P. 1
HIS TÖR Arvisura (leirás)

HIS TÖR Arvisura (leirás)

|Views: 63|Likes:
Published by subiduu
Arvisura (leiras)
Arvisura (leiras)

More info:

Published by: subiduu on Apr 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2013

pdf

text

original

Arvisura.

Ismertető, szemelvények, fogalmak.

Összeállította: Karsay István www.karsayalarm.hu

Arvisura
Mi az Arvisura?

Az Arvisura egy nagy terjedelmű, összefüggő, térben és időben igen nagy távolságot átfogó, jelentős irodalmi alkotás, amely a magyarság évezredes regevilágán keresztül mutatja be a magyar nép régmúltját. Közelebbről: a 24 Hun Törzsszövetség sámánjainak rendszeresen írt és őrzött hagyománya. Műfaját nehezen lehetne beazonosítani, leginkább a rege világához áll közel. A monumentális, mégis egységes történeti rendszer, amely e munkát olvasva elénk tárul, a történelem előtti, számunkra már mitologikus időkből szinte napjainkig vezet. Az Arvisura története az elsüllyedt őshaza földjén, Ataiszon kezdődik, amely ősföld hasonló a Platón által leírt Atlantiszhoz, azzal mégsem ugyanaz. A rege szerint innen kerültek a hunok Mezopotámián keresztül Ordoszba, ahol időszámításunk előtt 4040-ben megalapították a 24 törzsből álló szövetségüket. A "Palócok Regevilága" a 24 Hun Törzsszövetségbe tömörült törzsek életét írja le nemzedékről nemzedékre, Kr.e. 4040-től Kr.u. Mátyás királyig, illetve Mária Teréziával bezárólag. E hatalmas ívű mestermunka évezredeket fog át, logikus rendbe sorolva azokat az eseményeket, amelyek a minket ma körülvevő világot létrehozták, bár némiképp más alapállásból, mint ahogyan azt az iskolában tanulhattuk. Másrészről az Arvisura egy beavatott ember különös hagyatéka. Az Arvisura-ban egy olyan őstörténet tárul elénk, amely évezredeket átfogó krónikát ad azokból az időkből, amelyekből nincsenek írásos emlékeink, vagy ha vannak is, egészen más alapállásból mutatkoznak meg nekünk.

A mű egy különös őstörténete a magyarságnak. Természetesen ez az őstörténet is - jellegéből fakadóan - mitológiai szinten kezdődik, ha nem is a sokat vitatott Nagy Bumm-tól, de mindenesetre a világot jelenleg irányító intelligencia születésétől. Ezután megismerkedhetünk az emberiség őstörténetével, amely az elsüllyedt földrészen kezdődik - ezt ismerjük már valahonnan, ugye? Innen követi az elmenekülők útját, azokét az emberekét, akik a világ különböző helyein partot érve birtokba vették a mai kontinenseket. Az egész monumentális történet természetesen előtérbe helyezi a magyarokat, illetve elődeiket, a magyarokkal rokon népeket, törzseket, így elsősorban a hun törzs-szövetséget, de foglalkozik minden olyan néppel, amellyel az évezredek során valamilyen kapcsolatba kerültünk. (...)

1

Arvisura.

Ismertető, szemelvények, fogalmak.

Összeállította: Karsay István www.karsayalarm.hu

Hogyan keletkezett az Arvisura?

Történelmi visszatekintés Eleink ősi sámánhite alapján kétezer évente, azaz az egyes világhónapok váltása idején a rokon népeknek át kell adniuk egymásnak a szellemi és hitélet központját, valamint azt a feladatot, hogy gondoskodjanak a hitvilág fennmaradásáról és a múltban felhalmozott szellemi örökség, ismeretanyag megőrzéséről. A világhónapok folyama során a Vízöntő jegyébe lépés következett a Halak-ból, és a manysi népnek, akik e feladatot kétezer évig ellátták, át kellett, hogy adják megbízatásukat az úzoknak.

Két ember a világban, a XX. század negyvenes éveiben Paál Zoltán: ózdi munkáscsaládból származó kohászember. Élte az ózdi munkások mindennapi életét a háború vége felé. Lassan már úgy látszott, hogy nem fogja érinteni őt a világégés. 1944 decemberében, amikor a szovjet front elérte Ózd környékét, a vasgyári munkások közül is sokan behívót kaptak munkaszolgálatra, és elindították őket Szlovákián át Németország felé - köztük Paál Zoltánt is. Szalaváré Tura: manysi nemzetiségű szovjet katona. A manysik szent városában, Vezsakoriban született. Nagyapja, Szalaváré apó már kicsiny gyermekkora óta tanítgatta unokáját azokra a dolgokra, amiket ő, mint fősámán fontosnak tartott. Mesélt a Tórem-hitvilágról, a sámánszertartásokról, rokon népekről és törzsekről, köztük egy messzi napnyugaton élő népről, akik régen elvándoroltak, s az ezek között található úzokról, a palúzokról (felső-úzok) népéről. Szalaváré Tura felcseperedett, neki is feldúlta életét a második világháború. Különféle eseményeket követően Szlovákiába, Sztrecsnó falu határába vetette a sors, oda, ahol éppen Paál Zoltán munkaszolgálatos menetoszlopa haladt keresztül. Ez a bizonyos menetoszlop a Vág völgyében, a zsolnai országúton járt éppen, amikor egy kereszteződésnél pihenőt vezényeltek számukra - amellett a tanya mellett, ahol Szalaváré Tura osztaga rejtőzött. Ennek az osztagnak többek között az volt a feladata, hogy az ilyen munkaszolgálatos alakulatoktól minnél több embert megszöktessenek csellel, vagy erővel. Erre aztán egy éppen kapóra jövő légiriadó alkalmat is adott. A légiriadó zűrzavarában Paál Zoltánt Szalaváré Tura partizánosztaga több emberrel együtt megszabadította a munkaszolgálatos osztagból, és ezzel a momentummal a két ember megismerte egymást. Közöttük szinte azonnal barátság, majd igen erős szövetség alakult ki.

2

Arvisura.

Ismertető, szemelvények, fogalmak.

Összeállította: Karsay István www.karsayalarm.hu

Szalvaváré Tura valószínűleg rögtön felismerte a lehetőséget, miszerint egy palúz népből származó emberrel hozta össze a sors. Lassan megismertette Paál Zoltánnal küldetése célját. Egy alkalommal a tanyán Paál Zoltán megölt fegyverével egy medvét. Ennek a momentumnak is óriási jelentősége volt, hiszen ősi manysi népszokás szerint egy új rovósámán beavatása csakis medvetor keretén belül történhetett. Még ott, Sztrecsnón a medvetor alkalmával Paál Zoltánt rovósámánná avatta Szalaváré Tura. Ugyanakkor szavát veszi, hogy mindent, amit tőle hallott, otthon, nyugodt körülmények között le kell majd jegyeznie, hogy ez az évezredes tudás megmaradjon az utókor számára. Paál Zoltán tiltakozott ez ellen, mondván, hogy miért őt választotta barátja erre a feladatra, miért nem egy iskolázott tudósembert... Tura nyugodtan mosolygott, majd közölte vele, hogy a sámánjelöltek már ősidők óta így tiltakoztak a feladat vállalása ellen. Válasza ugyanakkor egyszerű volt: a következő beavatottnak úz embernek kell lennie, és csak az lehet beavatott, akinek három lelke van(...). Paál Zoltán minkét feltételnek megfelelt. Tura tehát a medvetor alkalmával rovósámánná avatta Paál Zoltánt, a szertartáson megitatta a sámánok italával, amelytől olyan képességek jöttek elő benne, amelyekről korábban fogalma sem volt. Erre később hivatkozik is, amikor már maga is látja, hogy a kimért feladatot végre kell hajtania. Később, már a békeidőkben maga is rádöbbent, hogy kénytelen írni, élete végéig több ezer oldalt írt, csupán ezekről a dolgokról. Szalaváré Tura már nem érhette meg a békét. A medvetor után még sodorta őket a háború szele, majd Szombathely ostrománál egy bombatámadás végzett vele. A munka, amely ilyen előzmények után született, az Arvisura I.-II. című óriási rege-eposzhistória lett, a tudás hordozóinak és őrzőinek örömére. Dr. Lakatos Zoltán, a Paál Zoltán Emlékbizottság tagja az Arvisura egyik előszavának szerzője ezeket kérdi írásában: "Lehet-e ilyet kitalálni? Kitalálhatott-e egy ózdi kohász egy ilyen történetet?..." Ha elolvassuk az Arvisurát, ezekre a kérdésekre mindenki személyre szóló választ kaphat. Ez az összegzés Dr. Lakatos Zoltán: Paál Zoltán hagyatéka című írása alapján készült.

3

a természet és a mindennapi élet által diktált ritmusra épülő . Minden 100 évben a beavatottak tartottak Nagyszala napot. Arvisura Medvetor hava Szarvastor hava Bölénytor (Fák hava) Báránytor (Rügyezés hava) Borjútor (Virágzó élet) Gödölyetor (Eper hava) Tehéntor (Aratás hava) Aranyasszony (Bőség hava) Tigris (Almaszüret) Katolikus Boldogasszony hava Böjtelő hava Böjtmás hava Szent György hava Pünkösd hava Szent István hava Szent Jakab hava Kisasszony hava Szent Mihály hava Modern Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember 4 . Minden 100 évben. a Nagy-Süán ünnepélyeken határozták meg. a legakalmasabb időben a Nagyszala napot. Összeállította: Karsay István www. Joli-Tórem. és ekkor a medvetoros év nem 365 illetve 366 nap volt. Így a csillagászati babiloni év a holdegyenlítő szerepénél fogva helyrebillent. amelyben minden 4 évben 1 tárkány-napot tartottak és minden 100 évben. Érdekesség. ez a beavatottak szerint fokozatosan emelkedett később 365 napra. úgynevezett katolikus naptár hónapjai.Arvisura. A Névadó feljegyzések 365 napot tartottak nyilván. szemelvények. fogalmak. Amíg eleinte.karsayalarm.hu Az Arvisura naptári rendszere Az Arvisura időszámítása alatt természetesen nem egy különálló időmérő rendszert. amely minden 2160 évben változott. azaz Földanyánk forgása a nagy Mindendségen egyenletessé vált. hanem 367 nap. a mindenkori havazás beindulását figyelembe véve. s ilyenkor helyreállt az állatkép szerinti Világhónap rendje. a Hold hozzánk csapódásáig 360 nap jelentett 1-1 tűzszerzési évet. a Nagyszala napjával 367-re emelkedett a napok száma. Egy medvetoros év 12 holdtöltési hónap azaz holdhónapból állott és a kézművesek havából. Ismertető. míg minde negyedik évben volt a tárkányok vizsganapja és ezt minden alkalommal megünnepelték. Ezt pedig a csillagok járása döntötte el. hogy az Arvisura által feljegyzett korabeli naptárrendszer nem követi szigorúan a modern naptári hónapokat. Az évenkénti holdtölte számítást Ordoszban és Magyarkán.korabeli időszámítás egyben az Arvisura időszámítása is. de a középkorban kialakult. Nyilvánvalóan az így kialakult . hanem az eleink által használt kalendáriumi időmérést értjük. Az alábbi táblázatban egymás mellett szerepelnek a korabeli időszámítás és a még ma is használatos. sőt 4 évenként a tárkány képzősök napjával 366 napra egyenlítődött ki.

mindent elmondott a 24 Hun Törzsszövetség emberpalántáiról. bimbócska jobban fejlődik a Nap sugaraitól. A sarjadzó fűszá. ha arra a napra csak egytagú név esett. miután a 24 hun törzsnek kezdetben egy nyelve volt. Annyi magánhangzós szótagból állt. 3970-ben újíttatott fel először. 5038) után. A nyelv ősisége. Összeállította: Karsay István www. annak ragozhatósága miatt meg lehetett határozni a gyermek nevét abban az esetben is. hogy veszélyeztetése esetén összehívhassa a 24 Hun Törzsszövetségi Nagyszalát. Ez a nyelv nagyrészt azonos a mai magyar nyelvvel és a ragozó nyelvek családjába tartozik. mely nyelv Agaba idejéből úz nyelvként ismeretes. Ismertető. Az újszülött emberkét annyi lelkűnek nevezték.és négylelkű gyermek fogalma. unoka életfolytatása idéz elő. három. rendkívüli rugalmassága. Rövid története: A Kr. ahány nagyszülője élt a gyermek születésekor. előtti 48 ezer évtől fejlődő.e. napi 24 nevet tartalmazó névadó naptár Ataisz elsüllyedése (Kr. ahány nagyszülője élt a születésekor.u. azaz férfiak és nők nevei szerepelnek. melyet egy utód. A FÉRAN értelmezéshez hozzátartozik még az egy-. addig a Melegvizek Birodalmában a férfiak és nők neveinek könyvei csupán 12-12 nevet tartalmaztak. Így önálló képzésekre is alkalmas. miután minden törzsnek minden napra esett a törzsnél használatos nevekből egy-egy. 4020-tól Kr. 5 . lelki megújulás tükröződik. Ezzel a Melegvizek Birodalma jogot nyert arra. Minden valószínűség szerint ebben a nagyszülőkben lezajló lelki változás. mivel a 24 Hun Törzsszövetség keretein belül a Jász síkságon Kr. ősi névadási-ciklus rendszer.e. A FÉRAN-ból történő névadás -különösen a kezdetekben. az úgynevezett Havaruti Nagyszala határozata alapján a napi 24 nevet tartalmazó FÉRAN-ból a napi 4 férfi és női nevet tartalmazó FÉRAN megküldendő a Melegvizek Birodalmának Tardosi és Pilisi Szentélyébe és ezen szetnélyek alsó világába helyezendő el.hu Oroszlán (Szüretelés) Halak (Begyűjtés hava) Disznótor hava Istenfiak (Tárkányok) Mindszentek hava Szent András hava Karácsony hava Október November December A FÉRAN naptár A FÉRAN naptár egy jellegzetesen egyértelmű. 1625-ig 12 törzs telepedett meg újból. szemelvények. melynek fejlődéséhez több szeretet sugárzott a nagyszülőktől.Arvisura. hogy a nevek a mindennapi csillagállások szerint képződtek. két-. 63 ezer névből készült. Amíg az Élet-templomában lévő "Piros" és "Sárga" könyvekben az összes FÉRAN. Természetesen az a gyermek újszülött volt az erősebb és jobban fejlett. Az ezoterikus világszemlélethez tartozik az is. A 24 Hun Törzsszövetség 4 000-es Nagyszalája. hogy hány lelkű a gyermek. fogalmak. Ugyanis a nevek is kifejezték.karsayalarm. Ez az ősi Melegvizek Birodalmának 8-as szaporodási rendszerén alapult. felfrissülés. Kr. hogy döntsön a neveket viselők biztonságáról.e.

Ezen névadást mind Hunniában. ami hosszabb távon befolyással bírt egy közösség vagy törzs életére. Magyarkára az így történt névadás számát még Ilona melegvizes országából is jelenteni kellett. azaz igazszólás. belekezdett az események leírásába. majd további ragozással Gizella. továbbá a születése időpontjában milyen csillagok. hogy az év melyik napján született. kõoszlopokra. ha négy nagyszülője élt. és Kr. s a legfontosabb – szentesített – fejezeteket aranylapokra rótták. hogy az összes születendőket ősi szokás szerint láthassák el az Arvisurákban meghatározott nevekkel. Így a FÉRAN névadásból mindig meg lehetett állapítani a gyermek törzsi hovatartozását. 6 . melynek alapján a településeiknek is Arvisura neveket adtak. hanem évtizedekkel késõbb. szemelvények. Ezen kalandozási törvényt a beavatottak ellenőrizték. A vízözön után Anyahita már nem élt a hunok között. sikerrõl és kudarcról.hu Például. Anyahita tanítója volt többek között a hunoknak. így a visszaemlékezés már mentes volt a rövidebb távú kihatásoktól. és belõle táplálkozik a magyarok máig élõ Nagyboldogasszony tisztelete is. valamint azt. Az Arvisura: szentírás. Az Arvisurák a magyar nép ÓSZÖVETSÉGE. Ezen gyűjteményben kettő tyumen. amelyek a mába vezették a civilizáció emberét. akit Ardvisura-Anyahitának neveztek. A szó maga azt jelenti „igazat mondott szó”. amikor az események bekövetkeztek. csak az került rovásra. döntései és azok következményei. ezekből lehetett a gyermek tulajdonságaira is következtetni. hány lelkű. és a velük kapcsolatos minden fontosabb eseményt. a Giz esetén ragozással Gizeh. fogalmak. Idõsebb bármely más – máig fennmaradt – írott krónikánál a földön. Ismertető. Az Arvisura a magyar nép õstörténete. Az Arvisurákat nem akkor írták. fára.e. Gizel. Az anya-hit és a szeretet törvénye ettõl fogva vert gyökeret e földi ciklusban. azaz húszezer név szerepelt. Az Arvisura eredetileg hitvilági leírás volt. de az Igazszólások leírása nem szûnt meg. Rovósámánok tanulták meg az írást a kijelölt beavató központokban. csodálatos nõ. Összeállította: Karsay István www. Az elnevezés mögött mélyebb titkok rejlenek. Õsapáink és õsanyáink lerótt tettei.karsayalarm. majd végül Gizellácska név felelt meg az újszülött névadásának. bõrre. E krónikát agyagtáblákra. Legvégül pedig történelmi leírások is helyet kaptak benne. amely késõbb kiegészült a földmûvelés. a csillagászat és egyéb hasznosítható tudományok eredményeivel. bolygók hatása alatt állott.Arvisura. 14280 évvel ezelõtt egy páratlan tudású. mind Kurdiában és Marinában végre kellett hajtani. az építészet. évezredes utazás. 4040-tõl rendszeresen rögzítették a hunok és rokontörzseik vándorlásait. Egy rendszeresen feljegyzett és õrzött hagyomány. de a születésnapján csak egytagú név szerepelt a FÉRAN-ban. rege kalandozásról. Eredeti az Arvisurából: Gula pateszi az összes sámánnal lemásoltatta a csillagjósok szerint meghatározott névnapokat.

Ilyen központ volt a ma Grúzia[1] területén található. szeptember 29. Õ lett akkor az Arvisurák hagyományának õrzõje és továbbvivõje.én. Ismertető. s az érdeklõdés miatt várható a harmadik utánnyomás is. A második világháborúban (Felvidék. Sztrecsnón. Olyan írásokból. aki a legelsõ vízözön utáni Arvisurát lerótta. Az Arvisurák nyomtatásban Kanadában és Magyarországon láttak napvilágot. hogy az Arvisurák gazdagon illusztrált fejezeteibõl számos kiemelés és történeti utalás megtalálható a Bibliában. Tura – a beavatáshoz elengedhetetlen medvetor alkalmával – rovósámánná avatta Paált. amelyek különbözõ helyeken és idõben íródtak. a manysik (vogul) fõsámánja az unokájával. Paál Zoltán a 993 rovósámán egyike (sámán nevén Baraca. eltérõ idõpontokban írtak. Az Ordoszban megalakult 24 törzs szövetségét összefogó elsõ vezetõ Agaba[3] volt. megadott rendszer szerint váltották egymást. fejezetekbõl. amit ma magyarnak ismer a világ. hanem hivatalos formában – (1972 után) 1999-ben jelent meg. Krisztus Urunk születése elõtt 4000 évvel a ma Északkelet Kínában található ordoszi területen megújult egy vízözön elõtt már létezõ törzsszövetség azon népek vezetésével. hanem az egész emberiségérõl. Ezeket a föld több pontján és Magyarország területén a mai napig írják. 7 . valamint a múltban felhalmozott szellemi örökség és ismeretanyag megõrzésérõl. A krónika rovása mindig egy törzsnek a feladata volt. Azóta ez a kiadás bõvített formában másodszor is megjelent. akik MúAtaiszról[2]. de mivel a HUN TÖRZSSZÖVETSÉGBEN a hun volt a vezetõ törzs. Szalaváré Turával küldte el a „stafétát” a palóc Paál Zoltánnak. aki – óm-jelû beavatottsága mellett – egy ózdi kohászember volt. fogalmak. mely azt jelenti Tigris). 1945. Az Arvisurák nem csak a mai magyarok õstörténetérõl regél. Összeállította: Karsay István www. hogy mindent le kell jegyeznie.Arvisura. Hazánkban – nem kéziratos. Külön érdekesség. és itt ekkor újra egymásra találtak. Könyvekbõl. Az Arvisurák ugyanígy épül fel. az úz volt. Meghalt 1982. amit eleink az Élet Templomának neveztek. amelyeket más-más helyeken. Az új törzsszövetség hivatalos nyelve a palóc törzs õsi nyelve. egykori Magyarkán. Az õsi sámánhit szerint a világhónapok váltása idején (2160 évente) az egyes rokon népeknek át kellett adni egymásnak a szellemi. szemelvények.hu Az ilyen lerótt lapokat aztán lemásolták és a beavató központoknak megküldték. vagy a Góbi-sivatagból ismert Shamballa királyságában.és hitélet központját. Azóta – 6045 év alatt – 352 Igazszólás született. így velük kapcsolatban találjuk a legtöbb elbeszélést. ma Szlovákia.karsayalarm. hogy gondoskodjanak a hitvilág fennmaradásáról.) uráli testvérnépünk. A ma ismert Biblia könyvekbõl állt össze. illetve azt a feladatot. hogy a tudás megmaradjon az utókor számára. a csendes-óceáni hun õshazából a tengeráradat miatt elmenekültek. Sztercsnó település. Ez kötelezte õt arra.

Minden lap rovással készült. Az Arvisura örök. szemelvények.karsayalarm.Arvisura. Ismertető. ez jutott Paál Zoltán tudomására. nem emberi aggyal kitalált védelmi rendszer kulcsát. 8 . amelyek írásképe jelentõsen eltér a mai rovott írásétól. Hermetikusan zárt. Összesen körülbelül több ezer lap lehet. fogalmak. bár vannak olyan õsi aranylapok is. hanem mélységében is. Az Arvisurákban feltárulkozó információt nemcsak a szöveg felszínén kell érteni. de pontos számuk még nem ismert. Összeállította: Karsay István www. ha netán ismernék a trükkös. óm-lelket kapott személy által újra lehozhatóak. Az adatok bármelyik földön élõ. A mélysége pedig maga a kozmikus tudás ismerete. A szentírás az emberiségé! Arvisurákból készült aranylapok a földön 9 barlangban és más helyeken vannak elrejtve. Ebbõl egy helyet ismert Tura és az õ nagyapja. A színarany lapok 72x72 centiméteresek és másfél milliméter vastagok. Arvisurák témájához célszerû alázattal fordulni. nikkelszerû ötvözetben vannak tárolva. amelynek egy része közel azonos a mai székely-magyar rovásírás karakterkészletével. nem rozsdásodó.hu Az Arvisura nem egyvalaki tulajdona. a kincsvadászok mégis csak az aranyat találhatnák meg. hanem bárki rendelkezhet vele.

az Arvisura-tárból ma is felfoghatatlan mennyiségû új információ hozható le a földi világba. zeneileg is rímelõ és lüktetõ betûsor.karsayalarm. hogy nem szükséges egyetemi képzettség. hogy a magyaroké. égi rádiócsatornát kapott az õstárhoz. az emberi szemünknek csupán a vizualizált képe tûnik aranytáblának. amely képes egy földi ember életét gyökeresen átalakítani. Összeállította: Karsay István www.hu Gondolatok az Arvisura mélyebb lélektanáról Az Arvisura szó jelentése „igazat mondott szó”. az éteri világban az Arvisura-tár aranylemezeken õrzõdik.Arvisura. és ma is elég ennyi bármelyikünknek. és még ma is õrizhetnek a barlangok. így annak ismertetése olyan embereknek kínál lehetõséget. Csak rajtad áll. A kiadást Paál egy munkatársa Harkai István szerkesztette és rendszerezte nyomdakészre[6]. Az Arvisurák rezgésszintje a Forrás tiszta fényminõsége miatt hihetetlenül erõs. Minden bizonnyal régészeti leletként is találtak aranylemezeket. azaz égi rádióval megáldott ózdi kohász ember írt le. ám a valaha így leírt. bõvülõ adattár. 9 . mert véleményem szerint az a néhány könyvtárnyi. A metafizikai világ szférái közül az Arvisura a legmagasabb szintrõl „szállhat alá”. amely attól különleges. hogy bekapcsolod-e a rádiót vagy sem! Sokan megtették már. égi szellemi nyelven. Lehet még esetleg „A Rovás Urá”-nak is magyarítani. az isteni szeretet elfogadása és kiválasztottság. amely szorgos médiumi munka során leírható magyar szellemi nyelven. Kegyelemi állapot. de a szó eredete az égi szótárban keresendõ. mai magyar hangzás szerint. amelyet Paál Zoltán óm-lelkû. Arvisura annyit jelent: Igazság. minden szkeptikust képes lenne térdre kényszeríteni[5]. õk csodálattal veszik az adást azóta is. hogy maga a forrás sem az emberlakta világból ered. Jelenleg két sûrû kötetnyi Arvisura részlet ismerhetõ meg a nagy kozmikus tárból. szemelvények. mert az 1999-es napfogyatkozás óta minden ember lehetõséget. „égi rádióval” rendelkezõ kiválasztott töménytelen[4] mennyiségû fejezetet jegyzett le. valamint óriási kitartás elegendõ volt Paálnak. vagy hatalmas vagyon az igazi tudás. egybefüggõ. rejtekek ilyen bizonyítékokat. Jól látható az ózdi kohász ember esetébõl. akiknek az Atya erre csatornát. amolyan speciális Akasha krónika. röviden igazszólás. hogy mit kezdjünk ekkora mennyiségû adattal? Az égi könyvtárban. és a földön föllelhetõ összes Arvisura-lejegyzés messze nem azonos a teljes tár adatmennyiségével. színtiszta. a metafizikai világban szüntelenül íródó. vonalat. Ismertető. Az Arvisurákból az évezredek során számos beavatott. Azért bármelyikünknek. Más kérdés. vagy másképp fület adott a hallására. Az Arvisura egy. A szó eredete már elárulja. vagyis a központi szerverrõl. fogalmak. de az Arvisura-tár nem igényel kézzel fogható bizonyítást. hömpölygõ. az Igazság megismeréséhez.

megtanulod a teljes emberi krónikát. A gara úzok az Ataisz szigeti Gara zúgó térségébõl származtak. Azonban az a lélek. mert akkor akarvaakaratlanul felcsatlakozunk az égi tárhoz. 10 . Ez teljesen normális.Arvisura.karsayalarm. annak bizton állíthatom. S miközben vállalkozol arra. hogy vállalkozz a kalandra. a gara-úzok földje. szépen lassan (általában fél-egy éven belül) az egész élete új formát ölt. és elkötelezi magát az Arvisura tanulmányozása mellett. Üsd fel az Arvisurát bárhol és bármikor. amely a teljes emberlakta világot képes békében. aki mélyebbre ás. [5] Szerencsére azonban az élet és a Gondviselés folyamatosan hozza a kutatótársaim elé az Arvisura igazságát hitelesítõ bizonyítékokat. Energiakészlete megnõ. Nem szabad feladni! Az Arvisura lehetõség. vagy kötetét. Területe kb. fogalmak. Tapasztalatom szerint ez az út egy meredek ösvény. aki csak ismerkedik az Arvisura részletekkel sûrûn érezhet majd fejfájást. és nem kötelezõ Út.hu Célszerû kézbe vennünk az Arvisurák egyik fejezetét. Az Arvisura energiája a Teremtõ szintjérõl érkezik a földre. érzéseinkkel automatikusan gazdagítjuk õsiségünk megjelenését eddig színtelen hétköznapjainkban. [2] Ataisz szigete az egykori Mú kontinens letöredezett maradványa. mert a magyarság és a rokon népeinek szent õstára az a forrás. hogy te is hozzáteszed a magad lelkiségét ehhez a nagy egészhez. [4] A tömény vagy tyumen a mongol testvérnépünknél 10000-et jelent. [6] Harkai István az Arvisura kutatásaimat értékes gondolataival mind a mai napig gyakran kiegészíti. A kezdõ kutató. a magyar õstárhoz. és gondolatainkkal. de a teljesen kezdõ olvasók akár fél oldal elolvasása után álomba merülhetnek. és komoly erõpróbákat hoz az életünkbe. akármilyen éberen is kezdtek hozzá. NagyBritanniával lehetett azonos. kozmikus rendben és isteni szeretetben mûködtetni. Bátorítalak. szeretetenergiája határozottan a lélek földi környezetének javulását idézi elõ. világlátása kiszélesedik. amely sorai között felismered a boldog és a Teremtõben kiteljesedett. [3] Agaba: Beszélõ név: Agg apa=õsapa. De Aba jelent még medvét is (Öreg medve). szemelvények. amelybõl olyan szemlélet ismerhetõ meg. Összeállította: Karsay István www. Ismertető. szép élet mibenlétét. a „varázslat” azonnal hatni kezd! [1] Grúzia. Vagyis a töménytelen szavunk értelme: több tízezernyi”.

Összeállította: Karsay István www. Az idõszámítás és a fémmûvesség kezdete a Földön.e. 48 863 Egyiptomi beavatott papok feljegyzéseket készítettek. 4 320 000 A végtelen Élet ideje (indijó megállapítás szerint) i. 443 658 A laraki papok szerint ekkor jelentek meg elõször Kaltes Asszony szekerén érkezõk a földünkön.e. i. 50 000 – Kr. fogalmak.hu Összeállította: Kozsdi Tamás A dátumokat a többféle – nem egyeztetett – idõszámítási módok.e. kaltesi (Szíriusz B) látogatók a földön.Arvisura.e. 15 500 Az ataiszi szavárd népcsoport elkezdi idõszámítását. i.e.e.e. Ismertető.e. 11 . szemelvények. i.karsayalarm.e. Nippur pateszi lerakja az elsõ sumér város alapjait.e. 12 788 A 11. 40 000 körül. Miskolc megszerzi Kemi Istenasszony szájából a tüzet. 19 500 Az ataiszi szabir népcsoport elkezdi idõszámítását i. 13 508 A tûzszerzés éve.e. i. 33 520 10 néptörzs alakul ki a Földön. Kr. i. 11 658 (Globális kataklizma) i. az idõtörések hiányos ismerete és a földi forgásidõ változásai miatt CSAK tájékoztató jelleggel kezeljük! Legõsibb adatok i.

12 475 A 14. Összeállította: Karsay István www. 7000 i.e. Anyahita lehozza a Szíriuszról a 12 gondolatrezgõ követ. 12 069 A 17. i. Ataisz kiemelkedése. 11 658 – Kr. kaltesi (Szíriusz B) látogatók a földön i. 11 000 körül. A 22. melyek ma a Szent Koronában vannak.e. A 25.e. kaltesi (Szíriusz B) látogatók a földön. kaltesi (Szíriusz B) látogatók a földön i.hu i. szemelvények. kaltesi (Szíriusz B) látogatók a földön i. 12 281 A 16.Arvisura.e. 11 867 A 18. A Hold nekicsapódik a Földnek és Atlantisz szigete süllyedni kezd.e. kaltesi (Szíriusz B) látogatók a földön i.e. kaltesi (Szíriusz B) látogatók a földön i. 8508 körül.e. hogy a sziget veszélyben van. 12 577 A 13.e. A kaltesiek eltérítették. körül: A 23. 11 663 A 20. 9700 i. 11 442 Második kísérlet a Hold Földhöz csapására. A 24. kaltesi (Szíriusz B) látogatók a földön A kaltesiek figyelmeztetik az Ataisz-belieket.e. kaltesi látogatás. 5038 (Ataisz süllyedése) i. kaltesi (Szíriusz B) látogatók a földön. de kisebb özönvizek pusztítottak. 12 373 A 15. A 26. Kr.e.e. az elsõ sumir király várost alapít.e. kaltesi (Szíriusz B) látogatók a földön i. kaltesi (Szíriusz B) látogatók a földön i. 5758 . 11 658 A Nagy Özönvíz.e.karsayalarm.e. 12 i.e. 9000 i. Lagas. látogatás.e. Megkezdõdnek az ataiszi gyarmatosítások.e. Ismertető. kaltesi (Szíriusz B) látogatók a földön i. fogalmak.e. 11 765 A 19. 12 679 A 12.e. kivándorlás a szigetrõl. i. kaltesi (Szíriusz B) látogatók a földön i.

4236 i.e. Ataisz szigete végleg elsüllyed.e. Ménes birodalma áttért a Nílus áradását figyelembe vevõ évszámításra.e. szemelvények. Agabáék megérkeznek a Sárga-folyóhoz (Kína). 5008 i.e.e. 4184 Az Anyahita kegyhely felavatása Úr városában (Mezopotámia). i. 1. 5758 i. A Bika Világhónapjának kezdete.Arvisura. „Viroláj-birodalma” és „Nimród-birodalma”. 4950 i.e. 4920 i.sz. Eridu vezér által.e.hu i. (Jézus kora) i. Buda újraalapítja Úr városát (Mezopotámia). 5044 i. 5044 i. körül. 5050 i. Eridu megalapítása Káldi-Földön (Irak). 5038 – I. Ismertető. Lugalok és fejedelmek felváltva uralkodnak a sziget elsüllyedéséig. Ataisz süllyedése utáni elsõ kaltesi földreszállás Úr városában.e.e. 4080 13 .e. 5038 Kr.e.e. Az egyiptomi vallás kezdete. Buda kõfaragó fejedelem megalapítja Káldi-Föld és Zagrosz között Anina-ómot. 5702 i.e. Szavárd és Élám területfelkutató misszió.karsayalarm. Összeállította: Karsay István www. 5012 i.e. majd megalapítják birodalmaikat Mezopotámiában. fogalmak. (9324 tûzszerzési év) Megalakul a „Melegvíz-források Birodalma”. 4518 i. 5750 Káldi földön megalapítják Amu-ómot.e.e.e. i. 2358-ig tart. Elindul Ataiszról a Káldi. Ataisz szigetén megszûnik a pateszik (papfejedelmek) uralma. Mezopotámiában a folyóközi árvizek elõl tömegek vonulnak északra Úr térségébõl. I.

e. agaba és kinaj népek szabadon költözhetnek egymás területein.e.e. 3000 i. Felépül a Bábel tornya. 1705 i. Ismertető.e. Megszületik Gilgames. akik a jégkorszakot túlélt tarkósokkal.e. Etana.karsayalarm.e. Összeállította: Karsay István www. Nimród Birodalmában felépül Ninive városa. A 27.e. Visszatérnek hazánkba az Ataisz szigetérõl a jégkorszak miatt elvándoroltak. A japán "honfoglalás" ideje. Túliás földkörüli hajóútja során Atlantisz vízfelszín fölötti maradványaira bukkan 14 i. 2676 i.e. Szõreg Nagy Süán sámángyõztes és kapitány helyettese.hu i. Elsõ Birodalmi Nagyszala – Ordosz (Kína). Közös tanács bírálta a vitatott eseteket. Megszületik a legmagasabb szintû beavatott. kaltesi látogatás. i. Ordosz központtal (Kína). és errõl tudósít a Biblia. úz (õspalóc) fõvezér indítványára megköttetik a hunok és a kinajok között a Béke és Rokonság szerzõdése. Édesanyja Szagamóni Aranyasszony. beavatott építõ tudós. a manzsu Tenno keletre hajózott Ordoszból.e. 4018 i. fogalmak.e. 3984 i.e. Az Ataiszból elszármazott emberek száma 210 tömény. Az anyjuk Tuli rimalány. A szerzõdés értelmében a hun. i. 5038. Bóta.e. feljegyzett özönvíz a Közel-Keleten Ataisz süllyedése óta (Kr. 4010 i.e. 4000 i. Elkezdõdnek a 12 évig tartó egyiptomi piramis építkezések. 3800 Megalakul a 24 Hun Törzsszövetség Agaba vezetésével. Errõl hallott Ábrahám (Ábrám).e.e. 4040 i.). azaz 2100000 lélek. körül. 1677 . 3578 i. 2358 i. Befejezõdnek az egyiptomi piramis építkezések. 4080-4038-ig.Arvisura. A 12. 3540 i. körül. körül. 2480 i. Tanulmányi cseretáborok is létrejöttek. Megszületik Nimród ikergyermeke Bábel és Tabira. az elmenekült beavatottak utódainak nagyobb csoportja. A Kos világhónapjának kezdete.e.e. 3970 i. 2688 i.e. 4000 i. a 2/3 részben isteni eredetû uruki király. szemelvények.e. 4020 i. Építõje Ninive.e. Pestisjárvány Ordoszban. körül.e. Tennó feleségül vette az ajnó vezér lányát Tikajót. bolhádokkal új népet alkotnak. 198-ig tart. Havaruti Nagyszala Ménes Birodalmában (Egyiptom). Heves napkitörések okozta roppant hõség a Földön.

Romolusz veje. Megszületik a Rasna-Szövetség a mai Olaszország területén. 650 i.e. körül. 206 i. Keréta (Kréta) sziget lakossága elpusztul.e. Servius Tullius. 703 i. Kitör a Szantorisz vulkán. 602 i. Mao-tun) áttöri a Kínai Nagy Falat. a núbiai Numa Pompilius kerül Róma trónjára. 1190 i. szemelvények.e. Róma hatodik királya lesz. 775 i.e. A Halak világhónapjának kezdete.e. 539 i. 690 i.hu i. A Buddhizmus erõs hatást gyakorol Ordoszra. 1190 i.karsayalarm. Veje meggyilkoltatta. Több földrengés követi a kitörést. Romuluszból 22 évvel késõbb Róma elsõ királya lett. 1490 i. Atlantiszról menekülõ éhezõ beri-beri népcsoport kifosztotta Hattusast. 716 i. a negyedik római király.e. azaz etruszkoknak. Atlantisz végleg a víz alá süllyed. A Rasna Szövetség alapja a papkirályok által megírt Hármas Törvénykönyv volt. Zsarnoksága miatt egy felkeléssel megbuktatják. Romulusz és Rémusz. Müjáki csata. körül.e. A közel-keleti Hétvári Élet-Temploma átköltözik Ordoszba. i. A pannonok szövetséget kötnek a keltákkal (káldorok). 1500 i. Matyó kínai császár (Moto. 1112 i. Megszületik Vejuli-Róma és Barna-Farkas ikergyermeke. Tullus Hostilius lesz a Római Birodalom harmadik királya. Ancus Martius.e. 571 i.e. 198 15 . A 24 Hun Törzsszövetség döntõ csatája a kinajok ellen.e.e. ezután a Hati-kasszu birodalom összeomlott.Arvisura. Népszámlálás az etruszk Rasna-Szövetségben. 98342 lélek élt a területen (Olaszország). ezért a hunok útnak indulnak.e. Õ építi fel a Capitoliumot. Ismertető. Tarkvinius Superbus kerül Róma trónjára.e. 335 i. lerombolja. A hunok gyõztek. Hegynél magasabb hullámokat. tengerárt okoz.e. 1500 körül.e. népeit etruszkosoknak nevezik.e. fogalmak.e.e. A kurd eredetû zagroszi Tarkvinus Priscus Róma ötödik királya lesz. Õ a hetedik király. 640 i. Összeállította: Karsay István www.

Fára magasan felakasztatta ezzel a felírással: „Így jár az.sz. Elkezdõdik Eged fejedelem székvárosának. a Gilgames család bölcsét. Felépül a Csörsz árok-rendszer a Duna vonalán. 430-ra.Arvisura. 25 i. 226 i. Kövezsd széki-hun vezér meghódítja a Kínai Birodalmat. hatalmától félve elevenen megnyúzatta. 4-ben lett kész. Nagy kiterjedésû katonai kiképzõ hely. és foglalja vissza területét Kr.sz.u. Ismertető. Káld pateszi megalapítja a „Mennyei Birodalmat” Urukban. Ezért indul el a Hun Birodalmi Hadsereg Kr. Uruk város népe szembefordul a pártus Garé isten hívõkkel. fogalmak.sz. melynek értelmében a Római Birodalom és a Hun-Szkíta Nagybirodalom határa Dunna Asszony folyója (Duna).sz. Mani öspörössel és az uruki-mani hívõkkel Eviláth térségébe hurcolják. Megalakul a Magyar Törzsszövetség.e. Összeállította: Karsay István www. I.e. aki a mennyei eredetû uralkodók tizedének fizetését megszüntette. 360-ban. Jézust ugyanebben az évben a Gilgames koronával királlyá koronázzák. – I.sz.hu i.u. az ördögi lelkû Csõrös király. 8 I.e. Az úzok elhagyják az ordoszi beavató központot és Budavárába költöznek át Buda (Atilla testvére) vezetésével.sz.sz. 1490. elfoglalják aranyröges birodalmunkat. évben városról városra hordatta. székhelyeik Uruk és Tuspán lesznek.sz.e.sz. lakosait Káld királlyal." Kettéválik az uruki-mani püspökség. 181 i. 35 Sziszeki egyzemény. bõrét szénával kitömette és a 290. Császár lesz. 430 i. 290 i. 20 i. 433-435 között telepednek le. 226 i. i. Mátyás megölése) i. 29 Jézus megalakítja Uruki egyházközösségét. (I. 266 i. i. Manit. Egernek építése. Erdélyt és latinosítani kezdenek. 1. 430 16 .karsayalarm.sz. szemelvények.sz. Kövezsd hun származású kínai császár szerzõdést köt Augustus (Octavianus) római császárral. A szerzõdést a rómaiak megszegik. A perzsák elfoglalják Uruk városát.

csupán sámán-tizedet adtak Asszorügyek részére. mivel Káspivár és Asszorügyek között hazátlanul maradtak. 619 Mohamed felesége. Kiev) jelölik. i. 570. lovasfejedelme Lebéd. 850 i.sz. Mohamed Medinába vándorolt.sz. Ugyanebben az évben Baján (II. Az Avar Birodalom három részre szakadt. 864.sz.sz.sz. tiszta kabar törzs is csatlakozik a Magyar Törzsszövetséghez. Álmos összehívja az Öregek Tanácsát és a Vezérek Tanácsát Asszorügyekvárhelyre. 875. 880. i. 800 i. a késõbbi Törzsszövetségi vezér. i. 17 .Arvisura. Megszületik Árpád. 864. hogy 891 õszén a morva papok hódításra buzdították a szláv népeket. i. Más harcosok is sorban elhagyják a kegyetlenkedõ kazár birodalmat. Keszi és Gyarmat törzsekkel együtt a Magyar Törzsszövetséghez. Összeállította: Karsay István www. 891.sz. Szõke Árpád lett. i. Keletrõl avarok menekülnek a terjeszkedõ frankok elõl. vesztükre. 891. A törzsek vállalták. akik Álmos seregéhez csatlakoznak.sz. június 8. tárkányfejedelme Asszuporog fia. 622. 849 i. Khadidzsu meghalt.sz. hogy elfoglalják Atilla örökségét. i. 868 i. Álmos fõsámán csapatai gyõznek. akik elmondták. i. Sámánfejedelme Álmos. fogalmak.sz. szemelvények. július 6.sz. Jenõ és Tarján törzsek is csatlakoznak a Magyar Törzsszövetséghez. Verecke kabar fejedelem követeket küldött Kassáról. Az agg Tétény fejedelemmel együtt felkérték a magyari féle népek szövetségét. i. 630 i. hogy foglalják el a Jász-síkságot.sz. így felszabadulhatnak a szlávok nagy nyomása alól.sz.sz. Ismertető. ezért csatlakozott a Kéri. A Magyar Törzsszövetség új székhelyévé Kevevárt (Kõvár. Ilona férje) Ogurd solymászait a csákvári Solymosra telepítette. 568 Atilla leszármazottai megalakítják a nagy Avar Birodalmat. Meghalt 632-ben.sz. A Nyék törzs elszakad a Kazár Birodalomtól.karsayalarm. i. A kazárok nem nézték jó szemmel. Szuvári csata. Enéh harmadik fia. i.hu i. Kürt.sz. Ezért a kazárok büntetõ hadjáratot indítottak. Lebéd kegyvesztett lett a kazároknál. 860 A kinajok megdöntik a Keleti Türk Birodalmat. A fõvezéri és a fõsámáni hadak megütköznek.sz. Mekkában megszületett Mohamed. hogy Ügyek szálláshelyei után nem fizettek adó-tizedeket.

Ninive. Gézát a Turfánból hozott Gilgames koronával az uruki-mani szertartás szerint uralkodóvá és a Jász-síkság nagyfejedelmévé koronázták. Urbaba. Debrecen. tavasza. Csagili. Harapi. Almák-Atyja. Békési agyagedények Birodalma. Ten. Tisa fejedelemség.karsayalarm. Marja 18 . Larsa. AZ ARVISURÁKBAN MEGJELENÕ KIFEJEZÉSEKBÕL. Adab. Giza falu. Szumérföld. Indus-Harapi Birodalma. Biked Birodalma. Összeállította: Karsay István www. NEVEKBÕL ÉS FOGALMAKBÓL. Kis. Ismertető. Gizeh falu. Ibos. Harapi Birodalma. 1/E – Szigetek: Ataisz. Kudzsa. Bothon). Linhó. Napisten Birodalma. Tardos fejedelemség. Magyarka. A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL I. Marina. anjangi vidék.sz. 1/C – Tartományok: Anhuj tartomány. Vörösföld. Úzd. 892. Ménes Birodalma. Gíz tizeslak. Szumir Birodalom. 1/D – Városok. szemelvények. Baján. Hantan. Esthon. Kancsós tartomány. Nippur. Úzon fejedelemség.sz. Mari Birodalom. A Magyar Törzsszövetség vezéreinek vérszerzõdése a Jászvásári Nagyszalán. Nyugati 24 Hun TSZ 8 törzses birodalma. Amú.hu i. tavasz. hogy az utakat megtisztítsa mindenféle akadálytól.Arvisura. Úr. Melegvizek Birodalma. 1/B – Fejedelemségek: Armogúr fejedelemség. Gizella. fogalmak. Bothon. Lugos. Hun Birodalom. Pusztaszer. Dabósa. kabarszállásra lovagol. Ordosz. Mari. A Nyék és a Tárkány törzs az ifjú Árpád vezetésével Kassa. Ugarit Birodalom. Kurd Birodalma. Semte fejedelemség. Meni Napváros. Szavárd Birodalom. Paripa. Umma. Asszóúr szentváros. i. Uruk. i. Ozora fejedelemség. Pintor. Hunnor. Atlantisz. TERÜLETI ELNEVEZÉSEK 1/A – Birodalmak: Almák Birodalma.sz. Naszír. 892. Joli-Tórem Birodalma. Karnak. Hétvár=Hetevaret=Havarut. Ten Birodalma. Pilis fejedelemség. 990. Anjang. Surupak. Feketeföld (Esthon. falvak: Abidos.

3/B – Völgy: Hangun völgye. 1/G – Országok: Íj és Nyíl országa. Ibos-folyó. Tigris = Adiglat. szemelvények. fogalmak. Bolhás-tó. kegyhelyek: 24 karélyos Öreg-Isten templom. 3/D – Természeti adottságból eredõ elnevezés: Ergani földhát. Ráten-folyó. Kazahun-folyó. Van-tó 2/B – Folyók: Fekete-hun folyó.karsayalarm. peremes kis emlékmû. Zikkurat. Illi istenasszony folyója. 4/A – Templomok. Indus-folyó. Joli-Tórem Földje (bolygója). Pamír. Hold. Ararát. Öthegy. Egyigaz-Isten kegyhely. Turgai-kapu. szentélyek. Szíriusz. Hunor-tó.hu 1/F – Égitestek: Föld. Mély-tó. 19 . Napisten szentély. Hangun folyó (Hoangho). 3/A – Hegy. Összeállította: Karsay István www. Turgaj. Ordoszi Aranyasszony Kegyhely. Ismertető. Hírös-kapu. 3/C – Síkság: Hun síkság.Arvisura. Élet Temploma. 2/C – Egyéb víz: Gara-zúgó. Udumu Királysága 2/A – Tavak: Balaton. Nagyvíz. Kerecs földszoros. hegység: Altáj. Ten kegyhelye. Kaltes-Asszony földje (bolygója). Kettõs Hun folyó. Zagrosz. Sóstó. Indus-völgy. Bas isten temploma. 1/H – Királyságok: Szumér Királyság.

NÉPNEVEK ÉS (JELZÕIK) A-Á: agaba. Szabolcsvár. II.hu 4/B – Épület. M: manysi. szavárd. rézöntõ). Összeállította: Karsay István www. 4/C – Egyéb területi elnevezés: magyarkai elosztó terület. mindig békességben élõ. ûzbég (pásztor. TÖRZSEK. J: jürcsi (vadász). vadász. parszi-saka. T: tarkós (pásztor). széki-hun (halász). fogalmak. kalandozó). kaza-hun (szabadságszeretõ). U: uruk. úz (kézmûves. hun (gazdag. Úri Fellegvár. szemelvények. I: indó-saka (lovas). P: pamír-saka (lovas). ordoszi fõtér. szumér. F: filiszteus. NÉPEK.Arvisura. gazda) 20 . L: lett. Ismertető. E: etruszk. aháj. Nagyút.karsayalarm. SZ: szavárd-magyar (kõfaragó). mecser-muroma útvonal. mari (öreg. avar (vadász). cserépégetõ). magúz (kézmûves úzok gúnyneve). mongol. H: hanti. kurd (lovas). szegény). O: ogúz (földmûves úzok gúnyneve). K: kabar (üst és fegyverkészítõ). Pilis gerendavár. visszamaradt). tungúz (állattenyésztõ úzok gúnyneve). G: garaúz (hegyvidéki). örmény (araráti. kinaj (szaporodó. építmény: Harapi-vendégház.

DERZS. S: SAMASNA PISTI. Föld istennõ. Rovósámán. sámán. H: HANAJ=HANOJ=HANI. Ismertető. Pusztaszer gyõztes rovósámán. HARAPI. K: KEÁM. király. istennõ. levegõ isten. majd fõsámán is. isten. a Hun Tsz elsõ fõsámánja. GYOMA. BIHAR. D: DEB-CEN. lovasfejedelem. ETANA. fõvezér. KUMA. Hun TSZ vezetõ.karsayalarm. építõmester. BÉL. úz fõsámán. AL-MÉNE. Nagy Süán gyõztes.hu III. beavatott ifjúsági fejeledelem. MENHÓFER. P: PILIS. Úr város második királya. szemelvények. POSZÁDA. 25 karélyos beavatott. GULA. pusztaszeri Nagy Süán gyõztes. ifjúsági király. tungúz beavatott. DEBRECEN. uruki király. haltestû. L: LÉH. BÁTA. úz lovasfejedelem. cserepes legényfiú. GY: GILGAMES. égi eredetû beavatott. NIMRÓD birodalomvezér. "összekötõ király". N: NANAR. Összeállította: Karsay István www. Ég istene Esthon-Ura. J: JÁKÓ.Arvisura. SANGI. Pusztaszer gyõztes rovósámán. AN. BÉKÉS. beavatott. Nagy Lugal. ifjúsági vezér. kabar fõsámán. sámán. HANGUN-HIA. KUSERBÁL. birodalomalapító. szekeres gazda. E: ENLIL. MENI. 24 Hun TSZ vezér. BAS. Kis-Káll. világkirály. DUNGI. fejedelem. ifjúság vezére. HARKÁLY. G. fõvezér. SÁTA. fejedelem. "Ménes uralkodócsalád B: BAJON. Káll. O: OANÉSZ. fõvezér. Tudó írnoka. ifjúsági fõsámán. Kis-Káll. SEMTE. BALOG. GIZERÁK. OZORA. Nagy Süán gyõztes. BÉKÉS-BÕ. BAKTRA. HOLD-ANYA. filiszteus király. BUDA. aranyasszony. M: MÉNES. DOBOKA. ALULIM. JOLI-TÓREM. MUSTAVIL. fogalmak. BÓTA. lugal. pateszi. cserepes legényfiú. sarja". ifjú fõsámán a 24 Hun TSZ-ben. ARVISURA SZEMÉLYEK ÉS TITULUSAIK A: AGABA. SUHÁN ASSZONY 21 . ONGA. Holdisten. fejedelmi lány. Úr város elsõ királya. a Szumér Birodalom megszervezõje. Esthon királya. NÉSA. "öreg király". Gizerák falu elsõ bírája. égi beavatott. sámán. HUJA. fejedelem. SIRGULA.

pateszi. Ibos-Tórem. Medve. az Íj és Nyíl ország szervezõje. Téli. Kuly-Áter. Rossz szellemek. Jóság. Ari. szemelvények. Összeállította: Karsay István www. Napisten. RudaTórem. Teje. 22 . Mama-Alpa. Sis-Tórem. Ráten-Tórem. Enlit-Tórem. Üvöltõ Sárkánykígyó JÉZUS ÉS MANI KAPCSOLATA AZ ARVISURÁKBAN [Arvisura] Az Egyisten hit lényege. fogalmak. TENISUR égi beavatott. TISA. Halál. kõ. UKUS. Numi-Tórem. Aki. fõsámán. Aracsilla. Kabul-Tórem. vezér. Szíriusz. TÍMÁR. Jeruzsálem papi fejedelem csoportja hamis vádakkal Jézust keresztre feszítette. Õsi Szélasszony. SZUMÍR. SZAZEG. Meni fõváros építõje. Bölcsesség. Móni. Ipe.hu SZ: SZADURI. fõsámán. Oki. Kaltes-Asszony. Hadúr-Tórem. hogy az egy igaz Isten küzd a Sátánnal. lett sámán. Enlil. pateszi. TARDOS. pateszi. királykisasszony. Tenõ. Joli-Tórem. U: UDUMU. TOLA.és fafaragó. Éva. 24 karélyos beavatott. Jókedvû-Tórem. Póji. Ismertető. SZILAKSZÓ. AtaIzisz. Jószellemek. V: VIROLÁJ. Vagyis az Égi világosság a sötétség fölött diadalmaskodik.Arvisura. T: TANISZ. Tórem mitológia alakjai: Ajak-Tórem. UTU. Ezt vallotta Mani püspök is. de Uruk népének Szeretet vallása tovább terjedt Mani tanítása szerint. TURGA. Kemi-Asszony. Ármány-Tórem. Éda Asszony. An. a keresztre feszített Jézusnak a hitvallását követte. SZAGAMÓNI.karsayalarm. Ördög. Hárpia-Tórem. Apé. Karnak fõpapja. ÚZON. Éra. Aká. beavatott aranyasszony. TUDÓ. vagyis az Égiektõl származó szeretet vallását. aki a legmagasabb fokú beavatottnak. Napbirodalom kiskirálya. Búvár Kacsa.

24 karátos beavatott. amíg az emberiség az ellentéteknek és a sötétségnek ebben a világában bolyong. szemelvények. Írásainak csak egyike-másika tudott megmenekülni. egy a sok közül.karsayalarm. hogy üzenetét legnagyobb részt írásban is lefektette. Növényi táplálékon élt. akik eljöttek. Egyiptomban Jézus apostolának nevezték. Ismertető.Arvisura. Gilgames családjából származott. Buddha.Nagy] „Babilon országából jöttem. [L. arbaggyógyító. de azzal a különbséggel. 23 . Mani õspörös (felekezeti döntõbíró) fia. Zarathustra és Hermész Triszmegisztosz mellett van. Kínában a világosság Buddhája melléknevet viselte. Összeállította: Karsay István www. hogy hívást bocsássak a világra. a világosság nagy küldötteinek. Helye Jézus.hu MANI SZEMÉLYE ÉS KÜLDETÉSE [Arvisura] Született 216-ban. Mani egyike volt a Gnózis. kora legmûveltebb beavatottja. és akik mindaddig jönni fognak.” A világosság birodalmának küldötte volt. fogalmak. Pateszi.

Nagy] Tanításai a gnózisban gyökereznek. s kérdezze meg magától. az a legfontosabb. Jóllehet már nem részesül az õsforrásban. (241ben arbag-gyógyító orvos lett). A dialektikus ember is látszatember csupán. nélküle mégis képtelen létezni. Itt 24 karéjos beavatottá fejlõdött. hiszen a gyereket születése után angyali lények az égi szférákba ragadták és szülei számára napokig láthatatlan maradt. április 14-én). ahol az eredeti emberiség egy része fogságban van. Amikor Mani 24 éves lett. kettõsek. [Arvisura] Befejezte az uruki patesziképzést. hihetetlenül sokoldalú férfiú volt. Mani különlegesen tehetséges szónok volt. 27-28. ismét megjelent neki El Tawant és a fényparadicsom királyának nevében közölte. hogy nyilvánosan fellépjen. a mennyei alteregó és tudomására hozta az elsõ kinyilatkoztatásokat. Maninak szemére vetették. az eredeti szellem-ember árnyék lénye. másrészt ellenfelei szinte megsemmisítõ gyûlölséget zúdítottak rá.Nagy] Szülei fejedelmi nemzetségbõl származnak.karsayalarm. és megbízottként. Egyrészt sok barát és követõ vette körül. Az ellentétek világa a dialektikus természet. hogy a felkészülése véget ért. De a két elvrõl szóló tanítása egy különleges fajta dualitásra vonatkozik. nagy karizmával megáldva. és mélyebb jelentése van.hu MANI CSALÁDJA [L. az isteni természettõl elválasztott világgá lett. Ismertető. szemelvények. 12 évesen már neki is megjelent El Tawant. Az egyik a világosság birodalma. MANI TANÍTÁSAI [L.Arvisura. Összeállította: Karsay István www. fogalmak. ahol a mikrokozmosz részesült a szellemben és az isteni természet szellemterében. [Tóth T. „Az Isten az embert saját hasonlatosságára teremtette. illetve felhatalmazottként „az igazság örömteli ígéretét” hirdesse. hogy tanai dualisztikusak. 24 . Tegyen az ember bármit is. majd Babilonba vezényelték orvosképzésre. hogy állapotán mindig elgondolkozzék.o] Mani a Babilóniai Kuta-csatornakörzetben lévõ Mardinu nevü faluban született 215 körül (egyes források szerint 216. Mani születését különös látomások kísérték. hogy kicsoda õ és honnan ered a jó és a gonosz. A másik a sötétség birodalma. és itt az ideje. Világosan beszél a két természetrendrõl.

Összeállította: Karsay István www. Él és Vanisten hívõk minden tanítását átvették. igen sok életmentõ gyógyítót képezett ki. így erre támaszkodtak. fõleg János evangéliuma az ószövetség nélkül is. kéz. Mielõtt megnyilvánulhat elõtte tér és idõ. az Ahura-Mazda.” Így fektették le a manicheus világnézet legfontosabb elvét. Aki be akar lépni a vallásba. Mani nem beszél átváltozásról. Az élõ Gnózis nem csupán a gondolkodást világosítja meg.karsayalarm. annak tudnia kell. hogy Krisztus új tanokat hozott. Céljuk a Krisztusi tanok minél tisztább követése volt. Betartották a száj.hu A „Kínai kompendiumban” 1911-ben Kelet-Turkesztánban megtalált kézirat: „Az embernek elõször is meg kell ismernie mind a két elvet. ölpecsét mértékletességét. A világegyetem mechanikailag tökéletes és logikusan van felépítve. az embernek elõször is képet kell alkotnia magának a világegyetemrõl.] A véres áldozatot elvetették. hanem az embert az átalakulás ösvényén egy magasabb lényhez kíséri. volt keresztség. szenthármasság. elfajult. A száj pecsét a beszéd nemesítését jelentette és bizonyos ételektõl való tartózkodást. 25 . A kéz pecsét az ölés tiltására (ne ölj) még az ölpecsét a helyes szexualitásra hívta fel a figyelmet.Arvisura. így az ószövetséggel nem is foglalkoztak. Úgy tekintették. a halált. Választania kell az élet és a halál között. Ismertető. szemelvények. értelmetlen és magában hordozza a megsemmisülést. Mani felfogása szerint a rend és a káosz eloldozhatatlanul össze vannak kötve egymással. 250-ben kezdte meg az önálló mûködését és egy nagyhírû gyógyintézetet. [Váradi T. Az ember sorsa és jövõje eme logikai ellentmondás elfogadásától és feloldásától függ. valamint az abban és abból fejlõdõ tudat között. hogy a világosság és a sötétség két princípiuma két tökéletesen különbözõ természettel bír. ám szól az eredeti állapotba való visszatérésrõl. miáltal maga mögött hagyja a hatalomért folytatott harcot. MANI MUNKÁSSÁGA [Arvisura] Babilonban 9 év gyakorlati idõ után. a szellembõl eredõ élet és az anyagból jövõ halál. úrvacsora. ám egyben összefüggéstelen. Mint írástudó beavatottnak feltûnt. csak szelíd áldozat volt (zömében növényáldozat). egy városrésznyi gyógy-kolóniát létesített. hogy az Ataiszból megmenekült Úr. A Krisztusi tanok teljes értékûek. vagy Bölcsesség-Urának a mágusai és Zarathustra próféta hitébõl megalkották az Avesztát. fogalmak. Emellett Zaratusztrát és Buddhát is tisztelték. Elfogadták a reinkarnáció/karma tanát.

De vajon nem ez-e a helyzet minden küldöttnél és követnél? Az írások nem arról szólnak-e. mágusok és népi vallások követõit gyógyítgatta. Az eddig fogságban lévõ Jahve hívõket a perzsa király hazatelepítette. hogy a nagy vallásokból hozza ismét napvilágra az egyetemes igazság maradványait és szabadítsa meg õket a gyomtól. társbolygónkról hozott Arvisura-Anyahita egyistenhit képírásaiban. hogy kihámozta és összerakta belõlük az igazság töredékeit. hogy az Ataiszból eredõ Egyistenhit miként található meg az Avesztában. Ismertető. majd a Jákob 4 feleségétõl származó 12 törzs déli szárnya hitvilágában kiszorították a többi istent és Jahve. vagy követ) olyasvalakire utal. teljes igazsággal. s így kibontakozott elõtte a tömény (10. Úgy mondják. hogy a fennálló vallások az igazságot csak töredékesen és tökéletlenül tükrözik. Azt vetik a szemére. papok. Ábrahám Úr városánál átvette az egyistenhitet. A rabbinizmus az évszázadok alatt a hiányokat még kiegészítette. Maninak az volt a megbízatása. aki korának valamennyi vallását és a korábbiakat is tanulmányozta. Az írástudó Esdrás prófétának és a zsidó vallású elsõ perzsa helytartónak. Hangos szóval hirdette. azaz a Szentírásba fel nem vett mûveket megsemmisítették. Nagy nyelvtudásával összehasonlította. Mani Babilonban királyok. megállapította. [L. Huszonnegyedik életévében a szellemlélek és a Szent Szellem egyesült benne. Összeállította: Karsay István www. akit arra hívtak el. Az „apostolos” szó (görögül küldött.hu Mózes egyiptomi bölcsektõl tanulta az isteni szövetség tanítását. hogy õ a világosság egyik apostola. Az ótestamentumba.Nagy] Mani tanulmányozta valamennyi akkori vallást és filozófiát. mert véleménye szerint tévútra vezetõ és az igazságtól eltérõ kijelentéseket tartalmazott. hogy bennük az igazság csak töredékesen található.karsayalarm. hogy tisztaságát az igazság elveszítette.Arvisura. Esdrás 450 körül összeállította az ótestamentum elsõ részét. Még a keresztény evangéliumokat is tisztátalannak tartotta. hogy újból a teljes világosságba állítsa õket. Nehemiásnak volt az érdeme. de ugyanakkor úgy is tekinthetjük. hogy az Ószövetséget el is utasította. hogy Jézus minden tanítását mennyei Atyjától kapta? És Hermész Triszmegisztosz nem látomásában kapta-e az egyetemes igazságot. Ezért kell az emberiséget újra összekötni a tiszta. Azt is nehezményezik.és újtestamentumban. és a féligazság végül is hazugsággá vált. Ettõl a pillanattól kezdve tudatában volt annak. az ó. a viharisten diadalmaskodott. Mani. majd az Úr és Uruk városának zikkuratjaiban tárolt.000) év elõtti hitvilág. hogy Mózes 5 könyvét megszerkesztették. vagyis küldött. hogy tanítása különbözõ tanok elemeinek az összeillesztése volt. vagy a megmaradottakat a másolások megtiltásával az enyészetnek tették ki. Önmagát Krisztus és mindenekelõtt a Szent Szellem tiszta apostolának tekintette. hogy Isten és a világosságbirodalom üzenetét elvigye az emberekhez. 26 . szemelvények. fogalmak. Az asszír és babiloniai fogságban azok istenhitébõl is átvettek valamit és a perzsa hatalom felszabadította õket. hogy tanításai kiváltképp személyes kinyilatkoztatásokra támaszkodik.

Hunok 430-ban hozzák a Kárpát medencébe a manicheizmust. Nem racionálisan fejti ki tanait. szemelvények. [Tóth T. Összeállította: Karsay István www.o] Mani elõször a nyilvánosság elé hazájában Schapur megkoronázásának a napján lépett 240-ben. és vallja a Szentlelket. Mani az igazság védelmezõjeként élt Schapur udvarában és nehéz döntések elõtt tanácsadó is volt.] Mani 9 püspökséget szervez a hunok között. fogalmak. [Váradi T.hu [Arvisura] Mani tudta. és újító munkája jól haladt. 65-95 között. Kifogásolták. fõként pedig elõveszi a központi iráni eszméket. köztük a fény-sötétség kettõsségét. Ekkor kezdõdött Mani szellemi építõmunkája. Schapur pedig folytatta ezt a munkát.Arvisura. Szabadon vándorolt a birodalomban és az élet szavát prédikálta. Beavatott és a természetfölötti jelenségek ismerõje volt. Ismertető. Mani 242-ben Indiából tért haza. nagy tisztelettel fogadtál és amikor Schapur trónja elé lépett. Karter Mobéd fõmágus gyûlölködve figyelte Mani térnyerését és vallásának népszerûsödését. erõsen tiltakozott az egyházi vezetõk hatalmaskodásai ellen. és tejhatalmat adtak neki. és a jelenlevõk úgy látták. költõi formákba öltöztetve. mint nemzeti vallásunkat. Mani egészen új útra lépett. A „Jeruzsálemvagyonközösség” eszméje Maninál megértésre talált. Mani szakított a misztériumiskolák elzárkózásával és nyilvánosan tevékenykedett. majd a fiatal pappal az oldalán megjelent a nép elõtt. Jézusnak az uruki gyülekezethez írt levelét János 1. hogy Jézusnak csak Judás nevû tanítványa tudott írni. 27 . levelében és a Jelenések könyvében szerkesztették meg Néró és Domitiánus alatt. A királyi audencia után Mani missziós tevékenységbe kezd. a bölcsesség és a szent gyakorlat útjára. Amikor létrehozták a munkától függetlenített papi és püspöki rendet. hogy az ószövetség végleges megszerkesztése a jamnai iskolában történt. Szívesen elpusztította volna a fiatal prófétát. Az emberek áradtak hozzá. 81-96 között. hanem szép mítoszokba.karsayalarm. Ardaschír a zoroasztrizmust állami vallássá tette. mintha fény világítana a vállain. fia. 31-49. de a jótékonykodó gazdagok „Szeretetlakomái” ellen tiltakozott. amely már tartalmazta tanainak lényegét. Mani átadta a királynak elsõ iratainak egyikét. a fõmágus kezei meg voltak kötve. Domitiánus uralkodás alatt. és 2. A király rezidenciájába lépve. Indiából átveszi a lélekvándorlás elméletét. az Újszövetséget pedig a második és harmadik században állították össze. Minden tartományban volt egy kormányzó és egy szellemi vezetõ. de amíg Mani a király barátjának számított. felragyogott az aurája. A mágusok régi papi rendjét újra felállították. A király felismerte Maniban az igaz prófétát és elhitte szavait. Kiemelkedõ szerepet tulajdonít Jézusnak.

a bensõségességet és szívélyességet részesítette elõnyben. mikor szembenézett a misztikus halállal. A sok õt ért szidalmazás ellenére nyilvánvalóvá válik. hogy eksztatikus szemléletet kényszeríthessenek ki. és hogy milyen szerepet játszottak ebben a kender és egyéb drogok. hogy az emberek külsõ törvények nélkül. mert Zarathustra maga köré gyûjtötte pap-tanítványait. hanem az emberek szívébõl és a tetteket a lelkiismeret és a szeretet irányította. hogy lehetõvé tegye népének a csatlakozást az új impulzusokhoz. aki minden fiamat megszabadítottam minden szenvedéstõl és mindenféle alárendeltségtõl. Ismertető. akkor Mani különleges beavatotti helyzete egyre világosabban körvonalazódik. Mani viszont összehasonlíthatatlanul nehezebb helyzetben volt. hogy egyre erõszakosabb módszereket alkalmaztak azért. amelyet a kereszténység követelt a régi törvényvilág helyett. Mani ezzel szemben elküldte tanítványait. „Senki sem adta meg a fiainak és testvéreinek és rokonainak a szabadságot és nem szabadította meg õket a dolgok ellentététõl és az elszigetelõdéstõl úgy.Arvisura. Azáltal. hogy Zarathustra misztérium-szokása milyen gyorsan hanyatlásnak indult. mint én. szemelvények. melyeket a kor szelleme már készenlétben tartott.karsayalarm. 28 . Egy másik különbség is megállapítható. belsõ ösztönzésre cselekedjenek jót. fogalmak. és egyedül ment az úton. Zarathustra elmesélte látomásait az istennek és Ahura Mazda megmagyarázta õket neki. Összeállította: Karsay István www. hogy a hanyatlás korában megragadta a „szót” és arra törekedett. Ezután a törvény hangja már nem kívülrõl hangzott fel. azt. és alapjában véve ugyanazt a folyamatot vezette be. mert neki magának kellett összetett világnézetét megmagyarázni. hogy Mani a régi beavatási szokások utolsó maradványait is eltörölte.” Mani Mani és Zarathustra módszerei kétségtelenül különbözõek voltak.hu Ha belegondolunk.

és élete súlypontját a dualista nézetben találja meg. Ezzel szemben áll a gnosztikus tan. fogalmak. Mani-papok kiképzése az Ordosz-i szabályok szerint már 265-tõl folyt. Mindenkit újra meg újra választás elé állítana. hogy fogadja el az élet eredeti tervét. amely az ember és az emberiség üdvét a mába állítja. Ismertető. Ez egyúttal az önbeavatás útja is. meg kell szabadítania önmagát a világ befolyásaitól. hogy ennél fogva bekövetkezik a nagy változás. A két típust elválasztó örök kérdés: elválasztható-e a szellem az anyagtól. és ezt kezdd önmagaddal! Ezzel szemben a messianisztikus tan hívei elõször a világot akarja megjavítani. A két áramlat célja egymással ellentétes.Nagy] A messianisztikus tan az a tan. A megváltás ebben az esetben egy megváltó visszatérésben rejlik. vagy egyesíthetõ-e a szellem az anyaggal? AZ URUKI-MANI HIT [Arvisura] A Gilgames leszármazottak valamennyien áttértek a Mani õspörös által tanított uruki-mani hitre. az.karsayalarm. Összeállította: Karsay István www. Megalapította az általa elnevezett „Uruki-Mani keresztény egyházat” és az összes keleti egyházat egyesíteni akarta. E cél eléréséhez minden eszköz szent számára. vagy ismételten térjen el tõle. szemelvények. hogy mielõtt ráléphetne az átalakulás ösvényére. A másik típus ezzel szemben képes azonosulni Mani látásmódjával. annak reményében. Javítsd meg a világot.Arvisura. Orvosként hirdette a Jézus által hozott. A gnosztikus tudja. 29 . Az egyik ember a biológiai evolúció mellett érvel. mely az ember vagy a világ üdvét a jövõben és nem az élõ jelenben képzeli el.hu A MESSIANISZTIKUS ÉS A GNOSZTIKUS TAN [L. mert fejlõdése alapját saját személyiségében horgonyozza le. az Égbõl eredõ „Szeretet Egyházát”. amelyet Mani arbag-tudós rovásokba és írásokba fektetett le. Az embernek önmagán való munkálkodása az alapja az emberben rejlõ bensõ eredet elérésének.

szemelvények. Bahrám (271-274) idején „Ahura Mazda fõpapja”. Sápúr uralkodása alatt még csak „papi tanító” I. században szembetalálta magát a hunokkal. ugyanis ekkor történt az Arszakida-Szászánida dinasztiaváltás. aki nem zoroasztrianus volt. Manicheus közösségek léteztek Észak-Kelet Perzsiában. Bizánc. Mani missziós tevékenysége. Perzsia a IV.a zoroasztrianizmus. hogy Mobéd Karter fõmágus fellépett ellene.Arvisura. A hatalmi viszonyokat tekintve a III.o] A manicheizmus a III. Bahrám (276-293) országlásakor már „Bahrám lelkének üdvözítõje”. Egy olyan vallási rendszert alkotott. míg a nyugati határokon túl érlelõdtek a keresztény tanok. Kartír. 762-ben az Ujgur Birodalom államvallása lett.a lexikonok szerint . Nyugaton Róma volt az ellenfele a Parthus Birodalomnam. 30 . Mani utódja. amely Sápúr (240?-270) a perzsa nagykirály családjában is szerzett híveket. történész. amely . században Európában és Észak-Afrikában manicheus közösségek léteztek. Összeállította: Karsay István www. század inkább bizonytalan semmint szilárd kor. A manicheizmus „ujgur fejezete” éppen Mani tanainak legnagyobb világi sikere tudniillik a manicheizmus Kr. majd a Szászánida Perzsiának. Sikerét az bizonyítja a legjobban. mondván vallási nézeteiket nem több helyrõl ollózták össze.karsayalarm. a Balhas-tótól délre lakó ujguroknál. a kereszténység és a buddhizmus hitelveit ötvözte egybe. Sissinios 286-ban ugyancsak erõszakos halálnak esett áldozatul. mint Róma utódállama megörökölte annak ellenfelét.u.u. Keletrõl a buddhizmus terjeszkedett. a mandeusokat. Nesztor konstantinápolyi pátriárka volt (meghalt 454-ben) akit Róma püspöke kiátkozott. a Tarim-medencében. fogalmak. hanem azok koherens rendszert alkotnak. Tóth Tibor: 8-17. II. Üldözött mindenkit. Mani követõi valószínûleg tiltakoznának ezen magyarázat ellen. Ezen kétfrontos politikai-katonai kihívás mellett különbözõ vallási rendszerek övezték Perzsiát. 240 körül kezdte el. Mani hívei a Selyemúton menekültek keletre. Ezen keletre menekülés utvonala földrajzilag megegyezik a nesztorianus kereszténység ázsiai térnyerésével. így a keresztényeket. a buddhistákat és a manicheusokat is.hu A MANICHEIZMUS TÖRTÉNETI SZEMSZÖGBÕL [Pintér Zsolt. Mani hívei az üldöztetés elõl keletre is menekültek. Mani az „igehirdetést” Kr. 277-ben Manit kivégezték. Ismertető. Ezzel egyidõben a követõi közül szintén meggyilkoltak mintegy 200 embert. században Perzsiában jött létre. A IV. sõt üldözte az általa eretnekségnek bélyegzett manicheizmus híveit.

A „Társbolygónkhoz hasonlóan[1] mindenkinek munkát kell végeznie. Császárrá tételekor viszont úgy mondta: „Legyõzhetetlen Napnak vagyok a parancsolója”. pap lévén is.Arvisura. hogy vonja vissza a tanait. hogy elárulta a Perzsa állami egyházat. Amikor a perzsák ellen indult háborúba. Hozzá is elkérték Manit a perzsáktól. számukra õ lett a hazug démon. mert dologtalanul senki a más munkájából nem élhet!” Ezen tanáért. Ha a Kelet térségében valaki gyógyíthatatlan betegségben szenvedett. de az. és Mani egy különleges jogokkal felruházott bíróság elõtt találta magát. Csökönyössége miatt úgy megverték. nagyon felháborodott a császár kérkedésén és gyógyítás helyett a börtönt választotta. hogy az Isten létezésének tudata senkit nem jogosít fel arra. hogy Mani személyét az ismeretlenség homályába taszítsák. Amikor azonban a saját tanait kezdte hirdetni. majd a szeretetre vágyók lázongásai miatt egyik börtönbõl a másikba vitették. ahol azzal vádolták. Börtönbõl börtönre vitték. aranyért Mani meggyógyíthatta. hogy nyúzzák meg és a bõrét akasszák a Gondesaphur kapujára. Mivel Mani erre nem volt hajlandó. A világ fejedelmei elátkozták. Bahram kelepcéjébe sétált. Ismertető. Aurélius Carus 282-283 között a szarmata harcban edzett katonacsászár lett.karsayalarm. Vallotta. Mani hirdette a Jézus által hozott. újból börtönbe csukták. az Égbõl eredõ „Szeretet-Egyházát”. hogy újból beteg lett. Összeállította: Karsay István www. MANI MEGHURCOLTATÁSA [Arvisura] A hatalmon lévõknek nem tetszett tudásának az Égbõl eredõ tanúbizonysága. hogy ne dolgozzon. királyi engedéllyel. minden országból számûzték. és felszólították. bár arbag-gyógyító volt. 50-59. [Tóth T. üzenete gyáva babona. egy villám agyonsújtotta.Nagy] Róma és Perzsia inkvizítorai szövetkeztek abban. Számukra hangja alattomos ámítás. szemelvények. Ezért a hitélet vámszedõi börtönbe vetették. 31 . A király hirtelen összegyûjtötte a birodalmának tudósait. mindent megrontó eretnekség volt. a király megparancsolta. amikor a békekövetségbe elindult.o] Mani 273-ban I. de még ott is gyógyított. fogalmak.hu MANI ELLENFELEI [L.

Összeállította: Karsay István www. sem tanárom az emberiségben. Hosszas (alaptalan) vádaskodások közepett így kiabált a király: „Valld be. hogy azt mondhatod: A te mûveid tiszteletre méltóbbak. amit elõttünk nem fed fel. mélyedjetek el a könyvekben. hogy hirdessem birodalmadban. Mert AMENNYIRE HAGYOD HATNI MAGADBAN ISTENT.Arvisura. hogy az istenség ilyesmit felfed elõtted. a szent énekekben minden idõben és irányítsátok igazságosan a közösséget. ezért nem válaszolt. mert tested a földön nyugszik. amíg eljön a bíró és a világ vége. Bahram parancsára láncra verték Manit. akitõl ezeket a bölcsességeket vagy mûveimet kaphattam volna.” Ekkor angyalok közeledtek. ANNYIRA FEDI FEL MAGÁT ELÕTTED. Végül utolsót kérdezett a király (a teremben aznap egy temetési szertartás történt): „Hová ment a fejedelemasszony. és maga az istenség küldte nekem õket. aki meghalt? Hol tartózkodik most.karsayalarm.” 32 . akit kérdezel. Látni fogod atyádat. az ég felé távozott? Vagy lefelé. hogy felkészítsék a következõkre. Bárcsak megértenéd egyszer õt!” I. szemelvények. akié minden hatalom szellememben jelent meg. a szeretet legyen bennetek nagy.” Ekkor így szólt hozzá a király: „Mivel éred el. tetteivel írja meg saját sorsát.” Mani az utolsó éjszakáján elbúcsúzott gyermekeitõl: „Legyetek erõsek szívetekben. hogy felszálljon a Nagysághoz. kitõl kaptad a tanokat. Kérdezz – és megkapod a választ attól. fogalmak. Másképp történt: Mindezeket Istentõl kaptam. Haraggal kérdezted.hu Manit börtönbe vetették és 4 nap múlva a király újra hivatta õt. nincsen mesterem. Mert árvák lesztek halálom után és egyedül maradtok a világban. De eddig az idõpontig egyetlen ember sem halott igazán. pedig mi vagyunk az egész ország urai?” Mani azt válaszolta a királynak: „Az istenség. és magasztosabbak. a mélybe?” Mani így szólt: „Mindenki ott marad. Ismertető. és ott tartózkodik. At-Taum angyal így szólt hozzá: „Fektesd le testedet aludni és készítsd fel lelkedet. ahova vezeti magát: Mindenki mûveinek követõje. angyalaitól. a magasztoshoz. mint a világ bármely más mûve?” Erre így szólt Mani: „Kérdezz meg bárkit rólam.

hu MANI MEGNYÚZATÁSA I. Most az egész emberiség belépett a világosság és a sötétség harcába. városról-városra hordatta és fára akasztatta ezen felírással: „ÍGY JÁR AZ. ha egy csoport eléri szellemi fejlõdésének végsõ határát. A manicheus misszionáriusok a világosság vallásának teljesen viszálymentes terjesztésére törekedtek.Nagy] Mani világvallást alapított. században Mani hívei elérték az újgurok szállásterületét. Zarathustra tana vált ekkor az egyedül elfogadott vallássá. Ez a tragikus pillanat a napnál is világosabban mutatja a különbséget egy korlátolt. szemelvények. Összeállította: Karsay István www. ott manicheus közösségeket alapítottak. az újgurok türk törzse 744-840-ig uralta Mongóliát. népmûvészetük csak múzeumban látható. A Világosság Fiai ezt követõen a nyolcas szaporodási törvény betartása mellett a század végén békésen elfoglalták a Kárpát-medencét. hogy 274-277 között Mani meghalt. merev intoleráns rendszer. AKI A MENNYEI EREDETÛ URALKODÓK TIZEDÉNEK FIZETÉSÉT MEGSZÜNTETTE!” MANI HALÁLA UTÁN [L. Kõrösi Csoma Újgúriába igyekezett. az ujgurok elfogadták a Világosság tanát és a manicheizmus 80 éven át hivatalos államvallásuk maradt. Hatalmi harc mindig akkor támad. amelyet több mint 1000 éven át hirdettek és követtek az Atlanti-óceántól a Csendes-óceánig. Egyház és állam osztoztak a hatalmon. Ismertető. szalmával a bõrét kitömette. Kínától Spanyolországig.) elmondották. A magyaroktól elvették írásukat. beleértve Egyiptomot és szinte az egész arab világot. hogy Csõrös király I.Arvisura.SZ. Koszrán szaszanida uralkodó kérésére megnyúzatta. 33 . Szemtanúk Veszprémben. [Arvisura] A hitélet vámszedõi bejelentették. 840ben százezer kirgiz rajtaütésszerûen lerombolta az újgurok fõvárosát. évi Istenfiak ünnepén (december 25. és ahol a felsõbbség jóindulattal viseltetett irántuk. ahol 80 éven keresztül a manicheus filozófia államvallás volt (762-842).karsayalarm. A VIII. Pogánnyá váltak hivatalból. gnosztikus filozófiájukat. Szavaik és tetteik megszólították az embereket. a 290. Mani gnosztikus tanításával nagy hasonlóságot mutat Jakob Böhme (1575-1624) tana. Mani halálával a Perzsa történelem egyik legsötétebb korszaka köszöntött be. 277. valamint egy mindent átfogó és tökéletesen viszálymentes tan között. fogalmak. oda.

mint alHalla dj (858-922).hu A kirgiz támadás után Mani tanának számos követõje délre menekült és elérte Turfant. A XIII. szõlõ. 34 . az igazságot követem. Ujgur (új kor) azt jelenti. hogy Isten Mohamed után is tud prófétákat támasztani.Arvisura. türköket. hogy akkor még volt manicheizmus. Maninak az apostolaival a három fõ térítõ helyeik Szkítia. mert nyilvánosan hirdette. fogalmak. Akárcsak Manit. században Ince pápa keresztes hadjáratot indít ellenük és vérbe is folytja a manicheizmust. Udvarhely megyében egy templomban a mennyezeten a 3 szent növény. Az iszlámosított Perzsiában oly nagy filozófusok ismételték meg Mani áldozatát. században az Iszlám „teszi be a kaput” végleg. dinnye. szkítákat. templomokban tevékenykedõ manicheus közösségek befolyására ezen a vidéken egy nemes és kifinomult kultúra jött létre. Az itt és a késõbb felfedezett kolostorokban. Így található pl. Összeállította: Karsay István www. akik Mani megírt könyveit terjesztették. Tehát ez nem népcsoport. A katarizmus a XI-XII. Sok templomban maradt fenn maniechista jelkép. Ez azt mutatja. hanem vallási tanítási közösség. India és Kína voltak. Ismertető. Õk térítették a magyarok õseit a hunokat.] 1563-ban a 42-es törvénycikk istenkáromlásnak nevezi a manicheizmus akkori tanításait. [Arvisura] A római légiósok között sokan voltak Mitrasz hívõk. mely az arabok betörése után elvegyült az új iszlám kultúrával. õt is meggyilkolták. [Váradi T. szemelvények. Az ujgur mai neve manicheizmus. Akik túlélik. hogy õsi nyelven újra éledés. mert a magyar becsempészte a motivumokat az „idegen” templomokba. újjászületés (fény általi újraéledés). azoknak a XV. Suhravardit a világosság filozófiájának megalapítóját is megölték. században újraéledt manicheista tanítások neve.karsayalarm. amelyek a legtöbb fényt hordozzák: uborka. mert azt mondta.

(2) Másodszor a saját tant elterjeszteni. Idézett források:     L.] Origenész titkos manicheista volt. Összeállította: Karsay István www. fogalmak.Nagy] Egy vallást sem üldöztek oly kegyetlenül és könyörtelenül. tervszerû üldözés áldozatai voltak. és kitagadják. mely a keresztény hit megszilárdítását elõíró szabályokat tartalmaz: (1) Elõször mindent. mint Mani vallását.hu A MANICHEUSOK ÜLDÖZÉSE [Váradi T. A Világosság Egyházát. A manicheusok mindig. Váradi Tibor elõadásai – Magyarországon 2001. tervszerûen megsemmisíteni. ami manicheus. Ismertető.Arvisura. Néhány évtizeddel ezelõtt Magyarországon találtak egy kéziratot. õsz „Isten Áldd meg a Magyart” sorozat keretein belül [1] Értsd: Szíriusz naprendszer 35 . [L. Debrecen 2000. de nem merte felvállalni. mindenhol kemény elnyomás és tûzzel-vassal történõ.karsayalarm. Nagy Lajos: A fenséges kert legerõsebb fája Debrecen 2003. Püski Kiadó Tóth Tibor: Manicheizmus Zikkurat Media Kft. Egyház ellenségének kiáltják ki. (3) Harmadszor pedig az új tan minden ellenfelét megsemmisíteni. Paál Zoltán: Arvisurák Budapest 1999. szemelvények.

mert a több mint 6000 évre visszatekintő írott. Ez a hun-magyar törzsek Ószövetségének is tekinthető. azaz a magyarok Nagyboldogasszonya kezdte el lejegyezni. az azóta elsüllyedt Ataiszon. Az Arvisurákat agyag.Arvisura. mert a bevatott köpontokban kiképzett rovósámánok azóta is folyamatosan megörökítik a hunokkal és rokon törzsekkel kapcsolatos minden fontos eseményt – napjainkban is! 1998-ban látott napvilágot Paál Zoltán: Arvisura – Igazszólás című kétkötetes monumentális gyűjteménye. Így aztán a hagyomány továbbra sem szűnt meg. kő vagy aranylapokra vésték rovásírással. szemelvények. hogy azt nem lehet a katonákra bízni! A népek közti barátság olyan fontos. 36 . Ismertető. Összeállította: Karsay István www. igaz történelmünket foglalja magában. hogy azt nem lehet a szaktudósokra bízni!” Az Arvisurák a 24 Hun Törzsszövetség sámánjainak rendszeresen írt és őrzött hagyománya. melynek jelentése Igazszólás. még az özönvíz előtt. Először Arvisura-Anyahita. fogalmak. melyet szintén ő tanított meg az emberiséggel.karsayalarm. hogy azt nem lehet a diplomatákra bízni! A népek történelmének megismerése olyan fontos dolog. A feljegyzések tőle kapták a nevüket.hu „A háború olyan komoly dolog. a Püski Kiadó jóvoltából. őseink akkori hazájában.

aki az újszülöttet családjával együtt Hétvár-Hettevarett kegyhelyére menekítette. Itt újabb 5 évi képzést kapott a Gilgamestől származó beavatottaktól. Szülei sírva keresték. Ekkor Hetevarett templomának csoportja hazafelé indult. s ezért rendelték el a kisdedek megölését. szemelvények. Rómában is értesültek erről. Nagy tudása révén Karnak bölcseihez küldték továbbképzésre. aki fénnyel és gazdagsággal borítja el a Föld lakóit.Arvisura. Joszész. Ezt követően beavatott ifjúsági fejedelemmé vált és az Égiek szellemében oktatni kezdte az érdeknélküli Szeretet vallását. és a főpap jóakaratú támogatása mellett 5 órás nagy szellemi csatában legyőzte az írástudókat. a kozmikus tudásra vonatkozóan. Ezek többségét ugyanis még nem engedélyezték kiadni.hu Ez pedig nem holmi nacionalizmusból eredő elfogult kijelentés. hogy mikor. Összeállította: Karsay István www. de bűnei miatt gyakran megbünteti. s azt is tudták. Isten fia lévén 25 karéjos beavatott volt. de Jézus visszasomfordált a Nagy-Templomba. A kiadás alapjául szolgáló tekintélyes mennyiségű kéziratot a manysi nép fősámánjának unokája. Sakaszkíta lovasok kísérték el őket a Magyarka-Hunor-Ordosz (a Selyemút) kereskedelmi útvonalon. Márpedig az Arvisuráknak nem ez a célja és rendeltetése. Júdás és Simon. Apja. az Isten fiainak szeretnünk kell egymást. hogy az élet titkaival megismerkedjen. Az Arvisurák szerint ekkor jött el Mazarehi aranyasszony Ordoszból és ő volt az. mert ő már születésünk előtt szeretett minket. Tanítása szerint egy Isten van. Az Ural környékén őrzött rovások az egykori leghíresebb Beavatott Központ. melyre a mai emberiség még nincs felkészülve. Természetesen ebben a könyvben nem szerepel az összes létező rovás. Az Istentől eredő szeretetnek győznie kell! Az Égiek ezt kívánják! 37 . a sorok mögött is fontos információk bújnak meg. csupán annak mindössze körülbelül 10-15 százaléka. József Herembetel hikszosz-szabir templomában kapott ácsmunkát. ahol 5 évig tanult. Jahve egy igaz isten hitében nőttek fel. Jézusnak négy öccse volt Jakab. azaz túl az elsődleges mondanivalóin. Ekkor megszerezte a bölcsek-kövét.karsayalarm. hiszen olyan információkat tartalmaznak. Nekünk embereknek. hiszen a Bibliához hasonlóan az Arvisura is többszörösen kódolt szöveg. Mint legerősebb szellemi képességű ifjút Ordosz Beavatott-Központjába irányították Partikánnal együtt. megérve és sokakban ellenérzéseket váltana ki. Itt kapta a törzsi névadó szerint a Jézus nevet. hogy Isten áldásaiban részesüljünk. Jézus azt mondta nekik: „Nem tudjátok-e. ahol a kis beavatott harcos csatákat vívott a főpapokkal és az írástudókkal. de azok lehurrogták. Szeressük az Istenünket. valamint 3 leánytestvére. fogalmak. Jézus élete az Arvisurákban Az ataiszi csillagjósok már Etana szumír király mennybemenetelekor megjósolták. Nippurban beavatott fejedelemmé kiáltották ki. Mindannyian vallásos nevelést kaptak. melyet még csak kevesen látnak és értenek. Ordosz begyűjtött anyagából származnak. mégpedig a teremtéstanra. Ismertető. aki maga is rovósámánná vált. 12 éves korában a Jahu hitűek magukkal vitték Józseffel és Máriával együtt Jeruzsálembe. Szalaváré Tura adta át a palóc származású Paál Zoltánnak. hogy énnekem az én Atyámnak dolgaival kell foglalkoznom?" Már tizenévesen áttérítette az összes hikszosz-szabir és zsidó ifjakat a többisten hitről az egyisten hitre. hogy Messiás fog a földre érkezni.

Ismertető. az Él-isten birodalmába. szemelvények. aki írni tudott. Ezért az Urukban maradt. A pápa mégsem engedi meg a papok házasságát.hu A Szent-Láda titkos szabályai szerint elnyerte a Messiás nevet. hogy Nazírt. az Egyistent hívő ősmagyar vallást. Az érdeknélküli szeretetvallást a Nyék törzs is teljesen átvette és a legfanatikusabb hívői lettek. érdeknélküli szeretet hitében lévő tanítványainak Agadi rovásokkal leveleket írt. április 3-án Poncius-Pilátus helytartó engedélyével az írástudó bölcsek feszítették keresztre. az Istenfiát halála után nem sok idő múltán látták Urukban az első gyülekezete előtt megjelenni 38 . A Deszant rovások Templomában egy külön teherhordó szamarat kapott ajándékba. ahonnan pedig Jeruzsálembe kísérték. Nyék papjai azt hirdették. A zsidó farizeusok és bölcsek soha nem ismerték el Jézust zsidó származásúnak. Itt 3 évig tanított és betegeket gyógyított. ahol megtalálta az eddig legvastagabb Élet-gyökerét. Ezen leveleket az Uruki-Szent könyvben megörökítették és a Szentélyben elhelyezték örök emlékül. Az uruki-mani bibliában olvashatóan Nazír a papoknak. Ez volt az első egyházközség. Összeállította: Karsay István www. Erre az ünnepre Úr város ifjúsága is eljött. ami a császáré és adjátok meg az Istennek. de kikötötte az örök-törvényt: „Adjátok meg a császárnak.karsayalarm. Az Úristen-hívők birodalmának ifjúsága elkísérte Agadiba. fogalmak. Hirdette. hogy a beavatottak által használt gyógyszereket magával vihesse. vagyis az őt követő igehirdetőknek engedélyezte a nősülést. évében megkezdte a Deszant-könyvek rovását. hanem szereti az igaz embereket. Ezeket Uruk bölcsei megőrizték. Jézust 29 éves korában mint legképzettebb beavatottat Urukban lugallá kiáltották ki és a Nagy-Templomban egyházfejedelemmé felszentelve. királlyá kenték. 29-ben pedig megalapította az uruki „Egyisten-hívők közösségét. amit a keresztre feszítése és halála után Bizánc is elismert. amelyet vándorútján gyógyításra felhasznált. A legnagyobb Zikuratban az IfjúságÜnnepén hirdetni kezdte az érdeknélküli Szeretet isteni Égből eredt vallását. hanem vallást. Hazafelé a Tibet-Léh-HarapiUruk útvonalra irányították. Jézus. Mindezeket uruki és agadi nyelven foglalták rovásba. Urukban a Jahu hívő fiatalok ujjongó örömmel fogadták. életének a 26. Ezen egyházközséggel Jézus állandóan leveleket váltott. Nazír a szírekkel és urukiakkal is levelezett. hogy a magyarság nem népet jelent.Arvisura. A Szeretet tanának hirdetése miatt Jézus 33 éves korában a zsidó vezetés a római helytartótól kérte a keresztre feszítését. mivel a műveltebb tanítványai mind cserbenhagyták. Ezen emlékezetes eseményről Susa városában is találtak feljegyzéseket. 3 évi tanítás után Jézust a római időszámítás szerint 754. Domonkos egyházi körökben Gáspár-Gábriel pátriarka révén tudatta a bizánci császárral. hogy az Égi-Atya nem haragos és kegyetlen Isten. hogy még az ellenségeiteket is szeressétek!" Judás volt az egyetlen tanítványa. Az Égi eredetű tanoknak nagy tábora keletkezett. ami az Istené! Az Atya parancsa pedig az. amely hite lényegében megegyezett az Arvisura-Anyahita által hirdetett Egyisten hittel.

szeretnék közzétenni néhány feledésbe ment. amely az Egy Törvénye nevet viselte. vallásokban is ismerték. Je Szu. Hiszen 12 éves korától egy óriási szakadék tátong ránk a szent könyv lapjai közül. illetve az Atya ezen tulajdonságainak képviselője. Megválasztása i. további információt. más-más néven nevezték. Kasjapa (Gautama elődje. a Földön bekövetkezendő tűzözön idején jár majd le a megbízatása.valljuk be .e. anyja Mária is Josuának szólította. Ehnaton tizenkét évig oktatta őket. amit az Arvisurákból megtudhatunk róla . Összeállította: Karsay István www. Hogy mennyire nem volt közönséges ember. 1350-500-ig. 1200 inkarnációja volt a Földön. Kr. Ez a következőket írja róla: "Ehnaton fáraó létrehozott egy misztériumiskolát. Jelenleg Ő ÉL . Ő volt a Földön pl. segítségével mintegy 300 ember vált halhatatlanná. Ekkor jött a Földre Jézus. Van rá esélyünk. Más kultúrákban. Nazír. Zeusz.túl azon.hu Jézus élete – néhány hiányzó láncszem Jézus életét szinte kizárólag a Bibliából ismerjük. azt jól lehet érzékelni Drunvalo Melchizedek: Az élet virágának ősi titka című könyvében leírtak alapján.Arvisura. Az alábbiakban . azonban a valódi neve Josua Ben Miriam volt. pl. 3500 körül történt. s egyben az egyik szelíd minőségű.508-ban (az Arvisurákban is ismertetett Kr.azaz az Istenségek (kerubok) között hivatalosan. azaz Isten idéző pap. mígnem az 553-as zsinaton azt a német-római császár parancsa szerint ki nem törölték belőle. Tátong bizony. mintsem hogy ilyen fontos információkat pusztán néhány ember ostoba szeszélye és érdeke miatt . Mivel sikerrel járt. mely időszak után csupán öt és fél éve maradt. hogy a Jézusról kialakított képünk amennyire csak lehet. A miénk azonban most azt kívánja. Egyszerűen ezt kívánta az érdekük. hogy meglássa.veszni hagyna. Miután Ehnaton eltávozott. 2030-ban. 445. illetve ekkor lesz újraválasztás. a Ravaszság és az Erő Istensége. körülbelül 850 évig várakozott. fogalmak. vagy éppen Zarathustra is.13. Persze más-más népek.karsayalarm. s kb. ami azt jelenti.000 évvel). vajon képes-e elvezetni őket a halhatatlanság állapotába. 39 . Ő a kék színű aurával rendelkező. Ismertető. ezek közül az első a szíriuszaiak emberiség-megteremtésével kezdődött.508 előtt 432. hiszen tanításaival szinte az egész világot bejárta. hiszen eredetileg ezek a leírások is szerepeltek benne.valójában az sem sokat ír róla. s annak mindenhol nyoma is maradt. de előtte más bolygókon már számos életet élt.: Marduk fáraó (élt 3600 évet). Jézus egy Messiás. ezért a "királyok királya" elnevezés is. lélekcsoport vezetője. az összes teremtéstanra és reinkarnációra vonatkozó résszel együtt. a 300 halhatatlan egyiptomi csatlakozott a Tat Testvériséghez és durván Kr. Jézusnak kb. mely fokozatot az Ordoszban történt sámánképzését követően nyerte el. az ő előtti Buddha). Isa próféta. demokratikusan megválasztott vezető. e. hogy a kozmikus tudományok mestere cím viselője. hiszen az Isten annál sokkal bölcsebb. de . szemelvények. kiteljesedjék. Jézus a Szeretet.e.e.

Ám csak a külső jegyeit illetően. úgy Jézus ténylegesen átvehette volna a Jeruzsálemi trónt. mint bármelyikünk. . akinek Jeruzsálemben is hatalmas palotája volt. hogy a testet öltött Jézus fénnyé változott. hun. Bizonyos ismeretek szerint volt egy nála tíz évvel fiatalabb testvére. míg az öccsét. Jézust. hogy tulajdonképpen "két Jézus" is élt egyszerre. mert a világi hatalommal nem akart élni. azzal. ugyanis elég csapodár szellemű ifjú volt. kus és szabír vér is Jézusban. Jézus szülőanyja az Esszénus Testvériség belső körének tagjai közé tartozott. Ez egyértelműen beszámol róla.) Később mivel Heródes egy jóslat alapján törvényes fiait legyilkoltatta.nem is egyezett bele az ítéletbe.karsayalarm. egyszerű halandóként kezdte életét a Földön. aki mintha csak ikrek lettek volna . nem pedig az égbeszálláson keresztül halhatatlanná tette önmagát. hogy tudata a rendkívüli magasságokból leereszkedjen a földi világunkba.a testvérét is megmentette. … József a külső körből származott. A bába megérkezett. Jézus elsősorban az emberiség bűneinek és karmikus bűneinek megváltása miatt vállalta a keresztrefeszítés kínjait. magyar. üzent a bábáért. 40 . Hogy világosan ketté tudjuk választani őket. mah. Feleségét Annának hívták.Arvisura.nagyobb korában borzasztóan hasonlított hozzá (mivel a szíriusziak Jézusról egy klónt állítottak elő. Inriskit (INRI) názáretinek.e. Kettejük frigyéből született a pártus hercegnő Mária (Jézus édesanyja. hogy Ő egy kerub.53-ban a hunok legyőzték a rómaiakat Carrhaenál.kihasználva a megtévesztő hasonlatosságukat. Mindazok a problémák." A pártus birodalmat a hun mah nemzetség alapította i. bevési a tapasztalatot az Akasha krónikába. és valóra váltja azt. Az egyiptomi terv részét képezte. szemelvények. mindemellett azonban . Az eseményt már hosszú idővel lezajlása előtt megtervezték. kusán. hogy egy testet hozzanak létre Jézus számára. majd súlya lett. s a végrehajtás pontos folyamatát bevéste az Akasha krónikába. éppúgy. ezt elutasította. fogalmak. az Inriski számláján gyűlt össze. s Mária ezt a beültetett magzatot hordta ki és hozta a világra). A bába megfogta. Mária. Jézus származása többszörösen összetett dolog. mely igen naggyá növekedett. (Héber nevén: Joakim). … Saját műve segítségével a feltámadáson. hogy pontosan hogyan kell egyszerű földi halandóból halhatatlanná válni. ami miatt a lakosság Jézus halálát követelte. Egy másik írás Jézus mennybemeneteléről szól. az egy élő szentet Mária fényként hordta ki. Kimutatható az írások alapján a szkíta.e. mert tökéletesen tisztában volt Jézus valódi kilétével. az igazi Jézust nevezzük betleheminek. már csak azért sem. A feljegyzések szerint amikor Mária vajúdni kezdett.mivel ismerte a családjukat . s nem sokkal később a szobában nagy fényesség támadt. Tibérius . 256-ban. Ismertető. hogy a következő lépcsőfokban lehoznak valakit. Mint tudjuk. és interdimenzionálisan gyermeket nemzettek. Galilea kormányzója Adiabene Nakheb pártus herceg lett. Valakinek véghez kellett ezt vinnie. Amikor Jézus megérkezett. a gyermek súlytalan volt. mert egyéb tulajdonságait tekintve bizony hagyott némi kívánnivalót maga után. aki képes bemutatni. … Mária és József összekerült egymással. és ő a fényből öltött testet. majd a kisded testet öltött. ami lehetővé teszi. I. Ez a 300 halhatatlan alkotta a belső kört. Összeállította: Karsay István www. és a fénnyel távozott Jézussal kapcsolatban egyes körökben olyan információ is létezik. Pilátus azonban mégis keresztre feszíttette. így egész Galilea és Palesztina pártus kézre került.hu Azután az Izraelben található Masada nevű helyre vándoroltak és megalapították az Esszénus Testvériséget.

A sámán-keresztény iskolát illetve a másik oldalról a Chakrasamwara-tantra gyakorlatsorozatot végezte el. hogy Zarathustra szelleme valóban a "nátáni" Jézus-fiúba költözött. hiszen Inriski más kultúrát.Zarathustra szellemi lényege. s ott is temették el 120 évesen. Ezt a fiút szülei tizenkét éves korában Jeruzsálembe vitték. még részt vett a IV. fogalmak. ahol a rabbikat a zsidók templomában azokról a tanokról oktatta ki. Kora minden nagy vallási címét birtokolta. hogy betekintést tudott nyerni az Akasha krónikába. ráadásul értelemszerűen a japán Sintó vallástól eltérően. aki addig egészen más szellemben gondolkodott. Srinagar városában. Sírja ma is látható Kashmirban. ahol a korabeli vallási szokásokat máig gyakorolják. Feltámadását követően szinte az egész Földet bejárta.karsayalarm. Összeállította: Karsay István www. mint alelnök. utolsóként Indiában élt. szemelvények. buddhista zsinaton. két Jézus-fiú született. akibe tehát beköltözött Zarathustra szelleme. Meglehet. … Azonos nevű ellenpárja.hu Inriski Japán területére menekült.Arvisura. éppen Jézusnak a sírja. 108 éves korában. Ismertető. Minden nagy vallás felavatta prófétájává vándorlásai alatt. tudást vitt oda. 30 éves koráig sok helyen tanult. Zarathustra-énje. amelyek oktatására maguk a rabbik lettek volna illetékesek. de csak az egyikükben testesült meg az Ige . szintén tizenkét esztendős Jézus-fiúba. Steiner. nagyon jól ismeri a zsidó tanokat és az ősi héber törvényeket. hogy a vita egyik oka. A két legnagyobb iskola amit elvégzett a hun és a buddhista iskola volt. leszármazottai ma is ott élnek. ahol azonban egyszer csak eltűnt. kivéve a kereszténységet. Előbbiben a Messiás címet nyerte el. (Kasmír egyébként ma vitatott hovatartozású terület India és Pakisztán között. átköltözött a másik. az izraelita nép írástudói előtt bebizonyította. könyvéből): "Az Akasha-krónikából megtudta. aki világhírű teozófus. Hiszen a legtöbb vallás tudja. egy Singo nevű faluban. A következőket írta az ebbéli tapasztalatairól (idézet Peter Krassa: Akasha krónika c. hogy itt van a sír.) 41 . olyan képességekkel rendelkezett. Szülei később az írástudó rabbik gyülekezetében találtak rá. míg a két iskola együtt avatatta a Kozmikus Tudományok Mesterévé (az Élet-Templomában)." A hiányzó 18 év alatt első beavatását a Kheopsz alatti beavató-alagútrendszerben kapta. A két Jézus történetnek egy másik változatát ismerhetjük meg Rudolf Steinertől. Steiner szemében ez cáfolhatatlan bizonyítéka volt annak. amely tehát tizenkét esztendőn át az egyik Jézus-fiúban élt.

fogalmak. akit arra méltónak talált. Ismertető. ezért a csillagokban megírt végzet akaratának vannak alávetve. Égből eredő történetet is akkád hagyományként továbbfejlesztette. és ezen történetet és még sok egyistenhívő. 236(I). Összeállította: Karsay István www.karsayalarm. hogy hitükkel az ősgonosz Sötétség királyát. a pateszi intelmére megtiltotta az éretlen gyümölcs szedését. Ezen Manda-Maga-Magya egyisten hívőkkel megtörtént eseményt aztán a szumír uralom után következő korszakban meghallotta Úrban a juhati legeltető Ábrahám. otthon mind-mind másként magyarázták a pateszi által kihirdetett bűnt és büntetést. Él és Van egyisten hívők aztán sokat aludva hazatértükkor. Ádám-Ada-Aton utódai a Sötétség urának hatalma alá kerültek. hogy egyenek a piros almából.oldal) "Aranyasszony havának a végén. majd a halászokhoz ment tanítani. hogy egy vendéglány arra csábította Ada-Ádám-Aton hármas névadással megkeresztelt beavatott ifjút. s ekkor érett a nyári piros alma. 42 . éktelen haragra gerjedt és az Ősanya ünnepén az összegyűlt nép előtt a bűnt és a büntetést kihirdette. aki a jelképes megtisztulásnak egy bizonyos fokozatán már túljutott. hogy jó gyümölcsöket teremjenek és a ragyogó égbolt alatt a nagy fényesség. Amikor tudomására jutott. aratás után tartották az Ősanya ünnepét. sok beavatottal rendelkező. Céljuk az volt.Arvisura (472. szemelvények.Oscus tábla. A paradicsom kertész jelentette. a Fekete vizek istenét. ahonnan: Péter. Az ifjú kertész-legényeknek azonban a kertész. a manda-mada-magya egyisten hívők Urukban királlyá koronázták az uruki zikuratban őrzött Gilgames koronával. hogy 1 hét múlva már megpuhulva érett lesz. A názáreti Jézus ekkor ért az Isten "Nagy Fényességébe". Amikor a názáreti Jézus Ordoszból Tárem-Tibeten és Indián keresztül jövet Uruk városában a kiképzett társaival megalapította az első.hu Nazir. A görögök és rómaiak elnevezése szerint ezen mandeus szokásban csupán az részesülhet. beavatott jellel megkeresztelt. a világ kegyetlen urait a Mester irányítása szerint legyőzzék. Jakab és János tavítványaivá szegődtek. András. Manda-maga-magy szokás szerint.Arvisura. Az uruki beavatottak agadei rovással Jézussal állandó levelezésben állottak. megkeresztelt gyülekezetet. ezen hitnek szertartásaként Keresztelő János a kérdéseire adott válaszok alapján. A szétszéledt Úr. Utána legyőzte az Ősgonoszt. Jézus VIII. Egykorú agadei rovások szerint a 25 karéjos názáreti Jézus csoporjában a megkeresztelt Krisztus és Judás tudott írni agadei rovással. a Szent-lélek tanítványaivá lehessenek.

s akik vállalják a idősebbek tudásának továbbfejlesztését. A mandeus Keresztelő János tanításait sokkal magasabb fokú beavatottságnak tartja.)" 43 . a csillagokban van megírva az újszülöttek jövője.hu A csillagok és végzet uralma alól az ember a mandák jelképes megtisztulási szertartásaival menekülhet meg. s a Végzet hatalma halálukig tart. hogy a testükben fogságban lévő lelkük. A bolygók uralma alatt. belegyömöszölve az emberi test börtönébe. Ismertető. Égi eredetű beavatott intézi és 24 fiatal rovó. Összeállította: Karsay István www.karsayalarm. napon az Égbe. a test és lélek szennyétől megtisztuljon. akik csak tanulhatnak a látástól vakulásig a tudásban megöregetettektől. Az emberi lélek még akkor is jajveszékel.Arvisura. Minden embernek a haláláig többször meg kell kívül-belül keresztelkednie. (Ezért népünk irányítását 24. bölcsességben és rovásokban helytálló. A legutolsó tisztító szertartás után az elhunyt lelke 45 napos vándorlás után ér el az Égiek "Fényhonába" és a 48. mint minden más tanítást. szemelvények. amikor a világra megszületik. Hiszen bűnben születtünk. mert a bolygónkkal rokon Sötétség urának szolgái letünk. fogalmak.

mint a mienk. Összeállította: Karsay István www.hu FÖLDÖNKIVÜLI TESTVÉREINK „…Egyebütt is létezhetnek. hiszen napjainkban divat lett a szenzációkeltés. A mi érdekünk. s gyermeteg dolog lenne azt hinni. Azonban ez nem volt mindig jellemző a Föld emberére. Arvisurák. szemelvények. oly földi világok és azokon más emberek és más állati fajták” (Titus Lucretius Carus) Az a kérdés. Igenis léteznek más civilizációk. és tőlünk eltérő módon létező gondolkodó lények. hogy léteznek-e vagy sem. Ismertető. és többségük jóval magasabb szellemi és technikai fejlettségi szinten.karsayalarm. fogalmak. hogy az úgyis hamis. stb.). Számos régi vallásos irat. akik azért intéznek el egy kézlegyintéssel minden UFO-kal kapcsolatos hírt.Arvisura. bennszülött törzsek fennmaradt hagyományai. hogy az általunk fel nem fedezett szegletei konganak az ürességtől. azok képtelenné válnak a továbbfejlődésre.nem érdekük a hazugság. hogy létezhetnek ma még ismeretlen fizikai törvények. 44 . hogy figyeljünk fel rájuk. Persze meg tudom érteni azokat is. hogy valaha az idegenek nagy befolyást gyakoroltak a földi civilizáció kialakulására. hogy léteznek-e földönkívüliek az emberiséget talán mindig is foglalkoztatta. így érdemes visszanyúlnunk a múltba. ugyanúgy. Mert aki nem hiszi. s manapság is ellátogatnak hozzánk. legendái. Napjainkban azonban már nem ezen kell törni a fejünket. hogy Isten aligha teremtett volna meg egy ekkora univerzumot pusztán a földi ember életének színteréül. s ezzel valóban sokan vissza is élnek. szent könyv tartalmaz arra vonatkozó információkat. másféle életformák. Biblia. hogy ezt a tényt minél többen el tudják fogadni. mert úgy hiszik. Ezek az emberek tiszta lelkűek . Némely civilizációk képviselői pedig időről időre el is látogattak. a világegyetemnek még fel nem fedezett tulajdonságai. Az alábbiakban tehát inkább arra szeretnék hangsúlyt fektetni. S ami nagyon fontos. indiánok. hiszen mostmár fel kell nőnünk odáig és tudomásul kell vennünk. mítoszai. hogy ezek a térben és időben egymástól igen messze keletkezett írások teljességgel fedik egymást (Védák. mint az egyes természeti népek.

aztán hirtelen eltűnt. hogy az egyik kis mellékutcába be kell fordulnia.hu A földönkívüli eltérítések valódi okai Számomra nagyon furcsa érzés a szkeptikusok vitáit hallgatni arról. Mikor elmesélte nekem mindezt. mert akkor még elég halvány fogalmam volt az ilyen esetek valódi okairól. ismervén az ebbéli érdeklődési körömet és véleményemet. Érdekes. szemelvények. egyedül nekem bátorkodott elmesélni. s a legnagyobb megdöbbenésére az autójával együtt egy temető kellős közepén találta magát. mégis közelebbi kapcsolatba kerültek velük. Másfél óra elteltével tért magához. majd elvesztette az eszméletét.Arvisura. hogy mi történt vele egykor. Bár a hazafelé vezető út egyenesen vitt volna tovább. Alighogy ezt megtette. A többi rokonnak és ismerősnek nem merte elmondani. hogy léteznek-e földönkívüli lények. hogy ettől függetlenül jelen életemben mégsem volt szerencsém találkozni velük. s úgy érzem. fogalmak. hogy vajon mi módon is kerülhetett oda. rosszul érezte magát. s még hosszú évek elmúltával sem volt képes visszamenni arra a környékre. Néhány évvel később az egyik szomszéd házaspár jött át hozzám azzal. Szeretett nagybátyám. amikor hirtelen különös érzés fogta el. így teljesen érthetetlen volt számára. hogy mit gondolok az esetről. hogy természetesen vannak. mert tudta. Egy vidéki nagyvárosban él. annyira megviselték a történtek. akik bár egyáltalán nem vágytak erre. egy óriási fényjelenség vette körül. Próbáltam rábeszélni.karsayalarm. aki ugyan segített útbaigazítani. Még soha életében nem járt ott. Viszont akadt néhány ember az ismerőseim között. de persze teljesen bolondnak nézte. Szó se róla. s akkor épp az egyik környező faluból tartott hazafelé a kocsijával. mégis olyan kényszerérzet kerítette hatalmába. Nagy nehezen talált egy férfit. Jómagam sokkal kíváncsibb lettem volna a részletekre. Egyszerűen azzal a biztos tudattal születtem a Földre. hogy vesse alá magát egy regressziós hipnózisnak. s abszolút nem ismerte a járást. hogy valószínűleg idegenek térítették el. Majd néhány nap múlva ismét 45 . hogy nem vállalta. Ismertető. Még sokáig remegett. vagy sem. ám annyi félelem volt benne. valóban hihetetlen események tanúja volt. Összeállította: Karsay István www. mert számomra ez mindig is tényszerű dolog volt. rögtön az villant belém. s kérdezte. Ráadásul alig tudott kijutni. mert a temetőkapu zárva volt. hogy úgysem hinnének neki. sőt még hibbantnak is titulálnák. hogy az egyik este egy UFO-t láttak. mintha egykori reinkarnációs emlékeim valami további információkat is rejtegetnének róluk. ami egy darabig épp a mi házunk fölött lebegett.

Ebből aztán teljesen világosan kiderül. hogy megfelelő segítséget tudjanak adni. se megmozdulni nem tudott. Földönkívüliek és magasabb szintű lényeg tömege dolgozik most azon. hogy a szúrások talán valami vizsgálat nyomai lehetnek. hogy valójában mi is motiválja az idegeneket abban. mikorra a hívatlan vendégek már elmentek.Arvisura. Az éjszaka kellős közepén arra ébredtek fel. tudnunk kell. Az új világban azonban egészen másak lesznek a környezeti feltételek. illetve azon. hogy igazat mondtak. nekik is szükségük van bizonyos információkra. Egyesek az efféle viselkedést ellenséges cselekedetnek tartják. de se hang nem jött ki a torkán. aki a nyakánál matatott valamit. akkor valószínűleg már régen el tudtak volna pusztítani bennünket. ezért róluk mindenképpen gondoskodni kell. s nem veszik figyelembe azt a tényt. Ismertető. Összeállította: Karsay István www. mert valami komolyabb analízis alá vetették. s tudom. a médiában. de ezek túlnyomó többsége inkább csak találgatáson alapult. hogy a közelgő katasztrófát az emberek a lehető legkisebb problémákkal vészeljék át. ami elviseli az adott körülményeket. Ekkortól aztán komolyabban kezdett foglalkoztatni. hogy nappali világosság önti el a lakást. s hogy minden bizonnyal azért volt elkábítva. mintha egy nedves szivacsot nyomnának a bőréhez. tehát alkotni kell egy olyat. majd csak jóval később. hogy ezt követően kellő támogatást kapjunk az új korszakban elinduló életünkhöz. amit most használunk. Másnap megmutatta nekem a vállát. Kezdetben ózon lesz a jelenlegi légkör helyett. s nem akarták kitenni annak. amin szabályos háromszög alakban kis tűszúrásnyomok látszottak. hogy miért okoznak mégis kellemetlenséget emberek ezreinek. Ezen magam is sokat gondolkodtam. míg a kezembe nem került G. látnok is előrejelezte. a sugárzás. amitől olyan érzése volt. akár 2000 évet is igénybe vesz majd. hogy vajon mi célból vizsgálgatnak bennünket a földönkívüliek. Az ő esetében is az vetődött fel bennem. hogy az ezzel járó kellemetlenségek nyomot hagyjanak benne. A félelemtől kiabálni akart. más lesz a páratartalom. hogy ha már olyan technológiával rendelkeznek. szemelvények. fogalmak. de jól ismerem őket. Ezt már számos forrás. amit a magasabb szinteken élő szellemi lények diktáltak le az emberiségnek. a légnyomás. médium. Figyeltem a szakemberek véleményeit a sajtóban. hogy a planétánk egy új világkorszak küszöbén áll. amivel képesek az univerzum sok-sok fényévnyire lévő szegletéből is idejutni. A váltás egy – az egész bolygóra kiterjedő – kataklizmával fog járni. 46 .hu megjelentek. amit senki és semmi nem él túl – legalábbis fizikailag. Ehhez viszont nem lesz megfelelő az a fizikai test. A szomszédasszonyom látott egy alacsony kis szürke lényt az ágya mellett. hogy az indítékukat megértsük. Anon médiumi írása. ha ez lenne a céljuk. s ezúttal hozzájuk mentek be a házba. A lélek azonban halhatatlan. H. hogy ilyen durván beleavatkozzanak a földi emberiség életébe.karsayalarm. hiszen a Föld újjáépítése nagyon sok időt. Ha viszont pozitív a szándékuk. Ahhoz. akkor valóban nehéz megértenünk azt. Ahhoz. Valóban különös eset volt ez is.

hanem az egyes emberek asztrológiai képletét figyelembe véve. mikor. mikor adódik az a kritikus pont. s főként a betegségek. és azért viszünk el egy-egy embert. hogyan viseli meg a testeteket. Ismertető. amelyeket elviszünk. Azért vizsgálunk állatokat. Igyekeznek ezek ellenszereit megtalálni és letesztelni. Mivel ezek a vizsgálatok többnyire fájdalmasak. ezért törlik az emberek memóriáját. hogy hogyan lesznek képesek szaporodni az emberek a teljesen új környezet hatásai alatt.” (GH Anon: Lelki evolúció. hogy az életet a katasztrófa után. hogyan viselkedik bizonyos betegségek ellen. amely lényeges a szaporodás. minden azon elméleti és gyakorlati változásnak kitesszük.hu Tudniuk kell. s milyen fizikai testekbe? Ezen kérdések megválaszolásához bizony számos kísérletet kell. Összeállította: Karsay István www. A jelenlegi orvosi eljárások ugyanis abszolút nem lesznek megfelelőek. hogy az élet hogyan nem szakad meg. amelyek a következő korszakban bekövetkezhetnek. hogyan viseli meg a testünket a katasztrófa pillanatában elszabaduló hő és sugárzás.Arvisura. ezért ne keressétek.az evolúció megszakadása nélkül – hogyan helyezzük vissza a Földre. hogy az erő. és az első. hiszen az egyéneket nem a betegségek csoportjai szerint kellene gyógyítani. egyénileg. Ám az emberekhez hasonlóan az állatokkal is végeznek ilyen kísérleteket.karsayalarm. 187. akiket az UFO-k elvisznek. amikor benneteket. Ugyanilyen fontos szempont. Regressziós hipnózissal azonban ezek az információk – az előző életekkel kapcsolatos eseményekhez hasonlóan – szintén felszínre hozhatók. és akkor tesszük ezeket is vissza. Ezért azokat a lelkeket. ami a katasztrófa pillanatában elszabadul. 47 . de addig az eredményekből mindent levonunk. Ezeket a testeket. Azt is meg kell vizsgálnunk. az orvosi eljárások és a szaporodás a fő megfigyelési céljuk. hiszen az emberi mélytudat azt a lélek alsó celláiban azért megőrzi. A vizsgálatokat a fennmaradás szempontjai irányítják. . így mire visszahozzák őket. fogalmak. hogyan és milyen körülmények között helyezzék vissza a lelkeket. azt elemzik. sőt valójában ma sem azok. szemelvények. hogy hogyan tudja az emberi szervezet elviselni majd az elkövetkezendő katasztrófa hatásait. már az Algolon tároljuk. oldal) Mint láthatjuk. amely a katasztrófa pillanatában érheti. többnyire semmire sem emlékeznek. A magas szintű szellemi lények így írnak erről: „A mi megfigyeléseink arra irányulnak. amikor a lelkeket legkésőbb ki kell emelni. hogy elvégezzenek rajtunk.

avagy éppen sorvasztják a lelkeket. Összeállította: Karsay István www. hogy az egyes szervi elváltozások. Hiszen a gyógyszerek legtöbbje huzamosabb szedése bizony magában rejti valamilyen mellékhatás kialakulását. Olyan vizsgált személyek is vannak. Ismertető. 48 .karsayalarm. természetesen az ő lelkük sem pusztult el. hogy új embert szüljön az a nő. a nemzőképtelenség kialakulása. Mint ahogyan azt is figyelik. illetve beavatkozások bizony alaposan próbára teszik a szervezetet. hogy őbennük az ő spermájukba oltsák az erőnek azt a forrását. akit elvittek. Mindezek mellett arra is figyelnek. mert alkalmanként bizony ezen is javítaniuk kell. vizsgálgatnak bennünket ezek a magasabb szintről érkező lények. Azért visznek el férfiakat is. Ezek azok az esetek. s el nem érkezik az az idő. akik örökre eltűntek. hanem bizonyos dimenziók közötti átjárókon is. hogy jelen korunk génállománya miként alakul. melyek során az eltérítettek arra emlékeznek.hu A megfigyelések során azt is vizsgálják. nyilván ezt is okkal. Így azt is folyamatosan nyomon követik. hanem magának a léleknek is. hogy bizonyos beavatkozásainkkal mi hogyan változtattuk meg az emberi test alkalmazkodó képességét. illetve az eltérítetteket el tudják vinni. Anon: Lelki evolúció. H. míg planétánkat újratelepítik. viszont a Földre már nem jönnek vissza a katasztrófa előtt. azonban ez mit sem változtat a tényeken: nagyjából úgy mustrálgatnak. a Bermuda háromszögként ismert terület is magában rejt. oldal) Egyébként nemcsak a végtelennek tűnő égbolton keresztül jelenhetnek meg idegen segítőink. hiszen nemcsak a testnek van meg az evolúciós fejlődési útja. az emberi lelket is vizsgálják. hanem ők már az Algolon fogják kivárni azt az időszakot. „Az ő termékenyítésüknek nem az a lényege. Sokakat talán megbotránkoztat a következő hasonlat.” (G. Az ufonauták itt is át tudnak járni. Sőt. fogalmak. amire talán mi még kevés hangsúlyt fektetünk. hogy a földönkívüliek szexuális kapcsolatot létesítettek velük. amely forrás az ő génjük által bizony sokszor több. 407. mint mi tesszük azt mondjuk a fókákkal. amikor ismét birtokba veheti azt az emberiség. hogy a különböző életkörülmények mi módon fejlesztik. mint amilyet pl. mint a tietek. hiszen őket további megfigyelés alatt tartják. (A legközelebb bekövetkező világméretű katasztrófa során szintén erre a planétára lesznek kimenekítve a fizikai testüket levett lelkek.) Néhány embert azonban visszahelyeznek a Földre a vizsgálatokat követően. Ismeretlen barátaink ezek ellenőrzésére is gondolnak.Arvisura. szemelvények. vagy épp a spontán vetélés mitől következik be nálunk. Hiszen egyes orvosi kísérletek.

Mars. vagy üzengetni nekik. a lelkük azonban tovább él. nagyjából akkora hatása lenne. Ez teljesen érthető az ő szemszögükből. Ráadásul tőlünk egészen eltérő kommunikációs képességekkel bírnak. mely során az első és második dimenziós életet követően a harmadik dimenzióban él és fejlődik tovább. s egy mikrochipet a bőre alá helyezve további megfigyelés végett útjára engedünk. Mivel ezen földöntúliak valós céljait az emberek nagy része nem érti. amelyek egy-egy világméretű katasztrófában nyilvánulnak meg. Ismertető. Mindezek ellenére tudomásul kell vennünk. Hold. hiszen mind az árapály jelenségnek. hogy álljon meg egy szóra. a Hold Csendes nyári estéken ki ne bámulta volna meg Földünk legközelebbi égi társát. Ebben a – számunkra igencsak hosszúnak tűnő – szakaszban szintén vannak különböző állomások. a Vénusz. Magasabb szférákban élő szellemi lények által adott információk szerint.” (G. Hiszen ezek során csak az emberek fizikai teste semmisül meg. ám a kozmikus egyensúly megteremtése miatt mégis nélkülözhetetlenek. – valaha a Föld.Arvisura. úgy lent”. Bár a fizikai létünkben ezek szörnyű jelenségeknek tűnnek. biológiailag is igen nagy hatással van ránk. melyek közül jelenleg k ettőn már túljutottunk. s a szenvedések révén fejlődik. H. földi emberekért teszik. . Jelenleg a harmadik katasztrófa küszöbén állunk. a Merkur és a Hold újra a Földbe csapódik a katasztrófa pillanatában. Anon: Lelki evolúció) 49 . Ráadásul. hiszen sokan még a létüket is tagadják. hogy amit tesznek – bár sokak számára ez valóban sok kellemetlenséggel jár – mégis értünk. fogalmak. nemesedik.hu Van. mint ha lekiabálnánk a földön futkározó hangyának. Égi vizeshordónk. mikor bekövetkezett az első világkatasztrófa. . a Holdat? Hiszen igencsak változatos képet mutat. mind az emberek érzelmi állapotában. amely újabb nagy változásokat fog eredményezni a Naprendszeren belül is: „Mert a Föld újra egyesül az ő részeivel.de egyszer talán még hálásak is leszünk. Szétszakadásukra akkor került sor. Tehát a Mars. azaz „amint fent. Merkur és Vénusz egyetlen égitestet alkottak. ezért igyekeznek is minél nagyobb inkognitóban végezni azt. szemelvények. ám van.karsayalarm. így hiába is próbálnánk meg kérdezősködni. Az emberi lélek fejlődésének van ugyanis egy bizonyos evolúciós útja.amit a sumérok által hátrahagyott agyagtáblák leírásai is alátámasztanak. amiért – ha ma még nem is. A harmadik dimenziós életben összesen öt ilyen katasztrófa vár az emberiségre. hogy bizony fel is boncoljuk őket. Összeállította: Karsay István www. hol pedig egy nagyra dagadt óriási zsemleként tündököl az éjszakai égboltunkon. hogy csak mérési adatokat gyűjtünk be egy-egy foglyul ejtett példányon. itt is érvényes Hermész mondása. Mint láthatjuk. Bizonyos források szerint azonban a Hold nem volt mindig szülőbolygónk kísérője. bioritmusában történő változásoknak is ez az égitest az okozója. hol egy vékony kis fénysarlóként. mint tudjuk.

Eszerint – bármilyen meglepő is – az első atombombákat a Szíriusz-rendszerből idelátogató csoportok hozták magukkal. 50 . fotonágyúk és atombombák a mi magas technikai színvonalon álló világunk találmányai. Némi ízelítő a Kr. Ugyanis amikor Suva meglátta. a Kékleny-hegységben rejtegették. amit épp emiatt Szíriusz gömbnek is neveztek. Kr. ám a leírás szerint épp a mi őseink beavatottjainak kezébe kerültek: „Amikor az egyik tudós az emberi igazságtalanságok ellen elhozta a fénygomba-halált és azt a borzasztó pusztítással járó fegyvert használni is kezdték. hogy az ott élő hunok nem építettek hajót a meneküléshez. Történelmi időkből származó beszámolók azonban erősen megkérdőjelezik ezt az elgondolást.hu Ókori atombombák és csúcsfegyverek A tankok. szörnyű haragra gerjedt. szemelvények. anyahajót.Arvisura. helikoptert. Az ősi rovósámánok feljegyzései. Budával. ezek szerint onnan érkezett hozzánk egy űrhajó ezzel a veszedelmes fegyverrel. fogalmak. Kuszkóval és Suvával elszállították onnan. Mielőtt a nagy vízözön idején Ataiszt végleg elnyelték volna a Csendes óceán hullámai.e. Úgy tűnik. azaz a mai Peru területére. az Arvisurák között igen izgalmas erre vonatkozó adatokat lehet találni. de amikor megtudták. hogy milyen szándékkal tették mindezt.e. 5000 körül az egyiptomiak által használt technológiákból: a már jól ismert Abüdoszi templom falán lévő domborművön tengeralattjárót. Nem tudni pontosan. Összeállította: Karsay István www.” (Paál Zoltán: Arvisura-Igazszólás) Kaltes asszony bolygójának a Szíriusz-rendszer 4. Ismertető. hogy Ataisz az ősvízben el fog süllyedni. az égiek Kaltes asszony szekerén a Földre is hoztak három ilyen gömböt. mert a bölcsek nem értesítették őket a közeledő veszedelemről. és UFO-t láthatunk. A harmadikat pedig fel is robbantották a süllyedő szigeten. Legalábbis ezt hisszük. Sokáig Ataiszon. mintha már sok ezer évvel ezelőtt léteztek volna csúcstechnológiájú fegyverek. 5000 körül Buda Úr városába vitte az egyik atombombát és ott gondosan biztonságba helyezték. A másikat Kuszkó vitte magával az általa alapított Kuszkó városába. bolygóját nevezték az őseink. hogy a beavatottak szűk körén kívül senki ne férhessen hozzá.karsayalarm.

Ez így is történt. Ismertető. 51 . hogy a tengerből bármit is kifogjanak. és sokan feküdtek ájultan a hajók alján. könyörtelenül hódítottak és hittérítés címén minden leigázott népet kiraboltak. hogy 3 nap múlva magával együtt felrobbantsa. az ottani szellemi központba. A cárok az ortodox papsággal egyetértve. A sámánok leírásai szerint a partok mentén még sokáig forrt a víz. vagy elfogyasszanak. Később Paszametik fáraó a beavatott fejedelmek döntése szerint a Híres-kapuba érkező szkítáknak adta át. a mai Kína északi területén lévő fejedelmi városba szállítsák.karsayalarm. Araba fennhangon hirdette: Megvakítottak az Égiek. mert belenéztem fénylő tekintetükbe!” Többen rövid időn belül meghaltak. amikor már Ordoszban is veszélyessé vált a helyzet a kínaiak nyomása miatt. Az Arvisurák tanúsága szerint a tunguzkai robbanást nem egy meteorit okozta. a beavatott központ kincseit. Bőgtek a Kékleny-hegység csúcsai és tüzet okádtak. Sokan közülük meg is vakultak. vakító fényt. „Ekkor a Gara-zúgó táján egy óriási légyölő gombaforma emelkedett a magasba és vakító fény keletkezett. Mindenki a bárka aljára hasalt. A Buda által elvitt bombát a szumír papok a Szumérban lévő beavatott központban helyezték el.” A leírás szerint a robbanást követően a tengeren hánykolódó menekülők még látták messziről a pusztító. De amikor Jermák elkezdte vérengzéseit a manysi nép között. hanem egy a szíriusziak által a Földre hozott atombomba. szemelvények. mint ahogyan a szülőföldjét utolsóként elhagyó Araba fősámán is. Összeállította: Karsay István www.hu „Hajóépítésre már nem volt idő. hogy Ordoszba. A falvakból a folyóvízbe hajtották a megkeresztelendőket és a hosszú szertartás alatt a katonáik és a kispapok pénzsóvár hada kifosztotta a megkereszteltek otthonait és minden kincsüket elrabolták. Suva ezért a hun ifjúságot felvette szállító hajójára. s megtiltotta. szörnyű kínok közt halt meg.Arvisura. fogalmak. a harmadik gombafényű halálgömböt pedig otthagyta egy bátor beavatott bölccsel. A tenger színén döglött halak tömege úszott. Később. a bombával együtt Tunguzkába menekítették. majd az egyiptomi Karnakba vitték át. s aki ezekből evett. Ezért Kuszkó mindenkit a hajó belsejébe parancsolt. hosszú vándoroltatás után az urali beavatott központba vitték.

hu „A gyarmatosítók nemcsak az idegen népeket igázták le. akkortájban Magyarországon is megsokszorozódott a vetélések száma). és porrá hullottak szét emberek és állatok. szemelvények. fogalmak.Arvisura. bár derült volt az égbolt. mint ezer nap. az 5500 éves indiai Mahabharátában is atomfegyverekről tesznek említést. mennydörgés hallatszott. Egy megszökött az internáltak karavánjából és sebesülten a tajgába vetette magát. így pl. június 30-án a Kaltes asszony birodalmából hozott fényhalál-gömbbel felrobbantsa magát.” Tudósok tömege azóta is azon gondolkodik. és sötétség borult a tájra. Még az sem segített.karsayalarm. Kanjilal professzor hozzáteszi. hogy a cári önkény elleni tiltakozásul 1908. hanem üldözték a forradalmárokat is. Mások szörnyű kínokat álltak ki. Az ókori csúcstechnológiájú fegyverek létére azonban sok egyéb helyen is találunk bizonyítékot. a még napjainkban is jól látszódó torzulásokat az ott élő növény és állatvilágban. így megszületett a meteorit becsapódás elmélete. hogy egy „isteni fegyvert” vetettek be a vrisnik népe ellen. ám mivel akkor még nem volt ismert ez a technológia. és leesett a körmük. Ismertető. Összeállította: Karsay István www. ha az ember megtisztította a ruháját és a testét. Hatanah kigyógyította sebeiből. Pedig érdemes megfigyelni. de ott agg korában vállalkozott arra. melyből egy villám lövellt ki. a kalkuttai Dileep K. Egy indiai szanszkritkutató. hogy vajon mi történhetett Tunguzkában. Agyagedények törtek szét minden látható ok nélkül. 52 . (gondoljuk csak a csernobili atombalesetre. hogy más különös jelenségekről is beszámoltak: heves viharok tomboltak. hullott a hajuk. rengett a föld. amikor azt írják. fényesebb. Bár minden jel egy óriási erejű atombomba pusztítására utal. A túlélő nők közül sokan elvetéltek.

Az izraeliták hadvezérét végül egy isteni jelenés arra szólította fel. hogy már a zsidók. kiegészítette propellerekkel. Vajon valóban az izraeliták döntötték le akusztikus rezgésekkel. mert régészeti leletekkel igazolni lehet további részleteket.Arvisura.karsayalarm. Meglehet. földön kívülről érkezett csoport is rendelkezett ilyen jellegű ismeretekkel. Jerikó ugyanis zárva tartotta kapuit az izraeliták miatt. arányos másukat a (szemmel is láthatóan repülőgép) modelleknek. motorral – és valóban repültek! Más típusú. de néhány kutatónak felkeltette az érdeklődését. vagy egy őket támogató. mely az izraeliták révén következett be. melyet az orvoslás terén például vese. fogalmak. szemelvények. vagy egy véletlen földrengés roppantotta össze az erőd kettős falát? Hosszú ideig lehetetlennek tartottuk. azaz valami szuperteljesítményű hangágyúval Jerikó falait. A kánaániak királyi városa a maga majdnem 7000 évével a világ egyik legidősebb városa. hogy hanghullámokkal szét lehet rombolni egy tárgyat.hu Az itt látható többezer éves sumér leleteket kezdetben arany rovaroknak titulálták. például egy tűzvész és egy járvány nyomait. Ismertető. Ez azonban a modern ultrahangtechnikával lehetségessé vált. mint inkább annak megsemmisülését fémjelzi. 53 . A Jerikó név azonban nem is annyira egy gazdag kultúra fénykorát. „Jerikó gondosan bezárkózott: se ki nem jött senki.” A bibliai tudósító szerint a kürtök hangjától szétrepedtek az erőd falai. És ha majd belefúnak a kosszarvba… leszakad a város kőfala magától. hogy harcosaival hat napig járja körül a várost. Peter Belting más szemszögből közelítette meg a problémát: megépítette a pontos. hogy hogyan lehet egy rovarnak delta szárnya és stabilizátora. szintén csúcstechnológiájú fegyverek használatát engedi sejtetni a Biblia is. az izraeli Jerikóban történt események leírása kapcsán.és epekövek szétmorzsolására használnak. a papok pedig kürtöljenek a kürtökkel. és a zsidók elfoglalták Jerikót. Vajon ez csak egy vallásos legenda? Talán nem. „… a hetedik napon hétszer kerüljétek meg a várost. Összeállította: Karsay István www. se be nem ment senki” – mondja a Biblia Józsué könyvében.

És biztosan megtalálod az utat. Egy másik különös lelet a szentpétervári Palentológiai Múzeum egyik darabja. Tarts ki a sötét ösvényen.Arvisura. lándzsákkal) ellentétben a lövedékek sugárirányú réseket és repedéseket hagynak hátra. aki úgy véli: „Itt az ideje. Toth. Összeállította: Karsay István www. a tudományokról. A legenda szerint a Kr. A „hideg” fegyverekkel (nyilakkal. Az Egyiptomi Halottaskönyv egyik képe éppen eme tevékenysége közben ábrázolja őt mérlegével együtt.000 évvel ezelőtt élt Neander-völgyi ősember koponyája. Ezen a képen a mérleg egyik serpenyőjében egy halott ember lelke látható. A hatalomhoz vezető kapu rejtve De aki eléri rajta átmehet. hogy a koponyát egy nagy sebességű lövedékkel lőtték át. Itt is egy lövedék behatolási nyílásáról van szó. Neve az egyiptomi szövegek szerint „nagyon nagy” jelentéssel bír. De vajon ki használt az őskorszakban ilyen lőfegyvereket? Azt hiszem valamennyien egyetérthetünk a témát kutató Dileep K.hu Az őskori technikai fegyverek létezésére utaló legkülönösebb lelet egy 40. a világ keletkezéséről. XII. és az őt megillető keretbe helyezzük az ókori technológiának ezt az elfeledett területét. mint a bölcsesség egyiptomi istene. a becsület és a szavahihetőség.karsayalarm.e. azonban van néhány egyéb információ is. évezredben történt világkatasztrófa előtt ő készített feljegyzéseket az emberiség számára. Kanjilal professzorral. az istenek írnoka. 54 . Emeld tekintetedet a Fény síkjára. Ismertető. A jellegzetes behatolási nyílásból lehet látni. s annak törvényeiről. az írás és a tudomány megalapozója volt. csak ez alkalommal egy 400 éves bölény fejében.” Toth-Tudó titka „A körülötted rejlő titkok mélyen ülnek. hiszen mind a mai napig rengeteg rejtély övezi. aki a mítoszok szerint a halál után megméri az elhunytak lelkeit. És a Fénnyel egy leszel. szemelvények.” Toth isten nevét jól ismerhetjük már az egyiptomi mitológiából. hogy átértékeljük az emberi civilizáció menetéről alkotott elképzeléseinket. mely kilépéskor szétroncsolta annak hátsó részét. Toth az. Keresd azt kulcsaimmal. Juss túl a sötétség lakóján. a másikban pedig a tisztesség. amit nem árt tudnunk róla. Rejtve a múlt misztériuma. melyre 1921-ben bukkantak rá Zimbabwéban. fogalmak.

vagyis magyarság. hogy a nevével az Arvisurákban is találkozhatunk. hogy egy istenség volt. hogy „a mindeneket Tudó”. Létezésére a történelem is sok bizonyosságot talált. hiszen bölcsessége és tudása alapján kétségtelen. A bölcsesség isteneként a tudás feljegyzőjeként tartották számon. a Szeretet tanának megértése után az emberiség rájön arra. hiszen Ménes munkáját igen alaposan előkészítette ez a bizonyos Tudó. s osztotta meg tudását és sokezer éves tapasztalatát a beavatottt hallgatósággal. másnéven Beavatott Központot. amit az emberekre hagyott. s azt a földalatti világot.Arvisura. Összeállította: Karsay István www. A lopások. Havaruti Nagyszalán. 55 . Az ősi rovósámánok a feljegyzéseikben úgy nevezik.000 éven keresztül uralkodott. fogalmak. ahol a fontos feljegyzéseket az utókor számára elrejtették. Kos és Halak Világhónapjának öldöklő évezredei után Joli-Tórem Földje elérkezik a Vízöntő Világhónapjába. azaz táltos volt. Közel 16.hu Ezek együttes neve a "magurság". hanem Nippurban tanult. hazug vagyonszerzések nem teremtenek örökéletűeknek gondolt jólétet. Történelmi tanulmányaink során azt tanultuk. Thot tehát papkirály és mágus. Toth aztán nem ment vissza a Szíriusz-rendszerbe. az un. ezt csak a békességes munka és a természet titkainak kifürkészése adja meg”. Ha már van némi köze Tothnak a magyarsághoz és a táltossághoz. Főpapjai vitték tovább azt a tudást. mint Iránban Zarathusztra. Ismertető.e. Kr. hogy az öldöklések helyett mindenkinek dolgoznia kell. Toth az egyiptomi leviták magas kasztját képviselte. ahol Nagy-Tot néven. hogy Ménes volt az. nevét a gnosztikus és alexandriai iratok jól ismerik. majd Karnak főpapja lett. hisz az alábbiakat mondta el egyik előadásában. aki alsó és felső Egyiptomot egyesítette.karsayalarm. Ám az ősi feljegyzések szerint ez nem egészen így történt. hisz le tudta győzni a halált. Ő építtette fel az új Meni fővárost. szemelvények. A Bika. így valójában neki köszönhető ez a nagyszerű politikai húzás. a Szíriusz-rendszerből érkezett 12 fős küldöttség beavatottjainak vezetőjeként vett részt. Szavaiból egyértelműen kitűnik a jövőbelátó képessége is. Fontos szerepe volt a korszakának legfontosabb birodalmi nagygyűlésén. akkor nem csoda. 3970-ben: „A nagy Mindenség minden mozzanata hatással van az emberiségre és az Égites tek megnyilvánulásaira. amikor az emberevés megszüntetése.

azok elsősorban a II-III. utalva ezzel egyúttal a beavatottak származási helyére. században Alexandriából származó hermetikus írásokban találhatók meg. a Merkúr bolygóra. s majdan ez szolgált alapul azon szent könyvek számára.karsayalarm. anatómia. ahol a legmagasabb rangú papokon. amit átmentettek. szemelvények. mert az egyiptomi születését követően még kétszer – tehát összesen háromszor – inkarnálódott. Részt vett ugyanis azon a beavatási szertartáson. Ezt a közösséget nevezték Tat Testvériségnek. nyit jelentésű. a leleményesség és ügyesség pártfogója. Római neve Mercurius volt. Toth egyik későbbi inkarnácója volt Hermész Triszmegisztosz.Arvisura. A tát szavunk voltaképpen tár. hiszen a táltosokat korábban tátosoknak hívták. Ismertető. Ezeket aztán számos nyelvre lefordították. Hermész könyveit a Beavatott Központokban őrizték. Hermész sírját Nagy Sándor idejében találták meg. s törvényeiről. úgy. aki egy misztérium iskolát alapított Egyiptomban. Azt is jelzi továbbá. Toth-Tudó. Tata. és a Nagy Sándor sírkamrájába temettetett. és nagy bölcsességének hármas természetére utal. vagy ahogyan még többen ismerik. az istenek kinyilatkoztatásairól. akit egyes feljegyzések szerint azért neveztek háromszor születettnek. mint Zeusz és Maia fia. vagy háromszor magasztosultnak. Összeállította: Karsay István www. E négy könyv további felbontása összesen negyvenkét kötetet tett ki. a legmagasabb szintű beavatottakon kívül senki nem férhetett hozzájuk. magas fokú beavatottak elnevezése is. durva köntösben sorbajárta a királyságokat és a hitetlenkedőket meggyőzte a veszedelem előtti egyesülés szükségességéről. melyeket Hermész írt. orvoslás. összegyűjtvén ebben a felemelkedett mesterekké váló tanítványokat. ami „Háromszoros Nagyságot” (mesteri szintet) jelent. Ezen kötetek elsősorban a világ keletkezéséről. 56 . s egyben az Isten felé történő léleknyitásra is utal. Nagy Fehér Testvériségnek. Az egyiptomi szövegekből sajnos nem maradt meg minden. Tát. a holt lelkek vezetője. 1259-ben pedig ő avatta Nagymesterré Atonament. Hermész neve a görög mitológiából is ismert. ilyenek pl. a Rátót (RÁ napisten + TOTH). ami megegyezik a Védák könyveinek a számával. Severus római császár minden misztikus írást összegyűjtött. filozófia. e. hogy életében három nagy esemény részese volt. valamint fiának Tatnak a nevét egyébként számos magyar földrajzi név is őrzi. vagy épp a Tátra (TOTH + RÁ) nevű hegység. a papság rendszabályairól. fegyverrel is elősegítette Tudó elképzelését.hu „Ekkor lépett fel a Nippurban tanult Tudó. sőt a két mű között számos tartalmi hasonlóság is felfedezhető. Valószínűleg a Toth által megfogalmazott. különböző tudományokról szóltak. A Ménes uralkodó családjából származó Al-Méne magáévá tette a Tudó által látott szumér megújulást és ha kellett. fogalmak. Tét. aki az istenek hírnöke. majd ő is betöltötte ezt a tisztséget. A hagyományok szerint múmiája a híres Tabula Smaragdinát tartotta a kezében. Kr. amely során Ekhnatont Nagymesterré avatták. Az utolsó inkarnációban viselte a Hermész nevet. Mivel a titkos tanítások alkimista célokat is szolgáltak.” Toth fia Tat volt. melyet gyakran a Hermész név után csatolnak. mint a csillagászat. Mellesleg innen ered a magyar felemelkedett mesterek. aki mezítláb. asztrológia. szent nyelven írt művet fordították le a vízözön elmúltával a hieroglifák nyelvére.

Atyja a Nap. hogy ami fent van. mert nem olvashatja bárki. s ezáltal válnak oly csodás átváltozások elérhetővé. a Szél hordozta méhében. Ebben rejlik valamennyi erő szilárd állhatatossága. mert a világ bölcsességének mindhárom része birtokomban van. Így lehet tiéd az egész világ világosságának dicsősége. fogalmak. hogy nem koptatható el. s ami lent van. amit még nem tud megmagyarázni a mai tudomány. a lentihez hasonló. A táblák jellemzője. valójában a teremtéstan alapos ismeretét sugallja: „Való. hiszen a tökéletesség benne rejlik erejében. Ő a jelenségek valamennyi megnyilvánulásának nemzője a világ egészében.Arvisura.karsayalarm. majd ismét visszahull a Földre. A tizenkét smaragdzöld tábla nagyon különleges anyagból készült.csak a beavatottak számára válik nyilvánvalóvá. elválasztja annak elemét a Tűztől. mivel minden megfoghatatlant áthat éppúgy. úgy minden ebből az Egyből vette eredetét egyetlen átváltozás által. s a Föld tartja fenn. Azért hívnak Hermész Triszmegisztosznak. Összeállította: Karsay István www. Amit a Nap hatásairól mondhattam. s nagy óvatossággal emelkedve onnan lassanként a Mennyekig hatol. befejeztem. A Smaragd Tábla sokak szerint rendkívül misztikus jelentésű mű. Így lett e világ létrehívva. Ismertető. beteljesítvén az Egyetlen számtalan csodáját. Ahogyan pedig az összes dolog az Egynek elgondolása szerint lett.nyelvezete és képi világa miatt . Egy olyan vegyi folyamat – alkímiai transzmutáció – során hozták létre mesterségesen. a finomat a durvától. szemelvények. akár a tömörebb állománnyal rendelkezőket. és ellenállóbb minden eddig ismert anyagnál. Elvégeztetett!” 57 .hu Érdekes módon azonban ezek a Smaragd Táblák is egyfajta rovásírással készültek. s minden sötétség menekül majd előled. biztos és igaz mindenek felett. melyeknek elve ugyanez. Titkuk nem azért van titoknak nyilvánítva. tévedéstől mentes. hanem mert tudásanyaguk . anyja a Hold. Ha a Földre vetül. egyesítve magában a felsőbb és alsóbb dolgok befolyását. a fentihez.

részben maja vajákos törzsi varázsló segédjeként töltötte el. az utolsó több mint 5100 évvel azelőtt volt. Összeállította: Karsay István www. A maják és számos más törzs is. ehhez azonban az emberiségnek el kell érnie egy bizonyos fejlettségi fokot. Carole Wilson. szigorúan őrzik a tudást. Néhány ilyen koponya azonban máris előkerült. De ők voltak megbízva nemcsak a kristálykoponyák tudásának megőrzésével. A könyvben egy ősi amerikai legenda nyomait járják körül. s ezek mindegyikének valóban nagyon rejtélyes az eredete. akik főként filozófiai. Ezt a találkozót egy maja pap. miközben generációról generációra továbbadják a feladatot. akik jelenlétére szükség volt. De ez a tudás csak akkor válik majd számunkra is hozzáférhetővé. hogy ez az ember hat évet áldozott csak a találkozó előkészítésére. hogy felkeresse azokat az embereket. s valamennyiüket paranormális tevékenységekről és hihetetlen szellemi vagy gyógyító hatalmakról szóló történetek lengenek körül. hogy legyenek a „napok” avagy az „idők” őrzői is. s melyek fontos információkat tartalmaznak az emberiség eredetéről. melyre Guetamalában került sor. az ősi maja papok közvetlen leszármazottja hívta össze. Kanada legismertebb médiuma. mely szerint létezik 13 átlagos emberi méretű kristálykoponya. spir ituális.hu A kristálykoponyák tudása Néhány éve jelent meg a könyvesboltok polcain a Kristálykoponyák rejtélye című könyv. fogalmak. Ezalatt beutazta egész Amerikát. Hogy mennyire nagy jelentősége lehetett ennek az összejövetelnek.  A szerzők részt vehettek az őslakos amerikai indián vének szent találkozóján is. Ők eme szent feladatuknak a mai napig is eleget tesznek. s a világegyetem rejtélyeiről. Később számos könyvet írt az őslakos amerikaiak filozófiájáról és spirituális életéről. Mint médium. a koponyák őrzőjének vallja magát. amely képes a „beszédre”. akinek segítségét a helyi rendőrség is rendszeresen igénybe veszi megoldatlan gyilkossági ügyek esetében. Ismertető. Itt olvasható egy ilyen „szeánsz” rövidített anyaga. aki korai éveinek java részét egy részben azték. ha mindegyik előkerül és egybegyűjtik őket. talán az is alátámasztja. arra is képes.karsayalarm.Arvisura. Ilyen találkozót a törzsek között már évezredek óta nem rendeztek. hogy a kristálykoponyában tárolt információkhoz hozzáférjen. 58 . Jamie egy a hazájában közismert indián írónő. A szerzőpáros egyébként egy független tévés produkciós cég tulajdonosa. Igazán érdekesnek és figyelemfelkeltőnek találtam Jamie Sams írónő a kristálykoponyákról és az emberiségről alkotott véleményét is. hanem azzal is. szemelvények. melynek szerzői Chris Morton és Ceri Louise Thomas (Alexandra kiadó). aki jósként és sámánként élt egy távoli guetemalai faluban. illetve környezetvédelmi témájú dokumentumfilmek készítésével foglalkoznak.

szükséged van a látásra. „aki keres. amit mi teremtettük. de a ti elmétek csak a széthúzást kutatja. egy magasabb intelligencia tagjai… Egy olyan civilizáció alkotta. a hallásra és a tapintásra… Formája megkönnyíti a számára. a három dimenzió által behatároltan. akiket ti „majáknak” hívtok. amit ti személyiségnek hívtok… Ti azonban tisztelitek a személyiséget.karsayalarm. fogalmak. sem egyetlen szellem nem birtokolhatja az összes tudást… Az edények mindegyike tartalmazza az információt. és a kristálytechnológia a maga részletességében is rendelkezésére fog állni azoknak. hogy hol található meg a többi… Egyet ott adunk át nektek. Ti is meg fogjátok mindezt érteni. hogy fedezzétek fel az általatok „Bimininek” nevezett területet… Mi majd irányítunk benneteket… megmutatjuk nektek. Ahogyan ti mondjátok. mint amilyen a tiétek most… Ez a tárolóedény tartalmazza sokak elméjét és az egy elmét… Nem az általatok „fizikainak” nevezett eljárás útján készült. melyek még formát sem nyertek… és mások. A mi civilizációnk szintje. és hogy a szellem az anyag szerves része… Ez az edény azért kristályosodott ki. 59 .. bámulatos tudásnak lesztek birtokosává… A fény és a hang lesz a kulcs. melyre szükségetek van… De az idő még nem jött el… Még mindig vannak olyanok. „akkoriban”. ahogy ti mondjátok a „ti időtökben”… Túl veszélyes lenne az embernek birtokolnia ezt az információt… túl korai az evolúció szempontjából… mert az emberiség még mindig a pusztítás eszközeinek jobbítására tör. megkapjátok az információt. A szellem teremti az anyagot. Jelenlegi formájába a gondolat hatalma öntötte. a fejet. ahol jeleket hagytunk a földben… és fent a hegyekben… Egy váratlanul kerül majd elő a régióból.. ahol a kommunikáció zajlott a Föld és a többi rendszer között… Amikor valamennyi tárolóedény együtt lesz. És a különválás folyamata máris megindult. hogy sok-sok évezreddel ezelőtt alkották. anélkül. Információt akarsz kapni a szellem többi tárolóedényével kapcsolatban… További edények fognak előkerülni… miután számosan vannak még… miután sem egyetlen ember. A világ java része. sok tekintetben fejlettebb volt. melyek biztonságban pihennek az óceánok mélyén… De ti nem találhatjátok meg azokat. ahogyan ti mondanátok.Arvisura. A tárolóedény azért nyerte ezt a formát. mely megelőzte azokat. hogy bátorítsa az egységet és csökkentse vágyatokat a széthúzásra… Az elmétek a különállásra tör… Rátok akartuk hagyományozni az egység koncepcióját.. Elmondom hát nektek. az talál”. hogy az elméhez csatlakozzék. amit ti „templomnak” hívtok… Ez volt az a terület. mert neked. szemelvények. amikor az általatok „Atlantisznak” hívott elveszett civilizáció felmerül előttetek… és arra ösztönzünk benneteket.. amit ti „Dél-Amerikának” hívtok… Egy másikat akkor találtok meg.hu Egy médium közvetítése „Tudni akarjátok az eredetét ennek a tárolóedénynek. amikor a megfelelő rezgést előállítjátok. a szellem erejével jött létre. akik megértették… hogy a kristály az élő anyag. csiszolták homokkal és szőrrel… és sértetlen maradhatott. az agy keretét… így az edény ebben a formában őrzésre és oltalomra talált a korok során… Az edény földi életének hossza 17 000 esztendő volt… Generációról generációra örökítették. Ismertető. Összeállította: Karsay István www. melyet ti „kristálykoponyának” hívtok.

Amit ti a sivatagjaitoknak hívtok.Arvisura. melyek ebbe a megfelelő irányba mutatnak majd… További felfedezések lesznek DélAmerikában. nem lefelé. amit ti a saját civilizációtoknak hívtok. 15 esztendőben. Az idő mint mechanizmus. hogy a saját eredeted formája a gondolat volt. különösen az óceánok alatt. és sok található a tengerek alatt. hogy felfedezzétek az igazságot és megértést. de nem lesz tovább. tudást és megvilágosodást hozni közétek. és nem szükségképpen az agy. és hogy felfelé kell vetned a tekintetedet. mint megtapasztalni az anyagi sűrűséget. mint illúzió. hogy ismerni akarod az emberiség eredetét. mely rámutat minderre… És a kezdetei mindannak. Vágyatok a széthúzásra elvezet az önnön pusztulásotokhoz… A széthúzás megsemmisülés és halál. Ott. csakis az anyagra és a kurrens elmére vonatkozik. túl a hozzávetőleges tér-idő relativitáson. De további felfedezések is lesznek az elkövetkezendő 5. hogy léteznek más dimenziók is. több mint 15 000 esztendővel megelőzik a felismerését annak. Ausztráliában és Egyiptomban. 10. Az időt valójában egy magasabb rendű intelligencia alkotta. amit ti Atlantisznak hívtok. de szükség van rájuk. Egy másik világból érkeztünk el a Földre.hu Már megkezdtétek a különválást. annak semmi köze sincs az általatok „testnek” nevezett sűrűséghez. Egy másik dimenzióból érkeztünk a ti dimenziótokba. akik tudni akarják a mi helyünket a ti világegyetemetekben. Ismertető. hogy a harmadik dimenzióból jöttünk. Miután a mi civilizációnk számos bizonyítéka még mindig az óceán mélyén nyugszik. Csak azokat engedhetjük meg nektek. amit ti „Atlantinak” és „Indiainak” hívtok. fogalmak. Nem akartunk mást. szemelvények. Erőszak ember ellen. A gondolat időtlen. Megértjük. Máris érezzük a szétválás befolyását az erőszakban… Egyre több az erőszak ezen a bolygón. mint az agy és testi funkciók feletti kontroll egy formáját. de mint ilyen. 60 . De még mindig számosan vannak közöttetek. hogy az elme képes a megértésre. mert szükségünk volt a sűrűség megtapasztalására. Számos további felfedezés következik be 5. valamint az általatok „Holt-tengernek” nevezett hely alatt. erőszak a természet ellen… erőszak a Föld ellen. De számos felfedezés még nem következhet be. amit ti „földrajzi hovatartozásnak” hívtok. Amiről itt beszélünk. és az általatok Földnek nevezett kis planéta határain belül. De mi nem váltunk foglyaivá annak. de mi fizikai alakot öltöttünk. az idő az anyag teremtése. Még mindig ragaszkodtok ahhoz az elképzeléshez. 15 éven belül. El akarjuk hát mondani neked. ami számotokra is felismerhető. hogy a harmadik dimenzió kötelékén belül tartson.karsayalarm. Ez az oltalom az anyag lebomlása ellen. melyek nem taszítanak pusztulásba benneteket. hogy csökkentsék a széthúzást. De a civilizációnk nyomaira fogtok bukkanni a legtöbb szárazföldön is. Elmondjuk nektek. Jóllehet a testen és az agyon túl létezik. Bimini közelében máris történtek felfedezések. Számtalan relikviánk és tudásunk sok darabja található meg elszórva a kontinenseken és a tengerekben. ott bukkantok a tudás javára. hogy az idő lényegi valója nem más. alapjában véve nem is létezik. 10. és képtelenek elfogadni. Arra ösztönzünk benneteket. felfedezésre várva. Az élet ezen a Föld bolygón csak primitív formában létezett. Tapasztalni jöttünk. a föld felszínének közelében. nem a gondolatra vagy szellemre. Összeállította: Karsay István www. megtalálhatóak a mi civilizációnk maradványai… Ezek a felfedezések zavaróak lesznek és diszharmóniát fognak okozni.

ahogyan ti neveznétek. És ez a pusztulás elkezdődött ismét megtörténni. és amit ti atmoszférátok ”részecskéinek” neveztek. Számotokra. hogy a számoknak és az időnek nincs mélysége. De a tudósaitok és a kormányaitok még mindig olyan játékokkal játszanak. melyet ti realitásnak hívtok. Mi azt közöljük veletek. Az atmoszférába történő beavatkozás még több pusztulást fog okozni: szokatlan időjárási mintákat. mennyi halállal fog kikelni. és pusztulásba taszítanak. melyek nem az elméhez tartoznak. akik elhajlították a hangot és a fényhullámokat. és a veszedelmet találjátok abban is. Ahogyan azt már elmondtuk. A pusztulás máris a kezdetét vette. míg az egész bolygó ki nem tör és el nem pusztul. De az idő káprázatának fenn kell még maradnia egy ideig. jelenkori elmétek nem keres mást. mely az özönvizet is okozta. az elszakadás máris megkezdődött. a „katasztrófa”. hogy az idő és a tér korlátain belül tartsanak benneteket. azzal. Rá fogtok jönni. És máris érezhetjük a széthúzás befolyását a világunkban. primitív tudásotokkal.Arvisura. melyek visszafordíthatatlanok. csakis pusztulásotokhoz. máris olyan dolgok kezdődtek el. melyek csak a harmadik dimenzióhoz kapcsolódnak. mint védelmet. mert ti magatok éltetitek. hogy a Föld nagy változások előtt áll… Még a bolygótok maga is meg fog változni. Ezeket pusztán beprogramozták a jelenkori elmébe. hogy csak annyit fedeztetek fel belőle. hogy ami a földben növekszik. Rá fogtok jönni. hogy egyre több halál férkőzik az életbe a bolygótokon. Összeállította: Karsay István www.hu Az idő számotokra számokban ölt testet. annak a formájában. a hangot és az anyagot. alapjában véve. ami a bolygótokra tör. amit ti „részecskéknek” és „sugárzásnak” hívtok. melyeket nem értenek. 61 . A fénnyel és a hanggal játszanak. hogy amit elvetettetek. Megértetted mindezt? Azért jöttünk el. szemelvények. Vannak funkciók. Ismertető. amit a Földről jelen pillanatban ismertek. A tudósaitok játszadozásával vette kezdetét. fogalmak. az „idő” és a „tér” az agy azon funkciói. De ti még most sem vagytok mindennek tudatában. Változások lesznek a Földön az emberi életformában. amit ti „szárazföldnek” ismertek. Vágyatok a különválásra nem vezet el máshová. mennyi pusztító hullám csapódik a bolygótok felszínébe. El szeretnénk mondani nektek. gyors klimatikus változást és a szárazföldek elmozdulását is. hogy a civilizációtok durván félreértette a fényt. Jelenkori elmétek foglyul tart benneteket a térben és időben. hogy figyelmeztessünk. A viszonylagosságok. és a szárazföldek korábbi pusztulását. mint a „szám”. hanem sokkal inkább az agyhoz. az anyag és fizikai valóság foglyaként. mely a legközelebb esik hozzátok. óriási változásokat fog okozni. Az elszakadás gondolatisága gyökeret vert. Hatalmas pusztulást fogtok látni a „sugárzás” által. De. Észre fogjátok venni. És ezek valójában az agy diszfunkciói. és nincs nyilvánvalóan a közeletekben. ahogyan az időjárás is. és látni fogjátok. amit ti „vegetációnak” ismertek. addig fogjátok ezt tovább folytatni. De miután a reakció nem azonnali. csak a különválást. az állatokban. Ezért van az. Mi azonban elmondjuk nektek.karsayalarm. és amit ti „atmoszférának” ismertek. melyek feladata benneteket a háromdimenziós fizikai világhoz kötni. és máris súlyos események vették kezdetüket. és ahogyan minden más is. Nagy horderejű katasztrófa fog bekövetkezni. Mert ez ugyanaz az elme. már el is kezdődött. ahogyan ti neveznétek.

a Föld ki fordulni sarkaiból. Ismertető. és tanácsokkal szolgáljanak a számára. az lesz a kötelesség. és máris mozgásban van. és a szárazföld el fog tűnni a hullámok alatt. mely a bolygóra vár. ahogyan ti mondanátok „itt” és „most”. A Föld kettéválik. Összeállította: Karsay István www. hogy figyelmeztessenek másokat. és egy kisülés halad át a Földből az atmoszférába. bár hátrahagytuk nektek elménk örökségét. amikor a Földnek erre szüksége lesz. Azért vagyunk itt. akiknek elő kell majd hívniuk reinkarnációs emlékeiket. ahová nem lenne szabad. Hatalmas szakadás lesz a Földön… mely a Föld belsejéből ered.karsayalarm. visszatérünk eredeti dimenziónkba. és hogy nagy katasztrófák várnak a Földre. És ez máris elkezdődött. kiknek tudása és spirituális fejlettsége erre az útra terel benneteket. Tudtuk. úgy döntöttünk. szeressék. Amikor azonban eljön az idő. Amikor rádöbbentünk. melyre a pusztulás tüzei várnak. hogy elmondjuk. amiket átadtunk. amit számotokra hátrahagytunk. amikor ráébredtünk. lesznek olyanok. azok számára. amire szükségetek lehet. Az atmoszféra máris belép a negatív szennyezettség állapotába. hogy meggyógyítsák a megvadult világot. a kihatásait még nagyban meg lehet változtatni. akik a spirituális tudást keresik. És ezért is hagytuk hátra számotokra ezeket az edényeket. A vizeitek felmelegednek arra a szintre. hogy ezen edényeken keresztül aktiváljuk a tudatot. hogy a katasztrófa miatt. hogy tudassátok az emberiséggel a dolgokat. az időjárási minta változásai és további elszakadás az atmoszférától. hogy mennyi minden el lett feledve a fizikai dimenzióvá válás eredeti céljaiból. Ezt teszitek a Földdel a negatív energiáitokkal. hogy a holocaust csökkenthető legyen. szemelvények. Arra ösztönzünk benneteket. Tudtuk. abban a reményben. és idővel ez a tudomásotokra jut. Azzal a szándékkal készültek. Több lesz a szél… és a háziállatok nagy számban fognak elpusztulni. nagy változás kezdődik… kezdődött… a szülőbolygótokon belül. A földtömegek eltűnnek. a tengerek és az óceánok felemelkednek.” 62 . a tudás nélküli világot. hogy a széthúzás gondolatisága nyert teret. a ti időtök szerint „hosszú idővel ezelőtt”. mindent megtaláltok. hogy lesznek olyanok.Arvisura. fogalmak. A mágneses mező áttevődik. és a többiben. A tudásunk kristályosodott ki benne. Ebben az edényben.hu Kitörések lesznek. Habár ez már nem kerülhető el.

és a teljes konfiguráció az „Osiriaconwiya Bárkája” nevet viseli. melyre minden felépülhetett. amit „a szent pajzsok tanításának” hívnak. Mieyhun és Atlantisz civilizációit. A Megcsavart Hajszálak öregjei a következőket mondták el: „Kezdetben 12 világ létezett az emberi élet számára. A koponyáknak mozgatható volt az állkapcsa. és titkos gyógyító szervezeteket. hogy felépítsenek négy nagy civilizációt: Lemuria. hogy a titkos tanításaikat egymásnak generációról generációra átadják.egy vörös és egy kék – segítségével. A cherokee-k Megcsavart Hajszálaknak nevezik ezeket az embereket. és az emberek által benépesített 12 – általunk „szent 12” planétának vagy a „nagyanyáknak” nevezett . És segítették a Föld népeit. mert ez volt a gyökér. És arra használták fel a koponyák tudását. és a vének egy Osiriaconwiya nevű bolygón találkoztak. Összeállította: Karsay István www. hogy megvitassák a „gyermekek bolygójának” helyzetét – ez az a planéta. mert ez a legkevésbé fejlett az ember által belakott bolygók közül. a rejtett bölcseletek iskoláit. és volt egy időszak. Ezek a kozmikus vének megtalálták a módját.Arvisura. hiszen ez volt a tudás ajándéka. fogalmak. Ez Föld nagyanya. és nekik adták. Valójában tehát 12 planétából álló nagy család vagyunk. A mi nyelvünkön Eheytomának nevezzük. A többi bolygók mindegyike vette felgyülemlett tudását. ezért gyakorta utalnak rájuk úgy. majd idehozták őket. de a „gyermekek bolygóját” is értjük alatta. a Szíriusztól számítva. Ezek a planéták különböző napok körül keringtek. melyből a fejlődés a szárba szökkenhetett. akik több mint 400 különböző néptörzs tagjait foglalják magukba az egész Észak-. kozmikus véneink fogták a Bárkát. Ismertető.és Dél Amerikából. A legjobban talán úgy érthetjük meg ezeket. Ez volt a legnagyobb ajándék. Ez a negyedik bolygó a Nagy Kutya csillagtól. ez volt az alap.karsayalarm. A más bolygókról származó vének kioktatták a Föld gyermekeit. hogy nagy misztikus iskolákat hozzanak létre. Ezek tökéletesen makulátlan kristálykoponyák voltak.világ valamennyi tudását beletáplálták. Mu.hu Egy időőrző elbeszélése Az őslakos amerikaiak között a mesélés hagyománya az eszköze annak. mint éneklő „koponyákra”. ehhez hozzá is férhetünk. és itt találkoztak a vének. Két napja és két holdja van. 63 . hogy megtanítsák Föld nagyanya gyermekeit. Akárhogy is. Valamennyi kristálykoponya roppant mennyiségű adatot foglal magában. két hatalmas kupola . Eredetileg tehát ez történt. és munkálkodni kezdtek. akárcsak a mi koponyánknak. melyek az óceán alatt helyezkedtek el. melyet napjainkban benépesítünk. és ha tudjuk a módját. hogy képesek legyenek kommunikálni a „kétlábúakkal”. Az öregek megtalálták a módját. idelent Föld nagyanyán. amikor óriási fejlődés ment végbe. hogy a Föld lakóival saját bolygójukról kommunikáljanak. Közép. melyekkel napjainkban nagy mennyiségű információ is tárolhatóvá és elérhetővé válik a számunkra. ha elképzeljük azokat a számítógépeket. amit a Föld gyermekei kaphattak. és ezt a tudást egy holografikus számítógépbe – legalábbis modern kifejezéseinkkel így tudnánk leírni – táplálta: egy kristálykoponyába. És valóban ez volt a leghatásosabb és legértékesebb ajándék. szemelvények.

Arvisura.

Ismertető, szemelvények, fogalmak.

Összeállította: Karsay István www.karsayalarm.hu

Kezdték széles körben elterjeszteni a tanokat. Az információ megközelítőleg 750 000 esztendővel ezelőtt érkezett meg, és 250-300 000 esztendővel ezelőtt kezdődött el a terjesztése Föld nagyanyán. A tanítások segítségével további koponyák készültek a Földön, ám ezeknek, bár életnagyságúak voltak, nem volt mozgatható az állkapcsuk. Számos ilyen koponya létezik, melyeket „beszélő koponyákként” ismerünk, hogy megkülönböztessük őket az eredeti Bárka „éneklő koponyáitól”, melyek a 12 világ valamennyi tudását tartalmazták. A koponyákat egy piramis belsejében tartották – a Bárkaként ismert, hihetetlenül hatalmas formációban. A Bárka a szent bolygókról származó, körben elhelyezett 12 koponyából állt, egy tizenharmadikkal, a leghatalmasabbal, a formáció középpontjában. Ez a tizenharmadik koponya képviselte valamennyi világ kollektív tudatát, és kapcsolódott valamennyi szent planéta tudásához. Az utazó emberek az éneklő koponyákból álló Bárkát először az „olmékként” ismert néphez vitték el, majd az vándorlásnak indult, és a maják vették át, azután az aztékok (Teotihuacanban őrizték), és napjainkban ez a tudás még mindig a Megcsavart Hajszálak birtokában van. Az aztékok arra használták fel a koponyák hatalmát, hogy másokat az irányításuk alá vonjanak; hogy visszaéljenek saját erejükkel, és hatalmassá tegyék önmagukat. Olyan hatalmassá váltak, és erejük oly pusztító méreteket öltött, hogy meg kellett őket állítani. Az egyetlen hatalom, mely képes volt megtörni az aztékokat, a spanyol birodalom volt. A Bárka még Teotihuacanban volt, amikor Cortez leigázta az amerikaiakat. A papok, akik Cortezzel érkeztek, meghallották a kristálykoponyák hírét, és azt az információt eljuttatták Rómába, a pápának is. A kor katolikus pápája pedig így rendelkezett: „Ezt a tudást meg kell szerezni.” Jobban akarta a koponyákat, mint a birodalom minden aranyát és minden gazdagságát. És, habár a Bárka akkoriban még jól el volt rejtve a föld színe alatt, a spanyol katonák eljöttek, és egy belső árulás folytán sikerült tudomást szerezniük a rejtekhelyről. Mielőtt azonban megkaparinthatták volna a kristálykoponyákat, a jaguár papok és a sas harcosok megfogták a koponyákat, és elmenekültek velük. Néhányukat a korábbi maja területekre vittek magukkal, mások Dél-Amerikába kerültek, megint mások szétszóródtak a világban. Így tehát a koponyák történelmük során első ízben itt, Föld nagyanyán elváltak egymástól. A koponyáknak odakint kell lenniük és vándorolniuk, hogy távol legyenek egymástól, míg el nem jönnek azok az idők, hogy megtanulunk osztozni egymással a tudáson, gondoskodunk egymásról, tanítjuk egymást, és békés, harmonikus világot teremtünk Föld nagyanyán. Azt azonban mindenki tudja, hogy napjainkban Föld nagyanyán nem ez történik, ezért a koponyáknak továbbra is odakint kell lenniük, és vándorolniuk. A legenda viszont úgy tartja, hogy egyszer valamennyien vissza fognak térni a családjukhoz; ha az a család végre hajlandó lesz felnőni, megérni, és békében csatlakozni a bolygók családjához. Ez tehát a legenda, amit tanítóm mesélt el nekem, és neki annak előtte az ő tanítója, a Megcsavart Hajszálak tradíciói szerint.” 64

Arvisura.

Ismertető, szemelvények, fogalmak.

Összeállította: Karsay István www.karsayalarm.hu

Jamie Sams elbeszélése „Az a világnézet, mely tudósaitok és akadémikusaitok sajátja, minden, csak nem az emberiség és annak történelmének nézőpontja, és nagyon is beszűkült látásmód. Ez a beszűkült látásmód az oka, hogy egyetlen archeológus sem képes valódi magyarázatot adni a kristálykoponyák csodájára. Nem tudják megmagyarázni még Teotihuacan piramisait sem, vagy azokat, melyek az ősi Egyiptomból származnak. Képtelenek magyarázatot találni a roppant kőtömbökre, melyeket a perui inka birodalom használt. Nem találnak választ rá, hogy mi – ilyen egyszerű és primitív emberek – hogyan voltunk képesek azokat mozgatni. Nem tudják megmagyarázni, hogy népem hogyan tett szert arra a technikai precizitásra, mely az ilyen épületek létrehozásához szükséges. Senki sem tudja megmagyarázni, hogyan készültek a piramisok, és hogyan lehetséges az, hogy éppen a legősibb példányok lettek a legpontosabban és legszebben kialakítva. Nem találnak rá magyarázatot, hogyan lehettek az ősi egyiptomiak, vagy olmékok, maják és aztékok közönséges törzsekből egyik napról a másikra építőmesterek. Attól tartok, ez a beszűkült látásmód még most sem engedi láttatni a mi igazságunkat, de azért én elmondom nektek, mert a Szellem kért arra, hogy így tegyek. Amit el fogok mondani nektek, titokban volt tartva az európaiak előtt, mióta azok csak megérkeztek a Teknős-szigetre, most azonban eljött az idő, és fel fogunk szólalni. Tudjátok, a földönkívüliek voltak azok – ahogyan ti nevezitek őket – akik elhozták nekünk a kristálykoponyákat. Mi „égi isteneknek” vagy „égi embereknek” nevezzük őket. Ezek az égi emberek a Víz Harmadik Világának vége felé keresték fel a Földet. A Víz Harmadik Világa hosszú-hosszú idővel ezelőtt zajlott, még a kontinentális sodródás előtt, amikor a világ valamennyi földtömege egyetlen, Teknős-szigetként ismert kontinenst alkotott. Az égi istenek a kezdetek kezdete óta látogatták a Földet, és azóta is több alkalommal eljöttek ide. Gyakorta nagy tanítóként emlegették őket, és olyan neveket kaptak, mint Közép-Amerikában Quetzalcoatl, vagy Dél-Amerikában Viracocha. Sokszor jöttek olyankor, amikor az emberiség éppen küzdelmet folytatott egymással, vagy olyankor, amikor nem voltak törvények, vagy egyéb okokból éltünk szegényes életet. Segítőkként léptek fel, gyógyítókként; megpróbálták megtanítani az emberiséget, hogy békében éljen. Ezek az égi istenek segítették a korai embereket abban is, hogy a klasszikus világ csodáit létrehozhassák. Az emberiség átalakult a saját galaxisunkból, de más bolygókról származó lényekkel való kapcsolattartás során. Kulcsszerepet kezdett játszani a fejlődésben, és sokkal nagyobb mértékben, mint azt képzelnénk. De amit el szándékozok mondani, sokkal mélyebbre nyúlik vissza. Elvisz bennünket legkorábbi őseink idejébe. Elmondom nektek a teremtés igaz történetét úgy, ahogyan annak idején én is hallottam az őseimtől. Kezdetben béke honolt a Földön. Az emberek, akik akkoriban éltek, nem voltak homo sapiensek, ahogyan ma ismerjük őket. Ti Neander-völgyi emberként ismeritek ezt a típust, de mi „Föld-embereknek” nevezzük őket. Ez volt az aranykor, amikor a Földön az emberek és az állatok kommunikáltak egymással és harmonikus életet éltek. Számtalan legenda örökíti meg a világ minden részén ezt az aranykort. Ugyanaz, mint ami a ti Ótestamentumotokban is szerepel, Édenkert néven. 65

Arvisura.

Ismertető, szemelvények, fogalmak.

Összeállította: Karsay István www.karsayalarm.hu

És ezt - ha ez még kényelmesebbé teszi mindennek az elfogadását – tudományos bizonyítékok is alátámasztják. Még a ti saját tudósaitok is felfedezték, hogy őseink egyáltalán nem voltak azok az agresszív ragadozók, mint amilyennek korábban hajlamosak voltunk tartani őket. Nem is olyan régen a John Hopkins egyetem tudósai ismét megvizsgálták az ősi koponyák fogazatát, és felfedezték, hogy korai ősünk szinte teljes egészében vegetáriánus volt, és hogy egyáltalán nem öldöste az állatokat. A problémát az okozta, hogy az fejlődni kezdett, a feje egyre nagyobbá és nagyobbá vált, ahogyan az agy tömege fokozatos növekedésnek indult. Ez azért történt így, mert az agy tárolta el az összes genetikai információt, ami minden generációval egyre duzzadt, és ahogy nőttek az emlékeik, úgy nőttek a fejméretek is. Ahogy a fejek egyre nagyobbak lettek, a faj női egyedeinek egyre nagyobb gondot okozott az utódok megszülése. Idővel megnövekedett a szülés közben elhalt asszonyok száma, és az egész faj továbbélése kérdőjeleződött meg. Biztosan ti is hallottatok már az evolúció történetének „hiányzó láncszeméről”, melyről a tudósaitok annyit beszélnek, de sem megmagyarázni, sem megérteni nem tudják. Bekövetkezett egy hirtelen és nagy léptékű ugrás a törzsfejlődésben, amire nincs magyarázat. Senki sem tudja, miért történt ez az óriási előrelépés, és hogy hogyan következett be ilyen rendkívüli hirtelenséggel. Nos, mindez azért történhetett így, mert pontosan akkor, amikor a Föld ebbe a krízishelyzetbe sodródott, az égi istenek – vagy „földönkívüliek”, ha úgy tetszik - eljöttek az égből, a Plejádokról, az Orionról, a Siriusról. Azért jöttek, hogy új otthonra találjanak, itt a Földön, ezen a gyönyörű kék-zöld bolygón. Az égi istenek tehát eljöttek, és elhozták magukkal a kristálykoponyákat, ajándékként a földlakóknak. Ezek a koponyák ugyanis tartalmazták a más bolygókról érkezett lények valamennyi tudását. A koponyákba volt foglalva kultúrájuk, matematikájuk, tudományaik, csillagászatuk és filozófiájuk egésze, beleértve reményeiket és álmaikat is. Lényük egésze azokban a koponyákban volt eltárolva. Elmondhatjuk, hogy nem akármilyen ajándékkal kedveskedtek nekünk! A koponyáknak azonban volt egy másik funkciójuk is. Mintaként szolgáltak egy új fajhoz. Az emlékek, melyeket az agyunkban tároltunk, átkerültek a DNS-be. Az agyunknak nem kellett már tovább növekednie. A kristálykoponyák képviselték azt az új formát, amilyenné mi váltunk, az emberiség modelljét. Ez megint olyasmi, ami a Mózes I. könyvében is megtalálható, mely elmondja: „És látták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok.” Tudjátok, amikor a földönkívüliek megérkeztek ide, tudták, hogy nem lesznek hosszú életűek a mi atmoszféránkban. Így, akárcsak a földi emberek, az égi istenek is halandóak voltak. Megtörtént tehát a kölcsönös átváltozás. Ezek a földönkívüliek, „égi emberek”, egyesítették a földi emberek génjeit a sajátjukkal, hogy mindkét faj fennmaradhasson, de egy olyan új formában, mely különbözött mindkét korábbi fajtól. Talán nehéz ezt elhinni, de ez olyan valami, amit ma már nekünk is hatalmunkban áll megtenni. Nemsokára képessé válunk egyetlen állati sejt felhasználásával reprodukálni az egész állatot, ugyanakkor már ma is összeolvaszthatjuk két különálló faj génjeit, hogy létrehozzunk egy teljesen eredeti példányt. Az emberi lények tehát majdnem olyan szinten állnak ma, mint akkor földönkívüli őseink. 66

Az én népem azt mondja. mely a galaxis többi részéhez köt bennünket. Ránézünk a koponyára. És ez a béke üzenete az emberiség egésze számára. fogalmak. mely az univerzum egészéhez kapcsol bennünket. hogy a más életformák számos más bolygót is benépesítenek. amivé lettünk. akik azt állítják. Vannak olyanok. Valamennyien osztozunk ugyanabban a közös háttérben: feketék. a Napot. és eszünkbe jutnak saját szöveteink. hogy valamennyiünkben ott a szén és a szilikon struktúra. Ismertető. hogy ki vagy. „Emlékezz az őseidre. és honnét jöttél”. Valójában a DNS-nek is ezért van két ága. vörösek. 67 . mely mindig is azt állította. valóban két egymáshoz közeli csillagról van szó. saját lényünk szilikon struktúrája. A maják. Csillagközi őseink azonban már hosszú-hosszú idővel ezelőtt elérték ezt a szintet. a dogon. Így tehát részünkké vált az a kristályos mátrix. amit ők egy kettős csillagrendszernek tartanak. hogy eszünkbe idézzék közös eredetünket. hogy az ősei a Siriusról jöttek. Van egy afrikai törzs. ahogyan mi emberi lények magunkat nevezzük. A kristálykoponyák az eredeti reprezentánsai annak az új formának. amiért a koponyák kvarckristályból készültek. Valamennyien kettős ősiséggel és genetikus emlékekkel rendelkezünk. Az őslakosok mindig is tudták. a sziúk. Emlékezz rá. mind az ember előtti fajok továbbélése. mert felszabadítják a belső tudást. barnák. akárcsak Földanyánk. Mert a kristálykoponyák azért vannak itt. sárgák. Az univerzum egésze egy struktúra és szervező elv szerint épül fel. és mi megtaláltuk a módját. A tudósaitok nemsokára ezt is felfedezik majd. új életformákat hoztak létre. hogy a Földről jöttünk. szemelvények. Mostanra már a csillagok körül keringő bolygókat is felfedezhettük. hogy a csillagokból származnak. és teljesen új fajokat. A háló hangból és színekből szövődött. mert a szilikont az égi istenek vezették be saját genetikus struktúránkba. és ehhez a hálóhoz kapcsolódik. fehérek. a tudást. még saját galaxisunk határain belül is. ahogyan a kristálykoponyák az eredetünkkel és végzetünkkel kapcsolatos információkat tartalmazzák. Ők az emberiség modelljei. míg a teleszkópjaink eléggé fejlettek nem lettek ahhoz. Ezért vonzzák a kristálykoponyák magukhoz az embereket.Arvisura. a házasságból Ég és Föld között. hogy egy fajként éljünk tovább a Földön. a cherokee-k mind azt állítják. nemcsak Amerikában – eredetükkel kapcsolatban a csillagokról és az ősi égi istenekről beszélnek. és minden más planétát egy kristályos struktúra roppant méretű hálója fogja egybe. Nemsokára igazolni tudjuk majd azt is. Összeállította: Karsay István www. hogy a bennszülött népek – szerte a világon. Senki sem hitt nekik egészen addig. a teremtés látható és láthatatlan aspektusai között. A szilikon azonban most már ott van a vérünkben. Egyedül ezúton volt biztosítható mind a földönkívüli. a másik égi őseinkét. És az egyik ok. és kölcsönös kapcsolatrendszerünk megértésének terén – máris hihetetlen hatalom birtokosai vagyunk. hogy felismerhessük.karsayalarm. Az általuk létrehozott faj lett a homo sapiens. hogy a Földet. És ez csak az egyik eleme annak. Az életformánk teljes egészében szén alapú volt. Eredetileg az egyik szál tartalmazta a mi földi emlékeinket. Ez az oka. Mert ez a Föld valamennyi lakójának öröksége. Mindkét pártnak igaza van.hu Habár számos területen kell még előrelépnünk – nem utolsósorban a Földanya iránti nagyobb tisztelet. Ennek a Földnek valamennyi lakója ebből a forrásból ered. A tudósok nemsokára fel fogják ismerni mindezt.

aminek korábban tartottad. Állítása szerint Sanat Kumara kérésére érkeztek ide. hogy a bolygó történelme és saját eredeted sem olyan. azaz látomásként. A Hathorok meglehetősen könnyen kapcsolatban tudnak lépni az emberekkel.” A Hathorok Az alábbi – Hathorokra vonatkozó . Ha egyszer megnyitod magad annak megértése előtt. ha majd belátod. hogy ez jelentősen megnöveli majd a lehetőségeket. 10. és ez már önmagában véve is fejlődés lesz. hogy a mikor a médium rákérdezett a vele kommunikáló Hathor nevére. mert ráébreszt arra. könyvéből származnak. Érdekes megjegyezni. de a jelennel és a jövővel kapcsolatban is. Az arktúriaiak és a fiastyúkbeliek is Észak-Afrikába irányították néhány beavatott emberüket. sőt valójában nem is számít. hogy többet gondolj a múltra. és azt fogod látni. mint amilyennek napjainkban elképzeljük. többet az emberiség múltjára. szemelvények. hogy ez önmagában újabb lehetőségeket tár fel nem csak a múlttal. amit te mindig is annak tartottál. Az ő tanításuk lett az alapja a hang használatával kapcsolatos egyedi technikájuknak és gyakorlatuknak. Atlantisz már elpusztult. A kapcsolatteremtést az emberek általában éteri hangüzenetként. Hogy elhiszed-e. hogy a helyed a világban nem szükségszerűen olyan. De együttműködtek néhány atlantiszi és lemúriai beavatottal is. hogy Avar-nak hívják. Ők segítették az egyiptomi Misztérium iskolák létrejöttét és fejlődését is. e. amilyennek korábban tartottad. Ismertető. a történelemnek ebben a szakaszában nem kiemelt fontosságú. 68 . Összeállította: Karsay István www. azt válaszolta. én nem kérem tőled azt. Hamarosan úgyis meg fogod érteni. A Hathorok állítása szerint mikor itt jártak Kr. aholis Kr. akiket Egyiptomba irányítottak.karsayalarm. most azonnal. azaz tisztánhallásként és tisztánlátásként. magasabb rezgésszámmal. belátod majd.információk a Tom Kenyon és Virginia Essene: A Hathorok c. Ha ugyanis a múltunk különbözik mindattól. És ez jelen pillanatban a legfontosabb. és saját személyes múltadra. 10. De a Hathorok kapcsolatban álltak a tibeti lámákkal is a tibeti buddhizmus kialakulása idején.000-ben. Egyszer. intuícióként és álombeli megjelenésként tapasztalhatják. ez segít neked abban. fogalmak. de létezik egy Hathor nevű földönkívüli faj is. amit korábban elképzeltünk. e.000 körül jártak. aki a Fehér Testvériség néven ismert intergalaktikus tanács tagja. a történet abból a szempontból mindenképpen fontos. akkor talán a jövőnk is másmilyen lehet és lesz.Arvisura. hogy feltétel nélkül higgy el mindent. Ha másért nem is. Fenn is maradt róluk néhány ábrázolás Egyiptomban. Mivel ők egy magasabban fejlett civilizáció tagjai. hogy a múlt története talán nem feltétlenül az. Hator – az egyiptomi termékenység-istennője volt. ez a kontaktus nem fizikai formában szokott történni.hu Nézd.

és folyamatosan hallatja kb. De csak ritkán jelennek meg így. Összeállította: Karsay István www. Ahhoz hasonlít. Változtatni képesek tehát a saját rezgésszintjüket. hisz az ő természetes formájuk a fénytest. fél-egy órán keresztül. A Hathorok évtizedekig tartózkodtak a Földön. Az egyidejű légzés. Képesek egy hangot egy órán keresztül is kitartani. és az egyensúly beállításáért tettek.Arvisura. és a természeti egyensúly visszaállításának eszköze. amit értünk. Hosszú-hosszú időn át segítették az embereket a Földön szeretetükkel. A didgeridoo-n játszó őslakosok körkörösen lélegeznek. mialatt az orrukon keresztül beszívták a levegőt a tüdejükbe. majd a szájukon át kilélegeztek. nagy és hegyes fülű. Az ankh hangja – beavatási szertartás vezetése csak egy volt a sok minden közül. szemelvények. Ismertető.hu Elmondásuk szerint. ha akarnak meg tudnak jelenni fizikai testben is. mint amikor a légzéssel egy időben adjuk ki az óm hangot. akiknek szintén van hajuk. de a rezgésszint váltás az alapja a közlekedési eszközeik működésének is. az emberiség megsegítésére. mialatt kontrollálják a levegő áramlását a testükben. hosszú kezű-lábú humaniodokat látnánk magunk előtt. Elsősorban a test gyógyításának. A Hathorok megtanulták. fogalmak. nagy fejű. és a hagról való hihetetlen tudásukkal. hogyan kell szünet nélkül hangot kiadni.” 69 . Az egyik egyiptomi beavatási folyamat alatt – amely a Nagy Piramisban megy végbe – az ankhot is megszólaltatják. A következő idézet pedig Drunvalo Melchizedek: Az élet virága ősi titkai c. DNS-ük 12 szálból áll. könyvéből származik: „A Hathorok 3-4. ekkor 3-4 méter magas. amit összefogva hordanak. A hangot egy Hathor hozza létre. és folyamatos hangképzés nem ismeretlen ma sem.karsayalarm.8 m magasak.

így nem jelöltünk meg minden egyes rovást. hogy bejuthassanak a második vagy harmadik égbe. ahol a megholtak lelkei tanyáznak. amit a jó és rossz-szellemektől hallottak a Föld-Anyáról. Ezek túlnyomó többsége más irodalomban fellelt szövegek.Arvisura. hogy az elrontott régi életüket rendezzék. sok jó gyümölcsöt. Kaltes-asszony pedig a saját kezével formált emberekbe lehelte a Jó-szellemnek lelkét. Utolsónak Agaba fősámán kötötte fel a szertartási övet és így szólt: Amikor Joli tórem megteremtette a Földet. hogy rázza meg a hátán Ataist. hadd pusztuljanak el a hitetlenek. Amelyik gyermek tiszteli a szüleit és őseit. a kék színű sátorlepedőt nagyon erősnek alkotta meg a Világfelügyelő Aranyfejedelem. ahol a tóremek nagy bőséget teremtettek. Ezt a Teremburát.(A) – részletek (Kr. 4040-4020. A kiemelt. hogy azok hangja mellett a JóSzellemek segítségével az Égiek segítségét kérjék. Azért az égi tudással rendelkező sámánok a megholtak lelkeivel beszélhetnek.” „Mind a 24 sámán elmondta. a boldogság földjét. Itt soha nem volt bogarat fagyasztó tél. 70 .karsayalarm. melyek misztikus vonatkozásokat. ne hallgassanak a Jó-Szellemek sámánjaira. dőlt betűs részek jelzik az általunk különösen fontosnak vélt üzeneteket. illetve földönkívüliekre történő utalásokat hordoznak magukban. mert Ata-Isis elpusztítja a megromlott lelkek birodalmát. Összeállította: Karsay István www. a lista még messze nem teljes. a Rossz-Szellemek vezére azonban belopódzott az emberek szívébe és rábírta a dölyfös gazdagokat. A vastagon szedett és aláhúzott címszavak esetében pedig további hivatkozások nyithatók meg. mivel égi szemeikkel láthatják és hallhatják őket. de igyekszünk azt mihamarabb tovább bővíteni. Ekkor a jó és hívő emberek hajókra szálltak. melyekre ezúton szeretnénk felhívni mindenki figyelmét. Ármány. dobot készítettek.hu Misztikus vonatkozások és földönkívüliekre történő utalások az Arvisurákban Az alábbiakban igyekeztünk kivonatolni az Arvisurából azokat a szövegrészeket.) „Ekkor a Világfelügyelő Aranyfejedelem megalkotta a nagy Teremburát. Ismertető. megparancsolta a vöröshasú cethalnak. melyen át beléphet mindenki a Terembura kapuján az első égbe. Ezeken a csillag-ablakokon figyelik az ősök az utódaikat. hogy több helyen szerepelnek ismétlések. a legfelsőbb Égi-Atyának. fogalmak. de a jók megmaradjanak. Hét nap és hét éjszakán jártak a Jó-Szellemek jurtáról-jurtára és a jó embereknek megparancsolták. Amint látható. Ata-Isisnek kérésére elültette a vöröshasú cethal hátán a tengerből felhozott termékeny földre az égigérő szent fa magvát. 1. akkor az ősök szelleme megkéri a Jó-szellemeket: segítsék utódaikat az Élet harcaiban. üljenek hajókra. szemelvények. a megnyugodott lelkek birodalmába. Tekintettel arra. hogy mennyire érvényesülnek erkölcseik a földi szinteken.e. aholis igyekeztünk némi magyarázatot hozzáfűzni az olvasottakhoz. hogy az Égi-Lelkek az alsó világot és annak megerősített csillag-ablakait elbírják tartani. hanem építsenek égig érő palotát. Ata-Isis amikor látta. amely a középső világot elválasztotta az alsó világtól. bőven termett a föld. hogy a dölyfös gazdagok az Égi-Lelkek ellen cselekszenek. Ugyanis a nyugtalan lelkek az elintézetlen dolgaik végzésére kötelesek visszajönni a földre.

hogy az élet harcaiban megsegítik őket. Kaltes-asszony birodalmából a fiatalság különböző magvakat hozott meghonosításra és az egyes földrészeken termett növényeket ezzel keresztezve Földünk terményei megváltoztak. Ezért a Világfelügyelő Aranyfejedelem által szerkesztett szekérrel látogatást tettek Joli-Tórem Földjére. az ajándék lovakat pedig tovább szaporítsák. Az ősi Szelek-asszonya gyakran összeveszett az Ata-Isis birodalombeliekkel. a Földiekkel párosodott. Ugyanis az ősvízből ott is olyan élőlények fejlődtek. hogy megkönnyítse az életüket. a hátán lévő hordalék többfelé vált és a hordalékföldek között a tenger lett úrrá. s így egészséges utódok születtek. hogy az így született gyermekek egészségesebbek lettek. Ezért a további nemzedékekben szokásossá váltak a kevert házasságok. Agaba fősámán javaslatára a Világfelügyelő Aranyfejedelem a 24 folyóvölgy törzseit összehívatta az aratási ünnepre. 71 . amelyiken Kaltes-asszony birodalmából Joli-Tórem Földjének tájait meglátogathatják. Kaza sámán fia Ruda-Tórem parancsára megtanította ekével hasogatni a legelőt a zab és kölesmag vetéséhez.) „A Világfelügyelő Aranyfejedelem hamar rájött. ezért Kemi-asszony Holdját az üstökös sárkánykígyó farkával a Földünkhöz vágatta. fogalmak. Agaba tudomására hozta a harcosoknak. Agaba népe az égi lakók parancsára három pár szelídített lovat és három üst kölest hozott.” 1. Ezért Hadur-Tórem olyan repülőket szerkesztett. Joli-Tórem Földjének szép fejlődését is megirigyelte. mint Joli-Tórem birodalmában. Megfigyelték. bölcs Agaba örökségét. Ismertető.hu Ekkor a vöröshasú cethal tüzet fújt a nagy Teremburáig. hogy az Égi-járművek hajtóműve elromlott és azt a Világfelügyelő Aranyfejedelem sem tudta megjavítani. Annak is megtalálták a gyógymódját. Kaltes-asszony és Joli-Tórem azonban ezt hamarább észrevette és a Földet kitérítette az útjából. A földi életet figyelő 24 legfelsőbb Égi-lakó felajánlotta segítségét az eddig csak nyíllal és kutyákkal vadászóknak. ezért mérgében elküldte az üstökös sárkánykígyót az égi gyermekek bolygóinak megzavarására. A kiterjesztett földet vegyék uralmuk alá. hogy ne pusztuljanak el annyian a járványos betegségekben. mint Kaltesasszony földjén. kettőt meg balra és a termőföldet az egyik Nagyvíztől a másik Nagyvízig kiterjesztette. Atlantiszt a tengerbe süllyesztette. hogy Kaltes-asszony földjén az emberek sokkal okosabbak és fejlettebbek. szemelvények.(B) – részletek – (Kr.” „A Világfelügyelő Aranyfejedelem megajándékozta ezeket a törzseket nyíllal és kutyákkal. Összeállította: Karsay István www.karsayalarm. majd megrázta a hátát és elcsúszott a nagy vízben. Az üstökös sárkánykígyó farka azonban mégis el tudta érni a Földet és Joli-Tórem legkedvesebb földrészét.Arvisura. Mivel a Vöröshasú Cethal elég gyakran megmozdult. csak az értelmük volt elmaradottabb. hogy az Aranyfejedelem hármat lépett jobbra. Először a Kaltesasszony birodalombeli férfiak és nők egymás között szaporodtak. 4040-4000. ezért Joli-Tórem Földjén visszamaradtak az utasai. Ha valamelyik özveggyé vált. foglalják vissza a termékeny síkságot. Volt rá eset.e. és ha megerősödnek.

azaz tízezer tűzszerzési évnek a szellemi fölényét nem lehet olyan gyorsan behozni. amit Anyahita a róla elnevezett „Arvisura” feljegyzésekben megörökített. hogy megszüntették az emberevést. és újabb repülő szekeret küldtek Joli-Tórem Földjére. Anyahita. és azon már biztonságosabb volt Joli-Tórem Földjét felkeresni.” „Kaltes-asszony birodalmából. hogy „emberek szeressétek egymást!”. nyúlszájú és farkastorkú torzszülötteket azonban hátrahagyták. Összeállította: Karsay István www. amikor Anyahita és 7 társa Égi-szekere elromlott és kénytelenek voltak Ataiszban maradni. vagy medve-végtagú és ember-ábrázatú volt. hogy ezen örök-mozgás a vizekben Joli-Tórem Földjén is gyorsabb fejlődést hoz. A kevésbé torzszülötteket településeik szélein őrségként alkalmazták. Ismertető. Tőlünk visszarepülve jelentették. akik a magasabb tudománnyal rendelkező Kaltes-asszony birodalmának tudásával is rendelkeztek. mert a jégmezőkön csak az erős. Ez a rezgés gyorsabban terjed a hangnál és a fénynél is. Földi hatalmasságok soha nem tudnak eléje akadályokat gördíteni. Mivel az Égiekkel keveredettek sokkal okosabbak voltak. fogalmak. Az Égi-eredetű beavatottak mindig tudnak egymással érintkezni még nagy távolságokból is a gondolat-rezgések továbbításával. Az ilyen torzszülötteket lakatlan szigeteken gyűjtötték össze.karsayalarm. hogy induljanak el melegebb tájak felé. Úgy gondolták. Ez a szokás akkor szűnt meg. égi-földi keveredésű ifjúságot az Égi birodalomból hozott újabb rovásírásra. hogy az Égiektől származókat védelmezzék.Arvisura. amely egy kissé kiemelkedett az ősvízből. hogy Kaltes-asszony birodalmában közben a tudománnyal előbbre ne haladjanak. 10 000 tűzszerzési évvel magasabb műveltségének egyik bizonyítéka az volt. Kaltes-asszony szekereiről vagy Kaltes-asszony lámpácskáiról még sokáig fogják figyelni társföldünk bölcsei a mi Földünket és örülnek a fejlődésünknek. ezért a melegebb vidékek felé iparkodtak az állataikkal és járműveikkel. A nagy katasztrófák és a Holddal való összeütközés következtében fellépő hideg korszakokban e beavatottak értesítették az Égiekkel kevert nagy tudású hozzátartozóikat. Ataisz felé mentek.” 72 . hogy a törzsek a fiatal lányokat és gyermekeket elrabolták egymástól és megették. majd később a régebbi időkben Kaltes-asszony földjéről jött keverék leszármazottakkal is. Így is minden tizediket tönkretette az ősi Szél-asszony. A haltestű. aki gyermekszülésben megbénult. fejlett gondolkozású beavatottak és kevert emberek tudtak fele-fele arányban átvergődni. Mivel legtöbbször csak férfiak jöttek Földünkre. a Kaltes-asszony birodalmában lévő tudósok továbbfejlesztették Kaltes-asszony szekerét. A csupán Égiektől származók lettek a beavatottak. Eleinte minden ötödik gyermekük vagy kígyó-testű és ember-fejű. Ezen katasztrófát Kaltes -asszony földjéről is megfigyelték. Itt az 5 férfi és 3 nő először egymás között házasodott. megtanította a Kaltes-asszony birodalmából jött. mert 1 tömény.hu A farokcsapás következtében nagyon lehűlt a levegő. medvelábú. Joli-Tórem Földjén az ősi időben szokásban.” „A Kaltes-asszony szekerén érkező beavatott emberek ősi. Amikor a hóviharok a Földön lecsendesedtek. ezért az Égi férfiak a Földünk asszonyaival párosodtak. szívós. hogy hozzájuk hasonlóan a Hold Joli-Tórem Földjén is állandó mozgásba hozta a vizeket. szemelvények. Égi eredetű tanítás volt. mellyel gondolataikat maradandóan megörökíthették.

Ez a beavatott eledelek készítéséhez kellett. és ettől kezdve csak az Égi tudományokkal foglalkozott.” 3. az úzok ifjú sámánja csak második lett. Minden negyedik évben egy kegyhelyet kellett építeniük. de már itt kifejlődött delfinekkel játszadoztak a fürdőmedencékben. míg Uzapani. medvetoros évben Agaba azt kérdezte. és az onnan hozott. A jövevények megállapítása szerint Földünk egyre inkább eltávolodik Kaltes-asszony birodalmától. Uzapani és Ibolya utódainak egy szent rejtekhelyen kell őrizni a mindentudó fejdíszt. Különben is. Nyájaikat a Kaltes-asszony birodalombeli Pulikkal őriztették. és fogadták a Kaltes-asszony birodalmából érkezőket. a szülés közben a lábára megbénult. A bogláros fejdísz népe örökké élni fog. hogy örökké éljen Joli-Tórem népe. Ataiszba.Arvisura. fogalmak. Joli-Tórem úgy döntött: Mindig a legerősebb törzs. Amikor visszafele indultak. mert Joli-Tórem nem hagyja elpusztulni az ő népét. hogy Ataiszban maradnak és Joli-Tórem népével összeházasodnak. Például a 12. 4028. amelyik minden almafa virágzáskor beszélni kezd és elmondja. 73 . hogy ki legyen az utódja. szemelvények. Így Kaltes-asszony birodalmának lakóival a gondolatrezgésekkel fenn tudták tartani a kapcsolatukat.karsayalarm. a kisebbik örökölte a Nagyvízen túlról hozott menyasszonyi bogláros fejdíszt.„ „Anyahitával együtt még 5 férfi és 2 nő ereszkedett le Kaltes-asszony birodalmából. de amikor Anyahitának a délceg Armogurtól a harmadik fia. A szerencsétlenség után elhatározták. Aton megszületett. mert ha nem kerülhet minden negyedik évben új helyre a szépséges boglár.” „Az Élet-gyökerét. a Bálvány és Kékleny hegységek árnyékos oldalán még termelték. hogy kisebb sérülésekkel megúszták. a ködben nekiütődtek a Kékleny hegység szikláinak. Agaba fősámán is mindig a bogláros fejdíszhez fordult. az úzokhoz került. akkor elveszíti beszélő képességét s így megszűnik az összeköttetés Joli-Tórem és az emberek között. a sámánok előzködésén Batour lett az első. hogy holdtöltéig mit hoz a jövő. amelyet Kaltes-asszony birodalmából hoztak.” „A Kaltes-asszony földjéről jöttek minden kísérleti leszállásnál hoztak magukkal magvakat és Joli-Tórem Földjén meghonosították azokat. és még szerencséjük volt. Összeállította: Karsay István www. Egy darabig az 5 férfi anyasági csoportban élt a 3 nővel.hu „A Bálványon is foglalkoztak az égbolt megfigyelésével.) „Agabának két leánya volt. Ekkor a bogláros menyasszonyi fejdísz megszólalt: Rakjatok meg három hajót mindenfélével és menjetek el Ordoszba. a kis menyasszony a titkok szentélyében Joli-Tóremhez fordult. hogy mitévők legyenek a kinajok nyomása miatt. még fegyveresen is őrizni kell. Ezt csak a menyasszony és a vőlegény hallhatja meg.(A) – részlet – (Kr.e. jelenleg a kaza és széki hunok törzse legyen a 24 Hun Törzsszövetség vezető ereje. ahol békesség és boldogság vár rátok! A beszélő bogláros fejdísz a 24 Hun Törzsszövetség negyedik törzséhez. ha valamiben döntenie kellett. Ezt nagy titokban kell tartani. Ismertető. Ibolya.

4000-3981.hu Uzapani azonban kedvesebb volt Joli-Tórem előtt. a kaltesi beavatottaktól származó emberek a melegebb részek felé igyekeztek és különböző helyeken állították fel a tudás központját.karsayalarm. Az ataiszi menekültek megijedtek. s ezért Úrban akarnak élni. beavatott óm-jelzésű fiatalokkal foglalkozott. Ha a naptevékenység miatt a természet jéggel borította az északi és déli részeket. Sokáig ott állt Kaltes-asszony szekere a vízen.” 74 . titkos adásokon tudatta. Először csak egymás között szaporodott az 5 férfi és a 3 nő. de aztán megtanultak egy nyelven beszélni. Ezen magasabb műveltségű emberek egy része más-más okból itt maradt a Földünkön és az őslakókkal összeházasodva szaporodott.” „Amikor Buda kőfaragó fejedelem Úr városának templomát felépítette. Beavatottsági fokozatukat úgy mérték meg.Arvisura. hogy az emberevésből kiemelkedő népek tudását minél magasabb fokra emeljék. hogy a társbolygónk. A Holddal való érintkezés miatti legutolsó jégkorszak alatt Ataiszban jött létre a kaltesi beavatottak központja. Pintor és Nippur városában lévő beavatottakkal is állandó összeköttetésben állottak. melyet az úzok JoliTórem Földjének neveznek. de aztán a régebbi beavatottak utódaival szaporodtak tovább. Lakói Kaltes-asszony szekerével több hullámban érkeztek a mi Földünkre. mert ő lett a vándorló bogláros fejdísz örököse. míg alul halfarokban végződtek. fogalmak. 10 000. A legerősebb beavatott fokozatú fejedelmi személy a 43-dik medvetoros évben Sikila ifjúsági aranyasszony volt. azaz 1 tömény évvel magasabb szellemi műveltséggel rendelkezik. szemelvények. akik Uruk népét meg akarják tanítani Kaltes-asszony földjének legmagasabb tudományára. a Kékleny-hegység mágnesessége miatt. Az volt a céljuk. aki a bölcs és okos Földanya akaratát mindig megtudhatja Joli-Tórem kegyhelyén és így népe örökké élni fog. Kaltes-asszony szekerük megsérült és így visszamaradtak Ataiszban.„ „Sikila Óm-jelzésű beavatott a 3 éves képzésen. Ezek a beavatottak a gondolatrezgések útján több-kevesebb sikerrel fogadni tudták a Kaltes-asszony földjének adásait. amelyet Kaltes-asszony földjének neveznek. hogy felül emberek voltak. de a gondolatrezgések útján az Úr. csupán Aran beavatott fejedelmi lány merészkedett a tengerpartra és ott gondoltrezgésekkel megértette: az Ég fiai és leányai érkeztek. ahol egy szigetet hoztak létre. de Kaltes-asszony földjének távolodása miatt később már csak a magasabb fokozatú beavatottak tudták az adásokat fogadni. Ismertető.e. Ataisz elmenekült beavatottjai a Napisten Birodalmába készülő Aran és a Mari birodalmába induló Mari aranyasszony 1-1 Kaltes-asszony földjéről jött beavatottal Élisten városán keresztül Szakarába és Vanisten városán át Magyarkába tették át székhelyüket.” 4. három holdtöltéig megpihent és akkor csoda történt: Kaltes-asszony szekerén Égiek érkeztek és a tengerre leszálltak. olyan leányok úsztak a partra. amely aztán Arvisura Anyahita 8 tagú csoportját befogadta. Amikor az Égiek élelme elfogyott. Sajnos. kinek mondja a legtöbbet a beszélő kő. hogy elvitték őket a bogláros fejdísz szentélyébe és ott versengtek. Először csak gondoltarezgésekkel tudtak velük a beavatottak értekezni.) „Batour a Kaltes-asszony földjéről származó. hogy az úzok teremtés felfogásában igaz azon elmélet. Összeállította: Karsay István www.(A) – részletek – (Kr. az ordoszi új.

mind a gyakorlati összeköttetést fenntartották. a csillagok állása szerint minden 2160. aki majd beszélhet a Rendről. Nem lesznek többé öldöklő háborúk. A gondolatrezgések tudományában járatos beavatott központok egységesítették a magasabb tudományok elterjedését mind az építkezéseknél. Ismertető. Anyahita küldetése szerint meglátogathatjuk a Holdat és a többi Égi-Birodalmakat. Így az államok irányításának a nyelve is egységes lett. szemelvények. növényi anyagok és gyümölcsök gyakori fogyasztásával.” „ Kaltes-asszony birodalmából azonban mindig figyelik Joli-Tórem Földjét és ahogy a Hold hozzácsapódásakor is. nemcsak mások keserves munkájának gyümölcséből élősködni. Ezek már írást is alkottak. nem pedig az egymás lemészárlásában. amelynek a szárai a leginkább alkalmasak a melléképítmények fedésére. fogalmak. A 10 000 tűzszerzési évvel magasabb műveltségi fokkal bíró tudomány megérkezett beavatottjai a hegyen épült gazdaságokból irányították a tudás elterjesztését. hogy felismerjék. ha másként nem. Hárpia-Tórem által beleavatkoznak az életünkbe.” 4. hogy a kisebb vérengzések megszűnjenek. Kaltes-asszony földjéről érkezett szekér leszállása történt. A Vízöntő jegyében álló Világhónap beszélője majd hirdetheti.” „Viszont a beavatott központok tudták. Nagyon sok időnek kell még eltelnie ahhoz. akik segítenek a fejlődésben. 3981-3965. Égő-csipkebokrok bogyóinak levével. Összeállította: Karsay István www.hu „Az állandóan úton lévő beavatottak és rokonlátogatók mind a szellemi.e.” 4. amelynek alkalmazása új gyógymódot teremtett. évben ad egy alacsonyabb rendű beavatottat. utolértük Kaltes-asszony birodalmának tudását. Kaltesaszony elég gyakran elküldi a szekerét hozzánk az Égiek beavatott embereivel. mind Úr városa mellett Földünkre szállt beavatott csoport a kétsoros árpa és búza helyett többsoros kenyérmagvakat.” 75 . hogy Kaltes-asszony birodalmának tudását csupán a Vízöntő Világhónapjában érhetjük el.(C) – részletek – (Kr. mind a rovások sokaságának kialakítása során. akiknek az utódai a nagy hidegek beálltával Atlantiszba vándoroltak. A nyershús fogyasztóknál elterjedt „Egyen meg a Rák” nevű betegség az Életgyökerének ésszerű fogyasztásával gyógyítható. csupán galamb. nyúl és fürj hetenként egy-egy napi fogyasztásával és minden más hús fogyasztásának megszüntetésével minden ember szervezetében ellenanyag fejlődhet ki. hogy az emberi versengést a tudásban fejleszthessük. Arvisura-Anyahita magával hozta az Élet-gyökeret. valamint egy újfajta gabonát hoztak.Arvisura.” „Úr városának közelében. 4000-3981.karsayalarm.) „Az Égiek Rendje. majd a kékszemű tarkós népek üldözése elől Napisten birodalmába menekültek. miszerint minden embernek munkálkodnia kell.(B) – részlet – (Kr.” „…mind Ménes-birodalmában.) „Az Égből jöttek tanítása nyomán az emberevés mellett a túlzott húsfogyasztást is megtiltották.e. a 8500 tűzszerzési évben újabb. Pintor feljegyzése szerint 50 tömény tűzszerzési évvel ezelőtt egy nagyobb csoport érkezett. amit a Napisten papjai őriznek.

A lovasság és az élelmező csoport tagjai kezüket felemelve üdvözölték a tőlük magasabb növésű. Ennek a lappangó betegségnek a gyógyító cseppjeit most elküldték bölcseink. évben helyeseltük a havaruti Nagyszala megrendezését. tűzszerzési évben törvénybe iktatott Ibos-napi. Ezért a tudósok-bölcsek sokasága sajátítsa el a mi építkezési módunkat! . A ti időszámításotok szerint 10 000 tűzszerzési évvel ezelőtt a Joli-Tórem bolygóján még szokásos háborúskodást már megszüntettük.Ezenkívül elhoztuk a Kaltes-birodalombeli építési tudomány alkotásainak vázlatait.Égi járművünkön még el tudtunk jönni Joli-Tórem társbolygónk beavatottjaihoz. az asztalfőn a Nagyszala beavatottjaival kicserélték a gondolataikat és véleményüket: . és az igen fejlett híradó dobozaink segítségével. Ismertető. tervszerű. Az őrlovasok és a kísérő személyzet részére étkező sátrakban terítettek. Ekkor a 12 érkező Égibeavatott. és Havarut vezetésével még 12 Joli-Tórem Földjén élő legmagasabb fokozatú beavatott Havarut új Kegyhelyére távozott.” „Kürtök és dobok hangjai mellett étkezésre szólították a Nagyszala tagjait.hu „A két fejjel magasabb kaltesi küldött átölelte Havarut és Karun beavatott fejedelmeket és a többi beavatott felé meghajolva mosolygott. azaz nálatok a Nílus áradásához kötött időszámítást helyesnek tartjuk. Étkezés közben a tízezer tűzszerzési évvel magasabb műveltségű és tudású vendégek. hogy az „Egyen meg a rák” nevű betegség gyógycseppjei. Összeállította: Karsay István www. 12 főnyi küldöttséget. hogy az emberi fejlődésetek következő lépcsőfokaként olyan maradandó építési remekműveket alkossatok. 76 . szemelvények. tűzszerzési évben. Amu főpap utódai fogják őrizni. ahol előkészítették az ünnepi lakomát. bőséget adó gazdálkodás tudományát. tehát a Nílus áradás számítás Ibos-napi bevezetése utáni 266.karsayalarm.A 9324. Az ember-ember elleni érdekek ráerőszakolása miatt keletkezett az „Egyen meg a rák” és a többi hozzá hasonló betegség. . előkészítettük a magunkkal hozott gyógyszereinket. Most Kaltesaszonyunk földjének tudósai azt kívánják. Ezen jó gyógyszereket. amelyet az emberevő társadalom nem fog megérteni. A 9538. amelyek nálunk kiválóan beváltak. hogy a beavatott társadalom igénybe vehesse. a gondolatrezgések átvitelére való finom dobozkáikat elhelyezve. hogy hozzánk hasonló építkezési módokat vezessetek be a birodalmaitokban.Az Úr város körzetében való legutóbbi leszállásunk alkalmával elhoztuk a Templomgazdaságokban történő irányított. ezért útba indítottak bennünket. amit az Úr város melletti leszállás alkalmával küldtünk. míg a beavatottak és a vendégek részére a szent-sátorban lévő szövetség ládájára hordták az enni-innivalókat. már elfogytak és a beavatottak sem tudják ezt a betegséget a társbolygónkon gyógyítani. a mai megbeszélést is hallgatva.Arvisura. mert ezen embertelen ítéletek mindig csak az uralkodó rétegek érdekeit szolgálták. A többi beavatott az Égiek által hozott étkezési meglepetésekkel a szakácsok helyiségébe ment. hogy a kisebb tudású emberiséget a hatalmon lévők szolgaságba és örökös félelembe taszítsák. . Gondolatrezgések alapján értesült róla Kaltes-asszony Földjének központja. mert a 20-25 év alatt megsemmisülő épületek a meghosszabbodott életkor miatt nem szolgálnak ki egy emberéletet. továbbá a halálos ítéleteket eltöröltük. fogalmak.

Arvisura.

Ismertető, szemelvények, fogalmak.

Összeállította: Karsay István www.karsayalarm.hu

Az Égitestek járása és a ti bölcseitek számítása szerint háborúskodások még a halak 2160. évi Világhónapban is lesznek, sőt annak vége felé fokozódni fognak. A Vízöntő Világhónap kezdetén a beavatottak hatására ráeszmél földetek emberisége, hogy háborúval nem lehet megoldani semmit. Fokozatosan abba kell hagyni a fölösleges öldökléseket, és a mi Égi rendeltetésű szokásainkat fogjátok követni. A beavatottak minden Nagyszalán folytassák az emberséges életért való küzdelmet! - Nagyon örülnek a bölcseink annak, hogy Úr város környéki Templom-gazdaságok termelési módjait a Nílus áradásának Ibos-napi számolgatásával ti is átvettétek, és a Nílus mentén 1 napi járóföldön elért bő terméssel csökkentettétek az éhség miatti emberevést. Sajnos, mióta HárpiaTórem társutasként a Hold-Anyát hozzátok szegődtette, Atlantic-Földjének a súrlódás következtében beállott elsüllyedését mi sem akadályozhatjuk meg. A süllyedés fokozatos bekövetkezése miatt még sok ember fog Bothon-Esthon és Káldia felé menekülni, ami a ti jólétetekben zavarokat fog okozni. Hold-Anya hatására a ti földeteken az ár-apály miatt fölgyorsul az élet, viszont Joli-Tórem Földjének a forgása lelassult. Sőt, Ataisz bölcseinek a régebben számított Tűzszerzési időszámítása 380 napról fokozatosan 370 alá csökkent és jelenleg 365-366 napos időszaknak felel meg. A csillagok járása szerinti névadásokat azonban ne hagyjátok abba, mert a Hold-Anya egy Üstökös vagy más Égi-test hatására eltávozhat a társutas szolgálatból és Kaltes-Anyánk földjéhez újból közelebb kerülhettek. Most a közöttünk lévő távolság folyton nő és a Halak Világhónapjában már csak Kaltes-Asszony lámpácskáira szerelt műszereinkkel tudjuk társbolygónk életét figyelni. - Magatokra azonban soha nem fogunk hagyni benneteket, mert a 10 000 évvel magasabb műveltségünk és tudásunk nekünk is rohamléptekkel nő és apró lámpácskáink átjátszó állomásként fognak működni. A különböző fokú beavatottak, mint örökké élő hírvivőink és híradóink az Életfátok szerint újjá fognak születni és a mi gondolatainkat magukévá fogják tenni. Így az Égi származású beavatottak a haladás útjára fogják serkenteni Joli-Tórem Földjének emberiségét. Az emberevés után még lesz gyűlölködés, de egy magasabb fokú beavatott a gyűlölködés helyett életre fogja hívni Kaltes-Asszony földjének szeretethitét. A Vízöntő Világhónapjában a szeretet minden nép életében diadalmaskodni fog. - A most gyakorivá vált „Egyen meg a rák” rossz kívánságú betegségre a szűkebb beavatott társadalomnak elhoztuk a gyógyító cseppjeit. A ti gyógyító tudományotok is fejlődni fog a háborúskodásaitok befejezéseképpen, de a gyűlölködés és az irigység, mint rossz emberi tulajdonságok, gátolni fogják a fejlődést. Valaki majd megtalálja a módját annak, hogy ezen rettenetes betegséget Joli-Tórem Földjén megszüntessétek! Erről annak idején minden beavatott értesülni fog! Kaltes-Asszony lámpácskáit is utánozni fogják, de azok nem lesznek gondolatrezgések átjátszó-állomásaként felműszerezve. A beavatottak egyszerű eljárással meg tudják mondani, hogy melyik fénylő lámpácska kaltesi és melyik Joli-Tórem földi eredetű.” „- Ha An, On vagy Ten Égi-hatalmasságok valamelyike nem segíti az ifjúságot elképzeléseikben, akkor más istenséget választanak, de ezt minden öreg és bölcs vagy pap ráhagyja az ifjúságra. A hitében nem szabad meggátolni senkit, mert az emberi gondolkozás és Istenekben való hitvilág az Égiektől ered. Így a Nílus mentén nyolcas Istenség van az emberek gondolkodásában uralmon, ezért mind a 8 Istenségnek templomokat építenek, hogy az Égieket dicsőíthessék. Ez sokkal jobb, mintha arra törekednének, hogy egymást megöljék és kirabolják. 77

Arvisura.

Ismertető, szemelvények, fogalmak.

Összeállította: Karsay István www.karsayalarm.hu

- Ezért a már harmadik helyen felépült Havarut kegyhelyén nyitjuk meg a havaruti Nagyszalát, hogy a beavatottak révén az emberiség tudásban megközelítse társföldünk eredményeit, mivel onnan mindig a legújabb és legfejlettebb tudásokkal örvendeztetnek meg bennünket. Most harmadnapra ért hozzánk az „Aranycsöpp éjszakája” áradata. Mire a 8x3-as Istenségek Kegyhelyein dicsérjük az Istent, a beavatott társadalomnak sok új tudással kell gyarapodnia.” „- Sikila tudatta Töröngöllyel és Nemerével, a férjével, hogy a Kaltes-asszony földjéről jött beavatottak segítségével a legmagasabb kaltesi tudománnyal, gondolatok átvitelével foglalkozik. Útközben közölte Karunnal, hogy ezen Földünket illető eseményt Anu kegyhelyén meg kell beszélni. Anu 25 személyes kegyhelyén minden beavatott elmondta véleményét arról, hogy a három birodalomba lopási szándékkal vagy élelem kéréssel bejötteket hogyan bírálják el.” „Anu újonnan épített kegyhelyén az előre beütemzett ügyek megbeszélése mellett a jólét és éhség kérdését a beavatottak között szavazásra tették fel: a 21 beavatott és kaltesi küldött 11-11 arányban pártolta az úr-szolga és a munkaadó-dolgozó elképzelést. Végül a kaltesi beavatott azt hangoztatta, hogy lényegében mindkét véleményt pártolni tudja, mert minden elképzelés a gyakorlatban azon fog múlni, hogy a földi emberek milyen műveltséggel járulnak hozzá az emberi nem tovább éléséhez. Ezért azt javasolta, hogy Bothon, Esthon és Sába fejedelme is szavazzon, hogy ezen legégetőbb kérdést eldöntsék. Mivel 25-en vannak, a két vélemény közül az egyiket el kell fogadniuk, de lehet, hogy egy harmadik lenne a legjobb. A döntés végül úgy szólt, hogy 13-12 arányban az úr-szolga viszonyt tartották elfogadhatónak. Tehát Anu-ban elfogadták, hogy az éhezőket mind a gazdasági, mind építkezési munkákban szolgálatba kell állítani és gondolatrezgésekkel Joli-Tórem Földjének összes beavatottját ezen döntésről értesíteni kell. Nagyarányú építkezésekkel munkát kell adni a rászorultaknak, hogy az elvégzett munka arányában élelemmel és ruházattal lássák el az éhező lakosságot. Az emberevés után az éhséget is csökkenteni kell az időjárás és háborúskodás okozta veszélyekkel együtt. Mivel mind a két csoport is kifejtette véleményét a maga igaza mellett, Nagy-Tot (így nevezték a kaltesi beavatottak vezetőjét) az évezredek tapasztalatait figyelembe véve azt mondta: - A nagy Mindenség minden mozzanata hatással van az emberiségre és az Égitestek megnyilvánulásaira. A Bika, Kos és Halak Világhónapjának öldöklő évezredei után Joli-Tórem Földje elérkezik a Vízöntő Világhónapjába, amikor az emberevés megszüntetése, a Szeretet tanának megértése után az emberiség rájön arra, hogy az öldöklések helyett mindenkinek dolgoznia kell. A lopások, hazug vagyonszerzések nem teremtenek örökéletűeknek gondolt jólétet; ezt csak a békességes munka és a természet titkainak kifürkészése adja meg.” „Érdekes, hogy a másodszor háromnapos tanácskozás alatt senki sem rótta le az eseményeket, csupán Töröngöly beavatott rovósámán. Arról szigorú törvény rendelkezett, hogy a beavatottak közül soha senki egy emlékbotra való sort sem ír le, csupán a kijelölt évszázados rovó, aki a Nagyszalát megörökíti. Az Anu kegyhelyén tartott megbeszélések alatt már minden talpalatnyi termőföldet elárasztott a megtermékenyítő áradat. A kegyhelynek szépen kiépített oszlopos csarnoka volt a Szentéllyel és nagy oszlopos állásai szérűkkel, úgy hogy a 800 ló és a 30 dísz-szekér nyugodtan elfért a kegyhely térségében. 78

Arvisura.

Ismertető, szemelvények, fogalmak.

Összeállította: Karsay István www.karsayalarm.hu

Mutatványos emelvényeken jövendőmondók, csillagjósok, bűvészek és ifjú táncosok szórakoztatták a vendégek és a kíváncsiskodók sokaságát. Az étkeztetések a vendégházakban történtek, míg szállásokról a Templom-gazda gondoskodott. Amíg a házigazdák és urukiak az Indusvölgyiekkel Anu-ban maradtak, addig a 24 Hun Törzsszövetségiek Őrsúr egypergős távolságra lévő várába lovagoltak szállásra. Havarut beavatott fejedelmi személy gondoskodott arról, hogy Sikilát és Kissit hordszéken vagy fejedelemasszonyi utazókasban szállítsák. Mindenki kíváncsi volt, ki lesz a következő Nagyszaláig a legerősebb fokozatú újszülött beavatott. A legszebb asszonykorban lévő Sikila volt a legerősebb olyan beavatott, akinek gondolatrezgései bejárták a Földet. Így a gondolat felvevő beavatottak pontosan értesültek a Nagyszala minden egyes mozzanatáról. Így történhetett, hogy akik nem jelenhettek meg, pontosan értesültek az Égiektől kapott észrevételekről, tanácsokról. A társföldünkön élő különleges képességű beavatottak gondolatrezgésekkel örökös kapcsolatban állottak JoliTórem földjének beavatottjaival.” „Tenisur, a Kaltes-asszony birodalombeli megbízott, Égből jött vendég előadta, hogy 10 000 évvel előbb az ő földjükön is akadtak még a hatalmaskodók között nézeteltérések, de a beavatottak irányítása mellett minden vitás kérdést tárgyalásokkal rendeztek. Egyik rendbiztosítási intézkedésük az volt, hogy minden érdekcsoport harcosaiból közös hadsereget alkottak. Az érdekellentéti vidékekre ezen csapatokat küldték, amelynek eltartásáról a vitázóknak kellett gondoskodniuk. Így mindkét félnek érdeke volt, hogy sérelmüket nyomban elintézzék, mivel a közös hadseregnek mind az élelmezését, mind a kulturális igényét ki kellett elégíteni. Már pedig az ifjú harcosok jó étvággyal bírtak és vetélkedő, szórakozó kedvük is sok kiadással járt. Mindannyian tudjuk, hogy most a beavatottak szellemi központja Karun beavatott vezetésével Nippur kegyhelyén van, de előreláthatólag a ma még kicsiny Karnakba fog ezen központ menekülni. A tengeri népek emberevő hada a beavatottak központját áthelyezésre készteti majd Ordoszba, mivel a nagy lovas birodalmak jobban tudják biztosítani a nyugodt működésüket. Az ataiszi népek az Égiektől kapott szellemi életet támogassák, mert az megszüntette az emberevést, Templom-gazdaságaik pedig megtanították a Föld lakóit az emberibb életre. A Hetevaret és Anu kegyhelyek után újabb 3 napon át Őrsúr birodalmának 25 személyes beavatott kegyhelyén folytatták Tenisur vezetésével a Nagyszalát. Előtte Sikilának megerőltető szellemi munkát kellett végeznie, hogy gondolatrezgések segítségével Karunnal megértessék Kaltes-asszony földjének legújabb találmányait. Töröngölynek Nippur és Ordosz rovásrendszerével agyaglapra kellett karcolni a napirendi pontokat, hogy azt a Nippurból küldött írnok-sereg Bothon-Esthon és Sába beavatottjai részére a Nílus-menti képrovásokra átültesse. Így a Nagyszala ügyrendje zavartalan volt, mert a Töröngöly vezetése alá tartozó írnok-sereg minden órangos-pergő eseményeit az étkezési szünetek alatt agyaglapokra véste. A kis Ahájnak és Kissi aranyasszonynak minden hajnalban aranylapokra kellett leróni a Nagyszala döntéseit.

79

Az embertelen hatalmaskodókat túléli a népek ítélete. Minden nép az Égi eredetű Haladásnak állít emléket és saját jólétéért munkálkodik mindörökké! . Az ajándékba hozott búzakalászok nagyobb súlyúak voltak. Ninive. A Nagyszala nyolcadik napján az ásványokból történő fémtárgyak előállításáról volt szó.karsayalarm. fogalmak. hogy a központi irányítási nyelv továbbra is az uruki beavatottak nyelve marad. szemelvények.hu Őrsúrban a Nagyszala hatodik napján a legutolsó kaltesi látogatáskori kertgazdasági tudást egészítették ki. a kövek tartósabb összeillesztését. Dolgos nép más népekre fegyvert nem emel és hadakozási játékokkal nem tölti az idejét. ugyanúgy az árpakalászok súlya is nagyobb volt. csupán a háziasítási feltételek fejlődését ismertette Tenisur Sikila által. mint a Nippur birodalmában termő kalászok.Miként a kaltesi népeknél az Úr tiszteletére emelt hajlék az elmúlt nemzedék Élet-dombja fölé emeltetik. mert könnyű annak ígérgetni. Gyönyörű jövő ígéretével közelítik meg elméteket. Ezen tárgyalások 5 pergőig tartottak. Azt is elhatározták. az keveset ád. Megbeszélték az építkezéseknél előforduló erőátvivő gépeket. inkább hatalmas új hajlékokat emelnek a felnövekvő ifjúságnak. de folyton csak a maguk jólétével törődnek. A 8470. Ahogy Kaltes-asszony földjén is győzött a népek békevágya és az irgalmasság. tűzszerzési évig összehasonlították. Erről a Töröngöly vezette írnoksereg uruki. de a Tenisur által hozott csodagyógyszerektől hamar meggyógyult. az erős hitű népek békevágya győzni fog és a rozsdának indult fegyverekből kiváló földművelő szerszámokat készítenek. Azt is megbeszélték. Nyolcadik nap naplementekor Sikila beteg lett. mert aki sokat ígér. ahol Tenisur megtartotta a következő évezredekről szóló előadását. Úrban és Urukban írnok-képzést tartanak fenn. hogy Joli-Tórem Földjének még nem keveredett lakóit hogyan vonják be az építkezés és fémmegmunkálás titkaiba. Ezért távolról jött embernek soha ne higgyetek. A Nagyszala hetedik napján a társbolygónkon történő állattenyésztés fejlettségét mutatták be. de most nem küldtek a pulihoz hasonló nyájőrző állatkákat. tűzszerzési évtől a 9538. A termények magvait az ataiszi beavatottak között szétosztották. ugyanúgy a termőföldre hordott emberöltős romhalmokra új népek özönlenek. hogy a magvakat szaporítsák. Ezenkívül Agadi.Arvisura.” „Mire teljes ragyogásában felkelt a Nap. Összeállította: Karsay István www. vagy az agabák által delfinnek nevezett értelmes halféleségeket. Sikiláék lovaskísérete Szakarába ért az újonnan épített kegyhelyre. amelyet Aháj az alábbiak szerint tömörítve lerótt: .Hazug ígéreteket soha el ne higgyetek. aki a ti munkával szerzett gyümölcsötöket akarja szétosztani. Pintorban. Ismertető. Az agyatok Életfájával megtanult gondolkozásotok Égiektől származó józansága a Ti javatokat akarja! Az Életfátok minden ágát és gyümölcsét az emberiség javára fordítsátok!” 80 . hogy társföldünk menyit fejlődött a termelvényekben a mi Földünkhöz képest. így ezeknek a termelésére kellett a Nílus mentén is átállni. Ordosz és Eturia rovás-mesterségét is továbbfejlesztik. Utána Sikila és Töröngöly által vett gondolatrezgések lerovása történt a három folyóvölgynek a nyelvére a sajátos rovásaik alapján. bothoni és ordoszi írásjelekkel agyagtáblákat készített. Ezért Nippurban.

hogy a Joli-Tórem Földjére bizonyosan megérkezzenek. Kaltes-asszony birodalmában sem volt mindenki teljesen egészséges ember. játékos állatkákat is hozott az ifjúság magával: pulikat. A mindenkori harmadik napi Nagyszala rovót is magukkal viszik. hogy a Nílus. a 25 személyes beavatott tábort Égi-járművükön fogják a Ménes város melletti Abodba szállítani. Mivel ezen csoport 4 férfiből és 3 papnőből állott. s így a születési rendellenességeket megszüntethetik. de csupán 3 karnaki. Megjegyezte. A későbbiekben magvakat és gyümölcsfák szaporító vesszőit hozták. Sikila egy pergő idő alatt előadta. mint eddig.hu „Tenisur kaltesi beavatott arról beszélt.Arvisura. Mivel Sikilát minden nap kioktatta Tenisur a másik napi megbeszélés tervezetéről. amelyeket Kaltes-asszony földjéről a beavatottak társadalma küldött. s ezért az elszaporodó emberiség fejlődése várható. Nyomban a pergős szünetben tanácskozás kezdődött erről. Így Kaltes-asszony földjéről érkezők vérfrissítők lesznek. amellyel az egyes szakcsoportok megbeszélési idejét szabályozták. Társföldünk. Ugyanis a kaltesi birodalomban csak az olyan egyének vállalhattak hosszabb Égi-járműves utazásokat.” „A főpapi vendégszállásról jelezték Tenisur megérkezését az Égi küldöttek társaságában. Összeállította: Karsay István www. hogy az állatállományukat és terményeiket. Az Égi-járműveken visszaérkezők jelentései alapján megvizsgálták Joli-Tórem Földjének sok lakóját. hogy azokat Joli-Tórem Földjén elterjesszék. a Ménes Birodalombeli papnőkkel és rimalányokkal a tanácskozás rendje lehetőségeit latolgatták. tehát ilyeneket nem küldhettek oly hosszú útra. delfineket és más kedvenceket. A három Égi-birodalombeli papnő gondosan kezelt szaporító anyaggal a már meglévő állatállományt akarja Égi módszerekkel nemesíteni. Az orvosok minden jelentkezőt megvizsgáltak és a küldötteket vércsoportonként fele-fele arányban állították össze. amellyel egy-két folyóközi. hogy az értelmesebb emberiség Joli-Tórem Földjén is kifejlődjön. 3 maja és 1 indusi papnő jelentkezett. A látogatások után megállapították. Tenisur mindjárt elsőként küldetésének a legkényesebb feladatát adta elő. mindegyik magával hozta deszantját és pergőjét. akik minden követelménynek megfeleltek. hogy a régebbi csoportokban. mint ahogy jelenleg is nemesített magvakat osztottak szét a beavatottak között. kivételes képességű emberek voltak. Eleinte kisebb. És azok a templom-gazdaságok környékén elszaporodtak. Ráten és tigris folyóvölgyi beavatottak hozzájárulnak. a Kaltes-asszony Birodalmában bevált módszerekkel a Földünkön nemesítsék. Azért vizsgálták meg oly gondosan a tökéletesen egészséges küldötteket. hogy eddig a kaltesi embereket azért küldték. 81 . akik minden tekintetben kiállották a megterhelő repüléseket. szemelvények. hogy a három kaltesi papnő olyan gondosan kezelt és hűtött emberi szaporító anyagot is hozott magával. Nazarka szerepet vállaló papnőt megtermékenyít. hogy ugyanúgy. előttünk 10000 tűzszerzési évvel sajnos ott tart. mivel 100 közül 12-nek nem született gyermeke. fogalmak. hogy a korcs és nyomorék születések nagy száma és közlekedési balesetek következményei miatt az új nemzedék születését szabályozniuk kellett. hogy Joli-Tórem és Kaltes-asszony földjének ember társadalma 2-2 vércsoportból áll. Ismertető. Utoljára Tenisur elmondta. hogy az emberi nem fejlődését a legszívósabb fiatalsággal gyorsítsák meg. Az étkezési szünet előtt elmondta a beavatottaknak.karsayalarm. 1 ráteni.

nap műveletét. Némi bosszúvágy is serkentette húszéves hiúságukat. Ugyanis a Kaltes-asszony birodalombeli tudósok szerint a havi vérzést követő. Annak elfogyasztása után az Élet-italával kedveskedtek. akik a háromnapos pihenőt már letöltötték. Ugyanilyen gondolatok miatt Del. törvénybe iktatott három napos pihenők után minden nő 14 napig Égiáldás leánygyermeket. míg a 15. hogy bátyjaik és atyjuk a vagyonfelhalmozás miatt őket papnői szolgálatra kényszerítették.karsayalarm. Ez a kaltesi látogatás felkavarta az emberek érzelmeit. ahol az előző napi lovasok a későbbi vendégek szállásait biztosították. A Ménes-birodalombeli fejedelmi papnőknél nem volt semmi baj. kisebb csoportokban megbeszéléseket tartottak. saját elhatározásukból ajánlották fel magukat az Égi-tudományok kísérletéhez. hogy a természet rendje szerint a nőnemű világ örömmel várja a megtermékenyítést. amikor egy-egy csikó vagy borjú futkos az anyja körül. A 24 Hun Törzsszövetségi asszonyok többségükben kijelentették. a maja Vuh. mivel a bűvös fövegek alatt a gondolatokat már csak egy nyelven továbbították. Az egyébként víg kedélyű Sikila rimalányainak csupán annyit mondott: . Így érkeztek Ménes birodalmi fővárosba. A második pergő homokjának lefutása után bármilyen nyelven is szólalt meg valaki. szemelvények. Ismertető. Mivel itt semmi tudományos papi intézmény nem működött. hogy tőlük mát életrevaló fiú-gyermekek nem születhetnek. addig Ré hajlékában megtörtént a 10000 évvel magasabb tudású szaporodási eset. Amíg a férfiak lovastáborát a lovassági előkészületek izgalma töltötte el. A három Kaltes-birodalombeli papnő a lovasversenyek elmúltával Sikila tudtára adta. 82 . hogy vizsgálatuk alapján a 10000 évvel magasabb tudás magvát a legkitűnőbb képességű Égiektől elültették. titoktartás reményében vállalták az Égi tudósok által javasolt mesterséges megtermékenyítést. A kegyhelyek ajtajában mindenhol Tenisur csoportja fogadta Joli-Tórem Földjének beavatottjait és az Élet-kenyerével kínálták meg az érkezőket. Azt és Tis és az indusi Har is csatlakoztak és vállalták a 15.hu Sikila étkezés után összehívta a női társaságot és izgatott légkörben folytak a megbeszélések. Éld és Ré papnők mellett az Úr-városi An. mindenki a pusztaszeri lovasverseny bűvöletében állott. mert sokan azt gondolták. volt miről beszélgetni útközben. nap után Égiáldás fiúgyermeket adott. Összeállította: Karsay István www. Milyen boldogság még az állatvilágban is. Szokatlan érzelmek dúltak a különböző fajtájú és tudású emberekben. mivel köztük ő volt a legtökéletesebb gondolatrezgés továbbító.Arvisura.Kaltes asszony birodalmában az ifjúságtól már ezt a kis emberi örömöt is megsajnálták! Amint az 5 pergős megbeszélésnek vége szakadt. Ménes utódai közül azonban három karnaki Nazarka a megalázottságukban. Ugyanis a Kegyhely csarnokban a Kaltes-asszony birodalombeli vendégek az ajándék fövegekkel a 10000 tűzszerzési évvel magasabb tudást át tudták vinni Joli-Tórem Földje beavatottjainak tudatába. fogalmak. a kezdeti nehézségek után már mindenki megértette egymást. A Kaltes-birodalombeli papnők a karnaki Ré papnő hajlékában vendégeskedő többi vendég papnővel együtt nyomban megkezdték a megbeszéléseket. Sikilának nagyon sok dolga akadt. Mivel ezen fejedelmi lányok a huszadik vízáradásos Ibos-napi születésnapjukat már megünnepelték. mert Karnak főpapja csak olyan papnőket engedett el. Ezt a természetes módszert nem szabad senkitől se megtagadni.

Reméli. a kaltesi vendégek előálltak az Égi járművel és a résztvevőkkel együtt az új Abod városba repültek. szemelvények. majd ha a termelvények megteremnek. de mindegyikben más-más fajta. s így a kaltesi lovas lett az első. Esthon és Sába fiataljai még nem ismerték ezen előzködési módot. Minden 100 lovasból az első 5 lovas került a döntő küzdelembe. Mivel Bothon. Kadhafi. hogy minél kevesebb sérülés történjen.Lehet.” „A szekér versenyek már népesebbek voltak. Összeállította: Karsay István www. Ötödiknek Kapac beavatott. Roj és Molnár voltak. de a cél előtt Har papnő lova beleharapott Aháj lovába.karsayalarm. akit ezután a mi nyelvünkön Harapinak neveztek. A kaltes-birodalombeli bölcsek fitymálva nézegették a készülődést. az ifjú Dobok lett. Ezen bizonyos kaltesi versenyző Szakarában kapta a nevét. mert a papnők igen érdeklődtek a szép növésű. ahol a lovasok ünnepélyesen fogadták őket. hogy a most hozott ajándékok a Vízöntő Világhónapjára elterjednek. A győzelem jutalmául Harapi esti étkezésül halászételeket rendelt a csoportjuknak. mindenki élénk figyelemmel kísérte az előkészületeket. kezdetleges kocsi-szerkezeteit nem indították. Harapi Kaltes-asszony földjén építési tudós volt. míg hatodik Nimród második fia. Az avarok lassú mozgású. először kordélyokkal. Azonban felhívta a figyelmüket. hogy kocsiversenyt is rendezhessenek. fogalmak. Csoportgyőztesek a kétlovas harci-szekereken: Berenice. amelyben kaltesi magvak voltak. . A papnők és a rimalányok versengésében estére Indus bájnő lett az első. aki fiatalabb korában maga is híres futó volt. Arpah. Tardos. Tenisur biztatására hozzá hasonló versenyzővé vált. majd a végén harci szekerekkel. Böngyér. míg negyediknek a nyugtalan Kadhafi. Égi-járművet gondozó kézműves iránt. Har. Tenisur mindegyik győztesnek átadott egy-egy kis csomagot. 83 . de Tenisur.hu Mire befejezték a kegyhelyen a megbeszélést. hogy tévedek. Dániel. Jászó. akinek a visszamaradásához a kaltesi irányító-központ is hozzájárult. Másnap reggel megkezdődött a havaruti Nagyszala emlékére a Nagy Süán. s nem tudta senki megfékezni. egymásnak adják át. Ismertető. mert az eddig háttérbe szorult Égi-jármű kezelők 5 főnyi személyzete is vállalkozott a versenyzésre. hogy ezen Égimagvakat. hogy a dobozokat csak közvetlenül az ültetés előtt bontsák fel. Felkérte a megajándékozottakat. hogy fiatal korában lepénysütő volt. Egyszerre csak 5 szekeret indítottak. az Atlantic felől jött vitéz. A legdélcegebb vendég kaltesi egy Har nevű papnőnek a tartalék lovát választotta. A győztes papnő viszont Harapit választotta férjéül. Ham. amelyen 500 lovas vett részt. az utolsó lovaglásban Aháj lesz az első.Arvisura. Annál is inkább. mert Joli-Tórem Földjén a Hold-Anya hatására fölgyorsult az Élet és a bátor hajósok hamarabb végrehajtják az elterjesztés feladatát. Az egész napos versengés után már úgy látszott. mert az volt a legvadabb paripa. aki egyébként jövendőmondással is foglalkozott. amit még Tenisurnak sem lehetett megváltoztatni. később azonban a rendfenntartókhoz lett beosztva és itt tanulta meg az Égi-járművek kezelését. Hani. Harmadiknak Abod futott célba. A lovasversenyek után a nyugtalan tengerparti szkíták kérték. Sikila közvetítésével azt a választ kapták. Az ifjú kaltesiek is kedvet kaptak a versengésre. mert a 20 kordéllyal szemben most 60 harci-szekér versengett. örömmel járult hozzá.

a Vörös-tenger partján akarnak pamír-tárkányok segítségével egy kikötőt építeni. mind Berenicének a pótlásáról gondoskodni kellett. a szekérversenyek győztesének a felesége akar lenni. aki már dolgozott Szakara mágus ültetvényein. Végül a beavatottak tanácsa Uszuri mellett döntött. amely a legrégebbi Umma városbeli templom-gazdasági mesterségeknél liszt. hogy szüleik nem biztosítják a fenntartásukat. hogy a pamír-szkíta Berenice felesége akar lenni és az édesanyjának birtokán. jelentette Karun és Havarut fejedelmeknek a megtörtént esetet. Ennek hamarosan híre ment és rögtön jelentkezett Sába papnő is. a Sikilával történt megbeszélés értelmében jelentkezett az Égi-járművön való eltávozásra. Ugyanis az élet ott sem csak táncolásból. hogy ezen események a régi időkben Kaltes-asszony birodalmában is előfordultak.karsayalarm. Azt válaszolták rá. Abos fejedelme. Így 4 fő börtönbe került. hogy a raktárost megölték. sípolásból és dobolásból áll. hogy Molnárnak. amikor az életben maradt termény-raktár őre lóhalálában jelentette. hogy messze a Nílustól nagy szárazság uralkodott és kiégtek a terményeik. Összeállította: Karsay István www. s ez megmenthette volna az embereket az éhhaláltól. szemelvények. Az utóvéd 100 lovas éppen felnyergelt. Így aztán ráragadt a Molnár név.” „Az ünneplésbe azonban egy kis hiba csúszott. Berenice helyett Bábel és Uszuri beavatottak is jelentkeztek cserébe. mert Molnár helyett Ré papnő öccse. ezért az Uruk birodalombeli Ganna beavatott azt mondta: bizonyára kiváló molnár volt az Égieknél. Káli hátvéd parancsnok 100 lovasával nyomban a rablók után lovagolt. A lefogyott és a csontjukra száradt bőrű kisgyermekek nem tehetnek arról. Mivel a magtár őre reggelre a papnők gondozása ellenére is meghalt. a munkájuk fejében kaptak volna sok élelmet.és darakészítőt jelentett. A legjáróképesebb ártatlanokat tíz napi élelemmel útba indították lakhelyükre. Káli és Kuca vezette a rabok kihallgatását. Ismertető. a 2 főbűnöst 24 fő bíró ítélete alapján vízbeölték. hiszen ha Abod vidékére jöttek volna dolgozni. 84 . Abod fejedelme azt válaszolta. fogalmak. mivel mind az újonnan elnevezett Molnárnak. mert a külső magtárakat a homokbuckás vidékek éhezői megtámadták. hogy miért lopnak és gyilkolnak.Arvisura. Mindkét esetben megbeszélésekre volt szükség. börtönbe zárták. Igen sok ember és gyermek éhen pusztult. Mikor 3 nap múlva Káli a 100 lovasával Tébába érkezett. 30 főt őrizetes munkára fogtak. aki beleszeretett az egyik kisebb termetű kaltesi papnőbe. hanem a földi terményekért meg kell dolgozni. Úgy látja. Reggelre megoldódott a csere. a könnyelmű emberiség a bő esztendőkben nem tartalékol elég élelmet a szűk esztendőkre és ekkor éheznek.” „Az ünnepségek befejezése előtt Ré karnaki papnő bejelentette Sikilának. Akikre rábizonyult. hogy a szemes terményeket az éhezők elrabolták. míg 6 személy élelmet vitt Szakszinba. Tenisur a kaltesi járművön a beavatottakkal a kis Tébába repült.hu Mivel az édesapjával együtt sok kenyérmagot őrölt. míg a többit dologra fogták. de a lustább természetű embereket munkára kényszerítették. Így a papnők és leányok kedvence az ifjú Molnár lett. Kézrekerítették mind a 40 rablót és megkötözve Abodba szállították. meglehetősen tudott a volt gazdái nyelvén beszélni és elpanaszolta. Poliszár.

amíg az ifjúság ünnepi étkezését meg nem nyitotta. de emlékül átadta. amikor a győzelmi arany-kelyheket a pusztaszeri Nagy-Süán győzteseinek. igaz.hu Azt Tenisur is helyesnek találta. Ugyanis a beavatottak titkos jele egy lilás köd-képen fénylő keresztalak volt. … Igen érdekesnek találták a beavatottak. Kaltes-birodalombeli tudós és Egyisten hívő papokkal még találkozhat. Ezen a mulatságon mind a 24 kegyhelyhez tartozó helység egy-egy jellegzetes énekes-táncos mutatvánnyal versengett. Áldott állapotban lévő felesége koraszülés állapotába került. Ninivei díszes szekéren érkezett az előcsapat. … Ekkor. Amíg minden résztvevő beérkezett Tébába. hogy édesapja az Égi-járművön érkezett. Papnők éneklése mellett a kaltes-birodalombeli szokás szerint tartott a beavatott-keresztelő. … Ezen újszülöttnek emlékére a tébai papnők egy kegyhelynek az alapjait rakták le.Arvisura. míg kényelmes vadász homokfutón az elaggott Nimród kürtösei jelezték a vadászok Nagyfejedelmének érkezését. Nem ritka büntetés az életfogytiglan tartó szabadságvesztés. Abod fejedelme üdvözölte a vendégeket. hogy a kurdok hegyi-ünnepélyének lassú topogóját is eljárta a ninivei síposok és kürtösök harsonái mellett. Ebből megállapíthatta Karun. hogy a kis Mária igen hasonlított az anyai ősanyjára. Nagyon örült annak. hogy az Élisten-birodalmában egy igen értékes beavatott született. fogalmak. A régi ataiszi Nagy-Féran 24 személyes nyilvántartásában a Mária név a születési napon szerepelt. Az utolsó 100 lovas még csak ébresztőt tartott. Dobok 24 lovasával apja közelében haladt. szemelvények. Most a nyilvántartások szerint Agadi körzetben a Mari-birodalombeli Féranban volt található. Ellenben Kaltes-asszony birodalmában nincsenek halálos ítéletek. a nyugtalan fiatalság vadászatot tartott és közben egy Nippurból jött rovó-deák sérüléseibe belehalt.” „A győzelmi est örömében Tenisur addig nem indult el Égi-járművével Tébába. A havaruti Nagyszala emlékére az újabb átépítésig Máriakegyhelynek nevezték. Az egynapos gyermeket a karnaki kistemplomba vitték. de inni csupán az Égiektől hozott üdítő-italt ízlelte meg és engedélyével megkezdődött a kakasrikkantóig tartó vígadalom. így az elvitt élelem és a további élelmi segélyek értékét ledolgozhatják. hogy a gyermeket megmentsék. a karnaki és a kaltesi papnők a koraszülött gyermeket gondozásukba vették. hogy a 30 személyt munkára fogták. Minden fogást megízlelt. ArdvisuraAnyahitára. megkésve. Tenisur szerint ettől a megmentett kisdedtől egy nagyon híres nép fog származni. hanem az elkövetett károk és gondatlanságból okozott emberhalál miatt a bűnösöknek az elkövetett bűnük terhét viselniük kell. Olyan jó kedve támadt. Nimród diadalmenetben indult a lovas sereg közepén Aran egykori birodalma felé. hogy a kisebb fia. hogy az IbosIboska napok közötti Nagyszalán részt vehessen. amelyet Tenisur áldott meg.” 85 . A megszületett kislányka Óm-jellel bírt. és az arbagok napi jelentését a rovó-deákokkal mindig ellenőriztette.karsayalarm. Dobok vadász is részt vett a Nagy-Süánon és a győztesek között ünnepelték. … Boldogság sugárzott Nimród arcán. Ismertető. Örült. ahol Tenisur vállalta a kislány feletti védnökséget és az újszülöttnek az Agadi-Féran szerint a Mari-birodalombeli Mária nevet adták. Összeállította: Karsay István www. amikor újabb lovasok jelentek meg Abod felől.

000 évvel magasabb műveltségével Sikila által az estig tartó vitát a továbbiakkal egészítette ki: 86 . Megszerkesztették Úr. amelyet aztán törzsekre bontottak fel. Természetesen. s így igen gyakran nézeteltérések keletkeznek. hogy erdőségek. Többi fiai: Úr. ami egyszer már meg nem történt volna. azaz 21 500 hegyi ünnepi évvel az első özönvíz előtt 10 család uralkodott Joli-Tórem földjén. alkotnia kell. hogy a jövő-menő közlekedési alkalmatosságokat más-más útvonalon mozgatták. szemelvények. A legtöbb bűnt azonban a nemzedékváltások okozták. Gyermekei közül első fia a fejedelmi hatalmat szilárdította meg. Itt. a második a biztonságos-földművelést. Ezért az újabb nemzedék mindig okosabbnak tartja magát. Aki valami kihágást követett el. tengerek mellett építették ki a fedett városaikat és szállásaikat. Így mindig az a legújabb. Az Ardvisura-Anyahitától származó utódokat ezen Féranban lerótt nevekre keresztelték a beavatottak Óm-jele alapján. de mindig úgy. Kaltes-asszony földjéről jött 10 családos csoportok 19 644 hegyi ünnepi évvel hamarabb jelentek meg Égi-járműveiken Joli-Tórem Földjén. Pedig Kaltes-asszony birodalmában is megszületett olyan. fogalmak. nem beszélve a levegőben röpködő járművekről. Ahogyan minden kiscsikót is befognak munkába. A Van fejedelemfi által lerótt harmadik 8-as Féran most Hun-Ómban látható a beavatottak Kegyhelyén. a maga 10. amit az ifjúság a saját verejtékével hoz létre. az Ősanya csoportja hozta magával az Égiek egyistenhitét. Ismertető. mint az idősebbek. Ahogyan itt a Ménes-birodalmában a kiscsikók sem élhetnek folyton szabadon. Az Él által lejegyzett Féran Agadi városának templomában látható. Lopások és gyilkosságok. vagyis az Égi szokások szerinti Névadást.karsayalarm. sem géphibából eredően súlyos balesetek nem történtek. Összeállította: Karsay István www. a legszebb. Ardvisura-Anyahita. sokak által bebizonyított igazság. 2000 tűzszerzési évenként újból jöttek családos csoportok és a régebbi családoktól magasabb tudásukkal átvették a hatalmat. hogy az újonnan megszületett emberiség nem tud olyan újat mondani. Így sem előzés közben. Kaltes-asszony birodalmában is minden élő személynek. a kaltesi birodalomban már kiforrott. 10000 tűzszerzési évvel magasabb fejlettségről beszélt. Ezen családok uralma független volt az időjárások katasztrófát okozó kilengéseitől. Él és Van az édesanyjuk irányítása mellett az Égiek hitét rótták le Ardvisura-Anyahita tanításai alapján. míg a harmadik az állatok megszelídítését hajtotta végre és így megszüntették Joli-Tórem Földjén az addig szokásban lévő emberevést. Mivel földi és vízi járműveik igen sok balesetet okoztak. az 5 Égi férfiú ellenőrzése mellett.Arvisura. hogy természetbarátok. melegvizek és tavak.” „A beavatottak feljegyzései alapján 432 000 evéses nemzedékváltás előtt. azon az Arvisura-Anyahita által földjükre hozott 24 bíró ítélkezett. Joli-Tórem Földjének minden zugában is a felnőtt nemzedék javítások helyett új lakhelyet teremt. mint egy 3 nemzedéket megélt idősebb ember. hogy a korábbi családok hatalmon lévőivel újabb uralkodó családokat hoztak létre. ezen baleseteket úgy csökkentették.” „Tenisur. Ezek közül az Úr által lejegyzett 8-as Féran most is látható Surupak titkos feljegyzéseiben. A magasabb kultúrájú. turisták és a sportoló-vetélkedő ifjúság kényelmesen és jó helyeken élhessen. Minden lélegzetvételnyi megállóban kupolás várótermek és városok épültek. az új nemzedéknek is magának kell új életet teremtenie. de a 8-10 pergőnyi munkát mindenkitől megkövetelték. Él és Van rovásai alapján a 3x8 személyes Nagy-Férant. valamint háborúskodások már 10000 év óta nem fordultak elő.hu „Tenisur a Kaltes-asszony bolygóján. Ezen kisebb-nagyobb települések helyét úgy határozták meg. egy már 25 tűzszerzési évet megélt ifjú többet tud alkotni. életének során dolgoznia.

Valóban. Ettől kezdve a kaltesi tudományok átadását meggyorsították. Mivel mindannyian 20-30 tűzszerzési év közötti korúak voltak. hogy a csillagjósaik egy Joli-Tórem Földjét érő csapást jeleztek.hu . hogy a rovások szokása szerint tíz év után a 4.karsayalarm. A Hold-ütődés után bekövetkezett eljegesedés alatt ezen kiművelt emberek gondolkodása révén Ataiszban és Atlanticban egy műveltebb embertömeg alakult ki. Mire Ten kegyhelyén a második holdtöltén megrendezték a vadászatok eredményeinek nagy ünnepélyét. Arvisurában erről megemlékezzen.” „A következő Kaltes-családok 1136. A havaruti Nagyszala elrendelte. szemelvények. 50 papnő részesült Égi-megtermékenyítésben. 721. Egy-két napon belül a nőtársadalom szépen megértette egymást. hogy a Kaltesi keveredésű Égi-eredetű emberek a Nílus forrásvidékének irányába vándoroljanak. Összeállította: Karsay István www. A 11 évvel hamarabb érkezők már jelentést hoztak arról. 215.Arvisura. s így nyugodtan várhatták a nagyobb Életfával bíró gyermekeiknek a születését. 823. majd 113 és 11 évvel hamarabb Kaltesiek érkeztek Ménes későbbi birodalmába. Előrelátásunk szerint a Vízöntő Világhónapjában itt is beköszönt a béke. Sikila gondolat-rezgések közvetítésével a kaltesi papnők sütésfőzési szokásait On és Ten papnőinek átadta. Ekkor megindult az emberi agyak gyors fejlődése.” „…senki sem csodálkozott. Az ataiszi beavatottak már könnyebben megfigyelték. 925. Kóros és az eddigi gyakorlat szerint kétnemű még véletlenül sem akadt közöttük. az Égi-járműveken az első. hogy a Föld forgása 380-ról 365-re. amit Sikila tízéves Szakar-Gizella településen történt tartózkodása alatt a Tenisur által elrendelt jelentések beérkezése alapján megfigyelt. A kaltesi családok utódai elvégezték ezen megfigyelésüket.” „Amikor a Hold-csapódás megtörtént. Az Életfa-tudás megemelkedett az agyvelő megnagyobbodásával. Fiútestvéreik javára vagyonukról a papok előtt tett nyilatkozatukkal már 20 éves koruk körül lemondtak. vérfrissítésként küldött kaltesi csoport érkezése a Holdütődés előtt 1136 évvel történt. hogy a 2-2 vércsoport és annak ezernyi ága-boga alapján a kétneműek és a nemtelenek csoportja 200 emberről 100 emberre csökkent. csupán Sikilának volt joga.” „Amíg a nagy vadászat lezajlott. Erről a papnők és Sikila csoportja is mélyen hallgatott. 1027. 215. azaz 4 vércsoportban megindította az emberiség fejlődését. Ezért azt javasolták. 87 . ahová a korábban érkezett beavatottak ezen három alkalommal is összejöttek és Joli-Tórem Földjének beavatottjait értesítették egy új jégkorszak kezdetéről. 417. 113 és 11 Nílusi-áradási évvel érkeztek a Hold ütődése előtt. A Vízöntő Világhónapja végén újabb változás következhet be. mert a Hold árapály mozgása megindította a fejlődést. fogalmak. Ismertető. hogy a kiképzett szép fejedelmi papnők az Égi-megtermékenyítés általi gyermekei kiváló képességekkel születtek. Tehát a barlang jelzések hűen tükrözik az érkezés utáni 432 000 gyorsforgású napot. Most pedig. Ez alatt a 10 uralkodó embercsoport a földiekkel társas emberi viszonyba lépett és 2x2. akik a melegebb vidékeket elárasztották. mivel akkor már érthetők lesznek a bennelevők. A gyermekáldásból kirekesztett papnők hosszú tanácskozás után az emberiség fejlődéséért az Égi-módszerekkel való mesterséges megtermékenyítést választották. már a szülői beleegyezést is mellőzték. a növekvő távolság miatt mind ritkábban fogunk eljönni. 629. vagy 366-ra csökken évenként. hogy ezen Arvisurát titkos Arvisuraként kezeljék és csak a Vízöntő Világhónapjában hozzák nyilvánosságra.

Jelentős mértékben tompítja a kintről érkező fényt. rendkívül érdekes olvasmány is van! 88 . ami komoly következményekkel jár. Ezen megbeszéléseket minden 100 évben megismételték. fogalmak. Égszakadásnak nevezzük a pajzs sérülését. ahol egyéb. A pajzs sem képes azonban bármekkora nyomásnak ellenállni. aszteroidákat. üstökösöket.karsayalarm. amikor a résen át betör a kinti 4D-s univerzum fénye. s feladata igen sokrétű. Mindkét irányban szűri a gravitációs hullámok információs hatását. csillagok járása szerinti évben. főként a Marduk bolygó ciklikus betörései 3600 évenként. Az égszakadás a Földről nézve felér egy közeli szupernóva robbanással. részleges árnyékolóként akadályozva a telepatikus kommunikációt a kinti civilizációkkal és rontva a csillagközi távolbalátás hatékonyságát.” A témáról bővebb az Eseményhorizont című honlapon található.hu Ekkor eldöntötték. létrehozva ezzel az Oort-felhőt a dimenzióhatárnál. Ezt a Solariát fenntartó istenségek működtetik hosszú évmilliók óta. komoly téranomáliák kíséretében. Ezen eseményeket mindig a Nagyszala papjai végezték és a 100 évenként az Ibos szentély papjai hívták össze a mindenkori Nagyszalát. s egyben megakadályozza. mely a Plútó pályavonalán túl húzódik. kollektív telepatikus zsibongása ne zavarja a környező fejlettebb világokat és õk se tudjanak ránk hatni.” A nagy Terembura Az alábbi szöveget az Eseményhorizont című honlapról ollóztam ki: „A Naprendszert egy rugalmas felületű. Megfogja a nekirepülő kisebb porszemeket. Ismertető. Visszatartja a test nélkül bolyongó (bilokációt végző vagy halott) lelkeket. Többször történt már ilyen az elmúlt évtízezredek során. dimenzióbuborék övezi. Egy bolygó vagy csillag átszakíthatja a felületét. s emiatt sötétnek látjuk a kozmoszt magunk körül. hogy idegen lelkek hatolhassanak be ide. mivel elválasztja a benti három dimenziós téridõt a kinti négy dimenzióstól. szemelvények.Arvisura. Terembúrájának is hívjuk. amit a sumér krónikák részletesen feljegyeztek. mint valami kerítés. Összeállította: Karsay István www. a Nílus áradása alatti időben a legalkalmasabb helyen összejönnek és megtárgyalják a várható eseményeket. Ennek fő célja az. hogy az emberiség primitív. áthatolhatatlan védõpajzs. Agyaglapos jegyzeteiket a Szövetség Ládájában helyezték el és ebből a késői utódok tanultak. hogy minden száz.

A külső megjelenési formák sokszínűsége pedig a különböző frekvenciákkal magyarázható. Egyik esetben a küldő és vevő objektív tudata kapcsolódik össze. összetétellel és működési körrel bírnak. Ezen vibrációk érzékszerveinkkel felfogott értelmezése az agyban történik. Összeállította: Karsay István www. 10000 évvel fejlettebbek nálunk. Őseink onnan jöttek először a Marsra. csak valamivel magasabbak nálunk. melyeket kifejlesztve a gondolattal a vágyainkat akár meg is valósíthatjuk. melyhez azonban a két fél közötti előzetes megállapodás szükséges. hogy a szellemi élethez más is kívánatos. mely bár az agyban keletkezik.hu Kaltes asszony földje A Szíriusz rendszer három csillagból és tizennégy bolygóból áll. élettelen anyagokban nem található meg és korlátlan. Másik (a beavatottak által is használt) esetben viszont a küldő a Kozmikus Tudaton keresztül továbbítja az üzenetét. Az embernek ugyanis léteznek olyan rejtett képességei. Gondolatrezgések továbbítása A materialisták tagadják a gondolkodás anyagfölöttiségét. ugyanakkor ez az anyagi léttől független. 89 . s az ott élő emberek hasonló testfelépítésűek. szemelvények. Ezt más szóval nevezhetjük szellemenergiának és lélekenergiának is. mint az inger. hogy az ember egy duális lény. ezek az EEG vizsgálatokkal mérhetőek is. azaz örök. az Amma. A Joli-Tórem bolygóján a saját Földünket kell érteni. melynek két fajtája van. Természetesen mindkét esetben vibrációról van szó. De ez . hogy nem kevéssel. Kaltes asszony földje vagy birodalma ezen rendszer negyedik bolygója. mint mi. A telepátia (gondolatátvitel) éppen ezen vibrációk továbbítását jelenti két személy között. Minden (akár élő. így a gondolat szintén vibrációs jelenség. A gondolatnak egyébként sokkal nagyobb jelentősége van. Az Amma ma is lakott bolygó. vagyis gondolatrezgés továbbításról. majd onnan a Földre.Arvisura. a gondolathoz azonban ez mégiscsak kevés. ideg és az agy. Egyre nagyobb körben elfogadott tény. hogy testből és lélekből állunk. Az agy állandóan ad le egyfajta rezgéshullámokat. A lélekenergia szintén egy vibráció. vagyis. kb. Az Arvisura több helyen is utal arra. Ismertető. amely vibrációk formájában van jelen. melyek a természet alkotóelemeiből származnak. mint azt általában hisszük.karsayalarm. s bár elég sajátos berendezéssel. ami azt jelenti.és tetteik segítő szándéka elég egyértelműen kiderül a fent közölt Arvisura részletekből is. Minden mentális tevékenységünk. amit a vevő a tudatalattiján keresztül fog érzékelni. fogalmak. de a szellem és lélekenergia vibrációk kölcsönhatásából ered. akár élettelen) anyagi forma a szellemenergia egy-egy megnyilvánulása.

telekommunikációs és tömegkommunikációs berendezésünkben. eredeti sírkamrát 1984-ben biztonsági okokból lezárták. olyan sok. Ez a hely rendkívül különös természetű. Bizonyos számítógép segítségével végzett kísérletekkel bebizonyították. szemelvények.hu Drunvalo Melchizedek az Élet virágának ősi titka című könyvének második részében ezt írja: „A Nagy Piramis alatt található un. Az utolsó eset éppen a lezárás előtt történt. főként az alagút hátsó részében. Olyan hihetetlen dolgok okozták a haláleseteket. mint például mérges kígyók és pókok – amelyek meg sem élnek Egyiptomban. 90 . A látók számára ez egy ezüstszínű.Arvisura. Ezen fluidszál elszakadása okozza a halált. elektronikus. Arvisura-Anyahita hozományából. hogy a kristályok is élőlények. Gondolatainkkal be is lehet programozni a kristályokat. mivel a fluid (idő) szálak örökre odakapcsolják őket. Az alagútban összekapcsolódik a harmadik és a negyedik dimenzió. A fluid (idő) szálak az egész világot áthálózzák. Drunvalo Melchizedek könyvében azt olvashatjuk. hogy sok ember lelte halálát a sírkamrában. Ezáltal pedig egyfajta kommunikációs csatornát képeznek. Egy vasajtót helyeztek a lefelé vezető alagút felső bejáratához. mivel a testet a lélek látja el energiával és tartja életben. hogy végül a turisták elöl lezárták ezt a területet. ahonnan származnak. melyek jelenleg a Magyar Szent Koronába vannak beépítve. amelyet a sámánok életfának. Másnéven ez a sorsfonál. hogy a kristályok képesek gondolatok és érzések megtartására és azok továbbküldésére. időkésés nélkül. bolygóval. Beszélő bogláros fejdísz A bogláros fejdísz köve. fogalmak. ezért egy évvel később a folyosó többi részét ismét megnyitották. Rezgéseket képesek fogadni és küldeni.” Mivel az igazi veszélyt csak a folyosó végén lévő alagút jelenti. az valóban meg is történik. Valamilyen mérges gáz jelent meg a levegőben és megölt egy csoportnyi embert. Ha valamilyen félelem van bennünk. sőt komplikált elektromágneses hullámokat is. vagy gondolunk itt.karsayalarm. Ez a negyedik dimenzió természete. vékony szálnak látszik. Ezen elgondolkodva talán érthetővé válik. Összeállította: Karsay István www. Tulajdonságainak köszönhetően megbújik minden modern számítógépben. az valósággá válik. Ennek oka az volt. méghozzá a távolságtól függetlenül.) Azt talán nem kell ecsetelni. másik 11 kővel együtt. égig érő fának is hívnak. így az emberi gondolatokat és érzelmeket is. akik szertartást végeztek a helyiségben. és hosszú ideig őrökkel őriztették. melyet testen kívüli élmények során is lehet látni. (Erről részletesebben Kisfaludy György Terembura című honlapján olvasható. Senki sem tudja mi lehetett az. Bármit érzünk. Ezen keresztül kommunikálni is lehet. Ez az időszál bennünket is folytonosan összeköt a Teremtőnkkel. ahol az egy falban végződik. A kövek örökre össze vannak kötve azzal a földdel. az Ammáról). hogy a kristály manapság ott található a tudományos fejlődés előterében. a Szíriusz rendszerből származnak (vagyis Kaltes asszony bolygójáról. Ismertető. melyet nagyon ajánlok mindenki figyelmébe. hogy egy fejdíszbe épített kő mitől is képes „beszélni”.

hogy „ennek a koponyának nem is lenne szabad léteznie”. ehhez azonban az emberi fajnak el kell érnie egy bizonyos fejlettségi fokot. és lehetővé tenni számunkra. Arról nem is beszélve. szemelvények. amely állítólag képes a beszédre (akárcsak a bogláros fejdísz).” „Elképzelhető. Ezek a kristálykoponyák már ránézésre is valami isteni szférára asszociálnak bennünket és sokak szerint valóban földönkívüli eredetűek! Frank Dorland kristálykutató szerint a kristályoknak több olyan tulajdonsága is van. vagy szennyezés. hogy az elmúlt 12-15000 évben számos vezetőnk használta a természetes kristályokat ilyen és másféle célokra… A hajdani ősök a kristályt a vallásos hierarchia. Ehhez feltétlenül figyelembe kell vennünk. és természetesen a titkos testvériségek céljaira tartották fenn. fogalmak. áttetsző. hogy kapcsolatot létesítsünk más egyének memóriájával.hu Ha már a kristályokról beszélünk. súrlódás és hőhatás miatt óhatatlanul összerepedezett és tört volna. Összeállította: Karsay István www. Ugyanis mind az emberi test. hogy az emberi érzékelés képességei egy átlagos személy esetében a becslések szerint az ismert hullámhosszspektrumnak mindössze kevesebb. Legfeljebb vizes homokkal történő csiszolással. Amikor az egyik kvarckristályból készült koponyát tudósok egy csoportjával megvizsgáltatták. csiszolókkal nem lehetett végezni. akiknek talán megtalálható a kívánatos információ az aktái között…ami viszont azt jelenti. és válaszokat tudnak adni a világegyetem legnagyobb rejtélyeire. hogy hozzáférjünk a távoli múlt elfeledett tudásához. amelyeket ma még nem értünk és még számos nagy horderejű felfedezés várat magára ezzel kapcsolatban. sehol egy lyuk. hogy a legtöbben egyáltalán nem vagyunk tudatában a körülöttünk zajló események 98 %-ának! Dorland szerint „egy egyetemes kommunikációs hálózatnak kell léteznie a tudatalatti szintjén. hogy a koponya teljes egésze tiszta.” 91 . ami viszont 300 (!) esztendőnyi munkát jelentett volna. megállapították. repedés. a nemesség. Egy napon majd mindezen tudás hozzáférhetővé válik. hogy ezen az úton keresztül hihetetlen mennyiségű információ állhat a rendelkezésünkre. tudatalatti. ugyanis az egészet egyetlen hatalmas (a koponyánál legalább háromszor nagyobb) szögletes tömbből kiindulva lehetett volna kicsiszolni. hogy ne élhessenek vissza ezzel a tudással. könyvében az alábbiak olvashatók: Egy ősi amerikai legenda szerint létezik 13 – átlagos emberi méretű – kristálykoponya. melynek csak nagyon kevesen vagyunk tudatában…és a kristálykoponya felhasználható arra. küldetéséről. a katonai vezetők. A mítoszok szerint ezek a koponyák fontos információkat tartalmaznak az emberiség eredetéről. Hite szerint a kvarckristály segíthet a gyógyításban is. érdemes megemlíteni a kristálykoponyákat is. mivel a vibráció. Ezt a műveletet viszont a ma használt fém szerszámokkal. illetve tudattalan gondolatainkat a felszínre hozni. mind a kvarc folyamatosan elektromágneses jeleket sugároz. végzetéről. mint 2 százalékát képesek felfogni! Ez azt jelenti.Arvisura. Ismertető. Úgy látja.karsayalarm. homályos intuíciókat gerjeszteni. melyekről Chris Morton-Ceri Louise Thomas: A kristálykoponyák rejtélye c. hogy a természetes kvarckristály képes visszatükrözni a saját tudati állapotunkat.

beavatottjait is. s részt vett rajta minden beavatott. és ez gyakran találkozik más emberek lelkeivel.vagy Óm-léleknek is neveznek. és csak kevés embereknek adatik meg. egy megállapodás szerint általában százévenként tartották meg azt. Mikor pedig azzal mentegetőzött. az semmi? Végre egy igaz ember!” Tehát Tura látta rajta az Óm-jelzést. nagy jelentőségű feladatokkal kapcsolatban hívták össze. Buddha és Nazír (Jézus) volt. Ez nevezik Óm-jelzésnek. A legmagasabb. Nagyszala A Nagyszala a beavatott társadalom részvételével megrendezett időszakos gyűlést jelenti. Ezt az égi eredetű lelket csak a sámánok és beavatottak képesek látni. sem a természetes kopás nem fenyeget. és nem egészen értette. hogy „Hát az a három lélek. illetve érzékelni. Létezik azonban egy harmadikféle lélek is. Tura megnyugtatta. Is. miért neki lenni pont három. hogy egy lilás. Éppen az esemény nagy hordereje miatt nem voltak gyakoriak a nagyszalák. hogy majd tapasztalni fogja és ez időnként terhes is lesz a számára. melyről az un. Ez isteni eredetű lélek. hogy ebben a piszkos háborúban sok embernek egy lelke sincs. azonban a halál beálltával ez megszűnik.) Amikor Szalaváré Tura át akarta adni Paál Zoltánnak az Arvisura örökséget. hogy Tura 9. húsz és harminc év múlva le kell majd írnia mindent a tanultakról. Etana. sámánpróbán győződtek meg. Ezt csak különösen fontos. és kapcsolatot tudnak tartani a beavatottakkal. Összeállította: Karsay István www. hogy ő csak egy ózdi vasgyári munkás.Arvisura. Ismertető. a kristályban tárolt adatok talán ezredévekre aktívak maradhatnak. beleértve a társbolygónk – az Amma .hu „Miután a kristály állandó anyag. 92 . tértől és időtől függetleníteni tudják magukat. A Vándor-lélek a halál alkalmával kiszáll a testből. azaz Arvisurát kell írnia. Az Arvisura tanúsítja. hogy az események után tíz. Sámán-.” Óm-jelzésű beavatottak A manysik szerint minden embernek két lelke van: Lélegzés vagy Élet-lélek és Szabad-lélek vagy Vándor-lélek. illetve ezúton értesültek a történtekről. melyet sem az idő. majd új élet születésekor abba átköltözik. ködszerű háttérben agy fényes kereszt alakot látnak a homlokukon. 25 karéjos beavatott addig csak Ménesz. azok telepatikus kapcsolaton keresztül értekezhettek a többiekkel. amelyekről korábban fogalma sem volt! A beavatottságnak egyébként különböző fokozatai vannak. Tura a medvetor szertartásának keretén belül megitatta Paál Zoltánt a sámánok italával. méghozzá oly módon. Akik személyesen nem tudtak jelen lenni ezen a rendkívüli eseményen. Paál Zoltán tréfával próbálta elütni ezt a dolgot. Ennek során kiderült. s emiatt már a találkozásukat megelőzően figyelemmel is kísérték. szemelvények. fogalmak. hogy tulajdonképpen a keresztelő szertartása is innen ered! (A szentelt vízzel egy kereszt alakot rajzolnak a gyermek homlokára. hogy miért éppen őt szemelték ki erre a feladatra. amit Árnyék-.karsayalarm. Az Élet-lélek miatt álmodik az ember. míg Paál Zoltán 21 (!) karéjos (azaz fokozatú) beavatott volt. akkor Tura azt kiáltotta. akik ezáltal különleges képességekkel rendelkeznek. Mindenekelőtt azzal a kötelességgel jár. s azt válaszolta. Paál Zoltán először tiltakozott. Képesek a gondolatátvitelre. illetve a rovás jogát. Ettől olyan képességek jöttek elő belőle. utánozva ezzel az Óm-jelzést.

melynek bevezetése. illetve elterjesztése Arvisura-Anyahita nevéhez fűződik. bolygók hatása alatt állott. és július 17. mindannyiunké!) tehát a világbékéért való küzdelem. továbbá a születése időpontjában milyen csillagok. fogalmak. A Féran névadásból mindig meg lehetett állapítani a gyermek törzsi hovatartozását. valamint azt. szemelvények. miután a 24 hun törzsnek kezdetben egy nyelve volt. hogy az év melyik napján született.hu Az arvisurában még olyan információ is szerepel. Féran A Féran egyfajta (Égi szokások szerinti) névadó naptárat jelent. Mindezekből lehetett a gyermek tulajdonságaira következtetni. hogy a legutóbbi Nagyszala 1980. hogy a nevek a mindennapi csillagállások szerint képződtek.Arvisura. között zajlott le. Az ebből történő névadás . Ismertető. Összeállította: Karsay István www.különösen kezdetben – mindent elmondott a 24 Hun Törzsszövetség emberpalántáiról. miután minden törzsnek minden napra esett a törzseknél használatos nevekből egy-egy. Ennek legfontosabb napirendi pontja pedig az volt. 93 . mely nyelv Agaba idejéből úz nyelvként ismeretes. június 17. Az ezoterikus világszemlélethez tartozik az is.karsayalarm. hány lelkű. hogy a társbolygónkhoz hasonlóan a Földünkön is meg kell szüntetni a háborúskodásokat. a Vízöntő Világhónap Nagyszalájaként. hanem úgy vélem. A jelenlegi összes beavatott legfőbb feladata (de nemcsak az övék.

karsayalarm. amit a századok őriztek meg a feledés homályából. szemelvények. Később visszavont minden információt. (Megjegyzendő. Az alábbi képen az egyik felújítást végző munkás látható.Arvisura. Több földönkívüli koponyát találtak a Vatikán könyvtárának felújítási munkái közben. hogy a jó atyák eltemessék őket. Ismertető. fogalmak. A feltárt koponya rekonstrukciója. hogy a leletek alapján rekonstruált lény képe pontosan úgy néz ki. mint 500 éve nem taposott ember. Még a Vatikán szóvivője is kifejezte a leletek miatti félelmét és aggodalmát. A pápa a maradványokkal kapcsolatban hallgat. elég indok volt ahhoz. akik az UFO irodalomban el szokták rabolni az embereket. A könyvtár alagsora egy nagy felújításon esett át. had merüljenek feledésbe. így nézett ki élve. Összeállította: Karsay István www. amint egy földönkívüli koponyát tart a kezében. A Vatikáni Rendőrség az összes könyvtárba vezető bejáratot lezárta. s amely olyan poros padlót rejtett. 94 . melyet már több.hu Földönkívüliek a Vatikánban Az alább található angol nyelvű CN információk lényegének nyers fordítása a következő: „Amit ezek a maradványok képviselnek. Sajtó források szerint egyes világbiztonsági szervezetek nyomására János Pál pápa példa nélküli elnémítási kampányt indított el.” Földönkívüli maradványokat találtak a Vatikánban.) Az űrlényekre hasonlító csontvázak a Vatikán könyvtára alatt lévő többszázéves alagsor padlózata alól kerültek elő. Szürkék. mint az un. amely már többszáz évet megért.

Azért szerencsére már születtek olyan kutatási eredmények.például a magyar időfizikus csoport által.6 g/cm3. vagy bármely más anyagi dolgon is (például meditációnál. ám akár vallási. így a léleknek is van geometriai struktúrája. Mani. mint amilyennel bírt pl. Ezek alapján az alábbiakat tudhatjuk meg róla: A lélek egy fizikailag is létező speciális. Rövid kis csápok állnak ki belőle. . szerkezetéről és működéséről. hogy pl. akár materialista módon próbálták megközelíteni a kérdést. . nagylelkek. Az agyunk közepén. tehát tovább csak transzcendens módon bontható. űrtartalma 5. azaz normál emberi lelkek.karsayalarm. 95 .072 g. melyek egyrészt fizikailag is rögzítik a lelket. thalamusban helyezkedik el. Ezért tud áthatolni mindenen. de más. Ha figyelembevesszük. a lakás falain.Arvisura. Ismertető. akkor láthatjuk. Mérések szerint kétféle méretű lélek van: 1 m és 4 m nagyságúak. az un. fajsúlya pedig 1. elemi részecske. vagy éppen Paál Zoltán rovósámánunk. vagy amit már mindenki megtapasztalt: álmunkban).amelyeknek köszönhetően már elég sokat megtudhatunk a lélek mibenlétéről. Összeállította: Karsay István www. fogalmak. a higany fajsúlya 13. szemelvények. A normál lélek súlya kb. Jézus. Természetesen mint mindennek. Éppen ezért fut be az összes idegvégződés a thalamusba. külföldi kutatók révén is. másrészt ezek a kis „csápok”egyfajta kapcsolódó inrefészek szerepét látják el az agyi idegrendszerhez. mert az „interfészen” keresztül minden információ a lélekbe íródik be és nyerődik ki. Atilla király.2359 x 10-13 cm3. illetve un.375 x 1011 g/cm3.hu A lélek szerkezete A lélekkutatás már régóta foglalkoztatja az emberiséget. hisz a lélek a legnehezebb anyagi dolognál is mintegy 100 milliárdszor nehezebb fajsúlyú. az agyunkon. igazából nem sok sikerrel jártak. 0. hogy egy hihetetlenül sűrű dologról van szó.

úgy lent”). vagy magának az univerzumnak is (emlékezzünk Hermész mondására. Persze ettől maga a lélek még nem fog elpusztulni – az örök életű. kóma. Itt most természetesen nemcsak a lexikális tudásra kell gondolni. s majdan egy másikban újra inkarnálódhat. hisz egy önfenntartó rendszer – viszont ezt a bizonyos testet leveti megáról. (hisz mivel hihetetlenül sűrű anyagról van. Tömegének mintegy 95 %-a a külső felszínen nyilvánul meg. annak belső magja. hosszabb-rövidebb ideig tartó amnézia.000.. egy autóbalesetnél – súlyos ütés ér.Arvisura. a Nappal (mint magasszintű szellemi entitásokkal) és így a fraktális rendszeren keresztül magával Istennel is.hu Két fő része van a léleknek: a középső magot alkotó lélekelektron és a külső héjat alkotó lélekproton.. A benne lévő dimenzióforrások száma azonban sokkalta több. hogy innen egy láthatatlan fluidszállal össze vagyunk kötve a szülőbolygónkkal. a tömegtehetetlensége is nagyon nagy). akkor megsérülhet a cellarendszer hullámtere. Alakja ikozaéderes szerkezetű (20 háromszög által határolt szabályos térbeli alakzat). így leginkább a neutronhoz hasonló szerkezetű. becslések szerint kb. miszerint „amint fenn. míg a neutronban ezek száma kb. érzésekre. így a hangokra. Annyi azért tudható róla. csakúgy. Lelkünk még kevéssé ismert része. A mélyebben lévő rétegek pedig az előző életek információit tárolják. azaz a felső réteg tárolja a jelen életünkben összegyűjtött információkat. akár halál is. Ezek . vagy ha a lélek teljesen kiszakad a thalamusból. Ily módon kaphatunk ihletet.mivel eléggé el vannak zárva – nem hozhatók elő egyszerű emlékezés által. Ha valakit – pl. 740. A központi magot körülvevő réteg tulajdonképpen 64 rétegű cellácskákból áll. a Földnek. Ekkor következhet be agyrázkódás. Összeállította: Karsay István www. illatokra. s ily módon állunk (minden) életünk minden pillanatában isteni megfigyelés alatt.karsayalarm. fogalmak. juthatunk problémamegoldó gondolatokhoz. Összesen mintegy 5000 életnyi adat fér el a lelkünkben. ezen keresztül naprendszerünk központjával. szemelvények. 96 . Ismertető. a lélekelektron.629 x 1023. de a regressziós hipnózissal innen is tárhatók fel emlékek. melyek különböző információkat tárolnak. stb is. A feltudat. illetve a test és a lélek közti interfész-kapcsolat. hanem a létező összes érzékelésre. 1. mint a neutronnak.

ám abban a rendszerben 7 forrás mozog nyolc helyen. Mikor a „lökdösődés” folytán egy jelenpontnak nagyobb lett a saját sebessége. az az idő volt.szerencsés és speciális módon történő találkozása folytán azok egymásba hatoltak. ezek viszont nem keletkeztek. ezt nevezték TŰZ elemnek (szakszóval tachionnak). Ennek is csak egy részét tudjuk megtapasztalni. szemelvények. Összeállította: Karsay István www. mely hullámok gömbhéjszerűen. Minden. az időhullámokat kiárasztó első őselemet nevezték a különböző vallások és kultúrák VÍZ elemnek. . A Bibliának kb. mikor imádkozunk. Ehhez hasonlóan jött létre a FÉNY is. akkor egy új minőségű alapelem keletkezett. mozgásba hozták azokat. hanem mindig is léteztek.önfenntartó rendszer. melyek egy bizonyos távolabbi ponton visszafordulva jövővé válnak. bolygók mind rendelkeznek egy saját téridő forrással. ami keletkezett. sem fény – csak 10 originális forráspont volt.hu A teremtés tana Kezdetben – mikor még nem volt sem tér. az időfizikusok pedig tardionnak. mert a saját téridő szeletünk Istenéhez fohászkodunk és nem egy másikhoz.saját öntudatukra ébredtek . A régebbiek közül igen sokban az első mondat – az általunk ismert változattól eltérően . múltpillanatok. Ezért mondjuk azt. Hosszú idő elteltével ezek a forráspontok – bizonyos okokból .s ettől fogva időhullámokat kezdtek kiárasztani magukból. galaxisok. Persze ez nem az a levegő. és szövegén már igen sokat változtattak az idők folyamán. illetve tűzhöz. és egy bonyolult kölcsönhatási folyamat végeredményeként létrejött egy öt forrásból álló ciklikusan hat helyen mozgó. Tehát a legelső dolog.hanem ez maga a téridő rendszer. Még sokkal később két TŰZ elem – azaz a két Teremtő . mint a múlthullámainak a kiáradási sebessége. Az unverzumon belül lévő bizonyos szektorok. naprendszerek. ki vagy a mennyekben…”. ami által különböző sebességre tettek szert. Ezt.mint ahogyan a VÍZ és TŰZ elemeknek sincs semmi közük a hétköznapi vízhez. Ismertető. hiszen az öt forrás által létrejött téridőnek az öt szelete egy-egy külön rendszert képez.karsayalarm. 900 verziója létezik világszerte. A világunk tulajdonképpen egy fentről lefelé épülő fraktális elágazású rendszert képez. melynek a forráspontja a jelen. azoknak külön-külön Istenük van.a következőképpen szól: „Kezdetben hat dolog volt. fogalmak. . koncentrikusan kezdtek el szétterjedni. melyek ugyanakkor időszálas. amit belélegzünk. A terjedő időhullámok aztán megérintve egy másik VÍZ forráspontját. 97 . azaz egy még újabb minőség: a LEVEGŐ őselem. . amit látunk és érzékelünk ezen a téridő rendszeren belül keletkezett. . sem részecske. hogy megnyilvánulttá váltak.Arvisura. sem idő. vagy más néven fluidszálas kapcsolatban is állnak egymással. a terjedő időhullámai pedig a múltszférák. metagalaxisok. hogy „Mi atyánk.” Valószínűleg ezzel szintén a téridő hatos rendszerére akart utalni a könyv írója.úgy is mondhatjuk. s ismét áthaladnak a jelenponton.

hogy megtervezze a következő életét. és így tovább. Jól látják ezt egyes fizikusok is. hanem az összes eddigi inkarnációnkét is. Tűz. mivel a testet a lélek látja el energiával és tartja életben. de ez még mindig kevés a népi hagyományok. hiszen az anyag is „csak” TŰZ elemekből álló. hanem két egymást keresztező – a nyolcashoz és a végtelen jeléhez hasonló – formát fog mutatni. de egyéb ötös-hatos. Éppen innen ered az elnevezése is. neutron jön létre. ami minden emlékünket. az ember halálakor az kiszáll a testéből. síkban ábrázolva pedig egy pontot körülvevő koncentrikus körökkel. regressziós hipnózissal innen is hozhatók fel emlékek. Föld) geometriai alakjait is.hogy úgy mondjam . ha egy alma közepébe beleképzelünk egy homokórát. s azon keresztül a teremtőnkkel is. Az időszálak az egész világot áthálózzák. talán úgy lehet szemléltetni. Ezt a népművészetben úgy is hívják. De bizonyos meditációs gyakorlatokkal. s az őt elhagyó növekvő múlthullámokat is könnyedén modellezni lehet. szimbólumrendszerének megértéséhez. hogy fénymag. vallási rendszerek. ugyanakkor egyfajta kommunikációs csatornát is képeznek. pedig ez csak illúzió. majd ismét áthalad a jelenponton.egy speciális változata az emberi lélek. stb. ami még szintén nem jelenti a végállomást. hiszen rájöttek. hiszen a lélek az. A forráspontot talán mindenki el tudja képzelni. Persze a régebbi életek információi a lélek alsóbb rétegében. Ahhoz ugyanis meg kell. mint mikor a vízbe dobunk egy kavicsot és a víztükör elkezd körbe fodrozódni. ha úgy tetszik a következő leckét vagy házi feladatot. fogalmak. Ha a téridőn belül három forrás találkozik egymással speciális módon. amely kis szűkülete a tulajdonképpeni jelenpont. 98 . hiszen pontot már mindenki látott. Nos.karsayalarm. mert azon belül is látnak valamit. égig érő fának is hívnak. Összeállította: Karsay István www. tehát nagyon nagy vonalakban ilyesformán próbáljuk meg elképzelni a teremtés folyamatát. tudásunkat és érzésünket eltárol. hogy a neutron sem a legkisebb anyagi részecske. illetve nyolcágú . az felosztható neutrínókra. Ezen folyik át az idő. A pont geometriája tehát nem egy egyszerű gömb. templomok díszítésein is. mintegy elszeparáltan vannak. hiszen ez pontosan úgy fest. tachionok sokaságától fortyogó valami. más szférába kerülve nekifog. mondjuk felfújt lufik egyre növekvő sokaságával. hiszen máskülönben azok komoly zavarokat okoznának a jelen életünkben ránk rótt feladatok elvégzésében. amiből múlt lesz. A látók számára ez egy ezüstszínű. Méghozzá nemcsak a jelen életünkét. hiszen annak egyik metszete nem egy másik pontot. hogy az idő hogyan kavarog ebben a rendszerben. illetve hatágú csillag vagy spirálkar . s ebbe fut be minden idegvégződés. Rengeteg ilyen motívumot lehet találni. A téridő rendszer szemléltetésére általában az öt-. vékony szálnak látszik. népi motívumok. Ismertető. Másnéven ez a sorsfonál. Levegő. míg az időfizikában ez a bindu. A lélek halhatatlan. ahol jövővé válik.Arvisura. Ez az agyunk közepe táján. A fluidszál elszakadása okozza a halált. melyet testen kívüli élmények során is lehet látni. szemelvények. akkor anyagi részecske. Azt pedig. Az anyagi részecske . ami viszont már nem is igazán anyagi dolog. tapasztalatunkat. s az alma héján csavarodva egyet visszafolyik felülre. a talamusban helyezkedik el. régi épületeken. amelyet a sámánok életfának. illetve hetes-nyolcas forma is található.alakzat a legjellemzőbb. emberek is össze vagyunk kötve a saját bolygónk szellemi lényével. Ezt látjuk mi anyagnak.ugyanígy a fény modellezésére a hét-. hogy ismerjük az egyes alapelemek (Víz.hu Ilyen módon mi.

Az a nép. Ismertető.karsayalarm. szemelvények. Azt hiszem ez önmagáért beszél. Végezetül megmutatom a hunok. régen az EGY jelölésére használt szimbólumát. akik ilyen alakú gabonakörök sokaságát gyártották le a Föld különböző pontjain – tanító szándékkal. hiszen az egész teremtés minden mozzanatát magában foglalja.hu Nagyon jól tudják ezt azok a földönkívüliek is. mint ahogyan az EGY igaz Isten is magában foglal mindent és mindenkit. mint mi most.Arvisura. sokkal nagyobb dolgokat tudott véghez vinni. aki ilyen tudással bírt. De még számunkra sincs veszve semmi! 99 . fogalmak. Összeállította: Karsay István www.

kis Ferenc 10 . megissza!” Annak idején magam is számtalanszor elmondtam a gyermekeimnek a fenti sorokat.csipkebokor vessző 3 . Összeállította: Karsay István www. amit nekünk azóta már sikerült rendesen ledegenerálnunk? Lássuk csak: 100 .egy gyermekmondóka időfizikai elemzése 1 . mintha bármi mondanivalója lenne. hogy a gyerekeknek annak idején a Tudást próbálták továbbadni. Ismertető. de valójában sohasem gondolkoztam el a szavak esetleges rejtett értelmén.karsayalarm.Arvisura.te vagy az én párom 4 . Első ránézésre nem is úgy tűnik. mint ez. szemelvények. vidd vissza ott a szamár.biz' oda nem mégy 5 .hu Egy kis tökölő IDŐ-töltögető avagy minden meggy EGY-re megy . Lehet.10 tiszta víz ha nem tiszta.dörög az ég 8 .hasad a pad 7 .megérett a meggy 2 . az olyan dolgokban is értelmet vél látni. fogalmak.üres a polc 9 .megérett a tök 6 . ám akit már egy kissé kezd „megfertőzni” az időfizika.

Ismertető. A Renum11-ben[1] a „meggy” számértéke 103. „2 . fogalmak. szemelvények. hogy a bokor levélkés ága kicsit emlékeztet az itt látható motívumokra. azaz az időszálakra. mivel ez a gyümölcs többnyire párosával. mint eme kis képecskén. s így az öntudatára ébred a Pont. azaz a megnyilvánulatlan megnyilvánulttá válása. mind pedig az „őstachion” szavakéval. mindegyikük értéke 161. Ez a mandu binduvá. Ez éppen megegyezik a „mandu” (54) és a „bindu”(49) számértékek összegével.hu „1 . Ráadásul milyen az érett gyümölcs? Édes! Böhme is ezt a jelzőt használja a Vízre. A Renum11-ben pedig a „csipkebokor” számértéke megegyezik mind a „tüske”.megérett a meggy” A meggy formája. vagyis érthetjük ezalatt azt a folyamatot. Ekkor születik meg tehát a Víz őselemünk. hogy valami új minőség jött létre. feltűnő hasonlóságot vélünk felfedezni a tachionéval. lévén. Talán azért éppen a meggyet (s mondjuk nem az almát) választották ehhez a versikéhez. Másrészt tovább asszociálva az „égő csipkebokor”-ról a Tűz.karsayalarm. A „megérett” szó arra is utalhat. amikor a két létező észreveszi egymást. Ha pedig jobban megnézzük a tüske alakját. 101 . Összeállította: Karsay István www. kontaktus jön létre köztük. Ez a Pont. geometriai alakja feltűnően hasonló a mellékelt ábrán látható manduéhoz. s lám milyen hegyes a tüske is. A teremtés folyamatának logikai sorrendjét illetően is ez következik az előbb említett Víz után.csipkebokor vessző” A csipkebokor vessző jelen esetben egyrészt az időszálat is stilizálhatja. Ráadásul a tachion az „egyhegyűség állapotát” is jeleti. két szemenként található a fán is.Arvisura. azaz a tachion jut eszünkbe.

Arvisura.

Ismertető, szemelvények, fogalmak.

Összeállította: Karsay István www.karsayalarm.hu

„3 - te vagy az én párom” Ez nem lehet más, mint az Anya és az Apa teremtő tachionok egymásra találása. Ezt látszik alátámasztani a Renum11-ből származó alábbi szó-, illetve kifejezésértékek: „Három, te vagy az én párom” = 518 = „egymásbahatolás a teremtés” „Te vagy az én párom” = 453 = „a teremtés realizálása” = „a valóságos teremtés”

„4 - biz' oda nem mégy” A két tachion párhuzamos egymásbacsúszásakor bizony nem az eredeti irányukban folytatják útjukat, vagyis nem arra mennek, amerre akarnak, hanem amerre a másik forrás múltterei késztetik a tachion belső gömbszféráinak vonzó tulajdonsága következtében. Maga a 4-es szám is magyarázza ezt, hiszen mindkét tachion kétfelé szakad, azaz összesen négyen lesznek. A Renum11 is ugyanezt támasztja alá, hiszen a „biz oda nem mégy” kifejezés a „kettéválik” szóhoz hasonlóan egyaránt 249 számértékkel bír.

102

Arvisura.

Ismertető, szemelvények, fogalmak.

Összeállította: Karsay István www.karsayalarm.hu

„5 - megérett a tök” Talán ez az a pillanat, amikor a körpályán álló tachion utoléri a saját múltterét. Gondolkodtam, hogy miért éppen tök, s eszembejutott a Halloween ünnepi szokás, mikor töklámpást gyújtanak. Itt tehát megjelenik együtt a tök és a Tűz. De van itt egy másik érdekesség is. Az angolban a tök marrow, pumpkin, DE: a kártyánál használt tökre azt a szót használják, hogy „diamonds”. Ebben a spirálgömbszerű önkeltő rendszerben a mozgás pályája pedig éppen ilyen oktaéderes, „gyémánt” alakzatú. ÖT forrás hat helyen, nem jut ÖTről a hatra, ÖTöl-hatol, azaz TÖK-öl! És egy Renum11-beli érdekesség: „Öt, megérett a tök” = 332 = „Az alkotó Isten” = „Működik az Isten”

„6 - hasad a pad” Hasad, azaz a körpályán haladó és az önmaga múltterébe belépő tachion ismét kettős idősűrűséggel találkozik, s ismét kettészakad, elhasad. Ebben az önkeltő rendszerben a forráspontok tehát minden újabb kör megtételénél hatszor hasadnak ketté, azaz a forráspontok megkettőződnek. Ha a PAD szót betű-elemeire bontjuk (PAD=P+AD), a P a Pontot (forráspontot), az AD pedig a kiárADását is jelentheti. A Renum11-ben „a hasadó pad” szémértéke 104, vagyis ugyanannyi, mint a „tér” szóé. Ez nem is lehet véletlen, hiszen valóban ebből a rendszerből születik meg a tér. Más szemszögből vizsgálódva a pad kapcsán még egy régi gyermekjáték is felvillanhat az emlékeink közül, mikoris az adott ülőhelyek számánál eggyel több gyerek szalad (tachionok módjára) körbe-körbe a padok vagy székek körül (az önkeltő rendszerben), s bizonyos jelre igyekeznek elfoglalni maguknak egyet közülük. Akinek nem jut hely, az pedig kiesik a játékból és elhagyja a terepet – akárcsak a körpályáról leváló tachionok a rendszert.

103

Arvisura. „7 - dörög az ég”

Ismertető, szemelvények, fogalmak.

Összeállította: Karsay István www.karsayalarm.hu

Dörög, azaz zeng az ég. A ZENGÉS, s eleve a dörgés, mint HANG, a Levegő őselem másik elnevezései. A Renum11 szerint a „dörgés” értéke 111, míg az „ég” szóé pedig 9. A kettő összege 120, ami azonos a „levegő” szó értékével, így ez is egy utalás lehet erre az őselemre.

„8 - üres a polc” A Renum11-ben az „üres a polc” számértéke 182, ami megegyezik a „zengés”, illetve „a gyémánt” szavakéval. Ezek mind a téridőre utalnak, mint ahogyan maga az „üres” szó is, hiszen ebben a teremtési fázisban még nincs semmi anyagi dolog, sőt még fény sem. Ugyanakkor – lévén hogy az eddigi „építőelemekből” dolgozik a továbbiakban is a Teremtő – minden ezt követően megszületendő forma, mint későbbi lehetőség már itt is megjelenik.

„9 - kis Ferenc” A Renum11 szerint a „Ferenc” számértéke 72, ami megegyezik a kerubok számával. A teremtés folyamatát tekintve ez logikusan be is illeszthető, hiszen a Levegő elem szintjén álló Isteneket követően a 6 x 4 = 24 triál lélek, azaz 72 Istenség születik meg. Majd őket követi – az előbbi ponthoz is kapcsolódva, mint távolabbi lehetőség – a folyamatban a Ferenc névvel jelzett emberi lélek születése.

”10 - 10 tiszta víz, ha nem tiszta, vidd vissza, ott a szamár, megissza!” A „tiszta víz” szóösszetételt vizsgálva a „tiszta” nagyjából megfeleltethető az „üres”-nek, a „víz” pedig egyúttal a téridő emanációs tulajdonságára utal. Böhme elnevezésével élve ez a Vízszellem. De talán egyfajta konklúziót is rejt ezen utolsó szakasz. Visszakapcsolódunk a folyamat legelejére, a 10 originális forrásponthoz, illetve az ezekből keletkező tiszta Vizekhez, hiszen ha ezek nem lennének, az egész folyamat nem jöhetett volna létre. S minő véletlen: a Renum11-ben a „szamár” számértéke 203, ami megegyezik az „ősforrás” szóéval!

104

É=4. Û=50. Ü=40. H=6. O=7. T=60. D=3. W=90. de nem kizárt. Í=5. és ezek normál összeadásával. S=50.hu A mondóka vagy soroló igen réginek mondható. Q=8. L=9. meglehet. hogy nem ez. Az itt bemutatott verzió az általam leggyakrabban hallott. J=7. X=70. szemelvények. A magánhangzók számértékei: A=1. A mássalhangzók számértékei: B=1. Ö=9. ami szájhagyomány útján terjedt.karsayalarm. G=5. Õ=10. s mint ilyen persze többféle változatban is fennmaradt. 105 . Y=80. hogy mi volt ezek közül az eredeti. Ismertető. Összeállította: Karsay István www. I=5. Z=100. ami egy médiumi közlemény részeként érkezett a szellemi világból a 90-es években. Ó=8. s mondhatni legelterjedtebb változat. A magyar nyelv szavainak számokká alakításával. C=2. Á=2. N=20. F=4. U=20. majd a szavak számértékük szerint való csoportokba rendezésével érdekes logikai összefüggések tárulnak fel. hogy a változások során az eredeti információtartalmából valamennyit már ez is veszített. Ú=30. Azonban nagyon nehéz lenne megállapítani. [1] A Renum 11 rendszer egy magyar (ékezetes) ABC-re épülő számmisztika. fogalmak. V=90. P=30. R=40. M=10.Arvisura. E=3. K=8.

Összeállította: Karsay István www. szemelvények.karsayalarm. Ismertető.hu MAGYAR BIBLIA (részlet) MAGYAR EGYHÁZ 106 . fogalmak.Arvisura.

karsayalarm. Kezdetben… 1. 2. Leírhatatlan. 4. első teremtménye az örökkévalóságban. 8. Tartalmat ad az életnek. Neve: TEN. mint a lecsapó villám. hanem lett Világossággá és örök maradt. 5. kifejezhetetlen és elérhetetlen hatalmasságnak hittük.Arvisura. a Lélek és az Erő. meleggé teszi azt és benne él ÍZ-TEN lehelete is. A Lélek Teremtése 1. ÍZ „volt” a Kezdetben és „van” örökké a Minden felett.ÍZ-TEN első gyermekében. ÍZ-TEN – végtelen ködökben rejtőző – erejéből villámcsapásként vált ki a Fény. Ezért hívjuk ÍZ-TEN-t – a Lélek szerint és a Lélek által – így: ÉN-LÉLEK (ÉN-LIL). 4. hogy benne mindenütt és mindenkoron lakozzék.hu Kezdetben létezett a Szellem. Azért teremtette ÍZ-TEN a Lelket. A Teremtő így lesz e g y teremtményével. Világosság „VAN”. tisztaság és igazság lakozik a Világosságban . de nem tűnt el. fogalmak. 3. Maga ÍZ-TEN – az Ő hatalmas erejével – él a Lélekben. 6. 107 . Összeállította: Karsay István www. ÍZ alatt nyugodott a Csend. Így lett nekünk a „kezdet”: ÍZ-TEN. És így van ez jól. Az ősanyagban az ősvizet. Az ősvízben – az Élet ígéretét. szemelvények. 7. Mielőtt élet „lett”. Ismertető. Mozdulatlanságban hordta az ősanyagot. 3. Égi. A nagy „Egy”-ben élt a Minden felett. Az élő Lélek – ÍZ-TEN hajléka. Neve: ÍZ. A Világosság – ÍZ-TEN örök titkaként lakozik a Lélekben. örök tűz. Első akarata. 2. ÍZ-TEN „elsője” …a Világosság. E három egységét is hittük. hisz a Világosság az ÍZ-TEN megnyilatkozása.

NIN-TI az égig érő életfa is. Rajta keresztül tündököl a földre az égi fényben ragyogó tisztaság. Ismertető. mely Életet szül.Arvisura. 4. Összeállította: Karsay István www. Benne él az „Egek Anyja” – Dingir IL-AMA – is. 8. az Élet adóját és szűzi. A Fény melege vízzé változtatta a végtelenek ködét és a Fény – mint ÍZ-TEN magja – béhatolt a vizek mélységébe. hűség és makulátlanság igazsága. 3. szemelvények. 5. Földi gyökér-nedvét az egek erejéből kapja. érintetlen valóságából – belőle – általa – az Életet…és jól tette. 2. 12. hogy a vizek mélységéből virágként fakadjon az Élet…és úgy lett. 7. 9. Az ősvíz így lett az Anya-Erő.hu Az Élet Teremtése 1. Ezért nevezzük őt az „égig érő Nagyasszony”-nak – NIN-KURSÁG-nak. 6. 10. Első magzat-virága NIN-TI lett. ÍZ-TEN a végtelenekben sűrítette össze az Erőt. ki az Élet folytonosítója. AMA-PALIL-nak (ősanyának) neveztük őt. Mert csak egek voltak a földek előtt és azután teremtettek a földek az egek között. mert életadó ereje az egektől a földekig. ÍZ-TEN úgy akarta. 11.karsayalarm. Az égig érő üveghegy is ő. fogalmak. a földektől az egekig ért. Az Erőből pattant ki a Fény és lett Világosság. Így teremtette ÍZ-TEN NIN-TI-t. 108 .

ÍZ-TEN leheletét szívta magába. loccsant a testben lévő emberre és megnyíltak a világosságra a szemei. Ismertető. Lepkeszárnyon szállt rá ÉN-KI az élet vizéből fakadt NIN-TI élő virágszirmára. ÉN-KI nevet adtunk ÍZ-TEN – anyagban rejtett – örök erejének. földekké gyúrt egybe és ezek űzik. hogy legyen a földnek is vigyázója”. 4. 12. úgy ÉN-KI minden anyag teremtője és titkos ereje. A lehelet Lélekké lett benne. A TEN-GÁR-ja. 8. A NAP-ból árad mindenKI-re ÍZ-TEN örök tüzének fénye és éltető melege. Összeállította: Karsay István www. 7. 11. Életre kelt és az élet kisebbik anyja – a kis NIN-TI fogta őt kézen. fogalmak. szemelvények. ÍZ-TEN örök tűzet gerjesztett. 3. 5. Földek és az Ember Teremtése 1. a Lelkek Anyja. A nyolcadikban életre kelt maga az Élet anyja . akik a világok őrei és vigyázói lettek. A nyolcból „hét” virág lett az Élet Ígérete. NIN-TI életet adó virágának nyolc virág-ágával. 9. És amikor ÉN-KI megformálta azt. Így teremtette ÍZ-TEN az embert az égi-lakók között. És élt az ember testben ÍZ-TEN egyik erejeként.karsayalarm. Anyaggá lett így a KI. 10.Arvisura. mely a minden élet vize. Amikor AMA – aki az ŐS-TEN volt maga nagy garral lendült mozgásba. Az örök tűzből lettek a Napok és éltetik a Világosság világait ÍZ-TEN nagy akarata szerint. mely teremtett minden anyagot és minden testet. AMA PALIL-t hívta így: „AMA…határozd meg sorsát ennek az újszülöttnek”. ura és elosztója. 13.a legkisebb – a kis NIN-TI.hu Világok. LIL-I-AM – a hét virágával sokasította be az egeket az égi-lakó szellemekkel. És ez a nagy Rend ÍZ-TEN örök törvénye. Ahogyan ÉN-LIL a Lélek ereje. hajtják egymást a NAP erejében ÍZ-TEN nagy rendje szerint. ÉN-KI-hez ért ez az óhaj és ÍZ-TEN – ÉN-KI ereje által – egyik föld porát keverte össze az Élet Vizével és formált belőle embert – a maga képére. 6. melynek ereje KI-áradt. 2. így szóltak egymáshoz az égi-lakók: „Teremtsünk embert. Az élő lepke hímpora termékenyítette meg azt és éledt belőle LIL-I-AM. Amikor aztán minden égi rendnek már meg volt a saját vigyázója. 109 . melyet ÍZ-TEN akarata bolygókká. 14.

Fergeteges szélvésszel emelkedett az ég felé és visszaröppent a csillagképébe. De velük együtt hullott a földre a Kezdet Világából.” 16. a szárnyas égi KOS is. az Élet Anyja. Elöl az égi KOS és mögötte az ember és Asszonya. szépség. A szárnyas Kos egy hatalmas fához vezette őket. a Föld eltávolodott az Égtől s az EM-BAR hatalma gerjedt abba. A szent fokossal vágta ketté azt abban az időben. 22. E fa addig termi gyümölcsét. fogalmak. LIL-I-AM legkisebbik ága.» Így lett az Ég Fénye az EM-BAR lelke. És amint ettek a Tudás Fájának gyümölcséből. a KOS CSILLAGKÉPÉBŐL. NIN-TI. szemelvények.karsayalarm. Ismertető. mert vele hullott a Földre a kezét tartó kis NIN-TI.Arvisura. 18. Így lett az ember ÍZ-TEN gyermeke a jóság. amikor a Föld Napja a KOS csillagképén át ragyogott. melyet Lelketekbe adtam. NIN-TI-ből testté lett HÉVE a fa gyökereitől napkelet felé és napn yugat felé is két-két folyót fakasztott. aki testet öltött és lett a Földön az Égi HÉV SZÜZE. az Élet Tavának legszebb virága. hogy «amikor az ég elválasztódott a földtől. 20. 17. Így érkezett e földre az EM-BAR. Így álltak a földön hárman. növényével és rajta lévő teremtményemmel. mely szükséges nektek ahhoz. az Ég Fénye lett a Világ Világossága.hu 15. amidőn az égi egy nap – egy hónappá lett a földön és az égi kilenc nap pedig kilenc hónappá változott. s akkor történt. tegyétek azt az én országommá az én erőm által. Ezért lett a neve is HÉVE. termésének magjait ültették a termékennyé lett föld porába és boldogok voltak látva az élet fakadását. akiben NIN-TI. És akkor szózat hallatszott az égből: ”Egyetek e fa gyümölcséből. szárnyas kosa. De nem volt egyedül a Földön. érezték az Isten erejét magukban. akit ÍZ-TEN rendelt melléjük az élet kezdetének irányítójául. Összeállította: Karsay István www. mely a Földön is tündökölt. Mert Nektek adom ezt a földet minden fájával. amelynek porát a testében hordta. Szaporítsátok be azt istenfiúkkal és istenlányokkal azon öröm által. melyen át Nektek égi hatalmat adok. és amint evett a fa leveléből – szárnyai csapkodásba kezdtek. mert ez a TUDÁS FÁJA. hogy ÍZ-TEN elsőszülöttje – ÉN-LIL – elválasztotta az eget a földtől. igazság és IZ-TEN örök törvénye szerint. Elindultak hárman a földön. A Föld porából gyúrt teste ÍZ-TEN tökéletességének mása és e tökéletes testben lakozó Lélek tükrében ÍZ-TEN maga mutatkozik. hogy a Föld Urai legyetek. melyet Nektek adok az egyesülés nagy boldogságában. mint „Én-Lélek”. Kettő folyt Keletnek és kettő Nyugat felé és bőséges vizükkel termékennyé tették a föld porát. Aztán a Tudás Fája sokféle gyümölcsének. mert a föld holdja is kilencedszer ragyogott megint az égen. 21. a KOS világból földre rendelt ember és a Kos Világ égi. míg megszerzitek mindazt a tudást és bölcsességet. Csak akkor. az égi Szűzanya vált testté. 19. Az ember és asszonyává lett NIN-TI ott álltak az égig érő fa előtt – egymás kezét fogva. Uralkodjatok rajta. A Föld porából formált ember így került az égi világból arra a földre. És így nem vették észre az idő múlását. 110 . De ÍZ-TEN úgy rendelte. ami az „Istenasszonyt” (EM) és „Párját” (BAR) jelenti.

Mivel az égi KOS volt útmutatójuk itt e földön – Héve-Kus-nak nevezték az újszülöttet. 24. Szorgalmas istenfiúk voltak a kusok. És benépesült aztán a föld az Élet Anyjának – NIN-TI-nek . mely annyit jelent a mi nyelvünkön: Atyám. 111 . Mikor aztán megsokasodtak – lakó helyüket – amelyet a négy nagyfolyam határolt – az „Égi Kusok Földjének” nevezték. 23. szemelvények. fogalmak. sajttal. aki őket a tudással gazdagította. Ismerték a szőlőt és a bort. Ez egyik folyó neve Idigna.karsayalarm. Megszelídítették a föld állatait. aki az égből a földre esett embert így hívta beszédében: ADA-MU. Öntözőcsatornás földmíveléssel termeltek búzát és mindenféle magból lett növényt. Összeállította: Karsay István www. A Tudás Fája állt a Kusok Földjének közepén és gyümölcseiben élt Íz-Ten üzenete.Arvisura. A másiké: Barana. kenyérrel és sok jó gyümölccsel táplálták. földi Istenfiúnak – aki majdan e világ ügyelője leend. a harmadiké: Kúr és a negyediké: Ár-Ár. Gyermekeiket tejjel. Ismertető. A Tudás Fájához pedig naponta odasereglettek szóban és énekben áldva az Istent.hu Héve életet adott az első. az ember és az asszony egyesülésének nagy boldogsága szerint.Héve-ben levő teremtő ereje által.

Így a „biblos”. hogy a „biblia” a görög nyelv „biblos” vagy „biblon” szavának többesszámú kifejezése és jelentése „könyvek” lenne.Arvisura. mert a görögök – a „klasszikusnak” nevezett tudásuk legnagyobb részét a káldeusok hagyatékából sajátították ki. 112 . Összeállította: Karsay István www.karsayalarm. Általában úgy tanítják. Ismertető. „biblon” és a „biblia” szavaknak az eredetét a káldeusoknál kereshetjük. A görög nyelvet tanító ismertetések a „biblia” szót görögből átfejtett (etimologizált) latin szónak mondják. szemelvények. fogalmak. viszont a latin nyelvnek nincs „biblia” szava. Azonban sem a „biblos”.hu MIT KELL TUDNI A BIBLIÁNKRÓL Miért Biblia…? Bevezetőül meg akarjuk indokolni. A „BIBLIA” szónak háromféle változatát láthatjuk a káldeus ékiratok szerint: Ezért használjuk a BIBLIA nevet . hogy a káldeusok szerinti írásokat és hagyományokat összesítő könyvünk címében miért használjuk a „BIBLIA” elnevezést. sem a „biblon” görög szónak nincs ilyen többesszámú esete.a káldeusok írása és hite szerint. már csak azért is.

színről-színre . szókapcsolatokban rejlő időfizikai. szemelvények. jobbos-balos csavarodásúcsavarodás nélküli tachion.ez a szavunk utal arra. azaz rögzül abban minden életünk valamennyi információja. Csak hálni jár bele a lélek .az univerzumnak is.szenthármasság. mint önálló részecske. A falnak is füle van . illetve a mögötte keltett múltszférákra való utalás. mint forrás vagy jelenpont.a téridő szeleteket elválasztó réteg. Felkavarta az állóvizet . hogy egyedül vagyunk. Rend a lelke mindennek . azaz a hármas téridő-rendszer. valamint 4 mikronos nagy lelkek. mikor az álló forráspont mozgásba jön. mint a testből kilépni képes önálló részecske. Mindennek van határa . aki tehát olajra tud lépni.a teremtés kezdeti folyamata.karsayalarm. triász. vagy. még ha azt hisszük. Lépjünk olajra . Ismertető. hogy a gonosz emberekre azt mondjuk. Bolond lyukból bolond szél fúj .hu Szólásokban.a lélek. tárolódik az Akashában. Isten háta mögött – a tachion csúcsán haladó forráspontra. mint atya-anya-fiú.minden információ megmarad szerte az univerzumban. hogy lelketlen. azaz a teremtéstanra történő utalások: Ötöl-hatol . Színe-java. A szólásainkban rejlő tudás Összeállította: Karsay István www.a téridő rendszerre való utalás: öt forrás keltette önfenntartó rendszer hat helyen. Légy nagylelkű .a téridő rendszerre való utalás.téridő szeletekre való utalás. hogy vannak normál (egy mikronos) lelkek. vagy fültanú.az univerzum működésének is.Arvisura. Nem jut ötről a hatra . Csak az imádság tartja benne a lelket . fogalmak. hogy egy bűn az ember lelkén szárad. és nincs szem-. Ezért van. Kétségbe esik – a mandu binduvá. Három a magyar igazság .lyuk. 113 . a megnyilvánulatlan megnyilvánulttá válása. az másik téridő rendszerbe képes átjutni.a lélek.

az Isten is megsegít. ember el nem veheti. a kert alatt kullog. aminek jönni kell. A pokol országútja is jó szándékkal van kikövezve. ember el nem veheti. Segíts magadon. Nem ismer se Istent.Arvisura. szemelvények. Farkast emlegetnek. 114 . Mindent lehet. Jöjjön. csak tehetetlenség. Mindennek megvan a maga ideje. csak akarni kell. jár. se embert. Nincs az a kár. de biztosan. mely valakinek ne használna. Nincs új a nap alatt. fogalmak. Az emberek Istennel való kapcsolata Felvitte az Isten a dolgát.karsayalarm. Jótett helyébe jót várj. Ismertető.hu A predesztináció és a szabad akarat érvényre jutása Kinek akasztófa helye. Isten malmai lassan őrölnek. Isten végez. Akinek Isten valamit ad. Akinek Isten valamit ad. Isten nem ver bottal. Ember tervez. Összeállította: Karsay István www. Megfogta az Isten lábát. nem hal a Dunába. Nincs lehetetlenség.

Parazsat evő ló A parázs a Tűz (tachion). akkor az újra tudja magát keletkeztetni. a parazsat evő ló pedig a téridő rendszer. rendszerességet. fogalmak. Hetedhét (ország) A Tórem-mitológiában lévő hét égbolt. Szerencsét próbálni Mivel a szer szóelem valamilyen helyet. ami két-két téridőszelet között van.hu Népmesei elemek teremtéstanra vonatkozó jelentései: Hol volt. vagy ha szíven szúrják. A legkisebb fiú A téridő hatos rendszerében a legelöl lévő. A mesékben ez a sárkány. amiben ezek benne vannak. hogy beleszáguld az előtte lévő tachionba. illetve mozgást jelent. égig érő fa A fraktális rendszer szimbóluma. mivel a rendszerben valójában csak öt forrás van. csak akkor pusztul el. ez is a téridő rendszert. és az őt magában foglaló tachiont jelzi. azaz a téridőt jelöli. Összeállította: Karsay István www. azok a téridő rendszer rétegei között kirándultak egyet. Világfa.Arvisura. mint az előző népmese elem. azaz a legfiatalabb forrás végzi a visszacsatolást azzal. Szárnyas paripa Ez és minden szárnyas szimbólum a Levegő alapelemet. Az ötödik ég mindig hangsúlyosabb szereppel bír. hat helyen. így valószínűleg azon mesebeli ifjak. hol nem volt Talán ez a kifejezés a legtalálóbb a manduból binduvá.karsayalarm. az encs(e) pedig azt a réteget jelöli. avagy a megnyilvánulatlan megnyilvánulttá válásának szimbolizálására. Hétfejű sárkány Csakúgy. szemelvények. valamint az anyatachion. aki elindultak szerencsét próbálni. Ismertető. 115 . Óperenciás tengeren túl Az enc(s) szúgyök ebben a szóban is szerepel. a hét menyország a téridő rendszer hat tachionja. ha vagy egyszerre levágják minden fejét. tehát az előző magyarázathoz hasonlóan itt is a téridő rendszerben való közlekedésről lesz szó. Ez a téridő rendszerre is igaz: ha nem szüntetjük meg az összes tachion egyszerre.

azaz binduk egymásba ágyazódott láncolata. szemelvények. hogy járjunk utána a dolgoknak és fejtsük meg az üzenetek jelentését. Ahol ezt kacsázva jelölik. avagy forráspontba szimbolizálja. Kacsalábon forgó palota A forgó hatos téridő rendszer.karsayalarm. fogalmak.hu Aranylánc. A kóró és a kismadár) A múlt tágulását és a jövő összehúzódását a jelen-. ezeröles lánc (amivel az égből leereszkednek) Fluidszál. Aki nem hiszi. egyúttal fel is hívják a figyelmünket arra.Arvisura. járjon utána Akik egykor ezen teremtéstanra vonatkozó információkat elrejtették a népmeséinkben. Ismertető. 116 . Összeállította: Karsay István www. ott az öt forrás hat helyen történő billegésére utalnak. Láncmesék (pl. másnéven időszál.

vagy aki – meglehet nem is országunk határain belül él – de igyekszik tenni valamit e nemzet fennmaradása. s ennek megfelelően a válasz is sokféle lehet. akkoriban nem faji vagy törzsi hovatartozást jelentett. B. Összeállította: Karsay István www. Ilyen jelzőkkel pedig csakis olyan emberek illethetők.e. Így az Anyahita kegyhely és Joli-Tórem dombjai között megtelepedett egyistenhívőket magyaroknak nevezték.karsayalarm. magyarnak lenni. 4000-4040. hiszen közös tulajdonságaik voltak: szorgalmasan dolgoztak.) Mint ebből láthatjuk.hu Magyar lélek magyar sors Ha engem. illetve fejlődése érdekében. mint egy elfajult.e. soha nem volt köztük viszály. megkérdeznek mitől aggódik leginkább a magyar. Kr. Élt tehát egy MAGyar népcsoport valahol Ataisz szívében. Számomra azonban – s ezt nagyon fontosnak tartom kihangsúlyozni – az igaz választ a magyarság mibenlétére az Arvisurák fogalmazzák meg: „A Magyarok. akikhez más törzsek gyermekei is csatlakoztak. hűtlenné lett magyartól! (Széchenyi István) Mit jelent manapság magyarnak lenni? Ki számít ma magyarnak? Az. akik bizonyos „emelkedettebb” lélekminőséggel bírtak. akkor hajlandó vagyok az egész nemzet nevében kikiáltani: semmitől sem oly rettenetes mértékben. indijók. hogy kb. sakák. valamint a fekete és fehér Hun törzsek. hanem az Anyahita által lerótt egy igaz Isten hitében nevelték fel gyermekeiket. Ismertető. egy kis rajzzal szemléltetve: 117 . Ezen közösségnek tagjai soha nem háborúskodtak. Mint látható.magyar vagyok. fogalmak. 8000-et írunk ekkor – Egyisten hívő emberek voltak. Kr. és ami igencsak figyelemreméltó . ám mégiscsak egy bizonyos fajta közösséget alkottak ezek az emberek.Arvisura. akik tehát a magyar MAG védőrétegét képezték. Arvisura. ki szerencsémre . az egyistenhívőknek nevezett jó emberek. hanem a jó embereknek a vallási közösségébe tartoztak. s egyfajta héjként körbevették őket különböző törzsek: agabák. Talán könnyebben megérthető ez az elmélet. háborúkban nem vettek részt. Ezen egyistenhívők követői nem képeztek külön törzset.” (1. aki Magyarországon született. akinek magyar állampolgársága van. szemelvények. Uruk törzse. akik a lelki fejlettségi szintjüket tekintve elértek már egy bizonyos szintet. aki magyar nemzeti színű kokárdát tűz a mellére. maják.lévén. több szemszögből is meg lehet közelíteni a kérdést.jelenleg ugyan szerencsétlenségemre . másokkal szemben is békességre törekedtek.

melynek feladata a FÉNY érzékelése. Mindenütt Jelenlevőségének és Mindenhatóságának a szimbóluma. szemelvények. Összeállította: Karsay István www.Arvisura. Horus szemét a mai napig tisztelet övezi. (Gondoljunk pl. Fiziológiai szempontból a szem szó olyan szervre utal. akkor pedig egy SZEM alakzatot kapunk.hu Ha ezt a rajzot 90 fokkal elforgatjuk. materializált. vagy Isis és Osiris gyermeke. az egyiptomi misztériumokban Osiris hieroglifájára. mellyel a hagyományok szerint gyógyítani tudott. meglátta a jövőt. semlegesíteni a gonoszt. stb. ami szintén egy szem és egy trón összetett szimbóluma. Horus jobb szemére.karsayalarm. Ismertető. mint Isten Mindentudásának. Sprituális szemszögből a szem a tisztánlátás forrását.) 118 . illetve a hatalmat szimbolizálja. fogalmak. sőt minden misztikus hagyományban úgy ismert.

MAJ. Ismertető. a hun-magyar-székely rovásírásban is. a Magyarok Tíznyíl Szövetsége. hiszen gondoljunk csak pl. illetve. Ataisz gyarmatbirodalmaiba. Ha jól megfigyeljük. legcsodálatosabbat jelenti. az "F" a Forrást jelöli. a FÉNY népe. 181-ben is megalakul a Van-tó mellett egy MAGcsoport. Eszerint ez a Teremtő MAGa.karsayalarm. leghatalmasabbat. Hiszen a hét törzs. Ezek pedig az "F" és az "LY" hogy az egyetlen "LY" betűvel kezdődő szavunk . Hiszen a későbbi Itáliaifélszigetre kellett vándorolnia egy bizonyos Etúrnak és népének – azaz az etruszkoknak ahhoz. hogy hol és hányszor történt ilyen „magvetés”. Ataisz süllyedését követően ez a MAG-nép szétszóródott szerte a Föld különböző pontjain. fogalmak. MAK. vagy éppen az Azték kultúra.Arvisura. a Maja. hogy a többi. ezen rovásjelek között van két olyan jel is. hogy az ott élő primitív digo őslakosokat felemelve később kialakulhasson a nagy 119 . Ezen magas kultúrák aztán kezdtek elkorcsosulni. amely nagyon hasonlít a szemre. vagy a Teremtő SZEMe. a búzára: a búzaMAG nem más. a 24 Hun Törzsszövetség erős védőburkán belül. mint búzaSZEM is egyben. A MAG szó ugyanakkor egyben magában is rejti a SZEM-et is. de biztos. Ha tudjuk. azaz a MAGyarság. a FÉNY-t alkotó hét időforrás szimbólumának is megfeleltethető. szent szkarabeusza. Mezopotámia.hu Mindemellett az alakzat teljesen megfeleltethető egy tachion alakjával is. szemelvények. Mert a jó anya is le kell hajoljon előbb a gyermekéhez. Kr. betűk. ha fel szeretné őt emelni. az Indus-völgyi. akkor talán még jobban érthetőek a fenti összefüggések. Ebből a beavatott csoportból aztán szintén történtek szétszóródások. ami szintén a Forrás kiáradásának helyét jelöli. Ebből a MAGból keltek ki aztán a Föld legnagyobb kultúrái: Egyiptom.nem véletlenül . MAH. náluk sokkal fejletlenebb népeket feljebb emelhessék. hogy bizonyos rendszerességgel megtörténik. a magyaroktól vettek át. amit tőlünk. Pl.a Lyuk. Egyébként minden MAG. azaz a MAG el lett vetve. hogy. Összeállította: Karsay István www.) Később. MA kezdetű szó a világ minden nyelvén a legszebbet. (Érdekes. a MAG népétől. további összefüggést lehet találni pl. u. Nem tudom. mert el kellett korcsosodniuk ahhoz. szemének bogara.

felemelnie. amelyek a magyarságra vonatkoznak. Összeállította: Karsay István www. Azt kell tehát látnunk. Ugyanígy az aháj és pelazg magnak kellett megtanítania. Azonban büntetni természetesen nem a mi dolgunk. érdemes ehhez elolvasni G. az egyes népcsoportokat nem egyszerre telepítik le. akkor az Isten ellen.H. vagy akár is vissza is zuhan. egymással össze kell fognunk. s egyben az egész földi emberiség ellen követ el súlyos vétséget. segíteni egymást és eleget tenni végre Jézus immár 2000 éve beteljesítésre váró szavainak. Ismertető. megakadályozva őket küldetésük végrehajtásában. Ennek megfelelően az "elsődleges" géneket hordozó csoport érkezik legelőször. nemesebbé tegyék. hogy ne hagyjuk népünket megosztani. (Hogy jobban átlássuk az összefüggéseket. Ez pedig aligha hagyható igen komoly büntetés nélkül. A mi dolgunk. hogy a leszülető MAG-lelkek azzal az isteni küldetéssel érkeznek a Földre. magyarok. Márpedig ha valaki a MAG-nép ellen támad. fogalmak. Anon: Lelki evolúció című médiumi anyagából azokat a részeket.hu Római Birodalom. igyekezni kell a másik megértésére. szétszórni. hogy képesek a később érkező többi csoport számára a megfelelő feltételek megteremtésére. szemelvények. amit egyébként már hosszú évszázadok óta igyekeznek megtenni – eleddig sajnos elég sok sikerrel. hanem a géncsoportok bizonyos sorrendje szerint.) Mit kell látnunk mindezek tükrében a mai állapotokat illetően? Mára a bolygónkon élő lakosság száma már mintegy hatmilliárd. az egyes zodiákusoknak megfelelően. hogy majdan megszülethessen a nagy görög kultúra. Amikor a bolygón egy-egy teremtési korszak elkezdődik. Ezért fontos. Nem szabad tehát egymás különbözőségeire mutogatnunk. Ugyanakkor nagy mértékű negatív erők támadják most ezeket a segíteni szándékozó embereket. hogy ilyen MAGvak mindig legyenek a Földön. ám azt hiszem a lényeg megértéséhez ez is bőven elegendő. mert ők azok. miszerint: „Szeresd felebarátodat. Eszerint tizenkét-féle géncsoport létezik. máskülönben az emberiség elkorcsosul. akik olyan lelki fejlettségi szinten vannak.karsayalarm. az elsüllyedt Atlantiszról odamenekült geri-beri „éhséghelléneket” ahhoz.Arvisura. lelki evolúciós fejlődésében megtorpan. mint tenmagadat!” 120 . Ezt a bizonyos "elsődleges" gént hordozzuk mi. hanem meg kell találni a közös pontokat. s ezek jelentős része lelki fejlődésük tekintetében a MAG-lelkek segítségére szorul. az majd be fog épülni a bűnösök karmájába. hogy a lelki fejlődésükben náluk alacsonyabb szinten lévő embertársaikat MAGukkal felemeljék. Még lehetne folytatni a sort.

csak a finn-ugor. amit a kormány is támogatott. Nincs szüksége senkire. Aki megoldja. Ismertető." 121 . bámulatos masszát. a legdicsőségesebb monumentje egy nemzeti egyeduralomnak és szellemi függetlenségnek. matematikai logikával.Arvisura. harmonikus összeilleszkedéssel. elhanyagolják.karsayalarm. hogy a magyarnak nincs más rokon nyelve. nem kölcsönöz s nem von vissza. hogy visszatérve az ejtett sebhelynek jeléből egymásról hírt halljanak. Tudjuk. hogy a magyarok nemzeti tudat gyöngítésének csak nehezen akar vége szakadni.hu A Magyar nyelv és a rovásírás A három mesebeli királyfi. mint a régészetben. úgy a nyelvkutatásban. melyben az értesítések rúnajelek által eszközöltettek. mely a korral változik. legalábbis ők ilyet nem tanítanak! Az Arvisura több helyen is tesz említést a nyelvünkről. akik váltig azt állítják.” (Désy Ferenc) "Nyelvében él a nemzet" . a néplélek visszaemlékezése az őstudomány homályos múltjára. Összeállította: Karsay István www. nem ad és nem vesz el senkitől. amely a legkevesebb szóval a legtöbbet tudja kifejezni. fogalmak. hogy az 1800-as évek eseményei miatt óriási harc indult meg a magyarság ellen. Ebből a célból találták ki a finn-ugor elméletet is. ruganyos és erős hangzatokkal. melyen a viharok a legcsekélyebb karcolást sem hagyták. Az Arvisura ismeretében ez az elmélet egész egyszerűen nevetséges. Mezzofanti. mint egy naptár. Sajnos elég nagy konzervativizmus tapasztalható egyes nyelvészek részéről. szemelvények. milyen kincset bírnak a nyelvükben.megmagyarázhatatlan. ám úgy tűnik. olasz tudós azt állítja. például a következőket: "Mivel az Ordosz körüli település lakói úzok voltak. Nem olyan. A magyar nyelv eredete ennél sokkal csodálatosabb fenomén.napjainkban ez egyre igazabbá válik.mely egyetlen szikladarabból készült . Az egyiptomi templomok mennyezete . isteni titkot fog analizálni és a titok első tézise ez: Kezdetben vala a szó és a szó istennél volt és a szó lett az Isten. mely szilárdan és határozottan fejlesztette magát. Hogyan szállították és emelték fel a templom tetejére. …a magyar nyelv egy tömör kődarab. Jespersen dán tudós szerint a magyar a legtökéletesebb nyelv. amely az évezredek alatt keveset változott. Rendkívül különleges módon fejlődött és struktúrája visszanyúlik arra az időre. Senki sem tudja honnan származik. melyik helységből hozták ezt a furcsa. hogy a magyarok nem is tudják. Ráadásul a finnek sem tudnak róla. Ez az úz nyelv lett a birodalmi közös nyelv. " Szerencsére azért vannak jó úton járó nyelvészek is. Sir John Bowring angol filológus pedig a következőket mondta: " A magyar nyelv eredete nagyon messzire megy vissza. és amit ma magyar nyelvnek nevezünk. Amit a tudósok nem tudnak megoldani. ki tőrét a válaszúton a fa kérgébe vágta. Ez a nyelv a legrégibb. Egy olyan nyelv. mikor még a jelenleg Európában beszélt nyelvek nem léteztek. a rovósámánok mindig az ő nyelvjárásukkal rótták le az arvisurákat.

azokat összevetve igazolja. hogy az Ősvilág Történelme egyben a magyar nép történelme is.és Közép-Amerikában dolgozó magyar mérnökök és munkások. Oppert francia tudós 1869. világháború után az itt letelepedett magyar emigránsok egy része ezt komolyan véve. Kutatásai eredményeként az egyik argentin egyetem történelmi tanácsosnak nevezte ki. hajdankori nevei és lakhelyei c. lepke és még sorolhatnánk. Lelle stb. aya=anya. cu=kő. pi. a Cahari. művében örmény. az Indus völgyében pedig minden harmadik földrajzi név magyar.C. A szigetvilágban pedig olyan neveket talált. Ezen felbuzdulva régészeti és levéltári kutatásokat végzett. bi=víz. aki Ecuadorban. Három indián törzs.) pl. F. Ismertető.” A brassói szumér illetve ős-szittya cseréptáblák feliratát Kur Géza történész a magyarral rokon etruszk nyelv segítségével fejtette meg.. kétségtelen. Legendáikban sok ezer éves múltjuknak és a tőlük kirajzott más népekkel való rokoni kapcsolataiknak tudata még ma is él. Strabo. a Salasaca (Zala-szaka. január 17-én a magyar és török nyelvek rokonának határozza meg a szumírt. Térképekkel igazolta.köztük a Cayapak.. hogy a Dél. us=ős. több ősi forrás a szkítákat. H.Arvisura. szaka-ként nevezi meg. alaposabban utánajárt a dolognak. Jordanes történetírók is állítják. fogalmak. Almássy Kristóf .A magyarok őselei. szemelvények. a Balaton menti Aliga. Kiliti. a helyi indián munkásokkal magyarul tudtak beszélgetni. A még magyarul beszélő törzsek . arab és perzsa kútfőkre hivatkozva.karsayalarm. Hawaii-n élő emigrált földrajzszakos tanár a Hawaii-szigeteken 50 magyaros földrajzi nevet írt össze. s többek között 10 ezernél is több magyar azonos térképészeti és családnevet gyűjtött össze. Lenormant francia tudós a szumér nyelvet az uralaltáji és azok közül is különösen a magyarral egyezőnek mondja. mint pl. Vámos Tóth Bátor. pille=pille. fuel=folyó. Ezek egyike volt Móricz János..hu Jwala Prasad Singhal indiai régész megállapítása szerint: “. olyan indián törzseket talált. Plinius. kit=két. amelyek tagjaival magyarul tudott beszélgetni. Zuay tartomány egyik ősrégi helysége: Pest 122 . hogy a szkíta népek azonos nyelvet beszélő népcsalád. J. Az 1920-as években több híradás is érkezett. Rawlinson angol tudós a szumér nyelv szittya eredetét már 1853-ban megállapította. hogy Indonéziában minden negyedik. nap=nap. A II. Peruban és az Amazonas vidékén járva. Összeállította: Karsay István www.. E tényt Herodotos. a Mochica és a Puruha tagjaival magyarul beszélt. ezeket a szavakat használják: apa=apa. vin=vén..

valamint az agabák népe." Az Arvisura története az elsüllyedt földrészen.karsayalarm.volt az égiek gazdasszonya. Belőlük aztán számos nemzettség és törzs alakult ki. hogy nem jutott ideje egyszer sem leereszkdeni az égi ezeröles láncon. az Élet-Asszony.Arvisura.. Később ezeket a helyeket be is népesítették. Mivel nem ismerték az évszakok változását.Ataisz legendája Ataisz keletkezésének legendája (Részlet az Arvisurából) "Joli-Tórem -aki egyébként Numi-Tórem felesége. Kérlelte hát a férjét. követ és homokot az ősvíz mélyéről. Neki jutott a Föld nevű tüzes bolygó. Többször nekivágtak hajóikkal. Jó sok idő múlva a közvetlen rokonságából többen is jelezték. hiszen a Föld felszíne csupa vízből állt. Joli-Tórem és Káltes-asszony leereszkedtek az égi ezeröles láncon.. Ez a földrész hasonló. és sárból meg iszapból megformázták az első emberpárt. hogy szemügyre vegye. Az itt élő emberek igen magas kultúrát teremtettek ezen a helyen. hogy végre adjon számára egy kis időt. Ekkor Numi-Tórem a két asszonyt megszánva megparancsolta a búvár kacsának. Ismertető. és az örök nyárban sok jó gyümölcsöt termett a föld az itt élőknek. akkor Numi-Tórem. Itt sohasem volt tél. Összeállította: Karsay István www. mert a golyóját elborította a felhők vize és vízben forog. Állatokat. szemelvények. 123 . Amikor a búvár kacsa befejezte munkáját. Segítségére sietett Káltes-asszony is. de nem azonos Platon Atlantiszával. Ataiszon kezdődik. hogy újabb és újabb szárazföldeket fedezzenek fel. hogy éjjel-nappal dolgozva hordjon fel iszapot. mi van a tüzes golyóbisával. meleg klímája kedvezett a bő termésnek. növényeket vittek magukkal Ataiszból. Numi-Tórem testvér-húga. holdtöltétől-holdtöltéig számították. Ezt az ősföldet később Ataisznak nevezték el.hu Ataisz A kezdet . a mai Hawai-szigetektől délnyugatra feküdt. mire összeállt az ősföldrész. és azt rakja a vöröshasú cethal hátára. s persze az otthoni kultúrát és hitvilágot is. Ataisz a Csendes óceán középső részén. Nagyon elszomorodtak a látványtól. hogy az a földrész is valóban létezett). az időt holdévekben. hogy valami baj történhetett. hogy leereszkedhessen és Földanya hivatását teljesíthesse. fogalmak. Ez a földrész maga volt a paradicsom. Numi-Tóremet. Ataisz két ősi népnek adott otthont: itt éltek Góg és Magóg hun törzsei. Mindkét nép értett a kézművességhez. El is nevezték őket Atomnak és Piroskának. a vöröshasú cethal hátán. A gazdasszonykodás azonban annyira elvette minden idejét. hajókészítéshez. (ámbár a rovásokból arról is bizonyságot szerezhetünk. A búvár kacsa szinte végkimerülésig dolgozott.

sőt még a mai Mexikó (Indijó óm). hogy az elsüllyedt földrész menekültjeit keressék. Egyre több földrengés rázta meg Ataiszt is. valamint a járványos megbetegedések esetére. e. Ez vonatkozott az éhség. mintegy 70 éven át tartott. 5070 körül a Föld óriási méretű kataklizma előtt állt. hogy örökké keresni fogják az ataiszi népek megmaradt ivadékait. Ismertető... A nagy világcsapást egyesek úgy látták. Mindhárom jelentés megegyezett abban.A hunok közé beolvadt agaba törzs ifjai eleinte csak nyugtalanságuk miatt indultak el kalandozni.Arvisura. Isteni származású uralkodóikat kúp alakú hegyek alá temették. egyik holdtöltétől a másik holdtöltéig. hogy a kulturált földrész elsüllyedt. Kr. Ezek hatására e csodálatos földrész süllyedni kezdett. e. hogy sok esetben a magas hegyek közé vándoroltak. szemelvények. .. Összeállította: Karsay István www. 124 . hogy a földrészük kisebbik fele kiemelkedett a Nagyvízből. fogalmak. De alapítottak településeket Dél-Ázsiában (Parszi óm). Kr. özönvizek okozta nagy veszélyekre is.. de ezek lehettek csak nagy kődarabok is. illetve Peru (Kuszkó óm) területén is. mintha a tűzhányók működését a magas hegyek égberepülése követte volna. szárazság. mivel Csabán kívül eddig még nem tért vissza népükből senki. Sokan elpusztultak. gyakorivá váltak a vulkáni tevékenységek. s ez a folyamat kb.karsayalarm. . az özönvíz. Részlet az Arvisura-ból: "Az elsüllyedt földrészen úgy védekeztek az időjárás viszontagságaival szemben. a rokon törzsek némelyike pedig sumírnak nevezte. Az indijók viszont azt vallották. Félelmükben még ma sem mernek hajóra szállni.hu Ataisz valószínűsíthető térképe Városokat alapítottak a mai Egyiptom területén (Hikszosz óm). fogadalmat tettek. A Mezopotámiában (Anina óm) megtelepedettek magukat Úr népének. de akik meg tudtak menekülni. 50705000-ig. továbbfejlesztve az őshaza kultúráját.

hogy az elsüllyedt földrész menekültjeit keressék.. a sámán és tárkány tanulók a belső lépcsőkön a kegyhelyekre iparkodtak. Ezen barlangrendszereket aztán összekötötték. . mindenki a hegyekre és főként a Hun-Felvidékre menekült. ahol a Bálvány-hegy körül 3 napi lovaglási területtel Uruk törzse helyezkedett el. Kosztromával szemben. .. 125 ..Amikor az örök esőzés miatt a Nagyvíz elöntötte Kosztromát.. . Mivel mind az öt kegyhely a hegység csúcsra vezető barlang-rendszerrel volt ellátva." (idézet vége) . Ismertető. A fehér hunok Góg törzsét és a fekete hunok Magóg törzsét a Hunsíkságon az Anina hegység és 1 tyumen lépés szabad terület választotta el egymástól. Uruk törzsét a kettős hun törzstől a Tigris folyó torkolata és a Hangun választotta el.A hunok közé beolvadt agaba törzs ifjai eleinte csak nyugtalanságuk miatt indultak el kalandozni..Az elsüllyedt Ataisznak mind az öt hegye olyan vájható anyagból állott. . Törzsi székhelye a Bálvány-hegy alatti Kosztroma volt...hu . Összeállította: Karsay István www. hogy a termőföld alatt 1 ölnyire már barlangrendszert építhettek ki.Arvisura. egyik holdtöltétől a másik holdtöltéig... szemelvények.. fogalmak. .Ataiszt a menekülő Kuszkó a következőképpen vázolta: Armogur fejedelemsége 5 törzsből állott. a hun törzsek fővárosa....karsayalarm. A lángoló nap mellett a jéghegyek olvadoztak. Az esőzuhatagban a víz a Hun-tóban lévő bárkákat már a város fölé emelte. a Tigris öböl másik oldalán Dorozsma épült.

a hun törzsek fővárosa." (idézet vége) Az agaba népek a mai Kína partjaira hajóztak. s újraszervezte a 24 Hun Törzsszövetséget. a hunok népe pedig a Tigris és az Eufrátesz folyók vidékén (Anina óm) települt le. azonban a beköszöntő hideg miatt el kellett menekülniük... ..Az elsüllyedt Ataisznak mind az öt hegye olyan vájható anyagból állott. Akkori őshazájuk a Melegvizek Birodalma (a mai Erdély területén) volt. A lángoló nap mellett a jéghegyek olvadoztak. ahol a Bálvány-hegy körül 3 napi lovaglási területtel Uruk törzse helyezkedett el. és még mindig megértették egymás beszédét. 1000 évvel e két nép törzsei a fokozatos terjeszkedések és vándorlások folytán a Hangun (Huangho) folyó kanyarulatánál találkoztak. sőt még az utolsó jégkorszak előtt is létezett.Amikor az örök esőzés miatt a Nagyvíz elöntötte Kosztromát. s itt találtak otthonra (Agaba óm). Ez az egymásra találás egyúttal fontos történelmi fordulóponttá is vált. szétszóródva a föld különböző pontjain.hu .. Kosztromával szemben. Ismertető.. A fővezérré választott Agaba ismét egyesítette a rokon népeket. A fehér hunok Góg törzsét és a fekete hunok Magóg törzsét a Hunsíkságon az Anina hegység és 1 tyumen lépés szabad terület választotta el egymástól. Ez a szövetség valójában már Ataiszon is.. mindenki a hegyekre és főként a Hun-Felvidékre menekült. . Az esőzuhatagban a víz a Hun-tóban lévő bárkákat már a város fölé emelte. a sámán és tárkány tanulók a belső lépcsőkön a kegyhelyekre iparkodtak. Ezen barlangrendszereket aztán összekötötték. Mivel mind az öt kegyhely a hegység csúcsra vezető barlang-rendszerrel volt ellátva. fogalmak. 126 . Uruk törzsét a kettős hun törzstől a Tigris folyó torkolata és a Hangun választotta el. Ataisz elsüllyedése után kb. a Tigris öböl másik oldalán Dorozsma épült. ami igen időtálló. Összeállította: Karsay István www..karsayalarm. jól szervezett közösségi formának bizonyult.. hogy a termőföld alatt 1 ölnyire már barlangrendszert építhettek ki. Törzsi székhelye a Bálvány-hegy alatti Kosztroma volt.Arvisura. .. szemelvények..Ataiszt a menekülő Kuszkó a következőképpen vázolta: Armogur fejedelemsége 5 törzsből állott.

valamint a hiedelemvilág egyeztetésére. s amelyet ma magyar nyelvnek nevezünk. azaz igazszólás nevet adták. manysi. mordvin. az írásbeliség. medvetoros években számolva. bonyolult képírásos rendszert. hogy belőlük sámánt neveljenek. a kereskedelmi. 1222-ben Aranybulla néven került be a történelembe. és ipari szaktudást. hogy ötévenként mindegyik törzs köteles 1-1 ifjút elküldeni a Törzsszövetség központjába.hu/ 127 . Az első medvetoros év Kr. mígnem 31 pontra gyarapodva. széki-hun.hu Legnagyobb részük a kedvező éghajlatú Ataiszon lelt otthonra. Lázas munka kezdődött a nyelv. szemelvények. un.Arvisura. e.lap. Egyúttal abban is megállapodtak. E hiteles feljegyzések összességének az Arvisura. Már Ataiszban is volt alkotmányuk. vagyis hogy a túlélők és utódaik minden időkig keresni fogják egymást. melyek során később lóháton vagy hajón. jász. ahol a törzsek életét alkotmányos intézmény irányította. és az avar törzsek. A 24 Hun Törzsszövetség tagjai: a türk. A Törzsszövetség rendkívüli fejlettségét bizonyítja az is. s melynek alapvető célját az Ataiszról menekülő népek esküje határozta meg. ismeretszerző kalandozások indítása. csuvasz. komi. hogy ez volt az egyetlen olyan ősi társadalom. fogalmak. kun. manzsu. tatár. a Tórem-hitvilágot és még sok egyebet. lett. úz. A Törzsszövetség tagjai ettől fogva egységesen újra kezdték az időszámítást. ám ez az idők során egyre bővült. mongol. vót. kabar. újgur. Agaba további intézkedései közé tartozott a 10 évenkénti un. kaza-hun. s a hunok rovását továbbfejlesztve egységes rovásírást alkotott. 4040-ben volt. bolgár. de szinte az egész világot bejárták. ami akkor ugyan még csak három pontos volt. észt. baskír. hogy a rovósámánjaik által minden cselekedetüket megörökítik az utókor számára.karsayalarm. Közös nyelvük az úz nyelv lett. öt évig tartó képzés volt.egy igen magas színvonalú. Ismertető. amely az évezredek alatt keveset változott. Ordoszba. Abban is megegyeztek. az orvostudományt. ahol elsajátították a rovásírást. vepsze. Agaba ezért megszüntette a korábbi. Ez a közhiedelemmel ellentétben . Összeállította: Karsay István www. Ajánlott forrás: http://arvisura. mari. suoma.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->