P. 1
HIS TÖR Arvisura (leirás)

HIS TÖR Arvisura (leirás)

|Views: 63|Likes:
Published by subiduu
Arvisura (leiras)
Arvisura (leiras)

More info:

Published by: subiduu on Apr 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2013

pdf

text

original

Arvisura.

Ismertető, szemelvények, fogalmak.

Összeállította: Karsay István www.karsayalarm.hu

Arvisura
Mi az Arvisura?

Az Arvisura egy nagy terjedelmű, összefüggő, térben és időben igen nagy távolságot átfogó, jelentős irodalmi alkotás, amely a magyarság évezredes regevilágán keresztül mutatja be a magyar nép régmúltját. Közelebbről: a 24 Hun Törzsszövetség sámánjainak rendszeresen írt és őrzött hagyománya. Műfaját nehezen lehetne beazonosítani, leginkább a rege világához áll közel. A monumentális, mégis egységes történeti rendszer, amely e munkát olvasva elénk tárul, a történelem előtti, számunkra már mitologikus időkből szinte napjainkig vezet. Az Arvisura története az elsüllyedt őshaza földjén, Ataiszon kezdődik, amely ősföld hasonló a Platón által leírt Atlantiszhoz, azzal mégsem ugyanaz. A rege szerint innen kerültek a hunok Mezopotámián keresztül Ordoszba, ahol időszámításunk előtt 4040-ben megalapították a 24 törzsből álló szövetségüket. A "Palócok Regevilága" a 24 Hun Törzsszövetségbe tömörült törzsek életét írja le nemzedékről nemzedékre, Kr.e. 4040-től Kr.u. Mátyás királyig, illetve Mária Teréziával bezárólag. E hatalmas ívű mestermunka évezredeket fog át, logikus rendbe sorolva azokat az eseményeket, amelyek a minket ma körülvevő világot létrehozták, bár némiképp más alapállásból, mint ahogyan azt az iskolában tanulhattuk. Másrészről az Arvisura egy beavatott ember különös hagyatéka. Az Arvisura-ban egy olyan őstörténet tárul elénk, amely évezredeket átfogó krónikát ad azokból az időkből, amelyekből nincsenek írásos emlékeink, vagy ha vannak is, egészen más alapállásból mutatkoznak meg nekünk.

A mű egy különös őstörténete a magyarságnak. Természetesen ez az őstörténet is - jellegéből fakadóan - mitológiai szinten kezdődik, ha nem is a sokat vitatott Nagy Bumm-tól, de mindenesetre a világot jelenleg irányító intelligencia születésétől. Ezután megismerkedhetünk az emberiség őstörténetével, amely az elsüllyedt földrészen kezdődik - ezt ismerjük már valahonnan, ugye? Innen követi az elmenekülők útját, azokét az emberekét, akik a világ különböző helyein partot érve birtokba vették a mai kontinenseket. Az egész monumentális történet természetesen előtérbe helyezi a magyarokat, illetve elődeiket, a magyarokkal rokon népeket, törzseket, így elsősorban a hun törzs-szövetséget, de foglalkozik minden olyan néppel, amellyel az évezredek során valamilyen kapcsolatba kerültünk. (...)

1

Arvisura.

Ismertető, szemelvények, fogalmak.

Összeállította: Karsay István www.karsayalarm.hu

Hogyan keletkezett az Arvisura?

Történelmi visszatekintés Eleink ősi sámánhite alapján kétezer évente, azaz az egyes világhónapok váltása idején a rokon népeknek át kell adniuk egymásnak a szellemi és hitélet központját, valamint azt a feladatot, hogy gondoskodjanak a hitvilág fennmaradásáról és a múltban felhalmozott szellemi örökség, ismeretanyag megőrzéséről. A világhónapok folyama során a Vízöntő jegyébe lépés következett a Halak-ból, és a manysi népnek, akik e feladatot kétezer évig ellátták, át kellett, hogy adják megbízatásukat az úzoknak.

Két ember a világban, a XX. század negyvenes éveiben Paál Zoltán: ózdi munkáscsaládból származó kohászember. Élte az ózdi munkások mindennapi életét a háború vége felé. Lassan már úgy látszott, hogy nem fogja érinteni őt a világégés. 1944 decemberében, amikor a szovjet front elérte Ózd környékét, a vasgyári munkások közül is sokan behívót kaptak munkaszolgálatra, és elindították őket Szlovákián át Németország felé - köztük Paál Zoltánt is. Szalaváré Tura: manysi nemzetiségű szovjet katona. A manysik szent városában, Vezsakoriban született. Nagyapja, Szalaváré apó már kicsiny gyermekkora óta tanítgatta unokáját azokra a dolgokra, amiket ő, mint fősámán fontosnak tartott. Mesélt a Tórem-hitvilágról, a sámánszertartásokról, rokon népekről és törzsekről, köztük egy messzi napnyugaton élő népről, akik régen elvándoroltak, s az ezek között található úzokról, a palúzokról (felső-úzok) népéről. Szalaváré Tura felcseperedett, neki is feldúlta életét a második világháború. Különféle eseményeket követően Szlovákiába, Sztrecsnó falu határába vetette a sors, oda, ahol éppen Paál Zoltán munkaszolgálatos menetoszlopa haladt keresztül. Ez a bizonyos menetoszlop a Vág völgyében, a zsolnai országúton járt éppen, amikor egy kereszteződésnél pihenőt vezényeltek számukra - amellett a tanya mellett, ahol Szalaváré Tura osztaga rejtőzött. Ennek az osztagnak többek között az volt a feladata, hogy az ilyen munkaszolgálatos alakulatoktól minnél több embert megszöktessenek csellel, vagy erővel. Erre aztán egy éppen kapóra jövő légiriadó alkalmat is adott. A légiriadó zűrzavarában Paál Zoltánt Szalaváré Tura partizánosztaga több emberrel együtt megszabadította a munkaszolgálatos osztagból, és ezzel a momentummal a két ember megismerte egymást. Közöttük szinte azonnal barátság, majd igen erős szövetség alakult ki.

2

Arvisura.

Ismertető, szemelvények, fogalmak.

Összeállította: Karsay István www.karsayalarm.hu

Szalvaváré Tura valószínűleg rögtön felismerte a lehetőséget, miszerint egy palúz népből származó emberrel hozta össze a sors. Lassan megismertette Paál Zoltánnal küldetése célját. Egy alkalommal a tanyán Paál Zoltán megölt fegyverével egy medvét. Ennek a momentumnak is óriási jelentősége volt, hiszen ősi manysi népszokás szerint egy új rovósámán beavatása csakis medvetor keretén belül történhetett. Még ott, Sztrecsnón a medvetor alkalmával Paál Zoltánt rovósámánná avatta Szalaváré Tura. Ugyanakkor szavát veszi, hogy mindent, amit tőle hallott, otthon, nyugodt körülmények között le kell majd jegyeznie, hogy ez az évezredes tudás megmaradjon az utókor számára. Paál Zoltán tiltakozott ez ellen, mondván, hogy miért őt választotta barátja erre a feladatra, miért nem egy iskolázott tudósembert... Tura nyugodtan mosolygott, majd közölte vele, hogy a sámánjelöltek már ősidők óta így tiltakoztak a feladat vállalása ellen. Válasza ugyanakkor egyszerű volt: a következő beavatottnak úz embernek kell lennie, és csak az lehet beavatott, akinek három lelke van(...). Paál Zoltán minkét feltételnek megfelelt. Tura tehát a medvetor alkalmával rovósámánná avatta Paál Zoltánt, a szertartáson megitatta a sámánok italával, amelytől olyan képességek jöttek elő benne, amelyekről korábban fogalma sem volt. Erre később hivatkozik is, amikor már maga is látja, hogy a kimért feladatot végre kell hajtania. Később, már a békeidőkben maga is rádöbbent, hogy kénytelen írni, élete végéig több ezer oldalt írt, csupán ezekről a dolgokról. Szalaváré Tura már nem érhette meg a békét. A medvetor után még sodorta őket a háború szele, majd Szombathely ostrománál egy bombatámadás végzett vele. A munka, amely ilyen előzmények után született, az Arvisura I.-II. című óriási rege-eposzhistória lett, a tudás hordozóinak és őrzőinek örömére. Dr. Lakatos Zoltán, a Paál Zoltán Emlékbizottság tagja az Arvisura egyik előszavának szerzője ezeket kérdi írásában: "Lehet-e ilyet kitalálni? Kitalálhatott-e egy ózdi kohász egy ilyen történetet?..." Ha elolvassuk az Arvisurát, ezekre a kérdésekre mindenki személyre szóló választ kaphat. Ez az összegzés Dr. Lakatos Zoltán: Paál Zoltán hagyatéka című írása alapján készült.

3

fogalmak. Egy medvetoros év 12 holdtöltési hónap azaz holdhónapból állott és a kézművesek havából. Arvisura Medvetor hava Szarvastor hava Bölénytor (Fák hava) Báránytor (Rügyezés hava) Borjútor (Virágzó élet) Gödölyetor (Eper hava) Tehéntor (Aratás hava) Aranyasszony (Bőség hava) Tigris (Almaszüret) Katolikus Boldogasszony hava Böjtelő hava Böjtmás hava Szent György hava Pünkösd hava Szent István hava Szent Jakab hava Kisasszony hava Szent Mihály hava Modern Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember 4 . és ekkor a medvetoros év nem 365 illetve 366 nap volt. hogy az Arvisura által feljegyzett korabeli naptárrendszer nem követi szigorúan a modern naptári hónapokat.hu Az Arvisura naptári rendszere Az Arvisura időszámítása alatt természetesen nem egy különálló időmérő rendszert.a természet és a mindennapi élet által diktált ritmusra épülő . úgynevezett katolikus naptár hónapjai. Az alábbi táblázatban egymás mellett szerepelnek a korabeli időszámítás és a még ma is használatos. Joli-Tórem. a Nagy-Süán ünnepélyeken határozták meg. Összeállította: Karsay István www. a mindenkori havazás beindulását figyelembe véve. a Hold hozzánk csapódásáig 360 nap jelentett 1-1 tűzszerzési évet. sőt 4 évenként a tárkány képzősök napjával 366 napra egyenlítődött ki. amely minden 2160 évben változott. Így a csillagászati babiloni év a holdegyenlítő szerepénél fogva helyrebillent. Az évenkénti holdtölte számítást Ordoszban és Magyarkán. Érdekesség. Nyilvánvalóan az így kialakult .karsayalarm. a Nagyszala napjával 367-re emelkedett a napok száma. ez a beavatottak szerint fokozatosan emelkedett később 365 napra. a legakalmasabb időben a Nagyszala napot. hanem az eleink által használt kalendáriumi időmérést értjük. s ilyenkor helyreállt az állatkép szerinti Világhónap rendje. Ezt pedig a csillagok járása döntötte el. amelyben minden 4 évben 1 tárkány-napot tartottak és minden 100 évben. Minden 100 évben a beavatottak tartottak Nagyszala napot.Arvisura. míg minde negyedik évben volt a tárkányok vizsganapja és ezt minden alkalommal megünnepelték. Minden 100 évben. A Névadó feljegyzések 365 napot tartottak nyilván.korabeli időszámítás egyben az Arvisura időszámítása is. Ismertető. de a középkorban kialakult. azaz Földanyánk forgása a nagy Mindendségen egyenletessé vált. szemelvények. Amíg eleinte. hanem 367 nap.

A 24 Hun Törzsszövetség 4 000-es Nagyszalája. miután a 24 hun törzsnek kezdetben egy nyelve volt. ahány nagyszülője élt a születésekor. Ugyanis a nevek is kifejezték. 63 ezer névből készült.u.mindent elmondott a 24 Hun Törzsszövetség emberpalántáiról. Rövid története: A Kr.hu Oroszlán (Szüretelés) Halak (Begyűjtés hava) Disznótor hava Istenfiak (Tárkányok) Mindszentek hava Szent András hava Karácsony hava Október November December A FÉRAN naptár A FÉRAN naptár egy jellegzetesen egyértelmű. Az újszülött emberkét annyi lelkűnek nevezték. miután minden törzsnek minden napra esett a törzsnél használatos nevekből egy-egy. ha arra a napra csak egytagú név esett. lelki megújulás tükröződik. mely nyelv Agaba idejéből úz nyelvként ismeretes. felfrissülés. Összeállította: Karsay István www. Így önálló képzésekre is alkalmas. ősi névadási-ciklus rendszer. 5 . két-. Ez a nyelv nagyrészt azonos a mai magyar nyelvvel és a ragozó nyelvek családjába tartozik. Ismertető. 3970-ben újíttatott fel először. három. rendkívüli rugalmassága. fogalmak. bimbócska jobban fejlődik a Nap sugaraitól. előtti 48 ezer évtől fejlődő.Arvisura. Az ezoterikus világszemlélethez tartozik az is. Természetesen az a gyermek újszülött volt az erősebb és jobban fejlett. hogy veszélyeztetése esetén összehívhassa a 24 Hun Törzsszövetségi Nagyszalát.és négylelkű gyermek fogalma. annak ragozhatósága miatt meg lehetett határozni a gyermek nevét abban az esetben is. Amíg az Élet-templomában lévő "Piros" és "Sárga" könyvekben az összes FÉRAN. napi 24 nevet tartalmazó névadó naptár Ataisz elsüllyedése (Kr. addig a Melegvizek Birodalmában a férfiak és nők neveinek könyvei csupán 12-12 nevet tartalmaztak. szemelvények. A FÉRAN-ból történő névadás -különösen a kezdetekben.karsayalarm. 4020-tól Kr. Annyi magánhangzós szótagból állt. hogy a nevek a mindennapi csillagállások szerint képződtek. A nyelv ősisége. hogy hány lelkű a gyermek. ahány nagyszülője élt a gyermek születésekor. hogy döntsön a neveket viselők biztonságáról. mivel a 24 Hun Törzsszövetség keretein belül a Jász síkságon Kr.e. az úgynevezett Havaruti Nagyszala határozata alapján a napi 24 nevet tartalmazó FÉRAN-ból a napi 4 férfi és női nevet tartalmazó FÉRAN megküldendő a Melegvizek Birodalmának Tardosi és Pilisi Szentélyébe és ezen szetnélyek alsó világába helyezendő el. Ezzel a Melegvizek Birodalma jogot nyert arra. 5038) után. Kr. melynek fejlődéséhez több szeretet sugárzott a nagyszülőktől. 1625-ig 12 törzs telepedett meg újból. A sarjadzó fűszá. melyet egy utód. unoka életfolytatása idéz elő. azaz férfiak és nők nevei szerepelnek. A FÉRAN értelmezéshez hozzátartozik még az egy-.e. Ez az ősi Melegvizek Birodalmának 8-as szaporodási rendszerén alapult. Minden valószínűség szerint ebben a nagyszülőkben lezajló lelki változás.e.

bolygók hatása alatt állott. és a velük kapcsolatos minden fontosabb eseményt. belekezdett az események leírásába. Legvégül pedig történelmi leírások is helyet kaptak benne. amikor az események bekövetkeztek. Egy rendszeresen feljegyzett és õrzött hagyomány. Az anya-hit és a szeretet törvénye ettõl fogva vert gyökeret e földi ciklusban. Gizel. Õsapáink és õsanyáink lerótt tettei. de a születésnapján csak egytagú név szerepelt a FÉRAN-ban. Ezen kalandozási törvényt a beavatottak ellenőrizték. mind Kurdiában és Marinában végre kellett hajtani. Az Arvisurákat nem akkor írták.karsayalarm. Az elnevezés mögött mélyebb titkok rejlenek. Az Arvisurák a magyar nép ÓSZÖVETSÉGE. majd végül Gizellácska név felelt meg az újszülött névadásának. Rovósámánok tanulták meg az írást a kijelölt beavató központokban. hogy az év melyik napján született.e. Így a FÉRAN névadásból mindig meg lehetett állapítani a gyermek törzsi hovatartozását. évezredes utazás. hogy az összes születendőket ősi szokás szerint láthassák el az Arvisurákban meghatározott nevekkel. azaz igazszólás. 14280 évvel ezelõtt egy páratlan tudású. csak az került rovásra. Anyahita tanítója volt többek között a hunoknak. rege kalandozásról. továbbá a születése időpontjában milyen csillagok. 4040-tõl rendszeresen rögzítették a hunok és rokontörzseik vándorlásait. Ezen gyűjteményben kettő tyumen. de az Igazszólások leírása nem szûnt meg. így a visszaemlékezés már mentes volt a rövidebb távú kihatásoktól. ami hosszabb távon befolyással bírt egy közösség vagy törzs életére. a csillagászat és egyéb hasznosítható tudományok eredményeivel. fára. Eredeti az Arvisurából: Gula pateszi az összes sámánnal lemásoltatta a csillagjósok szerint meghatározott névnapokat. hány lelkű. Magyarkára az így történt névadás számát még Ilona melegvizes országából is jelenteni kellett. kõoszlopokra. Idõsebb bármely más – máig fennmaradt – írott krónikánál a földön. bõrre. és belõle táplálkozik a magyarok máig élõ Nagyboldogasszony tisztelete is. akit Ardvisura-Anyahitának neveztek. hanem évtizedekkel késõbb. amely késõbb kiegészült a földmûvelés. majd további ragozással Gizella. ezekből lehetett a gyermek tulajdonságaira is következtetni. a Giz esetén ragozással Gizeh. E krónikát agyagtáblákra. szemelvények. Az Arvisura a magyar nép õstörténete. amelyek a mába vezették a civilizáció emberét. csodálatos nõ. Az Arvisura eredetileg hitvilági leírás volt. Az Arvisura: szentírás. sikerrõl és kudarcról. fogalmak. A vízözön után Anyahita már nem élt a hunok között. melynek alapján a településeiknek is Arvisura neveket adtak. döntései és azok következményei. és Kr. az építészet.hu Például. Összeállította: Karsay István www. 6 .Arvisura. Ismertető. azaz húszezer név szerepelt. valamint azt. Ezen névadást mind Hunniában. A szó maga azt jelenti „igazat mondott szó”. ha négy nagyszülője élt. s a legfontosabb – szentesített – fejezeteket aranylapokra rótták.

A krónika rovása mindig egy törzsnek a feladata volt. hogy az Arvisurák gazdagon illusztrált fejezeteibõl számos kiemelés és történeti utalás megtalálható a Bibliában. szemelvények. egykori Magyarkán. amelyeket más-más helyeken. vagy a Góbi-sivatagból ismert Shamballa királyságában. amelyek különbözõ helyeken és idõben íródtak. Tura – a beavatáshoz elengedhetetlen medvetor alkalmával – rovósámánná avatta Paált.én. Az Ordoszban megalakult 24 törzs szövetségét összefogó elsõ vezetõ Agaba[3] volt. eltérõ idõpontokban írtak. mely azt jelenti Tigris). megadott rendszer szerint váltották egymást. Krisztus Urunk születése elõtt 4000 évvel a ma Északkelet Kínában található ordoszi területen megújult egy vízözön elõtt már létezõ törzsszövetség azon népek vezetésével. Õ lett akkor az Arvisurák hagyományának õrzõje és továbbvivõje. Azóta ez a kiadás bõvített formában másodszor is megjelent. hanem hivatalos formában – (1972 után) 1999-ben jelent meg. Könyvekbõl.Arvisura. s az érdeklõdés miatt várható a harmadik utánnyomás is. amit eleink az Élet Templomának neveztek. aki – óm-jelû beavatottsága mellett – egy ózdi kohászember volt. Hazánkban – nem kéziratos. Ismertető. illetve azt a feladatot. ma Szlovákia. A ma ismert Biblia könyvekbõl állt össze. akik MúAtaiszról[2].hu Az ilyen lerótt lapokat aztán lemásolták és a beavató központoknak megküldték. Szalaváré Turával küldte el a „stafétát” a palóc Paál Zoltánnak. Sztercsnó település. Ilyen központ volt a ma Grúzia[1] területén található. amit ma magyarnak ismer a világ. hanem az egész emberiségérõl. hogy a tudás megmaradjon az utókor számára.és hitélet központját. a manysik (vogul) fõsámánja az unokájával. Az új törzsszövetség hivatalos nyelve a palóc törzs õsi nyelve.karsayalarm. de mivel a HUN TÖRZSSZÖVETSÉGBEN a hun volt a vezetõ törzs. 7 . szeptember 29. Az Arvisurák nyomtatásban Kanadában és Magyarországon láttak napvilágot. és itt ekkor újra egymásra találtak. A második világháborúban (Felvidék. Összeállította: Karsay István www. Külön érdekesség. az úz volt. valamint a múltban felhalmozott szellemi örökség és ismeretanyag megõrzésérõl. hogy gondoskodjanak a hitvilág fennmaradásáról. fejezetekbõl. Az Arvisurák nem csak a mai magyarok õstörténetérõl regél. Sztrecsnón. Az Arvisurák ugyanígy épül fel. fogalmak. 1945. hogy mindent le kell jegyeznie. a csendes-óceáni hun õshazából a tengeráradat miatt elmenekültek. Azóta – 6045 év alatt – 352 Igazszólás született.) uráli testvérnépünk. Olyan írásokból. Meghalt 1982. Paál Zoltán a 993 rovósámán egyike (sámán nevén Baraca. Ezeket a föld több pontján és Magyarország területén a mai napig írják. Ez kötelezte õt arra. így velük kapcsolatban találjuk a legtöbb elbeszélést. Az õsi sámánhit szerint a világhónapok váltása idején (2160 évente) az egyes rokon népeknek át kellett adni egymásnak a szellemi. aki a legelsõ vízözön utáni Arvisurát lerótta.

ez jutott Paál Zoltán tudomására. Az Arvisurákban feltárulkozó információt nemcsak a szöveg felszínén kell érteni. 8 . bár vannak olyan õsi aranylapok is. amelyek írásképe jelentõsen eltér a mai rovott írásétól. Az adatok bármelyik földön élõ. Ismertető. Hermetikusan zárt. amelynek egy része közel azonos a mai székely-magyar rovásírás karakterkészletével. Ebbõl egy helyet ismert Tura és az õ nagyapja.karsayalarm. fogalmak. A színarany lapok 72x72 centiméteresek és másfél milliméter vastagok. nikkelszerû ötvözetben vannak tárolva. Összesen körülbelül több ezer lap lehet. Az Arvisura örök. de pontos számuk még nem ismert. ha netán ismernék a trükkös. óm-lelket kapott személy által újra lehozhatóak. Minden lap rovással készült. hanem bárki rendelkezhet vele. nem emberi aggyal kitalált védelmi rendszer kulcsát. Összeállította: Karsay István www. A szentírás az emberiségé! Arvisurákból készült aranylapok a földön 9 barlangban és más helyeken vannak elrejtve. Arvisurák témájához célszerû alázattal fordulni. A mélysége pedig maga a kozmikus tudás ismerete. hanem mélységében is.Arvisura.hu Az Arvisura nem egyvalaki tulajdona. nem rozsdásodó. szemelvények. a kincsvadászok mégis csak az aranyat találhatnák meg.

az Arvisura-tárból ma is felfoghatatlan mennyiségû új információ hozható le a földi világba. de a szó eredete az égi szótárban keresendõ. amelyet Paál Zoltán óm-lelkû. Jól látható az ózdi kohász ember esetébõl. akiknek az Atya erre csatornát. vonalat. Azért bármelyikünknek. zeneileg is rímelõ és lüktetõ betûsor. Jelenleg két sûrû kötetnyi Arvisura részlet ismerhetõ meg a nagy kozmikus tárból. Lehet még esetleg „A Rovás Urá”-nak is magyarítani. Összeállította: Karsay István www. Csak rajtad áll. fogalmak. hömpölygõ. Arvisura annyit jelent: Igazság. A szó eredete már elárulja. és még ma is õrizhetnek a barlangok. de az Arvisura-tár nem igényel kézzel fogható bizonyítást. az Igazság megismeréséhez. õk csodálattal veszik az adást azóta is. égi rádiócsatornát kapott az õstárhoz. hogy nem szükséges egyetemi képzettség. Az Arvisura egy. vagy hatalmas vagyon az igazi tudás. amely attól különleges. azaz égi rádióval megáldott ózdi kohász ember írt le. és ma is elég ennyi bármelyikünknek. A kiadást Paál egy munkatársa Harkai István szerkesztette és rendszerezte nyomdakészre[6]. mert véleményem szerint az a néhány könyvtárnyi. amely képes egy földi ember életét gyökeresen átalakítani. Az Arvisurákból az évezredek során számos beavatott. így annak ismertetése olyan embereknek kínál lehetõséget. amely szorgos médiumi munka során leírható magyar szellemi nyelven. vagyis a központi szerverrõl. hogy bekapcsolod-e a rádiót vagy sem! Sokan megtették már.hu Gondolatok az Arvisura mélyebb lélektanáról Az Arvisura szó jelentése „igazat mondott szó”. amolyan speciális Akasha krónika. a metafizikai világban szüntelenül íródó. mai magyar hangzás szerint.Arvisura. Más kérdés. röviden igazszólás. egybefüggõ. bõvülõ adattár. „égi rádióval” rendelkezõ kiválasztott töménytelen[4] mennyiségû fejezetet jegyzett le. az isteni szeretet elfogadása és kiválasztottság. minden szkeptikust képes lenne térdre kényszeríteni[5]. az emberi szemünknek csupán a vizualizált képe tûnik aranytáblának. Kegyelemi állapot. szemelvények. ám a valaha így leírt. hogy mit kezdjünk ekkora mennyiségû adattal? Az égi könyvtárban. vagy másképp fület adott a hallására. mert az 1999-es napfogyatkozás óta minden ember lehetõséget. Ismertető.karsayalarm. hogy a magyaroké. hogy maga a forrás sem az emberlakta világból ered. rejtekek ilyen bizonyítékokat. égi szellemi nyelven. Az Arvisurák rezgésszintje a Forrás tiszta fényminõsége miatt hihetetlenül erõs. az éteri világban az Arvisura-tár aranylemezeken õrzõdik. színtiszta. és a földön föllelhetõ összes Arvisura-lejegyzés messze nem azonos a teljes tár adatmennyiségével. A metafizikai világ szférái közül az Arvisura a legmagasabb szintrõl „szállhat alá”. Minden bizonnyal régészeti leletként is találtak aranylemezeket. valamint óriási kitartás elegendõ volt Paálnak. 9 .

Energiakészlete megnõ. a gara-úzok földje. világlátása kiszélesedik. aki mélyebbre ás. Összeállította: Karsay István www. és komoly erõpróbákat hoz az életünkbe. Területe kb. és nem kötelezõ Út. Ismertető. kozmikus rendben és isteni szeretetben mûködtetni. de a teljesen kezdõ olvasók akár fél oldal elolvasása után álomba merülhetnek. mert a magyarság és a rokon népeinek szent õstára az a forrás. szemelvények. Ez teljesen normális. amelybõl olyan szemlélet ismerhetõ meg. A kezdõ kutató. De Aba jelent még medvét is (Öreg medve). [6] Harkai István az Arvisura kutatásaimat értékes gondolataival mind a mai napig gyakran kiegészíti. a magyar õstárhoz. Nem szabad feladni! Az Arvisura lehetõség. amely sorai között felismered a boldog és a Teremtõben kiteljesedett. érzéseinkkel automatikusan gazdagítjuk õsiségünk megjelenését eddig színtelen hétköznapjainkban. NagyBritanniával lehetett azonos. fogalmak. annak bizton állíthatom.hu Célszerû kézbe vennünk az Arvisurák egyik fejezetét. Üsd fel az Arvisurát bárhol és bármikor. hogy te is hozzáteszed a magad lelkiségét ehhez a nagy egészhez. Bátorítalak. vagy kötetét. szeretetenergiája határozottan a lélek földi környezetének javulását idézi elõ. szépen lassan (általában fél-egy éven belül) az egész élete új formát ölt. [3] Agaba: Beszélõ név: Agg apa=õsapa. A gara úzok az Ataisz szigeti Gara zúgó térségébõl származtak. hogy vállalkozz a kalandra. [2] Ataisz szigete az egykori Mú kontinens letöredezett maradványa. és elkötelezi magát az Arvisura tanulmányozása mellett. Tapasztalatom szerint ez az út egy meredek ösvény.Arvisura. akármilyen éberen is kezdtek hozzá. mert akkor akarvaakaratlanul felcsatlakozunk az égi tárhoz. S miközben vállalkozol arra. Az Arvisura energiája a Teremtõ szintjérõl érkezik a földre. aki csak ismerkedik az Arvisura részletekkel sûrûn érezhet majd fejfájást. 10 . a „varázslat” azonnal hatni kezd! [1] Grúzia. szép élet mibenlétét. [5] Szerencsére azonban az élet és a Gondviselés folyamatosan hozza a kutatótársaim elé az Arvisura igazságát hitelesítõ bizonyítékokat.karsayalarm. Azonban az a lélek. amely a teljes emberlakta világot képes békében. Vagyis a töménytelen szavunk értelme: több tízezernyi”. megtanulod a teljes emberi krónikát. és gondolatainkkal. [4] A tömény vagy tyumen a mongol testvérnépünknél 10000-et jelent.

40 000 körül. 4 320 000 A végtelen Élet ideje (indijó megállapítás szerint) i.e.e. 11 658 (Globális kataklizma) i. szemelvények. 12 788 A 11. 19 500 Az ataiszi szabir népcsoport elkezdi idõszámítását i. 48 863 Egyiptomi beavatott papok feljegyzéseket készítettek. 15 500 Az ataiszi szavárd népcsoport elkezdi idõszámítását. 11 . i.e.Arvisura. i.e.e. Nippur pateszi lerakja az elsõ sumér város alapjait. kaltesi (Szíriusz B) látogatók a földön. Kr.e. 13 508 A tûzszerzés éve. 443 658 A laraki papok szerint ekkor jelentek meg elõször Kaltes Asszony szekerén érkezõk a földünkön. Miskolc megszerzi Kemi Istenasszony szájából a tüzet.e. fogalmak.karsayalarm. i.e. az idõtörések hiányos ismerete és a földi forgásidõ változásai miatt CSAK tájékoztató jelleggel kezeljük! Legõsibb adatok i. 33 520 10 néptörzs alakul ki a Földön. i. Az idõszámítás és a fémmûvesség kezdete a Földön.e. 50 000 – Kr.e. Ismertető. Összeállította: Karsay István www. i.e.hu Összeállította: Kozsdi Tamás A dátumokat a többféle – nem egyeztetett – idõszámítási módok.

Lagas. Anyahita lehozza a Szíriuszról a 12 gondolatrezgõ követ. Ataisz kiemelkedése.e. kivándorlás a szigetrõl. 12 i. A Hold nekicsapódik a Földnek és Atlantisz szigete süllyedni kezd. 12 281 A 16. kaltesi (Szíriusz B) látogatók a földön i. 12 577 A 13. 11 658 A Nagy Özönvíz. A 25. 12 373 A 15.e. szemelvények. körül: A 23. de kisebb özönvizek pusztítottak. 12 069 A 17. 11 658 – Kr.e. kaltesi (Szíriusz B) látogatók a földön. 12 475 A 14. 5038 (Ataisz süllyedése) i.e. Megkezdõdnek az ataiszi gyarmatosítások. 9700 i. kaltesi látogatás. fogalmak. kaltesi (Szíriusz B) látogatók a földön i.e. Ismertető. 11 867 A 18. A 22.e.e.e. Kr. 7000 i. az elsõ sumir király várost alapít.karsayalarm.e.e. 9000 i. Összeállította: Karsay István www.Arvisura. kaltesi (Szíriusz B) látogatók a földön A kaltesiek figyelmeztetik az Ataisz-belieket.e. kaltesi (Szíriusz B) látogatók a földön i. kaltesi (Szíriusz B) látogatók a földön i. kaltesi (Szíriusz B) látogatók a földön i. A 24. kaltesi (Szíriusz B) látogatók a földön i. A 26. kaltesi (Szíriusz B) látogatók a földön i. 8508 körül. 5758 .e. kaltesi (Szíriusz B) látogatók a földön i. 11 765 A 19.e.hu i.e. kaltesi (Szíriusz B) látogatók a földön i. A kaltesiek eltérítették. i. hogy a sziget veszélyben van.e. 11 442 Második kísérlet a Hold Földhöz csapására. 12 679 A 12. i. 11 663 A 20.e.e. látogatás. kaltesi (Szíriusz B) látogatók a földön.e. 11 000 körül. melyek ma a Szent Koronában vannak.e.

sz. Ataisz süllyedése utáni elsõ kaltesi földreszállás Úr városában. Ménes birodalma áttért a Nílus áradását figyelembe vevõ évszámításra. 5038 – I. Összeállította: Karsay István www.e. „Viroláj-birodalma” és „Nimród-birodalma”. A Bika Világhónapjának kezdete. 2358-ig tart. 5038 Kr.Arvisura.karsayalarm. I. majd megalapítják birodalmaikat Mezopotámiában.e. körül. Ataisz szigete végleg elsüllyed. 4920 i. Ataisz szigetén megszûnik a pateszik (papfejedelmek) uralma.e. i. Lugalok és fejedelmek felváltva uralkodnak a sziget elsüllyedéséig. 5012 i. 4080 13 . 5758 i.e. 4236 i.e. szemelvények. 5702 i.e. 5050 i. 5750 Káldi földön megalapítják Amu-ómot.e.e.e. Eridu megalapítása Káldi-Földön (Irak). Mezopotámiában a folyóközi árvizek elõl tömegek vonulnak északra Úr térségébõl. Az egyiptomi vallás kezdete.e.e. 4184 Az Anyahita kegyhely felavatása Úr városában (Mezopotámia).e. 4950 i.e. (Jézus kora) i. Agabáék megérkeznek a Sárga-folyóhoz (Kína). fogalmak. 5044 i. 5008 i. Buda újraalapítja Úr városát (Mezopotámia). Elindul Ataiszról a Káldi. 5044 i. (9324 tûzszerzési év) Megalakul a „Melegvíz-források Birodalma”.e. Szavárd és Élám területfelkutató misszió.hu i.e. 1.e. Buda kõfaragó fejedelem megalapítja Káldi-Föld és Zagrosz között Anina-ómot. 4518 i.e. i. Ismertető. Eridu vezér által.

Túliás földkörüli hajóútja során Atlantisz vízfelszín fölötti maradványaira bukkan 14 i. A Kos világhónapjának kezdete. és errõl tudósít a Biblia. 4020 i. i. Errõl hallott Ábrahám (Ábrám). 4000 i.hu i.e. körül. A 12.e. Visszatérnek hazánkba az Ataisz szigetérõl a jégkorszak miatt elvándoroltak. Édesanyja Szagamóni Aranyasszony. feljegyzett özönvíz a Közel-Keleten Ataisz süllyedése óta (Kr.e.e. 2480 i. Tennó feleségül vette az ajnó vezér lányát Tikajót. Közös tanács bírálta a vitatott eseteket. 3984 i. Etana. fogalmak.e.e.e. Havaruti Nagyszala Ménes Birodalmában (Egyiptom). Az Ataiszból elszármazott emberek száma 210 tömény.e.karsayalarm. 4080-4038-ig. 2358 i. Heves napkitörések okozta roppant hõség a Földön. A 27. körül.e. 2676 i.e. Az anyjuk Tuli rimalány. akik a jégkorszakot túlélt tarkósokkal. Megszületik a legmagasabb szintû beavatott. Ismertető. szemelvények. i. Építõje Ninive. 3578 i.e. Ordosz központtal (Kína).Arvisura. úz (õspalóc) fõvezér indítványára megköttetik a hunok és a kinajok között a Béke és Rokonság szerzõdése. 4000 i. 198-ig tart. Összeállította: Karsay István www. 4040 i. Megszületik Nimród ikergyermeke Bábel és Tabira. Bóta. 3540 i. Felépül a Bábel tornya. Megszületik Gilgames. Pestisjárvány Ordoszban.e. 3800 Megalakul a 24 Hun Törzsszövetség Agaba vezetésével. Befejezõdnek az egyiptomi piramis építkezések. Nimród Birodalmában felépül Ninive városa.e. beavatott építõ tudós.e. 5038. azaz 2100000 lélek.e. 4018 i.e. A japán "honfoglalás" ideje. Elkezdõdnek a 12 évig tartó egyiptomi piramis építkezések. A szerzõdés értelmében a hun. körül.e. kaltesi látogatás.e. 4010 i. a manzsu Tenno keletre hajózott Ordoszból. agaba és kinaj népek szabadon költözhetnek egymás területein. Elsõ Birodalmi Nagyszala – Ordosz (Kína). 1677 .).e. 2688 i. 3970 i.e. Tanulmányi cseretáborok is létrejöttek.e. Szõreg Nagy Süán sámángyõztes és kapitány helyettese. körül. 1705 i. bolhádokkal új népet alkotnak. a 2/3 részben isteni eredetû uruki király. 3000 i. az elmenekült beavatottak utódainak nagyobb csoportja.

1500 körül. tengerárt okoz.e. körül. azaz etruszkoknak.e. Keréta (Kréta) sziget lakossága elpusztul.e. Romulusz és Rémusz. Müjáki csata. Mao-tun) áttöri a Kínai Nagy Falat. ezután a Hati-kasszu birodalom összeomlott.e. Atlantiszról menekülõ éhezõ beri-beri népcsoport kifosztotta Hattusast. Megszületik Vejuli-Róma és Barna-Farkas ikergyermeke.e. körül.e.e. 1490 i. 1190 i. 198 15 . A kurd eredetû zagroszi Tarkvinus Priscus Róma ötödik királya lesz. a negyedik római király. ezért a hunok útnak indulnak. 206 i. 650 i.e.e. Servius Tullius. 602 i. a núbiai Numa Pompilius kerül Róma trónjára. A Rasna Szövetség alapja a papkirályok által megírt Hármas Törvénykönyv volt. Romolusz veje. 335 i. Kitör a Szantorisz vulkán. 539 i. 716 i. A pannonok szövetséget kötnek a keltákkal (káldorok).Arvisura. 98342 lélek élt a területen (Olaszország).e. Tullus Hostilius lesz a Római Birodalom harmadik királya. 1112 i.e. A hunok gyõztek. Õ a hetedik király. 1190 i. Megszületik a Rasna-Szövetség a mai Olaszország területén. Romuluszból 22 évvel késõbb Róma elsõ királya lett. A Buddhizmus erõs hatást gyakorol Ordoszra. A 24 Hun Törzsszövetség döntõ csatája a kinajok ellen. A Halak világhónapjának kezdete.e. 1500 i.e.e. Népszámlálás az etruszk Rasna-Szövetségben. Ismertető. 703 i. Atlantisz végleg a víz alá süllyed. 640 i. Róma hatodik királya lesz.e.e.hu i. 775 i. Összeállította: Karsay István www. i. népeit etruszkosoknak nevezik. A közel-keleti Hétvári Élet-Temploma átköltözik Ordoszba. Több földrengés követi a kitörést. Zsarnoksága miatt egy felkeléssel megbuktatják. Veje meggyilkoltatta. 690 i.e. Tarkvinius Superbus kerül Róma trónjára.karsayalarm. Ancus Martius. Hegynél magasabb hullámokat. lerombolja.e. Õ építi fel a Capitoliumot. Matyó kínai császár (Moto. 571 i. fogalmak. szemelvények.

Elkezdõdik Eged fejedelem székvárosának.sz. 430 i.sz. szemelvények. 430-ra. 20 i.Arvisura. 290 i. I. i. 25 i. 226 i.sz. Fára magasan felakasztatta ezzel a felírással: „Így jár az. Császár lesz. melynek értelmében a Római Birodalom és a Hun-Szkíta Nagybirodalom határa Dunna Asszony folyója (Duna). (I. 181 i. Kövezsd széki-hun vezér meghódítja a Kínai Birodalmat. fogalmak. Káld pateszi megalapítja a „Mennyei Birodalmat” Urukban. a Gilgames család bölcsét. Mátyás megölése) i. 433-435 között telepednek le. bõrét szénával kitömette és a 290. 4-ben lett kész.sz.sz. A szerzõdést a rómaiak megszegik. – I.sz.u. Mani öspörössel és az uruki-mani hívõkkel Eviláth térségébe hurcolják. Ezért indul el a Hun Birodalmi Hadsereg Kr. lakosait Káld királlyal. Ismertető. 360-ban.e. hatalmától félve elevenen megnyúzatta. Felépül a Csörsz árok-rendszer a Duna vonalán." Kettéválik az uruki-mani püspökség. Manit. 430 16 . 29 Jézus megalakítja Uruki egyházközösségét.sz. elfoglalják aranyröges birodalmunkat. Jézust ugyanebben az évben a Gilgames koronával királlyá koronázzák.e.u. 1. 8 I. 1490. Erdélyt és latinosítani kezdenek.e. székhelyeik Uruk és Tuspán lesznek.hu i.e.sz. Egernek építése. Uruk város népe szembefordul a pártus Garé isten hívõkkel. 35 Sziszeki egyzemény. Összeállította: Karsay István www. évben városról városra hordatta. A perzsák elfoglalják Uruk városát.sz. aki a mennyei eredetû uralkodók tizedének fizetését megszüntette. 266 i. Nagy kiterjedésû katonai kiképzõ hely. Kövezsd hun származású kínai császár szerzõdést köt Augustus (Octavianus) római császárral.karsayalarm.sz. Az úzok elhagyják az ordoszi beavató központot és Budavárába költöznek át Buda (Atilla testvére) vezetésével. 226 i. Megalakul a Magyar Törzsszövetség. az ördögi lelkû Csõrös király. i. és foglalja vissza területét Kr.sz.

Lebéd kegyvesztett lett a kazároknál.sz. fogalmak. csupán sámán-tizedet adtak Asszorügyek részére. Ugyanebben az évben Baján (II. Szõke Árpád lett. A fõvezéri és a fõsámáni hadak megütköznek.sz. Mohamed Medinába vándorolt. Sámánfejedelme Álmos. Meghalt 632-ben. Kiev) jelölik.sz. 850 i. 849 i. Khadidzsu meghalt.sz.sz. hogy foglalják el a Jász-síkságot. i.sz. 891. 864. Az agg Tétény fejedelemmel együtt felkérték a magyari féle népek szövetségét.sz. Megszületik Árpád. 570. i. június 8. i. Ismertető. 864. így felszabadulhatnak a szlávok nagy nyomása alól. i.karsayalarm. szemelvények. lovasfejedelme Lebéd. i.sz. 17 .sz. i. 800 i. Keletrõl avarok menekülnek a terjeszkedõ frankok elõl. Jenõ és Tarján törzsek is csatlakoznak a Magyar Törzsszövetséghez. A Magyar Törzsszövetség új székhelyévé Kevevárt (Kõvár. Más harcosok is sorban elhagyják a kegyetlenkedõ kazár birodalmat. Álmos összehívja az Öregek Tanácsát és a Vezérek Tanácsát Asszorügyekvárhelyre. 880. Kürt. hogy 891 õszén a morva papok hódításra buzdították a szláv népeket. akik Álmos seregéhez csatlakoznak. 568 Atilla leszármazottai megalakítják a nagy Avar Birodalmat.hu i. hogy elfoglalják Atilla örökségét. Az Avar Birodalom három részre szakadt. vesztükre.sz. Ilona férje) Ogurd solymászait a csákvári Solymosra telepítette. akik elmondták. ezért csatlakozott a Kéri. 875. 860 A kinajok megdöntik a Keleti Türk Birodalmat. 868 i. A kazárok nem nézték jó szemmel. Álmos fõsámán csapatai gyõznek. mivel Káspivár és Asszorügyek között hazátlanul maradtak. tiszta kabar törzs is csatlakozik a Magyar Törzsszövetséghez.sz. 619 Mohamed felesége. A Nyék törzs elszakad a Kazár Birodalomtól. július 6. 630 i. Verecke kabar fejedelem követeket küldött Kassáról. Összeállította: Karsay István www. Ezért a kazárok büntetõ hadjáratot indítottak. Mekkában megszületett Mohamed.Arvisura. i. i. A törzsek vállalták.sz.sz. hogy Ügyek szálláshelyei után nem fizettek adó-tizedeket. Enéh harmadik fia.sz. Keszi és Gyarmat törzsekkel együtt a Magyar Törzsszövetséghez. 891. Szuvári csata. tárkányfejedelme Asszuporog fia.sz. i.sz. 622. i. a késõbbi Törzsszövetségi vezér.

Úzon fejedelemség.sz. Ninive. Baján. Ménes Birodalma. Anjang. Ibos. Ordosz. Biked Birodalma. Surupak. Csagili. Gézát a Turfánból hozott Gilgames koronával az uruki-mani szertartás szerint uralkodóvá és a Jász-síkság nagyfejedelmévé koronázták. A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL I. Uruk. Tardos fejedelemség. 892. Giza falu. Adab. Meni Napváros. Ozora fejedelemség. Bothon). Tisa fejedelemség. Kurd Birodalma. Harapi Birodalma. Asszóúr szentváros. fogalmak. Gizeh falu. Urbaba. Úzd. 892. NEVEKBÕL ÉS FOGALMAKBÓL. anjangi vidék. AZ ARVISURÁKBAN MEGJELENÕ KIFEJEZÉSEKBÕL. Naszír.sz. Harapi. Hun Birodalom. Feketeföld (Esthon. falvak: Abidos.sz. Mari. 1/E – Szigetek: Ataisz. Dabósa. Semte fejedelemség. Kancsós tartomány. Kudzsa. Napisten Birodalma. szemelvények. Almák-Atyja. Hantan. Melegvizek Birodalma. Bothon. 990. Szumir Birodalom. Szumérföld. Joli-Tórem Birodalma. A Magyar Törzsszövetség vezéreinek vérszerzõdése a Jászvásári Nagyszalán. Gíz tizeslak. Hétvár=Hetevaret=Havarut. Esthon. hogy az utakat megtisztítsa mindenféle akadálytól. Összeállította: Karsay István www. Atlantisz. Pintor. Larsa. 1/B – Fejedelemségek: Armogúr fejedelemség. kabarszállásra lovagol. Gizella. Nippur. Nyugati 24 Hun TSZ 8 törzses birodalma. Szavárd Birodalom. Marina. Békési agyagedények Birodalma. Indus-Harapi Birodalma. Kis. 1/C – Tartományok: Anhuj tartomány. Marja 18 . i. tavasza.karsayalarm. Úr. A Nyék és a Tárkány törzs az ifjú Árpád vezetésével Kassa. Amú. tavasz. Paripa. Pusztaszer. Vörösföld. Debrecen. Ten Birodalma. Karnak. Umma. Ten. Hunnor. Ismertető. Mari Birodalom. i.Arvisura. Linhó. Pilis fejedelemség. 1/D – Városok. Magyarka. Ugarit Birodalom.hu i. Lugos. TERÜLETI ELNEVEZÉSEK 1/A – Birodalmak: Almák Birodalma.

3/C – Síkság: Hun síkság. Napisten szentély. Öthegy. Joli-Tórem Földje (bolygója). Indus-völgy. szentélyek. Összeállította: Karsay István www. 3/B – Völgy: Hangun völgye. kegyhelyek: 24 karélyos Öreg-Isten templom. Bolhás-tó. Egyigaz-Isten kegyhely. Ararát. Ibos-folyó. Hangun folyó (Hoangho). Zikkurat. Mély-tó. 1/G – Országok: Íj és Nyíl országa. Hold. Van-tó 2/B – Folyók: Fekete-hun folyó. Kerecs földszoros. Kaltes-Asszony földje (bolygója). fogalmak. Turgai-kapu. Tigris = Adiglat. 2/C – Egyéb víz: Gara-zúgó. Kettõs Hun folyó. 1/H – Királyságok: Szumér Királyság.karsayalarm. Ten kegyhelye. hegység: Altáj. 19 . szemelvények. Indus-folyó. Ordoszi Aranyasszony Kegyhely. Hunor-tó. Udumu Királysága 2/A – Tavak: Balaton. 3/D – Természeti adottságból eredõ elnevezés: Ergani földhát. Illi istenasszony folyója. Sóstó.hu 1/F – Égitestek: Föld.Arvisura. Turgaj. 4/A – Templomok. Hírös-kapu. Élet Temploma. Nagyvíz. Zagrosz. Szíriusz. Pamír. peremes kis emlékmû. Kazahun-folyó. Ismertető. 3/A – Hegy. Bas isten temploma. Ráten-folyó.

parszi-saka. mindig békességben élõ. kurd (lovas). aháj. F: filiszteus. széki-hun (halász).Arvisura. K: kabar (üst és fegyverkészítõ). M: manysi. I: indó-saka (lovas). úz (kézmûves. kaza-hun (szabadságszeretõ). szegény). ordoszi fõtér. II. mongol. rézöntõ). kinaj (szaporodó. Összeállította: Karsay István www. T: tarkós (pásztor). mari (öreg. NÉPEK. Nagyút. E: etruszk. H: hanti. mecser-muroma útvonal.hu 4/B – Épület. P: pamír-saka (lovas). G: garaúz (hegyvidéki). 4/C – Egyéb területi elnevezés: magyarkai elosztó terület. építmény: Harapi-vendégház. O: ogúz (földmûves úzok gúnyneve). örmény (araráti. U: uruk. Ismertető. tungúz (állattenyésztõ úzok gúnyneve). ûzbég (pásztor. Szabolcsvár.karsayalarm. L: lett. SZ: szavárd-magyar (kõfaragó). szumér. szemelvények. Pilis gerendavár. NÉPNEVEK ÉS (JELZÕIK) A-Á: agaba. hun (gazdag. avar (vadász). J: jürcsi (vadász). visszamaradt). kalandozó). szavárd. gazda) 20 . fogalmak. magúz (kézmûves úzok gúnyneve). cserépégetõ). vadász. TÖRZSEK. Úri Fellegvár.

HUJA. NÉSA. Gizerák falu elsõ bírája. cserepes legényfiú. AN. BÉL. Nagy Süán gyõztes. MENHÓFER. BÁTA. N: NANAR. ETANA. JOLI-TÓREM. GYOMA. sámán. Ég istene Esthon-Ura. MUSTAVIL. úz lovasfejedelem. Ismertető. fõvezér. SUHÁN ASSZONY 21 . POSZÁDA. Kis-Káll. fõvezér. sarja". ifjúság vezére. SIRGULA. tungúz beavatott. majd fõsámán is. SEMTE. haltestû. BÓTA. J: JÁKÓ. P: PILIS. Pusztaszer gyõztes rovósámán. BAS. filiszteus király. birodalomalapító. G. Káll. szekeres gazda. M: MÉNES. lugal. 24 Hun TSZ vezér. isten. KUMA. DEBRECEN. BAKTRA. fejedelem. kabar fõsámán. lovasfejedelem. beavatott. SÁTA. "Ménes uralkodócsalád B: BAJON. Úr város második királya. BÉKÉS. BÉKÉS-BÕ. Holdisten. D: DEB-CEN. Kis-Káll. HARKÁLY. Föld istennõ. ifjú fõsámán a 24 Hun TSZ-ben. király. Tudó írnoka. égi beavatott. DOBOKA. fogalmak. "öreg király". HOLD-ANYA. világkirály. BALOG. H: HANAJ=HANOJ=HANI. uruki király. NIMRÓD birodalomvezér. Rovósámán. Hun TSZ vezetõ. építõmester. DERZS. pusztaszeri Nagy Süán gyõztes. ifjúsági vezér. égi eredetû beavatott. Esthon királya. HARAPI. úz fõsámán. sámán. a Szumér Birodalom megszervezõje.hu III. pateszi. 25 karélyos beavatott.karsayalarm. S: SAMASNA PISTI. istennõ. ifjúsági király. ARVISURA SZEMÉLYEK ÉS TITULUSAIK A: AGABA. cserepes legényfiú. O: OANÉSZ. ALULIM. DUNGI. Pusztaszer gyõztes rovósámán. E: ENLIL. AL-MÉNE. BUDA. Összeállította: Karsay István www. sámán. Úr város elsõ királya.Arvisura. aranyasszony. ONGA. L: LÉH. OZORA. GULA. KUSERBÁL. fõvezér. levegõ isten. Nagy Lugal. szemelvények. GY: GILGAMES. K: KEÁM. SANGI. fejedelem. fejedelmi lány. BIHAR. "összekötõ király". ifjúsági fõsámán. Nagy Süán gyõztes. beavatott ifjúsági fejeledelem. a Hun Tsz elsõ fõsámánja. MENI. GIZERÁK. fejedelem. HANGUN-HIA.

a keresztre feszített Jézusnak a hitvallását követte. lett sámán. RudaTórem. Tenõ. Rossz szellemek. UKUS. SZAZEG. V: VIROLÁJ. fogalmak. Medve. beavatott aranyasszony. Oki. TÍMÁR. Ráten-Tórem. de Uruk népének Szeretet vallása tovább terjedt Mani tanítása szerint. Joli-Tórem. Ari. Napbirodalom kiskirálya. Hadúr-Tórem. Éra. Kuly-Áter. Ármány-Tórem.Arvisura. Aracsilla. Téli.és fafaragó. Éda Asszony. ÚZON. Ezt vallotta Mani püspök is. pateszi. Összeállította: Karsay István www.hu SZ: SZADURI. SZUMÍR. szemelvények. TARDOS. AtaIzisz. Ipe. hogy az egy igaz Isten küzd a Sátánnal. Karnak fõpapja. Vagyis az Égi világosság a sötétség fölött diadalmaskodik. Kabul-Tórem. Mama-Alpa. Kemi-Asszony. Teje. Meni fõváros építõje. Hárpia-Tórem. kõ. 22 . aki a legmagasabb fokú beavatottnak. Bölcsesség. Apé. Móni. vagyis az Égiektõl származó szeretet vallását. Tórem mitológia alakjai: Ajak-Tórem. SZAGAMÓNI. Üvöltõ Sárkánykígyó JÉZUS ÉS MANI KAPCSOLATA AZ ARVISURÁKBAN [Arvisura] Az Egyisten hit lényege. SZILAKSZÓ. Enlit-Tórem. Szíriusz. Sis-Tórem. Jóság. TUDÓ. királykisasszony. 24 karélyos beavatott. fõsámán. pateszi. vezér. Enlil. Kaltes-Asszony. Aká. Ismertető. T: TANISZ. TENISUR égi beavatott. pateszi. Numi-Tórem. Napisten. Halál.karsayalarm. Éva. Aki. Jószellemek. az Íj és Nyíl ország szervezõje. Ördög. Jókedvû-Tórem. Ibos-Tórem. TOLA. U: UDUMU. Jeruzsálem papi fejedelem csoportja hamis vádakkal Jézust keresztre feszítette. TURGA. Búvár Kacsa. Õsi Szélasszony. fõsámán. Póji. An. TISA. UTU.

Gilgames családjából származott. kora legmûveltebb beavatottja.karsayalarm. szemelvények. Írásainak csak egyike-másika tudott megmenekülni. Ismertető. 24 karátos beavatott.” A világosság birodalmának küldötte volt. és akik mindaddig jönni fognak. Egyiptomban Jézus apostolának nevezték.hu MANI SZEMÉLYE ÉS KÜLDETÉSE [Arvisura] Született 216-ban. a világosság nagy küldötteinek. Kínában a világosság Buddhája melléknevet viselte. Zarathustra és Hermész Triszmegisztosz mellett van. Helye Jézus. hogy hívást bocsássak a világra. fogalmak. hogy üzenetét legnagyobb részt írásban is lefektette. de azzal a különbséggel. Buddha. Növényi táplálékon élt. Mani õspörös (felekezeti döntõbíró) fia.Arvisura. egy a sok közül. arbaggyógyító. Mani egyike volt a Gnózis. akik eljöttek.Nagy] „Babilon országából jöttem. 23 . [L. Összeállította: Karsay István www. amíg az emberiség az ellentéteknek és a sötétségnek ebben a világában bolyong. Pateszi.

(241ben arbag-gyógyító orvos lett). hogy nyilvánosan fellépjen. másrészt ellenfelei szinte megsemmisítõ gyûlölséget zúdítottak rá.karsayalarm. [Tóth T.o] Mani a Babilóniai Kuta-csatornakörzetben lévõ Mardinu nevü faluban született 215 körül (egyes források szerint 216. ismét megjelent neki El Tawant és a fényparadicsom királyának nevében közölte. szemelvények. Összeállította: Karsay István www. a mennyei alteregó és tudomására hozta az elsõ kinyilatkoztatásokat. és itt az ideje. és mélyebb jelentése van. Világosan beszél a két természetrendrõl. 24 . nagy karizmával megáldva. hogy a felkészülése véget ért. 27-28. az eredeti szellem-ember árnyék lénye. az isteni természettõl elválasztott világgá lett. és megbízottként. Ismertető. hogy kicsoda õ és honnan ered a jó és a gonosz.hu MANI CSALÁDJA [L. hihetetlenül sokoldalú férfiú volt. A dialektikus ember is látszatember csupán. A másik a sötétség birodalma. Jóllehet már nem részesül az õsforrásban. Az ellentétek világa a dialektikus természet. kettõsek. Maninak szemére vetették. „Az Isten az embert saját hasonlatosságára teremtette. 12 évesen már neki is megjelent El Tawant. hiszen a gyereket születése után angyali lények az égi szférákba ragadták és szülei számára napokig láthatatlan maradt. április 14-én). Mani születését különös látomások kísérték. hogy tanai dualisztikusak. Tegyen az ember bármit is. illetve felhatalmazottként „az igazság örömteli ígéretét” hirdesse. ahol a mikrokozmosz részesült a szellemben és az isteni természet szellemterében. Az egyik a világosság birodalma. ahol az eredeti emberiség egy része fogságban van. MANI TANÍTÁSAI [L. s kérdezze meg magától. fogalmak. hogy állapotán mindig elgondolkozzék. az a legfontosabb.Nagy] Szülei fejedelmi nemzetségbõl származnak. Itt 24 karéjos beavatottá fejlõdött. Egyrészt sok barát és követõ vette körül. [Arvisura] Befejezte az uruki patesziképzést. De a két elvrõl szóló tanítása egy különleges fajta dualitásra vonatkozik.Nagy] Tanításai a gnózisban gyökereznek. majd Babilonba vezényelték orvosképzésre. nélküle mégis képtelen létezni.Arvisura. Amikor Mani 24 éves lett. Mani különlegesen tehetséges szónok volt.

” Így fektették le a manicheus világnézet legfontosabb elvét. ám egyben összefüggéstelen. igen sok életmentõ gyógyítót képezett ki. így az ószövetséggel nem is foglalkoztak. Mani nem beszél átváltozásról. Céljuk a Krisztusi tanok minél tisztább követése volt. hogy az Ataiszból megmenekült Úr. Mint írástudó beavatottnak feltûnt. az Ahura-Mazda. ám szól az eredeti állapotba való visszatérésrõl. fõleg János evangéliuma az ószövetség nélkül is.karsayalarm. Emellett Zaratusztrát és Buddhát is tisztelték. A kéz pecsét az ölés tiltására (ne ölj) még az ölpecsét a helyes szexualitásra hívta fel a figyelmet. 250-ben kezdte meg az önálló mûködését és egy nagyhírû gyógyintézetet. egy városrésznyi gyógy-kolóniát létesített. fogalmak. elfajult. szemelvények. A világegyetem mechanikailag tökéletes és logikusan van felépítve. Választania kell az élet és a halál között. szenthármasság. Az ember sorsa és jövõje eme logikai ellentmondás elfogadásától és feloldásától függ. Úgy tekintették. így erre támaszkodtak. Mani felfogása szerint a rend és a káosz eloldozhatatlanul össze vannak kötve egymással. annak tudnia kell. Él és Vanisten hívõk minden tanítását átvették. ölpecsét mértékletességét. Mielõtt megnyilvánulhat elõtte tér és idõ. hanem az embert az átalakulás ösvényén egy magasabb lényhez kíséri. Betartották a száj. Ismertető. úrvacsora. értelmetlen és magában hordozza a megsemmisülést.hu A „Kínai kompendiumban” 1911-ben Kelet-Turkesztánban megtalált kézirat: „Az embernek elõször is meg kell ismernie mind a két elvet. a szellembõl eredõ élet és az anyagból jövõ halál. MANI MUNKÁSSÁGA [Arvisura] Babilonban 9 év gyakorlati idõ után. [Váradi T. Az élõ Gnózis nem csupán a gondolkodást világosítja meg. Aki be akar lépni a vallásba. az embernek elõször is képet kell alkotnia magának a világegyetemrõl. hogy a világosság és a sötétség két princípiuma két tökéletesen különbözõ természettel bír. hogy Krisztus új tanokat hozott. vagy Bölcsesség-Urának a mágusai és Zarathustra próféta hitébõl megalkották az Avesztát. Elfogadták a reinkarnáció/karma tanát. A Krisztusi tanok teljes értékûek. volt keresztség. 25 . valamint az abban és abból fejlõdõ tudat között. Összeállította: Karsay István www. kéz. a halált.Arvisura. miáltal maga mögött hagyja a hatalomért folytatott harcot.] A véres áldozatot elvetették. A száj pecsét a beszéd nemesítését jelentette és bizonyos ételektõl való tartózkodást. csak szelíd áldozat volt (zömében növényáldozat).

Mani. de ugyanakkor úgy is tekinthetjük. azaz a Szentírásba fel nem vett mûveket megsemmisítették. Hangos szóval hirdette. Nagy nyelvtudásával összehasonlította. mert véleménye szerint tévútra vezetõ és az igazságtól eltérõ kijelentéseket tartalmazott. vagy a megmaradottakat a másolások megtiltásával az enyészetnek tették ki. hogy a nagy vallásokból hozza ismét napvilágra az egyetemes igazság maradványait és szabadítsa meg õket a gyomtól. hogy Isten és a világosságbirodalom üzenetét elvigye az emberekhez. az ó. Az ótestamentumba. majd az Úr és Uruk városának zikkuratjaiban tárolt.hu Mózes egyiptomi bölcsektõl tanulta az isteni szövetség tanítását. vagyis küldött. Ábrahám Úr városánál átvette az egyistenhitet. és a féligazság végül is hazugsággá vált. hogy újból a teljes világosságba állítsa õket.karsayalarm.Nagy] Mani tanulmányozta valamennyi akkori vallást és filozófiát. Esdrás 450 körül összeállította az ótestamentum elsõ részét. Összeállította: Karsay István www. Azt is nehezményezik. hogy kihámozta és összerakta belõlük az igazság töredékeit. Önmagát Krisztus és mindenekelõtt a Szent Szellem tiszta apostolának tekintette. hogy a fennálló vallások az igazságot csak töredékesen és tökéletlenül tükrözik. fogalmak. hogy bennük az igazság csak töredékesen található. hogy tanítása különbözõ tanok elemeinek az összeillesztése volt. hogy az Ataiszból eredõ Egyistenhit miként található meg az Avesztában. Az írástudó Esdrás prófétának és a zsidó vallású elsõ perzsa helytartónak. hogy az Ószövetséget el is utasította. társbolygónkról hozott Arvisura-Anyahita egyistenhit képírásaiban. Ezért kell az emberiséget újra összekötni a tiszta. hogy Jézus minden tanítását mennyei Atyjától kapta? És Hermész Triszmegisztosz nem látomásában kapta-e az egyetemes igazságot.Arvisura. Azt vetik a szemére. akit arra hívtak el. 26 . Maninak az volt a megbízatása. s így kibontakozott elõtte a tömény (10. Mani Babilonban királyok. papok. Ismertető. majd a Jákob 4 feleségétõl származó 12 törzs déli szárnya hitvilágában kiszorították a többi istent és Jahve. A rabbinizmus az évszázadok alatt a hiányokat még kiegészítette. De vajon nem ez-e a helyzet minden küldöttnél és követnél? Az írások nem arról szólnak-e. aki korának valamennyi vallását és a korábbiakat is tanulmányozta. hogy tanításai kiváltképp személyes kinyilatkoztatásokra támaszkodik. hogy tisztaságát az igazság elveszítette. teljes igazsággal. Az asszír és babiloniai fogságban azok istenhitébõl is átvettek valamit és a perzsa hatalom felszabadította õket. Huszonnegyedik életévében a szellemlélek és a Szent Szellem egyesült benne. hogy Mózes 5 könyvét megszerkesztették. szemelvények. Az eddig fogságban lévõ Jahve hívõket a perzsa király hazatelepítette. hogy õ a világosság egyik apostola. vagy követ) olyasvalakire utal. Ettõl a pillanattól kezdve tudatában volt annak.000) év elõtti hitvilág. [L. megállapította. a viharisten diadalmaskodott.és újtestamentumban. Az „apostolos” szó (görögül küldött. Még a keresztény evangéliumokat is tisztátalannak tartotta. Nehemiásnak volt az érdeme. Úgy mondják. mágusok és népi vallások követõit gyógyítgatta.

A király felismerte Maniban az igaz prófétát és elhitte szavait.hu [Arvisura] Mani tudta. Összeállította: Karsay István www. Domitiánus uralkodás alatt. levelében és a Jelenések könyvében szerkesztették meg Néró és Domitiánus alatt. Amikor létrehozták a munkától függetlenített papi és püspöki rendet. felragyogott az aurája. [Váradi T. hanem szép mítoszokba. a fõmágus kezei meg voltak kötve. fogalmak. A „Jeruzsálemvagyonközösség” eszméje Maninál megértésre talált. és újító munkája jól haladt. Minden tartományban volt egy kormányzó és egy szellemi vezetõ. Jézusnak az uruki gyülekezethez írt levelét János 1.o] Mani elõször a nyilvánosság elé hazájában Schapur megkoronázásának a napján lépett 240-ben. az Újszövetséget pedig a második és harmadik században állították össze. Mani 242-ben Indiából tért haza. Ardaschír a zoroasztrizmust állami vallássá tette.karsayalarm. költõi formákba öltöztetve. Mani egészen új útra lépett. hogy Jézusnak csak Judás nevû tanítványa tudott írni. fia. amely már tartalmazta tanainak lényegét. Mani szakított a misztériumiskolák elzárkózásával és nyilvánosan tevékenykedett. nagy tisztelettel fogadtál és amikor Schapur trónja elé lépett. és a jelenlevõk úgy látták. Kiemelkedõ szerepet tulajdonít Jézusnak. mintha fény világítana a vállain. Kifogásolták. 27 . Beavatott és a természetfölötti jelenségek ismerõje volt. Mani átadta a királynak elsõ iratainak egyikét. erõsen tiltakozott az egyházi vezetõk hatalmaskodásai ellen. Nem racionálisan fejti ki tanait. Karter Mobéd fõmágus gyûlölködve figyelte Mani térnyerését és vallásának népszerûsödését.Arvisura. Schapur pedig folytatta ezt a munkát. de amíg Mani a király barátjának számított. és 2. a bölcsesség és a szent gyakorlat útjára. mint nemzeti vallásunkat. és tejhatalmat adtak neki. Indiából átveszi a lélekvándorlás elméletét. Az emberek áradtak hozzá. A király rezidenciájába lépve.] Mani 9 püspökséget szervez a hunok között. Ismertető. de a jótékonykodó gazdagok „Szeretetlakomái” ellen tiltakozott. Hunok 430-ban hozzák a Kárpát medencébe a manicheizmust. A királyi audencia után Mani missziós tevékenységbe kezd. A mágusok régi papi rendjét újra felállították. fõként pedig elõveszi a központi iráni eszméket. Ekkor kezdõdött Mani szellemi építõmunkája. Szívesen elpusztította volna a fiatal prófétát. Szabadon vándorolt a birodalomban és az élet szavát prédikálta. köztük a fény-sötétség kettõsségét. és vallja a Szentlelket. 65-95 között. Mani az igazság védelmezõjeként élt Schapur udvarában és nehéz döntések elõtt tanácsadó is volt. hogy az ószövetség végleges megszerkesztése a jamnai iskolában történt. 31-49. [Tóth T. majd a fiatal pappal az oldalán megjelent a nép elõtt. szemelvények. 81-96 között.

mert neki magának kellett összetett világnézetét megmagyarázni. hogy Zarathustra misztérium-szokása milyen gyorsan hanyatlásnak indult. mikor szembenézett a misztikus halállal. aki minden fiamat megszabadítottam minden szenvedéstõl és mindenféle alárendeltségtõl. mert Zarathustra maga köré gyûjtötte pap-tanítványait. Mani ezzel szemben elküldte tanítványait. Mani viszont összehasonlíthatatlanul nehezebb helyzetben volt. 28 . amelyet a kereszténység követelt a régi törvényvilág helyett. és hogy milyen szerepet játszottak ebben a kender és egyéb drogok. fogalmak. azt. mint én. hanem az emberek szívébõl és a tetteket a lelkiismeret és a szeretet irányította. Azáltal. Egy másik különbség is megállapítható.” Mani Mani és Zarathustra módszerei kétségtelenül különbözõek voltak. A sok õt ért szidalmazás ellenére nyilvánvalóvá válik. Ezután a törvény hangja már nem kívülrõl hangzott fel. és alapjában véve ugyanazt a folyamatot vezette be. hogy a hanyatlás korában megragadta a „szót” és arra törekedett.karsayalarm. melyeket a kor szelleme már készenlétben tartott. hogy az emberek külsõ törvények nélkül.hu Ha belegondolunk. „Senki sem adta meg a fiainak és testvéreinek és rokonainak a szabadságot és nem szabadította meg õket a dolgok ellentététõl és az elszigetelõdéstõl úgy. Összeállította: Karsay István www. Ismertető. és egyedül ment az úton. Zarathustra elmesélte látomásait az istennek és Ahura Mazda megmagyarázta õket neki.Arvisura. szemelvények. hogy egyre erõszakosabb módszereket alkalmaztak azért. akkor Mani különleges beavatotti helyzete egyre világosabban körvonalazódik. hogy eksztatikus szemléletet kényszeríthessenek ki. belsõ ösztönzésre cselekedjenek jót. hogy Mani a régi beavatási szokások utolsó maradványait is eltörölte. a bensõségességet és szívélyességet részesítette elõnyben. hogy lehetõvé tegye népének a csatlakozást az új impulzusokhoz.

Javítsd meg a világot.Nagy] A messianisztikus tan az a tan. Az embernek önmagán való munkálkodása az alapja az emberben rejlõ bensõ eredet elérésének. A megváltás ebben az esetben egy megváltó visszatérésben rejlik. A másik típus ezzel szemben képes azonosulni Mani látásmódjával. mert fejlõdése alapját saját személyiségében horgonyozza le.hu A MESSIANISZTIKUS ÉS A GNOSZTIKUS TAN [L. Mani-papok kiképzése az Ordosz-i szabályok szerint már 265-tõl folyt. A gnosztikus tudja. Ezzel szemben áll a gnosztikus tan. amely az ember és az emberiség üdvét a mába állítja. Ismertető. Ez egyúttal az önbeavatás útja is.karsayalarm. Megalapította az általa elnevezett „Uruki-Mani keresztény egyházat” és az összes keleti egyházat egyesíteni akarta. Mindenkit újra meg újra választás elé állítana. vagy egyesíthetõ-e a szellem az anyaggal? AZ URUKI-MANI HIT [Arvisura] A Gilgames leszármazottak valamennyien áttértek a Mani õspörös által tanított uruki-mani hitre.Arvisura. fogalmak. A két típust elválasztó örök kérdés: elválasztható-e a szellem az anyagtól. A két áramlat célja egymással ellentétes. hogy ennél fogva bekövetkezik a nagy változás. Összeállította: Karsay István www. annak reményében. meg kell szabadítania önmagát a világ befolyásaitól. hogy mielõtt ráléphetne az átalakulás ösvényére. Az egyik ember a biológiai evolúció mellett érvel. és élete súlypontját a dualista nézetben találja meg. Orvosként hirdette a Jézus által hozott. vagy ismételten térjen el tõle. 29 . hogy fogadja el az élet eredeti tervét. az. mely az ember vagy a világ üdvét a jövõben és nem az élõ jelenben képzeli el. szemelvények. az Égbõl eredõ „Szeretet Egyházát”. E cél eléréséhez minden eszköz szent számára. amelyet Mani arbag-tudós rovásokba és írásokba fektetett le. és ezt kezdd önmagaddal! Ezzel szemben a messianisztikus tan hívei elõször a világot akarja megjavítani.

sõt üldözte az általa eretnekségnek bélyegzett manicheizmus híveit. történész. amely . Nesztor konstantinápolyi pátriárka volt (meghalt 454-ben) akit Róma püspöke kiátkozott. A manicheizmus „ujgur fejezete” éppen Mani tanainak legnagyobb világi sikere tudniillik a manicheizmus Kr. Sikerét az bizonyítja a legjobban. a buddhistákat és a manicheusokat is. században Perzsiában jött létre. A hatalmi viszonyokat tekintve a III. amely Sápúr (240?-270) a perzsa nagykirály családjában is szerzett híveket. míg a nyugati határokon túl érlelõdtek a keresztény tanok. Ezen kétfrontos politikai-katonai kihívás mellett különbözõ vallási rendszerek övezték Perzsiát. Kartír. Nyugaton Róma volt az ellenfele a Parthus Birodalomnam. 277-ben Manit kivégezték. Sissinios 286-ban ugyancsak erõszakos halálnak esett áldozatul. Mani hívei a Selyemúton menekültek keletre. 30 .Arvisura. aki nem zoroasztrianus volt.u.hu A MANICHEIZMUS TÖRTÉNETI SZEMSZÖGBÕL [Pintér Zsolt. Mani utódja. a mandeusokat. hanem azok koherens rendszert alkotnak. ugyanis ekkor történt az Arszakida-Szászánida dinasztiaváltás. Mani követõi valószínûleg tiltakoznának ezen magyarázat ellen. Mani missziós tevékenysége. fogalmak. hogy Mobéd Karter fõmágus fellépett ellene. Ezen keletre menekülés utvonala földrajzilag megegyezik a nesztorianus kereszténység ázsiai térnyerésével. Manicheus közösségek léteztek Észak-Kelet Perzsiában. majd a Szászánida Perzsiának. szemelvények. Mani hívei az üldöztetés elõl keletre is menekültek. Egy olyan vallási rendszert alkotott. a Balhas-tótól délre lakó ujguroknál. Ezzel egyidõben a követõi közül szintén meggyilkoltak mintegy 200 embert.o] A manicheizmus a III. Bahrám (271-274) idején „Ahura Mazda fõpapja”. 240 körül kezdte el.a lexikonok szerint . Mani az „igehirdetést” Kr. Perzsia a IV.karsayalarm. Üldözött mindenkit.a zoroasztrianizmus. Tóth Tibor: 8-17. Keletrõl a buddhizmus terjeszkedett. mint Róma utódállama megörökölte annak ellenfelét. században Európában és Észak-Afrikában manicheus közösségek léteztek. Bahrám (276-293) országlásakor már „Bahrám lelkének üdvözítõje”.u. A IV. a kereszténység és a buddhizmus hitelveit ötvözte egybe. Sápúr uralkodása alatt még csak „papi tanító” I. század inkább bizonytalan semmint szilárd kor. II. 762-ben az Ujgur Birodalom államvallása lett. Összeállította: Karsay István www. században szembetalálta magát a hunokkal. Ismertető. mondván vallási nézeteiket nem több helyrõl ollózták össze. a Tarim-medencében. így a keresztényeket. Bizánc.

amikor a békekövetségbe elindult. ahol azzal vádolták. hogy ne dolgozzon. hogy az Isten létezésének tudata senkit nem jogosít fel arra.o] Mani 273-ban I. Vallotta. és felszólították.hu MANI ELLENFELEI [L. bár arbag-gyógyító volt. számukra õ lett a hazug démon. pap lévén is. Börtönbõl börtönre vitték. 31 . hogy elárulta a Perzsa állami egyházat. Aurélius Carus 282-283 között a szarmata harcban edzett katonacsászár lett. mert dologtalanul senki a más munkájából nem élhet!” Ezen tanáért. újból börtönbe csukták. de az. Bahram kelepcéjébe sétált. Számukra hangja alattomos ámítás. minden országból számûzték. Amikor a perzsák ellen indult háborúba. Ha a Kelet térségében valaki gyógyíthatatlan betegségben szenvedett. hogy vonja vissza a tanait. és Mani egy különleges jogokkal felruházott bíróság elõtt találta magát. nagyon felháborodott a császár kérkedésén és gyógyítás helyett a börtönt választotta. mindent megrontó eretnekség volt. hogy Mani személyét az ismeretlenség homályába taszítsák. MANI MEGHURCOLTATÁSA [Arvisura] A hatalmon lévõknek nem tetszett tudásának az Égbõl eredõ tanúbizonysága.Nagy] Róma és Perzsia inkvizítorai szövetkeztek abban.karsayalarm. A király hirtelen összegyûjtötte a birodalmának tudósait. Ezért a hitélet vámszedõi börtönbe vetették. majd a szeretetre vágyók lázongásai miatt egyik börtönbõl a másikba vitették. A „Társbolygónkhoz hasonlóan[1] mindenkinek munkát kell végeznie. [Tóth T. hogy újból beteg lett. királyi engedéllyel. aranyért Mani meggyógyíthatta. Császárrá tételekor viszont úgy mondta: „Legyõzhetetlen Napnak vagyok a parancsolója”. fogalmak. Összeállította: Karsay István www. Mani hirdette a Jézus által hozott. szemelvények. de még ott is gyógyított. egy villám agyonsújtotta. 50-59. Ismertető. hogy nyúzzák meg és a bõrét akasszák a Gondesaphur kapujára. Hozzá is elkérték Manit a perzsáktól. a király megparancsolta. az Égbõl eredõ „Szeretet-Egyházát”.Arvisura. üzenete gyáva babona. Csökönyössége miatt úgy megverték. Mivel Mani erre nem volt hajlandó. A világ fejedelmei elátkozták. Amikor azonban a saját tanait kezdte hirdetni.

tetteivel írja meg saját sorsát.” Mani az utolsó éjszakáján elbúcsúzott gyermekeitõl: „Legyetek erõsek szívetekben.Arvisura. a szeretet legyen bennetek nagy. Haraggal kérdezted. pedig mi vagyunk az egész ország urai?” Mani azt válaszolta a királynak: „Az istenség. De eddig az idõpontig egyetlen ember sem halott igazán. angyalaitól. az ég felé távozott? Vagy lefelé. ezért nem válaszolt. Másképp történt: Mindezeket Istentõl kaptam. hogy az istenség ilyesmit felfed elõtted.karsayalarm. Bárcsak megértenéd egyszer õt!” I.hu Manit börtönbe vetették és 4 nap múlva a király újra hivatta õt. hogy felkészítsék a következõkre. szemelvények. hogy azt mondhatod: A te mûveid tiszteletre méltóbbak. sem tanárom az emberiségben. Mert árvák lesztek halálom után és egyedül maradtok a világban. a magasztoshoz. Kérdezz – és megkapod a választ attól. mert tested a földön nyugszik. Hosszas (alaptalan) vádaskodások közepett így kiabált a király: „Valld be. és magasztosabbak. mint a világ bármely más mûve?” Erre így szólt Mani: „Kérdezz meg bárkit rólam. amit elõttünk nem fed fel. Összeállította: Karsay István www. nincsen mesterem. Bahram parancsára láncra verték Manit. Látni fogod atyádat.” Ekkor így szólt hozzá a király: „Mivel éred el. aki meghalt? Hol tartózkodik most. és maga az istenség küldte nekem õket. fogalmak. Mert AMENNYIRE HAGYOD HATNI MAGADBAN ISTENT. akit kérdezel. amíg eljön a bíró és a világ vége. akié minden hatalom szellememben jelent meg. akitõl ezeket a bölcsességeket vagy mûveimet kaphattam volna. kitõl kaptad a tanokat. és ott tartózkodik. Ismertető. a szent énekekben minden idõben és irányítsátok igazságosan a közösséget.” 32 . ahova vezeti magát: Mindenki mûveinek követõje. hogy felszálljon a Nagysághoz. ANNYIRA FEDI FEL MAGÁT ELÕTTED.” Ekkor angyalok közeledtek. hogy hirdessem birodalmadban. mélyedjetek el a könyvekben. a mélybe?” Mani így szólt: „Mindenki ott marad. Végül utolsót kérdezett a király (a teremben aznap egy temetési szertartás történt): „Hová ment a fejedelemasszony. At-Taum angyal így szólt hozzá: „Fektesd le testedet aludni és készítsd fel lelkedet.

merev intoleráns rendszer. ha egy csoport eléri szellemi fejlõdésének végsõ határát. Kínától Spanyolországig. az újgurok türk törzse 744-840-ig uralta Mongóliát. Ez a tragikus pillanat a napnál is világosabban mutatja a különbséget egy korlátolt.SZ.Arvisura. hogy 274-277 között Mani meghalt. A VIII. Zarathustra tana vált ekkor az egyedül elfogadott vallássá. Egyház és állam osztoztak a hatalmon. 33 . városról-városra hordatta és fára akasztatta ezen felírással: „ÍGY JÁR AZ. A Világosság Fiai ezt követõen a nyolcas szaporodási törvény betartása mellett a század végén békésen elfoglalták a Kárpát-medencét. AKI A MENNYEI EREDETÛ URALKODÓK TIZEDÉNEK FIZETÉSÉT MEGSZÜNTETTE!” MANI HALÁLA UTÁN [L. A magyaroktól elvették írásukat.Nagy] Mani világvallást alapított. szalmával a bõrét kitömette. évi Istenfiak ünnepén (december 25. Szavaik és tetteik megszólították az embereket. és ahol a felsõbbség jóindulattal viseltetett irántuk. a 290. szemelvények. hogy Csõrös király I. Kõrösi Csoma Újgúriába igyekezett. Pogánnyá váltak hivatalból.karsayalarm. Hatalmi harc mindig akkor támad. Mani halálával a Perzsa történelem egyik legsötétebb korszaka köszöntött be. népmûvészetük csak múzeumban látható. beleértve Egyiptomot és szinte az egész arab világot. valamint egy mindent átfogó és tökéletesen viszálymentes tan között. 840ben százezer kirgiz rajtaütésszerûen lerombolta az újgurok fõvárosát. Koszrán szaszanida uralkodó kérésére megnyúzatta. században Mani hívei elérték az újgurok szállásterületét. A manicheus misszionáriusok a világosság vallásának teljesen viszálymentes terjesztésére törekedtek.hu MANI MEGNYÚZATÁSA I. Most az egész emberiség belépett a világosság és a sötétség harcába.) elmondották. ahol 80 éven keresztül a manicheus filozófia államvallás volt (762-842). az ujgurok elfogadták a Világosság tanát és a manicheizmus 80 éven át hivatalos államvallásuk maradt. gnosztikus filozófiájukat. [Arvisura] A hitélet vámszedõi bejelentették. Szemtanúk Veszprémben. fogalmak. oda. Összeállította: Karsay István www. amelyet több mint 1000 éven át hirdettek és követtek az Atlanti-óceántól a Csendes-óceánig. Mani gnosztikus tanításával nagy hasonlóságot mutat Jakob Böhme (1575-1624) tana. 277. ott manicheus közösségeket alapítottak. Ismertető.

mely az arabok betörése után elvegyült az új iszlám kultúrával. Így található pl. [Váradi T. A XIII. az igazságot követem.karsayalarm. hogy õsi nyelven újra éledés. [Arvisura] A római légiósok között sokan voltak Mitrasz hívõk. India és Kína voltak. amelyek a legtöbb fényt hordozzák: uborka. hanem vallási tanítási közösség. akik Mani megírt könyveit terjesztették. 34 . templomokban tevékenykedõ manicheus közösségek befolyására ezen a vidéken egy nemes és kifinomult kultúra jött létre. hogy akkor még volt manicheizmus. Ismertető. mert azt mondta. Akik túlélik. újjászületés (fény általi újraéledés). Az ujgur mai neve manicheizmus. Akárcsak Manit.Arvisura. Maninak az apostolaival a három fõ térítõ helyeik Szkítia. mert a magyar becsempészte a motivumokat az „idegen” templomokba. mert nyilvánosan hirdette. században az Iszlám „teszi be a kaput” végleg. Õk térítették a magyarok õseit a hunokat. türköket. szõlõ. Sok templomban maradt fenn maniechista jelkép. szkítákat. Összeállította: Karsay István www. Suhravardit a világosság filozófiájának megalapítóját is megölték. szemelvények. A katarizmus a XI-XII. õt is meggyilkolták. fogalmak. dinnye. században újraéledt manicheista tanítások neve. Ujgur (új kor) azt jelenti. Ez azt mutatja. Az itt és a késõbb felfedezett kolostorokban. azoknak a XV. században Ince pápa keresztes hadjáratot indít ellenük és vérbe is folytja a manicheizmust. hogy Isten Mohamed után is tud prófétákat támasztani. Az iszlámosított Perzsiában oly nagy filozófusok ismételték meg Mani áldozatát.] 1563-ban a 42-es törvénycikk istenkáromlásnak nevezi a manicheizmus akkori tanításait. Udvarhely megyében egy templomban a mennyezeten a 3 szent növény.hu A kirgiz támadás után Mani tanának számos követõje délre menekült és elérte Turfant. Tehát ez nem népcsoport. mint alHalla dj (858-922).

fogalmak. tervszerû üldözés áldozatai voltak. Püski Kiadó Tóth Tibor: Manicheizmus Zikkurat Media Kft. õsz „Isten Áldd meg a Magyart” sorozat keretein belül [1] Értsd: Szíriusz naprendszer 35 . mint Mani vallását. Paál Zoltán: Arvisurák Budapest 1999. Idézett források:     L. Néhány évtizeddel ezelõtt Magyarországon találtak egy kéziratot. szemelvények. és kitagadják.hu A MANICHEUSOK ÜLDÖZÉSE [Váradi T. Debrecen 2000. Egyház ellenségének kiáltják ki. Váradi Tibor elõadásai – Magyarországon 2001. [L. tervszerûen megsemmisíteni. (3) Harmadszor pedig az új tan minden ellenfelét megsemmisíteni. de nem merte felvállalni.karsayalarm. Összeállította: Karsay István www.Nagy] Egy vallást sem üldöztek oly kegyetlenül és könyörtelenül. (2) Másodszor a saját tant elterjeszteni.Arvisura. Nagy Lajos: A fenséges kert legerõsebb fája Debrecen 2003. A manicheusok mindig. A Világosság Egyházát. ami manicheus. mely a keresztény hit megszilárdítását elõíró szabályokat tartalmaz: (1) Elõször mindent.] Origenész titkos manicheista volt. mindenhol kemény elnyomás és tûzzel-vassal történõ. Ismertető.

Arvisura. szemelvények. hogy azt nem lehet a katonákra bízni! A népek közti barátság olyan fontos. kő vagy aranylapokra vésték rovásírással. Az Arvisurákat agyag. igaz történelmünket foglalja magában. melyet szintén ő tanított meg az emberiséggel. Először Arvisura-Anyahita. Ismertető. melynek jelentése Igazszólás. mert a bevatott köpontokban kiképzett rovósámánok azóta is folyamatosan megörökítik a hunokkal és rokon törzsekkel kapcsolatos minden fontos eseményt – napjainkban is! 1998-ban látott napvilágot Paál Zoltán: Arvisura – Igazszólás című kétkötetes monumentális gyűjteménye. az azóta elsüllyedt Ataiszon. A feljegyzések tőle kapták a nevüket. mert a több mint 6000 évre visszatekintő írott. hogy azt nem lehet a diplomatákra bízni! A népek történelmének megismerése olyan fontos dolog. Így aztán a hagyomány továbbra sem szűnt meg. a Püski Kiadó jóvoltából. őseink akkori hazájában.hu „A háború olyan komoly dolog. 36 . fogalmak.karsayalarm. Összeállította: Karsay István www. hogy azt nem lehet a szaktudósokra bízni!” Az Arvisurák a 24 Hun Törzsszövetség sámánjainak rendszeresen írt és őrzött hagyománya. még az özönvíz előtt. azaz a magyarok Nagyboldogasszonya kezdte el lejegyezni. Ez a hun-magyar törzsek Ószövetségének is tekinthető.

Szalaváré Tura adta át a palóc származású Paál Zoltánnak. s ezért rendelték el a kisdedek megölését. Jézusnak négy öccse volt Jakab. hogy Messiás fog a földre érkezni. valamint 3 leánytestvére. Jézus azt mondta nekik: „Nem tudjátok-e. a kozmikus tudásra vonatkozóan. Júdás és Simon. melyre a mai emberiség még nincs felkészülve. Ekkor Hetevarett templomának csoportja hazafelé indult. 12 éves korában a Jahu hitűek magukkal vitték Józseffel és Máriával együtt Jeruzsálembe. Mint legerősebb szellemi képességű ifjút Ordosz Beavatott-Központjába irányították Partikánnal együtt. Jahve egy igaz isten hitében nőttek fel. a sorok mögött is fontos információk bújnak meg. Itt kapta a törzsi névadó szerint a Jézus nevet. Sakaszkíta lovasok kísérték el őket a Magyarka-Hunor-Ordosz (a Selyemút) kereskedelmi útvonalon. Ekkor megszerezte a bölcsek-kövét. azaz túl az elsődleges mondanivalóin. Szeressük az Istenünket. Nippurban beavatott fejedelemmé kiáltották ki. Ezt követően beavatott ifjúsági fejedelemmé vált és az Égiek szellemében oktatni kezdte az érdeknélküli Szeretet vallását. az Isten fiainak szeretnünk kell egymást. mert ő már születésünk előtt szeretett minket. de bűnei miatt gyakran megbünteti. A kiadás alapjául szolgáló tekintélyes mennyiségű kéziratot a manysi nép fősámánjának unokája. Ordosz begyűjtött anyagából származnak. aki maga is rovósámánná vált. de azok lehurrogták. ahol 5 évig tanult. melyet még csak kevesen látnak és értenek.karsayalarm. fogalmak. Jézus élete az Arvisurákban Az ataiszi csillagjósok már Etana szumír király mennybemenetelekor megjósolták. Az Istentől eredő szeretetnek győznie kell! Az Égiek ezt kívánják! 37 . Apja. hiszen a Bibliához hasonlóan az Arvisura is többszörösen kódolt szöveg. aki fénnyel és gazdagsággal borítja el a Föld lakóit. hogy mikor. Rómában is értesültek erről. Az Arvisurák szerint ekkor jött el Mazarehi aranyasszony Ordoszból és ő volt az. aki az újszülöttet családjával együtt Hétvár-Hettevarett kegyhelyére menekítette. ahol a kis beavatott harcos csatákat vívott a főpapokkal és az írástudókkal. Ismertető. szemelvények. de Jézus visszasomfordált a Nagy-Templomba. Tanítása szerint egy Isten van. Az Ural környékén őrzött rovások az egykori leghíresebb Beavatott Központ. Mindannyian vallásos nevelést kaptak. Ezek többségét ugyanis még nem engedélyezték kiadni. hogy énnekem az én Atyámnak dolgaival kell foglalkoznom?" Már tizenévesen áttérítette az összes hikszosz-szabir és zsidó ifjakat a többisten hitről az egyisten hitre. s azt is tudták.Arvisura. Joszész. Szülei sírva keresték. Nekünk embereknek. hiszen olyan információkat tartalmaznak.hu Ez pedig nem holmi nacionalizmusból eredő elfogult kijelentés. hogy Isten áldásaiban részesüljünk. és a főpap jóakaratú támogatása mellett 5 órás nagy szellemi csatában legyőzte az írástudókat. Természetesen ebben a könyvben nem szerepel az összes létező rovás. hogy az élet titkaival megismerkedjen. Nagy tudása révén Karnak bölcseihez küldték továbbképzésre. mégpedig a teremtéstanra. Isten fia lévén 25 karéjos beavatott volt. csupán annak mindössze körülbelül 10-15 százaléka. Itt újabb 5 évi képzést kapott a Gilgamestől származó beavatottaktól. Összeállította: Karsay István www. Márpedig az Arvisuráknak nem ez a célja és rendeltetése. József Herembetel hikszosz-szabir templomában kapott ácsmunkát. megérve és sokakban ellenérzéseket váltana ki.

Mindezeket uruki és agadi nyelven foglalták rovásba. mivel a műveltebb tanítványai mind cserbenhagyták. aki írni tudott. A Szeretet tanának hirdetése miatt Jézus 33 éves korában a zsidó vezetés a római helytartótól kérte a keresztre feszítését.hu A Szent-Láda titkos szabályai szerint elnyerte a Messiás nevet. Hazafelé a Tibet-Léh-HarapiUruk útvonalra irányították. Itt 3 évig tanított és betegeket gyógyított. Domonkos egyházi körökben Gáspár-Gábriel pátriarka révén tudatta a bizánci császárral. hogy az Égi-Atya nem haragos és kegyetlen Isten. ami a császáré és adjátok meg az Istennek. Urukban a Jahu hívő fiatalok ujjongó örömmel fogadták. az Istenfiát halála után nem sok idő múltán látták Urukban az első gyülekezete előtt megjelenni 38 . Összeállította: Karsay István www. Ezért az Urukban maradt. az Egyistent hívő ősmagyar vallást. hogy még az ellenségeiteket is szeressétek!" Judás volt az egyetlen tanítványa. ahol megtalálta az eddig legvastagabb Élet-gyökerét.Arvisura. amely hite lényegében megegyezett az Arvisura-Anyahita által hirdetett Egyisten hittel. hogy a beavatottak által használt gyógyszereket magával vihesse. Hirdette. hogy Nazírt. hogy a magyarság nem népet jelent. 29-ben pedig megalapította az uruki „Egyisten-hívők közösségét. ami az Istené! Az Atya parancsa pedig az. A pápa mégsem engedi meg a papok házasságát. Ezen leveleket az Uruki-Szent könyvben megörökítették és a Szentélyben elhelyezték örök emlékül. Ez volt az első egyházközség. szemelvények. 3 évi tanítás után Jézust a római időszámítás szerint 754. érdeknélküli szeretet hitében lévő tanítványainak Agadi rovásokkal leveleket írt. életének a 26. hanem vallást. vagyis az őt követő igehirdetőknek engedélyezte a nősülést. Ezeket Uruk bölcsei megőrizték. Az érdeknélküli szeretetvallást a Nyék törzs is teljesen átvette és a legfanatikusabb hívői lettek. április 3-án Poncius-Pilátus helytartó engedélyével az írástudó bölcsek feszítették keresztre. A zsidó farizeusok és bölcsek soha nem ismerték el Jézust zsidó származásúnak. hanem szereti az igaz embereket. A Deszant rovások Templomában egy külön teherhordó szamarat kapott ajándékba.karsayalarm. Az uruki-mani bibliában olvashatóan Nazír a papoknak. A legnagyobb Zikuratban az IfjúságÜnnepén hirdetni kezdte az érdeknélküli Szeretet isteni Égből eredt vallását. fogalmak. Nazír a szírekkel és urukiakkal is levelezett. de kikötötte az örök-törvényt: „Adjátok meg a császárnak. Az Égi eredetű tanoknak nagy tábora keletkezett. Jézus. Ezen emlékezetes eseményről Susa városában is találtak feljegyzéseket. Ismertető. évében megkezdte a Deszant-könyvek rovását. amelyet vándorútján gyógyításra felhasznált. Ezen egyházközséggel Jézus állandóan leveleket váltott. ahonnan pedig Jeruzsálembe kísérték. Az Úristen-hívők birodalmának ifjúsága elkísérte Agadiba. királlyá kenték. Erre az ünnepre Úr város ifjúsága is eljött. Nyék papjai azt hirdették. amit a keresztre feszítése és halála után Bizánc is elismert. Jézust 29 éves korában mint legképzettebb beavatottat Urukban lugallá kiáltották ki és a Nagy-Templomban egyházfejedelemmé felszentelve. az Él-isten birodalmába.

Jézus egy Messiás. mígnem az 553-as zsinaton azt a német-római császár parancsa szerint ki nem törölték belőle. 445. a Ravaszság és az Erő Istensége. azonban a valódi neve Josua Ben Miriam volt.13.508 előtt 432. pl.e. Egyszerűen ezt kívánta az érdekük.azaz az Istenségek (kerubok) között hivatalosan. Miután Ehnaton eltávozott. segítségével mintegy 300 ember vált halhatatlanná. e. más-más néven nevezték. Ehnaton tizenkét évig oktatta őket. amely az Egy Törvénye nevet viselte. kiteljesedjék. Persze más-más népek.túl azon. Zeusz. Ő volt a Földön pl. vallásokban is ismerték.hu Jézus élete – néhány hiányzó láncszem Jézus életét szinte kizárólag a Bibliából ismerjük. s egyben az egyik szelíd minőségű. az ő előtti Buddha). illetve ekkor lesz újraválasztás. ezért a "királyok királya" elnevezés is. Kr. Van rá esélyünk.veszni hagyna.karsayalarm. Jézus a Szeretet. az összes teremtéstanra és reinkarnációra vonatkozó résszel együtt. hogy a kozmikus tudományok mestere cím viselője. hogy meglássa. amit az Arvisurákból megtudhatunk róla . 3500 körül történt. a 300 halhatatlan egyiptomi csatlakozott a Tat Testvériséghez és durván Kr. azaz Isten idéző pap. Ő a kék színű aurával rendelkező. de előtte más bolygókon már számos életet élt.valójában az sem sokat ír róla. Isa próféta. de . szemelvények. s kb. hiszen eredetileg ezek a leírások is szerepeltek benne.Arvisura. Hogy mennyire nem volt közönséges ember. illetve az Atya ezen tulajdonságainak képviselője. a Földön bekövetkezendő tűzözön idején jár majd le a megbízatása.508-ban (az Arvisurákban is ismertetett Kr. 39 . hogy a Jézusról kialakított képünk amennyire csak lehet. mely fokozatot az Ordoszban történt sámánképzését követően nyerte el.szeretnék közzétenni néhány feledésbe ment. 1200 inkarnációja volt a Földön. 1350-500-ig. Nazír. Ez a következőket írja róla: "Ehnaton fáraó létrehozott egy misztériumiskolát. s annak mindenhol nyoma is maradt. Az alábbiakban . ezek közül az első a szíriuszaiak emberiség-megteremtésével kezdődött. Ekkor jött a Földre Jézus. Tátong bizony. 2030-ban. Összeállította: Karsay István www. ami azt jelenti. körülbelül 850 évig várakozott. Jelenleg Ő ÉL . Mivel sikerrel járt. Kasjapa (Gautama elődje. vagy éppen Zarathustra is. fogalmak. Jézusnak kb. Hiszen 12 éves korától egy óriási szakadék tátong ránk a szent könyv lapjai közül. Megválasztása i.valljuk be . azt jól lehet érzékelni Drunvalo Melchizedek: Az élet virágának ősi titka című könyvében leírtak alapján. Más kultúrákban.: Marduk fáraó (élt 3600 évet). vajon képes-e elvezetni őket a halhatatlanság állapotába. hiszen az Isten annál sokkal bölcsebb. Ismertető.000 évvel).e. demokratikusan megválasztott vezető. további információt. lélekcsoport vezetője. A miénk azonban most azt kívánja. mintsem hogy ilyen fontos információkat pusztán néhány ember ostoba szeszélye és érdeke miatt . mely időszak után csupán öt és fél éve maradt.e. anyja Mária is Josuának szólította. hiszen tanításaival szinte az egész világot bejárta. Je Szu.

) Később mivel Heródes egy jóslat alapján törvényes fiait legyilkoltatta. s a végrehajtás pontos folyamatát bevéste az Akasha krónikába.Arvisura. és valóra váltja azt. az Inriski számláján gyűlt össze.e. Pilátus azonban mégis keresztre feszíttette. Jézust. Az eseményt már hosszú idővel lezajlása előtt megtervezték. majd súlya lett.53-ban a hunok legyőzték a rómaiakat Carrhaenál. Kettejük frigyéből született a pártus hercegnő Mária (Jézus édesanyja. hogy pontosan hogyan kell egyszerű földi halandóból halhatatlanná válni. … József a külső körből származott. Összeállította: Karsay István www. Mindazok a problémák.hu Azután az Izraelben található Masada nevű helyre vándoroltak és megalapították az Esszénus Testvériséget. . mert egyéb tulajdonságait tekintve bizony hagyott némi kívánnivalót maga után. mely igen naggyá növekedett. akinek Jeruzsálemben is hatalmas palotája volt. az egy élő szentet Mária fényként hordta ki. kusán. (Héber nevén: Joakim). 40 .mivel ismerte a családjukat . A feljegyzések szerint amikor Mária vajúdni kezdett. Jézus származása többszörösen összetett dolog. azzal. bevési a tapasztalatot az Akasha krónikába. Mária.nem is egyezett bele az ítéletbe.a testvérét is megmentette." A pártus birodalmat a hun mah nemzetség alapította i. nem pedig az égbeszálláson keresztül halhatatlanná tette önmagát.nagyobb korában borzasztóan hasonlított hozzá (mivel a szíriusziak Jézusról egy klónt állítottak elő. kus és szabír vér is Jézusban. … Saját műve segítségével a feltámadáson. s nem sokkal később a szobában nagy fényesség támadt. már csak azért sem. … Mária és József összekerült egymással. ugyanis elég csapodár szellemű ifjú volt. hogy tudata a rendkívüli magasságokból leereszkedjen a földi világunkba. egyszerű halandóként kezdte életét a Földön. ezt elutasította. Az egyiptomi terv részét képezte.karsayalarm. hogy a következő lépcsőfokban lehoznak valakit. Jézus elsősorban az emberiség bűneinek és karmikus bűneinek megváltása miatt vállalta a keresztrefeszítés kínjait. mint bármelyikünk. hun. szemelvények. ami miatt a lakosság Jézus halálát követelte. éppúgy. Tibérius . A bába megérkezett. hogy a testet öltött Jézus fénnyé változott. Ez egyértelműen beszámol róla. I. míg az öccsét. Hogy világosan ketté tudjuk választani őket. 256-ban. Ismertető.e. Feleségét Annának hívták. ami lehetővé teszi. fogalmak. magyar. mindemellett azonban . Amikor Jézus megérkezett. mah.kihasználva a megtévesztő hasonlatosságukat. és a fénnyel távozott Jézussal kapcsolatban egyes körökben olyan információ is létezik. Inriskit (INRI) názáretinek. mert tökéletesen tisztában volt Jézus valódi kilétével. Egy másik írás Jézus mennybemeneteléről szól. Bizonyos ismeretek szerint volt egy nála tíz évvel fiatalabb testvére. Mint tudjuk. az igazi Jézust nevezzük betleheminek. mert a világi hatalommal nem akart élni. hogy tulajdonképpen "két Jézus" is élt egyszerre. a gyermek súlytalan volt. Kimutatható az írások alapján a szkíta. hogy Ő egy kerub. majd a kisded testet öltött. így egész Galilea és Palesztina pártus kézre került. aki mintha csak ikrek lettek volna . üzent a bábáért. Jézus szülőanyja az Esszénus Testvériség belső körének tagjai közé tartozott. és ő a fényből öltött testet. Ám csak a külső jegyeit illetően. Valakinek véghez kellett ezt vinnie. aki képes bemutatni. s Mária ezt a beültetett magzatot hordta ki és hozta a világra). hogy egy testet hozzanak létre Jézus számára. Galilea kormányzója Adiabene Nakheb pártus herceg lett. Ez a 300 halhatatlan alkotta a belső kört. úgy Jézus ténylegesen átvehette volna a Jeruzsálemi trónt. és interdimenzionálisan gyermeket nemzettek. A bába megfogta.

Sírja ma is látható Kashmirban. átköltözött a másik. tudást vitt oda. utolsóként Indiában élt.) 41 . leszármazottai ma is ott élnek. buddhista zsinaton. (Kasmír egyébként ma vitatott hovatartozású terület India és Pakisztán között. Steiner szemében ez cáfolhatatlan bizonyítéka volt annak. amelyek oktatására maguk a rabbik lettek volna illetékesek. könyvéből): "Az Akasha-krónikából megtudta.karsayalarm. A következőket írta az ebbéli tapasztalatairól (idézet Peter Krassa: Akasha krónika c. s ott is temették el 120 évesen. Srinagar városában. amely tehát tizenkét esztendőn át az egyik Jézus-fiúban élt. egy Singo nevű faluban. akibe tehát beköltözött Zarathustra szelleme. Ismertető. Zarathustra-énje. Steiner. aki addig egészen más szellemben gondolkodott. szintén tizenkét esztendős Jézus-fiúba. Szülei később az írástudó rabbik gyülekezetében találtak rá. ahol a korabeli vallási szokásokat máig gyakorolják." A hiányzó 18 év alatt első beavatását a Kheopsz alatti beavató-alagútrendszerben kapta. A sámán-keresztény iskolát illetve a másik oldalról a Chakrasamwara-tantra gyakorlatsorozatot végezte el. Kora minden nagy vallási címét birtokolta. Minden nagy vallás felavatta prófétájává vándorlásai alatt. éppen Jézusnak a sírja. hogy betekintést tudott nyerni az Akasha krónikába. Előbbiben a Messiás címet nyerte el. olyan képességekkel rendelkezett.Zarathustra szellemi lényege. Meglehet. hogy Zarathustra szelleme valóban a "nátáni" Jézus-fiúba költözött. Hiszen a legtöbb vallás tudja. 30 éves koráig sok helyen tanult. ahol a rabbikat a zsidók templomában azokról a tanokról oktatta ki.hu Inriski Japán területére menekült. kivéve a kereszténységet. az izraelita nép írástudói előtt bebizonyította. A két Jézus történetnek egy másik változatát ismerhetjük meg Rudolf Steinertől. A két legnagyobb iskola amit elvégzett a hun és a buddhista iskola volt. 108 éves korában. még részt vett a IV. Ezt a fiút szülei tizenkét éves korában Jeruzsálembe vitték. Feltámadását követően szinte az egész Földet bejárta. mint alelnök. szemelvények.Arvisura. hogy a vita egyik oka. míg a két iskola együtt avatatta a Kozmikus Tudományok Mesterévé (az Élet-Templomában). Összeállította: Karsay István www. két Jézus-fiú született. ráadásul értelemszerűen a japán Sintó vallástól eltérően. aki világhírű teozófus. ahol azonban egyszer csak eltűnt. … Azonos nevű ellenpárja. hiszen Inriski más kultúrát. de csak az egyikükben testesült meg az Ige . fogalmak. nagyon jól ismeri a zsidó tanokat és az ősi héber törvényeket. hogy itt van a sír.

hogy 1 hét múlva már megpuhulva érett lesz. Utána legyőzte az Ősgonoszt.Arvisura. otthon mind-mind másként magyarázták a pateszi által kihirdetett bűnt és büntetést. A szétszéledt Úr. aki a jelképes megtisztulásnak egy bizonyos fokozatán már túljutott. Jakab és János tavítványaivá szegődtek. ahonnan: Péter.oldal) "Aranyasszony havának a végén. hogy egy vendéglány arra csábította Ada-Ádám-Aton hármas névadással megkeresztelt beavatott ifjút. aratás után tartották az Ősanya ünnepét. szemelvények.karsayalarm. A názáreti Jézus ekkor ért az Isten "Nagy Fényességébe". a Fekete vizek istenét. Amikor a názáreti Jézus Ordoszból Tárem-Tibeten és Indián keresztül jövet Uruk városában a kiképzett társaival megalapította az első. hogy hitükkel az ősgonosz Sötétség királyát. ezért a csillagokban megírt végzet akaratának vannak alávetve. 236(I).Oscus tábla. Jézus VIII. ezen hitnek szertartásaként Keresztelő János a kérdéseire adott válaszok alapján. Az ifjú kertész-legényeknek azonban a kertész.Arvisura (472. akit arra méltónak talált. Összeállította: Karsay István www. András.hu Nazir. a Szent-lélek tanítványaivá lehessenek. a manda-mada-magya egyisten hívők Urukban királlyá koronázták az uruki zikuratban őrzött Gilgames koronával. Az uruki beavatottak agadei rovással Jézussal állandó levelezésben állottak. A paradicsom kertész jelentette. A görögök és rómaiak elnevezése szerint ezen mandeus szokásban csupán az részesülhet. Ádám-Ada-Aton utódai a Sötétség urának hatalma alá kerültek. Ismertető. a világ kegyetlen urait a Mester irányítása szerint legyőzzék. hogy egyenek a piros almából. Él és Van egyisten hívők aztán sokat aludva hazatértükkor. Ezen Manda-Maga-Magya egyisten hívőkkel megtörtént eseményt aztán a szumír uralom után következő korszakban meghallotta Úrban a juhati legeltető Ábrahám. Egykorú agadei rovások szerint a 25 karéjos názáreti Jézus csoporjában a megkeresztelt Krisztus és Judás tudott írni agadei rovással. megkeresztelt gyülekezetet. és ezen történetet és még sok egyistenhívő. Amikor tudomására jutott. beavatott jellel megkeresztelt. Manda-maga-magy szokás szerint. sok beavatottal rendelkező. fogalmak. s ekkor érett a nyári piros alma. éktelen haragra gerjedt és az Ősanya ünnepén az összegyűlt nép előtt a bűnt és a büntetést kihirdette. a pateszi intelmére megtiltotta az éretlen gyümölcs szedését. Égből eredő történetet is akkád hagyományként továbbfejlesztette. Céljuk az volt. 42 . majd a halászokhoz ment tanítani. hogy jó gyümölcsöket teremjenek és a ragyogó égbolt alatt a nagy fényesség.

Arvisura. belegyömöszölve az emberi test börtönébe. fogalmak. bölcsességben és rovásokban helytálló. amikor a világra megszületik. napon az Égbe. A legutolsó tisztító szertartás után az elhunyt lelke 45 napos vándorlás után ér el az Égiek "Fényhonába" és a 48. A bolygók uralma alatt. mert a bolygónkkal rokon Sötétség urának szolgái letünk. (Ezért népünk irányítását 24.hu A csillagok és végzet uralma alól az ember a mandák jelképes megtisztulási szertartásaival menekülhet meg. Égi eredetű beavatott intézi és 24 fiatal rovó. szemelvények. Összeállította: Karsay István www.)" 43 . hogy a testükben fogságban lévő lelkük. a test és lélek szennyétől megtisztuljon. Ismertető.karsayalarm. a csillagokban van megírva az újszülöttek jövője. s akik vállalják a idősebbek tudásának továbbfejlesztését. Minden embernek a haláláig többször meg kell kívül-belül keresztelkednie. Hiszen bűnben születtünk. mint minden más tanítást. s a Végzet hatalma halálukig tart. A mandeus Keresztelő János tanításait sokkal magasabb fokú beavatottságnak tartja. Az emberi lélek még akkor is jajveszékel. akik csak tanulhatnak a látástól vakulásig a tudásban megöregetettektől.

indiánok. hogy létezhetnek ma még ismeretlen fizikai törvények. a világegyetemnek még fel nem fedezett tulajdonságai. Azonban ez nem volt mindig jellemző a Föld emberére. Napjainkban azonban már nem ezen kell törni a fejünket. hogy az általunk fel nem fedezett szegletei konganak az ürességtől. hogy ezt a tényt minél többen el tudják fogadni. szemelvények. hogy valaha az idegenek nagy befolyást gyakoroltak a földi civilizáció kialakulására. és többségük jóval magasabb szellemi és technikai fejlettségi szinten. fogalmak. Némely civilizációk képviselői pedig időről időre el is látogattak.hu FÖLDÖNKIVÜLI TESTVÉREINK „…Egyebütt is létezhetnek.Arvisura.). s ezzel valóban sokan vissza is élnek. mint az egyes természeti népek. s manapság is ellátogatnak hozzánk. és tőlünk eltérő módon létező gondolkodó lények. mítoszai. hiszen mostmár fel kell nőnünk odáig és tudomásul kell vennünk. hogy ezek a térben és időben egymástól igen messze keletkezett írások teljességgel fedik egymást (Védák. hogy léteznek-e földönkívüliek az emberiséget talán mindig is foglalkoztatta. A mi érdekünk. hogy figyeljünk fel rájuk. Mert aki nem hiszi. Ismertető. Persze meg tudom érteni azokat is. szent könyv tartalmaz arra vonatkozó információkat. mert úgy hiszik. akik azért intéznek el egy kézlegyintéssel minden UFO-kal kapcsolatos hírt. S ami nagyon fontos. másféle életformák. 44 . oly földi világok és azokon más emberek és más állati fajták” (Titus Lucretius Carus) Az a kérdés. Biblia. Arvisurák. így érdemes visszanyúlnunk a múltba. Összeállította: Karsay István www. Ezek az emberek tiszta lelkűek . hogy léteznek-e vagy sem. stb.nem érdekük a hazugság. mint a mienk. hiszen napjainkban divat lett a szenzációkeltés.karsayalarm. legendái. hogy az úgyis hamis. Igenis léteznek más civilizációk. ugyanúgy. Számos régi vallásos irat. bennszülött törzsek fennmaradt hagyományai. s gyermeteg dolog lenne azt hinni. azok képtelenné válnak a továbbfejlődésre. Az alábbiakban tehát inkább arra szeretnék hangsúlyt fektetni. hogy Isten aligha teremtett volna meg egy ekkora univerzumot pusztán a földi ember életének színteréül.

szemelvények. mégis olyan kényszerérzet kerítette hatalmába. mert számomra ez mindig is tényszerű dolog volt. hogy az egyik este egy UFO-t láttak. A többi rokonnak és ismerősnek nem merte elmondani. s kérdezte. egy óriási fényjelenség vette körül. hogy vesse alá magát egy regressziós hipnózisnak. Összeállította: Karsay István www. hogy mit gondolok az esetről. Egyszerűen azzal a biztos tudattal születtem a Földre. Egy vidéki nagyvárosban él. s még hosszú évek elmúltával sem volt képes visszamenni arra a környékre. Mikor elmesélte nekem mindezt. mert akkor még elég halvány fogalmam volt az ilyen esetek valódi okairól. Bár a hazafelé vezető út egyenesen vitt volna tovább. valóban hihetetlen események tanúja volt. vagy sem. fogalmak. ám annyi félelem volt benne. akik bár egyáltalán nem vágytak erre. Nagy nehezen talált egy férfit.Arvisura. majd elvesztette az eszméletét. Ráadásul alig tudott kijutni. Még sokáig remegett. Viszont akadt néhány ember az ismerőseim között. egyedül nekem bátorkodott elmesélni.karsayalarm. mégis közelebbi kapcsolatba kerültek velük. Szeretett nagybátyám. rosszul érezte magát.hu A földönkívüli eltérítések valódi okai Számomra nagyon furcsa érzés a szkeptikusok vitáit hallgatni arról. mert tudta. aki ugyan segített útbaigazítani. hogy úgysem hinnének neki. Néhány évvel később az egyik szomszéd házaspár jött át hozzám azzal. hogy valószínűleg idegenek térítették el. Még soha életében nem járt ott. Szó se róla. mintha egykori reinkarnációs emlékeim valami további információkat is rejtegetnének róluk. mert a temetőkapu zárva volt. de persze teljesen bolondnak nézte. ismervén az ebbéli érdeklődési körömet és véleményemet. hogy léteznek-e földönkívüli lények. hogy mi történt vele egykor. Majd néhány nap múlva ismét 45 . Próbáltam rábeszélni. amikor hirtelen különös érzés fogta el. s abszolút nem ismerte a járást. Másfél óra elteltével tért magához. sőt még hibbantnak is titulálnák. Ismertető. s úgy érzem. hogy nem vállalta. Jómagam sokkal kíváncsibb lettem volna a részletekre. hogy vajon mi módon is kerülhetett oda. aztán hirtelen eltűnt. Alighogy ezt megtette. hogy ettől függetlenül jelen életemben mégsem volt szerencsém találkozni velük. annyira megviselték a történtek. s akkor épp az egyik környező faluból tartott hazafelé a kocsijával. hogy természetesen vannak. így teljesen érthetetlen volt számára. s a legnagyobb megdöbbenésére az autójával együtt egy temető kellős közepén találta magát. ami egy darabig épp a mi házunk fölött lebegett. hogy az egyik kis mellékutcába be kell fordulnia. rögtön az villant belém. Érdekes.

karsayalarm. a médiában. s nem akarták kitenni annak. se megmozdulni nem tudott. Ebből aztán teljesen világosan kiderül. de se hang nem jött ki a torkán. amit senki és semmi nem él túl – legalábbis fizikailag. Összeállította: Karsay István www. a légnyomás. hogy valójában mi is motiválja az idegeneket abban. Ha viszont pozitív a szándékuk. a sugárzás. hogy az ezzel járó kellemetlenségek nyomot hagyjanak benne. mert valami komolyabb analízis alá vetették. amit most használunk. Ahhoz. akkor valóban nehéz megértenünk azt. akár 2000 évet is igénybe vesz majd. Valóban különös eset volt ez is. hogy ha már olyan technológiával rendelkeznek.hu megjelentek. amit a magasabb szinteken élő szellemi lények diktáltak le az emberiségnek. Ezt már számos forrás. míg a kezembe nem került G. Ehhez viszont nem lesz megfelelő az a fizikai test. s ezúttal hozzájuk mentek be a házba. Kezdetben ózon lesz a jelenlegi légkör helyett. Anon médiumi írása. de jól ismerem őket. nekik is szükségük van bizonyos információkra. hogy igazat mondtak. Ismertető. Földönkívüliek és magasabb szintű lényeg tömege dolgozik most azon. Az új világban azonban egészen másak lesznek a környezeti feltételek. majd csak jóval később. hogy vajon mi célból vizsgálgatnak bennünket a földönkívüliek. szemelvények. fogalmak. Ahhoz. Az ő esetében is az vetődött fel bennem. tehát alkotni kell egy olyat. ezért róluk mindenképpen gondoskodni kell. hogy nappali világosság önti el a lakást. de ezek túlnyomó többsége inkább csak találgatáson alapult. hogy a planétánk egy új világkorszak küszöbén áll. Az éjszaka kellős közepén arra ébredtek fel. tudnunk kell. aki a nyakánál matatott valamit. hogy ilyen durván beleavatkozzanak a földi emberiség életébe. hogy a szúrások talán valami vizsgálat nyomai lehetnek. hiszen a Föld újjáépítése nagyon sok időt. s tudom. Másnap megmutatta nekem a vállát. A lélek azonban halhatatlan. ami elviseli az adott körülményeket. médium. hogy a közelgő katasztrófát az emberek a lehető legkisebb problémákkal vészeljék át. más lesz a páratartalom. A váltás egy – az egész bolygóra kiterjedő – kataklizmával fog járni. Ekkortól aztán komolyabban kezdett foglalkoztatni.Arvisura. amitől olyan érzése volt. hogy miért okoznak mégis kellemetlenséget emberek ezreinek. mintha egy nedves szivacsot nyomnának a bőréhez. illetve azon. ha ez lenne a céljuk. látnok is előrejelezte. akkor valószínűleg már régen el tudtak volna pusztítani bennünket. Egyesek az efféle viselkedést ellenséges cselekedetnek tartják. hogy az indítékukat megértsük. 46 . s nem veszik figyelembe azt a tényt. H. A félelemtől kiabálni akart. s hogy minden bizonnyal azért volt elkábítva. A szomszédasszonyom látott egy alacsony kis szürke lényt az ágya mellett. mikorra a hívatlan vendégek már elmentek. hogy megfelelő segítséget tudjanak adni. amin szabályos háromszög alakban kis tűszúrásnyomok látszottak. Figyeltem a szakemberek véleményeit a sajtóban. Ezen magam is sokat gondolkodtam. amivel képesek az univerzum sok-sok fényévnyire lévő szegletéből is idejutni. hogy ezt követően kellő támogatást kapjunk az új korszakban elinduló életünkhöz.

187. minden azon elméleti és gyakorlati változásnak kitesszük. már az Algolon tároljuk. oldal) Mint láthatjuk. Azt is meg kell vizsgálnunk. ami a katasztrófa pillanatában elszabadul. Ugyanilyen fontos szempont. Ezeket a testeket. amely a katasztrófa pillanatában érheti.karsayalarm. hiszen az egyéneket nem a betegségek csoportjai szerint kellene gyógyítani.Arvisura. Azért vizsgálunk állatokat. hogy az életet a katasztrófa után. hogyan viseli meg a testünket a katasztrófa pillanatában elszabaduló hő és sugárzás. azt elemzik. hogyan viselkedik bizonyos betegségek ellen. ezért ne keressétek. hogy hogyan tudja az emberi szervezet elviselni majd az elkövetkezendő katasztrófa hatásait. Ám az emberekhez hasonlóan az állatokkal is végeznek ilyen kísérleteket. hogyan és milyen körülmények között helyezzék vissza a lelkeket. amelyeket elviszünk.hu Tudniuk kell. mikor. és azért viszünk el egy-egy embert. Igyekeznek ezek ellenszereit megtalálni és letesztelni. amely lényeges a szaporodás. így mire visszahozzák őket. . egyénileg. Ismertető. szemelvények. hanem az egyes emberek asztrológiai képletét figyelembe véve. ezért törlik az emberek memóriáját. A jelenlegi orvosi eljárások ugyanis abszolút nem lesznek megfelelőek. hogy hogyan lesznek képesek szaporodni az emberek a teljesen új környezet hatásai alatt. amikor benneteket. hiszen az emberi mélytudat azt a lélek alsó celláiban azért megőrzi. s milyen fizikai testekbe? Ezen kérdések megválaszolásához bizony számos kísérletet kell. 47 . A vizsgálatokat a fennmaradás szempontjai irányítják. fogalmak. amikor a lelkeket legkésőbb ki kell emelni. többnyire semmire sem emlékeznek. sőt valójában ma sem azok. hogyan viseli meg a testeteket. s főként a betegségek. és akkor tesszük ezeket is vissza. A magas szintű szellemi lények így írnak erről: „A mi megfigyeléseink arra irányulnak. hogy az erő. Összeállította: Karsay István www. hogy elvégezzenek rajtunk. de addig az eredményekből mindent levonunk. akiket az UFO-k elvisznek. és az első. az orvosi eljárások és a szaporodás a fő megfigyelési céljuk. Mivel ezek a vizsgálatok többnyire fájdalmasak. hogy az élet hogyan nem szakad meg. amelyek a következő korszakban bekövetkezhetnek.az evolúció megszakadása nélkül – hogyan helyezzük vissza a Földre. Regressziós hipnózissal azonban ezek az információk – az előző életekkel kapcsolatos eseményekhez hasonlóan – szintén felszínre hozhatók.” (GH Anon: Lelki evolúció. Ezért azokat a lelkeket. mikor adódik az a kritikus pont.

természetesen az ő lelkük sem pusztult el. a nemzőképtelenség kialakulása. vagy épp a spontán vetélés mitől következik be nálunk. oldal) Egyébként nemcsak a végtelennek tűnő égbolton keresztül jelenhetnek meg idegen segítőink. H. hiszen őket további megfigyelés alatt tartják. amely forrás az ő génjük által bizony sokszor több. vizsgálgatnak bennünket ezek a magasabb szintről érkező lények. hiszen nemcsak a testnek van meg az evolúciós fejlődési útja. Olyan vizsgált személyek is vannak. amire talán mi még kevés hangsúlyt fektetünk. illetve az eltérítetteket el tudják vinni. Így azt is folyamatosan nyomon követik. hogy az egyes szervi elváltozások. Az ufonauták itt is át tudnak járni. fogalmak. hogy jelen korunk génállománya miként alakul. akik örökre eltűntek. „Az ő termékenyítésüknek nem az a lényege.karsayalarm. hogy bizonyos beavatkozásainkkal mi hogyan változtattuk meg az emberi test alkalmazkodó képességét.Arvisura. Hiszen a gyógyszerek legtöbbje huzamosabb szedése bizony magában rejti valamilyen mellékhatás kialakulását. Ezek azok az esetek. hogy a földönkívüliek szexuális kapcsolatot létesítettek velük.) Néhány embert azonban visszahelyeznek a Földre a vizsgálatokat követően. illetve beavatkozások bizony alaposan próbára teszik a szervezetet. viszont a Földre már nem jönnek vissza a katasztrófa előtt. Ismertető. Anon: Lelki evolúció. Azért visznek el férfiakat is. szemelvények. hanem bizonyos dimenziók közötti átjárókon is. Sokakat talán megbotránkoztat a következő hasonlat. mint amilyet pl. Sőt. mint a tietek. a Bermuda háromszögként ismert terület is magában rejt. mint mi tesszük azt mondjuk a fókákkal. Ismeretlen barátaink ezek ellenőrzésére is gondolnak. avagy éppen sorvasztják a lelkeket. 407. míg planétánkat újratelepítik. azonban ez mit sem változtat a tényeken: nagyjából úgy mustrálgatnak. mert alkalmanként bizony ezen is javítaniuk kell. (A legközelebb bekövetkező világméretű katasztrófa során szintén erre a planétára lesznek kimenekítve a fizikai testüket levett lelkek. hogy a különböző életkörülmények mi módon fejlesztik. Mint ahogyan azt is figyelik. nyilván ezt is okkal. melyek során az eltérítettek arra emlékeznek. s el nem érkezik az az idő. amikor ismét birtokba veheti azt az emberiség. hogy őbennük az ő spermájukba oltsák az erőnek azt a forrását.hu A megfigyelések során azt is vizsgálják. az emberi lelket is vizsgálják. hogy új embert szüljön az a nő. hanem magának a léleknek is. Hiszen egyes orvosi kísérletek. akit elvittek. 48 . Mindezek mellett arra is figyelnek.” (G. Összeállította: Karsay István www. hanem ők már az Algolon fogják kivárni azt az időszakot.

melyek közül jelenleg k ettőn már túljutottunk. Ráadásul. Ráadásul tőlünk egészen eltérő kommunikációs képességekkel bírnak. .Arvisura. Ebben a – számunkra igencsak hosszúnak tűnő – szakaszban szintén vannak különböző állomások. hogy bizony fel is boncoljuk őket. mint tudjuk. Anon: Lelki evolúció) 49 . a Merkur és a Hold újra a Földbe csapódik a katasztrófa pillanatában. – valaha a Föld. ám van. amelyek egy-egy világméretű katasztrófában nyilvánulnak meg. Szétszakadásukra akkor került sor. Tehát a Mars. azaz „amint fent. biológiailag is igen nagy hatással van ránk. mint ha lekiabálnánk a földön futkározó hangyának. hiszen sokan még a létüket is tagadják. fogalmak.de egyszer talán még hálásak is leszünk. szemelvények. a Holdat? Hiszen igencsak változatos képet mutat. Összeállította: Karsay István www. Ismertető. Hold. Mars. mind az emberek érzelmi állapotában. A harmadik dimenziós életben összesen öt ilyen katasztrófa vár az emberiségre.amit a sumérok által hátrahagyott agyagtáblák leírásai is alátámasztanak. Magasabb szférákban élő szellemi lények által adott információk szerint. a Vénusz. Mint láthatjuk. hogy amit tesznek – bár sokak számára ez valóban sok kellemetlenséggel jár – mégis értünk. . a Hold Csendes nyári estéken ki ne bámulta volna meg Földünk legközelebbi égi társát. Ez teljesen érthető az ő szemszögükből. Bizonyos források szerint azonban a Hold nem volt mindig szülőbolygónk kísérője. így hiába is próbálnánk meg kérdezősködni. mely során az első és második dimenziós életet követően a harmadik dimenzióban él és fejlődik tovább. hiszen mind az árapály jelenségnek. ám a kozmikus egyensúly megteremtése miatt mégis nélkülözhetetlenek. H. úgy lent”. s egy mikrochipet a bőre alá helyezve további megfigyelés végett útjára engedünk. a lelkük azonban tovább él. Jelenleg a harmadik katasztrófa küszöbén állunk.hu Van. Mivel ezen földöntúliak valós céljait az emberek nagy része nem érti. nagyjából akkora hatása lenne. bioritmusában történő változásoknak is ez az égitest az okozója. amely újabb nagy változásokat fog eredményezni a Naprendszeren belül is: „Mert a Föld újra egyesül az ő részeivel. mikor bekövetkezett az első világkatasztrófa. Égi vizeshordónk. Az emberi lélek fejlődésének van ugyanis egy bizonyos evolúciós útja. ezért igyekeznek is minél nagyobb inkognitóban végezni azt. nemesedik. hol pedig egy nagyra dagadt óriási zsemleként tündököl az éjszakai égboltunkon. földi emberekért teszik. itt is érvényes Hermész mondása. s a szenvedések révén fejlődik. Bár a fizikai létünkben ezek szörnyű jelenségeknek tűnnek.” (G. hogy csak mérési adatokat gyűjtünk be egy-egy foglyul ejtett példányon. hol egy vékony kis fénysarlóként. Merkur és Vénusz egyetlen égitestet alkottak. amiért – ha ma még nem is. Mindezek ellenére tudomásul kell vennünk. Hiszen ezek során csak az emberek fizikai teste semmisül meg.karsayalarm. hogy álljon meg egy szóra. vagy üzengetni nekik.

A másikat Kuszkó vitte magával az általa alapított Kuszkó városába. hogy a beavatottak szűk körén kívül senki ne férhessen hozzá. de amikor megtudták. 5000 körül Buda Úr városába vitte az egyik atombombát és ott gondosan biztonságba helyezték.Arvisura. Az ősi rovósámánok feljegyzései. Legalábbis ezt hisszük. Nem tudni pontosan. az égiek Kaltes asszony szekerén a Földre is hoztak három ilyen gömböt. hogy Ataisz az ősvízben el fog süllyedni. Némi ízelítő a Kr. hogy milyen szándékkal tették mindezt. Ugyanis amikor Suva meglátta. 5000 körül az egyiptomiak által használt technológiákból: a már jól ismert Abüdoszi templom falán lévő domborművön tengeralattjárót. és UFO-t láthatunk. helikoptert. anyahajót. szemelvények. mert a bölcsek nem értesítették őket a közeledő veszedelemről. Kuszkóval és Suvával elszállították onnan. fogalmak. Budával. fotonágyúk és atombombák a mi magas technikai színvonalon álló világunk találmányai. Eszerint – bármilyen meglepő is – az első atombombákat a Szíriusz-rendszerből idelátogató csoportok hozták magukkal. Ismertető. az Arvisurák között igen izgalmas erre vonatkozó adatokat lehet találni. hogy az ott élő hunok nem építettek hajót a meneküléshez. A harmadikat pedig fel is robbantották a süllyedő szigeten. Úgy tűnik. Kr. Összeállította: Karsay István www. Sokáig Ataiszon. ám a leírás szerint épp a mi őseink beavatottjainak kezébe kerültek: „Amikor az egyik tudós az emberi igazságtalanságok ellen elhozta a fénygomba-halált és azt a borzasztó pusztítással járó fegyvert használni is kezdték.hu Ókori atombombák és csúcsfegyverek A tankok.” (Paál Zoltán: Arvisura-Igazszólás) Kaltes asszony bolygójának a Szíriusz-rendszer 4. ezek szerint onnan érkezett hozzánk egy űrhajó ezzel a veszedelmes fegyverrel. azaz a mai Peru területére.karsayalarm. a Kékleny-hegységben rejtegették. mintha már sok ezer évvel ezelőtt léteztek volna csúcstechnológiájú fegyverek. bolygóját nevezték az őseink. 50 . amit épp emiatt Szíriusz gömbnek is neveztek. Mielőtt a nagy vízözön idején Ataiszt végleg elnyelték volna a Csendes óceán hullámai. Történelmi időkből származó beszámolók azonban erősen megkérdőjelezik ezt az elgondolást.e.e. szörnyű haragra gerjedt.

s megtiltotta. s aki ezekből evett. Bőgtek a Kékleny-hegység csúcsai és tüzet okádtak. majd az egyiptomi Karnakba vitték át. amikor már Ordoszban is veszélyessé vált a helyzet a kínaiak nyomása miatt. a harmadik gombafényű halálgömböt pedig otthagyta egy bátor beavatott bölccsel. Később. az ottani szellemi központba. szörnyű kínok közt halt meg. A tenger színén döglött halak tömege úszott. Sokan közülük meg is vakultak. vagy elfogyasszanak. Összeállította: Karsay István www. Suva ezért a hun ifjúságot felvette szállító hajójára. hogy 3 nap múlva magával együtt felrobbantsa. a beavatott központ kincseit. hogy Ordoszba. Az Arvisurák tanúsága szerint a tunguzkai robbanást nem egy meteorit okozta. hanem egy a szíriusziak által a Földre hozott atombomba. mint ahogyan a szülőföldjét utolsóként elhagyó Araba fősámán is.hu „Hajóépítésre már nem volt idő.” A leírás szerint a robbanást követően a tengeren hánykolódó menekülők még látták messziről a pusztító.karsayalarm. és sokan feküdtek ájultan a hajók alján. 51 . A falvakból a folyóvízbe hajtották a megkeresztelendőket és a hosszú szertartás alatt a katonáik és a kispapok pénzsóvár hada kifosztotta a megkereszteltek otthonait és minden kincsüket elrabolták. Ezért Kuszkó mindenkit a hajó belsejébe parancsolt.Arvisura. „Ekkor a Gara-zúgó táján egy óriási légyölő gombaforma emelkedett a magasba és vakító fény keletkezett. Araba fennhangon hirdette: Megvakítottak az Égiek. Ismertető. a bombával együtt Tunguzkába menekítették. könyörtelenül hódítottak és hittérítés címén minden leigázott népet kiraboltak. A Buda által elvitt bombát a szumír papok a Szumérban lévő beavatott központban helyezték el. Mindenki a bárka aljára hasalt. A cárok az ortodox papsággal egyetértve. fogalmak. De amikor Jermák elkezdte vérengzéseit a manysi nép között. hogy a tengerből bármit is kifogjanak. a mai Kína északi területén lévő fejedelmi városba szállítsák. szemelvények. Később Paszametik fáraó a beavatott fejedelmek döntése szerint a Híres-kapuba érkező szkítáknak adta át. vakító fényt. mert belenéztem fénylő tekintetükbe!” Többen rövid időn belül meghaltak. Ez így is történt. hosszú vándoroltatás után az urali beavatott központba vitték. A sámánok leírásai szerint a partok mentén még sokáig forrt a víz.

ha az ember megtisztította a ruháját és a testét. melyből egy villám lövellt ki. hullott a hajuk. fogalmak. bár derült volt az égbolt. június 30-án a Kaltes asszony birodalmából hozott fényhalál-gömbbel felrobbantsa magát. ám mivel akkor még nem volt ismert ez a technológia. Hatanah kigyógyította sebeiből. A túlélő nők közül sokan elvetéltek. a még napjainkban is jól látszódó torzulásokat az ott élő növény és állatvilágban. (gondoljuk csak a csernobili atombalesetre. Összeállította: Karsay István www. így pl.” Tudósok tömege azóta is azon gondolkodik. így megszületett a meteorit becsapódás elmélete.hu „A gyarmatosítók nemcsak az idegen népeket igázták le. az 5500 éves indiai Mahabharátában is atomfegyverekről tesznek említést. és porrá hullottak szét emberek és állatok.karsayalarm. Egy megszökött az internáltak karavánjából és sebesülten a tajgába vetette magát. Agyagedények törtek szét minden látható ok nélkül. szemelvények. a kalkuttai Dileep K. Az ókori csúcstechnológiájú fegyverek létére azonban sok egyéb helyen is találunk bizonyítékot. hanem üldözték a forradalmárokat is. fényesebb. Egy indiai szanszkritkutató. rengett a föld. Mások szörnyű kínokat álltak ki. mint ezer nap. és leesett a körmük. 52 . Pedig érdemes megfigyelni. hogy más különös jelenségekről is beszámoltak: heves viharok tomboltak. hogy egy „isteni fegyvert” vetettek be a vrisnik népe ellen. hogy a cári önkény elleni tiltakozásul 1908. akkortájban Magyarországon is megsokszorozódott a vetélések száma). Bár minden jel egy óriási erejű atombomba pusztítására utal. és sötétség borult a tájra. Még az sem segített. mennydörgés hallatszott. Kanjilal professzor hozzáteszi. Ismertető. amikor azt írják. hogy vajon mi történhetett Tunguzkában. de ott agg korában vállalkozott arra.Arvisura.

„Jerikó gondosan bezárkózott: se ki nem jött senki. mert régészeti leletekkel igazolni lehet további részleteket. melyet az orvoslás terén például vese. a papok pedig kürtöljenek a kürtökkel. És ha majd belefúnak a kosszarvba… leszakad a város kőfala magától. földön kívülről érkezett csoport is rendelkezett ilyen jellegű ismeretekkel. vagy egy véletlen földrengés roppantotta össze az erőd kettős falát? Hosszú ideig lehetetlennek tartottuk. Összeállította: Karsay István www. Vajon valóban az izraeliták döntötték le akusztikus rezgésekkel. Peter Belting más szemszögből közelítette meg a problémát: megépítette a pontos. „… a hetedik napon hétszer kerüljétek meg a várost.” A bibliai tudósító szerint a kürtök hangjától szétrepedtek az erőd falai. mint inkább annak megsemmisülését fémjelzi. Jerikó ugyanis zárva tartotta kapuit az izraeliták miatt. hogy hogyan lehet egy rovarnak delta szárnya és stabilizátora. 53 . hogy már a zsidók. motorral – és valóban repültek! Más típusú. A kánaániak királyi városa a maga majdnem 7000 évével a világ egyik legidősebb városa. fogalmak. Vajon ez csak egy vallásos legenda? Talán nem. például egy tűzvész és egy járvány nyomait. szemelvények. Ez azonban a modern ultrahangtechnikával lehetségessé vált.hu Az itt látható többezer éves sumér leleteket kezdetben arany rovaroknak titulálták. se be nem ment senki” – mondja a Biblia Józsué könyvében. hogy hanghullámokkal szét lehet rombolni egy tárgyat.Arvisura. vagy egy őket támogató.karsayalarm. arányos másukat a (szemmel is láthatóan repülőgép) modelleknek. A Jerikó név azonban nem is annyira egy gazdag kultúra fénykorát. hogy harcosaival hat napig járja körül a várost. azaz valami szuperteljesítményű hangágyúval Jerikó falait.és epekövek szétmorzsolására használnak. az izraeli Jerikóban történt események leírása kapcsán. kiegészítette propellerekkel. Ismertető. és a zsidók elfoglalták Jerikót. de néhány kutatónak felkeltette az érdeklődését. mely az izraeliták révén következett be. szintén csúcstechnológiájú fegyverek használatát engedi sejtetni a Biblia is. Meglehet. Az izraeliták hadvezérét végül egy isteni jelenés arra szólította fel.

és az őt megillető keretbe helyezzük az ókori technológiának ezt az elfeledett területét. csak ez alkalommal egy 400 éves bölény fejében. hogy a koponyát egy nagy sebességű lövedékkel lőtték át. mint a bölcsesség egyiptomi istene. Kanjilal professzorral. XII. Rejtve a múlt misztériuma. Toth. lándzsákkal) ellentétben a lövedékek sugárirányú réseket és repedéseket hagynak hátra. az istenek írnoka. A jellegzetes behatolási nyílásból lehet látni. A hatalomhoz vezető kapu rejtve De aki eléri rajta átmehet.e. Az Egyiptomi Halottaskönyv egyik képe éppen eme tevékenysége közben ábrázolja őt mérlegével együtt. s annak törvényeiről. 54 .karsayalarm. Keresd azt kulcsaimmal. melyre 1921-ben bukkantak rá Zimbabwéban. A legenda szerint a Kr. Összeállította: Karsay István www. a tudományokról. hogy átértékeljük az emberi civilizáció menetéről alkotott elképzeléseinket. aki a mítoszok szerint a halál után megméri az elhunytak lelkeit. azonban van néhány egyéb információ is. Tarts ki a sötét ösvényen. az írás és a tudomány megalapozója volt.hu Az őskori technikai fegyverek létezésére utaló legkülönösebb lelet egy 40. évezredben történt világkatasztrófa előtt ő készített feljegyzéseket az emberiség számára. És a Fénnyel egy leszel. Juss túl a sötétség lakóján. Neve az egyiptomi szövegek szerint „nagyon nagy” jelentéssel bír. fogalmak. a becsület és a szavahihetőség. A „hideg” fegyverekkel (nyilakkal. Ismertető. Itt is egy lövedék behatolási nyílásáról van szó. a világ keletkezéséről.000 évvel ezelőtt élt Neander-völgyi ősember koponyája. Toth az.Arvisura. a másikban pedig a tisztesség. aki úgy véli: „Itt az ideje. mely kilépéskor szétroncsolta annak hátsó részét.” Toth isten nevét jól ismerhetjük már az egyiptomi mitológiából. hiszen mind a mai napig rengeteg rejtély övezi.” Toth-Tudó titka „A körülötted rejlő titkok mélyen ülnek. Egy másik különös lelet a szentpétervári Palentológiai Múzeum egyik darabja. amit nem árt tudnunk róla. De vajon ki használt az őskorszakban ilyen lőfegyvereket? Azt hiszem valamennyien egyetérthetünk a témát kutató Dileep K. Ezen a képen a mérleg egyik serpenyőjében egy halott ember lelke látható. szemelvények. Emeld tekintetedet a Fény síkjára. És biztosan megtalálod az utat.

hu Ezek együttes neve a "magurság". ezt csak a békességes munka és a természet titkainak kifürkészése adja meg”. Toth aztán nem ment vissza a Szíriusz-rendszerbe. Ismertető.e. így valójában neki köszönhető ez a nagyszerű politikai húzás.karsayalarm. hogy „a mindeneket Tudó”. a Szíriusz-rendszerből érkezett 12 fős küldöttség beavatottjainak vezetőjeként vett részt. Kr. Összeállította: Karsay István www. hisz az alábbiakat mondta el egyik előadásában. 55 . Főpapjai vitték tovább azt a tudást. Toth az egyiptomi leviták magas kasztját képviselte. másnéven Beavatott Központot. a Szeretet tanának megértése után az emberiség rájön arra. majd Karnak főpapja lett. azaz táltos volt. s azt a földalatti világot. Ha már van némi köze Tothnak a magyarsághoz és a táltossághoz. az un.Arvisura. ahol a fontos feljegyzéseket az utókor számára elrejtették. hogy a nevével az Arvisurákban is találkozhatunk.000 éven keresztül uralkodott. hogy Ménes volt az. nevét a gnosztikus és alexandriai iratok jól ismerik. A bölcsesség isteneként a tudás feljegyzőjeként tartották számon. Havaruti Nagyszalán. ahol Nagy-Tot néven. hiszen Ménes munkáját igen alaposan előkészítette ez a bizonyos Tudó. s osztotta meg tudását és sokezer éves tapasztalatát a beavatottt hallgatósággal. mint Iránban Zarathusztra. Fontos szerepe volt a korszakának legfontosabb birodalmi nagygyűlésén. Létezésére a történelem is sok bizonyosságot talált. hogy egy istenség volt. Közel 16. Szavaiból egyértelműen kitűnik a jövőbelátó képessége is. hogy az öldöklések helyett mindenkinek dolgoznia kell. akkor nem csoda. szemelvények. Ám az ősi feljegyzések szerint ez nem egészen így történt. vagyis magyarság. aki alsó és felső Egyiptomot egyesítette. Thot tehát papkirály és mágus. Ő építtette fel az új Meni fővárost. amit az emberekre hagyott. Az ősi rovósámánok a feljegyzéseikben úgy nevezik. fogalmak. hiszen bölcsessége és tudása alapján kétségtelen. hazug vagyonszerzések nem teremtenek örökéletűeknek gondolt jólétet. Történelmi tanulmányaink során azt tanultuk. hisz le tudta győzni a halált. A lopások. hanem Nippurban tanult. amikor az emberevés megszüntetése. A Bika. 3970-ben: „A nagy Mindenség minden mozzanata hatással van az emberiségre és az Égites tek megnyilvánulásaira. Kos és Halak Világhónapjának öldöklő évezredei után Joli-Tórem Földje elérkezik a Vízöntő Világhónapjába.

sőt a két mű között számos tartalmi hasonlóság is felfedezhető. a Merkúr bolygóra. Severus római császár minden misztikus írást összegyűjtött. Azt is jelzi továbbá. és nagy bölcsességének hármas természetére utal.karsayalarm. melyet gyakran a Hermész név után csatolnak. Ezt a közösséget nevezték Tat Testvériségnek. az istenek kinyilatkoztatásairól. Az utolsó inkarnációban viselte a Hermész nevet. Hermész sírját Nagy Sándor idejében találták meg. mint Zeusz és Maia fia. durva köntösben sorbajárta a királyságokat és a hitetlenkedőket meggyőzte a veszedelem előtti egyesülés szükségességéről. ami „Háromszoros Nagyságot” (mesteri szintet) jelent. s majdan ez szolgált alapul azon szent könyvek számára. Tata. Nagy Fehér Testvériségnek. Mivel a titkos tanítások alkimista célokat is szolgáltak. Tét. Toth egyik későbbi inkarnácója volt Hermész Triszmegisztosz. aki mezítláb. Ezen kötetek elsősorban a világ keletkezéséről. Hermész könyveit a Beavatott Központokban őrizték. Hermész neve a görög mitológiából is ismert. vagy háromszor magasztosultnak. úgy. valamint fiának Tatnak a nevét egyébként számos magyar földrajzi név is őrzi. a Rátót (RÁ napisten + TOTH). Részt vett ugyanis azon a beavatási szertartáson. különböző tudományokról szóltak. filozófia. aki egy misztérium iskolát alapított Egyiptomban. ilyenek pl.Arvisura. utalva ezzel egyúttal a beavatottak származási helyére. fegyverrel is elősegítette Tudó elképzelését. asztrológia. mint a csillagászat. szemelvények. Összeállította: Karsay István www. hogy életében három nagy esemény részese volt. A Ménes uralkodó családjából származó Al-Méne magáévá tette a Tudó által látott szumér megújulást és ha kellett. vagy ahogyan még többen ismerik.hu „Ekkor lépett fel a Nippurban tanult Tudó. a papság rendszabályairól.” Toth fia Tat volt. mert az egyiptomi születését követően még kétszer – tehát összesen háromszor – inkarnálódott. amely során Ekhnatont Nagymesterré avatták. A tát szavunk voltaképpen tár. összegyűjtvén ebben a felemelkedett mesterekké váló tanítványokat. aki az istenek hírnöke. Toth-Tudó. akit egyes feljegyzések szerint azért neveztek háromszor születettnek. a leleményesség és ügyesség pártfogója. nyit jelentésű. anatómia. szent nyelven írt művet fordították le a vízözön elmúltával a hieroglifák nyelvére. vagy épp a Tátra (TOTH + RÁ) nevű hegység. fogalmak. Római neve Mercurius volt. Az egyiptomi szövegekből sajnos nem maradt meg minden. században Alexandriából származó hermetikus írásokban találhatók meg. magas fokú beavatottak elnevezése is. Tát. majd ő is betöltötte ezt a tisztséget. e. 1259-ben pedig ő avatta Nagymesterré Atonament. 56 . és a Nagy Sándor sírkamrájába temettetett. orvoslás. s törvényeiről. a holt lelkek vezetője. E négy könyv további felbontása összesen negyvenkét kötetet tett ki. ami megegyezik a Védák könyveinek a számával. A hagyományok szerint múmiája a híres Tabula Smaragdinát tartotta a kezében. a legmagasabb szintű beavatottakon kívül senki nem férhetett hozzájuk. Ismertető. melyeket Hermész írt. amit átmentettek. Kr. Valószínűleg a Toth által megfogalmazott. Ezeket aztán számos nyelvre lefordították. s egyben az Isten felé történő léleknyitásra is utal. Mellesleg innen ered a magyar felemelkedett mesterek. azok elsősorban a II-III. ahol a legmagasabb rangú papokon. hiszen a táltosokat korábban tátosoknak hívták.

Ha a Földre vetül. elválasztja annak elemét a Tűztől. A táblák jellemzője. Ő a jelenségek valamennyi megnyilvánulásának nemzője a világ egészében.hu Érdekes módon azonban ezek a Smaragd Táblák is egyfajta rovásírással készültek. A Smaragd Tábla sokak szerint rendkívül misztikus jelentésű mű. a Szél hordozta méhében. beteljesítvén az Egyetlen számtalan csodáját. Összeállította: Karsay István www.csak a beavatottak számára válik nyilvánvalóvá. és ellenállóbb minden eddig ismert anyagnál. egyesítve magában a felsőbb és alsóbb dolgok befolyását. a finomat a durvától. Amit a Nap hatásairól mondhattam.Arvisura. Elvégeztetett!” 57 . valójában a teremtéstan alapos ismeretét sugallja: „Való. Atyja a Nap. s minden sötétség menekül majd előled. úgy minden ebből az Egyből vette eredetét egyetlen átváltozás által. biztos és igaz mindenek felett. Így lehet tiéd az egész világ világosságának dicsősége. hogy ami fent van. amit még nem tud megmagyarázni a mai tudomány. Titkuk nem azért van titoknak nyilvánítva. a fentihez. majd ismét visszahull a Földre. Azért hívnak Hermész Triszmegisztosznak. s nagy óvatossággal emelkedve onnan lassanként a Mennyekig hatol. hogy nem koptatható el. mert nem olvashatja bárki. hiszen a tökéletesség benne rejlik erejében. Ismertető. a lentihez hasonló. Így lett e világ létrehívva. s ezáltal válnak oly csodás átváltozások elérhetővé. befejeztem. A tizenkét smaragdzöld tábla nagyon különleges anyagból készült. szemelvények. akár a tömörebb állománnyal rendelkezőket. anyja a Hold. melyeknek elve ugyanez. Egy olyan vegyi folyamat – alkímiai transzmutáció – során hozták létre mesterségesen. Ebben rejlik valamennyi erő szilárd állhatatossága. tévedéstől mentes. s ami lent van.karsayalarm.nyelvezete és képi világa miatt . Ahogyan pedig az összes dolog az Egynek elgondolása szerint lett. mert a világ bölcsességének mindhárom része birtokomban van. s a Föld tartja fenn. hanem mert tudásanyaguk . fogalmak. mivel minden megfoghatatlant áthat éppúgy.

hu A kristálykoponyák tudása Néhány éve jelent meg a könyvesboltok polcain a Kristálykoponyák rejtélye című könyv. szemelvények. Összeállította: Karsay István www. s ezek mindegyikének valóban nagyon rejtélyes az eredete. hogy ez az ember hat évet áldozott csak a találkozó előkészítésére. hogy felkeresse azokat az embereket. Carole Wilson. Itt olvasható egy ilyen „szeánsz” rövidített anyaga. Ismertető. 58 . szigorúan őrzik a tudást. ha mindegyik előkerül és egybegyűjtik őket.karsayalarm. De ők voltak megbízva nemcsak a kristálykoponyák tudásának megőrzésével. A maják és számos más törzs is. az utolsó több mint 5100 évvel azelőtt volt. hanem azzal is. Hogy mennyire nagy jelentősége lehetett ennek az összejövetelnek. Igazán érdekesnek és figyelemfelkeltőnek találtam Jamie Sams írónő a kristálykoponyákról és az emberiségről alkotott véleményét is. melynek szerzői Chris Morton és Ceri Louise Thomas (Alexandra kiadó). Jamie egy a hazájában közismert indián írónő. melyre Guetamalában került sor. s valamennyiüket paranormális tevékenységekről és hihetetlen szellemi vagy gyógyító hatalmakról szóló történetek lengenek körül. mely szerint létezik 13 átlagos emberi méretű kristálykoponya. amely képes a „beszédre”. A könyvben egy ősi amerikai legenda nyomait járják körül. s melyek fontos információkat tartalmaznak az emberiség eredetéről.Arvisura. hogy legyenek a „napok” avagy az „idők” őrzői is. A szerzőpáros egyébként egy független tévés produkciós cég tulajdonosa.  A szerzők részt vehettek az őslakos amerikai indián vének szent találkozóján is. akinek segítségét a helyi rendőrség is rendszeresen igénybe veszi megoldatlan gyilkossági ügyek esetében. akik főként filozófiai. De ez a tudás csak akkor válik majd számunkra is hozzáférhetővé. Ezt a találkozót egy maja pap. aki korai éveinek java részét egy részben azték. spir ituális. s a világegyetem rejtélyeiről. ehhez azonban az emberiségnek el kell érnie egy bizonyos fejlettségi fokot. hogy a kristálykoponyában tárolt információkhoz hozzáférjen. részben maja vajákos törzsi varázsló segédjeként töltötte el. Ilyen találkozót a törzsek között már évezredek óta nem rendeztek. Ezalatt beutazta egész Amerikát. illetve környezetvédelmi témájú dokumentumfilmek készítésével foglalkoznak. Később számos könyvet írt az őslakos amerikaiak filozófiájáról és spirituális életéről. Mint médium. a koponyák őrzőjének vallja magát. Kanada legismertebb médiuma. fogalmak. az ősi maja papok közvetlen leszármazottja hívta össze. akik jelenlétére szükség volt. talán az is alátámasztja. miközben generációról generációra továbbadják a feladatot. Néhány ilyen koponya azonban máris előkerült. aki jósként és sámánként élt egy távoli guetemalai faluban. arra is képes. Ők eme szent feladatuknak a mai napig is eleget tesznek.

az talál”. a három dimenzió által behatároltan. Elmondom hát nektek. melyre szükségetek van… De az idő még nem jött el… Még mindig vannak olyanok. Ismertető. A világ java része. fogalmak.. megkapjátok az információt. „aki keres. A szellem teremti az anyagot. hogy az elméhez csatlakozzék.Arvisura.hu Egy médium közvetítése „Tudni akarjátok az eredetét ennek a tárolóedénynek. amit mi teremtettük. a szellem erejével jött létre. A tárolóedény azért nyerte ezt a formát. mely megelőzte azokat. ahogyan ti mondanátok. mint amilyen a tiétek most… Ez a tárolóedény tartalmazza sokak elméjét és az egy elmét… Nem az általatok „fizikainak” nevezett eljárás útján készült. melyet ti „kristálykoponyának” hívtok. az agy keretét… így az edény ebben a formában őrzésre és oltalomra talált a korok során… Az edény földi életének hossza 17 000 esztendő volt… Generációról generációra örökítették. szemelvények. és a kristálytechnológia a maga részletességében is rendelkezésére fog állni azoknak. bámulatos tudásnak lesztek birtokosává… A fény és a hang lesz a kulcs. mert neked. hogy fedezzétek fel az általatok „Bimininek” nevezett területet… Mi majd irányítunk benneteket… megmutatjuk nektek. ahol jeleket hagytunk a földben… és fent a hegyekben… Egy váratlanul kerül majd elő a régióból. hogy sok-sok évezreddel ezelőtt alkották.. egy magasabb intelligencia tagjai… Egy olyan civilizáció alkotta. amit ti „Dél-Amerikának” hívtok… Egy másikat akkor találtok meg. szükséged van a látásra.karsayalarm. hogy hol található meg a többi… Egyet ott adunk át nektek. hogy bátorítsa az egységet és csökkentse vágyatokat a széthúzásra… Az elmétek a különállásra tör… Rátok akartuk hagyományozni az egység koncepcióját. És a különválás folyamata máris megindult. melyek még formát sem nyertek… és mások. amikor a megfelelő rezgést előállítjátok. amit ti „templomnak” hívtok… Ez volt az a terület. és hogy a szellem az anyag szerves része… Ez az edény azért kristályosodott ki... Információt akarsz kapni a szellem többi tárolóedényével kapcsolatban… További edények fognak előkerülni… miután számosan vannak még… miután sem egyetlen ember. Összeállította: Karsay István www. Ti is meg fogjátok mindezt érteni. A mi civilizációnk szintje. 59 . ahol a kommunikáció zajlott a Föld és a többi rendszer között… Amikor valamennyi tárolóedény együtt lesz. melyek biztonságban pihennek az óceánok mélyén… De ti nem találhatjátok meg azokat. akik megértették… hogy a kristály az élő anyag. „akkoriban”. amikor az általatok „Atlantisznak” hívott elveszett civilizáció felmerül előttetek… és arra ösztönzünk benneteket. ahogy ti mondjátok a „ti időtökben”… Túl veszélyes lenne az embernek birtokolnia ezt az információt… túl korai az evolúció szempontjából… mert az emberiség még mindig a pusztítás eszközeinek jobbítására tör. anélkül. sem egyetlen szellem nem birtokolhatja az összes tudást… Az edények mindegyike tartalmazza az információt. a hallásra és a tapintásra… Formája megkönnyíti a számára. a fejet. csiszolták homokkal és szőrrel… és sértetlen maradhatott. akiket ti „majáknak” hívtok. Jelenlegi formájába a gondolat hatalma öntötte. de a ti elmétek csak a széthúzást kutatja. Ahogyan ti mondjátok. sok tekintetben fejlettebb volt. amit ti személyiségnek hívtok… Ti azonban tisztelitek a személyiséget.

hogy a harmadik dimenzióból jöttünk. Bimini közelében máris történtek felfedezések. felfedezésre várva. mint az agy és testi funkciók feletti kontroll egy formáját. hogy léteznek más dimenziók is. alapjában véve nem is létezik. 60 . Egy másik világból érkeztünk el a Földre. Az idő mint mechanizmus. De a civilizációnk nyomaira fogtok bukkanni a legtöbb szárazföldön is. akik tudni akarják a mi helyünket a ti világegyetemetekben. Nem akartunk mást. hogy az elme képes a megértésre. mint illúzió. De mi nem váltunk foglyaivá annak. mert szükségünk volt a sűrűség megtapasztalására. Ott. megtalálhatóak a mi civilizációnk maradványai… Ezek a felfedezések zavaróak lesznek és diszharmóniát fognak okozni.hu Már megkezdtétek a különválást.Arvisura. és képtelenek elfogadni. De még mindig számosan vannak közöttetek. a föld felszínének közelében. amit ti „földrajzi hovatartozásnak” hívtok. és az általatok Földnek nevezett kis planéta határain belül. Miután a mi civilizációnk számos bizonyítéka még mindig az óceán mélyén nyugszik. mely rámutat minderre… És a kezdetei mindannak. Tapasztalni jöttünk. tudást és megvilágosodást hozni közétek. Egy másik dimenzióból érkeztünk a ti dimenziótokba. melyek ebbe a megfelelő irányba mutatnak majd… További felfedezések lesznek DélAmerikában. Az élet ezen a Föld bolygón csak primitív formában létezett. Vágyatok a széthúzásra elvezet az önnön pusztulásotokhoz… A széthúzás megsemmisülés és halál. 15 éven belül. de mi fizikai alakot öltöttünk. hogy felfedezzétek az igazságot és megértést. hogy a harmadik dimenzió kötelékén belül tartson. Számos további felfedezés következik be 5. hogy csökkentsék a széthúzást. hogy az idő lényegi valója nem más. csakis az anyagra és a kurrens elmére vonatkozik. valamint az általatok „Holt-tengernek” nevezett hely alatt. Amit ti a sivatagjaitoknak hívtok. Máris érezzük a szétválás befolyását az erőszakban… Egyre több az erőszak ezen a bolygón. és hogy felfelé kell vetned a tekintetedet. annak semmi köze sincs az általatok „testnek” nevezett sűrűséghez. erőszak a természet ellen… erőszak a Föld ellen. Csak azokat engedhetjük meg nektek. De további felfedezések is lesznek az elkövetkezendő 5. Amiről itt beszélünk. különösen az óceánok alatt. az idő az anyag teremtése. ott bukkantok a tudás javára. El akarjuk hát mondani neked. Ismertető. hogy a saját eredeted formája a gondolat volt. szemelvények. 10. 15 esztendőben. túl a hozzávetőleges tér-idő relativitáson. de nem lesz tovább. Ez az oltalom az anyag lebomlása ellen. Ausztráliában és Egyiptomban. Még mindig ragaszkodtok ahhoz az elképzeléshez. nem lefelé. több mint 15 000 esztendővel megelőzik a felismerését annak. Megértjük. fogalmak. melyek nem taszítanak pusztulásba benneteket. ami számotokra is felismerhető. és sok található a tengerek alatt. Összeállította: Karsay István www. Erőszak ember ellen. Az időt valójában egy magasabb rendű intelligencia alkotta. amit ti a saját civilizációtoknak hívtok. amit ti Atlantisznak hívtok. Számtalan relikviánk és tudásunk sok darabja található meg elszórva a kontinenseken és a tengerekben. nem a gondolatra vagy szellemre.karsayalarm. A gondolat időtlen. de szükség van rájuk. de mint ilyen. hogy ismerni akarod az emberiség eredetét. mint megtapasztalni az anyagi sűrűséget. Jóllehet a testen és az agyon túl létezik. De számos felfedezés még nem következhet be. 10. és nem szükségképpen az agy. Arra ösztönzünk benneteket. amit ti „Atlantinak” és „Indiainak” hívtok. Elmondjuk nektek.

ahogyan ti neveznétek. melyek nem az elméhez tartoznak. A tudósaitok játszadozásával vette kezdetét. A pusztulás máris a kezdetét vette. Ezeket pusztán beprogramozták a jelenkori elmébe. ahogyan ti neveznétek. melyek csak a harmadik dimenzióhoz kapcsolódnak. csak a különválást. csakis pusztulásotokhoz. hogy az idő és a tér korlátain belül tartsanak benneteket. Változások lesznek a Földön az emberi életformában. Rá fogtok jönni. Mi azt közöljük veletek. Mert ez ugyanaz az elme. az elszakadás máris megkezdődött. amit ti „részecskéknek” és „sugárzásnak” hívtok. ahogyan az időjárás is. óriási változásokat fog okozni. El szeretnénk mondani nektek.karsayalarm. Az elszakadás gondolatisága gyökeret vert. Számotokra. Rá fogtok jönni. melyet ti realitásnak hívtok. hanem sokkal inkább az agyhoz. már el is kezdődött. hogy a számoknak és az időnek nincs mélysége. és látni fogjátok. Összeállította: Karsay István www. 61 . A viszonylagosságok. hogy figyelmeztessünk. primitív tudásotokkal. ami a bolygótokra tör. az anyag és fizikai valóság foglyaként. De. A fénnyel és a hanggal játszanak. De miután a reakció nem azonnali. amit ti „szárazföldnek” ismertek. mennyi pusztító hullám csapódik a bolygótok felszínébe. mint védelmet. akik elhajlították a hangot és a fényhullámokat. gyors klimatikus változást és a szárazföldek elmozdulását is. hogy a civilizációtok durván félreértette a fényt. Nagy horderejű katasztrófa fog bekövetkezni. jelenkori elmétek nem keres mást. és amit ti atmoszférátok ”részecskéinek” neveztek. Ezért van az. Észre fogjátok venni. Vágyatok a különválásra nem vezet el máshová. mely a legközelebb esik hozzátok. annak a formájában. hogy ami a földben növekszik. a „katasztrófa”. hogy csak annyit fedeztetek fel belőle. addig fogjátok ezt tovább folytatni. máris olyan dolgok kezdődtek el.Arvisura. De az idő káprázatának fenn kell még maradnia egy ideig. mennyi halállal fog kikelni. azzal. És máris érezhetjük a széthúzás befolyását a világunkban. Vannak funkciók. De ti még most sem vagytok mindennek tudatában. fogalmak. melyek feladata benneteket a háromdimenziós fizikai világhoz kötni. és amit ti „atmoszférának” ismertek. Jelenkori elmétek foglyul tart benneteket a térben és időben. az állatokban. mert ti magatok éltetitek. És ez a pusztulás elkezdődött ismét megtörténni. míg az egész bolygó ki nem tör és el nem pusztul. Mi azonban elmondjuk nektek. és a veszedelmet találjátok abban is. szemelvények. és nincs nyilvánvalóan a közeletekben. mely az özönvizet is okozta. és máris súlyos események vették kezdetüket. És ezek valójában az agy diszfunkciói. hogy a Föld nagy változások előtt áll… Még a bolygótok maga is meg fog változni. Megértetted mindezt? Azért jöttünk el. mint a „szám”. az „idő” és a „tér” az agy azon funkciói. melyeket nem értenek. a hangot és az anyagot. Ahogyan azt már elmondtuk. és pusztulásba taszítanak. és a szárazföldek korábbi pusztulását. Az atmoszférába történő beavatkozás még több pusztulást fog okozni: szokatlan időjárási mintákat. és ahogyan minden más is. Ismertető. alapjában véve. amit a Földről jelen pillanatban ismertek. hogy amit elvetettetek. melyek visszafordíthatatlanok. De a tudósaitok és a kormányaitok még mindig olyan játékokkal játszanak.hu Az idő számotokra számokban ölt testet. Hatalmas pusztulást fogtok látni a „sugárzás” által. hogy egyre több halál férkőzik az életbe a bolygótokon. amit ti „vegetációnak” ismertek.

amire szükségetek lehet. szeressék. az lesz a kötelesség. és máris mozgásban van. hogy elmondjuk. amikor ráébredtünk. abban a reményben. visszatérünk eredeti dimenziónkba. És ezért is hagytuk hátra számotokra ezeket az edényeket. hogy a katasztrófa miatt. A vizeitek felmelegednek arra a szintre. a tudás nélküli világot. akiknek elő kell majd hívniuk reinkarnációs emlékeiket. és a szárazföld el fog tűnni a hullámok alatt. a ti időtök szerint „hosszú idővel ezelőtt”. akik a spirituális tudást keresik. és hogy nagy katasztrófák várnak a Földre. Ismertető. A mágneses mező áttevődik. az időjárási minta változásai és további elszakadás az atmoszférától. a Föld ki fordulni sarkaiból. nagy változás kezdődik… kezdődött… a szülőbolygótokon belül. amiket átadtunk. hogy meggyógyítsák a megvadult világot.Arvisura. Arra ösztönzünk benneteket. Habár ez már nem kerülhető el. hogy a széthúzás gondolatisága nyert teret. hogy lesznek olyanok. úgy döntöttünk. amit számotokra hátrahagytunk. mindent megtaláltok. Ezt teszitek a Földdel a negatív energiáitokkal. hogy figyelmeztessenek másokat. Több lesz a szél… és a háziállatok nagy számban fognak elpusztulni.hu Kitörések lesznek. és tanácsokkal szolgáljanak a számára. hogy ezen edényeken keresztül aktiváljuk a tudatot. hogy mennyi minden el lett feledve a fizikai dimenzióvá válás eredeti céljaiból. és egy kisülés halad át a Földből az atmoszférába. hogy tudassátok az emberiséggel a dolgokat. és a többiben. melyre a pusztulás tüzei várnak. fogalmak. És ez máris elkezdődött. mely a bolygóra vár. Hatalmas szakadás lesz a Földön… mely a Föld belsejéből ered. A földtömegek eltűnnek. Azzal a szándékkal készültek. ahová nem lenne szabad. Tudtuk. lesznek olyanok. bár hátrahagytuk nektek elménk örökségét. Amikor rádöbbentünk. hogy a holocaust csökkenthető legyen. azok számára. Amikor azonban eljön az idő. és idővel ez a tudomásotokra jut. Azért vagyunk itt. kiknek tudása és spirituális fejlettsége erre az útra terel benneteket.karsayalarm. Tudtuk. ahogyan ti mondanátok „itt” és „most”. A Föld kettéválik.” 62 . a kihatásait még nagyban meg lehet változtatni. A tudásunk kristályosodott ki benne. szemelvények. Az atmoszféra máris belép a negatív szennyezettség állapotába. Ebben az edényben. Összeállította: Karsay István www. amikor a Földnek erre szüksége lesz. a tengerek és az óceánok felemelkednek.

Közép. A Megcsavart Hajszálak öregjei a következőket mondták el: „Kezdetben 12 világ létezett az emberi élet számára. A koponyáknak mozgatható volt az állkapcsa. A mi nyelvünkön Eheytomának nevezzük. Az öregek megtalálták a módját. idelent Föld nagyanyán. melyekkel napjainkban nagy mennyiségű információ is tárolhatóvá és elérhetővé válik a számunkra. és a teljes konfiguráció az „Osiriaconwiya Bárkája” nevet viseli. majd idehozták őket. a Szíriusztól számítva. kozmikus véneink fogták a Bárkát. Ezek a kozmikus vének megtalálták a módját. És arra használták fel a koponyák tudását. Két napja és két holdja van. és az emberek által benépesített 12 – általunk „szent 12” planétának vagy a „nagyanyáknak” nevezett . amit „a szent pajzsok tanításának” hívnak. ha elképzeljük azokat a számítógépeket. és ezt a tudást egy holografikus számítógépbe – legalábbis modern kifejezéseinkkel így tudnánk leírni – táplálta: egy kristálykoponyába. a rejtett bölcseletek iskoláit. amikor óriási fejlődés ment végbe. ezért gyakorta utalnak rájuk úgy. hogy felépítsenek négy nagy civilizációt: Lemuria. akárcsak a mi koponyánknak.karsayalarm. hogy megvitassák a „gyermekek bolygójának” helyzetét – ez az a planéta. Valójában tehát 12 planétából álló nagy család vagyunk. és a vének egy Osiriaconwiya nevű bolygón találkoztak.hu Egy időőrző elbeszélése Az őslakos amerikaiak között a mesélés hagyománya az eszköze annak. Ez Föld nagyanya. hiszen ez volt a tudás ajándéka. És valóban ez volt a leghatásosabb és legértékesebb ajándék. Ismertető. fogalmak. A legjobban talán úgy érthetjük meg ezeket. melyre minden felépülhetett. És segítették a Föld népeit. ehhez hozzá is férhetünk. melyből a fejlődés a szárba szökkenhetett. amit a Föld gyermekei kaphattak. mert ez a legkevésbé fejlett az ember által belakott bolygók közül.Arvisura. Mieyhun és Atlantisz civilizációit. 63 . Ez a negyedik bolygó a Nagy Kutya csillagtól. Ez volt a legnagyobb ajándék. Mu. és nekik adták. melyet napjainkban benépesítünk. Ezek tökéletesen makulátlan kristálykoponyák voltak. de a „gyermekek bolygóját” is értjük alatta. hogy a Föld lakóival saját bolygójukról kommunikáljanak. ez volt az alap. hogy a titkos tanításaikat egymásnak generációról generációra átadják.egy vörös és egy kék – segítségével. mert ez volt a gyökér. Eredetileg tehát ez történt. és volt egy időszak. és itt találkoztak a vének. akik több mint 400 különböző néptörzs tagjait foglalják magukba az egész Észak-. és munkálkodni kezdtek. A többi bolygók mindegyike vette felgyülemlett tudását. és ha tudjuk a módját. hogy képesek legyenek kommunikálni a „kétlábúakkal”. mint éneklő „koponyákra”. A cherokee-k Megcsavart Hajszálaknak nevezik ezeket az embereket. Összeállította: Karsay István www. melyek az óceán alatt helyezkedtek el. Akárhogy is. két hatalmas kupola . szemelvények. és titkos gyógyító szervezeteket. hogy megtanítsák Föld nagyanya gyermekeit. A más bolygókról származó vének kioktatták a Föld gyermekeit.és Dél Amerikából. Ezek a planéták különböző napok körül keringtek. Valamennyi kristálykoponya roppant mennyiségű adatot foglal magában. hogy nagy misztikus iskolákat hozzanak létre.világ valamennyi tudását beletáplálták.

Arvisura.

Ismertető, szemelvények, fogalmak.

Összeállította: Karsay István www.karsayalarm.hu

Kezdték széles körben elterjeszteni a tanokat. Az információ megközelítőleg 750 000 esztendővel ezelőtt érkezett meg, és 250-300 000 esztendővel ezelőtt kezdődött el a terjesztése Föld nagyanyán. A tanítások segítségével további koponyák készültek a Földön, ám ezeknek, bár életnagyságúak voltak, nem volt mozgatható az állkapcsuk. Számos ilyen koponya létezik, melyeket „beszélő koponyákként” ismerünk, hogy megkülönböztessük őket az eredeti Bárka „éneklő koponyáitól”, melyek a 12 világ valamennyi tudását tartalmazták. A koponyákat egy piramis belsejében tartották – a Bárkaként ismert, hihetetlenül hatalmas formációban. A Bárka a szent bolygókról származó, körben elhelyezett 12 koponyából állt, egy tizenharmadikkal, a leghatalmasabbal, a formáció középpontjában. Ez a tizenharmadik koponya képviselte valamennyi világ kollektív tudatát, és kapcsolódott valamennyi szent planéta tudásához. Az utazó emberek az éneklő koponyákból álló Bárkát először az „olmékként” ismert néphez vitték el, majd az vándorlásnak indult, és a maják vették át, azután az aztékok (Teotihuacanban őrizték), és napjainkban ez a tudás még mindig a Megcsavart Hajszálak birtokában van. Az aztékok arra használták fel a koponyák hatalmát, hogy másokat az irányításuk alá vonjanak; hogy visszaéljenek saját erejükkel, és hatalmassá tegyék önmagukat. Olyan hatalmassá váltak, és erejük oly pusztító méreteket öltött, hogy meg kellett őket állítani. Az egyetlen hatalom, mely képes volt megtörni az aztékokat, a spanyol birodalom volt. A Bárka még Teotihuacanban volt, amikor Cortez leigázta az amerikaiakat. A papok, akik Cortezzel érkeztek, meghallották a kristálykoponyák hírét, és azt az információt eljuttatták Rómába, a pápának is. A kor katolikus pápája pedig így rendelkezett: „Ezt a tudást meg kell szerezni.” Jobban akarta a koponyákat, mint a birodalom minden aranyát és minden gazdagságát. És, habár a Bárka akkoriban még jól el volt rejtve a föld színe alatt, a spanyol katonák eljöttek, és egy belső árulás folytán sikerült tudomást szerezniük a rejtekhelyről. Mielőtt azonban megkaparinthatták volna a kristálykoponyákat, a jaguár papok és a sas harcosok megfogták a koponyákat, és elmenekültek velük. Néhányukat a korábbi maja területekre vittek magukkal, mások Dél-Amerikába kerültek, megint mások szétszóródtak a világban. Így tehát a koponyák történelmük során első ízben itt, Föld nagyanyán elváltak egymástól. A koponyáknak odakint kell lenniük és vándorolniuk, hogy távol legyenek egymástól, míg el nem jönnek azok az idők, hogy megtanulunk osztozni egymással a tudáson, gondoskodunk egymásról, tanítjuk egymást, és békés, harmonikus világot teremtünk Föld nagyanyán. Azt azonban mindenki tudja, hogy napjainkban Föld nagyanyán nem ez történik, ezért a koponyáknak továbbra is odakint kell lenniük, és vándorolniuk. A legenda viszont úgy tartja, hogy egyszer valamennyien vissza fognak térni a családjukhoz; ha az a család végre hajlandó lesz felnőni, megérni, és békében csatlakozni a bolygók családjához. Ez tehát a legenda, amit tanítóm mesélt el nekem, és neki annak előtte az ő tanítója, a Megcsavart Hajszálak tradíciói szerint.” 64

Arvisura.

Ismertető, szemelvények, fogalmak.

Összeállította: Karsay István www.karsayalarm.hu

Jamie Sams elbeszélése „Az a világnézet, mely tudósaitok és akadémikusaitok sajátja, minden, csak nem az emberiség és annak történelmének nézőpontja, és nagyon is beszűkült látásmód. Ez a beszűkült látásmód az oka, hogy egyetlen archeológus sem képes valódi magyarázatot adni a kristálykoponyák csodájára. Nem tudják megmagyarázni még Teotihuacan piramisait sem, vagy azokat, melyek az ősi Egyiptomból származnak. Képtelenek magyarázatot találni a roppant kőtömbökre, melyeket a perui inka birodalom használt. Nem találnak választ rá, hogy mi – ilyen egyszerű és primitív emberek – hogyan voltunk képesek azokat mozgatni. Nem tudják megmagyarázni, hogy népem hogyan tett szert arra a technikai precizitásra, mely az ilyen épületek létrehozásához szükséges. Senki sem tudja megmagyarázni, hogyan készültek a piramisok, és hogyan lehetséges az, hogy éppen a legősibb példányok lettek a legpontosabban és legszebben kialakítva. Nem találnak rá magyarázatot, hogyan lehettek az ősi egyiptomiak, vagy olmékok, maják és aztékok közönséges törzsekből egyik napról a másikra építőmesterek. Attól tartok, ez a beszűkült látásmód még most sem engedi láttatni a mi igazságunkat, de azért én elmondom nektek, mert a Szellem kért arra, hogy így tegyek. Amit el fogok mondani nektek, titokban volt tartva az európaiak előtt, mióta azok csak megérkeztek a Teknős-szigetre, most azonban eljött az idő, és fel fogunk szólalni. Tudjátok, a földönkívüliek voltak azok – ahogyan ti nevezitek őket – akik elhozták nekünk a kristálykoponyákat. Mi „égi isteneknek” vagy „égi embereknek” nevezzük őket. Ezek az égi emberek a Víz Harmadik Világának vége felé keresték fel a Földet. A Víz Harmadik Világa hosszú-hosszú idővel ezelőtt zajlott, még a kontinentális sodródás előtt, amikor a világ valamennyi földtömege egyetlen, Teknős-szigetként ismert kontinenst alkotott. Az égi istenek a kezdetek kezdete óta látogatták a Földet, és azóta is több alkalommal eljöttek ide. Gyakorta nagy tanítóként emlegették őket, és olyan neveket kaptak, mint Közép-Amerikában Quetzalcoatl, vagy Dél-Amerikában Viracocha. Sokszor jöttek olyankor, amikor az emberiség éppen küzdelmet folytatott egymással, vagy olyankor, amikor nem voltak törvények, vagy egyéb okokból éltünk szegényes életet. Segítőkként léptek fel, gyógyítókként; megpróbálták megtanítani az emberiséget, hogy békében éljen. Ezek az égi istenek segítették a korai embereket abban is, hogy a klasszikus világ csodáit létrehozhassák. Az emberiség átalakult a saját galaxisunkból, de más bolygókról származó lényekkel való kapcsolattartás során. Kulcsszerepet kezdett játszani a fejlődésben, és sokkal nagyobb mértékben, mint azt képzelnénk. De amit el szándékozok mondani, sokkal mélyebbre nyúlik vissza. Elvisz bennünket legkorábbi őseink idejébe. Elmondom nektek a teremtés igaz történetét úgy, ahogyan annak idején én is hallottam az őseimtől. Kezdetben béke honolt a Földön. Az emberek, akik akkoriban éltek, nem voltak homo sapiensek, ahogyan ma ismerjük őket. Ti Neander-völgyi emberként ismeritek ezt a típust, de mi „Föld-embereknek” nevezzük őket. Ez volt az aranykor, amikor a Földön az emberek és az állatok kommunikáltak egymással és harmonikus életet éltek. Számtalan legenda örökíti meg a világ minden részén ezt az aranykort. Ugyanaz, mint ami a ti Ótestamentumotokban is szerepel, Édenkert néven. 65

Arvisura.

Ismertető, szemelvények, fogalmak.

Összeállította: Karsay István www.karsayalarm.hu

És ezt - ha ez még kényelmesebbé teszi mindennek az elfogadását – tudományos bizonyítékok is alátámasztják. Még a ti saját tudósaitok is felfedezték, hogy őseink egyáltalán nem voltak azok az agresszív ragadozók, mint amilyennek korábban hajlamosak voltunk tartani őket. Nem is olyan régen a John Hopkins egyetem tudósai ismét megvizsgálták az ősi koponyák fogazatát, és felfedezték, hogy korai ősünk szinte teljes egészében vegetáriánus volt, és hogy egyáltalán nem öldöste az állatokat. A problémát az okozta, hogy az fejlődni kezdett, a feje egyre nagyobbá és nagyobbá vált, ahogyan az agy tömege fokozatos növekedésnek indult. Ez azért történt így, mert az agy tárolta el az összes genetikai információt, ami minden generációval egyre duzzadt, és ahogy nőttek az emlékeik, úgy nőttek a fejméretek is. Ahogy a fejek egyre nagyobbak lettek, a faj női egyedeinek egyre nagyobb gondot okozott az utódok megszülése. Idővel megnövekedett a szülés közben elhalt asszonyok száma, és az egész faj továbbélése kérdőjeleződött meg. Biztosan ti is hallottatok már az evolúció történetének „hiányzó láncszeméről”, melyről a tudósaitok annyit beszélnek, de sem megmagyarázni, sem megérteni nem tudják. Bekövetkezett egy hirtelen és nagy léptékű ugrás a törzsfejlődésben, amire nincs magyarázat. Senki sem tudja, miért történt ez az óriási előrelépés, és hogy hogyan következett be ilyen rendkívüli hirtelenséggel. Nos, mindez azért történhetett így, mert pontosan akkor, amikor a Föld ebbe a krízishelyzetbe sodródott, az égi istenek – vagy „földönkívüliek”, ha úgy tetszik - eljöttek az égből, a Plejádokról, az Orionról, a Siriusról. Azért jöttek, hogy új otthonra találjanak, itt a Földön, ezen a gyönyörű kék-zöld bolygón. Az égi istenek tehát eljöttek, és elhozták magukkal a kristálykoponyákat, ajándékként a földlakóknak. Ezek a koponyák ugyanis tartalmazták a más bolygókról érkezett lények valamennyi tudását. A koponyákba volt foglalva kultúrájuk, matematikájuk, tudományaik, csillagászatuk és filozófiájuk egésze, beleértve reményeiket és álmaikat is. Lényük egésze azokban a koponyákban volt eltárolva. Elmondhatjuk, hogy nem akármilyen ajándékkal kedveskedtek nekünk! A koponyáknak azonban volt egy másik funkciójuk is. Mintaként szolgáltak egy új fajhoz. Az emlékek, melyeket az agyunkban tároltunk, átkerültek a DNS-be. Az agyunknak nem kellett már tovább növekednie. A kristálykoponyák képviselték azt az új formát, amilyenné mi váltunk, az emberiség modelljét. Ez megint olyasmi, ami a Mózes I. könyvében is megtalálható, mely elmondja: „És látták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok.” Tudjátok, amikor a földönkívüliek megérkeztek ide, tudták, hogy nem lesznek hosszú életűek a mi atmoszféránkban. Így, akárcsak a földi emberek, az égi istenek is halandóak voltak. Megtörtént tehát a kölcsönös átváltozás. Ezek a földönkívüliek, „égi emberek”, egyesítették a földi emberek génjeit a sajátjukkal, hogy mindkét faj fennmaradhasson, de egy olyan új formában, mely különbözött mindkét korábbi fajtól. Talán nehéz ezt elhinni, de ez olyan valami, amit ma már nekünk is hatalmunkban áll megtenni. Nemsokára képessé válunk egyetlen állati sejt felhasználásával reprodukálni az egész állatot, ugyanakkor már ma is összeolvaszthatjuk két különálló faj génjeit, hogy létrehozzunk egy teljesen eredeti példányt. Az emberi lények tehát majdnem olyan szinten állnak ma, mint akkor földönkívüli őseink. 66

Mindkét pártnak igaza van. valóban két egymáshoz közeli csillagról van szó. Valamennyien kettős ősiséggel és genetikus emlékekkel rendelkezünk. Senki sem hitt nekik egészen addig. Valamennyien osztozunk ugyanabban a közös háttérben: feketék. szemelvények. Ezért vonzzák a kristálykoponyák magukhoz az embereket. saját lényünk szilikon struktúrája. Az univerzum egésze egy struktúra és szervező elv szerint épül fel. hogy egy fajként éljünk tovább a Földön. Az én népem azt mondja. még saját galaxisunk határain belül is. és mi megtaláltuk a módját. új életformákat hoztak létre. hogy valamennyiünkben ott a szén és a szilikon struktúra. Nemsokára igazolni tudjuk majd azt is. és teljesen új fajokat.karsayalarm. A szilikon azonban most már ott van a vérünkben. hogy felismerhessük. Eredetileg az egyik szál tartalmazta a mi földi emlékeinket. sárgák. A maják. „Emlékezz az őseidre. a sziúk. akárcsak Földanyánk. Ennek a Földnek valamennyi lakója ebből a forrásból ered. Ismertető. hogy az ősei a Siriusról jöttek. és kölcsönös kapcsolatrendszerünk megértésének terén – máris hihetetlen hatalom birtokosai vagyunk. vörösek. Az általuk létrehozott faj lett a homo sapiens. Ez az oka. a dogon. nemcsak Amerikában – eredetükkel kapcsolatban a csillagokról és az ősi égi istenekről beszélnek. hogy ki vagy. Valójában a DNS-nek is ezért van két ága.Arvisura. mind az ember előtti fajok továbbélése. a tudást. amiért a koponyák kvarckristályból készültek. hogy a más életformák számos más bolygót is benépesítenek. és ehhez a hálóhoz kapcsolódik. És ez a béke üzenete az emberiség egésze számára. Mert a kristálykoponyák azért vannak itt. a házasságból Ég és Föld között. 67 . Van egy afrikai törzs. Mert ez a Föld valamennyi lakójának öröksége. ahogyan a kristálykoponyák az eredetünkkel és végzetünkkel kapcsolatos információkat tartalmazzák. fehérek. akik azt állítják. Összeállította: Karsay István www. A kristálykoponyák az eredeti reprezentánsai annak az új formának. hogy eszünkbe idézzék közös eredetünket. A tudósaitok nemsokára ezt is felfedezik majd. Csillagközi őseink azonban már hosszú-hosszú idővel ezelőtt elérték ezt a szintet. mely az univerzum egészéhez kapcsol bennünket. A háló hangból és színekből szövődött.hu Habár számos területen kell még előrelépnünk – nem utolsósorban a Földanya iránti nagyobb tisztelet. mely mindig is azt állította. hogy a csillagokból származnak. a teremtés látható és láthatatlan aspektusai között. Mostanra már a csillagok körül keringő bolygókat is felfedezhettük. És az egyik ok. mely a galaxis többi részéhez köt bennünket. hogy a Földről jöttünk. Az őslakosok mindig is tudták. Ők az emberiség modelljei. hogy a Földet. Így tehát részünkké vált az a kristályos mátrix. míg a teleszkópjaink eléggé fejlettek nem lettek ahhoz. amit ők egy kettős csillagrendszernek tartanak. mert felszabadítják a belső tudást. Vannak olyanok. barnák. Ránézünk a koponyára. a cherokee-k mind azt állítják. hogy a bennszülött népek – szerte a világon. Az életformánk teljes egészében szén alapú volt. és honnét jöttél”. Emlékezz rá. Egyedül ezúton volt biztosítható mind a földönkívüli. és minden más planétát egy kristályos struktúra roppant méretű hálója fogja egybe. A tudósok nemsokára fel fogják ismerni mindezt. fogalmak. a Napot. és eszünkbe jutnak saját szöveteink. amivé lettünk. És ez csak az egyik eleme annak. mert a szilikont az égi istenek vezették be saját genetikus struktúránkba. a másik égi őseinkét. ahogyan mi emberi lények magunkat nevezzük.

információk a Tom Kenyon és Virginia Essene: A Hathorok c. mert ráébreszt arra. és saját személyes múltadra. most azonnal. ha majd belátod. És ez jelen pillanatban a legfontosabb. ez segít neked abban. én nem kérem tőled azt. azt válaszolta. szemelvények. magasabb rezgésszámmal. hogy többet gondolj a múltra. Állítása szerint Sanat Kumara kérésére érkeztek ide. amilyennek korábban tartottad. Egyszer. aminek korábban tartottad. belátod majd. és ez már önmagában véve is fejlődés lesz. azaz tisztánhallásként és tisztánlátásként. Ha másért nem is. hogy a mikor a médium rákérdezett a vele kommunikáló Hathor nevére. e. 10. Összeállította: Karsay István www. a történelemnek ebben a szakaszában nem kiemelt fontosságú. amit te mindig is annak tartottál. Érdekes megjegyezni.000 körül jártak. Mivel ők egy magasabban fejlett civilizáció tagjai. hogy a helyed a világban nem szükségszerűen olyan. Atlantisz már elpusztult. sőt valójában nem is számít.karsayalarm. Az arktúriaiak és a fiastyúkbeliek is Észak-Afrikába irányították néhány beavatott emberüket. 10.hu Nézd. intuícióként és álombeli megjelenésként tapasztalhatják. de a jelennel és a jövővel kapcsolatban is. De a Hathorok kapcsolatban álltak a tibeti lámákkal is a tibeti buddhizmus kialakulása idején. 68 . Ha egyszer megnyitod magad annak megértése előtt. a történet abból a szempontból mindenképpen fontos. hogy Avar-nak hívják. Hator – az egyiptomi termékenység-istennője volt. amit korábban elképzeltünk. Az ő tanításuk lett az alapja a hang használatával kapcsolatos egyedi technikájuknak és gyakorlatuknak.Arvisura. azaz látomásként.” A Hathorok Az alábbi – Hathorokra vonatkozó . Ők segítették az egyiptomi Misztérium iskolák létrejöttét és fejlődését is. hogy ez jelentősen megnöveli majd a lehetőségeket. hogy ez önmagában újabb lehetőségeket tár fel nem csak a múlttal. hogy feltétel nélkül higgy el mindent. Hamarosan úgyis meg fogod érteni. Hogy elhiszed-e. és azt fogod látni. A Hathorok állítása szerint mikor itt jártak Kr. akkor talán a jövőnk is másmilyen lehet és lesz. Ha ugyanis a múltunk különbözik mindattól. A kapcsolatteremtést az emberek általában éteri hangüzenetként.000-ben. Ismertető. A Hathorok meglehetősen könnyen kapcsolatban tudnak lépni az emberekkel. Fenn is maradt róluk néhány ábrázolás Egyiptomban. aholis Kr. e. hogy a múlt története talán nem feltétlenül az. De együttműködtek néhány atlantiszi és lemúriai beavatottal is. de létezik egy Hathor nevű földönkívüli faj is. fogalmak. ez a kontaktus nem fizikai formában szokott történni. többet az emberiség múltjára. hogy a bolygó történelme és saját eredeted sem olyan. könyvéből származnak. aki a Fehér Testvériség néven ismert intergalaktikus tanács tagja. akiket Egyiptomba irányítottak. mint amilyennek napjainkban elképzeljük.

mialatt kontrollálják a levegő áramlását a testükben. mialatt az orrukon keresztül beszívták a levegőt a tüdejükbe.8 m magasak. A didgeridoo-n játszó őslakosok körkörösen lélegeznek. Az egyik egyiptomi beavatási folyamat alatt – amely a Nagy Piramisban megy végbe – az ankhot is megszólaltatják. könyvéből származik: „A Hathorok 3-4. Képesek egy hangot egy órán keresztül is kitartani. fél-egy órán keresztül. De csak ritkán jelennek meg így. de a rezgésszint váltás az alapja a közlekedési eszközeik működésének is. nagy és hegyes fülű. Hosszú-hosszú időn át segítették az embereket a Földön szeretetükkel. és a természeti egyensúly visszaállításának eszköze. és folyamatos hangképzés nem ismeretlen ma sem. A hangot egy Hathor hozza létre. Összeállította: Karsay István www. és a hagról való hihetetlen tudásukkal. Az ankh hangja – beavatási szertartás vezetése csak egy volt a sok minden közül.karsayalarm. hosszú kezű-lábú humaniodokat látnánk magunk előtt. és az egyensúly beállításáért tettek. ha akarnak meg tudnak jelenni fizikai testben is. és folyamatosan hallatja kb. hogyan kell szünet nélkül hangot kiadni. az emberiség megsegítésére. Az egyidejű légzés. szemelvények. mint amikor a légzéssel egy időben adjuk ki az óm hangot. amit összefogva hordanak. Ahhoz hasonlít. Elsősorban a test gyógyításának.” 69 . Ismertető. hisz az ő természetes formájuk a fénytest.hu Elmondásuk szerint. amit értünk. ekkor 3-4 méter magas. DNS-ük 12 szálból áll. A Hathorok évtizedekig tartózkodtak a Földön. A következő idézet pedig Drunvalo Melchizedek: Az élet virága ősi titkai c. Változtatni képesek tehát a saját rezgésszintjüket. A Hathorok megtanulták. fogalmak.Arvisura. akiknek szintén van hajuk. majd a szájukon át kilélegeztek. nagy fejű.

akkor az ősök szelleme megkéri a Jó-szellemeket: segítsék utódaikat az Élet harcaiban. Ezek túlnyomó többsége más irodalomban fellelt szövegek.e. melyek misztikus vonatkozásokat. Kaltes-asszony pedig a saját kezével formált emberekbe lehelte a Jó-szellemnek lelkét. Összeállította: Karsay István www. ne hallgassanak a Jó-Szellemek sámánjaira. a megnyugodott lelkek birodalmába. hogy azok hangja mellett a JóSzellemek segítségével az Égiek segítségét kérjék. mivel égi szemeikkel láthatják és hallhatják őket. Ata-Isisnek kérésére elültette a vöröshasú cethal hátán a tengerből felhozott termékeny földre az égigérő szent fa magvát. hogy az elrontott régi életüket rendezzék. dőlt betűs részek jelzik az általunk különösen fontosnak vélt üzeneteket. üljenek hajókra. Ata-Isis amikor látta.” „Mind a 24 sámán elmondta. 1. Ugyanis a nyugtalan lelkek az elintézetlen dolgaik végzésére kötelesek visszajönni a földre.karsayalarm. hogy mennyire érvényesülnek erkölcseik a földi szinteken. amit a jó és rossz-szellemektől hallottak a Föld-Anyáról. a legfelsőbb Égi-Atyának. Hét nap és hét éjszakán jártak a Jó-Szellemek jurtáról-jurtára és a jó embereknek megparancsolták. hogy az Égi-Lelkek az alsó világot és annak megerősített csillag-ablakait elbírják tartani.) „Ekkor a Világfelügyelő Aranyfejedelem megalkotta a nagy Teremburát.hu Misztikus vonatkozások és földönkívüliekre történő utalások az Arvisurákban Az alábbiakban igyekeztünk kivonatolni az Arvisurából azokat a szövegrészeket. de a jók megmaradjanak. Tekintettel arra. a Rossz-Szellemek vezére azonban belopódzott az emberek szívébe és rábírta a dölyfös gazdagokat. hadd pusztuljanak el a hitetlenek. megparancsolta a vöröshasú cethalnak. sok jó gyümölcsöt. 70 . A kiemelt. így nem jelöltünk meg minden egyes rovást.(A) – részletek (Kr. Ezeken a csillag-ablakokon figyelik az ősök az utódaikat. a lista még messze nem teljes. mert Ata-Isis elpusztítja a megromlott lelkek birodalmát. aholis igyekeztünk némi magyarázatot hozzáfűzni az olvasottakhoz. a kék színű sátorlepedőt nagyon erősnek alkotta meg a Világfelügyelő Aranyfejedelem. fogalmak. Ekkor a jó és hívő emberek hajókra szálltak. melyen át beléphet mindenki a Terembura kapuján az első égbe. dobot készítettek. illetve földönkívüliekre történő utalásokat hordoznak magukban. amely a középső világot elválasztotta az alsó világtól. Ármány. Ezt a Teremburát. bőven termett a föld. Utolsónak Agaba fősámán kötötte fel a szertartási övet és így szólt: Amikor Joli tórem megteremtette a Földet. Amint látható. hanem építsenek égig érő palotát. Amelyik gyermek tiszteli a szüleit és őseit. Ismertető. hogy több helyen szerepelnek ismétlések. 4040-4020. ahol a megholtak lelkei tanyáznak. Azért az égi tudással rendelkező sámánok a megholtak lelkeivel beszélhetnek. Itt soha nem volt bogarat fagyasztó tél. hogy a dölyfös gazdagok az Égi-Lelkek ellen cselekszenek. hogy bejuthassanak a második vagy harmadik égbe.Arvisura. ahol a tóremek nagy bőséget teremtettek. A vastagon szedett és aláhúzott címszavak esetében pedig további hivatkozások nyithatók meg. melyekre ezúton szeretnénk felhívni mindenki figyelmét. de igyekszünk azt mihamarabb tovább bővíteni. hogy rázza meg a hátán Ataist. szemelvények. a boldogság földjét.

ezért Joli-Tórem Földjén visszamaradtak az utasai. 4040-4000. bölcs Agaba örökségét. amelyiken Kaltes-asszony birodalmából Joli-Tórem Földjének tájait meglátogathatják.” „A Világfelügyelő Aranyfejedelem megajándékozta ezeket a törzseket nyíllal és kutyákkal. Először a Kaltesasszony birodalombeli férfiak és nők egymás között szaporodtak. Kaltes-asszony birodalmából a fiatalság különböző magvakat hozott meghonosításra és az egyes földrészeken termett növényeket ezzel keresztezve Földünk terményei megváltoztak. és ha megerősödnek. a Földiekkel párosodott. Kaza sámán fia Ruda-Tórem parancsára megtanította ekével hasogatni a legelőt a zab és kölesmag vetéséhez. az ajándék lovakat pedig tovább szaporítsák.e. Megfigyelték. ezért mérgében elküldte az üstökös sárkánykígyót az égi gyermekek bolygóinak megzavarására. Ezért a Világfelügyelő Aranyfejedelem által szerkesztett szekérrel látogatást tettek Joli-Tórem Földjére. hogy az így született gyermekek egészségesebbek lettek. hogy ne pusztuljanak el annyian a járványos betegségekben. majd megrázta a hátát és elcsúszott a nagy vízben.(B) – részletek – (Kr. Annak is megtalálták a gyógymódját. fogalmak. Ezért Hadur-Tórem olyan repülőket szerkesztett. Kaltes-asszony és Joli-Tórem azonban ezt hamarább észrevette és a Földet kitérítette az útjából. Ismertető. Ugyanis az ősvízből ott is olyan élőlények fejlődtek. Ha valamelyik özveggyé vált. hogy az élet harcaiban megsegítik őket. hogy Kaltes-asszony földjén az emberek sokkal okosabbak és fejlettebbek. A földi életet figyelő 24 legfelsőbb Égi-lakó felajánlotta segítségét az eddig csak nyíllal és kutyákkal vadászóknak. a hátán lévő hordalék többfelé vált és a hordalékföldek között a tenger lett úrrá. kettőt meg balra és a termőföldet az egyik Nagyvíztől a másik Nagyvízig kiterjesztette.karsayalarm. ezért Kemi-asszony Holdját az üstökös sárkánykígyó farkával a Földünkhöz vágatta. foglalják vissza a termékeny síkságot. Joli-Tórem Földjének szép fejlődését is megirigyelte. csak az értelmük volt elmaradottabb.) „A Világfelügyelő Aranyfejedelem hamar rájött. Agaba tudomására hozta a harcosoknak.hu Ekkor a vöröshasú cethal tüzet fújt a nagy Teremburáig. s így egészséges utódok születtek. Az ősi Szelek-asszonya gyakran összeveszett az Ata-Isis birodalombeliekkel. mint Joli-Tórem birodalmában. Mivel a Vöröshasú Cethal elég gyakran megmozdult. Az üstökös sárkánykígyó farka azonban mégis el tudta érni a Földet és Joli-Tórem legkedvesebb földrészét. hogy az Égi-járművek hajtóműve elromlott és azt a Világfelügyelő Aranyfejedelem sem tudta megjavítani.” 1. Agaba fősámán javaslatára a Világfelügyelő Aranyfejedelem a 24 folyóvölgy törzseit összehívatta az aratási ünnepre. Összeállította: Karsay István www. Atlantiszt a tengerbe süllyesztette. Volt rá eset. szemelvények. 71 . A kiterjesztett földet vegyék uralmuk alá. hogy megkönnyítse az életüket.Arvisura. hogy az Aranyfejedelem hármat lépett jobbra. Agaba népe az égi lakók parancsára három pár szelídített lovat és három üst kölest hozott. mint Kaltesasszony földjén. Ezért a további nemzedékekben szokásossá váltak a kevert házasságok.

hogy hozzájuk hasonlóan a Hold Joli-Tórem Földjén is állandó mozgásba hozta a vizeket. A haltestű. Ezen katasztrófát Kaltes -asszony földjéről is megfigyelték. és újabb repülő szekeret küldtek Joli-Tórem Földjére. Mivel az Égiekkel keveredettek sokkal okosabbak voltak. Összeállította: Karsay István www.Arvisura. fejlett gondolkozású beavatottak és kevert emberek tudtak fele-fele arányban átvergődni. Földi hatalmasságok soha nem tudnak eléje akadályokat gördíteni. Égi eredetű tanítás volt. ezért a melegebb vidékek felé iparkodtak az állataikkal és járműveikkel. hogy a törzsek a fiatal lányokat és gyermekeket elrabolták egymástól és megették. Ez a szokás akkor szűnt meg. A nagy katasztrófák és a Holddal való összeütközés következtében fellépő hideg korszakokban e beavatottak értesítették az Égiekkel kevert nagy tudású hozzátartozóikat. majd később a régebbi időkben Kaltes-asszony földjéről jött keverék leszármazottakkal is. hogy induljanak el melegebb tájak felé. hogy „emberek szeressétek egymást!”. Kaltes-asszony szekereiről vagy Kaltes-asszony lámpácskáiról még sokáig fogják figyelni társföldünk bölcsei a mi Földünket és örülnek a fejlődésünknek. hogy megszüntették az emberevést. szívós. fogalmak. mellyel gondolataikat maradandóan megörökíthették. ezért az Égi férfiak a Földünk asszonyaival párosodtak.” „Kaltes-asszony birodalmából. a Kaltes-asszony birodalmában lévő tudósok továbbfejlesztették Kaltes-asszony szekerét. azaz tízezer tűzszerzési évnek a szellemi fölényét nem lehet olyan gyorsan behozni. 10 000 tűzszerzési évvel magasabb műveltségének egyik bizonyítéka az volt. Az Égi-eredetű beavatottak mindig tudnak egymással érintkezni még nagy távolságokból is a gondolat-rezgések továbbításával. mert a jégmezőkön csak az erős. vagy medve-végtagú és ember-ábrázatú volt. Ismertető. medvelábú. égi-földi keveredésű ifjúságot az Égi birodalomból hozott újabb rovásírásra. akik a magasabb tudománnyal rendelkező Kaltes-asszony birodalmának tudásával is rendelkeztek. amit Anyahita a róla elnevezett „Arvisura” feljegyzésekben megörökített. Úgy gondolták.” „A Kaltes-asszony szekerén érkező beavatott emberek ősi. Így is minden tizediket tönkretette az ősi Szél-asszony. Itt az 5 férfi és 3 nő először egymás között házasodott. Ez a rezgés gyorsabban terjed a hangnál és a fénynél is. megtanította a Kaltes-asszony birodalmából jött. Eleinte minden ötödik gyermekük vagy kígyó-testű és ember-fejű.” 72 . aki gyermekszülésben megbénult.karsayalarm. hogy Kaltes-asszony birodalmában közben a tudománnyal előbbre ne haladjanak. és azon már biztonságosabb volt Joli-Tórem Földjét felkeresni. Mivel legtöbbször csak férfiak jöttek Földünkre. A kevésbé torzszülötteket településeik szélein őrségként alkalmazták. hogy az Égiektől származókat védelmezzék. Joli-Tórem Földjén az ősi időben szokásban. A csupán Égiektől származók lettek a beavatottak. amely egy kissé kiemelkedett az ősvízből. Anyahita. nyúlszájú és farkastorkú torzszülötteket azonban hátrahagyták. mert 1 tömény. amikor Anyahita és 7 társa Égi-szekere elromlott és kénytelenek voltak Ataiszban maradni. Az ilyen torzszülötteket lakatlan szigeteken gyűjtötték össze.hu A farokcsapás következtében nagyon lehűlt a levegő. Ataisz felé mentek. Tőlünk visszarepülve jelentették. szemelvények. Amikor a hóviharok a Földön lecsendesedtek. hogy ezen örök-mozgás a vizekben Joli-Tórem Földjén is gyorsabb fejlődést hoz.

fogalmak. a ködben nekiütődtek a Kékleny hegység szikláinak. A jövevények megállapítása szerint Földünk egyre inkább eltávolodik Kaltes-asszony birodalmától. 4028. Ataiszba. Joli-Tórem úgy döntött: Mindig a legerősebb törzs. a sámánok előzködésén Batour lett az első.” „A Kaltes-asszony földjéről jöttek minden kísérleti leszállásnál hoztak magukkal magvakat és Joli-Tórem Földjén meghonosították azokat. és az onnan hozott. a kisebbik örökölte a Nagyvízen túlról hozott menyasszonyi bogláros fejdíszt. hogy örökké éljen Joli-Tórem népe. Minden negyedik évben egy kegyhelyet kellett építeniük. ha valamiben döntenie kellett. és ettől kezdve csak az Égi tudományokkal foglalkozott. akkor elveszíti beszélő képességét s így megszűnik az összeköttetés Joli-Tórem és az emberek között. Különben is. Agaba fősámán is mindig a bogláros fejdíszhez fordult. Nyájaikat a Kaltes-asszony birodalombeli Pulikkal őriztették. a Bálvány és Kékleny hegységek árnyékos oldalán még termelték. medvetoros évben Agaba azt kérdezte. hogy Ataiszban maradnak és Joli-Tórem népével összeházasodnak.„ „Anyahitával együtt még 5 férfi és 2 nő ereszkedett le Kaltes-asszony birodalmából. Uzapani és Ibolya utódainak egy szent rejtekhelyen kell őrizni a mindentudó fejdíszt. A szerencsétlenség után elhatározták.karsayalarm. hogy kisebb sérülésekkel megúszták. de amikor Anyahitának a délceg Armogurtól a harmadik fia. a kis menyasszony a titkok szentélyében Joli-Tóremhez fordult. míg Uzapani.hu „A Bálványon is foglalkoztak az égbolt megfigyelésével. Így Kaltes-asszony birodalmának lakóival a gondolatrezgésekkel fenn tudták tartani a kapcsolatukat.) „Agabának két leánya volt. A bogláros fejdísz népe örökké élni fog. és fogadták a Kaltes-asszony birodalmából érkezőket. Ez a beavatott eledelek készítéséhez kellett. Ibolya. de már itt kifejlődött delfinekkel játszadoztak a fürdőmedencékben. a szülés közben a lábára megbénult. még fegyveresen is őrizni kell. hogy holdtöltéig mit hoz a jövő. Ezt nagy titokban kell tartani.” „Az Élet-gyökerét.e. Amikor visszafele indultak. hogy ki legyen az utódja.” 3. Aton megszületett. mert ha nem kerülhet minden negyedik évben új helyre a szépséges boglár. és még szerencséjük volt. amelyet Kaltes-asszony birodalmából hoztak. Ekkor a bogláros menyasszonyi fejdísz megszólalt: Rakjatok meg három hajót mindenfélével és menjetek el Ordoszba.Arvisura. amelyik minden almafa virágzáskor beszélni kezd és elmondja. hogy mitévők legyenek a kinajok nyomása miatt. Összeállította: Karsay István www. Egy darabig az 5 férfi anyasági csoportban élt a 3 nővel. ahol békesség és boldogság vár rátok! A beszélő bogláros fejdísz a 24 Hun Törzsszövetség negyedik törzséhez. 73 . Ismertető. mert Joli-Tórem nem hagyja elpusztulni az ő népét. Például a 12. az úzok ifjú sámánja csak második lett. Ezt csak a menyasszony és a vőlegény hallhatja meg. az úzokhoz került. szemelvények. jelenleg a kaza és széki hunok törzse legyen a 24 Hun Törzsszövetség vezető ereje.(A) – részlet – (Kr.

” 74 . az ordoszi új. 4000-3981. hogy az emberevésből kiemelkedő népek tudását minél magasabb fokra emeljék.” 4.(A) – részletek – (Kr. míg alul halfarokban végződtek. aki a bölcs és okos Földanya akaratát mindig megtudhatja Joli-Tórem kegyhelyén és így népe örökké élni fog. Az volt a céljuk. ahol egy szigetet hoztak létre. Kaltes-asszony szekerük megsérült és így visszamaradtak Ataiszban. beavatott óm-jelzésű fiatalokkal foglalkozott. Először csak egymás között szaporodott az 5 férfi és a 3 nő. Beavatottsági fokozatukat úgy mérték meg. Sajnos. olyan leányok úsztak a partra. hogy az úzok teremtés felfogásában igaz azon elmélet. azaz 1 tömény évvel magasabb szellemi műveltséggel rendelkezik. titkos adásokon tudatta. de Kaltes-asszony földjének távolodása miatt később már csak a magasabb fokozatú beavatottak tudták az adásokat fogadni.Arvisura.” „Amikor Buda kőfaragó fejedelem Úr városának templomát felépítette. Lakói Kaltes-asszony szekerével több hullámban érkeztek a mi Földünkre. szemelvények. három holdtöltéig megpihent és akkor csoda történt: Kaltes-asszony szekerén Égiek érkeztek és a tengerre leszálltak.) „Batour a Kaltes-asszony földjéről származó. amely aztán Arvisura Anyahita 8 tagú csoportját befogadta.„ „Sikila Óm-jelzésű beavatott a 3 éves képzésen.karsayalarm. Sokáig ott állt Kaltes-asszony szekere a vízen. Összeállította: Karsay István www. amelyet Kaltes-asszony földjének neveznek. csupán Aran beavatott fejedelmi lány merészkedett a tengerpartra és ott gondoltrezgésekkel megértette: az Ég fiai és leányai érkeztek. Ismertető. Amikor az Égiek élelme elfogyott. akik Uruk népét meg akarják tanítani Kaltes-asszony földjének legmagasabb tudományára. Az ataiszi menekültek megijedtek. hogy elvitték őket a bogláros fejdísz szentélyébe és ott versengtek. fogalmak. a Kékleny-hegység mágnesessége miatt.hu Uzapani azonban kedvesebb volt Joli-Tórem előtt.e. 10 000. a kaltesi beavatottaktól származó emberek a melegebb részek felé igyekeztek és különböző helyeken állították fel a tudás központját. Ha a naptevékenység miatt a természet jéggel borította az északi és déli részeket. A Holddal való érintkezés miatti legutolsó jégkorszak alatt Ataiszban jött létre a kaltesi beavatottak központja. A legerősebb beavatott fokozatú fejedelmi személy a 43-dik medvetoros évben Sikila ifjúsági aranyasszony volt. de aztán a régebbi beavatottak utódaival szaporodtak tovább. hogy felül emberek voltak. mert ő lett a vándorló bogláros fejdísz örököse. Ezek a beavatottak a gondolatrezgések útján több-kevesebb sikerrel fogadni tudták a Kaltes-asszony földjének adásait. Pintor és Nippur városában lévő beavatottakkal is állandó összeköttetésben állottak. s ezért Úrban akarnak élni. hogy a társbolygónk. de a gondolatrezgések útján az Úr. kinek mondja a legtöbbet a beszélő kő. Ezen magasabb műveltségű emberek egy része más-más okból itt maradt a Földünkön és az őslakókkal összeházasodva szaporodott. de aztán megtanultak egy nyelven beszélni. melyet az úzok JoliTórem Földjének neveznek. Ataisz elmenekült beavatottjai a Napisten Birodalmába készülő Aran és a Mari birodalmába induló Mari aranyasszony 1-1 Kaltes-asszony földjéről jött beavatottal Élisten városán keresztül Szakarába és Vanisten városán át Magyarkába tették át székhelyüket. Először csak gondoltarezgésekkel tudtak velük a beavatottak értekezni.

hu „Az állandóan úton lévő beavatottak és rokonlátogatók mind a szellemi. A Vízöntő jegyében álló Világhónap beszélője majd hirdetheti.Arvisura. amit a Napisten papjai őriznek. A gondolatrezgések tudományában járatos beavatott központok egységesítették a magasabb tudományok elterjedését mind az építkezéseknél. hogy felismerjék.” „ Kaltes-asszony birodalmából azonban mindig figyelik Joli-Tórem Földjét és ahogy a Hold hozzácsapódásakor is. mind a gyakorlati összeköttetést fenntartották. aki majd beszélhet a Rendről. nyúl és fürj hetenként egy-egy napi fogyasztásával és minden más hús fogyasztásának megszüntetésével minden ember szervezetében ellenanyag fejlődhet ki.(C) – részletek – (Kr. mind a rovások sokaságának kialakítása során.” „Úr városának közelében. Nem lesznek többé öldöklő háborúk.” „Viszont a beavatott központok tudták. a csillagok állása szerint minden 2160. miszerint minden embernek munkálkodnia kell. mind Úr városa mellett Földünkre szállt beavatott csoport a kétsoros árpa és búza helyett többsoros kenyérmagvakat.” „…mind Ménes-birodalmában. majd a kékszemű tarkós népek üldözése elől Napisten birodalmába menekültek. csupán galamb. a 8500 tűzszerzési évben újabb. 3981-3965. Kaltesaszony elég gyakran elküldi a szekerét hozzánk az Égiek beavatott embereivel. A nyershús fogyasztóknál elterjedt „Egyen meg a Rák” nevű betegség az Életgyökerének ésszerű fogyasztásával gyógyítható. hogy a kisebb vérengzések megszűnjenek. Összeállította: Karsay István www. Arvisura-Anyahita magával hozta az Élet-gyökeret. Égő-csipkebokrok bogyóinak levével. évben ad egy alacsonyabb rendű beavatottat.” 4. Hárpia-Tórem által beleavatkoznak az életünkbe. Ezek már írást is alkottak. Nagyon sok időnek kell még eltelnie ahhoz. Anyahita küldetése szerint meglátogathatjuk a Holdat és a többi Égi-Birodalmakat. nem pedig az egymás lemészárlásában. A 10 000 tűzszerzési évvel magasabb műveltségi fokkal bíró tudomány megérkezett beavatottjai a hegyen épült gazdaságokból irányították a tudás elterjesztését. Ismertető. szemelvények.(B) – részlet – (Kr. akiknek az utódai a nagy hidegek beálltával Atlantiszba vándoroltak. Kaltes-asszony földjéről érkezett szekér leszállása történt.” 4. valamint egy újfajta gabonát hoztak.” 75 . Így az államok irányításának a nyelve is egységes lett. akik segítenek a fejlődésben. ha másként nem.e. nemcsak mások keserves munkájának gyümölcséből élősködni.) „Az Égből jöttek tanítása nyomán az emberevés mellett a túlzott húsfogyasztást is megtiltották.) „Az Égiek Rendje. növényi anyagok és gyümölcsök gyakori fogyasztásával. hogy Kaltes-asszony birodalmának tudását csupán a Vízöntő Világhónapjában érhetjük el.e. amelynek a szárai a leginkább alkalmasak a melléképítmények fedésére. amelynek alkalmazása új gyógymódot teremtett. 4000-3981. fogalmak. utolértük Kaltes-asszony birodalmának tudását. hogy az emberi versengést a tudásban fejleszthessük.karsayalarm. Pintor feljegyzése szerint 50 tömény tűzszerzési évvel ezelőtt egy nagyobb csoport érkezett.

Amu főpap utódai fogják őrizni. 76 . bőséget adó gazdálkodás tudományát. és az igen fejlett híradó dobozaink segítségével. Most Kaltesaszonyunk földjének tudósai azt kívánják. évben helyeseltük a havaruti Nagyszala megrendezését. hogy a beavatott társadalom igénybe vehesse. a mai megbeszélést is hallgatva. tűzszerzési évben törvénybe iktatott Ibos-napi. előkészítettük a magunkkal hozott gyógyszereinket. tehát a Nílus áradás számítás Ibos-napi bevezetése utáni 266. már elfogytak és a beavatottak sem tudják ezt a betegséget a társbolygónkon gyógyítani. hogy hozzánk hasonló építkezési módokat vezessetek be a birodalmaitokban. Ezért a tudósok-bölcsek sokasága sajátítsa el a mi építkezési módunkat! . Étkezés közben a tízezer tűzszerzési évvel magasabb műveltségű és tudású vendégek. szemelvények. tervszerű. amelyek nálunk kiválóan beváltak. A 9538. fogalmak.A 9324. A ti időszámításotok szerint 10 000 tűzszerzési évvel ezelőtt a Joli-Tórem bolygóján még szokásos háborúskodást már megszüntettük. hogy a kisebb tudású emberiséget a hatalmon lévők szolgaságba és örökös félelembe taszítsák.karsayalarm. Ezen jó gyógyszereket. Az őrlovasok és a kísérő személyzet részére étkező sátrakban terítettek. míg a beavatottak és a vendégek részére a szent-sátorban lévő szövetség ládájára hordták az enni-innivalókat. mert a 20-25 év alatt megsemmisülő épületek a meghosszabbodott életkor miatt nem szolgálnak ki egy emberéletet. mert ezen embertelen ítéletek mindig csak az uralkodó rétegek érdekeit szolgálták. . tűzszerzési évben. Ekkor a 12 érkező Égibeavatott. amit az Úr város melletti leszállás alkalmával küldtünk.Ezenkívül elhoztuk a Kaltes-birodalombeli építési tudomány alkotásainak vázlatait. 12 főnyi küldöttséget. A többi beavatott az Égiek által hozott étkezési meglepetésekkel a szakácsok helyiségébe ment. ezért útba indítottak bennünket.Égi járművünkön még el tudtunk jönni Joli-Tórem társbolygónk beavatottjaihoz. hogy az „Egyen meg a rák” nevű betegség gyógycseppjei. azaz nálatok a Nílus áradásához kötött időszámítást helyesnek tartjuk.hu „A két fejjel magasabb kaltesi küldött átölelte Havarut és Karun beavatott fejedelmeket és a többi beavatott felé meghajolva mosolygott. Összeállította: Karsay István www. Az ember-ember elleni érdekek ráerőszakolása miatt keletkezett az „Egyen meg a rák” és a többi hozzá hasonló betegség.Arvisura. Ismertető. hogy az emberi fejlődésetek következő lépcsőfokaként olyan maradandó építési remekműveket alkossatok. Gondolatrezgések alapján értesült róla Kaltes-asszony Földjének központja. ahol előkészítették az ünnepi lakomát. A lovasság és az élelmező csoport tagjai kezüket felemelve üdvözölték a tőlük magasabb növésű. amelyet az emberevő társadalom nem fog megérteni. továbbá a halálos ítéleteket eltöröltük. a gondolatrezgések átvitelére való finom dobozkáikat elhelyezve.Az Úr város körzetében való legutóbbi leszállásunk alkalmával elhoztuk a Templomgazdaságokban történő irányított. Ennek a lappangó betegségnek a gyógyító cseppjeit most elküldték bölcseink.” „Kürtök és dobok hangjai mellett étkezésre szólították a Nagyszala tagjait. . az asztalfőn a Nagyszala beavatottjaival kicserélték a gondolataikat és véleményüket: . és Havarut vezetésével még 12 Joli-Tórem Földjén élő legmagasabb fokozatú beavatott Havarut új Kegyhelyére távozott.

Arvisura.

Ismertető, szemelvények, fogalmak.

Összeállította: Karsay István www.karsayalarm.hu

Az Égitestek járása és a ti bölcseitek számítása szerint háborúskodások még a halak 2160. évi Világhónapban is lesznek, sőt annak vége felé fokozódni fognak. A Vízöntő Világhónap kezdetén a beavatottak hatására ráeszmél földetek emberisége, hogy háborúval nem lehet megoldani semmit. Fokozatosan abba kell hagyni a fölösleges öldökléseket, és a mi Égi rendeltetésű szokásainkat fogjátok követni. A beavatottak minden Nagyszalán folytassák az emberséges életért való küzdelmet! - Nagyon örülnek a bölcseink annak, hogy Úr város környéki Templom-gazdaságok termelési módjait a Nílus áradásának Ibos-napi számolgatásával ti is átvettétek, és a Nílus mentén 1 napi járóföldön elért bő terméssel csökkentettétek az éhség miatti emberevést. Sajnos, mióta HárpiaTórem társutasként a Hold-Anyát hozzátok szegődtette, Atlantic-Földjének a súrlódás következtében beállott elsüllyedését mi sem akadályozhatjuk meg. A süllyedés fokozatos bekövetkezése miatt még sok ember fog Bothon-Esthon és Káldia felé menekülni, ami a ti jólétetekben zavarokat fog okozni. Hold-Anya hatására a ti földeteken az ár-apály miatt fölgyorsul az élet, viszont Joli-Tórem Földjének a forgása lelassult. Sőt, Ataisz bölcseinek a régebben számított Tűzszerzési időszámítása 380 napról fokozatosan 370 alá csökkent és jelenleg 365-366 napos időszaknak felel meg. A csillagok járása szerinti névadásokat azonban ne hagyjátok abba, mert a Hold-Anya egy Üstökös vagy más Égi-test hatására eltávozhat a társutas szolgálatból és Kaltes-Anyánk földjéhez újból közelebb kerülhettek. Most a közöttünk lévő távolság folyton nő és a Halak Világhónapjában már csak Kaltes-Asszony lámpácskáira szerelt műszereinkkel tudjuk társbolygónk életét figyelni. - Magatokra azonban soha nem fogunk hagyni benneteket, mert a 10 000 évvel magasabb műveltségünk és tudásunk nekünk is rohamléptekkel nő és apró lámpácskáink átjátszó állomásként fognak működni. A különböző fokú beavatottak, mint örökké élő hírvivőink és híradóink az Életfátok szerint újjá fognak születni és a mi gondolatainkat magukévá fogják tenni. Így az Égi származású beavatottak a haladás útjára fogják serkenteni Joli-Tórem Földjének emberiségét. Az emberevés után még lesz gyűlölködés, de egy magasabb fokú beavatott a gyűlölködés helyett életre fogja hívni Kaltes-Asszony földjének szeretethitét. A Vízöntő Világhónapjában a szeretet minden nép életében diadalmaskodni fog. - A most gyakorivá vált „Egyen meg a rák” rossz kívánságú betegségre a szűkebb beavatott társadalomnak elhoztuk a gyógyító cseppjeit. A ti gyógyító tudományotok is fejlődni fog a háborúskodásaitok befejezéseképpen, de a gyűlölködés és az irigység, mint rossz emberi tulajdonságok, gátolni fogják a fejlődést. Valaki majd megtalálja a módját annak, hogy ezen rettenetes betegséget Joli-Tórem Földjén megszüntessétek! Erről annak idején minden beavatott értesülni fog! Kaltes-Asszony lámpácskáit is utánozni fogják, de azok nem lesznek gondolatrezgések átjátszó-állomásaként felműszerezve. A beavatottak egyszerű eljárással meg tudják mondani, hogy melyik fénylő lámpácska kaltesi és melyik Joli-Tórem földi eredetű.” „- Ha An, On vagy Ten Égi-hatalmasságok valamelyike nem segíti az ifjúságot elképzeléseikben, akkor más istenséget választanak, de ezt minden öreg és bölcs vagy pap ráhagyja az ifjúságra. A hitében nem szabad meggátolni senkit, mert az emberi gondolkozás és Istenekben való hitvilág az Égiektől ered. Így a Nílus mentén nyolcas Istenség van az emberek gondolkodásában uralmon, ezért mind a 8 Istenségnek templomokat építenek, hogy az Égieket dicsőíthessék. Ez sokkal jobb, mintha arra törekednének, hogy egymást megöljék és kirabolják. 77

Arvisura.

Ismertető, szemelvények, fogalmak.

Összeállította: Karsay István www.karsayalarm.hu

- Ezért a már harmadik helyen felépült Havarut kegyhelyén nyitjuk meg a havaruti Nagyszalát, hogy a beavatottak révén az emberiség tudásban megközelítse társföldünk eredményeit, mivel onnan mindig a legújabb és legfejlettebb tudásokkal örvendeztetnek meg bennünket. Most harmadnapra ért hozzánk az „Aranycsöpp éjszakája” áradata. Mire a 8x3-as Istenségek Kegyhelyein dicsérjük az Istent, a beavatott társadalomnak sok új tudással kell gyarapodnia.” „- Sikila tudatta Töröngöllyel és Nemerével, a férjével, hogy a Kaltes-asszony földjéről jött beavatottak segítségével a legmagasabb kaltesi tudománnyal, gondolatok átvitelével foglalkozik. Útközben közölte Karunnal, hogy ezen Földünket illető eseményt Anu kegyhelyén meg kell beszélni. Anu 25 személyes kegyhelyén minden beavatott elmondta véleményét arról, hogy a három birodalomba lopási szándékkal vagy élelem kéréssel bejötteket hogyan bírálják el.” „Anu újonnan épített kegyhelyén az előre beütemzett ügyek megbeszélése mellett a jólét és éhség kérdését a beavatottak között szavazásra tették fel: a 21 beavatott és kaltesi küldött 11-11 arányban pártolta az úr-szolga és a munkaadó-dolgozó elképzelést. Végül a kaltesi beavatott azt hangoztatta, hogy lényegében mindkét véleményt pártolni tudja, mert minden elképzelés a gyakorlatban azon fog múlni, hogy a földi emberek milyen műveltséggel járulnak hozzá az emberi nem tovább éléséhez. Ezért azt javasolta, hogy Bothon, Esthon és Sába fejedelme is szavazzon, hogy ezen legégetőbb kérdést eldöntsék. Mivel 25-en vannak, a két vélemény közül az egyiket el kell fogadniuk, de lehet, hogy egy harmadik lenne a legjobb. A döntés végül úgy szólt, hogy 13-12 arányban az úr-szolga viszonyt tartották elfogadhatónak. Tehát Anu-ban elfogadták, hogy az éhezőket mind a gazdasági, mind építkezési munkákban szolgálatba kell állítani és gondolatrezgésekkel Joli-Tórem Földjének összes beavatottját ezen döntésről értesíteni kell. Nagyarányú építkezésekkel munkát kell adni a rászorultaknak, hogy az elvégzett munka arányában élelemmel és ruházattal lássák el az éhező lakosságot. Az emberevés után az éhséget is csökkenteni kell az időjárás és háborúskodás okozta veszélyekkel együtt. Mivel mind a két csoport is kifejtette véleményét a maga igaza mellett, Nagy-Tot (így nevezték a kaltesi beavatottak vezetőjét) az évezredek tapasztalatait figyelembe véve azt mondta: - A nagy Mindenség minden mozzanata hatással van az emberiségre és az Égitestek megnyilvánulásaira. A Bika, Kos és Halak Világhónapjának öldöklő évezredei után Joli-Tórem Földje elérkezik a Vízöntő Világhónapjába, amikor az emberevés megszüntetése, a Szeretet tanának megértése után az emberiség rájön arra, hogy az öldöklések helyett mindenkinek dolgoznia kell. A lopások, hazug vagyonszerzések nem teremtenek örökéletűeknek gondolt jólétet; ezt csak a békességes munka és a természet titkainak kifürkészése adja meg.” „Érdekes, hogy a másodszor háromnapos tanácskozás alatt senki sem rótta le az eseményeket, csupán Töröngöly beavatott rovósámán. Arról szigorú törvény rendelkezett, hogy a beavatottak közül soha senki egy emlékbotra való sort sem ír le, csupán a kijelölt évszázados rovó, aki a Nagyszalát megörökíti. Az Anu kegyhelyén tartott megbeszélések alatt már minden talpalatnyi termőföldet elárasztott a megtermékenyítő áradat. A kegyhelynek szépen kiépített oszlopos csarnoka volt a Szentéllyel és nagy oszlopos állásai szérűkkel, úgy hogy a 800 ló és a 30 dísz-szekér nyugodtan elfért a kegyhely térségében. 78

Arvisura.

Ismertető, szemelvények, fogalmak.

Összeállította: Karsay István www.karsayalarm.hu

Mutatványos emelvényeken jövendőmondók, csillagjósok, bűvészek és ifjú táncosok szórakoztatták a vendégek és a kíváncsiskodók sokaságát. Az étkeztetések a vendégházakban történtek, míg szállásokról a Templom-gazda gondoskodott. Amíg a házigazdák és urukiak az Indusvölgyiekkel Anu-ban maradtak, addig a 24 Hun Törzsszövetségiek Őrsúr egypergős távolságra lévő várába lovagoltak szállásra. Havarut beavatott fejedelmi személy gondoskodott arról, hogy Sikilát és Kissit hordszéken vagy fejedelemasszonyi utazókasban szállítsák. Mindenki kíváncsi volt, ki lesz a következő Nagyszaláig a legerősebb fokozatú újszülött beavatott. A legszebb asszonykorban lévő Sikila volt a legerősebb olyan beavatott, akinek gondolatrezgései bejárták a Földet. Így a gondolat felvevő beavatottak pontosan értesültek a Nagyszala minden egyes mozzanatáról. Így történhetett, hogy akik nem jelenhettek meg, pontosan értesültek az Égiektől kapott észrevételekről, tanácsokról. A társföldünkön élő különleges képességű beavatottak gondolatrezgésekkel örökös kapcsolatban állottak JoliTórem földjének beavatottjaival.” „Tenisur, a Kaltes-asszony birodalombeli megbízott, Égből jött vendég előadta, hogy 10 000 évvel előbb az ő földjükön is akadtak még a hatalmaskodók között nézeteltérések, de a beavatottak irányítása mellett minden vitás kérdést tárgyalásokkal rendeztek. Egyik rendbiztosítási intézkedésük az volt, hogy minden érdekcsoport harcosaiból közös hadsereget alkottak. Az érdekellentéti vidékekre ezen csapatokat küldték, amelynek eltartásáról a vitázóknak kellett gondoskodniuk. Így mindkét félnek érdeke volt, hogy sérelmüket nyomban elintézzék, mivel a közös hadseregnek mind az élelmezését, mind a kulturális igényét ki kellett elégíteni. Már pedig az ifjú harcosok jó étvággyal bírtak és vetélkedő, szórakozó kedvük is sok kiadással járt. Mindannyian tudjuk, hogy most a beavatottak szellemi központja Karun beavatott vezetésével Nippur kegyhelyén van, de előreláthatólag a ma még kicsiny Karnakba fog ezen központ menekülni. A tengeri népek emberevő hada a beavatottak központját áthelyezésre készteti majd Ordoszba, mivel a nagy lovas birodalmak jobban tudják biztosítani a nyugodt működésüket. Az ataiszi népek az Égiektől kapott szellemi életet támogassák, mert az megszüntette az emberevést, Templom-gazdaságaik pedig megtanították a Föld lakóit az emberibb életre. A Hetevaret és Anu kegyhelyek után újabb 3 napon át Őrsúr birodalmának 25 személyes beavatott kegyhelyén folytatták Tenisur vezetésével a Nagyszalát. Előtte Sikilának megerőltető szellemi munkát kellett végeznie, hogy gondolatrezgések segítségével Karunnal megértessék Kaltes-asszony földjének legújabb találmányait. Töröngölynek Nippur és Ordosz rovásrendszerével agyaglapra kellett karcolni a napirendi pontokat, hogy azt a Nippurból küldött írnok-sereg Bothon-Esthon és Sába beavatottjai részére a Nílus-menti képrovásokra átültesse. Így a Nagyszala ügyrendje zavartalan volt, mert a Töröngöly vezetése alá tartozó írnok-sereg minden órangos-pergő eseményeit az étkezési szünetek alatt agyaglapokra véste. A kis Ahájnak és Kissi aranyasszonynak minden hajnalban aranylapokra kellett leróni a Nagyszala döntéseit.

79

szemelvények. mint a Nippur birodalmában termő kalászok. mert aki sokat ígér. mert könnyű annak ígérgetni. tűzszerzési évig összehasonlították. csupán a háziasítási feltételek fejlődését ismertette Tenisur Sikila által. Utána Sikila és Töröngöly által vett gondolatrezgések lerovása történt a három folyóvölgynek a nyelvére a sajátos rovásaik alapján. Dolgos nép más népekre fegyvert nem emel és hadakozási játékokkal nem tölti az idejét. Erről a Töröngöly vezette írnoksereg uruki. Gyönyörű jövő ígéretével közelítik meg elméteket. Sikiláék lovaskísérete Szakarába ért az újonnan épített kegyhelyre. ugyanúgy a termőföldre hordott emberöltős romhalmokra új népek özönlenek. Pintorban. így ezeknek a termelésére kellett a Nílus mentén is átállni. Ezért Nippurban. ahol Tenisur megtartotta a következő évezredekről szóló előadását. Azt is megbeszélték. A 8470. Az agyatok Életfájával megtanult gondolkozásotok Égiektől származó józansága a Ti javatokat akarja! Az Életfátok minden ágát és gyümölcsét az emberiség javára fordítsátok!” 80 . Az ajándékba hozott búzakalászok nagyobb súlyúak voltak. vagy az agabák által delfinnek nevezett értelmes halféleségeket. Ezért távolról jött embernek soha ne higgyetek. A Nagyszala nyolcadik napján az ásványokból történő fémtárgyak előállításáról volt szó. Ismertető. aki a ti munkával szerzett gyümölcsötöket akarja szétosztani. Ordosz és Eturia rovás-mesterségét is továbbfejlesztik. ugyanúgy az árpakalászok súlya is nagyobb volt.hu Őrsúrban a Nagyszala hatodik napján a legutolsó kaltesi látogatáskori kertgazdasági tudást egészítették ki. A Nagyszala hetedik napján a társbolygónkon történő állattenyésztés fejlettségét mutatták be. hogy Joli-Tórem Földjének még nem keveredett lakóit hogyan vonják be az építkezés és fémmegmunkálás titkaiba. Ezen tárgyalások 5 pergőig tartottak.Arvisura. Ahogy Kaltes-asszony földjén is győzött a népek békevágya és az irgalmasság. de most nem küldtek a pulihoz hasonló nyájőrző állatkákat. de folyton csak a maguk jólétével törődnek.” „Mire teljes ragyogásában felkelt a Nap. tűzszerzési évtől a 9538. hogy a központi irányítási nyelv továbbra is az uruki beavatottak nyelve marad. Összeállította: Karsay István www. A termények magvait az ataiszi beavatottak között szétosztották. Megbeszélték az építkezéseknél előforduló erőátvivő gépeket. hogy a magvakat szaporítsák. az erős hitű népek békevágya győzni fog és a rozsdának indult fegyverekből kiváló földművelő szerszámokat készítenek. Azt is elhatározták. inkább hatalmas új hajlékokat emelnek a felnövekvő ifjúságnak. Az embertelen hatalmaskodókat túléli a népek ítélete. bothoni és ordoszi írásjelekkel agyagtáblákat készített. Nyolcadik nap naplementekor Sikila beteg lett. amelyet Aháj az alábbiak szerint tömörítve lerótt: .karsayalarm. Ninive. hogy társföldünk menyit fejlődött a termelvényekben a mi Földünkhöz képest. az keveset ád. a kövek tartósabb összeillesztését.Miként a kaltesi népeknél az Úr tiszteletére emelt hajlék az elmúlt nemzedék Élet-dombja fölé emeltetik. Úrban és Urukban írnok-képzést tartanak fenn. fogalmak. de a Tenisur által hozott csodagyógyszerektől hamar meggyógyult. Minden nép az Égi eredetű Haladásnak állít emléket és saját jólétéért munkálkodik mindörökké! .Hazug ígéreteket soha el ne higgyetek. Ezenkívül Agadi.

s így a születési rendellenességeket megszüntethetik. Az orvosok minden jelentkezőt megvizsgáltak és a küldötteket vércsoportonként fele-fele arányban állították össze. kivételes képességű emberek voltak. amelyeket Kaltes-asszony földjéről a beavatottak társadalma küldött.Arvisura. mint eddig. Megjegyezte. s ezért az elszaporodó emberiség fejlődése várható. Sikila egy pergő idő alatt előadta. Mivel ezen csoport 4 férfiből és 3 papnőből állott. hogy eddig a kaltesi embereket azért küldték.” „A főpapi vendégszállásról jelezték Tenisur megérkezését az Égi küldöttek társaságában. Ugyanis a kaltesi birodalomban csak az olyan egyének vállalhattak hosszabb Égi-járműves utazásokat. Összeállította: Karsay István www. 81 . hogy az állatállományukat és terményeiket. Nyomban a pergős szünetben tanácskozás kezdődött erről. hogy azokat Joli-Tórem Földjén elterjesszék. hogy az értelmesebb emberiség Joli-Tórem Földjén is kifejlődjön. a Ménes Birodalombeli papnőkkel és rimalányokkal a tanácskozás rendje lehetőségeit latolgatták. Társföldünk. A mindenkori harmadik napi Nagyszala rovót is magukkal viszik. előttünk 10000 tűzszerzési évvel sajnos ott tart. hogy az emberi nem fejlődését a legszívósabb fiatalsággal gyorsítsák meg. hogy a korcs és nyomorék születések nagy száma és közlekedési balesetek következményei miatt az új nemzedék születését szabályozniuk kellett. játékos állatkákat is hozott az ifjúság magával: pulikat. Utoljára Tenisur elmondta. a Kaltes-asszony Birodalmában bevált módszerekkel a Földünkön nemesítsék. hogy a három kaltesi papnő olyan gondosan kezelt és hűtött emberi szaporító anyagot is hozott magával. A három Égi-birodalombeli papnő gondosan kezelt szaporító anyaggal a már meglévő állatállományt akarja Égi módszerekkel nemesíteni. Eleinte kisebb. amellyel az egyes szakcsoportok megbeszélési idejét szabályozták. Azért vizsgálták meg oly gondosan a tökéletesen egészséges küldötteket. Ismertető. Nazarka szerepet vállaló papnőt megtermékenyít.hu „Tenisur kaltesi beavatott arról beszélt. Az étkezési szünet előtt elmondta a beavatottaknak. fogalmak. hogy a Nílus. hogy a Joli-Tórem Földjére bizonyosan megérkezzenek. tehát ilyeneket nem küldhettek oly hosszú útra. mindegyik magával hozta deszantját és pergőjét. És azok a templom-gazdaságok környékén elszaporodtak. Ráten és tigris folyóvölgyi beavatottak hozzájárulnak. Kaltes-asszony birodalmában sem volt mindenki teljesen egészséges ember. hogy a régebbi csoportokban. hogy Joli-Tórem és Kaltes-asszony földjének ember társadalma 2-2 vércsoportból áll. 1 ráteni. Így Kaltes-asszony földjéről érkezők vérfrissítők lesznek. amellyel egy-két folyóközi. delfineket és más kedvenceket. akik minden követelménynek megfeleltek. Mivel Sikilát minden nap kioktatta Tenisur a másik napi megbeszélés tervezetéről. mivel 100 közül 12-nek nem született gyermeke. szemelvények. de csupán 3 karnaki. 3 maja és 1 indusi papnő jelentkezett. mint ahogy jelenleg is nemesített magvakat osztottak szét a beavatottak között. A látogatások után megállapították. a 25 személyes beavatott tábort Égi-járművükön fogják a Ménes város melletti Abodba szállítani.karsayalarm. A későbbiekben magvakat és gyümölcsfák szaporító vesszőit hozták. Tenisur mindjárt elsőként küldetésének a legkényesebb feladatát adta elő. akik minden tekintetben kiállották a megterhelő repüléseket. hogy ugyanúgy. Az Égi-járműveken visszaérkezők jelentései alapján megvizsgálták Joli-Tórem Földjének sok lakóját.

kisebb csoportokban megbeszéléseket tartottak. Összeállította: Karsay István www. Ismertető. míg a 15. fogalmak. Ugyanis a Kegyhely csarnokban a Kaltes-asszony birodalombeli vendégek az ajándék fövegekkel a 10000 tűzszerzési évvel magasabb tudást át tudták vinni Joli-Tórem Földje beavatottjainak tudatába. Mivel ezen fejedelmi lányok a huszadik vízáradásos Ibos-napi születésnapjukat már megünnepelték. hogy vizsgálatuk alapján a 10000 évvel magasabb tudás magvát a legkitűnőbb képességű Égiektől elültették. Milyen boldogság még az állatvilágban is. Ugyanis a Kaltes-asszony birodalombeli tudósok szerint a havi vérzést követő. Éld és Ré papnők mellett az Úr-városi An.hu Sikila étkezés után összehívta a női társaságot és izgatott légkörben folytak a megbeszélések. A három Kaltes-birodalombeli papnő a lovasversenyek elmúltával Sikila tudtára adta. Annak elfogyasztása után az Élet-italával kedveskedtek. Ez a kaltesi látogatás felkavarta az emberek érzelmeit. Az egyébként víg kedélyű Sikila rimalányainak csupán annyit mondott: . A 24 Hun Törzsszövetségi asszonyok többségükben kijelentették. A kegyhelyek ajtajában mindenhol Tenisur csoportja fogadta Joli-Tórem Földjének beavatottjait és az Élet-kenyerével kínálták meg az érkezőket. Szokatlan érzelmek dúltak a különböző fajtájú és tudású emberekben. 82 . szemelvények. amikor egy-egy csikó vagy borjú futkos az anyja körül. mindenki a pusztaszeri lovasverseny bűvöletében állott. A Ménes-birodalombeli fejedelmi papnőknél nem volt semmi baj.Kaltes asszony birodalmában az ifjúságtól már ezt a kis emberi örömöt is megsajnálták! Amint az 5 pergős megbeszélésnek vége szakadt. Ugyanilyen gondolatok miatt Del. hogy tőlük mát életrevaló fiú-gyermekek nem születhetnek.karsayalarm. Így érkeztek Ménes birodalmi fővárosba. törvénybe iktatott három napos pihenők után minden nő 14 napig Égiáldás leánygyermeket. hogy a természet rendje szerint a nőnemű világ örömmel várja a megtermékenyítést. mivel köztük ő volt a legtökéletesebb gondolatrezgés továbbító. Sikilának nagyon sok dolga akadt. A második pergő homokjának lefutása után bármilyen nyelven is szólalt meg valaki. mivel a bűvös fövegek alatt a gondolatokat már csak egy nyelven továbbították. nap után Égiáldás fiúgyermeket adott. a maja Vuh. ahol az előző napi lovasok a későbbi vendégek szállásait biztosították. mert sokan azt gondolták. Ménes utódai közül azonban három karnaki Nazarka a megalázottságukban. Mivel itt semmi tudományos papi intézmény nem működött. Azt és Tis és az indusi Har is csatlakoztak és vállalták a 15. hogy bátyjaik és atyjuk a vagyonfelhalmozás miatt őket papnői szolgálatra kényszerítették. akik a háromnapos pihenőt már letöltötték. Amíg a férfiak lovastáborát a lovassági előkészületek izgalma töltötte el.Arvisura. saját elhatározásukból ajánlották fel magukat az Égi-tudományok kísérletéhez. Némi bosszúvágy is serkentette húszéves hiúságukat. volt miről beszélgetni útközben. nap műveletét. A Kaltes-birodalombeli papnők a karnaki Ré papnő hajlékában vendégeskedő többi vendég papnővel együtt nyomban megkezdték a megbeszéléseket. addig Ré hajlékában megtörtént a 10000 évvel magasabb tudású szaporodási eset. mert Karnak főpapja csak olyan papnőket engedett el. Ezt a természetes módszert nem szabad senkitől se megtagadni. titoktartás reményében vállalták az Égi tudósok által javasolt mesterséges megtermékenyítést. a kezdeti nehézségek után már mindenki megértette egymást.

A kaltes-birodalombeli bölcsek fitymálva nézegették a készülődést. egymásnak adják át. A győztes papnő viszont Harapit választotta férjéül. először kordélyokkal. Ismertető. Esthon és Sába fiataljai még nem ismerték ezen előzködési módot. mindenki élénk figyelemmel kísérte az előkészületeket. az utolsó lovaglásban Aháj lesz az első. Csoportgyőztesek a kétlovas harci-szekereken: Berenice. kezdetleges kocsi-szerkezeteit nem indították. amelyen 500 lovas vett részt. majd ha a termelvények megteremnek. Hani. míg hatodik Nimród második fia. Kadhafi. Reméli. fogalmak. Az ifjú kaltesiek is kedvet kaptak a versengésre. A győzelem jutalmául Harapi esti étkezésül halászételeket rendelt a csoportjuknak. Annál is inkább. de mindegyikben más-más fajta. Felkérte a megajándékozottakat. Minden 100 lovasból az első 5 lovas került a döntő küzdelembe. ahol a lovasok ünnepélyesen fogadták őket. A papnők és a rimalányok versengésében estére Indus bájnő lett az első. Tardos. Dániel. Összeállította: Karsay István www. szemelvények. s nem tudta senki megfékezni. hogy ezen Égimagvakat. hogy fiatal korában lepénysütő volt. . mert a 20 kordéllyal szemben most 60 harci-szekér versengett. s így a kaltesi lovas lett az első. Jászó. akinek a visszamaradásához a kaltesi irányító-központ is hozzájárult. később azonban a rendfenntartókhoz lett beosztva és itt tanulta meg az Égi-járművek kezelését. Böngyér. Roj és Molnár voltak. mert az volt a legvadabb paripa. A lovasversenyek után a nyugtalan tengerparti szkíták kérték. mert az eddig háttérbe szorult Égi-jármű kezelők 5 főnyi személyzete is vállalkozott a versenyzésre. míg negyediknek a nyugtalan Kadhafi. Ham. amit még Tenisurnak sem lehetett megváltoztatni. Har. Harmadiknak Abod futott célba.karsayalarm. aki fiatalabb korában maga is híres futó volt. Azonban felhívta a figyelmüket. Ezen bizonyos kaltesi versenyző Szakarában kapta a nevét. aki egyébként jövendőmondással is foglalkozott. Tenisur mindegyik győztesnek átadott egy-egy kis csomagot. a kaltesi vendégek előálltak az Égi járművel és a résztvevőkkel együtt az új Abod városba repültek. Sikila közvetítésével azt a választ kapták. Égi-járművet gondozó kézműves iránt. de a cél előtt Har papnő lova beleharapott Aháj lovába. Az egész napos versengés után már úgy látszott. Egyszerre csak 5 szekeret indítottak. Mivel Bothon.” „A szekér versenyek már népesebbek voltak. hogy tévedek. Tenisur biztatására hozzá hasonló versenyzővé vált. hogy minél kevesebb sérülés történjen. örömmel járult hozzá. 83 . az Atlantic felől jött vitéz.Lehet. majd a végén harci szekerekkel. Másnap reggel megkezdődött a havaruti Nagyszala emlékére a Nagy Süán. mert Joli-Tórem Földjén a Hold-Anya hatására fölgyorsult az Élet és a bátor hajósok hamarabb végrehajtják az elterjesztés feladatát. de Tenisur. az ifjú Dobok lett. mert a papnők igen érdeklődtek a szép növésű. Harapi Kaltes-asszony földjén építési tudós volt. hogy a dobozokat csak közvetlenül az ültetés előtt bontsák fel. hogy a most hozott ajándékok a Vízöntő Világhónapjára elterjednek. akit ezután a mi nyelvünkön Harapinak neveztek. A legdélcegebb vendég kaltesi egy Har nevű papnőnek a tartalék lovát választotta. Az avarok lassú mozgású. Arpah. Ötödiknek Kapac beavatott.Arvisura. amelyben kaltesi magvak voltak. hogy kocsiversenyt is rendezhessenek.hu Mire befejezték a kegyhelyen a megbeszélést.

hogy messze a Nílustól nagy szárazság uralkodott és kiégtek a terményeik. jelentette Karun és Havarut fejedelmeknek a megtörtént esetet. a Sikilával történt megbeszélés értelmében jelentkezett az Égi-járművön való eltávozásra. a szekérversenyek győztesének a felesége akar lenni. a Vörös-tenger partján akarnak pamír-tárkányok segítségével egy kikötőt építeni. de a lustább természetű embereket munkára kényszerítették. míg a többit dologra fogták. 84 . Így aztán ráragadt a Molnár név. Reggelre megoldódott a csere. Azt válaszolták rá. A legjáróképesebb ártatlanokat tíz napi élelemmel útba indították lakhelyükre. Mikor 3 nap múlva Káli a 100 lovasával Tébába érkezett. amely a legrégebbi Umma városbeli templom-gazdasági mesterségeknél liszt. sípolásból és dobolásból áll. Az utóvéd 100 lovas éppen felnyergelt. hogy ezen események a régi időkben Kaltes-asszony birodalmában is előfordultak. ezért az Uruk birodalombeli Ganna beavatott azt mondta: bizonyára kiváló molnár volt az Égieknél. a munkájuk fejében kaptak volna sok élelmet. hogy miért lopnak és gyilkolnak. Tenisur a kaltesi járművön a beavatottakkal a kis Tébába repült. Mindkét esetben megbeszélésekre volt szükség. Így a papnők és leányok kedvence az ifjú Molnár lett. Ennek hamarosan híre ment és rögtön jelentkezett Sába papnő is. Berenice helyett Bábel és Uszuri beavatottak is jelentkeztek cserébe. Összeállította: Karsay István www. Abod fejedelme azt válaszolta. a könnyelmű emberiség a bő esztendőkben nem tartalékol elég élelmet a szűk esztendőkre és ekkor éheznek.Arvisura. Így 4 fő börtönbe került.hu Mivel az édesapjával együtt sok kenyérmagot őrölt.karsayalarm. Ugyanis az élet ott sem csak táncolásból. Ismertető.” „Az ünneplésbe azonban egy kis hiba csúszott. Mivel a magtár őre reggelre a papnők gondozása ellenére is meghalt. fogalmak. Kézrekerítették mind a 40 rablót és megkötözve Abodba szállították. s ez megmenthette volna az embereket az éhhaláltól. Káli hátvéd parancsnok 100 lovasával nyomban a rablók után lovagolt. Igen sok ember és gyermek éhen pusztult.” „Az ünnepségek befejezése előtt Ré karnaki papnő bejelentette Sikilának. Akikre rábizonyult. aki már dolgozott Szakara mágus ültetvényein. hogy Molnárnak. Káli és Kuca vezette a rabok kihallgatását. A lefogyott és a csontjukra száradt bőrű kisgyermekek nem tehetnek arról. mert Molnár helyett Ré papnő öccse. a 2 főbűnöst 24 fő bíró ítélete alapján vízbeölték. börtönbe zárták. Úgy látja. aki beleszeretett az egyik kisebb termetű kaltesi papnőbe. mert a külső magtárakat a homokbuckás vidékek éhezői megtámadták. amikor az életben maradt termény-raktár őre lóhalálában jelentette. hiszen ha Abod vidékére jöttek volna dolgozni. hogy a szemes terményeket az éhezők elrabolták. míg 6 személy élelmet vitt Szakszinba. 30 főt őrizetes munkára fogtak. meglehetősen tudott a volt gazdái nyelvén beszélni és elpanaszolta. hogy szüleik nem biztosítják a fenntartásukat. mivel mind az újonnan elnevezett Molnárnak. szemelvények. Végül a beavatottak tanácsa Uszuri mellett döntött. Poliszár.és darakészítőt jelentett. mind Berenicének a pótlásáról gondoskodni kellett. hanem a földi terményekért meg kell dolgozni. hogy a raktárost megölték. hogy a pamír-szkíta Berenice felesége akar lenni és az édesanyjának birtokán. Abos fejedelme.

Dobok 24 lovasával apja közelében haladt. megkésve. hanem az elkövetett károk és gondatlanságból okozott emberhalál miatt a bűnösöknek az elkövetett bűnük terhét viselniük kell. Örült. Nem ritka büntetés az életfogytiglan tartó szabadságvesztés. Kaltes-birodalombeli tudós és Egyisten hívő papokkal még találkozhat. Minden fogást megízlelt. hogy a gyermeket megmentsék.” „A győzelmi est örömében Tenisur addig nem indult el Égi-járművével Tébába. Most a nyilvántartások szerint Agadi körzetben a Mari-birodalombeli Féranban volt található. amelyet Tenisur áldott meg. fogalmak. amikor újabb lovasok jelentek meg Abod felől. … Ekkor. Tenisur szerint ettől a megmentett kisdedtől egy nagyon híres nép fog származni. Ebből megállapíthatta Karun.Arvisura. A régi ataiszi Nagy-Féran 24 személyes nyilvántartásában a Mária név a születési napon szerepelt. Ismertető. Amíg minden résztvevő beérkezett Tébába. Dobok vadász is részt vett a Nagy-Süánon és a győztesek között ünnepelték. A megszületett kislányka Óm-jellel bírt. Papnők éneklése mellett a kaltes-birodalombeli szokás szerint tartott a beavatott-keresztelő. Az utolsó 100 lovas még csak ébresztőt tartott. hogy a kurdok hegyi-ünnepélyének lassú topogóját is eljárta a ninivei síposok és kürtösök harsonái mellett. Ugyanis a beavatottak titkos jele egy lilás köd-képen fénylő keresztalak volt. hogy az IbosIboska napok közötti Nagyszalán részt vehessen. míg kényelmes vadász homokfutón az elaggott Nimród kürtösei jelezték a vadászok Nagyfejedelmének érkezését. hogy a kis Mária igen hasonlított az anyai ősanyjára. szemelvények. ArdvisuraAnyahitára. Az egynapos gyermeket a karnaki kistemplomba vitték. Olyan jó kedve támadt. Összeállította: Karsay István www. Nagyon örült annak. Ezen a mulatságon mind a 24 kegyhelyhez tartozó helység egy-egy jellegzetes énekes-táncos mutatvánnyal versengett. de inni csupán az Égiektől hozott üdítő-italt ízlelte meg és engedélyével megkezdődött a kakasrikkantóig tartó vígadalom. amikor a győzelmi arany-kelyheket a pusztaszeri Nagy-Süán győzteseinek. Ninivei díszes szekéren érkezett az előcsapat. … Igen érdekesnek találták a beavatottak. … Boldogság sugárzott Nimród arcán. Ellenben Kaltes-asszony birodalmában nincsenek halálos ítéletek. a karnaki és a kaltesi papnők a koraszülött gyermeket gondozásukba vették. Abod fejedelme üdvözölte a vendégeket. Áldott állapotban lévő felesége koraszülés állapotába került. hogy az Élisten-birodalmában egy igen értékes beavatott született. de emlékül átadta. és az arbagok napi jelentését a rovó-deákokkal mindig ellenőriztette. hogy édesapja az Égi-járművön érkezett. Nimród diadalmenetben indult a lovas sereg közepén Aran egykori birodalma felé. a nyugtalan fiatalság vadászatot tartott és közben egy Nippurból jött rovó-deák sérüléseibe belehalt.” 85 . ahol Tenisur vállalta a kislány feletti védnökséget és az újszülöttnek az Agadi-Féran szerint a Mari-birodalombeli Mária nevet adták. hogy a kisebb fia. igaz.karsayalarm. … Ezen újszülöttnek emlékére a tébai papnők egy kegyhelynek az alapjait rakták le. A havaruti Nagyszala emlékére az újabb átépítésig Máriakegyhelynek nevezték. így az elvitt élelem és a további élelmi segélyek értékét ledolgozhatják.hu Azt Tenisur is helyesnek találta. amíg az ifjúság ünnepi étkezését meg nem nyitotta. hogy a 30 személyt munkára fogták.

míg a harmadik az állatok megszelídítését hajtotta végre és így megszüntették Joli-Tórem Földjén az addig szokásban lévő emberevést. amelyet aztán törzsekre bontottak fel. Ardvisura-Anyahita. fogalmak. sem géphibából eredően súlyos balesetek nem történtek. Gyermekei közül első fia a fejedelmi hatalmat szilárdította meg. Természetesen. 2000 tűzszerzési évenként újból jöttek családos csoportok és a régebbi családoktól magasabb tudásukkal átvették a hatalmat. az új nemzedéknek is magának kell új életet teremtenie. hogy az újonnan megszületett emberiség nem tud olyan újat mondani. Kaltes-asszony birodalmában is minden élő személynek. Mivel földi és vízi járműveik igen sok balesetet okoztak. ezen baleseteket úgy csökkentették. életének során dolgoznia. szemelvények.” „Tenisur. az 5 Égi férfiú ellenőrzése mellett.hu „Tenisur a Kaltes-asszony bolygóján. vagyis az Égi szokások szerinti Névadást.Arvisura. nem beszélve a levegőben röpködő járművekről. hogy a jövő-menő közlekedési alkalmatosságokat más-más útvonalon mozgatták. valamint háborúskodások már 10000 év óta nem fordultak elő. azaz 21 500 hegyi ünnepi évvel az első özönvíz előtt 10 család uralkodott Joli-Tórem földjén. Él és Van az édesanyjuk irányítása mellett az Égiek hitét rótták le Ardvisura-Anyahita tanításai alapján. a második a biztonságos-földművelést. Ezért az újabb nemzedék mindig okosabbnak tartja magát. az Ősanya csoportja hozta magával az Égiek egyistenhitét. hogy erdőségek. egy már 25 tűzszerzési évet megélt ifjú többet tud alkotni. a kaltesi birodalomban már kiforrott. Ismertető. Így sem előzés közben. Ahogyan minden kiscsikót is befognak munkába. Minden lélegzetvételnyi megállóban kupolás várótermek és városok épültek. a maga 10. A Van fejedelemfi által lerótt harmadik 8-as Féran most Hun-Ómban látható a beavatottak Kegyhelyén. Lopások és gyilkosságok. s így igen gyakran nézeteltérések keletkeznek. mint egy 3 nemzedéket megélt idősebb ember. a legszebb. hogy természetbarátok. melegvizek és tavak. sokak által bebizonyított igazság. Ezen kisebb-nagyobb települések helyét úgy határozták meg. de a 8-10 pergőnyi munkát mindenkitől megkövetelték. de mindig úgy. Joli-Tórem Földjének minden zugában is a felnőtt nemzedék javítások helyett új lakhelyet teremt. mint az idősebbek. Kaltes-asszony földjéről jött 10 családos csoportok 19 644 hegyi ünnepi évvel hamarabb jelentek meg Égi-járműveiken Joli-Tórem Földjén. Megszerkesztették Úr. alkotnia kell. Többi fiai: Úr. Ahogyan itt a Ménes-birodalmában a kiscsikók sem élhetnek folyton szabadon. hogy a korábbi családok hatalmon lévőivel újabb uralkodó családokat hoztak létre. Az Ardvisura-Anyahitától származó utódokat ezen Féranban lerótt nevekre keresztelték a beavatottak Óm-jele alapján.” „A beavatottak feljegyzései alapján 432 000 evéses nemzedékváltás előtt. Él és Van rovásai alapján a 3x8 személyes Nagy-Férant. turisták és a sportoló-vetélkedő ifjúság kényelmesen és jó helyeken élhessen. amit az ifjúság a saját verejtékével hoz létre. Itt. tengerek mellett építették ki a fedett városaikat és szállásaikat. 10000 tűzszerzési évvel magasabb fejlettségről beszélt. Ezen családok uralma független volt az időjárások katasztrófát okozó kilengéseitől. azon az Arvisura-Anyahita által földjükre hozott 24 bíró ítélkezett. A magasabb kultúrájú. A legtöbb bűnt azonban a nemzedékváltások okozták. Összeállította: Karsay István www. Ezek közül az Úr által lejegyzett 8-as Féran most is látható Surupak titkos feljegyzéseiben. Aki valami kihágást követett el. Pedig Kaltes-asszony birodalmában is megszületett olyan. Az Él által lejegyzett Féran Agadi városának templomában látható.000 évvel magasabb műveltségével Sikila által az estig tartó vitát a továbbiakkal egészítette ki: 86 .karsayalarm. Így mindig az a legújabb. ami egyszer már meg nem történt volna.

már a szülői beleegyezést is mellőzték. A Vízöntő Világhónapja végén újabb változás következhet be. Ekkor megindult az emberi agyak gyors fejlődése. vérfrissítésként küldött kaltesi csoport érkezése a Holdütődés előtt 1136 évvel történt. akik a melegebb vidékeket elárasztották. hogy a csillagjósaik egy Joli-Tórem Földjét érő csapást jeleztek. Az ataiszi beavatottak már könnyebben megfigyelték. szemelvények. Erről a papnők és Sikila csoportja is mélyen hallgatott. A 11 évvel hamarabb érkezők már jelentést hoztak arról. Ezért azt javasolták. Ez alatt a 10 uralkodó embercsoport a földiekkel társas emberi viszonyba lépett és 2x2. amit Sikila tízéves Szakar-Gizella településen történt tartózkodása alatt a Tenisur által elrendelt jelentések beérkezése alapján megfigyelt. hogy a rovások szokása szerint tíz év után a 4. 823. 215. 629. majd 113 és 11 évvel hamarabb Kaltesiek érkeztek Ménes későbbi birodalmába. mert a Hold árapály mozgása megindította a fejlődést. Az Életfa-tudás megemelkedett az agyvelő megnagyobbodásával. Fiútestvéreik javára vagyonukról a papok előtt tett nyilatkozatukkal már 20 éves koruk körül lemondtak. Ismertető. azaz 4 vércsoportban megindította az emberiség fejlődését.” „Amikor a Hold-csapódás megtörtént. 925. Összeállította: Karsay István www. a növekvő távolság miatt mind ritkábban fogunk eljönni.hu . A Hold-ütődés után bekövetkezett eljegesedés alatt ezen kiművelt emberek gondolkodása révén Ataiszban és Atlanticban egy műveltebb embertömeg alakult ki. 50 papnő részesült Égi-megtermékenyítésben. hogy a 2-2 vércsoport és annak ezernyi ága-boga alapján a kétneműek és a nemtelenek csoportja 200 emberről 100 emberre csökkent. Most pedig. hogy a kiképzett szép fejedelmi papnők az Égi-megtermékenyítés általi gyermekei kiváló képességekkel születtek. A gyermekáldásból kirekesztett papnők hosszú tanácskozás után az emberiség fejlődéséért az Égi-módszerekkel való mesterséges megtermékenyítést választották. s így nyugodtan várhatták a nagyobb Életfával bíró gyermekeiknek a születését. 417. Arvisurában erről megemlékezzen. vagy 366-ra csökken évenként. Előrelátásunk szerint a Vízöntő Világhónapjában itt is beköszönt a béke. csupán Sikilának volt joga. 1027. hogy a Föld forgása 380-ról 365-re. 215.Arvisura. Egy-két napon belül a nőtársadalom szépen megértette egymást. A havaruti Nagyszala elrendelte.” „Amíg a nagy vadászat lezajlott. Mire Ten kegyhelyén a második holdtöltén megrendezték a vadászatok eredményeinek nagy ünnepélyét. hogy a Kaltesi keveredésű Égi-eredetű emberek a Nílus forrásvidékének irányába vándoroljanak.” „A következő Kaltes-családok 1136. Tehát a barlang jelzések hűen tükrözik az érkezés utáni 432 000 gyorsforgású napot. Kóros és az eddigi gyakorlat szerint kétnemű még véletlenül sem akadt közöttük. 113 és 11 Nílusi-áradási évvel érkeztek a Hold ütődése előtt. hogy ezen Arvisurát titkos Arvisuraként kezeljék és csak a Vízöntő Világhónapjában hozzák nyilvánosságra. Sikila gondolat-rezgések közvetítésével a kaltesi papnők sütésfőzési szokásait On és Ten papnőinek átadta. fogalmak. A kaltesi családok utódai elvégezték ezen megfigyelésüket. ahová a korábban érkezett beavatottak ezen három alkalommal is összejöttek és Joli-Tórem Földjének beavatottjait értesítették egy új jégkorszak kezdetéről. 87 .” „…senki sem csodálkozott. az Égi-járműveken az első. mivel akkor már érthetők lesznek a bennelevők.Valóban. Ettől kezdve a kaltesi tudományok átadását meggyorsították.karsayalarm. Mivel mindannyian 20-30 tűzszerzési év közötti korúak voltak. 721.

Ezen eseményeket mindig a Nagyszala papjai végezték és a 100 évenként az Ibos szentély papjai hívták össze a mindenkori Nagyszalát. A pajzs sem képes azonban bármekkora nyomásnak ellenállni. Ezen megbeszéléseket minden 100 évben megismételték. Égszakadásnak nevezzük a pajzs sérülését. komoly téranomáliák kíséretében. Összeállította: Karsay István www. s emiatt sötétnek látjuk a kozmoszt magunk körül.karsayalarm. hogy az emberiség primitív. Jelentős mértékben tompítja a kintről érkező fényt. Többször történt már ilyen az elmúlt évtízezredek során. ami komoly következményekkel jár. hogy minden száz. ahol egyéb. Terembúrájának is hívjuk. aszteroidákat. főként a Marduk bolygó ciklikus betörései 3600 évenként. kollektív telepatikus zsibongása ne zavarja a környező fejlettebb világokat és õk se tudjanak ránk hatni. amit a sumér krónikák részletesen feljegyeztek. Agyaglapos jegyzeteiket a Szövetség Ládájában helyezték el és ebből a késői utódok tanultak. részleges árnyékolóként akadályozva a telepatikus kommunikációt a kinti civilizációkkal és rontva a csillagközi távolbalátás hatékonyságát. Mindkét irányban szűri a gravitációs hullámok információs hatását.” A nagy Terembura Az alábbi szöveget az Eseményhorizont című honlapról ollóztam ki: „A Naprendszert egy rugalmas felületű. hogy idegen lelkek hatolhassanak be ide. amikor a résen át betör a kinti 4D-s univerzum fénye. Megfogja a nekirepülő kisebb porszemeket.hu Ekkor eldöntötték. Egy bolygó vagy csillag átszakíthatja a felületét. fogalmak. s feladata igen sokrétű.” A témáról bővebb az Eseményhorizont című honlapon található. csillagok járása szerinti évben. Ezt a Solariát fenntartó istenségek működtetik hosszú évmilliók óta. rendkívül érdekes olvasmány is van! 88 . s egyben megakadályozza. szemelvények. Az égszakadás a Földről nézve felér egy közeli szupernóva robbanással.Arvisura. Ismertető. a Nílus áradása alatti időben a legalkalmasabb helyen összejönnek és megtárgyalják a várható eseményeket. mely a Plútó pályavonalán túl húzódik. üstökösöket. Ennek fő célja az. Visszatartja a test nélkül bolyongó (bilokációt végző vagy halott) lelkeket. mivel elválasztja a benti három dimenziós téridõt a kinti négy dimenzióstól. dimenzióbuborék övezi. létrehozva ezzel az Oort-felhőt a dimenzióhatárnál. áthatolhatatlan védõpajzs. mint valami kerítés.

de a szellem és lélekenergia vibrációk kölcsönhatásából ered. Az Amma ma is lakott bolygó. A Joli-Tórem bolygóján a saját Földünket kell érteni. így a gondolat szintén vibrációs jelenség. Egyre nagyobb körben elfogadott tény. ideg és az agy. vagyis gondolatrezgés továbbításról. melyhez azonban a két fél közötti előzetes megállapodás szükséges. Ezt más szóval nevezhetjük szellemenergiának és lélekenergiának is. Az embernek ugyanis léteznek olyan rejtett képességei. Ismertető. Minden (akár élő. Minden mentális tevékenységünk. az Amma. s az ott élő emberek hasonló testfelépítésűek. összetétellel és működési körrel bírnak.Arvisura. hogy a szellemi élethez más is kívánatos. Ezen vibrációk érzékszerveinkkel felfogott értelmezése az agyban történik. hogy testből és lélekből állunk. ugyanakkor ez az anyagi léttől független. ezek az EEG vizsgálatokkal mérhetőek is. 10000 évvel fejlettebbek nálunk. mint azt általában hisszük. melyek a természet alkotóelemeiből származnak. amely vibrációk formájában van jelen. mint az inger. De ez . Természetesen mindkét esetben vibrációról van szó. a gondolathoz azonban ez mégiscsak kevés. szemelvények. majd onnan a Földre. hogy az ember egy duális lény. Egyik esetben a küldő és vevő objektív tudata kapcsolódik össze. hogy nem kevéssel. mint mi.karsayalarm. A lélekenergia szintén egy vibráció.és tetteik segítő szándéka elég egyértelműen kiderül a fent közölt Arvisura részletekből is. A telepátia (gondolatátvitel) éppen ezen vibrációk továbbítását jelenti két személy között. Kaltes asszony földje vagy birodalma ezen rendszer negyedik bolygója. azaz örök. Őseink onnan jöttek először a Marsra. 89 . vagyis. akár élettelen) anyagi forma a szellemenergia egy-egy megnyilvánulása. Az Arvisura több helyen is utal arra. amit a vevő a tudatalattiján keresztül fog érzékelni. ami azt jelenti. A gondolatnak egyébként sokkal nagyobb jelentősége van. fogalmak. melynek két fajtája van. csak valamivel magasabbak nálunk. Összeállította: Karsay István www. mely bár az agyban keletkezik. élettelen anyagokban nem található meg és korlátlan.hu Kaltes asszony földje A Szíriusz rendszer három csillagból és tizennégy bolygóból áll. melyeket kifejlesztve a gondolattal a vágyainkat akár meg is valósíthatjuk. Gondolatrezgések továbbítása A materialisták tagadják a gondolkodás anyagfölöttiségét. Másik (a beavatottak által is használt) esetben viszont a küldő a Kozmikus Tudaton keresztül továbbítja az üzenetét. Az agy állandóan ad le egyfajta rezgéshullámokat. kb. s bár elég sajátos berendezéssel. A külső megjelenési formák sokszínűsége pedig a különböző frekvenciákkal magyarázható.

hogy a kristályok is élőlények. Egy vasajtót helyeztek a lefelé vezető alagút felső bejáratához. vékony szálnak látszik. égig érő fának is hívnak. ahonnan származnak. Ez a negyedik dimenzió természete. szemelvények. Ennek oka az volt. Bármit érzünk.) Azt talán nem kell ecsetelni. és hosszú ideig őrökkel őriztették. A látók számára ez egy ezüstszínű. Az alagútban összekapcsolódik a harmadik és a negyedik dimenzió. (Erről részletesebben Kisfaludy György Terembura című honlapján olvasható. elektronikus. főként az alagút hátsó részében. A kövek örökre össze vannak kötve azzal a földdel. méghozzá a távolságtól függetlenül.hu Drunvalo Melchizedek az Élet virágának ősi titka című könyvének második részében ezt írja: „A Nagy Piramis alatt található un. Senki sem tudja mi lehetett az. a Szíriusz rendszerből származnak (vagyis Kaltes asszony bolygójáról. bolygóval. ahol az egy falban végződik. A fluid (idő) szálak az egész világot áthálózzák. így az emberi gondolatokat és érzelmeket is. az valóban meg is történik. Beszélő bogláros fejdísz A bogláros fejdísz köve. az valósággá válik. mivel a testet a lélek látja el energiával és tartja életben. Az utolsó eset éppen a lezárás előtt történt. az Ammáról). melyet nagyon ajánlok mindenki figyelmébe. Rezgéseket képesek fogadni és küldeni. másik 11 kővel együtt. Bizonyos számítógép segítségével végzett kísérletekkel bebizonyították. Gondolatainkkal be is lehet programozni a kristályokat. hogy a kristály manapság ott található a tudományos fejlődés előterében. sőt komplikált elektromágneses hullámokat is. olyan sok. fogalmak. vagy gondolunk itt. hogy sok ember lelte halálát a sírkamrában. időkésés nélkül. telekommunikációs és tömegkommunikációs berendezésünkben.karsayalarm.” Mivel az igazi veszélyt csak a folyosó végén lévő alagút jelenti. Arvisura-Anyahita hozományából. melyek jelenleg a Magyar Szent Koronába vannak beépítve. Másnéven ez a sorsfonál. melyet testen kívüli élmények során is lehet látni. hogy végül a turisták elöl lezárták ezt a területet. Drunvalo Melchizedek könyvében azt olvashatjuk. akik szertartást végeztek a helyiségben. 90 . eredeti sírkamrát 1984-ben biztonsági okokból lezárták. Ha valamilyen félelem van bennünk. hogy a kristályok képesek gondolatok és érzések megtartására és azok továbbküldésére. Ezen keresztül kommunikálni is lehet. hogy egy fejdíszbe épített kő mitől is képes „beszélni”. Ezen elgondolkodva talán érthetővé válik. Ezen fluidszál elszakadása okozza a halált. Ismertető. Ez a hely rendkívül különös természetű. mint például mérges kígyók és pókok – amelyek meg sem élnek Egyiptomban. Összeállította: Karsay István www. Tulajdonságainak köszönhetően megbújik minden modern számítógépben. Valamilyen mérges gáz jelent meg a levegőben és megölt egy csoportnyi embert. mivel a fluid (idő) szálak örökre odakapcsolják őket.Arvisura. Olyan hihetetlen dolgok okozták a haláleseteket. amelyet a sámánok életfának. Ezáltal pedig egyfajta kommunikációs csatornát képeznek. ezért egy évvel később a folyosó többi részét ismét megnyitották. Ez az időszál bennünket is folytonosan összeköt a Teremtőnkkel.

érdemes megemlíteni a kristálykoponyákat is. hogy a legtöbben egyáltalán nem vagyunk tudatában a körülöttünk zajló események 98 %-ának! Dorland szerint „egy egyetemes kommunikációs hálózatnak kell léteznie a tudatalatti szintjén. melyekről Chris Morton-Ceri Louise Thomas: A kristálykoponyák rejtélye c. amely állítólag képes a beszédre (akárcsak a bogláros fejdísz).” „Elképzelhető. hogy hozzáférjünk a távoli múlt elfeledett tudásához. Hite szerint a kvarckristály segíthet a gyógyításban is.karsayalarm. Ismertető. A mítoszok szerint ezek a koponyák fontos információkat tartalmaznak az emberiség eredetéről.” 91 . ehhez azonban az emberi fajnak el kell érnie egy bizonyos fejlettségi fokot. Ehhez feltétlenül figyelembe kell vennünk. mint 2 százalékát képesek felfogni! Ez azt jelenti. homályos intuíciókat gerjeszteni. akiknek talán megtalálható a kívánatos információ az aktái között…ami viszont azt jelenti. könyvében az alábbiak olvashatók: Egy ősi amerikai legenda szerint létezik 13 – átlagos emberi méretű – kristálykoponya. fogalmak. végzetéről. tudatalatti. Legfeljebb vizes homokkal történő csiszolással. hogy a koponya teljes egésze tiszta. csiszolókkal nem lehetett végezni. Ugyanis mind az emberi test. repedés. mivel a vibráció. áttetsző. küldetéséről. hogy az elmúlt 12-15000 évben számos vezetőnk használta a természetes kristályokat ilyen és másféle célokra… A hajdani ősök a kristályt a vallásos hierarchia. és lehetővé tenni számunkra. hogy „ennek a koponyának nem is lenne szabad léteznie”. megállapították. Ezt a műveletet viszont a ma használt fém szerszámokkal. hogy ezen az úton keresztül hihetetlen mennyiségű információ állhat a rendelkezésünkre.Arvisura. mind a kvarc folyamatosan elektromágneses jeleket sugároz. Amikor az egyik kvarckristályból készült koponyát tudósok egy csoportjával megvizsgáltatták. illetve tudattalan gondolatainkat a felszínre hozni. amelyeket ma még nem értünk és még számos nagy horderejű felfedezés várat magára ezzel kapcsolatban. és válaszokat tudnak adni a világegyetem legnagyobb rejtélyeire. sehol egy lyuk. hogy kapcsolatot létesítsünk más egyének memóriájával. Arról nem is beszélve. Egy napon majd mindezen tudás hozzáférhetővé válik. Ezek a kristálykoponyák már ránézésre is valami isteni szférára asszociálnak bennünket és sokak szerint valóban földönkívüli eredetűek! Frank Dorland kristálykutató szerint a kristályoknak több olyan tulajdonsága is van. Úgy látja. ami viszont 300 (!) esztendőnyi munkát jelentett volna. melynek csak nagyon kevesen vagyunk tudatában…és a kristálykoponya felhasználható arra. hogy ne élhessenek vissza ezzel a tudással. a katonai vezetők. szemelvények. a nemesség.hu Ha már a kristályokról beszélünk. vagy szennyezés. hogy az emberi érzékelés képességei egy átlagos személy esetében a becslések szerint az ismert hullámhosszspektrumnak mindössze kevesebb. és természetesen a titkos testvériségek céljaira tartották fenn. hogy a természetes kvarckristály képes visszatükrözni a saját tudati állapotunkat. súrlódás és hőhatás miatt óhatatlanul összerepedezett és tört volna. ugyanis az egészet egyetlen hatalmas (a koponyánál legalább háromszor nagyobb) szögletes tömbből kiindulva lehetett volna kicsiszolni. Összeállította: Karsay István www.

Buddha és Nazír (Jézus) volt. míg Paál Zoltán 21 (!) karéjos (azaz fokozatú) beavatott volt. hogy „Hát az a három lélek. méghozzá oly módon. akkor Tura azt kiáltotta. amit Árnyék-.hu „Miután a kristály állandó anyag. Ez nevezik Óm-jelzésnek. Képesek a gondolatátvitelre. majd új élet születésekor abba átköltözik. és kapcsolatot tudnak tartani a beavatottakkal. sámánpróbán győződtek meg. A Vándor-lélek a halál alkalmával kiszáll a testből. s részt vett rajta minden beavatott. Az Arvisura tanúsítja. utánozva ezzel az Óm-jelzést. 92 . Ismertető. Akik személyesen nem tudtak jelen lenni ezen a rendkívüli eseményen. Mikor pedig azzal mentegetőzött. Mindenekelőtt azzal a kötelességgel jár. tértől és időtől függetleníteni tudják magukat. hogy ebben a piszkos háborúban sok embernek egy lelke sincs. Az Élet-lélek miatt álmodik az ember. illetve érzékelni. melyet sem az idő. szemelvények. ködszerű háttérben agy fényes kereszt alakot látnak a homlokukon. Ezt csak különösen fontos. sem a természetes kopás nem fenyeget. Nagyszala A Nagyszala a beavatott társadalom részvételével megrendezett időszakos gyűlést jelenti. s emiatt már a találkozásukat megelőzően figyelemmel is kísérték.beavatottjait is. beleértve a társbolygónk – az Amma . s azt válaszolta. hogy miért éppen őt szemelték ki erre a feladatra. és ez gyakran találkozik más emberek lelkeivel. Ettől olyan képességek jöttek elő belőle. hogy Tura 9. az semmi? Végre egy igaz ember!” Tehát Tura látta rajta az Óm-jelzést. illetve ezúton értesültek a történtekről. illetve a rovás jogát. hogy egy lilás. Tura a medvetor szertartásának keretén belül megitatta Paál Zoltánt a sámánok italával. Éppen az esemény nagy hordereje miatt nem voltak gyakoriak a nagyszalák. Ennek során kiderült. Sámán-. a kristályban tárolt adatok talán ezredévekre aktívak maradhatnak.karsayalarm. akik ezáltal különleges képességekkel rendelkeznek. Etana. hogy tulajdonképpen a keresztelő szertartása is innen ered! (A szentelt vízzel egy kereszt alakot rajzolnak a gyermek homlokára. és nem egészen értette. Tura megnyugtatta. 25 karéjos beavatott addig csak Ménesz. melyről az un. azaz Arvisurát kell írnia. A legmagasabb. Összeállította: Karsay István www. hogy ő csak egy ózdi vasgyári munkás. és csak kevés embereknek adatik meg. hogy majd tapasztalni fogja és ez időnként terhes is lesz a számára. Ez isteni eredetű lélek. fogalmak. azonban a halál beálltával ez megszűnik. azok telepatikus kapcsolaton keresztül értekezhettek a többiekkel. nagy jelentőségű feladatokkal kapcsolatban hívták össze. Is.vagy Óm-léleknek is neveznek. egy megállapodás szerint általában százévenként tartották meg azt. húsz és harminc év múlva le kell majd írnia mindent a tanultakról. Ezt az égi eredetű lelket csak a sámánok és beavatottak képesek látni. hogy az események után tíz. Paál Zoltán tréfával próbálta elütni ezt a dolgot.” Óm-jelzésű beavatottak A manysik szerint minden embernek két lelke van: Lélegzés vagy Élet-lélek és Szabad-lélek vagy Vándor-lélek.) Amikor Szalaváré Tura át akarta adni Paál Zoltánnak az Arvisura örökséget. Paál Zoltán először tiltakozott. miért neki lenni pont három.Arvisura. Létezik azonban egy harmadikféle lélek is. amelyekről korábban fogalma sem volt! A beavatottságnak egyébként különböző fokozatai vannak.

között zajlott le. Összeállította: Karsay István www. Ennek legfontosabb napirendi pontja pedig az volt. fogalmak. hogy az év melyik napján született. miután minden törzsnek minden napra esett a törzseknél használatos nevekből egy-egy. és július 17.karsayalarm. hogy a társbolygónkhoz hasonlóan a Földünkön is meg kell szüntetni a háborúskodásokat. mely nyelv Agaba idejéből úz nyelvként ismeretes.hu Az arvisurában még olyan információ is szerepel. valamint azt. Az ezoterikus világszemlélethez tartozik az is. hogy a legutóbbi Nagyszala 1980. 93 .különösen kezdetben – mindent elmondott a 24 Hun Törzsszövetség emberpalántáiról. a Vízöntő Világhónap Nagyszalájaként. bolygók hatása alatt állott. hogy a nevek a mindennapi csillagállások szerint képződtek. Ismertető. hány lelkű. A jelenlegi összes beavatott legfőbb feladata (de nemcsak az övék. miután a 24 hun törzsnek kezdetben egy nyelve volt. hanem úgy vélem. Mindezekből lehetett a gyermek tulajdonságaira következtetni. továbbá a születése időpontjában milyen csillagok. Féran A Féran egyfajta (Égi szokások szerinti) névadó naptárat jelent. Az ebből történő névadás . június 17. A Féran névadásból mindig meg lehetett állapítani a gyermek törzsi hovatartozását. illetve elterjesztése Arvisura-Anyahita nevéhez fűződik. melynek bevezetése.Arvisura. mindannyiunké!) tehát a világbékéért való küzdelem. szemelvények.

hogy a leletek alapján rekonstruált lény képe pontosan úgy néz ki.Arvisura.hu Földönkívüliek a Vatikánban Az alább található angol nyelvű CN információk lényegének nyers fordítása a következő: „Amit ezek a maradványok képviselnek. mint az un. Később visszavont minden információt. A Vatikáni Rendőrség az összes könyvtárba vezető bejáratot lezárta. A pápa a maradványokkal kapcsolatban hallgat. A feltárt koponya rekonstrukciója. amit a századok őriztek meg a feledés homályából. Összeállította: Karsay István www. hogy a jó atyák eltemessék őket. Szürkék.karsayalarm. amint egy földönkívüli koponyát tart a kezében. Az alábbi képen az egyik felújítást végző munkás látható. (Megjegyzendő. elég indok volt ahhoz. Sajtó források szerint egyes világbiztonsági szervezetek nyomására János Pál pápa példa nélküli elnémítási kampányt indított el. 94 . így nézett ki élve. fogalmak.” Földönkívüli maradványokat találtak a Vatikánban.) Az űrlényekre hasonlító csontvázak a Vatikán könyvtára alatt lévő többszázéves alagsor padlózata alól kerültek elő. had merüljenek feledésbe. szemelvények. Még a Vatikán szóvivője is kifejezte a leletek miatti félelmét és aggodalmát. s amely olyan poros padlót rejtett. mint 500 éve nem taposott ember. A könyvtár alagsora egy nagy felújításon esett át. akik az UFO irodalomban el szokták rabolni az embereket. Ismertető. Több földönkívüli koponyát találtak a Vatikán könyvtárának felújítási munkái közben. melyet már több. amely már többszáz évet megért.

hisz a lélek a legnehezebb anyagi dolognál is mintegy 100 milliárdszor nehezebb fajsúlyú. .amelyeknek köszönhetően már elég sokat megtudhatunk a lélek mibenlétéről. mint amilyennel bírt pl. Ezek alapján az alábbiakat tudhatjuk meg róla: A lélek egy fizikailag is létező speciális. Éppen ezért fut be az összes idegvégződés a thalamusba. Ha figyelembevesszük. a lakás falain.375 x 1011 g/cm3. 95 . 0. hogy pl. szerkezetéről és működéséről. Összeállította: Karsay István www. de más.Arvisura. a higany fajsúlya 13.karsayalarm. nagylelkek. vagy bármely más anyagi dolgon is (például meditációnál. tehát tovább csak transzcendens módon bontható. azaz normál emberi lelkek. . ám akár vallási.2359 x 10-13 cm3. Az agyunk közepén. akár materialista módon próbálták megközelíteni a kérdést. külföldi kutatók révén is. így a léleknek is van geometriai struktúrája.hu A lélek szerkezete A lélekkutatás már régóta foglalkoztatja az emberiséget. űrtartalma 5. igazából nem sok sikerrel jártak. illetve un. akkor láthatjuk. Mérések szerint kétféle méretű lélek van: 1 m és 4 m nagyságúak. szemelvények. melyek egyrészt fizikailag is rögzítik a lelket. thalamusban helyezkedik el. Jézus.6 g/cm3. Azért szerencsére már születtek olyan kutatási eredmények. elemi részecske. fajsúlya pedig 1.például a magyar időfizikus csoport által. Atilla király. Rövid kis csápok állnak ki belőle. vagy amit már mindenki megtapasztalt: álmunkban). Ezért tud áthatolni mindenen. mert az „interfészen” keresztül minden információ a lélekbe íródik be és nyerődik ki. másrészt ezek a kis „csápok”egyfajta kapcsolódó inrefészek szerepét látják el az agyi idegrendszerhez. hogy egy hihetetlenül sűrű dologról van szó. Mani. az agyunkon. Természetesen mint mindennek. vagy éppen Paál Zoltán rovósámánunk.072 g. A normál lélek súlya kb. Ismertető. fogalmak. az un.

Arvisura. A benne lévő dimenzióforrások száma azonban sokkalta több. mint a neutronnak. Tömegének mintegy 95 %-a a külső felszínen nyilvánul meg. Ha valakit – pl. annak belső magja. A mélyebben lévő rétegek pedig az előző életek információit tárolják. a Nappal (mint magasszintű szellemi entitásokkal) és így a fraktális rendszeren keresztül magával Istennel is. a Földnek.. vagy magának az univerzumnak is (emlékezzünk Hermész mondására.karsayalarm.mivel eléggé el vannak zárva – nem hozhatók elő egyszerű emlékezés által. szemelvények. Itt most természetesen nemcsak a lexikális tudásra kell gondolni. becslések szerint kb.629 x 1023. vagy ha a lélek teljesen kiszakad a thalamusból. hanem a létező összes érzékelésre. ezen keresztül naprendszerünk központjával. Összesen mintegy 5000 életnyi adat fér el a lelkünkben. A központi magot körülvevő réteg tulajdonképpen 64 rétegű cellácskákból áll. hisz egy önfenntartó rendszer – viszont ezt a bizonyos testet leveti megáról. miszerint „amint fenn. s majdan egy másikban újra inkarnálódhat. akkor megsérülhet a cellarendszer hullámtere. akár halál is. Lelkünk még kevéssé ismert része. egy autóbalesetnél – súlyos ütés ér. így a hangokra. juthatunk problémamegoldó gondolatokhoz. Ismertető.hu Két fő része van a léleknek: a középső magot alkotó lélekelektron és a külső héjat alkotó lélekproton. Ezek . Alakja ikozaéderes szerkezetű (20 háromszög által határolt szabályos térbeli alakzat). csakúgy. 740. Összeállította: Karsay István www. 1. a lélekelektron. stb is. de a regressziós hipnózissal innen is tárhatók fel emlékek.. érzésekre. hosszabb-rövidebb ideig tartó amnézia. azaz a felső réteg tárolja a jelen életünkben összegyűjtött információkat. úgy lent”). illetve a test és a lélek közti interfész-kapcsolat. (hisz mivel hihetetlenül sűrű anyagról van. Ily módon kaphatunk ihletet. 96 . fogalmak. Annyi azért tudható róla.000. a tömegtehetetlensége is nagyon nagy). Ekkor következhet be agyrázkódás. így leginkább a neutronhoz hasonló szerkezetű. kóma. illatokra. míg a neutronban ezek száma kb. A feltudat. Persze ettől maga a lélek még nem fog elpusztulni – az örök életű. melyek különböző információkat tárolnak. s ily módon állunk (minden) életünk minden pillanatában isteni megfigyelés alatt. hogy innen egy láthatatlan fluidszállal össze vagyunk kötve a szülőbolygónkkal.

fogalmak. Tehát a legelső dolog. akkor egy új minőségű alapelem keletkezett. s ismét áthaladnak a jelenponton. Összeállította: Karsay István www. Hosszú idő elteltével ezek a forráspontok – bizonyos okokból .Arvisura. sem fény – csak 10 originális forráspont volt. vagy más néven fluidszálas kapcsolatban is állnak egymással. ki vagy a mennyekben…”.hanem ez maga a téridő rendszer. 900 verziója létezik világszerte. az időfizikusok pedig tardionnak. . és egy bonyolult kölcsönhatási folyamat végeredményeként létrejött egy öt forrásból álló ciklikusan hat helyen mozgó. és szövegén már igen sokat változtattak az idők folyamán. amit látunk és érzékelünk ezen a téridő rendszeren belül keletkezett.” Valószínűleg ezzel szintén a téridő hatos rendszerére akart utalni a könyv írója. Ezt. Minden. a terjedő időhullámai pedig a múltszférák. Ehhez hasonlóan jött létre a FÉNY is.mint ahogyan a VÍZ és TŰZ elemeknek sincs semmi közük a hétköznapi vízhez.szerencsés és speciális módon történő találkozása folytán azok egymásba hatoltak. hogy megnyilvánulttá váltak. Ismertető. mely hullámok gömbhéjszerűen.karsayalarm. az az idő volt. metagalaxisok. naprendszerek. Mikor a „lökdösődés” folytán egy jelenpontnak nagyobb lett a saját sebessége. ám abban a rendszerben 7 forrás mozog nyolc helyen.a következőképpen szól: „Kezdetben hat dolog volt. .önfenntartó rendszer. melynek a forráspontja a jelen. ami keletkezett.hu A teremtés tana Kezdetben – mikor még nem volt sem tér. sem idő. Persze ez nem az a levegő. mozgásba hozták azokat. Az unverzumon belül lévő bizonyos szektorok. hanem mindig is léteztek. ezek viszont nem keletkeztek. A világunk tulajdonképpen egy fentről lefelé épülő fraktális elágazású rendszert képez. 97 . mert a saját téridő szeletünk Istenéhez fohászkodunk és nem egy másikhoz. . hiszen az öt forrás által létrejött téridőnek az öt szelete egy-egy külön rendszert képez.saját öntudatukra ébredtek . A Bibliának kb. mint a múlthullámainak a kiáradási sebessége.úgy is mondhatjuk. Még sokkal később két TŰZ elem – azaz a két Teremtő . A régebbiek közül igen sokban az első mondat – az általunk ismert változattól eltérően . azoknak külön-külön Istenük van. azaz egy még újabb minőség: a LEVEGŐ őselem. melyek ugyanakkor időszálas. galaxisok.s ettől fogva időhullámokat kezdtek kiárasztani magukból. sem részecske. szemelvények. bolygók mind rendelkeznek egy saját téridő forrással. Ezért mondjuk azt. ami által különböző sebességre tettek szert. múltpillanatok. . koncentrikusan kezdtek el szétterjedni. az időhullámokat kiárasztó első őselemet nevezték a különböző vallások és kultúrák VÍZ elemnek. mikor imádkozunk. melyek egy bizonyos távolabbi ponton visszafordulva jövővé válnak. Ennek is csak egy részét tudjuk megtapasztalni. A terjedő időhullámok aztán megérintve egy másik VÍZ forráspontját. illetve tűzhöz. hogy „Mi atyánk. ezt nevezték TŰZ elemnek (szakszóval tachionnak). amit belélegzünk.

s az alma héján csavarodva egyet visszafolyik felülre. talán úgy lehet szemléltetni. a talamusban helyezkedik el. A lélek halhatatlan. A látók számára ez egy ezüstszínű. hiszen az anyag is „csak” TŰZ elemekből álló. tudásunkat és érzésünket eltárol. az ember halálakor az kiszáll a testéből. hogy fénymag.ugyanígy a fény modellezésére a hét-. s ebbe fut be minden idegvégződés. ha egy alma közepébe beleképzelünk egy homokórát. illetve hatágú csillag vagy spirálkar . Az anyagi részecske . illetve hetes-nyolcas forma is található.hogy úgy mondjam . ha úgy tetszik a következő leckét vagy házi feladatot. hanem két egymást keresztező – a nyolcashoz és a végtelen jeléhez hasonló – formát fog mutatni. Rengeteg ilyen motívumot lehet találni. s az őt elhagyó növekvő múlthullámokat is könnyedén modellezni lehet. Ezt a népművészetben úgy is hívják. régi épületeken. ugyanakkor egyfajta kommunikációs csatornát is képeznek.Arvisura. hiszen pontot már mindenki látott.hu Ilyen módon mi. szemelvények. síkban ábrázolva pedig egy pontot körülvevő koncentrikus körökkel. A forráspontot talán mindenki el tudja képzelni. hogy a neutron sem a legkisebb anyagi részecske. hiszen a lélek az. s azon keresztül a teremtőnkkel is. mivel a testet a lélek látja el energiával és tartja életben. Méghozzá nemcsak a jelen életünkét. az felosztható neutrínókra. ami minden emlékünket. hiszen rájöttek. mondjuk felfújt lufik egyre növekvő sokaságával. de egyéb ötös-hatos. Az időszálak az egész világot áthálózzák. Ha a téridőn belül három forrás találkozik egymással speciális módon. hogy megtervezze a következő életét. vékony szálnak látszik. hogy ismerjük az egyes alapelemek (Víz. hiszen ez pontosan úgy fest. tehát nagyon nagy vonalakban ilyesformán próbáljuk meg elképzelni a teremtés folyamatát. ahol jövővé válik.karsayalarm. neutron jön létre. stb. Ezen folyik át az idő. amelyet a sámánok életfának. A pont geometriája tehát nem egy egyszerű gömb. mert azon belül is látnak valamit.alakzat a legjellemzőbb.egy speciális változata az emberi lélek. majd ismét áthalad a jelenponton. hanem az összes eddigi inkarnációnkét is. Azt pedig. fogalmak. mintegy elszeparáltan vannak. népi motívumok. emberek is össze vagyunk kötve a saját bolygónk szellemi lényével. más szférába kerülve nekifog. Ez az agyunk közepe táján. Ezt látjuk mi anyagnak. Tűz. Levegő. amely kis szűkülete a tulajdonképpeni jelenpont. pedig ez csak illúzió. amiből múlt lesz. szimbólumrendszerének megértéséhez. de ez még mindig kevés a népi hagyományok. hiszen máskülönben azok komoly zavarokat okoznának a jelen életünkben ránk rótt feladatok elvégzésében. templomok díszítésein is. Ismertető. mint mikor a vízbe dobunk egy kavicsot és a víztükör elkezd körbe fodrozódni. tapasztalatunkat. hogy az idő hogyan kavarog ebben a rendszerben. A fluidszál elszakadása okozza a halált. Jól látják ezt egyes fizikusok is. Nos. hiszen annak egyik metszete nem egy másik pontot. regressziós hipnózissal innen is hozhatók fel emlékek. Másnéven ez a sorsfonál. Összeállította: Karsay István www. vallási rendszerek. melyet testen kívüli élmények során is lehet látni. illetve nyolcágú . A téridő rendszer szemléltetésére általában az öt-. égig érő fának is hívnak. ami még szintén nem jelenti a végállomást. míg az időfizikában ez a bindu. és így tovább. akkor anyagi részecske. Éppen innen ered az elnevezése is. De bizonyos meditációs gyakorlatokkal. 98 . Persze a régebbi életek információi a lélek alsóbb rétegében. ami viszont már nem is igazán anyagi dolog. Ahhoz ugyanis meg kell. Föld) geometriai alakjait is. tachionok sokaságától fortyogó valami.

fogalmak. akik ilyen alakú gabonakörök sokaságát gyártották le a Föld különböző pontjain – tanító szándékkal. sokkal nagyobb dolgokat tudott véghez vinni. Azt hiszem ez önmagáért beszél. szemelvények. De még számunkra sincs veszve semmi! 99 . aki ilyen tudással bírt. hiszen az egész teremtés minden mozzanatát magában foglalja.Arvisura. Ismertető. Végezetül megmutatom a hunok. mint ahogyan az EGY igaz Isten is magában foglal mindent és mindenkit. Az a nép. régen az EGY jelölésére használt szimbólumát. Összeállította: Karsay István www.karsayalarm. mint mi most.hu Nagyon jól tudják ezt azok a földönkívüliek is.

ám akit már egy kissé kezd „megfertőzni” az időfizika. szemelvények. de valójában sohasem gondolkoztam el a szavak esetleges rejtett értelmén. hogy a gyerekeknek annak idején a Tudást próbálták továbbadni. mintha bármi mondanivalója lenne. mint ez.hasad a pad 7 . Első ránézésre nem is úgy tűnik.üres a polc 9 . amit nekünk azóta már sikerült rendesen ledegenerálnunk? Lássuk csak: 100 .megérett a meggy 2 . megissza!” Annak idején magam is számtalanszor elmondtam a gyermekeimnek a fenti sorokat.hu Egy kis tökölő IDŐ-töltögető avagy minden meggy EGY-re megy .te vagy az én párom 4 .megérett a tök 6 .Arvisura. az olyan dolgokban is értelmet vél látni.karsayalarm.biz' oda nem mégy 5 .egy gyermekmondóka időfizikai elemzése 1 . vidd vissza ott a szamár. Ismertető. Lehet.kis Ferenc 10 . fogalmak.10 tiszta víz ha nem tiszta.dörög az ég 8 . Összeállította: Karsay István www.csipkebokor vessző 3 .

szemelvények.megérett a meggy” A meggy formája. „2 . lévén. Ekkor születik meg tehát a Víz őselemünk. fogalmak. két szemenként található a fán is.Arvisura. azaz a tachion jut eszünkbe. Másrészt tovább asszociálva az „égő csipkebokor”-ról a Tűz. mivel ez a gyümölcs többnyire párosával. s lám milyen hegyes a tüske is. Ez a mandu binduvá. Ráadásul milyen az érett gyümölcs? Édes! Böhme is ezt a jelzőt használja a Vízre.karsayalarm. hogy a bokor levélkés ága kicsit emlékeztet az itt látható motívumokra. vagyis érthetjük ezalatt azt a folyamatot. mint eme kis képecskén. A teremtés folyamatának logikai sorrendjét illetően is ez következik az előbb említett Víz után. geometriai alakja feltűnően hasonló a mellékelt ábrán látható manduéhoz. Összeállította: Karsay István www. feltűnő hasonlóságot vélünk felfedezni a tachionéval. Ha pedig jobban megnézzük a tüske alakját. s így az öntudatára ébred a Pont. amikor a két létező észreveszi egymást.hu „1 . Ez éppen megegyezik a „mandu” (54) és a „bindu”(49) számértékek összegével. Talán azért éppen a meggyet (s mondjuk nem az almát) választották ehhez a versikéhez.csipkebokor vessző” A csipkebokor vessző jelen esetben egyrészt az időszálat is stilizálhatja. mindegyikük értéke 161. kontaktus jön létre köztük. hogy valami új minőség jött létre. A „megérett” szó arra is utalhat. mind pedig az „őstachion” szavakéval. A Renum11-ben[1] a „meggy” számértéke 103. azaz az időszálakra. azaz a megnyilvánulatlan megnyilvánulttá válása. Ráadásul a tachion az „egyhegyűség állapotát” is jeleti. 101 . Ismertető. Ez a Pont. A Renum11-ben pedig a „csipkebokor” számértéke megegyezik mind a „tüske”.

Arvisura.

Ismertető, szemelvények, fogalmak.

Összeállította: Karsay István www.karsayalarm.hu

„3 - te vagy az én párom” Ez nem lehet más, mint az Anya és az Apa teremtő tachionok egymásra találása. Ezt látszik alátámasztani a Renum11-ből származó alábbi szó-, illetve kifejezésértékek: „Három, te vagy az én párom” = 518 = „egymásbahatolás a teremtés” „Te vagy az én párom” = 453 = „a teremtés realizálása” = „a valóságos teremtés”

„4 - biz' oda nem mégy” A két tachion párhuzamos egymásbacsúszásakor bizony nem az eredeti irányukban folytatják útjukat, vagyis nem arra mennek, amerre akarnak, hanem amerre a másik forrás múltterei késztetik a tachion belső gömbszféráinak vonzó tulajdonsága következtében. Maga a 4-es szám is magyarázza ezt, hiszen mindkét tachion kétfelé szakad, azaz összesen négyen lesznek. A Renum11 is ugyanezt támasztja alá, hiszen a „biz oda nem mégy” kifejezés a „kettéválik” szóhoz hasonlóan egyaránt 249 számértékkel bír.

102

Arvisura.

Ismertető, szemelvények, fogalmak.

Összeállította: Karsay István www.karsayalarm.hu

„5 - megérett a tök” Talán ez az a pillanat, amikor a körpályán álló tachion utoléri a saját múltterét. Gondolkodtam, hogy miért éppen tök, s eszembejutott a Halloween ünnepi szokás, mikor töklámpást gyújtanak. Itt tehát megjelenik együtt a tök és a Tűz. De van itt egy másik érdekesség is. Az angolban a tök marrow, pumpkin, DE: a kártyánál használt tökre azt a szót használják, hogy „diamonds”. Ebben a spirálgömbszerű önkeltő rendszerben a mozgás pályája pedig éppen ilyen oktaéderes, „gyémánt” alakzatú. ÖT forrás hat helyen, nem jut ÖTről a hatra, ÖTöl-hatol, azaz TÖK-öl! És egy Renum11-beli érdekesség: „Öt, megérett a tök” = 332 = „Az alkotó Isten” = „Működik az Isten”

„6 - hasad a pad” Hasad, azaz a körpályán haladó és az önmaga múltterébe belépő tachion ismét kettős idősűrűséggel találkozik, s ismét kettészakad, elhasad. Ebben az önkeltő rendszerben a forráspontok tehát minden újabb kör megtételénél hatszor hasadnak ketté, azaz a forráspontok megkettőződnek. Ha a PAD szót betű-elemeire bontjuk (PAD=P+AD), a P a Pontot (forráspontot), az AD pedig a kiárADását is jelentheti. A Renum11-ben „a hasadó pad” szémértéke 104, vagyis ugyanannyi, mint a „tér” szóé. Ez nem is lehet véletlen, hiszen valóban ebből a rendszerből születik meg a tér. Más szemszögből vizsgálódva a pad kapcsán még egy régi gyermekjáték is felvillanhat az emlékeink közül, mikoris az adott ülőhelyek számánál eggyel több gyerek szalad (tachionok módjára) körbe-körbe a padok vagy székek körül (az önkeltő rendszerben), s bizonyos jelre igyekeznek elfoglalni maguknak egyet közülük. Akinek nem jut hely, az pedig kiesik a játékból és elhagyja a terepet – akárcsak a körpályáról leváló tachionok a rendszert.

103

Arvisura. „7 - dörög az ég”

Ismertető, szemelvények, fogalmak.

Összeállította: Karsay István www.karsayalarm.hu

Dörög, azaz zeng az ég. A ZENGÉS, s eleve a dörgés, mint HANG, a Levegő őselem másik elnevezései. A Renum11 szerint a „dörgés” értéke 111, míg az „ég” szóé pedig 9. A kettő összege 120, ami azonos a „levegő” szó értékével, így ez is egy utalás lehet erre az őselemre.

„8 - üres a polc” A Renum11-ben az „üres a polc” számértéke 182, ami megegyezik a „zengés”, illetve „a gyémánt” szavakéval. Ezek mind a téridőre utalnak, mint ahogyan maga az „üres” szó is, hiszen ebben a teremtési fázisban még nincs semmi anyagi dolog, sőt még fény sem. Ugyanakkor – lévén hogy az eddigi „építőelemekből” dolgozik a továbbiakban is a Teremtő – minden ezt követően megszületendő forma, mint későbbi lehetőség már itt is megjelenik.

„9 - kis Ferenc” A Renum11 szerint a „Ferenc” számértéke 72, ami megegyezik a kerubok számával. A teremtés folyamatát tekintve ez logikusan be is illeszthető, hiszen a Levegő elem szintjén álló Isteneket követően a 6 x 4 = 24 triál lélek, azaz 72 Istenség születik meg. Majd őket követi – az előbbi ponthoz is kapcsolódva, mint távolabbi lehetőség – a folyamatban a Ferenc névvel jelzett emberi lélek születése.

”10 - 10 tiszta víz, ha nem tiszta, vidd vissza, ott a szamár, megissza!” A „tiszta víz” szóösszetételt vizsgálva a „tiszta” nagyjából megfeleltethető az „üres”-nek, a „víz” pedig egyúttal a téridő emanációs tulajdonságára utal. Böhme elnevezésével élve ez a Vízszellem. De talán egyfajta konklúziót is rejt ezen utolsó szakasz. Visszakapcsolódunk a folyamat legelejére, a 10 originális forrásponthoz, illetve az ezekből keletkező tiszta Vizekhez, hiszen ha ezek nem lennének, az egész folyamat nem jöhetett volna létre. S minő véletlen: a Renum11-ben a „szamár” számértéke 203, ami megegyezik az „ősforrás” szóéval!

104

E=3.karsayalarm. ami egy médiumi közlemény részeként érkezett a szellemi világból a 90-es években. Ó=8. J=7. Õ=10. I=5. É=4. Y=80. X=70. meglehet. hogy a változások során az eredeti információtartalmából valamennyit már ez is veszített. [1] A Renum 11 rendszer egy magyar (ékezetes) ABC-re épülő számmisztika.Arvisura. 105 . Í=5. G=5. C=2. O=7. L=9.hu A mondóka vagy soroló igen réginek mondható. K=8. s mint ilyen persze többféle változatban is fennmaradt. Ö=9. A magyar nyelv szavainak számokká alakításával. Á=2. T=60. N=20. Û=50. ami szájhagyomány útján terjedt. F=4. M=10. S=50. majd a szavak számértékük szerint való csoportokba rendezésével érdekes logikai összefüggések tárulnak fel. Azonban nagyon nehéz lenne megállapítani. Ú=30. Q=8. s mondhatni legelterjedtebb változat. R=40. és ezek normál összeadásával. W=90. de nem kizárt. Ü=40. Ismertető. szemelvények. hogy nem ez. A mássalhangzók számértékei: B=1. V=90. A magánhangzók számértékei: A=1. hogy mi volt ezek közül az eredeti. Összeállította: Karsay István www. fogalmak. P=30. H=6. D=3. Az itt bemutatott verzió az általam leggyakrabban hallott. Z=100. U=20.

szemelvények.Arvisura. Összeállította: Karsay István www. Ismertető.karsayalarm. fogalmak.hu MAGYAR BIBLIA (részlet) MAGYAR EGYHÁZ 106 .

első teremtménye az örökkévalóságban. 107 . Összeállította: Karsay István www. Ismertető. Azért teremtette ÍZ-TEN a Lelket. ÍZ-TEN „elsője” …a Világosság. a Lélek és az Erő. 4. 7. Neve: TEN. Így lett nekünk a „kezdet”: ÍZ-TEN. tisztaság és igazság lakozik a Világosságban . 6. ÍZ-TEN – végtelen ködökben rejtőző – erejéből villámcsapásként vált ki a Fény. de nem tűnt el. 2. meleggé teszi azt és benne él ÍZ-TEN lehelete is. Az ősvízben – az Élet ígéretét. ÍZ alatt nyugodott a Csend.hu Kezdetben létezett a Szellem. ÍZ „volt” a Kezdetben és „van” örökké a Minden felett. Kezdetben… 1.ÍZ-TEN első gyermekében. Világosság „VAN”. 8. 3. E három egységét is hittük. 2. A Világosság – ÍZ-TEN örök titkaként lakozik a Lélekben. Neve: ÍZ. Leírhatatlan. És így van ez jól.karsayalarm. Az élő Lélek – ÍZ-TEN hajléka. hisz a Világosság az ÍZ-TEN megnyilatkozása. 5. hogy benne mindenütt és mindenkoron lakozzék. hanem lett Világossággá és örök maradt. Égi. Mielőtt élet „lett”. Mozdulatlanságban hordta az ősanyagot. kifejezhetetlen és elérhetetlen hatalmasságnak hittük.Arvisura. A nagy „Egy”-ben élt a Minden felett. A Lélek Teremtése 1. Első akarata. Ezért hívjuk ÍZ-TEN-t – a Lélek szerint és a Lélek által – így: ÉN-LÉLEK (ÉN-LIL). fogalmak. Maga ÍZ-TEN – az Ő hatalmas erejével – él a Lélekben. 4. A Teremtő így lesz e g y teremtményével. 3. Tartalmat ad az életnek. mint a lecsapó villám. Az ősanyagban az ősvizet. szemelvények. örök tűz.

5. 7. Ezért nevezzük őt az „égig érő Nagyasszony”-nak – NIN-KURSÁG-nak. Az ősvíz így lett az Anya-Erő. ki az Élet folytonosítója. a földektől az egekig ért. Földi gyökér-nedvét az egek erejéből kapja. 4. érintetlen valóságából – belőle – általa – az Életet…és jól tette. 8. mert életadó ereje az egektől a földekig. Első magzat-virága NIN-TI lett.karsayalarm. Benne él az „Egek Anyja” – Dingir IL-AMA – is. ÍZ-TEN úgy akarta. ÍZ-TEN a végtelenekben sűrítette össze az Erőt. 2. 11. szemelvények. Ismertető. Mert csak egek voltak a földek előtt és azután teremtettek a földek az egek között. Az Erőből pattant ki a Fény és lett Világosság. az Élet adóját és szűzi. A Fény melege vízzé változtatta a végtelenek ködét és a Fény – mint ÍZ-TEN magja – béhatolt a vizek mélységébe. Rajta keresztül tündököl a földre az égi fényben ragyogó tisztaság. NIN-TI az égig érő életfa is. 3. 6. hogy a vizek mélységéből virágként fakadjon az Élet…és úgy lett. 108 . Így teremtette ÍZ-TEN NIN-TI-t. 10. fogalmak.hu Az Élet Teremtése 1.Arvisura. Az égig érő üveghegy is ő. 9. mely Életet szül. AMA-PALIL-nak (ősanyának) neveztük őt. Összeállította: Karsay István www. 12. hűség és makulátlanság igazsága.

AMA PALIL-t hívta így: „AMA…határozd meg sorsát ennek az újszülöttnek”. NIN-TI életet adó virágának nyolc virág-ágával. 5. ura és elosztója. melynek ereje KI-áradt. 4. ÉN-KI-hez ért ez az óhaj és ÍZ-TEN – ÉN-KI ereje által – egyik föld porát keverte össze az Élet Vizével és formált belőle embert – a maga képére. 2. Összeállította: Karsay István www. loccsant a testben lévő emberre és megnyíltak a világosságra a szemei.hu Világok. 10. A NAP-ból árad mindenKI-re ÍZ-TEN örök tüzének fénye és éltető melege. A TEN-GÁR-ja. Földek és az Ember Teremtése 1. ÍZ-TEN örök tűzet gerjesztett.Arvisura. 12. Így teremtette ÍZ-TEN az embert az égi-lakók között. 109 . 7. Amikor aztán minden égi rendnek már meg volt a saját vigyázója. 13. Anyaggá lett így a KI. hajtják egymást a NAP erejében ÍZ-TEN nagy rendje szerint. a Lelkek Anyja. Az örök tűzből lettek a Napok és éltetik a Világosság világait ÍZ-TEN nagy akarata szerint. Életre kelt és az élet kisebbik anyja – a kis NIN-TI fogta őt kézen. akik a világok őrei és vigyázói lettek. mely a minden élet vize. És amikor ÉN-KI megformálta azt. fogalmak. 11. ÉN-KI nevet adtunk ÍZ-TEN – anyagban rejtett – örök erejének. földekké gyúrt egybe és ezek űzik. úgy ÉN-KI minden anyag teremtője és titkos ereje.a legkisebb – a kis NIN-TI. 8. A nyolcból „hét” virág lett az Élet Ígérete. És élt az ember testben ÍZ-TEN egyik erejeként. LIL-I-AM – a hét virágával sokasította be az egeket az égi-lakó szellemekkel. így szóltak egymáshoz az égi-lakók: „Teremtsünk embert. mely teremtett minden anyagot és minden testet. ÍZ-TEN leheletét szívta magába. 3. hogy legyen a földnek is vigyázója”. 6. 14. melyet ÍZ-TEN akarata bolygókká. Az élő lepke hímpora termékenyítette meg azt és éledt belőle LIL-I-AM. Ismertető. Lepkeszárnyon szállt rá ÉN-KI az élet vizéből fakadt NIN-TI élő virágszirmára. Ahogyan ÉN-LIL a Lélek ereje. A lehelet Lélekké lett benne. 9. És ez a nagy Rend ÍZ-TEN örök törvénye.karsayalarm. A nyolcadikban életre kelt maga az Élet anyja . szemelvények. Amikor AMA – aki az ŐS-TEN volt maga nagy garral lendült mozgásba.

A szent fokossal vágta ketté azt abban az időben. 19. Ezért lett a neve is HÉVE. NIN-TI. És akkor szózat hallatszott az égből: ”Egyetek e fa gyümölcséből. amidőn az égi egy nap – egy hónappá lett a földön és az égi kilenc nap pedig kilenc hónappá változott. Ismertető. 110 . Elöl az égi KOS és mögötte az ember és Asszonya. az égi Szűzanya vált testté. az Élet Tavának legszebb virága. Kettő folyt Keletnek és kettő Nyugat felé és bőséges vizükkel termékennyé tették a föld porát. akit ÍZ-TEN rendelt melléjük az élet kezdetének irányítójául. mert a föld holdja is kilencedszer ragyogott megint az égen. a Föld eltávolodott az Égtől s az EM-BAR hatalma gerjedt abba. melyet Nektek adok az egyesülés nagy boldogságában. érezték az Isten erejét magukban. hogy ÍZ-TEN elsőszülöttje – ÉN-LIL – elválasztotta az eget a földtől. 17. De velük együtt hullott a földre a Kezdet Világából. hogy «amikor az ég elválasztódott a földtől. szárnyas kosa. A Föld porából gyúrt teste ÍZ-TEN tökéletességének mása és e tökéletes testben lakozó Lélek tükrében ÍZ-TEN maga mutatkozik. a KOS világból földre rendelt ember és a Kos Világ égi.” 16. melyen át Nektek égi hatalmat adok. amelynek porát a testében hordta.Arvisura. növényével és rajta lévő teremtményemmel. Így érkezett e földre az EM-BAR. Szaporítsátok be azt istenfiúkkal és istenlányokkal azon öröm által. s akkor történt. mert vele hullott a Földre a kezét tartó kis NIN-TI. E fa addig termi gyümölcsét. Összeállította: Karsay István www. De ÍZ-TEN úgy rendelte. míg megszerzitek mindazt a tudást és bölcsességet. szemelvények. Így álltak a földön hárman. mely szükséges nektek ahhoz. igazság és IZ-TEN örök törvénye szerint. De nem volt egyedül a Földön.karsayalarm. hogy a Föld Urai legyetek. termésének magjait ültették a termékennyé lett föld porába és boldogok voltak látva az élet fakadását. tegyétek azt az én országommá az én erőm által. az Élet Anyja. 20. Uralkodjatok rajta. akiben NIN-TI. LIL-I-AM legkisebbik ága. És így nem vették észre az idő múlását. és amint evett a fa leveléből – szárnyai csapkodásba kezdtek. 22. Elindultak hárman a földön. a KOS CSILLAGKÉPÉBŐL. Mert Nektek adom ezt a földet minden fájával. ami az „Istenasszonyt” (EM) és „Párját” (BAR) jelenti. mint „Én-Lélek”. amikor a Föld Napja a KOS csillagképén át ragyogott. mely a Földön is tündökölt. mert ez a TUDÁS FÁJA.hu 15. 21. Az ember és asszonyává lett NIN-TI ott álltak az égig érő fa előtt – egymás kezét fogva. A Föld porából formált ember így került az égi világból arra a földre. Így lett az ember ÍZ-TEN gyermeke a jóság. aki testet öltött és lett a Földön az Égi HÉV SZÜZE.» Így lett az Ég Fénye az EM-BAR lelke. Csak akkor. A szárnyas Kos egy hatalmas fához vezette őket. a szárnyas égi KOS is. NIN-TI-ből testté lett HÉVE a fa gyökereitől napkelet felé és napn yugat felé is két-két folyót fakasztott. Aztán a Tudás Fája sokféle gyümölcsének. 18. szépség. fogalmak. Fergeteges szélvésszel emelkedett az ég felé és visszaröppent a csillagképébe. És amint ettek a Tudás Fájának gyümölcséből. melyet Lelketekbe adtam. az Ég Fénye lett a Világ Világossága.

kenyérrel és sok jó gyümölccsel táplálták. Ismertető. Öntözőcsatornás földmíveléssel termeltek búzát és mindenféle magból lett növényt. A Tudás Fája állt a Kusok Földjének közepén és gyümölcseiben élt Íz-Ten üzenete. sajttal. A Tudás Fájához pedig naponta odasereglettek szóban és énekben áldva az Istent. szemelvények. az ember és az asszony egyesülésének nagy boldogsága szerint. aki az égből a földre esett embert így hívta beszédében: ADA-MU. földi Istenfiúnak – aki majdan e világ ügyelője leend.Arvisura.hu Héve életet adott az első.karsayalarm. Mivel az égi KOS volt útmutatójuk itt e földön – Héve-Kus-nak nevezték az újszülöttet. Ismerték a szőlőt és a bort. Megszelídítették a föld állatait. Ez egyik folyó neve Idigna. Szorgalmas istenfiúk voltak a kusok. aki őket a tudással gazdagította. a harmadiké: Kúr és a negyediké: Ár-Ár. fogalmak. 24. És benépesült aztán a föld az Élet Anyjának – NIN-TI-nek . A másiké: Barana.Héve-ben levő teremtő ereje által. Összeállította: Karsay István www. Gyermekeiket tejjel. 111 . mely annyit jelent a mi nyelvünkön: Atyám. 23. Mikor aztán megsokasodtak – lakó helyüket – amelyet a négy nagyfolyam határolt – az „Égi Kusok Földjének” nevezték.

Így a „biblos”. Összeállította: Karsay István www. fogalmak.a káldeusok írása és hite szerint. mert a görögök – a „klasszikusnak” nevezett tudásuk legnagyobb részét a káldeusok hagyatékából sajátították ki. A „BIBLIA” szónak háromféle változatát láthatjuk a káldeus ékiratok szerint: Ezért használjuk a BIBLIA nevet . Általában úgy tanítják. 112 . sem a „biblon” görög szónak nincs ilyen többesszámú esete. szemelvények. A görög nyelvet tanító ismertetések a „biblia” szót görögből átfejtett (etimologizált) latin szónak mondják. hogy a káldeusok szerinti írásokat és hagyományokat összesítő könyvünk címében miért használjuk a „BIBLIA” elnevezést. viszont a latin nyelvnek nincs „biblia” szava.Arvisura. már csak azért is.hu MIT KELL TUDNI A BIBLIÁNKRÓL Miért Biblia…? Bevezetőül meg akarjuk indokolni. Azonban sem a „biblos”. hogy a „biblia” a görög nyelv „biblos” vagy „biblon” szavának többesszámú kifejezése és jelentése „könyvek” lenne. „biblon” és a „biblia” szavaknak az eredetét a káldeusoknál kereshetjük.karsayalarm. Ismertető.

és nincs szem-. Isten háta mögött – a tachion csúcsán haladó forráspontra. hogy vannak normál (egy mikronos) lelkek. Csak az imádság tartja benne a lelket .téridő szeletekre való utalás. tárolódik az Akashában.ez a szavunk utal arra.hu Szólásokban. Csak hálni jár bele a lélek .a téridő szeleteket elválasztó réteg. azaz rögzül abban minden életünk valamennyi információja. hogy lelketlen. színről-színre . mint forrás vagy jelenpont. Felkavarta az állóvizet .a téridő rendszerre való utalás. Kétségbe esik – a mandu binduvá.karsayalarm. a megnyilvánulatlan megnyilvánulttá válása. mint a testből kilépni képes önálló részecske. Nem jut ötről a hatra . Rend a lelke mindennek . még ha azt hisszük.Arvisura.a lélek.minden információ megmarad szerte az univerzumban. illetve a mögötte keltett múltszférákra való utalás.lyuk. fogalmak. Mindennek van határa . azaz a teremtéstanra történő utalások: Ötöl-hatol . A falnak is füle van .az univerzum működésének is. valamint 4 mikronos nagy lelkek.a teremtés kezdeti folyamata. Színe-java. mint atya-anya-fiú. azaz a hármas téridő-rendszer. hogy egy bűn az ember lelkén szárad. Ezért van. vagy fültanú. hogy egyedül vagyunk. szókapcsolatokban rejlő időfizikai. az másik téridő rendszerbe képes átjutni. Lépjünk olajra . mikor az álló forráspont mozgásba jön.szenthármasság. triász. Három a magyar igazság . Légy nagylelkű .az univerzumnak is. hogy a gonosz emberekre azt mondjuk. vagy. szemelvények.a téridő rendszerre való utalás: öt forrás keltette önfenntartó rendszer hat helyen. 113 . aki tehát olajra tud lépni. mint önálló részecske. Bolond lyukból bolond szél fúj . Ismertető. A szólásainkban rejlő tudás Összeállította: Karsay István www. jobbos-balos csavarodásúcsavarodás nélküli tachion.a lélek.

hu A predesztináció és a szabad akarat érvényre jutása Kinek akasztófa helye. ember el nem veheti.karsayalarm. A pokol országútja is jó szándékkal van kikövezve. 114 . de biztosan. Jótett helyébe jót várj. Ember tervez. Isten malmai lassan őrölnek. nem hal a Dunába. Jöjjön.Arvisura. Akinek Isten valamit ad. Akinek Isten valamit ad. Megfogta az Isten lábát. az Isten is megsegít. Isten nem ver bottal. csak tehetetlenség. Farkast emlegetnek. aminek jönni kell. jár. a kert alatt kullog. Ismertető. ember el nem veheti. fogalmak. Mindennek megvan a maga ideje. Az emberek Istennel való kapcsolata Felvitte az Isten a dolgát. se embert. Isten végez. Nincs az a kár. Nincs új a nap alatt. Segíts magadon. csak akarni kell. mely valakinek ne használna. Nincs lehetetlenség. Összeállította: Karsay István www. Nem ismer se Istent. Mindent lehet. szemelvények.

Összeállította: Karsay István www. avagy a megnyilvánulatlan megnyilvánulttá válásának szimbolizálására. hat helyen. vagy ha szíven szúrják.hu Népmesei elemek teremtéstanra vonatkozó jelentései: Hol volt. 115 . azaz a téridőt jelöli. így valószínűleg azon mesebeli ifjak.Arvisura. rendszerességet. Hétfejű sárkány Csakúgy. mivel a rendszerben valójában csak öt forrás van. Szárnyas paripa Ez és minden szárnyas szimbólum a Levegő alapelemet. az encs(e) pedig azt a réteget jelöli. Parazsat evő ló A parázs a Tűz (tachion). Világfa. azaz a legfiatalabb forrás végzi a visszacsatolást azzal. Ez a téridő rendszerre is igaz: ha nem szüntetjük meg az összes tachion egyszerre. Ismertető. illetve mozgást jelent.karsayalarm. és az őt magában foglaló tachiont jelzi. csak akkor pusztul el. tehát az előző magyarázathoz hasonlóan itt is a téridő rendszerben való közlekedésről lesz szó. Hetedhét (ország) A Tórem-mitológiában lévő hét égbolt. a parazsat evő ló pedig a téridő rendszer. fogalmak. ami két-két téridőszelet között van. Szerencsét próbálni Mivel a szer szóelem valamilyen helyet. aki elindultak szerencsét próbálni. A mesékben ez a sárkány. a hét menyország a téridő rendszer hat tachionja. Az ötödik ég mindig hangsúlyosabb szereppel bír. amiben ezek benne vannak. Óperenciás tengeren túl Az enc(s) szúgyök ebben a szóban is szerepel. azok a téridő rendszer rétegei között kirándultak egyet. ez is a téridő rendszert. hol nem volt Talán ez a kifejezés a legtalálóbb a manduból binduvá. valamint az anyatachion. A legkisebb fiú A téridő hatos rendszerében a legelöl lévő. égig érő fa A fraktális rendszer szimbóluma. ha vagy egyszerre levágják minden fejét. hogy beleszáguld az előtte lévő tachionba. mint az előző népmese elem. szemelvények. akkor az újra tudja magát keletkeztetni.

ott az öt forrás hat helyen történő billegésére utalnak. avagy forráspontba szimbolizálja. fogalmak. másnéven időszál. hogy járjunk utána a dolgoknak és fejtsük meg az üzenetek jelentését. Ahol ezt kacsázva jelölik. Aki nem hiszi. Összeállította: Karsay István www. egyúttal fel is hívják a figyelmünket arra. A kóró és a kismadár) A múlt tágulását és a jövő összehúzódását a jelen-.karsayalarm. 116 .hu Aranylánc. szemelvények. Ismertető. járjon utána Akik egykor ezen teremtéstanra vonatkozó információkat elrejtették a népmeséinkben. Láncmesék (pl.Arvisura. Kacsalábon forgó palota A forgó hatos téridő rendszer. azaz binduk egymásba ágyazódott láncolata. ezeröles lánc (amivel az égből leereszkednek) Fluidszál.

több szemszögből is meg lehet közelíteni a kérdést. indijók. maják. Élt tehát egy MAGyar népcsoport valahol Ataisz szívében. aki magyar nemzeti színű kokárdát tűz a mellére.) Mint ebből láthatjuk. ám mégiscsak egy bizonyos fajta közösséget alkottak ezek az emberek.” (1. magyarnak lenni. hanem a jó embereknek a vallási közösségébe tartoztak. ki szerencsémre . vagy aki – meglehet nem is országunk határain belül él – de igyekszik tenni valamit e nemzet fennmaradása.hu Magyar lélek magyar sors Ha engem.e. Ilyen jelzőkkel pedig csakis olyan emberek illethetők. másokkal szemben is békességre törekedtek. fogalmak.jelenleg ugyan szerencsétlenségemre . szemelvények. akik a lelki fejlettségi szintjüket tekintve elértek már egy bizonyos szintet. s egyfajta héjként körbevették őket különböző törzsek: agabák.lévén. 4000-4040. háborúkban nem vettek részt. sakák. akikhez más törzsek gyermekei is csatlakoztak. illetve fejlődése érdekében. Talán könnyebben megérthető ez az elmélet. megkérdeznek mitől aggódik leginkább a magyar. akkor hajlandó vagyok az egész nemzet nevében kikiáltani: semmitől sem oly rettenetes mértékben. 8000-et írunk ekkor – Egyisten hívő emberek voltak.e.karsayalarm. Összeállította: Karsay István www. Ezen egyistenhívők követői nem képeztek külön törzset. hanem az Anyahita által lerótt egy igaz Isten hitében nevelték fel gyermekeiket. akinek magyar állampolgársága van. Uruk törzse. hiszen közös tulajdonságaik voltak: szorgalmasan dolgoztak. s ennek megfelelően a válasz is sokféle lehet. Ismertető. mint egy elfajult. Arvisura. Kr. az egyistenhívőknek nevezett jó emberek. B. akik tehát a magyar MAG védőrétegét képezték. hogy kb. akik bizonyos „emelkedettebb” lélekminőséggel bírtak. Kr. Számomra azonban – s ezt nagyon fontosnak tartom kihangsúlyozni – az igaz választ a magyarság mibenlétére az Arvisurák fogalmazzák meg: „A Magyarok. Ezen közösségnek tagjai soha nem háborúskodtak. Így az Anyahita kegyhely és Joli-Tórem dombjai között megtelepedett egyistenhívőket magyaroknak nevezték.Arvisura. egy kis rajzzal szemléltetve: 117 . soha nem volt köztük viszály.magyar vagyok. akkoriban nem faji vagy törzsi hovatartozást jelentett. és ami igencsak figyelemreméltó . hűtlenné lett magyartól! (Széchenyi István) Mit jelent manapság magyarnak lenni? Ki számít ma magyarnak? Az. aki Magyarországon született. Mint látható. valamint a fekete és fehér Hun törzsek.

vagy Isis és Osiris gyermeke.Arvisura. mellyel a hagyományok szerint gyógyítani tudott. Sprituális szemszögből a szem a tisztánlátás forrását. meglátta a jövőt. az egyiptomi misztériumokban Osiris hieroglifájára. Fiziológiai szempontból a szem szó olyan szervre utal. sőt minden misztikus hagyományban úgy ismert. Mindenütt Jelenlevőségének és Mindenhatóságának a szimbóluma. materializált. melynek feladata a FÉNY érzékelése. Összeállította: Karsay István www.karsayalarm. akkor pedig egy SZEM alakzatot kapunk.hu Ha ezt a rajzot 90 fokkal elforgatjuk. mint Isten Mindentudásának. fogalmak. ami szintén egy szem és egy trón összetett szimbóluma. semlegesíteni a gonoszt. stb. illetve a hatalmat szimbolizálja.) 118 . szemelvények. Ismertető. Horus szemét a mai napig tisztelet övezi. (Gondoljunk pl. Horus jobb szemére.

Ebből a MAGból keltek ki aztán a Föld legnagyobb kultúrái: Egyiptom. MAJ. további összefüggést lehet találni pl. Hiszen a későbbi Itáliaifélszigetre kellett vándorolnia egy bizonyos Etúrnak és népének – azaz az etruszkoknak ahhoz. A MAG szó ugyanakkor egyben magában is rejti a SZEM-et is.) Később. betűk. MAH. az "F" a Forrást jelöli. a 24 Hun Törzsszövetség erős védőburkán belül. legcsodálatosabbat jelenti. vagy éppen az Azték kultúra. ami szintén a Forrás kiáradásának helyét jelöli. 181-ben is megalakul a Van-tó mellett egy MAGcsoport. illetve. Ataisz süllyedését követően ez a MAG-nép szétszóródott szerte a Föld különböző pontjain. Ha tudjuk. Ismertető. ezen rovásjelek között van két olyan jel is. szent szkarabeusza. Ezen magas kultúrák aztán kezdtek elkorcsosulni. mert el kellett korcsosodniuk ahhoz. Ha jól megfigyeljük. MA kezdetű szó a világ minden nyelvén a legszebbet. az Indus-völgyi.Arvisura. hogy. Ezek pedig az "F" és az "LY" hogy az egyetlen "LY" betűvel kezdődő szavunk . a Magyarok Tíznyíl Szövetsége. a hun-magyar-székely rovásírásban is.nem véletlenül . hogy bizonyos rendszerességgel megtörténik. Ataisz gyarmatbirodalmaiba. vagy a Teremtő SZEMe. a MAG népétől. Mezopotámia. hogy az ott élő primitív digo őslakosokat felemelve később kialakulhasson a nagy 119 . ha fel szeretné őt emelni. de biztos. szemelvények.karsayalarm. MAK. (Érdekes. hogy hol és hányszor történt ilyen „magvetés”. Hiszen a hét törzs. náluk sokkal fejletlenebb népeket feljebb emelhessék. a Maja. a FÉNY-t alkotó hét időforrás szimbólumának is megfeleltethető. Eszerint ez a Teremtő MAGa. leghatalmasabbat. Kr. u. a búzára: a búzaMAG nem más. fogalmak. akkor talán még jobban érthetőek a fenti összefüggések. azaz a MAGyarság. amit tőlünk.a Lyuk. amely nagyon hasonlít a szemre. Összeállította: Karsay István www. a FÉNY népe. Pl. azaz a MAG el lett vetve. hiszen gondoljunk csak pl. mint búzaSZEM is egyben. szemének bogara. hogy a többi. Ebből a beavatott csoportból aztán szintén történtek szétszóródások. a magyaroktól vettek át. Egyébként minden MAG.hu Mindemellett az alakzat teljesen megfeleltethető egy tachion alakjával is. Nem tudom. Mert a jó anya is le kell hajoljon előbb a gyermekéhez.

miszerint: „Szeresd felebarátodat. hogy a lelki fejlődésükben náluk alacsonyabb szinten lévő embertársaikat MAGukkal felemeljék. A mi dolgunk. akkor az Isten ellen. az majd be fog épülni a bűnösök karmájába. mert ők azok.hu Római Birodalom. Még lehetne folytatni a sort. vagy akár is vissza is zuhan. hanem a géncsoportok bizonyos sorrendje szerint. s ezek jelentős része lelki fejlődésük tekintetében a MAG-lelkek segítségére szorul. az elsüllyedt Atlantiszról odamenekült geri-beri „éhséghelléneket” ahhoz. szétszórni. lelki evolúciós fejlődésében megtorpan. Anon: Lelki evolúció című médiumi anyagából azokat a részeket. érdemes ehhez elolvasni G. fogalmak. Azonban büntetni természetesen nem a mi dolgunk. Ismertető. mint tenmagadat!” 120 . amit egyébként már hosszú évszázadok óta igyekeznek megtenni – eleddig sajnos elég sok sikerrel. akik olyan lelki fejlettségi szinten vannak. Azt kell tehát látnunk. nemesebbé tegyék. igyekezni kell a másik megértésére. megakadályozva őket küldetésük végrehajtásában.karsayalarm. hogy képesek a később érkező többi csoport számára a megfelelő feltételek megteremtésére.) Mit kell látnunk mindezek tükrében a mai állapotokat illetően? Mára a bolygónkon élő lakosság száma már mintegy hatmilliárd.H. felemelnie. Ezért fontos. (Hogy jobban átlássuk az összefüggéseket. Ezt a bizonyos "elsődleges" gént hordozzuk mi. Összeállította: Karsay István www. ám azt hiszem a lényeg megértéséhez ez is bőven elegendő. Nem szabad tehát egymás különbözőségeire mutogatnunk. az egyes zodiákusoknak megfelelően. Amikor a bolygón egy-egy teremtési korszak elkezdődik. Ennek megfelelően az "elsődleges" géneket hordozó csoport érkezik legelőször. Márpedig ha valaki a MAG-nép ellen támad.Arvisura. máskülönben az emberiség elkorcsosul. hogy ne hagyjuk népünket megosztani. egymással össze kell fognunk. hogy a leszülető MAG-lelkek azzal az isteni küldetéssel érkeznek a Földre. Ez pedig aligha hagyható igen komoly büntetés nélkül. s egyben az egész földi emberiség ellen követ el súlyos vétséget. Ugyanígy az aháj és pelazg magnak kellett megtanítania. szemelvények. az egyes népcsoportokat nem egyszerre telepítik le. hogy majdan megszülethessen a nagy görög kultúra. amelyek a magyarságra vonatkoznak. Eszerint tizenkét-féle géncsoport létezik. segíteni egymást és eleget tenni végre Jézus immár 2000 éve beteljesítésre váró szavainak. Ugyanakkor nagy mértékű negatív erők támadják most ezeket a segíteni szándékozó embereket. magyarok. hogy ilyen MAGvak mindig legyenek a Földön. hanem meg kell találni a közös pontokat.

legalábbis ők ilyet nem tanítanak! Az Arvisura több helyen is tesz említést a nyelvünkről. hogy a magyarok nemzeti tudat gyöngítésének csak nehezen akar vége szakadni. harmonikus összeilleszkedéssel. Sajnos elég nagy konzervativizmus tapasztalható egyes nyelvészek részéről. Hogyan szállították és emelték fel a templom tetejére. amely az évezredek alatt keveset változott. matematikai logikával. a néplélek visszaemlékezése az őstudomány homályos múltjára. például a következőket: "Mivel az Ordosz körüli település lakói úzok voltak. és amit ma magyar nyelvnek nevezünk. Sir John Bowring angol filológus pedig a következőket mondta: " A magyar nyelv eredete nagyon messzire megy vissza. bámulatos masszát. Ez az úz nyelv lett a birodalmi közös nyelv. Egy olyan nyelv. Ismertető.karsayalarm. szemelvények. a legdicsőségesebb monumentje egy nemzeti egyeduralomnak és szellemi függetlenségnek. ruganyos és erős hangzatokkal. A magyar nyelv eredete ennél sokkal csodálatosabb fenomén. Tudjuk. Ráadásul a finnek sem tudnak róla. Rendkívül különleges módon fejlődött és struktúrája visszanyúlik arra az időre. mint a régészetben. Nem olyan. Az egyiptomi templomok mennyezete . mely a korral változik. Ez a nyelv a legrégibb. elhanyagolják. a rovósámánok mindig az ő nyelvjárásukkal rótták le az arvisurákat. Amit a tudósok nem tudnak megoldani. …a magyar nyelv egy tömör kődarab. Nincs szüksége senkire. nem ad és nem vesz el senkitől. milyen kincset bírnak a nyelvükben. amely a legkevesebb szóval a legtöbbet tudja kifejezni." 121 . mint egy naptár. csak a finn-ugor. Mezzofanti. nem kölcsönöz s nem von vissza. " Szerencsére azért vannak jó úton járó nyelvészek is.mely egyetlen szikladarabból készült . amit a kormány is támogatott. hogy a magyarok nem is tudják. ki tőrét a válaszúton a fa kérgébe vágta.megmagyarázhatatlan.Arvisura. Az Arvisura ismeretében ez az elmélet egész egyszerűen nevetséges.” (Désy Ferenc) "Nyelvében él a nemzet" . Senki sem tudja honnan származik. Aki megoldja. olasz tudós azt állítja. Jespersen dán tudós szerint a magyar a legtökéletesebb nyelv. mely szilárdan és határozottan fejlesztette magát. fogalmak.hu A Magyar nyelv és a rovásírás A három mesebeli királyfi.napjainkban ez egyre igazabbá válik. melyen a viharok a legcsekélyebb karcolást sem hagyták. isteni titkot fog analizálni és a titok első tézise ez: Kezdetben vala a szó és a szó istennél volt és a szó lett az Isten. melyben az értesítések rúnajelek által eszközöltettek. ám úgy tűnik. Ebből a célból találták ki a finn-ugor elméletet is. akik váltig azt állítják. úgy a nyelvkutatásban. hogy visszatérve az ejtett sebhelynek jeléből egymásról hírt halljanak. melyik helységből hozták ezt a furcsa. mikor még a jelenleg Európában beszélt nyelvek nem léteztek. hogy az 1800-as évek eseményei miatt óriási harc indult meg a magyarság ellen. hogy a magyarnak nincs más rokon nyelve. Összeállította: Karsay István www.

A szigetvilágban pedig olyan neveket talált. bi=víz. Jordanes történetírók is állítják. pille=pille. E tényt Herodotos.karsayalarm.C. a Mochica és a Puruha tagjaival magyarul beszélt. ezeket a szavakat használják: apa=apa. s többek között 10 ezernél is több magyar azonos térképészeti és családnevet gyűjtött össze. aya=anya.. us=ős. a Salasaca (Zala-szaka. mint pl. olyan indián törzseket talált. Zuay tartomány egyik ősrégi helysége: Pest 122 . fuel=folyó. fogalmak. Plinius. alaposabban utánajárt a dolognak. Az 1920-as években több híradás is érkezett.köztük a Cayapak. szaka-ként nevezi meg.” A brassói szumér illetve ős-szittya cseréptáblák feliratát Kur Géza történész a magyarral rokon etruszk nyelv segítségével fejtette meg. Rawlinson angol tudós a szumér nyelv szittya eredetét már 1853-ban megállapította. Legendáikban sok ezer éves múltjuknak és a tőlük kirajzott más népekkel való rokoni kapcsolataiknak tudata még ma is él. A II. január 17-én a magyar és török nyelvek rokonának határozza meg a szumírt.A magyarok őselei. nap=nap. amelyek tagjaival magyarul tudott beszélgetni. cu=kő. Strabo. azokat összevetve igazolja. hogy a szkíta népek azonos nyelvet beszélő népcsalád.. Hawaii-n élő emigrált földrajzszakos tanár a Hawaii-szigeteken 50 magyaros földrajzi nevet írt össze. az Indus völgyében pedig minden harmadik földrajzi név magyar. Összeállította: Karsay István www. világháború után az itt letelepedett magyar emigránsok egy része ezt komolyan véve. a Balaton menti Aliga. Oppert francia tudós 1869. a Cahari. pi. F. kétségtelen.) pl. hogy a Dél. több ősi forrás a szkítákat. H.. kit=két.és Közép-Amerikában dolgozó magyar mérnökök és munkások. J. szemelvények.hu Jwala Prasad Singhal indiai régész megállapítása szerint: “. vin=vén. aki Ecuadorban. a helyi indián munkásokkal magyarul tudtak beszélgetni.. művében örmény. Három indián törzs. hogy az Ősvilág Történelme egyben a magyar nép történelme is. Ezen felbuzdulva régészeti és levéltári kutatásokat végzett. hajdankori nevei és lakhelyei c. Kiliti. arab és perzsa kútfőkre hivatkozva.. Ismertető.Arvisura. Térképekkel igazolta. Ezek egyike volt Móricz János. Almássy Kristóf . hogy Indonéziában minden negyedik. Lenormant francia tudós a szumér nyelvet az uralaltáji és azok közül is különösen a magyarral egyezőnek mondja. Vámos Tóth Bátor. lepke és még sorolhatnánk. Kutatásai eredményeként az egyik argentin egyetem történelmi tanácsosnak nevezte ki. Peruban és az Amazonas vidékén járva. A még magyarul beszélő törzsek . Lelle stb.

Ataisz a Csendes óceán középső részén. a mai Hawai-szigetektől délnyugatra feküdt.Ataisz legendája Ataisz keletkezésének legendája (Részlet az Arvisurából) "Joli-Tórem -aki egyébként Numi-Tórem felesége. Itt sohasem volt tél. mire összeállt az ősföldrész. és az örök nyárban sok jó gyümölcsöt termett a föld az itt élőknek." Az Arvisura története az elsüllyedt földrészen. fogalmak. Ezt az ősföldet később Ataisznak nevezték el. (ámbár a rovásokból arról is bizonyságot szerezhetünk. akkor Numi-Tórem. hogy valami baj történhetett. növényeket vittek magukkal Ataiszból. A búvár kacsa szinte végkimerülésig dolgozott. de nem azonos Platon Atlantiszával. hiszen a Föld felszíne csupa vízből állt. Később ezeket a helyeket be is népesítették. hogy végre adjon számára egy kis időt. mert a golyóját elborította a felhők vize és vízben forog.. Ekkor Numi-Tórem a két asszonyt megszánva megparancsolta a búvár kacsának. Ez a földrész hasonló.volt az égiek gazdasszonya. Mivel nem ismerték az évszakok változását. hogy szemügyre vegye. Segítségére sietett Káltes-asszony is. Összeállította: Karsay István www. Belőlük aztán számos nemzettség és törzs alakult ki. Ataiszon kezdődik. a vöröshasú cethal hátán. és sárból meg iszapból megformázták az első emberpárt.Arvisura. hogy az a földrész is valóban létezett). A gazdasszonykodás azonban annyira elvette minden idejét. Kérlelte hát a férjét. hogy nem jutott ideje egyszer sem leereszkdeni az égi ezeröles láncon. Mindkét nép értett a kézművességhez. az Élet-Asszony. Állatokat. meleg klímája kedvezett a bő termésnek. Numi-Tóremet. Ismertető. Az itt élő emberek igen magas kultúrát teremtettek ezen a helyen. hogy leereszkedhessen és Földanya hivatását teljesíthesse.. Többször nekivágtak hajóikkal. El is nevezték őket Atomnak és Piroskának. szemelvények. hajókészítéshez. az időt holdévekben. s persze az otthoni kultúrát és hitvilágot is. Joli-Tórem és Káltes-asszony leereszkedtek az égi ezeröles láncon. Amikor a búvár kacsa befejezte munkáját. Numi-Tórem testvér-húga. hogy éjjel-nappal dolgozva hordjon fel iszapot. Ez a földrész maga volt a paradicsom.karsayalarm. Nagyon elszomorodtak a látványtól. valamint az agabák népe. holdtöltétől-holdtöltéig számították. Jó sok idő múlva a közvetlen rokonságából többen is jelezték. követ és homokot az ősvíz mélyéről. Neki jutott a Föld nevű tüzes bolygó. hogy újabb és újabb szárazföldeket fedezzenek fel. és azt rakja a vöröshasú cethal hátára. mi van a tüzes golyóbisával.hu Ataisz A kezdet . Ataisz két ősi népnek adott otthont: itt éltek Góg és Magóg hun törzsei. 123 .

karsayalarm. Egyre több földrengés rázta meg Ataiszt is. a rokon törzsek némelyike pedig sumírnak nevezte. Ismertető.. fogadalmat tettek. illetve Peru (Kuszkó óm) területén is. hogy örökké keresni fogják az ataiszi népek megmaradt ivadékait. valamint a járványos megbetegedések esetére. egyik holdtöltétől a másik holdtöltéig. e. s ez a folyamat kb. sőt még a mai Mexikó (Indijó óm). Ez vonatkozott az éhség. Kr.A hunok közé beolvadt agaba törzs ifjai eleinte csak nyugtalanságuk miatt indultak el kalandozni. 124 . továbbfejlesztve az őshaza kultúráját. A nagy világcsapást egyesek úgy látták.Arvisura. Összeállította: Karsay István www. hogy a földrészük kisebbik fele kiemelkedett a Nagyvízből.. szárazság.. özönvizek okozta nagy veszélyekre is. Félelmükben még ma sem mernek hajóra szállni.hu Ataisz valószínűsíthető térképe Városokat alapítottak a mai Egyiptom területén (Hikszosz óm). 50705000-ig. szemelvények. 5070 körül a Föld óriási méretű kataklizma előtt állt. hogy a kulturált földrész elsüllyedt. de akik meg tudtak menekülni. gyakorivá váltak a vulkáni tevékenységek. Részlet az Arvisura-ból: "Az elsüllyedt földrészen úgy védekeztek az időjárás viszontagságaival szemben. Isteni származású uralkodóikat kúp alakú hegyek alá temették. Kr. mintha a tűzhányók működését a magas hegyek égberepülése követte volna. . Sokan elpusztultak. hogy az elsüllyedt földrész menekültjeit keressék. mintegy 70 éven át tartott. A Mezopotámiában (Anina óm) megtelepedettek magukat Úr népének. az özönvíz. Ezek hatására e csodálatos földrész süllyedni kezdett. mivel Csabán kívül eddig még nem tért vissza népükből senki.. de ezek lehettek csak nagy kődarabok is. Az indijók viszont azt vallották. . hogy sok esetben a magas hegyek közé vándoroltak. De alapítottak településeket Dél-Ázsiában (Parszi óm). e. fogalmak. Mindhárom jelentés megegyezett abban.

Törzsi székhelye a Bálvány-hegy alatti Kosztroma volt..Az elsüllyedt Ataisznak mind az öt hegye olyan vájható anyagból állott.. . a Tigris öböl másik oldalán Dorozsma épült." (idézet vége) . .. A fehér hunok Góg törzsét és a fekete hunok Magóg törzsét a Hunsíkságon az Anina hegység és 1 tyumen lépés szabad terület választotta el egymástól.. . a sámán és tárkány tanulók a belső lépcsőkön a kegyhelyekre iparkodtak. 125 . ahol a Bálvány-hegy körül 3 napi lovaglási területtel Uruk törzse helyezkedett el. Kosztromával szemben... fogalmak.hu . Ezen barlangrendszereket aztán összekötötték.Amikor az örök esőzés miatt a Nagyvíz elöntötte Kosztromát.. Ismertető. Az esőzuhatagban a víz a Hun-tóban lévő bárkákat már a város fölé emelte. szemelvények. A lángoló nap mellett a jéghegyek olvadoztak.karsayalarm. hogy az elsüllyedt földrész menekültjeit keressék. Mivel mind az öt kegyhely a hegység csúcsra vezető barlang-rendszerrel volt ellátva.A hunok közé beolvadt agaba törzs ifjai eleinte csak nyugtalanságuk miatt indultak el kalandozni.Ataiszt a menekülő Kuszkó a következőképpen vázolta: Armogur fejedelemsége 5 törzsből állott. mindenki a hegyekre és főként a Hun-Felvidékre menekült. Összeállította: Karsay István www... .. a hun törzsek fővárosa.... Uruk törzsét a kettős hun törzstől a Tigris folyó torkolata és a Hangun választotta el. . hogy a termőföld alatt 1 ölnyire már barlangrendszert építhettek ki. egyik holdtöltétől a másik holdtöltéig.Arvisura.

" (idézet vége) Az agaba népek a mai Kína partjaira hajóztak. a hun törzsek fővárosa. Uruk törzsét a kettős hun törzstől a Tigris folyó torkolata és a Hangun választotta el. Ismertető. és még mindig megértették egymás beszédét. hogy a termőföld alatt 1 ölnyire már barlangrendszert építhettek ki. a hunok népe pedig a Tigris és az Eufrátesz folyók vidékén (Anina óm) települt le. Törzsi székhelye a Bálvány-hegy alatti Kosztroma volt.. Mivel mind az öt kegyhely a hegység csúcsra vezető barlang-rendszerrel volt ellátva. a Tigris öböl másik oldalán Dorozsma épült. szemelvények.hu .. Ataisz elsüllyedése után kb. fogalmak...Amikor az örök esőzés miatt a Nagyvíz elöntötte Kosztromát.Ataiszt a menekülő Kuszkó a következőképpen vázolta: Armogur fejedelemsége 5 törzsből állott.. mindenki a hegyekre és főként a Hun-Felvidékre menekült. Akkori őshazájuk a Melegvizek Birodalma (a mai Erdély területén) volt. azonban a beköszöntő hideg miatt el kellett menekülniük.. A fővezérré választott Agaba ismét egyesítette a rokon népeket. Összeállította: Karsay István www. s újraszervezte a 24 Hun Törzsszövetséget... Kosztromával szemben. sőt még az utolsó jégkorszak előtt is létezett.Arvisura. a sámán és tárkány tanulók a belső lépcsőkön a kegyhelyekre iparkodtak. szétszóródva a föld különböző pontjain.Az elsüllyedt Ataisznak mind az öt hegye olyan vájható anyagból állott. ahol a Bálvány-hegy körül 3 napi lovaglási területtel Uruk törzse helyezkedett el. s itt találtak otthonra (Agaba óm). Ez a szövetség valójában már Ataiszon is. Ezen barlangrendszereket aztán összekötötték. A lángoló nap mellett a jéghegyek olvadoztak. 126 . A fehér hunok Góg törzsét és a fekete hunok Magóg törzsét a Hunsíkságon az Anina hegység és 1 tyumen lépés szabad terület választotta el egymástól. .. ami igen időtálló.. Ez az egymásra találás egyúttal fontos történelmi fordulóponttá is vált. . 1000 évvel e két nép törzsei a fokozatos terjeszkedések és vándorlások folytán a Hangun (Huangho) folyó kanyarulatánál találkoztak. Az esőzuhatagban a víz a Hun-tóban lévő bárkákat már a város fölé emelte. .karsayalarm. jól szervezett közösségi formának bizonyult.

ami akkor ugyan még csak három pontos volt.hu Legnagyobb részük a kedvező éghajlatú Ataiszon lelt otthonra. A 24 Hun Törzsszövetség tagjai: a türk. fogalmak. de szinte az egész világot bejárták.egy igen magas színvonalú. s amelyet ma magyar nyelvnek nevezünk. a kereskedelmi.Arvisura. Közös nyelvük az úz nyelv lett. Már Ataiszban is volt alkotmányuk. suoma. kun. öt évig tartó képzés volt. Ez a közhiedelemmel ellentétben . mongol. a Tórem-hitvilágot és még sok egyebet. E hiteles feljegyzések összességének az Arvisura. szemelvények. baskír. Abban is megegyeztek. s melynek alapvető célját az Ataiszról menekülő népek esküje határozta meg. Ajánlott forrás: http://arvisura. hogy ez volt az egyetlen olyan ősi társadalom. azaz igazszólás nevet adták. hogy belőlük sámánt neveljenek. vagyis hogy a túlélők és utódaik minden időkig keresni fogják egymást. Agaba ezért megszüntette a korábbi. komi. kabar. ahol elsajátították a rovásírást. Ordoszba. Összeállította: Karsay István www. vót. manzsu. medvetoros években számolva. 4040-ben volt. jász. lett. mígnem 31 pontra gyarapodva. csuvasz. hogy ötévenként mindegyik törzs köteles 1-1 ifjút elküldeni a Törzsszövetség központjába. Egyúttal abban is megállapodtak. ahol a törzsek életét alkotmányos intézmény irányította. Az első medvetoros év Kr. újgur. mordvin. és ipari szaktudást. úz.lap. kaza-hun. Ismertető.karsayalarm. 1222-ben Aranybulla néven került be a történelembe. az orvostudományt. Agaba további intézkedései közé tartozott a 10 évenkénti un. az írásbeliség. vepsze. Lázas munka kezdődött a nyelv. bolgár. és az avar törzsek. A Törzsszövetség tagjai ettől fogva egységesen újra kezdték az időszámítást. bonyolult képírásos rendszert. A Törzsszövetség rendkívüli fejlettségét bizonyítja az is. valamint a hiedelemvilág egyeztetésére. melyek során később lóháton vagy hajón. ám ez az idők során egyre bővült. s a hunok rovását továbbfejlesztve egységes rovásírást alkotott. mari. e.hu/ 127 . ismeretszerző kalandozások indítása. un. manysi. észt. hogy a rovósámánjaik által minden cselekedetüket megörökítik az utókor számára. amely az évezredek alatt keveset változott. széki-hun. tatár.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->