Clive Barker

A hírvivő
A Tudás első könyve
A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Clive Barker: The Great and Secret Show The First Book of The Art HarperCollinsPublishers London, 1993 Copyright © Clive Barker 1989 All rights reserved

Fordította BABITS PÉTER

Borító SZENDREI TIBOR

ISBN 963 9151 53 X

Hungarian translation © Babits Péter, 1998 Hungarian edition © Szukits Könyvkiadó, 1999 Lektor: Korom Pál Tördelőszerkesztés: SPEKTRUM REPRÓ BT, Szentmiklósi Csaba Színre bontás: A-SzínVonal Bt. Szerkesztő: Tézsla Ervin Felelős kiadó: Szukits László Felelős szerkesztő: Hunyadi Csaba Szegedi Kossuth Nyomda Kft. Felelős vezető: Gera Imre Az emlékek, próféciák és ábrándok - a múlt, a jövő és az az álomként felködlő pillanat kettejük között - mind egyetlen birodalom, mely egyetlen, halhatatlan napig él. Tudni ezt Bölcsesség. Használni maga a Tudás.

Első rész

A HÍRVIVŐ
Egy
Homer kinyitotta az ajtót. - Jöjjön be, Randolph! Gyűlölte, ahogy a Randolphot ejtette, azzal az árnyalatnyi megvetéssel a hangjában, mintha minden átkozott bűnével tisztában lenne, kezdve a legelsőtől, a legkisebbtől.

- Mégis mire vár? - kérdezte Homer, amikor meglátta Jaffe habozását. Egy csomó munkát el kell végeznie. Minél előbb végez vele, annál hamarabb adhatok újabbat. Randolph belépett a szobába. A hatalmas helyiség falait ugyanarra az epesárga és hadihajószürke színre festették, amit az Omaha Központi Postahivatal összes irodájában és folyosóján is használtak. Nem mintha itt sokat lehetett volna látni belőlük. A fal mentén embernél is magasabb halmokban levelek álltak. Zsákokban, táskákban, dobozokban, kétkerekű taligákon és kiömölve a hideg betonpadlóra. - Döglött levelek - mondta Homer. - Ezeket még a jó öreg amerikai posta sem bírta kikézbesíteni. Nem semmi látvány, igaz? Jaffe izgatott volt, de erőt vett magán, és nem mutatta ki. Semmit sem fog kiadni magából, különösen nem egy ilyen okostóbiás előtt, mint Homer. - Ez itt mind a magáé - mondta a munkafelügyelő. - A maga kis privát mennyországa. - És mégis mit kell tennem ezekkel? - kérdezte Jaffe. - Válogassa át! Nyissa fel őket, és nézze meg, nincs-e valami értékes dolog bennük, nehogy a végén még pénzt égessünk a kazánban. - Pénz is szokott lenni bennük? - Némelyikben - mondta Homer önelégülten. - Néha. De a többség csak szemét. Olyasmi, amitől az emberek meg akarnak válni, ezért belepumpálják a rendszerbe. Van, amelyiken rossz a címzés, így aztán oda-vissza pendlizik, míg a végén Nebraskában lyukad ki. Ne kérdezze, miért van így, de valahányszor nem tudnak mit kezdeni egy küldeménnyel, Omahába küldik. - Ez az ország közepe - jegyezte meg Jaffe. - Kapu a Nyugatra vagy a Keletre. Attól függ, merre tart az ember. - Nem pont a közepe - vágott vissza Homer. - Aztán mégis mindig mi kapjuk ezt a sok szemetet, amit aztán át kell válogatni. Kézzel. Maga fogja csinálni. - Mindet? - kérdezte Jaffe. Ami előtte feküdt, az legalább kétheti, háromheti, négyheti munkájába került volna. - Mindet - válaszolt Homer, és kísérletet sem tett arra, hogy leplezze elégedettségét. - Ez itt mind a magáé. Hamar beletanul majd. Ha valamelyik borítékon kormányzati bélyegző van, azt egyszerűen dobja az égetnivalók közé. Ne is bajlódjon azzal, hogy felnyitja. Egye meg a fene,

nemigaz? De a többit, azt nyissa fel! Sohasem tudhatja, mit talál bennük (cinkosan Jaffe-re vigyorgott), és amit talál, azon megosztozunk - mondta. Jaffe még csak kilenc napja dolgozott a postánál, de már ez is bőven elég volt ahhoz, hogy tudja, milyen sok küldeményre teszik rá a kezüket azok, akiknek kézbesítenie kellene azokat. Borotvával felvágják a csomagokat, hogy elcsenjék tartalmát; beváltják a csekkeket, és jót röhögnek a szerelmes leveleken. - Rendszeresen vissza fogok nézni magához - figyelmeztette Homer. Úgyhogy ne is próbáljon meg semmit se elrejteni előlem. Rendkívüli a szaglásom. Megérzem, ha egy borítékban bankjegy van, meg azt is, ha tolvaj férkőzött a csapatomba. Megértette? Ez az én hatodik érzékem. Úgyhogy ne is próbáljon okoskodni, haver, mer” a fiúk meg én nagyon a szívünkre vennénk a dolgot. Hiszen maga is a csapatba akar tartozni, nemigaz? (Széles, nehéz kezét Jaffe vállára tette.) - Adok - kapok, he? - Megértettem - mondta Jaffe. - Akkor jó - válaszolt Homer. - Szóval... (széttárt karokkal a levélhalmokra mutatott) ez mind a magáé. - Szipákolt egyet, majd elvigyorodott, és kilépett a szobából. A csapatba tartozni, gondolta Jaffe, amint a zár nyelve a helyére kattant, hát ez az, ami soha nem fog megtörténni vele. Nem mintha meg akarta volna ezt mondani Homernak. Hagyta a férfit, hadd atyáskodjon fölötte, ő meg játszotta a szolgálatkész rabszolgát. De a szíve legmélyén? A szíve legmélyén más terveket, más ambíciókat dédelgetett. A baj csak az volt, hogy egy lépéssel sem jutott közelebb ezek megvalósításához húszéves kora óta. És most már harminchét éves, hamarosan harmincnyolc. Nem olyan férfi, akire egy nő kétszer is ránézne. Nem az a fickó, akit az emberek karizmatikus egyéniségnek tartanak. Ugyanúgy kopaszodik, ahogyan az apja is. Ha így megy tovább, negyvenéves korára kopasz lesz. Kopasz és nőtlen, akinek soha nincs több pénz a zsebében, mint amennyi egy sörre elég, mert sohasem volt képes megtartani állását egy évnél tovább - tizennyolc hónap volt az abszolút csúcs - és még a seregben sem jutott feljebb a közlegénységnél. Megpróbált nem belemélyedni az ilyen gondolatokba, mert nyugtalan volt, hogy kárt talál okozni, márpedig a legtöbb esetben éppen saját magában tett kárt. Hiszen olyan egyszerű lenne. Pisztolyt venne a szájába, aztán jó alaposan megköszörülné vele a torkát. Véget vetne a dolognak, egyszer és mindenkorra. Se utolsó levél, se magyarázat. Egyébként is mi a

fenét írhatna? Megölöm magam, mert nem lehettem a Világ Királya? Nevetséges. De valahogy... mégis ez volt minden álma. Nem tudta miért, soha még csak fogalma sem volt róla, miért, de kezdettől fogva ez a becsvágy éltette. Hiszen hányan küzdöttek fel magukat a semmiből, nemigaz? Messiások, elnökök, filmcsillagok. Az iszapból vergődtek a partra, ahogyan a halak is, amikor elhatározták, hogy járni fognak. Lábakat növesztettek, levegőt kezdtek lélegezni, és többek lettek, mint amik előtte voltak. Ha azok a nyavalyás halak meg tudták csinálni, akkor neki miért ne sikerülne? Meg is fogja csinálni. Még mielőtt negyven lesz. Még mielőtt teljesen megkopaszodik. Mielőtt meghal. Hogy elkaparják, és senki se emlékezzen rá másképp, mint egy seggfejre, aki 1969 telén három hétig a döglött levelek közt élt, hogy felnyitogassa az elárvult küldeményeket, dollárbankók után kutatva? Micsoda egy sírfelirata lenne! Leült, és az előtte tornyosuló feladatra meredt. - Baszódj meg! - szitkozódott, Homerra értve, meg a lábainál elterülő szeméthegyekre. De mind közül leginkább saját magára. Kezdetben a munka lélekölő volt. Maga a pokol, nap nap után, ahogy a zsákokat bújta. A levélhegyek egyáltalán nem akartak fogyni. Sőt Homer többször is megjelent, gúnyosan rásandítva, egy sor küldönc élén, akik újabb zsákokat hoztak. Jaffe először különválasztotta az érdekesebb (testes, zörgő, illatos) leveleket a többitől, majd a magánlevelezést a hivatalos küldeményektől, és a macskakaparást a gömbölyű, kalligrafikus írástól. A szétválogatás végeztével elkezdte felnyitni a borítékokat; először az ujjával, majd amikor az kisebesedett, egy késsel, amit külön erre a célra vásárolt, s amely úgy vetette bele magát a levelekbe, mint gyöngyhalász a tengerbe, hogy azután legtöbbször semmit sem találjon. Ha néha mégis ráakadt egy csekkre vagy bankjegyre, akkor azt Jaffe kötelességtudóan átadta főnökének. - Egész jól csinálja - dicsérte Homer a második héten. - Tényleg jól. Lehet, hogy fel is kellene vennem teljes munkaidősnek. Randolph legszívesebben elküldte volt a francba, de már túlságosan is sok főnökét küldte el, akik ugyanabban a pillanatban ki is rúgták érte, és most nem engedhette meg magának, hogy elveszítse az állását: ki kellett

stricik. valami sokkal megindítóbb. gyűlölködő levelek.elkezdte meglátni a nemzet benső arculatát. A szerelem és a halál nem voltak ismeretlenek a számára. egy egészen más történet. visszautasított ajándékok. ami egy teljes vagyonba került havonta. hogy találjanak valakit. hogy Amerikának van egy titkos élete. egy kopaszodó kis senki kezeiben. bóvli-ajánlatok és öngyilkosok búcsúlevelei. A keresztutak bölcsőjénél ülve kezdte megérteni.fizetnie a lakbérét. Randolph Ernest Jaffe. a szerelem és halál históriái csak futólag érintették meg. Ugyanakkor valami megváltozott benne. majd az ötödik végén megvilágosodott előtte a lényeg. afelől nyugodtan lehetne akár az is. Oly sokan voltak. Habár némelyik szerelmes levél őt is megizzasztotta. és a váltságdíjat követelő cédulákon gyakran eltűnődött. . a segítség reményében. Ezek a levelek parttól partig beutazták a kontinenst. levelek. Ez volt Amerika keresztútjainak metszéspontja. lapok. apró szeme pedig átfutotta őket. akinek fürge kése felnyitotta. Voltak ott szerelmes levelek. szeméremszőrzettel megtűzdelt Valentin-napi üdvözlések. önéletrajzok. Omaha. vajon miután megválaszolatlanok maradtak. hogy az árván maradt leveleket azután itt pottyantsák le. miután egyetlen más állam sem tartott rájuk igényt. aki hajlandó kibontani őket. kivégezték-e a fogva tartók túszaikat. valami. Viszont volt mögöttük valami sokkal meggyőzőbb. Persze Homernak is igaza volt. melynek létezéséről ez idáig még csak sejtelme sem volt.a keresztutakon ülve . melyeket palackba zárt üzenetek gyanánt vetettek a küldemények tengerébe. de ami a postahivatalt illeti. amitől a harmadik hét végére élvezni kezdte munkáját. miközben az az átkozott hó egyre csak esett. és fűtenie kellett azt az egyszobás lyukat. feleségek. elveszett regények és hólabda-levelek. és aki . melyeken a férfiak körberajzolták merevedésüket. a dalok és szappanoperák ikerszülött rögeszméi. melyet sokkal nehezebben lehetett szavakba önteni. fenyegetések és pizza-receptek. kézbesítetlen ajándékok. aki sohasem beszélt vágyairól és sohasem adott utat haragjának. A kommunikációs csatornák újra meg újra itt metszették egymást. Nebraska valóban nem Amerika földrajzi középpontja. ügyvédek és szenátorok zsarolólevelei. váltságdíj cédulák és könyörgések. újságírók. Randolphnak azonban nem is a temérdek mennyiséggel gyűlt meg a baja. hogy azután reményvesztetten itt végezzék. ahogy magányos óráit pergette a Döglött Levelek Szobájában. A szerelem és a halál: az élet nagy kliséi.

vagy századik levélben felködlött. néhol klinikai elemzések arról.De volt ott egy másik élet. bármilyen átfogó is volt. hogy megfájdítsa vele a szívét. Jaffe a zagyvaságok mögött kezdte meglátni az igazságot. ahhoz legalábbis éppen eléggé. hogy üldözőik a sarkukban vannak. hogy félrevezessék az utánuk csaholó vérebeket. Kéretlen tárgyilagosságukban ugyan nem mondták el a teljes igazságot. mint a látnokokat. és melynek létét minden ezredik levél egy megszállott egyszerűségével jelentette be. Ezek az emberek nem bíztak Bell mamában. és a maga elmebajos módján minden egyes levélíró elmondott valamit abból. de akkor sem sikerült mindegyiküket elzárni a világtól. míg mások pontos. ezért nem használták a telefont. Ufó-tapasztalatokról és zombikultuszokról beszéltek. ahol étellel és itallal várták őket. félve. hogy egy egészen másfajta üzenetet közvetítsenek. valahányszor Homer rányitott. mint amilyennek látszik. ahol üldözőik elveszítették nyomukat. hogy állt a feje tetejére a világ a szexuális mágia vagy a gombaevés folytán. Nem mertek két főnél nagyobb csoportokba se verődni. a biztonságos otthonokat. Máskor meg egyfajta világfelforgató ujjongás tükröződött irományaikban. hogy megvilágítják vele valami ártatlan kívülálló elméjét. De mindent megírtak. Távolról sem olyan. Voltak olyan férfiak és nők. Sikerült feltörnie a kódot. vallási és egészségügyi erők) fogtak össze. mintha a bensőjükbe zárt titok túlságosan is forró lett volna. melyeket szántszándékkal ismeretlen címekre postáztak. abban a reményben. és előbb utat kellett égetnie magának. Voltak. hogy magukra vonják a külvilág figyelmét. mintha bezárták volna a földkerekség legtökéletesebb könyvtárába). mely minden negyvenedik. akik megtalálták a mellékutakat. Némely küldemény bűntudatos ömlengés volt csupán. akik egy futó pillantásnál többet vetettek erre az igazságra. elkábítják és bezárják őket. Néha úgy tűnt. akik átcsusszantak a hálón. Így aztán ahelyett. készen arra. és . mert tudták. hogy mérgelődött volna. hogy eltüntessék és elhallgattassák azokat. De miután néhány hétig tanulmányozta ezeket a leveleket (és ez valódi tanulmányozás volt. és ez maradt az egyetlen esélyük. akik a tévén keresztül végeztek áldozataikkal. Különböző erők (kormányzati. aki véletlenül jut hozzá. nem is volt más választásuk. de kiindulópontot jelentettek. Néha azért írtak. mielőtt megfogják. a Vénuszról származó evangélistákról és lélek-idomárokról. Mindebből Jaffe ezt az egyszerű alapelvet szűrte le magának: a világ nem olyan. vagy ötvenedik. ami szinte elmondhatatlan volt. akik a National Enquirer nonszensz képi világát használták fel.

Szóval. mind megtalálták a saját útjukat a felismeréshez. a Buli Legjava. mint a Tengerek Tengerét). Nem is a halálról. ahogy azt az irodalmárok láttatják. Arcbőre. Számtalan formában említették a Tudást. Legalábbis nem abban a szentimentális értelemben. Da Vinci Kételye. hogy egy egészen más helyről van szó.mondta Homernek.Rejtegetek? Én nem rejtegetek semmit. de valahol a hangzavar mélyén mindannyian ugyanazt a himnuszt énekelték. és egy szigethez. Míg a hetek hónapokká duzzadtak. Jaffe? . Majd így szólt: . mindegyiknek megvolt a maga metódusa vagy metaforája.a halakhoz és a tengerhez (néha úgy említették. annál több a kapaszkodó. A Világvégéről szólt az ének. most sápadt volt. melyeket hiába is próbált megérteni.Lenne valami újabb munka a számomra? Homer nem válaszolt azonnal. meg a Seggesmacák Öröme.szólította meg Homer egy májusi napon. Az ének nem a szerelemről szólt. Minél több a levél. . és minél több a kapaszkodó. Rengeteg módja volt a körülírásának. de maga a Tudás csak egy volt és oszthatatlan. Jaffe lelkesen üdvözölte a gyarapodást. Ez bujkált minden rejtjel mögött.Persze . jól érzi magát nálunk? . hogy nincsenek rejtélyek.Maga eldugdossa.a sorrendiségnek nem volt jelentősége . melyet Platón valaha Atlantisznak hívott. kezdett felerősödni benne a meggyőződés. És (ami a legkínzóbb talány) nem volt sehol Tudósa. hogy egy napon megfejti a rejtélyt. Volt valami köze . mely korábban sem tűnt túlzottan egészségesnek. és a tél emlékké olvadt. és a mélyen belemetszett vonásoktól az ölében fekvő papírlapokra emlékeztetett. annál inkább reménykedhet benne.újabb szállítmányt hozott. . . amit meg kellene osztania velünk. az álmokhoz (rengeteget foglalkoztak az álmokkal). valamint a három módhoz. . habár végig tudta. Körülötte mindenfelé szétszórt levelek hevertek. Jaffe felnézett munkájából. ahogyan úszni lehetett benne.Mit rejteget előlem. akiknek irományai a leplet voltak hivatottak fellebbenteni. A Nagy Végső Munka. A levélírók. csupán egy rejtély. . ahogyan Jaffe addig ismerte. A Tiltott Gyümölcs. hogy az irányába nézzen. mely egy új világ kezdete is lesz egyben. alig bajlódva azzal. Vagy még inkább. És mindenekelőtt szólt a Tudásról. a Tudásról.

Csak. Vennie is kellett egy szótárt.Kutasson át! . mi vagyok én? Áthatóan Jaffe-re meredt.Maga is megbizonyosodhat róla. A pénzt. hogy megtudja.Vagy maga csak egy pitiáner kis tolvaj? .Egy ujjal sem akarok magához nyúlni . arra utalt. Ez épp elég.Mindent odaadtam mondta neki. .Esküszöm.. amit Randolph korábban sohasem hallott. Már öt hónapja ezt csinálja.tiltakozott Jaffe.Szerzek valakit. aki lejön ide. Homer nyílt hitetlenkedéssel meredt rá.jött Homer válasza.. az olcsó ékszereket és minden mást. . .. Nem beszélget a fiúkkal. .Nem.Nagyon büdös. hogy ő ossza el.Büdös van itt . Felállt. Volt egy olyan szó. Randolph? Erről van szó? (Nem is várt választ.folytatta Homer. ez nem igaz .Ja .jegyezte meg. és leváltja. Nem bírja a szagunkat. majd felemelte kezeit.Nem vagyok tolvaj .csattant föl Jaffe. csak azt akartam mondani. azt meg kell osztania a többiekkel. A mód. .De hát jól végeztem a dolgom.Mi? . .. mind Homernak juttatta. majd rövid szünet után hozzátette: .Mit képzel. . amibe csak belebotlott. mert én azt mondtam! Ha nem tetszik.De én nem akarok. . Szeretem ezt csinálni. a szó azt jelenti.A nap minden nyavalyás óráját idelenn tölti. melyekben egy-egy levelet tartott. . Áthelyezem valahová.. Nem is iszik velük. ahogyan a levélírók a szót használták. kereshet magának másik állást. hogy különféle események néha egybeesnek. és itteni olvasmányaiból tanulta meg: egyidejűség.) . aztán vége. . hogy bármit is talál a döglött levelek közt.De miért? .Én. nemigaz? Homer már a hátát mutatta neki. . . hétfőig még csinálhatja. . szemmel láthatóan még mindig gyanakodva -. a szexmagazinokat. hogy . Kínos precizitással engedelmeskedett Homer első utasításának. hogy nagyon jól érzem itt magam. amikor kiment. úgy értem.

mely láthatatlan marad az emberi nem kívülállói számára. amikor Homer bedobta ezt a gránátot. néha kivehetetlen mintákat. Minden ízében jelentőségteljes tárgy volt. Négy szára egyforma hosszú volt. A jó .tiszta. Ilyen történés volt az is. Jaffe ujjai közé fogta. A medálhoz nem tartozott lánc. hogy egy hölgy ékszerként a nyakában hordja. néha obszcén képeket. Maga az arc meglehetősen egyszerű kidolgozottságú volt. ugyanakkor kezei nem voltak leszögezve. melyek Homer távozása óta szüntelenül remegtek. mely kezdett már tompulni. de az még a számára is nyilvánvaló volt. sem ezüstből. melyek közül sok tartalmazott apró ábrázolásokat. mint ahogy nem is volt rajta semmiféle lyuk erre a célra. melyeket eléggé érdekesnek ítélt. hogy valaha is csillogna. Az ágak kereszteződésében emberi figura állt. A négy égtáj felé kinyúló test absztrakt mintázatát a kereszt ágait lezáró körök tették teljessé. Talán ismerősek neki valamelyik levélből a figurát körülvevő szimbólumok? Ezernyi és ezernyi levelet tanulmányozott át az elmúlt húsz hétben. talán még csodával határos is abban. kicsempészte a postahivatalból. az átmérője pedig nem lehetett több másfél hüvelyknél. Ránézni olyan érzés volt. nem is volt eléggé szemrevaló. Talán képes lesz feltörni a medál álomkódját. hogy aznap a többi munkással együtt ő is megebédel. hogy éjjel otthonában kielemezhesse. Mindazonáltal volt benne valami végtelen szépség. mely mindent megváltoztatott. olyan kereszteződést idézve elő ezzel. mint amikor az ember bolyong a reggeli szürkületben egy nagyon átható álom után. Ahogy szétnyitotta. miért érez így. ha figyelmesen újra átrágja magát rajtuk. Úgy döntött. hátha így kevésbé irritálja Hornért a társasága.van valami jelentőségteljes. és habár kereszt formája volt. Nem egész egy órával azután. egy apró medalion esett ki belőle. gondolta Jaffe. a közelebbi vizsgálódás felfedte. Nemigen értett a fémművességhez. hogy Homer távozott. akkor sem valószínű. mely a betonpadlóra hullott . akárcsak egy keresztre feszítésnél. Jaffe rövid pengéjű kését. hogy tárgy nem készült sem aranyból. Ez szarvashibának bizonyult. valami rejtélyes. ahogyan egyik körülmény összeütközik a másikkal. mely jóval nehezebbnek tűnt az átlagosnál. A kifejezése. se férfi. bár Jaffe nem tudta. melynek képtelen felidézni a részleteit. kitárt karokkal. mintha létezne valami minta. leginkább finom mosolyra emlékeztetett. Ami azt illeti. hogy nem keresztény szimbólum. Azokat. se nő. Az ilyen levelek halmokban tornyosultak ágya alatt. csengő hangot hallatva. Még ha le is tisztítaná. beledöfte egy borítékba.

ami utána jött. hogy a kezükben tartsák a végső megoldást. fura kinézete és lángoló tekintete láttán suttogásig lehalkították hangjukat. Kitartó keresésének jutalmaként jött el hozzá. de ezzel kapcsolatos megfigyeléseik. kapaszkodót kínáltak a szimbólumok mögött megbúvó rendszerhez. az asztalra. van varázslat. akik olyan híreket szőttek tovább. meg a dugásról. jelről jelre járt. hogy áttanulmányozza személyes levélgyűjteményét. az ágyra. tökéletes idegennek érezte magát. melyeket már hónapok óta nem követett nyomon. ők csak beleláttak a kirakójáték valamelyik darabjába. hogy arra vesztegette volna lélegzetét. ahogy most ő teszi. a múlt esti marhasültről beszélgettek. A medál nem merő véletlenből hullott a kezei közé. vagy éppen elmaradt. hogy találjon valamit. akár alkimista formulákban fogalmazódott is meg. hogy egy kicsit félnek tőle. Beszéd közben a hátukat fordították felé. akár haikuban. Anélkül. túlságosan is sok volt a véletlen egybeesés. újra meg újra ugyanaz a gondolat ötlött fel makacsul agyában: tudja. hogy kirekessze a tapintatlan fényeket. ragyogó nap volt. És ezt azok is tudták. A medalion és rejtelmes jelei valósággal lyukat égettek a zsebébe. ami legalább emlékeztet valamelyest a tenyerén nyugvó medálra. A gondolatnak nem sokáig kellett ólálkodni agya hátsó fertályán. mely a kereszt képeit visszhangozta. lázasan megkezdte a munkát: az ábrákat tartalmazó papírlapokat egyenként feltűzve a csupasz falra. Még az is lehet. és arról. a székekre és a padlóra. És ahogyan körbejárt. Nem tudta rávenni magát. Egy órányi kutatás után már egész bensőjét megtöltötte az áradozó büszkeség. és tudása általa nyerjen értelmet. A legtöbb szimbólum és vázlat nem tartozott a tárgyhoz. Jaffe elhúzta a függönyt. de nincs Tudós. Nem volt két olyan elem. Sugárzóan pompás. epeszínű magányában. de sok. . mely egyetlen lapon megjelent volna. hogy végre egyesítse nyomozásának kusza szálait. így is tett. Azonnal vissza kellett térnie lakásába. hogy mit hoz a nyár. majd felgyújtotta sárga ernyős lámpáját. majd amikor az teljesen betelt. és ott. és ezek is csak durva megközelítések voltak. hiszen alkotóiknak nem adatott meg. akár mocskos szavakban. hogy különbözik tőlük. hiszen még ezek a szarháziak is tudták.öreg haverok társaságában. annál jobban élvezte ezt. Ezután lapról lapra. hogy van Tudás. hogy ezt Homerral közölje. de nincs varázsló. hogy egy-harminckor visszamenjen a Döglött Levelek Szobájába. és hogy talán éppen őneki kell annak lennie. Minél inkább őrizkedtek tőle.

és egyetlen utazás. Most értette csak meg. vagy egyfajta vallás. melyeket nem szándékozott megtartani. Viszont Homer eléggé gyanakodott ahhoz. azt is a lángok martalékává teszi. hogy a medaliont térképként használva útján a Shoaltól végül eljuthat magához a Tudáshoz is. különszórva azokat. egyből valamelyik környékbeli csehóba ment sört vedelni. miután pontban öt-harminckor kiblokkolt. Az egészet. amit felfedezett. amikor a hazatartó emberárral szembeszegülve belépett a hivatal hátsó kapuján. akit elég jól ismert ahhoz. a Shoal volt. hogy tudja. és soha nem fogalmazódott meg egyetlen gondolata sem vele kapcsolatban. még nem volt teljesen világos előtte. Hogy ennek és a Tudásnak mi köze egymáshoz. és a gondolat. egy Miller nevű férfi gondozott. Késő délután volt már. hogy bármelyikükkel is meg kelljen osztani azt. A Shoal kultusz volt. élükön Homerral. Nem valószínű. hogy ebből bármilyen következtetést is levonnának: ahhoz túlságosan is oktalanok. már a gondolattól is megborzongott. mekkorát tévedett. Ahogy visszagondolt munkatársai csürhéjére. miután Miller . Ami pedig a Döglött Levelek Szobáját illeti. Nem kevés idejébe fog telni. A medált persze meg kell tartania: azt az ő gondjaira bízták az égi hatalmak. majd elindult vissza a Szortírozó Irodába. minden erejével azon igyekezve. A kazán zsiradéktól fényes. és Jaffe korábban ezt is ezek részeként kezelte. akiknek egy napon majd az arcába tekinthet. zörgő antikvitás volt. melyet egy szintén zsiradéktól fényes. de előbb-utóbb annak is meg kell lennie. Meg kell őriznie azt a húsz-harminc levelet is. hogy egy kis szaglászásba kezdjen. hogy bárki . melynek erőteljes szimbólumát ott tartotta ujjai között. De mindenekelőtt sokkal sürgetőbb kényszernek kell megfelelnie. mely a legnagyobb rendszerességgel visszatért az átlényegültebb irományokban. ezáltal is megerősítést nyert. elviselhetetlen volt a számára.különösen az a szarzsák Homer . ami Homert a helyes irányba terelhetné. Összeválogatta a leveleket. és most már azt is tudta. Számtalanszor rábukkant már olvasmányai során. mely a legjobb leírást adta a Shoalról.beszennyezze ezt a megszentelt földet. A levelek számtalanszor foglalkoztak evolúciós kérdésekkel.A kifejezés. akivel Jaffe soha nem váltott egyetlen szót sem. de régóta élő gyanúja. hogy csupán egy rejtély létezik. a többi (háromszáznyi vagy még annál is több) papírt azonban el kell égetnie. zörgő antikvitás. Egyetlen módon előzheti csak meg ezt a katasztrófát: késedelem nélkül meg kell semmisítenie minden nyomot. hogy elkerülje Homert.

Most már a saját törvényei szerint kell élnie. Senki sem fogja felelősségre vonni. aki így vagy úgy. amit hazulról hozott. . ez egészen egyszerű. Senki sem fog rátalálni.Nos. Nem tudja. A szobában minden remegett. Nincs értelme megjátszania a naivitást. a szék és a szék mellett fekvő kés irányába. a körülötte fekvő leveleket olvasgatva.. . majd ledobta a kezében tartott leveleket a többi szemét közé. mely ott feküdt a padlón. Lehet.Ez nem átverés . A közeledése nyugtalanná tette Homert. vagy hogy hol talál rá.mondta Homernak.förmedt rá Homer. .felelte Homer. Lassan elindult Homer felé. . hogy így is volt. mint egy földmozgáskor. hanem Jaffe székében ücsörögve várakozott a csupasz villanykörte alatt. .Nem vettem el semmi olyasmit. még ha csak enyhén is. rátalálva egy szinte közönyösen nyegle hangvételre -. mint az ágyú. a szék mellett. Homer nem ment el sört vedelni. Jaffe tudta. de a helyén maradt. hogy most néhány órán keresztül ő fogja etetni a kazánt. míg sikerült megértetnie vele. Azelőtt nem ébredt fel rá. még a szavak is a lapokon. és amit azonmód bele is vetett a lángok közé. Olyan férfivá lett. te seggfej . . teret engedve megvetésének. melyet a férfi kicsinyes gyanakvása felett érzett.ébredt rá . a rövid pengéjű kés. mi ez az átverés? . . Mintha a világ a feje tetejére állt volna. mit mesterkedtél te idelenn. A hosszú hónapok kutatómunkája arcába vájta a megismerés mély barázdált. de a kazán dübörgése áthatolt a falakon.mondta Homernak. hogy a status még mindig quo. Jó idejébe telt. . És a szék. Jaffe becsukta az ajtót. hogy hasztalan dolog lenne ártatlanságot színlelnie. mit hívok én átverésnek. És . Minden mozgásban volt. de az biztos. a borítékok. lebiggyedő ajkakkal. Miért is ne? Semmi értelme színlelni. melyet éppen Homer foglalt el.Miért is ne. A zsákok. vagy a siralomházba küldeni.Tudni akarom. elítélni.Szóval. amit maga akart vagy tudott volna használni. Ezután ment csak fel a Döglött Levelek Szobájába.Azt majd én döntöm el. melyben Homer ült.kérdezte. amint Jaffe belépett az ajtón.nem is akarja megjátszani többé. kezdve azzal a csomaggal.El kell magyaráznom magának .Ja . És a kés. Magyarázd csak el! . .süket volt. milyen lesz. de utat talál magának a trónhoz. hogy minden bitorlót el kell hallgattatnia..

ideges vigyort. . Felvillant a szem.mondta Jaffe.ráleltem egy titokra . . itt történt minden..Igen. anélkül. Azután a csillogás megfakult. Az a nyers erőt kifejező járásmód. .Muszáj sietnem.De azért minden rendben? . de egyáltalán nem tetszik.He? .. . . A döfés nem volt véletlenszerű.Átkozottul rendben. ..Máris menni akar? . fejét. Homer újra az ajtóra nézett.Nem hibáztatom érte . így a kés egyenesen a szemébe fúródott. Megpördült. ha rohan. együtt remegve a körülötte lévő világgal. . mi a francot akar . Homer bizonytalan léptekkel hátrálni kezdett. hogy.folytatta Jaffe -. amikor meghallotta a háta mögött közeledő férfit. . Ötlépésnyi távolság. Homer az órájára nézett. mi történik idelenn... megcsillant a penge. Szemeivel nem tapadt a kés markolatára. a semmibe foszlott. . . Épp csak leugrottam. A táv felét sikerült is megtennie. csak Jaffe nem. Fix pontként uralkodott a bizonytalan világegyetemben.fejezte be a mondatot Jaffe. a világ közepén .De azért minden rendben? .szólt Jaffe. aki voltam. hogy szembenézzen vele. Homer vágott egy ostoba. Minden reszketett. Maga volt az egyidejűség. Érezte a jelenlétét. hogy visszakövetelje tőle levélnyitogató bicskáját.De hát magának mégiscsak az a munkája . hogy látta volna. és Homer ordítva zuhant neki az ajtónak. Nem is volt rá szüksége.Itt ültem.érdeklődött Jaffe. Már megmarkolta a kilincset.Ezt már kérdezte. .. hogy tudja. amit annyira szeretett megjátszani.Ebben a parányi szobában.Maga retteg tőlem . A lökéshullámok elkerülték kezét.. mire Jaffe felvette a kést. mintha hirtelen megbillent volna alatta a padló. miközben vetett egy gyors pillantást az ajtó felé. Már nem vagyok az az ember. ..szólalt meg Homer kelletlenül -.Nem tudom.leplezte le Jaffe. . Úgy botorkált. mi az? Most már Homer is felállt. négy.És teljes joggal teszi. zsigereit.Akarja tudni. Randolph pedig tett egy lépést. .

sötétek. Három papírköteget felhalmozva végül fellobbantotta a gyufát. ha a kazánt hozza ide. ahogy a levelek egymáshoz dörgölőzködnek. hogy felfedezik. Most mindennek búcsút kell intenie. markolatáig Homer torkába döfte.Homer halála és a levelek elégetése után szökevénnyé válik. és ráfonta ujjait. A vér. hogy megadja a tűznek a kezdőlökést. és gondolkodni kezdett a következő lépésen. mesélték a sorok. Ehelyett letörölte a pengét zsebkendőjével. múlt nélküli emberré. Elkezdett összecsavarni néhány papírlapot. Mindezek után .papír. Oly sok időt töltött közöttük.A kazán dübörgése egyre fülsüketítőbb lett. és a forrónál is forróbbak. majd gyorsan a férfi mellkasába szúrt. előhúzta. Ha megpróbálja a zsákokat a kazánban elégetni. mint a tenger. Visszafordult az összeroskadt testhez. Jaffe kirántotta a kést. Amikor megtalálta a doboz gyufát. és még mielőtt a test az ajtó mentén összeroskadhatott volna. és belepillantva most . Maga volt a prófécia. a tűz saját magát fogja táplálni: nem volt semmi a szobában . majd újra a levelek felé lépett. Széles mosollyal kihúzta a pengét Homer szemgödréből. Ezúttal nem hagyott neki pihenőt. háttal állva a zsákoknak. hús -. Semmi másra nincs szüksége. ahogy a szavak megrázkódnak a lapokon. vászon. A kés hegye csontokba ütközött. legalábbis szándékosan nem. De most a kés forró. Homer elnémult. ami ne lett volna gyúlékony. Legjobb lesz. gondolatai. amiről ugyan még semmit sem tud. nedves nyele boldogsággal töltötte el. megkockáztatja. amint elvágta vele Homer sikoltozását. csak egy gyufára. Jaffe. de hirtelen iszonyú erősnek érezte magát. mint vérrögök. és Homernak van is kéznél. még egy bogarat sem taposott agyon. Kezével elérte a kés markolatát. annak a Tudásnak az elhivatottjává. hogy ha majd elkezdődik. érezte. de aminek a gyakorlására mindennél jobban vágyott. és átkutatta a zsebeit. A láng élénken ragyogott. mígnem csodálatos költeménnyé olvadnak össze. a száján és felhasított torkán keresztül ömleni kezdett a vére. Nem szúrt többet. Meglepetésként tört rá a szomorúság. Soha életében nem ontott még vért. a bizonyság. hogy lángba borítsa a döglött leveleket. Kétsége sem volt afelől. megrészegülve a titokzatosságtól. ahogyan arra készült. nagyon is tisztában volt a lebukás veszélyességével. elveszve egyfajta delíriumban. Kirántotta. és bármennyire fenségesen is érezte magát a falusi surmó kimúlása miatt. dermedtek. Végül is a tűz hordozható. és nagyon keményen meg kellett markolnia a nyelét.

Mennyivel érdekesebb a sötétség: teli titkokkal. mint néhány dollárbankó. . és ezek sem jelentettek túl sokat a számára. ahogy a tűz terjedni kezdett. a hőség szelet támasztott. Mindegy. Éjfélre. hogy a jövőben nem hagy ki egy ilyen ironikus lehetőséget. heregolyókat. Homer persze pont ennek támaszkodott. miközben a mögötte szárba szökő örömtűz hosszú árnyékát a falra festette. ami Randolph Ernest Jaffe-hoz vezethetne -. a lángok martalékául. néhány ruhadarab. úgyhogy amikor megállt az ajtóban. Kapu a Nyugatra. ráhagyva a vak véletlenre (vagy az egyidejűségre) az ajtó kiválasztását. A kipostázott postás. Nem volt semmi. majd becsomagolnia. kezében táskájával. és felkészült az utazásra. ami ne fért volna el egy kis kézitáskában. döbbent rá. és figyelte.és elküldenie őket a rendszeren. három sebből vérezve. a szoba már faltól falig lángokban állt. teli fenyegetéssel. értelmetlen címeken. akkor kezdte megbánni. Kevés földi tulajdona volt. A hőség szakadatlanul növekedett minden egyes pillanattal. koponyát . és nem volt könnyű feladat elmozdítani a testét. bőrt. beleket.először döbbent rá. hogy így cselekedett. Jaffe gyorsan ígéretet tett magának. amíg az út a Tudás felé vezeti. amit a test arrébb vonszolásával töltött. bármelyik irányba is vezessen. Sokkal választékosabb bosszút kellett volna vennie a férfin.ezzel felszámolva minden nyomot. Ezután visszahúzódott az ajtóhoz. A szoba kitakarítása maga után nem vette igénybe túl sok idejét. Nem volt más. Rádobta a lángot a papírhalmokra.hiszen az nagyon is bölcs dolog volt -. Csak amikor kijelentkezett szobájából . ahol végül Homer földi maradványai megállapodnak. néhány fotográfia. Darabokra kellett volna aprítania a testét. hanem hogy otthagyta Homer testét egy szobában a halott levelekkel. Ha a végletekig leegyszerűsítjük. szemeket. külön a nyelvet. mennyire gyűlöli a világosságot. már a háta mögött is hagyta Omahát. mely cserébe tovább szította a lángokat. de Jaffe minden erejét latba vetette. Nem az égetést bánta . hogy még egy utolsó pillantást vessen rá. merre megy. Jaffe szinte alig létezett. Kapu a Keletre.

azt gondolva. Amikor a levélírók a kereszteződésekről beszéltek. a Döglött Levelek Szobájában. nem egymáson áthaladó országutakat értettek alatta. meg Miki egér. meddig akar eljutni. Amikor még csak napfény volt. amire csak vágyott. és a Tudás hatalma is ott várakozik rá. de úgy tűnt. és sokáig szó szerint értette a képet. hogy Omaha valószínűleg a keresztutaknál fekszik. ha tudja). és Jaffe megmondta neki. De miután kiért a városból. így hát Omahában maradt. hogy azután mindkettő megváltozva haladjon tovább a maga útján. cserébe senki sem kötelezte el magát mellette sem. hogy hová tart. forró sötétségbe borítja a világot. A bűntett helyszínéről való elszökését követő hetekben mindent megkapott. soha nem kötelezte el magát senki és semmi mellett. a kocsi . és ha egyszer a Világ Királya lesz. Miért bajlódott volna az ilyen banalitásokkal? De most minden más volt. és annak a városnak két lányát próbálta meg sikertelenül az oltár elé vezetni. Nagyon kevés volt a pénze. ahol a nővére élt. ahol az ember világa keresztezi az idegenekét. belátta az ilyen irodalmiság hibáit. A levelekben sokat olvasott a keresztutakról. ott temette el szüleit. Leleplezésre váró titkok. melynek korábban még a létéről sem álmodott. olyan távlatok kezdték izgatni. Olyan helyre gondoltak. ott folytatta tanulmányait. hogy ott képtelen lenne boldogulni az emberekkel és az örökös napfénnyel. elveszítette a munkahelyeit. Az ilyen helyek éltették a reményt a megvilágosulásban. lerombolja a peremvárosokat (még a napot is. Omaha ötvenmérföldes körzetében született. ez nem is számít. De magányos elszigeteltségében. kertvárosok. ahol a különféle állapotok találkoznak. de az végül meggyőzte őt arról.Kettő Jaffe szerény életet élt. ahol az ember végre megismerheti saját lelkének titkait. és egy kocsi máris csikorogva fékezett mellette. persze. Amikor pedig a sofőr megkérdezte tőle. és megjött az étvágya az utazgatáshoz. francokat se érdekelte az egész. Párszor elhagyta ugyan az államot. sőt egy alkalommal (második kútba esett udvarlása után) Orlandóba vonult vissza. megkaparintani való hatalmak. és szerzett helyettük másikat. Csak fel kellett emelnie a hüvelykujját. és távol került tőle.

de ő tudja.mondta egyszerűen a nő. hasonlatosan a medál figurájához. és miközben együtt ittak. mintha áldás lett volna rajta. és szinte maga is a vízbe akarta vetni magát. és felismerték benne a hatalom emberét. . ahogy a fiú feküdt a gyepen. igaz? . és felajánlotta. . hogy elvesztett kezével a mai napig is rendszeresen veri a farkát. Ha megéhezett. hogy demonstrálja a képességet. mert ő botlott beléjük. Félénken előbúvó titkokat látott. elmagyarázta.Nem. Kentuckyban szemtanúja volt. hogy felvettelek a kocsimba. melyek csak azért merték megmutatni magukat. hogy ez azért van. akit nem zavartak el a rendőrök (megint azok a szemek).Látom a szemedben.Igen. . amit a doktorok az idegrendszer képzelődésével magyaráznak. A fiú szeme nyitva volt. amikről a levelek kiokították. mindig volt valaki. csak hogy átérezze a vízbefúlás izgalmát.Mit láttál? . ott Illinoisban. az miatt . hogy még mindig érzi az elveszített végtagot. mert az ő asztrálteste az élet egy másik síkján még mindig ép. . a nő lába közére mutatva.Még nem eleget .Akarsz még egyszer szeretkezni velem? . mindig volt valaki. Állította. A szemed miatt van. Idahóban találkozott egy férfival. hogy felsegítse.És az miatt ajánlottad fel magad? . miközben egy asszony üvöltött és zokogott mellette.Te képes vagy látni a sötétben is. Ahogy államról államra vándorolt. aki egy közúti balesetben veszítette el az egyik karját. aki felvette a kocsijába.válaszolta. . hosszú másodpercekig ízlelgette a pillanatot. hogy enni adjon neki. Közelről figyelve a jelenetet. mindegyre pillantást vethetett a dolgokra.mindig pontosan odáig vitte el. aki megerősítette a megszenteltség érzésében. szétnyílt ujjakkal. a fiú szétterpesztett tagokkal feküdt a füvön. igaz? . majd megkérdezte tőle. Olyan volt. .Valami rendkívüli dolognak voltál a tanúja. kitárt karokkal. akárcsak nadrágja slicce. az egyetlen tanúként.suttogta a fülébe az éjszaka közepén. Később a férfi így szólt hozzá: . Az a nő. Igazat beszélt. ő volt az. Ha elbotlott.kérdezte. nem akarja-e vele tölteni az éjszakát. hogy húznak ki egy tizenévest a folyóból.

és összehúzta a függönyöket. Los Alamosban. barbár. amihez kedve szottyant. ezzel vonva el figyelmét.. ahogy a padlón feküdt. Kellett lennie egy másik útnak. ahol bezárkózott két üveg vodkával. Lebegni és gondolkodni. Lehet. hogy ráirányították a figyelmét. . mely minden városban elébe jött.. . . senki sem szaglászott utána. és csak akkor öntött egy kevés vodkát az ágyékára. és merevedést okoztak neki. nemes és nemtelen. de most. habár tényleg nem volt.Nem tanultam. azt csinálta.Talán az asztrálszemek miatt. és eljött az ideje. felfalták és kiszarták egymást. Minden fizikai szüksége válaszra lelt: volt már forró és jéghideg.Akarod. Oda ment. hogy elrugaszkodjon a való világ pereméről. Negyvennyolc órája egy falatot sem evett. Semmilyen jel nem utalt rá. A csótányok előjöttek a sötétből. megszállottan. Hagyta őket. rábízta magát ösztöneire és a titkos élet csábítására. vodkától felkorbácsolt gondolatai vadul kergetőztek. hogy a törvény őrei a nyomában lennének. legalábbis Randolph Jaffeként nem. és végigszaladgáltak testén. egy másik . Most csak gondolkodni akart. . hogy még egyszer leszopjalak? . hogy a tudata szabadon kószáljon. zokogva. Új-Mexikóban. Nem kívánt már semmit. Hiányt szenvedve a létfenntartó elemekben. amikor már túlságosan buzgón tették a dolgukat. hogy Homer testét meg sem találták a kiégett épületben. egy csótányoktól nyüzsgő koszos motelban lelt megnyugvásra. ahová akart. hanem mert élvezte a szédülést. majd a másik oldalon kiérve magukra hagyta őket. Mindegyiküktől tapasztalatokat gyűjtött. majd hagyta. de nem azért.Lehet. tényleg képes rá. mégis barokkosan cifra táncot járva. mígnem megcsömörlött beteljesült vágyaitól és kielégített szükségleteitől. úgy érezte. keresztülfúrta magát életükön. mert nem volt pénze.Hogyan tanultad meg? . Akármi is volt az oka. vagy a rendőrök egyszerűen a tűz áldozatának gondolták. dugott és megdugták. Szabad utat engedett minden szeszélyének. vagy éppen holtan.Nem.Jaffe mind ez idáig nem is gondolt erre. ahová csak elérkezett. levetkőzött.

újra egy sivatagban találta magát. és ő . se nem fázott. mely tovább ösztökélte. amikor utazása véget ért egy jellegtelen kőkunyhó ajtajában. de a zsigereiben a késztetés ellenállhatatlan volt. hogy helyet szorítson a kelő napnak. akárcsak egy kisbabáé. vagy a sötétedő égbolt a feje felett . A hívogató szó egyszeriben magához ragadta. Hihetetlen nyugalom ereszkedett rá. Már abban sem volt biztos. Korán reggel volt. A nap még nem állt magasan.is megkérdőjeleződtek. Délre. miközben felemelkedett a fagyos éjszaka fátyla. aki újraformázza a világot. A fejében már nem rajzottak a gondolatok. amikor az utolsó csepp is elfogyott. és velük együtt minden más újra értelmet nyer. csak a Tudás és megszerzése. A lába hamarosan vérezni kezdett. Szíve kimérten és állhatatosan vert. mint amit maga mögött hagyott. Kínt és rosszullétet érzett. alig véve tudomást a külvilágról. és a vodka hathatós segítségével sikerült kordában tartania a rátörő fájdalmat. mely annál is pusztább volt. . és látott egy acéltornyot magasodni a puszta közepén. már a sivatag közepén járt.érzékelési pontnak. Az est közeledtével olyan helyre érkezett.az élő Randolph Ernest Jaffe . de nem tartott sokáig. Mezítláb volt. amikor már a csótányok is eltunyultak. A mindenség hiánya kellemes érzéssel töltötte el. majd felöltözött.mint a föld. Emlékezete szerint később keresztülhaladt egy városon. hogy egyáltalán halad-e.valami megragadta. makacsul tovább haladva a hívó hang felé. sem éber. Azonnal felkelt. És a keresztútnál mely nem az első volt. A zsigereiben érezte a hívást. De ez csupán akkor ködlött fel benne. nem volt ott más. az éjszakából hirtelen fényes nappal lett. fogta a maradék teljes üveg vodkát. ahonnan a szex és az ölés. Se nem izzadt. amit tapodott. Hólyagjai saját kényük-kedvük szerint ürültek. de a teste egyre kevesebbet jelentett a számára. Tovább kellett botorkálnia. Végül maga a sivatag is így tett. nem volt álmos. és maga felé invitálta. és elindult. egyszerre megérezte a hívást. ahol még a legnyilvánvalóbb dolgok . de nem is az utolsó . melynek küszöbét ereje utolsó megfeszítésével érte csak el. majd ez az ambíció is szertefoszlott. a gyász és az éhség. Azután hajnal előtt. összeroncsolódott teste ellenében. Tökéletesen tiszta égbolt feszült felette. de már kezdte átmelegíteni a levegőt. de ehhez túl kell jutnia jelenlegi állapotán: Tudóssá kell válnia.

A nevem Kissoon. . hogy ideszökhessek. Bőrének pórusai duzzadtak és zsírosak voltak. . aki halálosan belefáradt. vagy legalábbis ami maradt belőle.Ki vagy te? . . .Levelek? Kiktől? .Megtaláltad az átvezető utat . akik gyanítanak valamit. mondd csak? . Nagy akaraterő kell hozzá. és megkeményedett a hangja. .szólalt meg egy idő után. . mely mindössze néhány percet ölel magába. haja. .kezdte Jaffe. Egy időhurokban.Nagyon kevés ember tud a Shoalról. de elhalkult a hangja. .Tudni szeretném a nevüket. és zajosan kiengedte szeleit. .Három Az ajtó ugyan zárva volt mögötte.A Hurokban vagyunk.Én ismerek párat ..Valóban? . . mint egy bohóc. Még nem igazán. A pattogó tűz túlsó felén egy öregember ült.Emberektől.Elég sokat tudsz.Leveleket kaptam tőlük. melyek mennyen és poklon át idevezették. mielőtt még sikerülhetne..Az átvezető utat.. A legtöbben így járnak.. .Te is a Shoalhoz tartozol? A tűzön túli arc őszinte meglepetést tükrözött. Sehol máshol nem vagyok biztonságban. hogy ötven éven keresztül csak a pofonokat kapja. meg fogsz halni. panaszos és kissé nevetséges vonásokkal. hosszú és szürke.Azt hittem. innen-onnan. felemelte az alsófelét. de a tudata szélesre tárva. . hogy azt sem tudja már. . Keresztbe tett lábbal ült a földön.kérdezte Kissoon.préselte ki magából Jaffe. . Csak egy-két morzsát.Nem.Valóban? És mit mesélnek róla.mondta Jaffe... amikor magához tért. és időnként. a Tudásról. akik tudnak. . hogy megszólaljon. miközben Jaffe megpróbált elég erőt összeszedni ahhoz. de hová? . amint ráébredt. . merre hagyta el azokat az értékes útmutatókat. Én kötöttem.érdeklődött Kissoon. .

Kissoon szemei ismét rajta állapodtak meg.Akkor már kétszer is jártál a Quidditynél.Ez tisztességes ajánlatnak hangzik.gondolta.Bizony létezik . és miként meríthetsz erőt belőle. .Quiddity a tenger. És szigetek is vannak rajta. .Quiddity a tenger. . .felelte -.Igen.. .És cserébe a kiokításért mit tudsz felajánlani? . .Magyarázatot . . amikor az első éjszakádat töltötted az anyaméhen kívül. .Ezt hadd ítéljem meg én magam . .Mikor? . .Mást sem akarok.Voltál már valaha szerelmes? . azt hiszem. amikor a szeretett nő mellett feküdtél. Természetesen. .mondta Kissoon.Még nem értettem meg mindent .Nos.kérdezett vissza válasz helyett Kissoon.A tengernél. .Oda akarok menni . . .(Mit? . felemelve tekintetét a kunyhó teteje felé.Tényleg? Kötve hiszem. megkapod..Tudnom kell! A Tudást akarom! .Mindegy.Á. .Igen. igen.Persze. .mondta Jaffe lélegzetvisszafojtva. Először akkor. Mit is akarok valójában?) .Bármit is kívánsz cserébe. Vagy inkább férfi volt? kacagott fel Kissoon. így van. csak. azon az első éjjelen. . melyeket Ephemerisnek hívnak.És te tudni szeretnéd. hogy létezik egy tenger. Másodszor.Fogsz is még egy alkalommal.Jaffe megrázta fejét . .Nincs semmim.szegezte neki a kérdést Kissoon.. .Hol van? ..ajánlkozott Jaffe.morogta Kissoon. merre találhatod meg. de úgy gondolom.Végeztem a való élettel. hogyan juthatnál oda. . a tenger. csak. . . mintha valami a füstben úszva megzavarta volna a gondolatait... akkor hol kezdjük? . .bökte ki végül. .Oké . .

mondta -. Ezt mindannyian megkapjuk.. . Kissoon. hogy átlépd a határt. Ha megszerzem a Tudást. hogy az öreg csak a bolondját járatja vele. ugye? És a Tudás lehetővé teszi. és akkor légy ott. . Birtoklód? Át tudod adni nekem? .Hát nincs benned semmi ambíció? . beléphetek Quidditybe.Ez az! És miért ne élvezhetnénk ki az utolsó cseppig? Kissoon arckifejezése majdhogynem csodálatot fejezett ki.Igen.jegyezte meg Kissoon.Én vagyok a legutolsó.Életed utolsó éjszakáján. .Nos. Három megmerítkezést az álomóceánban.jött a válasz.Nem fogok üres kézzel távozni innen.He? . És újra kérdem: honnan szerezted az információid? .Csak összerakosgattam a darabokat. megtébolyodnánk.jelentette ki Jaffe. .Quiddity ott van valahol a mi világunk mögött. .Lehet.Igaz? ..Ne szarakodj velem! . erről különböznek a vélemények.A Tudást. . hogy megváltoztassam a világot. .És a Tudás? . . hát. Ha többet. . A Buli Legjava.Neked tudnod kell.Akkor? . . ahogy a kirakójáték kezdett alakot ölteni a fejében.Mit akarsz ezzel mondani? . az egyetlen. akiben kezdett megerősödni a meggyőződés. .Honnan szerezted az információid? .Akkor oszd meg velem a Tudást! Képessé akarok válni arra. . igaz? Így működnek a dolgok.Micsoda buli ... A Buli Legjava.Milyen kár .Akkor már nem lennénk emberi lények.Egyike? . . Ha kevesebbet kapnánk. Most is azt teszem.kiáltott fel Jaffe.. Akkor talán mindent megoszthatnék veled. . amikor csak tetszik.Valaki így nevezte.Birtoklom? . .Te birtoklód? .Te is egyike vagy a Shoalnak . Jaffe elvigyorodott. . . hogy nem lehetsz fejlettebb.

Szexet akarsz? .Megmondtam.kérdezte. a Tudás pedig a lakat és a kulcs. . mágia! Ott van mindenfelé. . hogy túlságosan is sok van benned a majomból. hogy nem hiszel. Az idő összehurkolódik. ahogy Kissoon figyeli a reakcióját. Mi is egy ilyen hurokban vagyunk most. El akarom foglalni a tested.kérdezte Kissoon. amit fel tudsz ajánlani. . .Itt maradsz.Tanúságtételek? .kérdezte az öregember. Márpedig a Quiddityt meg kell őrizni.Nos? . ha átadom a testem? .Nem ugorhatsz csak úgy be a bőrömbe . igazad van. Nem sok mindenem van. . amint elhagytad.A húsod és a véred. És akkor ismét tiéd lesz a véred és a húsod. amit csak akarsz. De taníts! .. Túlságosan hatalmasak és veszedelmesek ahhoz.Fohászok! Igézetek! Mágia.Azt hiszem én is. .. Megkaphatsz tőlem bármit. . . Ágyékaink megannyi égen tündöklő nap.Azt hiszem. És igazad van.Ez az egyetlen. alantas vágyaiddal. A hihetetlen a normális.Mit? . az összes ember közül pont neked nem kellene azt mondanod. .. Nem adhatom neked a titkokat. . .. Lélekként.Akkor mit? Nem értem. de ez mégiscsak egy otthon. Hát nem tanultál semmit? . Nem tudnád. A tanúságtételek..szólalt meg végül Jaffe. Amim csak van. Nekem adnád? A válasz meghökkentette Jaffe-t. a Quiddity a forrás.Mi történik velem. hogy előmasírozhassanak. . dehogy. nem megyek el üres kézzel. amiket a fejemben őrzök.Jaffe.Nekem adnád a tested? . hogy mihez kezdj velük. Jaffe figyelte. nehézséget okozna nekem belebújnom a te bőrödbe. Az elménkben hadseregek várják. Egy idő után majd visszatérek. . És te azt gondolod. .Ó dehogyisnem.Azt akarom mondani. .Krisztusom. A tested.Nem hiszek neked. Csak bemocskolnád a Quiddityt a saját.

. Jaffe fogása megkeményedett a markolaton. mint Homernak.Az az én dolgom .és már nem félek tőled. hogy ne merészeljek.Tudnom kell.fejlett. . . hogy le kellene nyisszantani a füleit.. . amíg az agónia rávenné. és megállapodtak a pengén. mintha a közte és Jaffe között feszülő levegőből próbálná kiolvasni végzetét. majom vagy.rebegte.kérdezte Jaffe. . ahogy félig lehunyta a szemeit.emelte föl hangját Kissoon. Kerül amibe kerül. falusi tapló és a körmönfont vén kecske. Nincs más választásod. Milyen tökéletesen kiegészítenék egymást: a buta.Mit akarsz kezdeni a testemmel? . Az öregember viselkedése .Mintha egy bikának vörös kendőt lengetnél .lassan elkezdte előhúzni a kést zsebéből . túlságosan is késő.. . Lehet. Zsebébe csúsztatta kezét.. . percről percre? Ha ez a módja. tettem. fejlett. . hogy beszéljen? Talán egyenként kellene levagdosni az öregember ujjait. Kissoon észrevette a mozdulatot. igaz? . de véghezviszi a tervét.Homert idézte Jaffe eszébe. Vagy kibökni a szemét.válaszolt Kissoon.arrogáns félmosolya. Túl késő van már a finnyáskodáshoz.Én pedig úgy döntöttem. . Nem vagyok eléggé ..válaszolt Jaffe. Vajon hányszor kellene belehasítania Kissoon inas porhüvelyébe. ő készen áll rá.Ne merészeld! .vágott vissza Jaffe. és szemei hevesen rángatózni kezdtek. Nem volt meglepetés az arcán. azt mondtad.. csak a színtiszta félelem. leküzdve szédülését ..Igen.. .Azt mondtam. és ujjait ráfonta a kés nyelére. amit mondok. . hogy nem vagyok elég tiszta a számodra.Hiszen teljesen gallyra ment. ide-oda. mintha nem akarná vesztegetni még a szeme világát sem egy ilyen érdemtelen látogatóra .ha azt mondod nekem. Gondolatai Homerról óhatatlanul is a zsebében bujkáló késre siklottak. mintsem gondolnád .Sokkal többet értek.. akkor muszáj azt tenned. vállvonogatása. Igen. hogy nem árulom el. Ha a Tudást akarod. Sok mindent láttam.. Kissoon szemei felhagytak a sorsolvasással.hogy is mondtad? . Elkezdett talpra állni..Nem értettél meg semmit. A .A benned élő majmot provokáltam. . Megértettem. .

Hagyjál békén! . amit Kissoon teste bocsátott ki magából. . mint egy halálos beteg szellentésének. hanem óriásira tágultak.A Hurokban nem lehet.Csak nem haladékot kaptam? Most ő volt az. . Jócskán alacsonyabb volt Jaffe-nél. . csak némán rázkódott. testének vonalai furcsa szögekben keresztezték egymást. hogy átverték. aki hátrált. mely kígyózva tört utat a bensőjébe . . . kifelé köpködve és köhögve magából a lélegzetet. Volt ott valami. ujjai és hüvelykje belemart a nyak inaiba. miközben a tüzet megkerülve közeledett áldozata felé. Jaffe előrenyúlt.jóérzés elektromos szikraként futott végig Jaffe testén.Egy évet az egyik vágóhídon dolgoztam . Az öregember leheletének olyan szaga volt. .Már nem akarsz megölni? . csak húst daraboltam. Szemei már nem voltak félig lehunyva. hogy nem szabad bennük vért ontani. A levegőben más is volt.vagy legalábbis az volt a szándéka. A Nyugat Kapujában.emlékezett vissza hidegvérrel Jaffe. nem csak áporodottság. Jaffe lekapta kezét az összeaszott torokról.kiáltott rá Jaffe. valóságos törpe. de nem volt más választása. látva az arckifejezést. Ez az egyik legfontosabb szabálya a hurkoknak. Még egy fenyegetőzést sem tudott kipréselni magából. Kissoon most már valóban megrémült. és Jaffe volt az. és a férfi madártorka köré fonta ujjait. és vizenyősen meredtek rá. Kissoon meg sem próbálta játszani az ártatlant.hagyta rá Jaffe. Egy teljes évig mást se csináltam. majd a másik kezében lévő tompa késsel elkezdett közelíteni a bal szeme felé. . csenevész mosoly jelent meg.ordított fel.hadarta. (Kissoon arcán különös. . Nekihátrált a kunyhó falának.) . és hátratántorodott. és abban a pillanatban rádöbbent.A Nebraska állambeli Omahában. mielőtt az elhatalmasodna rajta. Akárcsak óriási és nedvedző szája.Butaság . hogy sohase hazudjak. karjait kitárva mindkét oldalon.Ez az igazság. . . amitől Jaffe-t egy némafilm hősnőjére emlékeztette. hogy azután hanyagul újra egymásra dobálják. aki határozottan előrelépett. Kissoon is felállt. Jaffe nem akarta belélegezni. Értem a dolgom.kérdezte . A szorítás kemény volt. mintha valamikor minden egyes csontját és ízületét eltörték volna.Nagy hangsúlyt fordítok arra.Itt nem onthatsz vért .Rohadék! .

Olyan régóta egyedül vagyok már.szólt rá Kissoon. A tüdejének olyan súlya lett. mint még soha ezelőtt.Nem .Van más út is a Tudáshoz . Akivel mindent megoszthatok. Itt nincs a Hurokban. hogy megremeg a föld a talpa alatt. érezte.Csak én vagyok. Jaffe másodszorra már nem volt vevő a trükkre. Megtanítlak a Tudásra. holott Jaffe jól tudta. . aki segíthetne neked.Elmegyek innen. Mindent bevetett. De te megkaphatod. Az élvezetekkel. Sajnálom. a húst és a vért a közelben tartsa. amit csak tudni akarsz. . tudva. Belém akartál hatolni! . akinek mindent elmondhatok.. Magaddal viheted. . Nekem magamnak nincs meg az ügyességem ahhoz. hogy ha még sokáig itt marad ennek a picsafejűnek a társaságában. . akkor az előbb-utóbb felülkerekedik rajta. amiben része volt. A többiek halottak.mondta Kissoon.Hibáztam. Valakire.üvöltött Jaffe. a hirtelen jött sápadtság nemcsak a napnak tulajdonítható. Jaffe.Éreztem a lélegzeted! . Vissza a világba.Ne nyisd ki azt . Nem kellett volna alábecsülnöm téged. mint korábbi félelme. . .Hagyd abba azt a kurva hazudozást! Éreztem! Még mindig érezte. .De hát én csak egy öregember vagyok. Jaffe elfordította a gombot. hogy áldozatát. hogy az ajtón túl semmi más nem várhat rá. A Buli Legeslegjavát! Csak maradj! Maradj. Kissoon csábítását emlékei segítségével próbálta kizárni tudatából. . és megmarkolta a kilincset.válaszolta Jaffe. Még egyszer megpróbálkozott azzal a furcsa kis mosollyal. Nincs senki. ha élve kijut innen.Ne menj el! . Kétségbeesetten hátrált az ajtó felé. Szükségem van a társaságra.Ne nyisd ki az ajtót! . megadóan előrehajtva testét. a félkarú férfi. a svábbogarak cirógatása.tiltakozott Kissoon. Ezek felidézése tartotta távol Kissoont az elméjétől. Ahogy ezt tette. . . Maga mögé nyúlt.Dehogyis .kérlelte Kissoon. Úgy tűnt. Biztosan sikerül valami megállapodásra jutnunk. öklével csapkodva mellkasát. hogy megszerezzem. de az alázatossága éppen annyira színlelt volt. és az ajtón túli fény is elenyészik. és amiket ismét megkaphat. nem igaz? Elmondok neked mindent. Az asszony Illinoisból.

Kissoon vagy túlságosan sok energiát emésztett el. Akárhogyan is.hallotta. hogy elérte a Hurok külső peremét. és ha majd egyszer eléri a célját. Negyvennyolc órával később. és olyan kulisszákra emlékeztettek.Ne hagyj el! . melyeket még fel kellett öltöztetni a forgatáshoz. hogy a vén szemétláda most vajon mit talált ki ellene. De a szorítás már korántsem volt olyan erős. Jó ötvenméternyire a kunyhótól visszatekintett. a csendes. mellyel korábban idehozta. részegen az egyik Santa Fe-i sikátorban két sorsdöntő elhatározásra is jutott. halad-e egyáltalán. hogy markába kaparintsa a testét. Másodszor. hanem csak rohant és rohant. Először is. csillagfényes sivatagi éjszakában. melynek a birtokába jutott Amerika okkult életével kapcsolatban.. Félmérföldnyire onnan a felkavarodott levegő örvénylése jelezni kezdte. csak akkor mutatkozik megint az emberek előtt. Dacolva a zavarodottságával. mint azelőtt. minden tudásfoszlányt. keresése mementójaként megtartja szakállát. pokolba a Shoallal). ahogy Kissoon utána sikoltott. Jaffe keresztülfurakodott rajta. a Tudás birtoklása érdekében fogja felhasználni (pokolba Kissoonnal. és a visszatartó erő egyre gyengébb lett. vagy a düh gyengítette el. nemcsak hogy nélkülöztek mindenféle emberi és járműforgalmat. Egy gyötrelemmel teli óra elteltével a feltételezés újabb bizonyságot nyert. azzal az émelyítő érzéssel. majd hirtelen a másik oldalon találta magát. minden bölcsességét. amíg el nem érte az acéltornyot. A város utcái. melyet asztrálszemei láttatni engedtek a számára. de híján voltak bármiféle jellegzetességnek is. melyekre halványan emlékezett küzdelmes megérkezéséből. Nem mélázott el azon. mintha tekergő kötélként a sötétség egy darabja kígyózna felé a földön. saját nyomait követve. és úgy látta. és a sikollyal újra megmarkolta a zsigereit is. minél távolabb került a kunyhótól. hogy még azt sem tudja. minden rejtelmet. . Az építmény jelenléte erőtlen és rég feladott kísérletről árulkodott. mely az elmúlt héten serkent arcán. Jaffe ellent tudott állni neki. hogy valakik benépesítsék ezt a senkiföldjét.

aki vele együtt kiveszi a részét a keresésből. valakit. hogy kérdezősködései nyomán felvetődött egy férfi neve. hogy találjon egy segítőtársat. míg a nyomára bukkant. A férfi teóriái voltak azok. A legfontosabb az volt. miután a titok kipattant. hogy apránként felélik erejét. akinek reputációja tökéletesen alkalmassá tették őt e feladatra. élvezetek. Jaffe-hoz hasonlóan ő is hitt abban. ugyanabban a mocskolódó hangzatosságban. mielőtt megtalálhatná az utat egy következő szintre. Nem kevés állhatatosságot kívánt. melyek minden részletében összepasszoltak saját ambícióival. melyeket . de ennek a tulajdonságnak Jaffe jócskán bővében volt. akik nem is rejtették véka alá felháborodásukat. mely az élő organizmusokat az evolúció folyamatára készteti. Richard Wesley Fletcher mielőtt végleg kegyvesztetté nem vált .Négy Az önmagának tett ígéreteket nem volt könnyű betartania. A géniusz egyre mélyebben belesüppedt a kétségbeesésbe. számos washingtoni és bostoni tudományos program vezetője. és Maineben rá is akadt a férfira. és azzal környékezte meg Fletchert. azok az elméletek. Hiszen oly sok egyszerű élvezet fakadt megnövekedett hatalmából. a legközelebbi tudományos áttörés mikéntjét gyanítva mögöttük. Két hónappal ezelőtt történt. legforradalmibb elméknek az evolúciókutatás területén. a meszkalin és annak származékai . hogyan veti ki az akadémikus közösség magából az egykori Wunderkind-et. melyeknek ellent kellett állnia attól való félelmében. Jaffe fikarcnyit sem törődött Fletcher morális álláspontjával. Cikkek taglalták végeláthatatlan özönben. kinek minden egyes elejtett megjegyzésén ott csüngtek követői.egyike volt a legeredetibb. hogy ellátta azokkal a minőségi drogokkal. Géniuszát azonban kikezdte a szenvedélye. ítéli nevetségessé teóriáit. melyek felkavarták. Kezdetben elfedte valódi célját. helytelennek moralitását. és a teljes idegösszeroppanás peremén egyensúlyozott.tudós kollégái nem kis megelégedésére. Fletcher kutatásai annak az erőnek a laboratóriumi izolálását és szintetizálását célozták. hogy meglophatja a mennyeket. Jaffe óvatosan közelítette meg. olyan teoretikus.

mígnem idővel az újból lángra nem kapott. mindkettőjük vágya megnoszogatni az evolúciós folyamatot. mint egy elhagyatott jezsuita misszió. melyek lehetővé tették a Nagy . a Csendes-óceán partvidékén meredő gránitszirten. Jaffe. Nyilvánvalóan kevés annyira valószerűtlen hely kínálkozna egy ilyen. És miután a tűz lobogni kezdett. a világ szemében minden bizonnyal istentelen kísérlet számára. Csak miután ily módon a bizalmába férkőzött. de hát ezt a vállalkozást már a kezdetektől fogva átszőtték az ellentmondások. ahol az év java részében dolgozott. míg Fletcher a tudományét. Garantálta azt is a megszállottan önpusztító lángelmének. Mögötte feküdt a Misión de Santa Catrina. Jaffe ekkor tett néhány észrevételt saját. egy. jegyezte meg alázatosan. melynek egyetlen megszállott elme sem tudott volna ellenállni. Azután itt vannak azok az egymásnak ellentmondó alapelvek. amit ő Nuncíónak. hogy elkülönítse azt. Amikor a Nunció elkülönül.katasztrofális anyagi helyzete folytán oly régóta nélkülözni kényszerült. Ők ketten. Richard Wesley Fletcher Baja mellett álldogált. de Jaffe addig szította a megszállottság hamu alatt megbúvó parazsát. Fletchernek mindjárt rengeteg lett a mondanivalója. ahol a Nagy Mű (ahogy Jaffe szerette hívni) a végéhez közeledett. és folyamatosan termelnie az eredményeket a támogatás fenntartása érdekében. tért rá kerülő úton a férfi tanulmányaira. Kezdetben Fletcher lefitymálta az ilyen megjegyzéseket. és végül elfogadta Jaffe ajánlatát a kutatások újraindítását illetően. Habár ő. és csodálatos működése reprodukálhatóvá válik. hogy csak pár lépésnyire áll. a hírvivőnek nevezett. Fletcher majd előbújhat a vadonból.az alkimistákét és varázslókét -. hogy megszégyenítse a kétkedőket. Olyan ajánlat volt ez. Tizenegy hónappal később. De a legvégső eljárás mikéntje mindig kicsúszott a markából. amiért engedett Jaffe kísértésének. és átkozta magát. mesterséges eszközökkel tökéletesebbé tenni a testet. a témába vágó kutatásaira támaszkodva. Szívből hitte. hogy munkássága rejtve marad az avatatlan tekintetektől. az ősi korok nyelvezetét használja . Legelőször is itt van ez a kapcsolat Jaffe és ő közte. és vele együtt talán a lelket is. Kezdetben Fletcher nemigen mutatott érdeklődést. ugyanazon munkálkodnak. Jaffe ígérte. de egy idő után lassan kezdte meglátni az értéküket. ezúttal Fletchernek nem kell akadémikus üvegházban dolgoznia. A Nunció immár realitás volt.

amiket ő és Raul eszközölt a tárgyi bizonyítékokon. olyannak kell tűnnie. Túl a metaforákon. mintha a Nunció soha nem is létezett volna. és kísérlik meg összevegyíteni mesterségbeli tudásukat? És helyesen is teszik. az ólomatyák aranyként megszülető gyermekein. többet tudtak a dolgok természetéről. hogy ebben reménykedjen. akiknek titkait Jaffe kifürkészte. És végül az a tény. Miután elégették az összes feljegyzést. az Örök Ifjúság Fürdőjén. A dolgokat nem lehet nem felfedezetté tenni. Az okkultisták. Túl sok veszedelmes dolog vár felfedezésre. eléggé meggyőzőek lesznek. hogy Fletcher az emberiség érdekében reménykedhessen benne. mint amennyit Fletcher valaha is sejtett. olyan az elpusztítás is: szisztematikus. hogy most. Az oromzat meredek. tűz és víz között. mielőtt az annak az embernek a kezébe kerülne. A hullámzás egybemossa vérüket az óceánnal. ők ugyanazokra a kérdésekre kutatják a választ. lesz csak bevégezve a munkája. Akkor és ott. mint egy fiúra) olyanoknak kell lenniük. hogy egyből végezzenek velük. Egyikük sem akadályozhatta meg. ahogy Jaffe hívta őket).azét a fiúét. és szilánkokra zúztak minden felszerelést. De ha azok a változtatások. Fletcher túlságosan is tisztában volt az anyagi világ visszásságaival ahhoz. Neki és a fiúnak (még mindig nehéz volt úgy gondolnia rá. Amilyen a létrehozás. amiket ő itt. hogy elpusztítsa a Nunciót. hogy semmi nyom ne maradhasson utánuk. akkor hite szerint nem lehet majd egykönnyen rekonstruálni a kísérleteket. és kéz a kézben vessék le magukat a mélybe. Jó oka volt rá. mint a tökéletes tolvajoknak: úgy kell kifosztaniuk a saját otthonukat. félig intuitív okkult meggyőződéseit összeházasítva saját tudományos metodikájával volt képes életre hívni a csodát. a lenti szirtek elég élesek ahhoz. Csak ezután foghatja meg a fiú kezét . ez jó pár éven belül nem fog sikerülni. és ugyan mikor ülnek le egy asztalhoz a tudomány emberei a mágia embereivel (a tanúságtévőkkel. Baja California vadonjában végzett.Mű elkészültét. mindössze néhány perc választotta el attól. ugyanakkor szorongatott és gyötrelmes. Ő is csak Jaffe különös. aki támogatta a megalkotását. aki most is szorgalmasan táplálta a misszió előtt a tüzet -. hogy a jövő kutatói valamikor újra előállítsák a Nunciót. a diadal pillanatában. lehetséges bármit is maradéktalanul elpusztítani. . hogy higgye. bár a felfedezést lehetővé tévő alapelvek és körülmények kombinációja meglehetősen ritka volt ahhoz. és elsodorja testüket. hogy elvezesse a sziklaszírt peremére.

és támadása készületlenül érte Rault. ignotum per ignotius. de állhatatos összpontosítása mindig meglágyította Fletchert. Obscurum per obscurius. még mindig képtelen hozzászokni az ilyen korlátokhoz. mint mindig. hogy tekintélyes bátorságra van a . rávéve (legalábbis hite szerint) a legparányibb sejtet is arra. Miután oly sok évig meztelenül élt. ahogy a tűz hirtelen erőre kapott.emlékeztette Fletcher. Ez nem az istenek hírnöke volt. Ráadásul megint azt az átkozott megszólítást alkalmazta. Képtelen vagy ezt megérteni? Raul. Saját élete volt. A fiú ismét megszabadult ruháitól. az égetőhöz. Most már tudta. hogy helytelen nevet választott. és nem is leszek. . hogy ne tegyél egyszerre túl sok papírt a tűzre? Megragadta Raul karját. ismeretlennel az ismeretlent. és így nagyon nehéz volt olvasni belőle. de maga az isten. Az óceán felől közeledő légáram az elmúlt néhány percben új erőre kapott. anélkül. mely bármely élő szervezetben elindítja a továbbfejlődés folyamatát.. hogy jegyzetei szétszóródtak a szélben. melyet Nunció halotti máglyájához épített.Nem megmondtam. ahogy ő nevezte: a Hírvivő. látta. .Mit akarsz? .kérdezte immár sokkal lágyabb hangon.Mi van velük? . . Saját életereje és ambíciója. Ők tudták. Szeme nélkülözte a fehérjét. tanácsolják. .Nem vagyok az atyád . az ő tudománya és az övék közt félúton.Franc essen beléd! . Ahogy Fletcher követte Rault a misszió bejáratához. miről beszélnek.A tüzek . hogy a magasabb rendű életforma felé törekedjen. . .A szél. . . atyám. Nunció. hogy a lángok komolyabb kárt tettek volna bennük. amiért nem fordított nagyobb figyelmet a fiú tevékenységére.Atyám? Raul tűnt fel mögötte. Fletcher tudta. Mesterséges eljárásokat keresnek az evolúció felgyorsítására: hogy létrehozzák a saját magán túllépő embert.kiáltott fel Fletcher bosszankodva. akárcsak testének többi részét.kezdte megint.Soha nem is voltam.válaszolta a fiú. választ adott a kérdésre.. A levegőben még mindig lehetett érezni a megperzselődött bőr határozott szagát. mielőtt újraírja a Teremtés Könyvét. melyet selymes szőr borított. Hiszen Fletcher. Sötétséggel oszlassuk szét a sötétséget. Randolph Jaffe-vel Ádám szerepében.amikre ő is feltette az életét. Olyan folyadékot szintetizált. . most is figyelmesen végighallgatta. El kell pusztítania.

hogy eltöröljön maga után minden nyomot. ezt a trükköt mindig bevetette. A fiú úgy döntött. Hányszor is nevezte Fletcher a majom Rault szerencsétlen állatnak. ami eléggé valószínűtlen ezen a kopár tengerparti nyúlványon.Hol? .. . akik az utat és a missziót idefenn létrehozták. Raul már nem próbálta összeszedni a szétszóródott papirosokat. hogy repüljenek. . miután valószínűleg itt sem találtak rá Istenükre. majd. Fletcher bűnbánóan karolta át a vállát. és visszafordult a tűz felé.. ahogyan újabb széllökés támadt a tűzre.mondta neki .Ne. hogy nem hallja meg. akkor sem lelne bennük semmi értelemre. A barátságtalan terepen kígyózó ösvény. még azelőtt is. se szaglása. mélyen beletemetve arcát az ember illatába. A fiú hozzátapadt. minden bizonnyal még azoknak a jezsuitáknak a kifejlett mazochizmusát is keményen megadóztatta annak idején. hogy éppen e megszállottság az. ... . Arra sem volt szüksége. csak amiért az szándékosan semmibe sem vette? Nem kis mértékben éppen e perverzitása volt az. hogy felülkerekedjen a tűztől való természetes félelmén. Még ha egy-kettőre rá is akadna valaki. hogy megkérdezze.Érzel valamit? .Legjobb lesz.kérdezte Fletcher. hadd menjenek. felejtsd el őket. és talán nem kellett volna már megtanulnia. mely irányból közeledik látogatójuk. ami ilyen végkifejlet felé űzte tragikus életét? A fiú elszakadt Fletchertől. . Igazság szerint dekadens emberi érzékelését csak úgy lehetett valósághűen leírni.. hogy elrabolja tőle naplójának gyötrelemmel és ihletettséggel teli lapjait. ha hagyjuk. ami arra bátorította Fletchert. hogy megkérdőjelezze megérzéseit.mondta Fletcher. és felkapta a fejét.. Csak saját megszállottsága hajtotta előre. Alacsony. . tömzsi teste görcsösen megfeszült. A levegőt szaglászta.Jön felfelé a domboldalon. mely meredeken tört felfelé a domboldalon.Igen. Fletcher jobban ismerte Rault annál. A misszióhoz mindössze egyetlen út vezetett.Mi az? . ahová akarnak . Senki más rá nem vette volna erre. kiürítették a helyet.fiúnak szüksége ahhoz. hogy rajta próbálja ki a Nagy Művet: hogy az emberszabású majom suttogó emberi természetét a Nunció segítségével üvöltéssé fokozza.. ahogyan előző inkarnációjában is tette. ... Atyja kedvéért tette csak meg. hogy nem volt se hallása. hogy a Nunció kiragadta volna korábbi állapotából. Raul.

Ez volt az egyetlen hely. Ez csak Jaffe lehetett. ahogyan életében oly sok mindent. hogyan csinálja. amíg felér az ösvényen. sem égbolt-kémlelés. ez is egyike Jaffe tanúságtételeinek. csak lábjegyzet a zenéhez képest. . Jaffe azért választotta ezt az időt. sem szeretetteljes tanítgatás. egy székkel és egy antik sztereó berendezéssel dicsekedhetett. mielőtt még a Nunció céljának és következményeinek megértése megrontotta volna Fletcher diadalát. hogy Fletcher és a fiú bevégezhesse tervét. mezítláb átgyalogolva az összezúzott műszereken és szétforgácsolódott bútorokon. ugyanazzal a gyakorlattal. A szék az ablak elé lett húzva.kérdezte Raul. Csak azt nem. de ez semmiképpen nem volt elegendő ahhoz. Fletcher előhúzta a pisztolyt a meszkalin mellől. Másodszor. Megvolt a maga módja rá.Ha a szellemeik még itt kísértenek. átvágva a káoszon. a fiókból. . mellyel boldogan töltötte ki bosszúját a helyen. Már csak egy lövésre maradt idő. Minden rejtelem. mely egyenesen az óceánra nézett. mint önmaga kutakodó visszhangja. . mert tudta. el kell pusztítania a három fiolát. mely a misszió épületében található.Meg fogunk halni? . hogy ennyire hamar. mert a fiú elváltozott belső rendszere szakavatott vizsgálódók előtt felfedheti a Nunció működésének természetét. Raul követte. be a belső szentélybe. hogy ez fog következni. Csak két feladatra maradt idő. hogy a Nagy Mű veszélyben forog. Kétségtelen. hogy olyan helyen is ott legyen. mondta Fletcher mindjárt a legelső tanításaként. és ezek elvégzéséhez is hatékonyan kell munkálkodnia. Fletchernek fogalma sem volt róla.Miért most? Miért most? Buta kérdés volt. ahol valójában nem volt jelen. gondolta Fletcher. Már nem lesz több magasztos Mozart. . majd valahogyan meg kell szabadulni tőle. Senki más nem tudott a jelenlétükről idefenn. Jaffe-nek jó pár percébe fog telni. A zene mindenek előtt való. abban a három kék folyadékkal teli fiolában. Mindkettő létfontosságú. Olyasfajta elmejáték. férfi és fiú itt ücsörgött. ahová nem hatolt be a Nagy Művet övező összevisszaság. akkor biztosan megtalálták már hőn óhajtott szentségüket. Tehát egy férfi közeledett az úton. Elsőként. A Raul sikeres átalakulását követő legelső napon.csattant föl Fletcher. az égboltot kémlelve.Legyen átkozott! . és közben az isteni Mozartot hallgatva. Oda tért most vissza. Tudta. amelyet Fletcher ügyes trükként rendezett el magában. Az egyszerű cella mindössze egy asztallal. meg kell ölnie Rault.

Tudom. Tett egy lépést hátrafelé. de ennyi is elég volt ahhoz. ha a Csendes-óceánba üríti.. és arcát eltorzította a rémület. . A golyó a falba fúródott. Keresztülvágott a laboratóriumon. Napokon és éjjeleken át tervezgette. . hogyan működik benned a Nunció! Szavait ijesztésnek szánta. másodszor is elsütve a fegyvert.Jesszusom. hogy a dolgoknak az idők során mássá kell válniuk.Tudom! De nem tehetek mást. akár holtan. és eltűnt a szeme elől. Tudta. Raul felzokogott. . nekem még van egy kis elintéznivalóm. A fajok hosszú fejlődése valaha az óceánból indult. .kiáltott fel. ha ezeket az értékes perceket a Nuncióra áldozza. akár élve.sürgette a fiú. Nincs elég időnk. .. hogy nem öntheti csak úgy ki. mielőtt a harmadik lövés eldördülhetett volna. Szét fog trancsírozni.szólt elszántan Fletcher. Vajon mi történne. Amint végzek itt. A fiúnak előnyére vált majomszerű mozgása. majd Fletcher nekirugaszkodott az üldözésnek. . .De azt mondtad. Hiba lett volna ezt a maradék kevés időt is Raulra vesztegetnie.. Hogy rájöjjön. a fiú átcsusszant az ajtónyíláson. hogyan szabadulhatna meg a legbiztonságosabban tőle. Jobb lesz. Közeledik. Bár kevés anyag maradt.Ki kellene mennünk a peremre . atyám. Mielőtt még Fletcher célba vehette volna. és annak kapcsán érzékelte először .Megesküszöm rá. hogy szabadjára engedje az evolúció pusztító erőit bármilyen rendszerben. és sikerült is elérni szándékát... fel fog használni. és Fletcher célzásra emelte pisztolyát. Volt valami megnyugtató teljesség ebben a megoldásban..Nemsokára vele leszek . . . ha kapcsolatba kerülne a földdel? A legjobb és valószínűleg az egyetlen lehetőségnek az ígérkezett.Nem. . . hogy együtt.Nem vagyok az apád! Egyszer és mindenkorra. mely megfertőződik vele.. Nekem. És ha elszakít tőlem. Raul! .Megígérted.Igen. Fletcher félredobta a pisztolyt.a milliárdnyi tengeri állat konfigurációinak tanulmányozásakor -. Ő mégis vadul tüzelni kezdett. és kiért a napfényre. mielőtt csatlakozom hozzád.Kérlek. . én nem vagyok az apja senkinek! A kirohanás szétfoszlatta a pillanat varázsát. hogy együtt tesszük meg.

sem jó szándékú. tajtékozva tiltakozott rabsága ellen. amennyire csak tudott. hogy a fluidum hatalmas erővel bír. A jelenések tolvaja volt. mit teremtett. és talán szellemmé a testet. olyan mágus. És mintha tudták volna. hogy megvan-e a joga ahhoz. A Nunció tudta. más emberek titkainak gyűjtője. felkúszik az ampulla üvegfalán . Eszelős aktivitással reagált.melynek során úgy tűnt.az teljesen bámulatba ejtette. . hússá a szőrmét. olyan magasra kúszva a falakon. mint most is . A három fiola Nunció révén ő adhatná meg a természetnek a választ. bár a Nunció a szó szoros értelmében csak csepp lenne az óceánban. így a hatása is elhanyagolható lenne. hanem az. Oly kevés elképzelése volt arról. szerető ember kezében a Nagy Mű életre hívhatná az egyetemes pápaságot. Megállt menet közben. hogyan mer egy pillanatot is késlekedni? Erőt merítve megerősödött hitéből tett egy újabb lépést a fiolák felé. Mindezt figyelembe véve a kérdés nem az. mintha saját belső hullámverése keverte volna fel őket. döbbenten eszmélt rá a folyadék valódi szándékára. Nem egyszerűen a menekülésre vágyott. Azt mindig tudta. Csakhogy Jaffe nem volt szeretetteljes. hogy bántani akarja. hogy megkaparintsa a tartót. Amint Fletcher kinyúlt. de hogy képes az öngerjesztés olyan mérvű jeleit mutatni. hogy általuk váljék hatalmasabbá. Talán még a gondolataiban is képes olvasni. mely pusztulásra kárhoztatta. akit nem érdekelte tudása alapelveinek a megértése. és a szándékával is tisztában lettek volna. hogy megfossza a világot egy ilyen csodától? Vajon a folyadék étvágya valóban annyira természetellenes? Hiszen semmi mást nem akart.mint amik valójában. Az oldatok folyamatos mozgásban voltak. Meggyőződése lassan kezdett elenyészni. csak az. Egy ilyen ember jóra használná fel a Nunciót? Egy jó szándékú. Mi ebben a bűn? Azután eszébe ötlött az omahai Randolph Jaffe. hogy ne nyűgözte volna le egy ilyen jelenség. ahol a fiolák várakoztak tartójukban. ahol minden ember közvetlen kapcsolatba kerülhetne saját Teremtésével. a valamikori mészáros és a Döglött Levelek bontogatója. Végbe akarta vinni a csodát azon a testen. Odament a padhoz. ahhoz még túlságosan is a tudomány embere volt. mint della Francesca égboltjai. csak felgyorsítani a dolgok fejlődését: bundává alakítani a pikkelyeket. Tényleg joga van ahhoz. tejkéken. Palackba zárt Isten. hogy elpusztítson egy ilyen csodát. hogy közeledik.

Nem is volt valódi érzés. Számtalan sebet látott tenyerén. . Azután egészen másfajta érzés köszöntött rá. kezét arca elé tartva. Túlságosan triviális lett volna így megközelíteni. A tisztánlátás túl későn jött ahhoz. és tudta: többé már semmi sem lesz ugyanolyan. A fájdalomtól megszédült. és egyenesen a lelkébe hatolt. de volt egy különösen nagy vágás. Mielőtt visszaránthatta volna kinyújtott karját. mintha valaki egy szöget vert volna bele. de a kábaság és a kín csak egy pillanatig tartott. és a Nunció testére fröccsen. Hátrébb botorkált.Újra akarta teremteni Teremtőjét. vagy védekezhetett volna. az egyik ampulla szétrobbant. Mint Mozartot hallani. ahogy az üvegszilánkok a tenyerébe vájnak. Hallotta a zenét. hogy hasznát vehette volna. mely önkéntelenül is arra emlékeztetett. Fletcher érezte. olyan volt: a zene áthaladt a fülein.

mint bármikor ezelőtt. hogy Fletcher minden igényét kielégíti. ha egyszer hagyja végre meggyőzni magát arról. hogy a Nagy Mű egy ilyen civilizációtól elzárt helyen szülessen meg. amire kérte őket. amiket az megkövetelt a feladathoz. hogy térjen vissza tanulmányaihoz. hogy milyen nehéz volt neki egy ilyen elveszett géniusz nyomára akadnia. amikor először belebotlott Fletcher radikális teóriáiba. és saját magát is ott. Kétsége sem volt afelől. amint befordult az első kanyarba a felfelé vezető hosszú ösvényen. hogy ezen az isten háta mögötti helyen is biztosítani tudja Fletcher részére azokat a kifinomult laboratóriumi eszközöket. Az emberek mindezt jól tudták. és kezdjen neki újból kísérleteinek. . átkozva a kerekek által felvert porfelhőket. Már abban a pillanatban tudta. habár nem kevés meggyőzőerőt követelt a részéről. mégis sikerült megőriznie a szabad akaratát. A Hurokban tett látogatás felszította a szemében lángoló tüzet. és megesküdve rá.Öt Randolph akkor vette észre a misszióból felszálló füstöt. lassan araszolva felfelé. és hogy mennyire vágyik már a közös munkára. vagy áhítatból. mely a közé és a Tudás közé férkőzik. és ezáltal bizonyságot nyert az a napok óta az agyában fészkelődő gyanú. Látott egy időn túli helyet. habár Jaffe minden egyes alkalommal emlékeztette rá. habár sohasem öntötték szavakba gondolatalkat. Mit is mondott az a nő Illinoisban. Egészen a mai napig tökéletesen megfelelt mind neki. Gyarlóságai és kétségbeesése sebezhetővé tette ugyan. mind Fletchernek. hogy szerény mennyiségű meszkalint is hozott neki. igaz? Ez sokkal igazabb volt. hogy alkalmazásába fogadott géniusza lázadásra készül ellene. ahová a Tudás utáni eszelős vágya űzte. Négy alkalommal is visszautasította Jaffe ajánlatát. és vagy félelemből. akinek a nevét már sohasem fogja megtudni: Valami rendkívüli dolognak voltál a tanúja. De Fletcher a kezdet kezdetétől fogva kivétel volt e szabály alól. az. hogy jöjjön elő rejtekéből. Látták a tekintetéből. de azt tették. Mind a négy alkalommal azzal próbálta megpuhítani. hogy annak a segítségével csaphatja be a rendszert. De a meggyőzés mostanában egyre könnyebben ment a számára. még többet ígérve. Felpörgette a dzsip motorját.

tengeri sün. Ebben nem volt semmi újdonság. hogy a kutatók a misszióban kezdenek valamiféle konklúzió felé közeledni. Mi van akkor. A Nunció túlságosan is szeszélyes. egyenlőtlen küzdelem bontakozott ki. Magára hagyta Fletchert. mint Kissoon. meszkalin. Minden alkalommal huszonnégy órát töltött Fletcher társaságában. de kétségkívül emberi gyermekké formált. Fletcher nem volt harcos típus. akik mindent elkövetnek. rosszul táplált teste olyan férfit takart. A férfi nyugtalan volt eredményei miatt. Tanulmányozni akarta a fiú testére gyakorolt hatását. hogy az ilyen alantas lényektől távol tartsák a Szentségek Szentségét. mely után rövid. bizonygatta. biztosította számára az ellátmányt (tengeri csillag. hogy nem figyelt oda ezekre az intő jelekre. De Fletcher segítségével kicselezheti a gurukat. Minden egyes alkalommal kevésbé örültek a jelenlétének. Még akkor. Tizenegy ilyen látogatás után. ha egy héten belül halálos lesz a fiúra nézve? Vagy egy napon belül? Az érvelés elég meggyőző volt ahhoz. Megvertem végül is rá volt kényszerítve. melyet az olyan magasztos guruk avagy holdkóros sámánok állítanak elé. hogy hozzáférést engedjen a misszióhoz. amit és amikor kérte. Odabent Jaffe azután megtalálta a majmot. együtt ittak. a Nunció ocsmány. A Nagy Mű segítségével felülemelkedhet bármelyik önjelölt bölcsön. hogy egyszerűen kizárja a misszió területéről.hogy a Quidditybe vezető út feladatokkal és próbatételekkel van kikövezve. mielőtt újabb kísérleteket folytatnának. a levelekből leszűrt gondolatát a problémával kapcsolatban. miután Fletcher útmutatásai alapján felállította a laboratóriumot és felajánlotta néhány. hogy végrehajtsa a szükséges teszteket. ott és akkor. néhány hónapnyi további munkára van szükség. Görnyedt. de minden hónapban csak egyszer látogatta meg. melyet Fletcher párlata. csak hogy kielégítse a férfi tudományos kíváncsiságát. aminek végül Fletcher minden bizonnyal megadta magát. abban a dicsőséges pillanatban is érezni lehetett a jeleit annak az összeroppanásnak. és a Tudás alig várja majd. Azt javasolta. és ő megosztotta vele a hónap akadémikus pletykáit. nagyobb gyakorisággal kezdett feltűnni. Jaffe magára hagyta a maestrót. hogy egy időre lehűtse Jaffe kedélyét. immár hetenként visszatérve a . hatalmat szerezhet a hátuk mögött. de Fletcher ezt ellenezte. mondván. hogy kipróbálja magán a Nunciót. hogy a kezei közé hulljon. megérezve. egy majom). mielőtt Jaffe vállalkozhat erre a kockázatos lépésre. Egy alkalommal Fletcher még azzal is megpróbálkozott. Elsőként. akit kora ifjúságától kezdve tanulmányai kötöttek le. Csakhogy Jaffe olyan átkozottul elégedett volt önmagával.

Mindig is volt valami apokaliptikus ebben a helyben. melyet az egyszer (a meszkalintól feldobódva) a szíve csücskének nevezett. ugyanakkor feltételezte.melyeket Jaffe tekintete fenyegetéssel. Nem ez lenne az első eset. ahol a tüzek túlságosan közel merészkedtek hozzá. A misszió falait füst szennyezte be. a földet hamu borította. profilja is a rég ismert beesett. A férfit ott is találta. mint mindig. hogy fegyverrel a zsebében keresne választ kérdéseire. a forró és sós csendes-óceáni levegő keresztül-kasul átjárta a helyet. Ha Fletcher végképp elveszítette a fogását az épelméjűségen. akkor talán arra is rákényszerül. egyenesen a napba bámulva. a celláig. hogy a szél a megpörkölődött lapokat hozta felé a földön. Ugyanabban a lekoszlott ingben és túlméretes nadrágban merengett ott. a ki tudja hány százezer dollár értékű tudományos berendezés . hanem a Nagy Mű miatt. Lelépett a dzsipről. Örült. hogy fegyverrel szedje ki belőle a Nunció formuláját. nem saját maga. amit idefelé jövet érzett. és a nyugtalanság. hízelgéssel vagy csábítással szedett ki a különféle akadémikusokból elpusztult. a misszió. mint azelőtt. Jaffe átbotorkált a romokon Fletcher kedvenc szobájáig. Minden ablak tárva-nyitva állt. A föld. Jóllehet minden egyes látogatásakor egyre nyilvánvalóbbá vált számára a tudós egyre romló állapota. hogy nem jött fegyvertelenül. a kitárt ablak előtt ücsörögve. életben. hogy megpróbáljon mindent visszacsinálni. és a rengeteg trópusi madár fülsüketítő zaja az égen. átkozta magát önelégültségéért.misszióhoz. Most. Semmi sem volt olyan. mely olyan száraz és homokos volt. amelynek jobb szeme világa elveszítését köszönhette. Ma csak a papírra vetett szavak keltek szárnyra. mely még a homoknál is terméketlenebb volt. hogy egy télen az óceán minden bizonnyal a magáénak fogja követelni. hogy csak néhány satnya jukkát volt képes táplálékkal ellátni. nyilt félelemmé változott. A helység romokban állt. és a rendszertelenül elszórt tüzek között leindult a misszió felé. Néha egyszerűen nincs más út. ami olyan közel épült a sziklafalhoz. borotválatlan arcról . hogy annak mesterműve felett érzett büszkesége meggátolja majd abban. miközben átlépett a nyitott ajtón. Fletcher nevét kiáltozta. az asztalokat egyetlen karmozdulattal söpörték tisztára.

. ..kezei az ölében. még a szék is. valami aprócska hiba a képben.. hogy Jaffe-t a küszöbhöz szegezze.szólt alig hallhatóan. az ablak. anélkül. Még így is átkozottul tisztában volt vele.olyan ecsetekkel.Nincs is rá szükség. A hangerő fokozatosan elenyészett.akik mindegyikének csak egy négyzetcentiméternyi darab jut a megörökítenivaló modellből . de azok kicsúsztak ujjai közül. Jaffe.Miféle csodát? . És mégis mutatkozott valami árnyalatnyi különbség. háta begörbítve .Beteggé tesz.a falak.És igen.Igazad van. ki kell nyitnod a szemeidet.. . A szoba többi része . Rosszullétet érzett... amiben Fletcher üldögélt . Jaffe lehunyta szemeit a portré láttán. amint megtörténik. hogy a szemét kinyitotta volna.Menj el kérlek .Rossz híreim vannak . ez volt az: .Miről beszélsz? . Az érzékei csordulásig teltek. . A sötétségben azután meghallotta Fletcher színtelen hangját. Mintha Fletcher túlságosan is saját maga lett volna. vajon ezt kérdezte? Igen. akihez beszél. hogy felvegye a versenyt a férfi túlságosan is átható valóságosságával.is a megszokott. El kell menned. . Testhelyzete .Az érzés kölcsönös.mondta Fletcher.árulkodott.De hát miért? .Nyisd ki a szemed! . ha rád kell néznem.. . hogy a torzszülött.jött Fletcher válasza.. . ahogyan Jaffe korábban már számtalanszor látta.kérdezte Jaffe. . mi lehetünk az égbolttá?. . Túlságosan tökéletesnek látszott a kép: a napba meredő szemlélődője. Rosszabb a helyzet. nem használja sem az ajkait. sem a nyelvét.Igen mi? .kiúszott a fókuszpontból. Jaffe megpróbálta megragadni őket. Mégis. képtelenül arra. Belelátok a fejedbe. mint gondoltam. melyek egyetlen szőrszálukkal követték émelyítő részletességgel az eredetit. a portré ezernyi miniatúrafestő alkotásának tűnt . A gondolataidba.. sőt még őszülő copfja (egyetlen áldozata a hiúság oltárán) is a helyén. akinek minden egyes pórusa és redője Jaffe sajgó retinájának figyelmét követelte volna.. habár a szavak még mindig ott voltak. Látnod kell a csodát.mi lehetünk az égbolttá? .Én nem mondtam. Nincs többé szükségem a torkomra. . ami elég volt ahhoz. Jól hallotta.

Lehetek én az égbolt? . Meg akartam akadályozni. . De ő elterelte a gondolataimat. . és azon merengjek: lehetnék-e. Jaffe.emlékeztette Fletcher. Az arca fikarcnyit sem mozdult. . Neki saját élete van.Bennem ennél sokkal több ambíció lakozik.Csak nézd. Úgy tett. csak a félelmetes befejezettség. és ez igazán kár.Mégis a fejedben beszélek . .Így hát a telepátia a fajok jövője . El akartam pusztítani. benned több.kérdezte újra Fletcher.De hát egyáltalán miért akartad elpusztítani? Hiszen ez a Nagy Mű. Ő vett el engem.Úgy érted. én az égbolt? .Elvetted tőlem! Nekem kellett volna megkapnom.Hát légy az .mondta kissé fennhangon Jaffe.Az szeretnék lenni.Igen. . Ezért próbáltam meg távol tartani a tudást a kezeidtől. hogy mindkettővé.. Jaffe. amiket nekem mondtál? . Jaffe. . A Nunció tett ilyen ábrándozóvá. és muszáj volt kinéznem rajta. . A szellemet veszi célba. Nem volt ott más. hogy csak üljek.jegyezte meg Jaffe.. ..Azért. Megláttam a kinyitott ablakot.Nekem úgy tűnik.Mindent megváltoztat. Semmi sem változott.Tettem ilyet valaha is? .Te nem változtál meg . Ez nem a húsra és a vérre hat. hogy amivé válni fogunk. . . . hogy becsapjál engem .töprengett Jaffe. ahogy Fletcher kívánta. ugyanolyan vagy. vagy éppen amitől félünk.Én nem vettem el. mint amikor behunyta a szemeit. Ő vett rá. Igen.A Nunció bennem van .jelentette be Fletcher Jaffe fejében. Sem a szempillái. . . . . . Vagy egyszerre mindkettővé. Korbácsként suhint végig a világ hátán. hogy felhasználják. . Egyszerűen csak felgyorsítottad a folyamatot. .Mindazok után. hogy felhasználhasson. Előre ugrottál pár ezer évet az időben. mert nem úgy működik. legfeljebb csak afféle mellékhatásként. de ő nem hagyta. A jelenet ugyanaz volt.élcelődött Jaffe. ahogy gondoltam. Még az ajkai sem rándultak meg. amivé lenni szeretnénk. . az előtte üldögélő férfi. lehet.Hmm. Azzá tesz bennünket. és hajtják előre. . hogy kipróbáltad magadon? . A gondolataink inspirálják.Ő vett rá arra.Semmi meglepetés.Azt akarja. A szélesre tárt ablakszárnyak.kérdezte Jaffe. ez minden.

. Fletcher lejjebb vette a lángot. Zavarosak a dolgaid. Azt hiszem.kiáltott fel Jaffe.. addig halmozódva.fakadt ki Jaffe. nem az ő kára váltott ki. vagy csak ennyire örülsz. Fletcher még mindig ott ült a székben. . mintha belesétált volna egy láthatatlan szúnyogfelhőbe.Nem. . mígnem minden ragyogását elhomályosították. .Nem . hogy levetkőzheti magáról ezeket a gyászos hamvakat. most már megállíthatatlanul közeledve a szobában.Itt van nálad? Milliónyi apró tűszúrást érzett a bőrén. de a Nunció iránti olthatatlan vágyában ügyet sem vetett rá.Igen. gondolom. . mennyire veszedelmes. ahogy korábban is. ne.. Megöltem volna. .A Nunciót akarom . (Megállt egy pillanatra. fehér és vörös . és ő is akar engem. A fejében meghallotta a géniusz nevetését. Az érzésnek figyelmeztetnie kellett volna arra. De most már beléd látok. hogy a por elszállt.Most azonnal! .Tudom .kérdezte Jaffe. Rátette a kezét a férfi vállára. A Nunció kimosta belőle a képességet.Akarom.. hol van a maradék? Ugye nem vetted be mindet? . . ahogy előrelépett.Én is akarom! ..porszemcsékből álló felhő pollenviharként örvényleni kezdett körülötte.De azt kívánod.Mert az utadban állt. . Olvasok a múltadban. mire van szükséged.válaszolt Fletcher.Hol? .Megérdemelte.. majd kiengedett egy hosszú. hanem pusztán az a felszabadító érzés.Te megöltél egy embert .tört fel belőle végül. . melyek születése óta gyülekeztek a testén. Most. . . igaz? Ő is meghalt? . Jaffe. melyet.Túlságosan fényes vagyok? . Látok itt más valakit is. Kissoon. . engem is .kérdezte -.Sajnálom.Az ott egy nyeles kés a zsebedben . bárcsak megtetted volna.válaszolta Fletcher. hogy félrevezesse a férfit.) . nagyon zavarosak.mondta Fletcher. De a teste most fehéren izzott. ha lett volna rá lehetőségem .Tehát.. . hogy egészen mostanáig nem is sejtettem.mosolyodott el Jaffe. Érzem benned a gyűlöletet.Megérzem.De kérlek. .. hogy ne emeljen ujjat Fletcherre. és a színes szürke. hogy látsz? . Az érintéstől az alak szertefoszlani látszott. gyötrelmes sóhajt. Veszedelmes ember vagy. tudta.Ahogy.kérdezte. . .

Könyörgöm..Minden kegyetlenség.Könyörgöm .Az én számomra nem létezik a túl sok . mind újjáalakulnak. Túlságosan sok lenne neked. A Nunciót kevéssé vagy egyáltalán nem érdekelte. hogy Fletchernek igaza volt. Ő. mint egy kutya. Ha mégis így tett.esdekelt megint -. és átlépett a laboratóriumba. minden ostobaság. amit a Nunció fel fog nagyítani. ne engedd. . habár Fletcher arckifejezéséből ítélve fizikai gyötrelmet okozott neki elszakadni a látványtól. Te! A te elmédben más sincs. A Nunció aláveti magát az akaratának.tiltakozott Jaffe. aki meg akarja nyalni gazdája arcát. csak mint közvetítő közegre. ami nem idebent kezdődik. minden félelem. minden gyávaság. hogy érintésével közvetítse üzenetét. csak szar.. Az anatómiára . melyben képtelenné vált arra. A fejében tovább visszhangoztak Fletcher figyelmeztetései. Jaffe. Fletcher utána szólt.Az elmét változtatja meg. és visszafordította a portré felé. csak hogy én lehessek az égbolt. melyben rádöbbent. amit meg nem álmodunk előtte. Soha semmit nem akartam igazán. A koponyájában visszhangzó alázatos esdeklés egy pillanatra megállította Jaffe-t. Az alak felemelkedett a székből. Jaffe tudata elborzadva talált önmagára. Az erők. a Nunció felugrott üvegházában. ami benned van. . Hát nem érted? Semmi nincs odakint. Semmi se valódi. de az kitért az érintés útjából. melyek tartalma forrni látszott az üveg mögött. Szemei szinte azonnal rátaláltak a padra és a tartóban sorakozó két fiolára. Gondolj ebbe bele.Elfordult. . és felugrott. az csak egy sokkal mélységesebb változtatás mellékhatásaként következhetett be. és ahogy közelebb lépett hozzájuk. hogy beavatkozzon a sejtek rendjébe. és kinyúlt a legközelebbi fiola felé. És én? Én sohasem tekintettem másként a testemre. .mondta Jaffe. Szétfeszítette az üveget. Jaffe. hogy használjon! Fletcher kinyújtotta kezét Jaffe válla felé. Hízelgése meghazudtolta Fletcher félelmeit. De te. A Nunció alig várta az érintést. amik téged formálnak. . Fel vagy erre készülve? Én nem hiszem. Talán a lelket is. A pillanat.Gyönyörű . Ez lesz az. Randolph Jaffe a haszonélvezője ennek a kölcsönhatásnak. amint a Nunció felcsapott. hogy találkozzon a bőrével. hogy korrigálja tévedését. ugyanaz a pillanat volt.

Az elmét. A Nunció mindent sarokba szorított.miért kellett bárkinek is megszületnie. miért született meg . mely annyira éhezte az átalakulást. Az elmét vette célba. melyeket képtelen volt megtartani. míg el nem érkezett anyja méhének vizeihez. mindeközben vadul átkozta őket. Többé nem volt helye imádságnak. hadd duzzadjon benne egyre a harag.zsákutcaként tekintett. Jaffe segítségért akart rimánkodni. még akkor is. nem értve. melyek múlásának csak növekvő kora állított emléket. Tudatos életének kezdetétől elfojtott harag munkált benne. majd . ami akadályozta volna művét. de a Nunció máris hatalmába kerítette agykérgét. Mindez újra rázuhant. hogy egyetlen értelmes szót is kinyögjön. mely önnön magasztalására használta a testet. miért éltek vagy miért bajlódtak azzal. Az elmét. mikor minden csak csalás meg átejtés. az emberek.azután ismét felkapta élete örvénye.miután eltávoztak . ha ez a kielégülés kárt tett a hordozó közegben. Nem tudott meghalni sem. Sérelmei éltették. nem szépségsebész. hogy minden másodpercben széthullással fenyegetett. mint egy szempillantás alatt meghízott rákos daganat. felidézve minden emlékét. és engedte. hogy a világra segítsék. És jöttek állásai. Valaha üvegbe zártan. és melyek felőrölték életét. Nunció volt az Isten. holott a teste olyan hevesen rázkódott. most e testben. ezúttal felerősítve. Elsőként visszájára fordította emlékezetét. sebei dicsőítették. hogy e vágy beteljesülésének legbuzgóbb. kívül estek gondolatain. visszalőtte az időben. egészen addig a pillanatig. és ő újra képtelen volt kitartani mellettük. Megint szerelembe esett. emberformáló művét. melyeket e rendszeren eszközölhetett volna. akik azonnal elfelejtették nevét. A gyötrelmes nosztalgia pillanatát kiélvezve . Gyűlölte a kicsinyeskedőket és a politikusokat.gyászolni őket. és megakadályozta abban. akik mindig megkapták a lányokat meg a diplomákat. Döbbenetes. Evangélista volt. és megkezdte visszaútját.a nyugalomban és biztonságban . amikor az élet először megérintette testét. Nem vesztegetett időt az ujjízületek tökéletesítésére vagy a végbelek tekeredéseinek kiküszöbölésére. az egymást követő karácsonyok. és amúgy sem vezet sehová. Megint látta szülei lassú haldoklását. . kétszer is. újra meglátogatva jelentéktelen omahai életének állomásait. az eredményeseket és a csábítókat. Az apró változtatások. legleleményesebb kieszközlője lett. Mindeközben jottányit sem került közelebb a megértéshez.

miért lett e világra. még fél szemét is feláldozta a nap oltárán. az álomtenger felé. Fletcher úgy imádta a fényt. az egyetlen. hogy ki is ő valójában. és öklével keményen az arcába vágott. Egy pillanattal később markolatig mártotta kését Homer koponyájába. Egymás végzetei voltak. majd alig néhány gondolatfoszlány birtokában elindult az úton. melyen járva minden egyes lépéssel csak tovább erősödött. és felnézett a férfira. hoz-e értelmet az elvérzés. Nem csak emlékeztette rá. Némelyikük szerencsével járt. eszelős emberek leveleiben. Úgy tűnt. Rejtelmekbe botlott. A sötétségből jönnek az álmok. Viszont mostanra Jaffe tisztán látta ezt a mechanizmust. Ezután odarohant a testhez. összegörnyedve az üvegcserepek közt. A jelenetre meredt. bár Jaffe nem hallotta a szavakat. teljesen más színben látva Fletchert. Jaffe felsikoltott. habár csak a felszínt karcolta meg. akik zavarodottságukat használták tőrként. Hogy megszerezze. És jött a bizonyság. Fletcher jelent meg a képben. mint az imént az ablaknál ülő portré. A dühéért él. majd felhasználja a hatalmat. Nem volt még két ilyen teremtmény a földön. zsúfolásig tömve a Döglött Levelekkel. hanem a Jaff. Titkos jelek és kódok. megkezdődött. amennyire csak egy oktalan lény tudta. Ő már nem volt Randolph Jaffe. . és lerántotta őt Nunció által átformált anatómiájába. hogy lássák. hogy legalább időleges választ kapjon. A bosszúért. valamiféle beszédet intéz a testhez. és csak a sötétséget szerette. Kétségkívül valami felemelő szónoklatot tartott az emberi erőfeszítések hiábavalóságáról. Kapcsolatuk már a kezdetek kezdetétől nehézkesen alakult. saját múltja üvegén keresztül. Gyötrelmes volt ugyan a Nunció tanítása. Már nem a sötétségen élt. A kép kettévált. melynek még fundamentális alapelveiben sem volt közöttük teljes az egyetértés. de legalább az eszébe véste. a Santa Catrina misszióba. mely ennyire ellentéte lett volna egymásnak. a Shoal Medálja hullott a kezei közé. és amely Los Alamoson és Hurkon keresztül végül elvezette ide. túl az álmokon. és meglátta magát odalent a padlón.Majd a szoba a keresztúton. de felnagyította. koponyájára préselve kezeit. de négy évtizednyi múltját eléggé átjárta már a Nunció ahhoz. És még mindig nem tudta. vad. és az út. hogy az mindjárt széthasad. ahonnan haragja tápot és kifejezésmódot merített. felemelte karjait. ahol kíméletlen dühe parttól partig verődő visszhangra lelt a hozzá hasonló. Kinyitotta a szemeit. amint a padlón fekvő anyag magáénak követelte különvált szellemét. aki lehántotta magáról kérgét. mintha attól tartana.

Nem volt szüksége rituálékra. . . hogy a Tudást használja.Nem. és lépjen be Quidditybe. . és ezáltal kaparintsd meg a megvilágosodáshoz vezető utat. . . Talpra állt. álmodozó és fehéren izzó lett. hogy rántsa félre a leplet. melyet immár mindketten birtokoltak. a kábítószeres naiva. hogy a vágyakozás vagy a halál bevégezze a művet. felhasználva a hangot. Ő akarta így. és újjáalakult: örömtelen. Bármikor újra megtehetem.Quiddity nem nyílik meg a magadfajták számára. melyet Fletcher már meg is válaszolt. (Felemelte a kezét. Megpróbáltam ellenállni. . De már nem volt ugyanaz.Víziókat támasztok. A Jaff agyában beszéd közben egy kérdés kezdett alakot ölteni. Pillanatnyi szünetet tartott. És a viszketéshez késztetés társult. majd így folytatta: . A szükségeinek kielégülést kell kapniuk.válaszolta a Jaff. Nem kellett hallania a kihívást Fletcher szájából is ahhoz. melyet ha itt és most nem állít meg. hogy ellenálljak neked. Percekkel ezelőtt még az ablaknál üldögélt. de ő nem hagyta.Mindent értek .jelentette be. . A keze máris viszketett.Már el is értem a félúthoz. A lelke túllépett önmagán.) . hogy tökéletesen megértse a köztük feszülő ellentétet.És hogy akarod megcsinálni? Egyszer már szarrá vertelek. Nem volt szüksége mágiára vagy áldozatokra. .Megkísértettél. és szükségei bőséggel akadtak. és arra vágyott. az optimista Fletcher feloldódott. hogy felemeljelek.Látod? . .Nem lesz más választása . Ki tudta olvasni a szemében lobogó láng hirtelen változásából. mielőtt még hangot adhatott volna neki. . véletlenül létrehozott egy olyan erőt. . .Már ellenállhatatlan vagyok.És meg is szerzem . hogy ő lehessen az égbolt.Miért érintettem meg a tested? Nem tudom.Nincs más választásom.kérdezte. Felelős vagyok az eseményekért. . A géniusz sauvage. hogy felhasználja frissen szerzett tudását. . . még a mi állapotunkban is. amíg rá nem lelsz a Tudásra. hagyva. addig nem.Tudóssá váltam. minden egyes lépésekor ellenében fog cselekedni. képesen arra. Az erő apró csapágygolyókként szivárgott elő bőre pórusain. De miközben új énjébe emelkedett.És ki fog engem megállítani? Te? .Megpróbálhatod.hanem a részesévé vált.Talán az ellentétek vonzzák egymást.vágott vissza a Jaff.

annál jobb . vízfejű csecsemő lebegett. de mostanra atyja tanításának mementójává lettek. hogy felveszi a harcot a megrontó erővel szemben. Fletcher. Jaffe felett egy füstszínű. még azelőtt sem. hogy a párlat felhasználásra került falak mögött.Minél előbb megdöglesz. akiben sohasem bízott.. és átdobta ellenfelét a helyiségen. Fletcher még mindig ott volt. Raul várt. nem lesz több ücsörgés kettesben az ablak előtt. hogy ne feledkezzen el Fletcherről. remélve. Fletcher megfordult.Mennybe vagy a Pokolba -. Jól értette. eltávozott az életből. Raul belépte mozdította ki a küzdelmet a holtpontról.mondta a Jaff. Egy órányi várakozás után úgy döntött. Mindkét ember birtokában volt testének. úgysem tudja követni őket. A rövidre nyúlt. atyjával kettesben. Akárcsak ellenfele. A benti erőszakos zajokból ítélve Fletcher úgy döntött. hogy atyja is eltávozott vele. a Jó Emberről. és kinyúlt. Bárhová is mentek . vége. és valami új lényként támadt fel. Atyja. hallgatva azt a „fenséges Mozartot”. figyelve a felhők táncát. Ezentúl örökké viselni fogja őket. Ahogy elérte az ajtót. Kezeikkel egymás torkát és szemeit marták. melyet valahonnan hátulról felkelő nap világított meg. hogy bemerészkedik az épületbe. és ugyanabban a pillanatban a Jaff már meg is ragadta a lehetőséget. A legjobb. ugyanakkor rettegve attól. Saját nunciátus szervezete visszhangjaiból jól tudta. Akárcsak a másik férfi. a visszatetszést. hogy Jaffe elpusztult. A Csendes-óceán felől a misszió felé kúszó sötétségben Raul meghallotta a csata első hangjait. hogy a misszió korántsem ürült még ki. Fletcherre felhő borult. amit tehet. de mindkettőjükre súlyos teher rakódott. Finom szerkezetű testük egymásba fonódott. mint egy magjáig rothadt gyümölcs. rádöbbent. egyetlen látó szemével a fiúra összpontosított. melyeket mindig is gyűlölt viselni (mert felhorzsolták és börtönbe zárták). a misszióból kiszűrődő zajok elhalkultak. mielőtt emberi szájpadlása először formálhatta volna meg a „gonosz” szót. Egymás tökéletes ellentéteként egyikük sem arathatott győzelmet. hogy feltépje ellensége torkát. Amint az első csillagok feljöttek. ha felhúzza a ruháit. édes időknek. . A férfi a velejéig beteg volt. mely emlékeztette korábbi énjére. vagy legalábbis jól olvasta ösztönös állati reakcióját. Nem lesz több lecke a civilizációról.

üvöltötte Fletcher Raulnak. Parányi tűzvirágok százai nyíltak a misszió épülete körül. ahogy a küzdelem a misszióban új erőre kap. ahogy Fletcher parancsolta. ahogy Jaffe és Fletcher. Nem takarta el a szemeit.Kifelé innen! Úgy tett. . . A detonáció ereje szétszórta az örömtüzeket. hogy nekiiramodjon az épület felé kígyózó ösvénynek. mielőtt a misszió falai . a föld is megremeg meztelen talpa alatt. puszta falain pedig tátongó sebek éktelenkedtek.megadták volna magukat a feltörő energiának. Keresztülrohant a haldokló tüzek közt.melyek az örökkévalóságnak épültek . végignézve. Három másodpercnyi előnyt kapott. Inkább lázasan figyelt. miközben érezte. és eltűnt a feje fölött az éjszakában. melynek teteje teljes egészében leszakadt..Kifelé! . a Jó Ember ikerteste egymásba fonódva kiemelkedett a robbanás epicentrumából. Az immár magányossá vált Raul visszasomfordált egyetlen menedékébe.

Ahogy beígérte. melyek velük tartottak. Tudták. hogy az összecsapásnak tulajdonítsák. Vagy még inkább azért. melynek . Mégsem volt senki . talán a valaha volt legelkeseredettebb. melynek fosszilis maradványai megőrizték egy ötszázharmincmillió évvel korábbi lét nyomait. a felfedezésre váró számtalan iromány társaságában. Hamar elveszítették sajátosságaikat. egy rejtélyes faj után. Ezek a katonák csak röpke.nem volt őse. Ennek ellenére hamarosan kiaknázták és megtanulták felhasználni ezeket az erőket. akik minden évben Világvégét jósoltak. akikkel találkozott. Víziókból álló katonaságát hallucigéniának nevezte el. pillangónyi életet éltek. hogy viselniük kell a következmények terhét. és hogy Jaffe bárcsak még mindig az omahai Postahivatalban. de a természete is folyamatosan változott. Egy biztos: ilyen csatára nem volt precedens.Hat Abban az évben egy háború dühöngött Amerika-szerte. A küzdelemről nemigen szóltak jelentések. amit valaha is megvívtak mezein és azok felett. Fletcher akarata életre hívott egy hadsereget azoknak a férfiaknak és nőknek az álomvilágából. de minden bizonnyal a legkülönösebb. ködössé és halvánnyá váltak. akik a nevét megörökölték . ahogy a köztük dúló konfliktus újabb fogásokra sarkallta őket. A bajvívók úgy hagyták el a Misión de Santa Catrinát. hogy csak körvonalaiban értették meg új állapotukat és azokat az erőket. aminek immár birtokosa lett. mert a következményei (melyek számosak voltak. Egy olyan családét. a Döglött Levelek Szobájában ücsörögne. sem tudták mire vélni az Amerika zsigereibe maró megrázkódtatást. . aki közel járt volna az igazsághoz. eltelve teóriákkal és feltevésekkel. Még a legelmebajosabb próféták. miközben végigkergette Jaffe-t Amerikán. hogy koncentrálhassa akaratát és felhasználhassa a Tudást.még azok a levelező tagok sem. akiknek voltak bizonyos elképzelései a Shoalról és a Tudásról -. miután javarészt észrevétlenül zajlott.hasonlóan a fantáziákhoz. De bármennyire is finoman szőtt volt testük. ahogy telt az Idő. Az összecsapás nemcsak hogy példa nélkül állt. sohasem hagyva neki elég időt. és gyakran rettenetesek) túl valószerűtlennek tűntek.

lévén más sportot nem ismertek. vagy legalábbis majdnem. Baja felé vette az irányt. megérezve a továbbfejlődés levegőjét. vagy eltévedtek útközben. mint a bokszolok.számtalanszor arattak diadalt a Jaffon és légióin. ahol a természet törvényeivel dacoló teremtmények harcolnak. aki mérhetetlen gyűlölettel viseltetett egymás iránt). az összecsapás Wyomingban feneklett meg. Rettegéssel maga előtt. A terata semmivel sem volt kevésbé illékony. Az iszonyatos mértékű energia. hogy a jelenlegi feltételek mellett képtelen legyőzni Fletch- . Ez volt a kezdet vége. melyeket Randolph hatalma segítségével előrángatott áldozataiból. Július 16-ának éjszakáján a Jaff elszakadt a csatatértől. A szellem az ő harcterük. Nem olyan háború volt ez. akik az eszméletlenségig verték már egymást. A vándormadarak csapatai. megtette a hatását. azokon az elemi félelmeken. átkaroló hadműveletekkel és lendületes csapatösszevonásokkal. A termés lassan szökkent szárba. melyek mind a másik sereg fejének elpusztítását célozták. és elpusztultak. A Jaff és Jóember Fletcher. zűrzavarral a háta mögött. amibe Jóember Fletchernek és a Jaffnak került. Fejvesztett menekülés és dühödt őrjöngés volt a pánikba esett állatok válasza. majd átterjedt Kansasre és Illinoisre. hogy felállítsa és vezesse katonáit (bár a szó hétköznapi értelmében véve nem voltak hadurak. harcuk futótűzként terjedt végig Arizonán és Coloradón. későn érkeztek fészekrakó helyükhöz. Ezúttal mégis szilárddá váltak. felőrölve serege maradékát. mintsem kidugják a fejüket egy olyan világba. a magok szívesebben megbújtak a földben. mint az ellene vonuló seregek. ebben is tökéletesen illett egymáshoz. hogy azután tetteikért lelövetéssel vagy elgázosítással bűnhődjenek. majd csendben megfulladtak. és egy időre megszilárdított. csapásokkal és ellencsapásokkal. Kutyák és házimacskák vadultak meg reggelre. melyet a való világ könnyen elfogadott. áthaladtukban számtalan nyomot hagyva maguk után. Majd összeroskadtak. A félelmek és az álmok nem szoktak fizikai formát ölteni. mindössze két olyan ember. Így folytatódott a küzdelem. ahol a seregek már túlságosan is kiegyenlítetté váltak ahhoz. hogy az állóháborút kivéve más módon is felőrölhessék egymást. mégis tovább püfölték egymást. elkerülve a kísértetjárta viharfelhőket. akik megérezték. A folyók halai megpróbáltak a partra úszni. Nemes paripák vetettek szemet lábasjószágokra. mint minden másban. mégis tovább harcoltak. Tudva. ahogy délnyugati Irányba próbált kitörni. a teratán. hogy a konfliktus nagyságrendje kihalással fenyegeti őket.

mely a szerelemhez hasonló önfeledt és intim érzéssé fokozódott. és öt éjen át tartó csatára sarkallta őket. július 27-én. Bakersfield felé tartottak. ám korántsem döntő érvényű. míg csak erejükből futotta. mellyel feltölthette volna megfogyatkozott erejét. sötétség mérkőzött a fényességgel. . hogy már képtelenek voltak a levegőben maradni . hogy egy pillanatra megrebbenjenek a közeli Hollywood eget pásztázó keresőfényei és kivilágított hirdetőtáblái. hogy ellenálljon. Ami kevés tartásuk maradt. Ezúttal sem sikerült egyiküknek sem győznie. Egymás elpusztításának vágya. hogy a másikat távol tartsák a missziótól és annak tápláló erejétől. pénteken. miután energiáik annyira kimerültek. egy Palomo Grove nevű városkát határoló erdősávra. testük már híján volt az erőnek. már régen maga alá gyűrte a Tudás és annak birtoklása iránti szomjukat. Amikor a Szél felkapta őket. minden egyes mérfölddel közelebb sodorva őket a földfelszínhez. Fresnótól dél-délnyugatra. miközben az általuk keltett aprócska elektromos örvénylés már csak arra volt elegendő.Ventura megyére nem zuhantak. Fletcher bosszúálló démonként eredt a nyomába. mígnem . Két éjszakával később azután olyan kirobbanó agilitással támadt a Jaffra Utahban. mely bizonyára elkápráztatta volna az általa annyira hiányolt Rault is. arra használták fel. Kettejük összecsapása brutális volt ugyan. meg akarta kaparintani a harmadik ampulla Nunciót.1971.ert. Csépelték és szaggatták egymást. A Szél átfútta őket Kaliforniába.

MÁSODIK RÉSZ A szüzek ligája .

Egyszerűen házaikba börtönözték őket. erélyes hangok szólították be a délutáni csendes pihenőre. hogy az óriási felhőszakadás rátört volna Ventura megyére. izzadságukba takarózva. a madarak ajkán elhalt az énekszó. Rövidnadrágos amazonokként sétáltak végig a városon. hűtőszekrényeik nyitott ajtajai mellé. bár jövő keddtől. bármennyire magán viselte a monszun jegyeit. A zivatar. akiknek a felesége a tisztaszobában aludt. és akik sanda szexuális célozgatásainak már számtalanszor voltak fültanúi. Joyce-tól elválasztotta. az utánuk koslató férfiak nélkül . korukból fakadóan ez volt természetes vérmérsékletük. Először mindjárt másnap. ahogy Palomo Grove elhagyatott utcáit rótták. amikor Arleen már tizenkilenc lesz. Azok a szerencsétlenek. mely nem várhatott estig. . melyet láthatatlan lángok emésztettek. Oly sok mondanivalója lett volna tapasztalatairól. Hasonlóképpen a házasságtörők sem. amikor (ha Isten is úgy akarja) enyhül a hőmérséklet. A lányok kétszer is lementek a vízhez. minden lélegzetvétel tüdejükbe szúrt.Egy 1. felforralták a levegőt. leszegett fejjel mentek dolgukra. De a négy lánynak nem volt szokatlan a hőség. akiknek olyan feladatuk volt. amikor is Palomo Grove kisvárosra több csapadék hullott egyetlen éjszaka. akiknek mindössze tizenhét éve valóságos érett nővé tette őt hozzájuk képest. minden lépés újabb próbatétel volt. A gyermekeket.mindannyiukat név szerint ismerték -. Jó dolog volt az ilyen napokon idekint sétálgatni. délibábbá olvasztották a szolid téglaépületeket. mely legjobb barátjától. akik teljesen kimerültek a délelőtti játszadozásban. A kutyák bundájukat átkozták. annak az életbevágóan fontos néhány hónapnak. Az öregek fel sem keltek az ágyból. nem oszlatta el a hőséget. de az embereket mégsem bántották. mint amennyit lakói egy egész évben jogosan vártak volna. nem is beszélve Carolynról és Trudiról. a szám ismét megemelkedik eggyel. Ma nagyon is tudatában volt korának. Együttesen hetvenévnyi életet képviseltek. A sivatag felől érkező lanyha fuvallat nem hűtötte le a városkát aszaló jócskán harminc fok feletti hőséget.

Akárcsak Martynak.Jaj.szólt Trudy! . hogy tetszel a fiúknak. nem vagyok az! .Én csak azt gondoltam. . .Durcás vagy valamiért? .restelkedett Joyce. . és Jimnek.. jókora ingerültséggel. ..Te nem kérsz valamit? .mormolta Arleen. . .. és felette Joyce-ra kukkantott. A két lány elindult Marvin élelmiszer. Néhány métert ezután teljes szótlanságban tettek meg.kérdezte Carolyn.Vagy fagyit? Elértek a domb aljába.ripakodott rá Trudi. Mindannyian tudjuk. hagyd már abba! .. . . légkondicionált boltjaival kísértve őket.Szerintem is túl nagy a hőség a vitához..Nincs Grove-ban egyetlen pali sem. .. tekintve.mondta. . .Eljövök veled..Szereted? .Sajnálom. Előttük feküdt a bevásárlóközpont. .Hát a szemeiről. Arleen felé fordult: .Néha olyan ostoba tudsz lenni. meg minden. . .ismerte be Arleen.kérdezte Joyce Arleentól. nem. Az idősebb lány gyorsan megválaszolt. hogy elkerüljek innen. miért. otthagyva Arleent és Joyce-t az utcasarkon.Jóhogy . hogy talán komoly a dolog.és gyógyszeráruboltja felé.Akkor jó . . hát ahogy beszéltél róla.Dehogy. aki többet érne egy lyukas kétcentesnél .A fenébe is. mely teljességgel hatástalan maradt.Hogy Randyről kérdeztelek. Azt hittem. .Kösz.Akar valaki egy kólát? . . .Alig várom már.vágta rá Trudi. . Arleen vetett felé egy megsemmisítő pillantást.És hová mennél? Los Angelesbe? Arleen orra hegyére tolta napszemüvegét. tudod.Mit? .. és Adamnek..Ezt meg hogy érted: hogyan beszéltem róla? . hogy Carolynt kivéve valamennyien napszemüveget viseltek.. dehogy .Akkor meg fejezd be a névsorolvasást. És azt is tudjuk. . Hogyan lehetsz ennyire romlott? .Nem..Randynek szép szemei vannak .

majd megkérdezte tőle: „Hát te ki vagy?”. és csak kétszer beszélt vele. ami akár csak közel ennyire következetes lett volna. mire a fiú: „Ismerlek valahonnan?”) szégyentelen módon minden személyes részletet kiteregetett előtte. Még egy nyomorult kólát sem tudott úgy meginni.Ki jöjjön el? . Ez volt persze az igazi ok. akkor jöjjenek el értem. mely az ellenkező nem összes tagját a térdére kényszerítette. Az ő fejében nem volt semmi. Harmadik találkozásukkor (újra hellózott. Nem volt olyan édesanya. nem mormon-e véletlenül. Ez. holott eddig mindössze háromszor találkoztak. és a Grove nem lesz sehol.Ja persze. még a címét is megadta neki. Randy töltötte be Joyce minden egyes gondolatát. Joyce ennek ellenére kitartott. Az első találkozáskor Arleen társaságában volt. De a beígért átalakulás olyannak bizonyult.Joyce . Igazi kaliforniai szépség volt.kérdezte. komoly taktikai hiba . azon a napon. aki máris sztárként kezelte lányát. így hát nem szólt egy szót sem. Amekkora szerencsém van. Briskman doktor folyton azt mondogatta. mint az a világvége. És ha az nem lett volna elegendő előny a számára. amikor bemutatták neki. Nem. tengerkék szemekkel. hogy tökéletes lettem.kiáltott fel Arleen tettetett bosszankodással -. sőt hirtelen jött optimizmusától vezérelve még azt is megkérdezte. Elismerően bólintott Arleen tervének kerekségén. . emlékeztette találkájukra. Aztán elkezd dolgozni a Broadway-n. ha ott tanul az ember. ami átsegíthette volna a nehéz időkön. New Yorkba megyek. beteljesülnek a Tiszteletes úr próféciái is. De hát Arleennak könnyű volt. Ha engem akarnak. az édesanyja valódi színésznő volt.Miért mennék pont oda? . gondolta Joyce. hogy ne kapott volna csalánkiütést. Hollywood. és Randy szinte még akkor sem nézett feléje. amiért annyit faggatta Arleent. döntötte el később. hogy csak úgy beálljak a sorba. Többet ér. aki kikövezhette volna az útját. hogy majd kinő belőle. erre széthúzom a függönyt. Joyce-nak nem volt része az ilyen áldásokban.Sokkal többet érek én annál. És Randy Krentzman soha nem fog megcsókolni. és olyan irigylésre méltóan sugárzó mosollyal. egyre csak késett és késett. . de barátságos hellóját a fiú meglehetősen értetlenül fogadta. sem olyan ragyogó szépsége. amiről a pásztor szokott vasárnaponként prédikálni.. Második alkalommal ugyan nem volt vetélytársa. hát Hollywood! . amikor elhagyom a pattanásaimat és megnőnek a didkóim. Arra ébredek.

kérdezte Trudi. .Dehogyis.De igen .Az legalább olyan unalmas.Én nem vagyok . Az összezavaró üzenetek törvénye. Úgy fókuszál. aki Trudival a nyomában előtűnt Marvin boltjából.kiáltott fel Trudi -. felragyogott számára valami halvány reménysugár. Az olyan unalmas. mint otthon lenni. akárcsak az éhséget kivéve bármilyen fizikai behatás. és bizonytalanul arra gondolt. Néhány pillanatig mindenféle élénk szín táncolt a szemei mögött. rá se néz. hogy itt ácsorogjunk a bevásárlóközpont közepén .. Különös egy nap volt. Máris ropogósra sültnek tűnt. . Ha Arleennél ennyire bevált. s ezért éppenséggel őt kellett volna a falak közt marasztalnia. a nemkívánatos információ kifogyhatatlan kútfője. minthogy elmenjen Meuse tisztelendőhöz. . vörös hajának.mondta Joyce. Ha Arleen bármiféle komoly érzelmet táplálna Randyval kapcsolatban.Fáradt vagyok. Mint a kamerákban. hogy az ünnepelt szépség nyilvánosan is bejelentette teljes közömbösségét Joyce bálványa irányában. elhomályosítva látását. sürgesse meg egy kicsit azt az apokalipszist. Azután. . és úgy fogja kezelni a fiút. mintha a jelenléte éppen csak elviselhető volna a számára. . hunyorogva felnézett a fehéren izzó égboltra.figyelmeztette Carolyn. hogy az talán már úton is van feléjük. Legközelebb Arleen módszerét fogja alkalmazni. és mond valami enyhén mocskos szájú dolgot. súlyának és soha le nem barnuló bőrének kombinációja nem igazán előnyös neki.közölte Carolyn.Akkor most hová? . .jelentette ki Carolyn.A látóhártyád olyan.Én hazamegyek .A nap ki fogja égetni a szemedet. . . .volt. . mélyen a szemébe néz. és csakis akkor mosolyog. . . úgy érezte. Tapasztalhatóan ezek a kényelmetlenségek. és haza sem megyek.Hát. amikor már éppen arrébb somfordálna. mint egy lencse. Hiszek neked.Rendben .. annak sincs túl sok értelme. nála vajon miért ne működne? És most. ha az feltétlenül szükséges. És mindjárt megsülök itt a napon. Jó tíz kilóval nehezebb volt mindannyiuknál. tekintetét leeresztve a szilárd talajra.mondta Arleen. hogy megkérje.Nem helyes. Levette szemüvegét. hogy ezt teszed . kevés hatást . akkor nem maradna más út számára.

hogy vagy féltucatnyi bordája is eltört az ütközésben. .. legyen bármennyire apró. a helyszínre érkező rendőrség nem sokkal ezután kicsit arrébb rá is akadt az országúton. melyet egyszerűen csak a Dombként emlegettek. és az .kérdezte Trudi. Deerdell. jómódúak a kevésbé jómódúaktól..Szóval. azonos szabály alapján épül fel. melynek népessége abban az évben. . A lágyan emelkedő lankákra épült város a demokrácia alapértékeit volt hivatott megtestesíteni. egészségesek a homokosoktól. Fehérek a feketéktől. a fák között.Hová lehet menni ilyen hőségben? . Windbluff. Arra csak később derült fény.szinte mértani pontossággal illeszkedve egy képzeletbeli szélrózsa ágaihoz. kínálta a legszebb panorámát.gyakorolnak rá. Az egyes városrészek földrajzi különbözőségei jól elkülöníthető karakterrel ruházta fel őket. De ezen a ponton nem lépett túl a várostervezők idealizmusa. és megúszta egy gyenge agyrázkódással.Talán odakint. amikor az egyik zsaru meg akarta fosztani délutáni csemegéjétől. A legtöbb város. és veszett ordítozásba kezdett legalábbis így szólt a fáma -. Laureltree és Windbluff . Ez az elkülönülés törvénye. ahol minden helybélinek egyformán biztosítva volt a hozzáférés a település hatalmi központját jelentő Bevásárlóközponthoz. mindössze ezerkétszáz főre rúgott. mint vér. mely a domb délnyugati lankáin feküdt. Ott biztosan hűvösebb van. merre? . Ez a Sunrise Hill lábánál feküdt. Carolyn külsőleg sértetlenül mászott elő a romok közül. . .Úgy sincs jobb programom. Tavaly novemberben az egész Hotchkiss család belekeveredett egy országúti tömegbalesetbe. 2. kevésbé jómódúak a szegényektől.Jössz? Arleen jó tíz másodpercig bizonytalanságban hagyta társaságát.Csak úgy sétálgassunk . mindkét kezében egy félig elmajszolt Hershey csokoládéval. végül rábólintott az ajánlatra. nem volt kivétel ez alól. Palomo Grove. visszatérve a nap legégetőbb kérdésére. és ahonnan sugárirányban kiágazva feküdt a négy városrész Stillbrook. Több csokoládé volt az arcán. 1971-ben. Arleenre pillantott: .ajánlta Joyce.

. Ha volt olyan hely a Grove-ban. és így a felfelé kapaszkodó út minden egyes kanyarulatával egyre szerénytelenebbek lettek az ingatlanárak. a hőség mégis utat tört magának az ágak között. . azok az utcák. Némelyek számára a negyed egyet jelentett a hippik búvóhelyével.sóhajtott fel Trudi.ha valaki nem engedhetett meg magának egy házat a domb tetején . . így hát volt valami kalandjellege annak. lévén a Domb másodlagos teraszán helyezkedett el.Sőt. Igaza volt.Évek óta nem jártam már erre . míg Trudi Laureltree-ből jött. ahol csapdába esve gőzzé formálta a párás levegőt. És még ha be is tették volna ide a lábukat. ott feküdt Stillbrook és Laureltree. Arleen Emersonban élt. ahová most mentek: az erdőbe.nyafogott Arleen.a második legvonzóbb lakóhelyet jelentették. ez utóbbi kissé felkapottabb volt. szociálisan és földrajzilag. . A négyes egyetlen tagja sem volt deerdelli lakos. Joyce és Carolyn mindössze egy háztömbnyire laktak egymástól a Steeple Chase Drive-on. Stillbrook Village-ben. akkor ez volt az a hely.Itt semmivel sem hűvösebb . melyek . A Domb felső harmadát féltucatnyi óriási rezidencia uralta. a számuk rohamos növekedésnek fog indulni.itteni telkek árait verték fel a legmagasabbra. Deerdell tökéletes kontrasztot alkotott mindezzel. Az itteni házak nélkülözték az úszómedencét. alig néhány percnyi séta után. egy kiszáradt faággal csapkodva egy szúnyogfelhőben. ahová az emberek úgy tették be a lábukat. . Habár a lombkoronák árnyékot kínáltak a kíméletlen napfény ellen. A Grove e kvadránsa lassú pusztulásra volt ítélve. a Sarlók második legmagasabbjában. Lapos területre épült. Jóllehet 1971-ben csak kevés művész vallotta a várost otthonának. még rosszabb.Régebben a bátyámmal jártam ide. A lankák alacsonyabban fekvő részein nyílt az Öt Sarló. és két oldalról műveletlen erdősáv fogta közre. ezek tetői szinte ki sem látszottak az őket körülvevő buja növényzetből. oda már biztos nem követték volna lányaikat. A két szélsőség között. ahová szüleik csak nagy ritkán merészkedtek. és többségükre ráfért volna egy alapos festés. hogy a Grove keleti részén csatangoltak. hogy közben betegre aggódták magukat az utcán hagyott autójuk miatt.

és Sam nem tűnt fel újra. Engedékeny testvére volt. lassan katatóniává mélyült.érdeklődött Joyce. hogy van a bátyád? . hanem. aki volt. amiket bátyjával ezek között a fák között játszottak. aki megengedte. . mélyebb gyászának. kavargó gondolatokkal. az életet. Rótták az utat a hőségben. Az emlékek egy időre elcsendesítették őket. Szolgálata harmadik hónapjában azonban mindennek véget vetett az a gyalogsági akna. mintegy főpróbájaként későbbi. és a férfiét. ami elég különös volt. hogy csak egy.Még mindig kórházban van. arcát sem fordítva az ünneplők felé. és Sam életének hiábavaló elpocsékolása olyan nyomot hagyott bennük. és néhány elejtett könny. A huszonöt éves korig még éppen elláttak. . mely megölte két bajtársát. amikor testnedvei kezdték megsúgni neki. Soha többé nem fog kijönni onnan. miközben ő már tizenhárom volt. azét a fura fiúét. néha karjukkal végigsúrolva a másik karját. amikor fiatalsága szilánkokra robbant szét. Sam Katz mind testben. egymás mellett. hogy mindannyian szinte mint egy külön emberfajra tekintsenek rá. melynek oly látható jeleit adta a tiszteletére rendezett partin. Mindannyian sejtették az okát. Sam Katz mindezeket megkövült vonásokkal ülte végig. mint idős emberként. Hazatértekor a Grove korlátozott nagyszerűségét latba vetve fogadta lenyomorodott hősét. Mindannyian ismerték Samet. mind lélekben ép volt.. Hiába. hogy a lányok és a húgok egyáltalán nem ugyanahhoz az állatfajhoz tartoznak. Habár édesanyja minden érdeklődőnek azt mondta. Néhány héttel később visszaszállították a kórházba. őt pedig súlyosan megsebesítette. hogy hét-nyolc éves korában a nyakán lógjon. Mindenki tudja a családban. Trudinak eszébe jutottak a gyermekkori játékok.Tényleg. De az elméje nem bizonyult ennyire rugalmasnak. Egy évvel később. habár a Joyce és testvérbátyja közti korkülönbség elegendő volt ahhoz. a pubertáskort elhagyva felgyorsul a hullámvasút. a bozótháborús invitációk kezdtek elmaradozni. amikor besorozták és Vietnamba küldték. habár soha nem beszélnek róla. akivé lett. a hónapok lassan évekké nyúltak. lélekben távol járva onnan. sok ivászat. Az üdvözléskor sok szép szó hangzott el a hősiességről és az önfeláldozásról. habár nem leltek bizonyságra. talán még mindig azt a pillanatot ízlelgetve. Sam fizikai sérülései kielégítően gyógyultak. amilyet egy tizenegy éves lányban sohasem. Most is látta maga előtt az arcát. Az elkülönültség. Gyászolta az elvesztését. Nem egyszerűen hímként. Tisztára beteggé tesz ez az egész. a gerincoszlopon végrehajtandó korrekciós műtétről van szó.

Rémálmok kínozták. Kate Farrell még mindig slampos nőkkel vetette körül magát. De Arleen számára. ha ő maga egy csöppet sem érdeklődik iránta. Mostanra azonban már csak arra az életre emlékeztették. elnyeléssel fenyegetve a világot. és tudta. gondolta. itt éppúgy. amelyek bármelyik pillanatban megnyílhattak. Habár már visszavonult a közszerepléstől. Carolyn bimbózó életében sokkal kevesebb volt a gyötrelem. melyek egy földrengésről szóltak. Joyce pompás emberismerő volt. Sosem árt . Fájdalmas volt minderre emlékezni. hogyan rendezhetne egy véletlen találkát Randyvel. az egészen más lapra tartozott. végig a nyugati parton.az első alkalomtól kezdve. Habár kiemelték vonzerejét. ez volt az ő megcáfolhatatlan indoka a falánkságára. mondta apja.a föld tanulmányozásában merült ki. hogy hallott a Szent András-árokról . A föld szilárdságában nem lehetett megbízni. a valamikori csillag. Carolyn az ő ádáz kíváncsiságát örökölte.kevésbé vonzó nők társaságában mutatkozni. Az elnyeletéssel kapcsolatos idegességét furcsamód magára nem terjesztette ki: különös szimpátia-mágiát érzett a háttérben működni. ami az élete lett. És ma amikor csak arra vágyott. Ezekben Palomo Grove összecsukható kempingszékként gyűrődött össze. De az éjszaka. melytől annyira menekülni akart. és a halálát.amije volt. De most inkább elmerült annak a tervezgetésében. mégsem szeretett igazán a társaságukban lenni. hogy azután elsüllyedjen a földben. A lábuk alatt hasadékok húzódtak. jócskán Arleen képességein belül van az ilyen perverzitásra . amiért túl sokat tudnak. az rögtön megsejti a szándékait. és van annyira önző. bárcsak vett volna még egy jégkrémet egyáltalán nem is érzett ilyesmit. különösen az ilyen napokon. Arleen vetett egy pillantást a Kövér Lányra. mely az ő esetében . hogy akkor is tönkretegye Joyce esélyeit. akiknek a társaságában kétszerte lenyűgözőnek tűnt. annál hamarabb leszek boldog. az ár túlságosan is magasnak tűnt. Ha érdeklődni kezd a fiú szokásairól Arleennél. Azért volt kövér. míg eljön a várva várt nagykorúság? Még a tükör előtt üldögélés szépségei is megfakulnak idővel. Minél hamarabb kerülök innen el.okítgatta egyszer anyja . mert a föld férge sovány volt. Másrészt hogyan is üthetné agyon az időt másképp. Ha képes lett volna Arleen gondolataiban olvasni. Valamikor legdrágább barátai közt tartotta őket számon. mint Santa Barbara vagy Los Angeles alatt. Joyce csak tapsolt volna ehhez a nagy sietséghez. Ez volt a büntetés.

.kérdezte Trudi. A talaj minden lépéssel egyre iszaposabb lett a lába alatt. .jelentette ki Carolyn. Mielőtt Joyce kipréselhetett volna magából valami kellőképpen felháborodott választ. .Legalábbis én nem emlékszem rá. Trudihoz fordulva. beteljesítette minden ígéretét: frissítően hűvös volt. .erősködött Carolyn. . és a víz pereméhez lépett. . De hát végül is ki ő.Hogyan tud ennyi esni egyetlen éjszaka alatt? .Csak.jött a válasz.jegyezte meg Joyce. .válaszolt Joyce. Carolyn is meglátta.tudakolta Carolyn. hogy elkerülje az újabb elutasítás gyötrelmeit? Azért. Hunyorogni kezdett a visszatükröződő fénytől.való hajlam. . Joyce hallhatóan felsóhajtott. Biztosan a felhőszakadás után gyűlt össze. A nyilvánvaló bizonyítékok ellenére is szárnyakat ad az embernek.kiáltott fel Trudi.Hát..Nem is akármennyi . amikor végre elérte.A lényeg. a meleg. mert a szerelem nem így működik. . nem törődve azzal. . hogy errefelé húzódik a domb alja. az biztos . Elhaladt Carolyn mellett. meglepő csillogásra lett figyelmes a fák között. bedugta kezét a tóba. . mozdulatlan tükrét félig alámerült fatörzsek és a bozótok szigetei törték meg.Ez rengeteg víz .Kit érdekel? . akkor mégis hogy került ide? .Esővíz .Mi is ismerjük a fiút? . hogy letér a kitaposott ösvényről.Tudtam.Ha nem tud. aki már háromszor a lehető legközönségesebb módon mutatta ki közömbösségét irányában. talán ha tizenöt-húsz méter széles.. .tette hozzá. hogy hűvösnek látszik. . Miért nem tudja hát egyszerűen elfelejteni. Leguggolt. . most van. hogy elítélje a perverzitást? Egy olyan fiú után töri magát. hogy itt tó is van . . ..hökkent meg.Úgy látszik. Már kezdett is áttörni az aljnövényzeten. . Esetlen mozdulatai utat nyitottak a többieknek is.Víz! . De a víz.Nem is tudtam.vágta rá Trudi. és utánaszaladt.Valami baj van? . végül mégiscsak lesz hol hűsölnünk! .Nem is volt . és a sár befolyt szandálja pereme felett. Valóban egy tó volt. majd egy tenyérnyi vizet az arcára paskolt. .állapította meg Joyce.

míg sortja is át nem nedvesedett. még a barátai előtt is. Visszatekintett a partra. . .Pompás érzés . és máris elkezdte kikötni sportcipőjét. és elkezdett belegázolni a tóba. Blúza alatt nem viselt semmit.Nem . de ő addig ment előre. ha nem vetnénk le a cipőnket . . .Ahogy gondolod.Ilyesmire gondolnod sem szabadna . .Nagyszerű lesz .húzta Joyce egyre szélesedő mosollyal.mondta Arleen. . de a tó hívogatásának haladéktalanul engedelmeskednie kellett.Mit gondoltok.aggodalmaskodott Carolyn.válaszolt Trudi. .lelkendezett -.Ti nem csatlakoztok? .Én nem tenném ezt a helyedben . mely a melleihez és gerincéhez tapasztotta blúzát.Mi lehetne még ettől is tisztább? Carolyn megvonta vállait: .Kíváncsi lennék rá.fűzte hozzá Trudi.érvelt Trudi.Nem lehet tudni.És te Carolyn? A lány megvonta vállait: .Félsz. és mosolyogva munkálkodott fűzője csomóin. és lépései körül sárfelhők örvénylettek. én bemegyek. ..figyelmeztette Carolyn. . amint visszaért a többiekhez. ahogy vagy? . Lába alatt látta a mostanra vízbe fúlt fűszálakat és virágokat. Maga a föld lágy volt.kérdezte.Én igen . hogy milyen mély . . . mielőtt a helyzet elmérgesedett volna.Ez csak fű .kérdezte Arleen.tette hozzá bizakodón. Arleen megvetően figyelte túláradó lelkesedését. .szólalt meg Joyce. .így.Ez csak esővíz . .Azt hiszem jobb lenne. . A víz hideg volt.Ha nem próbáljuk ki. .merengett Joyce.figyelmeztetett Trudi. és normális körülmények között sokkal tartózkodóbb lett volna. menet közben kihúzva blúzát rövidnadrágjából.vallotta be. . . . elég mély lehet az úszáshoz? . A vízről felszálló levegő megbizsergette bőrét. .Senki sem fogja meglátni .Természetesen nem.kérdezte Trudi.. mi lesz a láb alatt. sohasem tudjuk meg .Biztos teli van mindenféle vegyszerekkel.Velem tart valaki? . Trudi visszavergődött a vízben a parton maradt trióhoz.nyugtatta társait Joyce. Mégis sokkal kívánatosabb volt az izzadtságnál. Libabőrös lett tőle a teste.Nem tudok úszni . Leült. és kellemes borzongás futott végig rajta. hogy elkenődik a sminked? .. .

Látta. jó ötméternyire a víz peremétől. már a vízben volt. mint a vízmélység miatti aggodalom. szőke és nagyon arisztokratikus. Ott biztonságban leszel. név szerint ismerte a Grove összes.Akkor maradj közel a parthoz. hogy a hír szárnyra kap. vagy mint embereket ölni. Ő volt a legszebb lány Palomo Grove-ban. és képtelen volt belátni.mondta Joyce.Nem is elég mély ahhoz. de e tudásával sohasem dicsekedett el osztálytársai előtt. Kilépett alsóneműjéből. ahogy az ember egy igazi mozisztártól elvárta volna. . hogy benézzen mások ablakán. mint a tolvajlás. ő egyre csak a mellét bámulta. Ami azt illeti. és kétszer ilyen messze a lányoktól. Mellei teltek voltak és rózsaszínűek. amiért az Úr megteremtette a szemeit. attól való félelmében. . Őt meztelenül látni olyan korszakalkotó eredmény lett volna. akiknek a vetkőzőszámát figyelte. hogy Arleen Farrell kimarad a mulatságból. . hogy az élet oly rövid? Legjobb. . Hát nem azért vannak. ami mélyen elszomorította.Trudinak igaza van . Nem tudta megérteni a többi fiú elragadtatását . hogy úszni kelljen. . megérezve. így a figyelme Carolyn Hotchkiss felé fordult. hogy a világ összes kukkolója elrejtőzhetett a fák között. ha egy percet sem veszteget el belőle. Letérdelt a fák rejtekében. és belegázolt a vízbe. azért nagyon is jól tudta. Ahogy levette rövidnadrágját. William Witt név szerint ismerte a fürdőzőket. karcsú.tízéves volt . tudta merre élnek és merrefelé néz a hálószobájuk ablaka. hogy az ilyen dolgok homlokráncolást váltanak ki a környezetből. ha figyel? Az nem olyan. A másik kettő.az .Hát. hogy fel kell fednie kövér testét. Habár a lány kibújt már nadrágjából és alsóneműjéből is. hogy szemek nőttek a fején. Habár ő maga semmi kivetnivalót nem talált abban. és akkor mi van? Nem azt mondja a pásztor folyton. de különben is. mi ebben a bűn. lehet . a hazugság. eszébe ötlött.Nem tudhatod . negyven év alatti hölgyét. Csak azt tette. láttukra William keménységet érzett nadrágjában.hagyta rá Carolyn. amiben korábban még reménykedni sem mert. hogy Carolyn vonakodása mögött sokkal inkább lakozik a félelem. De ha egyszer úgy született.jegyezte meg Carolyn. aki még csak most vette le a melltartóját. hogy használja őket? Mi rossz van abban. korántsem mélységes meggyőződéssel.Csak néhány méternyire voltál benn. Trudi Katz és Joyce McGuire..

Nem voltak akkorák. melyek sokkal kevésbé tűntek izgatónak. s minden lány esetében mások és mások voltak. hogy tudatában van nézőközönségének. a szíve majd kiugrott a helyéből. Bátorságot merítve szavaiból Carolyn tett néhány újabb lépést. ahogy Carolyn a vízbe lépett. hogy a lányok . hogy nézze. hogy ez volt az a pillanat. Most. a szíve olyan hevesen kezdett kalapálni. amikor először rádöbbent. akit minden mozdulatával az őrületbe kergetett. hogy felkeltette volna gyanújukat mit szándékoznak tenni. hogy később minél nagyobb igazsághűséggel számolhasson be mindezekről a hitetlenkedőknek.Gyere! Fantasztikus érzés! . De az összkép. hogy azt hitte. múlhatatlanná tették e pillanatot. A lány megadta a módját. Kényszerítette agyát. ugyan mi ebben az olyan nagy szám? Figyelte. Megfeledkezett a többiekről. aki kipréselt magából egy kényszeredett kuncogást. Semmi . Amint ráébredt. és kigombolta nyakpántos felsőrészét. Bár ez csak afféle mellébeszélés volt. Kivörösödött az arca. még zsigerei is belerázkódtak az összpontosításba. teljes érdektelenséget váltott ki belőle: egy szőrcsomó közé temetett rés. Élete folyamán később William azt fogja egyszer mondani pszichiáterének. hogy félrenézzen. Szinte pánikszerű késztetést érzett rá. ahogy rejtekéből figyeli. hogy ekkora szerencséje lehet Arleen levette a kalapját.még a haláltól való félelem se vehette volna rá.akiket már egy órája követett anélkül. Az éppen formálódó események ugyan időlegesen majd azt a vágyat váltják ki belőle.csalogatta a Katz lány.William el sem tudta hinni. A mellei kiábrándulást okoztak Williamnek. A halál gondolata nagyon távol esett akkor tőle. Mégiscsak csatlakozni fog hozzájuk. bárcsak soha ne jött volna ide (ami azt illeti. hogy minden apró mozdulatot az emlékezetébe véssen. egész életében az emlék terhét nyögi majd). hogy meg fog halni. mindig ehhez a . megbetegszik tőle. amikor a szorongás majd enyhülni látszik. mint a gyümölcszselé. mintha influenzás lett volna. melynek még különféle neveit sem állhatta. mint a keblek. még azt hihette volna. Arleen mellei látványának ígéretétől. Arleen meztelensége és az ő láthatatlansága. akárcsak orruk vagy csípőjük. mint Joyce-é. . A másik. És ekkor . sötét mellbimbókkal sem. Fogai úgy csattogtak. és minden figyelmét Miss Mozicicára összpontosította. ahogy kibújt farmerjéből és bugyijából. és nem dicsekedhettek olyan nagy. Ha nem ismerte volna jobban. mégis csodálatos volt. mint Carolyné. sok év elteltével. miközben a hideg víztől úgy reszketett a teste.alsóbb testtájakkal kapcsolatban.

ha a szépség elkíséri egész életében. hogy meg fog halni. hogy elveszítette egyensúlyát. Trudi volt négyük közül a legjobb úszó. Ebben a pillanatban nem arra döbbent rá először. ahogy egy fiú tenné. mire sikerült . hogy az ő Randy Krentzmanja se köpni. de megnyugtató. Trudi megfordult. akár egy ikon szentje. egy szőke és két barna foltra. és ő volt az. egyre mélyebb lesz. Az idea olyan hirtelenséggel tört rá. ölelése hűvös. Nem voltak vízfelszín alatti áramlatok. a víztükör csillogása három rózsaszín folttá mosta szét barátait. mint a tengerparton. és nem csípte a só a szemét. Estére a titok nem lesz többé elrejtve. habár Sammel való kóborlásaiból nem tudott visszaemlékezni erre a helyre. aki a legnagyobb lendülettel távolodott a parttól. Olyan volt. Ezzel a gondolattal a fejében határozott csapásokkal megindult a tó közepe felé. A barátnője szépsége felett érzett irigység görcsbe rántotta testét. hogy lehetetlen volt megtartani maguknak az Édenkert e darabkáját. hogy eltűnődik. milyen is lenne megsimogatni a haját. hátán evezve a vízen. ami csak nekik épült. Arleennak egyszerűen muszáj lesz mindent kifecsegnie. Nem csoda. A part távolabb volt. melyek ugyanabban az édes közegben lebegtek. ahol talán mindig is volt egy aprócska tó. menet közben felfedezve. ahogyan Arleen Farrell belép ebbe a soha nem volt tóba. mint amennyire gondolta volna.Ne menj túl messze! . Nem ütődött szörfdeszka az ember hátához. Tíz méterrel közelebb a parthoz. hogy a víz. A gyep mostanra eltűnt talpa alól. és lábujjai már csak puszta sziklákat súroltak. érvelt magában.képhez tér vissza. egy olyan idill. melyhez a Grove-ban rajtuk kívül senkinek nem volt hozzáférése. Azon kapta magát. várakozásaival ellentétben. és jó nagyot kortyolt a tó vizéből. se nyelni nem tudott a társaságában. A terep természetes dőlése folytán gyűlhetett itt össze.kiáltott oda neki Joyce. ahogy a vizet locsolja hasára és melleire. Kár. A tó hívogató volt. Most kell kiélvezniük a hely intimitását. mely nem érhetett tovább a köldökénél. hanem hogy a múlandóság nem feltétlenül rossz dolog. mint egy úszómedence. vagy megcsókolni melleit és az ajkát. Joyce figyelte Arleent a víz szélénél. . Holnapra mindenki tudni fogja. mint ő.

Most viccelsz? .Itt sokkal melegebb . míg hosszú haja aranyló gallérként nem omlott nyakára. .Nem hiszek neked. .Csodálatos itt! Úgy tűnt.Itt meleg a víz! . hogy ne tekintsen vissza Arleenre. és elindult Trudi felé. . A jócskán előtte járó Trudi odakiáltott neki valamit.erősítette meg Trudi. szinte ugyanott. Néhány méterrel mögötte a víz jó. . Carolyn megadta magát. . Vágyott valakire.válaszolta Trudi.Carolyn! . Trudi nevetett. fejével lebukott a felszín alá. Joyce elkezdett úszni a pont felé.visszanyernie. és a víz kellőképpen tiszta. hogy jobban hallja. itt meg képtelen volt megérinteni a sziklákat maga alatt.Meleg! . és próbáld ki! . Hirtelen rátörő nyugtalanságában megpróbálta lábujjával megérinteni a tó fenekét. Trudi közben megtett még néhány métert. de a szilárd talaj eltűnt a lába alól. . ha másfél méter mély volt. de a felszíne egyre inkább felkavarodott. ahol Trudi taposta a vizet. addig alámerülve.üvöltött vissza neki Joyce. A talajnak egyszerűen nyoma veszett.Te nem jössz? Carolyn megrázta a fejét.kísértette Joyce. A víz nem melegedett tovább. Az végül is kegyeskedett csatlakozni a vízi mulatsághoz. de barátnője eközben már elfordult. . majd egyenletes csapásokkal megindult a tó közepe felé. ahol a meleg áramlatot érezte. a közellátása kitűnő volt.kiáltott fel.Mit mondtál? . és nekiindult a mélyebb vizek felé.lelkendezett a vizet paskolva maga körül. mint egy pezsgőfürdő. alábbhagyva a tempóval. hogy kövesse a meleg áramlat hívó szavát. Joyce nem tudta megállni.Tényleg! . . és úgy vetette körülötte a buborékokat. Azokon túl azonban tömény sötétség terült el. Erőt merítve a tényből. Habár szemei nem láttak túl élesen a távolba. aki közéjük állhatott volna. . A terepben hirtelen törésnek kellett lennie.Csak gyere ide. hogy néhány karcsapással biztonságba juthat. . Lenézve láthatta testét és a vizet taposó lábait. Joyce-t szinte félelemszerű érzés töltötte el Arleen közelségének gondolatától. Ezután hátat fordított Arleennak.

melyek különös lassúsággal pattantak szét a szeme előtt. csak hogy a part irányába vetődjön. minthogy egyre fokozódó reszketéssel figyelje a tavon elszabadult eseményeket. Köpködve. William nem mert felüvölteni. hogy Arleen is nemsokára ideér. hogy egy pillanatot is késlekedjék. Joyce odakiáltott neki. hogy levegőhöz jusson. William rejtekhelyéből jól látta a lány vergődését.Trudi! Mi a baj? Trudi! Megpróbált néhány figyelmeztető szót formálni ajkaival. Feje felé emelte karjait. hogy semmi másra nem volt képes. Hiszen itt vannak. mint egy korty karácsonyi brandy. túllépve szégyenükön. melyet belélegezni olyan volt. Joyce érezte meg következőként a melegséget. maguk is folyadékká válnak. mint megcsókolni a tavat. melyeknek néhány röpke másodperccel ezelőtt még hátat fordított. hajának aranyló gallérjával a nyaka körül. túl szexualitásukon.A döbbenettől elakadt a lélegzete. Talán feloldódnak a vízben. miközben a hullámok szolgaian visszhangozzák minden mozdulatukat. A hullámok némelyike elszakadt a főáramtól. A pániktól még erekciója is semmibe foszlott. Átadva magát a meleg áramlat csábításának már nem tiltotta el magát az érzésektől. akkor mindannyian rájönnének. bármennyire erős volt. ő és Arleen. Másodszor. melyek ott köröztek Trudi Katz teste körül. nem tudta közömbösíteni azt a szinte állati . mintha valami óriási hal éppen most merült volna a felszín alá. Csak amikor megpróbálta elérni a tó fenekét. de az elemi iszonyat olyan erővel ragadta meg. Figyelte a körülötte fodrozódó hullámokat. át. . A tó bűvölete. akkor kezdett eszébe ötleni a vízbefúlás hétköznapi gondolata. Valami különös dolog történt odakint a tavon. Ő és Arleen. Elsőként. hogy kémkedett utánuk. A sötétség odalenn. Látta a vízfelszínt megtörő fodrokat. Nem tehetett mást. és az a melegség le akarja rántani a víz alá. kettejük között. az áldott egyesülésben.meg átszőve a tó fluidumát. oda-vissza. és nem tudta. amibe ő keveredett. Az orrán át a víz lecsúszott a torkába. és a többi lány felé tartott. be a belsejébe. mely átmelegíti az ember tagjait. Az érzés elvonta figyelmét Trudi csapkodásától és a veszedelemről is. egyetlen mixtúraként. bójaként lebegve az édes hullámok közegén. rémületében tajtékosra kavarva a vizet maga körül. Végigszaladt a bőrén. Ha megtenné. A lehetőség túlságosan nagyszerű volt ahhoz. fröcskölve vetette fel a fejét. és hagyta testét alámerülni. hogy a buborékokból kiszabaduló levegő a tó lélegzete. De voltak ott sokkal fontosabb érzések is. a lávaként felszínre törő buborékokat.

Vad küzdelembe kezdett. Mindenfelől buborékok emelkedtek. Míg Trudi ábrándjai Randy Krentzman körül forogtak (ugyan ki más körül is forogtak volna?). mely valahogyan magához vonzotta barátnőit. mint Joyce. mind Carolyn látta Joyce-t alámerülni. addig az ő szeme előtt egy híres arcokból összefércelt őrült kép lebegett. Carolynnak nem volt más barátja rajtuk kívül. ahogy a talaj eltűnt a lábai alól. Dean arccsontja. Akaratát kikerülve teste fellázadt a paktum ellen. mielőtt elmerült. késlekedés nélkül nekivágott. amit ismert: a kutyaszerű kanalazás és a mászás keverékét. ami alárántotta a lány testét. és hagyta. és mint ami mostanra teljesen háttérbe szorította Trudi rettegését is. Érezte. Sinatra szemei. ahogy vízbe fúlnak. Habár a víz egyre dühödtebbnek látszott azon a helyen. hogy a víz a magáénak követelje.rettegést. Cirógatásukra ugyanolyan ábrándozás kerítette hatalmába. Előrenyúlt. Ez nem szimpla öngyilkosság volt. ahogy egyszerűen megadták magukat. Arleen azonnal a segítségére sietett. melybe minden erejével kapaszkodott. hogy lássa azt az örömteli kifejezést. Mind Arleen. hogy van valami a vízben. De mindez kevés vigaszt jelentett a számára. amit akkor érzett. A zsír úszik a vízen. Egy hasadék felett úszott. melyet a vízzel kötött. hogy a természet törvényei az ő oldalán állnak. Felvetette karjait. amikor a hullámok összezárultak a feje felett. kezével kinyúlva a felszín fölé. Carolyn kétségbeesetten nyúlt ki érte. Mindeközben a víz megújult erővel kezdett tajtékzani a teste körül. Heves mozdulatai tovább kavarták a körülötte örvénylő vizet. összekapcsolódott vele. Épp olyan önfeledten adta át magát a képnek. Szemtanúja volt. mintha a levegőt megmarkolva akart volna lélegzethez jutni. feltételezte. . És ekkor a kéz. Sekélyes helyének biztonságából Carolyn rémülten figyelte barátai viselkedését. mintha lágy kezek simogatták volna hasát. és hagyta. melleit. ami eláradt gyönyörű arcán. úszás közben egyfolytában a nevét üvöltve. Közvetlenül előtte egy kar tört a felszínre. Vágyának mindazonáltal nem volt jól behatárolható tárgya. De Arleen és Trudi viselkedése rácáfolt minderre. lába közét. megragadta. Nem nézhette csak úgy végig. Rémületében felordított. ahogy a felszínre törnek. ahol eltűntek. felhasználva az egyetlen úszótechnikát. Még mosolygott is! Mosolygott. Elég közel állt Arleenhoz. Brando gúnyos mosolya. mint ami Joyce-t. lerántotta a mélységbe. Látva Joyce alámerülését. vagy mint néhány méterrel odébb Trudi. hogy elsüllyedjen. A tó feneke semmivé foszlott. Jól tudta.

Visszapillantott testére. és elszökött a hústól. valószínűleg már rég magára hagyta testüket. ködösen érezte. ennek a tónak a közepén. aki csak kétszer ránézett. két erő -. hogy az ő vergődésük is csak merőben ösztönszerű reakció. túl a vízben lebegő szellemén. De miért? Ahogy a kérdés megfogalmazódott benne. Fel kellett volna kérnie minden férfit az aktusra. Már látta is ezt a testet. Távolról. és melyeket most már sohasem kaphat meg. hogy részvétlenül végignézzék azok haláltusáját. mivel az ő testük sokkal vonzóbb a sajátjánál. nem a fizikai szemeivel persze (azok még mindig ott voltak a fején. Nem érzett semmit a kimúlását látva. A tudatuk. csak időpocsékolás volt. Tekintete visszatért a hasadék sötétjéhez. mely még mindig lélegzetért küzdött. vadul körbeforogva). hanem a szelleme látásával. Volt valami a sötétben. hogy igent mondjanak. Ennek elveszítése volt az egyetlen. mely eddig foglyul tartotta. Az érzékei magára hagyták. nem is látott semmit a homályban. melyeket sohasem kísérelt meg elérni. Egész énje puszta hivalkodásnak tűnt. és hogy utolsó lélegzete elhagyja. Egy pillanatra gyötrelmes vágyakozás hasított bele az élvezetek után. a nyár derekán. hogy tátott száján keresztül a tüdeje megtelik vízzel. homályos foltjaikat. Egy erő . melyek ipari szennyeződésként lebegtek a vízben. hacsak nem némi visszatetszést a vaskos test hiábavaló küzdelme és távozásának teljességgel közönséges mivolta láttán. mely éreztetni engedte számára a tragédiát. Nemsokára mindannyian meghalnak. A testén túli vizeken a többi lány még mindig ellenállt. De a tudata cserbenhagyta a külső vázat. akik lélegzete a buborékokban tört felszínre körülöttük. fokozatosan közeledett. és meg sem kellett volna várnia. És. És közöttük ott volt szűz pinája. Még mindig szorította valakinek az ujjait. Egy zsírral teli hordó. Lábai még mindig vadul taposták a vizet. szem nélküli látása máris megadta a választ. Bár az is lehet. melyet korábban is érzett. habár szemei tágra nyíltak. de megérezte. . hogy fölébe helyezte büszkeségét érzéseinek. Gyanította. Az iker erő.A világ elkoppantott gyertyalángként hunyt ki. hogy nekik sokkal nagyobb fájdalmat okoz azok elveszítése. De hát az ellenállás. Micsoda átkozott bolond volt. ahogy a teste fuldoklik. Most már alakjukat is ki tudta venni. körbeforogva és hánykolódva fuldoklás közben. és akik karjai örvényként rántották le testüket. hosszú távon. Az idegekből. akárcsak az övé. de nem érezte őket.nem is. Nem látta ugyan. petevezetékből és petéiből álló egész rendszer hasznavehetetlenül pusztulásra van ítélve.

miközben felemelkedtek. Számára úgyis csak tehertétel volt az a test. mely korábban olyan hevességgel húzta le. A dolgok miértje már régen nem érdekelte. melyikük kapja meg. és hagyták. amiért megszabadult tőle. Pillanatokon belül halott lesz. összeszőve a feketét a fehérrel. vagy a kevéssé fényes. és nem is törekedtek erre. és koponyája ajtaja dörögve csapódott be mögötte. Agya visszaparancsolta magához. vagy legalábbis sokkal élénkebb. hogy emelkedik? Elengedték a testét. mint a céljaik számára teljességgel értéktelen dolgot. hogy megragadják testüket? Túlságosan korán ítélte magát szabadnak.Egyikük fényes volt. túlságosan is elmosódtak ahhoz. mely mintha maga is a levegő felé segítette volna. bármennyire parányi is volt. melyektől tudatuk oly könyörületesen elszakadt. Amikor lélegzetének utolsó buborékja is eltávozott testéből. Mi másért küzdenének egymás ellen. Az sem jelentett számára semmit. sem őt. A felszín minden törtpillanattal közelebb került. mint a borbély habverő tálja. Ha voltak is vonásaik. hadd ússzon a zsír a vízen? Megragadta a lehetőséget. és mindketten jogot formáltak a teljes kvartettre. mely ide-oda rángatta küzdelmében. akár túl is élheti. mind a négyen. ahogy ott tapogatóznak). Kedves volt az Úr szemében! Arcával áttört a víztükrön. a szabadság értékes pillanatai már véget is értek. a fényes. Látta. Hadd legyen meg az örömük. A közelgő erőknek nem volt hatalma a szellemük felett. sem a többieket nem ajándékozhatják meg semmilyen gyönyörrel. hogy birtokba vehesse. és boldog volt. Szelleme nagyon is könnyen felismerte őket. A végtagjai merevek voltak. Szeme vette át éteri látása helyét. Prédává lett két elemi erő között. többi részük . hirtelen éles napfény csapott a szemébe. és inni kezdte helyébe a levegőt. Ha szexre vágynak (még ebben az utolsó pillanatban is érezte. mint a másik. hogy maguknak követeljék húsukat. Azért emelkedtek ki a hasadékból. Ők már túl vannak ezen. gondolta. kín és pánik az édes különlétét. most a felszínen lebegve . és a felszín felé lökte magát. Újabb buborékörvény kezdett kavarogni teste körül. hogy ki lehessen venni őket. Mindössze ennyi különbséget volt képes felfedezni kettejük közt. Lehet.torzójuk és végtagjaik elvesztek a körülöttük kavargó buborékörvényben. Ha öntudata még kitart egy szívdobbanásnyi ideig. de az erő. ahogy az egymással harcoló szellemek körülölelik testét. Szándékaik viszont nem maradtak rejtve előtte. kiokádta a vizet. A hús volt az ő vágyuk. Amint a szövetnek első kinyúló szála elérte a lábát.

Joyce már meg is indult a part felé. Alig funkcionáló lábaival és karjaival Carolyn is szempillantás alatt megtette a távot. Pár lépésnyire a parttól Trudi térdre zuhant. Siránkozni és vacogni kezdett. Még most is rettegve pillantottak vissza. Nem mintha valaha is esélye lenne rá. a velejéig megrázta. Még arra is alig volt erejük. holott biztos volt benne. A szilárd talaj csak néhány méternyire volt. és a vizet csapkodták. hogy a többiek is kiszabadultak. csendes volt. jól tudva.tartotta. minden egyes alkalommal hangosabban zokogva. maga után rángatva Trudit. nemhogy a lány lecsillapítására vesztegessék lélegzetüket. mígnem mindannyian talpra nem állhattak. Carolyn arrébb botladozott tőle. És mégis. mely folytán olyan erővel lökődtek a magasba. ahol a ruháit hagyta. Senki nem sietett a megnyugtatására. hogy egyik lábukat a másik után tegyék. és nem magát a dolgot. mely rájuk támadt. ahogy felfordul a gyomra. hogy ha csak megérzi a hányás szagát. hogy ő csak a következményeket látta . Három vagy négy lélegzetvétel után felfedezte. teljesen nyugodt maradt. Magába zárja a látottakat. Az öklendező hang elegendő ösztönző erőnek bizonyult. ahogy kiemelkednek a mélységből. lehet bármiféle kétsége is afelől. Hiábavaló manőver volt. hogy már vízbe fúltak. ahogy nem sikerült beletalálni a ruha kivágásába. a sikolyokat -. hogy még a mellbimbójukat is megláthatta. ahogy a part felé botladoztak. A tény. Mielőtt még elérték volna a partot. Köhögtek. egyetlen buborék sem törte meg egyenletességét. Érezte. hogy egy baleseten kívül valami más is történt a szeme előtt? Volt valami a tóban. kedvet kapott rá. ott. hogy kifaggassa a lányokat támadójuk természetéről. . hátha az erő. A testek megrázkódtak a zokogástól. De az a hely. Élete végéig emlékezni fog a lányok látványára. és a következő pillanatban máris megfestette a füvet epével meg vaníliafagylalttal. pedig az események közben erotikusból rémisztővé. Arleen most kezdte követni őket. és kidobta a taccsot. William Witt még mostanra sem tudott elszakadni a látványtól. Most a tófelszín. Egyetlen hullám sem fodrozta. hogy a sekélyesben üldözze őket. majd pedig émelyítővé váltak. a tó közepén. és megpróbálta felküszködni magára a blúzát. erőfeszítésükre vagy az alulról jövő nyomásra. ami élt. Elrohanva Trudi és Joyce mellett Arleen elsőként ért ki a partra. mely majdnem a magáénak követelte őket. ledobta magát a földre ott.a csapkodást. a hisztéria hatalmába kerítette Arleent. egy pillanat alatt ő is így végzi.

kérdezte.. Joyce zokogása válaszképpen tovább erősödött. Víz alatti áramlat. . .magyarázta. Csak a szél.vetette közbe Arleen. ahogy a füvön feküdtek. épp eleget látott. Kirántja az ember lábát. .És mi volt az? .Mindannyian ugyanazt éreztük. kifogyott belőlük.Az önjelölt kukkoló szerepköre először életében súlyként nehezedett a vállaira. . Megesküdött magának.fakadt ki rémülten.Csak az áramlat tört elő a barlangokból. . Volt valami a vízben bizonygatta Arleen. melyet alig egy napig tudott csak megtartani.Minden bizonnyal megteltek az esőzéskor.emlékezett vissza Trudi. döntötte el. nyugodt.És megpróbált a vízbe fojtani . Felült a gyepen.Éppen most menekültél meg. Trudi keményen a szemei közé nézett. az mozgatja a faleveleket.Nem . újabb hullámokban buggyantak elő szeméből. odébbállt.Volt ott valami más is a sötétségen kívül. .jegyezte meg Arleen színtelenül.Csakis áramlás volt . .Én nem láttam semmit . de éreztem. Trudira nézett: .Az Isten szerelmére.Írd körül egészen pontosan! . . . karjait maga köré fonva.Olyan sötét volt . Joyce mégis meghallotta. Ami a jelen eseményeket illeti. nem? . . hogy soha többé nem kémkedik senki után. mit éreztünk. hogy ez csak. . Mereven fürkészte a lombokon áttörő napfény foltjait. Arleen végül megtalálta a bejutást blúzába. .. esővíz. Könnyei. Miért hazudozol össze-vissza? Mindannyian tudjuk. Olyan ígéret volt ez.Ezt te sem gondolod komolyan . . Aztán csak ült. de reszkető hangon. csak a szórványos hányások hangjait és a szünet nélküli zokogást.suttogta. .kérdezte. Joyce újra kezeibe temette arcát.erősködött Trudi. . aki megadta a választ.Meg akarok halni . melyekről azt hitte. .Nem.Már korábban is történt velem ilyen. Mást sem hallott.Én azt hittem.válaszolta Trudi.Ti is lenéztetek? . . Carolyn volt az. .jelentette ki Carolyn -. Mi meg átúsztunk az egyik szája felett. nem akarsz .válaszolta Trudi a fejét rázva.Valaki figyel minket! . A lányokból csak csípőjük és fenekük körvonala látszott.Az egész város alatt barlangok húzódnak . de hát mi történt? . a strandon. Amilyen csendesen csak tudott.

Egyáltalán nem is hasonlítottak halakra. Tegyük fel.. majd Carolynra.mondta Arleen.És ugyanez történik vele.Ne legyél már ilyen hülye! . számít az valamit? Azt fogják mondani.De hát így történt. Fejbőréhez tapadó hajával és elkenődött sminkjével mindeme hasonlított. hogy majd mit fogunk mondani . Nem halak voltak. Akkor mi leszünk érte a felelősek. .förmedt rá Trudi.jelentette ki.rivallt rá Trudi.erősködött Carolyn. .És mi van akkor.érvelt Arleen.Ez az igazság. és a lábai közé nézett.Mit kell ezen gondolkodni? . elmentünk úszni.Éreztem.. nem igaz? .És azután? .Igen .Csend legyen! .. mert lányok vagyunk. . ha valaki más is idejön? .Ne mondj ilyeneket! .Fogd be a szád! . . és. azért akart minket. hogy nem volt víz alatti áramlat .vetette fel. . hogy ránk jött a félóra.. . akkor pár napon belül úgyis el fog tűnni . ahogy megérintenek . .Ahogy belém nyúlnak. vagy valami ilyesmi. az egész város rólunk fog beszélni. Két alakot.hát hogy elmentünk úszni egyet. .Hát például.Alakokat láttam.Én tudom. . .mondta Carolyn.És ha bárkinek is szólunk. .Nem így volt? Újra felemelte a fejét.tört ki hirtelen Joyce. Vagy a vízbe fullad. . aki bólintott egyet. Tekintetét lassan levette Trudiról. .válaszolta Trudi.Ha ez csak esővíz.Arleen megrázta a fejét.Akkor is ez az igazság . .mondta megborzongva. . ..kérdezte Carolyn.Igaza van .. . aki néhány perccel azelőtt volt. Joyce zokogása eddig ismeretlen dimenziókat fedezett fel magának.Ki fognak minket röhögni. Először Joyce-ra nézett..replikázott Arleen.Végig kell ezt gondolnunk.Azt hiszed. hogy vízbe fullad. . . . . De Carolyn kitartott meggyőződése mellett: . . hogy egyáltalán mi a fenének kellett nekünk úszni menni.Majd azt mondjuk.Akármi is volt ott. . Majd gúnyolódnak. .kezdte Carolyn.Valami ránk támadt? Megpróbált belénk férkőzni? Valami nem emberi? . végül Trudira. . csak arra a bálkirálynőre nem. .

kiáltott fel Trudi. majd elindultak visszafelé az úton.jött a válasz. (A gondolat családi filozófiává emelése felélénkítette.Azt hiszem .He? . amibe nem egyezünk bele mindannyian.Egyikünk sem fog semmi olyat tenni..kérdezte Joyce.Nézz ránk! .Semmit? . Felállt. sose mentegetőzz! . hátuk mögött hagyva a titokzatos és tükörsima vízfelszínt. . Joyce? Joyce fojtott zokogással adta beleegyezését. . . .) . Arleen példáját követve valamennyien felöltöztek. .Mindannyiunknak hallgatnunk kell. Rendben? Rendben. és felszedegette többi ruháját a földről.Hallottuk .mondta Carolyn.motyogta Trudi.Sose magyarázkodj.Carolyn? .Ne mondjunk semmit .Soha többé nem kerülünk le a napirendről.A papám folyton ezt mondogatja. .. .És elfogadjuk .Csak meg kell egyeznünk egy jó kis mesében. . .ment tovább Arleen.Ne legyél már ennyire színésznő! . Semelyikük nem adott hangot további kételyeinek. .Sose magyarázkodj. .válaszolta Arleen. Ez az egész meg fogja mérgezni egész hátralévő életünket. .

hogy ennyire közeljártak a halálhoz. Csak egyféle kellemes bágyadtság kerítette valamennyiüket hatalmába. majd szinte szégyenkezve megkérdezte. Korábbi találkozásaik alkalmával a fiú feledékenysége a szó szoros értelmében összetörte a szívét. melyek a világ többi részét működtetik. és a lehető legegyszerűbb kifejezésekkel tudtul adta számára. zavart pillantással végigmérte. Carolyn újonnan támadt önbizalma. mondta . Nem vesztegetett el sok időt. Trudi. A fiú nem nevetett. az eset után alig beszéltek egymással. Egyszerű.KETTŐ 1. és hogy le akar feküdni vele. akit mindig is vonzott a Messiás képe. kezdett különös élvezetet lelni az emlékben. amit a halál közelségében érzett. volt az egyetlen. Már nem volt olyan törékeny. Még Arleen is. Még csak rémálmok sem gyötörték őket. azt súgta: minden óra elvesztegetett. De mostanra valami megváltozott benne. nem vonatkoznak. melyet nem mert bevallani még a másik három lánynak sem. aki elsőként adott hangot az intim támadás felett érzett rettenetének. akire azok a szabályok. melyben nem elégíti ki vágyait. Ami azt illeti. amit érzett. és mégis megmenekültek előle. Arleen számára az érzés puszta megerősítése volt a ténynek. hogy ismerik-e egymást valahonnan. A tavon történt események másnapján egyenesen Krentzmanék stillbrooki házához ment. Joyce számára az érzés ennél is egyszerűbb volt. aki szavakba öntötte. Igen. Nem is volt rá szükségük. Egy érzés kitartóan a közelükben ólálkodott. hogy szenvedélyét tudassa. Azért menekült meg a halál torkából. hogy Randy Krentzmané legyen. mely ugyan csak halvány visszhangja volt a megvilágosodásnak. mélyen magukba zárva titkukat. Kezdetben nem történt semmi. talán annak utóhatásaként. Elrejtették sebeiket a külvilág elől. Ugyanaz a furcsa meggyőződés munkált mindannyiukban: hogy valami rendkívüli okból kifolyólag kiválasztottak lettek. hogy szereti. továbbra is természetesen viselkedtek. melyet ő mindig is tudott: ő egyedülállóan igéző teremtmény.

Az egész délutánt együtt töltötték. érdeklődött Randy. miután mélyebben végigaludta az éjszakát. mint egy igazi tenyészbika. Joyce hat-tizenöt körül hagyta el a házat. tekintve. ezzel együtt ártalmatlan. hogy egy lány miért ajánlkozik fel csak úgy grátisz. vagy sem. hogy ez egyáltalában nem vicc. mint jó: olyan volt. vajon kínálkozik-e megfelelőbb alkalom a mostaninál? A zavarodottság nem gyakorolt hatást Krentzman libidójára. Randy tompa agyú volt és öntelt. De nem érdekel.neki. így azután. Tudata kristálytiszta volt a megtermékenyülés fontosságát illetően. Olyan jó voltam?. ilyen alkalom túlságosan is ritkán adódott ahhoz. hogy csak úgy semmibe vegye. és egy második együttlétet javasolt. . valamint. aki tavaly költözött be az utcába. A késztetés. elfogadta a felajánlkozást. felhívta a fiút telefonon. és a legképtelenebb kapcsolatokba hajszolta őket. egyaránt munkált Arleenban. és szeretkezni akarok veled. Négyük közül minden bizonnyal az ő választása bizonyult a legszerencsésebbnek. Már többször találkoztunk. A szomszédok közül senki sem került közelebbi kapcsolatba vele. jelene és jövője elmosódott kép lett csupán. Ez. mind a randevút. mely az ágyába küldte Joyce-t. Közölte vele. hogy elég meleg az idő és a ház kettőjüket kivéve teljesen üres. Az elsődleges szempontok ilyen radikális változását nem kérdőjelezte meg. és a Grove-on keresztül hazafelé vette az irányt. és ő semmi mást nem akart tőle. ismersz engem. vagy legalábbis felajánlott egy kávéskanálnyit abból az alkímiából. Ez nem szerelem volt. hogy emlékszel-e rám. Carolyn egy bizonyos Edgar Lott felé közeledett. de háromszor végrehajtva az aktust. miközben beszélt. hogy több volt. egy ötvenes éveiben lévő férfi felé. múltja. Habár egyszerűen képtelen volt megérteni. A fiú készen állt elfogadni mind a hízelgést. Habár Krentzman öntelt és üresfejű volt. hogy ezen a délutánon életet csepegtetett a testébe. és a maga ostoba módján kedves is. immáron feszítő vágyától szabadultan. nem is egyszer. akinek csak két tacskója jelentett társaságot. Viszont lehet. színlelve azt. majd a végén megkérdezte: ez valami vicc. ráadásul pocsék szerető. mindjárt aznap délutánra. Életének többi része. hogy minden egyes szót komolyan gondolt. Másnap korán reggel. mintha az esemény mindennapos lenne az életében. Trudiban és Carolynban is. mint bármikor korábban. igaz? Erre azt válaszolta. A fiú egyfolytában értetlenül bámult rá. a farka pedig a világ nyolcadik csodája. ahol szülei háza is állt. Szeretlek. Igazi magának való ember volt.

hogy homoszexuális. és a megérzése azt súgta neki. amikor két hét és négy nap után a lány felhagyott a látogatásával. Lott-ot. míg teljesen ki nem merültek. nem vesztegették az időt egymás szépségének deklarálására sem. amire a természet testüket megalkotta. majd . amikor a ruhák ledobására került a sor. Később váltig állítja majd.miután a kutyák kijelölték aznapi birodalmuk határait . ugyan ki tudna ellenállni? A korbéli és anatómiai különbözőségek dacára ritka szenvedélyességgel estek egymásnak. Egyikük sem volt a legkevésbé sem rosszmájú. Edgar alig mert hinni jószerencséjében. hogy azt tegyék. hasonlóan jókora teremtmény volt. addig serénykedve rajta. A kutyák ezt már végigaludták. és az alkoholba fojtotta vágyait. de nem lepődött meg. amint éppen tacskóit vitte reggeli. pasztellszínekben) azt a feltételezést táplálták. a felesége halála óta nem érintett nőt. hogy ott helyben. már a csoda határán járt. már önmagában véve is rendkívüli dolog volt (még fiatalkorában sem gyakorolt semmiféle hatást a nőkre). De akármennyire is naiv volt Carolyn a közösülést illetően. míg véghez nem viszi az aktust. de hogy a lány újra meg újra visszatért hozzá. és azt sem színlelték. hogy az ő szándékai a lehető legtisztességesebbek voltak. Lott-ot jobban ismerte. Az első kör után a férfi elmondta. hogy abban sokkal több van egyszerű üdvözlésnél. akik addig csóválták és kergették farkukat. ezért megint nekivágtak. Carolyn nap nap után azért látogatta meg Mr. féltékenységi rohamba kergetve ezzel a tacskókat. De egy ilyen ajánlatnak. Elhunyt neje. Egy hét múlva azután összefutott vele az utcán. mielőtt még az ajtó becsapódott volna. A kapcsolat kezdetben remekül működött. Egy kicsit elszomorodott. hogy a kebleire rántsa a fejét. alkotmányos sétájukra. mint a saját szüleit. hogy már hat éve. Fittyet hánytak a gyertyafényes romantikára. nyakkendő és zokni mindig csak egymáshoz illő. hogy mindez örökké fog tartani.megkérdezte. Azért voltak együtt. valamint az öltözködésében megnyilvánuló pedáns színválasztás (zsebkendő. kérem. és egy percig sem foglalkoztak a többi sallanggal. és ha a lány nem vetette volna magát rá. egy ujjal sem nyúlt volna hozzá.na meg a női látogatók hiánya. Így aztán nem volt meglepve. A derékbőség említése újabb merevedést váltott ki nála. Hogy elcsábították. és udvariasan . ahogy szülei társaságában utalt rá a férfira. a konyhaasztalon követelje odaadását. Elkapva őt. Számtalanszor elkapta a tekintetét. hogy hazakísérhetné-e. hosszan elbeszélgetett vele. mondta.

mit jelentettek a szavak és a gesztus. mely a többieknek is parancsolt. Az ajánlatot szép számban elfogadták. A lány furcsa pillantást vetett rá. Ezzel vissza is talált a régi. Az út. Nincs már rád szükségem. majd egy ötödik bourbon elfogyasztására sarkallta. amikor áporodott levegőjű házában üldögélt. Felöltözött legszebb ruháiba. akárcsak Joyce számára. hogy megízlelje az alvilági életet. A férfi nem kereste a dolog magyarázatát. mindjárt másnap elkezdődött. akivel dolguk lehet. ugyanattól a késztetéstől vezérelten. ahol a legdurvább alak.hogy a kövér lány végképp elment .döbbent rá. harmadik bourbon-jével a kezében. a sofőrjük volt. melyet választott. . Ez a fajta rendszeresen lekocsikázott ide flancos otthonából. hogy . és azon a helyen itta holtrészegre magát. jól megszokott ösvényre. James Dean rendszeresen lejárt ide vadabb éveiben. Az itt lakók egy cseppet sem csodálkoztak a körükbe érkező gazdag lány láttán. akik között ő semmilyen formában nem tett különbséget. mely hírhedt volt bárjairól és az azokat látogató motorosokról. és elhajtott Eclipse Pointra. aki emberi hamutartóra vágyik. Valaha inkognitóban sok híres arc lejött a Pointra.folytathatnák-e az etyepetyét. Számára. Néhány óra általában elég volt nekik ahhoz. neki nem volt szüksége italra ahhoz. hogy belehúzzon egy kicsit az élet örömeibe. olyan társaságba vitte. csak most . Csak később. vagy hogy az alvilági élet megízlelje őt. mely mellett nem szólt semmi már. amikor a luxus öleléséből betoppant egy olyan bárba. vissza az életükbe. az talált. Ellentétben elődeivel. Egyszerűen csak felajánlotta magát. melyekről még ma is csak tiszteletteljes suttogással beszéltek. Egy másik olyan fapadlóval büszkélkedhetett. mondta a lány könnyedén. csak a neve: The Slick. Aki jött. és finoman megkopogtatta a pocakját. Ezáltal Arleen jól kitaposott ösvényen járt. hogy összetörték a szívét. döbbent rá. melybe egy nő körvonalait faragták. aki Veronica Lake-nek mondta magát. aki állítólag olyan dolgokat művelt rajta egykor. Az egyik bár egy biliárdasztalt szentelt Jane Mansfield emlékének. hogy elpucoljanak. beült anyja kocsijába. olyan dohányost keresve. Arleennak nem voltak ilyen problémái.summa summarum . poroszkék tintával tetoválva. de kéretlenül is kapott egyet. Jóllehet végig megpróbálta kizárni a szentimentális érzéseket kapcsolatukból.rákérdezett. hogy mentséget találjon szabadosságára. A felismerés egy negyedik. majd nemet mondott. az apró tengerparti nyúlványra Zumától északra. mely a szívét az alkarján viselte.

Míg Carolyn és Joyce képes volt titokban tartani viszonyait. Néhány kőhajításnyira a tengerparttól mégis elveszítette. hogy tévedett (a lány biztosan sétálgat a parton. hogy hová indul. mintha teljesen a rabjuk lett volna. hogy ő is azt a bemutatót nézi? Átfurakodott a nézőseregen. hogy hagyják őt békében.Arleen! Arleen! Visszafordult. azután rátalált az ő gyönyörű gyermekére. Erre azok feladták. hogy követni fogja lányát. Mások olyan lovagiasságot fedeztek fel magukban. hátuk közepéig érő hajjal. hogy ilyen nagylelkű odaadás csak egy őrülttől vagy egy fertőző betegtől telik ki. addig Arleen viselkedése egy idő után óhatatlanul felhívta magára a figyelmet. hogy az ő lányával bárki is csinálhatja. ahogyan ott feküdt a férfi alatt. hogy valaki hercegnője nevét kántálja. Miután egy héten keresztül minden áldott éjszaka eltűnt a házból. Ott. Megnyugodva. Haladó gondolkodású szülőnek tartotta magát. míg a The Slick előtt végre megpillantotta az autót. A hely reputációja még az ő haladó gondolkodású. de ha az ő hercegnője rossz társaságba . azt gondolva. a kör közepén.akárcsak a többi lányos apuka . és a szörfösöket figyeli). majd a következő éjjelen is. Lehet. mint valami tébolyult. Némelyek az első éjszaka után kezdtek másképp tekinteni rá. csak egy ködös.Másnap éjjel visszatért még többért. Nem mindenki élt a lehetőséggel. és megpróbálták felrángatni a padlóról. és megmondta nekik. úgy határozott. a lány úgy kezdett hajtani.elképzelni is gyűlölt.álmaiban . éppen indulófélben volt. .arra a kérdésre pedig. amikor meghallotta. sőt némelyek maguk is beálltak a sorba. Arleennak nyoma sem volt. mielőtt még a sorban állás megkezdődött volna. és csak hajnalban került elő . ahogyan . vagy még inkább arra. De a lány hangosan és elszántan tiltakozott az ilyen beavatkozások ellen. Amint kiértek a Grove-ból. becementezett füléig is elért. kórusban ordítozó emberek.focisták vagy talán hippik közé . szemeit le sem véve szeretőiről. csoportosultak valami látványosság körül a bár túlsó végében. zavart pillantással válaszolt. akkor kötelességének érezte. miközben másvalaki éppen azt csinálta vele. amit még . mintha maga sem lenne biztos benne -. kivéve . Majdnem egy óra cirkálásba került neki. Az anyjára hasonlított.keveredett. melynek a létét nem is sejtették.vele. hogy bizonyos tanácsokkal lássa el. Valaki éppen sört öntött a szájába. Lawrence Farrell. Kabátját és tárcáját féltve óvatosan belépett a bárba. és neki is bele kellett taposnia a gázba. sört vedelő állatok. atyja. ha a diszkrét távolságon belül akart maradni. Odabenn lázas mulatozás zajlott.

sem elmondani azt. amikor még képes volt izgalomba jönni. A férfi aggodalma dührohammá változott. . A lány ellenkezés nélkül beszállt. majd Lawrence-re vetette magát. majd lestoppolt egy fuvart a Point felé. mígnem elég energiát ki tudott préselni magából. ahol Arleen feküdt. Jó darabig ott feküdt. amit csinál. hogy várja ki a sorát. Lawrence a kocsifelhajtón kapta el. és az arcába csapva próbálta ráébreszteni. hogy hol hibázott. az ő lánya. Végül. az ő lánya. Aznap kora éjjel a lány megint elindult. akik közül sokan már lehúzott cipzárral készülődtek neki az aktusnak. A lány mindvégig az arcára meredt. Még ekkor is megpróbált elkúszni oda. enyhén felvetette a fejét. Némán vezetett hazáig. Lawrence Arleen nevét kiáltozva előrelépett. és a pszichiáterével arról. hogy lerángassa róla azt a gazembert. és bizonyára nagyobb kárt is okozott volna benne. Úgy tűnt. Uramisten. De a lány imádói egyszerűen arrébb rángatták. Az alak kiköpött egy véreset. majd mint egy rakás szemetet. illetve csak megpróbált elindulni. miközben dagadtra verték. egyáltalán nem hatották meg a sebei és véres inge. hogy felálljon. Nem volt hajlandó visszajönni. futásnak eredt. Aznap egy szó sem hangzott el közöttük. ha Kate közbe nem lép. míg apja beszélt az ügyvédjével a The Slick bezáratásáról. Arleen másra sem várt. néha hangosan zokogva. Beparancsolta a kocsiba. hogy miért csinálja azt. decibelekben mért hangereje és méregben mért szókincse addig emelkedett. Amikor elmondta neki. hogy mit látott. és az előző estéről elhalasztott vádaskodások is teret nyertek. míg végül teli torokból üvöltözve kurvának titulálta. végső tehetetlenségében pofon vágta. aki még akkor is azt nyöszörögte. mikor erre kérte.az anyja kinézett. a zsarukkal a támadók bíróság elé állításáról. Miközben őrjöngő apja anyja karjaiban vergődött. hogy ez az ő lánya. és hogy ő mit csinált. míg hajnal körül Arleen elő nem jött a bárból. amikor ajkai már képtelenek voltak a szavak formálására. hogy miről beszél.. Valaki ráripakodott. üveges szemmel. mintha nem is igazán értené. mit csinál. Állcsúcson vágta a férfit. szemmel láthatóan majd megőrülve az őt meglovagló férfiért. aki hátra tántorodott a tömegbe. Arleen a szobájában maradt. Visszabotorkált az autóhoz. A csípőjét dobálva nyögdécselt. kidobták az út mellé. A közömbössége csak tovább korbácsolta haragját. Nem hagyta abba a tiltakozást még akkor sem. és hosszú órákon keresztül várt. kiteregetve ezzel a szennyest a Sarlók teljes területén..

Még a Grove keleti részén is érezhetően kevesebb kölyök mászkált az utcákon sötétedés után. a helységet pedig bezárták. Amikor a rend őrei megérkeztek. és olyan mértékben dadogott. Palomo Grove igenis emlékezni akart. és amikor majd beteljesítette a kötelességét . Rátaláltak két. Lawrence és Kathleen Farrell hálát adtak az Úrnak ezért az apró könyörületességért. ha valamennyiük viszonya (beleértve Trudiét is) nem került volna . amire szüksége volt. négyük közül az utolsó számára is eljött a perc. Nem mintha sokat bíbelődött volna a technikával. hogy fel kellett adnia partnerét. Habár ő igenis könnyűnek találta. . Így is lett volna. egy teljes kivizsgálásra.túl gyorsan napvilágra. mint a sír. valamint egy lapostetű-fertőzésre. Mindent egybevetve. ahogyan már több mint egy hete minden este. Arleent ezután kórházba dugták. Legalábbis ezt mondta magának. miközben vitézül állta a sarat vágyaival szemben.és a teste el fogja neki árulni. hogy megfeledkezzen Ralph-fal.Arleen indiszkrécióját követően . nyögdécselős számát. és felfedték a természetes kopásból fakadó egyéb károsodásokat is. melyet még Lawrence otromba megvesztegetési kísérletei sem tarthattak távol a lapoktól. a Béke Hercege Lutheránus Templomában dolgozott kertészként. Arleen Farrell botrányos magánéletéről szóló híradásaikban a lapok olyan szókimondással tárták fel annak titkait. 2. Még Trudi. pedig tökéletes álcát talált tevékenysége elleplezésére: a vallást. mikor jött el ez a pillanat -. hogy azt a Ralph Contrerast csábítsa el. Arleen ügyeinek kipattanása a szülői jogok gyakorlásának hihetetlen szigorodását vonta maga után. De legalább nem volt terhes. Volt annyi sütnivalója. Egyszerű funkcionárius volt. a Némával töltött pásztoróráiról.A bárt aznap este megszállták a rendőrök. Biztosította a szolgáltatást. Jóllehet a kisvárosi szépség. aki Laureltree-ben. nem is fog többet gondolni rá. Huszonegy letartóztatást eszközöltek. hogy minden szándékot és tettet inkább szó nélkül hagyott. tökéletes szerető volt. A titkos románcok kora lejárt. szexuális úton terjedő betegségre. Elsődleges olvasmánnyá vált a parton lakók számára. többségét kisebb kábítószeres vétségért. Trudi így szerette. Lawrence Farrell hercegnője nagyban nyomta csípődobálós. ugyanakkor hallgatott. Olyan sztori volt ez.

hogy komolyan is vegye ezeket az állításokat. miután iskolatársai oly könyörtelenül dobálták rá a mocskot nagy nővére miatt. a fiatalabb lány és Craig. ami beléjük költözött.feltehetően . Ez így önmagában is eléggé említésre méltó volt. hogy elhaladjanak az elhíresült ház előtt. mely az orgiákról készült fotográfiákra szakosodott. hogy a pletykaterjesztők végezzék be munkájukat. Maga a család .a másik három fürdőzőtől is. Még a Grove túlfelén lakó népek is úgy intézték bevásárló útjaikat. hogy a testét megszállta az ördög. De. Craiget ki kellett venni az iskolából. Arleen úgynevezett vallomása épp eléggé abszurd volt ahhoz. A cikk szövegében nyoma sem volt iróniának. de a részletek dolgában engedniük kellett. hogy nem volt mód megbizonyosodni eredetiségükről. Az általa előadott mese meglehetősen választékos. Jocelyn. Az apró feketepiac. hogy tegye magát terhessé. hogy Arleen kikerült a motorosok bűnbarlangjából. Az őket megszálló lény azt követelte Arleentól. Három nappal azután. Kate. De a legrosszabb még csak ezután következett. bárkitől. A méhébe költözött Ördög egyszerűen egy utódnemzésre alkalmas atyát keresett a motorosok soraiban. Az persze még a pillanat tört részéig sem jutott eszébe senkinek. melyet időnként szakítottak csak meg reményvesztettségének könnyei. és ott támadta meg őket valami. bizarr történet volt.Lawrence. Arleen Farrell makacsul hitte. beszéde nem állt másból. mint trágárságok halmazából. míg végül képtelen volt bármilyen két szótagnál hosszabb szót értelmesen kimondani. Habár nem nevezte néven Joyce-t. Azokban a napokban a Grove-ban csak a vakok és analfabéták nem olvasták a drogokról és a szépségről szóló híradásokat. akikkel Arleen július 28-án. három barátjával együtt. szombaton kirándulni volt. és . aki e szolgáltatásra kapható.amennyire csak a jogi osztályuk szakértői engedték. Ez a magyarázat a The Slick-béli kalandjaira. Carolynt . habár a fényképek némelyike olyannyira elmosódott. a páciens betegsége nem merül ki pusztán túlfűtött libidójában. tette hozzá a híradás.is az érdeklődés középpontjába került. kivéve azon barátainak családját. Kate pedig addig emelte nyugtatóadagját. Arleen öccse . Ő. A nővér szerint a Farrell lány ideje nagy részét szexuális őrjöngéssel töltötte. a Chronicle-ben megjelent egy interjú Arleen egyik állítólagos gondozójával. óriási jövedelmezőséggel működött. elmentek úszni egyet egy Palomo Grove-hoz közeli tóban. hogy ne kelljen élniük semmilyen szerkesztői fogással a hatás elérése érdekében.

A folyamat alig érzékelhető volt. Betty Katz javasolta elsőként. egy-két becéző szó ide vagy oda: A szülő feltette a kérdést: . Még Carolyn is. Sose rosszabbul.El akarod hagyni a Grove-ot addig. A McGuire. a négyes összetartozása nem volt titok a helybéliek előtt. hogy visszautasítana bármi emészthetőt.vagy Trudit. Szeszélyesen viselkedtek étkezéskor is. édesem? .Hát nem is vagyok izgatott. mely körülvette a lányokat. semmivé foszlott. jól vagyok. A nyugalom levegője. különösen a tenger gyümölcsei iránt. Micsoda kiegyensúlyozott gyermekek. amíg elül a vihar? .Biztos. éjfélkor meg a szobájukat rótták. barátjuk őrületével szembekerülve is ennyire megőrzik higgadtságukat. ahogy csemetéik időbeosztásukkal élnek: délben mélyen aludtak. de emellett terhesnek találta.Úgy nézek én ki.Nem. fikarcnyi kétsége sem lehetett afelől. hogy a lányokat meg kell óvni Arleen esztelen kijelentéseinek következményeitől. a fagyos ridegségtől a szenvedélyes kirobbanásokig. szinte patologikus viszolygást érzett bizonyos ételek. ha a szülők nem figyeltek volna ekkora elánnal gyermekeikre. . gondolták a büszke szülők. az egy szótagos kifejezésektől a szószátyárságig.A gyermek erre így válaszolt: . hogy kivel osztotta meg állítólagos sátáni tapasztalatát. Katz és Hotchkiss házban az alábbihoz hasonló beszélgetés zajlott le. hát nem teljesen ránk ütöttek? Néhány hétig ezek is maradtak: mintagyerekek. és a helyébe olyan hangulatváltozások léptek. olyan változás. mely minden valószínűség szerint észrevétlen maradt volna. Ha valaki csak futó ismeretségben volt Arleennal. mint aki felizgatta magát? . hogy nem izgattad fel magad. Trudi nem tiltakozott. Ekkor azonban a tökéletes kép kezdett darabjaira hullani. aki pedig nem arról volt híres. Hamarosan nyilvánvalóvá vált. amikor Gottlieb doki minden tekintetben egészségesnek. .Nem. . ahogy a viselkedésükben megmutatkozó visszásságok egyre szembetűnőbbek lettek. hogy a lányuknak meg kellene látogatnia a család orvosát. melyek felölelték a teljes skálát. Először az tűnt fel nekik. Semmiféle meglepődésnek nem adta tanújelét akkor sem. akik tiszteletre méltó megadással viselik a helyzetükből fakadó megpróbáltatásokat.

Együttes erőfeszítéssel végül kiötölték az egyetlen lehetséges forgatókönyvet. kiegészítve azzal az intelemmel. Nyilvánvalóan valamiféle egyezség született a lányok között. hogy ha lányuk ki óhajtja hordani a csecsemőt. Másodszor. kudarcot vallottak az ügy takargatásával is.csak a jó ég tudja. véget kell vetni a nem kívánt terhességeknek. végső bizonyság megszerzésekor. A hírek Arleen Farrell történetének újraértékelése után kiáltottak. És végül. Az újság itt is ugyanaz volt. mert a lányok közül egyik sem volt hajlandó. akkor ez a remény is dugába dőlt a harmadik. Hármuknak ez sikerült is. ami értelmesnek tűnt. Mindhárom célkitűzésük elbukott. hogy megcáfolják a történések rendszerességét. Joyce McGuire szülei vonakodtak leginkább elismerni. ha a leendő anya tizenöt kilónyi súlyt leadna magáról. még szülői nyomásra sem. ő is remek egészségnek örvendett. Az abortusz kérdésében azért. És ő is viselős volt. akkor ajánlatos lenne. és elég egyetlen indiszkrét orvos. hogy belekényszerítsék őket annak a feladására.Ezután Carolyn szülei kezdtek osztozni abban a félelemben. hogy teherbe esnek. amilyen gyorsan és biztonságosan csak lehet. melynek megszerzését fáradságot nem kímélve. izzadságos munkával elérték. hogy a három család hírneve ne szenvedjen olyan csorbát. de végül ők is rászánták magukat lányuk megvizsgáltatására. és szexuális opportunizmusukért eljárást kell indítani ellenük. mert állhatatosan elutasították. hogy lányuknak bármiféle köze is lehet a botrányhoz. Arleen azonban kudarcot vallott. érzékeny idegrendszerű lány az idegösszeroppanás szélére került. miféle indok vezérelte őket -. így a mindig is túlfeszített. . mert a botrány szereti a napvilágot. mint Farrellék. Lehetséges. hogy sarjadékuk rejtélyes viselkedése szükségessé teszi az orvosi beavatkozást. Akárcsak Carolyn és Trudi. hogy a hagymázos agyszülemény mélyén mégis ott lakozik egy darabka igazságfoszlány? A szülők összejöttek egy megbeszélésre. Az atyák kérdésében egyszerűen azért. Elsőként lokalizálni kell a leendő apákat. Mindannyian elhatározták . Ha ezen a ponton lett is volna bármiféle remény. hogy a lapok botrányrovatai új tápot kapjanak. Harmadszor. akiket mostanra a Grove minden jóérzésű polgára kitaszítottként kezel. felfedni csábítója kilétét. A válság kezelése hármas feladatot rótt a szülőkre. az egész ügyet olyan diszkrécióval kell intézni.

káoszba hullott családok. Ó. De akkor mi a helyzet a Farrell lánnyal.legalábbis a Chronicle szenzációs bejelentése szerint . azok a lehetőségek! . tébolyodottság és megint csak szex. kis híján halálos csapást kellett kiállnia. Viszont ezek az új fejlemények még az érzékenyebb idegrendszerűeket is megrázták. kisvárosi álnokság. És kis szerencsével a kitartás meghozhatja a maga gyümölcseit. de mégsem állt a feje tetejére .vetődött fel a kérdés. de alapjában véve mégiscsak elszigetelt eset volt. Minden megvolt benne. és Palomo Grove-nak . Az Őrült Lány Meséje érdekes színfoltot jelentett az ufó-megfigyelések és a Rák Ellenszerek tömegében. És ami ettől is több. A gyerekek lehetnek akár hármas ikrek. egy fiatal lányokra vadászó csábító. Az ismeretlen apa nagy valószínűséggel minden esetben ugyanaz a személy. akiknek józan. középosztálybeli léte szilánkokra hullott szét saját lányaik összeesküvése által. szex. akinek az esete az első darabka volt a mostanra Szüzek Ligája néven elhíresült kirakójátéknak? Vajon őt az a tény indította a másik három lányénál jócskán szélsőségesebb viselkedésre. Adva volt négy família.egy újabb. Ahogy a lányok egyre előrehaladottabb állapotba kerülnek. hogy a szülők találkoztak. melyre a sajtó követelte a választ. saját lángját táplálva. hogy . még csak most jön a legjava. megszállottság. vagy feketék. vagy halva szülöttek is.valójában meddő? Vagy csak a többiek sikeresebben leplezték el túlkapásaikat? A sztori egyre folytatódott. a sajtó is követheti a folyamatot.melyet ugyan megrázott Arleen esete. akinek névtelensége végtelen teret enged a találgatásnak. ami csak kell: szex. Egyfajta kultusz munkálkodik a környéken? .A sztori két nappal azután pattant ki.

mely a tónál megkezdődött. Az alkoholfogyasztás indexe meredek emelkedésnek indult. . mint megalapítása óta összesen. ha az Ördög azt parancsolja nekik. A lányok ordítozást és vádaskodást hallottak szüleiktől. visszavonták még azokat a szabadságjogaikat is. csak hogy otthon ülve teljesedjenek ki. ahogy szüleik. hogy azok még legapróbb hullámokat sem borzoltak. akárcsak a tó tükre. a korábbi ígéretek dacára. Semmi más nem érdekelte őket. mint testüket. csend és nyugalom. A figyelem. haladt tovább a maga ellenállhatatlan módján. míg körülöttük csak tomboljanak az ellentmondások.HÁROM A forgószél örvényének magjában csend volt. A Grove-nak azon az őszön több volt a látogatója. de ez mégsem érintette őket. A zárt ajtók mögött a Grove gyermekeinek ezek után sokkal keményebben meg kellett harcolniuk kiváltságaikért. háborítatlan felszínük úgy nyelte el a legádázabb támadásokat is. mely nem egy esetben végzetesnek is bizonyult. Marvin boltja már október és november hónapokban is rendkívüli üzletmenetnek örvendhetett az égetett szeszes italok területén. Nyugodtak voltak. Voltak azután már változások is. amikor a szokásos fesztiválhangulathoz járuló részegség. ahogy senki sem szerette volna. a sajtótól és barátaiktól egyaránt. ahol a lányok önként adják oda magukat. A folyamat. Érdeklődésük egymás és a külvilág iránt a nulláig süppedt. de karácsonyra a kereslet az egekbe szökött. amelyek korábban magától értetődőek voltak. De a Grove lelki egyensúlyán ejtett seb már nem gyógyult ilyen könnyen. akkor ezt ki kellett aknázni. és ők hagyták. különösen a lányos apák. az Őrültek Városát. vagy a nyüzsgés a Központban. melyek nem voltak annyira szembeötlők. de ha már ez lett a helyzet. Ezekben az időkben egymás társaságát sem keresték. A Szüzek Ligája oly módon rajzolta fel a városkát Ventura megye térképére. hogy azzal a ténnyel fognak ezentúl dicsekedni: meglátogatták azt a helyet. hadd formálja tudatukat éppúgy. folyamatosan apadt az eltelt hónapokkal és a publikum figyelmét elvonó másféle botrányokkal. mint a zsúfolásig telt bárok. Ezek a háztáji összezördülések nem kevés családra mértek csapást. miután az emberek elhatározták.

Ami azt illeti. de a hasadék fala gyakorlatilag függőlegesen ereszkedett a mélybe. Nem is egyszer került közel hozzá. és nem kínált semmilyen kapaszkodót a leereszkedéshez. minek volt tanúja aznap a tó partján. hogy mindenestül otthagyja a Grove-ot.ára meredeken esni kezdett. hátha ezúttal sikerül kiszúrnia a tó lakóját. amikor az események kezdtek a napvilágra kerülni. Miután Arleen kiadta magából annak a bizonyos délutánnak a történéseit. lehetővé téve azok megvásárlását olyan egyéneknek. hogy itt élhetnek. feleségütlegelés és magamutogatás minősített esetei a bűnösök paradicsomává tette Palomo Grove-ot. Egyfajta . Ezért a saját fejében tartotta életben az emléket. és üledékének kiszáradt porával szórta meg. Néhány napos érdeklődés után a hely ismét visszasüppedt William magányos látogatásainak színhelyévé. A figyelmesebbek könnyedén felismerték a helyszínt: a tó elsárgította a fűszálakat. akik nyáron még csak álmodni sem mertek volna arról. És ezen túlmenően még annak is megvan az esélye. A csatáknak természetesen megvoltak a maguk tanúi. A víz addigra már elkezdett visszahúzódni. de mindannyiszor ellenállt a kísértésnek. Mire a hivatalos ünnepek és az általuk ütött személyes sebek a múlt ködébe vesztek. hogy a kérészéletű sztárság. minden félelme ellenére. Amit William Witt rövidke kukkolói karrierje során a titkosságról megtanult. és egy hét múlva teljesen el is tűnt. felfedve azt a hasadékot a földön. sok család határozott úgy. gyakorta végigélve újra az ott történteket. Egyetlen éjszaka alatt jó harmadával csökkent a felülete. hogy felfedje. melynek során a korábban kívánatosnak tartott ingatlanok mint például a Sarlók környéke (melyet mostanra megmérgezett Farrellék jelenléte) . nem ellentételezné az őt élete végéig elkísérő gyanakvást és a lehetséges büntetést. jól tudva. hogy neki sem fognak hinni. Micsoda hullámverés ahhoz az aprócska tóhoz képest. és ezzel a város szociális szerkezetének finom átrendeződése megindult. Néhányan még a barlangba is megpróbáltak bejutni. számtalan látogató jött el ide.házasságtörés. mely minden bizonnyal egyik bejárata lehetett a város alatt húzódó barlangrendszernek. Nem ő volt a hely egyetlen látogatója. felbecsülhetetlen értékűnek bizonyult. Furcsa kielégülést jelentett neki az ittlét. amit ezzel elérne. az eset után mindjárt másnap valóban visszatért oda.

Félig holtnak néz ki . ahogyan a többi lánynak is sikerült. amely rátört. Sok minden érdekeset lehetett akkoriban megfigyelni. bizonyos ritka alkalmakkor. Howard Trudi sötét. mégis eszébe jutott a lányok jelenlegi állapota. A széthulló város ideális tereppé vált a kémkedéshez: szokványos csábítások és lealjasító rabszolgaság. és felidézte maga előtt a fürdőzők meztelenségét. őrjöngések.cinkosságot a barlanggal és annak titkaival. mindezt megírom. verekedések. meg fogja tudni belőle. császármetszéssel. hogy halvány fogalmuk sem volt az apa személyéről. és ez tette beteggé. istenhozzádok. Ezek után Arleen Farrell kitörlődött az emlékeiből. és a tény. az ekkor tizennyolc éves Trudi gyermeke hajnali 3. akárcsak a többi kukkoló számára. hogy miért. Folyton azt akarta. és hallotta. ahol aznap délután is. így Palomo Grove-nak is szembe kellett néznie a kérlelhetetlen tényekkel. hogy a gyermek teljesen az anyja volt. A lányok végzete nem tett rá különösebben nagy hatást. nem is beszélve arról az erotikus borzongásról. Witt könyvének fogom hívni. legszívesebben Arleenre gondolt. Hogy mit tett a tó ezután vele. amikor azt hallotta. de a nem látható dolgok túlságosan messze estek William érdeklődésétől. amiért a nagyszülők nem győztek eleget hálálkodni. A lány agyával valami nem volt rendben. amikor április másodikán a Szüzek Ligájának első tagja vajúdni kezdett. Törékeny újszülött volt. hogy valami a hatalmán kívül esett. Egy napon. ha azt akarná. mindössze 1870 gramm. és már . de ő kudarcot vallott. mélyen ülő szemeit örökölte. Howard Ralph Katz. ahogy róluk beszélnek. és mindenki. ahogyan az ezüstös tó partján állva lassan kibújik ruhájából. gondolta. ahogy itt állt. Amikor. tekintve. hallotta valakitől. bár azt senki sem tudta. .írták le állapotát. mert a lány kórházban volt. hogy megszégyenülése újabb stációhoz érkezett. . Abban mindenki egyetértett. hogy a lány már elveszítette korábbi bájának minden darabkáját. aki benne szerepel. hogy a titkai nem maradtak titkok. arra jótékony homály borult.46-kor született.Mint egy kábítós hullája. hogy férfiak legyenek vele. viselős akart lenni. és nem maradt más a helyén. A vele kapcsolatos kíváncsisága akkor halt el teljesen. egyszerűen azért. Olvasott néha felőlük. amikor napvilágot látott a műtőasztalon. ahol még akkor sem láthatná. Sajnálatos módon a négyes fennmaradó tagjainak anyaméhe nem osztozhatott a felejtés tapasztalatában. bevert orral. neki is ösztönző erőt jelentett. csak egy csodálatos vízió.

Katzék két héttel később költöztek el véglegesen. megszült a Szüzek Ligájának második tagja is. hiszen egyszerre jutott ingatlanhoz és ismertséghez a városban. melyet legjobban ismer. tökéletesen komplikációmentesen. Születésével a Szüzek Ligájának hőstörténete elérni látszott természetes végét. Carolyn az úszás . Hasonlóan édesanyjához. A minden oldalról rájuk zúduló elutasítás felett érzett fájdalmában a Katz család tervezgetni kezdte. Mindössze egy héttel a McGuire ikrek születése után Carolyn is ikreknek adott életet. A Szüzek Ligájának története foltot ejtett Palomo Grove becsületén és jó hírén. Ha csak pár nappal is elhalasztották volna indulásukat. még a halálos ágyán sem).születésekor dús. barna hajkorona ült koponyája tetején. ha a Mennyei Atyát is beleszámoljuk. Három. egy fiúnak és egy lánynak. mert két apjuk volt: az egyik Randy Krentzman. az ismerősök még azt is letagadták. Jo-Beth és Tommy-Ray lett a gyerekek neve. hogy elhagyja a Grove-ot. Két héttel azután. hogy ne csak egy újabb aranyos kisfiúcska születéséről számoljon be. Carolyn másik gyermekének temetése ugyan még vonzott egy kisebb nézőközönséget. Július 26-án este a Hotchkiss család rövid időre elment otthonról. hogy ilyesmi valaha is megtörtént. Az időzítés tökéletesnek bizonyult. és visszatér Alan Katz szülővárosába. Tovább maradtak. hogy azon a helyen dajkálja. Linda névre keresztelték. és csak jóval éjfél után. Elmaradoztak a barátok telefonjai. Ezúttal azonban a sajtónak lehetősége adódott arra is. Ami azt illeti. aki szintén koraszülött volt. a másik maga a tó. A lányt. életének első hat napjában minden egyes lélegzetvételért keményen meg kellett küzdenie. akik egypercnyi különbséggel születtek. mint tervezték. habár beigazolódni látta azokat a félelmeit is. túlságosan is békén. hogy ő már régen levette róla a kezét. és a botrányból származó jövedelmek dacára egységes kívánságként fogalmazódott meg. Június végére el is adták a házukat egy vadidegennek. aki erős csontozatú volt és tömzsi. de a négy családot ezentúl békén hagyták. Chicagóba. tehát 27-én értek haza. de a fiú holtan született. Joyce McGuire ikreknek adott életet. aki jó vételt csinált. Azért választott így (habár ezt sosem vallotta volna be. de azután már gyorsan erősödött. Carolynt otthon hagyva Lindával. Április 19-én Trudi hazavihette fiát Palomo Grove-ba. hogy minél előbb meg kell feledkezni arról. hogy Howard Katz meglátta a napvilágot. hogy valaha látták volna őket. tanúi lehettek volna a Liga története utolsó tragédiájának.

Joyce McGuire-ra hárult a kötelesség. mégpedig ugyanazzal a vérfagyasztó tárgyilagossággal. melyben leírta. hogy Carolyn meghalt. hogy nem fog nekik tetszeni. Arleen megháborodott. Ne ítéljetek túl keményen felettem .kérte őket. amit hallani fognak. Búcsúlevelet is hagyott maga után. Joyce beszélt..évfordulóját azzal ünnepelte meg. Joyce apján keresztül. hogy kényszerítő erejük ne okozhasson nagyobb kárt apjában. A sétát. vézna lánykát. a lányok úgy határoztak. megmenekülésüket. a tavat. Az igazságnak ki kellett derülnie. hogy Arleen Farrell története az utolsó betűig igaz. hanem a nem-mormonokhoz húzott. mint amennyit már eddig is tett. És ezért is fogja felvágni az ereit. akinek a keze hol ehhez. a Szüzek Ligájának csonkítatlan történetét. ahogy a Szent András-törésvonalról is értekezni szokott. Igenis megtámadta őket valami. hogy mi volt az. Ezután nekilátott. hol ahhoz a bölcsőhöz kapott. Ezért fojtotta meg Lindát. hogy minél előbb teherbe essen. a Grove és környéke mormon közösségeinek spirituális vezetőjével kiegészülve. miközben elmondja a történetet. majd saját magával is végzett. gyaníthatóan a fiú családi körben tartott csendes vallomását követően . Trudi pedig Chicagóba költözött. a fürdést.. sem lélekben. Joyce kezdetben elutasította a kérést. de azóta is érzi a jelenlétét magában és a kisgyermekben. A trauma minden képet törölt az eseményekről. hogy megfojtotta lányát. A mai napig nem tudta meg. . és valamilyen. ezért további nyomást gyakoroltak rá. melyben osztozott az összes lánnyal. hogy elringassa gyermekeit. hogy be is váltsa a figyelmeztetésben ígérteket. Dick McGuire nem volt erős ember. McGuire-ék étkezőjében ülve hallgatta a sápadt. Végül. Nem emlékszik semmire abból a napból. és azt is tudja. John pásztorral. A hat szülő. sem Farrell nem elégedett meg a válasszal. lánya ellenében. hogy gonosz. A levelet a szülők az alábbiak szerint értelmezték: a lányokat valóban megtámadták és megerőszakolták. Igenis elmentek úszni. állította. előttük felfoghatatlan okból. hogy megtartják maguknak a bűnös vagy bűnösök nevét. Különös jelenet volt. sem testben. Sem Hotchkiss. . hogy elmondja az igazat. Előadott nekik mindent.Én egész életemben senkinek sem akartam ártani. Először is figyelmeztette hallgatóságát. és az Egyház sem lépett fel támogatólag az ügyben.és a vágyat. Most. a teremtményeket. melyek a testükért küzdöttek a víz alatt. szenvedélyes kapcsolatát Randy Krentzman-nal akinek a családja hónapokkal ezelőtt az elsők között hagyta ott a Grove-ot.

. Mindannyian tudjuk. Ha elhitték Joyce történetét.felelte Joyce.emlékeztette a lelkész.Azon a napon létezett. . nem .Akkor tán a gyermekben? . hogy a barlangot lepecsételtessék. Az adakozók java része csak azért írta alá a csekket.lágyan ringatta a bölcsőket.kérdezte Carolyn apja.mondta -.Ő nem tehet semmiről. Farrell betartotta a szavát. . . a hasadékot betonnal töltötték ki. Ő és Hotchkiss egy szempillantás alatt elegendő adományt gyűjtöttek a városban ahhoz. mind elmondtam. Legalábbis nem abban az értelemben. olyan volt vele beszélgetni. ha elég eső esik. Jo-Beth és Tommy-Ray nem megszállottak.mutatott rá Arleen apja. hogy Farrell mielőbb eltűnjön a küszöbjéről.Nem. hogy a lányok lementek a vízhez.. ha nem. . Randy Krentzman az én választásom volt. És Trudi is. . . Októberben.így is tettem ..A tó nem létezik . . amíg egy ilyen pecsét megadja magát. hogy a Sátán benned van. gyermekem? . És talán egyszer megint létezni fog. Addig Palomo Grove gyermekei békességben játszadozhatnak. Biztos vagyok benne. Egyszerűen csak nem Randy gyermekei.kérdezte.Nem. néhány nap híján tizenöt hónappal azután..Azt ígérted.megengedett magának egy apró félmosolyt . . . Arleen hogy oldotta meg a dolgot. .Ezek szerint Randy Krentzman felelős mindenért? . mindkét kezével egyet-egyet -.Ő? . . mint egy időzített bombával. hogy elmondod a teljes igazságot .Akkor kicsoda? .Azt állítod. ha rajtam múlik. Jó sok évnek kell eltelnie. .kérdezte a pásztor. hogy Carolyn is talált valakit. Az lehet.Amennyit tudok. Bármelyik férfi lehetett volna. .Soha. Mióta a kis hercegnője elveszítette a józan eszét. mert nagyon jóképű srác volt. Tudják. hogy hasonlítanak egy kicsit rá. A bennük lakozó szellem azonban a tóé. az apák személye egyáltalán nem fontos..és ennek örülök is .

és nem lehet meghamisítani -. melyik lyukból merítsen örömet. Néha még ő is elfeledkezett róla.voltak azok az árnyaltabb jelek. melyeket William Witt férfivá érésének elmúlt tizenhét esztendejében összegyűjtött . ahol képes volt egy pillantást vetni a kamera mögötti életre. hogy ott van. az kemény. Ilyen volt. hogy senki még csak nem is sejtette.akit azért alkalmaztak. hogy mindenkinél jobban ismeri Palomo Grove-ot. hogy a sztárokat két beállítás közti szünetben is harcra készen tartsa . amikor a színész. Néha a fényképész .keze maradt ott a kép peremén. mindenestől .és William számára sokkal árulkodóbbak . Sokkal gyakoribbak .gépestől. Az ilyen nyilvánvaló hibák aránylag ritkán jelentek meg. vagy amikor egy láb sebesen felemelkedett. Máskor egy technikus vagy egy statiszta . hogy pont takarásban tartja az akció érdekesebb elemeit. Ilyen alkalmakkor. akinek a bűn különféle barlangjai egyszerre tárultak fel és elbizonytalanodott. Létezett valami a város élete mögött.ami valójában nem is volt fikció. melyeket kimondottan ebből a célból tett -. a szereplők mögé függesztett tükörben. mindig azok voltak a kedvencei. Hónapok teltek el .először postai rendelés útján.megjelent egy. mert a lencse túloldalán álló hatalom felüvöltött. hiszen ami kemény. melyek a jelenet mögötti realitást tükrözték vissza. mint egy sietősen távozó szerelmesé. amikor a fikció felkorbácsolta szenvedélyét . William úgy érezte. a kamerára pillantott eligazításért. mely olyan önzetlenséggel irányította annak mindennapjait.Harmadik rész SZABAD LELKEK Egy A több száz erotikus magazin és film közül. később Los Angeles-i kirándulásai alkalmával.

és elfelejtette a rejtett kezet. A szecsuáni konyha iránti őrület két ilyen jellegű intézményt is életre hívott. hogy néhány kisebb sztár lakhelyéül választotta a Dombot. Vance és Cobb háza között. Valamivel lejjebb a dombon a cowboy-színész Raymond Cobb romboltatott le egy házat. esetleg egy túllocsolt gyepről lecsordogáló patakocska hatására. Most. a Grove alvóvárossá nemesedett. és hogy tudja. valahányszor egy . mind peremkerületei kezdtek kinőni a Simi Valley-ből. és nem lehet meghamisítani). mely csodálatos panorámát kínált mind a városra. Virágzottak a . hogy az egész város körülötte csak fikció (nem egészen fikció. mely még egy seriff-jelvény alakú úszómedencével is büszkélkedhetett. hogy eszébe jusson a tó és a Liga. A Los Angeles-i import más formákban is megnyilvánult. a fák között tökéletesen elrejtőző házában élt Helena Davis. Ahogy mind Los Angeles. ami csak tovább fűtötte a szóbeszédet. Buddy Vance. Bármelyikük elég volt ahhoz. különösen Widbluffben. Az ő jelenlétük tette indokolttá a ház gúnynevét is: a Bűn Fészke. A hetvenes évek végén. akárcsak a pornóban. hetvenes éveinek végén. A legnagyobb házat. Megjelöltsége dacára a Grove dinamikusan fejlődött. teljes visszavonultságban élt. a némafilmsztár. mind az azon túl elterülő völgyekre. hogy az egyik idősebb városlakó szemében. a komikus vette meg. és Miss Davis barátjának vallotta magát. a városban az ingatlanárak meredek emelkedésnek indultak.mindig hat láb magas és mindig szőke . akkora sikerrel. Lehet. hogy versenyben maradhasson. hogy hamarosan el kellett utasítania a későn jelentkezőket. egy fényűző rezidenciát. és ő is egyike a színészeknek ebben a furcsa színjátékban. Azután. egy futó pillantást vethetett valamire. éppen amikor William belépett az üzleti világba. vagy az utca kövezetén megjelenő kátyú láttán. hiszen a hús az hús. Újabb lökést adott a prosperitásnak. mióta a barlangokat lepecsételték. A színjáték pedig a Liga történetéhez fogható drámák nélkül zajlott. hogy a helyébe felépíthesse saját ranch-át. akinek a műsorát valaha a legnagyobb durranásként tartották számon a tévétársaságok.fiatalember tűnt fel a városban. A Központban Egészséges Élet Klub nyílott. az ingatlanforgalmazás után. elhozva azt a sikket a városba. és vele együtt Witt is.úgy. melyet az mind ez idáig nélkülözni kényszerült. aki a maga korában a pletykákban legtöbbet emlegetett színésznő volt. hogy ment az üzlet. és mindkettő kellőképpen látogatott maradt ahhoz.

A családok elválaszthatatlan részeivé váltak a Grove múltjának. valamikor régebben? Ha ilyenkor volt egy törzsgyökeres Grove-lakos a közelben. Olyan vérmes lett a kereslet az üzlethelyiségek iránt. William úgy hallotta. melyeket korábban a Grove sohasem igényelt. akik korábban Thousand Oaksba költöztek. Joyce mostanában szinte egyáltalán nem hagyta el a ház falait. miközben élték az életüket. az őslakosok. a karate iskola. A szülei pár évvel ezelőtt leköltöztek Floridába. a csendes. de még Jocelyn Farrell-lel is -. hogy hírnevük ide is követte őket. hogy a bevásárlóközpontra még egy szintet fel kellett húzni. vagy a kiskedvencek boltjában. a beszélgetés sebesen elterelődött kevéssé ellentmondásos vizekre. a pedikűrösnél várakozva. akit a felesége elhagyott egy nála tizenhét évvel idősebb San Diegó-i ügyvédért. Számosan voltak olyanok. És a tudás óvatosságra intette őket. miközben a gyerek választott a háromféle csincsilla közül. amikor eljött meglátogatni a városban lakó barátait. A többieket pedig állandóan szemmel tartotta. Tudták. amikor sikerült tíznél több értelmes szót egymás mellé raknia. amit tudtak. soha egyetlen szót sem váltottak. ha a Szüzek Ligája egyszer és mindenkorra elfelejtődik. vallásos asszonyt. az újonnan jöttek megemlítettek egy szóbeszédet. és visszatért. Az olyan üzletek. férjhez ment. és bólintott egyet. A lány soha nem épült fel a megrázkódtatásból. szecessziót és amerikai naiv művészetet. de rá kellett ébredniük.a McGuire-ekkel. még mindig helyesebbnek érezték. Hogy állítólag történt itt valami. hogy Blue Spruce-ban éljen. Arleen húga. aki egyedül nevelte fel Tommy-Rayt és Jo-Beth-t. néhol csak közönséges giccset kínálva. Hotchkisst. . férfitámasz nélkül. melyet a várossal kapcsolatban hallottak. lányukra és unokáikra hagyva házukat. Az úszómedence-kellékek boltja. Joyce McGuire-t. A Farrell családot. hogy kivételesen jó hét volt. egyszeriben nélkülözhetetlenné váltak. és aki sohasem tudott felocsúdni e csapásból. Habár az azóta eltelt években felnőtt egy új generáció. Jim Hotchkiss-szal. William is egy volt ezek közül.különféle stílusok boltjai. Jocelyn Farrell. ahová Arleent is magukkal vitték. Végül Louisianában állapodtak meg. amikor találkozott velük . Nem is volt szükségük a szavakra. ahogyan hívni szerették magukat. akik sohasem voltak képesek megemészteni a történteket. William alkalmanként látta is. a körömkozmetikai szalon és bronzárium. Néhanapján. és habár William látásból valamennyiüket ismerte.

.

ha hozzá szóltak. egészen addig. habár a festését már jócskán kikezdte a tucatnyi chicagói tél hava-sója. csak végig kell néznie a kocsisoron. és lassan őgyelegve a helyiségbe lépett. amit csak vett). Márpedig ő nem viselt edzőcipőt: fekete bőrcsizmát hordott. hogy idegen tartózkodik a városban. ha végignéz rajta. Még a lehajtható tetejű Pontiac is hófehér volt. Egy Frozen Yogurt boltot választott. állandóan. Idevaló vagy sem. míg le nem koszlott a lábáról. Fogai még ettől is világosabbak voltak. az előzővel minden tekintetben megegyező párat. habár csak ritkán mosolygott. Ha időközben bárkinek is szüksége lesz valami bizonyítékra. mint minden kabát. ami egyáltalán nem vallott kaliforniaira. ami azt illeti. Olyan város volt ez. . hogy egy pillanatig szinte azt gondolta. Beszélni se sokat beszélt. nap nap után.KETTŐ 1. A pult másik feléről felhangzó üdvözlés olyan meleg fogadtatásra utalt. De az is elég.Sziia! Segíthetek valamiben? . jó oka volt az ittlétének. Először is. nyakára göndörödő fekete hajával. viszont mellben szűk volt. mint a legelhagyatottabbat a sorban. amikor ki kell majd vinnie a prérire. vállig érő. hogy agyonlője. útbaigazításra volt szüksége. Hamarosan el fog jönni az idő. kerek szemüvege mögött megülő sötét szemeivel és túlságosan fehér bőrével. és minél előbb végez a dolgával. hogy ezután vehessen magának egy vadonatúj. de útközben jó néhányszor szorult toldozgatásra. Reménytelenül kilógott a sorból kordbársony nadrágjában és elnyűtt kabátjában (melynek túl hosszúak voltak az ujjai. hogy felismerték. A járgány keresztülsegítette ugyan az országon. ahol az ember értékét edzőcipőjének márkája határozta meg. annál hamarabb könnyebbül meg. A fiatalember gyakorlatilag monokróm jelenség volt. Társaságban is inkább csak hümmögött. amivel a Központ előtt parkolt.

Ez nem olyan nagy város. Tízpercnyi. de a gondolatait is ellazította. A válaszképpen felcsillanó mosoly azt üzente: itt minden tökéletes.Üdvözöljük Palomo Grove-ban. A gépezet.. így sokkal kevesebbet hebegett össze-vissza.Persze. és szüksége volt egy alapos átgyúrásra. gondolta mindjárt utána. Wendy volt az. . .Én.válaszolt sebtében. sarló felugrással. a maga részéről készen állt. lehúzhatja a rolókat a vakító napfény ellen.Melyik az olcsóbb? . rúgások és ütések kombinációjából álló árnyék-bokszolással melegített be. mint a vasárnapi újságok képregény-mellékletei. új vagyok itt . hogy visszahúzódhat szobájának biztonságába. melyet kedvenc rúgásaiból álló speciális koktélja követett: a fejsze. van itt valahol egy hely. túl sokáig volt a vezetőülésbe gyömöszölve. Ennél sokkal többnek is lennie kell a háttérben. Legelőször is: kicsoda is Howard Katz? Az én többé nem tűnt elégséges válasznak. aki erre rávilágított. hogy némi tornával és egy frissítő zuhannyal lehel életet tagjaiba. Stillbrook Village-ben.. Kaliforniáról? .Úgy értem. hogy feltegye Palomo Grove-nak a kérdéseket. Csak két perc innen.Itt nem kell térkép . A mosoly a pult túlsó felén tovább szélesedett. A jól bevált gyakorlatsor nemcsak az izmait.Úgy érted. Akkor van itt valahol egy hotel? . a Központ háta mögé vezető jelzések ezernyi színben tündököltek. ahol vehetnék egy térképet? . a Jólét Kikötőjében . Egy pillanatig szinte ő is hinni tudott ebben. A parkolóban felpolírozott autók csillogtak. ahogyan hivatkozni szokott testére. rövidre fogva mondandóját. Mire elérkezett a lábemeléshez és a felüléshez. . mely azzal végződött. és ejtőzhet egy kicsit. egy újabb. a dugóhúzó.Tökéletesen hangzik. Könnyen megtalálod. amiért valójában ideutazott. Palomo Grove-ról . egy hely. Az autóút utolsó szakasza teljesen kimerítette. Az én csak a gépezetet jelentette. ezért úgy határozott.olyan élénk színekben pompázott..A Terasz.mondta..magyarázta a lány. Vagy van egy másik.) .. hogy a lány elhagyta. és a hátsó forgó-rúgás felugrással. azon az éjszakába nyúló vitán. Boldog volt. (Micsoda ostoba megjegyzés. Itt van nem messze.Nem. . . a Központ háta mögött. a hotel homlokzatára festett üdvözlet . .Oké.

Kedvellek. addig ő szánalomra méltó bizonytalansággal tekintett lényére. . Felhúzta a redőnyt. hogy a hét java részében jóformán szóra sem nyitotta a száját. hogy már egy óra múlva sem.Egy ember. és úgy tűnt. és a kijelentések mind egy irányba mutattak: Katznak hiányzik egy kereke. de nem szeretlek. a Mama kikiabált szobájából.jelentette ki Wendy -. Míg másoknak határozott képük volt magukról ambíciók. Éppen amint elérte a bejárati ajtót. vallás -. értelmesnek is találták gondolatait.Wendy. Ha van a földön egyáltalán olyan hely.Jo-Beth? Ott vagy? Jo-Beth? Ugyanaz az ereszkedő tónus a hangjában. Richie. hogy ő már halott volt (hirtelen. Hogy Wendy is feladta a küzdelmet. A fájdalom olyan mélyen ivódott belé. (Te vagy az én szent bolondom.. megjegyzése még most is fülében csengett. Majd egyszerre megvilágosodott számára a megoldás. mely mintha arra figyelmeztetné: most szeress engem. El sem tudta képzelni.Tudod. mint mindig. neki magának kell felfednie a rejtélyt. . Furcsa. Kivárták. álmában érte az elmúlás).) De mások számára Katz csak egy balfácán volt. A levegő gyöngyház-szerűen áttetsző volt és édes illatú. . amíg hebegése-habogása árjából felszínre emelkedett mondanivalója. . hogy miért nem? Mert nem ismerlek. de igaz. hogy nem leszek itt. Howie . Most.kérdezte akkor Howie. És tudod. ahol megszületett. azt már képtelen volt elviselni. Lem -. . akinek lyuk tátong a közepén. még a nehézsúlyúak számára is. hogy mit rebesgetnek a háta mögött. akik kedvelték . de tudta. ki vagyok? . mi vehette rá anyját arra. és a megoldással talán betömnie a bensőjében tátongó óriási űrt. akkor az csakis az a város.Elég furcsa egy megfogalmazás. vélemények. . Lehet.Elég furcsa érzés. hogy szemtől szemben is vállalták volna véleményüket vele szemben -. türelmesek voltak vele szemben. hogy itt hagyja ezt a kellemes helyet Chicago keserves téli hóviharaiért és fojtogató nyaráért. és kinézett a fénybe. ahol megértheti létének hogyanját és miértjét. Nyíltan nem kötekedtek vele . Azok. ugyanolyan tökéletes időzítéssel. mert holnap már lehet.ahhoz túlságosan fitt volt. mondta neki egyszer Lem.

bár ideje nagy részében az volt. .Jövök már. mondták. majd a vállukat vonogatva távoztak.bizonygatta Joyce. Szakorvosok jöttek. Ez viszont olyan diagnózis volt.Este átugorhatna hozzám. mintha kétszer annyi lett volna. . ép gerinc. Le-fel. hogy a házban ilyesmit szóba hozzanak. Jo-Beth megindult a lépcsőkön felfelé. Ép szív. aki megháborodott. hogy itt vagyok. Arcán nyomát sem lehetett látni a sminknek. hogy hívjon fel? . amit megtesz. . . a nyitott ablak mellett. de máris úgy viselkedett. az az örökös sóhaj a hangjában. Nem tűnt betegnek. lányát mozgatva a lépcsőkön. amit soha többé nem hagyhatott el. Mama. Kérlek. fel-le. Mama? Joyce McGuire megszokott pozíciójában feküdt: a kanapén. le-fel.Csak egy percre. Jobb. Mit számít az az egy perc? . Fizikálisan minden tökéletes. és bedugták egy kórházba. A szerephez beteges pasztellszínekbe öltözött. Ne izgasd fel magad.Mi az. . . ami csak tovább erősítette a szakadék peremén ingadozó idős hölgy benyomását. le-fel.Válthatnánk pár szót? . és erről a szerepről a világ összes orvosa kedvéért sem mondott volna le. A fülei között viszont. hogy bármilyen formára igazította vagy feltűzte volna. A halálos nagybeteg szerepét osztotta magára. kezének és szempilláinak reszketése. Mama valamikor ismert egy olyan lányt. . A lassúság.. mint bármi mástól a világon. párnával a feje alatt. Az emberek csak kibeszélnék. Emiatt jobban félt az őrülettől. amiért a Mama többé nem járt nyilvános társaságba. mintha minden egyes centiméter a gravitáció felett aratott diadal lett volna. hagyta hosszúra nőni gesztenyebarna haját. amit a Mama hallani sem akart. anélkül. felszámolták a kiszállási díjat. hogy idebenn marad a házban. Jövök.Elkések a munkából. Naponta hányszor kell megtennie azt az utat? Az élete lassan mérhetővé válna a lépcsőfokok számolásával. ép tüdő. ott nincsen minden rendben.Szívem. itt vagy még? .Tudod. Mama.Ő nagyon elfoglalt ember. Még azt sem engedte. megnézték. ahogyan felemelte fejét a párnáról.Nekem biztosan rá fog érni . . fel-le. Még csak a harminckilencedikben járt.Megmondanád a pásztornak.kérdezte Joyce. Mindent egybevetve Jo-Beth örült.

Szeretlek. . . . Jo-Beth betette az ajtót. Ez volt az a pont. ilyen vagy olyan verzióban. . szívem.biztatta Jo-Beth. és elindult a lépcsőn lefelé. Mama.Semmi puszi? . Nem alszik. Jo-Beth visszafordult az ajtóhoz. . mindig emlékeztette magát. A minket körülölelő világ nem más. .Soha nem szoktad elfelejteni. .mondta Jo-Beth. ahol John atya és a Mama olyan tökéletesen megértették egymást. . .Tudom. . hogy édesanyjának megvan a jó oka a visszavonultságra. és megcsókolta édesanyja arcát. A rosszindulat és a megbélyegzettség jócskán indokolttá tehették betegességét.Alszik? Tommy-Ray állt a lépcsősor aljában.Mama. szívem. Mama.Figyelj.Reggel találkozunk . ahol olyan arcok kísértenek. Jo-Beth sikítani tudott volna az idegességtől.Az teljesen mindegy .Megmondom John atyának. melynek keretében figyelte a világ változását. Mama. Az élet nem kegyes az olyan hajadonokhoz. akik képesek minden elmondhatatlan borzalomra. Jo-Beth kötelességtudóan visszaballagott az ablakhoz. mint a Halál Völgye. .A fenébe. .kérdezte. Elértek a jól kitaposott úthoz. mint amilyen a Grove is. . .Én is szeretlek.Nem. Joyce szemei megrebbentek az ablak felé. ..Ez nem New York. és ez Palomo Grove volt. most már tényleg mennem kell. amikor sokáig elvagy. . Még az evilági Sátán lakhelyét illetően is megegyezett a véleményük.Nem szeretem.Vigyázz magadra .Amikor. .A világon sehol sem biztonságos. . Jo-Beth gyerekkora óta ugyanezt hallotta.Minden rendben lesz. de Joyce utána szólt. tudom. akik egy valaki fölött olyan könnyen pálcát törő városban laknak.jegyezte meg elmerengve.. .kérlelte szelíden Joyce. hogy hívjon . mint most is.

.Nem tudom. a tükörből visszaverődő ikerképre meredve. . mindenki csak rám száll. Míg ő estébe nyúló műszakokat dolgozott a Steak House-ban. és a többiekkel. Úgy éreztem. hogy lett volna szesz a házban. .békítgette Tommy-Ray. . Tommy-Ray csontozatának finomsága tökéletesen idomult a lány áttetsző szépségéhez.Napról napra önteltebb vagy. hogy ellenőrizze külsejét.Tudom. jól tudva.Most meg te fogsz rám szállni? A francba.vádolta a lány. melyet mindketten csodáltak. Jo-Beth elmosolyodott. . Tommy.Én is. nem szállunk rád. és beszélned kellene vele. .Nem. . addig testvére a barátaival volt a parton: Seannal.áradozott a fiú.Szóval az is az ő hibája. Mi mindannyian azt hisszük. . hogy testvére is így érez. . Jo-Beth semmit sem szeretett jobban. Lehet. . Lágyan arcon csókolta. Hiányzott neki kettejük kapcsolata. amilyet csak egy lány kívánhat magának. Andyvel. mellé állva.Gyönyörű.Szerinted? Ha én is úgy nőttem volna fel. és tudva. Sajnos az utolsó néhány hónapban nem mentek együtt sehová. De úgyis csak alaposan megszorongatna a keddi miatt. .Részeg voltál . mint egy festmény . . hogy csak én vagyok így. . akkor nem szállna olyan könnyen a fejembe. majd a tükörhöz ment. hogy olyan vonzó társasága van. minden előzmény nélkül. mint a normális kölykök. mintha minden a végéhez közeledne.Az a bűnös ital.Egyik sem.Fel kellene menned. hogy fantasztikus vagy. vagy te énrám? . hogy berúgtál? .Láttál valaha is két ennyire hasonló arcot? A lány elmosolyodott.Te egoista .Én kezdek hasonlítani rád. . . Igaz? .Mind a ketten azok vagyunk.Ezt szereted bennem . Tényleg rendkívüli volt a hasonlóság kettejük között.Mégis mit? .Te is ezt gondolod? .kérdezte egyszerre a fiú. . mint testvérével kéz a kézben sétálgatni. Még a venice-i parti sétány kozmetikázott tündérkéi is megfordultak utánuk. .Nem éreztél valami furcsát az elmúlt néhány napban? . és ezt te is tudod. és átkarolta testvérét.tört ki a lányból.

- Még csak most jön a nyár. Most kezdődik minden. - Igen, tudom... de Andy jelentkezett egy főiskolára, hogy rohadna meg. Seannak van az a nője L. A.-ben, és minden idejét vele tölti. Nem tudom. Csak én maradok itt, hogy várakozzak, de még azt sem tudom, mire. - Akkor ne tedd! - Mit ne tegyek? - Ne várakozz! Vágj bele te is valamibe! - Én is ezt akarom. De... (A fiú hosszasan tanulmányozta arcát a tükörben.) - És te? Te nem érzel valami... különöset? Jo-Beth viszonozta a pillantást. Nem volt biztos benne, hogy be akarja vallani az álmait, melyekben elkapta az áradat, és egész élete hullámok hátán lovagolva jelent meg előtte. De ha nem Tommynak vallja meg, akit szeretett és akiben jobban bízott, mint bármilyen más élő teremtményben, akkor kinek? - Oké, bevallom - mondta. - Én is éreztem valamit. - Mit? A lány megvonta vállait. - Nem tudom. Talán én is csak várakozom. - És tudod, hogy mire? - Nem. - Ahogyan én sem. - Hát nem vagyunk tökéletes pár? Magában végigfuttatta a beszélgetést Tommyval, míg a bevásárlóközpont felé tartott. A fiú, szokás szerint, kettejük közös érzelmének adott hangot. Az utolsó néhány hét várakozással terhesen telt. Valami nemsokára történni fog. Álmai megsúgták neki. Érezte a csontjaiban. Csak abban reménykedett, hogy a várakozás nem fog túl hosszúra nyúlni, mert kezdett elérkezni arra a pontra, a Mamával, a Grove-val és a Steak House-beli állásával kapcsolatban, hogy kijöjjön a béketűrésből. Megindult a verseny töréspontjához közeledő türelme és a horizont mögött húzódó valami között. Ha a nyárnál is tovább várat magára (bármi legyen is az, akármennyire valószerűtlen), akkor ő fog felkerekedni, hogy megkeresse.

2.

Úgy tűnik, ebben a városban senki sem sétál, jegyezte meg magában Howie. Háromnegyed órán át tartó kószálása során a Dombon mindössze öt gyalogossal találkozott, és az ő esetükben is kisgyerek vagy kiskutya jelentette különcségüket. Rövid kirándulása során sikerült egy olyan kedvező pontot is találnia, ahonnét áttekinthette az egész várost. A meredek út az étvágyát is meghozta. Marhát a marhának, gondolta, és a Központ által kínált étkezőhelyek közül a Butrick's Steak House-t választotta. A hely nem volt túlzottan nagy, és csak félig volt emberekkel. Leült az egyik asztalhoz az ablakok mellett, kinyitotta Hesse Sziddhártájának egy viharvert példányát, és birkózni kezdett az eredeti német szöveggel. A könyv édesanyjáé volt, aki számtalanszor elolvasta újra meg újra - habár Howie egyetlen olyan alkalomra sem tudott visszaemlékezni, amikor akár csak pár szót is szólt volna a nyelven, melyet nyilvánvalóan folyékonyan beszélt. Ő ezt nem mondhatta el magáról. A könyvet olvasni olyan volt, mint egy afféle belső dadogás; kemény harc minden egyes szóért. - Hozhatok valamit inni? - kérdezte a pincérnő. Éppen azt akarta mondani, hogy „csak egy kólát”, amikor az élete visszavonhatatlanul megváltozott. Jo-Beth lépte át a Butrick's küszöbét, ahogyan azt tette az elmúlt hét hónap minden hetében három alkalommal, de ma este olyan volt, mintha minden más alkalom csak próbája lett volna ennek a belépőnek; ennek a megfordulásnak; és ahogyan a szeme találkozott az ötös asztalnál ülő fiatalember szemével. Egyetlen pillantással felmérte a fiút. Szája félig nyitva volt. Aranykeretes szemüveget viselt. Egy könyvet tartott a kezében. Tulajdonosa nevét nem tudta, nem is tudhatta. Soha életében nem látta. A fiú mégis ugyanazzal a felismeréssel tekintett rá, amelyről jól tudta, hogy az ő arcán is ott ragyog. Olyan, mint megszületni, gondolta a fiú, erre az arcra nézni. Mint előbújni valami biztonságos fészekből, és belecsöppenni egy olyan kalandba, melytől még a lélegzet is eláll. Az egész világon nem volt semmi csodálatosabb, mint a lány ajkainak finom íve, ahogyan rámosolygott. És ahogyan most is mosolygott, mintha nyíltan flörtölne vele. Fejezd be, mondta a lány magának, nézz már félre! Azt fogja hinni, hogy elment az eszed, amiért ennyire bámulod. De hiszen ő is bámul rá, nem igaz?

Addig fogom nézni, amíg csak ő néz rám, amíg le nem veszi rólam a szemét. - Jo-Beth! A sürgető hívás a konyhából jött. A lány pislogott egyet. - Egy kólát mondott? - kérdezte a pincérnő. Jo-Beth a konyha felé kapta tekintetét - Murray hívta, mennie kellett -, majd visszapillantott a fiúra, aki még mindig állhatatosan nézett rá. - Igen - látta Jo-Beth, ahogy a fiú kimondta. A szavak neki szóltak, nagyon is jól tudta. Igen, menj csak, mondta neki. Megvárlak. A lány bólintott, és elindult a konyhába. A találkozás az elejétől a végéig jó ha öt másodpercig tartott, mégis mindketten izgatottan megremegtek a hatására. A konyhában Marvin szokásos mártírszerepében tetszelgett. - Hol voltál? - Mindössze két percet késtem, Marvin. - Volt az tíz is. Háromfős társaság vár a sarokban. Az a te asztalod. - Már veszem is a kötényem. - Csak siess! Howie szeme a konyhaajtóra tapadt, várva, hogy a lány újra feltűnjön; a Sziddhárta pedig szép csendben elfelejtődött. Amikor végre előjött, nem nézett az irányába, hanem egyenesen az étterem túlsó felében lévő asztalhoz ment, hogy kiszolgálja a vendégeket. Nem érezte magát csalódottnak, amiért a lány feléje sem nézett. Már az első pillantást követően kialakult közöttük egyfajta összhang. Egész éjjel várni fog rá, ha úgy alakul, vagy akár holnap is, ha arra lesz szükség, míg csak be nem fejezi munkáját, és újra rá nem tekint. A Palomo Grove alatti sötétségben a gyermekek ihletői még mindig szorosan tartották egymást, egyfolytában, mióta először a földre zuhantak, nem vállalva a kockázatot, hogy a másik esetleg elszabaduljon. Még amikor felemelkedtek, hogy megérintsék a fürdőzőket, akkor is együtt tartottak, mint a csípőjüknél összenőtt sziámi ikrek. Fletcher csak lassan értette meg a Jaff szándékait azon a napon. Azt gondolta, hogy az megint csak azt a nyomorúságos teratát akarja kiszedni a lányokból. De a Jaff szándéka ezúttal jócskán nagyra törőbbnek bizonyult. Gyerekcsináláson

törte a fejét, és bármennyire aljas is volt ez a szándék, Fletcher rá volt kényszerítve, hogy kövesse a példáját. Egyáltalán nem volt büszke a támadásukra. Amikor pedig a következményekről szóló hírek kezdtek elérni hozzájuk, a szégyene csak tovább nőtt. Valaha, az ablak mellett ülve, Raul társaságában, azután vágyakozott, hogy ő legyen az égbolt. A háborúskodás a Jaff-fal ehelyett ártatlanok megrontójává tette, akiknek egyetlen érintéssel megpecsételte a sorsát. A Jaff nem kevés örömöt lelt Fletcher zavarodottságában. Sötétségben leélt éveik alatt Fletcher számtalanszor érezte ellensége gondolatait, amint azok a gyermekek körül forogtak, akiket életre hívtak, és azon merengett, melyikük fog elsőként eljönni, hogy kiszabadítsa valódi apját. Az idő már nem ugyanazt jelentette a számukra, mint a Nunció előtt. Nem éreztek éhséget, sem álmosságot. Szerelmesek módjára egymásba temetkezve, sziklába zártan várakoztak. Néha hallották a felszínről leszüremlő hangokat, ahogy azok végigvisszhangoztak az árnyalatnyi, de örökkévaló földmozgások nyitotta hasadékokon. De ezek az elkapott foszlányok nem nyújtottak támpontot gyermekeik fejlődésével kapcsolatban, akikkel mentális kapcsolatuk a legjobb esetben is elmosódott volt. Vagy legalábbis az volt, egészen ma estig. Ma este ivadékaik találkoztak egymással, és a kontaktus hirtelen tisztává lett, mintha gyermekeik megértettek volna valamit saját természetükről, meglátták volna a tökéletes ellentétet, és szándékukon kívül ezúton nyitották volna meg elméjüket teremtőik előtt. Fletcher egyszeriben a fiatalember, Howard fejében találta magát, aki Trudi Katz fia volt. A fiú szemein keresztül ellensége gyermekét látta, akárcsak a Jaff lánya szemein át Howardot. Ez volt az a pillanat, amire vártak. A harc, melyet végigvívtak egész Amerikán, teljesen kimerítette őket. De a gyermekeik most már megvívhatták helyettük a harcot; véget vetve a csatának, mely immár két évtizede döntetlenre állt. Ezúttal a küzdelem a halálig fog tartani. Vagy legalábbis így számították. Azonban, életükben először, Fletcher és a Jaff ugyanabban a kínban osztozott - mintha egyetlen lándzsa fúrta volna át mindkettőjük szívét. Ez nem volt háború, hogy a franc essen bele. Minden volt, csak háború nem. - Elment az étvágya? - kérdezte a pincérnő. - Azt hiszem, igen - válaszolta Howie.

- Akarja, hogy elvigyem az ételt? - Igen. - Szeretne valami desszertet? Egy kávét? - Még egy kólát. - Egy kólát. Jo-Beth is a konyhában volt, amikor Beverly megjelent a tányérjával. - Mekkora kár ezért a finom rostélyosért - mondta Beverly. - Mi a neve? - akarta tudni Jo-Beth. - Mi vagyok én, randiközvetítő? Nem kérdeztem tőle. - Akkor menj, és kérdezd meg! - Kérdezd meg te! Kért még egy kólát. - Köszi. Ránéznél addig az asztalomra? - Nyugodtan hívj csak Cupidónak. Jo-Beth-nek sikerült a munkájára koncentrálnia, és távol tartania a szemét a fiútól egy teljes félórán át, de ami sok, az sok. Kitöltötte a kólát, és kivitte neki. Legnagyobb rémületére üresen találta az asztalt. Kis híján eldobta a poharat; az üresen hagyott szék látványa szinte beteggé tette. Ekkor, a szeme sarkából, észrevette a fiút előjönni a mellékhelyiségből, és elindulni az asztal felé. Meglátta őt, és rámosolygott. Átvágott az asztalához, útközben két hívást is eleresztve a füle mellett. Már azt is tudta, mit fog tőle elsőként megkérdezni; ez volt a fejében, amióta csak meglátták egymást. A fiú azonban, ugyanazt a kérdést feltéve neki, megelőzte őt. - Ismerjük egymást valahonnan? És persze ő is tudta a választ. - Nem - válaszolt neki. - Amikor... te ... te... - Szája botladozva ejtette ki újra meg újra a szót; állkapcsa úgy dolgozott, mintha rágógumin csámcsogott volna - Te... dadogta egyfolytában - ...te... - Én is ugyanezt gondoltam - szólt közbe a lány, reménykedve abban, hogy türelmetlenségével nem bántotta meg. Úgy tűnt, nem. A fiú újból elmosolyodott, arcizmai elernyedtek. - Különös - töprengett Jo-Beth. - Te nem itt a Grove-ban laksz, igaz? - Nem, Chicagóban. - Hát az jó messze van ide. - Viszont itt születtem. - Tényleg? - A nevem Howard Katz. Howie.

Nem ismertem. Nem az a kellemes.Nem hiszed? . . Mindenki imádja. és a kijelentésből áradó meggyőződés szinte a könnyekig meghatotta a lányt. amikor én még csak pár hetes voltam. Akkor először is.Ez egyre furcsább.Tizenegy körül..Nekem nincs apám.Mikor végzel itt? ..kérdezte a fiú.. . ..Hogy találkozzunk. Két éve halt meg. én. Van egy ikertestvérem is. . Már.mondta.Ő Chicagóban maradt? . míg a kocsi felé bandukoltak. .Velem is ugyanez a helyzet. Találkoznod kell Tommyval. . Jo-Beth felnevetett. Meleg volt az éjszaka. . . úgy értem. Amikor mégis szóba hozta. És mi a helyzet az apáddal? . Tizenegy-tízkor együtt léptek ki a Butrick's-ból.sajnálkozott Jo-Beth.Várni fogok .kérdezte a fiútól. olyan volt.válaszolta a fiú.Én Jo-Beth vagyok. . .. nem igaz? .Miért? .Oké.De így egymásra találtunk .Halott.De hát ez nem is számít sokat. Jó. pont elkerültük volna egymást. Megint hebegett-habogott.. . Talán hogy jobban megértsem őt és magamat is. hanem a nyomasztó párásság.. szerdán és pénteken dolgozom. én. Én sem tudom. Csak hétfőn.Vissza kell mennem dolgozni . a saját szememmel is látni akartam.. Azt hiszem. ki volt az apám.. Imádni fogod.. Most már kevesebbet.Miért jöttél a Grove-ba . . mintha a pokolról beszélne..Az anyám akkor költözött Chicagóba.Sajnálom. de végül mégis kibökte: . . hogy ma este jöttél be.Valamikor sokat számított. Mindig eljön értem. tudod? Tommy-Ray. miért mentél el innen? . Soha nem volt valami bőbeszédű a szülővárosommal kapcsolatban. Ha csak holnap jöttél volna. szellős meleg. .

Hirtelen összeráncolta homlokát: . igaz? . .Ez kezd igazán furcsa lenni.. . . A lány tett egy fél lépést feléje.kérte a lány. A csábítás minden egyes szava megforgatta a beléjük mártott pengét.Tizennyolc voltam áprilisban.. .Akkor csókolj meg! . hogy meggátolják az egyesülést.. Soha nem láttam ennyire. lát.. Most.Mi a baj? . .Hány éves is vagy? .Ez nyugtalanít téged. . Csakhogy még sohasem jártam Chicagóban.Áprilisban múltam tizennyolc.Dehogyis.. . minthogy gyermekeik fejében ülve várták a fejleményeket. Lefogadom. hogy veled vagyok.. . áttetsző arcot. míg a föld is reszketni kezdett körülöttük.kérdezte Howie.. mind.. . .Nem hiszek neked.. A sziklába zárt szellemek vonaglani kezdtek... Vagyis hát.Ennyire látszik? .És mi a helyzet velem? Jo-Beth megállt. mindenki szeret téged is. hogy mind. Amikor megláttalak ott a Steak House-ban. hogy ismerlek valahonnan.. Howie. . magamra uszítom fél Ventura megyét. A ráncok tovább mélyültek. ismerlek is.És téged is. Nem tehettek mást.kérdezte. és mosolygó ajkait a fiúéra tapasztotta. meg nem is.Komolyan? .Én is. te nem úgy gondolod? Én úgy érzem.. Amit ennyire meg szerettem volna csókolni. .Én másodikán.Nem ismerlek. . mióta. Én még soha nem lát. De nem állt hatalmukban... tudtam. Tizennegyedikén. Howie a lány arcára tette a kezét. Megremegtek. . . és te sem voltál a Grove-ben. hogy ismerlek valahonnan.Igen. Te is ugyanezt érzed.Addig remegtek.. .Gyönyörű vagy..Tessék? . De egy ujjal sem nyúlnak hozzám.Hát megnézni megnéznek.

mely tizennyolc évig lepecsételte sírboltjukat.…Amíg repedések nem nyíltak a betonon. . Elég! .Még a föld is megremegett.. A lány felnevetett: . Elég! .Mit éreztél? ..sikították gyermekeik fülébe.kérdezte Howie.

amelyeknek maga is jócskán rabja volt. Az Ellennel való viszonya végül túl perverzre sikeredett. Viszont az üres ágy egy kissé könnyebbé tette új reggeli életmódjának betartását. aki az ágyban marasztalhatta volna. Stanley Goldhammert is.. HÁROM 1. Ez a kudarcérzet kergette el orvosához. mely lökéseivel a nyomasztó délutáni hőség enyhítését ígérte. Csakhogy túlságosan is sok korabeli fickó halt el körülötte. Már tévés éveiben is ő kezelte Buddyt. és meginduljon lefelé a Dombon. Hárman egy ágyban . A reggel verőfényes volt.Sajnos. Némely traumás alkalommal pedig egyáltalán nem volt képes rá. A kocogástól kétszer annyinak érezte magát. A kettő házasságot jelent.szokta mondani (amit sajnos idézni is szoktak tőle) . Buddy ötvennégy éves volt. a por. és az maga a pokol. nem okozott akkora erőfeszítést. Minden gyarlósága közül még a nők voltak a legegészségesebbek. még akkor is. köztük említve nem is olyan rég eltávozott valamikori ügynökét. bármi legyen is az ára. gyógyírt követelve a bajra. hogy egy asszony várja az ágy másik végében. Épp eleget volt abban része.mondta akkor Tharp doki. a pia. Hogy nem volt senki. Nem tudott már úgy átszeretkezni egy éjszakát. hogy tudja. nem neki találták ki. ha tudná. ilyen orvosság nem létezik . amikor Howard Ralph Katz találkozott Jo-Beth McGuire-rel. Másodszor az éjszakát követő reggelen. amikor a The Buddy Vance Show minden héten nézőcsúcsot döntött. habár már velük is csak mérséklettel élt. A lányok kétszer mentek le a vízhez. méghozzá ugyanazoktól az élvezetektől. melyet három fő számára építettek. A szivarok.maga a disznó-paradicsom. Buddy Vance megint egyedül aludt ágyában. de valahogy még az ilyen szép reggeleket is még szebbé tudná varázsolni. ahogyan harmincéves korában. és az este nyolckor általa elmondott . az előző este fülledtségét elsöpörte a szél. hamarosan el is kell bocsátania a szolgálatából. hogy magára rángassa kocogó öltözetét. . ha az történetesen a felesége.

nem akarsz meghalni. . akkor készítek neked egy egészség-megóvási tervet.A dolgok jelenlegi állását tekintve tíz évet ha adok neked. Tharp felállt. . Buddy. Láttam már egészségesebb hullákat is.. ha odafigyelsz.Csak kárt teszel a testedben. . én meg mutatok neked egy sírboltot. Krisztusomra. akit valaha a világ legmókásabb embereként emlegettek. . .Valahol azt hallottam. . . Többségük halott. Lou. . Ha valóban komolyan gondolod a dolgot. mikor kezdjem? . . Diéta.Ja.Kezdd ma! Dobd ki az összes skótot. Buddy. és próbálj kezdeni valamit végre az úszómedencéddel! . Tudtad ezt? Egyetlenegyszer sem. mozgás. gyakorlatok. . mennyire utálok beszélni erről a szarságról. minden átkozott nap.Inkább az utóbbit választom.Rendben. Szóval akkor. Vegasban.. A hírnévnek megvan a maga ára.Így is van.viccek másnap reggel Amerika-szerte milliók ajkát hagyták el. A falat a hírességek dedikált fotói tarkították. te meg engedd meg. És aztán idejössz és azt mondod.Előbb-utóbb pedig szembe kell nézned vele. Tharp keresztül-kasul ismerte betegét.A poénokat hagyd meg nekem. százévesen. hogy majd megírjam a halotti bizonyítványodat. Túlsúlyos vagy és túlterhelt. hogy a komédiások örökké élnek. Tudom. amire egy utolsó poént véstek. És akkor még szerencséd volt. hogy kezdesz észhez térni. .Oké. De azt már most megmondom neked. hogy gondolsz. különben. merre mondják. Lou. te is úgy jársz. Buddy. Jobb lesz. De erről nem! .Itt vagyok. és átsétált az íróasztal mellett Buddy oldalára. hogy a nevetés meghosszabbítja az életet.Örülök.Azt hiszed. Mindenről. Mennyi hatalmas név. . túlságosan is sokan idő előtt. Soha életemben nem sütöttem el egyetlen poént sem a halálról. nem? Hogy a csudába lehetnék még ettől is komolyabb? Te is nagyon jól tudod.Mutasd meg. én nem gondolok rá épp eleget? . akikről ő gondoskodott.Tudom. Hogy még mindig játszani akarsz. hogy nem lesz egy kellemes olvasmány! . meg orrcukrot. Minden másról igen. ahogy Stanley.

Jose Luis-szal lehozatta a törülközőkkel és jeges teával megtömött limót a Domb aljára. amikor összeházasodtak. beleértve Elizabethet is. . Lehet. hogy kőből volt az arca. akkor a halálra gondolt. hogy megfeszítette a hasizmát. amellett. Mindig korán kelő típus volt. amikor először hallott róla. melynek végére az a lövés tett pontot. hogy a mai napig kiveri a hideg veríték. így felébredni a reggeli futásra nem okozott túl nagy gondot. és gyakran . mint az aszfalt. Shashival tartó negyvenkét napos kapcsolata volt a legrövidebb. Nem mintha egy hónapnál is többet eltöltött volna Rochelle-lel abban az évben. Viszont összes feleségei közül.Ahhoz előbb ki kéne tisztíttatni. mely olyan közel volt hozzá. de csak végső menedékként. egybeesett azzal az időponttal. hogy a későbbi nőtartást megtervezze. Ma a gondolatai akaratlanul is Rochelle körül jártak. Már a kezdet kezdetétől nem passzoltak össze. Az egészség egy dolog. ha annyira összehúzza a beleit. Ez lesz a hatból a második legrövidebb. ahogyan Tharp is ígérte. amíg ki nem ér a fák közül. merő véletlenségből. meg egy másik. a mazochizmus. és azután hat hónapig tartó házasságuk már csak történelem lesz.Akkor tisztíttasd ki! Ez lett volna a dolgok könnyebbik fele. ami. hogy az már fáj.mint ma is leszaladva a Dombon a Grove keleti részén át az erdőbe kocogott. Amint hazaért. arra gondolt. legalábbis nyilvánosan. már keményebb dió volt. amikor először nem nevetett a figuráján. hacsak rágondol. hogy elrágódjon azon. és ahol a zihálást madárfütty festette alá. Már akkor rá kellett volna döbbennie. A járdák kihaltak voltak. ahol a talaj nem égette annyira a talpát.. És amikor már a hiúság sem volt elegendő. A mézeshetek és apróbb meglepetések után a nő máris visszavonult. hogy ott várakozzon rá. de valahányszor lanyhulni kezdett az akarata. megbízta Ellent. A kocogásnak volt egy másik haszna is. hogy bizonyos reggeleken hogyan szokott kinézni a tükörben. . Ezeken a napokon a futás kizárólag egyirányú elfoglaltság volt. A válási papírok ezen a héten lesznek készen. ő volt külsőleg a legvonzóbb. ami akkor éppen nagyon foglalkoztatta. hogy hívja ki a medence-karbantartókat. de a szobrász értette a dolgát. Az egészség-megóvási terv. Ezek után a könnyebbik módon ment vissza Coney Eye-ba. és hogy a farkát már csak akkor láthatja. és azok már másnap ki is küldtek valakit. ahogyan birtokát hívta: kerekeken. Volt egy jó órája rá.

el lehet riasztani az illúziót? Nem mintha meg akarta volna kockáztatni. és hallgatózni kezdett. vette őket számba. forrása alacsonyan állt a keleti horizont felett. Megtáncoltatta a leveleket. és az volt együtt töltött évük legjobb két hónapja. Legközelebb leszbikusként szeretne újjászületni. akkor kezdte érzékelni annak irányát. A felszínét fodrozó hullámok villódzó . és kezdett szaladni felé. Már korábban is megtette ezt Diane-nal. hogy magára hagyja a vadont hangtalanságával. mely az érzékelhetőség határán pislákolt. és vele egy különös. hogy nem lehetnek teljesen valóságosak. Buddy ösztönösen érezte. Csak amikor a harmadik nevetéssor felhangzott. hogy jöjjön el Coney Eye-ba. szinte hallucinációszerű változás állt be a körülötte elterülő színen. Fura egy hang ehhez a korai időponthoz képest. belülről jött: szervezete működésétől. A némaságban a fény sápadt volt. hogy csak képzelte azokat a hangokat? Teljességgel lehetséges. forró napsugarakkal fürösztve a levelek égnek fordított arcát. Csupasz bőr. Néhány méter után mozgást látott maga előtt a fák között. de ekkor a levegő hirtelen teljesen megürült a hangoktól. egy szőke és feltűnően bájos lány is pont ugyanerre készült. és elérte az erdőt. A nevetés hatására azonban egyszeriben verőfényes délidő lett. amit hallhatott. Hiszen mindannyian olyan átkozottul különbözőek. Lehetséges. Viszont az Diane volt. főleg nem ilyen fenséges látványnál. még egy utolsó próbálkozásra. ez meg Rochelle. fiatal lányok mással összetéveszthetetlen kuncogását. És ami ettől is több: megváltoztatta magát a napsütés irányát is. Rajta kívül hárman voltak. Egyáltalán.Az arcáról gondolkodott akkor is. Az egyetlen zaj. Mögötte egy másik. megélénkítette a napfényt. se nem kételkedett: ahogyan mindig. A szőke lány vetkőzött le utolsóként. Egy lány. amint éppen kibújik alsóneműjéből. Buddy se nem hitt. A férfiak annyira majmai az összehasonlításnak: felületesek és egysíkú a gondolkodásuk. mielőtt az ősi ellentétek újból ki nem újultak. A távolban nevetést hallott. megint felhangzott a kacarászás. A hang életet látszott lehelni az egész erdőbe. most is megbabonázva állt a női szépség előtt. de azért óvatosan haladt tovább. Talán fel kellene hívnia és megkérnie. akik máris belegázoltak a tóba. Értelmetlen dolog egyik nő viselkedési mintáját kivetíteni egy másikra. tekintve mennyire lefoglalják gondolatait a nők. még a madárdaltól is. De amint éppen elfordult. Abbahagyta a kocogást. nehogy elriassza őket. a reszketegen imbolygó fényben. amikor letért a járdáról.

A gondolat előcsalogatta rejtekéből.Itt meleg a víz. Oly sokat látott már. ahogy belegázolt. Első magömléses kamaszkori álma óta nem volt tanúja ehhez fogható erotikus tapasztalatnak. akkor bármilyen pillanatban köddé válhatnak. a víz gyakorlatilag láthatatlan maradt. Ott lebegett a tó tükrén. de nem annyira. ahogyan a lány a rúgómozdulatokat tette. haja szétterült arca körül. lábait széttárva. ahogyan kikiabáltak neki a partra. Kinyújtott karral haladt tovább.Meleg! . mi rossz van abban. hogy ne vehesse ki azok legapróbb részleteit is. Arleent mégis fenn tudta tartani. Ruháiknak. kezeivel paskolva arcára és testére.fényeket vetettek a szőkeség arcára . .Most viccelsz? . Fától fáig haladva lassan jó háromméternyi közelségbe került a víz széléhez. ahogy egyre mélyebbre hatolt. ami fenntartotta őket. majd összezárva. . és próbáld ki! Szavai újabb ambíciót kezdtek melengetni Buddyban. s minthogy a víz semmilyen ellenállást nem fejtett ki. Üldözőbe vette. majd a lábszárán. . csak egy puha érintést a bokáján. mintha a levegőben úszva lebegtek volna. és nem is érzett mást. le sem véve szemét a barackszínű szeméremajkakról. széttárva és összezárva úszás közben. gondolta Buddy futólag. hogy . . aki jó messzire a többiektől taposta a vizet. akik alsó testét finoman elmosta a szubsztancia. finom karcsapásai mind messzebbre vitték tőle. ahol állt.kiáltott oda a kvartett egyik tagja társának. A lányok. nyoma sem volt a fűben. Kísértetek.kiáltott fel a vállalkozó szellem. és habár lehajolt. A tanács nem lelt visszhangra. ő pedig magába akarta inni szépségük minden egyes részletét. A lány egyre csak távolodott a parttól. melynek eseményei itt játszódnak le újra az orrom előtt.Csak gyere ide. Ha a feltevése helyes.amikor egyikük vagy másikuk a part irányába nézett . figyelve ezeket a levegőben úszó teremtményeket. akik már jócskán beljebb jártak. amit csak az imént hámoztak le magukról. A múlt után kémkedek. a távolság közte és a lány között pillanatok alatt megfeleződött. nevezték nevén a többiek.Ne menj túl messze . ha ujjhegyével végigsimít valamelyikük gerincén? A víz nem adott semmilyen hangot. Arleennak ekkorra már combközépig ért a víz. . és annak sem volt jele. ezek kísértetek. mielőtt ezt megteszik.Arleen. Megpróbálhatná most már a tapintást is? Ha úgysem láthatják meg márpedig nyilvánvalóan ez volt a helyzet -.tudatában lennének az ő jelenlétének.

mormolta Buddy. Azok többé már nem örömből fakadtak. mintha a karjai ki tudnák emelni a múlt ködéből. A megbánáshoz azonban már túl késő volt. hogy értelmezni tudja a távolból felhangzó kiáltásokat. kinyúlva felé. Mostanra mind a négyüket elkapta ugyanaz az örvénylés. A becsapódás eléggé az érzékeihez térítette ahhoz. de valami perverz kötelem mégis ott tartotta.Ne . Kétségbeesés és iszonyat torzította el. arccal az ég felé. és vissza tudnák hozni az életbe.Uramisten . Valami víz alatti áramlás kaphatta el őket? Az elképzelés valószínűtlennek tűnt.Segítsenek. ahogy teste hozzáért a lány húsához. hanem a veszélyérzetből. képtelen volt bármi másra gondolni. Buddy lenézett. egyenesen az arcára. Kísértetek. és a lány felé kinyújtott karjaival elesett. elsötétítve arcukat. Vergődése alábbhagyott. Feladta a küzdelmet az életéért. Hát itt volt az émelyítő igazság. Fuldokoltak. Hogyan lehet ez? Úgy tűnt. .hallotta a saját hangját. A fürdőzők gyászolni jöttek ezekre a fantomvizekre. Az arcáról nyom nélkül eltűnt minden báj..suttogta Buddy. csak úszna tovább. A földréteg itt csak vékony héj volt. A két távolabbi úszó a levegőben lebegve vergődött. ahogyan a lélegzetükért küzdöttek. Ő pedig a halottak után ólálkodott. . Testére tenni kezeit. A föld alatt hamuszürke sziklaréteg húzódott. Felemelte fejét a földről. ebben a sekély vízben és ilyen nyugodt vízfelszín mellett. és teljes megadással meredt arra a pontra. . úgy indult meg feléjük.. Arleen esett hozzá a legközelebb. Megremegett a föld alattuk. Háborgó gyomra a visszakozást követelte. nem is igazán törődve azzal. ahogyan néhány pillanattal előbb nevezte őket. és ő még csak nem is tiltakozna. megforgatva testüket a levegőben.Miért nem segít már nekik valaki? Mintha legalábbis ő maga képes lenne erre. de ő nem hagyta. Ádáz igyekezetében valamiben megbotlott a lába. hogy a talán egyméternyi mély vízben fulladnak meg.A vállalkozó szellem újra felkiáltott. mely csak néhány erőtlen fűszálnak nyújtott táptalajt. hogy elvonja a figyelmét. . hogy mindkettőjük számára végzetes hibát vétett. tudta. Megérinteni Arleent. Tágra nyílt szemei hirtelen mintha megláttak volna valamit az alatta elterülő vízben. . miközben ő boldogulna. mi következik e névből. Abban a pillanatban. vagy talán beton? Igen! Beton! A . hogy végignézze a tragédiát.

őt is magával rántva. és lábai között a beton saját magát őrölte porrá. Újra az úszókra nézett. a mindent jelentette. Most. ahogyan azok a sziklafalnak csapódva meg-megreccsennek. őt pedig szellemképeik által. ahogyan a rengés egyre hevesebbé vált. Talán egy korán kelő kocogó. azután rájött. Az egyik pillanatban a napfény még teljes erővel tűzött a feje búbjára. A nap korábban kezdődött Howle számára. kitárultak a szájak. Itt fog meghalni. és ő ólomnehezen fúródott keresztül rajta. 2. míg végül csak a fehérjük látszott. Nem is volt rossz próbálkozás. Bűn lett .. akitől a zaj ered. Az ő csontjainak és gerincének reccsenését hallotta. Buddy ugyanazt látta mind a négy arcon: a szemek addig forogtak vadul a szemgödrökben. értette végre meg. És zuhant. De az a néhány centi. és az ugrás kínálkozott egyedüli esélyként a megmenekülésre.. már örült neki. de a pecsét a szeme előtt kezdett repedezni. Csak jöjjön már. Segítségért kezdett üvölteni. és az magáénak követelte őket. Gyorsnak kell lennie. Az istenit. A szakadék közte és a jóság földje között tekintélyes méretűvé nőtt. vagy soha. és a hasadékok egyre szélesedtek. de a látomás már kezdett szertefoszlani. Odalentről jeges fuvallat tört fel. meghallja ordítozását. és eléri a biztonságot.földfelszínen tátongó lyukat volt hivatott kitölteni. hogy így történt. és zuhant. Még néhány centi. A következőben már csak a sötétség volt. csak jöjjön! Kit akar vajon bolonddá tenni? Ő. Csak a levegőt tudta megmarkolni. mielőtt az összetöredezett beton a mélységbe zuhan. de a hasadék már meg is nyílt közte és a biztonság között. itt fog megdögleni. Miközben elhalványult. A rés akkor is itt volt. miközben zuhant. és a segítségére siet. Hallotta. akkor és ott. ahogyan most magáénak követeli az ő testét is: őket a víz által. és célját tévesztve zuhanni kezdett. amikor úszni kezdtek a tóban. hogy belélegezzék a halált. de miután felkelt és végrehajtott egy gyakorlatsort. Elugrott. Nem fog jönni senki. mint ő. a jeges sötétség. Nem a sekély víz okozta vesztüket. az örök bolondozó. mint amennyire önszántából egy ilyen éber éjszaka után nekivágott volna. Buddy visszatekintett a tópart és a szilárd talaj felé. hogy ő az. a mellette elzúgó betontörmelék társaságában.

a mosolya. a sejtjeiben érezte. elvesztegetett idő volt. Ez persze nem azt jelentette. Hasonlóan a többi üzlethez. melyben nem láthatta. Az a másik űr. napközben egy könyvesboltban dolgozik. nem lesz túl nehéz feladat rátalálnia a helyre. mely ne lett volna a része. Az éjszaka kétszer is teljesen leizzadva riadt fel. tompa kábulat. a titkai. minden pillanat. a hangja. ma nagyon is távol állt a gondolataitól. Minden óra. azon töprengve. hogy kinyitotta a szemeit. rá várakozott. vakság. hogy mára feledkezzen meg a munkáról. melyre gyógyírt keresve jött el ide. Tekintve a Központ méreteit. Nem emlékezett az álmokra. Vett egy zacskó fánkot. mely ennyire hatalmába kerítette volna. hogy ha bármelyik barátnője efféle szentimentális érzést vallana meg neki. a bőre. mit hozhat számára a nap. hogy betöltse a tegnapi vacsora hiánya folytán a bensőjében tátongó űrt. eszegette a fánkokat. minden alkalommal apróbb változtatásokkal. és az ablak mellé ülve az eget bámulta. Ott volt benne. hogy megtalálja. Abban a pillanatban. amikor előző este elváltak. Ez volt az első ilyen alkalom. ösztöne máris azt súgta neki. nem is a napról van szó. hogy ő nem ábrándozott el . és keresse meg Howie-t. akkor udvariasan elhessegetné. Nagyon is jól tudta. Valamiféle mérhetetlen kötődés folytán ő és Howie összetartoztak. legelső lélegzetvételétől fogva. és az ajtón található kiírás szerint még bő háromnegyed óra volt a nyitásig. Leült egy padra. Hazug kutya. néhány abból a végtelenül sokból. melyeknek ez az egyetlen találkozás adott életet. Hogyne szerepelt volna? El kell mennie. A számtalan lehetőség között mégsem akadt egy sem. amit a társaságán kívül töltött. melyek ezt kiváltották. A múlt este eseményei álmában újra meg újra leperegtek szemei előtt. Jo-Bethről. hogy csak esténként szolgál fel a Butrick's-ban. Egy kutyakozmetika és egy ingatlanügynökség közé ékelődve talált rá. hogy a lány is szerepelt bennük. egyedül csak Jo-Bethről. Még soha nem volt érzelem. még mindig zárva volt. Az automatából vett magának egy szódát. de abban biztos volt. A lány elmondta neki. az ő boltját keresve. az illata. az erőteljesen izmosodó napfényre. mint nevetséges gondolatot. de igazi megszállottként az ő arcát látta maga előtt. mintha azok alternatív valóságok lettek volna.volna egy ilyen csodálatos reggelen az ágyban heverészni. és várt. Az eget figyelte. Végigsétált az üzletsorok mentén. melyben nem érinthette. minden pillanat. A szemei.

jóllehet soha nem látta azelőtt? Tommy-Ray a konyhában állt. Egészen mostanáig az ő szánalmas látványa tartotta kordában Jo-Beth romantikus. Vele miért ne történhetne meg hasonlóan kevéssé ígéretes körülmények között? Belépve Butrick's Steak House-ába. . . ha bizonyos szerelmes dalokat meghallott. melyben ő és barátnői valaha osztoztak.a ház és saját múltja foglyaként -. hogy még a nevét sem volt hajlandó kiejteni. . a reményekről.Ami azt illeti . egyetlenegyszer sem. A szobáik a ház ellentétes végein feküdtek. .Éjszakai műszak? .egy-egy arc megpillantásakor. Hallottalak. mármint azokon a napokon. hogy a megvilágosodás akkor és ott következik be. . . ahol a legkevésbé számítunk rá. s tekintete legalább olyan szúrós volt.Mondd már el! . és ami azt illeti. valamennyi ambícióját.kérdezte Tommy-Ray. a parkolóban állva egy fiatalemberrel.Tommy? . .volt valami nyugtalanság a fiú modorában. beszélt neki.mondta a lány -.Nem csak nekem.kérdezte tőle. mintha a ruháiban aludt volna. De mindeközben jól tudta. óriási lángolása véget ért: magányban és olyan megvetéssel a kérdéses férfi irányában. Édesanyja. melyet kötelességtudóan látogatott. és a fiú még a fürdőszobába menet sem került hallótávolságba. Joseph Smith számára a New York állambeli Palmyra melletti farmjára egy angyal vitte el a Mormon Könyvének hírét.De nem aludtál. .Mit szóval? .Mi van veled? . nem úgy fog véget érni.Csak úgy bóbiskoltam. mint az éppen lefövő kávé illata. vagy hogy nem erősítette fel a rádiót. hogy ez szinte lehetetlen. megtanította valami hasznosra. aki bezárkózva élt . ahogy a mama egyetlen. amikor elegendő akaraterőre lelt a beszédhez. én éjfél előtt hazaértem. De ami közte és a chicagói srác között történt. A lány tudta. . akkor az az volt. akit oly jól ismert.Ébren voltál. ami kezdett rá is átragadni. hogy mindez csak egy kevéssé harmonikus realitás eltorzított képe. A fiú olyan gyűrött volt.Szóval? . Ha a vasárnapi iskola. hiszen életének minden egyes napjában láthatta e rideg valóság tökéletes áldozatát.

Indulnom kell a boltba . egész éjjel hallottalak..jegyezte meg a fiú. sokkal inkább zavartan. A fiú elmosolyodott. . képtelen volt bármit is kiolvasni a rátapadó szempárból.Ahogyan mindig is megbíztunk.Hogy elvigyél. az még hozzám nem ért el. nagyon különös volt...Bíznunk kell egymásban . amivel méregette. hogy „hallottalak az éjszaka". Ő sohasem kotyogná ki a titkát a Mamának vagy John pásztornak..Mire válaszoljak? .. hogy tartsa a száját. Aztán ott volt az a szöveg. .Semmi. De akármire is várakozunk. .Nem töltenél nekem is abból a kávéból? . Csak nem hallgatózott az ajtajánál? .bátorította a fiú. mit mondhatna el? Hogy szemezett egy vacsoravendéggel? Hogy az megcsókolta a parkolóban? Mit számít mindez Tommy-Raynek? . amíg jóváhagyólag nem bólintott.Valami történt múlt éjjel . Csak Beverlynek lehetett halvány fogalma arról. Jo-Beth. . Szinte be is dőlt a színészkedésnek. bár még ez is kétes volt.Mi rossz van abban.. és látta.Tommy.mondogatta a fiú kitartóan.Mi történt? . .Hazudsz . . Hiszen nem szégyellte Howie-t.Veled megyek.Miért hazudsz nekem? A kérdés indokolt. Valami történt veled a múlt éjjel. De a pillantás.ismételte a fiú -. . amikor már a kocsiban ültek.Hallottalak . mint vádaskodva. hogy a mosoly abban a pillanatban eltűnik az arcáról.Ezt én is tudom. de ennyi idő alatt még ő sem indíthatta el a szóbeszédet. ha elviszed magaddal a testvéredet? . . Különben is. .. Igaz? Nem tudhatott Howie-ról. hozzád eljött.mondta végül -. vagy a vele kapcsolatos érzéseit. .Miért? . Akkor pedig hozzád kellett elérnie. Akármi is az. még ha az is volt a szándéka.kérdezte.Válaszolj nekem! . . különben alaposan elkések. hogy mi történt a Steak House-ban. Tizennyolc évének valamennyi diadalát és kudarcát megosztotta Tommy-Ray-jel.Éreztem valamiféle változást. Elég titkolnivalója van neki is ahhoz. .

itt az a szó. A házé.Nézd ezt a rakás szart! Ne mondd. . Ez a korábban mindig tréfálkozás tárgyát képező tény egyszeriben a tekintély alapjává erősödött.Egy jókora alvásra lenne szükséged.. . amikor igenis irigyelte Tommy-Ray nyílt .Harmincöt másodperccel idősebb vagyok . kishúgi. Mindketten gyűlöljük.Végre. Ne hidd. melynek mindeddig gátat szabott. eszelős. hogy testvére őrjöngése olyan folyamatot indított el benne. hogy nem merem. . .És most nagy szükségem van rá. .) . hogy erősnek érezzem magam.Hogy mondhatsz ilyet? . hogy nem akarod darabokra szaggatni ezt az egész kibaszott helyet! (A hangerő kezdett idegtépővé válni a kocsi szűk terében.Harmincöt másodperccel több ebben a szarságban. a Mamáé és ezé a kurva városé! Most nézd ezt meg! (Hirtelen. .förmedt rá a lány. keményen beletaposva a fékbe. Ő eljátszotta az engedelmes lány szerepét. . kettejük közül mindig inkább ő volt a nyílt lázadó. Tommy .Hagyd abba a mocskolódást! . .Az nem a ház bűne.Nem vagyok a kishúgod. Igaza volt.vágott vissza Jo-Beth. véka alá rejtve megvetését.Megteszem. tágra nyílt szemeivel az arcára meredve. és rengeteg tulajdonságban osztoztak. és levegőzöl egyet. tudod? (Üveges szemmel meredt az ablak mögötti tájra. minden előzmény nélkül. Ráébredt. ha kiszállsz.Azt akarod.De igen. mégis szüksége volt a gyökereire. .Gyűlölöm azt a házat! . A fiú megrázta a fejét: . csakis a Mama kedvéért. . . hogy akarod .kiáltott fel a lány.) . .Ne hazudj nekem.Nem vagyok rá kíváncsi.) . Jóllehet ikrek voltak. őrjöngeni kezdett.bizonygatta. Tommy.Tudom. amit nem túl gyakran hallani a hugicám szájából gúnyolódott Tommy önelégülten. hogy az utcán ordítozzak? .Úgy viselkedsz. Jobb. Addig üvöltök. aki ugyan áldozatul esett az álszentségnek. amíg ezek a kibaszott házak össze nem omlanak! . .Ez az igazság. hogy visszavigyelek? Nem számít.Végre valami.kérdezte. . Miért nem engeded.jegyezte meg cinikus nyomatékkal a fiú. mint egy igazi seggfej . ami mindkettőnkre ráillik ma reggel. De voltak idők.Mert mi együtt erősek vagyunk. ha elkések. Csak rosszat álmodom tőle.fakadt ki. amit a Grove képmutatása felett érzett.

szólt lelkesen.Vidd csak haza . ahogyan ő teszi.Félek .Komolyan gondoltad .kiáltott fel.Épp most mondtam.Bízom benned . hogy leparkolja az autót. hogy Tommy-Ray nem is próbálta átvenni a kocsi volánját.csóválta fejét. Tommy . elrántva karját.szakadt föl belőle. a fiú ujjai hirtelen karjára fonódtak.Menj haza! Kiszállt a kocsiból. A szíve egyszeriben a torkában kezdett dobogni. Rábámult.. Lois majd hazavisz este. Egyszerűen elfáradtál. Tommy . Kifakadásai a város ellen nárcizmusából gyökereztek: egyszerűen imádta magát a lázadó szerepében. magával rántva életerejét is. . és le kellene feküdnöd. . . hogy fogunk. Ahogyan nekikészülődött. És most azt a reggelt is megmérgezte. és megcsókolta az arcát. olyan erővel.Segítenünk kell egymást. tüntetően vissza se nézve.kérdezte -. jól tudva. mely egy sor másik autó elől elzárta az utat. .szisszent fel a lány. Haza kellene menned. .válaszolta. Howie jelent meg előtte.. és kívánta. . .. mindig is könnyű. Arca betöltötte a látómezőt.Fogunk? .Különösen most. hogy kiszálljon. A fiú áthajolt hozzá.Igen.igyekezett nyugtatni végül. Jo-Beth nem bajlódott azzal.mondta -.Nem kell félned semmitől. Tommy. mintha birtokba akarnák venni. A háta mögött felharsant egy kocsi kürtje. . és sokkal inkább bevágta.Jo-Beth. ajkával közvetlenül az övé mellett. .Igen . .. mintha összes mérge egyetlen lélegzetvétellel távozott volna belőle. Neki könnyű volt. Elérkeztek a Központhoz.Tommy.tombolását. . . . mint becsukta az ajtót. majd a . Egyszeriben elcsendesedett.Este beszélünk. . hogy megválthatja a vétséget egyetlen mosolyával.Elég már. alig hallható hangon. hogy felszisszent a fájdalomtól. hogy nincs mitől félnem? . kezei még mindig úgy szorították.Tudom. bárcsak éppúgy szemen köphetné az illendőséget. . ahogy meglátta. aminek pedig minden egyes percét ki akarta élvezni. . és hátranézve látta. .

Mint Howard? A lány bólintott.Később .Az ikertestvéremnek.Szeretnélek bemutatni a testvéremnek . Az alig hallható hangokat szinte elmosta a rosszallás árja a hátuk mögött. Howie felé pillantva. . Túl késő lett volna már egy kézmozdulattal figyelmeztetnie Howie-t. Nem látta ugyan az arcán szétáradó engesztelő mosolyt. . .Tommy mondta neki -. de barnasága ellenére mégsem Tommy-Rayt tüntette fel hízelgő színben.kérdezte Howie. Mindketten előreléptek. .Én sem igazán értem. amit viselt: fakó. hogy. és kiszállt. milyen ostoba voltam . és testvéréhez fordult.Úristen. A nap mindkettőjükre egyforma erővel sütött. Tommy-Ray halottnak tűnik. mint egy halott..Howie? . Howie. hogy kezet rázzanak. A lány kétségbeesetten visszapillantott Howie-ra. ha megismernéd Howie-t. érte tetten Jo-Beth a gondolatot. .kezdte. és ugyanabban a pillanatban kerültek egymás látómezejébe. ez itt Tommy-Ray. de a fenyegetést így is kristálytisztán ki lehetett érezni belőlük. .. . Aranyló Kalifornia.Howie.kilincsért nyúlt. akiknek muszáj azonnal megbocsátaniuk.. mint most. színtiszta félelem volt. . Több volt ez.Ez meg mi volt? . Betegnek tűnt az egészség máza alatt. Ezután Tommy-Ray elfordult tőlük. Tommy-Ray ügyet sem vetett rá. . hogy ezek a szépmívű vonások ekkora rosszindulatot is képesek kifejezni.kérdezte.ment tovább Tommy-Ray. mint kétségbeesés. ahogy feléje fordult: . Valaki felordított. Jóllehet Howie kinyújtotta felé a karját.mondta. Megpróbálkozott egy erőtlen mosollyal. Minden figyelmével Jo-Beth-re összpontosított. .No lááám csak . . A kürtök száma megsokszorozódott. Még soha életében nem látott Tommy-Ray arcán ilyen kifejezést. A Tommy-Ray arcán eluralkodó kifejezés világossá tette. fénytelen szemei mélyen koponyájába süppedtek. bőre túlságosan megfeszült arccsontjain és halántékán. .. amint megadóan felemeli kezét haragosai felé. álmában sem merte volna gondolni. de ő ügyet sem vetett rá. Mr. hogy álljon már félre az útból.suttogta lágyan. Úgy néz ki. szeretném. és visszaballagott a kocsihoz. Azóta ilyen furcsa. de el tudta képzelni.hallotta maga mögött Tommy-Ray hangját. hogy Howie nyílt mosolyából tökéletesen megértette az egész sztorit.

meg holnapután.Holnap is csodálatos lesz az idő... és az órájára pillantott: .Csodálatos ez a nap. majd méltóságteljesen elvonult. ha még egyszer ennyire feltartana.vágta rá Jo-Beth.Lois. .Ó igen... . mintha férjezett státusa talizmánként szolgálhatna e különös fiatalember ellen. . .És a barátod is jön? .Már régen nyitva vagyunk. mely egy pillanattal ezelőtt a szeme láttára megfertőzte a szépségét.Azt fogja mondani.állapította meg Howie. ..kérdezte. holott az az üszkösödés. ..) Bejössz a boltba. Howie.Nem szeretném.kérdezte a nő nyomatékosan.Katz? Levette a tekintetét Howie-ról. .jegyezte meg.Akkor is gyere velem! . . Használjuk ki a szép időt.Miért? . . ő Howie Katz.Már öt perc késésben vagyunk . . mint amilyennek látszik. . a ridegségig egyszerű vonásokkal és öltözetben. meg azután is. . és tanácstalanul a fiú arcára meredt. .tette hozzá.Mrs. . . Knapp. . ez itt Lois Knapp.Azt hiszem jobb lesz. .Igen. Kérlek. siess! . .Azért nem olyan rossz. egy pillanatra sem véve le tekintetét Howie-ról.Jövök már. . ha békén hagyjuk.. Elmehetnénk valahová. Egy középkorú nő tartott feléjük. Ez Kalifornia.Segítségre van szüksége? . (Egy jó méternyire Howie-tól megálljt parancsolt. .Nem probléma . .Most már mennem kell. Mrs.Tizenkettő előtt a kutya se nyitja ránk az ajtót. . .Jo-Beth! . mindig is jelen kellett hogy legyen.kérdezte Howie. az volt.kérdezte.mint ahogyan mindenki más is túlságosan elvakult volt.kérdezte Howie.Lehetne rosszabb is. ahogy közeledett feléjük. Sajnálom.Ez Tommy-Ray volt? .szólította valaki a nevén. hogy felismerhesse jeleit.Az Úr munkáját sohasem szabad félvállról venni . csakhogy ő . Jo-Beth? . hogy tegnap óta ilyen. .Nem semmi hölgy . Howie.. Knapp döbbenten meresztette szemeit ekkora indiszkréció hallatán. .kérdezett vissza Mrs.fontoskodott.Katz? .tette hozzá a hölgy. .

. s kezdett elindulni a bejárat felé. ha Jo-Beth nem feszegeti. . hogy nem.Élt egy nő itt Palomo Grove-ban.És most már emlékszik? . .Mikor leszel szabad? ..Nem akarsz. felkészítve a lelkét egy alapos kioktatásra az ellenkező nemmel való kapcsolattartással kapcsolatban.Látod? Ilyen egyszerű.Az biztos.Becsszó? . Majd azt mondom.Hát nem. Azután beugrók a motelhez.Howard Katz.válaszolta. A délelőtt folyamán.Csak mondd.. miközben ő és Lois jeges vizet szürcsölgettek az amúgy teljesen kihalt üzletben..kezdte visszafogottan. hogy mindenki rajtam köszörülje a nyelvét..Csak mondd. .Igen. az idősebb hölgy egyszer csak megszólalt. de közben már vissza is lépett hozzá.Howie. .Mit mikor? . Nem akarom. . Hallgatása.. megcsókolni nyilvánosan. hogy igen. meg. majd teljes figyelmét a pohár alatti vízkarika letörlésére igyekezett szentelni. igaz? . azután visszafordult: . . De hát végül is ő hozta fel a dolgot. Jó lesz így? .Mi a baj? . hogy beteg. Valamikor régen .Becsszó . honnan ismerem ezt a nevet. . A Mama nagyon rosszul viselné. hogy hazamegyek Tommy-Rayhez ma délután.Akkor mikor? . hogy igen.Te nem adod fel egykönnyen. Vajon miért? . valamint odaadó figyelme az aprócska feladat iránt azt sugallta. .Nem tudtam rájönni. hogy szívesen ejti a témát.kérdezte Jo-Beth. Az csak félhazugság.Először hadd kössek békét Lois-szal. igaz? .Azt fogom mondani Loisnak. . .Mi van vele? .És ha kettőnk közt marad? Tessék-lássék módra csitítgatni kezdte. .

téboly és gyerekek lett a vége? Talán a Mama meg tudja mondani. miközben a fejében megpróbálta újraértékelni az utóbbi napok eseményeit e felfedezés fényében.. Hirtelen minden megvilágosodott. Mi köze álmainak.A barátnője volt? .Biztos benne? .válaszolt Lois.De emlékszik . Buddy Vance sofőrje további ötven percig várakozott a megbeszélt helyen. . Felhívta a Coneyt a kocsi telefonján. . . . . pedig a pult már tökéletesen száraz volt.Nekem ugyan nem.faggatózott Jo-Beth. már nem emlékszem. azután lassan elindul azon az útvonalon.Igen. s végül abban egyeztek meg. hogy az lesz a legjobb. mondja el! .Tudod. míg végül úgy döntött. Most Jo-Beth-en volt a sor.kérdezte Jo-Beth. Volt egy fia. tovább koptatva a rongyot. melyet már legalább tucatnyi verzióban hallott. úgy rémlik. Lois bólintott.Igen. . ha vár még egy órát. Megvitatták a további teendőket.Azt hiszem.Akkor a Mamának? . Jo-Beth fel is hívta erre a figyelmét. . Ez volt az a legközelebbi pont. amerre a főnök legvalószínűbben hazafelé vette az irányt. ameddig egy Lois-féle kínosan lelkiismeretes asszony merészkedett a hazugság felé. egy fürdőzésről.mondta Jo-Beth. de a gazdája nem. . hogy a főnöke biztosan a maga erejéből tette meg a Dombon a hazafelé vezető utat. mintha emlékeznék. . egyike volt a mamád barátnőinek.Howard. .Igen. melynek halál. biztos vagyok.És volt gyermeke? . .Az egyik a négyből .erősgette. 3.Ő is egyike volt a négyeknek. igen. Ellen otthon volt. . . hogy hallgatásba merüljön.Kérem.Igen . Howie feltűnésének és Tommy-Ray betegségének egymáshoz. és ahhoz a történethez.

hogy az agyát egyszerűn túlterhelte az agónia. hogy főnöke képessége a szebbik nem terén már a természetfeletti határát súrolják. hogy Jose Luis ráébredjen. saját szívverése volt. hatvanszorosánál pedig tudhatná. Az azt jelenti. Az egyetlen eszköz. Újra megvitatták a lehetőségeket. frissen összefoldozott csontokkal. Bár az is lehet. hogy figyelmen kívül hagyja a jelentőségét. hogy a szemei is kipottyantak gödrükből a becsapódás hatására. Számolni kezdett. De éppen hogy belekezdett volna a számolásba. ismét megélt egy órát. hanem hogy mennyit éltem? Születésemtől fogva ötvennégy évet: hány hét is az? És hány óra? Jobb lesz évről évre haladni. rögtön másféle számadáson kezdte törni a fejét. úgy könnyebb. Haza sem érkezett meg előtte. Ó Uram. Az útját a fák között nem lesz nehéz nyomon követni. amivel az idő múlását mérhette. zuhanyzás: újabb tíz nap. vagy ürítette a hólyagját. A Mr. akkor megragadhatná a távozó időt. Az őt körülölelő sötétség mást sem kínált neki. a főnöke nem jön haza. milyen soká léteztem. Dél körül elindulnak lefelé. csak a vakság megtapasztalását. mennyi ideig tart egy perc.Útközben azonban semerre sem látta. Egy évben háromszázhatvanöt nap van. Akármi is volt az oka. hogy egy évben hét és fél napon keresztül mást sem csinált. A teste minden bizonnyal olyan sérüléseket szenvedett. akkor haza fog térni. Buddy nem érzett fájdalmat. hogyan vésznek el a napok. Naponta fél órát ült a budin. Százhúsz napnyi szunyálás. mely ott visszhangzott a fejében. plusz-mínusz egy-két nap. Ennek a harmadát átaludta. és kivágta a biztosítékot. de annyira azért nem élt az önámítás eszközével. akkor vesztének oka rögvest világossá válik a számukra. Talán már nemsokára dél lesz. csak mocskot. megfosztva látásától és érzékelésétől. Majd ha megint végbevitte a varázslatot. Ez legrosszabb esetben is csak két óra. mely ahhoz szükségeltetett. Borotválkozás. Ha fel tudná mérni. Nem hogy mennyit lélegeztem. Mennyit éltem. Vance szolgálatában eltöltött tizenhat év után pontosan tudta. Először is az időt. csak lebegett. Jose Luis viszont taktikusan elfelejtette megemlíteni a legkézenfekvőbb megoldást: hogy valahol útközben a komikus hölgytársaságba keveredett. és ha elérik a hasadékot. ötlött az eszébe. és lebegés közben számolgatott. Délutánra már a felszínen lehet. Hálás volt ezért a tényért. az .

és a repedések. ahol Mr. A pereménél a számtalan egyenruhás rendőr útakadályokat állított fel.Még mindig nem jött haza. lehet. csendben haladva. hogy mit fognak látni. . és a repedések egyre szélesebbre nyíltak. minden egyes percet (még álmomban is.kezdte. mire Jose Luis megérkezett. ahol a főnök rendszeresen ezerdolláros tételekben vásárolt. ahol a sűrű bozótos egy tisztásra nyílt. hogy nem szükséges nevén neveznie a limó tulajdonosát . rendőr terelgette más irányba a forgalmat. hogy odaértek volna. Sírva fakadt. amiket átléptek.Nem lehet tovább menni . hogy amikor a legközelebbi sötétség rám zuhan.Az út le van zárva. . . . A rés az utcán.A francba. és elhajtott a Dombig. . Már jóval azelőtt. kérlek Uram. a zsaru háta mögött elterülő erdőségre meredve. mind egy jóval hatalmasabb . hogy ha valakit érdekel. amerre most ők haladtak.. mint soha ezelőtt. Leírva egy kört benézett a Központban a Food Stop-ba. Tizenegykor Jose Luis ismét beült az autóba. Hadd kerüljek ki innen. mígnem elérték a pontot. akkor valami komoly szarság történik odalenn Kelet-Grove-ban. majd a lemezboltba.A főnököm . ha megnézzük. nehogy valaki arra a területre tévedjen.Mi történt? Lelőttek valakit? . melyet csak a zsaru rádióján keresztül érkező alig kivehető üzenetek szakítottak meg. motyogta.evés legalább harminc vagy negyven. Vance tiszteletére még egy szendvicset is elneveztek (mely hízelgésképpen jóformán csak húsból állt). hogy lelőttek valakit? Az erdőbe vezető út már le volt zárva. amíg ideértek. ne legyek ennyire elveszett. ahogy a zsaru odavezette Jose Luist.. Megindultak a fák között.És? .közölte Jose Luis-szal. Jose Luis erre már kiszállt a kocsiból. a földre bámulva. jól tudva. Miközben Rydert. Jose Luis tudta. Csak van egy hasadék az út közepén. hátha megpillanthatja főnökét valahol az utcán. minden egyes órát. Legjobb lesz. és mindezt még meg kell szorozni ötvennégy évvel. hadd kerüljek ki innen. még szarás közben is) a megértésnek fogok szentelni. bejött egy vevő. a tulajt faggatta. Recsegett a lábuk alatt a talaj.ide jött le reggel kocogni. ahol a rendőrfőnök állt. és olyan életet fogok élni. és bejelentette.Senkit se lőttek le. .

Nem megmondtam. . annak a homokviharnak a képe. . .A komikus? .torkollta le a főnök.Ja. nem a szélvihar hangjai morajlottak fülében.Buddy Vance? . Egy perccel ezelőtt beledobtam egy követ.mondta Jose Luis.Milyen mély? .He? .Eltűnt .Ez nem hasadék. hogy egyedül maradt. hogy nem akarok pánikot? . És nem homokszemcsékkel a szemében kapta vissza látását. ujjával Jose Luis irányába mutogatva . Másféle hatalom volt ez. A főnök levette tekintetét Jose Luisról. Még mindig azt várom. . hogy nem hozott számára enyhülést a látványa. . Amikor a dolgok még rémisztően egysíkúak voltak. a szeme láttára alakot öltve. . Buddy csak lassan ébredt rá. .Futni indult.Buddy Vance .. sokkal kevésbé természetes. Először vethetett pillantást a lyukra. . bár a napfényes égbolt olyan apró ponttá zsugorodott a feje felett.magyarázta a zsaru. Egy istenverte feneketlen szakadék. Csakhogy ma nem tért vissza. mintha agyának leülepedett emlékei keveredtek volna fel. melyet harmadik nászútja során.Mi van vele? .kérdezte a rendőrfőnök..A hasadék.Hadd mondja el ő . Bármiféle szellemek kísértsenek egy ilyen helyen. mikor ér az aljára. mint még akkor sem.Atyaisten .mondta a zsaru. melybe belezuhant.kérdezte Jose Luis. . De ebben a mostani örvénylésben olyan elveszettnek és tájékozódásától megfosztottnak érezte magát.Minden reggel errefelé szokott kocogni. . . Először valóban azt hitte. Egyiptomban élt át. . tűzből és jégből való hatalmak. mint az orkán. minden bizonnyal azokból az időkből származnak. hogy csak zavaros emlék. .akarta tudni a rendőrfőnök.motyogta.erőhatás következményei voltak: attól a hasadéktól eredtek. és a lyukra meredt. csapdába esve ebben a sziklakéményben.Ez meg mit akar? . mely teljes három méter szélességben tátongott előttük. magába gyűjtve a mindent felfaló sötétséget. amikor a fajok még futó gondolatként sem jelentek meg az evolúció tudatában.

A szétnyílt hús.erkölcstelen lénye dacára .Add nekem az elmédet. hogy engedelmeskedjen akaratának. Mégis . akiknek törzsük parancsba adta. Jobb lenne a halál. melyek hegye hátgerincébe szúr. Úgy érezte. Az iszony. az előtte csatázó lények egyike feléje fordult. amit a lény testébe hatolásakor érzett. Egy olyan istentelen gazember. hacsak a szent könyvek nem tévednek. A vízió életre keltette az idegeit. mint az emberi mag. amit a pillantása súlya alatt érzett. túl lenni az egészen.hallotta meg a szakállas szellem hangját. átlyukasztva zsigereit. A fekhelyétől nem messze. néma vértanúságra kárhoztatva szemlélte a látványt. hogy teste valósággal eltörpült a rajta ülő fej alatt. hogy szorítsák ki az életet a másikból. gondolta. majd mindent elborító árrá duzzadt. mint a villám. mint a kokain. egymás köré fonódva. Arrébb akart kúszni. amire a Jaff áhítozott: lényének egy olyan félreeső zuga. vonásait annyira eltorzították érzelmei. utat égetett . Meg akarok halni. mit jelent a szó. és a paráznák. mint ő.Nem járt messze az igazságtól. amúgy sem remélhet megváltást. hogy mekkorát tévedett. Jobb a halál. És vele együtt a felismerés szikrája is. akárcsak egy vízfejű magzatnál. hol a mielőbbi megváltásban. Túl gyengén még ahhoz is. a törött állkapocs nem volt minden. . mint amilyen ő maga is volt. de a teste már rég túl volt azon. semmi volt ahhoz képest.Én a Jaff vagyok . mely véget vethet agóniájának. Amit ő teratának hívott. döntött magában. hol a gyors halálban reménykedve. a vékony erekben csörgedező fájdalom előbb patakká. .volt benne valami. mintha késeken feküdne. fehér. a másikban viszont ötvözetlenül tiszta energiacsóvák. teratát akarok! Ahogy az ujjbegyek súrolták az arcát. Buddynak fogalma sem volt arról. a sötétből kiemelkedő formák egyik pillanatban emberi alakokra emlékeztettek. részegesek és istenkáromlók mégiscsak helyet kaphatnak a Paradicsomban. majd ezzel együtt az érzékeit is. Amint magában megformálta az elhatározást. ami megmaradt belőle. hogy felnyögjön. melyet a saját javára fordíthatott. egy energianyaláb. Az eddig sarokba húzódó kín kezdett öntudatra ébredni. távol az árny érintésétől. végigiramlott fejében és egész anatómiáján. valami biztonságos odúba. Viszont kristálytisztán értette a borzalmat. mégis teljesen melléfogott. Szakállas arc volt. Az örvénylésben egy arcot vélt kivenni. ami feléje nyúló karja láttán eltöltötte. Itt a tréfa vége. Az érintés valóban villám volt. mint a kígyók háborújának bajnokai.

hiszen egy élet. Egyébként. hogyan hagyhatta el másképp a testét? Vetett egy pillantást a testéből előtörő alakra. . ahol Buddy feküdt. a hang felkavarta a port a párkányokon.mondta mézédes hangon. A szellem hallotta a kimondatlan választ. .Mi a legkedvesebb álmod? Meghalni. Arca nem volt. Visszahúzva ujjait Buddy arcáról a szellem leengedte ellenfele nyakát szorongató másik kezét is. finom fényhálót szőve köré: . . Kik vagytok ti? . primitív lény volt.Ne ábrándozz a halálról! Kérlek. arckifejezését a csendes téboly uralta. de már nincs mit adnom. gondolta Buddy. de nem volt rá szüksége. Láttad. és résnyire szűkítette a szemeit. . Nem volt tudata sem. Teste romokban hevert. mely a bensőjében a Jaff erőszaktétele folytán a világra jött. amikor kifosztott. . A gyötrelem már Fletcher közelségétől is kezdett alább hagyni. A férfi Buddyra nézett.gondolta Buddy. A szakállas arc felnevetett a láttára.üvöltött fel. mit vett el tőlem? . melyekbe Buddy teste zuhanás közben be-beakadt. csak a Jaff parancsai iránti feltétlen engedelmesség. Szükségem van az elméd utolsó morzsájára is. Sokkal kevésbé tűnt harcosnak ellenfelénél. ne is gondolj a halálra! Azzal nem fegyverkezhetem fel. Fakó. majd a teratát meglovagolva a sziklakürtőben a napfény felé indult. következésképpen őt jobban lealjasította kettejük harca. Buddy felé mozdult. különben csupaszon kell a csatába indulnom. Felfegyverkezni? . ami annak előtte nem létezett. Onnan. Örök ellenségek. . hogy kimondja: segíts. inváziója ugrándozó képeivel megtöltve tudatát. Drog is volt.mondta.Feledkezz meg a fájdalomról! Buddy minden erejét összeszedte. látni lehetett a férfi vonásait. Most szellemek vagyunk.Ábrándozz velem! . Az aknából nem érkezett válasz. gondolta Buddy. egy kreatúra.Nem! . csak tucatnyi mászóvégtagja. Segítened kell nekem.Jaffe! .Valaha emberek voltunk. .magának lényegi énje felé. Felnézett a kürtőbe. A megmaradt bajvívó nekizuhant a barlang falának. Sajnálom. Hogy ondó lett volna? Jócskán annak kellett lenni.súgta Fletcher.Fletcher vagyok .A Jaff ellen.

aki kimerülésig élte napjait.Életed során kétszer is úsztál a Quiddityben. .. Ki volt az. Azon az éjjelen. Csodálatos dolog ez. Kitől? . Buddy? Olyan sokan voltak.A mennyország csak egyike a számtalan történetnek.A terata? A testet öltött elemi félelmeid. .A Quiddityt meg kell őrizni . egy hely a történeteknek. hogy a háború átterjed a felszínre.mondta Fletcher.. hogy még csak nem is hallott erről a helyről? . mintha csak a végső megnyugvást próbálná.De még nem tör ki a felszínre. Most. irigylem a szabadságod. amikor beszívott vagy lerészegedett. olyan emberre vallottak. egy part. amikor megszülettél. amit az Ephemeris partjain mesélnek. A nap túl világos a számára. ki mástól? Buddy soha nem volt az az álmodozó típus. és te mind meg fogod ismerni. A semmivé válástól való félelme mégis Fletcher szavainak megfontolására késztette. amiért el tudod hagyni e világot. aki a .Nagyon is tudtál róla . Talán látni fogod a szigeteit. vagy mindkettő után olyan mély álomba zuhant. ezt akarom megkapni tőled. Százával vannak ilyenek. Valaha égbolt akartam lenni. Úgyhogy ne félj. A mennyországra gondolsz? .Az álom-óceán. Még mindig világos van? . Álmai.A nap mozgása hatást gyakorol rám. Azon lovagol ki a világba. Csak add nekem az elméd egy darabkáját. (Fletcher újra felnézett a kürtőbe.felelte neki Fletcher. . akit az egész életben a legjobban szerettél. mely immár visszavonhatatlanul itt várt rá. Tényleg a mennyre gondolsz? Ha így van. Honnan tudod? . és amikor először aludtál el az mellett. és a Quiddity sértetlen marad.A Jafftól.) . mondta gondolatban Buddy. Nem maradt semmim. szükségem lesz fegyverekre ellene.gondolta Buddy.Igen. igaz? Melyik volt az közülük. Quiddity? . egy dugás. melyek közül a mennyország csak egy a számtalan lehetőségből? Hogyan élhette le úgy az életét. Ehelyett két évtizede a sötétségben élek. Egy óceán. akkor mégis van még egy esélyem. a Jaff szorításával a torkomon. ahogy meghalsz. Kész vagyok. Vance.. Egy jó buli. még itt is.

gondolta. Igazam van? Az édesanyád. A kacaj fájdalmat okozott. Segítségre van szükségem. akkor egy kicsit beletúrtam a gondolataidba.legtöbbet jelentette a számodra? Ó. hogy a művészet megtisztíthatja a világot a rosszakarattól? Talán egy szent bohócokból álló sereg nevetéssel elérheti azt. és gumicsirkékkel püfölik a generálisok fejét.mondta Fletcher.Képzeld magad elé őket. Nem akarok.. hogy emlékezzem. Már nem várhatok. A végére mindig csak egyetlenegy marad.Tartsd ezt a gondolatot . A komikusok! Minden komikus.Csak ennyire van szükségem. amint szóviccekkel zavarják össze a politikusok fejét. amivel a bombák kudarcot vallottak. A mosolyból nevetés lett.nem kellett volna azt kérned. Nem. arcán könnyek patakzottak. nevetséges ábránd. amikor azt gondolta. Még Fletcher érintése sem tudta szétfoszlatni az újult erővel támadó görcsös fájdalmat.Ne halj meg! .Ábrándozz a kedvemért. . Buddy elméjébe nyúlva. Ezt te sem akarhatod.Egy hadsereg komédiásokból? Miért is ne? A gondolat mosolyt fakasztott Buddy arcán. különben a Jaff győzelmet arat felettem. Micsoda kedves. . A nevetés és a kín görcsbe rántotta Buddyt tetőtől talpig.. Kik a te hőseid? Hősök? . . A nevetés eggyé vált a gyötrelemmel. persze. Bocsáss meg a birtokháborításért. .Csak úgy ráhibáztam. Felnézett a felette lebegő szellemre. .hallotta Fletcher hangját. miért is ne? Nem voltak talán olyan idők. és pettyes tintával írják alá a békeszerződéseket... amint lecsupaszítják seggüket a puskák előtt. Adj nekem erősebb szövetségeseket az önsajnálatnál. . Hazudsz! . .Oké. Honnan a fenéből tudtad? . Sajnálom.Még ne! Gondolj a Quiddityre! Hasztalan volt a könyörgés. ...üvöltötte Fletcher.Egy perc! . nem akarom. Komédiások a csatatéren.. . Tényleg..

. sem gyalogos. 4. Megállt az út közepén. aki a Misión de Santa Catrina padlóján feküdt. Fletchernek mindössze néhány foszlányt meghagyva az ábrándból. ahogyan egyszer (nem is olyan régen) Jaffe-re üvöltött. és a látványra meredt. Eddig persze semmi más nem sikerült neki. hogy a távozásával kezdődő események hasonló ellentmondásoktól lesznek terhesek. Végül is ez volt minden vágya: azáltal ismerni meg saját természetét. A percek órahosszúságúra nyúltak. amíg újra láthatták egymást. mint azokon a fényképeken. mely Howie és Jo-Beth elválása és a között telt el. édesanyja házának meglátogatása volt. még árnyaltabb attrakció is járult. hogy minden a legnagyobb rendben van a világban. Amikor elérkezett a házhoz. melyek túl törékenyek voltak ahhoz. azt szinte természetfeletti módon érintetlennek találta. lehetőleg minél közelebb a gyökeréhez. Még a szálaira foszló idő sem volt képes megingatni optimizmusában. amiket annak idején anyja mutatott neki. csak a zavart újabb zavarral tetéznie. És holtában biztosította Palomo Grove-ot arról is. amit a múlt este érzett . mely egyszerre volt komikus és tragikus. Ezúttal azonban nem volt senki. Arcán olyan kifejezés ült. és amely nagyon is helyénvalónak tűnt. akivel megküzdhetett volna. csak hogy megerősítse érzelmeinek abszolút helytállóságát.Légy átkozott! . mint az az időszelet. Jóllehet az elkövetkezendő néhány napban az idő a Grove-ban számtalan trükköt eljátszott.ordított Fletcher a holttestre. Erre a szárnyalásra. hogy megragadja a családfát. egyik irányból sem közeledett sem jármű. erre az indokolatlan bizakodásra. és pontosan olyannak látta. A Grove eme sarka a reggeli lankadtság felszínén úszott. és Howie szinte már várta. Így élte le életét is. hogy kiszakítsa magát a bénító közegből. csak egy játékvalóság tréfálta meg. Az utca teljesen kihalt volt. A fiú leghathatósabb erőfeszítése arra. Az élet elszállt a testből. hogy a Jaff ellen hasznát vehesse. ahol anyja valaha élt. Arra sem érezte magát korábban képesnek. Buddy elment. egy sem okozott akkora csalódást áldozatainak. mikor fog feltűnni . A trükkhöz egy további.Késő volt.és ami talán még annál is erősebben tört most rá. az órák elegendőnek tűntek egy új generáció felcseperedéséhez is. és most már így is fog maradni.

és az enyhén meredek utcán felgyalogolt annak tetőpontjára. hogy egy rakás olyan sztár mellett sétált csak úgy el. A csodálatos felismerés abban a rabul ejtő szempárban .olyan motívumok szövésére indította az agyát. hogy a hely tökéletes panorámát kínál a Grove egészére. . hogy megvilágítsanak egy ebből a távolságból kivehetetlen látványt. . és az egyik ilyen hézagban egész komoly embertömeg gyűlt össze. Ez a kép nem jelenhetett volna meg előtte. Az utca mögötte teljesen kihalt volt. Végül úgy döntött. melyekről korábban nem is álmodott. Vagy legalábbis többé-kevésbé áthatolhatatlan tömegének.. Ház. majd vissza a szerelemhez -. és néz le rá. ahol művészet és tudomány többé már ugyanazt jelentette. anélkül. ha nem történnek meg a múlt éjjel eseményei.az érzés. nem kopogtat be (végül is. Odafönt elképedve látta.szerelemtől a fizikáig. Megint egy hurok. Csak nem valami mozit forgatnak odalenn? A reggelt egyfajta kábulatban élte meg. A levegő meg sem mozdult. sem válhatott külön a lány rejtélyes lényétől. hogy a találkozás Jo-Beth-szel olyan csoda. és idefelé jövet sem találkozott senkivel. és éppen indulófélben volt. mintha a fejében csengett volna. Mint ahogyan a titokzatosság misztériuma. még itt a domb tetején sem. Találkozásuk rejtélyessége olyan feltevések birodalmába vezérelte . és megérezheti közelségét). a homogenitás itt is. anya.ardhowardhowardhow. találkozás .. hogy elhozhatta volna valahonnan a hangokat..egyetlen rendkívüli történet részei. ott is megtört. Mindössze két szótagot ismételt. maga is gyermekként. s túl a Központon láttatni engedte. mely várt rá valahol . hogyan adják át a keleti peremkerületek helyüket a növényzet áthatolhatatlan tömegének. onnan a filozófiáig. Megfordult. amikor valamiféle ösztön hatására visszafordította lépteit. hogy felfigyelt volna erre a tényre.édesanyja az ablakban. Lágyan zengő hang volt. nyakláncként összefűzve a hangokat. Miközben odafönt állt. hirtelen suttogást hallott a háta mögött. mi mást tudhat még meg erről a helyről?). és olyan lehetőséget tárt fel előtte (hogy létezik egy hely. ahonnét elmélyült énje tudomást szerezhet Jo-Beth-ről. az is lehet. ami elfogta (és még mindig a markában tartotta). Mégis újra hallotta. akik éppen most nyerték meg az Oscart.. mely huszonnégy órával fiatalabb énje számára ismeretlen volt. ezúttal olyan közel a füleihez. egy kör kerülete mentén felsorakozva. ívlámpák álltak mellettük. mely anyja háza előtt állva a hatalmába kerítette.

csak hogy elmondhassák: Ott voltam.kérdezte Howie. . már nem tette ezt. vajon milyen eljövendőket ígérhet egy ilyen suttogó hang? Nem volt túlzottan nehéz megtalálnia az utat az erdőbe.jött a nő válasza.kotyogott közbe a kölyök. A jelenet hirtelen egészen más színben tűnt fel előtte. ahogyan egy embert kimentenek a halál torkából. ezért közönye látható jeleire a hölgy további információt is a rendelkezésére bocsátott. . . hogy mi történik itt. . miközben azt egy mentő hátuljába tolják. . Nem is próbálta színlelni. Ha egy rostélyos utáni vágya élete szerelmének karjaiba sodorta. a tömeg komor jelenléte elnyomta a hangját. amikor felhozták. . hogy beavassa a dologba.Nem számít . hogy az egész domboldal hegyes végű lemeztábla.akarta tudni Howie. hogy az egész város abba az irányba vezet. mely odalenn zajlott a fák között. . Azért voltak itt. A képzet csak tovább erősödött.Van egy lyuk a földben. Láttam őt letakarva.Buddy Vance-t .Kit nyelt el? . .mondta. hogy lássa. hogy felhagyjon ezekkel a jövőbeli kalandok folyamán. Nem volt értelme itt maradnia. mígnem végül egy kölyök kibökte. hanem az őt kísérő hölgy. amint elérte a fákat. Akárki szólította is a nevén. hogy meglássa a kapcsolatot a rejtélyes hang és az esemény közt. Ezúttal nem a kisgyerek válaszolt.Nem igényelt akadémiai szintű logikai képességet. irtózattal töltötte el. Howie ettől semmivel sem lett bölcsebb. Mindvégig az a különös érzet nehezedett rá.Úgyis halott. A tömeg nem azért gyűlt össze. és már eddig is túl sokat profitált titkaiból ahhoz. oszt' mindenestül elnyelte. . Olyan vicces fickó. vagy ha tette is.kérdezte tőle. hogy vethessenek egy pillantást a holttestre. és megkérdezett valakit. miközben lefelé ereszkedett.mondta. mely bármelyik pillanatban belecsusszanhat a föld méhébe. Senki sem mutatott komolyabb érdeklődést. hogy megérti a körülötte működő erők játékát.Ez igaz? . A férjem odavolt érte.Még nem. Mást sem akartak. A tömeg morbid vágya. A Grove szemmel láthatóan a saját törvényei szerint él.Felhozták már? . .Valamikor nagy tévés sztár volt . különösen egy ilyen lehetőségekkel teli napon. .Persze .

elindult vissza a motelbe. azok az ajkak.mikor léteztek azok a szemek. melyekben elmerülhet. . hogy Jo-Beth érkezését várja. melyre rátapadhat. Hátat fordítva az erdőnek és az egybegyűlteknek.

NÉGY Csak Abernethy szólította Grillót a keresztnevén. emlékszik? .Mintha már láttam volna kiírva a gyorsforgalmin. . . amiben benne van az összes felesége. Dél van. nem gyűjtött ellenségeket) néha az a Szarzsák Grillo. Olyan tudósítást akarok. Mikorra tudna ott lenni? . Ellenségeinek (és melyik zsurnaliszta. voltak idők.Francokat. de mindig Grillo. ha menten ott teremne. ha a Buddy Vance Show ment.Maga túl fiatal ahhoz.Hadd mondjak el valamit magának.Egy óra. . . (Jócskán későre járt. Ezt egyedül Abernethy merészelte: .Grillo Abernethy valamennyi modora közül ezt az atyáskodó hangnemet rühellte a legjobban -.Akkor valami könnyfakasztót akar? .Felejtse el.Dolgozom . máris kész volt még egyszer lesikálni a testet.Mit keres otthon? . Történt valami.Palomo Grove-ban. de amint meghallotta Abernethy hangját. a komikus . fiam . hogy emlékezhessen a Buddy Vance Show-ra.) .tudja. meg hogy mi a fenét keresett Ventura megyében. ahogyan minden egyes kollégájának és barátjának is.hazudta Grillo. Tudja. amikor még a bárok is elnéptelenedtek.Nathan? .Mikor? . óriási amerikai. Talán másfél. és szeretném. Buddy Vance . az alkohol. kiváltképp ilyen kegyvesztett fajta. .Az a cikk a környezetszennyezésről.Mit akar? Grillo éppen csak kilépett a zuhany alól.Hol? .Most próbálják előbányászni. . Vance nagy ember volt.Ma reggel. . Mi ez a nagy felhajtás? . .eltűnt. hol van? . az Igazságos. Saralyn számára megismerkedésük percétől kezdve egészen elválásukig Grillo maradt.Láttam az ismétléseket. vagy Grillo.

Csak csipkedje magát. melyeket az olvasók a bűntudat érzete nélkül tehettek .amikor azelőtt Burbankban olyan hosszú limóval császkált. amiket Grillónak kellett megírni. Megkönnyebbülést jelentett egy olyan kis példányszámú szennylapnak dolgozni. könnyű prédának bizonyultak mind az anyaggyűjtés. Száraz és Magasztos az Úr jóvoltából. miután a lap olvasói mindössze egy dolgot vártak a híranyagoktól: irigységük kompenzálását. Ez a szent kötelem azután lehetővé tette a számára.Más szóval.Pereljen be érte . hogy széles mosollyal nyújtsa át a legocsmányabb történeteket. és eltűnt a ködben. hogy beleesett egy lyukba. . ahogy maga is . gondolta Grillo. és melyben végül túljártak az eszén. . hogy merre van.válaszolta Abernethy. egy kikeresztelkedett senki. melynek során alkoholistából fundamentalista lett. A sztorik. hogy minél előbb leérjen. Grillo pedig szinte látta maga előtt a férfi arcán szétáradó színlelt egyenességet -. . mellyel nevet szerzett magának. Abernethy pedig nagyon is jól ismerte nyáját. Még saját élettörténetét is bedobta a köztudatba. A nagy neveket sújtó gyötrelem érdekelte őket. akinek a szótárában nem szerepelt a könyörületesség szó. Csakhogy ez most egy cseppet sem volt mulatságos. Abernethy egy képmutató pojáca volt.mondta Abernethy.Amikor egy híresség is belekeveredik egy ügybe. mint az elbeszélés szempontjából.Azt nem tudjuk.Felhozni? Úgy érti. Nathan . mint vagy három háztömb. akkor az emberek jogosan kíváncsiak rá. . igaz? Csak úgy fogta magát. . . mint amilyen a County Reporter volt.mondta Abernethy. . legszívesebben így jellemezte magát.Úgy értem.A mocskot akarják. Komédiások.Dehogyisnem tudjuk. . Bármit megtennének egy jó poénért. merre van . a hírnév árnyékos oldala. . vízbe fulladt? . Amikor csatlakozott Abernethy vidám bandájához a bostoni bukást követően. a mocskot írjam.mondta Grillo. a dolog kész vakációnak tűnt a kemény nyomozó-riporteri munka után.Az elmúlt néhány órában mást se csináltak. csak megpróbálták felhozni a testét. szerkesztői leveleinek zömében saját megtérésével foglalkozva.

De a zsurnaliszták sokkal törékenyebbek. A dolog hamar feledésbe merült. A Grove meglepetésként hatott rá. mást sem akart. Ez minden egyes perccel egyre súlyosabb hibának tűnt a szemében. és a hitelképességük hamuvá lesz. Volt valami nélkülözhetetlen ebben a funkcióban. Szüksége van arra. ahogyan újabb szenzációk váltották fel az ő szalagcímeit. akkor az exhumálás hírére ideérkező bámészkodók már minden bizonnyal széttaposták. Amióta csak az eszét tudta. az utcák árulkodó rendszerességét -. Addig menekült a Nyugatról. máskülönben hogyan is okulhatna hibáiból? Éppen egy ilyen hibából . Elég egyetlen rossz mozdulat. akárcsak a skorpiók vagy a csótányok. ha nem egy Reporter-féle kisstílű pletykalapnál? Hiába fontolgatná. akkor is élnek és virulnak majd. hogy mással foglalkozzon. se tehetsége nincs ahhoz. Bocsánatot kért. és képtelen volt elképzelni. A politikusok. Számtalanszor vágyott már arra. míg csak el nem érte a Csendes-óceánt. hiszen se kedve. mégis volt a házak stílusában valami üdítő változatosság.mivel egy része a domboldalra épült . innen már csak felfelé vezet út.egy szenátusbeli korrupciós ügyről . és feltett néhány kérdést a kordonban álló . mintha egyfajta titkos dimenzióba is túlnyúlna. mondogatta magának nap mint nap. Grillo felvillantotta igazolványát. megalázkodott. hogy pályát változtasson. A világ közömbösen szemléli saját magát. hogy Abernethy szemébe vágja. bassza meg az egészet. és a sajtó ügyészeként ártatlan embereket vádolt. hogy naponta emberek meséljenek neki saját életükről. ha az atomtöltetek a földdel teszik egyenlővé az egész emberi civilizációt.magukévá. és lemondott hivataláról. csak a világot tudósítani saját milyenségéről.csinált vezércikket. Ha az erdő osztozott is valaha e titokzatosságban. mint ő. Bele kellett volna vetnie magát. hogy valami újba fogjon. de hol kaphatna másutt munkát egy ilyen valaha nagymenő riporterből lett balek. hogy célpontjának ellenségei felültették. amikor rádöbbent (még ma is összeszorul a gyomra.olyan érzetet keltett. Ugyan mi lehetne ennél keresztényibb? Grillo szájíze azonban már régen megkeseredett a mulatozás folytán. Hiszen ők a bűn fertőjét feltáró cikkeket olvastak. a négy égtáj felé mutató kerületeket. ha rágondol). Magán viselte ugyan egy papíron gondosan megtervezett település minden megkülönböztető jegyét . Nézzük a jobbik oldalát. és . de ő ehelyett elkezdett Abernethynek dolgozni.a központi bevásárlóközpontot.

Az egyik forgatókönyvemmel sikerült haladást elérnem. ..Szia. . Könnyen megtalálta az utat a Központba és a nyilvános telefonhoz. hogy valamim végre elkeljen. hogy tudassa. Nem beszélhet Grillo azokkal sem. amíg nem írok valami sikereset. . Megszívlelendő tanácsnak tűnt.Ez az állat. majd az azt követő zűrzavar után ismét Tesla kifulladt hangját lehetett hallani: . Nem.Ezt mondtad. ahhoz előbb pontosan meg kell határozni a helyét. úgy tűnt. hogy a nadrágjukba élveznek tőle.Már ki is ment a fejemből! Jó hírem van. Habár a földön mindenféle műszerek hevertek szanaszét. Elsőként Abernethyt hívta. legalábbis néhány telefon időtartamára.Miért ne? Szükség van rá. Emlékszel arra. A második hívással nagyobb szerencséje volt..Ezt mondtam? . Ha a kutyával akarsz beszélni. Az üzenetrögzítő elkezdte ugyan lejátszani a jól ismert szöveget. meg a többi szarságról. . .. Ha Butch-ra lenne szükséged. Itt Tesla és Butch. . aki hajlandó volt veled élni. hogy a testet hamarosan kiemelik.. és hogy tudakolja. Egy lánynak szüksége van a betevőre. Grillo? . akik a mentést irányítják. ...Itt Grillo. hogy írjam át. írok nekik egy olyan vastagot. egy szót se a művészet feddhetetlenségéről. fogd már be azt a hülye pofád. akkor sajnos nem tartózkodik itthon. Az űrre. Grillo hagyott neki üzenetet. Grillo. Senki sem fog igazi nagyágyú filmeket rám bízni. Francba a művészettel.Baszd meg! .Halló? . megpróbál. hangzott a javaslat. .a telefon lezuhant a helyéről.Grillo? Baszd meg. akkor. ezeknek senki sem próbálja hasznát venni. amit tavaly írtam a számkivetettekről? Most azt akarják.de Tesla hangja félbeszakította. Jöjjön vissza később. megkockáztatja a helyszín elhagyását. semmi valószínűsége.Te mondád.Mert ő volt az egyetlen hím. megérkezett.rendőrök egyikének. Butch! Grillo. . A hasadék körül alig volt nyoma bármiféle tevékenységnek is. Miért is fogadtam be. elindult-e már a fotós. . Végül úgy döntött. És mielőtt elkezdenéd.Meg fogod csinálni? . Abernethy nem volt a helyén.

és a vén kecske egyfolytában meg akarja csókolni.Szóval csak a mocskot. . hogy hosszú.Egyből eltaláltad. .. Ha már itt tartunk.Mi volt? .Ja. Ahogy Grillo remélte. Vagy hogy ma reggel. Vagy hogy még mindig az a felvonós álom gyötri. vérszegény ábrázata. Elmondhatná.És az életével kapcsolatban? . .Akkor . . egy egész litániát. . . találkozva a fürdőszobában tükörképével.Mit tudsz Buddy Vance-ről? . és csak ennyit mondott: . Negyvenkét teljes napig tartott a kapcsolat.kérdezte .Csak azért szeretlek.Abernethynek lesz. . Láttam a híradóban.Beleesett valami lyukba. Végül azután megtartotta az önéletrajzi elemeket magának. . egész egyszerűen elszomorítóan néz ki.Tudom.Segítségre van szükségem. Teslának fejezetnyi adag volt a fejében Buddy Vance Életéről és Mocskos Környezetéről (egészen Valentinóig bezárólag). egy marék szalmasárga nyiradékkal a kezében. hogyan döntötte el végképp. A szenvedélyes nőügyekről. az volt? . hogyan informálta fodrásza vigyorogva arról. vagyonról és hírnévről. A második felesége túladagolásban halt meg.Gondoltam. igaz? .Kösz a nagy semmit.. A Szex Istennői a szaktantárgyam. Grillo.Vicces. mert bánthatlak. tudom.mi újság? Tucatnyi választ adhatott volna erre a kérdésre. egyszer egy tizenhét évest vett el. melyről mindig azt álmodta. . Hatszor házasodott.Nagyon vicces. De utánanéztem. hogy van egy kopasz folt a feje búbján. a filmekről.. igen. Soha nem láttad szerepelni? .Vance? Azt hiszem. hogy vonásai idővel hősies melankóliává nemesednek. a maga módján. . a TV-sorozatokról. a kegyvesztettségről. Vagy mert ez egy viszonzatlan érzelem? . .Hát. amikor láttam a hírekben.Most az egyszer érzéssel is írhatnál ezekről. a komikusok nem az erősségeim. amelyikben két emelet közt beragad Abernethyvel.

Olyan gumiarca volt..Neki volt a legnagyobb farka a tévé történetében.Ki az? .Igen? Mielőtt válaszolt volna. . . .. ha még itt leszek. hogy egy darabig még itt maradok. hogy megkeresselek..És hogyan lehettek ekkora sikerei a nőknél? . És Grillo. . félig meg egy gennyzsák. gondolom. Félig idióta. . melyet azóta játszottak Grillóval. Nem emlékszem rá.Most viccelsz? . . Addig is folytasd a Számkivetetteket az Űrben.Ha azt mondtam. Ma este.Akkor elmegyek. érzelgősen részeg hangulatában az bevallotta.Hát olyan lány vagyok én. Jövök neked egy vacsorával. . egymás után harmadszor nyerve ezzel a játékot.Ne tégy semmit.Ha nem teszed. hogy egyszerűen gyűlöl búcsúzkodni. amit én se tennék. mióta egy este.Az óriási féregnyúlványa miatt. Majd hívlak. Kicsit fura egyéniség. . akkor hívlak.mondta Tesla döbbenten: . Megcáfolhatatlan forrásból tudom. .A mocskot? .Kérlek.Megdumáltuk.Talán holnap. halott ember vagy. .Hát persze. Csak ránéztél. . és máris elkapott a röhögés. aki pletykálkodni szokott? Grillo felnevetett: .Úgy néz ki.Biztos látnom kellett. . . hívlak.Köszönöm az információt. Grillo . Tesla letette a telefont. .

Hogyan is lehetne vége? Hogyan lehetne ennek vége valaha is? . figyelj rám! Valami fontosat kell kérdeznem tőled.Nem kellene neked a boltban lenned? . mennyire bízom benne.Sajnálom. szeretnék beszélni veled. Az alatta feltáruló vonások hátborzongató módon elégedettségről árulkodtak.Hogyan feledkezhetsz meg egy ilyen dologról? .Mama? Anyja szokás szerint az ablak mellett ült.. . hogy visszakozzon a hatására. . hogy a lehető legleplezetlenebbül adja elő mondandóját. . De előbb. . Joyce máris zavartnak tűnt. Jo-Beth túlságosan sokszor látta már ezt a kifejezést ahhoz.Nem. de én igen. Mama.John pásztor nem jött el a múlt éjjel.jelentette ki.. ..ÖT . Az édesanyját Trudi Katznak hívták. Mindannyian tudtuk.Mama. magyarázd el! . elhatározva. .Mit mondtál meg? .Majd később el is jön. . . hogy nem baleset volt. . ahogyan megígérted? (Egyetlen pillantás a lány arcába elég volt neki. Jo-Beth. Megvolt rá az okuk.A neve Howard Katz..Az nem baleset volt.Kiknek volt rá okuk? . Később majd felhívom.kezdte.A múlt éjjel találkoztam valakivel. De először mindent tudni akarok egy barátodról. de arca maga volt a törékeny sebezhetőség.Mama.Tudod. Jo-Beth.Beteget jelentettél? Hallottam.igaz? . Joyce arcáról lehullott a gyengeség maszkja. . . Felhívtad.kérdezte Joyce. hátat fordítva az ablaknak.Most nem beszélhetek . . . hogy te nem hiszel ebben.A pásztort akarom! . Joyce nem szólt semmit. Tudom. Én hiszek neked. Mama . ahogy Tommy-Ray.Nem megmondtam? motyogta.Nem hívtad fel . Jó okom van rá.) .

hogy választ kapjak a kérdéseimre. gyere vissza! Beteg vagyok. Az ajtónál Joyce visszafordult gyermeke felé. Jo-Beth! . . Nem is állt ellen neki. Azért jöttem. kiáltozni kezdett utána: .Semmi baj. Jo-Beth! Jo-Beth! Jo-Beth! Howie kinyitotta az ajtót könnyező szerelmese előtt. aki mást sem fog hajtogatni. anélkül.Mi baj van? . . . . csak az ima fontosságát..Nem csináltam semmit. lendülete meggyőzte arról a Mamát.Azelőtt soha nem is éreztem így! . .kérdezte. Hallottad? Nem láthatod. . Félrelépett. Jo-Beth kezeibe temette arcát. és úgy zokogott. és hagyta elmenni. még gondolnod sem szabad rá.Minden oké .Máris beléd költözött. csontos kezeit görcsösen ökölbe szorítva. . Ígérd meg! . Azelőtt soha nem beszéltél így. de ahogy elindult lefelé a lépcsőkön. Mama! Minden rendben! Nyugodj meg.követelőzött a Mama. A könnyek immár veszedelmesen közel voltak.Hol van? .Nem akarok imádkozni.Mama: kiknek volt rá okuk? Joyce felállt.Jo-Beth. . hogy választ adott volna. . düh és félelem örvénylett bennük.Ne hazudj nekem! . Könnyek fátyolozták el szemeit.válaszolta a lány. .Minden rendben.kérdezte szinte kiabálva. Ez butaság.Nem szabad Trudi fiának a közelébe sem menned . A fiú gyengéden átölelte. hogy semmilyen eszközzel nem tudja visszatartani. Jo-Beth elindult az ajtó felé. . Nincs szükségem az imákra.Nem ígérhetek ilyesmit. miközben bevezette. .Mire gondolsz? . ugye? .Imádkozz.Szükségem van a pásztorra. Elindult az ajtó felé: Találkoznom kell vele! . tehát műveltél.súgta neki.Uramisten. Semmi értelme nem volt odafigyelni a Mamára. ez minden. nem beszélhetsz vele. .Nem műveltél semmi olyasmit vele.mondta.

Howie iménti mosolyának nyoma sem volt. A Mamáról és a barátnőiről.mondta mosolyogva a fiú. Egész életemben hallottam a pletykákat.tette hozzá Jo-Beth.Talán őt keményebb fából faragták. majd a lány kiszabadította magát az ölelésből.Sajnálom . .Nem. Elfelejtettem már a nevét. . hogy a Mama is így látja.Az egész életemet ezek között a pletykák között éltem le.. és vigasztalanul megállt a szoba közepén. azt hiszem ez már több.Ismerték egymást? A lány bólintott: . Valaki rájuk támadt. Valami Arleen. . .Én is csak részleteket ismerek. .Elmondta az édesanyád valaha is. akinek az apja még mindig itt él. meg is erőszakolták őket. . hogy miért hagyta itt a Grove-ot? .Hosszú történet. felnézve Howie-ra. hogyan őrjítik meg a Mamát velük.. egy Carolyn Hotchkiss nevű lány.kezdte.Én erről semmit sem tudok. amikor a Sátánról beszélt. Azért imádkoztam. bárcsak láthatatlan lehetnék. Láttam.Ahogy a Mamának sem.. . . .. miért is jöttem ide.mondta.A zokogás folyamatosan elhalkult. azt. A fiú arca görcsbe rándult.Mi történt? . Howie levette a szemüvegét..kérdezte alig hallhatóan.. A te anyáddal és az enyémmel. . azt hiszem.Ki mondaná el a gyerekének. az enyém. mintha csak az imént csapták volna arcul. .Az is lehet. . A te anyád. igaz? .Nem hinném. és közben engem nézett.. mint véletlen egybeesés. . mielőtt még én megszülettem volna. . és az ágyra dobta. . Howie.Még nem mondtam el neked. hogy tévedek . .Miért nem? A legjobb barátnőjének a fia:. Négyen voltak. és még valaki. hogy ilyen úton fogant? . Állandóan az Ördögről beszélt. . Régen kezdődött.Uramisten .mondta Howie.Megerőszakolták. itt az ideje.Tehát minden meg volt írva a csillagokban .. Annyira borzalmas volt. Azért jöttem el. Azt. Azt hiszem. .Nem volt férje..Miért nem szólt soha erről? . hogy elkerüljem a tekintetét. kézfejével törölgetve arcáról a könnyeket. mert a leghalványabb .Anyát? . mi történt.A legjobb barátnők voltak.

Miért? .Szeretlek. hogy kik voltak az apáink? . Hiszen nem is ismersz. nem? . igaz? .Én nem hiszem. Te is felismertél engem.Az még azelőtt volt.Bár az volna.. hogy az egész csak hazugság.mondta a fiú.kérdezte.Mégis hogyan? .ismerte el a lány. És soha. (Indulatosságában még a dadogásról is megfeledkezett. Te magad mondtad.. El akartam merülni a Grove-ben.. .De igen! És nem fogok egy buta szóbeszéd miatt lemondani rólad.Az is lehet. . lehet ...Én így érzem.Nem . . hogy kiderítsem. . Jo-Beth. Őt figyelve Howie egyszerre azután kezdett vágyakozni. . .Nem szerethetsz. Hogy még csak ne is gondoljak rád. ha a saját testvéred volnék? A megfeszült izmok lassan elernyedtek. se az enyém.. . .De miért találna ki bárki is egy ilyen történetet? És miért nem mondta el se a te anyád.Kérdezd meg a mamádat. . hogy ki.) . És te is ezt érzed.Már megtettem. . . ahogyan a történetet mesélte.Nem. A könnyek felszáradtak az arcán.Persze. ahogy beléptem a Butricks's-be. . Ha nem jövök el. .És? . soha nem szeretek beléd. állatok és karon ülő csecsemők vegyék körül. hogy így van.Szerelem első látásra. .Akkor is így éreznél. van-e benne egyáltalán bármilyen igazság.. Tudom. soha. aminek Lem mindig is tartotta. hogy így lenne. akitől eltiltották. bár sose jöttél volna ide. bárcsak tényleg az a szent bolond lehetne. .fogalmam sem volt arról.De hát hogyan is állhatnám meg. sohasem találkozom veled.Azt mondta. Még azt se tudhatjuk. . mi lett anyám végzete. hogy ne kerüljek a közeledbe.Most pedig azt kívánod.Kitaláljuk.Abban a pillanatban felismertelek. . ahhoz fordulva segítségért. Anyja gondolatától azonban újra záporozni kezdtek. .. Hogy szabadon bolondozhasson. vagy mi vagyok.

Csak maradj. a lány már levette a cipőit.szólt hozzá vigasztalóan. és nagyon lágyan megérintette a lány arcát.Minden rendben lesz . libidója makacsul figyelmen kívül hagyta a tabut. de csak a jó ég tudja.Azt hiszem. . Howie ezután kimentette magát. A lány elmormolt egy halk igent. . Jo-Beth felsóhajtott. . majd megadóan bólintott. és végignyúlt az ágyon.Akkor aludjunk. Howie lefeküdt mellé. . Nem kell csinálnunk egyáltalán semmit. és kiment a fürdőbe.Nem mondhatok túl sokat .Hogy elmondjon pár imát. mintha megérezte volna a lángolás hőjét. ideje lenne indulnom . Láthatóan úgy döntöttek.mondta neki. hogy könnyítsen a hólyagjára nehezedő nyomáson.Maradj még egy kicsit. Kinyújtotta a karját. mire Grillo visszaért az erdőbe. Bemutatkozott neki. A lány újra felsóhajtott. . mikor lesznek képesek felhozni a holttestet.Fáradt vagyok. . . . mint az imént.válaszolta a férfi Grillo kérdéseire. ha hagyjuk a maga útján menni.Jelen pillanatban is négy alpinistánk van odalenn. .A Mama mindenáron a pásztort akarja. .Egyikünk sem aludt túl sokat az éjjel .Aludj! A Buddy Vance utolsó showjára összegyűlt tömeg java elszállingózott. Mire visszaért. és ne érjék olyan arculcsapások. Jóllehet ő sem zárhatta ki a lehetőségét. Grillo egyszerűen átlépte a kifeszített kötelet. . .Elférünk ketten? . majd odasétált a rendőrtiszthez. Bámészkodók hiányában a helyszínt körülvevő kordont is meglazították.unszolta. és megpróbált nem gondolni arra. .Ez így nem tisztességes. ahol csak éri.ölelhesse-csókolhassa a lányt.mondta a lány. hogy nem éri meg a további várakozás. és elmondta ittléte okát is. amit reményei szerint most csinálniuk kellene itt a lepedők között. hogy testvérek lennének. hátha eltűnök végre? . aki rangidősként a műveletet irányíthatta.kérdezte. . .Nem muszáj beszélgetnünk.Talán minden helyrejön. kérlek . .Remélem.

kérdezte Grillo.Úgy hallottam.Ami alattunk van.Egészen ma reggelig azok a barlangok le voltak pecsételve.mondta Grillo. .jelentenek az ártatlanokra. Grillo megint előadta a bemutatkozó számát. nem igazán foglalkoztatja az embereket. . Az ártatlanokra. (Szemei egy pillanatra sem állapodtak meg Grillón. Ez is ilyen.) .Csak színtiszta amatőr érdeklődésből .Nem igazán . Vannak témák. Amennyire mi ismerjük a helyet. . maga a barlangok specialistája . akivel beszéltem.. az is lehet.válaszolta Hotchkiss.magyarázta Hotchkiss. feketében.Maga folytatott is ilyen irányú tanulmányokat? .Engem igen.Talán ha négy óránk maradt a naplementéig.Éjszaka is dolgozni fognak? . ahová fókuszálhatnának. két teljes másodpercig Grilló-ra összpontosította tekintetét. hanem ide-oda járva keresték a helyet. annak az embernek az ernyedt felépítésével.Szóval személyesen is járt már lenn? Hotchkiss. .Volt már valaki odalenn ezekben a barlangokban? . .) .. Ő azt mondta. Hotchkiss szerint mindenféle folyók is vannak odalenn. Készült róluk valamiféle térkép? . . Grillo. .Egyszerűen senki sem ismeri őket nálam jobban. aki hirtelen sok súlytól szabadult meg. Jobb lesz.A rendőrtiszt.Nagyon úgy néz ki. komor egyén volt.És mi a helyzet magával? .Igen. . Fura szóhasználat.Még meg sem találták. mielőtt válaszolt volna. . . hogy egy folyó is van odalenn.Spilmont. sok évvel ezelőtt. . a szabályt megtörve. amik egész egyszerűen magukkal ragadják az embert. Mr. ha megkérdezi Hotchkisstól. Veszélyt jelentettek . Az a fickó ott. . (A tiszt az órájára pillantott. Én magam pecsételtettem le őket. jegyezte fel Grillo. Hotchkiss magas.Én nem tudok róla. . hogy már rég az óceánban van a test. Azután már csak a lámpákra hagyatkozhatunk.

Rossz emlékek tapadtak hozzá. .És maga? Hotchkiss elengedett egy apró. bezárta az ablakokat.Rájöttem. . Az ily módon lepecsételt szoba . amelyről mi szinte semmit sem tudunk.Alkalmazkodtak a körülményekhez .Ahogy mi is tesszük. feszes félmosolyt. . és összehúzta a függönyöket. A talaj a lábunk alatt szilárdnak tűnik. mint Buddy Vance-re? Ezt mondja? . . kérem? A hasadék szája körül csoportosulók között hirtelen izgalom hullámzott végig. .Palomo Grove rossz földre épült. Mr. vannak folyók is. . . Persze. Hotchkiss elsietett. mindannyian egy törésvonal felett élünk.Tökéletesen elégedett vagyok. pedig állandó mozgásban van.Én megpróbálok nem is gondolni rá. hogy magam is az alkalmazkodásaim halmaza vagyok válaszolta.De mégis itt maradt. amely bármelyik pillanatban megnyílhat a talpunk alatt.magyarázta Hotchkiss. . Olyan fajok is akadnak..Nos. .Maga így alkalmazkodik.Ilyesmi nem létezik . . Végtére is. . hogy felügyelje Buddy Vance kiemelését. Tommy-Ray izzadtan feküdt ágyán. Alkalmazkodtunk hozzá. meg egy csomó minden más is. . . Ahogy bejött a napfényről.Legalábbis ami a rossz híreket illeti. amit akart? . . hogy elhagyom a Grove-ot. Tudomásul vették életterük korlátait. amíg nem nevez meg.Mikor? .Néhány évvel ezelőtt magam is gondoltam rá. és félig lehunyt szemmel emlékezett. megkapta. .Nyugodtan idézheti is. amit bármelyik komikus megirigyelhetett volna. Otthagyva Grillót egy olyan végszóval. akkor megyek én is. melyek sohasem látták a napfényt.jegyezte meg Hotchkiss.Egy egész világ van odalenn. Megbocsátana.Tehát az egész városra az a sors vár. Grillo.Nem lehet túl szívderítő az életük.Felőlem rendben.Majd ha a város megy. .

. amíg valami hírt nem szimatolt. túlságosan erőszakos jelenség volt ahhoz. mely előtört a torkából. Miért voltak mégis ennyire tökéletlenek? A séma töredékei. sziklák. hogy jobban láthassa. Végül Spilmontnak sikerült megmentenie. amitől az embernek a gálája jött ki. Itt a saját pórusaiból előszüremlő testnedveket szagolhatta. mint a Grove tiszta. Olyan mély sötétségből merültek elő.Krisztusom. hogy kirángassák a bennrekedteket. és horogra akadt halként húzta a nyiladék felé. akit nem tudott kivenni. A hőségben feküdve a legkülönösebb képek kezdtek rajzani az agyában. de akkor aztán bármivel hajlandó volt szembenézni. A réshez legközelebb álló zsaru felkiáltott. a kürtőből felhallatszó ordítozás meghatványozódott. Félrelökte Hotchkisst és a zsarut. kinyílik! Grillo kimondottan gyáva ember volt. és saját áporodott leheletét. És volt ott egy férfi. mi történik. de bármi is történt a felszín alatt. Vér volt a képekben. akkor tisztán fog állni előtte. köztük Spilmont és Hotchkiss nekiláttak. de a hőség és a félhomály megnyugtatta a fiú érzékeit. mint saját maga? Hallotta. . Ha már Jo-Beth megcsalta. míg annak sikerült kihúznia ujjait a kesztyűből. Ha az a fenséges románc máris véget ért . akkor azt csak a saját átkozott hülyeségének köszönheti. de ha már eleget izzadt. mellyel az elfüggönyözött szoba még csak nem is vetélkedhetett. .üvöltötte valaki. Neki most sokkal fontosabb dolga van ennél. és a Mamával vitatkozott. hogy azután visszazuhanjon arcára.perceken belül kemencéhez kezdett hasonlítani. akkor ér csak véget a várakozás. akkor új társaság után kell néznie. Senki sem állította meg. minduntalan kicsúsztak a szorításából. Ölelésükben nem érezte magát annyira magányosnak és kiszolgáltatottnak. A lyuk körül csoportosuló emberek. ahogy kora délután hazajött. melyeket oly szenvedélyesen akart markolni. támaszra lelve a kintiek figyelmeztető kiáltásaiban. Ahogy mindketten hátrazuhantak a földre. élénk levegőjén. Először csak egy üvöltés tört elő a hasadékból. És amikor ez megtörténik. vibráló teremtmény.máskülönben miért rohanna le zokogva a lépcsőn? -. és ugyan ki lenne erre alkalmasabb. de meg sem próbálta elkapni a szóváltás részleteit. és egy sápadt. hogy kordában tarthassák. ahogy a kötél hirtelen megfeszülve kesztyűs kezére tekeredett. aki visszatartotta a férfit addig.Kinyílik! . ha csak ránézett.

és egy gyötrelmekkel teli sziklakútba száműzte őket. de most nem volt idő az újra egyesülésre. Körülöttük mindenfelé férfiak üvöltöttek. a becsapódástól véres arccal és zavart tekintettel. ahogyan a napot soha nem látott folyóból kiemelkedő vízoszlop vállára vette a holtakat. akik a kötél végét tartották a kezükben. mely egy csodálatos hely felé vitte őket a hátán. Egymás mellett fekve az ágyon. Érezte viszont. mint a fulladásos halál torkából kimentett szerelmesek. ahogyan szélsebesen emelkedni kezdtek. Az egyre táguló hasadékból por tört fel. Lábait szétvetve megőrizte egyensúlyát. De az utazás hirtelen félbeszakadt. és összekuszálja a gondolatait. és mindenki mást. miközben az onnét feltörő sikolyok komoly vérfürdőre engedtek következtetni. és úgy reszkettek. A kötél megfeszült. az álmodókat. és a pórul járt ember már el is tűnt a porfelhőben. ahogyan a másik nevét zokogják. ahogyan a biztos halál felé zuhantak. és ezzel együtt a szakadékban rekedtek életét is. Valaki elvetődött Grillo mellett. Az emberek egyike hirtelen elkezdett csúszni a barlang szája felé.mindenkinek ott volt a saját biztonsága aggódnivalónak. miközben a föld körülöttük kezdett szétnyílni. kötelük engedelmes kígyóként követte őket. Grillo a nevét üvöltötte. A hangzavarhoz Grillo is hozzájárult. és kinyújtotta karját az elterült férfi felé. vagy éppen annak hiányát. alig érzékelve lába alatt a földet. sem Howard nem ébredt fel. ott hagyva kudarcot vallott megmentőjét a repedés szélén hasalva. sem Jo-Beth. Győzedelmeskedett hát az ösztön. A falak elmosódott csíkokká váltak. A férfi válaszképpen megragadta Grillo kinyújtott karját. jóllehet levegő után kapkodtak. . Grillo tett három lépést a túlélő felé. Álomba zuhant énjükön túlról egy erő megragadta és lerántotta őket a csendes tajték hátáról. Mindkettőjük álmában egy tenger vize ködlött fel. de elkésett az igyekezettel. hogy eggyé váljanak az égbolttal. amikor a föld porrá foszlott a sarka alatt. Jeges fuvallat tört rájuk a hidegben. Valahol a zűrzavarban egymást hallották. Hotchkiss volt az. elvakítva az embereket. aki csak helyet kaphatott e rémálomban. és megpróbálta elkapni a férfit. Egy sötét óceáné. és egy felfelé tartó áramlat el nem kapja őket. ahogy a rengés átterjed a lábain át a gerincoszlopára. mielőtt ezt a zuhanást meg nem fékezik.

Megragadta Grillo karját. szavai . Gyere. ahová a feltörő víz hulláma repítette.Édes Istenem. . Saját verítékében úszva Tommy-Ray felnézett a mennyezetre. finoman leperegve a lombkorona sátortetőjéről.Készen vagyok . Rosszat tettek. és csak abból tudták meg. a fák árnyékában. amikor a víz feltört. ki a fene vagy. ahogyan vakon keresztül rohantak porfelhőn és zivataron. miközben a viharzóna mögött a föld feneketlen mélye tovább okádta saját magát. ott feküdt mellettük. és rád várok. kitörölve a sós vizet szeme sarkából. hogy átbuktak a kötélkordonon. és újra odanézett. De akármi is volt ott. félig letépett karral. de Grillo lelki szemébe egészen más kép égett bele. nem érdekel. Jo-Beth hátrálni kezdett. hogy elérték a határvonalat.a forma. Készen vagyok. Topangában elkapta a fantasztikus áramlatot. lábuk szinte kipörgött a sárban. Sikerült talpra vergődniük. amikor nyáron. Nem lovagolt ekkorát tavalyelőtt óta. bocsáss meg! . . Ő. lecsukott szemekkel. Andy és Sean órák hosszat lovagoltak rajta. és vigyél magaddal. és torkaszakadtából felüvöltött: . A talajon még mindig repedések cikáztak végig. a felszabaduló energia elég volt ahhoz. vagy formák emberinek tűntek ugyan. Lágyan permetezett rájuk az eső. mint egy tűzijáték vibráló foltjai.ordította Hotchkiss. addigra eltűnt. végig csúcssebességgel.mondta. Túl testen és kötélen. és felnevetett. még egymás mellett is . összekuporodva az ágyon. Lerázta magáról a képzetet.Odanézzen! Volt valami élő az áradatban. ott állt megkövülten Spilmont és egy csapat zsaru.Grillo és Hotchkiss jó négyméternyire lehettek a hasadéktól. hogy ledöntse őket lábukról. keze elé tett szájával elzárva a pánik útját. A mentőcsapat egyik tagja. A csípése kirángatta Hotchkisst kábulatából. Grillo csak a másodperc tört részéig vethetett rá pillantást . összekoccanó fogakkal. miközben a nyakukba dermesztően hideg eső hullott.fojtott zokogásként törtek fel belőle. Howie halottnak tűnt.Ki kell jutnunk innen! .

ugyanúgy.. Azután hirtelen a föld alatt voltam. hogy ezzel talán megnyugtathatja. Howie! Ez nem helyes. . de a lány egyetlen mozdulattal leintette: . hogy nem is volt teljesen ugyanaz .. Amint feltette. (A lány tetőtől talpig reszketett.. .A Mamának igaza volt. sziklákat és azt a rettenetes záport. . .mondta neki.Ezt te sem gondolhatod komolyan.Minden rendben. csak rossz lehet. kiköhögve a gombócot torkából.Fejezd ezt be! (A fiú átvetette lábait az ágy peremén. .Akkor mi volt ez? .) Nem tettünk semmi rosszat. mit higgyek .. mely álmában ölte meg a szerelmet. Nem kellett volna. A fiú tett egy lépést feléje.Mindkettőnk fejében? . és helyébe az ő neve lépett.Ne tedd.Howie? Hát mégis élsz? A fiú kibontakozott a görcsös testhelyzetből.. és kinyúlt a szemüvege után.. Howie olyan hirtelenséggel nyitotta fel szemeit.Látod? . .) .töprengett Jo-Beth. reménykedve.Igen.. Édes Istenem.feküdtek. Valóságos volt. .Mit tettünk. Nem szabad megérintenünk egymást.mondta Howie.Semmit .Semmit sem tettünk.kezdte a fiú. és talpra állt. mint egy álom. ugyanabban az ágyban. hogy az imádság elszökött az ajkai közül.Egyáltalán nem olyan volt. Álmodozásával bűnt követett el az Úr törvényei ellenében (még azt is elképzelte.mondta a fiú. .Te is azt álmodtad . . ahogyan meztelenül fekszenek egymás mellett a tengerparton. Talán a Sátán műve. a lány rémülete egyből nyilvánvalóvá vált a számára.Csak egy rossz álom. .kérdezte a lány. . Emberek sikoltoztak. . ahogyan a testüket kívánta. mit hozott rájuk az álom? Kataklizmát! Vért. .Lehet. Howie? .) Mennem kell. . . .Igenis ugyanaz volt.kérdezte Jo-Beth. hogy egyesüljenek). . és lám. . kérlek bocsáss meg. veled az oldalamon.. . hajuk egybemosódik...Már nem tudom.Akármi is van közöttünk.A vízen lebegtem. (Elindult az ajtó felé.

..Nem adsz elég időt arra. hogy a Sátán műve lenne mindez. miközben Jo-Beth otthagyta Howie-t az ajtóban.Félek. mintha menten megfulladna vagy elájulna. hogy végiggondoljuk. áthajolva felette. rákényszerítve magát.. ..És igazad van. de ami a múlt éjjel kitörő fogadtatásra talált.szólt vissza a lány. hogy csak álljon és hagyja elmenni. amivel megállíthatta volna. .Nincs válasz. amit evilági életének tizennyolc röpke esztendeje alatt megtapasztalhatott.Viszlát. lassan becsukta az ajtót. Megnyugtató szavai kifogytával addig hagyta terebélyesedni a közéjük férkőző csendet.. ez olyan abszurd . Nyomorúságos állapota láttán a fiú csak még hevesebb vágyat érzett. A fiú magában ötig számolva figyelte. nagyobb jelentőséggel bír. úgy kapkodott lélegzet után. .Nem . de nem volt olyan botladozó szó. . . hogy átölelje. min mentünk keresztül. Howie . hogy ami az imént történt közöttük..kezdte a fiú. míg azt a lány szavai nem törték meg: . az ma már tiltott volt a számukra. . ez. Amikor az ötöshöz ért. mint bármi más. hogy kinyissa a zárat.mondta Howie. A lány máris a biztonsági tolóretesszel babrált. akkor kié? Meg tudsz erre válaszolni? Alig volt képes kordában tartani szétáradó érzelmeit. nem hiszem. De ha nem az övé. nagyon is jól tudva.De hát ez. amit a fiú lefekvés előtt a helyére tolt.Majd én . Felelete végszóként csengett tovább.felelte végül.

hogy kivette a legdrágább szobát. A barlangoknál történtek óta Grillo teljesen átadta magát a tompult zsibbadtságnak.Neki is van valami sztorija? .az én költségemre -. . A motelszobára vonatkozó javaslat viszont őszinte örömmel töltötte el. sikerült megszárítkoznia. hogy mindennek a szemtanúja legyen.bosszút Abernethyn.Mi a helyzet azzal a Hotchkiss-szal? . hogy a Buddy Vance-sztori éles fordulatot vett a kataklizma irányába.mondta Abernethy. Ha Abernethy arra számított.Kezdjen írni! .Ott van a helyszínen .meglehetősen kisstílű . . és ő ott volt. . Habár a bárban.Derítse ki. . Hajtson rá! Grillo úgy vett .Ez a maga sztorija. ahol ő és Hotchkiss elmesélték a történteket Spilmontnak.Vegyen ki egy szobát a városban .kiáltott fel. . akkor csúfos kudarcot vallott.kérdezte Abernethy. és szerezzen még valami háttéranyagot Vance-ről! Volt már fenn a háznál? . amikor Grillo elmesélte neki.Nem tudom. és kezdjen írni! Fenntartom magának a címlapot.Adjon egy kis időt! . még mindig mocskosnak és elcsigázottnak érezte magát.Negyedik rész ELEMI ÖSZTÖNÖK Egy Grillo soha életében nem hallotta ennyire boldognak Abernethyt. A fickó szinte kurjongatni kezdett örömében. amit csak a Hotel Palomo Stillbrook . . hogy egy B kategóriás moziba illő lelkesedése magával ragadja Grillót is.

melyet felváltva világítottak meg zöld. Vance rezidenciájára nem volt nehéz ráakadni. hogy felsétáljon a Dombon a halott ember birtokához. A férfi egyetlen szóval sem említette a jelenséget. már ha ínyükre volt a rivaldafény . ha a pezsgő nem blokkolja le túlságosan a beszélőkéjét. miközben az kitört a hasadékból. Keservesen megbánta. hogy rajtuk kívül senki sem volt eléggé közel a hasadékhoz ahhoz. és ráadásul alig volt kivilágítva. Bizonyos szempontból az időzítés is kedvező volt. A főkapu mellett nem állt őr. Talán még a házba is sikerül beférkőznie. A lány azonban nem volt otthon. A sikertelen kérdezősködést követően teljes figyelmével a Vance palotára kezdett koncentrálni. melyre egy futó pillantást vethettek. aki alig várja azt a beszélgetést. hogy az út közepén bóklásszon. De nem maradt kárpótlás nélkül. Ezután kinézte a telefonkönyvből Hotchkiss számát. hogy szemtanúja legyen az emlékezetes pillanatnak. A piától könnyűvé vált a feje. mégsem talált semmi kivetnivalót abban. Csakhogy Buddy halálát időközben háttérbe szorította egy nagyobb és frissebb tragédia. de próbálkozása ezúttal is eredménytelen maradt. Coney Eye után már csak az égbolt következett. pezsgőt és egy ritka hamburgert hozatott fel a szobájába. vagy úgy döntött. nem számolta-e el magát. Össze szerette volna vetni megfigyeléseit az övével. és közben a feje felett vibráló csillagokban gyönyörködjön. és olyan bőkezű borravalót adott a pincérnek. és feltárcsázta.Village-ben kínálni tudott. Grillo ily módon talán ráakadhat arra a rokonra. és a további kérdések hiánya arra engedte következtetni. de be volt zárva. kivárhatták. A Domb sokkal meredekebb volt.és ez kevés esetben volt másképp -. ahogyan a férfi a bárban számot adott Spilmontnak a történtekről. gyalogolni fog. amíg eljön a számukra legalkalmasabb tudósító. Ma reggel még Buddy Vance állt a Grove-béli események középpontjában. ebben a lelkiállapotban szerette leginkább felhívni Teslát. amit délben még mereven visszautasított volna. hogy az megkérdezte. megadva pontos tartózkodási helyét is. akinek kiönthetik a szívüket. Az út véget ért a kapuinál. nem veszi fel a telefont. Hagyott neki egy üzenetet. elhagyhatta a járdát. mint amilyennek lentről tűnt. Hozzátartozói. . A kiskapu viszont utat engedett neki a zabolátlan örökzöldek oszlopsorával szegélyezett keskeny ösvényre. Hasonlóképpen Grillo is hallgatott az eseményről. amiért úgy döntött. sárga és vörös fényekkel. Övé volt az egész utca. Hallotta. Ugyan már majdnem este kilenc volt. Hotchkiss vagy nem volt otthon.

rikító magabiztosságuk csak tömegük bűvöletében erősítette a kívánt hatást. Az előcsarnok valamennyi négyzetcentiméterén plakátok ígértek valamilyen farsangi látványosságot: élénk színekben tobzódó hirdetések reklámozták a Szerelem Alagútjait. az Óriáskerekeket. hogy a szem egy pillanatra sem állapodjon meg egy-egy kiválasztott darab részletein. a Balettpatkányokat. Ha hajlandó várakozni egy cseppet a folyosón. amikor Rochelle Vance megjelent a lépcsősor tetején. Vance valóban a rezidencián tartózkodik. Odabenn fények égtek. Amilyen a külcsín. Grillo megköszönte a kedvességét. katalán díszítőelemeknek. minden vulgarizmusával együtt. Egy keleties arcú nő . egy aprócska sziget a civilizáció tengerén. értette meg Grillo. miközben a nő a lépcsőházban megindult a második emelet felé. a Szellemvasutakat. és betegesen hóbortos. elérte. bár ezek jelenleg nem üzemeltek. Nyoma sem volt az ál-mediterrán beütésnek. A legtöbbjük gyatrán kidolgozott munka volt. és várakozni kezdett. akik nagyon is jól tudták. mely minden szempontból kihívta maga ellen a Grove uralkodó esztétikai áramlatait. ahogyan azt a néhai Buddy Vance is akarhatta. mint ami a fákat is megvilágította. mű-Tudor formavilágnak. a móka imádatára emelt templom. és informálta. olyan palota. A látvány. .nyitott ajtót. Maga Vance is nyilvánvalóan tisztában lehetett ezzel a ténnyel. ablakai fényfüzérekkel bekeretezve.és amely egyenesen a ház főbejáratáig kígyózott. a Bécsi Valcert. hogy Mrs. hogy a ház úrnője fogadóképes állapotban van-e. Szabadulóművészeket és Misztikus Jövőbelátókat. vagy a modern koloniális jellegzetességeknek. Az egész kastély óriási hullámvasút benyomását keltette. és nem a szépségébe. olyan a belbecs: egy. megnézi. olyan festők műve. hanem folytonos mozgással vándoroljon egyikről a másikra. mosolyt csalt Grillo arcára. Az épület hatalmas volt. A közelebbi vizsgálódás nem tüntette fel jobb színben a kiállított darabokat. Bekopogott. Coney Eye. hogy a reklám szolgálatába állították mesterségbeli tudásukat. olyan mosolyt. a Torzszülötteket. Hogy a fal teljes felületét beborította velük. hogy az ajtó fölé szerelt ipari kamera minden egyes mozdulatát követi.talán vietnami . mely csak akkor hervadt le az ajkáról. majd elkezdett leereszkedni az előcsarnokba. nagyon is tudatában léve. a ranch-stílusnak. Vance főhajtása a tobzódás előtt. homlokzata ugyanarra a három alapszínre festve. a Birkózómérkőzéseket.

. és csak egy létező legegyszerűbb fekete ruhába volt öltözve. . Ez nem az az asszony volt.Úgy gondoltam.. mindaddig. ahhoz azért éppen elég lehet. Minden egyes lépéssel várta. . .) Miben segíthetek? .emelte fel a hangját a nő -. rajtakapva magát azon. én vagyok Buddy özvegye.Az egyik rendőr. (A szó.Tehát Spilmont itt volt.Nagyon hálás lennék érte . Grillo.felelte Grillo.Legjobb tudásom szerint fogok válaszolni a kérdéseire.. akkor jöjjön be! Ellen kinyitotta a csarnokból balra nyíló ajtót. mint már annyiszor. . . Karibi vérvonal. hogy feltűnjön valami megalkuvó részlet tökéletességében.Kicsit késői az időpont. Nem viselt ékszereket.Soha életében nem látott még ennyire makulátlan arcot.szólította meg -. Grillo . Óhajt egy csésze kávét? .Spilmont. a ruha sötétje ellenére.A délután java részét az erdőben töltöttem. Haját szorosan hátrakötve viselte.folytatta.Nem tudok semmit a többi feleségéről.Elnézést? . hogy.kérdezte.. (Beszéde nélkülözött minden akcentust. Nem vagyok hajlandó belemenni a szenvedélybetegségeivel kapcsolatos spekulációkba sem.Ellen már mondta. .Újságíró vagyok. . . ami csak még jobban kihangsúlyozta homloka ívét és szemöldöke szimmetriáját. mi történt. Említette. maga az a Mr. . nem is lehetett volna kevésbé a helyzethez illő. . most is kezdi átvenni interjúalanya stílusát. aki csak az imént szakadt el könnyáztatta párnájától.Néhány kérdést szeretnék feltenni a férjéről. .Mi is a neve? . mindjárt lefektette az alapszabályokat is. .Nem olyan nagy ügy. . de egyszerűen nem talált ilyet. milyen hősiesen viselkedett. hogy elmondja. úgyhogy ne is bajlódjon ilyen irányú kérdésekkel.Nos.Á igen .Szeretném én elvinni a sztorit. . Miközben Rochelle bevezette Grillót..Mindig csak az az üzlet. legalábbis a sötét bőrt uraló finom vonások alapján.Mr. . .Ellenhez fordult: . Talán valami jobb európai egyetem?) . míg azok Buddy szakmai múltjára vonatkoznak. hogy megérdemeljen érte egy kis nyugalmat . találgatott Grillo.

bár ami azt illeti. Azt hiszem. A Halál Vasútját reklámozó óriási hirdetőtábla. ez a kérdés már a magánélet szférájába tartozik . amiben helyet foglaltak. Egy életnagyságú. hellyel kínálva vendégét -. Lehet.Grillo mindössze ennyit volt képes kipréselni magából.Ez csak egy része Buddy gyűjteményének . A szoba túlsó felének üvegfalán át egyszerre sokszínű fényár kezdett beszüremleni. akárcsak az előtérben. . . (Rochelle felállt. A nő gondolatai elkalandoztak. melynek mind a négy falát festett képekből álló galéria foglalta. amint éppen előtűnik egy alagútból. Ellen . . kiábrándítóan hatott Grillóra.Kávét Mr. A képek.Az a végrendelettől függ .) .mondta. hogy nem is én rendelkezhetem felette. figyelmeztetések harcoltak a figyelemért. . melyek túl hatalmasak voltak még a kétszintes belső térhez képest is. majd végigsétálva a szobán kilépett a színek kavalkádjába.Lehet. ígérte az egyik szerényebb darab.mondta Rochelle. és egyúttal ez volt a második helység. A kifejezés.Gondolom. hogy mutassak magának valamit . Amennyi mókát csak elbírsz!. Hívogatások. . hogy Buddy szenvedélye eléggé ártalmatlan volt. az ásító.magyarázta Rochelle. ez a legnagyobb magánkézben lévő gyűjtemény. hogy bárki ilyesmit gyűjt.jött az elutasító válasz. Itt kaptak helyet azok a darabok. mely valaha a szellemvasút bejárata volt.Uram atyám! . hogy igaza is volt. . és felkapcsolt egy két szellemvasutas plakát közé ékelődött kapcsolót.faggatózott Grillo. És még azon is túl! . nekem pedig vizet! A szoba. .Buddy Amerika igazi művészetének hívta ezt. csábítások. harsogta egy másik.Igen. Egy faragott arc.Engedje meg.Azt hiszem. végigfutott a ház teljes hosszában.felelete a nő. Grillónak.Mindenesetre biztos vagyok benne. Ennél még több rekedt New Yorkban. lapos dombormű lokomotív. én is azt hiszem. fűrészfogú száj. . fényekkel kirajzolva. igaz? . arcára pedig kiült a harsány parádé ízléstelensége felett érzett undora. ahogyan keresztezte ezt a szinte hibátlanra formált arcot. maguk voltak a megfestett ricsaj. el akarja majd adni a gyűjteményt . két emelet magas volt. jó négy méter magas.. Életed legjobb menete!.Nem is gondoltam volna.De semmilyen érzelmi szálon nem kötődik hozzájuk... . csontváz-masinisztákkal. .

hogy volt-e valami előérzete azzal kapcsolatban. vurstli.jegyezte meg Rochelle.De azért mégis elmondja ezeket. hogy nincs humorérzékem .Nem értek az ilyesmihez . Tejszínt? . Maga nem élt itt vele? .Hagyja csak! . De hogy mulatságos? Azt nem. .Válások.jelentette ki Grillo.tűnődött Grillo. És cukrot. . .Maga nem úgy találja? . Mint szerető. amiért nem találom ezt a. el .vágta rá. miért hagytam el .utasította Rochelle. vegyen nyugodtan. .Fázom . vagyon. francokat se törődik az én jogaimmal.Igen. . Hirtelen szünet állt be. . Itt számomra nem volt hely.De nézze meg ezt a helyet. ez a Buddy Vance-sztori .Most már tudja.Szóval. mielőtt kiment volna. majd a nő újra megszólalt: . a másodperc törtrészével tovább időzött az ajtóban. mint azt a szolgai hűség megkívánta volna.Furább dolgok is történtek már ennél . A nő elfordult a pofától. . csodálatos volt.és visszament a szobába.Ezt nem értem.. mintha Buddy agyában járna.. Ez az az újság. . Ellen épp a kávét töltötte.. ha alkalmazkodom az ő játékszabályaihoz. A vietnami nő.Kérem. Szerette mindenen otthagyni a keze nyomát. .A halálról? Kétlem. Mindenkin..Undorító . Csak akkor lehetett volna. . attól tartok. . hogy ránézzen: . ami történni fog vele? .Nem tud róla.Magának nem bántja a szemét? . Nincs benne semmi új vagy érdekfeszítő. hogy mit mondok? Elég rossz publicitást kaptam már életemben ahhoz. Olyan.Mit számít az.kérdezte Grillo. gondolatban akaratlanul is visszakalandozva a hasadékhoz és elszabadult foglyaihoz. . .mondta. kérek.Folyton azt mondogatta.panaszolta Rochelle.Igen. mint egy kiadós másnaposság. micsodát mulatságosnak. .Hát. amint újra elfoglalták székeiket.felelte a nő. igen.Próbáltam . . hogy őt sem találtam mulatságosnak. . amit az olvasói hallani szeretnének? Hogy Buddy álmában előre meglátta a halálát? .emlékezett vissza a nő -.Majd én kitöltöm.felelte Grillo..Mindezt jegyzőkönyvön kívül? . A nő az óriási pofára bámult: . Nem egészen ilyesféle gondolkodásra volt behangolva. Az az igazság. olyan. hogy tudjam.

Megnevettettem őket.Nem hiszem .Amikor kislány voltam. . hogy az audencia véget ért. melyek többsége éppen arra vonatkozott. A fattyúk.Most már hazamehet. Jobb. . De elvesztettem a kulcsát..válaszolta Rochelle. Egyszerűen nem éri meg a kockázatot.mondta Grillo.) . ha az utolsó tréfájára emlékeznek. Minden rosszabbra fordult.válaszolta Rochelle.Csupán a gondolataimmal. . . hogy ezt elmondja.Frászba a gyásszal! . Ha akartam. .Micsoda? .) . hogy a gyász.felelte Grillo. amit eltemessünk? Nem. mint hogy hogyan ásták elő egy föld alatti barlangból. A többi.A városban maradok . és azt sem tudtam. . nem igazán. azután rám hagyományozott. Gyerekjáték.Feladták a keresést. Többé már nem.És ez nem zaklatja fel? . Öt embert veszítettek. jelezve.Ő halott. . Végül azért csak felültetett egy átkozott szellemvasútra. a kölykök eldobták a fagyijukat. Hollywoodban valószínűleg lesz valami megemlékezés a tiszteletére. Olyasmi volt ez. Grillónak még egy halom kérdés maradt a tarsolyában. . . már csak történelem. akik a semmiből kerülnek majd elő. Akkoriban még voltak csodák. miért: nem is gondoltam ilyesmire. hogy megtudjam.Én nem látom semmi jelét a csodáknak. A feleségek.Azért jött el Spilmont. Minden sarkon ott vártak ránk. jóllehet a témát eddig még csak . (Leoltotta a kinti fényeket.Tudom. (Szavai érzelemmel terhesek voltak ugyan. . . .Hogy nem lesz holttest. én meg csak arra várok. ki nevet utoljára. mégis meglehetős higgadtsággal mondta ki őket. Mindannyian elveszítettük. amint láthatja.Nem találják meg .kiáltott fel hirtelen a nő.A végrendelet. Tehát..Amíg a férje holttestét meg nem találják. A nő felállt. a nagyapám megtanított rá. hogyan befolyásoljam a többi gyereket. ahogy mondani szokták. és mindezt beleöntheti a halhatatlan prózájába. hogy valaha is megtalálják.És hogyan? . amire a nő határozott felhívása szerint az egész beszélgetésnek vonatkoznia kellett volna. a maga sztorija itt véget ér.. . Az esély egyre kevesebb arra.A végrendelet? .Az élet mégsem lehet olyan borzalmas a maga számára . amit ő egész életében művelt.

előbb vagy utóbb mégiscsak felbukkan. bármilyen hatalmas erők szövetkeznek is az elfedésére.Köszönöm.Hálás vagyok. gyakran a lehető legváratlanabb formában. . míg ki nem ért a kamerák hatóköréből. de semmi sem maradhat titokban. Mélyen meg volt győződve arról. Ezután. anélkül. mélyen eltemetve. hogy fogadott . úgy tűnik. akárcsak a két figura. . akiket a föld kilövellésekor látott meg. szerelmes dalok teszik ezt meg. külön életet élnek. Amit az emberek két pohár vagy két dugás közt ellocsognak. mindig a napvilágra kaparja magát. mint amire számított. hogy egyetlen szót is váltottak volna. majd egy darabka papírt csúsztatott a kezébe. a felszínre emelkedve változtatják meg a világot.és egy Deerdell Village-i címet. megérintette Grillo karját. . Grillo egészen addig várt a levél felbontásával. kikísérte a lépcsőkig.szólt udvariasan. A pletykák. hogy Buddy Vance örökre a föld alatt marad.Köszönöm. amit még Tesla tárgybeli ismeretei sem foltozhatnak be. hogy semmi. Grillo ránézett.Ellen Nguyen . vannak olyan lyukak. A cédulán a nő nevét olvashatta . legalábbis Grillo tapasztalatai szerint. megrázva a nő kezét.Ellen majd kikíséri . Az alvilág tudása.nem is érintették: Buddy hivatására. A sztorik. hogy túllépje Vance özvegye türelmének a határait. A lány csitító mozdulatot tett. falfirkák. Nem kockáztatva.búcsúzott Rochelle. de a sztori. és betette mögötte az ajtót. inkább megválaszolatlanul hagyta őket. az igazság. Jól tudta. Lehet. A lány az előcsarnokban várt rá. amiért rám szánta az idejét. . Az ujjak olyan vékonyak voltak. A nő végül is sokkal mélyebb bepillantást engedett közös életükbe. a gazfickók bármilyen megfélemlítéssel próbálkozhatnak. Szinte sohasem a makacs tények fedik fel az élet mögött bujkáló másik életet. Amint kinyitotta előtte a főbejáratot. mint a gallyak. Az összeesküvők akármilyen hálót szőhetnek. vagy legalábbis valami ahhoz hasonló. amit a vécék falára írtan olvashatnak. .

akkor mi más következhet még ebből? .a hűtőszekrény halkan zümmögött. Amennyire csak tudta. Amikor Howie azt mondta neki. Az imák Jo-Beth eszébe juttatták. és még abban sem volt biztos. Valahogy jóleső érzéssel töltötte el a tudat. Elhamarkodott ígéret volt. hogy ha ő személy szerint nem is képes megragadni a dolgokat. és elmondta neki. összeszedte magát. és figyelte. Márpedig ha az. Ott ült a konyhában . akinek a férje.KETTŐ Jo-Beth az ágyán feküdt a sötétben. Nem kellett hallania a részletes beszámolót a rendkívüli eseményről. ahogy a fuvallat megdagasztja az elhúzott függönyöket. amit a Mama is: ez csak az Ördög műve lehet. Ugyanazt a közös álmot látták. hogy megígérte. hogy átadják a helyüket a helyszíni élő beszámolónak Datlow és kollégáinak haláláról. majd reszkető kézzel a helyére tette a kagylót. hogy megnyugtassa Angelie Datlow-t. Ez egyszerűen badarság. Jo-Beth most először hallott a tragédiáról. ahogyan Howie is. a környezetében biztosan van valaki. mi történt a motelben . és felhívta a templomot. és megpróbált értelmet verni az értelmetlenbe.az álmot az óceánról és halálról. Amint hazaért. megkeresi a pásztort. hogy ő sem hihet komolyan ebben. de mind ez idáig remekül elboldogult abban a tudatban. hogy a Mama egyáltalán meghallotta-e. csontos ujjait tördelve és magában megállás nélkül imádságokat mormolva. akkor ők is ugyanazt a fonalat veszik fel. Tanújuk volt. aki igen. odament a Mamához. mielőtt magával rántaná őket az éjszakába. hogy rásóztak egy túlzottan optimista világszemléletet. Elment. a madarak és rovarok a hátsó udvaron jókedvűen muzsikáltak -.márpedig az ő körei javarészt a vallás embereiből álltak . Lehet. Ha az egyháztól bárkinek is elmondja. Anyja a színtiszta téboly levegőjét árasztotta. majd lement a földszintre. ahogyan a szobát rótta. mielőtt a képek megszakadtak volna. igaza volt. John pásztor azonban házon kívül volt. Kurtán lezárta a beszélgetést. Buddy Vance holttestének a keresése közben veszítette el az életét. hogy soha többé nem találkozik Howie-val. Bruce. de mégsem tette. De most már nem volt ebben olyan biztos.

Ez az. közös gyászhoz most már ő is hozzáadhatja saját gyötrelmeit.már soha többé nem lesz ugyanolyan. de a kimerültség felülkerekedett ellenállásán. és túl fáradtan ahhoz. Nem kívánt aludni ilyen kevéssel a legutolsó szunyókálás okozta trauma után. ahol most . Felült az ágyban. figyelve a függöny játékát. rádöbbent. Érezte. hogy kételkedjen annak jogosságában. hogy lefeküdjön. hogy elveszítette a hatalmát szobája felett. amit most hallott. visszavonult a szobájába. Tommy-Ray a paletta zörgésére ébredt. A padló lejtett. A reggel már tucatnyinál is több órányi távolságban volt. a . szemtől szembe Tommy-Ray-jel. Felkelt.Képtelenül arra. A házban tökéletes csend honolt. A sötétség mindent elborított. és várt a jelre. Özveggyé lett feleségek. apátlan gyermekek kerülnek szembe gyásztól kifordított életük első éjszakájával. A nap önmaga által gerjesztett lázában telt el. Howie a bevásárlóközpontban.mely oly sokat vesz el a világtól.a szendvics elfogyasztása után . amikor felébredt. és a gyöngyök szétszóródtak. Gyöngyházfényben csillogó fekete-fehér jelenetek villantak fel szeme előtt. leosont a földszintre. Már korábban levetkőzött. tompa esti fény teljesen eltűnt. majd olyan halkan mozogva.kiirtva a távolságot. ahogy korábban soha. hogy meghalt. A korábbi. akár egy egészségtől duzzadó kígyó törzse. alvó arca a párnán. Odalenn készített magának egy szendvicset. A gyöngysor ezután hirtelen elszakadt. és oly szűkmarkúan méri adományait .feküdt éberen. miközben álomba zuhant. A nagy. és a jelenléte minden eddiginél jobban felzaklatta. hogy gondolataival átrágja magát zavarodottságán. A tükörben egy szemvillanásnyi időre feltűnő test karcsú volt és fényes. Eltelve saját csodálatától megbotlott. és ő mit csinált a közbeeső idő alatt? Aludt. Howie a Butrick's-ban. amikor ő már azt hitte. Az hirtelen idegenné lett a számára és ő is a szoba számára. és a sötétség . amennyire csak tudott. verítékezett. felvitte magával a szobájába. hogy elkerülje anyja hívó szavát. hogy figyelmet és könnyeket követeljen. Másoknál a régen félretett szomorúság emelkedik újra felszínre. ahogyan ráborul . Innen nem is olyan messzi fekvő otthonokban most is családok gyászolnak. Jo-Beth belesüppedt az álomba. és amikor megkísérelt felállni. Az óra nyolc-negyvenötöt mutatott. Megérintette a veszteség érzete. az ablak haldokló fogaihoz hasonló csattogása? Ledobta magáról a takarókat. egészen az alsójáig. elnémítva az életet -.

Tommy-Ray hálószobaajtaja nyitva állt. le a lépcsőkön. hogy a keret szinte érzékelhetetlen mozgása ujjpercein keresztül átárad a csuklójába. Elengedve az ablak keretét imbolyogva az ajtó felé indult. Áthaladtában görcsös táncra kérte a csontvelőt. majd a vállain át a gerincoszlopára. a reszkető üveg mozgása ismét hanggá változott: csörgésből és zörgésből álló hívogatássá. Jo-Beth fájós fogakkal emelte fel fejét párnájáról. Tapogatózva érintette meg bőrét. a fába kapaszkodva. Lábaival álmában szétszórt ruháin taposott. a karjába. mintha kisebesedett volna. amit az út zaja elleni védőpajzsként ültettek valaha. hogy valami szilárd támaszra leljen kezével. Nyugodtan állt. Tommy-Ray nem késlekedett. mielőtt elhagyja a házat. a belső tér szurokfekete. Felvette a földről pólóját és farmerját. Felkelt. áthatolhatatlan bozótossá terebélyesedett. Miközben várakozott. Ha a szobájában is tartózkodott. vagy éppen minden más nőtt groteszkül óriásira. mígnem elérte az utolsó csigolyát. Érzékeny volt az arca. és belépett a koponyába. és a hallon keresztül kiosont a fürdőszobába. hogy bár a sok sírás megtette a magáét. átterjedve a koponyaalapra is. hanem ritmikusan érkezett. hanem valaki máséhoz. és az ablakkeret volt az. hogy sok éve elhanyagolták gondozását. de vagy a keze. az élő sövény. Az ajtót akarta megfogni. hogy maga után vonszolja őket. hogy fel kellene húznia ruháit. Itt a mozgás. Arcának rövid tanulmányozása a fürdőszobatükörben meggyőzte arról. olyan pulzálásként. amit keményen megmarkolt. . tekintve. vagy a szoba nem engedelmeskedett szándékának. A nyomás nem volt állandó. miközben a fejében ketyegő Geiger-Müller-féle számláló minden egyes lépéssel hangosabb lett. pedig korábban zárva volt. Az udvar hatalmas volt és kaotikus. Ilyesmit soha ezelőtt nem érzett. Felkavarodott gyomorral nyúlt ki. és ki a ház mögötti koromsötét éjszakába. A függönyök elhúzva. E felé az apró dzsungel felé tartott. A fájdalom mégis tovább gyűrűzött az állkapcsában. míg az émelygés el nem múlt. érezte. mely nem is saját szívveréséhez igazodott. de nem jutott túl azon. A kerítés darabjaira széthullott. egyébként semmi baja. ködösen emlékezve arra.ruhásszekrény egy kézitáska méretére zsugorodott. és majdnem észrevétlen maradt. ő akkor sem láthatta.

Tommy-Ray? Itt vagy? Szélesre nyitotta az ajtót. . különös fertőzés őt már korábban elérte. végre találkozunk. Tiltott kép volt . Az elébe táruló látvány elég volt ahhoz. A helyiség valóságos betegségszagot árasztott. De az akarat nem foghatott rajta. de afelől nem volt kétsége. hogy férfit lát maga előtt. A szoba üres volt. Mind a ketten.megígérte a Mamának. A gondolat reményt támasztott benne. hogy egy kis hideg vizet locsoljon az arcára.Elég .mondta a fák közé rejtőzött férfi -. Gyanúja csak újabb tápot kapott. Talán ez az új. Ha ez betegség. Egyszerűen szorosabban markolta koponyáját. majd lehajolt.. elviselhetetlen forróság és áporodottság keverékét. ahogyan a fiú átbotorkál az udvaron. Belekapaszkodott a ragyogó képbe. hogy Howie-ra gondol. . hogy lerohanjon a lépcsőn. Ha nem veri vissza a fejében visszhangzó dobolást. mintha mindjárt a gondolatait is ki akarná préselni belőle. saját ritmusához állítja az ő szívét is.sziszegte. a földön maga után vonszolva farmerjét. Az ablakhoz lépett.. a szőnyeg annyira felgyűrődve. az ágak között pedig már régen nem csak a szél kísértett. hogy még csak gondolni sem fog rá -. hogy a fény behatolhasson. hogy kitárja. azzal a szándékkal. Tommy-Ray nevét kiáltozva. Howie. Tommy-Ray nem tudta tisztán kivenni az őt hívogató alakot. . A fejében visszhangzó kattogás fokozatosan tompulni kezdett. Kora gyermekkoruktól kezdve megosztoztak minden egyes víruson. A víz és az emlék együttes ereje száműzte a támadót bensőjéből.Fiam . minden bizonnyal őt is megfertőzte. és elindult Tommy-Ray szobája felé. ahogy belépett a szobába. de e nélkül teljesen védtelen lett volna.. és ennek volt tudható be furcsa viselkedése is a bevásárlóközpontban. A bozótos a kert végében mozgásnak indult. akkor az ráerőlteti az akaratát. újra együtt. mintha tarantellát táncoltak volna rajta. Akármi is volt ez a betegség. Kétségbeesésében azon kapta magát. összezárva fogait a rázkódás ellen. az ágyon halomban az ágynemű. A konyhai ajtón kiszűrődő fényben jól látta. fényből és nevetésből szövődő képet támaszt a sötétből érkező esztelen dobolás ellen. A múltból felmerült előtte a fiú arca. de nem jutott tovább a függöny elhúzásánál. akkor kigyógyulhatnak belőle. Bizonytalanul kilépett a fürdőszobából. és együtt vészelték át őket.

.kérdezte a férfi.Azt hiszem. ahol vagy! Ott állt előtte.Gyere közelebb! . Mama.Hol van Jo-Beth? . személyesen: az apa. Tudni akarom.. olyan szülő.Megkeresnéd a kedvemért? . Ahogy Jo-Beth elérte a lépcsősor alját. . akiről Tommy-Ray ezer alakban álmodott. . hogy egy napon majd begördül egy limó az utcába. hogy valami mozicsillag fattya.. . aki ismeri a férfivilág dolgait.Egy perc. Milyen nagyszerű is lenne. hogy látnod kell . melynek során megpróbálta elképzelni.Jo-Beth? Mi történik itt? . nem igaz? Pedig nem lenne nagyszerű.. mint bármilyen nagymenő filmsztár. Maradj az ágyban! .Máris mintha saját magamat látnám benned .ismételte.Hát persze. ha mégis igaz lenne? Miután már oly régen feladta a reményt. Azt a fiamot persze nem lehet szó szerint venni. . és itt vagyok. előlépve a bozótosból.Borzalom. mióta csak ráébredt. Óvatosnak kell lennünk. Csak maradj ott. igaz? .. kiszáll belőle egy híres mosoly.Csak egy percet adj.Minden rendben. hogy pont azt mondja. Egyáltalán .Velem is folyton trükközni próbáltak. álmomban. és a fiára hagyományozza ezt a tudást. oly sok gyermekkori gúnyolódás és kárba veszett óra után... . Néha elképzelte.Igen.mondta. . Mama. hallotta. hogy a többi fiúnak van egy második szülője is.Hol van a lányom? .Most! . . ahogy a Mama utána szól.Először látni akarlak. .Én vagyok az apád. . akivel közös nemet visel. Volt valami édes és titokzatos az idegen hangjában.Egy perc. Én vagyok a Jaff. melyet csak apa és fia ismerhet. . odabent van a házban. milyen lehet végre újra rátalálni az elveszett apára. amit az imént a Jaff. aki olyan titkos nyelven hívta magához gyermekét. . hogy ez nem csak valami trükk.Gyere ide! Valami borzalmas. Az idegen felnevetett.jött az utasítás. hogy valaha is találkozhat a férfival.. De ez a férfi jobb volt.

Hiszek neked. . és könnyed. ahogy egy jó fiúhoz illik? . Szemébe őrült fénycsóva költözött. visszarohant a házhoz. hogy mi lehet tekintélyének forrása.Nem megyek veled sehová. szélesre tárt mosollyal. .Katz nem az ellenséged? . Iszamósan az izzadtságtól. hogy a közvetítőim legyetek.magyarázta a Jaff.kezdte.felelte a fiú. .Igen . . .kiáltott fel.Hiszel nekem? .kérdezte Tommy-Ray. keresd meg a lányomat. hogy összeillessze az információ-darabkákat . aki hátborzongató nyugalommal hagyja. kérlek. . de a válasz csak nem akart beugrani. hogy az erejét fitogtassa. A kertre nyíló ajtónál volt. te és Jo-Beth.hanem az ellenséged fia? .Az ellenségem megérintette . és akinek soha nem volt szüksége arra. . mire a konyhába ért. inkább olyan emberre. miért.Már nem sokáig.És megérintette a testvéredet.Gondolkozz! Tommy-Ray gondolkozott. . Te is tudod.. de nem hajlandó előjönni. Ez tartja távol tőlem.. Tommy. gondolta Tommy-Ray: arra a szaros Katzra gondol.Azért születtetek. Tommy-Ray-nek fogalma sem volt arról. fesztelen hangon szólongatni kezdte húgát. . mintha szenvedne valamitől.folytatta a Jaff -. Szólítottam. keményen küzdve. .Micsoda? . Gyermeket nemzett. Az ellenségem is ugyanezt tette..Jó . . .. Katz. .Csodálatos dolog! .nem hasonlított egy színészre. Ezzel Tommy-Ray elfordult tőle. de a jelei annál tökéletesebben öltöttek formát a szeme előtt. és megnyugodott.Nem. .Igen. .Odakint. és majdnem teljesen meztelenül úgy nézett ki. . szélesre tárt karokkal. hogy a világ bálványozza.szólt a Jaff újra. mintha csak most szaladt volna fel a tengerpartról. Gyere velem! Mintha testének valamennyi ere büszkén kiült volna a fiú bőrére. Odabenn a házban Jo-Beth hallotta a hívást. Ez a szennyfolt. engedelmeskedem. A mosolya csak további tápot adott a lány gyanakvásának.Én vagyok az apád . akkor most. Nem úgy tűnt.És engedelmeskedsz.

Jo-Beth megfogta a kezét. de hidd el.Nincs jogod hozzá.Jo-Beth.Csak gyere ki velem! Ott van.biztatta a fiú. . hogy nem hozzá tartozol. .Fura szerzet vagyok. A dobolás helyébe saját elsuttogott neve lépett. Csak el kell jönnöd. Jo-Beth! Tommy-Ray. Tudom.A hatalom odakint.Csak mert ő hozzád ért. . Kételyei dacára a fiúnak sikerült meggyőznie.? . . Egy anyaméhen osztoztak kilenc hónapon át.Nem én vagyok . .Nem én akarok megbocsátani . ami fájdalmat okozna neked. igaz? Ami neked fáj.Mi a csudáról beszélsz? . És én ki nem állhatom a fájdalmat. Nem bánthatta.Hanem? .kérdezte Jo-Beth. .De igenis van! Nem tudom. .mondta Tommy-Ray.Igen? .Kérlek gyere . hogy megbocsáss nekem. a kert legtávolabbi végében. . mi az.Csak azért gondolkodsz így. hogy személyesen kérd.. (Felnevetett.mondta -. ezt te is tudod. . . . A fájdalom a fejében rögtön alább hagyott. nekem is fáj.Ne gyere közelebb! . te seggfej! Mit képzelsz.kérdezte a fiú fejét felszegve.kérdezte. a Jaff segít rajtad. (A fiú elhagyta az ajtókeretet.Katzról. az udvaron.Bocsánatot? .. nem jelenti azt. egy pillanatra sem lanyhuló mosollyal. Minden érzésünk közös. . az igaz. Nincs mitől félned.győzködte Tommy-Ray. ugyanannak a petének két fele voltak. A lány nem volt . mert amit mondott.) . amiért nem győzött eléggé hálálkodni.. de van itt valami. . . de nem annyira fura. . Azok egyszeriben nagyon messzire estek a háztól. .Én vagyok az. Ne szégyenkezz miatta! Bocsánatot nyersz. A lány megrázta a fejét. mert Katz beszennyezett az érintésével mondta a fiú. mit tettél. felemelt hangjától a koponyáját hasogató erő újjáéledt gonoszsággal mart belé. Téged szólít. A fájdalom minden pillanattal erősödött.Hol van ő? Tommy-Ray a cserjés irányába mutatott. és megindult felé a konyhában. hogy fáj .Miért harcolsz ellene? .Tudom.) .A Jaff az. kinyújtva felé karját.Jo-Beth. igaz volt.Nem tennék semmi olyat. .

Sarkon fordult.Ne engedd. amiről Jo-Beth nem is gondolta volna. . ő lenne a tökéletes választás. Elmondom neked.Jo-Beth.tudakolta a lány.Gyertek el onnan. amikor a ház irányából kiáltás hallatszott. a rabjává tette. és az erdősáv irányába terelte. .Jöjj közelebb. hogy képes rá.Itt az apánk .Te ezt nem értheted. kigombolt hálóingében. Szerette.Menj be! . a lombok kavargásában. mióta a Mama legutóbb kitette a lábát a házból. ..benne biztos. és lassan az arc is láthatóvá vált. Ha bármelyik férfit valaha is apjának szólítaná. hogy többé soha nem akarja elhagyni azt a helyet. és megnyugtató.Gyerünk .kiáltotta oda neki. felülmúlhatatlan precizitással.Mama? .mondta. olyan hangerőt kiengedve. hogyan juthatott el ide ilyen sebesen. gyere el onnan! .Én vagyok a Jaff . fiam . . A kiáltás megdermesztette. Azonnal megszerette szakállát és sűrű szemöldökét. . Volt valami a fák mozgásában. .. amire mindig is vártunk. mely eddig a függönyökkel játszadozott. hogy hozzád érjen! A Mama volt az. . .Miért vagy most itt? Ennyi idő után? . ami rossz képeket idézett fel benne: gombafelhőt. Most mégis itt volt. . vízben oldódó vércseppet. hazajött. . Tommy-Ray hagyta kicsúszni a kezét az övéből. . . riadt arckifejezéssel. .Az apád.hallotta hangját -. a szél. ez az. .Gyere el onnan! Majdnem öt év telt el. ahogy ajkai megformálták a szavakat.Valóban.Valóban? . ott volt a Mama. De a hívogató hang mély volt. és ez alatt az idő alatt nem is egyszer kinyilatkoztatta.felelte Tommy-Ray -. kiáltásai mégis inkább parancsoltak. Éppen újabb lépést akart termi a férfi felé. mindketten! Tommy-Ray szembefordult anyjával: . A lány habozott.próbálta meggyőzni. Testvérén túl. mintsem könyörögtek volna.Nem ismered őt. Hálásnak kellene lenned érte. . Tommy-Ray közvetlenül mögötte állt. mezítláb átgyalogolva a füvön. A Mama lassítani kezdett léptein.Neked ehhez semmi közöd.szólt rá.

és nem érdekelte. melyet annyira nemes vonalúnak talált.Az imádságaid. . vízfejű csecsemő foglalta el. bármelyik pillanatban kiszakadhatnak a talajból. .ordított rá..Nem ismered fel a gonoszt. . ha látom . Megnagyobbodott a homlok és a szemek. miközben kinyújtotta karját.Figyelmeztettelek . És most ezt is el akarod szúrni. .Ne engedd.súgta lágyan.Jo-Beth elindult a ház felé. széttépve a lombokat. Az őket körülölelő csenevész erdőbe hirtelen eszelős élet költözött. hogy a maszkja egy kicsit félrecsússzon. amint elkapta Jo-Beth karját. . A lány hirtelen feléje pördült.sziszegte.Ezért? . . egyszeriben csökevényesedésnek indultak. meg a prédikációid a Sátánról.Hová mész? . . és kinyújtott karjával arcul csapta. A lány felsikoltott a látványtól.Viszont megismerek egy átkozott holdkórost. Tett egy újabb lépést Tommy-Ray felé.Itt maradsz velem! .Ez csak egy trükk! Nézz oda! Egy iszonyú trükk! Tommy-Ray vagy maga is jól tudta mindezt. Csakhogy most nem fogod! Hazajött a Papi! Úgyhogy menj a francba! A jelenet szemmel láthatóan szórakoztatta a fák között megbúvó férfit.Bolond! . És a tiéteket is össze fogja törni. vagy már olyan mélyen a Jaff befolyása alá került. hogy attól tartott.Ez törte össze a szívemet.Ne engedd neki! . . .kérdezte a Mama. hogy csak azt látta. a szakállas áll és száj. melyet az imént még annyira apainak talált.fröcsögött vissza Tommy-Ray. ha hagyjátok.csattant föl -.kiáltott fel Jo-Beth. Jo-Beth tisztán hallotta. tágra nyílt szemmel. Az ágak flagellánsok módjára korbácsolták egymást. Elegem van belőled! Mindig is megpróbáltad tönkretenni az életemet. .Velünk! . az ütés hangja hosszan visszhangzott. amit az meg akart mutatni neki. duzzadni kezdett. . hogy az elpusztításukra törjenek. ha megkísért? . ne avatkozz bele ebbe! A Mama válasza sem késett soká...Ez nem az apánk! . lehántva a kérget.Mama! . Az arc. .) . hogy bántson minket! Tommy-Ray durván eltaszította anyja kinyújtott karját.kérdezte Tommy-Ray. hogy megérintse az arcát. (Már csak egy méternyire állt Tommytól. A férfi nyilvánvalóan nem számíthatott a kíváncsi tekintetekre. mozgásuk olyan heves volt. mert hagyta. ahogyan nevetett. Az apja helyét egy gigászi.

Az ütem teljesen összekuszálta gondolatait.sürgette a Mama. A Jaff háromfoknyira volt a lépcső tetejétől. . márpedig az most nem fog segíteni. Parányi szája vigyorra húzódott. A lány lehajolt. az már egy másik kérdés volt. újra megkezdődött. . látva. de ha nincs az a kulcs. akinek futás közben elkapta a kezét.kérdezte Jo-Beth. hogy kövesse. és amióta berohantak a házba. A Mama a Jaff megállításáról beszélt. a szakállas magzat. amint az ajtón belülre értek. mint hogy kinyissa ezt az ajtót. az ajtóban van. és visszakiáltott neki. Siessünk! A szoba levegője a Mama parfümjétől és az áporodott ágynemű szagától volt terhes. Jo-Beth hallotta. .A szobámba. Mielőtt Tommy-Ray újból elkaphatta volna. miközben a férfi közeledett feléje. Végül a Mama avatkozott közbe.Itt vagyunk . akkor nemcsak a zárból csúszott ki. hogy a dobolás. Tudom. hogy amikor végül mégis kiszabadult. a Mama máris tovább szaladt. hogy a kulcsot felvegye. A kulcs nem akart kijönni a zárból.Zárd be! Zárd be! . Addig rángatta. Amint elfordította a kulcsot. Hogy a helyiség biztonságot is kínálhatott-e. A lány kinyúlt a kulcsért. Majd súlyos csend következett. . ahogyan a Mama is. Viszont egy lezáratlan ajtó semmiféle védelemül nem szolgálhatott. de meghittsége mégis megnyugtatóan hatott rá. A levelek örvénylése követte a pázsiton. most először figyelt fel rá.Akkor hozd! .Hová? . lefelé irányuló ökölcsapásával szétválasztva őket. hanem a kezéből is. hogyan állíthatjuk meg.Bármilyen hevesen is küzdött a szabadulásért.kérdezte Jo-Beth. hogy kiszakítsa magát belőle. Jo-Beth így is tett. mielőtt kinyitotta volna az ajtót. . . hogy anyja a párna alatt matat. ami korábban figyelmeztette a Jaff jelenlétére.kiáltotta a Mama. mely során mintha a hűtőszekrény teljes tartalmát szétszórták volna a konyhában. . akkor csak az imakönyvére hagyatkozhatnak. amitől Jo-Beth kétszer is meggondolta. Jo-Beth inaszakadtából rohanni kezdett a ház felé.A kulcsot keresed? . . a szorítás túl erőszakos volt. ahogyan a földszinten beszakad a hátsó ajtó.De gyorsan! Az ajtó túlfelén hirtelen reccsenés hallatszott. Túl sokan haltak már meg fohásszal az ajkukon. Nem sietett.Azt hiszem. A Jaff ott volt. majd az azt követő zenebonát. Nincs más választása. és határtalan szemeivel őt fürkészte. Miért is .hallotta hangját. Szeme végigfutott a lépcsőkön.

válaszolta a Mama. Vagy még inkább az egyik apátok. mi ő . .Isten engem úgy segéljen. . ..kérte Jo-Beth -. . és a torkának tette a pengét. .Legalábbis nagy vonalakban. Nem az imakönyv volt.. Jo-Beth megpróbálta hátrébb hessegetni.. az évek során. .Az igazat mondta . akivel lefeküdtem.Tudtam. hogy megteszem.ez csinált titeket.mutatott a késsel az ajtó irányába. magához rántotta.Tisztán és érthetően. mit is keresett idáig.Olyan sokáig rettegtem. de valójában ez.Mama? . .Nem harcolhatsz vele ezzel . hanem lánya mögé próbált kerülni.kiáltott fel a Mama.figyelmeztette Jo-Beth.felelte végül.. . Mama! .Itt van! . hogy nem . Ugye így van? A Mama szemei az ajtót fürkészték. . visszahátrált a szobába. Ő az apátok. hogy a Sátán.Megölöm! .mormolta a Jaff. hogy itt van. felállt.Akkor magyarázd el nekem is . mint Tommy-Rayé. becsapta az ajtót.Nem tudom. Lehet. Lehet. mely már jó pár évvel ezelőtt tűnt el nyomtalanul. Felkapta a földről (a Jaff felért a fordulóba).kiáltotta oda a lénynek a lépcsőfordulón.kiáltott oda a Mamának.Szajhát csinált belőlem. Teljesen őrületbe kergetett a vágyakkal. Jelen cselekedete vagy egy . Ki ő? És mit tett Tommy-Ray-jel? . Mert nem az ajtó.. . .. mégis minden olyan egyszerű. . A fiú néhány perce holdkórosnak nevezte. A férfi. megragadta Jo-Beth karját.Persze. hanem egy konyhakés. hogy el fog jönni. az ajtó felé indulva. . .Megpróbáltam rájönni. és most. Jo-Beth most látta csak meg.Távozz innen . melynek a túlsó feléről kaparászás hallatszott . Ha megpróbálsz betörni ide. amiket nem én akartam. .szólt a Mama.görnyed előre? Keres valamit? Végül a kulcs képe juttatott eszébe mindent.Még csak nem is ember.Hallak . És meg is volt rá az oka. megölöm a lányodat! Szorítása Jo-Beth csuklóján legalább olyan erős volt.Jo-Beth-re pillantott. egy jó húszcentis konyhakés. hogy itt van . a te apád. de ő oda sem figyelt az instrukcióira. Készen állok. . . Amikor ez sikerült neki.Hány volt összesen? .Mondd meg. mert én nem értem.. és rázárta a zárat.

. és a helyébe egy mély torokhang lépett. A Mama még mindig nem vette le a pengét a nyakáról. Van nála egy kés. mintha csak meg akart volna győződni róla. Én szeretlek téged. hogy bántódásod essék. mely első lélegzetvételétől tudja.Bolond lennél . . hogy ő válaszoljon . Engedj el! Alulról az ötödik lépcsőfok kétszer is megreccsent. .Mi lesz Tommyval? . . Még egyszer utoljára megrázta az ajtót. hogy megkeressük. .Már nem tehetünk semmit. és. .Elmegy. hogy végleg elengedje..Lányom? .Kezdettől fogva tudtam. A nyomorúságos hang legalább olyan iszonyatos volt.De maradj nyugton még egy kicsit. ..Félek .jelentette ki... és egy teljes percnek.Igen.Válaszolj neki . hogy el fogom veszíteni . amiért még érdemes élned.Hagyd. Akárhogy is van.Felőlem rendben.. . itt most az ő élete a tét.Mindig van másnap.utasította anyja.Nem hagyom. egy. . A nevetés és az ajtózörgés azután elhalt. De még így is újabb harminc másodpercnek kellett ahhoz eltelnie.szólongatta.. . .. hogy valóban zárva van. .jegyezte meg.kérdezte Jo-Beth. . . .Épp eléggé fél . A Jaff újra megkopogtatta az ajtót. hogy a Mama lazítson a szorításon. Jo-Beth nem habozott soká a válasszal: .mondta a Jaff ezúttal a Mamának .szólt elszántan a Mama. Végül a Jaff megszólalt: . vagy Tommynak volt igaza.Félted az életedet? Légy őszinte velem! Teljesen őszinte. .állapította meg Jo-Beth.Elhagyta a házat . igazolva Jo-Beth hitét. a gyötrelmek világára fogant lény panaszos zokogása.tört fel belőle a szomorúság.nevetett fel könnyedén. hogy kínzóik valóban elhagyják a házat. hogy megkapd . Az ajtó túlfeléről hosszú hallgatás volt a válasz.Oscar-díjas blöff volt. . Majd lassan ez is elhalkult. hogy nincs menekvés szánalmas állapotától. mint az előtte felhangzó csábítások és fenyegetések. De képes lennél rá.megölni az egyetlen dolgot. és nem akarom.förmedt rá a Jaff.El kell mennünk. A Mama megrázta a fejét: . Mama..kiáltott fel a Mama. . igaz? .Lányom? .Igen. .Elmegy .

. Jo-Beth a nyers látványra meredt.Akkor is próbálkoznunk kell ... Csak a két lyuk a hamburgeren. A Mama felnézett rá.Gondolkodás nélkül átvágtam volna a torkodat. Mama. Elveszítették Tommy-Ray-t. de hidd el.Annyira nagyon szégyelltem magam. Az emberek gyerekkorom óta másról se beszélnek körülöttem. Hamburgerből volt a fej... És az ágyékból feltörő férfiszimbólum.. ami csak Tommy-Ray keze munkáját dicsérhette. Gyerekkorukban bátyja tucatjával készített neki babákat. Nem miattam. a másik.. a belepréselt hüvelyk nyomai a szemek. a szeméből megállás nélkül patakzó könnyek végigcsorogtak arcán. hogy azt mondtam félek.szólt hátra a Mamának. .Hol hallottál te erről? . maga a torzó egy tejesdobozból. A lépcsőfordulón. melyek mindig híven visszatükrözték kedélyállapotát. Arcát beletemette egyik kezébe. Mindannyian azok voltunk. tócsába gyűlve a bábu alatt.Annyira szégyelltem magam .mondta Jo-Beth. a húsos arc visszabámult rá. élnem kell. Én csak egy biztonságos anyaméh voltam a számára. Még száj sem volt.Gyanítottam.Ó.A Szüzek Ligája? . Szeretlek. hogy végül lecseppenjenek az állkapcsáról. . tudtam. . Ezúttal nem volt mosoly.Nagyon erős voltál . A pásztor óvott meg saját magamtól. még mindig a kést szorongatva. . Kinyitotta az ajtót. teljes egészében ételekből.felelte Jo-Beth. az oldalánál lógott. A Mamának volt igaza. És a tietekért. Azt mondta. . . Meg akartam ölni magam. hogy soha nem lennél képes bántani engem. A gyerekkori babák mindig mosolyogtak. Mama. hogy ez a fattyú ide fog jönni . nekitámaszkodva a korlátnak. Most azonban újfajta figurát alkotott. Az Úr kedvéért.mondta a Mama. mely beszennyezte a szőnyeget. elszakadva a baba látványától. Nem miattam jött. hogy idővel eljön. olyan dolgot látott.kérdezte Jo-Beth. a kezek és lábak zöldségből.. . egy atyát a babacsaládnak.Te tudtad. melynek tartalma a lábak között spriccelt ki. Tudom. .

Egyszerűen csak fel akarlak készíteni. a hang.Tudod.Kétlem. . hogy végigpillantsanak a városon. Vagy legalábbis megpróbálkozott vele. mielőtt te megszülettél. és én feltépem a torkát a kedvedért. .Be is fogom. A férfinak volt humorérzéke.Miben utaztatok? .kérdezte.Ne legyél ilyen szarkasztikus! . Hogy pontosabb legyek. . Apa és fia szemtanúk nélkül beszélhettek. én nem vagyok bolond. .Most viccelsz? . . hogy egyszerűen fejezzem ki magam. nem is érti mindig a poénjait. milyen ő.nevetett fel a Jaff.A neve Fletcher. De én már nem vagyok gyerek. és amely körbejárva a dombot elvitte őket egy szédületes panorámát kínáló kilátóhelyig.Majd meglátjuk. .Ki az ellenséged? . és az alant elterülő házakban is csak alig pislákolt néhol fény. Nem félek semmitől.Miben utaztunk? . . . Ő és én partnerek voltunk. álom az élőket. mikor próbálsz úgy bánni velem. Tommy-Ray végigvezette egy ösvényen. Csillag nem ragyogott felettük. Felhők homályosították el az eget.kérte apját Tommy-Ray. a hatalom megszerzésében. egyre jobban tetszett a fiúnak. melyet immár számtalanszor hallhatott. melyet csak a helybéli gyerekek ismertek.Megpróbálsz rám ijeszteni? . Találkahelynek túl sziklás. Tommy-Ray és apja.mondta a Jaff. építkezési teleknek túl bizonytalan volt.Az ellenségem még mindig itt van . De ő becsapott engem. Ezt hívják a Tudásnak. .kérdezte Tommy-Ray.Mondd meg. még ha ő. egy bizonyos hatalom megszerzésében. . mint egy gyerekkel. erről a helyről beláthatták egész Laureltree-t és Windbluff-öt. . . Itt álltak meg. . de akik a fáradságos út után megérkeztek ide. . Hát.HÁROM . és ennek segítségével képes leszek belépni Amerika álmaiba.Mire? Az ellenségedre? Akkor mondd el. Tudom.Nem. Tommy-Ray. hogy engedné.Á! .Azt előbb be is kellene bizonyítanod nekem.

és megpróbálják egyfajta sorrendbe állítani őket. Tudom.mondta a Jaff.felelte a Jaff.A legtöbb álom mindössze szemfényvesztés. . szerelmet vagy halált jelent. .Igen? . ahányszor csak akarsz.De hát most mondtad... a kezdetnél és a végnél. Olyan álom. az igazi misztérium . Semmi mást nem kell tenned. . mit jelent a lét. Az emberek előszedik az emlékeiket.Klasszul hangzik. Olyan álom. végig akarok menni a partján. . A Jaff hangja fokozatosan elhalkult. Rejtjeleket használva Platón is írt erről. Tommy-Ray.kérdezte Tommy-Ray.Úszni akarok a hullámai közt. . .. . igaz? Te valahogyan ott is akarsz lenni. De van másfajta álom is. ahol az igazi mítoszok születnek. Annyiszor lehetsz ott. . Mindannyian álmodunk.De nem úgy. Csak a fontosakba.Nem minden álomba. .Nagyon akarod azt a helyet.És azon az óceánon van egy olyan sziget. meg a nagy határ semmi közöttük . .Még több sivatag. Nem.Igen. És én meg is fogom szerezni. csak el kell aludnod. Quiddity-nek hívják . . . hogy azok csak álmok.. amikor csak nekem jólesik.Klassz. egy esőerdő. Elsőként a görögök fedezték fel a létezését. a fejünkben. Ugyan mi felfedeznivaló maradt még a külső világból? Nem sok minden.. .Megint talált. . felpillantva az égboltra.az egyetlen misztérium . igazi felfedező vagyok. hogy egy kicsit zavaros. mely megmagyarázza.Így igaz.Es a Tudás a kulcs? . . Néhány darabka sivatag.vetette közbe Tommy-Ray.He? .Nagyon-nagyon .. Ő Atlantisznak nevezte el.Az űr . . Tommy-Ray. Láthatod. mely születést. mely minden halandó számára legalább kétszer megmutatkozik élete során. igaz? .magyarázta a Jaff. mint egy agyzsugorító. ahogyan a mese szövétnéke ismét a hatalmába kerítette.A szellemünknek van egy óceánja.Folytasd! Akkor is hallani akarom..idebent van. .

melyikünk lesz képes elsőként a felszínre emelkedni. Megbízhatok benned. amit Fletcher nem hozhat be.Mit tett? Ágyba vitte? . .Ez mit jelent? . hogy helyettem intézkedj. szinte beteggé tesz. hogy adódjon.Akkor hát végeznem kell Katz-cal. De te kint lehetsz. .Miért? . .. Seregem lesz. Buddy Vance-é. . mint közvetítőmben..Ha ő nem lenne. teratám.Gondoskodom róla.Persze . ennyit én is elmondhatok. . és megpróbáljatok kiszabadítani. .. a haldoklók lelkéből. nagyon rejtelem nélküli.mondta a Jaff. fiam. Még mindig arra várnék. még mindig a föld alatt élnék. hogy te vagy Jo-Beth összerakjátok a darabokat.Szeretem benned ezt az egyszerűséget. előbb mindenképpen felkeresi a saját gyermekét.. . Olyan előnyt szereztem. .Ismét telitalálat. De amit Katz tett.Ez nagyon hasznos cselekedet lenne.Majd később el is fogunk. ha majd egyszer adódik valami alkalom rá. . . Az olyan. ha szembekerülünk egymással. Meg sem próbálja elhagyni a Grove-ot. amíg nem tesz szert valami védelemre. én. Az maradt csak kérdéses. Klasszul el fogunk boldogulni.Igen.Katz? .Már hogyne számítana.Habár inkább hálásnak kellene lenned neki.Azonkívül nemigen szívelem a napfényt. . hogy Fletcher gyereke megérintette a húgodat.A Jaff nevetni kezdett. .Számít ez valamit? . Fletchert is beteggé tette. igaz? . De legelőször végeznünk kell az ellenségemmel.Hát nekem se mindegy. Ő most gyenge.vágta rá Tommy-Ray vigyorogva. A dolgok egyensúlyban voltak. . Gondolom. .Akkor itt akarsz maradni? Én azt hittem.Te. Máris van egy ilyenem. Majd hozzátette: .Nem mutathatom meg mindenkinek csak úgy az arcomat . és melyikünk lesz az erősebb. A gondolat. hogy talán elmegyünk valahová. . Ami azt illeti.

Hát hazudtam. ahonnét a teratámhoz összeszedtem az elveszett lelkeket.mondta a Jaff. . hogy valaki követ bennünket. Van hite.suttogta áhítattal Tommy-Ray. .Mutasd meg! .. Őrült embereket.Úgy érted.. . . akiket nem oltalmaz a mitológia. .Végigfuttatta szemét a város panorámáján: De itt? . A hangra nem messze tőlük a fák között mozogni kezdett valami. .Én ismerek párat. mint egy elfeledett mélytengeri lény. Csakhogy ezúttal az arc is láthatóvá vált. ő azt szeretné.Nem akarod te azt annyira látni. volt egy olyan érzésed. és megcsipkedték arcát a sirályok. akikkel nap mint nap összefutott városa utcáin. hogy nem így van.Ez lett egy komédiásból? Nekem egyáltalán nem tűnik mulatságosnak. Elveszett embereket. . mely a kertben szétkorbácsolta a lombokat. Rémült embereket.Mutasd meg.Ő nem őrült.Fogunk itt ilyeneket találni? . ötven szemgödre és tucatnyi szája legyen..Olyan emberé ez. Milyen söpredékkel találkoztam. meztelen emberekre van szükségem. felfedve a lény jelenlétét.Kezdhetnéd mindjárt a Mamával.Amikor feljöttünk ide. Emberekhez. . Olyanokat.. hogy megtöltsék kocsijukat friss gyümölcsökkel és . És felvértezte magát ellenem. bármilyen idióta egy hit is az övé. védtelen embereket. amit látott és végigszenvedett.. melynek halott testét az áramlatok hozták fel a felszínre. de közben tudja. . Rémülten. . Olyan volt. aki a halál mezsgyéjén járt . Az ilyenek szolgáltatják a legjobb alanyt. Ő csak az szeretne lenne. egy szál magában.Klassz . emlékszel? Azt mondtam. Egyszer majd mesélek neked a helyekről. haldoklókat? . Tommy-Ray. hogy egy kutya.Hol van? .mutatott szét. Hogy micsoda dolgokat láttam. Szentség nélküli emberekre.Úgy értem. akik a Központban vásárolgattak. a bőr pedig félig lemálljon a felpuhult húsról. hallucináció lehetne. Nem. Tommy-Ray a szó szoros értelmében háztartások százaiba elvihette volna apját. ott azután ropogósra sütötte a tengeri nap. hogy mire elérte az emberek világát. Elveszett lelkekre. ha képes lett volna olvasni azoknak az elméjében. hogy minden. Papi! Kérlek! A Jaff fütyült egyet.

biztosan kijelentették volna. emberekhez. Egy éjjel azután. Túlságosan benne jártak már az évszázadban ahhoz. amikor egy újabb születésnap egy újabb év elteltét jelezte. Talán néhanapján beugrottak valamelyik agy-zsugorítóhoz. hogy hisznek valamiben. megkönnyebbülten fellélegezve. néhány hónappal a kisbaba. Huszonegy éves korában. Tizenhárom éves korában Ted Elizando osztályában egy haladó gondolkodású tanár elejtette azt a megjegyzést. hogy egy ilyen kérdés ne okozott volna kínos zavart. ezért hát magába zárta a Világvégével kapcsolatos rémálmait. csak hogy megnyugodjanak. A gondolat. A rákövetkező évben szülőkké váltak. hogy a szuperhatalmaknak elegendő nukleáris fegyvere van ahhoz. talán néha felemelték a hangjukat gyermekeiket nevelve. ha a gyermekeik nem erőltették túlságosan a kérdést. . és akkor is csak érintőlegesen foglalkozva a témával. hiábavalóságokkal kitöltve életüket. Kamaszkorára gyakorlatilag megfeledkezett korábbi félelmeiről. s akik minden tekintetben kiegyensúlyozottnak és boldognak tartották magukat. mint az övé. kivéve az esküvőket. nehogy kinevessék. Nem mindenkinek sikerült elpalástolnia a félelmeit. hogy vajon mire való mindez. és nem most.tápértékkel teli gabonapelyhekkel. feleségül vette Lorettát. Hát így álltak. amiért átvészelték a hideget. Az önbecsapás működött. Nem itt. mint elegendő. és ha mégsem. Teden legalább annyira. talán néha elsírták magukat. mint osztálytársain. úgy tűnt. akiknek ugyanolyan makulátlan volt az arcbőre. egy biztos állással a háta mögött a Thousand Oaks-ban. Eseménytől eseményig éltek árnyalatnyi borzongásban. ahol a tudásszomjuknak kellett volna lakoznia. ugyanolyan tisztakék a szeme. sokkal inkább zaklatta őt. Csakhogy senki sem kérdezte őket. hogy sok száz évre száműzzék a civilizációt erről a bolygóról. Sokkal biztonságosabb nem beszélni a hitről. és sokukban már el is pusztult. hogy az ilyen traumákat távol tartsák az életüktől. A boldog arcok mögött a reménység halálos betegen élt. mint osztálytársait. de minden szándékuk és tettük békés lélekre vallott. akkor tüzeket gyújtottak. és robusztusnak tartották magukat. keresztelőket és temetéseket. Dawn. Ha valaki rákérdezett volna. A bankban több pénzük volt. és ők pedig pont azért harcoltak egész életükben. vagy az azt inspiráló szentségekről. a nap szinte állandóan felmelegítette a levegőt. mint az övé. csak hogy elfeledtessék az űrt.

Rémülten kapta fel a gyereket. A válást meg is ítélték. olyan állásban. a végső tűzről szóló lidércnyomás visszatért. A kisbaba néha átfordult álmában. A levegő mozgása. aki immár nem ismeri az otthont. Több mint egy órán át figyelte szuszogását. őrt állva Dawn kiságya mellett. Négy éve. Egy évre rá Loretta válókeresetet adott be. Amikor meglátta a papit a kiságya mellett. Ted verítékezve és minden tagjában reszketve kelt fel. csak a borotva élét. akit hagyott a földre zuhanni. A virrasztás azonban így is megviselte Ted-et. rosszak voltak képmutatásban. Az étkezőben talált rá. egy kisállat-kereskedésben dolgozott a Központban. hogy az álmait elrabló szörnyűségek ne vegyék át a hatalmat mindennapjai felett is. mielőtt visszament volna lefeküdni. Ted egy hónapra kórházba került. bármilyen balzsamos fuvallat is volt. meghallotta a közeledő rakétákat. mintha távoli sikolyokat hordott volna füleihez. az íróasztalnál ülve is egyre több jelét látta a közelgő iszonyatnak. akik hasonlóan hozzá. miután az orvosi konszenzus szerint a teljes gyógyulásra leginkább családja körében lenne reménye. játszhatott a kutyákkal és a kígyókkal. Az éjszakáról éjszakára rátörő rémálom lassan megfosztotta erejétől. Mostanában már csak nagyon kevesen látogatták Ted-et. mindig elmosolyodott. A kisbaba mélyen aludt.születése után. hogy megnézze kislányát. ahogy a gyerek gyámság alá helyezését is. végtagjai füstölgő csonkokká válnak. amikor látta. Teljes mélységében ismerte Ted történetét. amikor Tednek el kellett ugrania valahová). kibékíthetetlen ellentétre hivatkozva. A munkanap kellős közepén. egyszeriben egy gombafelhő vakító fénycsóvájává lett. Tommy-Ray. ahogyan mindig is szeretett szunyókálni. megtörve az asztal lapján. mely könyörületes módon kevés követelményt támasztott vele szemben. amikor az sírni kezdett. egyre nehezebbnek találta. habár soha nem lett . aki azonnal férje után nézett. és megrebegtette felé hosszú szempilláit. akinek anyja nem engedte meg. A panaszos hang felkeltette Lorettát. A tavaszi nap. és egy olyan ember auráját árasztotta. a férfi a rettenettől némán meredt lányára. Azután egy éjjel. Ez az eseménysor attól kezdve szinte minden éjjel megismétlődött. Boldog volt állatai között. idegösszeomlása óta. hason fekve kiságyában. volt Ted egyik kedvence: szabad bejárást engedett neki a boltba (egy-két alkalommal ő is felügyelt rá. megpróbálva csitítgatni. hogy állatot vigyen a házba. hogy teste elszenesedik a karjai között. míg lassan előre kiszámítható rituálévá nem nemesedett. majd visszatért a Grove-be. a bőre elfeketedik.

ott nem lebegett előttük. . . Olyan volt. ingét.Késő van. A nedvek cseppjei a gravitációval dacolva függtek a levegőben Ted szeme előtt.. hogy elvidd valamim. hogy egyesüljön a tömeggel. Bőre pórusain át a test belső nedvei bugyogtak elő. Tommy-Ray? Ez az én házam. egyesülve egymással.szólt a Jaff. . figyelmet követelt.Akarok tőled valamit . ennek nagyon örülök.Jó hírek? . Tommy-Rayt teljesen megigézte a látvány. .. Valakit. ha találkoznál.Valami.Ez nem várhat. hogy egy ilyen gyerekkel a bensőjében . Tommy-Ray. Most mégis lopva utat talált hozzá.Mi folyik itt. mintha mindjárt kidobná a taccsot.Hát persze. én. előlépve az árnyékból. állott sajt. nagyon jó hírem van. . hogy megürüsödve. Tommy-Ray elvigyorodott a láttára: látva a reszkető lábakat. akivel szeretném. míg végül az anyag.Olyasmi. legalábbis nem a torkából. . Hazajött. mosolygott. Ted. Beszélt. Nem jöhetsz be csak úgy. . ahogyan Ted szemei forogni kezdtek üregükben. mint egyfajta groteszk mágia. . amit Tommy-Ray az apjaként mutatott be neki. De semmi sem jött.A fiam barátai az én barátaim is. csúnya időkben sem ért meg ilyet. . a hibásan illeszkedő szemeket. . nem csoda. kezét nyújtva Ted felé. Ez egy teljesen másféle lidércnyomás volt. ami nélkül sokkal boldogabb leszel. Látva a hatalmat. Most már formát is kezdett magára önteni: Ted személyes lidércnyomásának első. Még a régi. Soha azelőtt nem látogatta meg például az otthonában. és a férfi olyan hangokat kezdett hallatni. hogy akar . .Hát.csűrte-csavarta a szót a Jaff.A papám. Figyelj. mint egy betegesen szürke. Teddy rémülten lépett vissza a házba.vágta rá a Jaff.Tényleg? Hát.Nem akarsz találkozni vele? . amit te úgysem akarsz . átáztatva annak nadrágját. kinyújtva karját Ted felé. Tommy-Ray lenyűgözve figyelte.Hoztam neked valakit. vázlatos képét. ahogyan most tette. egy anyagot formálva hagyják el gazdájukat. És a folyadék még mindig áramolt a Jaff parancsára. és rajtad kívül senkivel sem tudom megosztani. . egyre nagyobb cseppeket formálva.a férfi barátja. Szegény Ted.

Nem akarok menni .Nem.Persze.Ehhez is tudás kell .Pihenésre van szükségem.nem tudott soha lazítani. Ahogyan minden tudás az. hogy fordul fel fenekestül a Grove.Igen. .mondta a Jaff. A Jaff felnevetett. ez még nem a Tudás.Most hová menjünk? . Ahogyan a Jaff is mondta.És mit mondok Jo-Beth-nek? . mint volt.De nem akarhatjuk. Nagyon tetszik.ódzkodott Tommy-Ray.Akarod látni. Nyugodj meg. enyhén hüllőszerű lények voltak. . miközben beszélt. azt higgye. hogy a keresésedre induljanak. . . Tommy-Ray szélesen elmosolyodott. . és Tommy-Ray vállára tette kezét.Előcsalogatni őket. amikor ma reggel felébred. Csak olyan dolgokat fedeznének fel. . hűvös helyet. mentegetőzz.Ismerek néhányat. hogy nem emlékszel semmire. Nem gondolod? . . amiknek még nem jött el a maguk ideje. ahogy az éj a végéhez közeledett: . Ha nagyon rád mászik. Neked haza kell menned. . és a bestiárium minden alkalommal újabb elveszett lélekkel gazdagodott. De mégis egyfajta visszhangja. . A Jaff egyre inkább belemelegedett.És mikor fog eljönni? . fiú. az izomköteget masszírozva.jelentette ki elégedetten. . .mondta.Mondd. de egyéb tekintetben mindegyiket egyedi kreációnak lehetett tekinteni. Mindannyian fakó. Látjuk még egymást. . amit aznap éjjel tettek. hogy a Grove. Ez volt az első a számtalan látogatásból. sokkal jobb lesz neki nélküle. És nevetve elvezette falkáját a sötét éjszakába. . igaz? .De miért? . minden olyan.Alig várom már. Keresek valami árnyékos.Mert azt akarom.Nem esett messze az alma a fájától .Tudom .

őt nem számítva. ha majd a lány hangulatára próbál reagálni. Végül arra a következtetésre jutott. Ha volt is valamiféle magyarázat arra. Egyfajta asztrál-hiba folytán. majd fagyosan közölte. hellózott. amint felébredt: a nap még Kalifornia államban sem süt mindennap. egyszerűen csak alaposan megizzasztotta. akkor ő megbocsátó.valahogyan. volt Howie első gondolata. melyekre szüksége lesz. elszántan rá.Mrs. amint kinyitja a száját. A bolt. Knapp ránézett az órájára. hogy bármilyen kísérlet a részéről a beszédre reménytelen hebegésbe fulladna. felöltözött. Elsétált az ablakhoz . és hogy késésben van.állt a pult mögött. hogy megnyugtassa lelkiismeretét. A torna keveset. még nem. Szolgalelkűen végrehajtotta a gyakorlatsort . Semmit sem tehettek ez ellen: legjobb lesz az egészet elfelejteni. Mrs. Sokkal jobb. Korábbi tapasztalataiból nagyon is jól tudta. Még nem fogalmazta meg magában a jóvátétel ígéretének szavait. az égen nyoma sem volt kékségnek.csak a legszükségesebb minimumot. Knapp .NÉGY Álmaim hölgye tévedett. hogy a tegnapi csorbáját kiköszörüljék. teljesen üres volt. Lois .mondta neki. hogy nem fogja céljaitól eltéríteni egy asszony jókedélyének hiánya. Egyenesen a könyvesboltba ment. és elindult a Központba. hogy Jo-Beth megérkezett-e már. ahogyan felhúzta a redőnyöket. majd megkérdezte. Ha bűnbánó. Barátságosan rámosolygott. Csak az számít.a köztük feszülő eltéphetetlen érzelmi kötelék miatt a közös álom tényét gond nélkül képes volt elfogadni . hogy közös álmuk . akkor ő erőszakos. ami velük történt a motelben. Miután lezuhanyozott és megborotválkozott.Megvárom . egy gallyra ment telepatikus kapcsoló jóvoltából hirtelen egy olyan lidércnyomásra változott. amikor a levegőben még reményteli ígéretek lebegtek. Egy kevéske közös akarással a Butrick's Steak House-tól folytathatják az életüket. . ha találkozik Jo-Beth-szel. Lomha hajnal lopakodott a szobába. melyet egyikük sem értett vagy érdemelt. Ha elutasító lesz vele szemben. hogy életet leheljen szervezetébe. vagy egyáltalán semmit nem használt a tekintetben. hogy nem. azt az órákig tartó önmarcangolás sem tudta felszínre hozni.

Illa-Tici. De minél tovább pásztázta a könyvek sorait. és azt monda. Volt közöttük egy képeskönyv a vallásalapító Joseph Smith életéről is. Ha tényleg használta a telefont. testes. hogy ez szemenszedett hazugság.mondta. Kukulean. Howie átlépett a következő polchoz. hogy a boltban valamennyi könyvet ugyanaz a kiadó. felettem a levegőben. amikor neki megfelel.folytatta Mrs. A borító képén egy férfi térdepelt vakító fényözönben. könnyen emészthető paragrafusaival és ábrázolásokkal az ősi Amerika Nagy Fehér Istenéről. Nem vette fel senki. hogyan korholja Jo-Beth-t. Tonga-Loa. horgas orrú. és a szent ligetről. sápadt bőrű. nagyon halkan tette. Az egyik darab különösen felkeltette a figyelmét: A Megváltó története. Akkor dolgozik. a harsány ajánlás szerint a lapok a Kor Legnagyobb Üzenetét tartalmazták.. árja hősnek tűnt: magas. vagy bármi más néven neveztessék is -.Felhívtam Jo-Beth házát. strapabíró kötetek Zimnek. hátha ott olyan könyvet talál. Az előtte fekvő könyvek mindegyike vallásos témájú volt. hogy ma be sem fog jönni . fényképekkel otthonáról. Éppen tegnap hallotta. Biztosan el kellett mennie valahová. annál világosabb lett a számára. visszatért Amerikába. mindig tökéletes. Voltak könyvek az imádságról. Howie felnézett a szövegből: . és egyidejűleg figyelhette Jo-Beth érkezését is. az Úr evilági városának felépítéséről és a baptizmus jelentőségéről. ahol böngészhetett a könyvek között.legközelebb eső állványhoz. amiért elkésett: nem volt semmi kötetlenség a . állította az értekezés. Knapp. kék szemű férfiszépségnek. vagy valamelyik leányvállalata adta ki. az óceáni nap istene Polinéziában.a Mormon Egyház publikálta. állhatatosan kerülve Howie tekintetét beszéd közben.Az is lehet. A vékony könyvet . Talán néhány szerelmes verset. . vagy egy szexuáltechnikai kézikönyvet. A képet kísérő szöveg felkeltette Howie érdeklődését: Két személyt láttam. Egyikük szólott hozzám. A festmények alapján ítélve. lelkesítő zsoltárok a családok számára..Kár . .alig volt több egy brosúránál . ahol a víziói támadtak.Meglehetősen kötetlen munkaidőben állapodtunk meg. kiknek fénye és dicsősége leírhatatlan volt. Howie tudta. nevemen nevezve. . hogy megünnepelje a millenniumot. ami jobban illeszkedik hangulatához. Most. bármilyen alakban jelent is meg az Úr .Quetzalcoatl Mexikóban. nem igazán bízva az asszonyban. Ezúttal már valódi nevén is neveztetik: Jézus Krisztusnak.

munkaidejében. Azonban Mrs. Knapp, az igaz keresztyén, úgy tűnt, mindenre elszánt, csak hogy a bolton kívül tudja végre. Lehet, hogy rajtakapta, amint önelégülten vigyorgott a szent szövegek felett. - Semmi értelme sincs, hogy itt várakozzon - ment tovább a nő. - Egész nap itt ácsoroghat. - Nem riasztom el a vevőit, vagy ilyesmi, igaz? - kérdezte Howie, hogy végre egyenes mederbe terelje a beszélgetést. - Nem - válaszolta a hölgy, örömtelen, apró mosollyal. - Nem is állítottam, hogy ilyet tesz. A fiú közeledni kezdett a pulthoz. A nő önkéntelen mozdulattal hátrébb lépett, mintha félne tőle. - Akkor, egészen pontosan, mi a baja velem? - kérdezte tőle egyre türelmetlenebbül, nehezen őrizve meg udvarias hangnemét. - Mi van bennem, amit ennyire utál? A dezodorom? A hajam? A nő újra megpróbálkozott egy ideges mosollyal, de elszánt képmutatása ellenére sem futotta többre egy apró rángásnál. - Nem én vagyok az Ördög - mondta Howie. - Nem azért jöttem ide, hogy bárkinek is bántódása essék. A nő nem válaszolt. - Én itt... itt... itt születtem - folytatta. - Palomo Grove-ban. - Tudom. Nocsak, nocsak, gondolta Howie, micsoda felismerés. - És mi mást tud még rólam? - kérdezte kedveskedve. A nő szemei az ajtó felé rebbentek, és Howie tudta, hogy éppen most rebeg el egy néma imát a Nagy Fehér Istennek, hogy nyisson már be végre valaki, és szabadítsa meg ettől az átkozott gyerektől és az ő kérdéseitől. Sem Isten, sem egy vevő nem tette meg neki ezt a szívességet. - Mit tud még rólam? - kérdezte újra Howie. - Nem lehet az ennyire rossz dolog... vagy igen? Lois Knapp apró vállrándítással felelt: - Nem hiszem... - Hát akkor, rajta! - Ismertem az édesanyját - kezdte, majd el is hallgatott, hátha ennyivel kielégítette a fiú kíváncsiságát. Howie nem válaszolt, úgyhogy neki kellett kitöltenie a vészterhes csendet a további információkkal. - Nem ismertem persze valami túl jól - folytatta. - Egy kicsit fiatalabb volt nálam. De akkoriban még mindenki ismert mindenkit. Oly régen történt. Azután, amikor a baleset történt...

- Így is... is... mondhatjuk - mondta neki Howie. - Mondhatjuk? - Maga balesetnek hívja, de... de... nemi erőszak volt, ugye? A nő tekintete elárulta, hogy soha nem gondolta volna, hogy egy ilyen szót (vagy bármi hasonló obszcén dolgot) hallhat ebben a boltban. - Nem emlékszem - vágta rá védekezően. - És még ha így is volna... (Itt megállt, vett egy mély lélegzetet, és új vágányra terelte a beszélgetést.) Miért nem megy vissza oda, ahonnan jött? - kérdezte. - De hiszen visszajöttem - szólt elutasítólag. - Ez a szülővárosom. - Nem így értettem. (A nő végre engedte, hogy méltatlankodása a felszínre kerüljön.) - Tudja, hogyan néznek ki a dolgok? Maga visszajött ide, és ugyanakkor Mr. Vance meghalt. - Mi a franc közöm van nekem ahhoz? - akarta tudni Howie. Fikarcnyi figyelmet sem fordított ugyan az elmúlt huszonnégy óra híreire, de annyit tudott, hogy a komikus holttestének felkutatása, aminek az előző nap tanúja volt, valami óriási tragédiába torkollott. Amit nem értett, az a kapcsolattársítás volt. - Én nem öltem meg Buddy Vance-t. És abban is biztos lehet, hogy nem az anyám tette. Lois, miután láthatóan lemondott a misztikus hírhozó funkciójáról, a további részleteket a rébuszokat feladva a lehető legnagyobb egyszerűséggel és gyorsasággal teregette ki előtte, csak hogy mielőbb túl legyenek már az egészen. - A hely, ahol az édesanyját megerőszakolták - magyarázta, - ugyanaz a hely, ahol Mr. Vance halálra zúzta magát. - Ugyanaz a hely? - Igen - jött a válasz. - Most mondom, hogy ugyanaz. Nem fogok kimenni, hogy megmutassam magának. Épp elég gonoszság van anélkül is e világon, hogy keresnünk kellene a bajt. - És maga azt hiszi, hogy ehhez nekem is van valami közöm? - Én nem mondtam ilyet. - Nem. De... de... ezt... ezt gondolta. - Most, hogy így kérdi: igen, ezt. - És azért szeretné, ha mielőbb elmennék a boltjából, hogy ne terjesszem tovább a befolyásomat. - Igen - válaszolt a nő röviden. - Ezért.

Howie bólintott: - Oké - mondta. - Elmegyek. De csak akkor, ha megígéri nekem, hogy elmondja Jo-Beth-nek, itt jártam. Mrs. Knapp arca kelletlen grimaszra húzódott. De a tőle való félelem olyan hatalmat adott a fiú kezébe, amit egyszerűen muszáj volt élveznie. - Nem nagy kérés, igaz? - kérdezte. - Nem fog neki hazudni, ugye? - Nem. - Akkor elmondja neki. - Igen. - Megesküszik Amerika Nagy Fehér Istenére? - kérdezte Howie. - Mi is a neve... Quetzalcoatl? (A nő arcán teljes tanácstalanság tükröződött.) Sebaj - szólt oda neki -, elmegyek. És bocsánat, amiért megzavartam a reggeli csúcsot. Otthagyva a halálra rémült hölgyet kilépett a szabad levegőre. A húsz perc alatt, amit a boltban töltött, a felhőréteg felszakadozott, és lyukain keresztül tűzött a nap, megvilágítva a Dombot. Néhány perc múlva a Központ halandóira, mint amilyen ő is, ráveti sugárzó tekintetét. Álmai hölgyének végül mégiscsak igaza volt.

ÖT
Grillo a telefon hangjára ébredt; kinyújtotta karját, és leverte vele a félig telt pezsgőspoharat - a múlt éjszaka utolsó, részegen elmondott tósztja: Buddyra, aki eltávozott, de sohasem felejtjük -, majd átkozódva felvette a kagylót, és a fülére tette. - Halló? - mordult bele. - Felkeltettelek? - Tesla? - Egyszerűen imádom, ha egy férfi emlékszik a nevemre - felelte a lány. - Mennyi az idő? - Késő. Már régen dolgoznod kellene. Azt akarom, hogy lepasszold az összes munkádat Abernethynek, mire odaérek. - Mit mondasz? Idejössz? - Tartozol egy vacsival, a Vance-féle pletykákért - mondta a lány Úgyhogy keress valami jó drága helyet. - És mikorra tervezed, hogy ideérsz? - érdeklődött Grillo. - Ó, azt még nem tudom. Olyan... - A mondat közepén a férfi visszatette a kagylót a helyére, és a telefonra vigyorgott, ahogyan elképzelte a vonal túlsó végén káromkodó lányt. A mosoly mindjárt lefagyott az ajkáról, ahogy felállt. A halántéka ütemesen lüktetni kezdett; ha azt a fél pohár pezsgőt is megitta volna, aligha lenne képes rá, hogy felálljon. Bepötyögte a szobapincér számát, hogy rendeljen egy kávét. - És valami gyümölcslevet nem óhajt hozzá, uram? - kérdezte a hang a konyhából. - Nem. Csak a kávét. - Tojást, croissant-t... - Jesszusom, ne. Semmi tojást. Semmi mást, csak a kávét. Hogy leüljön újságcikket írni, majdnem olyan visszataszító gondolat volt, mint a reggelizésé. Úgy döntött, hogy inkább felveszi a kapcsolatot a nővel a Vance házból, Ellen Nguyennel, akinek a címe, telefonszám nélkül, még mindig ott lapult a zsebében.

Jelentős mennyiségű kávé bevitele után a szervezete felpezsdült annyira, hogy autóba ülhessen, és elvezessen Deerdellig. A ház, amire hosszas keresés után ráakadt, erőteljes kontrasztot alkotott a nő munkahelyével. Kicsi volt, jelentéktelen, és alaposan ráfért volna egy tatarozás. Grillónak megvoltak a maga kételyei az előtte álló beszélgetést illetően: az elégedetlen alkalmazott mindenféle mocskot szokott dobálni volt munkaadójára. Némely múltbeli alkalommal az ilyen kapcsolatok gyümölcsözőnek bizonyultak, de általában inkább csak rosszindulatú szóbeszédeik elterjesztését várták tőle az informátorok. Ez esetben Grillo hajlamos volt a legjobbakat feltételezni. Azért volt, mert a nő nyílt arcvonásai olyan sebezhetőségről tanúskodtak, miközben beinvitálta a házba, és megkínálta egy újabb főzet kávéval; vagy mert valahányszor a szomszédos szobában fekvő gyereke magához hívta - elkapta az influenzát, magyarázta -, majd visszatért a babusgatásából, ugyanott vette fel a történet szálát, ahol előtte elejtette; vagy egyszerűen csak azért, mert a történet, amit kiteregetett, nem csak Buddy becsületén ejtett foltot, de a sajátján is? Talán ez utóbbi volt, ami minden kétséget kizáróan meggyőzte arról, hogy hiteles forrással hozta össze a sors. A sztori, amit elmesélt, demokratikus alapelvek szerint feketített be egyaránt mindenkit. - Az ágyasa voltam - fejtegette a nő. - Majdnem öt évig. Még amikor Rochelle is ott volt a házban - ami természetesen nem tartott sokáig -, akkor is megtaláltuk a módját, hogy együtt legyünk. Gyakran. Azt hiszem, mindvégig tudott róla. Ezért ragadta meg az első alkalmat, hogy megszabaduljon tőlem. - Ezek szerint már nem áll alkalmazásban nála? - Nem. Csak az ürügyre várt, amivel eltávolíthat, és maga szállította neki. - Én? - kérdezte Grillo. - Hogyan? - Azt mondta, hogy flörtöltem magával. Jellemző, hogy milyen indokot talált ki. (A szóváltás során Grillo nem első ízben hallotta ki ezt a mély érzelmességét - jelen esetben a megvetést - a nő passzív viselkedése mögé rejtőzve.) - Mindenkit a saját mércéjével mért - folytatta - És maga is tudja, milyen mérce az. - Nem - felelte Grillo őszintén. - Én nem tudom. Ellen csodálkozva pillantott rá: - Várjon - mondta neki. - Nem akarom, hogy Philip is hallja ezeket.

ott. Önző ember volt. elsuttogott pár szót.Jól hallotta? Miért van ennyire meglepve? . . mielőtt folytatta volna a mesélést.Biztos vagyok benne.. akik becsapják és átverik. igen .hangsúlyozta a nő. igaz? .Nagyon. persze.Nos. . amit nem akartam. .. Részben ezért is vette el. hogy megkeressen száz dezsőt. Rochelle-nél tartottunk.Miről? A szokásairól. . Biztosan más módja is lett volna rá. Mr. hogy is mondjam?. nem igaz? . Sajnálom.És gondolom.Igen. A dolgok a politikában.felelte a nő lágyan. majd becsukta az ajtót maga mögött. hogy legyen esélye. akit szeretett. . .Máris túl sok olyan szót megtanult. . Hiába látom világosan. .Magukat mind úgy nevelték. .Buddy tudott erről. Olyan gyönyörű nő. Én voltam az.Ó. nem? . mit teszek. vagy hogy kurva? .Akartam.Felállt és bement fia hálószobájába. ártatlannak. igen .Mindkettőről.Ó. Épp elég undorító dologgal fog még találkozni. egyszerű a képlet.Tudja: emberekkel. hogy meghalt. hogy kiteszem mindennek. azok bizony ott várnak mindannyiunkra. Mielőtt Buddy elvette volna. kurva volt. .Van egy meglehetősen drága szenvedélye . amit Grillo nem hallhatott. . van egy nagy adag perverzitás Buddyban. Igen.válaszolta erre Ellen. hogy az egész világ a férfiak körül forog. alig valamivel az elvesztése után. Már úgy értem.) . Tudja. még ha csak egy kis időre is. Valójában azt akarom. Azt akarom. A dolgok a szexben. Én is elkövetem ugyanezt a hibát Philippel. Akit annyi év után is igazán szeretett. .Nem is tudom.Micsoda? . hogy Grillo kimentse magát az egocentrikusok köréből. pedig még csak egy éve jár iskolába.Szóval. Buddyval kapcsolatban csak annyi volt . hogy valaki megtudja mindezeket. .Én ajánlkoztam.Rendkívül nehéz feladat lehet beszélni ezekről.Undorító dologgal? . Megint az a megvetés. azt hiszem. Grillo. Még mindig nem tettem túl magam a tényen. hogy mindenki megtudja. volt. undorral vegyítve. de hát melyik férfi nem az? (Nem hagyott rá időt. amikor feleségül vette? . maga is szerette őt? .válaszolta Grillo -. ártatlannak lenni.

.tudakolta a fiú.A Lufiember . .Sokkal jobban. . Patakzani kezdtek a könnyei. Grillónak hívnak. Ellen az ajkára szorította kezét. és benyitott a fiú szobájába. Néhány évig. és felvette az egyiket: .a különbség.Igen .. A rajzok. . hogy elvágja a zokogást. Ez nála sokszor nyilvánult meg önpusztításban. és némán pergette a rajzfilmeket. . hogy elvegyen egy olyan nőt. . melyek közül számtalan lecsúszott az ágy oldalán. mindenki fejből fújta a poénjait. az ágy felé közeledve. . aki látványosan megörökölte anyja arcának ünnepélyes szimmetriáját. igaz? . Ugyanebben a pillanatban a fiú megszólalt a hálószobában.A gondolat olyan érzelmi reakciót váltott ki nála. körülvéve széjjelszórt játékaival. mely a történetben elfoglalt helyének ismeretében gyanús lett volna.jött a válasz.Hol van a Mami? . és rá akarta venni az egyik társaságot. szemével egyfolytában anyját keresve annak háta mögött. és itt lesz . . . Es persze mindent tudni akartak a magánéletéről. amikor rendet akart tenni az életében.Jobban járt volna .Philipnek hívják? .És mégis vállalta a kockázatot. Grillo otthagyta a nőt.ajánlkozott Grillo. krétáival és telifirkált papírlapjaival.válaszolt a nő. miközben az kézfejével törölgette a könnyeket a szeméből. Buddyban volt egy jó adag perverzitás. türelmetlen éllel. szinte oda sem figyelve. . A fiú.Magát kellett volna elvennie . . A sarokba állított tévé is be volt kapcsolva. az ágyon ült. ha elmarad. Mindenki ismerte az arcát. Grillo letérdelt.jegyezte meg Ellen. .Majd én bemegyek . és szétszóródott a szőnyegen. ahogyan mondtam. mint Rochelle? .nyugtatta meg Grillo.Lufiember .Egy perc.válaszolt komoran Philip. .Hát nem furcsa? Különösen akkor. mind ugyanazt a gumóforma karaktert ábrázolták.mondta Grillo. hogy újítsák fel a show-t? De hát.Te vagy Philip.Ki ez? .Szia.Van valami neve is? . Ő volt Amerika egyik legkedveltebb embere. mi van vele. ne aggódjon. . hogy legalábbis egy ideig a világ tényleg körülötte forgott.kérdezte a fiútól.Megnézem. Nem rejtette véka alá Grillóval kapcsolatos gyanakvását..

. Elég sok olyan dolgot tapasztalt eddig is.hallotta meg Grillo Ellen hangját. nem? A legfontosabb részlet maga Buddy. Ez a végszó visszhangzott Grillo fejében.Harap is? .Talán majd felhívom. Átpillantott a válla felett. és visszahelyezte a portrét a többi közé. . miközben visszahajtott a Grove-on át a hotelbe. . amint kiértek a gyerek hallótávolságából .. . De még nem készültem fel rá.jött a válasz. . A Coney Eye falait benépesítő bazári kollekció .. . igaz? .A hotelben megtalál. Grillót. aki szemrehányó pillantásokat vetett Grillóra. hogy nem.Ahogy mondtam. Az is lehet.Nem. .kérdezte Grillo.. amíg kikísérem Mr. . . hogy elmondjam. az csak egy része az igazságnak. hihetetlen figurát tanulmányozva. ami felkeltette a kíváncsiságát. .Ha felkészült rá. higgye el. .. Meglehetősen szimpla észrevétel. . Valóban Buddy Vance állt a történtek középpontjában. mégis mennyire igaz.És barátságos? A fiú megrázta a fejét. és őt már nem írhatja meg. hanem folytatta munkáját.ez nem a teljes történet.Köszi. Maradj csak az ágyban. Van itt még sok minden más is.A tévéből való? .Ne légy ilyen udvariatlan . .Mostanában nagyon beteg voltál. minden bizonnyal rejtelmesebb volt maga az élet. Grillo felállt. Akármit mondok is el.De már jól vagyok.Csak téged .mondta Ellen. hogy megmutattad nekem a Lufiembert .köszönt el.mondta Ellen Grillónak..Nem. még nem vagy. a sokszínű. ami megelőzte. egy újabb skarlátszínű lény színezését. készséggel meghallgatom . Philip nem válaszolt. A nő megpróbálta ugyan elrejteni könnyeit.. Jóllehet halála kellőképpen rejtelmes és tragikus volt.válaszolta Philip.mondta Grillo. Soha többé. .Ne menjen túl közel hozzá! .A fejemből . de erőfeszítése szemmel láthatóan nem győzte meg fiát.Hát akkor honnan? .

A háta sajogni kezdett munka közben. hogy. . amiket az elmúlt huszonnégy órában hallott. de teremtőjének influenzája minden bizonnyal beléje mart. aki még mindig szereti. Rochelle-től. A legelső tennivaló: össze kell raknia a tényeket. a hotelszoba parányi íróasztala fölé görnyedve. a mocskot a méltósággal szemben. előállítva egy kiinduló vázlatot a Buddy Vance-sztoriról. Csakhogy a titkok magában a Grove-ban lappangtak. hanem az. Ezért fontos. Csak ekkor. Hotchkisstól. kereszthivatkozásokkal ellátott papírlappal. míg nem végzett a huszonegynéhány. Még a rendkívüli módon abszurd halál. és valószínűleg soha nem is szerette. hogy őszintén és helyénvaló módon mesélje el a sztorit. Teslától. hogy hogyan? Abernethy nézetei a kérdést illetően teljesen egyértelműek. Neki is látott. hogy megírja-e. hogy ha a Lufiember nem is. amint visszaért a hotelbe. Grillo is láthatta őket. Előnyben kell részesíteni a feltételezést a ténnyel. és ne csak hozzáadja a saját hangját a zűrzavarhoz. amint felszínre törtek Buddy Vance sírjából. mint utolsó poén nélkül is lebilincselő egy történet. Nem is az a kérdés. felszálljanak az égbe. miközben tagjait kinyújtóztatva felállt. nem vicc. a szajhából lett feleség. Ő észre sem vette a jeleket legalábbis addig nem. aki viszont nem szereti. mellyel senkinek nem tesz jót.(Amerika Igazi Művészete). és most Ellentől. az erkölcsös szerető. döbbent rá. és a láz első hulláma izzadtságcseppeket rajzolt a homlokára.

Csak néhány percet kérek . biztonságos társaságét. Valahogyan meg kell győznie Jo-Beth-t arról.HAT 1. mire ő gyorsan az ajtó elé pattant. Nem lehet ez akkora feladat.Igen. Először még azt sem sikerült elérnie. egy olyan boltban. Bármennyire is nehéz volt Lois Knappal értelmesen szót váltani. hogy felkiabáljon a leredőnyözött ablakokra. aki válaszolhatna a hívásra. Howie általában sikert aratott az anyukáknál. és némiképp tépelődő egyén benyomását keltette bennük. Öt teljes percen át dörömbölt és csengetett. .Jo-Beth itthon van. ha nem így tesz. hogy a látszat csal. Ő is csak Lois Knapp szavait szajkózta. hogy igenis van odabenn valaki.különösen azt a motelbéli borzalmas álmot . ha nem bánja. feltehetőleg Joyce McGuire-tól.a Sátán műveként. és hogy semmi démon nem bujkál a testében. mely a padlótól a mennyezetig másból sem áll ki. McGuire azonban tudta. Mrs.Menjen haza! Hagyjon minket békén! . hogy itt legyen . Kisebbfajta csoda lett volna. . hogy megkérdezze az ajtórésen át rá bámuló nőtől. Howie számára a napnál is világosabb lett. Miközben felmászott a Központtól Jo-Beth házáig.mondta neki. igaz? . . ösztönösen megérezve. csak mormon irodalomból. hogy válthatna-e egy szót a lányával. mikor a napjait egy teljesen átszellemült asszony társaságában tölti. itt van.Ezt az ő szájából szeretném hallani. hogy a bejárati ajtó megnyíljon előtte. a társalgás más megvilágításba helyezte az előtte álló kihívást.felelte Howie. Dadogása és szemüvege megbízható. Mint kiderült. De nem akarja látni magát. . mégsem volt olyan egyszerű kifejtenie meggyőzőerejét. miért reagálta le a lány a kettejük közti kapcsolatot . hogy kettejük kapcsolata nem Isten vagy ember elleni vétek. Csak amikor hátrébb lépett az utcára.Nem akarjuk. . akkor hallotta meg a biztonsági lánc csörgését.

felelte Howie. és legnagyobb meglepetésére kinyitotta az ajtót.Francba . inkább hagyta a dolgokat. . Nem a lány válaszolta meg a kérdést. Borzalmas dolgok fognak történni velünk. de Jo-Beth is hallatta hangját az egyre terebélyesedő kórusban.és elkezdte becsukni az orra előtt az ajtót. McGuire.kérdezte Mrs. miközben annak túlsó felén a reteszek és láncok ismét a helyükre kerültek.mondta lágyan Jo-Beth.. mégis látta Jo-Beth-t.Talán jobb is így . az ádázság. . . nem értem . a Grove túlsó felén. hogy újra elbukjon. öt centire az orrától. Valahol az erdőben. mint egy bolond. Halott volt a levegő kettejük közt. Sötét volt odabent a házban. és nekiindult volna az utcának.kérdezte Howie. . teljesen eltűnt a hangjából. Hangja alig jutott ki a ház belső teréből.Ez veszélyes mindannyiunk számára. . ..Mondd meg neki! . még nem ért véget. McGuire. ahol Mrs. . . hanem az anyja. Azonnal .kezdte Howie.utasította az anyja.Beszélhetnénk? . Még mielőtt elfordult volna az ajtótól..Nem lett volna szabad idejönnöd . amivel fogadta.Igazán? . .V. napfényben fürdött a lépcső.tudakolta Howie. .. . mintha temetésre készülődne. Soha többé nem szabad idejönnöd. ahogyan a félhomályban áll. hogy ami velem és a te édesanyáddal is történt. De meg kell értened. . Egyedül a szeme tükrözte vissza a külvilág fényét.Jo-Beth? . .sikerült kimondania.Nincs értelme. a csukott ajtóra meredve. hogy tett volna még egy erőtlen kísérletet. Ettől arca csak még hamuszürkébbnek tűnt. ha nem mégy el.. . már el is tervezte.Muszáj beszélnem veled. Fekete ruhában volt. .Az lesz a legjobb. Nemcsak Mrs. hogy várjon.jött a válasz. de mielőtt kinyöghette volna. ezúttal hiba nélkül.. McGuire küldte el pakolni.Senki sem okol érte. édesanyja és egy komédiás tragédiája közös nevezőre talált. már csak a fa erezetét bámulhatta. . Howie. Ahelyett. Ennél átfogóbb vereséget el sem tudott volna képzelni.. a nappali végében. ott volt az a pont. v. v. attól tartok. mi lesz a legközelebbi állomás.Nem értek az egészből egy szót sem.Miféle dolgok? . Néhány pillanatig csak állt.mondta az asszony.Nem a te hibád . .Nem. ha most elmész.

Erőszak, halál és katasztrófa jelölte azt a helyet. Talán ott valahol van egy olyan ajtó, mely nem zárul be ilyen hamar előtte. - Ez lesz a legjobb - szólalt meg a Mama, amint Howard Katz lépteinek zaja végleg elhalt. - Tudom - sóhajtott fel Jo-Beth, még mindig az elreteszelt ajtóra meredve. A Mamának igaza volt. Ha az előző éjjel eseményei - a Jaff megjelenése a házban és Tommy-Ray pálfordulása - igazoltak valamit, akkor az az volt, hogy senkiben sem bízhatnak. Egy testvért, akit, legalábbis azt hitte, a legjobban ismert, és akit a legjobban szeretett, testestül-lelkestül elrabolt tőle egy múltbéli démon. Howie is múltból tűnt fel, a Mama múltjából. Akármi is történik a Grove-ban, ő is része az eseményeknek. Lehet, hogy csak áldozat, de lehet, hogy kiváltó ok. Akár ártatlan, akár bűnös, beinvitálni a küszöbön egyet jelent a megváltás aprócska reményének kockáztatásával, amit a múlt éjszakai támadás után sikerült kiharcolniuk maguknak. Mégsem tette egyetlen gondolat sem könnyebbé a bezárt ajtó látványának elviselését. Ujjai még most is viszkettek, hogy rántsa hátra a reteszt, tépje fel az ajtót; kiáltson utána és ölelje magához; és mondja el neki, hogy a dolgok talán megint újra jók lesznek. De mit jelent a jó? Együtt lenni vele, átélni a kalandot, ami után a szíve egész életében vágyakozott, átölelni és megcsókolni ezt a fiút, aki talán a saját testvére? Vagy megőrizni az erényét ebben az árban is, melynek minden hulláma magával akarja ragadni? A Mamának erre is meg volt a válasza; ugyanaz a válasz, amit mindig felajánlott, amikor a balsors megmutatkozott. - Imádkoznunk kell, Jo-Beth. Imádkozzunk, hogy megszabaduljunk elnyomóinktól. És ha a Gonosz megmutatkoznék, az Úr lángjával pusztíttassék el, és az Ő eljövetelének fényességével... - Nem látom ezt a fényességet, Mama. Azt hiszem, soha nem is láttam. - El fog jönni - erősködött a Mama. - Minden rendbe fog jönni. - Én nem hiszek ebben - mondta Jo-Beth. Maga előtt látta Tommy-Rayt, amint múlt éjjel visszatért a házba, és olyan ártatlanul mosolygott rá, amikor ő a Jaffról kérdezte, mintha semmi sem történt volna. Ő lenne az egyik Gonosz, akinek az elpusztulásáért a Mama oly odaadóan imádkozik?

Talán az Úr őt fogja elemészteni lángjával? Remélte, hogy nem. Inkább azért imádkozott, amikor ő és a Mama végül letérdeltek, hogy beszéljenek az Úrral, hogy az ne ítéljen túl keményen Tommy-Ray felett. És felette sem, amiért ki akar lépni a napfénybe, hogy kövesse azt az arcot, bármerre menjen is.

2.
Habár a nap kíméletlenül tűzött a fákra, a lombsátor alatt az atmoszféra az éjszaka bűvöletében élt. Bármilyen állatok és madarak éltek is erre, a varázslat odújukban és fészkükben tartotta őket. A fény vagy a fényben élő erő elcsendesítette őket. Howie azonban érezte fürkésző pillantásukat. Minden lépését figyelték, mintha a fényes hold arca alatt sétáló óvatlan vadász lett volna. Nem volt szívesen látott vendég. És a késztetés, hogy tovább menjen, mégis minden lépéssel erősödött. Tegnap egy suttogó hang hívogatta; egy suttogás, melyet akkor csak nyugtalan elméje trükkjének tartott. De most nem volt egyetlen sejt sem a testében, mely kételkedett volna a hívás hitelességében. Volt itt valaki, aki látni akarta; találkozni akart vele, meg akarta ismerni. Tegnap elutasította hívó szavát. Ma nem fogja. Egy impulzus, nem feltétlenül a sajátja, azt súgta neki, hogy hajtsa hátra a fejét menet közben, hogy a lombokat nyílként átdöfő sugárnyalábok fénybe borítsák az arcát. A vakító fénytől nem kezdett el hunyorogni, hanem csak még tágabbra nyitotta a szemét. Úgy tűnt, a fény élénksége és ritmusa, ahogyan látóhártyáját ostromolta, teljesen a bűvkörébe vonta. Általában gyűlölte, ha fel kellett adni a mentális folyamatok feletti irányítását. Csak akkor ivott, ha cimborái rákényszerítették, és abban a pillanatban abbahagyta, ha érezte, hogy kezd kicsúszni a kezei közül a gépezet kormányrúdja; a drogok pedig szóba sem jöhettek. Itt mégis hálásan fogadta azt a részegítő érzést, ahogyan a nap kiégeti belőle a való világhoz fűződő kapcsolatát. A módszer pedig működött. Amikor visszatekintett a körülötte elterülő tájra, félig magvakultan a színek kavalkádjától, egyetlen fűszálat sem látott úgy, ahogy korábban. Lelki szemei gyorsan elfoglalták az érzékek által kiürített teret. Az űr hirtelen kezdett csordultig megtelni és szétáradni mindenféle olyan képpel, melyet csak agykérgének valamely

feltérképezetlen távoli régiójából származhattak, miután egyetlen emléke sem utalt arra, hogy valaha is megérte őket. Közvetlenül maga előtt egy ablakot pillantott meg, mely legalább olyan szilárd - sőt, szilárdabb - volt, mint a fák, amik közt sétált. Nyitva volt ez az ablak; egy óceánra és égboltra nyíló panorámát kínált. A vízió egy másiknak adta át a helyét; ezúttal kevésbé békés képnek. Tüzek égtek mindenfelé; úgy tűnt, egy könyv kitépett lapjai kaptak lángra. Félelem nélkül sétált át a tüzeken, jól tudva, hogy nem árthatnak neki; és csak egyre erősödött benne a tudás utáni szomj. Egy harmadik, minden eddiginél különösebb látvány jelent meg ekkor. Amint a tüzek elhalványultak, a szivárvány minden színében játszó halak raja bontakozott ki a szeme előtt vibráló színfoltokból. Ahogyan felnevetett a látvány képtelenségén, a három hallucináció egyszeriben összegződött, belerajzolva mintázatukat a fák tömegébe, mígnem a tüzek, halak, égbolt, tenger és fák egyetlen briliáns mozaikká nem egyesültek. A halak uszonyukig alámerültek a tűztengerben. Az égbolt kizöldült, és tengeri csillagok rajzoltak rá szemkápráztató tűzijátékot. A fű tajtékos óceánként hullámzott lába alatt; vagy még inkább tudata alatt, mely láttatni engedte a képet, miután a lábai mostanra már semmit sem jelentettek a számára; sem a lábai, sem a gépezet egyéb alkatrésze. A mozaikban ő volt a szellem; a víztükrön pattogó kavics. A túláradó örömöt azonban egy kérdés zavarta meg. Ha ő csak szellem és tudat, mi akkor a gépezet? Az égvilágon semmi? Valami, amit csak úgy levetkőzhet? Vízbe fojthat a halakkal, máglyára vethet a papírra rótt szavakkal? Valahol a lelke mélyén a rémület megkezdte munkáját. Elveszítettem az uralmat, mondta magának. Elhagytam a testemet, és elveszítettem magam felett az uralmat. Istenem, Istenem, Istenem! Csitt, súgta valaki a fejében. Nincs semmi baj. Megállt menet közben; vagy legalábbis remélte, hogy megállt. - Ki van itt? - kérdezte, vagy legalábbis remélte, hogy kérdezte. A mozaik még mindig a helyén volt körülötte, minden pillanattal újabb paradoxonnal gazdagodva. Megpróbálta kiáltásával széttörni; hogy a helyébe egyszerűbb, érthetőbb szimbólum költözzék. - Látni akarlak! - üvöltötte. - Itt vagyok - jött a válasz. - Howard, itt vagyok.

- Vess véget nekik! - könyörgött. - Vessek véget? Minek? - A képeknek. Vess véget a képeknek! - Ne félj!. Ez még a való világ. - Nem! - ordított neki vissza - Nem az! Nem az! Arca elé kapta kezét, hogy elzárja szeme elől a zűrzavar útját, de még ők is - a saját kezel - az ellenséggel tartottak. Ott, a tenyere közepén, szemek nyíltak, melyek egyenesen rá meredtek. Ez már túl sok volt. Kiengedett egy elborzadt sikolyt, és elkezdett előre zuhanni. A halraj felélénkült; a tüzek felizzottak; készen arra, hogy elemésszék. Ahogy a földbe csapódott, minden eltűnt, mintha valaki lelökte volna a kapcsolót. Egy pillanatig mozdulatlanul feküdt, hogy meggyőződjön róla, ez nem egy újabb trükk, majd, miután maga felé fordította a tenyerét, és azt is látóképesség nélkül találta, lassan talpra állt. Bele kellett kapaszkodnia egy alacsonyan lógó faágba, hogy megtarthassa egyensúlyát. - Csalódást okozol nekem, Howard - szólalt meg ismét kísértője. Mióta meghallotta a hangot, most első alkalommal volt képes azonosítani a hang forrását: egy pontot, jó tízméternyire maga előtt, ahol a fák által nyitott tisztáson egy pónifarkat viselő, félszemű férfi fürdött a fény árjában, és élénk érdeklődéssel tanulmányozta Howie-t. - Most már elég tisztán látsz? - kérdezte. - Igen - válaszolta Howie. - Tisztán látlak. Ki vagy? - A nevem Fletcher - jött a válasz. - És te vagy az én fiam. Howie szorítása megkeményedett az ágon. - A mid? Fletcher elnyűtt arcán nem futott át mosoly. Amit mondott, legyen bármennyire képtelen is, szemmel láthatón nem tréfának szánta. Kilépett a fák gyűrűjéből. - Utálok rejtőzködni - tört fel belőle. - Különösen előled. De olyan sok volt itt az ember... (Vadul gesztikulált karjaival.) - Mindenfelé! Mindannyian egy exhumálás miatt. El tudod ezt képzelni? Micsoda időpocsékolás! - Azt mondtad, hogy a fiad? - kérdezte Howie. - Igen - felelte Fletcher. - Ez a kedvenc szavam! Ami fent van, lenn is van, nemigaz? Egy golyó az égen. Kettő a láb közt.

- De ez most tréfa - vágott közbe Howie. - Te tudod - válaszolta Fletcher halálos komolysággal. - Már hosszú ideje hívlak: ahogy atya a fiút. - Hogyan kerültél a fejembe? - akarta tudni Howie. Fletcher nem bajlódott azzal, hogy választ adjon a kérdésre. - Szükségem volt rád, hogy segíts nekem - mondta. - De te ellenálltál nekem. Azt hiszem, én is valami hasonlót tettem volna a te helyedben. Hátat fordítottam volna az égő bozótosnak. Ebben is hasonlítunk egymásra. Családi vonás. - Nem hiszek neked. - Hagynod kellett volna még futni a víziókat egy darabig. Jó kis utazás volt, nem? Már jó régen nem csinálhattam ezt. Mindig is kedveltem a meszkalint, bár gyanítom, mostanra egy csöppet kiment a divatból. - Nem tudom - válaszolta Howie. - Te helyteleníted az ilyesmit. - Igen. - Hát, nem valami fényes kezdet, de ennél már talán csak jobb jöhet. Az apád, tudod, a meszkalin rabja volt. Rettentően vágytam a víziókra. Neked is tetszettek. Vagy legalábbis egy darabig élvezted őket. - Rosszul lettem tőlük. - Túl sokat kaptál egyszerre. Majd hozzászoksz. - Nincs az az Isten! - Pedig meg kell tanulnod, Howard. Ez nem szórakozás volt, hanem lecke. - Miről? - A lét és a valamivé válás tudományáról. Alkímia, biológia és metafizika egyetlen tantárgyban összegyúrva. Sokáig tartott, amíg megértettem az elemeit, de végül ennek köszönhetem, amivé lettem Fletcher ujjaival végigsimított az ajkain - ... mely, azt hiszem, ezt a kissé patetikus figurát formálta belőlem. Biztosan vannak jobb módjai is, hogy találkozz az ősatyáddal, de minden tőlem telhetőt megtettem, hogy érzékeltessem veled a csodát, mielőtt találkozol hús-vér teremtőjével. - Ez csak egy álom - utasította vissza a fiú. - Túl sokáig bámultam a napba, és megfőzte az agyamat. - Én is szeretek a napba nézni - tudatta Fletcher. - De nem, ez nem álom. Ebben a pillanatban mindketten jelen vagyunk itt, hogy civilizált lényekhez

próbálj menni.Undorító dolgokat beszélsz.Mitől félsz? . . Ez most nem játék. .Akármi is fordul meg a fejedben. és résnyire szűkítette a szemeit: .Baszd meg! .Te nem vagy az apám.illően megosszuk egymással a gondolatainkat.Én csak az egyik apád vagyok. mint azt a filléres románcot. nekem sem volt jobban ínyemre a dolog. Howard! Ölelj meg! . És nem is álom. . Ahogyan a való életben szokás. kezét ökölbe szorítva.Honnan tudsz te Jo-Bethről? . . Kitárta a karjait: . Nem látott rajta mosolyt. hanem a Jaffé.Annak kell lennie. .tiltakozott Howie újra..kérdezte. . .Ki mondta. mint neked.Minél előbb meg kell szabadulnod a kételyeidtől. . ahogyan én a tiédben. sokkal többet teszel kockára.Ha van valami közöd Jo-Beth-hez. én vagyok a fontos kettőnk közül. .Akkor próbálj meg elindulni. mert nincs sok időnk. Ha nem segítesz nekem. de nekem nem tűnt túl édesnek. Csak figyelj! .. . Egy nyavalyás álomnak.tudakolta Fletcher. Howie újra felhúzta a szemüvegét. . . visszahozva Fletcher arcát a fókuszba. hogy mondjam.Gyere közelebb. csak rajtad keresztül ízleltem meg ezt az érzést. De hidd el nekem. Legalábbis mióta szerelmes nem lettél.Ő nem az én lányom. . . Meg kell.Olyan nincs.Fel fogok ébredni. Howard. . . Volt egy másik is.He? . .magyarázkodott Fletcher.Igazad van . hogy nekem nincs ínyemre? .Amiatt a kétségbeesett kis viszonyod miatt a Jaff lányával? Felejtsd el őt! Howie levette a szemüvegét.Miért vagy ennyire dühös? . és munkához láthatunk. Ő van ott a fejében.mondta Fletcher.Ha ez csak egy álom. Aztán végre túl lehetünk a kétkedéseden.Ez akkor is csak egy álom .kiáltott rá Howie. ott van az enyémben is. tudod? .Én magam soha életemben nem voltam szerelmes.Gyerünk! .

Csak egy álom .. . hogy megsimogassam . mint az álomból való szabadulás vágya. Ha sikerülne szétfoszlatni ezt az illúziót. hogy minden áron megtöri a varázst.. . majd a negyedik is. Sebesült kezét leengedte az oldala mellett. A düh Jo-Beth és az anyja ellen. a házából.. még jobban. az őt körülölelő világ semmi jelét sem mutatta a megadásnak.. hogy az egész lombkorona beleremegett. hogy a vér egyre sebesebben csepeg sebeiből. mintha csak valami újféle gyakorlatot végezne.Nem fogsz felébredni . . hogy a fa kérge bíborvörösen fénylik.Ő... A második ütés fájt.Csak egy álom .Fejezd be. soha többé nem lenne bolond.. hogy simogasd meg? Howie megállt. . amiért ennyire szent bolond.Minden erejét összeszedve a mellette álló fa törzsébe öklözött.. sőt a saját anyja ellen is előjött belőle. hanem tönkretétele lenne a célja.El fogod törni a kezedet. . Szeme sarkából azt is látta. miközben a világ olyan átkozottul bölcs. úgy. . A veríték az .. Újabb ökölcsapást mért a durva faháncsra.Befejeznéd végre? Sokkal több minden fűtötte Howie-t.Fel fogok ébredni. . kizárt. határozott kontrasztot alkotott az alakját megvilágító napfénnyel.Ki... és Fletcher felé fordult. Elszántan arra.ismételgette Howie. majd saját maga ellen. Az ujjakat nehéz kinöveszteni. Tucatnyi más sérelme is utat talált magának ütéseiben. Fletcher képe egy pillanatra sem remegett meg.. akarja. Ahogy a harmadik. Nekünk is évmilliókig tartott. ... Howie újabb ökölcsapása nyomán felrepedt a bőr az ujjpercein... . és a bolondját járatja vele.Fel fogok ébredni.Csak egy álom. . nem. A fájdalom hirtelen mindent elborított. míg sikerült. és vérezni kezdett.mormolta. Habár a fájdalom minden egymást követő ütéssel meghatványozódott a testében. de nem volt lelkiereje odanézni. ha majd megkér.. Szédülni kezdett.És mihez fogsz kezdeni a törött kezeddel. Howard. . Néhány levél hullott le körülötte. tovább döngölte a fatörzset. közönyössége miatt. melynek nem is a test erősítése.mondogatta magának..És azután mit csinálsz majd? . mielőtt még eltörsz valamit. . nem. Tudta.figyelmeztette Fletcher. mint az első.

a taccsot.Ő a tiéd. Gyengébb vagyok. . tudod.Jo-Beth? . És most. mondta neki. bírom.. hogy élvezzem.kérdezte Fletcher.. a kapcsolatok összezavarodtak. .Akkor nem vagyunk testvérek.. akkor ott lenne mögöttük. amint a fütyülés megtöltötte a fejét. természetesen nem.... Ez igaz volt. nem.. Oly sokáig vártam a sziklába zártan. a. álom . mit mondasz... hogy itt vagyok... még a halott szeme is). Az ízületei is kezdték megadni magukat.. nedves szemhéja lezárult szemein. az arcához..motyogta.mondta . és a nap felé lendítette. vagy az övé? Természetesen az övé. Howie felnyögött.. . .. Ha ki akarná nyitni a szemeit.hallotta Fletcher megjegyzését. fiam. mint ő..Ki fogom. Hatalmasnak érezte őket. Egy fénysugár utat tört magának a levelek között. újra kisbaba lett. ahogy apja karjai átölelik a sötétségben. Nincs időnk rá.Ez. hogy vethessek egy pillantást a fényre. .. rá várva.Nem. nem lesz rá időm.. nem érdemes erőltetni. füleit viasz pecsételte le. Tartalak. mondta éppen Fletcher.motyogta Howie. hogy azok legyenek akaratának evilági közvetítői. ahogy te az enyém. bírom. ahogy apa és fia szokta..Itt sem vagyok . Sokkal inkább a körülmények kényszerítő hatására cselekedtem úgy. A Jaff úgy döntött. Nekem is hasonlóan kellett tennem. Nyelve elnehezült. Howie érezte. Vagy talán csak ő zsugorodott össze.. .Vért? . . és összeesett. Ezért kell segítened nekem. ... dobni.Ezt én is megmondhattam volna . Agya megpördült a koponyájában. Ez hiba volt. . hogy gyermekeket nemz. Soha nem terveztem.arcán hirtelen jeges tövisekké dermedt. hogy apa leszek. Howie. Szédelegve kapta el lüktető kezét Fletcher tekintete elől (sötét volt. vagy ilyesmi? Nem.Nem hallom. . hogy jól érezzük magunkat egymás társaságában. Howie bólintott. De Fletcher azt mondta. Ő és a testvére az ő teremtményei. Vagy a te társaságodat. A világ eltűnt a látóköréből.. akár csak az övé. Igen.Nem. bírom a. ..gondolta. Egy .

egészen az eredendőig. Howie örült. Megnyitom előtted az elmémet. Csak a félelmeik. Ó. hogy kicsúszik a fogásból. Hangjába feszült tónus költözött.És ki vagy te? Az ő ellensége. hogy az őt körülölelő karok elernyednek.Te félsz. azok viszont hihetetlen bőséggel. . és oly kevés az időnk.kérdezte. . érezte. De most nincs más lehetőségem.. fiam. én ezt nem akarom.Én vagyok hülye. . Madarak és halak vázait. Amit attól a komédiástól is megszerzett: valami. ha mindent megmutatok neked. mondta Fletcher. azt adhatok neked. Howie. És én? Nekem nincs semmim.. Földbe temetett lények vázalt. miután hagyta őt lezuhanni.Ez nem válasz. . vázat. Ennél sokkal többet akarok tudni. . .. A haldoklóknak nincsenek már álmaik. De ebben a gondolatvilágban a gravitáció törvényei is paradox módon érvényesültek. . ő pedig egyenesen belecsapódott a közepébe.. Már késő. Ez volt minden rémálmok nagyatyja: a zuhanástól való félelem..Azt hiszem. mondta az apja. hogy a felszínükön tudott maradni. Ahelyett.álmodozó.Csak a vázat. Mindig is az voltam. Emlékeket. Egy drogos álmodozó. Az ellenségem. Ő pedig már odakint van. hogy apja arca elenyészett volna a távolba.Mit? A teremtményeit. Nincs sok időnk. . Túlságosan sok a megértéshez. Talán legjobb lesz. hogy emészthetővé redukálják a gondolatot: csak maguk a gondolatok. Howie érezte Fletcher mosolyát a fejében. Howie szinte érezte a belőle áradó nyugtalanságot. Howie érezte. Ő a félelmet szereti. amit magával vihet. Nem voltak már szavak. Nem akármilyen utazás lesz. építgeti azt az átkozott teratát. A seregét. . Vissza. az egyre hatalmasabbra nőtt. Az túl sok időbe tellene.Most mit fogsz csinálni? .És ki az az ő? A Jaff. . vagy csak te beszélsz össze-vissza? Oly sok mondanivalóm lenne..

Ne küzdj! - hallotta apja utasítását. Ne próbálj úszni! Hagyd el magad! Merülj el bennem! Légy bennem! Akkor nem lennék többé magam, felelte Howie. Ha beléd fulladnék, nem magam lennék. A te lényed lennék. Nem akarok te lenni. Kockáztasd meg! Nincs más út. Nem! Nem tehetem. Nekem... uralkodnom kell magamon. Küzdeni kezdett az elemek ellen, melyek körülvették. Az ideák és képek mégis áttörték tudatának falát. Idegen gondolatok kezdtek rajzani a fejében, túl a megértés határán. ...E világ (melyet Kozmosznak hívunk, másképpen az Agyagnak, avagy Helter Incendónak) és a Metakozmosz közt (melyet nevezhetünk Alibinek, más néven Exordtumnak, avagy a Magányos Helynek) hömpölyög Quiddity óceánja... Egy tenger képe tűnt fel Howie fejében, és ő minden zavarodottsága ellenére felismerte a látványt. Ezeken a vizeken lebegett abban a röpke álomban, melyet Jo-Beth-szel osztott meg. Ezek a puha hullámok vitték tova testüket, cirógatták hajukat, miközben testük lágyan egymáshoz simult. A felismerés elcsitította félelmeit. Sokkal figyelmesebben hallgatta Fletcher szavait. ...és azon az óceánon van egy sziget. Melyre ő is vethetett egy futó pillantást. Ennek neve Ephemeris... Gyönyörű név egy gyönyörű helynek. Csúcsai felhőkbe temetkeznek, de lankáit fényár borítja el. Nem a nap fénye, a szellemé. El akarok menni oda, gondolta Howie. El akarok menni oda Jo-Beth-szel. Felejtsd el őt! Mondd el, mi van ott! Mi van az Ephemerisen? Az Utolsó Előadás, tértek vissza apja gondolatai, melyet háromszor láthatunk életünk során. Születéskor, a halál pillanatában, és egyetlen éjszakán, amikor életünk szerelme mellett alszunk. Jo-Beth. Mondtam, felejtsd őt el! Jártam ott Jo-Beth-szel! Együtt lebegtünk az óceán vizében. Nem. De. Ez azt jelenti, hogy ő életem szerelme. Te magad mondtad. Mondtam neked, hogy el kell őt felejtened.

Ő az! Istenem! Ő az! Amit a Jaff alkot, az túl tisztátalan ahhoz, hogy szerethesd. Túlságosan romlott. Ő a legcsodálatosabb lény, akivel valaha találkoztam. Elkergetett - emlékeztette Fletcher. Akkor majd visszaszerzem valahogyan. A lány képe mindennél tisztábban ragyogott előtte; tisztábban, mint a sziget, vagy az óceán, melyben testük lebegett. Kinyúlt az emlékkép után, és belekapaszkodva kirántotta elméjét apja szorításából. Először a rosszullét tért vissza, majd fokozatosan a fény is, keresztülfurakodva a lombsátoron. Kinyitotta a szemeit. Fletcher már nem fogta át, ha egyáltalán valaha is átfogta. A hátán feküdt a gyepszőnyegen. A karja könyöktől csuklóig zsibbadt volt, de azon túl Howie a kétszeresének érezte a valóságos méretnél. A kezébe markoló fájdalom volt az első bizonyítéka annak, hogy nem álmodik. A második, hogy épp az imént ébredt fel álmából. A lófarkas férfi tehát valóságos; efelől semmi kétség. Márpedig akkor a híreknek is azoknak kell lenniük. Ez valóban az apja, ha tetszik, ha nem. Felemelte a fejét a fűről, miközben újra meghallotta Fletcher hangját: - Neked fogalmad sincs róla, milyen kétségbeesett helyzetben vagyunk. Ha nem állítjuk meg, a Jaff meg fogja szállni a Qulddityt. - Mi közöm nekem mindehhez? - kérdezte Howie. - Te is felelős vagy - jelentette ki Fletcher. - Nem lettem volna az atyád, ha nem úgy gondoltam volna, hogy egy napon majd a segítségemre lehetsz. - Nagyon megható - gúnyolódott Howie. - Mindjárt más színben látom a dolgokat. Elkezdett talpra állni, közben gondosan kerülte sebesült keze látványát. - Nem kellett volna megmutatnod nekem azt a szigetet, Fletcher - mondta neki. - Most már tudom, hogy ami Jo-Beth és köztem van, valódi érzelem. Ő nem romlott. És nem is a testvérem. Ez pedig azt jelenti, hogy visszakaphatom. - Engedelmeskedj nekem! - utasította Fletcher. - Te az én gyermekem vagy. Engedelmeskedned kell! - Ha rabszolgára van szükséged, menj, és keress egyet - felelte Howie. Nekem sokkal jobb dolgom is van ennél. Hátat fordított Fletchernek, legalábbis egészen addig remélte, hogy hátat fordított, míg a férfi fel nem tűnt az orra előtt.

- Ezt meg hogy a pokolba csináltad? - Nagyon sok mindent meg tudok tenni. Apróságokat. Mindenre megtanítalak. Csak ne hagyj cserben, Howard. - Senki sem hív Howardnak - mondta Howie, felemelve kezét, hogy arrébb lökje Fletchert. Sebe, melyről átmenetileg elfeledkezett, megjelent a szeme előtt. Az ujjízületek kétszeresére fel voltak dagadva, kézfeje és ujjai ragacsosak voltak a vértől. Néhány fűszál esett foglyul köztük: élénk zöld az élénk vörösön. Fletcher iszonyodva lépett hátra. - Te sem bírod a vér látványát, igaz? - kérdezte Howie. Ahogy visszakozott, valami megváltozott Fletcher megjelenésében, de a változás túl árnyalt volt ahhoz, hogy Howie tisztán láthassa a jellegét. Talán amiatt volt, hogy belehátrált a napfény egy tócsájába, és az valamiképpen átszűrődött a testén? Vagy talán a testébe zárt kis darabka égbolt szabadult el, hogy átmossa szeme kékjét? Bármi is volt az, megtörtént, majd nyomtalanul elenyészett. - Kössünk egyezséget! - mondta Howie. - Hogyan? - Te békén hagysz engem, én békén hagylak téged... - Csak mi vagyunk, fiam. Az egész világ ellen. - Elegem van ebből az eszelős baromságból, érted? - kiáltott fel Howie, majd levette tekintetét Fletcherről, és az előtte kígyózó ösvényre szegezte. Innen indultam el. Ettől a szent bolond szarságtól! És elegem van belőle! Elég! Végre van valakim, aki szeret! - Én szeretlek - mondta Fletcher. - Hazudsz. - Igazad van, de meg fogom tanulni. Howie véres kezét előrenyújtva már elindult. - Meg tudom tanulni - hallotta apja hangját maga mögött. - Howard, hallgass rám! Meg tudom tanulni! Nem sietett. Nem is lett volna hozzá ereje. Sikerült is elérnie a műutat, anélkül, hogy elesett volna, ami a szellem diadala volt az anyag felett, tekintve mennyire elgyengült. Ott megpihent egy kicsit, hogy megkönnyebbülten állapítsa meg, Fletcher nem követte erre a nyílt territóriumra. A férfinak olyan titkai vannak, melyeket nem tehet ki az emberi szemeknek. Pihenés közben tervezgetni kezdett. Legelőször is

visszatér a motelba, hogy rendbe hozza kezét. Azután? Vissza Jo-Beth házához. Jó híreket kell közölnie vele, és meg is fogja találni ennek a módját, még ha egész éjjel kell is várnia a lehetőségre. A nap forrón és fényesen sütött. Árnyéka élesen rajzolódott ki előtte menet közben. Szemeit az utca kövére szegezve követte annak mintázatát, amint az lépésről lépésre visszavezette az épelméjűségbe. Az erdőben mögötte Fletcher elátkozta alkalmatlanságát. Sohasem volt jó a meggyőzésben; átugrálni a banalitásokról a víziókra, anélkül, hogy a közte levő lényeget érintené. Bosszantotta, hogy mennyire járatlan ebben az egyszerű képességben, melyet a legtöbb ember már tízéves korára a tökélyre fejleszt. Képtelen volt meggyőzni fiát a nyílt beszélgetés során, és Howard ellökte magától a kinyilatkoztatásokat is, melyek pedig megvilágíthatták volna a számára az apját fenyegető veszélyeket. Pedig ezek nem csak őt, hanem az egész világot fenyegetik. Fletchernek egy pillanatig sem volt kétsége afelől, hogy a Jaff legalább olyan veszélyes most, mint annak idején a Misión de Santa Catrinában volt, amikor a Nunció kifinomította. Sőt, annál is veszélyesebb. Közvetítői vannak a Kozmoszban: gyermekei, akik engedelmeskednek szavának, mert ő képes bánni a szavakkal. Howard jelen pillanatban is az egyik ügynöke karjába tart. Ez olyan, mintha máris elveszítette volna. így nem maradt más választása, minthogy maga menjen be a Grove-ba, hogy olyan embereket keressen, akikből hallucigéniáját újra felállíthatja. Nincs értelme húzni-halasztani a dolgot. Már csak alig néhány órája maradt szürkületig, amikor a napfény átadja helyét a sötétségnek, és a Jaff még nagyobb előnybe kerül vele szemben, mint amennyit már eddig sikerült elérnie. Bármennyire is nem volt ínyére a Grove utcáit járnia, mi más választása maradt? Talán belebotlik néhány olyan emberbe, akik még most is, a napvilág fényénél is, szívesen álmodoznak. Felnézett az égboltra, és misszióbeli szobájára gondolt, melyben oly sok áldott órát töltött el Raul társaságában, Mozartot hallgatva, és figyelve az óceánról felszálló fellegek gomolygását. A változást, mindig a változást. A formák áramlását, melyekben mindig földi dolgok halvány visszhangjait vélte felfedezni: egy fát, egy kutyát, egy emberi arcot. Egy napon egyesülni fog a felhőkkel, amikor ennek a háborúnak a Jaff-fal egyszer és mindenkorra vége lesz. Az elválás felett érzett szomorúsága - Raul elment,

Howard elment, minden kicsúszik a kezei közül - akkor foszlik csak semmivé. Csupán a röghöz kötöttek éreznek gyötrelmet. A mozgás mindig, mindenben tovább él. Egyetlen birodalom, mely egyetlen halhatatlan napig él csak. Ó, bárcsak ott lehetne!

A Grove-ban szinte mindenki egy héten legalább egyszer kihasználta a szupermarket szolgáltatásait: vagy a bevásárlás. mintha valami olyan esemény közelegne. és bemutatták itt vendégeskedő barátaiknak. hogy az öt év alatt. amit eddig csak legrosszabb rémálmaiban képzelt el. hogy megkezdjen egy újabb normális napot az ingatlanértékesítésben. a dolgokat valahogy másmilyennek találta. Ezért cserébe legtöbbjük őt is név szerint ismerte. hogy az itt megfordulók kilencvenkilenc százalékának fejből tudta a nevét. mint szokásosan. hogy pontosan határozza meg. és végül ő értékesítette akkor is a házakat. erre a különös várakozásra ébredtek. melyet új telepesként elsőként vásárolt. William kimondhatatlanul büszke volt a tényre. nem tudott volna határozott választ adni. egyemeletes stillbrooki rezidenciája ajtaján . ha lakójuk kihalt belőle. A keresztnevén szólították. amióta az épület az ő tulajdonában van. ahogyan kinézett az ablakon. A délelőtt nagy részét irodája ablakánál állva töltötte. sokszor fordultak hozzá azok a középkorú párok. megdicsérték a csokornyakkendőit (ezek voltak az ő névjegyei. hogy új otthont találjon: gyakorta azért szállásolta őket máshová.HÉT William Witt számára a reggel. de azt ösztönösen megérezte. a föld legszeretetreméltóbb városában.azzal szokott dicsekedni klienseinek. De ma. száztizenegy darabot birtokolt belőlük). ha nem jelennének meg? . akiknek kirepültek a gyerekei. az értéke harmincezer dollárral emelkedett -. akárcsak ő. hogy üdvözöljék egymást a parkolóban? Vagy. Szinte valamennyiük kérte már a segítségét. Buddy Vance halálának szomorú ténye. Amikor kilépett bájos. az tartotta vissza őket attól. mely egyenesen a bevásárlóközpontra nézett. nem lelt örömöt a mindennapi rituáléban. amit elfelejtettek ugyan beírni a határidőnaplójukba. mégis hiányoznának róla. vagy az azt követő események gyakoroltak akkora hatást a népekre. hogy az ő szeretett Palomo Grove-ja bizony betegeskedik. vagy a társasági élet okán. Ha megkérték volna. mert a család kinőtte a házat. miben áll ez a változás. aznap valósággá vált.

hogy értelmezze az árulkodó jeleket. hatalmas és kívánatos építmény volt. hogy meghatározhassa az árakat. hogy vevőik felfessék rájuk saját. még a Domb alsóbb régióiban is. hogy tesz egy ingatlanértékelő kört.. és fonnyadt. és minden szobáról precíz jegyzeteket készített. zárt belső udvar. Tökéletes otthon még a legkényesebb vevőnek is. és elindult a windbluffi ház felé. és figyelt. és benyitott. miközben kiszállt az autóból. különbejáratú paradicsomukat. alaposan kiterjedtek voltak. A Wild Cherry Glade. elég sokáig elszakadt félelmeitől ahhoz. A nap. miután Mrs. alig valamennyivel a Sarlók alatt.. Miután tett még egy kört az alsó szinten. üres vásznakra. egy Windbluffben -. Mire végzett velük. Volt valami az elhagyatott helyekben. ahogy keresztülhajtott Deerdellen. 2 fürdő. egyenetlen volt. a levegő poros volt és áporodott. A két deerdelli birtokot különböző lelakottsági fokban találta. felszínét zöldellő . Ha beláttak volna. konyha teljes felszereléssel. hogy meggyőzze magát. túlreagálta a helyzetet. nyírfa burkolat az ünnepi étkezőben. az ingatlan tulajdonosa. hogy összegezze az előnyöket és hátrányokat.kettő Deerdellben. Végigsétált a szobákon. Tágas és makulátlan. mintha mind fel akarta volna oldani hevében az ő kedves városát. Nyugtalansága nem hagyott alább. jól tudta. Ezt nem engedték le. A jogi csörték miatt a ház már tavasz óta üresen. mindkettőnél szükség volt minden szaktudására. Magában már meg is írta a Jobb Otthon szalagcímét. mozaikpadlóval. Tekintve a méreteket és az elhelyezkedést. Átgyalogolt a napfényben fürdő területen. mely könyörtelenül tűzött a járdákra és a pázsitos udvarokra. A fű combmagasságig ért. Jól tudta. Végül úgy döntött. mint családokra várakozó otthonokra. kinyitotta a kertre nyíló ajtót. A házak. hogy a ház magas áron fog elkelni. hogy lemérje az úszómedencét. Az udvarra egyik szomszéd sem láthatott be. Szerette ezt az illatot. már biztos panaszkodtak volna az ott uralkodó állapotok miatt. A víz alacsonyan állt. hogy az előtte álló feladat nem kevés örömet tartogat a számára. és kilépett. képtelenül arra. melyek alig várják. Lloyd. miközben csábító frázisokon törte a fejét. hogy mindörökre lemossa a föld színéről. és az áttetszően lüktető levegő. 3 hálószoba. Szeretett úgy gondolni rájuk. Legyen Ön a Domb királya! Vár Önre a tökéletes családi otthon! Kiválasztotta a bejárati ajtó kulcsát a karikán.Csak állt. elhunyt. mégis eladhatatlanul állt. Volt három ház . a fákra is ráfért volna egy visszanyírás. amit meg kellett néznie. ami megfogta.

majd kezdett feléje araszolni az iszamós felszínen. és hátat fordítva a medencének elindult a ház felé. A lötty nyugodt volt. Akármi szaporodott is el a vízben . inkább megbecsülte a méreteit. és visszapillantott a medencére. mint egy mérőszalag. és gyorsan végez itt. . Éppen a számokat körmölgette. mint a csempék illesztései közt előbukkanó fű. Joyce és az a gyönyörű Arleen olyan tisztán. ami önkényes bérletéből hátravan. és megnézzen egy videót a kollekcióból. az utóbbi években ismét fellendült. hogy a kölykök vannak a házban? Az üres birtokokra való betörés. Lezárta a hátsó ajtót.Lejössz? . Nem érkezett válasz. hogy körbemérte volna a medencét. Az elgondolástól.Vagy én menjek fel. a kérdésből és a válaszhangból álló dialógus megint csak nem vezetett eredményre. kacajaikat. áporodott szagot árasztott. és most nagyon is ragaszkodott a társaságához. Avas. visszament aludni. Ha egy kicsit belehúz. mintha csak tegnap kémkedett volna utánuk. hogy hazamenjen. hogy lehozzalak? . Félúton felfelé. annyi basso profundót sűrítve hangjába.vagy legalábbis megpróbálta -. Másodszor is elismételte a kérdést. Hallotta csacsogásukat. megújult lelkesedéssel vetette magát a munkába. újra csak az a zaj. már csak órákban számolhatja. Az órájára pillantott. Bármit is ellett.Carolyn. és elindult az emeletre. Hátrébb lépett a peremtől.tudakolta. egy fentről felhangzó zörej állította meg. akkor lesz ideje rá. Lehet.algák kérge borította. Megállt. még élénkebb színű. bárminek is szolgált otthonul. . Újra végignézte.Ki van ott? . A vízfelszín újra megmozdult.kérdezte. Még csak egy és háromnegyed órája volt távol az irodától. miután jó sokáig szinte elfelejtődött. a fodrozódó hullámok egy másik napot és egy másik kísérteties vizet idéztek fel az emlékeiben. Ahelyett. De az emlék túl régóta élt már magányosan. amennyi csak elfért. ahogyan kibújnak ruháikból. amikor a medence közepén egy vízgyűrű jelent meg. Szemei előtt megjelent a négy lány . hogy tett közben fülön tudott csípni valakit. hogy gyakorlott szeme majdnem annyira megbízható.gomba vagy hal -. Ez volt azonban az első alkalom. hogy minél előbb ki kell hívnia a medencetisztítókat. jól tudva. megjegyezve. részben a medence által kiváltott erotikus visszaemlékezéstől fűtve. . Trudi. Lerázta magáról az emlékkép terhét .

. s közben az ajtó felé sandított. hogy a többinek kedvét szegje. Mire felért a lépcsősor tetejére.Ne állj meg a küszöbön! Szívesen látott vendég vagy. egyáltalán nem volt játékszer. hogy a behatolókat megfélemlítse. Eldobva ceruzáját és jegyzettömbjét. Megpróbálta elengedni. hogy valaki a késével a téglákat karcolva nekiindul az üldözésére. Ez csak a Grove. azokat is könnyedén kiszúrta volna az iskola udvarán. . Újra megindult felfelé a fokokon. amikor éjfélkor L. William zihálva hátrált a falnak.Mr. bár azt már jóval ezelőtt eldöntötte magában. hogy első elképzelései túlzottan optimisták voltak. ugyanakkor már túl késő volt. és egy napfényes péntek délután. amit a látásával már felfogott. a földre. a legnagyobb hálószoba zöld ajtaján át egy felhúzhatós játék botorkált ki az előtérbe. mintha egy apró kutya lenyíratlan körmökkel szaladgálna a keményfa padlón. hogy cselekedjen ellene: a dolog. gondolta William. féregmozgása visszataszító. hogy felvegye. amint megérintette. és felismerhetőbben. A lény cikkelyekre osztott hátára zuhant. Akiket pedig nem. amit felvett. ami volt benne. minél erősebben odacsapva lábát a lépcsőkhöz. A délutáni nap áthatolt az ablaktáblákon. sőt becenév szerint. Szemei abban a pillanatban visszarebbentek a játékra. forró és nedves. és ekkor az ajtó mögül meghallotta a hangot: . Mintha csak ezt a gondolatot akarná erősíteni. a másik kezével ragadta meg. egy jó harminc centi hosszú százlábú. de a test a kezéhez tapadt. és tucatnyi lábával úgy pedálozott. majd dobta félre. A. A beszélő bizony nem gyermek. ébredt rá William.-ben az ember meghallja.Újra csak az a csattogó hang jött válaszul. műanyag lábait ritmusosan ütögetve a fapadlóhoz. A Grove szinte valamennyi kölykét ismerte név. és érintése is igazolta azt. A kölyök ezt a játékot küldte ki megadása jeléül. A páncélja lágy volt a kezében. Elmosolyodott a gesztustól. Az a veszély. Nincs itt semmi veszély. Hát legyen. Ez lágyabban szólt. minden elcsendesedett. mint egy felfordított folyami rák. Witt . Példásan meg fogja büntetni. William elnéző mosollyal hajolt le. és beledolgozta magát a tenyerébe.szólalt meg egy másik hang. és feloldotta azt a kis szorongást is. amit korábban is hallott.

. . Átmásztak az arcán. . melyek mindegyike családias hasonlóságot mutatott az ajtón kívül rekedt százlábúval.mondta Tommy-Ray kéretlen egyszerűséggel. hogy a test a normál emberi méret kétszeresére duzzadt. egy másik ember jelenlétét. A hang felkavarta Tommy-Ray társaságát .kérdezte William.kezdte William.A Jaff. teljesen eltakarva kollégáját a szeme elől.Nem lenne szabad itt lennetek . Lloyd csinz-drapériái össze voltak húzva az ablakokon.Dehogynem . hogy a sarokban ülő szakállas férfin nyüzsögnek az olyan kreatúrák. . ha megmutatnád nekünk a lelked titkait .jött a válasz. .Hallom. Ez a ház. . . Gyere csak be. Úgy borították be a testét..kérdezte Tommy-Ray. . ahogyan az a csípős szag szétáradt orrüregében. átlépve a kínlódó bestián.De azért ugye nem fogsz minket elárulni? . . .Te vagy az. Egyikük nem is olyan régen megmártózhatott a medencében.Tommy-Ray? . gondolta William. a legsötétebb sarokban ülve.Jézus Atyaisten ..kérte sejtelmesen a Jaff.Hát persze. ajkain és szemein megpihenve.korholta Tommy-Rayt. és találkozz a fiúkkal. hogy ez birtokháborítás.suttogta William. visszapillantva Tommy-Ray-re. Tommy-Ray? .Nem semmi látvány. majd még egyet. és a kinti napfény után a szoba kétszerte sötétebbnek tűnt.Ez nem olyan egyszerű.kérdezte William. . hogy megmasszírozzák.. . . mint egy élő pajzs.akarta tudni William. A fiú szeme felcsillant. és becsapta az ajtót. igaz? . a szoba közepén állva. és mögötte.kérdezte Tommy-Ray.vagy még inkább a társasága társaságát -. .Ez meg ki az isten? . De így is ki tudta venni Tommy-Ray McGuire-t. hogy te és Tommy-Ray régről ismeritek egymást ..Ez az apám . összegyűltek az ágyékán. Mrs. Olyan sokan voltak. képtelenül arra.Mi folyik itt? . Tett egy lépést William felé. Tett még egy lépést. meglátta. azután hirtelen elhaladt William mellett. hogy leplezze megkönnyebbülését.Te is tudod. gyomrán ficánkoltak.szólt közbe a Jaff. . szélesre tárva az ajtót. mert amint William szeme kezdett hozzászokni az idebent uralkodó félhomályhoz.. . Hónaljából ittak.Mondj el mindent! Szófogadó gyerek volt? .Szeretnénk.

Tommy? .A legunalmasabb szaros kis féreg ezen a rohadt lepratelepen gyalázkodott Tommy-Ray.intette rendre a Jaff. Tommy-Ray arcába fészkelte magát.Mindenki azt mondja . visszakívánkozott rejtekhelyére. felfedve Tommy-Ray vigyorát. . Az ingatlanügynök önkéntelenül is hátrahúzódott. A Jaff leengedte a kreatúrát. .Nincsenek titkaim . . .Ez itt például . . mire az lassan visszaólálkodott a Jaff hasának kényelmébe. és oldalra bukott.. . Tagjai legalább annyira megreszkettek ettől. na. .töprengett a Jaff. Magához hívta a kreatúrát. Az komikus cuppanó hangot hallatva végül engedett. . Tommy-Ray erőtlenül gazdája felé lökte az állatot. a saját lábaira. . és Tommy-Ray felé dobta.mormolta Tommy-Ray. előhúzva egy macskaméretű lényt a háta mögül. mely leginkább egy hatalmas.Nézd ezt az unalmas szarzsákot! . . A lény.mutatta a Jaff.Te talán ismered ezeket a népeket .mondta erőtlenül. és a hasát nekinyomta a fiú szájának. amit a Jaff harsányan kacagva visszhangzott. .Nem fog bántani .Duffin . Tommy.Valami Mildred. amivel fia és ő labdáztak. .Williamnek késedelem nélkül otthoni kollekciója ötlött az eszébe.vélekedett a Jaff.Az a kutyás nő. A lény szinte félénknek tűnt. . Válaszul a Jaff lekapta az egyik teremtményt a hasáról.Ja . mint a Jaff látványától. .mondta William. ahol William állt.Talán így is van . miközben lekaparta a parazitát arcáról. hogy is hívják. Hogyan szerezhetett ez az obszcén izé tudomást erről? Talán Tommy-Ray kémkedett utána? Kukucskált a kukucskáló után? William megrázta a fejét: . aki ettől elveszítette az egyensúlyát. . meg az az állandó biccentés mindenkinek. .. mely így félméternyire onnan állapodott meg.. Tommy-Ray szavai Willambe martak.fintorodott el Tommy-Ray.Ez attól az asszonytól való.Hacsak én nem akarom. újabb nevetést fakasztva apából és fiából..nyugtatta a Jaff.Nem emlékszem. kifakult skorpióra emlékeztetett. melynek korbácsszerű farokkinövései és csak egy parányi feje volt.mondta Tommy-Ray -: Azok a kurva csokornyakkendők.És azok ismerik őt.Ne legyünk udvariatlanok .

. . talán egy kicsit.Látom zavarban vagy..mondta a Jaff. . A legmélyebb dolgaidat. Aznap reggel is látta . .Van.Egész csomó embert meglátogattunk az éjjel. Ő és Tommy-Ray nem apa és fia. csak arra való. Te. úgy. William egyből meglátta az undorító lényeget a Jaff szavai mögött. mint aki elfelejtette. . ahogy Tommy-Ray tett egy lépést az irányába. Chris Seapara. A titkaidat.Nem fáj.Ne gyere közelebb . Szimpla blöff volt csak. mindjárt más ember lesz belőled. . Nagyon jó a szaglásom. .Mildred csak egy volt a sok közül .figyelmeztette William. William hallotta...Úgy van! Úgy van! . amit tőled is akarunk. .. hogy miért is jött. De ha egyszer végre kiadod magadból ezt a rossz dolgot.. William.a parkolóban maga elé meredve.tette hozzá Tommy-Ray.Megszimatolom a nekem való embereket. . Én csak meg akarlak szabadítani tőle. Ez a baromság a mélységről.Én mutattam az utat. hogy ezt elfedjék. úgy gyanítom. .. Duffin! Hogyan is felejthettük el? Duffin! William ismerte Mildredet.. akiben több van. tudod.lelkendezett a Jaff. És ez az.Nem akarom.felelte a Jaff. William valamennyiüket ismerte.mondta Tommy-Ray. mint másokban. . soha nem voltam benne semmilyen bizarr ökörségben. ..szabadkozott William. Megint ez a ködösítés..toldotta meg Tommy-Ray.. hús-vér alakban.Sokkal jobban . hogy bármi közöm is legyen ehhez .Mindenkiben van .Azon tűnődsz: ez lenne Mildred új játszótársa? A válasz nem. A válasz a következő: ez itt Mildred legmélyebb titka. . és Tommy-Ray vigyorából ítélve azt ő is tudta. William. Fel nem foghatta. átlag feletti vagy. Hát.a kutyája nélkül . ő pedig megtette a többit.Nincs semmi bizarr a félelemben .Jobban fogod magad érezni tőle . Van valami rossz a fejedben. Ki vele.szólt a Jaff.Louise Doyle. . meg titkokról. Harry O'Connor.. a legelején. Witt . Amilyen rámenős heteroszexuális kukkoló volt. .Bizony.. hanem itt dugtak egymással.. hogy a magamévá tegyem. . mi lehet közös benne és a skorpióban. . hüvelykjét felé mutatva. .Tommy-Ray is megmondhatja.

. . Menj.Martine egy egészen lenyűgöző dolgot rejtegetett ... könnyed járása és .Martine és én. .Csak egyszer..Hát persze .Az övé az egyik legszebb példány. mintha megérezte volna William gondolatait.Torzszülöttek.azzal a gusztustalansággal a fejében. Én nem teszek mást.fűzte hozzá. mi mindent rejtegettek ezek az emberek előled az évek hosszú során. .Hagyta kicsengeni a mondta végét.Az a kedves kis hölgy . . azután hozd vissza ide! .. .Teratának hívom őket . Odakint van. Tommy-Ray elfordította az ajtógombot. mint előhívom őket. . A Jaff egyből ráharapott. . bár William gyanította. hogy lásd. Tommy-Ray.. hogy ennyi elég lesz indítéknak a kíváncsiságához..motyogta William.válaszolta Witt.említette a Jaff. és ami azt illeti. de mindanynyiuknak vannak félelmeik.. nem is akart soha. Hogy tetszenek? ...Martine-nál is? .) Azt hiszed. Ezek.kérdezte a fiú.Szeretném. . Soha egy újjal sem ért a nőhöz. és mutasd meg neki.. William? Együtt? . . Tommy-Ray! Vidd csak ki! A McGuire fiú a parancs szerint cselekedett. úgy látszott.Oké. .Látnod kell! Tudnod kell.. sikerült meggyőznie.kérdezte William. . melyen egy szőrtelen majomra emlékeztető lény csüngött -.Eggyel több ok arra. Éppen hűsöl. . szeretném látni Martiné-ét . hogy a Jaff teljesen közömbös volt az ügyet Illetően. Martine Nesbitt. aki előtt felködlött a menekülés halvány reménysugara. amit nem vallanak be előtted.ravaszkodott William. de habozott kinyitni az ajtót. .felelte Tommy-Ray.magyarázta a Jaff. Önfeledten fütyörészett menet közben.Te és az a nő. sötét helyek a lelkükben. melyeket a mosolyukkal lepleznek. . .Látni akarom .. levezetve William-et a lépcsősoron. . hogy ismered ezeket az embereket .A medencében? . Vidd csak ki..Guther Rothberry.Tényleg látni akarod? .. de remélte. A Jaffot. .Láttad? William megrázta a fejét.hazudta..mondta a Jaff .élnek azokon a helyeken. szörnyek.emelte fel a karját. vagy kétszer .folytatta -. mit rejtegetett előled . (Ez valóban felkeltette a kíváncsiságát.

.He? ..Ijesztő. (Hátrafordult William felé. ami lényéből áradt. A fiú újra a medence felé fordult: . ami benne volt! Látnod kellett volna. Ijesztő helyek. gondolta Witt.Így is mondhatjuk. A vízfelszín fodrozódni kezdett.Aha. miközben elvette tőle a hátsó ajtó kulcsait. csak. Tommy-Ray hunyorogva pillantott fel az égboltra menet közben: . amikor előjött. . de következő mondatával a fiú már rá is cáfolt a feltételezésre.Azok a kis lyukak: pórusok. Hogyan lehet egy gonosz ilyen önfeledt? Hogyan lehet egy lélek annyira romlott. akikhez tartoztak. Én..Pórusok.Tudod. neked biztos nem. a Jaffnak megvan a maga módja a hívogatásukra.Nem.. . hogy úgy viselkedjen. mintha mi sem történt volna? . Klassz volt.Tudod. ha tudod. mi? . .jegyezte meg. éppen rajta kapva. ..Ezek az üres házak. Most meg beteggé tesz. he? .) .A Jaff nemigen szereti a napfényt.Azt hiszem. . . Ahogy kiizzadta. ezért hoztam el ide.Szóval te és Martine belehúztatok.. vagyis hát az emberek nevein. Én csak a nevükön szólítom őket. Az agyával csinálja. hacsak rágondolok arra a. kitörési pont után kutatva. hogy az a kerítést vizsgálgatja. Te már hozzászoktál. lehajtott fejjel cseverészve menet közben. William nem is egyszer kísértést érzett rá. Ahogy előjött azokon az apró lyukakon. Mintha a gondolataimban olvasna. Elindult előtte a medence felé. he? Hát. És az a cucc. Persze. . fényességre. . miért.Itt jön . kezdek én is olyan lenni. . Öcsém! Az volt aztán a látvány. . Elértek a medencéhez. nem egy Miss World.hívogatta a lényt.mondta Tommy-Ray.Le leszel nyűgözve. . hogy megkérdezze tőle. . Tommy-Ray előrement a peremhez. Malibu.. valamikor szerettem a tengerpartot: Topanga. hogy jobban megérthesse.. mint ő . Valahol el kellett rejtőznie.. mi történik a Grove-val.kérdezte hirtelen Tommy-Ray. dehogy untatsz.szokványos modora csak tovább erősítette a pokoli hatást. Nem. hogy mire gondolok.kérdezte Tommy-Ray.Untatlak? .Martine? . mint Tommy-Ray-é..

nyugi .mutatott Tommy-Ray a mellkasára. Különben is. hogy meglátogassam? Esetleg végezzek vele? . . átmászott rajta. ha egy-két napig terjeszti a szóbeszédet.Majd meglátod. amikor jó idő elteltével Tommy-Ray megjelent az emeleten. És amint a medence lakója lassan feltört a felszínre. sok évvel ezelőtt. . és meglökte Tommy-Rayt.olyan volt.mondta a Jaff. ki fog hinni neki? Mindenesetre sötétedés után máshová költözünk. Akarod. . .Kibírjuk. A fiú felüvöltött.Múlt éjjel megtaláltam az állandó lakhelyünket. Mindig azt mondta.Hagytad elszökni . hogy hozd el nekem. itt .bosszankodott a Jaff. kinyújtotta a karját.Az biztos . Hát te nem tanulsz semmit? Az embereknek rejtett arcaik vannak. volt egy klassz tetkója. .Kicsoda? . . . egy koponya. hogy induljak.Nem kell sokáig távol lenned. a családi fészekben.Nem bízhatok meg benned. és már el is tűnt.Persze.Megpróbáltam üldözőbe venni. Ez teszi őket érdekessé. míg én megadom a kegyelemdöfést Fletchernek.Hol? .Átvert.Nem értem. mint egy lábat növesztett hadihajó. a nő még nincs igazán felkészülve ránk. Ezután Tommy-Ray egyenesen a lény hátára zuhant.felelte William. Azt akarom. William nem várta be. közelebb lépve a peremhez.csitította a Jaff.Nyugi. azt már látom.Van egy csomó másik ház is. Andy-nek. tetszik. ahogy elveszítette egyensúlyát.Alig várom. ahol otthagytam valamit. . . . . A haveromnak. . hogy ki fog megharapni kit.Tetszik a halál gondolata. miért vagy ilyen fenemód meglepve. Megrohamozta a kerítés leggyengébb pontját.Igen. . . William egy pillanatra meglátta a teratát a vízben . . hogy fiatalon fog .Pont a szíve felett. igaz? Tommy-Ray elvigyorodott: .Hát. de majd lesz.Nem kell keresgélned . De van egy hely a parton. de addigra már ellógott. nem messze innen. ha tennél egy aprócska kirándulást a kedvemért. Közben szeretném. ..

Ülj csak le! .Meg a frászt .Nem. .És megtette? . . A másik fele meg azt kívánja majd. .Nem vagy valami jó színben.kérdezte Spilmont.Fél Hollywood.meghalni. amilyet még nem látott ez a város. egyszerűen ledobja magát a deszkáról.Tényleg.Soha életemben nem láttam ennél szörnyűbb dolgot.Tényleg? . bárcsak ő is ott lehetne. nem vagyok. . amit elmesélhetek.Gyere be! . . Billy? Esetleg egy italt? Jesszusom. Ebben biztos lehetsz. hogy a keresztnevüket használják beszélgetéskor. gondolta William Spilmont ajtajában állva. Eléggé jól ismerték egymást ahhoz.Nincs vér a pucájában. .mondta Tommy-Ray megvetően. kivár egy utolsó. Azt mondta.De te megtennéd.Borzalmas dolog történt. William már átsegítette Spilmontot a házvásárlás nehézségein. csakhogy elmondhasson végre egy történetet. Egy óriási parti.Ki lesz rá hivatalos? . a Peaseblossom Drive-on. ott nagyon veszélyesek a sziklák . . .Ó igen. mint a falevél. tetőtől talpig végigmérve Williamet.Billy? . és amikor a legjobban utazik.Úgy értem. . és hőssé váljon. azért ne siesd el a dolgot. . de két esetben is. Olyan parti.ha ledobják az embert a hullámok. Ilyen egyszerű. Oscar . .Most azonnal? Mint a huzat. lemegy Bomborába. . . mi is ott leszünk.kínálta hellyel Spilmont. tudod? -. Elszökött a Jaff udvarának rémségei elől.Hát. készséggel elfogadva az invitációt. Végre. . . nem is egy. Halj meg fiatalon. Kérsz valamit. amiért időben figyelmeztette őket. . végre egy történet. nagy hullámot. Nagy mulatság lesz nemsokára.mondta William. .kérdezte a Jaff. meghalt? .Judith? Itt van Bill Witt.És mi? . te reszketsz. Ott leszünk.

Nem mondom. Spilmont szó nélkül figyelte. . ha van valami újság. . hogy bárki nekiálljon hősködni.Hé. . .Rendben. William további perverzitást gyúrt a történetbe azzal. akit múlt éjjel a Jaff megérintett. . Figyelj.ajánlkozott William.Biztos vagy benne. egy zöldövezeti lakásba. majd kikísérte az ajtóhoz. hogy belekezdett.Ha más mondaná el nekem mindezt. .Nem mehetsz oda egyedül . egyből megértette. Tommy-Ray McGuire? Te is tudod.Képzelem mit gondolsz most . nem fényes nappal. miután az letette a vendég elé a vizet. . szomszéd. William mindenben követte az utasításait. és megismételte férje észrevételeit külsőjével kapcsolatban.Judith Spilmont maga volt a megtestesült földanya: széles csípőjű. milyen eszelősen hangozhatnak szavai. . milyen normális kölyök.Rendben.. végül azzal fejezte be. . hát úgy nézek én ki. miközben a hallgató gyermekei hangosan visítozva indiántáncot járnak az öntözőberendezés vízpermete alatt. mindez valójában megtörtént. persze.. felhívta .Boldogulok majd.felelte Spilmont. . el tudsz vezetni hazáig? Megkérhetek valakit. ha hazamész. nem is igen hallgatnám végig. mint aki nem szereti a gyerekeit? Hát apátlan árvát akarok én csinálni belőlük? . legjobb lesz. nagy mellű. kezet rázott vele. Majd felhívlak. . és útjára bocsátotta. hogy bármennyire is tébolyodottnak tűnjék is a sztori.Minden oké. Értem. elhessegetve még feleségét is. A francba.nevetett fel Spilmont. . Egyenesen hazahajtott.Nem. de még addig sem tudott várni a történettel. hogy név szerint megemlített mindenkit. William csak egy pohárnyi jeges vizet kért. Abban a pillanatban azonban. azt hiszem.Elviszlek oda .mondta William.Mellesleg.zárta az elbeszélését William. Előjött a konyhából.Nem. . Az ilyen mese a tábortűz mellé való volt. Spilmont ennek ellenére kötelességtudóan végighallgatta. Rendben? . tartsuk egymás közt a dolgot. amíg az asszony visszaérkezett vele.Csak fegyver is legyen nálad. jó? Nem akarom. ahogy William elnyelte a maradék jeges vizet... nem semmi történet . te most nem vagy abban az állapotban. Bill. .

Valerie-t. bezárt minden ajtót és ablakot. lezuhanyozott. majd a telefon mellett ülve várta a további híreket Palomo Grove elfajultságáról. kidobta a taccsot. levetkőzött. és közölte vele. hogy nem megy vissza délután. .

túlságosan is bő. karcsú alakjához.kérdezte a nő. hogy volt-e hívásom? . és egy ezüst kígyót formázó fülbevaló. . meghagyva a központosnak. a másikkal szorosan megmarkolva az ajtó keretét. Felült az ágyban.szólalt meg egy női hang.Tesla? Tesla volt az valóban.Itt a szobapincér . aki valaha lenni akart valaki.mely még soha nem tűnt ennyire távolinak. . Csak amikor inogva megállt a porceláncsésze felett.Ki kell mennem a vécére.Ja. nehogy összerogyjon. . .Én nem rendeltem semmit .válaszolta. akkor merte bevallani magának. feje olyan könnyű volt. melyet csíkokban szőkíttetett. Grillo már régóta tudta. magas sarkú cipő (ezzel együtt is épphogy csak a férfi válláig ért). és csak azért csíkokban. Majd rádöbbent: . hogy a csiricsáréból valódi csillogás. vagy ennyire parányinak -. Madonna képével díszítve. a giccsből stílus váljék. hogy majd elszállt. szorosan a testhez simuló kék nadrág. gondolta: mint a rosszul táplált költő. hogy további utasításig ne kapcsoljon föl senkit se a lakosztályába. . hulla fáradtan mászott ágyba.Csak menj. olcsó mexikói bola a nyakában. . jóllehet a szőkéknek sokkal több jut a jóból. bizonyos ruhadarabok és kiegészítők következetes alkalmazásával. Ma például fehér férfiing volt rajta. mert.Bocs. egy teljesen beszőkített fej szerinte maga volt az erkölcsi fertő.Megkérdeznéd. amint találkozott a tükörben arcával. Így azután diszkrét kopogás keltette fel. Gyűröttnek tűnik. ahogy megéhezett. micsoda géniusz szükségeltetik ahhoz. . egyik kezében farkával . törékeny.NYOLC Grillo három óra tizenöt körül. . . de feladta a próbálkozást az első alkalommal. Teslának az ilyen átformálás a legkisebb látható erőfeszítés nélkül ment. mennyire vacakul érzi magát. Csak menj.kiáltott neki hátra. elmerülve vörös hajában.Aludtál? . pompásan nézett ki szokásos. kihívó öltözékében.

.Amúgy kicsoda? .) . És még mielőtt rákérdeznél. Mi történt? . Először is. . . lehet. . Tesla. imádságokat üvöltöttek odalenn. Hotchkiss nevű. Sokkal inkább tűntek.Akkor mars vissza az ágyba. hogy emberi lények voltak. . És kitől kaptad el? .Tudod. hogy megerősítsen. azt tenné? .. tiszta voltam.Egy kedves hölgy.Az ő kölyke.Minél előbb beszélni akar veled.mondta Grillo.. nincs is telefonja . amit nem egészen értek.Ez egy különös sztori . Nem adott meg számot. influenzás vagyok. Abernethy ráállíthat bárkit erre.Nem. nem is tudom pontosan..Olyan nincs. és józan.. Tesla hosszú.Talán vissza kellene hogy vigyelek L. Tesla . Fohászokat. mindjárt kigyulladok.Kimászott? . A sztori itt van. mit akarhat. És volt ott még valami.Akármit is mondanak a hírekben.Te voltál az egyetlen. Azt hiszem. Nem is csak egy: két valami.Meg egy nő.Repült. .Valami történik itt.informálta Tesla.Igen.szólt tétován Grillo. (Lüktető fejjel ült le.Úgy érzem.Abernethy hívott . . amint visszabotorkált hozzá.Úgy érzed. . . A. Tesla. aki látta? . .Mindenhol van egy sztori.Lehet.Jobb lesz. akik megpróbálták felhozni Vance testét.Nem. Vagy legalábbis nem csak az.mondta Grillo. . Csakhogy nem veszi fel a telefont. . . .. meghaltak? .. Víz. ha távol maradsz tőlem . .csattant fel. sokatmondó pillantást vetett rá. Azután feltört az az átkozott gejzír. (Vacogni kezdett a foga.Tudnom kellene.-be.Azt hiszem. .. hogy a víz megjelent volna. mocsok. valami Ellen. Holttestek.) A francba is . hogy nem.mondta Teslának. valami energiának. Feltört még valami a föld alól. .Botrányszaga van? . Mi az üzenet? . ez nem valami istenverte földalatti gátszakadás volt. füst. amikor azok az emberek. hogy ő is látta őket. .Egy kissráctól. már jóval azelőtt ordítozást hallottam. volt velem egy másik fickó. Vance-nek dolgozott. Azt hiszem.Esküszöm neked.Azt hiszem. hogy ott voltam. . .

vagy találkozni új arcokkal. hogy ne dramatizálta volna őket.. Ilyesmit persze már millióan írtak előtte. mi történik körülöttük.. merre induljak. visszautasítva a felajánlott autót.Beteg. amíg beteg vagy. hogy jókora sétára vállalkozik. Nem tudott úgy besétálni valahová.Meg hogy nem is szerettem beléd. .mint most is . akinek atombomba ketyeg a táskájában.. A sztorik mindazonáltal szakadatlanul jöttek. . Grillo. és rá se bagóznak.csóválta a fejét Tesla. Emberekről. akkor csak mutasd. Áttűnés.Figyelj. de ő belevinne egy kis csavart is a mesébe. A szélnek sikerült kipréselnie magából egy fuvallatot. A hősnő megpróbálná felrázni ezeket az embereket.Tébolyodott. de hát végül is ő az olyan forgatókönyvek úrnője. Erkölcsi példázat helyett sokkal inkább beszélne az emberek apátiájáról.Holdkóros. . Talán . de bőr. hogy a kölykétől elkaptam az influenzát. Nővérnek nagyon tetű vagyok. akik tudatosan döntenek úgy. az a sok mocskolódás a gazdag és híres emberek közt. Ébressz benne bűntudatot. Késő délután volt már. vagy valami hasonlót. melyeket az agya épített fel egy adott szituáció vagy szereplő láttán. de elbukna. és éppen amikor a maffia kivinné a város határába. De ha gyakorlati segítségre van szükséged. úgyhogy ne is számíts együttérzésre. . hogy szembenézzenek a rájuk leselkedő veszéllyel. Mondd meg neki.Meg hogy nem is szerettél belém. Ez persze így sohasem jelenhetne meg. .ez elkerülhetetlennek bizonyult. . mire Tesla elindult Ellen Nguyen háza felé. . az van a képén. . amiért felkavarta az iszapot.. Teslának a környezetről leginkább valami thrillert tudott volna mesélni: egy sztorit egy férfiról. ez is csak azt igazolja. hogy végezzen vele. ez vezette keresztül a városon. és felrobbanna a bomba. megrázkódna a föld. és eddig nem sokat hallottam tőle..Hát jó. The End. melyek sohasem láttak celluloidot. amit mindig is tudtál. Nem analizálta mélyrehatóan a történeteket. hacsak .Ez az én Grillóm. csak végzik mindennapos dolgukat. hogy nem vesznek tudomást a hallottakról. Nála van a sztori egyik kulcsa.Elmehetnél Ellenhez. . nem? A munka Abernethynek. holott Grillo figyelmeztette.

Grillo érteni fogja. hogy az aggodalom átsuhan a nő arcán. Semmi hangulata nem volt ehhez a törékeny lélekhez. Édesen feminin. magában azt gondolva: ha szerelmes levél. Elvinne neki egy üzenetet? . miért nem jöhet ő el személyesen. hogy elmondjam. . .Jöjjön be. leküldte értem a sofőrjét.invitálta Ellen.Itt nem beszélhetünk . Rochelle. .Miért nem küldöd el neki valamelyik rajzodat. legfeljebb összetépem. megadva a lehetőséget Elennek.Holnap este. . Szüksége van a segítségemre.Lesz egy parti Buddy emlékére. Mr. Már nincs telefonom. miután ő influenzás lett.Elég hamar.És nem hagyhatom itt Philipet túl sokáig. hogy átadja az üzenetet. Grillónak influenzája van . Mikor lesz? . aki kinyitotta az ajtót. .Megváltoztak Coneyban . A lehető legegyszerűbben próbálta leszögezni a tényt: Grillo kérésére jött el hozzá. a választ nyugodtan veheti igennek. Grillót. hogy hívja fel Mr.nyugtatta. Ez a Nguyen pont Grillónak való. . Tesla tiltakozott. a házában. Mindent egybevetve. A fertőző gyerek a kanapén ücsörgött. .ismételte Tesla.mondta.Ne aggódjon. és még kevésbé merte volna megkockáztatni az indiszkrét kíváncsiskodást. .Tudni akarom. . .szólt oda neki anyja. . hogy a dolgok a Coneyban megváltoztak? kérdezte Ellen.Csak azért jöttem. Anélkül megtalálta az utat a Nguyen rezidenciához. olyan törékenynek tűnt a szemében. De a nő nem hagyta magát lerázni. hogy Palomo Grove csak egy lépésnyire van a robbanás állapotától. Tájékozódási képessége ezúttal sem csalta meg. hogy jobban legyen? A fiú tompa léptekkel elindult a hálószobába. . hogy Tesla nem mert a suttogásnál erősebb hangerőt használni. a feleség. túl fogja élni .ösztönösen azt érezte meg.És mi köze van Grillónak mindehhez? .Ez mit jelent pontosan? .Persze . amint becsukta az ajtót.Mr.Azt hiszem. . lágy hangú. A szomszédot kellett arra is megkérnem.Megmondaná neki kérem. nincs-e szüksége meghívóra. kérem . Az asszony.válaszolta Tesla. amikor látta. pont az ő ellentéte. . hogy egyszer is vissza kellett volna fordulnia.

jegyezte meg Tesla. Pulmernél. útközben tovább öltve a mesék fonalát. Mr. azután elindult hazafelé. majd anya és fia legjobb kívánságait.fűzte hozzá Ellen.Nem. . Nagyon szerették..Pulmer. Ő fog vigyázni Philipre. Nem sok mondanivalójuk maradt. . . . a Vance házban megkeresheti magát? .Szerencsés ember . Értem. Ott nem hívhat. Rendben.Ha Grillo akar valamit. hogy a szomszédban hagyhat üzenetet.Az emberek el fognak jönni Buddy kedvéért . Mondja meg neki. Tesla elfogadta a nyomorékot ábrázoló rajzot.

És semmi. tudod? Mint mondtam: egyszer elég volt! Spilmont köszönés nélkül levágta a kagylót. hála istennek.Egy pillanatig magam is komolyan vettem. .Igen. Elhúztak.Csak egyszer. . . magára hagyva William-et. . Csak egyszer lehet megtréfálni. .KILENC .Mi van? . ..sürgette.Hagyd már abba! . hogy mire számítva.mondta Spilmont. aki a délutánt lázas várakozásban töltötte. garázs. .kérdezte William. Oscar. Tommy-Ray azt mondta. nagyfiú. Gondolom. Figyelmeztettem őket.. .És? .Mondd! . tévedsz. . A gyerekek már nem nevetgéltek a háttérben. Leszállt az est. tudod? Neked könyveket kellene írnod. a jó ég tudja. A nagy büdös zéró. hogyan. oké? Rám sem mondhatja senki. Witt. hogy a Jaff nem kedveli a. mielőtt hagyta volna kicsúszni a beszélőt kezei közül. mielőtt odaértél volna. ház. nem ingatlant árulnod. Csak azt nem értem.Nincs sok időm .kiáltott fel Spilmont. nem? . üres volt. .Akkor megpattantak. és világosság híján az öntözőberendezéssel játszani inkább ijesztő. Mind üres. mint mulatságos.Felmentem a Wild Cherry Glade-hez.De hát ez nem tréfa.Üres volt az egész ház? Nyoma sem volt semminek? Nézted a medencét is? . Kapd össze magad. .Épp eleget elvesztegettem délután. hogy nincs humorérzékem. így is tervezted. . aki még legalább további fél percig hallgatta a tárcsahangot.Épp elég szarság van a körzetemben a hozzád hasonlók nélkül is. . Medence. én meg ott álltam.Elég! . oké? És meg se próbálkozz ezzel a baromsággal a fiúknál is. mint egy seggfej. amint elmentél.William? Spilmont volt a vonal végén. Hidd el.Nem. A hely teljesen elhagyatott volt. .

Délután jött elő. . az csak a hüvely. az a tiéd is.töprengett a Jaff.Ami az enyém. merre jár. most a sarkánál pitizett.Nincs szükségünk rá. Witt volt. .A félelem ott lappang a legváratlanabb helyeken. Fletcher már a Grove-ban van. . Ez a gyökere.Tekintsd sajátodnak .kérdezte a Jaff. . ami elborította William látogatásakor. Azt akarom vele mondani.Nekem van rá szükségem! .Soha nem készült emberről ennél igazabb portré. .Ez valóban így van? .És ez persze tisztán plátói vonzalom. . mint amilyen Mr.kuncsorgott Tommy-Ray.Ami kisétált innen ma este. anélkül.Miért bajlódsz ezzel? .Nem akarok több olyan hibát.Ez csak irónia. Tommy-Ray ledobta Spilmont teratáját a földre: . hogy ne tudnád.Előbb elmegyek Jo-Beth-ért. . hogy átvegye kezéből a teratát.mondta a Jaff. csakhogy újra az árnyékába csússzanak. engedve a fiúnak.Ó dehogyisnem .A nap már majdnem lement .Amint elég orgyilkosunk lesz . amint már nem figyelt rájuk. . hogy a testére van szükséged.Lehetetlen valakit annyira gyűlölni.Tartani szeretném egy kicsit .egyezett bele a Jaff..Indulnunk kell.Mit akarsz ezzel mondani? . Tommy-Ray. . A magja.Ki gondolta volna? . Tommy-Ray elrágódott ezen néhány pillanatig. ami. legújabb szerzeményét simogatva. ahogyan én gyűlölöm őt.felelte a Jaff. meg fogjuk ölni? . Az embert a félelme teszi azzá.vágta rá határozottan.Igen? . . . . A terata.Honnan tudod? . Elhessegette őket. Csak a visszamaradt anyag. .Ó igen. . . . és széthúzta a függönyt. . . . mire azok tisztelettudóan visszavonultak.szólt. majd így szólt: . és Spilmontnak nevezi magát. Beszéd közben az ablakhoz sétált.Egyáltalán nem hasonlít Spilmontra.Szóval.

vagy éppen semmi élet nem volt bennük. hogy ellenfele elpusztítsa. .Nagyon meggyőző tudsz lenni. Emberi ágens nélkül. amikor megpróbált beszédbe elegyedni velük. aki mutatta volna neki az utat. mint egy vadászkutya. Ő is a családhoz tartozik. .. melyek kívülről az életteliség valamennyi jelét megmutatták. elmegyünk érte. egy ilyen komfortba és önelégültségbe kövült város nem sok jót tartogatott.Ha ennyire fontos . de mindannyian kurtán elzavarták. Nem lehetett különösebben nehéz a számára olyan gyenge vagy védelem nélkül álló lelkeket találnia. hogy ő maga is ember volt. akikhez megpróbált közeledni. kivéve az érzéseket. furcsán rámeredtek. mit nem akarok.Légy őszinte! . hogy a lehető legjobb színvonalon játssza a normalitást. mint egy ilyen bőségesen öntözött parlagon. hogy ez fontos dolog.Talán. igen. hogy az a szarevő Katz hozzáérjen. Sokkal több szerencsével járna egy gettóban vagy egy bolondok házában. Bár nem babonából. és ezt látva mindannyian igyekeztek volna visszakozni a közeléből. de abban kurvára biztos vagyok.Nem tudom. túl sok idő telt már el azóta. elmegyünk érte? . A Jaff bólintott: .kérdezte Tommy-Ray. olyan helyeken. Számtalan ilyenforma városon haladtak át a Jaff-fal való hadviselés hónapjai alatt. efelől Fletchernek semmi kétsége nem volt. rá volt kényszerítve. mit akarok . Egy-két helybéli őgyelgett csak a . gondosan megtervezett közösségeken. Habár mindent megtett. mely mindennel el volt látva. de az álarc mögött kevés. Hasonló érzelmi vákuumba kerülve már kétszer is járt a mezsgyéjén. de kétségkívül eltűnődött rajta: vajon a harmadik alkalom nem lesz-e egyszersmind végzetes is? A Jaff kiépítette itt a hídfőállásait.Szóval. Nem akarom. felkutatva az álmodozókat. mintha alakítása mögött képesek lettek volna meglátni a Nunció által átformált lényt.jött a válasz -. ahol a szakadék peremén élik az életet.válaszolta atyja -. Az emberek. amilyeneket ő szeret. De Fletcher számára. nem? Te mindig azt mondtad. . Meglátva Palomo Grove-ot Fletcher szinte teljesen kétségbeesett. akinek a hallucigéniája a színes és élénk álmokból szökött szárba. Csakhogy nem volt választása. hogy úgy szaglásszon ezek között az emberek között. Talált ugyan párat a Központban.

A tévé-vetélkedők házigazdáinak és a szappanoperák hősnőinek karjaiba feküdve ringatták ártatlan álomba magukat a Grove együgyű elméi. és rámeredtek. melyekkel mintha szirénjeik kísértését próbálták volna az ajtón kívül rekeszteni. míg csak anyja magához nem szólította őket. Még kutyasétáltatók sem. Azt is tudta.márpedig Fletcher a gyomrában érezte. aki alig pár méterre ácsorgott tőle. ő is elhagyta a helyet. hogy kísértetek járják be városukat ma éjjel. hogy az egyetlen teremtmény. hagyva. Az est eljöttével. valahányszor feléje nézett. Ha a Jaff megválaszthatta volna mindent eldöntő csatájuk színhelyét. habár képtelenek lettek volna szavakba önteni szorongásukat. akik abbahagyták a kisállat-kereskedés kirakatának bámulását. Ha a háború itt. ezen a helyen -. mint amit Fletcher várt. és elindult az utcákon. . nem tudja teljesen kizárni a természetfeletti jelenlétét érzékeiből. az abnormálisan hangosra vett készülékek üvöltését. Palomo Grove-ban jut el a végkifejlethez .környéken: egy idősebb hölgy. akkor sem találhatott volna a számára alkalmasabb helyet. akkor biztosan a Jaff fog kikerülni győztesen. Fletcher jól láthatta az otthonokban villódzó sápadtezüst fényeket. mely talán megmenekíthetné őket a kihalástól. bármennyire is szándékoltan érzéketlen. magában rója az utcákat. két gyerek. és mosolygott. A felhozatal még rosszabb volt. ahogy a Központ kiürült. Nem voltak gyalogosok. és tévékészülékeik mögött kerestek menedéket. A Grove lakói. hogy valamelyikük itt pusztul el. miért nincsenek. jól tudták. Az emberi gondolkodás.

Így aztán egyetlen tanúja sem akadt. megnevezi magát a zárt ajtónak. Howie szája elé tett mutatóujjával intette csendre. gyanította. Még egy ilyen elterelő hadmozdulat nem fog ajánlkozni ma este. nevetett a poénokon. és Jo-Beth közelébe férkőzzön. Mrs. egy szimpla neoncsíktól megvilágítva. hogy kötelességtudóan készítsen valami vacsorát anyja vendégének. majd átmászott a kapun. Ha lesz rá lehetősége egyáltalán. A házakból azonban valóságos hangorkán szűrődött elő: a televíziók mindenhol olyan hangerővel bömböltek. amikor végigsiklott a ház oldala mentén. McGuire volt azonban a konyhában. mégis ez volt a legcsodálatosabb látvány.az arcát rémület torzította el. Howie előlépett rejtekéből. hogy várakozás közben kilenc különböző csatornát volt képes elkülöníteni egymástól. Nem azonnal engedelmeskedett. Howie az utcasarokról figyelte. hogy a lelkipásztor. hogy egyik irányból sem közeledik senki. és felnézett. velük fütyülte a dallamokat. aki kijött. Menet közben hirtelen kigyulladt a konyhai lámpa. és elindult a hátsó udvaron. és csak ezután ment a hátsó . előtte ellenőrizve. Nem volt mitől félnie. Howie hátrébb lépett az ablaktól. Az utca szokatlanul csendes volt. Jo-Beth a szeme sarkából elkapta a mozdulatot. A fiú megbabonázva figyelte mozdulatait. hanem Jo-Beth. Átvágott az utcán. majd visszatért a nappaliba. ahogyan egy férfi. miközben a szürkület éjszakává mélyült. melyből Howie egy szót sem értett. majd a zárak kinyitása és a reteszek elhúzása után . akiről később megtudja majd. Bármennyire is hétköznapi feladatot teljesített a lehető legegyszerűbben.bebocsáttatást nyer a szentélyek szentélyébe. McGuire váltott néhány szót lányával. hogy megkerülje az őrt álló anyát. hogy végképp kiment. feltűnik a McGuire ház bejáratánál. Nem Mrs.TÍZ 1. sötét ruhában. hogy a paradicsomokat leöblítse a mosogatóban. akkor ez az az alkalom. Amikor a lány közelebb jött az ablakhoz. A lány arrébb hessegette . amit életében látott. Jo-Beth válla felett átpillantva megbizonyosodott róla. csak amint Jo-Beth anyja is feltűnt a konyha ajtajában.

. Nem állt be változás a dialógus ütemében. és úgy suttogta: .Beszélnünk kell egymással.válaszolta. engedj be! Szavai. több is. hogy láthatsz. hogy be is tudjon menni hozzá. hogy a beszélgetés hangjai elrejtik lépteinek zaját.Pedig boldognak kellene lenned. vagy még inkább tátogta el a szavakat. . melyeket felhasználva kisurrant a konyhából.Kérlek. hogy megtisztítsa a sebet. Ehelyett azonban kénytelen-kelletlen átadta a vacsora előkészületeinek. amíg kiszolgálom őket! Annyira vágyott rá.kérdezett vissza a fiú. Ezután már maga mögött is hagyta őket.habozott egy pillanatig. akinek egy kicsit fel kellett emelnie a hangját az érthető instrukcióhoz.Balról a második ajtó . és lelt menedékre mögötte. .mondta a lány.Mégis itt vagyok . Nem.Nem lehet. Át akarta karolni. Howie meghallotta a vendég köszönő szavait.Ez is része a mondandómnak .Menj fel az emeletre! . Élet-halál kérdés. amilyen émelygés elfogta a megalvadt vérrögök és húscafatok eltávolításakor. Várj.suttogta. .Nem.Beszélj egy kicsit halkabban! . .A szobámba.Ha nem jöhetsz ki. mint élet-halál kérdés.suttogta a lány. milyen a kezed? A kísérlete. . amikor .. hogy óvatosan kireteszelje.felelte Howie. A lány vetett egy futó oldalpillantást feléje.Nem szabadna itt lenned. . nem vagyok az. igen. de a lány olyan rémülten rázta meg a fejét. Rózsaszín ajtó.ajtóhoz. Gyere ki egy kicsit! . mielőtt megtalálta volna a lépcsőket.Úristen.a nappali ajtajában láthatóvá válva . . Nagyon jó hírt. . Különösebb esemény nélkül érte el a rózsaszínű ajtót. hogy nyomban visszakozott a dologtól.És te boldog vagy. . legjobb esetben is csak felületesnek volt nevezhető.Nem tehetem . Úgy tűnt. kinyitotta előtte az ajtót. Egyetlen pillanatig volt csak veszélyben. hogy megcsókolja a lányt. .Mit csináltál magaddal? . . vagy a sebei hatották meg? Akárhogy is. . .kérdezte a lány. akkor engedj be! . Ahhoz azonban nem nyitotta elég szélesre.Merre? . . . mélyen remélve. Jó hírt hozok. majd elindult a nappaliba. csak bedugta az arcát a résbe.

hogy elszakítsanak bennünket egymástól. akit tetten értek.Ne sírj! . a törülközője és az alsóneműi között. .A Mama borzasztó dühös lesz.Ha nem találkozunk. . úgy érezte magát. Kinyúlt.Ami köztünk van. . . Howie.Hát nem. .Jo-Beth hálószobája! Nem is merte volna álmodni. Amikor a lány végül feljött a lépcsőkön.Mi haszna az egésznek. hogy gyengéden magához húzza.Igen .Hát tényleg nem érted? Ha mi nem találkozunk.Nagy rumli van .igaza volt.felelte Howie.Valami értem is eljött. . Az egyikük eljött ide múlt éjjel. Ha most elmegyünk. mint inkább magához hívott.És mi lesz a Mamával? Tommy-Ray elveszett. . . . az apáinknak nem lesz okuk háborúzni egymással. Azt mondja. a betegségre. . hanem hagyta. Hát nem látod. .miközben mást se mondott.Hiszek neki. Howie. (A lány nem tett rá kísérletet.El kell hagynunk Palomo Grove-ot . ha a Jaff téged is elkap? .) . Jo-Beth nem figyelt fel a zavarára. velünk kapcsolatban? Engem egyáltalán nem érdekel az a nyavalyás háborújuk. Ami köztünk van. ahol nem találnak ránk.És te hiszel neki? . ami visszatartotta őket attól. mint egy tolvaj. . Eljött értem és Tommy-Ray-ért.Együtt kell elhagynunk. Fletchernek hívják. és ép bal kezével megragadta a lány jobb kezét.mondta a fiú.. . ha rájön. A lány nem állt ellen. hogy ez mit jelent? Nem vagyunk testvérek.. hogy ő az apám. az ő ágya mellett. Nem is annyira eljött. .szabadkozott erőtlenül. El kell mennünk valahová.mondta Howie.Oké .győzködte Howie. az okozta mindezt . . hogy tudjuk az igazságot velük kapcsolatban. És nem fogom engedni. hogy valamikor itt állhat a mályvaszín falak között. és benyitott a szobába. csak hogy borzalmas dolgok vannak a Grove-ban . természetes. Nekem kell vigyáznom rá.Te tudsz róla? . soha nem jöttek volna elő. hogy egymás szemébe nézzenek. Jo-Beth szemei kezdtek könnyekkel megtelni. .De találkoztunk.érvelt a lány.. Még csak nem is mosolygott. hogy megölelje. bárhol is voltak eddig. hogy itt voltál.A Jaff? .kérlelte a fiú. Mindvégig .Hát nem jobb. . .Nem számítottál rám..

a fiú pedig nyelvével apró rést nyitott a lány édes ajkai között. te meg én.Már késő. nem folytatjuk . . Kimondtam.Egy helyről van szó. .Nem értelek. most először. amit Quidditynek hívnak.mondta.Fletcher és a Jaff terve -. Olyan lesz. .. Kezei ügyetlenül matatni kezdtek a nyak gombolásán.. még egyszer sem dadogott vagy hebegett. .Mi is voltunk ott. tudod? Az volt a terv . milyen utazás is az.Nem csak rólunk van szó . .Megígérem. Bal keze. A fiú merevedése már az ágy puszta látványától bekövetkezett. Vagyis majdnem voltunk. (Szorítása megerősödött a lány kezén.És ők. és a csókoktól. a lány érintésétől. Csakhogy mi nem folytatjuk. mellyel immár egyetlen önmagát csókoló szájjá változtak. mielőtt az tiltakozhatott volna.Szeretlek. ott a földszinten? . mellyel mintha egy széfet tört volna fel. minden idegvégződése lángra lobbant. .El vannak egymással. és keze. fogaik végigsimítottak egymáson. A lány elmosolyodott ajkain. . Jo-Beth.Nem. nem? . A lány..Meg fogsz érteni. elmosolyodott.zihálta a fülébe. míg csak kezét be nem csúsztathatta mögé. . mint ő a lányéhoz. hogy mi folytassuk a kettejük háborúját. (Most ötlött csak az eszébe. .. A lány kibontakozott a csókból.. miközben nyelvük játékosan egybefonódott.Nekünk gyűlölnünk kellett volna egymást.emlékeztette Jo-Beth.) . mint egy álombeli ébredés. valóban nem . ami a lány ízét mindeddig fogva tartotta.Megígéred? .Igazad van. és maga felé húzta. Howie érezte a mellek lágyságát. . Amikor megtesszük.ismerte el Howie.Howie.) . hogy amióta beszél. megtalálta a sérült jobbot. visszaemlékezve rá. lecsúszott farmerján az ágyékához. meg fogod látni. Be akarom fejezni azt az utazást. az illedelmes ruha és összeroncsolt ujjai dacára is. hogy a hús a hússal találkozhasson. Jo-Beth ugyanolyan erővel préselte testét az övéhez. mely oda igazította az övét. .kérdezte. A lány hirtelen megcsókolta. mit tanult Fletchertől. .Le akarok vetkőzni . mely eddig átkarolta a fiút. ahol az leginkább szeretett volna lenni.

McGuire szemmel láthatón a teljes idegösszeomlás szélén táncolt. különben a nő még mindenféle hagymázos oktalanságot kezd el terjeszteni róla. szétnyitott ruhájában.Majd meglátod .Ne mondj ilyet! . .suttogta Howie.Megígérem neked: majd meglátod. . A fiú is ledobta kabátját és pólóját.Órákig képesek beszélgetni. ahogy ellépett tőle. majd nekikezdett a nehezebb feladatnak. Hogy a testünk egymásba fonódjon. Kezei ösztönösen eltakarták meztelenségét. A lány felnézett rá.. ..ennyire tiltott. Túl voltak már a kedélyes beszélgetésen a McGuire asszonnyal.Nem kell mindent végigcsinálnunk. jót tehet-e a lelkemnek .mondta a fiú. aki egy bizonyos korú asszony mesterkedésének esik áldozatul.Mondd ki! . de amikor az már tébolyult őrültséggé változott. .Olyan fülledt itt a levegő . . diplomatikusan vissza kellett vonulnia.. Mrs. Volt már ilyen. . . nehogy belénk bújjon az ördög..Azt hiszem beszélnem kellene Jo-Beth-szel . hogy én vagyok az ördög .Nekünk is órákra lesz szükségünk . ami oly sok évvel ezelőtt megerőszakolta. Majd: . védőeszközöd? .. hogy valami.Kinyithatom az ablakot? .vagy igen? .Azt te sem hiheted.. A lány készségesen a segítségére sietett. ahogy kell.. hogy végre úgy érhessünk egymáshoz. hogy gyakorlatilag használhatatlan egyik keze segítségével kicsatolja övét.szellemeskedett Howie. ahogy elkezdte kigombolni ruháját.. . Szüksége lesz egy kísérőre az ilyen utakhoz. és most eljött.tette szóvá a fiú.felelte a lány halálos komolysággal.az egy dolog (hiszen főpapi méltósága éppen ezért vonzotta magához tömegesen a női hívőket).Van valami... . A lány bizonytalannak tűnt.mondta a fiú.Nem tudom. Csak azt akarom. ami ennyire.. miután az megint előhozakodott a bestiával. Komolyan venni mások elvont képzelgését . fedetlen melleivel.kérte.mondta John pásztor.Belém már belém bújt . hogy a magáénak követelje fiát.. Nem ő lenne az első Isten evilági képviselői közül... . . . de tettei rácáfoltak arckifejezésére. ennyire. felé indulva.A Mama zárta be valamennyit.

.Nem az Úr volt . . Önnek is látnia kellene. . hogy beszélhessek vele.jött a válasz.próbálta megnyugtatni a lányt Howie.A Mennyei Atya . aki a testembe tette őt.Azt hiszem igen.Azt én is tudom ... .Ha ő létezik. hogy elválassza az őrült nő kezétől papi köntöse ujját. átnyúlt karjai alatt .mormolta. Mrs. .Mit akarhat? .. szinte gyötrődő sóhajt hallatott.felelte Joyce.kérdezte izgatott kíváncsisággal a lány. És megalkotá az embernek fiát az ő hasonlatosságára. És hiszem.És Ő alkotta a testet is.emelte fel hangját Joyce. McGuire. kibontakozva az ölelésből.Az apa egy férfi volt. . A férfi felállt. és tett egy lépést hátrafelé. akkor emberi lény.De az emberek testből és lélekből állnak. szilárd talajra. . hogy nem ő volt. Ha valóban megtörtént. . . engedje meg.felelte a férfi hálásan.A teremtmény. Mrs. Howie nekinyomta arcát a hátának.. mint amennyire már megfertőzték . hogy Jo-Beth-nek értékes észrevételei vannak a kérdést illetően.Tudom.És mi van. átvetette lábait az ágy peremén. hogy beszélnem kellene Jo-Beth-szel a látogatásáról.. nagyon is tudatában léve a leereszkedő hangsúlynak. .Miért nem keressük meg? . . . akit választott. eszközként használva a férfit. .. ..kiáltott fel Joyce. Az emeleten van? . McGuire.Nem hisz nekem .felelte az asszony.Nem akarom.keze forrásként ontotta magából a verítéket -. .De igen! De.Nem kellene. . Az meggyőzné. amiért visszaértek a biztonságos..Biztos vagyok benne. . a pásztor lépteinek hangja után fülelve. . hogy Jo-Beth-t még jobban megfertőzzék ezek a dolgok.Ne is foglalkozz vele . De ki alkotta a lelket? . egyre inkább elveszítve béketűrését. .jegyezte meg.Természetesen. A Jaffnak semmi köze az Istenhez.A férfi megalkotta a testet. és gyengéden megérintette a mellét. . . Közel volt már az ordításhoz és a könnyekhez. ha feljön ide értem? Felült.Jo-Beth! Ott vagy? Jo-Beth! . .Megtörtént! . A lány halk.

. hanem ott volt a fejében.Hallottad? . megillatosított. ami nagyon is törékeny. amit birtokolt. hogyan öltözteti fel a gépezetet.szisszent fel. Újra felhallatszott a hívás a földszintről.kérdezte.Valaki hív. fájt a merevedése. majd az ablak felé pillantott. Túlságosan is sebezhető ahhoz. Jo-Beth beengedte a mindeme elszánt gazfickót az ágyába. az invitáció mindent megváltoztatott közöttük. és mindjárt változtatott is rajta. . vagy legalábbis valami súly nehezedett a mellkasára. Lehajolt. megnedvesített helyre. és túlságosan szeretetreméltó. hogy gép legyen.fogadkozott. ahogy a lány figyeli. És nem lenne a lány is őrjítőén izgató. Akárcsak édesanyád. ami szívfájás érzetét keltette benne. nem a házon kívülről jött.mondta a lány.Nem. . ahogyan az alsója rése éppen csak hogy eltakarná a sajátját? Na majd legközelebb . mely a világvégéig ebben a pattanásig feszült helyzetben tartaná. csak a testükkel egymáshoz simultak. ahogy figyelte: milyen jó lenne.A Jaff . ahogyan nem sokkal levetkőzése után máris újra öltözködik. fájt a szíve. A csont és izomzat. A lány hirtelen megmerevedett mozdulata közben. közös meztelenségük emléke épp elegendő ajándék volt a számára. Mostantól már nem lesz visszatáncolás.Jo-Beth! Szeretnék egy szót váltani veled. Kéjesen perverz gondolat suhant át Howie agyán.Nem fog feljönni. . Mit? . . Habár nem tettek semmit. Fájt a keze. nem gépezet.Hallom. .felelte. Tetten érte a gondolatot.A pásztor? A lány megrázta a fejét. amit hallott (sőt még továbbra is hallott). Ő is felkapta a padlóról a nadrágját és a pólóját. Bármilyen kiábrándító is volt nézni. rádöbbenve. ha a sietségben a lány az ő alsóneműjét húzná fel a magáé helyett.Nem. .. .De igen . majd figyelte. . hogy felvegye ruháit.Gyorsan fel kell öltöznöm . és vica versa! Begyömöszölni a farkát a puncija által felszentelt. hogy a hang. Emberi test. hogy jön. .

hogy igen. és teljes valójában feltárta magát előtte. Visszatért tekintetével az ablakhoz. . A pohár ide-oda görgött peremén.Jézus. segíts! Távozz tőlünk. majd még egyet. .Minden rendben . A férfi látta. ha sikerül beszélnie a lánnyal.suttogta a férfi. .válaszolta..Mi ez? Hallotta.mondta.Nincs minden rendben .A kiáltozástól kicserepesedett ajakkal John lelkiatya odasétált a mosogatóhoz. hirtelen előpattant az árnyékból. elhátrálva az ablaktól. Letette a poharat a mosogató aljára. míg a víz kellőképpen le nem hűlt. A nő teljesen megfertőzte a féleszű fantáziálgatásával. és elkapta saját tükörképét az üvegben.Pásztor? Joyce McGuire tűnt fel mögötte. Ennyi bizonyság az emberi lélek sötétjéről sok lenne még egy hétre is. gonosz lélek! .. bár nem igazán tudta. Ideje lesz véget vetni e látogatásnak.Nem. ha nem. addig folyatta a csapot. felnézett a konyhaablakra. Az meglátta tekintetében a dacot. odakint valami hirtelen megmozdult.Szentséges Atyaúristen! . csak a szokványos fohászok zápora. hogy kinek a megnyugtatására. mintha azt kellett volna mondania.Mi nincs? . . elmosódott alak közeledett a ház irányába. segíts! Urunk. hátralépve a mosogatótól. . . ahogy a háta mögött a McGuire nő imádkozni kezd.De nincs ott sem. . felvett egy poharat. Alig várva. Sátán! Távozz tőlünk. mintha láttam volna valamit az udvaron magyarázta. . Egyáltalán nincs minden rendben. Amint önelégült tekintettel méregette magát. ezért inkább csendben tett egy lépést.szólt döbbenten Joyce. hogy látja. Majdnem tíz óra volt. A világon semmit sem gyűlölt volna annyira. A helyzethez illő semmi imádság nem jutott eszébe (ugyan ki írna imádságot ilyesmi ellen?). majd ivott egyet. . és közben hitetlenkedve rázva fejét.Visszatért . .Egy pillanatra azt hittem. hogy semmivé foszlassa a pásztor reménykedését. nincs. megtöltötte a poharat. Kicsorgatva a maradék vizet. Ott! Ott! Egy fakó.

Olyan remény volt ez. Mama! . . ahogyan átmásztak a mosogatón és a mellette feltornyozott edényeken. minden tőle telhetőt megtett.Hallom. és őt békén hagyják. Uram. miközben árjuk elborította a padlót. ami kijárt neki. hogy már halott. a földszinten szilánkokká zúzódott az egyik ablak. Ahogy átvágott a szobán. akit egy pillanatra odakint meglátott (A Jaff! A Jaff!).Hallgasd csak! . (A szóáradat még őt magát is meglepte. és a Mama vendége elengedett egy olyan sikolyt. ahogyan nedves testük letoccsant a konyha kövére. Látogatta az elesetteket és az özvegyeket szükségükben. Kérlek. Nekem csak te vagy. ahogy az írás rendeli. Én nem. De elpusztulni közönyünk által. de tévelygései távol álltak a főbenjáró bűnöktől. akkor el van foglalva. méghozzá ilyen brutálisan.Ez a Mama. hogy Jo-Beth késedelem nélkül félrelökte Howie-t. akkor várhat. Ha el van foglalva. Jo-Beth! Ahogy a lány előrehajolt. . olyan kicsire . . . hogy harcba induljanak az alak parancsára. Nekem nincsenek imádságaim. Milliónyi lábuk ütötte ezt a fülsüketítő zajt. Vérbe borult arcát takargatva. hogy szót fogadjon.suttogta Jo-Beth. és mindig megadta az Úrnak. motyogta. aminek érdemes volt hangot adni. Hogyan lehetséges. panaszos nyögésekbe merülten John pásztor arrébb vánszorgott a konyhában. és akit tetőtől talpig elborítottak. hogy érintetlen maradjon a világ hívságaitól.Csak imádkozik. Lehet. hogy ilyen kétségbeejtő helyzetbe kerüljön? Az élete nem volt teljességgel makulátlan.Csókolj meg! . fájdalmas. Az ember követ el hibákat.Csókolj meg.kiáltozta. .Valami nem stimmel.Ha imádkozik.Howie? . amint előbukkant a száján. Talán ennyi elég lesz nekik. A McGuire nő imái elhaltak.) . hogy menedéket leljen a betört ablak és betörője elől ameddig csak reszkető tagjai vinni tudták.Sohasem szokott így imádkozni. Howie megelőzte. az első áldozat. Közönyös világunkban az ilyesmi elkerülhetetlen. .Mama. És a démonok mégis eljöttek érte. . mint a szenvedélyes méhészt kirajzó méhei. nagyon igaztalannak tűnt a szemében. és hátát nekivetette az ajtónak. Jo-Beth.. Hallotta. és feltépte az ajtót.

Mama? Hallasz engem? Mama? Engedj be. . a szemek ádázul forogtak kocsányukon. majd Tommy-Ray lágy mozdulattal kitárta az ajtót. aki a konyhaajtóban állt. mégis ismerte valamennyit.összehúzva magát. . Könyörgöm. a tékozló fiú hangja. . a végtagok feszülten várták az új parancsot. és esküszöm. és tedd őket süketté.követelte újra Tommy-Ray. majd vendégén. megállítom őket. Csak engedj be! John pásztor hallotta a McGuire nő feltámadó zokogását. . ahogy végigmérte őket. Fohászait erőszakos dörömbölés szakította félbe a hátsó ajtó felől. Uram. Nem merte magában feltenni a kérdést. Esküszöm. mind a reteszek leszakadtak. Tommy-Ray tekintete előbb anyján söpört végig. amit valaha is látott. és csak most látta be. . Mondd meg neki.Egy kis társaság. Nem volt egyetlen olyan lény sem köztük. és te nem fogsz megállítani . ilyen fényt John pásztor eddig csak haldoklók szemében látott. ami bármire is emlékeztette volna. . Gonosz fény égett szemében. . jó? Mindenkinek könnyebb lenne úgy.Nyisd ki az ajtót. bár a sápadt ár még mindig mozgásban volt.Hagyj minket békén! . amint a fiú berúgta az ajtót. Kérlek. Mama.Látnom kell őt.. hogy hogyan. amennyire csak tudta. Rád hallgat. Ingadoztak a csápok. A démonok beáramlása az ablakon át abbamaradt. és csak te halld meg könyörgésem. A nő nemcsak hogy életben volt.kérdezte. Eddig az atya a megszépülés jeleként értékelte. és tekints rám könyörülettel. Egy pillanatnyi csend állt be.Látnom kell Jo-Beth-t! .Hogy merészeled! A harsogó hangra a pásztor kinyitotta a szemeit.Hogy merészeled! .. tedd őket vakká. ami a közelgő végre intett. Követelőzését a szálkákra hasadó fa reccsenése követte. Mama? . mely figyelmeztetés nélkül hirtelen üvöltésbe csapott át. hogy engedje át Jo-Beth-t. de őrjöngött.dühöngött Tommy-Ray. Mama! . John pásztor megrázkódott. mekkorát tévedett megint. Valami belső fény volt.visította.Szólnod kell pár szót az érdekemben! . A bennlévők is megálltak menet közben. és honnan. Mind a zár. A pásztor Joyce McGuire-hoz fordult. mint egyféle választ. jó? Engedj be. majd Tommy-Ray.mondta neki Tommy-Ray. .

de nagyon is jól hallhatta őket. akkor a Papi barátai is azok.Hát itt vagy .Látod. Sem Tommy-Ray. anyja mögött.Hát persze . . amikor meghallotta. magában lázasan azon gondolkodva.Tegye. és előtte.jött Tommy-Ray válasza. . Meglehetősen egyszerű terv volt.Meg kell ígérned. Jóllehet koncentrációját minduntalan megzavarták a lentről felszűrődő hangok. Valóságos kielégülés lenne.Én nem akarom bántani a Mamát.Ha békén hagyod.Nincs rá szükség. mégis készen állt a tervvel. .közölte kertelés nélkül. . hogy a leple alatt Jo-Beth és édesanyja kereket oldhasson. mikor kell engedni.felelte Tommy-Ray. kezei kinyújtva. Tudja. vagy mindannyian meghalunk. amit mond! . hogy Jo-Beth beleegyezett az alkuba.. hogy békén hagyod a Mamát . miféle borzalmak kísérték el Tommy-Ray-t. veled megyek. különben dühbe gurulok. Hívd! . sem a vele érkező borzalmak. akit mélyen szíven üt az alaptalan gyanúsítgatás. és megkerülte a sarkot. lihegő hangokat. A lány az ajtóban állt. a legrosszabb lidércnyomásait kísérő zajokat: azokat a nyálkás. hogy akár a lelkész poharát is elpattinthatta volna. Nem adott a képzeletének elég teret ahhoz. Nem láthatta.kérdezte tőle udvariasan. . úgyis nemsokára a saját szemével láthatja majd őket. az már csak a hab lesz a tortán. mire leért a lépcsősor tetejére.Tegye. Ezt te is tudod. . Mama? . Megtett egy újabb lépcsőfokot. Hívd le. Jo-Beth nem volt ott. arccal a küszöbön. Ha a kavarodásban sikerül egyet beakasztani Tommy-Ray-nek. és ha én dühös vagyok. a csillogó szemek és az elbűvölő mosoly keveréke olyan dermesztő volt. hogy képeket társíthasson a szöveghez. mintha utolsó tudatos cselekedetével is gyermeke után kapott . . E gondolattal és a szándékkal a fejében vett egy mély lélegzetet. egy olyan ember hangján. hogyan akadályozhatná meg Tommy-Ray leányrablását. Mama.kérlelte Jo-Beth. . és szájával néma nemet formált.Készen vagy az indulásra? . Howie félúton járt a lépcsőházban. Akkora káoszt kell kavarnia.A szent ember is ezt tanácsolja. . Tommy-Ray elvigyorodott húga hangjának hallatán.szólt elégedetten. mintha csak egy fiú invitálta volna a barátnőjét első randijukra. ott feküdt a Mama. amekkorát csak lehetséges. Az ajtó nyitva állt.

A konyhából elegendő fény szűrődött ki ahhoz. mondta neki Howie félórával ezelőtt. maradj itt velem! . hogy megkeresse Jo-Beth-t. de nem tudott kiötleni semmilyen megfelelő riposztot. A Sátán ivadéka.Nem menj utánuk. hogy én vagyok az ördög. majd hamvadtak el az elméjében. . Láthatta a kerületét szegélyező fasort. a húgnak. . fény és árnyék kérdése? Lehet. ahogyan az istenfélő ember utána ordított. Nincs egyetlen tiszta lélek sem közöttük! Nyírd ki őket! A biztatás feldühítette Howie-t.majd elindult. Howie odament hozzá. Most már ő volt az elkárhozott lélek. Ennek hiányában egyszerűen csak visszaüvöltött neki: .Izéld meg! . Azt te sem hiheted. nem halt meg . gyengéden átfordítva Mrs. bármi is várja odakint. .Mit tehettem volna? . mely magáénak követelte őket. hogy mindketten romlottak lettek? Vagy ez már egyáltalán nem bűn és ártatlanság. John pásztor beékelte magát a fal és a hűtőszekrény közé. McGuire-t.Nyírd ki őket! . hogy erőt merítsen belőlük a találkozáshoz. már amennyire elhízott ülepe engedte. . Ez azt Jelenti. .felelte.Magukkal vitték Jo-Beth-t. Akárcsak odabent.érdeklődött egy érdes hang. . félig-meddig mindenképp az övék volt már. 2.mondta a pásztor -. s elindult az ajtó felé. hogy felmérhesse az udvar globális felépítését. és a gondozatlan pázsitot közte és a bozótos között.Meghalt? .Én mondjam meg? Maga ismeri a szakma fortélyait . hogy semmi esélye meglepni az .mondta Howie. egy szerelmeseknek fenntartott helyen? Ezek a gondolatok a pillanat törtrésze alatt bukkantak fel. és ráadásul saját lelki atyja ítélte azzá. idekinn sem volt semmi jele a bátynak.Nem. vagy a hatalomnak. fiam . hogy ők közötte állnak az ilyen normáknak. ő és Tommy-Ray.Hála magának.hallotta.Amennyire én tudom. Howie megpördült. a padló köve nyálkás volt meztelen talpa alatt. .volna. Tudva. de ahhoz elégnek bizonyultak.

hogy meg kellene ölnünk téged. Isten látja lelkem. Csak az üvöltözése nyomán felébredt szomszédos kutyák kezdtek vad csaholásba.alig valamivel hangosabb a lombok rezgésénél -. bár azt hiszem. hogy a testvéreknek egyáltalán törődniük kellene vele. Idefent a nagyobb teremtmények foglalták el helyüket. A szél. sem Tommy-Ray nem volt közöttük. mely tovább hordta a kutyák ugatását. amikor meghallotta maga mögött Tommy-Ray hangját. . kotyogó kórust a háta mögött.felelte Howie. Lassan hátrafordult. Ekkor hallotta csak meg a mormogó. de minden szótagot külön.mondta. gondolta magában. A tető. Az udvarias hangnemet az a késhegy követelte ki magának. Jo-Beth nevét kiáltozva haladt előre. és csodákat okádott ki magából. meghasadt a föld. ami hátának szegeződött. ha szép lassan megfordulnál! . érzi a szagodat a nővérén. Mozgassátok meg a gazditokat! Ma este nincs idő a tévé előtt gubbasztani. megmozgatta a fák lombozatát. Howie éppen hátat akart fordítani a látványnak.Jó lenne. és vetélkedőket nézni. ide-oda csoszogva a palákon. Egyelőre azonban nem érkezett válasz. . melyen csak az imént lépett ki.A Jaffnak lenne egy pár szava hozzád. hogy egy apró vérfertőzés miatt is .Lefogadom. Nem volt egyetlen körvonal sem az egész klánban. . miután hangosan szitkozódva kilépett a fényesen kivilágított belső térből. Azt mondja. Zizegésük elvonta Howie figyelmét a sereg hangjairól. hogy a lány lélegzetvételhez jutva válaszol a hívására. Mélyen zengő orgánum volt . Itt az Utolsó Előadás. mint egy pár . dallamosan ejtett. . és ma este Palomo Grove utcáin játszódik. hogy így van . szintén hemzsegett a furcsa lényektől. abban a reményben. Ma este a városban sokkal különb show vár rátok! Rejtelmek kaptak lábra. . Túlságosan közel vagyunk már a millenniumhoz. Gyerünk. egyetlen.A fiam azt gondolja. hogy a fény rájuk vetülhessen. én egy kicsit régimódi vagyok. én nem vagyok benne biztos.szólalt meg egy másik hang. Sem Jo-Beth. .ellenséget. csak a sziluettjük támaszkodott a csillagtalan éjszakai égboltnak. Katz.Te is tudod. A fal az ajtó körül.Több is. kreatúrákból álló összefüggő tömeg volt.parancsolta Tommy-Ray. mely két emelet magasságig emelkedett a konyha fölül kiindulva. Túl magasan voltak ahhoz. életedben nem láttál még ilyet. torokhangon motyogva közben. Katz . csak ugassatok. milyen szagú a húguk. ami akár csak halványan is emlékeztetett volna emberre. míg csak el nem távolodott a háztól.

a kés hegye nekifeszült farmerja szövedékének. csak hogy lássam. . Azok után. Fletcher porontya mérhető-e az enyémhez. Tommy-Ray nedves ujjai Howie gerincétől jobbra és balra elkezdtek felkúszni a hátán. aki már alig képes felülemelkedni kimerültségén. hogy valami rosszat tegyen neked.Mit mondasz.mondta.. hogy kordában tartsam. hogy a Jaff jó néhány méternyire áll tőle. elég gyors vagy-e. Salemben mindannyian a máglyán végeztük volna. amiket Fletcher összehordott róla.Hát nem találod szánalmasan természetellenesnek Tommy-Ray szenvedélyét a húga iránt? Vagy azon a véleményen vagy. mit szándékozom tenni veled. hogy azelőtt rövidtávfutó volt.. Tommy-Ray elvigyorodott: . A mellén csimpaszkodva a terata egy darabja. De apja ellenségében nem volt semmi töményen megkapó. Te nem ismerted az apádat a Nunció előtt.megbotránkozzunk. Szabadon engedlek. követve a bordák vonalát. Egyébként. hogy mi mindannyian természetellenesek vagyunk? Te. Elmondom. beállása olyan emberre vallott. Meglátjuk. Reménykedj benne. ő már alig várja. erről neked is megvan a magad véleménye. Ők. .kérdezte a Jaff. mint maga a Jaff. . (Tommy-Ray vigyora kitörő nevetésbe csapott át. Ekkor valami megérintette a hátát. mely sokkal aggasztóbb látványt nyújtott.Nem mondtam semmit. és láthatta. egy szívós. Elég sokszor szóba hozta már a kasztrálást is. Katz? . lenyúzott bőrű lény. Ezekre a szavakra Tommy-Ray megragadta Howie-t. Egy pillanatnyi késlekedés után a hűvös éjszakai levegő már le is hűtötte izzadtságtól nyirkos bőrét. Howie megfordult. és ívbe . Howie megborzongott. felfedve ezzel Howie hátát. . Én.. egy valóságos kényúrra számított.Hadd tegyem meg! .kérte a Jaff -.Minden szülői meggyőző erőmre szükségem van. A szó említésére Tommy-Ray lassan leengedte a kés hegyét Howie hasáról az ágyékára. Ha jól gyanítom.Mondd el neki . Azt hiszem. Leginkább egy valaha volt patrícius család elhanyagolt leszármazottjára emlékeztette. megpördítette.. meggyőző vonásokat.És hogy gondoskodjak a mulattatásodról.Látod? . A zabolátlan szakáll átszőtte a határozott. . hogy mennyire szeretnéd már összevagdosni. majd kirántotta a fiú pólóját nadrágjából és a nyakáig felhasította.) .

hogy a kontaktust elkerülje. Jo-Beth és Tommy. . Mielőtt Howie eltűnődhetett volna a miérten. Érezte. ahogyan hideg hasa a hátcsigolyájának nyomódik. amit a Jafftól szerzett. Howie átpillantott a vállai felett. A gyötrelmes kiáltás nyomán felzengett a tető és a konyhai fal lényeinek kattogásból és pusmogásból álló kórusa. A Jaff egyenesen őt nézte. épp időben. szedd már le rólam! Tommy-Ray tapsolni kezdett a látvány láttán. A falon a földhöz legközelebb állók ledobták magukat. szájrésze pedig nyakszirtjére tapad. Howie felordított. a folyamat olyan gyorsan zajlott. amit eddig a karjában dajkált. öreg. Néhányan kitörtek a sorból. mielőtt felhangzott volna Jo-Beth zokogása a bozótból.mondta a Jaff. kerekre nyílt szája). Csak egy pillanatnyi ideje volt rá. Howie a fájdalomtól eltorzult arccal fordult vissza a Jaff felé. ahogy Howie úgy pörgött körbe. A Jaff seregében megindult a mozgolódás. vagy még több mindkét oldalon.Gyerünk.üvöltött a Jaff felé. A karjai üresek voltak. hogy láthassa azt a fehér. valamint meg sem született apjuk már eltűntek. Talpra állt.hajlította a hátát. olyan keményen szorítva izmait. őket követték a magasabban fekvők. Felüvöltött. és megindultak Howie felé. és csillogó. mint egy megrühesedett kutya. és térdre zuhant. amint a húsába mar. az érintések sokszorozódni kezdtek. mígnem már túl sok lett ahhoz. hogy nemsokára három-négy rétegű hadoszlopok sorakoztak egymás mellett. amit rá vethetett (a lány könnyező szemei. A valami.biztatta. éppen elég volt neki.A kurva életbe. gyerünk! . . . hogy ujjak legyenek: tucatnyi. már meg is kapta a választ. hogy megfigyelje. Az a kicsike előny. a mögüle előbukkanó magzatszerű lény óriási volt. és körbepördült. A kreatúra keményen beleharapott a nyakába. . Az a pillantás. most ott volt Howie hátán.Szedd le rólam! . hogy a bőr is felrepedt alattuk. iszonya felülkerekedett még Tommy-Ray késétől való félelmén is. hogy csatlakozzanak a hajszához.Én a helyedben nem tenném . és amikor újra kinyitotta. A nagyobb teremtmények is leugráltak a tetőről. minden másodpercnyi . Amint így tett. mielőtt a nyakán felkúszó kín elől lezárta volna szemeit. A patrícius engedte félrecsúszni arcát. ahol Tommy-Ray szorítása fogva tartotta. ki-ki a számára megadatott hajtóerőt felhasználva. számtalan ízből álló ceruzavékony és tüskés végtagot.

már csak egyetlen. Apa és fia. és ez némiképp igazságos is lesz. A Jaff közelgő győzelmének tudatában.. mennyire erős benne az átalakulás iránti vágy. Ha megszenvedi akaratossága következményeit. és cipelje egyedül. mint a sziklaszirt világítótornya. hogy a fia nem túl gyenge ahhoz. akkor élete. hát legyen az csak az ő terhe. amikor hátat fordított teremtőjének. Kőkemény gondolatok. akárcsak az övé. Bármennyire is ki akarta törölni agyából a Howie képét. Remélve. Ha nem. és a törekvésektől. akinek a létrejötte felett ő bábáskodott. hogy a Jaff tisztátalan gyermeke után koslasson. míg végül nem maradt más választása. Annyira el akart szabadulni a világtól és oktalanságaitól. valahányszor a fiú fájdalmat érzett. ahogyan Schiller is beszélt a művészetekről. miután kiemelkedett a sziklából. végső áldozat maradt a számára. . Fletcher nagyon is tisztán érezte a fiú rémületét és iszonyát.. hogy ezekre összpontosítson. melynek valódi célja a semmibe foszlott abban a pillanatban. Ha túléli a tapasztalatot. és . mint hogy beengedje. a végjáték felé fordította figyelmét. szétkapcsolódni az anatómiától. hogy engedjen ösztöneinek. és nyilvánvalóan elvakította a tetszetős külső. ugyanolyan nyomorultul fog véget érni. és magához kellett ölelnie őt. ami felködlött előtte. az annál erősebben követelt bebocsáttatást. hogy az idő megérett arra. hogy meghallja. hogy a létnek ezen a síkján morálisan egy olyan lényhez volt láncolva. jól tudva. Howie megtagadta apját. Fletcher mégis mindent megtett azért..ahogyan először magához hívta. Megszólította a fiút: Howardhowardhowardhow. minden bizonnyal bölcsebb lesz majd. hogy elérje a zene állapotát. Hiábavaló erőfeszítés volt. a vereség és bukás mintázatának egybeszövődő elemei. Monoton ritmust követve sugározta üzenetét. hogy ne a meneküléséről ábrándozott volna. Lehetséges. de sikerült kiszorítania az érzéseket elméjéből. Bizonyos értelemben ezzel együtt lett teljes a kétségbeesésnek ez az éje. Howie lélekszakadva rohanni kezdett a nyílt utcán. Howardhowardhowardhow. mellyel mind ez idáig nem mert próbálkozni..késlekedéssel tovább fogyott. elnyomva magában a tükörképet. Az évek hosszú során csak a kínt jelentette a számára. s közben egyetlen óra nem múlt el úgy.

közönségessé lesz. Röviden összefoglalva. hogy a felelősségérzet már így is túlontúl a hatalmába kerítette. ami szentség. Ami titok volt. rákényszerítette magát. mind a helyszínt. aki ismerte a Tudást. és a fajok. jól tudva. Ha ő. Nem ismételheti meg az előadást Palomo Grove bennszülött törzse számára. mit fog ez jelenteni? Először is egy lény. hogy nézzen szembe a tényekkel. Eddig megpróbált nem túl sokat gondolni a Jaff győzelmének következményeire.életének utolsó pillanataiban reményei szerint megragadhassa a diadal töredékét az elkerülhetetlen vereség előtt? Ha így van. vethettek egy pillantást a folyamatosságra. melynek regéit és rituáléit emlékül kapták. ahogy a Jaff egyszer egész szigetvilágról beszélt) három vitális alkalommal is emberi látogatás színhelye: ártatlanságban. amint a végső konfrontáció közelgett. akit a Jaff végül egy olyan helyen talált meg. hallotta. akit nem korlátoz az önmegtartóztatás. meglátták a sémát és a rendeltetést. mind az alkalmazott metódust. Ephemeris partjain álmukban elvegyültek a tökéletesek közt. De most. Az álom-óceán és a sziget (sőt. A mese középpontjában melyet a Jaff először adott elő neki. az Utolsó Előadás. melyeket csak álomutazásaik tartottak távol az őrülettől. Egy másik félelem is gyökeret vert Fletcherben. hogy a Jaff. talán szigetek. és annak hatalmát. nyom nélkül hagyja itt ezt a világot. Ha a Jaff megszerzi a Tudást. és ott volt nekik az Előadás. szerelemben. amikor Washingtonban megkörnyékezte ajánlatával. mindent jól el kell terveznie. sokkal nehezebben átgondolható. nagy pusztítást vihet végbe odaát. a károsodás kiszámíthatatlan. hatalmat nyer valami felett. védtelenné válnak. sokkal többet sodor veszélybe néhány száz léleknél. de abban biztos volt.egy Kissoon nevű férfi állt: egy sámán. melyek visszatartották őket a tébolytól a léttel való szembesülésükkor. megadásban. hogy csalárdul áthágja a saját korlátait. Ha az a sziget a Jaff játszóterévé lesz. melyről makacsul állította. Fletcher nem értette teljes mélységében a Quiddity mibenlétét (talán emberi lény nem is értheti). szentségtelen. aki a Nunciót használta fel arra. olyan valóságot láttak és olyan történeteket hallottak. hogy támogatást nyújt a Nuncióval kapcsolatos kísérletek lefolytatására . és rajta keresztül szabad hozzáférést nyer a Quiddityhez. ami csak a megtisztultak és tökéletesek kiváltsága. hogy nem sok hitelt adott a . kevéssé összefüggő szorongás. Fletcher akkor úgy hallgatta a számadást. a bukott sámán. hogy egy időbeli hurok.

akkor Fletcher e világbeli kimúlásával egyidejűleg ők is semmivé válnak. hallotta meg zavarodott érzékeivel elég tisztán a saját nevét. akinek az ambíciói már messziről kiütköztek? És egyáltalán.. Atyám. Akkor viszont miért engedett egy ilyen embert a Hurok közelébe. és tágra nyílt szemmel az utcára vonzza őket. hogy megváltoztassa az útirányt. hogy az ügye ezzel távolról sincs lerendezve. . olyan látványosságot. kiválasztott egyet. Fletcher nem tudhatta. amiről nem is gondolta. a teratával a sarkában. azé a felemelkedett emberi lényekből álló rendé. és.zihálta futás közben. Howie hallotta Fletcher hívását. Csak amikor már úgy érezte. hogy áthidalja a közte és a sajátja között tátongó szakadékot. és megállt. de az azt követő események olyan fantasztikus magasságokba gyűrűztek. miközben a Jaff seregei elől menekült. és bár tüdeje keményen dolgozott. Még egy utolsó kísérletet akart tenni arra.. Miután mérlegelte az alternatívákat.Hallak . mely elrángatja Palomo Grove lakóit tévékészülékeik elől. A gondolat újra ráirányította a figyelmét az előtte álló komor feladatra: a metódusra és a helyszínre. hogy kifújja magát. szakadatlanul magához szólítva gyermekét. hogy majdnem megölette magát a Jaff-fal). . elegendő előnyre tett szert.szavaknak. Kissoon a Shoal utolsó túlélő tagja volt. mely az olyan homo sapiens-ektől. Ha Howard nem lesz vevő a megfigyeléseire. amihez képest Kissoon időbeli hurkának ideája akár elhanyagolhatónak is tűnt. hogy azonosítsa annak eredetét. elindult a végső megmérettetés helyszíne felé. csak tudatosítani akarta őket valaki más fejében is. hogy egyáltalán képes lehet rá. volt hivatott megvédeni a Tudást. de a hullámokban rátörő pánik megakadályozta abban. Hallak. Olyan sebességgel rohant. Egyfajta színházat kell rendeznie. sikerült kipréselnie magából néhány szót. mint a Jaff is. minek rejtőzködik ott? És mi történt a Shoal többi tagjával? Most már túl késő volt választ keresni ezekre a kérdésekre.Hallak. . Hogy milyen szerepet játszott a sámán a nagy sémában (azzal együtt. de az ösztöne azt súgta neki. és elinduljon a szólítója felé. hogy válaszoljon Fletchernek. Csak rohant vakon.

Különben is.. . és ő máris nagyon beleélte magát a szerepbe.humorizált Tesla.tiltakozott Grillo. nem újság.. márpedig szerinte ezt kellene tennie.Nem újság. hogy ez Abernethynek egy csomó pénzébe kerül? . a nagy ember igazat ad valakinek? . hogy igazad van.Mi értelme itt maradni. hogy hazaviszlek. Olyan szexis. a verítékedben és az önsajnálatodban elmerülve.Ne legyél kicsinyes! .-be. .Lehet.. . . a sztori itt van. . és nem itt. . Szeretem. .Nem akarok menni . hogy egy idegen ágyban senyvedni mártírra valló cselekedet. .Olyan tizenháromnak. . amit tehetek.Most a legtöbb.Ó. Voltak idők. . ahol beteges porhüvelye mosatlan szennyese megnyugtató illata társaságában épülhetne fel. azonkívül. de ha el akarja kerülni a klisét.Huszonnégy órára visszamegyek.Amit jobban megírhatnál otthon.És most? . Amint Grillo felébredt. akkor engedje meg neki.Beteg vagyok. megenyhült hanggal. és a szobájában találta. Csak amíg összekapom magam.. ha látszol most . viszont zsarnoknak nagyon is hozzáértő. A. Tényleg tetű volt nővérnek. amikor a fél karomat odaadtam volna érted. hogy hazavigye magával L. .Végre bevallottad. Nyugodtan lehetek akár kicsinyes is. .Már az is valami.Még sohasem láttalak ilyennek. amikor ilyen sebezhető vagy. Tesla igazat mondott.TIZENEGY 1. a lány a lehető legnagyobb egyszerűséggel közölte vele.

hogy tisztán láthassák állapotát. látta. amint Grillóval kihajtott a műútra: egyetlen teremtett lelket sem lehetett látni egyik irányban sem. gondolta Tesla. hogy Grillo felegyenesedik..szólt a lány.felelte Grillo. amiket Grillo tapasztalt és sejtett a város titokzatosságával kapcsolatban. és kikukucskál a szélvédőn. Volt valami testi hibája is: mintha egy púp vagy valami duzzanat éktelenkedett volna a testén. Kinyúlt az ajtó kilincséért. . és rohant át botladozva az úton. de az csak nem sikerült neki.Egy hátizsák .mondta. és a világítás túl szegényes ahhoz.Én nem látom.Van valami a hátán .vélekedett. A szeme sarkából látta.Olyan nincs. .. felhorkanva... .A Grove tökéletes helyszín lett volna egy holocaust-mozihoz. aki az anyósülésen ült mellette. neki egy pillantást sem sikerült vetnie a misztériumra. Grillo. hogy soha nem hagyom el az otthonomat fegyvertelenül. Grillónak igaza volt.megesküdtem rá. és azt az utasítást kapta. Tesla . A túloldali járdánál azonban a lábai kicsúsztak alóla. . hogy Tesla kotorászni kezd a kesztyűtartóban.szólt rá a lány. . Elesett.Mit nem mondasz? A lány előrántotta a pisztolyt rejtekéből: .Viccelsz? Amint kilökte az ajtót .Él. Mindazon dolgok ellenére. mintha valami oszló szövetben turkálna . Akármi is az. nem messze a helytől. A távolság túl nagy volt.Maradj itt . hogy megsérült. Leállította a kocsit. A.-ig szunyókáljon egyet.Amikor Yvonne-t megölték . . Tényleg volt valami a hátán. Tesla felé vette az irányt.Nézd csak meg! Még nálad is betegebbnek látszik. ahol az ifjú még mindig kínkeservvel próbált talpra állni.már ez az erőfeszítés is megszédítette -. . . . de az teljesen nyilvánvaló volt.. Bárcsak tényleg így lett volna! Jó negyvenméternyire a kocsi előtt hirtelen egy fiatalember bukkant fel az utcasarkon. .Az a fickó.motyogta. él. és láthatóan komoly erőfeszítésébe került. kinyitotta a szemét.És be is tartom. hogy L.Már ott is vagyunk? . hogy felkeljen. . a púpos irányába biccentve.Elvesztettél valamit? . . .

hogy berántsa a kéziféket.Tudod. a kocsiba! .. . hogy lábra állhasson.Bár ne tudnám . amint feléjük kúszik.. a kocsi lassan elkezdett visszafelé gurulni az enyhe emelkedőn. mintha utazna: teljesen elveszítette az irányérzékét. . és a fiú állapota szemmel láthatóan pillanatról pillanatra tovább romlott. hogy forogni kezdett vele a világ. hogy maga mögé sandítson. Az még mindig állhatatosan küzdött. hogyan kell azt használni? .Menjen innen. az Isten szerelmére..felelte a lány. Nem fordíthat hátat neki. Amit ő hátizsáknak tartott.utánam. Fényesen csillogott. hogy elmúljon a rosszullét.ismételte .kérem. innen.. aki még mindig a kocsiajtóba kapaszkodott... hogy úton van a segítség.... a lány már majdnem elérte a fiút...kérdezte Tesla megrökönyödve. bárcsak korábban megfogadta volna a fiú tanácsát.oly sok végtagja volt.üvöltött fel. Meglátva őket azt kívánta. hogy tartson ki. Tesla visszapillantott Grillóra..Grillo! . . és végleg el nem utasította volna magában a farizeus szerepét. minden abszurditásával együtt: a fakó. Tesla odakiáltott neki.fájdalmas görcsbe rándult az arca. valójában élt. . Néhány méternyire Grillótól. Az igenis ott volt. mielőtt még belenézett volna esdeklő szemeibe. A fiú szédelegve fordult meg. ... úgy érezte magát. végig az utcán.. motyogó ár. A fiú sorsa egybeforrott az övével. Átvetődött az ülésen.. . Grillo követte. Tesla követte az elgyötört pillantást. Grillónak volt igaza. és kiszállt a kocsiból.. jönnek.hallotta meg a hangját . Amikor pedig elkezdett felegyenesedni. A fiú ezúttal válaszolt neki: egy fájdalmas nyögésekbe csomagolt figyelmeztetéssel.. miközben áldozatára tapadt.Hát ez meg mi a franc? . Valóságon edzett szemei megpróbálták elutasítani az utcán közeledő újabb tapasztalatot. és csápja... utánam.. ám az akció olyan hirtelenséggel következett be... Amint így tett. de hasztalan.. Nem volt értelme megtagadni a borzalmat. ..Menjen.Gyorsan. A parazita végtagjainak minden rángására . és szemei . Ott azután meglátta az üldözőket.. A fiúnak megvolt az oka a pánikra. de csak egy rémült pillantást kapott válaszul. Onnan nem remélhetett segítséget. vacogó fogakkal. Egyfajta állat volt (vagy éppenséggel többfajta állat)... aki a kocsi ajtajába kapaszkodva várta. jönnek.

felelte neki. . Pusztítók voltak. könyörtelen elszántság jellemezte valamennyit. . kerülve a parazita tapogatózó végtagjait. . Megint az a: .Nem . hogy az apa. még többen is. majd megfordult. .Le a Dombon .. A kapcsolat túlságosan is szoros volt kettőjük közt.A kocsit.Mindketten megyünk. hogy ízekre szedjék szét valamennyiüket. A többiek az ajtók kilincseit tépkedték.mondta a fiúnak. Tesla leadott egy lövést a közeledő tömegbe .Engem akarnak .ami eltalálta az egyik nagyobb bestiát.Miért? . Grillo. Épp elegen voltak.. és elkezdte vonszolni a testüket. ahogy a férfi az ajtóval vacakol.Az apám. ha odaérnek.motyogta az. ott vár. ráhagyva nagyobb testű hittestvéreire a fiút. amikor a sereg előőrse beérte az autót. szinte alig tudatában saját mozdulatainak. nincs közöttük két egyforma) ugyanaz a rideg. hogy a fiú jobb keze is komolyan megsérült). Nincs hősködés. A lány nem vitatkozott. hogy könnyedén megszüntethető legyen. akárki is legyen. Sokféleségük ellenére (úgy tűnt.A sápatag testek meghallották.. és csápjaikkal megpróbáltak az ablak és a keret közé férkőzni.A Központ.Ha megyünk. Felrángatva őt a lábaira és átvetve jobb karját a vállán (láthatta. Grillo éppen az ajtót csapta be. Mindketten megyünk. követni fognak? . A fiú bólintott. . de egy fikarcnyit sem lassította le -.magyarázta rémülten a fiú.Meg tudjuk csinálni. már amennyire ez lehetséges volt. és megragadta a fiú karját. Csak reménykedett. A fiú mutatta az irányt. Tesla előrehajolt.zihálta. .Menjen már! . A kín teljesen legyengítette.kérdezte Tesla. hozd már azt a nyavalyás kocsit! Látta. és beleerősítettek a tempóba.Keljen fel! . a kocsit is beleértve. A kocsi felé pillantott. . hathatós segítséget nyújt majd nekik. felugrálva a motorháztetőre és a tetőre. . A hullámot vezető apróbb bestiák némelyike máris a kocsi felé vette az irányt. mert ha sikerül . mint elegen. . . Bármilyen kísérlet a szétválasztásukra csak megtorlást vonna maga után. Egy pávián méretű bestia elkezdte nekidobálni testét a szélvédőnek.Miért? ..

addigra már biztosan nem lesznek olyan állapotban. . A kreatúra nem halt meg teljesen. . és elhajtania.Mit csinálunk vele? .Nem számít .Szemét fattyú! . panaszos sípolást.felelte a Jaff.tűnődött hangosan a Jaff.informálta Tommy-Ray. Az lesz a valami. . . hogyan erőlködik Grillo az indítókulccsal. hogy senki se tudja meg.Az embereknek fel fog tűnni. látta. mi a fene volt ez. ami elég éhes hozzá .Itt hagyjuk. Régen feladta már a zokogást és a beszédet.Bármi.tűnődött a fiú.jött a fiú válasza. . .Mi zabál meg egy ilyet? .szitkozódott Tommy-Ray. . . .A dögevők gondoskodnak róla. . amelyik bezúzta az üveget. ott találjuk az apát is.Hová mehet Katz? .És mi lesz a nővel? . Nem messzire a dráma színhelyétől a Jaff és Tommy-Ray.is lefutniuk ezt a sereget. Akárhol is lyukad ki a fiú. Jo-Beth? A lány nem válaszolt.Bőven van ott még.válaszolta a Jaff. hogy felvegyék ellenük a küzdelmet. Igazam van. majd számtalan eredménytelen kísérlet után .Le a Központba . . lerázva a tetőről a teratát. .Nem lesz. ahol ez volt. .hogyan sikerül beindítania az autót.felelte a Jaff.Nem fogja túlélni az éjszakát .Hacsak a terata gyorsabb nem lesz.Ahogy reméltem. ami elég éhes. . Mást sem tett.Igen? . Amint befordultak a következő sarkon a fiú alig hallható instrukciói alapján. Tesla maga mögött meghallotta a szétrobbanó szélvédő csörömpölését. maga után rángatva Jo-Beth-t. . kiengedett egy vékony.Fletcher hívja.És mindig van valami.kérdezte Tommy-Ray. . . Utasítást kaptak rá. . csak szánalomra méltó zavarral figyelte testvérét. . Csak várd ki a holnap esti partit.Újabb közlekedési baleset .

hogy elmagyarázzam.Nem..Téged semmi sem hat meg. . Azon a szigeten a nap sohasem ér véget. . Túlságosan is sok minden meghat. igaz? .. Szemrebbenés nélkül megölnének bennünket. 2. Nemsoká enyém lesz á jutalom. Te is megértheted..kérdezte Tesla Howie-tól. De higgy nekem.Ezt kell látnom? Hogyan ölöd meg Howie-t? Hogyan pusztítod el a Grove-ot? . Megérint ez a kifejezés az arcodon. . .kérdezte. még ha nem is tud róla. . hanem egy olyan férfi arca. túl az értelmen. legjobb szándéka ellenére. A Jaff tanulmányozta az arcát.Rengeteg időnk lesz beszélgetni.Tommy-Ray-re pillantott.. Fletcher az ellenségünk. . és a fia is az ellenségünk. aki szélesen rámosolygott. megnyugtatták. A férfi szavai.A maga módján Tommy-Ray már megértett.Miért nem kapnak el bennünket? .Howie nem.Túlságosan is sok minden ..Később . Tudásnak hívják.. . . . és talán bölcsebbé is vált általuk. . Természetesen ő is meg fog halni. majd vissza Jo-Beth-re. Nem egy magzat vízfeje lebegett előtte. aki számtalan nehézséget látott. . És amikor megszereztem. de felülemelkedett rajtuk. Jo-Beth..Ó dehogyisnem. hogy mindent tisztán láss. ha megtehetnék.Azt akarom. mégis micsoda felemelő dolog ilyen fene nagy jószívűséget tapasztalni.Hát nem tökéletes egy lény? Egy igazi szamaritánus. ha elegendő időt adsz nekem arra. ha azt mondom. és finoman megsimogatta a lány arcát.Mutatok neked egy szigetet. .felelte. Ő is az apja fia. Ez egy hosszú történet. .. És az övén .. A megjegyzés végül szóra bírta a lányt. .. Kinyújtotta felé a karját.Nekem semmi sem kell tőled.mondta a Jaff.és egy tengerpartot.. megosztom veletek.. Túl az érzeteken.

mint amilyennek Grillo érezte magát. és a fogai még mindig vacogtak. Ösztöne azonban azt súgta neki. hogy bekopogna az első ajtón. és csak az értékes időt vesztegeti ahelyett. . gondolkodott kétségbeesetten. Hány terjengős levelet írt hatás alatt.Hová? . kivéve Hotchkisst.mondta Grillo.Grillo? Jesszusom. akkor mégis ki akarhatja ezt? És mi lehet vele a célja? A fiú . de a józanság állapotában olyanná vált. mi a pokol történt magával? Hotchkissnak sem volt sok oka a büszkeségre: legalább annyira gyűröttnek látszott. Bízva abban. melyek valóságos akadálypályává tették a várost. hogy Tesla gyors felfogása képes lesz távol tartani tőlük a hordát. Ha így van.Howie. hogy nem kapna sehol. amikor szüksége lett volna rá? Elveszett valahol a holdsarló alakú utcák és zsákutcák között. amit ott szerzett meg. és onnan kérne segítséget. . és elárasztják őket. jóllehet azt is tudta .Útközben elmondok mindent. és annak számtalan testvére a szemében. mint a Finnegan ébredése? Talán most is ez a helyzet. A férfi otthon volt. amíg segítséget szerez. mint az őrült száguldott el az első nyilvános telefonfülkéig.Már kétszer is bizonyosnak látszott.az összeomlás utáni hónapok tapasztalatából.Van puskája? . hogy az őket üldöző erők beérik. melyeket gyakorlatilag konstans alkoholos kábulatban töltött -. majd a címre. mint egy tengerész-deszantos kiképzőpálya. Habár tagjait mintha ólomból öntötték volna. aki néhány sarokkal a nevét is elmotyogta . Az utolsó negyedmérföld a Központig olyan hosszúra nyúlt előttük. hogy az ilyen tisztaság könnyen lehet önbecsapás eredménye. Egy szörnyekről hablatyoló borotválatlan idegen mindenhol elutasításra találna. hogy az üldözést csak megkoreografálták.Jöjjön velem .minden lépéssel egyre nehezebb lett. amint ezt megtehették volna. . de a soraik mindkét alkalommal abban a pillanatban lelassultak. Teslában egyre erősödött a meggyőződés. és ébren. amit talál. vagy áldozatul esett a kocsiját megtámadó szörnyetegek valamelyikének? Egyik sem. Egy sör volt a kezében. mentális állapota kellőképpen tisztának tűnt a számára. Hol volt Grillo. . mely akkor az értelem fényében ragyogott.

. Marvin boltjában már teli torokból zengtek. Ha elbukik. hogy a Nagy Mű . az erdősávval szegélyezett Deerdell-től egészen Vance özvegyének házáig. van egy karabélyom.Hozza azt is! . amikor Fletcher nekiállt bezúzni az ablakokat. hiábavaló lesz. Minél előbb rázza le a Grove magáról a letargiát. és oly kevés barát. .Most ne beszéljen! . a Domb tetején.. hogy még soha nem szólt ennyi egyszerre. Kakofonikus hangjuk elterült a városon. Van még egy feladat. az a legvalószínűbb. .szakította félbe Hotchkiss. és valami ártatlan lélek belebotlik. Vajon hol lehet most? Halott.. Amúgy is oly sok bánat volt az életében. akár . tökéletes időzítést kívánt. .mondta Grillo. többségük . Riasztócsengőket hallok. és nekünk. annál jobb. merre mehettek. Mindannyiuk közül talán Raul állt hozzá a legközelebb. ahogyan a kisállat-kereskedésben is .. Elképzelve a helyet. amit eltervezett. mely immár az osztályrészéül jut. amit Howardra kell bíznia.az itteni hangzavarhoz a felriadt állatok hangja is hozzátette a magáét. A riasztócsengők ritkán szólaltak meg a Grove-ban.akár megérintette a Jaff. mint támadást intézni a város kereskedelmi szíve ellen. ha valóban meg akarja érinteni az összegyűlt elméket. . az egész nyomorúságos történet megismétli önmagát. és nem ismert erre célravezetőbb módszert. A kéretlen mártírság. mielőtt örökre elválnának egymástól. Fletcher tovább bátorította a kórust. Mi van a Nuncióval? Lehetséges.Hallgassa csak! .ahogy a Jaff szerette hívni . aki segített volna elbírnia a terhet. Jóllehet korán volt még ahhoz. A hívás elhangzott: támadást intéztek két bolt ellen. és bizonyos. Akkor szólaltak meg a szupermarketben..Igen. A dráma.Riasztó. Fletcher gondolatmenete hirtelen megtorpant.. hogy a Grove felnőtt lakossága aludjon. legalább nem látja majd a bukás következményeit.Mi az? .maradványai még mindig ott vannak a sziklaszirt tetején? Ha így van.Nem tudom. a szelleme ott kísért a Misión de Santa Catrina romjai között.Várjon. nem ért.

Suttogva beszéltek partnereikkel. hol van Fletcher. . a szomszédok kimentek-e az utcára. Néhányan felvonták a redőnyöket. Ez csak a kétségbeesés jele. nincsenek álmaik. .Már nem követnek bennünket .Mivel próbálkozik? . .Az a célja. (Jo-Beth felé fordult. igazolva. amit ne láthatnának a tévében).mondta Tesla. miért is hagyták ott karosszékük kényelmét. némelyek pedig odáig is elmerészkedtek. hogy jöjjenek vissza. hogy az emberek lássák a teratát .) . amit állati ösztönükkel már napnyugtától éreztek: a dolgok rosszra fordultak ma éjjel.mégis furcsán álomittasnak érezte magát.akarta tudni Tommy-Ray. semmi sem normális vagy racionális többé.Amikor beutaztuk Amerikát.Biztosan örülsz a hírnek. elmondták nekik. hogy odamenjenek a bejárati ajtóhoz (a férjek vagy feleségek pedig utánuk szóltak.Mi a francot jelent ez? . . Csak egyetlen embernek kellett kimozdulnia ahhoz. Már tudjuk.Minek ez a zaj? .Ügyes . . És neki mindkettőre szüksége van. és ezt ő is tudja. hogy szép sorban a többi is kövesse. hogy forradalmat szíthat ellenünk. és hogy hol lesz nemsokára a fia is. Ha megkérdezték volna őket. megfeledkezve arról. még a saját nevüket is bajosan tudták volna megmondani. A horda valóban megállt. megálltak az ajtóban vagy étkezőjük közepén. Az egyetlen biztonságos hely otthonuk magánya.Mikor? .felelte a Jaff. nincs odakint semmi.mondta a Jaff. hogy lássák. hogy semmi szükség kimenni. De a riasztócsengők erélyesen követelték figyelmüket.Talán abban reménykedik. már ha egyáltalán megszólaltak. Nem mindenki volt azonban ennyire passzív.nem . Már korábban is megpróbálkozott ezzel a trükkel. . Az embereknek nincs hitük. a bezárt. Elbukott. majd újra rázárt ajtók mögött. hogy visszahívom a vérebeket Katz sarkából. . Akkor elmaradt a forradalom. mint ahogy most sem lesz.

Őt és a seregét.Maga vezette őt ide. . apja máris két kézzel megragadta a hátára tapadó parazitát.mondta a férfi. A lány orrüregét megtöltő csípős szag azonosította számára a benzint. izomzata hálásan sóhajtott fel a megkönnyebbüléstől. .szólította.. és az ablakhoz ment. Alig tudta a fejét mozdítani. Nem volt egyedül. . a szupermarket felé biccentett. . akit a lány meglátott kiemelkedni az összetört kirakat mögül. aki szinte úgy vonszolta keresztül a testét a parkolón az üvegszilánkokkal borított járda felé. Howie nem vesztegette értékes energiáját a kísérletre. de hát a családi hasonlóságok sohasem volt az erős oldala. A fiú beért a látómezejébe. aki bebizonyítja. Howie felmordult. . Az a dolog a hátán.Nehogy gyufát gyújtson! . . Howie alig ért földet. Tesla így tett. melynek nyomát a férfi menet közben a földön is maga után hagyta. mint egy bűvész. leírva kezével egy kört. egyáltalán nem látszott vandálnak. Amikor ez mégis sikerült neki. aki felnézett.Nem tehetek róla. A férfi. mint ivadéka.Vállára vetett terhe nem válaszolt.Az meg kicsoda? ..Ha te mondod. mely egyike volt a számtalan boltnak a Központban.Értem . és betegesen sápadt. hogy a hajsza egyenesen egy tébolyodott karmai közé hajtotta őket.Beszélnem kell Howarddal. Egy nőre támaszkodott. hogy a férfi odajöjjön hozzájuk. Hirtelen félelem mart belé. . szakaszos mozgásából ítélve pedig legalább olyan rossz állapotban volt. Howie nagyon szenved.kiáltott rá. . melynek bezúzták az ablakait..figyelmeztette Tesla. hogy üres a keze. és engedte. .Fektesse le ide! . Tesla volt az. Tesla bólintott. .Hadd nézzem. Odabent a boltban Fletcher felemelte a fejét elfoglaltságából. .kérdezte a lány. Nemigen gondolta volna a fiú apjának sem. Az abban a pillanatban vadul csapkodni kezdett.Howard? .Mi történik ott? .Ne jöjjön közelebb . mielőtt még a Jaff ideérne.Vagy már itt sem vagyok.. Fletcher abbahagyta az előkészületeket.utasította a férfi. A ruháit láthatóan átitta valami folyadék. és szorosabbá . A férfi magas volt. .

tenyérjóslás? . maga jött el helyette.mondta Grillo. hogy elmondjam neki.Mi ez. Nem volt szüksége győzködésre. hogy a fiú segítsen nekem. . Howie nem hagyta. . de hajlandó volt engedni azért. Tesla félve tanulmányozta a kezét.kezdte sejtelmesen a férfi.Én ebből egy szót se értek. Most cselekszünk.. A szájrész Howie nyakára tapadt ugyan. ne hagyjon most cserben. Howie apja behajította a boltba. és könyörgöm. Abban a pillanatban a benzines ember már le is rántotta. amit lehetett . hogy így lesz.Hé. . mely egy szempillantás alatt maga alá temette. hogy Tesla kezébe haraphasson.Engedje el! . Fogja meg! Tesla a férfira pillantott. mintha egy szöget vertek volna belé.Sok mindent el kell mondanom magának.Azt akartam. Maga hagyni fogja. (Megmutatta a tenyerét. azután a szörnyre.Majd holnap analizálunk. . . ahol becsapódott egy konzervpiramis alá. velem együtt. Maga része a történetnek. amikor a Nunció először megvágott. hogy fel kellett áldozni egy húscafatot a kezéből. A negyedikre már el is marta a bestiát. Az öntudatlanság határán Howie elkezdett küzdeni a levegőért. Nem ő volt az egyetlen. én már megtettem mindent. A tenyér a közepén sebesült meg.Már most figyelmeztetem . .Micsoda? . Ez a seb arra emlékeztet. Azért született. .. .. .Hallotta! Az állat fejét.vonta ölelését áldozata körül.. annak ellenére. Három szívdobbanás. ami a szörny pofájában ragadt. és kirántotta a kezét. akit érdekelt a sérülés. . melyen valóban ott éktelenkedett egy seb.kiáltott fel Tesla. Segítsen nekem! Már nem sok időnk maradt..Fogja meg a fejét! . hogy amit láttunk előbújni a föld . végül Howie-ra.üvöltött rá a férfi.Nagy út áll maga előtt . hogy most itt lehessen.Fletchernek hívnak..) . Tudom. Test és bestia külön váltak.szabadkozott Tesla. mely leginkább arra emlékeztetett. miközben Hotchkiss társaságában a Központ felé hajtottak -. de most már látom.Meg fogja ölni! .

jegyezte meg Grillo. Elérték a bevásárlóközpont parkolóját. hogy forduljanak vissza! ..mondta Hotchkiss. Grillo. Nem voltak egyedül. . figyelmeztetéseket kiáltozva.folytatta Marvin.-ből. az csak a kezdet volt. .felelte Hotchkiss keserűen. Felemelve hangját és karabélyát igyekezett valami befolyást gyakorolni a tömeg felett.Benzinszagot érzek . Marvin. hogy gyalog közelítsék meg a hívás helyszínét.mondta Grillo. mint gyilkosságról. Amiért úgy beszéltem Carolyn haláláról. Hotchkiss? .Nem tudom követni. . A. . mintha valami búcsúra mennének. Olyan teremtmények szállták meg a Grove-ot ma este. amilyeneket még életemben nem láttam. . . amit én . .akarta tudni Marvin. . amiért lezárattam a barlangokat. némelyikük körbejárva szemlélte a boltokban keletkezett károkat.Mondja meg nekik. kopasz ember figyelmét.akkor igen nagy pánik fog kitörni. .Talán a hasznukra válik majd . . Harminc-negyven Grove-lakó máris ott gyülekezett.Nem. Lelassított.Nem hiszem .Micsoda vandalizmus . .Azok a kölykök L. . hogy a rendőrség már úton van . a benzinszagtól megint szédülni kezdett. Betörték a kirakataimat.szólt közbe Grillo.Hol van Spilmont? Itt kellene lennie valami hivatalos személynek is.. Carolyn.El kellene távolítanunk innen ezeket az embereket . amint két polgár átvágott előtte az úton. . csak álltak. Mások is voltak. hogy őrült vagyok. . mások mást se csináltak.Maga a szolgálatos. kihajolva a maga oldalán. Grillo és Hotchkiss kiszállt a kocsiból. akik a Központ felé tartottak.Maga meg ki a franc? .Biztos vagyok benne.Majd máskor.. és hallgatták a riasztókat.alól. Sem az ő szavai.próbált úrrá lenni tanácstalanságán. sem Hotchkissé nem váltottak ki semmilyen hatást a járókelőkből. ha maga akar az lenni. Erőfeszítései magára vontak egy apró.Ha ők is azt látják majd.. fejhangon sipítozva.mondta Grillo. Hotchkiss egyetértett vele. .A lányom. Amikor lesz időnk a könnyekre. mint valami mennyei muzsikát.Mindenki azt gondolta rólam. . . . és átvágott a parkolón a szupermarket irányába.Mi van vele? .

Ami sok.Menj innen. amikor az egyik alak hirtelen láthatóvá vált. Az üvegcserepeken lépdelve megindult a kirakat felé. A másik kísértet.Ne hozz még valakit a közelünkbe! .Igen. az sok! . . vagy még inkább az azon túl elterülő sötétségre meredt. és a parkolóra.Tesla? A lány meghallotta őt: felnézett.A neve Fletcher . . .Ez az egész fel fog robbanni.Mielőtt Grillo megválaszolhatott volna. . ugyanakkor ösztönösen felismert.A fiú pedig Howard Katz. Olyan arc volt. akit Grillo ismert is.A barlang. . . . Mögötte egy férfi állt. meg nem is.És a negyedik? . .Menj már el innen! A férfi figyelmen kívül hagyta a jó tanácsot.kiáltott fel. . melyhez nem tudott nevet társítani. honnan ismeri. .Közelünkbe? .dühöngött Tesla. amikor csinálja. most arccal lefelé és derékig meztelenül feküdt a kövezeten.Mi folyik itt? . .felelte Tesla. Egy szempillantás alatt rájött. ösztönös kérdésére. és ráripakodott.kérdezte Grillo.zihálta.Szent szar . Hotchkiss eközben fellépett Grillo mellé: .mondta -. igaz? . Grillo. Valóban mozgott néhány figura a bolt félhomályában. egy kiáltás hasított bele a hangzavarba. és talpra rángatta.Ami a harmadik kérdést illeti: . Tesla bólintott: . A fiú. mintegy válaszképpen Grillo első. Valaki még hiányzott a partiról. akit Tesla elment megmenteni.De siessetek .Ők apa és fia.Jöjjön ide! .Mióta vagytok ennyire egymáshoz nőve? . . kétségkívül. . És én itt leszek.Hotchkiss! . Grillo és Hotchkiss megragadta a fiút.Magunkkal vihetjük a fiút? . ő volt a hasadék egyik lakója. és keresztülmászott a darabokra tört kirakat keretén. Lázban égő szemei jóváhagyták a kijelentést. vagy mindannyiunknak vége! Tekintete elhagyta Grillo arcát.Van valaki odabent! Grillo az áruház felé nézett.kérdezte Grillo. Grillo! .

melynek végtagjai olyan élettelenül lógtak alá. mielőtt bármelyikük felelhetett volna. . Arckifejezéséből ítélve ő is osztozott a rövidke megvilágosodásban. az ő akaratából fog történni. ahol az álmok sarkcsillag gyanánt fénylettek.Mi fog történni? .szólt Fletcher a trió felé közeledve.Miért? És hová? . A tudata egyszeriben megvilágosodott. folyosót nyitva a két ősellenség között. . testének minden törékenysége feledésbe merült..kérte határozottan Tesla. A tömeg. Fletcher ellensége.mondta.Fletcher elmegy.Várjatok! . .Tartsák távol a tűzvonaltól! .kiáltotta izgatottan.felelte Tesla.jött Fletcher válasza. mely időközben öt.kérdezte Grillo.Mi? . Majd az egésznek szinte brutális hirtelenséggel vége szakadt. Amint Grillo átengedte a fiú súlyát.Csak menjetek el. .motyogta. mint egy friss tetemé.Engedjen! . a testen keresztül láncba kötve a három szervezetet.Jo-Beth és Tommy-Ray . A másik barlanglakó.Honnan tudod? .Akármi is történjék mostantól kezdve. uraim! .vagy hatszorosára is megduzzadt.Vigyék a fiamat. A lány közlendője egyszerű volt. Grillo. A háta mögött két kaliforniai szépség állt.Hol? . A Jaff nem érkezett egyedül. Az egyik névre. ismét Teslára nézve. . de lehet.A Jaff. A benzinszag mindennél erősebb volt a közelében. Egyfajta lágy elektrosokk futott át Grillón. Hotchkiss lépett ki az utcára. Hotchkiss annál inkább. maga mögött meghallotta Tesla hangját. . utasítás szerint. és . . és betöltötte az űr. Grillóra pillantott.A Quiddityt meg kell őrizni. hogy átvegye a testet. a parkoló külső peremén állt. . Szemei könnyekkel teltek meg. . árnyalatnyi mosollyal az arcán. akiket Grillo nem ismert.Mert mondtam neki .fürkészte a tömeget. Howie felemelte a fejét.Sehová és mindenhová . s a szemei megkapták a választ. . . minden hallható utasítás nélkül szétvált. hogy mindkettőre. . ahogyan Fletcher megérintette fiát. az üzemanyag kipárolgásánál sokkal több hagyta el a férfit. . amint Fletcher hagyta lecsúszni karját fia arcáról. Átvitték Howie-t az ablakon. Grillo Hotchkissra nézett.

. Nekem mindig volt célom. A Jaff szólalt meg elsőként. Nem igaz. . Howie-t és Hotchkisst is -. majd összedörzsölte a hüvelykjét és a mutatóujját.Ne is merd tagadni.elhagyva Teslát. ha nem állítjuk meg őket. .jelentette ki Tesla.Ez igaz. Mögötte ott lépdelt a fiú. hogy könyörögjek. közben elsétált mellettük .Bármit. újabb ámulatba ejtve Grillót. .A golyód? . mint a barátnőd élete . .Sokkal több forog most kockán. igaz? .Soha nem jelentett nekem túl sokat. . A tudás kútfője. . hát megteszem.vágott vissza Fletcher.Ne akard. A Jaff felemelte a kezét. Hát nem látja. magával rángatva húgát. .mondta a Jaff. meg fogják ölni! .válaszolta Fletcher.Az élet. hogy Howie kicsúszott Hotchkiss kezeiből. hagyd békén! .Megölik őt.megpróbálta félrelökni Hotchkisst. . Könyörögj egy kicsit! Mondd.A másik felét te mérgezted meg . Már itt érzem az ujjaimban . csak hagyjalak élni! . . .A pisztolyt. mintha pénzt számolna. szemben a Jaff-fal. Grillót. amíg hozzá nem fordult. hogy azonnal végezzek veled.akarta tudni. . és megállt az emberi folyosó másik végén. aki számára érthetetlen volt.Rendben .Késő.kérdezte a Jaff. mint a tieid. Tommy-Ray? A fiú vigyorogni kezdett. hogy tehetett szert ennyi tudásra ilyen rövid idő alatt.Voltak vágyaid .bármit megtennének értem. A Quiddityt meg kell őrizni. . Teljesen elmerülve a szóváltásban Tesla nem is figyelt fel arra. és odasúgta neki: .Még mindig nem érted. . . hogy nekem adod a golyóidat. Fletcher. .Nem olyanok.Mire volt mindez jó? .mondta a Jaff.felelte. gyermekei felé biccentve . .Nem kaphatod meg a Tudást.Ha azt akarod.A véreim .A bohóckodásod még a város felét sem volt képes idecsalogatni. és nagyon lassan elindult Fletcher felé. Mostanra már félúton járt Fletcher felé. Könyörgöm.

Ne is próbálkozzon vele! .Akkor ki állíthatja meg? . Néhányan. Valaki a tömegben felszólalt a dolog ellen. Vonakodva engedte át Howie sebesült kezének. hogy lássa: ekkora hatalom egy ilyen lény kezében összpontosulva mérhetetlen gonoszságot szülhet.Elvesztél. hátrálni kezdtek. . ahogy Howie utasította. Tommy-Ray úgy tett. . Akármilyen hatást is váltott ki a Jaffból Fletcher Nagy Műve (a Nunció. de mindenki jól hallhatta. amiket Fletcher megosztott vele.A pisztoly most is ott lapult a zsebében. de Tommy-Raynek esze ágában sem volt lemondani róla. Jo-Beth elhúzódott bátyjától. és a fejével lassan közeledni kezdett az övéhez. annyi bizonyos volt. . A csókot egy lövés akadályozta meg. majd lassan előhúzta kését a zsebéből. hogy kiléptek az áruházból.Azt hiszi. törődik vele? Felnézve megértette a fiú igazát. Jóllehet nagyon kevés ideje volt rá. a Quiddity. .szólalt meg Tesla.A saját lánya . de a Jaff egyetlen pillantásával elhallgattatta. és csak felületesen érthette meg a Tudás.szólt rá Howie. Minden csak kísérletezés. a tudása épp elegendő volt.folytatta a Jaff.Engedd el! . a lövedék Tommy-Ray lába előtt fúródott az aszfaltba. A hang nem volt erős.Meg fogja ölni .Nem állíthatja meg. Fletcher mögött Grillo előrehajolt. . (Elmosolyodott. hogy valaki. . Fletcher . Magához rántotta a lány testét. hogy az átlendítette a téboly mezsgyéjén is.Ők ketten. mit jelent az. A vérontás fenyegető közelsége nem múlt el nyomtalanul a tömeg felett. Kozmosz és Metakozmosz rendszerének komplexitását. A Jaffot. . másfelől.mormolta Howie..Nem.Te és a gyermeked nem értitek. . most szép lassan hagyta lecsúszni a lány mellére.El tudja távolítani valahogy? . A többség azonban maradt.A kölyköt? . ahogy ő nevezte).A jó ég tudja. különösen a gyerekkel levők.súgta Tesla válaszul. nagyon is értik ezt. Igaz? Tommy-Ray eddig Jo-Beth vállán tartotta kezét. modern. . és tettetett értetlenséggel bámult rá.) . hogy magába igya azokat a víziókat.. . és odasúgta Hotchkissnak: .

és a halál is szeret engem. majd úgy tűnt. hogy lángra lobbantsa. .Hát csak rajta! Felhatalmazlak rá.Képes lennél hidegvérrel lelőni ezek előtt a kedves emberek előtt? kérdezte Tommy-Ray Howie-tól. értettek volna a főszereplők szóváltásából. . hogy megragadta Jo-Beth-t. aki alig tudott állva maradni. Habár nem voltak köztük olyanok. Fletcher benyúlt a zsebébe. Valamennyien érezték a benzinszagot. és repült Fletcher felé. Lődd szét a tököm! Én nem félek. Tommy-Ray keményen a lába közé rúgott. Hogyan is nézhetnének félre. és egy levél gyufát rántott elő. a tömegben mindenki ösztönösen is megérezte. Tudták a forrását is. mint a marakodó kutyákra. amikor a Jaff ujjából egy friss energianyaláb csapott fel. Ujjaiból. és előrántott egy gyufát. hogy közbeavatkozik. mi a célja vele. Elérte a küzdőket. Howie tekintete feléje fordult. melyekben állítása szerint máris ott érezte a Tudást. Szeretem a halált. Katz! Már ha van elég vér hozzá a pucádban. Beszéd közben lassan közeledett Howie felé. és Tommy-Ray abban a pillanatban felemelt késsel támadt rá. De a pisztolyt nem vette le Tommy-Ray-ről. majd túllépve rajtuk folytatta útját Fletcher felé. És most megjelent ez a gyufa.parancsolta a Jaff.. hogy vessenek egy pillantást isteneikre? Fletcher feltépte a csomagot. Húzd meg a ravaszt. hogy egyetemes fontosságú eseménynek lehet a szemtanúja. Mégis kevesen visszakoztak. és a becsapódás ereje messzire repítette a gyufát és a csomagot. A Jaff volt az. aki elmozdította az eseményeket a holtpontról. Az áldozatbemutatás kiválasztott eszköze. Lövedékként vágódott Fletcher ujjaihoz.Ne öld meg! . ha egyáltalán valamit is. azáltal.Jobb lesz eltűnni innen . . ektoplazmaként felszabaduló energiacseppek kezdték izzítani a levegőt. . majd rávetette magát áldozatára. csak egy erőteljesebb lökésre. és elindult Fletcher felé. Nem is volt szüksége. Egy pillanattal később. akik sok mindent. .jegyezte meg Tesla Grillónak és Hotchkissnak. Marvin's Food and Drug felirattal.Ez már kikerült a kezünk közül. hogy kitalálják. Éppen azon volt. Nem sok fantázia kellett hozzá a szemtanúk részéről. ha most elsőként megadatott nekik. A pisztoly kirepült a fiú kezéből. mintegy szavait igazolandó. A férfi elengedte Jo-Beth-t. A szorítás kiáltást fakasztott a lány ajkán. de ehelyett egyszerűen csak vetett rájuk egy pillantást. hogy ledöntse Howie-t lábairól.

azt a másik Jaffot. amikor reggel leült az írógép elé. Gyötrelmes lassúsággal fordította el fejét. ahogy mindig is szokta. Borzongás futott végig Fletcheren. Azután lángba borult minden. melyhez a szikra villáma jelenti a bevezetőt. és a Jaff gyűlölete ezúton nyert utat legbenső lényéhez. olyan lecke. Nem keletkezett szikra.mondta a Jaff. A lánynak nem volt gyufája. semmi mást nem kell tenned. hogy hagyta volna kilövellni magából. . csak kérned. és ő egyetlen iszonyatos pillanatra elmerült azokban a tébolyodott szemekben . Mint egy élénken fénylő vihart. Amint odaért ellenfeléhez. A hőhullám hirtelen és intenzíven tört rájuk. Ha mindenáron meg akarsz halni. amit Fletchernek szánt. amit egyetlen iskolában sem tanulhatna meg. A mozdulat magára vonta a Jaff tekintetét. bármi is legyen az. A lány hihetetlen sebezhetőséget látott az övéiben: megnyitotta magát. megérintette a kezével. A levegő Fletcher körül hirtelen sárgán izzani kezdett. Tesla eldobta a puskát. Mégis valóság ez. és meghúzta a ravaszt. Száján át lassan kifújta a levegőt.. Fletcher elkapta a pillantását a mindent elemésztő tűz-orkán mögött. Egyetlen szó nélkül kikapta a kezéből. mint ahogy az bekövetkezett volna. hogy előbb látja a tüzet. Vonásain félreérthetetlenül megjelent a tiltakozás. és arrébb rohant. Újra célozni kezdett. Ezután megcélozta a fegyverrel a földet Fletcher mögött. hogy fog. és tüzelt. hacsak nem akarod. ott volt viszont neki Hotchkiss karabélya. hogy profitálhat a lángok kínjaiból. ahelyett. hogy a tűz nem árthat nekem. Csinált már ő tüzet korábban is. Csak a halál szabadíthatta meg ettől. Úgy tűnt a számára.Te is tudod. Hogy egy ember élvezheti az elevenen elégést. hogy lángra lobbantsa képzeletét. Ezúttal inkább magában tartotta a mérget. melyet a férfi rótt rá. aki az arca mögé rejtőzött. . A káosz üzenete áradt szét szervezetében a Jaff érintése nyomán. Ahogy neked sem. ahonnét jobban követhette az eseményeket. A lapokon. így a kifejezésén eláradó kedvességet Tesla magával vihette minden jövőbéli kalandra. milyen keveset is érthet meg ő a világ működéséből. míg csak bele nem nézhetett Tesla szemeibe. mint ahogyan remélte.Ne vesztegesd az idődet ilyen ócska trükkökre! . hogy beleélje magát a magában eltervezett végkifejletbe.és meglátta azt a fantomlényt. és éppen az ő keze által lett azzá. annak emlékezetére. Most a való világgal kell ugyanezt tennie. megtisztítva elméjét a haszontalan gondolatoktól.

ahol Fletcherhez ért. mintha úrvacsorához járulnának. találkozva a fényekkel. Ő a teremtő. Úgy égtek. A vállalkozó szellemű gyermekek után szüleik következtek. hogy a fényeket üdvözöljék. És úgy árasztotta magából. Fényességük megvilágította az álarc mögé bújt arcot. átszelve a levegőt. amely ki volt téve . Megértette. aki fellobbantotta a tüzet. Mellkasa. hogy hátrébb lépjen.. Mögötte Howie és Tommy-Ray egyaránt elhátráltak a tűz elől. fény! Sokkal több volt annál. A gyerekek mentek elöl. mely tömör oszlopként örvénylett körülötte. és a szentjánosbogarak tárt karokra találtak körükben. némelyek egyenesen keresztültörtek a sorokon. A fény szétáradt kitárt ujjaik között. mielőtt visszapillantott volna a lángoló Fletcherre. Ez csak. A tűz. A helyzet még e rövid idő alatt is gyökeresen megváltozott.A lángokon túl láthatta.Minden oké. mint veszett kutya a forró víztől) megvilágította a lány számára azok természetét. A többi vevő volt a varázslatra. vagy várakozásteli arcukon. nem emésztette el. fejét és nyakát a vállaival. Végül is. mint az energia. mint öt szál gyertya. A látvány azonban csak egy pillanatra vonta el figyelmét. amint leváltak Fletcher testéről. A tűz elkapta ujjait. hátrakiáltottak hitvesüknek: . Érezte saját megpörkölődött hajának csípős szagát. a Jaff számára: a felszabadult esszenciális erő. kezei és ágyéka máris eltűnt. hanem átalakította a férfit. ami korábban kitaszította a kezéből a gyufát. Fénylő magként röppentek ki a lángoszlopból. hogy senki sem próbált menekülni előlük. a tüzek visszhangot vertek szemeikben. A fény maga Fletcher volt. A Jaff reakciója a fényekre (úgy húzódott el tőlük. és Fletcher csodálatos átalakulásának a látványa közelebb vitte a tűzhöz. mindez az ő műve. A Grove lakói voltak ez a talaj. mint az biztonságos lett volna. Nem fáj. és ezt Tesla is tudta. Néhányan. eközben egyfajta sugárzó anyagot lövellve maga körül. s a vállait az altestével finom porszerű anyag kötötte össze. és mindörökre megváltoztatta vele a törzs életét. termékeny talajt keresve. A Jaff gyűlölte őket. Mint az első majom. ahogyan fizikai lénye fokozatosan leépült. Ennek. bizonyítva ártalmatlanságukat.. hogy a Jaff komikusan rázkódva tántorodik hátra. De túlságosan le volt nyűgözve ahhoz. Ugyanazok voltak Fletcher számára. egy időre félretéve a gyűlölködést. A lángoló részecskék magukban hordozták ősatyjuk szándékát. Talán a megelőző erőszak kigyomlálta soraikból a bátortalanokat. ez volt Fletcher minden reménye: megváltoztatni a törzset. Ez nem egyszerű látványosság volt. megmarkolva a csillogó parányokat. Csodálatos dolog volt.

hogy Fletcher távozásával a felelősség súlya immár az ő vállaira nehezedik. Ennek távoztával ami maradt Fletcherből. . Ő mégis úgy döntött. Ez új kor nyitánya lassan a befejezéséhez közeledett. Maga a Grove is osztozott a mágikus éj elmúltával a teherben. Tesla túlságosan közelről figyelte Fletchert ahhoz. hogy fényként távozzanak. Grillo és Hotchkiss számára megadatott a kielégülés. míg a fény birtokosai nem alszanak egyet ajándékuk birtokában. ahogy ezek a leheletfinom szövetszálak is lebomlottak. Miközben figyelte. agya fénnyé olvadt szét. melyeknek kis híján áldozatul estek. Howie-nak sikerült mellé férkőznie Fletcher nagy mutatványa alatt. fegyverrel a kezében. érzékeik nem csalták meg őket a barlangban. Volt persze néhány azonnali kihatás is. Jo-Beth azonban nem. hogy tudják. arca szemeinél és a szájánál máris a tűz martaléka lett. Tommy-Ray nem tehetett mást. Lakóit megérintette a szellem ajándéka. azt egyszerűen felzabálta a tűz. Jézusom. Minden bizonnyal sokukat. Régi himnusz egy új kor hajnalán. hányukat érintette meg a fény. koponyája széttöredezett. de még füst sem.a lángorkán minden szeszélyének. minthogy néhány kivehetetlen szitokkal a száján kövesse apját az éjszakába. de addig nem. Lesznek persze visszahatásai. Utcái borzalmaknak lehettek szemtanúi. Fletcher szinte teljesen felemésztette már magát. majd tápanyaga fogytával. Nem maradt semmi utána. az ő serege várakozott az éjszakában. nem volt hamu. hogy számon tarthatta volna. Az egyik pillanatban fény és varázslat. hogy nem küldi csatába őket. Alapjában véve ez volt Fletcher sámán utolsó előadása. De nemsokára eljön a háború. hogy azután tűzvirágként szökelljen szárba. Végül is. a másikban az űr. egy gyerekkorában hallott zsoltár villant az eszébe. Talán valamennyiüket. Tesla pedig tudhatta. Talán már a puszta számuk elegendő volt a Jaff számára. Tommy-Ray vele tartott. mint valami fényből szőtt gyermekláncfű. az én napsugaram. a lángok ki is aludtak. hanem a lehető legkisebb felhajtással távozott. Jo-Beth és Howie újra egyesülhetett olyan eseményeket követően. hogy ne próbálkozzon meg a megtorlással.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful