből áradó meggyőződés szinte a könnyekig meghatotta a lányt. ..Halott. szellős meleg.. én.Mikor végzel itt? .Én Jo-Beth vagyok. . Talán hogy jobban megértsem őt és magamat is.Tizenegy körül. olyan volt. ki volt az apám. Csak hétfőn... Nem az a kellemes.. Most már kevesebbet.Oké. Jo-Beth felnevetett.Nem hiszed? . amikor én még csak pár hetes voltam. míg a kocsi felé bandukoltak. Jó. de végül mégis kibökte: . Van egy ikertestvérem is. . . miért mentél el innen? . szerdán és pénteken dolgozom.sajnálkozott Jo-Beth. .Várni fogok .. Két éve halt meg. Imádni fogod.Miért jöttél a Grove-ba . úgy értem. Ha csak holnap jöttél volna. Akkor először is. tudod? Tommy-Ray.

és te sem voltál a Grove-ben.Áprilisban múltam tizennyolc. Csakhogy még sohasem jártam Chicagóban.Ez kezd igazán furcsa lenni.Nem hiszek neked.Én másodikán. hogy mind.. meg nem is.kérte a lány. De nem állt hatalmukban. minthogy gyermekeik fejében ülve várták a fejleményeket. De egy ujjal sem nyúlnak hozzám. mind. A ráncok tovább mélyültek. A sziklába zárt szellemek vonaglani kezdtek. áttetsző arcot. . . . Howie..Addig remegtek.. míg a föld is reszketni kezdett körülöttük.kérdezte.És téged is. . .. hogy ismerlek valahonnan. hogy ismerlek valahonnan.. és mosolygó ajkait a fiúéra tapasztotta.Komolyan? . .Én is. Tizennegyedikén.. Soha nem láttam ennyire. . .. Amikor megláttalak ott a Steak House-ban.És mi a helyzet velem? Jo-Beth megállt.Nem ismerlek. . Te is ugyanezt érzed.Tessék? . te nem úgy gondolod? Én úgy érzem. A lány tett egy fél lépést feléje.Ennyire látszik? . Most.Ez nyugtalanít téged.. magamra uszítom fél Ventura megyét.. hogy meggátolják az egyesülést. . tudtam.Akkor csókolj meg! . Hirtelen összeráncolta homlokát: .kérdezte Howie. . ismerlek is. Lefogadom. Vagyis hát. ..Tizennyolc voltam áprilisban. igaz? . Megremegtek..Hát megnézni megnéznek. . lát.Dehogyis.. .... ..Igen. Nem tehettek mást. mindenki szeret téged is. A csábítás minden egyes szava megforgatta a beléjük mártott pengét.. Amit ennyire meg szerettem volna csókolni.Hány éves is vagy? .Mi a baj? . hogy veled vagyok. mióta. Howie a lány arcára tette a kezét. . Én még soha nem lát.Gyönyörű vagy.

Elég! . Elég! . A lány felnevetett: . . mely tizennyolc évig lepecsételte sírboltjukat.Még a föld is megremegett.kérdezte Howie.sikították gyermekeik fülébe..…Amíg repedések nem nyíltak a betonon.Mit éreztél? ..

Másodszor az éjszakát követő reggelen. gyógyírt követelve a bajra. nem neki találták ki. Némely traumás alkalommal pedig egyáltalán nem volt képes rá. . ahogyan harmincéves korában. és az este nyolckor általa elmondott . Buddy Vance megint egyedül aludt ágyában. nem okozott akkora erőfeszítést. A kettő házasságot jelent. habár már velük is csak mérséklettel élt. ha az történetesen a felesége. a por. melyet három fő számára építettek. amikor Howard Ralph Katz találkozott Jo-Beth McGuire-rel. A reggel verőfényes volt.szokta mondani (amit sajnos idézni is szoktak tőle) . Az Ellennel való viszonya végül túl perverzre sikeredett. méghozzá ugyanazoktól az élvezetektől. Hárman egy ágyban . ha tudná. amelyeknek maga is jócskán rabja volt. Épp eleget volt abban része. bármi legyen is az ára. és az maga a pokol. Nem tudott már úgy átszeretkezni egy éjszakát. a pia. de valahogy még az ilyen szép reggeleket is még szebbé tudná varázsolni.Sajnos. még akkor is. HÁROM 1. mely lökéseivel a nyomasztó délutáni hőség enyhítését ígérte. Már tévés éveiben is ő kezelte Buddyt. és meginduljon lefelé a Dombon. A szivarok. ilyen orvosság nem létezik . hogy egy asszony várja az ágy másik végében. hamarosan el is kell bocsátania a szolgálatából.maga a disznó-paradicsom. hogy magára rángassa kocogó öltözetét. Stanley Goldhammert is. amikor a The Buddy Vance Show minden héten nézőcsúcsot döntött. Minden gyarlósága közül még a nők voltak a legegészségesebbek. Viszont az üres ágy egy kissé könnyebbé tette új reggeli életmódjának betartását. hogy tudja. az előző este fülledtségét elsöpörte a szél. köztük említve nem is olyan rég eltávozott valamikori ügynökét.. Csakhogy túlságosan is sok korabeli fickó halt el körülötte.mondta akkor Tharp doki. Hogy nem volt senki. Ez a kudarcérzet kergette el orvosához. A lányok kétszer mentek le a vízhez. A kocogástól kétszer annyinak érezte magát. Buddy ötvennégy éves volt. aki az ágyban marasztalhatta volna.

hogy a komédiások örökké élnek. . nem akarsz meghalni.Tudom.Inkább az utóbbit választom. És aztán idejössz és azt mondod. Tharp keresztül-kasul ismerte betegét.Előbb-utóbb pedig szembe kell nézned vele. De erről nem! . Tharp felállt. . . hogy gondolsz. mikor kezdjem? . . Soha életemben nem sütöttem el egyetlen poént sem a halálról. Buddy. százévesen. .Azt hiszed. akkor készítek neked egy egészség-megóvási tervet. Túlsúlyos vagy és túlterhelt. különben. És akkor még szerencséd volt.Örülök. A falat a hírességek dedikált fotói tarkították.viccek másnap reggel Amerika-szerte milliók ajkát hagyták el. Minden másról igen.Valahol azt hallottam. én meg mutatok neked egy sírboltot. . és átsétált az íróasztal mellett Buddy oldalára. amire egy utolsó poént véstek.Mutasd meg. hogy kezdesz észhez térni. ahogy Stanley. . merre mondják. nem? Hogy a csudába lehetnék még ettől is komolyabb? Te is nagyon jól tudod. mozgás.Csak kárt teszel a testedben. Szóval akkor. hogy a nevetés meghosszabbítja az életet. Buddy. Láttam már egészségesebb hullákat is. meg orrcukrot. Tudtad ezt? Egyetlenegyszer sem. hogy nem lesz egy kellemes olvasmány! . Hogy még mindig játszani akarsz. Mindenről. . Többségük halott...Így is van. Jobb lesz. Ha valóban komolyan gondolod a dolgot.A poénokat hagyd meg nekem. én nem gondolok rá épp eleget? .Kezdd ma! Dobd ki az összes skótot.Itt vagyok. hogy majd megírjam a halotti bizonyítványodat. ha odafigyelsz. Lou. . te meg engedd meg. mennyire utálok beszélni erről a szarságról. Buddy. Diéta. Vegasban.A dolgok jelenlegi állását tekintve tíz évet ha adok neked. akit valaha a világ legmókásabb embereként emlegettek.Rendben. Mennyi hatalmas név. .Ja. De azt már most megmondom neked. Tudom. és próbálj kezdeni valamit végre az úszómedencéddel! . túlságosan is sokan idő előtt. te is úgy jársz. Lou. Krisztusomra. . gyakorlatok. akikről ő gondoskodott. A hírnévnek megvan a maga ára. minden átkozott nap. .Oké.

Ma a gondolatai akaratlanul is Rochelle körül jártak. A válási papírok ezen a héten lesznek készen. megbízta Ellent. Ezeken a napokon a futás kizárólag egyirányú elfoglaltság volt. a mazochizmus. beleértve Elizabethet is. melynek végére az a lövés tett pontot. egybeesett azzal az időponttal.. ahogyan birtokát hívta: kerekeken. ő volt külsőleg a legvonzóbb. ami. de a szobrász értette a dolgát. . hogy a mai napig kiveri a hideg veríték. Már akkor rá kellett volna döbbennie. ami akkor éppen nagyon foglalkoztatta. legalábbis nyilvánosan. hogy elrágódjon azon. Nem mintha egy hónapnál is többet eltöltött volna Rochelle-lel abban az évben. hogy a későbbi nőtartást megtervezze. Már a kezdet kezdetétől nem passzoltak össze. amíg ki nem ér a fák közül. és gyakran . hogy megfeszítette a hasizmát. amikor először hallott róla. Mindig korán kelő típus volt. már keményebb dió volt. ahogyan Tharp is ígérte. A mézeshetek és apróbb meglepetések után a nő máris visszavonult. A kocogásnak volt egy másik haszna is. . mely olyan közel volt hozzá. Az egészség-megóvási terv. Lehet.Ahhoz előbb ki kéne tisztíttatni. így felébredni a reggeli futásra nem okozott túl nagy gondot. hogy hívja ki a medence-karbantartókat. hogy bizonyos reggeleken hogyan szokott kinézni a tükörben.Akkor tisztíttasd ki! Ez lett volna a dolgok könnyebbik fele. ahol a talaj nem égette annyira a talpát. Jose Luis-szal lehozatta a törülközőkkel és jeges teával megtömött limót a Domb aljára. amellett. A járdák kihaltak voltak. És amikor már a hiúság sem volt elegendő. hogy ott várakozzon rá. Ezek után a könnyebbik módon ment vissza Coney Eye-ba. hacsak rágondol. Amint hazaért. amikor összeházasodtak. mint az aszfalt. Ez lesz a hatból a második legrövidebb. hogy az már fáj. és ahol a zihálást madárfütty festette alá. amikor először nem nevetett a figuráján. hogy kőből volt az arca. Az egészség egy dolog. Shashival tartó negyvenkét napos kapcsolata volt a legrövidebb. meg egy másik. merő véletlenségből. arra gondolt. és hogy a farkát már csak akkor láthatja.mint ma is leszaladva a Dombon a Grove keleti részén át az erdőbe kocogott. és azután hat hónapig tartó házasságuk már csak történelem lesz. de valahányszor lanyhulni kezdett az akarata. ha annyira összehúzza a beleit. Volt egy jó órája rá. de csak végső menedékként. akkor a halálra gondolt. és azok már másnap ki is küldtek valakit. Viszont összes feleségei közül.

most is megbabonázva állt a női szépség előtt. Értelmetlen dolog egyik nő viselkedési mintáját kivetíteni egy másikra. ez meg Rochelle.Az arcáról gondolkodott akkor is. Egy lány. a reszketegen imbolygó fényben. A férfiak annyira majmai az összehasonlításnak: felületesek és egysíkú a gondolkodásuk. akik máris belegázoltak a tóba. De amint éppen elfordult. És ami ettől is több: megváltoztatta magát a napsütés irányát is. és kezdett szaladni felé. se nem kételkedett: ahogyan mindig. Az egyetlen zaj. el lehet riasztani az illúziót? Nem mintha meg akarta volna kockáztatni. Fura egy hang ehhez a korai időponthoz képest. Viszont az Diane volt. tekintve mennyire lefoglalják gondolatait a nők. vette őket számba. még egy utolsó próbálkozásra. hogy csak képzelte azokat a hangokat? Teljességgel lehetséges. A távolban nevetést hallott. nehogy elriassza őket. és hallgatózni kezdett. forrása alacsonyan állt a keleti horizont felett. Rajta kívül hárman voltak. hogy jöjjön el Coney Eye-ba. amint éppen kibújik alsóneműjéből. Buddy se nem hitt. Egyáltalán. fiatal lányok mással összetéveszthetetlen kuncogását. A szőke lány vetkőzött le utolsóként. megint felhangzott a kacarászás. szinte hallucinációszerű változás állt be a körülötte elterülő színen. A felszínét fodrozó hullámok villódzó . Mögötte egy másik. belülről jött: szervezete működésétől. hogy magára hagyja a vadont hangtalanságával. mielőtt az ősi ellentétek újból ki nem újultak. megélénkítette a napfényt. és vele egy különös. amit hallhatott. forró napsugarakkal fürösztve a levelek égnek fordított arcát. Legközelebb leszbikusként szeretne újjászületni. Csupasz bőr. mely az érzékelhetőség határán pislákolt. de azért óvatosan haladt tovább. Hiszen mindannyian olyan átkozottul különbözőek. Talán fel kellene hívnia és megkérnie. hogy nem lehetnek teljesen valóságosak. A némaságban a fény sápadt volt. A nevetés hatására azonban egyszeriben verőfényes délidő lett. egy szőke és feltűnően bájos lány is pont ugyanerre készült. Buddy ösztönösen érezte. akkor kezdte érzékelni annak irányát. még a madárdaltól is. Néhány méter után mozgást látott maga előtt a fák között. és az volt együtt töltött évük legjobb két hónapja. és elérte az erdőt. Csak amikor a harmadik nevetéssor felhangzott. Abbahagyta a kocogást. amikor letért a járdáról. de ekkor a levegő hirtelen teljesen megürült a hangoktól. Lehetséges. Már korábban is megtette ezt Diane-nal. Megtáncoltatta a leveleket. A hang életet látszott lehelni az egész erdőbe. főleg nem ilyen fenséges látványnál.

.Most viccelsz? . akik már jócskán beljebb jártak. majd a lábszárán. nyoma sem volt a fűben. A lány egyre csak távolodott a parttól.kiáltott oda a kvartett egyik tagja társának. haja szétterült arca körül. Oly sokat látott már. és habár lehajolt. a víz gyakorlatilag láthatatlan maradt. Üldözőbe vette. ahogy belegázolt. Ha a feltevése helyes. hogy . ahogyan kikiabáltak neki a partra.fényeket vetettek a szőkeség arcára . ha ujjhegyével végigsimít valamelyikük gerincén? A víz nem adott semmilyen hangot. . de nem annyira.Itt meleg a víz. akkor bármilyen pillanatban köddé válhatnak. csak egy puha érintést a bokáján. és annak sem volt jele. kezeivel paskolva arcára és testére. A lányok.Arleen. figyelve ezeket a levegőben úszó teremtményeket.Meleg! . majd összezárva. ahogy egyre mélyebbre hatolt. Megpróbálhatná most már a tapintást is? Ha úgysem láthatják meg márpedig nyilvánvalóan ez volt a helyzet -. Ott lebegett a tó tükrén. mi rossz van abban. akik alsó testét finoman elmosta a szubsztancia. amit csak az imént hámoztak le magukról. ahogyan a lány a rúgómozdulatokat tette. . Arleennak ekkorra már combközépig ért a víz. Arleent mégis fenn tudta tartani. Ruháiknak.Ne menj túl messze . ahol állt.amikor egyikük vagy másikuk a part irányába nézett . ami fenntartotta őket. Fától fáig haladva lassan jó háromméternyi közelségbe került a víz széléhez. hogy ne vehesse ki azok legapróbb részleteit is. melynek eseményei itt játszódnak le újra az orrom előtt. és nem is érzett mást. A múlt után kémkedek. aki jó messzire a többiektől taposta a vizet. Első magömléses kamaszkori álma óta nem volt tanúja ehhez fogható erotikus tapasztalatnak.kiáltott fel a vállalkozó szellem. s minthogy a víz semmilyen ellenállást nem fejtett ki. gondolta Buddy futólag. . a távolság közte és a lány között pillanatok alatt megfeleződött. le sem véve szemét a barackszínű szeméremajkakról. A gondolat előcsalogatta rejtekéből. lábait széttárva. Kísértetek. Kinyújtott karral haladt tovább. A tanács nem lelt visszhangra. és próbáld ki! Szavai újabb ambíciót kezdtek melengetni Buddyban. finom karcsapásai mind messzebbre vitték tőle. mintha a levegőben úszva lebegtek volna. ő pedig magába akarta inni szépségük minden egyes részletét. .Csak gyere ide.tudatában lennének az ő jelenlétének. nevezték nevén a többiek. mielőtt ezt megteszik. ezek kísértetek. széttárva és összezárva úszás közben.

és a lány felé kinyújtott karjaival elesett. kinyúlva felé. Vergődése alábbhagyott. mintha a karjai ki tudnák emelni a múlt ködéből. . Megérinteni Arleent. mely csak néhány erőtlen fűszálnak nyújtott táptalajt.hallotta a saját hangját. Fuldokoltak. képtelen volt bármi másra gondolni. hogy a talán egyméternyi mély vízben fulladnak meg. úgy indult meg feléjük. és vissza tudnák hozni az életbe. csak úszna tovább.Ne . nem is igazán törődve azzal.Segítsenek. Ő pedig a halottak után ólálkodott. Azok többé már nem örömből fakadtak. elsötétítve arcukat. A fürdőzők gyászolni jöttek ezekre a fantomvizekre. A megbánáshoz azonban már túl késő volt. Az arcáról nyom nélkül eltűnt minden báj. . A föld alatt hamuszürke sziklaréteg húzódott. vagy talán beton? Igen! Beton! A . megforgatva testüket a levegőben. .. mi következik e névből. hogy végignézze a tragédiát. Megremegett a föld alattuk. és ő még csak nem is tiltakozna. Hát itt volt az émelyítő igazság. ahogy teste hozzáért a lány húsához. egyenesen az arcára. Felemelte fejét a földről.Miért nem segít már nekik valaki? Mintha legalábbis ő maga képes lenne erre. hogy értelmezni tudja a távolból felhangzó kiáltásokat. ahogyan néhány pillanattal előbb nevezte őket. A két távolabbi úszó a levegőben lebegve vergődött. arccal az ég felé. Háborgó gyomra a visszakozást követelte.. Hogyan lehet ez? Úgy tűnt. Tágra nyílt szemei hirtelen mintha megláttak volna valamit az alatta elterülő vízben. hanem a veszélyérzetből. A földréteg itt csak vékony héj volt.A vállalkozó szellem újra felkiáltott.Uramisten . Mostanra mind a négyüket elkapta ugyanaz az örvénylés. Feladta a küzdelmet az életéért. Kísértetek. hogy elvonja a figyelmét. Kétségbeesés és iszonyat torzította el. Buddy lenézett. tudta. és teljes megadással meredt arra a pontra. A becsapódás eléggé az érzékeihez térítette ahhoz. ahogyan a lélegzetükért küzdöttek.mormolta Buddy. hogy mindkettőjük számára végzetes hibát vétett. miközben ő boldogulna. de valami perverz kötelem mégis ott tartotta. Valami víz alatti áramlás kaphatta el őket? Az elképzelés valószínűtlennek tűnt. Abban a pillanatban. . Testére tenni kezeit. Arleen esett hozzá a legközelebb. . de ő nem hagyta. Ádáz igyekezetében valamiben megbotlott a lába.suttogta Buddy. ebben a sekély vízben és ilyen nyugodt vízfelszín mellett.

már örült neki. csak jöjjön! Kit akar vajon bolonddá tenni? Ő. értette végre meg. Buddy ugyanazt látta mind a négy arcon: a szemek addig forogtak vadul a szemgödrökben. Újra az úszókra nézett. és az magáénak követelte őket. őt is magával rántva.. És zuhant. Gyorsnak kell lennie.. de miután felkelt és végrehajtott egy gyakorlatsort. a jeges sötétség. ahogyan most magáénak követeli az ő testét is: őket a víz által. akkor és ott. Az istenit. Nem is volt rossz próbálkozás. Itt fog meghalni. ahogyan azok a sziklafalnak csapódva meg-megreccsennek. Talán egy korán kelő kocogó. őt pedig szellemképeik által. hogy ő az. ahogyan a rengés egyre hevesebbé vált. de a hasadék már meg is nyílt közte és a biztonság között. Most. mielőtt az összetöredezett beton a mélységbe zuhan. Elugrott. és eléri a biztonságot. az örök bolondozó. 2. a mellette elzúgó betontörmelék társaságában. A szakadék közte és a jóság földje között tekintélyes méretűvé nőtt. Segítségért kezdett üvölteni. hogy így történt. és az ugrás kínálkozott egyedüli esélyként a megmenekülésre. A következőben már csak a sötétség volt. meghallja ordítozását. és a hasadékok egyre szélesedtek. Miközben elhalványult. Nem fog jönni senki. vagy soha. A nap korábban kezdődött Howle számára. és zuhant. Csak a levegőt tudta megmarkolni. és a segítségére siet. Nem a sekély víz okozta vesztüket. akitől a zaj ered. és célját tévesztve zuhanni kezdett. a mindent jelentette. De az a néhány centi. Odalentről jeges fuvallat tört fel. kitárultak a szájak. de a látomás már kezdett szertefoszlani. A rés akkor is itt volt. de a pecsét a szeme előtt kezdett repedezni. hogy belélegezzék a halált. mint ő. itt fog megdögleni. Hallotta. miközben zuhant. míg végül csak a fehérjük látszott. Az ő csontjainak és gerincének reccsenését hallotta. és lábai között a beton saját magát őrölte porrá. Bűn lett . Csak jöjjön már. Buddy visszatekintett a tópart és a szilárd talaj felé. mint amennyire önszántából egy ilyen éber éjszaka után nekivágott volna.földfelszínen tátongó lyukat volt hivatott kitölteni. Az egyik pillanatban a napfény még teljes erővel tűzött a feje búbjára. azután rájött. és ő ólomnehezen fúródott keresztül rajta. Még néhány centi. amikor úszni kezdtek a tóban.

rá várakozott. és keresse meg Howie-t. eszegette a fánkokat. hogy ha bármelyik barátnője efféle szentimentális érzést vallana meg neki. azon töprengve. tompa kábulat. melyben nem érinthette. minden alkalommal apróbb változtatásokkal. Abban a pillanatban. a hangja. de abban biztos volt. Ez volt az első ilyen alkalom. Hasonlóan a többi üzlethez. és az ajtón található kiírás szerint még bő háromnegyed óra volt a nyitásig. Az a másik űr. amit a társaságán kívül töltött. amikor előző este elváltak. Hazug kutya. Még soha nem volt érzelem. napközben egy könyvesboltban dolgozik. melyben nem láthatta. hogy ő nem ábrándozott el . mintha azok alternatív valóságok lettek volna. néhány abból a végtelenül sokból. mely ne lett volna a része. és az ablak mellé ülve az eget bámulta. hogy kinyitotta a szemeit. Az éjszaka kétszer is teljesen leizzadva riadt fel. melyre gyógyírt keresve jött el ide. és várt. mint nevetséges gondolatot. nem lesz túl nehéz feladat rátalálnia a helyre. A lány elmondta neki. Tekintve a Központ méreteit. Valamiféle mérhetetlen kötődés folytán ő és Howie összetartoztak. Az automatából vett magának egy szódát. legelső lélegzetvételétől fogva. hogy csak esténként szolgál fel a Butrick's-ban.volna egy ilyen csodálatos reggelen az ágyban heverészni. a sejtjeiben érezte. az ő boltját keresve. hogy a lány is szerepelt bennük. vakság. hogy betöltse a tegnapi vacsora hiánya folytán a bensőjében tátongó űrt. akkor udvariasan elhessegetné. melyek ezt kiváltották. egyedül csak Jo-Bethről. A múlt este eseményei álmában újra meg újra leperegtek szemei előtt. de igazi megszállottként az ő arcát látta maga előtt. az erőteljesen izmosodó napfényre. a mosolya. Ott volt benne. Jo-Bethről. Végigsétált az üzletsorok mentén. Nagyon is jól tudta. Leült egy padra. mely ennyire hatalmába kerítette volna. A számtalan lehetőség között mégsem akadt egy sem. hogy megtalálja. Ez persze nem azt jelentette. A szemei. minden pillanat. Nem emlékezett az álmokra. mit hozhat számára a nap. melyeknek ez az egyetlen találkozás adott életet. minden pillanat. hogy mára feledkezzen meg a munkáról. Vett egy zacskó fánkot. ösztöne máris azt súgta neki. ma nagyon is távol állt a gondolataitól. nem is a napról van szó. Minden óra. a bőre. elvesztegetett idő volt. Az eget figyelte. Egy kutyakozmetika és egy ingatlanügynökség közé ékelődve talált rá. még mindig zárva volt. Hogyne szerepelt volna? El kell mennie. a titkai. az illata.

a reményekről.Ébren voltál.kérdezte tőle. hogy ez szinte lehetetlen. .Ami azt illeti . De ami közte és a chicagói srác között történt. s tekintete legalább olyan szúrós volt.Mit szóval? . Hallottalak.De nem aludtál. A lány tudta. Ha a vasárnapi iskola.a ház és saját múltja foglyaként -. . jóllehet soha nem látta azelőtt? Tommy-Ray a konyhában állt. . ahol a legkevésbé számítunk rá.volt valami nyugtalanság a fiú modorában. én éjfél előtt hazaértem. .Csak úgy bóbiskoltam.egy-egy arc megpillantásakor. óriási lángolása véget ért: magányban és olyan megvetéssel a kérdéses férfi irányában. ahogy a mama egyetlen.Szóval? . megtanította valami hasznosra. a parkolóban állva egy fiatalemberrel.Tommy? . akkor az az volt. akit oly jól ismert. hogy még a nevét sem volt hajlandó kiejteni. melyet kötelességtudóan látogatott.Mondd már el! . melyben ő és barátnői valaha osztoztak.mondta a lány -. mint az éppen lefövő kávé illata. hogy a megvilágosodás akkor és ott következik be. hogy mindez csak egy kevéssé harmonikus realitás eltorzított képe. és ami azt illeti. ha bizonyos szerelmes dalokat meghallott. Egészen mostanáig az ő szánalmas látványa tartotta kordában Jo-Beth romantikus. aki bezárkózva élt . . amikor elegendő akaraterőre lelt a beszédhez.Éjszakai műszak? .kérdezte Tommy-Ray. Édesanyja. beszélt neki.Nem csak nekem. A szobáik a ház ellentétes végein feküdtek. . egyetlenegyszer sem. Joseph Smith számára a New York állambeli Palmyra melletti farmjára egy angyal vitte el a Mormon Könyvének hírét. . nem úgy fog véget érni. . mármint azokon a napokon. ami kezdett rá is átragadni. és a fiú még a fürdőszobába menet sem került hallótávolságba. valamennyi ambícióját. vagy hogy nem erősítette fel a rádiót. hiszen életének minden egyes napjában láthatta e rideg valóság tökéletes áldozatát. mintha a ruháiban aludt volna. De mindeközben jól tudta. Vele miért ne történhetne meg hasonlóan kevéssé ígéretes körülmények között? Belépve Butrick's Steak House-ába. A fiú olyan gyűrött volt.Mi van veled? . .

.. . mint vádaskodva. vagy a vele kapcsolatos érzéseit. Jo-Beth. . A fiú elmosolyodott. Igaz? Nem tudhatott Howie-ról. Akkor pedig hozzád kellett elérnie. . az még hozzám nem ért el. De akármire is várakozunk.Indulnom kell a boltba .Miért hazudsz nekem? A kérdés indokolt.bátorította a fiú.mondta végül -.. amíg jóváhagyólag nem bólintott.. ha elviszed magaddal a testvéredet? . Különben is. ..Hogy elvigyél. hogy „hallottalak az éjszaka".Ezt én is tudom. Szinte be is dőlt a színészkedésnek. mit mondhatna el? Hogy szemezett egy vacsoravendéggel? Hogy az megcsókolta a parkolóban? Mit számít mindez Tommy-Raynek? .Éreztem valamiféle változást.Hallottalak .Valami történt múlt éjjel . Csak nem hallgatózott az ajtajánál? . Tizennyolc évének valamennyi diadalát és kudarcát megosztotta Tommy-Ray-jel.kérdezte.. hogy mi történt a Steak House-ban.ismételte a fiú -. .Veled megyek. és látta.. Aztán ott volt az a szöveg. hogy tartsa a száját. Valami történt veled a múlt éjjel. még ha az is volt a szándéka. Elég titkolnivalója van neki is ahhoz.Tommy. képtelen volt bármit is kiolvasni a rátapadó szempárból.Miért? . nagyon különös volt.Ahogyan mindig is megbíztunk. . . Ő sohasem kotyogná ki a titkát a Mamának vagy John pásztornak. . Akármi is az. . De a pillantás. de ennyi idő alatt még ő sem indíthatta el a szóbeszédet. különben alaposan elkések. hogy a mosoly abban a pillanatban eltűnik az arcáról.Mi történt? .Mire válaszoljak? . amikor már a kocsiban ültek. .Semmi. amivel méregette. egész éjjel hallottalak.Nem töltenél nekem is abból a kávéból? . hozzád eljött. .Mi rossz van abban. bár még ez is kétes volt. Csak Beverlynek lehetett halvány fogalma arról.Bíznunk kell egymásban . sokkal inkább zavartan.Válaszolj nekem! .mondogatta a fiú kitartóan. .jegyezte meg a fiú.Hazudsz . Hiszen nem szégyellte Howie-t.

minden előzmény nélkül. kishúgi. mégis szüksége volt a gyökereire.Nézd ezt a rakás szart! Ne mondd. Jobb. ha kiszállsz. Ő eljátszotta az engedelmes lány szerepét.Ez az igazság. amit a Grove képmutatása felett érzett. Igaza volt.De igen.kérdezte. hogy erősnek érezzem magam. .Nem vagyok rá kíváncsi.Végre valami. . hogy az utcán ordítozzak? . hogy nem akarod darabokra szaggatni ezt az egész kibaszott helyet! (A hangerő kezdett idegtépővé válni a kocsi szűk terében. őrjöngeni kezdett.Egy jókora alvásra lenne szükséged. . . Csak rosszat álmodom tőle. csakis a Mama kedvéért.Hogy mondhatsz ilyet? .Gyűlölöm azt a házat! .bizonygatta.Megteszem. Addig üvöltök.Harmincöt másodperccel idősebb vagyok . ha elkések. Jóllehet ikrek voltak. amit nem túl gyakran hallani a hugicám szájából gúnyolódott Tommy önelégülten. eszelős. De voltak idők. aki ugyan áldozatul esett az álszentségnek.Úgy viselkedsz. tágra nyílt szemeivel az arcára meredve.Az nem a ház bűne. A házé. hogy visszavigyelek? Nem számít. keményen beletaposva a fékbe. hogy akarod . .förmedt rá a lány. . véka alá rejtve megvetését. mint egy igazi seggfej . . amíg ezek a kibaszott házak össze nem omlanak! .fakadt ki. hogy nem merem.Mert mi együtt erősek vagyunk.Azt akarod.Tudom. . és levegőzöl egyet.Hagyd abba a mocskolódást! . . . melynek mindeddig gátat szabott. hogy testvére őrjöngése olyan folyamatot indított el benne. . a Mamáé és ezé a kurva városé! Most nézd ezt meg! (Hirtelen.És most nagy szükségem van rá.Harmincöt másodperccel több ebben a szarságban.jegyezte meg cinikus nyomatékkal a fiú.) . és rengeteg tulajdonságban osztoztak. Ráébredt. Ez a korábban mindig tréfálkozás tárgyát képező tény egyszeriben a tekintély alapjává erősödött.kiáltott fel a lány. itt az a szó. .) . Miért nem engeded. amikor igenis irigyelte Tommy-Ray nyílt .Ne hazudj nekem. tudod? (Üveges szemmel meredt az ablak mögötti tájra. ami mindkettőnkre ráillik ma reggel. Mindketten gyűlöljük.vágott vissza Jo-Beth. . A fiú megrázta a fejét: .Végre. Tommy .Nem vagyok a kishúgod. Tommy.) . Ne hidd. kettejük közül mindig inkább ő volt a nyílt lázadó. ..

. aminek pedig minden egyes percét ki akarta élvezni.Elég már.kiáltott fel. Tommy . Tommy. Egyszerűen elfáradtál. Egyszeriben elcsendesedett.csóválta fejét. Rábámult.szisszent fel a lány. . majd a . ajkával közvetlenül az övé mellett. hogy fogunk.Fogunk? . kezei még mindig úgy szorították. . .tombolását. . . jól tudva.Jo-Beth. mindig is könnyű. Lois majd hazavisz este. bárcsak éppúgy szemen köphetné az illendőséget. Howie jelent meg előtte. és le kellene feküdnöd.Igen.Igen . és sokkal inkább bevágta.szakadt föl belőle. Ahogyan nekikészülődött.Bízom benned . . A szíve egyszeriben a torkában kezdett dobogni. magával rántva életerejét is. mintha összes mérge egyetlen lélegzetvétellel távozott volna belőle. olyan erővel. .válaszolta. . alig hallható hangon. a fiú ujjai hirtelen karjára fonódtak.. Neki könnyű volt. Arca betöltötte a látómezőt. Jo-Beth nem bajlódott azzal. Elérkeztek a Központhoz.Tudom. . Haza kellene menned. elrántva karját. mintha birtokba akarnák venni.Nem kell félned semmitől. És most azt a reggelt is megmérgezte.Különösen most. Kifakadásai a város ellen nárcizmusából gyökereztek: egyszerűen imádta magát a lázadó szerepében. . ahogy meglátta. hogy felszisszent a fájdalomtól... .Segítenünk kell egymást..kérdezte -. és hátranézve látta. mint becsukta az ajtót. Tommy .Komolyan gondoltad . hogy leparkolja az autót. hogy megválthatja a vétséget egyetlen mosolyával.igyekezett nyugtatni végül. és kívánta. mely egy sor másik autó elől elzárta az utat. . hogy kiszálljon.mondta -.Félek .szólt lelkesen. és megcsókolta az arcát. . A háta mögött felharsant egy kocsi kürtje.Este beszélünk. hogy Tommy-Ray nem is próbálta átvenni a kocsi volánját. hogy nincs mitől félnem? . tüntetően vissza se nézve.Vidd csak haza .Menj haza! Kiszállt a kocsiból. A fiú áthajolt hozzá. .Épp most mondtam.Tommy. . . ahogyan ő teszi.

Howie felé pillantva. fénytelen szemei mélyen koponyájába süppedtek. amint megadóan felemeli kezét haragosai felé. de ő ügyet sem vetett rá. .Tommy mondta neki -. milyen ostoba voltam .ment tovább Tommy-Ray.Én sem igazán értem. Aranyló Kalifornia.hallotta maga mögött Tommy-Ray hangját. hogy Howie nyílt mosolyából tökéletesen megértette az egész sztorit.. A kürtök száma megsokszorozódott. Úgy néz ki. Valaki felordított. Azóta ilyen furcsa.Howie. de a fenyegetést így is kristálytisztán ki lehetett érezni belőlük. .Howie? .Az ikertestvéremnek. . ahogy feléje fordult: . hogy. Túl késő lett volna már egy kézmozdulattal figyelmeztetnie Howie-t. ez itt Tommy-Ray. Tommy-Ray ügyet sem vetett rá. hogy kezet rázzanak. . Betegnek tűnt az egészség máza alatt.Mint Howard? A lány bólintott.Később . szeretném. színtiszta félelem volt. mint most. Jóllehet Howie kinyújtotta felé a karját. . érte tetten Jo-Beth a gondolatot. hogy álljon már félre az útból. Mindketten előreléptek.suttogta lágyan. Az alig hallható hangokat szinte elmosta a rosszallás árja a hátuk mögött.kérdezte Howie. A lány kétségbeesetten visszapillantott Howie-ra. és visszaballagott a kocsihoz. A Tommy-Ray arcán eluralkodó kifejezés világossá tette. .Ez meg mi volt? . és kiszállt.mondta. amit viselt: fakó.kérdezte. . A nap mindkettőjükre egyforma erővel sütött. . mint kétségbeesés. . Minden figyelmével Jo-Beth-re összpontosított. Nem látta ugyan az arcán szétáradó engesztelő mosolyt. Mr. mint egy halott. ha megismernéd Howie-t. de el tudta képzelni. .kezdte. . Több volt ez.kilincsért nyúlt. hogy ezek a szépmívű vonások ekkora rosszindulatot is képesek kifejezni.Szeretnélek bemutatni a testvéremnek . akiknek muszáj azonnal megbocsátaniuk. bőre túlságosan megfeszült arccsontjain és halántékán. .Úristen. és testvéréhez fordult. Tommy-Ray halottnak tűnik. Ezután Tommy-Ray elfordult tőlük.. Howie. és ugyanabban a pillanatban kerültek egymás látómezejébe.. Még soha életében nem látott Tommy-Ray arcán ilyen kifejezést.No lááám csak . Megpróbálkozott egy erőtlen mosollyal.. álmában sem merte volna gondolni. de barnasága ellenére mégsem Tommy-Rayt tüntette fel hízelgő színben.

Howie..Akkor is gyere velem! . .Már régen nyitva vagyunk. és tanácstalanul a fiú arcára meredt. Használjuk ki a szép időt. .kérdezte.Most már mennem kell.kérdezte a nő nyomatékosan.. hogy felismerhesse jeleit. .Mrs.Nem semmi hölgy . hogy tegnap óta ilyen.. Ez Kalifornia. Knapp. . Sajnálom.kérdezte Howie.Ez Tommy-Ray volt? .állapította meg Howie.) Bejössz a boltba.Katz? Levette a tekintetét Howie-ról. csakhogy ő . egy pillanatra sem véve le tekintetét Howie-ról. . .Tizenkettő előtt a kutya se nyitja ránk az ajtót.Lois. .Lehetne rosszabb is. mintha férjezett státusa talizmánként szolgálhatna e különös fiatalember ellen.Miért? . . Jo-Beth? . .Azt hiszem jobb lesz. . . Kérlek. .kérdezte.Katz? . . Mrs.. . majd méltóságteljesen elvonult. . . a ridegségig egyszerű vonásokkal és öltözetben. ha békén hagyjuk.kérdezte Howie.Segítségre van szüksége? .. mindig is jelen kellett hogy legyen. ha még egyszer ennyire feltartana.jegyezte meg. .mint ahogyan mindenki más is túlságosan elvakult volt.Azt fogja mondani. . meg holnapután.Ó igen.És a barátod is jön? . . Elmehetnénk valahová. (Egy jó méternyire Howie-tól megálljt parancsolt. mint amilyennek látszik. ez itt Lois Knapp. Knapp döbbenten meresztette szemeit ekkora indiszkréció hallatán. . siess! . mely egy pillanattal ezelőtt a szeme láttára megfertőzte a szépségét.Holnap is csodálatos lesz az idő. meg azután is. . .Az Úr munkáját sohasem szabad félvállról venni .Azért nem olyan rossz.tette hozzá a hölgy. és az órájára pillantott: . Howie.Igen. ő Howie Katz.kérdezett vissza Mrs.Csodálatos ez a nap. .. . holott az az üszkösödés. ahogy közeledett feléjük.vágta rá Jo-Beth. .. . Egy középkorú nő tartott feléjük.fontoskodott.szólította valaki a nevén. az volt.Már öt perc késésben vagyunk .Jövök már.Nem probléma .tette hozzá..Nem szeretném.Jo-Beth! .

Vajon miért? .Howie. miközben ő és Lois jeges vizet szürcsölgettek az amúgy teljesen kihalt üzletben. azután visszafordult: .válaszolta. hogy igen.Nem akarsz. Az csak félhazugság. A délelőtt folyamán.Látod? Ilyen egyszerű.Howard Katz.Mit mikor? .Csak mondd. hogy hazamegyek Tommy-Rayhez ma délután. hogy igen. . .Hát nem.Nem tudtam rájönni. . felkészítve a lelkét egy alapos kioktatásra az ellenkező nemmel való kapcsolattartással kapcsolatban. hogy beteg. meg. hogy szívesen ejti a témát.És ha kettőnk közt marad? Tessék-lássék módra csitítgatni kezdte. .Mikor leszel szabad? .Élt egy nő itt Palomo Grove-ban...És most már emlékszik? . hogy mindenki rajtam köszörülje a nyelvét. honnan ismerem ezt a nevet. .Igen. . hogy nem. ha Jo-Beth nem feszegeti. Majd azt mondom.Becsszó .Azt fogom mondani Loisnak.Becsszó? . .. Nem akarom. s kezdett elindulni a bejárat felé. majd teljes figyelmét a pohár alatti vízkarika letörlésére igyekezett szentelni.. Jó lesz így? . igaz? .Csak mondd.Te nem adod fel egykönnyen. valamint odaadó figyelme az aprócska feladat iránt azt sugallta.kérdezte Jo-Beth. De hát végül is ő hozta fel a dolgot.. megcsókolni nyilvánosan.Az biztos. A Mama nagyon rosszul viselné.Mi van vele? . az idősebb hölgy egyszer csak megszólalt. . Valamikor régen . Azután beugrók a motelhez. de közben már vissza is lépett hozzá. . .Mi a baj? . igaz? . Hallgatása.Akkor mikor? .Először hadd kössek békét Lois-szal. . .kezdte visszafogottan.

úgy rémlik. és ahhoz a történethez. igen.És volt gyermeke? . míg végül úgy döntött. Hirtelen minden megvilágosodott. ha vár még egy órát. Felhívta a Coneyt a kocsi telefonján. Ez volt az a legközelebbi pont. már nem emlékszem.Igen. . Howie feltűnésének és Tommy-Ray betegségének egymáshoz.Igen . melyet már legalább tucatnyi verzióban hallott. de a gazdája nem. Lois bólintott. .erősgette. ameddig egy Lois-féle kínosan lelkiismeretes asszony merészkedett a hazugság felé. amerre a főnök legvalószínűbben hazafelé vette az irányt.Ő is egyike volt a négyeknek. . .A barátnője volt? . Mi köze álmainak. pedig a pult már tökéletesen száraz volt.Howard. s végül abban egyeztek meg. Buddy Vance sofőrje további ötven percig várakozott a megbeszélt helyen. . biztos vagyok. hogy az lesz a legjobb. . téboly és gyerekek lett a vége? Talán a Mama meg tudja mondani. . mintha emlékeznék. miközben a fejében megpróbálta újraértékelni az utóbbi napok eseményeit e felfedezés fényében. Jo-Beth fel is hívta erre a figyelmét.Akkor a Mamának? . . .mondta Jo-Beth.Nekem ugyan nem. egyike volt a mamád barátnőinek..Igen.Tudod. Volt egy fia.De emlékszik . melynek halál. tovább koptatva a rongyot. . . hogy hallgatásba merüljön. Most Jo-Beth-en volt a sor.válaszolt Lois.kérdezte Jo-Beth.Az egyik a négyből .Azt hiszem. hogy a főnöke biztosan a maga erejéből tette meg a Dombon a hazafelé vezető utat. Megvitatták a további teendőket.Igen.Biztos benne? . mondja el! . egy fürdőzésről.Kérem. azután lassan elindul azon az útvonalon. Ellen otthon volt. . 3. .faggatózott Jo-Beth.

Buddy nem érzett fájdalmat. Nem hogy mennyit lélegeztem. csak lebegett. csak mocskot. Hálás volt ezért a tényért. De éppen hogy belekezdett volna a számolásba. akkor haza fog térni. Dél körül elindulnak lefelé. Naponta fél órát ült a budin. megfosztva látásától és érzékelésétől. ismét megélt egy órát. hanem hogy mennyit éltem? Születésemtől fogva ötvennégy évet: hány hét is az? És hány óra? Jobb lesz évről évre haladni. Újra megvitatták a lehetőségeket. Ennek a harmadát átaludta. mennyi ideig tart egy perc. Mennyit éltem. saját szívverése volt. az . Az őt körülölelő sötétség mást sem kínált neki. hogy főnöke képessége a szebbik nem terén már a természetfeletti határát súrolják. akkor vesztének oka rögvest világossá válik a számukra. ötlött az eszébe. mely ott visszhangzott a fejében. milyen soká léteztem. Bár az is lehet. Vance szolgálatában eltöltött tizenhat év után pontosan tudta. hatvanszorosánál pedig tudhatná. Talán már nemsokára dél lesz. és lebegés közben számolgatott. A teste minden bizonnyal olyan sérüléseket szenvedett. hogyan vésznek el a napok. Számolni kezdett. A Mr. hogy figyelmen kívül hagyja a jelentőségét. Délutánra már a felszínen lehet. Az útját a fák között nem lesz nehéz nyomon követni. de annyira azért nem élt az önámítás eszközével. a főnöke nem jön haza. Jose Luis viszont taktikusan elfelejtette megemlíteni a legkézenfekvőbb megoldást: hogy valahol útközben a komikus hölgytársaságba keveredett. Százhúsz napnyi szunyálás. zuhanyzás: újabb tíz nap. akkor megragadhatná a távozó időt. Borotválkozás. Ha fel tudná mérni. Ez legrosszabb esetben is csak két óra. Egy évben háromszázhatvanöt nap van. amivel az idő múlását mérhette. hogy Jose Luis ráébredjen. plusz-mínusz egy-két nap. frissen összefoldozott csontokkal. rögtön másféle számadáson kezdte törni a fejét. Majd ha megint végbevitte a varázslatot. és kivágta a biztosítékot. Először is az időt. Ó Uram. Haza sem érkezett meg előtte. Az azt jelenti. mely ahhoz szükségeltetett. és ha elérik a hasadékot. vagy ürítette a hólyagját. hogy az agyát egyszerűn túlterhelte az agónia. Az egyetlen eszköz. Akármi is volt az oka. csak a vakság megtapasztalását. hogy a szemei is kipottyantak gödrükből a becsapódás hatására. hogy egy évben hét és fél napon keresztül mást sem csinált.Útközben azonban semerre sem látta. úgy könnyebb.

. A pereménél a számtalan egyenruhás rendőr útakadályokat állított fel. Miközben Rydert.közölte Jose Luis-szal. A rés az utcán. bejött egy vevő. melyet csak a zsaru rádióján keresztül érkező alig kivehető üzenetek szakítottak meg. Sírva fakadt.Senkit se lőttek le. . amerre most ők haladtak. ahol Mr. amíg ideértek. és a repedések. hogy mit fognak látni. Csak van egy hasadék az út közepén.evés legalább harminc vagy negyven. ahogy a zsaru odavezette Jose Luist. minden egyes órát. hadd kerüljek ki innen. Leírva egy kört benézett a Központban a Food Stop-ba. ahol a sűrű bozótos egy tisztásra nyílt. és mindezt még meg kell szorozni ötvennégy évvel. Legjobb lesz. lehet. ahol a rendőrfőnök állt. hátha megpillanthatja főnökét valahol az utcán. mígnem elérték a pontot. Jose Luis erre már kiszállt a kocsiból. és elhajtott a Dombig.A főnököm . amiket átléptek. . a zsaru háta mögött elterülő erdőségre meredve. mint soha ezelőtt. és a repedések egyre szélesebbre nyíltak. és bejelentette. hogy ha valakit érdekel. még szarás közben is) a megértésnek fogok szentelni.És? . motyogta. mind egy jóval hatalmasabb . Jose Luis tudta. hogy nem szükséges nevén neveznie a limó tulajdonosát .kezdte. csendben haladva. . Megindultak a fák között.Nem lehet tovább menni . ha megnézzük. hogy amikor a legközelebbi sötétség rám zuhan.. majd a lemezboltba. minden egyes percet (még álmomban is. Tizenegykor Jose Luis ismét beült az autóba. hogy odaértek volna. Hadd kerüljek ki innen. jól tudva. mire Jose Luis megérkezett.Mi történt? Lelőttek valakit? . a földre bámulva. Vance tiszteletére még egy szendvicset is elneveztek (mely hízelgésképpen jóformán csak húsból állt). ahol a főnök rendszeresen ezerdolláros tételekben vásárolt. Már jóval azelőtt. hogy lelőttek valakit? Az erdőbe vezető út már le volt zárva..A francba.ide jött le reggel kocogni.Az út le van zárva. kérlek Uram. Recsegett a lábuk alatt a talaj. akkor valami komoly szarság történik odalenn Kelet-Grove-ban. nehogy valaki arra a területre tévedjen. rendőr terelgette más irányba a forgalmat. . a tulajt faggatta. ne legyek ennyire elveszett. . és olyan életet fogok élni.Még mindig nem jött haza.

tűzből és jégből való hatalmak.Hadd mondja el ő .Buddy Vance . sokkal kevésbé természetes. hogy nem akarok pánikot? . Buddy csak lassan ébredt rá.Eltűnt .erőhatás következményei voltak: attól a hasadéktól eredtek. Bármiféle szellemek kísértsenek egy ilyen helyen. ujjával Jose Luis irányába mutogatva .torkollta le a főnök.Mi van vele? .Futni indult. mint az orkán. . Először vethetett pillantást a lyukra. minden bizonnyal azokból az időkből származnak.. . . melybe belezuhant. mikor ér az aljára. annak a homokviharnak a képe. hogy nem hozott számára enyhülést a látványa. Először valóban azt hitte. hogy csak zavaros emlék. Még mindig azt várom.He? . És nem homokszemcsékkel a szemében kapta vissza látását.A hasadék. A főnök levette tekintetét Jose Luisról. .kérdezte a rendőrfőnök. melyet harmadik nászútja során.kérdezte Jose Luis. bár a napfényes égbolt olyan apró ponttá zsugorodott a feje felett. mint még akkor sem. és a lyukra meredt.motyogta. .A komikus? . Egy istenverte feneketlen szakadék. Másféle hatalom volt ez. . mintha agyának leülepedett emlékei keveredtek volna fel. Egyiptomban élt át. csapdába esve ebben a sziklakéményben. Csakhogy ma nem tért vissza.Minden reggel errefelé szokott kocogni. . . . hogy egyedül maradt. .Ja.Buddy Vance? . Amikor a dolgok még rémisztően egysíkúak voltak. Egy perccel ezelőtt beledobtam egy követ..mondta a zsaru.Ez nem hasadék. mely teljes három méter szélességben tátongott előttük. amikor a fajok még futó gondolatként sem jelentek meg az evolúció tudatában. nem a szélvihar hangjai morajlottak fülében.akarta tudni a rendőrfőnök.Ez meg mit akar? .magyarázta a zsaru. .mondta Jose Luis.Milyen mély? . magába gyűjtve a mindent felfaló sötétséget. a szeme láttára alakot öltve. De ebben a mostani örvénylésben olyan elveszettnek és tájékozódásától megfosztottnak érezte magát.Nem megmondtam. . .Atyaisten .

amit a lény testébe hatolásakor érzett.Én a Jaff vagyok . átlyukasztva zsigereit. az előtte csatázó lények egyike feléje fordult. ami feléje nyúló karja láttán eltöltötte. hogy engedelmeskedjen akaratának. mint a villám. végigiramlott fejében és egész anatómiáján. mégis teljesen melléfogott. a vékony erekben csörgedező fájdalom előbb patakká. egy energianyaláb. hol a gyors halálban reménykedve. Az örvénylésben egy arcot vélt kivenni. vonásait annyira eltorzították érzelmei. melyek hegye hátgerincébe szúr. Az érintés valóban villám volt. egymás köré fonódva. mint ő. semmi volt ahhoz képest. Amint magában megformálta az elhatározást. de a teste már rég túl volt azon. hacsak a szent könyvek nem tévednek. Mégis . a sötétből kiemelkedő formák egyik pillanatban emberi alakokra emlékeztettek. Az eddig sarokba húzódó kín kezdett öntudatra ébredni. Buddynak fogalma sem volt arról. a törött állkapocs nem volt minden. melyet a saját javára fordíthatott. mint a kígyók háborújának bajnokai. majd ezzel együtt az érzékeit is. Amit ő teratának hívott. ami megmaradt belőle. A vízió életre keltette az idegeit. hol a mielőbbi megváltásban. döntött magában.erkölcstelen lénye dacára . Túl gyengén még ahhoz is. Arrébb akart kúszni. amire a Jaff áhítozott: lényének egy olyan félreeső zuga. a másikban viszont ötvözetlenül tiszta energiacsóvák. Viszont kristálytisztán értette a borzalmat. amúgy sem remélhet megváltást. valami biztonságos odúba. Az iszony. gondolta. mit jelent a szó. És vele együtt a felismerés szikrája is. A fekhelyétől nem messze. . majd mindent elborító árrá duzzadt. Jobb a halál.Add nekem az elmédet. Egy olyan istentelen gazember. hogy szorítsák ki az életet a másikból. Jobb lenne a halál.hallotta meg a szakállas szellem hangját. A szétnyílt hús. mintha késeken feküdne. hogy teste valósággal eltörpült a rajta ülő fej alatt. amit a pillantása súlya alatt érzett. hogy felnyögjön.volt benne valami. Itt a tréfa vége. hogy mekkorát tévedett. túl lenni az egészen. mely véget vethet agóniájának. néma vértanúságra kárhoztatva szemlélte a látványt. távol az árny érintésétől. mint amilyen ő maga is volt. mint a kokain. részegesek és istenkáromlók mégiscsak helyet kaphatnak a Paradicsomban. Meg akarok halni.Nem járt messze az igazságtól. Úgy érezte. akárcsak egy vízfejű magzatnál. akiknek törzsük parancsba adta. . utat égetett . mint az emberi mag. Szakállas arc volt. teratát akarok! Ahogy az ujjbegyek súrolták az arcát. fehér. és a paráznák.

Sokkal kevésbé tűnt harcosnak ellenfelénél. Kik vagytok ti? .Ábrándozz velem! . finom fényhálót szőve köré: . A szellem hallotta a kimondatlan választ. Fakó. hogyan hagyhatta el másképp a testét? Vetett egy pillantást a testéből előtörő alakra.Ne ábrándozz a halálról! Kérlek.A Jaff ellen. ahol Buddy feküdt. . .Jaffe! . hogy kimondja: segíts. .Mi a legkedvesebb álmod? Meghalni. Drog is volt. hiszen egy élet. primitív lény volt. mely a bensőjében a Jaff erőszaktétele folytán a világra jött. mit vett el tőlem? . .Nem! . amikor kifosztott. Arca nem volt. . de nem volt rá szüksége. . Láttad. ne is gondolj a halálra! Azzal nem fegyverkezhetem fel. Onnan. következésképpen őt jobban lealjasította kettejük harca. Szükségem van az elméd utolsó morzsájára is.Fletcher vagyok .üvöltött fel. melyekbe Buddy teste zuhanás közben be-beakadt. Az aknából nem érkezett válasz.magának lényegi énje felé. a hang felkavarta a port a párkányokon. Hogy ondó lett volna? Jócskán annak kellett lenni. csak tucatnyi mászóvégtagja.mondta mézédes hangon. Felfegyverkezni? . és résnyire szűkítette a szemeit. Teste romokban hevert. A megmaradt bajvívó nekizuhant a barlang falának. gondolta Buddy. inváziója ugrándozó képeivel megtöltve tudatát. különben csupaszon kell a csatába indulnom. arckifejezését a csendes téboly uralta. Sajnálom.súgta Fletcher. Buddy felé mozdult. Egyébként. ami annak előtte nem létezett. A szakállas arc felnevetett a láttára. de már nincs mit adnom. majd a teratát meglovagolva a sziklakürtőben a napfény felé indult. Segítened kell nekem.Feledkezz meg a fájdalomról! Buddy minden erejét összeszedte. Örök ellenségek.Valaha emberek voltunk. Felnézett a kürtőbe. A gyötrelem már Fletcher közelségétől is kezdett alább hagyni. Visszahúzva ujjait Buddy arcáról a szellem leengedte ellenfele nyakát szorongató másik kezét is. látni lehetett a férfi vonásait.gondolta Buddy. Most szellemek vagyunk. gondolta Buddy. Nem volt tudata sem. egy kreatúra. . csak a Jaff parancsai iránti feltétlen engedelmesség. A férfi Buddyra nézett.mondta.

felelte neki Fletcher. Egy óceán. Kitől? .A terata? A testet öltött elemi félelmeid. és amikor először aludtál el az mellett. Úgyhogy ne félj. és te mind meg fogod ismerni. Csak add nekem az elméd egy darabkáját.Igen.A mennyország csak egyike a számtalan történetnek. A nap túl világos a számára. (Fletcher újra felnézett a kürtőbe. amikor beszívott vagy lerészegedett. ahogy meghalsz. Ehelyett két évtizede a sötétségben élek. egy dugás.Az álom-óceán. akit az egész életben a legjobban szerettél. amikor megszülettél. Azon az éjjelen. mondta gondolatban Buddy. vagy mindkettő után olyan mély álomba zuhant. . Kész vagyok. Buddy? Olyan sokan voltak.Nagyon is tudtál róla . mintha csak a végső megnyugvást próbálná. még itt is.A Quiddityt meg kell őrizni .. igaz? Melyik volt az közülük. Azon lovagol ki a világba. Talán látni fogod a szigeteit.De még nem tör ki a felszínre.A Jafftól. Még mindig világos van? . . Tényleg a mennyre gondolsz? Ha így van.. . ki mástól? Buddy soha nem volt az az álmodozó típus. Most. aki kimerülésig élte napjait. amiért el tudod hagyni e világot. Nem maradt semmim. amit az Ephemeris partjain mesélnek. Egy jó buli. Quiddity? . olyan emberre vallottak. hogy a háború átterjed a felszínre. melyek közül a mennyország csak egy a számtalan lehetőségből? Hogyan élhette le úgy az életét. aki a . egy part. Álmai. Százával vannak ilyenek. A mennyországra gondolsz? .A nap mozgása hatást gyakorol rám. A semmivé válástól való félelme mégis Fletcher szavainak megfontolására késztette.gondolta Buddy. hogy még csak nem is hallott erről a helyről? . mely immár visszavonhatatlanul itt várt rá. Valaha égbolt akartam lenni. Ki volt az. Honnan tudod? .mondta Fletcher.) . és a Quiddity sértetlen marad.Életed során kétszer is úsztál a Quiddityben. Csodálatos dolog ez.. Vance. akkor mégis van még egy esélyem. szükségem lesz fegyverekre ellene. ezt akarom megkapni tőled. a Jaff szorításával a torkomon. egy hely a történeteknek. irigylem a szabadságod.

amint szóviccekkel zavarják össze a politikusok fejét. Segítségre van szükségem. Hazudsz! . gondolta. miért is ne? Nem voltak talán olyan idők.Csak úgy ráhibáztam. Tényleg. Kik a te hőseid? Hősök? .. A kacaj fájdalmat okozott.Ne halj meg! .Ábrándozz a kedvemért.Képzeld magad elé őket. .. . Buddy elméjébe nyúlva.. Felnézett a felette lebegő szellemre. Komédiások a csatatéren. nevetséges ábránd. .. Sajnálom. . és gumicsirkékkel püfölik a generálisok fejét.Tartsd ezt a gondolatot . hogy a művészet megtisztíthatja a világot a rosszakarattól? Talán egy szent bohócokból álló sereg nevetéssel elérheti azt.. Bocsáss meg a birtokháborításért..legtöbbet jelentette a számodra? Ó.Csak ennyire van szükségem. A mosolyból nevetés lett. persze. különben a Jaff győzelmet arat felettem. amivel a bombák kudarcot vallottak. . Honnan a fenéből tudtad? .nem kellett volna azt kérned. és pettyes tintával írják alá a békeszerződéseket. Már nem várhatok. A nevetés eggyé vált a gyötrelemmel. .. nem akarom.Egy hadsereg komédiásokból? Miért is ne? A gondolat mosolyt fakasztott Buddy arcán. . Nem akarok.Egy perc! . Igazam van? Az édesanyád.. hogy emlékezzem. .Oké. amint lecsupaszítják seggüket a puskák előtt. Adj nekem erősebb szövetségeseket az önsajnálatnál.hallotta Fletcher hangját. Még Fletcher érintése sem tudta szétfoszlatni az újult erővel támadó görcsös fájdalmat. . Ezt te sem akarhatod. Nem. A nevetés és a kín görcsbe rántotta Buddyt tetőtől talpig. amikor azt gondolta. Micsoda kedves. arcán könnyek patakzottak.üvöltötte Fletcher. akkor egy kicsit beletúrtam a gondolataidba. A komikusok! Minden komikus. A végére mindig csak egyetlenegy marad.mondta Fletcher.Még ne! Gondolj a Quiddityre! Hasztalan volt a könyörgés.

Késő volt. amiket annak idején anyja mutatott neki. A fiú leghathatósabb erőfeszítése arra. Buddy elment. Az élet elszállt a testből. csak egy játékvalóság tréfálta meg. hogy kiszakítsa magát a bénító közegből. az órák elegendőnek tűntek egy új generáció felcseperedéséhez is. édesanyja házának meglátogatása volt. Amikor elérkezett a házhoz.ordított Fletcher a holttestre. Erre a szárnyalásra. aki a Misión de Santa Catrina padlóján feküdt.Légy átkozott! . Ezúttal azonban nem volt senki. lehetőleg minél közelebb a gyökeréhez. és a látványra meredt. A percek órahosszúságúra nyúltak. melyek túl törékenyek voltak ahhoz. és pontosan olyannak látta. Így élte le életét is. mint azokon a fényképeken. azt szinte természetfeletti módon érintetlennek találta. akivel megküzdhetett volna. még árnyaltabb attrakció is járult. Jóllehet az elkövetkezendő néhány napban az idő a Grove-ban számtalan trükköt eljátszott. Fletchernek mindössze néhány foszlányt meghagyva az ábrándból. És holtában biztosította Palomo Grove-ot arról is. Megállt az út közepén. ahol anyja valaha élt. mikor fog feltűnni . Még a szálaira foszló idő sem volt képes megingatni optimizmusában. egyik irányból sem közeledett sem jármű. Eddig persze semmi más nem sikerült neki. Arra sem érezte magát korábban képesnek. sem gyalogos. . hogy minden a legnagyobb rendben van a világban. A trükkhöz egy további. és Howie szinte már várta. és most már így is fog maradni. csak hogy megerősítse érzelmeinek abszolút helytállóságát. amit a múlt este érzett . csak a zavart újabb zavarral tetéznie. A Grove eme sarka a reggeli lankadtság felszínén úszott. Arcán olyan kifejezés ült. és amely nagyon is helyénvalónak tűnt. mely egyszerre volt komikus és tragikus. mint az az időszelet. hogy a Jaff ellen hasznát vehesse. hogy megragadja a családfát. Végül is ez volt minden vágya: azáltal ismerni meg saját természetét. erre az indokolatlan bizakodásra. egy sem okozott akkora csalódást áldozatainak. amíg újra láthatták egymást. Az utca teljesen kihalt volt. hogy a távozásával kezdődő események hasonló ellentmondásoktól lesznek terhesek. 4. ahogyan egyszer (nem is olyan régen) Jaffe-re üvöltött. mely Howie és Jo-Beth elválása és a között telt el.és ami talán még annál is erősebben tört most rá.

Az utca mögötte teljesen kihalt volt. mely huszonnégy órával fiatalabb énje számára ismeretlen volt. Odafönt elképedve látta. és megérezheti közelségét).. Találkozásuk rejtélyessége olyan feltevések birodalmába vezérelte . találkozás . Ház. ahonnét elmélyült énje tudomást szerezhet Jo-Beth-ről. és az enyhén meredek utcán felgyalogolt annak tetőpontjára. A csodálatos felismerés abban a rabul ejtő szempárban . mi mást tudhat még meg erről a helyről?). és olyan lehetőséget tárt fel előtte (hogy létezik egy hely.szerelemtől a fizikáig. hogy elhozhatta volna valahonnan a hangokat. és idefelé jövet sem találkozott senkivel. s túl a Központon láttatni engedte. Lágyan zengő hang volt. Csak nem valami mozit forgatnak odalenn? A reggelt egyfajta kábulatban élte meg. a homogenitás itt is. Mint ahogyan a titokzatosság misztériuma. mintha a fejében csengett volna. és éppen indulófélben volt. Vagy legalábbis többé-kevésbé áthatolhatatlan tömegének. és az egyik ilyen hézagban egész komoly embertömeg gyűlt össze. hogy felfigyelt volna erre a tényre. és néz le rá. mely anyja háza előtt állva a hatalmába kerítette. sem válhatott külön a lány rejtélyes lényétől. hogy egy rakás olyan sztár mellett sétált csak úgy el. ahol művészet és tudomány többé már ugyanazt jelentette. A levegő meg sem mozdult. hogy a hely tökéletes panorámát kínál a Grove egészére.ardhowardhowardhow. nyakláncként összefűzve a hangokat. még itt a domb tetején sem. majd vissza a szerelemhez -. hogy megvilágítsanak egy ebből a távolságból kivehetetlen látványt. nem kopogtat be (végül is. Miközben odafönt állt. hogyan adják át a keleti peremkerületek helyüket a növényzet áthatolhatatlan tömegének. Megint egy hurok. egy kör kerülete mentén felsorakozva. hirtelen suttogást hallott a háta mögött.egyetlen rendkívüli történet részei. ott is megtört. onnan a filozófiáig. ha nem történnek meg a múlt éjjel eseményei. amikor valamiféle ösztön hatására visszafordította lépteit. melyekről korábban nem is álmodott. Ez a kép nem jelenhetett volna meg előtte. ami elfogta (és még mindig a markában tartotta)... . Mégis újra hallotta. maga is gyermekként. ívlámpák álltak mellettük. anya. ezúttal olyan közel a füleihez.. Végül úgy döntött. .az érzés. Mindössze két szótagot ismételt. hogy a találkozás Jo-Beth-szel olyan csoda. az is lehet. anélkül. akik éppen most nyerték meg az Oscart.olyan motívumok szövésére indította az agyát.édesanyja az ablakban. Megfordult. mely várt rá valahol .

miközben azt egy mentő hátuljába tolják. amint elérte a fákat. hogy vethessenek egy pillantást a holttestre. Mást sem akartak. hogy beavassa a dologba.kotyogott közbe a kölyök. . amikor felhozták. . hanem az őt kísérő hölgy. A tömeg nem azért gyűlt össze.mondta. . hogy mi történik itt. Akárki szólította is a nevén.Nem igényelt akadémiai szintű logikai képességet. Senki sem mutatott komolyabb érdeklődést.akarta tudni Howie.Úgyis halott. hogy az egész domboldal hegyes végű lemeztábla.Ez igaz? . . Nem volt értelme itt maradnia.kérdezte Howie. és már eddig is túl sokat profitált titkaiból ahhoz. vagy ha tette is. A Grove szemmel láthatóan a saját törvényei szerint él. a tömeg komor jelenléte elnyomta a hangját. irtózattal töltötte el. oszt' mindenestül elnyelte. .Van egy lyuk a földben.Buddy Vance-t . mely odalenn zajlott a fák között. hogy megérti a körülötte működő erők játékát. . különösen egy ilyen lehetőségekkel teli napon. miközben lefelé ereszkedett. mely bármelyik pillanatban belecsusszanhat a föld méhébe. ezért közönye látható jeleire a hölgy további információt is a rendelkezésére bocsátott. Ha egy rostélyos utáni vágya élete szerelmének karjaiba sodorta. Mindvégig az a különös érzet nehezedett rá.Felhozták már? . ahogyan egy embert kimentenek a halál torkából. . Ezúttal nem a kisgyerek válaszolt.mondta. .Nem számít . hogy az egész város abba az irányba vezet.Persze . Howie ettől semmivel sem lett bölcsebb.jött a nő válasza. Láttam őt letakarva. csak hogy elmondhassák: Ott voltam. A képzet csak tovább erősödött. és megkérdezett valakit. A jelenet hirtelen egészen más színben tűnt fel előtte. vajon milyen eljövendőket ígérhet egy ilyen suttogó hang? Nem volt túlzottan nehéz megtalálnia az utat az erdőbe. Olyan vicces fickó. Nem is próbálta színlelni. . A férjem odavolt érte.Valamikor nagy tévés sztár volt . hogy meglássa a kapcsolatot a rejtélyes hang és az esemény közt.Még nem. . A tömeg morbid vágya. . hogy felhagyjon ezekkel a jövőbeli kalandok folyamán. Azért voltak itt.Kit nyelt el? . már nem tette ezt. hogy lássa. mígnem végül egy kölyök kibökte.kérdezte tőle.

azok az ajkak. melyekben elmerülhet. hogy Jo-Beth érkezését várja. melyre rátapadhat. . Hátat fordítva az erdőnek és az egybegyűlteknek.mikor léteztek azok a szemek. elindult vissza a motelbe.

eltűnt. a komikus .Mintha már láttam volna kiírva a gyorsforgalmin. hogy emlékezhessen a Buddy Vance Show-ra.Ma reggel. Történt valami. voltak idők. Mikorra tudna ott lenni? .NÉGY Csak Abernethy szólította Grillót a keresztnevén. óriási amerikai. az alkohol.Nathan? . Vance nagy ember volt. . Saralyn számára megismerkedésük percétől kezdve egészen elválásukig Grillo maradt. .Akkor valami könnyfakasztót akar? .Mit keres otthon? . emlékszik? . .Most próbálják előbányászni. amiben benne van az összes felesége. .Mikor? . kiváltképp ilyen kegyvesztett fajta. ahogyan minden egyes kollégájának és barátjának is.Hadd mondjak el valamit magának. . Talán másfél. vagy Grillo.Hol? .) .hazudta Grillo. és szeretném. de amint meghallotta Abernethy hangját. Mi ez a nagy felhajtás? . Tudja. fiam . Dél van. nem gyűjtött ellenségeket) néha az a Szarzsák Grillo.Egy óra. máris kész volt még egyszer lesikálni a testet. Ellenségeinek (és melyik zsurnaliszta. . Olyan tudósítást akarok.Palomo Grove-ban. ha menten ott teremne.Láttam az ismétléseket.Dolgozom . .Maga túl fiatal ahhoz. Ezt egyedül Abernethy merészelte: .Grillo Abernethy valamennyi modora közül ezt az atyáskodó hangnemet rühellte a legjobban -.Mit akar? Grillo éppen csak kilépett a zuhany alól. amikor még a bárok is elnéptelenedtek. meg hogy mi a fenét keresett Ventura megyében. (Jócskán későre járt. de mindig Grillo. hol van? . .tudja. Buddy Vance .Az a cikk a környezetszennyezésről. ha a Buddy Vance Show ment.Francokat.Felejtse el. az Igazságos.

mondta Grillo. . egy kikeresztelkedett senki.mondta Abernethy.Más szóval. Megkönnyebbülést jelentett egy olyan kis példányszámú szennylapnak dolgozni. melynek során alkoholistából fundamentalista lett. akkor az emberek jogosan kíváncsiak rá. hogy széles mosollyal nyújtsa át a legocsmányabb történeteket. szerkesztői leveleinek zömében saját megtérésével foglalkozva.Csak csipkedje magát. Még saját élettörténetét is bedobta a köztudatba. igaz? Csak úgy fogta magát. vízbe fulladt? . és melyben végül túljártak az eszén.Azt nem tudjuk. hogy minél előbb leérjen.Dehogyisnem tudjuk. Amikor csatlakozott Abernethy vidám bandájához a bostoni bukást követően. mint az elbeszélés szempontjából.Felhozni? Úgy érti. ahogy maga is . . legszívesebben így jellemezte magát. Ez a szent kötelem azután lehetővé tette a számára. Abernethy pedig nagyon is jól ismerte nyáját. mint vagy három háztömb.A mocskot akarják.válaszolta Abernethy. a mocskot írjam. Komédiások. Száraz és Magasztos az Úr jóvoltából. merre van . miután a lap olvasói mindössze egy dolgot vártak a híranyagoktól: irigységük kompenzálását. . Nathan . melyeket az olvasók a bűntudat érzete nélkül tehettek . . könnyű prédának bizonyultak mind az anyaggyűjtés. A nagy neveket sújtó gyötrelem érdekelte őket. Csakhogy ez most egy cseppet sem volt mulatságos. . mellyel nevet szerzett magának. a dolog kész vakációnak tűnt a kemény nyomozó-riporteri munka után. hogy beleesett egy lyukba. Abernethy egy képmutató pojáca volt. Grillo pedig szinte látta maga előtt a férfi arcán szétáradó színlelt egyenességet -. .amikor azelőtt Burbankban olyan hosszú limóval császkált. mint amilyen a County Reporter volt.Pereljen be érte . . gondolta Grillo. és eltűnt a ködben.mondta Abernethy.Az elmúlt néhány órában mást se csináltak.Amikor egy híresség is belekeveredik egy ügybe. hogy merre van. amiket Grillónak kellett megírni. akinek a szótárában nem szerepelt a könyörületesség szó. csak megpróbálták felhozni a testét. A sztorik. a hírnév árnyékos oldala. . .Úgy értem. Bármit megtennének egy jó poénért.

az utcák árulkodó rendszerességét -. Nézzük a jobbik oldalát. A Grove meglepetésként hatott rá. Bele kellett volna vetnie magát. csak a világot tudósítani saját milyenségéről. és a hitelképességük hamuvá lesz. hogy pályát változtasson. és lemondott hivataláról. Hiszen ők a bűn fertőjét feltáró cikkeket olvastak. Amióta csak az eszét tudta. akkor az exhumálás hírére ideérkező bámészkodók már minden bizonnyal széttaposták. hiszen se kedve. Addig menekült a Nyugatról. ha nem egy Reporter-féle kisstílű pletykalapnál? Hiába fontolgatná. de ő ehelyett elkezdett Abernethynek dolgozni. bassza meg az egészet. mint ő. A politikusok. innen már csak felfelé vezet út. hogy Abernethy szemébe vágja. ha az atomtöltetek a földdel teszik egyenlővé az egész emberi civilizációt. máskülönben hogyan is okulhatna hibáiból? Éppen egy ilyen hibából . mást sem akart. hogy célpontjának ellenségei felültették. ha rágondol). és a sajtó ügyészeként ártatlan embereket vádolt. hogy valami újba fogjon. hogy mással foglalkozzon. Szüksége van arra.mivel egy része a domboldalra épült . Ha az erdő osztozott is valaha e titokzatosságban. akárcsak a skorpiók vagy a csótányok. se tehetsége nincs ahhoz. Ez minden egyes perccel egyre súlyosabb hibának tűnt a szemében. hogy naponta emberek meséljenek neki saját életükről. amikor rádöbbent (még ma is összeszorul a gyomra. akkor is élnek és virulnak majd. és .egy szenátusbeli korrupciós ügyről . mondogatta magának nap mint nap. Ugyan mi lehetne ennél keresztényibb? Grillo szájíze azonban már régen megkeseredett a mulatozás folytán. Elég egyetlen rossz mozdulat. mintha egyfajta titkos dimenzióba is túlnyúlna. Számtalanszor vágyott már arra. Bocsánatot kért.magukévá. megalázkodott. De a zsurnaliszták sokkal törékenyebbek.csinált vezércikket. de hol kaphatna másutt munkát egy ilyen valaha nagymenő riporterből lett balek. Grillo felvillantotta igazolványát.a központi bevásárlóközpontot. és képtelen volt elképzelni. A világ közömbösen szemléli saját magát. Volt valami nélkülözhetetlen ebben a funkcióban. míg csak el nem érte a Csendes-óceánt. ahogyan újabb szenzációk váltották fel az ő szalagcímeit. A dolog hamar feledésbe merült. a négy égtáj felé mutató kerületeket. mégis volt a házak stílusában valami üdítő változatosság. Magán viselte ugyan egy papíron gondosan megtervezett település minden megkülönböztető jegyét . és feltett néhány kérdést a kordonban álló .olyan érzetet keltett.

ahhoz előbb pontosan meg kell határozni a helyét. .. . .Te mondád. hogy írjam át. Senki sem fog igazi nagyágyú filmeket rám bízni. semmi valószínűsége.rendőrök egyikének.. Francba a művészettel. . A második hívással nagyobb szerencséje volt. A hasadék körül alig volt nyoma bármiféle tevékenységnek is. hogy valamim végre elkeljen. Emlékszel arra. .Ezt mondtam? . majd az azt követő zűrzavar után ismét Tesla kifulladt hangját lehetett hallani: . . Ha a kutyával akarsz beszélni. elindult-e már a fotós.Baszd meg! . hangzott a javaslat.. Butch! Grillo.Ez az állat. . ezeknek senki sem próbálja hasznát venni... Megszívlelendő tanácsnak tűnt.Ezt mondtad. . aki hajlandó volt veled élni. megpróbál. Habár a földön mindenféle műszerek hevertek szanaszét.a telefon lezuhant a helyéről. Nem. . Jöjjön vissza később. akik a mentést irányítják. . Grillo hagyott neki üzenetet.Miért ne? Szükség van rá. megérkezett. Elsőként Abernethyt hívta. Grillo? . és hogy tudakolja.Szia. És mielőtt elkezdenéd.Már ki is ment a fejemből! Jó hírem van.de Tesla hangja félbeszakította. akkor.Mert ő volt az egyetlen hím.Itt Grillo. hogy tudassa. Az űrre. meg a többi szarságról. Ha Butch-ra lenne szükséged. Itt Tesla és Butch. Könnyen megtalálta az utat a Központba és a nyilvános telefonhoz. amit tavaly írtam a számkivetettekről? Most azt akarják.Meg fogod csinálni? . legalábbis néhány telefon időtartamára. Miért is fogadtam be. Grillo. fogd már be azt a hülye pofád. egy szót se a művészet feddhetetlenségéről.Grillo? Baszd meg. írok nekik egy olyan vastagot. megkockáztatja a helyszín elhagyását. amíg nem írok valami sikereset. Egy lánynak szüksége van a betevőre. hogy a testet hamarosan kiemelik. hogy a nadrágjukba élveznek tőle. Nem beszélhet Grillo azokkal sem. úgy tűnt. Abernethy nem volt a helyén.Halló? . Az üzenetrögzítő elkezdte ugyan lejátszani a jól ismert szöveget. Az egyik forgatókönyvemmel sikerült haladást elérnem.. akkor sajnos nem tartózkodik itthon. Végül úgy döntött.

hogyan informálta fodrásza vigyorogva arról. . Soha nem láttad szerepelni? .Mit tudsz Buddy Vance-ről? . tudom. .Mi volt? . a filmekről. hogy van egy kopasz folt a feje búbján.Segítségre van szükségem. a maga módján. Ha már itt tartunk. . Vagy hogy még mindig az a felvonós álom gyötri.. hogy vonásai idővel hősies melankóliává nemesednek. Vagy hogy ma reggel. . Teslának fejezetnyi adag volt a fejében Buddy Vance Életéről és Mocskos Környezetéről (egészen Valentinóig bezárólag).Most az egyszer érzéssel is írhatnál ezekről. . Vagy mert ez egy viszonzatlan érzelem? .mi újság? Tucatnyi választ adhatott volna erre a kérdésre. amikor láttam a hírekben. melyről mindig azt álmodta. és a vén kecske egyfolytában meg akarja csókolni. . Végül azután megtartotta az önéletrajzi elemeket magának. Elmondhatná. igen. A Szex Istennői a szaktantárgyam. Hatszor házasodott.Kösz a nagy semmit.Abernethynek lesz. . egyszer egy tizenhét évest vett el. az volt? . A második felesége túladagolásban halt meg. egész egyszerűen elszomorítóan néz ki. egy marék szalmasárga nyiradékkal a kezében.kérdezte .Akkor .Egyből eltaláltad.Gondoltam.Nagyon vicces. .Ja. hogyan döntötte el végképp. A szenvedélyes nőügyekről.Hát.És az életével kapcsolatban? .Szóval csak a mocskot. találkozva a fürdőszobában tükörképével. igaz? . Negyvenkét teljes napig tartott a kapcsolat. . vagyonról és hírnévről. és csak ennyit mondott: .Csak azért szeretlek. Ahogy Grillo remélte.. Láttam a híradóban. egy egész litániát.Vance? Azt hiszem. amelyikben két emelet közt beragad Abernethyvel. a kegyvesztettségről. . . hogy hosszú. a komikusok nem az erősségeim. Grillo. vérszegény ábrázata.Tudom. mert bánthatlak.. a TV-sorozatokról.Vicces.Beleesett valami lyukba. De utánanéztem.

Hát persze. Jövök neked egy vacsorával. halott ember vagy.Akkor elmegyek. Ma este. Tesla letette a telefont. .Köszönöm az információt..Megdumáltuk. hívlak.A mocskot? .Olyan gumiarca volt.Ne tégy semmit. Csak ránéztél. . érzelgősen részeg hangulatában az bevallotta. gondolom.Az óriási féregnyúlványa miatt. . És Grillo. .Igen? Mielőtt válaszolt volna. hogy egy darabig még itt maradok. egymás után harmadszor nyerve ezzel a játékot..Biztos látnom kellett. Félig idióta. félig meg egy gennyzsák. . . hogy egyszerűen gyűlöl búcsúzkodni.Ki az? . akkor hívlak. . melyet azóta játszottak Grillóval.Ha nem teszed. .És hogyan lehettek ekkora sikerei a nőknél? . Kicsit fura egyéniség. és máris elkapott a röhögés. Nem emlékszem rá. ha még itt leszek. Addig is folytasd a Számkivetetteket az Űrben. aki pletykálkodni szokott? Grillo felnevetett: . .mondta Tesla döbbenten: . . mióta egy este. .Neki volt a legnagyobb farka a tévé történetében. . Megcáfolhatatlan forrásból tudom. amit én se tennék.Ha azt mondtam. Grillo .. . . Majd hívlak. hogy megkeresselek.Talán holnap.Kérlek.Most viccelsz? .Hát olyan lány vagyok én.Úgy néz ki.

A neve Howard Katz.. Jo-Beth. mennyire bízom benne. Jó okom van rá.jelentette ki.A pásztort akarom! . . figyelj rám! Valami fontosat kell kérdeznem tőled. ahogyan megígérted? (Egyetlen pillantás a lány arcába elég volt neki. hogy a lehető legleplezetlenebbül adja elő mondandóját.A múlt éjjel találkoztam valakivel.) . Megvolt rá az okuk. Az édesanyját Trudi Katznak hívták.Nem hívtad fel . ahogy Tommy-Ray. Jo-Beth. De előbb. elhatározva. Joyce nem szólt semmit. hogy nem baleset volt. Mindannyian tudtuk. Mama.Nem megmondtam? motyogta. Én hiszek neked. . . . . . De először mindent tudni akarok egy barátodról.Mama.kezdte.kérdezte Joyce.Az nem baleset volt.Most nem beszélhetek . hátat fordítva az ablaknak.igaz? . . Felhívtad...Majd később el is jön.Hogyan feledkezhetsz meg egy ilyen dologról? . hogy te nem hiszel ebben.Nem. .John pásztor nem jött el a múlt éjjel.Nem kellene neked a boltban lenned? . . Az alatta feltáruló vonások hátborzongató módon elégedettségről árulkodtak.Mama? Anyja szokás szerint az ablak mellett ült. Joyce máris zavartnak tűnt.Mit mondtál meg? . Tudom. szeretnék beszélni veled. Joyce arcáról lehullott a gyengeség maszkja. . hogy visszakozzon a hatására.Beteget jelentettél? Hallottam. Jo-Beth túlságosan sokszor látta már ezt a kifejezést ahhoz. magyarázd el! . de én igen.Hogyan is lehetne vége? Hogyan lehetne ennek vége valaha is? .Kiknek volt rá okuk? ..ÖT . de arca maga volt a törékeny sebezhetőség.Mama. Később majd felhívom. .Sajnálom. Mama .Tudod. . .

gyere vissza! Beteg vagyok. aki mást sem fog hajtogatni. ez minden.Szükségem van a pásztorra. . Az ajtónál Joyce visszafordult gyermeke felé.Mama: kiknek volt rá okuk? Joyce felállt. . ..Mi baj van? .Azelőtt soha nem is éreztem így! .kérdezte.Jo-Beth.Nem akarok imádkozni. . Félrelépett. csontos kezeit görcsösen ökölbe szorítva. Ez butaság. hogy semmilyen eszközzel nem tudja visszatartani.Minden rendben. düh és félelem örvénylett bennük. anélkül. . Jo-Beth! Jo-Beth! Jo-Beth! Howie kinyitotta az ajtót könnyező szerelmese előtt. Ígérd meg! . . .mondta. kiáltozni kezdett utána: . . Jo-Beth elindult az ajtó felé. tehát műveltél. Hallottad? Nem láthatod. Azelőtt soha nem beszéltél így. Azért jöttem. Mama! Minden rendben! Nyugodj meg. csak az ima fontosságát.súgta neki. és hagyta elmenni.Imádkozz. hogy választ kapjak a kérdéseimre. . Nem is állt ellen neki. Könnyek fátyolozták el szemeit. lendülete meggyőzte arról a Mamát. Semmi értelme nem volt odafigyelni a Mamára. . A könnyek immár veszedelmesen közel voltak. Nincs szükségem az imákra. de ahogy elindult lefelé a lépcsőkön. még gondolnod sem szabad rá.követelőzött a Mama.Nem műveltél semmi olyasmit vele.Nem szabad Trudi fiának a közelébe sem menned . ugye? .Nem ígérhetek ilyesmit. . .Máris beléd költözött.Semmi baj.Minden oké . és úgy zokogott.válaszolta a lány. Jo-Beth kezeibe temette arcát.Nem csináltam semmit.Hol van? .Uramisten. Elindult az ajtó felé: Találkoznom kell vele! . Jo-Beth! . hogy választ adott volna.Mire gondolsz? . nem beszélhetsz vele. miközben bevezette. . A fiú gyengéden átölelte.Ne hazudj nekem! .kérdezte szinte kiabálva.

Annyira borzalmas volt.A legjobb barátnők voltak. meg is erőszakolták őket.Tehát minden meg volt írva a csillagokban . hogy miért hagyta itt a Grove-ot? . igaz? .Én erről semmit sem tudok.Elmondta az édesanyád valaha is. bárcsak láthatatlan lehetnék.Hosszú történet. . . itt az ideje. . hogy tévedek . . Azért imádkoztam.. Howie iménti mosolyának nyoma sem volt.Nem.Az is lehet.. akinek az apja még mindig itt él. . Valami Arleen.mondta Howie.. ..Megerőszakolták. Azt. hogy a Mama is így látja. az enyém. hogy ilyen úton fogant? . és közben engem nézett. mi történt.Talán őt keményebb fából faragták.. azt hiszem ez már több. Állandóan az Ördögről beszélt. mintha csak az imént csapták volna arcul. . .tette hozzá Jo-Beth.. és az ágyra dobta. .Miért nem? A legjobb barátnőjének a fia:.. A te anyáddal és az enyémmel. . Láttam. Azt hiszem. miért is jöttem ide.Az egész életemet ezek között a pletykák között éltem le.A zokogás folyamatosan elhalkult. felnézve Howie-ra. mielőtt még én megszülettem volna. amikor a Sátánról beszélt. Howie. .Ahogy a Mamának sem.Nem hinném. A te anyád.Még nem mondtam el neked. . és vigasztalanul megállt a szoba közepén.Miért nem szólt soha erről? . . . Howie levette a szemüvegét.. mint véletlen egybeesés..mondta mosolyogva a fiú. . azt hiszem. Elfelejtettem már a nevét. Azért jöttem el.Én is csak részleteket ismerek.Anyát? . Valaki rájuk támadt. . .kérdezte alig hallhatóan. Egész életemben hallottam a pletykákat. azt. mert a leghalványabb .Ismerték egymást? A lány bólintott: .mondta.Nem volt férje.Sajnálom . hogyan őrjítik meg a Mamát velük. majd a lány kiszabadította magát az ölelésből. és még valaki. Régen kezdődött.Ki mondaná el a gyerekének. A Mamáról és a barátnőiről. . kézfejével törölgetve arcáról a könnyeket. Négyen voltak.kezdte. egy Carolyn Hotchkiss nevű lány.Mi történt? . A fiú arca görcsbe rándult.Uramisten . hogy elkerüljem a tekintetét.

Mégis hogyan? .Abban a pillanatban felismertelek.Kitaláljuk.. akitől eltiltották. Tudom. Hiszen nem is ismersz. soha nem szeretek beléd.. hogy ki. .Nem szerethetsz. .. van-e benne egyáltalán bármilyen igazság. állatok és karon ülő csecsemők vegyék körül.Én nem hiszem. Te is felismertél engem. se az enyém. .Szerelem első látásra. .Persze. bárcsak tényleg az a szent bolond lehetne. El akartam merülni a Grove-ben. .És? . . hogy kik voltak az apáink? ..Már megtettem.fogalmam sem volt arról. vagy mi vagyok.) .Nem . És te is ezt érzed.. . hogy az egész csak hazugság. És soha. Őt figyelve Howie egyszerre azután kezdett vágyakozni. Anyja gondolatától azonban újra záporozni kezdtek.Szeretlek. Ha nem jövök el. . Még azt se tudhatjuk.Nem. Hogy szabadon bolondozhasson. aminek Lem mindig is tartotta..mondta a fiú. hogy így lenne. .ismerte el a lány. Te magad mondtad.Akkor is így éreznél. Miért? .Kérdezd meg a mamádat.. ha a saját testvéred volnék? A megfeszült izmok lassan elernyedtek. .Az még azelőtt volt. hogy ne kerüljek a közeledbe. soha.Az is lehet. hogy kiderítsem.Bár az volna. .De miért találna ki bárki is egy ilyen történetet? És miért nem mondta el se a te anyád. mi lett anyám végzete. .kérdezte. . bár sose jöttél volna ide. ahogyan a történetet mesélte. .Most pedig azt kívánod. . ahhoz fordulva segítségért. hogy így van. (Indulatosságában még a dadogásról is megfeledkezett. Jo-Beth.Én így érzem. . A könnyek felszáradtak az arcán.. Hogy még csak ne is gondoljak rád. . ahogy beléptem a Butricks's-be. lehet . nem? . .Azt mondta. sohasem találkozom veled.De igen! És nem fogok egy buta szóbeszéd miatt lemondani rólad.De hát hogyan is állhatnám meg. igaz? .

Azt hiszem.Nem mondhatok túl sokat . .szólt hozzá vigasztalóan. ideje lenne indulnom .Jelen pillanatban is négy alpinistánk van odalenn. . hogy könnyítsen a hólyagjára nehezedő nyomáson. . .Nem muszáj beszélgetnünk.Elférünk ketten? .Hogy elmondjon pár imát. hátha eltűnök végre? .Talán minden helyrejön. és végignyúlt az ágyon. de csak a jó ég tudja. .Ez így nem tisztességes. .kérdezte. Bemutatkozott neki. hogy testvérek lennének. Nem kell csinálnunk egyáltalán semmit. ha hagyjuk a maga útján menni. .mondta a lány. . Howie lefeküdt mellé. . libidója makacsul figyelmen kívül hagyta a tabut. és ne érjék olyan arculcsapások. majd megadóan bólintott. . mire Grillo visszaért az erdőbe. A lány elmormolt egy halk igent. és megpróbált nem gondolni arra.Aludj! A Buddy Vance utolsó showjára összegyűlt tömeg java elszállingózott. mintha megérezte volna a lángolás hőjét.ölelhesse-csókolhassa a lányt.Maradj még egy kicsit. .A Mama mindenáron a pásztort akarja. és kiment a fürdőbe. aki rangidősként a műveletet irányíthatta. Bámészkodók hiányában a helyszínt körülvevő kordont is meglazították. . . Mire visszaért. Jo-Beth felsóhajtott.unszolta. Jóllehet ő sem zárhatta ki a lehetőségét. Kinyújtotta a karját. Howie ezután kimentette magát. Láthatóan úgy döntöttek. . . Csak maradj.Remélem.válaszolta a férfi Grillo kérdéseire. majd odasétált a rendőrtiszthez. kérlek .Akkor aludjunk.Minden rendben lesz . és nagyon lágyan megérintette a lány arcát. A lány újra felsóhajtott.mondta neki.Fáradt vagyok. amit reményei szerint most csinálniuk kellene itt a lepedők között. Grillo egyszerűen átlépte a kifeszített kötelet. hogy nem éri meg a további várakozás.Egyikünk sem aludt túl sokat az éjjel . a lány már levette a cipőit. és elmondta ittléte okát is. . mint az imént. mikor lesznek képesek felhozni a holttestet. ahol csak éri.

Éjszaka is dolgozni fognak? . . .Volt már valaki odalenn ezekben a barlangokban? .mondta Grillo. Hotchkiss magas.Nem igazán . feketében. annak az embernek az ernyedt felépítésével. . Veszélyt jelentettek .Úgy hallottam. Amennyire mi ismerjük a helyet. Mr..kérdezte Grillo. . .Én nem tudok róla. Ő azt mondta. Készült róluk valamiféle térkép? . Grillo megint előadta a bemutatkozó számát.jelentenek az ártatlanokra.Engem igen.Spilmont. Az ártatlanokra. sok évvel ezelőtt. akivel beszéltem. Hotchkiss szerint mindenféle folyók is vannak odalenn.Ami alattunk van.Maga folytatott is ilyen irányú tanulmányokat? . amik egész egyszerűen magukkal ragadják az embert. Vannak témák. a szabályt megtörve. Én magam pecsételtettem le őket. hanem ide-oda járva keresték a helyet. Jobb lesz. mielőtt válaszolt volna.Talán ha négy óránk maradt a naplementéig. ha megkérdezi Hotchkisstól. komor egyén volt.És mi a helyzet magával? . . . . (Szemei egy pillanatra sem állapodtak meg Grillón. hogy már rég az óceánban van a test. aki hirtelen sok súlytól szabadult meg. maga a barlangok specialistája . jegyezte fel Grillo. . . az is lehet. Az a fickó ott.Igen. két teljes másodpercig Grilló-ra összpontosította tekintetét. . Grillo.Szóval személyesen is járt már lenn? Hotchkiss. .) .Egyszerűen senki sem ismeri őket nálam jobban.) . hogy egy folyó is van odalenn.A rendőrtiszt.Egészen ma reggelig azok a barlangok le voltak pecsételve. Azután már csak a lámpákra hagyatkozhatunk.Nagyon úgy néz ki.Csak színtiszta amatőr érdeklődésből . Fura szóhasználat. Ez is ilyen. .magyarázta Hotchkiss. nem igazán foglalkoztatja az embereket.válaszolta Hotchkiss.Még meg sem találták. (A tiszt az órájára pillantott.. ahová fókuszálhatnának.

Tudomásul vették életterük korlátait.Rájöttem.Ahogy mi is tesszük. amit akart? .Én megpróbálok nem is gondolni rá.Nos. bezárta az ablakokat. hogy felügyelje Buddy Vance kiemelését. pedig állandó mozgásban van.Maga így alkalmazkodik.Mikor? .Majd ha a város megy.jegyezte meg Hotchkiss.Nem lehet túl szívderítő az életük. . és félig lehunyt szemmel emlékezett.Alkalmazkodtak a körülményekhez . és összehúzta a függönyöket.Felőlem rendben. amelyről mi szinte semmit sem tudunk. . Alkalmazkodtunk hozzá. . feszes félmosolyt. . Az ily módon lepecsételt szoba . Megbocsátana. amely bármelyik pillanatban megnyílhat a talpunk alatt. .. A talaj a lábunk alatt szilárdnak tűnik. mindannyian egy törésvonal felett élünk. mint Buddy Vance-re? Ezt mondja? . Mr. .Néhány évvel ezelőtt magam is gondoltam rá. meg egy csomó minden más is. Ahogy bejött a napfényről. vannak folyók is. Végtére is. kérem? A hasadék szája körül csoportosulók között hirtelen izgalom hullámzott végig.Palomo Grove rossz földre épült. Persze.magyarázta Hotchkiss. akkor megyek én is. megkapta. .Egy egész világ van odalenn. amit bármelyik komikus megirigyelhetett volna. Tommy-Ray izzadtan feküdt ágyán. melyek sohasem látták a napfényt.Tökéletesen elégedett vagyok. . Rossz emlékek tapadtak hozzá.Nyugodtan idézheti is.Ilyesmi nem létezik . . Grillo. . . amíg nem nevez meg.És maga? Hotchkiss elengedett egy apró.De mégis itt maradt. . Otthagyva Grillót egy olyan végszóval. hogy elhagyom a Grove-ot. . Olyan fajok is akadnak. . . .Tehát az egész városra az a sors vár. hogy magam is az alkalmazkodásaim halmaza vagyok válaszolta. Hotchkiss elsietett.Legalábbis ami a rossz híreket illeti.

és ugyan ki lenne erre alkalmasabb. Miért voltak mégis ennyire tökéletlenek? A séma töredékei. de bármi is történt a felszín alatt. támaszra lelve a kintiek figyelmeztető kiáltásaiban. mellyel az elfüggönyözött szoba még csak nem is vetélkedhetett. Senki sem állította meg. akkor ér csak véget a várakozás. melyeket oly szenvedélyesen akart markolni. Félrelökte Hotchkisst és a zsarut. hogy azután visszazuhanjon arcára. túlságosan erőszakos jelenség volt ahhoz. ha csak ránézett. és saját áporodott leheletét. élénk levegőjén. . Ha az a fenséges románc máris véget ért . minduntalan kicsúsztak a szorításából. de ha már eleget izzadt. és horogra akadt halként húzta a nyiladék felé. mi történik. ahogy a kötél hirtelen megfeszülve kesztyűs kezére tekeredett. A réshez legközelebb álló zsaru felkiáltott. vibráló teremtmény. akit nem tudott kivenni. és egy sápadt. Ha már Jo-Beth megcsalta. Először csak egy üvöltés tört elő a hasadékból. A hőségben feküdve a legkülönösebb képek kezdtek rajzani az agyában. mint a Grove tiszta. aki visszatartotta a férfit addig. Vér volt a képekben. mely előtört a torkából. amitől az embernek a gálája jött ki.Kinyílik! . . Ahogy mindketten hátrazuhantak a földre. És amikor ez megtörténik. A lyuk körül csoportosuló emberek. akkor tisztán fog állni előtte. Olyan mély sötétségből merültek elő. köztük Spilmont és Hotchkiss nekiláttak. amíg valami hírt nem szimatolt. akkor azt csak a saját átkozott hülyeségének köszönheti.Krisztusom. de meg sem próbálta elkapni a szóváltás részleteit. ahogy kora délután hazajött. hogy kirángassák a bennrekedteket. mint saját maga? Hallotta. kinyílik! Grillo kimondottan gyáva ember volt. sziklák. és a Mamával vitatkozott.üvöltötte valaki. És volt ott egy férfi. Neki most sokkal fontosabb dolga van ennél.máskülönben miért rohanna le zokogva a lépcsőn? -. hogy kordában tarthassák. Végül Spilmontnak sikerült megmentenie. akkor új társaság után kell néznie. a kürtőből felhallatszó ordítozás meghatványozódott. Itt a saját pórusaiból előszüremlő testnedveket szagolhatta. míg annak sikerült kihúznia ujjait a kesztyűből. de a hőség és a félhomály megnyugtatta a fiú érzékeit.perceken belül kemencéhez kezdett hasonlítani. Ölelésükben nem érezte magát annyira magányosnak és kiszolgáltatottnak. de akkor aztán bármivel hajlandó volt szembenézni. hogy jobban láthassa. .

Valaki elvetődött Grillo mellett. Egy sötét óceáné. Mindkettőjük álmában egy tenger vize ködlött fel. az álmodókat. aki csak helyet kaphatott e rémálomban. Lábait szétvetve megőrizte egyensúlyát. de elkésett az igyekezettel. Érezte viszont. amikor a föld porrá foszlott a sarka alatt. jóllehet levegő után kapkodtak. Hotchkiss volt az. Egymás mellett fekve az ágyon. de most nem volt idő az újra egyesülésre. mint a fulladásos halál torkából kimentett szerelmesek. A hangzavarhoz Grillo is hozzájárult. a becsapódástól véres arccal és zavart tekintettel. és ezzel együtt a szakadékban rekedtek életét is. és összekuszálja a gondolatait. Grillo a nevét üvöltötte. mielőtt ezt a zuhanást meg nem fékezik. Győzedelmeskedett hát az ösztön. elvakítva az embereket. ahogyan szélsebesen emelkedni kezdtek. Grillo tett három lépést a túlélő felé. De az utazás hirtelen félbeszakadt. kötelük engedelmes kígyóként követte őket. és egy gyötrelmekkel teli sziklakútba száműzte őket. Körülöttük mindenfelé férfiak üvöltöttek. és egy felfelé tartó áramlat el nem kapja őket. ahogyan a napot soha nem látott folyóból kiemelkedő vízoszlop vállára vette a holtakat. A férfi válaszképpen megragadta Grillo kinyújtott karját. hogy eggyé váljanak az égbolttal. . miközben az onnét feltörő sikolyok komoly vérfürdőre engedtek következtetni. ahogy a rengés átterjed a lábain át a gerincoszlopára. és úgy reszkettek. akik a kötél végét tartották a kezükben. mely egy csodálatos hely felé vitte őket a hátán. Valahol a zűrzavarban egymást hallották. vagy éppen annak hiányát. Álomba zuhant énjükön túlról egy erő megragadta és lerántotta őket a csendes tajték hátáról. sem Howard nem ébredt fel. ahogyan a másik nevét zokogják. ahogyan a biztos halál felé zuhantak. ott hagyva kudarcot vallott megmentőjét a repedés szélén hasalva. A falak elmosódott csíkokká váltak.mindenkinek ott volt a saját biztonsága aggódnivalónak. Az egyre táguló hasadékból por tört fel. és mindenki mást. miközben a föld körülöttük kezdett szétnyílni. és megpróbálta elkapni a férfit. Jeges fuvallat tört rájuk a hidegben. sem Jo-Beth. A kötél megfeszült. és kinyújtotta karját az elterült férfi felé. alig érzékelve lába alatt a földet. és a pórul járt ember már el is tűnt a porfelhőben. Az emberek egyike hirtelen elkezdett csúszni a barlang szája felé.

lábuk szinte kipörgött a sárban. Ő. miközben a nyakukba dermesztően hideg eső hullott. de Grillo lelki szemébe egészen más kép égett bele. Megragadta Grillo karját. Készen vagyok.a forma. ott állt megkövülten Spilmont és egy csapat zsaru. végig csúcssebességgel. Grillo csak a másodperc tört részéig vethetett rá pillantást . összekoccanó fogakkal. Saját verítékében úszva Tommy-Ray felnézett a mennyezetre. Nem lovagolt ekkorát tavalyelőtt óta. Jo-Beth hátrálni kezdett. Lerázta magáról a képzetet. Gyere. még egymás mellett is . és felnevetett. lecsukott szemekkel.ordította Hotchkiss. vagy formák emberinek tűntek ugyan. . kitörölve a sós vizet szeme sarkából. . Rosszat tettek. Topangában elkapta a fantasztikus áramlatot. nem érdekel.fojtott zokogásként törtek fel belőle. amikor a víz feltört. mint egy tűzijáték vibráló foltjai. Lágyan permetezett rájuk az eső. hogy átbuktak a kötélkordonon. és csak abból tudták meg. a fák árnyékában. Andy és Sean órák hosszat lovagoltak rajta.Odanézzen! Volt valami élő az áradatban.mondta. Sikerült talpra vergődniük. félig letépett karral. addigra eltűnt. ott feküdt mellettük. amikor nyáron. finoman leperegve a lombkorona sátortetőjéről. és torkaszakadtából felüvöltött: . A mentőcsapat egyik tagja. és újra odanézett. és rád várok. szavai . összekuporodva az ágyon. keze elé tett szájával elzárva a pánik útját.Édes Istenem.Ki kell jutnunk innen! . Howie halottnak tűnt. A csípése kirángatta Hotchkisst kábulatából. és vigyél magaddal. ki a fene vagy. ahogyan vakon keresztül rohantak porfelhőn és zivataron. a felszabaduló energia elég volt ahhoz. De akármi is volt ott. ahová a feltörő víz hulláma repítette. A talajon még mindig repedések cikáztak végig.Készen vagyok . miközben a viharzóna mögött a föld feneketlen mélye tovább okádta saját magát. Túl testen és kötélen.Grillo és Hotchkiss jó négyméternyire lehettek a hasadéktól. hogy elérték a határvonalat. bocsáss meg! . hogy ledöntse őket lábukról.

kérlek bocsáss meg. Valóságos volt..Már nem tudom. A fiú tett egy lépést feléje.Látod? . de a lány egyetlen mozdulattal leintette: .Mindkettőnk fejében? .mondta neki. .kérdezte Jo-Beth. Azután hirtelen a föld alatt voltam.Semmit . (A lány tetőtől talpig reszketett..töprengett Jo-Beth. mely álmában ölte meg a szerelmet.. . .Igen. Howie olyan hirtelenséggel nyitotta fel szemeit. Howie? .Egyáltalán nem olyan volt. mit higgyek . Álmodozásával bűnt követett el az Úr törvényei ellenében (még azt is elképzelte. .Ne tedd. reménykedve.Csak egy rossz álom. Talán a Sátán műve. Nem kellett volna. hogy ezzel talán megnyugtathatja. mit hozott rájuk az álom? Kataklizmát! Vért.. hogy az imádság elszökött az ajkai közül.. hogy egyesüljenek). .) . hogy nem is volt teljesen ugyanaz .Te is azt álmodtad . és talpra állt.Akármi is van közöttünk.Fejezd ezt be! (A fiú átvetette lábait az ágy peremén.mondta Howie.) Mennem kell. Édes Istenem. és helyébe az ő neve lépett. sziklákat és azt a rettenetes záport. (Elindult az ajtó felé. ahogyan meztelenül fekszenek egymás mellett a tengerparton. . .kezdte a fiú. ugyanúgy.Ezt te sem gondolhatod komolyan. veled az oldalamon.) Nem tettünk semmi rosszat. . a lány rémülete egyből nyilvánvalóvá vált a számára.Minden rendben. Amint feltette.Igenis ugyanaz volt.A vízen lebegtem.. . mint egy álom.feküdtek. Emberek sikoltoztak..kérdezte a lány. . . csak rossz lehet.A Mamának igaza volt.Semmit sem tettünk.Howie? Hát mégis élsz? A fiú kibontakozott a görcsös testhelyzetből. . ugyanabban az ágyban. ... hajuk egybemosódik. .Mit tettünk. Nem szabad megérintenünk egymást. . . kiköhögve a gombócot torkából. ahogyan a testüket kívánta. és kinyúlt a szemüvege után.Akkor mi volt ez? . . ..Lehet.mondta a fiú. és lám. . Howie! Ez nem helyes.

amit a fiú lefekvés előtt a helyére tolt.mondta Howie. Megnyugtató szavai kifogytával addig hagyta terebélyesedni a közéjük férkőző csendet. . Amikor az ötöshöz ért. az ma már tiltott volt a számukra. . míg azt a lány szavai nem törték meg: .szólt vissza a lány.kezdte a fiú. A fiú magában ötig számolva figyelte. . lassan becsukta az ajtót. nem hiszem. mintha menten megfulladna vagy elájulna. hogy ami az imént történt közöttük.. min mentünk keresztül. akkor kié? Meg tudsz erre válaszolni? Alig volt képes kordában tartani szétáradó érzelmeit. De ha nem az övé.. úgy kapkodott lélegzet után.. Nyomorúságos állapota láttán a fiú csak még hevesebb vágyat érzett. amivel megállíthatta volna. ez olyan abszurd . .Nem adsz elég időt arra. hogy átölelje. nagyobb jelentőséggel bír. nagyon is jól tudva. áthajolva felette..És igazad van..Viszlát.De hát ez. A lány máris a biztonsági tolóretesszel babrált. de ami a múlt éjjel kitörő fogadtatásra talált. hogy csak álljon és hagyja elmenni.Nem . rákényszerítve magát. miközben Jo-Beth otthagyta Howie-t az ajtóban. ez. amit evilági életének tizennyolc röpke esztendeje alatt megtapasztalhatott. de nem volt olyan botladozó szó. mint bármi más.Félek. hogy kinyissa a zárat. . hogy végiggondoljuk. hogy a Sátán műve lenne mindez. . Howie . .Nincs válasz.Majd én . Felelete végszóként csengett tovább.felelte végül.

.az én költségemre -.meglehetősen kisstílű . hogy a Buddy Vance-sztori éles fordulatot vett a kataklizma irányába.Vegyen ki egy szobát a városban . Hajtson rá! Grillo úgy vett .Nem tudom. . . akkor csúfos kudarcot vallott. A fickó szinte kurjongatni kezdett örömében.bosszút Abernethyn.Adjon egy kis időt! . .Derítse ki.Kezdjen írni! .mondta Abernethy.Negyedik rész ELEMI ÖSZTÖNÖK Egy Grillo soha életében nem hallotta ennyire boldognak Abernethyt. hogy mindennek a szemtanúja legyen. és kezdjen írni! Fenntartom magának a címlapot. és ő ott volt. hogy egy B kategóriás moziba illő lelkesedése magával ragadja Grillót is. Habár a bárban. Ha Abernethy arra számított. hogy kivette a legdrágább szobát. .Neki is van valami sztorija? . amikor Grillo elmesélte neki.Mi a helyzet azzal a Hotchkiss-szal? . és szerezzen még valami háttéranyagot Vance-ről! Volt már fenn a háznál? . A barlangoknál történtek óta Grillo teljesen átadta magát a tompult zsibbadtságnak.Ez a maga sztorija. .kérdezte Abernethy.Ott van a helyszínen . amit csak a Hotel Palomo Stillbrook .kiáltott fel. még mindig mocskosnak és elcsigázottnak érezte magát. A motelszobára vonatkozó javaslat viszont őszinte örömmel töltötte el. ahol ő és Hotchkiss elmesélték a történteket Spilmontnak. sikerült megszárítkoznia.

hogy felsétáljon a Dombon a halott ember birtokához. A lány azonban nem volt otthon. Coney Eye után már csak az égbolt következett. Csakhogy Buddy halálát időközben háttérbe szorította egy nagyobb és frissebb tragédia. és feltárcsázta. Hozzátartozói. vagy úgy döntött. Ezután kinézte a telefonkönyvből Hotchkiss számát. Össze szerette volna vetni megfigyeléseit az övével. de próbálkozása ezúttal is eredménytelen maradt. Bizonyos szempontból az időzítés is kedvező volt. A Domb sokkal meredekebb volt. melyre egy futó pillantást vethettek. Keservesen megbánta. hogy szemtanúja legyen az emlékezetes pillanatnak. hogy az megkérdezte. A főkapu mellett nem állt őr. Az út véget ért a kapuinál. De nem maradt kárpótlás nélkül. amíg eljön a számukra legalkalmasabb tudósító.Village-ben kínálni tudott. nem veszi fel a telefont. nem számolta-e el magát. amit délben még mereven visszautasított volna. A férfi egyetlen szóval sem említette a jelenséget. hogy az út közepén bóklásszon. és olyan bőkezű borravalót adott a pincérnek. A kiskapu viszont utat engedett neki a zabolátlan örökzöldek oszlopsorával szegélyezett keskeny ösvényre. miközben az kitört a hasadékból. Hagyott neki egy üzenetet. Övé volt az egész utca. hogy rajtuk kívül senki sem volt eléggé közel a hasadékhoz ahhoz. melyet felváltva világítottak meg zöld. és ráadásul alig volt kivilágítva. mint amilyennek lentről tűnt. megadva pontos tartózkodási helyét is. de be volt zárva. gyalogolni fog. Ugyan már majdnem este kilenc volt. Hallotta. pezsgőt és egy ritka hamburgert hozatott fel a szobájába. és a további kérdések hiánya arra engedte következtetni. Grillo ily módon talán ráakadhat arra a rokonra. A piától könnyűvé vált a feje. már ha ínyükre volt a rivaldafény . Vance rezidenciájára nem volt nehéz ráakadni. aki alig várja azt a beszélgetést. ha a pezsgő nem blokkolja le túlságosan a beszélőkéjét.és ez kevés esetben volt másképp -. Talán még a házba is sikerül beférkőznie. amiért úgy döntött. kivárhatták. akinek kiönthetik a szívüket. ebben a lelkiállapotban szerette leginkább felhívni Teslát. Ma reggel még Buddy Vance állt a Grove-béli események középpontjában. sárga és vörös fényekkel. mégsem talált semmi kivetnivalót abban. ahogyan a férfi a bárban számot adott Spilmontnak a történtekről. A sikertelen kérdezősködést követően teljes figyelmével a Vance palotára kezdett koncentrálni. Hotchkiss vagy nem volt otthon. Hasonlóképpen Grillo is hallgatott az eseményről. . elhagyhatta a járdát. és közben a feje felett vibráló csillagokban gyönyörködjön.

mely csak akkor hervadt le az ajkáról. homlokzata ugyanarra a három alapszínre festve. és nem a szépségébe. ahogyan azt a néhai Buddy Vance is akarhatta. bár ezek jelenleg nem üzemeltek. Egy keleties arcú nő . Nyoma sem volt az ál-mediterrán beütésnek. Vance valóban a rezidencián tartózkodik. a Bécsi Valcert. a Balettpatkányokat. vagy a modern koloniális jellegzetességeknek. A közelebbi vizsgálódás nem tüntette fel jobb színben a kiállított darabokat. . mű-Tudor formavilágnak. minden vulgarizmusával együtt. Grillo megköszönte a kedvességét. akik nagyon is jól tudták. mosolyt csalt Grillo arcára. nagyon is tudatában léve. és várakozni kezdett. Az előcsarnok valamennyi négyzetcentiméterén plakátok ígértek valamilyen farsangi látványosságot: élénk színekben tobzódó hirdetések reklámozták a Szerelem Alagútjait. hogy az ajtó fölé szerelt ipari kamera minden egyes mozdulatát követi. és informálta. egy aprócska sziget a civilizáció tengerén. megnézi. a móka imádatára emelt templom. Amilyen a külcsín. Az épület hatalmas volt. és betegesen hóbortos. hanem folytonos mozgással vándoroljon egyikről a másikra. a Szellemvasutakat. Ha hajlandó várakozni egy cseppet a folyosón.és amely egyenesen a ház főbejáratáig kígyózott. majd elkezdett leereszkedni az előcsarnokba. Maga Vance is nyilvánvalóan tisztában lehetett ezzel a ténnyel. amikor Rochelle Vance megjelent a lépcsősor tetején. A legtöbbjük gyatrán kidolgozott munka volt. Vance főhajtása a tobzódás előtt. a Birkózómérkőzéseket. hogy a szem egy pillanatra sem állapodjon meg egy-egy kiválasztott darab részletein. olyan festők műve. miközben a nő a lépcsőházban megindult a második emelet felé. mint ami a fákat is megvilágította. hogy Mrs. értette meg Grillo. A látvány. hogy a reklám szolgálatába állították mesterségbeli tudásukat. az Óriáskerekeket. mely minden szempontból kihívta maga ellen a Grove uralkodó esztétikai áramlatait. katalán díszítőelemeknek. Bekopogott. Az egész kastély óriási hullámvasút benyomását keltette. hogy a ház úrnője fogadóképes állapotban van-e. Hogy a fal teljes felületét beborította velük. rikító magabiztosságuk csak tömegük bűvöletében erősítette a kívánt hatást. olyan mosolyt. Szabadulóművészeket és Misztikus Jövőbelátókat. elérte.talán vietnami . Odabenn fények égtek.nyitott ajtót. a Torzszülötteket. a ranch-stílusnak. Coney Eye. ablakai fényfüzérekkel bekeretezve. olyan a belbecs: egy. olyan palota.

mi történt. ahhoz azért éppen elég lehet. Karibi vérvonal. mindaddig. mint már annyiszor.Ellenhez fordult: .Nagyon hálás lennék érte . de egyszerűen nem talált ilyet. .Mi is a neve? .Á igen . (Beszéde nélkülözött minden akcentust.Ellen már mondta.Kicsit késői az időpont.Legjobb tudásom szerint fogok válaszolni a kérdéseire.) Miben segíthetek? . . Haját szorosan hátrakötve viselte. hogy feltűnjön valami megalkuvó részlet tökéletességében.Nem tudok semmit a többi feleségéről.szólította meg -.Úgy gondoltam. Ez nem az az asszony volt. hogy. ami csak még jobban kihangsúlyozta homloka ívét és szemöldöke szimmetriáját.Elnézést? .felelte Grillo.kérdezte. . . úgyhogy ne is bajlódjon ilyen irányú kérdésekkel. hogy megérdemeljen érte egy kis nyugalmat .A délután java részét az erdőben töltöttem. Talán valami jobb európai egyetem?) . Említette. .Tehát Spilmont itt volt.Soha életében nem látott még ennyire makulátlan arcot.Néhány kérdést szeretnék feltenni a férjéről. és csak egy létező legegyszerűbb fekete ruhába volt öltözve. én vagyok Buddy özvegye.. hogy elmondja. nem is lehetett volna kevésbé a helyzethez illő. . .Nem olyan nagy ügy.Mr..emelte fel a hangját a nő -. (A szó. most is kezdi átvenni interjúalanya stílusát. Grillo . .. aki csak az imént szakadt el könnyáztatta párnájától. mindjárt lefektette az alapszabályokat is. találgatott Grillo. rajtakapva magát azon.Nos. Óhajt egy csésze kávét? . . .Spilmont. míg azok Buddy szakmai múltjára vonatkoznak. . . . a ruha sötétje ellenére. Nem vagyok hajlandó belemenni a szenvedélybetegségeivel kapcsolatos spekulációkba sem. .Szeretném én elvinni a sztorit. maga az a Mr.folytatta. . . Minden egyes lépéssel várta.Az egyik rendőr. akkor jöjjön be! Ellen kinyitotta a csarnokból balra nyíló ajtót.Újságíró vagyok. . Grillo. Miközben Rochelle bevezette Grillót. milyen hősiesen viselkedett.Mindig csak az az üzlet.. legalábbis a sötét bőrt uraló finom vonások alapján. Nem viselt ékszereket.

Uram atyám! .mondta Rochelle. hogy bárki ilyesmit gyűjt. ez a legnagyobb magánkézben lévő gyűjtemény. . A Halál Vasútját reklámozó óriási hirdetőtábla. .Igen. el akarja majd adni a gyűjteményt . .. csábítások.Mindenesetre biztos vagyok benne.Gondolom. hellyel kínálva vendégét -.jött az elutasító válasz.faggatózott Grillo. hogy igaza is volt. az ásító.De semmilyen érzelmi szálon nem kötődik hozzájuk. Azt hiszem. Ennél még több rekedt New Yorkban. . Egy faragott arc. A nő gondolatai elkalandoztak. amint éppen előtűnik egy alagútból. A kifejezés. hogy mutassak magának valamit ..) .felelete a nő. és felkapcsolt egy két szellemvasutas plakát közé ékelődött kapcsolót.Buddy Amerika igazi művészetének hívta ezt. fűrészfogú száj. ahogyan keresztezte ezt a szinte hibátlanra formált arcot. Grillónak. Egy életnagyságú. Ellen . akárcsak az előtérben. . és egyúttal ez volt a második helység. Itt kaptak helyet azok a darabok. Amennyi mókát csak elbírsz!.Grillo mindössze ennyit volt képes kipréselni magából.Engedje meg. ígérte az egyik szerényebb darab.mondta. nekem pedig vizet! A szoba. .Az a végrendelettől függ . melynek mind a négy falát festett képekből álló galéria foglalta. én is azt hiszem. . Lehet.Azt hiszem. . jó négy méter magas.magyarázta Rochelle. És még azon is túl! . végigfutott a ház teljes hosszában. (Rochelle felállt.Kávét Mr.. Életed legjobb menete!. melyek túl hatalmasak voltak még a kétszintes belső térhez képest is. majd végigsétálva a szobán kilépett a színek kavalkádjába.Nem is gondoltam volna. csontváz-masinisztákkal. ez a kérdés már a magánélet szférájába tartozik . hogy Buddy szenvedélye eléggé ártalmatlan volt. hogy nem is én rendelkezhetem felette. lapos dombormű lokomotív. arcára pedig kiült a harsány parádé ízléstelensége felett érzett undora. igaz? .Ez csak egy része Buddy gyűjteményének . maguk voltak a megfestett ricsaj. fényekkel kirajzolva. A képek. kiábrándítóan hatott Grillóra. két emelet magas volt. amiben helyet foglaltak. harsogta egy másik.Lehet. bár ami azt illeti. . mely valaha a szellemvasút bejárata volt. . figyelmeztetések harcoltak a figyelemért. Hívogatások. A szoba túlsó felének üvegfalán át egyszerre sokszínű fényár kezdett beszüremleni.

Szóval.Furább dolgok is történtek már ennél . csodálatos volt.mondta. ha alkalmazkodom az ő játékszabályaihoz. amint újra elfoglalták székeiket. Tejszínt? .Folyton azt mondogatta.Nem tud róla. És cukrot. . hogy volt-e valami előérzete azzal kapcsolatban. ami történni fog vele? .Most már tudja. mintha Buddy agyában járna.emlékezett vissza a nő -.Igen.. vurstli.Nem értek az ilyesmihez . Ellen épp a kávét töltötte. olyan. mint egy kiadós másnaposság. hogy ránézzen: ..Maga nem úgy találja? . miért hagytam el .vágta rá.De azért mégis elmondja ezeket. kérek.Próbáltam .Undorító . el . a másodperc törtrészével tovább időzött az ajtóban. Olyan.Válások.és visszament a szobába.Magának nem bántja a szemét? . . . vagyon.utasította Rochelle. . hogy nincs humorérzékem . micsodát mulatságosnak.Majd én kitöltöm. Nincs benne semmi új vagy érdekfeszítő.felelte a nő. amit az olvasói hallani szeretnének? Hogy Buddy álmában előre meglátta a halálát? .. Mint szerető. Csak akkor lehetett volna.De nézze meg ezt a helyet. Maga nem élt itt vele? .Mindezt jegyzőkönyvön kívül? . . . ez a Buddy Vance-sztori . hogy mit mondok? Elég rossz publicitást kaptam már életemben ahhoz. Itt számomra nem volt hely.Hát. francokat se törődik az én jogaimmal. . mielőtt kiment volna. hogy tudjam. mint azt a szolgai hűség megkívánta volna. De hogy mulatságos? Azt nem. .Hagyja csak! . A vietnami nő. Nem egészen ilyesféle gondolkodásra volt behangolva. amiért nem találom ezt a. .tűnődött Grillo. .jegyezte meg Rochelle. majd a nő újra megszólalt: . Az az igazság. . gondolatban akaratlanul is visszakalandozva a hasadékhoz és elszabadult foglyaihoz. Ez az az újság.Ezt nem értem..kérdezte Grillo. attól tartok. igen. .Mit számít az. . .Kérem. Hirtelen szünet állt be. A nő elfordult a pofától. Szerette mindenen otthagyni a keze nyomát. Mindenkin. .Fázom .jelentette ki Grillo. vegyen nyugodtan.felelte Grillo. hogy őt sem találtam mulatságosnak. A nő az óriási pofára bámult: .Igen.A halálról? Kétlem.. .panaszolta Rochelle.

a kölykök eldobták a fagyijukat. Ha akartam. jóllehet a témát eddig még csak . . .válaszolta Rochelle.. Minden sarkon ott vártak ránk.Azért jött el Spilmont. . hogy az audencia véget ért. és mindezt beleöntheti a halhatatlan prózájába. jelezve.És hogyan? . Végül azért csak felültetett egy átkozott szellemvasútra.felelte Grillo.A városban maradok .Amikor kislány voltam. Olyasmi volt ez.Micsoda? . Akkoriban még voltak csodák. a nagyapám megtanított rá. hogy ezt elmondja.Ő halott.Most már hazamehet. Minden rosszabbra fordult.kiáltott fel hirtelen a nő. Gyerekjáték. már csak történelem.Tudom. Jobb.. . amit ő egész életében művelt. De elvesztettem a kulcsát. melyek többsége éppen arra vonatkozott.A végrendelet? . . a maga sztorija itt véget ér. amint láthatja. amire a nő határozott felhívása szerint az egész beszélgetésnek vonatkoznia kellett volna. Hollywoodban valószínűleg lesz valami megemlékezés a tiszteletére. A többi. és azt sem tudtam.Nem hiszem . (Szavai érzelemmel terhesek voltak ugyan. hogy megtudjam. Öt embert veszítettek. Többé már nem. akik a semmiből kerülnek majd elő.Amíg a férje holttestét meg nem találják. mégis meglehetős higgadtsággal mondta ki őket.Én nem látom semmi jelét a csodáknak. . ahogy mondani szokták.Az élet mégsem lehet olyan borzalmas a maga számára . .) . Egyszerűen nem éri meg a kockázatot. hogyan befolyásoljam a többi gyereket. azután rám hagyományozott. . Mindannyian elveszítettük. Megnevettettem őket. .Frászba a gyásszal! .A végrendelet. (Leoltotta a kinti fényeket. . ha az utolsó tréfájára emlékeznek.Feladták a keresést. . én meg csak arra várok. Az esély egyre kevesebb arra. miért: nem is gondoltam ilyesmire. .Hogy nem lesz holttest.És ez nem zaklatja fel? ..válaszolta Rochelle.Nem találják meg . hogy valaha is megtalálják. A nő felállt. A feleségek. Grillónak még egy halom kérdés maradt a tarsolyában. hogy a gyász.) .mondta Grillo.Csupán a gondolataimmal. amit eltemessünk? Nem. A fattyúk. ki nevet utoljára. mint hogy hogyan ásták elő egy föld alatti barlangból. Tehát. nem igazán. .

majd egy darabka papírt csúsztatott a kezébe. szerelmes dalok teszik ezt meg. Grillo ránézett.és egy Deerdell Village-i címet.Hálás vagyok.Köszönöm. kikísérte a lépcsőkig. mint a gallyak.Ellen majd kikíséri . hogy egyetlen szót is váltottak volna. Ezután. vannak olyan lyukak. mindig a napvilágra kaparja magát. megrázva a nő kezét. inkább megválaszolatlanul hagyta őket. és betette mögötte az ajtót. . . hogy Buddy Vance örökre a föld alatt marad. anélkül. mélyen eltemetve. hogy fogadott . bármilyen hatalmas erők szövetkeznek is az elfedésére. amit a vécék falára írtan olvashatnak. akiket a föld kilövellésekor látott meg. A lány csitító mozdulatot tett. hogy semmi. az igazság. A nő végül is sokkal mélyebb bepillantást engedett közös életükbe. A lány az előcsarnokban várt rá.Köszönöm. hogy túllépje Vance özvegye türelmének a határait. Amint kinyitotta előtte a főbejáratot. A cédulán a nő nevét olvashatta . Mélyen meg volt győződve arról. a gazfickók bármilyen megfélemlítéssel próbálkozhatnak. de a sztori. Szinte sohasem a makacs tények fedik fel az élet mögött bujkáló másik életet. külön életet élnek. A sztorik. megérintette Grillo karját. Nem kockáztatva. Grillo egészen addig várt a levél felbontásával. Jól tudta. Az alvilág tudása. Amit az emberek két pohár vagy két dugás közt ellocsognak. . amit még Tesla tárgybeli ismeretei sem foltozhatnak be. .Ellen Nguyen . akárcsak a két figura. mint amire számított. Lehet. amiért rám szánta az idejét. legalábbis Grillo tapasztalatai szerint. Az összeesküvők akármilyen hálót szőhetnek. míg ki nem ért a kamerák hatóköréből. de semmi sem maradhat titokban. vagy legalábbis valami ahhoz hasonló.búcsúzott Rochelle.szólt udvariasan. . a felszínre emelkedve változtatják meg a világot. gyakran a lehető legváratlanabb formában. Az ujjak olyan vékonyak voltak. úgy tűnik. előbb vagy utóbb mégiscsak felbukkan. A pletykák.nem is érintették: Buddy hivatására. falfirkák.

a környezetében biztosan van valaki. hogy soha többé nem találkozik Howie-val. akinek a férje. ahogy a fuvallat megdagasztja az elhúzott függönyöket. összeszedte magát. hogy megnyugtassa Angelie Datlow-t. Lehet. hogy átadják a helyüket a helyszíni élő beszámolónak Datlow és kollégáinak haláláról. Kurtán lezárta a beszélgetést. és figyelte. és felhívta a templomot. igaza volt. hogy a Mama egyáltalán meghallotta-e. akkor ők is ugyanazt a fonalat veszik fel. csontos ujjait tördelve és magában megállás nélkül imádságokat mormolva. De most már nem volt ebben olyan biztos. mielőtt magával rántaná őket az éjszakába. Elment. hogy ha ő személy szerint nem is képes megragadni a dolgokat. Amennyire csak tudta. megkeresi a pásztort. Ez egyszerűen badarság. ahogyan a szobát rótta. Az imák Jo-Beth eszébe juttatták. Valahogy jóleső érzéssel töltötte el a tudat. Márpedig ha az. hogy ő sem hihet komolyan ebben. Ha az egyháztól bárkinek is elmondja. hogy megígérte. és megpróbált értelmet verni az értelmetlenbe. Ott ült a konyhában . Buddy Vance holttestének a keresése közben veszítette el az életét. és még abban sem volt biztos. majd lement a földszintre. akkor mi más következhet még ebből? . de mégsem tette.KETTŐ Jo-Beth az ágyán feküdt a sötétben. mi történt a motelben . Jo-Beth most először hallott a tragédiáról.márpedig az ő körei javarészt a vallás embereiből álltak . de mind ez idáig remekül elboldogult abban a tudatban. Tanújuk volt. majd reszkető kézzel a helyére tette a kagylót. és elmondta neki. Amikor Howie azt mondta neki. a madarak és rovarok a hátsó udvaron jókedvűen muzsikáltak -. Anyja a színtiszta téboly levegőjét árasztotta. amit a Mama is: ez csak az Ördög műve lehet. Elhamarkodott ígéret volt. Nem kellett hallania a részletes beszámolót a rendkívüli eseményről. Amint hazaért. Ugyanazt a közös álmot látták.az álmot az óceánról és halálról. John pásztor azonban házon kívül volt. ahogyan Howie is. Bruce.a hűtőszekrény halkan zümmögött. hogy rásóztak egy túlzottan optimista világszemléletet. aki igen. odament a Mamához. mielőtt a képek megszakadtak volna.

A sötétség mindent elborított. és oly szűkmarkúan méri adományait . Tommy-Ray a paletta zörgésére ébredt. Jo-Beth belesüppedt az álomba. ahogyan ráborul . A házban tökéletes csend honolt. A gyöngysor ezután hirtelen elszakadt. Eltelve saját csodálatától megbotlott. Gyöngyházfényben csillogó fekete-fehér jelenetek villantak fel szeme előtt. leosont a földszintre. hogy elveszítette a hatalmát szobája felett. Már korábban levetkőzött. és túl fáradtan ahhoz. A korábbi.feküdt éberen. akár egy egészségtől duzzadó kígyó törzse.már soha többé nem lesz ugyanolyan. szemtől szembe Tommy-Ray-jel. alvó arca a párnán. ahogy korábban soha.kiirtva a távolságot. Érezte. Innen nem is olyan messzi fekvő otthonokban most is családok gyászolnak. Ez az. és ő mit csinált a közbeeső idő alatt? Aludt. és a jelenléte minden eddiginél jobban felzaklatta. hogy meghalt. Másoknál a régen félretett szomorúság emelkedik újra felszínre. amit most hallott. amikor felébredt. tompa esti fény teljesen eltűnt. A nagy. közös gyászhoz most már ő is hozzáadhatja saját gyötrelmeit. Megérintette a veszteség érzete. hogy lefeküdjön. A tükörben egy szemvillanásnyi időre feltűnő test karcsú volt és fényes. amennyire csak tudott. és várt a jelre. miközben álomba zuhant. és a sötétség . apátlan gyermekek kerülnek szembe gyásztól kifordított életük első éjszakájával. az ablak haldokló fogaihoz hasonló csattogása? Ledobta magáról a takarókat. A padló lejtett. visszavonult a szobájába.Képtelenül arra. felvitte magával a szobájába. Özveggyé lett feleségek. Az óra nyolc-negyvenötöt mutatott. ahol most . egészen az alsójáig. majd olyan halkan mozogva. hogy gondolataival átrágja magát zavarodottságán. hogy figyelmet és könnyeket követeljen. a . verítékezett. Nem kívánt aludni ilyen kevéssel a legutolsó szunyókálás okozta trauma után. elnémítva az életet -. Felkelt. Felült az ágyban.mely oly sokat vesz el a világtól. Odalenn készített magának egy szendvicset. Howie a Butrick's-ban. Az hirtelen idegenné lett a számára és ő is a szoba számára. A nap önmaga által gerjesztett lázában telt el. figyelve a függöny játékát. A reggel már tucatnyinál is több órányi távolságban volt. de a kimerültség felülkerekedett ellenállásán. Howie a bevásárlóközpontban. hogy elkerülje anyja hívó szavát. és amikor megkísérelt felállni. hogy kételkedjen annak jogosságában. rádöbbent.a szendvics elfogyasztása után . és a gyöngyök szétszóródtak. amikor ő már azt hitte.

Miközben várakozott. Tommy-Ray nem késlekedett. a belső tér szurokfekete. és belépett a koponyába. A függönyök elhúzva. mely nem is saját szívveréséhez igazodott. pedig korábban zárva volt. Arcának rövid tanulmányozása a fürdőszobatükörben meggyőzte arról. vagy éppen minden más nőtt groteszkül óriásira. hogy fel kellene húznia ruháit. ködösen emlékezve arra. Felvette a földről pólóját és farmerját. és az ablakkeret volt az. majd a vállain át a gerincoszlopára. A fájdalom mégis tovább gyűrűzött az állkapcsában. és ki a ház mögötti koromsötét éjszakába. mígnem elérte az utolsó csigolyát. Az udvar hatalmas volt és kaotikus. mintha kisebesedett volna. Elengedve az ablak keretét imbolyogva az ajtó felé indult. a reszkető üveg mozgása ismét hanggá változott: csörgésből és zörgésből álló hívogatássá. átterjedve a koponyaalapra is. az élő sövény. egyébként semmi baja. ő akkor sem láthatta. . hogy maga után vonszolja őket. Érzékeny volt az arca. érezte. Ilyesmit soha ezelőtt nem érzett. Ha a szobájában is tartózkodott. le a lépcsőkön. hogy sok éve elhanyagolták gondozását. A nyomás nem volt állandó. tekintve. hogy bár a sok sírás megtette a magáét. de nem jutott túl azon. E felé az apró dzsungel felé tartott. és a hallon keresztül kiosont a fürdőszobába. hogy valami szilárd támaszra leljen kezével. Áthaladtában görcsös táncra kérte a csontvelőt. mielőtt elhagyja a házat. hanem ritmikusan érkezett. A kerítés darabjaira széthullott.ruhásszekrény egy kézitáska méretére zsugorodott. és majdnem észrevétlen maradt. míg az émelygés el nem múlt. áthatolhatatlan bozótossá terebélyesedett. amit az út zaja elleni védőpajzsként ültettek valaha. olyan pulzálásként. Itt a mozgás. Tapogatózva érintette meg bőrét. Nyugodtan állt. miközben a fejében ketyegő Geiger-Müller-féle számláló minden egyes lépéssel hangosabb lett. Lábaival álmában szétszórt ruháin taposott. a fába kapaszkodva. Tommy-Ray hálószobaajtaja nyitva állt. vagy a szoba nem engedelmeskedett szándékának. amit keményen megmarkolt. a karjába. Felkavarodott gyomorral nyúlt ki. hanem valaki máséhoz. de vagy a keze. Jo-Beth fájós fogakkal emelte fel fejét párnájáról. hogy a keret szinte érzékelhetetlen mozgása ujjpercein keresztül átárad a csuklójába. Felkelt. Az ajtót akarta megfogni.

de nem jutott tovább a függöny elhúzásánál. és együtt vészelték át őket. A helyiség valóságos betegségszagot árasztott. Egyszerűen szorosabban markolta koponyáját. Talán ez az új. újra együtt.. a szőnyeg annyira felgyűrődve. De az akarat nem foghatott rajta. mintha mindjárt a gondolatait is ki akarná préselni belőle. és ennek volt tudható be furcsa viselkedése is a bevásárlóközpontban. saját ritmusához állítja az ő szívét is. akkor kigyógyulhatnak belőle.. A víz és az emlék együttes ereje száműzte a támadót bensőjéből. összezárva fogait a rázkódás ellen. Akármi is volt ez a betegség. Kétségbeesésében azon kapta magát. mintha tarantellát táncoltak volna rajta. és elindult Tommy-Ray szobája felé. A múltból felmerült előtte a fiú arca. fényből és nevetésből szövődő képet támaszt a sötétből érkező esztelen dobolás ellen. de e nélkül teljesen védtelen lett volna.mondta a fák közé rejtőzött férfi -. majd lehajolt. elviselhetetlen forróság és áporodottság keverékét. hogy a fény behatolhasson. Az ablakhoz lépett. Tommy-Ray nevét kiáltozva. Howie. Ha ez betegség. de afelől nem volt kétsége. hogy még csak gondolni sem fog rá -.Elég . A fejében visszhangzó kattogás fokozatosan tompulni kezdett. azzal a szándékkal. A konyhai ajtón kiszűrődő fényben jól látta. Gyanúja csak újabb tápot kapott. a földön maga után vonszolva farmerjét. hogy férfit lát maga előtt. végre találkozunk. Tommy-Ray nem tudta tisztán kivenni az őt hívogató alakot. hogy egy kis hideg vizet locsoljon az arcára. az ágyon halomban az ágynemű. ahogyan a fiú átbotorkál az udvaron. Ha nem veri vissza a fejében visszhangzó dobolást. Bizonytalanul kilépett a fürdőszobából. A gondolat reményt támasztott benne. különös fertőzés őt már korábban elérte. . Belekapaszkodott a ragyogó képbe. hogy Howie-ra gondol.Tommy-Ray? Itt vagy? Szélesre nyitotta az ajtót. akkor az ráerőlteti az akaratát. hogy kitárja. A szoba üres volt. Tiltott kép volt . . A bozótos a kert végében mozgásnak indult.sziszegte. Kora gyermekkoruktól kezdve megosztoztak minden egyes víruson. hogy lerohanjon a lépcsőn. Mind a ketten. ahogy belépett a szobába. Az elébe táruló látvány elég volt ahhoz.Fiam . .. az ágak között pedig már régen nem csak a szél kísértett.megígérte a Mamának. minden bizonnyal őt is megfertőzte.

Óvatosnak kell lennünk.Hol van Jo-Beth? . Az idegen felnevetett. . .Minden rendben.Egy perc.Először látni akarlak.ismételte. mint bármilyen nagymenő filmsztár. ha mégis igaz lenne? Miután már oly régen feladta a reményt.Jo-Beth? Mi történik itt? . .Máris mintha saját magamat látnám benned . .Megkeresnéd a kedvemért? . . Tudni akarom. Én vagyok a Jaff.mondta.Egy perc. milyen lehet végre újra rátalálni az elveszett apára. előlépve a bozótosból.Hát persze. ahol vagy! Ott állt előtte. hogy ez nem csak valami trükk. Csak maradj ott. melyet csak apa és fia ismerhet.kérdezte a férfi.. hogy pont azt mondja... melynek során megpróbálta elképzelni. aki ismeri a férfivilág dolgait. Azt a fiamot persze nem lehet szó szerint venni.. Volt valami édes és titokzatos az idegen hangjában. . oly sok gyermekkori gúnyolódás és kárba veszett óra után. nem igaz? Pedig nem lenne nagyszerű. odabent van a házban.Hol van a lányom? . és itt vagyok. akivel közös nemet visel. hogy egy napon majd begördül egy limó az utcába.Csak egy percet adj. Mama. Ahogy Jo-Beth elérte a lépcsősor alját. Milyen nagyszerű is lenne.. . akiről Tommy-Ray ezer alakban álmodott.Most! .Én vagyok az apád.jött az utasítás. De ez a férfi jobb volt.Gyere közelebb! . olyan szülő. .Igen. aki olyan titkos nyelven hívta magához gyermekét. Maradj az ágyban! .Azt hiszem. mióta csak ráébredt. Néha elképzelte. Egyáltalán . személyesen: az apa. ..Borzalom. hogy a többi fiúnak van egy második szülője is. hogy valami mozicsillag fattya. hallotta. hogy valaha is találkozhat a férfival. Mama. igaz? . . álmomban. .. és a fiára hagyományozza ezt a tudást. kiszáll belőle egy híres mosoly. . amit az imént a Jaff. hogy látnod kell .Velem is folyton trükközni próbáltak.Gyere ide! Valami borzalmas. ahogy a Mama utána szól.

Gondolkozz! Tommy-Ray gondolkozott. mintha szenvedne valamitől. . . .nem hasonlított egy színészre.. aki hátborzongató nyugalommal hagyja. . és megnyugodott. . Tommy.Odakint. Iszamósan az izzadtságtól. te és Jo-Beth. és könnyed.Hiszek neked. hogy az erejét fitogtassa. Ezzel Tommy-Ray elfordult tőle.Hiszel nekem? . Tommy-Ray-nek fogalma sem volt arról. hogy mi lehet tekintélyének forrása. Katz.Igen . . Szólítottam.Azért születtetek. Nem úgy tűnt. Ez tartja távol tőlem.kiáltott fel. . keményen küzdve.Csodálatos dolog! . Gyere velem! Mintha testének valamennyi ere büszkén kiült volna a fiú bőrére. hogy összeillessze az információ-darabkákat . hogy a közvetítőim legyetek.kezdte. akkor most. és majdnem teljesen meztelenül úgy nézett ki. Ez a szennyfolt. szélesre tárt karokkal.És megérintette a testvéredet. Szemébe őrült fénycsóva költözött. gondolta Tommy-Ray: arra a szaros Katzra gondol.hanem az ellenséged fia? . hogy a világ bálványozza.És engedelmeskedsz. . .Az ellenségem megérintette . mire a konyhába ért. de a jelei annál tökéletesebben öltöttek formát a szeme előtt. mintha csak most szaladt volna fel a tengerpartról. de a válasz csak nem akart beugrani. .Nem megyek veled sehová. Odabenn a házban Jo-Beth hallotta a hívást. .Micsoda? . kérlek. .Már nem sokáig.szólt a Jaff újra.folytatta a Jaff -.felelte a fiú. . A kertre nyíló ajtónál volt.Jó . ahogy egy jó fiúhoz illik? . .magyarázta a Jaff. visszarohant a házhoz. A mosolya csak további tápot adott a lány gyanakvásának.Én vagyok az apád . miért. keresd meg a lányomat..Katz nem az ellenséged? .kérdezte Tommy-Ray.Igen. szélesre tárt mosollyal. Te is tudod.Nem. Gyermeket nemzett. engedelmeskedem. fesztelen hangon szólongatni kezdte húgát. de nem hajlandó előjönni. . inkább olyan emberre. .. Az ellenségem is ugyanezt tette. és akinek soha nem volt szüksége arra..

az udvaron. mi az.Igen? . Jo-Beth! Tommy-Ray. . Egy anyaméhen osztoztak kilenc hónapon át. ezt te is tudod. . . A dobolás helyébe saját elsuttogott neve lépett.Ne gyere közelebb! .Hol van ő? Tommy-Ray a cserjés irányába mutatott.Kérlek gyere . A lány nem volt . (Felnevetett.Jo-Beth.Bocsánatot? .Katzról. mert Katz beszennyezett az érintésével mondta a fiú.Hanem? . . felemelt hangjától a koponyáját hasogató erő újjáéledt gonoszsággal mart belé. de nem annyira fura. az igaz. . mit tettél.Csak mert ő hozzád ért.mondta Tommy-Ray.Jo-Beth. kinyújtva felé karját. .A hatalom odakint. hogy személyesen kérd.Nem én vagyok .mondta -. ami fájdalmat okozna neked.Nem én akarok megbocsátani .Mi a csudáról beszélsz? .Én vagyok az. . Azok egyszeriben nagyon messzire estek a háztól.Fura szerzet vagyok. te seggfej! Mit képzelsz. .De igenis van! Nem tudom. . nem jelenti azt. .. egy pillanatra sem lanyhuló mosollyal. . a Jaff segít rajtad.. A fájdalom a fejében rögtön alább hagyott. És én ki nem állhatom a fájdalmat.biztatta a fiú. Nem bánthatta.győzködte Tommy-Ray.Miért harcolsz ellene? . (A fiú elhagyta az ajtókeretet. amiért nem győzött eléggé hálálkodni. Jo-Beth megfogta a kezét.Csak azért gondolkodsz így. de van itt valami. és megindult felé a konyhában. Minden érzésünk közös. .kérdezte a fiú fejét felszegve. nekem is fáj. mert amit mondott. Csak el kell jönnöd. a kert legtávolabbi végében. . ugyanannak a petének két fele voltak. Téged szólít. A fájdalom minden pillanattal erősödött. .Tudom.A Jaff az. igaz? Ami neked fáj. . Ne szégyenkezz miatta! Bocsánatot nyersz. Kételyei dacára a fiúnak sikerült meggyőznie.Nem tennék semmi olyat. de hidd el.? . .) . hogy nem hozzá tartozol.kérdezte Jo-Beth. A lány megrázta a fejét.Nincs jogod hozzá.Csak gyere ki velem! Ott van. .kérdezte. hogy megbocsáss nekem. Tudom. Nincs mitől félned. igaz volt. hogy fáj ..) .

Gyere el onnan! Majdnem öt év telt el. a rabjává tette. olyan hangerőt kiengedve.szólt rá. mintsem könyörögtek volna.benne biztos. fiam . amire mindig is vártunk. és az erdősáv irányába terelte. .Nem ismered őt. riadt arckifejezéssel. A kiáltás megdermesztette. és lassan az arc is láthatóvá vált. a lombok kavargásában. amiről Jo-Beth nem is gondolta volna. hogy hozzád érjen! A Mama volt az. kiáltásai mégis inkább parancsoltak.Miért vagy most itt? Ennyi idő után? . mióta a Mama legutóbb kitette a lábát a házból. A lány habozott. .próbálta meggyőzni. . mely eddig a függönyökkel játszadozott. . Tommy-Ray hagyta kicsúszni a kezét az övéből.Jöjj közelebb.Te ezt nem értheted. Most mégis itt volt. . .tudakolta a lány. .Mama? .. . Hálásnak kellene lenned érte. hogy többé soha nem akarja elhagyni azt a helyet. De a hívogató hang mély volt. a szél.Valóban? .Itt az apánk . felülmúlhatatlan precizitással. amikor a ház irányából kiáltás hallatszott. hazajött.Valóban. Ha bármelyik férfit valaha is apjának szólítaná. mindketten! Tommy-Ray szembefordult anyjával: .Gyerünk . Elmondom neked. .Neked ehhez semmi közöd. ami rossz képeket idézett fel benne: gombafelhőt. Sarkon fordult.Jo-Beth. és ez alatt az idő alatt nem is egyszer kinyilatkoztatta.kiáltotta oda neki. . ahogy ajkai megformálták a szavakat. ott volt a Mama. gyere el onnan! . és megnyugtató. ez az. vízben oldódó vércseppet.Ne engedd.felelte Tommy-Ray -.Menj be! . Szerette. A Mama lassítani kezdett léptein. Testvérén túl. . Éppen újabb lépést akart termi a férfi felé. ő lenne a tökéletes választás. .. Tommy-Ray közvetlenül mögötte állt. Volt valami a fák mozgásában.mondta.Gyertek el onnan. kigombolt hálóingében. . hogyan juthatott el ide ilyen sebesen. Azonnal megszerette szakállát és sűrű szemöldökét. .Az apád.Én vagyok a Jaff . mezítláb átgyalogolva a füvön. hogy képes rá.hallotta hangját -. .

melyet annyira nemes vonalúnak talált. Az arc.Itt maradsz velem! . A férfi nyilvánvalóan nem számíthatott a kíváncsi tekintetekre. bármelyik pillanatban kiszakadhatnak a talajból. .fröcsögött vissza Tommy-Ray. ne avatkozz bele ebbe! A Mama válasza sem késett soká. hogy csak azt látta. Az őket körülölelő csenevész erdőbe hirtelen eszelős élet költözött. . széttépve a lombokat. ha hagyjátok. A lány hirtelen feléje pördült.kérdezte a Mama.csattant föl -.ordított rá.Ez nem az apánk! . Az apja helyét egy gigászi. hogy a maszkja egy kicsit félrecsússzon. duzzadni kezdett. És most ezt is el akarod szúrni. amit az meg akart mutatni neki. . tágra nyílt szemmel.Bolond! ..Ez törte össze a szívemet. egyszeriben csökevényesedésnek indultak.Ne engedd neki! .Viszont megismerek egy átkozott holdkórost. . A lány felsikoltott a látványtól.. ha látom . mozgásuk olyan heves volt.Jo-Beth elindult a ház felé. . melyet az imént még annyira apainak talált. mert hagyta. amint elkapta Jo-Beth karját.) .Nem ismered fel a gonoszt. az ütés hangja hosszan visszhangzott. meg a prédikációid a Sátánról. ha megkísért? .súgta lágyan. (Már csak egy méternyire állt Tommytól.kérdezte Tommy-Ray.Ez csak egy trükk! Nézz oda! Egy iszonyú trükk! Tommy-Ray vagy maga is jól tudta mindezt.sziszegte. ahogyan nevetett. hogy megérintse az arcát. . lehántva a kérget. . és nem érdekelte.Az imádságaid. Tett egy újabb lépést Tommy-Ray felé. a szakállas áll és száj. Az ágak flagellánsok módjára korbácsolták egymást. Csakhogy most nem fogod! Hazajött a Papi! Úgyhogy menj a francba! A jelenet szemmel láthatóan szórakoztatta a fák között megbúvó férfit. . Jo-Beth tisztán hallotta. És a tiéteket is össze fogja törni.kiáltott fel Jo-Beth.Mama! .Ezért? . Megnagyobbodott a homlok és a szemek. Elegem van belőled! Mindig is megpróbáltad tönkretenni az életemet.. hogy bántson minket! Tommy-Ray durván eltaszította anyja kinyújtott karját. . hogy az elpusztításukra törjenek. vízfejű csecsemő foglalta el. .Hová mész? . . vagy már olyan mélyen a Jaff befolyása alá került.Figyelmeztettelek . . hogy attól tartott. miközben kinyújtotta karját. és kinyújtott karjával arcul csapta.Ne engedd.Velünk! .

ami korábban figyelmeztette a Jaff jelenlétére. akkor csak az imakönyvére hagyatkozhatnak. Szeme végigfutott a lépcsőkön. hogyan állíthatjuk meg. a szakállas magzat. és visszakiáltott neki.Akkor hozd! .sürgette a Mama. Az ütem teljesen összekuszálta gondolatait. Hogy a helyiség biztonságot is kínálhatott-e. de ha nincs az a kulcs. ahogyan a Mama is. hogy amikor végül mégis kiszabadult. A Jaff ott volt.hallotta hangját. . majd az azt követő zenebonát. Nem sietett. Majd súlyos csend következett.Bármilyen hevesen is küzdött a szabadulásért. mint hogy kinyissa ezt az ajtót. ahogyan a földszinten beszakad a hátsó ajtó. hogy kiszakítsa magát belőle. Jo-Beth így is tett.De gyorsan! Az ajtó túlfelén hirtelen reccsenés hallatszott. mely során mintha a hűtőszekrény teljes tartalmát szétszórták volna a konyhában. de meghittsége mégis megnyugtatóan hatott rá. . Túl sokan haltak már meg fohásszal az ajkukon. . Miért is . amitől Jo-Beth kétszer is meggondolta. akkor nemcsak a zárból csúszott ki. Viszont egy lezáratlan ajtó semmiféle védelemül nem szolgálhatott. lefelé irányuló ökölcsapásával szétválasztva őket. Mielőtt Tommy-Ray újból elkaphatta volna.Zárd be! Zárd be! . amint az ajtón belülre értek. miközben a férfi közeledett feléje.kérdezte Jo-Beth. . Amint elfordította a kulcsot.Hová? . és amióta berohantak a házba. és határtalan szemeivel őt fürkészte. akinek futás közben elkapta a kezét. hogy anyja a párna alatt matat.kérdezte Jo-Beth. . A lány kinyúlt a kulcsért. mielőtt kinyitotta volna az ajtót. most először figyelt fel rá.kiáltotta a Mama. .Azt hiszem. hogy a dobolás.A kulcsot keresed? . Jo-Beth inaszakadtából rohanni kezdett a ház felé. látva. Siessünk! A szoba levegője a Mama parfümjétől és az áporodott ágynemű szagától volt terhes. . a Mama máris tovább szaladt. A levelek örvénylése követte a pázsiton. újra megkezdődött. Parányi szája vigyorra húzódott.Itt vagyunk . . hogy a kulcsot felvegye. Jo-Beth hallotta.A szobámba. az ajtóban van. A kulcs nem akart kijönni a zárból. hogy kövesse. A Mama a Jaff megállításáról beszélt. A Jaff háromfoknyira volt a lépcső tetejétől. Nincs más választása. hanem a kezéből is. Végül a Mama avatkozott közbe. A lány lehajolt. márpedig az most nem fog segíteni. az már egy másik kérdés volt. Addig rángatta. Tudom. a szorítás túl erőszakos volt.

Amikor ez sikerült neki.Nem tudom.kiáltott oda a Mamának. amiket nem én akartam.Jo-Beth-re pillantott. és rázárta a zárat.kérte Jo-Beth -. .Mama? . Ő az apátok. felállt.Itt van! . hogy megteszem. Jo-Beth megpróbálta hátrébb hessegetni.Olyan sokáig rettegtem. Nem az imakönyv volt. .Az igazat mondta . .mutatott a késsel az ajtó irányába. melynek a túlsó feléről kaparászás hallatszott . . és a torkának tette a pengét. . Teljesen őrületbe kergetett a vágyakkal. az évek során.Hány volt összesen? . hogy itt van . a te apád. megragadta Jo-Beth karját.Akkor magyarázd el nekem is . hanem lánya mögé próbált kerülni.mormolta a Jaff. .Nem harcolhatsz vele ezzel . . . Mert nem az ajtó. Jo-Beth most látta csak meg. hanem egy konyhakés. de ő oda sem figyelt az instrukcióira. . .. Ki ő? És mit tett Tommy-Ray-jel? .Isten engem úgy segéljen. mi ő .. . akivel lefeküdtem. . mégis minden olyan egyszerű. mert én nem értem. és most. Készen állok. . hogy itt van. becsapta az ajtót. . mit is keresett idáig. mint Tommy-Rayé. Lehet.. .kiáltott fel a Mama.Legalábbis nagy vonalakban. hogy nem .felelte végül. Vagy még inkább az egyik apátok.válaszolta a Mama..Tisztán és érthetően..Hallak . A férfi.Megpróbáltam rájönni. A fiú néhány perce holdkórosnak nevezte.Szajhát csinált belőlem. Lehet.Mondd meg.szólt a Mama. magához rántotta.ez csinált titeket. Mama! . hogy el fog jönni.Megölöm! . És meg is volt rá az oka.Távozz innen .Persze. egy jó húszcentis konyhakés. .görnyed előre? Keres valamit? Végül a kulcs képe juttatott eszébe mindent. . Ugye így van? A Mama szemei az ajtót fürkészték.figyelmeztette Jo-Beth..kiáltotta oda a lénynek a lépcsőfordulón. az ajtó felé indulva. Felkapta a földről (a Jaff felért a fordulóba). megölöm a lányodat! Szorítása Jo-Beth csuklóján legalább olyan erős volt.Tudtam. de valójában ez. hogy a Sátán. Ha megpróbálsz betörni ide. visszahátrált a szobába.. mely már jó pár évvel ezelőtt tűnt el nyomtalanul. Jelen cselekedete vagy egy .Még csak nem is ember.

. . . és egy teljes percnek.Elmegy . Akárhogy is van. .mondta a Jaff ezúttal a Mamának . Az ajtó túlfeléről hosszú hallgatás volt a válasz.Épp eléggé fél ..El kell mennünk.nevetett fel könnyedén.kérdezte Jo-Beth..Igen. . mintha csak meg akart volna győződni róla.Hagyd. . és. és a helyébe egy mély torokhang lépett.. amiért még érdemes élned. mely első lélegzetvételétől tudja..Félek . hogy végleg elengedje.Elmegy.De maradj nyugton még egy kicsit. A Jaff újra megkopogtatta az ajtót. A Mama még mindig nem vette le a pengét a nyakáról. . A nyomorúságos hang legalább olyan iszonyatos volt. . Végül a Jaff megszólalt: . és nem akarom. igazolva Jo-Beth hitét.tört fel belőle a szomorúság.Félted az életedet? Légy őszinte velem! Teljesen őszinte.Lányom? .kiáltott fel a Mama. Jo-Beth nem habozott soká a válasszal: .Mindig van másnap..Mi lesz Tommyval? ..Elhagyta a házat ..szólongatta.Válaszolj neki . Mama.. Én szeretlek téged.Kezdettől fogva tudtam.Igen. Engedj el! Alulról az ötödik lépcsőfok kétszer is megreccsent. hogy ő válaszoljon . . Még egyszer utoljára megrázta az ajtót. . Van nála egy kés.jegyezte meg. hogy megkapd . hogy megkeressük.megölni az egyetlen dolgot. .Már nem tehetünk semmit. egy.utasította anyja. hogy valóban zárva van. A nevetés és az ajtózörgés azután elhalt. hogy nincs menekvés szánalmas állapotától. igaz? . Majd lassan ez is elhalkult.jelentette ki.Oscar-díjas blöff volt. .állapította meg Jo-Beth. . ..förmedt rá a Jaff.Nem hagyom. . hogy bántódásod essék. itt most az ő élete a tét. hogy a Mama lazítson a szorításon. vagy Tommynak volt igaza. A Mama megrázta a fejét: .Lányom? . De képes lennél rá. a gyötrelmek világára fogant lény panaszos zokogása. . . De még így is újabb harminc másodpercnek kellett ahhoz eltelnie. hogy el fogom veszíteni .szólt elszántan a Mama. .Bolond lennél . mint az előtte felhangzó csábítások és fenyegetések. hogy kínzóik valóban elhagyják a házat.Felőlem rendben.

A gyerekkori babák mindig mosolyogtak.mondta Jo-Beth. a szeméből megállás nélkül patakzó könnyek végigcsorogtak arcán. elszakadva a baba látványától.. Az emberek gyerekkorom óta másról se beszélnek körülöttem.Annyira nagyon szégyelltem magam. Azt mondta.. A Mamának volt igaza. a húsos arc visszabámult rá. Mindannyian azok voltunk. Csak a két lyuk a hamburgeren. Jo-Beth a nyers látványra meredt.mondta a Mama. . Elveszítették Tommy-Ray-t. A lépcsőfordulón.Annyira szégyelltem magam .Nagyon erős voltál . nekitámaszkodva a korlátnak.Gondolkodás nélkül átvágtam volna a torkodat. élnem kell. Ezúttal nem volt mosoly. .A Szüzek Ligája? . hogy ez a fattyú ide fog jönni .Akkor is próbálkoznunk kell . Arcát beletemette egyik kezébe.Te tudtad. A Mama felnézett rá. de hidd el. Tudom. Még száj sem volt. a másik. . Az Úr kedvéért. Meg akartam ölni magam. melyek mindig híven visszatükrözték kedélyállapotát.. a kezek és lábak zöldségből.szólt hátra a Mamának... . hogy idővel eljön. Most azonban újfajta figurát alkotott. Mama. teljes egészében ételekből. Gyerekkorukban bátyja tucatjával készített neki babákat.Hol hallottál te erről? . . hogy soha nem lennél képes bántani engem. A pásztor óvott meg saját magamtól. Nem miattam. Én csak egy biztonságos anyaméh voltam a számára. . tudtam.kérdezte Jo-Beth. még mindig a kést szorongatva.Gyanítottam.. Szeretlek. egy atyát a babacsaládnak. melynek tartalma a lábak között spriccelt ki. a belepréselt hüvelyk nyomai a szemek.. . És a tietekért. Nem miattam jött. maga a torzó egy tejesdobozból. Mama. . hogy azt mondtam félek. mely beszennyezte a szőnyeget. tócsába gyűlve a bábu alatt. Hamburgerből volt a fej. hogy végül lecseppenjenek az állkapcsáról.Ó. És az ágyékból feltörő férfiszimbólum. Kinyitotta az ajtót. az oldalánál lógott. olyan dolgot látott.felelte Jo-Beth. . ami csak Tommy-Ray keze munkáját dicsérhette.

a hang. hogy végigpillantsanak a városon. De én már nem vagyok gyerek.A neve Fletcher.Nem. .kérdezte. Tudom.Ki az ellenséged? . . A férfinak volt humorérzéke. melyet csak a helybéli gyerekek ismertek. és én feltépem a torkát a kedvedért. Tommy-Ray és apja. Egyszerűen csak fel akarlak készíteni.Megpróbálsz rám ijeszteni? . és amely körbejárva a dombot elvitte őket egy szédületes panorámát kínáló kilátóhelyig.Be is fogom.Mire? Az ellenségedre? Akkor mondd el.Ne legyél ilyen szarkasztikus! . .Az ellenségem még mindig itt van . . . Itt álltak meg. és ennek segítségével képes leszek belépni Amerika álmaiba. mikor próbálsz úgy bánni velem. én nem vagyok bolond. Csillag nem ragyogott felettük. milyen ő. . a hatalom megszerzésében. .nevetett fel a Jaff. .Mondd meg.Kétlem. . Tommy-Ray végigvezette egy ösvényen. és az alant elterülő házakban is csak alig pislákolt néhol fény. De ő becsapott engem.mondta a Jaff. Vagy legalábbis megpróbálkozott vele.Miben utaztatok? . . Felhők homályosították el az eget. Ezt hívják a Tudásnak.kérdezte Tommy-Ray. nem is érti mindig a poénjait. építkezési teleknek túl bizonytalan volt.HÁROM . egyre jobban tetszett a fiúnak. egy bizonyos hatalom megszerzésében. álom az élőket. melyet immár számtalanszor hallhatott. Ő és én partnerek voltunk. hogy egyszerűen fejezzem ki magam.Á! . mielőtt te megszülettél. erről a helyről beláthatták egész Laureltree-t és Windbluff-öt. . .Most viccelsz? .Tudod. Hogy pontosabb legyek. Hát. Tommy-Ray. még ha ő. .Azt előbb be is kellene bizonyítanod nekem. de akik a fáradságos út után megérkeztek ide.Majd meglátjuk. mint egy gyerekkel. . hogy engedné. Nem félek semmitől. Apa és fia szemtanúk nélkül beszélhettek.kérte apját Tommy-Ray. Találkahelynek túl sziklás.Miben utaztunk? .

A Jaff hangja fokozatosan elhalkult. hogy azok csak álmok. .. .Igen. igaz? .He? .idebent van.. felpillantva az égboltra. Semmi mást nem kell tenned. Annyiszor lehetsz ott.. .. .Nagyon akarod azt a helyet.felelte a Jaff. . hogy egy kicsit zavaros. az igazi misztérium . És én meg is fogom szerezni. Láthatod.az egyetlen misztérium . mely megmagyarázza. Tommy-Ray. . mely születést. a kezdetnél és a végnél. egy esőerdő. Olyan álom. Mindannyian álmodunk.vetette közbe Tommy-Ray.Igen? . amikor csak nekem jólesik.Folytasd! Akkor is hallani akarom.És azon az óceánon van egy olyan sziget.A legtöbb álom mindössze szemfényvesztés.Nem minden álomba. meg a nagy határ semmi közöttük . . ahogyan a mese szövétnéke ismét a hatalmába kerítette. Az emberek előszedik az emlékeiket. igazi felfedező vagyok. . . Elsőként a görögök fedezték fel a létezését. és megpróbálják egyfajta sorrendbe állítani őket. Tudom. . Quiddity-nek hívják . .Még több sivatag.Így igaz.. .Úszni akarok a hullámai közt.Klassz.Megint talált. Ő Atlantisznak nevezte el. Néhány darabka sivatag. Olyan álom. a fejünkben. mely minden halandó számára legalább kétszer megmutatkozik élete során. . Ugyan mi felfedeznivaló maradt még a külső világból? Nem sok minden. Csak a fontosakba. .Nagyon-nagyon . .Az űr .magyarázta a Jaff. csak el kell aludnod. szerelmet vagy halált jelent. . Rejtjeleket használva Platón is írt erről. végig akarok menni a partján.mondta a Jaff.Es a Tudás a kulcs? .De hát most mondtad. mit jelent a lét.kérdezte Tommy-Ray. mint egy agyzsugorító. Tommy-Ray. igaz? Te valahogyan ott is akarsz lenni.. Nem.. . ahol az igazi mítoszok születnek. ahányszor csak akarsz.Klasszul hangzik.De nem úgy. De van másfajta álom is.A szellemünknek van egy óceánja.

Megbízhatok benned.Majd később el is fogunk. . Meg sem próbálja elhagyni a Grove-ot. hogy helyettem intézkedj.Ez mit jelent? . De legelőször végeznünk kell az ellenségemmel. Még mindig arra várnék. Olyan előnyt szereztem.mondta a Jaff. . Az olyan.Már hogyne számítana.Habár inkább hálásnak kellene lenned neki. Fletchert is beteggé tette.vágta rá Tommy-Ray vigyorogva.Ez nagyon hasznos cselekedet lenne. . A dolgok egyensúlyban voltak. Az maradt csak kérdéses. .Akkor hát végeznem kell Katz-cal. hogy adódjon. . ennyit én is elmondhatok. De te kint lehetsz. amíg nem tesz szert valami védelemre. . . még mindig a föld alatt élnék.Persze . ha majd egyszer adódik valami alkalom rá. én. Máris van egy ilyenem. nagyon rejtelem nélküli. teratám.Akkor itt akarsz maradni? Én azt hittem... . Klasszul el fogunk boldogulni. . ha szembekerülünk egymással.Nem mutathatom meg mindenkinek csak úgy az arcomat . fiam.Szeretem benned ezt az egyszerűséget. Gondolom. De amit Katz tett.Ismét telitalálat.Mit tett? Ágyba vitte? . amit Fletcher nem hozhat be.Azonkívül nemigen szívelem a napfényt. .Te.Katz? . hogy te vagy Jo-Beth összerakjátok a darabokat.Hát nekem se mindegy. .. Seregem lesz. . Majd hozzátette: . melyikünk lesz képes elsőként a felszínre emelkedni. . . mint közvetítőmben. Ami azt illeti. a haldoklók lelkéből. szinte beteggé tesz. előbb mindenképpen felkeresi a saját gyermekét.Igen..Gondoskodom róla. Buddy Vance-é.Ha ő nem lenne. Ő most gyenge. igaz? . A gondolat. .Miért? . és megpróbáljatok kiszabadítani.A Jaff nevetni kezdett.Számít ez valamit? . hogy talán elmegyünk valahová. hogy Fletcher gyereke megérintette a húgodat. és melyikünk lesz az erősebb.

mondta a Jaff. hogy egy kutya. . hogy minden. melynek halott testét az áramlatok hozták fel a felszínre. Az ilyenek szolgáltatják a legjobb alanyt.Hol van? . Rémülten. Tommy-Ray a szó szoros értelmében háztartások százaiba elvihette volna apját. meztelen emberekre van szükségem.Olyan emberé ez. Emberekhez. ahonnét a teratámhoz összeszedtem az elveszett lelkeket. Nem. akik a Központban vásárolgattak. Szentség nélküli emberekre.Amikor feljöttünk ide. . hogy nem így van. Olyanokat. ötven szemgödre és tucatnyi szája legyen. bármilyen idióta egy hit is az övé. amit látott és végigszenvedett. volt egy olyan érzésed. Ő csak az szeretne lenne. Tommy-Ray. aki a halál mezsgyéjén járt . . Van hite.Fogunk itt ilyeneket találni? .. . .Nem akarod te azt annyira látni.Mutasd meg! .Mutasd meg. egy szál magában.Klassz ... akiket nem oltalmaz a mitológia.Végigfuttatta szemét a város panorámáján: De itt? . mint egy elfeledett mélytengeri lény. hogy valaki követ bennünket.Ez lett egy komédiásból? Nekem egyáltalán nem tűnik mulatságosnak. védtelen embereket.Úgy érted. de közben tudja. Milyen söpredékkel találkoztam.Ő nem őrült. Hát hazudtam. ha képes lett volna olvasni azoknak az elméjében. Rémült embereket. ő azt szeretné. hogy mire elérte az emberek világát. és megcsipkedték arcát a sirályok. Papi! Kérlek! A Jaff fütyült egyet.. Egyszer majd mesélek neked a helyekről. . hallucináció lehetne. emlékszel? Azt mondtam.suttogta áhítattal Tommy-Ray. . hogy megtöltsék kocsijukat friss gyümölcsökkel és . Hogy micsoda dolgokat láttam.mutatott szét. Csakhogy ezúttal az arc is láthatóvá vált. . felfedve a lény jelenlétét. akikkel nap mint nap összefutott városa utcáin. . haldoklókat? . Olyan volt. . a bőr pedig félig lemálljon a felpuhult húsról. Őrült embereket.. Elveszett lelkekre. mely a kertben szétkorbácsolta a lombokat.Úgy értem. És felvértezte magát ellenem. A hangra nem messze tőlük a fák között mozogni kezdett valami.Kezdhetnéd mindjárt a Mamával. ott azután ropogósra sütötte a tengeri nap.Én ismerek párat. Elveszett embereket.

akiknek ugyanolyan makulátlan volt az arcbőre. vagy az azt inspiráló szentségekről. A boldog arcok mögött a reménység halálos betegen élt. talán néha felemelték a hangjukat gyermekeiket nevelve. feleségül vette Lorettát. emberekhez. hogy sok száz évre száműzzék a civilizációt erről a bolygóról. Kamaszkorára gyakorlatilag megfeledkezett korábbi félelmeiről. Dawn. nehogy kinevessék. Sokkal biztonságosabb nem beszélni a hitről. kivéve az esküvőket. mint osztálytársain.tápértékkel teli gabonapelyhekkel. Teden legalább annyira. Eseménytől eseményig éltek árnyalatnyi borzongásban. A gondolat. a nap szinte állandóan felmelegítette a levegőt. ugyanolyan tisztakék a szeme. mint osztálytársait. biztosan kijelentették volna. de minden szándékuk és tettük békés lélekre vallott. Talán néhanapján beugrottak valamelyik agy-zsugorítóhoz. Nem itt. és ha mégsem. Tizenhárom éves korában Ted Elizando osztályában egy haladó gondolkodású tanár elejtette azt a megjegyzést. mint elegendő. hogy egy ilyen kérdés ne okozott volna kínos zavart. hogy az ilyen traumákat távol tartsák az életüktől. . és ők pedig pont azért harcoltak egész életükben. hogy hisznek valamiben. amikor egy újabb születésnap egy újabb év elteltét jelezte. mint az övé. Túlságosan benne jártak már az évszázadban ahhoz. s akik minden tekintetben kiegyensúlyozottnak és boldognak tartották magukat. Ha valaki rákérdezett volna. mint az övé. megkönnyebbülten fellélegezve. Az önbecsapás működött. Hát így álltak. amiért átvészelték a hideget. és robusztusnak tartották magukat. ahol a tudásszomjuknak kellett volna lakoznia. ha a gyermekeik nem erőltették túlságosan a kérdést. és sokukban már el is pusztult. Nem mindenkinek sikerült elpalástolnia a félelmeit. A bankban több pénzük volt. hogy a szuperhatalmaknak elegendő nukleáris fegyvere van ahhoz. Egy éjjel azután. sokkal inkább zaklatta őt. csak hogy megnyugodjanak. egy biztos állással a háta mögött a Thousand Oaks-ban. Csakhogy senki sem kérdezte őket. hogy vajon mire való mindez. és akkor is csak érintőlegesen foglalkozva a témával. A rákövetkező évben szülőkké váltak. akkor tüzeket gyújtottak. hiábavalóságokkal kitöltve életüket. Huszonegy éves korában. csak hogy elfeledtessék az űrt. keresztelőket és temetéseket. úgy tűnt. néhány hónappal a kisbaba. és nem most. ezért hát magába zárta a Világvégével kapcsolatos rémálmait. talán néha elsírták magukat.

olyan állásban. volt Ted egyik kedvence: szabad bejárást engedett neki a boltba (egy-két alkalommal ő is felügyelt rá. hogy teste elszenesedik a karjai között. amikor Tednek el kellett ugrania valahová). csak a borotva élét. a férfi a rettenettől némán meredt lányára. és megrebegtette felé hosszú szempilláit. egyre nehezebbnek találta. és egy olyan ember auráját árasztotta. míg lassan előre kiszámítható rituálévá nem nemesedett. Ez az eseménysor attól kezdve szinte minden éjjel megismétlődött. miután az orvosi konszenzus szerint a teljes gyógyulásra leginkább családja körében lenne reménye. majd visszatért a Grove-be. Mostanában már csak nagyon kevesen látogatták Ted-et. megpróbálva csitítgatni. bármilyen balzsamos fuvallat is volt. A kisbaba néha átfordult álmában. hogy az álmait elrabló szörnyűségek ne vegyék át a hatalmat mindennapjai felett is. mely könyörületes módon kevés követelményt támasztott vele szemben. Ted egy hónapra kórházba került. rosszak voltak képmutatásban. akit hagyott a földre zuhanni. Ted verítékezve és minden tagjában reszketve kelt fel. akinek anyja nem engedte meg. A munkanap kellős közepén. Azután egy éjjel. Több mint egy órán át figyelte szuszogását. A válást meg is ítélték. hason fekve kiságyában. A kisbaba mélyen aludt. az íróasztalnál ülve is egyre több jelét látta a közelgő iszonyatnak. amikor az sírni kezdett. idegösszeomlása óta. a végső tűzről szóló lidércnyomás visszatért. aki azonnal férje után nézett. Tommy-Ray. aki immár nem ismeri az otthont. Az étkezőben talált rá. egy kisállat-kereskedésben dolgozott a Központban. A panaszos hang felkeltette Lorettát. mielőtt visszament volna lefeküdni. Amikor meglátta a papit a kiságya mellett. A tavaszi nap. habár soha nem lett .születése után. Boldog volt állatai között. meghallotta a közeledő rakétákat. Egy évre rá Loretta válókeresetet adott be. A levegő mozgása. Teljes mélységében ismerte Ted történetét. hogy megnézze kislányát. játszhatott a kutyákkal és a kígyókkal. ahogyan mindig is szeretett szunyókálni. Négy éve. amikor látta. mindig elmosolyodott. végtagjai füstölgő csonkokká válnak. Az éjszakáról éjszakára rátörő rémálom lassan megfosztotta erejétől. kibékíthetetlen ellentétre hivatkozva. ahogy a gyerek gyámság alá helyezését is. A virrasztás azonban így is megviselte Ted-et. akik hasonlóan hozzá. őrt állva Dawn kiságya mellett. megtörve az asztal lapján. Rémülten kapta fel a gyereket. egyszeriben egy gombafelhő vakító fénycsóvájává lett. mintha távoli sikolyokat hordott volna füleihez. a bőre elfeketedik. hogy állatot vigyen a házba.

Hát persze. .Nem akarsz találkozni vele? . Olyan volt. nagyon jó hírem van. mint egy betegesen szürke. . hogy megürüsödve. a hibásan illeszkedő szemeket.Ez nem várhat. egyre nagyobb cseppeket formálva. hogy akar . Figyelj. előlépve az árnyékból. Teddy rémülten lépett vissza a házba. átáztatva annak nadrágját.a férfi barátja.Jó hírek? . hogy egyesüljön a tömeggel. Tommy-Ray lenyűgözve figyelte. állott sajt. Tommy-Rayt teljesen megigézte a látvány. Nem jöhetsz be csak úgy. Tommy-Ray elvigyorodott a láttára: látva a reszkető lábakat. .Hát. vázlatos képét. ha találkoznál. ..Olyasmi. ami nélkül sokkal boldogabb leszel. és rajtad kívül senkivel sem tudom megosztani. Még a régi. Szegény Ted. Bőre pórusain át a test belső nedvei bugyogtak elő.Hoztam neked valakit. ott nem lebegett előttük.Tényleg? Hát. Soha azelőtt nem látogatta meg például az otthonában. A nedvek cseppjei a gravitációval dacolva függtek a levegőben Ted szeme előtt. De semmi sem jött. . akivel szeretném. mosolygott. . ingét. Tommy-Ray. Valakit. Ez egy teljesen másféle lidércnyomás volt. hogy egy ilyen gyerekkel a bensőjében . . csúnya időkben sem ért meg ilyet. kezét nyújtva Ted felé. És a folyadék még mindig áramolt a Jaff parancsára. Ted. Látva a hatalmat. és a férfi olyan hangokat kezdett hallatni. . Beszélt.. míg végül az anyag. ahogyan most tette. Most mégis lopva utat talált hozzá.szólt a Jaff. Most már formát is kezdett magára önteni: Ted személyes lidércnyomásának első. amit Tommy-Ray az apjaként mutatott be neki.csűrte-csavarta a szót a Jaff. . Tommy-Ray? Ez az én házam. mintha mindjárt kidobná a taccsot. .Mi folyik itt. figyelmet követelt.vágta rá a Jaff.Valami. Hazajött. ennek nagyon örülök. . hogy elvidd valamim. mint egyfajta groteszk mágia. legalábbis nem a torkából.Akarok tőled valamit . . egyesülve egymással. amit te úgysem akarsz . én.A fiam barátai az én barátaim is. ahogyan Ted szemei forogni kezdtek üregükben. egy anyagot formálva hagyják el gazdájukat. kinyújtva karját Ted felé.Késő van.A papám. nem csoda.

Tudom . Neked haza kell menned.Nem akarok menni . Nagyon tetszik. Látjuk még egymást. . .És mikor fog eljönni? . igaz? . De mégis egyfajta visszhangja. hogy fordul fel fenekestül a Grove. hűvös helyet.Pihenésre van szükségem. Keresek valami árnyékos. . amikor ma reggel felébred. sokkal jobb lesz neki nélküle.Ismerek néhányat. Ahogyan a Jaff is mondta.mondta a Jaff. hogy nem emlékszel semmire. és a bestiárium minden alkalommal újabb elveszett lélekkel gazdagodott. Ha nagyon rád mászik. És nevetve elvezette falkáját a sötét éjszakába. és Tommy-Ray vállára tette kezét. ez még nem a Tudás. Tommy-Ray szélesen elmosolyodott. . miközben beszélt.mondta. amiknek még nem jött el a maguk ideje. .De nem akarhatjuk.Nem esett messze az alma a fájától . fiú. . Nem gondolod? . .jelentette ki elégedetten. . A Jaff felnevetett.Igen. mentegetőzz. A Jaff egyre inkább belemelegedett.Előcsalogatni őket. Csak olyan dolgokat fedeznének fel. . de egyéb tekintetben mindegyiket egyedi kreációnak lehetett tekinteni. amit aznap éjjel tettek. .nem tudott soha lazítani. ahogy az éj a végéhez közeledett: .Mondd.Mert azt akarom.Akarod látni. Ahogyan minden tudás az.Persze. . mint volt. .És mit mondok Jo-Beth-nek? . Ez volt az első a számtalan látogatásból.Ehhez is tudás kell . enyhén hüllőszerű lények voltak. azt higgye. Nyugodj meg.ódzkodott Tommy-Ray. hogy a keresésedre induljanak. . minden olyan.Nem. az izomköteget masszírozva. Mindannyian fakó.Most hová menjünk? .De miért? . hogy a Grove.Alig várom már.

hogy megnyugtassa lelkiismeretét. akkor ő erőszakos.Megvárom . A bolt. vagy egyáltalán semmit nem használt a tekintetben. Még nem fogalmazta meg magában a jóvátétel ígéretének szavait. azt az órákig tartó önmarcangolás sem tudta felszínre hozni. hellózott. majd megkérdezte. Korábbi tapasztalataiból nagyon is jól tudta. ha majd a lány hangulatára próbál reagálni. Miután lezuhanyozott és megborotválkozott. felöltözött. volt Howie első gondolata. teljesen üres volt. és hogy késésben van. Egyfajta asztrál-hiba folytán. hogy nem.a köztük feszülő eltéphetetlen érzelmi kötelék miatt a közös álom tényét gond nélkül képes volt elfogadni . Egyenesen a könyvesboltba ment. hogy közös álmuk . Semmit sem tehettek ez ellen: legjobb lesz az egészet elfelejteni. Csak az számít. Ha volt is valamiféle magyarázat arra. amint kinyitja a száját. Barátságosan rámosolygott. Ha bűnbánó. Knapp . majd fagyosan közölte.mondta neki. ha találkozik Jo-Beth-szel. . ami velük történt a motelben. melyet egyikük sem értett vagy érdemelt. Knapp ránézett az órájára. egy gallyra ment telepatikus kapcsoló jóvoltából hirtelen egy olyan lidércnyomásra változott. hogy életet leheljen szervezetébe. Ha elutasító lesz vele szemben.állt a pult mögött. hogy Jo-Beth megérkezett-e már. amikor a levegőben még reményteli ígéretek lebegtek. egyszerűen csak alaposan megizzasztotta. Szolgalelkűen végrehajtotta a gyakorlatsort . és elindult a Központba. A torna keveset. Elsétált az ablakhoz .valahogyan. az égen nyoma sem volt kékségnek.Mrs. ahogyan felhúzta a redőnyöket. amint felébredt: a nap még Kalifornia államban sem süt mindennap. Lomha hajnal lopakodott a szobába. elszántan rá. melyekre szüksége lesz. hogy a tegnapi csorbáját kiköszörüljék. Sokkal jobb. hogy bármilyen kísérlet a részéről a beszédre reménytelen hebegésbe fulladna. hogy nem fogja céljaitól eltéríteni egy asszony jókedélyének hiánya. még nem. Mrs.csak a legszükségesebb minimumot. őt nem számítva. Lois . Végül arra a következtetésre jutott. Egy kevéske közös akarással a Butrick's Steak House-tól folytathatják az életüket.NÉGY Álmaim hölgye tévedett. akkor ő megbocsátó.

vagy egy szexuáltechnikai kézikönyvet. . Az egyik darab különösen felkeltette a figyelmét: A Megváltó története. sápadt bőrű. ami jobban illeszkedik hangulatához. könnyen emészthető paragrafusaival és ábrázolásokkal az ősi Amerika Nagy Fehér Istenéről. Voltak könyvek az imádságról. . hogyan korholja Jo-Beth-t. állhatatosan kerülve Howie tekintetét beszéd közben. amiért elkésett: nem volt semmi kötetlenség a .. Biztosan el kellett mennie valahová. visszatért Amerikába. A festmények alapján ítélve. Howie tudta. állította az értekezés.folytatta Mrs. felettem a levegőben. strapabíró kötetek Zimnek. kék szemű férfiszépségnek.legközelebb eső állványhoz.Quetzalcoatl Mexikóban. Talán néhány szerelmes verset. bármilyen alakban jelent is meg az Úr . A képet kísérő szöveg felkeltette Howie érdeklődését: Két személyt láttam. Howie felnézett a szövegből: . Knapp. A vékony könyvet . annál világosabb lett a számára. Az előtte fekvő könyvek mindegyike vallásos témájú volt. De minél tovább pásztázta a könyvek sorait. hátha ott olyan könyvet talál. ahol böngészhetett a könyvek között. nagyon halkan tette. mindig tökéletes. kiknek fénye és dicsősége leírhatatlan volt. Akkor dolgozik. lelkesítő zsoltárok a családok számára. Illa-Tici. Howie átlépett a következő polchoz.alig volt több egy brosúránál .mondta.Meglehetősen kötetlen munkaidőben állapodtunk meg. testes. hogy ma be sem fog jönni . Most. Volt közöttük egy képeskönyv a vallásalapító Joseph Smith életéről is. Tonga-Loa. vagy valamelyik leányvállalata adta ki. és a szent ligetről. Ha tényleg használta a telefont. és azt monda. és egyidejűleg figyelhette Jo-Beth érkezését is. Kukulean. Nem vette fel senki. amikor neki megfelel. nem igazán bízva az asszonyban. nevemen nevezve. A borító képén egy férfi térdepelt vakító fényözönben. ahol a víziói támadtak. hogy megünnepelje a millenniumot.Az is lehet.a Mormon Egyház publikálta. vagy bármi más néven neveztessék is -.Felhívtam Jo-Beth házát. hogy a boltban valamennyi könyvet ugyanaz a kiadó. az Úr evilági városának felépítéséről és a baptizmus jelentőségéről. Egyikük szólott hozzám. Ezúttal már valódi nevén is neveztetik: Jézus Krisztusnak. . hogy ez szemenszedett hazugság. árja hősnek tűnt: magas. Éppen tegnap hallotta. az óceáni nap istene Polinéziában.Kár . a harsány ajánlás szerint a lapok a Kor Legnagyobb Üzenetét tartalmazták.. horgas orrú. fényképekkel otthonáról.

munkaidejében. Azonban Mrs. Knapp, az igaz keresztyén, úgy tűnt, mindenre elszánt, csak hogy a bolton kívül tudja végre. Lehet, hogy rajtakapta, amint önelégülten vigyorgott a szent szövegek felett. - Semmi értelme sincs, hogy itt várakozzon - ment tovább a nő. - Egész nap itt ácsoroghat. - Nem riasztom el a vevőit, vagy ilyesmi, igaz? - kérdezte Howie, hogy végre egyenes mederbe terelje a beszélgetést. - Nem - válaszolta a hölgy, örömtelen, apró mosollyal. - Nem is állítottam, hogy ilyet tesz. A fiú közeledni kezdett a pulthoz. A nő önkéntelen mozdulattal hátrébb lépett, mintha félne tőle. - Akkor, egészen pontosan, mi a baja velem? - kérdezte tőle egyre türelmetlenebbül, nehezen őrizve meg udvarias hangnemét. - Mi van bennem, amit ennyire utál? A dezodorom? A hajam? A nő újra megpróbálkozott egy ideges mosollyal, de elszánt képmutatása ellenére sem futotta többre egy apró rángásnál. - Nem én vagyok az Ördög - mondta Howie. - Nem azért jöttem ide, hogy bárkinek is bántódása essék. A nő nem válaszolt. - Én itt... itt... itt születtem - folytatta. - Palomo Grove-ban. - Tudom. Nocsak, nocsak, gondolta Howie, micsoda felismerés. - És mi mást tud még rólam? - kérdezte kedveskedve. A nő szemei az ajtó felé rebbentek, és Howie tudta, hogy éppen most rebeg el egy néma imát a Nagy Fehér Istennek, hogy nyisson már be végre valaki, és szabadítsa meg ettől az átkozott gyerektől és az ő kérdéseitől. Sem Isten, sem egy vevő nem tette meg neki ezt a szívességet. - Mit tud még rólam? - kérdezte újra Howie. - Nem lehet az ennyire rossz dolog... vagy igen? Lois Knapp apró vállrándítással felelt: - Nem hiszem... - Hát akkor, rajta! - Ismertem az édesanyját - kezdte, majd el is hallgatott, hátha ennyivel kielégítette a fiú kíváncsiságát. Howie nem válaszolt, úgyhogy neki kellett kitöltenie a vészterhes csendet a további információkkal. - Nem ismertem persze valami túl jól - folytatta. - Egy kicsit fiatalabb volt nálam. De akkoriban még mindenki ismert mindenkit. Oly régen történt. Azután, amikor a baleset történt...

- Így is... is... mondhatjuk - mondta neki Howie. - Mondhatjuk? - Maga balesetnek hívja, de... de... nemi erőszak volt, ugye? A nő tekintete elárulta, hogy soha nem gondolta volna, hogy egy ilyen szót (vagy bármi hasonló obszcén dolgot) hallhat ebben a boltban. - Nem emlékszem - vágta rá védekezően. - És még ha így is volna... (Itt megállt, vett egy mély lélegzetet, és új vágányra terelte a beszélgetést.) Miért nem megy vissza oda, ahonnan jött? - kérdezte. - De hiszen visszajöttem - szólt elutasítólag. - Ez a szülővárosom. - Nem így értettem. (A nő végre engedte, hogy méltatlankodása a felszínre kerüljön.) - Tudja, hogyan néznek ki a dolgok? Maga visszajött ide, és ugyanakkor Mr. Vance meghalt. - Mi a franc közöm van nekem ahhoz? - akarta tudni Howie. Fikarcnyi figyelmet sem fordított ugyan az elmúlt huszonnégy óra híreire, de annyit tudott, hogy a komikus holttestének felkutatása, aminek az előző nap tanúja volt, valami óriási tragédiába torkollott. Amit nem értett, az a kapcsolattársítás volt. - Én nem öltem meg Buddy Vance-t. És abban is biztos lehet, hogy nem az anyám tette. Lois, miután láthatóan lemondott a misztikus hírhozó funkciójáról, a további részleteket a rébuszokat feladva a lehető legnagyobb egyszerűséggel és gyorsasággal teregette ki előtte, csak hogy mielőbb túl legyenek már az egészen. - A hely, ahol az édesanyját megerőszakolták - magyarázta, - ugyanaz a hely, ahol Mr. Vance halálra zúzta magát. - Ugyanaz a hely? - Igen - jött a válasz. - Most mondom, hogy ugyanaz. Nem fogok kimenni, hogy megmutassam magának. Épp elég gonoszság van anélkül is e világon, hogy keresnünk kellene a bajt. - És maga azt hiszi, hogy ehhez nekem is van valami közöm? - Én nem mondtam ilyet. - Nem. De... de... ezt... ezt gondolta. - Most, hogy így kérdi: igen, ezt. - És azért szeretné, ha mielőbb elmennék a boltjából, hogy ne terjesszem tovább a befolyásomat. - Igen - válaszolt a nő röviden. - Ezért.

Howie bólintott: - Oké - mondta. - Elmegyek. De csak akkor, ha megígéri nekem, hogy elmondja Jo-Beth-nek, itt jártam. Mrs. Knapp arca kelletlen grimaszra húzódott. De a tőle való félelem olyan hatalmat adott a fiú kezébe, amit egyszerűen muszáj volt élveznie. - Nem nagy kérés, igaz? - kérdezte. - Nem fog neki hazudni, ugye? - Nem. - Akkor elmondja neki. - Igen. - Megesküszik Amerika Nagy Fehér Istenére? - kérdezte Howie. - Mi is a neve... Quetzalcoatl? (A nő arcán teljes tanácstalanság tükröződött.) Sebaj - szólt oda neki -, elmegyek. És bocsánat, amiért megzavartam a reggeli csúcsot. Otthagyva a halálra rémült hölgyet kilépett a szabad levegőre. A húsz perc alatt, amit a boltban töltött, a felhőréteg felszakadozott, és lyukain keresztül tűzött a nap, megvilágítva a Dombot. Néhány perc múlva a Központ halandóira, mint amilyen ő is, ráveti sugárzó tekintetét. Álmai hölgyének végül mégiscsak igaza volt.

ÖT
Grillo a telefon hangjára ébredt; kinyújtotta karját, és leverte vele a félig telt pezsgőspoharat - a múlt éjszaka utolsó, részegen elmondott tósztja: Buddyra, aki eltávozott, de sohasem felejtjük -, majd átkozódva felvette a kagylót, és a fülére tette. - Halló? - mordult bele. - Felkeltettelek? - Tesla? - Egyszerűen imádom, ha egy férfi emlékszik a nevemre - felelte a lány. - Mennyi az idő? - Késő. Már régen dolgoznod kellene. Azt akarom, hogy lepasszold az összes munkádat Abernethynek, mire odaérek. - Mit mondasz? Idejössz? - Tartozol egy vacsival, a Vance-féle pletykákért - mondta a lány Úgyhogy keress valami jó drága helyet. - És mikorra tervezed, hogy ideérsz? - érdeklődött Grillo. - Ó, azt még nem tudom. Olyan... - A mondat közepén a férfi visszatette a kagylót a helyére, és a telefonra vigyorgott, ahogyan elképzelte a vonal túlsó végén káromkodó lányt. A mosoly mindjárt lefagyott az ajkáról, ahogy felállt. A halántéka ütemesen lüktetni kezdett; ha azt a fél pohár pezsgőt is megitta volna, aligha lenne képes rá, hogy felálljon. Bepötyögte a szobapincér számát, hogy rendeljen egy kávét. - És valami gyümölcslevet nem óhajt hozzá, uram? - kérdezte a hang a konyhából. - Nem. Csak a kávét. - Tojást, croissant-t... - Jesszusom, ne. Semmi tojást. Semmi mást, csak a kávét. Hogy leüljön újságcikket írni, majdnem olyan visszataszító gondolat volt, mint a reggelizésé. Úgy döntött, hogy inkább felveszi a kapcsolatot a nővel a Vance házból, Ellen Nguyennel, akinek a címe, telefonszám nélkül, még mindig ott lapult a zsebében.

Jelentős mennyiségű kávé bevitele után a szervezete felpezsdült annyira, hogy autóba ülhessen, és elvezessen Deerdellig. A ház, amire hosszas keresés után ráakadt, erőteljes kontrasztot alkotott a nő munkahelyével. Kicsi volt, jelentéktelen, és alaposan ráfért volna egy tatarozás. Grillónak megvoltak a maga kételyei az előtte álló beszélgetést illetően: az elégedetlen alkalmazott mindenféle mocskot szokott dobálni volt munkaadójára. Némely múltbeli alkalommal az ilyen kapcsolatok gyümölcsözőnek bizonyultak, de általában inkább csak rosszindulatú szóbeszédeik elterjesztését várták tőle az informátorok. Ez esetben Grillo hajlamos volt a legjobbakat feltételezni. Azért volt, mert a nő nyílt arcvonásai olyan sebezhetőségről tanúskodtak, miközben beinvitálta a házba, és megkínálta egy újabb főzet kávéval; vagy mert valahányszor a szomszédos szobában fekvő gyereke magához hívta - elkapta az influenzát, magyarázta -, majd visszatért a babusgatásából, ugyanott vette fel a történet szálát, ahol előtte elejtette; vagy egyszerűen csak azért, mert a történet, amit kiteregetett, nem csak Buddy becsületén ejtett foltot, de a sajátján is? Talán ez utóbbi volt, ami minden kétséget kizáróan meggyőzte arról, hogy hiteles forrással hozta össze a sors. A sztori, amit elmesélt, demokratikus alapelvek szerint feketített be egyaránt mindenkit. - Az ágyasa voltam - fejtegette a nő. - Majdnem öt évig. Még amikor Rochelle is ott volt a házban - ami természetesen nem tartott sokáig -, akkor is megtaláltuk a módját, hogy együtt legyünk. Gyakran. Azt hiszem, mindvégig tudott róla. Ezért ragadta meg az első alkalmat, hogy megszabaduljon tőlem. - Ezek szerint már nem áll alkalmazásban nála? - Nem. Csak az ürügyre várt, amivel eltávolíthat, és maga szállította neki. - Én? - kérdezte Grillo. - Hogyan? - Azt mondta, hogy flörtöltem magával. Jellemző, hogy milyen indokot talált ki. (A szóváltás során Grillo nem első ízben hallotta ki ezt a mély érzelmességét - jelen esetben a megvetést - a nő passzív viselkedése mögé rejtőzve.) - Mindenkit a saját mércéjével mért - folytatta - És maga is tudja, milyen mérce az. - Nem - felelte Grillo őszintén. - Én nem tudom. Ellen csodálkozva pillantott rá: - Várjon - mondta neki. - Nem akarom, hogy Philip is hallja ezeket.

akit szeretett. akik becsapják és átverik.. pedig még csak egy éve jár iskolába. van egy nagy adag perverzitás Buddyban.válaszolta Grillo -. maga is szerette őt? . . Már úgy értem. Mr. ártatlannak.Ó. . . . mielőtt folytatta volna a mesélést. . elsuttogott pár szót. egyszerű a képlet. igen . hogy kiteszem mindennek.felelte a nő lágyan.Miről? A szokásairól. azt hiszem. nem igaz? .Akartam. .Jól hallotta? Miért van ennyire meglepve? . Mielőtt Buddy elvette volna.Tudja: emberekkel. Tudja. ott. . vagy hogy kurva? . de hát melyik férfi nem az? (Nem hagyott rá időt. A dolgok a szexben. Azt akarom. azok bizony ott várnak mindannyiunkra. . igen . még ha csak egy kis időre is. hogy is mondjam?.Micsoda? . Olyan gyönyörű nő. .És gondolom. hogy az egész világ a férfiak körül forog. igaz? .Nagyon.Ó. Hiába látom világosan. Biztosan más módja is lett volna rá. amit nem akartam. alig valamivel az elvesztése után. . Buddyval kapcsolatban csak annyi volt . A dolgok a politikában. mit teszek. . hogy mindenki megtudja..Magukat mind úgy nevelték. Akit annyi év után is igazán szeretett.Igen. hogy meghalt.válaszolta erre Ellen.Szóval.Felállt és bement fia hálószobájába. nem? . persze.Rendkívül nehéz feladat lehet beszélni ezekről.Én ajánlkoztam.Nos. ártatlannak lenni. Épp elég undorító dologgal fog még találkozni.Van egy meglehetősen drága szenvedélye . Rochelle-nél tartottunk.Biztos vagyok benne. .Nem is tudom. Grillo.) . majd becsukta az ajtót maga mögött. Még mindig nem tettem túl magam a tényen. undorral vegyítve. Igen. Én is elkövetem ugyanezt a hibát Philippel. hogy megkeressen száz dezsőt. Önző ember volt. hogy Grillo kimentse magát az egocentrikusok köréből. amit Grillo nem hallhatott. amikor feleségül vette? . volt. Megint az a megvetés. . Én voltam az. Sajnálom.Undorító dologgal? . kurva volt. hogy legyen esélye. hogy valaki megtudja mindezeket. Valójában azt akarom. Részben ezért is vette el.Mindkettőről.Buddy tudott erről.hangsúlyozta a nő.Máris túl sok olyan szót megtanult.

hogy elvágja a zokogást.Igen . szemével egyfolytában anyját keresve annak háta mögött.jegyezte meg Ellen. mind ugyanazt a gumóforma karaktert ábrázolták.nyugtatta meg Grillo.Hát nem furcsa? Különösen akkor.Lufiember .Egy perc.kérdezte a fiútól.válaszolt komoran Philip.ajánlkozott Grillo. melyek közül számtalan lecsúszott az ágy oldalán. Buddyban volt egy jó adag perverzitás. hogy legalábbis egy ideig a világ tényleg körülötte forgott. Néhány évig. . . amikor rendet akart tenni az életében.Ki ez? . és benyitott a fiú szobájába. . . . ha elmarad. . Grillo letérdelt. miközben az kézfejével törölgette a könnyeket a szeméből. Nem rejtette véka alá Grillóval kapcsolatos gyanakvását. Es persze mindent tudni akartak a magánéletéről.Magát kellett volna elvennie . Grillónak hívnak.jött a válasz. krétáival és telifirkált papírlapjaival. Ugyanebben a pillanatban a fiú megszólalt a hálószobában. . .mondta Grillo.A Lufiember . és rá akarta venni az egyik társaságot.válaszolt a nő..Jobban járt volna . A fiú. szinte oda sem figyelve. mi van vele.a különbség. mindenki fejből fújta a poénjait. Ő volt Amerika egyik legkedveltebb embere. körülvéve széjjelszórt játékaival. az ágyon ült. igaz? . hogy újítsák fel a show-t? De hát. aki látványosan megörökölte anyja arcának ünnepélyes szimmetriáját. és itt lesz .És mégis vállalta a kockázatot. Ez nála sokszor nyilvánult meg önpusztításban. .Te vagy Philip.A gondolat olyan érzelmi reakciót váltott ki nála. Ellen az ajkára szorította kezét. és némán pergette a rajzfilmeket.Philipnek hívják? .Van valami neve is? .Hol van a Mami? . türelmetlen éllel. ne aggódjon..Majd én bemegyek . A rajzok. Grillo otthagyta a nőt. az ágy felé közeledve. ahogyan mondtam. . mint Rochelle? .Megnézem. A sarokba állított tévé is be volt kapcsolva. . hogy elvegyen egy olyan nőt.Szia. .Sokkal jobban. . Mindenki ismerte az arcát. és szétszóródott a szőnyegen. és felvette az egyiket: . mely a történetben elfoglalt helyének ismeretében gyanús lett volna. Patakzani kezdtek a könnyei. .tudakolta a fiú.

A tévéből való? . hogy nem.Hát akkor honnan? . .mondta Ellen Grillónak. az csak egy része az igazságnak.Ha felkészült rá. . hihetetlen figurát tanulmányozva. Ez a végszó visszhangzott Grillo fejében. hogy megmutattad nekem a Lufiembert . higgye el. amíg kikísérem Mr.válaszolta Philip. Valóban Buddy Vance állt a történtek középpontjában. Maradj csak az ágyban.kérdezte Grillo.hallotta meg Grillo Ellen hangját. . Meglehetősen szimpla észrevétel. Van itt még sok minden más is. .Csak téged . amint kiértek a gyerek hallótávolságából . .Ahogy mondtam.. nem? A legfontosabb részlet maga Buddy.És barátságos? A fiú megrázta a fejét. .Ne menjen túl közel hozzá! . Soha többé. Elég sok olyan dolgot tapasztalt eddig is.jött a válasz.Köszi.köszönt el. ami megelőzte. és őt már nem írhatja meg. igaz? .. aki szemrehányó pillantásokat vetett Grillóra. Jóllehet halála kellőképpen rejtelmes és tragikus volt. Grillót. készséggel meghallgatom . . .A hotelben megtalál. hanem folytatta munkáját. a sokszínű.Harap is? . ..mondta Grillo. hogy elmondjam. Az is lehet. Grillo felállt. ami felkeltette a kíváncsiságát. . egy újabb skarlátszínű lény színezését. A nő megpróbálta ugyan elrejteni könnyeit.Talán majd felhívom. de erőfeszítése szemmel láthatóan nem győzte meg fiát. . minden bizonnyal rejtelmesebb volt maga az élet.ez nem a teljes történet. Átpillantott a válla felett.Nem. De még nem készültem fel rá.Nem.De már jól vagyok. és visszahelyezte a portrét a többi közé. még nem vagy.mondta Ellen.Ne légy ilyen udvariatlan . . ... mégis mennyire igaz. Philip nem válaszolt.A fejemből . miközben visszahajtott a Grove-on át a hotelbe. . Akármit mondok is el..Mostanában nagyon beteg voltál. A Coney Eye falait benépesítő bazári kollekció .

. felszálljanak az égbe. mellyel senkinek nem tesz jót. előállítva egy kiinduló vázlatot a Buddy Vance-sztoriról. kereszthivatkozásokkal ellátott papírlappal. hanem az. A háta sajogni kezdett munka közben. hogy őszintén és helyénvaló módon mesélje el a sztorit. de teremtőjének influenzája minden bizonnyal beléje mart. nem vicc. Grillo is láthatta őket. Nem is az a kérdés. Még a rendkívüli módon abszurd halál. amint visszaért a hotelbe. Ezért fontos. hogy hogyan? Abernethy nézetei a kérdést illetően teljesen egyértelműek. Csakhogy a titkok magában a Grove-ban lappangtak. aki viszont nem szereti. Neki is látott. és ne csak hozzáadja a saját hangját a zűrzavarhoz. A legelső tennivaló: össze kell raknia a tényeket. a mocskot a méltósággal szemben. és valószínűleg soha nem is szerette. Rochelle-től. miközben tagjait kinyújtóztatva felállt. az erkölcsös szerető. mint utolsó poén nélkül is lebilincselő egy történet. hogy megírja-e. a hotelszoba parányi íróasztala fölé görnyedve. és a láz első hulláma izzadtságcseppeket rajzolt a homlokára. és most Ellentől. Ő észre sem vette a jeleket legalábbis addig nem. Hotchkisstól. amint felszínre törtek Buddy Vance sírjából. hogy ha a Lufiember nem is. Csak ekkor. míg nem végzett a huszonegynéhány. Előnyben kell részesíteni a feltételezést a ténnyel. aki még mindig szereti.(Amerika Igazi Művészete). döbbent rá. a szajhából lett feleség. Teslától. amiket az elmúlt huszonnégy órában hallott. hogy.

mondta neki. egy olyan boltban. biztonságos társaságét. aki válaszolhatna a hívásra. hogy felkiabáljon a leredőnyözött ablakokra.Ezt az ő szájából szeretném hallani. csak mormon irodalomból. a társalgás más megvilágításba helyezte az előtte álló kihívást. miért reagálta le a lány a kettejük közti kapcsolatot . De nem akarja látni magát. . ha nem bánja. hogy a látszat csal. Mrs. akkor hallotta meg a biztonsági lánc csörgését. Öt teljes percen át dörömbölt és csengetett. Csak amikor hátrébb lépett az utcára.Jo-Beth itthon van. Howie számára a napnál is világosabb lett. hogy igenis van odabenn valaki. hogy megkérdezze az ajtórésen át rá bámuló nőtől. . mikor a napjait egy teljesen átszellemült asszony társaságában tölti. Howie általában sikert aratott az anyukáknál. Nem lehet ez akkora feladat. és némiképp tépelődő egyén benyomását keltette bennük. McGuire azonban tudta.Menjen haza! Hagyjon minket békén! .felelte Howie. hogy kettejük kapcsolata nem Isten vagy ember elleni vétek. . Mint kiderült. mire ő gyorsan az ajtó elé pattant. mely a padlótól a mennyezetig másból sem áll ki.a Sátán műveként. . mégsem volt olyan egyszerű kifejtenie meggyőzőerejét. Valahogyan meg kell győznie Jo-Beth-t arról. itt van. Ő is csak Lois Knapp szavait szajkózta. Először még azt sem sikerült elérnie. Kisebbfajta csoda lett volna. ösztönösen megérezve. igaz? . Dadogása és szemüvege megbízható.HAT 1. Bármennyire is nehéz volt Lois Knappal értelmesen szót váltani. hogy válthatna-e egy szót a lányával. . hogy itt legyen . hogy a bejárati ajtó megnyíljon előtte.Igen.Csak néhány percet kérek .különösen azt a motelbéli borzalmas álmot . feltehetőleg Joyce McGuire-tól.Nem akarjuk. ha nem így tesz. Miközben felmászott a Központtól Jo-Beth házáig. és hogy semmi démon nem bujkál a testében.

Ennél átfogóbb vereséget el sem tudott volna képzelni.Nincs értelme. a Grove túlsó felén. ha nem mégy el.mondta lágyan Jo-Beth. .Nem.Mondd meg neki! . McGuire. Ahelyett. Valahol az erdőben. hogy újra elbukjon.Beszélhetnénk? . . és legnagyobb meglepetésére kinyitotta az ajtót.V.jött a válasz. Sötét volt odabent a házban. ahogyan a félhomályban áll. még nem ért véget.Ez veszélyes mindannyiunk számára. Ettől arca csak még hamuszürkébbnek tűnt. . . Howie. .Miféle dolgok? . De meg kell értened. de Jo-Beth is hallatta hangját az egyre terebélyesedő kórusban. inkább hagyta a dolgokat.és elkezdte becsukni az orra előtt az ajtót. nem értem . Azonnal . Nemcsak Mrs. ha most elmész..Nem lett volna szabad idejönnöd . ezúttal hiba nélkül. miközben annak túlsó felén a reteszek és láncok ismét a helyükre kerültek.Muszáj beszélnem veled. és nekiindult volna az utcának.. ahol Mrs. hogy ami velem és a te édesanyáddal is történt. mintha temetésre készülődne. édesanyja és egy komédiás tragédiája közös nevezőre talált. McGuire küldte el pakolni.tudakolta Howie. hogy várjon.Nem a te hibád .. . mi lesz a legközelebbi állomás.Jo-Beth? . . hogy tett volna még egy erőtlen kísérletet. mégis látta Jo-Beth-t.Igazán? . . . v.Nem értek az egészből egy szót sem.. attól tartok.. v. hanem az anyja. már el is tervezte. Halott volt a levegő kettejük közt.sikerült kimondania. McGuire. Még mielőtt elfordult volna az ajtótól.Francba . . Néhány pillanatig csak állt. már csak a fa erezetét bámulhatta. Borzalmas dolgok fognak történni velünk. . ott volt az a pont. Fekete ruhában volt.utasította az anyja. amivel fogadta.Az lesz a legjobb. az ádázság.kezdte Howie. . de mielőtt kinyöghette volna. .mondta az asszony.kérdezte Mrs. a csukott ajtóra meredve. öt centire az orrától. a nappali végében. teljesen eltűnt a hangjából.felelte Howie. . Egyedül a szeme tükrözte vissza a külvilág fényét..Senki sem okol érte.Talán jobb is így . mint egy bolond. . napfényben fürdött a lépcső.. Soha többé nem szabad idejönnöd. .kérdezte Howie. Hangja alig jutott ki a ház belső teréből. Nem a lány válaszolta meg a kérdést. .

Erőszak, halál és katasztrófa jelölte azt a helyet. Talán ott valahol van egy olyan ajtó, mely nem zárul be ilyen hamar előtte. - Ez lesz a legjobb - szólalt meg a Mama, amint Howard Katz lépteinek zaja végleg elhalt. - Tudom - sóhajtott fel Jo-Beth, még mindig az elreteszelt ajtóra meredve. A Mamának igaza volt. Ha az előző éjjel eseményei - a Jaff megjelenése a házban és Tommy-Ray pálfordulása - igazoltak valamit, akkor az az volt, hogy senkiben sem bízhatnak. Egy testvért, akit, legalábbis azt hitte, a legjobban ismert, és akit a legjobban szeretett, testestül-lelkestül elrabolt tőle egy múltbéli démon. Howie is múltból tűnt fel, a Mama múltjából. Akármi is történik a Grove-ban, ő is része az eseményeknek. Lehet, hogy csak áldozat, de lehet, hogy kiváltó ok. Akár ártatlan, akár bűnös, beinvitálni a küszöbön egyet jelent a megváltás aprócska reményének kockáztatásával, amit a múlt éjszakai támadás után sikerült kiharcolniuk maguknak. Mégsem tette egyetlen gondolat sem könnyebbé a bezárt ajtó látványának elviselését. Ujjai még most is viszkettek, hogy rántsa hátra a reteszt, tépje fel az ajtót; kiáltson utána és ölelje magához; és mondja el neki, hogy a dolgok talán megint újra jók lesznek. De mit jelent a jó? Együtt lenni vele, átélni a kalandot, ami után a szíve egész életében vágyakozott, átölelni és megcsókolni ezt a fiút, aki talán a saját testvére? Vagy megőrizni az erényét ebben az árban is, melynek minden hulláma magával akarja ragadni? A Mamának erre is meg volt a válasza; ugyanaz a válasz, amit mindig felajánlott, amikor a balsors megmutatkozott. - Imádkoznunk kell, Jo-Beth. Imádkozzunk, hogy megszabaduljunk elnyomóinktól. És ha a Gonosz megmutatkoznék, az Úr lángjával pusztíttassék el, és az Ő eljövetelének fényességével... - Nem látom ezt a fényességet, Mama. Azt hiszem, soha nem is láttam. - El fog jönni - erősködött a Mama. - Minden rendbe fog jönni. - Én nem hiszek ebben - mondta Jo-Beth. Maga előtt látta Tommy-Rayt, amint múlt éjjel visszatért a házba, és olyan ártatlanul mosolygott rá, amikor ő a Jaffról kérdezte, mintha semmi sem történt volna. Ő lenne az egyik Gonosz, akinek az elpusztulásáért a Mama oly odaadóan imádkozik?

Talán az Úr őt fogja elemészteni lángjával? Remélte, hogy nem. Inkább azért imádkozott, amikor ő és a Mama végül letérdeltek, hogy beszéljenek az Úrral, hogy az ne ítéljen túl keményen Tommy-Ray felett. És felette sem, amiért ki akar lépni a napfénybe, hogy kövesse azt az arcot, bármerre menjen is.

2.
Habár a nap kíméletlenül tűzött a fákra, a lombsátor alatt az atmoszféra az éjszaka bűvöletében élt. Bármilyen állatok és madarak éltek is erre, a varázslat odújukban és fészkükben tartotta őket. A fény vagy a fényben élő erő elcsendesítette őket. Howie azonban érezte fürkésző pillantásukat. Minden lépését figyelték, mintha a fényes hold arca alatt sétáló óvatlan vadász lett volna. Nem volt szívesen látott vendég. És a késztetés, hogy tovább menjen, mégis minden lépéssel erősödött. Tegnap egy suttogó hang hívogatta; egy suttogás, melyet akkor csak nyugtalan elméje trükkjének tartott. De most nem volt egyetlen sejt sem a testében, mely kételkedett volna a hívás hitelességében. Volt itt valaki, aki látni akarta; találkozni akart vele, meg akarta ismerni. Tegnap elutasította hívó szavát. Ma nem fogja. Egy impulzus, nem feltétlenül a sajátja, azt súgta neki, hogy hajtsa hátra a fejét menet közben, hogy a lombokat nyílként átdöfő sugárnyalábok fénybe borítsák az arcát. A vakító fénytől nem kezdett el hunyorogni, hanem csak még tágabbra nyitotta a szemét. Úgy tűnt, a fény élénksége és ritmusa, ahogyan látóhártyáját ostromolta, teljesen a bűvkörébe vonta. Általában gyűlölte, ha fel kellett adni a mentális folyamatok feletti irányítását. Csak akkor ivott, ha cimborái rákényszerítették, és abban a pillanatban abbahagyta, ha érezte, hogy kezd kicsúszni a kezei közül a gépezet kormányrúdja; a drogok pedig szóba sem jöhettek. Itt mégis hálásan fogadta azt a részegítő érzést, ahogyan a nap kiégeti belőle a való világhoz fűződő kapcsolatát. A módszer pedig működött. Amikor visszatekintett a körülötte elterülő tájra, félig magvakultan a színek kavalkádjától, egyetlen fűszálat sem látott úgy, ahogy korábban. Lelki szemei gyorsan elfoglalták az érzékek által kiürített teret. Az űr hirtelen kezdett csordultig megtelni és szétáradni mindenféle olyan képpel, melyet csak agykérgének valamely

feltérképezetlen távoli régiójából származhattak, miután egyetlen emléke sem utalt arra, hogy valaha is megérte őket. Közvetlenül maga előtt egy ablakot pillantott meg, mely legalább olyan szilárd - sőt, szilárdabb - volt, mint a fák, amik közt sétált. Nyitva volt ez az ablak; egy óceánra és égboltra nyíló panorámát kínált. A vízió egy másiknak adta át a helyét; ezúttal kevésbé békés képnek. Tüzek égtek mindenfelé; úgy tűnt, egy könyv kitépett lapjai kaptak lángra. Félelem nélkül sétált át a tüzeken, jól tudva, hogy nem árthatnak neki; és csak egyre erősödött benne a tudás utáni szomj. Egy harmadik, minden eddiginél különösebb látvány jelent meg ekkor. Amint a tüzek elhalványultak, a szivárvány minden színében játszó halak raja bontakozott ki a szeme előtt vibráló színfoltokból. Ahogyan felnevetett a látvány képtelenségén, a három hallucináció egyszeriben összegződött, belerajzolva mintázatukat a fák tömegébe, mígnem a tüzek, halak, égbolt, tenger és fák egyetlen briliáns mozaikká nem egyesültek. A halak uszonyukig alámerültek a tűztengerben. Az égbolt kizöldült, és tengeri csillagok rajzoltak rá szemkápráztató tűzijátékot. A fű tajtékos óceánként hullámzott lába alatt; vagy még inkább tudata alatt, mely láttatni engedte a képet, miután a lábai mostanra már semmit sem jelentettek a számára; sem a lábai, sem a gépezet egyéb alkatrésze. A mozaikban ő volt a szellem; a víztükrön pattogó kavics. A túláradó örömöt azonban egy kérdés zavarta meg. Ha ő csak szellem és tudat, mi akkor a gépezet? Az égvilágon semmi? Valami, amit csak úgy levetkőzhet? Vízbe fojthat a halakkal, máglyára vethet a papírra rótt szavakkal? Valahol a lelke mélyén a rémület megkezdte munkáját. Elveszítettem az uralmat, mondta magának. Elhagytam a testemet, és elveszítettem magam felett az uralmat. Istenem, Istenem, Istenem! Csitt, súgta valaki a fejében. Nincs semmi baj. Megállt menet közben; vagy legalábbis remélte, hogy megállt. - Ki van itt? - kérdezte, vagy legalábbis remélte, hogy kérdezte. A mozaik még mindig a helyén volt körülötte, minden pillanattal újabb paradoxonnal gazdagodva. Megpróbálta kiáltásával széttörni; hogy a helyébe egyszerűbb, érthetőbb szimbólum költözzék. - Látni akarlak! - üvöltötte. - Itt vagyok - jött a válasz. - Howard, itt vagyok.

- Vess véget nekik! - könyörgött. - Vessek véget? Minek? - A képeknek. Vess véget a képeknek! - Ne félj!. Ez még a való világ. - Nem! - ordított neki vissza - Nem az! Nem az! Arca elé kapta kezét, hogy elzárja szeme elől a zűrzavar útját, de még ők is - a saját kezel - az ellenséggel tartottak. Ott, a tenyere közepén, szemek nyíltak, melyek egyenesen rá meredtek. Ez már túl sok volt. Kiengedett egy elborzadt sikolyt, és elkezdett előre zuhanni. A halraj felélénkült; a tüzek felizzottak; készen arra, hogy elemésszék. Ahogy a földbe csapódott, minden eltűnt, mintha valaki lelökte volna a kapcsolót. Egy pillanatig mozdulatlanul feküdt, hogy meggyőződjön róla, ez nem egy újabb trükk, majd, miután maga felé fordította a tenyerét, és azt is látóképesség nélkül találta, lassan talpra állt. Bele kellett kapaszkodnia egy alacsonyan lógó faágba, hogy megtarthassa egyensúlyát. - Csalódást okozol nekem, Howard - szólalt meg ismét kísértője. Mióta meghallotta a hangot, most első alkalommal volt képes azonosítani a hang forrását: egy pontot, jó tízméternyire maga előtt, ahol a fák által nyitott tisztáson egy pónifarkat viselő, félszemű férfi fürdött a fény árjában, és élénk érdeklődéssel tanulmányozta Howie-t. - Most már elég tisztán látsz? - kérdezte. - Igen - válaszolta Howie. - Tisztán látlak. Ki vagy? - A nevem Fletcher - jött a válasz. - És te vagy az én fiam. Howie szorítása megkeményedett az ágon. - A mid? Fletcher elnyűtt arcán nem futott át mosoly. Amit mondott, legyen bármennyire képtelen is, szemmel láthatón nem tréfának szánta. Kilépett a fák gyűrűjéből. - Utálok rejtőzködni - tört fel belőle. - Különösen előled. De olyan sok volt itt az ember... (Vadul gesztikulált karjaival.) - Mindenfelé! Mindannyian egy exhumálás miatt. El tudod ezt képzelni? Micsoda időpocsékolás! - Azt mondtad, hogy a fiad? - kérdezte Howie. - Igen - felelte Fletcher. - Ez a kedvenc szavam! Ami fent van, lenn is van, nemigaz? Egy golyó az égen. Kettő a láb közt.

- De ez most tréfa - vágott közbe Howie. - Te tudod - válaszolta Fletcher halálos komolysággal. - Már hosszú ideje hívlak: ahogy atya a fiút. - Hogyan kerültél a fejembe? - akarta tudni Howie. Fletcher nem bajlódott azzal, hogy választ adjon a kérdésre. - Szükségem volt rád, hogy segíts nekem - mondta. - De te ellenálltál nekem. Azt hiszem, én is valami hasonlót tettem volna a te helyedben. Hátat fordítottam volna az égő bozótosnak. Ebben is hasonlítunk egymásra. Családi vonás. - Nem hiszek neked. - Hagynod kellett volna még futni a víziókat egy darabig. Jó kis utazás volt, nem? Már jó régen nem csinálhattam ezt. Mindig is kedveltem a meszkalint, bár gyanítom, mostanra egy csöppet kiment a divatból. - Nem tudom - válaszolta Howie. - Te helyteleníted az ilyesmit. - Igen. - Hát, nem valami fényes kezdet, de ennél már talán csak jobb jöhet. Az apád, tudod, a meszkalin rabja volt. Rettentően vágytam a víziókra. Neked is tetszettek. Vagy legalábbis egy darabig élvezted őket. - Rosszul lettem tőlük. - Túl sokat kaptál egyszerre. Majd hozzászoksz. - Nincs az az Isten! - Pedig meg kell tanulnod, Howard. Ez nem szórakozás volt, hanem lecke. - Miről? - A lét és a valamivé válás tudományáról. Alkímia, biológia és metafizika egyetlen tantárgyban összegyúrva. Sokáig tartott, amíg megértettem az elemeit, de végül ennek köszönhetem, amivé lettem Fletcher ujjaival végigsimított az ajkain - ... mely, azt hiszem, ezt a kissé patetikus figurát formálta belőlem. Biztosan vannak jobb módjai is, hogy találkozz az ősatyáddal, de minden tőlem telhetőt megtettem, hogy érzékeltessem veled a csodát, mielőtt találkozol hús-vér teremtőjével. - Ez csak egy álom - utasította vissza a fiú. - Túl sokáig bámultam a napba, és megfőzte az agyamat. - Én is szeretek a napba nézni - tudatta Fletcher. - De nem, ez nem álom. Ebben a pillanatban mindketten jelen vagyunk itt, hogy civilizált lényekhez

Igazad van . hogy nekem nincs ínyemre? . mert nincs sok időnk. . és munkához láthatunk.Gyere közelebb.Ha van valami közöd Jo-Beth-hez.Ha ez csak egy álom. de nekem nem tűnt túl édesnek. Ő van ott a fejében. Volt egy másik is. . . Howard.kérdezte. Ahogyan a való életben szokás.. hogy mondjam.Gyerünk! .kiáltott rá Howie.tiltakozott Howie újra. De hidd el nekem. és résnyire szűkítette a szemeit: . én vagyok a fontos kettőnk közül. .Akármi is fordul meg a fejedben. Aztán végre túl lehetünk a kétkedéseden. Kitárta a karjait: . . Legalábbis mióta szerelmes nem lettél. Egy nyavalyás álomnak.Ő nem az én lányom. . .Annak kell lennie. mint azt a filléres románcot. . ott van az enyémben is.Ki mondta.mondta Fletcher. kezét ökölbe szorítva. .tudakolta Fletcher. mint neked.Te nem vagy az apám.Miért vagy ennyire dühös? .Amiatt a kétségbeesett kis viszonyod miatt a Jaff lányával? Felejtsd el őt! Howie levette a szemüvegét. sokkal többet teszel kockára.illően megosszuk egymással a gondolatainkat. . nekem sem volt jobban ínyemre a dolog. Nem látott rajta mosolyt. Ha nem segítesz nekem. Csak figyelj! .magyarázkodott Fletcher.Olyan nincs. tudod? .He? . .Én magam soha életemben nem voltam szerelmes.Ez akkor is csak egy álom . hanem a Jaffé.Akkor próbálj meg elindulni. Ez most nem játék. És nem is álom. ahogyan én a tiédben. Howard! Ölelj meg! . Meg kell.Fel fogok ébredni. Howie újra felhúzta a szemüvegét. .. .Honnan tudsz te Jo-Bethről? .Mitől félsz? .Baszd meg! . próbálj menni. . .Minél előbb meg kell szabadulnod a kételyeidtől. visszahozva Fletcher arcát a fókuszba. . .Undorító dolgokat beszélsz. csak rajtad keresztül ízleltem meg ezt az érzést.Én csak az egyik apád vagyok.

sőt a saját anyja ellen is előjött belőle. mint az első.Ő.Fel fogok ébredni. Szeme sarkából azt is látta... nem. Fletcher képe egy pillanatra sem remegett meg.Csak egy álom .figyelmeztette Fletcher. A veríték az . . határozott kontrasztot alkotott az alakját megvilágító napfénnyel. míg sikerült. nem. Néhány levél hullott le körülötte. hanem tönkretétele lenne a célja. Újabb ökölcsapást mért a durva faháncsra. közönyössége miatt... hogy a fa kérge bíborvörösen fénylik.mondogatta magának. majd saját maga ellen. úgy. .. tovább döngölte a fatörzset. és vérezni kezdett. melynek nem is a test erősítése. és Fletcher felé fordult. Howie újabb ökölcsapása nyomán felrepedt a bőr az ujjpercein. akarja..Csak egy álom . mint az álomból való szabadulás vágya. . kizárt. Sebesült kezét leengedte az oldala mellett.. . hogy megsimogassam .. Howard. Az ujjakat nehéz kinöveszteni. Szédülni kezdett.Nem fogsz felébredni . A második ütés fájt.Befejeznéd végre? Sokkal több minden fűtötte Howie-t.Fel fogok ébredni..Ki. . . hogy minden áron megtöri a varázst.. . Ahogy a harmadik. amiért ennyire szent bolond. . még jobban. .. ha majd megkér. . soha többé nem lenne bolond.ismételgette Howie. és a bolondját járatja vele.Minden erejét összeszedve a mellette álló fa törzsébe öklözött. .Csak egy álom.. hogy simogasd meg? Howie megállt. . Elszántan arra. hogy a vér egyre sebesebben csepeg sebeiből. az őt körülölelő világ semmi jelét sem mutatta a megadásnak. Tudta.És mihez fogsz kezdeni a törött kezeddel. A düh Jo-Beth és az anyja ellen. Nekünk is évmilliókig tartott..... hogy az egész lombkorona beleremegett.És azután mit csinálsz majd? . a házából. de nem volt lelkiereje odanézni. Habár a fájdalom minden egymást követő ütéssel meghatványozódott a testében. mielőtt még eltörsz valamit.. Ha sikerülne szétfoszlatni ezt az illúziót.. mintha csak valami újféle gyakorlatot végezne.mormolta.Fejezd be. miközben a világ olyan átkozottul bölcs.El fogod törni a kezedet. A fájdalom hirtelen mindent elborított. Tucatnyi más sérelme is utat talált magának ütéseiben. majd a negyedik is.

. . .. bírom. nem lesz rá időm. füleit viasz pecsételte le. De Fletcher azt mondta. Gyengébb vagyok. . a taccsot. . hogy azok legyenek akaratának evilági közvetítői... Vagy talán csak ő zsugorodott össze. tudod.motyogta Howie. .Ez. . A Jaff úgy döntött..Nem hallom.. Oly sokáig vártam a sziklába zártan. Nincs időnk rá. ahogy apja karjai átölelik a sötétségben.. .. Ha ki akarná nyitni a szemeit. még a halott szeme is). . A világ eltűnt a látóköréből.mondta . vagy az övé? Természetesen az övé. a. dobni. Soha nem terveztem. . nem. mit mondasz. hogy apa leszek. Nyelve elnehezült. hogy vethessek egy pillantást a fényre. Howie felnyögött. nedves szemhéja lezárult szemein. Ő és a testvére az ő teremtményei. bírom. mondta neki. Nekem is hasonlóan kellett tennem. álom .hallotta Fletcher megjegyzését... Egy fénysugár utat tört magának a levelek között.kérdezte Fletcher.. Az ízületei is kezdték megadni magukat. hogy jól érezzük magunkat egymás társaságában. Hatalmasnak érezte őket. És most.Jo-Beth? . Egy .arcán hirtelen jeges tövisekké dermedt.Nem. Agya megpördült a koponyájában. rá várva.Ő a tiéd.Itt sem vagyok . Howie érezte. Szédelegve kapta el lüktető kezét Fletcher tekintete elől (sötét volt. bírom a. hogy élvezzem. . akár csak az övé. mint ő.. újra kisbaba lett. Tartalak. az arcához.. a kapcsolatok összezavarodtak. ahogy apa és fia szokta.Nem. Ezért kell segítened nekem. ... Ez hiba volt. Howie.. amint a fütyülés megtöltötte a fejét.. természetesen nem.. és a nap felé lendítette. és összeesett. Ez igaz volt. fiam... hogy gyermekeket nemz.Akkor nem vagyunk testvérek. Sokkal inkább a körülmények kényszerítő hatására cselekedtem úgy. nem érdemes erőltetni. Igen. hogy itt vagyok.motyogta.Vért? ..Ki fogom. vagy ilyesmi? Nem. Vagy a te társaságodat.Ezt én is megmondhattam volna ... mondta éppen Fletcher. ahogy te az enyém..gondolta. akkor ott lenne mögöttük. Howie bólintott.

vagy csak te beszélsz össze-vissza? Oly sok mondanivalóm lenne. Howie örült. . amit magával vihet.Ez nem válasz. Földbe temetett lények vázalt. Emlékeket. Talán legjobb lesz. Vissza. Mindig is az voltam.. építgeti azt az átkozott teratát. azt adhatok neked. hogy emészthetővé redukálják a gondolatot: csak maguk a gondolatok. Már késő. . De ebben a gondolatvilágban a gravitáció törvényei is paradox módon érvényesültek.. és oly kevés az időnk. Ő pedig már odakint van. Hangjába feszült tónus költözött. azok viszont hihetetlen bőséggel. Madarak és halak vázait.. Nem voltak már szavak.Azt hiszem.Mit? A teremtményeit. . Ő a félelmet szereti. .Te félsz.. A seregét. . Egy drogos álmodozó. . Howie szinte érezte a belőle áradó nyugtalanságot.Most mit fogsz csinálni? . miután hagyta őt lezuhanni. Ó.És ki vagy te? Az ő ellensége. ha mindent megmutatok neked. Ennél sokkal többet akarok tudni.. Az túl sok időbe tellene.És ki az az ő? A Jaff. Howie. fiam. Túlságosan sok a megértéshez. . egészen az eredendőig. Howie érezte Fletcher mosolyát a fejében. Ez volt minden rémálmok nagyatyja: a zuhanástól való félelem. Amit attól a komédiástól is megszerzett: valami. érezte.álmodozó.kérdezte. az egyre hatalmasabbra nőtt. vázat. . ő pedig egyenesen belecsapódott a közepébe. .Csak a vázat.. Ahelyett. De most nincs más lehetőségem. A haldoklóknak nincsenek már álmaik. . Megnyitom előtted az elmémet. Nem akármilyen utazás lesz. Csak a félelmeik. én ezt nem akarom.Én vagyok hülye. Nincs sok időnk. hogy kicsúszik a fogásból. És én? Nekem nincs semmim. mondta az apja. Az ellenségem. hogy apja arca elenyészett volna a távolba. Howie érezte. mondta Fletcher. hogy az őt körülölelő karok elernyednek. hogy a felszínükön tudott maradni.

Ne küzdj! - hallotta apja utasítását. Ne próbálj úszni! Hagyd el magad! Merülj el bennem! Légy bennem! Akkor nem lennék többé magam, felelte Howie. Ha beléd fulladnék, nem magam lennék. A te lényed lennék. Nem akarok te lenni. Kockáztasd meg! Nincs más út. Nem! Nem tehetem. Nekem... uralkodnom kell magamon. Küzdeni kezdett az elemek ellen, melyek körülvették. Az ideák és képek mégis áttörték tudatának falát. Idegen gondolatok kezdtek rajzani a fejében, túl a megértés határán. ...E világ (melyet Kozmosznak hívunk, másképpen az Agyagnak, avagy Helter Incendónak) és a Metakozmosz közt (melyet nevezhetünk Alibinek, más néven Exordtumnak, avagy a Magányos Helynek) hömpölyög Quiddity óceánja... Egy tenger képe tűnt fel Howie fejében, és ő minden zavarodottsága ellenére felismerte a látványt. Ezeken a vizeken lebegett abban a röpke álomban, melyet Jo-Beth-szel osztott meg. Ezek a puha hullámok vitték tova testüket, cirógatták hajukat, miközben testük lágyan egymáshoz simult. A felismerés elcsitította félelmeit. Sokkal figyelmesebben hallgatta Fletcher szavait. ...és azon az óceánon van egy sziget. Melyre ő is vethetett egy futó pillantást. Ennek neve Ephemeris... Gyönyörű név egy gyönyörű helynek. Csúcsai felhőkbe temetkeznek, de lankáit fényár borítja el. Nem a nap fénye, a szellemé. El akarok menni oda, gondolta Howie. El akarok menni oda Jo-Beth-szel. Felejtsd el őt! Mondd el, mi van ott! Mi van az Ephemerisen? Az Utolsó Előadás, tértek vissza apja gondolatai, melyet háromszor láthatunk életünk során. Születéskor, a halál pillanatában, és egyetlen éjszakán, amikor életünk szerelme mellett alszunk. Jo-Beth. Mondtam, felejtsd őt el! Jártam ott Jo-Beth-szel! Együtt lebegtünk az óceán vizében. Nem. De. Ez azt jelenti, hogy ő életem szerelme. Te magad mondtad. Mondtam neked, hogy el kell őt felejtened.

Ő az! Istenem! Ő az! Amit a Jaff alkot, az túl tisztátalan ahhoz, hogy szerethesd. Túlságosan romlott. Ő a legcsodálatosabb lény, akivel valaha találkoztam. Elkergetett - emlékeztette Fletcher. Akkor majd visszaszerzem valahogyan. A lány képe mindennél tisztábban ragyogott előtte; tisztábban, mint a sziget, vagy az óceán, melyben testük lebegett. Kinyúlt az emlékkép után, és belekapaszkodva kirántotta elméjét apja szorításából. Először a rosszullét tért vissza, majd fokozatosan a fény is, keresztülfurakodva a lombsátoron. Kinyitotta a szemeit. Fletcher már nem fogta át, ha egyáltalán valaha is átfogta. A hátán feküdt a gyepszőnyegen. A karja könyöktől csuklóig zsibbadt volt, de azon túl Howie a kétszeresének érezte a valóságos méretnél. A kezébe markoló fájdalom volt az első bizonyítéka annak, hogy nem álmodik. A második, hogy épp az imént ébredt fel álmából. A lófarkas férfi tehát valóságos; efelől semmi kétség. Márpedig akkor a híreknek is azoknak kell lenniük. Ez valóban az apja, ha tetszik, ha nem. Felemelte a fejét a fűről, miközben újra meghallotta Fletcher hangját: - Neked fogalmad sincs róla, milyen kétségbeesett helyzetben vagyunk. Ha nem állítjuk meg, a Jaff meg fogja szállni a Qulddityt. - Mi közöm nekem mindehhez? - kérdezte Howie. - Te is felelős vagy - jelentette ki Fletcher. - Nem lettem volna az atyád, ha nem úgy gondoltam volna, hogy egy napon majd a segítségemre lehetsz. - Nagyon megható - gúnyolódott Howie. - Mindjárt más színben látom a dolgokat. Elkezdett talpra állni, közben gondosan kerülte sebesült keze látványát. - Nem kellett volna megmutatnod nekem azt a szigetet, Fletcher - mondta neki. - Most már tudom, hogy ami Jo-Beth és köztem van, valódi érzelem. Ő nem romlott. És nem is a testvérem. Ez pedig azt jelenti, hogy visszakaphatom. - Engedelmeskedj nekem! - utasította Fletcher. - Te az én gyermekem vagy. Engedelmeskedned kell! - Ha rabszolgára van szükséged, menj, és keress egyet - felelte Howie. Nekem sokkal jobb dolgom is van ennél. Hátat fordított Fletchernek, legalábbis egészen addig remélte, hogy hátat fordított, míg a férfi fel nem tűnt az orra előtt.

- Ezt meg hogy a pokolba csináltad? - Nagyon sok mindent meg tudok tenni. Apróságokat. Mindenre megtanítalak. Csak ne hagyj cserben, Howard. - Senki sem hív Howardnak - mondta Howie, felemelve kezét, hogy arrébb lökje Fletchert. Sebe, melyről átmenetileg elfeledkezett, megjelent a szeme előtt. Az ujjízületek kétszeresére fel voltak dagadva, kézfeje és ujjai ragacsosak voltak a vértől. Néhány fűszál esett foglyul köztük: élénk zöld az élénk vörösön. Fletcher iszonyodva lépett hátra. - Te sem bírod a vér látványát, igaz? - kérdezte Howie. Ahogy visszakozott, valami megváltozott Fletcher megjelenésében, de a változás túl árnyalt volt ahhoz, hogy Howie tisztán láthassa a jellegét. Talán amiatt volt, hogy belehátrált a napfény egy tócsájába, és az valamiképpen átszűrődött a testén? Vagy talán a testébe zárt kis darabka égbolt szabadult el, hogy átmossa szeme kékjét? Bármi is volt az, megtörtént, majd nyomtalanul elenyészett. - Kössünk egyezséget! - mondta Howie. - Hogyan? - Te békén hagysz engem, én békén hagylak téged... - Csak mi vagyunk, fiam. Az egész világ ellen. - Elegem van ebből az eszelős baromságból, érted? - kiáltott fel Howie, majd levette tekintetét Fletcherről, és az előtte kígyózó ösvényre szegezte. Innen indultam el. Ettől a szent bolond szarságtól! És elegem van belőle! Elég! Végre van valakim, aki szeret! - Én szeretlek - mondta Fletcher. - Hazudsz. - Igazad van, de meg fogom tanulni. Howie véres kezét előrenyújtva már elindult. - Meg tudom tanulni - hallotta apja hangját maga mögött. - Howard, hallgass rám! Meg tudom tanulni! Nem sietett. Nem is lett volna hozzá ereje. Sikerült is elérnie a műutat, anélkül, hogy elesett volna, ami a szellem diadala volt az anyag felett, tekintve mennyire elgyengült. Ott megpihent egy kicsit, hogy megkönnyebbülten állapítsa meg, Fletcher nem követte erre a nyílt territóriumra. A férfinak olyan titkai vannak, melyeket nem tehet ki az emberi szemeknek. Pihenés közben tervezgetni kezdett. Legelőször is

visszatér a motelba, hogy rendbe hozza kezét. Azután? Vissza Jo-Beth házához. Jó híreket kell közölnie vele, és meg is fogja találni ennek a módját, még ha egész éjjel kell is várnia a lehetőségre. A nap forrón és fényesen sütött. Árnyéka élesen rajzolódott ki előtte menet közben. Szemeit az utca kövére szegezve követte annak mintázatát, amint az lépésről lépésre visszavezette az épelméjűségbe. Az erdőben mögötte Fletcher elátkozta alkalmatlanságát. Sohasem volt jó a meggyőzésben; átugrálni a banalitásokról a víziókra, anélkül, hogy a közte levő lényeget érintené. Bosszantotta, hogy mennyire járatlan ebben az egyszerű képességben, melyet a legtöbb ember már tízéves korára a tökélyre fejleszt. Képtelen volt meggyőzni fiát a nyílt beszélgetés során, és Howard ellökte magától a kinyilatkoztatásokat is, melyek pedig megvilágíthatták volna a számára az apját fenyegető veszélyeket. Pedig ezek nem csak őt, hanem az egész világot fenyegetik. Fletchernek egy pillanatig sem volt kétsége afelől, hogy a Jaff legalább olyan veszélyes most, mint annak idején a Misión de Santa Catrinában volt, amikor a Nunció kifinomította. Sőt, annál is veszélyesebb. Közvetítői vannak a Kozmoszban: gyermekei, akik engedelmeskednek szavának, mert ő képes bánni a szavakkal. Howard jelen pillanatban is az egyik ügynöke karjába tart. Ez olyan, mintha máris elveszítette volna. így nem maradt más választása, minthogy maga menjen be a Grove-ba, hogy olyan embereket keressen, akikből hallucigéniáját újra felállíthatja. Nincs értelme húzni-halasztani a dolgot. Már csak alig néhány órája maradt szürkületig, amikor a napfény átadja helyét a sötétségnek, és a Jaff még nagyobb előnybe kerül vele szemben, mint amennyit már eddig sikerült elérnie. Bármennyire is nem volt ínyére a Grove utcáit járnia, mi más választása maradt? Talán belebotlik néhány olyan emberbe, akik még most is, a napvilág fényénél is, szívesen álmodoznak. Felnézett az égboltra, és misszióbeli szobájára gondolt, melyben oly sok áldott órát töltött el Raul társaságában, Mozartot hallgatva, és figyelve az óceánról felszálló fellegek gomolygását. A változást, mindig a változást. A formák áramlását, melyekben mindig földi dolgok halvány visszhangjait vélte felfedezni: egy fát, egy kutyát, egy emberi arcot. Egy napon egyesülni fog a felhőkkel, amikor ennek a háborúnak a Jaff-fal egyszer és mindenkorra vége lesz. Az elválás felett érzett szomorúsága - Raul elment,

Howard elment, minden kicsúszik a kezei közül - akkor foszlik csak semmivé. Csupán a röghöz kötöttek éreznek gyötrelmet. A mozgás mindig, mindenben tovább él. Egyetlen birodalom, mely egyetlen halhatatlan napig él csak. Ó, bárcsak ott lehetne!

az értéke harmincezer dollárral emelkedett -. mégis hiányoznának róla. William kimondhatatlanul büszke volt a tényre. hogy az ő szeretett Palomo Grove-ja bizony betegeskedik. Ezért cserébe legtöbbjük őt is név szerint ismerte. mely egyenesen a bevásárlóközpontra nézett. melyet új telepesként elsőként vásárolt. ha nem jelennének meg? . aznap valósággá vált. mert a család kinőtte a házat. hogy pontosan határozza meg. és bemutatták itt vendégeskedő barátaiknak. vagy az azt követő események gyakoroltak akkora hatást a népekre. a föld legszeretetreméltóbb városában. amit eddig csak legrosszabb rémálmaiban képzelt el. amióta az épület az ő tulajdonában van. és végül ő értékesítette akkor is a házakat. hogy az itt megfordulók kilencvenkilenc százalékának fejből tudta a nevét. mint szokásosan. vagy a társasági élet okán. nem lelt örömöt a mindennapi rituáléban. a dolgokat valahogy másmilyennek találta. az tartotta vissza őket attól. erre a különös várakozásra ébredtek. hogy új otthont találjon: gyakorta azért szállásolta őket máshová. sokszor fordultak hozzá azok a középkorú párok. miben áll ez a változás. Ha megkérték volna. amit elfelejtettek ugyan beírni a határidőnaplójukba. száztizenegy darabot birtokolt belőlük). Amikor kilépett bájos. de azt ösztönösen megérezte. ha lakójuk kihalt belőle. egyemeletes stillbrooki rezidenciája ajtaján . akiknek kirepültek a gyerekei. mintha valami olyan esemény közelegne. akárcsak ő.azzal szokott dicsekedni klienseinek. megdicsérték a csokornyakkendőit (ezek voltak az ő névjegyei.HÉT William Witt számára a reggel. hogy üdvözöljék egymást a parkolóban? Vagy. hogy megkezdjen egy újabb normális napot az ingatlanértékesítésben. ahogyan kinézett az ablakon. De ma. A délelőtt nagy részét irodája ablakánál állva töltötte. Szinte valamennyiük kérte már a segítségét. A keresztnevén szólították. Buddy Vance halálának szomorú ténye. nem tudott volna határozott választ adni. A Grove-ban szinte mindenki egy héten legalább egyszer kihasználta a szupermarket szolgáltatásait: vagy a bevásárlás. hogy az öt év alatt.

mely könyörtelenül tűzött a járdákra és a pázsitos udvarokra. és figyelt. a levegő poros volt és áporodott. mint családokra várakozó otthonokra. a fákra is ráfért volna egy visszanyírás. Ezt nem engedték le. mozaikpadlóval. Szerette ezt az illatot. Végigsétált a szobákon. A két deerdelli birtokot különböző lelakottsági fokban találta. Mire végzett velük. ami megfogta. Tekintve a méreteket és az elhelyezkedést. hatalmas és kívánatos építmény volt. hogy lemérje az úszómedencét. Legyen Ön a Domb királya! Vár Önre a tökéletes családi otthon! Kiválasztotta a bejárati ajtó kulcsát a karikán. A fű combmagasságig ért. Szeretett úgy gondolni rájuk. Volt három ház . Nyugtalansága nem hagyott alább. kinyitotta a kertre nyíló ajtót. és kilépett. miután Mrs. hogy értelmezze az árulkodó jeleket. elhunyt. Lloyd. egy Windbluffben -. és benyitott. túlreagálta a helyzetet. elég sokáig elszakadt félelmeitől ahhoz. és fonnyadt. amit meg kellett néznie. konyha teljes felszereléssel. Volt valami az elhagyatott helyekben. és minden szobáról precíz jegyzeteket készített. miközben kiszállt az autóból. A házak. melyek alig várják. A jogi csörték miatt a ház már tavasz óta üresen. hogy a ház magas áron fog elkelni. az ingatlan tulajdonosa. nyírfa burkolat az ünnepi étkezőben. képtelenül arra. egyenetlen volt. különbejáratú paradicsomukat. zárt belső udvar. alaposan kiterjedtek voltak.. Tágas és makulátlan. mintha mind fel akarta volna oldani hevében az ő kedves városát. ahogy keresztülhajtott Deerdellen. 3 hálószoba. hogy az előtte álló feladat nem kevés örömet tartogat a számára. A Wild Cherry Glade. már biztos panaszkodtak volna az ott uralkodó állapotok miatt. felszínét zöldellő . hogy mindörökre lemossa a föld színéről.. jól tudta. hogy vevőik felfessék rájuk saját. Az udvarra egyik szomszéd sem láthatott be. még a Domb alsóbb régióiban is. Miután tett még egy kört az alsó szinten. Magában már meg is írta a Jobb Otthon szalagcímét. mindkettőnél szükség volt minden szaktudására. Ha beláttak volna. A nap. Tökéletes otthon még a legkényesebb vevőnek is. alig valamennyivel a Sarlók alatt. hogy összegezze az előnyöket és hátrányokat. 2 fürdő.Csak állt. hogy meggyőzze magát. miközben csábító frázisokon törte a fejét.kettő Deerdellben. Végül úgy döntött. mégis eladhatatlanul állt. hogy tesz egy ingatlanértékelő kört. hogy meghatározhassa az árakat. A víz alacsonyan állt. Jól tudta. üres vásznakra. és az áttetszően lüktető levegő. Átgyalogolt a napfényben fürdő területen. és elindult a windbluffi ház felé.

mint egy mérőszalag. hogy hazamenjen. A lötty nyugodt volt. áporodott szagot árasztott. Hallotta csacsogásukat. Lezárta a hátsó ajtót. Bármit is ellett. Megállt. A vízfelszín újra megmozdult. a fodrozódó hullámok egy másik napot és egy másik kísérteties vizet idéztek fel az emlékeiben. hogy a kölykök vannak a házban? Az üres birtokokra való betörés. az utóbbi években ismét fellendült. Ahelyett.kérdezte. és hátat fordítva a medencének elindult a ház felé. amennyi csak elfért. bárminek is szolgált otthonul. majd kezdett feléje araszolni az iszamós felszínen. annyi basso profundót sűrítve hangjába. Lerázta magáról az emlékkép terhét . hogy lehozzalak? . Lehet. Nem érkezett válasz. . akkor lesz ideje rá. kacajaikat. a kérdésből és a válaszhangból álló dialógus megint csak nem vezetett eredményre.algák kérge borította.tudakolta.Carolyn. megújult lelkesedéssel vetette magát a munkába. .Vagy én menjek fel. . amikor a medence közepén egy vízgyűrű jelent meg. és elindult az emeletre. Ha egy kicsit belehúz. hogy tett közben fülön tudott csípni valakit. Hátrébb lépett a peremtől.vagy legalábbis megpróbálta -. Szemei előtt megjelent a négy lány . hogy gyakorlott szeme majdnem annyira megbízható. Joyce és az a gyönyörű Arleen olyan tisztán. újra csak az a zaj. ahogyan kibújnak ruháikból. ami önkényes bérletéből hátravan. és visszapillantott a medencére. De az emlék túl régóta élt már magányosan. Akármi szaporodott is el a vízben . Az órájára pillantott. mintha csak tegnap kémkedett volna utánuk.gomba vagy hal -. Újra végignézte. miután jó sokáig szinte elfelejtődött. és most nagyon is ragaszkodott a társaságához. megjegyezve. inkább megbecsülte a méreteit. Másodszor is elismételte a kérdést. és megnézzen egy videót a kollekcióból. egy fentről felhangzó zörej állította meg.Ki van ott? . Az elgondolástól. visszament aludni. Félúton felfelé. és gyorsan végez itt. hogy körbemérte volna a medencét. Trudi. Még csak egy és háromnegyed órája volt távol az irodától. már csak órákban számolhatja. még élénkebb színű. Ez volt azonban az első alkalom. hogy minél előbb ki kell hívnia a medencetisztítókat. Avas.Lejössz? . Éppen a számokat körmölgette. jól tudva. részben a medence által kiváltott erotikus visszaemlékezéstől fűtve. mint a csempék illesztései közt előbukkanó fű.

William elnéző mosollyal hajolt le. és feloldotta azt a kis szorongást is. és felismerhetőbben. minél erősebben odacsapva lábát a lépcsőkhöz. majd dobta félre. hogy a behatolókat megfélemlítse. . minden elcsendesedett. Az a veszély. amint megérintette. hogy első elképzelései túlzottan optimisták voltak. ugyanakkor már túl késő volt. . William zihálva hátrált a falnak. a másik kezével ragadta meg. és ekkor az ajtó mögül meghallotta a hangot: . hogy cselekedjen ellene: a dolog. hogy valaki a késével a téglákat karcolva nekiindul az üldözésére. egy jó harminc centi hosszú százlábú. Witt . Ez lágyabban szólt. Elmosolyodott a gesztustól. Példásan meg fogja büntetni. A. azokat is könnyedén kiszúrta volna az iskola udvarán. de a test a kezéhez tapadt. hogy felvegye. A páncélja lágy volt a kezében. amit felvett. A beszélő bizony nem gyermek. egyáltalán nem volt játékszer. A lény cikkelyekre osztott hátára zuhant. a földre. amit a látásával már felfogott. sőt becenév szerint. hogy a többinek kedvét szegje. ami volt benne.szólalt meg egy másik hang. féregmozgása visszataszító. amikor éjfélkor L. ébredt rá William. A Grove szinte valamennyi kölykét ismerte név. mintha egy apró kutya lenyíratlan körmökkel szaladgálna a keményfa padlón.-ben az ember meghallja. Eldobva ceruzáját és jegyzettömbjét. a legnagyobb hálószoba zöld ajtaján át egy felhúzhatós játék botorkált ki az előtérbe. Mintha csak ezt a gondolatot akarná erősíteni. Megpróbálta elengedni. A kölyök ezt a játékot küldte ki megadása jeléül. Hát legyen. amit korábban is hallott. Szemei abban a pillanatban visszarebbentek a játékra. Mire felért a lépcsősor tetejére.Újra csak az a csattogó hang jött válaszul. és tucatnyi lábával úgy pedálozott. Újra megindult felfelé a fokokon. A délutáni nap áthatolt az ablaktáblákon.Ne állj meg a küszöbön! Szívesen látott vendég vagy. gondolta William. forró és nedves. s közben az ajtó felé sandított.Mr. Nincs itt semmi veszély. és beledolgozta magát a tenyerébe. és érintése is igazolta azt. Akiket pedig nem. bár azt már jóval ezelőtt eldöntötte magában. mint egy felfordított folyami rák. Ez csak a Grove. és egy napfényes péntek délután. műanyag lábait ritmusosan ütögetve a fapadlóhoz.

Nem semmi látvány. mert amint William szeme kezdett hozzászokni az idebent uralkodó félhomályhoz.Szeretnénk.kérte sejtelmesen a Jaff. ha megmutatnád nekünk a lelked titkait . hogy a test a normál emberi méret kétszeresére duzzadt. hogy megmasszírozzák. Úgy borították be a testét. A hang felkavarta Tommy-Ray társaságát . . igaz? . Olyan sokan voltak.korholta Tommy-Rayt. Lloyd csinz-drapériái össze voltak húzva az ablakokon.Ez nem olyan egyszerű. meglátta.kérdezte William. . a szoba közepén állva. . összegyűltek az ágyékán.vagy még inkább a társasága társaságát -.Nem lenne szabad itt lennetek .szólt közbe a Jaff. A fiú szeme felcsillant. majd még egyet. teljesen eltakarva kollégáját a szeme elől.Ez meg ki az isten? . .akarta tudni William. Ez a ház. Mrs. . hogy ez birtokháborítás. a legsötétebb sarokban ülve. . . Átmásztak az arcán..Te vagy az.kérdezte William. szélesre tárva az ajtót. . Tett egy lépést William felé. és a kinti napfény után a szoba kétszerte sötétebbnek tűnt.. . De így is ki tudta venni Tommy-Ray McGuire-t.mondta Tommy-Ray kéretlen egyszerűséggel. mint egy élő pajzs. és találkozz a fiúkkal.De azért ugye nem fogsz minket elárulni? . hogy a sarokban ülő szakállas férfin nyüzsögnek az olyan kreatúrák.suttogta William.Tommy-Ray? . gyomrán ficánkoltak. és mögötte.Mondj el mindent! Szófogadó gyerek volt? . és becsapta az ajtót.Hallom. ahogyan az a csípős szag szétáradt orrüregében.kérdezte Tommy-Ray.jött a válasz. gondolta William. melyek mindegyike családias hasonlóságot mutatott az ajtón kívül rekedt százlábúval. képtelenül arra. azután hirtelen elhaladt William mellett. Tett még egy lépést. hogy leplezze megkönnyebbülését. átlépve a kínlódó bestián.A Jaff.Mi folyik itt? .Ez az apám .Te is tudod... . Tommy-Ray? .Hát persze. .kezdte William. . Egyikük nem is olyan régen megmártózhatott a medencében. egy másik ember jelenlétét. .Dehogynem . Gyere csak be. ajkain és szemein megpihenve.Jézus Atyaisten . . hogy te és Tommy-Ray régről ismeritek egymást .. . visszapillantva Tommy-Ray-re.kérdezte Tommy-Ray. Hónaljából ittak. .

visszakívánkozott rejtekhelyére. amit a Jaff harsányan kacagva visszhangzott.mormolta Tommy-Ray.mondta erőtlenül.És azok ismerik őt.Nincsenek titkaim .vélekedett a Jaff. . . .intette rendre a Jaff.Ez attól az asszonytól való. felfedve Tommy-Ray vigyorát. meg az az állandó biccentés mindenkinek. Tommy-Ray arcába fészkelte magát. miközben lekaparta a parazitát arcáról. .Talán így is van . ahol William állt. A lény szinte félénknek tűnt. .Nézd ezt az unalmas szarzsákot! . mely leginkább egy hatalmas. A lény. Hogyan szerezhetett ez az obszcén izé tudomást erről? Talán Tommy-Ray kémkedett utána? Kukucskált a kukucskáló után? William megrázta a fejét: . hogy is hívják.töprengett a Jaff. . A Jaff leengedte a kreatúrát. Tagjai legalább annyira megreszkettek ettől. . mint a Jaff látványától. Az komikus cuppanó hangot hallatva végül engedett.Az a kutyás nő.Williamnek késedelem nélkül otthoni kollekciója ötlött az eszébe.A legunalmasabb szaros kis féreg ezen a rohadt lepratelepen gyalázkodott Tommy-Ray. . aki ettől elveszítette az egyensúlyát. .Ez itt például . .Valami Mildred.. .mondta Tommy-Ray -: Azok a kurva csokornyakkendők.nyugtatta a Jaff. . .. Válaszul a Jaff lekapta az egyik teremtményt a hasáról. és a hasát nekinyomta a fiú szájának. Tommy. Tommy-Ray szavai Willambe martak.mutatta a Jaff. mire az lassan visszaólálkodott a Jaff hasának kényelmébe. na. mely így félméternyire onnan állapodott meg.Ne legyünk udvariatlanok . a saját lábaira. melynek korbácsszerű farokkinövései és csak egy parányi feje volt. Tommy? .Duffin . Az ingatlanügynök önkéntelenül is hátrahúzódott. kifakult skorpióra emlékeztetett. .Ja . és Tommy-Ray felé dobta..Nem fog bántani .mondta William.Hacsak én nem akarom. Magához hívta a kreatúrát. amivel fia és ő labdáztak. előhúzva egy macskaméretű lényt a háta mögül.Mindenki azt mondja . . Tommy-Ray erőtlenül gazdája felé lökte az állatot.Nem emlékszem. újabb nevetést fakasztva apából és fiából.fintorodott el Tommy-Ray. és oldalra bukott.. .Te talán ismered ezeket a népeket .

a kutyája nélkül .Bizony. Harry O'Connor.Azon tűnődsz: ez lenne Mildred új játszótársa? A válasz nem. William. Chris Seapara. . Duffin! Hogyan is felejthettük el? Duffin! William ismerte Mildredet.Louise Doyle. . mint aki elfelejtette. átlag feletti vagy. Nagyon jó a szaglásom. .toldotta meg Tommy-Ray.Mindenkiben van . . mint másokban. meg titkokról. hogy a magamévá tegyem.szólt a Jaff. úgy gyanítom.mondta a Jaff. Amilyen rámenős heteroszexuális kukkoló volt.lelkendezett a Jaff.. Ez a baromság a mélységről.. A titkaidat... soha nem voltam benne semmilyen bizarr ökörségben. .Látom zavarban vagy..Nem fáj.Van.Egész csomó embert meglátogattunk az éjjel.Nincs semmi bizarr a félelemben . mindjárt más ember lesz belőled. Megint ez a ködösítés.felelte a Jaff.. . A legmélyebb dolgaidat. Szimpla blöff volt csak. .. Hát. . William valamennyiüket ismerte. Te. és Tommy-Ray vigyorából ítélve azt ő is tudta.figyelmeztette William.Megszimatolom a nekem való embereket.Ne gyere közelebb .Jobban fogod magad érezni tőle . hogy ezt elfedjék. .mondta Tommy-Ray. . Ki vele. . akiben több van.. William.tette hozzá Tommy-Ray. William hallotta.szabadkozott William.Tommy-Ray is megmondhatja. hogy bármi közöm is legyen ehhez . . hogy miért is jött.Én mutattam az utat.a parkolóban maga elé meredve. hüvelykjét felé mutatva. ahogy Tommy-Ray tett egy lépést az irányába. .. ő pedig megtette a többit. a legelején. Witt . tudod. . Ő és Tommy-Ray nem apa és fia.Nem akarom. hús-vér alakban. úgy. csak arra való. Én csak meg akarlak szabadítani tőle. William egyből meglátta az undorító lényeget a Jaff szavai mögött.Sokkal jobban . De ha egyszer végre kiadod magadból ezt a rossz dolgot.. . A válasz a következő: ez itt Mildred legmélyebb titka. amit tőled is akarunk. Aznap reggel is látta . Fel nem foghatta. .Úgy van! Úgy van! . .Mildred csak egy volt a sok közül . mi lehet közös benne és a skorpióban. Van valami rossz a fejedben.. És ez az. hanem itt dugtak egymással. talán egy kicsit. ...

ravaszkodott William.fűzte hozzá. .Láttad? William megrázta a fejét. vagy kétszer . hogy lásd. Tommy-Ray elfordította az ajtógombot.. . . . . . de mindanynyiuknak vannak félelmeik. Önfeledten fütyörészett menet közben. .Martine és én...élnek azokon a helyeken. hogy ismered ezeket az embereket . könnyed járása és . . Ezek. A Jaff egyből ráharapott. nem is akart soha. Tommy-Ray. . de habozott kinyitni az ajtót.Az övé az egyik legszebb példány.felelte Tommy-Ray.Guther Rothberry. hogy ennyi elég lesz indítéknak a kíváncsiságához. aki előtt felködlött a menekülés halvány reménysugara.folytatta -..Eggyel több ok arra. .azzal a gusztustalansággal a fejében. Éppen hűsöl. mint előhívom őket. mit rejtegetett előled .Tényleg látni akarod? .Hagyta kicsengeni a mondta végét. (Ez valóban felkeltette a kíváncsiságát. ..magyarázta a Jaff. melyen egy szőrtelen majomra emlékeztető lény csüngött -.. sötét helyek a lelkükben. Odakint van. Vidd csak ki. .Szeretném. amit nem vallanak be előtted. .. hogy a Jaff teljesen közömbös volt az ügyet Illetően.. Soha egy újjal sem ért a nőhöz. mintha megérezte volna William gondolatait.kérdezte a fiú.. . azután hozd vissza ide! . . szörnyek.válaszolta Witt. és mutasd meg neki. Tommy-Ray! Vidd csak ki! A McGuire fiú a parancs szerint cselekedett.kérdezte William.említette a Jaff. Martine Nesbitt.mondta a Jaff .Teratának hívom őket .. mi mindent rejtegettek ezek az emberek előled az évek hosszú során.. bár William gyanította. sikerült meggyőznie. Menj.. ..motyogta William. és ami azt illeti. de remélte.) Azt hiszed..hazudta. levezetve William-et a lépcsősoron.Látnod kell! Tudnod kell.Te és az a nő. Hogy tetszenek? . szeretném látni Martiné-ét .Látni akarom .Torzszülöttek..A medencében? .. William? Együtt? .emelte fel a karját.Az a kedves kis hölgy .Csak egyszer.Oké. .Martine egy egészen lenyűgöző dolgot rejtegetett . úgy látszott. melyeket a mosolyukkal lepleznek. A Jaffot. Én nem teszek mást.Martine-nál is? .Hát persze .

ami lényéből áradt.. Tommy-Ray előrement a peremhez.hívogatta a lényt.szokványos modora csak tovább erősítette a pokoli hatást. Most meg beteggé tesz. Elindult előtte a medence felé.He? .Aha. fényességre. A vízfelszín fodrozódni kezdett.. miért. a Jaffnak megvan a maga módja a hívogatásukra. És az a cucc. Malibu.Pórusok.. he? Hát. mintha mi sem történt volna? . nem egy Miss World. Az agyával csinálja. . hogy megkérdezze tőle.. hacsak rágondolok arra a... ezért hoztam el ide. mi? . Ahogy előjött azokon az apró lyukakon. hogy úgy viselkedjen. mint Tommy-Ray-é. William nem is egyszer kísértést érzett rá. lehajtott fejjel cseverészve menet közben. hogy mire gondolok.. mi történik a Grove-val. . Hogyan lehet egy gonosz ilyen önfeledt? Hogyan lehet egy lélek annyira romlott.Szóval te és Martine belehúztatok. kezdek én is olyan lenni.kérdezte Tommy-Ray. ami benne volt! Látnod kellett volna. Valahol el kellett rejtőznie.jegyezte meg.Le leszel nyűgözve. Persze. hogy jobban megérthesse.mondta Tommy-Ray. Ahogy kiizzadta. valamikor szerettem a tengerpartot: Topanga. Én.) .A Jaff nemigen szereti a napfényt.Azok a kis lyukak: pórusok. . kitörési pont után kutatva. . Tommy-Ray hunyorogva pillantott fel az égboltra menet közben: . akikhez tartoztak. .Tudod. .Martine? .. Öcsém! Az volt aztán a látvány. . de következő mondatával a fiú már rá is cáfolt a feltételezésre. (Hátrafordult William felé. A fiú újra a medence felé fordult: .. miközben elvette tőle a hátsó ajtó kulcsait.Untatlak? . . Te már hozzászoktál. . . he? . hogy az a kerítést vizsgálgatja. Klassz volt. éppen rajta kapva. Elértek a medencéhez.Itt jön . vagyis hát az emberek nevein. Én csak a nevükön szólítom őket. Ijesztő helyek. dehogy untatsz. gondolta Witt. amikor előjött.Azt hiszem.kérdezte hirtelen Tommy-Ray.Tudod..Ijesztő.Ezek az üres házak. . Mintha a gondolataimban olvasna. Nem. mint ő . csak. . ha tudod.Nem.Így is mondhatjuk. neked biztos nem.

Andy-nek. nyugi . . ahol otthagytam valamit. A haveromnak. ahogy elveszítette egyensúlyát. a nő még nincs igazán felkészülve ránk.Az biztos . . . Ezután Tommy-Ray egyenesen a lény hátára zuhant.Nem bízhatok meg benned. ki fog hinni neki? Mindenesetre sötétedés után máshová költözünk.Nem kell sokáig távol lenned.Majd meglátod.Nyugi. . sok évvel ezelőtt.Persze. .Átvert. igaz? Tommy-Ray elvigyorodott: . ha tennél egy aprócska kirándulást a kedvemért. hogy induljak.Hol? . egy koponya. hogy hozd el nekem. . de addigra már ellógott. közelebb lépve a peremhez.Kicsoda? .Múlt éjjel megtaláltam az állandó lakhelyünket. a családi fészekben. nem messze innen. William egy pillanatra meglátta a teratát a vízben . .Alig várom. De van egy hely a parton.mondta a Jaff. . hogy fiatalon fog .Megpróbáltam üldözőbe venni. Megrohamozta a kerítés leggyengébb pontját. Közben szeretném. . Különben is. átmászott rajta. Ez teszi őket érdekessé. Mindig azt mondta. és már el is tűnt.olyan volt.Nem kell keresgélned . . Hát te nem tanulsz semmit? Az embereknek rejtett arcaik vannak. míg én megadom a kegyelemdöfést Fletchernek.. azt már látom.Kibírjuk.bosszankodott a Jaff.Pont a szíve felett. de majd lesz.Van egy csomó másik ház is.Tetszik a halál gondolata. . Azt akarom.Hagytad elszökni .csitította a Jaff. . tetszik. .felelte William. volt egy klassz tetkója. ha egy-két napig terjeszti a szóbeszédet.Hát. William nem várta be. itt . A fiú felüvöltött. Akarod. . hogy meglátogassam? Esetleg végezzek vele? .Igen. .mutatott Tommy-Ray a mellkasára. . mint egy lábat növesztett hadihajó. hogy ki fog megharapni kit. kinyújtotta a karját. És amint a medence lakója lassan feltört a felszínre.Nem értem. miért vagy ilyen fenemód meglepve. és meglökte Tommy-Rayt. amikor jó idő elteltével Tommy-Ray megjelent az emeleten.

kínálta hellyel Spilmont.És megtette? . .Nincs vér a pucájában.Meg a frászt . Nagy mulatság lesz nemsokára.De te megtennéd. A másik fele meg azt kívánja majd. a Peaseblossom Drive-on. Ott leszünk.Billy? .Nem.Ülj csak le! . . Kérsz valamit. meghalt? . . . . Eléggé jól ismerték egymást ahhoz. Elszökött a Jaff udvarának rémségei elől. végre egy történet.Judith? Itt van Bill Witt. Végre. .Soha életemben nem láttam ennél szörnyűbb dolgot.Most azonnal? Mint a huzat. és hőssé váljon. nem vagyok. hogy a keresztnevüket használják beszélgetéskor. ott nagyon veszélyesek a sziklák . gondolta William Spilmont ajtajában állva.És mi? . és amikor a legjobban utazik.Ó igen.ha ledobják az embert a hullámok.meghalni. készséggel elfogadva az invitációt. egyszerűen ledobja magát a deszkáról.Gyere be! . mi is ott leszünk. Billy? Esetleg egy italt? Jesszusom. . . Ilyen egyszerű. lemegy Bomborába.Ki lesz rá hivatalos? . Oscar .mondta Tommy-Ray megvetően.kérdezte a Jaff. . amilyet még nem látott ez a város. de két esetben is. Ebben biztos lehetsz. csakhogy elmondhasson végre egy történetet.Tényleg. te reszketsz. . amiért időben figyelmeztette őket. bárcsak ő is ott lehetne.Tényleg? . Azt mondta. amit elmesélhetek.Nem vagy valami jó színben.Úgy értem. azért ne siesd el a dolgot. .kérdezte Spilmont. tetőtől talpig végigmérve Williamet. .Hát. nagy hullámot. . kivár egy utolsó. William már átsegítette Spilmontot a házvásárlás nehézségein.Borzalmas dolog történt. Egy óriási parti. . nem is egy.mondta William.Fél Hollywood. . mint a falevél. tudod? -. . Halj meg fiatalon. Olyan parti. .

ahogy William elnyelte a maradék jeges vizet. miután az letette a vendég elé a vizet. nem semmi történet . te most nem vagy abban az állapotban. felhívta . akit múlt éjjel a Jaff megérintett.Képzelem mit gondolsz most . .Judith Spilmont maga volt a megtestesült földanya: széles csípőjű. azt hiszem.Minden oké. ha hazamész. nem is igen hallgatnám végig.Hé. kezet rázott vele.Boldogulok majd. persze. Spilmont ennek ellenére kötelességtudóan végighallgatta.mondta William. Előjött a konyhából. tartsuk egymás közt a dolgot. .nevetett fel Spilmont.ajánlkozott William. Az ilyen mese a tábortűz mellé való volt. Spilmont szó nélkül figyelte. Értem. végül azzal fejezte be. majd kikísérte az ajtóhoz. mint aki nem szereti a gyerekeit? Hát apátlan árvát akarok én csinálni belőlük? . Abban a pillanatban azonban. Majd felhívlak. és megismételte férje észrevételeit külsőjével kapcsolatban. William további perverzitást gyúrt a történetbe azzal. Rendben? .Nem. . mindez valójában megtörtént. miközben a hallgató gyermekei hangosan visítozva indiántáncot járnak az öntözőberendezés vízpermete alatt. Figyelj.. A francba. .Ha más mondaná el nekem mindezt. hogy név szerint megemlített mindenkit. . amíg az asszony visszaérkezett vele. és útjára bocsátotta. elhessegetve még feleségét is. . Egyenesen hazahajtott. hát úgy nézek én ki.zárta az elbeszélését William. . Bill.. el tudsz vezetni hazáig? Megkérhetek valakit. . .Mellesleg. de még addig sem tudott várni a történettel. jó? Nem akarom. nagy mellű. milyen eszelősen hangozhatnak szavai. .Biztos vagy benne.Elviszlek oda . Tommy-Ray McGuire? Te is tudod. hogy belekezdett..Csak fegyver is legyen nálad. egyből megértette.Nem.Nem mondom. . . szomszéd. William csak egy pohárnyi jeges vizet kért. hogy bármennyire is tébolyodottnak tűnjék is a sztori. legjobb lesz..felelte Spilmont.Nem mehetsz oda egyedül . William mindenben követte az utasításait. milyen normális kölyök. nem fényes nappal. . ha van valami újság.Rendben. hogy bárki nekiálljon hősködni. . egy zöldövezeti lakásba.Rendben.

levetkőzött. kidobta a taccsot. . és közölte vele. bezárt minden ajtót és ablakot. lezuhanyozott. majd a telefon mellett ülve várta a további híreket Palomo Grove elfajultságáról.Valerie-t. hogy nem megy vissza délután.

kihívó öltözékében. Gyűröttnek tűnik. Teslának az ilyen átformálás a legkisebb látható erőfeszítés nélkül ment. Csak menj.Itt a szobapincér . akkor merte bevallani magának. mert.Tesla? Tesla volt az valóban. . és csak azért csíkokban.válaszolta. hogy volt-e hívásom? . . Ma például fehér férfiing volt rajta. a giccsből stílus váljék. hogy majd elszállt. Madonna képével díszítve.NYOLC Grillo három óra tizenöt körül. Grillo már régóta tudta. .Megkérdeznéd.Bocs. túlságosan is bő.kérdezte a nő. hogy további utasításig ne kapcsoljon föl senkit se a lakosztályába.Ja. amint találkozott a tükörben arcával. melyet csíkokban szőkíttetett. és egy ezüst kígyót formázó fülbevaló. törékeny. hulla fáradtan mászott ágyba. egyik kezében farkával . elmerülve vörös hajában. . ahogy megéhezett. gondolta: mint a rosszul táplált költő.szólalt meg egy női hang.Ki kell mennem a vécére. . Felült az ágyban. . egy teljesen beszőkített fej szerinte maga volt az erkölcsi fertő.kiáltott neki hátra. feje olyan könnyű volt. . hogy a csiricsáréból valódi csillogás. aki valaha lenni akart valaki. Majd rádöbbent: . de feladta a próbálkozást az első alkalommal. nehogy összerogyjon. bizonyos ruhadarabok és kiegészítők következetes alkalmazásával. .Csak menj. a másikkal szorosan megmarkolva az ajtó keretét. mennyire vacakul érzi magát. olcsó mexikói bola a nyakában. vagy ennyire parányinak -. micsoda géniusz szükségeltetik ahhoz. meghagyva a központosnak. magas sarkú cipő (ezzel együtt is épphogy csak a férfi válláig ért). pompásan nézett ki szokásos. Így azután diszkrét kopogás keltette fel.mely még soha nem tűnt ennyire távolinak.Aludtál? . Csak amikor inogva megállt a porceláncsésze felett. jóllehet a szőkéknek sokkal több jut a jóból.Én nem rendeltem semmit . karcsú alakjához. szorosan a testhez simuló kék nadrág. .

Mindenhol van egy sztori. ha távol maradsz tőlem .Botrányszaga van? . .Igen. füst.-be. Vagy legalábbis nem csak az. aki látta? .Egy kissráctól. Azt hiszem. . mindjárt kigyulladok.Te voltál az egyetlen. .mondta Grillo. Feltört még valami a föld alól. hogy ott voltam. tiszta voltam. .Esküszöm neked. lehet.csattant fel. Tesla .Azt hiszem. Fohászokat. És volt ott még valami. Holttestek. Sokkal inkább tűntek. hogy ő is látta őket.Ez egy különös sztori . volt velem egy másik fickó. amint visszabotorkált hozzá.Talán vissza kellene hogy vigyelek L.Nem.Úgy érzed. sokatmondó pillantást vetett rá. Azután feltört az az átkozott gejzír.Egy kedves hölgy. hogy a víz megjelent volna.Akkor mars vissza az ágyba. . . Víz. Tesla hosszú. . És kitől kaptad el? .Kimászott? . már jóval azelőtt ordítozást hallottam. .. és józan.. . mit akarhat. (Vacogni kezdett a foga.Repült. amikor azok az emberek.Tudod. azt tenné? . . Először is.Tudnom kellene.. hogy nem.Meg egy nő.Valami történik itt. . . Nem adott meg számot. Mi történt? .) A francba is .Minél előbb beszélni akar veled. . Azt hiszem. nincs is telefonja . Csakhogy nem veszi fel a telefont.. Mi az üzenet? .) .Jobb lesz.Amúgy kicsoda? . A sztori itt van. imádságokat üvöltöttek odalenn. És még mielőtt rákérdeznél. hogy megerősítsen.Azt hiszem. Vance-nek dolgozott. meghaltak? .Nem. Abernethy ráállíthat bárkit erre. (Lüktető fejjel ült le.szólt tétován Grillo. .Az ő kölyke. akik megpróbálták felhozni Vance testét. nem is tudom pontosan.Lehet.informálta Tesla. . valami Ellen. Hotchkiss nevű. Nem is csak egy: két valami. . . Tesla.. A.mondta Teslának. .Akármit is mondanak a hírekben.mondta Grillo. .. mocsok.Olyan nincs.Úgy érzem. hogy emberi lények voltak. influenzás vagyok. valami energiának.Abernethy hívott .. amit nem egészen értek. Tesla. ez nem valami istenverte földalatti gátszakadás volt. .

mire Tesla elindult Ellen Nguyen háza felé.ez elkerülhetetlennek bizonyult. amiért felkavarta az iszapot. hogy nem vesznek tudomást a hallottakról. akkor csak mutasd.Ez az én Grillóm. Teslának a környezetről leginkább valami thrillert tudott volna mesélni: egy sztorit egy férfiról. Grillo. visszautasítva a felajánlott autót. amíg beteg vagy. melyeket az agya épített fel egy adott szituáció vagy szereplő láttán.Elmehetnél Ellenhez.Holdkóros. The End. de bőr. és felrobbanna a bomba. mi történik körülöttük. de ő belevinne egy kis csavart is a mesébe. vagy valami hasonlót. nem? A munka Abernethynek.. de hát végül is ő az olyan forgatókönyvek úrnője. csak végzik mindennapos dolgukat. Áttűnés. . ez is csak azt igazolja. Nála van a sztori egyik kulcsa. . hogy jókora sétára vállalkozik. Talán . megrázkódna a föld. úgyhogy ne is számíts együttérzésre. de elbukna..Tébolyodott. Erkölcsi példázat helyett sokkal inkább beszélne az emberek apátiájáról. Ez persze így sohasem jelenhetne meg. Késő délután volt már. az a sok mocskolódás a gazdag és híres emberek közt.csóválta a fejét Tesla. A sztorik mindazonáltal szakadatlanul jöttek. holott Grillo figyelmeztette. .. .Meg hogy nem is szerettem beléd. hogy végezzen vele. A hősnő megpróbálná felrázni ezeket az embereket. és eddig nem sokat hallottam tőle. hacsak . amit mindig is tudtál. és rá se bagóznak. vagy találkozni új arcokkal. Nem analizálta mélyrehatóan a történeteket. Ilyesmit persze már millióan írtak előtte... .mint most is . hogy a kölykétől elkaptam az influenzát. akinek atombomba ketyeg a táskájában. . Ébressz benne bűntudatot. merre induljak. melyek sohasem láttak celluloidot. Nem tudott úgy besétálni valahová. Nővérnek nagyon tetű vagyok. és éppen amikor a maffia kivinné a város határába. akik tudatosan döntenek úgy. hogy szembenézzenek a rájuk leselkedő veszéllyel. az van a képén. hogy ne dramatizálta volna őket. De ha gyakorlati segítségre van szükséged. Mondd meg neki.Hát jó. ez vezette keresztül a városon.Beteg.Meg hogy nem is szerettél belém. .Figyelj. . Emberekről. A szélnek sikerült kipréselnie magából egy fuvallatot. .

Holnap este.Miért nem küldöd el neki valamelyik rajzodat. a választ nyugodtan veheti igennek. kérem . . nincs-e szüksége meghívóra. Mr. Ez a Nguyen pont Grillónak való. amikor látta. . . Rochelle. . hogy elmondjam. hogy jobban legyen? A fiú tompa léptekkel elindult a hálószobába. Már nincs telefonom. . De a nő nem hagyta magát lerázni.És mi köze van Grillónak mindehhez? .nyugtatta. Grillót.Ne aggódjon.Persze .szólt oda neki anyja.Mr. A fertőző gyerek a kanapén ücsörgött.mondta.válaszolta Tesla. Az asszony. miért nem jöhet ő el személyesen. legfeljebb összetépem. miután ő influenzás lett. leküldte értem a sofőrjét. . Szüksége van a segítségemre. amint becsukta az ajtót. Grillo érteni fogja. a házában. Mikor lesz? .ösztönösen azt érezte meg.Lesz egy parti Buddy emlékére. pont az ő ellentéte. hogy Tesla nem mert a suttogásnál erősebb hangerőt használni.Azt hiszem. hogy az aggodalom átsuhan a nő arcán. hogy átadja az üzenetet. Mindent egybevetve. . hogy hívja fel Mr. magában azt gondolva: ha szerelmes levél. Tájékozódási képessége ezúttal sem csalta meg. A lehető legegyszerűbben próbálta leszögezni a tényt: Grillo kérésére jött el hozzá. . a feleség. Semmi hangulata nem volt ehhez a törékeny lélekhez. hogy a dolgok a Coneyban megváltoztak? kérdezte Ellen. Grillónak influenzája van .Itt nem beszélhetünk . megadva a lehetőséget Elennek. . .Csak azért jöttem. lágy hangú.Megváltoztak Coneyban .Elég hamar. . . A szomszédot kellett arra is megkérnem.Megmondaná neki kérem. Anélkül megtalálta az utat a Nguyen rezidenciához. Édesen feminin. olyan törékenynek tűnt a szemében.ismételte Tesla. Elvinne neki egy üzenetet? . túl fogja élni . .Ez mit jelent pontosan? .Jöjjön be. hogy egyszer is vissza kellett volna fordulnia. Tesla tiltakozott. hogy Palomo Grove csak egy lépésnyire van a robbanás állapotától.invitálta Ellen.És nem hagyhatom itt Philipet túl sokáig. .Tudni akarom. és még kevésbé merte volna megkockáztatni az indiszkrét kíváncsiskodást. aki kinyitotta az ajtót.

útközben tovább öltve a mesék fonalát. Nagyon szerették. Rendben. Nem sok mondanivalójuk maradt.Pulmer. Mr. Mondja meg neki. Ő fog vigyázni Philipre. .Nem. Pulmernél.fűzte hozzá Ellen. Értem.Az emberek el fognak jönni Buddy kedvéért .. Tesla elfogadta a nyomorékot ábrázoló rajzot. a Vance házban megkeresheti magát? . . azután elindult hazafelé.Szerencsés ember . Ott nem hívhat. . hogy a szomszédban hagyhat üzenetet.Ha Grillo akar valamit.jegyezte meg Tesla. . majd anya és fia legjobb kívánságait.

így is tervezted. magára hagyva William-et. amint elmentél.mondta Spilmont. Hidd el. tudod? Mint mondtam: egyszer elég volt! Spilmont köszönés nélkül levágta a kagylót. Mind üres. üres volt. .William? Spilmont volt a vonal végén. . nem ingatlant árulnod. tévedsz. Tommy-Ray azt mondta. és világosság híján az öntözőberendezéssel játszani inkább ijesztő. Gondolom. Oscar. hogy a Jaff nem kedveli a. .Mi van? . mint egy seggfej. ház. Kapd össze magad. aki még legalább további fél percig hallgatta a tárcsahangot. .Mondd! . .Épp elég szarság van a körzetemben a hozzád hasonlók nélkül is.Nem. . A nagy büdös zéró.Elég! . .. én meg ott álltam. hogyan. .Igen. Elhúztak. Leszállt az est. garázs. . . hogy mire számítva.KILENC . hogy nincs humorérzékem. mielőtt odaértél volna. Medence. Csak azt nem értem. A gyerekek már nem nevetgéltek a háttérben.Épp eleget elvesztegettem délután.Üres volt az egész ház? Nyoma sem volt semminek? Nézted a medencét is? . tudod? Neked könyveket kellene írnod.És semmi. Witt. .. . oké? És meg se próbálkozz ezzel a baromsággal a fiúknál is.kérdezte William.Egy pillanatig magam is komolyan vettem. . Csak egyszer lehet megtréfálni. mint mulatságos.Felmentem a Wild Cherry Glade-hez. nagyfiú.Nincs sok időm . a jó ég tudja.De hát ez nem tréfa. oké? Rám sem mondhatja senki.Csak egyszer.sürgette. nem? . A hely teljesen elhagyatott volt.Akkor megpattantak.kiáltott fel Spilmont. aki a délutánt lázas várakozásban töltötte. hála istennek.És? . .Hagyd már abba! . Figyelmeztettem őket. mielőtt hagyta volna kicsúszni a beszélőt kezei közül.

mire azok tisztelettudóan visszavonultak.Tekintsd sajátodnak . .Szóval. . ahogyan én gyűlölöm őt. A terata. .A nap már majdnem lement .Igen? .szólt. merre jár.Soha nem készült emberről ennél igazabb portré. Beszéd közben az ablakhoz sétált. Délután jött elő. Azt akarom vele mondani.Nekem van rá szükségem! . . . Tommy-Ray elrágódott ezen néhány pillanatig.kérdezte a Jaff.Ami az enyém. ami elborította William látogatásakor. Tommy-Ray. .. az csak a hüvely. amint már nem figyelt rájuk.Egyáltalán nem hasonlít Spilmontra.Ó igen.A félelem ott lappang a legváratlanabb helyeken.mondta a Jaff. . Tommy-Ray ledobta Spilmont teratáját a földre: .Ami kisétált innen ma este.töprengett a Jaff. anélkül. az a tiéd is. és Spilmontnak nevezi magát.Tartani szeretném egy kicsit .Amint elég orgyilkosunk lesz . meg fogjuk ölni? .És ez persze tisztán plátói vonzalom. Ez a gyökere. A magja.vágta rá határozottan.Mit akarsz ezzel mondani? . .Előbb elmegyek Jo-Beth-ért. hogy a testére van szükséged. ami. legújabb szerzeményét simogatva. . Fletcher már a Grove-ban van.Indulnunk kell. . csakhogy újra az árnyékába csússzanak.Honnan tudod? . Az embert a félelme teszi azzá. . mint amilyen Mr. . . Csak a visszamaradt anyag.kuncsorgott Tommy-Ray. majd így szólt: . és széthúzta a függönyt. most a sarkánál pitizett.egyezett bele a Jaff.Nem akarok több olyan hibát. . Witt volt.Ez csak irónia. . Elhessegette őket.felelte a Jaff.Ó dehogyisnem .Nincs szükségünk rá.Miért bajlódsz ezzel? .Lehetetlen valakit annyira gyűlölni. hogy ne tudnád. . engedve a fiúnak.Ez valóban így van? .Ki gondolta volna? . . . hogy átvegye kezéből a teratát. .

mely mindennel el volt látva.jött a válasz -. de abban kurvára biztos vagyok. hogy ő maga is ember volt. Bár nem babonából. De Fletcher számára. egy ilyen komfortba és önelégültségbe kövült város nem sok jót tartogatott. mintha alakítása mögött képesek lettek volna meglátni a Nunció által átformált lényt. de kétségkívül eltűnődött rajta: vajon a harmadik alkalom nem lesz-e egyszersmind végzetes is? A Jaff kiépítette itt a hídfőállásait. Habár mindent megtett. Egy-két helybéli őgyelgett csak a .Nagyon meggyőző tudsz lenni. mit akarok . felkutatva az álmodozókat. A Jaff bólintott: . hogy ellenfele elpusztítsa.. akikhez megpróbált közeledni. elmegyünk érte? . hogy ez fontos dolog. Nem akarom. de az álarc mögött kevés. hogy az a szarevő Katz hozzáérjen. akinek a hallucigéniája a színes és élénk álmokból szökött szárba. Emberi ágens nélkül.Ha ennyire fontos . de mindannyian kurtán elzavarták. igen. ahol a szakadék peremén élik az életet. amikor megpróbált beszédbe elegyedni velük. Nem lehetett különösebben nehéz a számára olyan gyenge vagy védelem nélkül álló lelkeket találnia.kérdezte Tommy-Ray. mit nem akarok. aki mutatta volna neki az utat. hogy úgy szaglásszon ezek között az emberek között. kivéve az érzéseket. mint egy ilyen bőségesen öntözött parlagon. vagy éppen semmi élet nem volt bennük. hogy a lehető legjobb színvonalon játssza a normalitást. Talált ugyan párat a Központban.válaszolta atyja -. . . és ezt látva mindannyian igyekeztek volna visszakozni a közeléből. olyan helyeken.Talán. túl sok idő telt már el azóta. gondosan megtervezett közösségeken. amilyeneket ő szeret.Szóval. furcsán rámeredtek. efelől Fletchernek semmi kétsége nem volt.Légy őszinte! . mint egy vadászkutya. Csakhogy nem volt választása.Nem tudom. elmegyünk érte. melyek kívülről az életteliség valamennyi jelét megmutatták. Az emberek. Ő is a családhoz tartozik. . nem? Te mindig azt mondtad. Számtalan ilyenforma városon haladtak át a Jaff-fal való hadviselés hónapjai alatt. rá volt kényszerítve. Meglátva Palomo Grove-ot Fletcher szinte teljesen kétségbeesett. Hasonló érzelmi vákuumba kerülve már kétszer is járt a mezsgyéjén. Sokkal több szerencsével járna egy gettóban vagy egy bolondok házában.

A felhozatal még rosszabb volt. mint amit Fletcher várt. hogy valamelyikük itt pusztul el. Palomo Grove-ban jut el a végkifejlethez . ahogy a Központ kiürült. hogy az egyetlen teremtmény. Az emberi gondolkodás. valahányszor feléje nézett. Ha a Jaff megválaszthatta volna mindent eldöntő csatájuk színhelyét. míg csak anyja magához nem szólította őket. hogy kísértetek járják be városukat ma éjjel. és tévékészülékeik mögött kerestek menedéket. miért nincsenek. akkor sem találhatott volna a számára alkalmasabb helyet. és rámeredtek. Fletcher jól láthatta az otthonokban villódzó sápadtezüst fényeket. . bármennyire is szándékoltan érzéketlen. Az est eljöttével.környéken: egy idősebb hölgy. ő is elhagyta a helyet. akkor biztosan a Jaff fog kikerülni győztesen. és elindult az utcákon. jól tudták. Azt is tudta. hagyva. Ha a háború itt. akik abbahagyták a kisállat-kereskedés kirakatának bámulását. nem tudja teljesen kizárni a természetfeletti jelenlétét érzékeiből. mely talán megmenekíthetné őket a kihalástól. az abnormálisan hangosra vett készülékek üvöltését. habár képtelenek lettek volna szavakba önteni szorongásukat. melyekkel mintha szirénjeik kísértését próbálták volna az ajtón kívül rekeszteni. magában rója az utcákat. és mosolygott. A Grove lakói. Még kutyasétáltatók sem. aki alig pár méterre ácsorgott tőle.márpedig Fletcher a gyomrában érezte. A tévé-vetélkedők házigazdáinak és a szappanoperák hősnőinek karjaiba feküdve ringatták ártatlan álomba magukat a Grove együgyű elméi. ezen a helyen -. Nem voltak gyalogosok. két gyerek.

hogy a paradicsomokat leöblítse a mosogatóban. melyből Howie egy szót sem értett. hogy megkerülje az őrt álló anyát. velük fütyülte a dallamokat. és elindult a hátsó udvaron. aki kijött. feltűnik a McGuire ház bejáratánál. akiről később megtudja majd. Howie szája elé tett mutatóujjával intette csendre. mégis ez volt a legcsodálatosabb látvány. Ha lesz rá lehetősége egyáltalán. Jo-Beth válla felett átpillantva megbizonyosodott róla. A lány arrébb hessegette . Jo-Beth a szeme sarkából elkapta a mozdulatot. Mrs. és Jo-Beth közelébe férkőzzön.bebocsáttatást nyer a szentélyek szentélyébe. majd visszatért a nappaliba. hogy végképp kiment. ahogyan egy férfi. Nem Mrs. hogy a lelkipásztor.az arcát rémület torzította el. McGuire váltott néhány szót lányával. Bármennyire is hétköznapi feladatot teljesített a lehető legegyszerűbben. miközben a szürkület éjszakává mélyült. Nem azonnal engedelmeskedett. Menet közben hirtelen kigyulladt a konyhai lámpa. és felnézett. Az utca szokatlanul csendes volt. és csak ezután ment a hátsó . hogy kötelességtudóan készítsen valami vacsorát anyja vendégének. majd a zárak kinyitása és a reteszek elhúzása után . Átvágott az utcán. A házakból azonban valóságos hangorkán szűrődött elő: a televíziók mindenhol olyan hangerővel bömböltek. Amikor a lány közelebb jött az ablakhoz. egy szimpla neoncsíktól megvilágítva. Howie előlépett rejtekéből. gyanította. Howie az utcasarokról figyelte. megnevezi magát a zárt ajtónak. Nem volt mitől félnie. hogy egyik irányból sem közeledik senki. hogy várakozás közben kilenc különböző csatornát volt képes elkülöníteni egymástól. amikor végigsiklott a ház oldala mentén. akkor ez az az alkalom. McGuire volt azonban a konyhában.TÍZ 1. amit életében látott. Howie hátrébb lépett az ablaktól. előtte ellenőrizve. hanem Jo-Beth. majd átmászott a kapun. nevetett a poénokon. A fiú megbabonázva figyelte mozdulatait. Így aztán egyetlen tanúja sem akadt. sötét ruhában. Még egy ilyen elterelő hadmozdulat nem fog ajánlkozni ma este. csak amint Jo-Beth anyja is feltűnt a konyha ajtajában.

hogy megtisztítsa a sebet. vagy még inkább tátogta el a szavakat. csak bedugta az arcát a résbe. Howie meghallotta a vendég köszönő szavait. Rózsaszín ajtó. Nagyon jó hírt. nem vagyok az. amíg kiszolgálom őket! Annyira vágyott rá.suttogta a lány. de a lány olyan rémülten rázta meg a fejét. amikor . majd elindult a nappaliba. akkor engedj be! .mondta a lány. A lány vetett egy futó oldalpillantást feléje.Balról a második ajtó . és lelt menedékre mögötte. mint élet-halál kérdés. hogy óvatosan kireteszelje.Kérlek. és úgy suttogta: .Merre? . Egyetlen pillanatig volt csak veszélyben.A szobámba. . Ezután már maga mögött is hagyta őket. több is. vagy a sebei hatották meg? Akárhogy is. Nem állt be változás a dialógus ütemében. engedj be! Szavai.Beszélj egy kicsit halkabban! . . akinek egy kicsit fel kellett emelnie a hangját az érthető instrukcióhoz.ajtóhoz. hogy megcsókolja a lányt.válaszolta. hogy be is tudjon menni hozzá. . legjobb esetben is csak felületesnek volt nevezhető. . hogy láthatsz. Jó hírt hozok. hogy nyomban visszakozott a dologtól. . hogy a beszélgetés hangjai elrejtik lépteinek zaját.kérdezte a lány.Nem tehetem .Mit csináltál magaddal? .Nem szabadna itt lenned. . milyen a kezed? A kísérlete. Úgy tűnt.Ha nem jöhetsz ki. Ehelyett azonban kénytelen-kelletlen átadta a vacsora előkészületeinek. Élet-halál kérdés. kinyitotta előtte az ajtót. .És te boldog vagy.Pedig boldognak kellene lenned. .Mégis itt vagyok .felelte Howie.Menj fel az emeletre! . . . Át akarta karolni.suttogta.. amilyen émelygés elfogta a megalvadt vérrögök és húscafatok eltávolításakor. Különösebb esemény nélkül érte el a rózsaszínű ajtót. . mielőtt megtalálta volna a lépcsőket. . igen.kérdezett vissza a fiú. . Ahhoz azonban nem nyitotta elég szélesre.Nem lehet. melyeket felhasználva kisurrant a konyhából. Gyere ki egy kicsit! . Nem. Várj.. .Úristen.Nem.a nappali ajtajában láthatóvá válva . .Ez is része a mondandómnak . mélyen remélve.habozott egy pillanatig.Beszélnünk kell egymással.

a betegségre. ha rájön.Valami értem is eljött. hogy ez mit jelent? Nem vagyunk testvérek. ahol nem találnak ránk.igaza volt. és ép bal kezével megragadta a lány jobb kezét.Igen .Hát tényleg nem érted? Ha mi nem találkozunk. hogy elszakítsanak bennünket egymástól. Howie.Mi haszna az egésznek. . Eljött értem és Tommy-Ray-ért.Együtt kell elhagynunk. az apáinknak nem lesz okuk háborúzni egymással. . Jo-Beth nem figyelt fel a zavarára.Hát nem. mint inkább magához hívott. Howie.kérlelte a fiú. A lány nem állt ellen.Jo-Beth hálószobája! Nem is merte volna álmodni. . Nekem kell vigyáznom rá. mint egy tolvaj. természetes. . hogy ő az apám. Hát nem látod.Hát nem jobb.Te tudsz róla? .mondta Howie. ha a Jaff téged is elkap? .A Jaff? . . .érvelt a lány. . És nem fogom engedni.szabadkozott erőtlenül. hogy gyengéden magához húzza.Ha nem találkozunk... hogy tudjuk az igazságot velük kapcsolatban.Hiszek neki.Ne sírj! . . Ami köztünk van.) . csak hogy borzalmas dolgok vannak a Grove-ban . Amikor a lány végül feljött a lépcsőkön.Ami köztünk van. . hanem hagyta..Oké . .És te hiszel neki? . az ő ágya mellett. . soha nem jöttek volna elő. Még csak nem is mosolygott.Nem számítottál rám. velünk kapcsolatban? Engem egyáltalán nem érdekel az a nyavalyás háborújuk. az okozta mindezt .mondta a fiú. akit tetten értek. hogy valamikor itt állhat a mályvaszín falak között.A Mama borzasztó dühös lesz. . és benyitott a szobába. .felelte Howie.És mi lesz a Mamával? Tommy-Ray elveszett. . Mindvégig . Az egyikük eljött ide múlt éjjel. El kell mennünk valahová. ami visszatartotta őket attól. hogy itt voltál. Jo-Beth szemei kezdtek könnyekkel megtelni.El kell hagynunk Palomo Grove-ot . . Azt mondja. Ha most elmegyünk. bárhol is voltak eddig.. Kinyúlt.győzködte Howie. a törülközője és az alsóneműi között.Nagy rumli van . Nem is annyira eljött. . . úgy érezte magát. . hogy egymás szemébe nézzenek.miközben mást se mondott. hogy megölelje. Fletchernek hívják. (A lány nem tett rá kísérletet.De találkoztunk.

mely eddig átkarolta a fiút. amit Quidditynek hívnak. te meg én.ismerte el Howie. elmosolyodott.Megígérem. mit tanult Fletchertől.Igazad van. minden idegvégződése lángra lobbant. A lány elmosolyodott ajkain. Olyan lesz. .Szeretlek. Amikor megtesszük. mely oda igazította az övét.Egy helyről van szó. . ami a lány ízét mindeddig fogva tartotta. . hogy a hús a hússal találkozhasson. most először. mint ő a lányéhoz. Kezei ügyetlenül matatni kezdtek a nyak gombolásán. mellyel immár egyetlen önmagát csókoló szájjá változtak. míg csak kezét be nem csúsztathatta mögé..kérdezte. .) . (Most ötlött csak az eszébe. a fiú pedig nyelvével apró rést nyitott a lány édes ajkai között.) . az illedelmes ruha és összeroncsolt ujjai dacára is.Nekünk gyűlölnünk kellett volna egymást. Jo-Beth. A lány. ...Mi is voltunk ott.És ők. .. . A fiú merevedése már az ágy puszta látványától bekövetkezett. miközben nyelvük játékosan egybefonódott. . A lány kibontakozott a csókból.Fletcher és a Jaff terve -.zihálta a fülébe.El vannak egymással. Howie érezte a mellek lágyságát. ahol az leginkább szeretett volna lenni.Nem értelek. tudod? Az volt a terv . lecsúszott farmerján az ágyékához. milyen utazás is az. megtalálta a sérült jobbot. Jo-Beth ugyanolyan erővel préselte testét az övéhez. mint egy álombeli ébredés. nem folytatjuk . hogy mi folytassuk a kettejük háborúját.Nem csak rólunk van szó .emlékeztette Jo-Beth. és keze. Be akarom fejezni azt az utazást. és maga felé húzta. . mielőtt az tiltakozhatott volna. mellyel mintha egy széfet tört volna fel.mondta. Csakhogy mi nem folytatjuk. Vagyis majdnem voltunk.Már késő. és a csókoktól.Le akarok vetkőzni . A lány hirtelen megcsókolta. ott a földszinten? . még egyszer sem dadogott vagy hebegett.Howie. Bal keze. meg fogod látni. . .Nem. valóban nem . hogy amióta beszél. visszaemlékezve rá. . nem? .Megígéred? . Kimondtam. (Szorítása megerősödött a lány kezén. a lány érintésétől. fogaik végigsimítottak egymáson..Meg fogsz érteni.

miután az megint előhozakodott a bestiával.Azt te sem hiheted.Ne mondj ilyet! ...szellemeskedett Howie.Órákig képesek beszélgetni.. . Túl voltak már a kedélyes beszélgetésen a McGuire asszonnyal.Van valami... és most eljött.az egy dolog (hiszen főpapi méltósága éppen ezért vonzotta magához tömegesen a női hívőket). különben a nő még mindenféle hagymázos oktalanságot kezd el terjeszteni róla..Belém már belém bújt .Mondd ki! . . . Majd: . aki egy bizonyos korú asszony mesterkedésének esik áldozatul.Nem kell mindent végigcsinálnunk.Kinyithatom az ablakot? . A lány felnézett rá. . fedetlen melleivel. . ahogy ellépett tőle..Majd meglátod .vagy igen? . ahogy kell. Csak azt akarom. ..Azt hiszem beszélnem kellene Jo-Beth-szel . . ami ennyire.mondta John pásztor. védőeszközöd? ..kérte. Szüksége lesz egy kísérőre az ilyen utakhoz. Mrs. A fiú is ledobta kabátját és pólóját. hogy én vagyok az ördög . .ennyire tiltott.Megígérem neked: majd meglátod. ami oly sok évvel ezelőtt megerőszakolta. majd nekikezdett a nehezebb feladatnak.mondta a fiú. A lány bizonytalannak tűnt..suttogta Howie. felé indulva. de tettei rácáfoltak arckifejezésére. ennyire. . .Nekünk is órákra lesz szükségünk .. hogy a magáénak követelje fiát. .felelte a lány halálos komolysággal. de amikor az már tébolyult őrültséggé változott. jót tehet-e a lelkemnek . szétnyitott ruhájában.A Mama zárta be valamennyit. McGuire szemmel láthatón a teljes idegösszeomlás szélén táncolt. A lány készségesen a segítségére sietett. Hogy a testünk egymásba fonódjon.. diplomatikusan vissza kellett vonulnia.Nem tudom. nehogy belénk bújjon az ördög. ahogy elkezdte kigombolni ruháját.. Volt már ilyen. .tette szóvá a fiú. hogy gyakorlatilag használhatatlan egyik keze segítségével kicsatolja övét.Olyan fülledt itt a levegő . hogy végre úgy érhessünk egymáshoz. Nem ő lenne az első Isten evilági képviselői közül. Komolyan venni mások elvont képzelgését .. Kezei ösztönösen eltakarták meztelenségét.mondta a fiú. hogy valami.

.Nem az Úr volt .. aki a testembe tette őt. mint amennyire már megfertőzték . Howie nekinyomta arcát a hátának.Megtörtént! . hogy Jo-Beth-t még jobban megfertőzzék ezek a dolgok.emelte fel hangját Joyce.Mit akarhat? . .Ha ő létezik.Nem kellene. .Biztos vagyok benne. Ha valóban megtörtént.felelte az asszony. akit választott. .Nem hisz nekem . Önnek is látnia kellene.Azt hiszem igen.Jo-Beth! Ott vagy? Jo-Beth! . .Ne is foglalkozz vele . nagyon is tudatában léve a leereszkedő hangsúlynak. hogy Jo-Beth-nek értékes észrevételei vannak a kérdést illetően. . egyre inkább elveszítve béketűrését.kiáltott fel Joyce.felelte a férfi hálásan.A férfi megalkotta a testet. . .. Az emeleten van? .Nem akarom. .Azt én is tudom . .mormolta.. . De ki alkotta a lelket? .És mi van. amiért visszaértek a biztonságos.De igen! De. A Jaffnak semmi köze az Istenhez.. .A Mennyei Atya .Az apa egy férfi volt.De az emberek testből és lélekből állnak. . és tett egy lépést hátrafelé. eszközként használva a férfit.. . szinte gyötrődő sóhajt hallatott. . ha feljön ide értem? Felült. Közel volt már az ordításhoz és a könnyekhez. .jött a válasz. Az meggyőzné. . És hiszem.Miért nem keressük meg? ... átvetette lábait az ágy peremén. És megalkotá az embernek fiát az ő hasonlatosságára. . hogy elválassza az őrült nő kezétől papi köntöse ujját. átnyúlt karjai alatt . McGuire. A lány halk. a pásztor lépteinek hangja után fülelve. szilárd talajra. hogy beszélnem kellene Jo-Beth-szel a látogatásáról. McGuire. Mrs. hogy nem ő volt. A férfi felállt. .felelte Joyce. hogy beszélhessek vele. ..keze forrásként ontotta magából a verítéket -.A teremtmény.jegyezte meg..Természetesen. Mrs.Tudom.kérdezte izgatott kíváncsisággal a lány.próbálta megnyugtatni a lányt Howie. akkor emberi lény.És Ő alkotta a testet is. kibontakozva az ölelésből. és gyengéden megérintette a mellét. engedje meg. .

. majd az ablak felé pillantott. megnedvesített helyre. Újra felhallatszott a hívás a földszintről. nem a házon kívülről jött. Bármilyen kiábrándító is volt nézni.mondta a lány.Nem. Jo-Beth beengedte a mindeme elszánt gazfickót az ágyába. rádöbbenve. ahogy figyelte: milyen jó lenne. ha a sietségben a lány az ő alsóneműjét húzná fel a magáé helyett. . Tetten érte a gondolatot. majd figyelte. hogy a hang.Nem. vagy legalábbis valami súly nehezedett a mellkasára. . Mostantól már nem lesz visszatáncolás. A lány hirtelen megmerevedett mozdulata közben. fájt a merevedése. amit birtokolt. mely a világvégéig ebben a pattanásig feszült helyzetben tartaná. Fájt a keze. Ő is felkapta a padlóról a nadrágját és a pólóját. ami nagyon is törékeny. .A Jaff .felelte. Habár nem tettek semmit. Kéjesen perverz gondolat suhant át Howie agyán. csak a testükkel egymáshoz simultak.kérdezte.szisszent fel. hogyan öltözteti fel a gépezetet. hanem ott volt a fejében. nem gépezet. és mindjárt változtatott is rajta. És nem lenne a lány is őrjítőén izgató. közös meztelenségük emléke épp elegendő ajándék volt a számára. hogy felvegye ruháit. . ahogyan nem sokkal levetkőzése után máris újra öltözködik. és vica versa! Begyömöszölni a farkát a puncija által felszentelt. fájt a szíve.Jo-Beth! Szeretnék egy szót váltani veled.A pásztor? A lány megrázta a fejét. ami szívfájás érzetét keltette benne. Mit? . . . és túlságosan szeretetreméltó. ahogyan az alsója rése éppen csak hogy eltakarná a sajátját? Na majd legközelebb . amit hallott (sőt még továbbra is hallott). Emberi test. .De igen . hogy jön. A csont és izomzat.Hallom. az invitáció mindent megváltoztatott közöttük. megillatosított. ahogy a lány figyeli. Akárcsak édesanyád.Gyorsan fel kell öltöznöm . Lehajolt.Nem fog feljönni.fogadkozott. .. . Túlságosan is sebezhető ahhoz. hogy gép legyen.Hallottad? .Valaki hív.

. felvett egy poharat. Egyáltalán nincs minden rendben. addig folyatta a csapot. A férfi látta. elhátrálva az ablaktól. felnézett a konyhaablakra.A kiáltozástól kicserepesedett ajakkal John lelkiatya odasétált a mosogatóhoz.Egy pillanatra azt hittem. ezért inkább csendben tett egy lépést. ahogy a háta mögött a McGuire nő imádkozni kezd. . csak a szokványos fohászok zápora. A pohár ide-oda görgött peremén. Kicsorgatva a maradék vizet. . Majdnem tíz óra volt. segíts! Távozz tőlünk. hogy semmivé foszlassa a pásztor reménykedését. ha nem. gonosz lélek! . elmosódott alak közeledett a ház irányába.Mi nincs? . . hirtelen előpattant az árnyékból. odakint valami hirtelen megmozdult. Visszatért tekintetével az ablakhoz. Sátán! Távozz tőlünk. Az meglátta tekintetében a dacot. . A helyzethez illő semmi imádság nem jutott eszébe (ugyan ki írna imádságot ilyesmi ellen?). míg a víz kellőképpen le nem hűlt.Nem.válaszolta. megtöltötte a poharat. ha sikerül beszélnie a lánnyal.. . Letette a poharat a mosogató aljára..Visszatért . hátralépve a mosogatótól.Minden rendben . segíts! Urunk.mondta. Alig várva. hogy igen. Amint önelégült tekintettel méregette magát. . majd még egyet. Ott! Ott! Egy fakó. Ideje lesz véget vetni e látogatásnak. hogy kinek a megnyugtatására. és teljes valójában feltárta magát előtte. .szólt döbbenten Joyce. majd ivott egyet. és közben hitetlenkedve rázva fejét. bár nem igazán tudta. és elkapta saját tükörképét az üvegben.Mi ez? Hallotta.suttogta a férfi. A nő teljesen megfertőzte a féleszű fantáziálgatásával.Jézus.De nincs ott sem.Pásztor? Joyce McGuire tűnt fel mögötte.Szentséges Atyaúristen! . Ennyi bizonyság az emberi lélek sötétjéről sok lenne még egy hétre is. mintha láttam volna valamit az udvaron magyarázta. A világon semmit sem gyűlölt volna annyira. mintha azt kellett volna mondania. hogy látja. . . nincs.Nincs minden rendben .

hogy már halott. Nekem nincsenek imádságaim. Lehet. . panaszos nyögésekbe merülten John pásztor arrébb vánszorgott a konyhában.Csókolj meg.Csókolj meg! . Milliónyi lábuk ütötte ezt a fülsüketítő zajt. . Közönyös világunkban az ilyesmi elkerülhetetlen. és őt békén hagyják. (A szóáradat még őt magát is meglepte. Talán ennyi elég lesz nekik.kiáltozta. akkor várhat. de tévelygései távol álltak a főbenjáró bűnöktől.) . Olyan remény volt ez. mint a szenvedélyes méhészt kirajzó méhei. fájdalmas. méghozzá ilyen brutálisan. és hátát nekivetette az ajtónak. . aminek érdemes volt hangot adni. Kérlek. miközben árjuk elborította a padlót. Látogatta az elesetteket és az özvegyeket szükségükben. Ha el van foglalva. amint előbukkant a száján.. ami kijárt neki. Jo-Beth! Ahogy a lány előrehajolt. és mindig megadta az Úrnak. ahogyan nedves testük letoccsant a konyha kövére. akit egy pillanatra odakint meglátott (A Jaff! A Jaff!).Ha imádkozik.Mama.Howie? . olyan kicsire . hogy érintetlen maradjon a világ hívságaitól. Mama! . Vérbe borult arcát takargatva. ahogyan átmásztak a mosogatón és a mellette feltornyozott edényeken. .Hallom. ahogy az írás rendeli. . Jo-Beth. és feltépte az ajtót.Ez a Mama. hogy Jo-Beth késedelem nélkül félrelökte Howie-t.suttogta Jo-Beth. a földszinten szilánkokká zúzódott az egyik ablak. És a démonok mégis eljöttek érte. akkor el van foglalva. motyogta. Ahogy átvágott a szobán. hogy ilyen kétségbeejtő helyzetbe kerüljön? Az élete nem volt teljességgel makulátlan.Sohasem szokott így imádkozni. De elpusztulni közönyünk által. hogy menedéket leljen a betört ablak és betörője elől ameddig csak reszkető tagjai vinni tudták. Howie megelőzte. nagyon igaztalannak tűnt a szemében. és akit tetőtől talpig elborítottak. minden tőle telhetőt megtett. hogy harcba induljanak az alak parancsára. hogy szót fogadjon.Valami nem stimmel.Csak imádkozik. Hogyan lehetséges. . Én nem. . Az ember követ el hibákat. és a Mama vendége elengedett egy olyan sikolyt. A McGuire nő imái elhaltak. Hallotta. Uram.Hallgasd csak! . Nekem csak te vagy. az első áldozat.

mekkorát tévedett megint. Mama? . mind a reteszek leszakadtak.összehúzva magát. mely figyelmeztetés nélkül hirtelen üvöltésbe csapott át.visította. és tedd őket süketté. amennyire csak tudta. és esküszöm. hogy engedje át Jo-Beth-t. tedd őket vakká. hogy hogyan. Csak engedj be! John pásztor hallotta a McGuire nő feltámadó zokogását. Mama! . a végtagok feszülten várták az új parancsot. és tekints rám könyörülettel. Mind a zár. Követelőzését a szálkákra hasadó fa reccsenése követte. . Eddig az atya a megszépülés jeleként értékelte. A pásztor Joyce McGuire-hoz fordult. majd vendégén.Hagyj minket békén! . Mondd meg neki. a szemek ádázul forogtak kocsányukon. A nő nemcsak hogy életben volt. majd Tommy-Ray. . . ami bármire is emlékeztette volna. bár a sápadt ár még mindig mozgásban volt.Hogy merészeled! A harsogó hangra a pásztor kinyitotta a szemeit.Látnom kell Jo-Beth-t! . Kérlek.dühöngött Tommy-Ray.. Könyörgöm.Nyisd ki az ajtót. megállítom őket. amint a fiú berúgta az ajtót. ami a közelgő végre intett. Uram.követelte újra Tommy-Ray. .mondta neki Tommy-Ray.kérdezte. amit valaha is látott.Szólnod kell pár szót az érdekemben! . de őrjöngött. és honnan. jó? Mindenkinek könnyebb lenne úgy. Mama. jó? Engedj be. . . A démonok beáramlása az ablakon át abbamaradt. mégis ismerte valamennyit. Rád hallgat. és csak te halld meg könyörgésem. és csak most látta be. Fohászait erőszakos dörömbölés szakította félbe a hátsó ajtó felől.Egy kis társaság. Esküszöm. . ilyen fényt John pásztor eddig csak haldoklók szemében látott.Hogy merészeled! . Egy pillanatnyi csend állt be.Mama? Hallasz engem? Mama? Engedj be. aki a konyhaajtóban állt. mint egyféle választ. Nem merte magában feltenni a kérdést. a tékozló fiú hangja. majd Tommy-Ray lágy mozdulattal kitárta az ajtót.. John pásztor megrázkódott. ahogy végigmérte őket. Gonosz fény égett szemében. Tommy-Ray tekintete előbb anyján söpört végig. . Nem volt egyetlen olyan lény sem köztük. Ingadoztak a csápok. Valami belső fény volt. A bennlévők is megálltak menet közben. és te nem fogsz megállítani .Látnom kell őt.

Ha békén hagyod. Akkora káoszt kell kavarnia.kérdezte tőle udvariasan. hogy képeket társíthasson a szöveghez. amikor meghallotta. sem a vele érkező borzalmak. vagy mindannyian meghalunk. és ha én dühös vagyok. .Látod. a csillogó szemek és az elbűvölő mosoly keveréke olyan dermesztő volt. Ezt te is tudod. különben dühbe gurulok. .szólt elégedetten. és előtte. magában lázasan azon gondolkodva. hogyan akadályozhatná meg Tommy-Ray leányrablását. a legrosszabb lidércnyomásait kísérő zajokat: azokat a nyálkás. egy olyan ember hangján. Mama. Ha a kavarodásban sikerül egyet beakasztani Tommy-Ray-nek.Tegye. Jóllehet koncentrációját minduntalan megzavarták a lentről felszűrődő hangok. mintha utolsó tudatos cselekedetével is gyermeke után kapott . mégis készen állt a tervvel. hogy békén hagyod a Mamát . amekkorát csak lehetséges. hogy Jo-Beth beleegyezett az alkuba.. mintha csak egy fiú invitálta volna a barátnőjét első randijukra. Howie félúton járt a lépcsőházban. E gondolattal és a szándékkal a fejében vett egy mély lélegzetet.kérlelte Jo-Beth. Mama? .Készen vagy az indulásra? . .Hát persze . Hívd! . A lány az ajtóban állt.jött Tommy-Ray válasza. Hívd le. mikor kell engedni. lihegő hangokat. . hogy akár a lelkész poharát is elpattinthatta volna. Sem Tommy-Ray. veled megyek. mire leért a lépcsősor tetejére.közölte kertelés nélkül. az már csak a hab lesz a tortán. . anyja mögött. Nem láthatta. Jo-Beth nem volt ott.Hát itt vagy .Meg kell ígérned.Én nem akarom bántani a Mamát. Nem adott a képzeletének elég teret ahhoz. miféle borzalmak kísérték el Tommy-Ray-t. . úgyis nemsokára a saját szemével láthatja majd őket. . Valóságos kielégülés lenne. Megtett egy újabb lépcsőfokot. Az ajtó nyitva állt. ott feküdt a Mama. kezei kinyújtva. akkor a Papi barátai is azok. hogy a leple alatt Jo-Beth és édesanyja kereket oldhasson.Tegye. .A szent ember is ezt tanácsolja. Tudja.Nincs rá szükség. de nagyon is jól hallhatta őket. és szájával néma nemet formált. akit mélyen szíven üt az alaptalan gyanúsítgatás. arccal a küszöbön.felelte Tommy-Ray. . Meglehetősen egyszerű terv volt. Tommy-Ray elvigyorodott húga hangjának hallatán. és megkerülte a sarkot. amit mond! .

. mondta neki Howie félórával ezelőtt.volna. A Sátán ivadéka. . félig-meddig mindenképp az övék volt már. Ennek hiányában egyszerűen csak visszaüvöltött neki: . Tudva. Howie megpördült.Magukkal vitték Jo-Beth-t.Hála magának.mondta Howie.felelte. hogy erőt merítsen belőlük a találkozáshoz.Izéld meg! . de ahhoz elégnek bizonyultak. ahogyan az istenfélő ember utána ordított. . McGuire-t.Nyírd ki őket! . egy szerelmeseknek fenntartott helyen? Ezek a gondolatok a pillanat törtrésze alatt bukkantak fel. és a gondozatlan pázsitot közte és a bozótos között. a húgnak.hallotta. hogy felmérhesse az udvar globális felépítését. . Akárcsak odabent. hogy én vagyok az ördög.majd elindult. fiam .Meghalt? . idekinn sem volt semmi jele a bátynak. Most már ő volt az elkárhozott lélek. maradj itt velem! . Láthatta a kerületét szegélyező fasort. hogy mindketten romlottak lettek? Vagy ez már egyáltalán nem bűn és ártatlanság. és ráadásul saját lelki atyja ítélte azzá. de nem tudott kiötleni semmilyen megfelelő riposztot. Ez azt Jelenti. majd hamvadtak el az elméjében. Howie odament hozzá. Nincs egyetlen tiszta lélek sem közöttük! Nyírd ki őket! A biztatás feldühítette Howie-t.mondta a pásztor -.Nem menj utánuk. hogy ők közötte állnak az ilyen normáknak.Amennyire én tudom. mely magáénak követelte őket. John pásztor beékelte magát a fal és a hűtőszekrény közé. a padló köve nyálkás volt meztelen talpa alatt. nem halt meg . .érdeklődött egy érdes hang. s elindult az ajtó felé. . hogy semmi esélye meglepni az . vagy a hatalomnak. bármi is várja odakint.Mit tehettem volna? .Én mondjam meg? Maga ismeri a szakma fortélyait . fény és árnyék kérdése? Lehet. . hogy megkeresse Jo-Beth-t. Azt te sem hiheted. gyengéden átfordítva Mrs.Nem. már amennyire elhízott ülepe engedte. 2. ő és Tommy-Ray. A konyhából elegendő fény szűrődött ki ahhoz.

mondta.A fiam azt gondolja. hogy a fény rájuk vetülhessen. dallamosan ejtett.szólalt meg egy másik hang. Az udvarias hangnemet az a késhegy követelte ki magának. és csodákat okádott ki magából.parancsolta Tommy-Ray. . Isten látja lelkem. Mélyen zengő orgánum volt . életedben nem láttál még ilyet. megmozgatta a fák lombozatát. . kotyogó kórust a háta mögött. egyetlen. Túlságosan közel vagyunk már a millenniumhoz.Te is tudod. Ma este a városban sokkal különb show vár rátok! Rejtelmek kaptak lábra. én egy kicsit régimódi vagyok. meghasadt a föld. csak a sziluettjük támaszkodott a csillagtalan éjszakai égboltnak. Azt mondja. Zizegésük elvonta Howie figyelmét a sereg hangjairól. ami hátának szegeződött. gondolta magában.Lefogadom. hogy így van . míg csak el nem távolodott a háztól. Egyelőre azonban nem érkezett válasz. Nem volt egyetlen körvonal sem az egész klánban. Mozgassátok meg a gazditokat! Ma este nincs idő a tévé előtt gubbasztani. és vetélkedőket nézni. sem Tommy-Ray nem volt közöttük. Katz . Idefent a nagyobb teremtmények foglalták el helyüket. . A szél. ha szép lassan megfordulnál! . .A Jaffnak lenne egy pár szava hozzád. Howie éppen hátat akart fordítani a látványnak. A tető. és ma este Palomo Grove utcáin játszódik. érzi a szagodat a nővérén. ami akár csak halványan is emlékeztetett volna emberre. hogy egy apró vérfertőzés miatt is . milyen szagú a húguk. hogy a testvéreknek egyáltalán törődniük kellene vele. csak ugassatok.Jó lenne. hogy a lány lélegzetvételhez jutva válaszol a hívására. melyen csak az imént lépett ki. Lassan hátrafordult. Katz. Sem Jo-Beth. Gyerünk. miután hangosan szitkozódva kilépett a fényesen kivilágított belső térből. Jo-Beth nevét kiáltozva haladt előre. kreatúrákból álló összefüggő tömeg volt. A fal az ajtó körül. torokhangon motyogva közben. ide-oda csoszogva a palákon. én nem vagyok benne biztos. abban a reményben. amikor meghallotta maga mögött Tommy-Ray hangját.felelte Howie. de minden szótagot külön. Csak az üvöltözése nyomán felébredt szomszédos kutyák kezdtek vad csaholásba. Túl magasan voltak ahhoz. Itt az Utolsó Előadás. hogy meg kellene ölnünk téged.ellenséget. mely tovább hordta a kutyák ugatását. . bár azt hiszem. Ekkor hallotta csak meg a mormogó. .Több is. mint egy pár . szintén hemzsegett a furcsa lényektől. mely két emelet magasságig emelkedett a konyha fölül kiindulva.alig valamivel hangosabb a lombok rezgésénél -.

Salemben mindannyian a máglyán végeztük volna. Tommy-Ray nedves ujjai Howie gerincétől jobbra és balra elkezdtek felkúszni a hátán. . .mondta. Azok után. Meglátjuk. Ezekre a szavakra Tommy-Ray megragadta Howie-t.Nem mondtam semmit. hogy mi mindannyian természetellenesek vagyunk? Te. Reménykedj benne. Katz? . és láthatta. egy valóságos kényúrra számított. Én. amiket Fletcher összehordott róla.Minden szülői meggyőző erőmre szükségem van. hogy azelőtt rövidtávfutó volt. hogy valami rosszat tegyen neked. hogy a Jaff jó néhány méternyire áll tőle. . Szabadon engedlek.Mit mondasz.kérte a Jaff -.megbotránkozzunk. Egy pillanatnyi késlekedés után a hűvös éjszakai levegő már le is hűtötte izzadtságtól nyirkos bőrét. erről neked is megvan a magad véleménye. hogy mennyire szeretnéd már összevagdosni. Egyébként. A zabolátlan szakáll átszőtte a határozott. Howie megborzongott. aki már alig képes felülemelkedni kimerültségén.kérdezte a Jaff. Tommy-Ray elvigyorodott: . követve a bordák vonalát.) .Mondd el neki . Azt hiszem. Ők. lenyúzott bőrű lény. egy szívós. és ívbe ... Ekkor valami megérintette a hátát. csak hogy lássam. Elég sokszor szóba hozta már a kasztrálást is. Te nem ismerted az apádat a Nunció előtt. meggyőző vonásokat.. Fletcher porontya mérhető-e az enyémhez. mely sokkal aggasztóbb látványt nyújtott. De apja ellenségében nem volt semmi töményen megkapó. beállása olyan emberre vallott. . a kés hegye nekifeszült farmerja szövedékének. Leginkább egy valaha volt patrícius család elhanyagolt leszármazottjára emlékeztette. elég gyors vagy-e. ő már alig várja. A mellén csimpaszkodva a terata egy darabja.. . mit szándékozom tenni veled. A szó említésére Tommy-Ray lassan leengedte a kés hegyét Howie hasáról az ágyékára.És hogy gondoskodjak a mulattatásodról.Hadd tegyem meg! . (Tommy-Ray vigyora kitörő nevetésbe csapott át. Elmondom. majd kirántotta a fiú pólóját nadrágjából és a nyakáig felhasította. mint maga a Jaff. megpördítette. Ha jól gyanítom. Howie megfordult. hogy kordában tartsam.Hát nem találod szánalmasan természetellenesnek Tommy-Ray szenvedélyét a húga iránt? Vagy azon a véleményen vagy. felfedve ezzel Howie hátát.Látod? .

olyan keményen szorítva izmait. a mögüle előbukkanó magzatszerű lény óriási volt. hogy a bőr is felrepedt alattuk.Szedd le rólam! . és térdre zuhant. A valami. Jo-Beth és Tommy. éppen elég volt neki. szedd már le rólam! Tommy-Ray tapsolni kezdett a látvány láttán. .Gyerünk. hogy láthassa azt a fehér. mielőtt a nyakán felkúszó kín elől lezárta volna szemeit. ahol Tommy-Ray szorítása fogva tartotta. Howie felordított. A falon a földhöz legközelebb állók ledobták magukat. Felüvöltött. amit rá vethetett (a lány könnyező szemei. számtalan ízből álló ceruzavékony és tüskés végtagot. Mielőtt Howie eltűnődhetett volna a miérten. kerekre nyílt szája). gyerünk! . Talpra állt. A nagyobb teremtmények is leugráltak a tetőről. Az a pillantás. A patrícius engedte félrecsúszni arcát. mígnem már túl sok lett ahhoz. hogy a kontaktust elkerülje. és csillogó. és megindultak Howie felé. amint a húsába mar. hogy megfigyelje. minden másodpercnyi . vagy még több mindkét oldalon. . Amint így tett. . őket követték a magasabban fekvők. amit eddig a karjában dajkált.biztatta. öreg. mint egy megrühesedett kutya.üvöltött a Jaff felé. A Jaff seregében megindult a mozgolódás. hogy csatlakozzanak a hajszához. és körbepördült.mondta a Jaff. már meg is kapta a választ. az érintések sokszorozódni kezdtek.hajlította a hátát. Howie a fájdalomtól eltorzult arccal fordult vissza a Jaff felé. Csak egy pillanatnyi ideje volt rá. A karjai üresek voltak. ahogyan hideg hasa a hátcsigolyájának nyomódik. Érezte. . valamint meg sem született apjuk már eltűntek. hogy nemsokára három-négy rétegű hadoszlopok sorakoztak egymás mellett. ahogy Howie úgy pörgött körbe. Howie átpillantott a vállai felett. A Jaff egyenesen őt nézte. Néhányan kitörtek a sorból. A gyötrelmes kiáltás nyomán felzengett a tető és a konyhai fal lényeinek kattogásból és pusmogásból álló kórusa. szájrésze pedig nyakszirtjére tapad. Az a kicsike előny. A kreatúra keményen beleharapott a nyakába. iszonya felülkerekedett még Tommy-Ray késétől való félelmén is. most ott volt Howie hátán.Én a helyedben nem tenném . épp időben. amit a Jafftól szerzett. és amikor újra kinyitotta.A kurva életbe. ki-ki a számára megadatott hajtóerőt felhasználva. a folyamat olyan gyorsan zajlott. hogy ujjak legyenek: tucatnyi. mielőtt felhangzott volna Jo-Beth zokogása a bozótból.

hogy az idő megérett arra. az annál erősebben követelt bebocsáttatást. hogy elérje a zene állapotát. jól tudva.ahogyan először magához hívta. A Jaff közelgő győzelmének tudatában.. Megszólította a fiút: Howardhowardhowardhow. akinek a létrejötte felett ő bábáskodott. mennyire erős benne az átalakulás iránti vágy. Kőkemény gondolatok. hogy ezekre összpontosítson. míg végül nem maradt más választása. valahányszor a fiú fájdalmat érzett. és cipelje egyedül. hogy a létnek ezen a síkján morálisan egy olyan lényhez volt láncolva. s közben egyetlen óra nem múlt el úgy. a vereség és bukás mintázatának egybeszövődő elemei. . hogy meghallja. mellyel mind ez idáig nem mert próbálkozni.késlekedéssel tovább fogyott. de sikerült kiszorítania az érzéseket elméjéből. hogy a Jaff tisztátalan gyermeke után koslasson. amikor hátat fordított teremtőjének. hogy engedjen ösztöneinek. Annyira el akart szabadulni a világtól és oktalanságaitól. Ha megszenvedi akaratossága következményeit. Fletcher mégis mindent megtett azért. és a törekvésektől. és . Bármennyire is ki akarta törölni agyából a Howie képét. hogy a fia nem túl gyenge ahhoz. Ha túléli a tapasztalatot. Howie lélekszakadva rohanni kezdett a nyílt utcán. akkor élete. Remélve.. miután kiemelkedett a sziklából.. Az évek hosszú során csak a kínt jelentette a számára. melynek valódi célja a semmibe foszlott abban a pillanatban. Fletcher nagyon is tisztán érezte a fiú rémületét és iszonyát. és magához kellett ölelnie őt. elnyomva magában a tükörképet. és ez némiképp igazságos is lesz. szétkapcsolódni az anatómiától. minden bizonnyal bölcsebb lesz majd. végső áldozat maradt a számára. hát legyen az csak az ő terhe. Ha nem. Lehetséges. mint a sziklaszirt világítótornya. Bizonyos értelemben ezzel együtt lett teljes a kétségbeesésnek ez az éje. ugyanolyan nyomorultul fog véget érni. ahogyan Schiller is beszélt a művészetekről. Hiábavaló erőfeszítés volt. mint hogy beengedje. a végjáték felé fordította figyelmét. Howie megtagadta apját.. és nyilvánvalóan elvakította a tetszetős külső. ami felködlött előtte. akárcsak az övé. Howardhowardhowardhow. már csak egyetlen. Apa és fia. hogy ne a meneküléséről ábrándozott volna. Monoton ritmust követve sugározta üzenetét.

nagy pusztítást vihet végbe odaát. A mese középpontjában melyet a Jaff először adott elő neki. hogy támogatást nyújt a Nuncióval kapcsolatos kísérletek lefolytatására . mind az alkalmazott metódust. jól tudva. hogy nem sok hitelt adott a . a bukott sámán. az Utolsó Előadás. a károsodás kiszámíthatatlan. ami szentség. Az álom-óceán és a sziget (sőt. szentségtelen. melyről makacsul állította. hatalmat nyer valami felett. ahogy a Jaff egyszer egész szigetvilágról beszélt) három vitális alkalommal is emberi látogatás színhelye: ártatlanságban. és rajta keresztül szabad hozzáférést nyer a Quiddityhez.életének utolsó pillanataiban reményei szerint megragadhassa a diadal töredékét az elkerülhetetlen vereség előtt? Ha így van. Fletcher nem értette teljes mélységében a Quiddity mibenlétét (talán emberi lény nem is értheti). hogy nézzen szembe a tényekkel. Ha a Jaff megszerzi a Tudást. De most. rákényszerítette magát. sokkal többet sodor veszélybe néhány száz léleknél. Fletcher akkor úgy hallgatta a számadást. aki ismerte a Tudást. szerelemben. védtelenné válnak. olyan valóságot láttak és olyan történeteket hallottak.egy Kissoon nevű férfi állt: egy sámán. mind a helyszínt. Eddig megpróbált nem túl sokat gondolni a Jaff győzelmének következményeire. Egy másik félelem is gyökeret vert Fletcherben. és annak hatalmát. sokkal nehezebben átgondolható. Röviden összefoglalva. melyek visszatartották őket a tébolytól a léttel való szembesülésükkor. ami csak a megtisztultak és tökéletesek kiváltsága. hallotta. talán szigetek. és a fajok. melyeket csak álomutazásaik tartottak távol az őrülettől. melynek regéit és rituáléit emlékül kapták. meglátták a sémát és a rendeltetést. akit a Jaff végül egy olyan helyen talált meg. Nem ismételheti meg az előadást Palomo Grove bennszülött törzse számára. hogy egy időbeli hurok. vethettek egy pillantást a folyamatosságra. mindent jól el kell terveznie. hogy a felelősségérzet már így is túlontúl a hatalmába kerítette. kevéssé összefüggő szorongás. amikor Washingtonban megkörnyékezte ajánlatával. Ami titok volt. aki a Nunciót használta fel arra. hogy csalárdul áthágja a saját korlátait. közönségessé lesz. és ott volt nekik az Előadás. Ephemeris partjain álmukban elvegyültek a tökéletesek közt. amint a végső konfrontáció közelgett. Ha ő. hogy a Jaff. megadásban. Ha az a sziget a Jaff játszóterévé lesz. mit fog ez jelenteni? Először is egy lény. akit nem korlátoz az önmegtartóztatás. nyom nélkül hagyja itt ezt a világot. de abban biztos volt.

. hogy áthidalja a közte és a sajátja között tátongó szakadékot. elindult a végső megmérettetés helyszíne felé. de a hullámokban rátörő pánik megakadályozta abban. mint a Jaff is. Atyám. sikerült kipréselnie magából néhány szót.Hallak . de az azt követő események olyan fantasztikus magasságokba gyűrűztek. Csak amikor már úgy érezte. Howie hallotta Fletcher hívását. kiválasztott egyet. csak tudatosítani akarta őket valaki más fejében is. azé a felemelkedett emberi lényekből álló rendé. miközben a Jaff seregei elől menekült.szavaknak. Csak rohant vakon. és elinduljon a szólítója felé. Hogy milyen szerepet játszott a sámán a nagy sémában (azzal együtt. mely elrángatja Palomo Grove lakóit tévékészülékeik elől. és tágra nyílt szemmel az utcára vonzza őket. hogy azonosítsa annak eredetét. hogy egyáltalán képes lehet rá. Még egy utolsó kísérletet akart tenni arra. Olyan sebességgel rohant.. mely az olyan homo sapiens-ektől. amiről nem is gondolta. hogy az ügye ezzel távolról sincs lerendezve. a teratával a sarkában. volt hivatott megvédeni a Tudást. amihez képest Kissoon időbeli hurkának ideája akár elhanyagolhatónak is tűnt. Kissoon a Shoal utolsó túlélő tagja volt. olyan látványosságot. Ha Howard nem lesz vevő a megfigyeléseire. és bár tüdeje keményen dolgozott. elegendő előnyre tett szert.zihálta futás közben. akkor Fletcher e világbeli kimúlásával egyidejűleg ők is semmivé válnak. és. Fletcher nem tudhatta.Hallak. minek rejtőzködik ott? És mi történt a Shoal többi tagjával? Most már túl késő volt választ keresni ezekre a kérdésekre. szakadatlanul magához szólítva gyermekét. Egyfajta színházat kell rendeznie. és megállt. Akkor viszont miért engedett egy ilyen embert a Hurok közelébe. .. hogy majdnem megölette magát a Jaff-fal). hogy válaszoljon Fletchernek. hallotta meg zavarodott érzékeivel elég tisztán a saját nevét. hogy megváltoztassa az útirányt. . Miután mérlegelte az alternatívákat. Hallak. akinek az ambíciói már messziről kiütköztek? És egyáltalán. hogy kifújja magát. de az ösztöne azt súgta neki. A gondolat újra ráirányította a figyelmét az előtte álló komor feladatra: a metódusra és a helyszínre.

Végre bevallottad.. ha látszol most . márpedig szerinte ezt kellene tennie. a lány a lehető legnagyobb egyszerűséggel közölte vele. Szeretem.Beteg vagyok. . amit tehetek. .Lehet.Most a legtöbb. Csak amíg összekapom magam. hogy hazaviszlek.. de ha el akarja kerülni a klisét.-be.TIZENEGY 1.Amit jobban megírhatnál otthon.Nem akarok menni . .Még sohasem láttalak ilyennek.humorizált Tesla. . hogy ez Abernethynek egy csomó pénzébe kerül? . és a szobájában találta. . Különben is. Amint Grillo felébredt. A. nem újság. akkor engedje meg neki. azonkívül. ahol beteges porhüvelye mosatlan szennyese megnyugtató illata társaságában épülhetne fel. és ő máris nagyon beleélte magát a szerepbe.És most? . megenyhült hanggal. és nem itt.tiltakozott Grillo. amikor ilyen sebezhető vagy. Tesla igazat mondott. . . .. hogy hazavigye magával L. Tényleg tetű volt nővérnek. hogy egy idegen ágyban senyvedni mártírra valló cselekedet. a sztori itt van.Mi értelme itt maradni.Huszonnégy órára visszamegyek. Nyugodtan lehetek akár kicsinyes is.Ó. a verítékedben és az önsajnálatodban elmerülve.Olyan tizenháromnak. . Voltak idők.Már az is valami. Olyan szexis. viszont zsarnoknak nagyon is hozzáértő. . . hogy igazad van. a nagy ember igazat ad valakinek? .Ne legyél kicsinyes! .. amikor a fél karomat odaadtam volna érted.Nem újság. .

Grillónak igaza volt. Bárcsak tényleg így lett volna! Jó negyvenméternyire a kocsi előtt hirtelen egy fiatalember bukkant fel az utcasarkon.A Grove tökéletes helyszín lett volna egy holocaust-mozihoz.Egy hátizsák . aki az anyósülésen ült mellette. Kinyúlt az ajtó kilincséért.szólt rá a lány. ahol az ifjú még mindig kínkeservvel próbált talpra állni. Tesla felé vette az irányt.. .Már ott is vagyunk? . és azt az utasítást kapta. él.Elvesztettél valamit? . . amint Grillóval kihajtott a műútra: egyetlen teremtett lelket sem lehetett látni egyik irányban sem. . .Él..Van valami a hátán . de az csak nem sikerült neki. de az teljesen nyilvánvaló volt. és kikukucskál a szélvédőn.mondta. . hogy tisztán láthassák állapotát. kinyitotta a szemét.Mit nem mondasz? A lány előrántotta a pisztolyt rejtekéből: . Tesla . A távolság túl nagy volt.-ig szunyókáljon egyet.Nézd csak meg! Még nálad is betegebbnek látszik.szólt a lány. Mindazon dolgok ellenére. a púpos irányába biccentve. felhorkanva. Tényleg volt valami a hátán. hogy L. gondolta Tesla. neki egy pillantást sem sikerült vetnie a misztériumra. A szeme sarkából látta. .már ez az erőfeszítés is megszédítette -. Grillo. A túloldali járdánál azonban a lábai kicsúsztak alóla.Viccelsz? Amint kilökte az ajtót .És be is tartom.motyogta. Volt valami testi hibája is: mintha egy púp vagy valami duzzanat éktelenkedett volna a testén. . Akármi is az. hogy Grillo felegyenesedik.megesküdtem rá. amiket Grillo tapasztalt és sejtett a város titokzatosságával kapcsolatban. hogy felkeljen. hogy megsérült.vélekedett. látta. . hogy Tesla kotorászni kezd a kesztyűtartóban.felelte Grillo. mintha valami oszló szövetben turkálna .. . Elesett. .Én nem látom. .Maradj itt . hogy soha nem hagyom el az otthonomat fegyvertelenül. nem messze a helytől. . A.. és rohant át botladozva az úton. és a világítás túl szegényes ahhoz. Leállította a kocsit.Az a fickó. ..Olyan nincs. és láthatóan komoly erőfeszítésébe került.Amikor Yvonne-t megölték .

hallotta meg a hangját .. Grillónak volt igaza..Menjen innen... a kocsiba! . Néhány méternyire Grillótól. és szemei .Tudod... de csak egy rémült pillantást kapott válaszul...Hát ez meg mi a franc? . Az még mindig állhatatosan küzdött. hogyan kell azt használni? . a lány már majdnem elérte a fiút. . Ott azután meglátta az üldözőket. vacogó fogakkal. az Isten szerelmére. . úgy érezte magát. motyogó ár. Tesla visszapillantott Grillóra..kérdezte Tesla megrökönyödve....ismételte . A fiúnak megvolt az oka a pánikra. hogy lábra állhasson.. és kiszállt a kocsiból. hogy berántsa a kéziféket. hogy maga mögé sandítson. Valóságon edzett szemei megpróbálták elutasítani az utcán közeledő újabb tapasztalatot.felelte a lány. Tesla odakiáltott neki. amint feléjük kúszik.Gyorsan. aki a kocsi ajtajába kapaszkodva várta. Grillo követte. aki még mindig a kocsiajtóba kapaszkodott. Átvetődött az ülésen.Bár ne tudnám ..kérem.. hogy úton van a segítség. és végleg el nem utasította volna magában a farizeus szerepét. de hasztalan. valójában élt.Menjen. mielőtt még belenézett volna esdeklő szemeibe.üvöltött fel.. Amit ő hátizsáknak tartott.. Meglátva őket azt kívánta. innen. bárcsak korábban megfogadta volna a fiú tanácsát. Amikor pedig elkezdett felegyenesedni.. és a fiú állapota szemmel láthatóan pillanatról pillanatra tovább romlott. . ... végig az utcán.oly sok végtagja volt. Az igenis ott volt.. . . utánam. jönnek. hogy elmúljon a rosszullét... minden abszurditásával együtt: a fakó.. A parazita végtagjainak minden rángására .Grillo! . Fényesen csillogott. Tesla követte az elgyötört pillantást. Onnan nem remélhetett segítséget. A fiú sorsa egybeforrott az övével. . és csápja.. miközben áldozatára tapadt. Nem fordíthat hátat neki... Egyfajta állat volt (vagy éppenséggel többfajta állat). A fiú ezúttal válaszolt neki: egy fájdalmas nyögésekbe csomagolt figyelmeztetéssel. Nem volt értelme megtagadni a borzalmat.. a kocsi lassan elkezdett visszafelé gurulni az enyhe emelkedőn. jönnek. hogy tartson ki.utánam. mintha utazna: teljesen elveszítette az irányérzékét.fájdalmas görcsbe rándult az arca. Amint így tett. hogy forogni kezdett vele a világ. ám az akció olyan hirtelenséggel következett be. A fiú szédelegve fordult meg.

. Egy pávián méretű bestia elkezdte nekidobálni testét a szélvédőnek. Tesla előrehajolt.magyarázta rémülten a fiú. nincs közöttük két egyforma) ugyanaz a rideg. hogy ízekre szedjék szét valamennyiüket. Nincs hősködés.Meg tudjuk csinálni. amikor a sereg előőrse beérte az autót. akárki is legyen. hogy könnyedén megszüntethető legyen.Miért? .ami eltalálta az egyik nagyobb bestiát. majd megfordult. Tesla leadott egy lövést a közeledő tömegbe .Le a Dombon . Grillo. A kocsi felé pillantott. ott vár. A fiú bólintott. A fiú mutatta az irányt. Sokféleségük ellenére (úgy tűnt. és megragadta a fiú karját.mondta a fiúnak. . Mindketten megyünk. és elkezdte vonszolni a testüket. ráhagyva nagyobb testű hittestvéreire a fiút. követni fognak? .Mindketten megyünk. és beleerősítettek a tempóba. mert ha sikerül .A kocsit. és csápjaikkal megpróbáltak az ablak és a keret közé férkőzni. A hullámot vezető apróbb bestiák némelyike máris a kocsi felé vette az irányt.A sápatag testek meghallották.Menjen már! .A Központ. Megint az a: . . Grillo éppen az ajtót csapta be. . . hogy a fiú jobb keze is komolyan megsérült).felelte neki. A kapcsolat túlságosan is szoros volt kettőjük közt..Keljen fel! . . a kocsit is beleértve. A többiek az ajtók kilincseit tépkedték. Bármilyen kísérlet a szétválasztásukra csak megtorlást vonna maga után.zihálta. . Felrángatva őt a lábaira és átvetve jobb karját a vállán (láthatta. Pusztítók voltak. könyörtelen elszántság jellemezte valamennyit. hozd már azt a nyavalyás kocsit! Látta.Engem akarnak .Nem .Az apám.. hogy az apa.Ha megyünk. . szinte alig tudatában saját mozdulatainak. de egy fikarcnyit sem lassította le -.kérdezte Tesla. A lány nem vitatkozott. mint elegen.motyogta az. már amennyire ez lehetséges volt.. Csak reménykedett.Miért? . kerülve a parazita tapogatózó végtagjait. még többen is. ahogy a férfi az ajtóval vacakol. . A kín teljesen legyengítette. . felugrálva a motorháztetőre és a tetőre. ha odaérnek. hathatós segítséget nyújt majd nekik. Épp elegen voltak. .

Nem számít .Mi zabál meg egy ilyet? .Mit csinálunk vele? .Nem fogja túlélni az éjszakát .Le a Központba . ami elég éhes.Itt hagyjuk.felelte a Jaff.válaszolta a Jaff. amelyik bezúzta az üveget. Jo-Beth? A lány nem válaszolt. Igazam van. .Igen? . .És mi lesz a nővel? .És mindig van valami. Utasítást kaptak rá. majd számtalan eredménytelen kísérlet után . . Csak várd ki a holnap esti partit. . .jött a fiú válasza. . Amint befordultak a következő sarkon a fiú alig hallható instrukciói alapján. Tesla maga mögött meghallotta a szétrobbanó szélvédő csörömpölését.Szemét fattyú! .felelte a Jaff. hogyan erőlködik Grillo az indítókulccsal. . ahol ez volt. és elhajtania. . addigra már biztosan nem lesznek olyan állapotban. csak szánalomra méltó zavarral figyelte testvérét.szitkozódott Tommy-Ray. .Nem lesz. lerázva a tetőről a teratát.tűnődött hangosan a Jaff. . Nem messzire a dráma színhelyétől a Jaff és Tommy-Ray. Akárhol is lyukad ki a fiú. . ott találjuk az apát is. A kreatúra nem halt meg teljesen. ami elég éhes hozzá . panaszos sípolást. Mást sem tett.Hová mehet Katz? . . látta.is lefutniuk ezt a sereget. .Fletcher hívja. .kérdezte Tommy-Ray. hogy senki se tudja meg. kiengedett egy vékony. maga után rángatva Jo-Beth-t.A dögevők gondoskodnak róla. .tűnődött a fiú.hogyan sikerül beindítania az autót.Újabb közlekedési baleset . .Ahogy reméltem.Bőven van ott még. . .informálta Tommy-Ray. hogy felvegyék ellenük a küzdelmet. mi a fene volt ez. Régen feladta már a zokogást és a beszédet. Az lesz a valami.Bármi.Az embereknek fel fog tűnni.Hacsak a terata gyorsabb nem lesz. .

A Jaff tanulmányozta az arcát. Kinyújtotta felé a karját. de felülemelkedett rajtuk..Rengeteg időnk lesz beszélgetni. . És amikor megszereztem. majd vissza Jo-Beth-re. ha azt mondom.Ezt kell látnom? Hogyan ölöd meg Howie-t? Hogyan pusztítod el a Grove-ot? . és a fia is az ellenségünk. aki szélesen rámosolygott. igaz? . Ez egy hosszú történet. Jo-Beth.mondta a Jaff. Nemsoká enyém lesz á jutalom. A férfi szavai. Természetesen ő is meg fog halni. Túlságosan is sok minden meghat. még ha nem is tud róla. legjobb szándéka ellenére. . .Túlságosan is sok minden .. . hanem egy olyan férfi arca.Howie nem.felelte.. . . Tudásnak hívják. . ha megtehetnék. megnyugtatták.Hát nem tökéletes egy lény? Egy igazi szamaritánus.Nem.Nekem semmi sem kell tőled. 2. .Később .Miért nem kapnak el bennünket? .Azt akarom.. .Téged semmi sem hat meg. Ő is az apja fia.. Megérint ez a kifejezés az arcodon.. És az övén .kérdezte.Tommy-Ray-re pillantott. Túl az érzeteken. és finoman megsimogatta a lány arcát.A maga módján Tommy-Ray már megértett.kérdezte Tesla Howie-tól. túl az értelmen.. és talán bölcsebbé is vált általuk.. Fletcher az ellenségünk.és egy tengerpartot.Ó dehogyisnem.. hogy mindent tisztán láss. Szemrebbenés nélkül megölnének bennünket.. . De higgy nekem. Azon a szigeten a nap sohasem ér véget.. mégis micsoda felemelő dolog ilyen fene nagy jószívűséget tapasztalni. megosztom veletek. Nem egy magzat vízfeje lebegett előtte.. ha elegendő időt adsz nekem arra. Te is megértheted. A megjegyzés végül szóra bírta a lányt. hogy elmagyarázzam. .Mutatok neked egy szigetet. . . . aki számtalan nehézséget látott.

amit ott szerzett meg. amikor szüksége lett volna rá? Elveszett valahol a holdsarló alakú utcák és zsákutcák között. mint egy tengerész-deszantos kiképzőpálya. amit talál. és a fogai még mindig vacogtak. jóllehet azt is tudta .minden lépéssel egyre nehezebb lett. melyeket gyakorlatilag konstans alkoholos kábulatban töltött -. Egy szörnyekről hablatyoló borotválatlan idegen mindenhol elutasításra találna. hogy az őket üldöző erők beérik. és csak az értékes időt vesztegeti ahelyett. Habár tagjait mintha ólomból öntötték volna. Bízva abban.Jöjjön velem . hogy nem kapna sehol. de a józanság állapotában olyanná vált. hogy bekopogna az első ajtón. Egy sör volt a kezében.Útközben elmondok mindent. . mint amilyennek Grillo érezte magát. vagy áldozatul esett a kocsiját megtámadó szörnyetegek valamelyikének? Egyik sem. amíg segítséget szerez. kivéve Hotchkisst. Ösztöne azonban azt súgta neki.Howie. Hány terjengős levelet írt hatás alatt. és ébren. Ha így van. melyek valóságos akadálypályává tették a várost. mely akkor az értelem fényében ragyogott. hogy az ilyen tisztaság könnyen lehet önbecsapás eredménye. Az utolsó negyedmérföld a Központig olyan hosszúra nyúlt előttük. .Hová? .az összeomlás utáni hónapok tapasztalatából.Grillo? Jesszusom. . mi a pokol történt magával? Hotchkissnak sem volt sok oka a büszkeségre: legalább annyira gyűröttnek látszott. mentális állapota kellőképpen tisztának tűnt a számára.Van puskája? . mint az őrült száguldott el az első nyilvános telefonfülkéig.Már kétszer is bizonyosnak látszott. de a soraik mindkét alkalommal abban a pillanatban lelassultak. hogy Tesla gyors felfogása képes lesz távol tartani tőlük a hordát.mondta Grillo. és elárasztják őket. akkor mégis ki akarhatja ezt? És mi lehet vele a célja? A fiú . aki néhány sarokkal a nevét is elmotyogta . gondolkodott kétségbeesetten. majd a címre. és onnan kérne segítséget. . A férfi otthon volt. Teslában egyre erősödött a meggyőződés. Hol volt Grillo. amint ezt megtehették volna. mint a Finnegan ébredése? Talán most is ez a helyzet. hogy az üldözést csak megkoreografálták. és annak számtalan testvére a szemében.

Hozza azt is! . nem ért. A hívás elhangzott: támadást intéztek két bolt ellen. Fletcher tovább bátorította a kórust.szakította félbe Hotchkiss. a szelleme ott kísért a Misión de Santa Catrina romjai között. Van még egy feladat.Nem tudom. hiábavaló lesz.Várjon. és nem ismert erre célravezetőbb módszert. merre mehettek. Elképzelve a helyet.akár megérintette a Jaff. és oly kevés barát. . A riasztócsengők ritkán szólaltak meg a Grove-ban.ahogy a Jaff szerette hívni . a Domb tetején. hogy még soha nem szólt ennyi egyszerre. az egész nyomorúságos történet megismétli önmagát.Hallgassa csak! . az a legvalószínűbb.Riasztó. Mi van a Nuncióval? Lehetséges. Kakofonikus hangjuk elterült a városon.mondta Grillo. mielőtt örökre elválnának egymástól. annál jobb.az itteni hangzavarhoz a felriadt állatok hangja is hozzátette a magáét. és nekünk. Jóllehet korán volt még ahhoz. Ha elbukik. és bizonyos. mint támadást intézni a város kereskedelmi szíve ellen. amit eltervezett. többségük . mely immár az osztályrészéül jut... legalább nem látja majd a bukás következményeit. hogy a Grove felnőtt lakossága aludjon. Akkor szólaltak meg a szupermarketben.. Riasztócsengőket hallok. aki segített volna elbírnia a terhet.. akár . Mindannyiuk közül talán Raul állt hozzá a legközelebb. amikor Fletcher nekiállt bezúzni az ablakokat. Fletcher gondolatmenete hirtelen megtorpant. Vajon hol lehet most? Halott. A kéretlen mártírság. és valami ártatlan lélek belebotlik. . Marvin boltjában már teli torokból zengtek. hogy a Nagy Mű . . Minél előbb rázza le a Grove magáról a letargiát.. amit Howardra kell bíznia. Amúgy is oly sok bánat volt az életében. ahogyan a kisállat-kereskedésben is .maradványai még mindig ott vannak a sziklaszirt tetején? Ha így van. az erdősávval szegélyezett Deerdell-től egészen Vance özvegyének házáig. van egy karabélyom. .Igen. .Mi az? .Most ne beszéljen! . tökéletes időzítést kívánt. ha valóban meg akarja érinteni az összegyűlt elméket. A dráma.

) . és ezt ő is tudja.Minek ez a zaj? . hogy lássák.mégis furcsán álomittasnak érezte magát. . Suttogva beszéltek partnereikkel. . Már korábban is megpróbálkozott ezzel a trükkel.Biztosan örülsz a hírnek.felelte a Jaff. . Az egyetlen biztonságos hely otthonuk magánya. Nem mindenki volt azonban ennyire passzív. a szomszédok kimentek-e az utcára. . hogy forradalmat szíthat ellenünk.Talán abban reménykedik. nincsenek álmaik. Ha megkérdezték volna őket. .Mikor? . Már tudjuk. és hogy hol lesz nemsokára a fia is. Néhányan felvonták a redőnyöket. hogy semmi szükség kimenni. És neki mindkettőre szüksége van.Mivel próbálkozik? . hol van Fletcher. majd újra rázárt ajtók mögött. semmi sem normális vagy racionális többé.Amikor beutaztuk Amerikát. Elbukott. megfeledkezve arról. miért is hagyták ott karosszékük kényelmét. mint ahogy most sem lesz. hogy visszahívom a vérebeket Katz sarkából. igazolva. a bezárt. Akkor elmaradt a forradalom. még a saját nevüket is bajosan tudták volna megmondani.Mi a francot jelent ez? . hogy az emberek lássák a teratát . már ha egyáltalán megszólaltak. amit ne láthatnának a tévében).nem . Az embereknek nincs hitük. megálltak az ajtóban vagy étkezőjük közepén. (Jo-Beth felé fordult. hogy szép sorban a többi is kövesse.Ügyes . De a riasztócsengők erélyesen követelték figyelmüket.akarta tudni Tommy-Ray. . némelyek pedig odáig is elmerészkedtek.mondta a Jaff. Ez csak a kétségbeesés jele.Már nem követnek bennünket . hogy odamenjenek a bejárati ajtóhoz (a férjek vagy feleségek pedig utánuk szóltak. hogy jöjjenek vissza. Csak egyetlen embernek kellett kimozdulnia ahhoz. amit állati ösztönükkel már napnyugtától éreztek: a dolgok rosszra fordultak ma éjjel. elmondták nekik. A horda valóban megállt. .Az a célja. nincs odakint semmi.mondta Tesla.

figyelmeztette Tesla.kiáltott rá..Nehogy gyufát gyújtson! .Ha te mondod. . Tesla bólintott.Howard? . Odabent a boltban Fletcher felemelte a fejét elfoglaltságából. Nemigen gondolta volna a fiú apjának sem.Az meg kicsoda? . mint ivadéka. Fletcher abbahagyta az előkészületeket.Nem tehetek róla.utasította a férfi..Hadd nézzem.. mint egy bűvész. A férfi. . .Vagy már itt sem vagyok. Az a dolog a hátán. Hirtelen félelem mart belé. . aki bebizonyítja.Beszélnem kell Howarddal. aki szinte úgy vonszolta keresztül a testét a parkolón az üvegszilánkokkal borított járda felé. A lány orrüregét megtöltő csípős szag azonosította számára a benzint.Mi történik ott? . . szakaszos mozgásából ítélve pedig legalább olyan rossz állapotban volt. A férfi magas volt.Maga vezette őt ide. Howie felmordult.Vállára vetett terhe nem válaszolt.kérdezte a lány. mielőtt még a Jaff ideérne. és szorosabbá . akit a lány meglátott kiemelkedni az összetört kirakat mögül.Értem . Őt és a seregét. hogy üres a keze. Nem volt egyedül.Ne jöjjön közelebb .. leírva kezével egy kört. egyáltalán nem látszott vandálnak. . melynek bezúzták az ablakait. és betegesen sápadt. aki felnézett. . . A ruháit láthatóan átitta valami folyadék. Amikor ez mégis sikerült neki. a szupermarket felé biccentett. Howie alig ért földet. Egy nőre támaszkodott. melynek nyomát a férfi menet közben a földön is maga után hagyta. Howie nem vesztegette értékes energiáját a kísérletre. A fiú beért a látómezejébe. apja máris két kézzel megragadta a hátára tapadó parazitát. . . izomzata hálásan sóhajtott fel a megkönnyebbüléstől. .szólította. hogy a hajsza egyenesen egy tébolyodott karmai közé hajtotta őket. és az ablakhoz ment. hogy a férfi odajöjjön hozzájuk. Howie nagyon szenved.Fektesse le ide! . Az abban a pillanatban vadul csapkodni kezdett. mely egyike volt a számtalan boltnak a Központban. és engedte. . Tesla így tett. de hát a családi hasonlóságok sohasem volt az erős oldala. Tesla volt az.mondta a férfi. Alig tudta a fejét mozdítani.

Fletchernek hívnak. hogy most itt lehessen. amit lehetett . Howie apja behajította a boltba. hogy így lesz. A negyedikre már el is marta a bestiát.szabadkozott Tesla. . Az öntudatlanság határán Howie elkezdett küzdeni a levegőért. velem együtt. és kirántotta a kezét.Fogja meg a fejét! . .. .kiáltott fel Tesla. én már megtettem mindent.Sok mindent el kell mondanom magának. mely egy szempillantás alatt maga alá temette. Ez a seb arra emlékeztet. Most cselekszünk. Maga hagyni fogja. Test és bestia külön váltak.kezdte sejtelmesen a férfi. de hajlandó volt engedni azért. Azért született. mintha egy szöget vertek volna belé. . Nem volt szüksége győzködésre. (Megmutatta a tenyerét.Meg fogja ölni! . végül Howie-ra.Engedje el! . hogy elmondjam neki..Mi ez.Majd holnap analizálunk. és könyörgöm.Hé. tenyérjóslás? . Fogja meg! Tesla a férfira pillantott. . Nem ő volt az egyetlen. . Howie nem hagyta.. Maga része a történetnek. mely leginkább arra emlékeztetett.. miközben Hotchkiss társaságában a Központ felé hajtottak -. . melyen valóban ott éktelenkedett egy seb.Már most figyelmeztetem . Abban a pillanatban a benzines ember már le is rántotta..Micsoda? . hogy amit láttunk előbújni a föld . hogy fel kellett áldozni egy húscafatot a kezéből. Három szívdobbanás. maga jött el helyette. hogy a fiú segítsen nekem. A szájrész Howie nyakára tapadt ugyan. .Azt akartam.Nagy út áll maga előtt . hogy Tesla kezébe haraphasson. ami a szörny pofájában ragadt. azután a szörnyre.üvöltött rá a férfi. de most már látom.mondta Grillo. ne hagyjon most cserben. . annak ellenére. Tudom. Segítsen nekem! Már nem sok időnk maradt. ahol becsapódott egy konzervpiramis alá.Én ebből egy szót se értek.Hallotta! Az állat fejét.vonta ölelését áldozata körül.. amikor a Nunció először megvágott.) . akit érdekelt a sérülés. Tesla félve tanulmányozta a kezét. A tenyér a közepén sebesült meg. .

hogy forduljanak vissza! . amilyeneket még életemben nem láttam.Nem hiszem . .Mindenki azt gondolta rólam. Harminc-negyven Grove-lakó máris ott gyülekezett. Lelassított. Marvin. némelyikük körbejárva szemlélte a boltokban keletkezett károkat. és hallgatták a riasztókat. hogy a rendőrség már úton van . sem Hotchkissé nem váltottak ki semmilyen hatást a járókelőkből. Mások is voltak. . . kihajolva a maga oldalán. és átvágott a parkolón a szupermarket irányába. kopasz ember figyelmét. Olyan teremtmények szállták meg a Grove-ot ma este. . . . amiért lezárattam a barlangokat. . mások mást se csináltak.Hol van Spilmont? Itt kellene lennie valami hivatalos személynek is. Felemelve hangját és karabélyát igyekezett valami befolyást gyakorolni a tömeg felett.El kellene távolítanunk innen ezeket az embereket . Hotchkiss egyetértett vele. hogy őrült vagyok. mint valami mennyei muzsikát. Betörték a kirakataimat.Majd máskor.Mi van vele? .Ha ők is azt látják majd. Amikor lesz időnk a könnyekre. . Erőfeszítései magára vontak egy apró. . Grillo.próbált úrrá lenni tanácstalanságán. csak álltak. fejhangon sipítozva.mondta Hotchkiss.akarta tudni Marvin.Nem. amint két polgár átvágott előtte az úton. mint gyilkosságról.Azok a kölykök L. mintha valami búcsúra mennének.. Carolyn. .mondta Grillo. ha maga akar az lenni.felelte Hotchkiss keserűen.Maga meg ki a franc? . . a benzinszagtól megint szédülni kezdett. Nem voltak egyedül.-ből..Nem tudom követni. .jegyezte meg Grillo.. .A lányom.alól.akkor igen nagy pánik fog kitörni.Micsoda vandalizmus .Talán a hasznukra válik majd . figyelmeztetéseket kiáltozva. Sem az ő szavai. . akik a Központ felé tartottak.mondta Grillo. .Benzinszagot érzek . amit én . Hotchkiss? . . A. az csak a kezdet volt. Elérték a bevásárlóközpont parkolóját. . Grillo és Hotchkiss kiszállt a kocsiból. hogy gyalog közelítsék meg a hívás helyszínét.Biztos vagyok benne. .folytatta Marvin. Amiért úgy beszéltem Carolyn haláláról.szólt közbe Grillo..Maga a szolgálatos.Mondja meg nekik.

és a parkolóra. . Olyan arc volt.Mielőtt Grillo megválaszolhatott volna. .Közelünkbe? .Ne hozz még valakit a közelünkbe! . A fiú.kérdezte Grillo. amikor az egyik alak hirtelen láthatóvá vált. A másik kísértet. Az üvegcserepeken lépdelve megindult a kirakat felé. ugyanakkor ösztönösen felismert.Ez az egész fel fog robbanni. Valaki még hiányzott a partiról. honnan ismeri. mintegy válaszképpen Grillo első. ő volt a hasadék egyik lakója.Magunkkal vihetjük a fiút? .Mióta vagytok ennyire egymáshoz nőve? . amikor csinálja. akit Grillo ismert is. ösztönös kérdésére. vagy még inkább az azon túl elterülő sötétségre meredt. .Van valaki odabent! Grillo az áruház felé nézett. egy kiáltás hasított bele a hangzavarba. .És a negyedik? . Grillo.Menj már el innen! A férfi figyelmen kívül hagyta a jó tanácsot. kétségkívül. és talpra rángatta. .dühöngött Tesla.Tesla? A lány meghallotta őt: felnézett. .Ami sok. most arccal lefelé és derékig meztelenül feküdt a kövezeten.A barlang. Lázban égő szemei jóváhagyták a kijelentést. Mögötte egy férfi állt. Tesla bólintott: . És én itt leszek. vagy mindannyiunknak vége! Tekintete elhagyta Grillo arcát. . meg nem is.kiáltott fel.Ők apa és fia.A fiú pedig Howard Katz. Grillo és Hotchkiss megragadta a fiút.felelte Tesla. melyhez nem tudott nevet társítani. Valóban mozgott néhány figura a bolt félhomályában.Mi folyik itt? . és ráripakodott.De siessetek .Hotchkiss! . . Hotchkiss eközben fellépett Grillo mellé: . . .Szent szar .Igen.Jöjjön ide! .zihálta. Egy szempillantás alatt rájött.Ami a harmadik kérdést illeti: . .A neve Fletcher .kérdezte Grillo. . igaz? . Grillo! . akit Tesla elment megmenteni. . és keresztülmászott a darabokra tört kirakat keretén.mondta -. az sok! .Menj innen.

. .Honnan tudod? . maga mögött meghallotta Tesla hangját. A háta mögött két kaliforniai szépség állt. folyosót nyitva a két ősellenség között. hogy mindkettőre. ahol az álmok sarkcsillag gyanánt fénylettek. Egyfajta lágy elektrosokk futott át Grillón. ismét Teslára nézve. amint Fletcher hagyta lecsúszni karját fia arcáról.Vigyék a fiamat. . Szemei könnyekkel teltek meg. minden hallható utasítás nélkül szétvált. Amint Grillo átengedte a fiú súlyát. . .Várjatok! . . az üzemanyag kipárolgásánál sokkal több hagyta el a férfit.szólt Fletcher a trió felé közeledve. A Jaff nem érkezett egyedül. . A lány közlendője egyszerű volt. . Majd az egésznek szinte brutális hirtelenséggel vége szakadt.Miért? És hová? . mint egy friss tetemé. mely időközben öt. Arckifejezéséből ítélve ő is osztozott a rövidke megvilágosodásban. . A tudata egyszeriben megvilágosodott.kiáltotta izgatottan. árnyalatnyi mosollyal az arcán. A benzinszag mindennél erősebb volt a közelében.kérte határozottan Tesla. a testen keresztül láncba kötve a három szervezetet.vagy hatszorosára is megduzzadt. Grillo.jött Fletcher válasza. A másik barlanglakó.kérdezte Grillo. .. utasítás szerint. melynek végtagjai olyan élettelenül lógtak alá.A Jaff.Sehová és mindenhová . Fletcher ellensége.Mi? . ahogyan Fletcher megérintette fiát. Hotchkiss lépett ki az utcára. az ő akaratából fog történni. testének minden törékenysége feledésbe merült. a parkoló külső peremén állt. uraim! . .Jo-Beth és Tommy-Ray .Csak menjetek el. Howie felemelte a fejét.Tartsák távol a tűzvonaltól! . hogy átvegye a testet.Engedjen! . akiket Grillo nem ismert. és betöltötte az űr. s a szemei megkapták a választ. .mondta.motyogta.A Quiddityt meg kell őrizni.Akármi is történjék mostantól kezdve. de lehet.fürkészte a tömeget. mielőtt bármelyikük felelhetett volna. A tömeg. Hotchkiss annál inkább.Mi fog történni? . Átvitték Howie-t az ablakon.Fletcher elmegy. Grillóra pillantott.Hol? . Grillo Hotchkissra nézett. Az egyik névre. .Mert mondtam neki .felelte Tesla. és .

A Quiddityt meg kell őrizni. hagyd békén! . . .Voltak vágyaid . .jelentette ki Tesla. .Ne is merd tagadni. csak hagyjalak élni! . és nagyon lassan elindult Fletcher felé. amíg hozzá nem fordult. Mostanra már félúton járt Fletcher felé.Nem olyanok. . Fletcher. . hogy azonnal végezzek veled. Nekem mindig volt célom. .Még mindig nem érted.akarta tudni. Nem igaz.felelte. hogy tehetett szert ennyi tudásra ilyen rövid idő alatt.A golyód? . . Hát nem látja.Nem kaphatod meg a Tudást.Soha nem jelentett nekem túl sokat. Tommy-Ray? A fiú vigyorogni kezdett. .Rendben . A tudás kútfője. igaz? . . gyermekei felé biccentve . Könyörgöm. hogy könyörögjek. újabb ámulatba ejtve Grillót. .A bohóckodásod még a város felét sem volt képes idecsalogatni. magával rángatva húgát.mondta a Jaff. szemben a Jaff-fal. . .Sokkal több forog most kockán. . . és odasúgta neki: .A másik felét te mérgezted meg . Mögötte ott lépdelt a fiú. közben elsétált mellettük .A pisztolyt. Könyörögj egy kicsit! Mondd.A véreim .Bármit.Ne akard. és megállt az emberi folyosó másik végén.elhagyva Teslát.Ha azt akarod. Már itt érzem az ujjaimban .Ez igaz. A Jaff felemelte a kezét. aki számára érthetetlen volt.megpróbálta félrelökni Hotchkisst. meg fogják ölni! . mint a barátnőd élete .Mire volt mindez jó? .vágott vissza Fletcher. ha nem állítjuk meg őket.bármit megtennének értem.mondta a Jaff. hát megteszem.Az élet. Howie-t és Hotchkisst is -. Grillót.válaszolta Fletcher. Teljesen elmerülve a szóváltásban Tesla nem is figyelt fel arra. hogy nekem adod a golyóidat. A Jaff szólalt meg elsőként. majd összedörzsölte a hüvelykjét és a mutatóujját.Megölik őt.kérdezte a Jaff.Késő. hogy Howie kicsúszott Hotchkiss kezeiből. . . mintha pénzt számolna. mint a tieid.

különösen a gyerekkel levők. modern.. Tommy-Ray úgy tett. (Elmosolyodott. Igaz? Tommy-Ray eddig Jo-Beth vállán tartotta kezét. Minden csak kísérletezés. Valaki a tömegben felszólalt a dolog ellen.Nem állíthatja meg. másfelől..Nem. hogy lássa: ekkora hatalom egy ilyen lény kezében összpontosulva mérhetetlen gonoszságot szülhet. A Jaffot. Fletcher mögött Grillo előrehajolt. A csókot egy lövés akadályozta meg.El tudja távolítani valahogy? .Engedd el! . .A kölyköt? . és csak felületesen érthette meg a Tudás. Akármilyen hatást is váltott ki a Jaffból Fletcher Nagy Műve (a Nunció. a Quiddity. hogy magába igya azokat a víziókat. . törődik vele? Felnézve megértette a fiú igazát. .A saját lánya . nagyon is értik ezt. és a fejével lassan közeledni kezdett az övéhez.) . .A pisztoly most is ott lapult a zsebében.Elvesztél.Te és a gyermeked nem értitek. Fletcher . a lövedék Tommy-Ray lába előtt fúródott az aszfaltba. hogy valaki. . most szép lassan hagyta lecsúszni a lány mellére.Ne is próbálkozzon vele! .A jó ég tudja.Akkor ki állíthatja meg? . . amiket Fletcher megosztott vele. A többség azonban maradt. . . de Tommy-Raynek esze ágában sem volt lemondani róla. ahogy ő nevezte). Jo-Beth elhúzódott bátyjától. mit jelent az. Néhányan. Vonakodva engedte át Howie sebesült kezének. és tettetett értetlenséggel bámult rá. a tudása épp elegendő volt. .súgta Tesla válaszul. A hang nem volt erős. annyi bizonyos volt. hátrálni kezdtek.folytatta a Jaff. . A vérontás fenyegető közelsége nem múlt el nyomtalanul a tömeg felett. majd lassan előhúzta kését a zsebéből.Azt hiszi. Kozmosz és Metakozmosz rendszerének komplexitását. Jóllehet nagyon kevés ideje volt rá. de mindenki jól hallhatta.Ők ketten.mormolta Howie. hogy az átlendítette a téboly mezsgyéjén is. Magához rántotta a lány testét. hogy kiléptek az áruházból.szólt rá Howie. de a Jaff egyetlen pillantásával elhallgattatta. és odasúgta Hotchkissnak: .Meg fogja ölni .szólalt meg Tesla. ahogy Howie utasította.

Ne öld meg! . Beszéd közben lassan közeledett Howie felé. Elérte a küzdőket. és előrántott egy gyufát. és repült Fletcher felé.Ez már kikerült a kezünk közül. Tudták a forrását is. Howie tekintete feléje fordult. Az áldozatbemutatás kiválasztott eszköze. Habár nem voltak köztük olyanok.. Marvin's Food and Drug felirattal. Húzd meg a ravaszt. Éppen azon volt. ha egyáltalán valamit is. értettek volna a főszereplők szóváltásából. . hogy megragadta Jo-Beth-t. Ujjaiból.parancsolta a Jaff. A férfi elengedte Jo-Beth-t.jegyezte meg Tesla Grillónak és Hotchkissnak. hogy lángra lobbantsa.Képes lennél hidegvérrel lelőni ezek előtt a kedves emberek előtt? kérdezte Tommy-Ray Howie-tól.Jobb lesz eltűnni innen . Hogyan is nézhetnének félre. és elindult Fletcher felé. a tömegben mindenki ösztönösen is megérezte. Katz! Már ha van elég vér hozzá a pucádban. hogy közbeavatkozik. majd túllépve rajtuk folytatta útját Fletcher felé. Nem sok fantázia kellett hozzá a szemtanúk részéről. . mi a célja vele. Fletcher benyúlt a zsebébe. amikor a Jaff ujjából egy friss energianyaláb csapott fel. A pisztoly kirepült a fiú kezéből. . A szorítás kiáltást fakasztott a lány ajkán.Hát csak rajta! Felhatalmazlak rá. mint a marakodó kutyákra. A Jaff volt az. ektoplazmaként felszabaduló energiacseppek kezdték izzítani a levegőt. Lődd szét a tököm! Én nem félek. csak egy erőteljesebb lökésre. Egy pillanattal később. aki alig tudott állva maradni. hogy vessenek egy pillantást isteneikre? Fletcher feltépte a csomagot. majd úgy tűnt. Nem is volt szüksége. melyekben állítása szerint máris ott érezte a Tudást. hogy egyetemes fontosságú eseménynek lehet a szemtanúja. azáltal. és egy levél gyufát rántott elő. és a halál is szeret engem. majd rávetette magát áldozatára. Valamennyien érezték a benzinszagot. és Tommy-Ray abban a pillanatban felemelt késsel támadt rá. És most megjelent ez a gyufa. ha most elsőként megadatott nekik. aki elmozdította az eseményeket a holtpontról. . . Lövedékként vágódott Fletcher ujjaihoz. Mégis kevesen visszakoztak. De a pisztolyt nem vette le Tommy-Ray-ről. Szeretem a halált. de ehelyett egyszerűen csak vetett rájuk egy pillantást. és a becsapódás ereje messzire repítette a gyufát és a csomagot. akik sok mindent. mintegy szavait igazolandó. Tommy-Ray keményen a lába közé rúgott. hogy ledöntse Howie-t lábairól. hogy kitalálják.

hogy profitálhat a lángok kínjaiból. és arrébb rohant. amikor reggel leült az írógép elé. és ő egyetlen iszonyatos pillanatra elmerült azokban a tébolyodott szemekben . mint ahogyan remélte. Mégis valóság ez. Száján át lassan kifújta a levegőt.mondta a Jaff. és a Jaff gyűlölete ezúton nyert utat legbenső lényéhez. melyhez a szikra villáma jelenti a bevezetőt. annak emlékezetére. csak kérned. megtisztítva elméjét a haszontalan gondolatoktól. Ezután megcélozta a fegyverrel a földet Fletcher mögött.és meglátta azt a fantomlényt. Nem keletkezett szikra. hogy hagyta volna kilövellni magából.Ne vesztegesd az idődet ilyen ócska trükkökre! . amit Fletchernek szánt.. Újra célozni kezdett. míg csak bele nem nézhetett Tesla szemeibe. Egyetlen szó nélkül kikapta a kezéből. Csak a halál szabadíthatta meg ettől. Ezúttal inkább magában tartotta a mérget. ahelyett. A mozdulat magára vonta a Jaff tekintetét. Fletcher elkapta a pillantását a mindent elemésztő tűz-orkán mögött. így a kifejezésén eláradó kedvességet Tesla magával vihette minden jövőbéli kalandra. hogy fog. melyet a férfi rótt rá. Vonásain félreérthetetlenül megjelent a tiltakozás. A káosz üzenete áradt szét szervezetében a Jaff érintése nyomán. A lány hihetetlen sebezhetőséget látott az övéiben: megnyitotta magát. A lánynak nem volt gyufája. megérintette a kezével. . milyen keveset is érthet meg ő a világ működéséből. Mint egy élénken fénylő vihart. bármi is legyen az. Most a való világgal kell ugyanezt tennie. hogy a tűz nem árthat nekem. Ahogy neked sem.Te is tudod. semmi mást nem kell tenned. Gyötrelmes lassúsággal fordította el fejét. hogy előbb látja a tüzet. Azután lángba borult minden. . Ha mindenáron meg akarsz halni. és meghúzta a ravaszt. A hőhullám hirtelen és intenzíven tört rájuk. ahonnét jobban követhette az eseményeket. Tesla eldobta a puskát. ott volt viszont neki Hotchkiss karabélya. és tüzelt. Borzongás futott végig Fletcheren. olyan lecke. azt a másik Jaffot. hacsak nem akarod. Úgy tűnt a számára. és éppen az ő keze által lett azzá. ahogy mindig is szokta. Amint odaért ellenfeléhez. aki az arca mögé rejtőzött. hogy beleélje magát a magában eltervezett végkifejletbe. amit egyetlen iskolában sem tanulhatna meg. Csinált már ő tüzet korábban is. mint ahogy az bekövetkezett volna. Hogy egy ember élvezheti az elevenen elégést. hogy lángra lobbantsa képzeletét. A lapokon. A levegő Fletcher körül hirtelen sárgán izzani kezdett.

A vállalkozó szellemű gyermekek után szüleik következtek. mielőtt visszapillantott volna a lángoló Fletcherre.Minden oké. Fényességük megvilágította az álarc mögé bújt arcot. Ez nem egyszerű látványosság volt. a Jaff számára: a felszabadult esszenciális erő. és Fletcher csodálatos átalakulásának a látványa közelebb vitte a tűzhöz. mely tömör oszlopként örvénylett körülötte. mint az energia. hogy hátrébb lépjen. Mint az első majom. Ennek. hátrakiáltottak hitvesüknek: . kezei és ágyéka máris eltűnt. ami korábban kitaszította a kezéből a gyufát. mint öt szál gyertya. Talán a megelőző erőszak kigyomlálta soraikból a bátortalanokat.A lángokon túl láthatta. Néhányan.. bizonyítva ártalmatlanságukat. mindez az ő műve. ez volt Fletcher minden reménye: megváltoztatni a törzset.. A tűz. fény! Sokkal több volt annál. A látvány azonban csak egy pillanatra vonta el figyelmét. Ugyanazok voltak Fletcher számára. A gyerekek mentek elöl. megmarkolva a csillogó parányokat. Csodálatos dolog volt. hogy a Jaff komikusan rázkódva tántorodik hátra. fejét és nyakát a vállaival. A Jaff gyűlölte őket. hogy a fényeket üdvözöljék. De túlságosan le volt nyűgözve ahhoz. ahogyan fizikai lénye fokozatosan leépült. hogy senki sem próbált menekülni előlük. Mögötte Howie és Tommy-Ray egyaránt elhátráltak a tűz elől. Ő a teremtő. aki fellobbantotta a tüzet. Mellkasa. A helyzet még e rövid idő alatt is gyökeresen megváltozott. átszelve a levegőt. találkozva a fényekkel. És úgy árasztotta magából. A többi vevő volt a varázslatra. mintha úrvacsorához járulnának. eközben egyfajta sugárzó anyagot lövellve maga körül. hanem átalakította a férfit. és mindörökre megváltoztatta vele a törzs életét. A fény szétáradt kitárt ujjaik között. Megértette. vagy várakozásteli arcukon. és a szentjánosbogarak tárt karokra találtak körükben. némelyek egyenesen keresztültörtek a sorokon. termékeny talajt keresve. amint leváltak Fletcher testéről. a tüzek visszhangot vertek szemeikben. Végül is. A tűz elkapta ujjait. A Grove lakói voltak ez a talaj. Nem fáj. és ezt Tesla is tudta. amely ki volt téve . Ez csak. egy időre félretéve a gyűlölködést. mint veszett kutya a forró víztől) megvilágította a lány számára azok természetét. A lángoló részecskék magukban hordozták ősatyjuk szándékát. ahol Fletcherhez ért. nem emésztette el. A Jaff reakciója a fényekre (úgy húzódott el tőlük. mint az biztonságos lett volna. Fénylő magként röppentek ki a lángoszlopból. Úgy égtek. s a vállait az altestével finom porszerű anyag kötötte össze. A fény maga Fletcher volt. Érezte saját megpörkölődött hajának csípős szagát.

hogy fényként távozzanak. azt egyszerűen felzabálta a tűz. Végül is. Alapjában véve ez volt Fletcher sámán utolsó előadása. Ő mégis úgy döntött. hogy Fletcher távozásával a felelősség súlya immár az ő vállaira nehezedik. Ez új kor nyitánya lassan a befejezéséhez közeledett. Tesla túlságosan közelről figyelte Fletchert ahhoz. a lángok ki is aludtak. Jo-Beth és Howie újra egyesülhetett olyan eseményeket követően. Minden bizonnyal sokukat. egy gyerekkorában hallott zsoltár villant az eszébe. fegyverrel a kezében. Lakóit megérintette a szellem ajándéka. Nem maradt semmi utána. hogy számon tarthatta volna. hogy tudják. Tesla pedig tudhatta. Utcái borzalmaknak lehettek szemtanúi. Régi himnusz egy új kor hajnalán. Miközben figyelte. Howie-nak sikerült mellé férkőznie Fletcher nagy mutatványa alatt. ahogy ezek a leheletfinom szövetszálak is lebomlottak. Lesznek persze visszahatásai. érzékeik nem csalták meg őket a barlangban.a lángorkán minden szeszélyének. minthogy néhány kivehetetlen szitokkal a száján kövesse apját az éjszakába. Maga a Grove is osztozott a mágikus éj elmúltával a teherben. Tommy-Ray vele tartott. Jézusom. De nemsokára eljön a háború. Tommy-Ray nem tehetett mást. agya fénnyé olvadt szét. melyeknek kis híján áldozatul estek. . nem volt hamu. míg a fény birtokosai nem alszanak egyet ajándékuk birtokában. hogy azután tűzvirágként szökelljen szárba. Ennek távoztával ami maradt Fletcherből. az ő serege várakozott az éjszakában. hanem a lehető legkisebb felhajtással távozott. Talán valamennyiüket. koponyája széttöredezett. majd tápanyaga fogytával. hányukat érintette meg a fény. de még füst sem. Az egyik pillanatban fény és varázslat. Volt persze néhány azonnali kihatás is. arca szemeinél és a szájánál máris a tűz martaléka lett. Jo-Beth azonban nem. de addig nem. az én napsugaram. Talán már a puszta számuk elegendő volt a Jaff számára. a másikban az űr. hogy nem küldi csatába őket. Grillo és Hotchkiss számára megadatott a kielégülés. hogy ne próbálkozzon meg a megtorlással. mint valami fényből szőtt gyermekláncfű. Fletcher szinte teljesen felemésztette már magát.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful