Clive Barker

A hírvivő
A Tudás első könyve
A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Clive Barker: The Great and Secret Show The First Book of The Art HarperCollinsPublishers London, 1993 Copyright © Clive Barker 1989 All rights reserved

Fordította BABITS PÉTER

Borító SZENDREI TIBOR

ISBN 963 9151 53 X

Hungarian translation © Babits Péter, 1998 Hungarian edition © Szukits Könyvkiadó, 1999 Lektor: Korom Pál Tördelőszerkesztés: SPEKTRUM REPRÓ BT, Szentmiklósi Csaba Színre bontás: A-SzínVonal Bt. Szerkesztő: Tézsla Ervin Felelős kiadó: Szukits László Felelős szerkesztő: Hunyadi Csaba Szegedi Kossuth Nyomda Kft. Felelős vezető: Gera Imre Az emlékek, próféciák és ábrándok - a múlt, a jövő és az az álomként felködlő pillanat kettejük között - mind egyetlen birodalom, mely egyetlen, halhatatlan napig él. Tudni ezt Bölcsesség. Használni maga a Tudás.

Első rész

A HÍRVIVŐ
Egy
Homer kinyitotta az ajtót. - Jöjjön be, Randolph! Gyűlölte, ahogy a Randolphot ejtette, azzal az árnyalatnyi megvetéssel a hangjában, mintha minden átkozott bűnével tisztában lenne, kezdve a legelsőtől, a legkisebbtől.

- Mégis mire vár? - kérdezte Homer, amikor meglátta Jaffe habozását. Egy csomó munkát el kell végeznie. Minél előbb végez vele, annál hamarabb adhatok újabbat. Randolph belépett a szobába. A hatalmas helyiség falait ugyanarra az epesárga és hadihajószürke színre festették, amit az Omaha Központi Postahivatal összes irodájában és folyosóján is használtak. Nem mintha itt sokat lehetett volna látni belőlük. A fal mentén embernél is magasabb halmokban levelek álltak. Zsákokban, táskákban, dobozokban, kétkerekű taligákon és kiömölve a hideg betonpadlóra. - Döglött levelek - mondta Homer. - Ezeket még a jó öreg amerikai posta sem bírta kikézbesíteni. Nem semmi látvány, igaz? Jaffe izgatott volt, de erőt vett magán, és nem mutatta ki. Semmit sem fog kiadni magából, különösen nem egy ilyen okostóbiás előtt, mint Homer. - Ez itt mind a magáé - mondta a munkafelügyelő. - A maga kis privát mennyországa. - És mégis mit kell tennem ezekkel? - kérdezte Jaffe. - Válogassa át! Nyissa fel őket, és nézze meg, nincs-e valami értékes dolog bennük, nehogy a végén még pénzt égessünk a kazánban. - Pénz is szokott lenni bennük? - Némelyikben - mondta Homer önelégülten. - Néha. De a többség csak szemét. Olyasmi, amitől az emberek meg akarnak válni, ezért belepumpálják a rendszerbe. Van, amelyiken rossz a címzés, így aztán oda-vissza pendlizik, míg a végén Nebraskában lyukad ki. Ne kérdezze, miért van így, de valahányszor nem tudnak mit kezdeni egy küldeménnyel, Omahába küldik. - Ez az ország közepe - jegyezte meg Jaffe. - Kapu a Nyugatra vagy a Keletre. Attól függ, merre tart az ember. - Nem pont a közepe - vágott vissza Homer. - Aztán mégis mindig mi kapjuk ezt a sok szemetet, amit aztán át kell válogatni. Kézzel. Maga fogja csinálni. - Mindet? - kérdezte Jaffe. Ami előtte feküdt, az legalább kétheti, háromheti, négyheti munkájába került volna. - Mindet - válaszolt Homer, és kísérletet sem tett arra, hogy leplezze elégedettségét. - Ez itt mind a magáé. Hamar beletanul majd. Ha valamelyik borítékon kormányzati bélyegző van, azt egyszerűen dobja az égetnivalók közé. Ne is bajlódjon azzal, hogy felnyitja. Egye meg a fene,

nemigaz? De a többit, azt nyissa fel! Sohasem tudhatja, mit talál bennük (cinkosan Jaffe-re vigyorgott), és amit talál, azon megosztozunk - mondta. Jaffe még csak kilenc napja dolgozott a postánál, de már ez is bőven elég volt ahhoz, hogy tudja, milyen sok küldeményre teszik rá a kezüket azok, akiknek kézbesítenie kellene azokat. Borotvával felvágják a csomagokat, hogy elcsenjék tartalmát; beváltják a csekkeket, és jót röhögnek a szerelmes leveleken. - Rendszeresen vissza fogok nézni magához - figyelmeztette Homer. Úgyhogy ne is próbáljon meg semmit se elrejteni előlem. Rendkívüli a szaglásom. Megérzem, ha egy borítékban bankjegy van, meg azt is, ha tolvaj férkőzött a csapatomba. Megértette? Ez az én hatodik érzékem. Úgyhogy ne is próbáljon okoskodni, haver, mer” a fiúk meg én nagyon a szívünkre vennénk a dolgot. Hiszen maga is a csapatba akar tartozni, nemigaz? (Széles, nehéz kezét Jaffe vállára tette.) - Adok - kapok, he? - Megértettem - mondta Jaffe. - Akkor jó - válaszolt Homer. - Szóval... (széttárt karokkal a levélhalmokra mutatott) ez mind a magáé. - Szipákolt egyet, majd elvigyorodott, és kilépett a szobából. A csapatba tartozni, gondolta Jaffe, amint a zár nyelve a helyére kattant, hát ez az, ami soha nem fog megtörténni vele. Nem mintha meg akarta volna ezt mondani Homernak. Hagyta a férfit, hadd atyáskodjon fölötte, ő meg játszotta a szolgálatkész rabszolgát. De a szíve legmélyén? A szíve legmélyén más terveket, más ambíciókat dédelgetett. A baj csak az volt, hogy egy lépéssel sem jutott közelebb ezek megvalósításához húszéves kora óta. És most már harminchét éves, hamarosan harmincnyolc. Nem olyan férfi, akire egy nő kétszer is ránézne. Nem az a fickó, akit az emberek karizmatikus egyéniségnek tartanak. Ugyanúgy kopaszodik, ahogyan az apja is. Ha így megy tovább, negyvenéves korára kopasz lesz. Kopasz és nőtlen, akinek soha nincs több pénz a zsebében, mint amennyi egy sörre elég, mert sohasem volt képes megtartani állását egy évnél tovább - tizennyolc hónap volt az abszolút csúcs - és még a seregben sem jutott feljebb a közlegénységnél. Megpróbált nem belemélyedni az ilyen gondolatokba, mert nyugtalan volt, hogy kárt talál okozni, márpedig a legtöbb esetben éppen saját magában tett kárt. Hiszen olyan egyszerű lenne. Pisztolyt venne a szájába, aztán jó alaposan megköszörülné vele a torkát. Véget vetne a dolognak, egyszer és mindenkorra. Se utolsó levél, se magyarázat. Egyébként is mi a

fenét írhatna? Megölöm magam, mert nem lehettem a Világ Királya? Nevetséges. De valahogy... mégis ez volt minden álma. Nem tudta miért, soha még csak fogalma sem volt róla, miért, de kezdettől fogva ez a becsvágy éltette. Hiszen hányan küzdöttek fel magukat a semmiből, nemigaz? Messiások, elnökök, filmcsillagok. Az iszapból vergődtek a partra, ahogyan a halak is, amikor elhatározták, hogy járni fognak. Lábakat növesztettek, levegőt kezdtek lélegezni, és többek lettek, mint amik előtte voltak. Ha azok a nyavalyás halak meg tudták csinálni, akkor neki miért ne sikerülne? Meg is fogja csinálni. Még mielőtt negyven lesz. Még mielőtt teljesen megkopaszodik. Mielőtt meghal. Hogy elkaparják, és senki se emlékezzen rá másképp, mint egy seggfejre, aki 1969 telén három hétig a döglött levelek közt élt, hogy felnyitogassa az elárvult küldeményeket, dollárbankók után kutatva? Micsoda egy sírfelirata lenne! Leült, és az előtte tornyosuló feladatra meredt. - Baszódj meg! - szitkozódott, Homerra értve, meg a lábainál elterülő szeméthegyekre. De mind közül leginkább saját magára. Kezdetben a munka lélekölő volt. Maga a pokol, nap nap után, ahogy a zsákokat bújta. A levélhegyek egyáltalán nem akartak fogyni. Sőt Homer többször is megjelent, gúnyosan rásandítva, egy sor küldönc élén, akik újabb zsákokat hoztak. Jaffe először különválasztotta az érdekesebb (testes, zörgő, illatos) leveleket a többitől, majd a magánlevelezést a hivatalos küldeményektől, és a macskakaparást a gömbölyű, kalligrafikus írástól. A szétválogatás végeztével elkezdte felnyitni a borítékokat; először az ujjával, majd amikor az kisebesedett, egy késsel, amit külön erre a célra vásárolt, s amely úgy vetette bele magát a levelekbe, mint gyöngyhalász a tengerbe, hogy azután legtöbbször semmit sem találjon. Ha néha mégis ráakadt egy csekkre vagy bankjegyre, akkor azt Jaffe kötelességtudóan átadta főnökének. - Egész jól csinálja - dicsérte Homer a második héten. - Tényleg jól. Lehet, hogy fel is kellene vennem teljes munkaidősnek. Randolph legszívesebben elküldte volt a francba, de már túlságosan is sok főnökét küldte el, akik ugyanabban a pillanatban ki is rúgták érte, és most nem engedhette meg magának, hogy elveszítse az állását: ki kellett

önéletrajzok. . aki sohasem beszélt vágyairól és sohasem adott utat haragjának.a keresztutakon ülve . visszautasított ajándékok. majd az ötödik végén megvilágosodott előtte a lényeg. melyeken a férfiak körberajzolták merevedésüket. aki hajlandó kibontani őket. feleségek. amitől a harmadik hét végére élvezni kezdte munkáját. afelől nyugodtan lehetne akár az is. hogy azután reményvesztetten itt végezzék. Ez volt Amerika keresztútjainak metszéspontja. a segítség reményében. hogy találjanak valakit. Voltak ott szerelmes levelek.elkezdte meglátni a nemzet benső arculatát. elveszett regények és hólabda-levelek. valami. melynek létezéséről ez idáig még csak sejtelme sem volt. a szerelem és halál históriái csak futólag érintették meg.fizetnie a lakbérét. A szerelem és a halál: az élet nagy kliséi. apró szeme pedig átfutotta őket. hogy Amerikának van egy titkos élete. levelek. melyet sokkal nehezebben lehetett szavakba önteni. A keresztutak bölcsőjénél ülve kezdte megérteni. miután egyetlen más állam sem tartott rájuk igényt. akinek fürge kése felnyitotta. újságírók. miközben az az átkozott hó egyre csak esett. Habár némelyik szerelmes levél őt is megizzasztotta. Randolph Ernest Jaffe. Ugyanakkor valami megváltozott benne. egy kopaszodó kis senki kezeiben. ami egy teljes vagyonba került havonta. melyeket palackba zárt üzenetek gyanánt vetettek a küldemények tengerébe. bóvli-ajánlatok és öngyilkosok búcsúlevelei. Persze Homernak is igaza volt. Oly sokan voltak. kézbesítetlen ajándékok. egy egészen más történet. valami sokkal megindítóbb. Randolphnak azonban nem is a temérdek mennyiséggel gyűlt meg a baja. ahogy magányos óráit pergette a Döglött Levelek Szobájában. szeméremszőrzettel megtűzdelt Valentin-napi üdvözlések. vajon miután megválaszolatlanok maradtak. kivégezték-e a fogva tartók túszaikat. stricik. fenyegetések és pizza-receptek. lapok. A kommunikációs csatornák újra meg újra itt metszették egymást. Omaha. váltságdíj cédulák és könyörgések. hogy az árván maradt leveleket azután itt pottyantsák le. és aki . a dalok és szappanoperák ikerszülött rögeszméi. de ami a postahivatalt illeti. Viszont volt mögöttük valami sokkal meggyőzőbb. ügyvédek és szenátorok zsarolólevelei. Nebraska valóban nem Amerika földrajzi középpontja. és a váltságdíjat követelő cédulákon gyakran eltűnődött. A szerelem és a halál nem voltak ismeretlenek a számára. Ezek a levelek parttól partig beutazták a kontinenst. gyűlölködő levelek. és fűtenie kellett azt az egyszobás lyukat.

a Vénuszról származó evangélistákról és lélek-idomárokról. Nem mertek két főnél nagyobb csoportokba se verődni. De mindent megírtak. akik a tévén keresztül végeztek áldozataikkal. néhol klinikai elemzések arról. hogy magukra vonják a külvilág figyelmét. hogy egy egészen másfajta üzenetet közvetítsenek. Így aztán ahelyett. abban a reményben. mintha bezárták volna a földkerekség legtökéletesebb könyvtárába). félve. a biztonságos otthonokat. hogy megfájdítsa vele a szívét. De miután néhány hétig tanulmányozta ezeket a leveleket (és ez valódi tanulmányozás volt. Néha úgy tűnt. de kiindulópontot jelentettek. mint a látnokokat. ahol étellel és itallal várták őket. és előbb utat kellett égetnie magának. vagy ötvenedik. Voltak olyan férfiak és nők. aki véletlenül jut hozzá. míg mások pontos. Voltak. valahányszor Homer rányitott. ami szinte elmondhatatlan volt. mert tudták. Sikerült feltörnie a kódot. bármilyen átfogó is volt. Mindebből Jaffe ezt az egyszerű alapelvet szűrte le magának: a világ nem olyan.De volt ott egy másik élet. vallási és egészségügyi erők) fogtak össze. ahol üldözőik elveszítették nyomukat. Távolról sem olyan. Máskor meg egyfajta világfelforgató ujjongás tükröződött irományaikban. elkábítják és bezárják őket. mint amilyennek látszik. nem is volt más választásuk. Kéretlen tárgyilagosságukban ugyan nem mondták el a teljes igazságot. Ezek az emberek nem bíztak Bell mamában. Némely küldemény bűntudatos ömlengés volt csupán. és . hogy mérgelődött volna. de akkor sem sikerült mindegyiküket elzárni a világtól. mielőtt megfogják. akik a National Enquirer nonszensz képi világát használták fel. ezért nem használták a telefont. akik egy futó pillantásnál többet vetettek erre az igazságra. mintha a bensőjükbe zárt titok túlságosan is forró lett volna. hogy üldözőik a sarkukban vannak. hogy eltüntessék és elhallgattassák azokat. hogy félrevezessék az utánuk csaholó vérebeket. vagy századik levélben felködlött. hogy állt a feje tetejére a világ a szexuális mágia vagy a gombaevés folytán. Ufó-tapasztalatokról és zombikultuszokról beszéltek. és ez maradt az egyetlen esélyük. Különböző erők (kormányzati. akik átcsusszantak a hálón. és a maga elmebajos módján minden egyes levélíró elmondott valamit abból. Jaffe a zagyvaságok mögött kezdte meglátni az igazságot. és melynek létét minden ezredik levél egy megszállott egyszerűségével jelentette be. ahhoz legalábbis éppen eléggé. hogy megvilágítják vele valami ártatlan kívülálló elméjét. melyeket szántszándékkal ismeretlen címekre postáztak. Néha azért írtak. készen arra. mely minden negyvenedik. akik megtalálták a mellékutakat.

mondta Homernek. jól érzi magát nálunk? . a Tudásról. A Tiltott Gyümölcs. csupán egy rejtély. Míg a hetek hónapokká duzzadtak. mindegyiknek megvolt a maga metódusa vagy metaforája. és a mélyen belemetszett vonásoktól az ölében fekvő papírlapokra emlékeztetett. És mindenekelőtt szólt a Tudásról. annál inkább reménykedhet benne. Volt valami köze . ahogyan úszni lehetett benne. és a tél emlékké olvadt.Rejtegetek? Én nem rejtegetek semmit. Minél több a levél. amit meg kellene osztania velünk. . mely korábban sem tűnt túlzottan egészségesnek.Mit rejteget előlem. ahogyan Jaffe addig ismerte. mind megtalálták a saját útjukat a felismeréshez. alig bajlódva azzal. Arcbőre. . Rengeteg módja volt a körülírásának. Jaffe? . most sápadt volt. Jaffe felnézett munkájából. de valahol a hangzavar mélyén mindannyian ugyanazt a himnuszt énekelték. habár végig tudta. . Az ének nem a szerelemről szólt. Majd így szólt: . a Buli Legjava. melyet Platón valaha Atlantisznak hívott. hogy egy egészen más helyről van szó. Körülötte mindenfelé szétszórt levelek hevertek. . Legalábbis nem abban a szentimentális értelemben. melyeket hiába is próbált megérteni. A Világvégéről szólt az ének. az álmokhoz (rengeteget foglalkoztak az álmokkal).a sorrendiségnek nem volt jelentősége . . hogy az irányába nézzen. hogy nincsenek rejtélyek. Vagy még inkább. és egy szigethez. mely egy új világ kezdete is lesz egyben. Ez bujkált minden rejtjel mögött. meg a Seggesmacák Öröme.Lenne valami újabb munka a számomra? Homer nem válaszolt azonnal. akiknek irományai a leplet voltak hivatottak fellebbenteni. Da Vinci Kételye. és minél több a kapaszkodó.Maga eldugdossa. A levélírók. Nem is a halálról.a halakhoz és a tengerhez (néha úgy említették. És (ami a legkínzóbb talány) nem volt sehol Tudósa.újabb szállítmányt hozott. ahogy azt az irodalmárok láttatják.szólította meg Homer egy májusi napon. Jaffe lelkesen üdvözölte a gyarapodást. valamint a három módhoz. de maga a Tudás csak egy volt és oszthatatlan. annál több a kapaszkodó. kezdett felerősödni benne a meggyőződés. hogy egy napon megfejti a rejtélyt.Szóval. mint a Tengerek Tengerét). Számtalan formában említették a Tudást.Persze . A Nagy Végső Munka.

azt meg kell osztania a többiekkel. .jött Homer válasza.Mi? . . Homer nyílt hitetlenkedéssel meredt rá. a szexmagazinokat.De én nem akarok. csak azt akartam mondani.folytatta Homer.. hogy nagyon jól érzem itt magam.) .Mindent odaadtam mondta neki. Nem is iszik velük. a szó azt jelenti. Ez épp elég. . Nem beszélget a fiúkkal. .Nem vagyok tolvaj . és leváltja.A nap minden nyavalyás óráját idelenn tölti.Maga is megbizonyosodhat róla.Esküszöm.De hát jól végeztem a dolgom. . . hogy ..csattant föl Jaffe. hogy bármit is talál a döglött levelek közt. .Szerzek valakit.tiltakozott Jaffe. amibe csak belebotlott.Büdös van itt . . A mód. Áthelyezem valahová... hogy különféle események néha egybeesnek.Kutasson át! .Egy ujjal sem akarok magához nyúlni . szemmel láthatóan még mindig gyanakodva -. hogy megtudja. . majd rövid szünet után hozzátette: . A pénzt. Felállt. . hogy ő ossza el. Már öt hónapja ezt csinálja. amikor kiment. ahogyan a levélírók a szót használták. Nem bírja a szagunkat. mind Homernak juttatta. aki lejön ide.Mit képzel. Vennie is kellett egy szótárt. mi vagyok én? Áthatóan Jaffe-re meredt. . Szeretem ezt csinálni.Vagy maga csak egy pitiáner kis tolvaj? . ez nem igaz .Én.Csak. mert én azt mondtam! Ha nem tetszik. .Ja .Nagyon büdös. . arra utalt. Kínos precizitással engedelmeskedett Homer első utasításának. kereshet magának másik állást. Randolph? Erről van szó? (Nem is várt választ. úgy értem. melyekben egy-egy levelet tartott. majd felemelte kezeit.Nem. aztán vége. Volt egy olyan szó.De miért? .jegyezte meg.. és itteni olvasmányaiból tanulta meg: egyidejűség. az olcsó ékszereket és minden mást. nemigaz? Homer már a hátát mutatta neki. hétfőig még csinálhatja. amit Randolph korábban sohasem hallott.

Talán képes lesz feltörni a medál álomkódját. Négy szára egyforma hosszú volt. Jaffe ujjai közé fogta. mint ahogy nem is volt rajta semmiféle lyuk erre a célra. Mindazonáltal volt benne valami végtelen szépség. kitárt karokkal. ahogyan egyik körülmény összeütközik a másikkal. de az még a számára is nyilvánvaló volt. se férfi. beledöfte egy borítékba. melynek képtelen felidézni a részleteit. nem is volt eléggé szemrevaló. mely jóval nehezebbnek tűnt az átlagosnál. A kifejezése. mintha létezne valami minta. Ilyen történés volt az is.van valami jelentőségteljes. hogy tárgy nem készült sem aranyból. néha kivehetetlen mintákat. Még ha le is tisztítaná. olyan kereszteződést idézve elő ezzel. Ez szarvashibának bizonyult. Ami azt illeti. akárcsak egy keresztre feszítésnél. hogy valaha is csillogna. Az ilyen levelek halmokban tornyosultak ágya alatt. Nem egész egy órával azután. Nemigen értett a fémművességhez. akkor sem valószínű. hogy nem keresztény szimbólum. bár Jaffe nem tudta. miért érez így. Maga az arc meglehetősen egyszerű kidolgozottságú volt. melyek közül sok tartalmazott apró ábrázolásokat. A jó . hogy Homer távozott. melyek Homer távozása óta szüntelenül remegtek. A medálhoz nem tartozott lánc. egy apró medalion esett ki belőle. mely a betonpadlóra hullott . ha figyelmesen újra átrágja magát rajtuk. Ahogy szétnyitotta. mely mindent megváltoztatott. valami rejtélyes. amikor Homer bedobta ezt a gránátot.tiszta. mely kezdett már tompulni. Jaffe rövid pengéjű kését. ugyanakkor kezei nem voltak leszögezve. se nő. mely láthatatlan marad az emberi nem kívülállói számára. és habár kereszt formája volt. kicsempészte a postahivatalból. leginkább finom mosolyra emlékeztetett. Ránézni olyan érzés volt. az átmérője pedig nem lehetett több másfél hüvelyknél. hogy aznap a többi munkással együtt ő is megebédel. mint amikor az ember bolyong a reggeli szürkületben egy nagyon átható álom után. Az ágak kereszteződésében emberi figura állt. a közelebbi vizsgálódás felfedte. csengő hangot hallatva. néha obszcén képeket. talán még csodával határos is abban. hogy éjjel otthonában kielemezhesse. melyeket eléggé érdekesnek ítélt. A négy égtáj felé kinyúló test absztrakt mintázatát a kereszt ágait lezáró körök tették teljessé. Azokat. Minden ízében jelentőségteljes tárgy volt. gondolta Jaffe. hogy egy hölgy ékszerként a nyakában hordja. hátha így kevésbé irritálja Hornért a társasága. Talán ismerősek neki valamelyik levélből a figurát körülvevő szimbólumok? Ezernyi és ezernyi levelet tanulmányozott át az elmúlt húsz hétben. Úgy döntött. sem ezüstből.

de ezzel kapcsolatos megfigyeléseik. hogy van Tudás. A legtöbb szimbólum és vázlat nem tartozott a tárgyhoz. hogy találjon valamit. így is tett. és arról. Még az is lehet. de sok. És ahogyan körbejárt. újra meg újra ugyanaz a gondolat ötlött fel makacsul agyában: tudja. Anélkül. A medál nem merő véletlenből hullott a kezei közé. hogy áttanulmányozza személyes levélgyűjteményét. A gondolatnak nem sokáig kellett ólálkodni agya hátsó fertályán. Azonnal vissza kellett térnie lakásába. tökéletes idegennek érezte magát. lázasan megkezdte a munkát: az ábrákat tartalmazó papírlapokat egyenként feltűzve a csupasz falra. de nincs Tudós. hogy ezt Homerral közölje. ragyogó nap volt. fura kinézete és lángoló tekintete láttán suttogásig lehalkították hangjukat. annál jobban élvezte ezt. Minél inkább őrizkedtek tőle. akár mocskos szavakban. akár alkimista formulákban fogalmazódott is meg. mely a kereszt képeit visszhangozta. . az asztalra. mely egyetlen lapon megjelent volna. kapaszkodót kínáltak a szimbólumok mögött megbúvó rendszerhez. és tudása általa nyerjen értelmet. hogy egy-harminckor visszamenjen a Döglött Levelek Szobájába. ahogy most ő teszi. Nem volt két olyan elem. melyeket már hónapok óta nem követett nyomon. Nem tudta rávenni magát. Jaffe elhúzta a függönyt. hogy egy kicsit félnek tőle. hogy mit hoz a nyár. majd amikor az teljesen betelt. És ezt azok is tudták. Ezután lapról lapra. Beszéd közben a hátukat fordították felé. vagy éppen elmaradt. Kitartó keresésének jutalmaként jött el hozzá. ők csak beleláttak a kirakójáték valamelyik darabjába. jelről jelre járt. és ezek is csak durva megközelítések voltak. hiszen alkotóiknak nem adatott meg. hiszen még ezek a szarháziak is tudták. az ágyra. akár haikuban. és hogy talán éppen őneki kell annak lennie. a székekre és a padlóra. hogy arra vesztegette volna lélegzetét. epeszínű magányában. van varázslat. majd felgyújtotta sárga ernyős lámpáját. hogy végre egyesítse nyomozásának kusza szálait. hogy a kezükben tartsák a végső megoldást. Egy órányi kutatás után már egész bensőjét megtöltötte az áradozó büszkeség. Sugárzóan pompás. a múlt esti marhasültről beszélgettek. hogy kirekessze a tapintatlan fényeket. ami legalább emlékeztet valamelyest a tenyerén nyugvó medálra. és ott. meg a dugásról. de nincs varázsló. ami utána jött. akik olyan híreket szőttek tovább. A medalion és rejtelmes jelei valósággal lyukat égettek a zsebébe.öreg haverok társaságában. hogy különbözik tőlük. túlságosan is sok volt a véletlen egybeesés.

hogy tudja. Viszont Homer eléggé gyanakodott ahhoz. hogy elkerülje Homert. hogy bárki . ezáltal is megerősítést nyert. De mindenekelőtt sokkal sürgetőbb kényszernek kell megfelelnie. de régóta élő gyanúja. de előbb-utóbb annak is meg kell lennie. és Jaffe korábban ezt is ezek részeként kezelte.különösen az a szarzsák Homer . akit elég jól ismert ahhoz. Egyetlen módon előzheti csak meg ezt a katasztrófát: késedelem nélkül meg kell semmisítenie minden nyomot. hogy egy kis szaglászásba kezdjen. Most értette csak meg. és most már azt is tudta. hogy csupán egy rejtély létezik. hogy bármelyikükkel is meg kelljen osztani azt. A levelek számtalanszor foglalkoztak evolúciós kérdésekkel. Nem kevés idejébe fog telni. és egyetlen utazás. és soha nem fogalmazódott meg egyetlen gondolata sem vele kapcsolatban. élükön Homerral. amit felfedezett. miután pontban öt-harminckor kiblokkolt. zörgő antikvitás. Meg kell őriznie azt a húsz-harminc levelet is. és a gondolat. melyeket nem szándékozott megtartani. már a gondolattól is megborzongott. Az egészet.A kifejezés.beszennyezze ezt a megszentelt földet. mekkorát tévedett. mely a legnagyobb rendszerességgel visszatért az átlényegültebb irományokban. ami Homert a helyes irányba terelhetné. azt is a lángok martalékává teszi. vagy egyfajta vallás. minden erejével azon igyekezve. miután Miller . Késő délután volt már. egy Miller nevű férfi gondozott. hogy a medaliont térképként használva útján a Shoaltól végül eljuthat magához a Tudáshoz is. akiknek egy napon majd az arcába tekinthet. még nem volt teljesen világos előtte. a Shoal volt. amikor a hazatartó emberárral szembeszegülve belépett a hivatal hátsó kapuján. mely a legjobb leírást adta a Shoalról. majd elindult vissza a Szortírozó Irodába. Összeválogatta a leveleket. A medált persze meg kell tartania: azt az ő gondjaira bízták az égi hatalmak. Nem valószínű. melynek erőteljes szimbólumát ott tartotta ujjai között. hogy ebből bármilyen következtetést is levonnának: ahhoz túlságosan is oktalanok. akivel Jaffe soha nem váltott egyetlen szót sem. különszórva azokat. Ahogy visszagondolt munkatársai csürhéjére. a többi (háromszáznyi vagy még annál is több) papírt azonban el kell égetnie. zörgő antikvitás volt. Ami pedig a Döglött Levelek Szobáját illeti. melyet egy szintén zsiradéktól fényes. Hogy ennek és a Tudásnak mi köze egymáshoz. Számtalanszor rábukkant már olvasmányai során. egyből valamelyik környékbeli csehóba ment sört vedelni. A kazán zsiradéktól fényes. A Shoal kultusz volt. elviselhetetlen volt a számára.

hanem Jaffe székében ücsörögve várakozott a csupasz villanykörte alatt. lebiggyedő ajkakkal. melyet a férfi kicsinyes gyanakvása felett érzett.nem is akarja megjátszani többé. még ha csak enyhén is. Homer nem ment el sört vedelni. Jaffe becsukta az ajtót. . A szobában minden remegett. Ezután ment csak fel a Döglött Levelek Szobájába. .Ja . milyen lesz. Mintha a világ a feje tetejére állt volna. Jaffe tudta.. teret engedve megvetésének.ébredt rá . Most már a saját törvényei szerint kell élnie.Nem vettem el semmi olyasmit.Nos. amit maga akart vagy tudott volna használni. .süket volt. a borítékok. vagy a siralomházba küldeni. de a helyén maradt. míg sikerült megértetnie vele. . hogy hasztalan dolog lenne ártatlanságot színlelnie.Szóval. hogy most néhány órán keresztül ő fogja etetni a kazánt. És a kés. Jó idejébe telt. melyet éppen Homer foglalt el. Lehet. ez egészen egyszerű. Nem tudja. amint Jaffe belépett az ajtón. hogy a status még mindig quo. aki így vagy úgy.. amit hazulról hozott. A hosszú hónapok kutatómunkája arcába vájta a megismerés mély barázdált. mit mesterkedtél te idelenn. mely ott feküdt a padlón.Tudni akarom.Azt majd én döntöm el. Miért is ne? Semmi értelme színlelni. Lassan elindult Homer felé.El kell magyaráznom magának . és amit azonmód bele is vetett a lángok közé. de utat talál magának a trónhoz. kezdve azzal a csomaggal. te seggfej . A zsákok. a körülötte fekvő leveleket olvasgatva. a szék mellett. . elítélni. mint egy földmozgáskor. mit hívok én átverésnek. mi ez az átverés? . a rövid pengéjű kés. . mint az ágyú. még a szavak is a lapokon.förmedt rá Homer. melyben Homer ült. Minden mozgásban volt. vagy hogy hol talál rá. És . de a kazán dübörgése áthatolt a falakon. Nincs értelme megjátszania a naivitást.kérdezte. Magyarázd csak el! . A közeledése nyugtalanná tette Homert. hogy minden bitorlót el kell hallgattatnia.mondta Homernak. hogy így is volt. a szék és a szék mellett fekvő kés irányába. . . de az biztos. majd ledobta a kezében tartott leveleket a többi szemét közé. Olyan férfivá lett. És a szék. Senki sem fog rátalálni.mondta Homernak.felelte Homer. rátalálva egy szinte közönyösen nyegle hangvételre -.Miért is ne. .Ez nem átverés . Senki sem fogja felelősségre vonni. Azelőtt nem ébredt fel rá.

aki voltam. Minden reszketett. csak Jaffe nem.ráleltem egy titokra . mire Jaffe felvette a kést.Muszáj sietnem. . itt történt minden. Megpördült. mi az? Most már Homer is felállt.Ebben a parányi szobában.szólalt meg Homer kelletlenül -. .fejezte be a mondatot Jaffe.. . anélkül. Úgy botorkált. Az a nyers erőt kifejező járásmód.mondta Jaffe.Akarja tudni. a semmibe foszlott.De azért minden rendben? .Maga retteg tőlem ..Átkozottul rendben. . megcsillant a penge. Fix pontként uralkodott a bizonytalan világegyetemben.He? .De hát magának mégiscsak az a munkája . . .Nem hibáztatom érte ..Igen.És teljes joggal teszi. Felvillant a szem.Máris menni akar? . és Homer ordítva zuhant neki az ajtónak. . a világ közepén . ha rohan.érdeklődött Jaffe. miközben vetett egy gyors pillantást az ajtó felé. Homer bizonytalan léptekkel hátrálni kezdett. Homer az órájára nézett. A táv felét sikerült is megtennie.. .. Ötlépésnyi távolság.Nem tudom. Azután a csillogás megfakult. hogy visszakövetelje tőle levélnyitogató bicskáját. hogy szembenézzen vele. Randolph pedig tett egy lépést. zsigereit. . Szemeivel nem tapadt a kés markolatára. A döfés nem volt véletlenszerű. . hogy tudja.Ezt már kérdezte.folytatta Jaffe -. így a kés egyenesen a szemébe fúródott. mintha hirtelen megbillent volna alatta a padló. A lökéshullámok elkerülték kezét. négy. de egyáltalán nem tetszik. Már nem vagyok az az ember.De azért minden rendben? .Itt ültem.szólt Jaffe. . amikor meghallotta a háta mögött közeledő férfit. Homer vágott egy ostoba. . Nem is volt rá szüksége. hogy. együtt remegve a körülötte lévő világgal. mi a francot akar . fejét. ... amit annyira szeretett megjátszani. hogy látta volna. Érezte a jelenlétét. Már megmarkolta a kilincset. Épp csak leugrottam. Maga volt az egyidejűség.leplezte le Jaffe.. Homer újra az ajtóra nézett. mi történik idelenn. ideges vigyort. .

múlt nélküli emberré. mígnem csodálatos költeménnyé olvadnak össze. amint elvágta vele Homer sikoltozását. Nem szúrt többet. érezte. Ha megpróbálja a zsákokat a kazánban elégetni. De most a kés forró. és a forrónál is forróbbak. hogy megadja a tűznek a kezdőlökést. Most mindennek búcsút kell intenie. ahogyan arra készült. csak egy gyufára. megkockáztatja. mint vérrögök. vászon. ahogy a szavak megrázkódnak a lapokon. a száján és felhasított torkán keresztül ömleni kezdett a vére. a bizonyság. nagyon is tisztában volt a lebukás veszélyességével. dermedtek. hogy felfedezik. még egy bogarat sem taposott agyon. ami ne lett volna gyúlékony. sötétek. majd újra a levelek felé lépett. majd gyorsan a férfi mellkasába szúrt. Kezével elérte a kés markolatát. Oly sok időt töltött közöttük. Semmi másra nincs szüksége. gondolatai. Mindezek után . A láng élénken ragyogott. Kirántotta. Meglepetésként tört rá a szomorúság. és gondolkodni kezdett a következő lépésen. és még mielőtt a test az ajtó mentén összeroskadhatott volna. Jaffe. és nagyon keményen meg kellett markolnia a nyelét. mesélték a sorok. Három papírköteget felhalmozva végül fellobbantotta a gyufát. ha a kazánt hozza ide. amiről ugyan még semmit sem tud. Széles mosollyal kihúzta a pengét Homer szemgödréből. és bármennyire fenségesen is érezte magát a falusi surmó kimúlása miatt. Soha életében nem ontott még vért. hogy ha majd elkezdődik. és Homernak van is kéznél. Amikor megtalálta a doboz gyufát. A vér. Kétsége sem volt afelől. A kés hegye csontokba ütközött.A kazán dübörgése egyre fülsüketítőbb lett. de aminek a gyakorlására mindennél jobban vágyott. és átkutatta a zsebeit. markolatáig Homer torkába döfte. Jaffe kirántotta a kést. Visszafordult az összeroskadt testhez. Legjobb lesz. hús -. és ráfonta ujjait. a tűz saját magát fogja táplálni: nem volt semmi a szobában . Végül is a tűz hordozható. Ezúttal nem hagyott neki pihenőt. megrészegülve a titokzatosságtól. Homer elnémult. legalábbis szándékosan nem. de hirtelen iszonyú erősnek érezte magát. előhúzta.papír. ahogy a levelek egymáshoz dörgölőzködnek. háttal állva a zsákoknak. Elkezdett összecsavarni néhány papírlapot. Maga volt a prófécia. hogy lángba borítsa a döglött leveleket. annak a Tudásnak az elhivatottjává. Ehelyett letörölte a pengét zsebkendőjével. mint a tenger. nedves nyele boldogsággal töltötte el. elveszve egyfajta delíriumban.Homer halála és a levelek elégetése után szökevénnyé válik. és belepillantva most .

Csak amikor kijelentkezett szobájából .és elküldenie őket a rendszeren. Nem az égetést bánta . Homer persze pont ennek támaszkodott. kezében táskájával. Kevés földi tulajdona volt. a lángok martalékául. Ezután visszahúzódott az ajtóhoz. és figyelte. hogy a jövőben nem hagy ki egy ilyen ironikus lehetőséget. ami Randolph Ernest Jaffe-hoz vezethetne -. Éjfélre. Sokkal választékosabb bosszút kellett volna vennie a férfin. Kapu a Keletre. a szoba már faltól falig lángokban állt.hiszen az nagyon is bölcs dolog volt -. mint néhány dollárbankó. hanem hogy otthagyta Homer testét egy szobában a halott levelekkel. és felkészült az utazásra. bármelyik irányba is vezessen. Mindegy. értelmetlen címeken. és nem volt könnyű feladat elmozdítani a testét. majd becsomagolnia. Jaffe szinte alig létezett.ezzel felszámolva minden nyomot. mely cserébe tovább szította a lángokat. Kapu a Nyugatra. ahol végül Homer földi maradványai megállapodnak. miközben a mögötte szárba szökő örömtűz hosszú árnyékát a falra festette. döbbent rá. már a háta mögött is hagyta Omahát. Nem volt más.először döbbent rá. néhány ruhadarab. úgyhogy amikor megállt az ajtóban. akkor kezdte megbánni. heregolyókat. három sebből vérezve. amíg az út a Tudás felé vezeti. hogy még egy utolsó pillantást vessen rá. A szoba kitakarítása maga után nem vette igénybe túl sok idejét. ráhagyva a vak véletlenre (vagy az egyidejűségre) az ajtó kiválasztását. amit a test arrébb vonszolásával töltött. de Jaffe minden erejét latba vetette. koponyát . A kipostázott postás. Darabokra kellett volna aprítania a testét. mennyire gyűlöli a világosságot. külön a nyelvet. Mennyivel érdekesebb a sötétség: teli titkokkal. Jaffe gyorsan ígéretet tett magának. hogy így cselekedett. Ha a végletekig leegyszerűsítjük. Rádobta a lángot a papírhalmokra. merre megy. A hőség szakadatlanul növekedett minden egyes pillanattal. teli fenyegetéssel. bőrt. a hőség szelet támasztott. és ezek sem jelentettek túl sokat a számára. szemeket. ahogy a tűz terjedni kezdett. . beleket. Nem volt semmi. néhány fotográfia. ami ne fért volna el egy kis kézitáskában.

De miután kiért a városból. nem egymáson áthaladó országutakat értettek alatta. Amikor pedig a sofőr megkérdezte tőle. ahol az ember világa keresztezi az idegenekét. persze. Párszor elhagyta ugyan az államot. forró sötétségbe borítja a világot. ahol az ember végre megismerheti saját lelkének titkait. belátta az ilyen irodalmiság hibáit. és távol került tőle. a Döglött Levelek Szobájában. hogy azután mindkettő megváltozva haladjon tovább a maga útján. megkaparintani való hatalmak. cserébe senki sem kötelezte el magát mellette sem. sőt egy alkalommal (második kútba esett udvarlása után) Orlandóba vonult vissza. A bűntett helyszínéről való elszökését követő hetekben mindent megkapott. de úgy tűnt. Csak fel kellett emelnie a hüvelykujját. hogy hová tart. lerombolja a peremvárosokat (még a napot is. ez nem is számít. ahol a különféle állapotok találkoznak. A levelekben sokat olvasott a keresztutakról. Miért bajlódott volna az ilyen banalitásokkal? De most minden más volt. Amikor még csak napfény volt. olyan távlatok kezdték izgatni. meg Miki egér. Amikor a levélírók a kereszteződésekről beszéltek. és egy kocsi máris csikorogva fékezett mellette. így hát Omahában maradt. hogy Omaha valószínűleg a keresztutaknál fekszik. és szerzett helyettük másikat. és Jaffe megmondta neki. hogy ott képtelen lenne boldogulni az emberekkel és az örökös napfénnyel. meddig akar eljutni. francokat se érdekelte az egész. Olyan helyre gondoltak. elveszítette a munkahelyeit. ha tudja). és ha egyszer a Világ Királya lesz. és megjött az étvágya az utazgatáshoz. Nagyon kevés volt a pénze. de az végül meggyőzte őt arról. és annak a városnak két lányát próbálta meg sikertelenül az oltár elé vezetni. Az ilyen helyek éltették a reményt a megvilágosulásban. és sokáig szó szerint értette a képet. ott folytatta tanulmányait. Leleplezésre váró titkok. ott temette el szüleit. és a Tudás hatalma is ott várakozik rá. amire csak vágyott. a kocsi . kertvárosok. De magányos elszigeteltségében. azt gondolva. melynek korábban még a létéről sem álmodott.Kettő Jaffe szerény életet élt. ahol a nővére élt. Omaha ötvenmérföldes körzetében született. soha nem kötelezte el magát senki és semmi mellett.

és felismerték benne a hatalom emberét. aki egy közúti balesetben veszítette el az egyik karját. melyek csak azért merték megmutatni magukat. Olyan volt. Félénken előbúvó titkokat látott.És az miatt ajánlottad fel magad? . A fiú szeme nyitva volt. csak hogy átérezze a vízbefúlás izgalmát. mindig volt valaki. hogy még mindig érzi az elveszített végtagot. hogy ez azért van. elmagyarázta. Kentuckyban szemtanúja volt. hogy felvettelek a kocsimba. Idahóban találkozott egy férfival. Ha megéhezett. mintha áldás lett volna rajta.válaszolta. akárcsak nadrágja slicce.Nem. hogy húznak ki egy tizenévest a folyóból. mert ő botlott beléjük. . hasonlatosan a medál figurájához. igaz? . kitárt karokkal.Igen.Valami rendkívüli dolognak voltál a tanúja. hogy enni adjon neki. . . akit nem zavartak el a rendőrök (megint azok a szemek).kérdezte. és felajánlotta. az egyetlen tanúként. . miközben egy asszony üvöltött és zokogott mellette.mindig pontosan odáig vitte el.Látom a szemedben.Te képes vagy látni a sötétben is. a nő lába közére mutatva. nem akarja-e vele tölteni az éjszakát. amikről a levelek kiokították. és szinte maga is a vízbe akarta vetni magát. Ha elbotlott. hogy elvesztett kezével a mai napig is rendszeresen veri a farkát. hogy demonstrálja a képességet. a fiú szétterpesztett tagokkal feküdt a füvön. aki megerősítette a megszenteltség érzésében. igaz? . mindig volt valaki. . szétnyílt ujjakkal.Mit láttál? . ahogy a fiú feküdt a gyepen. és miközben együtt ittak. mindegyre pillantást vethetett a dolgokra. ő volt az. majd megkérdezte tőle. Később a férfi így szólt hozzá: . Ahogy államról államra vándorolt. Közelről figyelve a jelenetet. amit a doktorok az idegrendszer képzelődésével magyaráznak.suttogta a fülébe az éjszaka közepén. de ő tudja. hogy felsegítse. A szemed miatt van. . ott Illinoisban. hosszú másodpercekig ízlelgette a pillanatot. Az a nő.Még nem eleget . Igazat beszélt. Állította. aki felvette a kocsijába. az miatt .Akarsz még egyszer szeretkezni velem? .mondta egyszerűen a nő. mert az ő asztrálteste az élet egy másik síkján még mindig ép.

egy csótányoktól nyüzsgő koszos motelban lelt megnyugvásra. Lebegni és gondolkodni. keresztülfúrta magát életükön. . . hogy a törvény őrei a nyomában lennének. majd a másik oldalon kiérve magukra hagyta őket. Semmilyen jel nem utalt rá. hogy még egyszer leszopjalak? . mégis barokkosan cifra táncot járva. Minden fizikai szüksége válaszra lelt: volt már forró és jéghideg. egy másik . Új-Mexikóban. barbár. és összehúzta a függönyöket. vagy éppen holtan. vodkától felkorbácsolt gondolatai vadul kergetőztek. és eljött az ideje. dugott és megdugták. hogy Homer testét meg sem találták a kiégett épületben. ahogy a padlón feküdt. Kellett lennie egy másik útnak. Oda ment.Nem. megszállottan. felfalták és kiszarták egymást. Lehet. levetkőzött. rábízta magát ösztöneire és a titkos élet csábítására.Nem tanultam. Negyvennyolc órája egy falatot sem evett.Jaffe mind ez idáig nem is gondolt erre. de nem azért. Most csak gondolkodni akart.Talán az asztrálszemek miatt. hogy ráirányították a figyelmét. mert nem volt pénze. azt csinálta. mígnem megcsömörlött beteljesült vágyaitól és kielégített szükségleteitől. . majd hagyta. . és merevedést okoztak neki.Akarod.. hogy a tudata szabadon kószáljon. amikor már túlságosan buzgón tették a dolgukat. hanem mert élvezte a szédülést. legalábbis Randolph Jaffeként nem. senki sem szaglászott utána. úgy érezte. ahová csak elérkezett.Lehet. Mindegyiküktől tapasztalatokat gyűjtött. nemes és nemtelen. ahová akart. ahol bezárkózott két üveg vodkával. Nem kívánt már semmit. vagy a rendőrök egyszerűen a tűz áldozatának gondolták. amihez kedve szottyant.. mely minden városban elébe jött. habár tényleg nem volt. Szabad utat engedett minden szeszélyének. zokogva. tényleg képes rá. és csak akkor öntött egy kevés vodkát az ágyékára. de most. Hiányt szenvedve a létfenntartó elemekben. hogy elrugaszkodjon a való világ pereméről. Los Alamosban. A csótányok előjöttek a sötétből. Hagyta őket. ezzel vonva el figyelmét. és végigszaladgáltak testén. Akármi is volt az oka.Hogyan tanultad meg? .

Végül maga a sivatag is így tett. Tökéletesen tiszta égbolt feszült felette.érzékelési pontnak. hogy egyáltalán halad-e. makacsul tovább haladva a hívó hang felé. de nem tartott sokáig. és látott egy acéltornyot magasodni a puszta közepén. se nem fázott. ahol még a legnyilvánvalóbb dolgok . és maga felé invitálta.az élő Randolph Ernest Jaffe . Szíve kimérten és állhatatosan vert. nem volt álmos. mely tovább ösztökélte. aki újraformázza a világot. amikor utazása véget ért egy jellegtelen kőkunyhó ajtajában. Azután hajnal előtt. A fejében már nem rajzottak a gondolatok. mely annál is pusztább volt. csak a Tudás és megszerzése. de ehhez túl kell jutnia jelenlegi állapotán: Tudóssá kell válnia. Az est közeledtével olyan helyre érkezett.újra egy sivatagban találta magát. . Emlékezete szerint később keresztülhaladt egy városon. amit tapodott. már a sivatag közepén járt. Se nem izzadt. nem volt ott más. Már abban sem volt biztos. sem éber. vagy a sötétedő égbolt a feje felett . az éjszakából hirtelen fényes nappal lett. a gyász és az éhség. Mezítláb volt. A hívogató szó egyszeriben magához ragadta. akárcsak egy kisbabáé. A zsigereiben érezte a hívást. majd felöltözött. egyszerre megérezte a hívást. és velük együtt minden más újra értelmet nyer.is megkérdőjeleződtek. ahonnan a szex és az ölés.mint a föld. Korán reggel volt. összeroncsolódott teste ellenében. A nap még nem állt magasan. A mindenség hiánya kellemes érzéssel töltötte el. de a zsigereiben a késztetés ellenállhatatlan volt.valami megragadta. és elindult. de már kezdte átmelegíteni a levegőt. és a vodka hathatós segítségével sikerült kordában tartania a rátörő fájdalmat. Hólyagjai saját kényük-kedvük szerint ürültek. fogta a maradék teljes üveg vodkát. alig véve tudomást a külvilágról. Tovább kellett botorkálnia. És a keresztútnál mely nem az első volt. Kínt és rosszullétet érzett. mint amit maga mögött hagyott. A lába hamarosan vérezni kezdett. amikor az utolsó csepp is elfogyott. miközben felemelkedett a fagyos éjszaka fátyla. majd ez az ambíció is szertefoszlott. hogy helyet szorítson a kelő napnak. de nem is az utolsó . és ő . de a teste egyre kevesebbet jelentett a számára. amikor már a csótányok is eltunyultak. De ez csupán akkor ködlött fel benne. Azonnal felkelt. Délre. Hihetetlen nyugalom ereszkedett rá. melynek küszöbét ereje utolsó megfeszítésével érte csak el.

. A legtöbben így járnak. és időnként. . Nagy akaraterő kell hozzá. mielőtt még sikerülhetne.Három Az ajtó ugyan zárva volt mögötte. Keresztbe tett lábbal ült a földön. . . Sehol máshol nem vagyok biztonságban. mely mindössze néhány percet ölel magába. innen-onnan..kezdte Jaffe. haja. merre hagyta el azokat az értékes útmutatókat. .Nem. aki halálosan belefáradt.Én ismerek párat . meg fogsz halni.érdeklődött Kissoon.Valóban? És mit mesélnek róla. A pattogó tűz túlsó felén egy öregember ült.Levelek? Kiktől? . akik gyanítanak valamit. amint ráébredt.Leveleket kaptam tőlük. miközben Jaffe megpróbált elég erőt összeszedni ahhoz..Azt hittem.mondta Jaffe.Az átvezető utat.kérdezte Kissoon.. . hogy ötven éven keresztül csak a pofonokat kapja. Én kötöttem. és zajosan kiengedte szeleit. de a tudata szélesre tárva. . . vagy legalábbis ami maradt belőle. hogy megszólaljon. . mondd csak? . Csak egy-két morzsát.A Hurokban vagyunk. amikor magához tért. de elhalkult a hangja. . a Tudásról. hogy azt sem tudja már. .. hogy ideszökhessek.Nagyon kevés ember tud a Shoalról. . akik tudnak. mint egy bohóc.Valóban? . . . panaszos és kissé nevetséges vonásokkal. .szólalt meg egy idő után.Ki vagy te? .. . . felemelte az alsófelét.A nevem Kissoon. hosszú és szürke. melyek mennyen és poklon át idevezették. Bőrének pórusai duzzadtak és zsírosak voltak.Tudni szeretném a nevüket.Emberektől.préselte ki magából Jaffe.Megtaláltad az átvezető utat . Még nem igazán. és megkeményedett a hangja. Egy időhurokban..Te is a Shoalhoz tartozol? A tűzön túli arc őszinte meglepetést tükrözött.Elég sokat tudsz. de hová? .

kérdezett vissza válasz helyett Kissoon. ..És te tudni szeretnéd. megkapod. amikor az első éjszakádat töltötted az anyaméhen kívül. . azon az első éjjelen. .És cserébe a kiokításért mit tudsz felajánlani? .Igen.Ezt hadd ítéljem meg én magam . És szigetek is vannak rajta.Persze.morogta Kissoon. . Először akkor. .bökte ki végül. . akkor hol kezdjük? . amikor a szeretett nő mellett feküdtél. de úgy gondolom.Hol van? . . .Bizony létezik .Nincs semmim.. .Tudnom kell! A Tudást akarom! .Akkor már kétszer is jártál a Quidditynél.Nos.Mikor? .Igen. . hogyan juthatnál oda.Még nem értettem meg mindent .Mást sem akarok.(Mit? . . .Mindegy.Á. és miként meríthetsz erőt belőle. azt hiszem. . merre találhatod meg. .Quiddity a tenger.felelte -.Oké ...Quiddity a tenger. .Magyarázatot .Tényleg? Kötve hiszem. . . Mit is akarok valójában?) ..Oda akarok menni . . .A tengernél. . a tenger.mondta Kissoon.mondta Jaffe lélegzetvisszafojtva. .ajánlkozott Jaffe. igen.Jaffe megrázta fejét . így van.Végeztem a való élettel. Kissoon szemei ismét rajta állapodtak meg.Ez tisztességes ajánlatnak hangzik. .Voltál már valaha szerelmes? .. Vagy inkább férfi volt? kacagott fel Kissoon. csak. mintha valami a füstben úszva megzavarta volna a gondolatait. melyeket Ephemerisnek hívnak. felemelve tekintetét a kunyhó teteje felé. . .szegezte neki a kérdést Kissoon. hogy létezik egy tenger. . Természetesen. csak.Bármit is kívánsz cserébe. Másodszor.gondolta.Fogsz is még egy alkalommal.

Hát nincs benned semmi ambíció? . . A Buli Legjava. És újra kérdem: honnan szerezted az információid? . . és akkor légy ott..A Tudást. Ha kevesebbet kapnánk. hogy nem lehetsz fejlettebb.Nos. hogy megváltoztassam a világot.kiáltott fel Jaffe.. ugye? És a Tudás lehetővé teszi. .jegyezte meg Kissoon. hogy az öreg csak a bolondját járatja vele. az egyetlen. Birtoklód? Át tudod adni nekem? .Milyen kár . Három megmerítkezést az álomóceánban.Birtoklom? .Csak összerakosgattam a darabokat.És a Tudás? . erről különböznek a vélemények. .Te is egyike vagy a Shoalnak . amikor csak tetszik.jelentette ki Jaffe.Neked tudnod kell. . Ha többet. Most is azt teszem. igaz? Így működnek a dolgok.Akkor oszd meg velem a Tudást! Képessé akarok válni arra. .mondta -.Lehet. .Igaz? .. akiben kezdett megerősödni a meggyőződés.Te birtoklód? .Nem fogok üres kézzel távozni innen. ahogy a kirakójáték kezdett alakot ölteni a fejében. .He? .Valaki így nevezte.Igen. Jaffe elvigyorodott..Akkor már nem lennénk emberi lények. ..Honnan szerezted az információid? .Quiddity ott van valahol a mi világunk mögött. .Akkor? . . . beléphetek Quidditybe. hogy átlépd a határt. . Ha megszerzem a Tudást.Életed utolsó éjszakáján. hát.Ez az! És miért ne élvezhetnénk ki az utolsó cseppig? Kissoon arckifejezése majdhogynem csodálatot fejezett ki.Mit akarsz ezzel mondani? .Én vagyok a legutolsó. A Buli Legjava. megtébolyodnánk. . . Ezt mindannyian megkapjuk. . .Ne szarakodj velem! .Micsoda buli . Akkor talán mindent megoszthatnék veled.Egyike? .jött a válasz. Kissoon.

hogy túlságosan is sok van benned a majomból. Márpedig a Quiddityt meg kell őrizni. Megkaphatsz tőlem bármit. És igazad van. . De taníts! . Nekem adnád? A válasz meghökkentette Jaffe-t. . Mi is egy ilyen hurokban vagyunk most. El akarom foglalni a tested.Szexet akarsz? . ha átadom a testem? . . dehogy.Nem hiszek neked. a Quiddity a forrás. . ahogy Kissoon figyeli a reakcióját.. alantas vágyaiddal. Ágyékaink megannyi égen tündöklő nap. Lélekként.. a Tudás pedig a lakat és a kulcs. .Ez az egyetlen..Itt maradsz. amint elhagytad. nehézséget okozna nekem belebújnom a te bőrödbe. amit fel tudsz ajánlani.kérdezte az öregember.Azt hiszem. Hát nem tanultál semmit? . Nem sok mindenem van. A tested. hogy nem hiszel. Nem adhatom neked a titkokat. de ez mégiscsak egy otthon. . amiket a fejemben őrzök. . És te azt gondolod.Ó dehogyisnem.Nekem adnád a tested? . Csak bemocskolnád a Quiddityt a saját. . .kérdezte Kissoon. amit csak akarsz.Azt akarom mondani.szólalt meg végül Jaffe. Nem tudnád.Fohászok! Igézetek! Mágia.Mit? . .A húsod és a véred. Túlságosan hatalmasak és veszedelmesek ahhoz. . az összes ember közül pont neked nem kellene azt mondanod.Nem ugorhatsz csak úgy be a bőrömbe . hogy előmasírozhassanak.kérdezte.. igazad van.Tanúságtételek? . . . Az idő összehurkolódik.Mi történik velem.Krisztusom. Amim csak van. mágia! Ott van mindenfelé.Jaffe. . nem megyek el üres kézzel. Egy idő után majd visszatérek. . A tanúságtételek.Nos? . Jaffe figyelte. A hihetetlen a normális.Megmondtam..Azt hiszem én is. hogy mihez kezdj velük.Akkor mit? Nem értem. Az elménkben hadseregek várják. És akkor ismét tiéd lesz a véred és a húsod.

Tudnom kell. Nem volt meglepetés az arcán. leküzdve szédülését .Mintha egy bikának vörös kendőt lengetnél .rebegte..emelte föl hangját Kissoon.. hogy ne merészeljek.hogy is mondtad? . fejlett. Sok mindent láttam. Vagy kibökni a szemét. csak a színtiszta félelem.. de véghezviszi a tervét. Milyen tökéletesen kiegészítenék egymást: a buta.. túlságosan is késő.Igen. és szemei hevesen rángatózni kezdtek. Elkezdett talpra állni. . Megértettem. Gondolatai Homerról óhatatlanul is a zsebében bujkáló késre siklottak.ha azt mondod nekem.Ne merészeld! . Igen. igaz? . Nincs más választásod. .. majom vagy.vágott vissza Jaffe. ide-oda. .Én pedig úgy döntöttem.válaszolt Kissoon.Hiszen teljesen gallyra ment.fejlett.Nem értettél meg semmit. ő készen áll rá..kérdezte Jaffe.arrogáns félmosolya. mintha a közte és Jaffe között feszülő levegőből próbálná kiolvasni végzetét. vállvonogatása. Kissoon szemei felhagytak a sorsolvasással.lassan elkezdte előhúzni a kést zsebéből . Lehet. . Az öregember viselkedése . Vajon hányszor kellene belehasítania Kissoon inas porhüvelyébe. azt mondtad.Homert idézte Jaffe eszébe. Ha a Tudást akarod. mint Homernak. hogy beszéljen? Talán egyenként kellene levagdosni az öregember ujjait. . akkor muszáj azt tenned. Kerül amibe kerül. Kissoon észrevette a mozdulatot. és megállapodtak a pengén. Túl késő van már a finnyáskodáshoz. Nem vagyok eléggé .A benned élő majmot provokáltam. tettem. falusi tapló és a körmönfont vén kecske. percről percre? Ha ez a módja.. amit mondok. . A . mintsem gondolnád . hogy nem árulom el.válaszolt Jaffe. hogy nem vagyok elég tiszta a számodra.Mit akarsz kezdeni a testemmel? .Az az én dolgom . Jaffe fogása megkeményedett a markolaton. . és ujjait ráfonta a kés nyelére. .és már nem félek tőled.. mintha nem akarná vesztegetni még a szeme világát sem egy ilyen érdemtelen látogatóra . ahogy félig lehunyta a szemeit. .. .. amíg az agónia rávenné.Sokkal többet értek..Azt mondtam. . hogy le kellene nyisszantani a füleit. Zsebébe csúsztatta kezét. .

kérdezte . mielőtt az elhatalmasodna rajta.Rohadék! .Már nem akarsz megölni? . amit Kissoon teste bocsátott ki magából.Hagyjál békén! .A Hurokban nem lehet. hogy nem szabad bennük vért ontani. valóságos törpe. Kissoon meg sem próbálta játszani az ártatlant. Egy teljes évig mást se csináltam. Az öregember leheletének olyan szaga volt.kiáltott rá Jaffe. Akárcsak óriási és nedvedző szája.Butaság . Kissoon most már valóban megrémült.Egy évet az egyik vágóhídon dolgoztam . Jaffe előrenyúlt.Ez az igazság. Értem a dolgom. A Nyugat Kapujában. és abban a pillanatban rádöbbent. aki hátrált. Ez az egyik legfontosabb szabálya a hurkoknak. mintha valamikor minden egyes csontját és ízületét eltörték volna. hogy átverték. nem csak áporodottság. hogy sohase hazudjak. és Jaffe volt az. ujjai és hüvelykje belemart a nyak inaiba. Jaffe lekapta kezét az összeaszott torokról.Csak nem haladékot kaptam? Most ő volt az. mely kígyózva tört utat a bensőjébe . A szorítás kemény volt. Jócskán alacsonyabb volt Jaffe-nél. . aki határozottan előrelépett. mint egy halálos beteg szellentésének. karjait kitárva mindkét oldalon. Nekihátrált a kunyhó falának. . látva az arckifejezést.emlékezett vissza hidegvérrel Jaffe. de nem volt más választása. majd a másik kezében lévő tompa késsel elkezdett közelíteni a bal szeme felé. csak némán rázkódott. . csenevész mosoly jelent meg. Még egy fenyegetőzést sem tudott kipréselni magából. .A Nebraska állambeli Omahában.vagy legalábbis az volt a szándéka. Kissoon is felállt. . testének vonalai furcsa szögekben keresztezték egymást. Szemei már nem voltak félig lehunyva.ordított fel. A levegőben más is volt. Jaffe nem akarta belélegezni. . (Kissoon arcán különös. . kifelé köpködve és köhögve magából a lélegzetet. amitől Jaffe-t egy némafilm hősnőjére emlékeztette. és hátratántorodott. . .Nagy hangsúlyt fordítok arra. miközben a tüzet megkerülve közeledett áldozata felé. hanem óriásira tágultak.hagyta rá Jaffe.jóérzés elektromos szikraként futott végig Jaffe testén. hogy azután hanyagul újra egymásra dobálják.Itt nem onthatsz vért . és vizenyősen meredtek rá. .) .hadarta. csak húst daraboltam. Volt ott valami. és a férfi madártorka köré fonta ujjait.

Kissoon csábítását emlékei segítségével próbálta kizárni tudatából. . Jaffe elfordította a gombot.Van más út is a Tudáshoz . hogy áldozatát.Nem . Még egyszer megpróbálkozott azzal a furcsa kis mosollyal. hogy megremeg a föld a talpa alatt. Az asszony Illinoisból. a húst és a vért a közelben tartsa.Ne nyisd ki azt . . Nincs senki.Hagyd abba azt a kurva hazudozást! Éreztem! Még mindig érezte. Itt nincs a Hurokban. Jaffe. A tüdejének olyan súlya lett. akinek mindent elmondhatok. és amiket ismét megkaphat. . Vissza a világba. amiben része volt. Úgy tűnt. mint korábbi félelme. és az ajtón túli fény is elenyészik. . Ahogy ezt tette. Akivel mindent megoszthatok.Éreztem a lélegzeted! . hogy ha még sokáig itt marad ennek a picsafejűnek a társaságában. a hirtelen jött sápadtság nemcsak a napnak tulajdonítható. Maga mögé nyúlt. Olyan régóta egyedül vagyok már. . Mindent bevetett.Ne menj el! .De hát én csak egy öregember vagyok. tudva. Ezek felidézése tartotta távol Kissoont az elméjétől.Csak én vagyok. . aki segíthetne neked. . . Nem kellett volna alábecsülnöm téged. Szükségem van a társaságra.Dehogyis . öklével csapkodva mellkasát. Magaddal viheted. amit csak tudni akarsz. Belém akartál hatolni! . Nekem magamnak nincs meg az ügyességem ahhoz. A többiek halottak. de az alázatossága éppen annyira színlelt volt. és megmarkolta a kilincset.Hibáztam. . hogy megszerezzem. Kétségbeesetten hátrált az ajtó felé.. Jaffe másodszorra már nem volt vevő a trükkre. Megtanítlak a Tudásra.szólt rá Kissoon. Az élvezetekkel. akkor az előbb-utóbb felülkerekedik rajta. Sajnálom.tiltakozott Kissoon. érezte. . a félkarú férfi. A Buli Legeslegjavát! Csak maradj! Maradj.válaszolta Jaffe. De te megkaphatod.Elmegyek innen. holott Jaffe jól tudta.mondta Kissoon.kérlelte Kissoon.üvöltött Jaffe.Ne nyisd ki az ajtót! . megadóan előrehajtva testét. hogy az ajtón túl semmi más nem várhat rá. nem igaz? Elmondok neked mindent. mint még soha ezelőtt. a svábbogarak cirógatása. Biztosan sikerül valami megállapodásra jutnunk. ha élve kijut innen. Valakire.

Másodszor. De a szorítás már korántsem volt olyan erős. Félmérföldnyire onnan a felkavarodott levegő örvénylése jelezni kezdte. és a sikollyal újra megmarkolta a zsigereit is. . Nem mélázott el azon. de híján voltak bármiféle jellegzetességnek is. mint azelőtt. Dacolva a zavarodottságával. és a visszatartó erő egyre gyengébb lett. melynek a birtokába jutott Amerika okkult életével kapcsolatban. Jó ötvenméternyire a kunyhótól visszatekintett. hogy valakik benépesítsék ezt a senkiföldjét. csillagfényes sivatagi éjszakában.Ne hagyj el! . ahogy Kissoon utána sikoltott. saját nyomait követve. majd hirtelen a másik oldalon találta magát. mely az elmúlt héten serkent arcán. hogy még azt sem tudja. és úgy látta. Az építmény jelenléte erőtlen és rég feladott kísérletről árulkodott. Jaffe ellent tudott állni neki. minden tudásfoszlányt. Egy gyötrelemmel teli óra elteltével a feltételezés újabb bizonyságot nyert. vagy a düh gyengítette el.hallotta. a Tudás birtoklása érdekében fogja felhasználni (pokolba Kissoonnal. Kissoon vagy túlságosan sok energiát emésztett el. részegen az egyik Santa Fe-i sikátorban két sorsdöntő elhatározásra is jutott. melyekre halványan emlékezett küzdelmes megérkezéséből. pokolba a Shoallal). mellyel korábban idehozta. azzal az émelyítő érzéssel. nemcsak hogy nélkülöztek mindenféle emberi és járműforgalmat. minden rejtelmet. melyeket még fel kellett öltöztetni a forgatáshoz. Először is. a csendes. Akárhogyan is. Negyvennyolc órával később. A város utcái. és ha majd egyszer eléri a célját. mintha tekergő kötélként a sötétség egy darabja kígyózna felé a földön. minél távolabb került a kunyhótól. halad-e egyáltalán. csak akkor mutatkozik megint az emberek előtt. amíg el nem érte az acéltornyot.. Jaffe keresztülfurakodott rajta. keresése mementójaként megtartja szakállát. minden bölcsességét. és olyan kulisszákra emlékeztettek. hanem csak rohant és rohant. hogy elérte a Hurok külső peremét. hogy markába kaparintsa a testét. hogy a vén szemétláda most vajon mit talált ki ellene. melyet asztrálszemei láttatni engedtek a számára.

a meszkalin és annak származékai . mely az élő organizmusokat az evolúció folyamatára készteti.Négy Az önmagának tett ígéreteket nem volt könnyű betartania. valakit. akik nem is rejtették véka alá felháborodásukat. Két hónappal ezelőtt történt. számos washingtoni és bostoni tudományos program vezetője. miután a titok kipattant. és azzal környékezte meg Fletchert. Kezdetben elfedte valódi célját. Hiszen oly sok egyszerű élvezet fakadt megnövekedett hatalmából. akinek reputációja tökéletesen alkalmassá tették őt e feladatra. azok az elméletek. Fletcher kutatásai annak az erőnek a laboratóriumi izolálását és szintetizálását célozták. melyek felkavarták. Jaffe óvatosan közelítette meg. Géniuszát azonban kikezdte a szenvedélye. A géniusz egyre mélyebben belesüppedt a kétségbeesésbe. hogy meglophatja a mennyeket. Jaffe fikarcnyit sem törődött Fletcher morális álláspontjával. hogy kérdezősködései nyomán felvetődött egy férfi neve. hogy találjon egy segítőtársat. Richard Wesley Fletcher mielőtt végleg kegyvesztetté nem vált . míg a nyomára bukkant.tudós kollégái nem kis megelégedésére. hogy ellátta azokkal a minőségi drogokkal. hogyan veti ki az akadémikus közösség magából az egykori Wunderkind-et. Jaffe-hoz hasonlóan ő is hitt abban. a legközelebbi tudományos áttörés mikéntjét gyanítva mögöttük. ítéli nevetségessé teóriáit. hogy apránként felélik erejét. melyeknek ellent kellett állnia attól való félelmében. A férfi teóriái voltak azok. aki vele együtt kiveszi a részét a keresésből. legforradalmibb elméknek az evolúciókutatás területén. melyeket . helytelennek moralitását. élvezetek. A legfontosabb az volt. Cikkek taglalták végeláthatatlan özönben. melyek minden részletében összepasszoltak saját ambícióival.egyike volt a legeredetibb. de ennek a tulajdonságnak Jaffe jócskán bővében volt. Nem kevés állhatatosságot kívánt. és a teljes idegösszeroppanás peremén egyensúlyozott. mielőtt megtalálhatná az utat egy következő szintre. ugyanabban a mocskolódó hangzatosságban. olyan teoretikus. kinek minden egyes elejtett megjegyzésén ott csüngtek követői. és Maineben rá is akadt a férfira.

hogy csak pár lépésnyire áll. Legelőször is itt van ez a kapcsolat Jaffe és ő közte. Nyilvánvalóan kevés annyira valószerűtlen hely kínálkozna egy ilyen. Richard Wesley Fletcher Baja mellett álldogált. De a legvégső eljárás mikéntje mindig kicsúszott a markából. Szívből hitte. ahol az év java részében dolgozott. melyek lehetővé tették a Nagy . hogy munkássága rejtve marad az avatatlan tekintetektől. Jaffe ekkor tett néhány észrevételt saját. mígnem idővel az újból lángra nem kapott. míg Fletcher a tudományét. Fletcher majd előbújhat a vadonból. egy. Amikor a Nunció elkülönül. de egy idő után lassan kezdte meglátni az értéküket. Tizenegy hónappal később. mindkettőjük vágya megnoszogatni az evolúciós folyamatot. hogy megszégyenítse a kétkedőket. tért rá kerülő úton a férfi tanulmányaira. Mögötte feküdt a Misión de Santa Catrina. a témába vágó kutatásaira támaszkodva. hogy elkülönítse azt. mesterséges eszközökkel tökéletesebbé tenni a testet. Habár ő. melynek egyetlen megszállott elme sem tudott volna ellenállni. ahol a Nagy Mű (ahogy Jaffe szerette hívni) a végéhez közeledett. és vele együtt talán a lelket is. Fletchernek mindjárt rengeteg lett a mondanivalója. ugyanazon munkálkodnak. és csodálatos működése reprodukálhatóvá válik. jegyezte meg alázatosan. az ősi korok nyelvezetét használja . de Jaffe addig szította a megszállottság hamu alatt megbúvó parazsát. és átkozta magát. Ők ketten. Jaffe. Garantálta azt is a megszállottan önpusztító lángelmének. a Csendes-óceán partvidékén meredő gránitszirten. a hírvivőnek nevezett. És miután a tűz lobogni kezdett. Csak miután ily módon a bizalmába férkőzött. A Nunció immár realitás volt. Olyan ajánlat volt ez. Jaffe ígérte. amiért engedett Jaffe kísértésének. amit ő Nuncíónak. Kezdetben Fletcher nemigen mutatott érdeklődést. Azután itt vannak azok az egymásnak ellentmondó alapelvek. de hát ezt a vállalkozást már a kezdetektől fogva átszőtték az ellentmondások. és folyamatosan termelnie az eredményeket a támogatás fenntartása érdekében.az alkimistákét és varázslókét -. ezúttal Fletchernek nem kell akadémikus üvegházban dolgoznia.katasztrofális anyagi helyzete folytán oly régóta nélkülözni kényszerült. Kezdetben Fletcher lefitymálta az ilyen megjegyzéseket. mint egy elhagyatott jezsuita misszió. és végül elfogadta Jaffe ajánlatát a kutatások újraindítását illetően. a világ szemében minden bizonnyal istentelen kísérlet számára.

Túl a metaforákon. De ha azok a változtatások. és elsodorja testüket. többet tudtak a dolgok természetéről. eléggé meggyőzőek lesznek. hogy higgye. hogy ebben reménykedjen. Baja California vadonjában végzett. lehetséges bármit is maradéktalanul elpusztítani. Neki és a fiúnak (még mindig nehéz volt úgy gondolnia rá. Túl sok veszedelmes dolog vár felfedezésre. lesz csak bevégezve a munkája. A dolgokat nem lehet nem felfedezetté tenni. Miután elégették az összes feljegyzést. akiknek titkait Jaffe kifürkészte. Fletcher túlságosan is tisztában volt az anyagi világ visszásságaival ahhoz. a diadal pillanatában. félig intuitív okkult meggyőződéseit összeházasítva saját tudományos metodikájával volt képes életre hívni a csodát.Mű elkészültét. amiket ő itt. hogy egyből végezzenek velük.azét a fiúét. aki most is szorgalmasan táplálta a misszió előtt a tüzet -. aki támogatta a megalkotását. hogy most. ugyanakkor szorongatott és gyötrelmes. mintha a Nunció soha nem is létezett volna. mint egy fiúra) olyanoknak kell lenniük. Akkor és ott. és ugyan mikor ülnek le egy asztalhoz a tudomány emberei a mágia embereivel (a tanúságtévőkkel. bár a felfedezést lehetővé tévő alapelvek és körülmények kombinációja meglehetősen ritka volt ahhoz. Az oromzat meredek. mindössze néhány perc választotta el attól. hogy a jövő kutatói valamikor újra előállítsák a Nunciót. Amilyen a létrehozás. hogy elvezesse a sziklaszírt peremére. mint a tökéletes tolvajoknak: úgy kell kifosztaniuk a saját otthonukat. mint amennyit Fletcher valaha is sejtett. akkor hite szerint nem lehet majd egykönnyen rekonstruálni a kísérleteket. az Örök Ifjúság Fürdőjén. olyannak kell tűnnie. tűz és víz között. Jó oka volt rá. ez jó pár éven belül nem fog sikerülni. Csak ezután foghatja meg a fiú kezét . Egyikük sem akadályozhatta meg. az ólomatyák aranyként megszülető gyermekein. hogy elpusztítsa a Nunciót. Ő is csak Jaffe különös. mielőtt az annak az embernek a kezébe kerülne. És végül az a tény. hogy Fletcher az emberiség érdekében reménykedhessen benne. A hullámzás egybemossa vérüket az óceánnal. olyan az elpusztítás is: szisztematikus. Az okkultisták. és kéz a kézben vessék le magukat a mélybe. és szilánkokra zúztak minden felszerelést. és kísérlik meg összevegyíteni mesterségbeli tudásukat? És helyesen is teszik. hogy semmi nyom ne maradhasson utánuk. amiket ő és Raul eszközölt a tárgyi bizonyítékokon. a lenti szirtek elég élesek ahhoz. ők ugyanazokra a kérdésekre kutatják a választ. ahogy Jaffe hívta őket). .

mint mindig. Az óceán felől közeledő légáram az elmúlt néhány percben új erőre kapott. melyet selymes szőr borított. . és támadása készületlenül érte Rault. hogy helytelen nevet választott. miről beszélnek. A levegőben még mindig lehetett érezni a megperzselődött bőr határozott szagát. .kérdezte immár sokkal lágyabb hangon. és nem is leszek. látta. . Randolph Jaffe-vel Ádám szerepében. Ahogy Fletcher követte Rault a misszió bejáratához. hogy a lángok komolyabb kárt tettek volna bennük. Obscurum per obscurius.A tüzek . még mindig képtelen hozzászokni az ilyen korlátokhoz.. . hogy a magasabb rendű életforma felé törekedjen. melyet Nunció halotti máglyájához épített. hogy jegyzetei szétszóródtak a szélben. választ adott a kérdésre. anélkül. most is figyelmesen végighallgatta. .Nem vagyok az atyád . Hiszen Fletcher. Fletcher tudta.Soha nem is voltam. Szeme nélkülözte a fehérjét. Sötétséggel oszlassuk szét a sötétséget. .Mi van velük? . de állhatatos összpontosítása mindig meglágyította Fletchert. amiért nem fordított nagyobb figyelmet a fiú tevékenységére. Ők tudták.Atyám? Raul tűnt fel mögötte. A fiú ismét megszabadult ruháitól. hogy ne tegyél egyszerre túl sok papírt a tűzre? Megragadta Raul karját. tanácsolják. az ő tudománya és az övék közt félúton. ismeretlennel az ismeretlent.Mit akarsz? . Ráadásul megint azt az átkozott megszólítást alkalmazta.A szél.kezdte megint. Képtelen vagy ezt megérteni? Raul.Nem megmondtam. Mesterséges eljárásokat keresnek az evolúció felgyorsítására: hogy létrehozzák a saját magán túllépő embert.kiáltott fel Fletcher bosszankodva. . az égetőhöz. mielőtt újraírja a Teremtés Könyvét. ahogy ő nevezte: a Hírvivő. ahogy a tűz hirtelen erőre kapott. . Ez nem az istenek hírnöke volt. és így nagyon nehéz volt olvasni belőle. . Saját életereje és ambíciója. hogy tekintélyes bátorságra van a .Franc essen beléd! . Olyan folyadékot szintetizált. Nunció. El kell pusztítania. rávéve (legalábbis hite szerint) a legparányibb sejtet is arra. Miután oly sok évig meztelenül élt. Saját élete volt. akárcsak testének többi részét. de maga az isten. ignotum per ignotius. mely bármely élő szervezetben elindítja a továbbfejlődés folyamatát.amikre ő is feltette az életét..emlékeztette Fletcher.válaszolta a fiú. atyám. Most már tudta.

felejtsd el őket. ahogyan újabb széllökés támadt a tűzre.. A fiú úgy döntött. hogy repüljenek. hogy éppen e megszállottság az. ahová akarnak .Legjobb lesz. mélyen beletemetve arcát az ember illatába. mely irányból közeledik látogatójuk. Raul. Csak saját megszállottsága hajtotta előre. még azelőtt is. Raul már nem próbálta összeszedni a szétszóródott papirosokat. Hányszor is nevezte Fletcher a majom Rault szerencsétlen állatnak. . hogy elrabolja tőle naplójának gyötrelemmel és ihletettséggel teli lapjait.mondta neki .Mi az? . hogy felülkerekedjen a tűztől való természetes félelmén.. és visszafordult a tűz felé. . miután valószínűleg itt sem találtak rá Istenükre.. . hogy megkérdezze. mely meredeken tört felfelé a domboldalon. A barátságtalan terepen kígyózó ösvény. és felkapta a fejét. akik az utat és a missziót idefenn létrehozták. kiürítették a helyet.Ne.. Senki más rá nem vette volna erre. ha hagyjuk. hogy eltöröljön maga után minden nyomot. hogy nem hallja meg. ami ilyen végkifejlet felé űzte tragikus életét? A fiú elszakadt Fletchertől.. A misszióhoz mindössze egyetlen út vezetett. se szaglása. Atyja kedvéért tette csak meg... ahogyan előző inkarnációjában is tette. . Fletcher bűnbánóan karolta át a vállát. A levegőt szaglászta. Igazság szerint dekadens emberi érzékelését csak úgy lehetett valósághűen leírni. hogy a Nunció kiragadta volna korábbi állapotából. A fiú hozzátapadt.Jön felfelé a domboldalon. . ami eléggé valószínűtlen ezen a kopár tengerparti nyúlványon. hogy nem volt se hallása. Alacsony. . Fletcher jobban ismerte Rault annál.Érzel valamit? ..Igen. Arra sem volt szüksége.fiúnak szüksége ahhoz.Hol? .. ezt a trükköt mindig bevetette. hogy megkérdőjelezze megérzéseit. Még ha egy-kettőre rá is akadna valaki. és talán nem kellett volna már megtanulnia. hogy rajta próbálja ki a Nagy Művet: hogy az emberszabású majom suttogó emberi természetét a Nunció segítségével üvöltéssé fokozza. tömzsi teste görcsösen megfeszült. csak amiért az szándékosan semmibe sem vette? Nem kis mértékben éppen e perverzitása volt az. akkor sem lelne bennük semmi értelemre.mondta Fletcher. . ami arra bátorította Fletchert. hadd menjenek.kérdezte Fletcher. majd. minden bizonnyal még azoknak a jezsuitáknak a kifejlett mazochizmusát is keményen megadóztatta annak idején.

. Ez volt az egyetlen hely. mielőtt még a Nunció céljának és következményeinek megértése megrontotta volna Fletcher diadalát. sem égbolt-kémlelés. Mindkettő létfontosságú. Az egyszerű cella mindössze egy asztallal. Megvolt a maga módja rá. Már nem lesz több magasztos Mozart. férfi és fiú itt ücsörgött. el kell pusztítania a három fiolát. . hogy ez fog következni. ahogyan életében oly sok mindent. Jaffe-nek jó pár percébe fog telni. Már csak egy lövésre maradt idő. amíg felér az ösvényen. Csak két feladatra maradt idő. meg kell ölnie Rault.Meg fogunk halni? . Kétségtelen. hogy olyan helyen is ott legyen. mezítláb átgyalogolva az összezúzott műszereken és szétforgácsolódott bútorokon. A szék az ablak elé lett húzva. Elsőként. gondolta Fletcher. ugyanazzal a gyakorlattal. Oda tért most vissza. csak lábjegyzet a zenéhez képest. mert tudta. az égboltot kémlelve. akkor biztosan megtalálták már hőn óhajtott szentségüket.csattant föl Fletcher. mondta Fletcher mindjárt a legelső tanításaként. Csak azt nem. mert a fiú elváltozott belső rendszere szakavatott vizsgálódók előtt felfedheti a Nunció működésének természetét. és közben az isteni Mozartot hallgatva. A zene mindenek előtt való. . A Raul sikeres átalakulását követő legelső napon. Olyasfajta elmejáték. egy székkel és egy antik sztereó berendezéssel dicsekedhetett. mellyel boldogan töltötte ki bosszúját a helyen. hogyan csinálja. Minden rejtelem. a fiókból. majd valahogyan meg kell szabadulni tőle.Legyen átkozott! . hogy Fletcher és a fiú bevégezhesse tervét. ez is egyike Jaffe tanúságtételeinek.Ha a szellemeik még itt kísértenek. Fletcher előhúzta a pisztolyt a meszkalin mellől.Miért most? Miért most? Buta kérdés volt. és ezek elvégzéséhez is hatékonyan kell munkálkodnia. hogy ennyire hamar. átvágva a káoszon. . Ez csak Jaffe lehetett. mely a misszió épületében található. abban a három kék folyadékkal teli fiolában. sem szeretetteljes tanítgatás. de ez semmiképpen nem volt elegendő ahhoz. amelyet Fletcher ügyes trükként rendezett el magában. Másodszor. ahová nem hatolt be a Nagy Művet övező összevisszaság. Tudta. Tehát egy férfi közeledett az úton. Raul követte. be a belső szentélybe. hogy a Nagy Mű veszélyben forog.kérdezte Raul. Senki más nem tudott a jelenlétükről idefenn. Jaffe azért választotta ezt az időt. mely egyenesen az óceánra nézett. mint önmaga kutakodó visszhangja. ahol valójában nem volt jelen. Fletchernek fogalma sem volt róla.

hogy nem öntheti csak úgy ki.Nem vagyok az apád! Egyszer és mindenkorra. A fiúnak előnyére vált majomszerű mozgása. A fajok hosszú fejlődése valaha az óceánból indult. . Mielőtt még Fletcher célba vehette volna.Kérlek. És ha elszakít tőlem. és annak kapcsán érzékelte először .De azt mondtad. akár élve. és arcát eltorzította a rémület. . de ennyi is elég volt ahhoz.. hogyan működik benned a Nunció! Szavait ijesztésnek szánta. atyám. . Amint végzek itt.szólt elszántan Fletcher.Megígérted.Nem. ha kapcsolatba kerülne a földdel? A legjobb és valószínűleg az egyetlen lehetőségnek az ígérkezett.Megesküszöm rá.. ha a Csendes-óceánba üríti. . hogy szabadjára engedje az evolúció pusztító erőit bármilyen rendszerben. . én nem vagyok az apja senkinek! A kirohanás szétfoszlatta a pillanat varázsát. Volt valami megnyugtató teljesség ebben a megoldásban.Tudom. . hogyan szabadulhatna meg a legbiztonságosabban tőle.a milliárdnyi tengeri állat konfigurációinak tanulmányozásakor -. másodszor is elsütve a fegyvert. majd Fletcher nekirugaszkodott az üldözésnek. Vajon mi történne. mielőtt a harmadik lövés eldördülhetett volna. . . Keresztülvágott a laboratóriumon. Nincs elég időnk.. A golyó a falba fúródott. Hiba lett volna ezt a maradék kevés időt is Raulra vesztegetnie. Ő mégis vadul tüzelni kezdett. és kiért a napfényre. Raul felzokogott.Tudom! De nem tehetek mást. Bár kevés anyag maradt. hogy a dolgoknak az idők során mássá kell válniuk. mielőtt csatlakozom hozzád. ha ezeket az értékes perceket a Nuncióra áldozza. Nekem.Igen. fel fog használni.. Jobb lesz.. Raul! . és Fletcher célzásra emelte pisztolyát. . Tudta. Szét fog trancsírozni. Napokon és éjjeleken át tervezgette. és eltűnt a szeme elől.sürgette a fiú. . Közeledik. mely megfertőződik vele. Tett egy lépést hátrafelé.Jesszusom. a fiú átcsusszant az ajtónyíláson. és sikerült is elérni szándékát. hogy együtt tesszük meg. Fletcher félredobta a pisztolyt.kiáltott fel.Nemsokára vele leszek . nekem még van egy kis elintéznivalóm.. . hogy együtt.. akár holtan. . Hogy rájöjjön.Ki kellene mennünk a peremre .

tejkéken. hogy ne nyűgözte volna le egy ilyen jelenség. hússá a szőrmét. Talán még a gondolataiban is képes olvasni. ahhoz még túlságosan is a tudomány embere volt. hogy elpusztítson egy ilyen csodát. . és a szándékával is tisztában lettek volna. olyan magasra kúszva a falakon. mintha saját belső hullámverése keverte volna fel őket. Megállt menet közben. mit teremtett.mint amik valójában. hogy közeledik. hanem az. Végbe akarta vinni a csodát azon a testen. mely pusztulásra kárhoztatta. Oly kevés elképzelése volt arról. tajtékozva tiltakozott rabsága ellen. mint della Francesca égboltjai. és talán szellemmé a testet. hogy megfossza a világot egy ilyen csodától? Vajon a folyadék étvágya valóban annyira természetellenes? Hiszen semmi mást nem akart. És mintha tudták volna. döbbenten eszmélt rá a folyadék valódi szándékára. Meggyőződése lassan kezdett elenyészni. csak felgyorsítani a dolgok fejlődését: bundává alakítani a pikkelyeket. hogy megkaparintsa a tartót. csak az. hogyan mer egy pillanatot is késlekedni? Erőt merítve megerősödött hitéből tett egy újabb lépést a fiolák felé. Csakhogy Jaffe nem volt szeretetteljes. mint most is . szerető ember kezében a Nagy Mű életre hívhatná az egyetemes pápaságot. hogy megvan-e a joga ahhoz. Azt mindig tudta. Eszelős aktivitással reagált. Nem egyszerűen a menekülésre vágyott. Amint Fletcher kinyúlt. bár a Nunció a szó szoros értelmében csak csepp lenne az óceánban. így a hatása is elhanyagolható lenne. a valamikori mészáros és a Döglött Levelek bontogatója. más emberek titkainak gyűjtője. hogy általuk váljék hatalmasabbá. hogy a fluidum hatalmas erővel bír. akit nem érdekelte tudása alapelveinek a megértése. Tényleg joga van ahhoz. Az oldatok folyamatos mozgásban voltak. Odament a padhoz. Mindezt figyelembe véve a kérdés nem az. sem jó szándékú.az teljesen bámulatba ejtette. olyan mágus. Palackba zárt Isten. ahol a fiolák várakoztak tartójukban. ahol minden ember közvetlen kapcsolatba kerülhetne saját Teremtésével. amennyire csak tudott. A jelenések tolvaja volt. de hogy képes az öngerjesztés olyan mérvű jeleit mutatni. A három fiola Nunció révén ő adhatná meg a természetnek a választ. felkúszik az ampulla üvegfalán . Mi ebben a bűn? Azután eszébe ötlött az omahai Randolph Jaffe.melynek során úgy tűnt. hogy bántani akarja. A Nunció tudta. Egy ilyen ember jóra használná fel a Nunciót? Egy jó szándékú.

és a Nunció testére fröccsen. mely önkéntelenül is arra emlékeztetett. és tudta: többé már semmi sem lesz ugyanolyan. ahogy az üvegszilánkok a tenyerébe vájnak. Mint Mozartot hallani. Azután egészen másfajta érzés köszöntött rá. Mielőtt visszaránthatta volna kinyújtott karját. de a kábaság és a kín csak egy pillanatig tartott. az egyik ampulla szétrobbant. kezét arca elé tartva. hogy hasznát vehette volna. Fletcher érezte. A fájdalomtól megszédült. de volt egy különösen nagy vágás. Hallotta a zenét.Újra akarta teremteni Teremtőjét. olyan volt: a zene áthaladt a fülein. mintha valaki egy szöget vert volna bele. . Hátrébb botorkált. Túlságosan triviális lett volna így megközelíteni. vagy védekezhetett volna. és egyenesen a lelkébe hatolt. Nem is volt valódi érzés. Számtalan sebet látott tenyerén. A tisztánlátás túl későn jött ahhoz.

mely a közé és a Tudás közé férkőzik. amiket az megkövetelt a feladathoz. és vagy félelemből. igaz? Ez sokkal igazabb volt. hogy a Nagy Mű egy ilyen civilizációtól elzárt helyen szülessen meg. és megesküdve rá. ha egyszer hagyja végre meggyőzni magát arról. akinek a nevét már sohasem fogja megtudni: Valami rendkívüli dolognak voltál a tanúja. A Hurokban tett látogatás felszította a szemében lángoló tüzet. és kezdjen neki újból kísérleteinek. hogy milyen nehéz volt neki egy ilyen elveszett géniusz nyomára akadnia. Már abban a pillanatban tudta. még többet ígérve. hogy annak a segítségével csaphatja be a rendszert. mint bármikor ezelőtt. és ezáltal bizonyságot nyert az a napok óta az agyában fészkelődő gyanú. Mind a négy alkalommal azzal próbálta megpuhítani. vagy áhítatból. de azt tették. amint befordult az első kanyarba a felfelé vezető hosszú ösvényen. Gyarlóságai és kétségbeesése sebezhetővé tette ugyan. átkozva a kerekek által felvert porfelhőket. habár Jaffe minden egyes alkalommal emlékeztette rá. amire kérte őket. amikor először belebotlott Fletcher radikális teóriáiba. hogy alkalmazásába fogadott géniusza lázadásra készül ellene. mégis sikerült megőriznie a szabad akaratát. De a meggyőzés mostanában egyre könnyebben ment a számára. ahová a Tudás utáni eszelős vágya űzte. Mit is mondott az a nő Illinoisban. lassan araszolva felfelé. habár nem kevés meggyőzőerőt követelt a részéről. hogy ezen az isten háta mögötti helyen is biztosítani tudja Fletcher részére azokat a kifinomult laboratóriumi eszközöket. és hogy mennyire vágyik már a közös munkára. és saját magát is ott. Az emberek mindezt jól tudták. hogy térjen vissza tanulmányaihoz. Kétsége sem volt afelől. De Fletcher a kezdet kezdetétől fogva kivétel volt e szabály alól. hogy jöjjön elő rejtekéből. az. Felpörgette a dzsip motorját. . Egészen a mai napig tökéletesen megfelelt mind neki. habár sohasem öntötték szavakba gondolatalkat. hogy Fletcher minden igényét kielégíti. Látták a tekintetéből. mind Fletchernek. Látott egy időn túli helyet. Négy alkalommal is visszautasította Jaffe ajánlatát. hogy szerény mennyiségű meszkalint is hozott neki.Öt Randolph akkor vette észre a misszióból felszálló füstöt.

De Fletcher segítségével kicselezheti a gurukat. a levelekből leszűrt gondolatát a problémával kapcsolatban. Jaffe magára hagyta a maestrót. hogy egyszerűen kizárja a misszió területéről. melyet Fletcher párlata. A férfi nyugtalan volt eredményei miatt. Elsőként. hatalmat szerezhet a hátuk mögött. mielőtt Jaffe vállalkozhat erre a kockázatos lépésre. mint Kissoon. mielőtt újabb kísérleteket folytatnának. akit kora ifjúságától kezdve tanulmányai kötöttek le. bizonygatta. aminek végül Fletcher minden bizonnyal megadta magát. de kétségkívül emberi gyermekké formált. abban a dicsőséges pillanatban is érezni lehetett a jeleit annak az összeroppanásnak. hogy kipróbálja magán a Nunciót. mondván. A Nagy Mű segítségével felülemelkedhet bármelyik önjelölt bölcsön. Minden alkalommal huszonnégy órát töltött Fletcher társaságában. meszkalin. hogy egy időre lehűtse Jaffe kedélyét. egy majom). hogy nem figyelt oda ezekre az intő jelekre. együtt ittak. hogy végrehajtsa a szükséges teszteket. miután Fletcher útmutatásai alapján felállította a laboratóriumot és felajánlotta néhány. akik mindent elkövetnek. Görnyedt.hogy a Quidditybe vezető út feladatokkal és próbatételekkel van kikövezve. hogy a kezei közé hulljon. tengeri sün. ha egy héten belül halálos lesz a fiúra nézve? Vagy egy napon belül? Az érvelés elég meggyőző volt ahhoz. Azt javasolta. Minden egyes alkalommal kevésbé örültek a jelenlétének. csak hogy kielégítse a férfi tudományos kíváncsiságát. Ebben nem volt semmi újdonság. hogy az ilyen alantas lényektől távol tartsák a Szentségek Szentségét. A Nunció túlságosan is szeszélyes. Egy alkalommal Fletcher még azzal is megpróbálkozott. hogy hozzáférést engedjen a misszióhoz. de Fletcher ezt ellenezte. ott és akkor. a Nunció ocsmány. amit és amikor kérte. rosszul táplált teste olyan férfit takart. és a Tudás alig várja majd. Csakhogy Jaffe olyan átkozottul elégedett volt önmagával. de minden hónapban csak egyszer látogatta meg. Odabent Jaffe azután megtalálta a majmot. melyet az olyan magasztos guruk avagy holdkóros sámánok állítanak elé. egyenlőtlen küzdelem bontakozott ki. immár hetenként visszatérve a . biztosította számára az ellátmányt (tengeri csillag. mely után rövid. Még akkor. Tizenegy ilyen látogatás után. Tanulmányozni akarta a fiú testére gyakorolt hatását. hogy a kutatók a misszióban kezdenek valamiféle konklúzió felé közeledni. megérezve. nagyobb gyakorisággal kezdett feltűnni. Megvertem végül is rá volt kényszerítve. Mi van akkor. Magára hagyta Fletchert. Fletcher nem volt harcos típus. néhány hónapnyi további munkára van szükség. és ő megosztotta vele a hónap akadémikus pletykáit.

Ugyanabban a lekoszlott ingben és túlméretes nadrágban merengett ott. A helység romokban állt. miközben átlépett a nyitott ajtón. Lelépett a dzsipről. a kitárt ablak előtt ücsörögve.misszióhoz. Most. profilja is a rég ismert beesett. Semmi sem volt olyan. hízelgéssel vagy csábítással szedett ki a különféle akadémikusokból elpusztult. borotválatlan arcról . ami olyan közel épült a sziklafalhoz. A föld. a forró és sós csendes-óceáni levegő keresztül-kasul átjárta a helyet. mint azelőtt. hogy annak mesterműve felett érzett büszkesége meggátolja majd abban. ahol a tüzek túlságosan közel merészkedtek hozzá. hogy megpróbáljon mindent visszacsinálni. nem saját maga. és a rendszertelenül elszórt tüzek között leindult a misszió felé. Fletcher nevét kiáltozta. hanem a Nagy Mű miatt. a celláig. és a nyugtalanság. egyenesen a napba bámulva. Ha Fletcher végképp elveszítette a fogását az épelméjűségen. hogy egy télen az óceán minden bizonnyal a magáénak fogja követelni. Örült. átkozta magát önelégültségéért. hogy csak néhány satnya jukkát volt képes táplálékkal ellátni. hogy fegyverrel szedje ki belőle a Nunció formuláját. akkor talán arra is rákényszerül. ugyanakkor feltételezte. mely olyan száraz és homokos volt. amelynek jobb szeme világa elveszítését köszönhette. melyet az egyszer (a meszkalintól feldobódva) a szíve csücskének nevezett. Jóllehet minden egyes látogatásakor egyre nyilvánvalóbbá vált számára a tudós egyre romló állapota. Néha egyszerűen nincs más út. Ma csak a papírra vetett szavak keltek szárnyra. hogy a szél a megpörkölődött lapokat hozta felé a földön. hogy nem jött fegyvertelenül. mely még a homoknál is terméketlenebb volt. mint mindig. életben. hogy fegyverrel a zsebében keresne választ kérdéseire. A misszió falait füst szennyezte be. az asztalokat egyetlen karmozdulattal söpörték tisztára. a ki tudja hány százezer dollár értékű tudományos berendezés . Mindig is volt valami apokaliptikus ebben a helyben. a misszió. Nem ez lenne az első eset. amit idefelé jövet érzett.melyeket Jaffe tekintete fenyegetéssel. és a rengeteg trópusi madár fülsüketítő zaja az égen. Minden ablak tárva-nyitva állt. A férfit ott is találta. a földet hamu borította. nyilt félelemmé változott. Jaffe átbotorkált a romokon Fletcher kedvenc szobájáig.

.Én nem mondtam.Rossz híreim vannak . a portré ezernyi miniatúrafestő alkotásának tűnt .kérdezte Jaffe. sőt még őszülő copfja (egyetlen áldozata a hiúság oltárán) is a helyén. Túlságosan tökéletesnek látszott a kép: a napba meredő szemlélődője. Még így is átkozottul tisztában volt vele. . mi lehetünk az égbolttá?. A sötétségben azután meghallotta Fletcher színtelen hangját.akik mindegyikének csak egy négyzetcentiméternyi darab jut a megörökítenivaló modellből . Jaffe megpróbálta megragadni őket. Látnod kell a csodát.kiúszott a fókuszpontból. . ami elég volt ahhoz.Az érzés kölcsönös. Jól hallotta. És mégis mutatkozott valami árnyalatnyi különbség. Az érzékei csordulásig teltek. .. anélkül.Igen mi? . habár a szavak még mindig ott voltak. hogy a torzszülött.Beteggé tesz. képtelenül arra. . még a szék is. háta begörbítve .jött Fletcher válasza.olyan ecsetekkel...mi lehetünk az égbolttá? . Jaffe lehunyta szemeit a portré láttán. Mintha Fletcher túlságosan is saját maga lett volna.is a megszokott.Miféle csodát? .. Nincs többé szükségem a torkomra.Menj el kérlek . sem a nyelvét. El kell menned.. vajon ezt kérdezte? Igen.szólt alig hallhatóan. ha rád kell néznem. . A gondolataidba.árulkodott. amint megtörténik.kezei az ölében. Rosszabb a helyzet. ez volt az: .a falak. ki kell nyitnod a szemeidet. az ablak. valami aprócska hiba a képben. akihez beszél.. A hangerő fokozatosan elenyészett. amiben Fletcher üldögélt . ahogyan Jaffe korábban már számtalanszor látta. . hogy Jaffe-t a küszöbhöz szegezze. mint gondoltam. hogy felvegye a versenyt a férfi túlságosan is átható valóságosságával. de azok kicsúsztak ujjai közül. hogy a szemét kinyitotta volna. . Belelátok a fejedbe.Igazad van. melyek egyetlen szőrszálukkal követték émelyítő részletességgel az eredetit. nem használja sem az ajkait.És igen. akinek minden egyes pórusa és redője Jaffe sajgó retinájának figyelmét követelte volna.. Mégis.Miről beszélsz? .Nincs is rá szükség.mondta Fletcher.. . .De hát miért? .Nyisd ki a szemed! . A szoba többi része . Rosszullétet érzett. Testhelyzete . . Jaffe.

. Úgy tett. . amiket nekem mondtál? .Az szeretnék lenni. Ezért próbáltam meg távol tartani a tudást a kezeidtől. .Semmi meglepetés.Te nem változtál meg .A Nunció bennem van . Sem a szempillái. hogy csak üljek. .Mégis a fejedben beszélek .Hát légy az . Semmi sem változott.De hát egyáltalán miért akartad elpusztítani? Hiszen ez a Nagy Mű. Vagy egyszerre mindkettővé. . lehet.Igen. hogy felhasználják. . A jelenet ugyanaz volt. és azon merengjek: lehetnék-e.. Az arca fikarcnyit sem mozdult. és muszáj volt kinéznem rajta. . Ő vett el engem.emlékeztette Fletcher. amivé lenni szeretnénk.Én nem vettem el. vagy éppen amitől félünk. Ez nem a húsra és a vérre hat. és hajtják előre. ahogy gondoltam.Csak nézd. Korbácsként suhint végig a világ hátán. Jaffe. Ő vett rá. . A gondolataink inspirálják. mert nem úgy működik.Nekem úgy tűnik. . Jaffe.töprengett Jaffe. . hogy kipróbáltad magadon? . ..Lehetek én az égbolt? . de ő nem hagyta. .Mindent megváltoztat. .jegyezte meg Jaffe. . mint amikor behunyta a szemeit.Elvetted tőlem! Nekem kellett volna megkapnom. A szellemet veszi célba. Meg akartam akadályozni. ez minden.Azt akarja.Azért.élcelődött Jaffe. hogy becsapjál engem . Még az ajkai sem rándultak meg.Bennem ennél sokkal több ambíció lakozik. De ő elterelte a gondolataimat.mondta kissé fennhangon Jaffe.Tettem ilyet valaha is? . Előre ugrottál pár ezer évet az időben. . az előtte üldögélő férfi. . Egyszerűen csak felgyorsítottad a folyamatot. . ugyanolyan vagy. . hogy felhasználhasson. . legfeljebb csak afféle mellékhatásként. és ez igazán kár. A Nunció tett ilyen ábrándozóvá. Igen. Azzá tesz bennünket. Jaffe. Neki saját élete van. Nem volt ott más. El akartam pusztítani. hogy amivé válni fogunk.kérdezte Jaffe. én az égbolt? . A szélesre tárt ablakszárnyak.Így hát a telepátia a fajok jövője . hogy mindkettővé.Úgy érted. .Hmm. benned több. . csak a félelmetes befejezettség.Ő vett rá arra. Megláttam a kinyitott ablakot.Mindazok után.jelentette be Fletcher Jaffe fejében.kérdezte újra Fletcher. ahogy Fletcher kívánta.

Tudom . Zavarosak a dolgaid.fakadt ki Jaffe. .Hol? . nem az ő kára váltott ki.. addig halmozódva. De most már beléd látok. most már megállíthatatlanul közeledve a szobában.De kérlek. hogy a por elszállt.kérdezte. .Túlságosan fényes vagyok? . . Kissoon. gondolom. Megöltem volna. .Megérzem. .Ahogy.De azt kívánod. mintha belesétált volna egy láthatatlan szúnyogfelhőbe. . Látok itt más valakit is.Nem .válaszolta Fletcher. Érzem benned a gyűlöletet. Rátette a kezét a férfi vállára. ha lett volna rá lehetőségem . de a Nunció iránti olthatatlan vágyában ügyet sem vetett rá. hogy látsz? .mosolyodott el Jaffe. Jaffe.Én is akarom! .. mennyire veszedelmes.tört fel belőle végül. melyet. gyötrelmes sóhajt.Nem. hogy ne emeljen ujjat Fletcherre. Most. fehér és vörös . Az érzésnek figyelmeztetnie kellett volna arra.kérdezte -.Itt van nálad? Milliónyi apró tűszúrást érzett a bőrén. Veszedelmes ember vagy.kiáltott fel Jaffe. .Mert az utadban állt.Igen. hogy félrevezesse a férfit. ..kérdezte Jaffe. bárcsak megtetted volna. . De a teste most fehéren izzott. hogy egészen mostanáig nem is sejtettem. . . mígnem minden ragyogását elhomályosították. majd kiengedett egy hosszú. igaz? Ő is meghalt? . .válaszolt Fletcher. nagyon zavarosak. vagy csak ennyire örülsz. . Fletcher még mindig ott ült a székben. . hogy levetkőzheti magáról ezeket a gyászos hamvakat. Olvasok a múltadban.. tudta. A fejében meghallotta a géniusz nevetését. . ahogy korábban is.) . mire van szükséged. Fletcher lejjebb vette a lángot. ne.porszemcsékből álló felhő pollenviharként örvényleni kezdett körülötte.. engem is .Tehát. A Nunció kimosta belőle a képességet. Az érintéstől az alak szertefoszlani látszott. és a színes szürke. ahogy előrelépett.A Nunciót akarom . Azt hiszem. hol van a maradék? Ugye nem vetted be mindet? .Te megöltél egy embert .Az ott egy nyeles kés a zsebedben . (Megállt egy pillanatra. melyek születése óta gyülekeztek a testén.mondta Fletcher.Sajnálom..Akarom.Megérdemelte. hanem pusztán az a felszabadító érzés.. .Most azonnal! . és ő is akar engem.

Szétfeszítette az üveget. Könyörgöm. hogy használjon! Fletcher kinyújtotta kezét Jaffe válla felé. Semmi se valódi. hogy érintésével közvetítse üzenetét. csak szar. és ahogy közelebb lépett hozzájuk. az csak egy sokkal mélységesebb változtatás mellékhatásaként következhetett be. .tiltakozott Jaffe. . Soha semmit nem akartam igazán. Ez lesz az. amit meg nem álmodunk előtte. amint a Nunció felcsapott.Gyönyörű . A Nunció alig várta az érintést. Szemei szinte azonnal rátaláltak a padra és a tartóban sorakozó két fiolára. . . melyek tartalma forrni látszott az üveg mögött. hogy beavatkozzon a sejtek rendjébe. a Nunció felugrott üvegházában.Az elmét változtatja meg. Randolph Jaffe a haszonélvezője ennek a kölcsönhatásnak. A pillanat. hogy Fletchernek igaza volt. .. Hízelgése meghazudtolta Fletcher félelmeit. És én? Én sohasem tekintettem másként a testemre. aki meg akarja nyalni gazdája arcát. ne engedd. Talán a lelket is. és kinyúlt a legközelebbi fiola felé. Az anatómiára . Ő. minden félelem. Hát nem érted? Semmi nincs odakint. Jaffe.mondta Jaffe. csak hogy én lehessek az égbolt. hogy találkozzon a bőrével. Túlságosan sok lenne neked. és visszafordította a portré felé. és felugrott. melyben képtelenné vált arra. Fel vagy erre készülve? Én nem hiszem.Könyörgöm . és átlépett a laboratóriumba. Fletcher utána szólt. mind újjáalakulnak.Elfordult. minden gyávaság. ami benned van. mint egy kutya.esdekelt megint -. csak mint közvetítő közegre. ami nem idebent kezdődik. Az erők. ugyanaz a pillanat volt. Te! A te elmédben más sincs. A Nunciót kevéssé vagy egyáltalán nem érdekelte.Az én számomra nem létezik a túl sok . Ha mégis így tett. A koponyájában visszhangzó alázatos esdeklés egy pillanatra megállította Jaffe-t. Jaffe tudata elborzadva talált önmagára. De te. hogy korrigálja tévedését. amit a Nunció fel fog nagyítani. de az kitért az érintés útjából. minden ostobaság. A fejében tovább visszhangoztak Fletcher figyelmeztetései.Minden kegyetlenség. amik téged formálnak. Az alak felemelkedett a székből. A Nunció aláveti magát az akaratának. melyben rádöbbent. habár Fletcher arckifejezéséből ítélve fizikai gyötrelmet okozott neki elszakadni a látványtól.. Jaffe. Gondolj ebbe bele.

mely önnön magasztalására használta a testet. visszalőtte az időben. akik azonnal elfelejtették nevét. hogy a világra segítsék. egészen addig a pillanatig. míg el nem érkezett anyja méhének vizeihez. hogy minden másodpercben széthullással fenyegetett. Az elmét. A gyötrelmes nosztalgia pillanatát kiélvezve .gyászolni őket. melyeket e rendszeren eszközölhetett volna. legleleményesebb kieszközlője lett. miért éltek vagy miért bajlódtak azzal. kívül estek gondolatain. kétszer is. mikor minden csak csalás meg átejtés.zsákutcaként tekintett. hogy e vágy beteljesülésének legbuzgóbb. Megint látta szülei lassú haldoklását. amikor az élet először megérintette testét. Döbbenetes. akik mindig megkapták a lányokat meg a diplomákat. Nem tudott meghalni sem. nem szépségsebész. Mindez újra rázuhant. felidézve minden emlékét.a nyugalomban és biztonságban . és engedte. Mindeközben jottányit sem került közelebb a megértéshez. és megakadályozta abban. mely annyira éhezte az átalakulást. de a Nunció máris hatalmába kerítette agykérgét. melyek múlásának csak növekvő kora állított emléket. most e testben. Nem vesztegetett időt az ujjízületek tökéletesítésére vagy a végbelek tekeredéseinek kiküszöbölésére.miután eltávoztak . miért született meg . hogy egyetlen értelmes szót is kinyögjön. melyeket képtelen volt megtartani. mint egy szempillantás alatt meghízott rákos daganat. ami akadályozta volna művét. Az elmét vette célba. Tudatos életének kezdetétől elfojtott harag munkált benne. Evangélista volt. És jöttek állásai. holott a teste olyan hevesen rázkódott. és amúgy sem vezet sehová. Megint szerelembe esett. Nunció volt az Isten. Többé nem volt helye imádságnak. ha ez a kielégülés kárt tett a hordozó közegben. az emberek. Jaffe segítségért akart rimánkodni. újra meglátogatva jelentéktelen omahai életének állomásait.azután ismét felkapta élete örvénye. és melyek felőrölték életét. Az elmét. Valaha üvegbe zártan. sebei dicsőítették. és megkezdte visszaútját. Sérelmei éltették. majd . és ő újra képtelen volt kitartani mellettük. mindeközben vadul átkozta őket. ezúttal felerősítve. . az egymást követő karácsonyok. Gyűlölte a kicsinyeskedőket és a politikusokat. Elsőként visszájára fordította emlékezetét. hadd duzzadjon benne egyre a harag. még akkor is. A Nunció mindent sarokba szorított. nem értve. Az apró változtatások. az eredményeseket és a csábítókat.miért kellett bárkinek is megszületnie. emberformáló művét.

zsúfolásig tömve a Döglött Levelekkel. akik zavarodottságukat használták tőrként. még fél szemét is feláldozta a nap oltárán. saját múltja üvegén keresztül. ahonnan haragja tápot és kifejezésmódot merített. hogy ki is ő valójában. aki lehántotta magáról kérgét. valamiféle beszédet intéz a testhez. A kép kettévált. A dühéért él.Majd a szoba a keresztúton. és meglátta magát odalent a padlón. melyen járva minden egyes lépéssel csak tovább erősödött. megkezdődött. Rejtelmekbe botlott. de négy évtizednyi múltját eléggé átjárta már a Nunció ahhoz. a Santa Catrina misszióba. Már nem a sötétségen élt. Úgy tűnt. az egyetlen. bár Jaffe nem hallotta a szavakat. és amely Los Alamoson és Hurkon keresztül végül elvezette ide. . Fletcher jelent meg a képben. Kinyitotta a szemeit. Kapcsolatuk már a kezdetek kezdetétől nehézkesen alakult. Viszont mostanra Jaffe tisztán látta ezt a mechanizmust. de felnagyította. És még mindig nem tudta. A sötétségből jönnek az álmok. majd felhasználja a hatalmat. Ezután odarohant a testhez. Gyötrelmes volt ugyan a Nunció tanítása. koponyájára préselve kezeit. teljesen más színben látva Fletchert. amint a padlón fekvő anyag magáénak követelte különvált szellemét. Egymás végzetei voltak. hoz-e értelmet az elvérzés. Fletcher úgy imádta a fényt. és az út. Ő már nem volt Randolph Jaffe. hogy lássák. miért lett e világra. melynek még fundamentális alapelveiben sem volt közöttük teljes az egyetértés. az álomtenger felé. A jelenetre meredt. hogy az mindjárt széthasad. Nem volt még két ilyen teremtmény a földön. Jaffe felsikoltott. És jött a bizonyság. eszelős emberek leveleiben. habár csak a felszínt karcolta meg. és felnézett a férfira. hogy legalább időleges választ kapjon. felemelte karjait. mely ennyire ellentéte lett volna egymásnak. de legalább az eszébe véste. a Shoal Medálja hullott a kezei közé. túl az álmokon. Némelyikük szerencsével járt. ahol kíméletlen dühe parttól partig verődő visszhangra lelt a hozzá hasonló. mint az imént az ablaknál ülő portré. összegörnyedve az üvegcserepek közt. A bosszúért. hanem a Jaff. vad. és öklével keményen az arcába vágott. majd alig néhány gondolatfoszlány birtokában elindult az úton. Kétségkívül valami felemelő szónoklatot tartott az emberi erőfeszítések hiábavalóságáról. és csak a sötétséget szerette. Egy pillanattal később markolatig mártotta kését Homer koponyájába. Nem csak emlékeztette rá. mintha attól tartana. Titkos jelek és kódok. Hogy megszerezze. amennyire csak egy oktalan lény tudta. és lerántotta őt Nunció által átformált anatómiájába.

És ki fog engem megállítani? Te? . . De miközben új énjébe emelkedett.Már ellenállhatatlan vagyok.vágott vissza a Jaff. véletlenül létrehozott egy olyan erőt. amíg rá nem lelsz a Tudásra. .Miért érintettem meg a tested? Nem tudom. A géniusz sauvage.) . majd így folytatta: . az optimista Fletcher feloldódott. Pillanatnyi szünetet tartott. melyet Fletcher már meg is válaszolt.Nincs más választásom. hogy felhasználja frissen szerzett tudását.hanem a részesévé vált. addig nem. hagyva. Percekkel ezelőtt még az ablaknál üldögélt. felhasználva a hangot. De már nem volt ugyanaz. mielőtt még hangot adhatott volna neki. hogy a vágyakozás vagy a halál bevégezze a művet. de ő nem hagyta. A Jaff agyában beszéd közben egy kérdés kezdett alakot ölteni. A szükségeinek kielégülést kell kapniuk. Felelős vagyok az eseményekért. .válaszolta a Jaff. . Nem volt szüksége mágiára vagy áldozatokra. És a viszketéshez késztetés társult.Megkísértettél. A keze máris viszketett. . hogy rántsa félre a leplet. A lelke túllépett önmagán. és szükségei bőséggel akadtak. . . hogy a Tudást használja.Talán az ellentétek vonzzák egymást.Mindent értek . melyet immár mindketten birtokoltak. Ő akarta így.Víziókat támasztok. hogy tökéletesen megértse a köztük feszülő ellentétet. álmodozó és fehéren izzó lett.jelentette be. Talpra állt.Nem.És hogy akarod megcsinálni? Egyszer már szarrá vertelek.Tudóssá váltam.Nem lesz más választása . . Nem volt szüksége rituálékra. és ezáltal kaparintsd meg a megvilágosodáshoz vezető utat. és lépjen be Quidditybe. . Bármikor újra megtehetem. . hogy felemeljelek. Az erő apró csapágygolyókként szivárgott elő bőre pórusain. minden egyes lépésekor ellenében fog cselekedni.Quiddity nem nyílik meg a magadfajták számára. . még a mi állapotunkban is. a kábítószeres naiva. Megpróbáltam ellenállni. .Már el is értem a félúthoz. . és arra vágyott. (Felemelte a kezét.Megpróbálhatod. melyet ha itt és most nem állít meg.És meg is szerzem . Ki tudta olvasni a szemében lobogó láng hirtelen változásából. hogy ő lehessen az égbolt.kérdezte. Nem kellett hallania a kihívást Fletcher szájából is ahhoz. és újjáalakult: örömtelen. . képesen arra. hogy ellenálljak neked. .Látod? .

egyetlen látó szemével a fiúra összpontosított. hallgatva azt a „fenséges Mozartot”.Minél előbb megdöglesz. és kinyúlt. vízfejű csecsemő lebegett. ugyanakkor rettegve attól. nem lesz több ücsörgés kettesben az ablak előtt. atyjával kettesben. figyelve a felhők táncát. Jól értette. a Jó Emberről. melyeket mindig is gyűlölt viselni (mert felhorzsolták és börtönbe zárták). hogy ne feledkezzen el Fletcherről. hogy a misszió korántsem ürült még ki. még azelőtt sem. Akárcsak ellenfele. ha felhúzza a ruháit. hogy bemerészkedik az épületbe. a visszatetszést. Amint az első csillagok feljöttek. Akárcsak a másik férfi. eltávozott az életből. rádöbbent. Saját nunciátus szervezete visszhangjaiból jól tudta. úgysem tudja követni őket. mint egy magjáig rothadt gyümölcs.Mennybe vagy a Pokolba -. és átdobta ellenfelét a helyiségen. és ugyanabban a pillanatban a Jaff már meg is ragadta a lehetőséget. Kezeikkel egymás torkát és szemeit marták. Egymás tökéletes ellentéteként egyikük sem arathatott győzelmet. remélve. A benti erőszakos zajokból ítélve Fletcher úgy döntött. hogy atyja is eltávozott vele.. A legjobb. Mindkét ember birtokában volt testének. A rövidre nyúlt. akiben sohasem bízott. A Csendes-óceán felől a misszió felé kúszó sötétségben Raul meghallotta a csata első hangjait. de mostanra atyja tanításának mementójává lettek. Fletcherre felhő borult. . hogy felveszi a harcot a megrontó erővel szemben. vagy legalábbis jól olvasta ösztönös állati reakcióját. Jaffe felett egy füstszínű. de mindkettőjükre súlyos teher rakódott. és valami új lényként támadt fel. a misszióból kiszűrődő zajok elhalkultak. Raul várt. Fletcher még mindig ott volt. Atyja. Finom szerkezetű testük egymásba fonódott. Bárhová is mentek . Ezentúl örökké viselni fogja őket. édes időknek. A férfi a velejéig beteg volt. Fletcher. mielőtt emberi szájpadlása először formálhatta volna meg a „gonosz” szót.mondta a Jaff. hogy Jaffe elpusztult. annál jobb . amit tehet. hogy a párlat felhasználásra került falak mögött. Egy órányi várakozás után úgy döntött. hogy feltépje ellensége torkát. Raul belépte mozdította ki a küzdelmet a holtpontról. melyet valahonnan hátulról felkelő nap világított meg. Nem lesz több lecke a civilizációról. mely emlékeztette korábbi énjére. Fletcher megfordult. Ahogy elérte az ajtót. vége.

Inkább lázasan figyelt. Nem takarta el a szemeit. mielőtt a misszió falai . A detonáció ereje szétszórta az örömtüzeket. Keresztülrohant a haldokló tüzek közt. melynek teteje teljes egészében leszakadt. a föld is megremeg meztelen talpa alatt. . ahogy Fletcher parancsolta. Három másodpercnyi előnyt kapott. Az immár magányossá vált Raul visszasomfordált egyetlen menedékébe.Kifelé! .megadták volna magukat a feltörő energiának. ahogy a küzdelem a misszióban új erőre kap. puszta falain pedig tátongó sebek éktelenkedtek. a Jó Ember ikerteste egymásba fonódva kiemelkedett a robbanás epicentrumából. hogy nekiiramodjon az épület felé kígyózó ösvénynek. . miközben érezte. és eltűnt a feje fölött az éjszakában. ahogy Jaffe és Fletcher.melyek az örökkévalóságnak épültek . végignézve.üvöltötte Fletcher Raulnak.. Parányi tűzvirágok százai nyíltak a misszió épülete körül.Kifelé innen! Úgy tett.

A bajvívók úgy hagyták el a Misión de Santa Catrinát. aki közel járt volna az igazsághoz. a felfedezésre váró számtalan iromány társaságában. Fletcher akarata életre hívott egy hadsereget azoknak a férfiaknak és nőknek az álomvilágából. akik minden évben Világvégét jósoltak. de minden bizonnyal a legkülönösebb. hogy az összecsapásnak tulajdonítsák. egy rejtélyes faj után. melyek velük tartottak. aminek immár birtokosa lett. Tudták.Hat Abban az évben egy háború dühöngött Amerika-szerte. és hogy Jaffe bárcsak még mindig az omahai Postahivatalban. és gyakran rettenetesek) túl valószerűtlennek tűntek. De bármennyire is finoman szőtt volt testük. pillangónyi életet éltek. Hamar elveszítették sajátosságaikat. Még a legelmebajosabb próféták. melynek fosszilis maradványai megőrizték egy ötszázharmincmillió évvel korábbi lét nyomait. Ezek a katonák csak röpke. sohasem hagyva neki elég időt. akiknek voltak bizonyos elképzelései a Shoalról és a Tudásról -. hogy koncentrálhassa akaratát és felhasználhassa a Tudást. melynek . amit valaha is megvívtak mezein és azok felett.még azok a levelező tagok sem. Mégsem volt senki . Egy olyan családét. de a természete is folyamatosan változott. talán a valaha volt legelkeseredettebb. ködössé és halvánnyá váltak. sem tudták mire vélni az Amerika zsigereibe maró megrázkódtatást. Ahogy beígérte. Egy biztos: ilyen csatára nem volt precedens. Ennek ellenére hamarosan kiaknázták és megtanulták felhasználni ezeket az erőket. akik a nevét megörökölték . A küzdelemről nemigen szóltak jelentések.hasonlóan a fantáziákhoz. hogy csak körvonalaiban értették meg új állapotukat és azokat az erőket. hogy viselniük kell a következmények terhét. miután javarészt észrevétlenül zajlott. akikkel találkozott.nem volt őse. . Az összecsapás nemcsak hogy példa nélkül állt. ahogy a köztük dúló konfliktus újabb fogásokra sarkallta őket. Víziókból álló katonaságát hallucigéniának nevezte el. miközben végigkergette Jaffe-t Amerikán. a Döglött Levelek Szobájában ücsörögne. Vagy még inkább azért. ahogy telt az Idő. eltelve teóriákkal és feltevésekkel. mert a következményei (melyek számosak voltak.

mint az ellene vonuló seregek. mégis tovább harcoltak. mintsem kidugják a fejüket egy olyan világba. Majd összeroskadtak. Rettegéssel maga előtt. az összecsapás Wyomingban feneklett meg. A folyók halai megpróbáltak a partra úszni. és elpusztultak. hogy azután tetteikért lelövetéssel vagy elgázosítással bűnhődjenek. mindössze két olyan ember. A szellem az ő harcterük. A vándormadarak csapatai. Tudva. Július 16-ának éjszakáján a Jaff elszakadt a csatatértől. hogy a konfliktus nagyságrendje kihalással fenyegeti őket. zűrzavarral a háta mögött. majd átterjedt Kansasre és Illinoisre.számtalanszor arattak diadalt a Jaffon és légióin. ahol a természet törvényeivel dacoló teremtmények harcolnak. csapásokkal és ellencsapásokkal. elkerülve a kísértetjárta viharfelhőket. mint minden másban. felőrölve serege maradékát. későn érkeztek fészekrakó helyükhöz. amibe Jóember Fletchernek és a Jaffnak került. akik az eszméletlenségig verték már egymást. hogy a jelenlegi feltételek mellett képtelen legyőzni Fletch- . melyet a való világ könnyen elfogadott. azokon az elemi félelmeken. melyeket Randolph hatalma segítségével előrángatott áldozataiból. átkaroló hadműveletekkel és lendületes csapatösszevonásokkal. Ezúttal mégis szilárddá váltak. Így folytatódott a küzdelem. megtette a hatását. Nemes paripák vetettek szemet lábasjószágokra. mégis tovább püfölték egymást. megérezve a továbbfejlődés levegőjét. Baja felé vette az irányt. Kutyák és házimacskák vadultak meg reggelre. vagy eltévedtek útközben. hogy az állóháborút kivéve más módon is felőrölhessék egymást. A termés lassan szökkent szárba. lévén más sportot nem ismertek. ebben is tökéletesen illett egymáshoz. Ez volt a kezdet vége. A terata semmivel sem volt kevésbé illékony. áthaladtukban számtalan nyomot hagyva maguk után. a magok szívesebben megbújtak a földben. vagy legalábbis majdnem. ahogy délnyugati Irányba próbált kitörni. hogy felállítsa és vezesse katonáit (bár a szó hétköznapi értelmében véve nem voltak hadurak. harcuk futótűzként terjedt végig Arizonán és Coloradón. Fejvesztett menekülés és dühödt őrjöngés volt a pánikba esett állatok válasza. melyek mind a másik sereg fejének elpusztítását célozták. A Jaff és Jóember Fletcher. A félelmek és az álmok nem szoktak fizikai formát ölteni. akik megérezték. aki mérhetetlen gyűlölettel viseltetett egymás iránt). Nem olyan háború volt ez. a teratán. ahol a seregek már túlságosan is kiegyenlítetté váltak ahhoz. majd csendben megfulladtak. Az iszonyatos mértékű energia. mint a bokszolok. és egy időre megszilárdított.

Két éjszakával később azután olyan kirobbanó agilitással támadt a Jaffra Utahban. hogy a másikat távol tartsák a missziótól és annak tápláló erejétől. mellyel feltölthette volna megfogyatkozott erejét. mely a szerelemhez hasonló önfeledt és intim érzéssé fokozódott. július 27-én. mígnem . Bakersfield felé tartottak.1971. mely bizonyára elkápráztatta volna az általa annyira hiányolt Rault is. pénteken. ám korántsem döntő érvényű. miközben az általuk keltett aprócska elektromos örvénylés már csak arra volt elegendő. Kettejük összecsapása brutális volt ugyan. hogy már képtelenek voltak a levegőben maradni . Egymás elpusztításának vágya. míg csak erejükből futotta. már régen maga alá gyűrte a Tudás és annak birtoklása iránti szomjukat. Csépelték és szaggatták egymást.Ventura megyére nem zuhantak. minden egyes mérfölddel közelebb sodorva őket a földfelszínhez. A Szél átfútta őket Kaliforniába. Fletcher bosszúálló démonként eredt a nyomába. egy Palomo Grove nevű városkát határoló erdősávra. testük már híján volt az erőnek. miután energiáik annyira kimerültek. arra használták fel. sötétség mérkőzött a fényességgel. Amikor a Szél felkapta őket. meg akarta kaparintani a harmadik ampulla Nunciót. hogy egy pillanatra megrebbenjenek a közeli Hollywood eget pásztázó keresőfényei és kivilágított hirdetőtáblái. Ezúttal sem sikerült egyiküknek sem győznie.ert. Fresnótól dél-délnyugatra. hogy ellenálljon. . és öt éjen át tartó csatára sarkallta őket. Ami kevés tartásuk maradt.

MÁSODIK RÉSZ A szüzek ligája .

de az embereket mégsem bántották. erélyes hangok szólították be a délutáni csendes pihenőre. akiknek olyan feladatuk volt. az utánuk koslató férfiak nélkül . izzadságukba takarózva. ahogy Palomo Grove elhagyatott utcáit rótták.mindannyiukat név szerint ismerték -. bármennyire magán viselte a monszun jegyeit. a szám ismét megemelkedik eggyel. akik teljesen kimerültek a délelőtti játszadozásban. minden lélegzetvétel tüdejükbe szúrt. Hasonlóképpen a házasságtörők sem. nem is beszélve Carolynról és Trudiról. mint amennyit lakói egy egész évben jogosan vártak volna. Azok a szerencsétlenek. annak az életbevágóan fontos néhány hónapnak. leszegett fejjel mentek dolgukra. A zivatar. Először mindjárt másnap. minden lépés újabb próbatétel volt. A gyermekeket. amikor is Palomo Grove kisvárosra több csapadék hullott egyetlen éjszaka. hűtőszekrényeik nyitott ajtajai mellé. A kutyák bundájukat átkozták. délibábbá olvasztották a szolid téglaépületeket. A sivatag felől érkező lanyha fuvallat nem hűtötte le a városkát aszaló jócskán harminc fok feletti hőséget. Ma nagyon is tudatában volt korának. és akik sanda szexuális célozgatásainak már számtalanszor voltak fültanúi. felforralták a levegőt. amikor (ha Isten is úgy akarja) enyhül a hőmérséklet. . Egyszerűen házaikba börtönözték őket. akiknek mindössze tizenhét éve valóságos érett nővé tette őt hozzájuk képest. bár jövő keddtől. Rövidnadrágos amazonokként sétáltak végig a városon. Oly sok mondanivalója lett volna tapasztalatairól. Jó dolog volt az ilyen napokon idekint sétálgatni. Az öregek fel sem keltek az ágyból. mely legjobb barátjától. akiknek a felesége a tisztaszobában aludt. Joyce-tól elválasztotta. amikor Arleen már tizenkilenc lesz. a madarak ajkán elhalt az énekszó. Együttesen hetvenévnyi életet képviseltek. A lányok kétszer is lementek a vízhez. melyet láthatatlan lángok emésztettek.Egy 1. De a négy lánynak nem volt szokatlan a hőség. korukból fakadóan ez volt természetes vérmérsékletük. mely nem várhatott estig. nem oszlatta el a hőséget. hogy az óriási felhőszakadás rátört volna Ventura megyére.

kérdezte Carolyn... Az idősebb lány gyorsan megválaszolt.. hagyd már abba! . nem. . .Akárcsak Martynak. és Adamnek. Néhány métert ezután teljes szótlanságban tettek meg. . Azt hittem. . . .kérdezte Joyce Arleentól.Szereted? . hogy tetszel a fiúknak.ripakodott rá Trudi.Hát a szemeiről.Eljövök veled. Hogyan lehetsz ennyire romlott? . otthagyva Arleent és Joyce-t az utcasarkon. nem vagyok az! . dehogy .ismerte be Arleen. és felette Joyce-ra kukkantott.Nincs Grove-ban egyetlen pali sem. .És hová mennél? Los Angelesbe? Arleen orra hegyére tolta napszemüvegét.mondta.Sajnálom. . . . Arleen vetett felé egy megsemmisítő pillantást.Ezt meg hogy érted: hogyan beszéltem róla? . Arleen felé fordult: .Hogy Randyről kérdeztelek. tekintve.Akkor meg fejezd be a névsorolvasást.. Mindannyian tudjuk.Alig várom már.Jaj.. .Jóhogy .. hát ahogy beszéltél róla. meg minden. hogy elkerüljek innen. . .Te nem kérsz valamit? .Akar valaki egy kólát? . A két lány elindult Marvin élelmiszer. .Néha olyan ostoba tudsz lenni. miért.vágta rá Trudi. Előttük feküdt a bevásárlóközpont.restelkedett Joyce. .Mit? .szólt Trudy! . ..Akkor jó ...Szerintem is túl nagy a hőség a vitához.Vagy fagyit? Elértek a domb aljába. . . hogy talán komoly a dolog. És azt is tudjuk. jókora ingerültséggel.Dehogy.Nem.Én csak azt gondoltam. mely teljességgel hatástalan maradt.Randynek szép szemei vannak .Kösz.és gyógyszeráruboltja felé.mormolta Arleen. . légkondicionált boltjaival kísértve őket. és Jimnek. .Durcás vagy valamiért? ... tudod. aki többet érne egy lyukas kétcentesnél .A fenébe is. hogy Carolynt kivéve valamennyien napszemüveget viseltek.

gondolta Joyce. És Randy Krentzman soha nem fog megcsókolni. nem mormon-e véletlenül.Miért mennék pont oda? . amiért annyit faggatta Arleent. Joyce-nak nem volt része az ilyen áldásokban. hogy ne kapott volna csalánkiütést. akkor jöjjenek el értem. ami akár csak közel ennyire következetes lett volna. emlékeztette találkájukra. erre széthúzom a függönyt. az édesanyja valódi színésznő volt. Nem. Aztán elkezd dolgozni a Broadway-n. De hát Arleennak könnyű volt. amikor bemutatták neki. hogy csak úgy beálljak a sorba. Az ő fejében nem volt semmi.Ja persze. Randy töltötte be Joyce minden egyes gondolatát. Hollywood.kiáltott fel Arleen tettetett bosszankodással -. azon a napon. komoly taktikai hiba . Joyce ennek ellenére kitartott. aki kikövezhette volna az útját. New Yorkba megyek. majd megkérdezte tőle: „Hát te ki vagy?”. Ez. hogy majd kinő belőle. Briskman doktor folyton azt mondogatta. mely az ellenkező nem összes tagját a térdére kényszerítette. hát Hollywood! . beteljesülnek a Tiszteletes úr próféciái is. És ha az nem lett volna elegendő előny a számára. . De a beígért átalakulás olyannak bizonyult. amiről a pásztor szokott vasárnaponként prédikálni. Ez volt persze az igazi ok. sem olyan ragyogó szépsége. Második alkalommal ugyan nem volt vetélytársa. és csak kétszer beszélt vele. és olyan irigylésre méltóan sugárzó mosollyal. döntötte el később. Arra ébredek. ami átsegíthette volna a nehéz időkön.kérdezte. egyre csak késett és késett. tengerkék szemekkel. ha ott tanul az ember. holott eddig mindössze háromszor találkoztak. hogy tökéletes lettem.. Igazi kaliforniai szépség volt. Az első találkozáskor Arleen társaságában volt. mint az a világvége. és a Grove nem lesz sehol. még a címét is megadta neki.Joyce . Elismerően bólintott Arleen tervének kerekségén. aki máris sztárként kezelte lányát. amikor elhagyom a pattanásaimat és megnőnek a didkóim. Többet ér. és Randy szinte még akkor sem nézett feléje. Ha engem akarnak. mire a fiú: „Ismerlek valahonnan?”) szégyentelen módon minden személyes részletet kiteregetett előtte. Amekkora szerencsém van. Még egy nyomorult kólát sem tudott úgy meginni. sőt hirtelen jött optimizmusától vezérelve még azt is megkérdezte. Nem volt olyan édesanya. így hát nem szólt egy szót sem. Harmadik találkozásukkor (újra hellózott. .Sokkal többet érek én annál. de barátságos hellóját a fiú meglehetősen értetlenül fogadta.Ki jöjjön el? .

Tapasztalhatóan ezek a kényelmetlenségek. és úgy fogja kezelni a fiút. . .Rendben . mint egy lencse. súlyának és soha le nem barnuló bőrének kombinációja nem igazán előnyös neki. Úgy fókuszál. hogy az ünnepelt szépség nyilvánosan is bejelentette teljes közömbösségét Joyce bálványa irányában. hunyorogva felnézett a fehéren izzó égboltra. kevés hatást . akárcsak az éhséget kivéve bármilyen fizikai behatás. .De igen . Azután. nála vajon miért ne működne? És most.Dehogyis. tekintetét leeresztve a szilárd talajra. rá se néz. . hogy itt ácsorogjunk a bevásárlóközpont közepén . hogy ezt teszed . hogy megkérje. aki Trudival a nyomában előtűnt Marvin boltjából. Az összezavaró üzenetek törvénye. Levette szemüvegét.. Az olyan unalmas.Én nem vagyok . és mond valami enyhén mocskos szájú dolgot. elhomályosítva látását.figyelmeztette Carolyn. minthogy elmenjen Meuse tisztelendőhöz. mélyen a szemébe néz. .mondta Arleen. Ha Arleennél ennyire bevált. vörös hajának..A nap ki fogja égetni a szemedet. . És mindjárt megsülök itt a napon.Nem helyes. Ha Arleen bármiféle komoly érzelmet táplálna Randyval kapcsolatban. s ezért éppenséggel őt kellett volna a falak közt marasztalnia. és bizonytalanul arra gondolt. . . Legközelebb Arleen módszerét fogja alkalmazni.kiáltott fel Trudi -. amikor már éppen arrébb somfordálna.Én hazamegyek .Akkor most hová? . Hiszek neked.Az legalább olyan unalmas. .közölte Carolyn. akkor nem maradna más út számára. Néhány pillanatig mindenféle élénk szín táncolt a szemei mögött. mint otthon lenni.volt.kérdezte Trudi. annak sincs túl sok értelme. Máris ropogósra sültnek tűnt. . a nemkívánatos információ kifogyhatatlan kútfője.Hát. Jó tíz kilóval nehezebb volt mindannyiuknál. . .Fáradt vagyok.jelentette ki Carolyn. Különös egy nap volt.mondta Joyce. úgy érezte. és csakis akkor mosolyog. Mint a kamerákban. hogy az talán már úton is van feléjük. mintha a jelenléte éppen csak elviselhető volna a számára. sürgesse meg egy kicsit azt az apokalipszist. és haza sem megyek. ha az feltétlenül szükséges. felragyogott számára valami halvány reménysugár.A látóhártyád olyan.

. amikor az egyik zsaru meg akarta fosztani délutáni csemegéjétől. Fehérek a feketéktől.kérdezte Trudi..Talán odakint. jómódúak a kevésbé jómódúaktól. Több csokoládé volt az arcán. Deerdell.Hová lehet menni ilyen hőségben? . mindkét kezében egy félig elmajszolt Hershey csokoládéval. .gyakorolnak rá. Tavaly novemberben az egész Hotchkiss család belekeveredett egy országúti tömegbalesetbe. kevésbé jómódúak a szegényektől. Palomo Grove. Arleenre pillantott: . és ahonnan sugárirányban kiágazva feküdt a négy városrész Stillbrook. mindössze ezerkétszáz főre rúgott.szinte mértani pontossággal illeszkedve egy képzeletbeli szélrózsa ágaihoz.Szóval. ahol minden helybélinek egyformán biztosítva volt a hozzáférés a település hatalmi központját jelentő Bevásárlóközponthoz. Ott biztosan hűvösebb van. visszatérve a nap legégetőbb kérdésére. egészségesek a homokosoktól. A lágyan emelkedő lankákra épült város a demokrácia alapértékeit volt hivatott megtestesíteni. merre? . és veszett ordítozásba kezdett legalábbis így szólt a fáma -. Laureltree és Windbluff . Arra csak később derült fény.ajánlta Joyce. . . Carolyn külsőleg sértetlenül mászott elő a romok közül. legyen bármennyire apró. kínálta a legszebb panorámát. és az . melyet egyszerűen csak a Dombként emlegettek. Windbluff. hogy vagy féltucatnyi bordája is eltört az ütközésben. és megúszta egy gyenge agyrázkódással. A legtöbb város. mely a domb délnyugati lankáin feküdt. Ez az elkülönülés törvénye. 2. azonos szabály alapján épül fel. 1971-ben. Ez a Sunrise Hill lábánál feküdt. De ezen a ponton nem lépett túl a várostervezők idealizmusa.Csak úgy sétálgassunk . . nem volt kivétel ez alól.Jössz? Arleen jó tíz másodpercig bizonytalanságban hagyta társaságát. a helyszínre érkező rendőrség nem sokkal ezután kicsit arrébb rá is akadt az országúton. melynek népessége abban az évben. végül rábólintott az ajánlatra.Úgy sincs jobb programom. mint vér. a fák között. Az egyes városrészek földrajzi különbözőségei jól elkülöníthető karakterrel ruházta fel őket.

melyek . . oda már biztos nem követték volna lányaikat. Ha volt olyan hely a Grove-ban. szociálisan és földrajzilag. . ahol csapdába esve gőzzé formálta a párás levegőt. ott feküdt Stillbrook és Laureltree. . . és két oldalról műveletlen erdősáv fogta közre.Évek óta nem jártam már erre . A lankák alacsonyabban fekvő részein nyílt az Öt Sarló. És még ha be is tették volna ide a lábukat. alig néhány percnyi séta után. ezek tetői szinte ki sem látszottak az őket körülvevő buja növényzetből.ha valaki nem engedhetett meg magának egy házat a domb tetején .Itt semmivel sem hűvösebb . és többségükre ráfért volna egy alapos festés. Némelyek számára a negyed egyet jelentett a hippik búvóhelyével. Az itteni házak nélkülözték az úszómedencét. Igaza volt. ahová most mentek: az erdőbe. A négyes egyetlen tagja sem volt deerdelli lakos. Jóllehet 1971-ben csak kevés művész vallotta a várost otthonának. ez utóbbi kissé felkapottabb volt. A Domb felső harmadát féltucatnyi óriási rezidencia uralta. míg Trudi Laureltree-ből jött. Deerdell tökéletes kontrasztot alkotott mindezzel. a számuk rohamos növekedésnek fog indulni.itteni telkek árait verték fel a legmagasabbra. A Grove e kvadránsa lassú pusztulásra volt ítélve. Lapos területre épült. egy kiszáradt faággal csapkodva egy szúnyogfelhőben. akkor ez volt az a hely.Sőt. ahová szüleik csak nagy ritkán merészkedtek.sóhajtott fel Trudi. Stillbrook Village-ben. a hőség mégis utat tört magának az ágak között.a második legvonzóbb lakóhelyet jelentették. . Habár a lombkoronák árnyékot kínáltak a kíméletlen napfény ellen. még rosszabb.Régebben a bátyámmal jártam ide. hogy a Grove keleti részén csatangoltak. ahová az emberek úgy tették be a lábukat. és így a felfelé kapaszkodó út minden egyes kanyarulatával egyre szerénytelenebbek lettek az ingatlanárak. Joyce és Carolyn mindössze egy háztömbnyire laktak egymástól a Steeple Chase Drive-on. így hát volt valami kalandjellege annak.nyafogott Arleen. a Sarlók második legmagasabbjában. azok az utcák. hogy közben betegre aggódták magukat az utcán hagyott autójuk miatt. Arleen Emersonban élt. lévén a Domb másodlagos teraszán helyezkedett el. A két szélsőség között.

miközben ő már tizenhárom volt. Mindannyian ismerték Samet. mélyebb gyászának. Szolgálata harmadik hónapjában azonban mindennek véget vetett az a gyalogsági akna. és néhány elejtett könny. mint idős emberként. azét a fura fiúét.Tényleg. Az üdvözléskor sok szép szó hangzott el a hősiességről és az önfeláldozásról. amiket bátyjával ezek között a fák között játszottak. mintegy főpróbájaként későbbi. mely megölte két bajtársát. sok ivászat.Még mindig kórházban van. lassan katatóniává mélyült. hogy csak egy. mind lélekben ép volt. amikor fiatalsága szilánkokra robbant szét. hanem. A huszonöt éves korig még éppen elláttak. hogy hét-nyolc éves korában a nyakán lógjon. és Sam életének hiábavaló elpocsékolása olyan nyomot hagyott bennük. Hazatértekor a Grove korlátozott nagyszerűségét latba vetve fogadta lenyomorodott hősét. lélekben távol járva onnan. Egy évvel később. Mindannyian sejtették az okát. Habár édesanyja minden érdeklődőnek azt mondta. talán még mindig azt a pillanatot ízlelgetve. De az elméje nem bizonyult ennyire rugalmasnak. Mindenki tudja a családban. Nem egyszerűen hímként. Hiába. Tisztára beteggé tesz ez az egész. amilyet egy tizenegy éves lányban sohasem. Soha többé nem fog kijönni onnan. melynek oly látható jeleit adta a tiszteletére rendezett partin. őt pedig súlyosan megsebesítette. amikor besorozták és Vietnamba küldték. hogy van a bátyád? . a gerincoszlopon végrehajtandó korrekciós műtétről van szó. Trudinak eszébe jutottak a gyermekkori játékok. Sam Katz mindezeket megkövült vonásokkal ülte végig. a pubertáskort elhagyva felgyorsul a hullámvasút. Sam fizikai sérülései kielégítően gyógyultak. Sam Katz mind testben. aki volt. egymás mellett. Gyászolta az elvesztését. hogy a lányok és a húgok egyáltalán nem ugyanahhoz az állatfajhoz tartoznak. a bozótháborús invitációk kezdtek elmaradozni. arcát sem fordítva az ünneplők felé. az életet. és Sam nem tűnt fel újra. akivé lett. Rótták az utat a hőségben. kavargó gondolatokkal.. és a férfiét. ami elég különös volt. Engedékeny testvére volt. . Néhány héttel később visszaszállították a kórházba. néha karjukkal végigsúrolva a másik karját. habár nem leltek bizonyságra. amikor testnedvei kezdték megsúgni neki. hogy mindannyian szinte mint egy külön emberfajra tekintsenek rá. Az emlékek egy időre elcsendesítették őket. habár soha nem beszélnek róla.érdeklődött Joyce. Most is látta maga előtt az arcát. aki megengedte. Az elkülönültség. . habár a Joyce és testvérbátyja közti korkülönbség elegendő volt ahhoz. a hónapok lassan évekké nyúltak.

ami az élete lett. mondta apja. mely az ő esetében . Az elnyeletéssel kapcsolatos idegességét furcsamód magára nem terjesztette ki: különös szimpátia-mágiát érzett a háttérben működni. amiért túl sokat tudnak. Joyce csak tapsolt volna ehhez a nagy sietséghez. Ha képes lett volna Arleen gondolataiban olvasni. Másrészt hogyan is üthetné agyon az időt másképp. jócskán Arleen képességein belül van az ilyen perverzitásra . végig a nyugati parton. Ezekben Palomo Grove összecsukható kempingszékként gyűrődött össze. melyek egy földrengésről szóltak. a valamikori csillag. gondolta. bárcsak vett volna még egy jégkrémet egyáltalán nem is érzett ilyesmit. mint Santa Barbara vagy Los Angeles alatt. Ez volt a büntetés. az rögtön megsejti a szándékait. És ma amikor csak arra vágyott. De Arleen számára. és tudta. mert a föld férge sovány volt. Arleen vetett egy pillantást a Kövér Lányra. elnyeléssel fenyegetve a világot. De az éjszaka.okítgatta egyszer anyja . hogyan rendezhetne egy véletlen találkát Randyvel. A lábuk alatt hasadékok húzódtak. hogy azután elsüllyedjen a földben. Rémálmok kínozták.a föld tanulmányozásában merült ki. mégsem szeretett igazán a társaságukban lenni. hogy akkor is tönkretegye Joyce esélyeit. az egészen más lapra tartozott. és van annyira önző. Sosem árt . Carolyn bimbózó életében sokkal kevesebb volt a gyötrelem. Valamikor legdrágább barátai közt tartotta őket számon. míg eljön a várva várt nagykorúság? Még a tükör előtt üldögélés szépségei is megfakulnak idővel. De most inkább elmerült annak a tervezgetésében. amelyek bármelyik pillanatban megnyílhattak. Azért volt kövér. akiknek a társaságában kétszerte lenyűgözőnek tűnt.amije volt. annál hamarabb leszek boldog. itt éppúgy. Habár már visszavonult a közszerepléstől. Habár kiemelték vonzerejét. Fájdalmas volt minderre emlékezni. Minél hamarabb kerülök innen el. ez volt az ő megcáfolhatatlan indoka a falánkságára. hogy hallott a Szent András-árokról . A föld szilárdságában nem lehetett megbízni. különösen az ilyen napokon. Joyce pompás emberismerő volt.kevésbé vonzó nők társaságában mutatkozni. Mostanra azonban már csak arra az életre emlékeztették. ha ő maga egy csöppet sem érdeklődik iránta. Kate Farrell még mindig slampos nőkkel vetette körül magát. melytől annyira menekülni akart. az ár túlságosan is magasnak tűnt. és a halálát. Ha érdeklődni kezd a fiú szokásairól Arleennél. Carolyn az ő ádáz kíváncsiságát örökölte.az első alkalomtól kezdve.

hogy elítélje a perverzitást? Egy olyan fiú után töri magát. . Hunyorogni kezdett a visszatükröződő fénytől.. .Mi is ismerjük a fiút? . meglepő csillogásra lett figyelmes a fák között. most van. .Legalábbis én nem emlékszem rá.Nem is tudtam. aki már háromszor a lehető legközönségesebb módon mutatta ki közömbösségét irányában.való hajlam. Carolyn is meglátta.Valami baj van? . .Ez rengeteg víz . hogy errefelé húzódik a domb alja.válaszolt Joyce.Nem is volt .A lényeg.Úgy látszik. és a sár befolyt szandálja pereme felett.Tudtam.hökkent meg.jegyezte meg Joyce. . beteljesítette minden ígéretét: frissítően hűvös volt. De hát végül is ki ő. talán ha tizenöt-húsz méter széles. hogy itt tó is van .tette hozzá.erősködött Carolyn.Víz! .Ha nem tud.kiáltott fel Trudi.Csak. hogy letér a kitaposott ösvényről. . és a víz pereméhez lépett. hogy elkerülje az újabb elutasítás gyötrelmeit? Azért.vágta rá Trudi. hogy hűvösnek látszik. . Biztosan a felhőszakadás után gyűlt össze. amikor végre elérte. Joyce hallhatóan felsóhajtott.Esővíz . . . Valóban egy tó volt. . akkor mégis hogy került ide? .állapította meg Joyce. majd egy tenyérnyi vizet az arcára paskolt. és utánaszaladt. . bedugta kezét a tóba.tudakolta Carolyn. . Mielőtt Joyce kipréselhetett volna magából valami kellőképpen felháborodott választ.. Trudihoz fordulva. .Nem is akármennyi .Kit érdekel? . A nyilvánvaló bizonyítékok ellenére is szárnyakat ad az embernek. Leguggolt. ..kérdezte Trudi. . De a víz. Elhaladt Carolyn mellett.jött a válasz. nem törődve azzal. Miért nem tudja hát egyszerűen elfelejteni. az biztos . Esetlen mozdulatai utat nyitottak a többieknek is. . mozdulatlan tükrét félig alámerült fatörzsek és a bozótok szigetei törték meg. végül mégiscsak lesz hol hűsölnünk! . mert a szerelem nem így működik.Hogyan tud ennyi esni egyetlen éjszaka alatt? . A talaj minden lépéssel egyre iszaposabb lett a lába alatt.jelentette ki Carolyn. a meleg. Már kezdett is áttörni az aljnövényzeten. .Hát..

. Trudi visszavergődött a vízben a parton maradt trióhoz. ha nem vetnénk le a cipőnket .. Leült. elég mély lehet az úszáshoz? . Visszatekintett a partra. . és kellemes borzongás futott végig rajta. még a barátai előtt is. A víz hideg volt.Én igen . .Nem lehet tudni.Én nem tenném ezt a helyedben .Nem . mielőtt a helyzet elmérgesedett volna. . Blúza alatt nem viselt semmit.Félsz. én bemegyek.Pompás érzés . .érvelt Trudi. menet közben kihúzva blúzát rövidnadrágjából.merengett Joyce. . amint visszaért a többiekhez. . .Ilyesmire gondolnod sem szabadna .húzta Joyce egyre szélesedő mosollyal.Mi lehetne még ettől is tisztább? Carolyn megvonta vállait: .Velem tart valaki? .mondta Arleen.Ez csak esővíz .nyugtatta társait Joyce.kérdezte Arleen.Ez csak fű . Maga a föld lágy volt.Ha nem próbáljuk ki. és lépései körül sárfelhők örvénylettek. . mely a melleihez és gerincéhez tapasztotta blúzát.így.kérdezte Trudi.Senki sem fogja meglátni . . .szólalt meg Joyce. de ő addig ment előre. hogy milyen mély .kérdezte. .Természetesen nem. ahogy vagy? . .lelkendezett -. hogy elkenődik a sminked? . . . .Nem tudok úszni .figyelmeztetett Trudi. . és normális körülmények között sokkal tartózkodóbb lett volna. míg sortja is át nem nedvesedett.Azt hiszem jobb lenne.aggodalmaskodott Carolyn. mi lesz a láb alatt. Mégis sokkal kívánatosabb volt az izzadtságnál. Arleen megvetően figyelte túláradó lelkesedését. és máris elkezdte kikötni sportcipőjét.Mit gondoltok.figyelmeztette Carolyn.vallotta be. A vízről felszálló levegő megbizsergette bőrét.Nagyszerű lesz . sohasem tudjuk meg .fűzte hozzá Trudi. .És te Carolyn? A lány megvonta vállait: . és elkezdett belegázolni a tóba.válaszolt Trudi.. Lába alatt látta a mostanra vízbe fúlt fűszálakat és virágokat. de a tó hívogatásának haladéktalanul engedelmeskednie kellett.tette hozzá bizakodón.Ahogy gondolod. .Ti nem csatlakoztok? ..Kíváncsi lennék rá.Biztos teli van mindenféle vegyszerekkel. és mosolyogva munkálkodott fűzője csomóin. . . Libabőrös lett tőle a teste.

Ahogy levette rövidnadrágját. mint a tolvajlás. ha figyel? Az nem olyan. Kilépett alsóneműjéből. amiért az Úr megteremtette a szemeit. karcsú. Mellei teltek voltak és rózsaszínűek. ő egyre csak a mellét bámulta. Ami azt illeti. hogy a hír szárnyra kap. hogy fel kell fednie kövér testét. és kétszer ilyen messze a lányoktól.Csak néhány méternyire voltál benn.az . . hogy az élet oly rövid? Legjobb. mi ebben a bűn. hogy az ilyen dolgok homlokráncolást váltanak ki a környezetből. Ott biztonságban leszel. akiknek a vetkőzőszámát figyelte. vagy mint embereket ölni.Nem is elég mély ahhoz.Akkor maradj közel a parthoz. tudta merre élnek és merrefelé néz a hálószobájuk ablaka. . láttukra William keménységet érzett nadrágjában. mint a vízmélység miatti aggodalom. hogy szemek nőttek a fején. hogy használja őket? Mi rossz van abban. attól való félelmében. eszébe ötlött. aki még csak most vette le a melltartóját. amiben korábban még reménykedni sem mert. . ha egy percet sem veszteget el belőle. negyven év alatti hölgyét. .Nem tudhatod . Őt meztelenül látni olyan korszakalkotó eredmény lett volna. és akkor mi van? Nem azt mondja a pásztor folyton. Letérdelt a fák rejtekében. Habár ő maga semmi kivetnivalót nem talált abban.Hát. hogy úszni kelljen. Trudi Katz és Joyce McGuire. így a figyelme Carolyn Hotchkiss felé fordult. és képtelen volt belátni.mondta Joyce. Hát nem azért vannak. megérezve. Nem tudta megérteni a többi fiú elragadtatását .hagyta rá Carolyn. William Witt név szerint ismerte a fürdőzőket. és belegázolt a vízbe. korántsem mélységes meggyőződéssel. hogy Arleen Farrell kimarad a mulatságból. De ha egyszer úgy született. a hazugság. szőke és nagyon arisztokratikus. már a vízben volt.tízéves volt . ami mélyen elszomorította. hogy benézzen mások ablakán.. de különben is.Trudinak igaza van . hogy Carolyn vonakodása mögött sokkal inkább lakozik a félelem. Csak azt tette. de e tudásával sohasem dicsekedett el osztálytársai előtt. Habár a lány kibújt már nadrágjából és alsóneműjéből is. név szerint ismerte a Grove összes. ahogy az ember egy igazi mozisztártól elvárta volna. azért nagyon is jól tudta. Ő volt a legszebb lány Palomo Grove-ban. jó ötméternyire a víz peremétől. Látta. lehet .jegyezte meg Carolyn. hogy a világ összes kukkolója elrejtőzhetett a fák között. . A másik kettő.

Megfeledkezett a többiekről. mégis csodálatos volt. hogy tudatában van nézőközönségének. Bár ez csak afféle mellébeszélés volt. És ekkor . . ugyan mi ebben az olyan nagy szám? Figyelte. aki kipréselt magából egy kényszeredett kuncogást. amikor először rádöbbent. A halál gondolata nagyon távol esett akkor tőle. Bátorságot merítve szavaiból Carolyn tett néhány újabb lépést. Nem voltak akkorák. teljes érdektelenséget váltott ki belőle: egy szőrcsomó közé temetett rés.még a haláltól való félelem se vehette volna rá. Mégiscsak csatlakozni fog hozzájuk. Szinte pánikszerű késztetést érzett rá. Arleen mellei látványának ígéretétől. és nem dicsekedhettek olyan nagy. a szíve majd kiugrott a helyéből. akárcsak orruk vagy csípőjük. hogy meg fog halni. akit minden mozdulatával az őrületbe kergetett. mint a keblek. mint a gyümölcszselé. hogy felkeltette volna gyanújukat mit szándékoznak tenni. sok év elteltével. amikor a szorongás majd enyhülni látszik. Élete folyamán később William azt fogja egyszer mondani pszichiáterének. mint Carolyné.csalogatta a Katz lány. Semmi . hogy azt hitte. A lány megadta a módját. melynek még különféle neveit sem állhatta. hogy később minél nagyobb igazsághűséggel számolhasson be mindezekről a hitetlenkedőknek. Amint ráébredt. múlhatatlanná tették e pillanatot. sötét mellbimbókkal sem.William el sem tudta hinni. Most. Arleen meztelensége és az ő láthatatlansága. mint Joyce-é. hogy a lányok .akiket már egy órája követett anélkül. melyek sokkal kevésbé tűntek izgatónak. s minden lány esetében mások és mások voltak. mindig ehhez a . ahogy rejtekéből figyeli. hogy nézze. Fogai úgy csattogtak. ahogy Carolyn a vízbe lépett.Gyere! Fantasztikus érzés! . megbetegszik tőle. De az összkép. Kivörösödött az arca. mintha influenzás lett volna.alsóbb testtájakkal kapcsolatban. még zsigerei is belerázkódtak az összpontosításba. hogy ekkora szerencséje lehet Arleen levette a kalapját. A másik. A mellei kiábrándulást okoztak Williamnek. Ha nem ismerte volna jobban. és minden figyelmét Miss Mozicicára összpontosította. hogy ez volt az a pillanat. hogy minden apró mozdulatot az emlékezetébe véssen. még azt hihette volna. a szíve olyan hevesen kezdett kalapálni. miközben a hideg víztől úgy reszketett a teste. Kényszerítette agyát. és kigombolta nyakpántos felsőrészét. ahogy kibújt farmerjéből és bugyijából. hogy félrenézzen. Az éppen formálódó események ugyan időlegesen majd azt a vágyat váltják ki belőle. bárcsak soha ne jött volna ide (ami azt illeti. egész életében az emlék terhét nyögi majd).

Tíz méterrel közelebb a parthoz. Nem voltak vízfelszín alatti áramlatok. vagy megcsókolni melleit és az ajkát. Trudi megfordult. de megnyugtató. ahogy a vizet locsolja hasára és melleire. Azon kapta magát. Olyan volt. mint a tengerparton. se nyelni nem tudott a társaságában. akár egy ikon szentje. Ebben a pillanatban nem arra döbbent rá először. hogy eltűnődik. ami csak nekik épült. egyre mélyebb lesz. Arleennak egyszerűen muszáj lesz mindent kifecsegnie. Holnapra mindenki tudni fogja. hogy a víz. várakozásaival ellentétben. egy olyan idill.Ne menj túl messze! . A gyep mostanra eltűnt talpa alól. ha a szépség elkíséri egész életében. ahogyan Arleen Farrell belép ebbe a soha nem volt tóba. és lábujjai már csak puszta sziklákat súroltak. mint egy úszómedence. Az idea olyan hirtelenséggel tört rá. aki a legnagyobb lendülettel távolodott a parttól. A part távolabb volt. melyhez a Grove-ban rajtuk kívül senkinek nem volt hozzáférése. ölelése hűvös. hogy elveszítette egyensúlyát. milyen is lenne megsimogatni a haját. A terep természetes dőlése folytán gyűlhetett itt össze. Nem csoda. Ezzel a gondolattal a fejében határozott csapásokkal megindult a tó közepe felé. és ő volt az. ahogy egy fiú tenné. érvelt magában. A barátnője szépsége felett érzett irigység görcsbe rántotta testét. mire sikerült . melyek ugyanabban az édes közegben lebegtek. és jó nagyot kortyolt a tó vizéből. hogy az ő Randy Krentzmanja se köpni. Estére a titok nem lesz többé elrejtve. a víztükör csillogása három rózsaszín folttá mosta szét barátait.képhez tér vissza.kiáltott oda neki Joyce. hanem hogy a múlandóság nem feltétlenül rossz dolog. Most kell kiélvezniük a hely intimitását. habár Sammel való kóborlásaiból nem tudott visszaemlékezni erre a helyre. Joyce figyelte Arleent a víz szélénél. Trudi volt négyük közül a legjobb úszó. hátán evezve a vízen. . Kár. Nem ütődött szörfdeszka az ember hátához. hogy lehetetlen volt megtartani maguknak az Édenkert e darabkáját. mely nem érhetett tovább a köldökénél. menet közben felfedezve. mint ő. és nem csípte a só a szemét. egy szőke és két barna foltra. hogy meg fog halni. mint amennyire gondolta volna. ahol talán mindig is volt egy aprócska tó. A tó hívogató volt.

Erőt merítve a tényből. hogy jobban hallja. hogy kövesse a meleg áramlat hívó szavát. Carolyn megadta magát. Trudi közben megtett még néhány métert.válaszolta Trudi. majd egyenletes csapásokkal megindult a tó közepe felé. hogy ne tekintsen vissza Arleenre. míg hosszú haja aranyló gallérként nem omlott nyakára.lelkendezett a vizet paskolva maga körül.Meleg! . és úgy vetette körülötte a buborékokat.Mit mondtál? . Joyce-t szinte félelemszerű érzés töltötte el Arleen közelségének gondolatától. Az végül is kegyeskedett csatlakozni a vízi mulatsághoz. de a felszíne egyre inkább felkavarodott.Te nem jössz? Carolyn megrázta a fejét. de barátnője eközben már elfordult. ha másfél méter mély volt.Itt sokkal melegebb . . addig alámerülve. itt meg képtelen volt megérinteni a sziklákat maga alatt. alábbhagyva a tempóval.Itt meleg a víz! . A talajnak egyszerűen nyoma veszett.Tényleg! . és próbáld ki! . A jócskán előtte járó Trudi odakiáltott neki valamit. .kísértette Joyce. aki közéjük állhatott volna. Vágyott valakire. . és a víz kellőképpen tiszta. . A terepben hirtelen törésnek kellett lennie. .Nem hiszek neked.kiáltott fel. . Joyce nem tudta megállni. mint egy pezsgőfürdő.Most viccelsz? . . Joyce elkezdett úszni a pont felé. és elindult Trudi felé. Trudi nevetett. Ezután hátat fordított Arleennak. .visszanyernie. Habár szemei nem láttak túl élesen a távolba. A víz nem melegedett tovább. de a szilárd talaj eltűnt a lába alól. ahol Trudi taposta a vizet.erősítette meg Trudi. a közellátása kitűnő volt. szinte ugyanott. Lenézve láthatta testét és a vizet taposó lábait.Carolyn! . . ahol a meleg áramlatot érezte. Néhány méterrel mögötte a víz jó. Azokon túl azonban tömény sötétség terült el. fejével lebukott a felszín alá. .Csodálatos itt! Úgy tűnt.üvöltött vissza neki Joyce.Csak gyere ide. hogy néhány karcsapással biztonságba juthat. és nekiindult a mélyebb vizek felé. Hirtelen rátörő nyugtalanságában megpróbálta lábujjával megérinteni a tó fenekét.

A pániktól még erekciója is semmibe foszlott. Az orrán át a víz lecsúszott a torkába. hogy semmi másra nem volt képes. Joyce odakiáltott neki. mintha valami óriási hal éppen most merült volna a felszín alá. mint megcsókolni a tavat. Feje felé emelte karjait. A sötétség odalenn. A tó bűvölete.meg átszőve a tó fluidumát. hogy a buborékokból kiszabaduló levegő a tó lélegzete. Átadva magát a meleg áramlat csábításának már nem tiltotta el magát az érzésektől. minthogy egyre fokozódó reszketéssel figyelje a tavon elszabadult eseményeket. és a többi lány felé tartott. a lávaként felszínre törő buborékokat.A döbbenettől elakadt a lélegzete. akkor mindannyian rájönnének. be a belsejébe. A lehetőség túlságosan nagyszerű volt ahhoz. Csak amikor megpróbálta elérni a tó fenekét. melyek különös lassúsággal pattantak szét a szeme előtt. csak hogy a part irányába vetődjön. hogy egy pillanatot is késlekedjék. hogy Arleen is nemsokára ideér. Valami különös dolog történt odakint a tavon. hogy kémkedett utánuk. és nem tudta. nem tudta közömbösíteni azt a szinte állati . . oda-vissza. Hiszen itt vannak. Figyelte a körülötte fodrozódó hullámokat. miközben a hullámok szolgaian visszhangozzák minden mozdulatukat. Elsőként. William nem mert felüvölteni. Nem tehetett mást. és hagyta testét alámerülni. De voltak ott sokkal fontosabb érzések is. Ő és Arleen. melyeknek néhány röpke másodperccel ezelőtt még hátat fordított. Az érzés elvonta figyelmét Trudi csapkodásától és a veszedelemről is. melyek ott köröztek Trudi Katz teste körül. rémületében tajtékosra kavarva a vizet maga körül. túllépve szégyenükön. A hullámok némelyike elszakadt a főáramtól. hogy levegőhöz jusson. az áldott egyesülésben. maguk is folyadékká válnak. egyetlen mixtúraként. Joyce érezte meg következőként a melegséget. melyet belélegezni olyan volt. és az a melegség le akarja rántani a víz alá. Ha megtenné. át. bójaként lebegve az édes hullámok közegén. Köpködve. de az elemi iszonyat olyan erővel ragadta meg. fröcskölve vetette fel a fejét. bármennyire erős volt.Trudi! Mi a baj? Trudi! Megpróbált néhány figyelmeztető szót formálni ajkaival. hajának aranyló gallérjával a nyaka körül. Látta a vízfelszínt megtörő fodrokat. túl szexualitásukon. kettejük között. William rejtekhelyéből jól látta a lány vergődését. mint egy korty karácsonyi brandy. Másodszor. Talán feloldódnak a vízben. ő és Arleen. akkor kezdett eszébe ötleni a vízbefúlás hétköznapi gondolata. Végigszaladt a bőrén. mely átmelegíti az ember tagjait. amibe ő keveredett.

mint Joyce. Dean arccsontja. Egy hasadék felett úszott. Carolyn kétségbeesetten nyúlt ki érte. addig az ő szeme előtt egy híres arcokból összefércelt őrült kép lebegett. De Arleen és Trudi viselkedése rácáfolt minderre. mintha lágy kezek simogatták volna hasát. Rémületében felordított. ahol eltűntek. Akaratát kikerülve teste fellázadt a paktum ellen. A tó feneke semmivé foszlott. ahogy a felszínre törnek. hogy a víz a magáénak követelje. Sekélyes helyének biztonságából Carolyn rémülten figyelte barátai viselkedését. Brando gúnyos mosolya. Még mosolygott is! Mosolygott. A zsír úszik a vízen. összekapcsolódott vele. késlekedés nélkül nekivágott. amit ismert: a kutyaszerű kanalazás és a mászás keverékét. lerántotta a mélységbe. És ekkor a kéz. Carolynnak nem volt más barátja rajtuk kívül. Heves mozdulatai tovább kavarták a körülötte örvénylő vizet. melleit. mielőtt elmerült. hogy elsüllyedjen. ahogy vízbe fúlnak. Vad küzdelembe kezdett. és hagyta. mely valahogyan magához vonzotta barátnőit. Épp olyan önfeledten adta át magát a képnek. ahogy egyszerűen megadták magukat. Mindeközben a víz megújult erővel kezdett tajtékzani a teste körül. Szemtanúja volt. Mind Arleen. kezével kinyúlva a felszín fölé. melyet a vízzel kötött. hogy lássa azt az örömteli kifejezést. Habár a víz egyre dühödtebbnek látszott azon a helyen.rettegést. Előrenyúlt. mind Carolyn látta Joyce-t alámerülni. melybe minden erejével kapaszkodott. Közvetlenül előtte egy kar tört a felszínre. ami eláradt gyönyörű arcán. Arleen azonnal a segítségére sietett. Mindenfelől buborékok emelkedtek. Felvetette karjait. lába közét. Elég közel állt Arleenhoz. megragadta. mint ami Joyce-t. és mint ami mostanra teljesen háttérbe szorította Trudi rettegését is. Érezte. Cirógatásukra ugyanolyan ábrándozás kerítette hatalmába. Ez nem szimpla öngyilkosság volt. amit akkor érzett. vagy mint néhány méterrel odébb Trudi. amikor a hullámok összezárultak a feje felett. ami alárántotta a lány testét. hogy van valami a vízben. Jól tudta. Míg Trudi ábrándjai Randy Krentzman körül forogtak (ugyan ki más körül is forogtak volna?). Látva Joyce alámerülését. úszás közben egyfolytában a nevét üvöltve. . Sinatra szemei. Nem nézhette csak úgy végig. De mindez kevés vigaszt jelentett a számára. ahogy a talaj eltűnt a lábai alól. mintha a levegőt megmarkolva akart volna lélegzethez jutni. és hagyta. Vágyának mindazonáltal nem volt jól behatárolható tárgya. felhasználva az egyetlen úszótechnikát. hogy a természet törvényei az ő oldalán állnak. feltételezte.

csak időpocsékolás volt. petevezetékből és petéiből álló egész rendszer hasznavehetetlenül pusztulásra van ítélve. Visszapillantott testére. hogy fölébe helyezte büszkeségét érzéseinek. fokozatosan közeledett. . hogy az ő vergődésük is csak merőben ösztönszerű reakció. de megérezte. melyek ipari szennyeződésként lebegtek a vízben. Nemsokára mindannyian meghalnak. De hát az ellenállás. hanem a szelleme látásával. Még mindig szorította valakinek az ujjait. két erő -. Az idegekből. Lábai még mindig vadul taposták a vizet. Bár az is lehet. akik lélegzete a buborékokban tört felszínre körülöttük. és elszökött a hústól.A világ elkoppantott gyertyalángként hunyt ki. mely még mindig lélegzetért küzdött. hosszú távon.nem is. Egy erő . melyet korábban is érzett. aki csak kétszer ránézett. hogy tátott száján keresztül a tüdeje megtelik vízzel. És. Nem érzett semmit a kimúlását látva. Most már alakjukat is ki tudta venni. De a tudata cserbenhagyta a külső vázat. habár szemei tágra nyíltak. nem a fizikai szemeivel persze (azok még mindig ott voltak a fején. ennek a tónak a közepén. Micsoda átkozott bolond volt. És közöttük ott volt szűz pinája. hogy nekik sokkal nagyobb fájdalmat okoz azok elveszítése. Gyanította. A testén túli vizeken a többi lány még mindig ellenállt. Már látta is ezt a testet. ködösen érezte. Tekintete visszatért a hasadék sötétjéhez. és hogy utolsó lélegzete elhagyja. hacsak nem némi visszatetszést a vaskos test hiábavaló küzdelme és távozásának teljességgel közönséges mivolta láttán. túl a vízben lebegő szellemén. Az érzékei magára hagyták. A tudatuk. de nem érezte őket. a nyár derekán. Egy zsírral teli hordó. körbeforogva és hánykolódva fuldoklás közben. és meg sem kellett volna várnia. Nem látta ugyan. ahogy a teste fuldoklik. Ennek elveszítése volt az egyetlen. Fel kellett volna kérnie minden férfit az aktusra. és akik karjai örvényként rántották le testüket. mely eddig foglyul tartotta. Egész énje puszta hivalkodásnak tűnt. szem nélküli látása máris megadta a választ. nem is látott semmit a homályban. hogy igent mondjanak. De miért? Ahogy a kérdés megfogalmazódott benne. valószínűleg már rég magára hagyta testüket. Volt valami a sötétben. és melyeket most már sohasem kaphat meg. melyeket sohasem kísérelt meg elérni. vadul körbeforogva). homályos foltjaikat. akárcsak az övé. Távolról. mivel az ő testük sokkal vonzóbb a sajátjánál. mely éreztetni engedte számára a tragédiát. Az iker erő. hogy részvétlenül végignézzék azok haláltusáját. Egy pillanatra gyötrelmes vágyakozás hasított bele az élvezetek után.

kín és pánik az édes különlétét. mint a másik. A felszín minden törtpillanattal közelebb került. hogy megragadják testüket? Túlságosan korán ítélte magát szabadnak.Egyikük fényes volt. Ők már túl vannak ezen.torzójuk és végtagjaik elvesztek a körülöttük kavargó buborékörvényben. ahogy ott tapogatóznak). Agya visszaparancsolta magához. a fényes. Amint a szövetnek első kinyúló szála elérte a lábát. a szabadság értékes pillanatai már véget is értek. Prédává lett két elemi erő között. mind a négyen. bármennyire parányi is volt. Számára úgyis csak tehertétel volt az a test. mint a borbély habverő tálja. A közelgő erőknek nem volt hatalma a szellemük felett. és boldog volt. de az erő. hogy maguknak követeljék húsukat. Újabb buborékörvény kezdett kavarogni teste körül. és inni kezdte helyébe a levegőt. Amikor lélegzetének utolsó buborékja is eltávozott testéből. A végtagjai merevek voltak. ahogy az egymással harcoló szellemek körülölelik testét. Azért emelkedtek ki a hasadékból. melyektől tudatuk oly könyörületesen elszakadt. Mindössze ennyi különbséget volt képes felfedezni kettejük közt. túlságosan is elmosódtak ahhoz. Szelleme nagyon is könnyen felismerte őket. Mi másért küzdenének egymás ellen. sem a többieket nem ajándékozhatják meg semmilyen gyönyörrel. mely ide-oda rángatta küzdelmében. hadd ússzon a zsír a vízen? Megragadta a lehetőséget. Lehet. Ha öntudata még kitart egy szívdobbanásnyi ideig. és a felszín felé lökte magát. akár túl is élheti. és koponyája ajtaja dörögve csapódott be mögötte. sem őt. miközben felemelkedtek. hirtelen éles napfény csapott a szemébe. többi részük . A dolgok miértje már régen nem érdekelte. hogy emelkedik? Elengedték a testét. hogy ki lehessen venni őket. Kedves volt az Úr szemében! Arcával áttört a víztükrön. gondolta. összeszőve a feketét a fehérrel. mely korábban olyan hevességgel húzta le. vagy a kevéssé fényes. mint a céljaik számára teljességgel értéktelen dolgot. Hadd legyen meg az örömük. hogy birtokba vehesse. A hús volt az ő vágyuk. Szándékaik viszont nem maradtak rejtve előtte. Az sem jelentett számára semmit. és nem is törekedtek erre. Ha szexre vágynak (még ebben az utolsó pillanatban is érezte. vagy legalábbis sokkal élénkebb. és mindketten jogot formáltak a teljes kvartettre. melyikük kapja meg. Ha voltak is vonásaik. Látta. kiokádta a vizet. Szeme vette át éteri látása helyét. amiért megszabadult tőle. és hagyták. mely mintha maga is a levegő felé segítette volna. Pillanatokon belül halott lesz. most a felszínen lebegve .

holott biztos volt benne. Nem mintha valaha is esélye lenne rá. hogy egyik lábukat a másik után tegyék. mígnem mindannyian talpra nem állhattak. Senki nem sietett a megnyugtatására. Elrohanva Trudi és Joyce mellett Arleen elsőként ért ki a partra. kedvet kapott rá. Arleen most kezdte követni őket. és a következő pillanatban máris megfestette a füvet epével meg vaníliafagylalttal. hogy a sekélyesben üldözze őket. ami élt. lehet bármiféle kétsége is afelől. Három vagy négy lélegzetvétel után felfedezte. Magába zárja a látottakat. Joyce már meg is indult a part felé. jól tudva. egyetlen buborék sem törte meg egyenletességét. hogy már vízbe fúltak. Carolyn arrébb botladozott tőle. csendes volt. Élete végéig emlékezni fog a lányok látványára. Mielőtt még elérték volna a partot. hátha az erő. Hiábavaló manőver volt. a velejéig megrázta. pedig az események közben erotikusból rémisztővé. hogy kifaggassa a lányokat támadójuk természetéről. És mégis. és nem magát a dolgot. Még arra is alig volt erejük. és megpróbálta felküszködni magára a blúzát. hogy még a mellbimbójukat is megláthatta. ledobta magát a földre ott. Köhögtek. mely rájuk támadt. A testek megrázkódtak a zokogástól. hogy ő csak a következményeket látta . a hisztéria hatalmába kerítette Arleent. és a vizet csapkodták. ahogy felfordul a gyomra. ott. a tó közepén. teljesen nyugodt maradt. ahol a ruháit hagyta. Érezte.tartotta. A tény. hogy ha csak megérzi a hányás szagát. egy pillanat alatt ő is így végzi. Még most is rettegve pillantottak vissza. Egyetlen hullám sem fodrozta. Most a tófelszín. Siránkozni és vacogni kezdett. a sikolyokat -. ahogy nem sikerült beletalálni a ruha kivágásába. William Witt még mostanra sem tudott elszakadni a látványtól. . De az a hely. nemhogy a lány lecsillapítására vesztegessék lélegzetüket. hogy egy baleseten kívül valami más is történt a szeme előtt? Volt valami a tóban. hogy a többiek is kiszabadultak. mely majdnem a magáénak követelte őket. Az öklendező hang elegendő ösztönző erőnek bizonyult. és kidobta a taccsot. ahogy a part felé botladoztak. maga után rángatva Trudit. majd pedig émelyítővé váltak. Alig funkcionáló lábaival és karjaival Carolyn is szempillantás alatt megtette a távot. A szilárd talaj csak néhány méternyire volt. mely folytán olyan erővel lökődtek a magasba. ahogy kiemelkednek a mélységből. minden egyes alkalommal hangosabban zokogva.a csapkodást. erőfeszítésükre vagy az alulról jövő nyomásra. Pár lépésnyire a parttól Trudi térdre zuhant.

válaszolta Trudi a fejét rázva.Éppen most menekültél meg. A lányokból csak csípőjük és fenekük körvonala látszott.Volt ott valami más is a sötétségen kívül. de éreztem. de hát mi történt? .suttogta. Arleen végül megtalálta a bejutást blúzába. Joyce újra kezeibe temette arcát. Megesküdött magának. . Felült a gyepen. . Aztán csak ült. Csak a szél.. Amilyen csendesen csak tudott. Trudira nézett: . . Kirántja az ember lábát. melyekről azt hitte.Meg akarok halni .Nem. nem? . .Írd körül egészen pontosan! . . melyet alig egy napig tudott csak megtartani.Valaki figyel minket! . . . Mi meg átúsztunk az egyik szája felett.jelentette ki Carolyn -. de reszkető hangon. Mást sem hallott. . újabb hullámokban buggyantak elő szeméből. kifogyott belőlük.Nem .Olyan sötét volt .És megpróbált a vízbe fojtani . Miért hazudozol össze-vissza? Mindannyian tudjuk.Már korábban is történt velem ilyen. mit éreztünk.Ti is lenéztetek? . aki megadta a választ. . .Az egész város alatt barlangok húzódnak . az mozgatja a faleveleket. .Én nem láttam semmit . ahogy a füvön feküdtek. Volt valami a vízben bizonygatta Arleen. . hogy soha többé nem kémkedik senki után.Ezt te sem gondolod komolyan . Víz alatti áramlat.Minden bizonnyal megteltek az esőzéskor. Könnyei. . Ami a jelen eseményeket illeti.És mi volt az? .emlékezett vissza Trudi. csak a szórványos hányások hangjait és a szünet nélküli zokogást.Az önjelölt kukkoló szerepköre először életében súlyként nehezedett a vállaira. esővíz. . döntötte el. a strandon. nyugodt.magyarázta.válaszolta Trudi. épp eleget látott. hogy ez csak. Joyce mégis meghallotta.kérdezte.erősködött Trudi.Az Isten szerelmére. . Olyan ígéret volt ez. ..jegyezte meg Arleen színtelenül.vetette közbe Arleen.Mindannyian ugyanazt éreztük. nem akarsz .kérdezte. Joyce zokogása válaszképpen tovább erősödött. Mereven fürkészte a lombokon áttörő napfény foltjait. Carolyn volt az. Trudi keményen a szemei közé nézett.Én azt hittem. odébbállt. . .Csak az áramlat tört elő a barlangokból.Csakis áramlás volt . karjait maga köré fonva.fakadt ki rémülten.

Arleen megrázta a fejét. Nem halak voltak. .Csend legyen! . Egyáltalán nem is hasonlítottak halakra. .Végig kell ezt gondolnunk. ahogy megérintenek . . . .hát hogy elmentünk úszni egyet. hogy nem volt víz alatti áramlat . vagy valami ilyesmi.erősködött Carolyn. .vetette fel. csak arra a bálkirálynőre nem. végül Trudira. hogy vízbe fullad.Igen .Fogd be a szád! .Ne mondj ilyeneket! . .érvelt Arleen. .Azt hiszed.rivallt rá Trudi.Ez az igazság.Éreztem.Ha ez csak esővíz.. Tekintetét lassan levette Trudiról. ha valaki más is idejön? . elmentünk úszni. majd Carolynra. .jelentette ki.tört ki hirtelen Joyce. Először Joyce-ra nézett. Vagy a vízbe fullad.kérdezte Carolyn. . az egész város rólunk fog beszélni.Majd azt mondjuk. hogy ránk jött a félóra.. mert lányok vagyunk.Hát például..mondta Carolyn.förmedt rá Trudi.mondta Arleen.És ha bárkinek is szólunk.Akármi is volt ott.kezdte Carolyn.Ne legyél már ilyen hülye! . . számít az valamit? Azt fogják mondani.Mit kell ezen gondolkodni? .Igaza van . .De hát így történt. nem igaz? .És azután? . . .replikázott Arleen.Ki fognak minket röhögni. aki néhány perccel azelőtt volt.Én tudom.És ugyanez történik vele. . .válaszolta Trudi. .. . . Két alakot. .. Akkor mi leszünk érte a felelősek. . Joyce zokogása eddig ismeretlen dimenziókat fedezett fel magának. aki bólintott egyet. .mondta megborzongva.És mi van akkor. Majd gúnyolódnak..Alakokat láttam. Tegyük fel. azért akart minket. De Carolyn kitartott meggyőződése mellett: . hogy egyáltalán mi a fenének kellett nekünk úszni menni. .Ahogy belém nyúlnak..Akkor is ez az igazság . . . Fejbőréhez tapadó hajával és elkenődött sminkjével mindeme hasonlított. . és a lábai közé nézett.Nem így volt? Újra felemelte a fejét. és. hogy majd mit fogunk mondani .Valami ránk támadt? Megpróbált belénk férkőzni? Valami nem emberi? . akkor pár napon belül úgyis el fog tűnni .

és felszedegette többi ruháját a földről.Hallottuk . amibe nem egyezünk bele mindannyian.He? .kérdezte Joyce. . Joyce? Joyce fojtott zokogással adta beleegyezését.És elfogadjuk .ment tovább Arleen. .Semmit? . sose mentegetőzz! .A papám folyton ezt mondogatja. Ez az egész meg fogja mérgezni egész hátralévő életünket. .) . .jött a válasz. .Ne mondjunk semmit .Csak meg kell egyeznünk egy jó kis mesében.Ne legyél már ennyire színésznő! .Sose magyarázkodj.Carolyn? .Sose magyarázkodj. .Soha többé nem kerülünk le a napirendről. .kiáltott fel Trudi.Azt hiszem .Nézz ránk! .mondta Carolyn..válaszolta Arleen.Egyikünk sem fog semmi olyat tenni. majd elindultak visszafelé az úton.Mindannyiunknak hallgatnunk kell.. Felállt. . Rendben? Rendben. Arleen példáját követve valamennyien felöltöztek. . . hátuk mögött hagyva a titokzatos és tükörsima vízfelszínt. (A gondolat családi filozófiává emelése felélénkítette. Semelyikük nem adott hangot további kételyeinek.motyogta Trudi. . .

melyek a világ többi részét működtetik. Egyszerű. amit a halál közelségében érzett. talán annak utóhatásaként. azt súgta: minden óra elvesztegetett. mondta . Csak egyféle kellemes bágyadtság kerítette valamennyiüket hatalmába. és hogy le akar feküdni vele. Arleen számára az érzés puszta megerősítése volt a ténynek. hogy szenvedélyét tudassa. hogy szereti. majd szinte szégyenkezve megkérdezte. De mostanra valami megváltozott benne. hogy Randy Krentzmané legyen. Joyce számára az érzés ennél is egyszerűbb volt. Nem vesztegetett el sok időt. Elrejtették sebeiket a külvilág elől. aki elsőként adott hangot az intim támadás felett érzett rettenetének. Korábbi találkozásaik alkalmával a fiú feledékenysége a szó szoros értelmében összetörte a szívét. Még csak rémálmok sem gyötörték őket. és a lehető legegyszerűbb kifejezésekkel tudtul adta számára. nem vonatkoznak. Azért menekült meg a halál torkából. A fiú nem nevetett. Nem is volt rá szükségük. és mégis megmenekültek előle. amit érzett. melyben nem elégíti ki vágyait. hogy ennyire közeljártak a halálhoz. melyet ő mindig is tudott: ő egyedülállóan igéző teremtmény. továbbra is természetesen viselkedtek. az eset után alig beszéltek egymással. hogy ismerik-e egymást valahonnan. Carolyn újonnan támadt önbizalma. Igen. kezdett különös élvezetet lelni az emlékben. volt az egyetlen. Egy érzés kitartóan a közelükben ólálkodott. akire azok a szabályok. Még Arleen is. Ugyanaz a furcsa meggyőződés munkált mindannyiukban: hogy valami rendkívüli okból kifolyólag kiválasztottak lettek. Már nem volt olyan törékeny. Kezdetben nem történt semmi. zavart pillantással végigmérte. mely ugyan csak halvány visszhangja volt a megvilágosodásnak.KETTŐ 1. aki szavakba öntötte. A tavon történt események másnapján egyenesen Krentzmanék stillbrooki házához ment. akit mindig is vonzott a Messiás képe. mélyen magukba zárva titkukat. melyet nem mert bevallani még a másik három lánynak sem. Trudi. Ami azt illeti.

hogy csak úgy semmibe vegye. Tudata kristálytiszta volt a megtermékenyülés fontosságát illetően. aki tavaly költözött be az utcába. tekintve. hogy elég meleg az idő és a ház kettőjüket kivéve teljesen üres. Olyan jó voltam?. elfogadta a felajánlkozást. Az elsődleges szempontok ilyen radikális változását nem kérdőjelezte meg. Trudiban és Carolynban is. egyaránt munkált Arleenban. . és a maga ostoba módján kedves is. színlelve azt. ráadásul pocsék szerető. és a legképtelenebb kapcsolatokba hajszolta őket. Szeretlek. hogy emlékszel-e rám. mindjárt aznap délutánra. hogy minden egyes szót komolyan gondolt. vagy sem. és szeretkezni akarok veled. múltja. Másnap korán reggel. Közölte vele. igaz? Erre azt válaszolta. hogy több volt. és egy második együttlétet javasolt. Carolyn egy bizonyos Edgar Lott felé közeledett. ilyen alkalom túlságosan is ritkán adódott ahhoz. vagy legalábbis felajánlott egy kávéskanálnyit abból az alkímiából. A késztetés. A szomszédok közül senki sem került közelebbi kapcsolatba vele. Igazi magának való ember volt. mint egy igazi tenyészbika. Az egész délutánt együtt töltötték. nem is egyszer. ahol szülei háza is állt. ismersz engem. Viszont lehet. a farka pedig a világ nyolcadik csodája. valamint. és a Grove-on keresztül hazafelé vette az irányt. érdeklődött Randy. hogy ezen a délutánon életet csepegtetett a testébe. miután mélyebben végigaludta az éjszakát. miközben beszélt. mint bármikor korábban. vajon kínálkozik-e megfelelőbb alkalom a mostaninál? A zavarodottság nem gyakorolt hatást Krentzman libidójára. mely az ágyába küldte Joyce-t. felhívta a fiút telefonon. Ez nem szerelem volt. Már többször találkoztunk.neki. jelene és jövője elmosódott kép lett csupán. akinek csak két tacskója jelentett társaságot. Randy tompa agyú volt és öntelt. hogy ez egyáltalában nem vicc. így azután. Joyce hat-tizenöt körül hagyta el a házat. Ez. Habár Krentzman öntelt és üresfejű volt. ezzel együtt ártalmatlan. hogy egy lány miért ajánlkozik fel csak úgy grátisz. A fiú készen állt elfogadni mind a hízelgést. immáron feszítő vágyától szabadultan. de háromszor végrehajtva az aktust. mint jó: olyan volt. egy ötvenes éveiben lévő férfi felé. A fiú egyfolytában értetlenül bámult rá. Négyük közül minden bizonnyal az ő választása bizonyult a legszerencsésebbnek. majd a végén megkérdezte: ez valami vicc. Habár egyszerűen képtelen volt megérteni. De nem érdekel. mintha az esemény mindennapos lenne az életében. mind a randevút. és ő semmi mást nem akart tőle. Életének többi része.

Edgar alig mert hinni jószerencséjében. valamint az öltözködésében megnyilvánuló pedáns színválasztás (zsebkendő. hogy azt tegyék. míg véghez nem viszi az aktust. és a megérzése azt súgta neki. amire a természet testüket megalkotta. ezért megint nekivágtak. a konyhaasztalon követelje odaadását. Carolyn nap nap után azért látogatta meg Mr. Egy hét múlva azután összefutott vele az utcán. egy ujjal sem nyúlt volna hozzá. és azt sem színlelték. mint a saját szüleit. már önmagában véve is rendkívüli dolog volt (még fiatalkorában sem gyakorolt semmiféle hatást a nőkre). Az első kör után a férfi elmondta. ahogy szülei társaságában utalt rá a férfira. Számtalanszor elkapta a tekintetét.na meg a női látogatók hiánya. és az alkoholba fojtotta vágyait. A derékbőség említése újabb merevedést váltott ki nála. hogy mindez örökké fog tartani. és udvariasan . hasonlóan jókora teremtmény volt. Azért voltak együtt. hosszan elbeszélgetett vele. hogy abban sokkal több van egyszerű üdvözlésnél. akik addig csóválták és kergették farkukat. hogy az ő szándékai a lehető legtisztességesebbek voltak. és egy percig sem foglalkoztak a többi sallanggal. Később váltig állítja majd. De akármennyire is naiv volt Carolyn a közösülést illetően. De egy ilyen ajánlatnak. és ha a lány nem vetette volna magát rá. Egy kicsit elszomorodott. nyakkendő és zokni mindig csak egymáshoz illő. amikor a ruhák ledobására került a sor. mielőtt még az ajtó becsapódott volna. Így aztán nem volt meglepve. míg teljesen ki nem merültek. mondta. Hogy elcsábították. hogy hazakísérhetné-e. nem vesztegették az időt egymás szépségének deklarálására sem. hogy ott helyben. már a csoda határán járt. de hogy a lány újra meg újra visszatért hozzá. hogy homoszexuális. A kutyák ezt már végigaludták. alkotmányos sétájukra. Lott-ot jobban ismerte. addig serénykedve rajta. Elhunyt neje. a felesége halála óta nem érintett nőt.megkérdezte. Lott-ot. ugyan ki tudna ellenállni? A korbéli és anatómiai különbözőségek dacára ritka szenvedélyességgel estek egymásnak. hogy a kebleire rántsa a fejét. Egyikük sem volt a legkevésbé sem rosszmájú. majd . de nem lepődött meg. amint éppen tacskóit vitte reggeli.miután a kutyák kijelölték aznapi birodalmuk határait . hogy már hat éve. Elkapva őt. amikor két hét és négy nap után a lány felhagyott a látogatásával. féltékenységi rohamba kergetve ezzel a tacskókat. kérem. Fittyet hánytak a gyertyafényes romantikára. A kapcsolat kezdetben remekül működött. pasztellszínekben) azt a feltételezést táplálták.

mit jelentettek a szavak és a gesztus. csak most . Számára. poroszkék tintával tetoválva. Az út. akárcsak Joyce számára.döbbent rá. Ezáltal Arleen jól kitaposott ösvényen járt. és azon a helyen itta holtrészegre magát. Csak később. aki állítólag olyan dolgokat művelt rajta egykor. mondta a lány könnyedén. melybe egy nő körvonalait faragták. Ez a fajta rendszeresen lekocsikázott ide flancos otthonából. mely a többieknek is parancsolt. A felismerés egy negyedik. döbbent rá. Az egyik bár egy biliárdasztalt szentelt Jane Mansfield emlékének.rákérdezett. vissza az életükbe. de kéretlenül is kapott egyet. ugyanattól a késztetéstől vezérelten. csak a neve: The Slick. mely a szívét az alkarján viselte.hogy a kövér lány végképp elment . hogy mentséget találjon szabadosságára. hogy elpucoljanak. amikor áporodott levegőjű házában üldögélt. mely mellett nem szólt semmi már. Az ajánlatot szép számban elfogadták. Jóllehet végig megpróbálta kizárni a szentimentális érzéseket kapcsolatukból. akik között ő semmilyen formában nem tett különbséget. vagy hogy az alvilági élet megízlelje őt. neki nem volt szüksége italra ahhoz. Nincs már rád szükségem. Néhány óra általában elég volt nekik ahhoz. olyan társaságba vitte. . és finoman megkopogtatta a pocakját. mindjárt másnap elkezdődött. az apró tengerparti nyúlványra Zumától északra. aki Veronica Lake-nek mondta magát. Egyszerűen csak felajánlotta magát. jól megszokott ösvényre. James Dean rendszeresen lejárt ide vadabb éveiben. Egy másik olyan fapadlóval büszkélkedhetett. A férfi nem kereste a dolog magyarázatát. az talált. A lány furcsa pillantást vetett rá. melyekről még ma is csak tiszteletteljes suttogással beszéltek. amikor a luxus öleléséből betoppant egy olyan bárba. aki emberi hamutartóra vágyik.summa summarum . majd nemet mondott. olyan dohányost keresve. hogy belehúzzon egy kicsit az élet örömeibe. hogy . Aki jött. majd egy ötödik bourbon elfogyasztására sarkallta. beült anyja kocsijába. Ellentétben elődeivel. Az itt lakók egy cseppet sem csodálkoztak a körükbe érkező gazdag lány láttán. Arleennak nem voltak ilyen problémái. hogy megízlelje az alvilági életet. hogy összetörték a szívét. a sofőrjük volt. ahol a legdurvább alak. harmadik bourbon-jével a kezében. Felöltözött legszebb ruháiba. melyet választott. és elhajtott Eclipse Pointra.folytathatnák-e az etyepetyét. Ezzel vissza is talált a régi. akivel dolguk lehet. mely hírhedt volt bárjairól és az azokat látogató motorosokról. Valaha inkognitóban sok híres arc lejött a Pointra.

keveredett. hogy hová indul. hogy tévedett (a lány biztosan sétálgat a parton. A hely reputációja még az ő haladó gondolkodású.Másnap éjjel visszatért még többért. sört vedelő állatok. és a szörfösöket figyeli). hogy ilyen nagylelkű odaadás csak egy őrülttől vagy egy fertőző betegtől telik ki. csak egy ködös.akárcsak a többi lányos apuka . Néhány kőhajításnyira a tengerparttól mégis elveszítette. szemeit le sem véve szeretőiről. Odabenn lázas mulatozás zajlott. Miután egy héten keresztül minden áldott éjszaka eltűnt a házból. mintha maga sem lenne biztos benne -. azt gondolva. kórusban ordítozó emberek. amikor meghallotta. Ott. csoportosultak valami látványosság körül a bár túlsó végében.álmaiban .elképzelni is gyűlölt. hogy követni fogja lányát. és csak hajnalban került elő . hogy ő is azt a bemutatót nézi? Átfurakodott a nézőseregen. Haladó gondolkodású szülőnek tartotta magát. Nem mindenki élt a lehetőséggel. hogy hagyják őt békében. úgy határozott. míg a The Slick előtt végre megpillantotta az autót. hátuk közepéig érő hajjal. kivéve . melynek a létét nem is sejtették. hogy az ő lányával bárki is csinálhatja. Amint kiértek a Grove-ból. mintha teljesen a rabjuk lett volna.vele. és neki is bele kellett taposnia a gázba. és megpróbálták felrángatni a padlóról. . Erre azok feladták. sőt némelyek maguk is beálltak a sorba. Arleennak nyoma sem volt.Arleen! Arleen! Visszafordult. amit még . Lehet. atyja. hogy valaki hercegnője nevét kántálja. De a lány hangosan és elszántan tiltakozott az ilyen beavatkozások ellen. éppen indulófélben volt. Az anyjára hasonlított. hogy bizonyos tanácsokkal lássa el. majd a következő éjjelen is. addig Arleen viselkedése egy idő után óhatatlanul felhívta magára a figyelmet. mint valami tébolyult. mielőtt még a sorban állás megkezdődött volna. miközben másvalaki éppen azt csinálta vele. Majdnem egy óra cirkálásba került neki. Mások olyan lovagiasságot fedeztek fel magukban.arra a kérdésre pedig. a kör közepén. Kabátját és tárcáját féltve óvatosan belépett a bárba. azután rátalált az ő gyönyörű gyermekére. a lány úgy kezdett hajtani. ahogyan ott feküdt a férfi alatt. és megmondta nekik. zavart pillantással válaszolt. Míg Carolyn és Joyce képes volt titokban tartani viszonyait.focisták vagy talán hippik közé . ha a diszkrét távolságon belül akart maradni. Megnyugodva. Valaki éppen sört öntött a szájába. de ha az ő hercegnője rossz társaságba . Lawrence Farrell. vagy még inkább arra. becementezett füléig is elért. Némelyek az első éjszaka után kezdtek másképp tekinteni rá. ahogyan . akkor kötelességének érezte.

sem elmondani azt. mintha nem is igazán értené. miközben dagadtra verték. Amikor elmondta neki. De a lány imádói egyszerűen arrébb rángatták. hogy miről beszél. Állcsúcson vágta a férfit.az anyja kinézett. és az előző estéről elhalasztott vádaskodások is teret nyertek. néha hangosan zokogva. hogy felálljon. amit csinál. Nem volt hajlandó visszajönni. mit csinál. ahol Arleen feküdt. kidobták az út mellé. egyáltalán nem hatották meg a sebei és véres inge. míg apja beszélt az ügyvédjével a The Slick bezáratásáról. Jó darabig ott feküdt. Miközben őrjöngő apja anyja karjaiban vergődött. mígnem elég energiát ki tudott préselni magából. aki hátra tántorodott a tömegbe. míg végül teli torokból üvöltözve kurvának titulálta. Nem hagyta abba a tiltakozást még akkor sem. akik közül sokan már lehúzott cipzárral készülődtek neki az aktusnak. üveges szemmel. majd Lawrence-re vetette magát. decibelekben mért hangereje és méregben mért szókincse addig emelkedett. Aznap kora éjjel a lány megint elindult. Aznap egy szó sem hangzott el közöttük. aki még akkor is azt nyöszörögte. hogy várja ki a sorát. és bizonyára nagyobb kárt is okozott volna benne.. Arleen másra sem várt. Arleen a szobájában maradt. és az arcába csapva próbálta ráébreszteni. az ő lánya. Végül. kiteregetve ezzel a szennyest a Sarlók teljes területén. Uramisten. A férfi aggodalma dührohammá változott. hogy mit látott. mikor erre kérte. Az alak kiköpött egy véreset. amikor ajkai már képtelenek voltak a szavak formálására. a zsarukkal a támadók bíróság elé állításáról. enyhén felvetette a fejét. Visszabotorkált az autóhoz. majd mint egy rakás szemetet. Úgy tűnt. Még ekkor is megpróbált elkúszni oda. . illetve csak megpróbált elindulni. futásnak eredt. Beparancsolta a kocsiba. Némán vezetett hazáig. végső tehetetlenségében pofon vágta. A csípőjét dobálva nyögdécselt. hogy ez az ő lánya. A közömbössége csak tovább korbácsolta haragját. míg hajnal körül Arleen elő nem jött a bárból. és a pszichiáterével arról. amikor még képes volt izgalomba jönni. és hogy ő mit csinált. szemmel láthatóan majd megőrülve az őt meglovagló férfiért. A lány ellenkezés nélkül beszállt. majd lestoppolt egy fuvart a Point felé. Valaki ráripakodott. Lawrence Arleen nevét kiáltozva előrelépett. ha Kate közbe nem lép. hogy lerángassa róla azt a gazembert. és hosszú órákon keresztül várt. hogy hol hibázott. Lawrence a kocsifelhajtón kapta el. hogy miért csinálja azt. A lány mindvégig az arcára meredt. az ő lánya..

amire szüksége volt. a Némával töltött pásztoróráiról. aki Laureltree-ben. mint a sír. hogy fel kellett adnia partnerét. és olyan mértékben dadogott. Mindent egybevetve. Biztosította a szolgáltatást. Volt annyi sütnivalója. .túl gyorsan napvilágra. mikor jött el ez a pillanat -. melyet még Lawrence otromba megvesztegetési kísérletei sem tarthattak távol a lapoktól. Rátaláltak két. De legalább nem volt terhes. a helységet pedig bezárták. valamint egy lapostetű-fertőzésre. hogy azt a Ralph Contrerast csábítsa el. négyük közül az utolsó számára is eljött a perc. Így is lett volna. Palomo Grove igenis emlékezni akart. Még a Grove keleti részén is érezhetően kevesebb kölyök mászkált az utcákon sötétedés után. Jóllehet a kisvárosi szépség. Legalábbis ezt mondta magának. A titkos románcok kora lejárt. nyögdécselős számát. Amikor a rend őrei megérkeztek. Nem mintha sokat bíbelődött volna a technikával. Trudi így szerette. pedig tökéletes álcát talált tevékenysége elleplezésére: a vallást. Arleen ügyeinek kipattanása a szülői jogok gyakorlásának hihetetlen szigorodását vonta maga után.és a teste el fogja neki árulni. a Béke Hercege Lutheránus Templomában dolgozott kertészként.A bárt aznap este megszállták a rendőrök. Lawrence és Kathleen Farrell hálát adtak az Úrnak ezért az apró könyörületességért. ha valamennyiük viszonya (beleértve Trudiét is) nem került volna . ugyanakkor hallgatott. hogy minden szándékot és tettet inkább szó nélkül hagyott. Huszonegy letartóztatást eszközöltek. miközben vitézül állta a sarat vágyaival szemben. tökéletes szerető volt. Még Trudi. nem is fog többet gondolni rá. 2. egy teljes kivizsgálásra.Arleen indiszkrécióját követően . többségét kisebb kábítószeres vétségért. Olyan sztori volt ez. Lawrence Farrell hercegnője nagyban nyomta csípődobálós. szexuális úton terjedő betegségre. Arleent ezután kórházba dugták. Arleen Farrell botrányos magánéletéről szóló híradásaikban a lapok olyan szókimondással tárták fel annak titkait. Elsődleges olvasmánnyá vált a parton lakók számára. ahogyan már több mint egy hete minden este. hogy megfeledkezzen Ralph-fal. Egyszerű funkcionárius volt. és felfedték a természetes kopásból fakadó egyéb károsodásokat is. és amikor majd beteljesítette a kötelességét . Habár ő igenis könnyűnek találta.

A cikk szövegében nyoma sem volt iróniának. Ő. és ott támadta meg őket valami. de a részletek dolgában engedniük kellett. Ez így önmagában is eléggé említésre méltó volt. Jocelyn. hogy komolyan is vegye ezeket az állításokat. A méhébe költözött Ördög egyszerűen egy utódnemzésre alkalmas atyát keresett a motorosok soraiban. három barátjával együtt. Három nappal azután. a fiatalabb lány és Craig. míg végül képtelen volt bármilyen két szótagnál hosszabb szót értelmesen kimondani. hogy nem volt mód megbizonyosodni eredetiségükről. mint trágárságok halmazából.is az érdeklődés középpontjába került. Még a Grove túlfelén lakó népek is úgy intézték bevásárló útjaikat. Arleen öccse . aki e szolgáltatásra kapható. miután iskolatársai oly könyörtelenül dobálták rá a mocskot nagy nővére miatt. Az általa előadott mese meglehetősen választékos. Craiget ki kellett venni az iskolából. Habár nem nevezte néven Joyce-t. Arleen úgynevezett vallomása épp eléggé abszurd volt ahhoz. hogy a testét megszállta az ördög. Maga a család . A nővér szerint a Farrell lány ideje nagy részét szexuális őrjöngéssel töltötte. De a legrosszabb még csak ezután következett. bizarr történet volt. mely az orgiákról készült fotográfiákra szakosodott. De. elmentek úszni egyet egy Palomo Grove-hoz közeli tóban. ami beléjük költözött. Az persze még a pillanat tört részéig sem jutott eszébe senkinek. kivéve azon barátainak családját. habár a fényképek némelyike olyannyira elmosódott. hogy tegye magát terhessé. hogy Arleen kikerült a motorosok bűnbarlangjából. akikkel Arleen július 28-án. Kate. Carolynt . a páciens betegsége nem merül ki pusztán túlfűtött libidójában. hogy ne kelljen élniük semmilyen szerkesztői fogással a hatás elérése érdekében.a másik három fürdőzőtől is. szombaton kirándulni volt. Azokban a napokban a Grove-ban csak a vakok és analfabéták nem olvasták a drogokról és a szépségről szóló híradásokat. hogy elhaladjanak az elhíresült ház előtt.amennyire csak a jogi osztályuk szakértői engedték.Lawrence. bárkitől. hogy a pletykaterjesztők végezzék be munkájukat. melyet időnként szakítottak csak meg reményvesztettségének könnyei. Ez a magyarázat a The Slick-béli kalandjaira.feltehetően . beszéde nem állt másból. és . Az apró feketepiac. a Chronicle-ben megjelent egy interjú Arleen egyik állítólagos gondozójával. tette hozzá a híradás. Arleen Farrell makacsul hitte. Az őket megszálló lény azt követelte Arleentól. óriási jövedelmezőséggel működött. Kate pedig addig emelte nyugtatóadagját.

Hamarosan nyilvánvalóvá vált. hát nem teljesen ránk ütöttek? Néhány hétig ezek is maradtak: mintagyerekek. Ha valaki csak futó ismeretségben volt Arleennal. Először az tűnt fel nekik. és a helyébe olyan hangulatváltozások léptek. szinte patologikus viszolygást érzett bizonyos ételek. aki pedig nem arról volt híres. Ekkor azonban a tökéletes kép kezdett darabjaira hullani. hogy nem izgattad fel magad.Nem. Szeszélyesen viselkedtek étkezéskor is. Micsoda kiegyensúlyozott gyermekek. a fagyos ridegségtől a szenvedélyes kirobbanásokig. amikor Gottlieb doki minden tekintetben egészségesnek. amíg elül a vihar? . különösen a tenger gyümölcsei iránt. olyan változás. melyek felölelték a teljes skálát. hogy kivel osztotta meg állítólagos sátáni tapasztalatát. gondolták a büszke szülők. egy-két becéző szó ide vagy oda: A szülő feltette a kérdést: . A nyugalom levegője. hogy visszautasítana bármi emészthetőt.El akarod hagyni a Grove-ot addig. mely minden valószínűség szerint észrevétlen maradt volna. fikarcnyi kétsége sem lehetett afelől.vagy Trudit. A folyamat alig érzékelhető volt. Sose rosszabbul. Még Carolyn is. barátjuk őrületével szembekerülve is ennyire megőrzik higgadtságukat.Nem. éjfélkor meg a szobájukat rótták. jól vagyok. de emellett terhesnek találta.Hát nem is vagyok izgatott. Semmiféle meglepődésnek nem adta tanújelét akkor sem. az egy szótagos kifejezésektől a szószátyárságig. ha a szülők nem figyeltek volna ekkora elánnal gyermekeikre.Úgy nézek én ki. mely körülvette a lányokat. . a négyes összetartozása nem volt titok a helybéliek előtt. . ahogy a viselkedésükben megmutatkozó visszásságok egyre szembetűnőbbek lettek. hogy a lányokat meg kell óvni Arleen esztelen kijelentéseinek következményeitől. akik tiszteletre méltó megadással viselik a helyzetükből fakadó megpróbáltatásokat. édesem? . hogy a lányuknak meg kellene látogatnia a család orvosát. Katz és Hotchkiss házban az alábbihoz hasonló beszélgetés zajlott le.A gyermek erre így válaszolt: .Biztos. . A McGuire. Trudi nem tiltakozott. mint aki felizgatta magát? . semmivé foszlott. Betty Katz javasolta elsőként. ahogy csemetéik időbeosztásukkal élnek: délben mélyen aludtak.

Az újság itt is ugyanaz volt. izzadságos munkával elérték. ha a leendő anya tizenöt kilónyi súlyt leadna magáról. akkor ajánlatos lenne. hogy a hagymázos agyszülemény mélyén mégis ott lakozik egy darabka igazságfoszlány? A szülők összejöttek egy megbeszélésre. amilyen gyorsan és biztonságosan csak lehet. mert a lányok közül egyik sem volt hajlandó. érzékeny idegrendszerű lány az idegösszeroppanás szélére került.csak a jó ég tudja. Másodszor. melynek megszerzését fáradságot nem kímélve. Mindhárom célkitűzésük elbukott. véget kell vetni a nem kívánt terhességeknek. miféle indok vezérelte őket -. Lehetséges. mert a botrány szereti a napvilágot. felfedni csábítója kilétét. Hármuknak ez sikerült is. és szexuális opportunizmusukért eljárást kell indítani ellenük. hogy ha lányuk ki óhajtja hordani a csecsemőt. Elsőként lokalizálni kell a leendő apákat.Ezután Carolyn szülei kezdtek osztozni abban a félelemben. Nyilvánvalóan valamiféle egyezség született a lányok között. és elég egyetlen indiszkrét orvos. Harmadszor. mert állhatatosan elutasították. Az abortusz kérdésében azért. ami értelmesnek tűnt. hogy lányuknak bármiféle köze is lehet a botrányhoz. Akárcsak Carolyn és Trudi. ő is remek egészségnek örvendett. És ő is viselős volt. És végül. . Mindannyian elhatározták . Ha ezen a ponton lett is volna bármiféle remény. akiket mostanra a Grove minden jóérzésű polgára kitaszítottként kezel. akkor ez a remény is dugába dőlt a harmadik. Arleen azonban kudarcot vallott. hogy a három család hírneve ne szenvedjen olyan csorbát. hogy megcáfolják a történések rendszerességét. végső bizonyság megszerzésekor. az egész ügyet olyan diszkrécióval kell intézni. A hírek Arleen Farrell történetének újraértékelése után kiáltottak. hogy teherbe esnek. kiegészítve azzal az intelemmel. A válság kezelése hármas feladatot rótt a szülőkre. hogy a lapok botrányrovatai új tápot kapjanak. Együttes erőfeszítéssel végül kiötölték az egyetlen lehetséges forgatókönyvet. így a mindig is túlfeszített. Az atyák kérdésében egyszerűen azért. kudarcot vallottak az ügy takargatásával is. de végül ők is rászánták magukat lányuk megvizsgáltatására. Joyce McGuire szülei vonakodtak leginkább elismerni. még szülői nyomásra sem. hogy sarjadékuk rejtélyes viselkedése szükségessé teszi az orvosi beavatkozást. hogy belekényszerítsék őket annak a feladására. mint Farrellék.

középosztálybeli léte szilánkokra hullott szét saját lányaik összeesküvése által. ami csak kell: szex. Az Őrült Lány Meséje érdekes színfoltot jelentett az ufó-megfigyelések és a Rák Ellenszerek tömegében. És kis szerencsével a kitartás meghozhatja a maga gyümölcseit.legalábbis a Chronicle szenzációs bejelentése szerint . még csak most jön a legjava. A gyerekek lehetnek akár hármas ikrek. Minden megvolt benne. káoszba hullott családok. szex. és Palomo Grove-nak . akiknek józan. hogy . vagy halva szülöttek is. melyre a sajtó követelte a választ. hogy a szülők találkoztak. azok a lehetőségek! . de mégsem állt a feje tetejére .A sztori két nappal azután pattant ki. vagy feketék. egy fiatal lányokra vadászó csábító. kis híján halálos csapást kellett kiállnia. kisvárosi álnokság. Egyfajta kultusz munkálkodik a környéken? . De akkor mi a helyzet a Farrell lánnyal. de alapjában véve mégiscsak elszigetelt eset volt. Viszont ezek az új fejlemények még az érzékenyebb idegrendszerűeket is megrázták. Ó. Az ismeretlen apa nagy valószínűséggel minden esetben ugyanaz a személy.valójában meddő? Vagy csak a többiek sikeresebben leplezték el túlkapásaikat? A sztori egyre folytatódott. saját lángját táplálva. Ahogy a lányok egyre előrehaladottabb állapotba kerülnek.melyet ugyan megrázott Arleen esete. És ami ettől is több. Adva volt négy família. tébolyodottság és megint csak szex.egy újabb. megszállottság.vetődött fel a kérdés. akinek az esete az első darabka volt a mostanra Szüzek Ligája néven elhíresült kirakójátéknak? Vajon őt az a tény indította a másik három lányénál jócskán szélsőségesebb viselkedésre. akinek névtelensége végtelen teret enged a találgatásnak. a sajtó is követheti a folyamatot.

A lányok ordítozást és vádaskodást hallottak szüleiktől. hadd formálja tudatukat éppúgy. de karácsonyra a kereslet az egekbe szökött. folyamatosan apadt az eltelt hónapokkal és a publikum figyelmét elvonó másféle botrányokkal. akárcsak a tó tükre. ahogy senki sem szerette volna. ha az Ördög azt parancsolja nekik. mely nem egy esetben végzetesnek is bizonyult. háborítatlan felszínük úgy nyelte el a legádázabb támadásokat is. az Őrültek Városát. Voltak azután már változások is. mint megalapítása óta összesen. Semmi más nem érdekelte őket. Marvin boltja már október és november hónapokban is rendkívüli üzletmenetnek örvendhetett az égetett szeszes italok területén. Nyugodtak voltak.HÁROM A forgószél örvényének magjában csend volt. de ez mégsem érintette őket. a sajtótól és barátaiktól egyaránt. A figyelem. mely a tónál megkezdődött. hogy azok még legapróbb hullámokat sem borzoltak. vagy a nyüzsgés a Központban. míg körülöttük csak tomboljanak az ellentmondások. csend és nyugalom. mint a zsúfolásig telt bárok. De a Grove lelki egyensúlyán ejtett seb már nem gyógyult ilyen könnyen. és ők hagyták. ahogy szüleik. a korábbi ígéretek dacára. . A zárt ajtók mögött a Grove gyermekeinek ezek után sokkal keményebben meg kellett harcolniuk kiváltságaikért. melyek nem voltak annyira szembeötlők. amikor a szokásos fesztiválhangulathoz járuló részegség. Az alkoholfogyasztás indexe meredek emelkedésnek indult. mint testüket. miután az emberek elhatározták. A Szüzek Ligája oly módon rajzolta fel a városkát Ventura megye térképére. ahol a lányok önként adják oda magukat. haladt tovább a maga ellenállhatatlan módján. Ezek a háztáji összezördülések nem kevés családra mértek csapást. visszavonták még azokat a szabadságjogaikat is. akkor ezt ki kellett aknázni. különösen a lányos apák. Érdeklődésük egymás és a külvilág iránt a nulláig süppedt. csak hogy otthon ülve teljesedjenek ki. A folyamat. hogy azzal a ténnyel fognak ezentúl dicsekedni: meglátogatták azt a helyet. de ha már ez lett a helyzet. Ezekben az időkben egymás társaságát sem keresték. amelyek korábban magától értetődőek voltak. A Grove-nak azon az őszön több volt a látogatója.

ára meredeken esni kezdett. minden félelme ellenére. feleségütlegelés és magamutogatás minősített esetei a bűnösök paradicsomává tette Palomo Grove-ot. amit ezzel elérne. lehetővé téve azok megvásárlását olyan egyéneknek. Néhány napos érdeklődés után a hely ismét visszasüppedt William magányos látogatásainak színhelyévé. és egy hét múlva teljesen el is tűnt. számtalan látogató jött el ide. Nem is egyszer került közel hozzá. Egyetlen éjszaka alatt jó harmadával csökkent a felülete. És ezen túlmenően még annak is megvan az esélye. felfedve azt a hasadékot a földön. gyakorta végigélve újra az ott történteket. akik nyáron még csak álmodni sem mertek volna arról. de mindannyiszor ellenállt a kísértésnek. Ezért a saját fejében tartotta életben az emléket. és üledékének kiszáradt porával szórta meg. jól tudva. A figyelmesebbek könnyedén felismerték a helyszínt: a tó elsárgította a fűszálakat. melynek során a korábban kívánatosnak tartott ingatlanok mint például a Sarlók környéke (melyet mostanra megmérgezett Farrellék jelenléte) . Amit William Witt rövidke kukkolói karrierje során a titkosságról megtanult. hogy neki sem fognak hinni. sok család határozott úgy. Mire a hivatalos ünnepek és az általuk ütött személyes sebek a múlt ködébe vesztek. hogy mindenestül otthagyja a Grove-ot. minek volt tanúja aznap a tó partján. Furcsa kielégülést jelentett neki az ittlét. Ami azt illeti. nem ellentételezné az őt élete végéig elkísérő gyanakvást és a lehetséges büntetést. az eset után mindjárt másnap valóban visszatért oda. és ezzel a város szociális szerkezetének finom átrendeződése megindult. hogy itt élhetnek. Néhányan még a barlangba is megpróbáltak bejutni.házasságtörés. Nem ő volt a hely egyetlen látogatója. hátha ezúttal sikerül kiszúrnia a tó lakóját. amikor az események kezdtek a napvilágra kerülni. hogy felfedje. de a hasadék fala gyakorlatilag függőlegesen ereszkedett a mélybe. Micsoda hullámverés ahhoz az aprócska tóhoz képest. és nem kínált semmilyen kapaszkodót a leereszkedéshez. Miután Arleen kiadta magából annak a bizonyos délutánnak a történéseit. hogy a kérészéletű sztárság. A csatáknak természetesen megvoltak a maguk tanúi. felbecsülhetetlen értékűnek bizonyult. A víz addigra már elkezdett visszahúzódni. mely minden bizonnyal egyik bejárata lehetett a város alatt húzódó barlangrendszernek. Egyfajta .

Amikor. ahogy róluk beszélnek.Mint egy kábítós hullája. és felidézte maga előtt a fürdőzők meztelenségét. istenhozzádok. ahogy itt állt. ahol aznap délután is. ahogyan a többi lánynak is sikerült. hogy valami a hatalmán kívül esett. A vele kapcsolatos kíváncsisága akkor halt el teljesen. és hallotta. hallotta valakitől. arra jótékony homály borult. Abban mindenki egyetértett. és nem maradt más a helyén. . Egy napon.cinkosságot a barlanggal és annak titkaival. de a nem látható dolgok túlságosan messze estek William érdeklődésétől. hogy megszégyenülése újabb stációhoz érkezett. az ekkor tizennyolc éves Trudi gyermeke hajnali 3. legszívesebben Arleenre gondolt. A széthulló város ideális tereppé vált a kémkedéshez: szokványos csábítások és lealjasító rabszolgaság. Folyton azt akarta. bár azt senki sem tudta. ahogyan az ezüstös tó partján állva lassan kibújik ruhájából. . Ezek után Arleen Farrell kitörlődött az emlékeiből. csak egy csodálatos vízió. Sajnálatos módon a négyes fennmaradó tagjainak anyaméhe nem osztozhatott a felejtés tapasztalatában. bevert orral. mélyen ülő szemeit örökölte. A lány agyával valami nem volt rendben. amiért a nagyszülők nem győztek eleget hálálkodni. A lányok végzete nem tett rá különösebben nagy hatást. egyszerűen azért. amely rátört. ha azt akarná. mégis eszébe jutott a lányok jelenlegi állapota. hogy a titkai nem maradtak titkok. és a tény.Félig holtnak néz ki . és már . így Palomo Grove-nak is szembe kellett néznie a kérlelhetetlen tényekkel. és ez tette beteggé. tekintve. mindezt megírom. de ő kudarcot vallott. aki benne szerepel. és mindenki. hogy a gyermek teljesen az anyja volt. hogy a lány már elveszítette korábbi bájának minden darabkáját. Howard Ralph Katz. hogy férfiak legyenek vele. gondolta. császármetszéssel.írták le állapotát. amikor azt hallotta. Olvasott néha felőlük. bizonyos ritka alkalmakkor. hogy halvány fogalmuk sem volt az apa személyéről. Törékeny újszülött volt. verekedések. őrjöngések. meg fogja tudni belőle. nem is beszélve arról az erotikus borzongásról. Hogy mit tett a tó ezután vele. amikor napvilágot látott a műtőasztalon. amikor április másodikán a Szüzek Ligájának első tagja vajúdni kezdett. Howard Trudi sötét. hogy miért. neki is ösztönző erőt jelentett. akárcsak a többi kukkoló számára. Sok minden érdekeset lehetett akkoriban megfigyelni. mindössze 1870 gramm. viselős akart lenni. mert a lány kórházban volt.46-kor született. ahol még akkor sem láthatná. Witt könyvének fogom hívni.

még a halálos ágyán sem). hogy ilyesmi valaha is megtörtént. de a fiú holtan született. A lányt. és csak jóval éjfél után. Elmaradoztak a barátok telefonjai. és visszatér Alan Katz szülővárosába. és a botrányból származó jövedelmek dacára egységes kívánságként fogalmazódott meg. Carolynt otthon hagyva Lindával. tanúi lehettek volna a Liga története utolsó tragédiájának. A minden oldalról rájuk zúduló elutasítás felett érzett fájdalmában a Katz család tervezgetni kezdte. hogy valaha látták volna őket. az ismerősök még azt is letagadták. Április 19-én Trudi hazavihette fiát Palomo Grove-ba. de azután már gyorsan erősödött. Július 26-án este a Hotchkiss család rövid időre elment otthonról. hogy minél előbb meg kell feledkezni arról. hogy ő már régen levette róla a kezét. Hasonlóan édesanyjához. egy fiúnak és egy lánynak. Ami azt illeti. Azért választott így (habár ezt sosem vallotta volna be. mint tervezték. aki erős csontozatú volt és tömzsi. hogy Howard Katz meglátta a napvilágot. Ha csak pár nappal is elhalasztották volna indulásukat. Linda névre keresztelték. Mindössze egy héttel a McGuire ikrek születése után Carolyn is ikreknek adott életet.születésekor dús. hogy elhagyja a Grove-ot. barna hajkorona ült koponyája tetején. hiszen egyszerre jutott ingatlanhoz és ismertséghez a városban. A Szüzek Ligájának története foltot ejtett Palomo Grove becsületén és jó hírén. tehát 27-én értek haza. Tovább maradtak. hogy ne csak egy újabb aranyos kisfiúcska születéséről számoljon be. melyet legjobban ismer. Jo-Beth és Tommy-Ray lett a gyerekek neve. de a négy családot ezentúl békén hagyták. a másik maga a tó. Carolyn az úszás . Születésével a Szüzek Ligájának hőstörténete elérni látszott természetes végét. hogy azon a helyen dajkálja. aki szintén koraszülött volt. aki jó vételt csinált. megszült a Szüzek Ligájának második tagja is. ha a Mennyei Atyát is beleszámoljuk. Az időzítés tökéletesnek bizonyult. Két héttel azután. Ezúttal azonban a sajtónak lehetősége adódott arra is. mert két apjuk volt: az egyik Randy Krentzman. életének első hat napjában minden egyes lélegzetvételért keményen meg kellett küzdenie. habár beigazolódni látta azokat a félelmeit is. tökéletesen komplikációmentesen. Katzék két héttel később költöztek el véglegesen. Chicagóba. túlságosan is békén. Carolyn másik gyermekének temetése ugyan még vonzott egy kisebb nézőközönséget. Június végére el is adták a házukat egy vadidegennek. Három. akik egypercnyi különbséggel születtek. Joyce McGuire ikreknek adott életet.

és valamilyen. a Szüzek Ligájának csonkítatlan történetét. gyaníthatóan a fiú családi körben tartott csendes vallomását követően . a Grove és környéke mormon közösségeinek spirituális vezetőjével kiegészülve. melyek a testükért küzdöttek a víz alatt. Ezután nekilátott. akinek a keze hol ehhez. de azóta is érzi a jelenlétét magában és a kisgyermekben. Végül. sem Farrell nem elégedett meg a válasszal. a tavat. és azt is tudja. a lányok úgy határoztak.évfordulóját azzal ünnepelte meg. Ne ítéljetek túl keményen felettem . hogy Carolyn meghalt. McGuire-ék étkezőjében ülve hallgatta a sápadt. sem lélekben. sem testben. mégpedig ugyanazzal a vérfagyasztó tárgyilagossággal.Én egész életemben senkinek sem akartam ártani. John pásztorral. Arleen megháborodott. Először is figyelmeztette hallgatóságát. megmenekülésüket. hogy kényszerítő erejük ne okozhasson nagyobb kárt apjában. A levelet a szülők az alábbiak szerint értelmezték: a lányokat valóban megtámadták és megerőszakolták. állította. a teremtményeket. hogy megtartják maguknak a bűnös vagy bűnösök nevét. hanem a nem-mormonokhoz húzott. hogy megfojtotta lányát. hogy be is váltsa a figyelmeztetésben ígérteket.. hogy elmondja az igazat. amit hallani fognak. hogy gonosz.kérte őket. Sem Hotchkiss. Dick McGuire nem volt erős ember. Ezért fojtotta meg Lindát. a fürdést. Joyce McGuire-ra hárult a kötelesség. szenvedélyes kapcsolatát Randy Krentzman-nal akinek a családja hónapokkal ezelőtt az elsők között hagyta ott a Grove-ot. . hogy mi volt az. majd saját magával is végzett. És ezért is fogja felvágni az ereit. Igenis megtámadta őket valami. Joyce beszélt. A trauma minden képet törölt az eseményekről. melyben leírta. miközben elmondja a történetet. Nem emlékszik semmire abból a napból. Igenis elmentek úszni. hogy elringassa gyermekeit. melyben osztozott az összes lánnyal. Különös jelenet volt. hol ahhoz a bölcsőhöz kapott. Előadott nekik mindent. hogy minél előbb teherbe essen. lánya ellenében. Búcsúlevelet is hagyott maga után..és a vágyat. előttük felfoghatatlan okból. Joyce kezdetben elutasította a kérést. Trudi pedig Chicagóba költözött. A sétát. hogy nem fog nekik tetszeni. hogy Arleen Farrell története az utolsó betűig igaz. ezért további nyomást gyakoroltak rá. mint amennyit már eddig is tett. A mai napig nem tudta meg. ahogy a Szent András-törésvonalról is értekezni szokott. és az Egyház sem lépett fel támogatólag az ügyben. . A hat szülő. Most. vézna lánykát. Joyce apján keresztül. Az igazságnak ki kellett derülnie.

lágyan ringatta a bölcsőket.mutatott rá Arleen apja. néhány nap híján tizenöt hónappal azután.A tó nem létezik .Akkor kicsoda? . . . . . Tudják. Biztos vagyok benne. ha elég eső esik.Azt ígérted. A bennük lakozó szellem azonban a tóé. mind elmondtam. Arleen hogy oldotta meg a dolgot.megengedett magának egy apró félmosolyt . gyermekem? . Bármelyik férfi lehetett volna. hogy a Sátán benned van. .Akkor tán a gyermekben? . hogy Farrell mielőbb eltűnjön a küszöbjéről.emlékeztette a lelkész.Soha. hogy hasonlítanak egy kicsit rá.Ő nem tehet semmiről. amíg egy ilyen pecsét megadja magát.kérdezte.és ennek örülök is . .felelte Joyce.Azon a napon létezett. mert nagyon jóképű srác volt.kérdezte a pásztor.Ezek szerint Randy Krentzman felelős mindenért? . Farrell betartotta a szavát.. mint egy időzített bombával.. Októberben. hogy a barlangot lepecsételtessék.mondta -. hogy elmondod a teljes igazságot . . olyan volt vele beszélgetni. hogy Carolyn is talált valakit. Jo-Beth és Tommy-Ray nem megszállottak. Egyszerűen csak nem Randy gyermekei.kérdezte Carolyn apja. Ő és Hotchkiss egy szempillantás alatt elegendő adományt gyűjtöttek a városban ahhoz. hogy a lányok lementek a vízhez. . ha rajtam múlik. És Trudi is. Randy Krentzman az én választásom volt. . Jó sok évnek kell eltelnie. . a hasadékot betonnal töltötték ki. Ha elhitték Joyce történetét.Ő? . Mióta a kis hercegnője elveszítette a józan eszét.Nem.. Legalábbis nem abban az értelemben.Azt állítod. Az adakozók java része csak azért írta alá a csekket.. . És talán egyszer megint létezni fog. Az lehet. Mindannyian tudjuk. az apák személye egyáltalán nem fontos. nem .Amennyit tudok.így is tettem .Nem. ha nem. . .. mindkét kezével egyet-egyet -. Addig Palomo Grove gyermekei békességben játszadozhatnak.

és nem lehet meghamisítani -. hogy a sztárokat két beállítás közti szünetben is harcra készen tartsa . mert a lencse túloldalán álló hatalom felüvöltött. mindenestől . hogy mindenkinél jobban ismeri Palomo Grove-ot.gépestől. hogy senki még csak nem is sejtette. Létezett valami a város élete mögött.és William számára sokkal árulkodóbbak .akit azért alkalmaztak. mint egy sietősen távozó szerelmesé. Ilyen alkalmakkor. Ilyen volt. Néha még ő is elfeledkezett róla. a kamerára pillantott eligazításért. amikor a színész. amikor a fikció felkorbácsolta szenvedélyét . Hónapok teltek el . William úgy érezte.megjelent egy.először postai rendelés útján. később Los Angeles-i kirándulásai alkalmával.ami valójában nem is volt fikció.keze maradt ott a kép peremén. melyeket William Witt férfivá érésének elmúlt tizenhét esztendejében összegyűjtött . Sokkal gyakoribbak . Máskor egy technikus vagy egy statiszta . mely olyan önzetlenséggel irányította annak mindennapjait. hiszen ami kemény. hogy ott van.Harmadik rész SZABAD LELKEK Egy A több száz erotikus magazin és film közül. ahol képes volt egy pillantást vetni a kamera mögötti életre. melyeket kimondottan ebből a célból tett -. melyek a jelenet mögötti realitást tükrözték vissza. vagy amikor egy láb sebesen felemelkedett.voltak azok az árnyaltabb jelek. melyik lyukból merítsen örömet. az kemény. hogy pont takarásban tartja az akció érdekesebb elemeit. Néha a fényképész . Az ilyen nyilvánvaló hibák aránylag ritkán jelentek meg. mindig azok voltak a kedvencei. a szereplők mögé függesztett tükörben. akinek a bűn különféle barlangjai egyszerre tárultak fel és elbizonytalanodott.

A Los Angeles-i import más formákban is megnyilvánult. mely csodálatos panorámát kínált mind a városra. a némafilmsztár. hetvenes éveinek végén. Az ő jelenlétük tette indokolttá a ház gúnynevét is: a Bűn Fészke. teljes visszavonultságban élt. éppen amikor William belépett az üzleti világba. akárcsak a pornóban. és mindkettő kellőképpen látogatott maradt ahhoz. Buddy Vance. hogy a helyébe felépíthesse saját ranch-át. hogy néhány kisebb sztár lakhelyéül választotta a Dombot. a fák között tökéletesen elrejtőző házában élt Helena Davis. esetleg egy túllocsolt gyepről lecsordogáló patakocska hatására. és hogy tudja. és vele együtt Witt is. vagy az utca kövezetén megjelenő kátyú láttán. Most. különösen Widbluffben. mind az azon túl elterülő völgyekre. Lehet. akinek a műsorát valaha a legnagyobb durranásként tartották számon a tévétársaságok.mindig hat láb magas és mindig szőke . hogy versenyben maradhasson. a városban az ingatlanárak meredek emelkedésnek indultak. Valamivel lejjebb a dombon a cowboy-színész Raymond Cobb romboltatott le egy házat. aki a maga korában a pletykákban legtöbbet emlegetett színésznő volt. hogy eszébe jusson a tó és a Liga. A legnagyobb házat.fiatalember tűnt fel a városban. és Miss Davis barátjának vallotta magát. melyet az mind ez idáig nélkülözni kényszerült. Virágzottak a . hogy az egyik idősebb városlakó szemében. Azután. ami csak tovább fűtötte a szóbeszédet. A szecsuáni konyha iránti őrület két ilyen jellegű intézményt is életre hívott. A színjáték pedig a Liga történetéhez fogható drámák nélkül zajlott. Ahogy mind Los Angeles. a komikus vette meg. hogy ment az üzlet.úgy. hogy az egész város körülötte csak fikció (nem egészen fikció. és elfelejtette a rejtett kezet. az ingatlanforgalmazás után. elhozva azt a sikket a városba. hogy hamarosan el kellett utasítania a későn jelentkezőket. Megjelöltsége dacára a Grove dinamikusan fejlődött. a Grove alvóvárossá nemesedett. mióta a barlangokat lepecsételték. Bármelyikük elég volt ahhoz. A hetvenes évek végén. és ő is egyike a színészeknek ebben a furcsa színjátékban. mind peremkerületei kezdtek kinőni a Simi Valley-ből. hiszen a hús az hús. mely még egy seriff-jelvény alakú úszómedencével is büszkélkedhetett. és nem lehet meghamisítani). Vance és Cobb háza között. valahányszor egy . akkora sikerrel. egy futó pillantást vethetett valamire. Újabb lökést adott a prosperitásnak. A Központban Egészséges Élet Klub nyílott. egy fényűző rezidenciát.

amikor sikerült tíznél több értelmes szót egymás mellé raknia. amit tudtak. A Farrell családot. A szülei pár évvel ezelőtt leköltöztek Floridába. melyeket korábban a Grove sohasem igényelt. és habár William látásból valamennyiüket ismerte. Hotchkisst. Végül Louisianában állapodtak meg. Nem is volt szükségük a szavakra. Jocelyn Farrell. hogy a bevásárlóközpontra még egy szintet fel kellett húzni. ahogyan hívni szerették magukat. Olyan vérmes lett a kereslet az üzlethelyiségek iránt. ahová Arleent is magukkal vitték. miközben a gyerek választott a háromféle csincsilla közül. Tudták. Joyce McGuire-t. A lány soha nem épült fel a megrázkódtatásból. és visszatért. akik sohasem voltak képesek megemészteni a történteket. Jim Hotchkiss-szal. a karate iskola. a beszélgetés sebesen elterelődött kevéssé ellentmondásos vizekre. Az olyan üzletek. férjhez ment. Az úszómedence-kellékek boltja.a McGuire-ekkel. Joyce mostanában szinte egyáltalán nem hagyta el a ház falait. . William úgy hallotta. Hogy állítólag történt itt valami. A többieket pedig állandóan szemmel tartotta. az újonnan jöttek megemlítettek egy szóbeszédet. A családok elválaszthatatlan részeivé váltak a Grove múltjának. szecessziót és amerikai naiv művészetet. William alkalmanként látta is. Néhanapján.különféle stílusok boltjai. Arleen húga. férfitámasz nélkül. ha a Szüzek Ligája egyszer és mindenkorra elfelejtődik. vagy a kiskedvencek boltjában. még mindig helyesebbnek érezték. lányukra és unokáikra hagyva házukat. de még Jocelyn Farrell-lel is -. Habár az azóta eltelt években felnőtt egy új generáció. hogy Blue Spruce-ban éljen. a körömkozmetikai szalon és bronzárium. a csendes. akik korábban Thousand Oaksba költöztek. és aki sohasem tudott felocsúdni e csapásból. a pedikűrösnél várakozva. melyet a várossal kapcsolatban hallottak. az őslakosok. vallásos asszonyt. hogy kivételesen jó hét volt. Számosan voltak olyanok. William is egy volt ezek közül. soha egyetlen szót sem váltottak. akit a felesége elhagyott egy nála tizenhét évvel idősebb San Diegó-i ügyvédért. hogy hírnevük ide is követte őket. amikor eljött meglátogatni a városban lakó barátait. néhol csak közönséges giccset kínálva. amikor találkozott velük . miközben élték az életüket. és bólintott egyet. egyszeriben nélkülözhetetlenné váltak. valamikor régebben? Ha ilyenkor volt egy törzsgyökeres Grove-lakos a közelben. És a tudás óvatosságra intette őket. de rá kellett ébredniük. aki egyedül nevelte fel Tommy-Rayt és Jo-Beth-t.

.

jó oka volt az ittlétének. . egészen addig. vállig érő. nap nap után. Ha időközben bárkinek is szüksége lesz valami bizonyítékra. és minél előbb végez a dolgával. habár csak ritkán mosolygott. Egy Frozen Yogurt boltot választott. habár a festését már jócskán kikezdte a tucatnyi chicagói tél hava-sója. hogy agyonlője. és lassan őgyelegve a helyiségbe lépett. ha hozzá szóltak. A fiatalember gyakorlatilag monokróm jelenség volt. ami egyáltalán nem vallott kaliforniaira. Társaságban is inkább csak hümmögött. amit csak vett).KETTŐ 1. az előzővel minden tekintetben megegyező párat. De az is elég. csak végig kell néznie a kocsisoron. annál hamarabb könnyebbül meg. A járgány keresztülsegítette ugyan az országon. hogy felismerték. ha végignéz rajta. ahol az ember értékét edzőcipőjének márkája határozta meg. amivel a Központ előtt parkolt. Beszélni se sokat beszélt. mint minden kabát. útbaigazításra volt szüksége. Olyan város volt ez. Először is. hogy egy pillanatig szinte azt gondolta. Márpedig ő nem viselt edzőcipőt: fekete bőrcsizmát hordott. kerek szemüvege mögött megülő sötét szemeivel és túlságosan fehér bőrével. A pult másik feléről felhangzó üdvözlés olyan meleg fogadtatásra utalt. ami azt illeti. de útközben jó néhányszor szorult toldozgatásra. viszont mellben szűk volt. Hamarosan el fog jönni az idő. nyakára göndörödő fekete hajával. Fogai még ettől is világosabbak voltak.Sziia! Segíthetek valamiben? . hogy idegen tartózkodik a városban. állandóan. hogy ezután vehessen magának egy vadonatúj. Reménytelenül kilógott a sorból kordbársony nadrágjában és elnyűtt kabátjában (melynek túl hosszúak voltak az ujjai. Idevaló vagy sem. mint a legelhagyatottabbat a sorban. Még a lehajtható tetejű Pontiac is hófehér volt. míg le nem koszlott a lábáról. amikor ki kell majd vinnie a prérire.

rövidre fogva mondandóját. azon az éjszakába nyúló vitán. Akkor van itt valahol egy hotel? . gondolta mindjárt utána. a hotel homlokzatára festett üdvözlet . Az autóút utolsó szakasza teljesen kimerítette. Ennél sokkal többnek is lennie kell a háttérben. egy hely. a dugóhúzó. rúgások és ütések kombinációjából álló árnyék-bokszolással melegített be. A válaszképpen felcsillanó mosoly azt üzente: itt minden tökéletes. ahol vehetnék egy térképet? . sarló felugrással.mondta. túl sokáig volt a vezetőülésbe gyömöszölve. . Legelőször is: kicsoda is Howard Katz? Az én többé nem tűnt elégséges válasznak.Itt nem kell térkép . amiért valójában ideutazott. aki erre rávilágított. van itt valahol egy hely. Mire elérkezett a lábemeléshez és a felüléshez. Könnyen megtalálod. ahogyan hivatkozni szokott testére. . de a gondolatait is ellazította. és a hátsó forgó-rúgás felugrással. Kaliforniáról? .. lehúzhatja a rolókat a vakító napfény ellen.Persze. (Micsoda ostoba megjegyzés.Melyik az olcsóbb? .. A mosoly a pult túlsó felén tovább szélesedett. .Oké.Én. Stillbrook Village-ben. hogy némi tornával és egy frissítő zuhannyal lehel életet tagjaiba. mint a vasárnapi újságok képregény-mellékletei. a maga részéről készen állt. melyet kedvenc rúgásaiból álló speciális koktélja követett: a fejsze. ezért úgy határozott. a Központ háta mögé vezető jelzések ezernyi színben tündököltek.olyan élénk színekben pompázott. és ejtőzhet egy kicsit.) . a Jólét Kikötőjében ..Úgy értem. új vagyok itt . Wendy volt az. egy újabb. .Úgy érted. . Az én csak a gépezetet jelentette. Boldog volt. hogy a lány elhagyta. Palomo Grove-ról .Üdvözöljük Palomo Grove-ban. Tízpercnyi. Vagy van egy másik. Csak két perc innen.Tökéletesen hangzik.Ez nem olyan nagy város.válaszolt sebtében. A gépezet.magyarázta a lány. hogy visszahúzódhat szobájának biztonságába. A jól bevált gyakorlatsor nemcsak az izmait. a Központ háta mögött. Egy pillanatig szinte ő is hinni tudott ebben.Nem..A Terasz. mely azzal végződött. . A parkolóban felpolírozott autók csillogtak. hogy feltegye Palomo Grove-nak a kérdéseket. és szüksége volt egy alapos átgyúrásra. Itt van nem messze.. így sokkal kevesebbet hebegett össze-vissza.

és a kijelentések mind egy irányba mutattak: Katznak hiányzik egy kereke. mely mintha arra figyelmeztetné: most szeress engem. ugyanolyan tökéletes időzítéssel. Nyíltan nem kötekedtek vele .Tudod. hogy nem leszek itt. Furcsa. Howie .) De mások számára Katz csak egy balfácán volt. . és kinézett a fénybe. Richie. álmában érte az elmúlás). Ha van a földön egyáltalán olyan hely. hogy a hét java részében jóformán szóra sem nyitotta a száját. amíg hebegése-habogása árjából felszínre emelkedett mondanivalója. mondta neki egyszer Lem. Lehet. hogy ő már halott volt (hirtelen. és úgy tűnt. de nem szeretlek. mi vehette rá anyját arra. Lem -. vélemények.ahhoz túlságosan fitt volt. vallás -. És tudod. értelmesnek is találták gondolatait. Míg másoknak határozott képük volt magukról ambíciók. akinek lyuk tátong a közepén. Felhúzta a redőnyt. Majd egyszerre megvilágosodott számára a megoldás. . hogy már egy óra múlva sem. mint mindig. mert holnap már lehet. El sem tudta képzelni. még a nehézsúlyúak számára is. azt már képtelen volt elviselni. (Te vagy az én szent bolondom. .Jo-Beth? Ott vagy? Jo-Beth? Ugyanaz az ereszkedő tónus a hangjában. Most. Hogy Wendy is feladta a küzdelmet. türelmesek voltak vele szemben. akkor az csakis az a város. . Éppen amint elérte a bejárati ajtót. a Mama kikiabált szobájából.Elég furcsa érzés. de tudta. Azok. A levegő gyöngyház-szerűen áttetsző volt és édes illatú.Egy ember. ahol megszületett. Kivárták. hogy mit rebesgetnek a háta mögött. de igaz.Kedvellek..jelentette ki Wendy -.Elég furcsa egy megfogalmazás. akik kedvelték . addig ő szánalomra méltó bizonytalansággal tekintett lényére. megjegyzése még most is fülében csengett. . ahol megértheti létének hogyanját és miértjét. A fájdalom olyan mélyen ivódott belé. neki magának kell felfednie a rejtélyt. és a megoldással talán betömnie a bensőjében tátongó óriási űrt. hogy miért nem? Mert nem ismerlek. hogy itt hagyja ezt a kellemes helyet Chicago keserves téli hóviharaiért és fojtogató nyaráért.Wendy. . ki vagyok? .kérdezte akkor Howie. hogy szemtől szemben is vállalták volna véleményüket vele szemben -.

Mindent egybevetve Jo-Beth örült. bár ideje nagy részében az volt. Mama valamikor ismert egy olyan lányt. . mintha minden egyes centiméter a gravitáció felett aratott diadal lett volna. Jo-Beth megindult a lépcsőkön felfelé. Jobb. .Jövök már. kezének és szempilláinak reszketése. .Szívem. A fülei között viszont. lányát mozgatva a lépcsőkön. párnával a feje alatt. amit soha többé nem hagyhatott el. le-fel.Ő nagyon elfoglalt ember. hogy a házban ilyesmit szóba hozzanak.. A halálos nagybeteg szerepét osztotta magára. és erről a szerepről a világ összes orvosa kedvéért sem mondott volna le. Mama. le-fel. Még azt sem engedte. Emiatt jobban félt az őrülettől.Este átugorhatna hozzám. hogy bármilyen formára igazította vagy feltűzte volna. és bedugták egy kórházba. . amiért a Mama többé nem járt nyilvános társaságba. Mama? Joyce McGuire megszokott pozíciójában feküdt: a kanapén. ami csak tovább erősítette a szakadék peremén ingadozó idős hölgy benyomását.bizonygatta Joyce. mint bármi mástól a világon.Mi az. Jövök. . A szerephez beteges pasztellszínekbe öltözött. ahogyan felemelte fejét a párnáról. Szakorvosok jöttek.Elkések a munkából. ott nincsen minden rendben. Ez viszont olyan diagnózis volt.Megmondanád a pásztornak. ép tüdő. hogy idebenn marad a házban. hagyta hosszúra nőni gesztenyebarna haját. Ne izgasd fel magad. amit a Mama hallani sem akart. hogy hívjon fel? . aki megháborodott. Mit számít az az egy perc? . Nem tűnt betegnek. Arcán nyomát sem lehetett látni a sminknek.Nekem biztosan rá fog érni . Kérlek. felszámolták a kiszállási díjat.kérdezte Joyce. az az örökös sóhaj a hangjában. hogy itt vagyok. de máris úgy viselkedett. majd a vállukat vonogatva távoztak. Naponta hányszor kell megtennie azt az utat? Az élete lassan mérhetővé válna a lépcsőfokok számolásával. Ép szív. Mama. . Fizikálisan minden tökéletes. A lassúság. ép gerinc. mintha kétszer annyi lett volna.Csak egy percre. amit megtesz. itt vagy még? . mondták. Még csak a harminckilencedikben járt. megnézték. . fel-le. . Le-fel. Az emberek csak kibeszélnék.Válthatnánk pár szót? .Tudod. anélkül. fel-le. a nyitott ablak mellett.

A rosszindulat és a megbélyegzettség jócskán indokolttá tehették betegességét. . A minket körülölelő világ nem más.Vigyázz magadra . Mama. mindig emlékeztette magát.A világon sehol sem biztonságos.jegyezte meg elmerengve. Jo-Beth kötelességtudóan visszaballagott az ablakhoz. akik egy valaki fölött olyan könnyen pálcát törő városban laknak. .Én is szeretlek. hogy édesanyjának megvan a jó oka a visszavonultságra. Joyce szemei megrebbentek az ablak felé. . amikor sokáig elvagy.Amikor. .Semmi puszi? .Minden rendben lesz. mint amilyen a Grove is. .Mama. szívem. Mama.A fenébe. Jo-Beth sikítani tudott volna az idegességtől. . tudom. . . Jo-Beth betette az ajtót. Nem alszik. . Az élet nem kegyes az olyan hajadonokhoz. .Megmondom John atyának. és megcsókolta édesanyja arcát. mint a Halál Völgye. most már tényleg mennem kell. Elértek a jól kitaposott úthoz. .Alszik? Tommy-Ray állt a lépcsősor aljában. akik képesek minden elmondhatatlan borzalomra. Még az evilági Sátán lakhelyét illetően is megegyezett a véleményük. Ez volt az a pont. és elindult a lépcsőn lefelé.Az teljesen mindegy . és ez Palomo Grove volt.Szeretlek. ahol John atya és a Mama olyan tökéletesen megértették egymást.Figyelj... . de Joyce utána szólt.Ez nem New York. ilyen vagy olyan verzióban.Nem.kérdezte. . .Nem szeretem. hogy hívjon . Mama. .Soha nem szoktad elfelejteni.mondta Jo-Beth. szívem.biztatta Jo-Beth. .kérlelte szelíden Joyce. . . mint most is. melynek keretében figyelte a világ változását.Tudom. Jo-Beth gyerekkora óta ugyanezt hallotta. ahol olyan arcok kísértenek. Jo-Beth visszafordult az ajtóhoz. .Reggel találkozunk .

vádolta a lány. és ezt te is tudod. hogy olyan vonzó társasága van. Mi mindannyian azt hisszük.Részeg voltál .Mégis mit? .kérdezte egyszerre a fiú.Te egoista . . . . mint testvérével kéz a kézben sétálgatni. De úgyis csak alaposan megszorongatna a keddi miatt. a tükörből visszaverődő ikerképre meredve. hogy fantasztikus vagy.. hogy berúgtál? . mint egy festmény . .Nem.Gyönyörű. jól tudva. . . akkor nem szállna olyan könnyen a fejembe. vagy te énrám? . mintha minden a végéhez közeledne. Hiányzott neki kettejük kapcsolata. .Egyik sem. . nem szállunk rád.Az a bűnös ital. . . . mint a normális kölykök. és beszélned kellene vele. majd a tükörhöz ment.Mind a ketten azok vagyunk. és átkarolta testvérét. mindenki csak rám száll. .békítgette Tommy-Ray. mellé állva. amilyet csak egy lány kívánhat magának. Sajnos az utolsó néhány hónapban nem mentek együtt sehová. Tommy. Lágyan arcon csókolta.tört ki a lányból.Láttál valaha is két ennyire hasonló arcot? A lány elmosolyodott.Te is ezt gondolod? . és tudva. hogy testvére is így érez. Jo-Beth semmit sem szeretett jobban. Igaz? . . Úgy éreztem.Tudom. hogy ellenőrizze külsejét. Andyvel. melyet mindketten csodáltak.Nem tudom. .Napról napra önteltebb vagy. Lehet.Én is. .Szerinted? Ha én is úgy nőttem volna fel. Tommy-Ray csontozatának finomsága tökéletesen idomult a lány áttetsző szépségéhez. Tényleg rendkívüli volt a hasonlóság kettejük között. .Szóval az is az ő hibája. hogy lett volna szesz a házban.Én kezdek hasonlítani rád.Nem éreztél valami furcsát az elmúlt néhány napban? . Még a venice-i parti sétány kozmetikázott tündérkéi is megfordultak utánuk.Ezt szereted bennem . Jo-Beth elmosolyodott. hogy csak én vagyok így. és a többiekkel.Fel kellene menned.áradozott a fiú. Míg ő estébe nyúló műszakokat dolgozott a Steak House-ban. addig testvére a barátaival volt a parton: Seannal. minden előzmény nélkül.Most meg te fogsz rám szállni? A francba.

- Még csak most jön a nyár. Most kezdődik minden. - Igen, tudom... de Andy jelentkezett egy főiskolára, hogy rohadna meg. Seannak van az a nője L. A.-ben, és minden idejét vele tölti. Nem tudom. Csak én maradok itt, hogy várakozzak, de még azt sem tudom, mire. - Akkor ne tedd! - Mit ne tegyek? - Ne várakozz! Vágj bele te is valamibe! - Én is ezt akarom. De... (A fiú hosszasan tanulmányozta arcát a tükörben.) - És te? Te nem érzel valami... különöset? Jo-Beth viszonozta a pillantást. Nem volt biztos benne, hogy be akarja vallani az álmait, melyekben elkapta az áradat, és egész élete hullámok hátán lovagolva jelent meg előtte. De ha nem Tommynak vallja meg, akit szeretett és akiben jobban bízott, mint bármilyen más élő teremtményben, akkor kinek? - Oké, bevallom - mondta. - Én is éreztem valamit. - Mit? A lány megvonta vállait. - Nem tudom. Talán én is csak várakozom. - És tudod, hogy mire? - Nem. - Ahogyan én sem. - Hát nem vagyunk tökéletes pár? Magában végigfuttatta a beszélgetést Tommyval, míg a bevásárlóközpont felé tartott. A fiú, szokás szerint, kettejük közös érzelmének adott hangot. Az utolsó néhány hét várakozással terhesen telt. Valami nemsokára történni fog. Álmai megsúgták neki. Érezte a csontjaiban. Csak abban reménykedett, hogy a várakozás nem fog túl hosszúra nyúlni, mert kezdett elérkezni arra a pontra, a Mamával, a Grove-val és a Steak House-beli állásával kapcsolatban, hogy kijöjjön a béketűrésből. Megindult a verseny töréspontjához közeledő türelme és a horizont mögött húzódó valami között. Ha a nyárnál is tovább várat magára (bármi legyen is az, akármennyire valószerűtlen), akkor ő fog felkerekedni, hogy megkeresse.

2.

Úgy tűnik, ebben a városban senki sem sétál, jegyezte meg magában Howie. Háromnegyed órán át tartó kószálása során a Dombon mindössze öt gyalogossal találkozott, és az ő esetükben is kisgyerek vagy kiskutya jelentette különcségüket. Rövid kirándulása során sikerült egy olyan kedvező pontot is találnia, ahonnét áttekinthette az egész várost. A meredek út az étvágyát is meghozta. Marhát a marhának, gondolta, és a Központ által kínált étkezőhelyek közül a Butrick's Steak House-t választotta. A hely nem volt túlzottan nagy, és csak félig volt emberekkel. Leült az egyik asztalhoz az ablakok mellett, kinyitotta Hesse Sziddhártájának egy viharvert példányát, és birkózni kezdett az eredeti német szöveggel. A könyv édesanyjáé volt, aki számtalanszor elolvasta újra meg újra - habár Howie egyetlen olyan alkalomra sem tudott visszaemlékezni, amikor akár csak pár szót is szólt volna a nyelven, melyet nyilvánvalóan folyékonyan beszélt. Ő ezt nem mondhatta el magáról. A könyvet olvasni olyan volt, mint egy afféle belső dadogás; kemény harc minden egyes szóért. - Hozhatok valamit inni? - kérdezte a pincérnő. Éppen azt akarta mondani, hogy „csak egy kólát”, amikor az élete visszavonhatatlanul megváltozott. Jo-Beth lépte át a Butrick's küszöbét, ahogyan azt tette az elmúlt hét hónap minden hetében három alkalommal, de ma este olyan volt, mintha minden más alkalom csak próbája lett volna ennek a belépőnek; ennek a megfordulásnak; és ahogyan a szeme találkozott az ötös asztalnál ülő fiatalember szemével. Egyetlen pillantással felmérte a fiút. Szája félig nyitva volt. Aranykeretes szemüveget viselt. Egy könyvet tartott a kezében. Tulajdonosa nevét nem tudta, nem is tudhatta. Soha életében nem látta. A fiú mégis ugyanazzal a felismeréssel tekintett rá, amelyről jól tudta, hogy az ő arcán is ott ragyog. Olyan, mint megszületni, gondolta a fiú, erre az arcra nézni. Mint előbújni valami biztonságos fészekből, és belecsöppenni egy olyan kalandba, melytől még a lélegzet is eláll. Az egész világon nem volt semmi csodálatosabb, mint a lány ajkainak finom íve, ahogyan rámosolygott. És ahogyan most is mosolygott, mintha nyíltan flörtölne vele. Fejezd be, mondta a lány magának, nézz már félre! Azt fogja hinni, hogy elment az eszed, amiért ennyire bámulod. De hiszen ő is bámul rá, nem igaz?

Addig fogom nézni, amíg csak ő néz rám, amíg le nem veszi rólam a szemét. - Jo-Beth! A sürgető hívás a konyhából jött. A lány pislogott egyet. - Egy kólát mondott? - kérdezte a pincérnő. Jo-Beth a konyha felé kapta tekintetét - Murray hívta, mennie kellett -, majd visszapillantott a fiúra, aki még mindig állhatatosan nézett rá. - Igen - látta Jo-Beth, ahogy a fiú kimondta. A szavak neki szóltak, nagyon is jól tudta. Igen, menj csak, mondta neki. Megvárlak. A lány bólintott, és elindult a konyhába. A találkozás az elejétől a végéig jó ha öt másodpercig tartott, mégis mindketten izgatottan megremegtek a hatására. A konyhában Marvin szokásos mártírszerepében tetszelgett. - Hol voltál? - Mindössze két percet késtem, Marvin. - Volt az tíz is. Háromfős társaság vár a sarokban. Az a te asztalod. - Már veszem is a kötényem. - Csak siess! Howie szeme a konyhaajtóra tapadt, várva, hogy a lány újra feltűnjön; a Sziddhárta pedig szép csendben elfelejtődött. Amikor végre előjött, nem nézett az irányába, hanem egyenesen az étterem túlsó felében lévő asztalhoz ment, hogy kiszolgálja a vendégeket. Nem érezte magát csalódottnak, amiért a lány feléje sem nézett. Már az első pillantást követően kialakult közöttük egyfajta összhang. Egész éjjel várni fog rá, ha úgy alakul, vagy akár holnap is, ha arra lesz szükség, míg csak be nem fejezi munkáját, és újra rá nem tekint. A Palomo Grove alatti sötétségben a gyermekek ihletői még mindig szorosan tartották egymást, egyfolytában, mióta először a földre zuhantak, nem vállalva a kockázatot, hogy a másik esetleg elszabaduljon. Még amikor felemelkedtek, hogy megérintsék a fürdőzőket, akkor is együtt tartottak, mint a csípőjüknél összenőtt sziámi ikrek. Fletcher csak lassan értette meg a Jaff szándékait azon a napon. Azt gondolta, hogy az megint csak azt a nyomorúságos teratát akarja kiszedni a lányokból. De a Jaff szándéka ezúttal jócskán nagyra törőbbnek bizonyult. Gyerekcsináláson

törte a fejét, és bármennyire aljas is volt ez a szándék, Fletcher rá volt kényszerítve, hogy kövesse a példáját. Egyáltalán nem volt büszke a támadásukra. Amikor pedig a következményekről szóló hírek kezdtek elérni hozzájuk, a szégyene csak tovább nőtt. Valaha, az ablak mellett ülve, Raul társaságában, azután vágyakozott, hogy ő legyen az égbolt. A háborúskodás a Jaff-fal ehelyett ártatlanok megrontójává tette, akiknek egyetlen érintéssel megpecsételte a sorsát. A Jaff nem kevés örömöt lelt Fletcher zavarodottságában. Sötétségben leélt éveik alatt Fletcher számtalanszor érezte ellensége gondolatait, amint azok a gyermekek körül forogtak, akiket életre hívtak, és azon merengett, melyikük fog elsőként eljönni, hogy kiszabadítsa valódi apját. Az idő már nem ugyanazt jelentette a számukra, mint a Nunció előtt. Nem éreztek éhséget, sem álmosságot. Szerelmesek módjára egymásba temetkezve, sziklába zártan várakoztak. Néha hallották a felszínről leszüremlő hangokat, ahogy azok végigvisszhangoztak az árnyalatnyi, de örökkévaló földmozgások nyitotta hasadékokon. De ezek az elkapott foszlányok nem nyújtottak támpontot gyermekeik fejlődésével kapcsolatban, akikkel mentális kapcsolatuk a legjobb esetben is elmosódott volt. Vagy legalábbis az volt, egészen ma estig. Ma este ivadékaik találkoztak egymással, és a kontaktus hirtelen tisztává lett, mintha gyermekeik megértettek volna valamit saját természetükről, meglátták volna a tökéletes ellentétet, és szándékukon kívül ezúton nyitották volna meg elméjüket teremtőik előtt. Fletcher egyszeriben a fiatalember, Howard fejében találta magát, aki Trudi Katz fia volt. A fiú szemein keresztül ellensége gyermekét látta, akárcsak a Jaff lánya szemein át Howardot. Ez volt az a pillanat, amire vártak. A harc, melyet végigvívtak egész Amerikán, teljesen kimerítette őket. De a gyermekeik most már megvívhatták helyettük a harcot; véget vetve a csatának, mely immár két évtizede döntetlenre állt. Ezúttal a küzdelem a halálig fog tartani. Vagy legalábbis így számították. Azonban, életükben először, Fletcher és a Jaff ugyanabban a kínban osztozott - mintha egyetlen lándzsa fúrta volna át mindkettőjük szívét. Ez nem volt háború, hogy a franc essen bele. Minden volt, csak háború nem. - Elment az étvágya? - kérdezte a pincérnő. - Azt hiszem, igen - válaszolta Howie.

- Akarja, hogy elvigyem az ételt? - Igen. - Szeretne valami desszertet? Egy kávét? - Még egy kólát. - Egy kólát. Jo-Beth is a konyhában volt, amikor Beverly megjelent a tányérjával. - Mekkora kár ezért a finom rostélyosért - mondta Beverly. - Mi a neve? - akarta tudni Jo-Beth. - Mi vagyok én, randiközvetítő? Nem kérdeztem tőle. - Akkor menj, és kérdezd meg! - Kérdezd meg te! Kért még egy kólát. - Köszi. Ránéznél addig az asztalomra? - Nyugodtan hívj csak Cupidónak. Jo-Beth-nek sikerült a munkájára koncentrálnia, és távol tartania a szemét a fiútól egy teljes félórán át, de ami sok, az sok. Kitöltötte a kólát, és kivitte neki. Legnagyobb rémületére üresen találta az asztalt. Kis híján eldobta a poharat; az üresen hagyott szék látványa szinte beteggé tette. Ekkor, a szeme sarkából, észrevette a fiút előjönni a mellékhelyiségből, és elindulni az asztal felé. Meglátta őt, és rámosolygott. Átvágott az asztalához, útközben két hívást is eleresztve a füle mellett. Már azt is tudta, mit fog tőle elsőként megkérdezni; ez volt a fejében, amióta csak meglátták egymást. A fiú azonban, ugyanazt a kérdést feltéve neki, megelőzte őt. - Ismerjük egymást valahonnan? És persze ő is tudta a választ. - Nem - válaszolt neki. - Amikor... te ... te... - Szája botladozva ejtette ki újra meg újra a szót; állkapcsa úgy dolgozott, mintha rágógumin csámcsogott volna - Te... dadogta egyfolytában - ...te... - Én is ugyanezt gondoltam - szólt közbe a lány, reménykedve abban, hogy türelmetlenségével nem bántotta meg. Úgy tűnt, nem. A fiú újból elmosolyodott, arcizmai elernyedtek. - Különös - töprengett Jo-Beth. - Te nem itt a Grove-ban laksz, igaz? - Nem, Chicagóban. - Hát az jó messze van ide. - Viszont itt születtem. - Tényleg? - A nevem Howard Katz. Howie.

. én... Meleg volt az éjszaka. én.Oké.Mikor végzel itt? . Jo-Beth felnevetett. .Hogy találkozzunk. nem igaz? . Jó. . Tizenegy-tízkor együtt léptek ki a Butrick's-ból. ki volt az apám. míg a kocsi felé bandukoltak.sajnálkozott Jo-Beth. . miért mentél el innen? . Csak hétfőn.Valamikor sokat számított.Nekem nincs apám.mondta. . . és a kijelentésből áradó meggyőződés szinte a könnyekig meghatotta a lányt.Velem is ugyanez a helyzet. Már..Várni fogok .Nem ismertem.Miért jöttél a Grove-ba . Soha nem volt valami bőbeszédű a szülővárosommal kapcsolatban. Találkoznod kell Tommyval. Két éve halt meg. Ha csak holnap jöttél volna. . Most már kevesebbet. . . . Amikor mégis szóba hozta.Az anyám akkor költözött Chicagóba.Sajnálom.Nem hiszed? . Nem az a kellemes.Miért? . szellős meleg. Megint hebegett-habogott.Halott. tudod? Tommy-Ray.. mintha a pokolról beszélne. Talán hogy jobban megértsem őt és magamat is. . pont elkerültük volna egymást. Azt hiszem.De így egymásra találtunk .kérdezte a fiútól.Ő Chicagóban maradt? . Mindig eljön értem.Én Jo-Beth vagyok. Van egy ikertestvérem is.. Én sem tudom.De hát ez nem is számít sokat.kérdezte a fiú. Imádni fogod.. .. de végül mégis kibökte: . olyan volt. . hogy ma este jöttél be.válaszolta a fiú. a saját szememmel is látni akartam.Tizenegy körül.. Mindenki imádja. szerdán és pénteken dolgozom. . hanem a nyomasztó párásság. És mi a helyzet az apáddal? .. amikor én még csak pár hetes voltam. úgy értem. .Vissza kell mennem dolgozni . Akkor először is..Ez egyre furcsább.

Én is.Ez nyugtalanít téged.. Soha nem láttam ennyire. mióta.. mind.Ennyire látszik? .Áprilisban múltam tizennyolc. minthogy gyermekeik fejében ülve várták a fejleményeket. Vagyis hát. A lány tett egy fél lépést feléje. míg a föld is reszketni kezdett körülöttük. Lefogadom. . ....Dehogyis. igaz? . De nem állt hatalmukban. Amit ennyire meg szerettem volna csókolni.Nem ismerlek. Most.Komolyan? .Addig remegtek. Hirtelen összeráncolta homlokát: . . Amikor megláttalak ott a Steak House-ban.kérdezte..Hát megnézni megnéznek. .kérte a lány.. . . Howie a lány arcára tette a kezét. ismerlek is.Gyönyörű vagy. hogy meggátolják az egyesülést. lát. tudtam. mindenki szeret téged is.. Howie. ..Tessék? ..Nem hiszek neked.. .Mi a baj? .. Megremegtek. Én még soha nem lát. .. A ráncok tovább mélyültek. meg nem is. .. . A csábítás minden egyes szava megforgatta a beléjük mártott pengét.. és te sem voltál a Grove-ben. A sziklába zárt szellemek vonaglani kezdtek.Ez kezd igazán furcsa lenni.És mi a helyzet velem? Jo-Beth megállt. . áttetsző arcot. .Én másodikán.. Csakhogy még sohasem jártam Chicagóban.kérdezte Howie. hogy ismerlek valahonnan. . hogy veled vagyok.Akkor csókolj meg! . Te is ugyanezt érzed. hogy ismerlek valahonnan. hogy mind. és mosolygó ajkait a fiúéra tapasztotta.. .Hány éves is vagy? .Tizennyolc voltam áprilisban. Tizennegyedikén.Igen. magamra uszítom fél Ventura megyét.És téged is. te nem úgy gondolod? Én úgy érzem. . De egy ujjal sem nyúlnak hozzám. Nem tehettek mást.

.Mit éreztél? .sikították gyermekeik fülébe...…Amíg repedések nem nyíltak a betonon. Elég! . A lány felnevetett: . Elég! .Még a föld is megremegett.kérdezte Howie. mely tizennyolc évig lepecsételte sírboltjukat.

Már tévés éveiben is ő kezelte Buddyt. még akkor is.maga a disznó-paradicsom. amikor Howard Ralph Katz találkozott Jo-Beth McGuire-rel. aki az ágyban marasztalhatta volna. nem okozott akkora erőfeszítést. habár már velük is csak mérséklettel élt. nem neki találták ki. hogy egy asszony várja az ágy másik végében. de valahogy még az ilyen szép reggeleket is még szebbé tudná varázsolni. A kettő házasságot jelent. hogy magára rángassa kocogó öltözetét. és meginduljon lefelé a Dombon. Hárman egy ágyban . Épp eleget volt abban része. amelyeknek maga is jócskán rabja volt. a por. Stanley Goldhammert is. ilyen orvosság nem létezik . A kocogástól kétszer annyinak érezte magát. Csakhogy túlságosan is sok korabeli fickó halt el körülötte.szokta mondani (amit sajnos idézni is szoktak tőle) . ha az történetesen a felesége. Másodszor az éjszakát követő reggelen. Minden gyarlósága közül még a nők voltak a legegészségesebbek. hogy tudja. Némely traumás alkalommal pedig egyáltalán nem volt képes rá. Az Ellennel való viszonya végül túl perverzre sikeredett.. mely lökéseivel a nyomasztó délutáni hőség enyhítését ígérte. . Nem tudott már úgy átszeretkezni egy éjszakát. Buddy Vance megint egyedül aludt ágyában. Ez a kudarcérzet kergette el orvosához. köztük említve nem is olyan rég eltávozott valamikori ügynökét. hamarosan el is kell bocsátania a szolgálatából. A lányok kétszer mentek le a vízhez. HÁROM 1. gyógyírt követelve a bajra. A szivarok. Viszont az üres ágy egy kissé könnyebbé tette új reggeli életmódjának betartását.Sajnos. és az maga a pokol. Hogy nem volt senki. ahogyan harmincéves korában. az előző este fülledtségét elsöpörte a szél. A reggel verőfényes volt. a pia. melyet három fő számára építettek.mondta akkor Tharp doki. Buddy ötvennégy éves volt. amikor a The Buddy Vance Show minden héten nézőcsúcsot döntött. méghozzá ugyanazoktól az élvezetektől. és az este nyolckor általa elmondott . ha tudná. bármi legyen is az ára.

De erről nem! .Azt hiszed. És akkor még szerencséd volt. Mindenről. meg orrcukrot. Lou. Buddy. A hírnévnek megvan a maga ára. akikről ő gondoskodott.. Tudom. te meg engedd meg. és próbálj kezdeni valamit végre az úszómedencéddel! .Tudom.Előbb-utóbb pedig szembe kell nézned vele.Valahol azt hallottam. hogy gondolsz. Ha valóban komolyan gondolod a dolgot.A dolgok jelenlegi állását tekintve tíz évet ha adok neked. én meg mutatok neked egy sírboltot. .Így is van. . . nem akarsz meghalni.Itt vagyok. Buddy. És aztán idejössz és azt mondod. ahogy Stanley. Buddy. Lou. Mennyi hatalmas név. Soha életemben nem sütöttem el egyetlen poént sem a halálról. A falat a hírességek dedikált fotói tarkították. .. .Rendben. hogy a komédiások örökké élnek. ha odafigyelsz. hogy a nevetés meghosszabbítja az életet. gyakorlatok. mikor kezdjem? . mennyire utálok beszélni erről a szarságról.Mutasd meg. Tharp keresztül-kasul ismerte betegét. különben.Örülök. . . akkor készítek neked egy egészség-megóvási tervet.Kezdd ma! Dobd ki az összes skótot. Szóval akkor.viccek másnap reggel Amerika-szerte milliók ajkát hagyták el. Többségük halott. . akit valaha a világ legmókásabb embereként emlegettek.Csak kárt teszel a testedben. De azt már most megmondom neked.Ja. és átsétált az íróasztal mellett Buddy oldalára. amire egy utolsó poént véstek.Oké. Tharp felállt.A poénokat hagyd meg nekem. Hogy még mindig játszani akarsz. Tudtad ezt? Egyetlenegyszer sem. Láttam már egészségesebb hullákat is. merre mondják. hogy nem lesz egy kellemes olvasmány! . nem? Hogy a csudába lehetnék még ettől is komolyabb? Te is nagyon jól tudod. Krisztusomra. .Inkább az utóbbit választom. én nem gondolok rá épp eleget? . Túlsúlyos vagy és túlterhelt. Vegasban. mozgás. Minden másról igen. te is úgy jársz. . Jobb lesz. . Diéta. hogy majd megírjam a halotti bizonyítványodat. minden átkozott nap. százévesen. túlságosan is sokan idő előtt. . hogy kezdesz észhez térni.

Shashival tartó negyvenkét napos kapcsolata volt a legrövidebb. Lehet.Ahhoz előbb ki kéne tisztíttatni.Akkor tisztíttasd ki! Ez lett volna a dolgok könnyebbik fele. hacsak rágondol. megbízta Ellent. Ez lesz a hatból a második legrövidebb. hogy kőből volt az arca. legalábbis nyilvánosan. Az egészség egy dolog. és azok már másnap ki is küldtek valakit. Ezeken a napokon a futás kizárólag egyirányú elfoglaltság volt. A válási papírok ezen a héten lesznek készen. és hogy a farkát már csak akkor láthatja. akkor a halálra gondolt. ha annyira összehúzza a beleit.mint ma is leszaladva a Dombon a Grove keleti részén át az erdőbe kocogott. Ezek után a könnyebbik módon ment vissza Coney Eye-ba. mely olyan közel volt hozzá. Mindig korán kelő típus volt. hogy bizonyos reggeleken hogyan szokott kinézni a tükörben. beleértve Elizabethet is. ő volt külsőleg a legvonzóbb. És amikor már a hiúság sem volt elegendő. hogy elrágódjon azon. ahogyan Tharp is ígérte. amikor először hallott róla. hogy megfeszítette a hasizmát. ami. ahogyan birtokát hívta: kerekeken. de a szobrász értette a dolgát. meg egy másik. Nem mintha egy hónapnál is többet eltöltött volna Rochelle-lel abban az évben. Ma a gondolatai akaratlanul is Rochelle körül jártak. már keményebb dió volt. A járdák kihaltak voltak. ahol a talaj nem égette annyira a talpát. a mazochizmus. és gyakran . hogy ott várakozzon rá. . . hogy hívja ki a medence-karbantartókat. de valahányszor lanyhulni kezdett az akarata. Viszont összes feleségei közül. de csak végső menedékként. és ahol a zihálást madárfütty festette alá.. amíg ki nem ér a fák közül. melynek végére az a lövés tett pontot. Már a kezdet kezdetétől nem passzoltak össze. mint az aszfalt. merő véletlenségből. A kocogásnak volt egy másik haszna is. A mézeshetek és apróbb meglepetések után a nő máris visszavonult. amellett. hogy a későbbi nőtartást megtervezze. arra gondolt. egybeesett azzal az időponttal. hogy a mai napig kiveri a hideg veríték. amikor összeházasodtak. Volt egy jó órája rá. ami akkor éppen nagyon foglalkoztatta. Amint hazaért. Az egészség-megóvási terv. Már akkor rá kellett volna döbbennie. és azután hat hónapig tartó házasságuk már csak történelem lesz. Jose Luis-szal lehozatta a törülközőkkel és jeges teával megtömött limót a Domb aljára. így felébredni a reggeli futásra nem okozott túl nagy gondot. amikor először nem nevetett a figuráján. hogy az már fáj.

Viszont az Diane volt. de azért óvatosan haladt tovább. Legközelebb leszbikusként szeretne újjászületni.Az arcáról gondolkodott akkor is. és vele egy különös. hogy nem lehetnek teljesen valóságosak. a reszketegen imbolygó fényben. Hiszen mindannyian olyan átkozottul különbözőek. most is megbabonázva állt a női szépség előtt. Fura egy hang ehhez a korai időponthoz képest. hogy magára hagyja a vadont hangtalanságával. hogy csak képzelte azokat a hangokat? Teljességgel lehetséges. A szőke lány vetkőzött le utolsóként. vette őket számba. A nevetés hatására azonban egyszeriben verőfényes délidő lett. egy szőke és feltűnően bájos lány is pont ugyanerre készült. el lehet riasztani az illúziót? Nem mintha meg akarta volna kockáztatni. de ekkor a levegő hirtelen teljesen megürült a hangoktól. Mögötte egy másik. és kezdett szaladni felé. Már korábban is megtette ezt Diane-nal. még a madárdaltól is. Megtáncoltatta a leveleket. A távolban nevetést hallott. Értelmetlen dolog egyik nő viselkedési mintáját kivetíteni egy másikra. akkor kezdte érzékelni annak irányát. fiatal lányok mással összetéveszthetetlen kuncogását. A hang életet látszott lehelni az egész erdőbe. Egyáltalán. Néhány méter után mozgást látott maga előtt a fák között. Abbahagyta a kocogást. ez meg Rochelle. Csupasz bőr. Buddy se nem hitt. még egy utolsó próbálkozásra. amit hallhatott. forró napsugarakkal fürösztve a levelek égnek fordított arcát. De amint éppen elfordult. Lehetséges. amikor letért a járdáról. megint felhangzott a kacarászás. A felszínét fodrozó hullámok villódzó . tekintve mennyire lefoglalják gondolatait a nők. és hallgatózni kezdett. A férfiak annyira majmai az összehasonlításnak: felületesek és egysíkú a gondolkodásuk. forrása alacsonyan állt a keleti horizont felett. belülről jött: szervezete működésétől. hogy jöjjön el Coney Eye-ba. megélénkítette a napfényt. Egy lány. mely az érzékelhetőség határán pislákolt. szinte hallucinációszerű változás állt be a körülötte elterülő színen. Rajta kívül hárman voltak. Talán fel kellene hívnia és megkérnie. és elérte az erdőt. Buddy ösztönösen érezte. mielőtt az ősi ellentétek újból ki nem újultak. És ami ettől is több: megváltoztatta magát a napsütés irányát is. akik máris belegázoltak a tóba. és az volt együtt töltött évük legjobb két hónapja. amint éppen kibújik alsóneműjéből. Csak amikor a harmadik nevetéssor felhangzott. se nem kételkedett: ahogyan mindig. főleg nem ilyen fenséges látványnál. nehogy elriassza őket. Az egyetlen zaj. A némaságban a fény sápadt volt.

hogy ne vehesse ki azok legapróbb részleteit is. nevezték nevén a többiek. . Arleent mégis fenn tudta tartani. kezeivel paskolva arcára és testére.Most viccelsz? . ahogy egyre mélyebbre hatolt. Megpróbálhatná most már a tapintást is? Ha úgysem láthatják meg márpedig nyilvánvalóan ez volt a helyzet -.Itt meleg a víz. és annak sem volt jele. hogy . majd összezárva. ahogyan kikiabáltak neki a partra.Ne menj túl messze . .tudatában lennének az ő jelenlétének. akkor bármilyen pillanatban köddé válhatnak.amikor egyikük vagy másikuk a part irányába nézett . a távolság közte és a lány között pillanatok alatt megfeleződött. akik alsó testét finoman elmosta a szubsztancia. Üldözőbe vette. figyelve ezeket a levegőben úszó teremtményeket. ezek kísértetek. ahogy belegázolt. ami fenntartotta őket. amit csak az imént hámoztak le magukról. s minthogy a víz semmilyen ellenállást nem fejtett ki. mielőtt ezt megteszik. aki jó messzire a többiektől taposta a vizet. akik már jócskán beljebb jártak. A lányok. ahogyan a lány a rúgómozdulatokat tette.Meleg! . ahol állt. ő pedig magába akarta inni szépségük minden egyes részletét. de nem annyira. Ott lebegett a tó tükrén. Kísértetek. Első magömléses kamaszkori álma óta nem volt tanúja ehhez fogható erotikus tapasztalatnak. A lány egyre csak távolodott a parttól. mintha a levegőben úszva lebegtek volna. és habár lehajolt. . finom karcsapásai mind messzebbre vitték tőle. a víz gyakorlatilag láthatatlan maradt. széttárva és összezárva úszás közben. le sem véve szemét a barackszínű szeméremajkakról. lábait széttárva. Kinyújtott karral haladt tovább. és próbáld ki! Szavai újabb ambíciót kezdtek melengetni Buddyban.fényeket vetettek a szőkeség arcára . A gondolat előcsalogatta rejtekéből. csak egy puha érintést a bokáján. A múlt után kémkedek.Csak gyere ide. majd a lábszárán.kiáltott fel a vállalkozó szellem. .Arleen. nyoma sem volt a fűben. ha ujjhegyével végigsimít valamelyikük gerincén? A víz nem adott semmilyen hangot. Oly sokat látott már. haja szétterült arca körül. Fától fáig haladva lassan jó háromméternyi közelségbe került a víz széléhez. gondolta Buddy futólag. és nem is érzett mást. mi rossz van abban. melynek eseményei itt játszódnak le újra az orrom előtt. A tanács nem lelt visszhangra. . Ruháiknak. Ha a feltevése helyes. Arleennak ekkorra már combközépig ért a víz.kiáltott oda a kvartett egyik tagja társának.

. Ádáz igyekezetében valamiben megbotlott a lába. Megremegett a föld alattuk. és teljes megadással meredt arra a pontra. Abban a pillanatban. A két távolabbi úszó a levegőben lebegve vergődött. nem is igazán törődve azzal. Felemelte fejét a földről. Ő pedig a halottak után ólálkodott. megforgatva testüket a levegőben. hogy végignézze a tragédiát.. hogy értelmezni tudja a távolból felhangzó kiáltásokat. Hogyan lehet ez? Úgy tűnt. de valami perverz kötelem mégis ott tartotta. de ő nem hagyta. Az arcáról nyom nélkül eltűnt minden báj. A fürdőzők gyászolni jöttek ezekre a fantomvizekre. . ebben a sekély vízben és ilyen nyugodt vízfelszín mellett.hallotta a saját hangját. . mintha a karjai ki tudnák emelni a múlt ködéből. miközben ő boldogulna. mi következik e névből. hanem a veszélyérzetből. arccal az ég felé. és a lány felé kinyújtott karjaival elesett. A földréteg itt csak vékony héj volt. Tágra nyílt szemei hirtelen mintha megláttak volna valamit az alatta elterülő vízben. elsötétítve arcukat. tudta. mely csak néhány erőtlen fűszálnak nyújtott táptalajt. Mostanra mind a négyüket elkapta ugyanaz az örvénylés. ahogy teste hozzáért a lány húsához. hogy elvonja a figyelmét. hogy a talán egyméternyi mély vízben fulladnak meg. vagy talán beton? Igen! Beton! A .Segítsenek. és vissza tudnák hozni az életbe. Buddy lenézett. ahogyan néhány pillanattal előbb nevezte őket. A becsapódás eléggé az érzékeihez térítette ahhoz. képtelen volt bármi másra gondolni. Valami víz alatti áramlás kaphatta el őket? Az elképzelés valószínűtlennek tűnt. A föld alatt hamuszürke sziklaréteg húzódott. . . Kétségbeesés és iszonyat torzította el. és ő még csak nem is tiltakozna. Megérinteni Arleent.A vállalkozó szellem újra felkiáltott. kinyúlva felé. Arleen esett hozzá a legközelebb. úgy indult meg feléjük. Hát itt volt az émelyítő igazság. Feladta a küzdelmet az életéért. Azok többé már nem örömből fakadtak.mormolta Buddy.Ne . Vergődése alábbhagyott. Háborgó gyomra a visszakozást követelte. A megbánáshoz azonban már túl késő volt. ahogyan a lélegzetükért küzdöttek. hogy mindkettőjük számára végzetes hibát vétett.suttogta Buddy. Kísértetek. Fuldokoltak.Uramisten . egyenesen az arcára.Miért nem segít már nekik valaki? Mintha legalábbis ő maga képes lenne erre. . Testére tenni kezeit. csak úszna tovább.

miközben zuhant. azután rájött. a mindent jelentette. őt is magával rántva. hogy így történt. Nem fog jönni senki. A nap korábban kezdődött Howle számára. és lábai között a beton saját magát őrölte porrá. Az ő csontjainak és gerincének reccsenését hallotta. Itt fog meghalni. és a hasadékok egyre szélesedtek. ahogyan azok a sziklafalnak csapódva meg-megreccsennek. meghallja ordítozását. Buddy ugyanazt látta mind a négy arcon: a szemek addig forogtak vadul a szemgödrökben. hogy ő az. A rés akkor is itt volt. Bűn lett . vagy soha. a mellette elzúgó betontörmelék társaságában. Az egyik pillanatban a napfény még teljes erővel tűzött a feje búbjára. az örök bolondozó. és ő ólomnehezen fúródott keresztül rajta. Újra az úszókra nézett. és az ugrás kínálkozott egyedüli esélyként a megmenekülésre. értette végre meg. de a látomás már kezdett szertefoszlani. és a segítségére siet. már örült neki. Az istenit. Segítségért kezdett üvölteni. De az a néhány centi. amikor úszni kezdtek a tóban. Még néhány centi. A következőben már csak a sötétség volt. Odalentről jeges fuvallat tört fel. Hallotta. Csak jöjjön már. és zuhant. Nem is volt rossz próbálkozás. Elugrott. mint amennyire önszántából egy ilyen éber éjszaka után nekivágott volna. Miközben elhalványult. csak jöjjön! Kit akar vajon bolonddá tenni? Ő. őt pedig szellemképeik által. a jeges sötétség. de a pecsét a szeme előtt kezdett repedezni... 2. hogy belélegezzék a halált. kitárultak a szájak. de miután felkelt és végrehajtott egy gyakorlatsort. ahogyan a rengés egyre hevesebbé vált. ahogyan most magáénak követeli az ő testét is: őket a víz által. és az magáénak követelte őket.földfelszínen tátongó lyukat volt hivatott kitölteni. és eléri a biztonságot. Nem a sekély víz okozta vesztüket. míg végül csak a fehérjük látszott. Gyorsnak kell lennie. Csak a levegőt tudta megmarkolni. Buddy visszatekintett a tópart és a szilárd talaj felé. mint ő. de a hasadék már meg is nyílt közte és a biztonság között. mielőtt az összetöredezett beton a mélységbe zuhan. akkor és ott. A szakadék közte és a jóság földje között tekintélyes méretűvé nőtt. itt fog megdögleni. és célját tévesztve zuhanni kezdett. akitől a zaj ered. Most. Talán egy korán kelő kocogó. És zuhant.

hogy megtalálja. hogy kinyitotta a szemeit. Abban a pillanatban. melyek ezt kiváltották. Végigsétált az üzletsorok mentén.volna egy ilyen csodálatos reggelen az ágyban heverészni. Hazug kutya. az illata. a titkai. mintha azok alternatív valóságok lettek volna. hogy mára feledkezzen meg a munkáról. melyeknek ez az egyetlen találkozás adott életet. legelső lélegzetvételétől fogva. Vett egy zacskó fánkot. Az automatából vett magának egy szódát. Az éjszaka kétszer is teljesen leizzadva riadt fel. A lány elmondta neki. Valamiféle mérhetetlen kötődés folytán ő és Howie összetartoztak. elvesztegetett idő volt. mely ne lett volna a része. napközben egy könyvesboltban dolgozik. Leült egy padra. mint nevetséges gondolatot. az ő boltját keresve. azon töprengve. minden pillanat. akkor udvariasan elhessegetné. A szemei. a bőre. A számtalan lehetőség között mégsem akadt egy sem. de igazi megszállottként az ő arcát látta maga előtt. nem is a napról van szó. Egy kutyakozmetika és egy ingatlanügynökség közé ékelődve talált rá. Nem emlékezett az álmokra. néhány abból a végtelenül sokból. minden alkalommal apróbb változtatásokkal. amikor előző este elváltak. a mosolya. egyedül csak Jo-Bethről. Hogyne szerepelt volna? El kell mennie. és az ajtón található kiírás szerint még bő háromnegyed óra volt a nyitásig. Ez persze nem azt jelentette. ösztöne máris azt súgta neki. Hasonlóan a többi üzlethez. de abban biztos volt. A múlt este eseményei álmában újra meg újra leperegtek szemei előtt. hogy ha bármelyik barátnője efféle szentimentális érzést vallana meg neki. melyben nem láthatta. Az a másik űr. nem lesz túl nehéz feladat rátalálnia a helyre. melyre gyógyírt keresve jött el ide. tompa kábulat. hogy a lány is szerepelt bennük. Minden óra. melyben nem érinthette. hogy csak esténként szolgál fel a Butrick's-ban. ma nagyon is távol állt a gondolataitól. vakság. eszegette a fánkokat. mely ennyire hatalmába kerítette volna. és az ablak mellé ülve az eget bámulta. Tekintve a Központ méreteit. és keresse meg Howie-t. mit hozhat számára a nap. még mindig zárva volt. Még soha nem volt érzelem. a sejtjeiben érezte. a hangja. az erőteljesen izmosodó napfényre. Ez volt az első ilyen alkalom. hogy ő nem ábrándozott el . Nagyon is jól tudta. Ott volt benne. minden pillanat. Az eget figyelte. amit a társaságán kívül töltött. Jo-Bethről. rá várakozott. és várt. hogy betöltse a tegnapi vacsora hiánya folytán a bensőjében tátongó űrt.

s tekintete legalább olyan szúrós volt. a reményekről. hogy a megvilágosodás akkor és ott következik be. . melyben ő és barátnői valaha osztoztak. . A lány tudta. Édesanyja. Joseph Smith számára a New York állambeli Palmyra melletti farmjára egy angyal vitte el a Mormon Könyvének hírét. ha bizonyos szerelmes dalokat meghallott.Nem csak nekem.a ház és saját múltja foglyaként -. .egy-egy arc megpillantásakor. De mindeközben jól tudta. megtanította valami hasznosra. óriási lángolása véget ért: magányban és olyan megvetéssel a kérdéses férfi irányában. . Ha a vasárnapi iskola. nem úgy fog véget érni. amikor elegendő akaraterőre lelt a beszédhez.Csak úgy bóbiskoltam. mintha a ruháiban aludt volna. . hogy ez szinte lehetetlen. .kérdezte Tommy-Ray. ami kezdett rá is átragadni. A szobáik a ház ellentétes végein feküdtek. Vele miért ne történhetne meg hasonlóan kevéssé ígéretes körülmények között? Belépve Butrick's Steak House-ába. vagy hogy nem erősítette fel a rádiót. .mondta a lány -. és a fiú még a fürdőszobába menet sem került hallótávolságba. Egészen mostanáig az ő szánalmas látványa tartotta kordában Jo-Beth romantikus. Hallottalak.Ébren voltál. egyetlenegyszer sem. mint az éppen lefövő kávé illata. beszélt neki. mármint azokon a napokon. melyet kötelességtudóan látogatott. aki bezárkózva élt . De ami közte és a chicagói srác között történt.Ami azt illeti . .Szóval? . jóllehet soha nem látta azelőtt? Tommy-Ray a konyhában állt. akit oly jól ismert.volt valami nyugtalanság a fiú modorában. hogy mindez csak egy kevéssé harmonikus realitás eltorzított képe.kérdezte tőle.Mondd már el! . én éjfél előtt hazaértem. és ami azt illeti. hiszen életének minden egyes napjában láthatta e rideg valóság tökéletes áldozatát. . valamennyi ambícióját. ahogy a mama egyetlen.Mi van veled? . ahol a legkevésbé számítunk rá. akkor az az volt.De nem aludtál. A fiú olyan gyűrött volt.Mit szóval? . a parkolóban állva egy fiatalemberrel.Tommy? .Éjszakai műszak? . hogy még a nevét sem volt hajlandó kiejteni.

vagy a vele kapcsolatos érzéseit.Mi történt? . .bátorította a fiú. . ha elviszed magaddal a testvéredet? .Éreztem valamiféle változást.Hazudsz .Mire válaszoljak? . Valami történt veled a múlt éjjel. képtelen volt bármit is kiolvasni a rátapadó szempárból. hogy a mosoly abban a pillanatban eltűnik az arcáról. Tizennyolc évének valamennyi diadalát és kudarcát megosztotta Tommy-Ray-jel. . nagyon különös volt. .ismételte a fiú -.. mint vádaskodva... . és látta. . Szinte be is dőlt a színészkedésnek. egész éjjel hallottalak. Aztán ott volt az a szöveg.Indulnom kell a boltba .Ahogyan mindig is megbíztunk. De a pillantás. az még hozzám nem ért el. . de ennyi idő alatt még ő sem indíthatta el a szóbeszédet.. sokkal inkább zavartan. . hogy mi történt a Steak House-ban.Tommy.mondta végül -.. .Veled megyek. A fiú elmosolyodott. mit mondhatna el? Hogy szemezett egy vacsoravendéggel? Hogy az megcsókolta a parkolóban? Mit számít mindez Tommy-Raynek? . Akármi is az. Akkor pedig hozzád kellett elérnie. amikor már a kocsiban ültek.Miért? . hogy tartsa a száját. bár még ez is kétes volt.Semmi. még ha az is volt a szándéka.Hogy elvigyél.Bíznunk kell egymásban . .Valami történt múlt éjjel . hogy „hallottalak az éjszaka". . Csak Beverlynek lehetett halvány fogalma arról.Nem töltenél nekem is abból a kávéból? .Ezt én is tudom.Válaszolj nekem! . különben alaposan elkések.. Hiszen nem szégyellte Howie-t. hozzád eljött. Különben is. amivel méregette.Mi rossz van abban.jegyezte meg a fiú. Igaz? Nem tudhatott Howie-ról. De akármire is várakozunk. Ő sohasem kotyogná ki a titkát a Mamának vagy John pásztornak.kérdezte. Elég titkolnivalója van neki is ahhoz.Miért hazudsz nekem? A kérdés indokolt. .mondogatta a fiú kitartóan.Hallottalak .. Csak nem hallgatózott az ajtajánál? . amíg jóváhagyólag nem bólintott. Jo-Beth.

Azt akarod. Csak rosszat álmodom tőle. A fiú megrázta a fejét: . . ha elkések. eszelős. . hogy erősnek érezzem magam. Ez a korábban mindig tréfálkozás tárgyát képező tény egyszeriben a tekintély alapjává erősödött.Végre valami. amit nem túl gyakran hallani a hugicám szájából gúnyolódott Tommy önelégülten. a Mamáé és ezé a kurva városé! Most nézd ezt meg! (Hirtelen.Harmincöt másodperccel idősebb vagyok . kettejük közül mindig inkább ő volt a nyílt lázadó. hogy az utcán ordítozzak? .Hagyd abba a mocskolódást! . hogy testvére őrjöngése olyan folyamatot indított el benne. . keményen beletaposva a fékbe. aki ugyan áldozatul esett az álszentségnek. Miért nem engeded.kiáltott fel a lány. Tommy.Nézd ezt a rakás szart! Ne mondd.Egy jókora alvásra lenne szükséged. hogy nem merem. és rengeteg tulajdonságban osztoztak. melynek mindeddig gátat szabott.Gyűlölöm azt a házat! . ha kiszállsz.Ne hazudj nekem. Addig üvöltök.kérdezte. mint egy igazi seggfej . Tommy . . Igaza volt. őrjöngeni kezdett. hogy visszavigyelek? Nem számít.Nem vagyok a kishúgod.) . véka alá rejtve megvetését. . hogy akarod . amit a Grove képmutatása felett érzett..Harmincöt másodperccel több ebben a szarságban. Ő eljátszotta az engedelmes lány szerepét. . .) .vágott vissza Jo-Beth. A házé. mégis szüksége volt a gyökereire. hogy nem akarod darabokra szaggatni ezt az egész kibaszott helyet! (A hangerő kezdett idegtépővé válni a kocsi szűk terében. csakis a Mama kedvéért.förmedt rá a lány.Ez az igazság. és levegőzöl egyet. amikor igenis irigyelte Tommy-Ray nyílt .Mert mi együtt erősek vagyunk.Hogy mondhatsz ilyet? . minden előzmény nélkül. .Megteszem. .Végre.Tudom. itt az a szó. Ne hidd. .Úgy viselkedsz.Nem vagyok rá kíváncsi. Mindketten gyűlöljük. ami mindkettőnkre ráillik ma reggel. De voltak idők. Jobb. . .jegyezte meg cinikus nyomatékkal a fiú.Az nem a ház bűne.bizonygatta.) . tágra nyílt szemeivel az arcára meredve.És most nagy szükségem van rá. kishúgi. tudod? (Üveges szemmel meredt az ablak mögötti tájra. amíg ezek a kibaszott házak össze nem omlanak! . Jóllehet ikrek voltak.De igen. .fakadt ki. . Ráébredt.

Félek . tüntetően vissza se nézve.kiáltott fel. és megcsókolta az arcát. . ahogy meglátta. hogy leparkolja az autót.Jo-Beth. .Segítenünk kell egymást. A szíve egyszeriben a torkában kezdett dobogni. mindig is könnyű. kezei még mindig úgy szorították. . .mondta -. Howie jelent meg előtte. aminek pedig minden egyes percét ki akarta élvezni. A háta mögött felharsant egy kocsi kürtje. . Jo-Beth nem bajlódott azzal. Kifakadásai a város ellen nárcizmusából gyökereztek: egyszerűen imádta magát a lázadó szerepében.tombolását.igyekezett nyugtatni végül. ahogyan ő teszi.Elég már. . Tommy . olyan erővel.Különösen most. mint becsukta az ajtót. hogy Tommy-Ray nem is próbálta átvenni a kocsi volánját. . magával rántva életerejét is. jól tudva. Egyszeriben elcsendesedett. elrántva karját. hogy nincs mitől félnem? .Fogunk? .szólt lelkesen. alig hallható hangon.kérdezte -. mely egy sor másik autó elől elzárta az utat. Lois majd hazavisz este.Igen . .Este beszélünk. Haza kellene menned.szakadt föl belőle.szisszent fel a lány. mintha birtokba akarnák venni. . Tommy. mintha összes mérge egyetlen lélegzetvétellel távozott volna belőle. Ahogyan nekikészülődött. és kívánta.Bízom benned . .Komolyan gondoltad . hogy felszisszent a fájdalomtól.Nem kell félned semmitől. Arca betöltötte a látómezőt. bárcsak éppúgy szemen köphetné az illendőséget.Tudom. a fiú ujjai hirtelen karjára fonódtak.Tommy. ajkával közvetlenül az övé mellett. Egyszerűen elfáradtál. A fiú áthajolt hozzá.válaszolta. .Vidd csak haza .csóválta fejét.. . . és le kellene feküdnöd. és sokkal inkább bevágta. hogy fogunk. . . hogy kiszálljon. Tommy .. hogy megválthatja a vétséget egyetlen mosolyával.Menj haza! Kiszállt a kocsiból. Rábámult. .Igen. majd a .Épp most mondtam.. És most azt a reggelt is megmérgezte.. Elérkeztek a Központhoz. Neki könnyű volt. és hátranézve látta. .

Úristen.No lááám csak . és kiszállt. Howie.Mint Howard? A lány bólintott. . hogy kezet rázzanak. fénytelen szemei mélyen koponyájába süppedtek. hogy ezek a szépmívű vonások ekkora rosszindulatot is képesek kifejezni. amint megadóan felemeli kezét haragosai felé. Tommy-Ray halottnak tűnik.kérdezte Howie. érte tetten Jo-Beth a gondolatot.Szeretnélek bemutatni a testvéremnek . ez itt Tommy-Ray. és visszaballagott a kocsihoz.. mint egy halott. bőre túlságosan megfeszült arccsontjain és halántékán. A lány kétségbeesetten visszapillantott Howie-ra. Valaki felordított. Úgy néz ki. .kérdezte.Ez meg mi volt? . . szeretném. Aranyló Kalifornia. és testvéréhez fordult. Minden figyelmével Jo-Beth-re összpontosított. Azóta ilyen furcsa. és ugyanabban a pillanatban kerültek egymás látómezejébe. Jóllehet Howie kinyújtotta felé a karját. Az alig hallható hangokat szinte elmosta a rosszallás árja a hátuk mögött. Tommy-Ray ügyet sem vetett rá. . . amit viselt: fakó.kezdte. hogy. de barnasága ellenére mégsem Tommy-Rayt tüntette fel hízelgő színben.. milyen ostoba voltam . .Tommy mondta neki -. A nap mindkettőjükre egyforma erővel sütött. akiknek muszáj azonnal megbocsátaniuk. Nem látta ugyan az arcán szétáradó engesztelő mosolyt. hogy álljon már félre az útból. színtiszta félelem volt. de ő ügyet sem vetett rá. Mindketten előreléptek. .mondta. de a fenyegetést így is kristálytisztán ki lehetett érezni belőlük. Ezután Tommy-Ray elfordult tőlük. álmában sem merte volna gondolni. mint most..Én sem igazán értem.ment tovább Tommy-Ray. de el tudta képzelni.Később .. A Tommy-Ray arcán eluralkodó kifejezés világossá tette. hogy Howie nyílt mosolyából tökéletesen megértette az egész sztorit. Betegnek tűnt az egészség máza alatt. mint kétségbeesés. ahogy feléje fordult: . . . Howie felé pillantva. Több volt ez. A kürtök száma megsokszorozódott. Mr.suttogta lágyan. .Az ikertestvéremnek. .Howie. Még soha életében nem látott Tommy-Ray arcán ilyen kifejezést.kilincsért nyúlt. Túl késő lett volna már egy kézmozdulattal figyelmeztetnie Howie-t. . ha megismernéd Howie-t.hallotta maga mögött Tommy-Ray hangját.Howie? . Megpróbálkozott egy erőtlen mosollyal.

mindig is jelen kellett hogy legyen. . . meg azután is. Használjuk ki a szép időt.kérdezte Howie. .. ahogy közeledett feléjük. . csakhogy ő . Egy középkorú nő tartott feléjük. a ridegségig egyszerű vonásokkal és öltözetben. hogy felismerhesse jeleit.Csodálatos ez a nap. mintha férjezett státusa talizmánként szolgálhatna e különös fiatalember ellen.. Sajnálom.Holnap is csodálatos lesz az idő. ha még egyszer ennyire feltartana. . ő Howie Katz. Ez Kalifornia. . .Azért nem olyan rossz.Jo-Beth! .Azt hiszem jobb lesz. .. ..szólította valaki a nevén.Segítségre van szüksége? .kérdezte. Jo-Beth? . ..Mrs.Lois. .kérdezett vissza Mrs. .Akkor is gyere velem! . ha békén hagyjuk. ..Nem semmi hölgy .Most már mennem kell. .Tizenkettő előtt a kutya se nyitja ránk az ajtót. . . hogy tegnap óta ilyen. Elmehetnénk valahová.Miért? . (Egy jó méternyire Howie-tól megálljt parancsolt. .jegyezte meg.Nem probléma . ez itt Lois Knapp.Ó igen.Igen. .Már öt perc késésben vagyunk ..Katz? Levette a tekintetét Howie-ról..Az Úr munkáját sohasem szabad félvállról venni .Nem szeretném.kérdezte. . siess! . mint amilyennek látszik. . Mrs. holott az az üszkösödés. Kérlek.Ez Tommy-Ray volt? .És a barátod is jön? .tette hozzá a hölgy. és az órájára pillantott: .tette hozzá.Lehetne rosszabb is. .kérdezte Howie. .Jövök már.mint ahogyan mindenki más is túlságosan elvakult volt. meg holnapután. mely egy pillanattal ezelőtt a szeme láttára megfertőzte a szépségét. .) Bejössz a boltba. Howie. Knapp. egy pillanatra sem véve le tekintetét Howie-ról.Katz? . . .állapította meg Howie.vágta rá Jo-Beth.kérdezte a nő nyomatékosan. és tanácstalanul a fiú arcára meredt.Már régen nyitva vagyunk. Howie.fontoskodott. Knapp döbbenten meresztette szemeit ekkora indiszkréció hallatán.Azt fogja mondani. majd méltóságteljesen elvonult. az volt. .

Akkor mikor? .Azt fogom mondani Loisnak. . hogy igen.válaszolta. .Az biztos. azután visszafordult: . Jó lesz így? . Hallgatása.Igen.Először hadd kössek békét Lois-szal. Majd azt mondom. A Mama nagyon rosszul viselné. de közben már vissza is lépett hozzá.. igaz? .Csak mondd. .Élt egy nő itt Palomo Grove-ban. honnan ismerem ezt a nevet. Vajon miért? . .Howard Katz. Az csak félhazugság. hogy beteg. . majd teljes figyelmét a pohár alatti vízkarika letörlésére igyekezett szentelni. hogy igen.Howie.Mit mikor? . . valamint odaadó figyelme az aprócska feladat iránt azt sugallta.Látod? Ilyen egyszerű.Mi a baj? .Nem tudtam rájönni. igaz? .Mi van vele? .kezdte visszafogottan. felkészítve a lelkét egy alapos kioktatásra az ellenkező nemmel való kapcsolattartással kapcsolatban.És ha kettőnk közt marad? Tessék-lássék módra csitítgatni kezdte.Nem akarsz.. . hogy hazamegyek Tommy-Rayhez ma délután. meg.Mikor leszel szabad? .Te nem adod fel egykönnyen. . ha Jo-Beth nem feszegeti.És most már emlékszik? .Becsszó? . hogy szívesen ejti a témát..Csak mondd. . hogy mindenki rajtam köszörülje a nyelvét..kérdezte Jo-Beth. . s kezdett elindulni a bejárat felé. . hogy nem. az idősebb hölgy egyszer csak megszólalt. miközben ő és Lois jeges vizet szürcsölgettek az amúgy teljesen kihalt üzletben. De hát végül is ő hozta fel a dolgot. . Nem akarom. A délelőtt folyamán.Hát nem.. megcsókolni nyilvánosan.Becsszó . Azután beugrók a motelhez. Valamikor régen .

és ahhoz a történethez. pedig a pult már tökéletesen száraz volt. ameddig egy Lois-féle kínosan lelkiismeretes asszony merészkedett a hazugság felé.Ő is egyike volt a négyeknek. Jo-Beth fel is hívta erre a figyelmét.Igen. igen.A barátnője volt? . . . míg végül úgy döntött.Nekem ugyan nem. amerre a főnök legvalószínűbben hazafelé vette az irányt. Howie feltűnésének és Tommy-Ray betegségének egymáshoz. Most Jo-Beth-en volt a sor. biztos vagyok. Ez volt az a legközelebbi pont.Igen . Hirtelen minden megvilágosodott. hogy az lesz a legjobb. miközben a fejében megpróbálta újraértékelni az utóbbi napok eseményeit e felfedezés fényében. Mi köze álmainak. Felhívta a Coneyt a kocsi telefonján. hogy a főnöke biztosan a maga erejéből tette meg a Dombon a hazafelé vezető utat. 3. egy fürdőzésről. .És volt gyermeke? . mintha emlékeznék.Kérem.Tudod. melynek halál. .erősgette. ha vár még egy órát. . . . melyet már legalább tucatnyi verzióban hallott. .Akkor a Mamának? .. Megvitatták a további teendőket.Igen. azután lassan elindul azon az útvonalon. mondja el! . Volt egy fia. egyike volt a mamád barátnőinek. de a gazdája nem. Lois bólintott. Ellen otthon volt.kérdezte Jo-Beth. . úgy rémlik. Buddy Vance sofőrje további ötven percig várakozott a megbeszélt helyen. téboly és gyerekek lett a vége? Talán a Mama meg tudja mondani.Azt hiszem.De emlékszik .mondta Jo-Beth. .Az egyik a négyből .Igen. hogy hallgatásba merüljön. .faggatózott Jo-Beth. tovább koptatva a rongyot. már nem emlékszem. s végül abban egyeztek meg.Howard. .válaszolt Lois. .Biztos benne? .

úgy könnyebb. csak lebegett. De éppen hogy belekezdett volna a számolásba. mennyi ideig tart egy perc. milyen soká léteztem. Az azt jelenti. amivel az idő múlását mérhette. hogy Jose Luis ráébredjen. Az útját a fák között nem lesz nehéz nyomon követni. plusz-mínusz egy-két nap. és kivágta a biztosítékot. Az egyetlen eszköz. A teste minden bizonnyal olyan sérüléseket szenvedett. Újra megvitatták a lehetőségeket. hogy főnöke képessége a szebbik nem terén már a természetfeletti határát súrolják. Ennek a harmadát átaludta. Az őt körülölelő sötétség mást sem kínált neki. Délutánra már a felszínen lehet. csak a vakság megtapasztalását. mely ott visszhangzott a fejében. Ha fel tudná mérni. Majd ha megint végbevitte a varázslatot. Ó Uram. saját szívverése volt. hatvanszorosánál pedig tudhatná. Vance szolgálatában eltöltött tizenhat év után pontosan tudta. Számolni kezdett. a főnöke nem jön haza. hanem hogy mennyit éltem? Születésemtől fogva ötvennégy évet: hány hét is az? És hány óra? Jobb lesz évről évre haladni. csak mocskot. de annyira azért nem élt az önámítás eszközével. A Mr. Borotválkozás. megfosztva látásától és érzékelésétől. Talán már nemsokára dél lesz. hogy a szemei is kipottyantak gödrükből a becsapódás hatására. Naponta fél órát ült a budin. az . Mennyit éltem.Útközben azonban semerre sem látta. ismét megélt egy órát. Százhúsz napnyi szunyálás. mely ahhoz szükségeltetett. Hálás volt ezért a tényért. vagy ürítette a hólyagját. hogy figyelmen kívül hagyja a jelentőségét. Jose Luis viszont taktikusan elfelejtette megemlíteni a legkézenfekvőbb megoldást: hogy valahol útközben a komikus hölgytársaságba keveredett. hogy az agyát egyszerűn túlterhelte az agónia. és ha elérik a hasadékot. hogyan vésznek el a napok. Ez legrosszabb esetben is csak két óra. Először is az időt. akkor haza fog térni. frissen összefoldozott csontokkal. Buddy nem érzett fájdalmat. Egy évben háromszázhatvanöt nap van. rögtön másféle számadáson kezdte törni a fejét. Dél körül elindulnak lefelé. zuhanyzás: újabb tíz nap. Akármi is volt az oka. ötlött az eszébe. és lebegés közben számolgatott. akkor vesztének oka rögvest világossá válik a számukra. hogy egy évben hét és fél napon keresztül mást sem csinált. akkor megragadhatná a távozó időt. Haza sem érkezett meg előtte. Nem hogy mennyit lélegeztem. Bár az is lehet.

Az út le van zárva. amerre most ők haladtak. csendben haladva. Tizenegykor Jose Luis ismét beült az autóba. és olyan életet fogok élni. Recsegett a lábuk alatt a talaj. melyet csak a zsaru rádióján keresztül érkező alig kivehető üzenetek szakítottak meg. A pereménél a számtalan egyenruhás rendőr útakadályokat állított fel. Sírva fakadt.evés legalább harminc vagy negyven. Leírva egy kört benézett a Központban a Food Stop-ba. mint soha ezelőtt. .Senkit se lőttek le. Hadd kerüljek ki innen. a zsaru háta mögött elterülő erdőségre meredve. rendőr terelgette más irányba a forgalmat..És? . hogy mit fognak látni. minden egyes percet (még álmomban is.Nem lehet tovább menni . hogy odaértek volna. hadd kerüljek ki innen. ha megnézzük. nehogy valaki arra a területre tévedjen. és bejelentette. Miközben Rydert. A rés az utcán. jól tudva.Mi történt? Lelőttek valakit? . és a repedések. Már jóval azelőtt. Csak van egy hasadék az út közepén.A francba. Jose Luis erre már kiszállt a kocsiból. hogy lelőttek valakit? Az erdőbe vezető út már le volt zárva. és mindezt még meg kell szorozni ötvennégy évvel. akkor valami komoly szarság történik odalenn Kelet-Grove-ban. amiket átléptek. kérlek Uram. mígnem elérték a pontot. amíg ideértek. Vance tiszteletére még egy szendvicset is elneveztek (mely hízelgésképpen jóformán csak húsból állt). mind egy jóval hatalmasabb . Legjobb lesz.. hogy nem szükséges nevén neveznie a limó tulajdonosát . Megindultak a fák között. ahol Mr. ahol a sűrű bozótos egy tisztásra nyílt.ide jött le reggel kocogni. majd a lemezboltba. hátha megpillanthatja főnökét valahol az utcán. . és a repedések egyre szélesebbre nyíltak. bejött egy vevő. ahol a főnök rendszeresen ezerdolláros tételekben vásárolt. ahol a rendőrfőnök állt. . minden egyes órát. ne legyek ennyire elveszett.A főnököm . . hogy amikor a legközelebbi sötétség rám zuhan. és elhajtott a Dombig.kezdte. mire Jose Luis megérkezett. . Jose Luis tudta. ahogy a zsaru odavezette Jose Luist. lehet.közölte Jose Luis-szal. a földre bámulva.Még mindig nem jött haza. a tulajt faggatta. még szarás közben is) a megértésnek fogok szentelni. hogy ha valakit érdekel. motyogta. .

hogy egyedül maradt. hogy csak zavaros emlék.akarta tudni a rendőrfőnök. . hogy nem akarok pánikot? . Először vethetett pillantást a lyukra. A főnök levette tekintetét Jose Luisról.mondta a zsaru.torkollta le a főnök. Amikor a dolgok még rémisztően egysíkúak voltak. Még mindig azt várom. Egy istenverte feneketlen szakadék.Eltűnt . . tűzből és jégből való hatalmak.Milyen mély? . . a szeme láttára alakot öltve.. Először valóban azt hitte.mondta Jose Luis. . Egyiptomban élt át.Ja. sokkal kevésbé természetes. bár a napfényes égbolt olyan apró ponttá zsugorodott a feje felett. csapdába esve ebben a sziklakéményben.erőhatás következményei voltak: attól a hasadéktól eredtek. .magyarázta a zsaru. Másféle hatalom volt ez. . De ebben a mostani örvénylésben olyan elveszettnek és tájékozódásától megfosztottnak érezte magát. Buddy csak lassan ébredt rá. amikor a fajok még futó gondolatként sem jelentek meg az evolúció tudatában. .A komikus? .Ez meg mit akar? . ..Ez nem hasadék.A hasadék. És nem homokszemcsékkel a szemében kapta vissza látását. . Csakhogy ma nem tért vissza. ujjával Jose Luis irányába mutogatva .Buddy Vance . mely teljes három méter szélességben tátongott előttük.Atyaisten .Nem megmondtam. annak a homokviharnak a képe. mint az orkán. Egy perccel ezelőtt beledobtam egy követ.kérdezte a rendőrfőnök.Buddy Vance? . hogy nem hozott számára enyhülést a látványa.Hadd mondja el ő . mint még akkor sem. mikor ér az aljára. melyet harmadik nászútja során. mintha agyának leülepedett emlékei keveredtek volna fel. Bármiféle szellemek kísértsenek egy ilyen helyen.Mi van vele? . .kérdezte Jose Luis.He? .Futni indult. nem a szélvihar hangjai morajlottak fülében. minden bizonnyal azokból az időkből származnak. .Minden reggel errefelé szokott kocogni.motyogta. . melybe belezuhant. magába gyűjtve a mindent felfaló sötétséget. és a lyukra meredt. .

A szétnyílt hús. majd ezzel együtt az érzékeit is. fehér.volt benne valami. amúgy sem remélhet megváltást. Arrébb akart kúszni. A fekhelyétől nem messze.Nem járt messze az igazságtól.Add nekem az elmédet.Én a Jaff vagyok . távol az árny érintésétől. Az örvénylésben egy arcot vélt kivenni. mintha késeken feküdne. a vékony erekben csörgedező fájdalom előbb patakká. Amint magában megformálta az elhatározást. mint a kígyók háborújának bajnokai. hogy mekkorát tévedett. akiknek törzsük parancsba adta. egy energianyaláb. amit a pillantása súlya alatt érzett. Itt a tréfa vége. És vele együtt a felismerés szikrája is. Amit ő teratának hívott. semmi volt ahhoz képest. a törött állkapocs nem volt minden. mint a kokain. átlyukasztva zsigereit. túl lenni az egészen. és a paráznák. mint az emberi mag. Mégis . Az iszony. egymás köré fonódva. melyek hegye hátgerincébe szúr. ami feléje nyúló karja láttán eltöltötte. mint a villám. a másikban viszont ötvözetlenül tiszta energiacsóvák. Buddynak fogalma sem volt arról. . hogy szorítsák ki az életet a másikból. . Az érintés valóban villám volt. hacsak a szent könyvek nem tévednek. hogy teste valósággal eltörpült a rajta ülő fej alatt. mint amilyen ő maga is volt. részegesek és istenkáromlók mégiscsak helyet kaphatnak a Paradicsomban. teratát akarok! Ahogy az ujjbegyek súrolták az arcát. hogy felnyögjön. ami megmaradt belőle. Egy olyan istentelen gazember. néma vértanúságra kárhoztatva szemlélte a látványt. Úgy érezte. melyet a saját javára fordíthatott. Szakállas arc volt. hogy engedelmeskedjen akaratának. Jobb a halál. valami biztonságos odúba. Túl gyengén még ahhoz is.hallotta meg a szakállas szellem hangját. majd mindent elborító árrá duzzadt. Meg akarok halni. a sötétből kiemelkedő formák egyik pillanatban emberi alakokra emlékeztettek. amire a Jaff áhítozott: lényének egy olyan félreeső zuga. döntött magában. vonásait annyira eltorzították érzelmei. mégis teljesen melléfogott. A vízió életre keltette az idegeit. amit a lény testébe hatolásakor érzett. az előtte csatázó lények egyike feléje fordult. hol a gyors halálban reménykedve.erkölcstelen lénye dacára . utat égetett . Az eddig sarokba húzódó kín kezdett öntudatra ébredni. gondolta. mely véget vethet agóniájának. Viszont kristálytisztán értette a borzalmat. hol a mielőbbi megváltásban. mint ő. de a teste már rég túl volt azon. mit jelent a szó. akárcsak egy vízfejű magzatnál. Jobb lenne a halál. végigiramlott fejében és egész anatómiáján.

Hogy ondó lett volna? Jócskán annak kellett lenni. hogyan hagyhatta el másképp a testét? Vetett egy pillantást a testéből előtörő alakra.mondta mézédes hangon. Onnan.mondta. a hang felkavarta a port a párkányokon. . Felfegyverkezni? . melyekbe Buddy teste zuhanás közben be-beakadt.súgta Fletcher. következésképpen őt jobban lealjasította kettejük harca. finom fényhálót szőve köré: . . gondolta Buddy. ami annak előtte nem létezett. inváziója ugrándozó képeivel megtöltve tudatát. A szellem hallotta a kimondatlan választ. egy kreatúra. Sokkal kevésbé tűnt harcosnak ellenfelénél. . Arca nem volt.Nem! . . Láttad. Buddy felé mozdult. . A megmaradt bajvívó nekizuhant a barlang falának.Jaffe! . hogy kimondja: segíts. Egyébként. csak tucatnyi mászóvégtagja. ahol Buddy feküdt. Visszahúzva ujjait Buddy arcáról a szellem leengedte ellenfele nyakát szorongató másik kezét is. A gyötrelem már Fletcher közelségétől is kezdett alább hagyni.Valaha emberek voltunk. Az aknából nem érkezett válasz. arckifejezését a csendes téboly uralta. csak a Jaff parancsai iránti feltétlen engedelmesség.magának lényegi énje felé. amikor kifosztott.A Jaff ellen. mely a bensőjében a Jaff erőszaktétele folytán a világra jött.gondolta Buddy. Drog is volt. de már nincs mit adnom. Örök ellenségek. A szakállas arc felnevetett a láttára. Teste romokban hevert. majd a teratát meglovagolva a sziklakürtőben a napfény felé indult.Mi a legkedvesebb álmod? Meghalni. különben csupaszon kell a csatába indulnom. Most szellemek vagyunk. hiszen egy élet.üvöltött fel. mit vett el tőlem? . Fakó. Felnézett a kürtőbe. Szükségem van az elméd utolsó morzsájára is. . A férfi Buddyra nézett. ne is gondolj a halálra! Azzal nem fegyverkezhetem fel. Kik vagytok ti? . primitív lény volt. Segítened kell nekem. .Ne ábrándozz a halálról! Kérlek. de nem volt rá szüksége. Nem volt tudata sem. és résnyire szűkítette a szemeit. Sajnálom. gondolta Buddy.Feledkezz meg a fájdalomról! Buddy minden erejét összeszedte. látni lehetett a férfi vonásait.Ábrándozz velem! .Fletcher vagyok .

egy hely a történeteknek.Az álom-óceán.Életed során kétszer is úsztál a Quiddityben. Ehelyett két évtizede a sötétségben élek. amikor beszívott vagy lerészegedett. amikor megszülettél. egy part. és a Quiddity sértetlen marad. Tényleg a mennyre gondolsz? Ha így van. igaz? Melyik volt az közülük. . és amikor először aludtál el az mellett. Most. amit az Ephemeris partjain mesélnek.mondta Fletcher. aki a . szükségem lesz fegyverekre ellene. vagy mindkettő után olyan mély álomba zuhant. mintha csak a végső megnyugvást próbálná. A mennyországra gondolsz? . Honnan tudod? . melyek közül a mennyország csak egy a számtalan lehetőségből? Hogyan élhette le úgy az életét. és te mind meg fogod ismerni.. a Jaff szorításával a torkomon. akkor mégis van még egy esélyem. Egy óceán. irigylem a szabadságod. Úgyhogy ne félj.. ahogy meghalsz. hogy a háború átterjed a felszínre.A Jafftól. még itt is. A nap túl világos a számára. Kitől? . Még mindig világos van? . Valaha égbolt akartam lenni. Egy jó buli. amiért el tudod hagyni e világot. .) . Százával vannak ilyenek. Ki volt az. Vance.De még nem tör ki a felszínre.A nap mozgása hatást gyakorol rám. ki mástól? Buddy soha nem volt az az álmodozó típus.felelte neki Fletcher. Azon az éjjelen. akit az egész életben a legjobban szerettél. Nem maradt semmim.Nagyon is tudtál róla . A semmivé válástól való félelme mégis Fletcher szavainak megfontolására késztette.gondolta Buddy.. ezt akarom megkapni tőled.A Quiddityt meg kell őrizni . . egy dugás. Talán látni fogod a szigeteit. aki kimerülésig élte napjait. Buddy? Olyan sokan voltak. Kész vagyok. hogy még csak nem is hallott erről a helyről? . Quiddity? . Csak add nekem az elméd egy darabkáját.A mennyország csak egyike a számtalan történetnek. olyan emberre vallottak.A terata? A testet öltött elemi félelmeid. (Fletcher újra felnézett a kürtőbe.Igen. mely immár visszavonhatatlanul itt várt rá. Álmai. mondta gondolatban Buddy. Csodálatos dolog ez. Azon lovagol ki a világba.

Oké. és pettyes tintával írják alá a békeszerződéseket.nem kellett volna azt kérned. . A komikusok! Minden komikus. Micsoda kedves. Sajnálom..üvöltötte Fletcher.. Kik a te hőseid? Hősök? . amivel a bombák kudarcot vallottak. nem akarom.. Tényleg. . .Csak ennyire van szükségem.Tartsd ezt a gondolatot . .mondta Fletcher..Képzeld magad elé őket. és gumicsirkékkel püfölik a generálisok fejét. A mosolyból nevetés lett.. amint szóviccekkel zavarják össze a politikusok fejét.. . Bocsáss meg a birtokháborításért. persze.Csak úgy ráhibáztam. A kacaj fájdalmat okozott. . akkor egy kicsit beletúrtam a gondolataidba.Ábrándozz a kedvemért. . nevetséges ábránd. hogy a művészet megtisztíthatja a világot a rosszakarattól? Talán egy szent bohócokból álló sereg nevetéssel elérheti azt. különben a Jaff győzelmet arat felettem. Még Fletcher érintése sem tudta szétfoszlatni az újult erővel támadó görcsös fájdalmat. Segítségre van szükségem.Ne halj meg! . Ezt te sem akarhatod. Honnan a fenéből tudtad? . Nem.. Komédiások a csatatéren. A nevetés és a kín görcsbe rántotta Buddyt tetőtől talpig. miért is ne? Nem voltak talán olyan idők. arcán könnyek patakzottak. Felnézett a felette lebegő szellemre. gondolta. Adj nekem erősebb szövetségeseket az önsajnálatnál..Egy perc! . Buddy elméjébe nyúlva. Igazam van? Az édesanyád.Egy hadsereg komédiásokból? Miért is ne? A gondolat mosolyt fakasztott Buddy arcán.legtöbbet jelentette a számodra? Ó. A nevetés eggyé vált a gyötrelemmel. Nem akarok. hogy emlékezzem.Még ne! Gondolj a Quiddityre! Hasztalan volt a könyörgés. amint lecsupaszítják seggüket a puskák előtt. Hazudsz! . amikor azt gondolta. .hallotta Fletcher hangját. A végére mindig csak egyetlenegy marad. Már nem várhatok. .

sem gyalogos. A percek órahosszúságúra nyúltak. ahol anyja valaha élt. Ezúttal azonban nem volt senki.Légy átkozott! . amíg újra láthatták egymást. és pontosan olyannak látta. még árnyaltabb attrakció is járult. Megállt az út közepén. . hogy a távozásával kezdődő események hasonló ellentmondásoktól lesznek terhesek. És holtában biztosította Palomo Grove-ot arról is. csak a zavart újabb zavarral tetéznie. és amely nagyon is helyénvalónak tűnt. Erre a szárnyalásra. egyik irányból sem közeledett sem jármű. Eddig persze semmi más nem sikerült neki. édesanyja házának meglátogatása volt. Arcán olyan kifejezés ült. mint azokon a fényképeken. erre az indokolatlan bizakodásra. az órák elegendőnek tűntek egy új generáció felcseperedéséhez is. mikor fog feltűnni . Így élte le életét is. lehetőleg minél közelebb a gyökeréhez. aki a Misión de Santa Catrina padlóján feküdt. Arra sem érezte magát korábban képesnek. A trükkhöz egy további. Az élet elszállt a testből.ordított Fletcher a holttestre. és Howie szinte már várta. amit a múlt este érzett . Az utca teljesen kihalt volt. 4. amiket annak idején anyja mutatott neki. csak hogy megerősítse érzelmeinek abszolút helytállóságát. Buddy elment.Késő volt.és ami talán még annál is erősebben tört most rá. melyek túl törékenyek voltak ahhoz. ahogyan egyszer (nem is olyan régen) Jaffe-re üvöltött. azt szinte természetfeletti módon érintetlennek találta. csak egy játékvalóság tréfálta meg. hogy kiszakítsa magát a bénító közegből. és most már így is fog maradni. mint az az időszelet. Végül is ez volt minden vágya: azáltal ismerni meg saját természetét. A fiú leghathatósabb erőfeszítése arra. mely Howie és Jo-Beth elválása és a között telt el. Fletchernek mindössze néhány foszlányt meghagyva az ábrándból. A Grove eme sarka a reggeli lankadtság felszínén úszott. Még a szálaira foszló idő sem volt képes megingatni optimizmusában. mely egyszerre volt komikus és tragikus. egy sem okozott akkora csalódást áldozatainak. és a látványra meredt. Jóllehet az elkövetkezendő néhány napban az idő a Grove-ban számtalan trükköt eljátszott. hogy minden a legnagyobb rendben van a világban. Amikor elérkezett a házhoz. hogy megragadja a családfát. akivel megküzdhetett volna. hogy a Jaff ellen hasznát vehesse.

és megérezheti közelségét). sem válhatott külön a lány rejtélyes lényétől. mely huszonnégy órával fiatalabb énje számára ismeretlen volt. ívlámpák álltak mellettük. onnan a filozófiáig. Ez a kép nem jelenhetett volna meg előtte.szerelemtől a fizikáig. ezúttal olyan közel a füleihez. Lágyan zengő hang volt. Megint egy hurok. . ott is megtört. még itt a domb tetején sem. hogy a találkozás Jo-Beth-szel olyan csoda.. A csodálatos felismerés abban a rabul ejtő szempárban . és olyan lehetőséget tárt fel előtte (hogy létezik egy hely.. ami elfogta (és még mindig a markában tartotta). a homogenitás itt is. hogy felfigyelt volna erre a tényre. Találkozásuk rejtélyessége olyan feltevések birodalmába vezérelte . Mindössze két szótagot ismételt. Megfordult. hogy egy rakás olyan sztár mellett sétált csak úgy el.. mintha a fejében csengett volna. amikor valamiféle ösztön hatására visszafordította lépteit. Ház. nem kopogtat be (végül is. Vagy legalábbis többé-kevésbé áthatolhatatlan tömegének. Mint ahogyan a titokzatosság misztériuma. melyekről korábban nem is álmodott. hogy megvilágítsanak egy ebből a távolságból kivehetetlen látványt. és az egyik ilyen hézagban egész komoly embertömeg gyűlt össze. hirtelen suttogást hallott a háta mögött..ardhowardhowardhow. Miközben odafönt állt. és néz le rá. akik éppen most nyerték meg az Oscart. és az enyhén meredek utcán felgyalogolt annak tetőpontjára. ahonnét elmélyült énje tudomást szerezhet Jo-Beth-ről.olyan motívumok szövésére indította az agyát.egyetlen rendkívüli történet részei. mely anyja háza előtt állva a hatalmába kerítette. hogy elhozhatta volna valahonnan a hangokat. A levegő meg sem mozdult. anélkül. maga is gyermekként. majd vissza a szerelemhez -.édesanyja az ablakban. egy kör kerülete mentén felsorakozva. mely várt rá valahol . Odafönt elképedve látta. hogy a hely tökéletes panorámát kínál a Grove egészére. Az utca mögötte teljesen kihalt volt.az érzés. mi mást tudhat még meg erről a helyről?). Mégis újra hallotta. és idefelé jövet sem találkozott senkivel. ha nem történnek meg a múlt éjjel eseményei. és éppen indulófélben volt. az is lehet. anya. Végül úgy döntött. találkozás . nyakláncként összefűzve a hangokat. hogyan adják át a keleti peremkerületek helyüket a növényzet áthatolhatatlan tömegének. . Csak nem valami mozit forgatnak odalenn? A reggelt egyfajta kábulatban élte meg. s túl a Központon láttatni engedte. ahol művészet és tudomány többé már ugyanazt jelentette.

. A képzet csak tovább erősödött.Persze . mígnem végül egy kölyök kibökte. mely bármelyik pillanatban belecsusszanhat a föld méhébe. Mást sem akartak. és már eddig is túl sokat profitált titkaiból ahhoz. vagy ha tette is.Úgyis halott. hogy beavassa a dologba. Howie ettől semmivel sem lett bölcsebb.mondta. A tömeg morbid vágya. A jelenet hirtelen egészen más színben tűnt fel előtte. Mindvégig az a különös érzet nehezedett rá.Van egy lyuk a földben. hanem az őt kísérő hölgy. .Ez igaz? .akarta tudni Howie.Buddy Vance-t . Nem volt értelme itt maradnia. Ezúttal nem a kisgyerek válaszolt. . miközben azt egy mentő hátuljába tolják. . hogy az egész domboldal hegyes végű lemeztábla. vajon milyen eljövendőket ígérhet egy ilyen suttogó hang? Nem volt túlzottan nehéz megtalálnia az utat az erdőbe. Olyan vicces fickó. csak hogy elmondhassák: Ott voltam. .kotyogott közbe a kölyök. a tömeg komor jelenléte elnyomta a hangját. .Kit nyelt el? . A tömeg nem azért gyűlt össze. és megkérdezett valakit. miközben lefelé ereszkedett. Senki sem mutatott komolyabb érdeklődést. hogy lássa. oszt' mindenestül elnyelte.kérdezte tőle. ahogyan egy embert kimentenek a halál torkából.Nem igényelt akadémiai szintű logikai képességet.mondta. mely odalenn zajlott a fák között. ezért közönye látható jeleire a hölgy további információt is a rendelkezésére bocsátott.Még nem. . hogy mi történik itt. hogy az egész város abba az irányba vezet. . Láttam őt letakarva. Azért voltak itt.Valamikor nagy tévés sztár volt . Akárki szólította is a nevén.jött a nő válasza. . . különösen egy ilyen lehetőségekkel teli napon. hogy felhagyjon ezekkel a jövőbeli kalandok folyamán. hogy meglássa a kapcsolatot a rejtélyes hang és az esemény közt. A férjem odavolt érte. hogy megérti a körülötte működő erők játékát.kérdezte Howie. amikor felhozták.Nem számít . Ha egy rostélyos utáni vágya élete szerelmének karjaiba sodorta. amint elérte a fákat. irtózattal töltötte el. Nem is próbálta színlelni. hogy vethessenek egy pillantást a holttestre.Felhozták már? . . már nem tette ezt. A Grove szemmel láthatóan a saját törvényei szerint él.

azok az ajkak. hogy Jo-Beth érkezését várja. melyekben elmerülhet. Hátat fordítva az erdőnek és az egybegyűlteknek. melyre rátapadhat.mikor léteztek azok a szemek. . elindult vissza a motelbe.

hol van? .Mit keres otthon? . de amint meghallotta Abernethy hangját.Francokat.Maga túl fiatal ahhoz. ha a Buddy Vance Show ment.NÉGY Csak Abernethy szólította Grillót a keresztnevén.Palomo Grove-ban. de mindig Grillo. fiam .Nathan? . voltak idők. .Hadd mondjak el valamit magának. Saralyn számára megismerkedésük percétől kezdve egészen elválásukig Grillo maradt.Láttam az ismétléseket. Mikorra tudna ott lenni? . meg hogy mi a fenét keresett Ventura megyében. nem gyűjtött ellenségeket) néha az a Szarzsák Grillo.eltűnt. (Jócskán későre járt. az Igazságos.Az a cikk a környezetszennyezésről. .Mit akar? Grillo éppen csak kilépett a zuhany alól.Ma reggel. Tudja. amikor még a bárok is elnéptelenedtek. ha menten ott teremne. az alkohol. Talán másfél. a komikus .hazudta Grillo.Egy óra. Történt valami.Akkor valami könnyfakasztót akar? .Most próbálják előbányászni. Dél van. .tudja. Vance nagy ember volt. Mi ez a nagy felhajtás? . és szeretném. amiben benne van az összes felesége. óriási amerikai. máris kész volt még egyszer lesikálni a testet. . Ezt egyedül Abernethy merészelte: . .Dolgozom . emlékszik? .Felejtse el.) . vagy Grillo. Buddy Vance . Ellenségeinek (és melyik zsurnaliszta.Mintha már láttam volna kiírva a gyorsforgalmin.Grillo Abernethy valamennyi modora közül ezt az atyáskodó hangnemet rühellte a legjobban -. kiváltképp ilyen kegyvesztett fajta. .Mikor? .Hol? . . . hogy emlékezhessen a Buddy Vance Show-ra. Olyan tudósítást akarok. ahogyan minden egyes kollégájának és barátjának is.

a hírnév árnyékos oldala. . hogy beleesett egy lyukba. mint az elbeszélés szempontjából. Nathan . Abernethy pedig nagyon is jól ismerte nyáját. igaz? Csak úgy fogta magát. Csakhogy ez most egy cseppet sem volt mulatságos.Pereljen be érte . .Más szóval. hogy széles mosollyal nyújtsa át a legocsmányabb történeteket. könnyű prédának bizonyultak mind az anyaggyűjtés. Száraz és Magasztos az Úr jóvoltából.Amikor egy híresség is belekeveredik egy ügybe. melyeket az olvasók a bűntudat érzete nélkül tehettek . hogy minél előbb leérjen. A sztorik. akkor az emberek jogosan kíváncsiak rá. egy kikeresztelkedett senki.A mocskot akarják.Az elmúlt néhány órában mást se csináltak. gondolta Grillo. a mocskot írjam. merre van .Dehogyisnem tudjuk. Abernethy egy képmutató pojáca volt. . Grillo pedig szinte látta maga előtt a férfi arcán szétáradó színlelt egyenességet -.Úgy értem. .Felhozni? Úgy érti. Még saját élettörténetét is bedobta a köztudatba. A nagy neveket sújtó gyötrelem érdekelte őket.válaszolta Abernethy. szerkesztői leveleinek zömében saját megtérésével foglalkozva. . és eltűnt a ködben.Csak csipkedje magát. miután a lap olvasói mindössze egy dolgot vártak a híranyagoktól: irigységük kompenzálását. csak megpróbálták felhozni a testét. Megkönnyebbülést jelentett egy olyan kis példányszámú szennylapnak dolgozni.mondta Abernethy. Ez a szent kötelem azután lehetővé tette a számára. melynek során alkoholistából fundamentalista lett. Komédiások. Amikor csatlakozott Abernethy vidám bandájához a bostoni bukást követően.mondta Abernethy. mint amilyen a County Reporter volt. legszívesebben így jellemezte magát. ahogy maga is . mint vagy három háztömb. mellyel nevet szerzett magának. hogy merre van. .mondta Grillo. vízbe fulladt? . . .amikor azelőtt Burbankban olyan hosszú limóval császkált. akinek a szótárában nem szerepelt a könyörületesség szó. . Bármit megtennének egy jó poénért. és melyben végül túljártak az eszén. amiket Grillónak kellett megírni.Azt nem tudjuk. a dolog kész vakációnak tűnt a kemény nyomozó-riporteri munka után.

és . akárcsak a skorpiók vagy a csótányok. hogy Abernethy szemébe vágja. ha rágondol). de hol kaphatna másutt munkát egy ilyen valaha nagymenő riporterből lett balek.mivel egy része a domboldalra épült . Nézzük a jobbik oldalát. és a hitelképességük hamuvá lesz.magukévá.olyan érzetet keltett. De a zsurnaliszták sokkal törékenyebbek. Addig menekült a Nyugatról. mondogatta magának nap mint nap. Ez minden egyes perccel egyre súlyosabb hibának tűnt a szemében. hogy célpontjának ellenségei felültették. ha nem egy Reporter-féle kisstílű pletykalapnál? Hiába fontolgatná. de ő ehelyett elkezdett Abernethynek dolgozni. Hiszen ők a bűn fertőjét feltáró cikkeket olvastak. és képtelen volt elképzelni. és feltett néhány kérdést a kordonban álló .a központi bevásárlóközpontot. mégis volt a házak stílusában valami üdítő változatosság. se tehetsége nincs ahhoz. míg csak el nem érte a Csendes-óceánt. mint ő. mintha egyfajta titkos dimenzióba is túlnyúlna. amikor rádöbbent (még ma is összeszorul a gyomra. ahogyan újabb szenzációk váltották fel az ő szalagcímeit. hiszen se kedve. és lemondott hivataláról. hogy mással foglalkozzon. A dolog hamar feledésbe merült. ha az atomtöltetek a földdel teszik egyenlővé az egész emberi civilizációt. bassza meg az egészet.csinált vezércikket. innen már csak felfelé vezet út. máskülönben hogyan is okulhatna hibáiból? Éppen egy ilyen hibából . Ugyan mi lehetne ennél keresztényibb? Grillo szájíze azonban már régen megkeseredett a mulatozás folytán. Ha az erdő osztozott is valaha e titokzatosságban. akkor is élnek és virulnak majd. az utcák árulkodó rendszerességét -. A világ közömbösen szemléli saját magát. akkor az exhumálás hírére ideérkező bámészkodók már minden bizonnyal széttaposták. hogy valami újba fogjon. megalázkodott. Elég egyetlen rossz mozdulat. Amióta csak az eszét tudta. mást sem akart. A politikusok. Magán viselte ugyan egy papíron gondosan megtervezett település minden megkülönböztető jegyét . A Grove meglepetésként hatott rá. Bocsánatot kért. hogy pályát változtasson. Számtalanszor vágyott már arra. a négy égtáj felé mutató kerületeket. Szüksége van arra. és a sajtó ügyészeként ártatlan embereket vádolt. csak a világot tudósítani saját milyenségéről. Volt valami nélkülözhetetlen ebben a funkcióban. Grillo felvillantotta igazolványát. hogy naponta emberek meséljenek neki saját életükről. Bele kellett volna vetnie magát.egy szenátusbeli korrupciós ügyről .

és hogy tudakolja. egy szót se a művészet feddhetetlenségéről.Szia.Ezt mondtad. aki hajlandó volt veled élni. hogy a testet hamarosan kiemelik. Végül úgy döntött. Emlékszel arra.Baszd meg! . Elsőként Abernethyt hívta. Francba a művészettel. megkockáztatja a helyszín elhagyását. Az üzenetrögzítő elkezdte ugyan lejátszani a jól ismert szöveget.Mert ő volt az egyetlen hím. . Grillo hagyott neki üzenetet. Jöjjön vissza később. megérkezett.Már ki is ment a fejemből! Jó hírem van.Meg fogod csinálni? .Ez az állat. Nem beszélhet Grillo azokkal sem. megpróbál.. Butch! Grillo.Itt Grillo. elindult-e már a fotós. hangzott a javaslat. amíg nem írok valami sikereset. amit tavaly írtam a számkivetettekről? Most azt akarják. hogy valamim végre elkeljen... Grillo..a telefon lezuhant a helyéről. majd az azt követő zűrzavar után ismét Tesla kifulladt hangját lehetett hallani: . .Ezt mondtam? . Ha a kutyával akarsz beszélni. Miért is fogadtam be. Grillo? .Halló? . Ha Butch-ra lenne szükséged. ezeknek senki sem próbálja hasznát venni. hogy a nadrágjukba élveznek tőle. . Nem. Senki sem fog igazi nagyágyú filmeket rám bízni. Könnyen megtalálta az utat a Központba és a nyilvános telefonhoz. fogd már be azt a hülye pofád. És mielőtt elkezdenéd. . A második hívással nagyobb szerencséje volt.Miért ne? Szükség van rá. legalábbis néhány telefon időtartamára. akkor sajnos nem tartózkodik itthon.Grillo? Baszd meg. semmi valószínűsége. . . akik a mentést irányítják. írok nekik egy olyan vastagot. . Habár a földön mindenféle műszerek hevertek szanaszét. . hogy tudassa. A hasadék körül alig volt nyoma bármiféle tevékenységnek is.rendőrök egyikének. hogy írjam át. meg a többi szarságról.Te mondád. akkor. .de Tesla hangja félbeszakította. Itt Tesla és Butch. Megszívlelendő tanácsnak tűnt. Abernethy nem volt a helyén.. Egy lánynak szüksége van a betevőre. . Az űrre. úgy tűnt.. ahhoz előbb pontosan meg kell határozni a helyét. Az egyik forgatókönyvemmel sikerült haladást elérnem.

amikor láttam a hírekben..Szóval csak a mocskot.Vance? Azt hiszem. hogy van egy kopasz folt a feje búbján. igaz? . . melyről mindig azt álmodta.Hát. A Szex Istennői a szaktantárgyam. Negyvenkét teljes napig tartott a kapcsolat. vérszegény ábrázata. . az volt? . Vagy hogy még mindig az a felvonós álom gyötri. . vagyonról és hírnévről.mi újság? Tucatnyi választ adhatott volna erre a kérdésre. tudom. találkozva a fürdőszobában tükörképével. a maga módján. hogy hosszú. Láttam a híradóban. mert bánthatlak. A szenvedélyes nőügyekről. amelyikben két emelet közt beragad Abernethyvel. Elmondhatná. Hatszor házasodott.Abernethynek lesz. hogyan informálta fodrásza vigyorogva arról. A második felesége túladagolásban halt meg.Vicces. egész egyszerűen elszomorítóan néz ki. .Beleesett valami lyukba. a komikusok nem az erősségeim.Mit tudsz Buddy Vance-ről? . ..Ja. egy marék szalmasárga nyiradékkal a kezében. Teslának fejezetnyi adag volt a fejében Buddy Vance Életéről és Mocskos Környezetéről (egészen Valentinóig bezárólag).Gondoltam.Egyből eltaláltad. a TV-sorozatokról. és a vén kecske egyfolytában meg akarja csókolni. Soha nem láttad szerepelni? .Segítségre van szükségem..Tudom. egy egész litániát.Csak azért szeretlek. . . De utánanéztem. a filmekről. Ahogy Grillo remélte. .És az életével kapcsolatban? . .Akkor .Kösz a nagy semmit. Vagy mert ez egy viszonzatlan érzelem? .Nagyon vicces. hogyan döntötte el végképp. és csak ennyit mondott: . .kérdezte . hogy vonásai idővel hősies melankóliává nemesednek. a kegyvesztettségről. igen. egyszer egy tizenhét évest vett el.Most az egyszer érzéssel is írhatnál ezekről. Végül azután megtartotta az önéletrajzi elemeket magának. Vagy hogy ma reggel. . Grillo. Ha már itt tartunk.Mi volt? .

Ma este. halott ember vagy.. És Grillo. . hogy megkeresselek. .Megdumáltuk. melyet azóta játszottak Grillóval.Ki az? . Félig idióta. akkor hívlak. . .. érzelgősen részeg hangulatában az bevallotta. .És hogyan lehettek ekkora sikerei a nőknél? . Grillo . amit én se tennék. .Úgy néz ki.mondta Tesla döbbenten: . hogy egyszerűen gyűlöl búcsúzkodni.. és máris elkapott a röhögés.Most viccelsz? .Olyan gumiarca volt. mióta egy este.Biztos látnom kellett. .Ne tégy semmit.A mocskot? . félig meg egy gennyzsák. Jövök neked egy vacsorával.Talán holnap. Majd hívlak. .Hát persze. aki pletykálkodni szokott? Grillo felnevetett: .Az óriási féregnyúlványa miatt. hogy egy darabig még itt maradok. Kicsit fura egyéniség.Ha nem teszed. gondolom. . .Kérlek.Igen? Mielőtt válaszolt volna. ha még itt leszek.Köszönöm az információt.Neki volt a legnagyobb farka a tévé történetében. . Csak ránéztél. egymás után harmadszor nyerve ezzel a játékot.Ha azt mondtam. Addig is folytasd a Számkivetetteket az Űrben. Megcáfolhatatlan forrásból tudom. hívlak. Nem emlékszem rá. Tesla letette a telefont. .Akkor elmegyek.Hát olyan lány vagyok én. . .

. mennyire bízom benne.Nem megmondtam? motyogta. Tudom. magyarázd el! . hátat fordítva az ablaknak. Később majd felhívom. Az alatta feltáruló vonások hátborzongató módon elégedettségről árulkodtak.Hogyan is lehetne vége? Hogyan lehetne ennek vége valaha is? ..Kiknek volt rá okuk? . . Jó okom van rá.Mama. De először mindent tudni akarok egy barátodról.Nem hívtad fel .kérdezte Joyce.Tudod.Beteget jelentettél? Hallottam. ahogyan megígérted? (Egyetlen pillantás a lány arcába elég volt neki. Jo-Beth túlságosan sokszor látta már ezt a kifejezést ahhoz. hogy a lehető legleplezetlenebbül adja elő mondandóját.A neve Howard Katz. .Mama.Mama? Anyja szokás szerint az ablak mellett ült.igaz? . . Felhívtad. .. elhatározva.Majd később el is jön. figyelj rám! Valami fontosat kell kérdeznem tőled. . de arca maga volt a törékeny sebezhetőség. de én igen.jelentette ki.A pásztort akarom! . Joyce nem szólt semmit.Nem. hogy nem baleset volt. . De előbb. Én hiszek neked. Joyce arcáról lehullott a gyengeség maszkja.ÖT .. . Jo-Beth.Nem kellene neked a boltban lenned? .kezdte. . hogy visszakozzon a hatására.Mit mondtál meg? . Mindannyian tudtuk. Joyce máris zavartnak tűnt.John pásztor nem jött el a múlt éjjel. Megvolt rá az okuk. szeretnék beszélni veled.Sajnálom.Hogyan feledkezhetsz meg egy ilyen dologról? . . hogy te nem hiszel ebben. ahogy Tommy-Ray.Az nem baleset volt. Az édesanyját Trudi Katznak hívták. .) . Jo-Beth. . Mama .A múlt éjjel találkoztam valakivel.Most nem beszélhetek .. . Mama.

ugye? . még gondolnod sem szabad rá. hogy választ adott volna.Nem ígérhetek ilyesmit.Nem csináltam semmit. . . . miközben bevezette. .Hol van? . . Azért jöttem.Azelőtt soha nem is éreztem így! .súgta neki.Ne hazudj nekem! .Uramisten. csontos kezeit görcsösen ökölbe szorítva. Félrelépett. Jo-Beth! Jo-Beth! Jo-Beth! Howie kinyitotta az ajtót könnyező szerelmese előtt. Nincs szükségem az imákra.. Az ajtónál Joyce visszafordult gyermeke felé.követelőzött a Mama. A fiú gyengéden átölelte. hogy választ kapjak a kérdéseimre.Imádkozz. Ez butaság.Jo-Beth.Minden oké . de ahogy elindult lefelé a lépcsőkön.Mi baj van? . Hallottad? Nem láthatod. lendülete meggyőzte arról a Mamát. kiáltozni kezdett utána: . .Szükségem van a pásztorra. Semmi értelme nem volt odafigyelni a Mamára.Mama: kiknek volt rá okuk? Joyce felállt.Minden rendben. hogy semmilyen eszközzel nem tudja visszatartani. düh és félelem örvénylett bennük.Nem szabad Trudi fiának a közelébe sem menned . és úgy zokogott. ez minden. Könnyek fátyolozták el szemeit. Jo-Beth kezeibe temette arcát.kérdezte.Mire gondolsz? . anélkül.kérdezte szinte kiabálva.válaszolta a lány. Mama! Minden rendben! Nyugodj meg. gyere vissza! Beteg vagyok. . Ígérd meg! . Nem is állt ellen neki. és hagyta elmenni. csak az ima fontosságát.mondta. .Semmi baj. . aki mást sem fog hajtogatni. .Máris beléd költözött. Azelőtt soha nem beszéltél így.Nem műveltél semmi olyasmit vele. . A könnyek immár veszedelmesen közel voltak. . . nem beszélhetsz vele. tehát műveltél. Jo-Beth elindult az ajtó felé. Elindult az ajtó felé: Találkoznom kell vele! .Nem akarok imádkozni. Jo-Beth! .

mi történt.. és közben engem nézett. és még valaki.. hogy ilyen úton fogant? .. kézfejével törölgetve arcáról a könnyeket. mint véletlen egybeesés. Howie.Mi történt? . meg is erőszakolták őket. . Régen kezdődött. bárcsak láthatatlan lehetnék. . amikor a Sátánról beszélt. hogy tévedek . . . mert a leghalványabb . Valami Arleen.Miért nem szólt soha erről? . Azt. .kérdezte alig hallhatóan.Tehát minden meg volt írva a csillagokban .Én erről semmit sem tudok. Howie levette a szemüvegét.A legjobb barátnők voltak..Talán őt keményebb fából faragták.Hosszú történet. Annyira borzalmas volt.Miért nem? A legjobb barátnőjének a fia:. .Megerőszakolták.Én is csak részleteket ismerek.Ahogy a Mamának sem. egy Carolyn Hotchkiss nevű lány. hogy a Mama is így látja. .Nem hinném. . A te anyáddal és az enyémmel.Még nem mondtam el neked.tette hozzá Jo-Beth. Valaki rájuk támadt. és az ágyra dobta. A fiú arca görcsbe rándult. ..Elmondta az édesanyád valaha is. Azért jöttem el.mondta mosolyogva a fiú. mielőtt még én megszülettem volna. azt hiszem. és vigasztalanul megállt a szoba közepén.Nem volt férje. hogy miért hagyta itt a Grove-ot? . felnézve Howie-ra. hogyan őrjítik meg a Mamát velük. A Mamáról és a barátnőiről..Ki mondaná el a gyerekének. az enyém.kezdte.A zokogás folyamatosan elhalkult. . A te anyád. Elfelejtettem már a nevét.Sajnálom . mintha csak az imént csapták volna arcul.Anyát? . igaz? .Az egész életemet ezek között a pletykák között éltem le.Nem.. . . akinek az apja még mindig itt él. Láttam. . hogy elkerüljem a tekintetét.Uramisten . Howie iménti mosolyának nyoma sem volt. Négyen voltak. . itt az ideje. Egész életemben hallottam a pletykákat.Ismerték egymást? A lány bólintott: . . Azt hiszem. Azért imádkoztam. azt. . Állandóan az Ördögről beszélt.mondta Howie..mondta. . majd a lány kiszabadította magát az ölelésből.. miért is jöttem ide. azt hiszem ez már több.Az is lehet. .

. .Én nem hiszem.. hogy az egész csak hazugság. .Kitaláljuk. Ha nem jövök el. .Az is lehet. . . .) . . .Kérdezd meg a mamádat. Még azt se tudhatjuk. És te is ezt érzed..fogalmam sem volt arról. Tudom. . van-e benne egyáltalán bármilyen igazság.Nem szerethetsz. bárcsak tényleg az a szent bolond lehetne. ahhoz fordulva segítségért. állatok és karon ülő csecsemők vegyék körül.Abban a pillanatban felismertelek.Én így érzem. .Az még azelőtt volt.Nem. hogy így lenne.mondta a fiú..ismerte el a lány.De miért találna ki bárki is egy ilyen történetet? És miért nem mondta el se a te anyád. mi lett anyám végzete. sohasem találkozom veled.Nem .. Miért? .Bár az volna.Szerelem első látásra. Te magad mondtad. Anyja gondolatától azonban újra záporozni kezdtek. El akartam merülni a Grove-ben. Hiszen nem is ismersz. ahogy beléptem a Butricks's-be. ha a saját testvéred volnék? A megfeszült izmok lassan elernyedtek. vagy mi vagyok.. hogy kik voltak az apáink? . lehet . aminek Lem mindig is tartotta.Szeretlek.Persze. (Indulatosságában még a dadogásról is megfeledkezett. . akitől eltiltották. soha. bár sose jöttél volna ide.. soha nem szeretek beléd. És soha. hogy kiderítsem.. Hogy szabadon bolondozhasson. hogy ki. Hogy még csak ne is gondoljak rád. Őt figyelve Howie egyszerre azután kezdett vágyakozni.. nem? . hogy így van.Most pedig azt kívánod. . .kérdezte.Már megtettem. .Akkor is így éreznél.Azt mondta. hogy ne kerüljek a közeledbe. Jo-Beth.De igen! És nem fogok egy buta szóbeszéd miatt lemondani rólad. Te is felismertél engem. ahogyan a történetet mesélte. A könnyek felszáradtak az arcán.De hát hogyan is állhatnám meg. igaz? . . . se az enyém.És? . .Mégis hogyan? .

mondta a lány.Minden rendben lesz . hogy nem éri meg a további várakozás. .unszolta. A lány újra felsóhajtott.Nem muszáj beszélgetnünk.Fáradt vagyok. Nem kell csinálnunk egyáltalán semmit.válaszolta a férfi Grillo kérdéseire. és nagyon lágyan megérintette a lány arcát.Jelen pillanatban is négy alpinistánk van odalenn.mondta neki. a lány már levette a cipőit.szólt hozzá vigasztalóan.kérdezte. .Aludj! A Buddy Vance utolsó showjára összegyűlt tömeg java elszállingózott. . majd megadóan bólintott. ahol csak éri. és elmondta ittléte okát is.Remélem. hogy könnyítsen a hólyagjára nehezedő nyomáson. ha hagyjuk a maga útján menni. Bemutatkozott neki. A lány elmormolt egy halk igent. amit reményei szerint most csinálniuk kellene itt a lepedők között. . és ne érjék olyan arculcsapások. és végignyúlt az ágyon. hogy testvérek lennének. aki rangidősként a műveletet irányíthatta. . mire Grillo visszaért az erdőbe.Ez így nem tisztességes. .ölelhesse-csókolhassa a lányt. libidója makacsul figyelmen kívül hagyta a tabut. hátha eltűnök végre? . mint az imént. .Hogy elmondjon pár imát. .Talán minden helyrejön.Egyikünk sem aludt túl sokat az éjjel . . Howie ezután kimentette magát. Howie lefeküdt mellé.Elférünk ketten? . mintha megérezte volna a lángolás hőjét.Nem mondhatok túl sokat . .A Mama mindenáron a pásztort akarja. és kiment a fürdőbe. Jo-Beth felsóhajtott. .Maradj még egy kicsit. mikor lesznek képesek felhozni a holttestet. . Grillo egyszerűen átlépte a kifeszített kötelet.Azt hiszem. és megpróbált nem gondolni arra. . Bámészkodók hiányában a helyszínt körülvevő kordont is meglazították. Jóllehet ő sem zárhatta ki a lehetőségét. . . majd odasétált a rendőrtiszthez.Akkor aludjunk. . ideje lenne indulnom . Kinyújtotta a karját. de csak a jó ég tudja. Csak maradj. Mire visszaért. kérlek . Láthatóan úgy döntöttek.

Nem igazán .Igen. . (A tiszt az órájára pillantott. . Grillo. feketében.Egyszerűen senki sem ismeri őket nálam jobban.Szóval személyesen is járt már lenn? Hotchkiss.Ami alattunk van.Maga folytatott is ilyen irányú tanulmányokat? . akivel beszéltem. komor egyén volt. Grillo megint előadta a bemutatkozó számát. aki hirtelen sok súlytól szabadult meg. Ő azt mondta. Mr. Hotchkiss magas. Az a fickó ott.És mi a helyzet magával? .Spilmont. nem igazán foglalkoztatja az embereket.Éjszaka is dolgozni fognak? .Úgy hallottam. sok évvel ezelőtt. . Hotchkiss szerint mindenféle folyók is vannak odalenn. hanem ide-oda járva keresték a helyet.Volt már valaki odalenn ezekben a barlangokban? . két teljes másodpercig Grilló-ra összpontosította tekintetét. (Szemei egy pillanatra sem állapodtak meg Grillón. . Amennyire mi ismerjük a helyet. ahová fókuszálhatnának. hogy egy folyó is van odalenn. Fura szóhasználat. ha megkérdezi Hotchkisstól. Jobb lesz. Veszélyt jelentettek . . maga a barlangok specialistája . Vannak témák. jegyezte fel Grillo.Nagyon úgy néz ki.Egészen ma reggelig azok a barlangok le voltak pecsételve. .) . a szabályt megtörve. Készült róluk valamiféle térkép? . Én magam pecsételtettem le őket. . az is lehet. Az ártatlanokra. Azután már csak a lámpákra hagyatkozhatunk. hogy már rég az óceánban van a test.mondta Grillo.) . . amik egész egyszerűen magukkal ragadják az embert.. Ez is ilyen. .A rendőrtiszt.magyarázta Hotchkiss. mielőtt válaszolt volna. .kérdezte Grillo. .Csak színtiszta amatőr érdeklődésből .jelentenek az ártatlanokra. .Még meg sem találták.válaszolta Hotchkiss.Engem igen.Én nem tudok róla. annak az embernek az ernyedt felépítésével. .Talán ha négy óránk maradt a naplementéig..

Alkalmazkodtunk hozzá.De mégis itt maradt. . .Nem lehet túl szívderítő az életük. . . . Tudomásul vették életterük korlátait. Tommy-Ray izzadtan feküdt ágyán. Végtére is.Egy egész világ van odalenn. amíg nem nevez meg. bezárta az ablakokat. feszes félmosolyt. . mindannyian egy törésvonal felett élünk. megkapta. . . amely bármelyik pillanatban megnyílhat a talpunk alatt.Ahogy mi is tesszük. Az ily módon lepecsételt szoba . Megbocsátana. amit akart? . A talaj a lábunk alatt szilárdnak tűnik.magyarázta Hotchkiss.Mikor? . Olyan fajok is akadnak. akkor megyek én is. mint Buddy Vance-re? Ezt mondja? . vannak folyók is. Rossz emlékek tapadtak hozzá. . . hogy elhagyom a Grove-ot.Legalábbis ami a rossz híreket illeti.Palomo Grove rossz földre épült.Majd ha a város megy. és összehúzta a függönyöket. Otthagyva Grillót egy olyan végszóval. .Maga így alkalmazkodik. Grillo. és félig lehunyt szemmel emlékezett. . Persze.Ilyesmi nem létezik . Hotchkiss elsietett. Ahogy bejött a napfényről. .Rájöttem. Mr.Én megpróbálok nem is gondolni rá.És maga? Hotchkiss elengedett egy apró.jegyezte meg Hotchkiss. amit bármelyik komikus megirigyelhetett volna. meg egy csomó minden más is. hogy magam is az alkalmazkodásaim halmaza vagyok válaszolta.Felőlem rendben. . ..Néhány évvel ezelőtt magam is gondoltam rá.Nos. . kérem? A hasadék szája körül csoportosulók között hirtelen izgalom hullámzott végig. melyek sohasem látták a napfényt.Nyugodtan idézheti is.Tehát az egész városra az a sors vár. hogy felügyelje Buddy Vance kiemelését. pedig állandó mozgásban van.Alkalmazkodtak a körülményekhez .Tökéletesen elégedett vagyok. amelyről mi szinte semmit sem tudunk.

túlságosan erőszakos jelenség volt ahhoz. akkor tisztán fog állni előtte. Félrelökte Hotchkisst és a zsarut. élénk levegőjén. Itt a saját pórusaiból előszüremlő testnedveket szagolhatta.perceken belül kemencéhez kezdett hasonlítani. hogy jobban láthassa. mi történik. a kürtőből felhallatszó ordítozás meghatványozódott. míg annak sikerült kihúznia ujjait a kesztyűből. Ha már Jo-Beth megcsalta. és horogra akadt halként húzta a nyiladék felé. minduntalan kicsúsztak a szorításából. hogy kordában tarthassák. Vér volt a képekben. támaszra lelve a kintiek figyelmeztető kiáltásaiban. A réshez legközelebb álló zsaru felkiáltott. mint a Grove tiszta. és a Mamával vitatkozott. de meg sem próbálta elkapni a szóváltás részleteit. . de ha már eleget izzadt. vibráló teremtmény. mellyel az elfüggönyözött szoba még csak nem is vetélkedhetett. amitől az embernek a gálája jött ki. És amikor ez megtörténik. amíg valami hírt nem szimatolt. de bármi is történt a felszín alatt. és egy sápadt. akkor azt csak a saját átkozott hülyeségének köszönheti.máskülönben miért rohanna le zokogva a lépcsőn? -.üvöltötte valaki. köztük Spilmont és Hotchkiss nekiláttak. ahogy a kötél hirtelen megfeszülve kesztyűs kezére tekeredett. akkor ér csak véget a várakozás.Kinyílik! . A lyuk körül csoportosuló emberek. Végül Spilmontnak sikerült megmentenie. . Ha az a fenséges románc máris véget ért . ha csak ránézett. Miért voltak mégis ennyire tökéletlenek? A séma töredékei. Olyan mély sötétségből merültek elő. aki visszatartotta a férfit addig. Ahogy mindketten hátrazuhantak a földre. . és ugyan ki lenne erre alkalmasabb. Ölelésükben nem érezte magát annyira magányosnak és kiszolgáltatottnak. Neki most sokkal fontosabb dolga van ennél. Először csak egy üvöltés tört elő a hasadékból. de akkor aztán bármivel hajlandó volt szembenézni. sziklák. És volt ott egy férfi.Krisztusom. akkor új társaság után kell néznie. hogy azután visszazuhanjon arcára. Senki sem állította meg. hogy kirángassák a bennrekedteket. ahogy kora délután hazajött. kinyílik! Grillo kimondottan gyáva ember volt. és saját áporodott leheletét. mint saját maga? Hallotta. melyeket oly szenvedélyesen akart markolni. mely előtört a torkából. A hőségben feküdve a legkülönösebb képek kezdtek rajzani az agyában. akit nem tudott kivenni. de a hőség és a félhomály megnyugtatta a fiú érzékeit.

alig érzékelve lába alatt a földet. Valahol a zűrzavarban egymást hallották. de elkésett az igyekezettel. A hangzavarhoz Grillo is hozzájárult. és egy gyötrelmekkel teli sziklakútba száműzte őket.mindenkinek ott volt a saját biztonsága aggódnivalónak. Lábait szétvetve megőrizte egyensúlyát. és úgy reszkettek. elvakítva az embereket. sem Jo-Beth. A falak elmosódott csíkokká váltak. de most nem volt idő az újra egyesülésre. miközben a föld körülöttük kezdett szétnyílni. az álmodókat. a becsapódástól véres arccal és zavart tekintettel. Egy sötét óceáné. Hotchkiss volt az. ahogyan a napot soha nem látott folyóból kiemelkedő vízoszlop vállára vette a holtakat. Győzedelmeskedett hát az ösztön. miközben az onnét feltörő sikolyok komoly vérfürdőre engedtek következtetni. Körülöttük mindenfelé férfiak üvöltöttek. hogy eggyé váljanak az égbolttal. aki csak helyet kaphatott e rémálomban. Valaki elvetődött Grillo mellett. amikor a föld porrá foszlott a sarka alatt. Grillo a nevét üvöltötte. Grillo tett három lépést a túlélő felé. kötelük engedelmes kígyóként követte őket. ahogyan szélsebesen emelkedni kezdtek. . Jeges fuvallat tört rájuk a hidegben. ahogyan a másik nevét zokogják. Egymás mellett fekve az ágyon. és ezzel együtt a szakadékban rekedtek életét is. mint a fulladásos halál torkából kimentett szerelmesek. Az emberek egyike hirtelen elkezdett csúszni a barlang szája felé. Érezte viszont. és a pórul járt ember már el is tűnt a porfelhőben. A férfi válaszképpen megragadta Grillo kinyújtott karját. vagy éppen annak hiányát. Mindkettőjük álmában egy tenger vize ködlött fel. A kötél megfeszült. sem Howard nem ébredt fel. Az egyre táguló hasadékból por tört fel. és megpróbálta elkapni a férfit. és egy felfelé tartó áramlat el nem kapja őket. De az utazás hirtelen félbeszakadt. és mindenki mást. mely egy csodálatos hely felé vitte őket a hátán. mielőtt ezt a zuhanást meg nem fékezik. jóllehet levegő után kapkodtak. és összekuszálja a gondolatait. akik a kötél végét tartották a kezükben. ahogy a rengés átterjed a lábain át a gerincoszlopára. és kinyújtotta karját az elterült férfi felé. Álomba zuhant énjükön túlról egy erő megragadta és lerántotta őket a csendes tajték hátáról. ahogyan a biztos halál felé zuhantak. ott hagyva kudarcot vallott megmentőjét a repedés szélén hasalva.

addigra eltűnt. hogy átbuktak a kötélkordonon. és torkaszakadtából felüvöltött: .ordította Hotchkiss. Saját verítékében úszva Tommy-Ray felnézett a mennyezetre.Odanézzen! Volt valami élő az áradatban. Lágyan permetezett rájuk az eső. végig csúcssebességgel. . a fák árnyékában. ott feküdt mellettük. mint egy tűzijáték vibráló foltjai.Édes Istenem. szavai . A csípése kirángatta Hotchkisst kábulatából. ki a fene vagy. és rád várok. vagy formák emberinek tűntek ugyan. miközben a nyakukba dermesztően hideg eső hullott. Sikerült talpra vergődniük. Ő. és újra odanézett. kitörölve a sós vizet szeme sarkából. a felszabaduló energia elég volt ahhoz. keze elé tett szájával elzárva a pánik útját. ott állt megkövülten Spilmont és egy csapat zsaru. Jo-Beth hátrálni kezdett. Rosszat tettek. még egymás mellett is . összekuporodva az ágyon. lecsukott szemekkel. amikor a víz feltört.mondta. félig letépett karral. Készen vagyok.fojtott zokogásként törtek fel belőle. lábuk szinte kipörgött a sárban. nem érdekel. Gyere. Nem lovagolt ekkorát tavalyelőtt óta. ahogyan vakon keresztül rohantak porfelhőn és zivataron. miközben a viharzóna mögött a föld feneketlen mélye tovább okádta saját magát. finoman leperegve a lombkorona sátortetőjéről. Lerázta magáról a képzetet. Andy és Sean órák hosszat lovagoltak rajta. Topangában elkapta a fantasztikus áramlatot. és csak abból tudták meg. De akármi is volt ott. és vigyél magaddal. összekoccanó fogakkal. A talajon még mindig repedések cikáztak végig. Túl testen és kötélen.Grillo és Hotchkiss jó négyméternyire lehettek a hasadéktól. bocsáss meg! . és felnevetett.Készen vagyok .Ki kell jutnunk innen! . Megragadta Grillo karját. . de Grillo lelki szemébe egészen más kép égett bele. hogy elérték a határvonalat. ahová a feltörő víz hulláma repítette. Grillo csak a másodperc tört részéig vethetett rá pillantást . hogy ledöntse őket lábukról. amikor nyáron. A mentőcsapat egyik tagja. Howie halottnak tűnt.a forma.

Igen. kérlek bocsáss meg. hogy az imádság elszökött az ajkai közül. hogy ezzel talán megnyugtathatja.Egyáltalán nem olyan volt. de a lány egyetlen mozdulattal leintette: . csak rossz lehet. . Howie? . ugyanúgy. Álmodozásával bűnt követett el az Úr törvényei ellenében (még azt is elképzelte. A fiú tett egy lépést feléje.Semmit . .feküdtek.Akármi is van közöttünk. Howie olyan hirtelenséggel nyitotta fel szemeit. reménykedve.Már nem tudom. ugyanabban az ágyban...A Mamának igaza volt.. .Semmit sem tettünk. (Elindult az ajtó felé. sziklákat és azt a rettenetes záport. és talpra állt.kérdezte a lány. Nem kellett volna. . . .. .kezdte a fiú. Amint feltette. ahogyan meztelenül fekszenek egymás mellett a tengerparton.A vízen lebegtem. ..kérdezte Jo-Beth.Ezt te sem gondolhatod komolyan. . kiköhögve a gombócot torkából. ahogyan a testüket kívánta.Mindkettőnk fejében? .Te is azt álmodtad . és helyébe az ő neve lépett.Howie? Hát mégis élsz? A fiú kibontakozott a görcsös testhelyzetből.mondta a fiú. Howie! Ez nem helyes. . . .Csak egy rossz álom.töprengett Jo-Beth. (A lány tetőtől talpig reszketett. Nem szabad megérintenünk egymást. .Igenis ugyanaz volt. . Azután hirtelen a föld alatt voltam.. .Akkor mi volt ez? . mit higgyek . a lány rémülete egyből nyilvánvalóvá vált a számára. és lám.) . mely álmában ölte meg a szerelmet. Édes Istenem.Látod? . mit hozott rájuk az álom? Kataklizmát! Vért. . mint egy álom.Minden rendben.. és kinyúlt a szemüvege után. Talán a Sátán műve.Fejezd ezt be! (A fiú átvetette lábait az ágy peremén..mondta Howie. veled az oldalamon. hogy nem is volt teljesen ugyanaz .. . Emberek sikoltoztak.Ne tedd.) Mennem kell. hogy egyesüljenek). hajuk egybemosódik.) Nem tettünk semmi rosszat. . Valóságos volt.mondta neki.Mit tettünk. .Lehet..

hogy a Sátán műve lenne mindez.Majd én .. . Amikor az ötöshöz ért. de nem volt olyan botladozó szó. nem hiszem. amit evilági életének tizennyolc röpke esztendeje alatt megtapasztalhatott.De hát ez. . . Nyomorúságos állapota láttán a fiú csak még hevesebb vágyat érzett. min mentünk keresztül. amivel megállíthatta volna.Viszlát. . . rákényszerítve magát. az ma már tiltott volt a számukra.felelte végül. míg azt a lány szavai nem törték meg: . akkor kié? Meg tudsz erre válaszolni? Alig volt képes kordában tartani szétáradó érzelmeit.kezdte a fiú. De ha nem az övé.. nagyobb jelentőséggel bír. mintha menten megfulladna vagy elájulna. A fiú magában ötig számolva figyelte. hogy végiggondoljuk.Nem adsz elég időt arra. hogy csak álljon és hagyja elmenni.Nem . Felelete végszóként csengett tovább. ez olyan abszurd .. mint bármi más. amit a fiú lefekvés előtt a helyére tolt. ez. nagyon is jól tudva. Howie .. A lány máris a biztonsági tolóretesszel babrált. . de ami a múlt éjjel kitörő fogadtatásra talált.szólt vissza a lány. áthajolva felette. úgy kapkodott lélegzet után.Nincs válasz..Félek. lassan becsukta az ajtót. Megnyugtató szavai kifogytával addig hagyta terebélyesedni a közéjük férkőző csendet. hogy átölelje. miközben Jo-Beth otthagyta Howie-t az ajtóban. hogy kinyissa a zárat. hogy ami az imént történt közöttük. .És igazad van.mondta Howie.

Kezdjen írni! . .Mi a helyzet azzal a Hotchkiss-szal? .Adjon egy kis időt! . . A fickó szinte kurjongatni kezdett örömében. hogy mindennek a szemtanúja legyen. .kiáltott fel.Ez a maga sztorija.mondta Abernethy.Negyedik rész ELEMI ÖSZTÖNÖK Egy Grillo soha életében nem hallotta ennyire boldognak Abernethyt.Neki is van valami sztorija? .Nem tudom. . hogy a Buddy Vance-sztori éles fordulatot vett a kataklizma irányába. ahol ő és Hotchkiss elmesélték a történteket Spilmontnak. sikerült megszárítkoznia.az én költségemre -. hogy egy B kategóriás moziba illő lelkesedése magával ragadja Grillót is. . A motelszobára vonatkozó javaslat viszont őszinte örömmel töltötte el. A barlangoknál történtek óta Grillo teljesen átadta magát a tompult zsibbadtságnak. és ő ott volt. .meglehetősen kisstílű . és szerezzen még valami háttéranyagot Vance-ről! Volt már fenn a háznál? .bosszút Abernethyn.Derítse ki. hogy kivette a legdrágább szobát. Hajtson rá! Grillo úgy vett . és kezdjen írni! Fenntartom magának a címlapot. amikor Grillo elmesélte neki.kérdezte Abernethy. Habár a bárban. Ha Abernethy arra számított. még mindig mocskosnak és elcsigázottnak érezte magát.Ott van a helyszínen .Vegyen ki egy szobát a városban . amit csak a Hotel Palomo Stillbrook . akkor csúfos kudarcot vallott.

gyalogolni fog. de be volt zárva. és ráadásul alig volt kivilágítva. A férfi egyetlen szóval sem említette a jelenséget. Hasonlóképpen Grillo is hallgatott az eseményről. Ugyan már majdnem este kilenc volt. megadva pontos tartózkodási helyét is. amit délben még mereven visszautasított volna. A Domb sokkal meredekebb volt. Övé volt az egész utca. sárga és vörös fényekkel. de próbálkozása ezúttal is eredménytelen maradt. hogy szemtanúja legyen az emlékezetes pillanatnak. A sikertelen kérdezősködést követően teljes figyelmével a Vance palotára kezdett koncentrálni. mégsem talált semmi kivetnivalót abban. melyre egy futó pillantást vethettek. hogy az megkérdezte. A piától könnyűvé vált a feje. mint amilyennek lentről tűnt. Az út véget ért a kapuinál. hogy felsétáljon a Dombon a halott ember birtokához. amíg eljön a számukra legalkalmasabb tudósító. pezsgőt és egy ritka hamburgert hozatott fel a szobájába. ha a pezsgő nem blokkolja le túlságosan a beszélőkéjét. ahogyan a férfi a bárban számot adott Spilmontnak a történtekről. vagy úgy döntött.Village-ben kínálni tudott. Talán még a házba is sikerül beférkőznie. kivárhatták. Vance rezidenciájára nem volt nehéz ráakadni. De nem maradt kárpótlás nélkül. hogy rajtuk kívül senki sem volt eléggé közel a hasadékhoz ahhoz. Bizonyos szempontból az időzítés is kedvező volt. A főkapu mellett nem állt őr. már ha ínyükre volt a rivaldafény . ebben a lelkiállapotban szerette leginkább felhívni Teslát. hogy az út közepén bóklásszon. nem veszi fel a telefont. és közben a feje felett vibráló csillagokban gyönyörködjön. Ezután kinézte a telefonkönyvből Hotchkiss számát. akinek kiönthetik a szívüket. amiért úgy döntött. és olyan bőkezű borravalót adott a pincérnek. nem számolta-e el magát. aki alig várja azt a beszélgetést. Össze szerette volna vetni megfigyeléseit az övével. elhagyhatta a járdát. miközben az kitört a hasadékból. . Hotchkiss vagy nem volt otthon. Hozzátartozói.és ez kevés esetben volt másképp -. Keservesen megbánta. és a további kérdések hiánya arra engedte következtetni. Ma reggel még Buddy Vance állt a Grove-béli események középpontjában. és feltárcsázta. Hagyott neki egy üzenetet. Coney Eye után már csak az égbolt következett. Hallotta. A lány azonban nem volt otthon. Grillo ily módon talán ráakadhat arra a rokonra. melyet felváltva világítottak meg zöld. Csakhogy Buddy halálát időközben háttérbe szorította egy nagyobb és frissebb tragédia. A kiskapu viszont utat engedett neki a zabolátlan örökzöldek oszlopsorával szegélyezett keskeny ösvényre.

és betegesen hóbortos. hogy a szem egy pillanatra sem állapodjon meg egy-egy kiválasztott darab részletein. . olyan palota. Coney Eye. és várakozni kezdett. hogy az ajtó fölé szerelt ipari kamera minden egyes mozdulatát követi. amikor Rochelle Vance megjelent a lépcsősor tetején. Grillo megköszönte a kedvességét. mosolyt csalt Grillo arcára. minden vulgarizmusával együtt. és nem a szépségébe. a Torzszülötteket. elérte. majd elkezdett leereszkedni az előcsarnokba. az Óriáskerekeket. hogy Mrs. egy aprócska sziget a civilizáció tengerén. ablakai fényfüzérekkel bekeretezve. Amilyen a külcsín. homlokzata ugyanarra a három alapszínre festve.és amely egyenesen a ház főbejáratáig kígyózott. a Bécsi Valcert. miközben a nő a lépcsőházban megindult a második emelet felé. ahogyan azt a néhai Buddy Vance is akarhatta. Nyoma sem volt az ál-mediterrán beütésnek. mely minden szempontból kihívta maga ellen a Grove uralkodó esztétikai áramlatait. akik nagyon is jól tudták. a Szellemvasutakat. Az előcsarnok valamennyi négyzetcentiméterén plakátok ígértek valamilyen farsangi látványosságot: élénk színekben tobzódó hirdetések reklámozták a Szerelem Alagútjait. katalán díszítőelemeknek. hogy a reklám szolgálatába állították mesterségbeli tudásukat. bár ezek jelenleg nem üzemeltek. Odabenn fények égtek. a móka imádatára emelt templom. Az egész kastély óriási hullámvasút benyomását keltette. Bekopogott. a ranch-stílusnak. hanem folytonos mozgással vándoroljon egyikről a másikra. Vance valóban a rezidencián tartózkodik. Egy keleties arcú nő . A legtöbbjük gyatrán kidolgozott munka volt. olyan mosolyt. a Balettpatkányokat. vagy a modern koloniális jellegzetességeknek. Vance főhajtása a tobzódás előtt. értette meg Grillo. nagyon is tudatában léve. mű-Tudor formavilágnak. A látvány. Szabadulóművészeket és Misztikus Jövőbelátókat. rikító magabiztosságuk csak tömegük bűvöletében erősítette a kívánt hatást. Maga Vance is nyilvánvalóan tisztában lehetett ezzel a ténnyel.nyitott ajtót. és informálta. olyan a belbecs: egy. megnézi. hogy a ház úrnője fogadóképes állapotban van-e. Hogy a fal teljes felületét beborította velük. A közelebbi vizsgálódás nem tüntette fel jobb színben a kiállított darabokat. a Birkózómérkőzéseket. mely csak akkor hervadt le az ajkáról. olyan festők műve. Ha hajlandó várakozni egy cseppet a folyosón. mint ami a fákat is megvilágította. Az épület hatalmas volt.talán vietnami .

Haját szorosan hátrakötve viselte.. Említette.Á igen . legalábbis a sötét bőrt uraló finom vonások alapján. . Nem vagyok hajlandó belemenni a szenvedélybetegségeivel kapcsolatos spekulációkba sem. míg azok Buddy szakmai múltjára vonatkoznak. Talán valami jobb európai egyetem?) .Ellen már mondta.Néhány kérdést szeretnék feltenni a férjéről.szólította meg -. ahhoz azért éppen elég lehet. találgatott Grillo.A délután java részét az erdőben töltöttem. . Nem viselt ékszereket. hogy. Karibi vérvonal.Soha életében nem látott még ennyire makulátlan arcot. . de egyszerűen nem talált ilyet. milyen hősiesen viselkedett.Mr. mint már annyiszor. .Az egyik rendőr. és csak egy létező legegyszerűbb fekete ruhába volt öltözve.kérdezte.Mindig csak az az üzlet. .Úgy gondoltam.Újságíró vagyok. mindaddig. maga az a Mr.Legjobb tudásom szerint fogok válaszolni a kérdéseire.Nem olyan nagy ügy.. Minden egyes lépéssel várta. én vagyok Buddy özvegye. mindjárt lefektette az alapszabályokat is. (Beszéde nélkülözött minden akcentust.Mi is a neve? . aki csak az imént szakadt el könnyáztatta párnájától.Nos.. hogy feltűnjön valami megalkuvó részlet tökéletességében.Szeretném én elvinni a sztorit. úgyhogy ne is bajlódjon ilyen irányú kérdésekkel. hogy megérdemeljen érte egy kis nyugalmat .Tehát Spilmont itt volt. . . . Grillo. .Elnézést? . . a ruha sötétje ellenére. most is kezdi átvenni interjúalanya stílusát.Ellenhez fordult: .Nem tudok semmit a többi feleségéről.emelte fel a hangját a nő -.Kicsit késői az időpont. akkor jöjjön be! Ellen kinyitotta a csarnokból balra nyíló ajtót. nem is lehetett volna kevésbé a helyzethez illő. Óhajt egy csésze kávét? . . Miközben Rochelle bevezette Grillót. mi történt. .Nagyon hálás lennék érte .folytatta. Grillo . (A szó. . Ez nem az az asszony volt.felelte Grillo.Spilmont. . . ami csak még jobban kihangsúlyozta homloka ívét és szemöldöke szimmetriáját. .. rajtakapva magát azon. hogy elmondja. .) Miben segíthetek? .

A Halál Vasútját reklámozó óriási hirdetőtábla.Igen. amint éppen előtűnik egy alagútból.magyarázta Rochelle. nekem pedig vizet! A szoba.mondta. Ennél még több rekedt New Yorkban. .Grillo mindössze ennyit volt képes kipréselni magából.Gondolom. és felkapcsolt egy két szellemvasutas plakát közé ékelődött kapcsolót.Ez csak egy része Buddy gyűjteményének . .Azt hiszem.felelete a nő.. csábítások. én is azt hiszem. az ásító. hogy igaza is volt. el akarja majd adni a gyűjteményt . harsogta egy másik.Mindenesetre biztos vagyok benne. A képek. maguk voltak a megfestett ricsaj. És még azon is túl! .jött az elutasító válasz. Amennyi mókát csak elbírsz!. A nő gondolatai elkalandoztak.faggatózott Grillo.. fűrészfogú száj. akárcsak az előtérben.Uram atyám! . fényekkel kirajzolva. majd végigsétálva a szobán kilépett a színek kavalkádjába.. . lapos dombormű lokomotív. kiábrándítóan hatott Grillóra. A kifejezés.Kávét Mr. . A szoba túlsó felének üvegfalán át egyszerre sokszínű fényár kezdett beszüremleni. Életed legjobb menete!. Ellen . . ez a kérdés már a magánélet szférájába tartozik . figyelmeztetések harcoltak a figyelemért.De semmilyen érzelmi szálon nem kötődik hozzájuk. ígérte az egyik szerényebb darab.) . amiben helyet foglaltak.Engedje meg. ez a legnagyobb magánkézben lévő gyűjtemény. Itt kaptak helyet azok a darabok. . hogy bárki ilyesmit gyűjt. Egy életnagyságú. csontváz-masinisztákkal. Egy faragott arc. ahogyan keresztezte ezt a szinte hibátlanra formált arcot. jó négy méter magas. Grillónak. és egyúttal ez volt a második helység. . Azt hiszem. Hívogatások. (Rochelle felállt.Buddy Amerika igazi művészetének hívta ezt. hogy mutassak magának valamit .Lehet. . . igaz? . mely valaha a szellemvasút bejárata volt. bár ami azt illeti. két emelet magas volt. melynek mind a négy falát festett képekből álló galéria foglalta. hogy nem is én rendelkezhetem felette. melyek túl hatalmasak voltak még a kétszintes belső térhez képest is. hogy Buddy szenvedélye eléggé ártalmatlan volt. hellyel kínálva vendégét -.Az a végrendelettől függ . arcára pedig kiült a harsány parádé ízléstelensége felett érzett undora. végigfutott a ház teljes hosszában. Lehet.mondta Rochelle. .Nem is gondoltam volna.

Nem egészen ilyesféle gondolkodásra volt behangolva.Magának nem bántja a szemét? . . kérek.felelte a nő. mielőtt kiment volna. Nincs benne semmi új vagy érdekfeszítő.Mit számít az.De nézze meg ezt a helyet.Furább dolgok is történtek már ennél . mint egy kiadós másnaposság.A halálról? Kétlem. . majd a nő újra megszólalt: . . mint azt a szolgai hűség megkívánta volna. Mint szerető. És cukrot. A nő elfordult a pofától. francokat se törődik az én jogaimmal. hogy őt sem találtam mulatságosnak.Válások. el .Hagyja csak! . Ez az az újság. vurstli. amit az olvasói hallani szeretnének? Hogy Buddy álmában előre meglátta a halálát? .felelte Grillo.Nem értek az ilyesmihez .utasította Rochelle. . hogy ránézzen: . De hogy mulatságos? Azt nem.panaszolta Rochelle. Maga nem élt itt vele? .kérdezte Grillo. mintha Buddy agyában járna. Ellen épp a kávét töltötte. Itt számomra nem volt hely. vegyen nyugodtan.Folyton azt mondogatta. Olyan.emlékezett vissza a nő -. a másodperc törtrészével tovább időzött az ajtóban.jegyezte meg Rochelle.Nem tud róla.. hogy volt-e valami előérzete azzal kapcsolatban.jelentette ki Grillo.. ez a Buddy Vance-sztori . . . . A vietnami nő.Szóval.tűnődött Grillo.Hát. . attól tartok. .mondta.Igen.De azért mégis elmondja ezeket.Undorító . A nő az óriási pofára bámult: . . ami történni fog vele? .. .Most már tudja. . hogy mit mondok? Elég rossz publicitást kaptam már életemben ahhoz. Mindenkin. gondolatban akaratlanul is visszakalandozva a hasadékhoz és elszabadult foglyaihoz.Maga nem úgy találja? . Hirtelen szünet állt be.. hogy nincs humorérzékem . Tejszínt? .vágta rá. . amiért nem találom ezt a. .Mindezt jegyzőkönyvön kívül? .Majd én kitöltöm. Csak akkor lehetett volna.. hogy tudjam.Fázom .Ezt nem értem. Szerette mindenen otthagyni a keze nyomát. csodálatos volt.és visszament a szobába. amint újra elfoglalták székeiket. ha alkalmazkodom az ő játékszabályaihoz.Kérem.Igen. vagyon. micsodát mulatságosnak. . olyan. .Próbáltam . igen. Az az igazság. miért hagytam el .

. .És ez nem zaklatja fel? . a maga sztorija itt véget ér. De elvesztettem a kulcsát. . jóllehet a témát eddig még csak . hogy valaha is megtalálják. amit ő egész életében művelt. A nő felállt.Én nem látom semmi jelét a csodáknak. és azt sem tudtam. Tehát. akik a semmiből kerülnek majd elő.Az élet mégsem lehet olyan borzalmas a maga számára . A fattyúk. mint hogy hogyan ásták elő egy föld alatti barlangból.Micsoda? . hogyan befolyásoljam a többi gyereket. melyek többsége éppen arra vonatkozott. . amire a nő határozott felhívása szerint az egész beszélgetésnek vonatkoznia kellett volna. Jobb. . .Azért jött el Spilmont.Nem találják meg . Az esély egyre kevesebb arra. Minden rosszabbra fordult.Amikor kislány voltam.kiáltott fel hirtelen a nő. hogy megtudjam.Tudom. jelezve. már csak történelem.) . azután rám hagyományozott. . Grillónak még egy halom kérdés maradt a tarsolyában. A feleségek. Végül azért csak felültetett egy átkozott szellemvasútra. Többé már nem.. Megnevettettem őket. (Leoltotta a kinti fényeket. ha az utolsó tréfájára emlékeznek. .A végrendelet. Ha akartam. miért: nem is gondoltam ilyesmire. ki nevet utoljára.felelte Grillo.Hogy nem lesz holttest.És hogyan? . Akkoriban még voltak csodák.mondta Grillo. hogy az audencia véget ért. Egyszerűen nem éri meg a kockázatot. A többi. .válaszolta Rochelle. amint láthatja.A végrendelet? .Feladták a keresést. Minden sarkon ott vártak ránk.Most már hazamehet.Csupán a gondolataimmal.válaszolta Rochelle. én meg csak arra várok..Amíg a férje holttestét meg nem találják. hogy a gyász. Mindannyian elveszítettük. . és mindezt beleöntheti a halhatatlan prózájába. Öt embert veszítettek. Hollywoodban valószínűleg lesz valami megemlékezés a tiszteletére. . amit eltemessünk? Nem. (Szavai érzelemmel terhesek voltak ugyan.A városban maradok . ahogy mondani szokták. Olyasmi volt ez. a kölykök eldobták a fagyijukat.. hogy ezt elmondja.Frászba a gyásszal! . Gyerekjáték. a nagyapám megtanított rá. mégis meglehetős higgadtsággal mondta ki őket. nem igazán.) . . .Ő halott.Nem hiszem .

Ellen Nguyen . míg ki nem ért a kamerák hatóköréből. az igazság. akárcsak a két figura. amit még Tesla tárgybeli ismeretei sem foltozhatnak be. . külön életet élnek. mélyen eltemetve. vannak olyan lyukak. mint amire számított. de semmi sem maradhat titokban. vagy legalábbis valami ahhoz hasonló. bármilyen hatalmas erők szövetkeznek is az elfedésére. Ezután. Az összeesküvők akármilyen hálót szőhetnek. A lány csitító mozdulatot tett. legalábbis Grillo tapasztalatai szerint. A nő végül is sokkal mélyebb bepillantást engedett közös életükbe. gyakran a lehető legváratlanabb formában. és betette mögötte az ajtót. de a sztori.szólt udvariasan. megrázva a nő kezét. úgy tűnik. A sztorik. amiért rám szánta az idejét. hogy fogadott . előbb vagy utóbb mégiscsak felbukkan. . Az alvilág tudása. Amint kinyitotta előtte a főbejáratot. Szinte sohasem a makacs tények fedik fel az élet mögött bujkáló másik életet. a felszínre emelkedve változtatják meg a világot. amit a vécék falára írtan olvashatnak.nem is érintették: Buddy hivatására. megérintette Grillo karját. hogy Buddy Vance örökre a föld alatt marad. Az ujjak olyan vékonyak voltak. A cédulán a nő nevét olvashatta . Lehet. hogy egyetlen szót is váltottak volna. .Hálás vagyok.Ellen majd kikíséri . hogy túllépje Vance özvegye türelmének a határait. . . falfirkák.Köszönöm. Amit az emberek két pohár vagy két dugás közt ellocsognak.búcsúzott Rochelle. mindig a napvilágra kaparja magát. Mélyen meg volt győződve arról. Jól tudta. majd egy darabka papírt csúsztatott a kezébe. akiket a föld kilövellésekor látott meg. Grillo egészen addig várt a levél felbontásával. a gazfickók bármilyen megfélemlítéssel próbálkozhatnak. hogy semmi. inkább megválaszolatlanul hagyta őket.és egy Deerdell Village-i címet. Grillo ránézett.Köszönöm. Nem kockáztatva. anélkül. A lány az előcsarnokban várt rá. szerelmes dalok teszik ezt meg. kikísérte a lépcsőkig. mint a gallyak. A pletykák.

megkeresi a pásztort. akkor ők is ugyanazt a fonalat veszik fel. Valahogy jóleső érzéssel töltötte el a tudat. akinek a férje.az álmot az óceánról és halálról. hogy a Mama egyáltalán meghallotta-e. hogy ő sem hihet komolyan ebben. mi történt a motelben . Amikor Howie azt mondta neki. a környezetében biztosan van valaki.a hűtőszekrény halkan zümmögött. ahogyan a szobát rótta. és elmondta neki. de mind ez idáig remekül elboldogult abban a tudatban. igaza volt. Elment. Jo-Beth most először hallott a tragédiáról. John pásztor azonban házon kívül volt. hogy ha ő személy szerint nem is képes megragadni a dolgokat. Lehet. akkor mi más következhet még ebből? . Amint hazaért. összeszedte magát. de mégsem tette. Elhamarkodott ígéret volt. Ott ült a konyhában . Buddy Vance holttestének a keresése közben veszítette el az életét. Kurtán lezárta a beszélgetést. hogy megígérte. odament a Mamához. mielőtt magával rántaná őket az éjszakába. ahogyan Howie is. majd lement a földszintre. amit a Mama is: ez csak az Ördög műve lehet. Bruce. és még abban sem volt biztos. Nem kellett hallania a részletes beszámolót a rendkívüli eseményről. Ha az egyháztól bárkinek is elmondja. aki igen. mielőtt a képek megszakadtak volna. ahogy a fuvallat megdagasztja az elhúzott függönyöket. hogy rásóztak egy túlzottan optimista világszemléletet.márpedig az ő körei javarészt a vallás embereiből álltak . hogy megnyugtassa Angelie Datlow-t. csontos ujjait tördelve és magában megállás nélkül imádságokat mormolva. hogy soha többé nem találkozik Howie-val. és figyelte. és megpróbált értelmet verni az értelmetlenbe. a madarak és rovarok a hátsó udvaron jókedvűen muzsikáltak -. Tanújuk volt. Ugyanazt a közös álmot látták. majd reszkető kézzel a helyére tette a kagylót. Amennyire csak tudta. De most már nem volt ebben olyan biztos. Anyja a színtiszta téboly levegőjét árasztotta. Az imák Jo-Beth eszébe juttatták. Ez egyszerűen badarság. Márpedig ha az. hogy átadják a helyüket a helyszíni élő beszámolónak Datlow és kollégáinak haláláról.KETTŐ Jo-Beth az ágyán feküdt a sötétben. és felhívta a templomot.

hogy kételkedjen annak jogosságában. amikor felébredt. alvó arca a párnán. hogy elkerülje anyja hívó szavát. Felkelt. leosont a földszintre. figyelve a függöny játékát. rádöbbent. Innen nem is olyan messzi fekvő otthonokban most is családok gyászolnak. ahogyan ráborul . hogy gondolataival átrágja magát zavarodottságán. Jo-Beth belesüppedt az álomba. A sötétség mindent elborított. amennyire csak tudott. A korábbi. és a sötétség . Megérintette a veszteség érzete. az ablak haldokló fogaihoz hasonló csattogása? Ledobta magáról a takarókat. és túl fáradtan ahhoz. és ő mit csinált a közbeeső idő alatt? Aludt. Nem kívánt aludni ilyen kevéssel a legutolsó szunyókálás okozta trauma után. Howie a bevásárlóközpontban. A tükörben egy szemvillanásnyi időre feltűnő test karcsú volt és fényes. majd olyan halkan mozogva. Eltelve saját csodálatától megbotlott. Howie a Butrick's-ban. Özveggyé lett feleségek. és várt a jelre. Már korábban levetkőzött. A nagy. elnémítva az életet -. és a jelenléte minden eddiginél jobban felzaklatta. Gyöngyházfényben csillogó fekete-fehér jelenetek villantak fel szeme előtt.Képtelenül arra. és amikor megkísérelt felállni. ahol most .mely oly sokat vesz el a világtól. Az hirtelen idegenné lett a számára és ő is a szoba számára. Érezte. de a kimerültség felülkerekedett ellenállásán. Tommy-Ray a paletta zörgésére ébredt. hogy figyelmet és könnyeket követeljen. ahogy korábban soha. Az óra nyolc-negyvenötöt mutatott. a . Ez az. és a gyöngyök szétszóródtak. hogy elveszítette a hatalmát szobája felett. egészen az alsójáig. és oly szűkmarkúan méri adományait . verítékezett. visszavonult a szobájába. A padló lejtett. amit most hallott. Másoknál a régen félretett szomorúság emelkedik újra felszínre. Odalenn készített magának egy szendvicset. tompa esti fény teljesen eltűnt. hogy lefeküdjön. miközben álomba zuhant. A házban tökéletes csend honolt. akár egy egészségtől duzzadó kígyó törzse. szemtől szembe Tommy-Ray-jel. A gyöngysor ezután hirtelen elszakadt. hogy meghalt. amikor ő már azt hitte. felvitte magával a szobájába.a szendvics elfogyasztása után .már soha többé nem lesz ugyanolyan. Felült az ágyban. közös gyászhoz most már ő is hozzáadhatja saját gyötrelmeit.kiirtva a távolságot. A reggel már tucatnyinál is több órányi távolságban volt.feküdt éberen. A nap önmaga által gerjesztett lázában telt el. apátlan gyermekek kerülnek szembe gyásztól kifordított életük első éjszakájával.

míg az émelygés el nem múlt. Nyugodtan állt. ködösen emlékezve arra. tekintve. a belső tér szurokfekete. hanem ritmikusan érkezett. A függönyök elhúzva. Felkavarodott gyomorral nyúlt ki. Ilyesmit soha ezelőtt nem érzett. Áthaladtában görcsös táncra kérte a csontvelőt. hogy a keret szinte érzékelhetetlen mozgása ujjpercein keresztül átárad a csuklójába. majd a vállain át a gerincoszlopára. A nyomás nem volt állandó. Itt a mozgás. mintha kisebesedett volna. a fába kapaszkodva. Ha a szobájában is tartózkodott. pedig korábban zárva volt. Lábaival álmában szétszórt ruháin taposott. áthatolhatatlan bozótossá terebélyesedett. Az ajtót akarta megfogni. amit keményen megmarkolt. érezte. Felkelt. miközben a fejében ketyegő Geiger-Müller-féle számláló minden egyes lépéssel hangosabb lett. Jo-Beth fájós fogakkal emelte fel fejét párnájáról. Tommy-Ray hálószobaajtaja nyitva állt. Miközben várakozott. A kerítés darabjaira széthullott. Felvette a földről pólóját és farmerját. le a lépcsőkön. a karjába. és ki a ház mögötti koromsötét éjszakába. ő akkor sem láthatta. hogy valami szilárd támaszra leljen kezével. Érzékeny volt az arca. E felé az apró dzsungel felé tartott. Tapogatózva érintette meg bőrét.ruhásszekrény egy kézitáska méretére zsugorodott. és belépett a koponyába. olyan pulzálásként. mely nem is saját szívveréséhez igazodott. és az ablakkeret volt az. átterjedve a koponyaalapra is. egyébként semmi baja. hanem valaki máséhoz. az élő sövény. mielőtt elhagyja a házat. . Arcának rövid tanulmányozása a fürdőszobatükörben meggyőzte arról. vagy éppen minden más nőtt groteszkül óriásira. hogy fel kellene húznia ruháit. Tommy-Ray nem késlekedett. hogy bár a sok sírás megtette a magáét. de nem jutott túl azon. de vagy a keze. és majdnem észrevétlen maradt. hogy sok éve elhanyagolták gondozását. amit az út zaja elleni védőpajzsként ültettek valaha. mígnem elérte az utolsó csigolyát. hogy maga után vonszolja őket. vagy a szoba nem engedelmeskedett szándékának. és a hallon keresztül kiosont a fürdőszobába. a reszkető üveg mozgása ismét hanggá változott: csörgésből és zörgésből álló hívogatássá. A fájdalom mégis tovább gyűrűzött az állkapcsában. Elengedve az ablak keretét imbolyogva az ajtó felé indult. Az udvar hatalmas volt és kaotikus.

A gondolat reményt támasztott benne. Mind a ketten. Az ablakhoz lépett. A fejében visszhangzó kattogás fokozatosan tompulni kezdett. hogy férfit lát maga előtt. Howie..Tommy-Ray? Itt vagy? Szélesre nyitotta az ajtót. hogy lerohanjon a lépcsőn. fényből és nevetésből szövődő képet támaszt a sötétből érkező esztelen dobolás ellen. a földön maga után vonszolva farmerjét. A bozótos a kert végében mozgásnak indult. hogy a fény behatolhasson. akkor az ráerőlteti az akaratát. hogy Howie-ra gondol. hogy egy kis hideg vizet locsoljon az arcára. összezárva fogait a rázkódás ellen. Ha nem veri vissza a fejében visszhangzó dobolást.Elég . A konyhai ajtón kiszűrődő fényben jól látta. végre találkozunk. Egyszerűen szorosabban markolta koponyáját. újra együtt. A helyiség valóságos betegségszagot árasztott. . ahogyan a fiú átbotorkál az udvaron. Tommy-Ray nevét kiáltozva. . .mondta a fák közé rejtőzött férfi -. mintha mindjárt a gondolatait is ki akarná préselni belőle. de nem jutott tovább a függöny elhúzásánál. Tommy-Ray nem tudta tisztán kivenni az őt hívogató alakot. az ágyon halomban az ágynemű.sziszegte. Ha ez betegség. Belekapaszkodott a ragyogó képbe. Kétségbeesésében azon kapta magát. saját ritmusához állítja az ő szívét is. Az elébe táruló látvány elég volt ahhoz. Bizonytalanul kilépett a fürdőszobából.megígérte a Mamának. Tiltott kép volt .Fiam . Akármi is volt ez a betegség. majd lehajolt. akkor kigyógyulhatnak belőle. a szőnyeg annyira felgyűrődve. ahogy belépett a szobába. az ágak között pedig már régen nem csak a szél kísértett. és ennek volt tudható be furcsa viselkedése is a bevásárlóközpontban.. minden bizonnyal őt is megfertőzte. hogy még csak gondolni sem fog rá -. elviselhetetlen forróság és áporodottság keverékét. Talán ez az új. De az akarat nem foghatott rajta. különös fertőzés őt már korábban elérte. de afelől nem volt kétsége. A szoba üres volt. mintha tarantellát táncoltak volna rajta. és együtt vészelték át őket. Gyanúja csak újabb tápot kapott. és elindult Tommy-Ray szobája felé. Kora gyermekkoruktól kezdve megosztoztak minden egyes víruson. azzal a szándékkal. A víz és az emlék együttes ereje száműzte a támadót bensőjéből. de e nélkül teljesen védtelen lett volna. A múltból felmerült előtte a fiú arca.. hogy kitárja.

és itt vagyok.ismételte. kiszáll belőle egy híres mosoly.Hát persze. Milyen nagyszerű is lenne. ahol vagy! Ott állt előtte. álmomban. akiről Tommy-Ray ezer alakban álmodott.. amit az imént a Jaff. akivel közös nemet visel.Azt hiszem.kérdezte a férfi.Egy perc. Csak maradj ott.Én vagyok az apád..Velem is folyton trükközni próbáltak.Hol van a lányom? . Én vagyok a Jaff.Jo-Beth? Mi történik itt? . Néha elképzelte. . Volt valami édes és titokzatos az idegen hangjában. hogy egy napon majd begördül egy limó az utcába. hogy a többi fiúnak van egy második szülője is.Most! .. Maradj az ágyban! .Máris mintha saját magamat látnám benned . . mint bármilyen nagymenő filmsztár. Tudni akarom. aki ismeri a férfivilág dolgait.Minden rendben. Ahogy Jo-Beth elérte a lépcsősor alját. melyet csak apa és fia ismerhet. személyesen: az apa.Először látni akarlak. olyan szülő. hogy látnod kell . . hogy valami mozicsillag fattya. hogy ez nem csak valami trükk. Óvatosnak kell lennünk.Borzalom. Az idegen felnevetett. . melynek során megpróbálta elképzelni.mondta. ha mégis igaz lenne? Miután már oly régen feladta a reményt. hogy valaha is találkozhat a férfival.Megkeresnéd a kedvemért? . . ahogy a Mama utána szól. oly sok gyermekkori gúnyolódás és kárba veszett óra után. aki olyan titkos nyelven hívta magához gyermekét.Hol van Jo-Beth? . Egyáltalán .Gyere közelebb! . De ez a férfi jobb volt. és a fiára hagyományozza ezt a tudást. .jött az utasítás.Egy perc.. nem igaz? Pedig nem lenne nagyszerű. Mama.Gyere ide! Valami borzalmas.. odabent van a házban. . előlépve a bozótosból.Igen.. hallotta.Csak egy percet adj. . Azt a fiamot persze nem lehet szó szerint venni. Mama. mióta csak ráébredt. milyen lehet végre újra rátalálni az elveszett apára.. . . . igaz? . hogy pont azt mondja. .

szólt a Jaff újra.nem hasonlított egy színészre. Szólítottam. . és megnyugodott. hogy a világ bálványozza. fesztelen hangon szólongatni kezdte húgát.. . visszarohant a házhoz. mire a konyhába ért. .kérdezte Tommy-Ray.. Iszamósan az izzadtságtól. de nem hajlandó előjönni. akkor most. .És engedelmeskedsz.Nem megyek veled sehová. Nem úgy tűnt..Igen. .Az ellenségem megérintette .hanem az ellenséged fia? . . keményen küzdve.folytatta a Jaff -.És megérintette a testvéredet.Katz nem az ellenséged? .Igen . . és könnyed. Ez tartja távol tőlem. és akinek soha nem volt szüksége arra. A mosolya csak további tápot adott a lány gyanakvásának. Te is tudod. Katz. szélesre tárt mosollyal.magyarázta a Jaff.Már nem sokáig.Odakint.kezdte.Csodálatos dolog! . Odabenn a házban Jo-Beth hallotta a hívást. Gyere velem! Mintha testének valamennyi ere büszkén kiült volna a fiú bőrére.Jó . hogy összeillessze az információ-darabkákat .Micsoda? . aki hátborzongató nyugalommal hagyja. Az ellenségem is ugyanezt tette.Nem. . Szemébe őrült fénycsóva költözött. . . .Én vagyok az apád . mintha szenvedne valamitől.kiáltott fel. hogy az erejét fitogtassa. és majdnem teljesen meztelenül úgy nézett ki. de a jelei annál tökéletesebben öltöttek formát a szeme előtt. Gyermeket nemzett. A kertre nyíló ajtónál volt. . hogy a közvetítőim legyetek. Tommy.. ahogy egy jó fiúhoz illik? . te és Jo-Beth. mintha csak most szaladt volna fel a tengerpartról. engedelmeskedem.Azért születtetek. Tommy-Ray-nek fogalma sem volt arról. miért. szélesre tárt karokkal. gondolta Tommy-Ray: arra a szaros Katzra gondol.Hiszek neked. keresd meg a lányomat.Hiszel nekem? .Gondolkozz! Tommy-Ray gondolkozott.felelte a fiú. . . de a válasz csak nem akart beugrani. Ezzel Tommy-Ray elfordult tőle. . kérlek. . Ez a szennyfolt. inkább olyan emberre. hogy mi lehet tekintélyének forrása.

Bocsánatot? .) .kérdezte a fiú fejét felszegve.Csak mert ő hozzád ért.Nem én akarok megbocsátani . hogy fáj . hogy megbocsáss nekem.Jo-Beth. . de nem annyira fura.Nincs jogod hozzá. .Én vagyok az. A lány nem volt . . Kételyei dacára a fiúnak sikerült meggyőznie.Csak gyere ki velem! Ott van. Nem bánthatta. . . Tudom.) . És én ki nem állhatom a fájdalmat.Mi a csudáról beszélsz? . (Felnevetett.De igenis van! Nem tudom. .A Jaff az. felemelt hangjától a koponyáját hasogató erő újjáéledt gonoszsággal mart belé. Jo-Beth megfogta a kezét. Nincs mitől félned.. igaz? Ami neked fáj. ugyanannak a petének két fele voltak. mert amit mondott. kinyújtva felé karját.biztatta a fiú. . mert Katz beszennyezett az érintésével mondta a fiú. A lány megrázta a fejét.mondta Tommy-Ray. . amiért nem győzött eléggé hálálkodni..Katzról. . . de van itt valami.mondta -.Nem én vagyok . A dobolás helyébe saját elsuttogott neve lépett.Nem tennék semmi olyat. . Ne szégyenkezz miatta! Bocsánatot nyersz. (A fiú elhagyta az ajtókeretet.Igen? . hogy személyesen kérd.Jo-Beth. az igaz. .győzködte Tommy-Ray.Hol van ő? Tommy-Ray a cserjés irányába mutatott. Minden érzésünk közös.kérdezte Jo-Beth. a Jaff segít rajtad. . mi az.Csak azért gondolkodsz így.Fura szerzet vagyok. hogy nem hozzá tartozol. ezt te is tudod.. igaz volt. Jo-Beth! Tommy-Ray. az udvaron.A hatalom odakint. ami fájdalmat okozna neked. de hidd el.Miért harcolsz ellene? . . . Azok egyszeriben nagyon messzire estek a háztól.Tudom. Téged szólít. . A fájdalom a fejében rögtön alább hagyott.Kérlek gyere . mit tettél. Egy anyaméhen osztoztak kilenc hónapon át. egy pillanatra sem lanyhuló mosollyal.kérdezte. nekem is fáj. Csak el kell jönnöd. a kert legtávolabbi végében. te seggfej! Mit képzelsz. .Ne gyere közelebb! .Hanem? . A fájdalom minden pillanattal erősödött.? . és megindult felé a konyhában. nem jelenti azt.

A lány habozott.Valóban? . . . kigombolt hálóingében.Mama? .benne biztos.Jöjj közelebb. fiam . és ez alatt az idő alatt nem is egyszer kinyilatkoztatta.Valóban. . és az erdősáv irányába terelte. mindketten! Tommy-Ray szembefordult anyjával: .Gyertek el onnan. Most mégis itt volt.Menj be! .Az apád.Jo-Beth.Itt az apánk . Tommy-Ray közvetlenül mögötte állt. hogyan juthatott el ide ilyen sebesen. és lassan az arc is láthatóvá vált. Hálásnak kellene lenned érte. hogy hozzád érjen! A Mama volt az. . . . riadt arckifejezéssel. mezítláb átgyalogolva a füvön.Gyerünk . Szerette. De a hívogató hang mély volt.mondta.Neked ehhez semmi közöd. .. A kiáltás megdermesztette. amiről Jo-Beth nem is gondolta volna. mióta a Mama legutóbb kitette a lábát a házból. mintsem könyörögtek volna.. .Gyere el onnan! Majdnem öt év telt el.hallotta hangját -. mely eddig a függönyökkel játszadozott. Tommy-Ray hagyta kicsúszni a kezét az övéből. . Sarkon fordult. Elmondom neked.Te ezt nem értheted. a rabjává tette. a szél. a lombok kavargásában. . . hogy képes rá. . ahogy ajkai megformálták a szavakat.Miért vagy most itt? Ennyi idő után? . ott volt a Mama.Ne engedd. amikor a ház irányából kiáltás hallatszott.felelte Tommy-Ray -. hogy többé soha nem akarja elhagyni azt a helyet. kiáltásai mégis inkább parancsoltak. A Mama lassítani kezdett léptein.Én vagyok a Jaff . vízben oldódó vércseppet. ő lenne a tökéletes választás. .Nem ismered őt. Volt valami a fák mozgásában. .tudakolta a lány. gyere el onnan! . hazajött. olyan hangerőt kiengedve. Ha bármelyik férfit valaha is apjának szólítaná. és megnyugtató. Azonnal megszerette szakállát és sűrű szemöldökét. Éppen újabb lépést akart termi a férfi felé. amire mindig is vártunk. ami rossz képeket idézett fel benne: gombafelhőt.szólt rá. felülmúlhatatlan precizitással.kiáltotta oda neki. .próbálta meggyőzni. Testvérén túl. ez az.

bármelyik pillanatban kiszakadhatnak a talajból.Ez csak egy trükk! Nézz oda! Egy iszonyú trükk! Tommy-Ray vagy maga is jól tudta mindezt. amint elkapta Jo-Beth karját. és kinyújtott karjával arcul csapta.Ez nem az apánk! . hogy a maszkja egy kicsit félrecsússzon.Figyelmeztettelek . És most ezt is el akarod szúrni. hogy attól tartott.Nem ismered fel a gonoszt. mert hagyta. duzzadni kezdett. . a szakállas áll és száj.kérdezte Tommy-Ray. (Már csak egy méternyire állt Tommytól. Jo-Beth tisztán hallotta. Elegem van belőled! Mindig is megpróbáltad tönkretenni az életemet. melyet annyira nemes vonalúnak talált.Viszont megismerek egy átkozott holdkórost.Mama! . tágra nyílt szemmel. . Az apja helyét egy gigászi.Ne engedd neki! . meg a prédikációid a Sátánról. vízfejű csecsemő foglalta el.Bolond! .Az imádságaid.fröcsögött vissza Tommy-Ray. .Ez törte össze a szívemet. miközben kinyújtotta karját. az ütés hangja hosszan visszhangzott.Hová mész? . .) . lehántva a kérget. ne avatkozz bele ebbe! A Mama válasza sem késett soká.kiáltott fel Jo-Beth. hogy bántson minket! Tommy-Ray durván eltaszította anyja kinyújtott karját. ha látom . . egyszeriben csökevényesedésnek indultak.Jo-Beth elindult a ház felé. Megnagyobbodott a homlok és a szemek.ordított rá. Csakhogy most nem fogod! Hazajött a Papi! Úgyhogy menj a francba! A jelenet szemmel láthatóan szórakoztatta a fák között megbúvó férfit. . mozgásuk olyan heves volt. És a tiéteket is össze fogja törni. A férfi nyilvánvalóan nem számíthatott a kíváncsi tekintetekre. . .. . Az ágak flagellánsok módjára korbácsolták egymást.Itt maradsz velem! . A lány felsikoltott a látványtól. hogy csak azt látta.kérdezte a Mama. hogy az elpusztításukra törjenek. A lány hirtelen feléje pördült..Velünk! .Ezért? . és nem érdekelte. hogy megérintse az arcát..súgta lágyan. széttépve a lombokat. . melyet az imént még annyira apainak talált. . Az arc. ha hagyjátok.sziszegte. vagy már olyan mélyen a Jaff befolyása alá került. Az őket körülölelő csenevész erdőbe hirtelen eszelős élet költözött. ahogyan nevetett.Ne engedd. . ha megkísért? . Tett egy újabb lépést Tommy-Ray felé. amit az meg akart mutatni neki.csattant föl -.

. hogy amikor végül mégis kiszabadult. A Mama a Jaff megállításáról beszélt. a Mama máris tovább szaladt.A szobámba. Nincs más választása.kiáltotta a Mama. Siessünk! A szoba levegője a Mama parfümjétől és az áporodott ágynemű szagától volt terhes. . hanem a kezéből is. hogy kiszakítsa magát belőle. hogy kövesse.Hová? . Végül a Mama avatkozott közbe.De gyorsan! Az ajtó túlfelén hirtelen reccsenés hallatszott.A kulcsot keresed? . majd az azt követő zenebonát. . Jo-Beth így is tett. a szorítás túl erőszakos volt. az ajtóban van. .Azt hiszem. a szakállas magzat. Az ütem teljesen összekuszálta gondolatait. Parányi szája vigyorra húzódott. újra megkezdődött. és amióta berohantak a házba. . akkor nemcsak a zárból csúszott ki. A lány lehajolt. akinek futás közben elkapta a kezét. A lány kinyúlt a kulcsért. márpedig az most nem fog segíteni. Addig rángatta. miközben a férfi közeledett feléje. és visszakiáltott neki.Bármilyen hevesen is küzdött a szabadulásért. hogy a kulcsot felvegye. Majd súlyos csend következett. Jo-Beth hallotta. mielőtt kinyitotta volna az ajtót. most először figyelt fel rá.Itt vagyunk . látva.sürgette a Mama. de meghittsége mégis megnyugtatóan hatott rá. hogy anyja a párna alatt matat. akkor csak az imakönyvére hagyatkozhatnak. hogy a dobolás. Szeme végigfutott a lépcsőkön.Zárd be! Zárd be! . ami korábban figyelmeztette a Jaff jelenlétére. lefelé irányuló ökölcsapásával szétválasztva őket. Túl sokan haltak már meg fohásszal az ajkukon. Nem sietett. és határtalan szemeivel őt fürkészte. A Jaff ott volt.kérdezte Jo-Beth. ahogyan a Mama is. Tudom. mely során mintha a hűtőszekrény teljes tartalmát szétszórták volna a konyhában. hogyan állíthatjuk meg. amitől Jo-Beth kétszer is meggondolta. Amint elfordította a kulcsot.hallotta hangját. de ha nincs az a kulcs. Mielőtt Tommy-Ray újból elkaphatta volna.Akkor hozd! . . Jo-Beth inaszakadtából rohanni kezdett a ház felé. amint az ajtón belülre értek. az már egy másik kérdés volt. A kulcs nem akart kijönni a zárból. A levelek örvénylése követte a pázsiton. Viszont egy lezáratlan ajtó semmiféle védelemül nem szolgálhatott. Miért is . . A Jaff háromfoknyira volt a lépcső tetejétől. Hogy a helyiség biztonságot is kínálhatott-e. mint hogy kinyissa ezt az ajtót.kérdezte Jo-Beth. . ahogyan a földszinten beszakad a hátsó ajtó.

Itt van! . Jo-Beth most látta csak meg. melynek a túlsó feléről kaparászás hallatszott .Persze. az évek során. Ugye így van? A Mama szemei az ajtót fürkészték. hogy el fog jönni...Mama? .Távozz innen .mutatott a késsel az ajtó irányába. Mama! .Isten engem úgy segéljen.válaszolta a Mama.Tudtam. . . Jo-Beth megpróbálta hátrébb hessegetni. Ki ő? És mit tett Tommy-Ray-jel? .felelte végül. de valójában ez. . hogy itt van. . Mert nem az ajtó.Megölöm! . hogy itt van . .Az igazat mondta .. .Akkor magyarázd el nekem is .Nem harcolhatsz vele ezzel . .. .. Nem az imakönyv volt. Ő az apátok.figyelmeztette Jo-Beth. mégis minden olyan egyszerű. És meg is volt rá az oka. akivel lefeküdtem.Olyan sokáig rettegtem. A fiú néhány perce holdkórosnak nevezte. magához rántotta.Még csak nem is ember. hogy megteszem.mormolta a Jaff. . és a torkának tette a pengét. . Vagy még inkább az egyik apátok. felállt. Ha megpróbálsz betörni ide.Jo-Beth-re pillantott.ez csinált titeket. Lehet. és rázárta a zárat.. .kiáltott fel a Mama.Nem tudom. amiket nem én akartam.Tisztán és érthetően.szólt a Mama. becsapta az ajtót. . hanem lánya mögé próbált kerülni. A férfi. a te apád.Szajhát csinált belőlem. .Hallak .Megpróbáltam rájönni. mert én nem értem. mely már jó pár évvel ezelőtt tűnt el nyomtalanul. megragadta Jo-Beth karját. hanem egy konyhakés. egy jó húszcentis konyhakés.Mondd meg. mit is keresett idáig. megölöm a lányodat! Szorítása Jo-Beth csuklóján legalább olyan erős volt. mi ő . hogy a Sátán.Hány volt összesen? . Készen állok.görnyed előre? Keres valamit? Végül a kulcs képe juttatott eszébe mindent. mint Tommy-Rayé. . . Lehet. .. és most.Legalábbis nagy vonalakban. visszahátrált a szobába. .kérte Jo-Beth -.kiáltotta oda a lénynek a lépcsőfordulón. Amikor ez sikerült neki. de ő oda sem figyelt az instrukcióira.kiáltott oda a Mamának. Felkapta a földről (a Jaff felért a fordulóba). az ajtó felé indulva. Teljesen őrületbe kergetett a vágyakkal. hogy nem . Jelen cselekedete vagy egy .

Félek . a gyötrelmek világára fogant lény panaszos zokogása.Elmegy . Még egyszer utoljára megrázta az ajtót. Engedj el! Alulról az ötödik lépcsőfok kétszer is megreccsent.Bolond lennél . mintha csak meg akart volna győződni róla. ..kérdezte Jo-Beth. A nyomorúságos hang legalább olyan iszonyatos volt. Jo-Beth nem habozott soká a válasszal: .állapította meg Jo-Beth. De még így is újabb harminc másodpercnek kellett ahhoz eltelnie.megölni az egyetlen dolgot.jelentette ki.Elmegy. hogy a Mama lazítson a szorításon. .Nem hagyom. A Jaff újra megkopogtatta az ajtót.Már nem tehetünk semmit. De képes lennél rá. .Mindig van másnap. Mama.El kell mennünk. egy... A Mama megrázta a fejét: . és egy teljes percnek. . és.mondta a Jaff ezúttal a Mamának .utasította anyja.nevetett fel könnyedén.Épp eléggé fél .Igen.szólt elszántan a Mama. Majd lassan ez is elhalkult.. .Lányom? . A Mama még mindig nem vette le a pengét a nyakáról.. Az ajtó túlfeléről hosszú hallgatás volt a válasz.. . mint az előtte felhangzó csábítások és fenyegetések.Igen.Mi lesz Tommyval? . Én szeretlek téged. igazolva Jo-Beth hitét. . hogy megkapd . hogy kínzóik valóban elhagyják a házat. hogy bántódásod essék.szólongatta. hogy megkeressük. .tört fel belőle a szomorúság..Felőlem rendben. itt most az ő élete a tét.Elhagyta a házat . Végül a Jaff megszólalt: .Lányom? . és nem akarom. hogy ő válaszoljon . . .Hagyd.kiáltott fel a Mama.Oscar-díjas blöff volt. Van nála egy kés. A nevetés és az ajtózörgés azután elhalt. . mely első lélegzetvételétől tudja. Akárhogy is van. .förmedt rá a Jaff. . hogy végleg elengedje.Félted az életedet? Légy őszinte velem! Teljesen őszinte.jegyezte meg. hogy valóban zárva van. . . hogy el fogom veszíteni . .De maradj nyugton még egy kicsit. amiért még érdemes élned. igaz? . . és a helyébe egy mély torokhang lépett..Kezdettől fogva tudtam. ..Válaszolj neki . hogy nincs menekvés szánalmas állapotától. vagy Tommynak volt igaza.

.. Csak a két lyuk a hamburgeren..A Szüzek Ligája? . A lépcsőfordulón.Gyanítottam.Annyira szégyelltem magam . hogy idővel eljön. A Mamának volt igaza. Mama. És az ágyékból feltörő férfiszimbólum. A Mama felnézett rá. Én csak egy biztonságos anyaméh voltam a számára.kérdezte Jo-Beth. ..mondta a Mama. de hidd el. .Te tudtad.. a kezek és lábak zöldségből.Annyira nagyon szégyelltem magam. . Elveszítették Tommy-Ray-t. élnem kell. a húsos arc visszabámult rá. egy atyát a babacsaládnak. Mindannyian azok voltunk.Hol hallottál te erről? . . A gyerekkori babák mindig mosolyogtak. . Gyerekkorukban bátyja tucatjával készített neki babákat.szólt hátra a Mamának. tudtam. Kinyitotta az ajtót.mondta Jo-Beth. . Jo-Beth a nyers látványra meredt. Hamburgerből volt a fej. . Mama.. elszakadva a baba látványától. Meg akartam ölni magam. . teljes egészében ételekből.. ami csak Tommy-Ray keze munkáját dicsérhette. Az Úr kedvéért. hogy végül lecseppenjenek az állkapcsáról. hogy azt mondtam félek. Még száj sem volt. Ezúttal nem volt mosoly.Nagyon erős voltál . maga a torzó egy tejesdobozból. a belepréselt hüvelyk nyomai a szemek. Nem miattam jött. Tudom.. tócsába gyűlve a bábu alatt. Szeretlek. melynek tartalma a lábak között spriccelt ki.Ó. olyan dolgot látott.Akkor is próbálkoznunk kell .Gondolkodás nélkül átvágtam volna a torkodat. az oldalánál lógott. Most azonban újfajta figurát alkotott. a szeméből megállás nélkül patakzó könnyek végigcsorogtak arcán. még mindig a kést szorongatva. mely beszennyezte a szőnyeget. melyek mindig híven visszatükrözték kedélyállapotát. hogy ez a fattyú ide fog jönni . a másik. Azt mondta. Az emberek gyerekkorom óta másról se beszélnek körülöttem. Nem miattam.felelte Jo-Beth. nekitámaszkodva a korlátnak. hogy soha nem lennél képes bántani engem. Arcát beletemette egyik kezébe. És a tietekért. A pásztor óvott meg saját magamtól.

. Ezt hívják a Tudásnak. építkezési teleknek túl bizonytalan volt. .Á! .Ki az ellenséged? . A férfinak volt humorérzéke.Majd meglátjuk. Hát.Tudod.kérdezte Tommy-Ray. Ő és én partnerek voltunk. . hogy egyszerűen fejezzem ki magam. Apa és fia szemtanúk nélkül beszélhettek.Azt előbb be is kellene bizonyítanod nekem. mint egy gyerekkel. a hang. és amely körbejárva a dombot elvitte őket egy szédületes panorámát kínáló kilátóhelyig. de akik a fáradságos út után megérkeztek ide. és ennek segítségével képes leszek belépni Amerika álmaiba.Most viccelsz? .A neve Fletcher. erről a helyről beláthatták egész Laureltree-t és Windbluff-öt. egy bizonyos hatalom megszerzésében. .Ne legyél ilyen szarkasztikus! . én nem vagyok bolond. Tudom. Felhők homályosították el az eget. Tommy-Ray és apja.Mondd meg. a hatalom megszerzésében. és én feltépem a torkát a kedvedért.nevetett fel a Jaff. . Találkahelynek túl sziklás. mielőtt te megszülettél. .mondta a Jaff. Hogy pontosabb legyek.Kétlem. .Be is fogom. mikor próbálsz úgy bánni velem. . Vagy legalábbis megpróbálkozott vele. . . Egyszerűen csak fel akarlak készíteni. és az alant elterülő házakban is csak alig pislákolt néhol fény. álom az élőket. Tommy-Ray végigvezette egy ösvényen. nem is érti mindig a poénjait. . hogy engedné.Az ellenségem még mindig itt van . De én már nem vagyok gyerek. Itt álltak meg.kérdezte.Nem. . még ha ő.kérte apját Tommy-Ray. Csillag nem ragyogott felettük.Megpróbálsz rám ijeszteni? . . melyet immár számtalanszor hallhatott. melyet csak a helybéli gyerekek ismertek. milyen ő.Miben utaztunk? . . egyre jobban tetszett a fiúnak. Nem félek semmitől.HÁROM .Mire? Az ellenségedre? Akkor mondd el.Miben utaztatok? . Tommy-Ray. hogy végigpillantsanak a városon. De ő becsapott engem.

Igen? . Nem. . Olyan álom. Olyan álom. Elsőként a görögök fedezték fel a létezését. mely születést. amikor csak nekem jólesik.És azon az óceánon van egy olyan sziget. . hogy egy kicsit zavaros. és megpróbálják egyfajta sorrendbe állítani őket.De nem úgy.. Néhány darabka sivatag. meg a nagy határ semmi közöttük . ahol az igazi mítoszok születnek.Folytasd! Akkor is hallani akarom.Úszni akarok a hullámai közt. .. felpillantva az égboltra. ahogyan a mese szövétnéke ismét a hatalmába kerítette. Quiddity-nek hívják .Még több sivatag. mely minden halandó számára legalább kétszer megmutatkozik élete során. az igazi misztérium . igazi felfedező vagyok.. .Így igaz. ahányszor csak akarsz. . Tudom. igaz? . Az emberek előszedik az emlékeiket.magyarázta a Jaff.De hát most mondtad. De van másfajta álom is. mely megmagyarázza.Az űr .A legtöbb álom mindössze szemfényvesztés.az egyetlen misztérium . . hogy azok csak álmok.Megint talált. Mindannyian álmodunk. . .felelte a Jaff. Tommy-Ray.Es a Tudás a kulcs? . szerelmet vagy halált jelent. mint egy agyzsugorító. csak el kell aludnod.Klassz.A szellemünknek van egy óceánja. Ugyan mi felfedeznivaló maradt még a külső világból? Nem sok minden.Nagyon-nagyon . Annyiszor lehetsz ott.Nem minden álomba.idebent van..vetette közbe Tommy-Ray. . mit jelent a lét. És én meg is fogom szerezni. . Semmi mást nem kell tenned.Igen. végig akarok menni a partján. a fejünkben. Ő Atlantisznak nevezte el. Láthatod. egy esőerdő..Nagyon akarod azt a helyet.mondta a Jaff.He? . A Jaff hangja fokozatosan elhalkult. a kezdetnél és a végnél.Klasszul hangzik. . .. . . Rejtjeleket használva Platón is írt erről. . .kérdezte Tommy-Ray. Csak a fontosakba. igaz? Te valahogyan ott is akarsz lenni.. . Tommy-Ray.

Fletchert is beteggé tette. . . hogy Fletcher gyereke megérintette a húgodat. szinte beteggé tesz.Persze . még mindig a föld alatt élnék.Már hogyne számítana.Ez mit jelent? . és melyikünk lesz az erősebb. Megbízhatok benned.Akkor hát végeznem kell Katz-cal.vágta rá Tommy-Ray vigyorogva. én. Máris van egy ilyenem.Ez nagyon hasznos cselekedet lenne. amíg nem tesz szert valami védelemre.. és megpróbáljatok kiszabadítani.Nem mutathatom meg mindenkinek csak úgy az arcomat . . melyikünk lesz képes elsőként a felszínre emelkedni. Buddy Vance-é.mondta a Jaff.A Jaff nevetni kezdett. Az olyan. ennyit én is elmondhatok. .Számít ez valamit? . A gondolat..Akkor itt akarsz maradni? Én azt hittem.Te. Seregem lesz. hogy te vagy Jo-Beth összerakjátok a darabokat. . . előbb mindenképpen felkeresi a saját gyermekét. .Miért? . Ő most gyenge. De amit Katz tett. Meg sem próbálja elhagyni a Grove-ot. Olyan előnyt szereztem. Még mindig arra várnék. Ami azt illeti.. . hogy adódjon. .Majd később el is fogunk.Mit tett? Ágyba vitte? . . hogy helyettem intézkedj..Ha ő nem lenne. hogy talán elmegyünk valahová. teratám.Hát nekem se mindegy. igaz? .Igen. ha majd egyszer adódik valami alkalom rá. ha szembekerülünk egymással. fiam.Gondoskodom róla.Katz? . De te kint lehetsz.Habár inkább hálásnak kellene lenned neki. Az maradt csak kérdéses. Majd hozzátette: . nagyon rejtelem nélküli. Gondolom. mint közvetítőmben.Azonkívül nemigen szívelem a napfényt. a haldoklók lelkéből. A dolgok egyensúlyban voltak.Ismét telitalálat. . . De legelőször végeznünk kell az ellenségemmel. . amit Fletcher nem hozhat be. .Szeretem benned ezt az egyszerűséget. . Klasszul el fogunk boldogulni.

Szentség nélküli emberekre. Olyan volt. .mutatott szét.Mutasd meg.Amikor feljöttünk ide.Hol van? .suttogta áhítattal Tommy-Ray. Elveszett embereket.Úgy értem.Úgy érted. és megcsipkedték arcát a sirályok. aki a halál mezsgyéjén járt .Klassz . hogy valaki követ bennünket. A hangra nem messze tőlük a fák között mozogni kezdett valami.Ő nem őrült... hogy minden. Elveszett lelkekre. meztelen emberekre van szükségem. . Papi! Kérlek! A Jaff fütyült egyet. a bőr pedig félig lemálljon a felpuhult húsról. .Ez lett egy komédiásból? Nekem egyáltalán nem tűnik mulatságosnak. de közben tudja. felfedve a lény jelenlétét. ő azt szeretné. akiket nem oltalmaz a mitológia.. Hát hazudtam. hallucináció lehetne. Tommy-Ray.mondta a Jaff. ha képes lett volna olvasni azoknak az elméjében. Őrült embereket.Mutasd meg! . hogy megtöltsék kocsijukat friss gyümölcsökkel és . hogy mire elérte az emberek világát. Az ilyenek szolgáltatják a legjobb alanyt. Csakhogy ezúttal az arc is láthatóvá vált. melynek halott testét az áramlatok hozták fel a felszínre. ott azután ropogósra sütötte a tengeri nap. bármilyen idióta egy hit is az övé. haldoklókat? . hogy egy kutya.Olyan emberé ez. ötven szemgödre és tucatnyi szája legyen. mint egy elfeledett mélytengeri lény. amit látott és végigszenvedett. hogy nem így van.Kezdhetnéd mindjárt a Mamával. Rémült embereket. Nem. . . emlékszel? Azt mondtam. Tommy-Ray a szó szoros értelmében háztartások százaiba elvihette volna apját.Én ismerek párat.. akik a Központban vásárolgattak.Végigfuttatta szemét a város panorámáján: De itt? .Nem akarod te azt annyira látni. akikkel nap mint nap összefutott városa utcáin. . . Milyen söpredékkel találkoztam. egy szál magában. ahonnét a teratámhoz összeszedtem az elveszett lelkeket. Emberekhez. Ő csak az szeretne lenne. Egyszer majd mesélek neked a helyekről. Rémülten. védtelen embereket.. mely a kertben szétkorbácsolta a lombokat.Fogunk itt ilyeneket találni? . . Hogy micsoda dolgokat láttam. volt egy olyan érzésed. És felvértezte magát ellenem. Olyanokat. . . Van hite.

emberekhez. hogy sok száz évre száműzzék a civilizációt erről a bolygóról. mint elegendő. Csakhogy senki sem kérdezte őket. keresztelőket és temetéseket. hogy vajon mire való mindez. ha a gyermekeik nem erőltették túlságosan a kérdést. Nem itt. ugyanolyan tisztakék a szeme. néhány hónappal a kisbaba. mint az övé. akkor tüzeket gyújtottak. de minden szándékuk és tettük békés lélekre vallott. vagy az azt inspiráló szentségekről. amiért átvészelték a hideget. . hogy egy ilyen kérdés ne okozott volna kínos zavart. talán néha felemelték a hangjukat gyermekeiket nevelve. s akik minden tekintetben kiegyensúlyozottnak és boldognak tartották magukat. ahol a tudásszomjuknak kellett volna lakoznia. A bankban több pénzük volt. Teden legalább annyira. Sokkal biztonságosabb nem beszélni a hitről. Talán néhanapján beugrottak valamelyik agy-zsugorítóhoz. és sokukban már el is pusztult. és nem most. hogy az ilyen traumákat távol tartsák az életüktől.tápértékkel teli gabonapelyhekkel. csak hogy elfeledtessék az űrt. ezért hát magába zárta a Világvégével kapcsolatos rémálmait. akiknek ugyanolyan makulátlan volt az arcbőre. A gondolat. úgy tűnt. Kamaszkorára gyakorlatilag megfeledkezett korábbi félelmeiről. Az önbecsapás működött. Huszonegy éves korában. nehogy kinevessék. Dawn. A rákövetkező évben szülőkké váltak. Nem mindenkinek sikerült elpalástolnia a félelmeit. és akkor is csak érintőlegesen foglalkozva a témával. sokkal inkább zaklatta őt. talán néha elsírták magukat. mint osztálytársain. Túlságosan benne jártak már az évszázadban ahhoz. Egy éjjel azután. Eseménytől eseményig éltek árnyalatnyi borzongásban. Tizenhárom éves korában Ted Elizando osztályában egy haladó gondolkodású tanár elejtette azt a megjegyzést. hogy a szuperhatalmaknak elegendő nukleáris fegyvere van ahhoz. megkönnyebbülten fellélegezve. és ha mégsem. A boldog arcok mögött a reménység halálos betegen élt. biztosan kijelentették volna. hogy hisznek valamiben. a nap szinte állandóan felmelegítette a levegőt. és robusztusnak tartották magukat. amikor egy újabb születésnap egy újabb év elteltét jelezte. kivéve az esküvőket. hiábavalóságokkal kitöltve életüket. Hát így álltak. egy biztos állással a háta mögött a Thousand Oaks-ban. Ha valaki rákérdezett volna. és ők pedig pont azért harcoltak egész életükben. feleségül vette Lorettát. mint az övé. csak hogy megnyugodjanak. mint osztálytársait.

habár soha nem lett . Négy éve. A tavaszi nap. Egy évre rá Loretta válókeresetet adott be. míg lassan előre kiszámítható rituálévá nem nemesedett. rosszak voltak képmutatásban. az íróasztalnál ülve is egyre több jelét látta a közelgő iszonyatnak. Tommy-Ray. A válást meg is ítélték. mintha távoli sikolyokat hordott volna füleihez. a férfi a rettenettől némán meredt lányára. A virrasztás azonban így is megviselte Ted-et. A panaszos hang felkeltette Lorettát. Több mint egy órán át figyelte szuszogását. egyszeriben egy gombafelhő vakító fénycsóvájává lett. egyre nehezebbnek találta. Rémülten kapta fel a gyereket. Azután egy éjjel. aki immár nem ismeri az otthont. A kisbaba néha átfordult álmában. miután az orvosi konszenzus szerint a teljes gyógyulásra leginkább családja körében lenne reménye. A kisbaba mélyen aludt. játszhatott a kutyákkal és a kígyókkal. hogy teste elszenesedik a karjai között. kibékíthetetlen ellentétre hivatkozva. ahogyan mindig is szeretett szunyókálni. mely könyörületes módon kevés követelményt támasztott vele szemben. hogy állatot vigyen a házba. Amikor meglátta a papit a kiságya mellett. Az éjszakáról éjszakára rátörő rémálom lassan megfosztotta erejétől. amikor Tednek el kellett ugrania valahová). olyan állásban. a végső tűzről szóló lidércnyomás visszatért. megpróbálva csitítgatni. hason fekve kiságyában. idegösszeomlása óta. akit hagyott a földre zuhanni. egy kisállat-kereskedésben dolgozott a Központban. Teljes mélységében ismerte Ted történetét. ahogy a gyerek gyámság alá helyezését is. végtagjai füstölgő csonkokká válnak. Boldog volt állatai között. amikor látta. aki azonnal férje után nézett. Ez az eseménysor attól kezdve szinte minden éjjel megismétlődött. mielőtt visszament volna lefeküdni. Ted egy hónapra kórházba került. A munkanap kellős közepén.születése után. amikor az sírni kezdett. őrt állva Dawn kiságya mellett. meghallotta a közeledő rakétákat. és megrebegtette felé hosszú szempilláit. Ted verítékezve és minden tagjában reszketve kelt fel. A levegő mozgása. a bőre elfeketedik. és egy olyan ember auráját árasztotta. akik hasonlóan hozzá. bármilyen balzsamos fuvallat is volt. akinek anyja nem engedte meg. megtörve az asztal lapján. Az étkezőben talált rá. hogy megnézze kislányát. csak a borotva élét. hogy az álmait elrabló szörnyűségek ne vegyék át a hatalmat mindennapjai felett is. Mostanában már csak nagyon kevesen látogatták Ted-et. mindig elmosolyodott. majd visszatért a Grove-be. volt Ted egyik kedvence: szabad bejárást engedett neki a boltba (egy-két alkalommal ő is felügyelt rá.

vágta rá a Jaff. Olyan volt. ott nem lebegett előttük. Valakit.Mi folyik itt. egyre nagyobb cseppeket formálva.A fiam barátai az én barátaim is. átáztatva annak nadrágját. . amit Tommy-Ray az apjaként mutatott be neki.csűrte-csavarta a szót a Jaff. És a folyadék még mindig áramolt a Jaff parancsára. ahogyan most tette. . egyesülve egymással. . Tommy-Rayt teljesen megigézte a látvány. Hazajött. míg végül az anyag. ahogyan Ted szemei forogni kezdtek üregükben. hogy elvidd valamim. hogy egyesüljön a tömeggel. a hibásan illeszkedő szemeket. hogy megürüsödve. hogy egy ilyen gyerekkel a bensőjében . mintha mindjárt kidobná a taccsot.Hoztam neked valakit.Tényleg? Hát. ha találkoznál. ingét. Még a régi. mint egyfajta groteszk mágia. Bőre pórusain át a test belső nedvei bugyogtak elő. legalábbis nem a torkából. mint egy betegesen szürke. Tommy-Ray.Nem akarsz találkozni vele? .A papám. nagyon jó hírem van. amit te úgysem akarsz .Valami. Most már formát is kezdett magára önteni: Ted személyes lidércnyomásának első. Soha azelőtt nem látogatta meg például az otthonában. Tommy-Ray? Ez az én házam.Akarok tőled valamit . .. . Beszélt. Figyelj. Ted. egy anyagot formálva hagyják el gazdájukat. Tommy-Ray lenyűgözve figyelte.Jó hírek? . .Késő van. Tommy-Ray elvigyorodott a láttára: látva a reszkető lábakat. . ennek nagyon örülök. Ez egy teljesen másféle lidércnyomás volt. . Most mégis lopva utat talált hozzá. és rajtad kívül senkivel sem tudom megosztani. A nedvek cseppjei a gravitációval dacolva függtek a levegőben Ted szeme előtt. ami nélkül sokkal boldogabb leszel. Teddy rémülten lépett vissza a házba.Hát persze. Látva a hatalmat. .a férfi barátja. kezét nyújtva Ted felé. és a férfi olyan hangokat kezdett hallatni. hogy akar . Szegény Ted. kinyújtva karját Ted felé. vázlatos képét. akivel szeretném.Hát.. állott sajt. De semmi sem jött. figyelmet követelt. mosolygott.Ez nem várhat. én. . .szólt a Jaff. Nem jöhetsz be csak úgy. előlépve az árnyékból. . nem csoda. csúnya időkben sem ért meg ilyet.Olyasmi.

fiú.Nem akarok menni . . Látjuk még egymást. .Alig várom már. minden olyan. hogy a keresésedre induljanak. Ahogyan a Jaff is mondta. hogy a Grove. Keresek valami árnyékos. .És mit mondok Jo-Beth-nek? . Neked haza kell menned.És mikor fog eljönni? .Pihenésre van szükségem. és a bestiárium minden alkalommal újabb elveszett lélekkel gazdagodott.Igen.Mondd.Előcsalogatni őket. Ha nagyon rád mászik. az izomköteget masszírozva. amit aznap éjjel tettek.Persze. ez még nem a Tudás. amiknek még nem jött el a maguk ideje. De mégis egyfajta visszhangja. és Tommy-Ray vállára tette kezét. . . hogy fordul fel fenekestül a Grove.Nem. Ez volt az első a számtalan látogatásból. . enyhén hüllőszerű lények voltak.Most hová menjünk? . hogy nem emlékszel semmire. igaz? . amikor ma reggel felébred. Tommy-Ray szélesen elmosolyodott. mentegetőzz.Ehhez is tudás kell . . A Jaff egyre inkább belemelegedett. A Jaff felnevetett. . . hűvös helyet. Csak olyan dolgokat fedeznének fel.Tudom .mondta.Akarod látni. Nagyon tetszik. Ahogyan minden tudás az. sokkal jobb lesz neki nélküle. Nem gondolod? .Mert azt akarom.jelentette ki elégedetten. de egyéb tekintetben mindegyiket egyedi kreációnak lehetett tekinteni. .mondta a Jaff. .De miért? . ahogy az éj a végéhez közeledett: .De nem akarhatjuk. És nevetve elvezette falkáját a sötét éjszakába.Nem esett messze az alma a fájától . Nyugodj meg.ódzkodott Tommy-Ray.Ismerek néhányat. azt higgye. mint volt. miközben beszélt. Mindannyian fakó. . .nem tudott soha lazítani.

Sokkal jobb. Szolgalelkűen végrehajtotta a gyakorlatsort . volt Howie első gondolata. Elsétált az ablakhoz . vagy egyáltalán semmit nem használt a tekintetben. Végül arra a következtetésre jutott. hogy nem fogja céljaitól eltéríteni egy asszony jókedélyének hiánya.valahogyan. amikor a levegőben még reményteli ígéretek lebegtek. ha majd a lány hangulatára próbál reagálni. egy gallyra ment telepatikus kapcsoló jóvoltából hirtelen egy olyan lidércnyomásra változott. Knapp ránézett az órájára.a köztük feszülő eltéphetetlen érzelmi kötelék miatt a közös álom tényét gond nélkül képes volt elfogadni . melyekre szüksége lesz. amint felébredt: a nap még Kalifornia államban sem süt mindennap. . Ha bűnbánó. Semmit sem tehettek ez ellen: legjobb lesz az egészet elfelejteni. hogy Jo-Beth megérkezett-e már. Ha elutasító lesz vele szemben. majd fagyosan közölte. teljesen üres volt.mondta neki. azt az órákig tartó önmarcangolás sem tudta felszínre hozni. hogy bármilyen kísérlet a részéről a beszédre reménytelen hebegésbe fulladna. A torna keveset. Knapp . Korábbi tapasztalataiból nagyon is jól tudta. A bolt.Mrs. melyet egyikük sem értett vagy érdemelt. majd megkérdezte. Egy kevéske közös akarással a Butrick's Steak House-tól folytathatják az életüket. őt nem számítva. hellózott. hogy a tegnapi csorbáját kiköszörüljék. hogy közös álmuk . hogy nem. ha találkozik Jo-Beth-szel. amint kinyitja a száját. Barátságosan rámosolygott. akkor ő megbocsátó. és elindult a Központba. Csak az számít.Megvárom . hogy megnyugtassa lelkiismeretét. Lois .NÉGY Álmaim hölgye tévedett. Miután lezuhanyozott és megborotválkozott.állt a pult mögött. felöltözött. és hogy késésben van. ahogyan felhúzta a redőnyöket. Mrs. Egyenesen a könyvesboltba ment. elszántan rá. Egyfajta asztrál-hiba folytán. Ha volt is valamiféle magyarázat arra.csak a legszükségesebb minimumot. akkor ő erőszakos. az égen nyoma sem volt kékségnek. egyszerűen csak alaposan megizzasztotta. még nem. ami velük történt a motelben. Még nem fogalmazta meg magában a jóvátétel ígéretének szavait. Lomha hajnal lopakodott a szobába. hogy életet leheljen szervezetébe.

állította az értekezés. Kukulean. és azt monda. Volt közöttük egy képeskönyv a vallásalapító Joseph Smith életéről is. árja hősnek tűnt: magas. Nem vette fel senki. ahol böngészhetett a könyvek között. Knapp.Quetzalcoatl Mexikóban. Biztosan el kellett mennie valahová.Kár . hogy megünnepelje a millenniumot. könnyen emészthető paragrafusaival és ábrázolásokkal az ősi Amerika Nagy Fehér Istenéről. nevemen nevezve.folytatta Mrs. kék szemű férfiszépségnek. Illa-Tici. Éppen tegnap hallotta. strapabíró kötetek Zimnek.. sápadt bőrű.Felhívtam Jo-Beth házát. Howie felnézett a szövegből: . felettem a levegőben. hogy ma be sem fog jönni .alig volt több egy brosúránál . lelkesítő zsoltárok a családok számára. Howie átlépett a következő polchoz. Most. Egyikük szólott hozzám. kiknek fénye és dicsősége leírhatatlan volt. és egyidejűleg figyelhette Jo-Beth érkezését is. A vékony könyvet . Az előtte fekvő könyvek mindegyike vallásos témájú volt. az óceáni nap istene Polinéziában. Tonga-Loa. A borító képén egy férfi térdepelt vakító fényözönben. hogy a boltban valamennyi könyvet ugyanaz a kiadó. nagyon halkan tette. mindig tökéletes. ahol a víziói támadtak. vagy egy szexuáltechnikai kézikönyvet. Akkor dolgozik. Az egyik darab különösen felkeltette a figyelmét: A Megváltó története. vagy bármi más néven neveztessék is -. hogy ez szemenszedett hazugság. Ezúttal már valódi nevén is neveztetik: Jézus Krisztusnak. a harsány ajánlás szerint a lapok a Kor Legnagyobb Üzenetét tartalmazták. testes. hogyan korholja Jo-Beth-t. nem igazán bízva az asszonyban. vagy valamelyik leányvállalata adta ki. amiért elkésett: nem volt semmi kötetlenség a . . Voltak könyvek az imádságról. hátha ott olyan könyvet talál.Meglehetősen kötetlen munkaidőben állapodtunk meg. az Úr evilági városának felépítéséről és a baptizmus jelentőségéről. állhatatosan kerülve Howie tekintetét beszéd közben. annál világosabb lett a számára.legközelebb eső állványhoz. De minél tovább pásztázta a könyvek sorait. .mondta. amikor neki megfelel.a Mormon Egyház publikálta. ami jobban illeszkedik hangulatához.. Talán néhány szerelmes verset. visszatért Amerikába. A festmények alapján ítélve. A képet kísérő szöveg felkeltette Howie érdeklődését: Két személyt láttam. bármilyen alakban jelent is meg az Úr . Ha tényleg használta a telefont. fényképekkel otthonáról.Az is lehet. és a szent ligetről. Howie tudta. . horgas orrú.

munkaidejében. Azonban Mrs. Knapp, az igaz keresztyén, úgy tűnt, mindenre elszánt, csak hogy a bolton kívül tudja végre. Lehet, hogy rajtakapta, amint önelégülten vigyorgott a szent szövegek felett. - Semmi értelme sincs, hogy itt várakozzon - ment tovább a nő. - Egész nap itt ácsoroghat. - Nem riasztom el a vevőit, vagy ilyesmi, igaz? - kérdezte Howie, hogy végre egyenes mederbe terelje a beszélgetést. - Nem - válaszolta a hölgy, örömtelen, apró mosollyal. - Nem is állítottam, hogy ilyet tesz. A fiú közeledni kezdett a pulthoz. A nő önkéntelen mozdulattal hátrébb lépett, mintha félne tőle. - Akkor, egészen pontosan, mi a baja velem? - kérdezte tőle egyre türelmetlenebbül, nehezen őrizve meg udvarias hangnemét. - Mi van bennem, amit ennyire utál? A dezodorom? A hajam? A nő újra megpróbálkozott egy ideges mosollyal, de elszánt képmutatása ellenére sem futotta többre egy apró rángásnál. - Nem én vagyok az Ördög - mondta Howie. - Nem azért jöttem ide, hogy bárkinek is bántódása essék. A nő nem válaszolt. - Én itt... itt... itt születtem - folytatta. - Palomo Grove-ban. - Tudom. Nocsak, nocsak, gondolta Howie, micsoda felismerés. - És mi mást tud még rólam? - kérdezte kedveskedve. A nő szemei az ajtó felé rebbentek, és Howie tudta, hogy éppen most rebeg el egy néma imát a Nagy Fehér Istennek, hogy nyisson már be végre valaki, és szabadítsa meg ettől az átkozott gyerektől és az ő kérdéseitől. Sem Isten, sem egy vevő nem tette meg neki ezt a szívességet. - Mit tud még rólam? - kérdezte újra Howie. - Nem lehet az ennyire rossz dolog... vagy igen? Lois Knapp apró vállrándítással felelt: - Nem hiszem... - Hát akkor, rajta! - Ismertem az édesanyját - kezdte, majd el is hallgatott, hátha ennyivel kielégítette a fiú kíváncsiságát. Howie nem válaszolt, úgyhogy neki kellett kitöltenie a vészterhes csendet a további információkkal. - Nem ismertem persze valami túl jól - folytatta. - Egy kicsit fiatalabb volt nálam. De akkoriban még mindenki ismert mindenkit. Oly régen történt. Azután, amikor a baleset történt...

- Így is... is... mondhatjuk - mondta neki Howie. - Mondhatjuk? - Maga balesetnek hívja, de... de... nemi erőszak volt, ugye? A nő tekintete elárulta, hogy soha nem gondolta volna, hogy egy ilyen szót (vagy bármi hasonló obszcén dolgot) hallhat ebben a boltban. - Nem emlékszem - vágta rá védekezően. - És még ha így is volna... (Itt megállt, vett egy mély lélegzetet, és új vágányra terelte a beszélgetést.) Miért nem megy vissza oda, ahonnan jött? - kérdezte. - De hiszen visszajöttem - szólt elutasítólag. - Ez a szülővárosom. - Nem így értettem. (A nő végre engedte, hogy méltatlankodása a felszínre kerüljön.) - Tudja, hogyan néznek ki a dolgok? Maga visszajött ide, és ugyanakkor Mr. Vance meghalt. - Mi a franc közöm van nekem ahhoz? - akarta tudni Howie. Fikarcnyi figyelmet sem fordított ugyan az elmúlt huszonnégy óra híreire, de annyit tudott, hogy a komikus holttestének felkutatása, aminek az előző nap tanúja volt, valami óriási tragédiába torkollott. Amit nem értett, az a kapcsolattársítás volt. - Én nem öltem meg Buddy Vance-t. És abban is biztos lehet, hogy nem az anyám tette. Lois, miután láthatóan lemondott a misztikus hírhozó funkciójáról, a további részleteket a rébuszokat feladva a lehető legnagyobb egyszerűséggel és gyorsasággal teregette ki előtte, csak hogy mielőbb túl legyenek már az egészen. - A hely, ahol az édesanyját megerőszakolták - magyarázta, - ugyanaz a hely, ahol Mr. Vance halálra zúzta magát. - Ugyanaz a hely? - Igen - jött a válasz. - Most mondom, hogy ugyanaz. Nem fogok kimenni, hogy megmutassam magának. Épp elég gonoszság van anélkül is e világon, hogy keresnünk kellene a bajt. - És maga azt hiszi, hogy ehhez nekem is van valami közöm? - Én nem mondtam ilyet. - Nem. De... de... ezt... ezt gondolta. - Most, hogy így kérdi: igen, ezt. - És azért szeretné, ha mielőbb elmennék a boltjából, hogy ne terjesszem tovább a befolyásomat. - Igen - válaszolt a nő röviden. - Ezért.

Howie bólintott: - Oké - mondta. - Elmegyek. De csak akkor, ha megígéri nekem, hogy elmondja Jo-Beth-nek, itt jártam. Mrs. Knapp arca kelletlen grimaszra húzódott. De a tőle való félelem olyan hatalmat adott a fiú kezébe, amit egyszerűen muszáj volt élveznie. - Nem nagy kérés, igaz? - kérdezte. - Nem fog neki hazudni, ugye? - Nem. - Akkor elmondja neki. - Igen. - Megesküszik Amerika Nagy Fehér Istenére? - kérdezte Howie. - Mi is a neve... Quetzalcoatl? (A nő arcán teljes tanácstalanság tükröződött.) Sebaj - szólt oda neki -, elmegyek. És bocsánat, amiért megzavartam a reggeli csúcsot. Otthagyva a halálra rémült hölgyet kilépett a szabad levegőre. A húsz perc alatt, amit a boltban töltött, a felhőréteg felszakadozott, és lyukain keresztül tűzött a nap, megvilágítva a Dombot. Néhány perc múlva a Központ halandóira, mint amilyen ő is, ráveti sugárzó tekintetét. Álmai hölgyének végül mégiscsak igaza volt.

ÖT
Grillo a telefon hangjára ébredt; kinyújtotta karját, és leverte vele a félig telt pezsgőspoharat - a múlt éjszaka utolsó, részegen elmondott tósztja: Buddyra, aki eltávozott, de sohasem felejtjük -, majd átkozódva felvette a kagylót, és a fülére tette. - Halló? - mordult bele. - Felkeltettelek? - Tesla? - Egyszerűen imádom, ha egy férfi emlékszik a nevemre - felelte a lány. - Mennyi az idő? - Késő. Már régen dolgoznod kellene. Azt akarom, hogy lepasszold az összes munkádat Abernethynek, mire odaérek. - Mit mondasz? Idejössz? - Tartozol egy vacsival, a Vance-féle pletykákért - mondta a lány Úgyhogy keress valami jó drága helyet. - És mikorra tervezed, hogy ideérsz? - érdeklődött Grillo. - Ó, azt még nem tudom. Olyan... - A mondat közepén a férfi visszatette a kagylót a helyére, és a telefonra vigyorgott, ahogyan elképzelte a vonal túlsó végén káromkodó lányt. A mosoly mindjárt lefagyott az ajkáról, ahogy felállt. A halántéka ütemesen lüktetni kezdett; ha azt a fél pohár pezsgőt is megitta volna, aligha lenne képes rá, hogy felálljon. Bepötyögte a szobapincér számát, hogy rendeljen egy kávét. - És valami gyümölcslevet nem óhajt hozzá, uram? - kérdezte a hang a konyhából. - Nem. Csak a kávét. - Tojást, croissant-t... - Jesszusom, ne. Semmi tojást. Semmi mást, csak a kávét. Hogy leüljön újságcikket írni, majdnem olyan visszataszító gondolat volt, mint a reggelizésé. Úgy döntött, hogy inkább felveszi a kapcsolatot a nővel a Vance házból, Ellen Nguyennel, akinek a címe, telefonszám nélkül, még mindig ott lapult a zsebében.

Jelentős mennyiségű kávé bevitele után a szervezete felpezsdült annyira, hogy autóba ülhessen, és elvezessen Deerdellig. A ház, amire hosszas keresés után ráakadt, erőteljes kontrasztot alkotott a nő munkahelyével. Kicsi volt, jelentéktelen, és alaposan ráfért volna egy tatarozás. Grillónak megvoltak a maga kételyei az előtte álló beszélgetést illetően: az elégedetlen alkalmazott mindenféle mocskot szokott dobálni volt munkaadójára. Némely múltbeli alkalommal az ilyen kapcsolatok gyümölcsözőnek bizonyultak, de általában inkább csak rosszindulatú szóbeszédeik elterjesztését várták tőle az informátorok. Ez esetben Grillo hajlamos volt a legjobbakat feltételezni. Azért volt, mert a nő nyílt arcvonásai olyan sebezhetőségről tanúskodtak, miközben beinvitálta a házba, és megkínálta egy újabb főzet kávéval; vagy mert valahányszor a szomszédos szobában fekvő gyereke magához hívta - elkapta az influenzát, magyarázta -, majd visszatért a babusgatásából, ugyanott vette fel a történet szálát, ahol előtte elejtette; vagy egyszerűen csak azért, mert a történet, amit kiteregetett, nem csak Buddy becsületén ejtett foltot, de a sajátján is? Talán ez utóbbi volt, ami minden kétséget kizáróan meggyőzte arról, hogy hiteles forrással hozta össze a sors. A sztori, amit elmesélt, demokratikus alapelvek szerint feketített be egyaránt mindenkit. - Az ágyasa voltam - fejtegette a nő. - Majdnem öt évig. Még amikor Rochelle is ott volt a házban - ami természetesen nem tartott sokáig -, akkor is megtaláltuk a módját, hogy együtt legyünk. Gyakran. Azt hiszem, mindvégig tudott róla. Ezért ragadta meg az első alkalmat, hogy megszabaduljon tőlem. - Ezek szerint már nem áll alkalmazásban nála? - Nem. Csak az ürügyre várt, amivel eltávolíthat, és maga szállította neki. - Én? - kérdezte Grillo. - Hogyan? - Azt mondta, hogy flörtöltem magával. Jellemző, hogy milyen indokot talált ki. (A szóváltás során Grillo nem első ízben hallotta ki ezt a mély érzelmességét - jelen esetben a megvetést - a nő passzív viselkedése mögé rejtőzve.) - Mindenkit a saját mércéjével mért - folytatta - És maga is tudja, milyen mérce az. - Nem - felelte Grillo őszintén. - Én nem tudom. Ellen csodálkozva pillantott rá: - Várjon - mondta neki. - Nem akarom, hogy Philip is hallja ezeket.

persze. . ártatlannak. nem igaz? . hogy Grillo kimentse magát az egocentrikusok köréből. amit Grillo nem hallhatott. Mr.Szóval. hogy kiteszem mindennek. . mit teszek. undorral vegyítve. majd becsukta az ajtót maga mögött. akit szeretett. kurva volt.Miről? A szokásairól. A dolgok a szexben. hogy megkeressen száz dezsőt.Máris túl sok olyan szót megtanult. . hogy meghalt. nem? .) . Tudja. vagy hogy kurva? . Én voltam az. Már úgy értem.Rendkívül nehéz feladat lehet beszélni ezekről.Van egy meglehetősen drága szenvedélye . Részben ezért is vette el. Akit annyi év után is igazán szeretett. hogy az egész világ a férfiak körül forog. Hiába látom világosan. .Nem is tudom. . A dolgok a politikában. akik becsapják és átverik. Önző ember volt. . maga is szerette őt? . . de hát melyik férfi nem az? (Nem hagyott rá időt. Valójában azt akarom. Azt akarom. Én is elkövetem ugyanezt a hibát Philippel.hangsúlyozta a nő. volt. azt hiszem. . elsuttogott pár szót. ártatlannak lenni.. alig valamivel az elvesztése után.Én ajánlkoztam. hogy valaki megtudja mindezeket. hogy mindenki megtudja.válaszolta erre Ellen. ott..Ó. még ha csak egy kis időre is.Jól hallotta? Miért van ennyire meglepve? . igaz? . . amikor feleségül vette? .Mindkettőről.Undorító dologgal? . igen . Rochelle-nél tartottunk.felelte a nő lágyan. Grillo. Még mindig nem tettem túl magam a tényen. azok bizony ott várnak mindannyiunkra.Igen. Mielőtt Buddy elvette volna.Felállt és bement fia hálószobájába. . igen .Magukat mind úgy nevelték. egyszerű a képlet. amit nem akartam. Megint az a megvetés. Buddyval kapcsolatban csak annyi volt . Olyan gyönyörű nő.És gondolom.Buddy tudott erről. .Biztos vagyok benne. Biztosan más módja is lett volna rá. van egy nagy adag perverzitás Buddyban.válaszolta Grillo -. Igen. Sajnálom.Nos.Akartam. pedig még csak egy éve jár iskolába.Tudja: emberekkel. . mielőtt folytatta volna a mesélést.Micsoda? . hogy is mondjam?.Nagyon. . hogy legyen esélye. Épp elég undorító dologgal fog még találkozni.Ó.

Ő volt Amerika egyik legkedveltebb embere.a különbség. .jegyezte meg Ellen.válaszolt komoran Philip.Hát nem furcsa? Különösen akkor. türelmetlen éllel. szemével egyfolytában anyját keresve annak háta mögött.Megnézem. ne aggódjon. . hogy legalábbis egy ideig a világ tényleg körülötte forgott. .nyugtatta meg Grillo. mind ugyanazt a gumóforma karaktert ábrázolták. Ez nála sokszor nyilvánult meg önpusztításban.Van valami neve is? . melyek közül számtalan lecsúszott az ágy oldalán. mi van vele.Sokkal jobban. . . az ágy felé közeledve.Lufiember . és szétszóródott a szőnyegen. Mindenki ismerte az arcát. . és rá akarta venni az egyik társaságot. . és itt lesz . hogy újítsák fel a show-t? De hát. szinte oda sem figyelve. Patakzani kezdtek a könnyei.A Lufiember .Magát kellett volna elvennie ..Hol van a Mami? . aki látványosan megörökölte anyja arcának ünnepélyes szimmetriáját.Igen . Nem rejtette véka alá Grillóval kapcsolatos gyanakvását. .Te vagy Philip. mindenki fejből fújta a poénjait.válaszolt a nő. Es persze mindent tudni akartak a magánéletéről. . . az ágyon ült. Ellen az ajkára szorította kezét. Ugyanebben a pillanatban a fiú megszólalt a hálószobában. ahogyan mondtam.Philipnek hívják? . mely a történetben elfoglalt helyének ismeretében gyanús lett volna.Majd én bemegyek .A gondolat olyan érzelmi reakciót váltott ki nála. hogy elvágja a zokogást. Grillo otthagyta a nőt.mondta Grillo. és felvette az egyiket: . A fiú. ha elmarad.És mégis vállalta a kockázatot. Grillo letérdelt.Egy perc..jött a válasz. amikor rendet akart tenni az életében. és némán pergette a rajzfilmeket. hogy elvegyen egy olyan nőt. körülvéve széjjelszórt játékaival. A sarokba állított tévé is be volt kapcsolva. krétáival és telifirkált papírlapjaival.Jobban járt volna . mint Rochelle? .tudakolta a fiú.kérdezte a fiútól. miközben az kézfejével törölgette a könnyeket a szeméből. A rajzok. Buddyban volt egy jó adag perverzitás. és benyitott a fiú szobájába.Szia. . . Grillónak hívnak.ajánlkozott Grillo. Néhány évig. . igaz? .Ki ez? . .

még nem vagy.A fejemből .Hát akkor honnan? . .jött a válasz. Átpillantott a válla felett. Soha többé. de erőfeszítése szemmel láthatóan nem győzte meg fiát. . Van itt még sok minden más is.mondta Ellen.Ahogy mondtam. De még nem készültem fel rá. a sokszínű. .hallotta meg Grillo Ellen hangját.mondta Grillo. miközben visszahajtott a Grove-on át a hotelbe. minden bizonnyal rejtelmesebb volt maga az élet. .. Valóban Buddy Vance állt a történtek középpontjában. A nő megpróbálta ugyan elrejteni könnyeit. aki szemrehányó pillantásokat vetett Grillóra.Ne légy ilyen udvariatlan .Mostanában nagyon beteg voltál.válaszolta Philip. az csak egy része az igazságnak.mondta Ellen Grillónak. . Grillót.Talán majd felhívom. Philip nem válaszolt.. hogy megmutattad nekem a Lufiembert .ez nem a teljes történet..Ha felkészült rá. Ez a végszó visszhangzott Grillo fejében.És barátságos? A fiú megrázta a fejét. hogy elmondjam. igaz? . hogy nem. Jóllehet halála kellőképpen rejtelmes és tragikus volt. hanem folytatta munkáját. .De már jól vagyok. .A tévéből való? . amint kiértek a gyerek hallótávolságából . . A Coney Eye falait benépesítő bazári kollekció . egy újabb skarlátszínű lény színezését. nem? A legfontosabb részlet maga Buddy. mégis mennyire igaz. ami megelőzte. . Akármit mondok is el. készséggel meghallgatom . Maradj csak az ágyban.kérdezte Grillo. higgye el. Grillo felállt. és őt már nem írhatja meg. . Meglehetősen szimpla észrevétel. hihetetlen figurát tanulmányozva. ami felkeltette a kíváncsiságát.. és visszahelyezte a portrét a többi közé. .Csak téged . Elég sok olyan dolgot tapasztalt eddig is.A hotelben megtalál.. . Az is lehet.Ne menjen túl közel hozzá! . .köszönt el.Nem.Harap is? .Köszi.. .Nem. amíg kikísérem Mr.

aki még mindig szereti.(Amerika Igazi Művészete). döbbent rá. hogy. és valószínűleg soha nem is szerette. Előnyben kell részesíteni a feltételezést a ténnyel. kereszthivatkozásokkal ellátott papírlappal. Rochelle-től. felszálljanak az égbe. Még a rendkívüli módon abszurd halál. Nem is az a kérdés. hogy ha a Lufiember nem is. és most Ellentől. Csak ekkor. mellyel senkinek nem tesz jót. hogy őszintén és helyénvaló módon mesélje el a sztorit. hanem az. de teremtőjének influenzája minden bizonnyal beléje mart. a mocskot a méltósággal szemben. míg nem végzett a huszonegynéhány. Ezért fontos. Hotchkisstól. nem vicc. és ne csak hozzáadja a saját hangját a zűrzavarhoz. Neki is látott. mint utolsó poén nélkül is lebilincselő egy történet. amint visszaért a hotelbe. hogy megírja-e. Ő észre sem vette a jeleket legalábbis addig nem. és a láz első hulláma izzadtságcseppeket rajzolt a homlokára. hogy hogyan? Abernethy nézetei a kérdést illetően teljesen egyértelműek. az erkölcsös szerető. a hotelszoba parányi íróasztala fölé görnyedve. A legelső tennivaló: össze kell raknia a tényeket. amiket az elmúlt huszonnégy órában hallott. a szajhából lett feleség. Csakhogy a titkok magában a Grove-ban lappangtak. A háta sajogni kezdett munka közben. Teslától. miközben tagjait kinyújtóztatva felállt. . aki viszont nem szereti. Grillo is láthatta őket. előállítva egy kiinduló vázlatot a Buddy Vance-sztoriról. amint felszínre törtek Buddy Vance sírjából.

aki válaszolhatna a hívásra. Mrs.Ezt az ő szájából szeretném hallani. hogy kettejük kapcsolata nem Isten vagy ember elleni vétek. Ő is csak Lois Knapp szavait szajkózta. hogy felkiabáljon a leredőnyözött ablakokra. mely a padlótól a mennyezetig másból sem áll ki. mikor a napjait egy teljesen átszellemült asszony társaságában tölti.mondta neki. Nem lehet ez akkora feladat. . a társalgás más megvilágításba helyezte az előtte álló kihívást. Kisebbfajta csoda lett volna. feltehetőleg Joyce McGuire-tól.felelte Howie. Csak amikor hátrébb lépett az utcára. . mire ő gyorsan az ajtó elé pattant. akkor hallotta meg a biztonsági lánc csörgését. Mint kiderült.Csak néhány percet kérek . Dadogása és szemüvege megbízható. ösztönösen megérezve. ha nem így tesz. csak mormon irodalomból. egy olyan boltban. . Öt teljes percen át dörömbölt és csengetett. hogy a bejárati ajtó megnyíljon előtte. Bármennyire is nehéz volt Lois Knappal értelmesen szót váltani. Howie általában sikert aratott az anyukáknál. hogy megkérdezze az ajtórésen át rá bámuló nőtől.Igen. és némiképp tépelődő egyén benyomását keltette bennük. és hogy semmi démon nem bujkál a testében. hogy a látszat csal. McGuire azonban tudta. Először még azt sem sikerült elérnie.HAT 1.különösen azt a motelbéli borzalmas álmot . ha nem bánja. Valahogyan meg kell győznie Jo-Beth-t arról. De nem akarja látni magát. hogy válthatna-e egy szót a lányával. hogy itt legyen .Jo-Beth itthon van. igaz? . mégsem volt olyan egyszerű kifejtenie meggyőzőerejét. Miközben felmászott a Központtól Jo-Beth házáig.a Sátán műveként. itt van. .Menjen haza! Hagyjon minket békén! . miért reagálta le a lány a kettejük közti kapcsolatot . Howie számára a napnál is világosabb lett.Nem akarjuk. biztonságos társaságét. hogy igenis van odabenn valaki. .

sikerült kimondania. édesanyja és egy komédiás tragédiája közös nevezőre talált. . inkább hagyta a dolgokat. hogy újra elbukjon. mintha temetésre készülődne.utasította az anyja. Fekete ruhában volt. Ahelyett. a Grove túlsó felén. nem értem . . v.mondta lágyan Jo-Beth. McGuire. Soha többé nem szabad idejönnöd. Borzalmas dolgok fognak történni velünk.. és legnagyobb meglepetésére kinyitotta az ajtót.kérdezte Mrs. Sötét volt odabent a házban. ahol Mrs. . . mégis látta Jo-Beth-t. . ..Nincs értelme.Muszáj beszélnem veled. öt centire az orrától. . teljesen eltűnt a hangjából.Nem értek az egészből egy szót sem.felelte Howie. attól tartok. még nem ért véget.Nem lett volna szabad idejönnöd . v. Ettől arca csak még hamuszürkébbnek tűnt.Nem a te hibád . Nemcsak Mrs. ezúttal hiba nélkül. hogy várjon. a csukott ajtóra meredve. . De meg kell értened.kezdte Howie. hogy tett volna még egy erőtlen kísérletet. Még mielőtt elfordult volna az ajtótól.Jo-Beth? . . a nappali végében. Nem a lány válaszolta meg a kérdést.. .jött a válasz. az ádázság. . . már el is tervezte.Az lesz a legjobb. McGuire.Igazán? . ahogyan a félhomályban áll. de mielőtt kinyöghette volna. Howie. ha nem mégy el. Valahol az erdőben.és elkezdte becsukni az orra előtt az ajtót. . hanem az anyja. Ennél átfogóbb vereséget el sem tudott volna képzelni. ott volt az a pont. Halott volt a levegő kettejük közt.V.Ez veszélyes mindannyiunk számára. ha most elmész. de Jo-Beth is hallatta hangját az egyre terebélyesedő kórusban. mint egy bolond. Azonnal .Senki sem okol érte..Beszélhetnénk? . Hangja alig jutott ki a ház belső teréből..Mondd meg neki! . . és nekiindult volna az utcának.Talán jobb is így .Nem.. McGuire küldte el pakolni. amivel fogadta.. Egyedül a szeme tükrözte vissza a külvilág fényét.mondta az asszony. .Miféle dolgok? .kérdezte Howie. .Francba . már csak a fa erezetét bámulhatta. mi lesz a legközelebbi állomás. Néhány pillanatig csak állt. . hogy ami velem és a te édesanyáddal is történt.tudakolta Howie. miközben annak túlsó felén a reteszek és láncok ismét a helyükre kerültek. napfényben fürdött a lépcső.

Erőszak, halál és katasztrófa jelölte azt a helyet. Talán ott valahol van egy olyan ajtó, mely nem zárul be ilyen hamar előtte. - Ez lesz a legjobb - szólalt meg a Mama, amint Howard Katz lépteinek zaja végleg elhalt. - Tudom - sóhajtott fel Jo-Beth, még mindig az elreteszelt ajtóra meredve. A Mamának igaza volt. Ha az előző éjjel eseményei - a Jaff megjelenése a házban és Tommy-Ray pálfordulása - igazoltak valamit, akkor az az volt, hogy senkiben sem bízhatnak. Egy testvért, akit, legalábbis azt hitte, a legjobban ismert, és akit a legjobban szeretett, testestül-lelkestül elrabolt tőle egy múltbéli démon. Howie is múltból tűnt fel, a Mama múltjából. Akármi is történik a Grove-ban, ő is része az eseményeknek. Lehet, hogy csak áldozat, de lehet, hogy kiváltó ok. Akár ártatlan, akár bűnös, beinvitálni a küszöbön egyet jelent a megváltás aprócska reményének kockáztatásával, amit a múlt éjszakai támadás után sikerült kiharcolniuk maguknak. Mégsem tette egyetlen gondolat sem könnyebbé a bezárt ajtó látványának elviselését. Ujjai még most is viszkettek, hogy rántsa hátra a reteszt, tépje fel az ajtót; kiáltson utána és ölelje magához; és mondja el neki, hogy a dolgok talán megint újra jók lesznek. De mit jelent a jó? Együtt lenni vele, átélni a kalandot, ami után a szíve egész életében vágyakozott, átölelni és megcsókolni ezt a fiút, aki talán a saját testvére? Vagy megőrizni az erényét ebben az árban is, melynek minden hulláma magával akarja ragadni? A Mamának erre is meg volt a válasza; ugyanaz a válasz, amit mindig felajánlott, amikor a balsors megmutatkozott. - Imádkoznunk kell, Jo-Beth. Imádkozzunk, hogy megszabaduljunk elnyomóinktól. És ha a Gonosz megmutatkoznék, az Úr lángjával pusztíttassék el, és az Ő eljövetelének fényességével... - Nem látom ezt a fényességet, Mama. Azt hiszem, soha nem is láttam. - El fog jönni - erősködött a Mama. - Minden rendbe fog jönni. - Én nem hiszek ebben - mondta Jo-Beth. Maga előtt látta Tommy-Rayt, amint múlt éjjel visszatért a házba, és olyan ártatlanul mosolygott rá, amikor ő a Jaffról kérdezte, mintha semmi sem történt volna. Ő lenne az egyik Gonosz, akinek az elpusztulásáért a Mama oly odaadóan imádkozik?

Talán az Úr őt fogja elemészteni lángjával? Remélte, hogy nem. Inkább azért imádkozott, amikor ő és a Mama végül letérdeltek, hogy beszéljenek az Úrral, hogy az ne ítéljen túl keményen Tommy-Ray felett. És felette sem, amiért ki akar lépni a napfénybe, hogy kövesse azt az arcot, bármerre menjen is.

2.
Habár a nap kíméletlenül tűzött a fákra, a lombsátor alatt az atmoszféra az éjszaka bűvöletében élt. Bármilyen állatok és madarak éltek is erre, a varázslat odújukban és fészkükben tartotta őket. A fény vagy a fényben élő erő elcsendesítette őket. Howie azonban érezte fürkésző pillantásukat. Minden lépését figyelték, mintha a fényes hold arca alatt sétáló óvatlan vadász lett volna. Nem volt szívesen látott vendég. És a késztetés, hogy tovább menjen, mégis minden lépéssel erősödött. Tegnap egy suttogó hang hívogatta; egy suttogás, melyet akkor csak nyugtalan elméje trükkjének tartott. De most nem volt egyetlen sejt sem a testében, mely kételkedett volna a hívás hitelességében. Volt itt valaki, aki látni akarta; találkozni akart vele, meg akarta ismerni. Tegnap elutasította hívó szavát. Ma nem fogja. Egy impulzus, nem feltétlenül a sajátja, azt súgta neki, hogy hajtsa hátra a fejét menet közben, hogy a lombokat nyílként átdöfő sugárnyalábok fénybe borítsák az arcát. A vakító fénytől nem kezdett el hunyorogni, hanem csak még tágabbra nyitotta a szemét. Úgy tűnt, a fény élénksége és ritmusa, ahogyan látóhártyáját ostromolta, teljesen a bűvkörébe vonta. Általában gyűlölte, ha fel kellett adni a mentális folyamatok feletti irányítását. Csak akkor ivott, ha cimborái rákényszerítették, és abban a pillanatban abbahagyta, ha érezte, hogy kezd kicsúszni a kezei közül a gépezet kormányrúdja; a drogok pedig szóba sem jöhettek. Itt mégis hálásan fogadta azt a részegítő érzést, ahogyan a nap kiégeti belőle a való világhoz fűződő kapcsolatát. A módszer pedig működött. Amikor visszatekintett a körülötte elterülő tájra, félig magvakultan a színek kavalkádjától, egyetlen fűszálat sem látott úgy, ahogy korábban. Lelki szemei gyorsan elfoglalták az érzékek által kiürített teret. Az űr hirtelen kezdett csordultig megtelni és szétáradni mindenféle olyan képpel, melyet csak agykérgének valamely

feltérképezetlen távoli régiójából származhattak, miután egyetlen emléke sem utalt arra, hogy valaha is megérte őket. Közvetlenül maga előtt egy ablakot pillantott meg, mely legalább olyan szilárd - sőt, szilárdabb - volt, mint a fák, amik közt sétált. Nyitva volt ez az ablak; egy óceánra és égboltra nyíló panorámát kínált. A vízió egy másiknak adta át a helyét; ezúttal kevésbé békés képnek. Tüzek égtek mindenfelé; úgy tűnt, egy könyv kitépett lapjai kaptak lángra. Félelem nélkül sétált át a tüzeken, jól tudva, hogy nem árthatnak neki; és csak egyre erősödött benne a tudás utáni szomj. Egy harmadik, minden eddiginél különösebb látvány jelent meg ekkor. Amint a tüzek elhalványultak, a szivárvány minden színében játszó halak raja bontakozott ki a szeme előtt vibráló színfoltokból. Ahogyan felnevetett a látvány képtelenségén, a három hallucináció egyszeriben összegződött, belerajzolva mintázatukat a fák tömegébe, mígnem a tüzek, halak, égbolt, tenger és fák egyetlen briliáns mozaikká nem egyesültek. A halak uszonyukig alámerültek a tűztengerben. Az égbolt kizöldült, és tengeri csillagok rajzoltak rá szemkápráztató tűzijátékot. A fű tajtékos óceánként hullámzott lába alatt; vagy még inkább tudata alatt, mely láttatni engedte a képet, miután a lábai mostanra már semmit sem jelentettek a számára; sem a lábai, sem a gépezet egyéb alkatrésze. A mozaikban ő volt a szellem; a víztükrön pattogó kavics. A túláradó örömöt azonban egy kérdés zavarta meg. Ha ő csak szellem és tudat, mi akkor a gépezet? Az égvilágon semmi? Valami, amit csak úgy levetkőzhet? Vízbe fojthat a halakkal, máglyára vethet a papírra rótt szavakkal? Valahol a lelke mélyén a rémület megkezdte munkáját. Elveszítettem az uralmat, mondta magának. Elhagytam a testemet, és elveszítettem magam felett az uralmat. Istenem, Istenem, Istenem! Csitt, súgta valaki a fejében. Nincs semmi baj. Megállt menet közben; vagy legalábbis remélte, hogy megállt. - Ki van itt? - kérdezte, vagy legalábbis remélte, hogy kérdezte. A mozaik még mindig a helyén volt körülötte, minden pillanattal újabb paradoxonnal gazdagodva. Megpróbálta kiáltásával széttörni; hogy a helyébe egyszerűbb, érthetőbb szimbólum költözzék. - Látni akarlak! - üvöltötte. - Itt vagyok - jött a válasz. - Howard, itt vagyok.

- Vess véget nekik! - könyörgött. - Vessek véget? Minek? - A képeknek. Vess véget a képeknek! - Ne félj!. Ez még a való világ. - Nem! - ordított neki vissza - Nem az! Nem az! Arca elé kapta kezét, hogy elzárja szeme elől a zűrzavar útját, de még ők is - a saját kezel - az ellenséggel tartottak. Ott, a tenyere közepén, szemek nyíltak, melyek egyenesen rá meredtek. Ez már túl sok volt. Kiengedett egy elborzadt sikolyt, és elkezdett előre zuhanni. A halraj felélénkült; a tüzek felizzottak; készen arra, hogy elemésszék. Ahogy a földbe csapódott, minden eltűnt, mintha valaki lelökte volna a kapcsolót. Egy pillanatig mozdulatlanul feküdt, hogy meggyőződjön róla, ez nem egy újabb trükk, majd, miután maga felé fordította a tenyerét, és azt is látóképesség nélkül találta, lassan talpra állt. Bele kellett kapaszkodnia egy alacsonyan lógó faágba, hogy megtarthassa egyensúlyát. - Csalódást okozol nekem, Howard - szólalt meg ismét kísértője. Mióta meghallotta a hangot, most első alkalommal volt képes azonosítani a hang forrását: egy pontot, jó tízméternyire maga előtt, ahol a fák által nyitott tisztáson egy pónifarkat viselő, félszemű férfi fürdött a fény árjában, és élénk érdeklődéssel tanulmányozta Howie-t. - Most már elég tisztán látsz? - kérdezte. - Igen - válaszolta Howie. - Tisztán látlak. Ki vagy? - A nevem Fletcher - jött a válasz. - És te vagy az én fiam. Howie szorítása megkeményedett az ágon. - A mid? Fletcher elnyűtt arcán nem futott át mosoly. Amit mondott, legyen bármennyire képtelen is, szemmel láthatón nem tréfának szánta. Kilépett a fák gyűrűjéből. - Utálok rejtőzködni - tört fel belőle. - Különösen előled. De olyan sok volt itt az ember... (Vadul gesztikulált karjaival.) - Mindenfelé! Mindannyian egy exhumálás miatt. El tudod ezt képzelni? Micsoda időpocsékolás! - Azt mondtad, hogy a fiad? - kérdezte Howie. - Igen - felelte Fletcher. - Ez a kedvenc szavam! Ami fent van, lenn is van, nemigaz? Egy golyó az égen. Kettő a láb közt.

- De ez most tréfa - vágott közbe Howie. - Te tudod - válaszolta Fletcher halálos komolysággal. - Már hosszú ideje hívlak: ahogy atya a fiút. - Hogyan kerültél a fejembe? - akarta tudni Howie. Fletcher nem bajlódott azzal, hogy választ adjon a kérdésre. - Szükségem volt rád, hogy segíts nekem - mondta. - De te ellenálltál nekem. Azt hiszem, én is valami hasonlót tettem volna a te helyedben. Hátat fordítottam volna az égő bozótosnak. Ebben is hasonlítunk egymásra. Családi vonás. - Nem hiszek neked. - Hagynod kellett volna még futni a víziókat egy darabig. Jó kis utazás volt, nem? Már jó régen nem csinálhattam ezt. Mindig is kedveltem a meszkalint, bár gyanítom, mostanra egy csöppet kiment a divatból. - Nem tudom - válaszolta Howie. - Te helyteleníted az ilyesmit. - Igen. - Hát, nem valami fényes kezdet, de ennél már talán csak jobb jöhet. Az apád, tudod, a meszkalin rabja volt. Rettentően vágytam a víziókra. Neked is tetszettek. Vagy legalábbis egy darabig élvezted őket. - Rosszul lettem tőlük. - Túl sokat kaptál egyszerre. Majd hozzászoksz. - Nincs az az Isten! - Pedig meg kell tanulnod, Howard. Ez nem szórakozás volt, hanem lecke. - Miről? - A lét és a valamivé válás tudományáról. Alkímia, biológia és metafizika egyetlen tantárgyban összegyúrva. Sokáig tartott, amíg megértettem az elemeit, de végül ennek köszönhetem, amivé lettem Fletcher ujjaival végigsimított az ajkain - ... mely, azt hiszem, ezt a kissé patetikus figurát formálta belőlem. Biztosan vannak jobb módjai is, hogy találkozz az ősatyáddal, de minden tőlem telhetőt megtettem, hogy érzékeltessem veled a csodát, mielőtt találkozol hús-vér teremtőjével. - Ez csak egy álom - utasította vissza a fiú. - Túl sokáig bámultam a napba, és megfőzte az agyamat. - Én is szeretek a napba nézni - tudatta Fletcher. - De nem, ez nem álom. Ebben a pillanatban mindketten jelen vagyunk itt, hogy civilizált lényekhez

sokkal többet teszel kockára.Akármi is fordul meg a fejedben. Howard. . És nem is álom. .Gyere közelebb. . Aztán végre túl lehetünk a kétkedéseden. .Olyan nincs.Én csak az egyik apád vagyok.Igazad van . Ahogyan a való életben szokás. mint neked.Undorító dolgokat beszélsz. . Nem látott rajta mosolyt.. . nekem sem volt jobban ínyemre a dolog. ..mondta Fletcher. de nekem nem tűnt túl édesnek. és munkához láthatunk. .tudakolta Fletcher.Mitől félsz? . én vagyok a fontos kettőnk közül. Kitárta a karjait: . Meg kell. .Honnan tudsz te Jo-Bethről? . hogy nekem nincs ínyemre? .Amiatt a kétségbeesett kis viszonyod miatt a Jaff lányával? Felejtsd el őt! Howie levette a szemüvegét. és résnyire szűkítette a szemeit: .Én magam soha életemben nem voltam szerelmes.kérdezte.Baszd meg! . Ez most nem játék. . Howard! Ölelj meg! . .Ha ez csak egy álom.Fel fogok ébredni.Ha van valami közöd Jo-Beth-hez.Annak kell lennie. Ha nem segítesz nekem. mint azt a filléres románcot. mert nincs sok időnk. De hidd el nekem. Howie újra felhúzta a szemüvegét.tiltakozott Howie újra. Csak figyelj! .Akkor próbálj meg elindulni. ott van az enyémben is. Legalábbis mióta szerelmes nem lettél.Ő nem az én lányom. hanem a Jaffé.magyarázkodott Fletcher. ahogyan én a tiédben.Miért vagy ennyire dühös? .Gyerünk! . . . visszahozva Fletcher arcát a fókuszba. .kiáltott rá Howie. . kezét ökölbe szorítva. Volt egy másik is. . Egy nyavalyás álomnak.Ez akkor is csak egy álom .Minél előbb meg kell szabadulnod a kételyeidtől. csak rajtad keresztül ízleltem meg ezt az érzést. . hogy mondjam. tudod? . Ő van ott a fejében. próbálj menni.Ki mondta.illően megosszuk egymással a gondolatainkat.He? .Te nem vagy az apám.

Újabb ökölcsapást mért a durva faháncsra.. amiért ennyire szent bolond. hogy simogasd meg? Howie megállt. Howard.Befejeznéd végre? Sokkal több minden fűtötte Howie-t. Szeme sarkából azt is látta. közönyössége miatt. Tudta..Fejezd be. Tucatnyi más sérelme is utat talált magának ütéseiben. Szédülni kezdett.Csak egy álom . soha többé nem lenne bolond. mielőtt még eltörsz valamit.Csak egy álom. mintha csak valami újféle gyakorlatot végezne.. majd a negyedik is. még jobban. .mondogatta magának. ha majd megkér. Az ujjakat nehéz kinöveszteni. tovább döngölte a fatörzset. .. Elszántan arra.. Habár a fájdalom minden egymást követő ütéssel meghatványozódott a testében. melynek nem is a test erősítése..És mihez fogsz kezdeni a törött kezeddel. . A fájdalom hirtelen mindent elborított. A második ütés fájt. hogy a vér egyre sebesebben csepeg sebeiből.És azután mit csinálsz majd? . a házából. Sebesült kezét leengedte az oldala mellett. . Fletcher képe egy pillanatra sem remegett meg.mormolta. Ahogy a harmadik. . hogy minden áron megtöri a varázst.. úgy. Howie újabb ökölcsapása nyomán felrepedt a bőr az ujjpercein. Ha sikerülne szétfoszlatni ezt az illúziót. . .. . nem. és Fletcher felé fordult. miközben a világ olyan átkozottul bölcs.. mint az álomból való szabadulás vágya.Csak egy álom . és vérezni kezdett. A veríték az . majd saját maga ellen.. de nem volt lelkiereje odanézni. hogy megsimogassam .El fogod törni a kezedet. Nekünk is évmilliókig tartott.. hogy az egész lombkorona beleremegett.figyelmeztette Fletcher.Minden erejét összeszedve a mellette álló fa törzsébe öklözött. nem. .Ki. hogy a fa kérge bíborvörösen fénylik. az őt körülölelő világ semmi jelét sem mutatta a megadásnak. mint az első. A düh Jo-Beth és az anyja ellen.Nem fogsz felébredni . és a bolondját járatja vele. . . míg sikerült. sőt a saját anyja ellen is előjött belőle. .Ő.. hanem tönkretétele lenne a célja. határozott kontrasztot alkotott az alakját megvilágító napfénnyel.Fel fogok ébredni.... Néhány levél hullott le körülötte.ismételgette Howie. kizárt....Fel fogok ébredni. akarja.

Nekem is hasonlóan kellett tennem. dobni. Howie érezte.hallotta Fletcher megjegyzését. a. A Jaff úgy döntött.. tudod. Howie felnyögött.Ki fogom.. . vagy ilyesmi? Nem. a taccsot. .. hogy jól érezzük magunkat egymás társaságában.. hogy itt vagyok. vagy az övé? Természetesen az övé. .... ..Akkor nem vagyunk testvérek. Vagy talán csak ő zsugorodott össze. mint ő. akár csak az övé.Ez.. Egy . . mondta éppen Fletcher. újra kisbaba lett. az arcához. hogy apa leszek.. Ő és a testvére az ő teremtményei. bírom a. Vagy a te társaságodat. bírom. akkor ott lenne mögöttük. a kapcsolatok összezavarodtak. Agya megpördült a koponyájában. . hogy azok legyenek akaratának evilági közvetítői. Nyelve elnehezült. hogy gyermekeket nemz. Igen... amint a fütyülés megtöltötte a fejét. Hatalmasnak érezte őket. fiam. bírom. nem lesz rá időm. De Fletcher azt mondta. mit mondasz. Az ízületei is kezdték megadni magukat.Vért? ... füleit viasz pecsételte le. Szédelegve kapta el lüktető kezét Fletcher tekintete elől (sötét volt. rá várva. ahogy apja karjai átölelik a sötétségben.Itt sem vagyok .. Nincs időnk rá.Nem. nedves szemhéja lezárult szemein.. Ez hiba volt.Jo-Beth? .. Ezért kell segítened nekem. .gondolta. A világ eltűnt a látóköréből.motyogta Howie..mondta . Oly sokáig vártam a sziklába zártan. Sokkal inkább a körülmények kényszerítő hatására cselekedtem úgy.motyogta. Soha nem terveztem. álom . .. hogy élvezzem. Gyengébb vagyok. Ha ki akarná nyitni a szemeit.. Howie. ahogy apa és fia szokta. . nem. hogy vethessek egy pillantást a fényre.arcán hirtelen jeges tövisekké dermedt. Egy fénysugár utat tört magának a levelek között. ahogy te az enyém. mondta neki.kérdezte Fletcher.Ő a tiéd.Nem. És most. és a nap felé lendítette.Nem hallom. Howie bólintott. még a halott szeme is). ... Tartalak. Ez igaz volt. nem érdemes erőltetni.Ezt én is megmondhattam volna .. . és összeesett. természetesen nem..

.Ez nem válasz. Már késő. vagy csak te beszélsz össze-vissza? Oly sok mondanivalóm lenne. Egy drogos álmodozó. Nem voltak már szavak. Nincs sok időnk. vázat. hogy emészthetővé redukálják a gondolatot: csak maguk a gondolatok. Talán legjobb lesz. Ez volt minden rémálmok nagyatyja: a zuhanástól való félelem.Mit? A teremtményeit. ha mindent megmutatok neked. Túlságosan sok a megértéshez. Ahelyett. és oly kevés az időnk. De ebben a gondolatvilágban a gravitáció törvényei is paradox módon érvényesültek. mondta Fletcher. Vissza.. Ó. Az túl sok időbe tellene.És ki vagy te? Az ő ellensége. De most nincs más lehetőségem. építgeti azt az átkozott teratát. Howie érezte Fletcher mosolyát a fejében..Te félsz. Ennél sokkal többet akarok tudni. Nem akármilyen utazás lesz. . . az egyre hatalmasabbra nőtt. ő pedig egyenesen belecsapódott a közepébe.És ki az az ő? A Jaff. Mindig is az voltam. Megnyitom előtted az elmémet. hogy apja arca elenyészett volna a távolba. Howie. Ő pedig már odakint van. Csak a félelmeik. . És én? Nekem nincs semmim. egészen az eredendőig.. A seregét.. Földbe temetett lények vázalt. fiam.. . Howie szinte érezte a belőle áradó nyugtalanságot.. miután hagyta őt lezuhanni. azok viszont hihetetlen bőséggel. Amit attól a komédiástól is megszerzett: valami.Én vagyok hülye.Most mit fogsz csinálni? . hogy a felszínükön tudott maradni. amit magával vihet.Csak a vázat. Madarak és halak vázait. . én ezt nem akarom. . érezte.álmodozó. A haldoklóknak nincsenek már álmaik. Howie örült. Az ellenségem.Azt hiszem. Howie érezte. hogy az őt körülölelő karok elernyednek. mondta az apja. Hangjába feszült tónus költözött. Emlékeket. Ő a félelmet szereti.kérdezte. . . azt adhatok neked. . hogy kicsúszik a fogásból.

Ne küzdj! - hallotta apja utasítását. Ne próbálj úszni! Hagyd el magad! Merülj el bennem! Légy bennem! Akkor nem lennék többé magam, felelte Howie. Ha beléd fulladnék, nem magam lennék. A te lényed lennék. Nem akarok te lenni. Kockáztasd meg! Nincs más út. Nem! Nem tehetem. Nekem... uralkodnom kell magamon. Küzdeni kezdett az elemek ellen, melyek körülvették. Az ideák és képek mégis áttörték tudatának falát. Idegen gondolatok kezdtek rajzani a fejében, túl a megértés határán. ...E világ (melyet Kozmosznak hívunk, másképpen az Agyagnak, avagy Helter Incendónak) és a Metakozmosz közt (melyet nevezhetünk Alibinek, más néven Exordtumnak, avagy a Magányos Helynek) hömpölyög Quiddity óceánja... Egy tenger képe tűnt fel Howie fejében, és ő minden zavarodottsága ellenére felismerte a látványt. Ezeken a vizeken lebegett abban a röpke álomban, melyet Jo-Beth-szel osztott meg. Ezek a puha hullámok vitték tova testüket, cirógatták hajukat, miközben testük lágyan egymáshoz simult. A felismerés elcsitította félelmeit. Sokkal figyelmesebben hallgatta Fletcher szavait. ...és azon az óceánon van egy sziget. Melyre ő is vethetett egy futó pillantást. Ennek neve Ephemeris... Gyönyörű név egy gyönyörű helynek. Csúcsai felhőkbe temetkeznek, de lankáit fényár borítja el. Nem a nap fénye, a szellemé. El akarok menni oda, gondolta Howie. El akarok menni oda Jo-Beth-szel. Felejtsd el őt! Mondd el, mi van ott! Mi van az Ephemerisen? Az Utolsó Előadás, tértek vissza apja gondolatai, melyet háromszor láthatunk életünk során. Születéskor, a halál pillanatában, és egyetlen éjszakán, amikor életünk szerelme mellett alszunk. Jo-Beth. Mondtam, felejtsd őt el! Jártam ott Jo-Beth-szel! Együtt lebegtünk az óceán vizében. Nem. De. Ez azt jelenti, hogy ő életem szerelme. Te magad mondtad. Mondtam neked, hogy el kell őt felejtened.

Ő az! Istenem! Ő az! Amit a Jaff alkot, az túl tisztátalan ahhoz, hogy szerethesd. Túlságosan romlott. Ő a legcsodálatosabb lény, akivel valaha találkoztam. Elkergetett - emlékeztette Fletcher. Akkor majd visszaszerzem valahogyan. A lány képe mindennél tisztábban ragyogott előtte; tisztábban, mint a sziget, vagy az óceán, melyben testük lebegett. Kinyúlt az emlékkép után, és belekapaszkodva kirántotta elméjét apja szorításából. Először a rosszullét tért vissza, majd fokozatosan a fény is, keresztülfurakodva a lombsátoron. Kinyitotta a szemeit. Fletcher már nem fogta át, ha egyáltalán valaha is átfogta. A hátán feküdt a gyepszőnyegen. A karja könyöktől csuklóig zsibbadt volt, de azon túl Howie a kétszeresének érezte a valóságos méretnél. A kezébe markoló fájdalom volt az első bizonyítéka annak, hogy nem álmodik. A második, hogy épp az imént ébredt fel álmából. A lófarkas férfi tehát valóságos; efelől semmi kétség. Márpedig akkor a híreknek is azoknak kell lenniük. Ez valóban az apja, ha tetszik, ha nem. Felemelte a fejét a fűről, miközben újra meghallotta Fletcher hangját: - Neked fogalmad sincs róla, milyen kétségbeesett helyzetben vagyunk. Ha nem állítjuk meg, a Jaff meg fogja szállni a Qulddityt. - Mi közöm nekem mindehhez? - kérdezte Howie. - Te is felelős vagy - jelentette ki Fletcher. - Nem lettem volna az atyád, ha nem úgy gondoltam volna, hogy egy napon majd a segítségemre lehetsz. - Nagyon megható - gúnyolódott Howie. - Mindjárt más színben látom a dolgokat. Elkezdett talpra állni, közben gondosan kerülte sebesült keze látványát. - Nem kellett volna megmutatnod nekem azt a szigetet, Fletcher - mondta neki. - Most már tudom, hogy ami Jo-Beth és köztem van, valódi érzelem. Ő nem romlott. És nem is a testvérem. Ez pedig azt jelenti, hogy visszakaphatom. - Engedelmeskedj nekem! - utasította Fletcher. - Te az én gyermekem vagy. Engedelmeskedned kell! - Ha rabszolgára van szükséged, menj, és keress egyet - felelte Howie. Nekem sokkal jobb dolgom is van ennél. Hátat fordított Fletchernek, legalábbis egészen addig remélte, hogy hátat fordított, míg a férfi fel nem tűnt az orra előtt.

- Ezt meg hogy a pokolba csináltad? - Nagyon sok mindent meg tudok tenni. Apróságokat. Mindenre megtanítalak. Csak ne hagyj cserben, Howard. - Senki sem hív Howardnak - mondta Howie, felemelve kezét, hogy arrébb lökje Fletchert. Sebe, melyről átmenetileg elfeledkezett, megjelent a szeme előtt. Az ujjízületek kétszeresére fel voltak dagadva, kézfeje és ujjai ragacsosak voltak a vértől. Néhány fűszál esett foglyul köztük: élénk zöld az élénk vörösön. Fletcher iszonyodva lépett hátra. - Te sem bírod a vér látványát, igaz? - kérdezte Howie. Ahogy visszakozott, valami megváltozott Fletcher megjelenésében, de a változás túl árnyalt volt ahhoz, hogy Howie tisztán láthassa a jellegét. Talán amiatt volt, hogy belehátrált a napfény egy tócsájába, és az valamiképpen átszűrődött a testén? Vagy talán a testébe zárt kis darabka égbolt szabadult el, hogy átmossa szeme kékjét? Bármi is volt az, megtörtént, majd nyomtalanul elenyészett. - Kössünk egyezséget! - mondta Howie. - Hogyan? - Te békén hagysz engem, én békén hagylak téged... - Csak mi vagyunk, fiam. Az egész világ ellen. - Elegem van ebből az eszelős baromságból, érted? - kiáltott fel Howie, majd levette tekintetét Fletcherről, és az előtte kígyózó ösvényre szegezte. Innen indultam el. Ettől a szent bolond szarságtól! És elegem van belőle! Elég! Végre van valakim, aki szeret! - Én szeretlek - mondta Fletcher. - Hazudsz. - Igazad van, de meg fogom tanulni. Howie véres kezét előrenyújtva már elindult. - Meg tudom tanulni - hallotta apja hangját maga mögött. - Howard, hallgass rám! Meg tudom tanulni! Nem sietett. Nem is lett volna hozzá ereje. Sikerült is elérnie a műutat, anélkül, hogy elesett volna, ami a szellem diadala volt az anyag felett, tekintve mennyire elgyengült. Ott megpihent egy kicsit, hogy megkönnyebbülten állapítsa meg, Fletcher nem követte erre a nyílt territóriumra. A férfinak olyan titkai vannak, melyeket nem tehet ki az emberi szemeknek. Pihenés közben tervezgetni kezdett. Legelőször is

visszatér a motelba, hogy rendbe hozza kezét. Azután? Vissza Jo-Beth házához. Jó híreket kell közölnie vele, és meg is fogja találni ennek a módját, még ha egész éjjel kell is várnia a lehetőségre. A nap forrón és fényesen sütött. Árnyéka élesen rajzolódott ki előtte menet közben. Szemeit az utca kövére szegezve követte annak mintázatát, amint az lépésről lépésre visszavezette az épelméjűségbe. Az erdőben mögötte Fletcher elátkozta alkalmatlanságát. Sohasem volt jó a meggyőzésben; átugrálni a banalitásokról a víziókra, anélkül, hogy a közte levő lényeget érintené. Bosszantotta, hogy mennyire járatlan ebben az egyszerű képességben, melyet a legtöbb ember már tízéves korára a tökélyre fejleszt. Képtelen volt meggyőzni fiát a nyílt beszélgetés során, és Howard ellökte magától a kinyilatkoztatásokat is, melyek pedig megvilágíthatták volna a számára az apját fenyegető veszélyeket. Pedig ezek nem csak őt, hanem az egész világot fenyegetik. Fletchernek egy pillanatig sem volt kétsége afelől, hogy a Jaff legalább olyan veszélyes most, mint annak idején a Misión de Santa Catrinában volt, amikor a Nunció kifinomította. Sőt, annál is veszélyesebb. Közvetítői vannak a Kozmoszban: gyermekei, akik engedelmeskednek szavának, mert ő képes bánni a szavakkal. Howard jelen pillanatban is az egyik ügynöke karjába tart. Ez olyan, mintha máris elveszítette volna. így nem maradt más választása, minthogy maga menjen be a Grove-ba, hogy olyan embereket keressen, akikből hallucigéniáját újra felállíthatja. Nincs értelme húzni-halasztani a dolgot. Már csak alig néhány órája maradt szürkületig, amikor a napfény átadja helyét a sötétségnek, és a Jaff még nagyobb előnybe kerül vele szemben, mint amennyit már eddig sikerült elérnie. Bármennyire is nem volt ínyére a Grove utcáit járnia, mi más választása maradt? Talán belebotlik néhány olyan emberbe, akik még most is, a napvilág fényénél is, szívesen álmodoznak. Felnézett az égboltra, és misszióbeli szobájára gondolt, melyben oly sok áldott órát töltött el Raul társaságában, Mozartot hallgatva, és figyelve az óceánról felszálló fellegek gomolygását. A változást, mindig a változást. A formák áramlását, melyekben mindig földi dolgok halvány visszhangjait vélte felfedezni: egy fát, egy kutyát, egy emberi arcot. Egy napon egyesülni fog a felhőkkel, amikor ennek a háborúnak a Jaff-fal egyszer és mindenkorra vége lesz. Az elválás felett érzett szomorúsága - Raul elment,

Howard elment, minden kicsúszik a kezei közül - akkor foszlik csak semmivé. Csupán a röghöz kötöttek éreznek gyötrelmet. A mozgás mindig, mindenben tovább él. Egyetlen birodalom, mely egyetlen halhatatlan napig él csak. Ó, bárcsak ott lehetne!

amit eddig csak legrosszabb rémálmaiban képzelt el. mégis hiányoznának róla. amit elfelejtettek ugyan beírni a határidőnaplójukba. Szinte valamennyiük kérte már a segítségét. de azt ösztönösen megérezte. hogy az öt év alatt. amióta az épület az ő tulajdonában van. A Grove-ban szinte mindenki egy héten legalább egyszer kihasználta a szupermarket szolgáltatásait: vagy a bevásárlás. hogy az ő szeretett Palomo Grove-ja bizony betegeskedik. Buddy Vance halálának szomorú ténye. sokszor fordultak hozzá azok a középkorú párok. ha nem jelennének meg? . hogy pontosan határozza meg. mint szokásosan. akárcsak ő.HÉT William Witt számára a reggel. hogy új otthont találjon: gyakorta azért szállásolta őket máshová. és végül ő értékesítette akkor is a házakat. mely egyenesen a bevásárlóközpontra nézett. William kimondhatatlanul büszke volt a tényre. az értéke harmincezer dollárral emelkedett -. hogy üdvözöljék egymást a parkolóban? Vagy. aznap valósággá vált. De ma. nem lelt örömöt a mindennapi rituáléban. egyemeletes stillbrooki rezidenciája ajtaján . a föld legszeretetreméltóbb városában.azzal szokott dicsekedni klienseinek. hogy megkezdjen egy újabb normális napot az ingatlanértékesítésben. hogy az itt megfordulók kilencvenkilenc százalékának fejből tudta a nevét. ahogyan kinézett az ablakon. Ha megkérték volna. ha lakójuk kihalt belőle. mintha valami olyan esemény közelegne. A keresztnevén szólították. mert a család kinőtte a házat. nem tudott volna határozott választ adni. Amikor kilépett bájos. A délelőtt nagy részét irodája ablakánál állva töltötte. erre a különös várakozásra ébredtek. a dolgokat valahogy másmilyennek találta. melyet új telepesként elsőként vásárolt. száztizenegy darabot birtokolt belőlük). Ezért cserébe legtöbbjük őt is név szerint ismerte. megdicsérték a csokornyakkendőit (ezek voltak az ő névjegyei. akiknek kirepültek a gyerekei. az tartotta vissza őket attól. vagy az azt követő események gyakoroltak akkora hatást a népekre. miben áll ez a változás. vagy a társasági élet okán. és bemutatták itt vendégeskedő barátaiknak.

felszínét zöldellő . már biztos panaszkodtak volna az ott uralkodó állapotok miatt. Tekintve a méreteket és az elhelyezkedést. Volt valami az elhagyatott helyekben. és benyitott. és minden szobáról precíz jegyzeteket készített. Ha beláttak volna. nyírfa burkolat az ünnepi étkezőben. miközben kiszállt az autóból. konyha teljes felszereléssel. A nap. hogy összegezze az előnyöket és hátrányokat. hogy lemérje az úszómedencét. A víz alacsonyan állt. Tökéletes otthon még a legkényesebb vevőnek is. Nyugtalansága nem hagyott alább. mely könyörtelenül tűzött a járdákra és a pázsitos udvarokra. hogy tesz egy ingatlanértékelő kört. Mire végzett velük. 2 fürdő. még a Domb alsóbb régióiban is. hatalmas és kívánatos építmény volt. Lloyd. Végigsétált a szobákon. hogy vevőik felfessék rájuk saját. elég sokáig elszakadt félelmeitől ahhoz.. miközben csábító frázisokon törte a fejét. és figyelt. Végül úgy döntött. hogy az előtte álló feladat nem kevés örömet tartogat a számára. Szeretett úgy gondolni rájuk. és kilépett. amit meg kellett néznie. Ezt nem engedték le. miután Mrs. mégis eladhatatlanul állt. Volt három ház . A jogi csörték miatt a ház már tavasz óta üresen. alig valamennyivel a Sarlók alatt. Átgyalogolt a napfényben fürdő területen. mintha mind fel akarta volna oldani hevében az ő kedves városát. és fonnyadt. különbejáratú paradicsomukat. a fákra is ráfért volna egy visszanyírás. Legyen Ön a Domb királya! Vár Önre a tökéletes családi otthon! Kiválasztotta a bejárati ajtó kulcsát a karikán. képtelenül arra. Az udvarra egyik szomszéd sem láthatott be. Tágas és makulátlan.. üres vásznakra. túlreagálta a helyzetet. Miután tett még egy kört az alsó szinten. a levegő poros volt és áporodott. mindkettőnél szükség volt minden szaktudására. Szerette ezt az illatot. Magában már meg is írta a Jobb Otthon szalagcímét. alaposan kiterjedtek voltak. mint családokra várakozó otthonokra. ahogy keresztülhajtott Deerdellen. egyenetlen volt. és elindult a windbluffi ház felé.kettő Deerdellben. hogy a ház magas áron fog elkelni. melyek alig várják. A fű combmagasságig ért. és az áttetszően lüktető levegő. A két deerdelli birtokot különböző lelakottsági fokban találta. hogy meggyőzze magát. mozaikpadlóval.Csak állt. 3 hálószoba. zárt belső udvar. egy Windbluffben -. elhunyt. ami megfogta. jól tudta. kinyitotta a kertre nyíló ajtót. A házak. Jól tudta. az ingatlan tulajdonosa. hogy meghatározhassa az árakat. A Wild Cherry Glade. hogy mindörökre lemossa a föld színéről. hogy értelmezze az árulkodó jeleket.

Lezárta a hátsó ajtót. hogy körbemérte volna a medencét. részben a medence által kiváltott erotikus visszaemlékezéstől fűtve. hogy lehozzalak? . Ahelyett. Trudi. és gyorsan végez itt. Hátrébb lépett a peremtől. megjegyezve. bárminek is szolgált otthonul. Avas. hogy hazamenjen. és megnézzen egy videót a kollekcióból. hogy minél előbb ki kell hívnia a medencetisztítókat. Nem érkezett válasz. visszament aludni. Ha egy kicsit belehúz. amennyi csak elfért. Félúton felfelé. mintha csak tegnap kémkedett volna utánuk. A vízfelszín újra megmozdult. Az órájára pillantott. és hátat fordítva a medencének elindult a ház felé.Vagy én menjek fel. Lehet. és most nagyon is ragaszkodott a társaságához. annyi basso profundót sűrítve hangjába. akkor lesz ideje rá. .gomba vagy hal -. még élénkebb színű. majd kezdett feléje araszolni az iszamós felszínen. amikor a medence közepén egy vízgyűrű jelent meg. mint a csempék illesztései közt előbukkanó fű. Még csak egy és háromnegyed órája volt távol az irodától. és visszapillantott a medencére. Megállt. jól tudva. Szemei előtt megjelent a négy lány . ahogyan kibújnak ruháikból.vagy legalábbis megpróbálta -.algák kérge borította. Lerázta magáról az emlékkép terhét . hogy gyakorlott szeme majdnem annyira megbízható. megújult lelkesedéssel vetette magát a munkába. Éppen a számokat körmölgette. A lötty nyugodt volt. Ez volt azonban az első alkalom. Akármi szaporodott is el a vízben . inkább megbecsülte a méreteit. mint egy mérőszalag. és elindult az emeletre. ami önkényes bérletéből hátravan. Joyce és az a gyönyörű Arleen olyan tisztán.Carolyn.Ki van ott? .kérdezte. De az emlék túl régóta élt már magányosan.Lejössz? . . hogy tett közben fülön tudott csípni valakit.tudakolta. áporodott szagot árasztott. már csak órákban számolhatja. újra csak az a zaj. Újra végignézte. Hallotta csacsogásukat. miután jó sokáig szinte elfelejtődött. az utóbbi években ismét fellendült. a kérdésből és a válaszhangból álló dialógus megint csak nem vezetett eredményre. Bármit is ellett. kacajaikat. a fodrozódó hullámok egy másik napot és egy másik kísérteties vizet idéztek fel az emlékeiben. Az elgondolástól. . egy fentről felhangzó zörej állította meg. Másodszor is elismételte a kérdést. hogy a kölykök vannak a házban? Az üres birtokokra való betörés.

és beledolgozta magát a tenyerébe. s közben az ajtó felé sandított. Hát legyen. A. Ez csak a Grove. mintha egy apró kutya lenyíratlan körmökkel szaladgálna a keményfa padlón. Akiket pedig nem. A lény cikkelyekre osztott hátára zuhant. A kölyök ezt a játékot küldte ki megadása jeléül. és érintése is igazolta azt. Példásan meg fogja büntetni.szólalt meg egy másik hang. Nincs itt semmi veszély. amit korábban is hallott. egyáltalán nem volt játékszer. bár azt már jóval ezelőtt eldöntötte magában. és egy napfényes péntek délután. Mintha csak ezt a gondolatot akarná erősíteni. A délutáni nap áthatolt az ablaktáblákon.Ne állj meg a küszöbön! Szívesen látott vendég vagy. és ekkor az ajtó mögül meghallotta a hangot: . A beszélő bizony nem gyermek. minél erősebben odacsapva lábát a lépcsőkhöz. mint egy felfordított folyami rák.-ben az ember meghallja. forró és nedves. A páncélja lágy volt a kezében. ébredt rá William. amit felvett. Ez lágyabban szólt. a legnagyobb hálószoba zöld ajtaján át egy felhúzhatós játék botorkált ki az előtérbe. és feloldotta azt a kis szorongást is. és tucatnyi lábával úgy pedálozott. hogy a többinek kedvét szegje. féregmozgása visszataszító.Mr. minden elcsendesedett. . ami volt benne. műanyag lábait ritmusosan ütögetve a fapadlóhoz. Újra megindult felfelé a fokokon. hogy felvegye. ugyanakkor már túl késő volt. Eldobva ceruzáját és jegyzettömbjét. egy jó harminc centi hosszú százlábú. a másik kezével ragadta meg. hogy első elképzelései túlzottan optimisták voltak. Mire felért a lépcsősor tetejére. Megpróbálta elengedni. hogy valaki a késével a téglákat karcolva nekiindul az üldözésére. hogy cselekedjen ellene: a dolog. de a test a kezéhez tapadt. amint megérintette. Witt .Újra csak az a csattogó hang jött válaszul. hogy a behatolókat megfélemlítse. sőt becenév szerint. William elnéző mosollyal hajolt le. gondolta William. a földre. . és felismerhetőbben. amikor éjfélkor L. Az a veszély. azokat is könnyedén kiszúrta volna az iskola udvarán. amit a látásával már felfogott. majd dobta félre. William zihálva hátrált a falnak. A Grove szinte valamennyi kölykét ismerte név. Elmosolyodott a gesztustól. Szemei abban a pillanatban visszarebbentek a játékra.

.kérdezte William... . . azután hirtelen elhaladt William mellett. . összegyűltek az ágyékán.. majd még egyet. . visszapillantva Tommy-Ray-re.Mi folyik itt? .korholta Tommy-Rayt. . gondolta William.Ez az apám . egy másik ember jelenlétét.kérdezte Tommy-Ray. szélesre tárva az ajtót. átlépve a kínlódó bestián. mint egy élő pajzs. meglátta.Szeretnénk. Ez a ház. Tommy-Ray? . hogy te és Tommy-Ray régről ismeritek egymást . és találkozz a fiúkkal. a szoba közepén állva. De így is ki tudta venni Tommy-Ray McGuire-t.Hát persze. Átmásztak az arcán. ha megmutatnád nekünk a lelked titkait .Ez nem olyan egyszerű.Te is tudod. Úgy borították be a testét. Tett egy lépést William felé.Tommy-Ray? . ajkain és szemein megpihenve. . ahogyan az a csípős szag szétáradt orrüregében.A Jaff. mert amint William szeme kezdett hozzászokni az idebent uralkodó félhomályhoz.akarta tudni William.Jézus Atyaisten . . . Egyikük nem is olyan régen megmártózhatott a medencében.Ez meg ki az isten? . gyomrán ficánkoltak. képtelenül arra. A hang felkavarta Tommy-Ray társaságát . hogy a sarokban ülő szakállas férfin nyüzsögnek az olyan kreatúrák. A fiú szeme felcsillant.kérte sejtelmesen a Jaff. Mrs. ..kezdte William. teljesen eltakarva kollégáját a szeme elől. igaz? . hogy megmasszírozzák.Hallom.mondta Tommy-Ray kéretlen egyszerűséggel. . Olyan sokan voltak.Nem lenne szabad itt lennetek .Te vagy az.kérdezte Tommy-Ray. és a kinti napfény után a szoba kétszerte sötétebbnek tűnt.szólt közbe a Jaff. melyek mindegyike családias hasonlóságot mutatott az ajtón kívül rekedt százlábúval.jött a válasz.kérdezte William. a legsötétebb sarokban ülve. és mögötte. .De azért ugye nem fogsz minket elárulni? . Gyere csak be. Tett még egy lépést.Dehogynem . . hogy a test a normál emberi méret kétszeresére duzzadt. .. . Lloyd csinz-drapériái össze voltak húzva az ablakokon.Mondj el mindent! Szófogadó gyerek volt? .Nem semmi látvány. hogy leplezze megkönnyebbülését.vagy még inkább a társasága társaságát -. . és becsapta az ajtót. Hónaljából ittak. hogy ez birtokháborítás.suttogta William.

.Ne legyünk udvariatlanok .És azok ismerik őt.intette rendre a Jaff.Nem fog bántani . Az ingatlanügynök önkéntelenül is hátrahúzódott.Williamnek késedelem nélkül otthoni kollekciója ötlött az eszébe. . aki ettől elveszítette az egyensúlyát.Ez attól az asszonytól való. Magához hívta a kreatúrát.. amivel fia és ő labdáztak. Tagjai legalább annyira megreszkettek ettől. kifakult skorpióra emlékeztetett.. a saját lábaira.töprengett a Jaff. . mely így félméternyire onnan állapodott meg. A lény. mint a Jaff látványától.mondta Tommy-Ray -: Azok a kurva csokornyakkendők.Hacsak én nem akarom. . mely leginkább egy hatalmas.Valami Mildred. . Tommy-Ray arcába fészkelte magát. .. előhúzva egy macskaméretű lényt a háta mögül.Te talán ismered ezeket a népeket . visszakívánkozott rejtekhelyére. Válaszul a Jaff lekapta az egyik teremtményt a hasáról. . Tommy-Ray erőtlenül gazdája felé lökte az állatot. és oldalra bukott. meg az az állandó biccentés mindenkinek.. . Az komikus cuppanó hangot hallatva végül engedett. Tommy-Ray szavai Willambe martak.mormolta Tommy-Ray. felfedve Tommy-Ray vigyorát. . és Tommy-Ray felé dobta. és a hasát nekinyomta a fiú szájának.Nincsenek titkaim . miközben lekaparta a parazitát arcáról.Duffin .Az a kutyás nő.fintorodott el Tommy-Ray. mire az lassan visszaólálkodott a Jaff hasának kényelmébe.nyugtatta a Jaff.mondta erőtlenül. melynek korbácsszerű farokkinövései és csak egy parányi feje volt.Nézd ezt az unalmas szarzsákot! . . A Jaff leengedte a kreatúrát.vélekedett a Jaff. Hogyan szerezhetett ez az obszcén izé tudomást erről? Talán Tommy-Ray kémkedett utána? Kukucskált a kukucskáló után? William megrázta a fejét: .Ez itt például . . Tommy.mutatta a Jaff. .mondta William. .Mindenki azt mondja . . amit a Jaff harsányan kacagva visszhangzott.Talán így is van . . .Ja . újabb nevetést fakasztva apából és fiából. A lény szinte félénknek tűnt. na. ahol William állt.Nem emlékszem. Tommy? .A legunalmasabb szaros kis féreg ezen a rohadt lepratelepen gyalázkodott Tommy-Ray. hogy is hívják.

A válasz a következő: ez itt Mildred legmélyebb titka. .Nem akarom. Duffin! Hogyan is felejthettük el? Duffin! William ismerte Mildredet. Te. ...Bizony. Chris Seapara. Ki vele. . William hallotta. És ez az.Egész csomó embert meglátogattunk az éjjel. .Nincs semmi bizarr a félelemben ..Ne gyere közelebb . hüvelykjét felé mutatva. . akiben több van. Ez a baromság a mélységről.szólt a Jaff. . hanem itt dugtak egymással. .Mindenkiben van ..Sokkal jobban . úgy.a parkolóban maga elé meredve. A titkaidat. soha nem voltam benne semmilyen bizarr ökörségben.a kutyája nélkül . a legelején.Én mutattam az utat. és Tommy-Ray vigyorából ítélve azt ő is tudta. .Louise Doyle..Tommy-Ray is megmondhatja. . hogy miért is jött. .Nem fáj.. csak arra való. William egyből meglátta az undorító lényeget a Jaff szavai mögött. hogy a magamévá tegyem.. Witt . . ahogy Tommy-Ray tett egy lépést az irányába. Nagyon jó a szaglásom.szabadkozott William. De ha egyszer végre kiadod magadból ezt a rossz dolgot. William.Megszimatolom a nekem való embereket.Látom zavarban vagy.figyelmeztette William. .Úgy van! Úgy van! .lelkendezett a Jaff. . mindjárt más ember lesz belőled. hús-vér alakban. hogy ezt elfedjék. ő pedig megtette a többit.mondta Tommy-Ray. Ő és Tommy-Ray nem apa és fia. tudod. Van valami rossz a fejedben. . mint másokban. . Megint ez a ködösítés.. Én csak meg akarlak szabadítani tőle. .. amit tőled is akarunk.Azon tűnődsz: ez lenne Mildred új játszótársa? A válasz nem. mint aki elfelejtette.Van. átlag feletti vagy. A legmélyebb dolgaidat..tette hozzá Tommy-Ray. William.felelte a Jaff.mondta a Jaff. úgy gyanítom. Aznap reggel is látta .toldotta meg Tommy-Ray.. Hát. meg titkokról. William valamennyiüket ismerte.Jobban fogod magad érezni tőle .. Fel nem foghatta. talán egy kicsit. Harry O'Connor.. . Szimpla blöff volt csak. mi lehet közös benne és a skorpióban. Amilyen rámenős heteroszexuális kukkoló volt.Mildred csak egy volt a sok közül . . hogy bármi közöm is legyen ehhez .

. melyen egy szőrtelen majomra emlékeztető lény csüngött -. Éppen hűsöl..Guther Rothberry.. .Teratának hívom őket .Martine és én.magyarázta a Jaff. nem is akart soha. hogy lásd. mintha megérezte volna William gondolatait.motyogta William...Láttad? William megrázta a fejét. hogy a Jaff teljesen közömbös volt az ügyet Illetően. Tommy-Ray.Martine egy egészen lenyűgöző dolgot rejtegetett .Látnod kell! Tudnod kell.fűzte hozzá.hazudta. Odakint van.Tényleg látni akarod? ... Ezek.emelte fel a karját.folytatta -. hogy ismered ezeket az embereket .Te és az a nő.. de mindanynyiuknak vannak félelmeik.ravaszkodott William. Tommy-Ray! Vidd csak ki! A McGuire fiú a parancs szerint cselekedett.. melyeket a mosolyukkal lepleznek. .. .. aki előtt felködlött a menekülés halvány reménysugara. . . bár William gyanította. .említette a Jaff. . .Látni akarom . Hogy tetszenek? .kérdezte a fiú. A Jaffot.élnek azokon a helyeken. úgy látszott.Az a kedves kis hölgy .Szeretném. .mondta a Jaff ... William? Együtt? . ..Az övé az egyik legszebb példány. Menj. Tommy-Ray elfordította az ajtógombot. .Torzszülöttek. amit nem vallanak be előtted. Én nem teszek mást.válaszolta Witt.A medencében? .felelte Tommy-Ray. mit rejtegetett előled . szeretném látni Martiné-ét . sikerült meggyőznie.Martine-nál is? .. . sötét helyek a lelkükben. hogy ennyi elég lesz indítéknak a kíváncsiságához. és ami azt illeti. de habozott kinyitni az ajtót. szörnyek. . Martine Nesbitt. könnyed járása és .) Azt hiszed. levezetve William-et a lépcsősoron.kérdezte William.Hát persze . (Ez valóban felkeltette a kíváncsiságát.Csak egyszer. Soha egy újjal sem ért a nőhöz. de remélte. Önfeledten fütyörészett menet közben. mi mindent rejtegettek ezek az emberek előled az évek hosszú során.Hagyta kicsengeni a mondta végét. azután hozd vissza ide! .Eggyel több ok arra.. Vidd csak ki. mint előhívom őket. A Jaff egyből ráharapott.Oké. vagy kétszer . . . . és mutasd meg neki. .azzal a gusztustalansággal a fejében.

He? . .Azok a kis lyukak: pórusok. miért. gondolta Witt. kezdek én is olyan lenni. Öcsém! Az volt aztán a látvány. valamikor szerettem a tengerpartot: Topanga.Ijesztő.) .Azt hiszem. .Tudod. Hogyan lehet egy gonosz ilyen önfeledt? Hogyan lehet egy lélek annyira romlott.hívogatta a lényt.Tudod. És az a cucc. dehogy untatsz. (Hátrafordult William felé. Nem. csak. amikor előjött.Ezek az üres házak. he? Hát. Az agyával csinálja. akikhez tartoztak. Ijesztő helyek. Én. ami lényéből áradt. Klassz volt.Pórusok.. a Jaffnak megvan a maga módja a hívogatásukra. Én csak a nevükön szólítom őket. hogy jobban megérthesse.Aha. hogy úgy viselkedjen.. hogy az a kerítést vizsgálgatja. .mondta Tommy-Ray. mint Tommy-Ray-é. . kitörési pont után kutatva. . lehajtott fejjel cseverészve menet közben. Ahogy kiizzadta. Malibu..szokványos modora csak tovább erősítette a pokoli hatást.. . mintha mi sem történt volna? .Untatlak? . Mintha a gondolataimban olvasna. vagyis hát az emberek nevein.Itt jön . hogy megkérdezze tőle. miközben elvette tőle a hátsó ajtó kulcsait.kérdezte Tommy-Ray.kérdezte hirtelen Tommy-Ray. mint ő .. neked biztos nem.A Jaff nemigen szereti a napfényt. A vízfelszín fodrozódni kezdett. .Nem. mi történik a Grove-val.Martine? .Így is mondhatjuk.. Tommy-Ray előrement a peremhez. Elértek a medencéhez. Persze. Valahol el kellett rejtőznie. Te már hozzászoktál. he? . hogy mire gondolok. hacsak rágondolok arra a.. . . . éppen rajta kapva. William nem is egyszer kísértést érzett rá.. . de következő mondatával a fiú már rá is cáfolt a feltételezésre. A fiú újra a medence felé fordult: .. nem egy Miss World. mi? . Most meg beteggé tesz. ha tudod. . Elindult előtte a medence felé.. ami benne volt! Látnod kellett volna. ezért hoztam el ide. Ahogy előjött azokon az apró lyukakon. Tommy-Ray hunyorogva pillantott fel az égboltra menet közben: . fényességre.Szóval te és Martine belehúztatok.jegyezte meg.Le leszel nyűgözve.

a családi fészekben. és meglökte Tommy-Rayt. William nem várta be. .Hagytad elszökni . hogy meglátogassam? Esetleg végezzek vele? .Persze. De van egy hely a parton. . Ez teszi őket érdekessé. .Igen. tetszik. . ahogy elveszítette egyensúlyát. és már el is tűnt. Megrohamozta a kerítés leggyengébb pontját.Hát. . ahol otthagytam valamit. És amint a medence lakója lassan feltört a felszínre. Andy-nek. itt .bosszankodott a Jaff.Múlt éjjel megtaláltam az állandó lakhelyünket.Pont a szíve felett. miért vagy ilyen fenemód meglepve. közelebb lépve a peremhez.Nem kell sokáig távol lenned. . volt egy klassz tetkója. ki fog hinni neki? Mindenesetre sötétedés után máshová költözünk. míg én megadom a kegyelemdöfést Fletchernek.Nem bízhatok meg benned. kinyújtotta a karját. . egy koponya.Az biztos . Hát te nem tanulsz semmit? Az embereknek rejtett arcaik vannak. de addigra már ellógott. William egy pillanatra meglátta a teratát a vízben .Van egy csomó másik ház is.Majd meglátod. . de majd lesz.olyan volt. azt már látom. hogy ki fog megharapni kit. . A fiú felüvöltött. Közben szeretném. a nő még nincs igazán felkészülve ránk. ha tennél egy aprócska kirándulást a kedvemért..csitította a Jaff. igaz? Tommy-Ray elvigyorodott: .Megpróbáltam üldözőbe venni.felelte William. sok évvel ezelőtt.Átvert.Nyugi. . ha egy-két napig terjeszti a szóbeszédet.Hol? . átmászott rajta.mutatott Tommy-Ray a mellkasára.Kibírjuk. .Tetszik a halál gondolata. .Nem kell keresgélned . . Különben is. hogy fiatalon fog . . mint egy lábat növesztett hadihajó. nyugi . amikor jó idő elteltével Tommy-Ray megjelent az emeleten.Nem értem. Mindig azt mondta.Alig várom. hogy induljak. Ezután Tommy-Ray egyenesen a lény hátára zuhant. Akarod. nem messze innen. . A haveromnak. hogy hozd el nekem. Azt akarom.mondta a Jaff. .Kicsoda? .

bárcsak ő is ott lehetne. William már átsegítette Spilmontot a házvásárlás nehézségein. tudod? -. amit elmesélhetek. hogy a keresztnevüket használják beszélgetéskor. készséggel elfogadva az invitációt. .És megtette? . Ott leszünk. nem vagyok. . gondolta William Spilmont ajtajában állva.Úgy értem.ha ledobják az embert a hullámok.Hát. . Ilyen egyszerű. amilyet még nem látott ez a város.Soha életemben nem láttam ennél szörnyűbb dolgot. . Oscar .Borzalmas dolog történt. Nagy mulatság lesz nemsokára.Ülj csak le! . a Peaseblossom Drive-on. Halj meg fiatalon. . Ebben biztos lehetsz. egyszerűen ledobja magát a deszkáról.Nincs vér a pucájában.kérdezte a Jaff.Tényleg? . tetőtől talpig végigmérve Williamet.Most azonnal? Mint a huzat. . .meghalni. de két esetben is.kínálta hellyel Spilmont. . és amikor a legjobban utazik.Meg a frászt .Ki lesz rá hivatalos? .Gyere be! .Ó igen. mi is ott leszünk.Nem vagy valami jó színben. .Tényleg. azért ne siesd el a dolgot. . Eléggé jól ismerték egymást ahhoz. végre egy történet. . Billy? Esetleg egy italt? Jesszusom. . . . . csakhogy elmondhasson végre egy történetet.mondta Tommy-Ray megvetően. Azt mondta.És mi? .Nem. ott nagyon veszélyesek a sziklák . mint a falevél. lemegy Bomborába. Kérsz valamit. nem is egy. . és hőssé váljon.Billy? .kérdezte Spilmont. nagy hullámot. Elszökött a Jaff udvarának rémségei elől. meghalt? . te reszketsz. amiért időben figyelmeztette őket.Judith? Itt van Bill Witt. Olyan parti. A másik fele meg azt kívánja majd.mondta William. kivár egy utolsó.De te megtennéd. . Végre. Egy óriási parti.Fél Hollywood.

amíg az asszony visszaérkezett vele.ajánlkozott William. és útjára bocsátotta. . William mindenben követte az utasításait.Nem mehetsz oda egyedül . el tudsz vezetni hazáig? Megkérhetek valakit. Rendben? . kezet rázott vele. . egyből megértette. legjobb lesz. . hogy bárki nekiálljon hősködni.Minden oké. Előjött a konyhából. . nem semmi történet . . .Mellesleg. Spilmont ennek ellenére kötelességtudóan végighallgatta.Elviszlek oda . és megismételte férje észrevételeit külsőjével kapcsolatban.Rendben. de még addig sem tudott várni a történettel. A francba.Biztos vagy benne. . nem is igen hallgatnám végig.. felhívta . Tommy-Ray McGuire? Te is tudod.. milyen eszelősen hangozhatnak szavai. Értem. mint aki nem szereti a gyerekeit? Hát apátlan árvát akarok én csinálni belőlük? . Abban a pillanatban azonban. Az ilyen mese a tábortűz mellé való volt. miközben a hallgató gyermekei hangosan visítozva indiántáncot járnak az öntözőberendezés vízpermete alatt. tartsuk egymás közt a dolgot. miután az letette a vendég elé a vizet. . William csak egy pohárnyi jeges vizet kért. végül azzal fejezte be. hát úgy nézek én ki. persze. Spilmont szó nélkül figyelte. milyen normális kölyök.Nem. .Nem mondom. szomszéd. William további perverzitást gyúrt a történetbe azzal. ha van valami újság. hogy bármennyire is tébolyodottnak tűnjék is a sztori.mondta William. hogy név szerint megemlített mindenkit. te most nem vagy abban az állapotban.. Figyelj.nevetett fel Spilmont. . majd kikísérte az ajtóhoz. . jó? Nem akarom. hogy belekezdett.Rendben.Képzelem mit gondolsz most . . Bill. Egyenesen hazahajtott.Csak fegyver is legyen nálad. nem fényes nappal. elhessegetve még feleségét is. .felelte Spilmont. nagy mellű. .. azt hiszem.Hé. ahogy William elnyelte a maradék jeges vizet. Majd felhívlak. mindez valójában megtörtént.zárta az elbeszélését William. egy zöldövezeti lakásba.Judith Spilmont maga volt a megtestesült földanya: széles csípőjű. akit múlt éjjel a Jaff megérintett.Boldogulok majd. ha hazamész.Ha más mondaná el nekem mindezt.Nem.

és közölte vele. lezuhanyozott. . majd a telefon mellett ülve várta a további híreket Palomo Grove elfajultságáról. bezárt minden ajtót és ablakot. levetkőzött. kidobta a taccsot.Valerie-t. hogy nem megy vissza délután.

hogy a csiricsáréból valódi csillogás. és egy ezüst kígyót formázó fülbevaló.szólalt meg egy női hang. meghagyva a központosnak. karcsú alakjához. hulla fáradtan mászott ágyba.Itt a szobapincér . . feje olyan könnyű volt. szorosan a testhez simuló kék nadrág. vagy ennyire parányinak -. pompásan nézett ki szokásos. egy teljesen beszőkített fej szerinte maga volt az erkölcsi fertő. Csak menj. .Bocs. mert. . túlságosan is bő. Így azután diszkrét kopogás keltette fel. a giccsből stílus váljék. törékeny. nehogy összerogyjon. .válaszolta.Aludtál? . jóllehet a szőkéknek sokkal több jut a jóból. akkor merte bevallani magának. . Grillo már régóta tudta.Ki kell mennem a vécére.kiáltott neki hátra. hogy majd elszállt.NYOLC Grillo három óra tizenöt körül. . Ma például fehér férfiing volt rajta. Gyűröttnek tűnik. aki valaha lenni akart valaki. de feladta a próbálkozást az első alkalommal. Felült az ágyban. Majd rádöbbent: . elmerülve vörös hajában. . bizonyos ruhadarabok és kiegészítők következetes alkalmazásával. olcsó mexikói bola a nyakában. hogy további utasításig ne kapcsoljon föl senkit se a lakosztályába.kérdezte a nő.Tesla? Tesla volt az valóban. és csak azért csíkokban. kihívó öltözékében.Csak menj. Madonna képével díszítve. mennyire vacakul érzi magát. Csak amikor inogva megállt a porceláncsésze felett. egyik kezében farkával . melyet csíkokban szőkíttetett.Én nem rendeltem semmit . . amint találkozott a tükörben arcával. micsoda géniusz szükségeltetik ahhoz. Teslának az ilyen átformálás a legkisebb látható erőfeszítés nélkül ment.Ja.mely még soha nem tűnt ennyire távolinak. hogy volt-e hívásom? . gondolta: mint a rosszul táplált költő. a másikkal szorosan megmarkolva az ajtó keretét. ahogy megéhezett.Megkérdeznéd. magas sarkú cipő (ezzel együtt is épphogy csak a férfi válláig ért). .

(Lüktető fejjel ült le.Tudnom kellene. Tesla. azt tenné? .Minél előbb beszélni akar veled. . Azt hiszem. meghaltak? .) A francba is . mocsok.mondta Teslának.Jobb lesz. Mi történt? . . . . Tesla. hogy emberi lények voltak.Esküszöm neked. nem is tudom pontosan.Amúgy kicsoda? .Ez egy különös sztori . már jóval azelőtt ordítozást hallottam. Csakhogy nem veszi fel a telefont..Igen. . Hotchkiss nevű.Egy kedves hölgy. És volt ott még valami. nincs is telefonja . aki látta? . hogy ott voltam.Mindenhol van egy sztori. hogy nem. . valami Ellen.Repült. Tesla . Először is. ha távol maradsz tőlem . Vagy legalábbis nem csak az.Úgy érzed.) . Azt hiszem. Nem adott meg számot. . hogy ő is látta őket.Te voltál az egyetlen. és józan.Azt hiszem. . .Tudod. . A sztori itt van. hogy a víz megjelent volna. ..Az ő kölyke.Nem. Víz.Akkor mars vissza az ágyba.-be. . Feltört még valami a föld alól..mondta Grillo.Kimászott? . (Vacogni kezdett a foga. füst. Azután feltört az az átkozott gejzír. És még mielőtt rákérdeznél. . mit akarhat. ez nem valami istenverte földalatti gátszakadás volt. Nem is csak egy: két valami. . amikor azok az emberek. Abernethy ráállíthat bárkit erre.. .Lehet.. . .mondta Grillo. A.Nem.Egy kissráctól.Abernethy hívott . mindjárt kigyulladok. hogy megerősítsen. volt velem egy másik fickó. imádságokat üvöltöttek odalenn.informálta Tesla. . . influenzás vagyok. Tesla hosszú. tiszta voltam.. akik megpróbálták felhozni Vance testét.Olyan nincs. És kitől kaptad el? . Sokkal inkább tűntek.Talán vissza kellene hogy vigyelek L.Úgy érzem. Fohászokat.Azt hiszem.Valami történik itt. sokatmondó pillantást vetett rá. .szólt tétován Grillo. lehet.Akármit is mondanak a hírekben.csattant fel. amint visszabotorkált hozzá..Botrányszaga van? . Holttestek. valami energiának.Meg egy nő. Vance-nek dolgozott. amit nem egészen értek. Mi az üzenet? .

akkor csak mutasd. hogy ne dramatizálta volna őket. . úgyhogy ne is számíts együttérzésre. . holott Grillo figyelmeztette. Erkölcsi példázat helyett sokkal inkább beszélne az emberek apátiájáról. amíg beteg vagy. melyeket az agya épített fel egy adott szituáció vagy szereplő láttán. mi történik körülöttük. The End.Elmehetnél Ellenhez.Holdkóros.Beteg. csak végzik mindennapos dolgukat. akinek atombomba ketyeg a táskájában.Ez az én Grillóm. nem? A munka Abernethynek. A sztorik mindazonáltal szakadatlanul jöttek. hacsak . A szélnek sikerült kipréselnie magából egy fuvallatot. de ő belevinne egy kis csavart is a mesébe. az a sok mocskolódás a gazdag és híres emberek közt. . . Nála van a sztori egyik kulcsa. de elbukna.. hogy szembenézzenek a rájuk leselkedő veszéllyel. .. Nővérnek nagyon tetű vagyok. ez vezette keresztül a városon. amiért felkavarta az iszapot. és eddig nem sokat hallottam tőle. ez is csak azt igazolja. és rá se bagóznak. és éppen amikor a maffia kivinné a város határába.Figyelj.ez elkerülhetetlennek bizonyult. Emberekről. . Nem analizálta mélyrehatóan a történeteket. Ez persze így sohasem jelenhetne meg. akik tudatosan döntenek úgy. merre induljak. De ha gyakorlati segítségre van szükséged.. Teslának a környezetről leginkább valami thrillert tudott volna mesélni: egy sztorit egy férfiról. hogy végezzen vele.. .Meg hogy nem is szerettem beléd. hogy nem vesznek tudomást a hallottakról. melyek sohasem láttak celluloidot. hogy jókora sétára vállalkozik. az van a képén. Talán . A hősnő megpróbálná felrázni ezeket az embereket. Ilyesmit persze már millióan írtak előtte. Grillo. .csóválta a fejét Tesla.mint most is . de hát végül is ő az olyan forgatókönyvek úrnője. vagy találkozni új arcokkal. Ébressz benne bűntudatot. Mondd meg neki. és felrobbanna a bomba. Késő délután volt már.Hát jó. megrázkódna a föld. mire Tesla elindult Ellen Nguyen háza felé. hogy a kölykétől elkaptam az influenzát. vagy valami hasonlót. Nem tudott úgy besétálni valahová. amit mindig is tudtál. .Tébolyodott. visszautasítva a felajánlott autót.Meg hogy nem is szerettél belém. de bőr.. Áttűnés.

leküldte értem a sofőrjét. nincs-e szüksége meghívóra. . hogy egyszer is vissza kellett volna fordulnia. túl fogja élni . a választ nyugodtan veheti igennek. legfeljebb összetépem. lágy hangú. aki kinyitotta az ajtót. miután ő influenzás lett. Ez a Nguyen pont Grillónak való. magában azt gondolva: ha szerelmes levél. Mr.ismételte Tesla. pont az ő ellentéte. amint becsukta az ajtót.Persze . A fertőző gyerek a kanapén ücsörgött.nyugtatta. Rochelle.Azt hiszem. . A lehető legegyszerűbben próbálta leszögezni a tényt: Grillo kérésére jött el hozzá.Lesz egy parti Buddy emlékére.mondta. amikor látta. .És mi köze van Grillónak mindehhez? . .Tudni akarom. hogy jobban legyen? A fiú tompa léptekkel elindult a hálószobába. .Megmondaná neki kérem. . . Tájékozódási képessége ezúttal sem csalta meg.Jöjjön be. megadva a lehetőséget Elennek. hogy elmondjam.Holnap este.És nem hagyhatom itt Philipet túl sokáig.Elég hamar. Édesen feminin. . miért nem jöhet ő el személyesen.Ez mit jelent pontosan? .Miért nem küldöd el neki valamelyik rajzodat.Csak azért jöttem. hogy Palomo Grove csak egy lépésnyire van a robbanás állapotától. a házában. Mindent egybevetve. Az asszony. a feleség. . hogy átadja az üzenetet. Semmi hangulata nem volt ehhez a törékeny lélekhez. Grillónak influenzája van .Itt nem beszélhetünk .Mr. Már nincs telefonom. Mikor lesz? .válaszolta Tesla. Tesla tiltakozott. hogy a dolgok a Coneyban megváltoztak? kérdezte Ellen. olyan törékenynek tűnt a szemében.Megváltoztak Coneyban . . A szomszédot kellett arra is megkérnem. hogy hívja fel Mr. Grillót. . . Elvinne neki egy üzenetet? . De a nő nem hagyta magát lerázni.szólt oda neki anyja. .Ne aggódjon.ösztönösen azt érezte meg. és még kevésbé merte volna megkockáztatni az indiszkrét kíváncsiskodást. Anélkül megtalálta az utat a Nguyen rezidenciához. kérem . hogy Tesla nem mert a suttogásnál erősebb hangerőt használni.invitálta Ellen. hogy az aggodalom átsuhan a nő arcán. . Grillo érteni fogja. Szüksége van a segítségemre.

jegyezte meg Tesla.Szerencsés ember . Nagyon szerették. útközben tovább öltve a mesék fonalát.fűzte hozzá Ellen.Az emberek el fognak jönni Buddy kedvéért . .Nem. hogy a szomszédban hagyhat üzenetet.. Pulmernél. majd anya és fia legjobb kívánságait. . Ő fog vigyázni Philipre. Ott nem hívhat. Mondja meg neki. Mr. Tesla elfogadta a nyomorékot ábrázoló rajzot. Rendben. Nem sok mondanivalójuk maradt.Ha Grillo akar valamit. . azután elindult hazafelé. a Vance házban megkeresheti magát? .Pulmer. . Értem.

Akkor megpattantak. hogy a Jaff nem kedveli a. . .Üres volt az egész ház? Nyoma sem volt semminek? Nézted a medencét is? . Mind üres. és világosság híján az öntözőberendezéssel játszani inkább ijesztő.Hagyd már abba! . aki még legalább további fél percig hallgatta a tárcsahangot. Oscar.Nem. ház. nagyfiú.sürgette. hogy mire számítva. . mint egy seggfej. Gondolom.Felmentem a Wild Cherry Glade-hez. üres volt. Csak egyszer lehet megtréfálni. . .Mondd! . . oké? És meg se próbálkozz ezzel a baromsággal a fiúknál is. Witt. Tommy-Ray azt mondta. Csak azt nem értem.Igen. mielőtt hagyta volna kicsúszni a beszélőt kezei közül.KILENC . így is tervezted. . hála istennek. Medence.mondta Spilmont..És semmi.William? Spilmont volt a vonal végén. nem ingatlant árulnod. aki a délutánt lázas várakozásban töltötte.Épp eleget elvesztegettem délután. A hely teljesen elhagyatott volt. .De hát ez nem tréfa.kiáltott fel Spilmont.Csak egyszer. nem? .Nincs sok időm .Egy pillanatig magam is komolyan vettem.kérdezte William. .. Figyelmeztettem őket. mint mulatságos. én meg ott álltam. Leszállt az est. hogyan. . tudod? Neked könyveket kellene írnod. magára hagyva William-et. Hidd el. A nagy büdös zéró. oké? Rám sem mondhatja senki. Elhúztak.Mi van? . garázs. mielőtt odaértél volna. tévedsz.Elég! . amint elmentél.Épp elég szarság van a körzetemben a hozzád hasonlók nélkül is. Kapd össze magad. . a jó ég tudja.És? . hogy nincs humorérzékem. . tudod? Mint mondtam: egyszer elég volt! Spilmont köszönés nélkül levágta a kagylót. . A gyerekek már nem nevetgéltek a háttérben. .

Nem akarok több olyan hibát. Csak a visszamaradt anyag. .Tekintsd sajátodnak . Ez a gyökere. majd így szólt: . . hogy ne tudnád. Elhessegette őket. . Azt akarom vele mondani. Fletcher már a Grove-ban van. . . . az csak a hüvely.Ez csak irónia. meg fogjuk ölni? .Ez valóban így van? . amint már nem figyelt rájuk.Miért bajlódsz ezzel? . .mondta a Jaff. legújabb szerzeményét simogatva. . .Nekem van rá szükségem! .Nincs szükségünk rá. hogy a testére van szükséged. hogy átvegye kezéből a teratát. Délután jött elő. engedve a fiúnak. Az embert a félelme teszi azzá.Egyáltalán nem hasonlít Spilmontra.kérdezte a Jaff.szólt. Beszéd közben az ablakhoz sétált. most a sarkánál pitizett. Witt volt.Honnan tudod? . az a tiéd is.Indulnunk kell. A magja.Mit akarsz ezzel mondani? . A terata. Tommy-Ray ledobta Spilmont teratáját a földre: . mint amilyen Mr. . Tommy-Ray elrágódott ezen néhány pillanatig. .Előbb elmegyek Jo-Beth-ért. anélkül.És ez persze tisztán plátói vonzalom.Igen? . ami. ahogyan én gyűlölöm őt.Ami az enyém.A félelem ott lappang a legváratlanabb helyeken.A nap már majdnem lement .Soha nem készült emberről ennél igazabb portré. . csakhogy újra az árnyékába csússzanak. .töprengett a Jaff..vágta rá határozottan.Ki gondolta volna? . és Spilmontnak nevezi magát. . .Tartani szeretném egy kicsit . .felelte a Jaff. mire azok tisztelettudóan visszavonultak. ami elborította William látogatásakor. merre jár.Amint elég orgyilkosunk lesz .egyezett bele a Jaff.Ó igen. Tommy-Ray. és széthúzta a függönyt.Szóval.Ami kisétált innen ma este. . .Ó dehogyisnem .kuncsorgott Tommy-Ray. .Lehetetlen valakit annyira gyűlölni.

kivéve az érzéseket.. Az emberek. Nem lehetett különösebben nehéz a számára olyan gyenge vagy védelem nélkül álló lelkeket találnia. gondosan megtervezett közösségeken. nem? Te mindig azt mondtad. Számtalan ilyenforma városon haladtak át a Jaff-fal való hadviselés hónapjai alatt.Ha ennyire fontos . Emberi ágens nélkül.Talán. Nem akarom. akinek a hallucigéniája a színes és élénk álmokból szökött szárba. de az álarc mögött kevés. ahol a szakadék peremén élik az életet. aki mutatta volna neki az utat. hogy az a szarevő Katz hozzáérjen. A Jaff bólintott: . akikhez megpróbált közeledni. Egy-két helybéli őgyelgett csak a . efelől Fletchernek semmi kétsége nem volt. amikor megpróbált beszédbe elegyedni velük. egy ilyen komfortba és önelégültségbe kövült város nem sok jót tartogatott.válaszolta atyja -. hogy úgy szaglásszon ezek között az emberek között. Hasonló érzelmi vákuumba kerülve már kétszer is járt a mezsgyéjén. Talált ugyan párat a Központban. mint egy vadászkutya. Bár nem babonából. mit akarok . hogy ellenfele elpusztítsa. mely mindennel el volt látva.Nagyon meggyőző tudsz lenni. amilyeneket ő szeret. hogy ez fontos dolog. Csakhogy nem volt választása. túl sok idő telt már el azóta. rá volt kényszerítve. vagy éppen semmi élet nem volt bennük.jött a válasz -. Ő is a családhoz tartozik. Habár mindent megtett.Szóval. mint egy ilyen bőségesen öntözött parlagon. hogy a lehető legjobb színvonalon játssza a normalitást. . Sokkal több szerencsével járna egy gettóban vagy egy bolondok házában. melyek kívülről az életteliség valamennyi jelét megmutatták. . és ezt látva mindannyian igyekeztek volna visszakozni a közeléből. furcsán rámeredtek. elmegyünk érte. de abban kurvára biztos vagyok. . de kétségkívül eltűnődött rajta: vajon a harmadik alkalom nem lesz-e egyszersmind végzetes is? A Jaff kiépítette itt a hídfőállásait. hogy ő maga is ember volt. de mindannyian kurtán elzavarták. igen. felkutatva az álmodozókat.kérdezte Tommy-Ray.Nem tudom. elmegyünk érte? . De Fletcher számára. Meglátva Palomo Grove-ot Fletcher szinte teljesen kétségbeesett. mit nem akarok.Légy őszinte! . olyan helyeken. mintha alakítása mögött képesek lettek volna meglátni a Nunció által átformált lényt.

akkor sem találhatott volna a számára alkalmasabb helyet. mely talán megmenekíthetné őket a kihalástól. bármennyire is szándékoltan érzéketlen. A tévé-vetélkedők házigazdáinak és a szappanoperák hősnőinek karjaiba feküdve ringatták ártatlan álomba magukat a Grove együgyű elméi. mint amit Fletcher várt. Ha a háború itt. valahányszor feléje nézett. jól tudták. aki alig pár méterre ácsorgott tőle. ahogy a Központ kiürült. és mosolygott. Az est eljöttével. hagyva. A Grove lakói. Az emberi gondolkodás. Palomo Grove-ban jut el a végkifejlethez . és rámeredtek. hogy az egyetlen teremtmény. hogy valamelyikük itt pusztul el. két gyerek.márpedig Fletcher a gyomrában érezte. Azt is tudta. míg csak anyja magához nem szólította őket. habár képtelenek lettek volna szavakba önteni szorongásukat.környéken: egy idősebb hölgy. Fletcher jól láthatta az otthonokban villódzó sápadtezüst fényeket. miért nincsenek. akik abbahagyták a kisállat-kereskedés kirakatának bámulását. és elindult az utcákon. melyekkel mintha szirénjeik kísértését próbálták volna az ajtón kívül rekeszteni. magában rója az utcákat. akkor biztosan a Jaff fog kikerülni győztesen. Ha a Jaff megválaszthatta volna mindent eldöntő csatájuk színhelyét. hogy kísértetek járják be városukat ma éjjel. az abnormálisan hangosra vett készülékek üvöltését. A felhozatal még rosszabb volt. Nem voltak gyalogosok. Még kutyasétáltatók sem. . nem tudja teljesen kizárni a természetfeletti jelenlétét érzékeiből. ő is elhagyta a helyet. és tévékészülékeik mögött kerestek menedéket. ezen a helyen -.

amikor végigsiklott a ház oldala mentén. hogy kötelességtudóan készítsen valami vacsorát anyja vendégének. hogy a paradicsomokat leöblítse a mosogatóban. A fiú megbabonázva figyelte mozdulatait. hanem Jo-Beth. majd átmászott a kapun. amit életében látott. melyből Howie egy szót sem értett. és csak ezután ment a hátsó . majd visszatért a nappaliba. Nem volt mitől félnie. Howie szája elé tett mutatóujjával intette csendre.az arcát rémület torzította el. hogy egyik irányból sem közeledik senki. ahogyan egy férfi. feltűnik a McGuire ház bejáratánál. egy szimpla neoncsíktól megvilágítva. sötét ruhában. McGuire volt azonban a konyhában. gyanította. Jo-Beth válla felett átpillantva megbizonyosodott róla. hogy megkerülje az őrt álló anyát. miközben a szürkület éjszakává mélyült. majd a zárak kinyitása és a reteszek elhúzása után . hogy várakozás közben kilenc különböző csatornát volt képes elkülöníteni egymástól. Menet közben hirtelen kigyulladt a konyhai lámpa.TÍZ 1. McGuire váltott néhány szót lányával. A házakból azonban valóságos hangorkán szűrődött elő: a televíziók mindenhol olyan hangerővel bömböltek. Mrs. akiről később megtudja majd. Jo-Beth a szeme sarkából elkapta a mozdulatot. akkor ez az az alkalom. Nem azonnal engedelmeskedett. Amikor a lány közelebb jött az ablakhoz. velük fütyülte a dallamokat. hogy végképp kiment. Howie az utcasarokról figyelte. Howie hátrébb lépett az ablaktól. előtte ellenőrizve. és felnézett. Még egy ilyen elterelő hadmozdulat nem fog ajánlkozni ma este. Nem Mrs.bebocsáttatást nyer a szentélyek szentélyébe. Ha lesz rá lehetősége egyáltalán. nevetett a poénokon. A lány arrébb hessegette . Az utca szokatlanul csendes volt. mégis ez volt a legcsodálatosabb látvány. Átvágott az utcán. és elindult a hátsó udvaron. Így aztán egyetlen tanúja sem akadt. Howie előlépett rejtekéből. Bármennyire is hétköznapi feladatot teljesített a lehető legegyszerűbben. megnevezi magát a zárt ajtónak. hogy a lelkipásztor. csak amint Jo-Beth anyja is feltűnt a konyha ajtajában. és Jo-Beth közelébe férkőzzön. aki kijött.

suttogta. több is. . .Ha nem jöhetsz ki. Különösebb esemény nélkül érte el a rózsaszínű ajtót. .mondta a lány. Nem.Kérlek. . mint élet-halál kérdés. Ahhoz azonban nem nyitotta elég szélesre. amilyen émelygés elfogta a megalvadt vérrögök és húscafatok eltávolításakor. és úgy suttogta: .A szobámba.válaszolta.suttogta a lány. akkor engedj be! .Menj fel az emeletre! .Nem tehetem . . hogy óvatosan kireteszelje.kérdezett vissza a fiú.Ez is része a mondandómnak . hogy megcsókolja a lányt.kérdezte a lány. nem vagyok az. .Nem. Rózsaszín ajtó. .habozott egy pillanatig.. . engedj be! Szavai. . Át akarta karolni. hogy megtisztítsa a sebet. vagy a sebei hatották meg? Akárhogy is. és lelt menedékre mögötte.Mégis itt vagyok .. amíg kiszolgálom őket! Annyira vágyott rá. vagy még inkább tátogta el a szavakat. . Nagyon jó hírt. melyeket felhasználva kisurrant a konyhából.ajtóhoz.Nem szabadna itt lenned. kinyitotta előtte az ajtót. csak bedugta az arcát a résbe. mélyen remélve. .Mit csináltál magaddal? . hogy nyomban visszakozott a dologtól. .Pedig boldognak kellene lenned. majd elindult a nappaliba. Jó hírt hozok.felelte Howie. akinek egy kicsit fel kellett emelnie a hangját az érthető instrukcióhoz. Egyetlen pillanatig volt csak veszélyben. Howie meghallotta a vendég köszönő szavait. .Merre? .És te boldog vagy. Várj.Úristen. de a lány olyan rémülten rázta meg a fejét. mielőtt megtalálta volna a lépcsőket. amikor . Úgy tűnt. . .Nem lehet. Élet-halál kérdés. igen. hogy a beszélgetés hangjai elrejtik lépteinek zaját. Ezután már maga mögött is hagyta őket. hogy láthatsz.a nappali ajtajában láthatóvá válva . Nem állt be változás a dialógus ütemében.Beszélj egy kicsit halkabban! . legjobb esetben is csak felületesnek volt nevezhető. milyen a kezed? A kísérlete. hogy be is tudjon menni hozzá.Beszélnünk kell egymással. Ehelyett azonban kénytelen-kelletlen átadta a vacsora előkészületeinek. Gyere ki egy kicsit! .Balról a második ajtó . A lány vetett egy futó oldalpillantást feléje.

El kell mennünk valahová. Howie. Fletchernek hívják. Nekem kell vigyáznom rá.. Ha most elmegyünk. ami visszatartotta őket attól. hogy ő az apám. hogy tudjuk az igazságot velük kapcsolatban. Amikor a lány végül feljött a lépcsőkön.És mi lesz a Mamával? Tommy-Ray elveszett.És te hiszel neki? .Hiszek neki.Ami köztünk van.Hát nem jobb. úgy érezte magát. . .miközben mást se mondott. . . ha a Jaff téged is elkap? . Ami köztünk van. hogy valamikor itt állhat a mályvaszín falak között. hogy gyengéden magához húzza.Hát nem. mint egy tolvaj. hogy ez mit jelent? Nem vagyunk testvérek. . . Hát nem látod. soha nem jöttek volna elő.Nem számítottál rám.Ha nem találkozunk. hogy itt voltál. . ha rájön. hogy elszakítsanak bennünket egymástól. a törülközője és az alsóneműi között. és ép bal kezével megragadta a lány jobb kezét. . .Ne sírj! .szabadkozott erőtlenül.mondta Howie. Az egyikük eljött ide múlt éjjel. .Mi haszna az egésznek.Oké .A Jaff? . .Nagy rumli van . velünk kapcsolatban? Engem egyáltalán nem érdekel az a nyavalyás háborújuk. a betegségre. És nem fogom engedni.Együtt kell elhagynunk.kérlelte a fiú.. Még csak nem is mosolygott. . Jo-Beth nem figyelt fel a zavarára. hogy egymás szemébe nézzenek. természetes.. az okozta mindezt .De találkoztunk. Kinyúlt.El kell hagynunk Palomo Grove-ot . hanem hagyta. Azt mondja.Igen . akit tetten értek. ahol nem találnak ránk. . . . mint inkább magához hívott. csak hogy borzalmas dolgok vannak a Grove-ban .mondta a fiú. az ő ágya mellett.. hogy megölelje. Eljött értem és Tommy-Ray-ért. Nem is annyira eljött.érvelt a lány.Hát tényleg nem érted? Ha mi nem találkozunk. . és benyitott a szobába.Te tudsz róla? . .Valami értem is eljött.A Mama borzasztó dühös lesz. A lány nem állt ellen. Howie.Jo-Beth hálószobája! Nem is merte volna álmodni.) . az apáinknak nem lesz okuk háborúzni egymással. . Jo-Beth szemei kezdtek könnyekkel megtelni. bárhol is voltak eddig. (A lány nem tett rá kísérletet. Mindvégig .győzködte Howie.felelte Howie.igaza volt.

Egy helyről van szó. ... milyen utazás is az.Nekünk gyűlölnünk kellett volna egymást.Nem csak rólunk van szó . . Csakhogy mi nem folytatjuk. . visszaemlékezve rá. megtalálta a sérült jobbot. és maga felé húzta..Már késő. A lány hirtelen megcsókolta. Kezei ügyetlenül matatni kezdtek a nyak gombolásán. elmosolyodott. mely oda igazította az övét. Jo-Beth. most először. (Szorítása megerősödött a lány kezén.És ők. hogy a hús a hússal találkozhasson. lecsúszott farmerján az ágyékához.Meg fogsz érteni. A fiú merevedése már az ágy puszta látványától bekövetkezett. Vagyis majdnem voltunk.Igazad van. .mondta. amit Quidditynek hívnak. mellyel mintha egy széfet tört volna fel. . Kimondtam. . . .Fletcher és a Jaff terve -. Jo-Beth ugyanolyan erővel préselte testét az övéhez. Bal keze. (Most ötlött csak az eszébe. mint egy álombeli ébredés. miközben nyelvük játékosan egybefonódott. hogy amióta beszél.Megígéred? . A lány kibontakozott a csókból. a lány érintésétől. és a csókoktól. minden idegvégződése lángra lobbant. Olyan lesz. mielőtt az tiltakozhatott volna.Szeretlek.Nem. .) . nem? . A lány elmosolyodott ajkain. és keze. míg csak kezét be nem csúsztathatta mögé.El vannak egymással.. Amikor megtesszük. fogaik végigsimítottak egymáson. ahol az leginkább szeretett volna lenni.Megígérem. .emlékeztette Jo-Beth. mely eddig átkarolta a fiút.Howie.) .ismerte el Howie.Le akarok vetkőzni . te meg én. tudod? Az volt a terv . mint ő a lányéhoz. Be akarom fejezni azt az utazást. meg fogod látni. mellyel immár egyetlen önmagát csókoló szájjá változtak. ami a lány ízét mindeddig fogva tartotta.Nem értelek. még egyszer sem dadogott vagy hebegett. Howie érezte a mellek lágyságát.kérdezte. . A lány. ott a földszinten? .Mi is voltunk ott. a fiú pedig nyelvével apró rést nyitott a lány édes ajkai között. hogy mi folytassuk a kettejük háborúját. nem folytatjuk . az illedelmes ruha és összeroncsolt ujjai dacára is. valóban nem .zihálta a fülébe. . mit tanult Fletchertől..

Túl voltak már a kedélyes beszélgetésen a McGuire asszonnyal. .Kinyithatom az ablakot? . Komolyan venni mások elvont képzelgését . .Olyan fülledt itt a levegő . ennyire. és most eljött.A Mama zárta be valamennyit.Nem tudom.. Csak azt akarom. miután az megint előhozakodott a bestiával.Órákig képesek beszélgetni. nehogy belénk bújjon az ördög.Mondd ki! . hogy a magáénak követelje fiát.. ahogy elkezdte kigombolni ruháját. . Hogy a testünk egymásba fonódjon.Azt te sem hiheted.mondta a fiú. . hogy gyakorlatilag használhatatlan egyik keze segítségével kicsatolja övét. Kezei ösztönösen eltakarták meztelenségét. aki egy bizonyos korú asszony mesterkedésének esik áldozatul. ahogy kell. Volt már ilyen. majd nekikezdett a nehezebb feladatnak.. Mrs.Majd meglátod . ahogy ellépett tőle. hogy végre úgy érhessünk egymáshoz.. . . A lány bizonytalannak tűnt.mondta John pásztor. szétnyitott ruhájában. hogy én vagyok az ördög .Nem kell mindent végigcsinálnunk. védőeszközöd? . ami ennyire. A lány készségesen a segítségére sietett..Belém már belém bújt . jót tehet-e a lelkemnek . felé indulva.szellemeskedett Howie.. .vagy igen? .. A lány felnézett rá. különben a nő még mindenféle hagymázos oktalanságot kezd el terjeszteni róla.Ne mondj ilyet! . McGuire szemmel láthatón a teljes idegösszeomlás szélén táncolt. . . de tettei rácáfoltak arckifejezésére. ami oly sok évvel ezelőtt megerőszakolta..suttogta Howie. diplomatikusan vissza kellett vonulnia. de amikor az már tébolyult őrültséggé változott..kérte.az egy dolog (hiszen főpapi méltósága éppen ezért vonzotta magához tömegesen a női hívőket).ennyire tiltott. Majd: .felelte a lány halálos komolysággal.Azt hiszem beszélnem kellene Jo-Beth-szel .. A fiú is ledobta kabátját és pólóját..Nekünk is órákra lesz szükségünk . . Szüksége lesz egy kísérőre az ilyen utakhoz.mondta a fiú.. hogy valami.. .. Nem ő lenne az első Isten evilági képviselői közül. . fedetlen melleivel.tette szóvá a fiú.Van valami.Megígérem neked: majd meglátod.

. szilárd talajra.kiáltott fel Joyce.És mi van.Biztos vagyok benne.Nem hisz nekem . A Jaffnak semmi köze az Istenhez. .Mit akarhat? .felelte az asszony..És Ő alkotta a testet is.De az emberek testből és lélekből állnak..jegyezte meg.A férfi megalkotta a testet.Megtörtént! .Nem akarom. . . . McGuire. aki a testembe tette őt.Miért nem keressük meg? . hogy elválassza az őrült nő kezétől papi köntöse ujját. Ha valóban megtörtént. nagyon is tudatában léve a leereszkedő hangsúlynak. A lány halk.. a pásztor lépteinek hangja után fülelve.emelte fel hangját Joyce.De igen! De. Az meggyőzné.Nem az Úr volt .. . És hiszem. . . akkor emberi lény.Tudom. eszközként használva a férfit. .kérdezte izgatott kíváncsisággal a lány. .Azt hiszem igen.Ne is foglalkozz vele . hogy beszélhessek vele.. Önnek is látnia kellene. . átnyúlt karjai alatt . . akit választott. és gyengéden megérintette a mellét.felelte a férfi hálásan.Ha ő létezik. A férfi felállt. hogy Jo-Beth-t még jobban megfertőzzék ezek a dolgok. Mrs.Természetesen. hogy nem ő volt. egyre inkább elveszítve béketűrését. De ki alkotta a lelket? .keze forrásként ontotta magából a verítéket -. és tett egy lépést hátrafelé.Az apa egy férfi volt.A Mennyei Atya ..mormolta. engedje meg. McGuire. .A teremtmény. kibontakozva az ölelésből. hogy Jo-Beth-nek értékes észrevételei vannak a kérdést illetően. .próbálta megnyugtatni a lányt Howie.Azt én is tudom . amiért visszaértek a biztonságos. szinte gyötrődő sóhajt hallatott.. . .jött a válasz.felelte Joyce.Nem kellene. . hogy beszélnem kellene Jo-Beth-szel a látogatásáról. mint amennyire már megfertőzték .. .Jo-Beth! Ott vagy? Jo-Beth! . És megalkotá az embernek fiát az ő hasonlatosságára. . átvetette lábait az ágy peremén. . . Közel volt már az ordításhoz és a könnyekhez. Az emeleten van? . Howie nekinyomta arcát a hátának.. ha feljön ide értem? Felült. Mrs.

Ő is felkapta a padlóról a nadrágját és a pólóját. hogy felvegye ruháit. És nem lenne a lány is őrjítőén izgató. ahogyan nem sokkal levetkőzése után máris újra öltözködik.szisszent fel. . megnedvesített helyre. Emberi test. nem a házon kívülről jött. ha a sietségben a lány az ő alsóneműjét húzná fel a magáé helyett.Jo-Beth! Szeretnék egy szót váltani veled.Gyorsan fel kell öltöznöm . Fájt a keze. A csont és izomzat. ahogy figyelte: milyen jó lenne.Hallom. . fájt a merevedése. Túlságosan is sebezhető ahhoz. . nem gépezet. rádöbbenve. vagy legalábbis valami súly nehezedett a mellkasára.Nem. az invitáció mindent megváltoztatott közöttük. és mindjárt változtatott is rajta. . hogy jön.Hallottad? . fájt a szíve. ahogy a lány figyeli.kérdezte. hogy gép legyen. Lehajolt. ahogyan az alsója rése éppen csak hogy eltakarná a sajátját? Na majd legközelebb . Újra felhallatszott a hívás a földszintről. Akárcsak édesanyád. mely a világvégéig ebben a pattanásig feszült helyzetben tartaná. közös meztelenségük emléke épp elegendő ajándék volt a számára.mondta a lány. amit hallott (sőt még továbbra is hallott). és vica versa! Begyömöszölni a farkát a puncija által felszentelt. majd figyelte. . hanem ott volt a fejében. A lány hirtelen megmerevedett mozdulata közben. majd az ablak felé pillantott. .Valaki hív. Habár nem tettek semmit.Nem. . Jo-Beth beengedte a mindeme elszánt gazfickót az ágyába. megillatosított. Kéjesen perverz gondolat suhant át Howie agyán.. . .Nem fog feljönni. Mostantól már nem lesz visszatáncolás.A Jaff . hogyan öltözteti fel a gépezetet. Bármilyen kiábrándító is volt nézni. Tetten érte a gondolatot. .De igen . csak a testükkel egymáshoz simultak.A pásztor? A lány megrázta a fejét. ami szívfájás érzetét keltette benne. hogy a hang. Mit? .felelte. amit birtokolt.fogadkozott. és túlságosan szeretetreméltó. ami nagyon is törékeny.

Kicsorgatva a maradék vizet. mintha láttam volna valamit az udvaron magyarázta. odakint valami hirtelen megmozdult. hirtelen előpattant az árnyékból. elhátrálva az ablaktól.Mi ez? Hallotta. majd ivott egyet. segíts! Távozz tőlünk. . hátralépve a mosogatótól. elmosódott alak közeledett a ház irányába. hogy semmivé foszlassa a pásztor reménykedését. . Az meglátta tekintetében a dacot. .Minden rendben . . megtöltötte a poharat.Jézus. Egyáltalán nincs minden rendben. mintha azt kellett volna mondania. A helyzethez illő semmi imádság nem jutott eszébe (ugyan ki írna imádságot ilyesmi ellen?). Majdnem tíz óra volt. Visszatért tekintetével az ablakhoz. A férfi látta. felnézett a konyhaablakra. csak a szokványos fohászok zápora. .A kiáltozástól kicserepesedett ajakkal John lelkiatya odasétált a mosogatóhoz. és teljes valójában feltárta magát előtte.Nincs minden rendben . addig folyatta a csapot. A nő teljesen megfertőzte a féleszű fantáziálgatásával. hogy látja. ha nem. ahogy a háta mögött a McGuire nő imádkozni kezd. ezért inkább csendben tett egy lépést.válaszolta. Ideje lesz véget vetni e látogatásnak. míg a víz kellőképpen le nem hűlt. felvett egy poharat.mondta. .Szentséges Atyaúristen! . A pohár ide-oda görgött peremén. Ennyi bizonyság az emberi lélek sötétjéről sok lenne még egy hétre is.Pásztor? Joyce McGuire tűnt fel mögötte.suttogta a férfi.Mi nincs? .. A világon semmit sem gyűlölt volna annyira.Nem.De nincs ott sem..szólt döbbenten Joyce. Alig várva.Egy pillanatra azt hittem. ha sikerül beszélnie a lánnyal. . hogy igen. Letette a poharat a mosogató aljára. bár nem igazán tudta.Visszatért . hogy kinek a megnyugtatására. . Sátán! Távozz tőlünk. nincs. majd még egyet. . Amint önelégült tekintettel méregette magát. . Ott! Ott! Egy fakó. segíts! Urunk. és elkapta saját tükörképét az üvegben. és közben hitetlenkedve rázva fejét. gonosz lélek! .

Sohasem szokott így imádkozni. hogy menedéket leljen a betört ablak és betörője elől ameddig csak reszkető tagjai vinni tudták. Uram.Ez a Mama. Kérlek. Lehet. Talán ennyi elég lesz nekik. nagyon igaztalannak tűnt a szemében.Csókolj meg.Hallgasd csak! . amint előbukkant a száján. Ahogy átvágott a szobán. ahogyan átmásztak a mosogatón és a mellette feltornyozott edényeken. mint a szenvedélyes méhészt kirajzó méhei. akit egy pillanatra odakint meglátott (A Jaff! A Jaff!). (A szóáradat még őt magát is meglepte. . Hogyan lehetséges. méghozzá ilyen brutálisan. . és a Mama vendége elengedett egy olyan sikolyt. miközben árjuk elborította a padlót. A McGuire nő imái elhaltak. . Látogatta az elesetteket és az özvegyeket szükségükben. Jo-Beth! Ahogy a lány előrehajolt. De elpusztulni közönyünk által. Jo-Beth. hogy harcba induljanak az alak parancsára. motyogta. és akit tetőtől talpig elborítottak. minden tőle telhetőt megtett. ahogyan nedves testük letoccsant a konyha kövére. . . Ha el van foglalva. aminek érdemes volt hangot adni.kiáltozta. olyan kicsire . de tévelygései távol álltak a főbenjáró bűnöktől. és mindig megadta az Úrnak.Mama. Nekem csak te vagy. Nekem nincsenek imádságaim. hogy szót fogadjon.. ahogy az írás rendeli. Vérbe borult arcát takargatva. akkor el van foglalva.Csak imádkozik. Hallotta. ami kijárt neki. Közönyös világunkban az ilyesmi elkerülhetetlen. hogy már halott. Az ember követ el hibákat.Csókolj meg! .) . fájdalmas. Milliónyi lábuk ütötte ezt a fülsüketítő zajt. És a démonok mégis eljöttek érte. a földszinten szilánkokká zúzódott az egyik ablak.Howie? . Én nem. Olyan remény volt ez. panaszos nyögésekbe merülten John pásztor arrébb vánszorgott a konyhában.Valami nem stimmel. Howie megelőzte. és őt békén hagyják. hogy ilyen kétségbeejtő helyzetbe kerüljön? Az élete nem volt teljességgel makulátlan. és hátát nekivetette az ajtónak. .suttogta Jo-Beth.Hallom. Mama! .Ha imádkozik. hogy Jo-Beth késedelem nélkül félrelökte Howie-t. és feltépte az ajtót. az első áldozat. hogy érintetlen maradjon a világ hívságaitól. akkor várhat. .

és csak te halld meg könyörgésem. aki a konyhaajtóban állt. majd vendégén. Eddig az atya a megszépülés jeleként értékelte. Követelőzését a szálkákra hasadó fa reccsenése követte. ahogy végigmérte őket. Könyörgöm. a végtagok feszülten várták az új parancsot. Kérlek. Mind a zár.Mama? Hallasz engem? Mama? Engedj be.követelte újra Tommy-Ray. jó? Mindenkinek könnyebb lenne úgy. a szemek ádázul forogtak kocsányukon. Nem merte magában feltenni a kérdést. A bennlévők is megálltak menet közben. amit valaha is látott. hogy engedje át Jo-Beth-t.. . Csak engedj be! John pásztor hallotta a McGuire nő feltámadó zokogását.Szólnod kell pár szót az érdekemben! . Valami belső fény volt. A démonok beáramlása az ablakon át abbamaradt..Látnom kell őt. és honnan.dühöngött Tommy-Ray. mint egyféle választ. .összehúzva magát. Mama. és csak most látta be. A nő nemcsak hogy életben volt. és tekints rám könyörülettel. majd Tommy-Ray lágy mozdulattal kitárta az ajtót. . és esküszöm. amint a fiú berúgta az ajtót. és te nem fogsz megállítani . a tékozló fiú hangja. majd Tommy-Ray. mégis ismerte valamennyit. Ingadoztak a csápok. . Rád hallgat.Hagyj minket békén! . John pásztor megrázkódott. de őrjöngött. Egy pillanatnyi csend állt be. Fohászait erőszakos dörömbölés szakította félbe a hátsó ajtó felől. amennyire csak tudta.Nyisd ki az ajtót. ami bármire is emlékeztette volna. Mama? .Látnom kell Jo-Beth-t! . Mondd meg neki. mekkorát tévedett megint.kérdezte. Gonosz fény égett szemében. tedd őket vakká. megállítom őket. mely figyelmeztetés nélkül hirtelen üvöltésbe csapott át. Tommy-Ray tekintete előbb anyján söpört végig. A pásztor Joyce McGuire-hoz fordult. . mind a reteszek leszakadtak. . Uram. . hogy hogyan. Nem volt egyetlen olyan lény sem köztük.Hogy merészeled! . jó? Engedj be.visította. és tedd őket süketté. ami a közelgő végre intett. Mama! .Egy kis társaság. ilyen fényt John pásztor eddig csak haldoklók szemében látott.Hogy merészeled! A harsogó hangra a pásztor kinyitotta a szemeit.mondta neki Tommy-Ray. Esküszöm. bár a sápadt ár még mindig mozgásban volt. .

Hívd le. Tommy-Ray elvigyorodott húga hangjának hallatán.Látod. sem a vele érkező borzalmak. . Howie félúton járt a lépcsőházban. különben dühbe gurulok. Ezt te is tudod. .kérdezte tőle udvariasan. mintha utolsó tudatos cselekedetével is gyermeke után kapott . . E gondolattal és a szándékkal a fejében vett egy mély lélegzetet. és szájával néma nemet formált. ott feküdt a Mama.Hát itt vagy . amit mond! . a legrosszabb lidércnyomásait kísérő zajokat: azokat a nyálkás. Akkora káoszt kell kavarnia. hogyan akadályozhatná meg Tommy-Ray leányrablását. és megkerülte a sarkot.Én nem akarom bántani a Mamát. . arccal a küszöbön. Tudja. anyja mögött. Megtett egy újabb lépcsőfokot.szólt elégedetten. mégis készen állt a tervvel.Tegye.Ha békén hagyod.Nincs rá szükség. Mama? . és előtte. . . hogy Jo-Beth beleegyezett az alkuba. amikor meghallotta.felelte Tommy-Ray. mikor kell engedni. Nem láthatta. de nagyon is jól hallhatta őket. magában lázasan azon gondolkodva. és ha én dühös vagyok. miféle borzalmak kísérték el Tommy-Ray-t. Sem Tommy-Ray.Hát persze . kezei kinyújtva. hogy a leple alatt Jo-Beth és édesanyja kereket oldhasson. az már csak a hab lesz a tortán. hogy békén hagyod a Mamát .közölte kertelés nélkül.Meg kell ígérned. akkor a Papi barátai is azok. . Valóságos kielégülés lenne. Mama. A lány az ajtóban állt. akit mélyen szíven üt az alaptalan gyanúsítgatás. hogy akár a lelkész poharát is elpattinthatta volna. . Hívd! . Az ajtó nyitva állt.jött Tommy-Ray válasza. amekkorát csak lehetséges. Ha a kavarodásban sikerül egyet beakasztani Tommy-Ray-nek. Jo-Beth nem volt ott. Nem adott a képzeletének elég teret ahhoz. Jóllehet koncentrációját minduntalan megzavarták a lentről felszűrődő hangok.Készen vagy az indulásra? .kérlelte Jo-Beth. mire leért a lépcsősor tetejére. lihegő hangokat. veled megyek. úgyis nemsokára a saját szemével láthatja majd őket. hogy képeket társíthasson a szöveghez. vagy mindannyian meghalunk. egy olyan ember hangján.. Meglehetősen egyszerű terv volt. a csillogó szemek és az elbűvölő mosoly keveréke olyan dermesztő volt.Tegye. .A szent ember is ezt tanácsolja. mintha csak egy fiú invitálta volna a barátnőjét első randijukra.

félig-meddig mindenképp az övék volt már. idekinn sem volt semmi jele a bátynak. A Sátán ivadéka. fény és árnyék kérdése? Lehet. ő és Tommy-Ray. . .Nem. McGuire-t.mondta a pásztor -. hogy mindketten romlottak lettek? Vagy ez már egyáltalán nem bűn és ártatlanság. maradj itt velem! . de nem tudott kiötleni semmilyen megfelelő riposztot. 2. . Most már ő volt az elkárhozott lélek. a padló köve nyálkás volt meztelen talpa alatt.majd elindult. vagy a hatalomnak. Howie megpördült. és a gondozatlan pázsitot közte és a bozótos között. s elindult az ajtó felé. A konyhából elegendő fény szűrődött ki ahhoz. már amennyire elhízott ülepe engedte. bármi is várja odakint. gyengéden átfordítva Mrs. hogy semmi esélye meglepni az .Meghalt? . .hallotta.Nem menj utánuk. hogy én vagyok az ördög. egy szerelmeseknek fenntartott helyen? Ezek a gondolatok a pillanat törtrésze alatt bukkantak fel. . Ez azt Jelenti. hogy felmérhesse az udvar globális felépítését. Láthatta a kerületét szegélyező fasort. ahogyan az istenfélő ember utána ordított. . Azt te sem hiheted. fiam .Én mondjam meg? Maga ismeri a szakma fortélyait .Amennyire én tudom. John pásztor beékelte magát a fal és a hűtőszekrény közé. és ráadásul saját lelki atyja ítélte azzá.felelte. Nincs egyetlen tiszta lélek sem közöttük! Nyírd ki őket! A biztatás feldühítette Howie-t. .érdeklődött egy érdes hang. mondta neki Howie félórával ezelőtt. hogy ők közötte állnak az ilyen normáknak. mely magáénak követelte őket. a húgnak. Akárcsak odabent. de ahhoz elégnek bizonyultak. Ennek hiányában egyszerűen csak visszaüvöltött neki: .volna. Tudva.Mit tehettem volna? . hogy erőt merítsen belőlük a találkozáshoz. Howie odament hozzá.Magukkal vitték Jo-Beth-t.mondta Howie.Nyírd ki őket! . majd hamvadtak el az elméjében.Izéld meg! . nem halt meg .Hála magának. hogy megkeresse Jo-Beth-t.

A Jaffnak lenne egy pár szava hozzád. meghasadt a föld. Katz . Egyelőre azonban nem érkezett válasz. sem Tommy-Ray nem volt közöttük. ami hátának szegeződött. és ma este Palomo Grove utcáin játszódik. milyen szagú a húguk. hogy meg kellene ölnünk téged. dallamosan ejtett. Katz. Azt mondja.szólalt meg egy másik hang. egyetlen. Túl magasan voltak ahhoz. megmozgatta a fák lombozatát. hogy a testvéreknek egyáltalán törődniük kellene vele. miután hangosan szitkozódva kilépett a fényesen kivilágított belső térből. és vetélkedőket nézni. míg csak el nem távolodott a háztól. A szél. csak a sziluettjük támaszkodott a csillagtalan éjszakai égboltnak. Howie éppen hátat akart fordítani a látványnak. A fal az ajtó körül. Mozgassátok meg a gazditokat! Ma este nincs idő a tévé előtt gubbasztani. szintén hemzsegett a furcsa lényektől.felelte Howie.Több is. Ekkor hallotta csak meg a mormogó. Gyerünk.ellenséget.mondta. életedben nem láttál még ilyet.alig valamivel hangosabb a lombok rezgésénél -. hogy így van . én egy kicsit régimódi vagyok. . gondolta magában. Túlságosan közel vagyunk már a millenniumhoz. abban a reményben. A tető. csak ugassatok. mint egy pár . Idefent a nagyobb teremtmények foglalták el helyüket. érzi a szagodat a nővérén. Nem volt egyetlen körvonal sem az egész klánban. bár azt hiszem. kreatúrákból álló összefüggő tömeg volt. Az udvarias hangnemet az a késhegy követelte ki magának. mely két emelet magasságig emelkedett a konyha fölül kiindulva. kotyogó kórust a háta mögött. ha szép lassan megfordulnál! . Mélyen zengő orgánum volt . és csodákat okádott ki magából. hogy a lány lélegzetvételhez jutva válaszol a hívására.Lefogadom. Zizegésük elvonta Howie figyelmét a sereg hangjairól. mely tovább hordta a kutyák ugatását. Sem Jo-Beth. ami akár csak halványan is emlékeztetett volna emberre. Ma este a városban sokkal különb show vár rátok! Rejtelmek kaptak lábra.Jó lenne.parancsolta Tommy-Ray. Jo-Beth nevét kiáltozva haladt előre.Te is tudod. én nem vagyok benne biztos. Lassan hátrafordult. hogy egy apró vérfertőzés miatt is . torokhangon motyogva közben. . melyen csak az imént lépett ki. . . . Itt az Utolsó Előadás. de minden szótagot külön. Csak az üvöltözése nyomán felébredt szomszédos kutyák kezdtek vad csaholásba. hogy a fény rájuk vetülhessen. ide-oda csoszogva a palákon. amikor meghallotta maga mögött Tommy-Ray hangját. .A fiam azt gondolja. Isten látja lelkem.

hogy mennyire szeretnéd már összevagdosni. mit szándékozom tenni veled. Azok után. Salemben mindannyian a máglyán végeztük volna.. Fletcher porontya mérhető-e az enyémhez.Látod? .Nem mondtam semmit. hogy valami rosszat tegyen neked.. csak hogy lássam.Minden szülői meggyőző erőmre szükségem van. Ők. A szó említésére Tommy-Ray lassan leengedte a kés hegyét Howie hasáról az ágyékára.Mit mondasz. . beállása olyan emberre vallott. Reménykedj benne.megbotránkozzunk. és ívbe . erről neked is megvan a magad véleménye.) . Te nem ismerted az apádat a Nunció előtt. A mellén csimpaszkodva a terata egy darabja. Azt hiszem. ő már alig várja. felfedve ezzel Howie hátát. és láthatta. Elég sokszor szóba hozta már a kasztrálást is.Mondd el neki . Katz? . aki már alig képes felülemelkedni kimerültségén. A zabolátlan szakáll átszőtte a határozott.Hadd tegyem meg! . (Tommy-Ray vigyora kitörő nevetésbe csapott át. De apja ellenségében nem volt semmi töményen megkapó. egy szívós. Tommy-Ray nedves ujjai Howie gerincétől jobbra és balra elkezdtek felkúszni a hátán.kérdezte a Jaff.. hogy azelőtt rövidtávfutó volt. Elmondom. mint maga a Jaff. . megpördítette. Én. Meglátjuk. mely sokkal aggasztóbb látványt nyújtott.mondta. Egy pillanatnyi késlekedés után a hűvös éjszakai levegő már le is hűtötte izzadtságtól nyirkos bőrét. Tommy-Ray elvigyorodott: . hogy mi mindannyian természetellenesek vagyunk? Te. egy valóságos kényúrra számított. Szabadon engedlek. amiket Fletcher összehordott róla. hogy a Jaff jó néhány méternyire áll tőle. . .Hát nem találod szánalmasan természetellenesnek Tommy-Ray szenvedélyét a húga iránt? Vagy azon a véleményen vagy. .És hogy gondoskodjak a mulattatásodról. Ha jól gyanítom. Howie megfordult. Leginkább egy valaha volt patrícius család elhanyagolt leszármazottjára emlékeztette. majd kirántotta a fiú pólóját nadrágjából és a nyakáig felhasította. Howie megborzongott.kérte a Jaff -. elég gyors vagy-e. lenyúzott bőrű lény.. Ezekre a szavakra Tommy-Ray megragadta Howie-t. Egyébként. Ekkor valami megérintette a hátát. hogy kordában tartsam. a kés hegye nekifeszült farmerja szövedékének. meggyőző vonásokat. követve a bordák vonalát.

már meg is kapta a választ.A kurva életbe. szájrésze pedig nyakszirtjére tapad. és csillogó. mielőtt felhangzott volna Jo-Beth zokogása a bozótból. Csak egy pillanatnyi ideje volt rá. amit eddig a karjában dajkált. A nagyobb teremtmények is leugráltak a tetőről. A Jaff egyenesen őt nézte. A patrícius engedte félrecsúszni arcát. amit rá vethetett (a lány könnyező szemei. A kreatúra keményen beleharapott a nyakába. vagy még több mindkét oldalon. Talpra állt. Felüvöltött. Amint így tett. és amikor újra kinyitotta. . a folyamat olyan gyorsan zajlott. mígnem már túl sok lett ahhoz. szedd már le rólam! Tommy-Ray tapsolni kezdett a látvány láttán. mielőtt a nyakán felkúszó kín elől lezárta volna szemeit. Az a kicsike előny. A falon a földhöz legközelebb állók ledobták magukat. az érintések sokszorozódni kezdtek.Én a helyedben nem tenném . A gyötrelmes kiáltás nyomán felzengett a tető és a konyhai fal lényeinek kattogásból és pusmogásból álló kórusa. Howie felordított. . olyan keményen szorítva izmait. épp időben. Jo-Beth és Tommy. hogy láthassa azt a fehér.Gyerünk. a mögüle előbukkanó magzatszerű lény óriási volt. őket követték a magasabban fekvők. hogy a kontaktust elkerülje. Howie a fájdalomtól eltorzult arccal fordult vissza a Jaff felé. iszonya felülkerekedett még Tommy-Ray késétől való félelmén is. mint egy megrühesedett kutya. A valami. és körbepördült.mondta a Jaff. Howie átpillantott a vállai felett. ahol Tommy-Ray szorítása fogva tartotta.hajlította a hátát. hogy csatlakozzanak a hajszához.Szedd le rólam! .biztatta. . számtalan ízből álló ceruzavékony és tüskés végtagot. éppen elég volt neki. ki-ki a számára megadatott hajtóerőt felhasználva. és megindultak Howie felé. ahogy Howie úgy pörgött körbe. A Jaff seregében megindult a mozgolódás. minden másodpercnyi . ahogyan hideg hasa a hátcsigolyájának nyomódik. Néhányan kitörtek a sorból. . hogy megfigyelje. Érezte.üvöltött a Jaff felé. gyerünk! . kerekre nyílt szája). amint a húsába mar. A karjai üresek voltak. valamint meg sem született apjuk már eltűntek. Mielőtt Howie eltűnődhetett volna a miérten. Az a pillantás. hogy ujjak legyenek: tucatnyi. amit a Jafftól szerzett. és térdre zuhant. öreg. hogy nemsokára három-négy rétegű hadoszlopok sorakoztak egymás mellett. hogy a bőr is felrepedt alattuk. most ott volt Howie hátán.

akinek a létrejötte felett ő bábáskodott. a vereség és bukás mintázatának egybeszövődő elemei.. A Jaff közelgő győzelmének tudatában. hogy elérje a zene állapotát.késlekedéssel tovább fogyott. az annál erősebben követelt bebocsáttatást. Remélve. de sikerült kiszorítania az érzéseket elméjéből. már csak egyetlen. Bizonyos értelemben ezzel együtt lett teljes a kétségbeesésnek ez az éje. ahogyan Schiller is beszélt a művészetekről. akkor élete. és magához kellett ölelnie őt. Ha túléli a tapasztalatot. hát legyen az csak az ő terhe. és ez némiképp igazságos is lesz. hogy a fia nem túl gyenge ahhoz. Fletcher mégis mindent megtett azért. Bármennyire is ki akarta törölni agyából a Howie képét. Ha megszenvedi akaratossága következményeit.. valahányszor a fiú fájdalmat érzett. jól tudva. hogy meghallja. és . s közben egyetlen óra nem múlt el úgy. Fletcher nagyon is tisztán érezte a fiú rémületét és iszonyát. mint hogy beengedje. miután kiemelkedett a sziklából. Ha nem. Howardhowardhowardhow.. Annyira el akart szabadulni a világtól és oktalanságaitól. hogy a létnek ezen a síkján morálisan egy olyan lényhez volt láncolva. Apa és fia. minden bizonnyal bölcsebb lesz majd.. amikor hátat fordított teremtőjének. ami felködlött előtte. és nyilvánvalóan elvakította a tetszetős külső. mellyel mind ez idáig nem mert próbálkozni. mint a sziklaszirt világítótornya. Megszólította a fiút: Howardhowardhowardhow. hogy az idő megérett arra. Lehetséges. Kőkemény gondolatok. szétkapcsolódni az anatómiától. Monoton ritmust követve sugározta üzenetét. míg végül nem maradt más választása. hogy ezekre összpontosítson. ugyanolyan nyomorultul fog véget érni. . és a törekvésektől. mennyire erős benne az átalakulás iránti vágy. melynek valódi célja a semmibe foszlott abban a pillanatban. hogy ne a meneküléséről ábrándozott volna. Howie lélekszakadva rohanni kezdett a nyílt utcán. hogy engedjen ösztöneinek. elnyomva magában a tükörképet. akárcsak az övé. végső áldozat maradt a számára. hogy a Jaff tisztátalan gyermeke után koslasson. Howie megtagadta apját.ahogyan először magához hívta. és cipelje egyedül. Az évek hosszú során csak a kínt jelentette a számára. a végjáték felé fordította figyelmét. Hiábavaló erőfeszítés volt.

mindent jól el kell terveznie. amikor Washingtonban megkörnyékezte ajánlatával. talán szigetek. hogy csalárdul áthágja a saját korlátait. melyről makacsul állította. aki a Nunciót használta fel arra. kevéssé összefüggő szorongás. ahogy a Jaff egyszer egész szigetvilágról beszélt) három vitális alkalommal is emberi látogatás színhelye: ártatlanságban. aki ismerte a Tudást. hatalmat nyer valami felett. Ha a Jaff megszerzi a Tudást. szerelemben. Egy másik félelem is gyökeret vert Fletcherben. nagy pusztítást vihet végbe odaát. védtelenné válnak. Az álom-óceán és a sziget (sőt. és ott volt nekik az Előadás. hogy nézzen szembe a tényekkel. amint a végső konfrontáció közelgett. a bukott sámán. hogy nem sok hitelt adott a . sokkal nehezebben átgondolható. Eddig megpróbált nem túl sokat gondolni a Jaff győzelmének következményeire. és a fajok. jól tudva. közönségessé lesz. de abban biztos volt. Röviden összefoglalva. ami szentség. hogy a Jaff. az Utolsó Előadás. mind az alkalmazott metódust. ami csak a megtisztultak és tökéletesek kiváltsága. nyom nélkül hagyja itt ezt a világot. Ephemeris partjain álmukban elvegyültek a tökéletesek közt. melynek regéit és rituáléit emlékül kapták. akit nem korlátoz az önmegtartóztatás. meglátták a sémát és a rendeltetést. sokkal többet sodor veszélybe néhány száz léleknél. a károsodás kiszámíthatatlan. hogy egy időbeli hurok. De most. mind a helyszínt. melyeket csak álomutazásaik tartottak távol az őrülettől. hogy a felelősségérzet már így is túlontúl a hatalmába kerítette. mit fog ez jelenteni? Először is egy lény. Ami titok volt.egy Kissoon nevű férfi állt: egy sámán. vethettek egy pillantást a folyamatosságra.életének utolsó pillanataiban reményei szerint megragadhassa a diadal töredékét az elkerülhetetlen vereség előtt? Ha így van. A mese középpontjában melyet a Jaff először adott elő neki. rákényszerítette magát. melyek visszatartották őket a tébolytól a léttel való szembesülésükkor. hogy támogatást nyújt a Nuncióval kapcsolatos kísérletek lefolytatására . hallotta. és rajta keresztül szabad hozzáférést nyer a Quiddityhez. olyan valóságot láttak és olyan történeteket hallottak. Ha ő. Nem ismételheti meg az előadást Palomo Grove bennszülött törzse számára. és annak hatalmát. szentségtelen. akit a Jaff végül egy olyan helyen talált meg. megadásban. Fletcher akkor úgy hallgatta a számadást. Ha az a sziget a Jaff játszóterévé lesz. Fletcher nem értette teljes mélységében a Quiddity mibenlétét (talán emberi lény nem is értheti).

elindult a végső megmérettetés helyszíne felé. kiválasztott egyet. amiről nem is gondolta. hogy az ügye ezzel távolról sincs lerendezve. és. szakadatlanul magához szólítva gyermekét. hogy megváltoztassa az útirányt. hogy kifújja magát. és bár tüdeje keményen dolgozott. Hogy milyen szerepet játszott a sámán a nagy sémában (azzal együtt. azé a felemelkedett emberi lényekből álló rendé. amihez képest Kissoon időbeli hurkának ideája akár elhanyagolhatónak is tűnt. Hallak. . hogy egyáltalán képes lehet rá. Kissoon a Shoal utolsó túlélő tagja volt.zihálta futás közben. mely az olyan homo sapiens-ektől. olyan látványosságot. hogy majdnem megölette magát a Jaff-fal). Még egy utolsó kísérletet akart tenni arra.. Akkor viszont miért engedett egy ilyen embert a Hurok közelébe. de a hullámokban rátörő pánik megakadályozta abban. és megállt. Howie hallotta Fletcher hívását. Atyám. akkor Fletcher e világbeli kimúlásával egyidejűleg ők is semmivé válnak. Csak amikor már úgy érezte. miközben a Jaff seregei elől menekült. Olyan sebességgel rohant. Miután mérlegelte az alternatívákat. Csak rohant vakon. A gondolat újra ráirányította a figyelmét az előtte álló komor feladatra: a metódusra és a helyszínre. csak tudatosítani akarta őket valaki más fejében is. a teratával a sarkában. de az azt követő események olyan fantasztikus magasságokba gyűrűztek. .szavaknak.. Egyfajta színházat kell rendeznie. minek rejtőzködik ott? És mi történt a Shoal többi tagjával? Most már túl késő volt választ keresni ezekre a kérdésekre. . elegendő előnyre tett szert. sikerült kipréselnie magából néhány szót. hallotta meg zavarodott érzékeivel elég tisztán a saját nevét. Fletcher nem tudhatta. akinek az ambíciói már messziről kiütköztek? És egyáltalán. mint a Jaff is. hogy áthidalja a közte és a sajátja között tátongó szakadékot. hogy azonosítsa annak eredetét. volt hivatott megvédeni a Tudást.Hallak . és tágra nyílt szemmel az utcára vonzza őket.Hallak. mely elrángatja Palomo Grove lakóit tévékészülékeik elől. hogy válaszoljon Fletchernek. és elinduljon a szólítója felé. de az ösztöne azt súgta neki. Ha Howard nem lesz vevő a megfigyeléseire.

Szeretem.Végre bevallottad. és a szobájában találta.TIZENEGY 1. .Huszonnégy órára visszamegyek. ha látszol most . . Különben is. . . amikor ilyen sebezhető vagy. . és nem itt. hogy igazad van.humorizált Tesla. amit tehetek. ahol beteges porhüvelye mosatlan szennyese megnyugtató illata társaságában épülhetne fel.-be. .Mi értelme itt maradni. hogy hazavigye magával L. a lány a lehető legnagyobb egyszerűséggel közölte vele. megenyhült hanggal.Még sohasem láttalak ilyennek. Amint Grillo felébredt. hogy egy idegen ágyban senyvedni mártírra valló cselekedet.Ne legyél kicsinyes! . azonkívül. Csak amíg összekapom magam. hogy hazaviszlek.tiltakozott Grillo.Nem újság. akkor engedje meg neki. viszont zsarnoknak nagyon is hozzáértő. a verítékedben és az önsajnálatodban elmerülve.Lehet.Nem akarok menni .. .És most? .. és ő máris nagyon beleélte magát a szerepbe. .Ó. A. amikor a fél karomat odaadtam volna érted.Most a legtöbb. Olyan szexis. Nyugodtan lehetek akár kicsinyes is.Beteg vagyok..Amit jobban megírhatnál otthon. márpedig szerinte ezt kellene tennie. .Már az is valami.. a nagy ember igazat ad valakinek? . Tesla igazat mondott. . Tényleg tetű volt nővérnek. Voltak idők. a sztori itt van. . . hogy ez Abernethynek egy csomó pénzébe kerül? . de ha el akarja kerülni a klisét. nem újság.Olyan tizenháromnak.

amiket Grillo tapasztalt és sejtett a város titokzatosságával kapcsolatban. látta. .. és rohant át botladozva az úton.-ig szunyókáljon egyet. A távolság túl nagy volt.Elvesztettél valamit? .. . és a világítás túl szegényes ahhoz. és azt az utasítást kapta. hogy Grillo felegyenesedik.mondta. de az teljesen nyilvánvaló volt.Én nem látom. .. .már ez az erőfeszítés is megszédítette -. . Leállította a kocsit.Nézd csak meg! Még nálad is betegebbnek látszik.Már ott is vagyunk? . . . hogy L. hogy soha nem hagyom el az otthonomat fegyvertelenül.Maradj itt . A túloldali járdánál azonban a lábai kicsúsztak alóla. . mintha valami oszló szövetben turkálna . Kinyúlt az ajtó kilincséért. a púpos irányába biccentve. aki az anyósülésen ült mellette.szólt a lány.Él. Volt valami testi hibája is: mintha egy púp vagy valami duzzanat éktelenkedett volna a testén.Olyan nincs. de az csak nem sikerült neki. neki egy pillantást sem sikerült vetnie a misztériumra.megesküdtem rá. hogy Tesla kotorászni kezd a kesztyűtartóban. kinyitotta a szemét.Viccelsz? Amint kilökte az ajtót . A.Amikor Yvonne-t megölték .Egy hátizsák . Grillónak igaza volt.Van valami a hátán . és kikukucskál a szélvédőn. felhorkanva.A Grove tökéletes helyszín lett volna egy holocaust-mozihoz. A szeme sarkából látta. Mindazon dolgok ellenére. hogy felkeljen. . .Mit nem mondasz? A lány előrántotta a pisztolyt rejtekéből: . Grillo.Az a fickó.szólt rá a lány.. Akármi is az. és láthatóan komoly erőfeszítésébe került. él. . . ahol az ifjú még mindig kínkeservvel próbált talpra állni.És be is tartom.felelte Grillo.vélekedett. hogy tisztán láthassák állapotát. nem messze a helytől. amint Grillóval kihajtott a műútra: egyetlen teremtett lelket sem lehetett látni egyik irányban sem. Tényleg volt valami a hátán.. Tesla felé vette az irányt.motyogta. hogy megsérült. Elesett. Bárcsak tényleg így lett volna! Jó negyvenméternyire a kocsi előtt hirtelen egy fiatalember bukkant fel az utcasarkon. gondolta Tesla. Tesla . .

Hát ez meg mi a franc? . jönnek.....Grillo! . A parazita végtagjainak minden rángására .felelte a lány. jönnek. Tesla odakiáltott neki. Ott azután meglátta az üldözőket. hogy elmúljon a rosszullét.. és végleg el nem utasította volna magában a farizeus szerepét.. bárcsak korábban megfogadta volna a fiú tanácsát.oly sok végtagja volt.... Nem fordíthat hátat neki. . de hasztalan. Amint így tett..Gyorsan. . motyogó ár..Bár ne tudnám . és a fiú állapota szemmel láthatóan pillanatról pillanatra tovább romlott. úgy érezte magát... Néhány méternyire Grillótól. Tesla követte az elgyötört pillantást.üvöltött fel. Nem volt értelme megtagadni a borzalmat. Grillónak volt igaza.kérem..kérdezte Tesla megrökönyödve. végig az utcán. mintha utazna: teljesen elveszítette az irányérzékét.. utánam. Az még mindig állhatatosan küzdött. A fiú ezúttal válaszolt neki: egy fájdalmas nyögésekbe csomagolt figyelmeztetéssel.Menjen innen...ismételte . hogyan kell azt használni? . a lány már majdnem elérte a fiút. A fiú sorsa egybeforrott az övével. Valóságon edzett szemei megpróbálták elutasítani az utcán közeledő újabb tapasztalatot... hogy lábra állhasson. de csak egy rémült pillantást kapott válaszul. Az igenis ott volt. . és kiszállt a kocsiból. ám az akció olyan hirtelenséggel következett be. . .utánam. aki a kocsi ajtajába kapaszkodva várta. valójában élt.Tudod. hogy berántsa a kéziféket. . hogy úton van a segítség..hallotta meg a hangját . Fényesen csillogott. miközben áldozatára tapadt. a kocsiba! . vacogó fogakkal. a kocsi lassan elkezdett visszafelé gurulni az enyhe emelkedőn. hogy forogni kezdett vele a világ.. Meglátva őket azt kívánta. Átvetődött az ülésen. A fiú szédelegve fordult meg. Amikor pedig elkezdett felegyenesedni. az Isten szerelmére. Tesla visszapillantott Grillóra. aki még mindig a kocsiajtóba kapaszkodott. Onnan nem remélhetett segítséget. A fiúnak megvolt az oka a pánikra. és szemei .fájdalmas görcsbe rándult az arca. innen.. hogy tartson ki... Grillo követte. hogy maga mögé sandítson..Menjen. minden abszurditásával együtt: a fakó.. és csápja. Amit ő hátizsáknak tartott.. amint feléjük kúszik. .. mielőtt még belenézett volna esdeklő szemeibe. Egyfajta állat volt (vagy éppenséggel többfajta állat).

A kocsi felé pillantott. . Bármilyen kísérlet a szétválasztásukra csak megtorlást vonna maga után.Miért? . . Egy pávián méretű bestia elkezdte nekidobálni testét a szélvédőnek. Megint az a: . és beleerősítettek a tempóba. hathatós segítséget nyújt majd nekik. . . hogy a fiú jobb keze is komolyan megsérült).Ha megyünk.Meg tudjuk csinálni.A kocsit. követni fognak? . és megragadta a fiú karját. ott vár. ráhagyva nagyobb testű hittestvéreire a fiút. Csak reménykedett.. Pusztítók voltak.motyogta az.A Központ. .zihálta. A lány nem vitatkozott. hozd már azt a nyavalyás kocsit! Látta. . nincs közöttük két egyforma) ugyanaz a rideg. Mindketten megyünk. felugrálva a motorháztetőre és a tetőre. már amennyire ez lehetséges volt. .felelte neki.Mindketten megyünk. A fiú bólintott. de egy fikarcnyit sem lassította le -. hogy ízekre szedjék szét valamennyiüket. szinte alig tudatában saját mozdulatainak. Grillo éppen az ajtót csapta be.ami eltalálta az egyik nagyobb bestiát. és elkezdte vonszolni a testüket. akárki is legyen. A hullámot vezető apróbb bestiák némelyike máris a kocsi felé vette az irányt. hogy az apa.magyarázta rémülten a fiú. A kín teljesen legyengítette.Miért? . . majd megfordult. még többen is.Engem akarnak . Tesla leadott egy lövést a közeledő tömegbe . hogy könnyedén megszüntethető legyen. ..kérdezte Tesla. mert ha sikerül .Az apám.Le a Dombon . és csápjaikkal megpróbáltak az ablak és a keret közé férkőzni. Felrángatva őt a lábaira és átvetve jobb karját a vállán (láthatta. Épp elegen voltak. Nincs hősködés.Keljen fel! . könyörtelen elszántság jellemezte valamennyit. Grillo. kerülve a parazita tapogatózó végtagjait. .A sápatag testek meghallották..Menjen már! . A kapcsolat túlságosan is szoros volt kettőjük közt.mondta a fiúnak. amikor a sereg előőrse beérte az autót.Nem . A többiek az ajtók kilincseit tépkedték. A fiú mutatta az irányt. Sokféleségük ellenére (úgy tűnt. a kocsit is beleértve. mint elegen. ha odaérnek. Tesla előrehajolt.. ahogy a férfi az ajtóval vacakol.

Az embereknek fel fog tűnni. panaszos sípolást.Itt hagyjuk. Utasítást kaptak rá. ami elég éhes hozzá . maga után rángatva Jo-Beth-t. .válaszolta a Jaff.felelte a Jaff.tűnődött a fiú. . amelyik bezúzta az üveget. . . hogyan erőlködik Grillo az indítókulccsal. .Szemét fattyú! . Igazam van.És mindig van valami.Hová mehet Katz? . Nem messzire a dráma színhelyétől a Jaff és Tommy-Ray.hogyan sikerül beindítania az autót. .Bőven van ott még.kérdezte Tommy-Ray.Fletcher hívja. Régen feladta már a zokogást és a beszédet. ami elég éhes. csak szánalomra méltó zavarral figyelte testvérét. kiengedett egy vékony. .is lefutniuk ezt a sereget. Csak várd ki a holnap esti partit. . . .jött a fiú válasza. . lerázva a tetőről a teratát. Tesla maga mögött meghallotta a szétrobbanó szélvédő csörömpölését. hogy senki se tudja meg.Igen? .Nem lesz. Mást sem tett. .Mit csinálunk vele? . .Nem fogja túlélni az éjszakát . addigra már biztosan nem lesznek olyan állapotban. A kreatúra nem halt meg teljesen. Amint befordultak a következő sarkon a fiú alig hallható instrukciói alapján. . Akárhol is lyukad ki a fiú.A dögevők gondoskodnak róla. ott találjuk az apát is. .tűnődött hangosan a Jaff. . Jo-Beth? A lány nem válaszolt.Bármi. hogy felvegyék ellenük a küzdelmet.Újabb közlekedési baleset .Le a Központba . és elhajtania.Hacsak a terata gyorsabb nem lesz. mi a fene volt ez.szitkozódott Tommy-Ray.Mi zabál meg egy ilyet? . ahol ez volt.felelte a Jaff.Nem számít .informálta Tommy-Ray. majd számtalan eredménytelen kísérlet után . .És mi lesz a nővel? . Az lesz a valami. látta. . .Ahogy reméltem.

Kinyújtotta felé a karját.. . és talán bölcsebbé is vált általuk. hogy mindent tisztán láss. . .Tommy-Ray-re pillantott.Ezt kell látnom? Hogyan ölöd meg Howie-t? Hogyan pusztítod el a Grove-ot? . . mégis micsoda felemelő dolog ilyen fene nagy jószívűséget tapasztalni. Azon a szigeten a nap sohasem ér véget. és finoman megsimogatta a lány arcát. megnyugtatták. hogy elmagyarázzam.Rengeteg időnk lesz beszélgetni.Később .Túlságosan is sok minden . de felülemelkedett rajtuk. . . És az övén ..Hát nem tökéletes egy lény? Egy igazi szamaritánus. Ez egy hosszú történet. Tudásnak hívják. Természetesen ő is meg fog halni. Ő is az apja fia.. Jo-Beth..Ó dehogyisnem. Túlságosan is sok minden meghat. ... még ha nem is tud róla. A férfi szavai.. igaz? . aki számtalan nehézséget látott. hanem egy olyan férfi arca. Nem egy magzat vízfeje lebegett előtte. és a fia is az ellenségünk. .. Megérint ez a kifejezés az arcodon.kérdezte Tesla Howie-tól.Azt akarom. megosztom veletek.A maga módján Tommy-Ray már megértett. A Jaff tanulmányozta az arcát.mondta a Jaff. Túl az érzeteken. ha azt mondom.és egy tengerpartot. Fletcher az ellenségünk.Nem.felelte. ...Miért nem kapnak el bennünket? .Howie nem. És amikor megszereztem.Téged semmi sem hat meg. túl az értelmen. . . Te is megértheted. . ha elegendő időt adsz nekem arra.Nekem semmi sem kell tőled.. . A megjegyzés végül szóra bírta a lányt.. legjobb szándéka ellenére. ha megtehetnék.kérdezte. majd vissza Jo-Beth-re. aki szélesen rámosolygott. Nemsoká enyém lesz á jutalom.Mutatok neked egy szigetet. 2. Szemrebbenés nélkül megölnének bennünket. . De higgy nekem.

de a józanság állapotában olyanná vált. vagy áldozatul esett a kocsiját megtámadó szörnyetegek valamelyikének? Egyik sem. és csak az értékes időt vesztegeti ahelyett. de a soraik mindkét alkalommal abban a pillanatban lelassultak.Van puskája? . mint amilyennek Grillo érezte magát. hogy az ilyen tisztaság könnyen lehet önbecsapás eredménye. jóllehet azt is tudta . és elárasztják őket.Hová? . melyeket gyakorlatilag konstans alkoholos kábulatban töltött -.Grillo? Jesszusom. mi a pokol történt magával? Hotchkissnak sem volt sok oka a büszkeségre: legalább annyira gyűröttnek látszott. aki néhány sarokkal a nevét is elmotyogta . amíg segítséget szerez. és onnan kérne segítséget.Howie. és ébren. amit ott szerzett meg. hogy Tesla gyors felfogása képes lesz távol tartani tőlük a hordát. . Egy szörnyekről hablatyoló borotválatlan idegen mindenhol elutasításra találna. és a fogai még mindig vacogtak. A férfi otthon volt. amikor szüksége lett volna rá? Elveszett valahol a holdsarló alakú utcák és zsákutcák között.minden lépéssel egyre nehezebb lett. mint az őrült száguldott el az első nyilvános telefonfülkéig. hogy bekopogna az első ajtón. Ösztöne azonban azt súgta neki.az összeomlás utáni hónapok tapasztalatából. majd a címre. Teslában egyre erősödött a meggyőződés. amint ezt megtehették volna. . akkor mégis ki akarhatja ezt? És mi lehet vele a célja? A fiú . Hol volt Grillo. mint egy tengerész-deszantos kiképzőpálya. . melyek valóságos akadálypályává tették a várost. kivéve Hotchkisst. Bízva abban. Ha így van. hogy nem kapna sehol. amit talál. és annak számtalan testvére a szemében. Hány terjengős levelet írt hatás alatt. mint a Finnegan ébredése? Talán most is ez a helyzet. Az utolsó negyedmérföld a Központig olyan hosszúra nyúlt előttük.Útközben elmondok mindent. hogy az üldözést csak megkoreografálták. Habár tagjait mintha ólomból öntötték volna. hogy az őket üldöző erők beérik.mondta Grillo.Jöjjön velem . Egy sör volt a kezében. mely akkor az értelem fényében ragyogott. mentális állapota kellőképpen tisztának tűnt a számára. .Már kétszer is bizonyosnak látszott. gondolkodott kétségbeesetten.

akár megérintette a Jaff. és nekünk.Várjon. az egész nyomorúságos történet megismétli önmagát. és valami ártatlan lélek belebotlik.Nem tudom. Mi van a Nuncióval? Lehetséges. Ha elbukik. a Domb tetején. Mindannyiuk közül talán Raul állt hozzá a legközelebb. tökéletes időzítést kívánt.. és nem ismert erre célravezetőbb módszert.Hallgassa csak! . Marvin boltjában már teli torokból zengtek.. Van még egy feladat. amit Howardra kell bíznia.Riasztó. Akkor szólaltak meg a szupermarketben.mondta Grillo. mely immár az osztályrészéül jut. A riasztócsengők ritkán szólaltak meg a Grove-ban. . merre mehettek. és bizonyos.az itteni hangzavarhoz a felriadt állatok hangja is hozzátette a magáét. amit eltervezett. legalább nem látja majd a bukás következményeit. A dráma. Fletcher gondolatmenete hirtelen megtorpant. . hogy a Grove felnőtt lakossága aludjon. van egy karabélyom. hiábavaló lesz. nem ért. A kéretlen mártírság.Most ne beszéljen! . Fletcher tovább bátorította a kórust. . amikor Fletcher nekiállt bezúzni az ablakokat.. Jóllehet korán volt még ahhoz.maradványai még mindig ott vannak a sziklaszirt tetején? Ha így van. ha valóban meg akarja érinteni az összegyűlt elméket. Elképzelve a helyet. . Riasztócsengőket hallok. hogy még soha nem szólt ennyi egyszerre. aki segített volna elbírnia a terhet. többségük .ahogy a Jaff szerette hívni . A hívás elhangzott: támadást intéztek két bolt ellen.Mi az? . Amúgy is oly sok bánat volt az életében. mielőtt örökre elválnának egymástól. akár . a szelleme ott kísért a Misión de Santa Catrina romjai között.szakította félbe Hotchkiss. mint támadást intézni a város kereskedelmi szíve ellen. annál jobb. hogy a Nagy Mű . .Igen. Minél előbb rázza le a Grove magáról a letargiát. és oly kevés barát. ahogyan a kisállat-kereskedésben is .. az erdősávval szegélyezett Deerdell-től egészen Vance özvegyének házáig..Hozza azt is! . Vajon hol lehet most? Halott. Kakofonikus hangjuk elterült a városon. az a legvalószínűbb.

. . hol van Fletcher. miért is hagyták ott karosszékük kényelmét. már ha egyáltalán megszólaltak. hogy az emberek lássák a teratát . . Már tudjuk. És neki mindkettőre szüksége van. A horda valóban megállt.Már nem követnek bennünket . Suttogva beszéltek partnereikkel.Az a célja.Mikor? . Az embereknek nincs hitük. elmondták nekik. némelyek pedig odáig is elmerészkedtek. hogy visszahívom a vérebeket Katz sarkából. megfeledkezve arról. . hogy szép sorban a többi is kövesse.Minek ez a zaj? .akarta tudni Tommy-Ray. (Jo-Beth felé fordult.mondta a Jaff. semmi sem normális vagy racionális többé. a szomszédok kimentek-e az utcára. De a riasztócsengők erélyesen követelték figyelmüket.mégis furcsán álomittasnak érezte magát. Már korábban is megpróbálkozott ezzel a trükkel. Akkor elmaradt a forradalom.Mi a francot jelent ez? .Amikor beutaztuk Amerikát. .mondta Tesla. nincsenek álmaik. igazolva. Néhányan felvonták a redőnyöket. és ezt ő is tudja. Elbukott.Biztosan örülsz a hírnek. megálltak az ajtóban vagy étkezőjük közepén. Csak egyetlen embernek kellett kimozdulnia ahhoz. hogy lássák.Talán abban reménykedik. és hogy hol lesz nemsokára a fia is. amit állati ösztönükkel már napnyugtától éreztek: a dolgok rosszra fordultak ma éjjel. amit ne láthatnának a tévében). . hogy jöjjenek vissza. Nem mindenki volt azonban ennyire passzív.felelte a Jaff. hogy semmi szükség kimenni.Ügyes .nem .Mivel próbálkozik? . a bezárt. mint ahogy most sem lesz. Ha megkérdezték volna őket. hogy odamenjenek a bejárati ajtóhoz (a férjek vagy feleségek pedig utánuk szóltak. majd újra rázárt ajtók mögött. Az egyetlen biztonságos hely otthonuk magánya. . még a saját nevüket is bajosan tudták volna megmondani. hogy forradalmat szíthat ellenünk. Ez csak a kétségbeesés jele.) . nincs odakint semmi.

és szorosabbá . akit a lány meglátott kiemelkedni az összetört kirakat mögül. Tesla bólintott. mielőtt még a Jaff ideérne.Hadd nézzem. . aki szinte úgy vonszolta keresztül a testét a parkolón az üvegszilánkokkal borított járda felé. de hát a családi hasonlóságok sohasem volt az erős oldala. mint egy bűvész.Vállára vetett terhe nem válaszolt. leírva kezével egy kört. Howie alig ért földet. ..Nehogy gyufát gyújtson! . Amikor ez mégis sikerült neki. .Értem . Az abban a pillanatban vadul csapkodni kezdett. A lány orrüregét megtöltő csípős szag azonosította számára a benzint. A férfi magas volt. és betegesen sápadt. Howie nagyon szenved.kérdezte a lány. melynek nyomát a férfi menet közben a földön is maga után hagyta. mely egyike volt a számtalan boltnak a Központban. .Ne jöjjön közelebb .Maga vezette őt ide.szólította. Tesla így tett. szakaszos mozgásából ítélve pedig legalább olyan rossz állapotban volt.Nem tehetek róla. A férfi. hogy üres a keze. aki bebizonyítja. Nemigen gondolta volna a fiú apjának sem. . . Odabent a boltban Fletcher felemelte a fejét elfoglaltságából.Vagy már itt sem vagyok. . Egy nőre támaszkodott.Mi történik ott? . melynek bezúzták az ablakait. .. apja máris két kézzel megragadta a hátára tapadó parazitát. és az ablakhoz ment.kiáltott rá.mondta a férfi. hogy a férfi odajöjjön hozzájuk. A fiú beért a látómezejébe. hogy a hajsza egyenesen egy tébolyodott karmai közé hajtotta őket.figyelmeztette Tesla. Howie nem vesztegette értékes energiáját a kísérletre. Fletcher abbahagyta az előkészületeket.utasította a férfi. A ruháit láthatóan átitta valami folyadék. Az a dolog a hátán. Tesla volt az.Howard? ..Ha te mondod. és engedte. Hirtelen félelem mart belé. izomzata hálásan sóhajtott fel a megkönnyebbüléstől. Őt és a seregét. egyáltalán nem látszott vandálnak.Beszélnem kell Howarddal. Howie felmordult. .. Alig tudta a fejét mozdítani.Fektesse le ide! . a szupermarket felé biccentett. .Az meg kicsoda? . Nem volt egyedül. mint ivadéka. aki felnézett. . .

vonta ölelését áldozata körül. mely leginkább arra emlékeztetett. Ez a seb arra emlékeztet. . hogy most itt lehessen. Abban a pillanatban a benzines ember már le is rántotta.Fletchernek hívnak. és kirántotta a kezét. Az öntudatlanság határán Howie elkezdett küzdeni a levegőért. A tenyér a közepén sebesült meg. (Megmutatta a tenyerét. hogy fel kellett áldozni egy húscafatot a kezéből.szabadkozott Tesla..mondta Grillo. maga jött el helyette.Majd holnap analizálunk. .Én ebből egy szót se értek.Meg fogja ölni! . . . Nem ő volt az egyetlen.Nagy út áll maga előtt . azután a szörnyre. tenyérjóslás? . Tesla félve tanulmányozta a kezét. Maga része a történetnek. .Micsoda? . .. miközben Hotchkiss társaságában a Központ felé hajtottak -. mely egy szempillantás alatt maga alá temette. Fogja meg! Tesla a férfira pillantott. Segítsen nekem! Már nem sok időnk maradt. Azért született. annak ellenére. A negyedikre már el is marta a bestiát. amit lehetett . hogy elmondjam neki. Tudom. Most cselekszünk. melyen valóban ott éktelenkedett egy seb.. de most már látom. A szájrész Howie nyakára tapadt ugyan. ne hagyjon most cserben. de hajlandó volt engedni azért.Azt akartam.) . Howie nem hagyta. . akit érdekelt a sérülés. hogy így lesz. Howie apja behajította a boltba. amikor a Nunció először megvágott.Sok mindent el kell mondanom magának. hogy a fiú segítsen nekem.kiáltott fel Tesla.üvöltött rá a férfi.Engedje el! ... Nem volt szüksége győzködésre.kezdte sejtelmesen a férfi.Mi ez. mintha egy szöget vertek volna belé. hogy Tesla kezébe haraphasson.Hé.. én már megtettem mindent. ahol becsapódott egy konzervpiramis alá. . velem együtt. ami a szörny pofájában ragadt.Hallotta! Az állat fejét. hogy amit láttunk előbújni a föld .Fogja meg a fejét! . . végül Howie-ra. Test és bestia külön váltak. Maga hagyni fogja.Már most figyelmeztetem . . Három szívdobbanás. és könyörgöm.

némelyikük körbejárva szemlélte a boltokban keletkezett károkat.Mindenki azt gondolta rólam. az csak a kezdet volt. .Majd máskor. . Grillo.Nem hiszem . kihajolva a maga oldalán. . hogy őrült vagyok.felelte Hotchkiss keserűen.Mondja meg nekik. A.Talán a hasznukra válik majd .Biztos vagyok benne. amint két polgár átvágott előtte az úton. Betörték a kirakataimat..szólt közbe Grillo. . Marvin.Mi van vele? .mondta Grillo.mondta Hotchkiss. figyelmeztetéseket kiáltozva. hogy a rendőrség már úton van .Nem tudom követni. .Maga meg ki a franc? . csak álltak.. ha maga akar az lenni.Hol van Spilmont? Itt kellene lennie valami hivatalos személynek is. Harminc-negyven Grove-lakó máris ott gyülekezett. hogy gyalog közelítsék meg a hívás helyszínét. .akarta tudni Marvin. hogy forduljanak vissza! . Erőfeszítései magára vontak egy apró. Mások is voltak. . és átvágott a parkolón a szupermarket irányába. mint valami mennyei muzsikát. Hotchkiss egyetértett vele. mint gyilkosságról.Azok a kölykök L. amit én . . akik a Központ felé tartottak.Maga a szolgálatos. a benzinszagtól megint szédülni kezdett. mintha valami búcsúra mennének. Olyan teremtmények szállták meg a Grove-ot ma este.Benzinszagot érzek . .folytatta Marvin. fejhangon sipítozva. ..Nem. és hallgatták a riasztókat. Grillo és Hotchkiss kiszállt a kocsiból.El kellene távolítanunk innen ezeket az embereket . kopasz ember figyelmét. . Sem az ő szavai. Elérték a bevásárlóközpont parkolóját.Ha ők is azt látják majd. Felemelve hangját és karabélyát igyekezett valami befolyást gyakorolni a tömeg felett. . .akkor igen nagy pánik fog kitörni.mondta Grillo. Hotchkiss? .A lányom. . . Amikor lesz időnk a könnyekre.próbált úrrá lenni tanácstalanságán. Lelassított.jegyezte meg Grillo. Amiért úgy beszéltem Carolyn haláláról.-ből. mások mást se csináltak. Carolyn. . amiért lezárattam a barlangokat.Micsoda vandalizmus . Nem voltak egyedül.alól. .. amilyeneket még életemben nem láttam. sem Hotchkissé nem váltottak ki semmilyen hatást a járókelőkből. .

Grillo. Grillo! .kiáltott fel.Ők apa és fia.dühöngött Tesla. és talpra rángatta. akit Grillo ismert is. most arccal lefelé és derékig meztelenül feküdt a kövezeten. és keresztülmászott a darabokra tört kirakat keretén.Jöjjön ide! . Tesla bólintott: .Közelünkbe? . Grillo és Hotchkiss megragadta a fiút. Valaki még hiányzott a partiról. A másik kísértet. Lázban égő szemei jóváhagyták a kijelentést. .Mióta vagytok ennyire egymáshoz nőve? . ő volt a hasadék egyik lakója.zihálta. . meg nem is.A barlang.Szent szar . vagy még inkább az azon túl elterülő sötétségre meredt. amikor csinálja. kétségkívül. . és a parkolóra.felelte Tesla. Az üvegcserepeken lépdelve megindult a kirakat felé.Tesla? A lány meghallotta őt: felnézett.Van valaki odabent! Grillo az áruház felé nézett. mintegy válaszképpen Grillo első. .Mielőtt Grillo megválaszolhatott volna. A fiú. . Mögötte egy férfi állt.kérdezte Grillo. .kérdezte Grillo.Ez az egész fel fog robbanni. és ráripakodott. vagy mindannyiunknak vége! Tekintete elhagyta Grillo arcát.A neve Fletcher . . .Ami sok. Olyan arc volt. .Igen. . honnan ismeri. akit Tesla elment megmenteni.Menj innen. .Hotchkiss! . ösztönös kérdésére.És a negyedik? .A fiú pedig Howard Katz. Hotchkiss eközben fellépett Grillo mellé: .Magunkkal vihetjük a fiút? . Egy szempillantás alatt rájött. ugyanakkor ösztönösen felismert. . Valóban mozgott néhány figura a bolt félhomályában.Mi folyik itt? .mondta -. És én itt leszek. amikor az egyik alak hirtelen láthatóvá vált.Menj már el innen! A férfi figyelmen kívül hagyta a jó tanácsot. egy kiáltás hasított bele a hangzavarba. .Ne hozz még valakit a közelünkbe! .Ami a harmadik kérdést illeti: . melyhez nem tudott nevet társítani.De siessetek . igaz? . az sok! .

amint Fletcher hagyta lecsúszni karját fia arcáról.Sehová és mindenhová .szólt Fletcher a trió felé közeledve. s a szemei megkapták a választ.Várjatok! . és betöltötte az űr. . ahol az álmok sarkcsillag gyanánt fénylettek. . . . A Jaff nem érkezett egyedül.Jo-Beth és Tommy-Ray . Amint Grillo átengedte a fiú súlyát.Csak menjetek el. . Fletcher ellensége.Mi fog történni? .mondta. Az egyik névre. .kérdezte Grillo. minden hallható utasítás nélkül szétvált. ismét Teslára nézve. Grillo Hotchkissra nézett. . . A tudata egyszeriben megvilágosodott. Arckifejezéséből ítélve ő is osztozott a rövidke megvilágosodásban.kiáltotta izgatottan.Honnan tudod? . Howie felemelte a fejét. A másik barlanglakó. az üzemanyag kipárolgásánál sokkal több hagyta el a férfit.Akármi is történjék mostantól kezdve. mely időközben öt. akiket Grillo nem ismert. Átvitték Howie-t az ablakon. de lehet. mielőtt bármelyikük felelhetett volna. Majd az egésznek szinte brutális hirtelenséggel vége szakadt.motyogta.Vigyék a fiamat. Egyfajta lágy elektrosokk futott át Grillón.Fletcher elmegy. ahogyan Fletcher megérintette fiát.A Jaff. uraim! .kérte határozottan Tesla. A benzinszag mindennél erősebb volt a közelében. Hotchkiss annál inkább.Miért? És hová? . . . testének minden törékenysége feledésbe merült.fürkészte a tömeget.Mert mondtam neki .A Quiddityt meg kell őrizni. melynek végtagjai olyan élettelenül lógtak alá. .Tartsák távol a tűzvonaltól! .felelte Tesla. az ő akaratából fog történni. Szemei könnyekkel teltek meg. A tömeg. maga mögött meghallotta Tesla hangját. A háta mögött két kaliforniai szépség állt. hogy mindkettőre.jött Fletcher válasza.Hol? .vagy hatszorosára is megduzzadt. a testen keresztül láncba kötve a három szervezetet.Engedjen! . . Grillóra pillantott. utasítás szerint. árnyalatnyi mosollyal az arcán. Grillo. hogy átvegye a testet. Hotchkiss lépett ki az utcára. folyosót nyitva a két ősellenség között. a parkoló külső peremén állt. .. A lány közlendője egyszerű volt.Mi? . és . mint egy friss tetemé.

Fletcher. . Nem igaz.Nem olyanok. . . és nagyon lassan elindult Fletcher felé. mint a barátnőd élete .mondta a Jaff. Teljesen elmerülve a szóváltásban Tesla nem is figyelt fel arra. hogy nekem adod a golyóidat. mint a tieid.A pisztolyt. . Mögötte ott lépdelt a fiú.felelte. . majd összedörzsölte a hüvelykjét és a mutatóujját. . csak hagyjalak élni! .Ne akard.Ne is merd tagadni.Rendben .Voltak vágyaid .Ha azt akarod.Ez igaz.válaszolta Fletcher.akarta tudni. . Grillót. . hát megteszem.Még mindig nem érted. hogy könyörögjek. Könyörgöm. aki számára érthetetlen volt.Sokkal több forog most kockán.kérdezte a Jaff.Az élet. . Tommy-Ray? A fiú vigyorogni kezdett. A Jaff felemelte a kezét. . . amíg hozzá nem fordult.Mire volt mindez jó? . .A golyód? . Nekem mindig volt célom. Howie-t és Hotchkisst is -.megpróbálta félrelökni Hotchkisst.bármit megtennének értem.Soha nem jelentett nekem túl sokat. mintha pénzt számolna. . Hát nem látja. Mostanra már félúton járt Fletcher felé. és odasúgta neki: .Késő.elhagyva Teslát.Nem kaphatod meg a Tudást. . gyermekei felé biccentve . Már itt érzem az ujjaimban . A Quiddityt meg kell őrizni. közben elsétált mellettük . hagyd békén! . szemben a Jaff-fal. magával rángatva húgát.Megölik őt.A másik felét te mérgezted meg . és megállt az emberi folyosó másik végén. . meg fogják ölni! .vágott vissza Fletcher.jelentette ki Tesla. .Bármit.mondta a Jaff. A Jaff szólalt meg elsőként. újabb ámulatba ejtve Grillót.A bohóckodásod még a város felét sem volt képes idecsalogatni.A véreim . hogy azonnal végezzek veled. Könyörögj egy kicsit! Mondd. . A tudás kútfője. hogy Howie kicsúszott Hotchkiss kezeiből. ha nem állítjuk meg őket. hogy tehetett szert ennyi tudásra ilyen rövid idő alatt. igaz? .

Jóllehet nagyon kevés ideje volt rá. de Tommy-Raynek esze ágában sem volt lemondani róla. Akármilyen hatást is váltott ki a Jaffból Fletcher Nagy Műve (a Nunció.Engedd el! . de a Jaff egyetlen pillantásával elhallgattatta.A pisztoly most is ott lapult a zsebében. .A jó ég tudja. . majd lassan előhúzta kését a zsebéből. Kozmosz és Metakozmosz rendszerének komplexitását. .szólt rá Howie. A Jaffot. .El tudja távolítani valahogy? . Fletcher .. Néhányan.Nem. hogy lássa: ekkora hatalom egy ilyen lény kezében összpontosulva mérhetetlen gonoszságot szülhet. nagyon is értik ezt. másfelől.Nem állíthatja meg..Akkor ki állíthatja meg? . és csak felületesen érthette meg a Tudás.Te és a gyermeked nem értitek. a Quiddity. . Fletcher mögött Grillo előrehajolt. hogy kiléptek az áruházból.Meg fogja ölni . hogy valaki. Magához rántotta a lány testét.A kölyköt? . ahogy ő nevezte). de mindenki jól hallhatta. Jo-Beth elhúzódott bátyjától.Ne is próbálkozzon vele! .Azt hiszi. és a fejével lassan közeledni kezdett az övéhez. annyi bizonyos volt. különösen a gyerekkel levők.Elvesztél. Valaki a tömegben felszólalt a dolog ellen. törődik vele? Felnézve megértette a fiú igazát. mit jelent az. a tudása épp elegendő volt. amiket Fletcher megosztott vele. Igaz? Tommy-Ray eddig Jo-Beth vállán tartotta kezét.súgta Tesla válaszul. most szép lassan hagyta lecsúszni a lány mellére. hátrálni kezdtek. A hang nem volt erős. és odasúgta Hotchkissnak: . és tettetett értetlenséggel bámult rá. A vérontás fenyegető közelsége nem múlt el nyomtalanul a tömeg felett.Ők ketten. Minden csak kísérletezés. . . ahogy Howie utasította. hogy az átlendítette a téboly mezsgyéjén is. . . .szólalt meg Tesla. hogy magába igya azokat a víziókat. modern. A csókot egy lövés akadályozta meg. (Elmosolyodott. A többség azonban maradt.A saját lánya .folytatta a Jaff. Tommy-Ray úgy tett. a lövedék Tommy-Ray lába előtt fúródott az aszfaltba.) .mormolta Howie. Vonakodva engedte át Howie sebesült kezének.

Hogyan is nézhetnének félre. . hogy vessenek egy pillantást isteneikre? Fletcher feltépte a csomagot. Húzd meg a ravaszt.parancsolta a Jaff. ha most elsőként megadatott nekik. mi a célja vele.Ez már kikerült a kezünk közül. és a becsapódás ereje messzire repítette a gyufát és a csomagot. mint a marakodó kutyákra.jegyezte meg Tesla Grillónak és Hotchkissnak. Az áldozatbemutatás kiválasztott eszköze. Ujjaiból. Habár nem voltak köztük olyanok.. és a halál is szeret engem. melyekben állítása szerint máris ott érezte a Tudást. majd rávetette magát áldozatára. Egy pillanattal később. A pisztoly kirepült a fiú kezéből. hogy közbeavatkozik. mintegy szavait igazolandó. A szorítás kiáltást fakasztott a lány ajkán. És most megjelent ez a gyufa. majd úgy tűnt. és elindult Fletcher felé. Mégis kevesen visszakoztak. hogy egyetemes fontosságú eseménynek lehet a szemtanúja. Elérte a küzdőket. Lövedékként vágódott Fletcher ujjaihoz. Beszéd közben lassan közeledett Howie felé. Katz! Már ha van elég vér hozzá a pucádban. Tommy-Ray keményen a lába közé rúgott. A Jaff volt az. Tudták a forrását is. és repült Fletcher felé.Jobb lesz eltűnni innen . ha egyáltalán valamit is. Lődd szét a tököm! Én nem félek. a tömegben mindenki ösztönösen is megérezte. Fletcher benyúlt a zsebébe.Ne öld meg! . csak egy erőteljesebb lökésre. hogy megragadta Jo-Beth-t. hogy ledöntse Howie-t lábairól. ektoplazmaként felszabaduló energiacseppek kezdték izzítani a levegőt. Nem is volt szüksége. Marvin's Food and Drug felirattal. értettek volna a főszereplők szóváltásából. De a pisztolyt nem vette le Tommy-Ray-ről. aki alig tudott állva maradni. Valamennyien érezték a benzinszagot. majd túllépve rajtuk folytatta útját Fletcher felé.Képes lennél hidegvérrel lelőni ezek előtt a kedves emberek előtt? kérdezte Tommy-Ray Howie-tól. azáltal. amikor a Jaff ujjából egy friss energianyaláb csapott fel. . . Szeretem a halált. . A férfi elengedte Jo-Beth-t. akik sok mindent. aki elmozdította az eseményeket a holtpontról. . de ehelyett egyszerűen csak vetett rájuk egy pillantást. és egy levél gyufát rántott elő. hogy kitalálják. hogy lángra lobbantsa. Nem sok fantázia kellett hozzá a szemtanúk részéről.Hát csak rajta! Felhatalmazlak rá. Howie tekintete feléje fordult. Éppen azon volt. és Tommy-Ray abban a pillanatban felemelt késsel támadt rá. és előrántott egy gyufát.

Ha mindenáron meg akarsz halni. Egyetlen szó nélkül kikapta a kezéből. Vonásain félreérthetetlenül megjelent a tiltakozás. hogy lángra lobbantsa képzeletét. Csinált már ő tüzet korábban is. ahogy mindig is szokta. Gyötrelmes lassúsággal fordította el fejét. A lány hihetetlen sebezhetőséget látott az övéiben: megnyitotta magát. azt a másik Jaffot. így a kifejezésén eláradó kedvességet Tesla magával vihette minden jövőbéli kalandra. megtisztítva elméjét a haszontalan gondolatoktól. Ezután megcélozta a fegyverrel a földet Fletcher mögött. és tüzelt. Mint egy élénken fénylő vihart. és a Jaff gyűlölete ezúton nyert utat legbenső lényéhez. Fletcher elkapta a pillantását a mindent elemésztő tűz-orkán mögött. amikor reggel leült az írógép elé. és éppen az ő keze által lett azzá. hogy beleélje magát a magában eltervezett végkifejletbe. . Nem keletkezett szikra. ahonnét jobban követhette az eseményeket. ott volt viszont neki Hotchkiss karabélya. A mozdulat magára vonta a Jaff tekintetét. hogy fog. Most a való világgal kell ugyanezt tennie. semmi mást nem kell tenned. Száján át lassan kifújta a levegőt. annak emlékezetére. Ahogy neked sem. Tesla eldobta a puskát. A lánynak nem volt gyufája. amit Fletchernek szánt. olyan lecke. megérintette a kezével. mint ahogyan remélte. hogy profitálhat a lángok kínjaiból. míg csak bele nem nézhetett Tesla szemeibe. Ezúttal inkább magában tartotta a mérget. . Csak a halál szabadíthatta meg ettől.Ne vesztegesd az idődet ilyen ócska trükkökre! . aki az arca mögé rejtőzött. Úgy tűnt a számára. A lapokon. Amint odaért ellenfeléhez.Te is tudod. A káosz üzenete áradt szét szervezetében a Jaff érintése nyomán. Újra célozni kezdett. Borzongás futott végig Fletcheren. mint ahogy az bekövetkezett volna. melyhez a szikra villáma jelenti a bevezetőt. hogy a tűz nem árthat nekem. melyet a férfi rótt rá. Hogy egy ember élvezheti az elevenen elégést. bármi is legyen az.és meglátta azt a fantomlényt. csak kérned.mondta a Jaff.. A levegő Fletcher körül hirtelen sárgán izzani kezdett. amit egyetlen iskolában sem tanulhatna meg. milyen keveset is érthet meg ő a világ működéséből. ahelyett. hacsak nem akarod. és meghúzta a ravaszt. és ő egyetlen iszonyatos pillanatra elmerült azokban a tébolyodott szemekben . és arrébb rohant. hogy hagyta volna kilövellni magából. Azután lángba borult minden. hogy előbb látja a tüzet. A hőhullám hirtelen és intenzíven tört rájuk. Mégis valóság ez.

a tüzek visszhangot vertek szemeikben. egy időre félretéve a gyűlölködést. A Grove lakói voltak ez a talaj.. És úgy árasztotta magából. ami korábban kitaszította a kezéből a gyufát. eközben egyfajta sugárzó anyagot lövellve maga körül. A fény szétáradt kitárt ujjaik között. De túlságosan le volt nyűgözve ahhoz. amint leváltak Fletcher testéről. Érezte saját megpörkölődött hajának csípős szagát. találkozva a fényekkel. bizonyítva ártalmatlanságukat. mint az energia.A lángokon túl láthatta. és a szentjánosbogarak tárt karokra találtak körükben. Megértette. A Jaff reakciója a fényekre (úgy húzódott el tőlük. s a vállait az altestével finom porszerű anyag kötötte össze. Végül is. A lángoló részecskék magukban hordozták ősatyjuk szándékát. A többi vevő volt a varázslatra. Ez nem egyszerű látványosság volt. hogy a Jaff komikusan rázkódva tántorodik hátra. Ennek. ahogyan fizikai lénye fokozatosan leépült. fény! Sokkal több volt annál. mielőtt visszapillantott volna a lángoló Fletcherre. mely tömör oszlopként örvénylett körülötte. mintha úrvacsorához járulnának. aki fellobbantotta a tüzet. kezei és ágyéka máris eltűnt. Csodálatos dolog volt. termékeny talajt keresve. és Fletcher csodálatos átalakulásának a látványa közelebb vitte a tűzhöz. Fénylő magként röppentek ki a lángoszlopból. Ez csak. ahol Fletcherhez ért. hátrakiáltottak hitvesüknek: . A gyerekek mentek elöl. A Jaff gyűlölte őket. Ugyanazok voltak Fletcher számára. Mint az első majom. ez volt Fletcher minden reménye: megváltoztatni a törzset. Talán a megelőző erőszak kigyomlálta soraikból a bátortalanokat. Nem fáj. A helyzet még e rövid idő alatt is gyökeresen megváltozott. mint veszett kutya a forró víztől) megvilágította a lány számára azok természetét. nem emésztette el. mindez az ő műve. A vállalkozó szellemű gyermekek után szüleik következtek. átszelve a levegőt. Úgy égtek. hanem átalakította a férfit. hogy senki sem próbált menekülni előlük. A tűz elkapta ujjait. A tűz. Fényességük megvilágította az álarc mögé bújt arcot. hogy a fényeket üdvözöljék. a Jaff számára: a felszabadult esszenciális erő. vagy várakozásteli arcukon.. mint az biztonságos lett volna. és ezt Tesla is tudta. Mögötte Howie és Tommy-Ray egyaránt elhátráltak a tűz elől. A látvány azonban csak egy pillanatra vonta el figyelmét. némelyek egyenesen keresztültörtek a sorokon. Mellkasa.Minden oké. hogy hátrébb lépjen. mint öt szál gyertya. amely ki volt téve . Ő a teremtő. A fény maga Fletcher volt. Néhányan. fejét és nyakát a vállaival. megmarkolva a csillogó parányokat. és mindörökre megváltoztatta vele a törzs életét.

Tommy-Ray nem tehetett mást. hogy számon tarthatta volna. Lakóit megérintette a szellem ajándéka. nem volt hamu. ahogy ezek a leheletfinom szövetszálak is lebomlottak. . Régi himnusz egy új kor hajnalán. de még füst sem. a lángok ki is aludtak. Maga a Grove is osztozott a mágikus éj elmúltával a teherben. agya fénnyé olvadt szét.a lángorkán minden szeszélyének. Talán valamennyiüket. Alapjában véve ez volt Fletcher sámán utolsó előadása. melyeknek kis híján áldozatul estek. az ő serege várakozott az éjszakában. Grillo és Hotchkiss számára megadatott a kielégülés. hogy fényként távozzanak. Tesla túlságosan közelről figyelte Fletchert ahhoz. a másikban az űr. Ez új kor nyitánya lassan a befejezéséhez közeledett. Jo-Beth és Howie újra egyesülhetett olyan eseményeket követően. minthogy néhány kivehetetlen szitokkal a száján kövesse apját az éjszakába. hanem a lehető legkisebb felhajtással távozott. hogy ne próbálkozzon meg a megtorlással. de addig nem. Nem maradt semmi utána. míg a fény birtokosai nem alszanak egyet ajándékuk birtokában. Howie-nak sikerült mellé férkőznie Fletcher nagy mutatványa alatt. Jo-Beth azonban nem. érzékeik nem csalták meg őket a barlangban. arca szemeinél és a szájánál máris a tűz martaléka lett. az én napsugaram. Miközben figyelte. hogy Fletcher távozásával a felelősség súlya immár az ő vállaira nehezedik. majd tápanyaga fogytával. Jézusom. Ő mégis úgy döntött. Tesla pedig tudhatta. Minden bizonnyal sokukat. Lesznek persze visszahatásai. hányukat érintette meg a fény. De nemsokára eljön a háború. Talán már a puszta számuk elegendő volt a Jaff számára. hogy nem küldi csatába őket. mint valami fényből szőtt gyermekláncfű. Fletcher szinte teljesen felemésztette már magát. Utcái borzalmaknak lehettek szemtanúi. Tommy-Ray vele tartott. Ennek távoztával ami maradt Fletcherből. Végül is. azt egyszerűen felzabálta a tűz. hogy azután tűzvirágként szökelljen szárba. Az egyik pillanatban fény és varázslat. egy gyerekkorában hallott zsoltár villant az eszébe. fegyverrel a kezében. hogy tudják. koponyája széttöredezett. Volt persze néhány azonnali kihatás is.