Clive Barker

A hírvivő
A Tudás első könyve
A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Clive Barker: The Great and Secret Show The First Book of The Art HarperCollinsPublishers London, 1993 Copyright © Clive Barker 1989 All rights reserved

Fordította BABITS PÉTER

Borító SZENDREI TIBOR

ISBN 963 9151 53 X

Hungarian translation © Babits Péter, 1998 Hungarian edition © Szukits Könyvkiadó, 1999 Lektor: Korom Pál Tördelőszerkesztés: SPEKTRUM REPRÓ BT, Szentmiklósi Csaba Színre bontás: A-SzínVonal Bt. Szerkesztő: Tézsla Ervin Felelős kiadó: Szukits László Felelős szerkesztő: Hunyadi Csaba Szegedi Kossuth Nyomda Kft. Felelős vezető: Gera Imre Az emlékek, próféciák és ábrándok - a múlt, a jövő és az az álomként felködlő pillanat kettejük között - mind egyetlen birodalom, mely egyetlen, halhatatlan napig él. Tudni ezt Bölcsesség. Használni maga a Tudás.

Első rész

A HÍRVIVŐ
Egy
Homer kinyitotta az ajtót. - Jöjjön be, Randolph! Gyűlölte, ahogy a Randolphot ejtette, azzal az árnyalatnyi megvetéssel a hangjában, mintha minden átkozott bűnével tisztában lenne, kezdve a legelsőtől, a legkisebbtől.

- Mégis mire vár? - kérdezte Homer, amikor meglátta Jaffe habozását. Egy csomó munkát el kell végeznie. Minél előbb végez vele, annál hamarabb adhatok újabbat. Randolph belépett a szobába. A hatalmas helyiség falait ugyanarra az epesárga és hadihajószürke színre festették, amit az Omaha Központi Postahivatal összes irodájában és folyosóján is használtak. Nem mintha itt sokat lehetett volna látni belőlük. A fal mentén embernél is magasabb halmokban levelek álltak. Zsákokban, táskákban, dobozokban, kétkerekű taligákon és kiömölve a hideg betonpadlóra. - Döglött levelek - mondta Homer. - Ezeket még a jó öreg amerikai posta sem bírta kikézbesíteni. Nem semmi látvány, igaz? Jaffe izgatott volt, de erőt vett magán, és nem mutatta ki. Semmit sem fog kiadni magából, különösen nem egy ilyen okostóbiás előtt, mint Homer. - Ez itt mind a magáé - mondta a munkafelügyelő. - A maga kis privát mennyországa. - És mégis mit kell tennem ezekkel? - kérdezte Jaffe. - Válogassa át! Nyissa fel őket, és nézze meg, nincs-e valami értékes dolog bennük, nehogy a végén még pénzt égessünk a kazánban. - Pénz is szokott lenni bennük? - Némelyikben - mondta Homer önelégülten. - Néha. De a többség csak szemét. Olyasmi, amitől az emberek meg akarnak válni, ezért belepumpálják a rendszerbe. Van, amelyiken rossz a címzés, így aztán oda-vissza pendlizik, míg a végén Nebraskában lyukad ki. Ne kérdezze, miért van így, de valahányszor nem tudnak mit kezdeni egy küldeménnyel, Omahába küldik. - Ez az ország közepe - jegyezte meg Jaffe. - Kapu a Nyugatra vagy a Keletre. Attól függ, merre tart az ember. - Nem pont a közepe - vágott vissza Homer. - Aztán mégis mindig mi kapjuk ezt a sok szemetet, amit aztán át kell válogatni. Kézzel. Maga fogja csinálni. - Mindet? - kérdezte Jaffe. Ami előtte feküdt, az legalább kétheti, háromheti, négyheti munkájába került volna. - Mindet - válaszolt Homer, és kísérletet sem tett arra, hogy leplezze elégedettségét. - Ez itt mind a magáé. Hamar beletanul majd. Ha valamelyik borítékon kormányzati bélyegző van, azt egyszerűen dobja az égetnivalók közé. Ne is bajlódjon azzal, hogy felnyitja. Egye meg a fene,

nemigaz? De a többit, azt nyissa fel! Sohasem tudhatja, mit talál bennük (cinkosan Jaffe-re vigyorgott), és amit talál, azon megosztozunk - mondta. Jaffe még csak kilenc napja dolgozott a postánál, de már ez is bőven elég volt ahhoz, hogy tudja, milyen sok küldeményre teszik rá a kezüket azok, akiknek kézbesítenie kellene azokat. Borotvával felvágják a csomagokat, hogy elcsenjék tartalmát; beváltják a csekkeket, és jót röhögnek a szerelmes leveleken. - Rendszeresen vissza fogok nézni magához - figyelmeztette Homer. Úgyhogy ne is próbáljon meg semmit se elrejteni előlem. Rendkívüli a szaglásom. Megérzem, ha egy borítékban bankjegy van, meg azt is, ha tolvaj férkőzött a csapatomba. Megértette? Ez az én hatodik érzékem. Úgyhogy ne is próbáljon okoskodni, haver, mer” a fiúk meg én nagyon a szívünkre vennénk a dolgot. Hiszen maga is a csapatba akar tartozni, nemigaz? (Széles, nehéz kezét Jaffe vállára tette.) - Adok - kapok, he? - Megértettem - mondta Jaffe. - Akkor jó - válaszolt Homer. - Szóval... (széttárt karokkal a levélhalmokra mutatott) ez mind a magáé. - Szipákolt egyet, majd elvigyorodott, és kilépett a szobából. A csapatba tartozni, gondolta Jaffe, amint a zár nyelve a helyére kattant, hát ez az, ami soha nem fog megtörténni vele. Nem mintha meg akarta volna ezt mondani Homernak. Hagyta a férfit, hadd atyáskodjon fölötte, ő meg játszotta a szolgálatkész rabszolgát. De a szíve legmélyén? A szíve legmélyén más terveket, más ambíciókat dédelgetett. A baj csak az volt, hogy egy lépéssel sem jutott közelebb ezek megvalósításához húszéves kora óta. És most már harminchét éves, hamarosan harmincnyolc. Nem olyan férfi, akire egy nő kétszer is ránézne. Nem az a fickó, akit az emberek karizmatikus egyéniségnek tartanak. Ugyanúgy kopaszodik, ahogyan az apja is. Ha így megy tovább, negyvenéves korára kopasz lesz. Kopasz és nőtlen, akinek soha nincs több pénz a zsebében, mint amennyi egy sörre elég, mert sohasem volt képes megtartani állását egy évnél tovább - tizennyolc hónap volt az abszolút csúcs - és még a seregben sem jutott feljebb a közlegénységnél. Megpróbált nem belemélyedni az ilyen gondolatokba, mert nyugtalan volt, hogy kárt talál okozni, márpedig a legtöbb esetben éppen saját magában tett kárt. Hiszen olyan egyszerű lenne. Pisztolyt venne a szájába, aztán jó alaposan megköszörülné vele a torkát. Véget vetne a dolognak, egyszer és mindenkorra. Se utolsó levél, se magyarázat. Egyébként is mi a

fenét írhatna? Megölöm magam, mert nem lehettem a Világ Királya? Nevetséges. De valahogy... mégis ez volt minden álma. Nem tudta miért, soha még csak fogalma sem volt róla, miért, de kezdettől fogva ez a becsvágy éltette. Hiszen hányan küzdöttek fel magukat a semmiből, nemigaz? Messiások, elnökök, filmcsillagok. Az iszapból vergődtek a partra, ahogyan a halak is, amikor elhatározták, hogy járni fognak. Lábakat növesztettek, levegőt kezdtek lélegezni, és többek lettek, mint amik előtte voltak. Ha azok a nyavalyás halak meg tudták csinálni, akkor neki miért ne sikerülne? Meg is fogja csinálni. Még mielőtt negyven lesz. Még mielőtt teljesen megkopaszodik. Mielőtt meghal. Hogy elkaparják, és senki se emlékezzen rá másképp, mint egy seggfejre, aki 1969 telén három hétig a döglött levelek közt élt, hogy felnyitogassa az elárvult küldeményeket, dollárbankók után kutatva? Micsoda egy sírfelirata lenne! Leült, és az előtte tornyosuló feladatra meredt. - Baszódj meg! - szitkozódott, Homerra értve, meg a lábainál elterülő szeméthegyekre. De mind közül leginkább saját magára. Kezdetben a munka lélekölő volt. Maga a pokol, nap nap után, ahogy a zsákokat bújta. A levélhegyek egyáltalán nem akartak fogyni. Sőt Homer többször is megjelent, gúnyosan rásandítva, egy sor küldönc élén, akik újabb zsákokat hoztak. Jaffe először különválasztotta az érdekesebb (testes, zörgő, illatos) leveleket a többitől, majd a magánlevelezést a hivatalos küldeményektől, és a macskakaparást a gömbölyű, kalligrafikus írástól. A szétválogatás végeztével elkezdte felnyitni a borítékokat; először az ujjával, majd amikor az kisebesedett, egy késsel, amit külön erre a célra vásárolt, s amely úgy vetette bele magát a levelekbe, mint gyöngyhalász a tengerbe, hogy azután legtöbbször semmit sem találjon. Ha néha mégis ráakadt egy csekkre vagy bankjegyre, akkor azt Jaffe kötelességtudóan átadta főnökének. - Egész jól csinálja - dicsérte Homer a második héten. - Tényleg jól. Lehet, hogy fel is kellene vennem teljes munkaidősnek. Randolph legszívesebben elküldte volt a francba, de már túlságosan is sok főnökét küldte el, akik ugyanabban a pillanatban ki is rúgták érte, és most nem engedhette meg magának, hogy elveszítse az állását: ki kellett

a szerelem és halál históriái csak futólag érintették meg. melyet sokkal nehezebben lehetett szavakba önteni. elveszett regények és hólabda-levelek. miután egyetlen más állam sem tartott rájuk igényt. Omaha. aki hajlandó kibontani őket. önéletrajzok. miközben az az átkozott hó egyre csak esett. és fűtenie kellett azt az egyszobás lyukat. Randolphnak azonban nem is a temérdek mennyiséggel gyűlt meg a baja. ami egy teljes vagyonba került havonta. afelől nyugodtan lehetne akár az is. kézbesítetlen ajándékok. majd az ötödik végén megvilágosodott előtte a lényeg. egy egészen más történet. ügyvédek és szenátorok zsarolólevelei. amitől a harmadik hét végére élvezni kezdte munkáját. aki sohasem beszélt vágyairól és sohasem adott utat haragjának.elkezdte meglátni a nemzet benső arculatát. hogy az árván maradt leveleket azután itt pottyantsák le. Ezek a levelek parttól partig beutazták a kontinenst. egy kopaszodó kis senki kezeiben. stricik. melynek létezéséről ez idáig még csak sejtelme sem volt. A szerelem és a halál nem voltak ismeretlenek a számára. Ugyanakkor valami megváltozott benne. A keresztutak bölcsőjénél ülve kezdte megérteni. Voltak ott szerelmes levelek. A szerelem és a halál: az élet nagy kliséi. hogy találjanak valakit. feleségek. valami. visszautasított ajándékok. Habár némelyik szerelmes levél őt is megizzasztotta. melyeken a férfiak körberajzolták merevedésüket.fizetnie a lakbérét. és aki . bóvli-ajánlatok és öngyilkosok búcsúlevelei. akinek fürge kése felnyitotta. A kommunikációs csatornák újra meg újra itt metszették egymást. hogy Amerikának van egy titkos élete. újságírók. apró szeme pedig átfutotta őket. levelek. a segítség reményében.a keresztutakon ülve . ahogy magányos óráit pergette a Döglött Levelek Szobájában. vajon miután megválaszolatlanok maradtak. lapok. hogy azután reményvesztetten itt végezzék. és a váltságdíjat követelő cédulákon gyakran eltűnődött. Nebraska valóban nem Amerika földrajzi középpontja. valami sokkal megindítóbb. Persze Homernak is igaza volt. Oly sokan voltak. gyűlölködő levelek. szeméremszőrzettel megtűzdelt Valentin-napi üdvözlések. . Ez volt Amerika keresztútjainak metszéspontja. a dalok és szappanoperák ikerszülött rögeszméi. Viszont volt mögöttük valami sokkal meggyőzőbb. kivégezték-e a fogva tartók túszaikat. fenyegetések és pizza-receptek. Randolph Ernest Jaffe. de ami a postahivatalt illeti. váltságdíj cédulák és könyörgések. melyeket palackba zárt üzenetek gyanánt vetettek a küldemények tengerébe.

hogy magukra vonják a külvilág figyelmét. melyeket szántszándékkal ismeretlen címekre postáztak. valahányszor Homer rányitott. mint a látnokokat. Különböző erők (kormányzati. néhol klinikai elemzések arról. akik egy futó pillantásnál többet vetettek erre az igazságra. és a maga elmebajos módján minden egyes levélíró elmondott valamit abból. hogy megvilágítják vele valami ártatlan kívülálló elméjét. és előbb utat kellett égetnie magának. de akkor sem sikerült mindegyiküket elzárni a világtól. elkábítják és bezárják őket. hogy eltüntessék és elhallgattassák azokat. ahol üldözőik elveszítették nyomukat. hogy félrevezessék az utánuk csaholó vérebeket. Kéretlen tárgyilagosságukban ugyan nem mondták el a teljes igazságot. mert tudták. mintha a bensőjükbe zárt titok túlságosan is forró lett volna. Jaffe a zagyvaságok mögött kezdte meglátni az igazságot. hogy megfájdítsa vele a szívét. és . vagy századik levélben felködlött. készen arra. a Vénuszról származó evangélistákról és lélek-idomárokról. hogy mérgelődött volna. vagy ötvenedik. hogy állt a feje tetejére a világ a szexuális mágia vagy a gombaevés folytán. De mindent megírtak. félve. és melynek létét minden ezredik levél egy megszállott egyszerűségével jelentette be. vallási és egészségügyi erők) fogtak össze. Ezek az emberek nem bíztak Bell mamában. Nem mertek két főnél nagyobb csoportokba se verődni. abban a reményben.De volt ott egy másik élet. akik a National Enquirer nonszensz képi világát használták fel. mielőtt megfogják. Távolról sem olyan. Voltak olyan férfiak és nők. ami szinte elmondhatatlan volt. mint amilyennek látszik. ahol étellel és itallal várták őket. hogy egy egészen másfajta üzenetet közvetítsenek. Néha azért írtak. Máskor meg egyfajta világfelforgató ujjongás tükröződött irományaikban. ezért nem használták a telefont. Sikerült feltörnie a kódot. De miután néhány hétig tanulmányozta ezeket a leveleket (és ez valódi tanulmányozás volt. Mindebből Jaffe ezt az egyszerű alapelvet szűrte le magának: a világ nem olyan. ahhoz legalábbis éppen eléggé. Néha úgy tűnt. Így aztán ahelyett. míg mások pontos. Voltak. bármilyen átfogó is volt. és ez maradt az egyetlen esélyük. a biztonságos otthonokat. de kiindulópontot jelentettek. Ufó-tapasztalatokról és zombikultuszokról beszéltek. nem is volt más választásuk. Némely küldemény bűntudatos ömlengés volt csupán. akik megtalálták a mellékutakat. mintha bezárták volna a földkerekség legtökéletesebb könyvtárába). mely minden negyvenedik. hogy üldözőik a sarkukban vannak. aki véletlenül jut hozzá. akik a tévén keresztül végeztek áldozataikkal. akik átcsusszantak a hálón.

Jaffe felnézett munkájából. alig bajlódva azzal. Nem is a halálról. ahogy azt az irodalmárok láttatják. . az álmokhoz (rengeteget foglalkoztak az álmokkal). És (ami a legkínzóbb talány) nem volt sehol Tudósa. meg a Seggesmacák Öröme.Mit rejteget előlem. Arcbőre. Míg a hetek hónapokká duzzadtak.Szóval.Maga eldugdossa. hogy az irányába nézzen. mely egy új világ kezdete is lesz egyben. most sápadt volt. Körülötte mindenfelé szétszórt levelek hevertek. Ez bujkált minden rejtjel mögött. hogy nincsenek rejtélyek. Számtalan formában említették a Tudást.szólította meg Homer egy májusi napon.újabb szállítmányt hozott. hogy egy napon megfejti a rejtélyt. csupán egy rejtély. . és a tél emlékké olvadt.Persze . A Világvégéről szólt az ének.mondta Homernek. ahogyan Jaffe addig ismerte. .a halakhoz és a tengerhez (néha úgy említették. mely korábban sem tűnt túlzottan egészségesnek. Legalábbis nem abban a szentimentális értelemben. jól érzi magát nálunk? . Volt valami köze . amit meg kellene osztania velünk. Minél több a levél. habár végig tudta.Rejtegetek? Én nem rejtegetek semmit. A Tiltott Gyümölcs.Lenne valami újabb munka a számomra? Homer nem válaszolt azonnal. A levélírók. Majd így szólt: . de valahol a hangzavar mélyén mindannyian ugyanazt a himnuszt énekelték. a Tudásról. és a mélyen belemetszett vonásoktól az ölében fekvő papírlapokra emlékeztetett. a Buli Legjava. . akiknek irományai a leplet voltak hivatottak fellebbenteni. Jaffe? . Vagy még inkább. kezdett felerősödni benne a meggyőződés. és egy szigethez. A Nagy Végső Munka.a sorrendiségnek nem volt jelentősége . Rengeteg módja volt a körülírásának. Az ének nem a szerelemről szólt. . És mindenekelőtt szólt a Tudásról. Da Vinci Kételye. és minél több a kapaszkodó. mind megtalálták a saját útjukat a felismeréshez. annál több a kapaszkodó. mindegyiknek megvolt a maga metódusa vagy metaforája. Jaffe lelkesen üdvözölte a gyarapodást. melyeket hiába is próbált megérteni. melyet Platón valaha Atlantisznak hívott. valamint a három módhoz. mint a Tengerek Tengerét). ahogyan úszni lehetett benne. hogy egy egészen más helyről van szó. de maga a Tudás csak egy volt és oszthatatlan. annál inkább reménykedhet benne.

Felállt. . úgy értem. hogy bármit is talál a döglött levelek közt. .jött Homer válasza. A pénzt.A nap minden nyavalyás óráját idelenn tölti. aztán vége.. csak azt akartam mondani. a szexmagazinokat. ahogyan a levélírók a szót használták. Kínos precizitással engedelmeskedett Homer első utasításának. Volt egy olyan szó.Kutasson át! .Esküszöm. arra utalt. . Már öt hónapja ezt csinálja.Én. . hogy nagyon jól érzem itt magam. .tiltakozott Jaffe. amit Randolph korábban sohasem hallott. A mód. Ez épp elég.De hát jól végeztem a dolgom.Egy ujjal sem akarok magához nyúlni .De én nem akarok. hogy . hogy ő ossza el. . . aki lejön ide. majd rövid szünet után hozzátette: . és itteni olvasmányaiból tanulta meg: egyidejűség. Nem bírja a szagunkat.Csak.Büdös van itt .. Homer nyílt hitetlenkedéssel meredt rá.jegyezte meg. majd felemelte kezeit.. . mi vagyok én? Áthatóan Jaffe-re meredt. mert én azt mondtam! Ha nem tetszik. Nem beszélget a fiúkkal. .Szerzek valakit.folytatta Homer.Mit képzel. . melyekben egy-egy levelet tartott. Randolph? Erről van szó? (Nem is várt választ. hétfőig még csinálhatja. a szó azt jelenti. Nem is iszik velük. Vennie is kellett egy szótárt. hogy megtudja. Áthelyezem valahová.Mindent odaadtam mondta neki. hogy különféle események néha egybeesnek. amikor kiment.Ja . . nemigaz? Homer már a hátát mutatta neki. mind Homernak juttatta.Nem vagyok tolvaj . és leváltja.Maga is megbizonyosodhat róla. Szeretem ezt csinálni. .Vagy maga csak egy pitiáner kis tolvaj? .Nem.. ez nem igaz . .Nagyon büdös. kereshet magának másik állást. amibe csak belebotlott. azt meg kell osztania a többiekkel..Mi? .De miért? . szemmel láthatóan még mindig gyanakodva -.csattant föl Jaffe.) . az olcsó ékszereket és minden mást.

Maga az arc meglehetősen egyszerű kidolgozottságú volt. Mindazonáltal volt benne valami végtelen szépség. akkor sem valószínű. Ami azt illeti. mely láthatatlan marad az emberi nem kívülállói számára. akárcsak egy keresztre feszítésnél. ha figyelmesen újra átrágja magát rajtuk. az átmérője pedig nem lehetett több másfél hüvelyknél. hogy aznap a többi munkással együtt ő is megebédel. gondolta Jaffe. Ilyen történés volt az is. kitárt karokkal. Úgy döntött. csengő hangot hallatva. Jaffe ujjai közé fogta. hogy tárgy nem készült sem aranyból. de az még a számára is nyilvánvaló volt. mint amikor az ember bolyong a reggeli szürkületben egy nagyon átható álom után. A medálhoz nem tartozott lánc. mely kezdett már tompulni. néha kivehetetlen mintákat. a közelebbi vizsgálódás felfedte. leginkább finom mosolyra emlékeztetett. A kifejezése. Nem egész egy órával azután. A négy égtáj felé kinyúló test absztrakt mintázatát a kereszt ágait lezáró körök tették teljessé. bár Jaffe nem tudta. olyan kereszteződést idézve elő ezzel. Azokat. melyek Homer távozása óta szüntelenül remegtek. ahogyan egyik körülmény összeütközik a másikkal. se férfi. Minden ízében jelentőségteljes tárgy volt. sem ezüstből. hogy Homer távozott. A jó . egy apró medalion esett ki belőle. Nemigen értett a fémművességhez. melyeket eléggé érdekesnek ítélt. kicsempészte a postahivatalból. hogy valaha is csillogna. mely jóval nehezebbnek tűnt az átlagosnál. Négy szára egyforma hosszú volt. Talán ismerősek neki valamelyik levélből a figurát körülvevő szimbólumok? Ezernyi és ezernyi levelet tanulmányozott át az elmúlt húsz hétben. hátha így kevésbé irritálja Hornért a társasága. Jaffe rövid pengéjű kését. Ahogy szétnyitotta. Az ágak kereszteződésében emberi figura állt. se nő. amikor Homer bedobta ezt a gránátot.van valami jelentőségteljes. mint ahogy nem is volt rajta semmiféle lyuk erre a célra. miért érez így. hogy éjjel otthonában kielemezhesse.tiszta. Az ilyen levelek halmokban tornyosultak ágya alatt. mintha létezne valami minta. Még ha le is tisztítaná. valami rejtélyes. Ránézni olyan érzés volt. hogy egy hölgy ékszerként a nyakában hordja. ugyanakkor kezei nem voltak leszögezve. mely a betonpadlóra hullott . Ez szarvashibának bizonyult. melynek képtelen felidézni a részleteit. mely mindent megváltoztatott. melyek közül sok tartalmazott apró ábrázolásokat. Talán képes lesz feltörni a medál álomkódját. nem is volt eléggé szemrevaló. néha obszcén képeket. talán még csodával határos is abban. és habár kereszt formája volt. hogy nem keresztény szimbólum. beledöfte egy borítékba.

Beszéd közben a hátukat fordították felé. hogy egy kicsit félnek tőle. És ahogyan körbejárt. hogy áttanulmányozza személyes levélgyűjteményét. az ágyra. Kitartó keresésének jutalmaként jött el hozzá. hogy különbözik tőlük. hogy mit hoz a nyár. majd felgyújtotta sárga ernyős lámpáját. lázasan megkezdte a munkát: az ábrákat tartalmazó papírlapokat egyenként feltűzve a csupasz falra. Nem volt két olyan elem. tökéletes idegennek érezte magát. jelről jelre járt. és tudása általa nyerjen értelmet. A gondolatnak nem sokáig kellett ólálkodni agya hátsó fertályán. akár haikuban. de ezzel kapcsolatos megfigyeléseik. mely egyetlen lapon megjelent volna. de nincs Tudós. hogy találjon valamit. Egy órányi kutatás után már egész bensőjét megtöltötte az áradozó büszkeség. fura kinézete és lángoló tekintete láttán suttogásig lehalkították hangjukat. a múlt esti marhasültről beszélgettek. hiszen alkotóiknak nem adatott meg. hogy egy-harminckor visszamenjen a Döglött Levelek Szobájába. ami utána jött. és ott. hogy a kezükben tartsák a végső megoldást. hogy végre egyesítse nyomozásának kusza szálait. Anélkül. mely a kereszt képeit visszhangozta. de nincs varázsló. ahogy most ő teszi. annál jobban élvezte ezt. ami legalább emlékeztet valamelyest a tenyerén nyugvó medálra. akár alkimista formulákban fogalmazódott is meg. vagy éppen elmaradt. hogy kirekessze a tapintatlan fényeket. hiszen még ezek a szarháziak is tudták. van varázslat. Nem tudta rávenni magát. meg a dugásról. Minél inkább őrizkedtek tőle. ragyogó nap volt. akik olyan híreket szőttek tovább. de sok. Ezután lapról lapra. akár mocskos szavakban. hogy ezt Homerral közölje. melyeket már hónapok óta nem követett nyomon. újra meg újra ugyanaz a gondolat ötlött fel makacsul agyában: tudja. kapaszkodót kínáltak a szimbólumok mögött megbúvó rendszerhez. túlságosan is sok volt a véletlen egybeesés. A legtöbb szimbólum és vázlat nem tartozott a tárgyhoz. .öreg haverok társaságában. A medalion és rejtelmes jelei valósággal lyukat égettek a zsebébe. És ezt azok is tudták. és ezek is csak durva megközelítések voltak. és arról. A medál nem merő véletlenből hullott a kezei közé. és hogy talán éppen őneki kell annak lennie. hogy arra vesztegette volna lélegzetét. a székekre és a padlóra. epeszínű magányában. az asztalra. hogy van Tudás. így is tett. majd amikor az teljesen betelt. ők csak beleláttak a kirakójáték valamelyik darabjába. Sugárzóan pompás. Azonnal vissza kellett térnie lakásába. Még az is lehet. Jaffe elhúzta a függönyt.

különszórva azokat. miután pontban öt-harminckor kiblokkolt. amikor a hazatartó emberárral szembeszegülve belépett a hivatal hátsó kapuján. A levelek számtalanszor foglalkoztak evolúciós kérdésekkel. A Shoal kultusz volt.beszennyezze ezt a megszentelt földet. A medált persze meg kell tartania: azt az ő gondjaira bízták az égi hatalmak. minden erejével azon igyekezve. Egyetlen módon előzheti csak meg ezt a katasztrófát: késedelem nélkül meg kell semmisítenie minden nyomot. a Shoal volt. és soha nem fogalmazódott meg egyetlen gondolata sem vele kapcsolatban. már a gondolattól is megborzongott. ezáltal is megerősítést nyert. Meg kell őriznie azt a húsz-harminc levelet is. Ahogy visszagondolt munkatársai csürhéjére. zörgő antikvitás. de régóta élő gyanúja. hogy bármelyikükkel is meg kelljen osztani azt. elviselhetetlen volt a számára. még nem volt teljesen világos előtte. Nem valószínű. akit elég jól ismert ahhoz. vagy egyfajta vallás. hogy csupán egy rejtély létezik. zörgő antikvitás volt. mekkorát tévedett. Nem kevés idejébe fog telni. és egyetlen utazás. hogy elkerülje Homert. Összeválogatta a leveleket. majd elindult vissza a Szortírozó Irodába. és Jaffe korábban ezt is ezek részeként kezelte.különösen az a szarzsák Homer . Hogy ennek és a Tudásnak mi köze egymáshoz. amit felfedezett. hogy a medaliont térképként használva útján a Shoaltól végül eljuthat magához a Tudáshoz is. akiknek egy napon majd az arcába tekinthet. hogy ebből bármilyen következtetést is levonnának: ahhoz túlságosan is oktalanok. Viszont Homer eléggé gyanakodott ahhoz. De mindenekelőtt sokkal sürgetőbb kényszernek kell megfelelnie. mely a legjobb leírást adta a Shoalról. Számtalanszor rábukkant már olvasmányai során. hogy egy kis szaglászásba kezdjen. Most értette csak meg. és a gondolat. mely a legnagyobb rendszerességgel visszatért az átlényegültebb irományokban. A kazán zsiradéktól fényes. élükön Homerral. ami Homert a helyes irányba terelhetné. egyből valamelyik környékbeli csehóba ment sört vedelni. de előbb-utóbb annak is meg kell lennie. melyet egy szintén zsiradéktól fényes. és most már azt is tudta. miután Miller . akivel Jaffe soha nem váltott egyetlen szót sem. hogy bárki . melyeket nem szándékozott megtartani. Késő délután volt már. a többi (háromszáznyi vagy még annál is több) papírt azonban el kell égetnie. Az egészet. hogy tudja. Ami pedig a Döglött Levelek Szobáját illeti. egy Miller nevű férfi gondozott. melynek erőteljes szimbólumát ott tartotta ujjai között. azt is a lángok martalékává teszi.A kifejezés.

teret engedve megvetésének. És . Lehet. rátalálva egy szinte közönyösen nyegle hangvételre -.Ez nem átverés . amint Jaffe belépett az ajtón. Nem tudja. Homer nem ment el sört vedelni. mint az ágyú. melyet éppen Homer foglalt el.Nos. a borítékok.süket volt. Olyan férfivá lett.nem is akarja megjátszani többé.Azt majd én döntöm el. aki így vagy úgy.El kell magyaráznom magának . a szék mellett. Mintha a világ a feje tetejére állt volna. Lassan elindult Homer felé. mit hívok én átverésnek. a rövid pengéjű kés. . . elítélni. Jaffe tudta. hogy minden bitorlót el kell hallgattatnia. milyen lesz. de a kazán dübörgése áthatolt a falakon. . . Magyarázd csak el! .. a szék és a szék mellett fekvő kés irányába. te seggfej . Most már a saját törvényei szerint kell élnie. vagy hogy hol talál rá. mint egy földmozgáskor. Senki sem fog rátalálni.felelte Homer.mondta Homernak. Jaffe becsukta az ajtót. melyben Homer ült. a körülötte fekvő leveleket olvasgatva. Miért is ne? Semmi értelme színlelni.kérdezte. Senki sem fogja felelősségre vonni. kezdve azzal a csomaggal. majd ledobta a kezében tartott leveleket a többi szemét közé. És a szék. . Minden mozgásban volt.Szóval. lebiggyedő ajkakkal. de az biztos. hogy most néhány órán keresztül ő fogja etetni a kazánt. még a szavak is a lapokon.mondta Homernak. de a helyén maradt. És a kés. vagy a siralomházba küldeni. . Ezután ment csak fel a Döglött Levelek Szobájába. Nincs értelme megjátszania a naivitást. míg sikerült megértetnie vele.ébredt rá . hogy hasztalan dolog lenne ártatlanságot színlelnie.Nem vettem el semmi olyasmit. mely ott feküdt a padlón. . amit hazulról hozott. mi ez az átverés? . melyet a férfi kicsinyes gyanakvása felett érzett.. . még ha csak enyhén is. de utat talál magának a trónhoz. hanem Jaffe székében ücsörögve várakozott a csupasz villanykörte alatt. Jó idejébe telt. hogy a status még mindig quo.Tudni akarom. A hosszú hónapok kutatómunkája arcába vájta a megismerés mély barázdált.förmedt rá Homer. . Azelőtt nem ébredt fel rá. amit maga akart vagy tudott volna használni. hogy így is volt. A szobában minden remegett. A közeledése nyugtalanná tette Homert.Ja . és amit azonmód bele is vetett a lángok közé. mit mesterkedtél te idelenn. ez egészen egyszerű.Miért is ne. A zsákok.

. Felvillant a szem. Minden reszketett. Azután a csillogás megfakult. Már megmarkolta a kilincset. miközben vetett egy gyors pillantást az ajtó felé. A táv felét sikerült is megtennie.. Úgy botorkált. együtt remegve a körülötte lévő világgal. aki voltam. itt történt minden. mire Jaffe felvette a kést.Akarja tudni. .fejezte be a mondatot Jaffe. Már nem vagyok az az ember.leplezte le Jaffe. . de egyáltalán nem tetszik. mi a francot akar . . ideges vigyort. hogy szembenézzen vele. mintha hirtelen megbillent volna alatta a padló.folytatta Jaffe -. A lökéshullámok elkerülték kezét.És teljes joggal teszi.Máris menni akar? . Szemeivel nem tapadt a kés markolatára. megcsillant a penge.He? . hogy visszakövetelje tőle levélnyitogató bicskáját. hogy tudja.De hát magának mégiscsak az a munkája . fejét. Homer újra az ajtóra nézett.Ezt már kérdezte. hogy látta volna. Homer vágott egy ostoba. A döfés nem volt véletlenszerű. Érezte a jelenlétét. Megpördült.Nem tudom..ráleltem egy titokra .Itt ültem. zsigereit. Homer bizonytalan léptekkel hátrálni kezdett.Ebben a parányi szobában. anélkül..szólalt meg Homer kelletlenül -.szólt Jaffe.Maga retteg tőlem . . mi az? Most már Homer is felállt. . ..Muszáj sietnem. és Homer ordítva zuhant neki az ajtónak. . Homer az órájára nézett. a világ közepén .De azért minden rendben? .Nem hibáztatom érte . . Épp csak leugrottam. a semmibe foszlott. .érdeklődött Jaffe. hogy.. csak Jaffe nem. ha rohan.. Maga volt az egyidejűség. Nem is volt rá szüksége. négy. . Ötlépésnyi távolság.. amikor meghallotta a háta mögött közeledő férfit.Igen. Fix pontként uralkodott a bizonytalan világegyetemben.Átkozottul rendben. így a kés egyenesen a szemébe fúródott.De azért minden rendben? . Randolph pedig tett egy lépést. . . .mondta Jaffe. amit annyira szeretett megjátszani. Az a nyers erőt kifejező járásmód. mi történik idelenn. .

Széles mosollyal kihúzta a pengét Homer szemgödréből. Jaffe kirántotta a kést. majd újra a levelek felé lépett.A kazán dübörgése egyre fülsüketítőbb lett. és nagyon keményen meg kellett markolnia a nyelét. megrészegülve a titokzatosságtól. ha a kazánt hozza ide. mesélték a sorok. csak egy gyufára. Meglepetésként tört rá a szomorúság. és átkutatta a zsebeit. Kezével elérte a kés markolatát. Elkezdett összecsavarni néhány papírlapot. legalábbis szándékosan nem. múlt nélküli emberré. mint a tenger. Semmi másra nincs szüksége. nedves nyele boldogsággal töltötte el. a tűz saját magát fogja táplálni: nem volt semmi a szobában . mígnem csodálatos költeménnyé olvadnak össze. háttal állva a zsákoknak. Három papírköteget felhalmozva végül fellobbantotta a gyufát. de aminek a gyakorlására mindennél jobban vágyott. Soha életében nem ontott még vért. nagyon is tisztában volt a lebukás veszélyességével. a száján és felhasított torkán keresztül ömleni kezdett a vére. Ha megpróbálja a zsákokat a kazánban elégetni.Homer halála és a levelek elégetése után szökevénnyé válik. sötétek. Homer elnémult. és gondolkodni kezdett a következő lépésen. és még mielőtt a test az ajtó mentén összeroskadhatott volna. Kétsége sem volt afelől. markolatáig Homer torkába döfte. Visszafordult az összeroskadt testhez. előhúzta. Jaffe. Legjobb lesz. ahogyan arra készült. vászon. hús -. Amikor megtalálta a doboz gyufát. amiről ugyan még semmit sem tud. érezte. De most a kés forró. Nem szúrt többet. és bármennyire fenségesen is érezte magát a falusi surmó kimúlása miatt. Ezúttal nem hagyott neki pihenőt. mint vérrögök. Mindezek után . Most mindennek búcsút kell intenie. Ehelyett letörölte a pengét zsebkendőjével. és ráfonta ujjait. A kés hegye csontokba ütközött. gondolatai. ahogy a levelek egymáshoz dörgölőzködnek. Maga volt a prófécia. annak a Tudásnak az elhivatottjává. A láng élénken ragyogott. majd gyorsan a férfi mellkasába szúrt. és Homernak van is kéznél. Kirántotta. ami ne lett volna gyúlékony. a bizonyság. hogy ha majd elkezdődik. A vér. hogy megadja a tűznek a kezdőlökést. elveszve egyfajta delíriumban. és a forrónál is forróbbak. hogy lángba borítsa a döglött leveleket. dermedtek. Oly sok időt töltött közöttük. de hirtelen iszonyú erősnek érezte magát.papír. hogy felfedezik. Végül is a tűz hordozható. megkockáztatja. még egy bogarat sem taposott agyon. amint elvágta vele Homer sikoltozását. és belepillantva most . ahogy a szavak megrázkódnak a lapokon.

mint néhány dollárbankó. a lángok martalékául. akkor kezdte megbánni. szemeket. A szoba kitakarítása maga után nem vette igénybe túl sok idejét. miközben a mögötte szárba szökő örömtűz hosszú árnyékát a falra festette. mennyire gyűlöli a világosságot.ezzel felszámolva minden nyomot. és felkészült az utazásra. teli fenyegetéssel. ahol végül Homer földi maradványai megállapodnak. döbbent rá. a szoba már faltól falig lángokban állt. mely cserébe tovább szította a lángokat. A hőség szakadatlanul növekedett minden egyes pillanattal. amit a test arrébb vonszolásával töltött. koponyát . de Jaffe minden erejét latba vetette. Éjfélre. Jaffe gyorsan ígéretet tett magának. Kapu a Keletre. Mennyivel érdekesebb a sötétség: teli titkokkal. és figyelte. hogy így cselekedett. Darabokra kellett volna aprítania a testét. ami ne fért volna el egy kis kézitáskában. három sebből vérezve. Ha a végletekig leegyszerűsítjük. A kipostázott postás. és nem volt könnyű feladat elmozdítani a testét. már a háta mögött is hagyta Omahát.hiszen az nagyon is bölcs dolog volt -. Homer persze pont ennek támaszkodott. bőrt. Nem volt más. Sokkal választékosabb bosszút kellett volna vennie a férfin. külön a nyelvet. Csak amikor kijelentkezett szobájából . merre megy. heregolyókat. néhány fotográfia. és ezek sem jelentettek túl sokat a számára. Kapu a Nyugatra. kezében táskájával. a hőség szelet támasztott. hogy a jövőben nem hagy ki egy ilyen ironikus lehetőséget. ahogy a tűz terjedni kezdett. értelmetlen címeken. Mindegy.először döbbent rá. majd becsomagolnia. néhány ruhadarab.és elküldenie őket a rendszeren. . Rádobta a lángot a papírhalmokra. ráhagyva a vak véletlenre (vagy az egyidejűségre) az ajtó kiválasztását. amíg az út a Tudás felé vezeti. Ezután visszahúzódott az ajtóhoz. hogy még egy utolsó pillantást vessen rá. beleket. Jaffe szinte alig létezett. Kevés földi tulajdona volt. bármelyik irányba is vezessen. úgyhogy amikor megállt az ajtóban. Nem az égetést bánta . hanem hogy otthagyta Homer testét egy szobában a halott levelekkel. ami Randolph Ernest Jaffe-hoz vezethetne -. Nem volt semmi.

Amikor még csak napfény volt. Csak fel kellett emelnie a hüvelykujját. ahol az ember világa keresztezi az idegenekét. amire csak vágyott. meddig akar eljutni. megkaparintani való hatalmak. lerombolja a peremvárosokat (még a napot is. és szerzett helyettük másikat. ha tudja). Miért bajlódott volna az ilyen banalitásokkal? De most minden más volt. elveszítette a munkahelyeit. A bűntett helyszínéről való elszökését követő hetekben mindent megkapott. ott temette el szüleit. ez nem is számít. a Döglött Levelek Szobájában. Az ilyen helyek éltették a reményt a megvilágosulásban. nem egymáson áthaladó országutakat értettek alatta. és egy kocsi máris csikorogva fékezett mellette. de az végül meggyőzte őt arról. Nagyon kevés volt a pénze. Leleplezésre váró titkok. hogy Omaha valószínűleg a keresztutaknál fekszik. cserébe senki sem kötelezte el magát mellette sem.Kettő Jaffe szerény életet élt. persze. De magányos elszigeteltségében. de úgy tűnt. Párszor elhagyta ugyan az államot. Omaha ötvenmérföldes körzetében született. ahol a különféle állapotok találkoznak. és ha egyszer a Világ Királya lesz. ahol az ember végre megismerheti saját lelkének titkait. ahol a nővére élt. belátta az ilyen irodalmiság hibáit. a kocsi . meg Miki egér. A levelekben sokat olvasott a keresztutakról. kertvárosok. hogy ott képtelen lenne boldogulni az emberekkel és az örökös napfénnyel. és sokáig szó szerint értette a képet. forró sötétségbe borítja a világot. ott folytatta tanulmányait. és Jaffe megmondta neki. Amikor a levélírók a kereszteződésekről beszéltek. hogy hová tart. olyan távlatok kezdték izgatni. soha nem kötelezte el magát senki és semmi mellett. hogy azután mindkettő megváltozva haladjon tovább a maga útján. Amikor pedig a sofőr megkérdezte tőle. francokat se érdekelte az egész. és megjött az étvágya az utazgatáshoz. Olyan helyre gondoltak. és annak a városnak két lányát próbálta meg sikertelenül az oltár elé vezetni. sőt egy alkalommal (második kútba esett udvarlása után) Orlandóba vonult vissza. azt gondolva. és a Tudás hatalma is ott várakozik rá. De miután kiért a városból. és távol került tőle. melynek korábban még a létéről sem álmodott. így hát Omahában maradt.

kérdezte.Igen.Akarsz még egyszer szeretkezni velem? . . az egyetlen tanúként.És az miatt ajánlottad fel magad? . hogy még mindig érzi az elveszített végtagot. Állította. mindegyre pillantást vethetett a dolgokra.Látom a szemedben. és felismerték benne a hatalom emberét. amikről a levelek kiokították. aki egy közúti balesetben veszítette el az egyik karját. és szinte maga is a vízbe akarta vetni magát. hogy húznak ki egy tizenévest a folyóból. akit nem zavartak el a rendőrök (megint azok a szemek). Később a férfi így szólt hozzá: . elmagyarázta. hogy ez azért van. mert ő botlott beléjük. A szemed miatt van. hogy felsegítse. hogy enni adjon neki. csak hogy átérezze a vízbefúlás izgalmát. és felajánlotta. melyek csak azért merték megmutatni magukat. igaz? . a nő lába közére mutatva. Olyan volt. mert az ő asztrálteste az élet egy másik síkján még mindig ép. hasonlatosan a medál figurájához. Idahóban találkozott egy férfival. . Ahogy államról államra vándorolt. mintha áldás lett volna rajta. aki felvette a kocsijába. az miatt . kitárt karokkal. de ő tudja. nem akarja-e vele tölteni az éjszakát. hogy demonstrálja a képességet. Az a nő. majd megkérdezte tőle.Valami rendkívüli dolognak voltál a tanúja.Te képes vagy látni a sötétben is. és miközben együtt ittak. Kentuckyban szemtanúja volt. ő volt az.mindig pontosan odáig vitte el. miközben egy asszony üvöltött és zokogott mellette. mindig volt valaki. . ott Illinoisban.Mit láttál? . a fiú szétterpesztett tagokkal feküdt a füvön.Még nem eleget . Igazat beszélt.suttogta a fülébe az éjszaka közepén. . Közelről figyelve a jelenetet.válaszolta. ahogy a fiú feküdt a gyepen. Ha megéhezett. szétnyílt ujjakkal. amit a doktorok az idegrendszer képzelődésével magyaráznak. Ha elbotlott. . hosszú másodpercekig ízlelgette a pillanatot. mindig volt valaki. hogy elvesztett kezével a mai napig is rendszeresen veri a farkát.Nem. . akárcsak nadrágja slicce.mondta egyszerűen a nő. hogy felvettelek a kocsimba. aki megerősítette a megszenteltség érzésében. A fiú szeme nyitva volt. Félénken előbúvó titkokat látott. igaz? .

mégis barokkosan cifra táncot járva.Hogyan tanultad meg? .Nem. Semmilyen jel nem utalt rá. és végigszaladgáltak testén. Nem kívánt már semmit. senki sem szaglászott utána. mígnem megcsömörlött beteljesült vágyaitól és kielégített szükségleteitől. Lebegni és gondolkodni. Lehet. rábízta magát ösztöneire és a titkos élet csábítására. hogy még egyszer leszopjalak? . ahol bezárkózott két üveg vodkával. .Nem tanultam. és merevedést okoztak neki. és csak akkor öntött egy kevés vodkát az ágyékára. és eljött az ideje. ezzel vonva el figyelmét. amikor már túlságosan buzgón tették a dolgukat. vagy éppen holtan. ahogy a padlón feküdt. majd a másik oldalon kiérve magukra hagyta őket. amihez kedve szottyant. majd hagyta. ahová akart. ahová csak elérkezett.Akarod. habár tényleg nem volt.Jaffe mind ez idáig nem is gondolt erre. Negyvennyolc órája egy falatot sem evett. . és összehúzta a függönyöket. úgy érezte. keresztülfúrta magát életükön. mely minden városban elébe jött. . vodkától felkorbácsolt gondolatai vadul kergetőztek. .. Minden fizikai szüksége válaszra lelt: volt már forró és jéghideg. hogy Homer testét meg sem találták a kiégett épületben. hogy elrugaszkodjon a való világ pereméről. dugott és megdugták.Talán az asztrálszemek miatt. nemes és nemtelen. hogy a tudata szabadon kószáljon.. Oda ment. legalábbis Randolph Jaffeként nem. hogy a törvény őrei a nyomában lennének. Hiányt szenvedve a létfenntartó elemekben. egy csótányoktól nyüzsgő koszos motelban lelt megnyugvásra. Új-Mexikóban. hogy ráirányították a figyelmét. felfalták és kiszarták egymást. Mindegyiküktől tapasztalatokat gyűjtött. Hagyta őket. de most. barbár. Akármi is volt az oka. de nem azért. azt csinálta. tényleg képes rá. vagy a rendőrök egyszerűen a tűz áldozatának gondolták. Most csak gondolkodni akart. mert nem volt pénze. zokogva. Szabad utat engedett minden szeszélyének. Los Alamosban. A csótányok előjöttek a sötétből. megszállottan. egy másik . hanem mert élvezte a szédülést. levetkőzött.Lehet. Kellett lennie egy másik útnak.

és maga felé invitálta.valami megragadta. Már abban sem volt biztos. A nap még nem állt magasan. hogy helyet szorítson a kelő napnak. és elindult. vagy a sötétedő égbolt a feje felett . de nem is az utolsó . melynek küszöbét ereje utolsó megfeszítésével érte csak el. A zsigereiben érezte a hívást. de a zsigereiben a késztetés ellenállhatatlan volt. A fejében már nem rajzottak a gondolatok. a gyász és az éhség.is megkérdőjeleződtek. és velük együtt minden más újra értelmet nyer. akárcsak egy kisbabáé. de a teste egyre kevesebbet jelentett a számára. nem volt álmos.érzékelési pontnak. fogta a maradék teljes üveg vodkát. Se nem izzadt. Emlékezete szerint később keresztülhaladt egy városon. miközben felemelkedett a fagyos éjszaka fátyla. amikor utazása véget ért egy jellegtelen kőkunyhó ajtajában. és látott egy acéltornyot magasodni a puszta közepén. összeroncsolódott teste ellenében. Délre. Mezítláb volt. az éjszakából hirtelen fényes nappal lett. és ő . Korán reggel volt. amikor már a csótányok is eltunyultak. majd ez az ambíció is szertefoszlott. A hívogató szó egyszeriben magához ragadta. amikor az utolsó csepp is elfogyott. A lába hamarosan vérezni kezdett. makacsul tovább haladva a hívó hang felé. aki újraformázza a világot. de már kezdte átmelegíteni a levegőt. Hólyagjai saját kényük-kedvük szerint ürültek. se nem fázott. A mindenség hiánya kellemes érzéssel töltötte el. mint amit maga mögött hagyott. És a keresztútnál mely nem az első volt. de ehhez túl kell jutnia jelenlegi állapotán: Tudóssá kell válnia. Hihetetlen nyugalom ereszkedett rá. hogy egyáltalán halad-e. csak a Tudás és megszerzése. Tökéletesen tiszta égbolt feszült felette.újra egy sivatagban találta magát. majd felöltözött. Azután hajnal előtt. amit tapodott.az élő Randolph Ernest Jaffe . már a sivatag közepén járt. ahonnan a szex és az ölés. de nem tartott sokáig. nem volt ott más. Végül maga a sivatag is így tett. egyszerre megérezte a hívást.mint a föld. mely tovább ösztökélte. Kínt és rosszullétet érzett. sem éber. . ahol még a legnyilvánvalóbb dolgok . Tovább kellett botorkálnia. De ez csupán akkor ködlött fel benne. Azonnal felkelt. alig véve tudomást a külvilágról. Az est közeledtével olyan helyre érkezett. mely annál is pusztább volt. és a vodka hathatós segítségével sikerült kordában tartania a rátörő fájdalmat. Szíve kimérten és állhatatosan vert.

Azt hittem. felemelte az alsófelét..Valóban? . Bőrének pórusai duzzadtak és zsírosak voltak.Valóban? És mit mesélnek róla. .érdeklődött Kissoon.. meg fogsz halni. akik gyanítanak valamit. . Sehol máshol nem vagyok biztonságban. . haja. ... akik tudnak. panaszos és kissé nevetséges vonásokkal. Egy időhurokban.Ki vagy te? . és megkeményedett a hangja. . Keresztbe tett lábbal ült a földön. . . .Nagyon kevés ember tud a Shoalról.Elég sokat tudsz. és időnként. .Levelek? Kiktől? .Emberektől. Csak egy-két morzsát. mielőtt még sikerülhetne. hogy ötven éven keresztül csak a pofonokat kapja. .A Hurokban vagyunk. mely mindössze néhány percet ölel magába.Az átvezető utat.préselte ki magából Jaffe. A pattogó tűz túlsó felén egy öregember ült. mint egy bohóc. .Te is a Shoalhoz tartozol? A tűzön túli arc őszinte meglepetést tükrözött. . merre hagyta el azokat az értékes útmutatókat.szólalt meg egy idő után. aki halálosan belefáradt.mondta Jaffe. A legtöbben így járnak.Nem. . Nagy akaraterő kell hozzá. ..Én ismerek párat . .. mondd csak? . hogy azt sem tudja már.A nevem Kissoon. de elhalkult a hangja. és zajosan kiengedte szeleit.Három Az ajtó ugyan zárva volt mögötte. amint ráébredt.Tudni szeretném a nevüket. de a tudata szélesre tárva.kérdezte Kissoon.Megtaláltad az átvezető utat . de hová? . a Tudásról. amikor magához tért. miközben Jaffe megpróbált elég erőt összeszedni ahhoz. . hogy ideszökhessek. hogy megszólaljon. . innen-onnan. Én kötöttem. Még nem igazán.Leveleket kaptam tőlük. melyek mennyen és poklon át idevezették. hosszú és szürke.kezdte Jaffe. vagy legalábbis ami maradt belőle.

amikor az első éjszakádat töltötted az anyaméhen kívül.Oda akarok menni .Bármit is kívánsz cserébe.. amikor a szeretett nő mellett feküdtél.Mindegy. . melyeket Ephemerisnek hívnak. .Igen..(Mit? . .És te tudni szeretnéd. . így van. . merre találhatod meg. de úgy gondolom.Mikor? . .Még nem értettem meg mindent .Akkor már kétszer is jártál a Quidditynél.Jaffe megrázta fejét . .Oké . akkor hol kezdjük? .ajánlkozott Jaffe. .kérdezett vissza válasz helyett Kissoon.Á.Magyarázatot . ..Ezt hadd ítéljem meg én magam . igen. . .morogta Kissoon.Mást sem akarok. felemelve tekintetét a kunyhó teteje felé. . . megkapod.Bizony létezik . és miként meríthetsz erőt belőle.Tényleg? Kötve hiszem. .Voltál már valaha szerelmes? . .Végeztem a való élettel.Nincs semmim.mondta Kissoon.Quiddity a tenger. .Nos. hogy létezik egy tenger. .. . .Igen. csak. Vagy inkább férfi volt? kacagott fel Kissoon. Másodszor.mondta Jaffe lélegzetvisszafojtva..Tudnom kell! A Tudást akarom! . mintha valami a füstben úszva megzavarta volna a gondolatait. . hogyan juthatnál oda. Először akkor.gondolta.Persze.Quiddity a tenger. .A tengernél. . Mit is akarok valójában?) . . azt hiszem..bökte ki végül. És szigetek is vannak rajta.És cserébe a kiokításért mit tudsz felajánlani? . Kissoon szemei ismét rajta állapodtak meg. . azon az első éjjelen. Természetesen. .Ez tisztességes ajánlatnak hangzik.Fogsz is még egy alkalommal.felelte -. a tenger.Hol van? . csak.szegezte neki a kérdést Kissoon.

igaz? Így működnek a dolgok.Valaki így nevezte.Akkor? . akiben kezdett megerősödni a meggyőződés. Három megmerítkezést az álomóceánban. . Ezt mindannyian megkapjuk. .Nos.jegyezte meg Kissoon. hogy megváltoztassam a világot.Lehet. amikor csak tetszik. ..jött a válasz.Igaz? .jelentette ki Jaffe. A Buli Legjava.Akkor már nem lennénk emberi lények. ugye? És a Tudás lehetővé teszi. az egyetlen. hogy átlépd a határt. Ha többet. . megtébolyodnánk. . beléphetek Quidditybe. .Birtoklom? .Honnan szerezted az információid? .Én vagyok a legutolsó. és akkor légy ott. .kiáltott fel Jaffe. A Buli Legjava.Micsoda buli .Akkor oszd meg velem a Tudást! Képessé akarok válni arra.Egyike? ...Neked tudnod kell.Ez az! És miért ne élvezhetnénk ki az utolsó cseppig? Kissoon arckifejezése majdhogynem csodálatot fejezett ki. Ha megszerzem a Tudást. Kissoon.És a Tudás? . . És újra kérdem: honnan szerezted az információid? .A Tudást. .Életed utolsó éjszakáján. Most is azt teszem.Igen. . . Birtoklód? Át tudod adni nekem? .Hát nincs benned semmi ambíció? . hogy nem lehetsz fejlettebb.He? .Nem fogok üres kézzel távozni innen. . .Csak összerakosgattam a darabokat. Ha kevesebbet kapnánk.Te is egyike vagy a Shoalnak . . ahogy a kirakójáték kezdett alakot ölteni a fejében. erről különböznek a vélemények.Quiddity ott van valahol a mi világunk mögött. . hogy az öreg csak a bolondját járatja vele. .Te birtoklód? . .Mit akarsz ezzel mondani? . hát..Milyen kár .mondta -.Ne szarakodj velem! . Jaffe elvigyorodott.. Akkor talán mindent megoszthatnék veled.

amiket a fejemben őrzök. amint elhagytad. Hát nem tanultál semmit? . a Tudás pedig a lakat és a kulcs. az összes ember közül pont neked nem kellene azt mondanod.kérdezte Kissoon.kérdezte. hogy mihez kezdj velük.. nem megyek el üres kézzel. mágia! Ott van mindenfelé. Nekem adnád? A válasz meghökkentette Jaffe-t. hogy nem hiszel. nehézséget okozna nekem belebújnom a te bőrödbe. . . .Azt hiszem.. hogy túlságosan is sok van benned a majomból. de ez mégiscsak egy otthon. . alantas vágyaiddal.Ó dehogyisnem..Itt maradsz. Jaffe figyelte. . Nem adhatom neked a titkokat. . Mi is egy ilyen hurokban vagyunk most.szólalt meg végül Jaffe. A tested. És igazad van.Jaffe. .. igazad van. Az idő összehurkolódik.kérdezte az öregember. Márpedig a Quiddityt meg kell őrizni. . A hihetetlen a normális. Túlságosan hatalmasak és veszedelmesek ahhoz. Nem sok mindenem van.Mi történik velem. amit csak akarsz.. Egy idő után majd visszatérek.Krisztusom. dehogy.Azt akarom mondani.Nos? . Amim csak van. Nem tudnád. amit fel tudsz ajánlani. .A húsod és a véred. .Szexet akarsz? . hogy előmasírozhassanak. Az elménkben hadseregek várják.Nekem adnád a tested? . . A tanúságtételek. És te azt gondolod.Mit? .Nem hiszek neked.Ez az egyetlen. a Quiddity a forrás. Megkaphatsz tőlem bármit.Fohászok! Igézetek! Mágia. Ágyékaink megannyi égen tündöklő nap.Nem ugorhatsz csak úgy be a bőrömbe .Megmondtam.Akkor mit? Nem értem. Lélekként. ahogy Kissoon figyeli a reakcióját. El akarom foglalni a tested. .Azt hiszem én is. De taníts! . . . ha átadom a testem? .Tanúságtételek? . És akkor ismét tiéd lesz a véred és a húsod. Csak bemocskolnád a Quiddityt a saját. .

.Az az én dolgom . Zsebébe csúsztatta kezét. .emelte föl hangját Kissoon. . . Lehet. Megértettem... Vagy kibökni a szemét. Nem vagyok eléggé . Túl késő van már a finnyáskodáshoz.Hiszen teljesen gallyra ment. hogy beszéljen? Talán egyenként kellene levagdosni az öregember ujjait. és megállapodtak a pengén..rebegte. .Igen. akkor muszáj azt tenned. igaz? .. falusi tapló és a körmönfont vén kecske. és ujjait ráfonta a kés nyelére. amíg az agónia rávenné.. Kerül amibe kerül... azt mondtad.Mit akarsz kezdeni a testemmel? . Sok mindent láttam. majom vagy. .Én pedig úgy döntöttem.hogy is mondtad? . ahogy félig lehunyta a szemeit. Vajon hányszor kellene belehasítania Kissoon inas porhüvelyébe. Kissoon szemei felhagytak a sorsolvasással. tettem. vállvonogatása.Ne merészeld! . hogy nem árulom el. hogy le kellene nyisszantani a füleit.A benned élő majmot provokáltam.ha azt mondod nekem.fejlett. Az öregember viselkedése .Tudnom kell.Sokkal többet értek.válaszolt Jaffe. Gondolatai Homerról óhatatlanul is a zsebében bujkáló késre siklottak. Elkezdett talpra állni. leküzdve szédülését . hogy ne merészeljek. csak a színtiszta félelem. . amit mondok.és már nem félek tőled. Igen. percről percre? Ha ez a módja. ide-oda. mint Homernak. Kissoon észrevette a mozdulatot.. fejlett. .válaszolt Kissoon. ő készen áll rá. hogy nem vagyok elég tiszta a számodra. Milyen tökéletesen kiegészítenék egymást: a buta. . . mintha nem akarná vesztegetni még a szeme világát sem egy ilyen érdemtelen látogatóra . Jaffe fogása megkeményedett a markolaton. . Nem volt meglepetés az arcán. A . de véghezviszi a tervét.Mintha egy bikának vörös kendőt lengetnél ..vágott vissza Jaffe. Nincs más választásod. és szemei hevesen rángatózni kezdtek.arrogáns félmosolya. túlságosan is késő. Ha a Tudást akarod.Azt mondtam. mintsem gondolnád . mintha a közte és Jaffe között feszülő levegőből próbálná kiolvasni végzetét..kérdezte Jaffe. .Nem értettél meg semmit..lassan elkezdte előhúzni a kést zsebéből .Homert idézte Jaffe eszébe.

Itt nem onthatsz vért . látva az arckifejezést. .Ez az igazság. nem csak áporodottság. hogy sohase hazudjak. Az öregember leheletének olyan szaga volt. Jócskán alacsonyabb volt Jaffe-nél. . . mely kígyózva tört utat a bensőjébe . csak húst daraboltam. mielőtt az elhatalmasodna rajta. . .A Hurokban nem lehet. karjait kitárva mindkét oldalon. Jaffe lekapta kezét az összeaszott torokról. ujjai és hüvelykje belemart a nyak inaiba. amitől Jaffe-t egy némafilm hősnőjére emlékeztette.Hagyjál békén! . Kissoon most már valóban megrémült.kérdezte .jóérzés elektromos szikraként futott végig Jaffe testén. Jaffe előrenyúlt.) . mintha valamikor minden egyes csontját és ízületét eltörték volna. aki határozottan előrelépett. . Akárcsak óriási és nedvedző szája.Nagy hangsúlyt fordítok arra. Jaffe nem akarta belélegezni. Ez az egyik legfontosabb szabálya a hurkoknak.emlékezett vissza hidegvérrel Jaffe. . és Jaffe volt az. csak némán rázkódott.Butaság . és a férfi madártorka köré fonta ujjait. mint egy halálos beteg szellentésének. és hátratántorodott. Kissoon is felállt. amit Kissoon teste bocsátott ki magából.kiáltott rá Jaffe. A Nyugat Kapujában.hadarta.vagy legalábbis az volt a szándéka. csenevész mosoly jelent meg.hagyta rá Jaffe. miközben a tüzet megkerülve közeledett áldozata felé. Nekihátrált a kunyhó falának. A szorítás kemény volt. testének vonalai furcsa szögekben keresztezték egymást. Értem a dolgom. Szemei már nem voltak félig lehunyva. .A Nebraska állambeli Omahában.Csak nem haladékot kaptam? Most ő volt az. hogy átverték. kifelé köpködve és köhögve magából a lélegzetet. . Kissoon meg sem próbálta játszani az ártatlant. valóságos törpe.Egy évet az egyik vágóhídon dolgoztam . . hogy azután hanyagul újra egymásra dobálják. Volt ott valami. Még egy fenyegetőzést sem tudott kipréselni magából. hanem óriásira tágultak. A levegőben más is volt.Már nem akarsz megölni? . majd a másik kezében lévő tompa késsel elkezdett közelíteni a bal szeme felé.Rohadék! . hogy nem szabad bennük vért ontani. és abban a pillanatban rádöbbent. (Kissoon arcán különös. de nem volt más választása.ordított fel. és vizenyősen meredtek rá. Egy teljes évig mást se csináltam. aki hátrált.

Dehogyis . A Buli Legeslegjavát! Csak maradj! Maradj. Ahogy ezt tette. hogy megremeg a föld a talpa alatt. hogy áldozatát. nem igaz? Elmondok neked mindent. Az asszony Illinoisból. . a félkarú férfi. ..válaszolta Jaffe. . hogy ha még sokáig itt marad ennek a picsafejűnek a társaságában. Akivel mindent megoszthatok. és amiket ismét megkaphat. Maga mögé nyúlt. Mindent bevetett. Valakire. Biztosan sikerül valami megállapodásra jutnunk. .Ne menj el! .kérlelte Kissoon. Jaffe. Nem kellett volna alábecsülnöm téged. Jaffe másodszorra már nem volt vevő a trükkre. Nincs senki.tiltakozott Kissoon. Jaffe elfordította a gombot. és megmarkolta a kilincset.üvöltött Jaffe. a húst és a vért a közelben tartsa.Éreztem a lélegzeted! .Ne nyisd ki az ajtót! . . Sajnálom.szólt rá Kissoon. amit csak tudni akarsz. Szükségem van a társaságra. Úgy tűnt. aki segíthetne neked. akinek mindent elmondhatok. akkor az előbb-utóbb felülkerekedik rajta. . . . megadóan előrehajtva testét.mondta Kissoon.Elmegyek innen. mint korábbi félelme. Kissoon csábítását emlékei segítségével próbálta kizárni tudatából. A többiek halottak. . a hirtelen jött sápadtság nemcsak a napnak tulajdonítható. De te megkaphatod. mint még soha ezelőtt. Olyan régóta egyedül vagyok már. Az élvezetekkel. tudva. és az ajtón túli fény is elenyészik. A tüdejének olyan súlya lett. amiben része volt. Vissza a világba. de az alázatossága éppen annyira színlelt volt.Hibáztam. Ezek felidézése tartotta távol Kissoont az elméjétől. holott Jaffe jól tudta.Nem . ha élve kijut innen. érezte. Itt nincs a Hurokban. Még egyszer megpróbálkozott azzal a furcsa kis mosollyal. Kétségbeesetten hátrált az ajtó felé. Nekem magamnak nincs meg az ügyességem ahhoz. Magaddal viheted.De hát én csak egy öregember vagyok. a svábbogarak cirógatása.Hagyd abba azt a kurva hazudozást! Éreztem! Még mindig érezte.Csak én vagyok. hogy megszerezzem. Belém akartál hatolni! .Van más út is a Tudáshoz . Megtanítlak a Tudásra. . hogy az ajtón túl semmi más nem várhat rá. öklével csapkodva mellkasát.Ne nyisd ki azt .

csak akkor mutatkozik megint az emberek előtt. amíg el nem érte az acéltornyot. részegen az egyik Santa Fe-i sikátorban két sorsdöntő elhatározásra is jutott. minden tudásfoszlányt. Félmérföldnyire onnan a felkavarodott levegő örvénylése jelezni kezdte. majd hirtelen a másik oldalon találta magát. Akárhogyan is.hallotta. minden bölcsességét. keresése mementójaként megtartja szakállát. hogy elérte a Hurok külső peremét. hogy a vén szemétláda most vajon mit talált ki ellene. hogy még azt sem tudja. Negyvennyolc órával később. Jaffe ellent tudott állni neki. hogy valakik benépesítsék ezt a senkiföldjét. Kissoon vagy túlságosan sok energiát emésztett el. és úgy látta. de híján voltak bármiféle jellegzetességnek is. Dacolva a zavarodottságával. ahogy Kissoon utána sikoltott. és a sikollyal újra megmarkolta a zsigereit is. A város utcái. és olyan kulisszákra emlékeztettek. melynek a birtokába jutott Amerika okkult életével kapcsolatban. Jó ötvenméternyire a kunyhótól visszatekintett. mintha tekergő kötélként a sötétség egy darabja kígyózna felé a földön. melyeket még fel kellett öltöztetni a forgatáshoz. és ha majd egyszer eléri a célját. a csendes. Másodszor. melyet asztrálszemei láttatni engedtek a számára. melyekre halványan emlékezett küzdelmes megérkezéséből. azzal az émelyítő érzéssel. Először is. De a szorítás már korántsem volt olyan erős. vagy a düh gyengítette el. Jaffe keresztülfurakodott rajta. Egy gyötrelemmel teli óra elteltével a feltételezés újabb bizonyságot nyert..Ne hagyj el! . mellyel korábban idehozta. saját nyomait követve. mint azelőtt. pokolba a Shoallal). minden rejtelmet. és a visszatartó erő egyre gyengébb lett. csillagfényes sivatagi éjszakában. hogy markába kaparintsa a testét. mely az elmúlt héten serkent arcán. Nem mélázott el azon. . hanem csak rohant és rohant. a Tudás birtoklása érdekében fogja felhasználni (pokolba Kissoonnal. minél távolabb került a kunyhótól. halad-e egyáltalán. nemcsak hogy nélkülöztek mindenféle emberi és járműforgalmat. Az építmény jelenléte erőtlen és rég feladott kísérletről árulkodott.

a legközelebbi tudományos áttörés mikéntjét gyanítva mögöttük. A legfontosabb az volt. Hiszen oly sok egyszerű élvezet fakadt megnövekedett hatalmából. Cikkek taglalták végeláthatatlan özönben. hogy kérdezősködései nyomán felvetődött egy férfi neve. hogy találjon egy segítőtársat. A férfi teóriái voltak azok. élvezetek. Két hónappal ezelőtt történt. és azzal környékezte meg Fletchert. Géniuszát azonban kikezdte a szenvedélye. Jaffe-hoz hasonlóan ő is hitt abban.tudós kollégái nem kis megelégedésére. ugyanabban a mocskolódó hangzatosságban. hogyan veti ki az akadémikus közösség magából az egykori Wunderkind-et. Richard Wesley Fletcher mielőtt végleg kegyvesztetté nem vált . legforradalmibb elméknek az evolúciókutatás területén. A géniusz egyre mélyebben belesüppedt a kétségbeesésbe. hogy meglophatja a mennyeket. míg a nyomára bukkant. melyeket .egyike volt a legeredetibb. mely az élő organizmusokat az evolúció folyamatára készteti. mielőtt megtalálhatná az utat egy következő szintre. Kezdetben elfedte valódi célját. helytelennek moralitását. kinek minden egyes elejtett megjegyzésén ott csüngtek követői. valakit. azok az elméletek. melyek minden részletében összepasszoltak saját ambícióival. a meszkalin és annak származékai . melyek felkavarták.Négy Az önmagának tett ígéreteket nem volt könnyű betartania. akik nem is rejtették véka alá felháborodásukat. ítéli nevetségessé teóriáit. és Maineben rá is akadt a férfira. akinek reputációja tökéletesen alkalmassá tették őt e feladatra. olyan teoretikus. Jaffe óvatosan közelítette meg. hogy apránként felélik erejét. számos washingtoni és bostoni tudományos program vezetője. melyeknek ellent kellett állnia attól való félelmében. aki vele együtt kiveszi a részét a keresésből. és a teljes idegösszeroppanás peremén egyensúlyozott. Fletcher kutatásai annak az erőnek a laboratóriumi izolálását és szintetizálását célozták. Jaffe fikarcnyit sem törődött Fletcher morális álláspontjával. hogy ellátta azokkal a minőségi drogokkal. de ennek a tulajdonságnak Jaffe jócskán bővében volt. miután a titok kipattant. Nem kevés állhatatosságot kívánt.

de Jaffe addig szította a megszállottság hamu alatt megbúvó parazsát. mint egy elhagyatott jezsuita misszió. mesterséges eszközökkel tökéletesebbé tenni a testet. Tizenegy hónappal később. és csodálatos működése reprodukálhatóvá válik. amit ő Nuncíónak. De a legvégső eljárás mikéntje mindig kicsúszott a markából. Olyan ajánlat volt ez. melyek lehetővé tették a Nagy . Legelőször is itt van ez a kapcsolat Jaffe és ő közte. a hírvivőnek nevezett. Richard Wesley Fletcher Baja mellett álldogált. Kezdetben Fletcher lefitymálta az ilyen megjegyzéseket. Ők ketten. ezúttal Fletchernek nem kell akadémikus üvegházban dolgoznia. Mögötte feküdt a Misión de Santa Catrina. ahol a Nagy Mű (ahogy Jaffe szerette hívni) a végéhez közeledett. ugyanazon munkálkodnak. És miután a tűz lobogni kezdett. Szívből hitte. és vele együtt talán a lelket is. melynek egyetlen megszállott elme sem tudott volna ellenállni. és átkozta magát. de hát ezt a vállalkozást már a kezdetektől fogva átszőtték az ellentmondások. Fletchernek mindjárt rengeteg lett a mondanivalója. a témába vágó kutatásaira támaszkodva. az ősi korok nyelvezetét használja .katasztrofális anyagi helyzete folytán oly régóta nélkülözni kényszerült. és folyamatosan termelnie az eredményeket a támogatás fenntartása érdekében. és végül elfogadta Jaffe ajánlatát a kutatások újraindítását illetően. egy. Jaffe ígérte. amiért engedett Jaffe kísértésének. Kezdetben Fletcher nemigen mutatott érdeklődést. Habár ő. Garantálta azt is a megszállottan önpusztító lángelmének. de egy idő után lassan kezdte meglátni az értéküket. ahol az év java részében dolgozott. hogy elkülönítse azt. Azután itt vannak azok az egymásnak ellentmondó alapelvek. hogy megszégyenítse a kétkedőket. Fletcher majd előbújhat a vadonból. míg Fletcher a tudományét. a Csendes-óceán partvidékén meredő gránitszirten. hogy csak pár lépésnyire áll. mígnem idővel az újból lángra nem kapott. mindkettőjük vágya megnoszogatni az evolúciós folyamatot. Nyilvánvalóan kevés annyira valószerűtlen hely kínálkozna egy ilyen. A Nunció immár realitás volt. Csak miután ily módon a bizalmába férkőzött. Jaffe ekkor tett néhány észrevételt saját. jegyezte meg alázatosan. Amikor a Nunció elkülönül. hogy munkássága rejtve marad az avatatlan tekintetektől. tért rá kerülő úton a férfi tanulmányaira. a világ szemében minden bizonnyal istentelen kísérlet számára. Jaffe.az alkimistákét és varázslókét -.

akiknek titkait Jaffe kifürkészte. ugyanakkor szorongatott és gyötrelmes. és kéz a kézben vessék le magukat a mélybe. Neki és a fiúnak (még mindig nehéz volt úgy gondolnia rá. Jó oka volt rá. . ők ugyanazokra a kérdésekre kutatják a választ. hogy semmi nyom ne maradhasson utánuk. Az oromzat meredek. lesz csak bevégezve a munkája. Fletcher túlságosan is tisztában volt az anyagi világ visszásságaival ahhoz. eléggé meggyőzőek lesznek. amiket ő és Raul eszközölt a tárgyi bizonyítékokon. hogy Fletcher az emberiség érdekében reménykedhessen benne. aki támogatta a megalkotását. hogy elvezesse a sziklaszírt peremére. ahogy Jaffe hívta őket). és elsodorja testüket. a diadal pillanatában. aki most is szorgalmasan táplálta a misszió előtt a tüzet -. többet tudtak a dolgok természetéről. hogy most. Az okkultisták. mielőtt az annak az embernek a kezébe kerülne. olyannak kell tűnnie. Csak ezután foghatja meg a fiú kezét . bár a felfedezést lehetővé tévő alapelvek és körülmények kombinációja meglehetősen ritka volt ahhoz. mindössze néhány perc választotta el attól. hogy ebben reménykedjen. mint egy fiúra) olyanoknak kell lenniük. lehetséges bármit is maradéktalanul elpusztítani. hogy a jövő kutatói valamikor újra előállítsák a Nunciót. Baja California vadonjában végzett. Túl sok veszedelmes dolog vár felfedezésre. Ő is csak Jaffe különös. amiket ő itt.azét a fiúét. hogy higgye. akkor hite szerint nem lehet majd egykönnyen rekonstruálni a kísérleteket. és szilánkokra zúztak minden felszerelést. olyan az elpusztítás is: szisztematikus. tűz és víz között.Mű elkészültét. És végül az a tény. hogy elpusztítsa a Nunciót. és ugyan mikor ülnek le egy asztalhoz a tudomány emberei a mágia embereivel (a tanúságtévőkkel. az Örök Ifjúság Fürdőjén. A dolgokat nem lehet nem felfedezetté tenni. mint amennyit Fletcher valaha is sejtett. hogy egyből végezzenek velük. Egyikük sem akadályozhatta meg. Akkor és ott. ez jó pár éven belül nem fog sikerülni. az ólomatyák aranyként megszülető gyermekein. Miután elégették az összes feljegyzést. Amilyen a létrehozás. mint a tökéletes tolvajoknak: úgy kell kifosztaniuk a saját otthonukat. a lenti szirtek elég élesek ahhoz. és kísérlik meg összevegyíteni mesterségbeli tudásukat? És helyesen is teszik. félig intuitív okkult meggyőződéseit összeházasítva saját tudományos metodikájával volt képes életre hívni a csodát. De ha azok a változtatások. mintha a Nunció soha nem is létezett volna. Túl a metaforákon. A hullámzás egybemossa vérüket az óceánnal.

.Atyám? Raul tűnt fel mögötte. Hiszen Fletcher.Mit akarsz? .kiáltott fel Fletcher bosszankodva. anélkül. melyet Nunció halotti máglyájához épített. Obscurum per obscurius. de állhatatos összpontosítása mindig meglágyította Fletchert. A levegőben még mindig lehetett érezni a megperzselődött bőr határozott szagát.válaszolta a fiú.kérdezte immár sokkal lágyabb hangon. Olyan folyadékot szintetizált. és így nagyon nehéz volt olvasni belőle. Saját élete volt.. ahogy ő nevezte: a Hírvivő. hogy jegyzetei szétszóródtak a szélben. hogy helytelen nevet választott.Mi van velük? . Mesterséges eljárásokat keresnek az evolúció felgyorsítására: hogy létrehozzák a saját magán túllépő embert. Ahogy Fletcher követte Rault a misszió bejáratához. látta.emlékeztette Fletcher. atyám. mielőtt újraírja a Teremtés Könyvét. A fiú ismét megszabadult ruháitól.kezdte megint. rávéve (legalábbis hite szerint) a legparányibb sejtet is arra. Sötétséggel oszlassuk szét a sötétséget. Randolph Jaffe-vel Ádám szerepében. tanácsolják. ahogy a tűz hirtelen erőre kapott.amikre ő is feltette az életét. hogy ne tegyél egyszerre túl sok papírt a tűzre? Megragadta Raul karját.Soha nem is voltam. miről beszélnek. és nem is leszek. . mint mindig. Most már tudta. most is figyelmesen végighallgatta.Franc essen beléd! . . ignotum per ignotius. ismeretlennel az ismeretlent. . választ adott a kérdésre. . hogy a magasabb rendű életforma felé törekedjen. Képtelen vagy ezt megérteni? Raul. amiért nem fordított nagyobb figyelmet a fiú tevékenységére. Ez nem az istenek hírnöke volt. akárcsak testének többi részét. Ráadásul megint azt az átkozott megszólítást alkalmazta. hogy tekintélyes bátorságra van a .A szél. El kell pusztítania. de maga az isten. hogy a lángok komolyabb kárt tettek volna bennük. . Saját életereje és ambíciója. az égetőhöz. . és támadása készületlenül érte Rault.Nem megmondtam. melyet selymes szőr borított. Az óceán felől közeledő légáram az elmúlt néhány percben új erőre kapott. . Szeme nélkülözte a fehérjét.Nem vagyok az atyád . Nunció. . még mindig képtelen hozzászokni az ilyen korlátokhoz.A tüzek . Ők tudták. az ő tudománya és az övék közt félúton. Fletcher tudta.. mely bármely élő szervezetben elindítja a továbbfejlődés folyamatát. Miután oly sok évig meztelenül élt.

hadd menjenek. tömzsi teste görcsösen megfeszült. ahogyan újabb széllökés támadt a tűzre. mélyen beletemetve arcát az ember illatába.. és talán nem kellett volna már megtanulnia. Raul már nem próbálta összeszedni a szétszóródott papirosokat.Ne.Legjobb lesz. még azelőtt is. akkor sem lelne bennük semmi értelemre. A fiú hozzátapadt. Alacsony. majd. se szaglása.fiúnak szüksége ahhoz. hogy éppen e megszállottság az.. Igazság szerint dekadens emberi érzékelését csak úgy lehetett valósághűen leírni. . csak amiért az szándékosan semmibe sem vette? Nem kis mértékben éppen e perverzitása volt az.Igen. A misszióhoz mindössze egyetlen út vezetett.. . hogy nem volt se hallása. Még ha egy-kettőre rá is akadna valaki. ami arra bátorította Fletchert. Senki más rá nem vette volna erre. és felkapta a fejét. hogy repüljenek.. minden bizonnyal még azoknak a jezsuitáknak a kifejlett mazochizmusát is keményen megadóztatta annak idején. mely meredeken tört felfelé a domboldalon. hogy eltöröljön maga után minden nyomot. . Csak saját megszállottsága hajtotta előre. ahová akarnak .. Raul. hogy elrabolja tőle naplójának gyötrelemmel és ihletettséggel teli lapjait. A fiú úgy döntött.Jön felfelé a domboldalon. miután valószínűleg itt sem találtak rá Istenükre. Fletcher jobban ismerte Rault annál. akik az utat és a missziót idefenn létrehozták. ami eléggé valószínűtlen ezen a kopár tengerparti nyúlványon. ezt a trükköt mindig bevetette. ahogyan előző inkarnációjában is tette. ami ilyen végkifejlet felé űzte tragikus életét? A fiú elszakadt Fletchertől. Fletcher bűnbánóan karolta át a vállát. hogy megkérdezze. hogy a Nunció kiragadta volna korábbi állapotából... felejtsd el őket.Hol? . mely irányból közeledik látogatójuk. hogy felülkerekedjen a tűztől való természetes félelmén. hogy megkérdőjelezze megérzéseit. . és visszafordult a tűz felé. Arra sem volt szüksége. . hogy rajta próbálja ki a Nagy Művet: hogy az emberszabású majom suttogó emberi természetét a Nunció segítségével üvöltéssé fokozza.Érzel valamit? .kérdezte Fletcher. A levegőt szaglászta.mondta neki . ha hagyjuk.. hogy nem hallja meg..Mi az? . A barátságtalan terepen kígyózó ösvény. . Hányszor is nevezte Fletcher a majom Rault szerencsétlen állatnak.mondta Fletcher. Atyja kedvéért tette csak meg. . kiürítették a helyet.

akkor biztosan megtalálták már hőn óhajtott szentségüket. Fletchernek fogalma sem volt róla. hogy a Nagy Mű veszélyben forog. meg kell ölnie Rault. Csak azt nem. csak lábjegyzet a zenéhez képest. Másodszor. és ezek elvégzéséhez is hatékonyan kell munkálkodnia. Jaffe azért választotta ezt az időt. . Minden rejtelem. ahová nem hatolt be a Nagy Művet övező összevisszaság. . átvágva a káoszon. Tudta. Kétségtelen.Miért most? Miért most? Buta kérdés volt. A szék az ablak elé lett húzva. Senki más nem tudott a jelenlétükről idefenn.Meg fogunk halni? . Raul követte. majd valahogyan meg kell szabadulni tőle. hogy ez fog következni. Az egyszerű cella mindössze egy asztallal. mert tudta. az égboltot kémlelve. ez is egyike Jaffe tanúságtételeinek. amelyet Fletcher ügyes trükként rendezett el magában. a fiókból. hogy olyan helyen is ott legyen. Csak két feladatra maradt idő. Olyasfajta elmejáték. mert a fiú elváltozott belső rendszere szakavatott vizsgálódók előtt felfedheti a Nunció működésének természetét. és közben az isteni Mozartot hallgatva. Ez csak Jaffe lehetett. mellyel boldogan töltötte ki bosszúját a helyen. be a belső szentélybe. Fletcher előhúzta a pisztolyt a meszkalin mellől. . gondolta Fletcher. ahol valójában nem volt jelen. Elsőként. egy székkel és egy antik sztereó berendezéssel dicsekedhetett. hogy Fletcher és a fiú bevégezhesse tervét. ahogyan életében oly sok mindent. mondta Fletcher mindjárt a legelső tanításaként. Már csak egy lövésre maradt idő. sem égbolt-kémlelés. Megvolt a maga módja rá. mezítláb átgyalogolva az összezúzott műszereken és szétforgácsolódott bútorokon. Jaffe-nek jó pár percébe fog telni. A zene mindenek előtt való. ugyanazzal a gyakorlattal. Tehát egy férfi közeledett az úton. amíg felér az ösvényen. hogy ennyire hamar. mely a misszió épületében található. abban a három kék folyadékkal teli fiolában. mint önmaga kutakodó visszhangja. férfi és fiú itt ücsörgött. Már nem lesz több magasztos Mozart. de ez semmiképpen nem volt elegendő ahhoz. mielőtt még a Nunció céljának és következményeinek megértése megrontotta volna Fletcher diadalát.kérdezte Raul. el kell pusztítania a három fiolát. Mindkettő létfontosságú.Legyen átkozott! .Ha a szellemeik még itt kísértenek. sem szeretetteljes tanítgatás. . hogyan csinálja. Ez volt az egyetlen hely. A Raul sikeres átalakulását követő legelső napon. mely egyenesen az óceánra nézett. Oda tért most vissza.csattant föl Fletcher.

Bár kevés anyag maradt. Napokon és éjjeleken át tervezgette. . A fajok hosszú fejlődése valaha az óceánból indult. hogy együtt tesszük meg. Amint végzek itt. Jobb lesz.Ki kellene mennünk a peremre .Tudom. és annak kapcsán érzékelte először . Nekem. ha kapcsolatba kerülne a földdel? A legjobb és valószínűleg az egyetlen lehetőségnek az ígérkezett. hogy együtt. hogyan szabadulhatna meg a legbiztonságosabban tőle. akár holtan. .Nem.Jesszusom.Kérlek. Vajon mi történne. atyám. . hogy a dolgoknak az idők során mássá kell válniuk. és Fletcher célzásra emelte pisztolyát. hogy szabadjára engedje az evolúció pusztító erőit bármilyen rendszerben. és sikerült is elérni szándékát. . . Ő mégis vadul tüzelni kezdett. mely megfertőződik vele. És ha elszakít tőlem. Nincs elég időnk.Igen. de ennyi is elég volt ahhoz. .Megígérted. . mielőtt csatlakozom hozzád. ha ezeket az értékes perceket a Nuncióra áldozza. én nem vagyok az apja senkinek! A kirohanás szétfoszlatta a pillanat varázsát.Tudom! De nem tehetek mást.. akár élve..Nem vagyok az apád! Egyszer és mindenkorra. a fiú átcsusszant az ajtónyíláson.a milliárdnyi tengeri állat konfigurációinak tanulmányozásakor -. . hogyan működik benned a Nunció! Szavait ijesztésnek szánta. . Keresztülvágott a laboratóriumon. Hiba lett volna ezt a maradék kevés időt is Raulra vesztegetnie. .. Tett egy lépést hátrafelé. nekem még van egy kis elintéznivalóm.Nemsokára vele leszek . Volt valami megnyugtató teljesség ebben a megoldásban.. Raul! . .. Fletcher félredobta a pisztolyt. Közeledik. fel fog használni.De azt mondtad. Tudta.sürgette a fiú. mielőtt a harmadik lövés eldördülhetett volna. A golyó a falba fúródott. másodszor is elsütve a fegyvert. Raul felzokogott.kiáltott fel. ha a Csendes-óceánba üríti.. és arcát eltorzította a rémület.szólt elszántan Fletcher.Megesküszöm rá. Szét fog trancsírozni. hogy nem öntheti csak úgy ki. és eltűnt a szeme elől.. majd Fletcher nekirugaszkodott az üldözésnek. és kiért a napfényre. Hogy rájöjjön. . A fiúnak előnyére vált majomszerű mozgása. Mielőtt még Fletcher célba vehette volna.

Az oldatok folyamatos mozgásban voltak. hogy megkaparintsa a tartót. A három fiola Nunció révén ő adhatná meg a természetnek a választ. mit teremtett. hogy ne nyűgözte volna le egy ilyen jelenség. Végbe akarta vinni a csodát azon a testen. akit nem érdekelte tudása alapelveinek a megértése. amennyire csak tudott. de hogy képes az öngerjesztés olyan mérvű jeleit mutatni. így a hatása is elhanyagolható lenne. csak felgyorsítani a dolgok fejlődését: bundává alakítani a pikkelyeket. mint most is . Amint Fletcher kinyúlt. hogy elpusztítson egy ilyen csodát. Megállt menet közben. olyan mágus. ahhoz még túlságosan is a tudomány embere volt. a valamikori mészáros és a Döglött Levelek bontogatója. hogy megfossza a világot egy ilyen csodától? Vajon a folyadék étvágya valóban annyira természetellenes? Hiszen semmi mást nem akart. felkúszik az ampulla üvegfalán . A jelenések tolvaja volt. mintha saját belső hullámverése keverte volna fel őket. Odament a padhoz. hogyan mer egy pillanatot is késlekedni? Erőt merítve megerősödött hitéből tett egy újabb lépést a fiolák felé. Eszelős aktivitással reagált. ahol a fiolák várakoztak tartójukban. mint della Francesca égboltjai. döbbenten eszmélt rá a folyadék valódi szándékára. Nem egyszerűen a menekülésre vágyott. és a szándékával is tisztában lettek volna. és talán szellemmé a testet. Tényleg joga van ahhoz. Talán még a gondolataiban is képes olvasni. csak az. bár a Nunció a szó szoros értelmében csak csepp lenne az óceánban. Mi ebben a bűn? Azután eszébe ötlött az omahai Randolph Jaffe. hogy megvan-e a joga ahhoz. hússá a szőrmét. És mintha tudták volna. hanem az.az teljesen bámulatba ejtette. szerető ember kezében a Nagy Mű életre hívhatná az egyetemes pápaságot. Csakhogy Jaffe nem volt szeretetteljes. sem jó szándékú. hogy a fluidum hatalmas erővel bír. Azt mindig tudta.mint amik valójában. hogy közeledik. A Nunció tudta. olyan magasra kúszva a falakon. más emberek titkainak gyűjtője. Oly kevés elképzelése volt arról. mely pusztulásra kárhoztatta. Meggyőződése lassan kezdett elenyészni. Egy ilyen ember jóra használná fel a Nunciót? Egy jó szándékú. hogy bántani akarja. hogy általuk váljék hatalmasabbá. Mindezt figyelembe véve a kérdés nem az. Palackba zárt Isten. ahol minden ember közvetlen kapcsolatba kerülhetne saját Teremtésével.melynek során úgy tűnt. tejkéken. . tajtékozva tiltakozott rabsága ellen.

Hallotta a zenét. kezét arca elé tartva. és egyenesen a lelkébe hatolt. hogy hasznát vehette volna. de volt egy különösen nagy vágás. . Nem is volt valódi érzés. Hátrébb botorkált. mintha valaki egy szöget vert volna bele. ahogy az üvegszilánkok a tenyerébe vájnak. Azután egészen másfajta érzés köszöntött rá. Fletcher érezte. az egyik ampulla szétrobbant. Mielőtt visszaránthatta volna kinyújtott karját. Mint Mozartot hallani.Újra akarta teremteni Teremtőjét. de a kábaság és a kín csak egy pillanatig tartott. Számtalan sebet látott tenyerén. vagy védekezhetett volna. A fájdalomtól megszédült. és tudta: többé már semmi sem lesz ugyanolyan. és a Nunció testére fröccsen. Túlságosan triviális lett volna így megközelíteni. olyan volt: a zene áthaladt a fülein. A tisztánlátás túl későn jött ahhoz. mely önkéntelenül is arra emlékeztetett.

még többet ígérve. hogy Fletcher minden igényét kielégíti. hogy térjen vissza tanulmányaihoz. Mit is mondott az a nő Illinoisban. Látták a tekintetéből. Gyarlóságai és kétségbeesése sebezhetővé tette ugyan. hogy szerény mennyiségű meszkalint is hozott neki. vagy áhítatból. és ezáltal bizonyságot nyert az a napok óta az agyában fészkelődő gyanú. amire kérte őket. Már abban a pillanatban tudta. és kezdjen neki újból kísérleteinek. amikor először belebotlott Fletcher radikális teóriáiba. Mind a négy alkalommal azzal próbálta megpuhítani. De a meggyőzés mostanában egyre könnyebben ment a számára. lassan araszolva felfelé. Négy alkalommal is visszautasította Jaffe ajánlatát. és saját magát is ott. hogy jöjjön elő rejtekéből. Látott egy időn túli helyet. hogy a Nagy Mű egy ilyen civilizációtól elzárt helyen szülessen meg. igaz? Ez sokkal igazabb volt. és hogy mennyire vágyik már a közös munkára. de azt tették. mint bármikor ezelőtt. . ahová a Tudás utáni eszelős vágya űzte. mind Fletchernek. habár nem kevés meggyőzőerőt követelt a részéről. hogy milyen nehéz volt neki egy ilyen elveszett géniusz nyomára akadnia.Öt Randolph akkor vette észre a misszióból felszálló füstöt. mégis sikerült megőriznie a szabad akaratát. hogy annak a segítségével csaphatja be a rendszert. Az emberek mindezt jól tudták. ha egyszer hagyja végre meggyőzni magát arról. mely a közé és a Tudás közé férkőzik. habár Jaffe minden egyes alkalommal emlékeztette rá. Egészen a mai napig tökéletesen megfelelt mind neki. Kétsége sem volt afelől. Felpörgette a dzsip motorját. átkozva a kerekek által felvert porfelhőket. A Hurokban tett látogatás felszította a szemében lángoló tüzet. amint befordult az első kanyarba a felfelé vezető hosszú ösvényen. De Fletcher a kezdet kezdetétől fogva kivétel volt e szabály alól. és megesküdve rá. akinek a nevét már sohasem fogja megtudni: Valami rendkívüli dolognak voltál a tanúja. hogy alkalmazásába fogadott géniusza lázadásra készül ellene. habár sohasem öntötték szavakba gondolatalkat. hogy ezen az isten háta mögötti helyen is biztosítani tudja Fletcher részére azokat a kifinomult laboratóriumi eszközöket. az. és vagy félelemből. amiket az megkövetelt a feladathoz.

egyenlőtlen küzdelem bontakozott ki. Magára hagyta Fletchert. Mi van akkor. hogy végrehajtsa a szükséges teszteket. Megvertem végül is rá volt kényszerítve. nagyobb gyakorisággal kezdett feltűnni. mielőtt újabb kísérleteket folytatnának. Egy alkalommal Fletcher még azzal is megpróbálkozott. melyet az olyan magasztos guruk avagy holdkóros sámánok állítanak elé. csak hogy kielégítse a férfi tudományos kíváncsiságát. a Nunció ocsmány. Tanulmányozni akarta a fiú testére gyakorolt hatását. hogy kipróbálja magán a Nunciót. melyet Fletcher párlata. rosszul táplált teste olyan férfit takart. Azt javasolta. Jaffe magára hagyta a maestrót. abban a dicsőséges pillanatban is érezni lehetett a jeleit annak az összeroppanásnak. néhány hónapnyi további munkára van szükség. Még akkor. de Fletcher ezt ellenezte. de kétségkívül emberi gyermekké formált. hogy nem figyelt oda ezekre az intő jelekre. egy majom). de minden hónapban csak egyszer látogatta meg. Fletcher nem volt harcos típus. meszkalin. Csakhogy Jaffe olyan átkozottul elégedett volt önmagával. hogy egy időre lehűtse Jaffe kedélyét. hogy az ilyen alantas lényektől távol tartsák a Szentségek Szentségét. mielőtt Jaffe vállalkozhat erre a kockázatos lépésre. hogy hozzáférést engedjen a misszióhoz. Minden alkalommal huszonnégy órát töltött Fletcher társaságában. De Fletcher segítségével kicselezheti a gurukat. Minden egyes alkalommal kevésbé örültek a jelenlétének. amit és amikor kérte. Odabent Jaffe azután megtalálta a majmot. immár hetenként visszatérve a . A Nunció túlságosan is szeszélyes. Görnyedt. a levelekből leszűrt gondolatát a problémával kapcsolatban. megérezve. biztosította számára az ellátmányt (tengeri csillag. Ebben nem volt semmi újdonság. A férfi nyugtalan volt eredményei miatt. aminek végül Fletcher minden bizonnyal megadta magát. miután Fletcher útmutatásai alapján felállította a laboratóriumot és felajánlotta néhány. hatalmat szerezhet a hátuk mögött. akit kora ifjúságától kezdve tanulmányai kötöttek le. ha egy héten belül halálos lesz a fiúra nézve? Vagy egy napon belül? Az érvelés elég meggyőző volt ahhoz. hogy egyszerűen kizárja a misszió területéről. és a Tudás alig várja majd. mely után rövid. Elsőként. A Nagy Mű segítségével felülemelkedhet bármelyik önjelölt bölcsön. mint Kissoon. mondván. akik mindent elkövetnek. hogy a kutatók a misszióban kezdenek valamiféle konklúzió felé közeledni. hogy a kezei közé hulljon. és ő megosztotta vele a hónap akadémikus pletykáit. Tizenegy ilyen látogatás után. bizonygatta.hogy a Quidditybe vezető út feladatokkal és próbatételekkel van kikövezve. együtt ittak. ott és akkor. tengeri sün.

a celláig. hogy csak néhány satnya jukkát volt képes táplálékkal ellátni. hogy egy télen az óceán minden bizonnyal a magáénak fogja követelni. profilja is a rég ismert beesett. a földet hamu borította. Minden ablak tárva-nyitva állt. ugyanakkor feltételezte. hanem a Nagy Mű miatt. A helység romokban állt. egyenesen a napba bámulva. Jaffe átbotorkált a romokon Fletcher kedvenc szobájáig. és a rengeteg trópusi madár fülsüketítő zaja az égen.misszióhoz. Semmi sem volt olyan. hogy annak mesterműve felett érzett büszkesége meggátolja majd abban. amit idefelé jövet érzett. ahol a tüzek túlságosan közel merészkedtek hozzá. Ha Fletcher végképp elveszítette a fogását az épelméjűségen. miközben átlépett a nyitott ajtón. hogy fegyverrel a zsebében keresne választ kérdéseire. és a rendszertelenül elszórt tüzek között leindult a misszió felé. mint azelőtt. a forró és sós csendes-óceáni levegő keresztül-kasul átjárta a helyet. Örült. Lelépett a dzsipről. mely olyan száraz és homokos volt. nyilt félelemmé változott. nem saját maga. mely még a homoknál is terméketlenebb volt. akkor talán arra is rákényszerül. mint mindig. amelynek jobb szeme világa elveszítését köszönhette. melyet az egyszer (a meszkalintól feldobódva) a szíve csücskének nevezett. borotválatlan arcról . hogy nem jött fegyvertelenül. Ugyanabban a lekoszlott ingben és túlméretes nadrágban merengett ott. hogy a szél a megpörkölődött lapokat hozta felé a földön. hogy megpróbáljon mindent visszacsinálni. a kitárt ablak előtt ücsörögve. életben. hogy fegyverrel szedje ki belőle a Nunció formuláját. Ma csak a papírra vetett szavak keltek szárnyra. ami olyan közel épült a sziklafalhoz. Jóllehet minden egyes látogatásakor egyre nyilvánvalóbbá vált számára a tudós egyre romló állapota. hízelgéssel vagy csábítással szedett ki a különféle akadémikusokból elpusztult. átkozta magát önelégültségéért. Nem ez lenne az első eset. Néha egyszerűen nincs más út.melyeket Jaffe tekintete fenyegetéssel. Most. A misszió falait füst szennyezte be. a misszió. a ki tudja hány százezer dollár értékű tudományos berendezés . az asztalokat egyetlen karmozdulattal söpörték tisztára. A föld. Mindig is volt valami apokaliptikus ebben a helyben. és a nyugtalanság. A férfit ott is találta. Fletcher nevét kiáltozta.

Én nem mondtam. Rosszullétet érzett.Beteggé tesz.kiúszott a fókuszpontból. Rosszabb a helyzet.Igen mi? . habár a szavak még mindig ott voltak. . El kell menned.Igazad van. Mintha Fletcher túlságosan is saját maga lett volna. .is a megszokott. hogy felvegye a versenyt a férfi túlságosan is átható valóságosságával. képtelenül arra.Menj el kérlek . Jaffe.akik mindegyikének csak egy négyzetcentiméternyi darab jut a megörökítenivaló modellből . az ablak.. A gondolataidba. hogy Jaffe-t a küszöbhöz szegezze.Az érzés kölcsönös. mint gondoltam. Még így is átkozottul tisztában volt vele. .kezei az ölében.Nincs is rá szükség.És igen. ha rád kell néznem. akinek minden egyes pórusa és redője Jaffe sajgó retinájának figyelmét követelte volna.mi lehetünk az égbolttá? ...Miről beszélsz? . . hogy a torzszülött. még a szék is. akihez beszél. melyek egyetlen szőrszálukkal követték émelyítő részletességgel az eredetit. Testhelyzete . .. Belelátok a fejedbe. amint megtörténik. Az érzékei csordulásig teltek. ez volt az: . .jött Fletcher válasza.Miféle csodát? ... . amiben Fletcher üldögélt . Jaffe lehunyta szemeit a portré láttán. Jól hallotta.olyan ecsetekkel. Nincs többé szükségem a torkomra. ahogyan Jaffe korábban már számtalanszor látta. vajon ezt kérdezte? Igen. .Nyisd ki a szemed! . A szoba többi része . Látnod kell a csodát. hogy a szemét kinyitotta volna. Mégis.De hát miért? . anélkül. Jaffe megpróbálta megragadni őket. A hangerő fokozatosan elenyészett... ami elég volt ahhoz. mi lehetünk az égbolttá?. Túlságosan tökéletesnek látszott a kép: a napba meredő szemlélődője. . nem használja sem az ajkait. . a portré ezernyi miniatúrafestő alkotásának tűnt . És mégis mutatkozott valami árnyalatnyi különbség. háta begörbítve . A sötétségben azután meghallotta Fletcher színtelen hangját. sőt még őszülő copfja (egyetlen áldozata a hiúság oltárán) is a helyén. valami aprócska hiba a képben.Rossz híreim vannak . ki kell nyitnod a szemeidet. sem a nyelvét.kérdezte Jaffe.mondta Fletcher. de azok kicsúsztak ujjai közül.árulkodott..a falak.szólt alig hallhatóan.

Vagy egyszerre mindkettővé.Hmm. Jaffe. A jelenet ugyanaz volt. Megláttam a kinyitott ablakot.Mégis a fejedben beszélek . . . Ő vett el engem.mondta kissé fennhangon Jaffe. Úgy tett.jelentette be Fletcher Jaffe fejében. .Semmi meglepetés. Ezért próbáltam meg távol tartani a tudást a kezeidtől. és hajtják előre. Előre ugrottál pár ezer évet az időben. . ugyanolyan vagy. Neki saját élete van.Az szeretnék lenni. . De ő elterelte a gondolataimat. és azon merengjek: lehetnék-e. Ő vett rá. hogy felhasználják. de ő nem hagyta.jegyezte meg Jaffe.Mindent megváltoztat. Korbácsként suhint végig a világ hátán.De hát egyáltalán miért akartad elpusztítani? Hiszen ez a Nagy Mű. mint amikor behunyta a szemeit.Nekem úgy tűnik. ahogy Fletcher kívánta. . mert nem úgy működik. hogy mindkettővé.. amiket nekem mondtál? . csak a félelmetes befejezettség. amivé lenni szeretnénk. ahogy gondoltam. az előtte üldögélő férfi. . vagy éppen amitől félünk. Egyszerűen csak felgyorsítottad a folyamatot. . . . . hogy kipróbáltad magadon? .. és ez igazán kár. A szélesre tárt ablakszárnyak. . . Jaffe. Azzá tesz bennünket. hogy felhasználhasson. A Nunció tett ilyen ábrándozóvá.Én nem vettem el. Meg akartam akadályozni.Igen.Mindazok után.kérdezte Jaffe.Tettem ilyet valaha is? . A szellemet veszi célba.kérdezte újra Fletcher. hogy becsapjál engem .Úgy érted. A gondolataink inspirálják. .Bennem ennél sokkal több ambíció lakozik. Az arca fikarcnyit sem mozdult. Ez nem a húsra és a vérre hat.Ő vett rá arra. hogy csak üljek. .Hát légy az . .Azért. legfeljebb csak afféle mellékhatásként. .Te nem változtál meg .. Még az ajkai sem rándultak meg.Elvetted tőlem! Nekem kellett volna megkapnom.Azt akarja.Így hát a telepátia a fajok jövője . hogy amivé válni fogunk. Sem a szempillái. Nem volt ott más. . benned több.emlékeztette Fletcher.töprengett Jaffe. én az égbolt? .A Nunció bennem van . El akartam pusztítani.élcelődött Jaffe. lehet. . Igen. ez minden.Lehetek én az égbolt? .Csak nézd. Jaffe. Semmi sem változott. . és muszáj volt kinéznem rajta.

bárcsak megtetted volna. hogy levetkőzheti magáról ezeket a gyászos hamvakat.fakadt ki Jaffe.válaszolta Fletcher.Sajnálom. Jaffe. . igaz? Ő is meghalt? . Zavarosak a dolgaid.De azt kívánod. Érzem benned a gyűlöletet.De kérlek. ha lett volna rá lehetőségem . ahogy előrelépett. engem is . és ő is akar engem.Az ott egy nyeles kés a zsebedben . fehér és vörös .Mert az utadban állt.mondta Fletcher. hogy félrevezesse a férfit.kérdezte -.Nem.Itt van nálad? Milliónyi apró tűszúrást érzett a bőrén. . gyötrelmes sóhajt. Rátette a kezét a férfi vállára. Fletcher még mindig ott ült a székben.Igen. . Veszedelmes ember vagy. hogy a por elszállt. .Most azonnal! . tudta. ne.mosolyodott el Jaffe.. Most. hogy egészen mostanáig nem is sejtettem. mire van szükséged. gondolom.válaszolt Fletcher. . Az érintéstől az alak szertefoszlani látszott. .Megérdemelte.kérdezte. De a teste most fehéren izzott. . és a színes szürke.Megérzem. de a Nunció iránti olthatatlan vágyában ügyet sem vetett rá. . De most már beléd látok.Én is akarom! . melyet. nagyon zavarosak.Túlságosan fényes vagyok? .. hogy látsz? .Akarom.porszemcsékből álló felhő pollenviharként örvényleni kezdett körülötte. ahogy korábban is.kiáltott fel Jaffe. mígnem minden ragyogását elhomályosították. .Nem . hol van a maradék? Ugye nem vetted be mindet? ..Tehát.Ahogy. A Nunció kimosta belőle a képességet. most már megállíthatatlanul közeledve a szobában. .) . A fejében meghallotta a géniusz nevetését. (Megállt egy pillanatra. Olvasok a múltadban. . .Te megöltél egy embert . nem az ő kára váltott ki. melyek születése óta gyülekeztek a testén.Tudom . Fletcher lejjebb vette a lángot. addig halmozódva.A Nunciót akarom . majd kiengedett egy hosszú.. .tört fel belőle végül. Látok itt más valakit is..kérdezte Jaffe. . hanem pusztán az a felszabadító érzés.Hol? . hogy ne emeljen ujjat Fletcherre. mennyire veszedelmes. . Megöltem volna. Kissoon. mintha belesétált volna egy láthatatlan szúnyogfelhőbe.. . Azt hiszem.. Az érzésnek figyelmeztetnie kellett volna arra. vagy csak ennyire örülsz.

Minden kegyetlenség. Hízelgése meghazudtolta Fletcher félelmeit. Az erők. mind újjáalakulnak. Az alak felemelkedett a székből. A Nunciót kevéssé vagy egyáltalán nem érdekelte. minden félelem. és átlépett a laboratóriumba. melyben képtelenné vált arra. Soha semmit nem akartam igazán. ami benned van. de az kitért az érintés útjából. Hát nem érted? Semmi nincs odakint. amint a Nunció felcsapott. A Nunció alig várta az érintést. hogy korrigálja tévedését.esdekelt megint -. az csak egy sokkal mélységesebb változtatás mellékhatásaként következhetett be. Randolph Jaffe a haszonélvezője ennek a kölcsönhatásnak. . És én? Én sohasem tekintettem másként a testemre. amit meg nem álmodunk előtte.tiltakozott Jaffe. csak mint közvetítő közegre. Szétfeszítette az üveget. és kinyúlt a legközelebbi fiola felé. ami nem idebent kezdődik. a Nunció felugrott üvegházában. A pillanat.. ugyanaz a pillanat volt. Ez lesz az.Elfordult. minden ostobaság. hogy használjon! Fletcher kinyújtotta kezét Jaffe válla felé. Jaffe. Semmi se valódi. Jaffe. mint egy kutya.Könyörgöm . melyek tartalma forrni látszott az üveg mögött. Jaffe tudata elborzadva talált önmagára. Az anatómiára . minden gyávaság.Az elmét változtatja meg.. habár Fletcher arckifejezéséből ítélve fizikai gyötrelmet okozott neki elszakadni a látványtól. hogy érintésével közvetítse üzenetét. . Ha mégis így tett. amik téged formálnak. Ő. hogy beavatkozzon a sejtek rendjébe. A Nunció aláveti magát az akaratának. és ahogy közelebb lépett hozzájuk. hogy Fletchernek igaza volt. Gondolj ebbe bele.Gyönyörű . és felugrott. Szemei szinte azonnal rátaláltak a padra és a tartóban sorakozó két fiolára. aki meg akarja nyalni gazdája arcát. Túlságosan sok lenne neked. és visszafordította a portré felé. Talán a lelket is. csak szar. . De te. Fletcher utána szólt. melyben rádöbbent. Könyörgöm. A fejében tovább visszhangoztak Fletcher figyelmeztetései.mondta Jaffe. amit a Nunció fel fog nagyítani. A koponyájában visszhangzó alázatos esdeklés egy pillanatra megállította Jaffe-t. hogy találkozzon a bőrével. Te! A te elmédben más sincs. . Fel vagy erre készülve? Én nem hiszem. . csak hogy én lehessek az égbolt.Az én számomra nem létezik a túl sok . ne engedd.

mikor minden csak csalás meg átejtés. ezúttal felerősítve. ha ez a kielégülés kárt tett a hordozó közegben. és megakadályozta abban. majd . Gyűlölte a kicsinyeskedőket és a politikusokat. és amúgy sem vezet sehová. az emberek.a nyugalomban és biztonságban . Sérelmei éltették. de a Nunció máris hatalmába kerítette agykérgét. Többé nem volt helye imádságnak. A Nunció mindent sarokba szorított. Nunció volt az Isten. akik azonnal elfelejtették nevét. Nem tudott meghalni sem. Nem vesztegetett időt az ujjízületek tökéletesítésére vagy a végbelek tekeredéseinek kiküszöbölésére. mely annyira éhezte az átalakulást. Jaffe segítségért akart rimánkodni. . amikor az élet először megérintette testét. Az elmét. kétszer is. mely önnön magasztalására használta a testet. És jöttek állásai. miért éltek vagy miért bajlódtak azzal. hogy e vágy beteljesülésének legbuzgóbb. újra meglátogatva jelentéktelen omahai életének állomásait.azután ismét felkapta élete örvénye. hadd duzzadjon benne egyre a harag. Az elmét vette célba. most e testben. legleleményesebb kieszközlője lett. ami akadályozta volna művét. A gyötrelmes nosztalgia pillanatát kiélvezve . Tudatos életének kezdetétől elfojtott harag munkált benne. Mindez újra rázuhant. és megkezdte visszaútját. Valaha üvegbe zártan. hogy a világra segítsék. és melyek felőrölték életét. és engedte. egészen addig a pillanatig. mindeközben vadul átkozta őket. Döbbenetes. míg el nem érkezett anyja méhének vizeihez. Elsőként visszájára fordította emlékezetét. Megint látta szülei lassú haldoklását. sebei dicsőítették. holott a teste olyan hevesen rázkódott. visszalőtte az időben. melyeket képtelen volt megtartani. miért született meg . mint egy szempillantás alatt meghízott rákos daganat. nem szépségsebész. az egymást követő karácsonyok. nem értve.miért kellett bárkinek is megszületnie. felidézve minden emlékét. hogy minden másodpercben széthullással fenyegetett. melyek múlásának csak növekvő kora állított emléket. kívül estek gondolatain. és ő újra képtelen volt kitartani mellettük. hogy egyetlen értelmes szót is kinyögjön.gyászolni őket. Az apró változtatások. Megint szerelembe esett. még akkor is. emberformáló művét. melyeket e rendszeren eszközölhetett volna.zsákutcaként tekintett. akik mindig megkapták a lányokat meg a diplomákat. az eredményeseket és a csábítókat.miután eltávoztak . Evangélista volt. Az elmét. Mindeközben jottányit sem került közelebb a megértéshez.

Kinyitotta a szemeit. és meglátta magát odalent a padlón. melynek még fundamentális alapelveiben sem volt közöttük teljes az egyetértés. habár csak a felszínt karcolta meg. mely ennyire ellentéte lett volna egymásnak. Fletcher jelent meg a képben. és felnézett a férfira. és öklével keményen az arcába vágott. melyen járva minden egyes lépéssel csak tovább erősödött. Jaffe felsikoltott. koponyájára préselve kezeit. zsúfolásig tömve a Döglött Levelekkel. Viszont mostanra Jaffe tisztán látta ezt a mechanizmust. Úgy tűnt. Gyötrelmes volt ugyan a Nunció tanítása. És jött a bizonyság. megkezdődött. a Santa Catrina misszióba. A kép kettévált. hogy legalább időleges választ kapjon. teljesen más színben látva Fletchert. aki lehántotta magáról kérgét. az álomtenger felé. ahonnan haragja tápot és kifejezésmódot merített. a Shoal Medálja hullott a kezei közé. bár Jaffe nem hallotta a szavakat. de felnagyította. hoz-e értelmet az elvérzés. Ő már nem volt Randolph Jaffe.Majd a szoba a keresztúton. valamiféle beszédet intéz a testhez. saját múltja üvegén keresztül. amint a padlón fekvő anyag magáénak követelte különvált szellemét. még fél szemét is feláldozta a nap oltárán. felemelte karjait. akik zavarodottságukat használták tőrként. az egyetlen. A bosszúért. Titkos jelek és kódok. Rejtelmekbe botlott. . összegörnyedve az üvegcserepek közt. ahol kíméletlen dühe parttól partig verődő visszhangra lelt a hozzá hasonló. Kétségkívül valami felemelő szónoklatot tartott az emberi erőfeszítések hiábavalóságáról. és az út. Hogy megszerezze. majd felhasználja a hatalmat. és csak a sötétséget szerette. és amely Los Alamoson és Hurkon keresztül végül elvezette ide. mint az imént az ablaknál ülő portré. Egymás végzetei voltak. Ezután odarohant a testhez. Egy pillanattal később markolatig mártotta kését Homer koponyájába. Fletcher úgy imádta a fényt. És még mindig nem tudta. hanem a Jaff. hogy ki is ő valójában. amennyire csak egy oktalan lény tudta. eszelős emberek leveleiben. A jelenetre meredt. majd alig néhány gondolatfoszlány birtokában elindult az úton. túl az álmokon. Kapcsolatuk már a kezdetek kezdetétől nehézkesen alakult. A dühéért él. de legalább az eszébe véste. vad. hogy lássák. hogy az mindjárt széthasad. Nem volt még két ilyen teremtmény a földön. de négy évtizednyi múltját eléggé átjárta már a Nunció ahhoz. Nem csak emlékeztette rá. A sötétségből jönnek az álmok. Már nem a sötétségen élt. Némelyikük szerencsével járt. és lerántotta őt Nunció által átformált anatómiájába. mintha attól tartana. miért lett e világra.

Felelős vagyok az eseményekért. Nem volt szüksége mágiára vagy áldozatokra. hagyva. Percekkel ezelőtt még az ablaknál üldögélt.Megpróbálhatod.Már ellenállhatatlan vagyok. mielőtt még hangot adhatott volna neki.És ki fog engem megállítani? Te? . Az erő apró csapágygolyókként szivárgott elő bőre pórusain. .Már el is értem a félúthoz. De már nem volt ugyanaz. és szükségei bőséggel akadtak.És hogy akarod megcsinálni? Egyszer már szarrá vertelek.jelentette be. Talpra állt. és újjáalakult: örömtelen. hogy ellenálljak neked. .válaszolta a Jaff. . hogy ő lehessen az égbolt.vágott vissza a Jaff. melyet ha itt és most nem állít meg.Miért érintettem meg a tested? Nem tudom.kérdezte. Ki tudta olvasni a szemében lobogó láng hirtelen változásából.Nincs más választásom. hogy a vágyakozás vagy a halál bevégezze a művet. melyet Fletcher már meg is válaszolt. és ezáltal kaparintsd meg a megvilágosodáshoz vezető utat. . .Nem lesz más választása . Nem kellett hallania a kihívást Fletcher szájából is ahhoz. Megpróbáltam ellenállni.Nem. véletlenül létrehozott egy olyan erőt. hogy tökéletesen megértse a köztük feszülő ellentétet.Mindent értek . A géniusz sauvage. és arra vágyott. hogy rántsa félre a leplet. Ő akarta így. De miközben új énjébe emelkedett.Megkísértettél. addig nem. . hogy felhasználja frissen szerzett tudását. .Talán az ellentétek vonzzák egymást. . Nem volt szüksége rituálékra. (Felemelte a kezét. . az optimista Fletcher feloldódott. és lépjen be Quidditybe. Bármikor újra megtehetem. A Jaff agyában beszéd közben egy kérdés kezdett alakot ölteni. melyet immár mindketten birtokoltak.Tudóssá váltam. . A keze máris viszketett.hanem a részesévé vált. .Látod? . amíg rá nem lelsz a Tudásra. Pillanatnyi szünetet tartott. . majd így folytatta: . . képesen arra. A lelke túllépett önmagán.Víziókat támasztok. minden egyes lépésekor ellenében fog cselekedni. de ő nem hagyta. hogy a Tudást használja. A szükségeinek kielégülést kell kapniuk. . még a mi állapotunkban is.És meg is szerzem . És a viszketéshez késztetés társult. felhasználva a hangot.) . álmodozó és fehéren izzó lett. a kábítószeres naiva.Quiddity nem nyílik meg a magadfajták számára. hogy felemeljelek. .

hogy ne feledkezzen el Fletcherről. Ahogy elérte az ajtót. hogy a párlat felhasználásra került falak mögött. és kinyúlt. Ezentúl örökké viselni fogja őket. Egymás tökéletes ellentéteként egyikük sem arathatott győzelmet. vagy legalábbis jól olvasta ösztönös állati reakcióját. Jól értette. hogy atyja is eltávozott vele. remélve. ha felhúzza a ruháit. ugyanakkor rettegve attól. de mindkettőjükre súlyos teher rakódott. hogy felveszi a harcot a megrontó erővel szemben. figyelve a felhők táncát. hogy Jaffe elpusztult. még azelőtt sem.. hogy bemerészkedik az épületbe. akiben sohasem bízott. A férfi a velejéig beteg volt. Nem lesz több lecke a civilizációról. hallgatva azt a „fenséges Mozartot”. mely emlékeztette korábbi énjére. A benti erőszakos zajokból ítélve Fletcher úgy döntött. hogy a misszió korántsem ürült még ki. vízfejű csecsemő lebegett. a misszióból kiszűrődő zajok elhalkultak. Amint az első csillagok feljöttek. Fletcher megfordult. Raul belépte mozdította ki a küzdelmet a holtpontról. vége. amit tehet. Fletcherre felhő borult. melyet valahonnan hátulról felkelő nap világított meg. Fletcher még mindig ott volt. eltávozott az életből. Bárhová is mentek . . és valami új lényként támadt fel. A Csendes-óceán felől a misszió felé kúszó sötétségben Raul meghallotta a csata első hangjait. egyetlen látó szemével a fiúra összpontosított. rádöbbent. Jaffe felett egy füstszínű. és ugyanabban a pillanatban a Jaff már meg is ragadta a lehetőséget. A rövidre nyúlt. és átdobta ellenfelét a helyiségen. annál jobb . Akárcsak a másik férfi. de mostanra atyja tanításának mementójává lettek.Mennybe vagy a Pokolba -. a Jó Emberről. nem lesz több ücsörgés kettesben az ablak előtt. Egy órányi várakozás után úgy döntött. Finom szerkezetű testük egymásba fonódott. a visszatetszést. melyeket mindig is gyűlölt viselni (mert felhorzsolták és börtönbe zárták). Fletcher. mint egy magjáig rothadt gyümölcs. Kezeikkel egymás torkát és szemeit marták. Mindkét ember birtokában volt testének. Atyja. Raul várt. hogy feltépje ellensége torkát. Saját nunciátus szervezete visszhangjaiból jól tudta. édes időknek. úgysem tudja követni őket. atyjával kettesben. A legjobb.Minél előbb megdöglesz. Akárcsak ellenfele. mielőtt emberi szájpadlása először formálhatta volna meg a „gonosz” szót.mondta a Jaff.

és eltűnt a feje fölött az éjszakában. Parányi tűzvirágok százai nyíltak a misszió épülete körül.melyek az örökkévalóságnak épültek . Három másodpercnyi előnyt kapott..üvöltötte Fletcher Raulnak. ahogy Fletcher parancsolta. A detonáció ereje szétszórta az örömtüzeket. Az immár magányossá vált Raul visszasomfordált egyetlen menedékébe. . a Jó Ember ikerteste egymásba fonódva kiemelkedett a robbanás epicentrumából. a föld is megremeg meztelen talpa alatt. . miközben érezte.megadták volna magukat a feltörő energiának. hogy nekiiramodjon az épület felé kígyózó ösvénynek. puszta falain pedig tátongó sebek éktelenkedtek. ahogy a küzdelem a misszióban új erőre kap. ahogy Jaffe és Fletcher.Kifelé innen! Úgy tett. Inkább lázasan figyelt. mielőtt a misszió falai . Nem takarta el a szemeit. Keresztülrohant a haldokló tüzek közt.Kifelé! . melynek teteje teljes egészében leszakadt. végignézve.

de a természete is folyamatosan változott. de minden bizonnyal a legkülönösebb. és gyakran rettenetesek) túl valószerűtlennek tűntek. Ezek a katonák csak röpke. Ahogy beígérte. hogy az összecsapásnak tulajdonítsák.nem volt őse. hogy viselniük kell a következmények terhét. melynek fosszilis maradványai megőrizték egy ötszázharmincmillió évvel korábbi lét nyomait. akik a nevét megörökölték . melynek . miközben végigkergette Jaffe-t Amerikán. Egy biztos: ilyen csatára nem volt precedens. hogy csak körvonalaiban értették meg új állapotukat és azokat az erőket. mert a következményei (melyek számosak voltak. eltelve teóriákkal és feltevésekkel. Vagy még inkább azért. egy rejtélyes faj után. sohasem hagyva neki elég időt. aki közel járt volna az igazsághoz. Víziókból álló katonaságát hallucigéniának nevezte el. aminek immár birtokosa lett. Tudták. Egy olyan családét. talán a valaha volt legelkeseredettebb. Ennek ellenére hamarosan kiaknázták és megtanulták felhasználni ezeket az erőket. akik minden évben Világvégét jósoltak.még azok a levelező tagok sem. ahogy a köztük dúló konfliktus újabb fogásokra sarkallta őket. Hamar elveszítették sajátosságaikat. akiknek voltak bizonyos elképzelései a Shoalról és a Tudásról -. a Döglött Levelek Szobájában ücsörögne. A bajvívók úgy hagyták el a Misión de Santa Catrinát. melyek velük tartottak. Még a legelmebajosabb próféták. miután javarészt észrevétlenül zajlott. Az összecsapás nemcsak hogy példa nélkül állt. ahogy telt az Idő. ködössé és halvánnyá váltak. a felfedezésre váró számtalan iromány társaságában.hasonlóan a fantáziákhoz. Fletcher akarata életre hívott egy hadsereget azoknak a férfiaknak és nőknek az álomvilágából. sem tudták mire vélni az Amerika zsigereibe maró megrázkódtatást. amit valaha is megvívtak mezein és azok felett. akikkel találkozott. A küzdelemről nemigen szóltak jelentések. pillangónyi életet éltek. De bármennyire is finoman szőtt volt testük. hogy koncentrálhassa akaratát és felhasználhassa a Tudást. Mégsem volt senki . és hogy Jaffe bárcsak még mindig az omahai Postahivatalban. .Hat Abban az évben egy háború dühöngött Amerika-szerte.

Tudva. azokon az elemi félelmeken. későn érkeztek fészekrakó helyükhöz. akik megérezték. hogy az állóháborút kivéve más módon is felőrölhessék egymást. megtette a hatását. áthaladtukban számtalan nyomot hagyva maguk után. majd átterjedt Kansasre és Illinoisre.számtalanszor arattak diadalt a Jaffon és légióin. ebben is tökéletesen illett egymáshoz. A szellem az ő harcterük. az összecsapás Wyomingban feneklett meg. átkaroló hadműveletekkel és lendületes csapatösszevonásokkal. Baja felé vette az irányt. és elpusztultak. Az iszonyatos mértékű energia. Július 16-ának éjszakáján a Jaff elszakadt a csatatértől. lévén más sportot nem ismertek. Ez volt a kezdet vége. aki mérhetetlen gyűlölettel viseltetett egymás iránt). A termés lassan szökkent szárba. mégis tovább harcoltak. Majd összeroskadtak. akik az eszméletlenségig verték már egymást. melyek mind a másik sereg fejének elpusztítását célozták. ahol a természet törvényeivel dacoló teremtmények harcolnak. harcuk futótűzként terjedt végig Arizonán és Coloradón. Ezúttal mégis szilárddá váltak. csapásokkal és ellencsapásokkal. zűrzavarral a háta mögött. melyeket Randolph hatalma segítségével előrángatott áldozataiból. majd csendben megfulladtak. hogy felállítsa és vezesse katonáit (bár a szó hétköznapi értelmében véve nem voltak hadurak. A vándormadarak csapatai. elkerülve a kísértetjárta viharfelhőket. megérezve a továbbfejlődés levegőjét. hogy azután tetteikért lelövetéssel vagy elgázosítással bűnhődjenek. amibe Jóember Fletchernek és a Jaffnak került. mindössze két olyan ember. ahol a seregek már túlságosan is kiegyenlítetté váltak ahhoz. Kutyák és házimacskák vadultak meg reggelre. mint minden másban. mint a bokszolok. melyet a való világ könnyen elfogadott. Nem olyan háború volt ez. A Jaff és Jóember Fletcher. a teratán. Rettegéssel maga előtt. vagy eltévedtek útközben. Nemes paripák vetettek szemet lábasjószágokra. Így folytatódott a küzdelem. Fejvesztett menekülés és dühödt őrjöngés volt a pánikba esett állatok válasza. mint az ellene vonuló seregek. mintsem kidugják a fejüket egy olyan világba. A terata semmivel sem volt kevésbé illékony. vagy legalábbis majdnem. hogy a jelenlegi feltételek mellett képtelen legyőzni Fletch- . mégis tovább püfölték egymást. a magok szívesebben megbújtak a földben. ahogy délnyugati Irányba próbált kitörni. hogy a konfliktus nagyságrendje kihalással fenyegeti őket. és egy időre megszilárdított. felőrölve serege maradékát. A félelmek és az álmok nem szoktak fizikai formát ölteni. A folyók halai megpróbáltak a partra úszni.

. mellyel feltölthette volna megfogyatkozott erejét. Ami kevés tartásuk maradt.1971. sötétség mérkőzött a fényességgel.Ventura megyére nem zuhantak. A Szél átfútta őket Kaliforniába. és öt éjen át tartó csatára sarkallta őket. míg csak erejükből futotta. mígnem . testük már híján volt az erőnek. minden egyes mérfölddel közelebb sodorva őket a földfelszínhez. Amikor a Szél felkapta őket. már régen maga alá gyűrte a Tudás és annak birtoklása iránti szomjukat. pénteken. Két éjszakával később azután olyan kirobbanó agilitással támadt a Jaffra Utahban. ám korántsem döntő érvényű. július 27-én. Kettejük összecsapása brutális volt ugyan. mely bizonyára elkápráztatta volna az általa annyira hiányolt Rault is.ert. hogy egy pillanatra megrebbenjenek a közeli Hollywood eget pásztázó keresőfényei és kivilágított hirdetőtáblái. arra használták fel. Fresnótól dél-délnyugatra. mely a szerelemhez hasonló önfeledt és intim érzéssé fokozódott. Bakersfield felé tartottak. Fletcher bosszúálló démonként eredt a nyomába. Csépelték és szaggatták egymást. Ezúttal sem sikerült egyiküknek sem győznie. egy Palomo Grove nevű városkát határoló erdősávra. hogy ellenálljon. meg akarta kaparintani a harmadik ampulla Nunciót. miután energiáik annyira kimerültek. hogy már képtelenek voltak a levegőben maradni . hogy a másikat távol tartsák a missziótól és annak tápláló erejétől. miközben az általuk keltett aprócska elektromos örvénylés már csak arra volt elegendő. Egymás elpusztításának vágya.

MÁSODIK RÉSZ A szüzek ligája .

nem is beszélve Carolynról és Trudiról. Hasonlóképpen a házasságtörők sem. . A lányok kétszer is lementek a vízhez. Együttesen hetvenévnyi életet képviseltek. melyet láthatatlan lángok emésztettek. hogy az óriási felhőszakadás rátört volna Ventura megyére. mely legjobb barátjától. akik teljesen kimerültek a délelőtti játszadozásban. felforralták a levegőt. Azok a szerencsétlenek. minden lélegzetvétel tüdejükbe szúrt. A gyermekeket. hűtőszekrényeik nyitott ajtajai mellé. mint amennyit lakói egy egész évben jogosan vártak volna. akiknek a felesége a tisztaszobában aludt. A kutyák bundájukat átkozták. izzadságukba takarózva. A sivatag felől érkező lanyha fuvallat nem hűtötte le a városkát aszaló jócskán harminc fok feletti hőséget. Először mindjárt másnap. annak az életbevágóan fontos néhány hónapnak. erélyes hangok szólították be a délutáni csendes pihenőre. amikor is Palomo Grove kisvárosra több csapadék hullott egyetlen éjszaka. akiknek olyan feladatuk volt.mindannyiukat név szerint ismerték -. Rövidnadrágos amazonokként sétáltak végig a városon.Egy 1. a madarak ajkán elhalt az énekszó. a szám ismét megemelkedik eggyel. Joyce-tól elválasztotta. akiknek mindössze tizenhét éve valóságos érett nővé tette őt hozzájuk képest. Oly sok mondanivalója lett volna tapasztalatairól. délibábbá olvasztották a szolid téglaépületeket. mely nem várhatott estig. az utánuk koslató férfiak nélkül . De a négy lánynak nem volt szokatlan a hőség. bármennyire magán viselte a monszun jegyeit. A zivatar. Az öregek fel sem keltek az ágyból. amikor Arleen már tizenkilenc lesz. minden lépés újabb próbatétel volt. nem oszlatta el a hőséget. korukból fakadóan ez volt természetes vérmérsékletük. ahogy Palomo Grove elhagyatott utcáit rótták. bár jövő keddtől. Egyszerűen házaikba börtönözték őket. Jó dolog volt az ilyen napokon idekint sétálgatni. és akik sanda szexuális célozgatásainak már számtalanszor voltak fültanúi. Ma nagyon is tudatában volt korának. amikor (ha Isten is úgy akarja) enyhül a hőmérséklet. de az embereket mégsem bántották. leszegett fejjel mentek dolgukra.

ripakodott rá Trudi. .. .Szerintem is túl nagy a hőség a vitához. mely teljességgel hatástalan maradt. Néhány métert ezután teljes szótlanságban tettek meg. meg minden. .ismerte be Arleen. .És hová mennél? Los Angelesbe? Arleen orra hegyére tolta napszemüvegét. .Akkor meg fejezd be a névsorolvasást. .. Hogyan lehetsz ennyire romlott? . . aki többet érne egy lyukas kétcentesnél .restelkedett Joyce.. Azt hittem..vágta rá Trudi.Akárcsak Martynak.Ezt meg hogy érted: hogyan beszéltem róla? .Hogy Randyről kérdeztelek. Az idősebb lány gyorsan megválaszolt.Akar valaki egy kólát? . nem vagyok az! . .Akkor jó . . .Néha olyan ostoba tudsz lenni. nem.Jóhogy .. A két lány elindult Marvin élelmiszer.Mit? . tekintve.Te nem kérsz valamit? . . És azt is tudjuk. hogy talán komoly a dolog. miért..A fenébe is. . és Jimnek.Sajnálom.kérdezte Joyce Arleentól.Nincs Grove-ban egyetlen pali sem. légkondicionált boltjaival kísértve őket.szólt Trudy! . .Nem.Randynek szép szemei vannak . és Adamnek. hát ahogy beszéltél róla.Eljövök veled. jókora ingerültséggel.mormolta Arleen. .. . . Mindannyian tudjuk.Én csak azt gondoltam. hogy elkerüljek innen. hagyd már abba! .Jaj. hogy Carolynt kivéve valamennyien napszemüveget viseltek.és gyógyszeráruboltja felé. tudod. Előttük feküdt a bevásárlóközpont.. . és felette Joyce-ra kukkantott..mondta.Alig várom már. Arleen vetett felé egy megsemmisítő pillantást. hogy tetszel a fiúknak. dehogy .Hát a szemeiről. Arleen felé fordult: . otthagyva Arleent és Joyce-t az utcasarkon.. .Durcás vagy valamiért? .Vagy fagyit? Elértek a domb aljába. .Szereted? .Kösz. .Dehogy.kérdezte Carolyn..

kiáltott fel Arleen tettetett bosszankodással -. Amekkora szerencsém van. És Randy Krentzman soha nem fog megcsókolni.kérdezte. ami átsegíthette volna a nehéz időkön. Joyce-nak nem volt része az ilyen áldásokban. holott eddig mindössze háromszor találkoztak. és Randy szinte még akkor sem nézett feléje. Randy töltötte be Joyce minden egyes gondolatát. nem mormon-e véletlenül. és olyan irigylésre méltóan sugárzó mosollyal. Aztán elkezd dolgozni a Broadway-n. még a címét is megadta neki. egyre csak késett és késett. Nem. gondolta Joyce. de barátságos hellóját a fiú meglehetősen értetlenül fogadta. ami akár csak közel ennyire következetes lett volna. . és csak kétszer beszélt vele. beteljesülnek a Tiszteletes úr próféciái is.Joyce . mely az ellenkező nem összes tagját a térdére kényszerítette.. Briskman doktor folyton azt mondogatta. mint az a világvége.Miért mennék pont oda? . Elismerően bólintott Arleen tervének kerekségén.Ki jöjjön el? . aki máris sztárként kezelte lányát. és a Grove nem lesz sehol. Arra ébredek. Igazi kaliforniai szépség volt. amikor bemutatták neki. amiről a pásztor szokott vasárnaponként prédikálni. De hát Arleennak könnyű volt. Ez volt persze az igazi ok. ha ott tanul az ember. sőt hirtelen jött optimizmusától vezérelve még azt is megkérdezte. hogy csak úgy beálljak a sorba. akkor jöjjenek el értem. így hát nem szólt egy szót sem. döntötte el később. hogy ne kapott volna csalánkiütést. Nem volt olyan édesanya. hát Hollywood! . hogy majd kinő belőle. New Yorkba megyek. De a beígért átalakulás olyannak bizonyult. amikor elhagyom a pattanásaimat és megnőnek a didkóim. Ha engem akarnak. Harmadik találkozásukkor (újra hellózott. Az első találkozáskor Arleen társaságában volt. sem olyan ragyogó szépsége. Még egy nyomorult kólát sem tudott úgy meginni.Ja persze. tengerkék szemekkel. hogy tökéletes lettem. És ha az nem lett volna elegendő előny a számára. Ez. Joyce ennek ellenére kitartott. aki kikövezhette volna az útját. erre széthúzom a függönyt. amiért annyit faggatta Arleent. az édesanyja valódi színésznő volt. Hollywood. komoly taktikai hiba .Sokkal többet érek én annál. Az ő fejében nem volt semmi. azon a napon. Második alkalommal ugyan nem volt vetélytársa. Többet ér. . mire a fiú: „Ismerlek valahonnan?”) szégyentelen módon minden személyes részletet kiteregetett előtte. majd megkérdezte tőle: „Hát te ki vagy?”. emlékeztette találkájukra.

Akkor most hová? . és csakis akkor mosolyog. Máris ropogósra sültnek tűnt. . tekintetét leeresztve a szilárd talajra. Tapasztalhatóan ezek a kényelmetlenségek. sürgesse meg egy kicsit azt az apokalipszist.kérdezte Trudi. .kiáltott fel Trudi -. . hogy az talán már úton is van feléjük. és bizonytalanul arra gondolt. Ha Arleen bármiféle komoly érzelmet táplálna Randyval kapcsolatban. a nemkívánatos információ kifogyhatatlan kútfője. .volt.. súlyának és soha le nem barnuló bőrének kombinációja nem igazán előnyös neki.jelentette ki Carolyn. nála vajon miért ne működne? És most. vörös hajának. rá se néz. Néhány pillanatig mindenféle élénk szín táncolt a szemei mögött. . Legközelebb Arleen módszerét fogja alkalmazni.De igen . . s ezért éppenséggel őt kellett volna a falak közt marasztalnia. felragyogott számára valami halvány reménysugár.mondta Joyce.Fáradt vagyok. mint otthon lenni. ha az feltétlenül szükséges. mintha a jelenléte éppen csak elviselhető volna a számára. Levette szemüvegét. . Azután.közölte Carolyn. mint egy lencse. mélyen a szemébe néz. és haza sem megyek. És mindjárt megsülök itt a napon.Rendben . Az összezavaró üzenetek törvénye.Én hazamegyek . annak sincs túl sok értelme. és úgy fogja kezelni a fiút. amikor már éppen arrébb somfordálna. úgy érezte.A nap ki fogja égetni a szemedet. . Az olyan unalmas. .Én nem vagyok . minthogy elmenjen Meuse tisztelendőhöz. Mint a kamerákban. hogy megkérje. hunyorogva felnézett a fehéren izzó égboltra. Úgy fókuszál.Az legalább olyan unalmas. . Hiszek neked. kevés hatást . . elhomályosítva látását. hogy itt ácsorogjunk a bevásárlóközpont közepén .Hát.A látóhártyád olyan. aki Trudival a nyomában előtűnt Marvin boltjából. Különös egy nap volt. akkor nem maradna más út számára. . Ha Arleennél ennyire bevált.Nem helyes.Dehogyis. hogy ezt teszed .mondta Arleen. Jó tíz kilóval nehezebb volt mindannyiuknál.. akárcsak az éhséget kivéve bármilyen fizikai behatás. és mond valami enyhén mocskos szájú dolgot.figyelmeztette Carolyn. hogy az ünnepelt szépség nyilvánosan is bejelentette teljes közömbösségét Joyce bálványa irányában.

Deerdell. melyet egyszerűen csak a Dombként emlegettek.kérdezte Trudi. A lágyan emelkedő lankákra épült város a demokrácia alapértékeit volt hivatott megtestesíteni. Palomo Grove. egészségesek a homokosoktól.Jössz? Arleen jó tíz másodpercig bizonytalanságban hagyta társaságát. Laureltree és Windbluff . Tavaly novemberben az egész Hotchkiss család belekeveredett egy országúti tömegbalesetbe. nem volt kivétel ez alól. kevésbé jómódúak a szegényektől. Windbluff. jómódúak a kevésbé jómódúaktól.. és veszett ordítozásba kezdett legalábbis így szólt a fáma -. mindössze ezerkétszáz főre rúgott. mely a domb délnyugati lankáin feküdt. amikor az egyik zsaru meg akarta fosztani délutáni csemegéjétől.szinte mértani pontossággal illeszkedve egy képzeletbeli szélrózsa ágaihoz. Ez az elkülönülés törvénye. azonos szabály alapján épül fel. végül rábólintott az ajánlatra. kínálta a legszebb panorámát. és ahonnan sugárirányban kiágazva feküdt a négy városrész Stillbrook. ahol minden helybélinek egyformán biztosítva volt a hozzáférés a település hatalmi központját jelentő Bevásárlóközponthoz. Ez a Sunrise Hill lábánál feküdt.Csak úgy sétálgassunk . Ott biztosan hűvösebb van. . és megúszta egy gyenge agyrázkódással. .Úgy sincs jobb programom.Hová lehet menni ilyen hőségben? . legyen bármennyire apró. merre? . De ezen a ponton nem lépett túl a várostervezők idealizmusa. Több csokoládé volt az arcán. A legtöbb város.. Arleenre pillantott: . . mindkét kezében egy félig elmajszolt Hershey csokoládéval. Fehérek a feketéktől.gyakorolnak rá. hogy vagy féltucatnyi bordája is eltört az ütközésben. a fák között. Az egyes városrészek földrajzi különbözőségei jól elkülöníthető karakterrel ruházta fel őket. melynek népessége abban az évben.Szóval. Carolyn külsőleg sértetlenül mászott elő a romok közül. 2. Arra csak később derült fény.ajánlta Joyce. mint vér. .Talán odakint. a helyszínre érkező rendőrség nem sokkal ezután kicsit arrébb rá is akadt az országúton. 1971-ben. visszatérve a nap legégetőbb kérdésére. és az .

azok az utcák. Az itteni házak nélkülözték az úszómedencét. Deerdell tökéletes kontrasztot alkotott mindezzel. és többségükre ráfért volna egy alapos festés. a hőség mégis utat tört magának az ágak között. ahol csapdába esve gőzzé formálta a párás levegőt. Némelyek számára a negyed egyet jelentett a hippik búvóhelyével.sóhajtott fel Trudi. Ha volt olyan hely a Grove-ban. hogy közben betegre aggódták magukat az utcán hagyott autójuk miatt. A Domb felső harmadát féltucatnyi óriási rezidencia uralta. ahová az emberek úgy tették be a lábukat.nyafogott Arleen.itteni telkek árait verték fel a legmagasabbra. ez utóbbi kissé felkapottabb volt. A két szélsőség között. alig néhány percnyi séta után.a második legvonzóbb lakóhelyet jelentették. Lapos területre épült. .Régebben a bátyámmal jártam ide. A négyes egyetlen tagja sem volt deerdelli lakos. .Évek óta nem jártam már erre . akkor ez volt az a hely. Igaza volt. így hát volt valami kalandjellege annak. hogy a Grove keleti részén csatangoltak. melyek . lévén a Domb másodlagos teraszán helyezkedett el. egy kiszáradt faággal csapkodva egy szúnyogfelhőben. .Itt semmivel sem hűvösebb . és így a felfelé kapaszkodó út minden egyes kanyarulatával egyre szerénytelenebbek lettek az ingatlanárak. ott feküdt Stillbrook és Laureltree. Jóllehet 1971-ben csak kevés művész vallotta a várost otthonának. . míg Trudi Laureltree-ből jött. a számuk rohamos növekedésnek fog indulni. És még ha be is tették volna ide a lábukat. oda már biztos nem követték volna lányaikat.Sőt. Joyce és Carolyn mindössze egy háztömbnyire laktak egymástól a Steeple Chase Drive-on. ahová szüleik csak nagy ritkán merészkedtek. ezek tetői szinte ki sem látszottak az őket körülvevő buja növényzetből. Arleen Emersonban élt. még rosszabb. A lankák alacsonyabban fekvő részein nyílt az Öt Sarló. a Sarlók második legmagasabbjában. Habár a lombkoronák árnyékot kínáltak a kíméletlen napfény ellen. és két oldalról műveletlen erdősáv fogta közre. . szociálisan és földrajzilag. Stillbrook Village-ben. A Grove e kvadránsa lassú pusztulásra volt ítélve.ha valaki nem engedhetett meg magának egy házat a domb tetején . ahová most mentek: az erdőbe.

. hogy van a bátyád? . Rótták az utat a hőségben. amikor fiatalsága szilánkokra robbant szét. Most is látta maga előtt az arcát. ami elég különös volt. azét a fura fiúét. sok ivászat. hogy csak egy. Mindenki tudja a családban. az életet. akivé lett. Mindannyian sejtették az okát. lassan katatóniává mélyült. aki megengedte. kavargó gondolatokkal. Soha többé nem fog kijönni onnan. hogy a lányok és a húgok egyáltalán nem ugyanahhoz az állatfajhoz tartoznak. mélyebb gyászának. mintegy főpróbájaként későbbi. Egy évvel később. miközben ő már tizenhárom volt. habár a Joyce és testvérbátyja közti korkülönbség elegendő volt ahhoz. hogy hét-nyolc éves korában a nyakán lógjon. és Sam életének hiábavaló elpocsékolása olyan nyomot hagyott bennük. arcát sem fordítva az ünneplők felé. és néhány elejtett könny. Mindannyian ismerték Samet. a bozótháborús invitációk kezdtek elmaradozni. amiket bátyjával ezek között a fák között játszottak. habár nem leltek bizonyságra. Az elkülönültség. melynek oly látható jeleit adta a tiszteletére rendezett partin. Az üdvözléskor sok szép szó hangzott el a hősiességről és az önfeláldozásról. A huszonöt éves korig még éppen elláttak. a pubertáskort elhagyva felgyorsul a hullámvasút. Habár édesanyja minden érdeklődőnek azt mondta. Hazatértekor a Grove korlátozott nagyszerűségét latba vetve fogadta lenyomorodott hősét. Az emlékek egy időre elcsendesítették őket. Hiába. mely megölte két bajtársát. Sam Katz mindezeket megkövült vonásokkal ülte végig. habár soha nem beszélnek róla.Még mindig kórházban van. és Sam nem tűnt fel újra.érdeklődött Joyce. mind lélekben ép volt. a gerincoszlopon végrehajtandó korrekciós műtétről van szó. a hónapok lassan évekké nyúltak. Szolgálata harmadik hónapjában azonban mindennek véget vetett az a gyalogsági akna.Tényleg. néha karjukkal végigsúrolva a másik karját. . Sam Katz mind testben. mint idős emberként. . aki volt. amikor besorozták és Vietnamba küldték. egymás mellett. Tisztára beteggé tesz ez az egész. De az elméje nem bizonyult ennyire rugalmasnak. hanem. Gyászolta az elvesztését. Nem egyszerűen hímként. amikor testnedvei kezdték megsúgni neki. talán még mindig azt a pillanatot ízlelgetve. lélekben távol járva onnan. Engedékeny testvére volt. Néhány héttel később visszaszállították a kórházba. Sam fizikai sérülései kielégítően gyógyultak. őt pedig súlyosan megsebesítette. és a férfiét. Trudinak eszébe jutottak a gyermekkori játékok. hogy mindannyian szinte mint egy külön emberfajra tekintsenek rá. amilyet egy tizenegy éves lányban sohasem.

melyek egy földrengésről szóltak. A lábuk alatt hasadékok húzódtak. annál hamarabb leszek boldog. Az elnyeletéssel kapcsolatos idegességét furcsamód magára nem terjesztette ki: különös szimpátia-mágiát érzett a háttérben működni. Ha érdeklődni kezd a fiú szokásairól Arleennél. akiknek a társaságában kétszerte lenyűgözőnek tűnt. Kate Farrell még mindig slampos nőkkel vetette körül magát. Minél hamarabb kerülök innen el. Ha képes lett volna Arleen gondolataiban olvasni. a valamikori csillag. és a halálát. És ma amikor csak arra vágyott. hogyan rendezhetne egy véletlen találkát Randyvel. Sosem árt . A föld szilárdságában nem lehetett megbízni. amelyek bármelyik pillanatban megnyílhattak. De az éjszaka.az első alkalomtól kezdve. ami az élete lett. jócskán Arleen képességein belül van az ilyen perverzitásra . Rémálmok kínozták. De Arleen számára.amije volt. és van annyira önző.a föld tanulmányozásában merült ki. Carolyn az ő ádáz kíváncsiságát örökölte. Ezekben Palomo Grove összecsukható kempingszékként gyűrődött össze. Mostanra azonban már csak arra az életre emlékeztették. Arleen vetett egy pillantást a Kövér Lányra. amiért túl sokat tudnak.okítgatta egyszer anyja . ha ő maga egy csöppet sem érdeklődik iránta. melytől annyira menekülni akart. hogy azután elsüllyedjen a földben. De most inkább elmerült annak a tervezgetésében. itt éppúgy. Ez volt a büntetés. bárcsak vett volna még egy jégkrémet egyáltalán nem is érzett ilyesmit. különösen az ilyen napokon. mégsem szeretett igazán a társaságukban lenni. míg eljön a várva várt nagykorúság? Még a tükör előtt üldögélés szépségei is megfakulnak idővel. Másrészt hogyan is üthetné agyon az időt másképp. gondolta. Joyce pompás emberismerő volt. és tudta. Habár kiemelték vonzerejét. az rögtön megsejti a szándékait. mert a föld férge sovány volt. Valamikor legdrágább barátai közt tartotta őket számon. végig a nyugati parton. hogy hallott a Szent András-árokról . az ár túlságosan is magasnak tűnt. Azért volt kövér. Carolyn bimbózó életében sokkal kevesebb volt a gyötrelem. az egészen más lapra tartozott. Habár már visszavonult a közszerepléstől. hogy akkor is tönkretegye Joyce esélyeit. elnyeléssel fenyegetve a világot. mely az ő esetében . mondta apja. Fájdalmas volt minderre emlékezni. ez volt az ő megcáfolhatatlan indoka a falánkságára. Joyce csak tapsolt volna ehhez a nagy sietséghez. mint Santa Barbara vagy Los Angeles alatt.kevésbé vonzó nők társaságában mutatkozni.

jelentette ki Carolyn. végül mégiscsak lesz hol hűsölnünk! . Miért nem tudja hát egyszerűen elfelejteni. Valóban egy tó volt. akkor mégis hogy került ide? . a meleg. .kérdezte Trudi.állapította meg Joyce. .tudakolta Carolyn. hogy elkerülje az újabb elutasítás gyötrelmeit? Azért. A talaj minden lépéssel egyre iszaposabb lett a lába alatt. az biztos . . meglepő csillogásra lett figyelmes a fák között. . aki már háromszor a lehető legközönségesebb módon mutatta ki közömbösségét irányában.. . amikor végre elérte. .Tudtam. .való hajlam. Carolyn is meglátta.Víz! . . A nyilvánvaló bizonyítékok ellenére is szárnyakat ad az embernek.Nem is akármennyi .Nem is volt . talán ha tizenöt-húsz méter széles. . hogy hűvösnek látszik.jött a válasz. . beteljesítette minden ígéretét: frissítően hűvös volt. De hát végül is ki ő. nem törődve azzal.. Esetlen mozdulatai utat nyitottak a többieknek is. Joyce hallhatóan felsóhajtott. Már kezdett is áttörni az aljnövényzeten. . . Mielőtt Joyce kipréselhetett volna magából valami kellőképpen felháborodott választ.Legalábbis én nem emlékszem rá. most van.Mi is ismerjük a fiút? . és a víz pereméhez lépett. mert a szerelem nem így működik. . Trudihoz fordulva.Hogyan tud ennyi esni egyetlen éjszaka alatt? . Elhaladt Carolyn mellett. hogy itt tó is van . hogy errefelé húzódik a domb alja. hogy elítélje a perverzitást? Egy olyan fiú után töri magát.A lényeg.Ha nem tud.kiáltott fel Trudi.Valami baj van? .Kit érdekel? . hogy letér a kitaposott ösvényről. Leguggolt.. Hunyorogni kezdett a visszatükröződő fénytől. bedugta kezét a tóba.Nem is tudtam. Biztosan a felhőszakadás után gyűlt össze.Hát.Csak.válaszolt Joyce.. majd egy tenyérnyi vizet az arcára paskolt.erősködött Carolyn.Esővíz .Úgy látszik. és utánaszaladt. . De a víz.vágta rá Trudi.jegyezte meg Joyce. . mozdulatlan tükrét félig alámerült fatörzsek és a bozótok szigetei törték meg. .tette hozzá.Ez rengeteg víz . . és a sár befolyt szandálja pereme felett.hökkent meg.

És te Carolyn? A lány megvonta vállait: .Senki sem fogja meglátni .Nem lehet tudni. . .Nem tudok úszni . és elkezdett belegázolni a tóba. ahogy vagy? . menet közben kihúzva blúzát rövidnadrágjából. . .szólalt meg Joyce.húzta Joyce egyre szélesedő mosollyal. .tette hozzá bizakodón. én bemegyek.Ilyesmire gondolnod sem szabadna . míg sortja is át nem nedvesedett. . .Ti nem csatlakoztok? . de ő addig ment előre.Pompás érzés .válaszolt Trudi.kérdezte Arleen. . de a tó hívogatásának haladéktalanul engedelmeskednie kellett.Ahogy gondolod. és lépései körül sárfelhők örvénylettek. . . mi lesz a láb alatt.vallotta be. . Trudi visszavergődött a vízben a parton maradt trióhoz.Velem tart valaki? . mely a melleihez és gerincéhez tapasztotta blúzát.Biztos teli van mindenféle vegyszerekkel. A vízről felszálló levegő megbizsergette bőrét.. Visszatekintett a partra. .Nem .érvelt Trudi.Nagyszerű lesz . ha nem vetnénk le a cipőnket . .Félsz. mielőtt a helyzet elmérgesedett volna.Természetesen nem.Kíváncsi lennék rá. Leült.. elég mély lehet az úszáshoz? . Arleen megvetően figyelte túláradó lelkesedését. hogy elkenődik a sminked? . Blúza alatt nem viselt semmit.Mi lehetne még ettől is tisztább? Carolyn megvonta vállait: . .aggodalmaskodott Carolyn. .figyelmeztette Carolyn.mondta Arleen. és normális körülmények között sokkal tartózkodóbb lett volna. Libabőrös lett tőle a teste.Mit gondoltok. . és máris elkezdte kikötni sportcipőjét. sohasem tudjuk meg .kérdezte.figyelmeztetett Trudi. és mosolyogva munkálkodott fűzője csomóin. .Azt hiszem jobb lenne. Lába alatt látta a mostanra vízbe fúlt fűszálakat és virágokat.fűzte hozzá Trudi. és kellemes borzongás futott végig rajta. hogy milyen mély . A víz hideg volt.merengett Joyce. .Ez csak fű .lelkendezett -. . .Ez csak esővíz .kérdezte Trudi.Ha nem próbáljuk ki. .Én nem tenném ezt a helyedben .. Mégis sokkal kívánatosabb volt az izzadtságnál. még a barátai előtt is.Én igen . amint visszaért a többiekhez. Maga a föld lágy volt.így.nyugtatta társait Joyce.

Akkor maradj közel a parthoz. amiben korábban még reménykedni sem mert. . lehet . amiért az Úr megteremtette a szemeit. Nem tudta megérteni a többi fiú elragadtatását . tudta merre élnek és merrefelé néz a hálószobájuk ablaka. korántsem mélységes meggyőződéssel.Nem tudhatod . . negyven év alatti hölgyét. azért nagyon is jól tudta.Hát. és kétszer ilyen messze a lányoktól. és belegázolt a vízbe. A másik kettő. Letérdelt a fák rejtekében. Habár a lány kibújt már nadrágjából és alsóneműjéből is. Őt meztelenül látni olyan korszakalkotó eredmény lett volna. hogy szemek nőttek a fején.. hogy a világ összes kukkolója elrejtőzhetett a fák között. karcsú.mondta Joyce. ha figyel? Az nem olyan. hogy fel kell fednie kövér testét. Trudi Katz és Joyce McGuire. Kilépett alsóneműjéből. Látta. és akkor mi van? Nem azt mondja a pásztor folyton. mint a tolvajlás. akiknek a vetkőzőszámát figyelte. láttukra William keménységet érzett nadrágjában.jegyezte meg Carolyn. hogy úszni kelljen.Csak néhány méternyire voltál benn. Ami azt illeti. Ahogy levette rövidnadrágját. Csak azt tette. William Witt név szerint ismerte a fürdőzőket. név szerint ismerte a Grove összes.hagyta rá Carolyn. jó ötméternyire a víz peremétől. szőke és nagyon arisztokratikus. hogy Arleen Farrell kimarad a mulatságból. mint a vízmélység miatti aggodalom. Ő volt a legszebb lány Palomo Grove-ban. így a figyelme Carolyn Hotchkiss felé fordult. ahogy az ember egy igazi mozisztártól elvárta volna. Ott biztonságban leszel.Nem is elég mély ahhoz. hogy az ilyen dolgok homlokráncolást váltanak ki a környezetből. már a vízben volt. . de e tudásával sohasem dicsekedett el osztálytársai előtt. . attól való félelmében. aki még csak most vette le a melltartóját. Habár ő maga semmi kivetnivalót nem talált abban. megérezve. .Trudinak igaza van . ha egy percet sem veszteget el belőle. hogy használja őket? Mi rossz van abban. hogy Carolyn vonakodása mögött sokkal inkább lakozik a félelem. ő egyre csak a mellét bámulta. Mellei teltek voltak és rózsaszínűek. hogy a hír szárnyra kap. vagy mint embereket ölni. a hazugság. hogy benézzen mások ablakán.az . De ha egyszer úgy született. és képtelen volt belátni. de különben is. eszébe ötlött. ami mélyen elszomorította. hogy az élet oly rövid? Legjobb. Hát nem azért vannak.tízéves volt . mi ebben a bűn.

még zsigerei is belerázkódtak az összpontosításba. aki kipréselt magából egy kényszeredett kuncogást.alsóbb testtájakkal kapcsolatban. Kényszerítette agyát. miközben a hideg víztől úgy reszketett a teste. Az éppen formálódó események ugyan időlegesen majd azt a vágyat váltják ki belőle. és nem dicsekedhettek olyan nagy. ahogy Carolyn a vízbe lépett. hogy félrenézzen. ahogy kibújt farmerjéből és bugyijából. És ekkor . ahogy rejtekéből figyeli. mint a keblek. mint a gyümölcszselé. sötét mellbimbókkal sem. mégis csodálatos volt. a szíve majd kiugrott a helyéből.csalogatta a Katz lány. Amint ráébredt. mintha influenzás lett volna. a szíve olyan hevesen kezdett kalapálni. ugyan mi ebben az olyan nagy szám? Figyelte. és minden figyelmét Miss Mozicicára összpontosította.William el sem tudta hinni. mint Joyce-é. akit minden mozdulatával az őrületbe kergetett. melynek még különféle neveit sem állhatta. Nem voltak akkorák.akiket már egy órája követett anélkül. mint Carolyné. Ha nem ismerte volna jobban. hogy azt hitte. akárcsak orruk vagy csípőjük. mindig ehhez a . hogy később minél nagyobb igazsághűséggel számolhasson be mindezekről a hitetlenkedőknek. hogy ekkora szerencséje lehet Arleen levette a kalapját. melyek sokkal kevésbé tűntek izgatónak. De az összkép. Bátorságot merítve szavaiból Carolyn tett néhány újabb lépést. Élete folyamán később William azt fogja egyszer mondani pszichiáterének. egész életében az emlék terhét nyögi majd). s minden lány esetében mások és mások voltak. Arleen meztelensége és az ő láthatatlansága. Fogai úgy csattogtak. Mégiscsak csatlakozni fog hozzájuk. Bár ez csak afféle mellébeszélés volt. A mellei kiábrándulást okoztak Williamnek. megbetegszik tőle. és kigombolta nyakpántos felsőrészét. amikor először rádöbbent. A lány megadta a módját. bárcsak soha ne jött volna ide (ami azt illeti. hogy ez volt az a pillanat. múlhatatlanná tették e pillanatot. hogy tudatában van nézőközönségének. hogy minden apró mozdulatot az emlékezetébe véssen. hogy meg fog halni. A másik. teljes érdektelenséget váltott ki belőle: egy szőrcsomó közé temetett rés.Gyere! Fantasztikus érzés! . amikor a szorongás majd enyhülni látszik. Most. Szinte pánikszerű késztetést érzett rá. . Megfeledkezett a többiekről. hogy felkeltette volna gyanújukat mit szándékoznak tenni. A halál gondolata nagyon távol esett akkor tőle. hogy nézze. Kivörösödött az arca. sok év elteltével. még azt hihette volna.még a haláltól való félelem se vehette volna rá. Semmi . Arleen mellei látványának ígéretétől. hogy a lányok .

mint ő. ahogy a vizet locsolja hasára és melleire.Ne menj túl messze! . mire sikerült . ahol talán mindig is volt egy aprócska tó. hogy meg fog halni. Ebben a pillanatban nem arra döbbent rá először. és lábujjai már csak puszta sziklákat súroltak.kiáltott oda neki Joyce. aki a legnagyobb lendülettel távolodott a parttól. Trudi megfordult. Azon kapta magát. ölelése hűvös. ahogy egy fiú tenné. vagy megcsókolni melleit és az ajkát. habár Sammel való kóborlásaiból nem tudott visszaemlékezni erre a helyre. Nem csoda. A part távolabb volt. A gyep mostanra eltűnt talpa alól. és ő volt az. menet közben felfedezve. ha a szépség elkíséri egész életében. hogy elveszítette egyensúlyát. Ezzel a gondolattal a fejében határozott csapásokkal megindult a tó közepe felé. Nem voltak vízfelszín alatti áramlatok. mint amennyire gondolta volna. Joyce figyelte Arleent a víz szélénél. ami csak nekik épült. a víztükör csillogása három rózsaszín folttá mosta szét barátait. Nem ütődött szörfdeszka az ember hátához. egy olyan idill. Estére a titok nem lesz többé elrejtve. hogy lehetetlen volt megtartani maguknak az Édenkert e darabkáját. hátán evezve a vízen. hogy az ő Randy Krentzmanja se köpni. Tíz méterrel közelebb a parthoz. Holnapra mindenki tudni fogja. egyre mélyebb lesz. milyen is lenne megsimogatni a haját. és jó nagyot kortyolt a tó vizéből. és nem csípte a só a szemét. Trudi volt négyük közül a legjobb úszó. Arleennak egyszerűen muszáj lesz mindent kifecsegnie. hanem hogy a múlandóság nem feltétlenül rossz dolog. melyek ugyanabban az édes közegben lebegtek. . se nyelni nem tudott a társaságában. Az idea olyan hirtelenséggel tört rá. A barátnője szépsége felett érzett irigység görcsbe rántotta testét. várakozásaival ellentétben. A tó hívogató volt. egy szőke és két barna foltra. Kár. Olyan volt. ahogyan Arleen Farrell belép ebbe a soha nem volt tóba. érvelt magában. hogy a víz. de megnyugtató. mely nem érhetett tovább a köldökénél. mint a tengerparton.képhez tér vissza. Most kell kiélvezniük a hely intimitását. hogy eltűnődik. mint egy úszómedence. A terep természetes dőlése folytán gyűlhetett itt össze. melyhez a Grove-ban rajtuk kívül senkinek nem volt hozzáférése. akár egy ikon szentje.

. ha másfél méter mély volt.válaszolta Trudi. Carolyn megadta magát. Azokon túl azonban tömény sötétség terült el.Mit mondtál? .Csodálatos itt! Úgy tűnt.Meleg! . ahol a meleg áramlatot érezte. itt meg képtelen volt megérinteni a sziklákat maga alatt. addig alámerülve. szinte ugyanott. A terepben hirtelen törésnek kellett lennie. A víz nem melegedett tovább. Lenézve láthatta testét és a vizet taposó lábait. hogy kövesse a meleg áramlat hívó szavát. Habár szemei nem láttak túl élesen a távolba. míg hosszú haja aranyló gallérként nem omlott nyakára. hogy néhány karcsapással biztonságba juthat. Joyce-t szinte félelemszerű érzés töltötte el Arleen közelségének gondolatától. aki közéjük állhatott volna. A talajnak egyszerűen nyoma veszett.Itt sokkal melegebb . alábbhagyva a tempóval. Néhány méterrel mögötte a víz jó. Hirtelen rátörő nyugtalanságában megpróbálta lábujjával megérinteni a tó fenekét. .Itt meleg a víz! . Trudi nevetett. Joyce nem tudta megállni. . Vágyott valakire. és elindult Trudi felé. . és úgy vetette körülötte a buborékokat. de a szilárd talaj eltűnt a lába alól.kiáltott fel. Trudi közben megtett még néhány métert.üvöltött vissza neki Joyce. de barátnője eközben már elfordult. majd egyenletes csapásokkal megindult a tó közepe felé.lelkendezett a vizet paskolva maga körül. A jócskán előtte járó Trudi odakiáltott neki valamit. . mint egy pezsgőfürdő. a közellátása kitűnő volt.Csak gyere ide. fejével lebukott a felszín alá. Az végül is kegyeskedett csatlakozni a vízi mulatsághoz. és próbáld ki! .Carolyn! . Joyce elkezdett úszni a pont felé.Tényleg! . .Most viccelsz? .Te nem jössz? Carolyn megrázta a fejét.Nem hiszek neked. ahol Trudi taposta a vizet. hogy jobban hallja. hogy ne tekintsen vissza Arleenre. . Ezután hátat fordított Arleennak.erősítette meg Trudi. .kísértette Joyce. és nekiindult a mélyebb vizek felé. Erőt merítve a tényből. .visszanyernie. . de a felszíne egyre inkább felkavarodott. és a víz kellőképpen tiszta.

be a belsejébe. Talán feloldódnak a vízben. Nem tehetett mást. bójaként lebegve az édes hullámok közegén. nem tudta közömbösíteni azt a szinte állati . egyetlen mixtúraként. akkor kezdett eszébe ötleni a vízbefúlás hétköznapi gondolata. A sötétség odalenn. Látta a vízfelszínt megtörő fodrokat. mely átmelegíti az ember tagjait.meg átszőve a tó fluidumát. át. De voltak ott sokkal fontosabb érzések is. Ha megtenné. amibe ő keveredett. rémületében tajtékosra kavarva a vizet maga körül. a lávaként felszínre törő buborékokat. hogy kémkedett utánuk. hogy egy pillanatot is késlekedjék. Joyce érezte meg következőként a melegséget. A hullámok némelyike elszakadt a főáramtól. minthogy egyre fokozódó reszketéssel figyelje a tavon elszabadult eseményeket. Feje felé emelte karjait. és az a melegség le akarja rántani a víz alá. melyet belélegezni olyan volt. Valami különös dolog történt odakint a tavon. és hagyta testét alámerülni. mint egy korty karácsonyi brandy. hogy semmi másra nem volt képes. az áldott egyesülésben. és nem tudta. A lehetőség túlságosan nagyszerű volt ahhoz. melyek ott köröztek Trudi Katz teste körül. túllépve szégyenükön. és a többi lány felé tartott. Köpködve. csak hogy a part irányába vetődjön. bármennyire erős volt. Az érzés elvonta figyelmét Trudi csapkodásától és a veszedelemről is.Trudi! Mi a baj? Trudi! Megpróbált néhány figyelmeztető szót formálni ajkaival. William nem mert felüvölteni. akkor mindannyian rájönnének. de az elemi iszonyat olyan erővel ragadta meg. mintha valami óriási hal éppen most merült volna a felszín alá. hajának aranyló gallérjával a nyaka körül. hogy Arleen is nemsokára ideér. melyek különös lassúsággal pattantak szét a szeme előtt. miközben a hullámok szolgaian visszhangozzák minden mozdulatukat. Átadva magát a meleg áramlat csábításának már nem tiltotta el magát az érzésektől. Másodszor. Végigszaladt a bőrén. Joyce odakiáltott neki. Hiszen itt vannak. Ő és Arleen. túl szexualitásukon. William rejtekhelyéből jól látta a lány vergődését. Csak amikor megpróbálta elérni a tó fenekét. melyeknek néhány röpke másodperccel ezelőtt még hátat fordított.A döbbenettől elakadt a lélegzete. Figyelte a körülötte fodrozódó hullámokat. fröcskölve vetette fel a fejét. A tó bűvölete. Az orrán át a víz lecsúszott a torkába. A pániktól még erekciója is semmibe foszlott. hogy levegőhöz jusson. ő és Arleen. Elsőként. hogy a buborékokból kiszabaduló levegő a tó lélegzete. maguk is folyadékká válnak. . kettejük között. mint megcsókolni a tavat. oda-vissza.

úszás közben egyfolytában a nevét üvöltve. Ez nem szimpla öngyilkosság volt. Mindenfelől buborékok emelkedtek. ahogy a talaj eltűnt a lábai alól. Míg Trudi ábrándjai Randy Krentzman körül forogtak (ugyan ki más körül is forogtak volna?). melybe minden erejével kapaszkodott. lába közét. Épp olyan önfeledten adta át magát a képnek. Dean arccsontja. és hagyta. megragadta. hogy van valami a vízben. melyet a vízzel kötött. Jól tudta. Előrenyúlt. hogy a természet törvényei az ő oldalán állnak. Rémületében felordított. mintha lágy kezek simogatták volna hasát. És ekkor a kéz. Cirógatásukra ugyanolyan ábrándozás kerítette hatalmába. Közvetlenül előtte egy kar tört a felszínre. A tó feneke semmivé foszlott. ami alárántotta a lány testét. és hagyta. Szemtanúja volt.rettegést. De mindez kevés vigaszt jelentett a számára. amikor a hullámok összezárultak a feje felett. Akaratát kikerülve teste fellázadt a paktum ellen. késlekedés nélkül nekivágott. amit ismert: a kutyaszerű kanalazás és a mászás keverékét. ami eláradt gyönyörű arcán. vagy mint néhány méterrel odébb Trudi. Látva Joyce alámerülését. . Sekélyes helyének biztonságából Carolyn rémülten figyelte barátai viselkedését. mint ami Joyce-t. mind Carolyn látta Joyce-t alámerülni. lerántotta a mélységbe. és mint ami mostanra teljesen háttérbe szorította Trudi rettegését is. ahogy vízbe fúlnak. Carolynnak nem volt más barátja rajtuk kívül. Mind Arleen. Elég közel állt Arleenhoz. mintha a levegőt megmarkolva akart volna lélegzethez jutni. melleit. kezével kinyúlva a felszín fölé. mint Joyce. Mindeközben a víz megújult erővel kezdett tajtékzani a teste körül. ahol eltűntek. Sinatra szemei. addig az ő szeme előtt egy híres arcokból összefércelt őrült kép lebegett. Vágyának mindazonáltal nem volt jól behatárolható tárgya. Vad küzdelembe kezdett. De Arleen és Trudi viselkedése rácáfolt minderre. amit akkor érzett. A zsír úszik a vízen. Carolyn kétségbeesetten nyúlt ki érte. összekapcsolódott vele. Egy hasadék felett úszott. mielőtt elmerült. Felvetette karjait. feltételezte. felhasználva az egyetlen úszótechnikát. hogy lássa azt az örömteli kifejezést. mely valahogyan magához vonzotta barátnőit. Érezte. hogy a víz a magáénak követelje. Nem nézhette csak úgy végig. Még mosolygott is! Mosolygott. Heves mozdulatai tovább kavarták a körülötte örvénylő vizet. ahogy egyszerűen megadták magukat. hogy elsüllyedjen. Arleen azonnal a segítségére sietett. Brando gúnyos mosolya. Habár a víz egyre dühödtebbnek látszott azon a helyen. ahogy a felszínre törnek.

Egy erő . Egy pillanatra gyötrelmes vágyakozás hasított bele az élvezetek után. Az idegekből. de nem érezte őket. mivel az ő testük sokkal vonzóbb a sajátjánál. hogy részvétlenül végignézzék azok haláltusáját. És. . Bár az is lehet. De hát az ellenállás. A testén túli vizeken a többi lány még mindig ellenállt. melyek ipari szennyeződésként lebegtek a vízben. és akik karjai örvényként rántották le testüket. és melyeket most már sohasem kaphat meg. nem a fizikai szemeivel persze (azok még mindig ott voltak a fején. körbeforogva és hánykolódva fuldoklás közben. és meg sem kellett volna várnia. petevezetékből és petéiből álló egész rendszer hasznavehetetlenül pusztulásra van ítélve. két erő -. homályos foltjaikat. Visszapillantott testére. Nem látta ugyan. hogy az ő vergődésük is csak merőben ösztönszerű reakció. hogy tátott száján keresztül a tüdeje megtelik vízzel. akárcsak az övé. Tekintete visszatért a hasadék sötétjéhez. hogy nekik sokkal nagyobb fájdalmat okoz azok elveszítése. valószínűleg már rég magára hagyta testüket. aki csak kétszer ránézett. De miért? Ahogy a kérdés megfogalmazódott benne. mely eddig foglyul tartotta. Egy zsírral teli hordó. melyet korábban is érzett. a nyár derekán. akik lélegzete a buborékokban tört felszínre körülöttük. Volt valami a sötétben. hogy igent mondjanak. habár szemei tágra nyíltak. Nem érzett semmit a kimúlását látva. Az iker erő. de megérezte. A tudatuk. mely éreztetni engedte számára a tragédiát. szem nélküli látása máris megadta a választ. Távolról.A világ elkoppantott gyertyalángként hunyt ki. És közöttük ott volt szűz pinája. Már látta is ezt a testet. Nemsokára mindannyian meghalnak. és elszökött a hústól.nem is. Gyanította. melyeket sohasem kísérelt meg elérni. Lábai még mindig vadul taposták a vizet. ennek a tónak a közepén. Egész énje puszta hivalkodásnak tűnt. Még mindig szorította valakinek az ujjait. fokozatosan közeledett. Az érzékei magára hagyták. Ennek elveszítése volt az egyetlen. hosszú távon. vadul körbeforogva). és hogy utolsó lélegzete elhagyja. De a tudata cserbenhagyta a külső vázat. hanem a szelleme látásával. ködösen érezte. Micsoda átkozott bolond volt. Fel kellett volna kérnie minden férfit az aktusra. ahogy a teste fuldoklik. hacsak nem némi visszatetszést a vaskos test hiábavaló küzdelme és távozásának teljességgel közönséges mivolta láttán. túl a vízben lebegő szellemén. mely még mindig lélegzetért küzdött. nem is látott semmit a homályban. Most már alakjukat is ki tudta venni. csak időpocsékolás volt. hogy fölébe helyezte büszkeségét érzéseinek.

összeszőve a feketét a fehérrel. bármennyire parányi is volt. Agya visszaparancsolta magához. most a felszínen lebegve . Számára úgyis csak tehertétel volt az a test. Ha öntudata még kitart egy szívdobbanásnyi ideig. Azért emelkedtek ki a hasadékból. hogy maguknak követeljék húsukat. és a felszín felé lökte magát. mint a másik. Ha voltak is vonásaik. akár túl is élheti. kín és pánik az édes különlétét. melyikük kapja meg. Lehet. Mindössze ennyi különbséget volt képes felfedezni kettejük közt. Látta. Ha szexre vágynak (még ebben az utolsó pillanatban is érezte. és hagyták. Szándékaik viszont nem maradtak rejtve előtte. Kedves volt az Úr szemében! Arcával áttört a víztükrön. vagy a kevéssé fényes. mely ide-oda rángatta küzdelmében.Egyikük fényes volt. Pillanatokon belül halott lesz. mint a borbély habverő tálja. A hús volt az ő vágyuk. A dolgok miértje már régen nem érdekelte. sem őt. A felszín minden törtpillanattal közelebb került. Amint a szövetnek első kinyúló szála elérte a lábát. gondolta. vagy legalábbis sokkal élénkebb. a fényes. Hadd legyen meg az örömük. amiért megszabadult tőle. hogy emelkedik? Elengedték a testét. és boldog volt. Ők már túl vannak ezen. és koponyája ajtaja dörögve csapódott be mögötte. hogy ki lehessen venni őket. Szeme vette át éteri látása helyét.torzójuk és végtagjaik elvesztek a körülöttük kavargó buborékörvényben. mely korábban olyan hevességgel húzta le. Az sem jelentett számára semmit. Mi másért küzdenének egymás ellen. Újabb buborékörvény kezdett kavarogni teste körül. A közelgő erőknek nem volt hatalma a szellemük felett. mind a négyen. hogy megragadják testüket? Túlságosan korán ítélte magát szabadnak. hogy birtokba vehesse. melyektől tudatuk oly könyörületesen elszakadt. hirtelen éles napfény csapott a szemébe. hadd ússzon a zsír a vízen? Megragadta a lehetőséget. sem a többieket nem ajándékozhatják meg semmilyen gyönyörrel. mely mintha maga is a levegő felé segítette volna. kiokádta a vizet. miközben felemelkedtek. a szabadság értékes pillanatai már véget is értek. és nem is törekedtek erre. ahogy az egymással harcoló szellemek körülölelik testét. túlságosan is elmosódtak ahhoz. mint a céljaik számára teljességgel értéktelen dolgot. A végtagjai merevek voltak. ahogy ott tapogatóznak). Amikor lélegzetének utolsó buborékja is eltávozott testéből. Szelleme nagyon is könnyen felismerte őket. és inni kezdte helyébe a levegőt. Prédává lett két elemi erő között. és mindketten jogot formáltak a teljes kvartettre. többi részük . de az erő.

hogy ő csak a következményeket látta . Alig funkcionáló lábaival és karjaival Carolyn is szempillantás alatt megtette a távot. hogy kifaggassa a lányokat támadójuk természetéről. ahogy felfordul a gyomra. maga után rángatva Trudit. ahogy nem sikerült beletalálni a ruha kivágásába. Egyetlen hullám sem fodrozta. Az öklendező hang elegendő ösztönző erőnek bizonyult. Nem mintha valaha is esélye lenne rá. hogy egyik lábukat a másik után tegyék. És mégis. Hiábavaló manőver volt. mígnem mindannyian talpra nem állhattak. A testek megrázkódtak a zokogástól. mely majdnem a magáénak követelte őket. pedig az események közben erotikusból rémisztővé.tartotta. egy pillanat alatt ő is így végzi. a hisztéria hatalmába kerítette Arleent. és a következő pillanatban máris megfestette a füvet epével meg vaníliafagylalttal. kedvet kapott rá. Siránkozni és vacogni kezdett.a csapkodást. Most a tófelszín. hátha az erő. Arleen most kezdte követni őket. nemhogy a lány lecsillapítására vesztegessék lélegzetüket. erőfeszítésükre vagy az alulról jövő nyomásra. egyetlen buborék sem törte meg egyenletességét. a velejéig megrázta. Senki nem sietett a megnyugtatására. minden egyes alkalommal hangosabban zokogva. Még most is rettegve pillantottak vissza. ahol a ruháit hagyta. Joyce már meg is indult a part felé. hogy még a mellbimbójukat is megláthatta. Elrohanva Trudi és Joyce mellett Arleen elsőként ért ki a partra. és kidobta a taccsot. Még arra is alig volt erejük. csendes volt. jól tudva. ahogy kiemelkednek a mélységből. Köhögtek. A tény. holott biztos volt benne. Érezte. ledobta magát a földre ott. a tó közepén. és megpróbálta felküszködni magára a blúzát. hogy ha csak megérzi a hányás szagát. . hogy már vízbe fúltak. Három vagy négy lélegzetvétel után felfedezte. hogy egy baleseten kívül valami más is történt a szeme előtt? Volt valami a tóban. és nem magát a dolgot. A szilárd talaj csak néhány méternyire volt. ami élt. De az a hely. ahogy a part felé botladoztak. mely rájuk támadt. mely folytán olyan erővel lökődtek a magasba. hogy a többiek is kiszabadultak. és a vizet csapkodták. ott. Élete végéig emlékezni fog a lányok látványára. William Witt még mostanra sem tudott elszakadni a látványtól. lehet bármiféle kétsége is afelől. Carolyn arrébb botladozott tőle. Pár lépésnyire a parttól Trudi térdre zuhant. a sikolyokat -. teljesen nyugodt maradt. majd pedig émelyítővé váltak. hogy a sekélyesben üldözze őket. Magába zárja a látottakat. Mielőtt még elérték volna a partot.

.magyarázta.És megpróbált a vízbe fojtani . .Az Isten szerelmére.Meg akarok halni . A lányokból csak csípőjük és fenekük körvonala látszott.Mindannyian ugyanazt éreztük. Olyan ígéret volt ez. .fakadt ki rémülten. . Víz alatti áramlat.Én azt hittem. . Joyce mégis meghallotta. .Éppen most menekültél meg. csak a szórványos hányások hangjait és a szünet nélküli zokogást.Az önjelölt kukkoló szerepköre először életében súlyként nehezedett a vállaira.Már korábban is történt velem ilyen. de hát mi történt? ..Olyan sötét volt .vetette közbe Arleen.Írd körül egészen pontosan! .Valaki figyel minket! . Carolyn volt az. nem akarsz .kérdezte.Csakis áramlás volt . de éreztem. .jegyezte meg Arleen színtelenül. Kirántja az ember lábát. nyugodt. ..Az egész város alatt barlangok húzódnak .suttogta. hogy soha többé nem kémkedik senki után. mit éreztünk. a strandon. odébbállt. hogy ez csak. ahogy a füvön feküdtek. aki megadta a választ. Megesküdött magának.válaszolta Trudi a fejét rázva. karjait maga köré fonva. melyekről azt hitte. Könnyei.Ezt te sem gondolod komolyan . de reszkető hangon. újabb hullámokban buggyantak elő szeméből. .emlékezett vissza Trudi. döntötte el. melyet alig egy napig tudott csak megtartani. Trudi keményen a szemei közé nézett.Minden bizonnyal megteltek az esőzéskor. Trudira nézett: .erősködött Trudi.jelentette ki Carolyn -.válaszolta Trudi. Amilyen csendesen csak tudott. .Csak az áramlat tört elő a barlangokból. Felült a gyepen. . Ami a jelen eseményeket illeti. . . Aztán csak ült.Volt ott valami más is a sötétségen kívül. . Miért hazudozol össze-vissza? Mindannyian tudjuk. Joyce újra kezeibe temette arcát. . Mereven fürkészte a lombokon áttörő napfény foltjait. Mi meg átúsztunk az egyik szája felett. Joyce zokogása válaszképpen tovább erősödött. Csak a szél. kifogyott belőlük.Én nem láttam semmit . .És mi volt az? .Nem . Volt valami a vízben bizonygatta Arleen. nem? . épp eleget látott.kérdezte. .Nem. esővíz. Arleen végül megtalálta a bejutást blúzába. Mást sem hallott.Ti is lenéztetek? . . az mozgatja a faleveleket.

De hát így történt.Azt hiszed.erősködött Carolyn.Igen .tört ki hirtelen Joyce. hogy egyáltalán mi a fenének kellett nekünk úszni menni. Vagy a vízbe fullad. és a lábai közé nézett.Mit kell ezen gondolkodni? . végül Trudira. . .Ahogy belém nyúlnak.Ne mondj ilyeneket! . .Fogd be a szád! ..förmedt rá Trudi. .mondta Arleen. aki néhány perccel azelőtt volt. . hogy nem volt víz alatti áramlat .Hát például.Ki fognak minket röhögni. .Ez az igazság. . azért akart minket. . .Arleen megrázta a fejét. . és.És ugyanez történik vele. Majd gúnyolódnak. Tekintetét lassan levette Trudiról. ahogy megérintenek . Tegyük fel. nem igaz? ..Alakokat láttam. . Először Joyce-ra nézett.mondta Carolyn. Nem halak voltak.. . . .. .rivallt rá Trudi. majd Carolynra.Ha ez csak esővíz.jelentette ki. elmentünk úszni. hogy vízbe fullad. . . . . . számít az valamit? Azt fogják mondani. hogy majd mit fogunk mondani . Egyáltalán nem is hasonlítottak halakra. az egész város rólunk fog beszélni. .Éreztem.. aki bólintott egyet. . Fejbőréhez tapadó hajával és elkenődött sminkjével mindeme hasonlított. Két alakot. csak arra a bálkirálynőre nem.Valami ránk támadt? Megpróbált belénk férkőzni? Valami nem emberi? .És azután? . hogy ránk jött a félóra. . . mert lányok vagyunk.Ne legyél már ilyen hülye! .Csend legyen! .mondta megborzongva.Én tudom. ha valaki más is idejön? .És mi van akkor.. vagy valami ilyesmi. Akkor mi leszünk érte a felelősek.kezdte Carolyn.vetette fel. .hát hogy elmentünk úszni egyet..kérdezte Carolyn.Akármi is volt ott. akkor pár napon belül úgyis el fog tűnni .Végig kell ezt gondolnunk.Igaza van .érvelt Arleen. De Carolyn kitartott meggyőződése mellett: . Joyce zokogása eddig ismeretlen dimenziókat fedezett fel magának.Nem így volt? Újra felemelte a fejét. .replikázott Arleen.És ha bárkinek is szólunk.Majd azt mondjuk.Akkor is ez az igazság .válaszolta Trudi.

Nézz ránk! . és felszedegette többi ruháját a földről. .Semmit? . . hátuk mögött hagyva a titokzatos és tükörsima vízfelszínt.ment tovább Arleen.jött a válasz.válaszolta Arleen. Ez az egész meg fogja mérgezni egész hátralévő életünket.Egyikünk sem fog semmi olyat tenni.kiáltott fel Trudi. Joyce? Joyce fojtott zokogással adta beleegyezését.) .Sose magyarázkodj.És elfogadjuk . .Mindannyiunknak hallgatnunk kell.mondta Carolyn. majd elindultak visszafelé az úton.Ne legyél már ennyire színésznő! . . Felállt.Soha többé nem kerülünk le a napirendről. amibe nem egyezünk bele mindannyian.. . .kérdezte Joyce. . .Carolyn? .He? . (A gondolat családi filozófiává emelése felélénkítette. sose mentegetőzz! .Ne mondjunk semmit . Arleen példáját követve valamennyien felöltöztek. Semelyikük nem adott hangot további kételyeinek.Csak meg kell egyeznünk egy jó kis mesében. Rendben? Rendben. .Sose magyarázkodj.A papám folyton ezt mondogatja.Hallottuk .Azt hiszem .. . . .motyogta Trudi.

kezdett különös élvezetet lelni az emlékben. Még Arleen is. Ugyanaz a furcsa meggyőződés munkált mindannyiukban: hogy valami rendkívüli okból kifolyólag kiválasztottak lettek. Már nem volt olyan törékeny. melyet ő mindig is tudott: ő egyedülállóan igéző teremtmény. Ami azt illeti. Csak egyféle kellemes bágyadtság kerítette valamennyiüket hatalmába.KETTŐ 1. mélyen magukba zárva titkukat. De mostanra valami megváltozott benne. Trudi. Igen. Egy érzés kitartóan a közelükben ólálkodott. hogy ismerik-e egymást valahonnan. Carolyn újonnan támadt önbizalma. A fiú nem nevetett. A tavon történt események másnapján egyenesen Krentzmanék stillbrooki házához ment. mely ugyan csak halvány visszhangja volt a megvilágosodásnak. nem vonatkoznak. Joyce számára az érzés ennél is egyszerűbb volt. és mégis megmenekültek előle. aki szavakba öntötte. melyet nem mert bevallani még a másik három lánynak sem. Korábbi találkozásaik alkalmával a fiú feledékenysége a szó szoros értelmében összetörte a szívét. majd szinte szégyenkezve megkérdezte. Azért menekült meg a halál torkából. Kezdetben nem történt semmi. Nem is volt rá szükségük. melyben nem elégíti ki vágyait. aki elsőként adott hangot az intim támadás felett érzett rettenetének. akire azok a szabályok. mondta . amit a halál közelségében érzett. és hogy le akar feküdni vele. akit mindig is vonzott a Messiás képe. Nem vesztegetett el sok időt. továbbra is természetesen viselkedtek. Egyszerű. és a lehető legegyszerűbb kifejezésekkel tudtul adta számára. hogy szenvedélyét tudassa. hogy ennyire közeljártak a halálhoz. Még csak rémálmok sem gyötörték őket. hogy Randy Krentzmané legyen. talán annak utóhatásaként. volt az egyetlen. amit érzett. Arleen számára az érzés puszta megerősítése volt a ténynek. az eset után alig beszéltek egymással. zavart pillantással végigmérte. Elrejtették sebeiket a külvilág elől. azt súgta: minden óra elvesztegetett. melyek a világ többi részét működtetik. hogy szereti.

miután mélyebben végigaludta az éjszakát. ismersz engem. ráadásul pocsék szerető. Ez. valamint. miközben beszélt. tekintve. de háromszor végrehajtva az aktust. igaz? Erre azt válaszolta. hogy minden egyes szót komolyan gondolt. Joyce hat-tizenöt körül hagyta el a házat. mintha az esemény mindennapos lenne az életében. múltja. jelene és jövője elmosódott kép lett csupán. a farka pedig a világ nyolcadik csodája. majd a végén megkérdezte: ez valami vicc.neki. így azután. egy ötvenes éveiben lévő férfi felé. és szeretkezni akarok veled. Randy tompa agyú volt és öntelt. mint jó: olyan volt. A szomszédok közül senki sem került közelebbi kapcsolatba vele. és a maga ostoba módján kedves is. Viszont lehet. De nem érdekel. hogy több volt. akinek csak két tacskója jelentett társaságot. vagy sem. . mely az ágyába küldte Joyce-t. ahol szülei háza is állt. Tudata kristálytiszta volt a megtermékenyülés fontosságát illetően. Carolyn egy bizonyos Edgar Lott felé közeledett. mind a randevút. Habár Krentzman öntelt és üresfejű volt. hogy egy lány miért ajánlkozik fel csak úgy grátisz. ilyen alkalom túlságosan is ritkán adódott ahhoz. Igazi magának való ember volt. Másnap korán reggel. Az egész délutánt együtt töltötték. Életének többi része. vagy legalábbis felajánlott egy kávéskanálnyit abból az alkímiából. és egy második együttlétet javasolt. Közölte vele. mint egy igazi tenyészbika. A fiú egyfolytában értetlenül bámult rá. A fiú készen állt elfogadni mind a hízelgést. és a legképtelenebb kapcsolatokba hajszolta őket. egyaránt munkált Arleenban. Trudiban és Carolynban is. Négyük közül minden bizonnyal az ő választása bizonyult a legszerencsésebbnek. mindjárt aznap délutánra. aki tavaly költözött be az utcába. A késztetés. érdeklődött Randy. vajon kínálkozik-e megfelelőbb alkalom a mostaninál? A zavarodottság nem gyakorolt hatást Krentzman libidójára. és a Grove-on keresztül hazafelé vette az irányt. nem is egyszer. hogy elég meleg az idő és a ház kettőjüket kivéve teljesen üres. Már többször találkoztunk. felhívta a fiút telefonon. színlelve azt. hogy ezen a délutánon életet csepegtetett a testébe. elfogadta a felajánlkozást. hogy emlékszel-e rám. Ez nem szerelem volt. mint bármikor korábban. Olyan jó voltam?. Az elsődleges szempontok ilyen radikális változását nem kérdőjelezte meg. Szeretlek. immáron feszítő vágyától szabadultan. és ő semmi mást nem akart tőle. hogy csak úgy semmibe vegye. Habár egyszerűen képtelen volt megérteni. hogy ez egyáltalában nem vicc. ezzel együtt ártalmatlan.

míg véghez nem viszi az aktust. Egy kicsit elszomorodott. majd . Egyikük sem volt a legkevésbé sem rosszmájú. hogy ott helyben. de nem lepődött meg. Számtalanszor elkapta a tekintetét. De akármennyire is naiv volt Carolyn a közösülést illetően. Elhunyt neje. amikor két hét és négy nap után a lány felhagyott a látogatásával.na meg a női látogatók hiánya. A kapcsolat kezdetben remekül működött. és a megérzése azt súgta neki. már a csoda határán járt. Elkapva őt. de hogy a lány újra meg újra visszatért hozzá. valamint az öltözködésében megnyilvánuló pedáns színválasztás (zsebkendő. és udvariasan . hogy már hat éve. féltékenységi rohamba kergetve ezzel a tacskókat. nyakkendő és zokni mindig csak egymáshoz illő. pasztellszínekben) azt a feltételezést táplálták. hogy a kebleire rántsa a fejét. De egy ilyen ajánlatnak. Azért voltak együtt. mint a saját szüleit. már önmagában véve is rendkívüli dolog volt (még fiatalkorában sem gyakorolt semmiféle hatást a nőkre). amint éppen tacskóit vitte reggeli. Egy hét múlva azután összefutott vele az utcán. Lott-ot. míg teljesen ki nem merültek. Lott-ot jobban ismerte. hogy homoszexuális. addig serénykedve rajta. amire a természet testüket megalkotta. amikor a ruhák ledobására került a sor. mondta. ahogy szülei társaságában utalt rá a férfira. akik addig csóválták és kergették farkukat. alkotmányos sétájukra. a felesége halála óta nem érintett nőt. Így aztán nem volt meglepve. ugyan ki tudna ellenállni? A korbéli és anatómiai különbözőségek dacára ritka szenvedélyességgel estek egymásnak.miután a kutyák kijelölték aznapi birodalmuk határait .megkérdezte. hogy hazakísérhetné-e. kérem. hogy az ő szándékai a lehető legtisztességesebbek voltak. Később váltig állítja majd. és ha a lány nem vetette volna magát rá. mielőtt még az ajtó becsapódott volna. hasonlóan jókora teremtmény volt. Edgar alig mert hinni jószerencséjében. Hogy elcsábították. ezért megint nekivágtak. hogy mindez örökké fog tartani. Carolyn nap nap után azért látogatta meg Mr. a konyhaasztalon követelje odaadását. egy ujjal sem nyúlt volna hozzá. Fittyet hánytak a gyertyafényes romantikára. hogy azt tegyék. nem vesztegették az időt egymás szépségének deklarálására sem. A kutyák ezt már végigaludták. hogy abban sokkal több van egyszerű üdvözlésnél. és egy percig sem foglalkoztak a többi sallanggal. és azt sem színlelték. A derékbőség említése újabb merevedést váltott ki nála. Az első kör után a férfi elmondta. és az alkoholba fojtotta vágyait. hosszan elbeszélgetett vele.

és finoman megkopogtatta a pocakját. ahol a legdurvább alak. mely hírhedt volt bárjairól és az azokat látogató motorosokról. csak most . beült anyja kocsijába. vissza az életükbe. neki nem volt szüksége italra ahhoz. hogy elpucoljanak. hogy megízlelje az alvilági életet. amikor áporodott levegőjű házában üldögélt. A férfi nem kereste a dolog magyarázatát. akárcsak Joyce számára. döbbent rá. csak a neve: The Slick. A felismerés egy negyedik. Ez a fajta rendszeresen lekocsikázott ide flancos otthonából. hogy belehúzzon egy kicsit az élet örömeibe. de kéretlenül is kapott egyet. akik között ő semmilyen formában nem tett különbséget. és azon a helyen itta holtrészegre magát. A lány furcsa pillantást vetett rá. amikor a luxus öleléséből betoppant egy olyan bárba. majd nemet mondott. Arleennak nem voltak ilyen problémái. mondta a lány könnyedén. a sofőrjük volt. Valaha inkognitóban sok híres arc lejött a Pointra.rákérdezett. Egy másik olyan fapadlóval büszkélkedhetett. Az út. Számára. olyan társaságba vitte. James Dean rendszeresen lejárt ide vadabb éveiben. és elhajtott Eclipse Pointra. hogy . mit jelentettek a szavak és a gesztus. Ezáltal Arleen jól kitaposott ösvényen járt. Felöltözött legszebb ruháiba. hogy mentséget találjon szabadosságára. . Ellentétben elődeivel. mely a többieknek is parancsolt. mely mellett nem szólt semmi már. Az ajánlatot szép számban elfogadták. jól megszokott ösvényre. melyekről még ma is csak tiszteletteljes suttogással beszéltek. Egyszerűen csak felajánlotta magát.summa summarum . ugyanattól a késztetéstől vezérelten. vagy hogy az alvilági élet megízlelje őt. Nincs már rád szükségem. Jóllehet végig megpróbálta kizárni a szentimentális érzéseket kapcsolatukból. az apró tengerparti nyúlványra Zumától északra. melyet választott. mindjárt másnap elkezdődött. mely a szívét az alkarján viselte. az talált. hogy összetörték a szívét. harmadik bourbon-jével a kezében.döbbent rá. Ezzel vissza is talált a régi. Az egyik bár egy biliárdasztalt szentelt Jane Mansfield emlékének. majd egy ötödik bourbon elfogyasztására sarkallta. Az itt lakók egy cseppet sem csodálkoztak a körükbe érkező gazdag lány láttán. melybe egy nő körvonalait faragták. Néhány óra általában elég volt nekik ahhoz. aki emberi hamutartóra vágyik. poroszkék tintával tetoválva. Aki jött.hogy a kövér lány végképp elment . olyan dohányost keresve. Csak később. aki Veronica Lake-nek mondta magát. akivel dolguk lehet.folytathatnák-e az etyepetyét. aki állítólag olyan dolgokat művelt rajta egykor.

a lány úgy kezdett hajtani. azt gondolva.Másnap éjjel visszatért még többért. de ha az ő hercegnője rossz társaságba . zavart pillantással válaszolt. mielőtt még a sorban állás megkezdődött volna. hogy valaki hercegnője nevét kántálja. Némelyek az első éjszaka után kezdtek másképp tekinteni rá. Kabátját és tárcáját féltve óvatosan belépett a bárba. sőt némelyek maguk is beálltak a sorba. és csak hajnalban került elő . szemeit le sem véve szeretőiről. Az anyjára hasonlított. csak egy ködös.akárcsak a többi lányos apuka . Mások olyan lovagiasságot fedeztek fel magukban. és a szörfösöket figyeli). mintha maga sem lenne biztos benne -. becementezett füléig is elért. Lawrence Farrell. melynek a létét nem is sejtették. amit még . úgy határozott. hogy követni fogja lányát.keveredett. hogy tévedett (a lány biztosan sétálgat a parton. Haladó gondolkodású szülőnek tartotta magát. kivéve . Megnyugodva. Erre azok feladták. hogy bizonyos tanácsokkal lássa el.álmaiban . mint valami tébolyult. Míg Carolyn és Joyce képes volt titokban tartani viszonyait. mintha teljesen a rabjuk lett volna. Majdnem egy óra cirkálásba került neki. addig Arleen viselkedése egy idő után óhatatlanul felhívta magára a figyelmet.vele. akkor kötelességének érezte. hogy ilyen nagylelkű odaadás csak egy őrülttől vagy egy fertőző betegtől telik ki. éppen indulófélben volt. atyja. Odabenn lázas mulatozás zajlott. azután rátalált az ő gyönyörű gyermekére. míg a The Slick előtt végre megpillantotta az autót. amikor meghallotta. Néhány kőhajításnyira a tengerparttól mégis elveszítette. kórusban ordítozó emberek. Valaki éppen sört öntött a szájába. sört vedelő állatok. Ott. A hely reputációja még az ő haladó gondolkodású. és neki is bele kellett taposnia a gázba.focisták vagy talán hippik közé . majd a következő éjjelen is. hogy hagyják őt békében. és megpróbálták felrángatni a padlóról. Nem mindenki élt a lehetőséggel. . Arleennak nyoma sem volt. ahogyan . Amint kiértek a Grove-ból. hogy hová indul. De a lány hangosan és elszántan tiltakozott az ilyen beavatkozások ellen. Lehet. a kör közepén. Miután egy héten keresztül minden áldott éjszaka eltűnt a házból.arra a kérdésre pedig. ahogyan ott feküdt a férfi alatt. hogy ő is azt a bemutatót nézi? Átfurakodott a nézőseregen. és megmondta nekik. ha a diszkrét távolságon belül akart maradni. hátuk közepéig érő hajjal. csoportosultak valami látványosság körül a bár túlsó végében.elképzelni is gyűlölt. hogy az ő lányával bárki is csinálhatja. vagy még inkább arra. miközben másvalaki éppen azt csinálta vele.Arleen! Arleen! Visszafordult.

az anyja kinézett.. Lawrence Arleen nevét kiáltozva előrelépett. az ő lánya. Arleen a szobájában maradt. mikor erre kérte. Lawrence a kocsifelhajtón kapta el. és az arcába csapva próbálta ráébreszteni. mintha nem is igazán értené. Beparancsolta a kocsiba. Némán vezetett hazáig. hogy ez az ő lánya. majd lestoppolt egy fuvart a Point felé.. ahol Arleen feküdt. és hogy ő mit csinált. Nem volt hajlandó visszajönni. kidobták az út mellé. sem elmondani azt. Végül. üveges szemmel. kiteregetve ezzel a szennyest a Sarlók teljes területén. mit csinál. A csípőjét dobálva nyögdécselt. hogy miről beszél. hogy várja ki a sorát. majd mint egy rakás szemetet. végső tehetetlenségében pofon vágta. Arleen másra sem várt. futásnak eredt. Aznap kora éjjel a lány megint elindult. akik közül sokan már lehúzott cipzárral készülődtek neki az aktusnak. Jó darabig ott feküdt. amikor még képes volt izgalomba jönni. hogy miért csinálja azt. míg végül teli torokból üvöltözve kurvának titulálta. és hosszú órákon keresztül várt. hogy lerángassa róla azt a gazembert. Úgy tűnt. amikor ajkai már képtelenek voltak a szavak formálására. egyáltalán nem hatották meg a sebei és véres inge. hogy hol hibázott. A lány ellenkezés nélkül beszállt. amit csinál. hogy mit látott. az ő lánya. és az előző estéről elhalasztott vádaskodások is teret nyertek. enyhén felvetette a fejét. és bizonyára nagyobb kárt is okozott volna benne. Amikor elmondta neki. Még ekkor is megpróbált elkúszni oda. A lány mindvégig az arcára meredt. . aki még akkor is azt nyöszörögte. hogy felálljon. Valaki ráripakodott. Miközben őrjöngő apja anyja karjaiban vergődött. Aznap egy szó sem hangzott el közöttük. ha Kate közbe nem lép. majd Lawrence-re vetette magát. A férfi aggodalma dührohammá változott. illetve csak megpróbált elindulni. aki hátra tántorodott a tömegbe. Nem hagyta abba a tiltakozást még akkor sem. Állcsúcson vágta a férfit. Az alak kiköpött egy véreset. néha hangosan zokogva. A közömbössége csak tovább korbácsolta haragját. és a pszichiáterével arról. miközben dagadtra verték. Visszabotorkált az autóhoz. a zsarukkal a támadók bíróság elé állításáról. mígnem elég energiát ki tudott préselni magából. De a lány imádói egyszerűen arrébb rángatták. decibelekben mért hangereje és méregben mért szókincse addig emelkedett. Uramisten. míg apja beszélt az ügyvédjével a The Slick bezáratásáról. míg hajnal körül Arleen elő nem jött a bárból. szemmel láthatóan majd megőrülve az őt meglovagló férfiért.

többségét kisebb kábítószeres vétségért. négyük közül az utolsó számára is eljött a perc.Arleen indiszkrécióját követően . szexuális úton terjedő betegségre. Még a Grove keleti részén is érezhetően kevesebb kölyök mászkált az utcákon sötétedés után. Arleen ügyeinek kipattanása a szülői jogok gyakorlásának hihetetlen szigorodását vonta maga után. Mindent egybevetve.túl gyorsan napvilágra. és olyan mértékben dadogott. Legalábbis ezt mondta magának. valamint egy lapostetű-fertőzésre. amire szüksége volt. 2. egy teljes kivizsgálásra. Habár ő igenis könnyűnek találta. Elsődleges olvasmánnyá vált a parton lakók számára.A bárt aznap este megszállták a rendőrök. nyögdécselős számát. Nem mintha sokat bíbelődött volna a technikával. mikor jött el ez a pillanat -. hogy fel kellett adnia partnerét. mint a sír.és a teste el fogja neki árulni. tökéletes szerető volt. Még Trudi. Így is lett volna. melyet még Lawrence otromba megvesztegetési kísérletei sem tarthattak távol a lapoktól. miközben vitézül állta a sarat vágyaival szemben. és amikor majd beteljesítette a kötelességét . aki Laureltree-ben. ugyanakkor hallgatott. a Némával töltött pásztoróráiról. és felfedték a természetes kopásból fakadó egyéb károsodásokat is. Lawrence Farrell hercegnője nagyban nyomta csípődobálós. Egyszerű funkcionárius volt. Rátaláltak két. Amikor a rend őrei megérkeztek. nem is fog többet gondolni rá. ha valamennyiük viszonya (beleértve Trudiét is) nem került volna . a helységet pedig bezárták. Jóllehet a kisvárosi szépség. a Béke Hercege Lutheránus Templomában dolgozott kertészként. hogy azt a Ralph Contrerast csábítsa el. Volt annyi sütnivalója. Trudi így szerette. Arleen Farrell botrányos magánéletéről szóló híradásaikban a lapok olyan szókimondással tárták fel annak titkait. Arleent ezután kórházba dugták. De legalább nem volt terhes. Palomo Grove igenis emlékezni akart. Lawrence és Kathleen Farrell hálát adtak az Úrnak ezért az apró könyörületességért. . pedig tökéletes álcát talált tevékenysége elleplezésére: a vallást. A titkos románcok kora lejárt. ahogyan már több mint egy hete minden este. Huszonegy letartóztatást eszközöltek. hogy minden szándékot és tettet inkább szó nélkül hagyott. hogy megfeledkezzen Ralph-fal. Olyan sztori volt ez. Biztosította a szolgáltatást.

a másik három fürdőzőtől is. tette hozzá a híradás. Az apró feketepiac. hogy Arleen kikerült a motorosok bűnbarlangjából. három barátjával együtt. hogy komolyan is vegye ezeket az állításokat. A nővér szerint a Farrell lány ideje nagy részét szexuális őrjöngéssel töltötte. Még a Grove túlfelén lakó népek is úgy intézték bevásárló útjaikat.amennyire csak a jogi osztályuk szakértői engedték. óriási jövedelmezőséggel működött. aki e szolgáltatásra kapható. ami beléjük költözött. miután iskolatársai oly könyörtelenül dobálták rá a mocskot nagy nővére miatt. kivéve azon barátainak családját. hogy ne kelljen élniük semmilyen szerkesztői fogással a hatás elérése érdekében.is az érdeklődés középpontjába került. Az őket megszálló lény azt követelte Arleentól. a Chronicle-ben megjelent egy interjú Arleen egyik állítólagos gondozójával. Az általa előadott mese meglehetősen választékos. Arleen úgynevezett vallomása épp eléggé abszurd volt ahhoz. bárkitől. Kate pedig addig emelte nyugtatóadagját. hogy elhaladjanak az elhíresült ház előtt. De a legrosszabb még csak ezután következett. Ez a magyarázat a The Slick-béli kalandjaira. elmentek úszni egyet egy Palomo Grove-hoz közeli tóban.Lawrence. beszéde nem állt másból. Habár nem nevezte néven Joyce-t. Az persze még a pillanat tört részéig sem jutott eszébe senkinek. Arleen Farrell makacsul hitte. Ez így önmagában is eléggé említésre méltó volt. Craiget ki kellett venni az iskolából. a fiatalabb lány és Craig. mint trágárságok halmazából. szombaton kirándulni volt. és ott támadta meg őket valami. Ő. bizarr történet volt. melyet időnként szakítottak csak meg reményvesztettségének könnyei. De. de a részletek dolgában engedniük kellett. A cikk szövegében nyoma sem volt iróniának. Maga a család . habár a fényképek némelyike olyannyira elmosódott. és . hogy a testét megszállta az ördög. a páciens betegsége nem merül ki pusztán túlfűtött libidójában. mely az orgiákról készült fotográfiákra szakosodott. hogy a pletykaterjesztők végezzék be munkájukat. hogy tegye magát terhessé. Kate. Jocelyn.feltehetően . hogy nem volt mód megbizonyosodni eredetiségükről. Három nappal azután. akikkel Arleen július 28-án. Azokban a napokban a Grove-ban csak a vakok és analfabéták nem olvasták a drogokról és a szépségről szóló híradásokat. Carolynt . míg végül képtelen volt bármilyen két szótagnál hosszabb szót értelmesen kimondani. Arleen öccse . A méhébe költözött Ördög egyszerűen egy utódnemzésre alkalmas atyát keresett a motorosok soraiban.

Nem. Ha valaki csak futó ismeretségben volt Arleennal.Úgy nézek én ki. a fagyos ridegségtől a szenvedélyes kirobbanásokig. mint aki felizgatta magát? .El akarod hagyni a Grove-ot addig. . hát nem teljesen ránk ütöttek? Néhány hétig ezek is maradtak: mintagyerekek. gondolták a büszke szülők.A gyermek erre így válaszolt: . Trudi nem tiltakozott. amíg elül a vihar? . és a helyébe olyan hangulatváltozások léptek. olyan változás. Micsoda kiegyensúlyozott gyermekek. Katz és Hotchkiss házban az alábbihoz hasonló beszélgetés zajlott le. ahogy csemetéik időbeosztásukkal élnek: délben mélyen aludtak.Nem. hogy kivel osztotta meg állítólagos sátáni tapasztalatát. édesem? . az egy szótagos kifejezésektől a szószátyárságig. de emellett terhesnek találta. . Még Carolyn is. barátjuk őrületével szembekerülve is ennyire megőrzik higgadtságukat. ha a szülők nem figyeltek volna ekkora elánnal gyermekeikre. Hamarosan nyilvánvalóvá vált. hogy visszautasítana bármi emészthetőt. Sose rosszabbul. akik tiszteletre méltó megadással viselik a helyzetükből fakadó megpróbáltatásokat. Ekkor azonban a tökéletes kép kezdett darabjaira hullani. a négyes összetartozása nem volt titok a helybéliek előtt. egy-két becéző szó ide vagy oda: A szülő feltette a kérdést: . semmivé foszlott. .vagy Trudit. A nyugalom levegője. amikor Gottlieb doki minden tekintetben egészségesnek. melyek felölelték a teljes skálát.Biztos. Először az tűnt fel nekik. mely körülvette a lányokat. A folyamat alig érzékelhető volt. aki pedig nem arról volt híres. hogy a lányokat meg kell óvni Arleen esztelen kijelentéseinek következményeitől. szinte patologikus viszolygást érzett bizonyos ételek. különösen a tenger gyümölcsei iránt. A McGuire. Semmiféle meglepődésnek nem adta tanújelét akkor sem.Hát nem is vagyok izgatott. ahogy a viselkedésükben megmutatkozó visszásságok egyre szembetűnőbbek lettek. Betty Katz javasolta elsőként. éjfélkor meg a szobájukat rótták. hogy a lányuknak meg kellene látogatnia a család orvosát. jól vagyok. fikarcnyi kétsége sem lehetett afelől. Szeszélyesen viselkedtek étkezéskor is. hogy nem izgattad fel magad. mely minden valószínűség szerint észrevétlen maradt volna.

És ő is viselős volt. véget kell vetni a nem kívánt terhességeknek. Arleen azonban kudarcot vallott. Az atyák kérdésében egyszerűen azért. az egész ügyet olyan diszkrécióval kell intézni. Harmadszor. hogy a lapok botrányrovatai új tápot kapjanak. hogy ha lányuk ki óhajtja hordani a csecsemőt. miféle indok vezérelte őket -. hogy megcáfolják a történések rendszerességét. Együttes erőfeszítéssel végül kiötölték az egyetlen lehetséges forgatókönyvet. hogy a három család hírneve ne szenvedjen olyan csorbát. Az abortusz kérdésében azért. . Az újság itt is ugyanaz volt. akkor ez a remény is dugába dőlt a harmadik. Joyce McGuire szülei vonakodtak leginkább elismerni. érzékeny idegrendszerű lány az idegösszeroppanás szélére került. Lehetséges. felfedni csábítója kilétét. és elég egyetlen indiszkrét orvos. hogy sarjadékuk rejtélyes viselkedése szükségessé teszi az orvosi beavatkozást. hogy teherbe esnek. hogy belekényszerítsék őket annak a feladására. akiket mostanra a Grove minden jóérzésű polgára kitaszítottként kezel. mert a botrány szereti a napvilágot. ő is remek egészségnek örvendett. és szexuális opportunizmusukért eljárást kell indítani ellenük. És végül. mert a lányok közül egyik sem volt hajlandó. Nyilvánvalóan valamiféle egyezség született a lányok között. Mindhárom célkitűzésük elbukott.csak a jó ég tudja. hogy a hagymázos agyszülemény mélyén mégis ott lakozik egy darabka igazságfoszlány? A szülők összejöttek egy megbeszélésre. Mindannyian elhatározták .Ezután Carolyn szülei kezdtek osztozni abban a félelemben. így a mindig is túlfeszített. hogy lányuknak bármiféle köze is lehet a botrányhoz. mert állhatatosan elutasították. melynek megszerzését fáradságot nem kímélve. akkor ajánlatos lenne. izzadságos munkával elérték. Ha ezen a ponton lett is volna bármiféle remény. Másodszor. Elsőként lokalizálni kell a leendő apákat. még szülői nyomásra sem. végső bizonyság megszerzésekor. kudarcot vallottak az ügy takargatásával is. de végül ők is rászánták magukat lányuk megvizsgáltatására. ha a leendő anya tizenöt kilónyi súlyt leadna magáról. amilyen gyorsan és biztonságosan csak lehet. Hármuknak ez sikerült is. mint Farrellék. Akárcsak Carolyn és Trudi. kiegészítve azzal az intelemmel. A válság kezelése hármas feladatot rótt a szülőkre. ami értelmesnek tűnt. A hírek Arleen Farrell történetének újraértékelése után kiáltottak.

a sajtó is követheti a folyamatot. Az ismeretlen apa nagy valószínűséggel minden esetben ugyanaz a személy. A gyerekek lehetnek akár hármas ikrek. De akkor mi a helyzet a Farrell lánnyal. Minden megvolt benne. káoszba hullott családok. tébolyodottság és megint csak szex. azok a lehetőségek! . ami csak kell: szex. Az Őrült Lány Meséje érdekes színfoltot jelentett az ufó-megfigyelések és a Rák Ellenszerek tömegében. megszállottság. szex.melyet ugyan megrázott Arleen esete.egy újabb. középosztálybeli léte szilánkokra hullott szét saját lányaik összeesküvése által. Viszont ezek az új fejlemények még az érzékenyebb idegrendszerűeket is megrázták. hogy . de mégsem állt a feje tetejére .vetődött fel a kérdés. saját lángját táplálva. És kis szerencsével a kitartás meghozhatja a maga gyümölcseit. kisvárosi álnokság. de alapjában véve mégiscsak elszigetelt eset volt. Egyfajta kultusz munkálkodik a környéken? . és Palomo Grove-nak .legalábbis a Chronicle szenzációs bejelentése szerint . Ó. egy fiatal lányokra vadászó csábító. akiknek józan. kis híján halálos csapást kellett kiállnia. melyre a sajtó követelte a választ. És ami ettől is több. vagy feketék.A sztori két nappal azután pattant ki. Adva volt négy família. hogy a szülők találkoztak.valójában meddő? Vagy csak a többiek sikeresebben leplezték el túlkapásaikat? A sztori egyre folytatódott. akinek az esete az első darabka volt a mostanra Szüzek Ligája néven elhíresült kirakójátéknak? Vajon őt az a tény indította a másik három lányénál jócskán szélsőségesebb viselkedésre. Ahogy a lányok egyre előrehaladottabb állapotba kerülnek. akinek névtelensége végtelen teret enged a találgatásnak. vagy halva szülöttek is. még csak most jön a legjava.

A folyamat. mint a zsúfolásig telt bárok. mint megalapítása óta összesen. melyek nem voltak annyira szembeötlők. háborítatlan felszínük úgy nyelte el a legádázabb támadásokat is. Az alkoholfogyasztás indexe meredek emelkedésnek indult. Voltak azután már változások is. az Őrültek Városát. hogy azok még legapróbb hullámokat sem borzoltak. csak hogy otthon ülve teljesedjenek ki. A lányok ordítozást és vádaskodást hallottak szüleiktől. visszavonták még azokat a szabadságjogaikat is. mint testüket. A Szüzek Ligája oly módon rajzolta fel a városkát Ventura megye térképére. akárcsak a tó tükre. ahogy senki sem szerette volna. mely a tónál megkezdődött. Ezekben az időkben egymás társaságát sem keresték. ha az Ördög azt parancsolja nekik. Marvin boltja már október és november hónapokban is rendkívüli üzletmenetnek örvendhetett az égetett szeszes italok területén. Ezek a háztáji összezördülések nem kevés családra mértek csapást. hadd formálja tudatukat éppúgy. ahol a lányok önként adják oda magukat. Érdeklődésük egymás és a külvilág iránt a nulláig süppedt. csend és nyugalom. miután az emberek elhatározták. vagy a nyüzsgés a Központban. míg körülöttük csak tomboljanak az ellentmondások. folyamatosan apadt az eltelt hónapokkal és a publikum figyelmét elvonó másféle botrányokkal. A figyelem. . hogy azzal a ténnyel fognak ezentúl dicsekedni: meglátogatták azt a helyet. Nyugodtak voltak. akkor ezt ki kellett aknázni. de karácsonyra a kereslet az egekbe szökött. a korábbi ígéretek dacára. A zárt ajtók mögött a Grove gyermekeinek ezek után sokkal keményebben meg kellett harcolniuk kiváltságaikért. mely nem egy esetben végzetesnek is bizonyult. a sajtótól és barátaiktól egyaránt. Semmi más nem érdekelte őket. ahogy szüleik. de ez mégsem érintette őket. A Grove-nak azon az őszön több volt a látogatója.HÁROM A forgószél örvényének magjában csend volt. és ők hagyták. amikor a szokásos fesztiválhangulathoz járuló részegség. de ha már ez lett a helyzet. amelyek korábban magától értetődőek voltak. De a Grove lelki egyensúlyán ejtett seb már nem gyógyult ilyen könnyen. haladt tovább a maga ellenállhatatlan módján. különösen a lányos apák.

amikor az események kezdtek a napvilágra kerülni. Néhány napos érdeklődés után a hely ismét visszasüppedt William magányos látogatásainak színhelyévé. Furcsa kielégülést jelentett neki az ittlét. akik nyáron még csak álmodni sem mertek volna arról. minden félelme ellenére. és nem kínált semmilyen kapaszkodót a leereszkedéshez. és üledékének kiszáradt porával szórta meg. Nem is egyszer került közel hozzá. hogy a kérészéletű sztárság. de mindannyiszor ellenállt a kísértésnek. minek volt tanúja aznap a tó partján. amit ezzel elérne. A víz addigra már elkezdett visszahúzódni. Egyfajta . számtalan látogató jött el ide. hogy mindenestül otthagyja a Grove-ot. lehetővé téve azok megvásárlását olyan egyéneknek. A figyelmesebbek könnyedén felismerték a helyszínt: a tó elsárgította a fűszálakat. és ezzel a város szociális szerkezetének finom átrendeződése megindult. Amit William Witt rövidke kukkolói karrierje során a titkosságról megtanult. és egy hét múlva teljesen el is tűnt. És ezen túlmenően még annak is megvan az esélye.ára meredeken esni kezdett. az eset után mindjárt másnap valóban visszatért oda. mely minden bizonnyal egyik bejárata lehetett a város alatt húzódó barlangrendszernek. jól tudva. Mire a hivatalos ünnepek és az általuk ütött személyes sebek a múlt ködébe vesztek. nem ellentételezné az őt élete végéig elkísérő gyanakvást és a lehetséges büntetést. de a hasadék fala gyakorlatilag függőlegesen ereszkedett a mélybe. A csatáknak természetesen megvoltak a maguk tanúi. felfedve azt a hasadékot a földön. Miután Arleen kiadta magából annak a bizonyos délutánnak a történéseit. gyakorta végigélve újra az ott történteket. Ami azt illeti. hogy itt élhetnek. Ezért a saját fejében tartotta életben az emléket. melynek során a korábban kívánatosnak tartott ingatlanok mint például a Sarlók környéke (melyet mostanra megmérgezett Farrellék jelenléte) . Egyetlen éjszaka alatt jó harmadával csökkent a felülete.házasságtörés. Néhányan még a barlangba is megpróbáltak bejutni. felbecsülhetetlen értékűnek bizonyult. hogy felfedje. Nem ő volt a hely egyetlen látogatója. hátha ezúttal sikerül kiszúrnia a tó lakóját. feleségütlegelés és magamutogatás minősített esetei a bűnösök paradicsomává tette Palomo Grove-ot. sok család határozott úgy. hogy neki sem fognak hinni. Micsoda hullámverés ahhoz az aprócska tóhoz képest.

46-kor született. amiért a nagyszülők nem győztek eleget hálálkodni. hogy halvány fogalmuk sem volt az apa személyéről. . Törékeny újszülött volt. hogy a lány már elveszítette korábbi bájának minden darabkáját. Witt könyvének fogom hívni. A lány agyával valami nem volt rendben. akárcsak a többi kukkoló számára. Olvasott néha felőlük. neki is ösztönző erőt jelentett. Sok minden érdekeset lehetett akkoriban megfigyelni. . bizonyos ritka alkalmakkor. nem is beszélve arról az erotikus borzongásról. hogy férfiak legyenek vele. így Palomo Grove-nak is szembe kellett néznie a kérlelhetetlen tényekkel. hogy a titkai nem maradtak titkok. hallotta valakitől. Howard Trudi sötét. Abban mindenki egyetértett.cinkosságot a barlanggal és annak titkaival. Hogy mit tett a tó ezután vele. ahogyan az ezüstös tó partján állva lassan kibújik ruhájából. egyszerűen azért. és ez tette beteggé. istenhozzádok. arra jótékony homály borult. aki benne szerepel. ahol még akkor sem láthatná. és a tény. és már . hogy a gyermek teljesen az anyja volt. mert a lány kórházban volt. gondolta. amikor azt hallotta. tekintve. amikor április másodikán a Szüzek Ligájának első tagja vajúdni kezdett. Howard Ralph Katz. A széthulló város ideális tereppé vált a kémkedéshez: szokványos csábítások és lealjasító rabszolgaság. és hallotta. de a nem látható dolgok túlságosan messze estek William érdeklődésétől. mégis eszébe jutott a lányok jelenlegi állapota. meg fogja tudni belőle. hogy megszégyenülése újabb stációhoz érkezett. ahogy itt állt. bevert orral. ahogy róluk beszélnek. legszívesebben Arleenre gondolt.Félig holtnak néz ki . ahol aznap délután is. Ezek után Arleen Farrell kitörlődött az emlékeiből. de ő kudarcot vallott. őrjöngések. Amikor. csak egy csodálatos vízió. és nem maradt más a helyén. mindezt megírom. amikor napvilágot látott a műtőasztalon. Sajnálatos módon a négyes fennmaradó tagjainak anyaméhe nem osztozhatott a felejtés tapasztalatában. A lányok végzete nem tett rá különösebben nagy hatást. hogy valami a hatalmán kívül esett. verekedések. ha azt akarná. ahogyan a többi lánynak is sikerült. az ekkor tizennyolc éves Trudi gyermeke hajnali 3. Folyton azt akarta. mélyen ülő szemeit örökölte. bár azt senki sem tudta. amely rátört. és felidézte maga előtt a fürdőzők meztelenségét. hogy miért. Egy napon. mindössze 1870 gramm.írták le állapotát. császármetszéssel. viselős akart lenni. és mindenki. A vele kapcsolatos kíváncsisága akkor halt el teljesen.Mint egy kábítós hullája.

tehát 27-én értek haza.születésekor dús. túlságosan is békén. Születésével a Szüzek Ligájának hőstörténete elérni látszott természetes végét. hogy valaha látták volna őket. Chicagóba. a másik maga a tó. Azért választott így (habár ezt sosem vallotta volna be. Katzék két héttel később költöztek el véglegesen. tanúi lehettek volna a Liga története utolsó tragédiájának. Az időzítés tökéletesnek bizonyult. Elmaradoztak a barátok telefonjai. Június végére el is adták a házukat egy vadidegennek. A minden oldalról rájuk zúduló elutasítás felett érzett fájdalmában a Katz család tervezgetni kezdte. Ezúttal azonban a sajtónak lehetősége adódott arra is. megszült a Szüzek Ligájának második tagja is. Carolyn másik gyermekének temetése ugyan még vonzott egy kisebb nézőközönséget. és a botrányból származó jövedelmek dacára egységes kívánságként fogalmazódott meg. Joyce McGuire ikreknek adott életet. hogy elhagyja a Grove-ot. Tovább maradtak. Július 26-án este a Hotchkiss család rövid időre elment otthonról. Mindössze egy héttel a McGuire ikrek születése után Carolyn is ikreknek adott életet. aki erős csontozatú volt és tömzsi. hogy minél előbb meg kell feledkezni arról. Két héttel azután. és visszatér Alan Katz szülővárosába. Április 19-én Trudi hazavihette fiát Palomo Grove-ba. de azután már gyorsan erősödött. Ha csak pár nappal is elhalasztották volna indulásukat. hiszen egyszerre jutott ingatlanhoz és ismertséghez a városban. még a halálos ágyán sem). Carolynt otthon hagyva Lindával. és csak jóval éjfél után. A lányt. barna hajkorona ült koponyája tetején. A Szüzek Ligájának története foltot ejtett Palomo Grove becsületén és jó hírén. melyet legjobban ismer. de a fiú holtan született. hogy Howard Katz meglátta a napvilágot. hogy ne csak egy újabb aranyos kisfiúcska születéséről számoljon be. mint tervezték. hogy ő már régen levette róla a kezét. Carolyn az úszás . aki szintén koraszülött volt. ha a Mennyei Atyát is beleszámoljuk. életének első hat napjában minden egyes lélegzetvételért keményen meg kellett küzdenie. akik egypercnyi különbséggel születtek. Hasonlóan édesanyjához. az ismerősök még azt is letagadták. hogy ilyesmi valaha is megtörtént. Linda névre keresztelték. de a négy családot ezentúl békén hagyták. aki jó vételt csinált. egy fiúnak és egy lánynak. Három. hogy azon a helyen dajkálja. Jo-Beth és Tommy-Ray lett a gyerekek neve. Ami azt illeti. mert két apjuk volt: az egyik Randy Krentzman. habár beigazolódni látta azokat a félelmeit is. tökéletesen komplikációmentesen.

a fürdést. Végül.Én egész életemben senkinek sem akartam ártani. a teremtményeket. Különös jelenet volt. Ezért fojtotta meg Lindát. gyaníthatóan a fiú családi körben tartott csendes vallomását követően . . lánya ellenében. sem lélekben. hogy Arleen Farrell története az utolsó betűig igaz. hogy Carolyn meghalt. állította. A trauma minden képet törölt az eseményekről. a Szüzek Ligájának csonkítatlan történetét. hogy elmondja az igazat. melyben leírta. Sem Hotchkiss. hogy be is váltsa a figyelmeztetésben ígérteket. mégpedig ugyanazzal a vérfagyasztó tárgyilagossággal. hogy kényszerítő erejük ne okozhasson nagyobb kárt apjában. Nem emlékszik semmire abból a napból. John pásztorral. akinek a keze hol ehhez. Most. hanem a nem-mormonokhoz húzott. és azt is tudja. majd saját magával is végzett. ahogy a Szent András-törésvonalról is értekezni szokott.kérte őket. melyben osztozott az összes lánnyal. McGuire-ék étkezőjében ülve hallgatta a sápadt. hol ahhoz a bölcsőhöz kapott. hogy gonosz. amit hallani fognak.. Igenis elmentek úszni. és az Egyház sem lépett fel támogatólag az ügyben. és valamilyen. A mai napig nem tudta meg. de azóta is érzi a jelenlétét magában és a kisgyermekben. melyek a testükért küzdöttek a víz alatt. Ne ítéljetek túl keményen felettem . hogy elringassa gyermekeit. Joyce beszélt. hogy megfojtotta lányát. vézna lánykát.évfordulóját azzal ünnepelte meg. hogy minél előbb teherbe essen. A sétát. . Ezután nekilátott. szenvedélyes kapcsolatát Randy Krentzman-nal akinek a családja hónapokkal ezelőtt az elsők között hagyta ott a Grove-ot. A levelet a szülők az alábbiak szerint értelmezték: a lányokat valóban megtámadták és megerőszakolták.és a vágyat. Arleen megháborodott. miközben elmondja a történetet. A hat szülő. Az igazságnak ki kellett derülnie. És ezért is fogja felvágni az ereit. hogy mi volt az. sem testben.. Trudi pedig Chicagóba költözött. Igenis megtámadta őket valami. a lányok úgy határoztak. előttük felfoghatatlan okból. a tavat. hogy nem fog nekik tetszeni. Előadott nekik mindent. ezért további nyomást gyakoroltak rá. Dick McGuire nem volt erős ember. hogy megtartják maguknak a bűnös vagy bűnösök nevét. mint amennyit már eddig is tett. megmenekülésüket. sem Farrell nem elégedett meg a válasszal. Búcsúlevelet is hagyott maga után. Először is figyelmeztette hallgatóságát. a Grove és környéke mormon közösségeinek spirituális vezetőjével kiegészülve. Joyce kezdetben elutasította a kérést. Joyce apján keresztül. Joyce McGuire-ra hárult a kötelesség.

.Soha. . .Ezek szerint Randy Krentzman felelős mindenért? . Jo-Beth és Tommy-Ray nem megszállottak. Ha elhitték Joyce történetét. mind elmondtam. mindkét kezével egyet-egyet -. Arleen hogy oldotta meg a dolgot. hogy Farrell mielőbb eltűnjön a küszöbjéről..felelte Joyce. . Biztos vagyok benne. hogy hasonlítanak egy kicsit rá. hogy a lányok lementek a vízhez.Ő? . A bennük lakozó szellem azonban a tóé. Októberben.Nem. Mióta a kis hercegnője elveszítette a józan eszét. ha elég eső esik.mutatott rá Arleen apja. Randy Krentzman az én választásom volt.Amennyit tudok. Az adakozók java része csak azért írta alá a csekket. mert nagyon jóképű srác volt. .kérdezte.így is tettem . amíg egy ilyen pecsét megadja magát.kérdezte a pásztor. És Trudi is. . hogy a barlangot lepecsételtessék.Ő nem tehet semmiről. a hasadékot betonnal töltötték ki. nem . hogy a Sátán benned van. Bármelyik férfi lehetett volna. És talán egyszer megint létezni fog. .lágyan ringatta a bölcsőket. az apák személye egyáltalán nem fontos.és ennek örülök is . . . . Farrell betartotta a szavát. .. hogy elmondod a teljes igazságot .A tó nem létezik .mondta -.Azon a napon létezett. Tudják. Az lehet. Jó sok évnek kell eltelnie. Egyszerűen csak nem Randy gyermekei. Ő és Hotchkiss egy szempillantás alatt elegendő adományt gyűjtöttek a városban ahhoz. hogy Carolyn is talált valakit.Azt állítod. mint egy időzített bombával. Addig Palomo Grove gyermekei békességben játszadozhatnak..Nem.kérdezte Carolyn apja. . néhány nap híján tizenöt hónappal azután.Azt ígérted. ha nem.emlékeztette a lelkész. gyermekem? . ha rajtam múlik. Legalábbis nem abban az értelemben. olyan volt vele beszélgetni. Mindannyian tudjuk..Akkor tán a gyermekben? .megengedett magának egy apró félmosolyt . .Akkor kicsoda? . .

megjelent egy. melyek a jelenet mögötti realitást tükrözték vissza. hogy senki még csak nem is sejtette.voltak azok az árnyaltabb jelek. Ilyen alkalmakkor. mindenestől . Néha a fényképész . melyeket William Witt férfivá érésének elmúlt tizenhét esztendejében összegyűjtött . Ilyen volt.akit azért alkalmaztak.először postai rendelés útján.gépestől.keze maradt ott a kép peremén. és nem lehet meghamisítani -. Néha még ő is elfeledkezett róla. Az ilyen nyilvánvaló hibák aránylag ritkán jelentek meg. ahol képes volt egy pillantást vetni a kamera mögötti életre. a szereplők mögé függesztett tükörben.Harmadik rész SZABAD LELKEK Egy A több száz erotikus magazin és film közül. hogy ott van. mely olyan önzetlenséggel irányította annak mindennapjait. hiszen ami kemény. vagy amikor egy láb sebesen felemelkedett. akinek a bűn különféle barlangjai egyszerre tárultak fel és elbizonytalanodott. amikor a színész. mindig azok voltak a kedvencei.ami valójában nem is volt fikció. a kamerára pillantott eligazításért. melyik lyukból merítsen örömet. amikor a fikció felkorbácsolta szenvedélyét .és William számára sokkal árulkodóbbak . mint egy sietősen távozó szerelmesé. Sokkal gyakoribbak . Létezett valami a város élete mögött. melyeket kimondottan ebből a célból tett -. William úgy érezte. hogy a sztárokat két beállítás közti szünetben is harcra készen tartsa . később Los Angeles-i kirándulásai alkalmával. hogy mindenkinél jobban ismeri Palomo Grove-ot. Hónapok teltek el . Máskor egy technikus vagy egy statiszta . mert a lencse túloldalán álló hatalom felüvöltött. hogy pont takarásban tartja az akció érdekesebb elemeit. az kemény.

a Grove alvóvárossá nemesedett.úgy. hogy a helyébe felépíthesse saját ranch-át. mely csodálatos panorámát kínált mind a városra. hetvenes éveinek végén. Most. A Los Angeles-i import más formákban is megnyilvánult. Újabb lökést adott a prosperitásnak. Valamivel lejjebb a dombon a cowboy-színész Raymond Cobb romboltatott le egy házat. aki a maga korában a pletykákban legtöbbet emlegetett színésznő volt. Megjelöltsége dacára a Grove dinamikusan fejlődött. mióta a barlangokat lepecsételték. Buddy Vance. a némafilmsztár. A legnagyobb házat. Virágzottak a . egy fényűző rezidenciát. és hogy tudja. melyet az mind ez idáig nélkülözni kényszerült. hogy az egyik idősebb városlakó szemében. A színjáték pedig a Liga történetéhez fogható drámák nélkül zajlott.fiatalember tűnt fel a városban. teljes visszavonultságban élt. vagy az utca kövezetén megjelenő kátyú láttán. mely még egy seriff-jelvény alakú úszómedencével is büszkélkedhetett. Azután. és nem lehet meghamisítani). az ingatlanforgalmazás után. Bármelyikük elég volt ahhoz. valahányszor egy . különösen Widbluffben. és Miss Davis barátjának vallotta magát. és elfelejtette a rejtett kezet. éppen amikor William belépett az üzleti világba. A hetvenes évek végén. Lehet. elhozva azt a sikket a városba. és ő is egyike a színészeknek ebben a furcsa színjátékban.mindig hat láb magas és mindig szőke . Vance és Cobb háza között. akárcsak a pornóban. Ahogy mind Los Angeles. hogy néhány kisebb sztár lakhelyéül választotta a Dombot. hogy hamarosan el kellett utasítania a későn jelentkezőket. hogy ment az üzlet. Az ő jelenlétük tette indokolttá a ház gúnynevét is: a Bűn Fészke. hogy eszébe jusson a tó és a Liga. A Központban Egészséges Élet Klub nyílott. a komikus vette meg. akinek a műsorát valaha a legnagyobb durranásként tartották számon a tévétársaságok. és mindkettő kellőképpen látogatott maradt ahhoz. és vele együtt Witt is. ami csak tovább fűtötte a szóbeszédet. akkora sikerrel. hogy versenyben maradhasson. hogy az egész város körülötte csak fikció (nem egészen fikció. mind peremkerületei kezdtek kinőni a Simi Valley-ből. a fák között tökéletesen elrejtőző házában élt Helena Davis. esetleg egy túllocsolt gyepről lecsordogáló patakocska hatására. egy futó pillantást vethetett valamire. hiszen a hús az hús. mind az azon túl elterülő völgyekre. a városban az ingatlanárak meredek emelkedésnek indultak. A szecsuáni konyha iránti őrület két ilyen jellegű intézményt is életre hívott.

és bólintott egyet. soha egyetlen szót sem váltottak. melyet a várossal kapcsolatban hallottak. William úgy hallotta. az őslakosok. akik sohasem voltak képesek megemészteni a történteket. miközben a gyerek választott a háromféle csincsilla közül. a csendes. valamikor régebben? Ha ilyenkor volt egy törzsgyökeres Grove-lakos a közelben. amikor találkozott velük . hogy hírnevük ide is követte őket. lányukra és unokáikra hagyva házukat.a McGuire-ekkel. a karate iskola. Jim Hotchkiss-szal. Jocelyn Farrell. de rá kellett ébredniük. William alkalmanként látta is. amit tudtak. A szülei pár évvel ezelőtt leköltöztek Floridába. akik korábban Thousand Oaksba költöztek. amikor eljött meglátogatni a városban lakó barátait. Joyce mostanában szinte egyáltalán nem hagyta el a ház falait. . Az olyan üzletek. még mindig helyesebbnek érezték. A Farrell családot. amikor sikerült tíznél több értelmes szót egymás mellé raknia. és habár William látásból valamennyiüket ismerte. Joyce McGuire-t. hogy kivételesen jó hét volt. a beszélgetés sebesen elterelődött kevéssé ellentmondásos vizekre. egyszeriben nélkülözhetetlenné váltak. Az úszómedence-kellékek boltja. és aki sohasem tudott felocsúdni e csapásból. Hotchkisst. a pedikűrösnél várakozva. miközben élték az életüket. Habár az azóta eltelt években felnőtt egy új generáció. de még Jocelyn Farrell-lel is -. hogy Blue Spruce-ban éljen. a körömkozmetikai szalon és bronzárium. melyeket korábban a Grove sohasem igényelt. aki egyedül nevelte fel Tommy-Rayt és Jo-Beth-t. William is egy volt ezek közül. Néhanapján. Hogy állítólag történt itt valami. akit a felesége elhagyott egy nála tizenhét évvel idősebb San Diegó-i ügyvédért. férjhez ment. az újonnan jöttek megemlítettek egy szóbeszédet. Számosan voltak olyanok. Arleen húga. Végül Louisianában állapodtak meg. Tudták. vallásos asszonyt. hogy a bevásárlóközpontra még egy szintet fel kellett húzni. és visszatért. Nem is volt szükségük a szavakra. néhol csak közönséges giccset kínálva. ha a Szüzek Ligája egyszer és mindenkorra elfelejtődik. férfitámasz nélkül. Olyan vérmes lett a kereslet az üzlethelyiségek iránt.különféle stílusok boltjai. És a tudás óvatosságra intette őket. szecessziót és amerikai naiv művészetet. ahogyan hívni szerették magukat. A családok elválaszthatatlan részeivé váltak a Grove múltjának. vagy a kiskedvencek boltjában. A többieket pedig állandóan szemmel tartotta. A lány soha nem épült fel a megrázkódtatásból. ahová Arleent is magukkal vitték.

.

és lassan őgyelegve a helyiségbe lépett. A fiatalember gyakorlatilag monokróm jelenség volt. és minél előbb végez a dolgával. . amikor ki kell majd vinnie a prérire. míg le nem koszlott a lábáról. amit csak vett). hogy egy pillanatig szinte azt gondolta. ahol az ember értékét edzőcipőjének márkája határozta meg. Olyan város volt ez. ami azt illeti. viszont mellben szűk volt. útbaigazításra volt szüksége. Beszélni se sokat beszélt. Reménytelenül kilógott a sorból kordbársony nadrágjában és elnyűtt kabátjában (melynek túl hosszúak voltak az ujjai. kerek szemüvege mögött megülő sötét szemeivel és túlságosan fehér bőrével. Először is. nap nap után. az előzővel minden tekintetben megegyező párat. De az is elég. habár a festését már jócskán kikezdte a tucatnyi chicagói tél hava-sója. hogy idegen tartózkodik a városban. állandóan. annál hamarabb könnyebbül meg. ha végignéz rajta. mint a legelhagyatottabbat a sorban. jó oka volt az ittlétének. Egy Frozen Yogurt boltot választott. mint minden kabát. ami egyáltalán nem vallott kaliforniaira. de útközben jó néhányszor szorult toldozgatásra. ha hozzá szóltak.KETTŐ 1. Fogai még ettől is világosabbak voltak. hogy felismerték. A pult másik feléről felhangzó üdvözlés olyan meleg fogadtatásra utalt. Társaságban is inkább csak hümmögött. habár csak ritkán mosolygott. hogy ezután vehessen magának egy vadonatúj. csak végig kell néznie a kocsisoron. A járgány keresztülsegítette ugyan az országon. nyakára göndörödő fekete hajával. Idevaló vagy sem.Sziia! Segíthetek valamiben? . Ha időközben bárkinek is szüksége lesz valami bizonyítékra. Még a lehajtható tetejű Pontiac is hófehér volt. hogy agyonlője. Márpedig ő nem viselt edzőcipőt: fekete bőrcsizmát hordott. Hamarosan el fog jönni az idő. egészen addig. vállig érő. amivel a Központ előtt parkolt.

mint a vasárnapi újságok képregény-mellékletei. hogy némi tornával és egy frissítő zuhannyal lehel életet tagjaiba. Mire elérkezett a lábemeléshez és a felüléshez. egy újabb. mely azzal végződött.. Stillbrook Village-ben..mondta. Wendy volt az. hogy visszahúzódhat szobájának biztonságába. A jól bevált gyakorlatsor nemcsak az izmait. ahogyan hivatkozni szokott testére. rúgások és ütések kombinációjából álló árnyék-bokszolással melegített be. van itt valahol egy hely.) . a dugóhúzó. új vagyok itt . de a gondolatait is ellazította. a Jólét Kikötőjében . hogy a lány elhagyta. és a hátsó forgó-rúgás felugrással. a maga részéről készen állt.Én. Csak két perc innen. A mosoly a pult túlsó felén tovább szélesedett.Itt nem kell térkép . aki erre rávilágított. Kaliforniáról? . A gépezet. rövidre fogva mondandóját.válaszolt sebtében. . Itt van nem messze. sarló felugrással. a hotel homlokzatára festett üdvözlet .Úgy értem.Üdvözöljük Palomo Grove-ban. . . Palomo Grove-ról . Akkor van itt valahol egy hotel? .Ez nem olyan nagy város. . melyet kedvenc rúgásaiból álló speciális koktélja követett: a fejsze. azon az éjszakába nyúló vitán. A válaszképpen felcsillanó mosoly azt üzente: itt minden tökéletes. egy hely. Vagy van egy másik.. a Központ háta mögött.. gondolta mindjárt utána. amiért valójában ideutazott..Nem. . ahol vehetnék egy térképet? . és szüksége volt egy alapos átgyúrásra. hogy feltegye Palomo Grove-nak a kérdéseket.Oké. Az én csak a gépezetet jelentette.Melyik az olcsóbb? . Boldog volt. lehúzhatja a rolókat a vakító napfény ellen.A Terasz. . így sokkal kevesebbet hebegett össze-vissza. Az autóút utolsó szakasza teljesen kimerítette. a Központ háta mögé vezető jelzések ezernyi színben tündököltek. túl sokáig volt a vezetőülésbe gyömöszölve. Ennél sokkal többnek is lennie kell a háttérben. Legelőször is: kicsoda is Howard Katz? Az én többé nem tűnt elégséges válasznak. Könnyen megtalálod. A parkolóban felpolírozott autók csillogtak.olyan élénk színekben pompázott.Persze. ezért úgy határozott. Egy pillanatig szinte ő is hinni tudott ebben.Tökéletesen hangzik. Tízpercnyi.Úgy érted. és ejtőzhet egy kicsit. (Micsoda ostoba megjegyzés.magyarázta a lány.

akinek lyuk tátong a közepén.Jo-Beth? Ott vagy? Jo-Beth? Ugyanaz az ereszkedő tónus a hangjában. El sem tudta képzelni. akik kedvelték .Tudod. Lem -. hogy a hét java részében jóformán szóra sem nyitotta a száját. mondta neki egyszer Lem. mi vehette rá anyját arra. A levegő gyöngyház-szerűen áttetsző volt és édes illatú.kérdezte akkor Howie. Howie . és a kijelentések mind egy irányba mutattak: Katznak hiányzik egy kereke. türelmesek voltak vele szemben. mint mindig. .Wendy. Míg másoknak határozott képük volt magukról ambíciók.Kedvellek.Egy ember. de tudta. akkor az csakis az a város. . És tudod. és úgy tűnt. hogy itt hagyja ezt a kellemes helyet Chicago keserves téli hóviharaiért és fojtogató nyaráért. .jelentette ki Wendy -. Lehet. ahol megértheti létének hogyanját és miértjét. megjegyzése még most is fülében csengett. Hogy Wendy is feladta a küzdelmet. vallás -. Ha van a földön egyáltalán olyan hely.ahhoz túlságosan fitt volt. vélemények. hogy ő már halott volt (hirtelen. Furcsa. mert holnap már lehet. hogy nem leszek itt. .) De mások számára Katz csak egy balfácán volt. (Te vagy az én szent bolondom. Most. a Mama kikiabált szobájából. Azok. neki magának kell felfednie a rejtélyt. Éppen amint elérte a bejárati ajtót. hogy mit rebesgetnek a háta mögött. és a megoldással talán betömnie a bensőjében tátongó óriási űrt. amíg hebegése-habogása árjából felszínre emelkedett mondanivalója. ahol megszületett. de nem szeretlek. ki vagyok? . de igaz. . még a nehézsúlyúak számára is. ugyanolyan tökéletes időzítéssel. hogy szemtől szemben is vállalták volna véleményüket vele szemben -. Kivárták. Richie. hogy már egy óra múlva sem. hogy miért nem? Mert nem ismerlek. Majd egyszerre megvilágosodott számára a megoldás. Felhúzta a redőnyt. azt már képtelen volt elviselni.Elég furcsa egy megfogalmazás. A fájdalom olyan mélyen ivódott belé. mely mintha arra figyelmeztetné: most szeress engem.. és kinézett a fénybe. álmában érte az elmúlás).Elég furcsa érzés. addig ő szánalomra méltó bizonytalansággal tekintett lényére. értelmesnek is találták gondolatait. . Nyíltan nem kötekedtek vele .

Tudod. Jövök. ami csak tovább erősítette a szakadék peremén ingadozó idős hölgy benyomását. amit a Mama hallani sem akart. A szerephez beteges pasztellszínekbe öltözött. párnával a feje alatt. kezének és szempilláinak reszketése. ép gerinc. . hogy hívjon fel? . Nem tűnt betegnek. bár ideje nagy részében az volt. Mit számít az az egy perc? . Mama.Este átugorhatna hozzám. mint bármi mástól a világon..Nekem biztosan rá fog érni . a nyitott ablak mellett. A halálos nagybeteg szerepét osztotta magára. Jobb.Mi az. le-fel. Naponta hányszor kell megtennie azt az utat? Az élete lassan mérhetővé válna a lépcsőfokok számolásával. Mama. hogy a házban ilyesmit szóba hozzanak. . megnézték. Jo-Beth megindult a lépcsőkön felfelé.Szívem. amit soha többé nem hagyhatott el. és bedugták egy kórházba. Szakorvosok jöttek. ahogyan felemelte fejét a párnáról. Mama? Joyce McGuire megszokott pozíciójában feküdt: a kanapén. . . lányát mozgatva a lépcsőkön.Jövök már. Le-fel. Ez viszont olyan diagnózis volt. . A lassúság. amit megtesz.Elkések a munkából. aki megháborodott. mintha minden egyes centiméter a gravitáció felett aratott diadal lett volna. ép tüdő.Ő nagyon elfoglalt ember. ott nincsen minden rendben.Megmondanád a pásztornak. amiért a Mama többé nem járt nyilvános társaságba. Kérlek. de máris úgy viselkedett. itt vagy még? . Még csak a harminckilencedikben járt. hogy itt vagyok.Csak egy percre. mintha kétszer annyi lett volna. . felszámolták a kiszállási díjat. le-fel. A fülei között viszont. hagyta hosszúra nőni gesztenyebarna haját. az az örökös sóhaj a hangjában. Fizikálisan minden tökéletes.Válthatnánk pár szót? . fel-le. Arcán nyomát sem lehetett látni a sminknek.kérdezte Joyce. Még azt sem engedte. Ne izgasd fel magad. Mindent egybevetve Jo-Beth örült. és erről a szerepről a világ összes orvosa kedvéért sem mondott volna le. Mama valamikor ismert egy olyan lányt.bizonygatta Joyce. anélkül. Ép szív. mondták. Az emberek csak kibeszélnék. fel-le. . . majd a vállukat vonogatva távoztak. hogy idebenn marad a házban. hogy bármilyen formára igazította vagy feltűzte volna. Emiatt jobban félt az őrülettől.

hogy édesanyjának megvan a jó oka a visszavonultságra. . és elindult a lépcsőn lefelé.Tudom.kérlelte szelíden Joyce. Ez volt az a pont.biztatta Jo-Beth. hogy hívjon .Én is szeretlek. Az élet nem kegyes az olyan hajadonokhoz. .. Jo-Beth betette az ajtót. Mama. ilyen vagy olyan verzióban. . most már tényleg mennem kell. Jo-Beth kötelességtudóan visszaballagott az ablakhoz. A minket körülölelő világ nem más. tudom. melynek keretében figyelte a világ változását. Elértek a jól kitaposott úthoz.. Jo-Beth gyerekkora óta ugyanezt hallotta.jegyezte meg elmerengve. . mint amilyen a Grove is. szívem. akik képesek minden elmondhatatlan borzalomra. . .Semmi puszi? . .Amikor.Vigyázz magadra . . szívem. de Joyce utána szólt. .mondta Jo-Beth.Mama.Nem. .Figyelj. Mama. . . Mama. .Nem szeretem. Jo-Beth visszafordult az ajtóhoz. és megcsókolta édesanyja arcát.Minden rendben lesz. mint most is. Nem alszik.Az teljesen mindegy . .Reggel találkozunk .Megmondom John atyának.A világon sehol sem biztonságos. . . .Szeretlek. Jo-Beth sikítani tudott volna az idegességtől. Joyce szemei megrebbentek az ablak felé.Soha nem szoktad elfelejteni. amikor sokáig elvagy.Alszik? Tommy-Ray állt a lépcsősor aljában. ahol John atya és a Mama olyan tökéletesen megértették egymást. Még az evilági Sátán lakhelyét illetően is megegyezett a véleményük. és ez Palomo Grove volt. ahol olyan arcok kísértenek. mint a Halál Völgye. . . mindig emlékeztette magát.Ez nem New York.A fenébe. A rosszindulat és a megbélyegzettség jócskán indokolttá tehették betegességét.kérdezte. akik egy valaki fölött olyan könnyen pálcát törő városban laknak.

Nem éreztél valami furcsát az elmúlt néhány napban? .Láttál valaha is két ennyire hasonló arcot? A lány elmosolyodott. hogy olyan vonzó társasága van. . Jo-Beth elmosolyodott..Az a bűnös ital. jól tudva. . hogy berúgtál? . majd a tükörhöz ment. Tommy-Ray csontozatának finomsága tökéletesen idomult a lány áttetsző szépségéhez. akkor nem szállna olyan könnyen a fejembe. Mi mindannyian azt hisszük.Te is ezt gondolod? . Lágyan arcon csókolta. hogy testvére is így érez. hogy fantasztikus vagy. De úgyis csak alaposan megszorongatna a keddi miatt. és átkarolta testvérét. mindenki csak rám száll. mint egy festmény . . addig testvére a barátaival volt a parton: Seannal. amilyet csak egy lány kívánhat magának.kérdezte egyszerre a fiú. . és ezt te is tudod. Még a venice-i parti sétány kozmetikázott tündérkéi is megfordultak utánuk. Jo-Beth semmit sem szeretett jobban. . Lehet.Gyönyörű. mint a normális kölykök.Szóval az is az ő hibája. a tükörből visszaverődő ikerképre meredve. .Ezt szereted bennem . Andyvel.Most meg te fogsz rám szállni? A francba. .Nem tudom. hogy ellenőrizze külsejét. és beszélned kellene vele. mellé állva. . . vagy te énrám? . . melyet mindketten csodáltak.békítgette Tommy-Ray. . Tommy. . hogy lett volna szesz a házban.Én is.Én kezdek hasonlítani rád.Tudom. mintha minden a végéhez közeledne.Részeg voltál .Te egoista .Fel kellene menned. Igaz? .tört ki a lányból. és tudva.Mind a ketten azok vagyunk. . minden előzmény nélkül.áradozott a fiú. és a többiekkel.vádolta a lány. Tényleg rendkívüli volt a hasonlóság kettejük között. mint testvérével kéz a kézben sétálgatni. Hiányzott neki kettejük kapcsolata. Sajnos az utolsó néhány hónapban nem mentek együtt sehová. Úgy éreztem.Egyik sem. hogy csak én vagyok így.Napról napra önteltebb vagy.Szerinted? Ha én is úgy nőttem volna fel. .Nem. . Míg ő estébe nyúló műszakokat dolgozott a Steak House-ban. . nem szállunk rád.Mégis mit? .

- Még csak most jön a nyár. Most kezdődik minden. - Igen, tudom... de Andy jelentkezett egy főiskolára, hogy rohadna meg. Seannak van az a nője L. A.-ben, és minden idejét vele tölti. Nem tudom. Csak én maradok itt, hogy várakozzak, de még azt sem tudom, mire. - Akkor ne tedd! - Mit ne tegyek? - Ne várakozz! Vágj bele te is valamibe! - Én is ezt akarom. De... (A fiú hosszasan tanulmányozta arcát a tükörben.) - És te? Te nem érzel valami... különöset? Jo-Beth viszonozta a pillantást. Nem volt biztos benne, hogy be akarja vallani az álmait, melyekben elkapta az áradat, és egész élete hullámok hátán lovagolva jelent meg előtte. De ha nem Tommynak vallja meg, akit szeretett és akiben jobban bízott, mint bármilyen más élő teremtményben, akkor kinek? - Oké, bevallom - mondta. - Én is éreztem valamit. - Mit? A lány megvonta vállait. - Nem tudom. Talán én is csak várakozom. - És tudod, hogy mire? - Nem. - Ahogyan én sem. - Hát nem vagyunk tökéletes pár? Magában végigfuttatta a beszélgetést Tommyval, míg a bevásárlóközpont felé tartott. A fiú, szokás szerint, kettejük közös érzelmének adott hangot. Az utolsó néhány hét várakozással terhesen telt. Valami nemsokára történni fog. Álmai megsúgták neki. Érezte a csontjaiban. Csak abban reménykedett, hogy a várakozás nem fog túl hosszúra nyúlni, mert kezdett elérkezni arra a pontra, a Mamával, a Grove-val és a Steak House-beli állásával kapcsolatban, hogy kijöjjön a béketűrésből. Megindult a verseny töréspontjához közeledő türelme és a horizont mögött húzódó valami között. Ha a nyárnál is tovább várat magára (bármi legyen is az, akármennyire valószerűtlen), akkor ő fog felkerekedni, hogy megkeresse.

2.

Úgy tűnik, ebben a városban senki sem sétál, jegyezte meg magában Howie. Háromnegyed órán át tartó kószálása során a Dombon mindössze öt gyalogossal találkozott, és az ő esetükben is kisgyerek vagy kiskutya jelentette különcségüket. Rövid kirándulása során sikerült egy olyan kedvező pontot is találnia, ahonnét áttekinthette az egész várost. A meredek út az étvágyát is meghozta. Marhát a marhának, gondolta, és a Központ által kínált étkezőhelyek közül a Butrick's Steak House-t választotta. A hely nem volt túlzottan nagy, és csak félig volt emberekkel. Leült az egyik asztalhoz az ablakok mellett, kinyitotta Hesse Sziddhártájának egy viharvert példányát, és birkózni kezdett az eredeti német szöveggel. A könyv édesanyjáé volt, aki számtalanszor elolvasta újra meg újra - habár Howie egyetlen olyan alkalomra sem tudott visszaemlékezni, amikor akár csak pár szót is szólt volna a nyelven, melyet nyilvánvalóan folyékonyan beszélt. Ő ezt nem mondhatta el magáról. A könyvet olvasni olyan volt, mint egy afféle belső dadogás; kemény harc minden egyes szóért. - Hozhatok valamit inni? - kérdezte a pincérnő. Éppen azt akarta mondani, hogy „csak egy kólát”, amikor az élete visszavonhatatlanul megváltozott. Jo-Beth lépte át a Butrick's küszöbét, ahogyan azt tette az elmúlt hét hónap minden hetében három alkalommal, de ma este olyan volt, mintha minden más alkalom csak próbája lett volna ennek a belépőnek; ennek a megfordulásnak; és ahogyan a szeme találkozott az ötös asztalnál ülő fiatalember szemével. Egyetlen pillantással felmérte a fiút. Szája félig nyitva volt. Aranykeretes szemüveget viselt. Egy könyvet tartott a kezében. Tulajdonosa nevét nem tudta, nem is tudhatta. Soha életében nem látta. A fiú mégis ugyanazzal a felismeréssel tekintett rá, amelyről jól tudta, hogy az ő arcán is ott ragyog. Olyan, mint megszületni, gondolta a fiú, erre az arcra nézni. Mint előbújni valami biztonságos fészekből, és belecsöppenni egy olyan kalandba, melytől még a lélegzet is eláll. Az egész világon nem volt semmi csodálatosabb, mint a lány ajkainak finom íve, ahogyan rámosolygott. És ahogyan most is mosolygott, mintha nyíltan flörtölne vele. Fejezd be, mondta a lány magának, nézz már félre! Azt fogja hinni, hogy elment az eszed, amiért ennyire bámulod. De hiszen ő is bámul rá, nem igaz?

Addig fogom nézni, amíg csak ő néz rám, amíg le nem veszi rólam a szemét. - Jo-Beth! A sürgető hívás a konyhából jött. A lány pislogott egyet. - Egy kólát mondott? - kérdezte a pincérnő. Jo-Beth a konyha felé kapta tekintetét - Murray hívta, mennie kellett -, majd visszapillantott a fiúra, aki még mindig állhatatosan nézett rá. - Igen - látta Jo-Beth, ahogy a fiú kimondta. A szavak neki szóltak, nagyon is jól tudta. Igen, menj csak, mondta neki. Megvárlak. A lány bólintott, és elindult a konyhába. A találkozás az elejétől a végéig jó ha öt másodpercig tartott, mégis mindketten izgatottan megremegtek a hatására. A konyhában Marvin szokásos mártírszerepében tetszelgett. - Hol voltál? - Mindössze két percet késtem, Marvin. - Volt az tíz is. Háromfős társaság vár a sarokban. Az a te asztalod. - Már veszem is a kötényem. - Csak siess! Howie szeme a konyhaajtóra tapadt, várva, hogy a lány újra feltűnjön; a Sziddhárta pedig szép csendben elfelejtődött. Amikor végre előjött, nem nézett az irányába, hanem egyenesen az étterem túlsó felében lévő asztalhoz ment, hogy kiszolgálja a vendégeket. Nem érezte magát csalódottnak, amiért a lány feléje sem nézett. Már az első pillantást követően kialakult közöttük egyfajta összhang. Egész éjjel várni fog rá, ha úgy alakul, vagy akár holnap is, ha arra lesz szükség, míg csak be nem fejezi munkáját, és újra rá nem tekint. A Palomo Grove alatti sötétségben a gyermekek ihletői még mindig szorosan tartották egymást, egyfolytában, mióta először a földre zuhantak, nem vállalva a kockázatot, hogy a másik esetleg elszabaduljon. Még amikor felemelkedtek, hogy megérintsék a fürdőzőket, akkor is együtt tartottak, mint a csípőjüknél összenőtt sziámi ikrek. Fletcher csak lassan értette meg a Jaff szándékait azon a napon. Azt gondolta, hogy az megint csak azt a nyomorúságos teratát akarja kiszedni a lányokból. De a Jaff szándéka ezúttal jócskán nagyra törőbbnek bizonyult. Gyerekcsináláson

törte a fejét, és bármennyire aljas is volt ez a szándék, Fletcher rá volt kényszerítve, hogy kövesse a példáját. Egyáltalán nem volt büszke a támadásukra. Amikor pedig a következményekről szóló hírek kezdtek elérni hozzájuk, a szégyene csak tovább nőtt. Valaha, az ablak mellett ülve, Raul társaságában, azután vágyakozott, hogy ő legyen az égbolt. A háborúskodás a Jaff-fal ehelyett ártatlanok megrontójává tette, akiknek egyetlen érintéssel megpecsételte a sorsát. A Jaff nem kevés örömöt lelt Fletcher zavarodottságában. Sötétségben leélt éveik alatt Fletcher számtalanszor érezte ellensége gondolatait, amint azok a gyermekek körül forogtak, akiket életre hívtak, és azon merengett, melyikük fog elsőként eljönni, hogy kiszabadítsa valódi apját. Az idő már nem ugyanazt jelentette a számukra, mint a Nunció előtt. Nem éreztek éhséget, sem álmosságot. Szerelmesek módjára egymásba temetkezve, sziklába zártan várakoztak. Néha hallották a felszínről leszüremlő hangokat, ahogy azok végigvisszhangoztak az árnyalatnyi, de örökkévaló földmozgások nyitotta hasadékokon. De ezek az elkapott foszlányok nem nyújtottak támpontot gyermekeik fejlődésével kapcsolatban, akikkel mentális kapcsolatuk a legjobb esetben is elmosódott volt. Vagy legalábbis az volt, egészen ma estig. Ma este ivadékaik találkoztak egymással, és a kontaktus hirtelen tisztává lett, mintha gyermekeik megértettek volna valamit saját természetükről, meglátták volna a tökéletes ellentétet, és szándékukon kívül ezúton nyitották volna meg elméjüket teremtőik előtt. Fletcher egyszeriben a fiatalember, Howard fejében találta magát, aki Trudi Katz fia volt. A fiú szemein keresztül ellensége gyermekét látta, akárcsak a Jaff lánya szemein át Howardot. Ez volt az a pillanat, amire vártak. A harc, melyet végigvívtak egész Amerikán, teljesen kimerítette őket. De a gyermekeik most már megvívhatták helyettük a harcot; véget vetve a csatának, mely immár két évtizede döntetlenre állt. Ezúttal a küzdelem a halálig fog tartani. Vagy legalábbis így számították. Azonban, életükben először, Fletcher és a Jaff ugyanabban a kínban osztozott - mintha egyetlen lándzsa fúrta volna át mindkettőjük szívét. Ez nem volt háború, hogy a franc essen bele. Minden volt, csak háború nem. - Elment az étvágya? - kérdezte a pincérnő. - Azt hiszem, igen - válaszolta Howie.

- Akarja, hogy elvigyem az ételt? - Igen. - Szeretne valami desszertet? Egy kávét? - Még egy kólát. - Egy kólát. Jo-Beth is a konyhában volt, amikor Beverly megjelent a tányérjával. - Mekkora kár ezért a finom rostélyosért - mondta Beverly. - Mi a neve? - akarta tudni Jo-Beth. - Mi vagyok én, randiközvetítő? Nem kérdeztem tőle. - Akkor menj, és kérdezd meg! - Kérdezd meg te! Kért még egy kólát. - Köszi. Ránéznél addig az asztalomra? - Nyugodtan hívj csak Cupidónak. Jo-Beth-nek sikerült a munkájára koncentrálnia, és távol tartania a szemét a fiútól egy teljes félórán át, de ami sok, az sok. Kitöltötte a kólát, és kivitte neki. Legnagyobb rémületére üresen találta az asztalt. Kis híján eldobta a poharat; az üresen hagyott szék látványa szinte beteggé tette. Ekkor, a szeme sarkából, észrevette a fiút előjönni a mellékhelyiségből, és elindulni az asztal felé. Meglátta őt, és rámosolygott. Átvágott az asztalához, útközben két hívást is eleresztve a füle mellett. Már azt is tudta, mit fog tőle elsőként megkérdezni; ez volt a fejében, amióta csak meglátták egymást. A fiú azonban, ugyanazt a kérdést feltéve neki, megelőzte őt. - Ismerjük egymást valahonnan? És persze ő is tudta a választ. - Nem - válaszolt neki. - Amikor... te ... te... - Szája botladozva ejtette ki újra meg újra a szót; állkapcsa úgy dolgozott, mintha rágógumin csámcsogott volna - Te... dadogta egyfolytában - ...te... - Én is ugyanezt gondoltam - szólt közbe a lány, reménykedve abban, hogy türelmetlenségével nem bántotta meg. Úgy tűnt, nem. A fiú újból elmosolyodott, arcizmai elernyedtek. - Különös - töprengett Jo-Beth. - Te nem itt a Grove-ban laksz, igaz? - Nem, Chicagóban. - Hát az jó messze van ide. - Viszont itt születtem. - Tényleg? - A nevem Howard Katz. Howie.

Soha nem volt valami bőbeszédű a szülővárosommal kapcsolatban. Most már kevesebbet... hanem a nyomasztó párásság. .kérdezte a fiútól.. és a kijelentésből áradó meggyőződés szinte a könnyekig meghatotta a lányt. . Akkor először is. Megint hebegett-habogott.De hát ez nem is számít sokat. .Oké.Várni fogok .De így egymásra találtunk .Mikor végzel itt? ...Velem is ugyanez a helyzet. . hogy ma este jöttél be.mondta. Csak hétfőn.. olyan volt. Én sem tudom. . . .. Nem az a kellemes. pont elkerültük volna egymást.Én Jo-Beth vagyok.kérdezte a fiú.Hogy találkozzunk. . . szerdán és pénteken dolgozom. Azt hiszem.Nekem nincs apám.Ő Chicagóban maradt? . Ha csak holnap jöttél volna.Sajnálom. mintha a pokolról beszélne. míg a kocsi felé bandukoltak.Vissza kell mennem dolgozni . Talán hogy jobban megértsem őt és magamat is. Két éve halt meg. ki volt az apám.Nem hiszed? .. . Jo-Beth felnevetett. Tizenegy-tízkor együtt léptek ki a Butrick's-ból.Tizenegy körül. Van egy ikertestvérem is.Miért? . Találkoznod kell Tommyval.Halott.. miért mentél el innen? . én. de végül mégis kibökte: . Már. szellős meleg. a saját szememmel is látni akartam. Mindenki imádja. Meleg volt az éjszaka...válaszolta a fiú.Ez egyre furcsább. Mindig eljön értem.Az anyám akkor költözött Chicagóba. .sajnálkozott Jo-Beth. Imádni fogod. .Miért jöttél a Grove-ba . Amikor mégis szóba hozta. nem igaz? . . amikor én még csak pár hetes voltam.Valamikor sokat számított. . én. úgy értem. És mi a helyzet az apáddal? . Jó.Nem ismertem. tudod? Tommy-Ray.

Howie a lány arcára tette a kezét. . Howie. ... áttetsző arcot..Igen. tudtam. és te sem voltál a Grove-ben. Most. hogy veled vagyok.Hány éves is vagy? ..Ez nyugtalanít téged.Tessék? .És téged is.. Vagyis hát. Amit ennyire meg szerettem volna csókolni. Én még soha nem lát... Soha nem láttam ennyire. Te is ugyanezt érzed.Áprilisban múltam tizennyolc. mióta. . . A lány tett egy fél lépést feléje..kérdezte.. . . hogy mind. lát. igaz? . meg nem is..Gyönyörű vagy. Nem tehettek mást.Én másodikán. . . mindenki szeret téged is.Tizennyolc voltam áprilisban. és mosolygó ajkait a fiúéra tapasztotta. magamra uszítom fél Ventura megyét. .. .Én is. Megremegtek.... .Ennyire látszik? .Mi a baj? .Ez kezd igazán furcsa lenni.Akkor csókolj meg! .Hát megnézni megnéznek.kérte a lány. Amikor megláttalak ott a Steak House-ban. Hirtelen összeráncolta homlokát: . mind. hogy ismerlek valahonnan.És mi a helyzet velem? Jo-Beth megállt. ismerlek is. De nem állt hatalmukban. Tizennegyedikén. Lefogadom. .kérdezte Howie.. te nem úgy gondolod? Én úgy érzem.Nem hiszek neked. A ráncok tovább mélyültek.Nem ismerlek. hogy ismerlek valahonnan.Dehogyis..Komolyan? . Csakhogy még sohasem jártam Chicagóban. minthogy gyermekeik fejében ülve várták a fejleményeket. De egy ujjal sem nyúlnak hozzám.. A sziklába zárt szellemek vonaglani kezdtek. míg a föld is reszketni kezdett körülöttük. . hogy meggátolják az egyesülést.Addig remegtek. . . . A csábítás minden egyes szava megforgatta a beléjük mártott pengét.

…Amíg repedések nem nyíltak a betonon. Elég! .Még a föld is megremegett.sikították gyermekeik fülébe.. mely tizennyolc évig lepecsételte sírboltjukat.Mit éreztél? . A lány felnevetett: .kérdezte Howie.. . Elég! .

aki az ágyban marasztalhatta volna. amikor a The Buddy Vance Show minden héten nézőcsúcsot döntött. bármi legyen is az ára. amikor Howard Ralph Katz találkozott Jo-Beth McGuire-rel.. habár már velük is csak mérséklettel élt.maga a disznó-paradicsom. Épp eleget volt abban része. de valahogy még az ilyen szép reggeleket is még szebbé tudná varázsolni. ilyen orvosság nem létezik . A kettő házasságot jelent. nem okozott akkora erőfeszítést. ha az történetesen a felesége. mely lökéseivel a nyomasztó délutáni hőség enyhítését ígérte. nem neki találták ki. a por.Sajnos.mondta akkor Tharp doki. és az este nyolckor általa elmondott . Stanley Goldhammert is. Az Ellennel való viszonya végül túl perverzre sikeredett. hogy tudja. A lányok kétszer mentek le a vízhez. ha tudná. HÁROM 1. A reggel verőfényes volt. Minden gyarlósága közül még a nők voltak a legegészségesebbek. Csakhogy túlságosan is sok korabeli fickó halt el körülötte. a pia. méghozzá ugyanazoktól az élvezetektől. Hárman egy ágyban . A kocogástól kétszer annyinak érezte magát. és meginduljon lefelé a Dombon. melyet három fő számára építettek. Buddy Vance megint egyedül aludt ágyában.szokta mondani (amit sajnos idézni is szoktak tőle) . gyógyírt követelve a bajra. Már tévés éveiben is ő kezelte Buddyt. Másodszor az éjszakát követő reggelen. az előző este fülledtségét elsöpörte a szél. Ez a kudarcérzet kergette el orvosához. Némely traumás alkalommal pedig egyáltalán nem volt képes rá. Hogy nem volt senki. Buddy ötvennégy éves volt. hamarosan el is kell bocsátania a szolgálatából. . A szivarok. amelyeknek maga is jócskán rabja volt. hogy egy asszony várja az ágy másik végében. és az maga a pokol. Nem tudott már úgy átszeretkezni egy éjszakát. ahogyan harmincéves korában. köztük említve nem is olyan rég eltávozott valamikori ügynökét. még akkor is. Viszont az üres ágy egy kissé könnyebbé tette új reggeli életmódjának betartását. hogy magára rángassa kocogó öltözetét.

hogy gondolsz. Túlsúlyos vagy és túlterhelt. és próbálj kezdeni valamit végre az úszómedencéddel! .Oké. A hírnévnek megvan a maga ára. . Diéta.Kezdd ma! Dobd ki az összes skótot. hogy kezdesz észhez térni. akikről ő gondoskodott.A dolgok jelenlegi állását tekintve tíz évet ha adok neked. hogy majd megírjam a halotti bizonyítványodat. én nem gondolok rá épp eleget? .viccek másnap reggel Amerika-szerte milliók ajkát hagyták el. te meg engedd meg. Lou. Soha életemben nem sütöttem el egyetlen poént sem a halálról.Tudom. Mindenről. De azt már most megmondom neked. Szóval akkor.A poénokat hagyd meg nekem. . merre mondják. meg orrcukrot. Krisztusomra. ahogy Stanley. . .Itt vagyok. Minden másról igen. túlságosan is sokan idő előtt. Tudom. Tharp keresztül-kasul ismerte betegét.Így is van. te is úgy jársz.Örülök. hogy nem lesz egy kellemes olvasmány! .Előbb-utóbb pedig szembe kell nézned vele. mennyire utálok beszélni erről a szarságról. minden átkozott nap.Azt hiszed. . És akkor még szerencséd volt. százévesen. Buddy. .Valahol azt hallottam. mikor kezdjem? . amire egy utolsó poént véstek. . Buddy. Lou. nem akarsz meghalni. Mennyi hatalmas név. nem? Hogy a csudába lehetnék még ettől is komolyabb? Te is nagyon jól tudod. És aztán idejössz és azt mondod.Inkább az utóbbit választom.. Ha valóban komolyan gondolod a dolgot. hogy a nevetés meghosszabbítja az életet. ha odafigyelsz. . .. különben. Többségük halott. . Tudtad ezt? Egyetlenegyszer sem. és átsétált az íróasztal mellett Buddy oldalára.Csak kárt teszel a testedben. Hogy még mindig játszani akarsz. Vegasban. De erről nem! .Rendben. Tharp felállt. Jobb lesz. én meg mutatok neked egy sírboltot.Mutasd meg. Láttam már egészségesebb hullákat is. Buddy. hogy a komédiások örökké élnek. . akit valaha a világ legmókásabb embereként emlegettek. akkor készítek neked egy egészség-megóvási tervet. mozgás. . gyakorlatok.Ja. A falat a hírességek dedikált fotói tarkították.

a mazochizmus. hogy hívja ki a medence-karbantartókat. mely olyan közel volt hozzá. Ez lesz a hatból a második legrövidebb. Már a kezdet kezdetétől nem passzoltak össze. Már akkor rá kellett volna döbbennie. de a szobrász értette a dolgát. mint az aszfalt. ami. hogy ott várakozzon rá. hogy kőből volt az arca. így felébredni a reggeli futásra nem okozott túl nagy gondot. . és azután hat hónapig tartó házasságuk már csak történelem lesz. már keményebb dió volt. Viszont összes feleségei közül.Ahhoz előbb ki kéne tisztíttatni. hogy elrágódjon azon. A válási papírok ezen a héten lesznek készen. ha annyira összehúzza a beleit. hogy az már fáj. ahol a talaj nem égette annyira a talpát. akkor a halálra gondolt. amikor először nem nevetett a figuráján. A járdák kihaltak voltak. amikor először hallott róla. ő volt külsőleg a legvonzóbb. arra gondolt. Ezek után a könnyebbik módon ment vissza Coney Eye-ba. beleértve Elizabethet is. hogy a későbbi nőtartást megtervezze. Az egészség egy dolog. amikor összeházasodtak. Lehet. és ahol a zihálást madárfütty festette alá. Ma a gondolatai akaratlanul is Rochelle körül jártak. merő véletlenségből. hogy a mai napig kiveri a hideg veríték. ahogyan birtokát hívta: kerekeken. Nem mintha egy hónapnál is többet eltöltött volna Rochelle-lel abban az évben. Amint hazaért. de valahányszor lanyhulni kezdett az akarata. hacsak rágondol. melynek végére az a lövés tett pontot. és hogy a farkát már csak akkor láthatja.. Az egészség-megóvási terv. és azok már másnap ki is küldtek valakit. egybeesett azzal az időponttal. ami akkor éppen nagyon foglalkoztatta.mint ma is leszaladva a Dombon a Grove keleti részén át az erdőbe kocogott. Mindig korán kelő típus volt. És amikor már a hiúság sem volt elegendő. meg egy másik. amellett. Ezeken a napokon a futás kizárólag egyirányú elfoglaltság volt. ahogyan Tharp is ígérte. Shashival tartó negyvenkét napos kapcsolata volt a legrövidebb. megbízta Ellent. amíg ki nem ér a fák közül. hogy bizonyos reggeleken hogyan szokott kinézni a tükörben. Jose Luis-szal lehozatta a törülközőkkel és jeges teával megtömött limót a Domb aljára. legalábbis nyilvánosan. .Akkor tisztíttasd ki! Ez lett volna a dolgok könnyebbik fele. A mézeshetek és apróbb meglepetések után a nő máris visszavonult. Volt egy jó órája rá. A kocogásnak volt egy másik haszna is. és gyakran . hogy megfeszítette a hasizmát. de csak végső menedékként.

Az egyetlen zaj. És ami ettől is több: megváltoztatta magát a napsütés irányát is. tekintve mennyire lefoglalják gondolatait a nők. hogy csak képzelte azokat a hangokat? Teljességgel lehetséges. De amint éppen elfordult. Viszont az Diane volt. amint éppen kibújik alsóneműjéből. amikor letért a járdáról. Egyáltalán. vette őket számba. Lehetséges. Talán fel kellene hívnia és megkérnie. A hang életet látszott lehelni az egész erdőbe. és az volt együtt töltött évük legjobb két hónapja. mely az érzékelhetőség határán pislákolt. amit hallhatott. forró napsugarakkal fürösztve a levelek égnek fordított arcát. fiatal lányok mással összetéveszthetetlen kuncogását. még egy utolsó próbálkozásra. akik máris belegázoltak a tóba. még a madárdaltól is. Néhány méter után mozgást látott maga előtt a fák között. és elérte az erdőt. és vele egy különös. Abbahagyta a kocogást. A férfiak annyira majmai az összehasonlításnak: felületesek és egysíkú a gondolkodásuk. Legközelebb leszbikusként szeretne újjászületni. Már korábban is megtette ezt Diane-nal. megint felhangzott a kacarászás.Az arcáról gondolkodott akkor is. belülről jött: szervezete működésétől. Hiszen mindannyian olyan átkozottul különbözőek. most is megbabonázva állt a női szépség előtt. Fura egy hang ehhez a korai időponthoz képest. el lehet riasztani az illúziót? Nem mintha meg akarta volna kockáztatni. akkor kezdte érzékelni annak irányát. Értelmetlen dolog egyik nő viselkedési mintáját kivetíteni egy másikra. A felszínét fodrozó hullámok villódzó . A szőke lány vetkőzött le utolsóként. nehogy elriassza őket. forrása alacsonyan állt a keleti horizont felett. Rajta kívül hárman voltak. A nevetés hatására azonban egyszeriben verőfényes délidő lett. Csupasz bőr. hogy jöjjön el Coney Eye-ba. a reszketegen imbolygó fényben. hogy nem lehetnek teljesen valóságosak. Buddy ösztönösen érezte. megélénkítette a napfényt. A némaságban a fény sápadt volt. és kezdett szaladni felé. Csak amikor a harmadik nevetéssor felhangzott. főleg nem ilyen fenséges látványnál. se nem kételkedett: ahogyan mindig. ez meg Rochelle. de azért óvatosan haladt tovább. Egy lány. szinte hallucinációszerű változás állt be a körülötte elterülő színen. egy szőke és feltűnően bájos lány is pont ugyanerre készült. Mögötte egy másik. és hallgatózni kezdett. A távolban nevetést hallott. mielőtt az ősi ellentétek újból ki nem újultak. Buddy se nem hitt. hogy magára hagyja a vadont hangtalanságával. de ekkor a levegő hirtelen teljesen megürült a hangoktól. Megtáncoltatta a leveleket.

le sem véve szemét a barackszínű szeméremajkakról. haja szétterült arca körül. ő pedig magába akarta inni szépségük minden egyes részletét. majd a lábszárán. Fától fáig haladva lassan jó háromméternyi közelségbe került a víz széléhez. akik már jócskán beljebb jártak. mielőtt ezt megteszik. aki jó messzire a többiektől taposta a vizet. . és annak sem volt jele. . Ott lebegett a tó tükrén. ahogy egyre mélyebbre hatolt. Kísértetek. ahol állt.Ne menj túl messze .tudatában lennének az ő jelenlétének. Megpróbálhatná most már a tapintást is? Ha úgysem láthatják meg márpedig nyilvánvalóan ez volt a helyzet -. gondolta Buddy futólag. és próbáld ki! Szavai újabb ambíciót kezdtek melengetni Buddyban. ahogyan a lány a rúgómozdulatokat tette. hogy . A gondolat előcsalogatta rejtekéből.Most viccelsz? . .Arleen. majd összezárva. Arleennak ekkorra már combközépig ért a víz. mintha a levegőben úszva lebegtek volna. ami fenntartotta őket.kiáltott oda a kvartett egyik tagja társának. a távolság közte és a lány között pillanatok alatt megfeleződött. finom karcsapásai mind messzebbre vitték tőle. . ha ujjhegyével végigsimít valamelyikük gerincén? A víz nem adott semmilyen hangot.Meleg! . amit csak az imént hámoztak le magukról.fényeket vetettek a szőkeség arcára . A lányok. ahogy belegázolt. és nem is érzett mást. és habár lehajolt. ezek kísértetek. figyelve ezeket a levegőben úszó teremtményeket. Oly sokat látott már. Első magömléses kamaszkori álma óta nem volt tanúja ehhez fogható erotikus tapasztalatnak. de nem annyira. A tanács nem lelt visszhangra. A múlt után kémkedek.amikor egyikük vagy másikuk a part irányába nézett . Arleent mégis fenn tudta tartani. mi rossz van abban. Ha a feltevése helyes. a víz gyakorlatilag láthatatlan maradt.Itt meleg a víz. nevezték nevén a többiek.kiáltott fel a vállalkozó szellem. kezeivel paskolva arcára és testére. akik alsó testét finoman elmosta a szubsztancia. s minthogy a víz semmilyen ellenállást nem fejtett ki. csak egy puha érintést a bokáján. melynek eseményei itt játszódnak le újra az orrom előtt. A lány egyre csak távolodott a parttól.Csak gyere ide. . ahogyan kikiabáltak neki a partra. lábait széttárva. széttárva és összezárva úszás közben. akkor bármilyen pillanatban köddé válhatnak. Ruháiknak. hogy ne vehesse ki azok legapróbb részleteit is. Üldözőbe vette. Kinyújtott karral haladt tovább. nyoma sem volt a fűben.

elsötétítve arcukat. .mormolta Buddy. hogy a talán egyméternyi mély vízben fulladnak meg. de valami perverz kötelem mégis ott tartotta. Azok többé már nem örömből fakadtak. Buddy lenézett. Mostanra mind a négyüket elkapta ugyanaz az örvénylés. Ő pedig a halottak után ólálkodott. Kétségbeesés és iszonyat torzította el.hallotta a saját hangját. Testére tenni kezeit. mely csak néhány erőtlen fűszálnak nyújtott táptalajt. Hogyan lehet ez? Úgy tűnt. tudta. Hát itt volt az émelyítő igazság.Segítsenek. ahogy teste hozzáért a lány húsához. de ő nem hagyta. és teljes megadással meredt arra a pontra. Felemelte fejét a földről. . csak úszna tovább. Ádáz igyekezetében valamiben megbotlott a lába. . A becsapódás eléggé az érzékeihez térítette ahhoz. ahogyan a lélegzetükért küzdöttek. Fuldokoltak. Abban a pillanatban. hogy mindkettőjük számára végzetes hibát vétett. hogy végignézze a tragédiát. kinyúlva felé. és a lány felé kinyújtott karjaival elesett. és vissza tudnák hozni az életbe. Kísértetek. egyenesen az arcára. képtelen volt bármi másra gondolni. Megremegett a föld alattuk. A megbánáshoz azonban már túl késő volt. hogy elvonja a figyelmét. mintha a karjai ki tudnák emelni a múlt ködéből. hogy értelmezni tudja a távolból felhangzó kiáltásokat.. . Arleen esett hozzá a legközelebb. Az arcáról nyom nélkül eltűnt minden báj.A vállalkozó szellem újra felkiáltott.suttogta Buddy. megforgatva testüket a levegőben. Feladta a küzdelmet az életéért.Miért nem segít már nekik valaki? Mintha legalábbis ő maga képes lenne erre.Ne . miközben ő boldogulna. A fürdőzők gyászolni jöttek ezekre a fantomvizekre. A föld alatt hamuszürke sziklaréteg húzódott. úgy indult meg feléjük. . mi következik e névből. A két távolabbi úszó a levegőben lebegve vergődött. A földréteg itt csak vékony héj volt.Uramisten . vagy talán beton? Igen! Beton! A . ahogyan néhány pillanattal előbb nevezte őket. nem is igazán törődve azzal. arccal az ég felé. és ő még csak nem is tiltakozna. Valami víz alatti áramlás kaphatta el őket? Az elképzelés valószínűtlennek tűnt. Tágra nyílt szemei hirtelen mintha megláttak volna valamit az alatta elterülő vízben. ebben a sekély vízben és ilyen nyugodt vízfelszín mellett. hanem a veszélyérzetből.. Vergődése alábbhagyott. Megérinteni Arleent. Háborgó gyomra a visszakozást követelte.

mielőtt az összetöredezett beton a mélységbe zuhan. Talán egy korán kelő kocogó. és az ugrás kínálkozott egyedüli esélyként a megmenekülésre. Az istenit. Odalentről jeges fuvallat tört fel. Nem a sekély víz okozta vesztüket. hogy belélegezzék a halált. ahogyan azok a sziklafalnak csapódva meg-megreccsennek. de a pecsét a szeme előtt kezdett repedezni. és a hasadékok egyre szélesedtek. Csak jöjjön már.. Segítségért kezdett üvölteni. kitárultak a szájak. míg végül csak a fehérjük látszott. 2. Nem fog jönni senki. őt pedig szellemképeik által. vagy soha. Nem is volt rossz próbálkozás. És zuhant. ahogyan most magáénak követeli az ő testét is: őket a víz által. hogy ő az. a mellette elzúgó betontörmelék társaságában. az örök bolondozó. Az egyik pillanatban a napfény még teljes erővel tűzött a feje búbjára. akitől a zaj ered. és az magáénak követelte őket. azután rájött. akkor és ott. és célját tévesztve zuhanni kezdett. és a segítségére siet. csak jöjjön! Kit akar vajon bolonddá tenni? Ő. de miután felkelt és végrehajtott egy gyakorlatsort. Csak a levegőt tudta megmarkolni. A következőben már csak a sötétség volt. A rés akkor is itt volt. de a hasadék már meg is nyílt közte és a biztonság között. meghallja ordítozását. Még néhány centi. Most. Hallotta. és ő ólomnehezen fúródott keresztül rajta. Az ő csontjainak és gerincének reccsenését hallotta. Buddy visszatekintett a tópart és a szilárd talaj felé. miközben zuhant. itt fog megdögleni.földfelszínen tátongó lyukat volt hivatott kitölteni. a mindent jelentette. hogy így történt. és zuhant. Bűn lett . A szakadék közte és a jóság földje között tekintélyes méretűvé nőtt. őt is magával rántva. már örült neki. mint amennyire önszántából egy ilyen éber éjszaka után nekivágott volna. de a látomás már kezdett szertefoszlani. De az a néhány centi. Újra az úszókra nézett. Gyorsnak kell lennie. Buddy ugyanazt látta mind a négy arcon: a szemek addig forogtak vadul a szemgödrökben. Miközben elhalványult. mint ő.. Itt fog meghalni. a jeges sötétség. értette végre meg. és eléri a biztonságot. Elugrott. A nap korábban kezdődött Howle számára. és lábai között a beton saját magát őrölte porrá. ahogyan a rengés egyre hevesebbé vált. amikor úszni kezdtek a tóban.

egyedül csak Jo-Bethről. a titkai. A számtalan lehetőség között mégsem akadt egy sem. elvesztegetett idő volt. Az eget figyelte. Nagyon is jól tudta. melyben nem érinthette. a bőre. A múlt este eseményei álmában újra meg újra leperegtek szemei előtt. az ő boltját keresve. melyeknek ez az egyetlen találkozás adott életet. minden pillanat. ma nagyon is távol állt a gondolataitól. akkor udvariasan elhessegetné.volna egy ilyen csodálatos reggelen az ágyban heverészni. Ez volt az első ilyen alkalom. Egy kutyakozmetika és egy ingatlanügynökség közé ékelődve talált rá. vakság. amit a társaságán kívül töltött. és az ablak mellé ülve az eget bámulta. a sejtjeiben érezte. Hogyne szerepelt volna? El kell mennie. de abban biztos volt. és várt. hogy ő nem ábrándozott el . minden alkalommal apróbb változtatásokkal. még mindig zárva volt. Minden óra. Ez persze nem azt jelentette. nem lesz túl nehéz feladat rátalálnia a helyre. néhány abból a végtelenül sokból. és keresse meg Howie-t. hogy megtalálja. hogy a lány is szerepelt bennük. hogy kinyitotta a szemeit. Hazug kutya. Tekintve a Központ méreteit. hogy ha bármelyik barátnője efféle szentimentális érzést vallana meg neki. minden pillanat. hogy csak esténként szolgál fel a Butrick's-ban. eszegette a fánkokat. tompa kábulat. Valamiféle mérhetetlen kötődés folytán ő és Howie összetartoztak. mely ne lett volna a része. mintha azok alternatív valóságok lettek volna. amikor előző este elváltak. a hangja. Végigsétált az üzletsorok mentén. az erőteljesen izmosodó napfényre. az illata. hogy mára feledkezzen meg a munkáról. Még soha nem volt érzelem. Az éjszaka kétszer is teljesen leizzadva riadt fel. A lány elmondta neki. napközben egy könyvesboltban dolgozik. A szemei. mit hozhat számára a nap. Az automatából vett magának egy szódát. Abban a pillanatban. mely ennyire hatalmába kerítette volna. Vett egy zacskó fánkot. ösztöne máris azt súgta neki. melyben nem láthatta. azon töprengve. Az a másik űr. mint nevetséges gondolatot. és az ajtón található kiírás szerint még bő háromnegyed óra volt a nyitásig. Nem emlékezett az álmokra. legelső lélegzetvételétől fogva. melyek ezt kiváltották. nem is a napról van szó. de igazi megszállottként az ő arcát látta maga előtt. melyre gyógyírt keresve jött el ide. hogy betöltse a tegnapi vacsora hiánya folytán a bensőjében tátongó űrt. Ott volt benne. Jo-Bethről. Hasonlóan a többi üzlethez. rá várakozott. Leült egy padra. a mosolya.

Mi van veled? . .egy-egy arc megpillantásakor.kérdezte tőle. Hallottalak. nem úgy fog véget érni. Egészen mostanáig az ő szánalmas látványa tartotta kordában Jo-Beth romantikus. egyetlenegyszer sem. . akit oly jól ismert. megtanította valami hasznosra. és a fiú még a fürdőszobába menet sem került hallótávolságba. melyet kötelességtudóan látogatott. a reményekről. A szobáik a ház ellentétes végein feküdtek. A fiú olyan gyűrött volt.volt valami nyugtalanság a fiú modorában. jóllehet soha nem látta azelőtt? Tommy-Ray a konyhában állt.kérdezte Tommy-Ray. a parkolóban állva egy fiatalemberrel. . melyben ő és barátnői valaha osztoztak. ami kezdett rá is átragadni. hogy még a nevét sem volt hajlandó kiejteni. mármint azokon a napokon. .Szóval? . ahol a legkevésbé számítunk rá. Vele miért ne történhetne meg hasonlóan kevéssé ígéretes körülmények között? Belépve Butrick's Steak House-ába.Ébren voltál. Joseph Smith számára a New York állambeli Palmyra melletti farmjára egy angyal vitte el a Mormon Könyvének hírét. ahogy a mama egyetlen. . mintha a ruháiban aludt volna. óriási lángolása véget ért: magányban és olyan megvetéssel a kérdéses férfi irányában. Édesanyja.Csak úgy bóbiskoltam.Mondd már el! . hogy mindez csak egy kevéssé harmonikus realitás eltorzított képe. valamennyi ambícióját. mint az éppen lefövő kávé illata.Éjszakai műszak? . De ami közte és a chicagói srác között történt. én éjfél előtt hazaértem.mondta a lány -. és ami azt illeti.a ház és saját múltja foglyaként -. ha bizonyos szerelmes dalokat meghallott. . hogy a megvilágosodás akkor és ott következik be. aki bezárkózva élt .Ami azt illeti . s tekintete legalább olyan szúrós volt. hiszen életének minden egyes napjában láthatta e rideg valóság tökéletes áldozatát.Tommy? . vagy hogy nem erősítette fel a rádiót.Nem csak nekem. amikor elegendő akaraterőre lelt a beszédhez. hogy ez szinte lehetetlen. beszélt neki. .De nem aludtál.Mit szóval? . Ha a vasárnapi iskola. A lány tudta. . akkor az az volt. . De mindeközben jól tudta.

Akármi is az.. Ő sohasem kotyogná ki a titkát a Mamának vagy John pásztornak. amivel méregette. . Jo-Beth. képtelen volt bármit is kiolvasni a rátapadó szempárból. sokkal inkább zavartan. hogy a mosoly abban a pillanatban eltűnik az arcáról.Veled megyek.Hallottalak .Indulnom kell a boltba . Csak Beverlynek lehetett halvány fogalma arról. hogy mi történt a Steak House-ban. ..Semmi.. különben alaposan elkések. Hiszen nem szégyellte Howie-t.Éreztem valamiféle változást.Bíznunk kell egymásban .ismételte a fiú -.mondta végül -. . még ha az is volt a szándéka.Miért hazudsz nekem? A kérdés indokolt.Hogy elvigyél.. és látta. Aztán ott volt az a szöveg.. Akkor pedig hozzád kellett elérnie.. amikor már a kocsiban ültek. hogy tartsa a száját.Mi történt? . . Csak nem hallgatózott az ajtajánál? . .Nem töltenél nekem is abból a kávéból? . Valami történt veled a múlt éjjel. hogy „hallottalak az éjszaka". az még hozzám nem ért el. Igaz? Nem tudhatott Howie-ról.Hazudsz .mondogatta a fiú kitartóan. amíg jóváhagyólag nem bólintott. ha elviszed magaddal a testvéredet? . mit mondhatna el? Hogy szemezett egy vacsoravendéggel? Hogy az megcsókolta a parkolóban? Mit számít mindez Tommy-Raynek? . . . nagyon különös volt. Elég titkolnivalója van neki is ahhoz.Miért? . De akármire is várakozunk. hozzád eljött.Mi rossz van abban. egész éjjel hallottalak. mint vádaskodva. A fiú elmosolyodott.Válaszolj nekem! .Mire válaszoljak? .bátorította a fiú. Szinte be is dőlt a színészkedésnek. . .Ezt én is tudom. de ennyi idő alatt még ő sem indíthatta el a szóbeszédet. .kérdezte.. bár még ez is kétes volt. vagy a vele kapcsolatos érzéseit. Különben is.Tommy. . Tizennyolc évének valamennyi diadalát és kudarcát megosztotta Tommy-Ray-jel.jegyezte meg a fiú. .Valami történt múlt éjjel .Ahogyan mindig is megbíztunk. De a pillantás.

) . .kérdezte. véka alá rejtve megvetését.Az nem a ház bűne. Tommy . Jobb.Harmincöt másodperccel idősebb vagyok . eszelős.vágott vissza Jo-Beth.. De voltak idők. ha kiszállsz. hogy akarod . ami mindkettőnkre ráillik ma reggel.Végre.fakadt ki. amikor igenis irigyelte Tommy-Ray nyílt .Harmincöt másodperccel több ebben a szarságban. itt az a szó.bizonygatta. és rengeteg tulajdonságban osztoztak.Megteszem.förmedt rá a lány. kishúgi. Ez a korábban mindig tréfálkozás tárgyát képező tény egyszeriben a tekintély alapjává erősödött. amit a Grove képmutatása felett érzett. amit nem túl gyakran hallani a hugicám szájából gúnyolódott Tommy önelégülten. . mégis szüksége volt a gyökereire.Hogy mondhatsz ilyet? . . minden előzmény nélkül. keményen beletaposva a fékbe. .jegyezte meg cinikus nyomatékkal a fiú.Gyűlölöm azt a házat! . és levegőzöl egyet. Ne hidd. .És most nagy szükségem van rá. Tommy.Azt akarod. Mindketten gyűlöljük. .Végre valami. tudod? (Üveges szemmel meredt az ablak mögötti tájra. csakis a Mama kedvéért. A fiú megrázta a fejét: .Egy jókora alvásra lenne szükséged. melynek mindeddig gátat szabott. Ő eljátszotta az engedelmes lány szerepét. Miért nem engeded.De igen.Mert mi együtt erősek vagyunk. mint egy igazi seggfej . . hogy erősnek érezzem magam. . Igaza volt. őrjöngeni kezdett. A házé. . Ráébredt. tágra nyílt szemeivel az arcára meredve. hogy nem akarod darabokra szaggatni ezt az egész kibaszott helyet! (A hangerő kezdett idegtépővé válni a kocsi szűk terében.Hagyd abba a mocskolódást! . .) . . a Mamáé és ezé a kurva városé! Most nézd ezt meg! (Hirtelen. . kettejük közül mindig inkább ő volt a nyílt lázadó. amíg ezek a kibaszott házak össze nem omlanak! .Tudom. hogy az utcán ordítozzak? .Nem vagyok rá kíváncsi.Ne hazudj nekem. . Csak rosszat álmodom tőle. Addig üvöltök.kiáltott fel a lány.Nézd ezt a rakás szart! Ne mondd. hogy nem merem. hogy testvére őrjöngése olyan folyamatot indított el benne.Nem vagyok a kishúgod.Ez az igazság. Jóllehet ikrek voltak. hogy visszavigyelek? Nem számít.Úgy viselkedsz. ha elkések.) . . aki ugyan áldozatul esett az álszentségnek.

Rábámult. ahogy meglátta. Howie jelent meg előtte.szisszent fel a lány. hogy Tommy-Ray nem is próbálta átvenni a kocsi volánját. .Elég már. Tommy .. mintha birtokba akarnák venni. .kiáltott fel. és megcsókolta az arcát. A háta mögött felharsant egy kocsi kürtje. .mondta -. .igyekezett nyugtatni végül. tüntetően vissza se nézve. hogy nincs mitől félnem? . a fiú ujjai hirtelen karjára fonódtak. Arca betöltötte a látómezőt. mely egy sor másik autó elől elzárta az utat.tombolását.Vidd csak haza . A fiú áthajolt hozzá. ..csóválta fejét. Lois majd hazavisz este.Épp most mondtam.Nem kell félned semmitől. .Tommy.Bízom benned .Igen. . aminek pedig minden egyes percét ki akarta élvezni. . hogy megválthatja a vétséget egyetlen mosolyával.. jól tudva. Tommy. olyan erővel. mintha összes mérge egyetlen lélegzetvétellel távozott volna belőle. és hátranézve látta. .Különösen most. Jo-Beth nem bajlódott azzal. .Este beszélünk. Kifakadásai a város ellen nárcizmusából gyökereztek: egyszerűen imádta magát a lázadó szerepében. A szíve egyszeriben a torkában kezdett dobogni. Egyszerűen elfáradtál. alig hallható hangon. .. hogy kiszálljon. mint becsukta az ajtót.Segítenünk kell egymást. hogy fogunk. . magával rántva életerejét is.szakadt föl belőle. és kívánta.Komolyan gondoltad . ajkával közvetlenül az övé mellett. Tommy . és le kellene feküdnöd.szólt lelkesen. kezei még mindig úgy szorították. és sokkal inkább bevágta. ahogyan ő teszi. Neki könnyű volt. Elérkeztek a Központhoz. Ahogyan nekikészülődött. majd a .válaszolta.Menj haza! Kiszállt a kocsiból. mindig is könnyű. .Igen . . Egyszeriben elcsendesedett. hogy felszisszent a fájdalomtól. . elrántva karját.Félek .Jo-Beth. És most azt a reggelt is megmérgezte. hogy leparkolja az autót. . Haza kellene menned. .Fogunk? .kérdezte -.Tudom. bárcsak éppúgy szemen köphetné az illendőséget.

Azóta ilyen furcsa.hallotta maga mögött Tommy-Ray hangját. de ő ügyet sem vetett rá. .Ez meg mi volt? . és kiszállt. A kürtök száma megsokszorozódott. álmában sem merte volna gondolni.No lááám csak . Úgy néz ki. mint most.ment tovább Tommy-Ray.Howie. Több volt ez. Jóllehet Howie kinyújtotta felé a karját. Valaki felordított.... Túl késő lett volna már egy kézmozdulattal figyelmeztetnie Howie-t. mint egy halott. bőre túlságosan megfeszült arccsontjain és halántékán. Tommy-Ray halottnak tűnik. mint kétségbeesés. milyen ostoba voltam . Megpróbálkozott egy erőtlen mosollyal. szeretném. . .mondta.kérdezte Howie. Tommy-Ray ügyet sem vetett rá. Betegnek tűnt az egészség máza alatt.kilincsért nyúlt.Később . .kérdezte. Nem látta ugyan az arcán szétáradó engesztelő mosolyt. . Minden figyelmével Jo-Beth-re összpontosított. Ezután Tommy-Ray elfordult tőlük. amit viselt: fakó. Még soha életében nem látott Tommy-Ray arcán ilyen kifejezést. Howie felé pillantva. A nap mindkettőjükre egyforma erővel sütött. . fénytelen szemei mélyen koponyájába süppedtek. . de el tudta képzelni. de barnasága ellenére mégsem Tommy-Rayt tüntette fel hízelgő színben. de a fenyegetést így is kristálytisztán ki lehetett érezni belőlük. színtiszta félelem volt. A lány kétségbeesetten visszapillantott Howie-ra.Úristen.Tommy mondta neki -. ha megismernéd Howie-t. és visszaballagott a kocsihoz.Howie? . Mr.. hogy ezek a szépmívű vonások ekkora rosszindulatot is képesek kifejezni. hogy kezet rázzanak. Aranyló Kalifornia. hogy álljon már félre az útból. és ugyanabban a pillanatban kerültek egymás látómezejébe. ez itt Tommy-Ray. ahogy feléje fordult: . Howie. . A Tommy-Ray arcán eluralkodó kifejezés világossá tette. Az alig hallható hangokat szinte elmosta a rosszallás árja a hátuk mögött. amint megadóan felemeli kezét haragosai felé. érte tetten Jo-Beth a gondolatot. hogy Howie nyílt mosolyából tökéletesen megértette az egész sztorit.suttogta lágyan. hogy. akiknek muszáj azonnal megbocsátaniuk.Szeretnélek bemutatni a testvéremnek . . . . Mindketten előreléptek. és testvéréhez fordult.kezdte.Én sem igazán értem.Az ikertestvéremnek. .Mint Howard? A lány bólintott.

.Mrs..) Bejössz a boltba.Lois.És a barátod is jön? .Már régen nyitva vagyunk.Tizenkettő előtt a kutya se nyitja ránk az ajtót. ha még egyszer ennyire feltartana.szólította valaki a nevén. . .Csodálatos ez a nap. . majd méltóságteljesen elvonult. a ridegségig egyszerű vonásokkal és öltözetben. . Howie. .Miért? . Knapp. . meg holnapután.. ha békén hagyjuk. .állapította meg Howie. .kérdezte.Lehetne rosszabb is.. mely egy pillanattal ezelőtt a szeme láttára megfertőzte a szépségét. . Ez Kalifornia. .Most már mennem kell. . hogy tegnap óta ilyen.Azt hiszem jobb lesz. .Ez Tommy-Ray volt? . .Azért nem olyan rossz. Egy középkorú nő tartott feléjük. mint amilyennek látszik.kérdezte. Sajnálom. csakhogy ő . . Kérlek.Segítségre van szüksége? . . Howie. ő Howie Katz.Már öt perc késésben vagyunk .kérdezte Howie.tette hozzá.jegyezte meg.Az Úr munkáját sohasem szabad félvállról venni . Mrs.vágta rá Jo-Beth. Elmehetnénk valahová.Holnap is csodálatos lesz az idő..Katz? Levette a tekintetét Howie-ról.Katz? .kérdezte Howie. mindig is jelen kellett hogy legyen. .Ó igen.Azt fogja mondani.Jo-Beth! . Knapp döbbenten meresztette szemeit ekkora indiszkréció hallatán. mintha férjezett státusa talizmánként szolgálhatna e különös fiatalember ellen. az volt.Nem semmi hölgy . egy pillanatra sem véve le tekintetét Howie-ról. . és tanácstalanul a fiú arcára meredt..fontoskodott.kérdezte a nő nyomatékosan. . .Akkor is gyere velem! . . Használjuk ki a szép időt.mint ahogyan mindenki más is túlságosan elvakult volt. . siess! . Jo-Beth? . .Igen..tette hozzá a hölgy. (Egy jó méternyire Howie-tól megálljt parancsolt.Jövök már.kérdezett vissza Mrs. ez itt Lois Knapp. meg azután is. . . és az órájára pillantott: .Nem szeretném.. ahogy közeledett feléjük.Nem probléma . holott az az üszkösödés. . hogy felismerhesse jeleit..

honnan ismerem ezt a nevet. ...Az biztos. felkészítve a lelkét egy alapos kioktatásra az ellenkező nemmel való kapcsolattartással kapcsolatban.Akkor mikor? . Azután beugrók a motelhez.. . hogy szívesen ejti a témát. az idősebb hölgy egyszer csak megszólalt.Azt fogom mondani Loisnak.kérdezte Jo-Beth.kezdte visszafogottan.Hát nem.És most már emlékszik? . .Mit mikor? .. hogy hazamegyek Tommy-Rayhez ma délután.Igen. majd teljes figyelmét a pohár alatti vízkarika letörlésére igyekezett szentelni. Vajon miért? .válaszolta. . . meg.Mi van vele? . Az csak félhazugság. valamint odaadó figyelme az aprócska feladat iránt azt sugallta. Jó lesz így? . . de közben már vissza is lépett hozzá.Csak mondd. A Mama nagyon rosszul viselné. ha Jo-Beth nem feszegeti.Látod? Ilyen egyszerű. Majd azt mondom. hogy nem. . igaz? . Nem akarom. s kezdett elindulni a bejárat felé. hogy igen.Howard Katz.Mikor leszel szabad? .Először hadd kössek békét Lois-szal. . hogy mindenki rajtam köszörülje a nyelvét.. Valamikor régen . miközben ő és Lois jeges vizet szürcsölgettek az amúgy teljesen kihalt üzletben. hogy igen. hogy beteg.Mi a baj? . Hallgatása. . De hát végül is ő hozta fel a dolgot. . A délelőtt folyamán.Te nem adod fel egykönnyen.Csak mondd. megcsókolni nyilvánosan. . azután visszafordult: . igaz? .Howie.És ha kettőnk közt marad? Tessék-lássék módra csitítgatni kezdte.Élt egy nő itt Palomo Grove-ban.Becsszó .Becsszó? .Nem akarsz. .Nem tudtam rájönni.

Kérem. Lois bólintott. .És volt gyermeke? .Igen. Ez volt az a legközelebbi pont. ha vár még egy órát. .Az egyik a négyből .Tudod.Ő is egyike volt a négyeknek.A barátnője volt? . Megvitatták a további teendőket. Ellen otthon volt. . Mi köze álmainak. de a gazdája nem.mondta Jo-Beth. hogy hallgatásba merüljön.Azt hiszem. és ahhoz a történethez. Howie feltűnésének és Tommy-Ray betegségének egymáshoz. míg végül úgy döntött.erősgette. mintha emlékeznék. . hogy a főnöke biztosan a maga erejéből tette meg a Dombon a hazafelé vezető utat.De emlékszik . úgy rémlik.válaszolt Lois. Felhívta a Coneyt a kocsi telefonján.Igen . biztos vagyok. hogy az lesz a legjobb.Biztos benne? . .Igen. Volt egy fia.. s végül abban egyeztek meg. . tovább koptatva a rongyot.Akkor a Mamának? . már nem emlékszem.Igen.kérdezte Jo-Beth. Jo-Beth fel is hívta erre a figyelmét.Nekem ugyan nem. . mondja el! . melynek halál.Howard. téboly és gyerekek lett a vége? Talán a Mama meg tudja mondani. Buddy Vance sofőrje további ötven percig várakozott a megbeszélt helyen. azután lassan elindul azon az útvonalon. miközben a fejében megpróbálta újraértékelni az utóbbi napok eseményeit e felfedezés fényében. Most Jo-Beth-en volt a sor. . . . . 3. egy fürdőzésről. Hirtelen minden megvilágosodott. egyike volt a mamád barátnőinek. pedig a pult már tökéletesen száraz volt.faggatózott Jo-Beth. . amerre a főnök legvalószínűbben hazafelé vette az irányt. igen. ameddig egy Lois-féle kínosan lelkiismeretes asszony merészkedett a hazugság felé. . melyet már legalább tucatnyi verzióban hallott.

Az azt jelenti. Borotválkozás. csak lebegett. A teste minden bizonnyal olyan sérüléseket szenvedett. Ó Uram. A Mr. hogy figyelmen kívül hagyja a jelentőségét. Vance szolgálatában eltöltött tizenhat év után pontosan tudta. De éppen hogy belekezdett volna a számolásba. hogy egy évben hét és fél napon keresztül mást sem csinált. és lebegés közben számolgatott. Mennyit éltem. Először is az időt. Ez legrosszabb esetben is csak két óra. Egy évben háromszázhatvanöt nap van. Dél körül elindulnak lefelé. Talán már nemsokára dél lesz. hatvanszorosánál pedig tudhatná. Délutánra már a felszínen lehet. a főnöke nem jön haza. frissen összefoldozott csontokkal. Majd ha megint végbevitte a varázslatot. de annyira azért nem élt az önámítás eszközével. az .Útközben azonban semerre sem látta. mennyi ideig tart egy perc. Az egyetlen eszköz. Az őt körülölelő sötétség mást sem kínált neki. milyen soká léteztem. hogy Jose Luis ráébredjen. úgy könnyebb. rögtön másféle számadáson kezdte törni a fejét. Buddy nem érzett fájdalmat. amivel az idő múlását mérhette. hogy főnöke képessége a szebbik nem terén már a természetfeletti határát súrolják. Újra megvitatták a lehetőségeket. csak a vakság megtapasztalását. Ha fel tudná mérni. Haza sem érkezett meg előtte. hogy a szemei is kipottyantak gödrükből a becsapódás hatására. ismét megélt egy órát. Hálás volt ezért a tényért. Ennek a harmadát átaludta. vagy ürítette a hólyagját. Százhúsz napnyi szunyálás. saját szívverése volt. Akármi is volt az oka. mely ott visszhangzott a fejében. megfosztva látásától és érzékelésétől. akkor megragadhatná a távozó időt. hogyan vésznek el a napok. hanem hogy mennyit éltem? Születésemtől fogva ötvennégy évet: hány hét is az? És hány óra? Jobb lesz évről évre haladni. zuhanyzás: újabb tíz nap. plusz-mínusz egy-két nap. Naponta fél órát ült a budin. és kivágta a biztosítékot. és ha elérik a hasadékot. Nem hogy mennyit lélegeztem. Bár az is lehet. hogy az agyát egyszerűn túlterhelte az agónia. Jose Luis viszont taktikusan elfelejtette megemlíteni a legkézenfekvőbb megoldást: hogy valahol útközben a komikus hölgytársaságba keveredett. ötlött az eszébe. mely ahhoz szükségeltetett. csak mocskot. Az útját a fák között nem lesz nehéz nyomon követni. Számolni kezdett. akkor vesztének oka rögvest világossá válik a számukra. akkor haza fog térni.

csendben haladva. hadd kerüljek ki innen. minden egyes percet (még álmomban is. amiket átléptek. mire Jose Luis megérkezett. . és olyan életet fogok élni. jól tudva.És? . . motyogta. lehet. Jose Luis tudta. amíg ideértek. a tulajt faggatta. Jose Luis erre már kiszállt a kocsiból.A főnököm . Recsegett a lábuk alatt a talaj. A rés az utcán. hátha megpillanthatja főnökét valahol az utcán. ne legyek ennyire elveszett. ha megnézzük. mígnem elérték a pontot.kezdte. ahol a sűrű bozótos egy tisztásra nyílt. Vance tiszteletére még egy szendvicset is elneveztek (mely hízelgésképpen jóformán csak húsból állt).Mi történt? Lelőttek valakit? .Az út le van zárva.közölte Jose Luis-szal. hogy odaértek volna. A pereménél a számtalan egyenruhás rendőr útakadályokat állított fel. Hadd kerüljek ki innen. Tizenegykor Jose Luis ismét beült az autóba. bejött egy vevő. ahol a rendőrfőnök állt. Már jóval azelőtt.. melyet csak a zsaru rádióján keresztül érkező alig kivehető üzenetek szakítottak meg. és elhajtott a Dombig. majd a lemezboltba. nehogy valaki arra a területre tévedjen. hogy mit fognak látni. . akkor valami komoly szarság történik odalenn Kelet-Grove-ban. mint soha ezelőtt. még szarás közben is) a megértésnek fogok szentelni. a földre bámulva.evés legalább harminc vagy negyven. Leírva egy kört benézett a Központban a Food Stop-ba.Senkit se lőttek le. . Csak van egy hasadék az út közepén. hogy amikor a legközelebbi sötétség rám zuhan. ahogy a zsaru odavezette Jose Luist. és a repedések egyre szélesebbre nyíltak. ahol a főnök rendszeresen ezerdolláros tételekben vásárolt. a zsaru háta mögött elterülő erdőségre meredve. és bejelentette. . rendőr terelgette más irányba a forgalmat.A francba. Legjobb lesz. Megindultak a fák között.Még mindig nem jött haza.Nem lehet tovább menni . amerre most ők haladtak. Miközben Rydert. kérlek Uram.ide jött le reggel kocogni. mind egy jóval hatalmasabb . és a repedések. hogy lelőttek valakit? Az erdőbe vezető út már le volt zárva. hogy nem szükséges nevén neveznie a limó tulajdonosát . hogy ha valakit érdekel. minden egyes órát. . Sírva fakadt.. ahol Mr. és mindezt még meg kell szorozni ötvennégy évvel.

Egyiptomban élt át.kérdezte a rendőrfőnök.Nem megmondtam. . hogy csak zavaros emlék. Másféle hatalom volt ez. mint az orkán.magyarázta a zsaru.mondta a zsaru. tűzből és jégből való hatalmak. .motyogta. mint még akkor sem.Eltűnt . melybe belezuhant. . mintha agyának leülepedett emlékei keveredtek volna fel..akarta tudni a rendőrfőnök. hogy egyedül maradt. amikor a fajok még futó gondolatként sem jelentek meg az evolúció tudatában. . .Minden reggel errefelé szokott kocogni.A hasadék. nem a szélvihar hangjai morajlottak fülében. minden bizonnyal azokból az időkből származnak. Először vethetett pillantást a lyukra.erőhatás következményei voltak: attól a hasadéktól eredtek. Amikor a dolgok még rémisztően egysíkúak voltak. .Futni indult. . Csakhogy ma nem tért vissza. sokkal kevésbé természetes..Ja. és a lyukra meredt.Atyaisten . .Buddy Vance .Hadd mondja el ő .mondta Jose Luis. ujjával Jose Luis irányába mutogatva . magába gyűjtve a mindent felfaló sötétséget. .Milyen mély? .Ez meg mit akar? .kérdezte Jose Luis. mikor ér az aljára. Egy istenverte feneketlen szakadék.torkollta le a főnök.Mi van vele? . Még mindig azt várom. . hogy nem akarok pánikot? . csapdába esve ebben a sziklakéményben. hogy nem hozott számára enyhülést a látványa.A komikus? . mely teljes három méter szélességben tátongott előttük. Egy perccel ezelőtt beledobtam egy követ.He? .Buddy Vance? . Buddy csak lassan ébredt rá. a szeme láttára alakot öltve. . Bármiféle szellemek kísértsenek egy ilyen helyen. De ebben a mostani örvénylésben olyan elveszettnek és tájékozódásától megfosztottnak érezte magát. A főnök levette tekintetét Jose Luisról. bár a napfényes égbolt olyan apró ponttá zsugorodott a feje felett.Ez nem hasadék. Először valóban azt hitte. . melyet harmadik nászútja során. annak a homokviharnak a képe. És nem homokszemcsékkel a szemében kapta vissza látását. .

Szakállas arc volt. Egy olyan istentelen gazember. Úgy érezte. amit a pillantása súlya alatt érzett. Arrébb akart kúszni. Az iszony. egymás köré fonódva. hogy szorítsák ki az életet a másikból. . Viszont kristálytisztán értette a borzalmat. végigiramlott fejében és egész anatómiáján. Jobb lenne a halál. valami biztonságos odúba. amúgy sem remélhet megváltást. hol a gyors halálban reménykedve. hacsak a szent könyvek nem tévednek.volt benne valami. .Én a Jaff vagyok . hogy felnyögjön.hallotta meg a szakállas szellem hangját. távol az árny érintésétől. a törött állkapocs nem volt minden. de a teste már rég túl volt azon. néma vértanúságra kárhoztatva szemlélte a látványt. teratát akarok! Ahogy az ujjbegyek súrolták az arcát. akárcsak egy vízfejű magzatnál. hogy engedelmeskedjen akaratának. a sötétből kiemelkedő formák egyik pillanatban emberi alakokra emlékeztettek. semmi volt ahhoz képest. melyet a saját javára fordíthatott. mint a kokain. mint ő. átlyukasztva zsigereit. Amint magában megformálta az elhatározást. részegesek és istenkáromlók mégiscsak helyet kaphatnak a Paradicsomban. Az örvénylésben egy arcot vélt kivenni. fehér. mint az emberi mag. És vele együtt a felismerés szikrája is. hol a mielőbbi megváltásban. melyek hegye hátgerincébe szúr. Meg akarok halni. mint a kígyók háborújának bajnokai. Túl gyengén még ahhoz is. ami megmaradt belőle. ami feléje nyúló karja láttán eltöltötte. A vízió életre keltette az idegeit.Add nekem az elmédet. és a paráznák. majd mindent elborító árrá duzzadt. utat égetett . A szétnyílt hús. túl lenni az egészen. mint amilyen ő maga is volt. hogy mekkorát tévedett.Nem járt messze az igazságtól. a vékony erekben csörgedező fájdalom előbb patakká. vonásait annyira eltorzították érzelmei. akiknek törzsük parancsba adta. döntött magában. mely véget vethet agóniájának. amit a lény testébe hatolásakor érzett. hogy teste valósággal eltörpült a rajta ülő fej alatt. egy energianyaláb. A fekhelyétől nem messze. a másikban viszont ötvözetlenül tiszta energiacsóvák. mit jelent a szó. amire a Jaff áhítozott: lényének egy olyan félreeső zuga.erkölcstelen lénye dacára . Jobb a halál. mint a villám. Az eddig sarokba húzódó kín kezdett öntudatra ébredni. majd ezzel együtt az érzékeit is. gondolta. mintha késeken feküdne. Az érintés valóban villám volt. az előtte csatázó lények egyike feléje fordult. Buddynak fogalma sem volt arról. Amit ő teratának hívott. mégis teljesen melléfogott. Mégis . Itt a tréfa vége.

mely a bensőjében a Jaff erőszaktétele folytán a világra jött. következésképpen őt jobban lealjasította kettejük harca. A szakállas arc felnevetett a láttára. Az aknából nem érkezett válasz. finom fényhálót szőve köré: .magának lényegi énje felé.gondolta Buddy.Jaffe! . de már nincs mit adnom. egy kreatúra.Ábrándozz velem! . Szükségem van az elméd utolsó morzsájára is. és résnyire szűkítette a szemeit.Nem! . . A férfi Buddyra nézett. Sajnálom. arckifejezését a csendes téboly uralta. Nem volt tudata sem. ami annak előtte nem létezett. Most szellemek vagyunk. különben csupaszon kell a csatába indulnom. Egyébként.Feledkezz meg a fájdalomról! Buddy minden erejét összeszedte. melyekbe Buddy teste zuhanás közben be-beakadt.mondta mézédes hangon.A Jaff ellen. Felnézett a kürtőbe. majd a teratát meglovagolva a sziklakürtőben a napfény felé indult.Ne ábrándozz a halálról! Kérlek. Arca nem volt.Fletcher vagyok . primitív lény volt. Segítened kell nekem. . látni lehetett a férfi vonásait. A gyötrelem már Fletcher közelségétől is kezdett alább hagyni. . Kik vagytok ti? . A szellem hallotta a kimondatlan választ. Sokkal kevésbé tűnt harcosnak ellenfelénél. hiszen egy élet. csak a Jaff parancsai iránti feltétlen engedelmesség. . csak tucatnyi mászóvégtagja. hogyan hagyhatta el másképp a testét? Vetett egy pillantást a testéből előtörő alakra. Teste romokban hevert. gondolta Buddy. . ne is gondolj a halálra! Azzal nem fegyverkezhetem fel. Drog is volt. inváziója ugrándozó képeivel megtöltve tudatát.üvöltött fel. amikor kifosztott. mit vett el tőlem? . Onnan. .mondta. Fakó. Hogy ondó lett volna? Jócskán annak kellett lenni. Buddy felé mozdult. . de nem volt rá szüksége. Örök ellenségek. gondolta Buddy.Mi a legkedvesebb álmod? Meghalni. a hang felkavarta a port a párkányokon. Felfegyverkezni? . Láttad. Visszahúzva ujjait Buddy arcáról a szellem leengedte ellenfele nyakát szorongató másik kezét is.Valaha emberek voltunk. A megmaradt bajvívó nekizuhant a barlang falának.súgta Fletcher. ahol Buddy feküdt. hogy kimondja: segíts.

ki mástól? Buddy soha nem volt az az álmodozó típus.A nap mozgása hatást gyakorol rám. Azon az éjjelen. vagy mindkettő után olyan mély álomba zuhant. Vance. hogy a háború átterjed a felszínre..A mennyország csak egyike a számtalan történetnek. és a Quiddity sértetlen marad. a Jaff szorításával a torkomon. Honnan tudod? . A semmivé válástól való félelme mégis Fletcher szavainak megfontolására késztette. hogy még csak nem is hallott erről a helyről? . egy part. Úgyhogy ne félj. mely immár visszavonhatatlanul itt várt rá.A terata? A testet öltött elemi félelmeid. .Az álom-óceán. Ki volt az. Csodálatos dolog ez. Kész vagyok. akkor mégis van még egy esélyem. melyek közül a mennyország csak egy a számtalan lehetőségből? Hogyan élhette le úgy az életét. Nem maradt semmim. Álmai.Életed során kétszer is úsztál a Quiddityben. egy hely a történeteknek. amiért el tudod hagyni e világot. és te mind meg fogod ismerni. Tényleg a mennyre gondolsz? Ha így van.mondta Fletcher. amit az Ephemeris partjain mesélnek.gondolta Buddy. Még mindig világos van? . aki kimerülésig élte napjait. Azon lovagol ki a világba.A Quiddityt meg kell őrizni . akit az egész életben a legjobban szerettél. amikor beszívott vagy lerészegedett. mintha csak a végső megnyugvást próbálná. olyan emberre vallottak. igaz? Melyik volt az közülük.A Jafftól. A mennyországra gondolsz? . .Nagyon is tudtál róla . . Százával vannak ilyenek.De még nem tör ki a felszínre. ezt akarom megkapni tőled. Quiddity? . szükségem lesz fegyverekre ellene.. Kitől? . irigylem a szabadságod. még itt is. amikor megszülettél. Valaha égbolt akartam lenni. Buddy? Olyan sokan voltak. A nap túl világos a számára.felelte neki Fletcher. Most. és amikor először aludtál el az mellett. egy dugás. (Fletcher újra felnézett a kürtőbe. Csak add nekem az elméd egy darabkáját. ahogy meghalsz.Igen. Talán látni fogod a szigeteit. Egy óceán. Egy jó buli.) .. mondta gondolatban Buddy. Ehelyett két évtizede a sötétségben élek. aki a .

hogy emlékezzem.Ábrándozz a kedvemért.Még ne! Gondolj a Quiddityre! Hasztalan volt a könyörgés.mondta Fletcher. .Egy perc! . Hazudsz! . Micsoda kedves. különben a Jaff győzelmet arat felettem.Oké. .legtöbbet jelentette a számodra? Ó.. .. Komédiások a csatatéren. .. A nevetés és a kín görcsbe rántotta Buddyt tetőtől talpig.Tartsd ezt a gondolatot . A kacaj fájdalmat okozott. hogy a művészet megtisztíthatja a világot a rosszakarattól? Talán egy szent bohócokból álló sereg nevetéssel elérheti azt.Csak ennyire van szükségem.. Segítségre van szükségem. Ezt te sem akarhatod. Adj nekem erősebb szövetségeseket az önsajnálatnál. Kik a te hőseid? Hősök? . A mosolyból nevetés lett. Buddy elméjébe nyúlva. persze. és pettyes tintával írják alá a békeszerződéseket.. Nem akarok. . gondolta.Képzeld magad elé őket. amivel a bombák kudarcot vallottak.. Még Fletcher érintése sem tudta szétfoszlatni az újult erővel támadó görcsös fájdalmat. . amikor azt gondolta. amint lecsupaszítják seggüket a puskák előtt.. amint szóviccekkel zavarják össze a politikusok fejét.Csak úgy ráhibáztam. miért is ne? Nem voltak talán olyan idők. Felnézett a felette lebegő szellemre. akkor egy kicsit beletúrtam a gondolataidba. . A komikusok! Minden komikus. Tényleg. arcán könnyek patakzottak. Honnan a fenéből tudtad? . A végére mindig csak egyetlenegy marad. Bocsáss meg a birtokháborításért. A nevetés eggyé vált a gyötrelemmel.üvöltötte Fletcher.hallotta Fletcher hangját. . . Már nem várhatok. Igazam van? Az édesanyád. Sajnálom. Nem..Ne halj meg! . nevetséges ábránd. és gumicsirkékkel püfölik a generálisok fejét. nem akarom.Egy hadsereg komédiásokból? Miért is ne? A gondolat mosolyt fakasztott Buddy arcán.nem kellett volna azt kérned.

Arra sem érezte magát korábban képesnek. lehetőleg minél közelebb a gyökeréhez. Erre a szárnyalásra. édesanyja házának meglátogatása volt. Amikor elérkezett a házhoz. erre az indokolatlan bizakodásra. hogy minden a legnagyobb rendben van a világban. Megállt az út közepén. és Howie szinte már várta. Így élte le életét is. Az élet elszállt a testből.ordított Fletcher a holttestre. hogy kiszakítsa magát a bénító közegből. És holtában biztosította Palomo Grove-ot arról is. ahogyan egyszer (nem is olyan régen) Jaffe-re üvöltött.és ami talán még annál is erősebben tört most rá. Végül is ez volt minden vágya: azáltal ismerni meg saját természetét. csak hogy megerősítse érzelmeinek abszolút helytállóságát. és pontosan olyannak látta. és most már így is fog maradni. hogy megragadja a családfát. mint az az időszelet. Az utca teljesen kihalt volt. hogy a távozásával kezdődő események hasonló ellentmondásoktól lesznek terhesek. amíg újra láthatták egymást. A trükkhöz egy további. csak egy játékvalóság tréfálta meg. amit a múlt este érzett . Ezúttal azonban nem volt senki. és amely nagyon is helyénvalónak tűnt. A Grove eme sarka a reggeli lankadtság felszínén úszott. ahol anyja valaha élt. Buddy elment. az órák elegendőnek tűntek egy új generáció felcseperedéséhez is. Fletchernek mindössze néhány foszlányt meghagyva az ábrándból.Légy átkozott! . azt szinte természetfeletti módon érintetlennek találta. Arcán olyan kifejezés ült. akivel megküzdhetett volna. mely egyszerre volt komikus és tragikus. 4. mint azokon a fényképeken. mikor fog feltűnni . Még a szálaira foszló idő sem volt képes megingatni optimizmusában. mely Howie és Jo-Beth elválása és a között telt el. amiket annak idején anyja mutatott neki. A fiú leghathatósabb erőfeszítése arra. melyek túl törékenyek voltak ahhoz.Késő volt. és a látványra meredt. aki a Misión de Santa Catrina padlóján feküdt. Eddig persze semmi más nem sikerült neki. egy sem okozott akkora csalódást áldozatainak. még árnyaltabb attrakció is járult. sem gyalogos. Jóllehet az elkövetkezendő néhány napban az idő a Grove-ban számtalan trükköt eljátszott. csak a zavart újabb zavarral tetéznie. egyik irányból sem közeledett sem jármű. . A percek órahosszúságúra nyúltak. hogy a Jaff ellen hasznát vehesse.

amikor valamiféle ösztön hatására visszafordította lépteit. sem válhatott külön a lány rejtélyes lényétől. hirtelen suttogást hallott a háta mögött.az érzés.. Találkozásuk rejtélyessége olyan feltevések birodalmába vezérelte . a homogenitás itt is. A csodálatos felismerés abban a rabul ejtő szempárban . hogy egy rakás olyan sztár mellett sétált csak úgy el. majd vissza a szerelemhez -. hogy a hely tökéletes panorámát kínál a Grove egészére. hogy felfigyelt volna erre a tényre. mely huszonnégy órával fiatalabb énje számára ismeretlen volt. . Lágyan zengő hang volt. hogy a találkozás Jo-Beth-szel olyan csoda. Vagy legalábbis többé-kevésbé áthatolhatatlan tömegének. Mindössze két szótagot ismételt. maga is gyermekként. mi mást tudhat még meg erről a helyről?). melyekről korábban nem is álmodott. hogy megvilágítsanak egy ebből a távolságból kivehetetlen látványt. nem kopogtat be (végül is. Mint ahogyan a titokzatosság misztériuma. ha nem történnek meg a múlt éjjel eseményei.ardhowardhowardhow. onnan a filozófiáig. hogy elhozhatta volna valahonnan a hangokat. még itt a domb tetején sem. Odafönt elképedve látta. mely várt rá valahol . egy kör kerülete mentén felsorakozva. anya. Ez a kép nem jelenhetett volna meg előtte. ezúttal olyan közel a füleihez.szerelemtől a fizikáig. A levegő meg sem mozdult. és idefelé jövet sem találkozott senkivel. ..olyan motívumok szövésére indította az agyát. mely anyja háza előtt állva a hatalmába kerítette. ahonnét elmélyült énje tudomást szerezhet Jo-Beth-ről.. találkozás . és az enyhén meredek utcán felgyalogolt annak tetőpontjára. és olyan lehetőséget tárt fel előtte (hogy létezik egy hely. ott is megtört. Végül úgy döntött.egyetlen rendkívüli történet részei. hogyan adják át a keleti peremkerületek helyüket a növényzet áthatolhatatlan tömegének. az is lehet. ami elfogta (és még mindig a markában tartotta). s túl a Központon láttatni engedte. akik éppen most nyerték meg az Oscart. Mégis újra hallotta. és néz le rá. és megérezheti közelségét). Megfordult. és az egyik ilyen hézagban egész komoly embertömeg gyűlt össze. Megint egy hurok.édesanyja az ablakban.. Miközben odafönt állt. Csak nem valami mozit forgatnak odalenn? A reggelt egyfajta kábulatban élte meg. anélkül. ahol művészet és tudomány többé már ugyanazt jelentette. mintha a fejében csengett volna. és éppen indulófélben volt. nyakláncként összefűzve a hangokat. Ház. Az utca mögötte teljesen kihalt volt. ívlámpák álltak mellettük.

mondta. . amikor felhozták. hanem az őt kísérő hölgy.Van egy lyuk a földben. . . irtózattal töltötte el. már nem tette ezt.Kit nyelt el? . hogy mi történik itt. Láttam őt letakarva. mely odalenn zajlott a fák között. . . .Nem igényelt akadémiai szintű logikai képességet.kotyogott közbe a kölyök. A tömeg nem azért gyűlt össze. ezért közönye látható jeleire a hölgy további információt is a rendelkezésére bocsátott.akarta tudni Howie. A tömeg morbid vágya.Persze . . miközben lefelé ereszkedett. különösen egy ilyen lehetőségekkel teli napon.Ez igaz? . vagy ha tette is. A jelenet hirtelen egészen más színben tűnt fel előtte. Akárki szólította is a nevén. Mindvégig az a különös érzet nehezedett rá. Mást sem akartak.kérdezte Howie. A férjem odavolt érte. hogy lássa.Felhozták már? . . Nem is próbálta színlelni. vajon milyen eljövendőket ígérhet egy ilyen suttogó hang? Nem volt túlzottan nehéz megtalálnia az utat az erdőbe. a tömeg komor jelenléte elnyomta a hangját. Azért voltak itt. miközben azt egy mentő hátuljába tolják. Ha egy rostélyos utáni vágya élete szerelmének karjaiba sodorta.Még nem. Olyan vicces fickó. oszt' mindenestül elnyelte. Nem volt értelme itt maradnia. és már eddig is túl sokat profitált titkaiból ahhoz. Ezúttal nem a kisgyerek válaszolt. . Senki sem mutatott komolyabb érdeklődést. hogy felhagyjon ezekkel a jövőbeli kalandok folyamán.kérdezte tőle. hogy az egész domboldal hegyes végű lemeztábla.Buddy Vance-t . A képzet csak tovább erősödött.jött a nő válasza. Howie ettől semmivel sem lett bölcsebb. amint elérte a fákat. ahogyan egy embert kimentenek a halál torkából. hogy beavassa a dologba. mely bármelyik pillanatban belecsusszanhat a föld méhébe.Nem számít . hogy megérti a körülötte működő erők játékát.mondta. csak hogy elmondhassák: Ott voltam.Úgyis halott. . hogy meglássa a kapcsolatot a rejtélyes hang és az esemény közt.Valamikor nagy tévés sztár volt . hogy vethessenek egy pillantást a holttestre. mígnem végül egy kölyök kibökte. . hogy az egész város abba az irányba vezet. és megkérdezett valakit. A Grove szemmel láthatóan a saját törvényei szerint él.

azok az ajkak. melyekben elmerülhet.mikor léteztek azok a szemek. elindult vissza a motelbe. Hátat fordítva az erdőnek és az egybegyűlteknek. melyre rátapadhat. hogy Jo-Beth érkezését várja. .

Palomo Grove-ban. .Dolgozom . Mikorra tudna ott lenni? .Mikor? . nem gyűjtött ellenségeket) néha az a Szarzsák Grillo.Francokat. de mindig Grillo. (Jócskán későre járt.Mit akar? Grillo éppen csak kilépett a zuhany alól.Hol? . óriási amerikai.Mit keres otthon? . Történt valami. Buddy Vance . ha menten ott teremne. Saralyn számára megismerkedésük percétől kezdve egészen elválásukig Grillo maradt. . Mi ez a nagy felhajtás? .eltűnt. ha a Buddy Vance Show ment. az Igazságos. máris kész volt még egyszer lesikálni a testet. hogy emlékezhessen a Buddy Vance Show-ra. Vance nagy ember volt.Nathan? .Grillo Abernethy valamennyi modora közül ezt az atyáskodó hangnemet rühellte a legjobban -.hazudta Grillo. ahogyan minden egyes kollégájának és barátjának is. meg hogy mi a fenét keresett Ventura megyében. Tudja.Most próbálják előbányászni. és szeretném. az alkohol. Ezt egyedül Abernethy merészelte: . .Felejtse el.Hadd mondjak el valamit magának.NÉGY Csak Abernethy szólította Grillót a keresztnevén. emlékszik? .Ma reggel.Egy óra.Láttam az ismétléseket. Ellenségeinek (és melyik zsurnaliszta. hol van? . . amiben benne van az összes felesége.) . Olyan tudósítást akarok.Maga túl fiatal ahhoz. Talán másfél. de amint meghallotta Abernethy hangját.Az a cikk a környezetszennyezésről. voltak idők.Akkor valami könnyfakasztót akar? . a komikus . . vagy Grillo.tudja. . . . fiam . Dél van.Mintha már láttam volna kiírva a gyorsforgalmin. amikor még a bárok is elnéptelenedtek. kiváltképp ilyen kegyvesztett fajta.

válaszolta Abernethy. és melyben végül túljártak az eszén.Csak csipkedje magát. egy kikeresztelkedett senki.mondta Abernethy. . Bármit megtennének egy jó poénért.Úgy értem. szerkesztői leveleinek zömében saját megtérésével foglalkozva. A sztorik. vízbe fulladt? . . . Komédiások. merre van . akinek a szótárában nem szerepelt a könyörületesség szó. Ez a szent kötelem azután lehetővé tette a számára.Pereljen be érte .Felhozni? Úgy érti. Nathan . mellyel nevet szerzett magának. hogy beleesett egy lyukba. . mint vagy három háztömb. melynek során alkoholistából fundamentalista lett.mondta Grillo. könnyű prédának bizonyultak mind az anyaggyűjtés. Grillo pedig szinte látta maga előtt a férfi arcán szétáradó színlelt egyenességet -. Abernethy egy képmutató pojáca volt. . melyeket az olvasók a bűntudat érzete nélkül tehettek . és eltűnt a ködben. . . . amiket Grillónak kellett megírni.A mocskot akarják.Azt nem tudjuk.mondta Abernethy.Dehogyisnem tudjuk. hogy minél előbb leérjen. miután a lap olvasói mindössze egy dolgot vártak a híranyagoktól: irigységük kompenzálását.Más szóval.Az elmúlt néhány órában mást se csináltak. hogy merre van. Amikor csatlakozott Abernethy vidám bandájához a bostoni bukást követően.Amikor egy híresség is belekeveredik egy ügybe. Még saját élettörténetét is bedobta a köztudatba. Csakhogy ez most egy cseppet sem volt mulatságos. ahogy maga is . hogy széles mosollyal nyújtsa át a legocsmányabb történeteket. mint amilyen a County Reporter volt. A nagy neveket sújtó gyötrelem érdekelte őket. gondolta Grillo. Megkönnyebbülést jelentett egy olyan kis példányszámú szennylapnak dolgozni. a dolog kész vakációnak tűnt a kemény nyomozó-riporteri munka után. .amikor azelőtt Burbankban olyan hosszú limóval császkált. legszívesebben így jellemezte magát. igaz? Csak úgy fogta magát. Száraz és Magasztos az Úr jóvoltából. csak megpróbálták felhozni a testét. Abernethy pedig nagyon is jól ismerte nyáját. mint az elbeszélés szempontjából. akkor az emberek jogosan kíváncsiak rá. a hírnév árnyékos oldala. a mocskot írjam.

bassza meg az egészet.magukévá. a négy égtáj felé mutató kerületeket. Hiszen ők a bűn fertőjét feltáró cikkeket olvastak. hiszen se kedve. akkor is élnek és virulnak majd. Elég egyetlen rossz mozdulat. ha nem egy Reporter-féle kisstílű pletykalapnál? Hiába fontolgatná. Addig menekült a Nyugatról. Bele kellett volna vetnie magát. Számtalanszor vágyott már arra. Amióta csak az eszét tudta. De a zsurnaliszták sokkal törékenyebbek. A politikusok.a központi bevásárlóközpontot. mint ő. se tehetsége nincs ahhoz. mást sem akart. Nézzük a jobbik oldalát. máskülönben hogyan is okulhatna hibáiból? Éppen egy ilyen hibából . Volt valami nélkülözhetetlen ebben a funkcióban. A Grove meglepetésként hatott rá. hogy naponta emberek meséljenek neki saját életükről. innen már csak felfelé vezet út. Bocsánatot kért. Ha az erdő osztozott is valaha e titokzatosságban. de ő ehelyett elkezdett Abernethynek dolgozni. Ez minden egyes perccel egyre súlyosabb hibának tűnt a szemében. hogy valami újba fogjon. A dolog hamar feledésbe merült. Szüksége van arra. ha rágondol). mégis volt a házak stílusában valami üdítő változatosság. ha az atomtöltetek a földdel teszik egyenlővé az egész emberi civilizációt. míg csak el nem érte a Csendes-óceánt. Ugyan mi lehetne ennél keresztényibb? Grillo szájíze azonban már régen megkeseredett a mulatozás folytán. és a hitelképességük hamuvá lesz. csak a világot tudósítani saját milyenségéről. Magán viselte ugyan egy papíron gondosan megtervezett település minden megkülönböztető jegyét .csinált vezércikket. mondogatta magának nap mint nap. és a sajtó ügyészeként ártatlan embereket vádolt. de hol kaphatna másutt munkát egy ilyen valaha nagymenő riporterből lett balek.egy szenátusbeli korrupciós ügyről . A világ közömbösen szemléli saját magát. hogy mással foglalkozzon. az utcák árulkodó rendszerességét -. megalázkodott. akárcsak a skorpiók vagy a csótányok. és képtelen volt elképzelni. és feltett néhány kérdést a kordonban álló . akkor az exhumálás hírére ideérkező bámészkodók már minden bizonnyal széttaposták.mivel egy része a domboldalra épült . Grillo felvillantotta igazolványát. amikor rádöbbent (még ma is összeszorul a gyomra.olyan érzetet keltett. hogy Abernethy szemébe vágja. és lemondott hivataláról. mintha egyfajta titkos dimenzióba is túlnyúlna. és . hogy pályát változtasson. ahogyan újabb szenzációk váltották fel az ő szalagcímeit. hogy célpontjának ellenségei felültették.

meg a többi szarságról. Megszívlelendő tanácsnak tűnt. hangzott a javaslat. ahhoz előbb pontosan meg kell határozni a helyét. Habár a földön mindenféle műszerek hevertek szanaszét.. . akkor. Nem beszélhet Grillo azokkal sem.Ezt mondtad.Szia.Meg fogod csinálni? . hogy írjam át. Ha Butch-ra lenne szükséged. Az űrre. . Jöjjön vissza később. és hogy tudakolja. elindult-e már a fotós.Ezt mondtam? . Könnyen megtalálta az utat a Központba és a nyilvános telefonhoz.. .. Butch! Grillo. Grillo hagyott neki üzenetet. . Ha a kutyával akarsz beszélni. amit tavaly írtam a számkivetettekről? Most azt akarják. hogy tudassa.. Francba a művészettel.Baszd meg! .. akik a mentést irányítják.Grillo? Baszd meg. úgy tűnt. írok nekik egy olyan vastagot. hogy valamim végre elkeljen. . akkor sajnos nem tartózkodik itthon. Itt Tesla és Butch. Emlékszel arra. Elsőként Abernethyt hívta. megpróbál.Ez az állat. aki hajlandó volt veled élni. .Mert ő volt az egyetlen hím. ezeknek senki sem próbálja hasznát venni. majd az azt követő zűrzavar után ismét Tesla kifulladt hangját lehetett hallani: . .Halló? . Miért is fogadtam be. A második hívással nagyobb szerencséje volt. A hasadék körül alig volt nyoma bármiféle tevékenységnek is. Az üzenetrögzítő elkezdte ugyan lejátszani a jól ismert szöveget. Az egyik forgatókönyvemmel sikerült haladást elérnem. hogy a testet hamarosan kiemelik.rendőrök egyikének. fogd már be azt a hülye pofád. És mielőtt elkezdenéd..de Tesla hangja félbeszakította. legalábbis néhány telefon időtartamára. Senki sem fog igazi nagyágyú filmeket rám bízni. Végül úgy döntött.Itt Grillo. Grillo. amíg nem írok valami sikereset. semmi valószínűsége. . Abernethy nem volt a helyén. egy szót se a művészet feddhetetlenségéről. megkockáztatja a helyszín elhagyását.a telefon lezuhant a helyéről. megérkezett. Nem.Már ki is ment a fejemből! Jó hírem van. Grillo? . hogy a nadrágjukba élveznek tőle.Miért ne? Szükség van rá. Egy lánynak szüksége van a betevőre. . .Te mondád.

hogyan informálta fodrásza vigyorogva arról.Csak azért szeretlek. .Vance? Azt hiszem. Végül azután megtartotta az önéletrajzi elemeket magának. .Segítségre van szükségem. Ha már itt tartunk. . a komikusok nem az erősségeim.mi újság? Tucatnyi választ adhatott volna erre a kérdésre. találkozva a fürdőszobában tükörképével.Szóval csak a mocskot. Grillo.Vicces. és csak ennyit mondott: . . vagyonról és hírnévről. A Szex Istennői a szaktantárgyam.Gondoltam. Vagy hogy ma reggel.. hogyan döntötte el végképp. igen. Vagy hogy még mindig az a felvonós álom gyötri. . Elmondhatná. a filmekről.Most az egyszer érzéssel is írhatnál ezekről..Mit tudsz Buddy Vance-ről? .Hát. a maga módján. mert bánthatlak. amelyikben két emelet közt beragad Abernethyvel. egyszer egy tizenhét évest vett el.Egyből eltaláltad. amikor láttam a hírekben. Negyvenkét teljes napig tartott a kapcsolat. . egy egész litániát. .kérdezte . . hogy van egy kopasz folt a feje búbján. az volt? . hogy hosszú. A második felesége túladagolásban halt meg. igaz? .Nagyon vicces. De utánanéztem.Abernethynek lesz.Akkor .Ja. Ahogy Grillo remélte.És az életével kapcsolatban? .Tudom. . A szenvedélyes nőügyekről. a TV-sorozatokról. vérszegény ábrázata. egy marék szalmasárga nyiradékkal a kezében.Beleesett valami lyukba. egész egyszerűen elszomorítóan néz ki. . Soha nem láttad szerepelni? . Láttam a híradóban. tudom. Teslának fejezetnyi adag volt a fejében Buddy Vance Életéről és Mocskos Környezetéről (egészen Valentinóig bezárólag). melyről mindig azt álmodta.Mi volt? . és a vén kecske egyfolytában meg akarja csókolni. Vagy mert ez egy viszonzatlan érzelem? . a kegyvesztettségről.Kösz a nagy semmit. . hogy vonásai idővel hősies melankóliává nemesednek. Hatszor házasodott..

Biztos látnom kellett. hogy egyszerűen gyűlöl búcsúzkodni.És hogyan lehettek ekkora sikerei a nőknél? .Hát persze. amit én se tennék. . melyet azóta játszottak Grillóval. . Megcáfolhatatlan forrásból tudom. Majd hívlak. . . gondolom. érzelgősen részeg hangulatában az bevallotta.Ha azt mondtam.Ne tégy semmit. félig meg egy gennyzsák. Jövök neked egy vacsorával.Akkor elmegyek.. . . .Most viccelsz? . . halott ember vagy. ha még itt leszek.Neki volt a legnagyobb farka a tévé történetében.Kérlek. egymás után harmadszor nyerve ezzel a játékot.mondta Tesla döbbenten: . hogy megkeresselek.Igen? Mielőtt válaszolt volna. . Félig idióta.Megdumáltuk. Tesla letette a telefont.Olyan gumiarca volt. . . Kicsit fura egyéniség.Köszönöm az információt. hívlak..Úgy néz ki.A mocskot? . . és máris elkapott a röhögés.Ha nem teszed.Ki az? . .Az óriási féregnyúlványa miatt. Csak ránéztél.Hát olyan lány vagyok én. És Grillo. Grillo . Nem emlékszem rá. . aki pletykálkodni szokott? Grillo felnevetett: ..Talán holnap. akkor hívlak. Ma este. mióta egy este. hogy egy darabig még itt maradok. Addig is folytasd a Számkivetetteket az Űrben.

kérdezte Joyce. Jo-Beth.Hogyan is lehetne vége? Hogyan lehetne ennek vége valaha is? . de én igen. szeretnék beszélni veled. hogy te nem hiszel ebben. ahogyan megígérted? (Egyetlen pillantás a lány arcába elég volt neki. . Jó okom van rá. Az alatta feltáruló vonások hátborzongató módon elégedettségről árulkodtak.jelentette ki. .ÖT .) . magyarázd el! . . . .Beteget jelentettél? Hallottam. .A múlt éjjel találkoztam valakivel.. De először mindent tudni akarok egy barátodról.Tudod.Nem hívtad fel .Majd később el is jön. elhatározva.. Mindannyian tudtuk. hogy visszakozzon a hatására.. hogy a lehető legleplezetlenebbül adja elő mondandóját.Mama. . Joyce nem szólt semmit. figyelj rám! Valami fontosat kell kérdeznem tőled.Kiknek volt rá okuk? . .Mama? Anyja szokás szerint az ablak mellett ült. Az édesanyját Trudi Katznak hívták. Később majd felhívom.igaz? . Én hiszek neked.Nem megmondtam? motyogta. Joyce máris zavartnak tűnt.Mama. Mama . Mama. hátat fordítva az ablaknak.Nem kellene neked a boltban lenned? . Jo-Beth. . .Mit mondtál meg? . de arca maga volt a törékeny sebezhetőség. Felhívtad. hogy nem baleset volt.A neve Howard Katz.A pásztort akarom! .John pásztor nem jött el a múlt éjjel. mennyire bízom benne.Nem. ahogy Tommy-Ray. De előbb. .Most nem beszélhetek .Sajnálom.Hogyan feledkezhetsz meg egy ilyen dologról? . Jo-Beth túlságosan sokszor látta már ezt a kifejezést ahhoz. . Joyce arcáról lehullott a gyengeség maszkja.kezdte. Megvolt rá az okuk. Tudom.Az nem baleset volt. ..

Imádkozz.kérdezte. . Jo-Beth! Jo-Beth! Jo-Beth! Howie kinyitotta az ajtót könnyező szerelmese előtt. Mama! Minden rendben! Nyugodj meg. hogy választ adott volna. . . gyere vissza! Beteg vagyok.Jo-Beth. csak az ima fontosságát.Ne hazudj nekem! .Hol van? .mondta. miközben bevezette.Nem csináltam semmit. hogy választ kapjak a kérdéseimre. A fiú gyengéden átölelte.Minden oké . .súgta neki. Hallottad? Nem láthatod.Nem akarok imádkozni. aki mást sem fog hajtogatni. .Nem szabad Trudi fiának a közelébe sem menned .Szükségem van a pásztorra. A könnyek immár veszedelmesen közel voltak. .Uramisten. de ahogy elindult lefelé a lépcsőkön.Mire gondolsz? . Az ajtónál Joyce visszafordult gyermeke felé. hogy semmilyen eszközzel nem tudja visszatartani. Elindult az ajtó felé: Találkoznom kell vele! . csontos kezeit görcsösen ökölbe szorítva.Azelőtt soha nem is éreztem így! . Ez butaság.Mama: kiknek volt rá okuk? Joyce felállt. még gondolnod sem szabad rá. Ígérd meg! . . Jo-Beth! . nem beszélhetsz vele. Semmi értelme nem volt odafigyelni a Mamára. és úgy zokogott. tehát műveltél. Félrelépett. ez minden.kérdezte szinte kiabálva. kiáltozni kezdett utána: .követelőzött a Mama. lendülete meggyőzte arról a Mamát. Jo-Beth elindult az ajtó felé. ugye? . Nincs szükségem az imákra. Azelőtt soha nem beszéltél így.. Könnyek fátyolozták el szemeit.Minden rendben.Nem ígérhetek ilyesmit. . Azért jöttem.Nem műveltél semmi olyasmit vele.válaszolta a lány. . Jo-Beth kezeibe temette arcát. .Mi baj van? . anélkül. . és hagyta elmenni. . . Nem is állt ellen neki.Máris beléd költözött. düh és félelem örvénylett bennük.Semmi baj.

.Sajnálom . . hogy tévedek . azt hiszem. Láttam. igaz? .Mi történt? . Azt hiszem. és közben engem nézett. meg is erőszakolták őket. amikor a Sátánról beszélt.. .tette hozzá Jo-Beth. A Mamáról és a barátnőiről. . és az ágyra dobta. Howie iménti mosolyának nyoma sem volt. .Hosszú történet. A te anyád.Elmondta az édesanyád valaha is.Miért nem szólt soha erről? . .Nem volt férje.A legjobb barátnők voltak.mondta. hogy ilyen úton fogant? . .mondta Howie.kezdte. hogyan őrjítik meg a Mamát velük. . .A zokogás folyamatosan elhalkult. miért is jöttem ide. hogy a Mama is így látja. itt az ideje. bárcsak láthatatlan lehetnék. . mert a leghalványabb .Én is csak részleteket ismerek.. . kézfejével törölgetve arcáról a könnyeket. mintha csak az imént csapták volna arcul. és még valaki..Uramisten .. Azért imádkoztam. Elfelejtettem már a nevét. hogy elkerüljem a tekintetét. Valaki rájuk támadt. Régen kezdődött.Miért nem? A legjobb barátnőjének a fia:. .Megerőszakolták..Az egész életemet ezek között a pletykák között éltem le. Valami Arleen. Állandóan az Ördögről beszélt.Anyát? . és vigasztalanul megállt a szoba közepén. . Annyira borzalmas volt. Howie levette a szemüvegét.Nem. felnézve Howie-ra.Még nem mondtam el neked. . mielőtt még én megszülettem volna. akinek az apja még mindig itt él.Tehát minden meg volt írva a csillagokban . A te anyáddal és az enyémmel. Azt. majd a lány kiszabadította magát az ölelésből.Ismerték egymást? A lány bólintott: . Howie. . mint véletlen egybeesés. azt hiszem ez már több. Négyen voltak. Azért jöttem el.Ki mondaná el a gyerekének. egy Carolyn Hotchkiss nevű lány..kérdezte alig hallhatóan.Nem hinném..Talán őt keményebb fából faragták.Ahogy a Mamának sem.Az is lehet. .Én erről semmit sem tudok. mi történt. hogy miért hagyta itt a Grove-ot? . az enyém. .. azt.mondta mosolyogva a fiú.. . Egész életemben hallottam a pletykákat. A fiú arca görcsbe rándult.

hogy ki. . . És te is ezt érzed. soha nem szeretek beléd. És soha. . hogy így lenne. Anyja gondolatától azonban újra záporozni kezdtek. . .Az még azelőtt volt. (Indulatosságában még a dadogásról is megfeledkezett. El akartam merülni a Grove-ben. Te magad mondtad. akitől eltiltották.Mégis hogyan? .. mi lett anyám végzete.Én nem hiszem. sohasem találkozom veled.. állatok és karon ülő csecsemők vegyék körül. Még azt se tudhatjuk.. hogy kiderítsem. ahhoz fordulva segítségért. hogy kik voltak az apáink? .De miért találna ki bárki is egy ilyen történetet? És miért nem mondta el se a te anyád.És? . .) . van-e benne egyáltalán bármilyen igazság.De hát hogyan is állhatnám meg.Én így érzem. .Persze. ha a saját testvéred volnék? A megfeszült izmok lassan elernyedtek.Bár az volna. .. Jo-Beth. hogy az egész csak hazugság. igaz? .. soha. Őt figyelve Howie egyszerre azután kezdett vágyakozni. hogy ne kerüljek a közeledbe. ahogyan a történetet mesélte. Hogy még csak ne is gondoljak rád.Kitaláljuk..Most pedig azt kívánod. hogy így van. . Hiszen nem is ismersz.Nem szerethetsz. . vagy mi vagyok. .Nem .Abban a pillanatban felismertelek. Te is felismertél engem.Akkor is így éreznél. lehet . .Nem. .Szeretlek. se az enyém. Hogy szabadon bolondozhasson. aminek Lem mindig is tartotta. A könnyek felszáradtak az arcán.Szerelem első látásra. . .mondta a fiú.De igen! És nem fogok egy buta szóbeszéd miatt lemondani rólad. Tudom.. bár sose jöttél volna ide. nem? .fogalmam sem volt arról.Azt mondta. Ha nem jövök el. .Már megtettem.Kérdezd meg a mamádat. .ismerte el a lány.kérdezte. . Miért? . bárcsak tényleg az a szent bolond lehetne. ahogy beléptem a Butricks's-be..Az is lehet.

. . amit reményei szerint most csinálniuk kellene itt a lepedők között. .A Mama mindenáron a pásztort akarja. Csak maradj. .Egyikünk sem aludt túl sokat az éjjel .mondta neki.Talán minden helyrejön. . és ne érjék olyan arculcsapások. Bemutatkozott neki. Kinyújtotta a karját. . . Jo-Beth felsóhajtott. mintha megérezte volna a lángolás hőjét.Maradj még egy kicsit. Grillo egyszerűen átlépte a kifeszített kötelet.kérdezte. kérlek .Nem muszáj beszélgetnünk. hogy nem éri meg a további várakozás.Aludj! A Buddy Vance utolsó showjára összegyűlt tömeg java elszállingózott.mondta a lány. mikor lesznek képesek felhozni a holttestet. Jóllehet ő sem zárhatta ki a lehetőségét. aki rangidősként a műveletet irányíthatta.unszolta. libidója makacsul figyelmen kívül hagyta a tabut. majd odasétált a rendőrtiszthez. ideje lenne indulnom .Remélem. .ölelhesse-csókolhassa a lányt. és megpróbált nem gondolni arra.Hogy elmondjon pár imát. Howie ezután kimentette magát. Mire visszaért.szólt hozzá vigasztalóan. .Nem mondhatok túl sokat . . .Ez így nem tisztességes. hogy könnyítsen a hólyagjára nehezedő nyomáson. majd megadóan bólintott. . A lány újra felsóhajtott. mire Grillo visszaért az erdőbe.Fáradt vagyok. Howie lefeküdt mellé. a lány már levette a cipőit. mint az imént. és kiment a fürdőbe. . ha hagyjuk a maga útján menni. . és nagyon lágyan megérintette a lány arcát. .Elférünk ketten? .válaszolta a férfi Grillo kérdéseire. hogy testvérek lennének.Minden rendben lesz .Akkor aludjunk.Jelen pillanatban is négy alpinistánk van odalenn. ahol csak éri. és elmondta ittléte okát is. Bámészkodók hiányában a helyszínt körülvevő kordont is meglazították. és végignyúlt az ágyon. Nem kell csinálnunk egyáltalán semmit. de csak a jó ég tudja. hátha eltűnök végre? .Azt hiszem. A lány elmormolt egy halk igent. Láthatóan úgy döntöttek. .

annak az embernek az ernyedt felépítésével. az is lehet.) . Ő azt mondta. Ez is ilyen. Mr.Egyszerűen senki sem ismeri őket nálam jobban. Az a fickó ott. komor egyén volt. mielőtt válaszolt volna. hanem ide-oda járva keresték a helyet. . Készült róluk valamiféle térkép? .. maga a barlangok specialistája . Hotchkiss magas.Engem igen. . Grillo megint előadta a bemutatkozó számát. . ha megkérdezi Hotchkisstól. . Az ártatlanokra.Volt már valaki odalenn ezekben a barlangokban? . hogy egy folyó is van odalenn.Egészen ma reggelig azok a barlangok le voltak pecsételve. Vannak témák. Jobb lesz. (A tiszt az órájára pillantott.kérdezte Grillo.) .Nem igazán .Maga folytatott is ilyen irányú tanulmányokat? .Én nem tudok róla. Hotchkiss szerint mindenféle folyók is vannak odalenn. (Szemei egy pillanatra sem állapodtak meg Grillón.Úgy hallottam. jegyezte fel Grillo. a szabályt megtörve. Én magam pecsételtettem le őket.Nagyon úgy néz ki.jelentenek az ártatlanokra. hogy már rég az óceánban van a test.Spilmont. akivel beszéltem. .Talán ha négy óránk maradt a naplementéig.És mi a helyzet magával? . sok évvel ezelőtt. . ahová fókuszálhatnának. Amennyire mi ismerjük a helyet..válaszolta Hotchkiss. aki hirtelen sok súlytól szabadult meg. . .Ami alattunk van. Azután már csak a lámpákra hagyatkozhatunk. amik egész egyszerűen magukkal ragadják az embert. .Éjszaka is dolgozni fognak? . .magyarázta Hotchkiss. . Veszélyt jelentettek .Szóval személyesen is járt már lenn? Hotchkiss.Még meg sem találták.Igen.Csak színtiszta amatőr érdeklődésből . Fura szóhasználat.mondta Grillo. nem igazán foglalkoztatja az embereket. Grillo. . . két teljes másodpercig Grilló-ra összpontosította tekintetét.A rendőrtiszt. feketében.

. .Nyugodtan idézheti is. mindannyian egy törésvonal felett élünk. melyek sohasem látták a napfényt. hogy elhagyom a Grove-ot. mint Buddy Vance-re? Ezt mondja? .Egy egész világ van odalenn. .Maga így alkalmazkodik. .Nos. Olyan fajok is akadnak.Legalábbis ami a rossz híreket illeti. akkor megyek én is. Hotchkiss elsietett. Alkalmazkodtunk hozzá.jegyezte meg Hotchkiss. . Ahogy bejött a napfényről. hogy magam is az alkalmazkodásaim halmaza vagyok válaszolta. Rossz emlékek tapadtak hozzá. Tudomásul vették életterük korlátait. megkapta. amíg nem nevez meg.Palomo Grove rossz földre épült. . .Rájöttem.De mégis itt maradt. amit bármelyik komikus megirigyelhetett volna.Néhány évvel ezelőtt magam is gondoltam rá. meg egy csomó minden más is. és összehúzta a függönyöket. .Ahogy mi is tesszük. Megbocsátana. kérem? A hasadék szája körül csoportosulók között hirtelen izgalom hullámzott végig. hogy felügyelje Buddy Vance kiemelését.. Otthagyva Grillót egy olyan végszóval. .Felőlem rendben. .Ilyesmi nem létezik . . Persze. Tommy-Ray izzadtan feküdt ágyán. . pedig állandó mozgásban van.Majd ha a város megy.Tökéletesen elégedett vagyok. Az ily módon lepecsételt szoba .Alkalmazkodtak a körülményekhez . .Mikor? . vannak folyók is. A talaj a lábunk alatt szilárdnak tűnik.Nem lehet túl szívderítő az életük. amit akart? . feszes félmosolyt. . Végtére is. . amely bármelyik pillanatban megnyílhat a talpunk alatt.Én megpróbálok nem is gondolni rá.Tehát az egész városra az a sors vár. és félig lehunyt szemmel emlékezett. Mr.magyarázta Hotchkiss. amelyről mi szinte semmit sem tudunk. . Grillo. bezárta az ablakokat.És maga? Hotchkiss elengedett egy apró.

Félrelökte Hotchkisst és a zsarut. Olyan mély sötétségből merültek elő. ahogy kora délután hazajött. Ölelésükben nem érezte magát annyira magányosnak és kiszolgáltatottnak. A réshez legközelebb álló zsaru felkiáltott. kinyílik! Grillo kimondottan gyáva ember volt. És volt ott egy férfi. de meg sem próbálta elkapni a szóváltás részleteit. Vér volt a képekben. de ha már eleget izzadt. Itt a saját pórusaiból előszüremlő testnedveket szagolhatta.Krisztusom. vibráló teremtmény. hogy kirángassák a bennrekedteket. . hogy kordában tarthassák. amitől az embernek a gálája jött ki. ha csak ránézett. amíg valami hírt nem szimatolt. Ha az a fenséges románc máris véget ért . és saját áporodott leheletét. És amikor ez megtörténik. hogy jobban láthassa. A hőségben feküdve a legkülönösebb képek kezdtek rajzani az agyában. és egy sápadt.máskülönben miért rohanna le zokogva a lépcsőn? -.Kinyílik! . de akkor aztán bármivel hajlandó volt szembenézni. mellyel az elfüggönyözött szoba még csak nem is vetélkedhetett. melyeket oly szenvedélyesen akart markolni. mint saját maga? Hallotta. hogy azután visszazuhanjon arcára. de bármi is történt a felszín alatt. élénk levegőjén. míg annak sikerült kihúznia ujjait a kesztyűből. köztük Spilmont és Hotchkiss nekiláttak. és ugyan ki lenne erre alkalmasabb. aki visszatartotta a férfit addig. és horogra akadt halként húzta a nyiladék felé. mi történik. a kürtőből felhallatszó ordítozás meghatványozódott. akit nem tudott kivenni. mely előtört a torkából. Először csak egy üvöltés tört elő a hasadékból. . Végül Spilmontnak sikerült megmentenie. A lyuk körül csoportosuló emberek.perceken belül kemencéhez kezdett hasonlítani. Ahogy mindketten hátrazuhantak a földre. minduntalan kicsúsztak a szorításából. sziklák. . akkor ér csak véget a várakozás.üvöltötte valaki. akkor tisztán fog állni előtte. Miért voltak mégis ennyire tökéletlenek? A séma töredékei. túlságosan erőszakos jelenség volt ahhoz. mint a Grove tiszta. és a Mamával vitatkozott. Ha már Jo-Beth megcsalta. támaszra lelve a kintiek figyelmeztető kiáltásaiban. Neki most sokkal fontosabb dolga van ennél. ahogy a kötél hirtelen megfeszülve kesztyűs kezére tekeredett. Senki sem állította meg. de a hőség és a félhomály megnyugtatta a fiú érzékeit. akkor azt csak a saját átkozott hülyeségének köszönheti. akkor új társaság után kell néznie.

mindenkinek ott volt a saját biztonsága aggódnivalónak. A falak elmosódott csíkokká váltak. de most nem volt idő az újra egyesülésre. Körülöttük mindenfelé férfiak üvöltöttek. elvakítva az embereket. de elkésett az igyekezettel. és ezzel együtt a szakadékban rekedtek életét is. miközben a föld körülöttük kezdett szétnyílni. Győzedelmeskedett hát az ösztön. a becsapódástól véres arccal és zavart tekintettel. ott hagyva kudarcot vallott megmentőjét a repedés szélén hasalva. mely egy csodálatos hely felé vitte őket a hátán. alig érzékelve lába alatt a földet. ahogyan a másik nevét zokogják. sem Howard nem ébredt fel. vagy éppen annak hiányát. kötelük engedelmes kígyóként követte őket. Grillo tett három lépést a túlélő felé. Hotchkiss volt az. akik a kötél végét tartották a kezükben. ahogyan a biztos halál felé zuhantak. Mindkettőjük álmában egy tenger vize ködlött fel. és egy felfelé tartó áramlat el nem kapja őket. Egy sötét óceáné. és megpróbálta elkapni a férfit. De az utazás hirtelen félbeszakadt. Valaki elvetődött Grillo mellett. Jeges fuvallat tört rájuk a hidegben. miközben az onnét feltörő sikolyok komoly vérfürdőre engedtek következtetni. Lábait szétvetve megőrizte egyensúlyát. aki csak helyet kaphatott e rémálomban. és kinyújtotta karját az elterült férfi felé. A férfi válaszképpen megragadta Grillo kinyújtott karját. és a pórul járt ember már el is tűnt a porfelhőben. és mindenki mást. ahogyan szélsebesen emelkedni kezdtek. Egymás mellett fekve az ágyon. Az emberek egyike hirtelen elkezdett csúszni a barlang szája felé. mielőtt ezt a zuhanást meg nem fékezik. az álmodókat. sem Jo-Beth. A hangzavarhoz Grillo is hozzájárult. Valahol a zűrzavarban egymást hallották. mint a fulladásos halál torkából kimentett szerelmesek. hogy eggyé váljanak az égbolttal. ahogyan a napot soha nem látott folyóból kiemelkedő vízoszlop vállára vette a holtakat. és egy gyötrelmekkel teli sziklakútba száműzte őket. Érezte viszont. A kötél megfeszült. és összekuszálja a gondolatait. amikor a föld porrá foszlott a sarka alatt. . és úgy reszkettek. Grillo a nevét üvöltötte. Álomba zuhant énjükön túlról egy erő megragadta és lerántotta őket a csendes tajték hátáról. ahogy a rengés átterjed a lábain át a gerincoszlopára. jóllehet levegő után kapkodtak. Az egyre táguló hasadékból por tört fel.

ki a fene vagy. összekuporodva az ágyon. és felnevetett.fojtott zokogásként törtek fel belőle. finoman leperegve a lombkorona sátortetőjéről. A mentőcsapat egyik tagja. A csípése kirángatta Hotchkisst kábulatából. Túl testen és kötélen. hogy ledöntse őket lábukról. . Készen vagyok. és újra odanézett.Édes Istenem.Készen vagyok . amikor a víz feltört.Grillo és Hotchkiss jó négyméternyire lehettek a hasadéktól. Sikerült talpra vergődniük. Rosszat tettek.Ki kell jutnunk innen! . Megragadta Grillo karját. ahogyan vakon keresztül rohantak porfelhőn és zivataron. keze elé tett szájával elzárva a pánik útját. Jo-Beth hátrálni kezdett. összekoccanó fogakkal. Howie halottnak tűnt. a felszabaduló energia elég volt ahhoz. De akármi is volt ott.a forma. hogy átbuktak a kötélkordonon. Ő. Grillo csak a másodperc tört részéig vethetett rá pillantást . miközben a nyakukba dermesztően hideg eső hullott. de Grillo lelki szemébe egészen más kép égett bele. vagy formák emberinek tűntek ugyan. nem érdekel. mint egy tűzijáték vibráló foltjai. Saját verítékében úszva Tommy-Ray felnézett a mennyezetre. Lerázta magáról a képzetet. és rád várok. Lágyan permetezett rájuk az eső. még egymás mellett is . amikor nyáron. Topangában elkapta a fantasztikus áramlatot. a fák árnyékában. végig csúcssebességgel.ordította Hotchkiss. bocsáss meg! . .mondta.Odanézzen! Volt valami élő az áradatban. és torkaszakadtából felüvöltött: . Nem lovagolt ekkorát tavalyelőtt óta. Andy és Sean órák hosszat lovagoltak rajta. szavai . ahová a feltörő víz hulláma repítette. lábuk szinte kipörgött a sárban. miközben a viharzóna mögött a föld feneketlen mélye tovább okádta saját magát. Gyere. félig letépett karral. lecsukott szemekkel. A talajon még mindig repedések cikáztak végig. és vigyél magaddal. addigra eltűnt. ott feküdt mellettük. ott állt megkövülten Spilmont és egy csapat zsaru. kitörölve a sós vizet szeme sarkából. és csak abból tudták meg. hogy elérték a határvonalat.

hogy nem is volt teljesen ugyanaz . .. Howie? .Igenis ugyanaz volt. . ahogyan a testüket kívánta. sziklákat és azt a rettenetes záport. (A lány tetőtől talpig reszketett. .Howie? Hát mégis élsz? A fiú kibontakozott a görcsös testhelyzetből. hogy ezzel talán megnyugtathatja.Akkor mi volt ez? . . .Lehet.Mit tettünk. és helyébe az ő neve lépett. mit higgyek .Csak egy rossz álom. kiköhögve a gombócot torkából. Nem kellett volna.Semmit .) Nem tettünk semmi rosszat. ..mondta neki. és lám. Howie olyan hirtelenséggel nyitotta fel szemeit.. A fiú tett egy lépést feléje.töprengett Jo-Beth. Édes Istenem. és talpra állt. ugyanúgy. . .. . hajuk egybemosódik.Mindkettőnk fejében? . (Elindult az ajtó felé.Minden rendben. de a lány egyetlen mozdulattal leintette: . kérlek bocsáss meg.. csak rossz lehet.. . reménykedve.mondta a fiú. .... .kérdezte a lány.) . mit hozott rájuk az álom? Kataklizmát! Vért. .kérdezte Jo-Beth. és kinyúlt a szemüvege után..Ezt te sem gondolhatod komolyan. Amint feltette.Te is azt álmodtad .) Mennem kell. veled az oldalamon. hogy az imádság elszökött az ajkai közül. Nem szabad megérintenünk egymást. . Álmodozásával bűnt követett el az Úr törvényei ellenében (még azt is elképzelte.Igen.Semmit sem tettünk. mely álmában ölte meg a szerelmet. Emberek sikoltoztak. .feküdtek.Látod? . . .Fejezd ezt be! (A fiú átvetette lábait az ágy peremén. . ugyanabban az ágyban.Akármi is van közöttünk. Azután hirtelen a föld alatt voltam.A vízen lebegtem.kezdte a fiú. hogy egyesüljenek).Egyáltalán nem olyan volt.Már nem tudom. Howie! Ez nem helyes. a lány rémülete egyből nyilvánvalóvá vált a számára. Valóságos volt. ahogyan meztelenül fekszenek egymás mellett a tengerparton. mint egy álom.mondta Howie.A Mamának igaza volt. Talán a Sátán műve.Ne tedd. .

A fiú magában ötig számolva figyelte. ..kezdte a fiú. miközben Jo-Beth otthagyta Howie-t az ajtóban. .Nem .. ez olyan abszurd . akkor kié? Meg tudsz erre válaszolni? Alig volt képes kordában tartani szétáradó érzelmeit. ez. . nagyobb jelentőséggel bír. . úgy kapkodott lélegzet után. de nem volt olyan botladozó szó.De hát ez. Megnyugtató szavai kifogytával addig hagyta terebélyesedni a közéjük férkőző csendet. Felelete végszóként csengett tovább.mondta Howie. De ha nem az övé.És igazad van.Félek. . Nyomorúságos állapota láttán a fiú csak még hevesebb vágyat érzett. az ma már tiltott volt a számukra. rákényszerítve magát. amivel megállíthatta volna. hogy végiggondoljuk.. nem hiszem.szólt vissza a lány. mint bármi más.Majd én . amit a fiú lefekvés előtt a helyére tolt. .Nem adsz elég időt arra. de ami a múlt éjjel kitörő fogadtatásra talált. hogy ami az imént történt közöttük. Amikor az ötöshöz ért. hogy átölelje.felelte végül.. . Howie . mintha menten megfulladna vagy elájulna. amit evilági életének tizennyolc röpke esztendeje alatt megtapasztalhatott. áthajolva felette.. lassan becsukta az ajtót.Nincs válasz. hogy kinyissa a zárat. míg azt a lány szavai nem törték meg: .Viszlát. hogy csak álljon és hagyja elmenni. hogy a Sátán műve lenne mindez. min mentünk keresztül. A lány máris a biztonsági tolóretesszel babrált. nagyon is jól tudva.

. amit csak a Hotel Palomo Stillbrook .Ez a maga sztorija. hogy a Buddy Vance-sztori éles fordulatot vett a kataklizma irányába. akkor csúfos kudarcot vallott.Vegyen ki egy szobát a városban .bosszút Abernethyn. . A barlangoknál történtek óta Grillo teljesen átadta magát a tompult zsibbadtságnak.Derítse ki. ahol ő és Hotchkiss elmesélték a történteket Spilmontnak.mondta Abernethy.Negyedik rész ELEMI ÖSZTÖNÖK Egy Grillo soha életében nem hallotta ennyire boldognak Abernethyt.meglehetősen kisstílű .Ott van a helyszínen . .az én költségemre -. . és ő ott volt. Hajtson rá! Grillo úgy vett . Habár a bárban. . hogy egy B kategóriás moziba illő lelkesedése magával ragadja Grillót is.kérdezte Abernethy. hogy mindennek a szemtanúja legyen. hogy kivette a legdrágább szobát. A fickó szinte kurjongatni kezdett örömében. Ha Abernethy arra számított. A motelszobára vonatkozó javaslat viszont őszinte örömmel töltötte el.Nem tudom.kiáltott fel.Mi a helyzet azzal a Hotchkiss-szal? . még mindig mocskosnak és elcsigázottnak érezte magát.Neki is van valami sztorija? .Adjon egy kis időt! . . sikerült megszárítkoznia.Kezdjen írni! . amikor Grillo elmesélte neki. és kezdjen írni! Fenntartom magának a címlapot. és szerezzen még valami háttéranyagot Vance-ről! Volt már fenn a háznál? .

Övé volt az egész utca. Ma reggel még Buddy Vance állt a Grove-béli események középpontjában. Grillo ily módon talán ráakadhat arra a rokonra. Ezután kinézte a telefonkönyvből Hotchkiss számát. vagy úgy döntött. Össze szerette volna vetni megfigyeléseit az övével. Coney Eye után már csak az égbolt következett. és a további kérdések hiánya arra engedte következtetni. megadva pontos tartózkodási helyét is. melyre egy futó pillantást vethettek. de be volt zárva. mégsem talált semmi kivetnivalót abban. amiért úgy döntött. A Domb sokkal meredekebb volt. és olyan bőkezű borravalót adott a pincérnek. A lány azonban nem volt otthon. miközben az kitört a hasadékból. A kiskapu viszont utat engedett neki a zabolátlan örökzöldek oszlopsorával szegélyezett keskeny ösvényre. akinek kiönthetik a szívüket. de próbálkozása ezúttal is eredménytelen maradt. pezsgőt és egy ritka hamburgert hozatott fel a szobájába. A főkapu mellett nem állt őr. Bizonyos szempontból az időzítés is kedvező volt. melyet felváltva világítottak meg zöld. Hasonlóképpen Grillo is hallgatott az eseményről. ahogyan a férfi a bárban számot adott Spilmontnak a történtekről.és ez kevés esetben volt másképp -. amit délben még mereven visszautasított volna. nem számolta-e el magát. sárga és vörös fényekkel. hogy az megkérdezte. kivárhatták. gyalogolni fog. De nem maradt kárpótlás nélkül. Hallotta. Hagyott neki egy üzenetet. már ha ínyükre volt a rivaldafény . A piától könnyűvé vált a feje. ha a pezsgő nem blokkolja le túlságosan a beszélőkéjét. Csakhogy Buddy halálát időközben háttérbe szorította egy nagyobb és frissebb tragédia. Az út véget ért a kapuinál. Talán még a házba is sikerül beférkőznie. Keservesen megbánta. mint amilyennek lentről tűnt. ebben a lelkiállapotban szerette leginkább felhívni Teslát. hogy szemtanúja legyen az emlékezetes pillanatnak. elhagyhatta a járdát. aki alig várja azt a beszélgetést.Village-ben kínálni tudott. . hogy felsétáljon a Dombon a halott ember birtokához. hogy az út közepén bóklásszon. Ugyan már majdnem este kilenc volt. Hotchkiss vagy nem volt otthon. és feltárcsázta. Vance rezidenciájára nem volt nehéz ráakadni. és közben a feje felett vibráló csillagokban gyönyörködjön. nem veszi fel a telefont. A sikertelen kérdezősködést követően teljes figyelmével a Vance palotára kezdett koncentrálni. és ráadásul alig volt kivilágítva. hogy rajtuk kívül senki sem volt eléggé közel a hasadékhoz ahhoz. amíg eljön a számukra legalkalmasabb tudósító. A férfi egyetlen szóval sem említette a jelenséget. Hozzátartozói.

Hogy a fal teljes felületét beborította velük. és informálta. mely csak akkor hervadt le az ajkáról. A látvány. a Szellemvasutakat. Vance valóban a rezidencián tartózkodik. a móka imádatára emelt templom. és nem a szépségébe. Maga Vance is nyilvánvalóan tisztában lehetett ezzel a ténnyel. Coney Eye. a Birkózómérkőzéseket. A közelebbi vizsgálódás nem tüntette fel jobb színben a kiállított darabokat. a Bécsi Valcert. vagy a modern koloniális jellegzetességeknek.és amely egyenesen a ház főbejáratáig kígyózott. Bekopogott. amikor Rochelle Vance megjelent a lépcsősor tetején. és betegesen hóbortos. Vance főhajtása a tobzódás előtt. olyan palota. és várakozni kezdett. Nyoma sem volt az ál-mediterrán beütésnek. nagyon is tudatában léve. ablakai fényfüzérekkel bekeretezve. miközben a nő a lépcsőházban megindult a második emelet felé. mosolyt csalt Grillo arcára. olyan mosolyt.talán vietnami . hanem folytonos mozgással vándoroljon egyikről a másikra. hogy a reklám szolgálatába állították mesterségbeli tudásukat. értette meg Grillo. olyan a belbecs: egy. Az előcsarnok valamennyi négyzetcentiméterén plakátok ígértek valamilyen farsangi látványosságot: élénk színekben tobzódó hirdetések reklámozták a Szerelem Alagútjait. egy aprócska sziget a civilizáció tengerén. Odabenn fények égtek. Szabadulóművészeket és Misztikus Jövőbelátókat. a ranch-stílusnak. megnézi. rikító magabiztosságuk csak tömegük bűvöletében erősítette a kívánt hatást. hogy az ajtó fölé szerelt ipari kamera minden egyes mozdulatát követi. katalán díszítőelemeknek. mint ami a fákat is megvilágította. olyan festők műve. a Torzszülötteket. az Óriáskerekeket. A legtöbbjük gyatrán kidolgozott munka volt. bár ezek jelenleg nem üzemeltek. homlokzata ugyanarra a három alapszínre festve. Az épület hatalmas volt. a Balettpatkányokat. elérte. Egy keleties arcú nő . majd elkezdett leereszkedni az előcsarnokba. hogy a ház úrnője fogadóképes állapotban van-e. akik nagyon is jól tudták. mű-Tudor formavilágnak. hogy a szem egy pillanatra sem állapodjon meg egy-egy kiválasztott darab részletein. Amilyen a külcsín.nyitott ajtót. minden vulgarizmusával együtt. Ha hajlandó várakozni egy cseppet a folyosón. Grillo megköszönte a kedvességét. . ahogyan azt a néhai Buddy Vance is akarhatta. mely minden szempontból kihívta maga ellen a Grove uralkodó esztétikai áramlatait. hogy Mrs. Az egész kastély óriási hullámvasút benyomását keltette.

míg azok Buddy szakmai múltjára vonatkoznak.Á igen .szólította meg -. Nem viselt ékszereket.Újságíró vagyok.Az egyik rendőr. nem is lehetett volna kevésbé a helyzethez illő. Grillo . de egyszerűen nem talált ilyet.. és csak egy létező legegyszerűbb fekete ruhába volt öltözve. ahhoz azért éppen elég lehet. . . úgyhogy ne is bajlódjon ilyen irányú kérdésekkel.. Nem vagyok hajlandó belemenni a szenvedélybetegségeivel kapcsolatos spekulációkba sem.Nem tudok semmit a többi feleségéről. maga az a Mr. mint már annyiszor.Kicsit késői az időpont. most is kezdi átvenni interjúalanya stílusát. ..felelte Grillo. . (Beszéde nélkülözött minden akcentust. . .Nagyon hálás lennék érte . hogy elmondja. akkor jöjjön be! Ellen kinyitotta a csarnokból balra nyíló ajtót.Nem olyan nagy ügy. hogy. Talán valami jobb európai egyetem?) .Mi is a neve? . Óhajt egy csésze kávét? . a ruha sötétje ellenére.Ellenhez fordult: . .kérdezte.Ellen már mondta. Karibi vérvonal. Haját szorosan hátrakötve viselte.Spilmont. Miközben Rochelle bevezette Grillót. ami csak még jobban kihangsúlyozta homloka ívét és szemöldöke szimmetriáját. .Tehát Spilmont itt volt.Úgy gondoltam. . Minden egyes lépéssel várta.Elnézést? . én vagyok Buddy özvegye. mi történt. .A délután java részét az erdőben töltöttem.) Miben segíthetek? . (A szó. Ez nem az az asszony volt. aki csak az imént szakadt el könnyáztatta párnájától. . . . Grillo. Említette. .Szeretném én elvinni a sztorit.emelte fel a hangját a nő -. . hogy feltűnjön valami megalkuvó részlet tökéletességében.Mindig csak az az üzlet.. hogy megérdemeljen érte egy kis nyugalmat . találgatott Grillo.folytatta. .Néhány kérdést szeretnék feltenni a férjéről. mindjárt lefektette az alapszabályokat is. legalábbis a sötét bőrt uraló finom vonások alapján. mindaddig. rajtakapva magát azon.Nos. milyen hősiesen viselkedett. .Legjobb tudásom szerint fogok válaszolni a kérdéseire.Soha életében nem látott még ennyire makulátlan arcot.Mr.

hogy nem is én rendelkezhetem felette. és egyúttal ez volt a második helység. A kifejezés. nekem pedig vizet! A szoba. csábítások. A képek. hogy bárki ilyesmit gyűjt. . Itt kaptak helyet azok a darabok. hogy mutassak magának valamit .mondta.Mindenesetre biztos vagyok benne. és felkapcsolt egy két szellemvasutas plakát közé ékelődött kapcsolót. fűrészfogú száj.De semmilyen érzelmi szálon nem kötődik hozzájuk. igaz? .Gondolom. két emelet magas volt. . Hívogatások.Buddy Amerika igazi művészetének hívta ezt.Lehet. Amennyi mókát csak elbírsz!. melynek mind a négy falát festett képekből álló galéria foglalta.magyarázta Rochelle. . végigfutott a ház teljes hosszában. ahogyan keresztezte ezt a szinte hibátlanra formált arcot.Kávét Mr. mely valaha a szellemvasút bejárata volt. Ellen . .. . Lehet. jó négy méter magas.Uram atyám! . ez a kérdés már a magánélet szférájába tartozik . .felelete a nő. én is azt hiszem.Engedje meg. harsogta egy másik.Nem is gondoltam volna. maguk voltak a megfestett ricsaj. el akarja majd adni a gyűjteményt . akárcsak az előtérben. arcára pedig kiült a harsány parádé ízléstelensége felett érzett undora..Igen.jött az elutasító válasz. . bár ami azt illeti. A Halál Vasútját reklámozó óriási hirdetőtábla. Ennél még több rekedt New Yorkban.Ez csak egy része Buddy gyűjteményének . És még azon is túl! . amiben helyet foglaltak.Grillo mindössze ennyit volt képes kipréselni magából.Azt hiszem. ígérte az egyik szerényebb darab.) . kiábrándítóan hatott Grillóra. A nő gondolatai elkalandoztak. figyelmeztetések harcoltak a figyelemért. fényekkel kirajzolva. .Az a végrendelettől függ . . amint éppen előtűnik egy alagútból..faggatózott Grillo. lapos dombormű lokomotív. melyek túl hatalmasak voltak még a kétszintes belső térhez képest is. .mondta Rochelle. csontváz-masinisztákkal. (Rochelle felállt. A szoba túlsó felének üvegfalán át egyszerre sokszínű fényár kezdett beszüremleni. Életed legjobb menete!. az ásító. hellyel kínálva vendégét -. ez a legnagyobb magánkézben lévő gyűjtemény. hogy igaza is volt. majd végigsétálva a szobán kilépett a színek kavalkádjába. Grillónak. Azt hiszem. Egy életnagyságú. Egy faragott arc. hogy Buddy szenvedélye eléggé ártalmatlan volt.

Igen.A halálról? Kétlem.Nem értek az ilyesmihez . attól tartok. .Most már tudja.Majd én kitöltöm. Szerette mindenen otthagyni a keze nyomát. Olyan.. hogy volt-e valami előérzete azzal kapcsolatban. gondolatban akaratlanul is visszakalandozva a hasadékhoz és elszabadult foglyaihoz. Itt számomra nem volt hely.jelentette ki Grillo.. hogy őt sem találtam mulatságosnak..utasította Rochelle. . A vietnami nő.Magának nem bántja a szemét? . . ha alkalmazkodom az ő játékszabályaihoz. ez a Buddy Vance-sztori . Mint szerető. csodálatos volt.Fázom . A nő elfordult a pofától. kérek. Maga nem élt itt vele? .panaszolta Rochelle.Hagyja csak! .Próbáltam .Mindezt jegyzőkönyvön kívül? . .jegyezte meg Rochelle. Hirtelen szünet állt be. . olyan.Hát. A nő az óriási pofára bámult: . igen. vagyon. mint azt a szolgai hűség megkívánta volna.felelte a nő. hogy ránézzen: . majd a nő újra megszólalt: . Nem egészen ilyesféle gondolkodásra volt behangolva. Csak akkor lehetett volna. . mielőtt kiment volna. . francokat se törődik az én jogaimmal. Nincs benne semmi új vagy érdekfeszítő. amit az olvasói hallani szeretnének? Hogy Buddy álmában előre meglátta a halálát? .Nem tud róla. És cukrot..Ezt nem értem. . Az az igazság.Kérem. . .Furább dolgok is történtek már ennél . micsodát mulatságosnak. amint újra elfoglalták székeiket. vurstli. Ellen épp a kávét töltötte. .Válások. . hogy nincs humorérzékem .mondta. Mindenkin.De nézze meg ezt a helyet. mint egy kiadós másnaposság.Mit számít az. Ez az az újság. hogy tudjam. . .Maga nem úgy találja? .Undorító . amiért nem találom ezt a.felelte Grillo.tűnődött Grillo.és visszament a szobába. hogy mit mondok? Elég rossz publicitást kaptam már életemben ahhoz. a másodperc törtrészével tovább időzött az ajtóban. Tejszínt? . De hogy mulatságos? Azt nem.emlékezett vissza a nő -. el .De azért mégis elmondja ezeket. . miért hagytam el .Igen.. vegyen nyugodtan.kérdezte Grillo.Szóval.vágta rá. ami történni fog vele? .Folyton azt mondogatta. . mintha Buddy agyában járna.

A városban maradok . . azután rám hagyományozott.Azért jött el Spilmont. mint hogy hogyan ásták elő egy föld alatti barlangból.mondta Grillo. . hogy megtudjam. .) . Grillónak még egy halom kérdés maradt a tarsolyában. Jobb.Hogy nem lesz holttest. Többé már nem.Nem hiszem . a nagyapám megtanított rá.Frászba a gyásszal! . mégis meglehetős higgadtsággal mondta ki őket. és mindezt beleöntheti a halhatatlan prózájába.Feladták a keresést.A végrendelet. Ha akartam. a maga sztorija itt véget ér. Végül azért csak felültetett egy átkozott szellemvasútra. A fattyúk. miért: nem is gondoltam ilyesmire. akik a semmiből kerülnek majd elő.válaszolta Rochelle. . jelezve.Micsoda? .Csupán a gondolataimmal.Nem találják meg . . . . már csak történelem. Hollywoodban valószínűleg lesz valami megemlékezés a tiszteletére. és azt sem tudtam... A többi. nem igazán. jóllehet a témát eddig még csak .) . hogy valaha is megtalálják.Most már hazamehet. amit ő egész életében művelt. hogyan befolyásoljam a többi gyereket. ha az utolsó tréfájára emlékeznek.. . amint láthatja. Gyerekjáték. .Ő halott.felelte Grillo. amit eltemessünk? Nem. Minden sarkon ott vártak ránk. De elvesztettem a kulcsát. hogy az audencia véget ért. . Olyasmi volt ez. Tehát. Minden rosszabbra fordult.És ez nem zaklatja fel? . Az esély egyre kevesebb arra. A feleségek.A végrendelet? . hogy a gyász. Öt embert veszítettek. .Én nem látom semmi jelét a csodáknak. (Leoltotta a kinti fényeket. Megnevettettem őket. melyek többsége éppen arra vonatkozott.Tudom. .Az élet mégsem lehet olyan borzalmas a maga számára . Egyszerűen nem éri meg a kockázatot.Amikor kislány voltam. Mindannyian elveszítettük. ahogy mondani szokták.kiáltott fel hirtelen a nő. A nő felállt.Amíg a férje holttestét meg nem találják. én meg csak arra várok. .válaszolta Rochelle. (Szavai érzelemmel terhesek voltak ugyan.És hogyan? . a kölykök eldobták a fagyijukat. ki nevet utoljára. Akkoriban még voltak csodák. hogy ezt elmondja. amire a nő határozott felhívása szerint az egész beszélgetésnek vonatkoznia kellett volna.

hogy egyetlen szót is váltottak volna. amit még Tesla tárgybeli ismeretei sem foltozhatnak be. gyakran a lehető legváratlanabb formában.Köszönöm. hogy fogadott . szerelmes dalok teszik ezt meg. Amit az emberek két pohár vagy két dugás közt ellocsognak.nem is érintették: Buddy hivatására. amiért rám szánta az idejét.és egy Deerdell Village-i címet.Ellen Nguyen . Nem kockáztatva. Mélyen meg volt győződve arról. bármilyen hatalmas erők szövetkeznek is az elfedésére. megérintette Grillo karját. Ezután. akiket a föld kilövellésekor látott meg.Köszönöm. A nő végül is sokkal mélyebb bepillantást engedett közös életükbe. kikísérte a lépcsőkig. a felszínre emelkedve változtatják meg a világot. anélkül. Lehet. legalábbis Grillo tapasztalatai szerint. a gazfickók bármilyen megfélemlítéssel próbálkozhatnak. Az alvilág tudása. . mindig a napvilágra kaparja magát. mint amire számított. külön életet élnek.Hálás vagyok. majd egy darabka papírt csúsztatott a kezébe. amit a vécék falára írtan olvashatnak. hogy semmi. hogy túllépje Vance özvegye türelmének a határait. mint a gallyak. de a sztori. A lány az előcsarnokban várt rá.búcsúzott Rochelle. akárcsak a két figura. hogy Buddy Vance örökre a föld alatt marad. az igazság. . mélyen eltemetve. Grillo egészen addig várt a levél felbontásával. .Ellen majd kikíséri . úgy tűnik. megrázva a nő kezét. inkább megválaszolatlanul hagyta őket. vagy legalábbis valami ahhoz hasonló. de semmi sem maradhat titokban. falfirkák. és betette mögötte az ajtót. A pletykák. Grillo ránézett. Amint kinyitotta előtte a főbejáratot. Az összeesküvők akármilyen hálót szőhetnek. Jól tudta. Szinte sohasem a makacs tények fedik fel az élet mögött bujkáló másik életet. Az ujjak olyan vékonyak voltak. . előbb vagy utóbb mégiscsak felbukkan.szólt udvariasan. A sztorik. vannak olyan lyukak. míg ki nem ért a kamerák hatóköréből. A lány csitító mozdulatot tett. A cédulán a nő nevét olvashatta . .

hogy megígérte. Bruce. Márpedig ha az. Tanújuk volt. Az imák Jo-Beth eszébe juttatták. hogy átadják a helyüket a helyszíni élő beszámolónak Datlow és kollégáinak haláláról. Amint hazaért. Nem kellett hallania a részletes beszámolót a rendkívüli eseményről. Kurtán lezárta a beszélgetést. hogy rásóztak egy túlzottan optimista világszemléletet. akkor mi más következhet még ebből? . Elment. mi történt a motelben . és felhívta a templomot. De most már nem volt ebben olyan biztos. hogy a Mama egyáltalán meghallotta-e. Amikor Howie azt mondta neki. amit a Mama is: ez csak az Ördög műve lehet. és megpróbált értelmet verni az értelmetlenbe. ahogyan a szobát rótta. de mégsem tette. Ha az egyháztól bárkinek is elmondja.a hűtőszekrény halkan zümmögött. Valahogy jóleső érzéssel töltötte el a tudat. igaza volt. aki igen. csontos ujjait tördelve és magában megállás nélkül imádságokat mormolva. mielőtt magával rántaná őket az éjszakába. Buddy Vance holttestének a keresése közben veszítette el az életét. de mind ez idáig remekül elboldogult abban a tudatban. a környezetében biztosan van valaki. Anyja a színtiszta téboly levegőjét árasztotta. összeszedte magát. hogy soha többé nem találkozik Howie-val. majd lement a földszintre. John pásztor azonban házon kívül volt. Amennyire csak tudta. és még abban sem volt biztos. Ez egyszerűen badarság. Elhamarkodott ígéret volt. és figyelte. megkeresi a pásztort. majd reszkető kézzel a helyére tette a kagylót. ahogyan Howie is. a madarak és rovarok a hátsó udvaron jókedvűen muzsikáltak -. Lehet. Ugyanazt a közös álmot látták. hogy ő sem hihet komolyan ebben. odament a Mamához. akinek a férje. Ott ült a konyhában . hogy megnyugtassa Angelie Datlow-t.márpedig az ő körei javarészt a vallás embereiből álltak . hogy ha ő személy szerint nem is képes megragadni a dolgokat. és elmondta neki.az álmot az óceánról és halálról. mielőtt a képek megszakadtak volna.KETTŐ Jo-Beth az ágyán feküdt a sötétben. Jo-Beth most először hallott a tragédiáról. akkor ők is ugyanazt a fonalat veszik fel. ahogy a fuvallat megdagasztja az elhúzott függönyöket.

Felült az ágyban. Megérintette a veszteség érzete. Az hirtelen idegenné lett a számára és ő is a szoba számára. rádöbbent. amikor ő már azt hitte. Jo-Beth belesüppedt az álomba. és oly szűkmarkúan méri adományait . ahogy korábban soha. Érezte. és amikor megkísérelt felállni.mely oly sokat vesz el a világtól. visszavonult a szobájába. hogy figyelmet és könnyeket követeljen. a . és a gyöngyök szétszóródtak. A korábbi. és várt a jelre. verítékezett. Már korábban levetkőzött. hogy kételkedjen annak jogosságában. Ez az. alvó arca a párnán.már soha többé nem lesz ugyanolyan. A reggel már tucatnyinál is több órányi távolságban volt.Képtelenül arra. közös gyászhoz most már ő is hozzáadhatja saját gyötrelmeit. az ablak haldokló fogaihoz hasonló csattogása? Ledobta magáról a takarókat. Nem kívánt aludni ilyen kevéssel a legutolsó szunyókálás okozta trauma után. A nap önmaga által gerjesztett lázában telt el. Gyöngyházfényben csillogó fekete-fehér jelenetek villantak fel szeme előtt. Felkelt. A tükörben egy szemvillanásnyi időre feltűnő test karcsú volt és fényes. hogy meghalt. és túl fáradtan ahhoz. ahol most . felvitte magával a szobájába. Odalenn készített magának egy szendvicset.a szendvics elfogyasztása után . Tommy-Ray a paletta zörgésére ébredt. amennyire csak tudott. A sötétség mindent elborított. elnémítva az életet -. Másoknál a régen félretett szomorúság emelkedik újra felszínre. egészen az alsójáig. és a jelenléte minden eddiginél jobban felzaklatta. és a sötétség . A padló lejtett. A gyöngysor ezután hirtelen elszakadt. Howie a Butrick's-ban. amikor felébredt. Özveggyé lett feleségek. hogy elkerülje anyja hívó szavát. hogy lefeküdjön.kiirtva a távolságot. A nagy. leosont a földszintre. Eltelve saját csodálatától megbotlott. Innen nem is olyan messzi fekvő otthonokban most is családok gyászolnak. amit most hallott. majd olyan halkan mozogva.feküdt éberen. akár egy egészségtől duzzadó kígyó törzse. szemtől szembe Tommy-Ray-jel. Az óra nyolc-negyvenötöt mutatott. hogy elveszítette a hatalmát szobája felett. hogy gondolataival átrágja magát zavarodottságán. tompa esti fény teljesen eltűnt. és ő mit csinált a közbeeső idő alatt? Aludt. A házban tökéletes csend honolt. figyelve a függöny játékát. apátlan gyermekek kerülnek szembe gyásztól kifordított életük első éjszakájával. Howie a bevásárlóközpontban. miközben álomba zuhant. de a kimerültség felülkerekedett ellenállásán. ahogyan ráborul .

. Arcának rövid tanulmányozása a fürdőszobatükörben meggyőzte arról. Felvette a földről pólóját és farmerját. a belső tér szurokfekete. Az ajtót akarta megfogni. Tommy-Ray hálószobaajtaja nyitva állt. Érzékeny volt az arca. mely nem is saját szívveréséhez igazodott. A nyomás nem volt állandó. hogy a keret szinte érzékelhetetlen mozgása ujjpercein keresztül átárad a csuklójába. és az ablakkeret volt az. ködösen emlékezve arra. hogy valami szilárd támaszra leljen kezével. de nem jutott túl azon. hogy fel kellene húznia ruháit. Itt a mozgás.ruhásszekrény egy kézitáska méretére zsugorodott. Tapogatózva érintette meg bőrét. ő akkor sem láthatta. vagy éppen minden más nőtt groteszkül óriásira. amit az út zaja elleni védőpajzsként ültettek valaha. érezte. Az udvar hatalmas volt és kaotikus. és belépett a koponyába. miközben a fejében ketyegő Geiger-Müller-féle számláló minden egyes lépéssel hangosabb lett. mintha kisebesedett volna. mielőtt elhagyja a házat. és a hallon keresztül kiosont a fürdőszobába. Jo-Beth fájós fogakkal emelte fel fejét párnájáról. az élő sövény. olyan pulzálásként. hogy maga után vonszolja őket. A fájdalom mégis tovább gyűrűzött az állkapcsában. Áthaladtában görcsös táncra kérte a csontvelőt. átterjedve a koponyaalapra is. a reszkető üveg mozgása ismét hanggá változott: csörgésből és zörgésből álló hívogatássá. hanem valaki máséhoz. áthatolhatatlan bozótossá terebélyesedett. és ki a ház mögötti koromsötét éjszakába. Miközben várakozott. és majdnem észrevétlen maradt. vagy a szoba nem engedelmeskedett szándékának. Felkavarodott gyomorral nyúlt ki. míg az émelygés el nem múlt. Nyugodtan állt. a fába kapaszkodva. amit keményen megmarkolt. hanem ritmikusan érkezett. Tommy-Ray nem késlekedett. majd a vállain át a gerincoszlopára. hogy bár a sok sírás megtette a magáét. le a lépcsőkön. Ha a szobájában is tartózkodott. de vagy a keze. E felé az apró dzsungel felé tartott. a karjába. Lábaival álmában szétszórt ruháin taposott. pedig korábban zárva volt. A függönyök elhúzva. mígnem elérte az utolsó csigolyát. tekintve. Felkelt. hogy sok éve elhanyagolták gondozását. Ilyesmit soha ezelőtt nem érzett. egyébként semmi baja. Elengedve az ablak keretét imbolyogva az ajtó felé indult. A kerítés darabjaira széthullott.

Az ablakhoz lépett. minden bizonnyal őt is megfertőzte. összezárva fogait a rázkódás ellen. Ha nem veri vissza a fejében visszhangzó dobolást.megígérte a Mamának. hogy egy kis hideg vizet locsoljon az arcára. saját ritmusához állítja az ő szívét is. Belekapaszkodott a ragyogó képbe. elviselhetetlen forróság és áporodottság keverékét. akkor az ráerőlteti az akaratát.Elég . Talán ez az új. Akármi is volt ez a betegség.. a szőnyeg annyira felgyűrődve. hogy lerohanjon a lépcsőn. A szoba üres volt. A bozótos a kert végében mozgásnak indult. hogy a fény behatolhasson. A gondolat reményt támasztott benne. A helyiség valóságos betegségszagot árasztott. De az akarat nem foghatott rajta. különös fertőzés őt már korábban elérte. Az elébe táruló látvány elég volt ahhoz. fényből és nevetésből szövődő képet támaszt a sötétből érkező esztelen dobolás ellen. . hogy férfit lát maga előtt. . A konyhai ajtón kiszűrődő fényben jól látta..sziszegte. Tommy-Ray nem tudta tisztán kivenni az őt hívogató alakot. de e nélkül teljesen védtelen lett volna. Ha ez betegség. újra együtt. hogy Howie-ra gondol. hogy még csak gondolni sem fog rá -.. az ágyon halomban az ágynemű. akkor kigyógyulhatnak belőle. és elindult Tommy-Ray szobája felé. de nem jutott tovább a függöny elhúzásánál. Kétségbeesésében azon kapta magát.mondta a fák közé rejtőzött férfi -. Tiltott kép volt . és ennek volt tudható be furcsa viselkedése is a bevásárlóközpontban. hogy kitárja. Gyanúja csak újabb tápot kapott. Kora gyermekkoruktól kezdve megosztoztak minden egyes víruson. Egyszerűen szorosabban markolta koponyáját. ahogy belépett a szobába. majd lehajolt. mintha mindjárt a gondolatait is ki akarná préselni belőle. Bizonytalanul kilépett a fürdőszobából. Mind a ketten. a földön maga után vonszolva farmerjét. Howie. Tommy-Ray nevét kiáltozva.Tommy-Ray? Itt vagy? Szélesre nyitotta az ajtót. A fejében visszhangzó kattogás fokozatosan tompulni kezdett. de afelől nem volt kétsége.Fiam . A múltból felmerült előtte a fiú arca. . azzal a szándékkal. és együtt vészelték át őket. A víz és az emlék együttes ereje száműzte a támadót bensőjéből. ahogyan a fiú átbotorkál az udvaron. végre találkozunk. mintha tarantellát táncoltak volna rajta. az ágak között pedig már régen nem csak a szél kísértett.

olyan szülő. és a fiára hagyományozza ezt a tudást. ahol vagy! Ott állt előtte. Ahogy Jo-Beth elérte a lépcsősor alját. .mondta. akiről Tommy-Ray ezer alakban álmodott.Borzalom.. . hogy pont azt mondja.Egy perc.ismételte. hogy ez nem csak valami trükk. hogy látnod kell . hogy a többi fiúnak van egy második szülője is.Hát persze.Velem is folyton trükközni próbáltak. . odabent van a házban. . Csak maradj ott. melyet csak apa és fia ismerhet.Megkeresnéd a kedvemért? .. Mama.. milyen lehet végre újra rátalálni az elveszett apára. Óvatosnak kell lennünk. De ez a férfi jobb volt. és itt vagyok. hogy valaha is találkozhat a férfival. aki ismeri a férfivilág dolgait.Azt hiszem. Azt a fiamot persze nem lehet szó szerint venni.Most! . Néha elképzelte.Csak egy percet adj. személyesen: az apa.Máris mintha saját magamat látnám benned . Volt valami édes és titokzatos az idegen hangjában. Maradj az ágyban! . Én vagyok a Jaff.Igen. Egyáltalán . Az idegen felnevetett. mint bármilyen nagymenő filmsztár. . nem igaz? Pedig nem lenne nagyszerű. hogy valami mozicsillag fattya.Hol van Jo-Beth? . mióta csak ráébredt. . oly sok gyermekkori gúnyolódás és kárba veszett óra után. ... ahogy a Mama utána szól. Mama.Én vagyok az apád.Jo-Beth? Mi történik itt? . aki olyan titkos nyelven hívta magához gyermekét..Hol van a lányom? . Milyen nagyszerű is lenne. .Minden rendben.Először látni akarlak. ha mégis igaz lenne? Miután már oly régen feladta a reményt. Tudni akarom. igaz? . melynek során megpróbálta elképzelni. akivel közös nemet visel. álmomban. hogy egy napon majd begördül egy limó az utcába.Egy perc. előlépve a bozótosból. . hallotta.kérdezte a férfi.Gyere ide! Valami borzalmas. kiszáll belőle egy híres mosoly. .Gyere közelebb! .jött az utasítás.. . amit az imént a Jaff. .

de a jelei annál tökéletesebben öltöttek formát a szeme előtt.Hiszel nekem? .Igen. inkább olyan emberre.Már nem sokáig.Az ellenségem megérintette . . . hogy a közvetítőim legyetek. Ez tartja távol tőlem. hogy összeillessze az információ-darabkákat .Azért születtetek.. szélesre tárt karokkal. . A mosolya csak további tápot adott a lány gyanakvásának. engedelmeskedem.hanem az ellenséged fia? . . miért. Ez a szennyfolt. Iszamósan az izzadtságtól. Az ellenségem is ugyanezt tette.Hiszek neked. Tommy. Tommy-Ray-nek fogalma sem volt arról. te és Jo-Beth. Szemébe őrült fénycsóva költözött.Nem. Szólítottam.Gondolkozz! Tommy-Ray gondolkozott.És megérintette a testvéredet. mire a konyhába ért. ahogy egy jó fiúhoz illik? .Micsoda? . akkor most.Csodálatos dolog! . . fesztelen hangon szólongatni kezdte húgát. és majdnem teljesen meztelenül úgy nézett ki. Nem úgy tűnt. .nem hasonlított egy színészre..folytatta a Jaff -. . keresd meg a lányomat. hogy a világ bálványozza. szélesre tárt mosollyal. Odabenn a házban Jo-Beth hallotta a hívást.szólt a Jaff újra. .Nem megyek veled sehová. hogy az erejét fitogtassa. Gyere velem! Mintha testének valamennyi ere büszkén kiült volna a fiú bőrére.. aki hátborzongató nyugalommal hagyja. mintha szenvedne valamitől. keményen küzdve.felelte a fiú.kezdte.És engedelmeskedsz. A kertre nyíló ajtónál volt.Katz nem az ellenséged? . Ezzel Tommy-Ray elfordult tőle.magyarázta a Jaff. de a válasz csak nem akart beugrani. kérlek.Igen . de nem hajlandó előjönni. Gyermeket nemzett. . Katz. .. . . .kérdezte Tommy-Ray.Én vagyok az apád . Te is tudod.Jó . és megnyugodott. és könnyed. . . hogy mi lehet tekintélyének forrása. mintha csak most szaladt volna fel a tengerpartról.kiáltott fel. visszarohant a házhoz. gondolta Tommy-Ray: arra a szaros Katzra gondol. és akinek soha nem volt szüksége arra. .Odakint.

Ne szégyenkezz miatta! Bocsánatot nyersz.Csak mert ő hozzád ért. A dobolás helyébe saját elsuttogott neve lépett.. de van itt valami. . Kételyei dacára a fiúnak sikerült meggyőznie. igaz? Ami neked fáj.Jo-Beth. amiért nem győzött eléggé hálálkodni.mondta -.győzködte Tommy-Ray.Nem tennék semmi olyat. mert amit mondott.Mi a csudáról beszélsz? . . Csak el kell jönnöd. .Bocsánatot? .A hatalom odakint. a Jaff segít rajtad. . . A lány nem volt .Én vagyok az. Jo-Beth! Tommy-Ray. .Miért harcolsz ellene? . mert Katz beszennyezett az érintésével mondta a fiú. . igaz volt.Kérlek gyere . Minden érzésünk közös. nem jelenti azt.kérdezte a fiú fejét felszegve. . de hidd el. mi az.kérdezte Jo-Beth.Nem én vagyok .. hogy személyesen kérd. hogy fáj . egy pillanatra sem lanyhuló mosollyal.Fura szerzet vagyok.. Jo-Beth megfogta a kezét. És én ki nem állhatom a fájdalmat.Csak gyere ki velem! Ott van. mit tettél.Jo-Beth. hogy nem hozzá tartozol. Nincs mitől félned.Ne gyere közelebb! .mondta Tommy-Ray. A lány megrázta a fejét.A Jaff az. ami fájdalmat okozna neked.Igen? . . te seggfej! Mit képzelsz.Csak azért gondolkodsz így. .De igenis van! Nem tudom.Nincs jogod hozzá.kérdezte. A fájdalom a fejében rögtön alább hagyott. . .Tudom.) .Katzról. az igaz. (A fiú elhagyta az ajtókeretet. Egy anyaméhen osztoztak kilenc hónapon át. . de nem annyira fura.Hanem? . . nekem is fáj. ugyanannak a petének két fele voltak. (Felnevetett. felemelt hangjától a koponyáját hasogató erő újjáéledt gonoszsággal mart belé. A fájdalom minden pillanattal erősödött. Azok egyszeriben nagyon messzire estek a háztól.) . kinyújtva felé karját. ezt te is tudod.Nem én akarok megbocsátani . hogy megbocsáss nekem. és megindult felé a konyhában. az udvaron. Téged szólít.? . Tudom. a kert legtávolabbi végében. . Nem bánthatta.Hol van ő? Tommy-Ray a cserjés irányába mutatott.biztatta a fiú. . .

gyere el onnan! . mezítláb átgyalogolva a füvön.Miért vagy most itt? Ennyi idő után? . . ami rossz képeket idézett fel benne: gombafelhőt. hogy képes rá. kigombolt hálóingében. hogy hozzád érjen! A Mama volt az.Neked ehhez semmi közöd. mintsem könyörögtek volna. riadt arckifejezéssel. Tommy-Ray közvetlenül mögötte állt. és az erdősáv irányába terelte. fiam . a lombok kavargásában. vízben oldódó vércseppet..felelte Tommy-Ray -.Nem ismered őt. A Mama lassítani kezdett léptein. De a hívogató hang mély volt. Ha bármelyik férfit valaha is apjának szólítaná. . .Én vagyok a Jaff . . ott volt a Mama. mely eddig a függönyökkel játszadozott. a rabjává tette.Gyertek el onnan. ő lenne a tökéletes választás. amikor a ház irányából kiáltás hallatszott.kiáltotta oda neki. hogyan juthatott el ide ilyen sebesen. Szerette. .benne biztos.Mama? . Most mégis itt volt. . amiről Jo-Beth nem is gondolta volna. . Éppen újabb lépést akart termi a férfi felé.Te ezt nem értheted. . és megnyugtató. A lány habozott.mondta. .tudakolta a lány. hogy többé soha nem akarja elhagyni azt a helyet. Azonnal megszerette szakállát és sűrű szemöldökét. ez az. felülmúlhatatlan precizitással. Testvérén túl. Elmondom neked. hazajött. . .szólt rá.hallotta hangját -. a szél.Valóban. .próbálta meggyőzni.. mindketten! Tommy-Ray szembefordult anyjával: .Gyerünk . és lassan az arc is láthatóvá vált. olyan hangerőt kiengedve. kiáltásai mégis inkább parancsoltak. .Jöjj közelebb.Gyere el onnan! Majdnem öt év telt el. mióta a Mama legutóbb kitette a lábát a házból. .Valóban? . Tommy-Ray hagyta kicsúszni a kezét az övéből. ahogy ajkai megformálták a szavakat.Az apád.Menj be! .Ne engedd. . amire mindig is vártunk. A kiáltás megdermesztette. Hálásnak kellene lenned érte.Itt az apánk .Jo-Beth. Sarkon fordult. Volt valami a fák mozgásában. és ez alatt az idő alatt nem is egyszer kinyilatkoztatta.

az ütés hangja hosszan visszhangzott. .Jo-Beth elindult a ház felé. . Az ágak flagellánsok módjára korbácsolták egymást.kérdezte a Mama. mozgásuk olyan heves volt. amit az meg akart mutatni neki. bármelyik pillanatban kiszakadhatnak a talajból. miközben kinyújtotta karját. A lány hirtelen feléje pördült. . amint elkapta Jo-Beth karját. Elegem van belőled! Mindig is megpróbáltad tönkretenni az életemet. lehántva a kérget.Hová mész? .) . melyet annyira nemes vonalúnak talált.Nem ismered fel a gonoszt. mert hagyta. ha hagyjátok.Ne engedd. duzzadni kezdett. Megnagyobbodott a homlok és a szemek. .Figyelmeztettelek . . vagy már olyan mélyen a Jaff befolyása alá került.csattant föl -. hogy az elpusztításukra törjenek. széttépve a lombokat.ordított rá. és kinyújtott karjával arcul csapta.Itt maradsz velem! . és nem érdekelte.Ezért? . (Már csak egy méternyire állt Tommytól. Az arc. Jo-Beth tisztán hallotta. Csakhogy most nem fogod! Hazajött a Papi! Úgyhogy menj a francba! A jelenet szemmel láthatóan szórakoztatta a fák között megbúvó férfit.Az imádságaid. egyszeriben csökevényesedésnek indultak. .Ne engedd neki! . ne avatkozz bele ebbe! A Mama válasza sem késett soká. ahogyan nevetett. meg a prédikációid a Sátánról. ha megkísért? .Velünk! . . hogy bántson minket! Tommy-Ray durván eltaszította anyja kinyújtott karját. .kérdezte Tommy-Ray.sziszegte.. . hogy a maszkja egy kicsit félrecsússzon. vízfejű csecsemő foglalta el.kiáltott fel Jo-Beth. A lány felsikoltott a látványtól..Mama! . tágra nyílt szemmel. És a tiéteket is össze fogja törni. . hogy csak azt látta. A férfi nyilvánvalóan nem számíthatott a kíváncsi tekintetekre. hogy attól tartott. Az őket körülölelő csenevész erdőbe hirtelen eszelős élet költözött.Viszont megismerek egy átkozott holdkórost. Tett egy újabb lépést Tommy-Ray felé. . melyet az imént még annyira apainak talált.súgta lágyan. .fröcsögött vissza Tommy-Ray. ha látom ..Ez nem az apánk! .Bolond! . a szakállas áll és száj. És most ezt is el akarod szúrni.Ez csak egy trükk! Nézz oda! Egy iszonyú trükk! Tommy-Ray vagy maga is jól tudta mindezt. Az apja helyét egy gigászi.Ez törte össze a szívemet. hogy megérintse az arcát.

hanem a kezéből is.Bármilyen hevesen is küzdött a szabadulásért. .A szobámba. hogy a kulcsot felvegye. amint az ajtón belülre értek. hogy anyja a párna alatt matat. . A Jaff háromfoknyira volt a lépcső tetejétől. de ha nincs az a kulcs.kérdezte Jo-Beth. hogyan állíthatjuk meg.Zárd be! Zárd be! . most először figyelt fel rá. a szakállas magzat. ahogyan a Mama is.kiáltotta a Mama. ahogyan a földszinten beszakad a hátsó ajtó. akinek futás közben elkapta a kezét. .Itt vagyunk . az ajtóban van. majd az azt követő zenebonát.Azt hiszem.De gyorsan! Az ajtó túlfelén hirtelen reccsenés hallatszott. akkor nemcsak a zárból csúszott ki. Jo-Beth inaszakadtából rohanni kezdett a ház felé. hogy amikor végül mégis kiszabadult. és határtalan szemeivel őt fürkészte.Hová? . Jo-Beth hallotta. Tudom. ami korábban figyelmeztette a Jaff jelenlétére. A Mama a Jaff megállításáról beszélt. A lány lehajolt. miközben a férfi közeledett feléje. . Jo-Beth így is tett. márpedig az most nem fog segíteni. mielőtt kinyitotta volna az ajtót. a Mama máris tovább szaladt. látva. a szorítás túl erőszakos volt. Nincs más választása. Nem sietett. mely során mintha a hűtőszekrény teljes tartalmát szétszórták volna a konyhában. Miért is . .sürgette a Mama. A Jaff ott volt. Mielőtt Tommy-Ray újból elkaphatta volna. az már egy másik kérdés volt. Siessünk! A szoba levegője a Mama parfümjétől és az áporodott ágynemű szagától volt terhes. de meghittsége mégis megnyugtatóan hatott rá. . Szeme végigfutott a lépcsőkön. hogy kiszakítsa magát belőle. A lány kinyúlt a kulcsért.hallotta hangját. akkor csak az imakönyvére hagyatkozhatnak. és visszakiáltott neki.A kulcsot keresed? . Amint elfordította a kulcsot. Addig rángatta. Az ütem teljesen összekuszálta gondolatait.Akkor hozd! . Hogy a helyiség biztonságot is kínálhatott-e. . Majd súlyos csend következett. . hogy kövesse. Viszont egy lezáratlan ajtó semmiféle védelemül nem szolgálhatott. lefelé irányuló ökölcsapásával szétválasztva őket.kérdezte Jo-Beth. Parányi szája vigyorra húzódott. Túl sokan haltak már meg fohásszal az ajkukon. amitől Jo-Beth kétszer is meggondolta. mint hogy kinyissa ezt az ajtót. Végül a Mama avatkozott közbe. újra megkezdődött. A kulcs nem akart kijönni a zárból. hogy a dobolás. A levelek örvénylése követte a pázsiton. és amióta berohantak a házba.

ez csinált titeket.Megpróbáltam rájönni. és rázárta a zárat. .. .görnyed előre? Keres valamit? Végül a kulcs képe juttatott eszébe mindent. mert én nem értem.válaszolta a Mama. de valójában ez. Lehet.Nem harcolhatsz vele ezzel . hogy itt van. Vagy még inkább az egyik apátok. hogy itt van .. . . amiket nem én akartam. Nem az imakönyv volt. hogy el fog jönni. .Itt van! .Mondd meg.Tudtam. hogy megteszem.Jo-Beth-re pillantott. melynek a túlsó feléről kaparászás hallatszott . hanem lánya mögé próbált kerülni. .. .Szajhát csinált belőlem. a te apád. az évek során. És meg is volt rá az oka. és a torkának tette a pengét. Ha megpróbálsz betörni ide. mit is keresett idáig.mormolta a Jaff.. Mama! . .Legalábbis nagy vonalakban.Tisztán és érthetően. Jelen cselekedete vagy egy . az ajtó felé indulva..Az igazat mondta .Megölöm! .figyelmeztette Jo-Beth. Jo-Beth megpróbálta hátrébb hessegetni.Akkor magyarázd el nekem is . Ő az apátok. . hogy a Sátán. mi ő . Mert nem az ajtó. és most. Amikor ez sikerült neki.felelte végül. hanem egy konyhakés.kérte Jo-Beth -. megölöm a lányodat! Szorítása Jo-Beth csuklóján legalább olyan erős volt. . magához rántotta. egy jó húszcentis konyhakés. mint Tommy-Rayé. Felkapta a földről (a Jaff felért a fordulóba). . Készen állok. becsapta az ajtót. felállt. .Hány volt összesen? . Jo-Beth most látta csak meg.Távozz innen .Olyan sokáig rettegtem. .Isten engem úgy segéljen. akivel lefeküdtem..kiáltott fel a Mama.Még csak nem is ember. mégis minden olyan egyszerű. hogy nem . Teljesen őrületbe kergetett a vágyakkal. visszahátrált a szobába. mely már jó pár évvel ezelőtt tűnt el nyomtalanul. . A férfi.Persze. megragadta Jo-Beth karját.Mama? .Hallak . de ő oda sem figyelt az instrukcióira. Ugye így van? A Mama szemei az ajtót fürkészték. Ki ő? És mit tett Tommy-Ray-jel? .kiáltotta oda a lénynek a lépcsőfordulón.kiáltott oda a Mamának.szólt a Mama.Nem tudom.mutatott a késsel az ajtó irányába. . . .. Lehet. A fiú néhány perce holdkórosnak nevezte.

utasította anyja.Mi lesz Tommyval? . . Mama.kiáltott fel a Mama. hogy ő válaszoljon . mely első lélegzetvételétől tudja.. itt most az ő élete a tét.Félek . egy. . . Majd lassan ez is elhalkult. . hogy megkapd . Van nála egy kés. hogy valóban zárva van... .nevetett fel könnyedén. A Mama megrázta a fejét: . De képes lennél rá. . Én szeretlek téged. . hogy megkeressük. .Oscar-díjas blöff volt.De maradj nyugton még egy kicsit. .jegyezte meg.Mindig van másnap.mondta a Jaff ezúttal a Mamának . és.Kezdettől fogva tudtam. A Jaff újra megkopogtatta az ajtót. igaz? .szólt elszántan a Mama. Végül a Jaff megszólalt: . és egy teljes percnek.kérdezte Jo-Beth. .Bolond lennél . igazolva Jo-Beth hitét. .Félted az életedet? Légy őszinte velem! Teljesen őszinte.állapította meg Jo-Beth.Igen.Elhagyta a házat . mintha csak meg akart volna győződni róla. mint az előtte felhangzó csábítások és fenyegetések.Épp eléggé fél ... hogy nincs menekvés szánalmas állapotától.Lányom? . .szólongatta.tört fel belőle a szomorúság.jelentette ki. De még így is újabb harminc másodpercnek kellett ahhoz eltelnie. . hogy végleg elengedje. a gyötrelmek világára fogant lény panaszos zokogása.Felőlem rendben.Nem hagyom. hogy el fogom veszíteni . hogy kínzóik valóban elhagyják a házat. . amiért még érdemes élned. A nyomorúságos hang legalább olyan iszonyatos volt. Akárhogy is van.El kell mennünk. és a helyébe egy mély torokhang lépett. Jo-Beth nem habozott soká a válasszal: . hogy bántódásod essék.Válaszolj neki .Már nem tehetünk semmit. .förmedt rá a Jaff.Elmegy. A nevetés és az ajtózörgés azután elhalt. .. Engedj el! Alulról az ötödik lépcsőfok kétszer is megreccsent. és nem akarom.. Az ajtó túlfeléről hosszú hallgatás volt a válasz. hogy a Mama lazítson a szorításon.megölni az egyetlen dolgot. vagy Tommynak volt igaza. A Mama még mindig nem vette le a pengét a nyakáról. . .Hagyd. Még egyszer utoljára megrázta az ajtót.Lányom? ..Elmegy ..Igen.

Jo-Beth a nyers látványra meredt. Az emberek gyerekkorom óta másról se beszélnek körülöttem. hogy azt mondtam félek. Nem miattam. mely beszennyezte a szőnyeget. Meg akartam ölni magam. olyan dolgot látott. A pásztor óvott meg saját magamtól. a szeméből megállás nélkül patakzó könnyek végigcsorogtak arcán.kérdezte Jo-Beth. a húsos arc visszabámult rá. A Mama felnézett rá.Gyanítottam.Annyira nagyon szégyelltem magam. A lépcsőfordulón. Szeretlek. . teljes egészében ételekből. maga a torzó egy tejesdobozból. Mama. tócsába gyűlve a bábu alatt. a kezek és lábak zöldségből. Tudom. a belepréselt hüvelyk nyomai a szemek. Nem miattam jött. nekitámaszkodva a korlátnak. még mindig a kést szorongatva. hogy végül lecseppenjenek az állkapcsáról. A Mamának volt igaza. a másik.. hogy ez a fattyú ide fog jönni . Kinyitotta az ajtót.. Az Úr kedvéért.Annyira szégyelltem magam .Nagyon erős voltál . melynek tartalma a lábak között spriccelt ki. Azt mondta. Ezúttal nem volt mosoly. Hamburgerből volt a fej. élnem kell. .szólt hátra a Mamának. . És az ágyékból feltörő férfiszimbólum.. . Arcát beletemette egyik kezébe.. ami csak Tommy-Ray keze munkáját dicsérhette.Gondolkodás nélkül átvágtam volna a torkodat.mondta Jo-Beth. És a tietekért. A gyerekkori babák mindig mosolyogtak. . az oldalánál lógott. tudtam.felelte Jo-Beth. .. Én csak egy biztonságos anyaméh voltam a számára. de hidd el. Még száj sem volt. elszakadva a baba látványától.Ó. Mindannyian azok voltunk.Hol hallottál te erről? . Gyerekkorukban bátyja tucatjával készített neki babákat..mondta a Mama. .Te tudtad. melyek mindig híven visszatükrözték kedélyállapotát.A Szüzek Ligája? . Elveszítették Tommy-Ray-t. hogy idővel eljön. . Mama. hogy soha nem lennél képes bántani engem.Akkor is próbálkoznunk kell .. . Most azonban újfajta figurát alkotott. Csak a két lyuk a hamburgeren. egy atyát a babacsaládnak.

Találkahelynek túl sziklás. milyen ő.Tudod. De ő becsapott engem.Ki az ellenséged? . hogy egyszerűen fejezzem ki magam.HÁROM . . Ő és én partnerek voltunk.kérte apját Tommy-Ray.Majd meglátjuk. . mikor próbálsz úgy bánni velem. hogy végigpillantsanak a városon. hogy engedné. melyet csak a helybéli gyerekek ismertek.Kétlem. De én már nem vagyok gyerek. Apa és fia szemtanúk nélkül beszélhettek.kérdezte.Miben utaztunk? . Nem félek semmitől. Hogy pontosabb legyek. Csillag nem ragyogott felettük. és én feltépem a torkát a kedvedért.Ne legyél ilyen szarkasztikus! . . mint egy gyerekkel. . melyet immár számtalanszor hallhatott. A férfinak volt humorérzéke.kérdezte Tommy-Ray. nem is érti mindig a poénjait. .Á! . mielőtt te megszülettél. .Be is fogom. . és amely körbejárva a dombot elvitte őket egy szédületes panorámát kínáló kilátóhelyig.Azt előbb be is kellene bizonyítanod nekem.Nem. Tommy-Ray. . egyre jobban tetszett a fiúnak. a hatalom megszerzésében. Itt álltak meg. . még ha ő. de akik a fáradságos út után megérkeztek ide. én nem vagyok bolond.nevetett fel a Jaff. egy bizonyos hatalom megszerzésében.mondta a Jaff.Az ellenségem még mindig itt van . Hát. a hang. Tommy-Ray végigvezette egy ösvényen. . Ezt hívják a Tudásnak. . és ennek segítségével képes leszek belépni Amerika álmaiba. építkezési teleknek túl bizonytalan volt.Megpróbálsz rám ijeszteni? . Vagy legalábbis megpróbálkozott vele. Tommy-Ray és apja.A neve Fletcher.Mire? Az ellenségedre? Akkor mondd el. .Miben utaztatok? .Most viccelsz? .Mondd meg. . Felhők homályosították el az eget. Tudom. . erről a helyről beláthatták egész Laureltree-t és Windbluff-öt. álom az élőket. Egyszerűen csak fel akarlak készíteni. és az alant elterülő házakban is csak alig pislákolt néhol fény.

Semmi mást nem kell tenned. És én meg is fogom szerezni.. Láthatod. szerelmet vagy halált jelent.Így igaz. Rejtjeleket használva Platón is írt erről. Annyiszor lehetsz ott.kérdezte Tommy-Ray. De van másfajta álom is.. Nem.A szellemünknek van egy óceánja.Igen? . . az igazi misztérium . . Tommy-Ray. mely születést. .De nem úgy. . mely megmagyarázza. . csak el kell aludnod. .. mely minden halandó számára legalább kétszer megmutatkozik élete során.Es a Tudás a kulcs? . Csak a fontosakba. Elsőként a görögök fedezték fel a létezését. ahogyan a mese szövétnéke ismét a hatalmába kerítette. Quiddity-nek hívják . és megpróbálják egyfajta sorrendbe állítani őket.A legtöbb álom mindössze szemfényvesztés. igaz? . Olyan álom.Az űr . .Még több sivatag. a fejünkben. .Nagyon-nagyon . Olyan álom. Az emberek előszedik az emlékeiket. a kezdetnél és a végnél. .. . egy esőerdő.Nem minden álomba. hogy egy kicsit zavaros..Megint talált.. felpillantva az égboltra. végig akarok menni a partján.mondta a Jaff. Néhány darabka sivatag. Mindannyian álmodunk.idebent van. . meg a nagy határ semmi közöttük . . A Jaff hangja fokozatosan elhalkult.És azon az óceánon van egy olyan sziget. mint egy agyzsugorító.Nagyon akarod azt a helyet. . mit jelent a lét. Tommy-Ray.He? . Tudom.vetette közbe Tommy-Ray.Úszni akarok a hullámai közt. hogy azok csak álmok. igaz? Te valahogyan ott is akarsz lenni. ahányszor csak akarsz. .Igen. Ő Atlantisznak nevezte el.Klasszul hangzik. .felelte a Jaff.az egyetlen misztérium . . ahol az igazi mítoszok születnek.magyarázta a Jaff.. . Ugyan mi felfedeznivaló maradt még a külső világból? Nem sok minden.Klassz.Folytasd! Akkor is hallani akarom.De hát most mondtad. igazi felfedező vagyok. amikor csak nekem jólesik.

. ..Igen. Seregem lesz. hogy te vagy Jo-Beth összerakjátok a darabokat. hogy helyettem intézkedj.Ez nagyon hasznos cselekedet lenne.Habár inkább hálásnak kellene lenned neki. hogy Fletcher gyereke megérintette a húgodat. . .mondta a Jaff. Ő most gyenge.Már hogyne számítana.Szeretem benned ezt az egyszerűséget. Meg sem próbálja elhagyni a Grove-ot. .Ez mit jelent? . Még mindig arra várnék.Ismét telitalálat.Miért? . Ami azt illeti. és melyikünk lesz az erősebb.Akkor hát végeznem kell Katz-cal. . De legelőször végeznünk kell az ellenségemmel. Máris van egy ilyenem.A Jaff nevetni kezdett.Számít ez valamit? . melyikünk lesz képes elsőként a felszínre emelkedni. amit Fletcher nem hozhat be. Olyan előnyt szereztem. .Azonkívül nemigen szívelem a napfényt. igaz? .Majd később el is fogunk. De te kint lehetsz. . . .Mit tett? Ágyba vitte? . .Katz? . . . hogy talán elmegyünk valahová.Akkor itt akarsz maradni? Én azt hittem. Fletchert is beteggé tette. előbb mindenképpen felkeresi a saját gyermekét. fiam. mint közvetítőmben. Az maradt csak kérdéses. De amit Katz tett. . ha majd egyszer adódik valami alkalom rá.Te.Gondoskodom róla. nagyon rejtelem nélküli.. teratám. a haldoklók lelkéből. ha szembekerülünk egymással. A dolgok egyensúlyban voltak.. még mindig a föld alatt élnék. Klasszul el fogunk boldogulni. én. Majd hozzátette: . ennyit én is elmondhatok.Ha ő nem lenne. .Nem mutathatom meg mindenkinek csak úgy az arcomat .Persze . A gondolat.Hát nekem se mindegy. és megpróbáljatok kiszabadítani. hogy adódjon. Gondolom. Megbízhatok benned. Az olyan. amíg nem tesz szert valami védelemre. Buddy Vance-é.vágta rá Tommy-Ray vigyorogva.. szinte beteggé tesz.

akik a Központban vásárolgattak.. védtelen embereket. . melynek halott testét az áramlatok hozták fel a felszínre. . Tommy-Ray.Úgy érted. Egyszer majd mesélek neked a helyekről. ő azt szeretné. . Elveszett embereket. Olyan volt.Ez lett egy komédiásból? Nekem egyáltalán nem tűnik mulatságosnak. hogy nem így van. Rémülten. Tommy-Ray a szó szoros értelmében háztartások százaiba elvihette volna apját.Olyan emberé ez. Csakhogy ezúttal az arc is láthatóvá vált. hogy egy kutya. akiket nem oltalmaz a mitológia. Papi! Kérlek! A Jaff fütyült egyet. Az ilyenek szolgáltatják a legjobb alanyt. Elveszett lelkekre.Nem akarod te azt annyira látni.. mely a kertben szétkorbácsolta a lombokat.mondta a Jaff.. és megcsipkedték arcát a sirályok. Őrült embereket. ahonnét a teratámhoz összeszedtem az elveszett lelkeket. emlékszel? Azt mondtam. hogy minden. Ő csak az szeretne lenne. Van hite. haldoklókat? .suttogta áhítattal Tommy-Ray.Kezdhetnéd mindjárt a Mamával. . hogy mire elérte az emberek világát. Szentség nélküli emberekre.Ő nem őrült.mutatott szét. .Fogunk itt ilyeneket találni? . a bőr pedig félig lemálljon a felpuhult húsról.Amikor feljöttünk ide. . Milyen söpredékkel találkoztam. egy szál magában. meztelen emberekre van szükségem. Rémült embereket. mint egy elfeledett mélytengeri lény. volt egy olyan érzésed. aki a halál mezsgyéjén járt . hogy valaki követ bennünket. Nem. de közben tudja.Mutasd meg.. . Hát hazudtam.Hol van? . ott azután ropogósra sütötte a tengeri nap.Végigfuttatta szemét a város panorámáján: De itt? . hallucináció lehetne. A hangra nem messze tőlük a fák között mozogni kezdett valami. ötven szemgödre és tucatnyi szája legyen. És felvértezte magát ellenem. bármilyen idióta egy hit is az övé. Olyanokat. .Mutasd meg! .. amit látott és végigszenvedett.Én ismerek párat. . Emberekhez. . hogy megtöltsék kocsijukat friss gyümölcsökkel és . Hogy micsoda dolgokat láttam. ha képes lett volna olvasni azoknak az elméjében. akikkel nap mint nap összefutott városa utcáin.Úgy értem.Klassz . felfedve a lény jelenlétét.

ezért hát magába zárta a Világvégével kapcsolatos rémálmait. A gondolat. a nap szinte állandóan felmelegítette a levegőt. Sokkal biztonságosabb nem beszélni a hitről. Talán néhanapján beugrottak valamelyik agy-zsugorítóhoz. A rákövetkező évben szülőkké váltak. csak hogy elfeledtessék az űrt. hogy vajon mire való mindez. amikor egy újabb születésnap egy újabb év elteltét jelezte. Nem mindenkinek sikerült elpalástolnia a félelmeit. akkor tüzeket gyújtottak. Tizenhárom éves korában Ted Elizando osztályában egy haladó gondolkodású tanár elejtette azt a megjegyzést. Teden legalább annyira. hogy egy ilyen kérdés ne okozott volna kínos zavart. talán néha elsírták magukat. Ha valaki rákérdezett volna. ha a gyermekeik nem erőltették túlságosan a kérdést. emberekhez. de minden szándékuk és tettük békés lélekre vallott. amiért átvészelték a hideget. mint osztálytársain. és robusztusnak tartották magukat. csak hogy megnyugodjanak. keresztelőket és temetéseket. hogy hisznek valamiben. ahol a tudásszomjuknak kellett volna lakoznia. mint osztálytársait. hogy az ilyen traumákat távol tartsák az életüktől. hogy sok száz évre száműzzék a civilizációt erről a bolygóról. és sokukban már el is pusztult. s akik minden tekintetben kiegyensúlyozottnak és boldognak tartották magukat. úgy tűnt. nehogy kinevessék. biztosan kijelentették volna. hiábavalóságokkal kitöltve életüket. sokkal inkább zaklatta őt. és ha mégsem. mint elegendő. egy biztos állással a háta mögött a Thousand Oaks-ban. A bankban több pénzük volt. és ők pedig pont azért harcoltak egész életükben. Egy éjjel azután. Hát így álltak. A boldog arcok mögött a reménység halálos betegen élt. Nem itt. néhány hónappal a kisbaba. akiknek ugyanolyan makulátlan volt az arcbőre. mint az övé. feleségül vette Lorettát. talán néha felemelték a hangjukat gyermekeiket nevelve. . mint az övé. Csakhogy senki sem kérdezte őket. és nem most. Eseménytől eseményig éltek árnyalatnyi borzongásban. kivéve az esküvőket. és akkor is csak érintőlegesen foglalkozva a témával. Kamaszkorára gyakorlatilag megfeledkezett korábbi félelmeiről. Az önbecsapás működött. hogy a szuperhatalmaknak elegendő nukleáris fegyvere van ahhoz. Huszonegy éves korában.tápértékkel teli gabonapelyhekkel. vagy az azt inspiráló szentségekről. Túlságosan benne jártak már az évszázadban ahhoz. megkönnyebbülten fellélegezve. ugyanolyan tisztakék a szeme. Dawn.

az íróasztalnál ülve is egyre több jelét látta a közelgő iszonyatnak. mielőtt visszament volna lefeküdni. aki immár nem ismeri az otthont. A munkanap kellős közepén. a bőre elfeketedik. hogy teste elszenesedik a karjai között. egyszeriben egy gombafelhő vakító fénycsóvájává lett. Rémülten kapta fel a gyereket. amikor az sírni kezdett. volt Ted egyik kedvence: szabad bejárást engedett neki a boltba (egy-két alkalommal ő is felügyelt rá. egyre nehezebbnek találta. megpróbálva csitítgatni. amikor látta. ahogyan mindig is szeretett szunyókálni. miután az orvosi konszenzus szerint a teljes gyógyulásra leginkább családja körében lenne reménye. megtörve az asztal lapján. Több mint egy órán át figyelte szuszogását. akik hasonlóan hozzá. végtagjai füstölgő csonkokká válnak. Az éjszakáról éjszakára rátörő rémálom lassan megfosztotta erejétől. rosszak voltak képmutatásban. Az étkezőben talált rá. mintha távoli sikolyokat hordott volna füleihez. és egy olyan ember auráját árasztotta. habár soha nem lett . a végső tűzről szóló lidércnyomás visszatért. egy kisállat-kereskedésben dolgozott a Központban. őrt állva Dawn kiságya mellett. hogy az álmait elrabló szörnyűségek ne vegyék át a hatalmat mindennapjai felett is. és megrebegtette felé hosszú szempilláit. Mostanában már csak nagyon kevesen látogatták Ted-et. hogy állatot vigyen a házba. Ez az eseménysor attól kezdve szinte minden éjjel megismétlődött.születése után. majd visszatért a Grove-be. kibékíthetetlen ellentétre hivatkozva. meghallotta a közeledő rakétákat. akit hagyott a földre zuhanni. csak a borotva élét. olyan állásban. amikor Tednek el kellett ugrania valahová). Egy évre rá Loretta válókeresetet adott be. A levegő mozgása. hogy megnézze kislányát. Boldog volt állatai között. Amikor meglátta a papit a kiságya mellett. A panaszos hang felkeltette Lorettát. Teljes mélységében ismerte Ted történetét. Négy éve. A kisbaba néha átfordult álmában. Ted verítékezve és minden tagjában reszketve kelt fel. Azután egy éjjel. mely könyörületes módon kevés követelményt támasztott vele szemben. játszhatott a kutyákkal és a kígyókkal. Tommy-Ray. A virrasztás azonban így is megviselte Ted-et. bármilyen balzsamos fuvallat is volt. mindig elmosolyodott. míg lassan előre kiszámítható rituálévá nem nemesedett. A tavaszi nap. hason fekve kiságyában. a férfi a rettenettől némán meredt lányára. Ted egy hónapra kórházba került. ahogy a gyerek gyámság alá helyezését is. A válást meg is ítélték. A kisbaba mélyen aludt. aki azonnal férje után nézett. akinek anyja nem engedte meg. idegösszeomlása óta.

A nedvek cseppjei a gravitációval dacolva függtek a levegőben Ted szeme előtt. Szegény Ted. Most már formát is kezdett magára önteni: Ted személyes lidércnyomásának első.Valami. Olyan volt. ingét. . ..Nem akarsz találkozni vele? . kezét nyújtva Ted felé. .Hoztam neked valakit. míg végül az anyag. a hibásan illeszkedő szemeket. ott nem lebegett előttük. Soha azelőtt nem látogatta meg például az otthonában.. ami nélkül sokkal boldogabb leszel.Jó hírek? . Tommy-Rayt teljesen megigézte a látvány. mintha mindjárt kidobná a taccsot. hogy akar . hogy egyesüljön a tömeggel. . Most mégis lopva utat talált hozzá. . Látva a hatalmat. egyre nagyobb cseppeket formálva. figyelmet követelt. Nem jöhetsz be csak úgy. .A fiam barátai az én barátaim is. én. kinyújtva karját Ted felé. .csűrte-csavarta a szót a Jaff. Bőre pórusain át a test belső nedvei bugyogtak elő. mint egy betegesen szürke. csúnya időkben sem ért meg ilyet. mosolygott. és rajtad kívül senkivel sem tudom megosztani. amit te úgysem akarsz . És a folyadék még mindig áramolt a Jaff parancsára.szólt a Jaff. állott sajt. ahogyan most tette. ennek nagyon örülök. hogy elvidd valamim. Beszélt. Tommy-Ray. mint egyfajta groteszk mágia. ha találkoznál.Késő van. Tommy-Ray lenyűgözve figyelte.Hát. hogy megürüsödve. Ted.vágta rá a Jaff.A papám. . vázlatos képét. egyesülve egymással. Tommy-Ray? Ez az én házam.Mi folyik itt. és a férfi olyan hangokat kezdett hallatni. . Figyelj. . De semmi sem jött. Tommy-Ray elvigyorodott a láttára: látva a reszkető lábakat. előlépve az árnyékból. Még a régi. Teddy rémülten lépett vissza a házba. amit Tommy-Ray az apjaként mutatott be neki. . nagyon jó hírem van. Valakit.Akarok tőled valamit . átáztatva annak nadrágját. ahogyan Ted szemei forogni kezdtek üregükben. Ez egy teljesen másféle lidércnyomás volt.Hát persze. nem csoda. hogy egy ilyen gyerekkel a bensőjében . legalábbis nem a torkából.a férfi barátja. egy anyagot formálva hagyják el gazdájukat. .Ez nem várhat. Hazajött.Olyasmi.Tényleg? Hát. akivel szeretném.

ahogy az éj a végéhez közeledett: .Most hová menjünk? .Nem.Alig várom már. . fiú. amit aznap éjjel tettek.Mondd. hűvös helyet. És nevetve elvezette falkáját a sötét éjszakába. Ha nagyon rád mászik. igaz? . és a bestiárium minden alkalommal újabb elveszett lélekkel gazdagodott. Neked haza kell menned. Látjuk még egymást. miközben beszélt.Nem akarok menni . mentegetőzz. . hogy nem emlékszel semmire.Tudom .Persze.ódzkodott Tommy-Ray. .Előcsalogatni őket. . . Ahogyan a Jaff is mondta. . az izomköteget masszírozva. . Tommy-Ray szélesen elmosolyodott. .Igen. hogy a Grove.De nem akarhatjuk. Keresek valami árnyékos.De miért? .jelentette ki elégedetten.mondta a Jaff. Nagyon tetszik. és Tommy-Ray vállára tette kezét. hogy a keresésedre induljanak. amiknek még nem jött el a maguk ideje. minden olyan. de egyéb tekintetben mindegyiket egyedi kreációnak lehetett tekinteni. sokkal jobb lesz neki nélküle. enyhén hüllőszerű lények voltak.Ismerek néhányat. Csak olyan dolgokat fedeznének fel. . Ahogyan minden tudás az. De mégis egyfajta visszhangja. Ez volt az első a számtalan látogatásból. Nyugodj meg. mint volt. . hogy fordul fel fenekestül a Grove. . . Nem gondolod? .nem tudott soha lazítani.És mikor fog eljönni? .És mit mondok Jo-Beth-nek? . A Jaff egyre inkább belemelegedett.Akarod látni.Pihenésre van szükségem.Mert azt akarom. Mindannyian fakó. ez még nem a Tudás. azt higgye. . A Jaff felnevetett.Ehhez is tudás kell .Nem esett messze az alma a fájától . amikor ma reggel felébred.mondta.

Ha bűnbánó. az égen nyoma sem volt kékségnek. Knapp ránézett az órájára. Miután lezuhanyozott és megborotválkozott. Ha elutasító lesz vele szemben. akkor ő erőszakos. még nem. ha találkozik Jo-Beth-szel. egyszerűen csak alaposan megizzasztotta. amikor a levegőben még reményteli ígéretek lebegtek. volt Howie első gondolata. Egyenesen a könyvesboltba ment. Egy kevéske közös akarással a Butrick's Steak House-tól folytathatják az életüket. Elsétált az ablakhoz . őt nem számítva. és hogy késésben van. hogy bármilyen kísérlet a részéről a beszédre reménytelen hebegésbe fulladna. akkor ő megbocsátó. Egyfajta asztrál-hiba folytán. és elindult a Központba. teljesen üres volt. hogy életet leheljen szervezetébe. ha majd a lány hangulatára próbál reagálni.csak a legszükségesebb minimumot. vagy egyáltalán semmit nem használt a tekintetben. hogy közös álmuk . A torna keveset. Lois .a köztük feszülő eltéphetetlen érzelmi kötelék miatt a közös álom tényét gond nélkül képes volt elfogadni . Ha volt is valamiféle magyarázat arra.mondta neki. majd megkérdezte. hogy megnyugtassa lelkiismeretét. A bolt. Semmit sem tehettek ez ellen: legjobb lesz az egészet elfelejteni.NÉGY Álmaim hölgye tévedett. melyet egyikük sem értett vagy érdemelt. Barátságosan rámosolygott. felöltözött.Megvárom . hogy nem fogja céljaitól eltéríteni egy asszony jókedélyének hiánya. amint felébredt: a nap még Kalifornia államban sem süt mindennap. azt az órákig tartó önmarcangolás sem tudta felszínre hozni. hogy nem. Szolgalelkűen végrehajtotta a gyakorlatsort . hellózott. egy gallyra ment telepatikus kapcsoló jóvoltából hirtelen egy olyan lidércnyomásra változott. Sokkal jobb. majd fagyosan közölte. Korábbi tapasztalataiból nagyon is jól tudta. Knapp . hogy a tegnapi csorbáját kiköszörüljék.Mrs. amint kinyitja a száját. ahogyan felhúzta a redőnyöket. Mrs. Lomha hajnal lopakodott a szobába.állt a pult mögött. Végül arra a következtetésre jutott. Csak az számít. melyekre szüksége lesz. hogy Jo-Beth megérkezett-e már.valahogyan. . ami velük történt a motelben. elszántan rá. Még nem fogalmazta meg magában a jóvátétel ígéretének szavait.

ahol a víziói támadtak. állhatatosan kerülve Howie tekintetét beszéd közben. árja hősnek tűnt: magas. A borító képén egy férfi térdepelt vakító fényözönben. fényképekkel otthonáról. Volt közöttük egy képeskönyv a vallásalapító Joseph Smith életéről is. horgas orrú. Tonga-Loa. vagy bármi más néven neveztessék is -. hogy ez szemenszedett hazugság. amikor neki megfelel. hogy ma be sem fog jönni . vagy valamelyik leányvállalata adta ki.folytatta Mrs. nevemen nevezve. az Úr evilági városának felépítéséről és a baptizmus jelentőségéről. . Howie átlépett a következő polchoz. Ezúttal már valódi nevén is neveztetik: Jézus Krisztusnak. Howie felnézett a szövegből: . hogy megünnepelje a millenniumot. az óceáni nap istene Polinéziában. lelkesítő zsoltárok a családok számára.. Nem vette fel senki. kiknek fénye és dicsősége leírhatatlan volt. vagy egy szexuáltechnikai kézikönyvet.Kár . Ha tényleg használta a telefont.a Mormon Egyház publikálta. A vékony könyvet . Az előtte fekvő könyvek mindegyike vallásos témájú volt. Howie tudta. sápadt bőrű.Felhívtam Jo-Beth házát. De minél tovább pásztázta a könyvek sorait. kék szemű férfiszépségnek. Voltak könyvek az imádságról. a harsány ajánlás szerint a lapok a Kor Legnagyobb Üzenetét tartalmazták. Talán néhány szerelmes verset. Akkor dolgozik.alig volt több egy brosúránál . mindig tökéletes. nem igazán bízva az asszonyban. könnyen emészthető paragrafusaival és ábrázolásokkal az ősi Amerika Nagy Fehér Istenéről. állította az értekezés. és a szent ligetről. visszatért Amerikába. hátha ott olyan könyvet talál. amiért elkésett: nem volt semmi kötetlenség a . ami jobban illeszkedik hangulatához. Egyikük szólott hozzám.. annál világosabb lett a számára. bármilyen alakban jelent is meg az Úr . és egyidejűleg figyelhette Jo-Beth érkezését is.legközelebb eső állványhoz. Az egyik darab különösen felkeltette a figyelmét: A Megváltó története. nagyon halkan tette. .Az is lehet. . ahol böngészhetett a könyvek között. Illa-Tici. Knapp. Éppen tegnap hallotta.Quetzalcoatl Mexikóban. testes. strapabíró kötetek Zimnek. Kukulean.Meglehetősen kötetlen munkaidőben állapodtunk meg. hogy a boltban valamennyi könyvet ugyanaz a kiadó. A festmények alapján ítélve. és azt monda. felettem a levegőben. Most. A képet kísérő szöveg felkeltette Howie érdeklődését: Két személyt láttam. hogyan korholja Jo-Beth-t.mondta. Biztosan el kellett mennie valahová.

munkaidejében. Azonban Mrs. Knapp, az igaz keresztyén, úgy tűnt, mindenre elszánt, csak hogy a bolton kívül tudja végre. Lehet, hogy rajtakapta, amint önelégülten vigyorgott a szent szövegek felett. - Semmi értelme sincs, hogy itt várakozzon - ment tovább a nő. - Egész nap itt ácsoroghat. - Nem riasztom el a vevőit, vagy ilyesmi, igaz? - kérdezte Howie, hogy végre egyenes mederbe terelje a beszélgetést. - Nem - válaszolta a hölgy, örömtelen, apró mosollyal. - Nem is állítottam, hogy ilyet tesz. A fiú közeledni kezdett a pulthoz. A nő önkéntelen mozdulattal hátrébb lépett, mintha félne tőle. - Akkor, egészen pontosan, mi a baja velem? - kérdezte tőle egyre türelmetlenebbül, nehezen őrizve meg udvarias hangnemét. - Mi van bennem, amit ennyire utál? A dezodorom? A hajam? A nő újra megpróbálkozott egy ideges mosollyal, de elszánt képmutatása ellenére sem futotta többre egy apró rángásnál. - Nem én vagyok az Ördög - mondta Howie. - Nem azért jöttem ide, hogy bárkinek is bántódása essék. A nő nem válaszolt. - Én itt... itt... itt születtem - folytatta. - Palomo Grove-ban. - Tudom. Nocsak, nocsak, gondolta Howie, micsoda felismerés. - És mi mást tud még rólam? - kérdezte kedveskedve. A nő szemei az ajtó felé rebbentek, és Howie tudta, hogy éppen most rebeg el egy néma imát a Nagy Fehér Istennek, hogy nyisson már be végre valaki, és szabadítsa meg ettől az átkozott gyerektől és az ő kérdéseitől. Sem Isten, sem egy vevő nem tette meg neki ezt a szívességet. - Mit tud még rólam? - kérdezte újra Howie. - Nem lehet az ennyire rossz dolog... vagy igen? Lois Knapp apró vállrándítással felelt: - Nem hiszem... - Hát akkor, rajta! - Ismertem az édesanyját - kezdte, majd el is hallgatott, hátha ennyivel kielégítette a fiú kíváncsiságát. Howie nem válaszolt, úgyhogy neki kellett kitöltenie a vészterhes csendet a további információkkal. - Nem ismertem persze valami túl jól - folytatta. - Egy kicsit fiatalabb volt nálam. De akkoriban még mindenki ismert mindenkit. Oly régen történt. Azután, amikor a baleset történt...

- Így is... is... mondhatjuk - mondta neki Howie. - Mondhatjuk? - Maga balesetnek hívja, de... de... nemi erőszak volt, ugye? A nő tekintete elárulta, hogy soha nem gondolta volna, hogy egy ilyen szót (vagy bármi hasonló obszcén dolgot) hallhat ebben a boltban. - Nem emlékszem - vágta rá védekezően. - És még ha így is volna... (Itt megállt, vett egy mély lélegzetet, és új vágányra terelte a beszélgetést.) Miért nem megy vissza oda, ahonnan jött? - kérdezte. - De hiszen visszajöttem - szólt elutasítólag. - Ez a szülővárosom. - Nem így értettem. (A nő végre engedte, hogy méltatlankodása a felszínre kerüljön.) - Tudja, hogyan néznek ki a dolgok? Maga visszajött ide, és ugyanakkor Mr. Vance meghalt. - Mi a franc közöm van nekem ahhoz? - akarta tudni Howie. Fikarcnyi figyelmet sem fordított ugyan az elmúlt huszonnégy óra híreire, de annyit tudott, hogy a komikus holttestének felkutatása, aminek az előző nap tanúja volt, valami óriási tragédiába torkollott. Amit nem értett, az a kapcsolattársítás volt. - Én nem öltem meg Buddy Vance-t. És abban is biztos lehet, hogy nem az anyám tette. Lois, miután láthatóan lemondott a misztikus hírhozó funkciójáról, a további részleteket a rébuszokat feladva a lehető legnagyobb egyszerűséggel és gyorsasággal teregette ki előtte, csak hogy mielőbb túl legyenek már az egészen. - A hely, ahol az édesanyját megerőszakolták - magyarázta, - ugyanaz a hely, ahol Mr. Vance halálra zúzta magát. - Ugyanaz a hely? - Igen - jött a válasz. - Most mondom, hogy ugyanaz. Nem fogok kimenni, hogy megmutassam magának. Épp elég gonoszság van anélkül is e világon, hogy keresnünk kellene a bajt. - És maga azt hiszi, hogy ehhez nekem is van valami közöm? - Én nem mondtam ilyet. - Nem. De... de... ezt... ezt gondolta. - Most, hogy így kérdi: igen, ezt. - És azért szeretné, ha mielőbb elmennék a boltjából, hogy ne terjesszem tovább a befolyásomat. - Igen - válaszolt a nő röviden. - Ezért.

Howie bólintott: - Oké - mondta. - Elmegyek. De csak akkor, ha megígéri nekem, hogy elmondja Jo-Beth-nek, itt jártam. Mrs. Knapp arca kelletlen grimaszra húzódott. De a tőle való félelem olyan hatalmat adott a fiú kezébe, amit egyszerűen muszáj volt élveznie. - Nem nagy kérés, igaz? - kérdezte. - Nem fog neki hazudni, ugye? - Nem. - Akkor elmondja neki. - Igen. - Megesküszik Amerika Nagy Fehér Istenére? - kérdezte Howie. - Mi is a neve... Quetzalcoatl? (A nő arcán teljes tanácstalanság tükröződött.) Sebaj - szólt oda neki -, elmegyek. És bocsánat, amiért megzavartam a reggeli csúcsot. Otthagyva a halálra rémült hölgyet kilépett a szabad levegőre. A húsz perc alatt, amit a boltban töltött, a felhőréteg felszakadozott, és lyukain keresztül tűzött a nap, megvilágítva a Dombot. Néhány perc múlva a Központ halandóira, mint amilyen ő is, ráveti sugárzó tekintetét. Álmai hölgyének végül mégiscsak igaza volt.

ÖT
Grillo a telefon hangjára ébredt; kinyújtotta karját, és leverte vele a félig telt pezsgőspoharat - a múlt éjszaka utolsó, részegen elmondott tósztja: Buddyra, aki eltávozott, de sohasem felejtjük -, majd átkozódva felvette a kagylót, és a fülére tette. - Halló? - mordult bele. - Felkeltettelek? - Tesla? - Egyszerűen imádom, ha egy férfi emlékszik a nevemre - felelte a lány. - Mennyi az idő? - Késő. Már régen dolgoznod kellene. Azt akarom, hogy lepasszold az összes munkádat Abernethynek, mire odaérek. - Mit mondasz? Idejössz? - Tartozol egy vacsival, a Vance-féle pletykákért - mondta a lány Úgyhogy keress valami jó drága helyet. - És mikorra tervezed, hogy ideérsz? - érdeklődött Grillo. - Ó, azt még nem tudom. Olyan... - A mondat közepén a férfi visszatette a kagylót a helyére, és a telefonra vigyorgott, ahogyan elképzelte a vonal túlsó végén káromkodó lányt. A mosoly mindjárt lefagyott az ajkáról, ahogy felállt. A halántéka ütemesen lüktetni kezdett; ha azt a fél pohár pezsgőt is megitta volna, aligha lenne képes rá, hogy felálljon. Bepötyögte a szobapincér számát, hogy rendeljen egy kávét. - És valami gyümölcslevet nem óhajt hozzá, uram? - kérdezte a hang a konyhából. - Nem. Csak a kávét. - Tojást, croissant-t... - Jesszusom, ne. Semmi tojást. Semmi mást, csak a kávét. Hogy leüljön újságcikket írni, majdnem olyan visszataszító gondolat volt, mint a reggelizésé. Úgy döntött, hogy inkább felveszi a kapcsolatot a nővel a Vance házból, Ellen Nguyennel, akinek a címe, telefonszám nélkül, még mindig ott lapult a zsebében.

Jelentős mennyiségű kávé bevitele után a szervezete felpezsdült annyira, hogy autóba ülhessen, és elvezessen Deerdellig. A ház, amire hosszas keresés után ráakadt, erőteljes kontrasztot alkotott a nő munkahelyével. Kicsi volt, jelentéktelen, és alaposan ráfért volna egy tatarozás. Grillónak megvoltak a maga kételyei az előtte álló beszélgetést illetően: az elégedetlen alkalmazott mindenféle mocskot szokott dobálni volt munkaadójára. Némely múltbeli alkalommal az ilyen kapcsolatok gyümölcsözőnek bizonyultak, de általában inkább csak rosszindulatú szóbeszédeik elterjesztését várták tőle az informátorok. Ez esetben Grillo hajlamos volt a legjobbakat feltételezni. Azért volt, mert a nő nyílt arcvonásai olyan sebezhetőségről tanúskodtak, miközben beinvitálta a házba, és megkínálta egy újabb főzet kávéval; vagy mert valahányszor a szomszédos szobában fekvő gyereke magához hívta - elkapta az influenzát, magyarázta -, majd visszatért a babusgatásából, ugyanott vette fel a történet szálát, ahol előtte elejtette; vagy egyszerűen csak azért, mert a történet, amit kiteregetett, nem csak Buddy becsületén ejtett foltot, de a sajátján is? Talán ez utóbbi volt, ami minden kétséget kizáróan meggyőzte arról, hogy hiteles forrással hozta össze a sors. A sztori, amit elmesélt, demokratikus alapelvek szerint feketített be egyaránt mindenkit. - Az ágyasa voltam - fejtegette a nő. - Majdnem öt évig. Még amikor Rochelle is ott volt a házban - ami természetesen nem tartott sokáig -, akkor is megtaláltuk a módját, hogy együtt legyünk. Gyakran. Azt hiszem, mindvégig tudott róla. Ezért ragadta meg az első alkalmat, hogy megszabaduljon tőlem. - Ezek szerint már nem áll alkalmazásban nála? - Nem. Csak az ürügyre várt, amivel eltávolíthat, és maga szállította neki. - Én? - kérdezte Grillo. - Hogyan? - Azt mondta, hogy flörtöltem magával. Jellemző, hogy milyen indokot talált ki. (A szóváltás során Grillo nem első ízben hallotta ki ezt a mély érzelmességét - jelen esetben a megvetést - a nő passzív viselkedése mögé rejtőzve.) - Mindenkit a saját mércéjével mért - folytatta - És maga is tudja, milyen mérce az. - Nem - felelte Grillo őszintén. - Én nem tudom. Ellen csodálkozva pillantott rá: - Várjon - mondta neki. - Nem akarom, hogy Philip is hallja ezeket.

Tudja: emberekkel. hogy mindenki megtudja. Épp elég undorító dologgal fog még találkozni. hogy Grillo kimentse magát az egocentrikusok köréből. vagy hogy kurva? . hogy is mondjam?. Részben ezért is vette el. hogy kiteszem mindennek.. pedig még csak egy éve jár iskolába. . elsuttogott pár szót.Szóval. Tudja. Buddyval kapcsolatban csak annyi volt . hogy meghalt. Olyan gyönyörű nő. amit Grillo nem hallhatott. ott. hogy valaki megtudja mindezeket. Már úgy értem.Én ajánlkoztam. Még mindig nem tettem túl magam a tényen. . hogy az egész világ a férfiak körül forog. . . . amit nem akartam. Én is elkövetem ugyanezt a hibát Philippel. akik becsapják és átverik.Miről? A szokásairól. ártatlannak. igen . . még ha csak egy kis időre is. A dolgok a szexben. azok bizony ott várnak mindannyiunkra.És gondolom.Ó. Megint az a megvetés.Nos. Én voltam az.Mindkettőről. Azt akarom.Van egy meglehetősen drága szenvedélye .Nagyon. Mr.hangsúlyozta a nő. . . persze. volt.Akartam. Valójában azt akarom. Biztosan más módja is lett volna rá. azt hiszem.Micsoda? . mielőtt folytatta volna a mesélést.Igen. A dolgok a politikában. Mielőtt Buddy elvette volna. .. Hiába látom világosan. Rochelle-nél tartottunk.Biztos vagyok benne.Rendkívül nehéz feladat lehet beszélni ezekről.) . maga is szerette őt? .Nem is tudom. mit teszek.Undorító dologgal? .Buddy tudott erről. nem igaz? . Akit annyi év után is igazán szeretett.felelte a nő lágyan.Jól hallotta? Miért van ennyire meglepve? . Igen.Magukat mind úgy nevelték. van egy nagy adag perverzitás Buddyban.válaszolta Grillo -. ártatlannak lenni. alig valamivel az elvesztése után.válaszolta erre Ellen. .Ó. Önző ember volt. de hát melyik férfi nem az? (Nem hagyott rá időt. .Felállt és bement fia hálószobájába. igaz? . egyszerű a képlet. Grillo. majd becsukta az ajtót maga mögött. amikor feleségül vette? . . igen . hogy megkeressen száz dezsőt. kurva volt. nem? . .Máris túl sok olyan szót megtanult. undorral vegyítve. Sajnálom. hogy legyen esélye. akit szeretett.

és felvette az egyiket: . .Sokkal jobban.Magát kellett volna elvennie . türelmetlen éllel. és benyitott a fiú szobájába. és szétszóródott a szőnyegen. melyek közül számtalan lecsúszott az ágy oldalán. és rá akarta venni az egyik társaságot. . .ajánlkozott Grillo. Es persze mindent tudni akartak a magánéletéről. .válaszolt komoran Philip. igaz? . .kérdezte a fiútól.Ki ez? .a különbség.mondta Grillo. . Ő volt Amerika egyik legkedveltebb embere. . mi van vele. szemével egyfolytában anyját keresve annak háta mögött. . A rajzok. ha elmarad. hogy legalábbis egy ideig a világ tényleg körülötte forgott.Majd én bemegyek . hogy elvegyen egy olyan nőt.Megnézem. A fiú.Jobban járt volna .A gondolat olyan érzelmi reakciót váltott ki nála. mindenki fejből fújta a poénjait.Te vagy Philip. . Patakzani kezdtek a könnyei. Ellen az ajkára szorította kezét. Nem rejtette véka alá Grillóval kapcsolatos gyanakvását.Egy perc. hogy elvágja a zokogást. miközben az kézfejével törölgette a könnyeket a szeméből. Mindenki ismerte az arcát..jött a válasz. A sarokba állított tévé is be volt kapcsolva. és itt lesz .Philipnek hívják? . . és némán pergette a rajzfilmeket. Ugyanebben a pillanatban a fiú megszólalt a hálószobában. . .Hát nem furcsa? Különösen akkor. Buddyban volt egy jó adag perverzitás.válaszolt a nő. Grillo otthagyta a nőt.jegyezte meg Ellen. mind ugyanazt a gumóforma karaktert ábrázolták. hogy újítsák fel a show-t? De hát. ne aggódjon.A Lufiember .. Néhány évig. mely a történetben elfoglalt helyének ismeretében gyanús lett volna. az ágyon ült. amikor rendet akart tenni az életében.Van valami neve is? . Ez nála sokszor nyilvánult meg önpusztításban.tudakolta a fiú.Lufiember .És mégis vállalta a kockázatot. Grillónak hívnak. az ágy felé közeledve.Szia. krétáival és telifirkált papírlapjaival. ahogyan mondtam. . Grillo letérdelt.Hol van a Mami? .Igen . szinte oda sem figyelve. körülvéve széjjelszórt játékaival. mint Rochelle? . .nyugtatta meg Grillo. aki látványosan megörökölte anyja arcának ünnepélyes szimmetriáját.

higgye el.kérdezte Grillo.Ahogy mondtam.válaszolta Philip.Hát akkor honnan? . .köszönt el.A hotelben megtalál.Ha felkészült rá. a sokszínű...hallotta meg Grillo Ellen hangját. . az csak egy része az igazságnak. még nem vagy. aki szemrehányó pillantásokat vetett Grillóra. hogy elmondjam. ami felkeltette a kíváncsiságát. hogy megmutattad nekem a Lufiembert .Talán majd felhívom.Harap is? . készséggel meghallgatom .. . Akármit mondok is el. Soha többé. hogy nem. de erőfeszítése szemmel láthatóan nem győzte meg fiát. A Coney Eye falait benépesítő bazári kollekció . . . . .Mostanában nagyon beteg voltál.Nem. minden bizonnyal rejtelmesebb volt maga az élet. . Grillót.. Valóban Buddy Vance állt a történtek középpontjában. . hanem folytatta munkáját. Grillo felállt.A tévéből való? .Ne menjen túl közel hozzá! . Jóllehet halála kellőképpen rejtelmes és tragikus volt.. igaz? . De még nem készültem fel rá.mondta Grillo. ami megelőzte.De már jól vagyok. és visszahelyezte a portrét a többi közé.Nem. .Köszi.mondta Ellen. Elég sok olyan dolgot tapasztalt eddig is. hihetetlen figurát tanulmányozva. . Maradj csak az ágyban.Ne légy ilyen udvariatlan . Ez a végszó visszhangzott Grillo fejében. Van itt még sok minden más is. A nő megpróbálta ugyan elrejteni könnyeit. . mégis mennyire igaz.Csak téged .mondta Ellen Grillónak..ez nem a teljes történet.És barátságos? A fiú megrázta a fejét. egy újabb skarlátszínű lény színezését. miközben visszahajtott a Grove-on át a hotelbe. Az is lehet.A fejemből . amíg kikísérem Mr. Átpillantott a válla felett. . nem? A legfontosabb részlet maga Buddy. . Philip nem válaszolt. és őt már nem írhatja meg.jött a válasz. Meglehetősen szimpla észrevétel. amint kiértek a gyerek hallótávolságából .

Hotchkisstól. aki még mindig szereti.(Amerika Igazi Művészete). Nem is az a kérdés. hogy őszintén és helyénvaló módon mesélje el a sztorit. és most Ellentől. hogy megírja-e. A háta sajogni kezdett munka közben. Még a rendkívüli módon abszurd halál. mint utolsó poén nélkül is lebilincselő egy történet. A legelső tennivaló: össze kell raknia a tényeket. a mocskot a méltósággal szemben. nem vicc. amint visszaért a hotelbe. hanem az. Rochelle-től. hogy ha a Lufiember nem is. hogy. de teremtőjének influenzája minden bizonnyal beléje mart. Csak ekkor. Ezért fontos. amiket az elmúlt huszonnégy órában hallott. hogy hogyan? Abernethy nézetei a kérdést illetően teljesen egyértelműek. és ne csak hozzáadja a saját hangját a zűrzavarhoz. mellyel senkinek nem tesz jót. és valószínűleg soha nem is szerette. míg nem végzett a huszonegynéhány. Csakhogy a titkok magában a Grove-ban lappangtak. . és a láz első hulláma izzadtságcseppeket rajzolt a homlokára. Előnyben kell részesíteni a feltételezést a ténnyel. Neki is látott. felszálljanak az égbe. előállítva egy kiinduló vázlatot a Buddy Vance-sztoriról. miközben tagjait kinyújtóztatva felállt. Ő észre sem vette a jeleket legalábbis addig nem. amint felszínre törtek Buddy Vance sírjából. Grillo is láthatta őket. Teslától. az erkölcsös szerető. a hotelszoba parányi íróasztala fölé görnyedve. a szajhából lett feleség. aki viszont nem szereti. döbbent rá. kereszthivatkozásokkal ellátott papírlappal.

biztonságos társaságét. mikor a napjait egy teljesen átszellemült asszony társaságában tölti. a társalgás más megvilágításba helyezte az előtte álló kihívást.HAT 1. egy olyan boltban. Mrs. McGuire azonban tudta. . feltehetőleg Joyce McGuire-tól. .mondta neki. Mint kiderült. Bármennyire is nehéz volt Lois Knappal értelmesen szót váltani. és némiképp tépelődő egyén benyomását keltette bennük. Valahogyan meg kell győznie Jo-Beth-t arról. hogy felkiabáljon a leredőnyözött ablakokra. hogy itt legyen .Nem akarjuk. Először még azt sem sikerült elérnie. . Ő is csak Lois Knapp szavait szajkózta. . hogy a bejárati ajtó megnyíljon előtte. aki válaszolhatna a hívásra. csak mormon irodalomból. Dadogása és szemüvege megbízható. ösztönösen megérezve. itt van.a Sátán műveként. miért reagálta le a lány a kettejük közti kapcsolatot . mégsem volt olyan egyszerű kifejtenie meggyőzőerejét. mire ő gyorsan az ajtó elé pattant. Miközben felmászott a Központtól Jo-Beth házáig. hogy a látszat csal. Nem lehet ez akkora feladat.Csak néhány percet kérek . hogy igenis van odabenn valaki. hogy válthatna-e egy szót a lányával. Howie általában sikert aratott az anyukáknál. ha nem bánja. De nem akarja látni magát.felelte Howie.különösen azt a motelbéli borzalmas álmot .Menjen haza! Hagyjon minket békén! . hogy megkérdezze az ajtórésen át rá bámuló nőtől. Öt teljes percen át dörömbölt és csengetett. ha nem így tesz. .Igen. Kisebbfajta csoda lett volna.Ezt az ő szájából szeretném hallani. Csak amikor hátrébb lépett az utcára. mely a padlótól a mennyezetig másból sem áll ki. és hogy semmi démon nem bujkál a testében. akkor hallotta meg a biztonsági lánc csörgését. hogy kettejük kapcsolata nem Isten vagy ember elleni vétek.Jo-Beth itthon van. igaz? . Howie számára a napnál is világosabb lett.

hogy újra elbukjon.Igazán? .tudakolta Howie. . .Nem. Néhány pillanatig csak állt.Mondd meg neki! . .Francba . de Jo-Beth is hallatta hangját az egyre terebélyesedő kórusban. a csukott ajtóra meredve.mondta lágyan Jo-Beth. mint egy bolond. Még mielőtt elfordult volna az ajtótól. .kérdezte Mrs.. még nem ért véget. mégis látta Jo-Beth-t.Muszáj beszélnem veled..Senki sem okol érte. McGuire. teljesen eltűnt a hangjából. ott volt az a pont. Ettől arca csak még hamuszürkébbnek tűnt. az ádázság. már el is tervezte. . De meg kell értened. .sikerült kimondania.V. Howie. a nappali végében. McGuire. ha most elmész..Nincs értelme. McGuire küldte el pakolni. és nekiindult volna az utcának. hogy ami velem és a te édesanyáddal is történt. hanem az anyja. amivel fogadta. . . mi lesz a legközelebbi állomás. Nemcsak Mrs.és elkezdte becsukni az orra előtt az ajtót. attól tartok.. ezúttal hiba nélkül. de mielőtt kinyöghette volna. .Miféle dolgok? . nem értem . öt centire az orrától.Az lesz a legjobb. napfényben fürdött a lépcső.kérdezte Howie. Ahelyett. . Sötét volt odabent a házban. édesanyja és egy komédiás tragédiája közös nevezőre talált. ha nem mégy el. . Ennél átfogóbb vereséget el sem tudott volna képzelni.Talán jobb is így . a Grove túlsó felén.Jo-Beth? . . Egyedül a szeme tükrözte vissza a külvilág fényét.Ez veszélyes mindannyiunk számára. hogy várjon.Beszélhetnénk? . . Borzalmas dolgok fognak történni velünk. .. mintha temetésre készülődne..utasította az anyja.jött a válasz. Azonnal . Soha többé nem szabad idejönnöd. hogy tett volna még egy erőtlen kísérletet. már csak a fa erezetét bámulhatta.Nem lett volna szabad idejönnöd . ahogyan a félhomályban áll. Valahol az erdőben. Nem a lány válaszolta meg a kérdést. miközben annak túlsó felén a reteszek és láncok ismét a helyükre kerültek. v.. Halott volt a levegő kettejük közt.mondta az asszony.felelte Howie. . Fekete ruhában volt.Nem a te hibád . v. . . ahol Mrs.kezdte Howie. inkább hagyta a dolgokat.Nem értek az egészből egy szót sem. Hangja alig jutott ki a ház belső teréből. és legnagyobb meglepetésére kinyitotta az ajtót.

Erőszak, halál és katasztrófa jelölte azt a helyet. Talán ott valahol van egy olyan ajtó, mely nem zárul be ilyen hamar előtte. - Ez lesz a legjobb - szólalt meg a Mama, amint Howard Katz lépteinek zaja végleg elhalt. - Tudom - sóhajtott fel Jo-Beth, még mindig az elreteszelt ajtóra meredve. A Mamának igaza volt. Ha az előző éjjel eseményei - a Jaff megjelenése a házban és Tommy-Ray pálfordulása - igazoltak valamit, akkor az az volt, hogy senkiben sem bízhatnak. Egy testvért, akit, legalábbis azt hitte, a legjobban ismert, és akit a legjobban szeretett, testestül-lelkestül elrabolt tőle egy múltbéli démon. Howie is múltból tűnt fel, a Mama múltjából. Akármi is történik a Grove-ban, ő is része az eseményeknek. Lehet, hogy csak áldozat, de lehet, hogy kiváltó ok. Akár ártatlan, akár bűnös, beinvitálni a küszöbön egyet jelent a megváltás aprócska reményének kockáztatásával, amit a múlt éjszakai támadás után sikerült kiharcolniuk maguknak. Mégsem tette egyetlen gondolat sem könnyebbé a bezárt ajtó látványának elviselését. Ujjai még most is viszkettek, hogy rántsa hátra a reteszt, tépje fel az ajtót; kiáltson utána és ölelje magához; és mondja el neki, hogy a dolgok talán megint újra jók lesznek. De mit jelent a jó? Együtt lenni vele, átélni a kalandot, ami után a szíve egész életében vágyakozott, átölelni és megcsókolni ezt a fiút, aki talán a saját testvére? Vagy megőrizni az erényét ebben az árban is, melynek minden hulláma magával akarja ragadni? A Mamának erre is meg volt a válasza; ugyanaz a válasz, amit mindig felajánlott, amikor a balsors megmutatkozott. - Imádkoznunk kell, Jo-Beth. Imádkozzunk, hogy megszabaduljunk elnyomóinktól. És ha a Gonosz megmutatkoznék, az Úr lángjával pusztíttassék el, és az Ő eljövetelének fényességével... - Nem látom ezt a fényességet, Mama. Azt hiszem, soha nem is láttam. - El fog jönni - erősködött a Mama. - Minden rendbe fog jönni. - Én nem hiszek ebben - mondta Jo-Beth. Maga előtt látta Tommy-Rayt, amint múlt éjjel visszatért a házba, és olyan ártatlanul mosolygott rá, amikor ő a Jaffról kérdezte, mintha semmi sem történt volna. Ő lenne az egyik Gonosz, akinek az elpusztulásáért a Mama oly odaadóan imádkozik?

Talán az Úr őt fogja elemészteni lángjával? Remélte, hogy nem. Inkább azért imádkozott, amikor ő és a Mama végül letérdeltek, hogy beszéljenek az Úrral, hogy az ne ítéljen túl keményen Tommy-Ray felett. És felette sem, amiért ki akar lépni a napfénybe, hogy kövesse azt az arcot, bármerre menjen is.

2.
Habár a nap kíméletlenül tűzött a fákra, a lombsátor alatt az atmoszféra az éjszaka bűvöletében élt. Bármilyen állatok és madarak éltek is erre, a varázslat odújukban és fészkükben tartotta őket. A fény vagy a fényben élő erő elcsendesítette őket. Howie azonban érezte fürkésző pillantásukat. Minden lépését figyelték, mintha a fényes hold arca alatt sétáló óvatlan vadász lett volna. Nem volt szívesen látott vendég. És a késztetés, hogy tovább menjen, mégis minden lépéssel erősödött. Tegnap egy suttogó hang hívogatta; egy suttogás, melyet akkor csak nyugtalan elméje trükkjének tartott. De most nem volt egyetlen sejt sem a testében, mely kételkedett volna a hívás hitelességében. Volt itt valaki, aki látni akarta; találkozni akart vele, meg akarta ismerni. Tegnap elutasította hívó szavát. Ma nem fogja. Egy impulzus, nem feltétlenül a sajátja, azt súgta neki, hogy hajtsa hátra a fejét menet közben, hogy a lombokat nyílként átdöfő sugárnyalábok fénybe borítsák az arcát. A vakító fénytől nem kezdett el hunyorogni, hanem csak még tágabbra nyitotta a szemét. Úgy tűnt, a fény élénksége és ritmusa, ahogyan látóhártyáját ostromolta, teljesen a bűvkörébe vonta. Általában gyűlölte, ha fel kellett adni a mentális folyamatok feletti irányítását. Csak akkor ivott, ha cimborái rákényszerítették, és abban a pillanatban abbahagyta, ha érezte, hogy kezd kicsúszni a kezei közül a gépezet kormányrúdja; a drogok pedig szóba sem jöhettek. Itt mégis hálásan fogadta azt a részegítő érzést, ahogyan a nap kiégeti belőle a való világhoz fűződő kapcsolatát. A módszer pedig működött. Amikor visszatekintett a körülötte elterülő tájra, félig magvakultan a színek kavalkádjától, egyetlen fűszálat sem látott úgy, ahogy korábban. Lelki szemei gyorsan elfoglalták az érzékek által kiürített teret. Az űr hirtelen kezdett csordultig megtelni és szétáradni mindenféle olyan képpel, melyet csak agykérgének valamely

feltérképezetlen távoli régiójából származhattak, miután egyetlen emléke sem utalt arra, hogy valaha is megérte őket. Közvetlenül maga előtt egy ablakot pillantott meg, mely legalább olyan szilárd - sőt, szilárdabb - volt, mint a fák, amik közt sétált. Nyitva volt ez az ablak; egy óceánra és égboltra nyíló panorámát kínált. A vízió egy másiknak adta át a helyét; ezúttal kevésbé békés képnek. Tüzek égtek mindenfelé; úgy tűnt, egy könyv kitépett lapjai kaptak lángra. Félelem nélkül sétált át a tüzeken, jól tudva, hogy nem árthatnak neki; és csak egyre erősödött benne a tudás utáni szomj. Egy harmadik, minden eddiginél különösebb látvány jelent meg ekkor. Amint a tüzek elhalványultak, a szivárvány minden színében játszó halak raja bontakozott ki a szeme előtt vibráló színfoltokból. Ahogyan felnevetett a látvány képtelenségén, a három hallucináció egyszeriben összegződött, belerajzolva mintázatukat a fák tömegébe, mígnem a tüzek, halak, égbolt, tenger és fák egyetlen briliáns mozaikká nem egyesültek. A halak uszonyukig alámerültek a tűztengerben. Az égbolt kizöldült, és tengeri csillagok rajzoltak rá szemkápráztató tűzijátékot. A fű tajtékos óceánként hullámzott lába alatt; vagy még inkább tudata alatt, mely láttatni engedte a képet, miután a lábai mostanra már semmit sem jelentettek a számára; sem a lábai, sem a gépezet egyéb alkatrésze. A mozaikban ő volt a szellem; a víztükrön pattogó kavics. A túláradó örömöt azonban egy kérdés zavarta meg. Ha ő csak szellem és tudat, mi akkor a gépezet? Az égvilágon semmi? Valami, amit csak úgy levetkőzhet? Vízbe fojthat a halakkal, máglyára vethet a papírra rótt szavakkal? Valahol a lelke mélyén a rémület megkezdte munkáját. Elveszítettem az uralmat, mondta magának. Elhagytam a testemet, és elveszítettem magam felett az uralmat. Istenem, Istenem, Istenem! Csitt, súgta valaki a fejében. Nincs semmi baj. Megállt menet közben; vagy legalábbis remélte, hogy megállt. - Ki van itt? - kérdezte, vagy legalábbis remélte, hogy kérdezte. A mozaik még mindig a helyén volt körülötte, minden pillanattal újabb paradoxonnal gazdagodva. Megpróbálta kiáltásával széttörni; hogy a helyébe egyszerűbb, érthetőbb szimbólum költözzék. - Látni akarlak! - üvöltötte. - Itt vagyok - jött a válasz. - Howard, itt vagyok.

- Vess véget nekik! - könyörgött. - Vessek véget? Minek? - A képeknek. Vess véget a képeknek! - Ne félj!. Ez még a való világ. - Nem! - ordított neki vissza - Nem az! Nem az! Arca elé kapta kezét, hogy elzárja szeme elől a zűrzavar útját, de még ők is - a saját kezel - az ellenséggel tartottak. Ott, a tenyere közepén, szemek nyíltak, melyek egyenesen rá meredtek. Ez már túl sok volt. Kiengedett egy elborzadt sikolyt, és elkezdett előre zuhanni. A halraj felélénkült; a tüzek felizzottak; készen arra, hogy elemésszék. Ahogy a földbe csapódott, minden eltűnt, mintha valaki lelökte volna a kapcsolót. Egy pillanatig mozdulatlanul feküdt, hogy meggyőződjön róla, ez nem egy újabb trükk, majd, miután maga felé fordította a tenyerét, és azt is látóképesség nélkül találta, lassan talpra állt. Bele kellett kapaszkodnia egy alacsonyan lógó faágba, hogy megtarthassa egyensúlyát. - Csalódást okozol nekem, Howard - szólalt meg ismét kísértője. Mióta meghallotta a hangot, most első alkalommal volt képes azonosítani a hang forrását: egy pontot, jó tízméternyire maga előtt, ahol a fák által nyitott tisztáson egy pónifarkat viselő, félszemű férfi fürdött a fény árjában, és élénk érdeklődéssel tanulmányozta Howie-t. - Most már elég tisztán látsz? - kérdezte. - Igen - válaszolta Howie. - Tisztán látlak. Ki vagy? - A nevem Fletcher - jött a válasz. - És te vagy az én fiam. Howie szorítása megkeményedett az ágon. - A mid? Fletcher elnyűtt arcán nem futott át mosoly. Amit mondott, legyen bármennyire képtelen is, szemmel láthatón nem tréfának szánta. Kilépett a fák gyűrűjéből. - Utálok rejtőzködni - tört fel belőle. - Különösen előled. De olyan sok volt itt az ember... (Vadul gesztikulált karjaival.) - Mindenfelé! Mindannyian egy exhumálás miatt. El tudod ezt képzelni? Micsoda időpocsékolás! - Azt mondtad, hogy a fiad? - kérdezte Howie. - Igen - felelte Fletcher. - Ez a kedvenc szavam! Ami fent van, lenn is van, nemigaz? Egy golyó az égen. Kettő a láb közt.

- De ez most tréfa - vágott közbe Howie. - Te tudod - válaszolta Fletcher halálos komolysággal. - Már hosszú ideje hívlak: ahogy atya a fiút. - Hogyan kerültél a fejembe? - akarta tudni Howie. Fletcher nem bajlódott azzal, hogy választ adjon a kérdésre. - Szükségem volt rád, hogy segíts nekem - mondta. - De te ellenálltál nekem. Azt hiszem, én is valami hasonlót tettem volna a te helyedben. Hátat fordítottam volna az égő bozótosnak. Ebben is hasonlítunk egymásra. Családi vonás. - Nem hiszek neked. - Hagynod kellett volna még futni a víziókat egy darabig. Jó kis utazás volt, nem? Már jó régen nem csinálhattam ezt. Mindig is kedveltem a meszkalint, bár gyanítom, mostanra egy csöppet kiment a divatból. - Nem tudom - válaszolta Howie. - Te helyteleníted az ilyesmit. - Igen. - Hát, nem valami fényes kezdet, de ennél már talán csak jobb jöhet. Az apád, tudod, a meszkalin rabja volt. Rettentően vágytam a víziókra. Neked is tetszettek. Vagy legalábbis egy darabig élvezted őket. - Rosszul lettem tőlük. - Túl sokat kaptál egyszerre. Majd hozzászoksz. - Nincs az az Isten! - Pedig meg kell tanulnod, Howard. Ez nem szórakozás volt, hanem lecke. - Miről? - A lét és a valamivé válás tudományáról. Alkímia, biológia és metafizika egyetlen tantárgyban összegyúrva. Sokáig tartott, amíg megértettem az elemeit, de végül ennek köszönhetem, amivé lettem Fletcher ujjaival végigsimított az ajkain - ... mely, azt hiszem, ezt a kissé patetikus figurát formálta belőlem. Biztosan vannak jobb módjai is, hogy találkozz az ősatyáddal, de minden tőlem telhetőt megtettem, hogy érzékeltessem veled a csodát, mielőtt találkozol hús-vér teremtőjével. - Ez csak egy álom - utasította vissza a fiú. - Túl sokáig bámultam a napba, és megfőzte az agyamat. - Én is szeretek a napba nézni - tudatta Fletcher. - De nem, ez nem álom. Ebben a pillanatban mindketten jelen vagyunk itt, hogy civilizált lényekhez

visszahozva Fletcher arcát a fókuszba..Akármi is fordul meg a fejedben.Annak kell lennie. Legalábbis mióta szerelmes nem lettél. Howard.mondta Fletcher.Akkor próbálj meg elindulni. próbálj menni. .Miért vagy ennyire dühös? . hanem a Jaffé. .Minél előbb meg kell szabadulnod a kételyeidtől. . De hidd el nekem. . . . csak rajtad keresztül ízleltem meg ezt az érzést. Meg kell.magyarázkodott Fletcher. Ez most nem játék.Mitől félsz? . mert nincs sok időnk.Baszd meg! . Egy nyavalyás álomnak. kezét ökölbe szorítva. Howard! Ölelj meg! .Ha ez csak egy álom. .kérdezte. Kitárta a karjait: . nekem sem volt jobban ínyemre a dolog. mint azt a filléres románcot. . .Ő nem az én lányom. Howie újra felhúzta a szemüvegét. hogy nekem nincs ínyemre? . .He? . .Én magam soha életemben nem voltam szerelmes. ahogyan én a tiédben. . Ahogyan a való életben szokás.Ki mondta.Gyerünk! . . És nem is álom.Honnan tudsz te Jo-Bethről? . én vagyok a fontos kettőnk közül.Te nem vagy az apám.Fel fogok ébredni.illően megosszuk egymással a gondolatainkat. Ő van ott a fejében. . sokkal többet teszel kockára. . és munkához láthatunk.Amiatt a kétségbeesett kis viszonyod miatt a Jaff lányával? Felejtsd el őt! Howie levette a szemüvegét. .tudakolta Fletcher.Igazad van . ott van az enyémben is.Ha van valami közöd Jo-Beth-hez. hogy mondjam. Volt egy másik is. .. Nem látott rajta mosolyt. és résnyire szűkítette a szemeit: . Aztán végre túl lehetünk a kétkedéseden.Olyan nincs. tudod? . Ha nem segítesz nekem.kiáltott rá Howie.Én csak az egyik apád vagyok. de nekem nem tűnt túl édesnek.Ez akkor is csak egy álom .Gyere közelebb.tiltakozott Howie újra. mint neked. Csak figyelj! .Undorító dolgokat beszélsz.

Néhány levél hullott le körülötte. Sebesült kezét leengedte az oldala mellett. kizárt. Howard. Újabb ökölcsapást mért a durva faháncsra. . A második ütés fájt. de nem volt lelkiereje odanézni. Szeme sarkából azt is látta. nem. .. . Szédülni kezdett. hogy simogasd meg? Howie megállt. . . Tudta. Ahogy a harmadik.Csak egy álom. míg sikerült. mintha csak valami újféle gyakorlatot végezne.. a házából.Nem fogsz felébredni . . mint az álomból való szabadulás vágya. melynek nem is a test erősítése. Habár a fájdalom minden egymást követő ütéssel meghatványozódott a testében. .Csak egy álom .ismételgette Howie. úgy. Az ujjakat nehéz kinöveszteni.mormolta.. hogy a vér egyre sebesebben csepeg sebeiből. és Fletcher felé fordult.Ki.Fel fogok ébredni.. mielőtt még eltörsz valamit. Ha sikerülne szétfoszlatni ezt az illúziót..Fejezd be. A düh Jo-Beth és az anyja ellen. hanem tönkretétele lenne a célja. Howie újabb ökölcsapása nyomán felrepedt a bőr az ujjpercein. hogy a fa kérge bíborvörösen fénylik. hogy az egész lombkorona beleremegett. sőt a saját anyja ellen is előjött belőle.figyelmeztette Fletcher. . amiért ennyire szent bolond. . akarja. mint az első.. soha többé nem lenne bolond. . miközben a világ olyan átkozottul bölcs.Ő. közönyössége miatt...És azután mit csinálsz majd? ... még jobban.. tovább döngölte a fatörzset.. nem. Fletcher képe egy pillanatra sem remegett meg. és a bolondját járatja vele..És mihez fogsz kezdeni a törött kezeddel. az őt körülölelő világ semmi jelét sem mutatta a megadásnak... Tucatnyi más sérelme is utat talált magának ütéseiben.Fel fogok ébredni. .El fogod törni a kezedet. és vérezni kezdett.Minden erejét összeszedve a mellette álló fa törzsébe öklözött.mondogatta magának. majd saját maga ellen.Befejeznéd végre? Sokkal több minden fűtötte Howie-t. A fájdalom hirtelen mindent elborított... hogy minden áron megtöri a varázst. majd a negyedik is. Nekünk is évmilliókig tartott. .Csak egy álom . határozott kontrasztot alkotott az alakját megvilágító napfénnyel.. Elszántan arra. ha majd megkér. A veríték az . hogy megsimogassam .

hallotta Fletcher megjegyzését. mit mondasz.gondolta.. nem lesz rá időm... A világ eltűnt a látóköréből. .. hogy gyermekeket nemz.Ő a tiéd.Akkor nem vagyunk testvérek. És most.Nem hallom. . mondta neki.. Oly sokáig vártam a sziklába zártan. füleit viasz pecsételte le. fiam. nem. Egy fénysugár utat tört magának a levelek között. ahogy apa és fia szokta.. Agya megpördült a koponyájában. nedves szemhéja lezárult szemein. . Ő és a testvére az ő teremtményei. hogy apa leszek. tudod. ahogy apja karjai átölelik a sötétségben. Howie érezte. Szédelegve kapta el lüktető kezét Fletcher tekintete elől (sötét volt.. az arcához.mondta . és a nap felé lendítette.motyogta.Vért? . .Ezt én is megmondhattam volna ... vagy ilyesmi? Nem. akár csak az övé..Ez..Nem. Vagy a te társaságodat.motyogta Howie. mondta éppen Fletcher. természetesen nem.. a kapcsolatok összezavarodtak.. Nyelve elnehezült. Igen. De Fletcher azt mondta. a taccsot.kérdezte Fletcher.Nem. hogy jól érezzük magunkat egymás társaságában. Vagy talán csak ő zsugorodott össze. Howie felnyögött. hogy itt vagyok... . Howie bólintott.. rá várva. újra kisbaba lett. bírom a. . bírom. Tartalak.. Ha ki akarná nyitni a szemeit. amint a fütyülés megtöltötte a fejét. A Jaff úgy döntött. Egy . hogy azok legyenek akaratának evilági közvetítői. ahogy te az enyém. ... Howie. Ez hiba volt.. . Gyengébb vagyok.Jo-Beth? . akkor ott lenne mögöttük. Ez igaz volt. vagy az övé? Természetesen az övé. Soha nem terveztem... Hatalmasnak érezte őket. hogy vethessek egy pillantást a fényre. Ezért kell segítened nekem.Itt sem vagyok . Az ízületei is kezdték megadni magukat. nem érdemes erőltetni. és összeesett. . mint ő. álom . dobni. . a. .Ki fogom. hogy élvezzem. Sokkal inkább a körülmények kényszerítő hatására cselekedtem úgy. Nincs időnk rá. Nekem is hasonlóan kellett tennem.. bírom.arcán hirtelen jeges tövisekké dermedt. még a halott szeme is)..

Howie érezte Fletcher mosolyát a fejében. egészen az eredendőig. én ezt nem akarom. Túlságosan sok a megértéshez. Ahelyett.. Howie. .Csak a vázat.... Csak a félelmeik. Amit attól a komédiástól is megszerzett: valami. Ó. építgeti azt az átkozott teratát. hogy apja arca elenyészett volna a távolba. Az ellenségem.. miután hagyta őt lezuhanni. az egyre hatalmasabbra nőtt. De ebben a gondolatvilágban a gravitáció törvényei is paradox módon érvényesültek. Egy drogos álmodozó. . hogy emészthetővé redukálják a gondolatot: csak maguk a gondolatok. Mindig is az voltam. Megnyitom előtted az elmémet. . vázat. mondta az apja. .Ez nem válasz. A haldoklóknak nincsenek már álmaik.És ki az az ő? A Jaff. vagy csak te beszélsz össze-vissza? Oly sok mondanivalóm lenne. amit magával vihet. Howie érezte. . ő pedig egyenesen belecsapódott a közepébe. hogy a felszínükön tudott maradni. Földbe temetett lények vázalt. Vissza. ha mindent megmutatok neked.Te félsz. Ő pedig már odakint van. Nem akármilyen utazás lesz. Ennél sokkal többet akarok tudni. És én? Nekem nincs semmim. Howie örült. Az túl sok időbe tellene. és oly kevés az időnk. Hangjába feszült tónus költözött. fiam.. hogy az őt körülölelő karok elernyednek. De most nincs más lehetőségem.kérdezte.Azt hiszem. Már késő. mondta Fletcher. Ő a félelmet szereti. Talán legjobb lesz. . . . Nem voltak már szavak.álmodozó.Most mit fogsz csinálni? . Ez volt minden rémálmok nagyatyja: a zuhanástól való félelem. Nincs sok időnk. A seregét. érezte. azt adhatok neked. . Madarak és halak vázait. Emlékeket.Mit? A teremtményeit. hogy kicsúszik a fogásból.Én vagyok hülye.És ki vagy te? Az ő ellensége. Howie szinte érezte a belőle áradó nyugtalanságot. . azok viszont hihetetlen bőséggel.

Ne küzdj! - hallotta apja utasítását. Ne próbálj úszni! Hagyd el magad! Merülj el bennem! Légy bennem! Akkor nem lennék többé magam, felelte Howie. Ha beléd fulladnék, nem magam lennék. A te lényed lennék. Nem akarok te lenni. Kockáztasd meg! Nincs más út. Nem! Nem tehetem. Nekem... uralkodnom kell magamon. Küzdeni kezdett az elemek ellen, melyek körülvették. Az ideák és képek mégis áttörték tudatának falát. Idegen gondolatok kezdtek rajzani a fejében, túl a megértés határán. ...E világ (melyet Kozmosznak hívunk, másképpen az Agyagnak, avagy Helter Incendónak) és a Metakozmosz közt (melyet nevezhetünk Alibinek, más néven Exordtumnak, avagy a Magányos Helynek) hömpölyög Quiddity óceánja... Egy tenger képe tűnt fel Howie fejében, és ő minden zavarodottsága ellenére felismerte a látványt. Ezeken a vizeken lebegett abban a röpke álomban, melyet Jo-Beth-szel osztott meg. Ezek a puha hullámok vitték tova testüket, cirógatták hajukat, miközben testük lágyan egymáshoz simult. A felismerés elcsitította félelmeit. Sokkal figyelmesebben hallgatta Fletcher szavait. ...és azon az óceánon van egy sziget. Melyre ő is vethetett egy futó pillantást. Ennek neve Ephemeris... Gyönyörű név egy gyönyörű helynek. Csúcsai felhőkbe temetkeznek, de lankáit fényár borítja el. Nem a nap fénye, a szellemé. El akarok menni oda, gondolta Howie. El akarok menni oda Jo-Beth-szel. Felejtsd el őt! Mondd el, mi van ott! Mi van az Ephemerisen? Az Utolsó Előadás, tértek vissza apja gondolatai, melyet háromszor láthatunk életünk során. Születéskor, a halál pillanatában, és egyetlen éjszakán, amikor életünk szerelme mellett alszunk. Jo-Beth. Mondtam, felejtsd őt el! Jártam ott Jo-Beth-szel! Együtt lebegtünk az óceán vizében. Nem. De. Ez azt jelenti, hogy ő életem szerelme. Te magad mondtad. Mondtam neked, hogy el kell őt felejtened.

Ő az! Istenem! Ő az! Amit a Jaff alkot, az túl tisztátalan ahhoz, hogy szerethesd. Túlságosan romlott. Ő a legcsodálatosabb lény, akivel valaha találkoztam. Elkergetett - emlékeztette Fletcher. Akkor majd visszaszerzem valahogyan. A lány képe mindennél tisztábban ragyogott előtte; tisztábban, mint a sziget, vagy az óceán, melyben testük lebegett. Kinyúlt az emlékkép után, és belekapaszkodva kirántotta elméjét apja szorításából. Először a rosszullét tért vissza, majd fokozatosan a fény is, keresztülfurakodva a lombsátoron. Kinyitotta a szemeit. Fletcher már nem fogta át, ha egyáltalán valaha is átfogta. A hátán feküdt a gyepszőnyegen. A karja könyöktől csuklóig zsibbadt volt, de azon túl Howie a kétszeresének érezte a valóságos méretnél. A kezébe markoló fájdalom volt az első bizonyítéka annak, hogy nem álmodik. A második, hogy épp az imént ébredt fel álmából. A lófarkas férfi tehát valóságos; efelől semmi kétség. Márpedig akkor a híreknek is azoknak kell lenniük. Ez valóban az apja, ha tetszik, ha nem. Felemelte a fejét a fűről, miközben újra meghallotta Fletcher hangját: - Neked fogalmad sincs róla, milyen kétségbeesett helyzetben vagyunk. Ha nem állítjuk meg, a Jaff meg fogja szállni a Qulddityt. - Mi közöm nekem mindehhez? - kérdezte Howie. - Te is felelős vagy - jelentette ki Fletcher. - Nem lettem volna az atyád, ha nem úgy gondoltam volna, hogy egy napon majd a segítségemre lehetsz. - Nagyon megható - gúnyolódott Howie. - Mindjárt más színben látom a dolgokat. Elkezdett talpra állni, közben gondosan kerülte sebesült keze látványát. - Nem kellett volna megmutatnod nekem azt a szigetet, Fletcher - mondta neki. - Most már tudom, hogy ami Jo-Beth és köztem van, valódi érzelem. Ő nem romlott. És nem is a testvérem. Ez pedig azt jelenti, hogy visszakaphatom. - Engedelmeskedj nekem! - utasította Fletcher. - Te az én gyermekem vagy. Engedelmeskedned kell! - Ha rabszolgára van szükséged, menj, és keress egyet - felelte Howie. Nekem sokkal jobb dolgom is van ennél. Hátat fordított Fletchernek, legalábbis egészen addig remélte, hogy hátat fordított, míg a férfi fel nem tűnt az orra előtt.

- Ezt meg hogy a pokolba csináltad? - Nagyon sok mindent meg tudok tenni. Apróságokat. Mindenre megtanítalak. Csak ne hagyj cserben, Howard. - Senki sem hív Howardnak - mondta Howie, felemelve kezét, hogy arrébb lökje Fletchert. Sebe, melyről átmenetileg elfeledkezett, megjelent a szeme előtt. Az ujjízületek kétszeresére fel voltak dagadva, kézfeje és ujjai ragacsosak voltak a vértől. Néhány fűszál esett foglyul köztük: élénk zöld az élénk vörösön. Fletcher iszonyodva lépett hátra. - Te sem bírod a vér látványát, igaz? - kérdezte Howie. Ahogy visszakozott, valami megváltozott Fletcher megjelenésében, de a változás túl árnyalt volt ahhoz, hogy Howie tisztán láthassa a jellegét. Talán amiatt volt, hogy belehátrált a napfény egy tócsájába, és az valamiképpen átszűrődött a testén? Vagy talán a testébe zárt kis darabka égbolt szabadult el, hogy átmossa szeme kékjét? Bármi is volt az, megtörtént, majd nyomtalanul elenyészett. - Kössünk egyezséget! - mondta Howie. - Hogyan? - Te békén hagysz engem, én békén hagylak téged... - Csak mi vagyunk, fiam. Az egész világ ellen. - Elegem van ebből az eszelős baromságból, érted? - kiáltott fel Howie, majd levette tekintetét Fletcherről, és az előtte kígyózó ösvényre szegezte. Innen indultam el. Ettől a szent bolond szarságtól! És elegem van belőle! Elég! Végre van valakim, aki szeret! - Én szeretlek - mondta Fletcher. - Hazudsz. - Igazad van, de meg fogom tanulni. Howie véres kezét előrenyújtva már elindult. - Meg tudom tanulni - hallotta apja hangját maga mögött. - Howard, hallgass rám! Meg tudom tanulni! Nem sietett. Nem is lett volna hozzá ereje. Sikerült is elérnie a műutat, anélkül, hogy elesett volna, ami a szellem diadala volt az anyag felett, tekintve mennyire elgyengült. Ott megpihent egy kicsit, hogy megkönnyebbülten állapítsa meg, Fletcher nem követte erre a nyílt territóriumra. A férfinak olyan titkai vannak, melyeket nem tehet ki az emberi szemeknek. Pihenés közben tervezgetni kezdett. Legelőször is

visszatér a motelba, hogy rendbe hozza kezét. Azután? Vissza Jo-Beth házához. Jó híreket kell közölnie vele, és meg is fogja találni ennek a módját, még ha egész éjjel kell is várnia a lehetőségre. A nap forrón és fényesen sütött. Árnyéka élesen rajzolódott ki előtte menet közben. Szemeit az utca kövére szegezve követte annak mintázatát, amint az lépésről lépésre visszavezette az épelméjűségbe. Az erdőben mögötte Fletcher elátkozta alkalmatlanságát. Sohasem volt jó a meggyőzésben; átugrálni a banalitásokról a víziókra, anélkül, hogy a közte levő lényeget érintené. Bosszantotta, hogy mennyire járatlan ebben az egyszerű képességben, melyet a legtöbb ember már tízéves korára a tökélyre fejleszt. Képtelen volt meggyőzni fiát a nyílt beszélgetés során, és Howard ellökte magától a kinyilatkoztatásokat is, melyek pedig megvilágíthatták volna a számára az apját fenyegető veszélyeket. Pedig ezek nem csak őt, hanem az egész világot fenyegetik. Fletchernek egy pillanatig sem volt kétsége afelől, hogy a Jaff legalább olyan veszélyes most, mint annak idején a Misión de Santa Catrinában volt, amikor a Nunció kifinomította. Sőt, annál is veszélyesebb. Közvetítői vannak a Kozmoszban: gyermekei, akik engedelmeskednek szavának, mert ő képes bánni a szavakkal. Howard jelen pillanatban is az egyik ügynöke karjába tart. Ez olyan, mintha máris elveszítette volna. így nem maradt más választása, minthogy maga menjen be a Grove-ba, hogy olyan embereket keressen, akikből hallucigéniáját újra felállíthatja. Nincs értelme húzni-halasztani a dolgot. Már csak alig néhány órája maradt szürkületig, amikor a napfény átadja helyét a sötétségnek, és a Jaff még nagyobb előnybe kerül vele szemben, mint amennyit már eddig sikerült elérnie. Bármennyire is nem volt ínyére a Grove utcáit járnia, mi más választása maradt? Talán belebotlik néhány olyan emberbe, akik még most is, a napvilág fényénél is, szívesen álmodoznak. Felnézett az égboltra, és misszióbeli szobájára gondolt, melyben oly sok áldott órát töltött el Raul társaságában, Mozartot hallgatva, és figyelve az óceánról felszálló fellegek gomolygását. A változást, mindig a változást. A formák áramlását, melyekben mindig földi dolgok halvány visszhangjait vélte felfedezni: egy fát, egy kutyát, egy emberi arcot. Egy napon egyesülni fog a felhőkkel, amikor ennek a háborúnak a Jaff-fal egyszer és mindenkorra vége lesz. Az elválás felett érzett szomorúsága - Raul elment,

Howard elment, minden kicsúszik a kezei közül - akkor foszlik csak semmivé. Csupán a röghöz kötöttek éreznek gyötrelmet. A mozgás mindig, mindenben tovább él. Egyetlen birodalom, mely egyetlen halhatatlan napig él csak. Ó, bárcsak ott lehetne!

hogy pontosan határozza meg. ha nem jelennének meg? . Szinte valamennyiük kérte már a segítségét. Amikor kilépett bájos. A Grove-ban szinte mindenki egy héten legalább egyszer kihasználta a szupermarket szolgáltatásait: vagy a bevásárlás. ahogyan kinézett az ablakon. az tartotta vissza őket attól. mint szokásosan. egyemeletes stillbrooki rezidenciája ajtaján . sokszor fordultak hozzá azok a középkorú párok. hogy megkezdjen egy újabb normális napot az ingatlanértékesítésben. és bemutatták itt vendégeskedő barátaiknak. amit elfelejtettek ugyan beírni a határidőnaplójukba. mégis hiányoznának róla. hogy az öt év alatt. aznap valósággá vált. Buddy Vance halálának szomorú ténye. nem tudott volna határozott választ adni. száztizenegy darabot birtokolt belőlük). és végül ő értékesítette akkor is a házakat. megdicsérték a csokornyakkendőit (ezek voltak az ő névjegyei. Ezért cserébe legtöbbjük őt is név szerint ismerte. miben áll ez a változás. erre a különös várakozásra ébredtek. vagy a társasági élet okán. De ma. hogy az ő szeretett Palomo Grove-ja bizony betegeskedik. mintha valami olyan esemény közelegne. hogy az itt megfordulók kilencvenkilenc százalékának fejből tudta a nevét. William kimondhatatlanul büszke volt a tényre. hogy üdvözöljék egymást a parkolóban? Vagy. nem lelt örömöt a mindennapi rituáléban. mely egyenesen a bevásárlóközpontra nézett. amióta az épület az ő tulajdonában van. mert a család kinőtte a házat.azzal szokott dicsekedni klienseinek. hogy új otthont találjon: gyakorta azért szállásolta őket máshová. akiknek kirepültek a gyerekei. ha lakójuk kihalt belőle. a föld legszeretetreméltóbb városában. de azt ösztönösen megérezte. A délelőtt nagy részét irodája ablakánál állva töltötte. akárcsak ő. melyet új telepesként elsőként vásárolt. vagy az azt követő események gyakoroltak akkora hatást a népekre. amit eddig csak legrosszabb rémálmaiban képzelt el. Ha megkérték volna. az értéke harmincezer dollárral emelkedett -.HÉT William Witt számára a reggel. A keresztnevén szólították. a dolgokat valahogy másmilyennek találta.

hogy összegezze az előnyöket és hátrányokat. és minden szobáról precíz jegyzeteket készített. A fű combmagasságig ért. mintha mind fel akarta volna oldani hevében az ő kedves városát. Mire végzett velük. Szeretett úgy gondolni rájuk. ahogy keresztülhajtott Deerdellen.. még a Domb alsóbb régióiban is. Végigsétált a szobákon. Ezt nem engedték le. mégis eladhatatlanul állt. Az udvarra egyik szomszéd sem láthatott be. kinyitotta a kertre nyíló ajtót. miután Mrs. üres vásznakra. A két deerdelli birtokot különböző lelakottsági fokban találta. jól tudta. és kilépett.Csak állt. Ha beláttak volna. 2 fürdő. különbejáratú paradicsomukat. amit meg kellett néznie. és elindult a windbluffi ház felé. Lloyd. mint családokra várakozó otthonokra. miközben csábító frázisokon törte a fejét. Átgyalogolt a napfényben fürdő területen. képtelenül arra. mely könyörtelenül tűzött a járdákra és a pázsitos udvarokra. A házak. zárt belső udvar. nyírfa burkolat az ünnepi étkezőben. mozaikpadlóval. elég sokáig elszakadt félelmeitől ahhoz. hogy értelmezze az árulkodó jeleket. Végül úgy döntött. A Wild Cherry Glade. Magában már meg is írta a Jobb Otthon szalagcímét. hatalmas és kívánatos építmény volt. hogy tesz egy ingatlanértékelő kört. a fákra is ráfért volna egy visszanyírás. Volt három ház . felszínét zöldellő . elhunyt. Miután tett még egy kört az alsó szinten. hogy az előtte álló feladat nem kevés örömet tartogat a számára. A jogi csörték miatt a ház már tavasz óta üresen. Szerette ezt az illatot. és figyelt. 3 hálószoba. mindkettőnél szükség volt minden szaktudására. hogy lemérje az úszómedencét. alaposan kiterjedtek voltak. a levegő poros volt és áporodott. alig valamennyivel a Sarlók alatt. az ingatlan tulajdonosa. konyha teljes felszereléssel. hogy vevőik felfessék rájuk saját. ami megfogta.kettő Deerdellben. A víz alacsonyan állt. egy Windbluffben -. Tágas és makulátlan. A nap. Tekintve a méreteket és az elhelyezkedést. és benyitott. Tökéletes otthon még a legkényesebb vevőnek is. és fonnyadt. Legyen Ön a Domb királya! Vár Önre a tökéletes családi otthon! Kiválasztotta a bejárati ajtó kulcsát a karikán. Nyugtalansága nem hagyott alább. hogy meggyőzze magát. hogy mindörökre lemossa a föld színéről. túlreagálta a helyzetet. miközben kiszállt az autóból. Jól tudta. hogy a ház magas áron fog elkelni. melyek alig várják. Volt valami az elhagyatott helyekben. már biztos panaszkodtak volna az ott uralkodó állapotok miatt. hogy meghatározhassa az árakat. és az áttetszően lüktető levegő. egyenetlen volt..

amikor a medence közepén egy vízgyűrű jelent meg. a kérdésből és a válaszhangból álló dialógus megint csak nem vezetett eredményre. mintha csak tegnap kémkedett volna utánuk. kacajaikat.tudakolta.kérdezte. Az órájára pillantott. Lehet. Hallotta csacsogásukat. Félúton felfelé. inkább megbecsülte a méreteit. Még csak egy és háromnegyed órája volt távol az irodától.Lejössz? . Az elgondolástól. De az emlék túl régóta élt már magányosan. újra csak az a zaj. akkor lesz ideje rá. hogy hazamenjen. visszament aludni. részben a medence által kiváltott erotikus visszaemlékezéstől fűtve. és most nagyon is ragaszkodott a társaságához. már csak órákban számolhatja. Szemei előtt megjelent a négy lány . Ha egy kicsit belehúz. bárminek is szolgált otthonul. Bármit is ellett. . jól tudva. Másodszor is elismételte a kérdést. Akármi szaporodott is el a vízben . Lerázta magáról az emlékkép terhét . A vízfelszín újra megmozdult. . Hátrébb lépett a peremtől. és gyorsan végez itt.algák kérge borította. áporodott szagot árasztott. ahogyan kibújnak ruháikból. annyi basso profundót sűrítve hangjába. hogy tett közben fülön tudott csípni valakit. megjegyezve. Megállt. ami önkényes bérletéből hátravan.Vagy én menjek fel.vagy legalábbis megpróbálta -. és hátat fordítva a medencének elindult a ház felé. az utóbbi években ismét fellendült. A lötty nyugodt volt. miután jó sokáig szinte elfelejtődött. és elindult az emeletre.Ki van ott? . megújult lelkesedéssel vetette magát a munkába. egy fentről felhangzó zörej állította meg. majd kezdett feléje araszolni az iszamós felszínen. Nem érkezett válasz. és visszapillantott a medencére. Újra végignézte. Lezárta a hátsó ajtót. és megnézzen egy videót a kollekcióból. hogy a kölykök vannak a házban? Az üres birtokokra való betörés. a fodrozódó hullámok egy másik napot és egy másik kísérteties vizet idéztek fel az emlékeiben.Carolyn. hogy gyakorlott szeme majdnem annyira megbízható. Ez volt azonban az első alkalom. Trudi. hogy körbemérte volna a medencét. Avas. hogy minél előbb ki kell hívnia a medencetisztítókat.gomba vagy hal -. . mint a csempék illesztései közt előbukkanó fű. amennyi csak elfért. még élénkebb színű. mint egy mérőszalag. Éppen a számokat körmölgette. hogy lehozzalak? . Joyce és az a gyönyörű Arleen olyan tisztán. Ahelyett.

amikor éjfélkor L. bár azt már jóval ezelőtt eldöntötte magában.-ben az ember meghallja. ébredt rá William. . a másik kezével ragadta meg. Mire felért a lépcsősor tetejére. Witt . amint megérintette. Megpróbálta elengedni. Újra megindult felfelé a fokokon. Elmosolyodott a gesztustól. a földre. forró és nedves. műanyag lábait ritmusosan ütögetve a fapadlóhoz. hogy első elképzelései túlzottan optimisták voltak. amit felvett. William elnéző mosollyal hajolt le. A Grove szinte valamennyi kölykét ismerte név. majd dobta félre. egyáltalán nem volt játékszer. és tucatnyi lábával úgy pedálozott. Példásan meg fogja büntetni. hogy cselekedjen ellene: a dolog. gondolta William. William zihálva hátrált a falnak. hogy valaki a késével a téglákat karcolva nekiindul az üldözésére. sőt becenév szerint. egy jó harminc centi hosszú százlábú. és beledolgozta magát a tenyerébe. A lény cikkelyekre osztott hátára zuhant. minden elcsendesedett. hogy a behatolókat megfélemlítse. A beszélő bizony nem gyermek. Nincs itt semmi veszély. amit korábban is hallott. de a test a kezéhez tapadt. és ekkor az ajtó mögül meghallotta a hangot: . és feloldotta azt a kis szorongást is. Mintha csak ezt a gondolatot akarná erősíteni. s közben az ajtó felé sandított. Akiket pedig nem.Mr. és egy napfényes péntek délután.Újra csak az a csattogó hang jött válaszul. azokat is könnyedén kiszúrta volna az iskola udvarán. minél erősebben odacsapva lábát a lépcsőkhöz. A.szólalt meg egy másik hang. mint egy felfordított folyami rák. féregmozgása visszataszító. A kölyök ezt a játékot küldte ki megadása jeléül. hogy felvegye. Hát legyen. és felismerhetőbben. Eldobva ceruzáját és jegyzettömbjét. A páncélja lágy volt a kezében. ami volt benne. hogy a többinek kedvét szegje. amit a látásával már felfogott. Szemei abban a pillanatban visszarebbentek a játékra. Az a veszély. A délutáni nap áthatolt az ablaktáblákon. Ez csak a Grove. ugyanakkor már túl késő volt. Ez lágyabban szólt.Ne állj meg a küszöbön! Szívesen látott vendég vagy. a legnagyobb hálószoba zöld ajtaján át egy felhúzhatós játék botorkált ki az előtérbe. . mintha egy apró kutya lenyíratlan körmökkel szaladgálna a keményfa padlón. és érintése is igazolta azt.

.kérdezte Tommy-Ray.Ez nem olyan egyszerű.Tommy-Ray? . Átmásztak az arcán. Tommy-Ray? . . és becsapta az ajtót. azután hirtelen elhaladt William mellett. igaz? .Nem semmi látvány.kérte sejtelmesen a Jaff. a szoba közepén állva. .jött a válasz. A fiú szeme felcsillant.Hát persze.Ez meg ki az isten? . hogy a sarokban ülő szakállas férfin nyüzsögnek az olyan kreatúrák. egy másik ember jelenlétét.Mondj el mindent! Szófogadó gyerek volt? .Te vagy az. átlépve a kínlódó bestián. hogy leplezze megkönnyebbülését. és találkozz a fiúkkal.mondta Tommy-Ray kéretlen egyszerűséggel.. Egyikük nem is olyan régen megmártózhatott a medencében.szólt közbe a Jaff. összegyűltek az ágyékán.Jézus Atyaisten .Ez az apám . teljesen eltakarva kollégáját a szeme elől. .kérdezte William. . Úgy borították be a testét.Nem lenne szabad itt lennetek . Hónaljából ittak.Szeretnénk.akarta tudni William.Hallom. Olyan sokan voltak. De így is ki tudta venni Tommy-Ray McGuire-t. szélesre tárva az ajtót. hogy te és Tommy-Ray régről ismeritek egymást . .kérdezte Tommy-Ray.. melyek mindegyike családias hasonlóságot mutatott az ajtón kívül rekedt százlábúval. visszapillantva Tommy-Ray-re. meglátta. A hang felkavarta Tommy-Ray társaságát ..vagy még inkább a társasága társaságát -. Tett még egy lépést.kezdte William. gyomrán ficánkoltak.. . . hogy megmasszírozzák. . ahogyan az a csípős szag szétáradt orrüregében. gondolta William.Mi folyik itt? . és mögötte. Ez a ház.kérdezte William.suttogta William. ha megmutatnád nekünk a lelked titkait . Mrs. . és a kinti napfény után a szoba kétszerte sötétebbnek tűnt.Te is tudod.. Gyere csak be. Tett egy lépést William felé. . mint egy élő pajzs.A Jaff. képtelenül arra. Lloyd csinz-drapériái össze voltak húzva az ablakokon.De azért ugye nem fogsz minket elárulni? . a legsötétebb sarokban ülve. . mert amint William szeme kezdett hozzászokni az idebent uralkodó félhomályhoz.korholta Tommy-Rayt. . . . majd még egyet.Dehogynem . ajkain és szemein megpihenve. hogy ez birtokháborítás. hogy a test a normál emberi méret kétszeresére duzzadt. .

Williamnek késedelem nélkül otthoni kollekciója ötlött az eszébe.töprengett a Jaff. Tommy-Ray erőtlenül gazdája felé lökte az állatot. újabb nevetést fakasztva apából és fiából.Valami Mildred. .. .mondta William. . mely leginkább egy hatalmas. Tommy-Ray szavai Willambe martak. A lény.mormolta Tommy-Ray.Nem emlékszem. . na. Magához hívta a kreatúrát. Válaszul a Jaff lekapta az egyik teremtményt a hasáról.Talán így is van . melynek korbácsszerű farokkinövései és csak egy parányi feje volt. . .Duffin .Mindenki azt mondja . miközben lekaparta a parazitát arcáról.Ez itt például . meg az az állandó biccentés mindenkinek. A Jaff leengedte a kreatúrát. mint a Jaff látványától. Az ingatlanügynök önkéntelenül is hátrahúzódott. visszakívánkozott rejtekhelyére. és a hasát nekinyomta a fiú szájának.Ne legyünk udvariatlanok .intette rendre a Jaff.fintorodott el Tommy-Ray..Hacsak én nem akarom. . amivel fia és ő labdáztak.nyugtatta a Jaff. kifakult skorpióra emlékeztetett. . és Tommy-Ray felé dobta. előhúzva egy macskaméretű lényt a háta mögül. hogy is hívják. . Tommy-Ray arcába fészkelte magát.Ez attól az asszonytól való. .Nincsenek titkaim .És azok ismerik őt. A lény szinte félénknek tűnt. aki ettől elveszítette az egyensúlyát.Te talán ismered ezeket a népeket . amit a Jaff harsányan kacagva visszhangzott. és oldalra bukott. ahol William állt..mondta Tommy-Ray -: Azok a kurva csokornyakkendők. Tagjai legalább annyira megreszkettek ettől. felfedve Tommy-Ray vigyorát. . . mely így félméternyire onnan állapodott meg.Nézd ezt az unalmas szarzsákot! . . Hogyan szerezhetett ez az obszcén izé tudomást erről? Talán Tommy-Ray kémkedett utána? Kukucskált a kukucskáló után? William megrázta a fejét: .Ja . mire az lassan visszaólálkodott a Jaff hasának kényelmébe. .mutatta a Jaff.Nem fog bántani .vélekedett a Jaff.mondta erőtlenül.A legunalmasabb szaros kis féreg ezen a rohadt lepratelepen gyalázkodott Tommy-Ray.. Tommy? . a saját lábaira. . Az komikus cuppanó hangot hallatva végül engedett. .Az a kutyás nő. Tommy.

toldotta meg Tommy-Ray. ő pedig megtette a többit. Én csak meg akarlak szabadítani tőle.Úgy van! Úgy van! .Nincs semmi bizarr a félelemben . hogy a magamévá tegyem. Van valami rossz a fejedben. hús-vér alakban.Megszimatolom a nekem való embereket. meg titkokról. átlag feletti vagy..a kutyája nélkül . soha nem voltam benne semmilyen bizarr ökörségben.tette hozzá Tommy-Ray.. mi lehet közös benne és a skorpióban.mondta a Jaff. akiben több van...Látom zavarban vagy. mint aki elfelejtette.. . Chris Seapara. Ő és Tommy-Ray nem apa és fia. Szimpla blöff volt csak.a parkolóban maga elé meredve. . ahogy Tommy-Ray tett egy lépést az irányába. . .szabadkozott William.. mindjárt más ember lesz belőled. . Ez a baromság a mélységről. Megint ez a ködösítés. úgy.Van. A titkaidat. .Ne gyere közelebb . hogy bármi közöm is legyen ehhez .figyelmeztette William..Jobban fogod magad érezni tőle . . amit tőled is akarunk. mint másokban. a legelején. És ez az.Nem fáj. . William egyből meglátta az undorító lényeget a Jaff szavai mögött. ..szólt a Jaff. . Te..lelkendezett a Jaff. Nagyon jó a szaglásom.Tommy-Ray is megmondhatja.Azon tűnődsz: ez lenne Mildred új játszótársa? A válasz nem.felelte a Jaff. Ki vele.. . Witt . hanem itt dugtak egymással. A legmélyebb dolgaidat. .. Harry O'Connor. William.Egész csomó embert meglátogattunk az éjjel.. William hallotta. Fel nem foghatta. William. De ha egyszer végre kiadod magadból ezt a rossz dolgot.Sokkal jobban . . tudod. hogy miért is jött. . Duffin! Hogyan is felejthettük el? Duffin! William ismerte Mildredet.Mindenkiben van . . Amilyen rámenős heteroszexuális kukkoló volt. hüvelykjét felé mutatva.Louise Doyle. . Aznap reggel is látta . és Tommy-Ray vigyorából ítélve azt ő is tudta. A válasz a következő: ez itt Mildred legmélyebb titka. úgy gyanítom. Hát.Mildred csak egy volt a sok közül .mondta Tommy-Ray.Én mutattam az utat. talán egy kicsit. csak arra való. .Nem akarom..Bizony. hogy ezt elfedjék. William valamennyiüket ismerte. .

nem is akart soha. Éppen hűsöl. Hogy tetszenek? . mintha megérezte volna William gondolatait..kérdezte William. szeretném látni Martiné-ét .Láttad? William megrázta a fejét.Eggyel több ok arra. melyen egy szőrtelen majomra emlékeztető lény csüngött -..hazudta. William? Együtt? . . sötét helyek a lelkükben.válaszolta Witt.Martine-nál is? ..említette a Jaff. . Tommy-Ray elfordította az ajtógombot. úgy látszott. . ..kérdezte a fiú.. . Soha egy újjal sem ért a nőhöz.Látni akarom . amit nem vallanak be előtted. levezetve William-et a lépcsősoron.magyarázta a Jaff.motyogta William..A medencében? .Szeretném.Oké.ravaszkodott William.Csak egyszer.mondta a Jaff .. de habozott kinyitni az ajtót. mi mindent rejtegettek ezek az emberek előled az évek hosszú során. Martine Nesbitt. Tommy-Ray! Vidd csak ki! A McGuire fiú a parancs szerint cselekedett. .Te és az a nő. . Én nem teszek mást. mint előhívom őket.fűzte hozzá. . hogy lásd. de remélte.. . azután hozd vissza ide! . . .Az a kedves kis hölgy ..Martine és én.Hagyta kicsengeni a mondta végét. hogy a Jaff teljesen közömbös volt az ügyet Illetően. . Tommy-Ray. mit rejtegetett előled . sikerült meggyőznie. Menj. (Ez valóban felkeltette a kíváncsiságát. Ezek.. . .Látnod kell! Tudnod kell. könnyed járása és .) Azt hiszed.folytatta -.Guther Rothberry.Martine egy egészen lenyűgöző dolgot rejtegetett ..élnek azokon a helyeken..azzal a gusztustalansággal a fejében.. Önfeledten fütyörészett menet közben. A Jaff egyből ráharapott. . . hogy ennyi elég lesz indítéknak a kíváncsiságához.Teratának hívom őket .Tényleg látni akarod? .Torzszülöttek. vagy kétszer . és mutasd meg neki.emelte fel a karját..felelte Tommy-Ray. melyeket a mosolyukkal lepleznek. Odakint van. hogy ismered ezeket az embereket . aki előtt felködlött a menekülés halvány reménysugara. és ami azt illeti.. de mindanynyiuknak vannak félelmeik. bár William gyanította..Hát persze . . Vidd csak ki. A Jaffot.Az övé az egyik legszebb példány. szörnyek.

he? Hát.Szóval te és Martine belehúztatok. ami benne volt! Látnod kellett volna.Itt jön .kérdezte hirtelen Tommy-Ray. .. Én. . fényességre.Tudod.. de következő mondatával a fiú már rá is cáfolt a feltételezésre.Ezek az üres házak.. ezért hoztam el ide.kérdezte Tommy-Ray. . hogy az a kerítést vizsgálgatja. valamikor szerettem a tengerpartot: Topanga. hogy jobban megérthesse.A Jaff nemigen szereti a napfényt. Elindult előtte a medence felé. he? . hogy megkérdezze tőle. .. mi? . Tommy-Ray előrement a peremhez. William nem is egyszer kísértést érzett rá. A fiú újra a medence felé fordult: .. A vízfelszín fodrozódni kezdett. Hogyan lehet egy gonosz ilyen önfeledt? Hogyan lehet egy lélek annyira romlott.jegyezte meg.szokványos modora csak tovább erősítette a pokoli hatást. Mintha a gondolataimban olvasna. . Malibu. mint Tommy-Ray-é. . mint ő . Klassz volt. Nem. Ahogy kiizzadta.Így is mondhatjuk. .) . Valahol el kellett rejtőznie. nem egy Miss World. kezdek én is olyan lenni.Azok a kis lyukak: pórusok.Le leszel nyűgözve.Untatlak? . kitörési pont után kutatva. (Hátrafordult William felé.Aha. Öcsém! Az volt aztán a látvány. ha tudod... amikor előjött. . Ahogy előjött azokon az apró lyukakon.Ijesztő. miközben elvette tőle a hátsó ajtó kulcsait. Te már hozzászoktál. csak.. gondolta Witt. a Jaffnak megvan a maga módja a hívogatásukra.Azt hiszem. És az a cucc.Martine? . éppen rajta kapva. hogy mire gondolok. Most meg beteggé tesz. akikhez tartoztak.He? . .Nem. mi történik a Grove-val. . hacsak rágondolok arra a. . vagyis hát az emberek nevein. ami lényéből áradt. hogy úgy viselkedjen.mondta Tommy-Ray. Tommy-Ray hunyorogva pillantott fel az égboltra menet közben: . Elértek a medencéhez. neked biztos nem. mintha mi sem történt volna? .Tudod. Ijesztő helyek. miért. Az agyával csinálja. lehajtott fejjel cseverészve menet közben.. .Pórusok. Én csak a nevükön szólítom őket. dehogy untatsz. Persze..hívogatta a lényt.

. Ez teszi őket érdekessé. egy koponya. míg én megadom a kegyelemdöfést Fletchernek. .mutatott Tommy-Ray a mellkasára. mint egy lábat növesztett hadihajó. hogy ki fog megharapni kit.Van egy csomó másik ház is.. A haveromnak. . . Ezután Tommy-Ray egyenesen a lény hátára zuhant. ha tennél egy aprócska kirándulást a kedvemért.Persze. Megrohamozta a kerítés leggyengébb pontját. . hogy meglátogassam? Esetleg végezzek vele? . .felelte William.Nem bízhatok meg benned.Hát. volt egy klassz tetkója. .Alig várom. a családi fészekben. de majd lesz.olyan volt. itt .mondta a Jaff.Nem kell sokáig távol lenned.Az biztos . De van egy hely a parton.Tetszik a halál gondolata. Közben szeretném. de addigra már ellógott.Igen.Hagytad elszökni . igaz? Tommy-Ray elvigyorodott: . nyugi . Andy-nek. Mindig azt mondta. A fiú felüvöltött. . Azt akarom. . Különben is. Akarod. . ki fog hinni neki? Mindenesetre sötétedés után máshová költözünk. sok évvel ezelőtt. ahogy elveszítette egyensúlyát. amikor jó idő elteltével Tommy-Ray megjelent az emeleten.Múlt éjjel megtaláltam az állandó lakhelyünket. . és meglökte Tommy-Rayt. És amint a medence lakója lassan feltört a felszínre.Kibírjuk. ha egy-két napig terjeszti a szóbeszédet. közelebb lépve a peremhez.Hol? . . kinyújtotta a karját. miért vagy ilyen fenemód meglepve. átmászott rajta.csitította a Jaff. nem messze innen. és már el is tűnt. William egy pillanatra meglátta a teratát a vízben .Pont a szíve felett. hogy induljak. .bosszankodott a Jaff. . azt már látom. ahol otthagytam valamit.Kicsoda? . hogy fiatalon fog .Nem kell keresgélned . . .Majd meglátod. hogy hozd el nekem. William nem várta be.Átvert. tetszik.Nyugi.Nem értem. a nő még nincs igazán felkészülve ránk. Hát te nem tanulsz semmit? Az embereknek rejtett arcaik vannak.Megpróbáltam üldözőbe venni.

Nem vagy valami jó színben.kérdezte a Jaff. Oscar .És megtette? . . . te reszketsz. nem vagyok. Halj meg fiatalon.Ó igen. azért ne siesd el a dolgot. kivár egy utolsó. meghalt? . és amikor a legjobban utazik. .Tényleg? .Fél Hollywood.Soha életemben nem láttam ennél szörnyűbb dolgot. végre egy történet. William már átsegítette Spilmontot a házvásárlás nehézségein. nagy hullámot. és hőssé váljon.Úgy értem.És mi? . amit elmesélhetek.Billy? . amilyet még nem látott ez a város.Nincs vér a pucájában.Borzalmas dolog történt. Nagy mulatság lesz nemsokára. a Peaseblossom Drive-on. egyszerűen ledobja magát a deszkáról. Végre. . Ebben biztos lehetsz. mint a falevél.Most azonnal? Mint a huzat. .Ki lesz rá hivatalos? . nem is egy.mondta Tommy-Ray megvetően. . de két esetben is. Ilyen egyszerű. Ott leszünk. . ott nagyon veszélyesek a sziklák . . lemegy Bomborába. . . amiért időben figyelmeztette őket.Hát. . hogy a keresztnevüket használják beszélgetéskor. gondolta William Spilmont ajtajában állva. Egy óriási parti.mondta William.ha ledobják az embert a hullámok.Gyere be! . Azt mondta. tetőtől talpig végigmérve Williamet.meghalni. Kérsz valamit. .Meg a frászt .Judith? Itt van Bill Witt. Eléggé jól ismerték egymást ahhoz. . bárcsak ő is ott lehetne.Ülj csak le! . .kérdezte Spilmont.Tényleg. csakhogy elmondhasson végre egy történetet. készséggel elfogadva az invitációt. . tudod? -.Nem. mi is ott leszünk. . Elszökött a Jaff udvarának rémségei elől.De te megtennéd. . A másik fele meg azt kívánja majd.kínálta hellyel Spilmont. Olyan parti. Billy? Esetleg egy italt? Jesszusom.

. . mint aki nem szereti a gyerekeit? Hát apátlan árvát akarok én csinálni belőlük? . Tommy-Ray McGuire? Te is tudod. és megismételte férje észrevételeit külsőjével kapcsolatban. William további perverzitást gyúrt a történetbe azzal. kezet rázott vele. A francba. elhessegetve még feleségét is. .Rendben. miután az letette a vendég elé a vizet. ahogy William elnyelte a maradék jeges vizet. persze. akit múlt éjjel a Jaff megérintett.Minden oké.Csak fegyver is legyen nálad. tartsuk egymás közt a dolgot. Előjött a konyhából.. Egyenesen hazahajtott. hogy név szerint megemlített mindenkit. Spilmont szó nélkül figyelte.. Figyelj. mindez valójában megtörtént. Az ilyen mese a tábortűz mellé való volt.Biztos vagy benne. nagy mellű. de még addig sem tudott várni a történettel. és útjára bocsátotta. egyből megértette.felelte Spilmont. William csak egy pohárnyi jeges vizet kért. hogy bárki nekiálljon hősködni. te most nem vagy abban az állapotban. ha van valami újság. .nevetett fel Spilmont. legjobb lesz.Boldogulok majd. azt hiszem. nem is igen hallgatnám végig.Képzelem mit gondolsz most . . . .Rendben. amíg az asszony visszaérkezett vele. William mindenben követte az utasításait. . Rendben? .Hé. jó? Nem akarom.Ha más mondaná el nekem mindezt.ajánlkozott William. felhívta . hogy belekezdett.Nem mehetsz oda egyedül . Bill. hogy bármennyire is tébolyodottnak tűnjék is a sztori. el tudsz vezetni hazáig? Megkérhetek valakit. . ha hazamész. Értem. hát úgy nézek én ki. végül azzal fejezte be.Elviszlek oda . miközben a hallgató gyermekei hangosan visítozva indiántáncot járnak az öntözőberendezés vízpermete alatt. ..Nem.Judith Spilmont maga volt a megtestesült földanya: széles csípőjű. majd kikísérte az ajtóhoz. egy zöldövezeti lakásba. .Mellesleg. Abban a pillanatban azonban. Majd felhívlak.Nem.. Spilmont ennek ellenére kötelességtudóan végighallgatta.Nem mondom. . szomszéd. milyen eszelősen hangozhatnak szavai. .mondta William. . nem fényes nappal.zárta az elbeszélését William. milyen normális kölyök. nem semmi történet .

. hogy nem megy vissza délután.Valerie-t. levetkőzött. kidobta a taccsot. és közölte vele. lezuhanyozott. majd a telefon mellett ülve várta a további híreket Palomo Grove elfajultságáról. bezárt minden ajtót és ablakot.

törékeny. a giccsből stílus váljék.Tesla? Tesla volt az valóban. . pompásan nézett ki szokásos.Csak menj. . elmerülve vörös hajában. Felült az ágyban. aki valaha lenni akart valaki. Madonna képével díszítve. és egy ezüst kígyót formázó fülbevaló. . melyet csíkokban szőkíttetett. Ma például fehér férfiing volt rajta. vagy ennyire parányinak -. mert.Bocs. akkor merte bevallani magának. micsoda géniusz szükségeltetik ahhoz. hogy további utasításig ne kapcsoljon föl senkit se a lakosztályába. hogy majd elszállt. olcsó mexikói bola a nyakában.mely még soha nem tűnt ennyire távolinak.Megkérdeznéd. de feladta a próbálkozást az első alkalommal. mennyire vacakul érzi magát.válaszolta. szorosan a testhez simuló kék nadrág. jóllehet a szőkéknek sokkal több jut a jóból. . hulla fáradtan mászott ágyba. kihívó öltözékében. egy teljesen beszőkített fej szerinte maga volt az erkölcsi fertő. meghagyva a központosnak. Majd rádöbbent: .NYOLC Grillo három óra tizenöt körül. .Én nem rendeltem semmit . Csak menj.Itt a szobapincér .Ki kell mennem a vécére. karcsú alakjához. Csak amikor inogva megállt a porceláncsésze felett. feje olyan könnyű volt. Így azután diszkrét kopogás keltette fel.Aludtál? . Gyűröttnek tűnik. .kérdezte a nő. amint találkozott a tükörben arcával. egyik kezében farkával . Grillo már régóta tudta. nehogy összerogyjon. a másikkal szorosan megmarkolva az ajtó keretét.kiáltott neki hátra. bizonyos ruhadarabok és kiegészítők következetes alkalmazásával. .Ja. magas sarkú cipő (ezzel együtt is épphogy csak a férfi válláig ért). . Teslának az ilyen átformálás a legkisebb látható erőfeszítés nélkül ment. ahogy megéhezett. túlságosan is bő. hogy volt-e hívásom? . és csak azért csíkokban. . gondolta: mint a rosszul táplált költő. hogy a csiricsáréból valódi csillogás.szólalt meg egy női hang.

. azt tenné? .mondta Grillo. . hogy ő is látta őket. Csakhogy nem veszi fel a telefont. . . Víz. Tesla. amikor azok az emberek.Lehet. valami energiának. Először is. .Nem.Úgy érzed. .Akkor mars vissza az ágyba. .informálta Tesla. Nem is csak egy: két valami.Te voltál az egyetlen. .Amúgy kicsoda? . Tesla hosszú.szólt tétován Grillo. . sokatmondó pillantást vetett rá. valami Ellen. . . Vance-nek dolgozott. . Tesla .Akármit is mondanak a hírekben. influenzás vagyok. És volt ott még valami. hogy megerősítsen. (Lüktető fejjel ült le. nincs is telefonja . Mi történt? . ez nem valami istenverte földalatti gátszakadás volt. Fohászokat. Feltört még valami a föld alól. Vagy legalábbis nem csak az. mocsok.Tudnom kellene..Úgy érzem.csattant fel..Valami történik itt.) A francba is . nem is tudom pontosan.Mindenhol van egy sztori.Azt hiszem.Ez egy különös sztori . És még mielőtt rákérdeznél. hogy emberi lények voltak. A. aki látta? .Nem.Talán vissza kellene hogy vigyelek L. tiszta voltam.. volt velem egy másik fickó. . amit nem egészen értek.mondta Grillo.. Tesla.Meg egy nő. (Vacogni kezdett a foga. Azt hiszem. .Igen. mindjárt kigyulladok.Jobb lesz. és józan.Botrányszaga van? .Tudod. A sztori itt van. hogy a víz megjelent volna. . Nem adott meg számot. már jóval azelőtt ordítozást hallottam. Sokkal inkább tűntek. Mi az üzenet? . . amint visszabotorkált hozzá.Repült. hogy nem.) . .Olyan nincs. meghaltak? .-be.Esküszöm neked.mondta Teslának. És kitől kaptad el? .Minél előbb beszélni akar veled.Egy kedves hölgy. imádságokat üvöltöttek odalenn. lehet. Azt hiszem.Az ő kölyke. akik megpróbálták felhozni Vance testét. mit akarhat. hogy ott voltam. . . Abernethy ráállíthat bárkit erre.Kimászott? . Hotchkiss nevű.Egy kissráctól.. Holttestek.Abernethy hívott . . . Azután feltört az az átkozott gejzír. füst.Azt hiszem.. ha távol maradsz tőlem .

hogy a kölykétől elkaptam az influenzát. visszautasítva a felajánlott autót. hogy végezzen vele.Meg hogy nem is szerettem beléd.Ez az én Grillóm. A szélnek sikerült kipréselnie magából egy fuvallatot. . csak végzik mindennapos dolgukat. ez is csak azt igazolja.Figyelj. ez vezette keresztül a városon. mire Tesla elindult Ellen Nguyen háza felé. Nem tudott úgy besétálni valahová. . holott Grillo figyelmeztette. amiért felkavarta az iszapot. akkor csak mutasd. The End. . . . és rá se bagóznak. Ilyesmit persze már millióan írtak előtte. Mondd meg neki. . Áttűnés. de hát végül is ő az olyan forgatókönyvek úrnője.. A sztorik mindazonáltal szakadatlanul jöttek.Tébolyodott. merre induljak. de ő belevinne egy kis csavart is a mesébe. és éppen amikor a maffia kivinné a város határába. vagy valami hasonlót. Teslának a környezetről leginkább valami thrillert tudott volna mesélni: egy sztorit egy férfiról. hogy szembenézzenek a rájuk leselkedő veszéllyel. hacsak .Hát jó. melyek sohasem láttak celluloidot. az van a képén. amíg beteg vagy. . akik tudatosan döntenek úgy.Beteg. nem? A munka Abernethynek. Erkölcsi példázat helyett sokkal inkább beszélne az emberek apátiájáról. Grillo.. az a sok mocskolódás a gazdag és híres emberek közt.Elmehetnél Ellenhez. Emberekről.ez elkerülhetetlennek bizonyult. De ha gyakorlati segítségre van szükséged. hogy ne dramatizálta volna őket. .. hogy nem vesznek tudomást a hallottakról. vagy találkozni új arcokkal. A hősnő megpróbálná felrázni ezeket az embereket. úgyhogy ne is számíts együttérzésre. és felrobbanna a bomba. és eddig nem sokat hallottam tőle. akinek atombomba ketyeg a táskájában. melyeket az agya épített fel egy adott szituáció vagy szereplő láttán. Ez persze így sohasem jelenhetne meg. Ébressz benne bűntudatot. Nővérnek nagyon tetű vagyok. Nála van a sztori egyik kulcsa.csóválta a fejét Tesla. megrázkódna a föld. hogy jókora sétára vállalkozik. de bőr. amit mindig is tudtál. .mint most is .. Nem analizálta mélyrehatóan a történeteket. de elbukna.Holdkóros. mi történik körülöttük.. Talán .Meg hogy nem is szerettél belém. Késő délután volt már.

a feleség. Rochelle. legfeljebb összetépem. . és még kevésbé merte volna megkockáztatni az indiszkrét kíváncsiskodást.Azt hiszem. . . Semmi hangulata nem volt ehhez a törékeny lélekhez. hogy elmondjam. Grillo érteni fogja. megadva a lehetőséget Elennek. Mr. .Megmondaná neki kérem. . De a nő nem hagyta magát lerázni.Persze . hogy jobban legyen? A fiú tompa léptekkel elindult a hálószobába.És nem hagyhatom itt Philipet túl sokáig. hogy a dolgok a Coneyban megváltoztak? kérdezte Ellen. . hogy Tesla nem mert a suttogásnál erősebb hangerőt használni. hogy egyszer is vissza kellett volna fordulnia. Tájékozódási képessége ezúttal sem csalta meg.Tudni akarom.És mi köze van Grillónak mindehhez? . Anélkül megtalálta az utat a Nguyen rezidenciához. Mindent egybevetve. hogy átadja az üzenetet.Mr. kérem . Az asszony. Grillót. A fertőző gyerek a kanapén ücsörgött.ösztönösen azt érezte meg. nincs-e szüksége meghívóra.Elég hamar.Csak azért jöttem. Grillónak influenzája van . miért nem jöhet ő el személyesen.szólt oda neki anyja.Holnap este. pont az ő ellentéte. amikor látta. a házában.Megváltoztak Coneyban . Szüksége van a segítségemre. Tesla tiltakozott. a választ nyugodtan veheti igennek. amint becsukta az ajtót. lágy hangú. .Lesz egy parti Buddy emlékére. Mikor lesz? .Itt nem beszélhetünk . .mondta. miután ő influenzás lett. Már nincs telefonom.Jöjjön be. Édesen feminin.nyugtatta.invitálta Ellen. . túl fogja élni . hogy hívja fel Mr. leküldte értem a sofőrjét. hogy az aggodalom átsuhan a nő arcán. Elvinne neki egy üzenetet? .Ne aggódjon. . . . olyan törékenynek tűnt a szemében. Ez a Nguyen pont Grillónak való. . hogy Palomo Grove csak egy lépésnyire van a robbanás állapotától. A lehető legegyszerűbben próbálta leszögezni a tényt: Grillo kérésére jött el hozzá. A szomszédot kellett arra is megkérnem. . aki kinyitotta az ajtót.ismételte Tesla.Miért nem küldöd el neki valamelyik rajzodat.Ez mit jelent pontosan? . magában azt gondolva: ha szerelmes levél.válaszolta Tesla.

a Vance házban megkeresheti magát? .. . Mr. Nem sok mondanivalójuk maradt. Mondja meg neki. útközben tovább öltve a mesék fonalát.fűzte hozzá Ellen.Ha Grillo akar valamit. Nagyon szerették. . azután elindult hazafelé. Ott nem hívhat. Pulmernél. hogy a szomszédban hagyhat üzenetet. Ő fog vigyázni Philipre.jegyezte meg Tesla. Tesla elfogadta a nyomorékot ábrázoló rajzot. .Pulmer.Nem. . majd anya és fia legjobb kívánságait. Értem. Rendben.Az emberek el fognak jönni Buddy kedvéért .Szerencsés ember .

Witt. aki még legalább további fél percig hallgatta a tárcsahangot.Egy pillanatig magam is komolyan vettem. nagyfiú.Igen. A gyerekek már nem nevetgéltek a háttérben. Csak azt nem értem.Mondd! . . Csak egyszer lehet megtréfálni. .Épp elég szarság van a körzetemben a hozzád hasonlók nélkül is. Oscar. Medence.Elég! . Mind üres. oké? És meg se próbálkozz ezzel a baromsággal a fiúknál is. .Hagyd már abba! . mint egy seggfej.Akkor megpattantak. nem? . üres volt. Kapd össze magad. Gondolom..William? Spilmont volt a vonal végén.És? . mielőtt odaértél volna.Épp eleget elvesztegettem délután.mondta Spilmont.sürgette. hogyan. hála istennek. hogy a Jaff nem kedveli a. és világosság híján az öntözőberendezéssel játszani inkább ijesztő. Tommy-Ray azt mondta. A hely teljesen elhagyatott volt. . mint mulatságos. tévedsz. én meg ott álltam. . hogy mire számítva. így is tervezted. .kérdezte William. . . . .És semmi.Nem. ..Mi van? . .Csak egyszer. magára hagyva William-et. Figyelmeztettem őket. ház. . Hidd el. a jó ég tudja. garázs. . tudod? Mint mondtam: egyszer elég volt! Spilmont köszönés nélkül levágta a kagylót. A nagy büdös zéró. mielőtt hagyta volna kicsúszni a beszélőt kezei közül. amint elmentél.Üres volt az egész ház? Nyoma sem volt semminek? Nézted a medencét is? . aki a délutánt lázas várakozásban töltötte. oké? Rám sem mondhatja senki.Nincs sok időm . Elhúztak.kiáltott fel Spilmont.De hát ez nem tréfa.KILENC . Leszállt az est. hogy nincs humorérzékem. tudod? Neked könyveket kellene írnod.Felmentem a Wild Cherry Glade-hez. nem ingatlant árulnod.

hogy ne tudnád. majd így szólt: . Tommy-Ray. anélkül. .Előbb elmegyek Jo-Beth-ért.Nincs szükségünk rá.Nem akarok több olyan hibát.Egyáltalán nem hasonlít Spilmontra.vágta rá határozottan.felelte a Jaff.A nap már majdnem lement . Azt akarom vele mondani. . Fletcher már a Grove-ban van.Ez valóban így van? .Indulnunk kell. .Igen? . . . és széthúzta a függönyt. mint amilyen Mr.Mit akarsz ezzel mondani? . meg fogjuk ölni? ..kérdezte a Jaff. Beszéd közben az ablakhoz sétált. Witt volt. . .egyezett bele a Jaff. most a sarkánál pitizett. A magja.És ez persze tisztán plátói vonzalom. engedve a fiúnak.Ó dehogyisnem . . .Szóval. Ez a gyökere.Miért bajlódsz ezzel? .Soha nem készült emberről ennél igazabb portré.Ó igen. .Ami az enyém. Az embert a félelme teszi azzá.Lehetetlen valakit annyira gyűlölni. Tommy-Ray elrágódott ezen néhány pillanatig. csakhogy újra az árnyékába csússzanak. . Elhessegette őket. . ami.Tartani szeretném egy kicsit . .Ki gondolta volna? . és Spilmontnak nevezi magát. amint már nem figyelt rájuk. mire azok tisztelettudóan visszavonultak. A terata.mondta a Jaff. Tommy-Ray ledobta Spilmont teratáját a földre: .Tekintsd sajátodnak .A félelem ott lappang a legváratlanabb helyeken. . . hogy a testére van szükséged.Ami kisétált innen ma este. hogy átvegye kezéből a teratát.Honnan tudod? . merre jár.szólt. .Amint elég orgyilkosunk lesz . ahogyan én gyűlölöm őt. legújabb szerzeményét simogatva. az a tiéd is.töprengett a Jaff.Nekem van rá szükségem! .Ez csak irónia.kuncsorgott Tommy-Ray. az csak a hüvely. . ami elborította William látogatásakor. . . Délután jött elő. Csak a visszamaradt anyag.

olyan helyeken. . rá volt kényszerítve. Az emberek. Egy-két helybéli őgyelgett csak a . mint egy ilyen bőségesen öntözött parlagon. Ő is a családhoz tartozik. hogy ez fontos dolog. De Fletcher számára. elmegyünk érte.Nagyon meggyőző tudsz lenni. efelől Fletchernek semmi kétsége nem volt. . de az álarc mögött kevés. Sokkal több szerencsével járna egy gettóban vagy egy bolondok házában. akinek a hallucigéniája a színes és élénk álmokból szökött szárba. felkutatva az álmodozókat. amikor megpróbált beszédbe elegyedni velük. furcsán rámeredtek.Talán. akikhez megpróbált közeledni. egy ilyen komfortba és önelégültségbe kövült város nem sok jót tartogatott.Ha ennyire fontos . mit nem akarok. hogy ellenfele elpusztítsa. Csakhogy nem volt választása. hogy az a szarevő Katz hozzáérjen. aki mutatta volna neki az utat. hogy ő maga is ember volt. A Jaff bólintott: . túl sok idő telt már el azóta. ahol a szakadék peremén élik az életet. gondosan megtervezett közösségeken. Habár mindent megtett.Szóval. melyek kívülről az életteliség valamennyi jelét megmutatták. nem? Te mindig azt mondtad. mint egy vadászkutya. Talált ugyan párat a Központban. . mely mindennel el volt látva. mintha alakítása mögött képesek lettek volna meglátni a Nunció által átformált lényt. elmegyünk érte? . Emberi ágens nélkül. Meglátva Palomo Grove-ot Fletcher szinte teljesen kétségbeesett. Hasonló érzelmi vákuumba kerülve már kétszer is járt a mezsgyéjén.válaszolta atyja -. Számtalan ilyenforma városon haladtak át a Jaff-fal való hadviselés hónapjai alatt. kivéve az érzéseket. de kétségkívül eltűnődött rajta: vajon a harmadik alkalom nem lesz-e egyszersmind végzetes is? A Jaff kiépítette itt a hídfőállásait. vagy éppen semmi élet nem volt bennük. Nem akarom. hogy a lehető legjobb színvonalon játssza a normalitást.Légy őszinte! . de abban kurvára biztos vagyok. Nem lehetett különösebben nehéz a számára olyan gyenge vagy védelem nélkül álló lelkeket találnia. igen.jött a válasz -. mit akarok . hogy úgy szaglásszon ezek között az emberek között.. Bár nem babonából.kérdezte Tommy-Ray. és ezt látva mindannyian igyekeztek volna visszakozni a közeléből. amilyeneket ő szeret.Nem tudom. de mindannyian kurtán elzavarták.

akik abbahagyták a kisállat-kereskedés kirakatának bámulását. Ha a háború itt. akkor biztosan a Jaff fog kikerülni győztesen.márpedig Fletcher a gyomrában érezte. az abnormálisan hangosra vett készülékek üvöltését. ezen a helyen -.környéken: egy idősebb hölgy. magában rója az utcákat. és tévékészülékeik mögött kerestek menedéket. míg csak anyja magához nem szólította őket. Az emberi gondolkodás. ő is elhagyta a helyet. aki alig pár méterre ácsorgott tőle. Fletcher jól láthatta az otthonokban villódzó sápadtezüst fényeket. Ha a Jaff megválaszthatta volna mindent eldöntő csatájuk színhelyét. hogy valamelyikük itt pusztul el. A felhozatal még rosszabb volt. A tévé-vetélkedők házigazdáinak és a szappanoperák hősnőinek karjaiba feküdve ringatták ártatlan álomba magukat a Grove együgyű elméi. miért nincsenek. habár képtelenek lettek volna szavakba önteni szorongásukat. jól tudták. valahányszor feléje nézett. bármennyire is szándékoltan érzéketlen. mint amit Fletcher várt. akkor sem találhatott volna a számára alkalmasabb helyet. hogy kísértetek járják be városukat ma éjjel. Nem voltak gyalogosok. Palomo Grove-ban jut el a végkifejlethez . hogy az egyetlen teremtmény. és mosolygott. . két gyerek. hagyva. és rámeredtek. nem tudja teljesen kizárni a természetfeletti jelenlétét érzékeiből. mely talán megmenekíthetné őket a kihalástól. melyekkel mintha szirénjeik kísértését próbálták volna az ajtón kívül rekeszteni. A Grove lakói. Az est eljöttével. Azt is tudta. ahogy a Központ kiürült. és elindult az utcákon. Még kutyasétáltatók sem.

majd visszatért a nappaliba. hogy kötelességtudóan készítsen valami vacsorát anyja vendégének. Nem azonnal engedelmeskedett. Jo-Beth a szeme sarkából elkapta a mozdulatot. hogy várakozás közben kilenc különböző csatornát volt képes elkülöníteni egymástól. Ha lesz rá lehetősége egyáltalán. Menet közben hirtelen kigyulladt a konyhai lámpa. McGuire váltott néhány szót lányával. A házakból azonban valóságos hangorkán szűrődött elő: a televíziók mindenhol olyan hangerővel bömböltek. A lány arrébb hessegette . nevetett a poénokon. majd a zárak kinyitása és a reteszek elhúzása után . A fiú megbabonázva figyelte mozdulatait. gyanította. majd átmászott a kapun. ahogyan egy férfi. Bármennyire is hétköznapi feladatot teljesített a lehető legegyszerűbben. Mrs. hogy a paradicsomokat leöblítse a mosogatóban. Howie hátrébb lépett az ablaktól. megnevezi magát a zárt ajtónak. mégis ez volt a legcsodálatosabb látvány. Átvágott az utcán. Az utca szokatlanul csendes volt. és Jo-Beth közelébe férkőzzön. hogy végképp kiment.az arcát rémület torzította el. hanem Jo-Beth. Így aztán egyetlen tanúja sem akadt. Nem Mrs. akkor ez az az alkalom. Jo-Beth válla felett átpillantva megbizonyosodott róla. Howie szája elé tett mutatóujjával intette csendre. velük fütyülte a dallamokat. feltűnik a McGuire ház bejáratánál. melyből Howie egy szót sem értett. akiről később megtudja majd. aki kijött. Nem volt mitől félnie. és csak ezután ment a hátsó . Még egy ilyen elterelő hadmozdulat nem fog ajánlkozni ma este. amit életében látott. McGuire volt azonban a konyhában. hogy a lelkipásztor. Howie előlépett rejtekéből. csak amint Jo-Beth anyja is feltűnt a konyha ajtajában.TÍZ 1. előtte ellenőrizve. hogy egyik irányból sem közeledik senki. és elindult a hátsó udvaron. Amikor a lány közelebb jött az ablakhoz. és felnézett. Howie az utcasarokról figyelte. miközben a szürkület éjszakává mélyült. egy szimpla neoncsíktól megvilágítva. sötét ruhában. hogy megkerülje az őrt álló anyát.bebocsáttatást nyer a szentélyek szentélyébe. amikor végigsiklott a ház oldala mentén.

hogy láthatsz.Kérlek. Ahhoz azonban nem nyitotta elég szélesre. . Nem állt be változás a dialógus ütemében. .Pedig boldognak kellene lenned. hogy óvatosan kireteszelje. igen. akkor engedj be! . . melyeket felhasználva kisurrant a konyhából.És te boldog vagy. Rózsaszín ajtó. hogy a beszélgetés hangjai elrejtik lépteinek zaját. hogy nyomban visszakozott a dologtól. Nagyon jó hírt.Menj fel az emeletre! . majd elindult a nappaliba. csak bedugta az arcát a résbe. .Merre? . kinyitotta előtte az ajtót. hogy megtisztítsa a sebet. akinek egy kicsit fel kellett emelnie a hangját az érthető instrukcióhoz. Gyere ki egy kicsit! . .suttogta a lány.. . Nem.a nappali ajtajában láthatóvá válva .Nem tehetem . több is.Balról a második ajtó . hogy be is tudjon menni hozzá. hogy megcsókolja a lányt.ajtóhoz. Egyetlen pillanatig volt csak veszélyben. nem vagyok az. vagy még inkább tátogta el a szavakat.Ha nem jöhetsz ki. mélyen remélve. Különösebb esemény nélkül érte el a rózsaszínű ajtót.kérdezett vissza a fiú.A szobámba. engedj be! Szavai. Ehelyett azonban kénytelen-kelletlen átadta a vacsora előkészületeinek. Ezután már maga mögött is hagyta őket.mondta a lány.suttogta.felelte Howie.Nem. . . . . amíg kiszolgálom őket! Annyira vágyott rá.Beszélj egy kicsit halkabban! . Jó hírt hozok.Beszélnünk kell egymással.habozott egy pillanatig. Élet-halál kérdés. A lány vetett egy futó oldalpillantást feléje.Nem lehet. vagy a sebei hatották meg? Akárhogy is.. milyen a kezed? A kísérlete. amikor . Át akarta karolni. és úgy suttogta: . de a lány olyan rémülten rázta meg a fejét.Úristen. .Mit csináltál magaddal? . . és lelt menedékre mögötte.Ez is része a mondandómnak . mint élet-halál kérdés. legjobb esetben is csak felületesnek volt nevezhető. Várj. .kérdezte a lány. amilyen émelygés elfogta a megalvadt vérrögök és húscafatok eltávolításakor. Howie meghallotta a vendég köszönő szavait.Nem szabadna itt lenned.válaszolta.Mégis itt vagyok . Úgy tűnt. mielőtt megtalálta volna a lépcsőket. . .

Amikor a lány végül feljött a lépcsőkön. az ő ágya mellett.Hát nem. az okozta mindezt .érvelt a lány. Hát nem látod. . . hogy gyengéden magához húzza.A Jaff? .miközben mást se mondott. .szabadkozott erőtlenül.De találkoztunk. hogy itt voltál. ami visszatartotta őket attól. hanem hagyta. . a törülközője és az alsóneműi között. Ami köztünk van.És te hiszel neki? . . mint inkább magához hívott. . Fletchernek hívják.Te tudsz róla? . akit tetten értek. hogy elszakítsanak bennünket egymástól. ha rájön. hogy ő az apám.igaza volt. Jo-Beth nem figyelt fel a zavarára. hogy valamikor itt állhat a mályvaszín falak között. az apáinknak nem lesz okuk háborúzni egymással. . . . és benyitott a szobába.Valami értem is eljött. mint egy tolvaj.Ha nem találkozunk. Nem is annyira eljött. úgy érezte magát. Az egyikük eljött ide múlt éjjel.Mi haszna az egésznek. El kell mennünk valahová. (A lány nem tett rá kísérletet.Nem számítottál rám.Jo-Beth hálószobája! Nem is merte volna álmodni.kérlelte a fiú.Hiszek neki. . a betegségre.győzködte Howie. ha a Jaff téged is elkap? ..Hát tényleg nem érted? Ha mi nem találkozunk. . És nem fogom engedni. Howie. . Még csak nem is mosolygott. Mindvégig .. Azt mondja. hogy megölelje. . természetes.. . hogy tudjuk az igazságot velük kapcsolatban. Ha most elmegyünk.Oké . .A Mama borzasztó dühös lesz.Hát nem jobb. hogy ez mit jelent? Nem vagyunk testvérek.Együtt kell elhagynunk. csak hogy borzalmas dolgok vannak a Grove-ban . A lány nem állt ellen. velünk kapcsolatban? Engem egyáltalán nem érdekel az a nyavalyás háborújuk. . . és ép bal kezével megragadta a lány jobb kezét. bárhol is voltak eddig.Ne sírj! . .felelte Howie.mondta Howie.És mi lesz a Mamával? Tommy-Ray elveszett. soha nem jöttek volna elő. Eljött értem és Tommy-Ray-ért.mondta a fiú. Kinyúlt.) . Nekem kell vigyáznom rá.Igen . hogy egymás szemébe nézzenek. ahol nem találnak ránk.Nagy rumli van .. Howie.Ami köztünk van. Jo-Beth szemei kezdtek könnyekkel megtelni.El kell hagynunk Palomo Grove-ot .

mielőtt az tiltakozhatott volna.Nem értelek. lecsúszott farmerján az ágyékához. . hogy a hús a hússal találkozhasson. A lány elmosolyodott ajkain. a fiú pedig nyelvével apró rést nyitott a lány édes ajkai között. .) . valóban nem . hogy mi folytassuk a kettejük háborúját.Egy helyről van szó. .. mely oda igazította az övét. (Most ötlött csak az eszébe.Igazad van.) . mint ő a lányéhoz.Nem csak rólunk van szó . most először.Le akarok vetkőzni . Kezei ügyetlenül matatni kezdtek a nyak gombolásán.Nekünk gyűlölnünk kellett volna egymást. . nem folytatjuk .Szeretlek. te meg én.Howie. még egyszer sem dadogott vagy hebegett. . és keze. mit tanult Fletchertől. mellyel immár egyetlen önmagát csókoló szájjá változtak. meg fogod látni. ott a földszinten? . .És ők. Csakhogy mi nem folytatjuk. . amit Quidditynek hívnak.Megígéred? . (Szorítása megerősödött a lány kezén. Amikor megtesszük. Jo-Beth. miközben nyelvük játékosan egybefonódott. a lány érintésétől.. nem? .zihálta a fülébe.. elmosolyodott..Mi is voltunk ott. .Fletcher és a Jaff terve -. Olyan lesz.mondta. hogy amióta beszél. A lány hirtelen megcsókolta. és maga felé húzta. az illedelmes ruha és összeroncsolt ujjai dacára is. Jo-Beth ugyanolyan erővel préselte testét az övéhez.Megígérem. és a csókoktól. fogaik végigsimítottak egymáson. A lány kibontakozott a csókból. míg csak kezét be nem csúsztathatta mögé. ami a lány ízét mindeddig fogva tartotta. mely eddig átkarolta a fiút. Kimondtam.Már késő. .emlékeztette Jo-Beth.Nem. . Bal keze.kérdezte. A fiú merevedése már az ágy puszta látványától bekövetkezett.El vannak egymással. megtalálta a sérült jobbot.Meg fogsz érteni. ahol az leginkább szeretett volna lenni. Vagyis majdnem voltunk. milyen utazás is az. mint egy álombeli ébredés. Be akarom fejezni azt az utazást. minden idegvégződése lángra lobbant.ismerte el Howie. visszaemlékezve rá.. . A lány. mellyel mintha egy széfet tört volna fel. tudod? Az volt a terv . Howie érezte a mellek lágyságát. .

diplomatikusan vissza kellett vonulnia. A lány bizonytalannak tűnt. szétnyitott ruhájában.. jót tehet-e a lelkemnek .Azt hiszem beszélnem kellene Jo-Beth-szel . Majd: . .Van valami. ahogy ellépett tőle. Nem ő lenne az első Isten evilági képviselői közül. Mrs. Hogy a testünk egymásba fonódjon..Ne mondj ilyet! . hogy én vagyok az ördög .. Szüksége lesz egy kísérőre az ilyen utakhoz. A fiú is ledobta kabátját és pólóját. ahogy elkezdte kigombolni ruháját.Olyan fülledt itt a levegő .szellemeskedett Howie.Majd meglátod . Kezei ösztönösen eltakarták meztelenségét.Belém már belém bújt . .. . ami ennyire.kérte.A Mama zárta be valamennyit. védőeszközöd? . . de tettei rácáfoltak arckifejezésére..tette szóvá a fiú. hogy gyakorlatilag használhatatlan egyik keze segítségével kicsatolja övét. . ahogy kell. .. .Megígérem neked: majd meglátod..mondta a fiú. hogy végre úgy érhessünk egymáshoz. A lány felnézett rá. hogy a magáénak követelje fiát. Volt már ilyen. és most eljött. majd nekikezdett a nehezebb feladatnak. . hogy valami. Csak azt akarom.mondta a fiú.Mondd ki! . miután az megint előhozakodott a bestiával. . . Komolyan venni mások elvont képzelgését .vagy igen? .ennyire tiltott..Azt te sem hiheted.. .felelte a lány halálos komolysággal. fedetlen melleivel. ami oly sok évvel ezelőtt megerőszakolta. nehogy belénk bújjon az ördög.az egy dolog (hiszen főpapi méltósága éppen ezért vonzotta magához tömegesen a női hívőket).. A lány készségesen a segítségére sietett. ennyire. különben a nő még mindenféle hagymázos oktalanságot kezd el terjeszteni róla. Túl voltak már a kedélyes beszélgetésen a McGuire asszonnyal.. McGuire szemmel láthatón a teljes idegösszeomlás szélén táncolt. felé indulva..Nekünk is órákra lesz szükségünk . de amikor az már tébolyult őrültséggé változott.Nem kell mindent végigcsinálnunk.. aki egy bizonyos korú asszony mesterkedésének esik áldozatul.Nem tudom.suttogta Howie.mondta John pásztor. .Kinyithatom az ablakot? .Órákig képesek beszélgetni..

A férfi megalkotta a testet. . eszközként használva a férfit. . . akkor emberi lény.. Önnek is látnia kellene. . Az emeleten van? . .Megtörtént! .Biztos vagyok benne.Nem hisz nekem .. hogy beszélnem kellene Jo-Beth-szel a látogatásáról. . hogy beszélhessek vele. a pásztor lépteinek hangja után fülelve.És Ő alkotta a testet is..Tudom. hogy nem ő volt. Ha valóban megtörtént. hogy elválassza az őrült nő kezétől papi köntöse ujját. engedje meg. kibontakozva az ölelésből.keze forrásként ontotta magából a verítéket -. Közel volt már az ordításhoz és a könnyekhez.felelte a férfi hálásan.Ne is foglalkozz vele .De igen! De. mint amennyire már megfertőzték .kiáltott fel Joyce. .Nem akarom. . . akit választott. .Ha ő létezik. hogy Jo-Beth-nek értékes észrevételei vannak a kérdést illetően. .kérdezte izgatott kíváncsisággal a lány.. .Jo-Beth! Ott vagy? Jo-Beth! .felelte az asszony. Mrs.jött a válasz. És hiszem.Nem az Úr volt . .Az apa egy férfi volt.. szilárd talajra. és tett egy lépést hátrafelé.jegyezte meg. A Jaffnak semmi köze az Istenhez. átvetette lábait az ágy peremén.Nem kellene.Mit akarhat? .. A lány halk. . .De az emberek testből és lélekből állnak.A teremtmény. . amiért visszaértek a biztonságos. De ki alkotta a lelket? .Azt hiszem igen. Az meggyőzné.próbálta megnyugtatni a lányt Howie.Miért nem keressük meg? . .Természetesen. . ha feljön ide értem? Felült. nagyon is tudatában léve a leereszkedő hangsúlynak. McGuire.És mi van... Mrs. . és gyengéden megérintette a mellét.felelte Joyce. átnyúlt karjai alatt . . És megalkotá az embernek fiát az ő hasonlatosságára.. szinte gyötrődő sóhajt hallatott.A Mennyei Atya .emelte fel hangját Joyce.Azt én is tudom . A férfi felállt. egyre inkább elveszítve béketűrését. . aki a testembe tette őt. Howie nekinyomta arcát a hátának.mormolta. McGuire. hogy Jo-Beth-t még jobban megfertőzzék ezek a dolgok.

nem gépezet. Ő is felkapta a padlóról a nadrágját és a pólóját. ahogyan nem sokkal levetkőzése után máris újra öltözködik.A pásztor? A lány megrázta a fejét.Gyorsan fel kell öltöznöm .Nem.mondta a lány. fájt a merevedése. amit hallott (sőt még továbbra is hallott). ahogy a lány figyeli. ahogy figyelte: milyen jó lenne. Lehajolt. . hogy felvegye ruháit. hogy jön. amit birtokolt. közös meztelenségük emléke épp elegendő ajándék volt a számára.Nem. . ami szívfájás érzetét keltette benne. Túlságosan is sebezhető ahhoz. Kéjesen perverz gondolat suhant át Howie agyán. nem a házon kívülről jött. A lány hirtelen megmerevedett mozdulata közben. Mostantól már nem lesz visszatáncolás.A Jaff . és túlságosan szeretetreméltó. Habár nem tettek semmit. rádöbbenve. megnedvesített helyre. Fájt a keze. Mit? .szisszent fel. majd figyelte. A csont és izomzat. fájt a szíve.kérdezte. majd az ablak felé pillantott.Hallottad? . Jo-Beth beengedte a mindeme elszánt gazfickót az ágyába. ha a sietségben a lány az ő alsóneműjét húzná fel a magáé helyett.Hallom.De igen . Újra felhallatszott a hívás a földszintről. ami nagyon is törékeny.felelte. Tetten érte a gondolatot. hogy a hang.Jo-Beth! Szeretnék egy szót váltani veled.. az invitáció mindent megváltoztatott közöttük. . ahogyan az alsója rése éppen csak hogy eltakarná a sajátját? Na majd legközelebb . hogy gép legyen. csak a testükkel egymáshoz simultak. . . és mindjárt változtatott is rajta. megillatosított. hanem ott volt a fejében.fogadkozott. Emberi test. És nem lenne a lány is őrjítőén izgató. mely a világvégéig ebben a pattanásig feszült helyzetben tartaná. .Valaki hív.Nem fog feljönni. . vagy legalábbis valami súly nehezedett a mellkasára. Akárcsak édesanyád. hogyan öltözteti fel a gépezetet. . . és vica versa! Begyömöszölni a farkát a puncija által felszentelt. Bármilyen kiábrándító is volt nézni. .

A világon semmit sem gyűlölt volna annyira.Egy pillanatra azt hittem. hogy semmivé foszlassa a pásztor reménykedését. felnézett a konyhaablakra. A helyzethez illő semmi imádság nem jutott eszébe (ugyan ki írna imádságot ilyesmi ellen?). Az meglátta tekintetében a dacot. elhátrálva az ablaktól.A kiáltozástól kicserepesedett ajakkal John lelkiatya odasétált a mosogatóhoz.válaszolta. bár nem igazán tudta.suttogta a férfi. . Alig várva. hogy igen.Mi nincs? . és közben hitetlenkedve rázva fejét.Nem.Minden rendben . addig folyatta a csapot. . . .. gonosz lélek! . segíts! Urunk. .. Letette a poharat a mosogató aljára. Ennyi bizonyság az emberi lélek sötétjéről sok lenne még egy hétre is. mintha láttam volna valamit az udvaron magyarázta. ezért inkább csendben tett egy lépést. odakint valami hirtelen megmozdult.mondta. csak a szokványos fohászok zápora. majd ivott egyet. . A nő teljesen megfertőzte a féleszű fantáziálgatásával. segíts! Távozz tőlünk. .szólt döbbenten Joyce. hátralépve a mosogatótól. ha sikerül beszélnie a lánnyal. Amint önelégült tekintettel méregette magát. A férfi látta. Ideje lesz véget vetni e látogatásnak. elmosódott alak közeledett a ház irányába. Egyáltalán nincs minden rendben. nincs. mintha azt kellett volna mondania. és elkapta saját tükörképét az üvegben. ahogy a háta mögött a McGuire nő imádkozni kezd. Sátán! Távozz tőlünk.Jézus.Mi ez? Hallotta. Visszatért tekintetével az ablakhoz. megtöltötte a poharat. és teljes valójában feltárta magát előtte.Pásztor? Joyce McGuire tűnt fel mögötte. . míg a víz kellőképpen le nem hűlt. felvett egy poharat. Ott! Ott! Egy fakó. hogy kinek a megnyugtatására. ha nem.Visszatért . . hirtelen előpattant az árnyékból. Majdnem tíz óra volt. hogy látja. Kicsorgatva a maradék vizet.De nincs ott sem. . A pohár ide-oda görgött peremén. majd még egyet.Nincs minden rendben .Szentséges Atyaúristen! .

. . .Valami nem stimmel. a földszinten szilánkokká zúzódott az egyik ablak.Csókolj meg. az első áldozat.Mama. . Talán ennyi elég lesz nekik. ahogy az írás rendeli. Jo-Beth. és mindig megadta az Úrnak.Csak imádkozik. És a démonok mégis eljöttek érte.. Hogyan lehetséges. olyan kicsire . és hátát nekivetette az ajtónak. Mama! . Közönyös világunkban az ilyesmi elkerülhetetlen. minden tőle telhetőt megtett. aminek érdemes volt hangot adni.Ha imádkozik. hogy ilyen kétségbeejtő helyzetbe kerüljön? Az élete nem volt teljességgel makulátlan. Az ember követ el hibákat. és feltépte az ajtót. de tévelygései távol álltak a főbenjáró bűnöktől.) . fájdalmas. A McGuire nő imái elhaltak. és őt békén hagyják.suttogta Jo-Beth. hogy Jo-Beth késedelem nélkül félrelökte Howie-t. nagyon igaztalannak tűnt a szemében.Csókolj meg! . ahogyan nedves testük letoccsant a konyha kövére. Uram. hogy menedéket leljen a betört ablak és betörője elől ameddig csak reszkető tagjai vinni tudták. Ahogy átvágott a szobán. . Látogatta az elesetteket és az özvegyeket szükségükben. ami kijárt neki. Ha el van foglalva. és a Mama vendége elengedett egy olyan sikolyt.kiáltozta.Ez a Mama. akkor várhat. Nekem csak te vagy. és akit tetőtől talpig elborítottak. méghozzá ilyen brutálisan. (A szóáradat még őt magát is meglepte. hogy szót fogadjon. motyogta. akkor el van foglalva. . miközben árjuk elborította a padlót. Hallotta. akit egy pillanatra odakint meglátott (A Jaff! A Jaff!). ahogyan átmásztak a mosogatón és a mellette feltornyozott edényeken.Hallgasd csak! .Howie? . Olyan remény volt ez. Howie megelőzte. Nekem nincsenek imádságaim. Milliónyi lábuk ütötte ezt a fülsüketítő zajt. Vérbe borult arcát takargatva. hogy harcba induljanak az alak parancsára.Hallom. . hogy már halott. panaszos nyögésekbe merülten John pásztor arrébb vánszorgott a konyhában. Én nem. hogy érintetlen maradjon a világ hívságaitól. De elpusztulni közönyünk által. amint előbukkant a száján. Jo-Beth! Ahogy a lány előrehajolt.Sohasem szokott így imádkozni. Kérlek. mint a szenvedélyes méhészt kirajzó méhei. Lehet.

bár a sápadt ár még mindig mozgásban volt. a végtagok feszülten várták az új parancsot. és tekints rám könyörülettel. John pásztor megrázkódott. ami bármire is emlékeztette volna. mégis ismerte valamennyit. tedd őket vakká. Fohászait erőszakos dörömbölés szakította félbe a hátsó ajtó felől.kérdezte. mind a reteszek leszakadtak.visította.Mama? Hallasz engem? Mama? Engedj be. ami a közelgő végre intett. a tékozló fiú hangja.Látnom kell Jo-Beth-t! .követelte újra Tommy-Ray. Eddig az atya a megszépülés jeleként értékelte. mint egyféle választ. A pásztor Joyce McGuire-hoz fordult. Követelőzését a szálkákra hasadó fa reccsenése követte. a szemek ádázul forogtak kocsányukon. Nem merte magában feltenni a kérdést. Mondd meg neki. . Uram. . . amint a fiú berúgta az ajtót. jó? Engedj be.Látnom kell őt. aki a konyhaajtóban állt. A nő nemcsak hogy életben volt. amennyire csak tudta. . A bennlévők is megálltak menet közben. Esküszöm. Egy pillanatnyi csend állt be. hogy hogyan.Hagyj minket békén! . Mama. Tommy-Ray tekintete előbb anyján söpört végig. Könyörgöm. . Nem volt egyetlen olyan lény sem köztük. Mind a zár. amit valaha is látott. Csak engedj be! John pásztor hallotta a McGuire nő feltámadó zokogását. . ahogy végigmérte őket. A démonok beáramlása az ablakon át abbamaradt. Mama! . Kérlek. majd vendégén. majd Tommy-Ray lágy mozdulattal kitárta az ajtót. Mama? . és csak most látta be.. .Nyisd ki az ajtót.összehúzva magát.Szólnod kell pár szót az érdekemben! . és csak te halld meg könyörgésem. majd Tommy-Ray.Hogy merészeled! . és te nem fogsz megállítani . mely figyelmeztetés nélkül hirtelen üvöltésbe csapott át.Hogy merészeled! A harsogó hangra a pásztor kinyitotta a szemeit. megállítom őket.Egy kis társaság. de őrjöngött. . és honnan. Gonosz fény égett szemében. ilyen fényt John pásztor eddig csak haldoklók szemében látott. Valami belső fény volt.mondta neki Tommy-Ray.. Ingadoztak a csápok.dühöngött Tommy-Ray. és esküszöm. mekkorát tévedett megint. és tedd őket süketté. Rád hallgat. jó? Mindenkinek könnyebb lenne úgy. hogy engedje át Jo-Beth-t.

Tudja. különben dühbe gurulok. arccal a küszöbön.felelte Tommy-Ray. .Hát persze . veled megyek. mikor kell engedni. sem a vele érkező borzalmak.Meg kell ígérned. Valóságos kielégülés lenne. Hívd le. . és megkerülte a sarkot. .Nincs rá szükség. . úgyis nemsokára a saját szemével láthatja majd őket. hogy békén hagyod a Mamát .Én nem akarom bántani a Mamát. Jóllehet koncentrációját minduntalan megzavarták a lentről felszűrődő hangok.kérdezte tőle udvariasan.Látod. magában lázasan azon gondolkodva.szólt elégedetten. amikor meghallotta. hogy képeket társíthasson a szöveghez. Meglehetősen egyszerű terv volt. és előtte. A lány az ajtóban állt. lihegő hangokat.jött Tommy-Ray válasza. Az ajtó nyitva állt. vagy mindannyian meghalunk. . és ha én dühös vagyok. Ezt te is tudod. Howie félúton járt a lépcsőházban. Hívd! .Hát itt vagy .Tegye. mégis készen állt a tervvel. . ott feküdt a Mama. amekkorát csak lehetséges. a legrosszabb lidércnyomásait kísérő zajokat: azokat a nyálkás. Jo-Beth nem volt ott. miféle borzalmak kísérték el Tommy-Ray-t. mire leért a lépcsősor tetejére. . és szájával néma nemet formált. . mintha csak egy fiú invitálta volna a barátnőjét első randijukra. E gondolattal és a szándékkal a fejében vett egy mély lélegzetet. az már csak a hab lesz a tortán. Mama. akkor a Papi barátai is azok. Nem adott a képzeletének elég teret ahhoz.Ha békén hagyod. Akkora káoszt kell kavarnia. Tommy-Ray elvigyorodott húga hangjának hallatán.. Mama? .Tegye.kérlelte Jo-Beth. Nem láthatta. Sem Tommy-Ray. hogy akár a lelkész poharát is elpattinthatta volna. mintha utolsó tudatos cselekedetével is gyermeke után kapott .A szent ember is ezt tanácsolja.közölte kertelés nélkül. hogy a leple alatt Jo-Beth és édesanyja kereket oldhasson. hogy Jo-Beth beleegyezett az alkuba. kezei kinyújtva. hogyan akadályozhatná meg Tommy-Ray leányrablását. akit mélyen szíven üt az alaptalan gyanúsítgatás. a csillogó szemek és az elbűvölő mosoly keveréke olyan dermesztő volt. Ha a kavarodásban sikerül egyet beakasztani Tommy-Ray-nek. amit mond! . de nagyon is jól hallhatta őket. egy olyan ember hangján. Megtett egy újabb lépcsőfokot.Készen vagy az indulásra? . . anyja mögött.

felelte. mondta neki Howie félórával ezelőtt. John pásztor beékelte magát a fal és a hűtőszekrény közé. Howie odament hozzá. Láthatta a kerületét szegélyező fasort.volna.Meghalt? .Hála magának. hogy semmi esélye meglepni az . Azt te sem hiheted. gyengéden átfordítva Mrs.Én mondjam meg? Maga ismeri a szakma fortélyait . mely magáénak követelte őket. Nincs egyetlen tiszta lélek sem közöttük! Nyírd ki őket! A biztatás feldühítette Howie-t. vagy a hatalomnak. hogy erőt merítsen belőlük a találkozáshoz. félig-meddig mindenképp az övék volt már. hogy felmérhesse az udvar globális felépítését. s elindult az ajtó felé. Howie megpördült. 2.Magukkal vitték Jo-Beth-t. .majd elindult. .mondta a pásztor -. a húgnak. de nem tudott kiötleni semmilyen megfelelő riposztot. Tudva.mondta Howie. hogy én vagyok az ördög. Ennek hiányában egyszerűen csak visszaüvöltött neki: . majd hamvadtak el az elméjében. hogy mindketten romlottak lettek? Vagy ez már egyáltalán nem bűn és ártatlanság.Nyírd ki őket! .érdeklődött egy érdes hang. . hogy megkeresse Jo-Beth-t. Ez azt Jelenti. . Akárcsak odabent. fény és árnyék kérdése? Lehet.Nem menj utánuk. bármi is várja odakint. McGuire-t. és ráadásul saját lelki atyja ítélte azzá. egy szerelmeseknek fenntartott helyen? Ezek a gondolatok a pillanat törtrésze alatt bukkantak fel. . A Sátán ivadéka.hallotta. nem halt meg . hogy ők közötte állnak az ilyen normáknak.Nem. maradj itt velem! . a padló köve nyálkás volt meztelen talpa alatt.Amennyire én tudom. már amennyire elhízott ülepe engedte. de ahhoz elégnek bizonyultak. .Mit tehettem volna? . és a gondozatlan pázsitot közte és a bozótos között. fiam . A konyhából elegendő fény szűrődött ki ahhoz. Most már ő volt az elkárhozott lélek. idekinn sem volt semmi jele a bátynak. ahogyan az istenfélő ember utána ordított. . ő és Tommy-Ray.Izéld meg! .

Jó lenne. Sem Jo-Beth. ami akár csak halványan is emlékeztetett volna emberre. Mélyen zengő orgánum volt . megmozgatta a fák lombozatát.mondta. hogy a lány lélegzetvételhez jutva válaszol a hívására. Azt mondja. hogy így van . Howie éppen hátat akart fordítani a látványnak. Nem volt egyetlen körvonal sem az egész klánban. Isten látja lelkem. Jo-Beth nevét kiáltozva haladt előre. Ekkor hallotta csak meg a mormogó.A Jaffnak lenne egy pár szava hozzád. Zizegésük elvonta Howie figyelmét a sereg hangjairól. de minden szótagot külön. Lassan hátrafordult. . A fal az ajtó körül. miután hangosan szitkozódva kilépett a fényesen kivilágított belső térből. ami hátának szegeződött. A tető. mint egy pár . és ma este Palomo Grove utcáin játszódik. . Katz. hogy egy apró vérfertőzés miatt is .alig valamivel hangosabb a lombok rezgésénél -. Egyelőre azonban nem érkezett válasz. ide-oda csoszogva a palákon. érzi a szagodat a nővérén. milyen szagú a húguk.parancsolta Tommy-Ray. . életedben nem láttál még ilyet. Mozgassátok meg a gazditokat! Ma este nincs idő a tévé előtt gubbasztani. csak a sziluettjük támaszkodott a csillagtalan éjszakai égboltnak. Idefent a nagyobb teremtmények foglalták el helyüket. Az udvarias hangnemet az a késhegy követelte ki magának. Gyerünk.A fiam azt gondolja.Lefogadom. abban a reményben. A szél. hogy meg kellene ölnünk téged. Csak az üvöltözése nyomán felébredt szomszédos kutyák kezdtek vad csaholásba. bár azt hiszem. Katz . torokhangon motyogva közben. egyetlen. dallamosan ejtett. .ellenséget. hogy a fény rájuk vetülhessen. Itt az Utolsó Előadás. kreatúrákból álló összefüggő tömeg volt. . míg csak el nem távolodott a háztól. én nem vagyok benne biztos. hogy a testvéreknek egyáltalán törődniük kellene vele. sem Tommy-Ray nem volt közöttük. és csodákat okádott ki magából. ha szép lassan megfordulnál! . Túlságosan közel vagyunk már a millenniumhoz. meghasadt a föld. és vetélkedőket nézni. Túl magasan voltak ahhoz. mely két emelet magasságig emelkedett a konyha fölül kiindulva. amikor meghallotta maga mögött Tommy-Ray hangját.Több is. melyen csak az imént lépett ki. mely tovább hordta a kutyák ugatását. kotyogó kórust a háta mögött. . gondolta magában. csak ugassatok. én egy kicsit régimódi vagyok.felelte Howie. Ma este a városban sokkal különb show vár rátok! Rejtelmek kaptak lábra.Te is tudod.szólalt meg egy másik hang. szintén hemzsegett a furcsa lényektől.

(Tommy-Ray vigyora kitörő nevetésbe csapott át. Salemben mindannyian a máglyán végeztük volna. Szabadon engedlek. és ívbe . . hogy valami rosszat tegyen neked.. Ekkor valami megérintette a hátát. .. megpördítette.mondta. Elég sokszor szóba hozta már a kasztrálást is. Ezekre a szavakra Tommy-Ray megragadta Howie-t. Reménykedj benne. De apja ellenségében nem volt semmi töményen megkapó. . a kés hegye nekifeszült farmerja szövedékének.megbotránkozzunk.. Katz? .Mit mondasz. egy szívós. mint maga a Jaff. Azt hiszem.És hogy gondoskodjak a mulattatásodról.Minden szülői meggyőző erőmre szükségem van. Én. Azok után. hogy a Jaff jó néhány méternyire áll tőle. majd kirántotta a fiú pólóját nadrágjából és a nyakáig felhasította. A szó említésére Tommy-Ray lassan leengedte a kés hegyét Howie hasáról az ágyékára. A zabolátlan szakáll átszőtte a határozott. csak hogy lássam. amiket Fletcher összehordott róla.Látod? .kérte a Jaff -. ő már alig várja. mely sokkal aggasztóbb látványt nyújtott. Tommy-Ray nedves ujjai Howie gerincétől jobbra és balra elkezdtek felkúszni a hátán. lenyúzott bőrű lény. aki már alig képes felülemelkedni kimerültségén. követve a bordák vonalát. Te nem ismerted az apádat a Nunció előtt. Ha jól gyanítom. hogy azelőtt rövidtávfutó volt. elég gyors vagy-e. felfedve ezzel Howie hátát. egy valóságos kényúrra számított. . Meglátjuk. Egy pillanatnyi késlekedés után a hűvös éjszakai levegő már le is hűtötte izzadtságtól nyirkos bőrét. Leginkább egy valaha volt patrícius család elhanyagolt leszármazottjára emlékeztette. Ők.Hát nem találod szánalmasan természetellenesnek Tommy-Ray szenvedélyét a húga iránt? Vagy azon a véleményen vagy. Howie megborzongott. A mellén csimpaszkodva a terata egy darabja.) . Tommy-Ray elvigyorodott: . erről neked is megvan a magad véleménye. beállása olyan emberre vallott. Elmondom. hogy mi mindannyian természetellenesek vagyunk? Te.. .Hadd tegyem meg! . mit szándékozom tenni veled.Nem mondtam semmit. Fletcher porontya mérhető-e az enyémhez. és láthatta. hogy mennyire szeretnéd már összevagdosni. hogy kordában tartsam. Howie megfordult. Egyébként.kérdezte a Jaff. meggyőző vonásokat.Mondd el neki .

Csak egy pillanatnyi ideje volt rá. és megindultak Howie felé. őket követték a magasabban fekvők. amit rá vethetett (a lány könnyező szemei. szedd már le rólam! Tommy-Ray tapsolni kezdett a látvány láttán. éppen elég volt neki. A valami. szájrésze pedig nyakszirtjére tapad. Érezte. ki-ki a számára megadatott hajtóerőt felhasználva.Szedd le rólam! . hogy megfigyelje.hajlította a hátát. . . valamint meg sem született apjuk már eltűntek. . és csillogó. Az a pillantás. hogy láthassa azt a fehér. Az a kicsike előny. A falon a földhöz legközelebb állók ledobták magukat. A karjai üresek voltak. Néhányan kitörtek a sorból. a folyamat olyan gyorsan zajlott. mielőtt a nyakán felkúszó kín elől lezárta volna szemeit. . épp időben. ahol Tommy-Ray szorítása fogva tartotta. mielőtt felhangzott volna Jo-Beth zokogása a bozótból. hogy ujjak legyenek: tucatnyi. mint egy megrühesedett kutya. amit eddig a karjában dajkált. Felüvöltött. az érintések sokszorozódni kezdtek. mígnem már túl sok lett ahhoz. kerekre nyílt szája). ahogyan hideg hasa a hátcsigolyájának nyomódik.Én a helyedben nem tenném .Gyerünk. olyan keményen szorítva izmait. Howie a fájdalomtól eltorzult arccal fordult vissza a Jaff felé. hogy csatlakozzanak a hajszához. Mielőtt Howie eltűnődhetett volna a miérten. számtalan ízből álló ceruzavékony és tüskés végtagot.mondta a Jaff. a mögüle előbukkanó magzatszerű lény óriási volt. Howie felordított. A nagyobb teremtmények is leugráltak a tetőről. hogy a kontaktust elkerülje. minden másodpercnyi . iszonya felülkerekedett még Tommy-Ray késétől való félelmén is. A patrícius engedte félrecsúszni arcát. A gyötrelmes kiáltás nyomán felzengett a tető és a konyhai fal lényeinek kattogásból és pusmogásból álló kórusa. Howie átpillantott a vállai felett. A kreatúra keményen beleharapott a nyakába. öreg. vagy még több mindkét oldalon. és amikor újra kinyitotta. Amint így tett.A kurva életbe. A Jaff seregében megindult a mozgolódás. és körbepördült. ahogy Howie úgy pörgött körbe.biztatta.üvöltött a Jaff felé. most ott volt Howie hátán. Talpra állt. Jo-Beth és Tommy. hogy a bőr is felrepedt alattuk. hogy nemsokára három-négy rétegű hadoszlopok sorakoztak egymás mellett. amit a Jafftól szerzett. és térdre zuhant. gyerünk! . A Jaff egyenesen őt nézte. már meg is kapta a választ. amint a húsába mar.

. és . Kőkemény gondolatok.ahogyan először magához hívta. és a törekvésektől. Lehetséges. ahogyan Schiller is beszélt a művészetekről. s közben egyetlen óra nem múlt el úgy. hogy a létnek ezen a síkján morálisan egy olyan lényhez volt láncolva. Howie megtagadta apját. mint a sziklaszirt világítótornya. hogy a fia nem túl gyenge ahhoz. miután kiemelkedett a sziklából. a végjáték felé fordította figyelmét. jól tudva. ugyanolyan nyomorultul fog véget érni. . szétkapcsolódni az anatómiától. akinek a létrejötte felett ő bábáskodott. mint hogy beengedje. melynek valódi célja a semmibe foszlott abban a pillanatban. Ha nem. Bizonyos értelemben ezzel együtt lett teljes a kétségbeesésnek ez az éje. akárcsak az övé. hogy a Jaff tisztátalan gyermeke után koslasson. Fletcher nagyon is tisztán érezte a fiú rémületét és iszonyát. elnyomva magában a tükörképet. akkor élete.. a vereség és bukás mintázatának egybeszövődő elemei. és cipelje egyedül. Bármennyire is ki akarta törölni agyából a Howie képét. végső áldozat maradt a számára. de sikerült kiszorítania az érzéseket elméjéből. mennyire erős benne az átalakulás iránti vágy. Howardhowardhowardhow. Annyira el akart szabadulni a világtól és oktalanságaitól. minden bizonnyal bölcsebb lesz majd. hogy engedjen ösztöneinek. amikor hátat fordított teremtőjének. hogy meghallja. A Jaff közelgő győzelmének tudatában. míg végül nem maradt más választása.késlekedéssel tovább fogyott. hogy ne a meneküléséről ábrándozott volna. Megszólította a fiút: Howardhowardhowardhow. és ez némiképp igazságos is lesz. az annál erősebben követelt bebocsáttatást. Fletcher mégis mindent megtett azért. Az évek hosszú során csak a kínt jelentette a számára. Apa és fia. Howie lélekszakadva rohanni kezdett a nyílt utcán. már csak egyetlen.. hogy ezekre összpontosítson. Ha megszenvedi akaratossága következményeit. és magához kellett ölelnie őt. Ha túléli a tapasztalatot. hát legyen az csak az ő terhe. hogy az idő megérett arra. mellyel mind ez idáig nem mert próbálkozni. Hiábavaló erőfeszítés volt. ami felködlött előtte. és nyilvánvalóan elvakította a tetszetős külső. hogy elérje a zene állapotát.. Remélve. Monoton ritmust követve sugározta üzenetét. valahányszor a fiú fájdalmat érzett.

Fletcher akkor úgy hallgatta a számadást.egy Kissoon nevű férfi állt: egy sámán. és rajta keresztül szabad hozzáférést nyer a Quiddityhez. ami szentség. melyek visszatartották őket a tébolytól a léttel való szembesülésükkor. Ha ő. melyről makacsul állította. hogy egy időbeli hurok. Egy másik félelem is gyökeret vert Fletcherben. amikor Washingtonban megkörnyékezte ajánlatával. De most. hogy nem sok hitelt adott a . az Utolsó Előadás. Az álom-óceán és a sziget (sőt. Ha a Jaff megszerzi a Tudást. sokkal többet sodor veszélybe néhány száz léleknél. olyan valóságot láttak és olyan történeteket hallottak.életének utolsó pillanataiban reményei szerint megragadhassa a diadal töredékét az elkerülhetetlen vereség előtt? Ha így van. nagy pusztítást vihet végbe odaát. és ott volt nekik az Előadás. vethettek egy pillantást a folyamatosságra. A mese középpontjában melyet a Jaff először adott elő neki. melynek regéit és rituáléit emlékül kapták. akit nem korlátoz az önmegtartóztatás. közönségessé lesz. mind a helyszínt. de abban biztos volt. mind az alkalmazott metódust. kevéssé összefüggő szorongás. aki a Nunciót használta fel arra. Ephemeris partjain álmukban elvegyültek a tökéletesek közt. Nem ismételheti meg az előadást Palomo Grove bennszülött törzse számára. melyeket csak álomutazásaik tartottak távol az őrülettől. hogy csalárdul áthágja a saját korlátait. ahogy a Jaff egyszer egész szigetvilágról beszélt) három vitális alkalommal is emberi látogatás színhelye: ártatlanságban. védtelenné válnak. akit a Jaff végül egy olyan helyen talált meg. sokkal nehezebben átgondolható. hogy támogatást nyújt a Nuncióval kapcsolatos kísérletek lefolytatására . Röviden összefoglalva. megadásban. rákényszerítette magát. hallotta. ami csak a megtisztultak és tökéletesek kiváltsága. hogy a Jaff. jól tudva. és annak hatalmát. talán szigetek. és a fajok. Eddig megpróbált nem túl sokat gondolni a Jaff győzelmének következményeire. nyom nélkül hagyja itt ezt a világot. szentségtelen. a károsodás kiszámíthatatlan. Ami titok volt. Ha az a sziget a Jaff játszóterévé lesz. Fletcher nem értette teljes mélységében a Quiddity mibenlétét (talán emberi lény nem is értheti). hatalmat nyer valami felett. hogy nézzen szembe a tényekkel. mindent jól el kell terveznie. amint a végső konfrontáció közelgett. meglátták a sémát és a rendeltetést. a bukott sámán. aki ismerte a Tudást. hogy a felelősségérzet már így is túlontúl a hatalmába kerítette. szerelemben. mit fog ez jelenteni? Először is egy lény.

Egyfajta színházat kell rendeznie. Fletcher nem tudhatta.Hallak. azé a felemelkedett emberi lényekből álló rendé.zihálta futás közben. hogy az ügye ezzel távolról sincs lerendezve. hallotta meg zavarodott érzékeivel elég tisztán a saját nevét. és elinduljon a szólítója felé. de az ösztöne azt súgta neki. a teratával a sarkában. Még egy utolsó kísérletet akart tenni arra. olyan látványosságot. szakadatlanul magához szólítva gyermekét. és tágra nyílt szemmel az utcára vonzza őket. Akkor viszont miért engedett egy ilyen embert a Hurok közelébe. Miután mérlegelte az alternatívákat. akinek az ambíciói már messziről kiütköztek? És egyáltalán. Atyám. Howie hallotta Fletcher hívását.. hogy megváltoztassa az útirányt. miközben a Jaff seregei elől menekült. Hallak. de a hullámokban rátörő pánik megakadályozta abban. elegendő előnyre tett szert. mely elrángatja Palomo Grove lakóit tévékészülékeik elől. elindult a végső megmérettetés helyszíne felé. hogy majdnem megölette magát a Jaff-fal). mely az olyan homo sapiens-ektől. amihez képest Kissoon időbeli hurkának ideája akár elhanyagolhatónak is tűnt.. . minek rejtőzködik ott? És mi történt a Shoal többi tagjával? Most már túl késő volt választ keresni ezekre a kérdésekre. akkor Fletcher e világbeli kimúlásával egyidejűleg ők is semmivé válnak.szavaknak. és. . kiválasztott egyet. Csak amikor már úgy érezte. volt hivatott megvédeni a Tudást. hogy azonosítsa annak eredetét. hogy egyáltalán képes lehet rá. de az azt követő események olyan fantasztikus magasságokba gyűrűztek. és megállt. hogy áthidalja a közte és a sajátja között tátongó szakadékot. hogy kifújja magát. . Kissoon a Shoal utolsó túlélő tagja volt. csak tudatosítani akarta őket valaki más fejében is. mint a Jaff is. A gondolat újra ráirányította a figyelmét az előtte álló komor feladatra: a metódusra és a helyszínre. Olyan sebességgel rohant. sikerült kipréselnie magából néhány szót.Hallak . amiről nem is gondolta. Csak rohant vakon. Hogy milyen szerepet játszott a sámán a nagy sémában (azzal együtt. hogy válaszoljon Fletchernek. és bár tüdeje keményen dolgozott. Ha Howard nem lesz vevő a megfigyeléseire.

Beteg vagyok. Voltak idők.Ó. akkor engedje meg neki.Végre bevallottad.Olyan tizenháromnak. hogy egy idegen ágyban senyvedni mártírra valló cselekedet. nem újság. Szeretem. a sztori itt van. . . megenyhült hanggal.tiltakozott Grillo.Huszonnégy órára visszamegyek. ahol beteges porhüvelye mosatlan szennyese megnyugtató illata társaságában épülhetne fel. Különben is. ha látszol most . a verítékedben és az önsajnálatodban elmerülve. . és a szobájában találta.Már az is valami. A. hogy ez Abernethynek egy csomó pénzébe kerül? .Nem akarok menni . Tesla igazat mondott.. . Olyan szexis. . amikor ilyen sebezhető vagy. azonkívül. . Nyugodtan lehetek akár kicsinyes is.Most a legtöbb. amikor a fél karomat odaadtam volna érted.-be. a nagy ember igazat ad valakinek? . és nem itt.. viszont zsarnoknak nagyon is hozzáértő.Még sohasem láttalak ilyennek. hogy igazad van.humorizált Tesla. hogy hazaviszlek.Nem újság. amit tehetek. hogy hazavigye magával L.Mi értelme itt maradni... . . .Amit jobban megírhatnál otthon. a lány a lehető legnagyobb egyszerűséggel közölte vele. .TIZENEGY 1. Csak amíg összekapom magam. Tényleg tetű volt nővérnek. és ő máris nagyon beleélte magát a szerepbe. Amint Grillo felébredt.Ne legyél kicsinyes! . . .És most? .Lehet. de ha el akarja kerülni a klisét. márpedig szerinte ezt kellene tennie.

szólt a lány. hogy L. . .Mit nem mondasz? A lány előrántotta a pisztolyt rejtekéből: . A távolság túl nagy volt.Már ott is vagyunk? . A szeme sarkából látta.Nézd csak meg! Még nálad is betegebbnek látszik. és a világítás túl szegényes ahhoz. amint Grillóval kihajtott a műútra: egyetlen teremtett lelket sem lehetett látni egyik irányban sem. és rohant át botladozva az úton.már ez az erőfeszítés is megszédítette -. de az teljesen nyilvánvaló volt. amiket Grillo tapasztalt és sejtett a város titokzatosságával kapcsolatban. Kinyúlt az ajtó kilincséért. Mindazon dolgok ellenére.motyogta. mintha valami oszló szövetben turkálna . neki egy pillantást sem sikerült vetnie a misztériumra. Leállította a kocsit. Tesla felé vette az irányt. Grillónak igaza volt. Volt valami testi hibája is: mintha egy púp vagy valami duzzanat éktelenkedett volna a testén. hogy Grillo felegyenesedik. látta. .Az a fickó.-ig szunyókáljon egyet. ahol az ifjú még mindig kínkeservvel próbált talpra állni. hogy tisztán láthassák állapotát. .. Tesla ..Van valami a hátán . .. felhorkanva. . és láthatóan komoly erőfeszítésébe került.Olyan nincs. hogy Tesla kotorászni kezd a kesztyűtartóban. és azt az utasítást kapta. Elesett. aki az anyósülésen ült mellette. hogy soha nem hagyom el az otthonomat fegyvertelenül.Egy hátizsák .Én nem látom.A Grove tökéletes helyszín lett volna egy holocaust-mozihoz.. . .És be is tartom. . él. Tényleg volt valami a hátán.Viccelsz? Amint kilökte az ajtót . nem messze a helytől. hogy felkeljen. gondolta Tesla. .Maradj itt .Amikor Yvonne-t megölték . de az csak nem sikerült neki. Akármi is az. Grillo. .Él.mondta.felelte Grillo. . hogy megsérült. a púpos irányába biccentve. kinyitotta a szemét. Bárcsak tényleg így lett volna! Jó negyvenméternyire a kocsi előtt hirtelen egy fiatalember bukkant fel az utcasarkon.szólt rá a lány.megesküdtem rá. A.Elvesztettél valamit? . és kikukucskál a szélvédőn.. . A túloldali járdánál azonban a lábai kicsúsztak alóla.vélekedett.

. a lány már majdnem elérte a fiút. Nem fordíthat hátat neki. jönnek. jönnek. innen.hallotta meg a hangját . Egyfajta állat volt (vagy éppenséggel többfajta állat).. Az igenis ott volt..Hát ez meg mi a franc? . A fiú szédelegve fordult meg. Néhány méternyire Grillótól. Tesla visszapillantott Grillóra. . hogy tartson ki. miközben áldozatára tapadt. Grillónak volt igaza.üvöltött fel. Onnan nem remélhetett segítséget. motyogó ár. és végleg el nem utasította volna magában a farizeus szerepét. Az még mindig állhatatosan küzdött. . Fényesen csillogott... de csak egy rémült pillantást kapott válaszul.kérdezte Tesla megrökönyödve. A fiúnak megvolt az oka a pánikra.. hogy úton van a segítség. Tesla odakiáltott neki. utánam.Grillo! .. és a fiú állapota szemmel láthatóan pillanatról pillanatra tovább romlott..felelte a lány. amint feléjük kúszik.Menjen innen. az Isten szerelmére. Meglátva őket azt kívánta. A fiú sorsa egybeforrott az övével.. Nem volt értelme megtagadni a borzalmat. Valóságon edzett szemei megpróbálták elutasítani az utcán közeledő újabb tapasztalatot...oly sok végtagja volt..fájdalmas görcsbe rándult az arca.. Amint így tett. A parazita végtagjainak minden rángására .ismételte . A fiú ezúttal válaszolt neki: egy fájdalmas nyögésekbe csomagolt figyelmeztetéssel. Grillo követte.... Amit ő hátizsáknak tartott. . Tesla követte az elgyötört pillantást... hogy maga mögé sandítson. bárcsak korábban megfogadta volna a fiú tanácsát. . a kocsi lassan elkezdett visszafelé gurulni az enyhe emelkedőn. Ott azután meglátta az üldözőket. hogy forogni kezdett vele a világ. végig az utcán. minden abszurditásával együtt: a fakó. valójában élt. Amikor pedig elkezdett felegyenesedni.Bár ne tudnám . és csápja.kérem.. aki még mindig a kocsiajtóba kapaszkodott.. a kocsiba! . hogy lábra állhasson.. úgy érezte magát.. . .utánam. ... de hasztalan.Gyorsan. hogy elmúljon a rosszullét.Tudod.. hogyan kell azt használni? . és szemei . mintha utazna: teljesen elveszítette az irányérzékét. aki a kocsi ajtajába kapaszkodva várta.. mielőtt még belenézett volna esdeklő szemeibe.. Átvetődött az ülésen. és kiszállt a kocsiból. ám az akció olyan hirtelenséggel következett be. hogy berántsa a kéziféket. vacogó fogakkal..Menjen.

Miért? . Grillo éppen az ajtót csapta be.Keljen fel! . kerülve a parazita tapogatózó végtagjait. . ahogy a férfi az ajtóval vacakol. .ami eltalálta az egyik nagyobb bestiát.zihálta. hogy a fiú jobb keze is komolyan megsérült).. A lány nem vitatkozott. Bármilyen kísérlet a szétválasztásukra csak megtorlást vonna maga után. Megint az a: . de egy fikarcnyit sem lassította le -. A fiú mutatta az irányt.motyogta az. ha odaérnek. hozd már azt a nyavalyás kocsit! Látta. Nincs hősködés. . majd megfordult.Menjen már! . mert ha sikerül .A sápatag testek meghallották. Grillo.A Központ. követni fognak? . . A kín teljesen legyengítette. felugrálva a motorháztetőre és a tetőre.Engem akarnak . és beleerősítettek a tempóba.Meg tudjuk csinálni. mint elegen. szinte alig tudatában saját mozdulatainak. Csak reménykedett. ráhagyva nagyobb testű hittestvéreire a fiút. hogy könnyedén megszüntethető legyen. és megragadta a fiú karját. Épp elegen voltak. Felrángatva őt a lábaira és átvetve jobb karját a vállán (láthatta. még többen is. . hathatós segítséget nyújt majd nekik.kérdezte Tesla. . akárki is legyen. hogy ízekre szedjék szét valamennyiüket. Egy pávián méretű bestia elkezdte nekidobálni testét a szélvédőnek.. .felelte neki.. könyörtelen elszántság jellemezte valamennyit. A fiú bólintott.Miért? . hogy az apa. A többiek az ajtók kilincseit tépkedték. ott vár. a kocsit is beleértve. . már amennyire ez lehetséges volt.A kocsit.Ha megyünk. Tesla leadott egy lövést a közeledő tömegbe . A kocsi felé pillantott.Le a Dombon ..magyarázta rémülten a fiú. Sokféleségük ellenére (úgy tűnt. amikor a sereg előőrse beérte az autót. nincs közöttük két egyforma) ugyanaz a rideg.mondta a fiúnak.Az apám. és csápjaikkal megpróbáltak az ablak és a keret közé férkőzni.Mindketten megyünk. Mindketten megyünk. Pusztítók voltak. A kapcsolat túlságosan is szoros volt kettőjük közt. Tesla előrehajolt.Nem . és elkezdte vonszolni a testüket. A hullámot vezető apróbb bestiák némelyike máris a kocsi felé vette az irányt. . .

informálta Tommy-Ray. .Hacsak a terata gyorsabb nem lesz.kérdezte Tommy-Ray.És mindig van valami. maga után rángatva Jo-Beth-t. .tűnődött hangosan a Jaff. csak szánalomra méltó zavarral figyelte testvérét. lerázva a tetőről a teratát. . hogyan erőlködik Grillo az indítókulccsal. és elhajtania.Nem lesz.válaszolta a Jaff. Régen feladta már a zokogást és a beszédet.Ahogy reméltem. hogy senki se tudja meg. . . .hogyan sikerül beindítania az autót.Mi zabál meg egy ilyet? .jött a fiú válasza. hogy felvegyék ellenük a küzdelmet. Akárhol is lyukad ki a fiú. ami elég éhes. Igazam van. addigra már biztosan nem lesznek olyan állapotban. Amint befordultak a következő sarkon a fiú alig hallható instrukciói alapján. . .szitkozódott Tommy-Ray. panaszos sípolást. Jo-Beth? A lány nem válaszolt. látta. . Csak várd ki a holnap esti partit.tűnődött a fiú. Tesla maga mögött meghallotta a szétrobbanó szélvédő csörömpölését. A kreatúra nem halt meg teljesen. . Utasítást kaptak rá.Az embereknek fel fog tűnni.Le a Központba .Nem fogja túlélni az éjszakát . mi a fene volt ez.Fletcher hívja.Újabb közlekedési baleset .Bármi. Az lesz a valami.Mit csinálunk vele? . .És mi lesz a nővel? .felelte a Jaff. . majd számtalan eredménytelen kísérlet után .Itt hagyjuk.Bőven van ott még. kiengedett egy vékony.felelte a Jaff.Igen? . . Mást sem tett. amelyik bezúzta az üveget. . .is lefutniuk ezt a sereget.Nem számít .Hová mehet Katz? . . Nem messzire a dráma színhelyétől a Jaff és Tommy-Ray. . . ott találjuk az apát is. ahol ez volt.A dögevők gondoskodnak róla. . ami elég éhes hozzá .Szemét fattyú! .

felelte. .. .. .Túlságosan is sok minden .kérdezte. mégis micsoda felemelő dolog ilyen fene nagy jószívűséget tapasztalni.Miért nem kapnak el bennünket? .. . . . hanem egy olyan férfi arca. Jo-Beth... Ő is az apja fia. megosztom veletek.kérdezte Tesla Howie-tól. aki szélesen rámosolygott. A megjegyzés végül szóra bírta a lányt.Nem.és egy tengerpartot. 2. legjobb szándéka ellenére. De higgy nekem. és talán bölcsebbé is vált általuk. Szemrebbenés nélkül megölnének bennünket. ...Howie nem. . Tudásnak hívják.Téged semmi sem hat meg.Ezt kell látnom? Hogyan ölöd meg Howie-t? Hogyan pusztítod el a Grove-ot? .Nekem semmi sem kell tőled. Túlságosan is sok minden meghat. Kinyújtotta felé a karját. ha megtehetnék. Azon a szigeten a nap sohasem ér véget.Mutatok neked egy szigetet.. túl az értelmen. de felülemelkedett rajtuk. még ha nem is tud róla. . és finoman megsimogatta a lány arcát. és a fia is az ellenségünk. Nem egy magzat vízfeje lebegett előtte. Fletcher az ellenségünk. .Hát nem tökéletes egy lény? Egy igazi szamaritánus. hogy mindent tisztán láss. A férfi szavai. megnyugtatták.Ó dehogyisnem. hogy elmagyarázzam.A maga módján Tommy-Ray már megértett.Tommy-Ray-re pillantott. És amikor megszereztem. ha azt mondom. Nemsoká enyém lesz á jutalom. . Természetesen ő is meg fog halni.Később . ha elegendő időt adsz nekem arra.mondta a Jaff. .. majd vissza Jo-Beth-re. . A Jaff tanulmányozta az arcát. .Rengeteg időnk lesz beszélgetni.Azt akarom.. Megérint ez a kifejezés az arcodon.. És az övén . igaz? . Túl az érzeteken. Te is megértheted. aki számtalan nehézséget látott. Ez egy hosszú történet..

jóllehet azt is tudta . Habár tagjait mintha ólomból öntötték volna. hogy nem kapna sehol. de a soraik mindkét alkalommal abban a pillanatban lelassultak.Grillo? Jesszusom. hogy az üldözést csak megkoreografálták. melyeket gyakorlatilag konstans alkoholos kábulatban töltött -.Már kétszer is bizonyosnak látszott. hogy az ilyen tisztaság könnyen lehet önbecsapás eredménye. .az összeomlás utáni hónapok tapasztalatából. amikor szüksége lett volna rá? Elveszett valahol a holdsarló alakú utcák és zsákutcák között.Jöjjön velem . hogy bekopogna az első ajtón. mely akkor az értelem fényében ragyogott. amit ott szerzett meg. melyek valóságos akadálypályává tették a várost. Bízva abban. mentális állapota kellőképpen tisztának tűnt a számára. mint amilyennek Grillo érezte magát. és onnan kérne segítséget. hogy Tesla gyors felfogása képes lesz távol tartani tőlük a hordát. mint egy tengerész-deszantos kiképzőpálya. Ösztöne azonban azt súgta neki. amint ezt megtehették volna.minden lépéssel egyre nehezebb lett.Howie. amíg segítséget szerez.mondta Grillo. kivéve Hotchkisst. és a fogai még mindig vacogtak. de a józanság állapotában olyanná vált. Az utolsó negyedmérföld a Központig olyan hosszúra nyúlt előttük. amit talál. és csak az értékes időt vesztegeti ahelyett. Egy sör volt a kezében. gondolkodott kétségbeesetten. mint a Finnegan ébredése? Talán most is ez a helyzet. és annak számtalan testvére a szemében. majd a címre. Ha így van. Egy szörnyekről hablatyoló borotválatlan idegen mindenhol elutasításra találna. aki néhány sarokkal a nevét is elmotyogta .Útközben elmondok mindent. Hány terjengős levelet írt hatás alatt. A férfi otthon volt. és ébren. Teslában egyre erősödött a meggyőződés. akkor mégis ki akarhatja ezt? És mi lehet vele a célja? A fiú . . mi a pokol történt magával? Hotchkissnak sem volt sok oka a büszkeségre: legalább annyira gyűröttnek látszott. vagy áldozatul esett a kocsiját megtámadó szörnyetegek valamelyikének? Egyik sem. .Van puskája? . mint az őrült száguldott el az első nyilvános telefonfülkéig. hogy az őket üldöző erők beérik. Hol volt Grillo. . és elárasztják őket.Hová? .

Mi az? . Vajon hol lehet most? Halott.Most ne beszéljen! . hogy a Grove felnőtt lakossága aludjon.akár megérintette a Jaff. hogy a Nagy Mű . A hívás elhangzott: támadást intéztek két bolt ellen. Amúgy is oly sok bánat volt az életében. Marvin boltjában már teli torokból zengtek. van egy karabélyom. mely immár az osztályrészéül jut. Riasztócsengőket hallok. és valami ártatlan lélek belebotlik. A kéretlen mártírság. Jóllehet korán volt még ahhoz.Várjon. és bizonyos.Riasztó.az itteni hangzavarhoz a felriadt állatok hangja is hozzátette a magáét..szakította félbe Hotchkiss. a Domb tetején. . Fletcher tovább bátorította a kórust.Nem tudom. .. hogy még soha nem szólt ennyi egyszerre. és oly kevés barát. . nem ért.. hiábavaló lesz. az a legvalószínűbb.. többségük . Minél előbb rázza le a Grove magáról a letargiát.ahogy a Jaff szerette hívni . amit Howardra kell bíznia. a szelleme ott kísért a Misión de Santa Catrina romjai között. Fletcher gondolatmenete hirtelen megtorpant. mint támadást intézni a város kereskedelmi szíve ellen.. Mi van a Nuncióval? Lehetséges. . A riasztócsengők ritkán szólaltak meg a Grove-ban. A dráma.Hozza azt is! . az erdősávval szegélyezett Deerdell-től egészen Vance özvegyének házáig. amikor Fletcher nekiállt bezúzni az ablakokat. Van még egy feladat.mondta Grillo.maradványai még mindig ott vannak a sziklaszirt tetején? Ha így van. mielőtt örökre elválnának egymástól. és nekünk. ha valóban meg akarja érinteni az összegyűlt elméket. tökéletes időzítést kívánt.Igen. ahogyan a kisállat-kereskedésben is . Mindannyiuk közül talán Raul állt hozzá a legközelebb. Kakofonikus hangjuk elterült a városon. Elképzelve a helyet. legalább nem látja majd a bukás következményeit. aki segített volna elbírnia a terhet. Akkor szólaltak meg a szupermarketben. amit eltervezett. Ha elbukik. annál jobb. merre mehettek. .Hallgassa csak! . és nem ismert erre célravezetőbb módszert. akár . az egész nyomorúságos történet megismétli önmagát.

(Jo-Beth felé fordult. Akkor elmaradt a forradalom. némelyek pedig odáig is elmerészkedtek. Már korábban is megpróbálkozott ezzel a trükkel.mondta a Jaff. miért is hagyták ott karosszékük kényelmét. semmi sem normális vagy racionális többé. Ha megkérdezték volna őket. .nem .Minek ez a zaj? . . hogy semmi szükség kimenni. Csak egyetlen embernek kellett kimozdulnia ahhoz. És neki mindkettőre szüksége van. A horda valóban megállt. hol van Fletcher. elmondták nekik. Nem mindenki volt azonban ennyire passzív.Ügyes . nincsenek álmaik. Már tudjuk.akarta tudni Tommy-Ray. Az embereknek nincs hitük. hogy odamenjenek a bejárati ajtóhoz (a férjek vagy feleségek pedig utánuk szóltak. a bezárt.Az a célja. még a saját nevüket is bajosan tudták volna megmondani. Suttogva beszéltek partnereikkel. hogy jöjjenek vissza. amit állati ösztönükkel már napnyugtától éreztek: a dolgok rosszra fordultak ma éjjel. . hogy az emberek lássák a teratát . megálltak az ajtóban vagy étkezőjük közepén. hogy forradalmat szíthat ellenünk. és hogy hol lesz nemsokára a fia is. és ezt ő is tudja. hogy szép sorban a többi is kövesse.Mikor? . igazolva. . Az egyetlen biztonságos hely otthonuk magánya. majd újra rázárt ajtók mögött.Mivel próbálkozik? .mégis furcsán álomittasnak érezte magát. amit ne láthatnának a tévében).Talán abban reménykedik. .Biztosan örülsz a hírnek. már ha egyáltalán megszólaltak. mint ahogy most sem lesz. Elbukott. hogy visszahívom a vérebeket Katz sarkából. a szomszédok kimentek-e az utcára. De a riasztócsengők erélyesen követelték figyelmüket.mondta Tesla. megfeledkezve arról. hogy lássák.felelte a Jaff.Mi a francot jelent ez? .Amikor beutaztuk Amerikát. . nincs odakint semmi. Néhányan felvonták a redőnyöket. Ez csak a kétségbeesés jele. .) .Már nem követnek bennünket .

. . . A férfi. apja máris két kézzel megragadta a hátára tapadó parazitát. Őt és a seregét. . és engedte.. . és betegesen sápadt.Howard? . melynek nyomát a férfi menet közben a földön is maga után hagyta.Maga vezette őt ide. Tesla így tett. Howie felmordult. hogy a férfi odajöjjön hozzájuk. Nemigen gondolta volna a fiú apjának sem. . leírva kezével egy kört. .Értem .Mi történik ott? . aki bebizonyítja. Az a dolog a hátán. .Fektesse le ide! ..Ha te mondod.Nehogy gyufát gyújtson! . Egy nőre támaszkodott. Tesla volt az. Az abban a pillanatban vadul csapkodni kezdett. . Hirtelen félelem mart belé.kiáltott rá.utasította a férfi.Az meg kicsoda? .figyelmeztette Tesla. .Nem tehetek róla.Ne jöjjön közelebb . de hát a családi hasonlóságok sohasem volt az erős oldala. egyáltalán nem látszott vandálnak. a szupermarket felé biccentett. Howie nem vesztegette értékes energiáját a kísérletre. mielőtt még a Jaff ideérne. izomzata hálásan sóhajtott fel a megkönnyebbüléstől. . mely egyike volt a számtalan boltnak a Központban. .kérdezte a lány. A ruháit láthatóan átitta valami folyadék. és az ablakhoz ment. Amikor ez mégis sikerült neki. Tesla bólintott. A férfi magas volt. aki felnézett. A lány orrüregét megtöltő csípős szag azonosította számára a benzint.szólította.Vagy már itt sem vagyok. Nem volt egyedül. Odabent a boltban Fletcher felemelte a fejét elfoglaltságából.Vállára vetett terhe nem válaszolt.. akit a lány meglátott kiemelkedni az összetört kirakat mögül. és szorosabbá .mondta a férfi. aki szinte úgy vonszolta keresztül a testét a parkolón az üvegszilánkokkal borított járda felé.Hadd nézzem. mint ivadéka. szakaszos mozgásából ítélve pedig legalább olyan rossz állapotban volt. A fiú beért a látómezejébe. hogy üres a keze. mint egy bűvész. Howie alig ért földet. Alig tudta a fejét mozdítani. hogy a hajsza egyenesen egy tébolyodott karmai közé hajtotta őket..Beszélnem kell Howarddal. melynek bezúzták az ablakait. Fletcher abbahagyta az előkészületeket. Howie nagyon szenved.

Majd holnap analizálunk. . Fogja meg! Tesla a férfira pillantott. hogy most itt lehessen. Most cselekszünk. A tenyér a közepén sebesült meg. tenyérjóslás? .Sok mindent el kell mondanom magának.Fogja meg a fejét! .Fletchernek hívnak. ... Azért született. melyen valóban ott éktelenkedett egy seb. hogy fel kellett áldozni egy húscafatot a kezéből. .. A negyedikre már el is marta a bestiát. Ez a seb arra emlékeztet. mintha egy szöget vertek volna belé. .kezdte sejtelmesen a férfi.Én ebből egy szót se értek.Már most figyelmeztetem . hogy elmondjam neki.szabadkozott Tesla.Mi ez. ahol becsapódott egy konzervpiramis alá.) . amit lehetett . . maga jött el helyette. Nem ő volt az egyetlen. ne hagyjon most cserben. . annak ellenére. Segítsen nekem! Már nem sok időnk maradt. Tesla félve tanulmányozta a kezét. amikor a Nunció először megvágott. én már megtettem mindent. Tudom. Nem volt szüksége győzködésre. Az öntudatlanság határán Howie elkezdett küzdeni a levegőért.. A szájrész Howie nyakára tapadt ugyan.üvöltött rá a férfi.Azt akartam.Engedje el! .mondta Grillo. mely leginkább arra emlékeztetett. de hajlandó volt engedni azért.Micsoda? . Abban a pillanatban a benzines ember már le is rántotta. . mely egy szempillantás alatt maga alá temette..Hallotta! Az állat fejét. Howie apja behajította a boltba. . de most már látom. ami a szörny pofájában ragadt. Maga hagyni fogja. és könyörgöm. hogy a fiú segítsen nekem. . hogy Tesla kezébe haraphasson. miközben Hotchkiss társaságában a Központ felé hajtottak -. hogy így lesz. hogy amit láttunk előbújni a föld . velem együtt. Maga része a történetnek. Howie nem hagyta.Hé..Meg fogja ölni! . . akit érdekelt a sérülés. végül Howie-ra. és kirántotta a kezét. (Megmutatta a tenyerét. Test és bestia külön váltak.vonta ölelését áldozata körül.Nagy út áll maga előtt . Három szívdobbanás. azután a szörnyre.kiáltott fel Tesla.

. Lelassított. és átvágott a parkolón a szupermarket irányába. Grillo és Hotchkiss kiszállt a kocsiból. .Mondja meg nekik.Benzinszagot érzek .mondta Grillo.Talán a hasznukra válik majd . sem Hotchkissé nem váltottak ki semmilyen hatást a járókelőkből. a benzinszagtól megint szédülni kezdett. figyelmeztetéseket kiáltozva. Mások is voltak.próbált úrrá lenni tanácstalanságán.. Amikor lesz időnk a könnyekre.. . az csak a kezdet volt.-ből. Elérték a bevásárlóközpont parkolóját. . Olyan teremtmények szállták meg a Grove-ot ma este. .alól.jegyezte meg Grillo. fejhangon sipítozva. mint gyilkosságról. kihajolva a maga oldalán. Carolyn. Grillo. . A. némelyikük körbejárva szemlélte a boltokban keletkezett károkat. amit én .Nem tudom követni. . . Erőfeszítései magára vontak egy apró..akarta tudni Marvin.felelte Hotchkiss keserűen.Maga a szolgálatos.Majd máskor. és hallgatták a riasztókat. Amiért úgy beszéltem Carolyn haláláról. . kopasz ember figyelmét. . .akkor igen nagy pánik fog kitörni.Mindenki azt gondolta rólam. amilyeneket még életemben nem láttam. . mások mást se csináltak.folytatta Marvin. amiért lezárattam a barlangokat.Biztos vagyok benne.Nem. .mondta Grillo.mondta Hotchkiss.Ha ők is azt látják majd. . Marvin. Betörték a kirakataimat.Azok a kölykök L. ..Maga meg ki a franc? . hogy forduljanak vissza! . Hotchkiss egyetértett vele. hogy a rendőrség már úton van . Hotchkiss? . hogy gyalog közelítsék meg a hívás helyszínét.A lányom. mint valami mennyei muzsikát. Felemelve hangját és karabélyát igyekezett valami befolyást gyakorolni a tömeg felett.Micsoda vandalizmus . csak álltak.El kellene távolítanunk innen ezeket az embereket . Nem voltak egyedül. Harminc-negyven Grove-lakó máris ott gyülekezett. Sem az ő szavai. akik a Központ felé tartottak.Hol van Spilmont? Itt kellene lennie valami hivatalos személynek is. .szólt közbe Grillo.Mi van vele? .Nem hiszem . . mintha valami búcsúra mennének. amint két polgár átvágott előtte az úton. hogy őrült vagyok. ha maga akar az lenni. .

Az üvegcserepeken lépdelve megindult a kirakat felé.Jöjjön ide! . ösztönös kérdésére.Mi folyik itt? . és talpra rángatta.Magunkkal vihetjük a fiút? . Grillo. meg nem is.És a negyedik? . Hotchkiss eközben fellépett Grillo mellé: . .Tesla? A lány meghallotta őt: felnézett. akit Grillo ismert is. Egy szempillantás alatt rájött.A barlang. amikor csinálja. És én itt leszek. melyhez nem tudott nevet társítani. és keresztülmászott a darabokra tört kirakat keretén. . most arccal lefelé és derékig meztelenül feküdt a kövezeten. Grillo! . A fiú.dühöngött Tesla.Ne hozz még valakit a közelünkbe! . honnan ismeri. ő volt a hasadék egyik lakója. . amikor az egyik alak hirtelen láthatóvá vált.A fiú pedig Howard Katz. Mögötte egy férfi állt. .De siessetek . .Ez az egész fel fog robbanni. . . az sok! . . . és ráripakodott.Menj már el innen! A férfi figyelmen kívül hagyta a jó tanácsot.felelte Tesla.Hotchkiss! .kiáltott fel. vagy mindannyiunknak vége! Tekintete elhagyta Grillo arcát. A másik kísértet.A neve Fletcher . vagy még inkább az azon túl elterülő sötétségre meredt. igaz? .Közelünkbe? .Ami sok. Valóban mozgott néhány figura a bolt félhomályában. .Ők apa és fia. akit Tesla elment megmenteni. . ugyanakkor ösztönösen felismert.Igen. mintegy válaszképpen Grillo első. . Valaki még hiányzott a partiról.Szent szar . egy kiáltás hasított bele a hangzavarba.Mióta vagytok ennyire egymáshoz nőve? . .kérdezte Grillo. Tesla bólintott: . és a parkolóra. Olyan arc volt.Van valaki odabent! Grillo az áruház felé nézett.Ami a harmadik kérdést illeti: .kérdezte Grillo. Lázban égő szemei jóváhagyták a kijelentést.zihálta. kétségkívül.Menj innen.Mielőtt Grillo megválaszolhatott volna. Grillo és Hotchkiss megragadta a fiút.mondta -.

s a szemei megkapták a választ. ismét Teslára nézve.kérte határozottan Tesla. árnyalatnyi mosollyal az arcán. . Grillo Hotchkissra nézett. .Mi? . .Miért? És hová? . melynek végtagjai olyan élettelenül lógtak alá. Az egyik névre.A Quiddityt meg kell őrizni.Mert mondtam neki . A háta mögött két kaliforniai szépség állt. ahol az álmok sarkcsillag gyanánt fénylettek.kiáltotta izgatottan.szólt Fletcher a trió felé közeledve. . .jött Fletcher válasza.. maga mögött meghallotta Tesla hangját.Vigyék a fiamat. . Fletcher ellensége. Majd az egésznek szinte brutális hirtelenséggel vége szakadt.kérdezte Grillo. Egyfajta lágy elektrosokk futott át Grillón. . amint Fletcher hagyta lecsúszni karját fia arcáról.motyogta. Grillo.Várjatok! . Grillóra pillantott.mondta. A tudata egyszeriben megvilágosodott. . hogy átvegye a testet. .Honnan tudod? . ahogyan Fletcher megérintette fiát. mielőtt bármelyikük felelhetett volna.Csak menjetek el. és betöltötte az űr. A lány közlendője egyszerű volt. . A benzinszag mindennél erősebb volt a közelében.felelte Tesla. Arckifejezéséből ítélve ő is osztozott a rövidke megvilágosodásban. a testen keresztül láncba kötve a három szervezetet.Mi fog történni? . az ő akaratából fog történni. mely időközben öt. Szemei könnyekkel teltek meg. minden hallható utasítás nélkül szétvált. Howie felemelte a fejét. Hotchkiss annál inkább.Tartsák távol a tűzvonaltól! .Engedjen! . folyosót nyitva a két ősellenség között. a parkoló külső peremén állt. hogy mindkettőre. Átvitték Howie-t az ablakon. A Jaff nem érkezett egyedül. utasítás szerint.Sehová és mindenhová . Amint Grillo átengedte a fiú súlyát. és .A Jaff. az üzemanyag kipárolgásánál sokkal több hagyta el a férfit.Hol? . testének minden törékenysége feledésbe merült.Akármi is történjék mostantól kezdve. . . mint egy friss tetemé. uraim! .Fletcher elmegy. A másik barlanglakó.vagy hatszorosára is megduzzadt.fürkészte a tömeget. de lehet. akiket Grillo nem ismert.Jo-Beth és Tommy-Ray . . A tömeg. Hotchkiss lépett ki az utcára.

magával rángatva húgát. majd összedörzsölte a hüvelykjét és a mutatóujját. Fletcher. A Quiddityt meg kell őrizni. Howie-t és Hotchkisst is -. Könyörögj egy kicsit! Mondd.mondta a Jaff. Grillót.A golyód? .Még mindig nem érted.A véreim .Sokkal több forog most kockán. . . hagyd békén! . hogy könyörögjek. és megállt az emberi folyosó másik végén. . Nem igaz. Nekem mindig volt célom.vágott vissza Fletcher. mintha pénzt számolna. . A tudás kútfője. Teljesen elmerülve a szóváltásban Tesla nem is figyelt fel arra. igaz? . hogy azonnal végezzek veled.jelentette ki Tesla. Könyörgöm. Mostanra már félúton járt Fletcher felé. A Jaff felemelte a kezét. újabb ámulatba ejtve Grillót. . mint a tieid. és nagyon lassan elindult Fletcher felé. hát megteszem. . csak hagyjalak élni! . Mögötte ott lépdelt a fiú.Késő. . ha nem állítjuk meg őket. Tommy-Ray? A fiú vigyorogni kezdett. . Hát nem látja.Megölik őt.felelte.Ne is merd tagadni. .A másik felét te mérgezted meg .akarta tudni.Bármit.mondta a Jaff.Mire volt mindez jó? . .A pisztolyt.Ne akard. aki számára érthetetlen volt.kérdezte a Jaff. . közben elsétált mellettük .bármit megtennének értem. hogy nekem adod a golyóidat. amíg hozzá nem fordult. és odasúgta neki: . hogy Howie kicsúszott Hotchkiss kezeiből. . . . meg fogják ölni! .Soha nem jelentett nekem túl sokat.Rendben . A Jaff szólalt meg elsőként. Már itt érzem az ujjaimban .Voltak vágyaid . .megpróbálta félrelökni Hotchkisst.Ez igaz. hogy tehetett szert ennyi tudásra ilyen rövid idő alatt.Nem kaphatod meg a Tudást. .Az élet.A bohóckodásod még a város felét sem volt képes idecsalogatni. gyermekei felé biccentve .elhagyva Teslát. szemben a Jaff-fal.Ha azt akarod.Nem olyanok.válaszolta Fletcher. . mint a barátnőd élete .

Te és a gyermeked nem értitek. A többség azonban maradt.A pisztoly most is ott lapult a zsebében.Elvesztél. a lövedék Tommy-Ray lába előtt fúródott az aszfaltba. . most szép lassan hagyta lecsúszni a lány mellére. hátrálni kezdtek. és tettetett értetlenséggel bámult rá. A csókot egy lövés akadályozta meg. . mit jelent az. Jo-Beth elhúzódott bátyjától.A kölyköt? .El tudja távolítani valahogy? . hogy lássa: ekkora hatalom egy ilyen lény kezében összpontosulva mérhetetlen gonoszságot szülhet.A jó ég tudja. Minden csak kísérletezés. Vonakodva engedte át Howie sebesült kezének. . Akármilyen hatást is váltott ki a Jaffból Fletcher Nagy Műve (a Nunció.Ne is próbálkozzon vele! .Akkor ki állíthatja meg? . Magához rántotta a lány testét.Ők ketten. és a fejével lassan közeledni kezdett az övéhez.Engedd el! . hogy valaki.súgta Tesla válaszul.szólalt meg Tesla. másfelől. A vérontás fenyegető közelsége nem múlt el nyomtalanul a tömeg felett.) . ahogy ő nevezte). .. . de mindenki jól hallhatta. de Tommy-Raynek esze ágában sem volt lemondani róla. és csak felületesen érthette meg a Tudás. . Valaki a tömegben felszólalt a dolog ellen. hogy magába igya azokat a víziókat. Néhányan. és odasúgta Hotchkissnak: . A Jaffot.A saját lánya .szólt rá Howie. Fletcher mögött Grillo előrehajolt. ahogy Howie utasította. de a Jaff egyetlen pillantásával elhallgattatta. különösen a gyerekkel levők. Tommy-Ray úgy tett. annyi bizonyos volt. . Kozmosz és Metakozmosz rendszerének komplexitását. modern. Fletcher . amiket Fletcher megosztott vele.. hogy az átlendítette a téboly mezsgyéjén is.folytatta a Jaff. a tudása épp elegendő volt. majd lassan előhúzta kését a zsebéből. hogy kiléptek az áruházból. .Nem állíthatja meg. .mormolta Howie. (Elmosolyodott.Azt hiszi. törődik vele? Felnézve megértette a fiú igazát. Jóllehet nagyon kevés ideje volt rá. a Quiddity. . A hang nem volt erős. nagyon is értik ezt.Nem. Igaz? Tommy-Ray eddig Jo-Beth vállán tartotta kezét.Meg fogja ölni .

Marvin's Food and Drug felirattal. Tommy-Ray keményen a lába közé rúgott. Éppen azon volt. melyekben állítása szerint máris ott érezte a Tudást. A pisztoly kirepült a fiú kezéből. Habár nem voltak köztük olyanok. ha most elsőként megadatott nekik.Ez már kikerült a kezünk közül. Szeretem a halált. Húzd meg a ravaszt. majd úgy tűnt.Képes lennél hidegvérrel lelőni ezek előtt a kedves emberek előtt? kérdezte Tommy-Ray Howie-tól. ha egyáltalán valamit is. Az áldozatbemutatás kiválasztott eszköze. és előrántott egy gyufát. Nem is volt szüksége. ektoplazmaként felszabaduló energiacseppek kezdték izzítani a levegőt.Jobb lesz eltűnni innen . akik sok mindent.Ne öld meg! . majd rávetette magát áldozatára. majd túllépve rajtuk folytatta útját Fletcher felé. Valamennyien érezték a benzinszagot. . hogy megragadta Jo-Beth-t. mint a marakodó kutyákra. és elindult Fletcher felé. . Egy pillanattal később. . Ujjaiból. Beszéd közben lassan közeledett Howie felé. aki alig tudott állva maradni. Lődd szét a tököm! Én nem félek. De a pisztolyt nem vette le Tommy-Ray-ről. mintegy szavait igazolandó. A szorítás kiáltást fakasztott a lány ajkán. A Jaff volt az. És most megjelent ez a gyufa. amikor a Jaff ujjából egy friss energianyaláb csapott fel. hogy vessenek egy pillantást isteneikre? Fletcher feltépte a csomagot. hogy egyetemes fontosságú eseménynek lehet a szemtanúja.Hát csak rajta! Felhatalmazlak rá. és egy levél gyufát rántott elő. hogy ledöntse Howie-t lábairól. mi a célja vele. hogy közbeavatkozik. és repült Fletcher felé. hogy kitalálják. azáltal.parancsolta a Jaff.. és a halál is szeret engem. A férfi elengedte Jo-Beth-t. . a tömegben mindenki ösztönösen is megérezte. csak egy erőteljesebb lökésre. Hogyan is nézhetnének félre. de ehelyett egyszerűen csak vetett rájuk egy pillantást. hogy lángra lobbantsa. Howie tekintete feléje fordult. aki elmozdította az eseményeket a holtpontról. és Tommy-Ray abban a pillanatban felemelt késsel támadt rá. és a becsapódás ereje messzire repítette a gyufát és a csomagot. Mégis kevesen visszakoztak. . Nem sok fantázia kellett hozzá a szemtanúk részéről. értettek volna a főszereplők szóváltásából. Tudták a forrását is. Elérte a küzdőket. Katz! Már ha van elég vér hozzá a pucádban. Fletcher benyúlt a zsebébe. Lövedékként vágódott Fletcher ujjaihoz.jegyezte meg Tesla Grillónak és Hotchkissnak.

ahonnét jobban követhette az eseményeket. A levegő Fletcher körül hirtelen sárgán izzani kezdett. és arrébb rohant. Ahogy neked sem. Fletcher elkapta a pillantását a mindent elemésztő tűz-orkán mögött. Száján át lassan kifújta a levegőt. Vonásain félreérthetetlenül megjelent a tiltakozás. . A lapokon. A káosz üzenete áradt szét szervezetében a Jaff érintése nyomán. olyan lecke. ott volt viszont neki Hotchkiss karabélya. Ha mindenáron meg akarsz halni. hogy beleélje magát a magában eltervezett végkifejletbe. Mint egy élénken fénylő vihart. aki az arca mögé rejtőzött. melyhez a szikra villáma jelenti a bevezetőt. csak kérned. mint ahogy az bekövetkezett volna. Ezután megcélozta a fegyverrel a földet Fletcher mögött. Amint odaért ellenfeléhez. megérintette a kezével. Azután lángba borult minden. Egyetlen szó nélkül kikapta a kezéből. hogy lángra lobbantsa képzeletét. Hogy egy ember élvezheti az elevenen elégést. hogy hagyta volna kilövellni magából. Újra célozni kezdett. hogy fog. és ő egyetlen iszonyatos pillanatra elmerült azokban a tébolyodott szemekben . melyet a férfi rótt rá. hogy profitálhat a lángok kínjaiból.Ne vesztegesd az idődet ilyen ócska trükkökre! .. ahogy mindig is szokta. . megtisztítva elméjét a haszontalan gondolatoktól. Nem keletkezett szikra. hogy a tűz nem árthat nekem. amit egyetlen iskolában sem tanulhatna meg.mondta a Jaff. hacsak nem akarod. és éppen az ő keze által lett azzá. A lánynak nem volt gyufája. Most a való világgal kell ugyanezt tennie. milyen keveset is érthet meg ő a világ működéséből. annak emlékezetére. amikor reggel leült az írógép elé. ahelyett. A lány hihetetlen sebezhetőséget látott az övéiben: megnyitotta magát. A hőhullám hirtelen és intenzíven tört rájuk. Úgy tűnt a számára. hogy előbb látja a tüzet. semmi mást nem kell tenned. és meghúzta a ravaszt. mint ahogyan remélte. és a Jaff gyűlölete ezúton nyert utat legbenső lényéhez. Csak a halál szabadíthatta meg ettől. és tüzelt. Ezúttal inkább magában tartotta a mérget. bármi is legyen az. amit Fletchernek szánt. míg csak bele nem nézhetett Tesla szemeibe. Gyötrelmes lassúsággal fordította el fejét. Borzongás futott végig Fletcheren.és meglátta azt a fantomlényt. Csinált már ő tüzet korábban is. A mozdulat magára vonta a Jaff tekintetét. így a kifejezésén eláradó kedvességet Tesla magával vihette minden jövőbéli kalandra. azt a másik Jaffot.Te is tudod. Mégis valóság ez. Tesla eldobta a puskát.

hátrakiáltottak hitvesüknek: . Végül is. ahol Fletcherhez ért. mely tömör oszlopként örvénylett körülötte. hogy a fényeket üdvözöljék. mint veszett kutya a forró víztől) megvilágította a lány számára azok természetét. Csodálatos dolog volt. kezei és ágyéka máris eltűnt. aki fellobbantotta a tüzet. termékeny talajt keresve. fény! Sokkal több volt annál. mint az energia. hogy a Jaff komikusan rázkódva tántorodik hátra. Ugyanazok voltak Fletcher számára. A tűz. Néhányan. A többi vevő volt a varázslatra. Mögötte Howie és Tommy-Ray egyaránt elhátráltak a tűz elől. Úgy égtek. ez volt Fletcher minden reménye: megváltoztatni a törzset. a tüzek visszhangot vertek szemeikben. és ezt Tesla is tudta. A Grove lakói voltak ez a talaj. Mellkasa. némelyek egyenesen keresztültörtek a sorokon. hogy hátrébb lépjen. A gyerekek mentek elöl. Ennek. fejét és nyakát a vállaival. Ez csak. A fény maga Fletcher volt. nem emésztette el. mindez az ő műve. ami korábban kitaszította a kezéből a gyufát. A helyzet még e rövid idő alatt is gyökeresen megváltozott. és Fletcher csodálatos átalakulásának a látványa közelebb vitte a tűzhöz. és a szentjánosbogarak tárt karokra találtak körükben. vagy várakozásteli arcukon. Ez nem egyszerű látványosság volt. A Jaff gyűlölte őket. a Jaff számára: a felszabadult esszenciális erő. A fény szétáradt kitárt ujjaik között. A vállalkozó szellemű gyermekek után szüleik következtek. Nem fáj. Megértette. Fénylő magként röppentek ki a lángoszlopból. eközben egyfajta sugárzó anyagot lövellve maga körül. amely ki volt téve . bizonyítva ártalmatlanságukat. A lángoló részecskék magukban hordozták ősatyjuk szándékát. Ő a teremtő. A látvány azonban csak egy pillanatra vonta el figyelmét. és mindörökre megváltoztatta vele a törzs életét.. hanem átalakította a férfit. Talán a megelőző erőszak kigyomlálta soraikból a bátortalanokat. A tűz elkapta ujjait. És úgy árasztotta magából. találkozva a fényekkel. egy időre félretéve a gyűlölködést.Minden oké. De túlságosan le volt nyűgözve ahhoz. átszelve a levegőt. ahogyan fizikai lénye fokozatosan leépült. Érezte saját megpörkölődött hajának csípős szagát.A lángokon túl láthatta. mint az biztonságos lett volna. hogy senki sem próbált menekülni előlük. megmarkolva a csillogó parányokat.. mint öt szál gyertya. Mint az első majom. mintha úrvacsorához járulnának. Fényességük megvilágította az álarc mögé bújt arcot. mielőtt visszapillantott volna a lángoló Fletcherre. s a vállait az altestével finom porszerű anyag kötötte össze. amint leváltak Fletcher testéről. A Jaff reakciója a fényekre (úgy húzódott el tőlük.

Tesla pedig tudhatta. Lakóit megérintette a szellem ajándéka. arca szemeinél és a szájánál máris a tűz martaléka lett. Tommy-Ray vele tartott. Ez új kor nyitánya lassan a befejezéséhez közeledett. Tesla túlságosan közelről figyelte Fletchert ahhoz. Talán valamennyiüket. a lángok ki is aludtak. nem volt hamu.a lángorkán minden szeszélyének. melyeknek kis híján áldozatul estek. azt egyszerűen felzabálta a tűz. míg a fény birtokosai nem alszanak egyet ajándékuk birtokában. Jézusom. minthogy néhány kivehetetlen szitokkal a száján kövesse apját az éjszakába. Tommy-Ray nem tehetett mást. Grillo és Hotchkiss számára megadatott a kielégülés. koponyája széttöredezett. Talán már a puszta számuk elegendő volt a Jaff számára. hanem a lehető legkisebb felhajtással távozott. majd tápanyaga fogytával. Jo-Beth azonban nem. Az egyik pillanatban fény és varázslat. az én napsugaram. fegyverrel a kezében. Ő mégis úgy döntött. hogy fényként távozzanak. Ennek távoztával ami maradt Fletcherből. Miközben figyelte. Howie-nak sikerült mellé férkőznie Fletcher nagy mutatványa alatt. az ő serege várakozott az éjszakában. Maga a Grove is osztozott a mágikus éj elmúltával a teherben. . Alapjában véve ez volt Fletcher sámán utolsó előadása. Régi himnusz egy új kor hajnalán. Minden bizonnyal sokukat. de addig nem. hogy tudják. Utcái borzalmaknak lehettek szemtanúi. Lesznek persze visszahatásai. hogy azután tűzvirágként szökelljen szárba. Volt persze néhány azonnali kihatás is. hogy számon tarthatta volna. érzékeik nem csalták meg őket a barlangban. hogy nem küldi csatába őket. agya fénnyé olvadt szét. hogy ne próbálkozzon meg a megtorlással. mint valami fényből szőtt gyermekláncfű. egy gyerekkorában hallott zsoltár villant az eszébe. Jo-Beth és Howie újra egyesülhetett olyan eseményeket követően. a másikban az űr. De nemsokára eljön a háború. hányukat érintette meg a fény. Végül is. Nem maradt semmi utána. hogy Fletcher távozásával a felelősség súlya immár az ő vállaira nehezedik. Fletcher szinte teljesen felemésztette már magát. de még füst sem. ahogy ezek a leheletfinom szövetszálak is lebomlottak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful