3

A génektől a társadalomig: a koragyermekkori fejlődés színterei

4

Biztos Kezdet Kötetek I.

5

A génektől a társadalomig: a koragyermekkori fejlődés színterei
Biztos Kezdet Kötetek I.

Budapest 2011

6

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (korábban Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet) – Gyerekesély projekt www.biztoskezdet.hu Szakmai szerkesztők: Danis Ildikó Farkas Mária Herczog Mária Szilvási Léna Szakmai lektor: Tóth Olga Szerkesztő: Balázs István A kötet munkálatait koordinálta: Kürthy-Molnár Andrea Fotók: Szász Marcell A kötet számára készült fotók helyszínei: Pöttömke Biztos Kezdet Gyerekház, Sátoraljaújhely Bóbita Biztos Kezdet Gyerekház, Baktalórántháza Biztos Kezdet Gyerekház, Nyírtelek-Görögszállás Családok otthonai Sátoraljaújhelyen, Baktalórántházán, Görögszálláson, Budapesten Köszönet minden fotón szereplő gyereknek, az együttműködő szülőknek és szakembereknek. Köszönet a www.flickr.com, weboldalnak a fotók rendelkezésünkre bocsátásáért. Köszönet Charles A. Nelson PhD a From Neurons to Neighbourhoods c. kötetből származó ábrájáért. Megjelent a TÁMOP 5.2.1. „Gyerekesély program országos terjesztésének szakmaimódszertani megalapozása és a program kísérése” program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával.

© Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, 2011
A jelen kiadvány a jogtulajdonos engedélye nélkül sem részben, sem egészben, sem elektronikus, sem mechanikai eljárással nem másolható, ideértve a fénymásolást, a számítógépes adatrögzítést vagy adatbankban való felhasználást is.

7

8

Tartalom

A génektől a társadalomig: a koragyermekkori fejlődés színterei
ELŐSZÓ

(Danis Ildikó – Farkas Mária – Herczog Mária – Szilvási Léna) Kinek szól az első két kötet? A kötetek születése Szakmai üzenetek – horizontális témák Gondolkodjunk együtt és tegyünk az egészséges és teljes koragyermekkorért! Az első két kötet szerkezete, tartalma

20 21 21 22 23 25

I. BEVEZETÉS: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT HATÁRÁN
1. fejezet

NÉZŐPONTOK, ELMÉLETEK, GYAKORLATOK – A MAGYAR BIZTOS KEZDET PROGRAM ELŐZMÉNYEI ÉS MEGVALÓSULÁSA (Szilvási Léna)
BEVEZETŐ MIÉRT VAN SZÜKSÉG A HAZAI KISGYERMEKELLÁTÁS RENDSZERÉNEK ÚJRAGONDOLÁSÁRA? 1.1. Az ország településszerkezetének jellemzői a gyermekszegénység szempontjából

28 30 32 33 34 35 36 36 37 37 38 38 41 42 43 45 46 48

MAGYAR TÖREKVÉSEK AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MEGTEREMTÉSÉRE 1.2. A „Legyen jobb a gyerekeknek” Nemzeti Stratégia (2007–2032) céljai NÉZŐPONTOK A KORAGYERMEKKORI FEJLŐDÉSRŐL

Egészségügy Bölcsőde Óvoda Iskola

A gyermekfejlődési nézőpontja Sérülékenység és érzelmi ellenálló képesség – kockázatok és védőtényezők Kulturális nézőpont Társadalompolitikai és gazdasági nézőpont
1.3. Az anyai szeretet formái kultúránként eltérőek 1.4. Néhány kisgyermekkori ellátórendszer Európában

A Head Start program az Egyesült Államokban

9

A koragyermekkori programok társadalmi haszna

1.6. A társadalmi környezetre érzékeny pedagógiai iskolák A MAGYARORSZÁGI BIZTOS KEZDET PROGRAM

A magyar rendszerek fejlődéstörténete Gyermekjogi nézőpont A társadalmi egyenlőtlenségekre érzékeny programok pedagógiai gyökerei és alapelvei

1.5. A High/Scope Perry Preschool program felépítése és háttere

49 50 51 53 54 55 57 58 58 59 61 62 63 64 65 67 68 68 70 70 74 75 75 76 78 79 81 83 88 88 93 98 99 102 102 105

Stratégiai tervezés Biztos Kezdet Gyerekház

A Biztos Kezdet program hatása a helyi közösségekre Biztos Kezdet programok, fejlesztési célok A Biztos Kezdet Gyerekházak módszertani támogatása Hatásvizsgálat A program fenntarthatósága
1.9. A Biztos Kezdet program alapelvei

1.7. A Biztos Kezdet program küldetése és stratégiai céljai 1.8. Mit nyújt a Biztos Kezdet Gyerekház?

ZÁRSZÓ – MILYEN JÖVŐT KÉPZELÜNK EL? AJÁNLOTT MAGYAR NYELVŰ IRODALOM FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM

Biztos Kezdet program egyéb dokumentumai Jogszabályok és kormányhatározatok Ajánlott honlapok

2. fejezet

A FEJLŐDÉS TERMÉSZETE ÉS MODELLJEI (Danis Ildikó, Kalmár Magda)
BEVEZETÉS 2.1. Zsiga és Lívia története (fiktív eset) A FEJLŐDÉSRŐL ALKOTOTT NÉZETEK TÖRTÉNETI ALAKULÁSA A GYERMEK ÉS KÖRNYEZETÉNEK KÖLCSÖNHATÁSA – A TRANZAKCIÓS MODELL ALAKULÁSA

Rendszerszemlélet a gondolkodásban – A család és a tágabb ökológiai rendszerek A család mint rendszer Ökológiai perspektíva
2.2. A hátrányos helyzet fogalma

Gondolkodási keret a kisgyermekes családokkal végzett munkához Fejlődés az életúton át: átmenetek és stressz Átmenetek az életúton Életesemények és stressz

10

SÉRÜLÉKENYSÉG ÉS ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG: A KOCKÁZATI ÉS VÉDŐTÉNYEZŐK ÖSSZJÁTÉKA Fejlődési rizikó Többszörös/halmozott rizikó Védőmechanizmusok, reziliencia Családi megküzdés, családi reziliencia

2.3. Klasszikus longitudinális (követéses) fejlődésvizsgálatok és a többszörös rizikó

ÖSSZEFOGLALÁS AJÁNLOTT MAGYAR NYELVŰ IRODALOM FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM

106 106 109 110 112 116 120 121 121

II. BIOLÓGIA ÉS FEJLŐDÉS: A GÉNEK ÉS AZ AGY
3. fejezet

A GÉNEK ÉS A KÖRNYEZET SZEREPE AZ EMBERI VISELKEDÉSBEN (Lakatos Krisztina)
BEVEZETŐ: TÉVUTAK ÉS SZEMLÉLETVÁLTÁS A GENETIKA TUDOMÁNYÁNAK KIALAKULÁSA 3.1. Genetikai alapfogalmak I. VISELKEDÉS-GENETIKAI ALAPFOGALMAK ÉS FONTOSABB EREDMÉNYEK A VISELKEDÉSI JELLEMZŐK HÁTTERÉBEN ÁLLÓ GÉNEK AZONOSÍTÁSA, A MOLEKULÁRIS GENETIKA ÚJ LEHETŐSÉGEI

126 128 129 130 132 132 137 141 142 142 142 145 146 148 152 154 154 157 157 158

Örökölhetőség és a környezeti hatások típusai A genetikai és a környezeti hatások összefüggése

Az öröklődés fizikai alapjai

3.3. Genetikai rendellenességek A KÖRNYEZETI HATÁSOKRA VALÓ ÉRZÉKENYSÉGET BEFOLYÁSOLÓ GÉNEK, MODERÁTOR HATÁSOK

Változatosság az egyének között Vizsgálati módszerek

3.2. Genetikai alapfogalmak II.

Bántalmazás, negatív életesemények és antiszociális magatartás Korai gondozás, korai kötődés és érzelemszabályozás A szülő viselkedése Intelligencia Figyelemzavaros hiperaktivitás Összegzés

11

AMIKOR A KÖRNYEZET MÓDOSÍTJA A GÉNMŰKÖDÉST A VITA VÉGE?! 3.4. Napjainkban gyakori, genetikával kapcsolatos téves elképzelések GYAKORLATI ALKALMAZÁS? AJÁNLOTT MAGYAR NYELVŰ IRODALOM FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM
4. fejezet

159 160 161 162 162 163

AZ EVOLÚCIÓ AJÁNDÉKA: AZ AGYI PLASZTICITÁS ÉS A RUGALMAS FEJLŐDÉS (Egyed Katalin)
BEVEZETŐ

166 168 168 168 169 171 172 172 173 175 177 178 178 179 180 182 182 184 184 185 187 187 188 188 190 191 192 194 195

4.1. A múlt öröksége és a változó gyakorlat 4.2. Félreértett kísérletek ÚJ TECHNIKA, ÚJ TUDOMÁNY, ÚJ ELMÉLET

Múlt és jelen, elmélet és gyakorlat Az agy fejlődésben betöltött szerepének változó felfogása

Technikai fejlődés, társtudományok Fejlődési kognitív idegtudomány
4.3. Az agy tanulmányozása

AZ IDEGRENDSZER KORAI FEJLŐDÉSÉNEK LEGFONTOSABB FOLYAMATAI

A neurokonstruktivizmus A fejlődés neurokonstruktív természete A környezet szerepe a fejlődésben Hogyan érthetjük meg jobban a fejlődést?

4.4. Néhány alapvető tudnivaló az agyról

TAPASZTALAT ÉS RUGALMASSÁG

Neurogenezis – az idegsejtek születése és szaporodása Az idegsejtek vándorlása A sejtek fejlődése és az idegsejtek közötti kapcsolatok születése Visszafejlődés és fejlődés viszonya

Amit muszáj és amit lehet: tapasztalatelváró és tapasztalatfüggő plaszticitás A tapasztalat hatása az agyra Ingermegvonás és szenzitív periódusok Idősebbek is elkezdhetik – tapasztalatfüggő plaszticitás felnőtt korban Eltérő szenzoros és nyelvi tapasztalat, eltérő neurális szerveződés
4.5. A személyre szóló gondoskodás szerepe az agyfejlődésben

4.6. Beszélni fél aggyal – Alex története MIT DIKTÁL AZ AGYI PLASZTICITÁS A GYERMEKEK FEJLŐDÉSÉRŐL GONDOSKODÓ RENDSZER SZÁMÁRA?

1.2 A kenguru gondozás ÖSSZEFOGLALÁS AJÁNLOTT MAGYAR NYELVŰ IRODALOM FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM .12 Egyedül nem megy – interdiszciplináris feladatmegoldás Megelőzés. beavatkozás A tudás és átadása Törvények és vélekedésrendszerek. fejezet Amikor a plaszticitás nem ajándék: a plaszticitás mint kétélű fegyver 4. Intrauterin vírusfertőzések és a fejlődés: az orvostudomány sikertörténetévé vált régi gond (rubeóla) és a jelenkor nagy kihívása (HIV) A KORASZÜLÖTT GYEREKEK FEJLŐDÉSE: REJTÉLY AZ ORVOSTUDOMÁNY ÉS A PSZICHOLÓGIA HATÁRÁN A koraszülöttség fogalma A fejlődési kimenetel vizsgálatának módszertani gondjai Az életkorszámítás problémái koraszülötteknél A koraszülött-ellátás újdonságai az idegrendszer fejlődésének szemszögéből Biológiai rizikó és a környezet Lesz-e hasznuk a koraszülött gyerekeknek a velük folytatott kutatásokból? (Az intervenció kérdése) 5. kultúra ZÁRSZÓ AJÁNLOTT MAGYAR NYELVŰ IRODALOM FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM 5. ami a fejlődéshez szükséges Az agyfejlődés kockázatainak társadalmi összefüggései és az ártalmak kivédésének lehetőségei Koraszülöttség és alacsony születési súly Oxigénhiány Agyvérzés 5. szűrés.7. Interdiszciplináris feladatmegoldás a siket gyermekek ellátásban 195 195 195 196 196 199 201 202 202 AZ AGY FEJLŐDÉSÉT VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK ÉS A VESZÉLYEK ELHÁRÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI (Kalmár Magda) BEVEZETÉS RIZIKÓTÉNYEZŐK A SZÜLETÉS ELŐTT ÉS UTÁN 206 208 208 209 210 211 211 212 213 214 214 215 216 216 217 217 218 218 220 222 225 226 226 226 A gyerekagyak mindennapi ellenségei: alkohol és nikotin Fertőzések A SZÜLETÉS KOCKÁZATAI ÉS AZ AGY Hat-e a magzatra az anya stresszállapota? Ha hiányzik.

1. Andrek Andrea. Sokgyerekesek – nagycsaládosok APÁK Gyermek. FEJLŐDÉS A CSALÁDBAN: INTERAKCIÓK ÉS KAPCSOLATOK 6. iskolázottság A várandósság időszakában rendelkezésre álló támogató programok Támogatás szüléskor… …és szülés után 6. Herczog Mária) BEVEZETŐ TÖRTÉNELEM ÉS TÁRSADALOM 6. couvade szindróma KOMMUNIKÁCIÓ ÉS KAPCSOLAT A MAGZATTAL – A LELKI KÖLDÖKZSINÓR SZÜLÉS Kapcsolatot erősítő programok – a születés előtt A szülés kulturális beágyazottsága A szülés lélektana A szülést kísérő lélektani-érzelmi változások Együttszülés A GYERMEK MEGSZÜLETÉSE UTÁN GENERÁCIÓKON ÁTÍVELŐ HATÁSOK TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK A korai kapcsolat és az anya-gyerek kötődés összefüggései Kedvezőtlen kimenetelű szülések Informáltság.2.13 III. fejezet A VÁRANDÓSSÁG ÉS A SZÜLÉS PSZICHOLÓGIAI VONATKOZÁSAI ÉS TÁRSADALMI BEÁGYAZOTTSÁGA (Varga Katalin.3.és családtervezés Gyermekvállalás és hátrányos helyzet Várandós apák Couvade rituálé. ismeretek. WHO (Egészségügyi Világszervezet) ajánlása a normális szülésre vonatkozóan ZÁRSZÓ AJÁNLOTT MAGYAR NYELVŰ IRODALOM FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM . Fogamzásgátlás és abortusz – történet és mai gyakorlat 230 232 232 234 236 241 242 242 244 245 246 250 250 252 254 255 256 256 257 259 260 263 263 264 265 266 266 268 270 271 273 275 275 276 A VÁRANDÓSSÁG NÉHÁNY ÉLETTANI ÉS LÉLEKTANI VETÜLETE A VÁRANDÓSSÁGGAL KAPCSOLATOS ANYAI ATTITŰD Gyermekvállalási kedv és termékenység Magyarországon A gyerekvállalás rendje és motívumai 6.

ÉS VÉDŐFAKTOR A SZÜLŐ ÉS A GYERMEK ILLESZKEDÉSE 284 284 288 290 292 293 294 295 299 300 301 302 304 305 307 308 309 310 310 312 314 315 315 Életkori összefüggések Viselkedésproblémák. értékek. a párkapcsolattal való elégedettség A gyerek neme.14 7. beilleszkedés. érzékeny válaszkészség Kontrolláló viselkedés Az anya jólléte Anyagi helyzet. SZEMÉLYISÉG – AZ EGYMÁSRA HANGOLÓDÁS LEHETŐSÉGEI 282 (Ferenczi Szilvia Györgyi) BEVEZETÉS A GYERMEKI TEMPERAMENTUM TEMPERAMENTUM ÉS SZEMÉLYISÉG A TEMPERAMENTUMJELLEMZŐK STABILITÁSA A TEMPERAMENTUM MINT RIZIKÓ. fizikai környezet Házastársi és társas támogatás. testvérek száma A gyermek egészségi állapota A fejlődésről való tudás. fejezet A SZÜLŐ ÉS A GYERMEK ADOTTSÁGAI: TEMPERAMENTUM. szülői elvárások Gyermeknevelési szokások. kultúra AZ ÉRZELMI-TÁRSAS KAPCSOLATOK FEJLŐDÉSE: KORAI GONDOZÁS ÉS KÖTŐDÉS (Tóth Ildikó) BEVEZETÉS A KORAI KÖTŐDÉS 320 322 323 323 326 326 327 329 A szülő-csecsemő kötődés kialakulása A szülő-csecsemő kötődésben megfigyelhető egyéni változatosság A kötődés alapmintázatai A kötődési kapcsolat „története” – a szülői gondozás változatossága A dezorganizált kötődés mint inkoherens kötődési stratégia . szociális kompetencia AZ EGYMÁSRA HANGOLÓDÁS LEHETŐSÉGEI – INTERVENCIÓS LEHETŐSÉGEK ZÁRSZÓ AJÁNLOTT MAGYAR NYELVŰ IRODALOM FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM 8. fejezet A gyerek hatása A szülői viselkedés Gondoskodás.

: Összefüggések a személyiségfejlődéssel és a társas kapcsolatok alakulásával Szociális kompetencia és alkalmazkodás a társas környezethez A gyermekkori pszichopatológia kockázata: dezorganizált kötődés és környezeti rizikó Összegzés KITEKINTÉS – MIRE TUDJUK ÉS MIRE NEM TUDJUK A VÁLASZT? 8. önreguláció Exploráció és kompetencia a megismerésben Fiziológiai szintű szabályozás A korai kötődés korrelátumai II.1.1.Tévhitek a kötődéssel kapcsolatban AJÁNLOTT MAGYAR NYELVŰ IRODALOM FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM Kötődés és bölcsődei-óvodai ellátás Kötődés a bölcsődei-óvodai gondozókhoz . ÖSSZEFÜGGÉSEK AZ ÉRZELMI-TÁRSAS FEJLŐDÉS EGYES TERÜLETEIVEL A dezorganizált kötődés hátterében álló gondozói viselkedés A gondozói viselkedés nem magyaráz mindent – a csecsemő egyes alkati tulajdonságainak hatása a kötődésre A szűkebb és tágabb környezet hatása a korai kötődés alakulására: kockázati  . az exploráció és egyes fiziológiai válaszok szabályozásával Érzelemszabályozás.: Összefüggések az érzelmek.15 KÖTŐDÉS ÉS FEJLŐDÉS KISGYERMEKKORBAN: ÁLLANDÓSÁG ÉS VÁLTOZÁS. A korai kötődés atipikus. patológiás formái: az extrém körülmények között fejlődő kötődési kapcsolatok vizsgálatainak tanulságai ALTERNATÍV GONDOZÓK A CSALÁDON BELÜL ÉS KÍVÜL: KÖZELI ROKONOK ÉS BÖLCSŐDEI-ÓVODAI GONDOZÓK MINT KÖTŐDÉSI SZEMÉLYEK A kötődési kapcsolat belső modellje A kötődés folytonossága és változása A korai kötődés korrelátumai I.és védőtényezők A szülő személyisége. pszichés erőforrásai A házastársi kapcsolat A szociális-demográfiai környezet – a halmozott környezeti rizikó hatása Védőtényezők: társas támogatás és intervenció A kulturális-társadalmi berendezkedés hatásai 330 332 335 335 338 338 340 341 343 343 345 346 347 349 350 351 352 354 355 355 358 360 362 363 364 366 367 8.

illetve társas környezet A kultúra által meghatározott gyereknevelési gyakorlat és szokások Szülői etnoteoriák (laikus elméletek) Heidi Keller: A fejlődés függetlenségi és kölcsönös függőségi útvonala A proximális (közelségi) szülői magatartás A disztális (távolsági) szülői stratégia A szerepek specializálódása a családban és a közösségben Kagitcibasi családváltozás modellje A változó család Magyarországon Migráns gyerekek és a bikulturális identitás A fiúk és a lányok szocializációja Az intézmények és a családok kulturális háttere közötti kapcsolat Beavatkozás ZÁRSZÓ AJÁNLOTT MAGYAR NYELVŰ IRODALOM FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM 383 385 386 387 387 389 393 393 394 396 396 399 402 406 409 410 412 414 414 415 . SZOCIÁLPOLITIKA 9.16 IV. fejezet A GYEREK ÉS CSALÁD AZ IDŐ ÉS A KULTÚRÁK TÜKRÉBEN (Nguyen Luu Lan Ahn) BEVEZETÉS ETNOCENTRIZMUS A GYEREK. GYERMEKNEVELÉS ÖSSZEFÜGGÉSE: ELMÉLETI 382 MODELLEK ÉS A GYAKORLAT 382 Michael Cole kulturális-történeti megközelítése Gyerek. TÁRSADALOM.ÉS GYERMEKKORFELFOGÁSOK ALAKULÁSA 374 376 377 379 379 A SZOCIOKULTURÁLIS TÉNYEZŐK ÉS A GYERMEKFEJLŐDÉS.és gyerekkorfelfogások a különböző korokban CSALÁD ÉS KÖZÖSSÉG A GYEREKNEVELÉSBEN Barbara Rogoff: gyermekcentrikus világ vagy a közösségi életben való részvétel Whiting és Whiting pszichokulturális modellje Super és Harkness: a „fejlődési fülke” modell A fizikai. FEJLŐDÉS A KÖRNYEZETBEN: KULTÚRA.

TÁRSADALOM (Herczog Mária) BEVEZETÉS A GYERMEKKOR JELENTŐSÉGE 470 472 473 473 474 475 475 479 A GYERMEK HELYE TÖRTÉNETI KONTEXTUSBAN: CSALÁDI KÖRNYEZET ÉS INTÉZMÉNYEK A gyerek. fejezet Inklúzió (befogadás. INTÉZMÉNY. Főbb – Magyarországon is működő – reformpedagógiai irányzatok Veszélyeztetettség és családon kívüli elhelyezés Alternatív ellátási formák és hatásaik FEJLŐDÉS A KÖRNYEZETBEN: CSALÁD. fejezet A KORAI NEVELÉS SZÍNTEREI: CSALÁD ÉS INTÉZMÉNYES GYERMEKNEVELÉS (Neményi Eszter. A napközbeni gyermekellátás feladatai.1. a kirekesztés hiánya) Holisztikus szemlélet 10.2. Herczog Mária) BEVEZETŐ KORAI NEVELÉS TÖRTÉNELMI KONTEXTUSBAN MILYEN ELVÁRÁSOKRA REAGÁL A GYEREKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA? 420 422 422 422 424 426 429 435 439 441 444 444 447 447 449 453 455 455 456 457 462 463 463 Napközbeni gondozás a múltban A koragyermekkori nevelés kérdésköre ma A JÓ INTÉZMÉNYES GYERMEKNEVELÉS FELTÉTELEIRŐL A korai nevelés színterei: a gyerek szempontja A korai nevelés színterei: a szülők szempontja Korai nevelés – társadalmi szinten Összefoglalás: korai intézményes nevelés – eltérő szempontok és következmények KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐ GYEREKEK AMIKOR AZ INTÉZMÉNYI LÉT ÉLETFORMA ZÁRSZÓ AJÁNLOTT MAGYAR NYELVŰ IRODALOM FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM 11. követelményei Szakmai feltételek 10.és családkép alakulása a történelem során Nevelés együtt: család és társadalom Intézmények a család körül Új kihívások .17 10.

18 A GYEREKEK MEGVÁLTOZOTT HELYE A TÁRSADALOMBAN – A MODERN CSALÁD MŰKÖDÉSE Ki nevel. A gyermekorvoslás és a házi gyermekorvos rendszer története A szociális ellátások rendszere 11. A koragyermekkori ellátások múltja Bölcsőde. valamint ennek következményei Tradicionális értékek és a „valóság” A gondozási. A családon kívüli gondozás története Szociális és gyermekjóléti szolgálatok 11. családi napközik Az óvoda 11. az intézmények szerepének felértékelődése 481 481 483 483 487 487 489 490 491 493 494 494 495 496 497 498 499 500 501 503 504 505 505 507 507 512 512 515 518 518 518 INTÉZMÉNYRENDSZER A CSALÁD KÖRÜL Átalakuló család – nemzetközi trendek A mai magyar családfelfogás és gyakorlat háttere. női szerepvállalás Minták és hagyományozódás A GYERMEKI JOGOKRÓL – FEJLŐDÉSI SZÜKSÉGLETEK KORAGYERMEKKORBAN ZÁRSZÓ AJÁNLOTT MAGYAR NYELVŰ IRODALOM FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM Napközbeni ellátások és az oktatás Koragyermekkori napközbeni ellátások 11.7.2.3. A szociális munka története A gyermeki jogok története A gyermeki jogok jelentősége . Az óvodahálózat kezdetei A gyermek-egészségügyi ellátórendszer 11.1. A szociális ellátások történeti alakulása Gyermekvédelem – a családjukon kívül nevelkedő gyerekek 11. A védőnői hálózat története 11.4. nevelési feladatok megosztása: Családi és állami felelősség Női munka. és hogyan? – A gyerekkel való bánásmód változásai Átlépés a modern korba.6.5.

Darvas Ágnes) BEVEZETÉS A GYERMEKFEJLŐDÉS SZOCIOLÓGIAI SZEMPONTJAI. depriváció A gyermekek egészsége Családi és intézményes szocializáció az iskoláskor előtt Magyar törekvések .19 12. fejezet A GYERMEKFEJLŐDÉS ÉS A GYERMEKJÓLLÉT TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA (Bass László. foglalkoztatottság. A TÁRSADALMI KÖRNYEZET MEGHATÁROZÓ SZEREPE A GYERMEKJÓLLÉT FOGALMA A GYERMEKJÓLLÉT NÉHÁNY DIMENZIÓJÁNAK ÁTTEKINTÉSE 522 524 524 525 526 527 533 535 535 536 538 540 541 544 545 545 Biologista nézőpontok A reziliencia Gyermekszegénység GYERMEKKOR ÉS TÁRSADALOMPOLITIKA ZÁRSZÓ AJÁNLOTT MAGYAR NYELVŰ IRODALOM FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM Anyagi helyzet.

a Biztos Kezdet Kötetek sorozat első darabja. valamint a legkiszolgáltatottabb helyzetben élő gyermekek fejlődésének kérdését is. A projekt céljaival és feladataival összhangban (l. hogy a kisgyerekek fejlődéséről alkotott modern tudást és szemléletet a társszakmák széles körében közvetítsük. tágabban az iskolakötelesség időszakáig (0  –7 éves korig) értelmezzük. A kötetsorozat célkitűzése. hu) a kötetekben az ismeretek olyan összefoglalására törekedtünk.gyerekesely. www. valamint a releváns magyar (társadalmi és intézményi) vonatkozások együttes elemzését. . hogy a hazai szakemberek számára magyar nyelven.20 előszó Kedves Olvasó! A kötet. www. közérthető formában tegye elérhetővé a koragyermekkor1 kulcskérdéseiről szóló kurrens nemzetközi és hazai szakirodalom. amelyet most a kezében tart. a Gyerekesély projekt módszertani fejlesztéseinek egyik terméke. 1 A koragyermekkort a projekt megvalósítási céljait követve szűkebben az óvodakötelesség időszakáig (0–5 éves korig). bővebben alább. Fókuszban a gyakorlati munka (tervezett kötetek): – Megelőzés és beavatkozás a koragyermekkor idején – Korai prevenciós és intervenciós módszerek. fejlődés(lélek) tani és társadalmi tényezőket. l. – Szakmák és szakmaközi együttműködés – Koragyermekkori fejlődés a kisgyerekekkel foglalkozó szakemberek perspektívájából. Interjúkötetünkben különböző szakmák képviselői szólalnak meg. azok kölcsönhatását. Ezáltal célunk az is. eszközök a nemzetközi és a hazai gyakorlatban. amely egyaránt szem előtt tartja a koragyermekkori fejlődést meghatározó biológiai. A Gyerekesély projekt keretében készülő kötetek terve Elméleti alapozás (2011 elején együtt jelent meg): – A génektől a társadalomig: a koragyermekkori fejlődés színterei – Jelen kötet. – A koragyermekkori fejlődés természete: fejlődési lépések és kihívások – A gyermekek fejlődésének lépései fejlődési területenként a várandósságtól öt/hét éves korig.biztoskezdet.hu.

gyógypedagógus. teljesítőképességét. dilemmái.és családjogi szakértő. akik érdeklődnek a gyerekfejlődés kérdései. összetartó erejét. kifejezetten a koragyermekkori fejlődéssel foglalkozó. hogy köteteink elérjék mindazokat a szakembereket és szakmára készülőket (szülész. A kötetek születése A Biztos Kezdet program indításakor munkacsoportunk számára megfogalmazódott az az igény. Bár különböző folyóiratokban meg 2 Törekedtünk arra. harmonikus és teljes gyerekkort élhessenek meg. azonos érdeklődésű hallgatók számára. ezek gyakran kifejezetten pszichológusoknak szólnak. illetve a szakmaközi gondolkodás egyaránt megjelenik. elméleti-módszertani támpont lehessen a kisgyermekekkel foglalkozó gyakorló szakemberek számára. akkor sok esetben már korszerűnek aligha nevezhető ismereteket tartalmaznak. Ennek érdekében szerzőinket. interdiszciplináris szemléletű kötetsorozatra. Bár számos. tankönyv és folyóiratcikk érhető ma már el. stb. fejlesztő pedagógus.21 Kinek szól az első két kötet? Köteteink szólnak mindazoknak. olvasmányos formában jelenjen meg. a gyerekfejlődés különböző területeit taglaló magyar szakkönyv. családszociológus. Célunk tehát az. hogy gyermekeink egészséges. . A koragyermekkor időszaka.2 Elgondolásunk volt az is. gyerekorvos. vagy ha nem. az első életévek mélyen meghatározzák a gyermekek sorsát. A legtöbb elérhető tankönyv a koragyermekkor időszakát „csak” mint egy életszakaszt tárgyalja. arra kértük – és a szerkesztés folyamán közösen is dolgoztunk ezen –. a szakkönyvek zöme pedig – a fókuszálástól függően – egy-egy témát vagy túl bőven. vagy éppen az érdekességeket bemutató szemléltető elemet (ábrákat. amelyet szívesen forgatnának a társszakmák leendő és gyakorló hazai szakemberei. az összefüggéseket kiemelő. gyermekpszichiáter. illetve modern felkészítő szakirodalom a felsőoktatásban és különböző továbbképzéseken résztvevő. gyermek. hogy a szakszövegeket jellemző terminusokat azonnal fordítsuk. magyarázzuk. hogy az átadni kívánt tudás közérthető. Ugyanakkor kevés az olyan irodalom. védőnő. nézőpontjai iránt. akik egy-egy téma szakértői. korai fejlesztő. hogy szükség lenne egy népszerű. magyar nyelvű szakirodalmat. bölcsődei gondozó. Számos szakma dolgozik együtt azon. keresett. óvodapedagógus. családsegítő/gyermekjóléti szakember. keretes szövegeket) használjunk. hogy számos. hogy a kötet egyben gyakran használható szakirodalom. A felhasznált nemzetközi és hazai szakirodalom mellé minden témában összegyűjtöttük a releváns. amely a továbbolvasáshoz és –gondoláshoz adhat támpontokat. további életpályájukat.). amelyben az elmélet és a gyakorlati következtetések. a helyi és tágabb társadalmi közösség életét. vagy túl szűken tárgyal. illusztráló. fotókat. akik elméletben vagy közvetlenül a gyakorlatban foglalkoznak kisgyerekekkel és családokkal. táblázatokat. Magyarországon megtalálható. fejlődéspszichológus.

a többkörös szerkesztői munka. a gyakorló szakemberek többségének sem ideje. révén) megosztható gyakorlati tapasztalatok nyomán e kötetek tartalma is vélhetően 5-10 évig tartható „naprakésznek”. 3 Az intervencióról. a szerzők munkáját részletes instrukciókkal. A program oldaláról megfogalmazott konkrét célkitűzések (mondhatni „megrendelés”) mellett természetes volt a szerzői autonómia tiszteletben tartása. amelyeket hozzáértő szakemberek. Terjedelmi korlátok miatt – továbbá amiatt. alább) érintsenek. újraértelmezésük az elérhető nemzetközi és hazai szakirodalom alapján. konzultációkkal segítettük. megkerülhetetlen felelőssége a társszakmáknak. (Gyakran az idegen nyelven való olvasás tapasztalata hiányzik. hogy közvetíthesse a Biztos Kezdet program „hitvallását” a korai fejlődésről és intervenciós3 lehetőségekről. a keretek újragondolásához. hogy a tanulmányokkal nyitott párbeszédet kezdeményezzen a szakmák képviselői között. motivációja a konkrét célok megvalósítására. A szerzők együttműködése. és lehetőleg minél több horizontális témát (l. íve és kidolgozottsága teljesen egyedi (és egyben hiánypótló) a magyarul elérhető. Nem szabad elfelejtenünk azt sem. A témák időről-időre történő újragondolása. folyamatos kapcsolattartással. hogy a kötetek valóban hasznos információkkal járulnak hozzá a mindennapi gyakorlati munka elméleti-módszertani megalapozásához. valamint a szakmai és olvasói lektorálás révén azt reméljük. és a világháló jóvoltából a nemzetközi szakirodalmak teljes tárháza hozzáférhető már. hogy e csatornák révén informálódjék. eddig kiadott szakirodalmak között. konferenciák. amely kellő hangsúllyal és egyben kiegyensúlyozottan tárgyalja a koragyermekkor fontos kérdéseit. Egy személyes szakmai találkozó alkalmával ismertettük a Biztos Kezdet program és ezzel párhuzamosan a tervezett kötetek határozott célkitűzéseit. hogy számos fejezet tematikája. Szakmai üzenetek – horizontális témák A kötetek nem titkolt szándéka az is. hogy az elméleti alapozó kötetek is gyakorlatorientáltak legyenek. A kötetek megszületése után örömmel állíthatjuk. sem módja nincs arra. valamint a ma már rendkívül széles körben (világháló. hogy figyelmünket egy-egy témára összpontosítottuk – számos alapvető vagy éppen túl speciális összefüggésre nem állt módunkban kitérni.) Fontosnak tartottuk tehát egy olyan. összefoglaló szakirodalom megjelentetését. magyar nyelven elérhető. hogy a tudományos ismeretek. valamint ma megfogalmazott válaszait. szakmai műhelyek stb. Az első két kötet felépítésének kidolgozása után felkerestünk olyan hazai szakembereket. döntéshozók és .22 jelent cikkekből számos (rész)információt gyűjthetünk össze. továbbá. beavatkozásról széles értelemben gondolkodunk. a fejezetek végén található ajánlott irodalom ezeknek az igényeknek a kielégítésére szolgálhat. akik a témák szakértői. Mivel arra törekedtünk. Számunkra a terminus ös�szefoglalja mindazokat a tevékenységeket.

és ezt megfelelően kommunikáljuk is. ha javasoljuk egy szülőnek a bölcsőde igénybe vételét. a társadalmi és a közgazdasági. Fontos célkitűzésnek tartjuk. de még a történelmi. ezért mindenképp felelősséggel kell tájékozódnunk és tanulnunk más forrásokból is. ha a téma hordereje engedte – vezessék a szerzők gondolatait. általános problémáival és kihívásaival. horizontális témák (l. egyetemi oktatók. kezdve az individuálistól a család szűkebb és tágabb környezetén keresztül egészen a társadalmi. . de beavatkozás az is. hogy gondolkodásunkban. hogy tisztában legyünk a hazai viszonyokkal és lehetőségekkel. szolgáltatás: pl. A beavatkozás lehet prevenció (megelőzés). Hazai eredmények és viszonyok a nemzetközi környezet tükrében: A Magyarországon zajló társadalmi eseményeket és hazai szakmai eredményeinket (tudományosakat és gyakorlataikat egyaránt) a nemzetközi kutatások és gyakorlat. a szociális.23 Törekedtünk arra. Minden szinten érvényesülhetnek kockázati tényezők és védőmechanizmusok. és a tanulmányok egyedi témájának ismertetése közben – természetesen. hogy a koragyermekkor kérdéseivel. a hosszú szerkesztési folyamat eredményes együttműködést és együttgondolkodást indított el a témákban. de úgy érezzük. illetve értelmezhetjük reálisan. a pedagógiai. amikor minden gyerek megkapja a védőoltást. Emellett az időtényező nemcsak a spontán fejlődés szempontjából lényeges. a pszichológiai. keretes szöveg) a különböző indíttatású szerzők (akadémiai kutatók. gyakorlati szakemberek) tollából született cikkeken egyaránt átíveljenek. amikor egy súlyosabb problémát kezelünk. Gondolkodjunk együtt és tegyünk az egészséges és teljes koragyermekkorért! A Biztos Kezdet program alapelvei a szakmaközi együttműködésről Interdiszciplináris megközelítés: Mélységesen hiszünk abban. gyakorlati munszülők tesznek a gyermekek fejlődése érdekében. a kulturális antropológiai és a néprajzi szempontok bevonását is. hanem a hatások interakcióinak kronológiai változása miatt is. kulturális és politikai szintekig. Ökológiai és az összetett kölcsönhatásokat vizsgáló szemlélet: Az emberi és így a koragyermekkori fejlődés nem írható le egyértelmű ok-okozati kapcsolatokkal. valamint a kultúrák közötti különbségek tükrében értékelhetjük. Egy új szemlélet megszilárdításához ugyanakkor elkerülhetetlen. a mentálhigiénés. és az is. A fejlődésre ható tényezők a környezet számos szintjén értelmezendők. valamint egyedi személyes eseteivel kapcsolatban csak tudományok és szakmák közötti együttgondolkodással és együttműködéssel léphetünk előrébb. Nem volt könnyű minden szempont beépítése az írásokba. hogy ezek az üzenetek. vagy minden családhoz kimegy a védőnő. E gondolkodásba és egy-egy téma vagy probléma megközelítésénél elengedhetetlennek tartjuk az egészségügyi. ezek bonyolult kölcsönkapcsolatai vezetnek egy adott fejlődési eredményhez.

illetve a kockázatok és nehézségek mellett a védőfaktorokra. Ebben az értelemben elkerülhetetlen. mert csak ilyen formán támogathatjuk a legteljesebben a gyermekek és családjuk megküzdő és ellenálló képességét. mint most. hogy tisztában legyünk a nagy fordulópontokkal. valamint a közgondolkodás formá- . amelyek a közgondolkodásban (sőt. ha e történetiséget az egészségügyi.24 kánkban a fejlődést meghatározó biológiai. olykor még szakmai körökben is) makacsul tartják magukat. Sosem szabad elfelejtenünk. A „sikeres” gyermekneveléshez és a hatékony beavatkozások tervezéséhez. hogy sok mindent nem tudunk még. amelyek a gyermekek és családjuk hosszú távú esélyeit más társadalmi csoportokhoz képest nagyon lerontják. az etnikai hovatartozás Kockázatok Védőfaktorok hogyan árnyal(hat)ja az „egyetemesnek” vélt (legtöbbször azonban a többGének ségi társadalomban. elfogadott módszerei rohamosan változtak az utóbbi ötven évben. hátrányos helyzet. tágabb társadalmi környezet rejthet magában olyan szociális és kulturális nehézségeket. pszichológiai és társadalmi tényezők egyaránt figyelmet kapjanak. szociális és pedagógiai szakterületeken is érvényesítjük. értsük a fejlődés különböző területeire. középosztálybeli gyermekeken és családokon vizsgált) összefüggéseket. Társadalmi és szakmai értelemben egyaránt felelősséggel tartozunk azért. roma) helyzet: A fejlődésre ható. Egy-egy területről. erősségekre és erőforrásokra is hasonló arányban kerüljön hangsúly. témáról sokszor másképpen gondolkodtak az elmúlt évtizedekben. Feladatunk a segítségnyújtás egyéni megerősítés. jó gyakorlatok minőségéről. hogy e környezeti hátrányokkal tisztában legyünk. Emellett felelősséggel tartozunk azért is. hogy egyTársadalom egy témáról való gondolkodás esetében felismerjük: a kulturális és társadalmi helyzet. a gyermekgondozással és a neveléssel kapcsolatban. hiedelmek tisztázása: Szakmailag felelősséggel tartozunk azért. kiszolgáltatott (pl. valamint a szakmai gyakorlat elismert. és később sok mindent másképp fogunk gondolni. Szegénység. Kronológiai szempont: A tudományos és laikus gondolkodás következtetései. formális támogatások és információátadás révén. Szakmailag csak akkor gondolkodunk felelősen. kisebbségi. a szülőséggel. az emberi viselkedésre és a közösségi döntésekre gyakorolt hatásukat. vagy újratermelődnek a koragyermekkori fejlődéssel. E tudás birtokában mondhatunk véleményt a mai tudományos eredmények és az ún. szemléleti ugrásokkal. Ma is létező téves nézetek. hogy eloszlassunk olyan téves nézeteket. és másképpen gondolkodunk napjainkban. hiedelmeket.

Akármilyen is a szülő élethelyzete. Úgy véljük. erőtereket. sokszereplős. megerősítsen. hogy a fejlődés folyamatáról és kérdésköreiről csak úgy gondolkodhatunk. de felelősséggel is tartozik azért. hogy valójában sokszínű és a maga egyediségében megfoghatatlan folyamattal van dolgunk: a megismételhe- . Nagyon fontos. és körvonalazzuk azokat a tereket. Ez legtöbb esetben kérésre adott kompetens válaszokat vagy követést jelent. néhány kezdeményezés alakulóban van. továbbgondolva akár az egészség-. bonyolult kölcsönhatásai megvalósulnak. szükség esetén viszont kötelessége jelezni egy problémát. valamint a szisztematikus. lélektani. hogy vannak lehetőségei. Az első két kötet szerkezete. tudása. szokásrendszere. A prevenció és a korai intervenció reális lehetőségei Magyarországon: Ismerve a tudományos tényeket és a nemzetközi gyakorlatokat. társadalmi vetületekre. mint a szülő vagy az elsődleges gondozó. felajánlani a segítséget. elsődlegesen ő a legfontosabb a gyermek fejlődése szempontjából. de mindenképpen észben kell tartanunk. tartalma Első kötetünk felépítését Bronfenbrenner humánökológia modellje inspirálta (l. Ös�szehasonlítva a nemzetközi eredményekkel. Magyarországon sok minden megbízhatóan működik már.25 lásához elengedhetetlen az ezen kérdésekkel kapcsolatos korszerű tudás átadása nemcsak szakembereknek. Meg kell erősítenünk önbizalmát. hogy sok jó gyakorlat csak a közeli jövőben éri el hazánkat. hanem a laikusoknak is. hogy gyermeke fejlődését hatékonyan támogassa. részletesen Danis és Kalmár tanulmányában). Ennek közvetítése bizonyos esetekben a szakember feladata. rendszerezett gondolkodás érdekében persze „művileg” feldaraboljuk e folyamatokat biológiai. és meg kell mutatnunk. felelősségük: A kisgyermek mellett senki sem lehet olyan fontos pozícióban. lehetőségeik. információkat kell szolgáltatnunk számára. megfogalmazhatók az intervenciós törekvések reális lehetőségei és minőségi követelményei. hogy a szülő  -  g yermek  -  szakember hármasban a szakember mindig érezze és tudatosítsa a szerepek határait és felelősségét.és szociálpolitikai törekvésekben elérendő célok is. amelyekben a fejlődés dinamikus. oktatás. A szakember szerepe: A szakember feladata. A szülők egyedülálló szerepe. ha széles perspektívából tekintünk a fejlődésre. hogy felismerjen és segítsen: elfogadjon. megmutatni más lehetőségeket is a szülők. támogasson. és számíthatunk rá. A témára összpontosítás. tudatában kell lennünk a hazai szolgáltatások terén meghatározható hiányosságoknak és lehetőségeknek. személyisége. illetve intézmények számára.

majd a felnőttkori produktivitás és jóllét megalapozásának is tekinthetjük. amelyek mind szintén meghatározó módon befolyásolják a fejlődési folyamatokat (l. Szilvási). Hédervári-Heller és Németh) abban. tanulás. – formálódó szociális készségeik (l. l. valamint egészsége. akarat. problémák.és makrorendszereket tárgyalja. amelyek a közvetlen közeli interakciók révén a legerőteljesebben fejtik ki hatásukat a fejlődésre: a várandósságra. Páli) során már kezdetektől formálódó verbális (későbbi írás-olvasás) készségek és a komplex kognitív képességek (figyelem. A koragyermekkor egyértelműen befektetés a jövőbe. Andrek és Herczog. márpedig ez csak a maga egészében. ha a gyermek legalapvetőbb szükségletei (fizikai és érzelmi biztonság) nem szenvednek csorbát. amelyek a gyermek egyéni potenciáljainak fejlődését befolyásolják (l. Második kötetünket a koragyermekkor jelentőségét bemutató és az alapvető fejlődési törvényszerűségeket összefoglaló. illetve. gondolkodás. Az egészséges koragyermekkori fejlődést a későbbi intézményes oktatás során folytatódó fejlődés. hogy később a gyerekek képességeiktől függetlenül megtalálják helyüket az iskolában és az életben. valamint Kalmár fejezeteit). valamint Bass és Darvas fejezeteit). hozzászokik környezetéhez és kölcsönhatásba lép vele. hogy a legkorábbi alkalmazkodás után (amikor is az újszülött. valamint a modern alkalmazott fejlődésmodellekről szóló (l. Herczog. célok kifejezése. Király) csakis akkor teljesedhetnek ki intézményes környezetben. azaz holisztikusan értelmezhető. emlékezés. Tóth. Tóth.26 tetlen emberi fejlődésről próbálunk általános következtetéseket levonni. Lakatos). és a Gyerekesély projektről (l. l. l. bevezető tanulmány indítja (l. – nyelvi-kommunikációs készségeik (l. Kende) kialakulása. Úgy véljük. Danis és Kalmár) bevezető tanulmányok után először megvizsgáljuk azokat a biológiai folyamatokat. a környezeti hatások figyelembe vétele nélkül. Farkas és Oates) ezután térünk rá a fejlődés legfontosabb területeinek tárgyalására. A kötet harmadik nagy témaköre az exo. Már e folyamatok sem értelmezhetők egymagukban. A második részben tárgyaljuk azokat a mikrorendszer hatásokat. az első kötetben) biztonsága. Lukács és Kas) hatékony alkalmazása (szükségletek. – erős. konfliktusok megoldása). Ezek közé tartoznak: – a gyermekek fizikai (l. a koragyermekkori szakmák lehetőségeiről. Gallai és Vetier) és érzelmi (l. illetve a csecsemő adaptálódik a külvilághoz. Varga. Egyed. Korunk kihívásairól. Szabó) társas környezetben történő előhívása és gyakorlása (ezen belül az érzelmek és a viselkedés értése és szabályozása. problémamegoldás. A gyermeki játék és mese (l. a szülő–gyerek kapcsolatra és a nem-szülői gondozási formákra összpontosítjuk figyelmünket (l. valamint Neményi és Herczog fejezeteit). de reális énképük (l. tanulás. Danis. Nguyen. a társadalmi és kulturális tényezőket. Ferenczi. ha az érzelmi-társas készsé- . Lakatos. pozitív. számos tényező játszik szerepet.

kutató Szilvási Léna – szociális munkás.27 gek. kutató Farkas Mária – klinikai gyermek szakpszichológus Herczog Mária – családszociológus. közgazdász . amely lehetővé teszi a kisgyermek számára a strukturált tevékenységekben és a tanulás különböző formáiban való aktív és örömteli részvételt. a fejlődés elméleti kérdéseiről. lehetséges válaszairól és a gyakorlatra vonatkoztatott következtetéseiről szeretnének átfogó képet nyújtani. gyermekvédelmi szakértő. Köteteink tehát az iskolába lépés előtti életidőszak jelentőségéről. valamint a viselkedésszabályozás olyan szintet ér el. Jó olvasást. és sok sikert kívánunk munkájukhoz! A szerkesztők: Danis Ildikó – fejlődéspszichológus.

ELMÉLETEK.és Szociálpolitikai Intézet. BEVEZETÉS: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT HATÁRÁN 1. fejlesztési célok A Biztos kezdet Gyerekházak módszertani támogatása Hatásvizsgálat A program fenntarthatósága . fejezet NÉZŐPONTOK. GYAKORLATOK – A MAGYAR BIZTOS KEZDET PROGR AM ELŐZMÉNYEI ÉS MEGVALÓSULÁSA Szilvási Léna Nemzeti Család. Biztos Kezdet program MIÉRT VAN SZÜKSÉG A HAZAI KISGYERMEKELLÁTÁS RENDSZERÉNEK ÚJRAGONDOLÁSÁRA? MAGYAR TÖREKVÉSEK AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MEGTEREMTÉSÉRE NÉZŐPONTOK A KORAGYERMEKKORI FEJLŐDÉSRŐL A MAGYARORSZÁGI BIZTOS KEZDET PROGRAM A gyermekfejlődés nézőpontja Kulturális nézőpont Társadalompolitikai és gazdasági nézőpont Gyermekjogi nézőpont ZÁRSZÓ – MILYEN JÖVŐT KÉPZELÜNK EL? Stratégiai tervezés Biztos Kezdet Gyerekház A Biztos Kezdet program hatása a helyi közösségekre Biztos Kezdet programok.28 I.

illetve a gyerekekről és a társadalomról való gondolkodás megújítására. Kutatások sora bizonyítja. . emberhez méltatlan körülmények között. Sokan közülük tartósan a peremre szorultak. hogy – mindenekelőtt az ország legszegényebb településein – már a születéstől fogva javítsa a szegénységben élő gyermekek fejlődési esélyeit. Magyarországon többszázezer gyerek él szegénységben. hogy a nélkülözésben élő gyerekek fejlődését az átlagosnál jóval több kockázat fenyegeti. A Biztos Kezdet program a koragyermekkori fejlődésre vonatkozó tudás felhasználásával és a hazai intézményrendszert kiegészítő szolgáltatásaival valódi lehetőséget biztosít a gyerekeket és családokat szolgáló intézményrendszer. Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz jelentős forrásokat biztosít a társadalom megújítását célzó programok számára. A gyerekek fejlődésére vonatkozó tudásunk és a különböző koragyermekkori programok nemzetközi tapasztalatai egyértelműen alátámasztják: a korai években a fejlődés könnyebben fordítható kedvező irányba. A Biztos Kezdet program célja. Ilyen a Biztos Kezdet program is. mint későbbi életkorban. amely a nélkülözésben élő gyerekek és családjaik számára nyújt támogatást.29 Egyre szélesebb körben ismerik el a koragyermekkori programok jelentőségét a társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődésének enyhítésében.

a társadalmat kutató és a hatékony társadalompolitikai beavatkozásokat tervező szakember és szervezet foglalkozik a kérdéssel. hogy minden gyereknek joga van a boldog gyermekkorhoz. hogy az egyes kormányok biztosítsák veleszületett képességeik és készségeik kibontakoztatásához a szükséges feltételeket (OECD. és ötéves korig intenzitása sokkal nagyobb. hogy nemcsak a méltányosságot és a társadalmi igazságosságot segíti elő. 2008). A nők fokozottabb munkaerő-piaci részvétele a világ fejlett országaiban egyértelmű igény. hogy kedvező körülményeket biztosítsanak a nélkülözésben élő gyerekek számára. Ugyanakkor ez az időszak az. Kutatások sora bizonyítja. a szolgáltatások formáinak. 2001). Duncan és Brooks-Gunn. A szegénységben élő gyerekek korai képességeinek kibontakoztatására irányuló programok ilyen kezdeményezéseknek tekinthetők. hogy a kisgyermekek fejlődését ösztönözzék (Leseman. Az okok sokfélék. 2006. de a gazdaság és a társadalom működésének hatékonyságát is előmozdítja. A kisgyermekkor az az időszak. Ezt a törekvést szorgalmazzák a gyermekek érdekeit képviselő szervezetek. hogy csak a jó minőségű szolgáltatások képesek arra. 1997). elérhetőségének újragondolását. Darvas és Tausz. 2009. hangsúlyozva. ahhoz. Számos. jó körülmények biztosításával könnyen fordítható kedvezőbb irányba. hogy a nélkülözésben. 2001. Committee on the Rights of the Child. 2004.30 BEVEZETŐ Kevés olyan társadalompolitikai kezdeményezést ismerünk. James Heckman (2006a) Az utóbbi évtizedekben a koragyermekkori fejlődés és a kisgyermekkori ellátás különféle formái a figyelem középpontjába kerültek (Herczog. amelyről elmondhatnánk. 2007). Az ilyen beavatkozások erőforrás-igénye- . A koragyermekkori fejlődés a leggyorsabb. 1999. ami szükségessé teszi a kisgyermekkori ellátások rendszerének. Éppen ezért a társadalompolitikai beavatkozások célja az is. amikor a társadalmi kirekesztés folyamata a legkönnyebben megfordítható (Bynner. egyben a legsérülékenyebb is. amikor a fejlődés a legkönnyebben változtatható. hogy a fejlődés a fogamzás pillanatától kezdődik. A gyerekek fejlődéséről való tudásunk óriási mértékben nőtt az utóbbi évtizedekben. 2006). mint a későbbi életkorokban. 2009. Tudjuk. szegénységben élő gyerekek fejlődését az átlagosnál messze több kockázat fenyegeti (Brooks-Gunn és mtsai. Belsky és mtsai. Tudjuk ma már azt is.

Ezért a hatékony koragyermekkori programok. amely a gyerekek szükségleteinek kielégítését kívánja szolgálni. az örömteli gyermekkorhoz és ahhoz. de az energiát a fejlődéshez a környezet biztosítja – ez a mottója Urie Bronfenbrenner humánökológiai modell jének amely gyermek fejlődését a fejlődésre közvetlenül ható személyes kapcsolatok és a tágabb környezeti hatások kölcsönhatásában írja le (Bronfenbrenner. a modern társadalomban a társadalom intézményei – hatnak a gyerek fejlődésére. A hazai Biztos Kezdet program esély 1 Egy afrikai közmondás szerint „It takes a village to raise a child” (Egy egész falu felelőssége a gyerek felnevelése). hogy a társadalompolitikai beavatkozásokat tervezők hosszú távon. 2010). Számos gyerek számára azonban nem biztosítják ezeket a jogokat. A fejlődés humánökológiai megközelítésén alapulnak azok a társadalompolitikai beavatkozások és programok – így a hazai Biztos Kezdet program is –. gondoskodására. vagy a kialakult kockázatok hatását ellensúlyozni (a kockázatok és védőtényezők részletesebb ismertetését l. 1979. ahogy a tágabb környezet – a hagyományosabb közösségben a lakóközösség. a szülők szereA gyerekek felnevelése az egész közösség felelőssége. 2006. És tudjuk azt is. amelyben elképzeléseit fogalmazza meg az amerikai gyerekek jövőjéről. Heckman és mtsai.31 sek. Bronfenbrenner és Ceci. generáción átívelő.  pe meghatározó a gyerekek fejlődésében.2. szeretetére. több évtizedes távlatokban gondolkozzanak. a jelen kötetben). „Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmai-módszertani megalapozása és a program kísérése” című kiemelt projekt rövidítése. az egészséges fejlődéshez. A projekt a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet (SZMI) keretein belül valósult meg konzorciumi együttműködésben az MTA Gyermekszegénység Elleni Programirodával. de ugyanilyen fontos. amely képes a kockázatok kialakulását megelőzni. 2 A Gyerekesély projekt a TÁMOP 5. 1 A család. a jelen kötetben). Erre a közmondásra utal Hilary Rodham Clinton amerikai külügyminiszter asszony könyve (It Takes a Village: And Other Lessons Children Teach Us). szolgáltatások és ellátások tervezése során szükség van arra. A gyerekek kiszolgáltatottak: felnőttek védelmére. .és Szociálpolitikai Intézet) biztosította. a gyerekek iskolai előmenetele során. hogy ezek az erőforrások hosszú távon térülnek meg (Belfield és mtsai.1. mind a fejlődő társadalmakban a gyerekek fejlődését számtalan kockázat fenyegeti. egyszóval biztonságra van szükségük a túléléshez. Az egyes kormányok feladata és kötelessége olyan társadalompolitikai környezet kialakítása. hanem évekkel később. amelyek célja a gyermekszegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem. Mind a fejlett. a modell részletes kifejtését l. Danis és Kalmár. Hatásuk nem azonnal. Kötetünk a magyarországi Biztos Kezdet program országos kiterjesztését megvalósító Gyerekesély projekt2 keretében készült. 1994. hogy a társadalomban tevékeny szerepet tölthessenek be. hangsúlyozván: a gyerekek jóllétéért családon kívüli személyek és szervezetek is felelősek egy olyan társadalomban. Danis és Kalmár írásában. A gyerekek jogát mindehhez az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye (1989) deklarálja. A gyerek fejlődésének motorja a szülő. de ennél még erősebben felnőtt korban érvényesülnek. A Biztos Kezdet program szakmai módszertani támogatását a projekt ideje alatt az SZMI (jelenleg Nemzeti Család.

Ezek a fiatalok válnak hamarosan szülővé. amely nem képes nyolc osztálynál (vagy a régi típusú kétéves szakiskolánál) magasabb iskolai végzettséget szerezni (Kertesi és Varga. A gyerekek egytizede él olyan lakáskörülmények között (nedves. 2010. 2008). 31. 2003. amelyek komoly kockázatot jelentenek az egészségükre. . 2005). amelyeket a későbbiekben még optimális intézményes viszonyok esetén is nagyon nehéz mérsékelni. A leszakadó rétegen belül is azonosítható egy „legalább 700 ezres létszámú szélsőségesen marginalizálódott. Ezekben a családokban a gyerekek száma is magasabb (Darvas és Tausz. hogy a társadalmi hátrányok halmozódása a gyerekek jól körülírható körének helyzetét különösen súlyosan érinti. az iskolázatlanság kedvezőtlen lakáskörülményekkel is együtt jár.) Kormányhatározat módosításáról. s ennél fogva esélye sincs arra.32 egyenlőségi program. a lehető legkorábbi életkorban. nem biztonságos környezetben). (V. hogy a munkaképesség szempontjából aktív életciklusában munka nélkül maradjon. azon gyerekek számára. szóló 47/2007. képzetlenül lép a munkaerőpiacra.) OGY határozat végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról (2007–2010. Elsődleges célja a „lehető legjobb esély biztosítása a készségek és képességek kibontakozásához. amelynek immár a harmadik generációja válik úgy felnőtté.) szóló 1092/2007. […] Ezek az életviszonyok a születés (fogamzás) pillanatától súlyosan negatív hatást gyakorolnak az új nemzedékek kisgyermekkori szocializációjára.) Kormányhatározat a „Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégiáról. amely meghatározza a magyarországi Biztos Kezdet program célját és jellegét 2010-ben. o. A rendszerváltozáshoz kapcsolódó társadalmi-gazdasági folyamatok következtében tartóssá vált a magyar társadalom egy közel húszszázaléknyi csoportjának leszakadása. 9.” 3 A kötetben hazai szerzők foglalják ös�sze a koragyermekkori fejlődésre vonatkozó tudományos ismereteket. A mai magyar társadalomban tizenöt éve minden születési évjáratból folyamatosan újratermelődik 20 százaléknyi tömeg. hogy rendszeres munkát találjon magának. illetve egészséges fejlődésükre nézve. 29. Az óvodáskorú gyerekek 92 százaléka jár óvodába (Havas. Miért van szükség a hazai kisgyermekellátás rendszerének újragondolására? Nemzetközi összehasonlításban a magyarországi kisgyermekellátás rendszere fejlett.) A szegénység. A bevezető tanulmány célja. […] mélyszegénységben élő tömeg.” (Havas. 121. túlzsúfolt. a társadalom perifériáján tengődő. o. Ferge. akik a legnagyobb szegénységben élnek. 20. 3 1195/2009. 2004). 2004). és már az első években olyan hátrányokhoz vezetnek. (XI. a munkaerőpiacról való kiszorulása (Ferge és mtsai. nehezen kifűthető. A társadalmi egyenlőtlenségek mélyebb elemzései ugyanakkor egyértelműen alátámasztják. egészségtelen. (XI. nagy eséllyel arra. 2008. hogy bemutassa azt a társadalompolitikai környezetet. Szívós és Tóth. hogy újratermeli szülei alacsony iskolázottságát. 2007–2032.

” (Havas. ahol a gyermekszegénység mértéke is kiugróan magas. A gyermekszegénység szempontjából elsősorban érintett településekre az 1. amely pillanatnyilag feltartóztathatatlannak tűnő módon halad e felé az állapot felé.1. – E településeken a lakások.) „A népesség mélyszegénységben élő része területileg erősen koncentrálódik és szegregálódik. – E településeken a roma lakosság bő négyszeres mértékben felülreprezentált. a 18 éven felüli népesség rendkívül alacsony iskolázottsági szintje és a rendkívül alacsony foglalkoztatási ráta (Havas. depressziós térségeiben található. 2008.17. valamint ennek különös koncentrálódását a társadalom legszegényebb réte 4 311/2007 (XI. az ország leghátrányosabb helyzetű kistérségeiben4 vannak azok a települések.) Statisztikai adatok bizonyítják a fejlődést kockáztató társadalmi tényezők halmozódását. 2008). a tartós mélyszegénység és a cigány népesség magas aránya jellemez. amelyeket a krónikus munkanélküliség. o.) Kormányrendelet a kedvezményezett kistérségek besorolásáról.33 Az utóbbi húsz év társadalmi-gazdasági átalakulásai felerősítették a területi egyenlőtlenségeket. amelyek gazdasági fejlődése az országos átlaghoz képest jelentősen elmarad: itt a szegénység mértéke lényegesen nagyobb. keretes szövegben ismertetett jegyek jellemzők. – A legmagasabb szegénységi kockázatú települések – egyre erőteljesebb lakóhelyi szegregációt jelezve – „fiatalos” korszerkezetűek (Bihari és Kovács. 2008. A gettó. 2007). amely már végérvényesen szegény-cigány gettóvá vált. az alföldi tanyavilág egy részén. Nagyjából száz olyan település van az országban. 123. Az ország településszerkezetének jellemzői a gyermekszegénység szempontjából – A települések csaknem 20%-a (613 település) tekinthető a gyermekszegénység szempontjából magas szegénységi kockázatúnak (Darvas és Tausz.és gettósodó települések túlnyomó többsége az ország észak-keleti és délnyugati leszakadó. Vannak az országban régiók és települések.” (Havas. – Szabályos és szoros összefüggés mutatkozik a településnagyság és a települési szinten kimutatható szegénységi kockázat mértéke között: a kisebb települések fokozottan veszélyeztetettek. Ezekben a régiókban. . – A leszakadó kistérségeket egyszerre jellemzi a rendkívül fiatal korösszetételű gettóés gettósodó települések magas aránya.1. – „Az óvoda. 2006). 127. valamint a nagyvárosok szlamosodó zárványaiban is. illetve az óvodai férőhelyek hiánya elsősorban azokat a községeket sújtja. az intézmények és a kereskedelmi ellátó helyek révén biztosított „települési komfort”-fokozat jelentősen elmarad az országos átlagtól. Hasonló koncentrálódási folyamatoknak lehetünk tanúi a nagyobb települések külterületein. és további kétszáz. 1. o.

Ezek az intézmények azok a potenciális védőfaktorok. 1.34 geiben és térségeiben. A 33 leghátrányo5 Ezeknek a kistérségeknek sabb helyzetű kistérségében (l. kialakult és nemzetközi ös�szehasonlításban széleskörűen kiépített egészségügyi. éppen a leginkább nélkülöző gyerekek azok. illetve a kialakult kockázatok kezelését.nfu. „Ahol nagy a szükség. ábra Az ország 33 leghátrányosabb helyzetű kistérsége (Forrás: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapja. Mégis. házi-gyermekorvosi ellátáson keresztül kapcsolódik a gyerekek életéhez. o. óvodai hálózattal rendelkezik. Az ország 174 statisztikai kistérségből áll. a hátrányos helyzetű térségekben 5 A 33 leghátrányosabb kistérség meghatározása egy 30 KSH-mutató alapján számított index alapján történt. akik az ellátásnak ezekhez a formáihoz csak korlátozottan férnek hozzá. hogy legyen a segítség” (Bajnai 2009. Edelényi Abaúj Hegyközi Encsi SárosSzikszói pataki Bodrogközi Vásárosnaményi Ózdi Szerencsi Tokaji Baktalórántházai Fehérgyarmati Bátonyterenyei Csengeri Mezőcsáti Nyírbátori Hevesi Tiszafüredi Berettyóújfalui Sarkadi Lengyeltóti Tamási Kisteleki Csurgói Kadarkúti Sásdi Jánoshalmai Bácsalmási Mezőkovácsházai Barcsi Szigetvári Sellyei 1.1. .) Kormányrendelet a kedvezményezett kistérségek besorolásáról. ábra) egymillió ember él. (311/2007 (XI. amelyek lehetővé tehetnék a gyerekek fejlődését kockáztató tényezők kialakulásának megelőzését. Bár minden településen többé-kevésbé elérhető szolgáltatást jelentenek.17.1. Az uniós forrásból finanszírozott Biztos Kezdet programok jelentős része is ezekben a kistérségekben valósul meg.  a fejlesztése a nemzeti fejlesztési terv fontos prioritása. bölcsődei. Egészségügy Az egészségügy elsősorban a védőnői hálózaton és a háziorvosi. www.). 2.hu) Magyarország a világ fejlett országai közé tartozik. ott közel kell.

európai összehasonlításban mégis magas Magyarországon a csecsemőhalandóság. a hátrányosabb helyzetű. következésképp az egészségben töltött életévek száma alacsonyabb. Mindez az egészségügyi ellátás elégtelenségére hívja fel a figyelmet. Az összes intézmény csaknem egyharmada Budapesten található. A védőnői körzetek kialakítása nem követi az igényeket. Az alacsonyabb népességszámú településeken összevont körzeti ellátás van. hogy rendszeresen fejlődésüket támogató környezetben legyenek. az 1000 és 1999 fő közötti települések esetében is ez az arány csak 78. 2005) A kétezer fő alatti települések 3 százaléka rendelkezik házi gyermekorvosi praxissal. települési egyenlőtlenségek. Magyarország településeinek csupán 12-15 százalékban működik a kisgyermekek napközbeni ellátásának valamilyen formája. Jelenleg elsősorban a (nagyobb) városokban működnek bölcsődék. 2007) Nemzetközi viszonylatban magas színvonalon kiépített védőnői hálózattal rendelkezünk. családsegítés. a kétezer és ötezer közöttieknek 31 százaléka és az ötezer és tízezer közötti lélekszámú településeknek is csak alig 90 százaléka. az ezer fő alatti településeken 37. (Pataki és Somorjai. 2003). hátrányos helyzetű családban élő gyerekek számára a bölcsőde és az óvoda lehetőséget teremt arra.2 százalékos. 2007) . A rendelkezésre álló egészségügyi alapellátásról szóló adatokból kiolvashatók bizonyos területi. a koraszülések száma és alacsony a születési súly. A szegénységben élő gyerekes családok 55 százaléka nem tud lakóhelyén a bölcsődei ellátáshoz hozzájutni. illetve több feladatot lát el egyszerre (gyermekjólét. 2007) Bölcsőde A szegény. A bölcsődei ellátás mértéke az elmúlt két évtizedben drasztikusan csökkent. (Pataki és Somorjai. A hazai koraszülési arány másfélszerese az európai átlagnak. illetve aprófalvas területeken kevesebb védőnő nagyobb terheléssel látja el a feladatát. hogy a gyermekorvos és a védőnő elérhetősége a hét egy vagy két napjára korlátozódik.35 a hozzáférés egyre inkább nehezedik.8 százalékos. ami szintén a szülők (az anya) iskolai végzettségével függ össze (Páll. ott a gyermekorvosi alapellátáshoz történő hozzáférés is korlátozott. ami gyakorlatilag azt jelenti. ahol a gazdasági elmaradottságból adódóan az életkörülmények rosszabbak. szegregált. esetenként pedig a létszámhiány is. községekben csupán elvétve biztosított a hozzáférés. (Havasi. „Azokban a kistérségekben. 2004). szociális gondozás) (Babusik. Míg az ötezres lélekszám feletti településeknél a védőnői ellátás már 100 százalékos.” (Kádár és mtsai.

2005). A legszegényebb. A gyermekintézmények. hogy a mélyszegénységben élő családok bizalmatlanok a közintézményekkel. a pedagógiai szakszolgáltatás lényegesen alacsonyabb színvonalával (Kertesi és Kézdi. akiknek a szülei dolgoznak. amit a szabad iskolaválasztás lehetősége csak tovább erősít: az iskolázottabb. 2004. Bronfenbrenner és Ceci. 2008). amelyekre a krónikus munkanélküliség. Ahol nincs elég hely. vagy csak későn. a szülők társadalmi helyzete alapján kialakuló differenciáltság az OECD-országok között nálunk az egyik legmarkánsabb. 2004. A PISA-vizsgálatok is bebizonyították. a szakemberek és a szegénységben. Az óvoda feladata. sajátos nevelést igénylő gyerekek száma. az 5 éves korú gyerekeket és azokat sorolják előre. . mélyszegénységben élő családok közötti bizalomra épülő kapcsolat kialakítása nélkülözhetetlen eleme a szolgáltatások fejlesztésének. Az óvodáztatás további problémája az. Az óvodai férőhelyek hiánya elsősorban azokat a településeket sújtja. ötéves korban kezdenek óvodába járni. mint az iskolázott szülők gyermekei. Az óvoda azonban éppen a leghátrányosabb helyzetű gyerekek számára kevésbé elérhető. A magas óvodáztatási arány ellenére a hátrányos helyzetű családok gyerekei esetében még ma is az átlagosnál nagyobb valószínűséggel fordul elő. több erőforrással rendelkező szülők gyerekeiket körzeten kívüli iskolákba íratják be. Kertesi és Kézdi. az iskolarendszerben is súlyos gondokat okoz. Erőteljes szegregációs tendenciák alakultak ki az iskolarendszerben. és így az óvodával szemben is (Havas. hogy hidat építsen a gyerek számára a család világa és az óvoda (majd később iskola) világa között (Réger. Pik. A jelenlegi hazai iskolarendszer nem képes ellensúlyozni a családi háttérből adódó hátrányokat. 1999-ben az óvodáskorú gyerekek 92 százaléka járt óvodába. 2004). hogy az iskolák közötti. hogy a jelenlegi egészségügyi és szociális ellátórendszer ezt nem képes kellő mértékben ellensúlyozni. de az általuk támasztott pedagógiai és oktatásszakmai követelményeknek a közoktatási intézmények többsége képtelen megfelelni (Havas. Iskola A koragyermekkorban megélt nélkülözés. Így a leghátrányosabb helyzetű családok gyerekei szorulnak ki az óvodából. valamint az a tény. vagyis azok. Az iskolai szegregáció az esetek többségében együtt jár a tárgyi feltételek. 2001. 2002). akiknek szülei munkanélküliek vagy rokkantnyugdíjasok. legiskolázatlanabb népesség területi koncentrációja „megágyaz” az iskolai szegregációnak.36 Óvoda Az óvodai ellátás Magyarországon jól kiépített és magas színvonalú. Az iskolákban magas a különleges odafigyelést. akiknek a legnagyobb szüksége volná rá (Havas. a pedagógiai munka. 1994). a tartós mélyszegénység és a cigány népesség magas aránya is jellemző (Havas. 2008). szemben az 1970-ben mért 51 százalékkal. hogy egyáltalán nem. Az alacsony iskolázottságú szülők gyerekei összességében lényegesen rövidebb időt töltenek az óvodában.

E nyhüljenek radikálisan a gyermekek kirekesztésének. az 1. 3. keretes szöveget. sz. Az egyik az MTA kutatócsoportja által kidolgozott Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program. A másik társadalompolitikai kezdeményezés az Oktatási és Gyermekesély 1. a szegregálásnak és a mélyszegénységnek szélsőséges formái. a jelenleginek töredékére. nekik szolgáltatásokat nyújtó intézmények javuljanak. Magyar törekvések az esélyegyenlőség megteremtésére Az utóbbi években két átfogó társadalompolitikai kezdeményezés született. valamint Bass és Darvas. A „Legyen jobb a gyerekeknek” Nemzeti Stratégia (2007–2032) céljai A „Legyen jobb a gyerekeknek”  Nemzeti Stratégia egyszerre irányul arra. . A program hatására 2007-ben az Országgyűlés elfogadta a „Legyen jobb a gyerekeknek” Nemzeti Stratégiát. illetve szemlélete. A lakuljon alapvetően át azon intézmények és szolgáltatások működésmódja. amelyek ma hozzájárulnak a szegénység és a kirekesztés újratermelődéséhez. A jelenlegi intézményrendszer nem képes megvédeni a nélkülözésben élő családok gyerekeit a fejlődést kockáztató társadalmi tényezők káros hatásaitól. és ezzel egyidejűleg közeledjenek egymáshoz a gyermekek továbbtanulási esélyei. 2006). teljes jogú állampolgárként kapcsolódjanak be a társadalom életébe.6 (Erről részletesebben l. hogy felnőttként értelmes tevékenységek révén. 2. a gyermekek és családjaik szegénységének aránya. és hogy a gyermekekkel foglalkozó. csökkenjen az életesélyeket romboló devianciák előfordulása. OGY határozat: „Legyen jobb a gyerekeknek” Rövid és Középtávú Nemzeti Stratégia 2007–2032. hogy a gyermekek életfeltételei jobbak legyenek. ahhoz. A Nemzeti Stratégia egy generáció alatt három átfogó célt kíván elérni: 1. a gyermekes családokat érintő közszolgáltatások és közintézmények terén pedig éppen a szegénységben élő gyerekek rovására történtek kedvezőtlen irányú változások. amely a szegénység újratermelődésének megállítása érdekében egy generáción átívelő társadalompolitikai koncepció kidolgozására irányul (Rövid Program.2. életkilátásai.37 A rendszerváltáshoz kapcsolódó társadalmi gazdasági átalakulások összességében hozzájárultak egy jelentős létszámú marginalizálódott csoport kialakulásához. korszerűsödjenek. a jelen kötetben). ezek célja a kialakult egyenlőtlenségek kezelése. Csökkenjen jelentősen. 6 H/2284. Ezeknek az intézményeknek és szolgáltatásoknak a mainál sokkal nagyobb mértékben kell hozzájárulniuk a gyermekek képességeinek kibontásához.2.

egészségügy. antropológia. lenyomatot hagy agyában. Az újszülött agyában szinte az összes agysejt (neuron) jelen van. mint olyan időszakra. de agya még csak negyed annyi súlyú. Nézőpontok a koragyermekkori fejlődésről A koragyermekkor iránti tudományos érdeklődés hosszú múltra tekint vissza. amelyet valaha is használni fog. Kötetünk bőségesen foglalkozik ezzel a kérdéssel. Ennek eredménye egy átfogó elemzés a közoktatás jelenlegi helyzetéről és egy javaslatcsomag a kialakult helyzet orvoslására. jog. A koragyermekkori fejlődésre a különböző szakmai megközelítések más és más perspektívából tekintenek. A következő fejezet azokat az ismereteket és tapasztalatokat foglalja össze. A növekedés jelentős részét az agysejtek közötti kap- . szociológia. az iskolai kudarcok megelőzésére. valamint az Oktatási és Gyermekesély Kerekasztal által kidolgozott javaslatcsomag szemléletére. Minden tapasztalat. a kisgyermekek sérülékenységét és a felnőttek meghatározó szerepét hangsúlyozza az élet első éveiben. a sikeres iskolakezdésre. amelyek a hazai Biztos Kezdet program tudásalapját. fejlődéselméletek) járult hozzá gyarapodásához (Woodhead. ezért ez a bevezető tanulmány csak néhány fontos összefüggésre hívja fel a figyelmet. közgazdaságtan) és az alkalmazott kutatások egész sora (oktatás.38 Kerekasztal tevékenysége volt. amelyben átgondolt társadalompolitikai beavatkozással. 2006). szemléletét meghatározzák. az emberi agy „huzalozottságának” alakulásáról egyre több ismerettel rendelkezünk. A gyermekfejlődés nézőpontja A fejlődéssel kapcsolatos tudásra támaszkodó megközelítés a kisgyermekkori fejlődés törvényszerűségeit. A program részletes bemutatását tanulmányunk egy későbbi fejezete tartalmazza. szociálpolitikai. (Fazekas és mtsai. A gyermek idegrendszerének fejlődéséről. pszichológia. Több tudományág (biológia. A Biztos Kezdet program messzemenően támaszkodik a „Legyen jobb a gyerekeknek” Nemzeti Stratégiában megfogalmazott célokra és alapelvekre. tudatosan felépített gyermekszegénység elleni programokkal számottevően csökkenthető a szegénység kedvezőtlen hatása a gyermekkori fejlődésre. amit a gyermek átél. A hazai Biztos Kezdet program kialakítása során a program tervezői az eltérő megközelítések figyelembevételével alakították ki a program kereteit. a gyermekkori esélyekre. mint egy felnőtté. lát. a veleszületett képességek kibontakoztatására. és megváltoztatja annak szerkezetét. hall vagy tapint. kutatási eredményeire. a felfedező tevékenysége során tanul. 2008) Mindkét kezdeményezés hangsúlyozott figyelmet fordít a koragyermekkor időszakára. társadalompolitikai következtetéseire.

Az agysejtek gyorsan kiépülő hálózata nem véletlenszerű és nem is előre beprogramozott. illetve fejlődésük legintenzívebb szakasza meghatározott életkorhoz kötődik. A kisgyermek gondolkodása a szülő  -  gyerek kapcsolatban és az otthon környezetében bontakozik ki. az 1. társadalmi-gazdasági státusza is meghatározza.39 A különböző funkciókért felelős idegsejt-kapcsolatok fejlődésének szekvenciái Érzékelő idegpályák (látás. életév között „csúcsosodik” (l.2. o. . A különböző pszichológiai funkciókért felelős idegpályák és agyi területek kialakulása. a gyerekek fejlődésének (megfigyelhető) értelmi. ahogy a csecsemőből önálló kezdeményezésre képes aktív tanuló lesz” (Hubley és Trevarthen. ábra Az emberi agy fejlődése Forrás: Charles A. 1979. visszafordíthatatlanabb. A gyerekekkel való kommunikáció mintáját családi. A beszéd fejlődését meghatározó agyi területek kialakulásának időszaka az első életévben – bőven az óvodás kor előtt –. megpróbálja megfejteni és egyre jobban meg is érti azokat. amikor mind az érzelmi. csolatok. kulturális szokások. Ez a változás döntő szerepet játszik abban. bővebben Egyed. University of Minnesota. mint más időszakokban (Pléh. az agyi struktúrákban végbemenő változások egy jelentős része a környezeti tapasztalatok alapján zajlik. míg a magasabb rendű kognitív funkciókért felelős agyi régiók fejlődése az első életév vége és az 5. Mint már említettük. ahogy gyerekeikkel kommunikálnak. o.7 7 A csecsemő és a gondozó között kialakul egy „dialógus”. A családok jelentősen különböznek abban. (Hart és Risley. 2002). hangadására válaszol.2. érzelmi és társas folyamatai valójában nem választhatóak el egymástól. ábrát az emberi agy fejlődéséről. amely rohamosan fejlődik az első életévekben. 2003). „A csecsemők egyéves korukra – még jóval mielőtt beszélni kezdenének – bámulatos fejlődésre képesek abban. hallás) Nyelv Fejlettebb kognitív funkciók ELSŐ ÉV -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 terhesség születés (hónapok) (évek) 1. utánozza őt. a szülők iskolázottsága. A csecsemőkor kitüntetetten érzékeny időszak. szinapszisok hálózatának kialakulása teszi ki. amelyben a gondozó a csecsemő gesztusaira. hanem a mindennapi tapasztalatok alapján formálódik.). a jelen kötetben). 188. Nelson. In: Shonkoff és Phillips (2004): From Neurons to Neibourhoods. 57. hogy anyjukkal közös tevékenységet végezzenek. mind a kognitív fejlődés gyorsabb. Bár a funkciók és azok szerkezeti vetületei az elemzés kedvéért különválaszthatók.

amelyek az ismeretek és a gyakorlat különböző formáira és forrásaira támaszkodva. hogy a szülők.1. a készségek alakulását a veleszületett adottságok és az egyéni tapasztalatok közötti interakció jelentősen befolyásolja. kötetben. amikor bizonyos idegpályák és agyi régiók kialakulása és az általuk szabályozott viselkedés a legplasztikusabb. Bár a gyermek fejlődésére vonatkozó ismeretek (l. de ezek – mint kulturális erőforrás – messze nem egyenlően hozzáférhetők mindenki számára. táblázat)8 elérhetők. 8 A koragyerekkori fejlődésről alkotott kulcskoncepciókról l. A tapasztalatok is azt mutatják. részletesen Danis és mtsai összefoglaló tanulmányát a II. mind a szülői.40 1. A kisgyerekek idegrendszerének fejlődését. 4. A felnőttkori „sikerességhez” szükséges képességek. programok hatékonyak. a különböző gyermekintézmények szakemberei mennyiben képesek nevelési gyakorlatuk során hasznosítani és megosztani ezt a tudást. a korszerű gyermeknevelési szemléletet. mennyire képesek a mindennapi gondoskodás gyakorlatát ennek a tudásnak a birtokában fejleszteni. lehetővé teszik. legkönnyebben változtatható külső körülmények hatására. a szülők különböző csoportjai. Forrás: Heckman. Azokban az érzékeny időszakokban. hogy egyes szülők. hogy a jó színvonalú szolgáltatásokhoz a kedvezőtlen körülmények között élő gyerekek és családjaik is hozzáférjenek. E kompetenciák fejlődését a gyerekek mindennapos tapasztalatai határozzák meg. 2. 1. Óriási különbségek vannak abban. nevelők mennyire ismerik és értik a gyerek fejlődésének törvényszerűségeit. táblázat A koragyermekkorra vonatkozó tudás alapvető elemei 1. érzelmi és értelmi kompetenciák folyamatos kölcsönhatásban fejlődnek. .1. A nyelvi. 2006b A gyerekek fejlődésének sikerét befolyásoló környezet. legyen az szülő vagy szakember. készségek kialakulása és az ennek feltételét képező jelentős idegpályák és agyi területek kialakulása fejlődési törvényszerűségeket követő és hierarchikusan egymásra épülő folyamatok eredménye. hogy azok a társadalompolitikai beavatkozások. Bár a fejlődés élethossziglan tartó folyamat. az emberi képességek ismert és előre jelezhető szekvenciák során alakulnak az adott képesség fejlődése szempontjából érzékeny időszakban. és mindez hosszú távon a társadalom fejlődésének egészére is hat. társas. az agy struktúrájának kialakulását. 3. mind a gyermekintézményekben történő gondoskodás minőségét meghatározza.

Az ekkor kibontakozó képességek és elsajátított készségek további sikerek alapját jelentik. Mind a szülői bánásmód. érzékenysége. vagy akiket súlyos trauma. 1997). rendszeres és kiszámítható gyereknevelési szokásai jelentik azt a közvetlen környezetet. és ez hozzájárul az iskolázatlanság és a szegénység újratermelődéséhez. Ez a jelenség a gyerekek érzelmi ellenálló képességére hívta fel a figyelmet. énhatékonyságának megtapasztalása olyan tényezők. hogy az iskolai sikerességet meghatározó képességek terén már ötéves korban jelentős a különbség a szegénységben élő és a jobb helyzetű gyerekek között (Duncan és mtsai. jó kognitív képességei. Különösen kedvezőtlen szociális körülmények között a szülő akkor hatékony. mind a gyerek készségei változtathatók. 1994. amely védetté teszi a gyereket a kockázatokkal szemben. háborús környezetben. Az iskolai kudarc a felnőttkori kirekesztettség egyik lépcsőfoka. ha szigorúbb. A koragyermekkor végére kialakuló különbség a hátrányos és a kedvezőbb helyzetű gyerekek között – amennyiben az iskolarendszer ezt nem képes ellensúlyozni – tovább nő az iskolai évek során. Egy gyerek kedvező veleszületett adottságai. l. a jelen kötetben. akik nehéz körülményeik ellenére jól fejlődnek. bővebben Danis és Kalmár. egyszerűen kevesebb olyan tapasztalatot szereznek. Danis és Kalmár. Az iskolai sikeresség a társadalmi beilleszkedés egyik legfőbb előrejelzője. amelyek növelik ellenálló képességét (Masten és Coatsworth. a jelen kötetben). Ahhoz. akik hajléktalanságban. 1998. tehetsége. különösen a korai években. A kedvezőtlen családi hátterű gyerekek nem rendelkeznek ros�szabb képességekkel. Az érzelmi ellenálló képesség előrejelzői között két tényezőt említenek leggyakrabban: a gondoskodó felnőttel való jó kapcsolatot. Masten és Coatsworth. szoros kapcsolatot képes kialakítani gyermekével. A jelenség nyilvánvaló összefüggésben áll azzal. Védőtényezőt jelentenek a gyerekek egyéni adottságai is (könnyű temperamentuma. A szülő  -  g yerek kapcsolat. Ellenállóak vagy reziliensek azok a gyerekek. amelyek segítik gyerekeik fejlődését. akik nélkülözésben élnek. Sérülékenység és érzelmi ellenálló képesség – kockázatok és védőtényezők 9 Vannak gyerekek. barátságos természete.. veszteség ért. amelynek révén problémamegoldó képességeik kibontakozhatnak és a magasabb szintű gondolkodáshoz szükséges készségeket elsajátíthatják. mégis egészségesen fejlődnek. ugyanakkor melegszívű és gondoskodó tud maradni. A jó képességű gyerekek az iskolában könnyen alkalmaz 9 Részletesebben l. Több kutatás vizsgált olyan gyerekeket. valamint a gyerek jó képességeit (Fonagy és mtsai. a gyerekeknek tartalomban gazdag élményekre van szükségük. valamint a korai években formálódó tulajdonságai: nyitottsága.41 Társadalomtudományi kutatások egyértelműen alátámasztják. 1998). azokhoz a szolgáltatásokhoz. . a szülő érzelmi melegsége. hogy veleszületett adottságaik kibontakozzanak. önbizalma. hogy a különböző társadalmi helyzetű szülők mennyire férnek hozzá ahhoz a tudáshoz. extrém szegénységben éltek. Werner. 2000).

- a település fejlődését szolgáló önkormányzat. A gyerekek szocializációja különböző kultúrákban más és más értékek. -r ossz lakáskörülmények (szűkös tér. - aktív civil szervezet a településen. - jó bölcsőde. kriminalitás stb. hiedelmek szerint szerveződik. - munkahelyek helyben vagy a közelben. fűtetlen lakás. rokonság.). de fel kell mérnünk a fejlődésüket meghatározó környezeti kockázatokat és védőtényezőket is. iskola elérhető közelben. és ez is hat fejlődésükre. - Biztos Kezdet Gyerekház stb. kodnak. közösségközpontú” és „modern. Az 1. Kulturális nézőpont A gyermekfejlődés kulturális megközelítése a hangsúlyt a gyermeknevelési szokások kulturális beágyazottságára helyezi. amelyek a fejlődést a korai években kedvező irányban befolyásolják. - könnyen igénybe vehető szolgáltatások. a jelen kötetben). balesetveszély stb. egészségtelen fűtés. - helyi közösség. - együttműködő szakemberek. A gyerekek helyzetének értékeléséhez. elégtelen ruházat stb. konfliktus. függetlenségorientált” mintái között (l. - megfelelő képzési programok.2. óvoda. A hagyományos szemlélet szerint a gyerek érdekei a tágabb közösség (család. -z súfolt vagy elérhetetlen gyermekintézmények. táblázat Néhány példa a gyerekek fejlődésére ható környezeti kockázatokra és védőtényezőkre Kockázatok - szegénység (éhezés. társadalmi csoportokban milyen tényezők határozzák meg a koragyermekkorról való gondolkodást. -s zenvedélybetegség a családban stb.42 1. táblázat néhány példát említ a gyerekek fejlődésére ható pozitív és negatív tényezők (környezeti kockázatok és védőtényezők) közül. illetve az egész ország vonatkozásában. Fontos különbségek fogalmazódnak meg a gyereknevelés „hagyományos. valamint arra. -t ársadalmi csoportok elkülönülése a településen. a közösség szintjén. rossz higiénés körülmények. valamint a beavatkozások tervezéséhez fontos ismernünk sérülékeny és erős oldalaikat.2. Védőtényezők - aktív szociális iroda. -r eménytelenség következtében rossz hangulat a családban (erőszak. Az egy-egy gyerek fejlődését meghatározó tényezők megfogalmazhatóak a családok.). helyi társadalom) . A korai beavatkozások célja éppen azoknak a védőrendszereknek a megerősítése a gyerek környezetében. nem biztonságos vezetékek. játékok hiánya. hogy az egyes kultúrákban. víz nincs bevezetve. jobb kapcsolatot alakítanak ki tanáraikkal. Nguyen.).

ipari államokban talált követőkre. városi középosztályba tartozó as�szonyok például egyfelől nagy hangsúlyt fektetnek gyerekeik képzésére és jó iskolai teljesítményére. A szülői nevelés inkább tekintélyelvű. Az fel sem merül. 2007 (Heidi Keller: Cultures of Infancy című könyve alapján) . milyen lelki hatásai vannak ennek hosszú távon. ahol az individuális adottságok kibontakoztatásán múlik a siker. A függetlenségorientált anyák mindenekelőtt pillantások és beszéd útján kommunikálnak gyerekükkel. Ezzel párhuzamosan csökkentik a kicsivel való testi kapcsolatot. mint azokban a társadalmakban. Ott. amelyben az összetartozás és a hierarchiák tisztelete fontosabb az egyéni képességek kibontakozásánál. A függetlenségre nevelő „iskola” követői az első pillanattól fogva arra törekednek. hogy az új jövevény a közösség tagja. elismert tagjává teszik. A függetlenségre nevelők iskolája elsősorban a fejlett nyugati. másképp gondoskodnak az anyák gyerekeikről.3. a munkájuk révén azonban már egy modern. hogy a gyerekeket már kicsi korukban idegen családoknál helyezik el. és máig ennek szabályai szerint cseperedik fel a legtöbb ember. hogy a gyerek énképét és önálló akaratát fejlesszék. ringatással és dobálással stimulálják testérzetét. de a születése után mindenkié” – vallják a nsók. és már a csecsemőket is „párbeszédbe” vonják be. amelyek mindenek fölé helyezik a társadalmi összhangot. A közösségközpontúak ezzel szemben állhatatosan hordozzák gyereküket. rendszeres masszírozással. teljesítményorientált világban kell helytállniuk. hogy odaadóan szoptassák akár tízéves gyereküket is. A közösségközpontú iskola az ősibb – az emberiség évezredeken át ennek megfelelően nevelte utódait. egy nyugat-kameruni népcsoport. Forrás: Romberg. Az önállóság és a felelősségtudat kialakítása önmagában nem elérendő cél a szemükben. ahol az emberek még szorosan a nagycsaládi kötelékeken belül élik életüket. Olykor az anyai szeretet és a szülői jogok fölé is. individualisztikus orientáció1. Legjellemzőbb azonban a gyereknevelési kultúrák keveredése. egyedül játszhasson. Ott. Tudatosan vagy tudattalanul minden szerető és lelkiismeretes anya azokat a személyiségjegyeket fejleszti. Az indiai. másfelől semmi különöset nem találnak abban. a szabályok követésére. egyedül alhasson. Sok nyugat-afrikai kultúrában például az a szokás. hogy így erősítsék a klánok és a falvak közötti köteléket. hogy egyedül fekhessen. minden gügyögést és kézmozdulatot önálló véleménynyilvánításként értelmeznek. A hagyományos kultúrákban merevebbek a nemi határok és szerepek. fontosnak tartják. Az anyai szeretet formái kultúránként eltérőek Az anyai szeretetnek lényegében két iskolája létezik: a függetlenségorientált és a közösségközpontú anyai gondoskodás. a felnőttek és a tekintély tiszteletére.43 érdekeinek rendelődnek alá: a szocializáció során nagyobb hangsúlyt fektetnek az engedelmességre. amelyek gyerekét az adott közösség sikeres. A „függetlenségközpontú”. különösen a gyors iparosodás útjára lépő országokban. a másik „iskola” képviselői ennek ellenkezőjét közvetítik: azt az érzést. „Az anya hasában a gyerek egyetlen ember tulajdona.

Az egyes szülők gyereknevelési szokásait egymásnak ellentmondó értékek és hiedelmek határozhatják meg. mind a lányok szocializációjának célja az érzelmi függetlenség. és a gyereket már egészen korán saját akarattal rendelkező. az iskolában. a másik ember szándékainak figyelembevételére. szokásait. a veleszületett adottságok kisebb mértékben bontakoznak ki.3. Az anyák tömeges munkavállalása a fejlettebb országokban. Minden újabb generáció egyre sűrűbben találkozik a mindennapokban is különböző kultúrákkal. az intellektuális és művészi teljesítmény. A valóságban persze a minták nem válnak élesen el egymástól. a fejlődés feltételei romlanak. A szülők és a gyerekek naponta ismétlődő közös tevékenysége. A „függetlenségközpontú” szemlélet szerint a fejlődés és a tanulás kiindulópontja a gyerek saját kezdeményezéseire épülő felfedező tevékenysége és tapasztalata. de engedékeny. a versenyszellem. kultúrák. értékeit. keretes szöveg). Ha a család és az iskola kultúrája nem találkozik. családonként és gyerekenként is más-más szokásrendszerben állnak össze. nagyszüleik kultúrája. valamint annak a közvetlen társadalmi közegnek a kultúrája. hogy a fejlett világra egyre jellemzőbb újabb és újabb bevándorló csoportok megjelenése és egymás mellett élése. A kulturális hatások változatosságát és jelentőségét növeli az is. 1. társadalmi csoportok szokásai közötti különbségek aránylag jól érzékelhetők. közös élményei teszik lehetővé. a verbális kifejezőkészség. A gyermekintézmények akkor segítik a gyerek fejlődését.44 jú nevelés során mind a fiúk. míg a kevésbé iskolázott családokban inkább jellemzőek a hagyományosabb szülői szerepek. valamint a gyerek kezdeményezéseit követő szülői (nevelői) instrukció és a párbeszéd. Ebben a szemléletben a szülő határozott. a szokások különbözőek. értő résztvevői legyenek a közösség életének. koherenciájuk messze nem teljes. A kisgyermekkori fejlődés egyik fontos kérdése. hogy a gyerekek viszonylag rövid idő alatt elsajátítsák környezetük nyelvét. Természetesen a csoportokon belüli változatosság jelentős. A televízió és a videojátékok térnyerése szintén alapvető. és ami az emberi fejlődés egyetemes alapját alkotja: ez az ember veleszületett. ami minden emberben közös. ha támogatják és továbbfejlesztik otthonról hozott kulturális mintáit. jellegét. új kulturális hatás a kisgyermekek életében. A mai gyerekek életét többféle kultúra határozza meg: szüleik. a munkanélküli szülők tömeges megjelenése az átalakuló kelet-európai társadalmakban alapvetően megváltoztatja a kisgyermekek hétköznapjainak ritmusát. A közösségek. és aktív. mivel Európában erős az összefüggés a szülők társadalmi-gazdasági helyzete és gyereknevelési szokásai között. A gyerekek mindennapjainak kultúrája is sokat változott az utóbbi évtizedekben. hogy mennyire hasonló vagy különböző kulturális hatások érik a gyerekeket a családban és a gyermekintézményekben. Ugyanakkor a „függetlenségorientált” és a „hagyományos” gyereknevelési szemlélet megkülönböztetése fontos (l. ösztönös képessége a kommunikációra. amelyben élnek. Mégis van. ami átalakította a gyerekek képzeletvilágának és játékának természetét. Az iskolázott szülők közül többen nevelik gyerekeiket individualisztikus szemléletben. önálló személyiségnek tekinti. A modern társadalmakban a kultúrák nem elkülönülten léteznek. a párbeszédre. .

A kisgyermekek napközbeni ellátásának alakítása során a szolgáltatások tervezésével foglalkozó szakembereknek. bővebben Bass és Darvas. Európa nyugati és északi országaiban a nők foglalkoztatottsága – részben a női emancipációs mozgalmak eredményeképpen – a hetvenes években került előtérbe. intézményes ellátására. Franciaország. Belgium. állandó és a fejlődést ösztönző kapcsolat meghatározó jelentőségű a gyerekek fejlődése szempontjából10 (UNICEF. Írország. illetve feladatait. Spanyolország) a konzervatív. a gondozóval kialakult kapcsolat minősége: a szerető. valamint Herczog és Neményi a jelen kötetben. 2010). biztonságot jelentő. A skandináv államokra (Dánia. Hollandia. társadalompolitikusoknak két alapvető tényezőt kell mérlegelniük. Norvégia. 11 A gyermekszegénység vonatkozásairól l. Ekkortól lett egyre fontosabb a családon kívüli gyermekellátás hálózatának kialakítása annak érdekében. kétkeresős családmodell a jellemző. a tengerentúlon pedig az Egyesült Államok és Új-Zéland családtámogató rendszereit a liberális. hagyományos családtámogató rendszerek a jellemzőek. Európa más államaiban (Ausztria. hogy a koragyermekkori ellátás minősége fontos feltétele egy fenntartható gazdaság és társadalom megteremtésének. 10 . a II. a kilencvenes évek óta a koragyermekkori ellátás fejlesztése minden országban előtérbe került.  keknek az aránya. A kérdésről bővebben l. hogy a nők – korábban jellemzően családanyák – egyenrangú munkavállalók lehessenek. peremre szorulása miatti környezeti ártalmak veszélyeztetik (Leseman. Európában az Egyesült Királyság és Svájc. hátrányos helyzete.és szakpolitikák koncepcióját. A változások révén egyre több gyerek és egyre fiatalabbak számára biztosítják a hozzáférést a koragyermekkori intézményi ellátásokhoz. akiknek fejlődését a család szegénysége. Az Európai Unió országai sorra újrafogalmazzák a koragyermekkorra vonatkozó köz.4. hogy milyen típusú jóléti rendszerek alakultak ki az egyes országokban. A koragyermekkori programok terjedésének mértéke és formája azonban különböző aszerint. piacorientált szemlélet határozza meg (Surányi és mtsai. Svédország) a szociáldemokrata beállítódású. Bár a kisgyermekkori ellátórendszereknek országonként változó formái alakultak ki (l. Egyrészt a fejlett országokban a női munkavállalás szorgalmazása érdekében egyre nagyobb figyelem fordul a kisgyermekek családon kívüli. Németország. Olaszország. még: Tóth. valamint költséghatékonysági szempontok figyelembe vételével tervezi a szükséges egészségügyi. kötetben. keretes szöveg). Különös figyelmet fordítanak e tekintetben a szegénységben 11 Az Európai Unió országaiban átlagosan 10-15% azoknak a gyereélő gyerekekre. Finnország. 1. 2002). Másrészt a tudományos kutatások egyértelműen azt támasztják alá. Danis és mtsai. a jelen kötetben. hogy a gyerekek fejlődését az élet első hónapjaiban meghatározza a szülővel. Ma már széles körben elfogadott tény. 2008). szociális és oktatási beavatkozási programokat.45 Társadalompolitikai és gazdasági nézőpont A hatékony társadalompolitika támaszkodik a fejlődési ismeretekre és ezek.

gov. mára azonban kiterjed a 14–16 15 éves gyerekekre is.uk alapján.everychildmatters.46 1.14 Mivel legfontosabb célja a gyermekszegénység mérséklése. A program sok vonatkozásban hasonlított az egyesült államokbeli. Magyarul: Biztos Kezdet.gov. Törekvés volt. valamint ausztráliai Head Start programra. a korai nevelés.uk 15 Early Years Foundation Stage. 2007 óta minden kisgyermeket ellátó program és személy ezt használja. A legújabb szakpolitikai elképzelések azonban határozottan hangsúlyozzák a gondozás és nevelés integrációját.nationalstrategies. A gyerekek többségénél a szülők 3 éves korig elsősorban a gyermekvigyázók és a magánszektor által fenntartott ellátási formákat vehették igénybe. kézikönyvét a Biztos Kezdet programokban a gyerekekkel foglalkozók számára. önkéntes vagy magán jellegű ellátási formák. ugyanakkor a programok nyitottak maradtak minden ott élő gyerek számára. hogy a napközbeni gyermekellátás. Ennek a törekvésnek a keretében a kormány kezdeményezésére indult 1998-ban a Sure Start12 program. hogy a program fókuszában a magas szegénységi kockázatú városrészekben élő gyerekek voltak. A magyar Biztos Kezdet program ennek az útmutatónak az adaptációja alapján készítette el a Koragyermekkori fejlődés megalapozása c. Az államilag támogatott ellátási formák mellett továbbra is jelentős mértékben vannak jelen a közösségi.4. az egészségügyi és családtámogató szolgáltatások elérhetőségével a lehető legjobb életkezdést biztosítsák a gyerekek számára. 14 Every Child Matters (Minden gyerek számít).gov. Néhány kisgyermekkori ellátórendszer Európában Az Egyesült Királyságban (OECD. www. 13 Rövid összefoglalás a www.surestart. A 3 és 4 éves gyerekek számára ugyanakkor egyre növekvő mértékben váltak elérhetővé az államilag támogatott ellátások. ahol a depriváció mértéke a legnagyobb volt. A program különös figyelmet fordított a családok elérésére és a közösség fejlesztésére.standards. de egyre szélesebb az egész napos ellátást biztosító programok köre.gov. továbbá a Kanadában indított koragyermekkori programra (Early Years Plan).13 Fontos eleme lett a kormányzat 2003-ban meghirdetett gyermekszegénység elleni programjának.dcsf. 2000b) hosszú évtizedeken át a koragyermekkori ellátások terén élesen elkülönült a gondozás és a nevelés (oktatás).uk/earlyyears. www. Az angol Sure Start program eredetileg a koragyermekkori fejlődést szolgálta a terhesség idejétől 4 éves korig. Így valósult meg az. 1 2 . ezért a program terjesztésének első hullámában központilag határozták meg azokat a területeket.everychildmatters.uk és a www.5 óra ellátást biztosít. 1997 óta a kormány határozott lépéseket tett a koragyermekkori ellátási formák bővítése érdekében. Az állam által finanszírozott bölcsődék és óvodák egy része csak napi 2-2. Az Egyesült Királyságban is elfogadtak egy „útmutatót”  a gyerekekkel való foglalkozásra 5 éves korig. de vannak munkáltatók és szülők által irányított ellátási formák is.

amelyek a hátrányos helyzetű családok gyerekeinek fejlődését szolgálják. a 6 évesnél idősebb gyerekek oktatása pedig az Oktatási Minisztérium felügyelete alá tartozik. Franciaországban (Kaga. 2003. Szükségesnek mutatkozik a gyerekek államilag biztosított ellátásának bővítése (3 éves korig). valamint a 2 évesek 26 százaléka óvodába járt. Míg a 4–6 éves korú gyerekek 98 százaléka jár intézménybe. 2000a) a bevándorló és ezért szegénységben élő családok gyerekeinek integrálása érdekében vezették be az óvodai és iskolai nevelés egységes programját. majd elfogadott egy tör- . a 2–3 éves gyerekek 43.5 százalékuk jár az egész napos felügyeletet biztosító önkormányzati intézményekbe. 2005) Olaszországban (OECD. A koragyermekkori beavatkozási programok száma exponenciális mértékben nőtt az utóbbi években. (Bakermans-Kranenburg és mtsai. 2006) a gyerekek gondozása 3 éves korukig a Munkaügyi és Szolidaritási Minisztérium. valamint a koragyermekkori szolgáltatások jelenleg széttöredezett felügyeletének egységesítése.47 Finnországban (OECD. A francia ellátórendszerben is 1989 óta kötelező az óvoda a 3–4 éves gyerekek számára. és ezt a szolgáltatást a szülő kérésére az önkormányzat köteles biztosítani a fizetett szülői szabadság idejének lejárta után. az 1–3 éves gyerekek többnyire családon belüli vagy informális ellátásban részesülnek. a 2–5 éves gyerekek ellátása ellenben az oktatási ágazathoz tartozik. a kisebb gyerekek ellátásáért pedig (3 hónapos koruktól 3 éves korukig) a régiók és helyi önkormányzatok felelnek. Portugáliában (OECD. A 2004–2005-ös tanévben minden 3. 4 és 5 éves gyerek. és 7. a 3–6 éves gyerekek oktatása és nevelése az Oktatási Minisztérium felügyelete alá tartozik. ez tartalmazza az országban működő koragyermekkori szolgáltatások alap. Négyéves kortól kötelezővé tették az óvodába járást. és a gyerekek túlnyomó többsége egész napos szolgáltatást vesz igénybe. A napközbeni ellátás napi 10-12 órás nyitva tartással működik. Hollandiában (OECD. 1989-ben a kormány egységes rendszerbe foglalta a 2–11 éves gyerekek óvodai és általános iskolai oktatását.és intézményközpontú programok. az 1–2 éves gyerekek 27. A mindenki számára hozzáférhető intézményes ellátást kiegészítik különböző család. 2006) a gyerekek nevelése és gondozása 6 éves korig a Szociális és Egészségügyi Minisztérium.9 százaléka vesz igénybe napközbeni ellátást. 2006) a 3–6 éves gyerekek ellátása az Oktatási Minisztérium felügyelete alá tartozik.és irányelveit. Minden tankötelezettségi kornál fiatalabb gyereknek joga van a napközbeni ellátáshoz. 2007) a kisgyermekek napközbeni ellátása osztott rendszerű: a bölcsődék (3 éves korig) a szociális ágazathoz tartoznak. A gyerekeket egyéves korukig szüleik gondozzák. 1996-ban a kormány programcsomagot fogadott el az iskoláskor előtti oktatás kiterjesztésére és fejlesztésére. 2002-ben a gyerekek nevelésére 6 éves korig egységes nemzeti curriculumot (pedagógiai programot) fogadtak el. Bakermans-Kranenburg és mtsai. A gyerekek 6 évesen mennek iskolába.5.

2000). ezzel is hangsúlyozva. A szociális szolgáltatások a szülők érdekeinek képviseletét jelentették annak érdekében. 1998-ban bevezették az 1–5 éves gyerekek nevelésének nemzeti tantervét. egészségügyi és szociális szolgáltatásokat kínált a szegénynegyedekben élő családok számára. aminek alapján a későbbiekben az amerikai óvodai nevelés sztenderdjeit kidolgozták. A kisgyermekkori nevelést 1996-ban integrálták az Oktatási Minisztérium irányítása alá annak elismeréseként. Hasonlóan az Egyesült Királysághoz és más liberális családpolitikát folytató országokhoz. vagy kisebb gyerekükkel otthon vannak. A Head Start sokféle olyan szolgáltatást kínált. és támogatta a gyerekek sokoldalú fejlődését. amely a gyerekek és családjaik kulturális szokásaihoz igazodott. „Korai és jó indulás”. amelynek része volt a Head Start is. Az egészségügyi szolgáltatások egészségügyi és fogászati szűréseket. A program célja annak biztosítása volt. hogy a koragyermekkori nevelés az oktatási rendszer és az élethossziglan tartó tanulás első lépcsőfoka (Korpi. 2002-re a kisgyermekkori ellátás minden szülő számára elérhető lett. hogy a gyerekek felkészüljenek a sikeres iskolakezdésre. Az egéMagyarra nehezen fordítható: „Indulás lépéselőnnyel”. hogy a kisgyermekkori nevelés elsősorban oktatási vagy gondozási feladatot jelent-e. amely egységes kereteket biztosít a 3–6 éves gyerekeket ellátó intézmények számára. nyomon követést tartalmaztak. 17 A program részletes leírását tartalmazza: Ziegler és Styfco (1994).18 1995-ben a Head Start program kibővült. Svédországban (Taguzzi és Munkammar. és a közoktatás keretébe emeli be a 3–6 éves gyerekek nevelését. továbbá a koragyermekkori szolgáltatások következetes fejlesztése és jobb koordinációja. Portugáliában is szükséges a gyerekekre vonatkozó szolgáltatások kiszélesítése (3 éves korukig). akik munkanélküliek. az Egyesült Államokban a hatvanas évekig nem léteztek az iskoláskor előtti ellátás államilag támogatott formái. Ennek kezelésére hirdette meg 1964-ben Johnson elnök a Szegénységellenes Programot (War on Poverty).48 vényt. A Head Start 16 program az Egyesült Államokban A kontinentális európai rendszerektől eltérő fejlődési utat követ a koragyermekkori ellátások rendszere az Egyesült Államokban. A hatvanas évekre a színes bőrű lakosság szegénysége és szegregációja nyomasztó mértékű társadalmi problémává vált. 18 A Head Start program oktatási. Az ingyenes kisgyermekkori ellátás azonban csak évi 525 óra erejéig hozzáférhető. Azok a szülők is igénybe vehetik a bölcsődének és óvodának megfelelő intézményeket. A Head Start program17 célja a szegénység újratermelődésének megakadályozása volt a szegénységben élő családok 3–5 éves gyerekei számára indított koragyermekkori programok révén. Az Egyesült Államok példája mégis fontos a szegénység elleni koragyermekkori programok mai alakulása szempontjából. 2003) az 1940-es évek óta zajlott vita arról. hogy minél jobban hasz 16 . A Head Start oktatási programja óvodai program volt. hogy a koragyermekkori nevelés elsősorban oktatási és nem szociálpolitikai vagy egészségügyi feladat.

jövedelemszerző tevékenységükről. www. A programban résztvevők életének alakulását nyomon követték. a kísérleti csoportba tartozó nők körében alacsonyabb volt a kamaszkori terhességek száma (közel feleannyi). A programban részt vevő gyerekek a kontrollcsoporthoz képest felnőtt korukra magasabb százalékban szereztek középiskolai végzettséget (67 százalék szemben a 49 százalékkal).19 A program széleskörű elterjesztése és az egyes programok változó minősége különböző eredményekhez vezetett. 1. Ezzel párhuzamosan mind több kutatás támasztotta alá a koragyermekkori programok hasznosságát. sokan mások pedig megerősítették a hatékonyságát és hasznosságát.highscope.htm). 1993. a gyereknevelésről.49 szen korai fejlődés jelentőségét igazoló tudományos eredmények egyre gazdagodó sora előtérbe állította ezt a korosztályt. rendőrségi és bírósági dokumentumaikból. segélyezési programokban való részvételükről. keretes szöveg). Schweinhart. kevesebben kaptak senálják az elérhető közösségi forrásokat. 2 0 A Head Start programmal kapcsolatos vitákat és elemzéseket foglalja össze Ziegler és Styfco 2004-ben kiadott könyve. 19 Az Early Head Start szövetségileg finanszírozott közösségi program alacsony jövedelmű családokban élő. hogy a programban részt vevő gyerekek sorsának hosszú távú követését is célul tűzte ki. 19. és interjúkat készítettek velük 15. A koragyermekkori programok társadalmi haszna A koragyermekkori programok társadalmi hasznának elemzésében különös szerepet játszott a szintén a hatvanas évek közepén induló High/Scope21 Perry Preschool program (Schweinhart és mtsai. A programok fontos eleme volt a családok otthonának rendszeres látogatása. l. és egyre többféle program valósult meg az Egyesült Államokban. Küldetése az egészséges magzati fejlődés.org. képzéseket kínáltak számukra. Az eredeti program résztvevőinek 90 százalékával elkészült az interjú 40 éves korukban is.org/aboutus/ehs. legfeljebb 3 éves gyerekek. az előfordult büntető eljárásokról. 21 A High/Scope magyar fordítása: „Széles Látószög”. 2004. családi életükről. A szolgáltatások segítették az otthon gyakran más nyelvet beszélő gyerekek nyelvi fejlődését. 27 és 40 éves korukban. az Early Head Start-ot. így az egészen kiskorú gyerekek támogatására (3 éves korukig) kidolgozták a program újabb változatát. sokan megkérdőjelezték. a szülőkkel való együttműködés különböző formáinak kialakítása (Ziegler és Styfco. A High/Scope Educational and Research Foundation a korai neveléssel és kutatással foglalkozó alapítvány. Az alapítvány tevékenységeiről l. A programot sok kritika érte. küldetése az életesélyek növelése az oktatás révén.5. 1994). valamint várandós nők számára. A programban résztvevő 123 személy mellett a kutatás során egy hasonló létszámú és összetételű kontrollcsoportba tartozó személyek életútját is nyomon követték ugyanezekkel a módszerekkel. .20 A vitatható eredmény ellenére a koragyermekkori programok száma egyre nőtt. és a programokba a szülőket is bevonták. Az interjúkon túl a kutatók adatokat gyűjtöttek a résztvevők iskolai eredményeiről. továbbá a legfiatalabb gyerekek fejlődésének és a család egészséges életvitelének támogatása (Early Head Start National Resource Center. Az utánkövető interjúk során a résztvevők részletes információt adtak aktuális élethelyzetükről: iskolai pályafutásukról. A High/Scope program különlegessége. www.ehsnrc.

gyógypedagógiához is értő szakemberek voltak. 2000) A program költséghatékonyságának elemzése hétszeres megtérülést mutatott. 1993. hogy tervezzék és valósítsák is meg saját tevékenységeiket. 12 ezer dollárnyi befektetést jelentett a kísérleti program megvalósításakor. és lényegesen kevesebben követtek el bűncselekményt (7 százalék szemben a 35 százalékkal). 33. A program része volt a nevelők heti rendszerességű családlátogatása is. A gyerekek háromévesen kerültek a programba.3. Egyoldalú utasítások helyett értelmezést segítő. A programban részt vevő személyek esetében kevesebbet kellett áldozni költséges. A nevelők megfigyelték. ez a befektetés többszörösen megtérült. „Hogy csináltad?”. amelyet állandóan fejlesztenek és eredményeit rendszeres kutatásokkal értékelik. o. 1. a város szegény családokban élő gyerekei számára. hogy a bűnelkövetéssel és az igazságszolgáltatással kapcsolatos „megtakarítások” jelentik a legnagyobb tételt a társadalmi hasznok körében. Míg a program maga kb. támogatták. mélyítették a gyerekek játékát. A High/Scope program – minden más koragyermekkori programhoz hasonlóan – aránylag kisszámú gyerekcsoportot érint. Ezzel szemben nagymérvű megtakarítást jelentettek azok az elmaradt költségek. a kísérleti csoport tagjai nagyobb arányban végeztek jövedelemszerző tevékenységet.50 1. és ösztönözték őket a különböző tevékenységben való részvételre. nyitott kérdésekkel fordultak hozzájuk: „Mi történt?”. Figyelemre méltó tény. Egy felnőttre 6 gyerek jutott. „Meg tudod mutatni nekem?”. magasabb volt a havi jövedelmük. A program fontos eleme. ábra). A High/Scope Perry Preschool program felépítése és háttere A High/Scope Perry Preschool program koragyermekkori oktatási program. speciális oktatási programokra és jóléti kiadásokra. A program célja a gyerekek értelmi és társas készségeinek fejlesztése aktív tanulás formájában: ennek során mind a nevelők. Barnett. 2004. Bátorították választásaikat. és amikor szükségesnek mutatkozott. mind a gyerekek tevőleges szereplői a tanulási folyamatnak. A gyerekeket arra ösztönözték. amelyet Michigan állam Ypsilanti városa általános iskolájában valósítottak meg a hatvanas években. és két éven keresztül vettek benne részt az iskolai időszak minden délelőttjén két és fél órában. azaz minden egyes befektetett dollár hét dollárnyi „nyereséget” jelentett a társadalom számára (l. gélyt (59 százalék szemben a 80 százalékkal). problémamegoldásaikat. és reflektáljanak rájuk („plan-do-review” process). ezért a társadalmi hasznok elemzésénél nagy körültekintéssel kell eljárni.5. „Tudnál ennek a társadnak is segíteni?” (Schweinhart és mtsai. amivel hozzájárultak az adóbevételek növekedéséhez is. A High/Scope program társadal- . hogy a gyerekekkel foglalkozó nevelők magasan képzett. koragyermekkori curriculum (pedagógiai program).) A High/Scope program mind a mai napig széles körben alkalmazott. amelyekre nem kellett áldozni a bűnelkövetések alacsonyabb száma miatt. (Schweinhart és mtsai.

A koragyermekkori „beruházások” jelentősége az emberi erőforrások fejlesztésének tervezése szempontjából is fontos. 2000. ábra A High/Scope Perry Preschool program hosszú távú társadalmi hasznáról Forrás: Barnett. társadalmi hasznot eredményezett (Heckman és mtsai. 1976). Belfield és mtsai. www. Ugyanakkor a hetvenes évektől egyre világosabbá vált.3. számításai alapján (Benefits of Preschool Education.org). A hatvanas-hetvenes években végzett – ekkor még politikailag tiltott – kutatások hívták fel a figyelmet a szegénység kérdésére és a cigányság helyzetére (Kemény. kirekesztett helyzetben élő családok szük- . A nyolcvanas években a „Társadalmi beilleszkedési zavarok” országos kutatási program keretében végzett elemzések (Andorka és mtsai. S.4.6 dollár hozamot. hogy világosan kiderült: az államilag biztosított ellátási formák mellett szükség van a személy.51 Koragyermekkori programok – befektetés a jövőbe Egy híres példa a koragyermekkori programok költséghatékonyságára A High Scope program társadalmi megtérülése (ezer USD) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 ezer USD koragyerekkori programok bekerülési költsége (12 e USD) bűnözés áldozatain nyert megtakarítások (58 e USD) igazságszolgáltatáson nyert megtakarítások (13 e USD) megnövekedett adóbevételek (9 e USD) speciális oktatáson nyert megtakarítások (6 e USD) jóléti kiadásokon nyert megtakarítások (3 e USD) megtérülés (USD) befektetés (USD) 1. National Institute for Early Education Research Rutgers. ábra).és szolgáltatásközpontú szemlélet kialakítására. The State University of New Jersey. a kisgyermekeket ellátó intézmények sem váltak kellően érzékennyé a szegénységben. A koragyermekkori programok a későbbi iskolai – de különösen a felnőttkori képzési és oktatási – programokhoz képest lényegesen hasznosabb befektetést jelentenek (l. A magyar rendszerek fejlődéstörténete Magyarország a világ fejlett országaihoz képest más utat járt be a kisgyermekkori ellátások terén. 2003). Rolnick és Grunewald. hogy az ideológia szerint egyenlően elérhető szolgáltatások a felszín alatt jelentős egyenlőtlenségeket takarnak. A II. és általánossá. 1.6-szoros megtérülési rátát számolt ki.nieer. mindenki számára elérhetővé vált az általános iskola. 1986) egyik eredménye. A módszertanilag legkörültekintőbb és legszigorúbb becslés is 6. 2006. mi megtérülésének becslésére több számítás is történt (Barnett. W. Fokozatosan bővült az óvodai hálózat. Minden befektetett dollár 25 éves időtávon 6. 2010). világháború utáni államszocialista berendezkedés a gyerekek számára egyre szélesebb körben tette elérhetővé az ingyenes egészségügyi és bölcsődei ellátást. Mivel a szegénység kérdése a nyolcvanas évek közepéig ideológiailag tabunak tekintett kérdés maradt.

az alacsony iskolázottságú csoportok. A hazai társadalompolitikai lépések tervezésénél – ezen belül a gyermekszegénység elleni programok tervezése során – egyszerre szükséges támaszkodni a hazai ellátórendszer meglévő erősségeire.4.52 Az emberi tőkebefektetések megtérülése Az emberi tőkébe való beruházás megtérülése életkoronként Carneiro és Heckmann (2003) alapján Iskolás kor előtt 0–6 éves kor Iskolás korban 6–18 éves kor Iskoláskor után 18 év fölött Életkor 1. 2006) és – többek között – az önkormányzati finanszírozású bölcsődei férőhelyek számának jelentős csökkenésével. az önkormányzati lakásállomány privatizációjával (Hegedűs. A gazdasági átalakulás együtt járt a munkanélküliség tömeges megjelenésével. 1985-től kialakultak a családsegítő központok. az eredetileg egészségügyi szemléletről egy családbarát megközelítés irányában fokozatosan átalakult a bölcsődei nevelés módszertana. ábra Az oktatásba történő befektetések megtérülése életkoronként ségleteire. 2001). hagyományaira. A rendszerváltás jelentős változásokat eredményezett: egyszerre teremtette meg egy politikailag nyitott társadalom kialakulásának lehetőségét. 2001). Ferge. a lakáspiac radikális átalakulásával. 2003. és építeni a koragyermekkori fejlődésre vonatkozó nemzetközi tudás- . a romák. amely teret engedett a piaci versenynek. Új kihívásokat és lehetőségeket jelent az Európai Unióhoz való csatlakozásunk is. Kertesi. (Darvas és Tausz. amelyek célja a családgondozás és a mentális segítségnyújtás volt (Pik. 2005) Az átalakult társadalmi-gazdasági környezet új feladatokat jelent a társadalompolitikai beavatkozások tervezésében. a gyerekek lettek. A rendszerváltás vesztesei a korábban is szegénységben élők. Sokáig az egészségügyi és a hagyományos pedagógiai szemlélet maradt meghatározó. 2006. A hetvenes évektől fokozatosan differenciálódott a gyerekeket és a családokat szolgáló intézményrendszer: 1972-ben kialakult a nevelési tanácsadók hálózata (Révész. és olyan gazdasági átalakulást indított el.

wikipedia. ami biztos kiindulópontot jelent a társadalmi párbeszéd és cselekvés iránti kezdeményezésekre a gyermeki jogok érvényesülése érdekében.hu) 2 2 .org/wiki/Convention_on_the_Rights_of_the_Child#cite_note-34. amely gyakorlati példákon keresztül segíti a gyermeki jogok értelmezését és a hatékony gyakorlat kialakítását. Országonként nagyon eltérő. két ország kivételével 22 minden tagország saját jogszabályai közé iktatta. Mindamellett törekednünk kell egy olyan társadalompolitikai rendszer kialakítására. és tekintettel van a gyerekek szükségleteire. A Gyermekjogi Egyezmény erejét a politikai konszenzus jelenti. egyenlő esélyüket a teljes élethez távolról sem tekinthetjük biztosnak. Más a feladat a gazdaságilag fejlett országokban és a világ fejlődő országaiban. hogy az egyezményt az Egyesült Államok nem ratifikálta. más a háborúk sújtotta övezetekben és a békében élő társadalmakban. Barack Obama amerikai elnök „zavarba ejtően szégyenteljesnek” tartja. 1989-ben az ENSZ Közgyűlése Egyezmény a gyermek jogairól címmel egyhangúan dokumentumot fogadott el. részletesen Herczog. a koragyermekkori ellátásokra irányuló elméleti gondolkodásra. az otthonukat. hogy mely területeken és milyen eszközöket bevetve kell lépni a gyermeki jogok érvényesülésének érdekében. minden egyes gyermek jogát és képességét arra. Ígéretet tett ennek felülvizsgálatára. az Egyezmény megszületésének 20 évfordulója alkalmával jelent meg magyar nyelven a Kézikönyv a Gyermekjogi Egyezmény alkalmazásához . Az Egyezmény elfogadását 192 tagország szavazta meg. munkájukat elvesztett rétegeknek is. a jelen kötetben). E csoportokban gyerekek is nagy számban vannak jelen.csagyi. Magyarországon a társadalmi egyenlőtlenségek velejárói – a szegénység. a krónikus betegeknek. kutatási célokra és magára a gyakorlatra (l. hogy születésétől fogva aktív szereplője legyen a család. Gyermekjogi nézőpont A gyermekjogi megközelítés új perspektívából tekint a gyermekfejlődésre. a gyűlöletbeszéd. A tagországok kötelezték magukat a gyermekek jogainak tiszteletben tartására. a kirekesztettség. elősegíti egy fenntartható társadalom kialakulását. 23 http://en. Ez az új perspektíva hangsúlyozza minden egyes gyermek teljes mértékű tiszteletét és jogát a boldog gyermekkorhoz. a társadalom életének.53 ra és tapasztalatra. de különös nehézségekkel kell szembenézniük a fogyatékkal élőknek. A cigányság jelentős része él mélyszegénységben és kirekesztettségben. az ország egyes részeinek gazdasági és társadalmi leszakadása – bizonyos társadalmi csoportok kirekesztettségének mélyüléséhez vezettek. amely ösztönzi a gazdasági versenyképességet. amely az Egyezmény szellemének és betűjének megfelelően szabályozta és a formálta át a gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendKét ország nem tette a nemzeti joganyag részévé az egyezményt: az Egyesült Államok és Szomália. a szegregáció. (www.23 A magyar Gyermekvédelmi Törvény t. 2009ben. Magyarországon az Egyezmény 1991-ben vált a hazai joganyag részévé. a közösség.

más élményeket szerez az a gyerek. barátságosan. Egy befogadó szellemű program. A gyermekszegénység újratermelődésének megakadályozását célul kitűző „Legyen jobb a gyerekeknek” Nemzeti Stratégia is kiindulópontjának tekinti a Gyermekjogi Egyezményt. elérhető ismereteit. A koragyermekkori programokra tekinthetünk úgy. Ezek a találkozások akkor lesznek igazán eredményesek. Ugyancsak meghatározó a társas készségek kialakulásában az a tapasztalat. 2007). jelentős mértékben járul hozzá a gyerekek társas készségeinek fejlődéséhez. keretes szöveg) amelyek szintén szegény vagy munkás környezetben valósultak meg. elsősorban elvárásokat támasztva. a település lakosai találkoznak. nyitott közösség vesz körül. 1. ha a résztvevők teret engednek egymás véleményének. egyenlő esélyek biztosítását minden egyes gyerek számára. Különös jelentősége van a közösségi fogadtatás minőségének olyan programok esetében. aki életének első három évében édesanyjával kettesben tölti az idejét. a gyermeki jogok érvényesítését. ahogy a szülőt és kisgyermekét egy-egy gyermekintézmény. de a tágabb környezet alakításában is. A társadalmi egyenlőtlenségekre érzékeny programok pedagógiai gyökerei és alapelvei A gyerekek társas készségei a gyűjtött tapasztalatok. A gyermekjogi megközelítés az alapja a Biztos Kezdet programnak is.6. századi pedagógiai iskolák. mint egy olyan közösségi térre. vagy épp ellenkezőleg: idegenkedve. foglalkozások. . programok tervezésében). közösség fogadja: nyitottan. sok barát.54 szert (Herczog. a társas érintkezés alapján a korai években alakulnak ki. (l. a megélt élmények. beszélgetnek egymással. megoldások születhetnek (Moss. és mást az a kisgyermek. valamint képesek a szülők körében is ezt a légkört kialakítani. Korántsem mindegy. A hazai Biztos Kezdet programok országos terjesztésének tervezése során figyelembe vettük az eltérő nézőpontok hazai és nemzetközi tapasztalatait. akit nagy család. A Biztos Kezdet programok pedagógiai alapelveinek kialakítása során példát szolgáltathatnak azok a 20. Célunk egy olyan közösségközpontú program kidolgozása volt. amelyek elsősorban szegénységben és kirekesztettségben élő családokkal foglalkoznak. tekintettel van a gyermeki fejlődés törvényszerűségeire. ha közösen elhatározott elképzeléseket valósítanak meg. Egy koragyermekkori program természetes terepe a közösségi részvételnek: szülők és gyerekek együtt vehetnek részt a közösség belső életét érintő döntésekben (a játékok. ahol a szülők és a gyerekek. a találkozásokból várt és előre nem látott ötletek. pedagógiai alapelvek határozzák meg egy-egy koragyermekkori program működését. amely a szülőket partnernek tekinti. lehetőségek. 2001). hogy milyen közösségi. elfogadóan. hogy milyen közösségi környezetben fordulnak meg kisgyermekkorukban. Ezek az elsajátított készségek különbözőek lehetnek attól függően. formálisan. ahol a programban dolgozók bizalommal fordulnak a szülők és a gyerekek felé. Mást tapasztal. 1997-ben fogadta el az Országgyűlés. és amelyek programjukban célként tűzték ki a demokratikus érintkezés formáinak alkalmazását.

század elején a gyerekek 18 éves koráig dolgozta ki. úgy a nevelés a meghatározója a társadalom életének.2. alkalmazkodik az adott település adottságaihoz.6. csupán a pedagógiai gyökerek sokféleségét érzékeltetik. ahol a demokratikus társadalom alapjai a gyerekek és tanárok közös tapasztalatai. amikor 1907-ben Róma egyik szegénynegyedében megnyitotta első iskoláját. akik koragyermekkortól ösztönözhetőek saját döntések meghozatalára. amely a Casa dei Bambini (magyarul Gyermekek Háza) nevet viselte. a jelen kötetben). még ezzel kapcsolatban az 10. Montessori elgondolása hangsúlyozza a kisgyermek kifogyhatatlan motivációját környezete megismerésére. Dewey: Demokrácia és nevelés John Dewey (1859–1952) amerikai filozófus munkásságának egyik meghatározó fejezete szól az nevelés szerepéről egy demokratikus társadalom kialakításában. Mindehhez fontos az olyan környezet kialakítása. párbeszédei során erősödnek meg. Freire az Elnyomottak pe- 2 4 L. . Újszerű pedagógiai módszertanát Montessori többek között munkáscsaládok gyermekei számára is elérhetővé tette.55 mozgósítja a rendelkezésre álló szakmai és közösségi erőforrásokat. hogy ehhez egyre több készséget sajátítson el. Az egyén csak saját társadalmi környezetében értelmezhető. A módszer a gyerekeket kompetens személyeknek tekinti. hozzájárul egy összetartó helyi közösség kialakulásához. megértésére és befolyásolására. 1916-ban megjelent könyvében (Dewey. Az iskola az a közösségi tér. Montessori: A kompetens gyerek és a megismerés Pedagógiai programját Maria Montessori (1870–1952) a 20. században több olyan pedagógiai megközelítés született. amelyből a társadalmi életre vonatkozó közös tudás származik” – írja a Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education (Demokrácia és nevelés. és a társadalom is csak a társadalmat alkotó egyének életének összességeként érthető meg. amely lehetőséget kínál a gyerekek saját kezdeményezéseiből kiinduló tevékenységekre. a településen élők szokásaihoz. A társadalmi környezetre érzékeny pedagógiai iskolák 24 A 20. Freire: Az elnyomottak pedagógiája A szegénységben élő gyerekek számára programokat kidolgozó szakembereknek fontos ismerniük a brazil Paulo Freire (1921–1997) munkásságát. Az alábbi példák sora távolról sem teljes. „Ahogy a táplálkozás és a szaporodás a meghatározói az élet fiziológiájának. Bevezetés a nevelés filozófiájába) című. 1. keretes szöveget (Neményi és Herczog. amelyek irányt mutatnak a társadalmi környezet kedvezőtlen hatását ellensúlyozó gyermekkori programok tervezése során. valamint arra. Az emberi kommunikáció a tapasztalatok cseréjének folyamata. 1916).

mint más iskolák diákjai. Steiner: Waldorf iskolák és a tolerancia Magyarországon az alternatív pedagógiák között a Waldorf iskolák a legismertebbek. A módszer oktatási filozófiája alapvető értékeknek tekinti a békét és a toleranciát. Freinet: Együttműködés a tanulásban Célestine Freinet (1896–1966) francia reformpedagógus. 2006) a szegénységben. A Freinet módszerre támaszkodik Finnország iskolarendszere.) A Waldorf iskolák több országban törekedtek arra. Fontos alapleve a módszernek a demokrácia: a gyerekek felelősségvállalásának természetes kibontakoztatása saját tevékenykedésükért és a közösség életének közös irányításáért. hogy a Waldorf iskolák tanulói kevésbé idegengyűlölők és kevésbé elfogadóak a szélsőjobboldali politikai irányzatokkal szemben. néhány példa erre: - Dél-Afrikában az apartheid idején a Waldorf iskola volt egyike azon kevés iskoláknak. Freire a gyerekek mellett felnőtteket. . szülőket tanított írni-olvasni annak érdekében. amely gyermekfelügyeletet. kiszolgáltatottságban élő írástudatlan emberek helyzetének változtatása érdekében írta. Németországban és Svédországban végzett kutatások rámutattak arra. ismerjék fel az összefüggéseket egyéni élethelyzetük és az azt meghatározó társadalmi környezet között. hogy ezzel elveszítették az állami támogatás lehetőségét. (A Waldorf pedagógia Rudolf Steiner (1861–1925) osztrák filozófus antropozófiai elméletén alapul. az ő elgondolásai alkotják a hazai alternatív óvodai és iskolai programok egyik alapját. Freinet módszerének alapelvei a gyerekek természetes kíváncsiságára. amely az OECD által végzett nemzetközi PISA vizsgálatokban a legeredményesebbnek bizonyult matematikában. hogy gondolkozzanak kritikusan saját oktatási helyzetükről. Freire munkájának jelentős szerepe volt a kritikai pedagógiai gondolkodás kialakulásában. -B razíliában az egyik Waldorf pedagógus olyan közösségi programot indított. hogy kiszolgáltatott helyzetükön változtatni tudjanak. Freire arra ösztönözte diákjait.56 dagógiája című 1968-ban megjelent könyvét (Freire. szociális segítséget és Waldorf oktatást biztosított az egyik favella (szegénynegyed) több mint ezer lakosa számára. és az első „Szabad Waldorf Iskola” Stuttgartban nyílt meg 1919-ben. -I zraelben egyes Waldorf iskolák egyaránt fogadnak arab és zsidó gyerekeket. amelyek fekete és fehér gyerekeket egyaránt befogadtak az osztályközösségbe annak ellenére. saját kísérletezéseire és az együttműködés kooperatív technikáira épülnek. A Waldorf módszer többek között a gyerekek szociális felelősségérzetét is fejleszti. hogy konfliktusban álló közösségek között kapcsolatot építsenek. és a tanári karban is egyaránt vannak arab és zsidó pedagógusok. olvasásban és tudományos ismeretekben. szakképzést.

2006). megerősödött a roma és nem roma szülők közötti kapcsolat. 2006-ban sor került a program kiterjesztésére. . hogy a programok elérjék az ország legszegényebb településeit. Az uniós forrásból megvalósuló terjesztés megalapozása. Ugyanakkor a tapasztalatok felhívták a figyelmet arra is. A magyarországi gyermekszegénység csökkentése. amelyek a lehető legkorábbi életkortól (születéstől. 2006). Ugyancsak 2006-ban indult három Biztos Kezdet Gyerekház az MTA Gyermekszegénység elleni Programirodája által a szécsényi kistérségben indított komplex gyermekszegénység elleni alkalmazási kísérlet keretében. ebben az évben ötvenkét új program indult. hogy a programok állandó munkatársakat alkalmazzanak. 2007) A hazai és a nemzetközi programok tapasztalataira is támaszkodott a 2008-tól uniós forrásokból megvalósuló országos terjesztés koncepciója. Ezekhez a Biztos Kezdet programokhoz a Szociális és Munkaügyi Minisztérium biztosított szakértői segítséget.biztoskezdet. Egy olyan program 25 26 www. hogy jelentős források nélkül nem biztosítható. részben városokban. 26 Az uniós támogatás a hazai forrásoknál nagyságrendekkel nagyobb fejlesztést tesz lehetővé. Ezek a programok modellkísérletek voltak. rendszer alakult ki az életükben. kialakult a szülők közössége. A Biztos Kezdet program kísérleti formában 2003-ban kezdődött Magyarországon. a szülők önbizalma megerősödött. Nagyné és Danku. a társadalmi kirekesztés folyamatainak megállítása érdekében olyan helyi programok elindítására törekszik. 2006. l. és rendszeres nyitva tartás mellett működjenek. valamint szerény pénzügyi támogatást (Nagyné. A modellkísérletek lehetővé tették.hu. hogy a szegénység újratermelődésének ciklusát megtörjük: a legnagyobb szegénységben élő gyerekek és családjaik számára a lehető legkorábbi életkortól megfelelő környezetet biztosítsunk a fejlődéshez. www. továbbá. hogy a Biztos Kezdet program jellegzetességeiről tapasztalatokat gyűjtsünk (Bányai. A koragyermekkori fejlődést középpontba állító programok terjesztése egyedülálló lehetőség arra. A Biztos Kezdet program előzményeiről bővebb leírás található a Biztos Kezdet Gyerekházak hálózatának Szolgáltatási és Szervezeti Modelljében.hu. kisebb településeken valósultak meg (Szomor. Elsőként öt program indult az ország öt különböző pontján. akik a legnagyobb szegénységben élnek.gyerekesely. 2006).57 A MAGYARORSZÁGI BIZTOS KEZDET PROGR AM A Biztos Kezdet program koragyermekkori program. (Bányai. 25 A kísérleti programok tapasztalatai több vonatkozásban is alátámasztották a programok hasznosságát: a Biztos Kezdet programba járó gyerekek könnyebben illeszkedtek be az óvodába. valamint a tervezett helyi Biztos Kezdet programok szakmai-módszertani támogatásának biztosítása lett többek között a Gyerekesély projekt feladata. illetve már a terhesség időszakától) nyújtanak magas színvonalú szolgáltatásokat azoknak. részben falvakban.

a Szakirodalomban a „Biztos Kezdet program egyéb dokumentumai” c. a helyi közösség bevonására és a szakemberek közötti együttműködés erősítésére. hogy a program egyszerre irányul a gyerekek fejlődésére. célcsoportját. a program által elérni kívánt célok megvalósításának útját és a fenntartható működés alapfeltételeit. ahol a szegénység kockázata magas. keretes szöveg). valamint a programok eredményességének folyamatos és hosszú távú követését. A Biztos Kezdet program stratégiai terve (l. a program megvalósítóival szembeni elvárásokat.58 kialakítása azonban. amely logikus rendszerben fogalmazza meg a program kereteit. Biztos Kezdet Gyerekház A Biztos Kezdet program megvalósulásának helyszíne a Gyerekház. a szülőkkel való együttműködésre. keretes szöveg) határozzák meg a program komplexitását. a programban résztvevők munkájának folyamatos értékelését és visszajelzését is. Mindezek alapján született meg az a pályázati kiírás (Biztos Kezet dokumentumok és kiadványok. részt) a gyermekfejlődéshez és a szervezetfejlesztéshez értő szakemberek együttműködésének eredménye. a Biztos Kezdet Gyerekház program kötelező és választható szolgáltatásait. A stratégia célok (1. a szolgáltatásokhoz való hozzáférés pedig korlátozott. A négy stratégiai cél közül az első és a második közvetlenül a program célcsoportját alkotó szülőkre és gyermekekre vonatkozóan jelöli ki a program tevékenységének irányát. amely tartalmazza a Biztos Kezdet program céljait. illetve a helyi szakmai partnerekkel való kapcsolat alakítására vonatkozik. Stratégiai tervezés A Gyerekesély projekt keretén belül a munkát a stratégia megtervezésével kezdtük. és szervesen illeszkedik a „Legyen jobb a gyerekeknek” Nemzeti Stratégiában megfogalmazott célokhoz és alapelvekhez. A másik két stratégiai cél – a szülőkkel és gyerekekkel folytatott hatékony munka nélkülözhetetlen előfeltételeként – a helyi közösségre. A tervezési folyamat célja egy olyan átlátható struktúra kialakítása volt. ami magában foglalja a szervezeti folyamatok. Pályázati útmutató.7. illetve a pályázók lehetséges körét. következetes tervezést és megvalósítást.7. Gyerekházak kialakítása olyan településeken és településrészeken indokolt. amely sikeresen képes ezt a feladatot teljesíteni. mérését is feltételezi. azt. A program fenntarthatóságának feltétele egy egységes szervezeti és működési keret kialakítása. A . 2008). vállalt küldetését (1. A stratégiai tervezés része a Biztos Kezdet program stratégiai céljainak meghatározása.

képességeinek kibontakozása pedig optimális legyen. továbbá a szegénység újratermelődésének megakadályozásához. Stratégiai célok 1. program így meghatározott kereteit a Biztos Kezdet Gyerekházak hálózatának Szolgáltatási és Szervezeti Modellje (2009) tartalmazza 27.7. elkerüléséhez. 27 www. családokat és közösségeket megerősítő. és jelentősen csökkenti a kudarcok veszélyét. hogy a helyi közösségek infrastrukturális és szakmai támogatást nyújtsanak a program dolgozói számára. valamint egy befogadóbb. 4. észlelés.hu. . értelem. összetartóbb társadalom megvalósításához. illetve a program helyi közösségekbe történő beépítése azzal a céllal. érzelem. a közöttük levő együttműködés megvalósítása és a szolgáltatások elérhetővé tétele a korai felismerés és megelőzés érdekében. harmonikus. szakmailag megalapozott. emberi és tárgyi környezet biztosításával érje el veleszületett képességeinek optimumát. A program az ország leghátrányosabb helyzetű kistérségeire.biztoskezdet. településeire és településrészeire irányul. 3. hozzájárulva ezzel a földrajzi és szociális egyenlőtlenségek csökkentéséhez. nyelv és kommunikáció). 2. 3. A Biztos Kezdet program küldetése és stratégiai céljai Küldetés 1. Helyi szinten a gyermekekkel 5 éves korig foglalkozó intézmények és/vagy szakemberek feladatainak és felelősségének láthatóvá tétele. Helyi közösségekben a program befogadása. A szülők együttműködésének megnyerése. és amelyek – túlmutatva a Biztos Kezdet program keretein – minden család és gyerek számára érvényes módon használhatók. és a minden fejlődési területet érintő (mozgás. A program a koragyermekkorra vonatkozó tudás és információ terjesztésével. A tanköteles korba érő (5 éves) gyermek legyen egészséges. amelyek hozzájárulnak az egyéni és társadalmi hátrányokból fakadó kockázatok csökkentéséhez. továbbá a hiányzó kompetenciák megszerzésének segítése ahhoz.59 1. partneri kapcsolatokra épülő szolgáltatások kezdeményezésével és szakmai támogatásával megalapozza a gyermekek későbbi sikeres beilleszkedését. A Gyerekesély projekt részeként a Biztos Kezdet program célja olyan kisgyermekes családokat érintő programok kidolgozása. 2. hogy gyermekük személyiségfejlődése egészséges. támogatása saját erőforrásaik mobilizálásában.

ábra). gyalog – megközelíthető közösségi teret jelentenek 5 éves korig a gyerekek és családjaik számára olyan településeken. kötetlen. ábra Hol jöttek létre Biztos Kezdet Gyerekházak? 35 településen indult el a program 2009 őszén A Gyerekházak vagy önálló családi házban. ábra).5. fejlesztőpedagógusok) (1. ahol a szegénység a legnagyobb (1. ahol biztosítani lehet egy nagyobb termet a gyerekekkel és a szülőkkel való együttlétek számára. a gyermekjóléti szolgálat munkatársa.28 A cél olyan tárgyi feltételek biztosítása. az óvodapedagógusok és a kisgyermekkori fejlődéshez értő szakemberek (gyógypedagógusok. Ezeken a településeken többnyire nincs bölcsőde. biciklivel.5. amelyek otthonosságot és optimális feltételeket jelentenek a gyerekek szabad mozgása. az óvodák zsúfoltak. Útmutató). Minden Gyerekház rendelkezik fürdőszobával és melegítő konyhával. •Sátoraljaújhely Dombrád• Ibrány• •Pusztadobos Nyírmada• •Magyargéc Hernádnémeti• Varsány••Rimóc •Baktalórántháza Nyírtelek• •Ópályi Nyírvasvári• •Dorogháza •Porcsalma Kállósemjén• Szakoly• Terézváros• •Józsefváros Dzsumbuj• Szolnok• •Törökszentmiklós •Szarvas Zsadány• •Aba •Dombóvár •Gerényes Dencsháza• •Kistelek •Mórahalom Katymár• Jelmagyarázat •Battonya •Pécs Biztos Kezdet Gyerekház Leghátrányosabb helyzetű kistérségek Integrált helyi programok a gyerekszegénység csökkentésére •Pécs Hegyszentmárton • •Gilvánfa 1. településrészeken.60 A Gyerekházak (1.6.8. és a különböző szakszolgálatok csak korlátozottan érhetőek el. ha a településen és a térségben elérhető szolgáltatások és szakemberek együttműködésére támaszkodik. felfedező játéka számára. 28 . A Biztos Kezdet program csak akkor sikeres. keretes szöveg) könnyen – babakocsival. Nélkülözhetetlen partnerei a programnak a területi védőnő. vagy egy épületrészben kialakított terek. valamint kertkapcsolattal. A program célja hogy a kü A Biztos Kezdet Gyerekház kialakításának minimum feltételeit és a stratégiai célok megvalósítását biztosító szolgáltatások körét a pályázati útmutató tartalmazza (Biztos kezdet kiadványok és dokumentumok. egy kisebb szoba pedig az irodai tevékenységre és a szülőkkel folytatott beszélgetésekre szolgál.

más ágazatok munkatársaival. hogy ennek eredményeképpen a gyerekek a lehető legkorábban hozzáférjenek a fejlődésüket támogató szolgáltatásokhoz. Mégis: kisgyermekek esetében – ha valamilyen segítségre van szükség – elkerülhetetlen a szakmaközi együttműködés. A kisgyermeket nevelő családok élete természetes módon több ágazat ellátórendszereihez kapcsolódik az egészségügytől a szociálpolitikán át a foglalkoztatáspolitikáig. ahol van óvoda. Sikeres programok. Minden kisgyereket nevelő család egyszerre több szakemberrel áll kapcsolatban: orvossal. aki egy-egy intézményt. hogy az óvodáskorú gyerekek minél korábban. akik hátrányos helyzetű településeken. Különösen nehéz ez olyan intézményi környezetben. gyermekorvos. sikeres társadalompolitikai fejlesztések megvalósításának feltétele az ágazatközi koordináció és a szakmák közötti együttműködés. és korlátozottan vagy egyáltalán nem férnek hozzá a jó minőségű szolgáltatásokhoz. 29 Azokon a településeken. védőnővel. a különböző szakmai nézőpontok. - Megfelelő környezetet biztosít a gyerekek képességeinek kibontakozásához.61 lönböző szolgálatok és intézmények úgy működjenek együtt – egymás munkáját is segítve –. ahol az átlagosnál több a feszültség.8. Nem könnyű az intézményi korlátok és érdekek. de óvodára „éretten” induljanak óvodába. ahol a rendelkezésre álló erőforrások szűkösek. gyermekjóléti szolgálat. és nyomon követi fejlődésüket. pedagógusaival. Kiknek szól a Gyerekház? A Biztos Kezdet Gyerekház azokat a gyerekeket várja 5 éves korig. szociális munkás. A koragyermekkori szolgáltatások területén különösen fontos a szakmák és ágazatok együttműködése. egy-egy ágazatot képviselve kapcsolatba kerül más intézmények. - Rendszeresen együttműködik a családokkal foglalkozó szakemberekkel (védőnő. óvodapedagógus és gyógypedagógus). ahol a gyerekek fejlődése az átlagosnál több kockázatnak van kitéve. településrészeken élnek. az átlagosnál szűkösebbek az erőforrások. 1. . a különböző ágazatok alá tartozó intézmények és szolgáltatások eltérő szabályozásából fakadó érdekellentétek háttérbe szorítása. gyermekintézmények gondozóival. A szakmák közötti együttműködés nehézségeit és lehetőségeit mindenki tapasztalja. Különösen nehéz olyan helyi közösségekben. 29 valamint az őket nevelő családokat. a Gyerekházak az óvodával együttműködésben határozzák meg. Mit nyújt a Biztos Kezdet Gyerekház? - Rendszeres délelőtti nyitva tartás mellett a gyerekek és a szülők számára kínál térítésmentes programokat.

62 Biztos Kezdet program koordinátora Gyógypedagógus. a kirekesztettség ezeken a településeken súlyos feszültségekkel is együtt jár a település lakosai. A szakmák és szakemberek közötti együttműködésen túl fontos a szülők. de a roma lakosság szegénységi kockázata az átlagosnál lényegesen magasabb (Szívós és Tóth. szegény és nem szegény csoportjai között. bölcsőde Gyermekjóléti szolgálat munkatársa 1. ha ezekre a kérdésekre vannak közösen kidolgozott válaszok. A Biztos Kezdet program hatása a helyi közösségre A Gyerekházak olyan településeken jönnek létre. tűzoltás. 2002). 0–5 éves gyerekek és szülők.6. A gyerek fejlődését kockáztató tényezők megelőzése vagy kezelése csak a szakemberek közötti együttműködés révén lehet valóban hatékony. Az ilyen települések nagy részén az átlagosnál magasabb a roma lakosság aránya. a személyiségi jogok védelme vs. a megelőzés vs. családok bevonása a közös gondolkodásba. rokonok Védőnő Óvoda. A szegénység kirekesztettséget is jelent. a tervek megvalósításába. illetve az információáramlás. hogy a gyerekek fejlődéséről szóló beszélgetésekben. A legszegényebb családok többsége nem roma. Az együttműködés fejlesztése során törvényszerűen szembe találkozunk a szakmák közötti hierarchia vs. és jellemzőek a feszültségek a település roma és nem roma. A hatékony szakmaközi együttműködés csak akkor valósulhat meg. a Gyerekházak mindennapjainak és a helyi programok tervezésében a szülők is részt vegyenek. 2004. a település különböző csoportjai között. tervezésbe. fejlesztő A Biztos Kezdet Gyerekház munkatársai. ábra A Biztos Kezdet program partnerei szociális szakemberekkel. A Biztos Kezdet program fontos célkitűzése. A reménytelenség. . a bizalom és a titoktartás kérdéseivel. ahol jelentős arányban élnek nélÉletkor külöző családok. Ferge és mtsai. egyenrangúság. a gyermek érdeke.

Egy szegregált településrészen élő gyerek már hároméves korára megtanulja. . A Biztos Kezdet program mindenkinek szól. Erre szolgáltatnak példát a szécsényi kistérségben a Norvég Alap támogatásával 2010 folyamán induló Gyerekházak. A Biztos Kezdet program közösségi program: célja az. A másik oldalon élő gyerekek is megismerik ezt a határt. A roma Gyerekházak száma gyerekek jelentős része él a legnagyobb mélyszegénység2009 35 ben. közösségben való részvételük erősítésével. fejlesztési célok Uniós forrásokból a Biztos Kezdet Gyerekházak egész hálózata alakul ki (1. születésétől fogva tanulja környezete társas kapcsolatait. amelyet nem léphet át. Társadalmi és kulturális hovatartozástól függetlenül nyitott minden kisgyermekes család fogadására. településrészen élő családok és csoportok közötti kapcsolatok erősödjenek. és kik ellenségesek egymással szemben.9. tanulja a környező világot. emberhez méltatlan körülmények között. táblázat Uniós forrásokból tervezett helyi Biztos Kezdet programok. A Biztos Kezdet program keretében azonban nem csak Gyerekházak indulnak. hol a telep határa. Hasonlóan szükséges a Biztos Kezdet alapelvei (1. állampolgári szerepük tudatosításával és a közösség különböző csoportjai közötti egyenrangú kapcsolat kialakításával törekszik megvalósítani. 2009) A kisgyermek születésétől fogva ismeri. gettósodott települése2010 15 2011 75 ken. településrészeken. Gyerekházak száma30 Biztos Kezdet programok. nélkülözésben élő roma családok kiszolgáltatottságát a közvéleményben egyre erősödő előítéÉv (Tervezett) letesség tovább növeli.” (Varró.3. együttműködő kapcsolatok erősítése.3. lelkiállapota. „A válságrégiókban felnövő cigány gyerekek önképe. reménytelen és kilátástalan világának. vágyai megfelelnek környezetük lepusztult. hogy az adott településen. hogy mely felnőttek között alakul ki baráti viszony. a közösséghez való tartozás élménye is ekkor születik. A gyerekek korán elsajátítják a közösségre jellemző viselkedési szabályokat. Megismerik azt. Ebben az életkorban alakul ki a mások iránti bizalom. Ezt a nélkülözésben élő családok bevonásával. táblázat).63 A szegénységben. 1. keretes szöveg) alapján meg30 Uniós forrásokon túl más források bevonásával is lehetséges Biztos Kezdet Gyerekházak létrehozása. A Biztos Kezdet program fontos eleme a kirekesztő gyakorlat különböző formáinak leleplezése és a lakóközösségeken belüli partneri.

és bármilyen. ahol a Program működik. 20. (V.9. e) A Program célzottságának alapelve szerint a helyi szakembereknek törekedniük kell arra. A szülők aktív részvétele.) OGY határozat végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról (2007–2010. . Az ország területi egyenlőtlenségeit figyelembe véve a Program elsődleges célcsoportját a hátrányos helyzetű kistérségekben. játszóházakban. illetve program az alapelvek együttes érvényesülése esetén képezheti a Program részét. tanulásra. különösen azonban 5 éves koráig). sajátos feltételekkel kialakuló csoportok óvodában. mindenki számára nyitott.) szóló 1092/2007. a közoktatás és a szociális szféra területén.) Kormányhatározat a „Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégiáról. (XI. A szülők a gyerek elsődleges tanítói. a velük való tartalmas együttműködés. másrészt itt hiányoznak vagy szűkösek a kisgyermekekre irányuló szolgáltatások. (XI. 2007–2032 szóló 47/2007. A Program és annak célkitűzései azonban nem csak a Gyerekházak formájában valósulhatnak meg. Azokon a területeken. hogy – bár a Program mindenki számára nyitott – a nagy hátránnyal induló kisgyermekek maradjanak a Program fókuszában. bölcsődében. egészségházakban stb.64 1. 31. hálózatuk kialakítása a Program alapelveinek megfelelően történik. 31 1195/2009. valósuló programok indítása az egészségügy. d) A szakmák és szakemberek közötti együttműködés alapelve a koragyermekkor interdiszciplináris megközelítése alapján. a) Az életkori alapelv szerint a Program fókuszában a gyerekek 7 éves korukig állnak (különösen 5 éves korukig). szükség esetén egyéb szolgáltatásokhoz való hozzájutásának segítése a Program meghatározó eleme. Az alapelveknek megfelelő más szolgáltatások (pl. és így részei lehetnek annak. Ezeken a területeken jellemző leginkább a szociális problémák halmozódása és az erőforrások szűkössége. Speciális szolgáltatásokhoz való hozzáférés támogatása a korai felismerés és a fejlődési elmaradások kezelése érdekében. Az induló programok egységességét a program alapelveinek megfelelő megvalósítás biztosítja. gyerekekkel és családjaikkal foglalkozó szolgáltatás szellemiségét és működését meghatározhatja (a gyerekek 7 éves.) szintén a Program célkitűzéseit szolgálhatják. Szakmaközi együttműködésben megvalósuló támogatás a gyerekek és a családok számára. a szülői kompetenciák megerősítése. Valamely szolgáltatás. c) A szülőkkel való partneri együttműködés alapelve. b) A területi célzás alapelve. A Biztos Kezdet program alapelvei 31 A Program a koragyerekkori nevelésre. A Biztos Kezdet Gyerekházak létrehozása. A rendszeres szolgáltatások a koragyermekkori fejlődés kiemelt szerepének és a korai beavatkozások bizonyított hatékonyságának megfelelően a képesség-kibontakoztatás interdiszciplináris megvalósítását célozzák.) Kormányhatározat módosításáról. 29. gondozásra irányul. valamint a települési szegregátumokban élő családok jelentik.

amelyek alapvető ismereteket tartalmaznak a gyerekek fejlődéséről. Kialakítottuk azt a személyes támogatói hálózatot. majd egy 60 órás képzésben a Biztos Kezdet program partnereit (védőnőket.7. a szülőkkel való együttműködésről és a közösségi erőforrások feltárásának és mozgósításának lehetőségeiről.7. ábra érzékelteti. Kidolgoztunk olyan módszertani anyagokat (1. Kiadtuk a Koragyermekkori fejlődés megalapozása című kézikönyvet. A Gyerekesély projekt – mint szakmai-módszertani támogató – és a helyi Biztos kezdet Gyerekházak közötti kapcsolatot a 1. bölcsőde Gyermekjóléti szolgálat munkatársa 1. A mentorok havonta történő személyes látogatásaik során biztosítják a helyi programok számára a folyamatos szakmai támogatást. táblázat). a program koordinátorait.65 A Biztos Kezdet Gyerekházak módszertani támogatása A stratégia tervezés folyamán határoztuk meg azokat a kompetenciákat. amelyekkel a program szakmai megvalósítóinak rendelkezniük kell. másrészt a Biztos Kezdet program partnereit készítik fel az együttműködésre.4. A Gyerekesély projekt által kiválasztott és felkészített képzői és mentori csoport biztosítja a helyi munkatársak felkészítését és folyamatos szakmai támogatását. gyermekjóléti szolgálat munkatársait. helyi döntéshozókat és más szakmai partnereket). 0–5 éves gyerekek és szülők. feladatuk annak biztosítása. ábra Módszertani támogatás és működés . A képzők a programok indulása után három hónapos (360 órás) képzés keretében készítik fel a Gyerekházak munkatársait. fejlesztő szakember A Biztos Kezdet Gyerekház munkatársai. ami hasznos módszertani útmutató a Gyerekházak munkatársai és a gyerekekkel foglalkozó partnerek (védőnők és fejlesztő szakemberek) számára a gyerekek fejlődésének nyomon követéséhez és támogatásához. rokonok Védőnő Óvoda. A Biztos Kezdet program tevékenységeinek részletes leírása és a szükséges kompetenciák azonosítása alapján dolgoztuk ki a képzési programokat: ezek egyrészt a Gyerekházak munkatársait készítik fel a feladatra. amely segít a helyi programok szakmai megvalósításában. Gyerekesély projekt Szakmai módszertani támogatás Biztos Kezdet mentor helyi Biztos Kezdet program Biztos Kezdet program koordinátora Biztos Kezdet képző Gyógypedagógus. hogy a Biztos Kezdet program stratégiai céljai a helyi adottságoknak megfelelően megvalósuljanak.

Módszertani kézikönyv. A Gyerekesély projekt feladata a koragyermekkora vonatkozó tudás terjesztése is. A dokumentációs rendszeren keresztül érkező információk alapján a Gyerekesély projekt nyomon tudja követni a helyi programok alakulását. . amelynek jelen könyvünk is része. szülőkre. amelyet minden Gyerekház vezet. és amelynek segítségével láthatóvá válik a gyerekek fejlődésében bekövetkezett változás. Ennek érdekében terveztük meg a Biztos Kezdet Kötetek sorozatát. amely életkori szakaszok szerint differenciált. és lehetővé válik a program elért eredményeinek összegzése és visszajelzése. II.4. III. kötet Közösségek. egységes szempontrendszer alapján teszi lehetővé a gyerekek fejlődésének nyomon követését. Módszertani kézikönyv I. a közvélemény tájékoztatása. táblázat A Gyerekesély projekt keretében kidolgozott képzési és módszertani anyagok Képzési csomagok Biztos Kezdet Gyerekházak – ismeretek és készségek – 360 órás képzési csomag a Gyerekházak munkatársai számára Biztos Kezdet program – Partneri együttműködésben a gyerekekért – 60 órás képzési csomag a program partnerei számára Tréneri kézikönyv a Biztos Kezdet képzői számára Munkafüzet a Gyerekházak munkatársai számára Munkafüzet a Biztos Kezdet program partnerei számára Módszertani kézikönyvek Gyerekek.66 1. kötet Szülők. kötet Kézikönyv a koragyermekkori fejlődés megalapozására Online dokumentációs rendszer Hatásvizsgálat Biztos Kezdet program hatásvizsgálatának kutatási koncepciója Biztos Kezdet Kötetek A génektől a társadalomig – a koragyermekkori fejlődés színterei A koragyermekkori fejlődés természete – fejlődési lépések és kihívások Egységes on-line dokumentációs rendszert alakítottunk ki. partnerekre vonatkozó) tevékenységet. Módszertani kézikönyv. A dokumentációs rendszer tartalmaz olyan elemet is. közösségre. A dokumentációs rendszerben lehet rögzíteni a Gyerekházban végzett összes (gyerekekre.

amely az egyes gyerekekre vonatkozóan rögzíti a Gyerekház látogatottságának rendszerességét. A Biztos Kezdet Gyerekházak hatásvizsgálata a gyerekek fejlődését óvodáskorban értékeli. A program–hatás elemzés későbbi szakaszaiban a dokumentációs rendszer és a független hatásvizsgálati felmérések adatainak összefűzésével lesz lehetőség arra. Az adatfelvétel 2009-ben megtörtént első szakasza a program ún. Ekkor a mintába került gyerekek egy része feltehetőleg már részt vett a Biztos Kezdet programban. A hatásvizsgálat fontos kiegészítését jelenti a Biztos Kezdet Gyerekházak dokumentációs rendszere. A kutatás tervei között szerepel. a formális oktatási rendszer keretei között milyen eredményeket képesek elérni. hogy minél pontosabb képet nyerjünk a Gyerekházak szakmai munkájának hatásáról és annak közvetítő mechanizmusairól. A kontrolltelepülések kiválasztásánál szempont. A kutatás elsődlegesen arra keresi a választ. ahol a Biztos Kezdet Gyerekházak működnek. hogy a gyerekek milyen életkortól kezdve és milyen intenzitással vettek részt a Gyerekház életében. a különböző programokon való részvétel gyakoriságát. .67 Hatásvizsgálat A Biztos Kezdet program társadalmi céljainak megvalósulását. később ehhez viszonyíthatók a program hatására végbement változások. mint a bemeneti mérés. hogy hosszú távon nyomon kövesse a Gyerekházak munkájának hatását. hogy a programból kikerülve. A bemeneti mérés az induló állapotot rögzíti. A „kimeneti mérés” – ami már valóban a program hatását jelzi – ugyanazokra az óvodákra irányul majd. 32 Az eredményességet tág értelemben használjuk: a gyerek értelmi fejlődése mellett beleértjük a szocializációs folyamat hatékonyságának sokrétű összetevőit is. ahol nem indult Biztos Kezdet program. A kimeneti mérés várható időpontja 2012–2013. azt vizsgálja. óvoda elérhetősége. valamint a gyerekek fejlődési jellegzetességeit a Gyerekházban töltött időszak folyamán. „bemeneti mérése”. így értékelhető lesz a Gyerekház tevékenységének hatása. továbbá olyan kontrolltelepüléseken. társadalmi hasznát és költségeit a programhoz kapcsolódó hatásvizsgálat méri.32 Adatfelvételekre így a 4-6 éves gyerekek és szüleik. hogy milyen hatással van a Gyerekházak munkájában való részvétel a gyerekek komplex fejlődésére. valamint az érintett óvodapedagógusok körében kerül sor azokon a településeken. A programban való részvétel hatásának elemzése során figyelembe kell venni azt is. gyermekjóléti szolgáltatás intézményi háttere) hasonlóak legyenek a Gyerekházat működtető településekhez (Surányi. s mennyiben teszik lehetővé a program által biztosított szolgáltatások a szülők számára a hatékonyabb munkaerő-piaci részvételt. illetve intézményi ellátottságuk tekintetében (pl. 2010). védőnői hálózat. hogy a települések társadalmi és gazdasági adottságaik.

pedagógiai szakszolgálatok. a bölcsődék. értékelését és hatékony finanszírozását. gyermekjóléti szolgálatok. amelyben – a családok bátran vállalnak gyerekeket. óvodák. mert bíznak a koragyermekkori szolgáltatások elérhetőségében és magas színvonalában. korai fejlesztő központok. finanszírozására. hogy azok minden gyerek számára hozzáférhetők legyenek. . a gyermekorvosi hálózat. hogy a gyerekek az ország legeldugottabb falvaiban is egészségesek. A kisgyermekes családokat támogató szolgálatok – a védőnői hálózat. vidámak. és reális alternatíva a munkaerőpiacra való visszatérés. – együttműködnek egymással. hogy a koragyermekkori ellátások közösségi szolgáltatások és biztosításuk társadalmi felelősség. amely az uniós fejlesztési időszak után is biztosítja a programok megfelelő szakmai támogatását. aminek fontos része a szülőkkel való természetes együttműködés. óvodák. a Biztos Kezdet programok. jogszabályi és finanszírozási modelljét vázolja fel. családi napközik és gyerekházak – azonos gyerekkép és szakmai koncepció alapján dolgoznak. családi napközik. hogy kialakuljon egy olyan szervezeti keret. A Gyerekesély projekt keretében ennek érdekében kidolgozunk egy fenntarthatósági koncepciót: ez egy hatékony. A programok fenntarthatóságának nélkülözhetetlen feltétele a politikai szándék és hazai erőforrások biztosítása a programok folytatására. – a koragyermekkori szolgáltatások finanszírozási rendszere lehetővé teszi és ösztönzi a programok magas színvonalát. kíváncsiak. – a koragyermekkori szolgáltatások megbízható színvonala hozzájárul a gyerekek kiegyensúlyozott fejlődéséhez. szívesen tanulnak. – minden család számára elérhető és választható a napközbeni ellátás vagy a koragyermekkori programok valamilyen formája. magas színvonalon megvalósuló program szervezeti. ahol a gyermekvállalás nem jelent túlzott anyagi kockázatot. Zárszó – Milyen jövőt képzelünk el? Távoli jövőképünk az.68 A program fenntarthatósága A társadalmi megújulást szolgáló európai uniós források a koragyermekkori programok támogatása révén valós lehetőséget jelentenek a szegénység újratermelődési ciklusának megtörésére. megerősítésére. A Biztos Kezdet program megerősödésének és fenntarthatóságának feltétele az is. Olyan jövőt képzelünk el. – a döntéshozók számára világos. A gyermekintézmények – bölcsődék. egy igazságosabb társadalom feltételeinek kialakítására. gyermekvédelmi szakszolgálatok stb. monitorozását. a szakmai erőforrásokat hatékonyan használják fel úgy.

amely világos alapelvekre támaszkodik. – a bátortalan. hogy munkájuk a társadalom egészséges fejlődéséhez járul hozzá. családok számára reális alternatívákat biztosítson a családi neveléshez. illetve bizonytalanságát a szakemberek észreveszik. és hogy az egyenlően magas színvonalú ellátás minden gyerek számára hozzáférhető legyen. a koragyermekkori fejlődést leíró curriculum (pedagógiai program) alapján dolgoznak. – természetes a családok kultúrájának és a gyereknevelési szokások sokfélesége. jól szabályozott és a gyerekek érdekét szolgálja. amely hosszú távon elkötelezett a társadalom. az információcsere a szakemberek között természetes. – kialakult a kisgyermekekkel való foglalkozásra felkészítő képzési rendszer. programok legfontosabb partnerei. várandós nőket abban. vagy bármilyen más tényező kockáztatja egészséges fejlődésüket. Mindehhez olyan kormányzati akarat szükséges. és támogatják őt szülői magabiztossága megszerzésében.69 – a programok munkatársai egységes. és lehetővé teszi a helyi szükségletekhez való rugalmas alkalmazkodást. amely lehetővé teszi. a rendelkezésre álló tudást és szakértelmet felhasználva – törekszik a társadalmi egyenlőtlenségek felszámolására. – azoknak a családoknak az esetében. – a szakemberek kellő információk és ismeretek birtokában a szülőkkel együtt gondolkodnak a lehetséges kockázatokról és lehetőségekről. a munkaerőpiacra való visszatéréshez. ahol a sokféleség érték. . és munkájukat megbecsülik. – a szülők a kisgyermekkori intézmények. – természetes. elbizonytalanodott szülő is tud segítséget kérni. a védőnő és a szociális szolgálatok egymást kiegészítve segítik a fiatal családokat. hogy az orvos. hogy a gyereket vállaló szülők.és családpolitikai elképzelés irányában történő elmozdulás iránt. – a kisgyermekekkel és szüleikkel foglalkozó szakemberek érzik és tudják. és tudatosan – az ágazatok közötti koordinációt biztosítva. hogy a várandósságot és szülést biztonságban éljék meg. a szükséges szakszolgálatok időben és megfelelő gyakorisággal elérhetők. ahol a gyerekek koraszülöttek. – a szakemberek örömmel foglalkoznak a gyerekekkel és családjaikkal. hogy jól képzett munkaerő álljon rendelkezésre. arra.

Lökkös A.. (2008). (szerk. 1–26. Budapest.. 8. Halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek – és az óvoda. Módszertani kézikönyv. Ferge. (2009). MTA Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program. György I. II.. In: Nagyné. www. Buda B. 2006. Bakermans-Kranenburg. Gallai M. M. www. www.. Z. H. G. Csikós J. G. van IJzendorn. Szülők. Receive: The Matthew Effect in Early Childhood Intervention in the Home Environment. március.) (2010). Családügyi. 75 (1). www.... Farkas M. Réger. 195–215.): Romák és oktatás. In: Fazekas. Szomor. www.. Romák a munkaerőpiacon és az iskolában..biztoskezdet.biztoskezdet.hu. J. H. J. Budapest.. (2005).. (2009). A koragyermekkori fejlődés elősegítése. és mtsaik (1986). ELTE TáTK. kötet. (2009). van IJzendoorn..hu. J.. Kézikönyv a Gyermekjogi Egyezmény alkalmazásához.. Módszertani kézikönyv. Ferge. J. K.. Módszertani ajánlások a Biztos Kezdet Program munkatársai számára. Kossuth Könyvkiadó. (szerk.): Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért. III. Tóth A. H.. . Elhangzott a Leghátrányosabb helyzetű kistérségek konferenciáján. Gyermekszegénység. A társadalom peremén. (2006). 2009. Herczog. Varga. Farkas M. Bakermans-Kranenburg. Pattermann K. M.. M. Kolozsi B. (2005). Less is More: MetaAnalyses of Sensitivity and Attachment Interactions in Early Childhood.hu.. Bradley. Közösségek. (szerk. Szociális Munka és Szociálpolitika tanszék. Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium.): Biztos Kezdet Füzetek 1. kiterjesztésének lehetőségei. DEMOS Magyarország. Mózes E.biztoskezdet. Rövid program. 2006. I. V.hu. SZMI.70 AJÁNLOTT MAGYAR NYELVŰ IRODALOM Benedek G. Berta F. Kézikönyv. Kertesi. (2003). Osiris. Havas. Boros B. R.. Psychological Bulletin. A Biztos Kezdet modellkísérleti program tapasztalatai. (2001). 3–16. Those Who Have. Gyerekek. Gyerekesélyek Magyarországon.. In: Andor. Új Pedagógiai Szemle.. Kovács E. Társadalmi beilleszkedési zavarok Magyarországon. Köllő. május. Topolánszky-Zsindely K. É. (szerk. M. M.hu. 33–52.. kötet. E. Cigány gyermekek nyelvi problémái és iskolai esélyei. Pécs. K. Bányai. (2003). A koragyermekkor fejlődés megalapozása (2009).gyerekesely.. Iskolakultúra-könyvek... Darvas. Donga K. Darvas. Módszertani kézikönyv. füzet. Regős J. évi jelentése.. (2006)... www. 2009. Információk a modellkísérleti programokról. 2004/4. Juffer. 129 (2). 6. (2009). Kétsebességű Magyarország. Roma gyerekek óvodáztatása. SZMI. Szomor É. ECOSTAT. CSAGYI. Zs. Budapest. (2004). Gosztonyi G. I. (2003). 1. október. Á. Szilvási L. Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet – Gyerekesély Projekt. G. Á. FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM Andorka R. Tausz. Módszertani ajánlások a Biztos Kezdet Program munkatársai számára. Módszertani ajánlások a Biztos Kezdet Program munkatársai számára.biztoskezdet. kötet. Budapest. Review of Educational Research. Bajnai. (2006).hu. F. Zs. Babusik F. gyerekesely. Megnyitó beszéd. SZMI. Tölgyesi K. A „Legyen jobb a Gyerekeknek” Nemzeti Stratégia értékelő bizottságának 2009. Iskolakultúra. Ifjúsági. M.

20. –Brooks-Gunn. K. S. R. Darvas. Sept. (1994). (eds. No.virginia.. U. Human Capital Policy.. Vol. Budapest. KSH. (1994): Economic Deprivation and Early Childhood Development. Tausz. (2003). Benefits of Preschool Education.. http://etext. MA.html. The High/Scope Perry Preschool program: Cost-benefit analysis using data from the age-40 follow up. 589–613. Schweinhart. W. Barnett. Budapest. . (eds. Bronfenbrenner. Fazekas K. 7. (1916). 2002/4. Duncan. K. Struggling to Make Ends Meet.) (1997). 296–318. J. W. A gyermekek szegénysége. Tausz K. Risks and Protective Factors in Social Exclusion. Nores...). 2.nieer. J. www. Barnett. Egy kutatás tapasztalatai.. Poverty and Child Development. (2004). (Electronic Text Center. Zs. T. Á. 568–586.. Russell Sage Foundation. ENSZ Egyezmény a gyermek jogairól (1989). Biztos Kezdet Program.. Térségfejlesztési Kutatások Osztálya. (2000). McCarthney. 681–701. Brady.. Bronfenbrenner. (2004). Az Európai Bizottság Foglalkoztatási. 162–190. K. L. J. NICHD Early Child Care Research Network (2007). Belsky. Bronfenbrenner. Geneva. Handbook of Early Childhood Intervention. 2006. Vandell. J. 2007. Dewey. 15.gov. Consequences of Growing Up Poor. NBER Febr. 101(4). New York. Gyermekszegénység vidéken. Cambridge. 285–301. Szegénység és kirekesztés gyermekkorban.71 Barnett. (2002). Kovács.. 41 (1). 6.. BarnettBenefits. új kiadás: 1997. Are there Long Term Effects of Early Child Care? Child Development. Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatósága. G. Bynner. Tanulmány a nemzeti politikákról. Darvas. Burchinal. K. J. Harvard University Press. Journal of Human Resources. 95–120..lib. Biztos Kezdet Alapelvek.. A szegénység és társadalmi kirekesztődés folyamata.edu/toc/modeng/public/DewDemo. M. K. október. (2007).szmm. In: Lamb. J.-Klebanov. 2007. K. Child Development. Ch. L. Magas szegénységi kockázatú települések a magyar településállományban. MTA Regionális Kutatások Központja... Á. J. Psychological Review. 1. Developmental Psychology. Ecology of the Family as a Context for Human Development: Research Perspectives. S.). Owen. S.. Konszenzus papír. U.. (1979). (2008). K. 78(2). Meisels. ECOSTAT. www. M. (2006). UN CRC/C/GC/7/ Rev. Children and Society. M. M. DEMOS Magyarország. C. Varga J. J. S.. (2006). 723–742. Carneiro. The Free Press. S. Cambridge University Press. P. 2006 Darvas Á. J. The Ecology of Human Development. University of Virginia Library) Duncan. Heckman. Brooks-Gunn. J. A. Working Paper 9495. Eötvös Loránd Tudományegyetem. Budapest. Economics of Early Childhood Interventions. (2001).. (1999). Á. P. Brooks-Gunn.. Szociológiai Szemle.. Bihari. J. In: Schonkoff.. (1986). Nature-Nurture Reconceptualized in Developmental Perspective: A Bioecological Model. Gyermekszegénység. U. Mahwan. Tausz. W. (2006). Britto. 65. NJ: Erlbaum. R. május. (ed. E. Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education. Darvas. G. Köllő J. Clarke-Stewart. Comment No. A gyermekszegénység elleni fellépés és a gyermekek társadalmi befogadásának előmozdítása.org. J. Committee on the Rights of the Child (2006). P. Tausz.ppt Belfield. Ceci. Településtipológia és rangsor.hu. D. 2009. Parenting and Child Development in ’NonTraditional Families’. P. Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért.

Küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztettség ellen. New York.. H. Savelyev. (2008).. Havasi. Muráti. Kézirat. (2008b). (2002).) Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért. Kézdi. (2001). The Training and Working Conditions of Preschool Teachers in France. T. G. Osiris. MTA Szociológiai Kutató Intézete.. 35. deszegregáció. 4. Dolowschiák. 32. Esettanulmány Magyarországról. Y. Romák a munkaerőpiacon és az iskolában. Freire. Bényi. P. ECOSTAT. füzet. 2004/4. (2006). P. J. M. Moon.. Zs. É.. Journal of Child Psychology and Psychiatry. The rate of return of the High/Scope Perry Preschool Program. KJK-Kerszöv. G. Pinto. The Early Catastrophe. Kálmán. (2006a). Havas. ECOSTAT. Fonagy. N. Gyermekvédelmi kézikönyv. Gyerekesélyek Magyarországon. 6–9. (2006). Esélyegyenlőség. Lakáspolitika és lakáspiac – a közpolitika korlátai.. A. C. (Első megjelenés: 1970). J. Journal of Public Economics.. Sharing a Task in Infancy. Budapest.): Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért. G. Risley. (1979). É... S. San Francisco.. 2006/5. Kemény. Freinet. ELTE TáTK. K. (2005). Ferge. (szerk. (1976). Hart. J. Education Through Work: A Model for Child Centered Learning.) (2010). New York.).. (szerk. In: Fazekas. Yavitz. Zs. Esély. Iskoláskor előtti egyenlőtlenségek. J. Kézdi. 1. 1.. M. R. B. 1971-ben végzett kutatásról. I. Á. Zs. Köllő. Herczog. C. (2008). 1900–1902. K. Vol. Kézirat. Köllő. A társadalom peremén. Trans. (2004).. R. J. (2003). Kádár F. (2005). Trevarthen. Hegedűs. J. Investing in Disadvantaged Young Children is an Economically Efficient Policy. 33–52.. . Fekete. készült a Gyerekprogram számára KSH adatok alapján. UNESCO Policy Brief on Early Childhood. A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek óvodáztatása és iskolai eredményessége. American Educator. Kétsebességű Magyarország. Science. (1994). Budapest. H.. Budapest Kertesi. Hubley. A koragyermekkori fejlődés elősegítése.. J. Target. Á. Varga. Darvas. Ramos. 94. J. évi jelentése. G. Beszámoló a magyarországi cigányok helyzetével foglalkozó. J. P. 3–16. 27 (4). Budapest. New Directions for Child Development. Social Interaction During Infancy. Zs. Halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek – és az óvoda. Heckman. A. (2003).. (2006b). a hozzáférhetőség és az ellátás minőségének javítása a gyermek-egészségügyi alapellátásban. Budapest. M. In: Uzgiris (ed.. G. Kézirat.. Skill Formation and the Economics of Investing in Disadvantaged Children. Heckman. J. Kertesi G. Budapest. A. Ferge. The theory and practice of resilience. (2007). Presented at the Committee for Economic Development/The Pew Charitable Trusts/PNC Financial Services Group Forum on “Building the Economic Case for Investments in Preschool”.. Darvas. M.72 Ferge. Steele. 121–138. Pedagogy of the Oppressed (M. Az esélyegyenlőség. P. (1993). (szerk. november 14. 231–257. The 30 Million Word Gap by Age 3. Előadás az MTA Nevelésügyi konferenciáján. G. Iskolakultúra. M. Varga. Szociális Munka és Szociálpolitika tanszék. Jossey-Bass Kaga. Edwin Mellen Press. 114–228. NY: Continuum. kötet. Havas. (2008a). Higgit.). J. Herczog. Heckman. 2008.37/ March – April 2007. B. K. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal. a „Legyen jobb a Gyerekeknek” Nemzeti Stratégia értékelő bizottságának 2009. A. In: Fazekas. Tausz. (2010).. Kertesi.. (2007) Összehasonlító táblák 1995–2004.

MTA Közgazdaságtudományi Intézet. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület. J. Ballantine Books. K. rep. B. www. Pataki. Johann Béla Országos Epidemiológiai Központ. (2001). V. MTA Gyermekprogram Iroda Pik. Policy Brief. Pléh. February 2004. S.73 Kertesi G. Leseman. Masten. www. OECD (2000b) Early Childhood Education and Care Policy in the United Kingdom. Cigány gyermekek nyelvi problémái és iskolai esélyei.. Federal Reserve Bank of Minneapolis. American Psychologist. J. A gyermekvédelmi alapellátás intézménytörténete Magyarországon. É. Z. Pécs. Montessori. M. OECD Observer. Gyermekegészségügy. D.. Konferencia előadás.) (2006).oecd. Stockholm. OECD (2001). A. (2002). Paris: Centre for Educational Research and Innovation. (2002). M.. 15 (1). Foglalkoztatottság és iskolázottság Magyarországon. A képesség szerinti iskolai szegregáció mértéke és következményei Magyarországon. Iskolakultúra-könyvek. In: Early Childhood Education and Care in Europe: Tackling Social and Cultural Inequalities.oecd. Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium. Starting Strong II. Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Kisebbségkutatás. Coatsworth. (2002). I. Kézdi G. november 18–19. Ifjúsági. 8. I. Paris. Kertesi. Budapest. Paris.org/publications. OECD (1998). 2005.) Az intelligencia és az IQ-vita. I. R. K. (szerk. M. Doing better for children. OECD (2009). Ministry of Education and Science. 205–220. Öröklés. kézirat. Education and Equity. 5–20. Mátraháza. Országos Közoktatási Intézet és Nemzeti Család.. 53/2. Pik. Révész. The Development of Competence in Favorable and Unfavorable Environments: Lessons from Research on Successful Children. Korpi. 1. Gyermekesély füzetek. Grunewald. (2001). PhD dolgozat. sz. Akadémiai Kiadó. OECD Leseman. www. The Discovery of the Child. P. Varga. (2007). Romák és óvodák. (2003). (2004). . Rolnick. Magyarországi Országjelentés. In: Andor. Kézirat. I. Bringing politics into the nursery: early childhood education as democratic practice. Családügyi..org. (szerk.org. Paris. (2009). (1972).és Szociálpolitikai Intézet. sz. EACEA. Early Childhood Development: Economic Development with a High Public Return. OECD (2005). Nagyné V. A kisgyermekkori nevelés és gondozás irányelvei. Nagyné. G. European Early Childhood Education Research Journal. www. A. (1998). Brussels. M. Tech. Early Childhood Education and Care for Children from Low-income or Minority Backgrounds. Paris. Danku O. Biztos Kezdet Füzetek 1. OECD (2004). MN. A szociális szakképzés könyvtára. Minneapolis.és környezetelvű nevelés az 1970-es évek fordulóján. (2007). New York–London.): Romák és oktatás. (2005). Moss. G. P. Zs. oecd. A szociális munka története Magyarországon (1817–1990). OECD (2006). The Random House Publishing Group. Szolgáltatásokkal a gyermekszegénység ellen. Páll.) (2007). Budapesti Munkagazdaságtani Füzetek. Réger. (2000). P. NEJ 2004 – Szakértői változat. (2001).. (2005). Somorjai I. (szerk.. Co-ordinating services for children and youth at risk: A world view. OECD (2000a) Early Childhood Education and Care in the Netherlands. Cs. 2006-ban induló Biztos Kezdet Programok monitorozási tapasztalatainak összegzése. In: Vajda.. The Impact of high quality education and care on young children: review of the literature. Starting Strong. Early Childhood Education and Care Policy in Sweden. (szerk. ELTE.oecd.org.

S. Ifjúsági.. Meisels.. március. Ziegler. Stabilizálódó társadalomszerkezet. UNESCO. Taguczi.). Head Start: Criticisms in a Constructive Context. Ypsilanti. UNICEF (2008). Woodhead.hu...hu.) (2010). Rövid program. J. Ziegler. Paul H. (2006). Werner. Budapest. Baltimore. S. (2009).org. Tóth. Családpolitika más-más szemmel. L. National Academy Press. From Neurons to Neighborhoods: The Science of Early Childhood Development. KAPOCS. TÁMOP 5. Varró. Surányi.): Handbook of Early Childhood Intervention. Pályázati útmutató a korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet programok országos terjesztéséhez. (2000). E. A Biztos Kezdet Program hatásvizsgálatának bemeneti mérése. www. Herczog. New York. research and policy. E.biztoskezdet. J.unicef-irc.. J. (2006). M. S.): Biztos Kezdet Füzetek 1. High/Scope Educational Research Foundation. Consolidating Governmental Early Childhood Education and Care Services Under the Ministry of Education and Science: A Swedish Case Study. 48. (2007) Mi az anyai szeretet? GEO Magazin. P. P. A BIZTOS KEZDET PROGRAM EGYÉB DOKUMENTUMAI Biztos Kezdet stratégia terve. Mich. 127–132. www. J. E. .. MTA Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program. C. megközelítések. Significant Benefits: The High-Scope Perry Preschool Study through Age 27. The Child Care Transition. biztoskezdet.: High-Scope Press. 6. Surányi. Basic Books. Szomor. – Phillips. Zigler. E.. Gazdasági és Szociális Tanács. Családügyi. I. (eds. Interjú Horváth Aladár polgárjogi vezetővel. A. P. I. gyerekesely. Head Start: The Inside Story of America’s Most Successful Educational Experiment. 49 (2). 10. Monitor jelentések 2003.74 Romberg. (szerk. Muenchow. M.. (eds. Gy. American Psychologist. Eltérő nézőpontok. É.. Styfco. változó gyakorlatok a hazai és nemzetközi családpolitikában. J. sz. Tárki. V. H.. Weikart. 5–48. (2004) (eds. É. Sz. www. I. E. „Elvették a magyarságunkat”. L. Innocenti Report Card 8. (2003). Protective factors and individual resilience. Barnes. In: Shonkoff. Információk a modellkísérleti programokról.2. (2004). S. Szívós. (szerk. 2008. www. H. Head Start Debates. (1994). 115–135. J. J. Scweinhart. L.2.. www. Budapest. (1994).) (2004). Florence. Magyar Narancs.. D. L. D.hu. Basic Books. 2006. International Journal of Equity and Innovation in Early Childhood. The High/Scope Perry Preschool Study Through Age 40. Cambridge University Press. J. P. I.. évf. (2010). Shonkoff. In: Nagyné. S. Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium.nfu. 2009. 4 (2). (2004). É. Early Childhood and Family Policy Series N. Inc. 45. Biztos Kezdet Gyerekházak hálózatának Szolgáltatási és Szervezeti Modellje. Changing perspectives on early childhood: theory. Washington D. Brookes Publishing Co. UNICEF Innocenti Research Centre. Schweinhart. 25–49. Danis. Styfco. (1994). (1993).hu. XXI. E. Styfco. Head Start : The Inside Story of America’s Most Successful Educational Experiment. Ziegler. Munkammar.

gov.) OGY határozat végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról (2007–2010.hu www.standards. (V. 1997.ehsnrc. OGY határozat: „Legyen jobb a gyerekeknek” Rövid.surestart.uk www. 2007–2032 szóló 47/2007.) szóló 1092/2007. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. évi XXXI.dcsf. 311/2007 (XI.uk www.org www.csagyi. 1195/2009. (XI. sz. AJÁNLOTT HONLAPOK www.17.nationalstrategies.biztoskezdet.highscope.gov.és Középtávú Nemzeti Stratégia 2007–2032.uk . 29.org www.hu www.hu www.) Kormányhatározat módosításáról. 20. 31.everychildmatters.) Kormányrendelet a kedvezményezett kistérségek besorolásáról.75 JOGSZABÁLYOK ÉS KORMÁNYHATÁROZATOK H/2284. (XI.gov.org www.promisingpractices.gyerekesely.) Kormányhatározat a „Legyen jobb a gyermekeknek! ” Nemzeti Stratégiáról.

Fejlődéspszichológiai Intézeti Központ A FEJLŐDÉSRŐL ALKOTOTT NÉZETEK TÖRTÉNETI A LAKULÁSA A GYERMEK ÉS KÖRNYEZETÉNEK KÖLCSÖNHATÁSA – A TRANZAKCIÓS MODELL ALAKULÁSA SÉRÜLÉKENYSÉG ÉS ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG: A KOCKÁZATI ÉS VÉDŐTÉNYEZŐK ÖSSZJÁTÉKA Rendszerszemlélet a gondolkodásban – A család és a tágabb ökológiai rendszerek Gondolkodási keret a kisgyermekes családokkal végzett munkához Fejlődés az életúton át: átmenetek és stressz Fejlődési rizikó Többszörös  /  halmozott rizikó Védőmechanizmusok. fejezet A FEJLŐDÉS TERMÉSZETE ÉS MODELLJEI Danis Ildikó. Biztos Kezdet program 2 ELTE-PPK Pszichológia Intézet.1 Kalmár Magda 2 1 Nemzeti Család. reziliencia .és Szociálpolitikai Intézet.76 2.

Ebből a sokszereplős. Mivel e tényezők összjátéka alakítja egy gyermek fejlődését és életútját. . forradalmi változásokon ment keresztül az elmúlt évszázadok során. A legmodernebb felfogás szerint ma már a gyermeket valódi partnerként és saját fejlődésének aktív alakítójaként képzeljük el. valamint a szülő.). történelem stb. amelyben az életút során számos tényező és szereplő interakciója zajlik. kihívásokkal és nehézségekkel tarkított. hanem a szülő.77 Az a kép. támogatási lehetőségeket. a család és a társadalom fejlődése is. intézmények. Az egyén vagy a környezet szintjén felfedezhető. kultúra. dinamikus folyamatból adódik nemcsak a gyermek. A fejlődés sokszor nem zökkenőmentes. A gyermek biológiai adottságai és már megszerzett készségei. gyakorlati munkánkban e folyamatok nyomon követése és jó irányba terelése a cél. erőforrásokat. egyszóval a „védő mechanizmusokat” is. a fejlődést nehezítő vagy veszélyeztető „kockázati tényezők” mellett azonban mindig észre kell vennünk az erősségeket. társadalom. A környezet ma már azt a szélesen értelmezett téri és idői kontextust jelöli (család. személyiségjellemzői. illetve tágabb környezetének jellemzői folyamatosan és kölcsönösen hatnak egymásra. ahogy a gyerekekről és fejlődésükről gondolkodunk.

Az alkalmazott fejlődéspszichológiában a cél a tudományos eredmények felhasználása a gyerekek jólléte és egészséges fejlődése érdekében (Zigler és Finn-Stevenson. mint azelőtt bármikor (Pukánszky. A fejlődéslélektan és a családpszichológia napjainkban széles körben elfogadott modern elméletei a kutatási és a gyakorlati tapasztalatok összegzései. amelyek a gyakorlati munkában is megalapozottan használhatók. de fiktív eseten keresztül végigvezetni a tárgyalandó fejlődéselméleteket. Természetesen az utóbbi időkben érvényesültek olyan kisebb hatások is. a hátrányos helyzetű gyerekek helyzetéről gondolkodunk az alkalmazott fejlődésmodellek tükrében. . 1992). mind a gyakorlati mun 1 Ennek ellenére az ismeretanyag könnyebb befogadása érdekében a fejezet első részében megpróbáljuk egy konkrét. a gyermekegészségügyre. megfigyelésekre (is) próbálnak magyarázatot adni. és amelyek gyakorlati kérdésfeltevésekre. sokkal inkább a fejlődés egyetemes. amelyek nem csak a pszichológiai. hanem a környezeti és a társadalmi összefüggéseket is kezelni próbálják. így születtek egyre tökéletesebb fejlődésmodellek.1 A felhalmozott kutatási és tapasztalati tudás integrációjaként ezeket a nemzetközileg széles körben már ismertté vált és alkalmazott korszerű nézeteket érdemes szem előtt tartani mind a fejlődés vizsgálata. A fejezet második részében – folytatva a példát – már egy néhány szempont alapján körülhatárolható gyerekpopulációról. Ezért nevezzük őket alkalmazott fejlődéselméleteknek. illetve nagyszámú – sok esetben valamilyen szempont szerint kiválasztott – gyerekcsoportok vizsgálatai révén vonnak le következtetéseket. A tudományos gondolkodásban zajló folyamatok mindig is kihatottak (és hatnak ma is) a gyermeknevelésről alkotott nézetekre. kutatása. valamint a gyermekvédelemre.78 BEVEZETÉS Az elmúlt évszázadban a gyerekekről és a fejlődésükről alkotott nézetek vélhetően sokkal többet változtak. de a koragyermekkorról folytatott tudományos párbeszédben is voltak robbanásszerű ugrások. 2000). így interdiszciplináris (szakmaközi) megközelítéseknek tekinthetők. de sokszínű és változatos sajátosságait próbálják megragadni. Nemcsak a történelemben és a közgondolkodásban. az oktatásra. amelyek gyökeresen megváltoztatták a gyerekekről és fejlődésükről alkotott elképzeléseket. csiszolták a már meglévő alapokat. Olyan elméletek ezek. olyanok. amelyek „csupán” finomították. Ugyanakkor ezek a modellek egy az egyben nagyon ritkán alkalmazhatók egy gyermek vagy egy család konkrét esetére.

Az ikrek születése után kezdődő párkapcsolati problémáik miatt közösen úgy döntöttek Katival.1. Az ikrek édesapja. két idősebb féltestvérükkel (Zoli 18. de a tápszeres táplálást szívesen elfogadták. illetve segélyeken él. Zsigmond 35 éves. 2200 grammos kislányt és a 2100 grammos kisfiút néhány hét után hozhatta haza az asszony a kórházból. Néha éjszakánként besegít egy közeli üzemben. Az egészséges. Jó kapcsolatban volt a kisbolt vezetőjével. amiért alkalmanként kap némi kiegészítő fizetséget. 2. ha melege volt. aki férje. így hamar gyarapodni kezdtek. valamint a család-. minden zavarta. de sosem mennek hozzá aludni. gyakran mondták a szomszédok is Katinak: „Belőled van mindkét gyerek?” – annyira különböztek. Az ikrek 3 éves koruktól csak kéthetente egy-egy hétvégi napon látják az apjukat. jobb megélhetést keresve. Sajnos szoptatni nem sikerült a kicsiket.és oktatáspolitikai döntéshozások során. kialakítva egy olyan kiegyensúlyozott nézőpontot. A nagyobbik gyerekek édesapja Emőke születése után „eltűnt”. de elmondásuk szerint nem lennének már képesek együtt élni. A gyerekek édesanyja. hanem a problémák megértéséhez is támpontként szolgálhat. Emőke 17 éves) és anyai nagymamájukkal. de rendszeres jövedelmet biztosít a családnak. az ikrek pedig második házasságából születtek. egy közeli kisvárosba költözött. Ahogy cseperedtek. azonban nincs állandó munkahelye. Így a férfi. szociál. akinek két nagyobbik gyereke első házasságából. amíg Kati az ikrekkel volt a kórházban. anyagilag segíti a családot. hevesen tiltakozott. Kati a helyi kis vegyesboltban eladó. Kati. a fények. Zsigmond sikertelen munkavállalása miatt kényszerült a gyes mellett munkát vállalni. amely a biológia és a környezet számos szintjén felfedezhető nehézségek és erőforrások együttes mérlegelésére hívja fel a figyelmet. Zsiga kezdettől fogva nagyon sírós kisfiú volt. hogy egy időre szétválnak. kétpetéjű ikrek. két éve nem él a családdal. ahol azelőtt is dolgo- . Ezenkívül édesanyja nyugdíjával és a gyerekek után járó családi pótlékokkal gazdálkodnak. a nagymama egyre többet segített Katinak a gyermekgondozásban. amely nem nagy. így a gyerekeknek nincs hol aludniuk. „evett és aludt”. Egy nógrádi zsákfaluban élnek édesanyjukkal. keretes szöveg). mert az egy pici szobát tud csak bérelni egy régi házban. A két nagyobbik gyerekre a nagymama és Zsigmond vigyázott. Írásunkban egyrészt számos példával és egy fiktív eset ismertetésével illusztráljuk a bemutatandó alkalmazott fejlődéselméleteket. Zsiga és Lívia problémamentes terhességből. nem tartják a kapcsolatot. Házasságukat a mai napig nem bontották fel. A tanulmányban összegyűjtött ismeretanyag nem csupán az egészséges fejlődés.79 ka. amennyire tudja. a hangok. Zsigmond.1. héten születtek császármetszéssel. ha nem jó tapintású ruhát próbált ráadni az édesanyja. másrészt kiindulási támpontot kívánunk nyújtani a kötet soron következő fejezeteinek értelmezéséhez (l. mind pedig a megelőző és a segítő beavatkozások tervezése. Zsiga és Lívia története (fiktív eset) Zsiga és Lívia ma 5 éves óvodások. a 37. 41 éves. feketén dolgozik egy kőműves brigádnál segédmunkásként. 2. és nem is segíti a családot anyagilag. Lívia ezzel szemben nyugodt kislány volt.

és mire a nagyobbak hazaértek az iskolából. annak a számlájára írta a kislány viselkedését. hogy amint vissza tud állni munkába. de a gyerekekkel nem nagyon játszott. így a gyerekekkel tölthette a délutánt és az estét.80 zott. Kati szíve szerint maradt volna a gyerekekkel. A második óvodai évben Lívia továbbra sem beszélt sokat. mert nem jött ki jól a nagymamával. amikor szüleiket feldúlt állapotban látták. és a két gyerek nem mutatott változást az óvodában. Kati nagyon fáradt volt az éjszakai munkáktól. csakúgy. napközben alig voltak otthon. hogy a kislány – amikor hangosan és egyedül beszélget vele – szívesen válaszol. hogy hangoskodva jöttek haza barátokkal. mind a felnőttekkel szemben. Amikor az ikrek 3 évesek lettek. Zsigmonddal kapcsolatuk leginkább az anyagi problémáik okozta veszekedések miatt romlott meg. aki viszont egyre féktelenebbül viselkedett mind a gyerekekkel. hisztis. hiszen az ő házában laktak mind a heten. így a napi munka mellett néha éjszakánként is kénytelen volt munkát vállalni. A gyerekekkel való veszekedéseket legtöbbször a nagymama csillapította. Lívia csendben. de ők gyakran kétségbeestek és sírtak. Zsiga viszont gyakran volt dacos. hogy a kislány zárkózott. A szép. és sokszor hívta őt segítségül. Az óvónő szólt a kisváros védőnőjének: úgy érzi. Nem sokat beszélt. ilyenkor Kati nagyon összeveszett a kamaszokkal. A nagymama próbálta a gyerekeket megvédeni lánya és veje csatározásaitól. mint Zsigáét. és nagyon tartózkodó volt a gyerekekkel szemben. de ha nagy zsivaj van körülötte. látszólag „nem volt mondanivalója”. de az ikrek 5 hónapos korában visszament 8 órában dolgozni. A nagyobbak már szinte önálló életet éltek. nehezen jött ki társaival. aki többnyire egyedül játszott a babaházban. sírtak. majd idővel „beleszokik”. mintha oda se figyelne. amikor a kicsik reggel még aludtak. így már akkor elment. amire gyakran a kicsik is felriadtak. A férj nem tudott munkát találni a faluban. A boltban reggel 6-tól délután 2-ig dolgozott. probléma van Líviával. és gyakran volt türelmetlen a gyerekekkel. Teltek a hónapok. és Kati elmondása szerint ivott is. A kicsik szeptembertől óvodába kerültek. és néha verekedett is. sem a háztartásban. aki valamennyire átvette a „családfő” szerepét. így ő megígérte. és eleinte a közeli kisvárosban sem. A nagyobbak esténként sokszor „elmenekültek” otthonról a barátaikhoz. kedves kislányt az óvónő nagyon megkedvelte. ettől fogva Katira és a nagymamára maradt minden feladat. szerette a szép játékokat. Ő egy látogatás után logopédushoz . de a kicsik gyakran hallhatták a hangos veszekedéseket. amikor a gyerekek szólongatták. Az óvónő azt gondolta. de igazán nem segített sem a gyerekek körül. legtöbbször Zsigával. gyakran éjszakára is kimaradtak: megesett. Ugyanakkor egyre többször figyelte meg. Az óvónő eleinte azt gondolta. sokat kiabált velük. Katinak lejárt a gyese. Otthon volt naphosszat. már otthon volt. A gyerekek egy idő után le is mondtak Lívia társaságáról. Sokszor csak mosolygott. amikor előkészített valamit a gyerekeknek. de közéjük nagyon ritkán ment. Kati és Zsigmond a gyerekek 3 és fél éves korában különváltak. Lívia hamar beilleszkedett. akinek engedetlensége minduntalan felbőszítette: ilyenkor „el is csattant néhány fenekes”. szívesen segített. fogadja. és némileg ismerte a család körülményeit. nem válaszol. Gyakran volt rosszkedvű. de a délutáni alvásuk után. és a gyerekek gyorsan elhadarják a kéréseiket vagy véleményüket.

hogy nem nagyfokú a halláscsökkenés. Zoli kisegítő munkásként próbál néha édesanyjának segíteni. aki továbbra is két munkahelyen dolgozik. csak a társadalom rontja meg. században Helvétius francia filozófus értekezett a nevelés mindenhatóságáról. gyakran a hévtől elkapkodott beszédüket. és nincsenek komolyabb egészségügyi panaszai. csak épp ellentétes véleményt fogalmazott meg Arthur Schopenhauer német filozófus: az ember szüle- . miszerint az ember természete vele születik. Ekkor derült ki. ezért a kétszemélyes beszélgetéseknél feltehetően nem is lehetett igazán észrevenni. de a környéken nem találnak munkát. A két ismert filozófiai nézőpont – vagyis hogy az ember tudása teljes mértékben a tapasztalatok és a tanulás végeredménye. században John Locke angol empirista filozófus tabula rasa elméletével: eszerint az ember „tiszta lappal” születik. hogy el tudja tartani a családot. illetve személyiségének alakulásában mi kulcsfontosságú. Együtt rájöttek viszont. illetve a csecsemővel vele születik – régóta jelen volt már az európai kultúrában. hanem azzal is. Még mindig zárkózott és csöndes. hogy Líviának mindkét oldalon közepes mértékű halláscsökkenése van. mialatt Kati pihen egy kicsit a két műszak között. Valamivel később hasonló. hogy az „ember tudásának”. amely az élet tapasztalatai és a tanulás révén „íródik tele”. és alapvetően jó. nem hallotta. munkájukat és a felelősséget. és a korábbinál sokkal jobban beilleszkedett a gyerekek közé. A nagymama 71 éves. délutánonként nagyokat játszanak együtt. már évszázadok óta foglalkoztatta a gondolkodókat. Ma Líviának hallókészüléke van. akinek már most segítenek délutánonként a háztartásban. és Zsiga mindig Lívia védelmére kel az óvodában. a védőnő azonban megnyugtatta. és kis barátnői is lettek. és így nem tudott igazán csatlakozni játékukba. még jó erőben van. A nagyok csak későn járnak haza. Az óvónő megdöbbent. Kati ellenben gyakran elkeseredik. hogy mi lesz velük. néha egy-egy helyi asszonnyal ülnek össze beszélgetni. A 18. A nagymamával sok időt töltenek. hol csillapodó hevességével.81 és hallásvizsgálatra küldte a kislányt és édesanyját a legközelebbi nagyvárosba. hogy Lívia visszahúzódó magatartása a gyerekcsoporttal szemben nem csupán azzal volt magyarázható. Még ugyanebben az évszázadban képviselte Jean-Jacques Rousseau a másik nézetet. Mindketten most nyáron fejezték be a szakiskolát (Zoli egyszer évet ismételt). nem értette gyors. illetve az édesanyjával osztják meg gondjaikat. hogy „nem tudta felvenni a lépést” a gyerekekkel. A két testvér azonban nagyon jóban van egymással. vagy egyáltalán nem: a lány már gyakran a partnerének szüleinél alszik. Zsiga hol fokozódó. vagy pedig öröklött. ha az édesanyja „lerobban”. hogy eddig ezt nem vette észre. de részt vesz a közös foglalkozásokon. A fejlődésről alkotott nézetek történeti alakulása A kérdés. hogy a kislány zárkózott volt. agres�sziójával küzdenek az óvónők és Kati is: sajnos a gyerekek az óvodában gyakran elutasítják. Az előbbi álláspontot képviselte már a 17. Újabb kapcsolata nincs.

. a Sameroff nevéhez fűződő tranzakciós modellben (Sameroff és Chandler. itt azonban a fejlődő egyén már környezetének. kötetben). hogy a külső körülmények csakis a belső feltételek szűrőjén keresztül fejthetik ki hatásukat. Danis és mtsai. amely ismét a környezeti hatásokat és a tanulást helyezte előtérbe (l. az alábbi fejezetet). másrészt igyekszik megváltoztatni magát a környezetet is. klasszikus elméletalkotója. Lássuk csak röviden esetünket! Hogyan értelmezhetnék – csak sematikusan illusztrálva – az egyszerűbb irányzatok Lívia visszahúzódó óvodai magatartását? A tabula rasa 2 Piaget elmélete szerint az egyén állandó kölcsönhatásban él környezetével: egyrészt alkalmazkodik hozzá azzal. kötetben). A fejlődés okaira vonatkozó egyoldalú elképzelések. vagy a környezeti. század közepén megdőltek. bővebben Danis és mtsai. állapotkülönbségek mindkét esetben kiegyenlítődnek. E dinamikus folyamatok révén valósul meg az egyén alkalmazkodása a külvilághoz. a svájci Jean Piaget 2 (1969) és az orosz Lev Szemjonovics Vigotszkij 3 (1971) már a belső (biológiai) és a külső (környezeti) feltételek dinamikus kölcsönhatásában gondolkodtak (l. l. nevelési hatások révén megvalósuló tanulásra fektették a hangsúlyt. így saját fejlődési feltételeinek aktív szervezőjeként jelenik meg (l. Sameroff és Fiese. hangsúlyozta azonban. A gyakorlati tapasztalatokból származott tények révén ugyancsak hamar megkérdőjeleződtek azok a magyarázatok. a II. interakciós modell (Lewis. később) jelentkező hatások bonyolult tranzakciós mechanizmusaival próbálják leírni és a hatásokat előre jelezni. A fejlődéslélektan két legnagyobb. Mivel az előző állapotot is az akkor érvényesülő környezeti feltételek és a korábbi belső állapot közötti interakció hozta létre. Piaget és Vigotszkij hatása egyértelműen nyomot hagyott az első modern fejlődésmodellben. amelyek kizárólag vagy a biológiai érésre. 1990) szerint a fejlődő egyén aktuális állapota mindig az előző állapot és az aktuális környezethatások kölcsönhatásának eredménye. a II. bővebben Pléh. míg a 20. amelyek az érés és a környezeti hatás egyszerű összegződésén alapultak. Charles Darwin és Gregor Mendel biológusok munkája jelentős tudományos támogatást adott az öröklött viselkedés elméletének. hogy – ha szükséges – szervezetének belső állapotait megváltoztatja. Az ún. szüntelenül egy egyensúlyi állapot felé tartva. 2000. 3 Vigotszkij a fejlődésben a szociális környezetnek és a kommunikációnak tulajdonított vezető szerepet. a fejlődés végül is a belső és a külső feltételek közti kölcsönhatások folyamatos működésére vezethető vis�sza. már a 20. A szervezet és a környezet között létrejövő „feszültségek”. 1979. században erős ellenhatást fejtett ki a viselkedés-lélektan (behaviorizmus). A modell továbbfejlesztésében. 2005) ugyancsak a folyamatos interakciók állnak a figyelem fókuszában. Ma a fejlődést tanulmányozó kutatók és a beavatkozásokat (intervenciókat) tervező szakemberek a fejlődési eseményeket a környezet több szintjén (Bronfenbrenner. 1975.82 tésénél fogva rossz. ám ez az állapot általában a külső és belső környezet változékonysága következtében teljesen soha nem érhető el.

Például. itt biztonságban érezhette magát.). hogy csökkentse a másik heves. aki már születése után is hasonló volt. helyzetnek való megfelelésére vonatkozóan. hogy Lívia veleszületetten csöndes. úgy reagál. hisz tudjuk. nem megfelelő viselkedését. az is számít” a megfigyelhető viselkedés kialakulásában. akik a tapasztalatszerzés. határküszöböket : ezekkel mind a gondozó. A komplexebb modellek már a környezet és a biológiai adottságok bonyolult egymásra hatásában gondolkodnak. hogy megnyugtassák. ritmikusan mozgatja stb. elegendő negatív tanulási tapasztalatot jelentettek számára: inkább visszahúzódott „saját kis világába”. mindent megtesznek azért. mert zaklatott mindennapjai. egy gyermek sírós. felső küszöböt. Egy biológiai álláspontot képviselő szakember azzal is érvelhet. Ezek fiktív feltételezéseit a későbbiekben ismertetjük. A gyermek és környezetének kölcsönhatása – a tranzakciós modell alakulása Egészen az 1960-as évekig az a nézet uralkodott. vagyis a szülő felől a gyermek felé hatnak. visszahúzódó temperamentumú gyerek. ez a felnőttek viselkedését nagyban megváltoztatja. . mindezek együttesen jöhetnek számításba. megérinti. Az első döntő változást e tekintetben Bell (1968) értekezése hozta meg. mire a csecsemő megnyugszik. gyakoriságára.83 elmélet és a viselkedés-lélektan képviselői. hogy „csak evett és aludt” csecsemőkorában. egymás viselkedését szabályozó folyamatokra tartott érvényesnek. Szinte az összes felnőtt a csecsemő felé fordul. Később Bell (1974) leírt egy olyan modellt. Feltételezett ún. Ha egy ingerlés egyiküknél eléri az ún. feltehetően úgy értelmeznék a helyzetet. vagyis „ez is. Egy nagyobb gyerek bevezetése esetében a felnőttek például a szóhasználatukat és a beszédüket egyszerűsítik le a gyermek nyelvi készségeihez mérten. mind a csecsemő rendelkezik a másik által tanúsított viselkedések intenzitására. Fiktív esetünkben Zsigát kiscsecsemő korában nagyon gyakran tartotta ölben és dajkálta az édesanyja vagy a nagymamája. valamint az a tény. nem értette jól a gyerekeket. Egy egyszerű additív modell szerint. hogy nem hallotta. nyugtalan állapotaival kapcsolatban: a gondozó ilyenkor kompenzálja a csecsemőnél az önszabályozás hiányosságait. hogy a szocializációs folyamat kétirányú: a gyermek felől a szülő felé is hat. Ha pedig a csecsemő sírni kezd. vagyis megnyugtató magatartást fog tanúsítani (ölbe kapja. Ezt a folyamatot megfigyelhetjük pl. a környezeti hatások és a tanulás mindenhatóságában hittek. mert csak így volt képes megnyugodni. hogy Lívia azért lett ennyire visszahúzódó. hogy a szocializáció folyamatai alapvetően egyirányúak. amelyben több kutatás és fejlődési beszámoló áttekintése után kijelentette. amelyet a szülő-gyermek párnál zajló kétirányú. ha egy csecsemőt bevezetnek egy felnőtt társaságba. ahol a biológiai és a környezeti tapasztalatok összegződéséről beszélhetünk.

és teljesíteni tudják annak elvárásait. A közvetlen hatások közé sorolja a gyermek temperamentumbeli „nehézségét”. amelyben a fő hangsúly a gyermek és a környezet egymásra hangolódásának sikerén vagy sikertelenségén van. vagy nem megfelelő mértékű ingereket kap. Bates (1989) a szülőre gyakorolt közvetlen és közvetett gyermekhatásokat különböztet meg. stratégiája. kiegyensúlyozottabb interakciók fognak zajlani kettejük között. akkor az egészséges fejlődés lehetőségét a kapcsolat szempontjából biztosnak vehetjük. akkor a másik fél a viselkedéses inger emelésére törekszik. gyakorlatai és a gyermek temperamentuma „egymásra talál”. ez pozitívan hat a szülő énképére. ilyenformán pedig a vele történő bánásmód kialakításában és formálásában. Ilyenkor óvónője adott neki valamilyen kis feladatot. . hogy követni tudják a környezet lehetőségeit. gyakran vált nyugtalanná és ingerlékennyé. és közvetett hatásként értelmezi a szülő és a gyermek illeszkedésének folyamatát (l. Például. hogy milyen fontos a szülő/gondozó és a gyermek illeszkedése egymáshoz. alsó határ körüli értékek kerülnek túlsúlyba. még Ferenczi. hogy ő „jó”. az anya bizonytalannak élheti meg magát gondozóként. pl. a szülő úgy értelmezheti a könnyű gondozási folyamatot. Az illeszkedés/összeillés jósága (goodness of fit) fogalom azt a folyamatot jelenti. ezáltal közvetetten a babával is toleránsabb lesz. Ezzel szemben a „nehéz” csecsemőnél stressz és problémák jelentkezhetnek a gondozás folyamatában. tehát alkati sajátosságait. és esetleg – akár tudattalanul is – türelmetlen. A gyermek temperamentuma hat a szülő attitűdjére. temperamentuma. míg a rossz illeszkedés esetén negatív interakciós körök és fejlődési nehézségek alakulhatnak ki4. amit rendszerint bűntudat is kísér.84 Ha ellenben az ún. Ennek ellentéte az összeillés hiánya/ gyenge illeszkedés (poorness of fit) : ez esetben a gyermek karaktere. vagyis a stimuláció (ingerlés) nem tökéletes vagy nem megfelelő. amit mindig nagyon szívesen és türelemmel végzett. szükségletei és motivációi megfelelőek arra. Jó illeszkedés esetén várhatunk el optimális fejlődést. ellenséges lehet. Az 1970-es években a csecsemőkori temperamentum és az anyai viselkedés interakciójával kapcsolatban dolgozták ki Thomas és Chess (1989b) illeszkedésmodelljüket. a jelen kötetben). nyűgösségével jelezheti a szülőnek. illetve követeléseit. gondozói szokásaira és énképére is. amikor a gyermek képességei. E korai modell már felvetette. illetve a maga által kialakított viselkedési stratégiája nem megfelelő a környezet kihívásaival való megküzdésben. negatív érzései támadhatnak a gyerekkel és az anyasággal kapcsolatban. ha egy kisgyermek unatkozik. magabiztosabbnak érzi magát. A mo 4 A szerzők szerint (1989a) ha a szülő attitűdje. ha unatkozott és nem talált magának megfelelő elfoglaltságot. aktivitását és szociabilitását. Az újszülött és a csecsemő temperamentuma tehát fontos tényező saját személyiségének fejlődése szempontjából: közvetítő szerepe van a szülő énképének és énhatékonyság-érzésének alakulásában. A gondozó–gyermek interakcióban a gyermek viselkedése és fejlődése elsősorban a szülők aktivitása révén formálódik. Ha a csecsemő „könnyű” temperamentumú. Óvodáskorában Zsiga. viráglocsolást vagy szalvétahajtogatást. hogy többre vagy másra vágyik. szenzitív szülő.

később kifejtve): ha egy „nehéz” természetű csecsemő toleráns. Az 1970-es években megfogalmazott tranzakciós modell értelmében (Sameroff és Chandler. a társadalom és a kultúra) jellemzői folyamatosan és kölcsönösen hatnak egymásra. folyamatosan elbizonytalaníthatják Katit szülői szerepében. irányította figyelmét. amelyek a jószívű. valamint Zsiga és nagymamája. illetve az óvónő között. lobbanékony. akivel nem volt igazán konfliktusa édesanyjának. valamint az az érzés. hogy melyik gyermekét látta volna „könnyű”. Később heves természetű. aztán kedves. hanem – ha lehetősége van rá – ösztönösen választja is környezetét. 2005) a gyermek biológiai adottságai (temperamentuma. befolyást gyakorol rá (Caspi. az édesanya. Ez utóbbi abból is fakadhat. bővebben Ferenczi. nagymamája és óvónője) között. kimerült és türelmetlen volt. dinamikus folyamatból adódik nemcsak a gyermek. 1998). 1975. hogy „a nagyi bezzeg tud bánni a gyerekkel”. impulzív kisfiú lett. kis feladatokat adott neki. hanem a szülő és a család fejlődése is. amelyek védőmechanizmusként működhetnek (l. személyiségjellemzői. Esetünkben könnyen feltételezhetjük. minden zavarta. Az óvónő is jól tudta kezelni a kisfiú hangulatváltozásait. Ezeket a helyzeteket általában szintén a nagymama tudta feloldani. hogy a nehéz temperamentumú gyermek egy fáradt. Az óvodában gyakran kiabált és verekedett is. kognitív képességei) és a már megszerzett/tanult készségei. Amikor a szakember betekintést nyer egy fejlődési folyamatba. csak evett és aludt kicsiként. találkozások. akinek nehézséget okoz a gyerek sajátosságaira való türelmes ráhangolódás. Ebből a sokszereplős. Édesanyával. pozitív fejlődésének garanciája lesz a szülő illeszkedése a gyermekhez (temperamentum-kérdésekről l. A gyermek és környezete között háromféle interakciót különböztethetünk meg: ezek révén a gyermek személyisége alakítja környezetét. segítőkész kisfiú energiáit lefoglalták. Az ismétlődő negatív színezetű esetek. ingerlékenynek mondható kiscsecsemő Zsiga folyton sírt. nehezen nyugodott meg. a megismert szituációt a fejlődő gyermek és szűkebb-tágabb környezete között zajló tranzakciós folyamatok (kétirányú kölcsönhatások) pillanatnyi jelenének. Az irritábilisnak. állapotának foghatjuk fel. sok szempontból megterhelt édesanyával „találkozik”. Ez gyakran kifárasztotta Katit. Nagyon sematikusan ugyan – és csakis a példák kedvéért – megrajzolhatunk több önmegerősítő kört: úgy tűnik. valamint a szülő (illetve tágabban értelmezve a folyamatot: a környezet.85 dell által felismerhetünk olyan szülő-gyermek „találkozásokat”. de nehezített az illeszkedés Zsiga és édesanyja között. aki a nagyon megterhelő mindennapoktól rendszerint fáradt. összeillés van Lívia és minden gondozója (édesanyja. a jelen kötetben). Sameroff és Fiese. A fejlődő gyermek nemcsak alakítja. . csöndes. mosolygós kislány lett. magabiztos. és sikerélményt nyújtottak neki. érzékeny és válaszkész szülőre talál. A fejlődő egyén a legkorábbi időszaktól kezdve környezetének. gyakran került összetűzésbe a kisfiú. így saját fejlődési feltételeinek is aktív szervezője. Líviával soha sem volt gond. illetve „nehéz” természetűnek Kati. ilyenkor a nagymama segített Zsigát megnyugtatni.

amely szerint minden gyerek személyisége és viselkedése sajátos válaszokat vált ki környezetéből. amelyben felnőnek) másként élnek át. és kerüli a nagyobb társaságot. visszahúzódó temperamentumú kisgyerek. és másképpen reagálnak rá. ahol magányosan vagy kétszemélyes kapcsolatban lehet. míg a kicsik rendre átélik a feszültséget. céljait. választ is közülük. Így a családi környezeten kívül a gyermek kezdi megalkotni saját. A gyermek jellemzői. a különböző gyermekek nagy valószínűséggel némileg különböző foglalkozásmódot (és ezzel az egyes gyerekekre szabott hatékonyabb szülői viselkedést) nyernek azzal. az egyértelmű ok-okozati kapcsolatok feltételezése helyett érdemes folyamatosan zajló. Tovább vizsgálva a fejlődés törvényszerűségeit. másként értelmezik azt. 3. barátokat. és ennek megfelelően eltérően is reagálnak rá. „egyéni” környezetét is (pl. ami aztán tovább formálja személyiségét. Végül a proaktív interakció olyan folyamat. inkább keresi az olyan helyzeteket. A nagymama az. mind a kisfiúval. Az evokatív interakció a gyermek környezetformáló hatásának arra a jelenségére utal. adottságai. hogy ők is hatnak szüleikre. a családi rendszert. sokszereplős interakciókban . hogy a gyermek saját személyiségfejlődésének aktív alakítójává váljék. készségei formálhatják a szülők nevelési stílusát. Lívia.86 1. A reaktív interakció a gyermek személyisége által megélt szubjektív pszichológiai környezet hatására hívja fel a figyelmet. amely lehetővé teszi. ezek viszont visszahatnak a gyermek személyiségének további alakulására. és ha lehetősége van rá. elhúzódó rossz viszonyát. A kamaszok „elmenekülnek otthonról”. Esetünkben a kicsik és a nagyok – fejlődési szintjükből és lehetőségeikből fakadóan – másképpen észlelik szüleik nézeteltéréseit. Természetszerűen másképpen reagálnak az eltérő sajátosságokkal rendelkező gyerekekre. tevékenységeket választ). Sajátosságai alapján bizonyos környezeteket előnyben részesít. ugyanakkor ezekben a választásaiban mind az otthoni feszültségek. 2. sírnak. Zsiga és Lívia viselkedése és érdeklődése különböző reakciókat és foglalkozásmódot vált ki mind édesanyjukból. aki a leginkább hasonlóan bánik a gyerekekkel. mind az óvónőjükből. ahol a közel hasonló szülői bánásmódot az egymás mellett felnövekvő testvérek igencsak különbözőképp értelmezhetik. aki feltehetően adottságait tekintve is csendes. Nagyon érdekes példa erre a többgyermekes családok esete. és a nagymamánál keresnek menedéket. A többgyermekes példánál maradva. mind halláscsökkenése csak megerősítik. befolyással vannak rájuk. azonosnak ítélhető környezetet (pl. de nyilvánvalóan ő is sajátos viszonyt alakít ki mind a kislánnyal. A különböző gyerekek egy adott.

viselkedését). karakterét. Ma még számos szakember érvel amellett.87 gondolkodnunk. csak utólag.5 Vagyis egy fejlődési esemény mögött nem feltételezhetünk egyetlen központi magyarázó tényezőt. Olykor ugyanannak az eseménynek. . mert egyszerre kell elérnünk a gyermek jellemzőit (adottságait. 1991). amely az interakciós minták spirálszerű sorából próbál következtetni a fejlődési események „okaira”. depresszió. A kutatási és a számtalan gyakorlati tapasztalat révén bebizonyosodott. bővebben Goldenberg és Goldenberg. a szüleik válását átélő gyerekek között nagyon különböző viselkedéses válaszokkal (szorongás. a vele interakcióba lépő szűkebb-tágabb környezet sajátosságait és a kettő kölcsönhatásai révén létrejött tapasztalatokat (Sameroff és Fiese. hogy bizonyos problémák konkrét okokra vezethetők vissza. Akárhogyan vizsgálódjunk is. hogy ez közel sincs így. Bryant. 2008). 1990). tanulási problémák. 2005). de akár megkönnyebbü 5 A családi rendszerek vizsgálatában és a családterápia rendszerszemléletű megközelítésében is létezik egy olyan fogalom. egy-egy fejlődési állapot vagy probléma hátterében ritkán találhatunk világos oksági kapcsolatokat. beszámolók alapján próbáljuk rekonstruálni az eseményeket. ez pedig a cirkuláris okság (l. főleg ha a probléma kialakulását nem követhettük nyomon az időben. hogy a fejlődési események hátterében többtényezős okságot kell feltételeznünk (pl. megfigyelése az időben nem egyszerű. agresszió. oknak többfajta következménye lehet: pl. A legtöbb esetben legfeljebb érvényesülő tendenciákra lelhetünk. Az okok és következmények viszonya is bonyolult (pl. A tranzakciós folyamatok vizsgálata. jellemzőnek. Loeber. A tudományos tapasztalatok azt mutatják.

mint alkati sajátosságokról vagy a stresszteli családi környezet okozta viselkedési nehézségekről. Egy idő után az óvónő szakítja meg ezt a kört. hogy itt másról is lehet szó. és ismertetjük azokat a modelleket. nagymama. A következőkben sorra vesszük azokat a tényezőket. segít abban. családi problémák. különböző okokból ugyanazt a következményt látjuk megvalósulni: pl. Mindamellett vizsgálódásaink során akkor leszünk eredményesek. amelyek ezeket a tényezőket rendszerezik. Azt is feltételezhetjük. ezzel is igazolva. Amellett. hanem férfi személlyel. amely az interakciókon keresztül alakítja és szilárdítja meg a kislány viselkedési repertoárját. kommunikációs minták. és együtt alakulnak a családi szokások. Goldenberg és Goldenberg. Máskor. hogy viselkedése nemcsak a halláscsökkenésnek volt köszönhető. azt is feltételezhetjük. környezetválasztásait. hogy máshogyan alakulnának ezek a viszonyok. A rejtett biológiai probléma feltárásával és gyógyításával. szabályok. és valószínűsíthetően a természetes. ha a családra úgy tekintünk. hogy a gyermek elsődleges szocializációs közege a család. aki talán máshogyan (is) reagálna a gyerekek természetére. Rendszerszemlélet a gondolkodásban – A család és a tágabb ökológiai rendszerek A család mint rendszer Ma már közhelyszámba megy. amely a családpszichológia és a családterápia talaján gyökerezik. Ez a szemlélet. 2008). ha a gyerekek nemcsak nőkkel (anya. amelyből most csak töredékeket hozunk fel példának. óvónő) lennének közeli és gyakori kapcsolatban. hogy a családot élő rendszerként fogjuk fel. többtényezős okság). hogy Lívia visszahúzódó temperamentuma és/vagy halláscsökkenése és/ vagy zaklatott mindennapjai miatt is viselkedhet zárkózottan az óvodában (l. az iskolában való sikertelenség okai között lehetnek biológiai adottságok. ha egy sor tényezőt és azok folyamatos kölcsönhatását követjük nyomon. (a családi folyamatokról bővebben l.88 lés is) találkozhatunk. Tehát önmegerősítő körről lehet szó. összetettebb fejlődésmodellben gondolkodó szakember esetünk sokrétű következtetéses hálóját feltételezi. családi elrendeződések stb. Egy komplexebb. mint a jelenlévő gondozók. mint ahol – a folyamatos társas interakciók révén – minden szereplő sajátosságai és viselkedése hat a többiekére. aki észleli. szociális hátrány. amelyek a gyermek és környezete közötti tranzakciós folyamatokat alakítják. zárkózott viselkedése fennmarad. megküzdési módok. férfimodellel is találkoznának mindennapjaik során. szervezik. hogy – mivel Zsiga feltűnőbb és zavaróbb viselkedése általában lefoglalja az anyát és az óvónőt is – a „könnyebb temperamentumú” Lívia visszahúzódóbb viselkedését megerősítheti a környezet (tranzakciós körök). szerepek. azonban csendes. . spontán fejlődése folytán is a kislány interakciós működése új vágányra terelődik. Emiatt a fejlődési események valamennyire valószínű előrelátása is csak akkor lehetséges.

hogy Zsigáéknál mindig a nagymama megy el a gyerekekért az óvodába. ami korukhoz képest nem megszokott: rendszeresen segítenek a háztartásban a nagymamának délutánonként. Kati még kétszer-háromszor szól nyugodt hangon. az anya-gyermek. problémák egymással való megbeszélése. A kicsik gyerekéletet élnek. de az utóbbi kettő egymásba nyílik). akkor például a következőkről kell gondolkodnunk: Hogyan befolyásolhatták Kati korai élményei és viszonya édesanyjával párválasztásait és családjának alakulását? Hogyan rendeződtek át a család folyamatos „változásában” a szereplők közötti viszonyok. A nagyok kamaszok. édesanya létére felvállalja az összes olyan kötelezettséget és szerepet is. akkor megvárja a gyerekeket. ebben a hónapban ki. amikor az édesanyjuk pihen. témaköröket: családi szokás például. vagy esetleg visszaszól. de némileg támogatja anyagilag a házat. fél lábbal már kirepültek a családi fészekből: a lány gyakran már partnere családjánál lakik. a fiú „bandázik”. de utána pár órát alszik. A nagymama éppen emiatt számos dologban – főleg a gyermekgondozásban és –nevelésben – helyettesíti Katit. és kinek kell várnia. mire van lehetőség. Zsigmond. egy Katié és a kicsiké. ha Kati éjjel nem megy dolgozni. Ezek az . Amikor a családi elrendeződésekről beszélünk. nem hozhatnak haza barátot. a családban apaként? Milyen esetekben támasz.89 Esetünk segítségével megvilágíthatjuk a fenti fogalmakat. Mivel a házban összesen három szoba van (egy a nagymamáé. vagy vállat von. köszönti őket. akkor Kati nagyon hangosan kezd kiabálni a fiával. Ezek után. Ha ezek után sem fogad szót a fia. Rendszerint a nagymama oldja fel a helyzetet. Kati a gyerekeinek is nagyon nyíltan elmondja mindig. hogy a kisebb gyerekek lefekvése után csak egyedül jöhetnek haza a nagyok. (Emiatt a kamaszok már gyakran házon kívül töltik az éjszakákat. Például Kati konfliktusai Zsigával általában a következőképpen zajlanak: Kati először csöndesen rászól a fiára. Zsiga általában szintén kiabálni kezd és sírva fakad. ha viszont dolgozni megy este 9-re. együtt tölti a gyerekekkel a teljes délutánt és estét. mit fog kapni. egy pedig a nagyobb gyerekeké. háromszereplős (triadikus) családi rendszert.) Számos kommunikációs minta figyelhető meg a családban. az apagyermek és a magasabb rendű. Zsiga rendszerint erre oda sem figyel. A gyermekvállalást követően. a szülővé válás folyamatában a családi rendszer – amely korábban mindössze kétszereplős (diadikus) kapcsolatra korlátozódott – immár négy különböző (al)rendszert tartalmaz: a férj-feleség. mire nincs. A családi szerepek nagyon tiszták ebben az esetben: Kati a családfenntartó. milyen esetekben nehézség Kati és édesanyja erős szövetsége? És így tovább. társaságot. ugyanakkor számos olyan feladatuk van. ha valami nem tetszik a viselkedésében. amely általában egy apára hárul a családban. Így megfigyelhetjük az apa nélkül élő családok „szerepcsúsztatását”: anya apa szerepben (is). hogy valamilyen vágyott dolgot megkapjon. másik gondozó (itt a nagymama) anya szerepben (is). szabály. Emellett Kati és édesanyja érzelmileg erős támaszai egymásnak. a kötelékek? Hogyan érezhette magát a kicsik édesapja. amíg Kati megfőzi a vacsorát. és gyakran rá is csap a fenekére. A család megküzdési módja általában a feladatok és a felelősségek tiszta felosztása és a gondok. amíg hazaérkeznek.

Esetünkben mindez némileg bonyolultabb. Évekkel később vált csak el hivatalosan férjétől. akinek gyermekét már a szíve alatt hordta. aki oda is költözött a házhoz. háború miatt gyerekeket egyedül nevelő anyák. Nem egész másfél évvel Zoli születése után bővült a család egy kislánnyal. 1985. Nem sokkal Emőke születése után Kati első férje elhagyta a családot és a szülői házat. majd az újraházasodott szülők közös gyerekeket is vállalnak. majd Katinak kapcsolata lett egy nála 6 évvel fiatalabb férfival. a fenti alrendszerek mellett (férj-feleség. többgenerációs nagycsalád). A legtöbb rendszersajátosság azonban minden családi konstellációhoz illeszthető. Kati eddigi felnőtt életében már négyféle családi konstelláció részese volt. Éveken keresztül így éltek. Nemsokára Kati teherbe esett. A terhességből megszülettek az ikrek. Jó ideig Katinak csak futó kapcsolatai voltak. Zsigmondnak kezdettől fogva konfliktusai voltak a nagymamával. Zsigmonddal való válásuk után felállt a „régi rend”: Kati. az új házastárs előző házasságából is érkeznek gyerekek a családba. ha önállóan élő. örökbefogadó családok. 1988). század erőteljes társadalmi változásai nyomán ma már rendkívül változatos (pl. édesanyja és a gyerekek. még Nguyen. .90 alrendszerek kölcsönösen függnek egymástól. a jelen kötetben). akár egy foltokból összevarrt terítő vagy egy sokszínű mozaik. Bár a történelem folyamán mindig is találkozhattunk a családok sokszínűségével (pl. A felvázolt alrendszerek természetesen csak akkor ennyire tiszták. Az asszony az édesanyja házába költözött. Ez egyfelől védőtényező volt (Kati a házban élhetett minden körülmények között. de talán elmondható. Amikor első fiúk megszületett. és családjukban a „tipikus férj-feleség szerepeket” az anya és a nagymama osztották fel egymás között. dajkaságba adott gyerekek. amikor egy szülő elválik. egyszülős családok. hogy mindvégig az anya-nagymama alrendszer mutatkozott a legstabilabbnak. amely olyan színes. Kati 23 éves korában ment először férjhez ahhoz a fiatalemberhez. újraházasodik. Emőkével. Ekkor tehát heten éltek már együtt a nagyanyai házban a szerepek és kapcsolatok kavalkádjában. Akkor a férj szülői házába költözött. másfelől viszont talán veszélyeztető tényezőként is szerepet játszhatott Kati párkapcsolatainak alakulá- 6 A fogalom azt a ma már meglehetősen gyakori helyzetet jellemzi. segítőkészségét). Ekkor már hatan éltek együtt. ezért összeházasodtak. l. anyafia. csak szülőkről és gyerekeikről) beszélünk. azonos nemű szülők családjai. struktúrája a 20. és a három diád kombinált interakciói adják a magasabb rendű családi működést (Minuchin. a családok szerkezete. Ahogyan később testvérek érkeznek a családba. immáron négyen. Ez a szülők. „patchwork”/„mozaik” családok6. illetve befolyásolják egymás működését: mindegyik diadikus alrendszer érzékeny a másik kettő fejlődésére. a férj szüleivel. a féltestvérek olyan hálóját eredményezi. ez az interakciós háló tovább bonyolódik. apa-fia és hármuk együttműködése) már számolni kellett a kapcsolati háló másik két szereplőjével is. a szülők pedig elküldték Katit a két gyerekkel. nukleáris családról (szűk családról. a testvérek. és élvezhette édesanyja bizalmát.

illetve Zsigmond valós családi szerep nélkül maradt. Például vannak családok. vagyis minden családban valamiféle egység és rend alakul ki. hogy „az egész több. hogy a család tagjai külön-külön (pl. ezek optimális esetben jól érzékelhetők. szülő-gyermeki és testvéri alrendszerek) önmagukban is jellemezhetők a rendszerfolyamatok sajátosságaival. Ez még akkor is igaz. egyértelműek. Cox és Paley. ha negatív folyamatokról beszélünk.91 sában (e szoros. amelyek bizonyos hatások révén változhatnak ugyan. ahol a gyerekeknek meglehetősen nagy beleszólást engednek a családi döntések meghozatalába. ha egy családban egy gyereket (legtöbbször a legnagyobbat) szülői feladatokkal és szerepekkel ruháznak fel. Az ún. Nem szerencsés például. mint a részek összessége”. Sokkal nagyobb felelőssége. mint az általában megszokott. magyarul: Goldenberg és Goldenberg. családként kezelve azonban őket egyfajta összhang és kohézió valósul meg viselkedésükben. attitűdjeikben és értékrendjükben. más-más környezetben megfigyelve) egészen másfajta személyiségnek bizonyulnak. illetve jogokat. – A különböző helyzetekben sokszor megismétlődő interakciós mintázatok révén a családtagok szabályokat alkotnak arra. 2008): – A rendszerszemléletet alkalmazva a családi folyamatok értelmezésében elfogadhatjuk. 1968. rendszerfolyamatok lényege röviden a következő (a rendszerszemléletről l. egymásra utalt kapcsolat nehézséget jelenthetett Zsigmond számára a „szövevényes” családba való beilleszkedése során). feltehetően a konfliktusaik nagy része is ebből adódott. Továbbra is Kati maradt a családfenntartó. mert ez megzavarja a családi működést (pl. együtt. – A családot a fent említett hierarchikus struktúra jellemzi: a rendszer (a család) alrendszerei (házastársi. hogy az egyes alrendszerek a megfelelő szerepekkel és viselkedésekkel jellemezhetők. 1985. de rugalmasak. Katiék nem kerültek a fenti helyzetbe. Combrinck-Graham. bonyolulttá és konfliktusossá válik a gyermektől elvárt kötelességek és gyermeknek adott jogok kezelése). amikor az ikrek édesapja még a háznál lakott. Az alrendszerek között határok húzódnak. míg más családokban erőteljesen különválasztják a szülői és gyermeki szerepeket. és még a gyerekeket érintő kérdéskörökben sem kérik ki véleményüket. és egyben befolyása lett a gyerekek nevelésében. Ez azt jelenti. mindez megtörtént volna. Az érintkezés módjainál egyértelműen eszünkbe jutnak . de nem átjárhatók. hogy miként érintkezzenek egymással a különböző alrendszereken belül és azok között. A családban így a nagymama kapott olyan szerepeket. 1997. Gyakori példa. Ez akkor is fennmaradt. A család folyamatai nem érthetők meg az egyes szereplők jellemzőinek egyszerű kombinálásával. vagyis a megszokott szerepek felcserélődtek. de feltételezhető. amelyek nem egyeznek az általában jellemző nagymamai felelősség mértékével. továbbá Bertalanffy. hogy ha egyedül kellett volna négy gyereket nevelnie.

Az ilyen esetek nagy veszekedésbe torkollanak. Kati néha kikéri kamaszgyerekei véleményét.92 azok a kommunikációs módok is. akik fogékonyak a humorra. idősebb családtag halála) esetén eleinte megbolydul a családi élet. Kati nem tűri el. Katiéknál erős szabályok vannak arra. akikkel a gyerekek rendszeresen kapcsolatba lépnek (l. optimális esetben negatív visszacsatolás (csillapítás) révén kiegyensúlyoz. változtatása idején. Minden család számára – de valamilyen okból több problémával. jóllétének biztosításában pedig nemcsak a család. és aktívan válaszol a kihívásokra. Kati felnőtt életében már négy családi konstelláció részese volt. új . oktatási intézményeken keresztüli) és az informális (nagycsaládban. kiegyensúlyozott. más (átmeneti) szerepek és feladatok merülhetnek fel. hogy egy-egy trauma (pl. alább részletesen). de a kicsikét soha. később részletesen).) és szereplők (óvónő. -megoldására és az új egyensúly felállítására nézve. Mint említettük. kisközösségekben. és szüntelenül kiegyensúlyozásra. de egy rövidebb-hosszabb alkalmazkodási folyamat után kialakul egy új. A megváltozó környezeti feltételek hatására (mint pl. ismét kevesebb stresszel jellemezhető családi működés. stabilitásra törekszik. Példaként megemlíthetjük. ha bármelyik gyereke hangosan szól vissza neki. hogyan beszélhetnek a gyerekek a felnőttekkel. amelyek kötelező érvényűek a gyerekekre nézve. felelősségeket. illetve mennyire enged vagy áll ellen a megváltozott külső körülmények hatásainak és követelményeinek. – A család szabályozza önmaga működését. hogy négyszer kellett alkalmazkodnia neki és családja többi tagjának is a megváltozott körülményekhez. és változásokat indít el belső folyamataiban. egy gyermek megszületésénél) a rendszer próbál alkalmazkodni a változásokhoz. hanem azok a közegek (óvoda. A nagymama ebben kevésbé szigorú: gyakran viccesen fenyegeti meg a gyerekeket. és mindeközben nagyon tisztelik őt. A gyerekek állapotának. általában a döntő szót édesanyjával megegyezésben mondják ki. baráti és szomszédi viszonyokban tetten érhető) támogató hatások (erről l. gyerekorvos stb. nehézséggel szembenéző családok esetében mindenképpen – fontosak a formális (szociális ellátórendszeren. Újra kellett strukturálnia a feladatokat. hogy egy család mennyire fogad el például külső segítséget folyamatainak tisztázása. vagy megengedhetők számukra egy adott családban. Ide tartoznak azok a kérdések. A család egyensúlyra törekvő folyamatai révén reagál. Ezek a kapcsolatok és vis�szacsatolások egy-egy krízis vagy változás idején a konkrét segítség mellett jótékony hatást gyakorolhatnak egy család probléma-felismerésére. védőnő.) is valódi felelősséggel tartoznak. vagyis beengedi a környezetből érkező impulzusokat. nyitott rendszerként alkalmazkodik a változásokhoz. mint ami addig megszokott volt. A későbbiekben tárgyaljuk részletesebben azokat a folyamatokat. amelyeket krízisidőszakok alatt használnak a családok. ez azt jelenti. orvosi rendelő stb. – A család jó esetben élő.

2. játszópajtás) és kapcsolatokkal (pl. Az említett környezetek különböző helyszínekkel (pl. hogy a gyermek és családja egy tágabb rendszer része. de például az óvodai-iskolai. hogy a család élete nem problémamentes.1. a kultúra sajátosságai is interakcióba lépnek egymással. más élményekkel és tevékenységformákkal gazdagodik ezekben a viszonyokban. a bölcsődei. barátság) ruházzák fel a gyermeket. adott esetben a fejlődő gyermek. Zsiga. a tágabb családi kapcsolatokat. diák. rendelőintézetet. valamint Zsiga. Kati roppant erős asszony. A mezorendszer-kapcsolatoknak három jellemzőjük van: . osztályterem.93 szerepek és szabályok alakultak.és másfajta impulzusokkal járulnak hozzá. kórházat. más és más tulajdonságai lesznek dominánsak. de gyakran akár egymásnak ellentmondva is – sajátos módon hat a gyermek életére. 2. pihenés). gyerek. iskolai és helyi közösségeket. A fejlődő gyermek szempontjából ezek a szintek a következők (l. tehát az otthont. otthon. A fejlődést meghatározó kölcsönhatások a környezet egyre magasabb rendű szintjein és azok között érvényesülnek. Egészen másfajta kapcsolatrendszere lehet egy gyermeknek a családjában. barátságok) és a gyermek viszonyában további fontos tényezőket kell még tekintetbe vennünk. erősítve. óvó nénije és óvodai társai közötti kapcsolatok olyan mikrorendszerek. játék. szülő-gyerek. amelyek a gyermekre direkt módon hatnak. játszótér). a társadalom. tevékenységformákkal (pl. a különböző helyi közösségek (szomszédság. A gyerekek hangulatán. mikrorendszerek azok a rendszerek. Az ún. amelyben a közvetlen intézményi hálózat. ezek pedig egyértelműen befolyásolják fejlődését. 1. óvodai. amelyeknek a vizsgálat fókuszában álló személy. akik a problémákat a maguk hatáskörén belül kezelték. amelyekben Zsiga más és más szerepeket vesz fel. Ezek legfontosabb egysége a gyermek és családja. 1986) azt is feltételezi. Kulcsszereplők lettek az óvónő és a védőnő. a játszótéri. a gyermek kortársait. az óvodai közösségében vagy a falu játszóterén. ábra. tanár-diák. A mezorendszerek mindazokat a környezeti rendszereket foglalják össze. szerepekkel (pl. Minden ilyen „kapcsolódás” – sokszor egymást kiegészítve. tanulás. és aktív kapcsolatot tartottak fenn a családdal. Megpróbáltatásai ellenére mindig nagyon hamar felállt az új rend. és – mint azt már korábban tárgyaltuk –. édesanyja és testvérei. Ebben természetesen segítségére volt az édesanyja is. Ökológiai perspektíva A rendszerszemlélet kiterjesztésével az ökológiai perspektíva (Bronfenbrenner. mást vált ki partnereiből. közvetlenül része.). viselkedésén azonban minden esetben lehetett észlelni. Ezáltal e rendszerek Zsiga fejlődéséhez más. fejlődésére. amelyek ugyanakkor egyáltalán nem függetlenek egymástól. 1979.

amelyekben a gyerek közvetlenül nem vesz részt. mivel az óvónő rendszeresen beszámol a gyereEgészségügyi ellátás kek fejlődéséről. vagyis az. valamint az óvónőnek. nagyon erős kapocs és segítő közeg lehet a helyi lakóközösség. Olyan családok esetében. Esetünkben Lívia és Zsiga. s id s n za E XO R E N D S Z E R bá in á m ly o d t e c j ok s r a lád D Kite N D E SZER ZO R E E K M Iskola. Kortárszakem. ahol Lívia a hallókészülékét kapta. Ez a szoros kapcsolat min2. az óvodai gyerekekkel. jó kapcsolatokkal és (ha nem is anyagi. de amelyeket a szülők közvetítése révén a gyerek fejlődésére ható környezeti tényezőknek tekinthetünk. Az exorendszer azokat a rendszereket tartalmazza. ami az iskolába lépés lesz. az édesanyának és a nagymamának. valamint gondozóik-nevelőik (anya és nagymama) jelentőségteljes kapcsolatban állnak az óvónővel. amelyek számos problémával küszködnek. otthon és iskola közötti együttműködés). Hangsúlyos a család és az óvodai közösség kapcsolata. később részletesen) hathat a család életének alakulásában és a gyerekek fejlődésében. illetve a család és/vagy az óvoda felkészíti-e őt az iskolakezdésre). Addig még számos viselkedésbeli nehézséget kell együtt megoldaniuk a gyerekeknek. Segítő óvoda. KRONORENDSZER . baráti köre. problémáKulturális. zat Helyi ság egyház közösségek Munkahely 3. illetve – az átmenetek kérdése. a helyi lakóközösség. ábra Bronfenbrenner humánökológiai modellje denképpen hatékonyan kéForrás: Bronfenbrenner munkái alapján szíti fel a gyerekeket a legközelebbi váltásra. hogy milyen a különböző mikrorendszerek között létrejött kapcsolatok erőssége (pl. – a kapcsoltság. akkor személyes) forrásokkal rendelkező lakókörnyezet védőtényezőként (l. a védőnővel és a gyerekorvossal. azzal a szakrendelővel és szakorvossal.bölcsőde sak A berek család Iskolabarátai szék MIKROLakóCsalád RENDSZEREK környezet Gyerek Média ÖnkormánySzomszédTemplom. Egy biztonságos. j o o e g. vagyis az. vagyis az. O R E N DS Z E MAKR R l ó g i á k .1. hogy hány mikrorendszerben vesz részt a gyermek. az otthon felkészíti-e a gyermeket az óvodakezdésre. a szociális háló. Ilyenek például a szülők munkahelye. szubkulturális ikra együtt próbálnak megsajátosságok oldást találni a nevelőkkel.94 – a kiterjedtség. n éze t e k . hogy mely mikrorendszerek készítik fel a gyereket egy következő mikrorendszerbe való belépésre (pl.

ha a problémáknak nem is egyértelmű oka. megbeszélhetné a problémáit. másrészt kulturális. Katinak nincsen igazán baráti köre. A fizetése viszont nagyon alacsony. vagy számos okból nem meri vállalni. a szakpolitikusok a meglévő problémákat látják. a nagymama alacsony nyugdíjával. nehézségeket. a közgondolkodás – az. Ugyanakkor édesanyja nagyon szoros támasza és segítője. férje és fia alkalmankénti kisegítésével és a családi pótlékokból is kevés jut a hatfős család és a régi ház fenntartására. akikkel szórakozna. az orvos és a védőnő azok a formális segítők. szociális elszigeteltséget. a közéleti személyek. a kiegyensúlyozott mindennapi életet és fejlődést. A boldogulásra csak a nagyobb mobilitás adhatna alkalmat. Emiatt rendkívül fáradt. Talán még erősebb hatás esetükben az. mert van rendszeres jövedelmet biztosító munkája. és ezáltal nyílt egymásrautaltságot. kommentálják és orvosolják – meghatározó erővel befolyásolja egy helyi közösség. ideológiai eszmék. a közeli kisváros pedig már nem képes felvenni több munkaerőt ezekből a településekből. Az óvónő. és szűkebben értelmezve. de mindenképpen megnehezíti az egyéni és családi folyamatokhoz való alkalmazkodást. erőteljes hatását figyelhetjük meg a gyerekek életére.95 Esetünkben ennek a tágabb rendszernek kézzel fogható. amely egyszerre jelent az ott lakók számára állandó megélhetési gondokat. és az éjszakai munkákkal. értékek. amely a közösen megfogalmazott attitűdök. A jellemző makrokörnyezet. fejlődésére nézve. A környék falvai is hasonló helyzetben vannak. hogy esetünkben Kati és családja szegény sorban élnek. résztvevőit. egyetemesnek tűnő elgondolásokat és megállapításokat. törvények és kulturális normák révén erősen befolyásolja az egyes mikrorendszerek tevékenységeit. Kati szerencsésnek mondható a falu más lakóihoz képest. egy nógrádi zsákfaluban. E legtágabb és talán legszövevényesebb rendszerből annyit emelnénk ki. az etnikai-kulturális különbségekről való gondolkodás: ezek – a makrorendszert erőteljesen jellemző tényezőkként – némileg átszínezik – átszínezhetik – a gyermeki fejlődésről alkotott általános. A fentebb már tárgyalt negatív interakciós körök Zsiga „nehéz” temperamentuma és Kati ingerlékenysége miatt talán Kati munkamódjával is összefüggnek. Kötetünk egyik kiemelt témája a hátrányos helyzetről. ami a gyerekekkel eltöltött idő minőségét is csorbítja. egy gyermek életét. szokások. mély kapcsolat van a két asszony között. ahol élnek. 4. csupán néhány helyi asszonnyal szokott szóba elegyedni. egy család. Az általános társadalmi klíma. ahogyan az emberek. társadalmi-kulturális rendszert jelenti. igazi. . A makrorendszer a tágabb történelmi. akikkel Kati rendszeres kapcsolatot tart. szerepeit. kimerült. és heti 3-4 alkalommal éjszaka is. a szegénységről. de ez nem jelent számára igazi társaságot. de a legtöbb család ezt nem teszi meg. hátrányos helyzetű település sok munkanélkülivel és kevés kiugrási lehetőséggel. hogy a falu. Kati nagyon sokat dolgozik a család megélhetéséért: minden nap kora reggeltől koradélutánig.

adottságaiban. hatni képes szereplő. illetve közvetlen közeli környezetében (mikrorendszereiben: óvoda-iskola. Andrek és Herczog. valamint megpróbálják elhárítani a problémákat és a nehézségeket. Mit jelent ez? A gyerekek különböző képességekkel. Ahhoz. Lakatos. potenciálok kiteljesedéséért igazán felelnek. amelyek a leginkább befolyásolják egy gyermek fejlődésének alakulását. A második részben tárgyaljuk azokat a mikrorendszer hatásokat. 1992). A bonyolult fejlődési hatások némi rendszerezésének érdekében kötetünket is a humán. a társadalmi és kulturális tényezőket. Nguyen. ott valószínű. tehetségeiben és nehézségeiben. . bioökológiai modelljében (Bronfenbrenner és Ceci. a szegénység) későbbi életkorokban fejtik ki igazán hatásukat (Aylward. A közvetetten ható státusz vagy távoli (disztális) faktorok (mint például a szociális helyzet. amelyek során a gyermek aktív. az örökletesen meglé 7 A később következő tanulmányok során először megvizsgáljuk azokat a biológiai folyamatokat.7 A bioökológiai modell szerint – bár a szerző számos egymásra épülő környezeti rendszert leírt – a gyermek családjában.96 Bronfenbrenner valamivel későbbi. Egyed és Kalmár fejezeteit). hogy a genetikai potenciálok megjelenése nagyobb változatosságot mutat. Kötetünk harmadik nagy témaköre az exo. jó tartalommal és jó irányban működnek. Azokban az esetekben. amelyek a gyermek egyéni potenciáljainak fejlődését befolyásolják (l. a biológiailag adott potenciálok kibontakoztatását. A bioökológiai modell szerint e direkt módon ható. Herczog. amelyek a közvetlen közeli interakciók révén a legerőteljesebben fejtik ki hatásukat a fejlődésre: a szülő  -  g yerek kapcsolatra és a nem-szülői gondozási formákra összpontosítunk (l. Tóth. A sikeres fejlődési kimenetek a gyermek biológiai sajátosságain (genetikai potenciáljain) és környezetének olyan jellemzőin múlnak. adottságokkal jönnek a világra: ezek olyan potenciálok. Bronfenbrenner feltételezése szerint is a közvetlen közeli (ún. Varga. ahol ez a közvetlen környezeti hatás gyenge. kifejezettek. közeli folyamatok a gyermek mikrorendszereiben zajlanak. de már a kezdetektől mélyen átszínezhetik a közvetlen interakciók folyamatait. az interakcióknak rendszeresen és sokszor kell megismétlődniük. hogy a humán fejlődés leginkább az egyén és környezete közötti komplex. 1994) – teljesen összhangban a Sameroff-féle tranzakciós vagy a Thomas és Chess-féle „illeszkedés/összeillés jósága” modellel – azt elemzi. Már e folyamatok sem értelmezhetők egymagukban. Ferenczi. amelyek serkentik a gyermeki kompetenciák fejlődését. amelyek a genetikai adottságok.) érvényesülő folyamatok tehát azok. hogy ezek az interakciók és a fejlődésre gyakorolt hatásuk sikeresek és hatékonyak legyenek. valamint Bass és Darvas fejezeteit). a környezeti hatások figyelembe vétele nélkül. helyi közösség stb.és makrorendszereket tárgyalja. amelyek – mint láttuk – szintén meghatározó impulzusokat gyakorolnak a proximális (közeli) folyamatokra (l. kölcsönös interakciók révén megy végbe.és bioökológiai perspektíva szerint strukturáltuk. a lakóhely. Ahol ezek a folyamatok rendszeresek. elmarad vagy éppen gátló/korlátozó módon hat. proximális) környezeti interakciók azok. Ekkor nagyfokú változatosságot észlelhetünk a gyerekek képességeiben. amelyek a környezet legteljesebb segítő és problémaelhárító működése mellett teljesedhetnek ki. valamint Neményi és Herczog fejezeteit).

mind kognitív-tanulási kapacitásaiban – kiteljesedjék. A hátrányos helyzetű családok legtöbb energiája a megélhetés. az a szülői feladat. de nem túlingerlő) otthoni környezetet biztosítsanak egy gyermeknek. a mindennapi gondok leküzdése köré csoportosul. hogy Zsiga és Lívia – mind érzelmi-viselkedéses. A korábban már bemutatott. és kevesebb idejük. A bemutatott fiktív család esetében ezek az összefüggések is tetten érhetők. változatos. A közvetlen. készségek megfigyelhető változatossága. Farran is (2000) hangsúlyozza. sokkal bonyolultabbá válik. családi és mindennapi megélhetési gondok közepette ahhoz. a nagymama és az óvónő aktív együttműködésére. zavart. ún.2. nagyobb kedvező feltételekkel rendelkező. és így csökken az egyes viselkedésmódok. ezzel teremtve maguknak megfelelőbb hatásokat. evokatív és proaktív interakciók segítségével a jó örökletes adottságokkal rendelkező gyerekek hatékonyabban tudnak hatni a környezetükre is. energiájuk marad a közvetlen családi interakciók ápolására. hogy milyen környezeti háttéradottságok és külső körülmények dominánsak a megfigyelt esetekben. proximális folyamatok ereje abban. Kedvezőtlen. a Biztos Kezdet filozófiájának: közvetlenül velük. keretes szöveget). személyre szabott foglalkozásmódra van szükség. esetleg dezorganizált. hátrányos körülmények között az örökletes adottságok nagyobb része maradhat kibontatlanul (a közvetlen interakciók gyengesége vagy alacsonyabb hatékonysága miatt). Bár a nagymama roppant sokat segít a gyerekek gondozásában és nevelésében. továbbá a gyerekek igényeire és szükségleteire ráhangolódó. aki például nyugodt. vagyis az.97 vő lehetőségek nem teljesednek ki. nagyon fontos módosító tényező az egész folyamat kontextusa. hogy a fejlődési kompetenciák irányába segítse a genetikai potenciálok kibontakoztatását. valamint közvetve. stabil környezetben. szociális támogatással elérhetőbbé kellene és lehetne tenni az édesanyát is.8 Mint említettük. 2. . akiknek biológia potenciáljait kibontakoztatva sokkal magasabb szintű kompetenciák megjelenésére lenne esély. amely gazdasági nélkülözéssel és sok stresszorral jellemezhető. hogy az olyan környezetben. bevonódó anyai interakciókkal és gyakoribb közös tevékenységekkel tudná jobb irányba terelni Zsiga magatartását. Vagyis azok a gyerekek is gyengébb teljesítményt vagy problémás viselkedést mutathatnak. nem jól szervezett környezetben (l. hátrányos helyzetű. mint a kedvezőtlen. A hátrányos helyzetű környezetben. családi) környezettel folytatott interakciók révén esélyt adni a gyermekek legteljesebb kibontakozásához. kognitívan stimuláló (értelmi fejlődést sokoldalúan támogató. 8 Intervenciós szempontból pontosan ez a lényege pl. hogy támogató. a nagyon közeli (szülői. az édesanya.

98

2.2. A hátrányos helyzet fogalma

Bevezetve a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet társadalmi, szociálpolitikai fogalmát, ezek a terminusok leírják azokat a kedvezőtlen környezeti feltételeket, amelyek az egészséges fejlődést veszélyeztetik vagy veszélyeztethetik, valamint a mindennapi jóllétet és boldogulást akadályozzák vagy akadályozhatják (a negatív hatások ellenére bekövetkező pozitív fejlődési utakról és a reziliencia jelenségéről l. később). Az ezekben a helyzetekben élő gyermekek és családjaik fokozott szociális odafigyelést és támogatást igényelnek. Hátrányos (HH) vagy halmozottan hátrányos helyzetről (HHH) beszélhetünk, ha egy vagy több jellemző fennáll az alábbiak közül: – a család szegény vagy nyomorban él, tagjai nem rendelkeznek megbízható, rendszeres jövedelemmel, csak segélyekből és/vagy alkalmi munkákból gazdálkodhatnak; – szűkösek a lakáskörülmények, kis alapterületű lakásban sokan laknak együtt, így jellemző a zsúfoltság; – a lakhatási feltételek egészségtelenek és/vagy a felszereltség rossz (például vizes, salétromos falak, nagy páratartalom, alagsori lakás, szuterén; hiányzik a konyha, a fürdőszoba, beltéri WC, nincsenek alapvetőnek tartott háztartási készülékek); – a szülők iskolázatlanok: csak általános iskolát végeztek (vagy azt sem), vagy olyan érettségit nem igénylő szakképzettségük van, amivel szinte lehetetlen munkát találni; – a közvetlen környezetben deviáns magatartású hozzátartozók vannak, ami szocializációs ártalmakat von(hat) maga után: a közeli hozzátartozók például alkoholisták, drogfüggők, agresszívek, bántalmazók, bűnöző életmódot folytatnak; – a családi rendszer valamilyen okból „sérült” vagy diszfunkcionális (pl. egy gyerek állami gondozott, vagy egy fiatal onnan került ki), egyszülős családban nevelkedik (pl. tartós párkapcsolat nélküli terhesség, válás vagy az egyik szülő halála következtében), esetleg a másik „véglet” jellemző: a családban (főleg ha szűkös helyen) több generáció, illetve távolabbi rokonok élnek együtt; – azok a családok, ahol az eltartók arányát meghaladja az eltartottak aránya: például ahol a szülők három vagy több gyermeket nevelnek; – az egyik vagy mindkét szülő (fizikailag vagy mentálisan) beteg vagy fogyatékos, így fizikailag képtelen gyermekeit megfelelően ellátni, gondozni. Ezek alapján „hátrányos helyzetűnek tekintendő a gyermek, ha a helyzete a szokásosnál, átlagosnál nehezebb körülményeket idéz elő, mely kihathat a személyiségfejlődésére, tanulására, életminőségére. Egy jó anyagi körülmények között élő gyermek is lehet tehát hátrányos helyzetű, ha például nyelvi hátrányban van, diszfunkciós családi szocializációban él, előítéleteknek van kitéve, kirekesztődik stb. […] Áttekintésünk alapján két változócsoport rajzolódik ki. Az egyik dimenzióra az anyagi hátrány elnevezés használható, és az alacsony jövedelem, alacsony iskolázottság, gyenge kulturális ellátottság és nem megfelelő lakáskörülmények jellemzőek leginkább. A másik dimen-

99

zió érzelmi hátránynak nevezhető, a család vagy az ép család hiánya, a családi szocializáció zavarai és a szülők devianciája jellemzi. […] Az említett vonulatok Papp (1997) írásában is kiemelkednek, melyben a hátrányos helyzetet elsődlegesen a szegénységre vezeti vissza, és a hátrányos helyzeten belül kiemeli a veszélyeztetettséget,9 aminek okaként a család életmódját, antiszociális jellegét, érzelmi sivárságát, rendezetlen belső viszonyait és a szülők gyermekükkel kapcsolatos felelőtlenségét említi. A szegénység gyakran következménye a kisebbségi létnek, szubkultúrához tartozásnak, aluliskolázottságnak, munkanélküliségnek. Megjegyezzük ugyanakkor azt is, hogy a szegénység nem feltétlenül jár együtt a gyermek veszélyeztetettségével.” (Fejes és Józsa, 2005, 185. old.) A tapasztalatok szerint a munkanélküliség, a szegénység, a szociális depriváció növeli a hátrányos helyzetre való esélyt, de az etnikai kisebbséghez tartozás nem feltétlenül meghatározó ebből a szempontból. Bár a két halmaz egymásba ér, és nagyon sok hátrányos helyzetű roma család él Magyarországon, ugyanakkor nem igazak azok az elnagyolt állítások, hogy minden szegény egyben roma is, vagy minden roma egyben szegény is. A szegénységgel és a hátrányos helyzettel kapcsolatos problémaköröket sokkal tágabb fókuszú, szintén soktényezős folyamatként kell felfognunk.
Forrás: Liskó, 1997; Papp, 1997; Fejes és Józsa, 2005 alapján (a gyermekszegénységről l. bővebben Darvas és Bass, a jelen kötetben)

Gondolkodási keret a kisgyermekes családokkal végzett munkához A családi és a tágabb környezeti rendszerekben, valamint az azok között megfigyelhető interakciók együttes kezelése fontos kihívás a koragyermekkorral foglalkozó szakemberek számára. A fenti modelleket integrálva, valamint Cowan és mtsai (1991) javaslatait figyelembe véve – akik behatóan foglalkoztak a szülővé válás folyamataival –, egy öt területet elemző modellt ajánlhatunk a kisgyermekes családok vizsgálatához, a róluk való gondolkodáshoz (l. 2.2. ábra). Az egymásba kapcsolódó szintek a következők: 1. egyéni szint: a család minden tagjának személyiségjellemzői, adottságai; 2. szülői alrendszer: a szülők házastársi kapcsolata, különös tekintettel a munkamegosztásra, a szerepekre és a kommunikációs mintákra; 3. szülő-gyermek alrendszerek: kapcsolati minőség az egyes szülők és a gyermekek között, valamint a hármas interakciók során; 4. intergenerációs hatások: kapcsolati háló a nagyszülők, a szülők és az unoka/gyermek között;
9

Ahol fizikai vagy lelki értelemben kifejezett veszélynek van kitéve a gyermek.

100

5. mezo- és exorendszer-hatások: kapcsolatok a nukleáris család tagjai és a családon kívüli személyek, illetve intézmények (munkahely, iskola stb.) között. Ide tartozik a különböző stresszfaktorok és a támogató rendszerek kérdésköre is.
Társadalom
Szociális háló, szociális támogatás

Kultúra

Anya: genetika, személyiség, kognitív adottságok, attitűdök, viselkedés, pszichopatológia Családi forgatókönyvek Házastársi interakciók Apa: genetika, személyiség, kognitív adottságok, attitűdök, viselkedés, pszichopatológia Anya-gyermek interakciók Triádikus viszonyok Gyermek: genetika, temperamentum, Apakognitív adottságok, gyermek interakciók attitűdök, viselkedés, pszichopatológia Családi működés

Családi atmoszféra

Politika

Stresszes események, traumák

Természeti adottságok

2.2. ábra Modell a családkutatásokban vizsgálandó témakörök összefüggéseiről
Danis, 2008 alapján

E rendszerek természetesen még bonyolultabbakká válnak, amint több szereplővel (több testvérrel, nem hagyományos családi szerkezettel) állunk szemben. Ha a terjedelmes kapcsolati hálóból vizsgálódásaink célpontjául a legjelentősebb családi hatásokat emeljük ki, Belsky (1984) klasszikus modellje (l. 2.3. ábra) a szülői viselkedés és ezzel párhuzamosan a gyermeki fejlődés alakulásáról támpontot adhat a szakember számára a leggyakrabban megfigyelhető összefüggések vizsgálatához. E modell összegzi a szülői komponensek (múltbeli fejlődés, személyiség, házastársi kapcsolat), a gyermeki komponensek (sajátosságok, adottságok) és a tágabb környezeti komponensek (pl. munka, szociális háló) egymásra hatásának lehetséges kimeneteit. A modellt az elmúlt két évtizedben számos családkutatás tekintette kiindulásnak. Eszerint a megfigyelhető szülői gondozást és viselkedést számos tényező befolyásolja: egyfelől a szülő alapkaraktere, személyisége – amely egyrészt biológiai okokra, másrészt a korábbi fejlődéstörténetre vezethető vissza –, másfelől olyan aktualitások, amelyek mindenképpen hatnak az egyén pszichológiai állapotára és viselkedésére: a munkahelyi körülmények, a partnerkapcsolat minősége, valamint a szociális támogatások elérése. A fejlődés-lélektani szakirodalom és kötetünkben is számos tanulmány részletesen tárgyalja a gyermek sajátosságainak és a szülők visel-

101

kedésének kölcsönhatását, továbbá a gyermek fejlődési eseményeinek összefüggését (l. Ferenczi és Tóth, a jelen kötetben).
Szociális háló Házastársi kapcsolat

Fejlődési történet

Személyiség

Szülői gondozás

Gyermeki sajátosságok

Munka

Gyermeki fejlődés

2.3. ábra Belsky folyamatmodellje a szülőség meghatározóiról
Forrás: Belsky, 1984, 84. old.

Modelljében Belsky kiemeli azokat a rendszerbeli konstellációkat is, amelyek a legkockázatosabbak, illetve amelyek a gyermek optimális fejlődéshez vezethetnek (l. 2.1. táblázat).
2.1. táblázat Belsky modellje a szülői működés valószínűsíthető hatékonyságáról több rendszerfeltétel konstellációi mellett

A szülői alrendszerek jellemzői A szülői működés kompetenciájának relatív valószínűsége Legmagasabb … … … … … … Legalacsonyabb Szülői személyiség és pszichológiai jóllét + + + – + – – – Kontextuális támogató alrendszerek + + – + – + – – Gyermek karaktere + – + + – – + –

Forrás: Belsky, 1984, 92. o.

102

Értelemszerűen a szülői gondozás akkor működik a leghatékonyabban, és a gyermek fejlődése akkor a legsikeresebb, ha mindhárom (szülői, gyermeki és környezeti) alrendszer támogatja ezt a folyamatot, míg a gondozói viselkedés akkor a legkevésbé kompetens, és a gyermek helyzete akkor a legveszélyeztetettebb, ha egyik alrendszer sem funkcionál támogatóan. Mint láthatjuk, azokban a helyzetekben, amikor csupán az egyik alrendszer problematikus, még mindig kielégítő lehet a gyermek fejlődése. Ezek az összefüggések is kiemelik a családokat célzó intervenciók lehetőségeit, felelősségét: az optimális fejlődés elősegítése érdekében a cél lehetőleg a fejlődést előmozdító mindhárom komponens (gyermeki, szülői, tágabb környezeti) szervezett támogatása.
Esetünkben a két kisgyerek helyzetét összehasonlítva azt mondhatjuk, hogy jövőbeli tevékenyskedése szempontjából Zsiga „veszélyeztetettebb”. Nehéz természete és a gyerekközösségben, valamint otthon megfigyelhető magatartási problémái nem kedveznek a kisfiú boldogulásának. Sajnos ehhez még hozzájárul az is, hogy – bizonyos jól körvonalazható környezeti tényezők miatt – Zsiga édesanyja sem tud ráhangolódni a gyermekre. Ugyanakkor másodlagos nevelőként a nagymama, valamint az óvónő, aki, mint láthattuk, szintén „jó illeszkedést” mutat a kisfiúval, megerősítik e rendszerkonstellációt, és így bizakodhatunk abban, hogy Zsiga egyre ügyesebben fog megküzdeni viselkedésproblémáival. Bár Líviának fizikai, testi nehézsége a nagyothallás, kön�nyű természete és minden más szereplővel szemben megmutatkozó, fejlődést elősegítő kapcsolata jobb alapot biztosít a kislány fejlődéséhez, és például a következő lépcsőfok megtételéhez, az iskolai beilleszkedéshez.

Fejlődés az életúton át: átmenetek és stressz Átmenetek az életúton Eddig a fejlődést befolyásoló környezeti színterekről beszéltünk, ugyanakkor a fejlődés fogalma önmagában is erőteljesen kapcsolódik az idő dimenziójához. A fejlődés nem csupán a gyerekkorban érhető tetten (bár minden bizonnyal akkor a leglátványosabb), hanem egy egész életen át tartó folyamat. Élete folyamán a gyermek – és később a felnőtt – különböző fontos időszakokon, ciklusokon és időnként nagyobb átmeneteken, ún. életciklusváltásokon megy keresztül. Az életút (life span) elméletek (pl. Parke, 1988) és az „életciklus” modellek (pl. Carter és McGoldrick, 1990) már az 1970-es évek óta tudományos keretet nyújtanak az egyéni és a családi fejlődés állomásainak értelmezéséhez. Az életciklusváltások a fejlődés során általában olyan átmenetek (George, 1993; Kralik és mtsai, 2006), amelyek feladataiknál és problémáiknál fogva stresszt okoznak az egyénnek vagy a családnak. Ezek legtöbbször teljesen természetes, fejlődéslélektanilag várható, előre látható, ún. normatív krízisidőszakok (Cowan, 1991): fontosak és építőek a következő életszakaszba való lépéshez (pl. a párból szülők lesz-

103

nek, a kisgyermekből iskolás). A váltások az életúton egyéni, valamint családon belüli és családon kívüli folyamatokban értelmezhetők, amelyek legtöbbször a következő területeket érintik: önészlelés és identitásváltozás, szerepváltozások, a személyes kompetencia és az énhatékonyság átértékelése, kapcsolatok változása és újraértelmezése, érzelemszabályozás és a megküzdési folyamatok aktiválása, családi életen kívüli életterek (pl. munka, szabadidős tevékenységek stb.) szerkezetének megváltozása és hangsúlyának eltolódása, valamint az általános preferencia-rangsor átrendeződése (Cowan, 1991). Az időperspektíva más modellekben is jelentős. Bronfenbrenner modelljének kiegészítése a „kronoszisztéma” koncepcióval (l. 2.1. ábra) a fentiekkel párhuzamos: ez a fogalom a kiterjedt környezeti hálóból azokat az aktuális, időtényező által meghatározott csomópontokat és környezeti tényezőket foglalja magában, amelyek egy bizonyos időszakot meghatároznak (pl. iskolába lépés, munkába állás, házasság, költözés, veszteség). Emellett az életciklus- (life cycle) átmenetek elemzésének van egy komplexebb, szociológiai megközelítése is, az élettörténet- (life course) elméletek csoportja. Az élettörténetet vizsgáló nézőpont olyan multidiszciplináris paradigma, amelyben az emberek életét, környezetét és szociális viszonyait tárgyaló elemzések hátterében történelmi, szociológiai, demográfiai, fejlődés-lélektani, biológiai és közgazdasági szempontok szintézise érvényesül. Pontosítva: a figyelem fókuszában az egyéni életút és a történelmi, szocioökonómiai környezet kapcsolata áll. Az egyéni élettörténet folyamán szociálisan meghatározott események és szerepek követik egymást, de nem feltétlenül egy megadott sorrendben, mint ahogy azt az életút- és életciklus-elméletek tárgyalják. E perspektíva kiemeli a történelmi idő, a széles értelemben vett kontextus, valamint a szociális folyamat és jelentés fontosságát az emberi fejlődésben és a családi életben (Bengston és Allen, 1993). A bronfenbrenneri modellhez hasonlóan a család itt is mikroközösség, amely makroszociális környezetben létezik: „közös történettel rendelkező egyének közössége, akik a folyamatosan változó szociális környezetben, a szakadatlanul előrehaladó időben és növekvő térben lépnek interakcióba egymással” (Bengston és Allen, 1993, 470. o.). Az öregedés és a fejlődési változások olyan folyamatok, amelyeket az életút egészén át tapasztalunk, ugyanakkor az élettörténetet vizsgáló perspektíva reagál a szociális és történelmi tényezők, valamint a személyes biográfia és fejlődés metszéspontjaira. E nézőpont szerint a családi élet és a szociális fordulópontok, életesemények csakis ebben a keretben vizsgálhatók (Elder, 1985; Hareven, 1996). Az előre látható életciklusváltások mellett az életút bármely szakaszában érhetik az egyént és a családot nem várt események, traumák, ritkább esetben katasztrófák is, amelyek megtörténte és feldolgozása ún. paranormatív krízist idéz elő (pl. serdülőkori várandósság, fiatal szülő hirtelen halála). Carter és McGoldrick (1990) szerint e kétfajta krízis-, illetve stresszhelyzet (horizontális stresszorok) olyan követelményeket támasztanak a családdal szemben, hogy az alkalmazkodáshoz szinte minden esetben magatartásváltozás és a kapcsolatrendszerek megváltozása szükséges. Akkor válnak ezek az átmeneti időszakok még sokkal nehezebbé, ha egyrészt tar-

104

Rendszerszintek 1. Szociális, kulturális, politikai, gazdasági szint 2. Közösség, munka, barátok 3. A kiterjedt család 4. A nukleáris család 5. Egyén

Vertikális stresszorok Családi mintázatok 1. mítoszok 2. titkok 3. küldetések 4. hiedelmek

Idő Horizontális stresszorok 1. Fejlődési (életciklus-átmenetek) 2. Előre nem látható (váratlan haláleset, krónikus betegség, baleset)

tós életkörülményekből adódó stresszfaktorok is hatnak (pl. tartós szegénység), másrészt, ha a család távolabbi múltjából erednek bizonyos kapcsolat- és viselkedésminták, családi titkok, hiedelmek (vertikális stresszorok), amelyek az egyes életciklusokból a másikba való átlépéskor befolyásolják a család alkalmazkodási lehetőségeit és folyamatait (l. 2.4. ábra). A családi változások során az átmenet szociális jelentését a következő szempontok is meghatározzák (Elder, 1991):

2.4. ábra Carter és McGoldrick elképzelése a családokat érő stresszorokról
Forrás: Goldenberger és Goldenberger, 2008, I. kötet, 45. old.

a) Megtörtént-e egyáltalán már egy adott családdal a szóban forgó átmenet? b) Ha igen, az elvárhat fejlődés-lélektani érettség, illetve optimális életkor idejéhez kapcsolódott-e vagy sem? (Pl. normatív az első gyermek születése a fiatal, illetve az érett felnőttkorban, de paranormatív serdülőkorban.) c) Mennyi ideig tartott az átmeneti krízis? Cowan és munkatársai (1991) megfigyelései szerint az elvárható, illetve elfogadható időtartam a szülővé válás folyamatára a születést követő első két, de legfeljebb három évre tehető, az ennél hos�szabban elhúzódó alkalmazkodási folyamat már paranormatív. d) A megfelelő szekvenciát mutatják-e az események/folyamatok? (Pl. normatívnak páros élet elkötelezőmondható egy fiatal pár esetében a megismerkedés dés gyermekvállalás szekvencia, míg paranormatív a nem várt gyermekáldás egyszülős család későbbi elköteleződés sorrend.)
Kati és családja jelenleg egyszerre van a kisgyermekes és a kirepülő gyermekek életciklusában, mivel Kati gyermekei között nagy a korkülönbség. Ahogy fentebb már bemutattuk a család élettörténetét, körvonalazódhatott bennünk, hogy Kati családja számos átmenetet és ezzel együtt járó krízist vészelt már át. Jelenleg nincsenek életciklusváltásban, ez legközelebb a kisgyerekek iskolába kerülésekor fog bekövetkezni, ami egy új szokásrendszer és egyensúly kialakítása érdekében nagy valószínűséggel mozgósítani fogja az egész családi rendszert. Az is valószínűsíthető, hogy a gyerekek iskolába kerülése annál zökkenőmentesebb lesz, minél hatékonyabban tudnak együttműködni a gyerek életében fontos felnőtt szereplők (édesanya, nagymama, óvónő).

105

Életesemények és stressz A családok életében bekövetkező jelentős (elvárható vagy előre nem látható) életesemények és azok hatása az orvostudomány és a pszichológia mellett a szociológia, a szociálpolitika és a gyermekvédelem számára is vizsgálandó terület. A stresszhatások lehetséges következményei közül az orvostudomány már régóta foglalkozik a különböző pszichoszomatikus megbetegedésekkel és mentális zavarokkal. Az újabb gyermekpszichológiai és családkutatások felhívják a figyelmet arra is, hogy a családra nehezedő stressz veszélyezteti a család működőképességét, a családban élő gyermekek fizikai és lelki fejlődését, valamint a szülőpár, illetve a szülők és gyermekeik közötti kapcsolat harmonikus alakulását is (l. bővebben Danis és mtsai, 2006). Az életesemények hatásai is személyes, családi és tágabb szociális jellemzők, valamint társadalmi körülmények összefüggéseiben értelmezhetők. A stresszteli események vizsgálatának egyik fő kérdésköre az egyén észlelése: mennyire ítéli az eseményt ártalmasnak vagy fenyegetőnek. Nagyon nagy különbségeket fedezhetünk fel abban, hogy egy személy hogyan értékeli ezeket a külső és belső folyamatokat, mennyire érzi nyomasztónak, fájdalmasnak, az életére kártékonynak ezeket a tőle valamennyire függő vagy akár független eseményeket. Az észlelési, értelmezési folyamat során a stresszor elkülönül az egyéb, nem fenyegető ingerektől. Ezek után alakul ki az egyénben a lehetséges stresszválasz típusa (érzelmi reakciók, gondolatok, vegetatív elváltozások), és ez alapján választ a személy megküzdési formát (problémamegoldást, érzelmi megküzdést, támogató személyek keresése stb.). Az észlelést belső biológiai és pszichológiai, valamint külső, környezeti, társas tényezők egyaránt befolyásolják. Tapasztalatok szerint az egy adott időszakra vonatkozó jelentős életesemények kikérdezése a környezeti rizikó (l. később) egy fontos tényezőjének felmérésére ad lehetőséget (l. Danis és Gervai, 2007).
Katinak és családjának ismereteink szerint az elmúlt öt-hat évben számos életesemén�nyel kellett szembenéznie: új partnerkapcsolat, összeköltözés, terhesség, szülés, kapcsolati problémák, válás, folyamatos anyagi problémák, a nagyobb gyerekek iskoláztatásának befejezése, a kicsik óvodába kerülése, munkahelyváltások. Ezenkívül egészen biztosan feltételezhetünk kisebb-nagyobb megbetegedéseket, kórházi tartózkodásokat a családban, vagy olyan feszültségteli időszakokat, amely például az anya és a gyerekek, vagy az anya és édesanyja között húzódtak. Kati megküzdési folyamatai nagyon érettek, számos belső lélektani erőforrással rendelkezik, amit mozgósítani tud, és az édesanyja legteljesebb támogatásában is részesül. Emiatt az életesemények okozta stresszt hatékonyan tudja csökkenteni. Mindettől függetlenül nem múlt el nyomtalanul a számos kedvezőtlen esemény okozta és a szegénységhez párosuló, tartós stressz hatása: Kati nem nyugodt és kiegyensúlyozott, gyermekei pedig viselkedési nehézségekkel küzdenek, amelyekre, ha nem is ad kizárólagos magyarázatot a nehezített családi élet, de mindenképpen hozzájárul azok feltérképezéséhez.

106

SÉRÜLÉKENYSÉG10 ÉS ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG11: A KOCK ÁZATI ÉS VÉDŐTÉNYEZŐK ÖSSZJÁTÉK A

Mint a fentiekben részletesen kifejtettük: mai tudásunk szerint a munkánk során megfigyelt egy-egy gyermek vagy gyermekcsoport, esetleg egy monitorozott teljes gyerekpopuláció jólléte, egészséges fejlődése számos környezeti térben, sok szereplő interakcióin keresztül alakul az időben. A fejlődési kimenetek előrejelzése még nagyvonalakban is csak akkor lehetséges, ha az időben nyomon követjük (vagy megpróbáljuk a lehető legnagyobb pontossággal visszakövetni) e számos tényezőt, amelyek természetüknél fogva vagy segítik, vagy hátráltatják egy adott kompetencia fejlődését. A továbbiakban az e tényezők között fellépő kölcsönhatásokkal, illetve az egymásra hatások dinamikájával foglalkozunk. Fejlődési rizikó A fejlődési rizikó (kockázat) tárgyalásakor két jól elkülöníthető témáról beszélhetünk: az egyéni/biológiai, illetve a környezeti rizikó példáiról. A biológiai kockázati tényezők esetében (l. pl. Lakatos és Kalmár tanulmányait a jelen kötetben) a biológiai hatások csak akkor érvényesülhetnek erőteljesen a környezetiekkel szemben, ha nagyon súlyos sérülésről van szó, egyébként a korai biológiai rizikótényezők mellett később az évek során környezeti védőtényezők (protektív faktorok) érvényesülnek. A szakirodalomban használt ún. „veszélyeztetett gyermek” (high-risk/at risk child) az a kategória, amelynél azt várjuk, hogy valamilyen okból az átlagosnál nagyobb eséllyel tapasztalunk a későbbi életkorokban intellektuális, érzelmi vagy szociális deficitet (elmaradást). Eredetileg ezt az elnevezést a biológiai rizikóval, vagyis a nem optimális feltételekkel (koraszülötten, kis súllyal, agysérüléssel, hipoxiával, azaz alacsony oxigénszinttel a vérben stb.) világra jött újszülöttekre használták. Később azonban Sameroff és Chandler (1975) számos longitudinális (követéses) kutatást elemeztek, és nem találtak olyan fejlődési kimenetet, amely egyértelműen és egyenes, közvetlen módon összefüggött volna valamely biológiai rizikótényezővel. Bár erőteljes biológiai kockázat esetében tapasztalható az ún. plafonhatás, vagyis, hogy a környezeti hatások minimalizálódnak (Aylward, 2002; pl. súlyos értelmi fogyatékosság esetén hiába a legteljesebb a környezet befektetése, csak csekély mértékben lehetséges a gyermek kompetenciáinak fejlesztése), Sameroff feltételezte, hogy a gondozói környezetben azonosíthatók ún. „önkorrekciós tendenciák”, ameVulnerability: sérülékenység, sebezhetőség, védtelenség, veszélyeztetettség, de nem csak fizikai, hanem lelki és szociális értelemben is. 11 Reziliencia: rugalmas ellenálló képesség, megküzdési, megbirkózási képesség.
10

107

lyek a fejlődést még nagyfokú rizikó esetén is képesek az optimális fejlődési út irányába terelni (Sameroff és Seifer, 1983; pl. a törődő, odafigyelő, optimális mértékben stimuláló gondozói környezet az életminőség javítása által mindenképpen segíti a gyermek képességeinek, kapacitásainak maximális kibontakoztatását).
Esetünkben az ikrek némi biológiai kockázattal születtek. Bár egészségesek voltak, koraszülötten és kis súllyal jöttek világra. Szülési komplikációról nem tudunk, és annak ellenére, hogy édesanyjuk nem tudta anyatejesen táplálni a kicsiket, a tápszert hamar elfogadták, így zavartalanul gyarapodtak a hazaérkezés után. Abban nem lehetünk biztosak, hogy Lívia nagyothallása vajon születéstől fogva fennállott-e, vagy esetleg később, például fülgyulladások során alakult-e ki, és vált maradandóvá, mivel a problémára csak az óvodás évek során derült fény. Mindenesetre az, hogy bár nem túl nagy fokú, de maradandó halláskárosodása volt a kislánynak, szintén biológiai eredetű kockázatot jelenthet a zavartalan fejlődésre nézve. Ennek jelei már mutatkoztak is, de a környezeti hatások révén a folyamat megállítható, és talán visszafordítható volt: Lívia kapcsolatot kezdett teremteni, kommunikálni kezdett a közösséggel. Biológiai „kockázatként” vagy nehézségként említhetjük Zsiga nehéz temperamentumát is, hevességét, impulzivitását, ami – mint példánkban láthattuk –, számos esetben nehezítette meg a kisfiú interakcióit és a közösséggel való együttműködését. Mint láthattuk, az óvónő segítőkészsége és a nagymama odaadó viselkedése mindkét gyermek számára olyan hatások, amelyek a nehézségek ellenére is segítik a képességek és a személyiség kibontakoztatását. Kati, az édesanya támogatása, tehermentesítése után minden bizonnyal hasonló szerepet tölthetne be a gyerekek életében, hiszen az időhiány, a türelmetlenség és a számos konfliktus ellenére nagyon szereti gyermekeit, törődő, a megfelelő életminőséghez minden alapot megteremtő asszony.

A szakirodalom szerint a jótékony hatások mellett pontosan a gondozói környezet az, amelyben a legtöbb, nem biológiai eredetű, vagy legalábbis nem bizonyítottan genetikai hátterű, környezeti rizikótényező is tetten érhető (pl. a korai társas fejlődés környezeti rizikóit l. Tóth, a jelen kötetben). Ilyenek például egyrészről a közvetlenül megfigyelhető házastársi konfliktusok, negatív szülői attitűdök, a gyerekek szükségleteit figyelembe nem vevő szülői bánásmód, másrészről olyan disztális faktorok (távolabbi tényezők), mint például az alacsony iskolázottság, elszigeteltség, amelyek a hátrányos helyzetből fakadóan aggodalomra adhatnak okot (l. a fentebb kifejtett összefüggéseket). A kölcsönhatások igencsak összetettek és sokirányúak lehetnek, a problémák halmozódhatnak is. A megismert ökológiai szemlélet (Bronfenbrenner, 1979, 1986) kiemeli azt is, hogy a gyermek tágabb környezete egy sor tényező miatt (pl. intézményes veszélyeztetettség, szegénység, politikai befolyás, háború) szintén adhat alapot aggodalomra a fejlődés tekintetében. Vagyis ugyanazok a közvetlen közeli folyamatok nagyon másképpen hathatnak például olyan gyerekekre, akik vérszerinti szüleikkel élnek együtt nyugodt, stabil körülmények között, mint azokra, akik gyerekotthonokban vagy nagy sze-

108

génységben, esetleg földrajzi vagy érzelmi elszigeteltségben, netán háborús körülmények között nevelkednek.
Családunk a környezeti rizikótényezők terén is jól képviseli a „hátrányos” helyzetben élő családok jellemzőit: szegénység, egyszülős családszerkezet, a szülők alacsony képzettsége, nagy háztartás. A család egy szegény zsákfaluban él, szerény anyagi és személyes forrással, mondhatni elszigetelten. Bár a család tagjai összetartanak, számíthatnak egymás segítségére, nagyon kevés külső kapcsolatuk van. A család számos krízist megélt már, folyamatosan változik a szerkezete, nehéz olyan hosszabb időszakot találni, amely zökkenőmentesen zajlott volna. Ennek ellenére a családban zajló közvetlen interakciók többsége jól szervezett, érzékeny és a másikra hangolódó. Ez alól némileg kivétel Kati, aki túlterheltsége miatt örökösen fáradt, kialvatlan, és ebből fakadóan akarata ellenére számos esetben türelmetlen a gyerekekkel.

A legtöbbször vizsgált közvetlen közeli (proximális) hatások, vagyis a gyermeket közvetlenül érintő biológiai és pszichoszociális kockázati tényezők között a szülők pszichiátriai problémái, a házastársi konfliktusok, a válás és újraházasodás, a stresszteli életesemények, köztük a szülő elvesztése, valamint a szülő durva vagy elhanyagoló viselkedése szerepel (l. O’Connor és Rutter összefoglalója, 1996). A távoli (disztális)/státusz faktorok közül a legtöbbször a szegénység, az egyszülős családszerkezet, a szülő alacsony képzettsége, valamint a nagy háztartás (négy vagy több gyermek, illetve sok generáció együtt) egymással sokszor összefüggő tényezői kerülnek előtérbe (l. Gerard és Buehler összefoglalója, 2004). A családi háttértényezők megítélésénél számos kérdés vetődik fel. Igen nehéz közvetlenül megítélni a család „pozícióját a szociális hierarchiában”, ezért az elemzők gyakran használják azokat az egyedi indikátorokat (jellemzően pl. a foglalkozást) vagy indikátor-kombinációkat (pl. iskolai végzettség és foglalkozás), amelyek utalhatnak a család relatív szociális helyzetére. Ugyanakkor a szocioökonómiai státusz (SES) mérésére leggyakrabban alkalmazott egyszerű indexek hangsúlyoznak egy olyan nézetet, miszerint a szociális rétegződés szervező erő az egyének életében, és azt sugallják, mintha az egyén szociális pozíciója sokkal dominánsabb meghatározója lenne az életminőségének és az elérhető lehetőségeknek, mint bármely valós gazdasági és szociális kockázat vagy forrás, amely azt valóban meghatározza (pl. Bollen és mtsai, 2001). A SES globális összegző mutató: egyrészt összemos egy sor, az otthoni környezetre jellemző sajátosságot, másrészt nem mutat rá jó pár interakciós jellemzőre (pl. intellektuális érdeklődés, tanulási lehetőségek biztosítása, otthoni légkör). Éppen ezért sokkal megfelelőbbnek tűnik, ha olyan rizikóindexekben fejezzük ki egy család szociális-gazdasági-demográfiai helyzetét, amelyekben több fontosnak ítélt szempont egyidejű mérése, szerencsés esetben kölcsönhatásaiknak értékelése is megtörténik. Bár hagyományosan és az empirikus vizsgálatok többségében ma még a SES-t használják – amely szintén fontos és a kutatási eredmények alapján „sikeres” előrejelző információnak (prediktornak) számít –, a kockázatok és

1991) longitudinális vizsgálatukban (Rochester Longitudinal Study) először 4 éves gyermekek IQ-ját vizsgálták több rizikótényező figyelembevételével. hogy a 10 témát14 érintő többszörös rizikóindex (MRI=multiple risk index) hatékonyabb előrejelzője volt a gyermek IQ-deficitjének.3. érettséginél alacsonyabb végzettsége. . Ezek számos ökológiai rendszerfeltételt érintettek. A rizikó nélküli vagy az egy rizikótényezővel rendelkező családoknak csupán 2%-ában fordult elő gyermekkori pszichiátriai probléma. ezek a következők voltak: jelentős házastársi distressz. Rutter amellett érvelt. alacsonyfokú spontán interakciója a gyermekkel otthoni látogatás során. míg a négy vagy több rizikóval rendelkező családoknál ez az arány 20%-ra ugrott. alacsony szocioökonómiai státuszú családokat hasonlítottak össze. az apa nem a családdal él együtt. hogy a gyermeknél csökkent IQ-t állapítsanak meg. de több rizikófaktor együttes jelenléte már magyarázó erejű volt. Azt tapasztalták. A kutatás fő célja a különböző rizikó. Azt figyelték meg. A gyermekfejlődésre nézve hat rizikófaktor hatását vizsgálták a kutatók. A kutatók nemcsak az egyes rizikófaktorok. kisebbségi státusza. hogy míg az alacsony SES a Wight-szigeten nem volt veszélyeztető. hét vagy nyolc pedig nagy mértékű deficittel járt együtt. A nagyvárosban az alacsony SES gyakran együtt járt szülői problémákkal. hogy nem volt egyetlen olyan rizikótényező sem. az apa kriminalitása. magas stresszfaktorokkal. hogy bármely két rizikótényező megléte még nem érintette jelentékenyen a gyermekek intellektuális fejlődését. alacsony foglalkozási szintje. Londonban az volt. míg a Wight-szigeten a SES differenciának nem volt jelentékeny vonzata. 1983. Több statisztikai módszert bevetve arra jutottak. négy vagy több gyermek a családban. valamint intézeti nevelés. szülői pszichopatológiák. és a gyermekek egyharmada mutatott valamilyen tanulási vagy viselkedés problémát az első 20 életévben. rigid szülői attitűdje. alacsony SES. 14 Ezek a következők voltak: a szülő mentális betegsége. A legtöbb ilyen gyermek fejlődését többszörös rizikó befolyásolta (születési problémák.és droghasználattal. Barocas és mtsai. családi instabilitás és tartós szegénység). nagy család vagy a lakhelyhez képesti túlzsúfolódás. három vagy négy rizikófaktor együttesen azonban már emelte a valószínűségét annak. alkohol. mint az egyes kockázati tényezők egyedi vagy közös magyarázóereje. számos stresszes életesemény. magas szorongásszintje. hanem azok kumulált (összeadódó) hatását is vizsgálták. Klasszikus longitudinális (követéses) fejlődésvizsgálatok és a többszörös rizikó Rutter (1976) és munkacsoportja klasszikus vizsgálatukban a Wight-szigeten és Londonban élő. Hasonló eredményekre jutott longitudinális vizsgálatában (Kauai Longitudinal Study) Werner és Smith (2001): közel 700 gyermek fejlődését követték nyomon 1955től a Hawaii-szigetek észak-nyugati részén. A családoknak mintegy fele tartós szegénységben élt.és védőtényezők longitudinális monitorozása (követéses megfigyelése) volt. pszichiátriai problémák az anyánál. Sameroff és munkatársai (Sameroff és Seifer.109 2. amely önmagában jelentősen magyarázta volna a gyermekek pszichiátriai problémáinak előfordulását.

táblában foglaltuk össze (l. hogy egy-egy kimeneti változó változatosságából mennyit magyaráz meg egy sor vizsgált tényező. egy bizonyos küszöb elérése után azonban hirtelen megugrik az esélye annak. Ezek a hatások leginkább longitudinális (követéses) vizsgálatokban voltak nyomon követhetők (l. szociális kompetencia. 13 Amikor egy sor tényező meglétét vagy hiányát összegzik a kutatók. Danis.2. a 2. antiszociális viselkedés és drogfogyasztás. 2008). ahol a gyerekek intellektuális kapacitásaira és mentális egészségére vonatkozó kimeneti változókat próbáltak magyarázni. 2008).12 E módszertani korlát feloldására a környezeti rizikó halmozott (kumulatív) vagy többszörös („multiple”) indexeit 13 először olyan klasszikus kutatásokban használták. érzelmi. valamint egyéb. . Annyi bizonyos. és egy-egy adott kutatási kérdés megválaszolása céljából megalkotott „elég jó” mutatókat használni. mert azzal könnyen megküzd a gyermek és a családja. nehezen mérhető tényezők mindig átszínezik az összefüggéseket. 1976). még nem mutatkozik igazán fejlődési probléma. „küszöb-” vagy kvadratikus hatást írja le (Rutter. keretes szöveget). amelynek értelmében. A tanulmányokban részletezett rizikóindexek (általánosságban 5-10 mutató együttesen) leggyakoribb témáit a 2. E vitában a szociológiai és a pszichológiai nézőpont ütközéséről is beszélhetünk. és egy mutatóban fejezik ki a kockázati tényezők nagyságát és kiterjedtségét. Az egyik az ún. Érdemes tehát kompromisszumot kötni. figyelmi.és viselkedésproblémák. amikor egy bizonyos számú rizikótényező együttes jelenléte mellett ugrásszerű növekedés mutatkozik a problematikus viselkedés gyakoriságában. a sokváltozós modellek azonban gyakran a kutatások csekély elemszáma miatt kivitelezhetetlenek. ha van egy-két kockázati tényező. nyelvi. A klasszikus vizsgálatokon kívül számos újabb tanulmány használt sikerrel kumulatív rizikóindexet különböző életkorú gyermekek esetében intellektuális. Vagyis. Többszörös/halmozott rizikó Néhány kockázati tényező egyedi vagy egyszerűen összeadódó hatását számos tanulmány vizsgálta már a gyermekfejlődés minden területén. és a kultúra. A kumulatív rizikóhatások értelmezésének két klasszikus vonulata ismert. még más szerkezetű táblázatot Herczog. hogy „csábító” komplexitása mellett ez utóbbi (többek között elérhetőségi és költségproblémák miatt) egyben bonyolultabban vizsgálható empirikusan. valamint a korai kötődés előrejelzésében (részletes hivatkozásokat és rizikóindexeket l. nem mondhatjuk biztonsággal ki.110 védőtényezők rendszere sokkal dinamikusabb megközelítés. ha túl sok tényezőt mérünk fel túl kicsi mintán. hogy fejlődési nehézségeket találjunk. legalábbis nagy minták esetében biztosan. hogy „tökéletes” indexet sosem lehet létrehozni: szinte mindig kimaradnak szempontok.3. Persze nem elhanyagolható szempont az sem. mert a kockázati 12 Statisztikai-módszertani korlátról van szó.

bántalmazó nevelés Szülői viselkedés Érett.és drogfogyasztás Mintaértékű társadalmi magatartás Gyermekvállalás Alacsony születési súly / koraszülöttség Problémák a magzati és/vagy újszülött korban Gyermek „nehéz” temperamentuma Gyermek sajátosságai Fiatal felnőttkorban vállalt gyermek Tervezett és/vagy örömmel fogadott gyermek Rigid szülői attitűdök Korlátozó. de szabályokat felállító nevelés Magas válaszkészség a gyermekkel folyó interakciókban Magas fokú.2. egészsége Stabil család mindkét biológiai szülővel A gyermek a biológiai családjában él Alacsony házastársi distressz Gyermekek nem túl kicsi korkülönbséggel Háromnál nem több gyermek Mentálisan egészséges anya Anya alacsony. megfelelő súlyú újszülött Egészséges terhesség és újszülöttkor Könnyen kezelhető gyermeki temperamentum Alacsony válaszkészség a gyermekkel folytatott interakciókban Alacsony mértékű stimuláció otthon Számos stresszes életesemény Alacsony társas támogatás (elszigeteltség) Stressz Rugalmas szülői attitűdök Támogató. kezelhető szorongásszintje Nincs alkohol. 2008 alapján . támogató közösség Integrált településszerkezet Lakóhely problémák Lakóhely instabilitása: gyakori költözés Alacsony minőségű szomszédság (pl. magas presztízsű munka Kényelmes lakhely: pl. optimális lehetőségek Rizikófaktorok Tartós szegénység Etnikai státusz Anya alacsony iskolai végzettsége (középiskolai lemorzsolódás) Anya alacsony kognitív képességei Munkanélküliség vagy alacsony presztízsű munka Zsúfolt lakóhely Védőfaktorok vagy optimális lehetőségek Tartós környezeti faktorok Biztonságos gazdasági státusz Többségi státusz Magas végzettség Anya magas kognitív képességei Stabil. de mértéktartó stimuláció otthon Kevésszámú stresszes életesemény Kiterjedt társas háló és támogatás Danis. házastársi kapcsolat Szülő pszichés állapota.111 2. segítőkész szomszédság Összetartó. érzékeny. táblázat Gyakran mért rizikótényezők és a hozzájuk rendelt lehetséges védőfaktorok. külön szoba a gyerekek számára Stabil lakhely: a költözés ritka esemény Stabil. nem biztonságos) Lakóhelyi elszigeteltség Szegregált lakóhely Egyszülős család A gyermek több családban él Jelentős házastársi distressz Három vagy több 6 év alatti testvér Négy vagy több gyermek a családban Anyai depresszió Anya magas szorongásszintje Szülő alkohol / drog fogyasztása Családon belüli kriminalitás Serdülőkori szülőség Nem kívánt terhesség Családszerkezet. biztonságos. elhanyogoló.

vagyis a kockázati és védőtényezők kölcsönhatásának három fajtáját írták le: 1. alkalmazkodónak és jól működőnek mondható. arányosan annál nagyobb vagy gyakoribb problémákra számíthatunk. aki intenzíven részt vesz a gyermekgondozásban. mint a fejlődést támogató. Ez utóbbiak jelentősége azonban rendkívül nagy. hogy a rizikó által érintett egyén elkerülje a kedvezőtlen kimenetelt. hanem olyan szülőnek kell lenni. A kompenzációs modellben a stressz. amelyek aktívan hozzájárulnak a megküzdéshez: például nem elég apával felnőni. hogy olyan tényezőkről van szó. óvoda. így a család mindenképpen halmozottan rizikós körülmények között él. 2000). reziliencia A történetiséggel összhangban (először a rizikótényezőket vette számba a szakirodalom) a szakemberek sokkal gyorsabban és hatékonyabban fedezik fel a fejlődést kockáztató tényezőket. A protektív (védő) tényezők adnak esélyt arra. 15 . aki modellként szolgál az alkoholproblémákkal való megküzdésben (Garbarino és Ganzel. Összesítve a gyakorlati és a kutatási tapasztalatokat. a fenti listából számos kockázati tényezőt azonosíthatunk. Fontos kiemelnünk.és védőfaktorok normális fejlődési utat eredményezve összeadódnak és „kioltják” egymást: ilyen például a szociális támogatás esete. A másik álláspont a lineáris (egyenes vonalú) vagy additív (összeadódó) hatást hangsúlyozza (Sameroff és munkatársainak munkái): eszerint minél több rizikótényezőt azonosítunk. védelmező faktorokat. hátrányos helyzetben élő gyerekek számára (szélsőséges esetekben például elhanyagoló vagy bántalmazó környezet esetében) a bölcsőde. Appleyard és mtsai (2005) e két modellt ellenőrizték munkájukban. Vagyis moderátor (módosító) változókként tekinthetünk ezekre a faktorokra. Ugyanakkor ne felejtsük el. bővebben az alábbi alfejezetet. s a gyerekek fejlődése és viselkedése némileg nehezített – a család sikeresnek. ami magyarázhatja a gyerekek viselkedési problémáit. Bízhatunk abban. hogy a folyamatos támogatások és források igénybevétele egyre könnyíti a család életét.) Védőmechanizmusok. vagy nélkülöző. megerősödhet bennünk az a kép. hogy milyen kockázatokat milyen védőfaktorok képesek ellensúlyozni a család ökológiai rendszerében? Ha a kockázati és védőtényezők dinamikus kölcsönhatásaiban gondolkodunk. a Gyerekház védő szerepe. (Erről a jelenségről l. és ez a gyerekek jóllétében is megmutatkozik majd. hogy a család – noha számos hátránnyal kell megküzdenie. de a küszöbhatást nem tudták megerősíteni. Játsszunk el kicsit a gondolattal. vagy egy alkoholista fiatal mellett nem elég nem alkoholista anyának lenni.15 Fiktív esetünkben. Garmezy és munkatársai (1984) a protektív mechanizmusok.112 tényezők nagyon megterhelik az egészséges fejlődés lehetőségét. olyan apa számít protektívnek. hogy a nehézségek mellett számos védőtényezőt is felsorolhatunk.

Az immunizálódás modellben a védőtényezők egy bizonyos rizikófaktor fellépte esetén segítik a gyermek sikeres adaptációját. mennyire érzékenyek a rizikótényezőkre.. jelentős gazdasági nehézségek. 3. hiszen Kati aktívan dolgozott akkor is. amikor a gyerekek cseperedtek. Zsiga viselkedését szinte az óvónő képes leginkább koordinálni). serdülőkori anyaság. azonosulhatott is vele. és előhívhatta ugyanazokat a válaszokat.113 2. vagyis az események átélése a későbbiekben erősebb reakcióhoz vezethet. hogy a gyerekek hozzá voltak szokva: sokszor más vigyáz rájuk. Az első körbe azok a gyerekek tartoznak. Ez a hatás csupán mérsékelt stressz esetén feltételezhető: példák erre olyan serdülők. az óvoda mégis képes kompenzálni néhány problémát (Lívia fülproblémáit nem otthon. hogy Kati mindezt már szülei életéből megtanulta. Nagymértékű stressz esetén azonban akár érzékenyítő hatás is feltételezhető. és bár zaklatott. A gyermekek a pszichoszociális stresszre. egyébként attól független önálló jótékony hatással nem rendelkeznek: például bölcsődei. Erre magyarázat lehet. de lehetséges. amikor a gyermek akár számos rizikótényezőnek van kitéve. Zsiga és Lívia is nagyon kön�nyen beszokott az óvodába. 1999). hanem a nagyszülők vagy a nagytestvérek stb. akiket a gazdasági válság idején a családjuk nehéz anyagi helyzettel való megbirkózása felkészít a későbbi életúton előforduló gazdasági problémák megoldására. azaz rendelkezik a megküzdéshez szükséges eszközökkel. születési-újszülöttkori komplikációk). A reziliencia vagy rugalmas ellenálló képesség egy olyan jelenséget ír le. akik jelentős kockázati tényezőkkel terhelt környezetben éltek (pl. óvodai elszakadás különbözik azoknál. . Werner (2000) összefoglalja azokat a körülményeket. bántalmazás és elhanyagolás. Ha korán tapasztalt párkapcsolati problémákat. és akik már voltak. Kati sorozatos partnerkapcsolati problémái és helytállása mögött felfedezhetünk egyfajta pszichés és instrumentális „edzettséget”. hanem az óvodában veszik észre. de ennek ellenére nem várt módon megfelelő fejlődést mutattak. tartós szegénység. akik még soha nem voltak távol az édesanyjuktól. illetve a család megterheltségére adott válaszainak egy része attól függ. hogy ott maradjanak egy „idegen felnőttel”. droghasználat. Ezt talán az első krízis után érzett „kihívásnak” való sikeres megfelelés táplálta: „tovább kell csinálni. nem okozott gondot. mégis megfelelő vagy jó fejlődési kimenet figyelhető meg nála (Rutter. de szerető környezet veszi őket körül. Kati családja esetében akár mindhárom védőmechanizmust felfedezhetjük. amelyeket édesanyja mutatott hasonló helyzetben. amelyek között a reziliencia jelenségével a kutatók találkoztak: 1. A kihívás modellben egy adott stresszfaktor és az azzal való sikeres megküzdés kompetenciát kialakító vagy növelő szerephez jut. Bár a gyerekek otthoni élete nem veszélyeztetett. gondoskodni kell a gyerekekről!” Arról nem tudunk. Nem egy kutatási területen figyeltek meg ilyen hatásokat. nem édesanyjuk. menni kell tovább. hogy mennyire sérülékenyek. a szülők pszichés megbetegedései. válságot és anyja helytállását.

érzelmesnek. Példánkban a gyerekek mutatnak viselkedési és beilleszkedési problémákat. hogy az egyén állapotán a korábbi hatások milyen nyomot hagynak.) nagyon sokat változnak. valamint -folyamatokat. testvérek stb. amelyek legalább két. Werner és Smith (2001) klasszikus vizsgálatában (l. illetve a nagyon korai tapasztalatok is (pl. kapcsolati és környezeti védőtényezőket. hogy a kockázatok mennyiben befolyásolják az egyén fejlődési perspektíváját. Legtöbbjüket szüleik – csecsemőkorukat felidézve – aktívnak. Ugyanígy az egyéni sebezhetőség. hogy valaki koraszülöttként jött világra. társadalmi tényező is hozzájárult a reziliens fejlődéshez (pl. másrészt a fejlődés folyamán bármikor megjelenhetnek a korábbi hatásokkal interakcióba lépő. 1989). így abból a tényből. barátok. Például egy koraszülött gyermek esetében idővel mind a biológiai tényezők.3. kompetens.114 2. ami – a fentiekkel összhangban – a rizikótényezők nagy számát vagy sokféleségét. magabiztos és törődő felnőttekké vált. hogy a gyerekek reziliensek lehetnek a rizikó. Ugyanakkor számba vehetjük azokat a személyiségbeli. 2007.3. 2. 2. magas rizikójú gyerekcsoporttal végzett longitudinális kutatás során megerősítést nyertek (l. táblázat). Az egyéni és családi jellemzőkön kívül számos tágabb. A családjukat állandó napi stressz . Gyakran „alternatív” gondozók voltak jelen a családban (nagyszülők. A második kör olyan gyerekeket fedett fel. a rizikóval szembeni érzékenység is meghatározó: ennek alapja feltételezhetően genetikai (pl. magabiztosan viselkedett. túl sok hosszú távú következtetést aligha vonhatunk le (l. Ezenkívül jellemző volt. 3. szomszédok). Werner összefoglalója (2000) alapján áttekinthetjük azokat a védőtényezőket. további veszélyeztető és védő tényezők (ezt a jelenséget mozgó rizikónak nevezte el Gordon és Jens. akik négy vagy több rizikótényezővel rendelkeztek.). gyerekintézményi stresszorok). válás. a jelen kötetben). iskola. A reziliencia tárgyalásánál a rizikó átfogó szintje kiemelten fontos. Fontos kiemelni. Azt. amelyek segítenek nekünk helytállni halmozott kockázatokkal tarkított mindennapjaikban. keretes szöveg) például azoknak gyermekeknek közel 10%-a. később intézményes nevelés-oktatás stb.és védőfaktorok arányában számíthatunk az egyén lelki sérülékenységére vagy ellenálló képességére (rezilienciájára). gyöngédnek („bújósnak”). A kockázati. míg másokkal szemben nem. csak követéses vizsgálattal lehet megállapítani (Rutter. A harmadik kör sikeres felépülést mutatott egy megrázó gyermekkori traumából (mint például a háború vagy a természeti katasztrófák megélése). 1994): egyrészt az érés függvényében változik. kognitív szint) hozzájárulhatnak kialakulásához (Rutter. tanárok. kiterjedtségét jelenti. 1999). könnyű természetűnek és könnyen kezelhetőnek írták le. ez egyértelmű. Kalmár. hogy édesanyjuk magasabb iskolai végzettséggel és jó szülői kompetenciával rendelkezett. temperamentum).és stresszfaktorok bizonyos fajtáival szemben. mind a környezeti hatások (család. akik jelentős aktuális stressz mellett is jó fejlődési kimeneteket mutattak (pl. Kalmár.

nem tesz kiszolgáltatottá. Anya iskolázottsága: alapvető szocioökonómiai változó. az önállóság. az önsegítő készségek. kedves. A z intézményi szinten kapott segítség (támogató nevelők. a megfelelő viselkedésszabályozás. akik rászorulnak a formális segítségre stb. jelen kötetben).16 Forrás: Werner. a kockázati faktorok erősödhetnek. ami kihat a szülői viselkedés re és a család körülményeinek mérlegelésére. A z is fontos. S zociális kompetencia: a pozitív énkép. T eljesítmény orientáció: a későbbiekben a speciális tehetség. részletesen Bass és Darvas. éber. amelyek erősítik a gyermek személyiségét. A biztonságos kötődés az elsődleges gondozóval alapvetően fontos az egész életúton. IQ szint: a jó / átlagos IQ szint védőfaktorként jelentkezik (pl.115 2. . ami nem stigmatizál. bújós. Környezeti védőfaktorok Kis” család: veszélyeztetett csoportok esetében a 4-nél kevesebb gyermek a család„ ban a figyelem megosztása és feladatok szervezése szempontjából fontos védőfaktor. míg a nem jól vagy lassan fejlődő gyermek több problémát jelent a környezetnek. a belső kontrollosság olyan tényezők. 2000 16 Nem utolsósorban ide sorolhatjuk a hatékony társadalompolitika védőhatását is. hogy ha az elsődleges gondozóval sérül vagy hiányzik a kapcsolat. és így nemcsak a spontán belső motiváció miatt. magabiztosságot okozhat a gyermeknek. Veszélyeztetett csoportoknál a „könnyű” temperamentumú (aktív. garantál egy minimum jólléti szintet. amelyek csak a rizikós csoportban számítanak. Ha a gyermek megnehezített fejlődésének hátterében nyilvánvaló a személyes ok vagy felelősség. viselkedésük jutalmazó hatású lehet az anyáknak. hanem másodlagosan is örömöt. míg a „nehéz” temperamentumú csecsemőknél ez éppen fordítva van. jó iskolai élmények) nagyfokú védőfaktorként játszhatnak szerepet. barátok. más kötődésre alkalmas helyettesítő gondozót (támogató nagyszülők. táblázat Azonosított védőfaktorok kockázati gyerekcsoportok esetében Egyéni védőfaktorok B izonyos temperamentum különbségek. és eléri mindazokat. szociábilis.3. F ejlődési ütem: a „jól” fejlődő gyermek pozitív visszajelzést ad a környezetnek. vagy érdekes hobbi pozitív reakciókat válthat ki a nevelőkből. tanárok. kevésbé irritábilis) csecsemők a környezetből pozitív reakciót válthatnak ki. és valószínűbbé teszik a boldogulását a nehéz körülmények között. szomszédok) könnyen talál-e a gyermek. rokonok. nélkülöző gyermek kompenzációt biztosíthat magának). az impulzivitáskontroll. kíváncsi. A jó kortárskapcsolatok támogatást jelentenek az egész életúton. testvérek. élénk. (l.

hogy sokkal nagyobb problémák is elképzelhetők lennének: gyermekkori szorongás. táblázat összefoglalja a modell összetevőit. Pattersonnak a családi alkalmazkodásról alkotott modellje (Patterson 1988. és adott körülmények között veszélyeztető vagy védő folyamatokat indíthatnak el.116 veszi körül. Az ismertetett jelenségek összefoglalásaként bemutatjuk Gutman és munkatársai (2003) alapján készült jegyzetünket a különböző kockázati és védőmechanizmusokról (l. Általában a krízisek változásra késztetik a családokat nemcsak szerkezetükben. tekinthetjük reziliensnek amiatt. hogy bizonyos tényezők milyen általános hatást gyakorolnak a gyerekek fejlődésére. törődő családjuk mellé még valódi segítőháló is épül köréjük. sok nehézséggel. illetve kezelhetetlen magatartásproblémák. hanem interakcióikban is. ahogyan megküzdenek életük kihívásaival. illetve az egyéni rezilienciáról tudottakat. 2002) integrálta azokat az ismereteket. Abban az esetben. illetve intervenciók (beavatkozások) tervezésénél felelősséggel ruházza fel a szakembereket. mind egy nagyobb gyerek. Alkalmazva a kockázati és védőtényezők tranzakcióinak ismeretét. táblázat). amelyek a családi stressz és a családi reziliencia témaköreit ölelték fel. ami egyszerre „követelmény” a gyerekek. egy ilyen halmozottan hátrányos helyzetben élő család gyermekei esetében azonban arra kell gondolnunk. hogy néhány tényező a feltételek változásával más és más szerepet kaphat. nagy valószínűséggel nem lesznek leküzdhetetlen problémáik a közeli jövőben. biztonságos kapcsolataik. pszichoszomatikus. A gyerekek ehhez képest nagyon „ügyesek és érettek”. megerősítik képességeiket és megváltoztatják céljaikat/jelentésüket. Alapos tájékozódás.4. míg más feltételek mellett nem. tisztában kell lennünk azzal. Amikor a családok krízishelyzetbe kerülnek. ha ezek a folyamatok sikertelenek. személyiségük. gondozóik és a támogató szakemberek számára. Azonban belső erejük. és ha szerető. „problémamentes” családban. A problémákat mindig az aktualitásnak megfelelő spektrumon kezelhetjük. 2. valamint személyiségük. A 2. A hatékony alkalmazkodás során leküzdik a nehézségeket. a családi rezilienciát egyaránt értelmezhetjük képességként (hogyan képes egy család sikeresen szervezni élete körül- . megismételhetetlen egyediségük elfogadása és elfogadtatása is.vagy társadalmi csoport vizsgálatánál. viselkedéses nehézségek talán meghökkentők lennének egy nagyon jó körülmények között élő. akárcsak a gyerekeket.5. ez csaknem minden esetben egyensúlyhiányt és zavart okoz. Ehhez elengedhetetlen fejlődésük folyamatos nyomon követése. családi reziliencia A családokat is. körülményeik. Ezek szerint nem elég tudnunk. Ezek a fejlődési. depresszió. Családi megküzdés. E lehetőségek átgondolása mind egy adott gyerek és családjának körülményeinek megítélésénél. és számos rendszerfeltétel együttes kezelése elengedhetetlen a mértéktartó következtetések levonásához. feszültséggel találkoznak kicsi koruktól kezdve. amelyek nem engedik a fejlődés erőteljes kizökkenését. érdeklődésük azok a személyes erőforrások. a család sérülékenységéről beszélhetünk.

. folyamatos/állandó „magas rizikójú” körülmények alkotják (pl. azonban alacsony rizikójú mintában nincs ilyen kifejezett hatása. (Pl. alkoholista szülők gyermekei többször szenvednek el bántalmazást és ezáltal fizikai sérüléseket. A családi rendszerek elemzésénél is találkozunk a kétféle kockázati tényezővel: az egyiket az ún. Werner összefoglalójában: a gyerekek könnyen kezelhető temperamentuma védőfaktor lehet egy rizikós mintában. Pl. Forrás: Gutman és mtsai. táblázat Kockázati és védőmechanizmusok összefoglalása Konstruktum Rizikófaktor Definíció Egy adott tényező. adottság pozitív kapcsolatban van egy kedvezőtlen fejlődési kimeneti tényezővel. körülmény. de nincs kapcsolatban egy alacsony rizikójú mintában Protektív faktor Sérülékenység faktor ményeit) és folyamatként (ez a kompetens alkalmazkodásra és működésre vonatkozik egy jelentős életesemény vagy krízis után). körülmény. Egy adott tényező csak rizikós mintában rendelkezik kifejezetten védőhatással. szegénység. másik fajtá- . Egy adott tényező csak egy rizikós mintában hátráltatja a jó fejlődést. (Pl.4. meleg szülői gondozás hozzájárul az optimális szülő-gyermek kötődés kialakulásához). 2003 alapján Promotív faktor Egy adott tényező.117 2. adottság pozitív kapcsolatban van egy kedvező fejlődési kimeneti tényezővel Egy adott tényező. jól szervezett családban. Pl. az érzékeny. adottság negatív kapcsolatban van egy kedvező fejlődési kimeneti tényezővel veszélyeztetett mintában. sokgyermekes családok esete: hátrányos helyzetben nehéz nagyon sok gyermek szükségleteit kielégíteni. de a temperamentumnak nincs ennyire kifejezett hatása nem-rizikós környezetben. míg ez nem jelent akkora gondot egy stabil. adottság pozitív kapcsolatban van egy kedvező fejlődési kimeneti tényezővel veszélyeztetett mintában. krónikus betegség). mint az alkoholt nem fogyasztó szülők gyermekei). de nincs kapcsolatban egy alacsony rizikójú mintában Egy adott tényező. körülmény. Egy adott tényező hozzájárul egy kedvező fejlődési kimenet kialakulásához. meleg légkörű. válaszkész. Feltételezett hatás Egy adott tényező hozzájárul egy kedvezőtlen fejlődési kimenet kialakulásához. körülmény.

háború). család világnézete (hogyan látják magukat mint család kapcsolódni a különböző a egyéb környezeti rendszerekhez). táblázat Patterson modellje a családi alkalmazkodásról A modell először megkülönböztet háromféle családi követelményt.6. a család mint rendszer és a társadalom különböző szintjeiről (a szülői iskolázottság. elsődleges gondozó halála. Emellé felsorolhatjuk a család képességeit. E kettő kombinációja eredményezi a legsúlyosabb kockázati körülményeket. Patterson (1991) azonosította azokat a családi megküzdési stratégiákat és folyamatokat. mind pedig a képességek érkezhetnek a fent bemutatott M ökoszisztémák különböző szintjeiről: a családban élő egyének. hogy valódi reziliens családdal és reziliens gyerekekkel állunk szemben. amelyek változtatásra n késztetik a családot). nehézséget. 2002 alapján ja a traumatikus esemény vagy súlyos nehézség (pl. a család identitása. A számos nehézség ellenére sokkal stabilabb és kiegyensúlyozottabb mind a családi élet. Ezt főleg a családon belüli erőforrások és a családtagok belső energiáinak felszabadítása. táblázat). 2. megküzdési viselkedések (amit tesz egy család) napi viták (a mindennapi élet kisebb összetűzései.5. . folyamatosan jelenlevő családi nehézségek (megoldatlan feszültségek). Ahogy fentebb már felvázoltuk a könnyen azonosítható kockázati és védőtényezők dinamikáját. amelyek segíthetnek a nehézségek sikeres átvészelésében. mint amire más esetek alapján számíthatnánk. Ezek: ormatív és nem normatív stresszorok (életesemények. továbbá a formális támogatásokat nyújtó szociális ellátórendszer segíti. az előző táblázat alapján ismertetett esetünkben is felfedezhetjük a hatékony családi megküzdés jellemzőit: megerősödhet bennünk az az érzés. mind a gyerekek fejlődése. Patterson 1988. problémái). (l. melyek a következők: tárgyi és pszichológiai források (amikkel rendelkezik egy család). A családi jelentések három szintjét határozta meg Patterson a modellben: a család definíciója a nehézségeikre és képességeikre vonatkozóan. kapacitásait.118 2. amellyel egy családnak rendszeresen meg kell küzdenie. ind a nehézségek. a családi összetartás és a jó egészségügyi és oktatási szolgáltatások példák a három szintre).

ne tagadja meg a külső segítő. hogy a humánökológiai modell legátfogóbb szintjét tekintve. 8. barátaival. Meg kell jegyeznünk. mint a felnőttek). de rugalmasak: pl. ami képes ellensúlyozni a nehézségeket. illetve erőforrásokat. gyakorlatokat. aktív megküzdő erőfeszítések megtétele: a családon belül ki-ki a maga módján. a folyamatos stressz-faktorok (pl.119 2. betegség) szükségleteinek kiegyensúlyozása más családi szükségletekkel: ha a családban tartósan egy beteg családtagot ápolnak. 3. hogy egyszerre legyünk képesek egy család vagy egy nagyobb csoport esetében arra. 6. táblázat Hatékony családi megküzdési módok 1. ez a tény gyakran felülír más családi funkciókat. tén a formális segítség keresése és elfogadása nagyban könnyítheti a megküzdést. t iszta családi határok fenntartása: mint már korábban kifejtettük. hanem az azt erőteljesen befolyásoló társadalompoliti- . együvé tartozás élménye minden nehéz helyzetben segíti a megküzdést. különböző fókuszú (pl. igényeit figyelembevevő érzelemgazdag és információteli kommunikáció minden esetben a megküzdést segíti. 4. 7. és jó vágányra terelni a gyerekek és családjaik fejlődését. a gyermekek számára még inkább megterhelő. a nehezített körülményekhez. ha egy-egy krízist a fejlődés egy mérföldkövének fogja fel a család. szakemberekkel való együttműködő kapcsolat kialakítása: nehezített körülmények ese9. támogató impulzusokat. nyitott rendszerként reagáljon a belső és külső folyamatokra. a résztvevők sajátosságait. felelősséggel való felruházása) nem ajánlott. hogy felismerjük mind a biológiai.és hosszútávon is a források. szülői szerepekkel.6. tiszta. 5. illetve az abból való kitörést nemcsak önmagában a családi megküzdés. támogatások nyilvánvalóvá és elérhetővé tétele az. 2. mind a környezeti kockázatokat és erősségeket. a helyzet pozitív értelmezése: az emberek hajlamosak a negatív dolgokat erőteljesebbnek észlelni. segít. Rövid. A modell értelmében egyensúlyt kell teremteni a problémából fakadó szükségletek és a mindennapok szintjén jelenlevő szükségletek között. instrumentális vagy érzelmi) megküzdési módokkal birkózik meg egy-egy adott helyzettel (természetesen pl. Patterson. c saládi rugalmasság fenntartása: a család rugalmasan alkalmazkodjon a külső körülményekhez. a család mint egység élményének fenntartása: a családi kohézió. tartsa a kapcsolatot szeretteivel. a gyerekek egészen máshogy. és sikerül pozitív aspektusokra is rálelni a helyzetet illetően. kompetens kommunikáció kifejlesztése: a folyamatos. például a tartósan hátrányos helyzethez való alkalmazkodást. 1991 alapján A mindennapi gyakorlatban nagyon fontos. s zociális integráció megtartása: a család ne szigetelődjön el. stressz esetén a „parentifikáció” (egy gyermek felnőtt. a szülői és gyermeki alrendszerek közötti határok legyenek határozottak.

és kortárskapcsolatok). fejlődésről). e) a gyerekek számára jelentős egyéb közösségek. iskola tárgyi és szociális jellemzői. releváns felnőtt. illetve egy adott gyermek. kiemelten a tranzakciós szemlélet értelmében a fejlődési eseményeket. a szülés lefolyásáról. d) a család funkcionalitása/működőképessége (SES. kulturális és szociális adottságai. értékek. védőnői adatok a várandósság. így e témában mindenképpen felmerül az állami felelősségvállalás kérdése is (l. valamint gyermekeket és családjaikat érintő politikai döntéshozások hatékonysága érdekében a) a gyermek biológiai. valamint egy-egy szereplő megfigyelt reakcióit mindig tágabb kontextusban (időben és térben különböző környezeti rendszerekben) kell értelmeznünk a többtényezős okság feltételezésével. bővebben Szilvási. ÖSSZEFOGLALÁS A tanulmányban bemutatott kurrens elméletek alapján. attitűdök. támogatási lehetőségeket is. Ilyen szemlélettel segíthetjük a hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik megbirkózási képességét. segítenie kell.120 ka is segítheti. illetve gyermekcsoportok fejlődésének előrejelzésekor a szakember könnyebben és általában elsőként azonosítja a kockázati tényezőket. a koragyermekkori fejlődés testi. nevelői stílus). a jelen kötetben). védőmechanizmusokat. politikai hangulat. f) a lakókörnyezet fizikai. h) súlyos élmények a család életében (személyes és társadalmi-történelmi események. . a gyermek általános fejlődésének előrejelzését. erőforrásokat. koragyermekkori intervenciók tervezése. egészségi eseményeiről). Elkötelezett szociálpolitikusok szemében a szociális integráció is kétoldalú interakció eredménye a család és a tágabb környezet között. sőt. környezetek jellemzői (bölcsőde. légkör. c) a gyermek családtagokhoz fűződő viszonyának jellemzői. a preventív és intervenciós törekvések során „láthatóvá” kell tenni minden szereplő számára a lehetséges erősségeket. testi folyamatai (orvosi. Ha nyilvánvalóak is a biológiai vagy környezeti kockázati tényezők. táblázat Szükséges információk a gyermeki fejlődés előrejelzése. és a lehető legkedvezőbb fejlődési kimenetét is. 2. valamint Darvas és Bass. az újszülöttkori állapotról. b) a gyermek pszichológiai jellemzői (adatok az értelmi és viselkedéses jegyekről. természeti katasztrófák). g) a társadalom jellemzői (szociálpolitika. tolerancia). közérzet.7. óvoda. viselkedések. Fejlődési elmaradás vagy egy megfigyelt probléma esetén.

. H. Journal of Child Psychology and Psychiatry. gyermek. Aylward. M. I. R. Wiley. R. Chichester... (1974). (2008). (2005).). In: Kohnstamm. Herczog. Contributions of human infants to caregiving and social interaction. Danis I. 46. Cole. (eds. A. L. ELTE. 1–19. (1991). Környezeti rizikó: életesemények felmérése. R. A lélektan története. R. John Wiley and Sons. valamint hatékony és gazdaságos prevenciós és intervenciós intézkedések tervezéséhez. (é. Rothbart. oktatás-. n. 13–38... Bell. G. The determinants of parenting: a process model. a nem hagyományos családmodell.) Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért. Pukánszky B. 1–133. Bell. a szülői viselkedés és a gyermekek fejlődésének összefüggései.. When more is not better: The role of cumulative risk in child behavior outcomes.. Varga. Barocas. Bates. fejezet: A családpszichológia alapjai. továbbá a beavatkozások hatékonyságának elemzéséhez számos tényezőről és környezeti szintről kell információkat szereznünk (l. K.. 2. Család. (2007). E. (1968). 14–20. (2000). The relationship between environmental risk and developmental outcome. Sameroff. E. Developmental Psychology.. Van Dulmen. 81–95. kötet. 2000. 55. E. 321–357. 222–229.. Budapest. Q. M. J. A. Budapest.. FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM Appleyard. J.. J. Bates. Goldenberg.. J. Applications of Temperament Concepts. Social and interpersonal determinants of developmental risk. . 15.): Temperament in Childhood. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics. (2008). Köllő. T. L. 479–488. M. Budapest. K.. 13. 83–96. (eds. Seifer.): The Effect of the Infant on its Caregiver. Educatio. G. 33–52.és szociálpolitikai döntések felelős meghozatalához. 75. M. K. A. 27. M. Ostrow. (2008). Q. Alkalmazott fejlődéspszichológia program. (szerk. A koragyermekkori fejlődés elősegítése. Child Development. Egeland. Budapest. M. család. Fejlődéslélektan. A reinterpretation of the direction of effects in studies of socialization. B. ifjúság. R. hogy a fejlődés előrejelzéséhez. R. (szerk. J. Szilvási. Áttekintés a családról. Budapest (különösen ajánlott: I. (1992). Egyenlőtlenségek és gyermeki fejlődés – beavatkozási lehetőségek. (2006). Andrews. 235–245. Kézirat. Ecostat. Rosenblum. AJÁNLOTT MAGYAR NYELVŰ IRODALOM Cole. Psychological Review. In: Fazekas. New York. Sroufe. H. Belsky. L.7.) (2000). I.. In: Lewis. A.121 A bemutatott modellek azt sugallják. Croft. Kalmár M. T. (1984).). Osiris. P. Budapest Pléh Cs. Goldenberg. Osiris. A gyermek évszázada. S. J. Budapest. Gervai J. táblázat).. (1989). In: Társadalmi egyenlőtlenségek. Animula. Osiris..

J. Annual Review of Sociology.. Bertalanffy. (2006). Mahwah. Fejlődéslélektan..). I. (eds. New York. (eds.. 311–388.. Mahwah. M. Personality development across the life course. G. New York. NY. In: Butterworth. gyermek. In: Damon. Doktori értekezés. Cowan. M. The Life Course Perspective Applied to Families over Time. Pszichológiai Doktori Iskola. Caspi. Families as systems. P. Szilvási. (1979). M.. A. Empirical evidence for causes of development. Bronfenbrenner. 153–185. Pedagógiai-pszichológiai Kar. Family transitions. 24. Allen. 101. In: Cowan. (1986). Gardner Press. Budapest. Cowan.. ifjúság. R. L.): Examining Lives in Context: Perspectives on the Ecology of Human Development.. Psychiatria Hungarica. P. K.. (series ed. Elder. G. 14–20.. In: Boss. In: Cowan. Lawrence Erlbaum Associates. W. P. Jr. J. Heming. T. Miller. Socioeconomic Status and Class in Studies of Fertility and Health in Developing Countries. G. P. Danis.) Causes of development: interdisciplinary perspectives. New York. N. Kognitív Fejlődés Program.. In: Cowan. G. NJ. Carter. (1994). K. K. Danis I. L. L. G. (1991). E.C. American Psychological Association. Cambridge. M.. Gervai. Hetherington. Danis I.. G. (1991). Wiley. Család. and child development.. S. (2008). P. U. Luscher. Cowan.): Family Transitions. Paley. Bronfenbrenner. W. In: Moen. The Ecology of Human Development. (1998). (1985). Hemel Hempstead. Schumm. A developmental model for family systems. U.. Social. NJ.). Eötvös Lóránd Tudományegyetem. McGoldrick. Family Process. (2007). Eisenberg.. 3. Developmental Psychology. Emotional. Lawrence Erlbaum Associates. 599–618. H. H. Jr... (vol. Harvester Wheatsheaf. NJ. Osiris. B. Mahwah. P. Life Course Dynamics. 469–499.. L. The bioecological model from a life course perspective. Cole. U. Környezeti rizikó: életesemények felmérése.) Handbook of Child Psychology: Vol.. S. Bronfenbrenner. 21. U. Cox. R. (2006). A. Bollen. Szülői és tágabb környezeti tényezők szerepe a szülővé válás folyamatában és a korai anya-gyermek kapcsolat kialakulásában. Gervai J. Combrinck-Graham. General Systems Theory. Ecology of the family as a context for human development: research perspective. (1997). P. 15.) Family Transitions. Braziller. Ceci. 184–209. Washington D. MA: Harvard University Press. Annual Review of Psychology. Cornell University Press. J. P. Individual and family life transitions: a proposal for a new definition. Bryant.122 Bengtson.. (szerk): Sourcebook of Family Theories and Methods: A Contextual Approach. Hetherington. A. R.. S. Nature-nurture reconceptualized in developmental perspective: a bioecological model. (1995). J. cycles. von (1968). H. Steinmetz. (eds. B. Elder. P. (1985). A. Ithaca. A. (1990). (1993). .) (1990). (2001). Plenum. Stecklov. 48. (eds. Glanville. LaRossa. A. 22. (eds. Bryant... Cole. The Family Life Cycle: A Framework for Family Therapy. Lawrence Erlbaum Associates. Doherty.) Family Transitions.. A. Hetherington. A. V. 27. N. ed. W. Becoming a family: Marriage. 139–150. M. Psychological Review. Elder. (eds.. Bronfenbrenner. P. M. 723–742. (1991). Jelentős életesemények megítélése kisgyermekeket nevelő magyar anyák körében. 33–45. parenting. 243–267. New York.. and Personality Development (5th ed. and social change. C.. 568–586.

New York..) Handbook of early childhood intervention (2nd ed. Transition: a literature review. S. A koragyermekkori fejlődés elősegítése. Kalmár M.123 Farran. M. 55. Stevenson-Hinde. Cole. Child Development. Gordon. Masten. (szerk. K. 455–462.. Journal of Behavioral and Developmental Pediatrics. In: Shonkoff. Goldenberg. 510–548. 105. Minuchin. 75.. Educatio. (é. Cumulative environmental risk and youth maladjustment: The role of youth attributes.. 6. Gerard. Lerner. 76–94. Tellegen. (2008). New York. 55.. ELTE. (1985). D. Clarendon.) (1996).. L. B. (1989). A conceptual model for tracking high-risk infants and making early service decisions. P. Józsa. (2005). Journal of Advanced Nursing. 289–302. K. (eds. D.): Rochester Symposium on Developmental Psychopathology. A.): Child Development in Life span Perspective.): Relationships within families: mutual influences. R. (1988). G. J. Gutman.. Meisels.). K. R. (1990). Plenum. ELTE Eötvös Kiadó. Oxford. Child Development.): Handbook of Early Childhood Intervention (2nd ed. Jens. (2003). Families and individual development: Provocations from the field of family therapy. Hareven. J. Hátrányos helyzetű gyerekek a szakképző iskolákban. E. J. S. 320–329. 777–790. J. (eds. The human ecology of early risk. Herczog. Cambridge University Press. T. Miller. 3–7. Child Development. M. Questions and advances in the study of developmental pathways. Kralik. Annual Review of Sociology. K. 56. New York. D. 39. 787–795. (2000). J.). M.. (2007). A. S. M. T. Academic growth curve trajectories from 1st to 12th grade: Effects of multiple social risk factors and preschool child factors. A tanulási motiváció jellegzetességei hátrányos helyzetű tanulók körében. In: Hinde. Rutter.. Sociological perspectives on life transitions. In: Hetherington.) Handbook of Developmental Psychopathology. Mahwah. H. Parke. S. In: Cicchetti. B. Liskó. Sameroff. K. I. George. R. Varga..): Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért. 279–286. New York. (2006). Alkalmazott fejlődéspszichológia program. Rochester. 7–26.. Budapest. Garmezy. 97–111. valamint koraszülött gyerekek követésének tanulságai. (2008). Áttekintés a családról I–III. of Rochester Press. G. 159–190.. M. (1993). Fejes.. O’Connor.. 32. M. Risk mechanisms in development: some conceptual and methodological considerations. Animula Kiadó. Educatio. K. n. R.. Developmental Psychology. . J. J. Univ. Magyar Pedagógia. Ganzel..A. J. 60–73. M. 185–205. (1996). A hátrányos helyzet értelmezése. In: Lewis. Aging and Generational Relations: Life Course and Cross Cultural Perspectives. New York. (eds. M. Meisels. S. A. A. (1988). D. (szerk. (1997). Families in life-span perspective: a multilevel developmental approach.). Minuchin. J. Ecostat. 1832–1849. J. L. Buehler. van Loon. C. (2000). Loeber. Garbarino. NJ. Budapest. 9. Cambridge University Press. 6. 353–373. Lewis. N. Köllő. (eds. Developmental Psychology. N. 19. Az intelligencia alakulásának előrejelezhetősége és váratlan fordulatai – Rizikómentesen született.. The study of stress and competence in children: Building blocks for developmental psychopathology. (eds. I. Toth. Papp. M. (1997). B. (eds. 33–52. Lawrence Erlbaum Associates. 97–116. Models of developmental psychopathology.. Aldine de Gruyter.. R. Relationships within the family: a systems perspective on development. P. (1984). In: Fazekas. L.. Goldenberg. (2004). Visentin. Kézirat. (1991). Perlmutter. Budapest. Budapest. Another decade of intervention for children who are low income or disabled: What do we know now? In: Shonkoff. Kalmár M.. M.

. New York. J. 349–360. Budapest. Pléh Cs. (szerk. Journal of Consulting and Clinical Psychology. (eds. L. F. M. Rutter. E. Sz. Gondolkodás és beszéd. H..) Review of child development research (Vol. M. Beyond longitudinal data: causes. Reproductive risk and the continuum of caretaker casualty. M. In: Shonkoff. Budapest. 119–144. (ed. P. E. In: Horowitz. The Guilford Press. E. In: Kohnstamm. E. . (1983). H. Piaget. (1971). Werner. In: Zeanah. (1999).. G. Issues in the Clinical Application of Temperament. Smith. A. Chicago. J. 54. J. Journey from Childhood to Midlife: Risk and Recovery. New York. Osiris. (2000). K. M.. (1992). M. 249–263. (1988). and continuity. J. Werner. (1989b). 62. Psychological Medicine. R. Pediatric Annals. Fiese. 377–387. B. Seifer. Protective factors and individual resilience.) (2000). 115–135. J. Patterson. Cambridge University Press. Gondolat. 20. Family resilience to the challenge of a child’s disability. E. University of Chicago Press. Budapest. (eds.. Rothbart. changes. 491–499. Chichester. A. 64. Thomas. D. A. S. 4). Chichester. Applied Developmental Psychology. A. Vigotszkij. K.. Rutter. (1969). M.. M. Chandler. 21. J. Familial risk and child competence. (2002). (eds. Temperament and Personality. Child Development. A lélektan története. S. Válogatott tanulmányok. 6. Zigler. M. Rutter. Family Systems Medicine. Chess. Ithaca. Sameroff. G. Research report: Isles of Wight studies. Bates. 2nd Ed. 313–332. E. 5. C. A gyermek évszázada. H. J. R. J. John Wiley and Sons. Integrating family resilience and family stress theory. J. In: Bornstein.. (1994). Journal of Marriage and Family. A.): Developmental Psychology.): Temperament in Childhood. Patterson.124 Patterson. Families experiencing stress: The family adjustment and adaptation response model. New Jersey LEA.. 677–730. Osiris. Bates. (2000). Chess.. 1254–1268.) Handbook of Infant Mental Health. Pukánszky B. (2005). Budapest. S. A. Models of development and developmental risk. J. Akadémiai Kiadó. A. Finn-Stevenson M.): Handbook of Early Childhood Intervention. 1964–1974. Sameroff. 928–940. Sameroff. Resilience concepts and findings: implications for family therapy. (1976). (1975).): Temperament in Childhood. Journal of Family Therapy. J.. Thomas.. (1989a). consequences. (eds. (Ed. Meisels. Cornell University Press. J. S. Lamb. E. In: Kohnstamm. . 202–237. John Wiley and Sons. (2001). Rothbart. (1991). E.

125 .

126 II. fejezet A GÉNEK ÉS A KÖRNYEZET SZEREPE AZ EMBERI VISELKEDÉSBEN Lakatos Krisztina MTA Pszichológiai Kutatóintézet BEVEZETŐ: TÉVUTAK ÉS SZEMLÉLETVÁLTÁS A GENETIKA TUDOMÁNYÁNAK KIALAKULÁSA VISELKEDÉS-GENETIKAI ALAPFOGALMAK ÉS FONTOSABB EREDMÉNYEK A VISELKEDÉSI JELLEMZŐK HÁTTERÉBEN ÁLLÓ GÉNEK AZONOSÍTÁSA. negatív életesemények és antiszociális magatartás Korai gondozás. korai kötődés és érzelemszabályozás A szülő viselkedése Intelligencia Figyelemzavaros hiperaktivitás Összegzés . A MOLEKULÁRIS GENETIKA ÚJ LEHETŐSÉGEI Örökölhetőség és a környezeti hatások típusai A genetikai és a környezeti hatások összefüggése Az öröklődés fizikai alapjai Változatosság az egyének között Vizsgálati módszerek A KÖRNYEZETI HATÁSOKRA VALÓ ÉRZÉKENYSÉGET BEFOLYÁSOLÓ GÉNEK. MODERÁTOR HATÁSOK AMIKOR A KÖRNYEZET MÓDOSÍTJA A GÉNMŰKÖDÉST A VITA VÉGE?! GYAKORLATI ALKALMAZÁS? Bántalmazás. BIOLÓGIA ÉS FEJLŐDÉS: A GÉNEK ÉS AZ AGY 3.

valamint áttekintjük a csecsemő. Rávilágítanak arra is. A kutatás középpontjába e kölcsönhatások természetének és mechanizmusainak felderítése került.127 Az „öröklődés vagy környezet” kérdése tudományos szempontból mára túlhaladott. Mind a viselkedés-genetikai. de azt az elméleti keretet mindenféleképpen befolyásolják. hogy bemutassa a genetika alapfogalmait és az öröklődés alapfolyamatait.és a gyermekkori fejlődéssel kapcsolatos konkrét eredményeket. hogy a viselkedést alakító külső és belső tényezők az esetek többségében nem determinisztikusan alakítják ki a sajátságokat. mind pedig a molekuláris genetikai vizsgálatok azt támasztják alá. Fejezetünk célja. ahogy a fejlődésről gondolkodunk. . Tárgyaljuk a gének és a környezet lehetséges összefüggéseit. hogy a két tényező együttesen alakítja a viselkedést. hogy az összetett viselkedés a hatások komplex mintázatára vezethető vissza. Ezek jól érzékeltetik. Az eredmények a napi gyakorlatra még nem fordíthatók ugyan le.

Így a teljes mozaikképből még csak apró darabkákat ismerünk. az adott tudomány szélsőséges elképzeléseit megfogalmazó állításokon keresztül vezetett. Így napjaink kutatói előtt az a feladat áll. század elején a genetika tudománya az új felfedezésektől mámorosan. hogy a környezetnek az egyén fejlődésére gyakorolt hatásait igazán csak úgy érthetjük meg. amely a jelenségek komplex mozgatórugóinak megértésére irányult. A 19. amely a teljes emberi génállományt meghatározta. a környezeti és a genetikai hatások együttes vizsgálatával egyre finomodik a képünk az egyének közötti különbségek eredetéről. Ugyanakkor a nagyfokú nélkülözés. és az új vizsgálati módszerek is nagyon fiatalok még. Ugyanakkor ez az eredmény nagyon is megfelelt a kor „elvárásainak”. Hosszú időre volt szükség ahhoz. Az egyes gének ismeretében válik valóban mérhetővé a genetikai és környezeti tényezők együttes hatása. században és 20. A mindennapi életben szerencsére ezek a ritkább esetek. 2002. Az eugenika korszaka után „gyanússá” vált genetika tudománya az elmúlt évtizedekben nagyon is igazolta létjogosultságát. vagy a kifejezett pszichológiai depriváció határozottan lecsökkenti a gének változatosságának hatását a tulajdonságok változatosságára. hiszen az emberi génállomány csak nemrég óta ismert. maga is a rasszista társadalomszemlélet igazolásával szolgált.128 BEVEZETŐ: TÉVUTAK ÉS SZEMLÉLETVÁLTÁS A genetika és a társadalomtudományok sokáig csak a távolból vitatták egymás állításait anélkül. részletesebben: Gould. amelynek következtében a fejlődő szervezet nem jut megfelelő tápanyagokhoz. 1999. hogy egyre inkább meggyökerezzen az a szemlélet. Erőteljes genetikai hatásokat jelentenek például egyes örökletes rendellenességek. tudásukat integrálni. ame- . ha figyelembe vesszük a genetikai jellemzőket is. amelyek sajnálatosan olykor torz gyakorlattal is párosultak. Ma már tudjuk. hogy megpróbálták volna álláspontjukat közelíteni. Mindebben nagy jelentősége van a Humán Genom Projektnek. Hamer és Copeland. Noha a vita máig sincs lezárva. 2002) helytelen érveléssel és hiányos adatok birtokában vezették vissza pusztán biológiai tényezőkre a ras�szok között mérhető átlagos IQ különbséget. hogy például a elhíresült intelligenciavitában (l. hogy egy jelenség vizsgálata során egyszerre vegyék figyelembe a környezeti és genetikai hatásokat. Az út látványosan téves. Vajda. A „külső” és „belső” hatások a valós életben csak nagyon ritkán választhatók el egymástól. Ismereteink ma még hiányosak. Bebizonyosodott. viszont rasszista és a társadalmi osztályok közötti elkülönülést támogató légkörben.

3. antiszociális viselkedés. korai kötődés vagy a figyelemzavaros hiperaktivitás kialakulásával kapcsolatban. A fogalmak bevezetése forradalmi jelentőségű volt. A válogatás egyaránt irányult fizikai és viselkedési jellemzőkre. Megtanulhatjuk belőlük azonban. Rávilágítunk. mind pedig az öröklődés csak valószínűségi hatásokat jelent. mintsem gyakorlati jelentőséggel bírnak. században kezdődött el. Magát a genotípus (3. A most következő fejezetben megismerkedünk a klasszikus viselkedésgenetika alapfogalmaival és vizsgálati módszereivel. Johann Gregor Mendel (1822–1884) különböző termésű borsókat keresztezve az utódnemzedék külleme alapján leírta a domináns-recesszív öröklésmenetet (l. hogy a gének és a környezet együttes hatása milyen kölcsönhatásokon keresztül érvényesülhet például a gyermek. század elején kerültek az öröklődéssel foglalkozó kutatók figyelmének középpontjába. Szükség volt annak megértésére is. hogy ezek az eredmények egyelőre még inkább elméleti. Ugyanakkor azt is látnunk kell. hogy egy genotípus több fenotípussal is kapcsolatban állhat. Vannak olyan bonyolult viselkedéssorok – például az udvarlás. keretes szöveg) fogalmát egy dán botanikus. majd egyéb. Ugyancsak fajra jellemző a helyváltoztatás módja. hogy mind a környezet.1. míg egy fenotípus több génre is visszavezethető. keretes szöveg) és a fenotípus (3. hiszen az öröklésről való előremutató gondolkodás elméleti alapjait teremtette meg. míg mások meglehetős változatosságot mutatnak.és fiatal felnőttkori depresszió. A kutya.1. a fajon be- . 2008). Eredményei azonban a saját korában elsikkadtak. A GENETIK A TUDOMÁNYÁNAK KIALAKULÁSA Noha az öröklődés tudományos vizsgálata csak a 19. A természettudományos képzettséggel rendelkező morvaországi német szerzetes. amelyek a gyermekkori fejlődés folyamatainak megértését segítik.129 lyek csak néhány százalékban magyarázzák egy-egy feltárni kívánt jelenség változatosságát. és a csak a 20. és nagyon kevés kivételtől eltekintve egyik sem determinisztikus (előre meghatározó jellegű). amelyek a faj minden egyedében a viselkedéselemek azonos sorrendjével jelennek meg (öröklött magatartásmintázatok). az öröklődés bizonyos törvényeinek gyakorlati alkalmazása már több mint tízezer éves múltra tekint vissza (Gottesman. majd a molekuláris genetika új vívmányaival foglalkozunk. Wilhelm Johannsen (1857–1927) alkotta meg nem sokkal később. keretes szöveg). az ember számára hasznos állatok háziasítása és a növénytermesztés során az ember a pontos mechanizmusok ismerete nélkül megtanulta szelektálni az örökletes jellegeket. hogy egyes viselkedések minden egyedben általánosan többé-kevésbé azonosan fordulnak elő. E megközelítésmódok eredményei közül elsősorban azokat mutatjuk be. a párzás vagy az utódgondozás –. Az emberi és az állati jellegeket megfigyelve hamar szembetűnik. érzelemszabályozás. ugyanakkor elméleti szempontból rendkívül fontos iránymutatással szolgálnak.1.

amely az RNS-ek közvetítésével általában egy fehérjét határoz meg. akkor gyermeke 50%-os valószínűséggel lesz maga is a betegség hordozója. a DNS-molekula egyik szálán elhelyezkedő nukleotidszekvencia. de nem fog megbetegedni. Az . Genotípus: genetikai összetétel. ha esetleg valamilyen súlyos. hogy egy adott gén mely változatai fordulnak elő az adott egyedben.130 3. hogy két hordozó (heterozigóta) szülő esetén az utód beteg lesz. Vizsgálatok kimutatták. amelyek egymással különböző típusú kölcsönhatásokon keresztül hatnak. Fenotípus: a megfigyelhető tulajdonság. akár halálos fejlődési rendellenességet okoznak. akkor mindenképpen a domináns génváltozat által meghatározott tulajdonság fejeződik ki. de bizonyos esetekben 100%át a gének összeadódó hatása teszi ki (additív genetikai variancia mutatható ki például az ujjlenyomatot kialakító bőrlécek száma és mintázata esetében). 50%-os eséllyel lesz a gyermek is beteg. amikor a különböző gének ennél bonyolultabb kölcsönhatására következtethetünk. Ha csak az egyik szülő hordozó. hogy a genetikai variancia legalább felét. ha az egyed két recesszív génváltozatot hordoz. akkor 100%-os az esélye annak. vagy akár viselkedés. Dominánsan öröklődő betegségeknél az egyik szülő érintettsége esetén. valamint ezek kölcsönhatásai alakítják ki. Ilyen például az AB0 vércsoport öröklésmenete. additív genetikai varianciáról beszélünk. A kodomináns öröklésmenetet akkor figyelhetjük meg. Gén: az örökletesség hordozója. hiszen a heterozigóta egyedekben (akik egy domináns és egy recesszív változatot hordoznak). így ha jelen van az egyedben. Annak a valószínűsége. hogy gyermeke is beteg lesz. mint a többi génváltozaté. Ebben az esetben az adott gén kifejeződése egy másikétól függ. Ekkor a szülő egyik kromoszómáján a hibás változat van jelen. Ebből az is következik. másik kromoszómáján viszont a helyes gén található. nem fejeződik ki ez a tulajdonság. Domináns-recesszív öröklésmenet : a génváltozatok közül az egyik hatása „erősebb”. Genetikai alapfogalmak I. fajon belüli változatosságát genetikai és környezeti hatások. amely lehet fizikai jellemző. A tulajdonság változatosságát magyarázó genetikai hatások – azaz a genetikai variancia – hátterében többnyire számos gén áll. hogy az utódban betegség alakuljon ki. így a betegség a szülőben nem fejeződik ki. 25% (ez az esélye annak. amikor az egyes gének hatása összeadódik (tehát a két vagy több gén hatása pontosan az egyedi génhatások mértékének összege). az szükséges. és a két eltérő változat együttes jelenléte mindkét megjelenési forma együttes kifejeződéséhez vezet. azt adja meg. hogy mindkét szülőtől a hibás génváltozatot kapja meg). Azokban az esetekben. ha csak egyik kromoszómáján hordozza a rendellenes változatot. hogy mindkét szülő legalább hordozója legyen a betegséget okozó génváltozatnak. hogy a recesszív változatok akkor is benne maradnak egy populáció génkészletében. amikor az egyes génváltozatok azonos „erejűek”. recesszív változat által meghatározott tulajdonság csak akkor figyelhető meg. A genetikai variancia komponensei: A megfigyelhető jellegek csoporton.1. Ha az érintett szülő homozigóta. A „gyengébb”. Recesszíven öröklődő rendellenesség esetén ahhoz. Vannak azonban olyan esetek.

század meghatározó elmélete volt a környezeti. Az öröklés és a környezeti hatások szerepéről (nature-nurture) azonban már az 1920-as években vita alakult ki a pszichológia tudományán belül. amikor valamilyen ritka betegséggel vagy rendellenességgel kapcsolatban felmerül annak örökletessége. valamint hogy a gyermek maga is aktív szereplője ennek a folyamatnak. A rokoni kapcsolatokat grafikusan ábrázolva feltüntetik. a biológiai és az örökbefogadott gyermekek összehasonlítása. században kezdődött meg. képességeit csak az befolyásolja. hogy egy adott jelleg a kiterjedt család pontosan mely tagjainál fordult elő. hogy bizonyos jellegek (a fogyatékosságtól kezdve a tehetségig) nem csak az egyénre. A kulturális megközelítés szerint az öröklés és kör 1 Pedigréelemzés vagy családfaelemzés: a tulajdonságok öröklődésének vizsgálata a családi kapcsolatok ismeretében. megfigyelési elrendezésben tanulmányozhatjuk az öröklődés és a környezet szerepét. Mint ahogy az öröklésmeneteknél már láttuk. a tanulási görbék (milyen „gyorsan” tanulunk meg valamit) és az intelligenciahányados. hanem annak családjára is jellemzők. valamint a pedigréelemzés1 tartozott. 1994). Az áttörést a molekuláris genetikai ismeretek és technikák hozták. és sorsát. John B. Felismerte. Az ilyen. egy adott gén különböző változatai eltérő „erejűek” lehetnek. . amelynek jeles képviselője. mint például a személyiség jellemzői. A domináns és recesszív allélek okozta változatosságot nevezzük domináns variancia-komponensnek. A pszichológia által tanulmányozott viselkedések jelentős része mennyiségileg is mérhető. hogy milyen kísérleti. hogy az ember „üres lapként” jön világra (tabula rasa). nagy változatosságot mutató tulajdonságokat mennyiségi tulajdonságnak nevezzük. hogy a különböző fejlődési szakaszokban eltérhet a környezet befolyása. A genetikai rokonság fokának tisztázásával lehetőség nyílt megtervezni. A korai megfigyelések azt mutatták. a környezet tényezői közül pedig meghatározó a társas környezet. ami hosszú időre meghatározta a fejlődésről alkotott elméletek keretét és irányt szabott a kutatásoknak is (Csányi.131 egyes génváltozatok egymás hatását felerősíthetik. A humán viselkedésgenetika eszköztárába évtizedekig az ikervizsgálatok. lül azonban jelentős egyéni különbségeket figyelhetünk meg például az aktivitási szintben. hogy milyen környezetbe kerül. Watson Locke-hoz hasonlóan azt állította. A pszichológiában négy különböző elmélet próbált erre a kérdésre választ találni. Az emberi viselkedés valóban tudományos igényű és megfelelő eszközökkel történő vizsgálata a 20. vagy embereknél a sarlósejtes vérszegénység súlyosságának mértékében. Ez a kölcsönhatás adja az ún. Az emberi viselkedés örökletességét vizsgáló első kutatások témája nem meglepő módon az értelmi képesség volt. episztatikus genetikai varianciát. A biológiai érési megközelítés szerint a fejlődés belső (biológiai) okokra vezethető vissza. Ilyen jelenséget figyeltek meg például rágcsálók felnőttkori testsúlyának alakulásában. vagy éppen mérsékelhetik. az IQ. tanulási megközelítés (behaviorizmus). Piaget konstruktivista elképzelése szerint a környezet és az öröklés egyaránt fontos. A 20. Gyakran alkalmazzák például az orvosi genetikában.

A heritabilitás az adott vizsgálati csoportra érvényes. A legegyszerűbb modell szerint a vizsgált jelleg varianciája (változatossága) a vagy – többnyire az angol jelölés szerint – G) és a környezeti (magyargenetikai (V g ban Vk . hogy melyek a pszichológia fontos területei (pl. hogy e fejezet segít megvilágítani. a genetikai tényezőknek annál nagyobb a szerepük a tulajdonság kialakításában. Ugyanakkor azt vallotta. tehát a h 2 = 0. hogy minden emberi tulajdonságot az öröklődés határoz meg. vagyis a változatosság mekkora hányada áll kapcsolatban a genetikai változatossággal. miért nem lehetséges. hanem a lélektani jellegekről való gondolkodást alakította át. jelenségek pontosabb és objektívebb definiálásához is. Francis Galton elévülhetetlen érdemeket szerzett a viselkedésgenetika módszertanának kifejlesztésében (statisztikai eljárások. 2006. A kvantitatív viselkedésgenetika a fenotípusban megfigyelhető egyéni változatosságot igyekszik megfelelő statisztikai eljárásokkal összetevőkre bontani. A változatosság hátterében genetikai és környezeti hatások. és szelektív szaporodással növelni lehetne az emberiség értelmi képességeit. hanem a kultúra révén integrálódnak (Cole és Cole. és miért nincs is értelme az emberi mindenhatóságban való hitnek (és az attól való félelemnek). Ezek az elméletek a tudományos közösség számára tarthatatlanok. hogy a genetikai variancia mennyit határoz meg a teljes fenotípusos varianciából. 2 A heritabilitás értéket időnként százalékban fejezik ki. a személyiség). 2 és minél nagyobb. értéke 0 és 1 között változik. még Danis és Kalmár a jelen kötetben. . század számos politikai döntését is. család. amely a környezet általi meghatározottságtól eltávolodva közeledett a környezet és a genetikai háttér együttes hatásának megértéséhez. valamint Danis és mtsai a II. de elvezethet akár egyes jellegek. a kérdésről l. Az emberi viselkedés genetikai vizsgálatának történetét azonban csalások és bizonyos eredmények félreértelmezése kísérte. Érinti ez a viselkedés fejlődésének magyarázatát.1 10%-nak felel meg. Ebből a gondolatból indult el az eugenika elmélete.132 nyezet nem közvetlen kölcsönhatásban. kötetben). az angol jelölés szerint E) variancia összege.és ikervizsgálat). felbukkanásukat napjainkban egyértelmű elutasítás fogadja. h 2) azt jellemzi. Egyre bővülő tudásunk a molekuláris folyamatokról és az esetleges beavatkozás képessége ismételten aggodalommal töltheti el a genetikában járatlan olvasót. VISELKEDÉS-GENETIK AI ALAPFOGALMAK ÉS FONTOSABB EREDMÉNYEK Örökölhetőség és a környezeti hatások típusai A genetika alkalmazása nem azt változtatta meg. amely beárnyékolta a 20. Az örökölhetőség (heritabilitás. Reméljük. valamint mérési hibák is állhatnak.

A valóság az. ha a környezet stabil. de különböző. . hogy a heritabilitás az egyes tulajdonságoknak nem állandó és általános jellemzője. beltenyésztett törzsből származó patkányokat) vizsgálunk. és a csoportok IQ pontszám átlagának eltérése inkább ennek tudható be. akkor a környezeti hatások azonosak lesznek és nem okoznak változatosságot a növény egyedek jellemzőiben. annak köszönhető. Ugyancsak ilyen hatásnak számít például a kromoszóma-rendellenesség okozta Down-szindróma is. és a környezetükben is vannak eltérések. ha nagyon robusztus genetikai hatásról van szó (ilyennek bizonyult például a BRCA1 és BRCA2 génváltozatok szerepe az emlőrák kialakulásában). hiszen a genetikai állomány azonos. Az. A genetikai jellegek által magyarázott variancia (heritabilitás) megnő. Ugyanígy. Kontextus. akkor a környezeti hatás jelentősége és magyarázó ereje növekszik meg. Az egyes palánták között megfigyelhető különbséget a genetikai tényezőkre vezethetjük vis�sza.133 Fontos megértenünk. és ebben a helyzetben szinte 100%-os heritabilitást mutathatunk ki a változatosságot mutató jellegekben.és populációfüggő mérték: egy adott környezetben. hogy az alacsonyabb átlagértéket mutató csoport tagjai rosszabb géneket hordoznának. egy adott vizsgálati csoportra igaz. változatosságot csak az eltérő környezeti hatások tudnak létrehozni. vadon növő példányoktól származó növénymagvakat üvegházban vetünk el és nevelünk fel. hogy a csoportokon belüli változatosság mértéke nagyobb. hogy a csoportokon belül egyöntetűen mindenkinek a pontszáma az alacsonyabb vagy a magasabb tartományba esett volna. tehát ilyenkor a változatosság hátterében az öröklés áll. Ebben az esetben az érintettek IQ-ját elsősorban genetikai tényezők határozzák meg. Ilyenkor a G súlya abban az esetben nő meg jelentősen. hogy bizonyos jellegekkel kapcsolatban mégis megadhatunk egy heritabilitás-érték tartományt. Ilyen esetekben gyakran az összehasonlított csoportok életkörülményeiben találhatunk határozott különbséget. ha azonos genetikai állományú egyedeket (pl. hogy ismételt vizsgálatokban. de ez nem azt jelentette. A valóságban – természetes környezetben – a populációk általában genetikai szempontból megfelelő változatossággal rendelkeznek. mint a csoportok közötti különbség.3 Ugyancsak fontos belátnunk. viszont a Down-szindrómások csoportján belüli változatossághoz már nem csak a geneti 3 Természetesen előfordulhatnak meglehetősen különböző heritabilitásérték-becslések ugyanazon jelleggel kapcsolatban. Ezen felül jelentős eltérés jellemezte a két csoport életkörülményeit. Így például ha azonos fajhoz tartozó. Átlagos IQ pontszám különbséget mutattak ugyan ki az afrikai és az európai (azaz kaukázusi rasszba tartozó) felmenőkkel rendelkező amerikaiak között. és minden egyed számára közel azonos. ilyenkor azonban szerepet játszhat a tulajdonság mérésére használt módszerek vagy a vizsgálati minták jelentős eltérése. hogy például egy viszonylag magas heritabilitású tulajdonság. mint például az IQ esetében az adott tulajdonság átlagos mutatóiban mérhető populációk közötti különbség nem azt jelenti. eltérő csoportokban is többé-kevésbé hasonló értékeket becsültek.

hanem a környezeti tényezők (például a fejlesztés minősége. hogy az összehasonlítandó csoportoknak eltérő a rokonsági foka. Nagyon alacsony születési súllyal. az örökbefogadó szülők és az örökbefogadott gyermek). ha azonos rokonsági fok mellett magasabb az adott jelleg heritabilitása. vagy a szülők és gyermekeik rokonsági foka. és csoportszinten kisebb szerepe van a genetikai változatosságnak.5 a testvérek. súlyos nélkülözés a fejlődés kulcsfontosságú időszakaiban). ha az adott vizsgálati helyzetben nagyon erőteljes. időzítése) is hozzájárulnak. hogy a heritabilitás-érték magasabb a kedvezőbb családi környezetben felnövő gyerekek esetében. Csökken a heritabilitás akkor. akiknek génváltozatai 100%ban azonosak. az egyedek annál hasonlóbbak egymáshoz. A rokonsági fok 0 és 1 között változik: 0 az egymással egyáltalán nem rokon személyeknél (pl. a környezet által közvetített rizikótényező figyelhető meg (pl.134 kai. Hasonlósághoz vezethet . Minél nagyobb tehát a rokonság foka. szülők iskolázatlansága. A heritabilitás tehát a rokonsági fok figyelembevételével az egyedek hasonlósági fokából is becsülhető. Ugyancsak megnöveli a hasonlóságot. legalább 8 héttel korábban világra jött koraszülöttek esetében a képességek korai fejlődését elsősorban koraszülöttségük befolyásolja. és megnő a környezeti hatások szerepe. 0. Összetett viselkedést tekintve az ilyen erőteljes hatások meglehetősen ritkák. azaz közös felmenőjüktől más-más valószínűséggel örökölték ugyanazt a génváltozatot. A klasszikus viselkedés-genetikai (kvantitatív genetikai) mérési módszerek azon alapulnak. míg 1 az egypetéjű ikreknél (ők genetikai klónoknak tekinthetők). mélyszegénység) ugyanannak a tulajdonságnak az örökölhetősége mérsékeltebb. Ugyanakkor több vizsgálatban is azt találták. kétpetéjű ikrek. míg kedvezőtlen körülmények között (pl.

Az elemzés feltételezi. vannak domináns génhatások (domináns varianciakomponens). IQ ) esetében az adott vizsgálati csoportban megfigyelt változatosság 52%-a mögött genetikai tényezők állnak. amikor az egypetéjű ikrek egymástól elválasztva. ha az együtt felnevelkedő egypetéjű ikerpárok tagjai között mért korrelációs együttható értéke 0. DZ) esetében várhatóan 50%-ban közösek a génváltozatok. a genetikai és környezeti hasonlóságot is. Időben nyomon követve az ikerpárok fejlődését. 4 A korrelációs együttható (r) azt jellemzi. Ebben az esetben a fenotípusos hasonlóság (korreláció) közvetlenül becsüli a heritabilitást. Örökbefogadó családoknál pontosan az ellenkező jelenséggel találkozhatunk: az örökbefogadó szülő és az örökbefogadott gyermek. hasonlóságuk tehát csak környezeti hatásoknak köszönhető (részletesebben l. A humán kutatások esetében az ikervizsgálat a legismertebb az alkalmazott módszerek közül: ezekben az esetekben a saját családjukban. vizsgálati csoport azonos tulajdonságot mérő jellemzője is) milyen erős összefüggést mutat. szintén nagyon értékesek a genetikai és környezeti hatások azonosítása szempontjából. míg a kétpetéjű ikrek (ang. Az egypetéjű ikrek (ang.135 azonban a genetikai hatások mellett a közös környezet is. illetve változik-e a kimutatható varianciák aránya. A modellek többsége egyszerűsít. mind pedig a környezeti hatásokat egyneműnek tekintettük. amennyiben a genetikai variancia (és a heritabilitás becslésekor is) csak a fontosabbnak tartott additív genetikai varianciát tartalmazza. MZ) genetikai állományukat tekintve azonosak. az összefüggés hiányától (r = 0) a tökéletes negatív (r = –1) vagy pozitív (r = 1) együttjárásig. Egy összetett tulajdonság kialakításában az egyes gének hatása összeadódhat (additív genetikai variancia). akkor a heritabilitás értéke 0. és egymástól független gének egymásra hatása (episztatikus variancia) is kimutatható (bővebben l. keretes szöveg). együtt felnövekvő egy.86. Így például. hogy mind a genetikai. hogy egy-egy sajátság folytonossága (időbeli stabilitása) mennyiben köszönhető genetikai. tehát az MZ és a DZ ikerpárok fenotípus-korrelációjának4 különbségével az adott jelleg örökölhetőségét jellemezhetjük (h 2 = 2[rMZ-rDZegynemű]). Gervai.és kétpetéjű ikreket hasonlítják össze. hogy az ikreket azonos környezeti hatások érik. monozygotic. hogy a genetikai hatások is többfélék lehetnek. információt kaphatunk arról is. tehát a heritabilitás mérését célzó vizsgálatoknál egyaránt figyelembe kell venni. 3. illetve az egy családban felnövő. Értéke –1 és 1 között változik. Tudjuk azonban. .60. Az eddig ismertetett modell egyszerűsítő abban a tekintetben. hogy két változó (ez lehet két független populáció. vagyis az egyik változásával bekövetkezik-e. Azok a ritka esetek. és az ugyancsak egy családban élő.52. nem biológiai testvérek egymástól genetikailag különböznek. azaz a mért tulajdonság (pl.1. és mennyiben környezeti tényezők hatásának. dizygotic. eltérő környezetben nőnek fel. összefüggést mutat-e a másik változása. és becsülni kell. azonos nemű kétpetéjű ikerpárokban pedig 0. 2009).

még az egyes gyerekek és szüleik között zajló egyedi tranzakciós folyamatokról Danis és Kalmár. Jó példa a környezet minőségének fontosságára az a kutatás. és ugyanabba az irányba terelik fejlődésüket. még ha igazságosan és egyenlően próbálnak is bánni gyermekeikkel. eltéréseket mutathatnak a szülői viselkedésben attól függően. mindenki számára rendelkezésre áll bicikli és ezzel a mozgásfejlődés lehetősége).136 A környezet esetében is meg kell különböztetnünk azokat a hatásokat.5 év) ismételten elvégezve az intelligenciavizsgálatot. hogy a szülők. a jelen kötetben). hogy a családon belüli környezeti hatások közösek. vagyis egyformán érvényesülnek az összes gyermek esetében. hogy a családokon belüli hasonlóság elsősorban a genetikai hasonlóságra vezethető vissza. Ha ugyanazon családban felnövő gyerekekre gondolunk. azt feltételezhetnénk. hogy ugyanarra a környezeti tényezőre az egyének eltérő módon reagálhatnak. valamint egyes jellegenként eltérő lehet. hogy éppen melyik gyermekükről van szó. bántalmazást) elszenvedett. hogy az idősebb gyermekkel szigorúbbak a szülők. vagy vele szemben jobban érvényesítik saját elképzeléseiket. inkább arra utal. Míg az előbbiek hozzájárulnak a fenotípus hasonlóságához. míg a depresszió esetében a nem közös környezeti hatások nagyobb súlyára következtethetünk abból. Kamaszkorban (átlagéletkor: 13. amelyek a vizsgált egyedek mindegyikénél ugyanúgy érvényesülnek (közös környezet). a növekedés számottevően na 5 A SES (szocioökonómiai státusz) mérésével kapcsolatban l. mind pedig a nem közös környezeti hatások származhatnak a családból vagy a tágabb környezetből is. az antiszociális viselkedés esetében jelentősnek tűnik a közös családi környezet hatása. ha közvetlenül mérjük a feltételezett rizikótényezőket. Mégis. hogy mind az alacsony. amelyben csecsemőkorban deprivációt (elhanyagolást. Danis és Kalmár tanulmányát a jelen kötetben. szocioökonómiai státuszú5 (SES) családokba kerültek. Mind a közös. Mindez korántsem jelenti. azt. hogy a családi hatások nem fontosak. hogy milyen relatív jelentősége van a közös és a nem közös környezeti hatásoknak (l. amelyek egyénenként változó mértékben vagy minőségben figyelhetők meg (nem közös környezet). Nyilván lesznek közös hatások is (pl. . mind a magas SES státuszú családba fogadott gyermekek átlagos IQ-ja növekedett. illetve azokat. A vizsgálatok jelentős része azt mutatja. hogy egy családban több testvér csak ritkán érintett (Rutter. majd örökbefogadott gyermekek intelligenciájának fejlődését követték nyomon (Duyme és mtsai. és kisebb mértékben okozza a közös környezet. azt találták. ugyanakkor lehet. Tudjuk azonban. Ugyancsak nyilvánvalóvá válhat a közös környezet jelentősége. Az antiszociális viselkedés és a depresszió heritabilitása hasonló mértékű. mert általában halmozottan fordul elő a testvérek között. 2006). 1999). az utóbbiak az egyéni különbségek kialakulása felé terelik a fenotípus kialakulását. A 4-6 éves korban örökbefogadott gyermekek változatos társadalmi helyzetű. és nem általánosságban végzünk statisztikai becslést a közös környezeti hatásokat illetően.

Azonos genetikai információt hordozó magvakat például a hegy lábánál elvetve magasabb növényt kapunk. A genetikai és a környezeti hatások összefüggése Az egyén genetikai felépítésének és a környezetének hatásai nem feltétlenül függetlenek egymástól. hogy az IQ kialakításában jelentős genetikai hatás is érvényesül. Ha a környezetet gazdagabbá tették. Így például kimutatták. – A gén-környezet korreláció (rGE) azt a jelenséget írja le. Állatoknál a viselkedésben is kimutatható ez a jelenség. A család SES mutatójától függetlenül összefüggött viszont a gyermekek örökbefogadás előtti és utáni IQ-ja (r = 0. hogy a környezeti hatásoknak való kitettség mértékét maguk a genetikai tényezők is befolyásolhatják. Az állatok környezetét a standard laboratóriumi körülményekhez képest megváltoztatva tanulási mutatóik is megváltoztak. a korai fizikai bántalmazás 24%-kal növelte meg a patológia kialakulásának valószínűségét. nagyobb térben érdekes tárgyakat helyeztek el. amiből arra következtethetünk. 2005). hogy meghatározott genotípus eltérő környezetben egy folytonos fenotípus más-más tartományának kialakulásához vezethet. akkor az „okos” állatok teljesítménye a „butákéhoz” vált hasonlóvá (idézi Gottesman. míg azoknál a gyerekeknél. hogy milyen tengerszint feletti magasságon nőnek. lentebb). ezt nevezzük reakciónormának. Ez a kapcsolat gének és környezet között többféleképpen is előállhat. A szülő saját genotípusa befolyásolhatja. hogy milyen környezetet alakít ki a vele 50%-ban közös genotípusú gyermeke szá- . Amikor viszont a környezetet tovább szegényítették (de nem volt szenzoros depriváció). Passzív gén-környezet korreláció esetén a gyermek csak „elszenvedi” a szülő által létrehozott környezetet. A viselkedésgenetika a gének és a környezet együttes hatásainak lehetséges formáit gén-környezet interakciók és korrelációk formájában írja le (Plomin és mtsai. több felfedeznivaló tárgyhoz és társas interakcióhoz jutottak az állatok. hogy azoknál a gyerekeknél. akik mentesek a genetikai rizikótól. Tanulási kísérletek során kognitív képességre szelektáltak laboratóriumi patkányokat.137 gyobb volt azonban a jobb társadalmi helyzetű családokban. 1977): – Gén-környezet interakció (GxE) esetén az egyének eltérő érzékenységgel reagálnak meghatározott környezeti ingerekre. Például a cickafarkfű és egyéb növények mérete is összefügg azzal. mint amely 2000 méter magasságban nő. Számtalan példát ismerünk a növény. moderátor hatások” című alfejezetben szólunk (l. ugyanolyan környezeti kitettség esetén is csak 2%-kal nőtt meg a magatartászavar megjelenésének valószínűsége (Jaffee. 2008). A gén-környezet interakciókról bővebben a „A környezeti hatásokra való érzékenységet befolyásoló gének. a „buta” patkányok teljesítménye megjavult a kísérletekben. így „buta” és „okos” állattörzsekhez jutottak.67). akiknél genetikai kockázat figyelhető meg a magatartászavar kialakulására.és állatvilágból is arra.

Nyilvánvaló.27). A fentieknek megfelelően. hogy a környezeti hatás nem csak véletlenül érte a gyermeket. A következőkben a csecsemőkkel szembeni anyai viselkedés kapcsán mutatunk be részletesebben egy példát az evokatív gén-környezet korrelációra. hogy a fejlődés korai szakaszaiban. még Danis és Kalmár. részben azzal. hogy az egyén alakítja is környezetét.39 között változott (átlag: 0. részben választásain keresztül.és felnőttkorban az önálló választások révén az aktív gén-környezet korrelációnak már nagyobb szerepe lehet a fenotípus kialakulásában. a kétpetéjű ikrek esetében a gén-környezet korreláció jelentősen hozzájárul a nem közös környezet kialakulásához. hogy pl. Feltételezhetjük. Aktív gén-környezet korreláció érvényesül akkor. valamint Ferenczi a jelen kötetben). ha már korán is inkább a képeskönyveket nézegette. . Az egyén genotípus által befolyásolt tulajdonságai meghatározott reakciót is kiválthatnak a környezetből. hanem neki magának is aktív része volt a környezeti hatások alakításában.6 [közepes] tartományban mozog. Ennek megfelelően például több információhoz juthat majd később a könyvekből. Akár gyermekkorban is megnyilvánulhat a környezet-választás. a temperamentumról bővebben l. nem szándékosan ugyan. hogy meghatározott reakciót vált ki környezetéből. amely inkább megfelel genotípusa által meghatározott tulajdonságainak.6 ily módon a gének a viselkedés révén valamelyest befolyásolják az egyén környezetét is. akkor evokatív gén-környezet korrelációnak vagyunk tanúi. de jellemzőivel befolyásolhatja. Ilyenkor a személy.2 [alacsony] – 0. Személyiségpszichológusok a hatvanas évektől adatokkal támasztották alá. amikor a családi hatások erőteljesebbek. ezt reaktív vagy evokatív gén-környezet korrelációnak nevezzük (l. Ferenczi a jelen kötetben. ha kisgyermekként is a festékkel és gyurmával való foglalatosságokat választotta a csak mozgással járó játék helyett. Beláthatjuk. hogy a körülötte lévők milyen (pl. vagy elősegítheti művészeti tehetségének kibontakozását. hogy az adott gyermek milyen típusú tevékenységeket kedvel. ha az egyén maga választja környezetét. és olyat keres. a környezeti hatások többségéről bebizonyosodott. ha a szülők vagy a pedagógusok a kézművesség iránti érdeklődést észrevéve további alkalmat teremtenek a gyermeknek e foglalatosságokra. Ezeket a hatásokat aktív és evokatív gén-környezet korrelációnak nevezzük. jobban hat a passzív gén-környezet korreláció. míg serdülő. Kendler és Baker (2007) együttesen elemezte 55 független vizsgálat eredményeit: az előforduló 35 különböző környezeti változó heritabilitása 0.138 mára. érzelmi) környezetet alakítanak ki számára. Összefüggést mutattak ki például a szülő antiszociális viselkedése és az általa biztosított családi környezet minősége között. Mivel a személyiség – és ezen belül a temperamentum – egyes dimenzióinál meglehetős genetikai hatást bizonyítottak. Az előző példánál maradva. például abban. hogy a szülő viselkedése meghatározó a csecsemő fejlődése szempont 6 A heritabilitás-érték általában a 0. hogy kimutatható bennük valamiféle genetikai hatás. Tudjuk.07 és 0.

iskolázottság) foglalta magában. illetve nem közös környezetét jellemezhették volna a kutatók. amelyek nem mutatnak stabilitást ebben az életkori tar 7 Látnunk kell. mint a kétpetéjű ikreknél. Az ellenséges-reaktív viselkedés az egypetéjű ikerpárok esetében nagyobb hasonlóságot mutatott. és befolyásolhatta azt. Ugyanez a munkacsoport a gyermekek későbbi életkorában is nyomon követte az anyai viselkedés alakulását (Forget-Dubois és mtsai. akkor az anya saját genetikai jellemzőit és közös. azonban a genetikai komponens eltérő volt a két életkorban. . Ferenczi. tehát olyan csecsemő. Az evokatív gén-környezet korreláció kimutatásához Boivin és munkatársai (2005) ikerpárokat vontak be a vizsgálatba.és kisgyermekkori tulajdonságokkal állhat összefüggésben. mivel a temperamentummal kapcsolatban jelentős genetikai hatás mutatható ki. l. a jelen kötetben). hogy az anyai viselkedéssel kapcsolatos genetikai varianciának mintegy fele azonos a gyermek nehéz temperamentumát magyarázó genetikai tényezőkkel. 2007).7 Azt találták. miszerint befolyásolja-e a csecsemő viselkedése a szülő reakcióját. Tehát a csecsemő temperamentumért felelős gének részben magyarázták az anyai ellenséges-reaktív viselkedést is. hanem genetikai vagy nem közös környezeti hatások is szerepet játszhatnak benne. A kérdés. Statisztikai modell segítségével elemezték. Statisztikai modell segítségével kimutatták. hogy anya ellenséges viselkedésének változatossága milyen összetevőkre bontható (genetikai. ami feltehetően az anya saját jellemzőit (személyiség. az anya ellenséges magatartása az elemzésben úgy tekintendő. 31%-át a gyermek genetikai jellemzői magyarázzák. Itt tehát a környezeti és genetikai összetevők a gyermekekre vonatkoznak. nem közös környezet). Ha felnőtt ikerpár anyák viselkedését elemezték volna. Ugyancsak kérdőív segítségével mérték a csecsemő temperamentumát (nehéz temperamentum. közös környezet. Ebből arra következtethetünk. hogy meghatározó szerepe van a közös környezeti hatásoknak (tehát az ikerpárok két tagjára hasonlóan hatott az anya viselkedése). hogy a viselkedésben megfigyelhető változatosság nem csak közös környezeti hatással magyarázható. A kutatók megpróbálták azonosítani. A csecsemők 18 hónapos korában nem. hogyan számol be saját viselkedéséről. hogy az anyai viselkedést illetően ugyanazon anya két különböző gyermeke iránt mutatott viselkedésének változatosságát elemezték. de 30 hónapos korában ismét az 5 hónapos korihoz hasonló heritabilitást mutattak ki az anya ellenséges-reaktív viselkedésével kapcsolatban. A gyermek örökletes tulajdonságai szintén hozzájárultak 5 és 30 hónapos korban az anyai viselkedés kialakításához. A szülői viselkedést kérdőív segítségével vizsgálták a csecsemők 5 hónapos korában. hogy a csecsemő milyen megfigyelhető viselkedései közvetíthetik a genetikai hatást.139 jából. mintha az a gyermekhez tartozó jellemző lenne. A viselkedés varianciáját legnagyobb részben a három életkorban stabil közös környezeti hatások magyarázták. hogy a gyermek nehéz temperamentumának szerepe lehet az anya viselkedésének alakulásában. már korábban is felmerült a szakirodalomban. Feltételezték. de az anyai viselkedés varianciájának jelentős hányadát. Az anyák külön-külön beszámoltak az ikerpárok tagjaival kapcsolatos viselkedésükről.

Nyilván. hogy a gyermekek életkorával növekszik az additív genetikai variancia (Deater-Deckard és mtsai.vagy örökbefogadott mintákban végezték. Négy-nyolc éves ikerpárok feladattal kapcsolatos kitartását megfigyelve kimutatták. Egy 62 vizsgálat eredményeit feldolgozó elemzésben szintén kimutatták. mint azok. hogy az életkor előrehaladtával egyre nő a környezeti hatások jelentősége. hogy a csecsemő és a kisgyermek negatív emocionalitása összefügg azzal. 2005). továbbá Ferenczi. 2007). mint 75%-a volt kaukázusi származású (durván fogalmazva a kaukázusi a fehér európai populációt jelenti). örökbefogadott gyermekeknél mutatták ki. hanem környezeti tényezők alakították. 1983). tehát a vizsgált jellegtől és a környezet minőségétől függően mindkét irányú folyamat hatással lehet a fejlődésre. akiknek gyermekét nem terhelte ilyen rizikó (O’Connor és mtsai. hogy az autoriter nevelési stílus és a gyermek konformitásának magasabb értéke állhat a negatív emocionalitást kevésbé támogató szülői viselkedés hátterében. tehát a jobb erőforrásokkal rendelkező családokban – ez lehet anyagi vagy társas – az anyák jobban tudják viselkedésüket a nehezebb természetű gyermekekhez igazítani. akiknek örökbefogadott gyermeke genetikai rizikót hordozott az antiszocialitásra. mégis megerősítik a fentebb ismertetett. ahol a családok kevesebb. a negatív emocionalitás kevésbé támogató szülői viselkedéssel párosult. A gyermek adott életkorban mutatott externalizációja (engedetlen. a jelen kötetben). Mindkét elképzelésre (de főleg a heritabilitás növekedésére) találhatunk tapasztalati igazolást. valamint etnikai kisebbséghez tartozó családokban. a csecsemő temperamentuma és a szülő viselkedése között kimutatott.8 Bár ezeket a vizsgálatokat nem genetikailag informatív. hogy az adott közösségben milyen kulturális és gyermeknevelési normák érvényesülnek.140 tományban (pl. A csecsemő temperamentuma és a szülő viselkedése közötti összefüggés a teljes mintához képest erősebb volt rosszabb társadalmi helyzetű. Ezzel párhuzamosan csökkent a közös környezet által magyarázott variancia. heves. ez az összefüggés változhat annak megfelelően. evokatív gén-környezet korrelációt (a témáról l. . hogy azok a szülők. illetve olyan mintákban. nagyobb mértékben viselkedtek negatívan. hiszen mindinkább képes maga megválasztani környezetét (Scarr és McCartney. a korai irritabilitás megváltozik). hogy a gyermek önállósulásával az őt érő ingereknek és megszerzett tapasztalatainak genetikai befolyásoltsága növekszik. akár agresszív magatartás) csak részben magyarázta az általa hordozott genetikai rizikónak a szülő viselkedésére kifejtett hatását (evokatív génkörnyezet korreláció). iker. hogy mennyire támogató a szülő viselkedése. Az etnikai kisebbségek esetében feltételezik. Az anya ellenséges viselkedésének stabilitását tehát nem genetikai. 1998). Ugyanakkor kifejezetten jó társadalmi helyzetű családokban ellenkező irányú összefüggést figyeltek meg. Ugyanezeket a gyerekeket egy évvel később vizsgálva mérsékelt-közepes 8 Alacsony szocioökonómiai státuszú családokban. Iskoláskorú (7–12 éves). Gondolhatnánk. az összefüggést azonban környezeti faktorok is befolyásolták (Paulussen-Hoogeboom és mtsai. és a csecsemő fokozott nyűgösségére a szülő több pozitív vonást mutató viselkedése volt a válasz. ugyanakkor az is logikus feltételezés.

nem várhatjuk. közelebb vihetnek bennünket a genetikai hatások konkrét mechanizmusának megértéséhez. és ezek különböző mértékben járulnak hozzá az adott jelleg esetében kimutatható genetikai varianciához. Ugyanakkor a molekuláris genetikai vizsgálatok azzal. Szó lesz például a korai környezet és bizonyos gének hatásáról a depres�szió.141 egyéni stabilitást figyeltek meg (r = 0. Életkorral növekvő heritabilitást mutattak ki abban. A természettudományi tárgyakban való iskolai eredményesség terén viszont 9-ről 12 éves korra megnőtt a közös környezet hatása (12%-ról 32%-ra). az örökölhetőség pedig 64%-ról 47%-ra csökkent (Haworth és mtsai. . 55% 12 évesen és 66% 17 évesen. E jelenségek hátterében állhat aktív-gén környezet korreláció. támogatás. hogy a viselkedés megjelenését. tízezres) vizsgálati mintákban. hogy azok kialakításában csak néhány nagyhatású gén vegyen részt. 2006). Miért fontosak mégis ezek a hatások? Mivel bonyolult viselkedéseket vizsgálunk (hiszen pl. Deater-Deckard és mtsai. hogy a gén szintű változatosság miképpen nyilvánul meg a megfigyelhető viselkedésben. ahogyan a gyermek 11 és 17 éves kora között megítélte a fiú-apa kapcsolatot (megbecsülés. 1997). konfliktus. 2009). a félénkség vagy akár az aktivitás hátterében is igen összetett idegrendszeri szabályozás áll). továbbá azt tárgyaljuk. amelyek egy adott jelleg variabilitásának csak kis részét (akár mindössze 1-2%-át) magyarázzák. A MOLEKULÁRIS GENETIKA ÚJ LEHETŐSÉGEI Az örökölhetőség és a környezeti hatások mértékét becslő. a korai kötődés és az érzelemszabályozás fejlődésével kapcsolatban. kvantitatív genetikai (pl. míg a változást leginkább a nem közös környezet hatása magyarázta.46. Egy 11 ezer ikerpárt felölelő vizsgálatban az általános kognitív képességek örökölhetőségében is szignifikáns volt az emelkedés gyermekkortól fiatal felnőtt korig (41% 9 évesen. változatosságát számos gén befolyásolja.és kisgyermekkorra. A molekuláris genetikai eljárások fejlődése viszont (pl. Haworth és mtsai. különös tekintettel a csecsemő. korlátozás. Elkins és mtsai. 10-15%-ot elérő genetikai hatások kimutatására alkalmasak nagy (ideális esetben több ezres. gének és génváltozatok azonosítása) lehetővé tette olyan genetikai hatások azonosítását. Természetesen még így is nagy a távolság a gén és a viselkedés között: nem feltételezhetünk közvetlen hatásokat. A pszichofiziológiai vizsgálatok és az összetett viselkedésmódok egyszerűbb elemekre bontása segítheti elő a gének hatásának megvilágítását. A most következő alfejezetben a molekuláris genetika alapfogalmaival ismerkedünk meg. iker-) vizsgálatok csak viszonylag nagy. N = 389. A VISELKEDÉSI JELLEMZŐK HÁTTERÉBEN ÁLLÓ GÉNEK AZONOSÍTÁSA. hogy meghatározott gének azonosítására adnak lehetőséget. megjelenés alatt). A stabilitás hátterében szinte kizárólag genetikai hatás állt. Sokkal valószínűbb. az antiszociális viselkedés.

másolásra alkalmas állapotot hoznak létre. hogy az információ hordozója egy kis elemekből álló polimer nukleinsav (dezoxiribonukleinsav.2. A DNS szerkezetét 1953-ban írták le. de azt csak 1944-ben fedezték fel. Watson és Maurice F. A DNS egy óriásmolekula. valamint 1 pár ivari kromoszóma található. és citozin [C]).142 Az öröklődés fizikai alapjai Noha Mendel a 19. 3. Genetikai alapfogalmak II. hogy az átöröklés a kromoszómák segítségével történik (l. Heterozigótaság . mérete és alakja fajra jellemző. aki tehát más-más allélt örökölt az apától és az anyától. Heterozigótaság esetén az adott gén két eltérő allélja. hogy mi továbbítja valóban az információt az egyik generációból a másikba. amely módosult hemoglobin fehérjét eredményez. században megfogalmazta az öröklődés alapszabályait. A fehérjék a DNS-t becsomagolva létrehozzák a kromatin szerkezetét. A DNS „kettős spiráljának” két szálán meghatározott rendben helyezkedhetnek el a bázisok. még csak az öröklődés elvont faktorairól gondolkodott. ami akkora jelentőségű felfedezésnek bizonyult. hogy a felfedezőket (Francis Crick. és ezen keresztül befolyásolják az egyes gének működését. keretes szöveg). és ezzel létrehozza a sarló alakú vörösvértesteket. Homozigóták esetében a két kromoszómán az adott génnek azonos változata található. amikor a két kromatid egy adott ponton összekapcsolódik. és ilyen módon akár megfigyelhető tulajdonságban kimutatható változáshoz vezethet. a több allél által együttesen kialakított változat. Emberben 22 pár nőkben és férfiakban is azonos mikroszkópikus szerkezetű autoszóma. James D. Az egyes változatok előfordulási gyakorisága eltérő lehet. amely már a megtermékenyülés pillanatában eldönti az utód biológiai nemét (nőkben 2 db X kromoszóma. változata van jelen az egyedben. A kromoszómák száma. illetve a sejtosztódási fázisnak megfelelően kompaktabb vagy lazább. A 20. férfiakban egy X és egy Y kromoszóma van). és nem tudta. akkor az egyes változatokat alléloknak nevezzük. Wilkins) 1962-ben orvosi Nobel-díjjal jutalmazták. DNS). amelyeken keresztül a két szál összekapcsolódik (csak A-T és G-C párok le3. A változat okozhatja a gén működésének megváltozását vagy a génről átírt fehérje szerkezetének módosulását. Kromoszóma: DNS-ből és fehérjéből felépülő strukturális egység. Például a sarlósejtes vérszegénység esetében a β-hemoglobin génjében egyetlen nukleotid változásával jön létre az az allél (vagyis génváltozat). A leggyakrabban ábrázolt és vizsgált forma a sejtosztódás során már az utódkromoszómát is tartalmazó állapot. század elején Theodor Heinrich Boveri (1862–1915) német biológus leírta. Allél: ha egy adott gén meghatározott része több változatban is előfordulhat (a különbség lehet mindössze egy nukleotid). és létrejön az ismert X szerkezet. Haplotípus: egy gén különböző polimorf helyein megfigyelhető génváltozatok mintázata. timin [T]. guanin [G]. amelyben cukor-foszfát vázon található 4 különböző nukleinbázis (adenin [A].2. Homozigótaság: l.

A DNS szál viszonylag kis 3. http://www. amit a Nemzetközi HapMap Projekt 10 tűzött ki célul. Gervai. keretes szöveg).2. Mivel a genetikai vizsgálatok nyilvánvalóvá tették. ábra A DNS felépítése része tartalmaz géneket (kb. Az egyik DNS szálon a sorban álló nukleotidok egymás utáni hármas csoportjai hordozzák az információt. ezért a genetikaihoz hasonló. l. illetve meghatározott fenotípussal milyen génváltozatok jelenléte jár együtt (haplotípus.1. 3. hogy sok esetben a pszichológiai és pszichiátriai fenotípusok meghatározottsága nem elég szigorú. A klinikai diag 9 10 http://www.2. 3. ábra). hiszen ez a leggyakoribb gyermekpszichiátriai rendellenesség. 3.hapmap. ábra). l.shtml.org/wiki/File:DNA_chemical_structure. Ebben nem pusztán a különböző génváltozatokat írják le. Az ember mintegy 3 milliárd nukleotidból felépülő teljes DNS állományának meghatározott szakaszai alkotják a géneket (l. Így például nagy jelentősége van a gyermekkori figyelemzavaros hiperaktivitás tünetegyüttes vizsgálatának. 2003).org/. valamint az egyes génekben mutatkozó változatosság vizsgálata. Ridley. 1990-ben fogtak bele a Hu9 mán Genom Projekt keretében a teljes emberi genom leírásába (a nukleotidsorrend azonosítása).ornl. A Wikipedia szabad hozzáférhető illusztrációja alapján: 20-25 ezer génünk van). hogy ezek közül melyek szoktak együtt átadódni. ami 2003-ban fejeződött be.wikipedia.143 hetnek.gov/sci/techresources/Human_Genome/home. na(http://en. 2009. ámde intézményesen nem összefogott kezdeményezés indult el a fenotípusok pontos meghatározása érdekében (Freimer és Sabatti.1. ami a sejten belül a genetikai információt közvetítő és szállító funkcióval rendelkező RNS (ribonukleinsav) óriásmolekulák segítségével a fehérjék aminosav építőkövekből való szintéziséhez vezet (részletesebben l. hanem azt is vizsgálják. .svg) gyobb részének funkcióját – ha van – nem ismerjük. 2002). A következő lépést a funkcionális vizsgálatok jelentik.

2. Az eltéréseket okozhatja a kromoszómák számának vagy szerkezetének megváltozása (egy-egy szakasz hiányzik. 3. továbbá elkülöníthetik az egyes alcsoportokat (figyelemzavaros. a gén különböző változatait pedig alléloknak nevezzük (l. vagy többször fordul elő. Egy adott gén a kromoszóma adott helyén (lókusz) található. Az egyének között meglehetősen nagy a változatosság. ábra A gének elhelyezkedése a kromoszómán Ha a tömören felcsavaroForrás: A Wikipedia szabad hozzáférhető illusztrációja alapján: dott kromatinállomány „kihttp://upload. A változatosságot polimorfizmusnak. amelyek a megfigyelt tünetekhez vezethetnek. 3. hiperaktív impulzív és kevert típusok). keretes szöveg). továbbá az egyénen belül is nagy a heterozigóta (l. Ilyen ritka . Változatosság az egyének között Az egyének között nem csak a megfigyelt fenotípusban.2. az adott szakaszon a DNS hozzáférhető lesz az információ átírására.wikimedia. relatív módon értékelhető.2. tünet-meghatározás segítségével a kezelés is hatékonyabbá válhasson.org/wikipedia/commons/0/07/Gene. E kutatások célja. Így nincsenek jó és rossz változatok – hatásuk csak az adott környezetben. de a legújabb eredmények szerint szerepe lehet a DNS átírásának szabályozásában). amely nem kódol fehérjét. hogy a pontosabb diagnózis. az ös�szetett jellegekkel kapcsolatban viszont nagyon ritkák az ilyen hatások. A variabilitás nagyobb részét azonban a géneken belül megfigyelhető változatosság hozza létre.png csomagolódik”. áthelyeződik. 3. hanem a genotípusban is különbségek mutathatók ki. valamint az átírást szabályozó (és ezzel például az adott génről készített fehérje men�nyiségét meghatározó) szakaszokat (promoter és enhancer szakaszok). esetleg megfordítódik).144 nózis mellett igyekeznek feltárni azokat a pszichológiai alapfolyamatokat és központi idegrendszeri eltéréseket. Vannak ugyan olyan tulajdonságok. és az ember esetében a meghatározott kulturális elvárások kontextusában. A variabilitás hozzájárul a populáció alkalmazkodóképességéhez. amelyeket egyetlen gén határoz meg. keretes szöveg) formában előforduló gének aránya. Tartalmaz exont (ennek a szakasznak az információtartalma „fordítódik” majd le és határozza meg a fehérje aminosavsorrendjét) és intront (néma szakasz.

Újszülöttkorban felismerve és speciális étrendet kialakítva ugyanakkor a károsodás szinte teljesen kivédhető (l. még Gervai.3. illetve lebontásában résztvevő enzimfehérjéket. Feltételezhetjük. vagyis ingerületátvivő anyagokat az idegsejt membránján felfogó fehérjéket). amelyben egy gén bizonyos szakaszának sokszorozódása végső soron szellemi és testi leépüléshez.1. táblázat foglalja össze. majd halálhoz vezet. eleve eltérő tehát. A legújabb felfedezés szerint egy-egy gén eltérő számban is előfordulhat az egyénben (copy number variation. 2009). Az utóbbi évtized technikai újításának köszönhetően ma akár egyszerre a teljes genom is elemezhető (Genome-wide analysis. keretes szöveg). valamint a szállító fehérjéket kódoló génekkel. CNV). Azt. és így választják ki a kandidáns gént. amelyek az agy fejlődését. és annak milyen változatát vizsgálják. vagy csak egyetlen nukleotidban bekövetkező változás (egypontos nukleotidpolimorfizmus. és ezáltal befolyásolhatja a megfigyelt viselkedést is. amelyek megbízhatóan eltérő gyakorisággal találhatók meg a két csoportban. Ebben az esetben a gén mutációja hiányos enzimműködéshez vezet (a szervezet nem tudja lebontani a fenilalanint).145 példa a Huntington-kór. Az eddig elvégzett vizsgálatok el- . akkor a jelleget mutató egyedek csoportjában a kérdéses allél nagyobb valószínűséggel fog előfordulni. amely megjelenik egy megfigyelt jellegben is. A pszichológiai és pszichiátriai vizsgálatokban a kandidáns gének többsége az agyi ingerület-átvitel egy-egy szabályozó elemét határozza meg. az itt bemutatott vizsgálatokban szereplő kandidáns gének jellemzését pedig a 3. hogy melyik gént. és végső soron károsítja az idegrendszer fejlődését és működését. GWA). Így a szakirodalomban találkozhatunk különböző receptorokat (a neurotranszmittereket. (Ezekre példákat a következő alfejezetekben láthatunk majd. hogy egyáltalán milyen allélokat örökölhettek a szülőktől.) A vizsgálat során megfelelő statisztikai módszerekkel ellenőrizhető. Egy másik jól ismert egygénes tulajdonság a fenilketonuria (PKU). Vizsgálati módszerek Egy fenotípus és egy adott genotípus összefüggését asszociáció-vizsgálatokkal elemzik. vagy csak abból adódik. a gén és a polimorfizmus funkcionális sajátságai alapján döntik el. az idegsejtek szerkezetét befolyásoló faktorokat határozzák meg. Kimutatták e jelenség kapcsolatát különböző rákbetegségekkel. 3. de az autizmussal és a szkizofréniával is. hogy a vizsgált csoportok eltérő genotípus-gyakoriságokkal jellemezhető csoportokból származnak. Ezzel az eljárással két jelentősen eltérő tulajdonsággal rendelkező csoport genetikai anyagát összehasonlítva azokat a génváltozatokat igyekeznek azonosítani. a neurotranszmitterek előállításában. hogy ha egy adott allél jelenléte olyan változást okoz. A kutatásban leggyakrabban vizsgált változatosságot vagy egy rövidebb DNS szakasz különböző számban történő ismétlődése (hosszúságpolimorfizmus). SNP vagy nukleotidcsere) okozza (l. hogy a kimutatott asszociáció valódi-e. Ugyancsak felmerülnek olyan gének.

. eltérő gyakoriságot mutatnak férfiak és nők között. fiúk között például sokkal gyakoribb a vérzékenység és a színtévesztés. Mivel a férfiak és a nők egy kromoszómapárban – a nemi kromoszómának nevezett 23. Génszintű. a nemkívánatos anyagcseretermékek felhalmozódása a fejlődő agy károsodását. de maguk nem betegek) nagyobb arányban képesek a populáción belül fenntartani és átörökíteni a „rendellenes” génváltozatot. kromoszómapárban – eltérnek. a másikon viszont a megváltozott gén található. Recesszíven öröklődő. nagyobb gyakorisággal előforduló betegség ezt az öröklésmenetet mutatja. Ez nem meglepő. a négyes kromoszóma rövid karján található gén megváltozása okoz. A gén szintű változások nem minden esetben mutatkoznak meg. 3. A vérzékenység a hiányzó antihemofíliás fehérje bejuttatásával kezelhető. A Huntingtonkórban szenvedő betegek tünetei általában 40-45 éves kor körül jelennek meg. A változás mértékével összefüggést mutat a betegség súlyossága is. (akik tehát hordozzák a módosult allélt. keretes szöveg) a betegség akkor is kialakul. így azonnal oda lehet figyelni a fenilalanin-bevitel korlátozására. és fenilalanin-mentes diétát kell tartani. egyetlen gént érintő változások A legkisebb mértékű változást az jelenti. és a kialakuló motoros. ha a gyermek csak az egyik szülőtől örökölte a hibás gént. A recesszív öröklésmenetű rendellenességek (l. Genetikai rendellenességek A genetikai rendellenességek hátterében az örökítőanyag különböző mértékű megváltozásai állnak. A legtöbb. vagy éppen beékelődéséig terjedhet. A módosulás egyetlen bázispár megváltozásától.146 3. ennek révén pedig a kognitív képességek súlyos elmaradását okozza. ha csak egyetlen gén módosul. és ezzel minimalizálhatóak a káros következmények. Férfiak. Ilyen betegségekre példa a fenilketonuria. így azok a rendellenességek. Így öröklődik egy neurodegeneratív (azaz idegrendszeri károsodással járó) betegség. amelyek ehhez a kromoszómapárhoz (leginkább az X kromoszómához) köthetők.1. hiszen domináns öröklésmenet esetében a korai elhalálozás vagy a nemzőképesség lecsökkenése a betegséget okozó gént hordozó egyedek erőteljes kiszelektálódásához vezet. illetve kognitív hanyatlás a pszichopatológia gyors progressziójával 10-15 éven belül halálhoz vezethet. Ha nem fedezik fel időben. veleszületett rendellenesség például a fenilketonuria. Az újabb kutatási eredmények alapján még pontosabb táplálkozási szabályozás alakítható ki. A domináns öröklésmenetű rendellenességek esetén (l. keretes szöveg) azonban rejtve maradhatnak. 3.3. míg a recesszíven öröklődő rendellenességek esetén a hordozók. amelyet egyetlen. a cisztás fibrózis vagy akár a színtévesztés. ha az egyik kromoszómán az „egészséges” jelleget kialakító.1. tehát pontmutációtól az adott gén kieséséig (azaz deléciójáig). a Huntingtonkór. Kezeléseként egyszerűen a táplálkozást kell megváltoztatni. Ma ezt a betegséget már újszülöttkorban szűrik. amelyben egy enzim működésének hiánya a fenilalanin aminosav túlságosan magas szintjét eredményezi.

a szkizofrénia és a depresszió. hogy egy teljes kromoszóma. A gén más változatával rendelkezők közt drogfogyasztás mellett sem nőtt meg a szkizofrénia kialakulásának valószínűsége (Caspi és mtsai. A szkizofrénia esetében például érdekes gén-környezet interakciót mutattak ki a betegség hátterében feltételezhető egyik gén (COMT.1. A 13. A kromoszóma-rendellenességek (kromoszóma-aberrációk) többfélék lehetnek. l. Az ilyen változások általában súlyos testi és szellemi elváltozásokkal járnak. amelynek elérése esetén kezelésre van szükség. táblázat) és a serdülőkori marihuána-fogyasztás között. vagy annak egy részlete. kromoszóma hosszú karjának elvesztése megnöveli a rosszindulatú daganatok kialakulásának valószínűségét. Eltérés mutatkozhat a normális kromoszómaszámtól. A jellegek és betegségek többsége nem magyarázható egyetlen gén hatásával. akár a képességekben megmutatkozó. a normális kettő helyett három példányban fordul elő. Mint láthattuk. például furcsa arc. akár a viselkedésben. ami megfelelő skálán mérhető is. 2005). hogy a betegség vagy rendellenesség kialakuljon. Ezekre. esetleg hiányzik vagy megduplázódik a kromoszóma egy része. kromoszóma érintettsége például összefüggést mutat a krónikus myeloid leukémiás megbetegedésekkel. hanem több gén meghatározott változatainak együttes jelenlétére és sokszor valamilyen specifikus környezeti hatásra van szükség ahhoz. máskor egy szakasz áthelyeződik (transzlokáció) egy másik kromoszómára. ha valamilyen előzmény alapján szükségesnek látszik. amelyekre csak felnőttkorban derül fény. A betegek különböző súlyosságú tüneteket mutatnak. már magzati korban sor kerülhet lepényszövet (korionboholy) vagy magzatvíz vizsgálattal.és kisgyermekkorban árulkodó jelek lehetnek. normatív fejlődéstől való eltérés formájában). ami a Down-szindróma kialakulásához vezet. A gén egy meghatározott változatával rendelkezők között jelentősen megnőtt a szkizofrénia kialakulásának gyakorisága.147 A kromoszómaszerelvényt érintő változások A genetikai rendellenességek másik csoportjában a kromoszóma egy nagyobb szakasza vagy akár egy teljes kromoszóma sérül. A megszokottól eltérő testi jellemzők. Ezt az esetet triszómiának nevezzük. de kromoszómaszakasz áthelyeződése is vezethet a rákbetegség nagyobb előfordulási gyakoriságához. Ilyen betegségek közé tartozik például az érelmeszesedés. koponya-rendellenességek. ami rendellenes testi és szellemi fejlődést. ami az élve születések mintegy fél százalékában fordul elő. vannak betegségek. Értelmi fogyatékosság hátterében is gyakran a kromoszómaszerkezet megváltozása áll. sok esetben még a magzati fejlődés során halálhoz vezetnek. Újszülöttkorban rutinszerűen szűrnek . A genetikai rendellenességeket kromoszóma-elemzéssel vagy meghatározott génmutációk azonosításával vizsgálják és diagnosztizálják. valamint többnyire csökkent termékenységet eredményez. kromoszóma triszómiájához köthető. A 22. Viszonylag gyakori. A leggyakrabban előforduló rendellenesség a 21. míg más esetekben fejlődési elmaradás jelentkezik (akár testi értelemben. ha serdülőként marihuánás cigarettát szívtak. szervek kóros fejlődése már újszülöttkorban vagy csecsemő. 3. A genetikai rendellenességek tünetei különböző életkorban mutatkozhatnak meg. Ilyen esetekben az adott egyén mérhető tulajdonságainak van egy klinikai küszöbértéke.

illetve a szervezet károsodását. enzim. Azt feltételezték. esetleg nemzetközi együttműködéssel létrehozott több ezres adatbázisok elemzése szükséges ahhoz. akkor protektív faktor. magas vérnyomással. hogy a genetikai és a környezeti hatások leginkább additív módon járulnak hozzá valamely tulajdonság kialakításához. hogy a vizsgált jelleg kialakításában résztvevő számos genetikai és környezeti tényezőt komplex módon elemezni lehessen. akkor rizikótényezőt jelent. amelyek összefüggést mutatnak például a cukorbetegséggel.vagy hormonpótlással. amelyek megnövelik például a figyelemzavaros hiperaktivitás kialakulásának valószínűségét (kockázati arány. OR11). bővebben Lakatos.24-szeresére nőtt a figyelemzavaros hiperaktivitás kialakulásának valószínűsége.148 egyes agyagcsere-betegségeket (például a fenilketonuriát).03–1. Ilyen például a gyermekkori temperamentum. ha 1 alatti az értéke. Crohn-betegséggel. . l. sősorban betegségek esetében bizonyultak ígéretesnek. Itt. A normál tartományba tartozó jellegekkel (pl. valamint pszichológiai és gyógypedagógiai fejlesztéssel kezelhető. Sikerült ugyan azonosítani olyan génváltozatokat. 2009). 2009). a hatás azonban általában meglehetősen kicsi (pl. sebészeti eljárásokkal. odds ratio. IQ ) kapcsolatban ez a vizsgálati módszer mindeddig kevéssé mutatkozott sikeresnek. ahhoz. ahol az egyes gének önálló hatása mellett gén-gén interakciókat is sikerült azonosítani (l. Nagy. ha nincs összefüggés a tulajdonság és a génváltozat között. MODER ÁTOR HATÁSOK A molekuláris genetikai technikák fejlődését megelőzően a viselkedésgenetikusok elhanyagolhatónak tartották a gén és a környezet lehetséges interakciójának jelentőségét. hogy genetikai felépítésünk alapján a leghatékonyabb gyógymódot kapjuk. a vizsgált polimorfizmus minden esetben a fenotípus teljes varianciájának csak igen kis (esetenként mindössze 1-2) százalékát magyarázta. dopamin transzporter gén meghatározott változata esetében 1. A GWA módszer segítségével sikeresen azonosítottak olyan génváltozatokat. Ugyancsak előremutatóak azok az eredmények. amelyeknél az azonnali kezelés megakadályozhatja az agy. amelyek például a hepatitis C kezelésére alkalmazott terápia hatékonyságát befolyásoló genetikai változatosságot derítették fel. Az ilyen vizsgálatok közelebb viszik az orvostudományt a „személyre szóló” kezeléshez. Nemoda és Tárnok. Ez a 11 1 lenne az OR. illetve kompenzálható. A kandidáns gén eljárással mára számos tulajdonság és gén összefüggését mutatták ki. A genetikai rendellenességek egy része ma már megfelelő étrenddel. az elvárásoknak megfelelően. KÖRNYEZETI HATÁSOKR A VALÓ ÉRZÉKENYSÉGET BEFOLYÁSOLÓ GÉNEK. ha 1 fölötti. reumás ízületi gyulladással. Hasonló eredményekkel járt a legtöbb gyermekkori pszichopatológia kuta tása is.

a katekol-O-metiltranszferáz en.– az agyi jutalmi rendszer mű7-szeres ismét. addikciók mus elnevezése – impulzivitás A1 allél alacsonyabb TaqIA) receptorsűrűség. mivel az irodalom mára olyan méretűvé duzzadt. „s”) 14 ismétlődés.ismétlődés. táblázat A fejezetben előforduló kandidáns gének jellemzése Név Szerotononin transzporter hosszúságpolimorfizmusa 5HTTLPR Monoaminoxidáz-a MAOA negatív emocionalitás (csea szerotonin transzporter fehérje – csemő-. változó számú ismétlődő szakaszok (nukleotid-szekvenciák).tású” allél (Met) zim működési aktivitását befotartalmú ingerekre rés miatt a fehér. VNTR a leggyakoribb a feltehetően a receptorfehérje – figyelemzavaros (40 bázispárnyi 9– és 10-szeres mennyiségét befolyásolja hiperaktivitás szakasz ismét. egyéb (a polimorfizmennyiségét befolyásolja.nyiségén keresztül fejti ki. korban) kevesebb fehérje.– figyelemzavaros példányban) ban megkülön. hosszú (long.1. kevésbé hatékony jelátvitel az idegsejtekben SNP A1 és A2 allél valószínűleg a receptorfehrje – a lkoholizmus. var és viselkedési zavar inter4-szeres ismétlődésű allél nyi szakasz isakcióban a környezettel métlődik) a gén több fehérje. hogy az adott génről milyen mennyiségű fehérje íródik át 5 Az utóbbi időben megjelent negatív eredmények megkérdőjelezik ezt a kapcsolatot 3 . dopamin) lebontás az X kromoszómán található!) „alacsony aktivi.„magas aktivitá. befolyásolja. kaszában (a gén noradrenalin. ködése lődés 7-szeres ismétlődés kisebb fe. „l”) 16 ismétlődés Polimorfizmus Allélok Funkció Összefüggés3 Katekol-Ometiltranszferáz COMT D4 dopamin receptor DRD4 D2 dopamin receptor DRD2 Dopamin transzporter DAT1 VNTR: hosszúság-polimorfizmus. szorongás – g yermekkori kényszeres zavar ismétlődési szám a monoamin oxidáz enzimfehérje – VNTR antiszociális személyiségza(30 bázispárszerint (3-5) mennyiségét befolyásolja.149 3.– étkezési zavarok – nikotin és heroin függőség hérjemennyiség. hogy a jelen keretek között lehetetlen lenne akár minden replikált összefüggés bemutatása. így lassúbb a dopamin a másik metionin lebontása. 2-10 a leggyakrabreceptorfehérjében. SNP: egypontos nukleotid polimorfizmus (egyetlen nukleotid módosul) A mért tulajdonságokkal való összefüggések esetében csak példákra szorítkozunk. (Met) aminosavat kódol VNTR ismétlődési szám az egyes allélek szerkeze– felnőtt.nális hatását valószínűleg a D4 hiperaktivitás böztetett a 4– és dopamin receptor fehérje men�. kevésbé hatékony jelátvitel az idegsejtekben. – depresszió lődik) – alkoholizmus VNTR (20-23 bázispárnyi szakasz ismétlődik) a gén promoter szakaszában4 rövid (short. zimfehérje. gyorsabb promoter szaneurotranszmitter (szerotonin. rövid allél g yermekkori félénkség lassúbb a szerotonin visszavétel a – – agyi aktivitás negatív érzelmi szinaptikus résből tartalmú ingerekre – depresszió.– SNP agyi aktivitás negatív érzelmi (1 nukleotid elté. csecsemő és gyer(48 bázispár is.lyásolja. gyermek– és felnőttmennyiségét befolyásolja. 4 Szabályozó szakasz. de funkcio.szerint ti eltéréseket okoznak a mekkori temperamentum métlődése. – k ivitelező funkció egészségejében az egyik sú” allél (Val) sekben és skizofrénekben5 a Met allél kevésbé aktív enallél valin (Val).

A molekuláris genetikai vizsgálatok jelentős része a sérülékenységgel kapcsolatba hozható rizikó-allélek azonosítását célozza. A reziliencia nem váltja ki a rizikó és a protektív faktorok fogalmának alkalmazását: éppen ezek azonosítása segít a reziliencia mechanizmusának feltárásában. átgondolt és megbízható mérése terén. Az a genotípus. Eszerint feltételezték. hogy a genetikai hatás közvetlenül. az externalizáló viselkedés magas. 2006. továbbá Danis és Kalmár. (Erre a jelenségre a következő alfejezetekben láthatunk majd példákat. rizikófaktornak (kockázati tényezőnek) tekinthető. „X” és „Y”) környezeti hatásokat is figyelembe vesszük. adott „kimeneti változóra” érvényes. amely adott környezeti kontextusban. A vulnerabilitás fogalmával mutat rokonságot. Gén-környezet interakció esetén a környezet hatása függ a genotípustól. mint más genotípusú gyerekek. amely meghatározott környezeti feltételek mellett kapcsolatot mutat bizonyos pszichopatológiával. de csak az „Y” környezeti hatás jelenlétében. l. hogy hasonló környezeti hatások esetén is a következményekben meglehetős egyéni változatosság figyelhető meg. Ebben az esetben már a gén és a környezet interakcióját vizsgáljuk. „B” genotípus esetében viszont egyik környezeti hatás mellett sincs kapcsolat a megfigyelt viselkedéssel. azaz a kimeneti változónkkal. ami a gyermek sérülékenységét okozza (vulnerabilitás). hogy az adott környezeti befolyással szemben kisebb az egyén érzékenysége. moderálja a környezet. hiszen a klasszikus viselkedésgenetikai eljárások nem alkalmasak csekély hatások kimutatására. hogy a genotípus és a viselkedés kapcsolatát nem tudjuk kimutatni. hanem dinamikus folyamat. hogy az „A” genotípus magasabb szintű externalizáló viselkedéssel jár. vagy a genotípus hatását módosítja. A modell alapján elképzelhető. illetve az externalizáló viselkedés alacsony). vagy az optimálistól eltérő fejlődéssel. a környezeti változó figyelembevétele nélkül nem mutatható ki. Ha például van két genotípus-csoportunk („A” és „B”) és van két kimeneti állapot (pl. és képesek lehetünk kimutatni. ha meghatározott negatív környezeti hatás éri őket. Ezzel szemben „X” környezeti hatás mellett nem figyelhető meg az externalizáló viselkedés magasabb szintje. csak akkor. ha a (pl. A gén-környezet interakciók megbízható vizsgálatához szükség volt módszertani és elméleti fejlődésre mind a génváltozatok azonosítása. hogy a reziliencia nem általános tulajdonság. . ám éppenséggel a negatív hatásokkal szemben tanúsított ellenálló képességet jelenti a reziliencia (Rutter. a jelen kötetben). mind pedig a környezet meghatározott jellemzőinek és a fenotípusnak (viselkedési jellemzőnek) pontos azonosítása. akiknél ez a valószínűség azonos környezeti hatások mellett is sokkal kisebb. gyanítható.) A vizsgálatok elméleti keretéül hagyományosan elsősorban a sérülékenységstressz modell szolgált. Fontos. A kedvezőtlen környezeti hatással szembeni ellenállás hátterében például az állhat. vagy akár jobban képes megküzdeni vele. A reziliencia fogalma arra a megfigyelésre épül. hogy egyes – meghatározott genotípusú – gyermekek nagyobb valószínűséggel mutatják majd valamilyen pszichés megbetegedés tüneteit.150 feltételezés valamelyest következik a vizsgálati módszerből is.

genotípusa és a környezeti hatások közötti kapcsolatot írják le.3. gondozói viselkedés) erősebben hat mind pozitív. ábra) (Belsky és mtsai. hogy ebben az esetben meghatározott genotípusú egyénekre valamely környezeti tényező (pl. viszont annak hiányában a legalacsonyabb a viselkedés előfordulási gyakorisága. hogy hiányában (azaz másik génváltozat jelenlétében) viszont ugyanolyan környezeti hatás mellett sem nő meg túlságosan a viselkedési jelleg kialakulásának valószínűsége. tehát a másik génváltozat a rezilienciához járul hozzá. alátámasztva ezzel a sérülékenység elméletét. Ide tartoznak azok a kutatások. A sérülékenység és az ellenálló képesség mellett a környezeti hatásokkal szembeni általános érzékenység változatossága is bekerült a gén-környezet interakció mechanizmusát leíró modellek közé (l. amelyek a korai bántalmazás vagy a negatív életesemények hatását vizsgálták. mind negatív irányú eltérés esetén (pl. Előfordulási gyakoriság/jelleg mértéke a. ábra A sérülékenység és az eltérő érzékenység modelljei Az első konkrét gén-környezet interakció vizsgálatok arról számoltak be. szenzitív gondozás vs. 2009). elhanyagolás vagy bántalmazás). (Ezeket a későbbiekben részletesen tárgyaljuk. Az egyik génváltozat mellett az adott környezeti hatás lényegében nem befolyásolja a jelleg kialakulását. hogy meghatározott genotípusú egyéneknél a korai környezeti ártalmak nagyobb arányban okozhatnak későbbi problémákat.) A gén-környezet interakciók kutatása a pszichológiai és a pszichiátriai jelenségek igen széles körét célozza meg. hogy kibővüljenek azok az elméletek. A másik génváltozat esetében viszont az adott környezeti hatás mellett a fenotípus sokkal nagyobb valószínűséggel jelenik meg. Sérülékenységi modell 25 Előfordulási gyakoriság/jelleg mértéke b. amelyek az egyén fejlődése. rizikófaktort) jelent a jelleg kialakulásának szempontjából. 3. illetve az ellenálló képességtől. tehát sérülékenységet (vulnerabilitást. Láthatjuk. 3. Ez annyiban tér el a sérülékenységtől.3.151 A környezet és a gének együttes hatásának vizsgálata szükségessé tette. A következőkben elsősorban azokat a munkákat foglaljuk össze. amelyek lényegesek a korai fejlődés folyamatainak jobb megértése . Eltérő érzékenység modell 25 20 20 10 10 5 5 0 0 Környezeti hatás hiánya Környezeti hatás jelenléte Z allél jelenléte Z allél hiánya Környezeti hatás hiánya Környezeti hatás jelenléte Z allél jelenléte Z allél hiánya Az a) grafikonon azt az esetet láthatjuk. A b) grafikonon az eltérő érzékenységet szemléltetjük. amikor egy adott génváltozat jelenléte a negatív környezeti hatás mellett jelentősen megnöveli egy fenotípus kialakulásának valószínűségét.

ha a bántalmazó környezet és a homozigóta rövid genotípus együttesen fordult elő. továbbá meghatározott genotípusok esetleges moderáló befolyását mára számos kutatás vizsgálta. táblázat) szignifikáns interakciója előre jelezte a felnőttkori depresszió előfordulásának valószínűségét (Caspi és mtsai. 2003).1. A gén változatosságát a szabályozó (promoter) régióban található szakasz különböző számban megfigyelt ismétlődése adja: ennek alapján beszélünk rövid és hosszú allélról.12 A kutatásban több mint ezer gyermek fejlődését követték hároméves kortól felnőttkorig.152 szempontjából. Kimutatták kapcsolatát a csecsemő-. A Dunedin mintában azoknál a felnőtteknél. A szerotonin transzporter gén egyik polimorfizmusa (5-HTTLPR) a pszichogenetikai vizsgálatok főszereplője. a gén-környezet interakció mechanizmusa és a viselkedés befolyásolását kialakító mechanizmusok még nincsenek tisztázva. Kaufman és munkatársai (2004) a már gyermekkorban kialakuló depresszió kapcsolatát vizsgálták a bántalmazással és a szerotonin transzporter genotípussal. hogy bár a vizsgált géneket feltételezett hatásuk alapján választották ki. akik legalább egy példányban hordozták a gén rövid változatát. valamint ijesztő és félelemteli ingerek hatására az agy meghatározott területeinek aktivitásával (bővebben l. Eredményeik szerint a szerotonin transzporter genotípus a korai bántalmazás és a depresszió összefüggését is moderálta. negatív életesemények és antiszociális magatartás A korai bántalmazás és a kedvezőtlen életesemények hosszabb távú hatását. az anya számára elérhető segítség (pozitív társas támogatás) tovább módosíthatja. Ha az anyát a környezete támogatja. 3. hogy a gyerekkori (10 éves kor előtti) bántalmazás és a szerotonin transzporter génjének (l. Az úttörő munkát Caspi és munkatársai kezdték meg az új-zélandi Dunedin vizsgálat adatainak elemzésével. mégpedig úgy. hogy a depresszió kialakulása abban az esetben volt a legvalószínűbb. 2009). Bántalmazás. a gyermekkori bántalmazás súlyosságával arányosan egyre nagyobb valószínűséggel alakult ki depresszió. ami ebben a csoportban egyébként csak ritkán fordult elő. Felfedezték. akkor a kombinált rizikó le1 2 Dunedin Multidisciplinary Health and Development Study. A rövid változat esetében kevesebb transzporter fehérje szintetizálódik. illetve a korai környezeti tényezők hosszú távú hatását bizonyíthatják. A hosszú változatra homozigóta személyeknél nem volt összefüggés a bántalmazás és a későbbi depresszió között. . Lakatos. A bemutatásra kerülő eredményekkel kapcsolatban meg kell jegyeznünk. a gyermek.és a felnőttkori temperamentummal. így lassabban történik a szerotonin visszavétele a szinaptikus résből. Ezt a kapcsolatot egy újabb környezeti tényező.

A DRD4 gén számos vizsgálatban szerepelt kandidáns génként. mintha a 7-szeres ismétlődésű génváltozatot hordozó (7+ genotípusú) gyerekek jobban 13 A szorongásra való hajlam összefüggést mutat a pánikrohamokkal. 2002). 3. akik az enzim alacsonyabb aktivitású formáját meghatározó allélt hordozták. Stein és munkatársai (2008) a szorongásra való hajlamot.153 csökken.3. Lakatos. hogy a DRD4 gén moderálja az externalizáló viselkedési problémákra irányuló intervenció hatékonyságát. tehát a külső támogatás egyfajta védőtényezőt jelent a gyermek fejlődése szempontjából. mint az enzim magas aktivitású formáját meghatározó allélt hordozóknál. Ha a gyermeket nem érte bántalmazás. táblázat). Egyszerű hatások helyett az előző vizsgálatokhoz hasonlóan azt találták. akkor a legkevesebb antiszociális viselkedést szintén az alacsony aktivitású allélt hordozó személyek mutatták. A pszichológiai és pszichiátriai fenotípusok molekuláris genetikai hátterének feltárásában az egyik leggyakrabban alkalmazott kandidáns gén a D4 dopamin receptort kódoló DRD4 gén (l. az azzal járó helyzetektől való félelmet vizsgálták.13 Feltételezték. Biokémiai vizsgálatok a gén 7-szeres ismétlődésű változatának eltérő hatását sugallják. A gyermekkori bántalmazás és a későbbi antiszociális viselkedés közötti kapcsolatot vizsgálva az ingerületátvivő anyagokat lebontó monoamin-oxidáz enzimet meghatározó MAO-A genotípus (l. Két-három éves korban az átlagnál jóval nagyobb mértékben externalizáló gyermekeket két csoportra osztották. A gén egyik szakaszának változatos hosszúsága (egy adott szakasz 2–10-ig ismétlődhet) némileg eltérő szerkezetű receptorfehérjét hoz létre. Az alacsony aktivitású allél tehát nem rizikófaktornak tekinthető. A homozigóta rövid genotípusú. mint bármely másik csoportba tartozó személyek. táblázat) moderáló hatását mutatták ki (Caspi és mtsai. valamint a szerotonin transzporter genotípussal. továbbá feltételezhetően összefügg az idegsejtek felületén kifejeződő receptorok számával is. hanem a megfigyelt mintázat a 3. azaz a szorongásos állapottól. korai bántalmazás esetén szignifikánsan több felnőttkori antiszociális viselkedés fordult elő. és az egyikben a szülő viselkedésére irányuló beavatkozással próbálkoztak (különös tekintettel az anya szenzitivitására és a fegyelmezésre). hogy a korai környezet befolyását az egyén szerotonin transzporter genotípusa moderálta. független mintákban is kimutatták. és súlyos gyermekkori bántalmazást elszenvedett személyek szignifikánsan jobban tartottak a szorongásos állapottól. és több. A vizsgálatból úgy tűnik. valamint a depressziós tünetek súlyosságával. a szorongással.1. Emiatt eltérés várható az idegsejtek közötti dopaminerg jelátvitelben (l. Úgy tűnik.1. hogy befolyásolja a környezeti hatásokkal szemben tanúsított érzékenységet. 3. . hogy az összefügg a gyermekkori (érzelmi vagy fizikai) bántalmazással. Azoknál a vizsgálati személyeknél. 2009). ábrán feltüntetett eltérő érzékenység modellnek felel meg. egymástól független viselkedéssel kapcsolatban.

megváltozása jól jelzi például a félelmet. A beavatkozást követően a 7+ genotípusú gyerekek napi kortizoltermelése alacsonyabb volt az azonos genotípusú. Ugyanezen gyerekeknél mérték a kortizolszintet14 is. a kortizolszint meghatározásának vagy a bőr elektromos vezetőképességének megállapításával már ekkor mérik a gyermekek stresszreakcióját. Rövidtávú hatásaként lehetővé teszi a szervezet minél hatékonyabb válaszát. A „rövid” allélt hordozó kölykök megkésett neurobiológiai fejlődést. Lakatos. Korai gondozás. a korai kötődés és a stresszhelyzetekkel való megküzdés között.154 reagálnának a szülő viselkedésének kedvező változására (Bakermans-Kranenburg és mtsai. Ezután kell a beszédet megtartani (5 perc). de intervencióban nem részesült gyermekekhez képest. haragot. Napszakok szerinti változása szintén a szervezet optimális működését segíti. további elemzésre és megerősítésre szorulnak. kötetben. 2006). a szorongással és a stresszreakcióval. Óvodáskorú gyermekeknél az externalizáló viselkedés magasabb kortizolszinttel áll kapcsolatban. azaz érzelemregulációról l. amit fejben számolási feladatok követnek (5 perc). A stresszre adott reakciót a Trier Szociális Stressz Teszt15 gyermekváltozatában a bőr elektromos vezetőképességének16 mérésével követték. amelynek mennyisége megnő. Makákó majmokban számos viselkedéssel kapcsolatban szintén kimutatták a korai gondozás és az emberéhez hasonló szerotonin transzporter gén változatainak interakcióját (Suomi. A kortizol a stresszreakcióval kapcsolatos hormon. Gilissen és munkatársai (2008) a szerotonin transzporter gén polimorfizmusának a gyermekkori kötődés és a stressz-reaktivitás kapcsolatára gyakorolt moderáló hatását vizsgálták. A 7– genotípusú gyerekeknél nem lehetett kimutatni különbséget (Bakermans-Kranenburg és mtsai. 15 A Trier Szociális Stressz Teszt során a gyermekeknek nyilvános beszédet kell tartaniuk. 14 . A tesztet Kirschbaum 1993-ban a trieri egyetemen először felnőttekre dolgozta ki. 2008a). fokozottabb agressziót és kortizol reaktivitást mutattak. Ezek az eredmények – noha érdekesek –. A kötődési minőség szignifikáns hatása mellett a kötődés és a genotípus interakcióját is kimutatták az első epizódban. csak tartós stressz esetén jár „negatív” következményekkel. Azok a gyermekek mutatták a legalacsonyabb reaktivitást. ha a szervezetet stressz éri. megküzdését a környezeti kihívással.) A szerotonerg (tehát a szerotonin neurotranszmisszióval kapcsolatos) rendszer összefüggést mutat a negatív érzelmekkel. az érzelemszabályozásról. amikor a gyermekek egy nyilvános beszéd megtartására készültek fel. 16 A bőr elektromos vezetőképessége függ belső állapotunktól. (A korai kötődésről bővebben l. 2008b). korai kötődés és érzelemszabályozás Számos vizsgálatban összefüggést mutattak ki a korai gondozás. A feladat a beszéd előkészítésével kezdődik (3 perc). Tóth a jelen kötetben. majd a feladatokat alkalmassá tették iskoláskorú gyermekekkel és serdülőkkel való használatra is. vagy akár a koncentrált figyelmet és a nemi vágyat. Mérésével az arousal változását követhetjük a kihívással járó helyzetben. akik biztonságos kötődésűek és homozigóták voltak az 5-HTTLPR hosszú alléljára. a II.

ugyanolyan paraszimkációs viselkedés minőségére patikus tónuscsökkenést mu 17 %D A paraszimpatikus idegrendszer a szimpatikus idegrendszerrel együttesen alakítja a szervezet állapotát.1. az utóbbi csoport minden csoportnál kevesebb alkoholt fogyasztott. Ebben a genotípus-csoportban az anya súlyos viselkedése: azok a csecseérzelmi kommunikációs hibái növelték. selkedése kellőképp szenzitív 3. és tartalékok képződjenek. valamint összefügg a szívfrekvenciában megfigyelhető változatossággal is. Míg a szimpatikus rendszer lehetővé teszi a szervezet gyors és energiaigényes válaszait a környezet megváltozására. kortársakkal együtt nevelkedtek. hiányuk vimők. sem az anyjuk által nevelt. Az érzelemregulációt vagy figyelemi működést mérő kísérletek szempontjából fontos hatása. de anyjuk vialakulásának valószínűségét. akik hordozták ugyan szont csökkentette a dezorganizált (D) kötődés kia rizikóallélt. Sem az anyai gondozástól ugyancsak megfosztott. ábra Eltérő érzékenység az anyai kommunivolt. . addig a paraszimpatikus rendszer arról gondoskodik. de rövid allélt is hordozó kölykök nem mutatták a fenti eltéréseket. Kihívást jelentő helyzetben a paraszimpatikus tó40 nus csökkenése jobb szabá30 lyozási képességre utal. a D2 dopamin receptor (l. A stresszregulációra való képességet elektrokarEltérő érzékenység az anyai diogram (EKG) segítségékommunikációs viselkedés vel a paraszimpatikus tó60 17 mérésével jellemeznus  50 ték. Ez a jelenség arra utal. Három és hat hónapos korban 20 csak a genotípus függött ös�10 sze a paraszimpatikus tónussal: a D2 dopamin receptor 0 nem hibás kommunikáció hibás kommunikáció gén rizikóalléljának jelenlét7 szeres allél nincs 7 szeres allél van ében kisebb csökkenést mértek. hogy a szervezet állapota visszarendeződjék. ha anyjuktól elválasztva.4. Sőt. 3. Emellett fokozza a tápcsatorna működését. hogy a rövid allél jelenléte érzékenyebbé tette a kölyköket a gondozás minőségére: a kedvezőtlen környezet (depriváció az anya részéről) a patológiás fejlődés irányába terelte őket. de homozigóta „hosszú” genotípusú. a pozitív környezeti hatás viszont még erőteljesebben érvényesült. táblázat) genotípusa és a szenzitív anyai viselkedés együttes hatását vizsgálták a csecsemők fejlődő stresszregulációs képességével kapcsolatban.155 továbbá több alkoholt fogyasztottak – de csak akkor. Tizenkét hónapos korAz anya érzelmi kommunikációjának minősége csak ban azonban a genotípus haa DRD4 gén 7-szeres ismétlődésű alléljának hiányátását már moderálta az anya ban függött össze a dezorganizált kötődés kialakulásával. egyes szervekben tágítja az ereket és szűkíti a szembogarat. Propper és munkatársai (2008) egy másik gén. hogy csökkenti a szívfrekvenciát.

kellemetlenségek száma az anyáknak csak azon csoportjában mutatott összefüggést a gyermek felé irányuló szenzitív viselkedéssel. 9%-át magyarázta. hogy az adott allélkombinációt hordozó anyák érzékenyebben reagálnak a környezet minőségére: negatív hatás esetén „sérül” gondozói viselkedésük. A szülő viselkedése A környezet és a genotípus közös hatását nem csak a csecsemő vagy gyermek viselkedésével. míg kedvezőbb környezetben „ki tudnak teljesedni”. 2007. következésképpen a dopaminlebontás eltérő hatékonyságához vezetnek. de a stresszel. mint azok a csecsemők. 3. E kommunikációs hibák hiányában viszont a 7– genotípusú csecsemők nagyobb valószínűséggel mutatták a biztonságos kötődésre jellemző viselkedési mintázatot. negatív érzelmi állapotok szabályozásával is.4. COMT) kódoló gén. Ezek az anyák alacsony környezeti stressz esetén az összes anyához képest szenzitívebbek voltak. Úgy tűnik. valamint a két genotípus együttesen az anyai viselkedés változatosságának kb. Tóth. A környezeti tényező.156 tattak. a másik pedig a dopamin prefrontális agyterületeken történő lebontásáért nagyrészt felelős enzimet (katekol-o-metiltranszferáz. Azt találtuk. hogy a 7-szeres ismétlődésű allél jelenlétében (7+ genotípus) az anya viselkedésének hatása a csecsemőkori dezorganizált kötődés kialakulására nem volt szignifikáns. Ha azonban a csecsemő nem rendelkezett ezzel az alléllal (7– genotípus). . a jelen kötetben). A napi gondok. Az utóbbi kapcsolatát korábban kimutatták a kognitív működéssel. az anya viselkedésében megfigyelhető súlyos érzelmi kommunikációs hibák megnövelték a dezorganizált kötődés kialakulásának valószínűségét (l. A COMT gén általában vizsgált polimorfizmusa (mindössze egyetlen bázis cseréje a gén adott pontján) két változatot eredményez: ezek a termelt enzimfehérje eltérő aktivitásához. kellemetlenségek és a szülő szenzitivitásának kapcsolatát két gén együttes hatása befolyásolta Van IJzendoorn és munkatársai vizsgálatában (2008). ábra). magas környezeti stressz esetén pedig a legkevésbé szenzitív viselkedést mutatták. akik egyaránt rendelkeztek a DRD4 gén 7-szeres ismétlődésű alléljával és a COMT magas aktivitású alléljával. A napi gondok. Saját kutatócsoportunk a csecsemők DRD4 genotípusának moderáló hatását vizsgálta az anyai érzelmi kommunikáció minősége és a csecsemőkori dezorganizált kötődés kapcsolatának vonatkozásában (Gervai és mtsai. Az említett vizsgálatban gén x gén x környezet interakciót mutattak ki. akik nem hordozták a rizikóallélt. Ez utóbbiaknál a paraszimpatikus tónus csökkenésének mértéke 12 hónaposan sem függött össze az anya viselkedésével. hanem a szülő viselkedésével kapcsolatban is kimutatták. Mindkét kiválasztott gén a dopamin által közvetített jelátvitelt befolyásolja az agyban: az egyik a már ismertetett DRD4. a dezorganizált kötődésről l.

Azoknál a gyerekeknél. annak hiánya csökkentette az IQ pontszámot. mint a 7– genotípusú csoportban. az anya dohányzásának függvényében nem volt jelentős különbség a tünetek számában. ahol az anyák nem dohányoztak). Fontos megjegyezni azonban. Figyelemzavaros hiperaktivitás Neuman és munkatársai (2007) a terhesség alatti dohányzás és a gyermekkori figyelemzavaros hiperaktivitás (ADHD) kapcsolatát vizsgálva a DRD4 gén és a dohányzás interakcióját mutatták ki. akik egyáltalán nem rendelkeztek a 7-szeres ismétlődésű alléllal. A figyelemzavaros hiperaktivitás legtöbb tünetét azok a gyerekek mutatták. de nem okoz drámai hátrányt. valamint a csecsemő e zsírsavakat metabolizáló enzimjét kódoló gén változatossága és a gyermekkori IQ között. akkor azt látjuk. hiszen több. 2009). míg a terhesség alatti dohányzás előfordulásával jelentősen megnő (Pluess és mtsai. Más genotípus esetén viszont az anyatejes táplálás növelte. valamint a tehéntejből is hiányoznak. van-e összefüggés a szoptatás. Az enzimet kódoló gén bizonyos genotípusa mellett nem volt különbség a csecsemőkorban anyatejjel vagy tápszerrel táplált gyermekek IQ-ja között. de anyja nem dohányzott. ha az édesanya nem tud szoptatni. illetve az öröklés (gének) hatása az intelligenciára (l. bővebben Gervai és Lakatos. hogyan alakul a klinikai ADHD diagnózissal rendelkező gyerekek aránya a genotípus és az anya dohányzása által meghatározott alcsoportokban. ahol a gyermek 7+ genotípusú ugyan. Ha azt vizsgáljuk.157 Intelligencia Az IQ a viselkedésgenetika klasszikus témája. Tehát az anyatejes táplálás bizonyos esetekben valóban elősegítheti a gyermek értelmi fejlődését. . 2002). ami hasonló volt a nemdohányzó anyák 7+ genotípusú gyerekeinek tünetszámához. amelyek a legtöbb tápszerből. hogy a 7-szeres ismétlődésű allél jelenléte érzékenyebbé tette ezeket a gyerekeket az adott prenatális környezeti hatásra: dohányzás hiányában alacsony a diagosztizált gyerekek aránya (kevesebb. akik hordozták a 7-szeres ismétlődésű allélt és akiknek anyja a terhesség alatt folyamatosan dohányzott. hogy mennyiben és miként érvényesül a környezet. mivel az anyatejjel olyan többszörösen telítetlen zsírsavak jutnak el a rohamosan fejlődő újszülött/csecsemő agyához. Caspi és csoportja (2007) azt vizsgálták. A környezeti hatások közül korábbi vizsgálatokban is ismételten felmerült a szoptatás szerepe. mint egy évszázados történelme van azon kérdés kutatásának. hogy várakozásainknak megfelelően a legtöbb diagnosztizált eset a 7-szeres alléllal rendelkező és prenatálisan (a születés előtt) dohányzásnak kitett csoportban van. független mintában is kimutatták a szoptatás és a metabolizáló enzim génjének interakcióját. Ugyanakkor a diagnózisok száma abban a csoportban a legalacsonyabb. Két nagy. hogy noha itt statisztikailag szignifikáns különbségekről van szó. ez mindössze 4-7 pontnyi különbséget jelentett a két gyermekcsoport átlagában. Úgy tűnik tehát.

A DRD4 gén sem közvetlen. akik homozigóták voltak a 9-szeres ismétlődésű allélra. hogy a gének és a gondozás kölcsönhatása a korai fejlődés számos területén kimutatható. akik nem rendelkeztek a 9-szeres ismétlődésű alléllal (9–) az anya érzelemkifejezése nem befolyásolta a viselkedészavar tüneteinek mennyiségét. akik sem a DAT 9-szeres ismétlődésű alléljával. valamint a szerotonin transzporter génjét vonták be az elemzésbe. A DAT1 genotípus módosította ezt az összefüggést: azoknál a gyerekeknél. . Az agyi ingerületátvitelt meghatározó egyes elemek genetikai változatossága és a bántalmazás együttesen befolyásolja a depresszió és az antiszociális viselkedés kialakulását. tehát azok a gyerekek reagáltak legkevésbé az anya viselkedésére. hogy a gyermek genotípusa az intervenció hatékonyságát is befolyásolhatja. A két genotípus hatása összeadódott. 9. Be kell látnunk. Láthattuk. akik kevésbé érzékenyek a környezeti hatásokra. Az anyai érzelemkifejezés mennyisége azoknál a gyerekeknél csökkentette az érzelmi problémák számát. sem moderáló hatást nem gyakorolt a viselkedészavarra. A dopaminerg rendszer két génjét. Ezeknek az eredményeknek a jelentősége jelenleg még inkább csak elméleti: azt változtatják meg. Összegzés Az egyes gének és a környezet interakciójának feltárása még csak gyerekcipőben jár a normális tartományba tartozó jellegekkel kapcsolatban. hogy az anya viselkedése (melegség és kritika) összefügg-e a komorbid zavarok előfordulásával. hogy megmondhassuk. Sonuga-Barke és munkatársai (2009) azt vizsgálták. ahogyan a megfigyelhető fejlődési folyamatokról gondolkodunk. A kutatási eredményeknek még nincs igazán gyakorlati jelentőségük. illetve a gyermek genotípusa befolyásolja-e ezt a kapcsolatot. ugyanis még nem áll kellő mennyiségű ismeret rendelkezésünkre ahhoz. Hasonló összefüggést kaptak a szerotonin transzporter esetében is: a homozigóta. hosszú genotípusú gyerekeknél nem volt összefüggés az anya viselkedése és a viselkedészavar tünetei között. Az érzelmi problémákkal kapcsolatban csak a DAT1 moderáló hatását sikerült kimutatni.és 10-szeres ismétlődésű allélok jelenléte alapján csoportosították a genotípust. a már ismert DRD4 és a dopamin transzporter fehérjét kódoló DAT1 gént. hogy egy adott környezetben a segítő programok nem lesznek minden esetben azonos módon eredményesek. és az eredményesség nem csak a segítendő fél hozzáállásán múlik. a vizsgált problémák szempontjából meghatározott környezeti tényezők mennyire fontosak. vagy esetleg kik azok. Az anya pozitív érzelemkifejezésének mértéke a gyermeknél negatív kapcsolatban állt a viselkedészavar tüneteinek számával. sem a szerotonin transzporter rövid alléljával nem rendelkeztek.158 A figyelemzavaros hiperaktivitás gyakran jár együtt viselkedészavarral és érzelmi problémákkal (komorbiditás). A DAT1 esetében szintén egy hosszúság-polimorfizmust vizsgáltak. Különösen érdekes. Ugyanezen gének és a korai gondozás minősége a stresszreguláció tekintetében is együttes hatást mutat.

hogy az egyént érő környezeti hatások eredményeképpen működésbeli vagy akár szerkezeti változások is kialakulhatnak az idegrendszerben. Noha a kromoszómákat alkotó DNS bázissorrendje állandó marad. A patkányokban kimutatott változásokhoz hasonlót találtak emberi post mortem vizsgálat során. Az epigenetikai mechanizmusok környezeti hatásokat közvetítő szerepét a viselkedés szabályozásában. minden kölyök agya születés után azonos mintázatot mutatott (tehát nem eleve örökölt különbségről van szó). ezáltal megváltozik az adott szakaszon a gének elérhetősége). amelyek később összefügghetnek a stressz-reaktivitással (Meaney és Szyf. mint a rosszul gondozó anya saját kölykeiében. akkor a memória sem alakul ki. s ez az anya viselkedésének függvényében változott meg. azaz boncoláskor: a gyermekkorban bántalmazott elhunytak agyában a stresszregulációval kapcsolatos képletek metilációs min- . meghatározott a kromoszómák szerkezete. Függetlenül a patkányanya viselkedésétől. A változás független az örökölt génektől. Patkányoknál a kölykök a korai gondozástól függően eltérő hormonális és viselkedési választ adnak stresszhelyzetben.159 AMIKOR A KÖRNYEZET MÓDOSÍTJA A GÉNMŰKÖDÉST Az egyén genetikai állománya a fogamzás pillanatában kialakul. hogy az adott sejt melyik szervben. Meg tudták vizsgálni. ráadásul aktivitásuk attól is függ. mert ha a jó minőségű gondozást nyújtó patkány kölykét rosszul gondozó anyához tették át közvetlenül a születés után. hogy milyen változások történnek a kölykök agyában. Ugyanakkor tudjuk. hogy milyen génváltozatokkal rendelkezünk. Később kialakulhatnak lokális elváltozások: egy-egy sejtosztódás során (az életkor előrehaladtával egyre gyakrabban) felléphet mutáció. Ha megakadályozzuk az epigenetikai változásokat. vagy a DNS egyes szakaszait biokémiai változással (metiláció) „elnémíthatják”. 2005). megváltoztatásában számos állatkísérletben kimutatták. és az egyén viselkedését. Az idegrendszer esetében még ennél is finomabb a szabályozás: korántsem mindegy. hogy a környezet gazdagításának a tanulásra és a memóriára gyakorolt kedvező hatása feltehetően szintén epigenetikai mechanizmusok révén történik. 2009). Különösen érdekesnek tűnnek azok a vizsgálatok. még Gervai. Így például a tanulással kialakuló memória esetében meghatározott idegsejtekben a tanulás típusától függően különböző epigenetikai változások is végbemennek (Sweatt. az egyes gének működése időben nem folyamatos és állandó. ami közvetlenül összefügg a stresszválasz szabályozásával. illetve egyéb módon befolyásolják a génexpressziót (l. hogy például az agy melyik területéről van szó. azonban ez általában nem befolyásolja a szervezet egészének működését. amelyek azt mutatják. 2009). ahogy a kromatin feltekeredik és be van csomagolva. amelyek hátterében genetikai változások is állnak. a kölyök agyában azonos mintázat alakult ki. Az újszülött patkányok életének első hetében az anya gondozó magatartása meghatározó epigenetikai módosulást hozott létre bizonyos agyterületen. milyen szövetben található. E jelenségeket epigenetikai mechanizmusok hozzák létre: ezek megváltoztathatják a kromoszóma szerkezetét (azt. valamint az is.

hogy embernél is hasonló epigenetikus folyamatok állhatnak a jelenség hátterében. Sem a bennünket érő hatások nem teljesen függetlenek az egyén genetikai adottságaitól. A szerzők feltételezik. ami jobban megfelel az adott környezeti körülményeknek. Amennyiben a környezet befolyásolja az anya viselkedését. hogy a viselkedésünkért vajon a gének vagy a környezet felelősek-e. hogy az embereknél is akár hosszú távon befolyásolhatják a fejlődést. amit az alacsony szintű anyai viselkedésnek kitett patkánykölykök agyában találtak (McGowan és mtsai. elképzelhető.160 tázata ahhoz volt hasonló. de hiba lenne azt feltételezni. tehát az intervenció. 2009). Ezért annak a historikus kérdésnek. a szülőktől örökölt gének a környezettel többé-kevésbé dinamikus rendszert alkotnak. Tudjuk azonban. hogy bizonyos esetekben a plasztikusságnak ára lehet: olykor a környezettel szemben megmutatkozó nagyobb érzékenység negatív környezeti tényezők mellett (legalábbis napjaink társadalmában) kedvezőtlen fejlődési irányba terelhet. Ugyanakkor ezekben az esetekben a pozitív hatások. és annak fejlődését olyan irányban befolyásolja. . hogy az anya környezeti tapasztalata a viselkedésén keresztül átadódik utódjának. sem pedig génjeink működése nem független a környezeti hatásoktól. hogy minden korai gondozási hatás epigenetikai változást okozhat. 2009). amelyek elképzelhető. a beavatkozás is eredményesebben tudnak működni. Különösen fontosak lehetnek az állatkísérletekben már megbízhatóan kimutatott epigenetikus folyamatok. Az eltérő környezeti hatások mellett – legalábbis részben – ugyancsak epigenetikus folyamatok magyarázhatják az egypetéjű ikreknél megfigyelt különbségeket (Hague és mtsai. E folyamat segítségével egy adott genom plasztikusan tud reagálni a változó környezetre. napjainkra már nincs igazán értelme. A VITA VÉGE?! Amint láthattuk.

illetve fejlődik. bűnözési hajlam) örökletes. hogy az egyes változatok az adott környezetben valóban a kívánt tulajdonsághoz vezetnek-e majd. Még ha technikailag kivitelezhető lenne is sok ezer gén szűrése (nagyon sok embrióra lenne szükség ahhoz. nincs egy kiválasztott.161 3. A jellegek többségét nem egy. hanem több. Napjainban gyakori. Genetikai diagnosztika A szülők szelektálhatnak majd. hogy milyen gyermeket szeretnének. genetikával kapcsolatos téves elképzelések Jelenség Örökölhetőség (heritabilitás) Téves közhiedelem Egy tulajdonság (pl. Egy gén több tulajdonsággal is ös�szefügghet – lehet előnyös az egyik tulajdonság szempontjából. A kérdéses tulajdonság kifejeződése nem független a környezettől. Míg a fenilketonuriának van „génje”.4. Az utóbbi az evolúció következtében ritkán fordul elő. fizikai állapottól eltekintve – genetikai állományunk nem determinál. így nem lehet tenni ellene semmit. és – néhány súlyos betegségtől. addig a dohányzásnak. figyelemzavaros hiperaktivitásnak stb. esetleg semlegesek. és az is fontos. A gének nem rosszak és nem jók. Az emberi viselkedés igen összetett genetikai háttérrel rendelkezik: egy tulajdonság kialakítását számos gén befolyásolja. és valamelyest hátrányos vagy semleges a másik jelleg tekintetében. Ehelyett a valóságban Az örökölhetőség nem állandó érték. Megtalálták az elhízás (vagy valami más) génjét. függőségnek. és a tulajdonságért egyértelműen és egyedül felelős génje. hanem függ a vizsgált csoport környezetének és génjeinek változatosságától. sőt ezek a változatok akár egymás kifejeződését is befolyásolhatják. hanem az adott környezetben segíthetik az egyén alkalmazkodását. hogy ideális konstellációt találjunk) nem számítható ki előre pontosan. de inkább sok gén együttesen alakítja ki. kölcsönhatásban a környezeti jellemzőkkel. vagy éppen hátrányosak. Tulajdonságok génjei „Rossz” gén A betegségeket okozó gének „rosszak”. szaporodását. hogy a génváltozatokat hordozó egyén milyen környezetben nő fel. .

sorsok. hogy a környezeti információt teljesen figyelmen kívül hagyják. Így. Vince Kiadó. keretes szöveg). Campus Kiadó. MAGYAR NYELVŰ AJÁNLOTT IRODALOM Cavalli-Sforza. Venetianer. (2008). (2002). különösképpen az összetett viselkedésekre vonatkozóan. (2003). vagy annak a tulajdonságnak „megtalálták a génjét”. Az élet molekulája: bevezetés a genetikába. messze nem ilyen. mintha meglenne a felelős gén egy adott betegségért. A jövő nincs megírva. Génjeink. gének. A kutatások rávilágítanak azokra a korai hatásokra. amelyek növelik a valószínűséget –. mechnizmusának jobb megértése.. L. akár esetleg a génsebészet terén beavatkozást jelenthetnek a szaporodás természetes folyamatába. Nordex Kft. ez nem jelenti azt. Ezeket a félelmeket csak megerősítik a médiában megjelenő téves elképzelések (l. . hogy a tulajdonság kialakulása elkerülhetetlen. L. Jacquard. Eberhard-Metzger. szeretetért. A leegyszerűsített beszámolókból úgy tűnhet. D. C. Budapest. (2002). Watson. összetett kölcsönhatásokon keresztül befolyásolja. amelyek az elvárásokat és normákat tükrözik. (2004).. Khan. Budapest. Hamer. Éppen ezért az esetek többségében még korai a viselkedésgenetika és a molekuláris genetikai információ gyakorlati alkalmazásáról beszélni. Budapest. Az eugenika téves gyakorlata aggodalmat vált ki azokkal a módszerekkel szemben. Budapest. vagy ha éppen kívánatos jellegről van szó. Dialog.162 GYAKORLATI ALK ALMAZÁS? A genetika fejlődése. J. D. Mindeközben nem szabad elfelejtenünk. Osiris. Budapest. Budapest. Genetikai átjáró. miszerint ennek. DNS – az élet titka. még ha valakinél magasabb is a statisztikai valószínűsége egy bizonyos tulajdonság kialakulásának – hiszen rendelkezik olyan génváltozatokkal. HVG Kiadó. A. (2005). hogy összefoglalónkból egyértelműen kiderült: a valóság az esetek többségében. különös tekintettel a potenciális alkalmazási lehetőségekre napjainkban is sok félelmet kelt. hogy az „optimális” és a „kedvező irányú” fejlődés sok esetben társadalmilag meghatározott fogalmak. Reméljük. az a tulajdonságok kialakulási folyamatának. szenzációk. Viselkedésünk kialakulását számos gén és több környezeti hatás együttesen. és kiemelik az optimális korai környezet biztosításának jelentőségét. 3. vagy akár az agresszivitásért. Tudományok kiskönyvtára sorozat. HVG Kiadó. akkor biztosítható annak elérése. A. Jószöveg Műhely.4. P. Copeland. Molekulák. P. Amit mégiscsak tanulhatunk a genetikai vizsgálatok eredményeiből. különösen úgy. amelyek hosszú távon befolyásolhatják az egyén fejlődését. amelyek akár a diagnosztika.

19. Mesman. Science. Journal of Child Psychology and Psychiatry. M. I. J.. Kim-Cohen. A. S. Dumaret.163 FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM Bakermans-Kranenburg. Budapest. D.. 9. G. R. A. McClay. 351–363. et al. 453–465. 612–630. (2006). A. B. Tarabulsy.. et al. Gervai. A. Taylor. Pluess. S. Csányi. R. Saysset. D.. 8.. Moffitt. L. 3–23. A crosssectional behavioral genetic analysis of task persistence in the transition to middlechildhood. W. Infant Behavior and Development.. Role of genotype in the cycle of violence in maltreated children. Moderation of the effect of adolescent-onset cannabis use on adult psychosis by a functional polymorphism in the catechol-O-metyltransferase gene: longitudinal evidence of a gene x environment interaction. 46. Influence of life stress on depression: Moderation by a polymorphism in the 5-HTT gene. Alink.. Murray.. Proceedings of the National Academy of Sciences. A. M... Stanton. 34. Iacono. Elkins. Harrington. M.. S. M. Developmental Psychology. Developmental Science. Cole. Caspi. DeThorne. 805–820. Craig. (1997). T. Deater-Deckard.. Etológia. F. (2003). Petrill. Nemzeti Tankönyvkiadó.. Milne. 297. G. Genetic and environmental influences on parent-son relationships: Evidence for increasing genetic influence during adolescence. 30. Mill. Moffitt... The genetic-environmental etiology of parents’ perceptions and self-assessed behaviours toward their 5-month-old infants in a large twin and singleton sample. S. 851–853. J. V. How can we boost IQs of „dull children”?: A late adoption study. Dionne. et al. Pijlman.. Freimer. G. Tremblay. Taylor... (2008b).. Boivin. T. Harrington. (2009). Juffer. McGue. (2002). M. Deater-Deckard.. DeThorne. B. J.. A longitudinal twin study of the genetic and environmental etiology of maternal hostilereactive behavior during infancy and toddlerhood. Science. (2006) Fejlődéslélektan. R. Juffer. Duyme.. J. J. Pszichológia. Martin. et al. T. K. Forget-Dubois. E. 10: 1117–1127... M. K... Sabatti. M. I. S.. Development and Psychopathology. Pérusse. Vulnerability genes or plasticity genes? Molecular Psychiatry. H. Poulton.. S. C. A. A. Thompson. Moffit. A. Osiris. M.... W.. R. Caspi. .. I. Caspi. T. 293–300. J.. 104. I.. Dionne.to 3-year-olds screened for externalizing behavior. (2005).E. Viselkedésgenetika a humán genom megfejtése előtt és után: kvantitatív és molekuláris genetikai alapok.. V.. 498–504. Brummett. W.. et al. Moderation of breastfeeding effects on the IQ by genetic variation in the fatty acid metabolism. T. F. A longitudinal behavioral genetic analysis of task persistence. 14. Belsky. H.. R. van IJzendoorn. R. Caspi. Boivin.. (2005). Developmental Psychology.. 301.. Craig. Bakermans-Kranenburg. Tomkiewitz. van IJzendoorn. N.. J. Petrill. (1999). Jonassaint. 20. 746–754. Zoccolillo.. J. Pérusse. W. F.. (2008a). 15–21.. G. 96. (2009). J.. L. Willliams. Developmental Science. Biological Psychiatry. (2003). Experimental evidence for differential susceptibility: Dopamine D4 receptor polymorphism (DRD4 VNTR) moderates intervention effects on toddlers’ externalizing behavior in a randomized controlled trial. K.. C. N. Proceedings of the National Academy of Sciences... J. The Human Phenome Project. A-C. Pierce. 8790–8794. Cole.. Nature Genetics. 44. Thompson. A. H.. T. 18860–18865. Sugden.. M. J. Williams. F21–F26. (2007). J. 33.. Mesman... M. M. 386–389. (2007). C. (1994). A. 57.. Budapest. B. Effects of an attachment-based intervention on daily cortisol moderated by dopamine receptor D4: A randomized control trial on 1. (2005). L. F. Craig. L. McClay. M. L.

Taylor.. I. J. (2002). Douglas-Palumberi. Developmental Psychobiology. P. B. (1998). (2009).... Nature Neuroscience. H. Yang.. Molecular Psychiatry. Az elméricskélt ember. 12. 80. Deater-Deckard. R. 25–42. J.. J. D.és gyermekkori temperamentum molekuláris genetikai háttere. D’Alessio.. Peetsma. molekuláris genetikai megközelítés az IQ öröklődésének vizsgálatában. I. E. McGowan. Stams. Development and Psychopathology. G. The etiology of science performance: decreasing heritability and increasing importance of shared environment from 9 to 12 years of age. Epigenetic regulation of the glucocorticoid receptor in human brain associates with childhood abuse. (2009)... 342–348. Paulussen-Hoogeboom. quality of care. T.. Child Development. M. Biological Psychiatry.. Rutter. Dale.. Krystal. G. A. J.2009. Gottesman. J. Child Negative Emotionality and Parenting From Infancy to Preschool: A Meta-Analytic Review. L. Dodge. I. (1999). Tully. C.. W.. T. Wright M. Rutter.. Psychological Medicine. M. M. M. L. 37. J.. Proceedings of the National Academy of Sciences.1038/mp.. K. 1320–1328. American Journal of Medical Genetics. A. H. Z. J. Typotex.C.. Social Neuroscience. 307–319. Z. Prenatal Smoking Exposure and Dopaminergic Genotypes Interact to Cause a Severe ADHD Subtype. 615–625. Martin N.. Hermanns. Developmental Psychology. I. M. Electrodermal reactivity during the Trier Social Stress Test for children: Interaction between the serotonin transporter polymorphism and children’s attachment representation. Not really identical: epigenetic differences in monozygotic twins and implications for twin studies in psychiatry. R. R.. R. R. A. E. 456–463. S. S.. I... 34. (2007)... 17. A. 50. Wong. (2009).. Henderson.. 43–62.164 Gervai. Budapest. 615–626.. 2. Moffitt. 40.. D. R. B-Z. 155–169. F. Milestones in the history of behavioral genetics: Participant observer. (2007). Danis. Pszichológia. 662–673. M. Gottesman. LVII. Todd. (2007).. P. 61. S. Kendler. Jaffee.. Reich. A.55. Haworth. doi: 10. Genotypeenvironment correlations in late childhood and early adolescence: Antisocial behavioral problems and coercive parenting. Szyf.. M. Lakatos. Tárnok. 1. J. H. 1042–1050. (2009). Developmental Psychology.. 136–141. 29... Linting. Fulker. Gervai. Pszichológia. M. H. S. and the DRD4 polymorphism. S. O. Copeland.. Bakermans-Kranenburg. J... T. Baker. A:. Novak. Lakatos. Plomin. A. van Beijsterveldt C... Z. 438–453. G. 151C... T. Sun. Monoamin rendszerek érintettsége gyermekkori neuropszichiátriai zavarokban. Génjeink. Houshyar. (2009). Dymov. Plomin. Új.. . Lipschitz. (megjelenés alatt). J. M. van IJendoorn. Neuman. A csecsemő. Luciano M.. K. 970–981. Acta Psychologica Sinica. Hague. (2005). I.. Gilissen. de Geus E. Labonté. M. S. (2002). Caspi. et al. et al. Social supports and serotonin transporter gene moderate depression in maltreated children.. Szyf. M. Infant genotype may moderate sensitivity to maternal affective communications: attachment disorganization. Part C. Gould. 43. Maternal care as a model for experience-dependent chromatin plasticity? Trends in Neuroscience. Osiris. (2008). (2008). (2004). D. Lakatos. Toth. K. P. N. Meaney. H. K.. Hamer. K. The heritability of general cognitive ability increases linearly from childhood to young adulthood.. Ronai. Budapest Haworth C. Nature X nurture: Genetic vulnerabilities interact with physical maltreatment to promote conduct problems. J. A. Magyar Pszichológiai Szemle. 17316–17321. J.. Sasaki. Lobos. 19. E. 28. K. Kaufman. O’Connor. 101. 67–84. (2005). Gelernter. Genetic influences on the measures of the environment: a systematic review. et al.. (2007). Nemoda.

Neuman. DeFries. 66. J. Annals of the New York Academy of Sciences.. J. A. (2009). Hill-Soderlund. Vajda Zs. . Prenatal smoking and attention-deficit/ hyperactivity disorder: DRD4-7R as a plasticity gene. resilience. B. 50. Génjeink – Egy faj önéletrajza 23 fejezetben. Calkins. J. L. M. (2002).. 33. and gene X environment interactions in rhesus monkeys.. R. Gelernter. e6–e5. Genotype-environment interaction and correlation in the analysis of human behavior.. Child Development. How people make their own environments: a theory of genotype environment effects. 84. M. 1377–1394. Biological Psychiatry. és mtsaik (2009). W.. Akkord. Az intelligencia és az IQ vita. Propper. 312–319. an intermediate phenotype for anxiety disorders. J. M. J.. D. S. 5. Psychological Bulletin. Chen. 83–104. E. Mills-Koonce. (2006). Gene-environment contributions to the development of infant vagal reactivity: the interaction of dopamine and maternal sensitivity. Halpern. C. Pszichológiai Szemle Könyvtár. Bakermans-Kranenburg. Biological Psychiatry. C. 65.. Experience-dependent epigenetic modifications in the central nervous system. M. Brain and Behavior. R. Psychogiou. S. Loehlin. J. Akadémiai Kiadó. 1094. et al. Annals of the New York Academy of Sciences. L. Child Development. 1094. (1983). W. C.. 79. Van IJzendoorn. Sonuga-Barke.165 Plomin. Stein.. Pluess.. N. G. Neuropsychopharmacology. Budapest. (1977). 7. (szerk. Sweatt.) (2002). Budapest. Dopamine system genes associated with parenting in the context of daily hassles. Implications of resilience concepts for scientific understanding.C. Scarr. R. 1–24. Belsky. Journal of Child Psychology and Psychiaty. Franke. H. 309–322. (2008). R.. Genes. J. M. D. Mesman... Ridley. S. Buitelaar. 191–197. S.. K. (2008). Suomi. 403–410.. A. M. J. Gene-by-environment (serotonin transporter and childhood maltreatment) interaction for anxiety sensitivity. J.. Rutter. 54.. McCartney. D. J. J. J. Oades. Moore. 1052–1063. Schork. (2009). Risk. T:. 424–435. (2008). B. (2006).. Dopamine and serotonin transporter genotypes moderate sensitivity to maternal expressed emotion: the case of conduct and emotional problems in attention deficit/hyperativity disorder...

elmélet és gyakorlat AZ IDEGRENDSZER KORAI FEJLŐDÉSÉNEK LEGFONTOSABB FOLYAMATAI Technikai fejlődés.166 4. fejezet AZ EVOLÚCIÓ AJÁNDÉK A: AZ AGYI PLASZTICITÁS ÉS A RUGALMAS FEJLŐDÉS Egyed Katalin ELTE-PPK Pszichológia Intézet. ÚJ ELMÉLET Múlt és jelen. társtudományok Fejlődési kognitív idegtudomány A neurokonstruktivizmus TAPASZTALAT ÉS RUGALMASSÁG Neurogenezis – avagy az idegsejtek születése és szaporodása Az idegsejtek vándorlása A sejtek fejlődése és az idegsejtek közötti kapcsolatok születése Visszafejlődés és fejlődés viszonya Amit muszáj és amit lehet: tapasztalatelváró és tapasztalatfüggő plaszticitás A tapasztalat hatása az agyra Egyedül nem megy – interdiszciplináris feladatmegoldás Amikor a plaszticitás nem ajándék: a plaszticitás mint kétélű fegyver MIT DIKTÁL AZ AGYI PLASZTICITÁS A GYERMEKEK FEJLŐDÉSÉRŐL GONDOSKODÓ RENDSZER SZÁMÁRA? . Fejlődéspszichológiai Intézeti Központ BEVEZETŐ ÚJ TECHNIKA. ÚJ TUDOMÁNY.

illetve rávilágítunk. . Ezért fejezetünk legfőbb célja annak a korszerű felfogásnak a közvetítése. fejlesztjük és oktatjuk őket. Befejezésképpen kiemeljük.167 Az agy és az emberi viselkedés kapcsolatáról. hogy miként gondoskodunk a gyermekekről. hogy mi a szerepe a tapasztalatnak ebben a folyamatban. Ma ez az elméleti hozzáállás határozza meg egyre erőteljesebben az agy fejlődéséről való gondolkodásunkat. Elsőként bemutatjuk azt a tudományos kontextust – beleértve a technikai eszközöket és kutatási területeket –. az emberi agy fejlődéséről alkotott elképzeléseink komoly hatással vannak arra. Ezt követően áttekintjük az idegrendszer fejlődésének legfontosabb folyamatait. hogyan neveljük. amelyek hozzájárultak a neurokonstruktivista megközelítés születéséhez. hogy az agyi plaszticitás megértése határozottan interdiszciplináris feladatmegoldást és a különböző szakemberek munkájának összehangolását követeli meg a gyermekeket ellátó rendszertől. amely a fejlődő emberi agy rendkívüli rugalmassága mellett foglal állást.

Hiszen az elmúlt korok sajátos. számoló. sportoló. valamint a kurrens elméletek és kutatási eredmények integrációjával teremthetjük meg azt az aktuális elméleti keretet. fejlődésükhöz szükséges a másik professzionális működése és fejlődése. valamint a gyakorlat között a kapcsolat kölcsönös. hogy a felcseperedő gyermek a benne rejlő legteljesebb élet lehetőségét bontakoztassa ki. mint egy meg nem ismételhető időszakra. mert az agy fejlődésével foglalkozó kurrens kutatások a legelementárisabban határozzák meg a . döntőképes. Így az elméleti munkákkal folyamatos kapcsolatot tartó. a fejlődésben milyen jelentőséget és szerepet tulajdonítunk az agynak. Elmélet. A múltbeli nézetek. olvasó.1. a plaszticitás kettős természetét megértve világossá válik. a fejlődésről alkotott elképzeléseink ma is állandó változásban vannak. logikusan gondolkodó. amelyben a korai fejlődést és fejlesztést szolgáló gyakorlat alapelvei is megfogalmazódhatnak. elmélet és gyakorlat A gyermekkori fejlődéssel foglalkozó szakemberek számára a tudománytörténeti korszakonként eltérő fejlődéselméletek és modellek ismerete nem csupán műveltségi kérdés. aki szülőként vagy foglalkozása révén részese egy gyermek fejlődésének. Köszönhetően az újabb és újabb kutatásoknak. hogy a plasztikus agy lehetőséget és egyben felelősséget ró mindenkire. alap. folyamatos változása szükségszerű. Fejezetünk fókuszában az emberi agy egyedülálló plaszticitása (rugalmassága) áll.és alkalmazott kutatások. Ennek a képességnek köszönhetően lesz a gyermek beszélő.168 BEVEZETŐ A fogantatástól kezdve az élet első éveire úgy kell tekintenünk. Az agy fejlődésben betöltött szerepének változó felfogása A fejlődésről való gondolkodás egyik alapvető kérdése. ábrázoló. autonóm személy. Múlt és jelen. hangszeren játszó. mai szemmel nézve időnként szélsőségesnek tűnő elméleteit – immár „megszelídült” formájukban (l. A fejezet végére. Ám a plaszticitás nem megfelelő fejlődési körülmények között kockázatot is jelent. amikor esély kínálkozik arra. hogy milyen viszonyt feltételezünk az agy és a fejlődés között. 4. keretes szöveg) – megtalálhatjuk a mai gyakorlatban. korszerű praxis nem követhet reflexiók nélkül régi elgondolásokat. Ez a kérdés napjainkban különösen fontos.

Piaget konstruktivista fejlődéselmélete jelentős mértékben átalakította a fejlődésről való gondolkodásunkat. Ez a szemlélet tükröződik abban a gyakorlatban. valamint Danis és Kalmár. Egy sajátos nativista elmefelfogás. óvónő stb. mi történik vele stb. kivel.) és azt a társadalmi kontextust. amikor egy gyermek képességprofilja alapján az erősségekre építő fejlesztési tervet dolgoznak ki. amelyet szinte kizárólag külső tényezők befolyásolnak. A szociális környezet jelenti a gyermekre közvetlenül hatást gyakoroló társas környezetet (szülők. és láthatjuk. hogy a fejlődésről alkotott elképzelésünk erőteljesen befolyásolja tevékenységünket. E nézet szerint bizonyos biológiai és környezeti feltételek mellett az adott képességek mindenkinél megjelennek. Ezzel a gyereknek szánt aktív szereppel összhangban van az agyról alkotott mai elképzelés (l. a fejlődés legfőbb mechanizmusa pedig az érés: ez a nézet az idegrendszer fejlődésére is érvényes. A veleszületettséget hangsúlyozó elméleti hagyomány (nativizmus) számára a biológiai örökség volt a fejlődés kizárólagos forrása. Ugyanakkor semmilyen fejlesztő munka nem működne. 2006. A szociális konstruktivista nézetnek köszönhetően ma már világosabban látjuk a szociális környezet szerepét. Talán ez utóbbival sokan kevésbé számolunk. Ma már tudjuk azt is. amire ezt írták. genetikailag meghatározott. ha nem hinnénk a tapasztalat erejében. feladatra specializálódott információ-feldolgozó egységek. a jelen kötetben. A múlt öröksége és a változó gyakorlat  Ha megvizsgáljuk a mai gyakorlatot. hogy a különböző funkciókért (pl. Bár ma már senki sem tekinti a gyermek fejlődését biológiailag eleve elrendeltnek. a II. Ma már senki sem hirdeti John Locke tabula rasa („tiszta lap”) elméletét. amelybe ágyazódva a családok élete zajlik. még Cole és Cole. hogy a gyermek mikor. a modularizmus feltételezi. csak az adott területen probléma merül fel. milyen módon kerül kapcsolatba. gondozónő. amely olyan passzív agyat feltételezett. Danis és mtsai. Egyed. aktív szerepet játszik önmaga fejlődésében. rokonok. részt alább). nyelv/nyelvtan. hogy a környezeti ingerek hatással lehetnek az agy fejlődésére is. 2001. Pedig erőteljesen befolyásolni képes. testvérek. Felismerte. A saját aktivitás szerepe a fejlődésben c. . A környezetről alkotott nézeteink is egyre finomodtak. talán kicsit elfelejtkezve arról.169 1 4. Talán kön�- 1 A klasszikus és modern fejlődéselméletekről l. hogy nem (csak) az a játék fejleszt. Ezek hiányában – vagy például a modul neurológiai sérülése esetén – később egy magasabb rendű funkcióban. és a sérült területekről – feltételezve ezek egymástól való függetlenségét – végső soron lemondanak. az ún. Piaget kiemelte a fizikai környezettel való interakciók jelentőségét a gyermek fejlődésében. hogy a gyermek maga is hatással van környezetére. arcfelismerés) veleszületett.1. A családok éppen ezt felismerve keresgélnek a fejlesztő játékok polcain. modulok felelősek. egy anamnézis során mégis kikérdezzük a szülőt a családban előforduló genetikai hátterű kórképekről. kötetben. könnyen felfedezhetjük az elődök nézeteinek hatását.

ökológiai. gyermekvédelmi felelős). kutatási és gyakorlati vonatkozásait.2. olvasási zavar veszélyének időben történő szűrése és ellátása). 4. a sajátos nevelési igénynek megfelelni kívánó és tudó oktatás. szegregáció helyett integráció). . A gyermekeket ellátó intézmények nemcsak az adott gyermek fejlődésére. legyen az egy szűrővizsgálat bevezetése (pl. hallás és látás rendszeres vizsgálata. ami minden gyermekben hasonló és közös. a mai Görögországban. iskolapszichológus. Hasonló horderejű lehet bármilyen változás.170 nyebb megértenünk és elfogadnunk ennek jelentőségét. azt lássuk. ha akár időben. beleértve a kérdéskör legfontosabb elméleti. hiszen ma már a gyermek fejlődési szükségleteinek és igényeinek figyelembevételével történik. Vegyünk egy egyszerű példát. új foglalkozáscsoportok bevonása egy-egy ellátási területre (pl. A környezet többszintű. de családok generációinak életére vannak hatással. egy mai. Ezért fejezetünkben szeretnénk az agy fejlődéséről reális képet adni. Meggyőződésünk. és egyben mindenkit hozzásegíthet ahhoz. Ám időnként nem könnyű eligazodni az agykutatásról szóló ismeretek között (l. hogy az agyi plaszticitás értő módon való kezelése szemléletformáló erővel bír. amely lehetővé teszi az agy és a fejlődés viszonyának mai legjobb tudásunk szerinti megértését. ami a gyermekek fejlődését és fejlesztését illeti. a bölcsődébe szoktatás gyakorlatát Magyarországon. Az új idegtudományi eredmények forradalmasíthatják mindazt. humán fejlődésről való gondolkodásunkat. hogy felismerje saját felelősségét és lehetőségeit egy-egy gyermek fejlődésében. oktatásáról gondolunk. hogy milyen kultúrában él. vagy éppenséggel egy Magyarországon mélyszegénységben élő gyermekre. akár térben egymástól távol eső kultúrákra gondolunk: például az ókori Spártában. amit ma a gyermek fejlődéséről. és olyan ismeretet nyújtani. szegénységtől sújtott harmadik világbeli országban. ami minden gyermek fejlődéséhez szükséges függetlenül attól. rendszerszemléletű modelljeinek kidolgozásával egyre pontosabban látjuk az adott társadalom gyermekeket ellátó és fejlesztő intézményrendszerének felelősségét és új feladatait is. amely a kötődéssel kapcsolatos kutatásoknak köszönhetően óriási változáson ment keresztül. hogy elfogadva a társadalmak és kultúrák közötti különbségeket. Sokszor pedig éppen arra van szükség. egy korábban fontosnak tartott elv megváltoztatása (pl. keretes szöveg).

mint egykor Lorenz. Bruer (1998.171 4. b) csak kis csoportban tereptárgyak nélkül. Lorenz többek között azt hangsúlyozta. 3. 1999) szerint ez a félrevezető és hamis állítás három tudománytörténetileg jelentős eredmény durva leegyszerűsítéséből és félreértelmezéséből származik. Például Hubel és Wiesel 60-as években zajló híres kísérleteiben (Constantine-Paton. problémák valószínűségét. a bevésett „anya” képe megváltoztathatatlan. mint felnőtt korban. Bár mindhárom eredeti eredmény hiteles. hogy a korai években van csak lehetőség igazán hatékony fejlesztésre. Bruer szerint ennek alapján fogalmazódik meg az érv. ami atipikus ingerfeltételek esetén növeli bizonyos funkciókban jelentkező elmaradások. A felnőtt állatok látását azonban egy hasonló idejű vizuális ingermegvonás nem befolyásolta. A szenzitív (vagy kritikus) periódusok létezését az ingermegvonást alkalmazó kísérletek sora támogatja. illetve c) teljesen egyedül minden egyéb inger nélkül éltek. rövid időszakban történik meg. patkányokkal végzett kísérletekben összehasonlítottak olyan állatokat. hogy a kikelő madarak őt követik anyjuk helyett. Hároméves korra a szinaptikus sűrűség az agy minden területén kb. hogy az agy csak az első három évben rugalmas. hogy a kötődés nagyon gyorsan alakul ki. Kritikus periódusokat sokkal gyakrabban szokás emlegetni az állatok fejlődése kapcsán. 2. letakart szemükre örökre vakok maradtak. ha a kismacskák születésük után néhány hétig egyik szemüket nem használhatták. Félreértett kísérletek A médiában gyakran felbukkanó üzenet. hogy létezik egy olyan periódus. hogy a születést követő hónapokban gyors ütemben szinapszisok (idegsejtek közötti kapcsolatok) alakulnak. „Az idegrendszer korai fejlődésének legfontosabb folyamatai” c. mint pl. A komplex környezetben nevelkedő állatok agya számos mutató mentén fejlettebbnek bizonyult. amikor azt tapasztalta. 50%-kal magasabb. Erre épül az a feltételezés. ezért ekkor kell a gyermekek számára minden ingert biztosítani. annál több új szinapszis alakulhat ki. Így arra következtettek. Hubel és Wiesel kísérletében. 1. ahogyan teljesítményük is több tanulási és problémamegoldó feladatban (pl.2. a fenti értelmezések mégsem helyénvalók. és csak egy korlátozott. Híres. De kritikus periódust feltételezett Konrad Lorenz is a bevésődés hátterében. Évtizedek óta tudjuk azt is (l. Ez az adat szolgál érvként a korai babatréningek számára: minél több fejlesztő foglalkozáson vesz részt a baba. amiért cserébe a szülők gyermekeik számára a fényes jövő ígéretét kapják. részt alább). maradandó károsodást szenved. . Ma már egyébként a bevésődés kritikus periódusáról sem pontosan úgy gondolkodnak. 1987). A későbbiekben erre még visszatérünk. amelyek a) komplex környezetben: több társukkal és tereptárgyak között. hogy a csecsemők fejlesztése során adott extra ingerek fognak új szinapszisok létrehozásával hosszú távú hatást elérni.2 amikor ha elmaradnak a szükséges ingerek. Greenough és mtsai. 2008). bizonyos funkciók fejlődése atipikussá válik. 2 A pszichológiai fejlődéssel kapcsolatban inkább beszélünk szenzitív periódusokról. A babákat – mint az iskolásokat – rendszeres fejlesztő tréningekre viszik.

figyelmen kívül marad. keretes szöveg). Ez a hatás ugyanakkor az ingerek megszűntével csökkent. A tapasztalatnak inkább a szinapszisok megszüntetésében. hogy vannak olyan élethelyzetek is. és mi akár korlátlan ideig (l. A neurális fejlődés bonyolult kérdés. A megfelelő fejlődési környezet megteremtésére irányuló feladataink semmiképp nem érnek véget hároméves korban. ha azt mondjuk. amelyben a baba jól érzi magát és jó ütemben fejlődik. Kiemelhetők a fejlődés-neurobiológia állatkísérletes kutatásai. ami évszázadokig tartó filozófiai vita tárgya volt. mint az utóbbi évtizedekben. amelyben a genetika és a tapasztalat hatásainak teljes megértéséhez mindenképpen többszintű elemzésre van szükség. Nagyon fontos.3.172 1. az „Amit muszáj és amit lehet: tapasztalatelváró és tapasztalatfüggő plaszticitás” c. hogy a plaszticitás a normál agy fejlődésének lényegi és szükségszerű sajátossága. Immár empirikus kérdés az. Az állatkísérletek tehát inkább arra figyelmeztetnek. A komplex környezet hatása nem csak egyetlen korlátozott időszakban jelentős. társtudományok Talán nem túlzás. Amikor mesterségesen igyekszünk a babák számára tanítási helyzeteket teremteni. 2007). Nyilvánvaló. A technikai fejlődés mellett több társtudomány eredményei járultak hozzá. hogy a laboratóriumi komplex környezet nem közelíti meg az állatok természetes élőhelyének összetettségét. hogy mi fejlődik szenzitív periódusokban. a gyermek érdeklődésére. igényeire figyelmet fordító. válaszkész szülő tehet. Helyette hangsúlyossá váltak a neuronok közötti interakciók. de szét kell választanunk. Nincs bizonyíték arra. A felnőtt állatok komplex környezetbe helyezése. ÚJ TUDOMÁNY. ÚJ TECHNIKA.. hogy az agyról való gondolkodásunk és a kutatások szemlélete átalakuljon (Pennington és mtsai. Érdemes megjegyezni azt is. hogy a környezet komplexitása mind viselkedéses. soha ilyen mértékben nem gyarapodott tudásunk a fejlődő idegrendszerről. amelyek világossá tették. aki természetes módon biztosít éppen olyan közeget. hogy gondoskodjunk a csecsemők és kisgyermekek fejlődésének környezeti feltételeiről. fejlesztésre van szükség. Ennek egyik oka az agy tanulmányozására képes technikák rendkívüli fejlődése (l. részt alább). ÚJ ELMÉLET Technikai fejlődés. bár lassabb és kisebb mértékű. tréningek új szinapszisokat hoznak létre. de hasonló kedvező hatást fejtett ki. hogy tipikus esetben a legtöbbet egy odaadóan gondoskodó. hogy az extra gyakorlatok. 2. újraszervezésében van szerepe. mind neurális szinten jótékonyan hat az élet bármely időszakában. amely születéskor előhuzalozottnak tekinti az agyat. amikor tudatos szakértői segítségre. Szakítottak azzal a nézettel. a . és nem elegendő a természetes ingergazdag környezet biztosítása. 4. 3.

jpg (pl. amely bizonyos feladatok közben aktivitás különbséget mutat a normál olvasó (A) és a diszlexiás agy (B) között. 4/2. hogy izotóppal jelzett molekulákat juttatnak a szervezetbe. 1999). A mérést arra építhetjük. Bár csak alacsony sugárterheléssel jár. autizmus.173 4. ott növekszik a szöveti vérátáramlás is.com images/2007/10/071030114055. jelenleg kizárólag klinikai esetekben. 2003. hogy nem mutatja meg. Csépe. követni tudja.. Ilyen vizsgálatok alapján már ötnapos kortól egyre pontosabb képünk van az agy fejlődéséről. Forrás: http://www. ADHD) diagnosztikájában óriási lehetőséget jelent (Juhász és mtsai. orvosi indikációval használják gyermekeknél. 2005). epilepszia. hogy a PETvizsgálatok adatait összefüggésbe hozzák a fejlődés már ismert viselkedéses mutatóival (pl. az elektrofiziológiai módszerek közül pedig az EKP-t mutatjuk be röviden. Alkalmazása bizonyos gyermekkori neuropszichiátriai kórképek A) B) 4/1. PET A PET ( pozitrone missziós t omográfia) lényege (Gulyás. 1987/2002). Chugani és mtsai. az adott aktivitás időben mikorra tehető. . kép fMRI felvétel. Az agy tanulmányozása Az alábbiakban az utóbbi idők legjellemzőbb két funkcionális képalkotó technikáját (PET. A készülék képes érzékelni a jelzőmolekulák által kibocsátott sugárzást. Így a PET-izotóp és egy számítógépes program segítségével egyfajta térkép készül az agyi aktivitásról. A módszer hátrányaként említhető. monitorozva a sugárzást. hogy amely agyi struktúrában növekszik az anyagcsere. fMRI). A kutatások további fontos törekvése.3. A készülék.sciencedaily. mely régióban hogyan változik a vérátáramlás az aktivitástól függően.

http://www. D) PET-készülék Források: http://www. ábra) elmélete szerint a gének nem elrendelik. hogy kis mozdulat is torzítja a mérést. E megközelítés az idegrendszer belső aktivitásának (pl. és a szintek között is. Az agy és a viselkedés kapcsolatát il- .dana. kölcsönös kapcsolatokat jelent négy – a genetikai. EEG/EKP Az EEG (elektroenkefalog ram) olyan technika. idegsejten belül) és a külső ingerek hatásának kiemelt jelentőséget tulajdonít a fejlődés folyamatában. latencia – mentén írhatók le. hogy teljesen biztonságos. 2006. illetve. a tapasztalat hatása. a neurális.org/uploadedImages/Images/Spotlight_Images BW_20071000_ 2Diabetes_spot. Így bizonyos anyagok koncentrációja – mágnesezhetőségük révén – mérhetővé válik. Kéri és Gulyás. Az elvezetett hullámok különböző tulajdonságok – például pozitív vagy negatív irányba kilengő hullám. Legnagyobb hátránya. 2003). Lényege. az információfeldolgozás egyes szakaszainak ezredmásodperc pontosságú követésére alkalmas (Csépe. Ez kétirányú. a biológia és a tapasztalat között kölcsönös a kapcsolat.jpg fMRI Az fMRI ( f unctional magnetic resonance imaging / funkcionális mágneses rezonanciavizsgálat) technika alkalmazása során az agy a készülékben nagyon erős mágneses térbe kerül.jpg. Az EKP (eseményhez kötött agyi potenciál) szintén az agyi hullámok mérésére épít. Előnye. amplitúdó. l. Az EKP-nak kiváló az idői felbontása.yogameditation. a viselkedés a genetikai és a környezeti hatások tranzakciójából emelkedik ki.. 4. Gottlieb (2007. csak valószínűsítik bizonyos tendenciák kifejlődését másokkal szemben. Az elvezetés a hajas fejbőrre rögzített elektródák segítségével történik. hogy a vizsgálat óriási zajjal jár (Ward. hogy valamilyen esemény – inger vagy feladat – feldolgozási mechanizmusaihoz időben kapcsolható elektromos aktivitásjellemzőket regisztrálunk. Segítségével következtetni lehet az egyes régiókban mutatkozó idegműködés intenzitására. környezeti ingerek. a PET-nél jobb az idői és téri felbontása. 2003).1.com/var/corporate/storage/images/media/ images/bindu/27/27_pet_scan_alone/7565-1-nor-NO/27_pet_scan_alone_image_300_w. 4/4. kép C) EKP-vizsgálat csecsemőkorban.174 C) D) 4/3. 2005. amely az agy elektromos tevékenységét képes rögzíteni. Gulyás. a viselkedéses és a környezeti – szinten belül.

mivel tesztelhetővé tesznek a különböző kognitív folyamatok működésével foglalkozó elméleteket. amely más hatást fejthet ki. hogy miként változtathatja meg a viselkedés és a tapasztalat az agy fejlődését (Anderson és mtsai. de rendszeres gondozási helyzetről is. A molekuláris genetikai kutatásokról l. 4. Kétirányú hatások Környezet (fizikai. a számítógépes modellezések is egyedülálló eszközt jelentenek a tipikus és atipikus fejlődés tanulmányozásában (pl.175 letően mindebből következik. G. elsősorban a magzati és a születés utáni. . egy depresszióban szenvedő anya vagy egy képzett csecsemőgondozó). hanem azt is. a jelen kötetben. ábra Többszintű kölcsönhatások a fejlődésben3 Forrás: Gottlieb. különböző kultúrákban. társas. 2000). 2. Fejlődési kognitív idegtudomány A fejlődési idegtudomány hagyományosan a humán neurális fejlődéssel foglalkozik: az agy fizikai fejlődésére. ha különbözőképpen végezik pl. az idegrendszeri fejlődés alapjául szolgáló sejtszintű és molekuláris szintre. hogy meg kell értenünk nem csak az agy fejlődésének a viselkedésre és annak fejlődésére gyakorolt hatását. kulturális) Viselkedés Neurális aktivitás Genetikai aktivitás Egyéni fejlődés Az ábra azt szemlélteti. Ahogyan a mesterséges intelligencia kutatása. (Akár egy egyszerű. o) A viselkedés. hogy milyen dinamikus kétirányú kapcsolatokban érdemes gondolkodnunk.1. (2007. bővebben Lakatos tanulmányát a jelen kötetben. arcfelismerés és zavara). még bővebben Danis és Kalmár.és molekuláris genetikai kutatások4 szintén meghatározók a kérdéskör fejlődése szempontjából. egy gyermekére ráhangolódó. korai fejlődésre össz 3 4 A többszintű tranzakciós folyamatokról l. olvasás–diszlexia.

ez azt jelenti. a fejlődő képalkotó technikák lehetőséget teremtettek a neurális működés kognitív keretben történő vizsgálatára. keretes szöveg). 1998) nagyhatású munkái programszerűen hirdették azt a hozzáállást. hogy az atipikusan működő agy nem egy genetikai program lefutása. hogy az agy és a viselkedés kapcsolatát pusztán az érett felnőtt agyon vagy a szerzett zavarokon keresztül nem érthetjük meg (l. hanem fejlődési folyamat eredménye. A kutatók felismerték. amelyet az agy – alaktani. a megismerés különböző területei és az agy közötti kapcsolatot a kognitív idegtudomány kezdte el kutatni. hozzájárulhat a fejlődési zavarok mainál korábbi diagnózisához. illetve hatékonyabb kezelési és prevenciós programok kialakításához. A viselkedés. 4. mely szerint a fejlődés megértése kulcsfontosságú az agy megértése szempontjából. öröklődés vs. szakaszos fejlődés). megoldja a klasszikus fejlődéselméleti vitákat (pl. hogy míg a kognitív tudomány pusztán a felnőttek különböző emlékezeti feladatokban nyújtott teljesítményére. Az emlékezet kutatásban pl. formálja fejlődése során az agyat és a viselkedést.4. illetve az emlékezeti zavarban szenvedő. szinaptikus stb. 2007). A fejlődési kognitív idegtudomány különböző diszciplínák csomópontjában helyezkedik el. A 80-as évek közepétől azonban már kibontakozóban volt egy erőteljesen fejlődésközpontú gondolkodásmód. Karmiloff-Smith (1992.176 pontosít5 (Munakata és mtsai. A 90-es évek végére már használatos volt a fejlődési kognitív idegtudomány kifejezés. környezet. hogyan írható le az a kölcsönös kapcsolat. . – fejlődése és a gyermek viselkedésének változása között feltételez: a genetikai és környezeti tényezők milyen interakciója alakítja. amnéziás betegek viselkedésére összpontosított. kémiai. addig a kognitív ideg tudomány az új technikák segítségével az egészséges felnőtt emlékezeti működés és a zavarok hátterében zajló agyi folyamatok közötti kapcsolat kutatására is képessé vált. Kiegészítve a kognitív tudomány viselkedéses szinten zajló kutatásait. Alapvetően arra keresi a választ. az utóbbi 5-10 évben pedig e tudományterület már vezető szerepet játszik a fejlődő agy kutatásában. 5 Valójában a fejlődő idegrendszer legfontosabb fejlődési folyamatainak leírása – amelyeket a továbbiakban be is mutatunk – ennek a területnek köszönhető. folyamatos fejlődés vs. amelyben komoly szerep jut a tapasztalatnak is. hogy idővel feltárja az emberi egyedfejlődés során történő viselkedéses változások mechanizmusait. Így a szerzett zavarok mellett a tipikus felnőtt neurokognitív működés kutatása is elindult. Mivel kutatásait a tipikus és atipikus fejlődésre is kiterjeszti. 2004). ahogy a fejlődési zavarok megismerésében is számolni kell azzal. 1996. A teljes megértés csak a fejlődésen keresztül lehetséges (Pennington és mtsai. azzal kecsegtet.

jpg. (2005). és Frith. de embernél vannak új funkcionális és anatómiai területek is (pl.4. A neokortex szerkezeti és működésbeli jellemzők alapján még további területekre is tagolható. fiziológiai tulajdonságai és axonális kapcsolatai.. amelyek a különböző emlős fajoknál eltérnek egymástól. Lessons for education. b) http://www. Blackwell Publishing. mielinhüvely sejtmag B) Szinapszis axon axon sejttest szinaptikus rés axon végződések A) A neuron dendritek 4/5. az elsődleges látókéreg majomnál a kéregfelszín 1/5-e. mérete.. amely az ingerületek gyorsabb vezetését eredményezi. o.uk/mag/imgoct02/ HistPaper02_Fig1. jellemzőek rájuk az idegsejtjeik alakja.centurahealthinfo.177 4. a többit az idegrendszer felépítésében résztvevő különböző támasztósejtek (glia) adják. A kéregre jellemző az oszlopos szerveződés is. humán neokortexnek 1/30 része).org. Egy oszlop átfog minden horizontális réteget. Lehetnek méretbeli különbségek (pl. S-J. Az axont körülvevő mielinhüvelyt is gliasejtek alkotják. 4/7. kép A) A neuron. Az egyes rétegek sejtjei közel egy időben születnek. bár az egyes területeken eltérhet a megkülönböztethető rétegek száma. a „vevő” a dendrit. a beszéd). mert fejlődésüket külső tényezők befolyásolják.microscopy-uk. C) A mielinhüvelybe burkolt axon. Méretbeli és egyéb eltérések lehetnek egy faj egyedei között is. az új-agykéregben (neokortex) hagyományosan hat réteget különböztetünk meg.org/ graphics/images/en/9682.. Források: a) Blakemore. c) http://www. és minden neuron akár 1000-10000 másikkal lehet kapcsolatban. Az „adó”az axon. A neuronok mindössze az agy sejtjeinek 10%-át teszik ki. sűrűsége. B) Szinapszis: két idegsejt közötti kapcsolat. 4/6. The Learnin Brain. . U. 12. Néhány alapvető tudnivaló az agyról Az 1300-1400 grammos felnőtt emberi agyban 100-150 milliárd neuron van.jpg alapján axon mielinhüvely C) A mielinhüvelybe burkolt axon Az agykéreg réteges szerveződésű.

Mareschal és mtsai. a II. Westermann és mtsai. kötetben. továbbá hogy ez a fejlődésközpontú elméleti keret miképpen helyezkedik szembe az érésközpontú megközelítéssel. Ez az irányzat mindezt az idegrendszer szintjére is kiterjeszti. mert a neurokonstruktivizmus olyan alapelveket.mcgill.. amely szemléletmódjával az elkövetkezendő időben nagy hatással lehet az alkalmazott területeken a korai fejlődéssel és fejlesztéssel foglalkozó szakemberek munkájára. .178 B) A) fehérállomány szürkeállomány 4/8. B) Az elsődleges vizuális kéreg: a klasszikus I-VI réteg és az újabb kutatások alapján történő felosztás. amely hosszú ideig meghatározó volt az idegtudományok területén. a neurokonstruktivizmus (KarmiloffSmith. A fejlődés neurokonstruktív természete A neurokonstruktivizmus olyan elméleti keret (Karmiloff-Smith. Danis és mtsai.ca/flash/i/i_02/i_02_cl/i_02_cl_vis/i_02_cl_vis_3a. A szürkeállomány a nagyagyban és a kisagyban a külső területeken helyezkedik el. Az ismertetés során rávilágítunk a konstruktivista irányzatokkal rokon és megkülönböztető vonásokra. amennyiben a fejlődést konstruktív természetűnek tekinti. Annál is inkább. mechanizmusokat ír le.jpg B) http://thebrain. hogy a 6 Piaget elméletéről valamivel bővebben l. Források: A) http://www. versenyképes elméleti keret. 4/9.jpg A neurokonstruktivizmus A fejlődési kognitív idegtudomány kutatásainak kibontakozásával körvonalazódott egy új.disaboom. kép A) A főként sejttestek alkotta szürkeállomány és az elsősorban velőhüvelyes rostokból álló fehérállomány az agyban. amely magán hordozza a Piaget6 által elsőként képviselt nézet vonásait. 1998. Feltételezi.0/images/content/White_matter.com/Themes/Disaboom2. 2007). amelyek vélhetően sok gyermekkel foglalkozó szakember a „gyermek mint individuum” szintjén ma is magáénak érez. 1998. miközben egyetlen interaktív rendszerbe foglalja a neurális működés különböző szintjeit és a fejlődéslélektan által korábban leírt környezeti szinteket. 2007).

komplex biológiai rendszerként vesz részt. De mivel az egyes területek fejlődése egymással interakcióban van. valamint azok neurális hátterére lehet hatással. a sejt. eltérő neurális szerveződés” c. hogy a neurokonstruktivizmus a fejlődés alkotó folyamatában a gyermekről fejlődő idegrendszerével együtt gondolkodik. Ös�szekapcsolja tehát a fejlődést – annak különböző aspektusait: érzékelés és észlelés.1. A fejlődés alábbi neurokonstruktivista ismérvei is mind-mind azt mutatják. születése után hosszú hónapokig semmilyen nyelvi ingerrel nem találkozik). mit jelent az agyi régiók kontextusfüggő fejlődése. Ezért nagyon sok . a modularizmus szerint (l. hogy fejlődése kontextusfüggő. A neuro előtag azt fejezi ki. érzelmek stb. amelyre ezek alapján éppúgy igaz. a sejtek alkotta agyi területek. amely minden szinten – a génektől egészen a szociális kontextusig – működik. illetve az agy fejlődése is egy rugalmas rendszer környezethez való alkalmazkodásának következménye. akkor az hatással lehet más területek fejlődésére. A neurokonstruktivizmus erőteljesen hangsúlyozza az idődimenzió jelentőségét is a fejlődésben. Ebből adódóan az agy és egyben a gyermek fejlődésének jellemzésére a legfontosabb fogalmaink a plaszticitás (rugalmasság) és az alkalmazkodóképesség lesznek. Ebben a roppant bonyolult. rész). Erősen hangsúlyozza az agy és a fejlődés közötti kölcsönös kapcsolatot. Egy korábbi felfogás. Ha egy fejlődési mozzanat késve zajlik (pl. kogníció. „Eltérő szenzoros és nyelvi tapasztalat. hogy egy-egy terület atipikus fejlődése. A neurokonstruktivizmus szerint viszont egy agyi régió fejlődését erőteljesen befolyásolják a más területekkel folytatott együttműködő és versengő interaktív folyamatok. Ez azt jelenti. Ugyanakkor a korábbi modellekhez képest további szinteket is megfogalmaz. Danis és Kalmár. Elvi magyarázatképpen kiemeljük. 4. Feltételezése szerint akkor érthetjük meg a viselkedést és a fejlődést. sérülése nem befolyásol egyéb területeket. Együttműködés és versengés két olyan kiemelt általános mechanizmus. ha a fejlődő neurális rendszert a komplex konstrukciós folyamat részeként kezeljük. A fejlődés konstruktív folyamatában az agy maga is a környezetéhez alkalmazkodó. Nevezetesen. milyen mechanizmusokon keresztül valósul meg. vagy mert jelnyelvet nem használnak a környezetében. keretes szöveget). interaktív hatáshálózatban kell megértenünk az agy fejlődését is. hogy a humán fejlődésre jellemző rugalmasság hogyan. mint a többi szintre. A környezet szerepe a fejlődésben A neurokonstruktivizmusban az ökológiai modellek (l. Így ha a tipikustól eltérően fejlődik egy terület. a csecsemő a siketség kései felismerése miatt. a jelen kötetben) komplex környezetfelfogásához hasonló látásmód érvényesül. az egyes területek egymástól viszonylag függetlenül érnek. hanem más funkciók fejlődésére is (l. vagyis a sérülés területspecifikus lesz. a test szintjén keresztül a fizikai és társas/társadalmi környezetig: ezek a kontextusok kölcsönösen hatnak egymásra. de a fejlődő ember nem is a külső hatások pas�szív „elszenvedője”. – a neurális fejlődéssel. a génektől kezdve. akkor ez az agy atipikus fejlődéséhez vezet. ez nem csupán a hallásra és a nyelvelsajátításra.179 fejlődés nem előre programozott.

a sejt működésbeli és/vagy alaktani változása is hatással lehet a sejt aktivitására. a sejten belüli aktivitás változtathat az egyedi neuron válaszain. nem pusztán reagál a külvilág ingereire. belsőleg generált neurális aktivitásból származik. Másrészt az aktivitásfüggő folyamatok szintén tetten érhetők neurális szinten is. az általa megváltoztatott környezet pedig eltérő tapasztalatokkal szolgál. 2007). Egy egyszerű példa jól megvilágítja ezt a szemléletet: Amikor egy kisgyerek érzékeli az olvasással kapcsolatos kudarcait. Ez utóbbi esetben – ha az e tekintetben hátrányos helyzetű gyerekek attitűdjét formálni akarjuk – igen jelentős a családon kívüli környezet szerepe. ha egy tudatosan működtetett diszlexia-megelőzési és szűrőprogram még időben az egyéni szükségleteket ismerő és a proakivitásra építő tanulási környezetbe helyezi a gyermeket (Mareschal és mtsai. hogy a késlekedésnek mi az ára. tájékoztatás egy szűrési lehetőségről.180 múlik a megfelelő információhoz és ellátáshoz való hozzáférés biztosításán (pl. Persze egy nyitott és kíváncsi. a gyermek saját aktivitásával tovább növelheti a saját maga és mások közötti különbséget az olvasás területén. amivel csökkenteni tudja az olvasási probléma okozta hátrányokat. milyen alternatívák állnak rendelkezésre stb. Ahogy pl. olvasni technikailag képes gyermek sem lesz könnyen könyvmoly. vagyis eltérően hathat a fejlődésére. A neurokonstruktivizmus nagyon hasonlóan gondolkodik a fejlődésről. de más neurális folyamatok (pl. Hiszen egy gyermek választani csak abból tud. hogy míg az veleszületett. Ha nehézségeit nem ismerik fel időben. inkább a képek. 2. hogy a gyermek proaktív. Hogyan lesz különböző területek szakértője a gyermek és az agy? További jelentős különbség a modularista/érésközpontú felfogáshoz képest.). A saját aktivitás szerepe a fejlődésben Piaget konstruktivista elméletében a gyermek nem passzív befogadó. kezdeményezéseivel aktívan szelektálja a maga számára a tapasztalatot. amit kínálnak neki. Természetesen ez a viselkedés – a vizualitás felé fordulás – alkalmas kompenzáló stratégiákhoz is vezethet. Feltételezi. amiből tanul. ám ezt a szemléletet a neurális szintre is kiterjeszti. a sejtek közötti kapcsolatok) alakulásában a neurális fejlődésnek szerves részét képezi. Hogyan érthetjük meg jobban a fejlődést? 1. tehát proaktívnak tekinthető. filmek iránt kezd érdeklődni. rajzok. választásaival. idővel kerülni kezdi az olvasástanulás helyzeteit. Ez az aktivitásfüggő működésmód nem csak a sejten belül. vagyis saját aktivitásával. felvilágosítás arról. bizonyos specifikus funkciók ellátásért felelős modulokat . ha nincsenek könyvek és az olvasás kultúráját művelő emberek az otthonában. mert az egyedi sejtek és agyterületek funkciójának fejlődése – legalábbis részben – szintén spontán. Egyrészt azért. Saját viselkedése hatással van környezetére. Sokkal kedvezőbb terepet teremthetünk azonban a fejlődéshez.

valamint az atipikus fejlődést. a neurokonstruktivizmus szerint az elmeműködés csak fokozatosan válik területspecifikussá. hogy a korábbiaknál jobban megértse a genetika és a környezet bonyolult kapcsolatában fejlődő emberi idegrendszert és annak alkalmazkodóképességét. rendszerek „specialistáivá”. hogy a gyermek jövőbeni fejlődését erőteljesen befolyásolja az. Bár első megközelítésre a sok terminus talán nehezíti befogadását. A modulok nem velünkszületettek. fejlődéssel és gyermekekkel foglalkozó felnőttek. Ezt a folyamatot nevezi Karmiloff-Smith modularizációnak (Karmiloff-Smith. könnyen köt vele barátságot. hogy milyen eltérő szabályozók interaktív hálózatában alakult az adott fejlődési zavar. 1992. Hogyan érthetjük meg a tipikustól eltérő fejlődést? A neurokonstruktivizmus egységes elméleti keretben kezeli a felnőttkori működést. nem az egymástól független ép és érintett modulok következtében megmutatkozó ép és érintett képességeket kell keresnünk. Az atipikus működésre vonatkozó kérdés pedig úgy fogalmazódik meg. Hiszen éppen azt a rugalmasságot hirdeti. 2007. A neurokonstruktivizmus szerint azt kell megértenünk. A fokozatos specializáció sokszor tetten érhető a képalkotó eljárások segítségével: míg a fejlődés korai fázisában egy adott funkció (pl. 2009). hanem a fejlődés révén válnak a különböző agyi területek. Mivel egy-egy terület specializációja nem elszigetelten történik. 2002. a folyamat része a különböző – kérgi és akár kéreg alatti – területek integrációja. amelynek mi. Ez a fejlődésközpontú gondolkodásmód nyomatékosítja. Így a családban vagy intézményes keretek között zajló fejlődése és fejlesztése szempontjából a magzati élettől kezdve minden időszaknak jelentősége van. és jellemzően a bal félteke elülső részén jelentkezik. Mareschal és mtsai. hogy milyen interaktív hatásmechanizmusok hálózatán keresztül alakult ki az aktuális fejlődés állapot. és kezdenek el bizonyos ingerek feldolgozására „szakosodni”. hogy a fejlődést legkorábbi pillanatától kezdve (genetikai szint. . Jelenleg a neurokonstruktivista hozzáállás megfelelő elméleti alapot nyújt minden fejlődéssel foglalkozó gyakorló szakember számára. Szemben a statikusnak mondható modularista felfogással. 3. ami történt. de ha valaki megérti a szemléletmódját. hogy ezek megértéséhez vizsgálódni kell a fent leírt összes szinten. rugalmasságát. Johnson (2000) interaktív specializációnak nevezi azt a folyamatot. 2007). csodálói vagyunk. nyelvtani feldolgozás) az agy kiterjedt kétoldali aktivitását mutatja. annak fejlődését. vagy ami éppen történik vele. méghozzá úgy. 1998. A felnőtt állapotot a fejlődés egy stabilabb állapotának tekinti. Nyilvánvaló. milyen atipikus fejlődési állapotokon keresztül ért el a felnőtt végállapotig. 1998.181 feltételezett. magzati fejlődés) folyamatában követjük (Karmiloff-Smith. amelyben a kérgi régiók fokozatosan szűkítik válaszaikat. idővel az aktivitás lokalizálódik. vagyis a specializáció a teljes rendszerben zajlik.

állapot).2. mégis szeretne tisztában lenni az alapokkal. Az osztódással párhuzamosan a megtermékenyített petesejt vándorolni kezd a petevezetéken. ábra  /6. akinek közvetlen szakterülete messze áll a biológiától. ábra  /A) hátulsó része nem záródik. Ebben a hólyagcsíra állapotban már jelentősége van a környezettel való interakciónak.8 A terhesség előtt és elején a terhességi vitaminok jelentősen csökkentik a velőcső záródási rendellenességek kialakulásának kockázatát. folyamatokkal írható le az idegrendszer fejlődése. hogy a magzati agyfejlődést milyen ártalmak fenyegethetik. A belső sejttömegből ebben az időszakban kezdenek el testet ölteni az alapvető szervek. milyen fontos fejlődési mozzanatokkal. majd előre és hátra terjed. a sejtvándorlás és a sejtek differenciálódása. Ugyanakkor a nyitott gerinc a sokáig fennmaradó éjszakai bepisilés oka is lehet. deréktáji csigolyán fordul elő.182 AZ IDEGRENDSZER KOR AI FEJLŐDÉSÉNEK LEGFONTOSABB FOLYAMATAI Az elméleti háttér után essen néhány szó arról. A veA kötet 5.2. akkor a velőcsőzáródás legsúlyosabb rendellenessége alakul ki. csak ritkán okoz panaszt (korlátozottabb a gerinc előre-hátra hajlítása. napon több ponton kezdődik az embrió hossztengelye mentén. illetve egy belső sejttömeg. 2006). amikor a külső réteg sejtjei az idegrendszer kialakulásának irányába kezdenek fejlődni (l. folyadék kerül bele. Ha pl. derékfájás).3. 7 . a létrejövő sejtek aztán különböző időpontokban osztódnak tovább. fejezetében (Kalmár) térünk ki arra. Amikor a méhbe ér. és kezdődik el a kb.7 A belső sejttömeg először külső és belső rétegre válik. amikor az agyvelő egyáltalán nem fejlődik ki. amelyek közül itt csak az idegrendszer fejlődésével foglalkozunk. az 5. Ha a velőcső (l. ábra). mivel eltérő környezeti feltételek között zajlik az osztódás a belső és külső sejtek számára. 4. A 11. majd megjelenik a középső is. Ennek egyik fontos l épése a velőcső kialakulása (l. ábra). és hamarosan kialakul egy külső sejtréteg. nyitott gerinc. 4. amelyből kiindulva következnek a fejlődés egymással párhuzamosan zajló folyamatai: a sejtszaporodás. A teljes záródás után válik le az ektodermáról az idegcső (l. 8 A legenyhébb formában csak a gerinccsatorna záródási zavara áll fenn (spina bifida). A velőcső záródása a 21. Neurogenezis – az idegsejtek születése és szaporodása A fogamzás után 24 órával történik az első sejtosztódás. 4. hogy a lényeget megragadva adjon betekintést mindenki számára. Természetesen ez a rész nagyon komoly egyszerűsítésekkel él azért. Az idegrendszer kialakulásának kezdetét (neuruláció) az jelenti. 6 hétig tartó embrionális szakasz (pl.3. ha az elülső. 4. napon a teljes beágyazódással zárul a csíraszakasz. Cole és Cole.

hogy születésünk után is keletkezhetnek új idegsejtek.jpg alapján lőcső kezdetben egyenes. 4. 4.9 9 Ma már azt is tudjuk – és ezzel az idegtudományoknak egy régi tabuja dőlt meg –. 1997). bár ennek jelentőségéről a felnőtt agy működésében még nem sokat tudunk. napja környékén kezdenek megszületni. 4.3. ábra A velőcső összezáródása Forrás: http://www.183 1.aspx?target=publication&type=articleimage &id=jn-20-4-002-fig001. az emberi agykéregnek az idegsejtjei az embrionális élet 40. ábra  / B).3. 3. Ezt a háromhólyagos állapotot hamarosan az öthólyagos váltja fel. 1. 5.3. majd – még a hátulsó vég záródása előtt – az elülső végén három egymás utáni kitüremkedés üregekre tagolja (l. ábra  / D) (Szente és Toldi. 6.indianjournals. melyek együtt az agy állományát alakítják ki (l. 2. 1999. 4. Az üregek oldalsó falai a neuronok és gliaelemek keletkezése és differenciálódása révén megvastagodnak. A legkésőbb differenciálódó telencephalon kétoldali szimmetrikus üregéből fejlődik ki a két agykamra. Scheibel. . 4. majd a kamrafali sejtek osztódása révén az agyféltekék az agykéreggel együtt (l. Az idegi fejlődés legtökéletesebb produktumának.com/showdocument. később kampószerűen elhajlik. ábra  /C). és csaknem teljes sejtállománya a terhesség első felében kialakul.2. 4.

A kérgi fejlődés során méretben és komplexitásban növekednek. ún. Egyes fejlődési zavarok hátterében a sejtmigráció problémája állhat. 4.jpg. nagyszámú dendritek. . amelyből a két agykamra. 2002).3. valamint Szente és Toldi (1999) 114–115. aminek következtében a neuronok helye nem megfelelően alakul (Nowakowski és Hayes. a differenciálódás folyamata következik. ábra Az idegrendszer kialakulásának mozzanatai Források: http://www. Ennek egyik aspektusa a neuron sejttestéből gazdagon elágazó. A telencephalon.184 Az idegsejtek vándorlása A neuronok megszületése után a sejteknek a születés helyétől végső helyükre kell kerülniük. mert hatással lesz arra. hogy a neuron milyen mennyiségű és minőségű jeleket kap. A kéreg a migráció imént leírt sajátosságainak köszönhetően lesz réteges szerveződésű leendő nagyagy leendő gerincvelő A) B) C) D) A fejlődés mozzanatai a velőcső záródásától a háromhólyagos állapoton keresztül az öthólyagos állapotig (a. Fejlődésük a különböző területeken és rétegekben különböző időben zajlik. b. ez a sejtmigráció (vándorlás) folyamata.edu/intphys/Class/IPHY3730/image/figure5-20. Mintázata azért fontos.colorado. c). majd a kamrafali sejtek osztódása révén az agyféltekék fejlődnek az agykéreggel együtt (d). alapján A sejtek fejlődése és az idegsejtek közötti kapcsolatok születése Miután egy sejt a megfelelő helyre kerül. dendritfák kialakulása: a neuron rajtuk keresztül veszi fel az információt. Felnőttkorra a neuronok dendritjeinek hossza a frontális kéregben a születéskorihoz viszonyítva harmincszorosára nőhet.

2001). vagyis a sejtek közötti szinaptikus kapcsolatok alakulása a korai hetekben kezdődik a kéregben. hanem leolvasható róla az is. mint amennyivel felnőtt korra rendelkezünk (l. Ezt a folyamatot erősen befolyásolja a használat. A humán idegrendszerben ez komplex. A nem működtetett . Az alábbi összegzésben található diagram nem csak azt az időszakot mutatja. keretes szöveg ábráit). mielinalkotókká) alakulnak (Nowakowsky és Hayes. illetve a dendritfa megfelelő részét. A szinaptikus kapcsolatok megszűnése szintén regresszív folyamat. a gliasejtek is különböző funkciót betöltő sejtekké (pl. Visszafejlődés és fejlődés viszonya Miközben az idegsejtek születése és a sejtvándorlás zajlik. A prefrontális kéregben.4. A mielenizáltság egyben a funkcionális érettségét is mutatja. elágazással rendelekző axonok kialakulása. A szinaptogenezis. Átmeneti kapcsolatot létesít olyan sejtekkel. hosszan elhúzódó. és átadhassa a másik sejt számára a jelet. amíg a kapcsolatok sűrűsége el nem éri a felnőttéhez hasonló szintet (Huttenlocher. Ez a dinamikus folyamat területenként eltérő időben és ütemben zajlik. és a metszés folyamata még a serdülőkor kései éveiben is zajlik.185 A differenciáció másik aspektusa a hosszú. Miközben a neuronok differenciálódnak. csak valamivel később. ahol ki kell választania megfelelő célsejtet. hogy kialakíthassa a célsejttel a szinaptikus kapcsolatot. hogyan zajlik időben a szinaptikus kapcsolatok felszámolása. kontrollfolyamatok stb. 60%-a. gesztációs hét környékén kezdődik. vagyis gyermekkorban jóval több a kapcsolat. csúcsa az első év közepe táján jelentkezik. és tart még életünk negyedik évtizedében is. területekkel. majd egyéves kor után fokozatosan csökken. A folyamat az első években a legintenzívebb. ami az egykori maximum sűrűségének kb. amelyet a magasabb rendű kognitív folyamatok helyeként szoktunk emlegetni (tervezés. A kognitív idegtudósok keresik a mielenizáció folyamata és a kognitív fejlődés közötti összefüggéseket (Sampaio és Truwit. a metszés. amelyekkel a felnőtt működés során már nem. Jellemző a kapcsolatok túltermelődése. A mielinizáció során az axont több rétegben sejthártya (mielinhüvely) veszi körül. amíg növekszik a kapcsolatok száma. de tart még serdülőkorban is. beszédértésért felelős területeken hasonló folyamatok zajlanak. A nyelvért. topográfiailag és idői lefutását tekintve viszonylag jól leírt folyamat: a 12-14. 1990/2002).) egészen más a helyzet: a csúcs egyéves kor körül jelentkezik. a folyamat természetes részeként a sejtek egy része elhal. hiszen ez a szigetelés az idegek gyorsabb ingerületvezetését teszi lehetővé. hogy a fejlődő idegrendszer számos részén az axon nem közvetlenül a végső célba ér. Huttenlocher becslése szerint a vizuális kéregben a szinaptikus sűrűség 2-4 hónapos korban hirtelen megkétszereződik. még 4. Az esetek többségében az axonnak hosszú utat kell megtennie a célterületig. Érdekes. óvodáskor végére pedig eléri a felnőtt szintet. 2002).

A. érdemes lesz majd megfigyelni.. a nyelv gyors fejlődése az élet első 4-5 évében. Az agyfejlődés különböző időben. 4. vagyis éppen a fejlődési folyamat része ez a regresszív folyamat (De Haan és Johnson. rövidlátás újszülöttkorban. .A. (2001). hogy a különböző funkciók. 56:5–15. ami rugalmas viselkedést tesz lehetővé. s ezt az evolúció ajándékának tekinthetjük. hogy a leírt folyamatok milyen emberi agyat és viselkedést hoznak létre. Érzékelteti az ábra ugyanakkor azt is. alapján Az agyfejlődés legfőbb szakaszainak áttekintése után most áttérünk arra a kérdésre. ábra Az agy fejlődése Thompson R. Márpedig ez sok-sok feladatot ró a gyermekek ellátásáról gondoskodó felnőttekre.és kisgyermekkornak óriási a jelentősége fejlődésünkben. ábra. magasabbrendű funkciókért Fali és halántéki asszociációs felelős terület) Tapasztalatfüggő kéreg (benne a nyelvért felelős szinapszisok alakulása területek) és a dendrifták alakulása Szenzorimotoros kéreg (benne látásért is felelős területek) Neuruláció Sejtosztódás és sejtvándorlás Szinaptogenezis és metszés Melinizáció -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Hónapok Hónapok Évek Az ábra rávilágít arra. életkori szakaszok viselkedéses jellemzői jól összekapcsolhatók a neurális fejlődés folyamataival (pl.4. & Nelson C. egymás után és egymással párhuzamosan zajló legfontosabb mozzanatait foglalja össze a 4. Ismerkedve könyvünk többi fejezetével. hogy ebben az esetben a kevesebb több. A neurokonstruktivista válasz: az emberi agy plasztikus.186 kapcsolatok idővel leépülnek. hiszen még hosszú évekig tart a fejlődés folyamata. hogy 3-5 éves kor után is roppant sok a teendő. Az emberi agy fejlődése Prefrontális kéreg (hosszasan fejlődő. 2003). Azt mondhatjuk. Developmental science and the media: Early brain development American Psychologist.4. s hogy a csecsemő. serdülőkori meggondolatlanságok). hogy az agyfejlődés jelentős mozzanatai a terhesség korai időszakától kezdődnek.

az „ablak becsukódik”. Az emberi környezetnek ilyen általános jellegzetességei közé tartozik. úgy alakultunk ki az evolúció során. Ennek funkciója. Szükség van egy ennél tartósabb és az egyedi tapasztalatokhoz való igazodást megengedő rugalmasságra. Neurális alapját a korai időszakban burjánzó szinapszisok szelekciója adja. azaz a legteljesebb legyen. hogy a fejlődésben léteznek kritikus periódusok. amelyekhez a szükséges ingerek biztosítása átlagos esetben nem igényel erőfeszítést. nem kell hozzá külön fejlesztés vagy „babaiskola”. Évtizedekkel ezelőtt merült fel – elsőként állatkutatásokban –. amelyek természetes módon elérhetőek egy faj egyedei számára. A környezet hangjai hallhatók. Ha ez elmarad. hogy világosban. hogy az agy olyan környezeti információt használjon fel. nyelv) feltehetően többféle szenzitív periódust kell feltételeznünk (Johnson. másrészt a faj fejlődését. hogy genetikai programunk csak „vázlatosan” teremti meg bizonyos rendszerek neurális alapját. 2009). Ma Greenough felosztásán belül értelmezzük a fejlődés szenzitív periódusait. ha az agy nem csak egy rövid időablakban és nem csak a minden ember számára hasonló. hallás. Thomas és Knowland. és atipikus fejlődés következik be. Feltehetően úgy evolválódtunk. A kutatások szerint egyébként a nagyobb területeken belül (pl. heterogén vizuális mezőben élünk. oktatásával foglalkozó szakemberek munkáját. akikhez kötődhetünk. látás. vagyis az agynak a fejlődés egy meghatározott időszakában bizonyos feltételek teljesülésére és tapasztalatra van szüksége ahhoz. Az emberi viselkedés akkor lehet igazán adaptív (alkalmazkodó). amelyek csak rövid ideig vannak nyitva. hogy az ingerek hatására az agyszerkezet fejlődése maximalizálható. milyen . Így nincs nagy kockázata annak. A fejlődés tehát elvár bizonyos ingereket. az emberek pedig kommunikálnak velünk.187 TAPASZTALAT ÉS RUGALMASSÁG Amit muszáj és amit lehet: tapasztalatelváró és tapasztalatfüggő plaszticitás Régi és gyakorlati következményekkel is járó elméleti kérdés az emberi agy plaszticitása. Ezek közül néhány fontos személyeket jelent. Ezt nevezi Greenough tapasztalatfüggő plaszticitásnak. 2005. Greenough és munkatársai (1987) szerint a szenzitív periódusok működésének a tapasztalatelváró plaszticitás az alapja. tehát elérhető a faj valamennyi egyede számára. A szenzitív periódusok létezése kizárólag olyan funkciók esetén merül fel. fajspecifikus körülményekhez képes rugalmasan alkalmazkodni. amely mindenütt előfordul. Ne feledjük. hiszen a válasz komolyan befolyásolja a gyerekek fejlődésével és fejlesztésével. ha a fejlődésmenet a genetikai programban nincs pontosan előre megírva. A hosszas kutatás során a fogalom sokat finomodott. Ezeket olyan „ablakokhoz” hasonlították. a károsodás akár visszafordíthatatlan is lehet. a pontos mintázat kialakítása a környezettel való interakción múlik. Ez egyrészt szolgálja az adott egyed. de csak olyanokat. ahol emberi arcok vesznek körül bennünket.

akkor a vizsgálatok nem mutatnak károsodást. ugyanakkor humán vizsgálatok is bizonyítják a használatfüggő változásokat az agyban. Genie szókincse és kommunikációja meglepő mértékű fejlődést mutatott. Ha a baba hályoggal születik. Ennél sokkal gyakrabban áll elő ingerdeprivációs (ingermegvonásos) helyzet érzékszervi károsodások következtében.youtube. hogy a környezet a felnőttkori agyra és viselkedésre is hatással van.com/watch?v=By_49sUunQ0&feature=related.2. Greenough és munkatársai (1987) komplex környezettel kapcsolatos (l. akik számára az ingermegvonást veleszületett vagy a fejlődés különböző időpontjaiban kialakuló. A tapasztalat hatása az agyra Ingermegvonás és szenzitív periódusok Bár a tapasztalatelváró fejlődés olyan ingerekre támaszkodik. nyelvtani fejlődése pedig nagyfokú és behozhatatlan elmaradást mutatott. amikor a csecsemő mégis elesik ezektől. társas. többszintű modell fogalmazódott meg az embert körülvevő fizikai. Lewis és Maurer (2005) a látás területén működő szenzitív periódusokat kutatta olyan gyerekek vizsgálatával. kötetben). a fejlesztése során. Megfelelő ingerlés mellett. hogy beszéljenek hozzá. műtéti úton eltávolított hályog okozta. normál látásfejlődés esetén a gyerekek hatéves korukra érik el a felnőtt látásélességet (betűk vizsgálatával). a II. keretes szöveg) állatkísérlete szintén jól rávilágított arra. kép). A 10 http://www. kulturális környezetére vonatkozóan (l. Vagyis a vizuálisan vezérelt normál látás szenzitív periódusa 10 napostól 6 éves korig tart. Ennek extrém példája Genie10 története.188 bonyolult. A látás ellenben ennél hosszabb ideig van veszélyben. sajnálatos módon előfordulhatnak olyan helyzetek. Neurális szinten ez új szinapszisok kialakítása és a szinaptikus kapcsolatok mintázatának újraszerveződése révén valósulhat meg. Danis és Kalmár. a családtagok számára megtiltotta. amelyek elméletileg könnyűszerrel elérhetők. Intonációja ugyanakkor mindvégig furcsa maradt. és ezekhez egy egész életen át kell alkalmazkodnunk. Másfél éves korától tizenhárom éves koráig apja gyakorlatilag elzárta a külvilágtól. Az egyedi tapasztalatok variációja végtelen. Szabadulása után. ami a nyelvi fejlődésben működő szenzitív periódus létezésére utal. de még tíznapos kora előtt sikerül azt eltávolítani. A legkisebbek látását nézéspreferencia technikával vizsgálták (4  /10. 4. . a jelen kötetben). akit a gyermekkori elhanyagolás és bántalmazás egyik legszélsőségesebb eseteként ismerhetett meg a világ. Lukács és Kas. és akit az elméleti fejlődéslélektan a nyelvi depriváció kapcsán szokott felidézni (l.

életév) ugyanis depriváció alatt egészen 10 éves korig még sérülhet a látás. milyen új feladatok hárulnak a fejlesztő pedagógusokra.11 Hallási bemenet híján a jelnyelv bármilyen más nyelvvel egyenlő értékű nyelvi inputot jelent. 2006).ulster. globális mozgásészlelés) eltérően. Egy órával azután.uk/vision/-Resolution-Visual-acuity-. vagy későn veszik észre a hallási problémát. látása máris a normál 6 hetes újszülöttek szintjére javul. A siketség szintén sajátságos fejlődési helyzetet teremt. A vizsgálatok arra is figyelmeztetnek. ami a vizuális tapasztalatnak köszönhető.html A nézéspreferencia technika lényege. Ugyanakkor – bár a 12 éves korban végzett műtét után a javulásnak erős korlátai vannak – az életminőség még jelentősen befolyásolható. azt fogja nézni. hogy a többféle szenzitív periódus a látás különböző területein (pl. Több vizsgálat igazolja azonban. akkor a gyermek valójában jó ideig nyelvi deprivációt is átél. különböző ideig működhetnek.189 4/10. mint 11 A 80-as évektől kezdve végezhető cohlearis implant műtétek óta szintén fontos vizsgálati terület. látásélesség. kép Nézéspreferencia technika Forrás: http://biomed. hogy a baba homogén felületekkel szemben a kontrasztosat preferálja. javulás következhet be a látásban (Ostrovsky és mtsai.ac. hogy hallási depriváció után hogyan képes az agy a rendelkezésre álló hallási bemenethez mint tapasztalathoz alkalmazkodni. Amennyiben a baba látja a csíkozott felületet.science. . normál látásélesség kialakulását követően (6. hogy a műtétnek köszönhetően mintázott vizuális ingert kap a baba kezelt szeme. Ha nem. hogy a jelnyelvet is – csakúgy.

A nevelőszülők képzésben vettek részt. 4. azoknak a helyettesítései felületesek. mint más nyelvek. a kognitív fejlődés. 2000). Minél korábban kezdte valaki tanulni a jelnyelvet. hogy miként gondolkodunk. Ezek az eredmények is azt erősítik. akik 4-6 éves korukban kezdték. A cél az intézményes nevelés hatásának vizsgálata volt.5. valamint a kötődés területén jelentkezhetnek problémák. Akik 9-13 éves korukban kezdtek jelnyelvet tanulni. amely ös�szehasonlította az intézetekben nevelkedő és adoptált gyerekek fejlődését. milyen gyakorlatot követünk a siket gyerekek korai ellátásban és oktatásában (l. A gyors. amelyben kimutatta. Neményi és Herczog tanulmányát a jelen kötetben. amely az agy fejlődését közvetlenül vizsgálta. A személyre szóló gondoskodás szerepe az agyfejlődésben A deprivációs kísérletekhez sorolható Harlow 50-es években végzett híres vizsgálata. hogy összefüggés van a nyelvhasználat kezdete és a bonyolult morfológiai struktúrák produkciójának. a beszéd és a nyelv. Newport (1990) legalább 30 éve jelnyelvet használók három csoportját hasonlította össze: azokat. A nyelvi ingerhez való hozzájutást és a nyelvi fejlődést az érzékszervi probléma észlelésén túl erőteljesen befolyásolhatja. a szenzoros. illetve intézetben élő gyerekek két csoportját. a kötődés alakulását.13 Személyre szóló gondoskodás nélkül – és egyéb kedvezőtlen feltételek fennállása esetén – számos területen. korrekt nyelvfejlődéshez – beleértve a produkciót és a megértést – a hosszú távú pozitív kimenetel érdekében minél korábban kell elkezdeni a jelnyelv tanulását. A Charles A.190 bármely más nyelvet – minél korábban kell elkezdeni. Nelson által vezetett kutatás (Bucharest Early Intervention Project) 2000-ben kezdődött Romániában. Kiderült. akik csecsemőkoruk óta tanulták.12 ha kismajmok a fizikai ellátás terén nem szenvednek ugyan hiányt. 4. keretes szöveget). . így a fizikai gyarapodás. Egyik részük nevelőszülőhöz került. Három csoportot alakítottak ki: a csak családban nevelkedő gyerekek csoportját. és jobban is értette a mondatokat. milyen mértékben károsítja az érzelmi fejlődést. Eddig azonban viszonylag kevés olyan kutatás folyt. másik részük továbbra is intézetben élt. hogy a jelnyelv – mint minden tekintetben – a szenzitív periódus szempontjából is úgy „viselkedik”. és bátorítot- 1 2 13 A korai kötődésről l. Viselkedéses problémák is gyakrabban merülnek fel (elsősorban hiperaktivitás és figyelemzavar). azokat. a jelentés szempontjából nem megfelelőek voltak (Morford és Mayberry. Számos humán vizsgálat született már. akik 12 éves koruk után ismerkedtek meg vele.7. részletesen Tóth tanulmányát a jelen kötetben. annál kevesebb kihagyást és helyettesítést produkált. de anyjuk nélkül kell felnőniük. A projekt fontos eredményeket regisztrált az agy fejlődésére vonatkozóan is. illetve megértésének képessége között: a korai nyelvhasználók rendre felülmúlják a későbben kezdőket. és azokat. Intézményes gyermeknevelésről bővebben l. a társas és érzelmi fejlődés. hatékony.

az intézetben élő gyerekek nem. (Egyébként az intézetben élő gyerekek a kutatás közben is elkerülhettek családba. Összességében tehát az elektrofiziológiai mutatók alapján arra következtethetünk.és EKP-vizsgálatok alapján az intézetben élő gyerekek agyfejlődésében is késés mutatkozott. A felsorolt területek mindegyikében az intézetben élő gyerekek hátrányban voltak a mindig családban élőkkel szemben. Nagyon fontos viszont. 25%-kal nagyobb bizonyos hangok feldolgozását végző terület. Ha valaki nem gyakorol. társas és érzelmi fejlődés. kötődés. 42 és 54 hónapos korban is további vizsgálatokat folytattak a fizikai gyarapodás. Bizonyos időszakban. ám a hatás nem tart örökké (emlékezzünk csak a komplex környezet hatására a patkánykísérletekben). A növekedés akkor is kimutatható. nyelvi fejlődés. szükség esetén elérhető volt támogató csoport is. a viselkedésproblémák. több pozitív érzelem és figyelem. hogy – bár a feltételek az intézetekben nagyon sokat javultak –.5. 2009-re 68-ból mindössze 14 gyermek maradt intézetben. a kognitív. A fejlődést ezek alapján dinamikus visszajelző rendszernek tételezhetjük fel. kognitív fejlődés. A terület nagysága összefüggést mutatott a hegedűtanulás idejével (Elbert és mtsai. a gyermekek agyi és minden más területen megfigyelhető fejlődéséhez még mindig jóval nehezebb a családban való neveléshez fogható feltételeket biztosítani (l. amelyben a plasztikus agy a tapasztalatok révén alakítja ki szerkezeti és funkcionális szerveződését. 2009). ha a gyerekek 24 hónapos vagy még fiatalabb korukban kerületek nevelőszülőkhöz (Nelson és mtsai. Ez egyébként egybevág más kutatások eredményével (Nelson. az agyban kimutatható hatás eltűnik éppúgy. Az EEG. hogy az eltérő fejlődés hátterében csökkent kortikális működés áll. hogy a viselkedéses vizsgálatokban a nevelőszülőhöz kerülő gyerekek – még ha nem érték is utol a mindig családban élő gyerekeket – idővel csaknem minden mutatóban (pl. valamint a gondozói környezet felmérésével.191 ták a gyermekkel való kapcsolat építését. keretes szöveget). még a 4. Az alapmérések során került sor az agy fejlődésének vizsgálatára is. nyelvi. Mindez azt jelenti. Lényeges adat. illetve a méret – ebben az esetben is – a gyakorlással eltöltött évek számától függően növekszik. kevesebb érzelmi probléma) jobb eredményt értek el az intézetben maradottakhoz képest. 1995). Idősebbek is elkezdhetik – tapasztalatfüggő plaszticitás felnőtt korban Elbertéktől származik az egyik első humán kísérletes bizonyíték a használatfüggő plaszticitásra: magasan képzett hegedűsöknél a bal kéz ujjainak megfeleltethető agyi terület megnagyobbodását találták. Az első vizsgálatok után 30. mint az edzéssel felhagyó sportoló testéről a nagy izomkötegek. a kötődés. rendszeresen látogatta őket szociális munkás. hogy több területen különösen sokat javult a teljesítmény. 2007). a kéreg fejlődésének idejében az agy . hogy gyakorlott zenészeknek a hallókéregben kb. Míg például a családban nevelkedő gyerekek mutatták az arcokra adott jobboldali specializáció jeleit. Pantev és munkatársai (1998) kimutatták.) A vizsgálatok kezdetén az átlagéletkor 22 hónap volt. Fizetséget kaptak tevékenységükért. Ugyanakkor agyi válaszaik kisebbek és lassabbak is voltak. ha valaki felnőttkorban kezd a hangszeren tanulni.

akik négyéves koruk után veszítették el hallásukat. akiknek az anyanyelve az amerikai jelnyelv (ASL) volt.3. és az angolt csak második nyelvként tanulták. Nevillék szerint ezek az eredmények jól alátámasztják. Úgy tűnik. amelyek szerint az eltérő szenzoros tapasztalat eltérő agyműködést fog eredményezni. hogy vannak betegek. a jelentés szempontjából hibás angol mondatok feldolgozása során jelentkező EKP-válaszok nem tértek el a halló személyekétől. nyelvtan) eltérő agyi rendszerek dolgozzák fel. A vak személyek korai eltérő szenzoros tapasztalata tehát módosítja a hallási téri feldolgozást. A vak személyek jobb teljesítményt nyújtottak. ha valaki akár 16 évvel később kezdte el az angolt második nyelvként tanulni. Tény. Olyan siket személyeknél. amelyek szemből (hangfal 0˚) vagy a perifériáról (90˚-os szögben) érkeztek. Ahogyan azonban az eltérő szenzoros tapasztalat befolyásolja az agy fejlődését és működését. 4. de egész életen át megtartja azt a képességét. eltérő neurális szerveződés Az agy plaszticitását jól érzékeltetik azok az eredmények is. Ám a nyelvtanilag hibás angol mondatok feldolgozása során nem . Ez a nyelvi neurális fejlődés erős biológiai elkötelezettségére is utalhat. hogy. Eltérő szenzoros és nyelvi tapasztalat. a hallási depriváció következményeként értelmezett agyi válasz nem jelentkezik. keretes szöveg) ezekben az esetekben mutattak élesebb hallási téri figyelmi fókuszt. nyelvi input kapcsán is jelentősége van az életkornak. de alapvetően csak a perifériáról érkező hangok felderítésében. s ez az EKP-válaszokban is tükröződik. 1996). hogy mi az anyanyelve – baloldali dominancia figyelhető meg.192 különösen érzékeny és plasztikus. keretes szöveg). hogy a jövőbeni fejlesztés és oktatás szempontjából milyen fontos megértenünk az eltérő tapasztalat okozta eltérő agyi működést. amely nem függ attól. A nyelvtan feldolgozását négyéves késés is befolyásolta. A nyelvi rendszer szintjén hasonló tendenciák jelentkeznek. figyelembe véve a fejlődés idői dimenzióit is. Neville és Bavelier (2002) születésüktől vak és látó személyekkel végzett vizsgálatot idéz. Halló személyeknél a centrálisan és perifériálisan prezentált vizuális ingerek a szenzoros és figyelmi feldolgozást végző rendszerben eltérő pályákon váltanak ki aktivitást. hogy a legtöbb embernél a nyelvi működés esetén – függetlenül attól. Születésüktől siket személyek esetén a vizuális ingerek feldolgozásában jobb teljesítményt nyújtanak. az eltérő nyelvi tapasztalat szintén befolyást gyakorol a működésére és specializációjára. Ám ennek ellentmond – és az agy nagyfokú plaszticitását mutatja –. 2001). Az eltérő nyelvi információkat (jelentés. és ahogy a szenzoros tapasztalat esetén. Kínaiul és angolul beszélő személyeknél a lexikai/szemantikai feldolgozást nem befolyásolta. illetve a különböző agyi rendszerek eltérő érzékenységet mutatnak a tapasztalatra. a nyelvnek előre meghatározott helye van az agyban. hogy a beérkező inputtól függően változtasson felépítésén (Elbert és mtsai. Ugyanakkor azoknál. EKP-válaszaik is (l. mivel azt sugallja.6. a nyelvtanért felelős neurális rendszer jóval érzékenyebb a nyelvi tapasztalatban mutatkozó késésre (Weber-Fox és Neville. hogy kinek mi az anyanyelve. de csak a perifériális ingerekre vonatkozóan. akik csak jobb féltekével is képesek egy bizonyos színvonalon beszélni (l. 4. A feladat hangok észlelése volt.

különösen az alsó frontális régióban. Ez azzal magyarázható. Egy anyanyelvi jelelő esetén. akiknek nagyobb a szókincse. hogy ez akkor is igaz. méghozzá a nyelv modalitásától függetlenül. Ugyanakkor. Ha azonban ezek a siket személyek jelnyelvi mondatokat látnak. hogy milyen jellegű a nyelv. hogy egyáltalán nincs viselkedéses szinten fejlődés – nem tud megfelelően fejlődni. Viszont 20 hónapos korban már megmutatkozik a baloldali halántéki és fali területek specializációja.193 mutatták a baloldali félteke elülső részén a specializációra utaló agyi választ. hogy erős biológiai kényszer működik a nyelvtan feldolgozásáért felelős neurális rendszer kialakulásában. még Lakatos tanulmányát a jelen kötetben. a jelnyelvet anyanyelvként beszélőknél ugyanez kétoldali aktivitást mutat. 2002). Míg az angolt első nyelvként tanuló személyeknél a nyelvtani feldolgozás baloldali specializációt. ha fMRI-vel összehasonlítják angol és jelnyelvi mondatok feldolgozását. Nevillék csoportja megmutatta. Ezt a baloldali aktivitást összességében úgy értelmezhetjük. A feldolgozásra ugyanakkor hatással van az is. hogy a nyelvtanért felelős rendszer érzékenyebb a tapasztalat idejére (Neville és mtsai. 14 L. hamarabb mutatható ki a specializáció (Neville és Bavelier. Amikor halló személy angolul olvas. erős aktivitás jelentkezik baloldalon. hogy azoknál a fiatalabb csecsemőknél. ha figyelembe vesszük a babák szókincsét. hogy milyen nyelvet tanulunk. míg más rendszerek (pl. a lexikai/szemantikai feldolgozás) a tapasztalat:  egész életen át változhatnak. akik csak tizenéves korukban tanulják a jelnyelvet. Ha azonban ez nem történik meg időben. mint Genie. Szavak megértésének hatása 13 hónapos korban még mindkét oldalon hasonlóan jelentkezik. Ezek az eredmények szépen illusztrálják. Ezt az értelmezést támasztja alá. . Olyan halló személyeknél viszont. nem figyelhető meg hasonló aktivitás. a nyelvtan feldolgozása kapcsán nem jelentkezik a jobboldali agyi válasz. Neville kutatócsoportjának EKP-vizsgálatai arra is egyértelműen rávilágítanak. Ez újabb érv amellett. hogy nem önmagában az életkor határozza meg az agy szerveződésének fejlődését. nyelvtan) módosíthatósága időben jóval korlátozottabb. kiderül. amikor valaki hallóként beszéli a jelnyelvet anyanyelvi szinten. hogyan lép interakcióba a genetika és 14 a tapasztalatfüggő rendszerek (pl. a nyelvi feldolgozás neurális rendszere – bár ez nem jelenti azt. ami egybevág az olyan nyelvi deprivációt megélő gyerekek eredményeivel. akinek az angol második nyelve. 1992). hogy a vizuális jelnyelvre specializálódó agy nyelvi rendszerének a fejlődés során részévé váltak a téri és mozgásinformáció feldolgozást végző jobboldali területek is. már megfigyelhető az angolt anyanyelvként beszélőknél mutatkozó baloldali aktivitás. Adalékul szolgál. hogy bizonyos szempontból annak is van szerepe.

hogy az agyi plaszticitás végtelen lenne. mintha addig mi sem történt volna.194 4. és olyan felesleges „mutatványra” kényszerítik vele az agyat.) Kognitív és nyelvfejlődése összességében mégis óriási fejlődést mutatott. hanem csak a babonák és hiedelmek miatt. A kényszerítő erejű körülmények között azonban olyan megoldás született. amikor az egész érintett féltekét eltávolítják (hemiszferektomia). kommunikálni kezdjen. az agynak már története van. hanem nyelvtanilag helyes mondatokban is. és a gyógyszeres terápia nem vezet eredményre. hogy beszélni. Mind a motoros. hogy nem áll módunkban a fejlődés bármely pontján az agy újraszervezése. aminek nem várt és káros következményei lehetnek. ami az agyi plaszticitás bámulatos példáját nyújtja. és amelynek következtében súlyos epilepsziás rohamai voltak. Beszélni fél aggyal – Alex története Alex híres. mind a kognitív fejlődésben komoly elmaradást mutatott. amikor Alex 8 és fél éves volt. Mindamellett az addig tartó agyfejlődés folyamatait ez nem radírozza ki. végtag elvesztése). (14 év 11 hónapos korban IQ = 52. hogy valaki ne használja a bal kezét. Persze sokféle módszerrel el lehet érni. Ilyen műtétre került sor. szavak és utasítások megértésében 3-4 éves szinten volt. hogy a „tiszta lap” elmefelfogás téves. Ennek nem tudása ma már senkit sem ment fel. Alex eredményei alapján megállapíthatjuk: agyának plaszticitása révén még 9 éves korában is képes volt arra. semmint a hosszú ideig tartó némasággal. ami 6 év 11 hónaposnak felel meg. nem vettek tudomást arról. Ha a radikális beavatkozás nem muszájból történik (pl. hogy a kezesség kialakulásának folyamatai már elkezdődtek. amely bal agyféltekéjét érintette. A nyelvet illetően nehézségek mutatkoztak komplex verbális anyag megértésében. Bizonyos szindrómák esetén. A szakemberek ezt inkább alacsony intelligenciájával és korlátozott memóriakapacitásával magyarázták. Kizárólag jobb féltekéjével. Teljesítménye 15 évesen a különböző nyelvi mutatók alapján kb. Nyolcéves korában gyakorlatilag nem beszélt. 8-10 éveseknek felelt meg. verbális intelligenciája 7 év 4 hónap. annak újraszervezésével nem csak érthetően és folyékonyan beszélt. mint önkényes erőszak. Ahogy Alex esetében sem mindenre hozott megoldást a műtét. Alex esete bizonyítja az agy hihetetlen alkalmazkodóképességét. olyan műtéti eljárást alkalmaznak. bénulás. hogy képességeinek voltak korlátai. Az epilepszia elleni gyógyszereket 9 éves kora után teljesen el lehetett hagyni. és Alex óriási fejlődést mutatott. amely végső soron javította életminőségét. Amikor például egy gyereket jobbkezességre akartak (át)szoktatni. az átszoktatást akár a gyermekbántalmazás egy sajátos eseteként is felfoghatjuk. . Alex olyan szindrómában (tünetegyüttesben) szenvedett. amikor az epileptogén zóna több lebenyre. illetve elsősorban nem létező szavak hangzóinak és szótagjainak kezelésében. 9–15 éves koráig rendszeres vizsgálatokkal követték fejlődését. de egy féltekére korlátozódik. de ez alapján sem állíthatjuk. akkor nem történik más. Mivel tudjuk. Bizonyos esetek kapcsán arra is rá kell világítanunk. Vargha-Khadem és mtsai (1997) által leírt esete a nyelvelsajátítás irodalmának. amit a gyermekkel és az aggyal szemben követnek el. Ezek alapján kiderült.6.

Minél korábban fel kell ismerni és azonosítani kell a tipikustól eltérő fejlődést. hogy – egyre jobban megértve az agyi plaszticitást – mindinkább olyanná tegyük a hazai gyermekellátást. rendszeres szűrések és a beavatkozások következetes végrehajtása a legkorábbi időszaktól kezdve csak abban az esetben lehet hatékony. felvilágosítás a kedvezményekről. amit a rugalmas agy jelent. A jövőben sokak munkájára lesz szükség. kizárólag a különböző társtudományok legkorszerűbb tudásával és a különböző szakmacsoportok – közöttük az oktatás. A megelőző programok. és ha szükséges. de az agyi plaszticitásnak köszönhetően ebben az időszakban és iskoláskorban is sokat tehetünk a gyermekek fejlődésért. hiszen ennek révén teremtjük meg a megújuló szakmai gyakorlat lehetőségét. koraszülöttek fejlődésének követése és ellátása a kórházi ellátás után is). Törekednünk kell arra. az észlelt problémának meg felelő ellátás t kell nyújtani (pl. az egészségügy és a szociális területek – összehangolt munkájával valósítható meg. megfelelő lakáskörülmények az egészséges fizikai fejlődéshez). és élni tud azzal a lehetőséggel. ha gyermeke nem kezd el beszélni. nevelést és oktatást felvállaló rendszer sok-sok gyermek fejlődését szolgálja. amely képes óvni az agy fejlődését a negatív hatásoktól. hogy az alkalmazott területek szakértői a legkorszerűbb tudásra támaszkodhassanak. fejlesztést. A tudás és átadása Ezen túlmenően komolyan befolyásolja az ellátórendszer működését a tudás és annak átadása. a gyermek egyéni fejlődési igényeit és szükségleteit szem előtt tartó gondozást. beavatkozás Az agyi plaszticitást alátámasztó ismeretek birtokában minden eddiginél komolyabb figyelmet kell fordítanunk a fejlődést hátráltató körülmények kialakulásának megelőzésére. illetve a családokat közvetlenül elérő ismeretterjesztés is kulcsfon- . a juttatásokról). Megelőzés.195 Nagyon fontos tehát az érzékeny. Éppen ezért a kutatások mellett a szakemberképzés. szűrés. MIT DIKTÁL AZ AGYI PLASZTICITÁS A GYERMEKEK FEJLŐDÉSÉRŐL GONDOSKODÓ RENDSZER SZÁMÁR A? Egyedül nem megy – interdiszciplináris feladatmegoldás A gyermekek fejlődéséről való gondoskodás interdiszciplináris feladat. kit keressen fel az anya. észlelésére (pl. Ennek a roppant sokrétű feladatnak itt csak a leglényegesebb elemeit emeljük ki egy-egy példa erejéig. Egy sokoldalú. korai fejlődés számára az ideális körülmények megteremtése. ha mindenki számára elérhetővé tudjuk tenni (pl.

A korai szűrés szempontjából a megfelelő biztonságot egy olyan rendszer nyújtja. tanító. ezek megjelenése az orvosok és védőnők képzésében. a családoknak szóló ismeretterjesztő munka a médián keresztül és közvetlenül a szakemberek révén). az eltérő fejlődésről és annak okairól (pl.) eltérő feladatok hárulnak. gondozónő stb. szociális munkás stb. fejlesztő pedagógus. hogy létezik genetikai eredetű és szerzett siketség. Azt várjuk el. az épületek akadálymentesítésére vonatkozó kötelezettségek és ezek teljesítése). kultúra Ennél is távolabbi kört jelent – de hatását tekintve lényeges – az eltérő fejlődéssel kapcsolatos. amely minden újszülött számára kötelezővé teszi az objektív hallásvizsgálatot. illetve az atipikus fejlődés különböző formáihoz? (Milyen más gondolkodásmódot takar például a Downszindrómával élő gyerekek szüleinek régen gyakran adott orvosi tanács. de a cél és az ebből fakadó felelősség a gyerekek optimális fejlődéséért közös. terhességi vitaminnal kapcsolatos kutatások. Óriási hatása van annak. pszichológus. milyen a másság kultúrája. hiszen a rizikófaktorok elkerülésével csökkenthető a siketség kockázata. logopédus. védőnő. orvos. de az általános ismeretterjesztés és felvilágosító munka is. gyermekpszichiáter. értelmi fogyatékosok fejleszthetősége). gondozónő. 4. konduktor. gyógypedagógus. A várandósság ideje alatt bizonyos fertőzések.7. pszichológus. de egyre több ismeretünk lesz a siketség hátteréről. kompetenciáik különböznek.196 tosságú kérdés (pl. gyógypedagógus. gyermekorvos. vagy elfogadjuk és alkalmazkodni próbálunk a fejlődési trendeken belül létező egyéni különbségekhez. A legkevésbé sem hivatalosak és formálisak kultúránk vélekedésrendszerei. tanár. hogy általában milyen a mássághoz való viszonyunk. Ezt a sokrétű feladatrendszert részletesebben. a gyermekkorról. A korszerű tudás átadásáról a mindenkori képzésnek kell gondoskodnia a legkülönbözőbb oktatási területeken (pl. Interdiszciplináris feladatmegoldás a siket gyermekek ellátásban A kutatásoknak köszönhetően jelenleg is sokat tudunk. hivatalosan megfogalmazott álláspont: ennek legmeghatározóbb elemei a törvényeink által biztosított jogaink. és milyen más az eredmény is!) A tipikus és atipikus fejlődéssel professzionális szinten foglalkozó szakemberekre (pl. hogy adják gyermeküket intézetbe. de talán mégis a leginkább húsbavágó kérdések: miként gondolkodunk a fejlődésről. szociális munkás. példákon keresztül a siket gyerekek ellátásán keresztül mutatjuk be (4. illetve amennyire és ahogyan ezek megvalósulnak (pl. Ez . hogy mindenki egyszerre és ugyanúgy csináljon mindent. Így a prevenció része a terhesgondozás során történő.7. keretes szöveg). kokain és alkohol is oka lehet a halláskárosodásnak. illetve a Baltazár Színház társulatával dolgozó művészek és szakemberek munkája.). gyógytornász. óvónő. Tudjuk. Ezért – mint minden más területen is – a siketség okairól felhalmozott legkorszerűbb tudásnak kell irányítania már a megelőző munkát és a szűréseket. Törvények és vélekedésrendszerek. gyógyszerek.

) A fejezetünkben olvasottak alapján egyértelmű. máskor erre nincs mód. figyelemzavar) kapcsán rendszerint pszichológusok szakértői véleményét kérik ki. (Ez megint csak akkor lehetséges. másokat ért agresszió) és „hétköznapibb” nehézségek (pl. Például mumpsz szövődményeként fellépő agyhártyagyulladás következtében. vagy még inkább többféle szerep jutna a pszichológiának. Bizonyos esetekben lehetőségként felmerül az orvosi beavatkozás (cochlearis implant). Magyarországon kötelező a hallás vizsgálata újszülött korban. . Bármilyen beavatkozás sikere szempontjából – legyen szó műtétről. Mindkét esetben a körülmények mérlegelése mellett kell dönteni a gyermek fejlesztéséről. ha hozzátesszük. Olyan esetekben. hogy egy országban hogyan gondolkodnak az emberek az eltérő fejlődéssel kapcsolatban – köztük a siketségről –. Ehhez azonban fel kellene ismerni. Olyan terület ez. öngyilkosság. és mérlegelni lehet a következő szükséges lépéseket. Főként. hogy komoly médiaérdeklődésre számot tartó rendkívüli és egyben tragikus esetek (pl. Pedig csak így zárható ki a tévedés lehetősége. műszeres mérést. megfelelő oktatásról stb. – jelentősége van a korai észlelésnek. hogy a halláskárosodás minél korábbi észlelése az optimális fejlődés elengedhetetlen feltétele. drog. hogy bár tudjuk.15 A legkisebb gyanú esetén további vizsgálatok történhetnek. a terápia a pszichológiának csupán egyik szelete. ha a jelenleginél nagyobb. ahogy mechanikus traumák is előidézhetik. amikor a terhesség és a szülés során fennálltak a rizikótényezők. az objektivitás előírása nélkül nagy valószínűséggel a finanszírozás nehézségei fogják befolyásolni az ellátás megszervezését. diszlexia. Komoly változást jelentene a gyermekellátás rendszerében. milyen a másság kul- 15 Ez azt jelenti. oktatásáról. A figyelmeztető jelek észrevétele érdekében szükség van a rendszeres szűrésekre.197 nem igényli a baba aktív közreműködését. Érthetetlen. az objektív mérések hiánya nagy kockázatot jelent a szűrőrendszerben. milyen lenne a fejlődés szempontjából legnagyobb védelmet nyújtó. Az egyéni és csoportos támogató terápia ideális esetben része az ellátórendszernek. a hallási és vizuális fejlődésben leírt többszörös szenzitív periódusok ismeretében – óriási a jelentőségük. Mindebből következik. hogy a pszichológusok a tipikus és atipikus gyermeki fejlődés szakértőiként miért nincsenek jelen nagyobb létszámban a gyermekellátásban. hogy az újszülöttkori vizsgálat kevés. és persze a szülők és a gyerekekkel foglalkozók odafigyelésére és szakértelmére. Születés után is kialakulhat siketség. Egy család számára óriási traumát jelenthet egy ilyen problémával való szembesülés és megküzdés. fül-orr-gégész által elvégezhető vizsgálat. amelyben pszichológusok munkájára lehet szükség. A születés során tapasztalt oxigénhiány és súlyos sárgaság is veszélyeztető tényező. Nagyon nagy súllyal esik latba az is. gyógyszeres kezelésről. Az érzékszervek korai és rendszeres vizsgálatának – a tapasztalatelváró plaszticitás. hogy a gyógyítás. ha képzésük erre megfelelő figyelmet fordított. bizonyos vírusok is különböző mértékű hallásvesztést okozhatnak. de a szabályozás nem ír elő objektív.

hogy lehetőséget kapjon a környező világgal való kommunikációra is. A megoldandó szakmai feladat azonban óriási. Ez a nézet általában azt feltételezte. 2002). valamint annak. A magyar oktatási rendszer nagyon hosszú ideig elsősorban hallásfejlesztéssel és a szájról olvasás tanításával igyekezett a gyerekek számára biztosítani a nyelvi inputot és a nyelvfejlődést.198 túrája. A siket gyerekek megítélésében és az oktatásukkal kapcsolatos nézetekben meghatározó szerep jut a hivatalos oktatáspolitikának. hogy a siket gyermek ugyanannyi idős korában tudjon kommunikálni szüleivel. hogy a jelnyelvet kell-e tanítani. mindkét terület szakértőinek bevonásával lehet csak a gyerekek fejlődését szolgáló újításokat bevezetni. hogy a hallók és a siketek világába egyaránt tartozzon. Ez egyébként erőteljesen befolyásolhatja a gyermek és családjának hozzáállását. ami szintén hos�szútávon határozhatja meg egy gyermek önmagához való viszonyát és saját életéről való gondolkodását. Pedig a kettő nem zárja ki egymást. mint más gyerekek. pszichológusok 16) fejlődésükről. Következményesen pedig ez sok más területre is hatással lehet: a gyermek kognitív. vagy orális módszerrel kell-e dolgozni. a törvényi feltételek kialakítása után 17 hamarosan a legkorábbi időszaktól kezdve megvalósul a jelnyelv és a verbális nyelv együttes oktatása. illetve milyen az integrált neveléshez való viszony. attitűdjét is. hogy a baba újszülöttkorától nyelvi ingerhez jusson. hogy a lehető legkorábban olyan minőségű nyelvi inputot biztosítsanak a siket babák számára. fontos aspektusait érinti. Sokan úgy fogalmaznak. A legfontosabb. ahogy a terület szakértői (gyógypedagógusok. Ez hosszútávon rendkívül hátrányos helyzetbe juttatja a gyermeket. társas és személyiségfejlődésére éppúgy. ha néhány éven belül biztosítani kívánjuk a siket gyerekek kétnyelvű oktatását. amely szabályozza az oktatást is. 16 . A hangzó nyelv kizárólagossá tétele esetén azonban a legnagyobb erőfeszítések ellenére is fennáll annak veszélye. hogy nem megfelelő nyelvi fejlődése ne hozza hátrányba kognitív fejlődését. hogy a jelnyelv akadálya a gyermek integrációjának. A kétnyelvűség ugyanis módot kínál arra. mint a család életére. Ehhez a siket gyermekeknek első nyelvként el kell sajátítaniuk egyrészt az adott siket közösség jelnyelvét. Kutatások szerint viszont az agy számára lényegtelen. A gyermek fejlődését az segítheti legjobban. hogy milyen modalitású a nyelvi inger. különösképpen nyelvi fejlődésükről gondolkodnak. Remélhetőleg. Magyarországon jelenleg is sok szakmai vita folyik a kérdésben. A késlekedés. A hazai gyakorlatban gyógypedagógusok és pszichológusok eltérő szempontokat helyezhetnek előtérbe. Jelenlegi ismereteink szerint mindennél fontosabb. hogy a gyermek nem kap megfelelő mennyiségű és minőségű nyelvi ingert. amikor különböző szakmák képviselői másként gondolkodnak. ha mindkét közösséggel Előállhat olyan helyzet. Végső soron azonban mindkét tudományterület szempontrendszerét és kutatási eredményeit mérlegelve. ha nem is a teljes nyelvi rendszert és nem is százszázalékosan. másrészt a halló többség verbális nyelvét. de nagyon komolyan veszélyezteti. 17 2009-ben törvény született a magyar jelnyelvről és használatáról. ami garantálja a megfelelő minőségű első nyelv elsajátítását (Mayberry és mtsai.

ha az ellátás rendszerén belül lehetőséget kínálunk a hallásfejlesztés mellett a jelnyelv anyanyelvi szintű elsajátítására. hogy a plaszticitás védettséget ad. Annál is inkább. ha mindkét nyelv megtanulásának és használatának szükségességét érzi (Grosjean. megfelelő nyelvi kontextusról tehát a rendszeren belül kell gondoskodni. Korábban kiemeltük. arra következtethetünk. Normál körülmények között. munkanélküliségi mutatók) mindenképpen indokolják a hazai gyakorlat átgondolását és újraszervezését. a mozgás lehetőségét. a kötődési személyeket. iskolázottsági. mintázott vizuális kontextust. Ez engedi meg. de a felelősség és a feladat nem lehet egyetlen szakmacsoporté. a különböző országok eltérő oktatási gyakorlatának tanulságai. A plaszticitás biztosítja a körülmények széles skálájához igazodó optimális fejlődés lehetőségét. amelyek bizonyítottan jobb fejlődési lehetőséget kínálnak mind a tipikusan. Ez teszi lehetővé azt a rugalmas viselkedést. ahol jelen vannak az agy optimális fejlődéséhez szükséges ingerek és feltételek. A gyógypedagógia komoly és vezető szerepet játszik ebben a munkában. Ez természetesen csak tudatos oktatáspolitikával. hiszen így a gyermeki fejlődésnek nem egyetlen keskeny ösvénye járható. a pedagógusok. Nem szabad elfelejtkeznünk arról. illetve a siket gyerekek és felnőttek bizonyos statisztikai adatai (pl. hogy a rugalmasságnak van egy másik oldala. A baba és a család nyelvtanulásáról. hogy a fejlődő szervezet önkorrekció révén és szakszerű segítséggel megfelelően fejlődjön. az agy tapasztalatelváró rugalmasságával gyors fejlődésre képes. A fejlődési kognitív idegtudományi kutatások eredményei. Ehhez hozzátéve a felnőttkorban is jelen lévő tapasztalatfüggő plaszticitás képességét. A siket gyerekek legnagyobb része halló családba születik. mert ez a jelenlegi rendszer gyökeres átalakításával jár. mert az emberi környezet tökéletesen elégséges feltételt tud biztosítani a gyermek fejlődéséhez (pl. hogy a korai fejlesztés és az oktatás újabb és újabb eljárásait keressük. fejlesztő pedagógusok. Amikor a plaszticitás nem ajándék: a plaszticitás mint kétélű fegyver Az eddig felsorakoztatott adatok meggyőzően bizonyítják a fejlődő agy rendkívüli plasztikusságát. A plaszticitás azonban kétélű fegyver. Így a plaszticitás kínálja az elvi alapot ahhoz. logopédusok megfelelő képzésén keresztül valósulhat meg.199 kapcsolatba kell lépnie. 1992). A hosszú távú és hatékony megoldás mindenképpen szakmák és tudományok közötti munkamegosztást és együttműködést igényel. mind az atipikusan fejlődő gyerekek számára. hogy a korai fejlődés tipikus esetben nem igényel extra fejlesztést vagy tréninget. gyógypedagógusok. ahol a családtagok nem beszélik a jelnyelvet. amellyel a sokféle biológiai és környezeti feltételhez alkalmazkodni tudunk. A vizuális nyelv csak abban az esetben garantálja a szenzitív periódusban a megfelelő nyelvi inputot. a nyelv és . Ennek lehetünk tanúi jelenleg és az elkövetkező években. van lehetőség a módosításra.

A korai diagnózis vagy annak elmaradása egészen más fejlődési ösvényre terelheti a gyermeket. illetve a tapasztalatfüggő plaszticitásra egész életen át építhetünk. akiknek gyermekeit bármilyen tényező hátráltathatja a fejlődésben. de az egyre növekvő – egyéb fejlődési tapasztalatok függvényében alakuló – különbségekkel szintén számolnunk kell. vagy később (pl. ami kihívások elé állítja a szülőt (pl. éppen a szintek közötti kétirányú kapcsolatok miatt (l. Gottlieb 4. hogy azok a szülők. amelyek az ember esetében hosszan elhúzódhatnak. Elképzelhető.200 kommunikáció lehetőségét stb. depresszió vagy egyéb mentális probléma). lakhely elvesztése) stb.1. genetikai vagy szerzett betegség. ez komoly felelősséget és feladatokat ró a gyermekek fejlődéséért felelős teljes ellátó rendszerre. amit maga tud megoldani. – veszélyt hordozó fizikai környezet már a terhesség alatt. család és barátok. mert ahhoz pl. Az ideális fejlődésnek számos tényező állhatja útját. veszélyes hulladék). Az idegrendszer által elvárt inger elmaradása különösen nagy veszélyt jelent. fejlődési zavar. – a szülő betegsége (pl. A teljesség igénye nélkül említünk néhány példát: – a család szociálisan hátrányos helyzete (pl. alkoholbetegség. mi az. ábráját). táplálkozási problémák okozta hiányállapotok. – a gyermek átlagostól eltérő fejlődése. A lényeg. intézmény segítségét kérni. Előállhat olyan helyzet is. és az összetett hatásmechanizmusok révén teljesen más életlehetőségek kínálkozhatnak számára. és a gyermek fejlődése a lehetőségekhez mérten ideálisan halad. Az esélyegyenlőség ugyanakkor megkívánja. családsegítő szolgálat. amelyekkel saját helyzetét megkönnyítheti. – a gyermek gyermekvédelmi gondoskodásba vétele. ha jól méri fel. Újra hangsúlyoznunk kell azt is. Mivel sokféle szenzitív periódussal kell számolnunk. hogy egy család a külső szemlélő számára nehéznek tűnő helyzettel is megbirkózik. és a gyermek megfelelő fejlődését biztosítani tudja. amikor a család a legnagyobb odafigyelés ellenére sem észleli/észlelheti a problémát. családok. a sejtek szintjén át egészen a fizikai környezetig). hogy megtalálja azokat a lehetőségeket (pl. orvosi szűrővizsgálat szükséges. érzékszervi probléma).). – a család vagy a gyermek hátrányos etnikai megkülönböztetése (az eltérő bánásmód miatt eltérő hatások érik a gyerekeket). – átmeneti krízis a család életében (pl. és mihez kell mások vagy éppen szakember. orvos. munkanélküliség miatt anyagi ellehetetlenülés. hogy a család maga küzd meg a problémával. Ezért gon- . koraszülöttség. fizikai biztonság hiánya okozta stressz). hogy probléma az összes szinten felmerülhet (genetikaitól. önkormányzat stb. Előfordul. de ugyanilyen hatékony.). fejlesztő pedagógus. segítséget és támogatást kapjanak. pszichológus. és az egy szinten jelentkező hátráltató tényező hatása szerteágazó lehet.

vakság. ZÁRSZÓ A fejezetben zömmel alapkutatások eredményeivel (pl. . többszörösen hátrányos helyzetben élő családok gyermekeinek fejlődésére sokkal több veszély leselkedik. Iskoláskorban már nehéz elképzelni. amelyben a fejlődés zajlik. Ha komolyan számolni kezdünk az idővel mint tényezővel. Hiszen az agyi plaszticitás. hogy minden perc. Megoldásuk szinte lehetetlennek tűnik. amely nem biztosítja a fejlődő agy számára a megfelelő környezetet. A szemléletünk szempontjából azonban már az eddigi eredmények is nagy szolgálatot tehetnek. szélsőséges ingermegvonásos helyzetek következményeivel (pl. ami egy ideális körülmények között élő baba számára lehetőség. viszonylag kevés az alkalmazott kutatás vagy a gyakorlat számára közvetlenül hasznosítható tudás. ilyennek született (genetikailag determinált). Az iskolaévek alatt is sok a tennivaló. siketség) ritka betegségben elvégzett műtétek dacára működő aggyal találkozhatunk (Alex esete). mert az evolúció rugalmas aggyal ajándékozta meg az embert. akár a helyzethez igazodó beavatkozással. amivel ha élni tudnánk. akár megelőző tevékenységgel. Hiszen minden okunk megvan elvárni egy-egy szinten tervezett program szerteágazó pozitív következményeit. milyen kisebb nehézségből lett a problémáknak az a tömege. mert rosszul nevelték (olykor ezt még szándékosnak is tekintik). Ha azonban ma még nem létező. Ezért kerül életkörülményei miatt sok-sok gyermek már születésekor hátrányba. Fiatal területről lévén szó. Ha átgondoljuk a korábban vázolt bonyolult kölcsönhatás-rendszert. hogy a magyarázat nem lehet ilyen egyszerű.201 dolnunk kell arra. egyértelmű. Már a babavárás időszakától meg kell teremtenünk a kompenzálás lehetőségét. Ugyanakkor az ideális fejlődés feltételeinek megteremtésével. Ahogy a megoldás sem az. később kevesebb és más jellegű problémák jelentkeznének. s ez az évek múlásával egyre csak növekszik. az más élethelyzetekben komoly veszélyt is jelenthet. az agy tipikus fejlődése). amivel sokszor találkozni lehet. kialakulásukra sok esetben szélsőséges és leegyszerűsítő magyarázatok merülnek fel: ez a gyerek ilyen. könnyű belátnunk. illetve számításba vesszük az agyi plaszticitást támogató eredményeket. hamar rájövünk. elvesztegetett idő. hogy a problémamegoldást nem halogathatjuk évekig. hogy megfelelő hatékonysággal tudja segíteni a gyermeki agy korai fejlődését. tudatosan kialakított gyermekellátási formákat illesztünk a rendszerbe. hogy a mélyszegénységben. akkor a komoly hátrányokkal küzdő gyerekek életlehetőségei megváltoznak. Magunk előtt látva azonban a kis nyilak hálózatát. illetve – amikor szükséges – bizonyítékokon. akár neurális szintű hatásvizsgálatokon alapuló eljárások. fejlesztési programok segítségével sok-sok gyermek hosszú távú életlehetőségei javíthatók éppen azért. Az ellátórendszernek az agyhoz hasonló fejlődőképességgel és rugalmassággal kell rendelkeznie. de addigra számtalan lehetőséget elmulasztunk.

R. FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM Anderson. M. 305–307. In: Johnson. 388–397. Kovács. T. Osiris.): Brain Development and Cognition: A Reader. 1. T. New York. Gilmore (eds. Budapest. Cs. D. Cole. M. Developmental Science. 77.francoisgrosjean. B.. J. Csépe. De Haan. Nelson & M. Probabilistic epigenesis. Hertenstein.. The brain and child development: Time for some critical thinking. Osiris. V. Phelps. 1–18. Gottlieb. Cambridge. R. J.. Bradford/ MIT. Gy.. Johnson. (eds. Pléh Cs. Gondolat. B. M. Budapest. E. Blakemore. ELTE Eötvös Kiadó. Magyarul: A siket gyermek joga a kétnyelvűvé váláshoz.. Fejlődéslélektan. Journal of Neurophysichology. Rockstroh. G. Cole. 58.. 99 (6). S. M. Hubbard. In: Oláh. M.) The Cognitive Neuroscience of Development.. S-J. Osiris. és Frith. 113. Budapest. Pléh. Constantine-Paton. (2000). (szerk. Bugán. Increased use of the left hand in string players associated with increased cortical representation of the fingers. (2005). C. E. 103–125. Johnson. Elbert. Public Health Reports. J.. Pantev. Lessons for Education. Science. L.. J. W. Gulyás. M. M. Kognitív idegtudomány.). (2003). MA. The bilingual and the bicultural person in the hearing and in the deaf worl. 307–320. Mazziotta. Csépe. B. 539–559. W. (2008). Gulyás. M. Osiris. V.) Fejezetek a pszichológia alapterületeiből. J. Szente. Blackwell Publishing. D. M.. H. Budapest.. (2006). 1–11. Osiris.. Wiley-Blackwell.202 AJÁNLOTT MAGYAR NYELVŰ IRODALOM Cole. T. Infancy.. Heim. (2007). Kognitív fejlődés-neuropszichológia. (1987).. M.) (1996).. (1998). Kovács. Gy. F. (szerk. The Learning Brain. A. E. U. Gondolat. Wienbruch. Fejlődéslélektan. (2001). 2741–2744. Mechanisms and theories of brain development In: De Haan. (2005). Witherington. Experience and brain development. Kognitív fejlődés.. I. Budapest–Pécs. A gerinces idegrendszer ontogenezise és plaszticitása. Neural plasticity and development. (1992). C.. J. H. Bruer.): Handbook of Developmental Cognitive Neuroscience. Child Development. B. E. http://www. Black. (2005). Campos. 233–257. Budapest. C. 191–202. 245–251. Luciana (eds. (szerk. Grosjean. 101–116. Dialóg Campus Kiadó. Elbert. Munakata. Positron emission tomography study of human brain functional development reprinted. A.. A. J.. Cole. . (szerk. T.. Psychology Press.. Kognitív fejlődés-neuropszichológia. Budapest. Chugani. T.. A. (2006). Taub. Kognitív idegtudományok. S. The Myth of the First Years. Toldi. Greenough. Budapest. Wallace. (1999). J. S. T. M. B. Kognitív tudomány.) (2003). Y. Rockstroh.. Pioneers of cortical plasticity: Six classic papers by Wiesel and Hubel. (1995). Bruer. Barbu-Roth. M.ch/Hungarian_Hongrois. H. Egyed. Budapest. H. C.pdf.. Cs. Funkcionális képalkotó eljárások a kognitív idegtudományban.. 270.. 1. Gulyás. The probabilistic epigenesis: A different way of staging the role of experience and biology in development. (2003). Rick O. Sign Language Studies. In: C. In: Pléh. K. (1987/2002).. The Free Press. M. (2001). (1999).

. 389–398. 46 (3). 38. (1990/2002). Lock. M. Development itself is the key to understanding developmental disorders. E. The deprived human brain.): Brain Development and Cognition: A Reader. Cognitive Science. Munakata. I.. Specificity and plasticity in neurocognitive development in humans. E. Maturational constraints on language learning. G. 244–258. Gilmore (eds. Y. C. 254–281. S.. H. L. A. C. R. Rick O. A. Munakata. Nelson..): Kognitív tudomány. A. Nature.. 46. R. Karmiloff-Smith. Gy. Rick O. Diamond. 84–88. Túl a modularitáson: A kognitív tudomány fejlődéselméleti megközelítése. Cerebral Cortex. Atypical epigenesis. M. D. Vol. B. D. Maurer. Morphometric study of human cerebral cortex development. Reprinted. B. 14. In: Pléh. Neurobiological perspective on early human deprivation. Mareschal. 13–18... A PET a normális agy fejlődésének és gyermekkori neuropszichiátriai kórképeknek a vizsgálatában. (2000). D. Sz. 117–128. W. Development itself is the key to understanding developmental disorders.. Nelson. A.H. Developmental Science. Newport. L. Karmiloff-Smith. Sirois S. Karmiloff-Smith. (2005). 81–96. R. Multiple sensitive periods in human visual development: Evidence from visually deprived children. Trends in Cognitive Sciences. 2.. Beyond Modularity: A Developmental Perspective on Cognitive Science. In: Johnson. Elektrofiziológiai módszerek a kognitív idegtudományban. 97(3).): Brain Development and Cognition: A Reader. (2002). Fractionating language: Different neural subsystems with different sensitive periods. C. Osiris.) (2007). Bavelier. I. Functional brain development in infants: Elements of an interactive specialization framework. Wiley–Blackwell. Spratling. Morford. Westermann. (szerk. R. C...203 Huttenlocher. 41–57. M. Johnson. A. Y. H.. J.. 75–81. (1996). et al. 417. D.): Language Acquisition by Eye. 1.. D.... Wiley–Blackwell. B. (2002) Linguistic ability and early language exposure. 1. Magyar Tudomány. In: Chamberlain. (2000). Budapest. 375–391. Karmiloff-Smith. P. Cs. H. In: Pléh Csaba (szerk. Developmental Psychology. 10:1. H. Furtado. Rick O. Karmiloff-Smith. Kéri. M. C. Zeanah Jr. H.. Morford. Child Development Perspectives. T. MA. 222–229.. A. A. M. Chugani. Gilmore (eds. Kovács. Lawson. (2009). Cs.. Thomas. Volume One. Cambridge. Lawrence Erlbaum and Associates.. E. Gulyás. Developmental Psychobiology. . C.): Kognitív idegtudományok. Neuroconstructivism. Neville. Oxford University Press. Trends in Cognitive Science. MIT Press. Lewis. (1998). Developmental Psychobiology. (1990).. J. Munakata. 2. J. 45. Child Development. J. Mahwah. Wiley–Blackwell. Y. Y. A. (2007). 71. D. Sensitive Periods in Functional Brain Development: Problems and Prospects. Mayberry. Neville.. Gilmore (eds.. Chugani. Nativism versus neuroconstructivism: Rethinking the study of developmental disorders. Johnson. M. (2005). (eds.. T. Karmiloff-Smith A. American Scientist. Casey. A. P. Mayberry.. Mills. Osiris. 251–271. Gulyás. (1992). M. A.. H. M. (eds. Munakata. In: Johnson. S. (1999). (2004). Kazi. 11–28. Budapest...): Brain Development and Cognition: A Reader. Developmental cognitive neuroscience: progress and potential. 287–292. H. N. Fox. H. L. Juhász. 111–128. 122–128. (2009). Johnson. 56–63. (2003). NJ. (2007). (1992). In: Johnson. A reexamination of ‘Early Exposure’ and its implications for language acquisition by eye. H. Mayberry. (2002)... 10. 163–183. 8 ( March). H.

H.. Andalman. Oostenveld. Snyder. 27.. F. 75–83. Thompson... Developmental science and the media: Early brain development. Neville. H.. 10. Spratling. Munakata. A gerinces idegrendszer ontogenezise és plaszticitása. Szente. 159–182. Ward. Sirois. M. 56 (1)..C. C. Thomas. G. (2006). Psychology Press. C. Vargha-Khadem.htm . C. M. L.. Psychological Science. 17. Gilmore (eds.204 Nowakowski. 811–814.. D. 428–441. P. J. From Neurons to Neighborhoods. R. E. P. and prospects. 35–44. The MTI Press. Sampaio. 17–20. (2007). 5–15. The Student’s Guide to Cognitive Neuroscience. M. C. M. J. Luciana. E. Ross. Engelien.. Developmental Review. (1997). N. American Psychologist. Budapest–Pécs.) Handbook of Developmental Cognitive Neuroscience. Nature. C... Rick O. A Bradford Book. (2007). General Principles of CNS Development. Knowland. M. Onset of speech after left hemispherectomy in a nine-year-old boy. Y. R. issues. M. Myelination in the developing human brain In: Nelson. Ostrovsky. (2009).. A. L. D. 231–256. C. Pennington. Carr. (1999). Toldi. In: Johnson. Sinha. V. A. A. Increased Auditory Cortical Representation in Musicians. Neuroconstructivism. M. A. (eds. (2006). 392. J. B.. 1009–1014. E. C. Mareschal. Phillips. R. 57–82. L.. Mishkin. W. Scheibel. C. Pantev. Weber-Fox. R. S. R.. (1997). (1996). (1998). A. S. Hoke. Developmental cognitive neuroscience: Origins. Westermann. Roberts Jr. Truwit. Wiley–Blackwell. org/neuro/scheibel. Thomas.. The Science of Early Childhood Development... K. European Psychiatric Review 2(1). Embryological Development of the Human Brain http://www. C. M. Roberts. M.. Dialóg Campus Kiadó.. Hayes.. Johnson. (2001). A. National Academy Press. .. H. S.newhorizons. Developmental Science. Brain. S. Brett. B. J. 120. (2001). D. 8. Vision following extended congenital blindness. Sensitive periods in brain development: Implication for education policy. A. Adams. Y. F. B. (2002).. & Nelson.. Hove and New York.. Shonkoff. P. Journal of Cognitive Neusoscience.): Brain Development and Cognition: A Reader. Maturational constraints on functional specializations for language processing: ERP and behavioral evidence in bilingual speakers..) (2000). Isaacs. Washington.... L. (eds.. C. A.

205 .

ami a fejlődéshez szükséges Az agyfejlődés kockázatainak társadalmi összefüggései és az ártalmak kivédésének lehetőségei Koraszülöttség és alacsony születési súly Oxigénhiány Agyvérzés A KORASZÜLÖTT GYEREKEK FEJLŐDÉSE: REJTÉLY AZ ORVOSTUDOMÁNY ÉS A PSZICHOLÓGIA HATÁRÁN A koraszülöttség fogalma A fejlődési kimenetel vizsgálatának módszertani gondjai Az életkorszámítás problémái koraszülötteknél A koraszülött-ellátás újdonságai az idegrendszer fejlődésének szemszögéből Biológiai rizikó és a környezet Lesz-e hasznuk a koraszülött gyerekeknek a velük folytatott kutatásokból? (Az intervenció kérdése) . fejezet AZ AGY FEJLŐDÉSÉT VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK ÉS A VESZÉLYEK ELHÁRÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI Kalmár Magda ELTE-PPK Pszichológia Intézet.206 5. Fejlődéspszichológiai Intézeti Központ RIZIKÓTÉNYEZŐK A SZÜLETÉS ELŐTT ÉS UTÁN A SZÜLETÉS KOCKÁZATAI ÉS AZ AGY A gyerekagyak mindennapi ellenségei: alkohol és nikotin Fertőzések Hat-e a magzatra az anya stresszállapota? Ha hiányzik.

hogy a gondozók – természetes körülmények közt az anyák – különböző módon próbálnak (és képesek) megbirkózni a veszélyeztetett csecsemők sajátos igényeivel. A születést megelőzően alapvető az anya egészsége és a kockázatokat elkerülő életmódja. A veszélyek ismerete rendkívül fontos. ha a fejlődés feltételei nem megfelelőek. A születés után a biológiai rizikótényezők hatásának tetten érését bonyolítja. a koraszülöttség segítségével mutatja be – fölvázolva a beavatkozás lehetőségeit is –. tartósságától és nem utolsósorban időzítésétől függenek. hogy a tranzakciós fejlődésmodell alapján miképpen érthető meg a fejlődési kimenetelt meghatározó összetett mechanizmus.207 A központi idegrendszer fejlődésének legintenzívebb periódusa a méhen belüli időszakra és a születést követő első évekre esik. Fejezetünk a perinatális (a születés időszaka körüli) rizikó prototípusa. erősségétől. Az ártalom következményei a hatótényező típusától. jó részük ugyanis kivédhető. . Ebben az időszakban az agy fejlődése igen érzékeny arra.

Ebből a szempontból a születés nem tekinthető vízválasztónak. Ezek részletezése előtt fontos újra felidéznünk a rizikó fogalmát (l. de a hatás számtalan egyéb feltétel függvénye. folsav. nikotin. az anyai szervezet kóros állapotából származó anyagcseretermékek és hormonok –. (Fifer és mtsai. az agy fejlődése igen korán. ha hiányzik vagy az optimálisnál kisebb mennyiségben áll rendelkezésre valami. Ilyenek a sugárhatás. mint az oxigén. A magzati agyfejlődést érintő veszélyek másik csoportja az intrauterin (méhen belüli) környezetben azonosítható. vas. bővebben Danis és Kalmár. bizonyos gyógyszerek. A védelem működhet megelőzés vagy ellensúlyozás formájában. az anya közvetítésével vagy közvetlenül. és a születés előtt döntő fontosságú folyamatok zajlanak le. ólom és egyéb nehézfémek. 2001. ezek megelőzését szolgálja a genetikai szűrés és tanácsadás. mint az. mert az anyatejjel is . hogy tisztában legyünk a fejlődésre leselkedő veszélyekkel (Barratt. Vannak ártalmak. RIZIKÓTÉNYEZŐK A SZÜLETÉS ELŐTT ÉS UTÁN Amint az előző fejezetben láttuk. a jelen kötetben). A fejlődési folyamatot különböző rizikótényezők befolyásolhatják. ami szükséges az egészséges fejlődéshez. A szoptatás időszaka ebben a tekintetben átmenetnek számít. a károsító hatás enyhítésére azonban ilyenkor is nyílhat lehetőség. A védőfaktorok megismerése ugyanolyan fontos. ezzel valójában csak az változik. jód. hogy milyen irányból fenyegetik a veszélyek a fejlődő szervezetet. 2000). Súlyos kockázatot jelenthet az is. Lakatos. drogok. 2001). egyes vitaminok és hormonok stb. Shonkoff és Phillips. például a belégzés vagy a táplálkozás révén. esszenciális zsírsavak. a jelen kötetben). az ártalmas anyagok – például alkohol. mások viszont esélyt adhatnak a kedvezőtlen kimenetel elkerülésére. A rizikó vagy kockázat – szemben az ártalom vagy károsító hatás fogalmával – valószínűségi érvényű: jelenléte megnöveli a károsodás bekövetkezésének valószínűségét. A következményeknek az ártó tényező mibenlétén kívül mindig döntő meghatározója az időzítés.208 BEVEZETÉS Az agy fejlődése nem mindig zajlik optimális feltételek közt. Bizonyos tényezők fokozhatják a veszélyt. cink. már az embrionális szakaszban elkezdődik. amelyek nem küszöbölhetők ki teljesen. azaz hogy milyen fejlődési állapotban éri az idegrendszert. Az egészséges fejlődést megzavarhatják genetikai rendellenességek (l. fehérje. a fertőzések.

ezért ebben az időszakban súlyos veszélybe kerülhet például az értelmi fejlődés. Mindig az éppen fejlődőben lévő területek. Fontos tudnunk. hogy a magzati fejlődés folyamán elszenvedett alkoholhatás káros következményei agyi funkciók terén a magzati alkohol szindróma látható testi tüneteinek hiányában is nagyon komolyak lehetnek (Fifer és mtsai. mértéke). fokozott veszélyt jelent azzal összehasonlítva. csökkent értelmi képességek. amikor ugyanolyan mennyiségű alkohol hosszabb idő alatt. A gyerekagyak mindennapi ellenségei: alkohol és nikotin Az anya alkoholizmusa gyakran a magzat elhalásához vezet már a méhen belül. Ha a vér alkoholkoncentrációja számottevően megemelkedik – még ha csak rövidebb időre is –. A fejlődés folyamán olyan gyerekeknél is mutatkoznak az alkohollal összefüggésbe hozható idegrendszeri működési zavar tünetei. Ezt azért fontos hangsúlyozni. Befolyásolja a rizikó mértékét egy adott alkoholmennyiség elfogyasztásának időbeli elosztása is. a nem megfelelő összetételű anyatej pedig hiányállapotok forrása lehet. Shonkoff és Phillips. kisebb adagokban kerül a szervezetbe. Itt nincs lehetőség e rizikótényezők hatásának részletes tárgyalására. a súlyosságot (a káros hatás mennyisége. de a várandós anyák kisebb mértékű alkoholfogyasztását is beleszámítva annak következményeit már a gyerekek 1-3%-a (!) szenvedi meg. magzati alkohol szindróma már a születéskor fölismerhető a kis fejkörfogat (amivel együtt jár az agy csökkent mérete is) és a koponya jellegzetes formája (lapos orr-tájék) alapján. végül az időtartamot (mennyire krónikus a hatás). az információfeldolgozás meglassúbbodása. mérsékelt ivók hajlamosak a heti alkoholmennyiségüket nem napi kis adagokban. akik eleinte látszólag megúszták a drasztikus következményeket (pl. 2000). az élve megszületett gyerekeknél pedig különböző fejlődési rendellenességekre számíthatunk. A magzati alkohol szindróma előfordulása mintegy 2‰.209 bejuthatnak a csecsemő szervezetébe méreganyagok vagy fertőző ágensek. hanem a hét egy vagy két napján koncentrálva elfogyasztani. valamint a figyelem. a mozgáskoordináció és a viselkedésszabályozás zavarai). Az alkoholártalom alkalmas e három tényező szerepének érzékeltetésére. A magzati alkohol szindróma tipikus testi tüneteiért a terhesség első harmadában elfogyasztott nagy mennyiségű alkohol felelős. struktúrák a legérzékenyebbek. ami esetenként igen súlyos. csak a leggyakoribbakkal kapcsolatban említhetjük meg a kutatások egy-két tanulságos eredményét. A legsúlyosabb ártalomra természetesen ak- . A hosszú távú következmény az értelmi fejlődés akadályozottsága. 2001. A magzati fejlődést veszélyeztető hatások következményeinek megértéséhez szem előtt kell tartanunk három tényezőt: az időzítést (a terhesség mely szakaszában érte a magzatot az ártalom). Az agykérgi sejtek osztódása viszont a méhen belüli fejlődés utolsó harmadában a legintenzívebb. mert az ún. Az ún.

hogy ebben az esetben az orvosi beavatkozás lehetőségei és ezáltal a maradandó károsodások elkerülésének esélyei jobbak. Fertőzések A magzat agyát vírusok (citomegalovírus. 2001). A csecsemő. első félidő) a fertőzés a magzat agyának torz fejlődéséhez vezethet. Ezért fordulhat elő.illetve a vírusfertőzés okozta agyi gyulladások közül az előbbieknek rosszabbak a távlati kilátásai.és kisgyermekkori agyi gyulladások következményei hasonlóak. A krónikus ivásnak egy másik. hallási) és mozgásfejlődési zavarokért. A következmények döntő tényezője az időzítés: a terhesség korai szakaszában (első harmad. a koraszülésért és több szülési komplikációért. valamint az értelmi fejlődés akadályozottságáért.210 kor lehet számítani. az 5. Az anya terhesség alatti dohányzása gyakran tehető felelőssé a magzati fejlődési elmaradásért. A magzat veszélyeztetettsége az egymást követő terhességeknél egyre fokozódik. 2001). kevésbé ismert következménye is van. ha a magzat folyamatosan van kitéve nagyobb mennyiségű alkohol hatásának. (A magzati fertőzések két példáját l. valamint a vizuális információfeldolgozás nehézségeihez vezethet (Fifer és mtsai. 2001). A baktérium. A következményeket az elfogyasztott alkohol mennyiségének és időzítésének ismeretében sem lehet pontosan előre megjósolni. A szakemberek figyelme újabban az anya környezetéből származó nikotinártalom (passzív dohányzás) veszélyeire is ráirányul. rubeóla. az alapvető különbség az. herpeszvírus. hogy kétpetéjű ikrek közül csak az egyik gyereknél jelennek meg az ártalom tünetei (Freides. HIV) és paraziták (toxoplazma) már a méhen belül megfertőzhetik. A magzati fejlődés későbbi időszakában elszenvedett fertőzések gyakran felelősek neurológiai tünetekért – köztük görcsrohamokért –. sokszor még a szakszerű orvosi kezelés ellenére is (Freides. Az ilyen fertőzések az agy gyulladásos állapotát idézhetik elő. 2000). aminek az lehet a hátterében. A dohányzás magzati fejlődést károsító hatásai a keringésért és a légzésért felelős szervek mellett a központi idegrendszert érintik a legsúlyosabban. ez utóbbi a gyerekeknél viselkedési és figyelemproblémákhoz. hogy az évek során csökken az anyai szervezet alkohollebontásának hatékonysága (Shonkoff és Phillips.1. keretes szövegben.) . mert az alkoholtolerancia (a lebontás képessége) – a felnőttkorhoz hasonlóan – már a születést megelőzően is nagy egyéni változatosságot mutat. szenzoros (látási.

igen gyors progresszióra és az elért fejlődési szint rohamos hanyatlására lehet számítani. akiknél a tünetek jelentkezése eltolódik a kisgyermekkort követő évekre. mintsem tudományosan megalapozott információval találkozhattunk. A harmadik típus a kevésbé akut lefolyás: a fejlődés kezdettől fogva lassú. Hat-e a magzatra az anya stresszállapota? Ezzel a kérdéssel kapcsolatban korábban inkább hiedelmekkel. szem.1. Sokan katasztrofális következményektől tartottak. amelyek szerint a magzati működés bizonyos jellegzetességei és a csecsemőkori viselkedésszabályozás között felfedezhető bizonyos összefüggés: például akiknek a magzati nyugalmi szívritmusa gyorsabb volt. A HIV fertőzött gyerekek fejlődési kilátásai nagymértékben függenek az orvostudomány előrehaladásával változó kezelési lehetőségektől (Aylward. ezek a változások közvetetten az idegrendszer szabályozó működésére utalnak. A rubeóla elleni védőoltás általános bevezetésével az ún. 2003). szívritmus) és viselkedésére.211 5. időnkénti megtorpanásokkal. majd tartós elakadás következik. Ha a tünetek már csecsemőkorban megmutatkoznak. szív. Az összefüggés meglehetősen késői felismerésének magyarázata talán az. és ugyanezeket a következményeket egyéb okok is előidézhetik. A HIV-fertőzéssel született gyerekeknél a tünetek megjelenésének időpontja és ennek függvényében a kórlefolyás is változó. A fejlődésre gyakorolt hatás szempontjából három típus különböztethető meg. amelyet az izomtónus fokozódása (enyhe spaszticitás) kísér. agy) kialakulási folyamatát zavarja meg. ezért a veszély a terhesség első harmadában a legnagyobb. 2000). A rubeólavírus a magzat különböző szerveinek (pl. Az utóbbi évtizedekben egyre több kutatás dokumentálja az anya stresszállapotainak hatását a magzat élettani funkcióira (pl. a stresszel járó hormonális változások alapján gyaníthatók ilyen összefüggések. hogy a rubeóla fő tünetei – láz. kiütés – más betegségek esetében is előfordulhatnak. Intrauterin vírusfertőzések és a fejlődés: az orvostudomány sikertörténetévé vált régi gond (rubeóla) és a jelen kor nagy kihívása (HIV) Mielőtt a rubeóla magzatkárosító hatása nem egész 70 évvel ezelőtt ismeretessé vált. és a gyerek fejlődése során adódó összes problémáért ezt tették felelőssé. mások viszont még a feltevést is elutasították. továbbá a magzati fejlődésre gyakorolt hatása is változatos. fül. Az összefüggés megbízható vizsgálata nem könnyű. az állapot romlását először figyelmi és tanulási nehézségek jelzik. Alátámasztják ezt azok az újabb kutatási eredmények is. azok csecsemőkorban ingerlé- . ezt a betegséget lényegében veszélytelennek tartották. Noha ebből az idegrendszer fejlődésének befolyásolását illetően nem vonhatók le egyértelmű következtetések. Azoknál. veleszületett rubeóla szindróma gyakorlatilag felszámolható (Shonkoff és Phillips. esetleg egészen a serdülőkorra. A köztudatban egymással szöges ellentétben álló nézetek éltek.

A bekezdés címében feltett kérdésre jelenleg adható válasz tehát igen. Az intrauterin periódusban és a szoptatás alatt természetesen az anya elégtelen vagy nem megfelelő összetételű táplálkozása jelent kockázatot. amelynek aránya a csecsemőknél világviszonylatban feltűnően nagy (több mint 25%). Shonkoff és Phillips. a jelen kötetben. és minél tovább tart. – Az agy fejlődéséhez nélkülözhetetlen a folsav (elsősorban a terhesség első hónapjai alatt). cukorbetegsége (diabetes). jód. A vashiányos csecsemők értelmi. Az agy méretének elmaradása annál súlyosabb. 2008. Azok a gyerekek. annál komolyabb zavart szenved az agyi funkciók fejlődése (Shonkoff és Phillips. A zavar hátterében a mielinizáció és a hippocampus érésének vasszükséglete sejthető. néhány tápanyag jelentősége kiemelkedik. hogy a figyelmeztető viselkedési jellegzetességek csecsemőkorban nem szükségszerűen előrejelzői későbbi problémáknak. A folsavhiánynak olyan súlyos következménye is lehet. Mivel ez a szakasz nem zárul le a születéssel. vas. ami a fejlődéshez szükséges Az idegrendszert az intenzív fejlődés időszaka alatt súlyosan veszélyezteti. esszenciális zsírsavak. figyelmi problémák is előfordulnak náluk.és mozgásfejlődése késik. Ha a hiányállapotokból következő ártalmakat az idegrendszer fejlődése szempontjából vesszük szemügyre. A táplálékhiány a terhesség második harmadában az idegrostok képződését. 2000). mint az agy nélküli magzat. de dohányzása is. Ha hiányzik. magas vérnyomása. értelmi fejlődési hátrányukat még iskoláskorra sem hozzák be. egyes vitaminok). a hiányállapotok következményeinek áttekintését nem célszerű a magzati fejlődésre korlátozni. fehérje. feltétlenül hozzá kell azonban tennünk. – A nemzetközi szakirodalomban egyre nagyobb figyelmet kap a vashiány lappangó veszélye. Közismert a vashiányos vérszegénység (anaemia). a magzati és a születést követő időszak- . cink.212 kenyebbnek bizonyultak (Fifer és mtsai.és kisgyermekkorban (2-3 éves korig) az agy növekedése sínyli meg. a csecsemő. – Érdemes együtt foglalkozni a jód hiányával és egy olyan fejlődési rendellenességgel. ha nem jutnak el hozzá megfelelő mennyiségben a tápanyagok (a szükséges kalória. Magzati vashiányhoz vezethet az anya vashiányos vérszegénysége. a harmadik harmadban a meglevő idegrostok további érését gátolja. 2000). szorongásra és depresszióra hajlamosak (Georgieff. 2001). de fontos tudni. ill. amely egy hormon – a tiroxin – hiányával. akiknél a hiányállapot súlyos volt. A tiroxin a pajzsmirigy hormonja. Danis és Kalmár. később ebben a fejezetben is). Az időzítés ebben a tekintetben is kritikus. hogy vashiány jelen lehet vérszegénység nélkül is. fáradékonyak és félősek. folsav. A megállapítás kétértelműségének feloldásához a tranzakciós fejlődésmodellt hívhatjuk segítségül (l. minél korábban kezdődik a táplálékhiány. illetve csökkent mennyiségével függ össze.

és a kisgyermekkor folyamán mindvégig kulcsfontosságú az anya mint elsődleges gondozó és általában a család szerepe. A jód szerepe az agy fejlődésében azon alapul. Rövid távú következmények: halálozás. o. mi fogyatékosság leggyakotovábbá rövid és hosszú távú következményei között ribb oka. elégtelensége a hiány mértékével arányos súlyosságú értelmi fogyatékosságot okoz. ábra Összefüggések a szegénység. .1. gazdasági teljesítmény.és értelmi fejlődési zavarokhoz (Black és mtsai. 2008. tárgyi. emberi. az intelliA háztartás nem Adekvát gondozás Egézségtelen biztonságos az hiánya otthoni környezet genciahányados (IQ ) tekinélelmiszerek és az egészségügyi szempontjából ellátás hiánya tetében átlagosan 10-15 pont a hátrányuk. tüneteket nem okozó jódhiánya is vezethet a gyereknél mozgás. Fokozza a veszélyt. de a csecsemő. Nyilvánvaló. intellektuális képességek. Azoknak Nem megfelelő Betegség Közvetlen a gyerekeknek. Forrás: Black és mtsai. 1978. anyagcsere és szív. ábra). gazdasági a jódhiány kiemelését gyakori és politikai háttér előfordulása indokolja: világ5.1. ahol a jódhiány jelentős. az egészségviszonylatban ez a megelőztelen táplálkozás és az anya. Czeizel és mtsai. Delange. hogy még az anya enyhe. illetve a gyerek alultáphető agykárosodás és értelláltságának egyéb háttérben álló és közvetlen okai.és érrendszeri betegségek Az agyfejlődés kockázatainak társadalmi összefüggései és az ártalmak kivédésének lehetőségei A magzati időszakot illetően egyértelmű a gyermeket váró anya életmódjának jelentősége. 5. Bleichrodt és Born. megbetegedés. akik olyan tetáplálékbevitel okok rületeken nőnek fel. 1994. 2008. de okok Társadalmi.213 ban nélkülözhetetlen az agy fejlődéséhez. hogy az előzőkben tárgyalt veszélyek előfordulása és elkerülésük esélyei társadalmi összefüggésekbe ágyazódnak. 244. si zavar. fogyatékosság Hosszú távú következmények: felnőtt méret. A tiroxin hiáSzegénység a jövedelemforrások A háttérben álló nyának más oka is lehet (veés a lakásviszonyok értelmében okok leszületett pajzsmirigyhiány vagy pajzsmirigy-működéTőkehiány pénzügyi. A termelődő anyatej mennyisége és összetétele miatt nem kevésbé kritikus a szoptatás időszaka. alkalmasság utódok létrehozására. Az anya és a gyermek alultápláltsága hogy a tiroxin szintéziséhez jódra van szükség.. továbbá az anya által társadalmi és természeti értelemben pajzsmirigybetegség kezeléAlapvető sére szedett gyógyszerek). 2000). Nem kerülhető meg az anyagi feltételek kérdése sem: a szegénység valamennyi említett rizikótényező táptalaja (l.

tojás. akár 40-50%-al csökkenthetik például kisgyerekeknél a vashiányos vérszegénység arányát (UNICEF. eseményekre vezethetők vissza. olaj. 2009). A szoptatós anyák által elfogyasztott jód az anyatejen keresztül a csecsemők számára megfelelő pótlást jelent (Farkas és Sajgó. A prenatális (születés előtti) rizikótényezők egy része – dohányzás. A WHO és UNICEF ajánlása szerint a jódhiány megszűntetését olyan alternatív tápanyagok biztosíthatják. Wohlmuth. A hiányállapotok megelőzésében – különös tekintettel a szegénység révén kiemelten veszélyeztetett rétegekre – nagy felelősség hárul a szervezett egészségügyi ellátásra. 2007). Goldberg és Di Vitto. attitűdök bonyolult szövevénye is. tej. Előfordulási gyakorisága. a szervezett szociális támogatást is beleértve. akinek a gesztációs ideje (a fogamzás és a születés közt eltelt idő) nem haladja meg a 37 hetet (259 napot). jódtartalmú étrend-kiegészítők. 2002. hogy a hiány pótlására hagyományosan alkalmazott jódozott só már nem elegendő). mind a gyakorlatban a koraszüléssel találkozunk a legtöbbet. alkohol. 2001. Már akadnak jó példák a fejlődő országokban arra. a magzati fejlődés és a perinatális (születés körüli) események szorosan összefüggenek. továbbá ismert és ma még azonosítatlan tényezők sokaságától függő változatos kimenetele folytán .és drogfogyasztás. A jód természetes forrása az ivóvíz. milyen tanácsokat kap. E meghatározás szerint az élveszületések kb. A SZÜLETÉS KOCK ÁZATAI ÉS AZ AGY A terhesség. Veszprém. a születés körül vagy után gondot okozó állapotok többnyire nem optimális prenatális folyamatokra. ismeretek. hiedelmek. hogy a gyerekek és a termékeny életszakaszban lévő nők térítésmentesen kapnak vasat. ásványvíz. 2003. Ezek az étrend-kiegészítők ígéretesnek tűnnek. gyógyszerek bevétele orvosi előírás és ellenőrzés nélkül – elkerülhető az anya megfelelő döntése révén. mint a jódozott kenyér. azonban a víz sok helyen nem tartalmaz elegendő jódot (Magyarországon például három megye – Zala. de ez az arány demográfiai tényezőktől függően 6-15% között ingadozhat (Aylward. 1986. 10%-a koraszülés. A WHO ajánlása alapján koraszülöttnek kell tekinteni minden olyan élő újszülöttet. A stressz csökkentése az anya szűkebb és tágabb környezetén egyaránt múlik. Szabolcs-Szatmár-Bereg – olyan mértékben veszélyeztetett ebből a szempontból. Puskás. Shonkoff és Phillips. 2000). vitaminokat és más ásványi anyagokat tartalmazó készítményeket. Ebben természetesen szerepet játszik az is.214 Az anyagi feltételek mellett szerepet játszik az értékek. Koraszülöttség és alacsony születési súly A perinatális kockázatok közül mind a szakirodalomban. terhességi vitaminkészítmények stb. hogy milyen információ áll rendelkezésére.

Ezen belül megkülönböztetjük az 1000-1500 gramm közti nagyon kis súlyúakat és az 1000 gramm alatti extrém kis súlyúakat. annál sérülékenyebb az újszülött további perinatális komplikációk szempontjából. Joubert és Ágfalvi. a vérkeringés elégtelen oxigenizációja. és szerepet játszhatnak az előzőkben tárgyalt prenatális rizikófaktorok – a fertőzések. mind az intrauterin fejlődés-visszamaradás kockázata fokozott a rossz szociális körülmények között élő anyáknál. kötetben). A születési súly és az idegrendszer fejlődése közt nincs közvetlen kapcsolat. Egyrészt. Lehet genetikai eredetű. Intrauterine Growth Retardation. 1983. . rövidítése: IUGR. (l. súlya az idővel szabályosan növekszik. A perinatális veszélyeztetettség másik.215 a szakirodalom a koraszülöttséget a perinatális rizikó prototípusaként kezeli. a köldökzsinór összepréselődése stb. A kóros folyamatok az idegrendszert is érinthetik (Freides. ugyanakkor meglehetősen gyakori. minél kisebb a születési súly. rövidítése: SGA. hogy a születési súly megfelel-e a gesztációs időnek. 2001. az anyagi feltételek szűkössége. a veszélyek nem ismerete. még Gallai és Vetier. Leitner és mtsai. a koraszülöttséget részben fedő kategóriája az alacsony születési súly. a II. 2000). Ha a magzat egészségesen fejlődik. a stresszterhes otthoni légkör stb. a légzőrendszer betegsége vagy éretlensége koraszülötteknél. Ennek okai igen változatosak. A koraszülöttek zöme természetesen egyben a „kis súlyú” kategóriába is beletartozik.). és ha nem. hogy milyen érési állapotban éri az ideg 1 2 Az angol szakirodalomban Small for Gestational Age. Az oxigénhiány következményei annak mértékén és tartósságán túl attól is függnek. Nagyszámú újszülött adatai alapján összeállított táblázatból megállapítható. A közvetlen felelős ez esetben is az életmód. továbbá a méhlepény és a köldökzsinór rendellenességei. Oxigénhiány Az idegrendszer fejlődését a születés folyamán és az újszülöttkorban fenyegető veszélyek közül az egyik legsúlyosabb. Az intrauterin sorvadt újszülötteket betegnek kell tekintenünk. A másik indok összetettebb. Kis súlyúnak kell tekintenünk a 2500 grammot el nem érő újszülötteket. ezért a fejlődésre gyakorolt hatásaira később még részletesebben visszatérünk. A fogamzástól eltelt idő alapján várhatónál kisebb súllyal született 1 újszülöttek fejlődése már a méhen belül sem volt zavartalan. a hátterében a kevésbé tudatos gyermekvállalással járó felkészületlenség. akkor milyen mértékű az eltérés (Joubert. Erre utal az állapot másik elnevezése: intrauterin (méhen belüli) fejlődés-visszamaradás 2 (vagy sorvadás). Mind a koraszülés. a mérgező anyagok és a hiányállapotok –. Okai közt található a méhlepényen keresztül történő oxigénellátás megszűnését követően a tüdővel való légzés megindulásának késése (elhúzódó szülés. 1988). két okból mégis fontos témánk vonatkozásában.

fokozatú) oxigénhiányt szenvedett újszülöttek letargikusak. bonyolult összefüggésrendszerben. IV. fokozatú) agyvérzés nem ritkán halálos kimenetelű. élénk kutatási aktivitás ellenére a koraszülött gyerekek fejlődési perspektíváit illetően még mindig sok a kérdőjel. II. Időre született újszülötteknél sejtelhaláshoz vezet mind az agykéregben. mind a kéregalatti területeken. tónusvesztés és görcsrohamok. a túlélőknél kamratágulathoz. fokozatú) oxigénhiány következménye kóma. fokozott koponyaűri nyomás. és elsősorban a koraszülötteket fenyegeti. A gyerekeknél az iskolai tanulási problémák előfordulási gyakorisága a kamraűri vérzés súlyosságával arányosan növekszik (I. fokozat: 15-20%. Koraszülötteknél az agykéreg éretlensége folytán inkább az agy fehérállománya sérül. fokozat: > 90%) (Aylward. hogyan próbálhatunk meg eligazodni a fejlődési kimenetelét meghatározó. Lássuk. minél éretlenebb állapotban jönnek világra. A koraszülöttség távlati következményeire vonatkozó kutatási adatok korántsem ellentmondásmentesek. hatékony prevenció vagy intervenció (megelőzés vagy beavatkozás) megtervezéséhez. gyakorlatilag az összes túlélő vis�szafordíthatatlan agykárosodást szenved. hidrokefáliához (vízfejűséghez) vezet. A közepes (II. 2003). sérülhet az agyi féltekék közti kapcsolat. fokozat: 5-10%. milyen tanulságokkal szolgálnak a „perinatális rizikó prototípusára” irányuló kutatások. soktényezős. Míg egyes utóvizsgálatok koraszülött gyerekek között az intellektus különböző mértékű károsodásainak az átlagpopulációhoz viszonyítva igen magas előfordulási arányát mutatták ki. izomtónusuk csökkent. Az enyhébb (I. közülük 20-40%-nál az idegrendszer sérülése maradandó. mint a szenzoros és a mozgásos funkciók területén mutatkoznak (Aylward. 2003). Ennek nyomán kialakulhat mikrokefália (kórosan kis méretű koponya és agy). előfordulhatnak görcsrohamok. epilepszia. A jó három évtizedes.és értelmi fejlődési zavar. fokozatú) oxigénhiány fő tünete a csecsemő nyugtalansága. Agyvérzés Újszülöttkorban többnyire agykamra körüli illetve kamraűri vérzés fordul elő. A KOR ASZÜLÖTT GYEREKEK FEJLŐDÉSE: REJTÉLY AZ ORVOSTUDOMÁNY ÉS A PSZICHOLÓGIA HATÁR ÁN Gyakori előfordulása mellett a koraszülöttséggel azért is érdemes részletesebben foglalkoznunk. mozgás. fokozat: 35-50%. mert fölöttébb alkalmas annak érzékeltetésére. A súlyosabb (III–IV. III. annál inkább. több szerző eredményei szerint a koraszülöttség nyoma – legalábbis . márpedig ez nélkülözhetetlen a megalapozott.216 rendszert. A súlyos (III. a későbbiekben a fejlődés többnyire normál mederbe terelődik. a hosszú távú következmények sem annyira az értelmi fejlődés.

217 csoportszinten – bizonyos idő eltelte után már nem érhető tetten. 2000). potenciálisan jelentősnek ítélt orvosi mutató bevonása az elemzésbe segítene feloldani az ellentmondásokat. Goldberg és DiVitto. Rose és mtsai. 2007. hogy a szerzők az egyéb rizikófaktorok szerepét nem elemzik. 2003. amelyet a „koraszülött” fogalom lefed. akiknek a súlya a gesztációs korhoz viszonyítva is alacsony. igen távol áll attól. ha figyelembe vesszük. E hiányosság kiküszöbölésére használhatók a fejlődés pre-. követéses vizsgálatok magasabb életkorokig jutottak. Littmann és Parmelee. de egészséges magzati fejlődést követően jönnek a világra (Aylward. peri. Kalmár és Csiky. A részletes kockázati skálák alkalmazása azonban nem váltotta be azt a hozzá fűzött reményt. hogy homogén populációnak lenne tekinthető. hogy a koraszülött csoportokon belül a teljesítményszintet jelentős változatosság jellemzi. Az érési állapot és a születési súly viszonyának változatai is hozzájárulnak a változatossághoz. Mindezen túl a koraszülöttséghez társuló perinatális komplikációk előfordulása és súlyossága is nagyon változatos. Amint az első igényes. a fejlődés első éveire adnak használható előrejelzést (Kalmár. 1989). Shonkoff és Phillips. A gesztációs időnek megfelelő súlyú3 koraszülöttek éretlenül. az 1000 grammot meghaladó születési súlyúak közt a túlélési arány már 93% (Aylward. A koraszülöttség fogalma A fejlődési kimenetel változatossága aligha meglepő. rövidítése AGA. 3 Appropriate for Gestational Age. . hogy a komplex orvosi kritériumok is csak rövid időre. A 90-es évek közepétől egyre több 23-24 hétre született. A definíció értelmében 37 héttel limitált gesztációs idő és 2500 gramm alatti születési súly a születéskori érettség és teherbíró képesség széles variációját engedi meg. Azoknál. sőt. Schneider és mtsai. az éretlenségből következő rizikót a magzati fejlődés zavara is tetézi. 1994. 2003. 1986). 2008. 2002.és posztnatális rizikótényezőit tartalmazó skálák (pl. Az orvostudomány és a technika fejlődésével egyre tökéletesedő koraszülött-ellátásnak köszönhetően jelentősen megnőttek az idő előtt világra jött újszülöttek túlélési esélyei. kiderült. hogy a csecsemőknek az a köre. sokszor még csak információt sem adnak vizsgált csoportjaik összetételéről (Aylward és mtsai. A fejlődési kimenetel vizsgálatának módszertani gondjai A koraszülöttek utóvizsgálatainak eredményeit bemutató korai közleményekkel szemben általános kifogásként merült föl. 1978). Inkább összhangban vannak a tapasztaltak a tekintetben. akár 500 grammnál is kisebb újszülött marad életben. Wohlmuth. hogy a nagyszámú.

hogy előre lássuk egy-egy idő előtt világra jött gyerek fejlődési perspektíváit. Emiatt a koraszülöttek életkorát korrigálni szokás: a születés várható ideje és a tényleges dátum közti különbséget levonják a születéstől számított életkorból. tanulmányi eredmény) jellemzi. A korrigált életkorszámításnak azonban vannak ellenzői is. a kutatások tanulságai ellentmondásosak. Rose és mtsai. 1999). hogy ezeknek a gyerekeknek az átlagos intelligenciaszintje a tesztnormák szerint a normál zónában helyezkedik el. Mivel a teljesítmény elmaradásának hátterében gyakran figyelemproblémák húzódnak meg. Még ha néhány kutató talált is fokozottabb hajlamot koraszülötteknél ilyen zavarokra. az 1000 gramm alatti születési súlyúaknál e zavar előfordulási aránya a 10%-ot is eléri. Aylward. Stewart és mtsai. 2002. bár a talált eltérés mértékét illetően jelentősek a különbségek (l. Kalmár. hogy a koraszülöttek fejlődése nem magyarázható meg a „biológiai főhatás” modell alapján (amely kizárólag a biológiai érésre fektette a hangsúlyt. viszonylag kevésbé rizikós koraszülött gyerekekhez jól illesztett normál kontrollcsoportot is bevonnak a vizsgálatba – ennek a kritériumnak még mindig csak a koraszülötteket követő kutatások töredéke felel meg –. Le kell vonnunk azt a tanulságot. Mindebből nyilvánvaló. akik azzal érvelnek. Még a koraszülöttséggel összefüggő perinatális inzultusok hatására kialakult – képalkotó eljárások útján igazolt – agyi strukturális rendellenességek sem járnak együtt egyértelműen az értelmi fejlődés zavarával (Fearon és mtsai. hogy a koraszülöttek a születésüktől fogva ugyanazo- . semmi nem bizonyítja. hogy a koraszülött csoport teljesítménye következetesen alacsonyabb. szinte mindig az derül ki. 2004. különösen fontosak a figyelem szerepére irányuló kutatások. 2001). hogy a kutatási eredmények nem adnak túl sok támpontot ahhoz. Az életkorszámítás problémái koraszülötteknél A koraszülöttek esetében már az sem egyértelmű. Azok a koraszülötteket hosszabb távon követő kutatások. Danis és Kalmár. 2007. amelyeknél a perinatális időszakban kimutatható idegrendszeri sérülés a mintavétel kizáró kritériuma volt. 1998. többnyire arra az eredményre vezettek. Bár a követéses vizsgálatok többsége a fejlődési kimenetelt valamilyen mérhető teljesítménnyel (IQ . a gesztációs időtől függő mértékben éretlenebbek az időre születetteknél. Olsén és mtsai. A figyelem sok koraszülött gyereknél valóban érintettnek tűnik.218 2004. A koraszülöttek esetleges viselkedési és érzelmi problémáinak háttere igen bonyolult kérdés. Ruske és mtsai. a jelen kötetben). hogy amikor megszületnek. hogy ezek közvetlenül következnének a koraszülött idegrendszer sajátosságaiból. A nagyon kis súlyú koraszülötteknél a figyelemzavar-hiperaktivitás szindrómára utaló tünetek az átlagnál több mint 2 és félszer gyakrabban tapasztalhatók. képességtesztek. ha az ilyen. és annak elháríthatatlan velejárói lennének (Aylward. l. hogyan gondolkodjunk a csecsemők életkoráról. Nem kérdés. 2005). Rutter. mára már összegyűlt némi információ egyéb területekről is. 2003). Ugyanakkor. 2005.

ábra Az agy fejlődése az életképesség határától.2. szakszerű koraszülött-ellá 4 Az elméleti álláspontokról l. Gesztációs kor hetekben: A) 24. Kalmár és Csiky. Ennek következményeit egyelőre nem ismerjük pontosan. 2003. Végül is egyik elképzelés sem megy túl a főhatás-modellen. gondoljunk bele: az ingerfeltételek a fogadásukra még nem érett idegrendszerrel találkoznak. Shonkoff és Phillips. 2000). C) 32. Ez az utóbbi hatás esetenként az életkor alapján várhatóhoz viszonyítva előbbre hozhat bizonyos fejlődési teljesítményeket (Beek és Samson. időre érkezett újszülöttek. ez sem oldja meg a koraszülöttek viselkedésének és fejlődésének értelmezésével kapcsolatos gondokat (Aylward. amelyekkel normálisan csak sokkal később találkoznának. de tény. még Danis és Kalmár. Danis és mtsai tanulmányát a II. 2000). valamint Egyed tanulmányait a jelen kötetben. Az éretlen szervezet számára a külső környezethez való biológiai alkalmazkodás nagy megterhelést jelent. de az bizonyos. a korrekció javaslata nativista. hogy még az orvostudomány legújabb eredményeire alapuló. milyen segítséget kínál az interakciós modell (l. kötetben. 2003. Nézzük. 1999. 2. A koraszülöttség önmagában nem kórok. Látványosan érzékelteti ezt az 5. és beavatkoznak az érési folyamatba. a látó és a halló rendszert viszont olyan ingerek érik. Katona. amikor az agy fejlődése gyorsabb. ábra. 1994). mint a velük megegyező naptári életkorú. B) 28. a jelen kötetben). Whitfield és mtsai.4 Noha nyomósabb érvek szólnak a korrekció mellett. Ezen túlmenően inadekvát módon változik meg a már működésképes szenzoros apparátus ingerlése is: bizonyos. a méhen belüli életben természetesen jelen levő stimuláció (elsősorban az anya természetes mozgásából adódó egyensúlyi ingerek) mennyisége jelentősen lecsökken.219 kat a tapasztalatokat szerezhetik meg. míg ellenzése empirista szemléleten alapul. hogy a koraszülöttek idegrendszere éretlen állapotban kényszerül a külső környezeti feltételek közötti működésre (Aylward. 1994. 1997). o) Mielőtt ebben az életkori korrekció ellenérvét látnánk. 1994. Danis és Kalmár. éppen abban az időszakban. G. Shonkoff és Phillips. Kalmár és Csiky. mint bármikor máskor az élet során (Aylward. (2007. 2003. D) 36 Forrás: Gottlieb.2. A B C D 5. .

csökkentse a különbséget az érési állapot szerint adekvát intrauterin környezet és az aktuális ingerfeltételek között. Emellett számolni kell azoknak az ingereknek a megterhelő hatásával is. kényelmének szem előtt tartásával ésszerűsíthető a gondozási és kezelési beavatkozások megszervezése. A kenguru gondozás A kenguru-intervenciót 30 évvel ezelőtt valójában az ország rossz gazdasági helyzete hívta életre Kolumbiában.2. 5. 1975). 1 g súlyú és 2 cm hosszú. Az egyetlen lehetőségnek az tűnt. A baba nyugalmának. sőt. Danis és Kalmár. A koraszülött életben tartása és fiziológiai funkcióinak biztosítása mellett az intervenció vezérelve ebben az időszakban az. a babák báránybőrre fektetése gyengéd taktilis ingerlést nyújt. A stressz immár nem az anya felől. csu- . A vesztibuláris (az egyensúlyozó szervet érő) ingerek hiányának pótlására ringató inkubátorokat vagy vízzel töltött matracokat használnak (Korner és mtsai. közvetetten idéz elő esetleges biokémiai változásokat. kenguru-módszert (l. 2000). 5. ha az anyákat bevonják a koraszülöttek intenzív ellátásába. az inkubátorba benyúlva simogathatják. karjukba vehetik. kicsinye ezzel szemben kb. a jelen kötetben) a korai időszakban különösen erősek. 2005. keretes szöveg). a csekély számú ápoló személyzet. az egy-egy inkubátorban több koraszülött baba elhelyezéséből következő fertőzések és a magas halálozási arány késztették az orvosokat alternatív megoldás keresésére. Egy kenguru anya 30 kg is lehet. amelyek fogadására az idegrendszer még nem készült fel. Shonkoff és Phillips. kényelmetlen testhelyzetekkel járnak stb.és az erős hangingerek csökkentéséről. ajánlják az ún. Ma már sok intenzív újszülött osztályon gondoskodnak a fény. 2000). A szülők sok időt tölthetnek az osztályon. magukhoz szoríthatják babájukat. A koraszülött-ellátás újdonságai az idegrendszer fejlődésének szemszögéből A fejlődés önkorrekciós tendenciái (l. és amennyire a koraszülött állapota megengedi. Csak olyan megoldás jöhetett számításba.2. amelyek sokszor fájdalmasak. és az idegrendszer plaszticitásának köszönhetően ezeknek az inzultusoknak a hatása többnyire nem visszafordíthatatlan (Shonkoff és Phillips. Az ötlet alapja az Ausztráliában élő erszényes emlősállat. hogy amilyen mértékben lehet. A kórházak hiányos felszereltsége. a kenguru sajátos ivadékgondozási módja. A kenguru újszülöttje nagyon korán és éretlenül jön a világra. amely nem kíván technikai felszereltséget és anyagi ráfordítást. hanem közvetlenül kényszeríti a koraszülött törékeny szervezetét sokszor drasztikus válaszokra (Grunau és mtsai. hogy minél ritkábban kelljen megbolygatni. Egyre több helyen teszik lehetővé. még a táplálás és az oxigénellátás szempontjából sem. A megterhelést tovább fokozzák a koraszülött életfunkcióinak fenntartásához gyakran nélkülözhetetlen orvosi beavatkozások.220 tás sem tudja reprodukálni az anyaméhen belüli fejlődés feltételeit.

hogy az anya hasán lévő erszénybe bemásszon. ábra A kenguru helyzet 5. az anya mozgása révén gyengéd vesztibuláris ingerlést kap. optimális a szabad légzéshez. 5. ahogy ezt az újszülött megfelelő hőmérsékletének fenntartása igényeli). viszont már megszületésekor képes rá.advance.1. Az anya testén tartott baba megfelelő ingereket kap idegrendszere fejlődéséhez.jpg csökken. Az anya szervezete mintegy termosztátként működik. A 80-as évek közepétől a kenguru módszert kipróbálták az USA-ban és Európában is. hogy otthon az anya más családtagok segítségével napi 24 órán keresztül biztosítja a kenguru gondozást (Ruiz-Peláez és mtsai. hőmérséklet-szinkronitás alakul ki az anya és gyermeke között (az anya testhőmérséklete automatikusan úgy emelkedik vagy 5. 2005) A világ fejletettebb országaiban a szakemberek eleinte hitetlenséggel fogadták a kenguru gondozás tapasztalatairól szóló beszámolókat. a kenguru gondozást az intenzív ellátás kiegészítéseként. 5. a bőrével érintkezve.3. Később hely hiányában a már lélegezni és szopni képes koraszülötteket még jóval az időre születés életkorának elérése előtt – rendszeres ellenőrzés mellett – hazaadták. de az érdeklődést fölkeltette. 2004. A kengurubébi még könnyen kihűl. rendszeresen. de alkalmanként behatárolt időtartam- . és amint szopni képes. és azt csak akkor hagyja el. mint az inkubátorban elhelyezett koraszülöttek közt. A kengurubébi táplálékszükségletét az erszényen belül található emlőkből.221 pasz. 8 hónapig él az anya erszényében. hogy közelről ismerkedjenek meg a módszerrel. A kenguru módszert alkalmazó anyának a ruhája alatt.edu/images/neonat04. hogy a koraszülöttek többségének stabilizálódott a légzése és keringése. A kenguruhelyzet hatásosan szabályozza az újszülött testhőmérsékletét. és egyre többen látogattak Kolumbiába. a két melle között függőlegesen elhelyezve kell tartania gyermekét. és megindult súlygyarapodása. Winberg. Ez a helyzet kényelmes az újszülött számára.uconn.1 kép). Ahol a technikai feltételek rendelkezésre állnak. kép: Egy kenguruzó anyuka www. amelyet már méhen belülről ismer.3. ábra. A halálozás és a komplikációk előfordulása nem volt gyakoribb. ezt saját igénye szerint teheti. akin csak pelenka és esetleg sapka van (l. azzal a feltétellel. A módszer bogotai kipróbálásakor azt tapasztalták. A kis kenguru kb. ha súlya eléri a 2-4 kg-ot. folyamatosan hallhatja az anya szívhangját. szopással szerzi meg.

hogy a módszer biztonságos. de a különböző rizikótényezőknek kitett. többet aludtak (főleg az egyes alvásperiódusaik időtartama hosszabbodott meg). Fontos a helyzet másik résztvevőjére. A kutatási eredmények azt is valószínűsítik. A kenguru gondozás pozitív hatása természetesen nem korlátozódik a koraszülöttekre sem a baba. magabiztosabbak lettek abban. szükség esetén oxigéntámogatás mellett. 1993. sem az anya esetében. Hámori. 2002. és megnövekedett az éber nyugalmi állapotban töltött idő. 2009 összefoglalója alapján Biológiai rizikó és a környezet Az utóbbi két évtizedben egyre szaporodnak a bizonyítékok arra vonatkozóan. ellenáll nekik. 2002. Ribiczey és mtsai. hogy hamarabb váltak alkalmassá arra. Forrás: T. 2007). 1999). mint a kockázatmentesen fejlődőre. A legmeggyőzőbb talán az. Sameroff. . amelyeket az optimális biológiai állapotban levő csecsemő vagy kisgyermek önmaga kompenzálni képes. Itt is érvényesül az interakció: a biológiai inzultusnak kitett idegrendszerre másként hathat egy adott környezeti tényező. kevesebbet sírtak. a kiemelkedően nagyszabású kutatásokat és néhány újabb közleményt kiemelve: Goldberg és DiVitto. Tamis-LeMonda és Roberts. 2004. mintegy leperegnek róla – így potenciálisan ártalmas hatásuk általában nem is válik ismertté –. Schneider és mtsai. és hosszabb ideig szoptattak. önálló légzésre. Közelebb érezték magukhoz újszülöttjüket. 2010. mint ami egyszerű összegződés alapján várható lenne. az anyára gyakorolt hatás is. hogy hamarabb váltak képessé a támogatás nélküli. 1996. amikor a gyermeket haza kellett vinni a koraszülött osztályról (Anderson. Smith és mtsai. Önmagáért beszél az az adat. hogy a szociális környezet hatásai enyhíthetik vagy súlyosbíthatják a koraszülöttséggel vagy egyéb perinatális komplikációkkal kapcsolatos fejlődési zavarokat (csak az összefoglaló tanulmányokat. hogy megfigyeljék a gyermekük egészségi állapotát. hogy ha a biológiai rizikótényezők hátrányos – vagy még rosszabb esetben veszélyeztető – környezetben fordulnak elő. hogy hazaadják őket. A kenguruzó anyáknak több teje volt. az együttes kedvezőtlen hatás súlyosabb. és kevésbé éreztek félelmet. és emellett még a kórházban jó minőségű koraszülött-ellátásban részesülő babáknál is vannak jótékony hatásai.222 ban (gyakran napi több órán keresztül) alkalmazzák. így például az extrauterin (méhen kívüli) életfeltételek közé idő előtt kikerült idegrendszer funkcióképességét károsíthatják. Az eredmények tudományos elemzése alátámasztotta. Ezenkívül kimutatható volt a viselkedés-szabályozás kedvező változása: negatív aktivitásuk csökkent. Kalmár. további irodalom l. A minimális környezeti deficit fogalma alkalmas lehet olyan környezeti feltételek jellemzésére.

kevesebbet vokalizálnak. ha számításba vesszük. valamint a stimulációnak (pl.és perinatális orvosi adatokra alapuló kumulatív rizikóskála előrejelző értékét jelentősen megnövelte olyan változók bevonása. további hivatkozásokat l. azaz a gyerek állapotától. Tamis-LeMonda és mtsai. A szüleik sokszor írják le őket nehéz temperamentumúnak. a kellemetlen ingerek iránti toleranciájuk ugyankkor alacsony. 1993. A környezet vagy saját állapotuk változásai gyakran váltanak ki náluk sírást. 1998. és többször nyűgösek az anyával való interakció során. A tranzakciós fejlődésmodell segítségével (l. petyhüdt tónusú baba látványa az inkubátorban bonyolult eszközökkel körülvéve érthetően riasztó élmény a koraszülés stresszétől már amúgy is megterhelt szülők számára. 2010) kitüntetett jelentőségére utalnak. ennek nyomán pedig a szülőknek a gyerek felé irányuló viselkedését jellegzetesen módosítják. többször fordítják el tekintetüket. Danis és Kalmár. 1998. A szociális stimulálásra magas az ingerküszöbük. 1996. Kalmár és Csiky. Wijnroks. Ebből azonban nem kapunk közvetlen információt arról. Ami a gondozói oldalt illeti. milyen tényező segíti vagy hátráltatja a fejlődést. mára már számos kutatás dokumentálta (pl. Goldberg és DiVitto. Spiker és mtsai. Nehezebb őket megnyugtatni. A kutatásban használt. Az átlagon fölüli szociális helyzetű családok koraszülött gyermekei közül azok. hogy a környezethatás érvényesülése függ a fogadó feltételektől. Kalmár. 2002. személyükre irányuló figyelemben. Újabb adatok az anya válaszkészségének (pl. Az apró. sőt. 1994. megfelelő kontrollcsoportokkal összehasonlítva a . a későbbiekben nem értek el magasabb értelmi szintet. A koraszülött csecsemők interakciót nehezítő sajátosságai rövidebb-hosszabb ideig fennmaradnak a születés várt ideje után is. longitudinális vizsgálat már az 1980-as években ráirányította a figyelmet a gondozó és a gyermek közti interakciók. a stressz vegetatív jeleit is. 1999). Landry és mtsai. a jelen kötetben) még közelebb juthatunk a koraszülött gyerekek fejlődése körüli rejtélyek hátterének megértéséhez. akik fejlődésük korai szakaszában nem részesültek elegendő. 1998). hiszen a gyerek maga is sokféle eszközzel befolyásolja a környezetét. Az éretlen újszülöttek kevésbé éberek és válaszkészek. 2002. Cohen és mtsai. 2007. Egy nagyszabású Los Angeles-i. valamint a nyelvi háttér szerepére. mint az alacsonyabb társadalmi osztályból származó gyerekek (Beckwith és mtsai 1992. pre.223 Az otthoni környezet minőségének mutatójaként gyakran használják a szocioökonómiai státuszt (SES). Wijnroks. Landry és mtsai. Bradley és mtsai. hogy a koraszülöttek jelzései kevésbé egyértelműek. nehezebben értelmezhetőek. A koraszülött csecsemők viselkedési sajátosságait. energiakapacitásukat szinte teljesen lekötheti az életfunkciók puszta fenntartása. Nem elég. ezért nehezen hozzáférhetőek. A gondozó feladatát tovább nehezíti. Kevesebbet mosolyognak. ingerlékenyebbek. A szülők kapcsolata a koraszülött babákkal atipikus feltételek közt kezdődik. amelyek a gondozó-gyerek interakció sajátosságait ragadják meg. kevésbé éberek és lassabban reagálnak. törékeny. Ribiczey és mtsai. alig lehet velük kapcsolatot teremteni. Tamis-LeMonda és Roberts. 1997. Általában passzívabbak. amelyek a gondozóval való interakciót. 1992).

amelyek a nem megfelelő illeszkedést valószínűsítik (l. Holmes és mtsai. a biológiai rizikó folytán fokozottan sérülékeny csecsemő fejlődése súlyos zavart szenvedhet. vagy elbizonytalanodnak. ezek bonyolult összjátéka vezet egy bizonyos kimenetelhez. csökkent válaszkészsége alapján kompenzációs mechanizmusként értelmezhető. reakcióként a koraszülött csecsemő tipikus passzivitására. A fenti kutatási tapasztalatok ismeretében már valószínűleg senki sem lepődik meg azon. 1999). a jelen kötetben). a szenzitív válaszkészség (Landry és mtsai. 2002). Tamis-LeMonda és Roberts. A kedvező kimenetel hátterében a stimulációnak mutatkozik kitüntetett szerepe. tényleges vagy vélt fejlődési lemaradására. vagyis azt. Lehet. hogy az anya a koraszülöttségből következő megnehezített gondozási és interakciós helyzetre a csecsemő számára kedvezőtlen viselkedési stílus kialakításával fog reagálni. a kontaktusfelvétel nehézsége. túlgondoskodáshoz vagy kevésbé szeretetteljes viselkedéshez (a hivatkozásokat l.224 koraszülött gyereket nevelő anyák attitűdjét elfogadóbbnak. Több kutató tapasztalata szerint jobban igyekeznek gyerekeiket stimulálni. passzívak lesznek. Kalmár és Csiky. Ez az intervenció tervezése szempontjából is fontos összefüggés. de hogy miképpen. Ha a szülők a koraszülött babát betegnek tekintve csak a külvilág hatásaitól való megóvására törekednek. 1998). A koraszülöttség ténye és a koraszülött sajátosságai mindenképpen befolyásolják az anyai viselkedést. válaszkészségüket fokozottabbnak találták. hogy a koraszülött gyerekek fejlődésének megbízható előrejelzése még a legrészletesebb orvosi adatok birtokában sem lehetséges. A tranzakciós mechanizmusban számos tényező vesz részt. valamint Ferenczi. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni annak a veszélyét sem. Más szerzők szerint a hosszú korai szeparáció. Fontos azoknak az anyát érintő rizikótényezőknek az azonosítása. illetve a csecsemő sorsának bizonytalansága az anya magatartásának más irányú alakulásához is vezethet: például túlzott féltéshez. 1984. a ténylegesen elért fejlettségtől és az aktuális állapottól függetlenül. A veszélyek elkerülésének kulcsa a koraszülött sajátos szükségleteire érzékeny odafordulás. Az intervenció szemszögéből két tanulságot kell feltétlenül levonnunk. A veszélyeztetettként született gyerekek megkülönböztetett kezelése a szülők részéről iskolás korig is megmaradhat. Úgy tűnik. . hogy a gondozó érthető és jó szándékú igyekezete a koraszülött érzékeny idegrendszerének túlingerléséhez is vezethet (Barnard és mtsai. a csecsemő deprivált környezetben fog élni. és maguk is visszahúzódnak. 1997. Danis és Kalmár. Goldberg és Di Vitto. 1989. és általában involváltabbnak mutatkoznak a gyereknevelés tekintetében. Ha a negatív tranzakció-láncolatot nem sikerül kivédeni. de a rizikós baba fejlődése már ezt is megsínyli. Kalmár. Wijnroks. 2007. az számtalan egyéb feltételtől függ. ami a koraszülött csecsemők passzivitása. hogy csak „minimális környezeti deficitről” lesz szó. 2002. hogy a specifikus szülői magatartás a legtöbb esetben kompenzációs törekvésből fakad.

A szakirodalomban már találhatunk néhány ígéretes példát a szülői kompetencia és magatartás fontosságának a felismerésére épített intervenciós programokra.225 Lesz-e hasznuk a koraszülött gyerekeknek a velük folytatott kutatásokból? (Az intervenció kérdése) A fentiek fényében nyilvánvaló. hogy az a rizikó. a koraszülött csecsemők speciális szükségletei és gyakran atipikus viselkedése különös odafigyelést és érzékenységet kívánnak a gondozótól. amelyek segítségével sikerült enyhíteni koraszülöttségből fakadó fejlődési problémákat. 1999). és még a szociális hátrányt is ellensúlyozni tudták (pl. mozgás. Shonkoff és Phillips. . és nem szolgálja igazán a megelőzést. hogy mindennek feltételei megteremtődjenek. 1997). Blair és mtsai. Amint az előzőkben láttuk. és ebből következően a megfelelő hatékonysággal kecsegtető intervenció megtervezése igen bonyolult feladat (Kalmár és Csiky. a szegénységben élő családok koraszülött gyerekeire kellene összpontosítanunk. amit a koraszülöttség képez. 1995. 2000). a jelen kötetben). rendkívül összetett jelenség. Bradley és mtsai. amelyek a sajátos igényű gyereket. a jelen kötetben). gyógytornászhoz. Mindez érthetővé teszi. valamint Varga és mtsai. 1994. érzékszervi. McCarton és mtsai. hogy jelenleg még sehol nincs biztosítva az összes koraszülött gyereket nevelő család (vagy akár csak ezek többsége) számára elérhető szakszerű támogatás. miközben a szegénység és szociális hátrány jelentős kockázatot jelent a gyermekek várt idő előtti megszületése szempontjából (l. családjukat és tágabb környezetüket olyan rendszerként kezelik. 1999. Ez a megközelítés nem veszi figyelembe a probléma komplexitását. gyógypedagógushoz – utalják. Danis és Kalmár. Hatékony prevenció és hosszú távú eredmény csak a fejlődés dinamikus rendszerszemléletén alapuló megoldásoktól várható (l. A szegénység és az ebből fakadó stresszhelyzetek érthető módon súlyos akadályát képezik annak. fentebb. amelynek az összetevői együttesen és egymásra kölcsönösen hatva határozzák meg a fejlődési kimenetelt (Kalmár és Csiky. aki természetes körülmények között az anya. a diagnosztizált testi.és értelmi rendellenességekkel a gyerekeket a megfelelő szakmák képviselőihez – szakorvoshoz. Az intervenciós erőfeszítéseket mindenekelőtt a halmozottan veszélyeztetett alcsoportra. Az alapellátásként nyújtott utógondozás a legtöbb helyen kimerül a fejlődés követésében.

.. megjelenés alatt. A. még a magzati korszakra esik. G. . és fejlődésük zavartalan legyen. Pfeiffer. Journal of Pediatric Psychology. In: Roberts. 115. A lakosság jódellátottsága elégtelen. M. Sajgó. FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM Anderson. 139–170.) Handbook of Pediatric Psychology. In. 37–45. Következésképpen a megelőzés kulcsa az anya életmódja. A. P. Aylward. S. Az intervenció feladatai és lehetőségei koraszülött gyerekeknél – pszichológiai nézőpontból. hiányállapotok. Medicina. G. (2003). L. C. kivédésének lehetőségeire – az idegrendszer szempontjából tekinti át azokat a rizikótényezőket. (1984). Van lehetőség a jódpótlásra. amelyek ennek a kiemelkedő fontosságú szervünknek a fejlődését a legintenzívebb változások időszakában akadályozhatják. Ribiczey N. I. 6. Klinikai fejlődésneurológia. „Mozgó rizikó” koraszülött gyerekek fejlődésének tükrében. Aylward. M. and developmental issues. Táplálkozás-allergia-diéta. P. J. Csiky E.. Alkalmazott Pszichológia. I. Wright. Kalmár M. 253–268. Kalmár M. G. M. prematurity.. H. Csiky E. 27. amelyben az agy fejlődése a legrohamosabb. hogy a gyerekek egészségesen szülessenek. Guilford. Bee.. AJÁNLOTT MAGYAR NYELVŰ IRODALOM Farkas. 515–520. Kangaroo care of the premature infant. Fejezetünk – kitekintve az ártalmak megelőzésének. Infant Behavior and Development. E. (2002). NICU. E. Budapest. Oxford University Press. 34–42. Developmental changes in maternal interactions with term and preterm infants. C... Minthogy ekkor a fejlődés feltételeit az anya szervezete biztosítja. S. P. Hammond.): Nurturing the Premature Infant: Developmental Interventions in the Neonatal Intensive Care Nursery. Verhulst. Barnard.: Goldson. Alkalmazott Pszichológia. amely ennek teljesülését megakadályozhatja. (1999). A veszélyeztetett újszülöttek fejlődésének bonyolult összefüggéseit fejezetünk a perinatális rizikó prototípusának tekintett koraszülöttségen keresztül mutatja be. (1989). (ed. Katona F. (1999). New York. (1999). méreganyagok.226 ÖSSZEFOGLALÁS A családok legnagyobb vágya – és egyben a társadalom érdeke is – az. (1994). Neonatology. innen érhetik a magzatot ártó hatások is. A koraszülöttség fejlődéspszichológiai implikációi. Methodological issues in outcome studies of at-risk infants. 43–54. 101–113.. úgymint fertőzések. 1 (4). New York. K. Outcome studies of low birth weight infants published in the last decade: A metaanalysis. Környezetünk azonban számos olyan veszélyforrást rejt. Kalmár M. (2010). Az a periódus. Az elemzés alapját képező tranzakciós fejlődésmodell irányt mutat az intervenció számára is. G. (2001). 7. 34 (3–4). Magyar Pszichológiai Szemle. Aylward. 131–160. The Journal of Pediatrics. (ed.

(2000). New York. Developmental Disorders: A Neuropsychological approach. C.. Farkas. A lakosság jódellátottsága elégtelen. E. (1984). Barnard. A.. B. R. C. P. Ramey. H. Sigman. In: Bornstein. L. P. 542–554. Aquino.. C. E. J. M. Medicina. S. Mahwah. A. W.E. Mundform. S. G.. Cohen. K. M. NJ. M.227 Barratt.. Black. . J... (2002). 6. (2001). 371. Blair. L. Van lehetőség a jódpótlásra.. (ed. Auerbach. Probabilistic epigenesis. (1995). H. I. Developmental changes in maternal interactions with term and preterm infants. Vol. Ablex Publ. Bradley. 1–11.. Brain volumes in adult survivors of very low birth weight: A sibling-controlled study. C. L. 505–542. E...) Longitudinal studies of children at psychological risk: Cross national perspectives. Lindsay. premature infants: Participation and intellectual development. 195–200. Parmelee. Hardin. Freides... 3. In: Greenbaum. G. F. Monk. H. Y.. 59. T. Infancy research. Biological and social precursors of a 12 year competence in children born preterm. Early intervention for low birthweight.. 63.... (Eds. Lancet. G. Proceedings of the Nutrition Society. Fifer. (2008). Rátay Cs.. 243–260. Bleichrodt. S. Di Vitto. NJ. (2001). In: Bremner... Biochemical Society Transactions. Taylor. Az értelmi fogyatékosság kóreredete. (2008). P. 34–42. Fogel. C. M.): The Damaged Brain of Iodine Deficiency... D. (2007). (1994). S. (2001). The role of iron in neurodevelopment: Fetal iron deficiency and the developing hippocampus. Prenatal development and risk. 3. J. Norwood. (1994). Developmental Science. Ezzati. 65. 367–371. Lawrence Erlbaum Associates (LEA). J.. M. Lányiné Engelmayer Á. W. R. Czeizel E. J. L. 1198–1208. J. (1978). A. H. Beek. Pediatrics. Blackwell’s.. The role of iodine in brain development. (eds.diéta.. Whiteside.. 37–50. F. Bee. L. 1267–1271. Táplálkozás – allergia . premature children living in poverty. Child Development. D.. Fogel. Pope. L. K. Kelleher. Rifkin. Frangou. (1994). Casey.. and practice. Murray. Budapest. In: Stanbury. Born. M. Child Development. E. Beckwith. P. 101–113 Beckwith. Early indicators of resilience and their relation to experiences in the family environment of low birthweight. M. . (1992). J.. Nosarti. Blackwell’s. M. Parenting children born preterm. M.. P. Communication in preterm infants: Why is it different? Early Development and Parenting. H A. Rivera. (2001). 7.): Handbook of Infant Development.. (eds. Bhutta. G. Mathers. 99. American Journal on Mental Retardation. Maternal and child undernutrition: global and regional exposures and health consequences. A meta-analysis of research into iodine and its relationship to cognitive development..): Handbook of Parenting. Georgieff.. Oxford. M. van. Samson. Fearon.. Delange. H. Hammond. Rodning. C. M. (ed. Cognizant Communication Corporation. C. (2004). Infant Behavior and Development. Cohen. In: Bremner. Oxford. K. 75–79. A. B. Goldberg. (1992). 36. 346–360. Gottlieb. N. Oxford. Sajgó. Blackwell’s. Stewart. O’Connell. Grose-Fifer. K. D. M. S. 339–360.): Handbook of Infant Development. policy. Allin. De Onis. D. 1. Preterm children at early adolescence and continuity and discontinuity in maternal responsiveness from infancy.. R.... 641–659. Z... 114.. Caulfield.

J. Swank. Haffner. Joubert. E. (1978). Pathways from prematurity and infant abilities to later cognition. L. W. Joubert. C. M.. Landry. A.. Pyhtinen. H. Reich. Leitner.. A. L. 107–139. Developmental Psychology... Születési súly és születési hossz standard az 1973–78 évben élve-született újszülöttek adatai alapján. 102.. (2000). Scott. K. Katona F. Smith.. C. P.. 113 (3). (1997). L. K. (1983). Yu. hogy a csecsemő koraszülött volt? Pszichológia. Olsén. Harel. L. E. Y.. Pediatrics. Corvinus Egyetem. (1975). F. E.. 139–170. A jódellátás növelésének lehetőségei Magyarországon. (1998).. 61. S. J. Casey. Posner. R.. A cognitive cascade in infancy: Pathways from prematurity to later mental development. C. M. E. Haley. an example to follow from developing countries.. Miller-Loncar.. Korkman. Országos reprezentatív növekedésvizsgálat. E. 36.. M-R. R. Vainionpää. (1989). Jaffa. 33. L. (2007). Parmelee.. Järvelin. Journal of Child Neurology. 43–54. A.. Cuervo. C.. Kalmár. Tóth. 1179–1182. Swank.. D. Csiky. McCormick. Broyles. (1999). Effects of waterbed flotation on premature infants. (1994). Kraemer.. J.. Cosper. J. M. M. 69.. C. F.. 16. H. (2008). Gyermekgyógyászat. B. F. Solimano. (2005). E. 39. 2010/1. (1999). D. E. Puskás. L.. Many. Whitfield. Pain.. Jankowski. E. S. Holmes. Medicina.. J. R.... Results at age 8 years of early intervention for low-birth weight premature infants. H. F. ELTE Eötvös Kiadó. Ruiz-Peláez. Bauer.. J. S. S.. 34 (3–4). J. M. Charpak.. 81–137. McCarton. Doktori értekezés. S. 781–786. R. Feldman. R.. British Medical Journal. A. 329. Pääkkö. Demográfia. A. 361–367. C. Magyar Pszichológiai Szemle. Bernbaum. Geva. G.. Brooks-Gunn. P.. I. Child Development. Journal of the American Medical Association. Oberlander. Bassan. 1172–1184. W.. Miller-Loncar. Pediatrics.. (2005). M. (1988). Ribiczey... 293–300. 126–132. Budapest. Jankowski. 3. J. Littmann. M.. N. Klinikai fejlődésneurológia. A. Fitzgerald. C. Az intervenció feladatai és lehetőségei koraszülött gyerekeknél – pszichológiai nézőpontból. R. J.. 470–474.. Medical correlates of infant development. N.. F. H. C. R. Landry. The relation of change in maternal interactive styles to the developing social competence of full-term and preterm children. Smith. J. (2004). Fattal-Valevski. 367–378. Kalmár. C. 1 (4). P. 277. Korner. 76.. Weinberg. J. Kutai.. 329–336. J. Applied Developmental Psychology. Van Rossem.. (1997). L. Rose. Budapest. Meinert. Neonatal procedural pain exposure predicts lower cortisol and behavioral reactivity in preterm infants in the NICU. H. Ágfalvi. I.. 105–123. Az intelligencia alakulásának előrejelezhetősége és váratlan fordulatai. T. Van Rossem. (2010). Pediatrics.228 Grunau. C. 43–58. Intelligence. Feldman. valamint koraszülött gyerekek követésének tanulságai. J. A. Predicting cognitive-language and social growth curves from early maternal behaviors in children at varying degrees of biological risk... 56 (3). Rizikómentesen született. 15. Gyurke. Rose.. 0–2 éves korúak adatai. T. K. S... The development of high-risk infants in low-risk families. L. Bennett. Anyák és egyéves gyerekeik interakciója játékhelyzetben – számít-e. Kalmár. Wallace. A. Alkalmazott Pszichológia. S. 1040–1053. M. N. Child Development. Tonascia. J. Csiky. J. K... (2007). prospective study. A koraszülöttség fejlődéspszichológiai implikációi. 523–533. P. (1998). Budapest. Kalmár M. Á. J. G. . D.. F. R.. Six-year follow-up of children with intrauterine growth retardation: Long-term. Tyson. H. Psychological findings in preterm children related to neurologic status and magnetic resonance imaging. R. M.. Holsti. Kangaroo mother care. M..

M. ELTE PPK Pszichológiai Intézet.. W.. L. Pathways to school achievement in very preterm and full term children.. Schlagmüller.. Wohlmuth. (1996). M. Luster. (1993). P. G.. J. Mother and newborn baby: Mutual regulation of physiology and behavior: A selective review. S. Stewart. Rifkin... Szakdolgozat. Denson. Townsend.. (1986). R.. Murray. P. Models of development and developmental risk. 37.. A.. 754–768. Whitfield. In: Zeanah. Wolke. (2002). Shonkoff. (2005). (1996). T. V.229 Ruske. J. (1998).. 3–13.. Damast. J. T. 5. Schneider. Journal of Child Psychology and Psychiatry. E. Developmental Medicine and Child Neurology. D. M. Neuropsychological outcome at adolescence of very preterm birth and its relation to brain structure. J.) Az újszülött. Rutter.. F. S. 217–229. (2001). Akadémiai Kiadó. 64. S. 2 (3). From Neurons to Neighborhoods. (2000). Jr.. L. (2004). Miller. Baumwell. and living skills. J. A.. D. Lewis. (2009). The relation of medical risk and maternal stimulation with preterm infants’ cognitive. Moseley. Tracking Progress on Child and Maternal Nutrition: A survival and Development Priority... Pathways to developmental outcomes in preterm infants. Bornstein. Winberg. H. Murray. R. Wijnroks. Townsend... R. P. 855–864. European Journal of Developmental Psychology. C. Swank. Landry. Wyatt. Tamis-LeMonda. M. Baldwin. P. K. 47. Developmental Psychobiology. 19–30. Phillips. 7. New York. Brooks-Gunn. Hámori. Holsti. National Academy Press. Responsive parenting in the second year: Specific influences on children’s language and play.. . H. H. E. Ö. J. K. European Journal of Psychology of Education. language. P.. New York. H..): Handbook of Infant Mental Health. Early Development and Parenting. C. Kirkbride.. W. Wildin. Smith. P. In: Fitzgerald. L. C. (1997). R. E. Extremely premature (800g) schoolchildren: Multiple areas of hidden disability. A. (ed. (1999). (1993). 77. M. 173–183. E.. M. Budapest. N. Enhancing maternal interactive behavior and child social competence. M. Meyer. J. E. D. UNICEF (2009).. D. A. E. S. V. 226–233.. F. C.. O. Grunau. P. 43. Multiple meanings of a developmental perspective on psychopathology. 455–517.. R. S. Tamis-LeMonda. L. 221–252. Lancet. Karraker.. L. Kingsley. S. D.. Foster. Spiker. J. H. Koraszülöttek. Brain structure and neurocognitive and behavioral function in adolescents who were born very preterm. L. T. Archives of Disease in Childhood. The Science of Early Childhood Development. Stewart. RoutledgeFalmer.M. A. S. Early Development and Parenting. Washington. (szerk. Child Development.. Ferguson. Rifkin. In: Véghelyi.. 1653–1657. 85–90. Guilford. Early maternal stimulation and the development of cognitive competence and attention of preterm infants. Roth.. 19.. Kerpel-Fronius.): Infant Development – Ecological Perspectives. L. I. C.. Roberts. (2005). Amess. H. J. (eds. 353. Sameroff.. A koraszülött állapot hatása az anyai érzelmekre. D. S. 385–406.

Herczog Mária2 1 ELTE Affektív Pszichológiai Intézeti Központ. Szociálpedagógia tanszék TÖRTÉNELEM ÉS TÁRSADALOM A VÁRANDÓSSÁG NÉHÁNY ÉLETTANI ÉS LÉLEKTANI VETÜLETE A VÁRANDÓSSÁGGAL KAPCSOLATOS ANYAI ATTITŰD Gyermekvállalási kedv és termékenység Magyarországon A gyerekvállalás rendje és motívumai Gyermek.és családtervezés Gyermekvállalás és hátrányos helyzet Várandós apák Couvade rituálé. iskolázottság A várandósság időszakában rendelkezésre álló támogató programok Támogatás szüléskor… …és szülés után . fejezet A VÁR ANDÓSSÁG ÉS A SZÜLÉS PSZICHOLÓGIAI VONATKOZÁSAI ÉS TÁRSADALMI BEÁGYAZOTTSÁGA Varga Katalin1. Andrek Andrea1. ismeretek. couvade szindróma APÁK KOMMUNIKÁCIÓ ÉS KAPCSOLAT A MAGZATTAL – A LELKI KÖLDÖKZSINÓR SZÜLÉS Kapcsolatot erősítő programok – a születés előtt A szülés kulturális beágyazottsága A szülés lélektana A szülést kísérő lélektani-érzelmi változások Együttszülés A GYERMEK MEGSZÜLETÉSE UTÁN GENERÁCIÓKON ÁTÍVELŐ HATÁSOK BEAVATKOZÁSI LEHETŐSÉGEK A korai kapcsolat és az anya-gyerek kötődés összefüggései Kedvezőtlen kimenetelű szülések Informáltság.230 III. valamint Aktív Szülés Program 2 Eszterházy Károly Főiskola. FEJLŐDÉS A CSALÁDBAN: INTERAKCIÓK ÉS KAPCSOLATOK 6.

Fejezetünket az intervenciós lehetőségek rövid összefoglalásával zárjuk. Kiemelt fontosságú az anya és az újszülött háborítatlan együttléte közvetlenül a születést követő órákban. Részletesen szólunk a várandósság két gyakran „elfelejtett” szereplőjéről: a magzatról és az apáról. Ha pusztán így tekintünk ezekre a folyamatokra. amelyek kedvező esetben támogatják. Fejezetünkben a kérdéskör lélektani vetülete mellett a szociológiai vonatkozásokat emeljük ki. . kedvezőtlen feltételek esetén gátolhatják a szülés természetes. A szüléssel összefüggésben kiemeljük az anya felfokozott érzékenységét az őt érő hatásokra. A várandósság lélektani szempontjai közül tárgyaljuk az anya pszichés változásait. ezen belül kiemelten az anya attitűdjét várandósságával és születendő gyermekével kapcsolatban.231 A gyermekvárás és a szülés napjainkban a mi kultúránkban lényegében egészségügyi esemény. jóval szerényebb képet kapunk róluk. élettani menetét. mivel a várandósság és a szülés minden elemét átszövik hagyományok. kulturális meghatározottságok és komplex társadalmi hatások. mint amilyenek valójában.

demográfiai komponensei sem elhanyagolhatók. A várandósság és a szülés nem elsősorban és kizárólag egészségügyi kérdés. Gelis. Az is nagyon változó. így a lélektan. 2009. és számtalan vonatkozása önálló kutatási terület. a jó színvonalú felkészítés. a szociológia. mások számára keserves. míg másoknál ez az időszak valódi „terhet” jelent. miért és hogyan. míg másoknak nehezére esik saját gyerekük ellátása. kiemelkedően a feminista perspektíva megjelenése és rendkívüli hatása e területen (de Beauvoir. hogy melyik családba hány gyermek születik.232 BEVEZETŐ A várandósság és a szülés körül számos izgalmas tudományos kérdés fogalmazható meg. megfelelő információk elérhetősége és megtanítása. A gyermekvárás tudatosságának erősítése. 1969. Az önismeret. szociális szempontból megközelítendő életszakasz. a néprajz. az antropológia. valamint a várandósok és szülő nők megfelelő kísérése. 1991). amelyeket a nőmozgalmak különféle állomásai jelentettek. orvostörténeti elemzések mellett kiemelkedő jelentőségűek azok a változások. a kultúrtörténet. A várandósság és szülés szorosan összefügg a megszületett gyerekek gondozásának. legalább ennyire érzelmi. Az apa jelenléte a szülésnél egyes párkapcsolatokat megerősít. TÖRTÉNELEM ÉS TÁRSADALOM A várandósság és a szülés társadalomtörténete kiterjedt irodalommal rendelkezik. a család működésével. A tapasztalatok szerint a várandósságot egyes asszonyok a szervezetük tökéletes működésének csodájaként élik meg. A történeti. kívánságaik figyelembevétele módot ad arra. 2004). Stewart. Egyes anyák a legtermészetesebb módon gondozzák csecsemőiket. A gyakorlatban is sokszínű élmények tárulhatnak elénk. Egyesek életük csúcsélményét jelenti gyermekük világrahozatala. sőt társadalmi. esemény. a társadalomlélektan meghatározó volta miatt kiemelten kezeli (Stone és Selin. . a testtudatosság és a kívánt gyerekek tervezése nagymértékben hozzájárul a megszülető gyerek életesélyeinek javításához. hogy ez a természetes folyamat a nők és a leendő apák számára is örömteli és aktív folyamat legyen. traumatikus élmény a szülés. másoknál messzire húzódó nehézségeket hoz. nevelésének kérdéseivel.

másrészt. milyen információkhoz fér hozzá. Ezen túlmenően nagyon sokat elárulnak a testről. milyen az egészségi állapota. mennyire képes és akar saját erőforrásaira. Alapvetően eltérnek azok a hitek és „tudások”. megvásárlására. hogy maguk irányítsák e folyamatokat. és az azt követő korai. rítusoknak az alakulását. milyen információkkal rendelkezik az érintett nő. jól képzett emberek egy jelentős része sem akar megfelelő informáltságra szert tenni. hiedelmeknek. illetve milyen szerepet szántak a férfiaknak. gazdasági változásokkal. miért okoz olyan sokféle vitát és indulatot az elmúlt évtizedekben nálunk is elindult változások sora. kulturális kereteket is. ismereteire támaszkodni. milyen anyagi lehetőségei vannak a számára rokonszenves szolgáltatások. amelyekben a gyerekek és szüleik. mint az öltözködés. hogy milyen választási lehetőségei vannak egy anyának. intézményekre bízzák magukat. hogy akar-e valaki gyereket. hogy a választás lehetősége – legalábbis elméletileg – rendelkezésre áll.233 A történeti elemzések részletesen leírják azoknak az attitűdöknek. a várandósságot. hogy ki és miként támogatta a szülő nőt. Ezek a kontextusok nem csak időben eltérőek. vagy hogy a természetre. amelyek a meddőséget. Ezek több szempontból is szorosan ös�szefüggenek a magyarországi társadalmi. A gyerekvárással. hogy a gyereket a természet vagy Isten adományának. várandóssághoz. és ennek milyen következményei voltak. hogy a várandósság és a szülés körülményeit ki és hogyan alakítja. a társadalmi keret és a gyerekvárás. milyen anyagi és szociális körülmények között él. 2009). a társadalmi helyzettől és az adott család jellemzőitől is. alapvető jelentőségű a gyerek közösségben elfoglalt helyének mérlegelése szempontjából is. mennyire támogató ebben a környezete. fiú és lány. amelyek azonban sokat elárulnak a kultúráról és a személyközi. az egyén és a közösség viszonyáról is. Az. a szülési pozíciók stb. születés összefüggései sokat segíthetnek annak megértésében. Egyrészt világosan jelzik. társadalmi viszonyokról. a szexualitásról. hogy hol. és az azt követő legkoraibb időszakhoz kötődnek. a rokonoknak és a szakembereknek. Rengeteg érdekes eleme van ezeknek a történeti elemzéseknek olyan kevésbé jelentősnek tűnő kérdésekben is. valamint az újszülöttek és anyák gondozásával kapcsolatos szokások pontos képet adnak egyrészről a társadalom nőkhöz. a szülést. szüléssel. vagy sem. a várandósság alatti szexuális élet. illetve a szakemberekre. hanem alapvetően függenek a földrajzi helytől. nagymértékben függ attól. családjaik élnek. a lélekről. mikor és hányat. netán büntetésének tekintették-e. szülőpár. milyen iskolai végzettsége van. gyermekszüléshez. Az. ellátások elérésére. de a történeti elemzések. amelyek a fogamzáshoz. anyasághoz. egyfelől abban a tekintetben. Ennek megfelelően a történelem folyamán eltérő módon kezelték térben és időben a fogantatást. de egyben jelzik azokat a társadalmi. hány éves. mennyire fontos számukra jövendő anyaként. Ebben a fejezetben nincs mód e kontextus részletes kifejtésére. illetve a saját ösztönei- . szülőként. szenzitív időszakot (Epstein. gyerekekhez való viszonyáról. a bő gyermekáldást. E tekintetben azonban Magyarországon a magas státuszú.. iker vagy fogyatékos gyerekek születését övezték: mikor kit véltek felelősnek egyik vagy másik eseményért.

noha mára az orvosok között többségben vannak a nők. amikor már elérhetőek voltak a korszerű eszközök és a szexuális felvilágosítás is mind elterjedtebbé vált. Lengyelországban csak jelentős megszorításokkal engedélyezik. testének-lelkének jelzéseire hallgatni: biztonságosabbnak és kedvezőbbnek ítéli a magas színvonalú – vagy annak vélt – egészségügyi szakértelem megvásárlását. művi meddővé tétel. E jelenség okairól nincsenek kellő számban adataink vagy ismereteink. állami gondoskodásban élő vagy krónikus beteg – nők csoportjai számára elérhetetlenek. nem terjedtek el. méhen belüli eszközök) kellő mértékű elterjeszté- . Írországban pedig a mai napig is csak abban az esetben. A legolcsóbb fogamzásgátló gyógyszerek is lekerültek a közgyógyellátási listáról. akik császármetszéssel vagy fájdalomcsillapítással szeretnének szülni. Ennek következménye. művi meddővé tétel. Magyarországon az elmúlt ötven évben nem sikerült a fogamzásszabályozás különféle formáit elég ismertté és kellően széles körben alkalmazottá tenni: drágák az eszközök. a coitus interruptus a leginkább használt technika. az egészségügy pedig nem érdekelt a felvilágosításban és a megelőzésben. Fogamzásgátlás és abortusz – történet és mai gyakorlat Magyarországon az abortusz teljes tiltását követő liberalizálás idején. ahol az elmúlt ötven évben nem változott a női önrendelkezéssel kapcsolatos álláspont.234 re. óvszer vagy tabletta. amelyek a női önérdek érvényesítését célozzák. A nem tervezett gyerekek többségét elfogadják. és ennek részeként a háborítatlan szülést. keretes szöveg). az egynapos szülészetet. nagyon erőtlenek egyelőre azok a mozgalmak. természetes fogamzásszabályozás – pedig alig ismertek. ha az anya életét veszélyezteti. A hagyományosnak tekintett és évezredek óta alkalmazott megszakított közösülés. Várkonyi.1. Ausztriában 1975 óta legális az abortusz. hogy nálunk a tervezett gyerekek aránya jóval alacsonyabb a nemzetközi arányoknál. Figyelemre méltó. Egyetlen terület van. 6. míg Máltán mindmáig teljes körű a tilalom. intrauterin. Más országokban sokkal később lett legális a művi terhesség-megszakítás. 1957-ben nem volt még korszerű fogamzásgátlás. 6. az alternatív szülészeti – otthoni vagy születésházban történő – ellátást. hogy Magyarországon a magas státuszú nők körében is rendkívül magas azok aránya. későbbiekben pedig a gyerekek életét. vagy idegenkednek tőlük. a rooming-in-t választják (a közös elhelyezést az újszülöttel a szülés után). 1990). ami megbízhatatlan. más technikák – kondom. mert ezt a társadalombiztosítás nem támogatja. A különféle fogamzásszabályozási módszerek és eljárások (pl. Nálunk ma még kevésbé akarják a nők „visszavenni” saját testük és a velük történő beavatkozások feletti irányítást. és ez a művi terhesség-megszakítás szabadságának kérdése (l. Svédországban például 1974 óta. hogy a szülész-nőgyó­ g yász orvosok túlnyomó többsége változatlanul férfi. a gyógyszerek. és aligha segíti a harmonikus párkapcsolatot. de bizonyára ez a körülmény is erőteljesen befolyásolja a várandósságot. így a leginkább veszélyeztetett – szegény. és talán csak a sebészet tekinthető ehhez hasonló egyértelműen férfiszakmának (F. Ennek jó jellemzője.1. a szülést.

a férfi partnerek felelőssége. a várandósságról. amelyek sok országban mintaszerű ismeretekhez juttatták a gyerekeket és a fiatalokat. 2007. a párválasztásról. 1999b). az orvosi ellenőrzésnek tulajdonított ellátás jelent.235 se nem csak azért okoz gondot. és nyilvánvalóan nem választhatók el a magyarországi nőmozgalmak erőtlenségétől és szűk hatókörétől sem. mert az elmúlt évtizedekben a magyar oktatási rendszer nem tudta kielégítően és széles körben alkalmazni azokat az oktatási. ismeretterjesztési módszereket. akkor érdemes ellátogatnunk azokra a weblapokra. Neményi E. Az elmúlt évtizedekben – szemben a nyugat-európai és észak-amerikai gyakorlattal – nálunk nem készültek jelentős kutatások a fenti kérdésekkel kapcsolatban. 1991. társadalomtudományokban kiemelten nagy szerepet játszó elemzésekre magyar vonatkozásban mindeddig nem került sor. szülésével és általában gyerekvállalásával kapcsolatosan több kutatás és publikáció foglalkozik (Durst. 1990.1 Bár a roma nők várandósságával. feladata e téren alig merül fel. magasabban kvalifikált – legalábbis otthoni internethozzáféréssel biztosan rendelkező és azt készségszinten használó – nők. amelyet az intézményesített.és önismeretről is. mert rendkívül drágák. a fogamzásszabályozásról. . Losonczi. 2005) azonban foglalkozik e kérdésekkel. 2001. noha a gyerekvállalás. fiatal anyák beszélgetnek saját magukról. mint ahogy a védőnők szerepét vizsgáló kötet sem tér ki e területre (Egy határszerep anatómiája. aminek már az okai is elemzésre méltóak lennének. Kende Anna néhány újabb tanulmányában (2002. 1999). a gyerekvállalásról a felnövekvő nemzedékek nagy része csak rendkívül alacsony színvonalú vagy semmiféle ismerettel nem rendelkezik. mert sokan legalább annyira negatív és elidegenítő gyakorlatot látnak benne. ahol bizonyosan középosztálybeli. Ennek csak egyik következménye. nem pedig a várandóssággal. Neményi Mária (1999a) női életutakról szóló könyvében sem érinti ezeket a kérdéseket. Ennek a folyamatnak a változását már sok éve jól jelzik a 1 Losonczi Ágnes jelentős pest megyei vizsgálata talán kivétel (Hanák. 2010. Ha úgy gondolnánk. demográfiával kapcsolatos vizsgálatoknak gyakran kiemelkedő területe a gyermekvállalás. hanem azért is. A nőirodalomban. A gyermekvárás és szülés medikalizálása. jelentős helyet kap a kutatásokban. elsősorban egészségügyi – „betegségügyi” – kérdésként való kezelése. Védőnők a nemi. választások kérdését járja körül. a különféle társadalmi csoportok ilyen szempontú elemzése és összehasonlítása mindezidáig nem keltette fel a kutatók figyelmét. 2000–2001). annak ellenére sem. szakmai és etnikai identitás metszéspontjában. Kalányosné. Janky. a gyerekszülésről és a gyereknevelésről. hogy a családdal. a döntések. mint amennyi előnnyel az a biztonság jár. a család kiemelt helyet kap elemzésében. a gyerekvállalás körülményeit. 1999. de ugyanez mondható el az előbbiektől nem függetleníthető test. Neményi M. de ő is elsősorban a társadalmi helyzetet. Budapest. az érzelmi és szexuális kapcsolatról. hogy ezek a tények csak a szegénységben élőkre és a hátrányos helyzetűekre vonatkoznak.. A fogamzásszabályozás Magyarországon ma is szinte kizárólag a nők feladata. hogy a nemiségről. MTA Szociológiai Kutatóintézet.. szüléssel kapcsolatos attitűdöket.

int/pmnch/topics/maternal/2009_who_mncounselling/en/ . szenzitív időszak nem csak a nők dolga: jelentős szerepet kapnak ebben a családtagok. amelyek messze túlmutatnak a technikai. valamint az abortusz utáni időszak fontosnak tűnő kérdéseit. 2 http://www. 2000. A fogamzásszabályozás engedélyezése vagy tiltása ugyancsak ideológiai. a szülés. Ezeket pontosan érzékelteti a WHO 2009-ben megjelent kötetének ajánlása: „A tanácsadással foglalkozó kézikönyv célja. valamint az azt követő első. és ez a tiltás kijátszásához vezet: a jelentős korlátozás a katolikus egyház erőteljes befolyását mutatja. Nálunk meglepően kevés szó esik arról. hogy a szelektív abortusz Indiában és Kínában – ahol a lánygyerek kevésbé értékes. a gyermekszülés. Gyermekvállalási kedv és termékenység Magyarországon Az esetek többségében a gyerekvárás örömteli és várt esemény: a szülők saját kapcsolatuk kiteljesedését. várandósság. krízisterhességből. hogy Európában a mainál sokkal több gyerek születését ösztönzik. 2010). miért akar gyereket. míg más országokban (pl. a gyermekvárás és a szülés. de a többi testvér. illetve partnerükkel. gyermekvédelmi megfontolások mellett kiemelkedő jelentőségűek a lélektani szempontok. megölt – újszülöttek. amelyek a családokat. örökbefogadás kérdései. családjuk teljessé tételét. hogy erősítse az egészségügyi szolgáltatást nyújtók tanácsadási és kommunikációs készségeit – ideértve a képzett szülésnél segédkező szakembereket is –. Ugyancsak jelentős társadalompolitikai kérdés a fentiekkel összefüggésben a különféle asszisztált reprodukciós eljárások engedélyezése vagy tiltása – lombikprogram. Mára azonban a Kínában kialakuló nőhiány a párkapcsolatok okán is újabb aggályokat vet fel. hogy ki. akit szerethetnek. a közösség. politikai kérdés sok országban. A családtervezés. akik ilyenformán képesek lesznek eredményesen megbeszélni a nőkkel és házastársukkal. a kisgyermekben megteljesülő önkifejeződést.236 nemzetközi tendenciák. és persze az ellátórendszer is. és jelentős társadalmi következményekkel jár a lánygyermekek. az érintett gyerek. családjukkal és a közösséggel a várandósság. nőket orientálni akarják. erőszak eredményeképpen született – és emiatt elhagyott. egy gyereket. hogy a fogamzás. illetve az ezzel is összefüggő örökbeadás. gazdasági. béranyaság –.wh o. és aki szereti őket. Kínában) éppen a több gyereket büntetik. amelyek jelentősen befolyásolják az anya. mint a fiú – súlyos értékítéletet hordoz. az elöregedés veszélye fenyeget. nők helyzetére nézve. szülés sok tekintetben politikai. amennyiben a szabályok és törvények jól jelzik azokat a törekvéseket. önmaguk továbbörökítését látják. családtag életét és személyiségállapotát is (Herczog. Ugyancsak egyértelmű. Közismertek azok a törekvések. megvalósíthatósági kérdéseken. adóztatják. Neményi. Ezekben az esetekben a társadalmi.”2 Jól látható. társadalompolitikai kérdés is. de ezzel is szoros ös�szefüggést mutatnak a nem kívánt.

l. A szülések mellett évtizedek óta csökken azonban a csecsemőhalandóság is. az életforma változása. és a nők.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/stattukor/terterkul. táblázat). a kétgenerációs család elterjedése. Ez utóbbi a mind jobb megelőzés és várandósgondozás. családi állapottól.pdf . táblázat Születések. l. akik egyáltalán nem akarnak gyereket (Pongráczné. és a trendek állandó változást mutatnak.237 A kutatási adatok szerint a magyar nők és partnereik kiemelkedően magas arányban tartják életük fontos és elengedhetetlen részének a gyerekvállalást. Jelentős eltérés mutatkozik a születések számában lakóhelytől. csecsemőhalandóság és terhesség-megszakítás alakulása Magyarországon év 1960 1970 1980 1990 2001 2008 élve születés 146 461 151 819 14 8673 125 679 97 047 99 149 újszülött halálozás terhesség-megszakítás 6 976 162 160 80 767 90 394 56 404 43 118 Forrás: www. szülők által tervezett gyerekeknél kevesebb születik meg. Pongráczné. A korai. hanem szinte valamennyi fejlett országban (Svédország és Franciaország kivételével. 2005. bővebben Herczog. Ezzel szemben a magyarországi termékenységi mutatók sok évtizede nagyon alacsonyak. a napközbeni gyerekellátások elégtelensége – egyértelmű hatással van a döntésekre.és foglalkoztatáspolitikai rendszer képes a termékenységet közel a reprodukciós szinten tartani). Ennek a kutatások szerint elsősorban anyagi okai vannak (Kamarás. ahogyan ezt a területi meg 3 http://portal.hu 3 5 449 3 443 1 869 789 553 192 283 Az életkor a gyermekvállaláskor nagyon sok mindent jelez. iskolai végzettségtől.1. a jelen kötetben).1.ksh. nem csak nálunk. Herczog. ahol a komplex család. de számtalan más tényező is – a nők iskolai végzettségének. 2005. 2002. gyermeknevelést. a korszerűbb szülészeti ellátásnak is köszönhető (l. és más országokkal összevetve rendkívül alacsony azok aránya. a gyerekek számától függően.ksh. 6. 6. alacsony iskolai végzettségű lányokat jellemzi. a jelen kötetben). tizenéves terhesség tipikusan a fogamzásszabályozást nem alkalmazó. munkavállalásának növekedése. ismeretekkel nem rendelkező.

pdf. Míg 1990-ben 1000 tizenévesre 21. A későbbi első gyerek a demográfusok elemzése szerint csökkenti a második. azóta a gyereknélküliek vannak a legnagyobb arányban. a terhesség alatti életmód. míg 1990-ben 23.ksh. míg több mint egyharmaduk a többedik terhesség után dönt az abortusz mellett. Jelentős információ a művi terhesség-megszakítások száma is. és különösen a harmadik gyerek megszületésének esélyét. Az alacsonyabb végzettségű nőknél ebben a kor 4 5 http://portal. Emögött egyfelől szociális okok húzódhatnak meg. Az utóbbi években jelentősen nőtt az első szüléskor jellemző átlagos életkor: 2008-ban ez 27. de ettől nem függetlenül a várandósgondozás. míg Jász-Nagykun-Szolnok. hogy a legmagasabb státuszú kerületekben – az I. Borsod-Abaúj-Zemplén és Somogy megye 49%-51%-kal a legmagasabbakat. kerületben – az arány csak 23-24%. addig 2008-ban ez az arány 8.5%-át jelentette a megszületett gyerekeknek.7 élveszületés jutott Budapesten és 59. jelezve. ami elsősorban a lakást és a megélhetés biztonságát jelenti. kétharmaduk élettársi kapcsolatban él. gyerek nélküli fiatal felnőttség is. „Az iskolai végzettség szintje főleg a 20  –  29 éves nőknél játszik differenciáló szerepet az abortusz gyakorlatban. társadalmi értelemben. 1990-hez képest háromszorosára nőtt a házasságon kívüli születések száma is. Kiemelkedően magas (8. míg közel felét – 48% – 30 év fölöttiek. A budapesti adatokat tovább árnyalja. Vas megyében pedig (a legalacsonyabb arányban) mindössze 7.4%-át. hogy a fiatalok tovább tanulnak. a gyerekvárással kapcsolatos ismeretek.4 Szabolcsban.3 év). valamint a szülészeti-nőgyógyászati ellátás. 2008-ban Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében volt a legalacsonyabb várható életkor (25. addig 2008-ban Budapest. Míg 1990-ben Budapesten ez a jelenség az anyák 17. (2000-ben ez az arány még csak 25% volt). szociális minimum meglétéhez. Rendkívül jelentős változás ez. .2%) Magyarországon a koraszülések száma. Ennek egyik oka.8 (a legalacsonyabb) volt Győr-Sopron és 41. Pest megye és Vas megye képviselte a legalacsonyabb 28-34%-os arányokat. Finnországban ennek csupán a fele jellemző (az Európai Unióban itt a legalacsonyabb).7 év volt. II. az egészségügy egészének helyzete is komplex módon hathat. 2008-ban ez 39.4 Jelentősen változott. ha a különbségek jelentősen nőttek is. Az abortuszt választó nők 20%-a szakíttatja meg első terhességét. A számok mindenhol csökkentek. gyerekvállalás jelentős életkori kitolódását. de felértékelődött az aktív.9 év) az első gyermek születésénél. és világosan jelzi a családalapítás. jóval később érnek pszichológiai.238 oszlás is mutatja.5 Az érintett anyák 80%-a hajadon. Az 1990-es évek végéig többségben voltak a kétgyerekes nők.8%-át érintette. hol lennének tennivalók. és XII. Másrészt a gyerek születését sokkal inkább kötik bizonyos anyagi.4 (a legmagasabb) Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. és csak Romániában és Bulgáriában tapasztalhatunk a magyar adatoknál magasabb arányokat. Ma mindössze a gyerekek egyharmadát hozzák világra 25 évesnél fiatalabb anyák.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/stattukor/terterkul. 42%-ának már van élve született gyermeke. míg Budapesten a legmagasabb (29.

akik elméletileg segítséget tudnak nyújtani abban. „válsághelyzet”. amit azonban – szemben az első kettővel – nem kell bizonyítani. Görögországban. Az alacsony születés. akkor is feltűnő. Portugáliában. de politikai okokból az érdemi megszorító intézkedéseknek nem volt esélyük. Az abortuszok száma erősen korrelál az alacsonyabb iskolai végzettséggel: ez a nyolc általánost végzettek esetében a legtöbb. súlyos károsodás). a kultúra. illetve az ún. mint az azonos korú nyolc osztályt végzetteknél. Ha országok között vizsgálódunk. Tanulságos az is. Sok minden más is befolyásolja ezt: a vallás. Az egyetemet vagy főiskolát végzett 35 év feletti nők ritkábban vállalják gyermeküket nem kívánt terhesség esetén. amely egyfelől lehetőséget nyújt a tanácsadásra. mert . 15. A művi terhesség-megszakításhoz szükséges engedélyt olyan szakemberekből álló bizottság adja ki. szociális helyzet nem feltétlenül úgy függ össze. gimnáziumba járó. de ebből nem tudunk meg semmi érdemit. hogy a várandós megváltoztassa elhatározását. Olaszországban.) Az abortusz mellett való döntés okai között a statisztikák 96-98%-ban válságterhességet jeleznek. a juttatások.6 A legalacsonyabb születési számok Németországban. 1999. 2009) Ez az adat nyilvánvalóan összefüggésben áll a szegénységgel. A 30  –  34 éves nőknél erősen lecsökkennek a különbségek az iskolai végzettség szintje szerint. Máltán. hanem a magas gyerekszámmal párhuzamos jelenség. de ez nem a védekezés mértékét mutatja. mint a magasabb végzettségűeknél. ami azért is érdekes. hogy a 20 évnél fiatalabb korú. milyen gyorsan változtak a számok például Európai Unió különböző országaiban. A nyolc általánosnál kevesebbet végzettek esetében a legalacsonyabb az abortuszok száma. o. hiszen Magyarországon a művi terhesség-megszakításhoz háromféle indok társulhat: egészségügyi ok az anya vagy a magzat részéről (pl. Mindez a gyakorlatban kevéssé valósul meg. a tömegtájékoztatás. a 35 év felettieknél pedig jelentéktelenné válnak. vagy már érettségizett fiataloknál gyakoribb a terhesség-megszakítás. a tájékozottság és az ismeretek. mint a nyolc osztályt vagy szakmunkásképzőt végzett nők. és iskolai fokozatonként csökken. bűntudat feldolgozására sem.és a kiugróan magas abortuszszám megváltoztatására számtalan törekvést figyelhettünk meg az elmúlt évtizedekben. az oktatás is. a nehéz sorban élőknek pedig sok gyerekük van. A gyerekszám és a gazdasági. illetve a beavatkozást követően a nőgyógyász és a védőnő is felvilágosítást és segítséget nyújt.” (Kamarás. majd Magyarországon vannak. és nincs lélektani segítségnyújtás a megszakított terhességet követő gyász. így olyan megoldást kellett találni. a nyolc általánost végzetteknél 100 élveszülésre 91! (KSH. a lehetőségek hiányával. a lehetőségek és a közvélemény. noha a gyermekszám az iskolai végzettségtől és anyagi helyzettől függően egyértelműen csökken egy ideig. hogy a jómódúaknak kevés.239 csoportban 2  –  3-szor gyakoribb a terhesség-megszakítás. Bulgáriában. Ausztriában. pedig ennek hiánya a későbbi terhességek és a szülés idején is komoly problémákat jelenthet. így gyakrabban szakíttatják meg terhességüket. Az egyetemet végzetteknél 100 élveszülésre 15 művi terhesség-megszakítás jutott 2008-ban. Hasonló a helyzet a 30 év feletti nőknél is. másfelől nem korlátozza a nők önrendelkezéshez való jogát. felvilágosításra.

ksh. A következőkben a várandósság. de az anyagi oldala is számít. A döntések sok mindentől függnek. Észtország.” (Gergely. Franciaország. Meg fogom oldani. leginkább a szülésre való felkészítés. Fontosnak tartom az anyagiakat. hanem nagyobb arányban vállalnak munkát is. az.pdf.7 és ezek alapvetően meghatározzák a lélektani hatásokat. ezzel is aláhúzva a tényt. Meg kell teremteni a körülményeket. de főleg a skandináv országokban érdekes az az összefüggés. most szükség van erre is. de ezek is csak egy szűk kört érnek el. hogy ők jól kijöjjenek. olyan helyre nem fogok szülni. de mindvégig igyekszünk szem előtt tartani azt is. nem vagyok egy tyúkanyó típus. Addig nem vállalok gyereket. ezért erre vonatkozóan igencsak részleges elemzésekre vállalkozhatunk. ők is szeressék egymást. . mint más európai társaik. a szülés elsősorban lélektani vonatkozásait tekintjük át. A szülők közti kapcsolat a fontos. Egy gyereket szeretnék csak. ahol nélkülözni kellene. Svédország. Mint jeleztük: kevés megbízható adat. Eltérő okokból és hagyományok alapján. a gyerekvállalás feltételei nagyon eltérőek.) A nők életében az első gyerek megszületése tekinthető az egyik legmeghatározóbb változást eredményező eseménynek. de egyre fontosabb ez a férfiak szempontjából is. összehasonlítás áll rendelkezésre a különböző társadalmi csoportok várandóssággal és szüléssel kapcsolatos élményeiről. 2010). nem akarok a család rabja lenni. Nagy-Britannia. hogy tudjak szórakozni is. hogy a gyermekszám nem a tradicionális nézeteket valló országokban a legmagasabb (Surányi és mtsai. de az alábbiak tipikusnak mondhatók: „Hát úgy érzem ráérek még. inkább 28-30 évesen megyek majd férjhez.240 sokan ezek közül kifejezetten vallásos és gyerekbarát ország hírében állnak. társaságba járni. kismamatorna ismert. A gyereknek sok-sok szeretetet kell adni. és sokak számára sem földrajzilag. 68. hogy a termékeny korban lévő nők és családjuk társadalmi-gazdasági körülményei. utána jöhet a gyerek. 2006.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/stattukor/nepkorkep. felmérés. 6 7 http://portal. A gyerekvárásra és gyereknevelésre való felkészülés és felkészítés is nagyon kevéssé elterjedt. szeretnék utazni. tapasztalatairól és ezek következményéről. sem anyagilag nem elérhetők. A legmagasabb gyerekszám sorrendje: Írország. hogy a nők nemcsak több gyermeket szülnek. o. Dánia.

ami időlegesen „lejjebb hangolja” az anyai szervezet immunfolyamatait. Önnön létünk értelme. mint lelki értelemben. Ez önmagában csak annyit jelent. Bámulatos harmóniában épül egymásra számos változás. A várandósság hosszú időszakában számos testi változás zajlik az anya szervezetében – ideértve az egyre fejlődő embrió. furcsa fantáziákkal. Noha ez ténylegesen nagyobb fertőzésveszélyt jelent az anyáknál. Ezt a folyamatot az anya szervezetének saját mechanizmusain túl a magzat és a placenta együttesen szervezi. születésünk. Danis és Kalmár. amennyiben e nehéz tartalmak sokáig fennállnak. kiegyensúlyozott körülmények között élőknél is természetesnek mondható. úgy testi. a keringési rendszer és a légző . hasonlóképp más természetes krízishelyzetekhez. akár undor. a kiteljesedés.241 A VÁR ANDÓSSÁG NÉHÁNY ÉLETTANI ÉS LÉLEKTANI VETÜLETE A gyerekvárás időszaka normatív krízisnek (l. és így tovább. többnyire hormonális úton. álmokban. Nem ritkán át kell gondolnunk. majd magzat fejlődését is. vagy épp grandiózus tartalmakkal találkozunk a várandós nőknél. Természetes tehát. erőteljesen zavarják. ha szélsőséges félelmekkel. hogy az anyai szervezet szempontjából szövetidegen embrionális sejteket. E jelenségek között nagy fajsúlyú kérdésekre is érdemes gondolni. főképp. érdeklődő odafordulás. hogy váratlan. így megnyugtató támogatása az anyában (a párban) is fokozatosan nyugalmat kelt. például a pubertás és a klimax időszakához. a magzat növekedtével egyre nagyobb feladat hárul az anya szervezetére. hogy immár kettejüket is ellássa. zaklatják a nőt. illetve szöveteket az anyai szervezet ne vesse ki. Sokat jelenthet az ezekkel való szembesülésben és feldolgozásban az értő meghallgatás. Ennek záloga a benne fellépő immungyengítés. az élet-halál kérdései nem egy várandós nőt foglalkoztatnak. hogy természetes jelenségekkel találkozik. előbukkanhatnak a fantáziákban. a jelen kötetben) tekinthető. A várandósság során központi témává válhat saját gyermekkorunk. a teremtés élménye. sőt át kell hangolnunk szerepeinket és viszonyunkat családunkkal. ha tartós és szélsőséges ellenségességet tapasztalunk önmagával vagy magzatával szemben. Később. Megfelelő lépésekkel tesz eleget ennek a feladatnak: megnövekedik például a vértérfogat. illetve a gyorsan romlandó – ennélfogva veszélyesebb – ételféleségektől való viszolygás. szélsőséges reakciók. hirtelen változások. A rendezett. A legtöbbször mindez elég is. olykor bizarrnak tűnő lelki jelenségek léphetnek fel: hangulati ingadozások. mindig az adott időszak megfelelő céljait kiszolgáló láncszemekből. művészeti alkotásokban. Ugyanakkor érdemes szaksegítséget igénybe venni. Kezdetben például az egyik fő feladat. ugyanakkor megjelenik a vitamindús gyümölcsök és zöldségek iránti fokozott igény. Ezek a témák természetesen nem feltétlenül nyíltan. szüleinkhez való viszonyunk. ha a segítő tudja. a nyitott. párunkkal kapcsolatosan is. tudatosan jelennek meg. hogy alapvető változás zajlik.

Összességében elmondható tehát. az elválás a gyerektől. illetve hogy ezek mentén milyen viszonyulás. a jól érzékelhető magzatmozgások pedig az anya számára közvetítik egyértelműen. hogy milyen motívumai vannak a gyermek vállalásának. illetve a gyerekkel kapcsolatban. milyen attitűd alakul ki az anyában a gyerekvárással. hagyományos közösségekben a pubertás után nem sokkal a nők elkezdenek gyermeket szülni. és gyermekeik szoptatása révén az egyes szülések között a menstruáció szoptatáshoz kapcsolódó elmaradása (laktációs amenorrhoea) miatt egy ideig nem esnek teherbe. Ez sokszor nem könnyű lépés. és a nő reproduk- . és sokat segít benne a szoptatás: még hosszú ideig őrzi a korábbi együttlétet és a „testemből táplállak” élményt. valamint a szülés után ellátásához egyaránt. amelyek nagyjából a trimesztereknek felelnek meg (Bibring. Mindenekelőtt az. – A harmadik szakasz a leválás. Ez még az anyáról szól: „Mi egyek vagyunk. a szoros fizikai kontaktus átalakul. Elfogadja a másállapotát. hogy most már elkülönülten élnek.” Testileg és lelkileg is el-. Az archaikus. 1959). tehát annak elfogadása. A VÁR ANDÓSSÁGGAL K APCSOLATOS ANYAI ATTITŰD A gyerekvállalás rendje és motívumai A gyermekvállalás rendje egészen eltérő lehet az egyes kultúrákban. hogy az anya elfogadja a születendő gyereket. majd megszületik a következő gyerek. Ezt segíti az is. Ezekben az anyáknak más-más „feladata” van – és hozzátehetjük már most. mégis összetartoznak. felnöveléséhez és megszüléséhez. hogy ilyenkor már a jellegzetes alakváltozás a külvilág felé. illetve be kell fogadnia a gyermeket. módosíthatja. – A középső szakasz a gyereknek önálló lényként történő elismerését hozza. Ezt az általános rendet azonban rendkívül sok tényező színezheti. hogy az apáknak is. tehát belső elkülönülést eredményez. hogy a gyermeket önnön részének tekintse.242 rendszer is jóval hatékonyabban végzi a dolgát. ami fokozatosan vezeti át mindkettőjüket oda. a méhszáj puhulásával. vagy az emlők szoptatásra való előkészítésével. hogy a már önállónak megélt gyerek „elhagyja a testemet”. A gyerekvárás időszakán belül lélektani szempontból is jól elkülöníthető szakaszokat állapíthatunk meg. például az izületek lazításával. valamint azt. hogy „önálló lény van bennem”. A várandósság vége felé az anyai szervezet felkészül a szülésre. hogy az anyai szervezet rendkívül bölcsen és „ésszerűen” igazodik a születendő gyerek befogadásához. – A korai időszakban a lélektani ráhangolódás iránya az.

ha 1-2-3 gyermeke születik valakinek (l. illetve gyermekei nevelésével tölti. hogy az egy-két gyermeket nevelő csa- . társadalmi nyomásnak –. és idősebb korban is szülnek gyermeket. Részben ezzel függ össze. még 6.243 tív életszakaszának évtizedei alatt így születhet sorjában 8-10. főképp pedig a gyermekszülés későbbre tolódik. A hagyományos rendszerben korán kötnek házasságot. kitüntetett feladat (a kulturális különbségekről l. jelentősége van a gyermekvállalásnak akkor. és rövidebb időre – alig néhány évre – zsugorodik a gyermekszüléssel és szoptatással töltött időszak.2. ha viszonylag sok gyerek születik. A modern rendszerben – feltehetően a jobb táplálkozásnak köszönhetően – korábban jelenik meg ugyan az első menstruáció. még Nguyen. Majd amikor felkészültnek érzik magukat vagy körülményeiket – illetve nem kevesen engednek a családi. Az első esetben az érett nők mindennapi eseménye a gyermekvárás. szoptatással. a jelen kötetben). feladata. vagy akkor. tehát a nők reproduktív életszakasza kiterjedtebb: élete derekának több évtizedét gyermekszüléssel. hogy elkerüljék a nem kívánt terhességet. Érezhetően más értelme. a szülés. és ezután életük hátralevő évtizedeiben szintén aktív fogamzásszabályozáshoz folyamodnak. Persze ezekben a közösségekben is sok ezer éve sokan próbálkoznak a fogamzásszabályozás különböző formáival és a magzatelhajtással is. ám jó darabig fogamzásgátlással akadályozzák meg a teherbeesést. keretes szöveg). ám a házasság. átlagosan egy-két-három gyereket szülnek. vagy akár több gyermek is. A fejlett országokban megfigyelhető trend más jellegű: a fiatalok korán kezdik ugyan az aktív nemi életet. Mindez két demográfiai rendszert is körülír. a szoptatás. míg az utóbbi esetben a felnőtt életévek egy meghatározott szakaszában nagy hangsúlyú. sorjában évtizedeken keresztül.

néprajzi kutatásokból is ismerhetjük. Sokgyerekesek – nagycsaládosok A magas gyermekszám okai sokrétűek. félelmekkel teli.” „Az Alapszabályban rögzített célok azóta is érvényesek: az élet és az anyaság tiszteletére nevelés. akik háztartásukban legalább három gyermeket nevelnek vagy neveltek fel. 6. önnön szülési kompetenciájában. családi elképzelések között jelentős szerepet foglalhat el a nagycsalád. amelyek hátrányos helyzetbe hozták a gyermeket nevelő családokat. illetve a sok szakember és gép között végképp meggyengül – vagy akár el is vész – a gyermekvárás és szülés természetességének élménye. Ha ez nem lenne. hogy a sok gyereket nevelő családok jelentősen hozzájárulnak a nemzetgazdaság fejlesztéséhez. Így a modern.244 ládok 100%-os biztonságot várnak el a gyerek és az anya egészségét illetően. a házasságért és a jövő generációért érzett felelősség erősítése. „A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) 1987-ben alakult mintegy 150 család részvételével. a nagycsaládok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése. hogy a társadalomban tapasztalható nagycsaládellenes légkört megpróbálja megtörni.pdf. a sok gyerek utáni vágy. Az egyéni. . Mindez számottevő segítséget jelent. vallási meggyőződés. gyereknevelési támogatásokat. Minden egészséges emberben ott munkál a szaporodás ösztöne. középosztálybeli ember számára a nagy család. és lehetőségeik szerint részt vesznek azok megvalósításában.noe. közösségi minták erőteljesen befolyásolják az ösztönéletet. A NOE tagjai azok lehetnek. ami érzelmi tekintetben is kiemelkedő jelentőségű. a gyerekek gondozásának. fenntartásához. nemkülönben a nő hite saját teste bölcsességében. a nagycsaládok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata.hu/anyagok/19_IGEN_a_jovore_2009. azzal a céllal. nevelésnek közösségi formáira. holott a gondozás. hogy a várandósság nemegyszer aggodalmakkal. a több testvér az élet alapvető célja. ahogyan ezt a családtörténetekből. ellenőrzés és mérés igyekszik ezt a – biológiai szempontból lehetetlen – igényt kiszolgálni.”8 Érvéként gyakran elhangzik. így Magyarországon is sok magasan kvalifikált. A nagycsalád közösség: lehetőséget biztosít a feladatok megosztására. a családi. a súlyos demográfiai gondokkal küzdő fejlett országokban minden megszületett gyerek kiemelkedő fontosságú. A közvélekedéssel ellentétben a modern társadalmakban. egyben kifejezi az összetartozást. A családok gyereknevelési költségei azonban jelentősen meghaladják a szociális. technikalizált ellátásban egyre több szűrővizsgálat. az egyesület céljaival és feladataival egyetértenek. a szolidaritást. de lehet ez az önmegvalósítás egy formája is. és fellépjen azon intézkedések ellen. kihalna fajunk. nevelés eredményei a közösséget is szol- 8 http://www.2. Ennek mellékhatása természetesen az. Ugyanakkor a szocializáció. aminek alapja lehet világnézeti.

hogy elképzeléseikhez biztosíthatók legyenek a feltételek. ha a szülők dolgoznak. Ennek oka lehet a fiatal kor. illetve a szülésre. Nem ritka az olyan életforma. továbbá. Az elmúlt fél évszázadban a fejlett országokban természetessé és kívánatossá vált. hogy a három és több gyereket nevelő családok több mint fele akkor is a létminimum alá kerül bevételeinek alapján. a férfiakat pedig egyáltalában nem terhelte semmilyen felelősség a megelőzés. a véletlenekre is. A szülők jelentős része nem tud. fogamzásszabályozás terén. és ehhez a feladathoz nem is sok segítséget kapnak. az ismerősök.és önismerethiány. visszaemlékezésekből. abortusz. a lehetőségeket és a következményeket illető bizonytalanság jelzi a súlyos hiátusokat. a mentális állapot. anyai életre hagyományosan az anya vagy más nőrokon feladata volt. a szociális helyzet. Emellett az is tény. esemény utáni tablettahasználat. hogy a szegény családokban általában több a gyerek. A szakemberek – védőnők. de rábízhatja magát egy pár vagy egy nő a természetre. az éretlenség. A gyakorlat azt mutatja. Azt is tudjuk a különböző leírásokból. szociális munkások – számára kiemelten fontos feladat a családtervezés segítése. Magyarországon ez még ma is nehéz. amit jól mutatnak a különböző chat oldalakon folyó viták. noha a családtagok. sőt sok felnőtt életét is. a tudatosság hiánya vagy képtelensége. barátok ilyenkor sokféle – gyakran egymásnak ellentmondó – tanáccsal látják el az érintetteket. illetve nincsenek meg a tervezés és a racionalitás feltételei. orvosok. de gondot jelenthet a megbízható. Magyarországon a fo- . vagy nem akar a párkapcsolatokról. Az iskolák több évtizede keresik a legjobb formát a felnőtté válást segítő nevelés legjobb módjának megtalálásában. és az is igaz. A könyvek. a fogamzásszabályozásról beszélni. kérdések és válaszok.245 gálják. ismerethiány nehezíti a serdülők. hogy megfelelő információk és bizalom híján nagyon sok félreértés. amelyben nincs kialakult elképzelés és jövőkép. nálunk azonban nagyon szerény eredményeket mutat. hogy segítse a családokat és a nőket a gyerekvállalással kapcsolatos történések és döntések tudatos megélésében. a világháló kiemelkedően jó lehetőség az információk beszerzésére. (Szívós és Tóth. hiteles információhoz való hozzájutás. A növekvő számú tizenéves terhesség. Az oktatási. a gyerek érkezésére való felkészítés. hogy a gyerekeket időben fel kell készíteni a felnőttségre. hogy a fiatal lányok gyakran semmiféle támpontot nem kaptak otthonról. és a minták egyértelműek voltak. majd az azt követő gondozás. Ez is intézményesült. A fiatal lányok felkészítése az asszonyi. ami jó esetben magában foglalja a testi-lelki változások megismertetését. egészségügyi és szociális ellátórendszernek kiemelkedő fontosságú feladata – egyben felelőssége is –. a várandósgondozás. a szexualitásról. a nagyfokú test.és családtervezés A megszülető gyerekek lehetnek tervezettek. 2004) Gyermek. ami sok országban sikeres. a sokféle és gyakran egymásnak is ellentmondó tájékoztatás józan mérlegelése. így a szexuális életre is.

hogy a szegény. a bűncselekményekig. akik számára semmilyen szempontból nem vállalható. A szegény. A családtagok bevonása az esetek többségében mérsékli vagy megoldja a problémát. adott esetben a terhesség megszakítása.246 gamzásszabályozás. a serdülők és a 40 év felettiek körében (Cubbin és mtsai. így a következményekért is többnyire ők kell. hogy az iskolázottság. Mindenképpen fontos. kevéssé urai saját életüknek. többnyire „megtörténnek velük a dolgok”. még a hagyományosan nagycsaládos közösségekben is. a nők házon kívüli munkavállalásával minden országban jelentősen csökken a megszülető gyerekek száma. Olyan élethelyzet előállhat mindenki esetében. Ezek a helyzetek igen széles skálán mozoghatnak. hogy egyedül képesek változtatni. de elfogadják a helyzetet. hogy a várandósnak legyen módja problémái feltárására. Gyermekvállalás és hátrányos helyzet Gyakran felmerül a kérdés. halmozottan hátrányos helyzetű. egy kisfalusi cigány közösség esetében Durst Judit leírta. például. »kultúrájukban gyökerező«. megbeszélésére. Ezeknek a problémáknak a lelki hatása rendkívüli feszültséggel jár. egészségügyi. ellátást kapjon. vagy segítséget kérni valakitől. az örökbeadás lehetőségének mérlegelése. hogy minden segítséget megkapjon egy számára is elfogadható döntéshez. A magyarországi cigányság esetében is jól megfigyelhetők ezek a tendenciák. és minta is kevéssé áll rendelkezésükre. „Láposi adataink ezzel szemben azt mutatják. életszínvonal növekedésével. Az is nyilvánvaló. hogy különféle okokból a gyerek érkezését nem tudják örömmel fogadni. és kellő segítséget. amint azt például a Láposon. lakhatás. korántsem volt jellemző a cigányokra. ami lehet támogató családi. a partnerkapcsolati problémáktól. erőszak következménye. azokétól. a családtervezés szinte kizárólag a nőkre hárított feladat. illetve akik tehetetlennek érzik magukat. Különösen nagy a nem kívánt terhességek aránya a halmozottan hátrányos helyzetben élők. az előrelátásra való képesség. állandó partner hiányától. »tipikus cigány de- . alacsony iskolázottságú anyák esetében nyilvánvalóan kevés a tudatosság. segítését igényli. Ezen a gyakorlaton mindenképpen változtatni kell! Nyilvánvalóan eltérő azoknak a várandósoknak a gondozása. ami a várandós fokozott gondozását. hogy a fiatalkori anyaság. Közismert. hogy viseljék a felelősséget. munkavállalás amúgy is rossz esélyeit. tudatában vannak annak. gyakran kilátástalan élethelyzetben lévők között is magas a sokgyerekesek aránya. ami tovább nehezíti a megélhetés. mi az oka annak. szakmai kapcsolat megerősítése. hogy ezt egyedül nem képesek megvalósítani. akkor különösen figyelni kell arra. nem tud megbirkózni a kialakult helyzettel. gazdasági problémákon át. Ha az anya úgy érzi. ha ebben a szakemberek is segítséget tudnak nyújtani. információkat. különösen. az egyedülállók. 2002). nem érzik. hogy noha a szülők szeretnének megszülető gyerekeiknek jobb jövőt. ha a gyerek fogantatása bűncselekmény. akik valóban várják a tervezett gyereket. a súlyos szociális.

és a termékenység fontos része az asszonyi státusznak. hogy immár a felnőttek körébe tartoznak. az egyedülálló szegénységben élő anyáknál a gyermek jövetele értelmet. Durst Judit arra is felhívja a figyelmet. hogy aktív lépéseket tegyenek lakáskörülményeik javítására. szakmatanulással radikálisan csökken. Mindezen lelki tényezők – kedvező esetben – olyan életmódbeli változással is együtt járhatnak. mert ez a megélhetés forrása. a fogamzásszabályozás. 2001) A lánygyerekek születését kevesebbre értékelik. ami nem roma sajátosság. irányt ad az életnek. 2003). 2007). és ez valóban segíthet a személyes és morális érés felgyorsításában (Klima. […] Ők aspirációikban az általuk »parasztnak« nevezett nem cigányokhoz hasonlíthatók. vagyis ez jelentős csökkenés. továbbtanulni nem tudó vagy nem akaró fiatal nők számára az anyaság az egyetlen státusz. 2006). és egyértelműen követhető. Ez olyan erős tényező lehet. hogy a nagymamák nemzedékéhez képest. »kiemelkedetteknek« nevezett családok felnőtt leánygyermekeit. sok országban ismert és követett gyakorlat. minőségi – vagy a korábbinál minőségibb – egészségügyi. hogy maximum 2-3 gyereket vállalnak. hátha fiú lesz. szociális ellátás igénybevételére. a mai középnemzedéknek átlagosan 5. hanem időben változó. Másrészt az iskolában sikertelen.247 mográfiai magatartás«. Számos kutatás igazolja: kulcsfontosságú.” (Durst. növelheti az anya önbecsülését (Valdez. sokkal inkább arról van szó. hogy sok szegény családban azért születik nagyszámú gyerek. A várandósság megerősítheti az anyákat és családjukat abban. A serdülő terhesek esetében például a gyerek megkérdőjelezhetetlen bizonyosság lehet arra nézve. hogy az iskolai végzettség emelkedésével. […] A láposi cigánylányokról. a vizsgált csoport aktuális társadalmi helyzetétől függő viselkedésforma. Hasonlóképp. környezet megteremtésére (Mullings és mtsai. A szakirodalomban a „születési súly paradoxona” írja le azt a jelenséget: Mexikóból az USA-ba bevándorló nők – noha szegénységben élnek. mint a helyi cigányok. hogy a családi modellekben nem szerepel a tervezés. A gyakorlat azonban azt mutatja. amelynek jellemző jegye. amely felnőtté teszi őket. és nem részesülnek olyan ko- . A hátrányos helyzetben élők terhessége gyakran különleges szerepet tölthet be az életükben. és biztonságosabb életfeltételek. A gyermekvállalás növelheti az anya felelősségét. munkalehetőségeik felkutatására. amelyek közvetlenül támogatják a gyermek egészségesebb fejlődését. akiknek átlagosan 7-8 gyerekük született. 2001). akik származásuk ellenére minden tekintetben másként viselkednek. 2001. hogy a kedvező anyai attitűd ellensúlyozhatja a nehéz fizikális vagy szociális körülményeket. Janky. életmód is elérhető (Durst. és egyenrangú vagy privilegizált helyzetet biztosít számukra a családban és a közösségben. ez egyértelmű jövőorientációt jelenthet. Napjainkban felmerül a vád. hogy milyen az anya attitűdje önnön várandósságával kapcsolatban. Ez irányítja demográfiai magatartásukat is. nőkről beszélve nem tekinthetjük közéjük tartozóknak azokat a falu által »kikupálódottaknak«. önmegvalósítást is. Ez nagyon sok kultúrában megfigyelhető. hiszen másfajta státusz. egyben feladatot. így sok gyerek azért születik meg.

Messer és mtsai. mint hogy a terhességét kedvezően fogadó nő hamarabb képes áttérni egy önmagáról. amelyek veszélyeztető tényezők a gyermekvárás és szülés optimális kimenetele szempontjából (Zambrana és mtsai. hogy a kis születési súllyal. 2000). amely az anyát magzatával összeköti. és megfelelő segítséget kap hozzá. A hátrányos helyzetben élők legtöbbször krónikus stresszel küzdenek. hogy a koraszülés és kis születési súly (l. hangjai evolúciósan rögzített. Az alacsony születésszám ellenére Magyarországon ma nem kapnak kiemelt támogatást a gyermeket várók. ha nincs megfelelő segítség. majd látványa. 1999. ami hosszú távú károsodást okozhat (l. hajléktalanság. hogy nem csak szociális problémáról. ami testi-lelki fejlődésére kedvező (illetve ezek hiánya kedvezőtlen) hatással lehet. különösen. 2008). lehetetlenné téve vagy megtörve így az anya és az újszülött korai találkozását (l. Zambrana és munkatársainak vizsgálata (1999) azt találta. a jelen kötetben) nem egyszerűen azért kedvezőtlen. Az a tény például. mert a gyerek rossz fizikai állapotát jelenti. a szükséges vitamin. Ezen keresztül közvetlenül eljuthatnak az anya kellemes érzései. Ennek védőszerepe mögött részben olyan tényezőket feltételezhetünk. illetve gyermekéről jobban gondoskodó életformára.és ásványi anyag pótlást biztosítani a maguk és a megszülető gyerek számára. nélkülözni kényszerülnek. válás. DeFranco és mtsai. megfelelően táplálkozni. 2006. amelyek segítik az anyát abban. a magzat megmozdulásakor) vagy a szülésnél (pl. éhezés. Az újszülött mozgása. mint hasonló körülmények között élő amerikai társaik (Bender és Castro.248 rai és rendszeres ellátásban. alacsony szociális státusza. erről később). a megfelelő szociális támogatottság elérése és a megküzdési próbálkozások gyakran esélytelenek. 2008): a nők alacsony iskolázottsága. A hátrányos helyzetben élők számos kockázatnak vannak kitéve. hanem népegészség- . azt jelzi. Érdemes látnunk egyébként. rendkívül erős ingerei az anyaságélmény beindításának. mégis alacsonyabb arányban szülnek kis súlyú gyermekeket. A várandósság során (pl. a megbecsülés és a szeretet a gyerekhez. Képes változtatni étkezési. mint az amerikai anyák –. a korai találkozásnál). részletesen Kalmár. de még akár a szoptatás vagy a korai időszak során is működésbe léphetnek olyan biológiai és lelki mechanizmusok. ami a legtöbb esetben az anyától való tartós elszakítottságot jelent. vagy akár megszeresse még azt a gyermeket is. Jellemzően e tényezők szorosan összefüggő hálóban jelennek meg (Crawford és mtsai. életvezetési szokásain. szegénység és munkanélküliség. a jelen kötetben). érintése. hogy elfogadja. ha ezt a körülmények lehetővé teszik. akinek jövetelét eredetileg esetleg nem kívánta. hogy nem csak az ország egyes vidékei jódhiányosak. Ezek a körülmények egyúttal a baba korai orvosi kezelését is maga után vonják. akik sokszor nem képesek a rendelkezésre álló forrásokból elfogadható lakhatást találni. családon belüli erőszak. Ezt a rejtélyt több kutatás igyekszik megfejteni. illetve koraszüléssel szembeni védőfaktorok között jelentős szerepet kap a várandóssággal kapcsolatos kedvező attitűd. hanem a szoptató anyák tejének 50%-a is jódhiányt mutat. Emellett egyre inkább értjük azt a „lelki köldökzsinórt” is. Kalmár.

vagy azért mert nincs ezekről szó. pedig ezeknek meghatározó a szerepük. vagy később az egészségügyi szolgáltatóktól alig szerezhetők meg. vagy mert az érintettek – gyakran a szakemberek is – nehezen. a kóros elhízás. Tavaly a védőnő örömmel tudatosította a falubelieket egy új fogamzásgátló módszerről. térségekben küszködnek munkaerőhiánnyal. és ezzel segítik. A hátrányos helyzetű kistérségekben évek óta sok a betöltetlen vagy helyettesítéssel ellátott védőnői körzet. A védőnők. 2009). egyre kevesebben tudják megvenni a fogamzásgátló tablettát. esetleg olyan módon. viszont három hónapra védettséget nyújt. hogy bárki hozzáférjen a megfelelő információkhoz. üzletekben. A nehéz körülmények között élő. Így a kritikusnak számító első hetek-hónapok még az egészségügyi . ahol mindenki megfordul. a jelen kötetben). járműveken). noha ismert. iskolában. Másrészt. Mint említettük. Az önkárosító szokásokról – közülük kiemelendő az alkohol. ahol a legnagyobb szükség lenne a segítségre. csak annak előrehaladott időszakában. vagy egyáltalában nem tudnak. hogy sok családnál hasznos a »felvilágosító munkája«. orvosok együttműködése és feladatmegosztása elvileg biztosítja a biztonságos családtervezést és gyerekvárást. és persze további segítség is rendelkezésre áll akár anonim telefonos formában is. alultáplált asszonyok menstruációja nem­ egyszer rendszertelen. fizikai ellátásra terjed ki. Herczog. 2003). hogy például a várandósság alatti dohányzás szorosan összefügg az iskolai végzettséggel (OSAP.” (Durst. sokkal kevésbé a lelki vonatkozásokra. illetve soványság – kevés adattal rendelkezünk. 2001). Sok országban rajzos. fogamzásszabályozáshoz szükséges ismeretek az iskolában. A védőnők és az orvosok felkészítése elsősorban az egészségügyi. mint a tabletta. elérhető közelségben nincs szakorvos. a terhességüket sokszor észre sem veszik. A gyakorlatban azonban ez több okból sem valósulhat meg. kultúrházakban. egyre több nő csak formálisan. vagy egyáltalában nem részesül megfelelő gondozásban várandóssága alatt (l. szűkös. és sok ország számára mintául szolgál. a cigaretta és a drog. olyan nyelvezeten kommunikálnak. A családtervezéshez. Magyarországon a várandósgondozás rendszere több évtizede kiépült. illetve a fokozott vagy szükségtelen gyógyszerhasználat. szórólapokat helyeznek el minden nyilvános helyen (rendelőkben. és jelentősen befolyásolják a szomatikus állapotot. mert jóval olcsóbb. nem akarnak beszélni ezekről a kérdésekről. vagy nem érhető el kellő időben a terhességgondozás intézményesített vagy informális lehetősége. közösségi. működik a családtervezés. éppen azokban a régiókban. egyszerű füzeteket. ami csak 700 forintba kerül. a hátrányos helyzetben élőknél gyakorta nincs. addig a nyolcvanas évek vége óta a láposi cigány férfiak körében a szinte teljessé vált munkanélküliség nyomán. a családok elszegényedésével egyre kevesebb pénz jut gyógyszerre. vagy hiányzó erőforrásokkal.249 ügyi kérdésről is szó van (Griff és mtsai. egy injekcióról. illetve szülést. szociális szolgáltatóknál. „Míg a nyolcvanas években a védőnő sikerként könyvelhette el. A számos mellékhatás ellenére egyre több asszony használja. amely sokak számára nem érthető vagy elfogadhatatlan.

Ez persze a nők esetében is reális veszély. gyermekhalálozás (Gold és mtsai. 2005). Napjainkban. gyermeknevelés idején. koraszülés. így aztán feszültségekkel és konfliktusokkal találhatja magát szemben az ifjú pár. hogy a várandósság és szülés idején az anyákhoz hasonlóan jelentős hormonális és viselkedésbeli változások zajlanak a férfiakban is: megemelkedik például prolaktin. APÁK Az anyai és apai szerepek mélyen a társadalomba ágyazottak. ami a gondozási. Várandós apák Az anya testében zajló drámai változások folyamatosan figyelmeztetik és szembesítik a nőt várandósságával. hogy elhagyhassák a szülői házat. A szegénység általában a magasabb megbetegedési és halálozási aránnyal jár együtt. akiknek valamilyen okból nehézséget okoz gyerekük gondozása (Markovitz és mtsai. ezen belül a kedvezőtlen szülészeti kimenetelekkel: megemelkedett arányú kis súlyú újszülött. gazdasági körülményektől. 2005). elvárásoktól. hogy mindezek okán a korai időszakban a várandósgondozásból is kimaradnak. sem a szülők nincsenek felkészülve az elválásra. kulturális mítoszoktól. erősen függnek történelmi és kulturális hagyományoktól. és utódjaikat az anyá- . 2000). hogy a férfiakkal ezzel szemben nem történik semmi. Ez a folyamat számos konfliktus forrását hordozza magában. de a férfiak apává válását részben másképpen érinti. dohányzás. hogy megkapják szüleiktől a támogatást és „engedélyt” arra. felügyeleti hiányosságokat veti fel azoknál az anyáknál. lecsökken tesztoszteronszintjük (Storey és mtsai. Sokáig tartotta magát az a nézet. Mindezek a változások előkészítik a férfiakat arra. vagy kívül maradnak a folyamaton. nem is beszélve arról. és saját családot alapítsanak. amikor a tradicionális társadalmak szerves részét képező rítusok többnyire eltűntek. biológiai és lélektani tekintetben is segítik a gyermekre való ráhangolódását.és gyermekhalál nagy arányban balesetekből és fertőzésekből származik. hogy a családtól való elszakadás rendszerint egybeesik az első gyermek várásával és születésével. mert gyakran sem a férfi.és kortizolszintjük. amelyeket a szűkebb társas környezet és a tömegkommunikáció közvetít. Így aztán nagy különbségeket találunk egy adott társadalmon belül is a tekintetben. Újabb kutatások arra hívták fel a figyelmet. hogy biológiai funkcióján túl mi a férfi feladata a várandósság. hogy ott maradjanak az anya mellett. kedvezőtlen higiénés feltételek). passzívan nézik végig a párjukon végbemenő változásokat. a férfiaknak nagy szükségük van arra. A helyzetet tovább nehezíti. szülés. valamint az egyéni szocializáció során tapasztalt szülői mintáktól. A csecsemő.250 szempontból rendkívül hátrányos körülmények között telnek (alkohol.

A férfiak lelki szempontból is átélik a változást. ezért a párválasztás. és a saját utód örömük egyik legfontosabb forrásává válik (Durst. 2007). 2007. a családdá alakulás folyamata. azok dicsekedtek is a gyerekekkel a kocsmában…” (id. és hosszú távon is felelősséget vállal etnikai hovatartozásától függetlenül. hátrányos helyzetű társadalmi rétegekben gyakori. a fenti gondolatmenettel összhangban az utánkövetéses vizsgálatokban éppen azt találták. kellő felkészültség híján akár váláshoz is vezet (Bíró és Komlósy. és nagyon sokan anyagi vagy érzelmi megfontolásokból a szülői házban maradnak. 2004). számos belső konfliktust oldanak meg a kilenc hónap alatt. 2001. Glikman. újraértelmezni kényszerülnek a családi működés számos vetületét.251 hoz hasonló odaadással gondozzák. Serdülő szülőkkel végzett vizsgálatok arra hívják fel a figyelmet. családfenntartónak tudják magukat. A haverjainak már mind volt. a gyerekszületés és a szülővé válás. A férfiak számára tradicionálisan rendkívül fontos. a sok gyerek születése szegény. Ugyanakkor. a jelen kötetben). Ez részben összefügg a felelősségvállalástól és a döntéshozataltól való félelemmel is (Diósi és Székely. . Ugyanakkor gyakran tapasztaljuk azt is. hiszen az emberi újszülött olyan magatehetetlenül jön a világra.) Ha egy férfi semmilyen tőkével vagy presztízsnövelő eszközzel nem rendelkezik. A párkapcsolatok első komoly próbája is általában a gyerekvárás. akkor nagy valószínűséggel megjelenik a jelenre orientált habitus. Durst. majd világra jött kisgyerekre összpontosul a pár és a család minden figyelme. Mint ezt korábban láthattuk. ami sok esetben családi krízishez. 79. teremthet közösségi státuszt (l. Zsolti már azon idegeskedett. o. hogy éppen ebben az időszakban igyekeznek bizonyítani saját kreatív képességeiket: céget alapítanak. Danis. 2008). hogy életben maradásához és felnövekedéséhez mindkét szülő odaadó gondoskodása szükséges. A gyermek várása. Kétségtelen tény. törődik párjával és gyermekével. hogy családfőnek. a gyerek születése hozzájárulhat e státusz betöltéséhez. 2009). 1998. Egy feleség így fogalmazott: „Alig házasodtunk össze. az izoláció a nőkhöz hasonlóan sokszor a korai családalapításban és gyerekvállalásban nyerhet kompenzációt. a kilátástalanság. Herczog. házat építenek vagy például fát ültetnek. hogy a szegénység alapvető „veszélyeztető faktor” a serdülőkori szülővé válás problémakörében. születése megváltoztatja a kapcsolat dinamikáját. a szegénység. Evolúciós tekintetben ez rendkívül fontos szempont. mér nincs még gyerekünk. és jelentősen átszervezni. E magatartás egyben saját pozitív önértékeléséhez is hozzájárul (Harris. A kedvezőbb helyzetben élők között a férfiaknál is egyre jobban kitolódik a párválasztás és gyerekvállalás ideje. hogy az alacsony iskolai végzettség. hogy a serdülőkorú apák túlnyomó többsége együtt marad. és a kizárólagos egymásra figyelés helyett a megszületendő. 16 éves voltam. és kilátása sincs ezek megszerzésére.

éles szerszámok használata) és a rossz gondolattól. önbecsülésük forrása is lehet. A várandós férfinak távol kell tartania magát bizonyos ételektől. A negatív vagy ambivalens érzések azonban a gyerek megszületését követően elfogadásba válthatnak. A pozitív fordulat bekövetkezte elsősorban attól függött. Pszeudo-maternális couvade-on mindazokat a rítusokat értjük. hogy vajdasági cigányasszonyok. Couvade rituálé. 1991). akik már a gyermek fogantatása előtt szoros kötelékben (házasság. mint az anyáknak. amelynek jelentése „költ”. a nőhöz hasonlóan rá is számos szabály. A posztnatális couvade rítusok a szülést követően lépnek érvényre. hiszen az anyához hasonlóan. „lappang benne valami”. szabad fordításban fészekrakási rítusnak is nevezik (Lorenz. couvade szindróma Számos kultúrában megtalálhatók még ma is a férfiakra vonatkozó várandóssághoz. Mai tapasztalat például. hogy a nem tervezett terhesség elfogadhatóvá válik a férfi számára (is). annál valószínűbb. A couvade rituálék egyik legfontosabb szerepe. A szerzők felhívják a figyelmet: a szappanoperákban oly gyakori motívum. miután megszülik gyermeküket a kórházban. A fiatalok felvilágosítása során érdemes erre az aspektusra is felhívni a figyelmet. mert érdemes észrevennünk: amíg egy jelenség a többségi. amelyek segítséget nyújtanak az apává érés folyamatában. hogy megszilárdítsa kapcsolatát a gyermek apjával. 2007). együttélés) voltak az anyával (Hoga és mtsai. az első éjszakára (orvosi engedéllyel vagy anélkül) hazamennek megetetni és kiszolgálni férjeiket. mi a dolga a férfinak a szülés körüli időszakban.252 A „veszélyeztető faktor” kifejezés azért került idézőjelbe. önmagába mélyedésre (regresszióra) és szabályozza. mennyire érezték stabilnak házasságukat (H. dédelget”. tilalom vonatkozik a gyerekvárás idején (Leibnitz. hogy a jövendő apának lehetőséget biztosít a felelősségvállalás felfüggesztésére. a veszélyes munkafolyamatoktól (vadászat. hogy a nem tervezett gyermeket inkább elfogadják és támogatják hosszabb távon is azok a férfiak. ahol a férfi mintegy szimulálja a nő állapotát. így az ő cselekedetei is kihatnak a gyermekre. Egy brazil vizsgálatban azt találták. Hazai vizsgálatok ugyancsak azt mutatták. hogy az apáknak több nehézségük van a nem tervezett gyerek elfogadásával. addig az érintettek szemszögéből önmegvalósításuk. gyerekszüléshez kapcsolódó rituálék. és szabályozzák az apa viselkedését. A couvade rítusok két nagy csoportját tartják számon. miszerint a nő nagy sikerrel használja fel terhességét arra. Sas. Másnap reggel aztán . 1991). 1993). jóléti társadalomhoz tartozók – adott esetben a kutatók – számára veszélyeztető. Időben és térben kalandozva a világ minden táján fellelhetők a rituális couvade különböző formái. mágikus kapcsolatban áll a babával. Maga az elnevezés a francia couver igéből származik. a valóságban éppen ellenkezőleg történik. Minél szorosabb a kötelék egy pár között.

emésztési zavarok. illetve a stressz következtében a teljes immunrendszer legyengülését „választja”. a szülés alatt és közvetlenül utána jelentkeznek. Ez a tünetegyüttes a különböző vizsgálatok szerint a várandós apák mintegy 20-60%-ánál jelentkezik. és az ottani rend szerint négy további napot töltenek el. Ez olyan pszichogén eredetű szomatikus tünetegyüttes. mégsem kerestek orvosi segítséget. segítségéről is. hízás. Saját vizsgálatunkban azt találtuk.és hasfájás. a tünetek és a történések közti kapcsolat gyakran nem tudatosodik az apákban (Klein. hogy a tudattalan legitim. Habár ezek a tünetek leggyakrabban a terhesség első és utolsó harmadában. kapaszkodót. hanem tudattalan pszichoszomatikus tünetképzést jelent (Leibnitz. Bizonyos értelmezések szerint ennek az a háttere. A couvade szindróma leggyakoribb tünetei: evészavarok. 1991). és a rituális couvade-dal szemben nem testi tünetek utánzását.253 visszatérnek újszülöttjükkel a kórházba. bár számos tünettől szenvedtek. A félelmek. Azokban a társadalmakban. hiszen a rítus helyébe nem kapnak számukra használható segítséget. ott megjelenik a couvade szindróma. Az imént említett rítusok nem csak időt és regressziós lehetőséget biztosítanak a jövendő apáknak az új szerepre való felkészüléshez. amely a férfiak egy részénél a partner várandóssága során jelentkezik. felfúvódás. Belátható. hogy az érintett férfiak. Ez a példa is rávilágít arra. alhasi duzzadás. addig a modern társadalmak ezt nehezen viselik. s ha ezek szimbolikus formában történő megjelenítése. . különböző előjelű érzések felbukkanása természetes velejárója a folyamatnak. 1995). pszichózisra jellemző tünetek. trimeszterében. heves intenzitású. a regresszió egyetlen társadalmilag elfogadható formájaként marad a testi tünetképzés. elfogadott regressziós formaként a betegséget. erőszakos betiltása az érintettek talajvesztéséhez. hogy gyakran milyen éles ellentétbe kerülhet egymással a többségi társadalom által diktált „medikális rítus” a kisebbségi kultúra szerves részét képező megszeghetetlen. gyomor. és a tágabb közösség támogatásáról. sőt rítusok által támogatott a férfiak regressziója a várandósság és szülés idején. mert ebben az élethelyzetben nem lehet betegnek lenni. a ritualizáció útja nem járható. ahol a férfiaknak nem engedélyezett a regresszív magatartás. „szilárd bástyaként” kell helytállni (Andrek. alvási zavarok. talán éppen azért nem. majd nyomtalanul eltűnnek. derékfájás. hagyományos rítussal. de biztosítja őket partnerük. elbizonytalanodásához vezet. 1991). hogy e szertatások betartásának megakadályozása. Amíg tehát a hagyományos társadalmakban megengedett.

1988). majd a születés utáni fejlődés kifejezetten az adott személy szociális kontextusában értelmezhető: a velünk született genetikai program szociális kapcsolataink tapasztalatai alapján valósul meg (Francis és mtsai. Az intrauterin. A várandós anyák kulturális. 2005). Tapasztalataink nyomán átépül az agyi struktúra. hogy a magzat minden érzékszervi modalitásban – vagyis az érzékelés valamennyi területén – képes a környezetéből származó ingerek észlelésére. az alkohol. amelyek az anya mozgásához. Az anya és magzata közötti kommunikációnak három csatornáját különböztetjük meg (Davenport. a II. a méhen belüli fejlődésről. A tartós érzelmi elutasítás. a fogantatásról. 1993). a viselkedéses és a láthatatlan csatorna. A dohányzás. 1988): ezek a fiziológiai. biztosítva ezzel alkalmazkodásunkat a változó feltételekhez (l. hogy biztosítsák az egészséges strukturális és funkcionális fejlődést. még Lakatos. és működik nála az emlékezeti funkció is (Blum. azaz a későbbi kötődés alapjait (Hepper. majd gyermeke közötti interakciók kialakulását. Az anya ellazulása. 2004. a drogok közvetlenül károsítják a magzatot (Jaakola és Gissler. kötetben) elősegítsék az anya és magzata. Hüther. pihe- . és mintegy „gyakorlóterepet” nyújtsanak számukra. valamint az adekvát reakcióra (Chamberlain. valamint e korai életszakasz történéseinek rövid és hosszú távú hatásáról a későbbi testi. 2006). amelyen keresztül nem csak a táplálék jut el a magzathoz. 1988. anyagi és társadalmi helyzete nagyon különböző: a várandósság az anya és gyermeke között zajló aktív. valamint hogy „kompetens csecsemőként” megszületve (l. Kaufman és mtsai. Fiziológiai csatornán értjük. már méhen belül kifejlődő képességek szerepe. hogy előkészítsék az életbe vágóan fontos méhen kívüli készségek kibontakozását. 2000). a társas támasz jelenléte ugyanakkor pozitívan hat hosszú távon is (Meaney és mtsai. Hédervári-Heller és Németh. A viselkedéses csatorna mindazokat a tevékenységeket és szándékos kommunikációs kezdeményezéseket foglalja magába. lelki fejlődés tekintetében. amely befolyásolja a magzat állapotát. 1999). plasztikus agyi struktúrában (Huizink. A méhen belüli. hogy az anya szervezete a méhlepény közvetítésével összeköttetésben áll a magzat vérkeringésével. személyes dialógus. szociális.254 KOMMUNIK ÁCIÓ ÉS K APCSOLAT A MAGZATTAL – A LELKI KÖLDÖKZSINÓR Minden kornak és kultúrának van elképzelése az élet kezdetéről. így az anyaméh az ember első ökológiai környezete. feltöltődése. a jelen kötetben). és maradandó nyomot hagy az érzékeny. Bizonyítást nyert. Bigelow. és ezekkel a képességekkel jön világra. valamint Egyed. hanem számos olyan vegyi anyag is. Rendelkezik a tanulás alapvető formáival. 1993). 1986. 2005. az információ feldolgozására. valamint a kapcsolat elmélyülését. A méhen belül megfigyelhető észlelési funkciók fejlődésével kapcsolatban számos vizsgálat született az elmúlt évtizedek során. 2005. a magzattal való kapcsolatról. az anya depressziója és az állandó stressz közvetett úton negatívan befolyásolja a magzatnál a szinaptikus kapcsolatok fejlődését.

a tartós stressz. Az intrauterin életfázis érzékenysége ugyanakkor lehetővé teszi a kedvezőtlen folyamatok visszafordítását: az anya életfeltételeinek javulása. 1988. Jernberg. 1996. 1988). fantázia által „készített” képekre. A láthatatlan csatorna vagy lelki köldökzsinór az a mély. lelki egymásra hangoltság. Az ilyen jellegű foglalkozások látogatása lehetőség. az apa vagy netán egy testvér szempontjából. A magzat mozgásának érzékelése sok esetben meghatározó az anya-gyerek kapcsolat szempontjából. ugyanakkor igazi segítség. egy út a számtalan sok kreatív. milyen hatással lehetnek az ilyen kívülről érkező. mint ahogy erre lélektanilag ráhangolódna. ha veszélyeztetett anyák és gyermekeik támogatására alkalmazzák. . 1988). ha elakadás történik. A magzati kommunikáció legfontosabb eszköze a mozgás. beszédéhez. Van de Carr és mtsai. különösen. Érdemes azon is elgondolkodnunk. Dolto-Tolitch. hogy a szülők számára nehezen feldolgozható információt hordoz. sérülékenységének forrása is. Kapcsolatot erősítő programok – a születés előtt Az elmúlt években számos anya/apa-magzat kapcsolatot segítő programot dolgoztak ki (Bowen. 1995. az érzelmi elutasítás károsítják a strukturális és funkcionális fejlődést. kézzel fogható bizonyítékhoz várandóságával. A terhességet veszélyeztető ártalmak. A modern terhesgondozás egy új kommunikációs csatorna lehetőségét nyitotta meg az elmúlt években: ultrahang felvételek készülnek – gyakran túl sűrűn – a magzatokról. hogy az anya jóval az előtt jut objektív.255 néséhez. hogy a méhen belüli fejlődés során a magzat rugalmas alkalmazkodó képessége a változó környezeti körülményekhez egyben kiszolgáltatottságának. hogy ehhez külső segítséget kapnának. Megeshet. illetve a mozdulatlanság (Gidoni és mtsai. Empirikus kutatások azt találták. magzatával kapcsolatban. hogy gyermeket várnak. hogy a hazánkban is mind több helyen elérhető anya-magzat kapcsolat fejlesztő programokon való részvétel nem feltétel ahhoz. azaz az anya és környezetének mindennapjaihoz kapcsolódnak. amikor az újszülöttre való ráhangolódásnak óriási jelentősége van a csecsemő jelzéseinek érzékeny észlelése és szükségleteinek megfelelő kielégítése szempontjából. ha a körülmények kedvezőtlenek. érzelmi támogatása pozitívan hat magzatára is. Ez az intuitív „együtt-lét” alapozza meg a megszületést követő időszakot. Az anyák és a család többi tagjai mindig is kapcsolatban voltak és lesznek a méhen belül fejlődő magzattal. egyéni variáció közül. amely anya és magzata között kialakul. de előfordul az is. Sokan örömmel fogadják. hogy a magzati stimulációs és kapcsolatépítő programok számos későbbi kognitív funkcióra előnyösen hatnak. 1988. anélkül. sok anyában és apában is innentől kezdve tudatosul. Összefoglalva elmondhatjuk. hogy anya és magzata kommunikáljanak. Fontosnak tartjuk ugyanakkor kihangsúlyozni. laikusok számára gyakran értelmezhetetlen „mű-képek” a növekedő magzatról alkotott belső. az anya. fenyegetőek. Panthuraamphorn és mtsai.

A szülés szinte a mindennapok eseménye. . Magyarországon ennek aránya elenyésző. A színes palettából emeljünk itt ki három jellegzetes változatot: – Hagyományos. illetve a többi gyerek nevelésének sorába. sem személyi „kellékeket”. nem vár el sem technikai. Papp Zoltán. A 19–20. Az a szomszédasszony volt. hogy hét családja volt. január 18.256 SZÜLÉS A szülés kulturális beágyazottsága A szülés medikalizációjának kezdetét az 1600-as évekre teszik.9 Nagyon sokféle módon. leguggoltam.) – Technikalizált kórházi szülés A szülés orvosi esemény. Egyet se szültem az ágyon.hu/new/levelek/allasfog20010118. http://www. Az 1940-es évektől a terhesgondozás és a kórházi szülés általánossá válásával az anyák és gyermekek százezrei menekültek meg. és mindez a biztonság ér 9 A Szülészeti és Nőgyógyászati Szakmai Kollégium 2002. Mind az ötöt odahaza szültem. az ura vezette le a szülést. emberi és nem kiszolgáltatott szülési körülményeket keresve harcot indítottak a szülőszobák instrumentalizált világa ellen.htm. én három óra alatt szültem. hogy az adott kultúra minek tekinti a szülést. csak akkor még nyoszolyák voltak. Ezért kezdettől fogva rengeteg szakember. 1970-ben a világ fejlett országaiban a szüléseknek már 99%-a kórházban zajlott le. és a közös gyermekágyi elhelyezés.” (Polner. Ugyanakkor az elmúlt évtizedekben a nők természetes. möglött. 1900 és 1970 között az arány megfordult. egyelőre a kórházakban. amikor először alkalmaztak fogót a szülések során. január 18-i állásfoglalása az otthonszülésről. ugye? Énnálam gyorsan ment a szülés. 2002. népi otthonszülés A szülést természetes folyamatnak tekinti. o. 393. helyen és formában lehet tehát szülni. és évek óta parázs viták kereszttüzében áll (Papp. Ennek eredményeként vált mind elterjedtebbé az együttszülés. az ellátás lényege a veszély és a problémák észlelése. […] Tudok olyan családot. Prof. Egynél sem volt bába. Ezen életeseményre rendkívül erősen hat. bábaasszony nem volt ott. szervesen illeszkedve a munka. Bár Európa egyes országaiban a tervezett otthonszülésnek is vannak hagyományai – Hollandiában a nők több mint 30%-a szüli meg otthon a gyermekét –. vizsgálat és műszer követi a várandósságot és különösképp a szülést. 2002). nem köllött ahhoz néköm bába. Dr.birth. 1992. század fordulóján is a szüléseknek mindössze 5%-a történt kórházban. mint otthon. „Öt gyerököt szültem. illetve elhárítása. Semmelweis Ignác felfedezése előtt – így még az 1800-as évek végén is – veszélyesebb volt kórházban szülni.

” (Olvasói levelek. a kedvező táplálkozás és a higiénés viszonyok. Valójában a méh vette át az irányítást. érzelmi-spirituális támaszt nyújtó szakember(ek) közegében. hanem élvezni is. hogy aludjak. hogy nyomnom kéne. mint egy ravatalozóban. Fogta. rám rakta a CTG-t. Ezután következett az a pár óra. Aztán. sőt riasztó lehet azoknak. és teljesen természetes volt az erőmet ahhoz igazítani. amiket az ember hozzátesz. Népszava. az intimitás hiánya idegen. az elérhető egészségügyi ellátás elérte. az ottani bánásmód.” (Kitzinger. a nő kompetenciája és aktivitása. természetes folyamatként megélők szülésélménye is „csúcsélmény” lehet. hogy még nem. . akik adott esetben még nem is jártak korábban kórházban. és rám szólt. Előtérbe kerül a harmonikus élmények biztosítása. amely az ember állapotát éppen jellemzi: a gyermekvárást kiteljesedésként. szinte sötét szülőszobán.257 dekében kórházban zajlik. Én ott szenvedtem egyedül. lelki töltést. hogy a szülést már nem csak túlélni lehet. Bár ezek értelemszerűen mindenkinél egyediek. Ennyire kiszolgáltatva. Mindebben – rendszerint – elsikkad az anyai kompetencia.” „Ötperces fájásaim voltak. amit senkinek nem kívánok. spirituális vetülete. CTG-re kötött. Természetesen ebben nagy szerepe lehet annak. akinek gyermekét nem várta. hogy milyen erőteljesek és önkéntelenek az izommozgások. esetleg a halállal kötik össze (H. 1991). Úgy éreztem magam. 1963) A szülés lélektana A szülés szélsőséges testi történései mellett igen mély lelki folyamatokkal is jár. hogy milyen bánásmódban részesül a szülő nő a szülés során. és otthagyott egy hideg. amikor valóban eljött a nyomási kényszer. A kórházi környezet. 1998) – Holisztikus bábamodell A jóléti társadalmakban a javuló életszínvonal. empatikus. lekapcsolta a lámpát. a szülés spirituális vonatkozásainak megélése. „A szülésznő leborotvált. de nem sürgetett. érzem-e. általában mégis elmondható róluk. és azt egyértelműen a betegséggel. meglepett. Sas. amit épp az uterus csinál. rendszerint a szülést is kedvezőtlenül éli meg. vagy terhessége kellemetlen élmények szövevénye volt (netán egyszerre mindkettő). háttérbe szorul a szülés érzelmi. hogy felnagyítják azt az élményt vagy érzelmi. és azok az akaratlagos erőfeszítések is. „A bába időről időre megkérdezte. Beküldött egy szülőszobára. amikor mondtam. elanyátlanodva még soha nem éreztem magam.

aki nem fizet paraszolvenciát (Losonczi. Ehhez nem kell hátrányos helyzetűnek. o. hogy erről tájékoztatnák őket (Packer. vagy nem foglalkoznak körültekintően azzal. elvárásaikat. aki ugyanúgy törődik velük. ahogy átöleltem.258 „És akkor elment mellettem egy orvos. vagy sterilizálják a szülés után a nőket. akik a megkülönböztetettségüket itt kompenzálva látják. 1963) „Tulajdonképpen nem is fájt már egyáltalán semmi. egyetlen egy hangos »lá«-t mondott és elkezdett szépen. mint másokkal. hogy még egyetlen mindent elsöprő nyomás és a karjaimba foghatom a kislányomat. ahogy a pici teste kicsusszant az enyémből. szegénynek lenni. Azt vártam. például nem küldenek mentőt roma telepre. hogy csodálatos élménye volt. és felhúzott szemöldökkel. 1990) Egyre többször hallott panasz. Aztán éreztem. hogy a fájás közben elnyomja a kiabálásomat. akik abban bíznak. de félelem. elhagyatottságot. mivel állandóan mondtam Peternek.” (Szalay. hogy csókoljon meg a nyomások között. akit persze sosem láttam addig. hogy na. Egyes tanulmányok arról számolnak be. mert kiszámíthatatlan. tehát nem érzik. ami pedig általában kíséri a fájdalmat. 7. elutasításhoz szokott embereknek különösen kellemes meglepetés lehet a megfelelő bánásmód. amit nem mindenki tud megfizetni. nem kellő figyelmet azok is átélhetik. Együtt voltunk valami nagyon valódi. Azt mondta. Még három nyomás és kibukkant a fejecskéje. akik saját orvost választanak. nyugodtan lélegezni. Kislányom békésen érkezett meg a világba. Neményi Mária egészségügyi személyzettel végzett interjúiban egy szülészorvos ezt így fogalmazza meg: „[…] jóleső érzés is a magam részéről azoknak az érzéseit látni. 2005). […] Egyet köhintett. Kiemelten kiszolgáltatottak azok. a férjem is így érezte. hogy azok a nők számíthatnak csak kielégítő bánásmódra. és feszültség nélküli. Az általában előítéletességhez. fájdalmas volt. hogy a nővérek bolondnak néznek. 1991). hogy szeretem. és én éppen valami dünnyögő hangot adtam. mire ez a pofa megállt mellettem. de őket vélelmezhetően sokkal gyakrabban éri ilyen tapasztalat. Végtelenül boldog voltam. hogy ők másodrendű állampolgárok lennének. olyan lesajnáló hangon azt kérdezte: hát maga meg mit csinál? Sosem fogom elfelejteni a hangját. Ő pedig meglepően éber és érdeklődő volt. Igazi extázis élmény volt. ellátásban részesülnek. és azt akarom.” (F. hogy intézményesített szinten működik az előítéletesség és megkülönböztetés. végre akad valaki. és úgy érzik. anélkül. s nagyon alapvető élményben. akik rábízzák magukat a mindenki számára biztosított egészségügyi ellátórendszerre.” (Kitzinger.) A szép szülésélmény átélése egyedül vagy a partnerrel rendkívüli módon erősítheti a pár összetartozását. Ennek a legitimitás határán mozgó lehetőségnek ára van. Megérintettem és tudtam. hogy az általuk választott orvos figyelembe veszi kéréseiket. 2009) . Várkonyi. A kiszolgáltatottságot. hogy milyen fogadtatásban. Azt hiszem.” (Neményi 2001. mintha idióta lennék. „Igen.

A szenvedés főképp a testi vagy lelki fenyegetettség. A megfelelő agyi központokba jutva ezek az anyagok gondoskodnak az anya és a gyermek érzelmeinek és tudatállapotának olyan irányú módosításáról. a bizalom. – A prolaktin a tejelválasztásban betöltött fő szerepén túl segít a gyereknek alkalmazkodni a külvilági viszonyokhoz. a kisebbségekhez tartozóknak. a „szeretet” hormonja: közvetlen testi hatásain túl a szeretet és az altruizmus érzéseit kelti. így a közvetlen szülés utáni találkozás mind az anya. a magárahagyatottság esetén áll elő (Simkin és Bolding. Ez a hormon – az oxitocinhoz hasonlóan – jelen van a szeretkezéskor és a szoptatás során is. amelynek révén a szülés nem egyszerűen elviselhetővé válik. hogy noha a szülő nő megélheti a szülés erőteljes fizikai élményeit. ami – sajnálatos módon – inkább kijárhat a hátrányos helyzetűeknek. az érzéketlen kezelés valósággal előhívja. A fájdalom szenzoros megélése és érzelmi minősítése független lehet egymástól.259 A szülést kísérő lélektani-érzelmi változások Ismert tény. transzcendenciaélményt okoz. – A béta-endorfin: a szervezet saját fájdalomcsillapítója. a kontrollvesztés. hogy ugyanezen hormonok a testi hatásaikon túl egyúttal agyi átvivő anyagokként is működnek. – Az oxitoxin. ám jelentős érzelemmódosító hatással is rendelkezik: a gyönyör. az eufória és a transzcendencia élményét eredményezi. 2004). . Ezeket az érzéseket a magány. a közöny. gyönyört. mind az újszülött oldaláról eufórikus élményhátteret biztosít. Damasio. 2005b. „csúcsélmény” is lehet (Buckley. Az utóbbi években derült arra fény. Emellett fontos motivációs-érzelmi változásokat is eredményez: az alárendelődés és a másik igényeinek előtérbe helyezését segíti elő. A születés során a gyerek szervezetében szintén magasra szökik az endorfin. élvezetet. ezen felül jelentős stresszoldó hatása is van. az egyébként is előítélettel fogadottaknak. ami a terhesség során és a szoptatáskor egyaránt lényeges. hanem kifejezett eksztázis. Zak és Fakhar. ez nem feltétlenül jár szenvedéssel. az alárendelődés fokozásával a gyerek igényeinek előtérbe helyezését és kiszolgálását segíti elő (Buckley. 2006). illetve az egymásra találás és – anyai oldalról – az altruizmus. Ellenkező esetben az említett „hormonkoktél” a fájdalmat elviselhetővé teszi. 2005. hogy szüléskor az anya szervezetében több fontos hormon segíti a megfelelő változások bekövetkeztét. Kedvező esetben mindez azt eredményezi. 2005a). a durva vagy gépies bánásmód.

mindig van mellette valaki. Hogy a mai apák elkísérik párjukat a kórházba. és aki érzelmi biztonságot. . a megszületést követően háborítatlan szem. támaszt nyújt. Együttszülés Magyarországon a férfiak jelenléte a szülőszobán 1982 óta lehetséges (Czenky. 1988). A stresszkezelés „nyugalom és összetartozás” (calm and connection) mintája az oxitocinra épül. lélektani szempontból viszont elmagányosítja a szülő nőt. hogy önmagunkról megfeledkezve átadjuk magunkat a folyamatnak. több okra is visszavezethető: az elmúlt évtizedekben a természetes. vagy nem hisznek fontosságukban a szülővé válás és a gyerek harmonikus fejlődése szempontjából. Segít abban. E tényezőkre a mai magyar szülészeti gyakorlat csak kivételes esetben figyel. a biztonságos. az épp megszülető vagy a már szopó baba. szigorú szabályok szerint működő orvosi gyakorlatba.260 Mindez akkor működik igazán jól. az orvosok többsége nem ismeri jelentőségüket. és megnyíljunk a partner felé: legyen az a szexuális partner. hagyományos keretek között a szülő nő soha nincs egyedül. akit jól ismer. ami egy aspektusból biztonságot nyújt ugyan.és bőr-bőr kontaktus az anya és gyermeke között (Odent. és a stresszhelyzetben megszokott „küzd vagy menekülj” (fight or flight) választ legátolva nyugalmat és a helyzet elfogadását eredményezi. Bármely kultúrát tekintjük is. Ez az anyag az agyban kifejtett hatása révén csökkenti a félelmet. élettani szülési folyamat bekerült a steril. meleg környezet. ha – bármilyen helyszínen – kielégülnek a szülő nő lelki igényei: a zavartalan elvonultság. sokan nem tudják. 2001).

a jelen kötetben). ahol ennek folyamatos lehetősége és jelentősége van a későbbi apa-gyerek kapcsolat szempontjából. de sok férfi – készségek. mindenre találunk példát: az apa szülésnél való aktív jelenlététől a teljes távolmaradásig. az otthoni munkamegosztás változása. 2002). anyósa vagy a bába tartózkodik (Kalányosné. hogy aktívabban legyenek jelen a gyerek megszületése előtt vagy a születés körül. csoportjaiban a leginkább elfogadott gyakorlat az együttszülés. sem a kórház nem teremt elfogadó környezetet (Grossman és Volkner. hogy ez nem csak a roma közösségekben igaz. Ezzel párhuzamosan a férfiak egy részében is feléledt. és a szakemberek tanácsai. sem a közösség. fiatalabb férfiak. . mert ilyen irányú kutatások nálunk nem folytak. noha a nemzetközi szakirodalom rendkívül kiterjedt és részletes e kérdésben is. tradíciók híján – csak a gyerek későbbi életszakaszában tud bensőséges kapcsolatot kialakítani vele. hogy egymásnak érzelmi támaszt nyújtsanak. hogy kik ők. Van-e helye az apának a szülés körül? Ez sokat vitatott. hanem jelentősen függ a családi hagyományoktól. a nő testében zajló folyamatok (menstruáció. várandósság. Adatok híján is joggal feltételezhetjük. Nincsenek magyarországi felmérések és adatok arról.) apák és férjek előtt egyaránt szégyennek minősülnek (Neményi. hogy a magyar társadalom mely rétegeiben. akár a kórházban. A roma közösségekben a férfi és női világ erőteljesen kettéválik. 1999). de mindinkább bevonják őket a várandósgondozás folyamatába. érzelmeket kavaró kérdés. vagy visszatekintünk a múltba. környezetben –.és energiaráfordítást. és – részben a média jóvoltából – egyre inkább terjed a társadalmak széles rétegeiben. Vélelmezhetően a magasabb iskolázottságú. a női egyenjogúság. Ennek sokféle oka lehet. a nagyobb gyermekeket is eltávolítják. történjék az akár otthon. Magyarországon a családi és nemi szerepek szinte minden társadalmi rétegben meglehetősen konzervatív mintázatot mutatnak (l. érzelmi bevonódást. elkísérik párjukat az orvosi és ultrahang-vizsgálatokra. különösen a gyerekekkel kapcsolatosan felerősítette az apáktól elvárt idő. nincsenek adataink. esélyegyenlőség. de a minták – médiában.261 Az apák szerepe jelentősen változott az elmúlt két évtizedben. Az egyértelmű. hogy az attitűdök lassan változnak ugyan. 1999b). 1984). A különböző magyarországi cigány kultúrák többnyire elutasítják a férfiak jelenlétét a szülésnél. Ha körülnézünk a világban. Herczog. szülés stb. 1984. és arról sem. Az apa-gyerek közötti korai találkozást jellemzően azok a kultúrák támogatják. A szülők egymás közötti kapcsolata és az elköteleződés arra. hosszú távon is kihat az apa-gyerek kapcsolat minőségére. mert ebben a körben ez inkább elvárt. az egyéni életúttól. javaslatai erőteljesen befolyásolják ezeket (Grossmann és Volkner. Nem ismeretes. Szinte elvárássá vált a szülőszobai jelenlét. Ha otthon szülnek. Ez kezdetekben elsősorban középosztálybeli érték volt. városban lakó. vagy jobban kifejezhetővé vált az a késztetés. hogy az apák milyen arányban vesznek részt a felkészülésben és a szülésnél. Johnson. míg tradicionálisabb környezetben az apai jelenléttel kapcsolatban sem a család. A szülői felelősség megosztása. és a szülő nővel csak anyja.

mégis ösztönük azt mondja.10 Napjaink azon törekvése. akik párjuk jelenléte nélkül szülték meg gyermeküket. hanem aktív résztvevője legyen az eseményeknek. hogy ne tehetetlen szemlélője. 4 főnek egyáltalán nem jelentett segítséget. A várandósság közös megélése és az együttszülés nem az utóbbi évtizedek „találmánya”: az apák mindig is várandósak voltak a szó azon értelmében. támogatnunk kell. szerintem legkevésbé a feleségének segít. 6 fő esetében csak részben. minden résztvevő számára építő és ös�szetartó erővé. én eleve a férjem „diszkrét” jelenlétére számítottam. mert nem érzik magukat kompetensnek. amikor nem megengedett dolog a félelmekről. hogy a legtöbben. Csak 38 esetben nem volt együttszülés. hogy ezt tudtam volna. Arra a kérdésre. még a szülőszobán is. ugyanakkor jórészt hiányoznak a szorongások feldolgozását szolgáló rítusok és más szimbolikus utak. […] Azzal. Egyesek azonban még talán sosem voltak olyan magányosak. „Amennyire meg tudom ítélni. óvtam minden hús-vér valósággal való közvetlen szembesüléstől. Az együttszülés élménye akkor válhat pozitív. A Velvet baba-mama-papa blogja: www. http://www. hogy gyermekük fejlődését gondolataikban.hu/publ/orsi/eredmenyek. hogy egy férfi átáll a doki oldalára és végignézi a szülést. Lehet. hogy a kórházi környezet és személyzet a szülésnél olyan szerepet biztosítson az apának. Szakdolgozat. hogy beváltotta-e az együttszülés a hozzá fűzött reményeket 94 fő igennel válaszolt. Fontos az is. Viszonylag sokan. hogy az apák a terhesség és szülés folyamatában aktívan részt kívánnak venni. a pasik állandóan „csinálni” akarnak valamit. akik ódzkodnak a dologtól. egyben el kell fogadnunk. értékelnünk kell és tiszteletben kell tartanunk ezért a várandósság és szülés idejére vonatkozó rítusokat azokban a kultúrákban. 15 esetben az anya.hu/poronty 10 . a negatív érzésekről beszélni. ahol ezek még élnek és kifejtik jótékony hatásukat. 46 nő nem válaszolt a kérdésre. és ki kell szolgálnunk a mai apák regressziós igényét a gyerekvárás idején.babanet.262 Az együttszüléssel kapcsolatos beszámolók igen vegyes érzelmi töltetűek. Anélkül. hanem belső meggyőződéstől vezérelve hozza meg mindkét fél. ha az adott pár kapcsolatába illeszkedik. de ebben benne vannak azok az édesanyák is. mint az asszony mellett lenni. Az apák részvétele a legtöbb esetben közös elhatározásból történt (97 fő). ha vannak ilyenek. igazi támasza lehessen párjának. a megkérdezettek 18%-a nem válaszolt erre a kérdésre. míg 8 esetben az apa kívánságára.” (Szandtnerné Kisdaróczi Orsolya: Családközpontú szülészet. Világosan látnunk.”11 Egy hazai kutatásban „a vizsgált 146 nő többsége együtt szült a párjával (108 fő). A szexuális eltávolodás szerintem reális veszély. lehetőséget teremtve ezáltal ambivalens vagy negatív érzelmeik kifejeződésére.htm ) 11 Poronty. érzelmeikben végigkövették.velvet. mint ma. azért teszik ezt. Pedig nem kell mást tenniük. oldják meg a problémát. ha a döntést nem a divat vagy külső elvárás. talán éppen a hiányzó szülés körüli rítusokat hivatott helyettesíteni. 2001.

biztonságos helyen (pl. A korai szopás után a tejbelövellés megbízhatóbb. széles ágyon). intim légkör. – bőr-bőr kontaktus az anya és az újszülött között. hogy kulcsfontosságú a közvetlen a szülés után átélt zavartalan korai kontaktus (Romano és Lothian. – csendes. akiknél nem volt mód a korai együttlétre. sokkal inkább megszokásról. – az újszülöttet csak le kell törölgetni. lombikbébi. Az élet első órája olyan kitüntetett. olajozottabban veszi kezdetét tehát az anya-gyerek interakciók sorozata. A korai kontaktus nem csak az újszülöttnek kedvező. akik nem részesítik előnyben az anya és a baba zavartalan együttlétét a megszokott rutinellátással szemben. az ilyen anyák kön�nyebben találják meg a szinkront a babával. bántalmazott. egyúttal az anya ismerős szívhangját is hallja. lemondási. A gyerek az anya baktériumaival. információhiányról és szervezési kérdésekről van szó. Korai együttlét esetén a szoptatáskor az anyai szeretet-megnyilvánulás és érintés gyakoribb.263 A GYERMEK MEGSZÜLETÉSE UTÁN A korai kapcsolat és az anya-gyerek kötődés összefüggései Egyre több kutatási adat igazolja. és nem idegen kolóniákkal találkozik. A gyerek számára létfontosságú „anyai viselkedés” (mothering) beindul. mentális problémákkal küzdő. örökbeadási szándék. légzése. fogyatékkal született gyerek. korai időszakban nem igényel különösebb erőfeszítést. A korai kontaktus után a szoptatás gyakoribb és hosszabb ideig tart. amelynek lehetőségeit vétek lenne elszalasztani. amitől a lepényi szak kedvezőbben (gyorsabban. ami így „élő inkubátor” lesz a gyereknek. A bőrkontaktus és szoptatás emeli az anyai szervezet természetesen termelődő oxitocinszintjét. családján kívül ne- . hogy e korai kapcsolat hiányának az esetek nagy részében nincs kimutatható káros hatása (Moore és mtsai. a viselkedésben erőteljesebb az anyai ragaszkodás. érzékeny időszak. érzelmileg deprivált. anyagi vagy gyakorlati nehézségekről. kevesebb vérzéssel) zajlik. mint azoknál az anya-gyerek párosoknál. segít az anyának is. szívritmusa. Az anyával való bőrbőr kontaktus nyomán könnyebben stabilizálódik a baba testhőmérséklete. 2003). 2008). Kritikus helyzetekben – ikerszülés. megnyugtató lehet. – nyugodt. A korai találkozás ideális körülményei: – közvetlenül a születés után 1-2 óra hosszára. nem kívánt gyerek. a gyerekek kevésbé sírnak és gyorsabban stabilizálódnak élettani paramétereik. semmint meggyőződésről. A magasabb oxitoncinszint melegíti az anya mellét. koraszülött. Azok számára. A zavartalan együttlét biztosítása a szenzitív. és az anya mellkasára téve betakarni (minden más ellátás későbbre teendő). kis súlyú.

hazaadták a gyereket a „lakásra telepített szubintenzív otthonápolási rendszerben” (623. fényképet készítsenek róla. hogy a hátrányos helyzetben. az asszisztált reprodukció? . Ma már klinikai tapasztalatok igazolják. nagyon fiatal anya – kiemelten fontos. E mechanizmusok fontosságát aligha lehet eléggé hangsúlyozni. kis súlyú vagy sérült gyermekek. koraszülöttek esetén is nagyon fontos biztosítani a korai találkozást (Storton. hogy a kis súlyú koraszülöttek esetében is. és ahhoz. aki pedig nyugodtabb. hogy mennyiben szolgálják ezeket a kulcsfontosságú és messzire ható folyamatokat a napjainkban elharapódzó jelenségek: az anya kérésére történő császármetszés. A korai ragaszkodás. Erősödik az anyával való kapcsolat is. o. szívfrekvencia. légzéstámogatásra szoruló koraszülötteknél is biztonságosan alkalmazható. hogy simogassa meg gyerekét. A háborítatlan szülés és a korai találkozás során természetes módon kibontakozó hatás a szeretet és összetartozás kiépülését és elmélyülését hozza. hordozza. Somogyvári (2002) arról számol be. még Kalmár. apnoés időszakok száma és ideje) hasonlóak az inkubátorban mért értékekhez. hogy felelős. inkább tűzifát biztosítottak a megszorult családnak. 2005). még ha ez csak pár percig tart is. a programozott (indított) szülés. 1995). megalapozott döntést hozzanak a gyerek jövőjéről. és új szerepében magabiztosabb lesz (Johnson. akiknél otthon 11-14 ºC volt napokon át. Nem vitték vissza a kórházba azt a koraszülöttet sem. Amennyire csak lehet. illetve családja közelében legyen. A koraszülöttek ellátásában egyre inkább terjedőben van az ún. 2007). Mindezek fényében érdemes végiggondolnunk. javul a szopás. akár 500 grammos. illetve az újraélesztést. Ennek során az anya (vagy akár az apa) a csupasz babát közvetlenül a bőrén. hogy az igen kissúlyú. hogy mielőtt elvinnék az anyától a gyereket. oxigénszaturáció.). amint csak lehetett. beszéljen hozzá. csökken a stressz és az agitáció. Tették ezt akkor is. kenguru-módszer (l. főképp azért. a feloldhatatlannak tűnő élethelyzetekben megfelelő segítséget kapjanak saját érzéseik tisztázásához. kisebb az oxigénigény. főképp a szegénységben élők körében jóval gyakoribb a kedvezőtlen kimenetelű szülések előfordulása. a jelen kötetben). Kedvezőtlen kimenetelű szülések Széles körben dokumentált. hogy a gyerek minél hamarabb édesanyja. Másik lehetőség. A kenguru-módszer alkalmazásakor a babák fizikális paraméterei (pl. amelyet az édesanya megkap (McClosky és Orr. hogy a várandósgondozás és szülés alatt. a ruhája alatt tartja. a nyugodt alvás ideje megkétszereződik. hőmérséklet. A módszer előnyös hatásai a baba oldalán: ritkább a légzészavar. Ebben a rendkívül érzékeny időszakban mód van arra. hogy saját élményfeldolgozásokon. majd közvetlenül utána az anyák kiemelt figyelmet kapjanak. amikor – ennek feltételeként – értelmi fogyatékos cigány anyának kellett megtanítani a gyerek állapotának követéséhez szükséges tudnivalókat. érzelmi kapcsolat elősegítése érdekében érdemes az édesanyát bátorítani arra.264 velkedett.

fokozottan szükségük van minderre. hogy napjainkban az Egyesült Államokban annyira sok koraszülött. akik nagy valószínűséggel gyógyszerrel szültek. Ennek sokféle formája van.12 de a későbbiekben. GENER ÁCIÓKON ÁTÍVELŐ HATÁSOK A szülés-születés témakörében egyre inkább előtérbe kerül. és a kizárólagos szoptatás terén nem állunk jól.html. feldolgozhassa a történteket. Az első hat hónapban a szoptatás aránya Magyarországon az OECD-országok összehasonlító vizsgálata alapján jó. élménye és kimenetele nem csak a közvetlen résztvevőkre van hatással. . Mindez a gyerek oldaláról is érvényesül: egy jó születésélmény olyan alapvető biztonságélményt építhet be. hogy viszonylag keveset voltak a korai időszakban a gyerekükkel együtt (Pichler. érzelmi szempontokkal kapcsolatos ismeretek nem elégségesek. amit a magyar ellátórendszer a legritkább esetben biztosít. amely kulcsfontosságú lehet élete későbbi időszakában. 2006). Különösen a fel nem ismert és kezeletlen depresszió befolyásolja kedvezőtlenül a születendő gyermek életkezdési felté­ 1 2 http://www. egészségi.00. alig van csoportos felkészülés.3343. hogy az anya – és a család – elbúcsúzhasson a gyerektől. keveset tudnak. hogy a fizikai. ahol a korábban elutasított gyerek megítélése az anyában átfordulhat. átsegítve őt a nehezebb helyzetek elviselésén. akikre előre tudhatóan nehéz sors vár. tapasztalatok feldolgozhatók. A gyesen töltött idő ellenére e korai szenzitív időszak fontosságáról. Nézzünk néhány példát ezekre a transzgenerációs hatásokra! Az amerikai szakirodalmi adatok szerint az ottani várandós anyák jelentős része olyan anyák gyereke. hogy az adott szülés történései. Ez a körülmény feltételezhetően összefügg azzal. annyi nehezen kialakuló anya-gyerek kapcsolat van. problémás kapcsolatban élőknél. szinte biztos. Magyarországon sokkal inkább arról lehet szó. 1988).org/document/4/0. önsegítő csoport. hogy a várandósok kevés érdemi felvilágosítást kaptak vagy kapnak. és alacsony iskolázottság mellett (Patel és mtsai. ahol a korábbi élmények.oecd.en_2649_34819_37836996_1_1_1_1. és a szakszemélyzet is csak ritkán vállalkozik erre (Singer. meghalt újszülött esetén is módot kell találni arra. akár több generáció reprodukciós sorsát befolyásolva. a szakemberek pedig nem tanulják meg a megfelelő kommunikáció technikáját. a korai kötődésről is. 2002). néhány héttel a szülés után visszamentek dolgozni. de szakember segítségére van szükség. Értelemszerűen azoknak. meggyászolhassa őt. ez az a pont. ahol a serdülő anyában tovább erősödhet a felelősségtudat és a gyermek iránti elköteleződés. ami ugyancsak azt mutatja. problémás terhesség. éhezés. Egy adott szülés jellemzői messze előre nyúlhatnak.265 Ez az a pont. Az anya tartós depressziója a születés körül időszakban nagyobb eséllyel áll fenn a nehéz gazdasági helyzetben. A szülést követően elvesztett.

a kilátástalanság. transzgenerációs hatásokból egyenesen következik. Ennek megelőzésében a szakembereknek és a segítőknek nemcsak a jelen. A nehéz sorsú. hogy mit csinál.266 teleit (l. A nagynéném beszélt velem az első bálozás előtt. hogy ilyesmit kérdezni mertünk volna.és gyerekbaráttá tétele. az elhanyagolás veszélye.és szülésélményeit. hogy ha csak egy kicsit is sikerül javítani. Ezekben az esetekben mindig kimutatható. a súlyos krízishelyzet vezethet akár az újszülött magára hagyására. akkor ezzel a következő nemzedék indulási esélyeit is kedvezőbbé tesszük. 2000). TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK Informáltság. hogy amikor majd oda kerül a sor. korai találkozásra nem volt ideális lehetőség – ami óhatatlanul előfordulhat például a kis súllyal és/vagy koraszülötten. csak féltem. 220. Mi lányok a barátnőinktől. Parasztgyerek az életében a jószágoktul tanul. 2007). A nemzedékeken átívelő. akármit is igérnek. hanem az eljövendő generációk szempontjából is kiemelkedő szerepük van: kulcsfontosságú a tudatosítás. úgy gondoltuk. kutyát. De azt. gazdagabbá tenni az adott generáció várandósság. megterhelt szülőknél.): „Szüleim sohasem beszéltek a nemi életrül. milyen szegényesek is voltak az iskolázatlan vagy alacsony iskolázottságú rétegek ismeretei a terhességről és a szülésről (Hoppál és Szepes. nem tudtam mög. még Tóth. disznót. hogy a legényektől óvakodjak. hogy a gyerök szülő közt nem volt olyan baráti kapcsolat. A mély depresszió. legények meg a barátaiktól hallottak egyet-mást. Különben is ők is. iskolázottság A magyar népi hagyományok körében és a felmérések között jó példákat találhatunk arra. o. Az első tapasztalatokat tizenhat éves koromban szöröztem. hogy az anyák érzelmi és gyakran fizikai. 1987. amelyben sérülhet az anya-gyerek közti érzelmi kapcsolat is. Arról nem is szólva. Kioktatott. Láttuk a kakast. hogy miféle baj vár rám. fogyatékkal világra jövő gyerekeknél –. ha engedök. szélsőséges esetben elhagyására. mert abbul csak baj lesz. nekünk is így köll cselekedni. ismeretek. mi is szégyöltünk volna ilyesmiről beszélni. szociális elszigeteltségük miatt kerültek válsághelyzetbe (Herczog. ne engedjek nekik. megölésére. nagyobb a bántalmazás. A mi családunk a gyerökökkel nem beszélt nemi dolgokrul. amennyiben az anya és gyerek közötti. közvetlenül a szülés utáni. a jelen kötetben). illetve a várandósgondozás és a szülés szülő. Ez a körülmény a gyermek későbbi. mint azoknál. felnőtt intim kapcsolatainak alakulására is hatással lehet. Néhány . akik egészen korántól érzelmi kapcsolatot létesíthettek gyermekükkel (Zelenko és mtsai. Ördögi kör állhat elő tehát: a nehéz helyzet sok közvetítő tényezőn keresztül kedvezőtlen perinatális kimenetelhez vezethet.

szülést nem kell tanulni. Mégis. ami az orvoshoz jutáshoz kellett. és úgy alakult ki bennem a kép. amit minderről „tudni kell”. 1998). hogy nem tudnak a lehetőségeikről. Srí Lankához képest például a hasonló gazdasági helyzetben levő Elefántcsontpart vagy Bolívia harmincszoros halálozást mutat az anyák körében. mert a kapcsolat vége a testi gyötrelem lesz. vagy nem tudják alkalmazni. A szomszéd fiatalasszony szült. de előfordulhatnak elemi nyelvi akadályok is. . de szörnyű jajgatást hallottam. Nemegyszer ennek oka az. 2002). Figyelemre méltó. elérhetetlenek számukra. Hiába jobb módú egy ország. nem rendelkeztek vécével. 2005). idősebb nőrokonai. netán babonái közvetítik. vagy épp nem volt megfelelő ruha. ismeretek bizonyos formái lényegesek lehetnek. Visszagondoltam a nagynéném szavaira. én meg a konyhában raktam a tüzet. a gyermekvárás közben tapasztalható változásokkal.” Magát a terhességet. hogy közel felüknek nem jutott friss ivóvíz a lakóhelyén. hogy a legényektől azért kell tartani. ősi archetipikus mintázatban őrzi az anyai szervezet azt. majd a bábáért küldtek. 1991). és áthívtak vizet melegíteni. ha hátrányos helyzetű. hogy önmagában egy ország szegénysége nem eredményezi az anyai halálozás magas arányát. a nemzeti családtervezési program a fogamzásszabályozási lehetőségeket a legkülönfélébb csatornákon juttatja el a családokhoz. Ózdi cigányok körében végzett vizsgálat szerint a kötelező védőoltásokról való elmaradás oka éppen ilyen elemi tényezőkön múlt: az anyák nem tudták elolvasni az oltásra szóló behívót. Itt egészen elemi akadályokról lehet szó: az írni-olvasni nem tudó nőnek nem segítenek az írásos tájékoztatók. és/vagy nem tudták megvenni a buszjegyet. Angliai vagy olaszországi cigányok életkörülményeivel kapcsolatos felmérések azt mutatták. illetve használni azokat a javakat és szolgáltatásokat. és féltem. Ma mindez többnyire intézményesített formában és orvosi-egészségügyi háttérrel jelenik meg: az iskolai felvilágosítástól a várandósgondozás információin keresztül az orvosi előírásokig.267 hét múlva a véletlen adott választ rá. Srí Lanka „titka” az egészségügy és az oktatás tudatos fejlesztése. vagy ha igen. ahogy a gyermek tud megszületni (Bálint. a közösség rítusai. Röviden: az anya eleve tud szülni. épp úgy. a lányok számára is ingyenes és nyílt lehetőség a tanulás. az anya és csecsemő egészségügyi ellátása ingyenes és bárki élvezheti. amelyek a tehetősebbeknek elérhetők. írni. Ezt hagyományosan a várandós nő édesanyja. amelyben a gyereket orvoshoz vihették volna (Puporka és Zádori. a megfelelő életformával és a szüléssel kapcsolatos információk. a szexualitással. és így semmit sem láttam. A szülés a szobában ment végbe. szegényebb vagy kisebbségben élő polgárai nem kapják meg. Adott esetben nagy lehet a szakadék a közösségi és a „hivatalos” – hazánkban szélsőségesen egészségügyi – szemlélet között a gyerekvárással és a szüléssel kapcsolatban. sokszor az anya egyszerűen fizikailag nem tud eljutni az ellátás helyére. a születések regisztrálása kötelező (Cook és Dickens. és nem volt szemétgyűjtés (Packer. Ennek következtében például a nők 88%-a tud olvasni.

és forrásmobilizálási képességeket. hogy a közös élmények. Ez a körülmény . A sok esetben hiányzó vagy más irányú szociális készségek fejlesztése. vagy éppen attól függetlenül szervezzük-e meg. Az anya iskolázottsága rendkívül erősen befolyásolja a gyermek túlélési esélyeit. hogy serdülők esetében ezt a programot iskolai keretben. és távolról sem aknázza ki a pszichoszociális vagy gazdasági téren nyújtható lehetőségeket. támogató programok sokat segíthetnek ebben is. azaz önérvényesítés). 2001). mégis igen fontos lehetőségek. a babagondozási készségeket tanító programoknak. önsegítő csoportok. kompetenciáit. a közös programokkal összehozhatják a különböző társadalmi csoportokba tartozó nőket. pszichológiai ellátás vagy szociális támogatás igénybevételének lehetőségei és módja). Magyarországon az orvosok mellett a védőnők feladata a várandósok sokoldalú támogatása. például a baba szívhangjának hallgatását. Megfontolandó. mint hogy az iskolázottak tájékozottabbak a megfelelő táplálkozási és háztartási-környezeti témákkal kapcsolatban. A rendszeres. asszertivitás. az egészségügyi. a szülésről információt adó beszélgetések talán a legegyszerűbb. Kapcsolódhatnak az orvosi vizitekhez. Mindkét változat mellett szólhatnak érvek. Pevalin és mtsai. Mindez különösen hatékony lehet csoportban. Szervezhetők hasonló gesztációs korban levő várandósokból – akár serdülőkből – olyan párok. érdekképviselet. egészen odáig. ahol a többiek kérdései. az összetartozás alapján a szülést követő időszakra is megteremti a társas támasz. Az egészségügyön kívül a gyermekek kihordásának és megszületésének támogatására számos lehetőség kínálkozik. akik szakképzett nővér vezetésével együtt sajátítják el a terhesség követésének egyes módszereit. Hatása számos. amelyben valójában nem bízik eléggé. és benne sem bíznak. igen összetett tényezőn keresztül érvényesülhet: kezdve olyan közvetlen hatásoknál. Ahogy láttuk. A páros vagy csoportos forma külön előnye. 2003). de ez döntően a fejlődő országokban jelent súlyos veszélyt (Peña és mtsai. Az önkormányzati és civil kezdeményezések.268 A várandósság időszakában rendelkezésre álló támogató programok Napjainkban a jóléti társadalmakban a várandósgondozás túlnyomórészt orvosi szempontokon alapul. szempontjai minden résztvevőt gazdagíthatnak. a baráti támogatás lehetőségét. a várandósságról. egyben elősegíthetik az integrációt. alkalmanként 30-50 perces. A várandós nő támogatásának sokféle formája lehetséges (Klima. hogy a magasabb iskolázottság növeli az anya önbecsülését. Az alacsonyabb iskolázottságúak sokkal kevésbé fogalmazzák meg bizalmatlanságukat és ellenérzéseiket a medikalizált terhességgondozással szemben (Mullings és mtsai. kibontakoztatása is sokat lendíthet a hátrányos helyzetűek esetében (pl. gazdagítja megküzdési stratégiáit. Ez óhatatlan feszültséget teremt: a várandós nő olyan rendszerbe kényszerül. Külön jelentőségük lehet a szoptatást támogató csoportoknak. ügyintézés. párokat is. de lehetnek tőle függetlenek is. a szülői szerepbe való beilleszkedésben segítő foglalkozásoknak. 2001). bizonyos szintű ismeretek és készségek kulcsfontosságúak lehetnek (pl. 2000.

Így például sok hátrányos helyzetű közösségben erős az összetartozás érzése: elevenen élnek a közös szokások. Ezek nagy része nem közvetlenül pénzkérdés. de az újszülött későbbi esélyeit is jelentősen javítja. baba-mama klubok. a szomszédság. és még sorolhatnánk… (Bender és Castro. és képessé teszi a gyerek ellátására (Engle és mtsai. Lényeges tehát. a személyre szóló odafordulás. erős morális érzések. milyen biztos. iskolai teljesítmény. rászorulókat. hogy a táplálkozás. Noha a nukleáris család felváltotta a nagycsaládos életformát.269 jelentősen csökkenti a partneri viszony és együttműködés kialakításának esélyét. A szakember segíthet abban. valaki feltétlen nélküli szeretete. az ásványi anyagok. A fejlődő országok sok évtizedes tapasztalata alapján tudjuk. Az a gyerek. Eudy. Kézenfekvő. hogy az érintettek felismerjék. 2000. a bizalom. akinek saját szü- . hogy a szoptató anya megfelelő táplálása segít a leginkább a gyerek hiányainak pótlásában is. Ha a családi körülmények kedvezőetlenek. 2002). 2008). Cook és Dickens. hogy saját köreikben megéljék ezeket az élményeket. A kellően érzékeny. hogy erősítsük a hagyományokat. vagy támogathatja az érintetteket abban. a vitaminok. a valahova tartozás – éppen a természetes szülés és születés idején átélt élményeknek felelnek meg. miközben az anya fizikai. hogy a romák körében több mint tízszeres a vashiányos anémia megjelenése a teljes népességhez képest. a felelősség élménye. istenhit. aminek egyik meghatározó oka az orvosi – és néhány esetben a védőnői – praxisok magánosítása következtében beállt szerkezeti és szemléleti változás. ez nem lehet akadálya annak. védelmező erőt jelenthetnek a számukra hétköznapi körülmények. empatikus szaksegítség vagy maga tudja biztosítani ezek legtöbbjét. a „szeretetreméltó vagyok” érzés átélése. egy újfajta terápia bevezetése a koraszülött-ellátásban. az elfogadás élménye. különös jelentőséget nyernek a társas támogatás egyéb formái: a kortárs segítőktől a különféle anyacsoportok. az autonómia erősítése. a nyomelemek pótlásának megoldása nem csak a várandós és szoptató anya. Babusik (2004) kimutatja. 2007). Hasonlóképp jelentősen növelheti a rossz állapotú újszülöttek vagy koraszülöttek esélyeit az orvosi technológia egyes új módszereinek megjelenése (pl. az érzelmi támogatás – akár a családon belül vagy azon kívül –. hogy szoros és rendszeres kapcsolatot tartsanak egymással a széles rokonság. és kevésbé éri el a szegényeket. játszócsoportok támogatásán át a megfelelően érzékeny és nyitott védőnői vagy más szakmai szolgáltatásokig. E védő tényezők szövevényében egy-egy elem aktiválása szinte maga után hozza a többi megerősödését. A szakmai támogatás egyik legígéretesebb terepe a társas támogatás. erősítsük az összetartozást. rítusok. a barátok. A pszichoszociális tényezőkre alapuló támogatási lehetőségek – a szeretet érzése. A tényleges kockázati tényezőket hatékonyan tudják ellensúlyozni a legkülönfélébb védőfaktorok: a bizalmi alapú kapcsolatok. a társadalmi azonosságtudatot. lelki állapotát is erősíti. Magyarországon az elmúlt húsz évben sok tekintetben romlott a várandósgondozás színvonala. hagyományok.

felszínre hozatalában szintén nagy lehetőségei vannak a támogató szakembereknek. 2003). egyben segíti a szülés előrehaladását. kevesebb szülés végződött császármetszéssel. Ha mégis sikerül kiépíteni. 6. ami segíti a szülés természetes folyamatát. biztonságérzete. Ilyen a folyamatos társas támogatás. de olyan korrektív élményanyagot nyújt. bár megkésve. a támogatással szülő nők kevesebb fájdalomcsillapító gyógyszert igényeltek. a pozitív példák. 2003). Ennélfogva minden módszer. akik ilyet nem kaptak – inkább szültek természetes úton. hogy azok a nők. ami a folyamatos társas támaszból fakadt volna (Hodnett és mtsai. A társas támasz. amely segíti a nő biztonságérzetét. az a szülés természetes haladását gátló hormonális változásokat idéz elő. Közvetlenül a szülés során számos módon növelhető a nő kényelme (l. a kedvező korábbi élmények. a felnövekedése idején vagy a felnőtt korában kapott társas támogatást természetesnek tartja. illetve ha annak érzik is. az anyaság büszke viselése. . ha nincs ilyen előzetes élmény. az egyénre szabott figyelem és odafordulás növeli a nők kontrollélményét és kompetenciáját szülés alatt. Ha a nő a szülés során szorong vagy fél. 2002). a szex. azt igazolta. amely 13 ezer szülés adatait dolgozta fel. Egy tizenegy különböző országra kiterjedő vizsgálat. akik folyamatos érzelmi támogatást élveztek a szülés közben – azokhoz képest. Nehezebb a segítők dolga. Ezek kibontásában. a szerelem. ritkábban volt szükség vákuumos vagy fogós beavatkozásra. testi-lelki ellazulását. a fürdő. ami valójában mindannyiunknak a világrajövetelkor „alanyi jogon” járna. a „fészekrakás”. A társas támasz az egyik leghatékonyabb eszköz. kevésbé zavarónak tartják. Mindezek alapján aligha lehet alábecsülni a szülés alatti érzelmi támogatás jelentőségét. az anya szabad mozgása és szabad szülési pozíció választása (Simkin és O’hara. a család. Támogatás szüléskor… A születés archetipikus kódjának erősödését segítik a női szerepjátékok egészen pici kortól kezdve. kevésbé intenzívnek.2. ezáltal a szülés során fellépő testi érzéseket eleve kevésbé élik meg a nők fájdalomként. fokozott a jelentősége. A vizsgálat nem talált semmilyen hátrányos következményt. keretes szöveg).270 letésekor alkalma volt mindezt átélni. és csökkenti – vagy eleve kizárja – a szenvedést jelentő fájdalmat (Porter. amit a támogatás során kínált elfogadás és bizalom felidézhetne. hiszen. az érintés és masszázs. autonómiája. a partner támogató ereje.

akik a szülésen rész vesznek/vehetnek. – A szülő nőt bíztatása arra. hogy ne fekvő pozícióban vajúdjon. – A várandósság kockázatának felmérése a gondozás során minden (orvossal. – Folyadék felajánlása a vajúdó és a szülő nőnek. – Intravénás infúzió rutinszerű alkalmazása a vajúdás és a szülés alatt. – Időnként a magzat szívhangjának ellenőrzése. és ismertetése azokkal. – A nő fizikai és érzelmi állapotának folyamatos figyelemmel kísérése a vajúdás és a szülés alatt. – Oxitocin használata a lepényi szakban olyan nőknél. illetve szüljön. gyógyszermentes fájdalomcsillapítási módszerek a vajúdás alatt (masszázs. – Non invazív (nem behatoló). – Az anya döntésének tiszteletben tartása arra vonatkozóan. . „B” kategória: nyilvánvalóan káros vagy hatástalan. – A nő biztonságérzetének és önbizalmának megtartása a lehető legkevesebb beavatkozás által.271 6. és ezek alapján ajánlást fogalmazott meg. megvizsgálta a legáltalánosabban alkalmazott szülészeti beavatkozások mellett. szabad mozgás egészen a gyermek megszületéséig. megszüntetendő – Rutinszerű beöntés. – A köldökzsinór steril körülmények közötti elvágása. – Fanszőrzet rutinszerű borotválása. – A magzatburok és a lepényszövet rutinszerű vizsgálata a lepény megszületése után. illetve ellenük felmerülő bizonyítékokat. a szoptatás megkezdésének támogatása a szüléstől számított egy órán belül. – A nő ellátása információval az ő igénye szerint. – A baba megvédése a kihűléstől. a WHO irányelveinek megfelelően. – Intravénás kanül rutinszerű behelyezése megelőzésként. – Szabadon választott testhelyzet. relaxáció). Az ajánlást négy kategóriában fogalmazta meg (kivonat): „A” kategória: bizonyíthatóan hasznos – Szülési terv készítése a várandósság alatt. – A szülő nő empatikus támogatása a szülés alatt. – A szülés helyszínének megválasztása a nő megalapozott döntése alapján. hogy ki legyen jelen a szülésnél. – Korai közvetlen bőrkontaktus az anya és a baba között. – A nő magánszférájának tiszteletben tartása a szülés helyszínén. védőnővel való) találkozáskor. akiknél vérveszteség kockázata áll fenn. WHO (Egészségügyi Világszervezet) ajánlása a normális szülésre vonatkozóan A WHO 1996-ben gyakorlati kézikönyvet adott ki a normális szülés alatti ellátásról.3.

– A nő hasára gyakorolt nyomás a kitolás alatt. akkor is. – Rutinszerű gátvédelem. illetve a magzat fejének vezetésére irányuló műfogások a születés pillanatában. – A nő más szobába való átszállítása a kitolási szak kezdetén. – A méhszáj teljes vagy közel teljes eltűnését követően arra biztatni a nőt.272 – Háton fekvő helyzet rutinszerű alkalmazása a vajúdás alatt. kengyellel vagy anélkül. . bőr elektromos stimulálása. amikor ő maga még nem érez nyomási ingert. – Szájon át adagolt ergometrin használata a lepény megszületése előtt a vérzés megelőzése érdekében. – A köldökzsinór korai elszorítása. ha az anya és a magzat állapota jó és a szülés halad. – Hosszan kitartott. – A magzat műszeres monitorozása. irányított nyomás a kitolási szakban. amelyeket gyakran helytelenül alkalmaznak A vajúdó korlátozása abban. – Meghatározott időtartamú kitolási szakhoz való merev ragaszkodás (például egy óra). – A vajúdás és a szülés gyorsítása oxitocinnal. hogy nyomjon akkor. különösen akkor. kézzel való ellenőrzése (betapintás) a szülés után. – A méhüreg rutinszerű. vákuumextrakció. – Kőmetsző pozíció alkalmazása a szülés alatt. – Műtétes szülésbefejezés (fogóműtét. melynek során a hatások nem ellenőrizhetőek. – Maszk és steril köpeny viselése a szülés kísérése során. – Injekcióban adagolt ergometrin rutinszerű használata a lepény megszületése előtt. – Ismételt vagy gyakori hüvelyi vizsgálat. – Rutinszerű burokrepesztés a tágulási szak korai fázisában. ha ezt többen végzik. hogy egyen vagy igyon a vajúdás és a szülés során. – Oxitocin rutinszerű adagolása. – Fájdalomcsillapítás epidurális érzéstelenítéssel. vízben vajúdás. – A méhüreg rutinszerű kimosása szülés után. „D” kategória: olyan eljárások. – Húgyhólyag-katéterezés. a köldökzsinór kontrollált húzása. mint például gyógynövények. amíg további kutatások nem rendezik alkalmazhatóságuk kérdését) – Gyógyszermentes fájdalomcsillapítás. – Hüvelyfalak masszírozása és nyújtása a kitolási szakban. – Gyógyszeres fájdalomcsillapítás. „C” kategória: kérdéses eljárások (elővigyázatosan használandó. – Oxitocin adagolása (a baba megszületése előtt) olyan módszerrel. – A mellbimbók ingerlése a lepényi szak során a méhösszehúzódások erősítése céljából. császármetszés). – Röntgenes medencemérés. – Végbélen keresztüli vizsgálat.

szabadonszulni.szoptatasert. kötet).html (utolsó letöltés 2010. amikor az újszülött ösztönösen megkeresi az anya mellét. E kötet más fejezeteiben részletesen foglalkozunk a korai szenzitív időszak fontosságával a kötődés és az „elég jó” szülővé válás szempontjából (l.hu/bels o. ha akar. amikor az anya a csecsemő szükségleteire reagál azzal.) További információ: http://www. A várandósgondozás során fel lehet készülni a szoptatásra. de ehhez arra is szükség van. Ferenczi. hogy meghatározott időnként (3-4 óra) kell-e a csecsemőt szoptatni. Hédervári-Heller és Németh. amelyek szoros összefüggést mutatnak a várandóssággal és a szüléssel.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/ MSM_96_24_/en/index. ne féltse a mellét. és sokat segít a szülés utáni mellre tétel. A szoptatás élettani fontossága abban rejlik. és szopni kezd. A nők túlnyomó többsége képes szoptatni. Ne idegenkedjen attól. hogy mindazok az életfontosságú vitaminok. rá kell-e bízni. – A méhüreg kézzel való ellenőrzése a szülés után. Sokféle irányzat váltakozott az elmúlt évtizedekben abban a tekintetben.hu/ … és szülés után Két fontos területet kell még érintenünk. noha nem csak ezekkel függenek össze. kisgyerek fejlődése szempontjából. A WHO-ajánlások. hogy saját ritmusában aludjon. hogy igény szerint eteti. gyermekor 13 http://www. A ma meghatározó szemlélet az utóbbi. egyen. . hogy a gyerek életének első hónapjaiban. itt is elengedhetetlen azonban. ásványi anyagok és tápanyagok benne vannak az anyatejben – sterilen és fogyasztható hőmérsékleten –. éveiben szoros testi kontaktusban legyenek. a jelen kötetben. 2001). és az étkezés spontán módon alakuljon-e rendszerré. szabad-e éjszaka is etetni. A szoptatás jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni az újszülött és a csecsemő.php?inf=oktato_elsohathonap3. hogy ismerje. bármiféle további kiegészítő étkezés vagy folyadékpótlás nélkül (Kramer és Kakuma. amelyek a csecsemő fejlődéséhez szükségesek.who. hogyan befolyásolja ezt folyamatot a szoptatás. hogy röviden beszéljünk arról. A kisgyerekek számára az anyával való fizikai kontaktus és egymásra figyelés egyik legelső és meghatározó formája a táplálás.273 – Gyakori vagy rutinszerű gátmetszés. vigasztalja őt. valamint Tóth. január 30. II. illetve a szülés utáni – posztnatális – depresszió.13 A védőnők. Forrás:http://www. és fogadja el ennek jelentőségét a gyerek életében és kapcsolatuk szempontjából is. A szoptatásnak a táplálás mellett egyenrangú fontosságot ad a fizikai és érzelmi közelség lehetősége. a kutatások és az evidencia alapú tapasztalatok alapján az első hat hónapban kizárólagos anyatejes táplálást javasolnak.

Gyakran saját magát is elhanyagolja: nem eszik. bűnösnek. és mikép 14 http://www.14 amelynek önkéntesei telefonon. ami meghatározza a korai formálódó anya-gyermek kapcsolatot. és nem tévesztendő össze azzal a természetes. a cumisüveggel történő etetések is lehetnek ugyanolyan meghittek és érzelem gazdagok. . és a biztonságos kötődést elősegíti (l. nem öltözik fel rendesen. Ki kell azonban emelnünk. 10-13%-a szenved a szülést követő 10-30. helyét a tejtermeléshez szükséges prolaktin hormon veszi át. Magyarországon sajnálatosan kevés szó esik erről a problémakörről. A depressziós anya nem tudja gondozni gyerekét. nem fürdik. hogyan ismerjék fel.lll. rossz anyának és értéktelennek tartja magát. akik szoptatási nehézségekkel küzdenek. amely szakszerű orvosi.hu. a súlyos pszichiátriai kórképként kezelt depresszióig. és eközben arról számol be. hogy nem tudja szeretni a gyereket. Olykor a halál gondolatával játszik. kissúlyú. Ez az állapot hamar elmúlik. kenguru-módszerrel) és lehetőség szerint a lefejt anyatej biztosítása rendkívül fontos (akár másé is)! A minden szükségletet (éhséget. pszichózisig. de megterhelő fáradtsággal. inkubátorban tartott koraszülöttek esetében). amiért nem foglalkozik eleget kicsivel. hogy a terhesség alatt a szervezetben termelődött ösztrogén szintje – ennek köszönhető a kiegyensúlyozott babavárás – hirtelen csökken. amelyet az újszülött ellátása és az anyai szervezet regenerálódása okoz. a jelen kötetben). de nem tud aludni. ami annak a következménye. kötetben). nem képes ellátni. részben lélektani természetű. segítséget igényel (l. éjszaka is forgolódik. a II. Tóth. akik nem képesek valamilyen okból szoptatni gyermeküket (pl. vagy kérdéseik vannak. esetleg úgy tesz. Természetesen azoknál az anyáknál. 2002). A szülés utáni napokban sokszor hirtelen hangulatváltozás következik be. Egész nap fáradt. pszichológiai beavatkozást. és Magyarországon is működik a La Leche Liga. interneten és személyesen is segítséget nyújtanak azoknak. mintha a csecsemő nem is létezne. hogy – sok hiedelemmel ellentétben – nem önmagában a szoptatás ténye az. Emiatt folyamatosan bűntudat gyötri. illetve a gyerek „eltüntetésével”: meg akarna szabadulni tőle. nap között jelentkező depresszióval (Páll. így sokszor a szülők és a családtagok nincsenek tisztában vele. A nemzetközi statisztikák szerint a nők 50-80%-a küzd a „baby blues” jelenségével. testi kontaktust. A szülés utáni depresszió feltehetően részben hormonális.274 vosok feladata a szoptatás megtanítása. még Hédervári-Heller és Németh. ami a korai anyagyermek kapcsolatot meghatározza. megnyugtatást) kielégítő szenzitív anyai gondozás – történjen az etetés anyamellről vagy cumisüvegből – az. vagy ezt csak nagy nehézségekkel képes megtenni. fáradtsággal járó „baby blues”-tól. a szülés utáni depresszión át. ugyanakkor a szoros testi kapcsolat (pl. naptól sokaknál jelentkező néhány napos letörtséggel. Sokféle formája van a szülés utáni 3-4.

Varga. (2001). Klaus. szakemberhez irányítsa őket. További könyvek magyar nyelven: www. M. G. 87–101. ha tisztázzák efféle személyes érintettségeiket.): Szerepváltozások. Budapest. Kitzinger. Jaffa. Pongrácz. (szerk. Tné. TÁRKI–Ifjúsági. A gyöngéd születés.hu.szules.. Feldman. A csodálatos újszülött. Kuhl. P. Babafigyelőben. Szülés és születés – Lélektanon innen és túl. Nagyon fontos. (2009). Budapest. Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium. (2008). Budapest. Tipotex. érzéseikre. (1994). A. amely már nem a szakkönyvolvasás szintjén zajlik… AJÁNLOTT MAGYAR NYELVŰ IRODALOM Armstrong. A szülés árnyékában. nyitottak tudjanak lenni az ő kérdéseikre. Klaus. P. F. Családügyi. Gy. N. D. P. K.. Mi több: saját gyermekkorunk. Animula. Gaskin. H. Budapest. Budapest. ahogy a várandósság és a szülés témaköre megjelenik bennünk. hogy a védőnő. Budapest. Budapest. Tóth. a gyermekorvos ismerje a depres�szió jeleit és megjelenési formáit. S. . Gopnik. Budapest. H. Útmutató a szüléshez. (2005). azoknak az azzal kapcsolatos elképzeléseket. I. és felvilágosítást. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről 2005. Pólya Kiadó. (1995). Morris. I.. gondolkodásunk önnön születésünkről és szüleinkkel való kapcsolatunkról is erősen befolyásolhatja – ráadásul tudatosan közvetlenül nem követhető módon – mindazt. Kamarás Ferenc (2005). szükség esetén segítséget nyújtson a családtagoknak. (2009). Bölcsek a bölcsőben. Leboyer. azoknak szülésélményét. Budapest. hogy valóban a másikra tudjanak figyelni. szülés körüli időszakban a családokkal foglalkoznak jó. ZÁRSZÓ Fejezetünkben a várandósság és a szülés kérdésköreire igyekeztünk támpontokat adni. Ez a záloga annak. K. akik még nem. A. Jaffa. Sajátos önismereti út ez. várakozásokat. Budapest. Stern. (2006): Anya születik.. S. (2010). Suhai-Hodász.. Meltzoff. Alternatal.275 pen segítsenek. Családalapítás és gyermekvállalás Európában In: Nagy. T-Twins. M. E témakör azonban óhatatlanul felidézi személyes élményeinket: akik szültek már. D. Alternatal Alapítvány. Gabo Kiadó. I. elképzeléseikre. A születés művészete. Akik szakmájuk révén várandósokkal.

szociális.276 FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM Andrek. F. 177–215..): A Time to Be Born. Chamberlain. V. L.. D. 435. Marchi. Prenatal intelligence. MTA Szociológiai Kutatóintézet. Czenky.. A. (ed. Webster. Czerwinski. Budapest. E. Parthenon.. Socioeconomic and Racial/Ethnic Disparities in Unintended Pregnancy Among Postpartum Women in California. adolescents. Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine.. Vogel. Online: http://www. (1995). C. Bálint. Komlósy. 225–231.. és egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés..hu/hircentrum/article/107283/66/ (utolsó letöltés: 2009. Várandós apák – Első gyermeküket váró apák pszichológiai vizsgálata. (1988). L. sarahjbuckley. P.htm. Develepomental Disabilities Bulletin. In: Blum. S.. K. Bender. Hunt. Some considerations of the psychological process in pregnancy. Bibring. (1959). Braveman. 155–173. Journal of Immigrant Health. S. J. J. W. Prenatal Perception. Maternal and Child Health Journal.. R. Chavez. E. Observations of behavior before birth: current findings.. 14. M. (2004). Dream Publishing. D. E. Issues in design and implementation in an urban birth cohort study: The Syracuse AUDIT Project. (2005a) Ecstatic Birth – Nature’s Hormonal Blueprint for Labor. D. A. 267–272. Berlin. Anbar. B. . S. december 13. Learning and Bonding... M. D. (1988).): Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine. D. J. születés előkészítési alternatívák. (2002). Freybergh. International Journal of Gynecology and Obstetrics. (2006).. 83. Human rights to safe motherhood. D.. S. Hargrave... (2005b) Pain in Labour: Your Hormones Are Your Helpers.). 2. sarahjbuckley.. Bigelow. Cracow. D. Liu. Journal of Urban Health. ELTE BTK Kísérleti Pszichológiai Tanszék. http://www. 1 (3). In: Hanák K.. P. 6.. Cook. P. G. 113–121. Abraham.). Dream Publishing.. Babusik. A. Chamberlain. Brain trust. http://www. (2000). A program to facilitate prebirth. február 13. M. C. Delphoi Consulting. Szakdolgozat. L..): Prenatal Perception. (eds. New Jersey. A. S. Cracow. Naishadham. T. Budapest. Psychoanalytic Study of the Child. (2006). J. Animula. G. P. R. The mind of the newborn: increasing evidence of competence In: Freybergh. Nature.romapage. (1988). Explaining the Birth Weight Paradox: Latina Immigrants’ Perceptions of Resilience and Risk. Carnforth. Partheon Publishing Group. Vogel. Damasio. A természetes szülés hipotézise. Crawford. (1991). B. (2001). Berlin. Bíró.): Terhesség –szülés – születés I. Skolicka. B. Bowen. Dickens. L. S. G. P. Buckley. B. B. H. (szerk. V. Colley Gilbert. egészségi állapot. Cubbin. J. (2005). Lane. Chamberlain. In: Fedor-Freyberg. D. Hall. (1993). 76.. Santelli. S. (eds. B. Buckley. A. Családterápiás olvasókönyv. and their parents. Encounter with the Unborn. M. (2002). E. T.htm (utolsó letöltés: 2009. 571–572. Learning and Bonding. Leonardo Publishers. T. (1993). Castro. 34.. R. F.. M. 237– 246. (eds. K. In: Klimek. 741–759. 174–179.com/articles/labour-hormones. N. J. A szegénység csapdájában – Cigányok Magyarországon – szociális-gazdasági helyzet. Lege Artis Medicinae. Leonardo Publishers.com/articles/ecstatic-birth. There’s an elephant in the room: The impact of early poverty and neglect on intelligence and common learning disorders in children.(1986). F.). F. Szülési. Blum.

Maternal and Child Health Journal. Muglia. J. R. P. 3. J. A. 82–98. E.. 347–353. 369. Doktori értekezés. (2005). Engle. In: Freybergh. 150 (30). L. 55–75. évf. Czakó.. Pregnancy and Birth in Early Modern Europe. 286. 8. Ifjúsági korszakváltás Békéscsabán.. Low income young fathers: Contexts. (2001). 50. Valóság. Kapiriri. 49. Kognitív Fejlődés Program. Connell. Budapest. S. Zs. Gold. Glikman. Megtermékenyítéstől a társadalomig. M. WW Norton. (1999). J. Landi.. Schootman. A further contribution to a functional interpretation of fetal movements. M. In: Fedor-Freyberg. Encounter with the Unborn. History of Childbirth: Fertility. Dolto-Tolitch. (2). (2008). Cambridge. L. Black. Parthenon. É. 229–242. Predicting Time to Subsequent Pregnancy. Young. Orvosi Hetilap. M. F.. V. Maternal and Child Health Journal. Poverty and Race. T. H. Davis.pdf. Francis. 71–92. New York. Partheon. Gidoni. Cabralde Mello. P. BMC Public Health.. M. M. Gy. 74–103. Vogel. (1969) A második nem. E. M.. J. Lian. From the Garden of Eden to the Sperm Bank. Meaney.. Get Me Out: A History of childbirth..). E. 22. Jan. P. Több a kára. Szülői és tágabb környezeti tényezők szerepe a szülővé válás folyamatában és a korai anya-gyermek kapcsolat kialakulásában. utolsó letöltés: 2009. Cawthon.). (eds. P. (1996): Antenatal affective contacts and interactions between parents and child In: Hidas. Ifjúsági Szemle. Connections. (1988)..1155–1158. Durst. M. VII. Pszichológiai Doktori Iskola. de Beauvoir. Dinasztia. A. Polity Press. Martorell.. K. (e-publikáció a nyomtatott változat megjelenése előtt.. (2009) Jurisics unokái.. Normális szülés.. J. 9.): Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine. L. Science.. M. H. (2009). Nongenomic transmission across generations of maternal behavior and stress responses in the rat. 195–204. D. Székely. Davenport.. P. N. New Jersey. M. online http://www. D. Strategies to avoid the loss of developmental potential in more than 200 million children in the developing world. Eötvös Lóránd Tudományegyetem. International Child Development Steering Group (2007). Diósi. Casonato. P. A. P.. Social Work. (1990). 33–74. Bezruchka. The Lancet. V. Liu.. M. L. A.. (1991). Griff. (eds. mint a haszna: Születésszabályozás a „gettóban”. and Self. R. J.. IV. (2008). Pedagógiai-Pszichológiai Kar.com/content/u465316h76352577/ fulltext. 14–29 éves fiatalokról. / 1.. Carnforth. február 13. M. R. a gyerek” Gyermekvállalási szokások változása egy kisfalusi cigány közösségben. A. C. Gelis.springerlink. évf. L.) Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine. 381–390. M. sz.„Nekem ez az élet. L. Behrman. (szerk.. J. Várkonyi. Gertler. Kutatási zárótanulmány a Kőszegen élő. E. Martos... Demográfia. 1407–1411. 81–93. D. Eudy. (2007). R. Prenatal and perinatal psychology: Implications for birth attendants. Durst. Area-level poverty and preterm birth risk: A population-based multilevel analysis. (1988). Gondolat. 316– 320. Vogel. Infant Mortality in the Lower Mississippi Delta: Geography. L. (2009) A magyarországi anyatejminták jódtartalma. (2008). . R.. Cummings. 3..277 Danis I. Heagerty.. Gergely. 219–228. Századvég. Diorio. F. R. L. Ifjúsági Szemle. (2006). DeFranco. F. Budapest.. Epstein. (2004). Lugasi.. S.. L.

Szepes.). Gyermekbántalmazás. szám. G. Partheon. V. (1984). F.hu/ adatbank-h/nok/szerepvalt/Kamaras-99. Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology. (szerk. Gates. (1999). 55–73. and Childhood Asthma. B. Kutatás a Pest megyei agglomerációban. Urban African American Adolescent Parents: Their Perception of Sex. születés Pest megyében 1. A terhesség ideje. (1988).. K. 136–141. MTA Szociológiai Kutatóintézet. Terhesség és gyerekágy az őcsényi (Tolna megye) beás cigányoknál. Csagyi könyvek. Vandenhoeck & Ruprecht. (szerk.) Terhesség – Szülés – Születés. Jernberg. G. 1 (3). Cochrane Database of Systematic Reviews. Charnay. L. 45 (4). M. 21–33.. Sakala C. P. S. Art... Kamarás.. No. Göttingen.. Huizink. 157–165. Budapest. P. Johnson. Johnson. In: Hanák. D.html (utolsó letöltés: 2010.): Grundlagen einer vorgeburtlichen Psychologie. 23(3).) (1990. H. kötet. P. Hodnett. Budapest. Herczog. Szüléstörténetek: Az anyává válás köznapi narratívái. M. S.. Effects of early adverse experiences on brain structure and function: clinical implicatons. E.. Korai gyermekvállalást meghatározó tényezők. Manganiello.. Plotsky. Pränataler mütterlicher Stress und die Entwicklung des Säuglings In: Krens. B. I. 1. Családtervek és gyermekszám preferenciák az „Életünk fordulópontjai” című vizsgálat tükrében. (2005). Intimacy. (2004). Terhesség-megszakítások Magyarországon.): Grundlagen einer vorgeburtlichen Psychologie. (1999). Krens. E. K. Adolescence... A. (szerk. 31. A. (szerk. Biological Psychiatry. L. Hanák.2.): Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine. 132–137. A. 7 (2). (2002). J.) (1987) Erósz a folklórban. Szülés. Continuous support for women during childbirth. Grundlagen einer vorgeburtlichen Psychologie. Tudás Menedzsment. Hofmeyr. Behavior Development. Kende. 33. F. Vandenhoeck & Ruprecht. J. 48. J. Budapest. J.: CD003766. (2002). (2005). Krens. J. Maternal Smoking in Pregnancy. Volkner. A. (eds. Pregnancy and Parenting. K. Krens.. (2007). (2005). Szépirodalmi Könyvkiadó. 63 – 83. Hoga. N. J. Sas. (1991). 94.). (szerk. 778–790. 83–94. Kangaroo Holding Beyond the NICU. (1998). Love. The implications of unfulfilled expectations and perceived pressure to attend the birth on men’s stress levels following birth attendance: a longitudinal study. M..tarki. P. Vandenhoeck & Ruprecht. Budapest Harris. Kalányosné. Göttingen. (szerk. In: Raffai. L. M. Hoppál. Nemeroff. G. Jaakola. (2007).) Várandósság.. . In: Fedor-Freyberg. M. M. J. II. H. H. H. I. Budapest. (2007). (2005). J. M. MPPPOT Kongresszusi Tanulmánykötet. Demográfia. Hepper. 1991). 53–56. Pränatale Einflüsse auf die Hirnentwicklung In: Krens. Carnforth. 151–159. 379–405. International Nursing Review. Das fetale Verhalten und seine Funktion für die menschliche Entwicklung. 253–267. 54. (2003). J. Promoting prenatal and perinatal mother-child bonding: a psychotherapeutic assessment of parental attitudes. K. 49–63. E. Male behaviors towards unplanned pregnancy: Experiences of Brazilian low-income women. A. Fathers presence during birth of their infants and paternal involvement. Janky. Herczog. Fetal Development. Kamarás. 346–353. MTA Szociológiai Kutató Intézet. Gissler. I. http://www. D. K. Encounter with the Unborn. 63–82. M.278 Grossmann. J. C. Hüther. Vogel. Complex-Kerszöv. L. H. (szerk. In: Krens.173–182. (2000). (szerk. Kaufman. Demográfia. Göttingen. C. American Journal of Public Health. (2002). Pediatric Nursing. február 22.) (2000) Ne hagyjuk őket magukra. születés és gyermeknevelés a magyarországi kultúrákban.

MTA. Meaney. A legnagyobb életforduló: a gyerekvárás. T. 5. (2008). L. . Á. Online: http://www. Csoportkép nőkkel. KSH. Losonczi.ksh. 57–69. Budapest. L. (1991). (1993). (2001). Terhesség – szülés –születés. Thomas. The Experience of Childbirth. Lorenz. (szerk.. Neményi.. 103–138. (2003). S. 39–45. (1999). 238. E. 5–39. S. Wali. MTA Szociológiai Kutató Intézet. Klein. D. Ch. M. (2005). The Optimal Duration of Exclusive Breastfeeding: A Systematic Review. R. Die Veränderung der Partnerbeziehung (Schwerpunkt: Sexualität) durch die Geburt des ersten Kindes aus der Sicht des Mannes. No. Bhatnagar. 5. Issue 2.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/ stattukor/nepkorkep. 63–82. J.. Neményi. Maternal and Child Health Journal. L. O’Campo P. Csagyi könyvek. Klima. 21. R.romaweb.. Orr. A. Egy határszerep anatómiája. M.. Kitzinger. Mosby Inc. K. D. McClosky. B.. Prince. Á. Biológia vagy kultúra? Termékenységgel kapcsolatos szerepviselkedések a roma nők körében. H. Luis. 1247–1257.. St. S.. Kakuma R. D. (2000). Anyaság a pszichoanalízisben: lehetséges következtetések a nő mint szubjektum szemszögéből. E. H. köt. Wie das Seelenleben des Kindes schon im Mutterleib geformt wird: Die vorgeburtliche Kommunikation zwischen Mutter und Kind und ihre Bedeutung für die psychische Entwicklung des Kindes. Kramer. Holzman C. február 16.).. Budapest. Journal of Midwifery and Women’s Health. Várandósság. London. Laraia B.. 75. Early skin-to-skin contact for mothers and their healthy newborn infants. születés – a társadalomkutató szemével. 48. Messer L. (1991). WHO. S. Bergman N.. Kaufman J. Couvade syndrome: Male counterpart to pregnancy. Socioeconomic factors and adolescent pregnancy outcomes: distinctions between neonatal and post-neonatal deaths? BMC Public Health.279 Kende. Sapolsky. Losonczi. (2003). International Journal of Gynecology and Obstetrics. A. G. születés és gyereknevelés a magyarországi kultúrákban. Az új élet kihordása. C. Budapest. Örökbefogadás. Egelsbach. 2009/5. M. (szerk. P... McLean.. Új Mandátum. 85–93. 766–768.. http://portal. Leibnitz. 1 (16). P. Budapest. Neményi.) A cigányok Magyarországon.. (1988): Effect of neonatal handling on agerelated impairments associated with the hippocampus. Odent. Cook. szülés. 220–225. Vinikoor L. International Journal of Psychiatry in Medicine.pdf (utolsó letöltés: 2010. In: Glatz F.. C. C. Social Science and Medicine. Flick. Budapest.. G. Tovar. Science. (1991). Moore. (1999b). M. Új Mandátum. Animula.. S. M.. (2005). Elo I.hu/doc/konyvtar/ciganyok_ magyarorszagon/nemenyi_biologia_vagy_kultura. Art. (2001). Cochrane Database of Systematic Reviews. (1963). Centering Pregnancy: A Model for Pregnant Adolescents. S. CD003519. Penguin Books. In: Hanák. Neményi. II. 67. R. Leet. Qualitative methodologies and community participation in examining reproductive experiences: The Harlem Birth Right Project. S.pdf (utolsó letöltés: 2009. Socioeconomic domains and associations with preterm birth. Markovitz. 79–86...C. Mitchell. Aitken. február 10). New reasons and new ways to study birth physiology. Anderson. K... Mullings.. Van Berkel. Culhane J. Kongresszusi tanulmánykötet. Budapest. (1995). M (1999a). Thalassa. Universität Wien.).. Hänsel-Hochenhausen. Burke J. (2010). szülés születés. Pediatric Transport Medicine. Eyster J. Népesedési körkép Európáról..C. (2001). A.. R.

P. American Journal of Psychiatry. J.J. 235–239. Wall. S. J. Vogel. and maternal education on infant mortality in Nicaragua. Promoting. sz. R. Singer..birth. 159. Roma nők és a közegészségügyi ellátás. Stewart. Nature).... (1995). Somogyvári. Wade. 37. (2002). Szerepváltozások – Jelentés a nők és a férfiak helyzetéről 2005... II: A koraszülöttek és újszülöttek hazaadását biztosító otthongondozási oktatási rendszer. A szülés hiedelmei. (szerk. and postnatal depression: a study of mothers in Goa. India. L. poverty. and Supporting Normal Birth: A Look at the Evidence. (2009) Childbirth across cultures: Ideas and Practices of Pregnancy. 621–635. 43–47. (2002). The effect of poverty. (eds. Sauve. Bolding. A. 73–86.aspx (utolsó letöltés: 2009. 12(3). P. http://www. kötet. Pongrácz. M.und Präventivmedizin. 7. N. Books for Midwives. 186 (5 Suppl. (szerk. Carnforth. DeSouza. A. Budapest. (1992). E. Gy. (2004).. ESZCSM OSAP 1003/07. K. A magyarországi romák egészségi állapota. R. Update on nonpharmacologic approaches to relieve labor pain and prevent suffering. Védőnői jelentés. D. Journal of Gynecology and Neonatal Nursing. Sozial. Pevalin. P. Simkin. In Fedor-Freyberg. M. Polner. Páll. D. (2002). H. (2002).. 1988–1993. Encounter with the Unborn. M. 53. A. J. Budapest. Persson. január 18-i állásfoglalása az otthonszülésről. Porter. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 437–445. C.. Stone.. Asszonyok álmában síró babák. Rodrigues. 94–105. Childbirth and the Postpartum. I. Prenatal auditory learning technique of enrichment and outcome. Dookchitra. Peña.). (2008). birth and maternity care: feminist perspectives. Papp. 64–69. P. American Journal of Public Health. Heidelberg – London – New York. (2003). Brannigan. M. 391–400. Pongrácz. TÁRKI – Ifjúsági. Selin. Packer. Analgesia in labor: alternative techniques. Patel.. Protecting. Sanmanlechai.) Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine. Nonpharmacologic relief of pain during labor: systematic reviews of five methods. V. Online: http://www.hu/new/levelek/allasfog20010118. Z. Nemi szerepek társadalmi megítélése. (1988) The midwife as attendant for women with high-risk pregnancies. Arany János Múzeum. 90.. A. Anesthesia and Intensive Care Medicine. 5. Simkin. február 13. M. 489–504. (2005). Zs. Zádori. In: Novák.). L. M. 131–159.. 233–239. Romano. Edinburgh. T. Panturaamphorn. A szüléshez társuló pszichiátriai betegségek . Családügyi. V.. Journal of Midwifery and Women’s Health. (2002) A Szülészeti és Nőgyógyászati Szakmai Kollégium 2002. T. 391–397. International Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine. Gyermekgyógyászat. (2000). Roma Sajtóközpont. (2006). social inequity. . In: Nagy. htm.. Nagykőrös. Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium. (2005). Lothian. Budapest.net/ tarsasag/novedelem/protokollok. O’hara.153–8. LAM. C. Pichler. I. Gender. 46 (4). L. szokások az Alföldön. A.doki. Z. I. T. Partheon Publishing Group. (1998). Zs.. I. Jaffa kiadó.. Tóth. Springer. L. (2004). Pregnancy. A prevenció lehetőségei a neonatológiai ellátásban. (2001) Beyond biology: the social context of prenatal behavior and birth outcomes.) Hiedelmek. M. Puporka. 49.280 OSAP (Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program): Védőnői jelentés a várandósság alatti dohányzásról (2003).

24.. Kraemer. Evolution and Human Behavior.wh o. ELTE PPK Szakdolgozat. (Várható megjelenés: 2010. (szerk. J. Journal of Urban Health. L. Sociological Forum.. Mona Lisá-k mosolya – A szülésélmény és a relaxáció kapcsolatának vizsgálata. C.htm). Child Abuse and Neglect. változó gyakorlatok. P.) Szalay V. Budapest. Steiner..tarki.. február 20. Budapest. 4. M. 21. (eds. C. Z. Tóth.J. Családpolitika más szemmel. (2000). (2009).(2001). F. Stabilizálódó társadalomszerkezet. Mediators of ethnic-associated differences in infant birth weight. Hold. (1999). Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine. The Journal of Perinatal Education. M. A. 74–76. E. Lehrer. WHO (2009). M. Quinton. Families to Touch. Zelenko. 2001 Surányi. A tanulmány a Gazdasági és Szociális Tanács megbízásából készült. Vogel. I. (2006). E. Van de Carr. 939–950. Danis.hu/adatbankh/ kutjel/pdf/a530.. Wynne-Edwards. K. É. Care for Their Babies. Counselling for Maternal and Newborn Health Care: A Handbook for Building Skills. Lock. (2000). I. Neuroactive hormones and interpersonal trust: International evidence.)... 21.) (2004).. Walsh..(szerk.. Dunkel-Schetter. A. Zak. . Családközpontú szülészet (http://babanet. V. Szívós. 79–95. P.pdf (utolsó letöltés: 2010. 489–495. Gy. Parthenon. K. C. R. hanem folyamat.). R. (2007). S. H. N. Storton.. http://www. Suhai-Hodász Gábor: Az apaság nem állapot. Diminished Expectations: Urban Poverty and Nonmarital Childbirth.. Step 8: Encourages All Mothers.. (2006). New Jersey. P. Fakhar. 16 (1. (1988). Breastfeed. M. http://www. Scrimshaw. 412–429. 519–522. 102–116. Supplement). Herczog. TÁRKI Monitor jelentések.int/pmnch/topics/maternal/2009_who_mncounselling/en/. Nem publikált kézirat. 76..)(2010). L.281 Storey. H. Perinatal complications and child abuse in a poverty sample. C. Economics and Human Biology. L. Szandtnerné Kisdaróczi O.. MÉRCE Egyesület. J. S. In: Születéskalauz 2. Hormonal correlates of paternal responsiveness in new and expectant fathers. In: Freybergh. Collins. Eltérő nézőpontok. Effects of a prenatal intervention program. E. Zambrana. Valdez.hu/publ/orsi/eredmenyek. Kézirat.

282 7. Fejlődéspszichológiai Intézeti Központ A GYERMEKI TEMPERAMENTUM TEMPERAMENTUM ÉS SZEMÉLYISÉG A TEMPERAMENTUMJELLEMZŐK STABILITÁSA A TEMPERAMENTUM MINT RIZIKÓ. testvérek száma A gyermek egészségi állapota A fejlődésről való tudás. a párkapcsolattal való elégedettség A gyerek neme. beilleszkedés. szociális kompetencia AZ EGYMÁSRA HANGOLÓDÁS LEHETŐSÉGEI – INTERVENCIÓS LEHETŐSÉGEK A gyerek hatása A szülői viselkedés Anyagi helyzet. fizikai környezet Házastársi és társas támogatás.ÉS VÉDŐFAKTOR A SZÜLŐ ÉS A GYERMEK ILLESZKEDÉSE Életkori összefüggések Viselkedésproblémák. kultúra . értékek. SZEMÉLYISÉG – AZ EGYMÁSR A HANGOLÓDÁS LEHETŐSÉGEI Ferenczi Szilvia Györgyi ELTE-PPK Pszichológia Intézet. fejezet A SZÜLŐ ÉS A GYERMEK ADOTTSÁGAI: TEMPER AMENTUM. szülői elvárások Gyermeknevelési szokások.

szülei is befolyással vannak rá. A későbbi fejlődés a gyermek jellemzői. . nagyobb valószínűséggel számíthatunk fejlődési problémákra és nehezített alkalmazkodásra. képességei. A gyermek aktívan hat saját fejlődésére.283 A temperamentum az egyének közötti különbségeket meghatározó személyiségjellemző. alapjának tekinthetjük. viselkedése és környezetének elvárásai. igényei közti illeszkedés függvénye: ha jó az illeszkedés. A csecsemőkori temperamentum befolyásolja. de semmiképpen sem determinálja a későbbi fejlődést. elsősorban a környezethez való illeszkedésüktől függően. kiegyensúlyozott kapcsolatokat és fejlődést várhatunk. az egyes jellemzők inkább rizikóvagy védőfaktort jelentenek a későbbi fejlődés szempontjából. biológiai háttere van. A személyiség magjának. ha viszont nem megfelelő. emellett környezete. és jellemzője a tartósság.

Ilyen egyéni különbség. temperamentuma és a környezet (elsősorban a szülők) ezekre adott reakciói együttesen befolyásolják azt az utat. és egyedül is boldogan játszanak játékaikkal. többek között az alkati típusok kutatói. A GYERMEKI TEMPERAMENTUM A temperamentum. sokat mosolyognak. A gyermek veleszületett adottságai. amelyeket követően a fogalom a fejlődés-lélektani érdeklődés középpontjába került. anyjuk ölében is nagyon nehezen nyugszanak meg. biológiai háttere van. hogy gond lesz vele? Vagy inkább arról van szó. hogy az iskolás korában agresszív vagy vis�szahúzódó. Vajon ugyanolyan hatással vannak ezek a gyerekek szüleikre? És a baba e jellemzői megmaradnak a későbbiekben is? Gondolhatjuk. nagyokat alszanak. szorongó gyereken már kisebb korában „látszott”. használata (hasonlóan sok más fogaloméhoz) az ókori görögökhöz nyúlik vissza. valamint a fejlődéspszichológusok. Amit biztosan tudunk. mint az egyének közötti tartós különbségeket jelölő fogalom eredete. míg mások bújósak. hogy az egyes csecsemők eltérnek egymástól a külső és belső ingerekre adott . vannak azonban olyan tényezők. és a viselkedés más megnyilvánulásaihoz képest jellemzője a tartósság. akik szinte mindig sírnak. a személyiség -lélektan képviselői. megijednek a nagymamától. keveset alszanak. és környezete is hatással van rá és fejlődésére. gőgicsélnek. A különböző megközelítések más-más módon határozzák meg ezt a fogalmat. amelyen a gyermek fejlődése halad. nem pedig egyes cselekedetekre. amelyeket minden kutató a temperamentum jellemzőjének tart: a temperamentum az egyének közötti különbségeket meghatározó személyiségjellemző. Az ötvenes évek óta több elképzelés is született a gyermeki temperamentum mibenlétére vonatkozóan. A korai temperamentummal kapcsolatos úttörő kutatásokat Alexander Thomas és Stella Chess kezdte meg az 1950-es években (New York Longitudinal Study kutatásukban). A temperamentumdimenziók viselkedéstendenciákra vonatkoznak. hogy a szülők „rontottak el valamit”? Ezekre a kérdésekre nem lehet egyszerű „igennel” vagy „nemmel” válaszolni. Vannak csecsemők. elméletalkotó foglalkozott a temperamentum kérdéskörével. Az azóta eltelt idő alatt számos kutató. hogy a gyermek aktívan hat környezetére. az az.284 BEVEZETÉS Életünk első percétől különbözünk egymástól.

táblázatban mutatjuk be.) Chess és Thomas (1999) megfogalmazásában a temperamentum a viselkedési stílus egyének közötti különbségeire vonatkozik: a stílus a viselkedés „hogyan”-ját jelenti. de sírást és visszahúzódást egy másikból. evés.” (446. és nem is a „miért”-et (a motivációt). amelyek neurobiológiai tényezők közvetlen eredményeként az élet során korán megnyilvánulnak. alvás) előrejelezhetősége az új ingerre adott első válasz jellege a kezdeti válaszok mennyire könnyen igazodnak a helyzethez a válasz kiváltásához szükséges ingererősségi szint a válasz energiaszintje az örömteli és kellemes viselkedések és a barátságtalan. 1999 . 7. táblázat Temperamentumjellemzők Thomas és Chess elméletében Temperamentumjellemző Aktivitásszint: Ritmikusság: Megközelítés vagy visszahúzódás: Alkalmazkodás: Válaszküszöb: Reakcióerősség: Hangulat: Elterelhetőség: Figyelmi terjedelem és kitartás: Leírás a gyermek tevékenységének mozgásos alkotóeleme. o.1. és a válaszok előrejelezhető módjait képviselik. Például ugyanaz a játékszer érdeklődést és gügyögést válthat ki az egyik babából.1. Fox és Henderson (1999) megfogalmazása jól összegzi a kutatók közös kiindulópontját: „A csecsemő temperamentumában lévő egyéni különbségek a gyermek személyiségének magját alkotják. ezeket a 7. 1956-ban kezdett longitudinális (követéses) vizsgálatuknak eredményei alapján alakítottak ki kilenc temperamentumdimenziót. Emellett gyerekenként változik az érzelmi reakciók intenzitása és időtartama is. kellemetlen viselkedések aránya a folyamatban levő viselkedés irányát külső ingerek mennyire képesek megszakítani vagy eltéríteni a cselekvések folyamatos végzésének két összekapcsolódó mutatója Forrás: Chess és Thomas. nem pedig a „mi”-t (a képességeket). A temperamentumbeli különbségek a viselkedési stílus változataira vonatkoznak.285 válaszaikban. valamint az aktív és passzív időszakok aránya a biológiai funkciók (pl.

biológiai funkcióik jól szabályozottak.és gyermekkori temperamentum kevesebb jellemzővel leírható. amelyeket mind a kutatásokban. hogy elfogadnánk a tapasztalatok és tulajdonságok különböző módjait (Kirschner. Sokan a nehéz temperamentumot. és melyek ezek. és az ingerekre nagy intenzitással válaszolnak. hogy hány temperamentumjellemző létezik. hogy a nem kívánt tulajdonságokat és tapasztalatokat az ember normatív ideáljának megteremtése céljából írjuk le. ők az „átlagos” babák. A nehéz temperamentum elnevezést problémás volta miatt a tartalom megtartásával többen megváltoztatták. hogy a csecsemő. az új helyzetektől visszahúzódnak. mint a „klinikusok” vagy a „pszichiátriai megközelítés”). hogy később ne legyenek a gyermeknek beilleszkedési. lassan alkalmazkodnak. Ezek az elnevezések azonban „fiókban maradtak”. Thomas és Chess nézőpontja azonban – akár a patológiát. A továbbiakban azokról a jellemzőkről lesz szó. az új helyzetekben visszahúzódóak. . könnyen alkalmazkodnak. akár a jellemzők megváltoztatását tekintve – radikálisan eltér ettől a nézőponttól: ismertetésére később térünk ki. A későbbi kutatások és megközelítésmódok azt találták. amelyet feltétlenül „korrigálni” kell ahhoz. Ez az értelmezés normalizációs tendenciát eredményezett. az új helyzeteket érdeklődéssel közelítik meg. illetve az egyes dimenziók „problémásabb” pólusán való elhelyezkedést tévesen patologikusnak tartották. például élénk. és alacsony vagy közepes intenzitással reagálnak rájuk. elsősorban a nehéz temperamentum elnevezés miatt. mint az eredeti kilenc dimenzió. 2006). vagy olyan jellemzőnek. amelyek a legtöbb megközelítésben megtalálhatóak. mivel ez negatív értékítéletet hordoz (Kulcsár. – A lassan felmelegedő babák (15%) negatív hangulatúak. – A maradék 35% nem illett bele ezekbe a kategóriákba. 1996). mind a gyakorlatban azóta is használnak a fejlődéspszichológusok: – A könnyű temperamentumú babáknak pozitív a hangulata. vagy nehezen nevelhető temperamentumnak nevezték el (Kirschner. kihívással teli. aktív éber. Mindez talán annak is köszönhető. a szakirodalom és a gyakorlat továbbra is a nehéz temperamentumot használja. és alacsony az aktivitási szintjük. Thomas és Chess elképzelését számos kritika érte. lassan adaptálódnak. Kutatásukban a csecsemők 40%-a volt könnyű baba. és sok esetben hoznak klinikai példákat tanulmányaikban. hogy a szerzők pszichiáterek (sokszor úgy is hivatkoznak rájuk. alacsony vagy közepes intenzitással reagálnak. viselkedési vagy érzelmi problémái.286 A kilenc dimenzión való elhelyezkedés alapján három típust vezettek be. ami azt jelentette. biológiai funkcióik rosszul szabályozottak. ahelyett. 2006). – A nehéz temperamentumú csecsemők (a minta 10%-a) negatív hangulattal jellemezhetőek. mind a mai napig azonban nincs teljes egyetértés arról.

frusztráció/irritabilitás. ízekre. orientáció időtartama. nehéz megvigasztalhatóság aktivitásszint. 2006). kontrollnak való ellenállás.2. barátságosság a biológiai funkciók szabályozottsága negatív emocionalitás Temperamentumjellemző Kisgyermekkor félelem. aktivitásszint.2. táblázat). táblázat Csecsemő. szomorúság. frusztráció/ irritabilitás. másrészt önmagában az önszabályozás hatékonysága is temperamentumjellemző. perceptuális érzékenység barátságosság/adaptibilitás kezelhetőség. 2006 . megnyugtathatóság. szégyenlősség. szomorúság. 7. 7. kitartás. perceptuális (hangokra. figyelem fókuszáltsága. szagokra. Kisgyermekkorban az önszabályozás megjelenése egyrészt módosíthatja az eredeti jellemzők viselkedéses kifejeződését. vokális reaktivitás (hangadások gyakorisága).és kisgyermekkori temperamentumjellemzők Csecsemőkor félelem. mosoly és nevetés. kötelékteremtés Forrás: Rothbart és Bates. alaroll/ önszabályozás csony intenzitás kedvelés. magas intenzitású ingerlés kedvelése alacsony intenzitáskedvelés. reaktivitás megközelítés.viselkedésgátlás. Így ebben az életkorban és a későbbiekben öt temperamentumdimenziót azonosíthatunk (Rothbart és Bates. csecsemőkorban négy jellemzővel írható le a temperamentum (l. pozitív várakozások extraverzió orientáció/reguláció ritmicitás magas intenzitás kedvelés szociabilitás akaratlagos figyelmi kont.287 Úgy tűnik. látási ingerekre való) érzékenység .

Az egyes ingerek a distresszállapot különböző viselkedéses kifejezéseit (sírás. bár létezik olyan vélemény is. visszahúzódás. Ahogyan Goldsmith és munkatársai (2001. de a sírás korábbi megerősítését is. együttműködés szervezési készségek. de egyik sem azonos a teljes személyiséggel (Zentner és Bates.) fogalmaznak: „A temperamentum sokkal korlátozottabb. motivációt. depresszióra. hanem többek között célokat. o. dominancia. természetesen az életkorral és a fejlődési szinttel változik. lefagyás) különböző erővel hívják elő. bőbeszédűség kíváncsiság. nehezen megnyugtatható. gondosság.” Egyes kutatások azt vizsgálják.288 Az.3. míg 9 hónaposan már inkább az ismeretlenségre való reakciója az erős sírás. táblázat Személyiségvonások az Ötfaktoros Modellben Személyiségvonások neuroticizmus extraverzió tapasztalati nyitottság barátságosság lelkiismeretesség hajlam az aggodalomra. éhségre. vergődés. hogy az egyes jellemzők miképp jelennek meg a viselkedésben. hogy a kettő egy és ugyanaz. Például az irritábilis (sírós. 2001 . éles fényre reagál erőteljesen. 2008). és a személyiség magját alkotja. túlérzékeny) csecsemő. az „Ötfaktoros Modell” („Five7. Az általános vélekedés szerint a gyermeki temperamentum a későbbi személyiség alapja. általános érzelmi instabilitásra szociabilitás. hangos zajra. 2000). mivel a személyiség nem csak vonásokat takar. megbízhatóság Forrás: Costa és McCrae. milyen kapcsolat lehet a felnőttkori személyiségvonások leginkább elterjedt modellje. tartalmaz frusztrációt. 104. akinek alacsony a válaszküszöbe. de nem azonos vele. Egyévesen ugyanezt a választ a szeparációs distressz és korábbi kondicionált tapasztalatok váltják ki (bizonyos események rossz élményt jeleznek). szorongásra. Háromévesen a sírás oka már sokkal változatosabb. TEMPERAMENTUM ÉS SZEMÉLYISÉG A temperamentum és a személyiség nem ugyanazok a fogalmak. megküzdési stílust. énképet. kreativitás. Ugyanakkor a két fogalom a személyiségvonások gyermekkori kutatása kapcsán erősen közeledik egymáshoz. fejlődésileg előbbi. identitást (Goldsmith és mtsai. Így tulajdonképpen a személyiségvonások kutatása magának a temperamentumnak a kutatása is. eredetiség melegség. 2 hónaposan a hidegre.

Markey és munkatársai (2004) kutatásukban azt találták. Számottevő különbségek a különböző életkorokban az önszabályozásban jelentkeztek. hogy 10 éves korban a személyiségvonások nagyon hasonlónak mutatkoznak. mint felnőttkorban. könnyen és szívesen maradt a karjában. illetve felnőttkori személyiség mintázatával.1. testalkat). kivéve a tapasztalati nyitottságot. P. Kutatásukban Gartstein és Rothbart (2003) azt találta. gyakran ő a társaság középpontja (extraverzió). hogy a csecsemőkori temperamentum mintázata néhány különbséggel megegyezett a gyermek-. könnyen ismerkedik idegen emberekkel. és McCrae. ennek hátterében a szerzők szerint az éréssel bekövetkező változások állnak. érdeklődő volt. táblázat) és a gyermekkori temperamentum között. amelyek velünk születettek. gügyögött neki. o. A temperamentum és a teljes személyiség közötti kapcsolatot a 7. ha idegen felnőtt jelent meg a közelében. T. szívesen és sokat beszélget. . meghatározzák külsőnket (például szemszín. neuroanatómiai. ábra szemlélteti. (2001): A Theoretical Context for Adult Temperament 10.289 Factor Model”. csecsemőként pedig. amely a kognitív és szociális fejlődés eredményeként feltehetően később jelenik meg. l.1. magasság. gyermekkorában is nagyon hasonlóan viselkedett. Például az olyan felnőtt. aki szeret társaságba járni. A szerzők szerint ez az eredmény áthidalhatja a szakadékot a felnőtt vonások és a gyermeki temperamentum kutatása között. Ezek azok a jellemzők. a pozitív emocionalitás pedig az extraverzióval. Tárgyilagos életrajz Biológiai alapok olyama sf namiku Di s ku mi k na i to D ma lya fo Érzelmi reakciók Életpálya változások: Viselkedés Din am iku fol s yam ato k Din am iku fol s ya ma tok Dinamikus Külső hatások k to Alaptendenciák Neuroticizmus Extroverzió Nyitottság a tapasztalatokra Barátságosság Lelkiismeretesség Jellemző alkalmazkodás Kulturálisan meghatározott jelenségek: Személyes igyekezet Attitűdök Din am iku fol s ya ma tok folyamatok folyamatok Dinamikus Dinamikus folyamatok Kulturális normák Életesemények: Szituáció Énfogalom Énsémák Személyes mítoszok Dinamikus folyamatok 7. tényezőket jelentik. pszichofiziológiai stb. R. agyunk jellemző működésmódját stb. 7. Costa és McCrae. A negatív emocionalitás megegyezik a neuroticizmussal.3. ábra A személyiség modellje az Ötfaktoros Modell szerint Forrás: Costa. 2001. mosolygott rá. R. A biológiai alapok a genetikai.

amely alapvonásaink. számos külső és belső tényező hatása kombinálódik. nemzeti. Egy félős. sokat szomorkodó. . hogy egyes vonásaink velünk születettek. kíváncsiak vagyunk. A tárgyilagos életrajz a rendszer kimenete.290 A külső hatások a tágabb kultúrától egészen a kortárscsoportig minden hatást felölelnek. hogy „már csecsemőként is milyen mosolygós volt. hogy „nem csoda.). Ebben a rendszerben a temperamentum az alaptendenciákba tartozik. Abban tehát. Mivel a csecsemő és a kisgyerek kognitív kapacitása. halk hangok a kellemesek számunkra). vallási stb. amelyek értek bennünket. ha ismeretlen dolgokkal találkozunk. szagokra. azok a kapacitások és hajlamok. és nem változnak meg életünk folyamán. Ezek mögött a magyarázatok mögött az a vélekedés rejlik. nehezen barátkozó gyereknél ellenben a szülők úgy magyarázzák a gyermek jellemzőit. ahogyan egységes egészként megéljük saját magunkat. amely az énről való vélekedéseket. hiszen babaként is sokat sírt. ahogyan egyedi személyiségként gondolunk önmagunkra. hogy a szülők idősebb vagy felnőtt gyermekeik jellemzőit csecsemőkorukkal magyarázzák. dühösek leszünk. az énfogalmat. értékeket. A TEMPERAMENTUMJELLEMZŐK STABILITÁSA A mindennapokban sokszor találkozhatunk azzal a jelenséggel. de tulajdonképpen a kettő egy és ugyanaz: alaptendencia. és ahogyan mások látnak bennünket. hogy milyen gyorsan és erősen reagálunk a bennünket érő ingerekre (hangokra. itt jelenik meg viselkedésünk. azok az események. vagy csak nevetünk egyet rajta stb. attitűdjeink. csak a szülők kezében nyugodott meg”. vélekedésmódjaink és a különböző külső hatások összjátékának eredménye. amelyeket életünk során átéltünk. Az alaptendenciák a személyiség szűk pszichológiai alapanyagai. A három téglalap a személyiség alkotóelemeit mutatja. helyzetek. szokásokat. A jellemző alkalmazkodás a képességeket. vidám. illetve viselkedéses repertoárja különbözik a felnőttétől. vélekedéseket. nem zavarta. érdeklődünk. Itt adódnak össze a belső és külső hatások. Ugyanakkor. ha nem sikerül valami. milyen intenzitású ingereket szeretünk (az erős színeket. amelyekkel a világra jövünk. e vonások mérése máshogyan történik. vagy inkább a pasztell színek. ha idegenek vették az ölükbe. vagy inkább elhúzódunk tőlük. hatások. emberekre stb. az élet folyamán történt cselekedetek és tapasztalatok összessége. szerepeket. nem azonos a teljes személyiséggel (Costa és McCrae. a vele kapcsolatos érzéseket és történeteket tartalmazza. Ide tartoznak kapcsolataink születésünktől kezdve. Például egy barátkozós. a nyelvi. szerette a társaságot”. hangokat. Ilyen például. mint az az ábrából is kitűnik. kapcsolatokat öleli fel. és nem különbözik a személyiségvonásoktól. illetve egy részhalmazt. érdeklődést. 2001). kiegyensúlyozott iskolás édesanyja úgy jellemzi a gyereket. félt szinte mindenkitől.

társaságot nem kedvelő szülőknek nyitott. A stabilitást azonban külső és/vagy belső tényezők befolyásolhatják. mint hat hónaposan. tehát több lehetősége lesz olyan környezet választására.és gyermekkorban jelentős stabilitást mutat. Az önszabályozás és a figyelem másfél éves kortól folyamatosan növekszik. amelyek mindenkire jellemzőek valamilyen mértékben. . de jóval többet aggodalmaskodik. a pozitív megközelítés. barátkozós gyermeke születik. amikor óvodába. Az aktivitásszint csecsemő. tulajdonság-együttesek. pl. Emellett az egyes jellemzők viselkedéses megjelenése az életkorral és a fejlődéssel természetesen változik (például egy negatív emocionalitású gyermek hatévesen jóval kevesebbet sír. Így gyermekkorban az aktivitásszint általános csökkenése tapasztalható. Egyrészt a babáknál az aktivitás a pozitív és a negatív érzelmekhez egyaránt kötődik. és az életkor előrehaladtával a gyerekeknek egyre több lehetőségük adódik temperamentumuknak megfelelő környezet választására. így a temperamentum fogalmának meghatározásakor központi elem a biológiai meghatározottságból levezetett stabilitás. nehezen ismerkedő. mint a félelem. Harmadrészt. ahol temperamentumtípusokat vizsgáltak (olyan tulajdonságok. 1999). egyre kevésbé jellemző. A temperamentum stabilitására vonatkozó magasabb értékeket azokban a kutatásokban találtak. vagy nem. amelyek hatással lehetnek a gyermek temperamentumának megnyilvánulásaira és/vagy biológiai hátterére. 2006. Az extraverzió. illetve azokban. sok barátot gyűjthet. és a kutatások alacsony vagy közepes stabilitást találnak. nem dimenziókat (olyan tulajdonságok. amelyben új embereket ismerhet meg.. pl. érdeklődő. és befolyást gyakorol a szociális fejlődésre. aktivitás. Például ha visszahúzódó.291 Az egyéni különbségek. és ez a kétfajta aktivitás később differenciálódik. mivel a szülők keveset találkoznak másokkal. A kutatások eredményei szerint az egyes jellemzők hároméves kortól a fiatal felnőttkor felé haladva egyre stabilabbá válnak (Rothbart és Bates. elmehet különböző szakkörökre stb. Ennek hátterében több folyamat valószínűsíthető. 2006). a gátoltság később új vagy nagy intenzitású helyzetekben alacsonyabb aktivitásszinthez vezethetnek. Ennek az eredménynek a hátterében egyrészt állhat módszertani kérdés is: ahogyan haladunk előre életkorban. Ugyanakkor a temperamentumot befolyásolja a környezet.és kisgyermekkorban meglehetősen instabil. az önkontroll megjelenése is csökkentheti az impulzív aktivitást. barátkozhat. így a stabilitás vizsgálata is nehézségekbe ütközik. és 3-4 éves kortól számottevő stabilitást mutat (Rothbart és Bates. ahol a gyermekeket a viselkedés szélsőséges megnyilvánulásai alapján válogatták a kutatásba (Fox és Henderson. Másrészt más temperamentumjellemzők. ez pedig jobban megfelel eredeti tendenciáinak. amelyek vagy jellemeznek valakit. ami eredeti tendenciáikat erősíti. Kagan és Fox. szomorkodik). A későbbiekben azonban. könnyű temperamentum). 2006). valamint a szégyenlősség csecsemő. illetve a viselkedéses gátoltság. iskolába kerül. kibontakoztatására. kisgyermekkorában kevés lehetősége lesz e tulajdonságok erősítésére. Kagan és Fox. 2006). hogy ugyanannak a tulajdonságnak viselkedéses kifejeződése nagyot változna.

a viselkedés szabályozásában szerepet játszó rendszer fejlődését mutatja a 7. és figyelmi ilGátló rendszer letve gátló kontrolljuk kevésDüh bé hatékony. hogy a csecsemőkori jellemzők milyen későbViselkedésgátlás Pozitív érzelmek bi tulajdonságokhoz és azok mely (alacsony vagy magas) Aktivitás Negatív Impulzivitás szintjéhez kapcsolódnak inérzelmek kább. hogy szűkebb és tágabb környezetünkbe be tudjunk illeszkedni. Például azok a gyerePozitív Megközelítés érzelmek kek. A félős csecsemők ugyanakkor idősebb korukAktivitás Negatív Impulzivitás érzelmek ban is félősebbek.2. hétévesen ritkábban Magas szint Alacsony szint szomorúak. gyakrabban van érzelmek bűntudatuk. Középen négy csecsemőkori temperamentumjellemző (aktivitás. A vonalak Düh azt jelzik.292 Életkori összefüggések Izgalmas kérdés. pozitív érzelmek. nem túl impulzívak és aktíAktivitás Kockázatkerülés vak. Például az önszabályozás képessége segít hozzá bennünket. hogy a félelemteli nega- . mint a csecsemőként visszahúzódó gyePozitív érzelmek Viselkedés gátlás rekeké. tárgyakra. illetve a később kialakuló gyermekPozitív megközelítő rendszer kori jellemzők. tudjunk dolgozni stb. ábra. hogy a csecsemőkori vonások vajon hogyan befolyásolják a később fejlődő jellemzőket. ábra A viselkedéses megközelítő és a viselkedéses szintje arra hívja fel a figyelgátló rendszer fejlődése met. szoros kapcsolataink legyenek. akik csecsemőként az új Félelem helyzetekre. Magas szint Alacsony szint Az agresszió alacsonyabb 7. és kevésbé agresszívak. Két ilyen. pozitívan (megközelítően) reaKockázatkerülés Aktivitás gálnak. a külső körben pedig ugyanezek. félelem) található. hogy az iskolában végigüljük azt az órát is. elsősorban az önszabályozást. amelyet igazából nagyon ununk. amelyre idősebb korban számtalanszor van szükségünk ahhoz. kerülik a kocFélelem kázatos helyzeteket (az alaAgresszió Félelem csony intenzitást kedvelik). megközelítés. emFélelem Agresszió berekre érdeklődően. vagy hogy rossz kedvünkben ne sértsük meg barátainkat.2. többet szoMegközelítés Pozitív morkodnak.

ha a gyerek kevésbé gátolt és/vagy impulzívabb volt. ami veszélyezteti rugalmasságukat és spontaneitásukat (McClowry és mtsai. 2008). a jelen kötetben. Emiatt ha a babát olyan tulajdonságok jellemzik. és a szűkebb. . A fejlődésre leginkább több rizikófaktor együttes jelenléte hat. 2008). a rosszabb kimenetel esélye megnő. Corapci (2008) kutatásában a gyerekek szociális kompetenciája a rizikótényezők (családi. még Danis és Kalmár. Tehát. a temperamentum mintázata. Kochanska és munkatársai (1994) szintén kiemelik a félelem fontosságát a korai lelkiismeret fejlődésében. amikor azt tapasztalja. hogy a baba tulajdonságait ő maga. olyan környéken. de védőfaktorként is működhetnek. félelmek csecsemőjével. a jelen kötetben). mint a nem aktív gyerekekre (Bates. hangulata gyakran változik. Vajon jogosak az aggodalmai? A korai temperamentumnak lehetnek hosszú távú következményei. családjával rossz anyagi körülmények között élnek. 2001). de csak akkor. „Miért sír már megint?” – „Miért nem lehet soha egyedül hagyni?” – „Miért nem tud egy kicsit egyedül játszani?” – ilyen és ehhez hasonló neheztelő kérdésekkel szembesül. A gyermek temperamentuma befolyásolja környezetének válaszait. ahol ritkán tud másokkal ta 1 A reziliencia kérdéseiről l. gazdasági) számának növekedésével csökkent. A megközelítő és a gátló rendszer kiegyensúlyozott működése elősegíti az önszabályozás optimális fejlődését. Az egyes temperamentumjellemzők a későbbi alkalmazkodás és viselkedési problémák szempontjából rizikótényezőként. A TEMPERAMENTUM MINT RIZIKÓ.ÉS VÉDŐFAKTOR Sok szülőben fogalmazódnak meg kérdések. ugyanakkor ezek a gyerekek perfekcionisták lehetnek. Például az aktív gyerekekre a stimulációszegény környezet kevésbé hat kedvezőtlenül. Ugyanakkor más jellemzők képesek ellensúlyozni a környezet kedvezőtlen hatásait. kisgyermekével kapcsolatban. e jellemzők mellett kedvezőtlen körülmények között kevésbé valószínű a viselkedésproblémák megjelenése (Corapci.293 tív érzelmeknek pozitív szabályozó hatásuk van. Aggódni kezd: „Mi lesz később?” – „Hogyan fog tudni a kisgyerek beilleszkedni az óvodába. érzelmeit erőteljesen fejezi ki (impulzív). vagy a tágabb környezet nem fogadja pozitívan. környezeti. bővebben Danis és Kalmár. illetve ugyanazt a választ temperamentumának függvényében a gyermek máshogyan értékeli (l. Például az erős figyelmi fókusz jó iskolai teljesítményhez és társas készségekhez kötődik. Önmagában egy jellemző sem határozza meg a fejlődést. amelyek megnehezítik a szüleivel való összehangolódást. Az alacsony negatív emocionalitás. iskolába?” – „Hogyan fog így boldogulni?” stb. a magas fokú önszabályozás és alkalmazkodás ellenállóbbá1 tesz a környezet rizikótényezőivel szemben. valamint tágabb környezettel való illeszkedése számít. ha például a gyermek lendületes. de semmi esetre sem determinálja a későbbi fejlődést.

2008). az egyéb. irritabilitás 7. Viselkedésproblémák. ábra A korai temperamentum és a későbbi viselkedésproblémák. szégyenlősség Alacsony gátoltság. a II. és/vagy alacsony impulzivitás Impulzivitás Pozitív emocionalitás. valamint édesanyja egyedül neveli őt és testvéreit. vagy mindkettő) későbbi externalizáló problémákat jelezhetnek előre. tanya). illetve morális fejlődéssel (l. 2007).3. szociális kompetencia A csecsemő. elfogadást. alacsony akaratlagos kontroll. A különböző jellemzők eltérő viselkedési nehézségeket jelezhetnek előre. nagyobb valószínűséggel fog nehezebben boldogulni társas helyzetekben.és kisgyermekkori temperamentum később a gyermekkori viselkedés és magatartásproblémákban juthat kifejeződésre (l. Például a kisgyermekkori nehezen kezelhetőség (erős megközelítés-pozitív érzelmek. emellett szoros kapcsolatban áll a későbbi szociális. még Szabó. viselkedéskontroll Negatív emocionalitás. gátoltság. még Lakatos.294 lálkozni (pl. ábrán látható a korai temperamentumjellemzők és a későbbi fejlődés kapcsolata. kötetben). illetve a beilleszkedés kapcsolata A korai pozitív érzelmek és viselkedéses kontroll figyelmességet. a II. . alacsonyabb elutasítottságot jelent (Goldsmith és mtsai. 2001). A jó önszabályozás és kevés negatív érzelem ugyanakkor védőfaktorként működhet a későbbi viselkedésproblémák kialakulásával szemben (Lakatos. az erős félelem vagy gátoltság későbbi internalizáló problémák előfutára lehet. kötetben). Externalizáló viselkedésproblémák agresszió. beilleszkedés. szabályszegő magatartás Internalizáló viselkedésproblémák szorongás.3. A 7. depresszió Alacsony szociális kompetencia kortárs elutasítás Magas szociális kompetencia kortárs elfogadás Erős megközelítés és/vagy alacsony viselkedéskontroll Erős aktivitás Erős félelem. környezeti rizikóktól függetlenül (Corapci. düh. mint ha édesanyja jobb anyagi helyzetben és egy kisvárosban nevelné. A kevésbé gátolt és/ vagy kevésbé impluzív viselkedés pedig pozitív hatással van a szociális kompetenciára.

Vajon ezek a hatások. rendszerint nagyon büszkén állítja: „Hajszálra olyan. már nem örül annyira a hasonlóságnak. A szülő viszonyulása. hogy a gyermek aktívan hat környezetére. kicsit rosszallóan nézi. bővebben Danis és Kalmár. hogy a szülő odafigyel a baba jelzéseire. mint a nyugodtabb játékot az anyjával. Megállapításaik összecsengenek Sameroff és Chandler (1975) tranzakciós modelljével (l. hogy „nincs vele gond”. akárcsak a gyermek saját fejlődését. hogy kisfia vezéregyéniség az óvodában. temperamentuma rövid és hosszú távon egyaránt befolyásolják szülei viselkedését. Sőt. amely arra hívta fel a figyelmet. a jelen kötetben). és az apa reakciói befolyásolják valamilyen módon a gyermek fejlődését? És ha igen. akár az apja!”. míg a kevésbé aktív az olyan ülő foglalatosságokat. Nézetük szerint a gyermek biológiailag meghatározott jellemzői. olyan környezetben szeret lenni. hogy a kisfiú vele szemben is akaratos. valamint a baba viselkedésére egyértelműen. Ezek a preferenciák eltérő módon befolyásolják a baba fejlődését. például a baba jobban szereti a nagyon aktív játékot az apjával. Ziv és Cassidy (2002) elemzésében a következetes szülői érzékeny válaszkészség2 a gyermek distressz jelzéseire különösen fontos a csecsemő jólléte szempontjából. amelyben a gyermek saját környezetének és fejlődésének aktív szervezője. amely illik viselkedési stílusához. Például egy olyan csecsemő. de megfigyelhető a csecsemők bizonyos tevékenységek iránt megmutatkozó szelektív érdeklődésében is.295 A SZÜLŐ ÉS A GYERMEK ILLESZKEDÉSE Amikor egy apa azt látja. ahogy a csecsemőből gyermek lesz. hogy visszahúzódó. aki nagyon kedveli mások társaságát. helyesen értelmezi őket. A hatások. és könnyen enged mások akaratának. amelyeket a két kisfiú jellemzői kiváltanak az apából. Egy nagyon aktív gyerek például választhatja a sportolást. illetve a tőle való különbözőség. és ezek a válaszok befolyásolják fejlődésüket. mindig kiharcolja. és nem enged abból. és a jelzésekre. eléri céljait. Ez a környezetválasztás erőteljesebb idősebb korban. és boldogan emlékszik vissza saját gyermekkori élményeire. A csecsemő és kisgyermek jellemzői befolyásolják a szüleivel zajló interakcióit. mint az olvasás vagy a sakkozás. teljesíti a kéréseit. és ezek a társas hatások előreviszik a gyerek fejlődését. az apával való hasonlóság. amit szeretne. Emellett a gyermek temperamentumának jelentősége. hogyan? Alexander Thomas és Stella Chess már említett longitudinális kutatása és az ebből kialakult elmélet volt az egyik olyan megközelítés. érdeklődést válthat ki a szülőből. közvetlenül reagál. . inkább egyedül szeret játszani. válaszkészsége e folyamatok fontos tényezője. teljesen mások. A gyerekek temperamentumuk alapján másokból bizonyos válaszokat hívnak elő. befolyásoló sze 2 A szülői érzékeny válaszkészség azt jelenti. otthon pedig meg van elégedve azzal. Amikor azonban azzal szembesül. Másik kisfiánál viszont értetlenül. és ez a hatás extrém vagy atipikus tulajdonságok esetén jóval erőteljesebben jelentkezhet. gyakrabban játszik és foglalkozik vele. a gyermek jelzéseire mutatott érzékenysége. amit szeretne.

mind pedig annak hatásai a csecsemő jellemzőinek függvényében változhatnak. azaz „jó illeszkedés” modellje.296 repe is nyilvánvaló az interakciókban: mind a szülői érzékeny válaszkészség. Ebben a megvilágításban teljesen egyértelmű. és azok értékként jelennek meg számára. Ez utóbbi gondolat tágabban értelmezve azt jelenti. de ismeretlen felnőttel való váratlan találkozás izgalmas és érdekes lehet egy szociábilis és mosolygós gyereknek. Sőt. negatívabb hangulatú gyerek jellemzőivel és igényeivel. A pszichológiai fejlődés az életkor változásával folyamatosan zajlik. félős másiknak. Nincs tehát kontextustól független. és sok lehetőséget nyújtanak neki önmaga irányítására. A nehézség tehát nem csak a gyerekben rejlik. például a sok sírás vagy fegyelmezésnek való ellenállás a szülő szerint a gyermek határozott jellemét. ha a környezeti lehetőségek. illetve a tágabb környezet egymásra és a gyermek fejlődésére való hatásainak értelmezési keretét adja Chess és Thomas (1999) „goodness-offit”. hogy a kezdeti nem megfelelő illeszkedés az első hónapok során spontán módon jó illesz- . igények és a gyermek kapacitásai eltérnek egymástól. Bizonyos körülmények között a könnyű temperamentumú gyerek válthatja ki könnyebben a szülői érzékeny válaszkészséget. Amennyiben ez az összhang létrejön. jóból rosszá és fordítva. A gyerek sikeres beilleszkedése tehát temperamentumának és a környezet igényeinek interakciójától függ. hogy a nehéz temperamentumú gyerekekkel nem feltétlenül lesznek később problémák. hogy egy nem túl aktív. hogy ugyanabban a környezetben a gyermek temperamentumától függően mást tapasztal. A baba jellemzői. nem jelentenek számottevő kihívást egy másik gondozónak. ha nem jó az illeszkedés. tulajdonságaival és viselkedéses stílusával. így csak interakcióban értelmezhető. Megfordítva: egy könnyű gyereknek is lehetnek később problémái. Emellett a könnyűség vagy nehézség szubjektív fogalmak. Ezzel szemben. de más körülmények között a gyakori. hanem a szülői kontextusban is. Megfelelő illeszkedés akkor jön létre. beilleszkedése. míg félelemteli és zavaró egy nehezen alkalmazkodó. erőteljes sírás növeli meg a szülő megfelelő válaszának esélyét. olyan tevékenységek lehetőségét nyújtva neki. ahol kevés igényt támasztanak vele szemben. Sok esetben azt is tapasztalhatjuk. Az illeszkedésre példa. optimális fejlődés várható. de az illeszkedés színvonala változhat. lehet. ha a környezet jellemzői. pozitív hangulatú és nehezen alkalmazkodó gyerek jól illeszkedhet olyan otthonba vagy iskolába. ha a szülőknek másfajta igényei és elképzelései vannak az értékelendő viselkedésről. életrevalóságát bizonyítja. ha a szülő megérti és tolerálja gyereke viselkedési stílusát. A gyermek és a szülő. amelyekben a gyerek kiaknázhatja saját tulajdonságait. ideális temperamentum. hogy ő éppen ezeket értékelheti nagyra. Például egy kedves. Ellenben egy ilyen környezet nem áll összhangban egy nagyon aktív és elterelhető figyelmű. amelyeket egyes felnőttek nehezen kezelhetőnek találnak. valószínűbbé válik a gyermek problémás fejlődése és nem megfelelő alkalmazkodása. Az illeszkedés megfelelő mivolta soha nem absztrakció: mindig csak az adott kultúra és szocioökonómiai csoport értékrendjének és igényeinek fogalmaiban értelmezhető. elvárásai és igényei összhangban vannak a gyermek kapacitásaival.

szorongás alakulhat ki. hogy a gyerek jellemzői patologikusak lennének. hogy a stabil egyéni jellemzők a viselkedési lehetőségeket befolyásolják. és ennek megfelelően sok edzésre jár. Véleményük szerint legtöbbször a probléma a kapcsolatban van. mint bármelyik partner hatása. azaz nem csak úgy nyilvánulhat meg. hogy a gyerek nehéz jellemzői nem kóros megnyilvánulások (természetesen ez alól kivételt jelentenek egyes esetek. hogy a környezet magasabb igényeket támaszt a gyermekkel szemben. a kislány aktivitási szintje ennél magasabb. mozogni. hogy nem tudja teljesíteni. Cole (2003) a tranzakciós modell alapján amellett érvel. mint amit ő közepes aktivitási szintje miatt teljesíteni tud. és így szintén nem felel meg a szülői elvárásoknak. hogy a gyerek jó-e vagy sem (könnyű vagy nehéz temperamentumú-e). például az extrém megközelítés és kalandvágy egy adott környezetben kriminalitáshoz vezethet. amit várnak tőle. pl. 2006). hogy ugyanaz a vonás egyrészt rizikó. Ezt a sérülékenységet nevezi Strelau (2001) temperamentum rizikófaktornak: minden olyan temperamentumjellemzőre vagy jellemzők együttállására vonatkozik. Ha azonban szülei azt várják tőle. aki szeret szaladgálni. és reciprok. megnövelve a viselkedészavarok vagy a rosszul alkalmazkodó (maladaptív) személyiség kialakulásának rizikóját. hogy lányként ne játszon aktív. Ha a szülei azt szeretnék. Inkább egyfajta sérülékenységről van szó. amelyek más faktorokkal interakcióban túlzottan. Chess és Thomas (1999) felhívják a figyelmet arra. Mind a két esetben valószínűsíthető a nehezített fejlődés (Wachs. a maladaptív mintázat az eredeti problémás helyzetről kiterjed a többire. másrészt védőfaktor is lehet. jó eredményeket várnak tőle.297 kedéssé válik. az interakciókban pedig az emberek befolyásolják egymást. A nem jó illeszkedés nem csak egyirányú lehet. de nem túlzottan (vagyis aki „közepes aktivitású”). és a személyiség állandó jellemzőjévé válik. valódi patológia a krónikus rosszul illeszkedésből származik. az egyébként rizikót jelentő jellemző előnyként is működhet. ez a szülői elvárás nem felel meg temperamentumának. fejlődési zavarok). amiből a későbbiekben alacsony önértékelés. Kirschner (2006) szerint az illeszkedési modell nem csak a környezet és az egyén egymásra hatásának jelentőségére hívja fel a figyelmet. vagy az üzleti életben sikeres versengő. hanem fordítva is: a gyermek jellemzői felülmúlhatják a környezet elvárásait. míg máshol az ilyen gyerekből lehet háborús hős. Például nézzünk meg egy olyan kislányt. Ha megfelelő a környezet. Számos későbbi. Az interakciók során kialakuló kapcsolat hatása jóval erősebb. A gyermek és környezete közti nem jó illeszkedés semmiképpen sem azt jelenti. és hogy az anya jó anya-e. Ebből az is következik. aki képes befolyásolni gyerme- . folyamatosan és visszatérően működnek. nem felel meg szüleinek. hanem a különbségek változatosságához való alkalmazkodás fontosságára is. szaladgálós játékokat. ne koszolja össze ruháját. azaz a szülő. s ha hosszú távon fennmarad. A kislány mindkét esetben azt érzi. hanem a normál. mint amire ő képes. hogy futónő legyen belőle. vagy sem. hanem szobájában nyugodtan játszon. emberek közötti különbségek részét képezik. magasabb. Tehát túl kell lépnünk azokon a kérdéseken. A lényeg a kettejük közötti illeszkedés.

amikor az interakció új és alakulóban van. akiknek az önszabályozása gyengébb (Rothbart és Bates. aki több stresszorral is kénytelen szembenézni (pl. Az ő fejlődési kimenetelükre az anyának nagyobb a hatása (Braungart-Rieker és mtsai. jelentése. nem. a nevelési stratégiákról való egyedi elképzelések és ennek gyakorlata. a kulturális és etnikai hovatartozás – mind számítanak az illeszkedésben. A szűkebb jellemzők – mint az anya személyisége. a jelen kötetben). gazdasági) körülmények. a gyerek a saját lehetséges hatásait hordozza. Ebből következően a szülő viselkedése nem egy egyedi gyerek viselkedésére adott specifikus válasz. elképzelések és tervek a gyerek fejlődéséről. akinek nem kell ilyen kihívásokkal megküzdenie. depresszió. irritabilitás. azaz egy szülő. Ezzel egy időben. 1997). Ezek találkoznak. Ez a kapcsolat diád-specifikus.298 két. míg más időszakokban már kialakult. ráadásul gyermeke is problémásabb temperamentummal rendelkezik. A hatékonyabb szabályozással rendelkező gyerekekre például a negatív tapasztalatok. A csecsemő temperamentumának hatása a családi környezet más jellemzőinek is függvénye (Crockenberg és Leerkes. 2006). A temperamentum és környezet illeszkedésének kutatása alapján elmondhatjuk. mint azokra. valószínűbben lesz híján az érzékenységnek és válaszkészségnek. 2003). tehetség és gyengeségek. illetve a pozitív tapasztalatok hiánya kisebb hatást gyakorol. a család fejlődésének jelenlegi állomása. viselkedése –. hogy az adott kultúra által elvárt jellemzőknek megfelelő gyerekek kevésbé érzékenyek a környezeti hatásokra. az nem az eredeti lehetőségek. Nézzük a kisgyerek és szülője közötti interakciót! A felnőttet a szülővé váláskor számos lehetséges hatás befolyásolja. még Nguyen. egyben nyitott is arra. hogy mi bontakozik ki. 2003). tér vissza és változik az interakciókban. 2003). Ezek közül mindegyik befolyásolhatja a szülő viselkedéses választásait. ide értve az ő egyedi történetét is az adott szülővel (Shanahan és Sobolewski. Ezek csakis rá jellemzőek: például az eredeti családjából származó kapcsolatainak története. anyagi. hogy a tágabb és szűkebb (főként szociális) környezet is fontos annak kialakulásában. nem feltétlenül van ugyanilyen kapcsolatban a másik gyermekével (Maccoby. a neveléssel kapcsolatos általános tudás és elvárások. szemben azzal a gondozóval. valamint a történelmi feltételek és a jelenkori (pl. Emellett vannak olyan fejlődési időszakok. a magyar és általában a nyugati kultúrákban az erős negatív emocionalitás. illetve a tágabb jellemzők – mint például a szocioökonómiai státusz. Az a szülő. és különbségekhez vezetnek a gyermeknevelési gyakorlatban és kulturális elvárásokban (l. és interakcióba lépnek egymással. míg a kevésbé preferált jellemzőkkel rendelkező gyerekek (pl. hanem egy egyedi gyerek egyedi viselkedésére adott válasz. nehéz temperamentum) sérülékenyebbek a nem illeszkedő környezetben. anyagi nehézségek). hanem az az aktualitás. a gyerek születésének értelme. hogy a gyerek befolyásolja őt. temperamentum. A kutatások alapján általában levonható az a következtetés. . viselkedés. Ezzel eljutottunk oda. Ami számít. hogy a gyermek és a szülő illeszkedését számos tényező befolyásolhatja. mint például megjelenés. aki gyermekével kölcsönös pozitív kapcsolatban van. sőt automatizált. Ez nincs rögzítve a kapcsolat előtt létező lehetőségekben. érzékenysége.

síróssága tovább fokozódik. A csecsemők irritabilitását vizsgálva többen arra a következtetésre jutottak. illetve mellőzni gyermeküket. hogy a baba túlzott érzékenysége összefügg az anya alacsony válaszkészségével (Owens és mtsai. így „ördögi kör” alakulhat ki. amit a szülő szeretne mérsékelni. nyűgösködésre való hajlam gyakran vált ki a szülőből visszahúzódást. fegyelmező viselkedést válthat ki a szülőből. Az anya viselkedése ugyanakkor erősítheti a gyerek eredeti tendenciáit (Reiss. A kutatási eredmények azonban meglehetősen vegyesek. 2007). az erős negatív emocionalitás vagy a nehéz temperamentum megnehezíthetik a baba és a szülők közötti harmonikus viszony kialakítását. a szülők kompetenciaérzésére. Az erős.299 A gyerek hatása Egyes temperamentumjellemzők. illetve ezek a szülők az interakciókban kevésbé gondoskodóak. 2003). nagyobb valószínűséggel alkalmaznak nem megfelelő fegyelmezési stratégiákat. tehát az aktívabb csecsemőket gondozó anyák a babával való foglalkozáskor jobban tudnak figyelni a baba jelzéseire. kihathatnak a családi folyamatokra. a jelen kötetben). így erőteljesebben igyekszik fegyelmezni. Mivel a gyermek erre a törekvésre is túlzottan reagálhat. közvetlen hatást gyakorolt. Tóth. ami a későbbiekben azt eredményezheti. A kisgyerek például nagyon dühösen. Van den Boom (1994) szerint az irritábilis babákat gondozó édesanyák egyaránt hajlamosak túlstimulálni. egyértelműen és azonnal válaszolnak neki. azaz. másfelől az erre adott reakció megakadályozza más kötelezettségeinek teljesítését. Emiatt az anya lassabban és kevésbé megfelelően válaszolhat a baba jelzéseire. dühöt és kényszerítő fegyelmezést (Lamb és mtsai. illetve nem egyértelműen reagál rájuk. mint a túlzott érzékenység (irritabilitás). túlzott érzékenység és a negatív érzelmekre. 1998. hogy a csecsemő aktivitási szintje az interakció minőségének mindkét mutatójára (szociális válaszkészség. A sokat síró és nehezen megnyugtatható baba idegenkedő választ válthat ki a gondozóból. kevesebb stimulációt biztosítanak. ami bizonytalan kötődéshez (l. új helyzetekre. erős sírással válaszol az új dolgokra. Wesselman és van Baar (1988) eredményei is hasonlóak: vizsgálatukban az aktív gyerekeket gondozó anyák szintén több aktivitást mutattak. a témáról bővebben Herczog. illetve az elegendő alvást. nem támasztják alá egyértelműen ezt a képet. Crockenberg és Smith. 1997). A nehéz temperamentumú gyermekek szülei több szülői szereppel kapcsolatos stresszt élnek meg. a csecsemő túlzott érzékenysége. 2002). hogy ellenáll a szülő kéréseinek vagy felszólításainak. ami a későbbiekben az engedetlenség ellenségesebb formáihoz vezethet (Braungart-Rieker és mtsai. korlátozni ezt a viselkedést. ha a szülő kevésbé veszi észre. és alakul ki konfliktusos kap- . 2002). bántalmazáshoz vezethet (l. Emellett az erősen reaktív gyerek több kontrolláló. érzékenyek és válaszkészek. sírásra. szociális folyamatosság) pozitív. összehangoltabb az együttlétük. mivel egyfelől maga a hang zavaró. érti meg a baba jelzéseit. Hann (1989) az anya-gyermek interakció minőségének vizsgálatakor azt találta. elhanyagoláshoz.

Ahogy a csecsemő. úgy a gyermek ebben az időszakban is válaszkész és konzisztens szülői részvételt igényel ahhoz. anyai viselkedésük kevésbé gondoskodó és érzékeny. . A szülő-gyermek kapcsolat korábbi történései természetesen befolyásolják a későbbi interakciókat is. hogy szabályozni tudja önmagát. 2006). A változatos szülői viselkedés a kritikus faktor a gyerek hatása (temperamentum) és a fejlődési kimenetel (hatékony érzelmi önszabályozás) között. A gyerek alkalmazkodása tehát továbbra is alapvetően diadikus alkalmazkodás marad.300 csolat köztük és gyermekük között (Karp és mtsai. de erre egyedül még nem képes teljes mértékben. hogy korlátozóbban nevelik gyerekeiket akkor is. érzelemkifejezés. 2004). de ebben a támogató kapcsolatban képesek az „irányított önszabályozásra” (Sroufe és mtsai. akár dühös) impluzusok és érzések kifejezését a gyerek már megfelelően tudja visszatartani. a II. ha éppen megfelelően viselkednek (Braungart-Rieker és mtsai. beszéd) eltérően hatnak a szülő viselkedésére. 1997). kötetben) már jóval nagyobb. A kutatások alapján globális szinten két. majd a kisgyermek növekszik. egymástól valamennyire független nevelői dimenzió létezik: a gondoskodás (válaszkészség. a gyerek impulzusainak erőssége azonban sokszor felülmúlja ezt az önszabályozási képességet. A szülői viselkedés A szülő érzékenysége és a gyerek temperamentumprofiljához való alkalmazkodókészsége fontos előrejelzője a hosszú távú alkalmazkodásnak és beilleszkedésnek. Ahogy csecsemőkorban. 2004). A szülő adja a szabályozás keretét. hogy ez az érzelmi és viselkedési mód diszfunkcionálisan rögződik és generalizálódik (Rothbart és Bates. A nehéz temperamentum hatással van arra. 2005). szüksége van hozzá a támogató gondozói környezetre. érzékenység) és a kontroll (erő kifejezése. A csecsemőkorhoz képest kisgyerekkorban az izgalom szabályozásának és a válaszok legátlásának képessége (l. Ezek az anyák rosszabb pszichológiai állapotban vannak. Lakatos. járás. A diadikus érzelemszabályozási gyakorlat folytatódik. A negatív emocionalitású gyerekek például kedvezőtlen nevelésnél gyakrabban mutatnak később externalizáló viselkedésproblémákat. ennek hatására pedig a gyermek tapasztalatai is különbözőek lesznek. az egyes jellemzők változó viselkedéses megjelenése. a gyerek viselkedésének menedzselése). és védőburkot nyújt a gyerek számára. illetve a gyermek gyarapodó kompetenciái (pl. Feltehetően az ilyen nevelés azt eredményezi. Ugyanakkor a pozitív anyai önértékelés védőfaktorként működhet a nehéz temperamentum hatásai ellen (Stifter és Wiggins. A feltörő (akár örömteli. A hiperaktív gyerekeket gondozó anyáknál például megfigyelhető. A kisgyerekek még nem képesek teljesen az önszabályozásra. ahogyan az anya a saját szülői képességeit látja: csökken önértékelése.

Mintájukban 18 hónaposan azok a gyermekek voltak engedetlenebbek. Spinrad és Stifter (1996) szerint a gyermek temperamentuma és az anya viselkedése. illetve pozitív érzelmeinek elfogadása voltak. illetve serdülőkorban viselkedési zavarok. Az anya viselkedése idősebb életkorban is számít. . másfél évesen akkor voltak dacosak és ellenállóak. anyjuk viszont alacsony válaszkészséggel volt jellemezhető. hogy az anya kisgyermekkori érzelemszabályozó viselkedése befolyásolta az ötéves kori érzelemszabályozást. iskolai teljesítményproblémák.301 Gondoskodás. agresszió és figyelmi problémák is lehetnek a következményei. Kochanska és munkatársai (1999) kutatásában a korai szocializációra. elfogadja jellemzőit. a szabályok internalizálására. a gyermek megnyugtatása és negatív. interperszonális nehézségek. amelyek jobb érzelemszabályozáshoz vezettek. belsővé tételére 22 hónapos korra leginkább az anya és gyermeke közötti interakció pozitív jellege volt hatással. Kutatásukban Spinrad és munkatársai (2004) azt találták. érzékeny válaszkészség A kutatások alapján a csecsemőkori nehéz temperamentumnak gyermek-. ha anyjuk nem volt válaszkész. amit a gyermek és az anya jellemzői együttesen befolyásoltak. akik 10 hónaposan erősen szabályozott csecsemők voltak. Azok a stratégiák. a későbbi lehetséges problémák valószínűsége lecsökken. és anyai önértékelése magasabb. Ha az anya érzékenyen reagál a baba jelzéseire. Azok a csecsemők. de különösen a kettő interakciója járul hozzá a viselkedéses kontroll területén a kisgyermekek közötti különbségekhez. a pozitív szülői önértékelés és érzékenység azonban befolyásolja ezt az összefüggést (Stifter és Wiggins 2004). akik 10 hónaposan erősen reagáltak a frusztrációra.

és könnyebben el is árasztják őket az ingerek.302 Ma már azt is tudjuk. 1997). hogy kontrollálják kezdeti kényszerüket az idegentől. negatív érzelmeket fejez ki. hogy áthágja a szabályokat. Ezek az anyák azzal. érdeklődőbbek voltak. stimuláló részvétel kevesebb viselkedési problémával jár együtt (pl. A háttérben vélhetően az áll. hanem az. amikor nyugodt. mivel az anyai fegyelmezés eltérő mértéke vezet optimális kimenetelhez a gyermek temperamentumának függvényében. mint semleges vagy pozitív érzelmek közben. Nehéz temperamentumú csecsemőket gondozó anyák sokszor nagyobb mértékben viselkednek megnyugtatóan. Ugyanakkor a magas aktivitású gyerekek közül azok voltak inkább felfedező kedvűek. A közvetlen határok megszabása az- . Korábbi eredmények szerint a túl szigorú. kemény fegyelem későbbi viselkedési problémák előrejelzője (pl. ha a szülő sok stimulációt és irányítást alkalmaz. 2003). következetesen óvták őt a kisebb stresszélményektől. hanem a gyermek viselkedésének szabályozása. hogy ezeknek a gyerekeknek kisebb az igényük a környezeti hatásokra. pozitív állapotban vannak. amikor a baba sír. zavaró stb. a kutatások szerint azonban abban. gyakrabban tartva karjukban a gyereket sírás közben. válaszkészsége. illetve ha egy helyzet mégis félelemkeltő. akik egyformán figyeltek a sírásra és a pozitív érzelmekre. segítettek neki úrrá lenni félelmén. és – a gyermek korának megfelelő tisztaságot és alkalmazkodást várva el – szilárd határokat szabtak gyereküknek. Pettit és mtsai. hogy az anya válaszkészsége nem csak azokban a helyzetekben számít. Crockenberg és Leerkes. 2001. Az ugyanennyire elfogadó anyák. kisebb distresszhez vezet (Ramsay és Lewis. és gyakrabban fedezték fel környezetüket (exploráltak). akiknek anyja sok stimulációt nyújtott. Az alacsony aktivitásszintű gyerekek. hogy az anya bevonódik a velük való pozitív interakciókba akkor. nyűgösködik. követéses kutatásában egyes. nem az számít. hogy a babák stresszre adott erős válasza csökken. mint az alulstimuláló anyák gyerekei. a cselekedetek feletti kontroll is jelentős tényező a gyermek későbbi fejlődési kimenetelének alakulásában. McFadyen-Ketchum és mtsai. hogy a distressz alatt anyjuk megnyugtatja őket. Az anya és a baba illeszkedésének jó példáit mutatják Gandour (1989) kutatásának eredményei. Ugyanakkor a későbbi kutatások árnyalták ezt a nézőpontot. 1996). Emellett kisebb csecsemő korukban szelektíven a nyugtalanságra és a sírásra figyeltek. Arcus (2001) hosszú távú. Az anya által nyújtott pozitív környezet megelőzheti a baba distresszállapotainak kialakulását. hogy szemrehányás és közbeszólás nélkül engedték a gyereket. Erősen reaktív gyerekeknél a közvetítő mechanizmus az erős anyai korlátok és az alacsony gátoltság között feltehetően a szabályozó kapacitás növeléséhez kapcsolódik.. vagy ismeretlen helyzettől való elmenekülésre. erősen reaktív csecsemőket gondozó anyák az első életév során még nehezebbé tették gyermekük számára. akiknek anyja kevésbé volt stimuláló. Kontrolláló viselkedés Az eddigi kutatások alapján nem csak az anya érzékenysége. míg a gyengéd.

A temperamentum a szülői környezettől függően a szabályozás terén rizikótényező. vagy ellenszegül nekik. és kevésbé érzékenyek a tiltás jelzéseire. akik magas értékeket produkáltak ezen a skálán. és azzal egyidejűek. A kutatásban Később az első életévében a szelektív anyai figye– Finoman elterelni a babát – Közvetlenül és határozottan lem és a kontrolláló via veszélyektől fegyelmezni – Nem beleszólni a baba explorációjába – Mondd azt: Nem! selkedés következetes – Határokat szabni a baba tanulásának – Minimalizálni a fusztrációt – A veszélynél vagy szemtelenségnél mintázatot mutatott gondolkodás nélkül közbeszólni az első életévben (l.4. – A baba meg fogja tanulni szahúzódó. sem a negatív érzelmekkel. 7. amikor a szülő kéri). Ezek a jellemzők rizikót jelentenek a későbbi magatartászavarok tekintetében. a szerző kiegészítéseivel keztetésre jutott. a szülői elfogadással és megértéssel viszont csökken a negatív kimenetel kockázata. ha az anya gyengéden fegyelmezett. Kochanska és munkatársai (2007) kutatásában például az erősen félős gyerekek jobb belső önkontrollt fejlesztettek ki akkor. A tapasztalatok szerint azoknak a szülőknek engedelmesebbek a gyerekei. határozott rendre utasítást alkalmaznak.. mint akkor. (2001): Inhibited and Uninhibited Children: Biology in (2004) arra a követthe Social Context. akiknek válaszai egy konkrét eseményhez kapcsolódnak. Az engedetlenség durva. ábra Az anyai stílus sematikus ábrázolása az első év során Stifter és Wiggins Forrás: Arcus. D. erősen vonzódnak a jutalmazó ingerekhez. Bates (2001) fontos jellemzőként emeli ki a kontrollal szemben tanúsított ellenállást. például nem áll meg. – Nem kell minden sírásra és következetesen válaszolni nyugtalanságra azonnal válaszolni talanságra adott vis�– A baba meg fog tanulni bízni abban. distressz hogy igényeit kielégítik megoldani a problémákat választ. ha az anya erős korlátozó kontrollt alkalmaz. 53. ami nem azonos sem a gátoltsággal. Azok a gyerekek. Bates (2001) eredményei szerint. akik tiszta. valószínűbben segítik elő az engedelmességet. rövid. ha durva fegyelmezési stratégiát alkalmazott. míg a fizikai kényszerítés inkább az engedetlenséget erősíti.303 által. de előny is lehet. mások érzéseihez gyengén kapcsolódnak. negatív neveléssel párosulva jelentős rizikófaktor a későbbi problémákra nézve.o. (A korán megjelenő szabályozás egyik aspektusa főleg gátolatlan gyerekeknél jelentkezik: nem veszi tudomásul a hétköznapi korlátozásokat a szülő részéről. ábra). hogy azok az anyák. ha anyjuk szeretetteljes és derűs volt. 7. míg a nem félősek akkor voltak a legjobbak.4. hogy az otthon kényelmében és bizAlapelvek tonságában nyújt ta– Az anya alkalmazkodik a babához – A baba tanulni fog – Elérni hogy a baba boldog legyen – A babának nem kell mindig pasztalatot a kisebb – Elősegíteni a bizalom és biztonság boldognak lennie érzetét – Elősegíteni az alkalmazkodást stresszel való megküzdésben. a gyermek kontrollal szemben tanúsított ellenállása kevésbé jelzi előre a későbbi „Túlóvó” anyai stílus „Határokat szabó” anyai stílus . segítheti Az első év eleje szabályozni a bizony– A sírásra és nyugtalanságra gyorsan.

és határo- . hogy ezek a gyerekek nem ténylegesen ellenálló vagy konfliktusos cselekedeteikre kapják a negatív választ. mivel a védőfaktorok kevésbé vannak jelen. ugyanakkor ellensúlyozza a gyermek törekvését arra. több stressz. ha nagyobb stresszről számolnak be csecsemőjük jellemzőivel kapcsolatban. a gyermek optimális fejlődéséhez a különböző fejlődési fázisokban a szülő különböző viselkedésére van szükség. a második évben pedig egyre önállóbb. Elképzelhető. hogy a hatékony korlátozó kontroll kialakítja a szófogadást. és ebből származhatnak későbbi problémáik. akik támogatják. Az anya jólléte Az anya önbizalma. 2008). Azoknál a gyerekeknél ellenben. hogy a baba minél több újdonsággal találkozzon. Ahogy a baba egyre mozgékonyabb lesz. még Tóth. az ellenállást pedig lecsökkenti. de nem erőltetik. Több kutatásban a gyermek nehéz temperamentuma az anya depressziójához. a jelen kötetben. 2002). valamint Hédervári-Heller és Németh. önértékelése és depressziója is befolyásolja gyermekével való kapcsolatát. kevesebb önbizalmat. továbbá az interakciók minősége is alacsonyabb. a ráhangolódás lehetőségeit.304 problémákat. akik kevésbé ellenállóak. A csecsemő magas korlátozásra adott distressze és az anyai önértékelés együttesen kevésbé érzékeny magatartást eredményezhet az anyánál. Úgy tűnik. A depressziós anyák kevesebb szemkontaktust létesítenek a csecsemővel. alacsonyabb önértékelést. de a baba negatív emocionalitása és az anya depressziója együttesen meghatározta az anya érzékenységét gyermeke jelzéseire. Egy másik magyarázat erre. Honjo és mtsai. a II. akik nyűgösebb. Közvetlen kapcsolatot nem találtak a kettő között. mint amit temperamentumuk önmagában eredményezett volna. Egyszóval az anyák akkor kevésbé érzékenyek. Az első évben a szenzitív reagálás a gyerek negatív és pozitív jelzéseire várhatóan csökkenti a negatív érzelmek mennyiségét és szintjét. Ebben az időszakban azok a szülők. 2003). A kutatások szerint azok az anyák. Alacsony jövedelmű mintában ez még jellemzőbb. kevésbé megnyugtatható babákat gondoznak. és feltételezhetően a szülőnek a baba temperamentumjellemzőihez is más és másképpen kell viszonyulnia. Pauli-Pott és munkatársai (2000) a csecsemő negatív emocionalitását az anyai érzékenységgel hozták összefüggésbe. ami együttesen a gyermek rosszabb fejlődési kimenetelét eredményezi (Hwa-Froelich és mtsai.és depresszív jelet mutatnak (Crockenberg és Leerkes. illetve szorongásához kapcsolódott (pl. hogy visszahúzódjon az újdonságoktól. és elősegíti a biztonságos kötődést. ennek talaján pedig erősebb agresszió fejlődhet ki. ami frusztrációt eredményez. céljai elérése során több új ingerrel. kevesebb kommunikatív válaszkészséget és pozitív érzelmet tanúsítanak. ugyanakkor több korláttal is kerül kapcsolatba: ezek erős negatív érzelmeket keltenek benne. kötetben). az erős korlátozó kontroll az anya részéről épp ellenkező hatást vált ki: nekik nincs lehetőségük a belső önkontroll kialakítására. Az anya depressziója önmagában is kedvezőtlen hatást gyakorol a baba jelzéseivel kapcsolatos érzékenységére (l.

(2003): Behavior Problems of Precsoportban. például a családra nehezedő gazdasági nyomás. fizikai környezet Az alacsony szocioökonómiai státusz önmagában nem feltétlenül befolyásolja a gyermek fejlődését. így nehéz megViselkedésproblémák állapítani. hogy meNyelvi készség Kötődés minősége lyik egyedi faktor veTemperamentum Gyermek zet a gyerek viselkedési Társas készségek tulajdonságai problémáihoz. keményebben korlátozó szülő csökkentheti a későbbi problémák kialakulásának valószínűségét. Qi és Kaiser (2003) az . 2003). hogy egyes gyermeki tulajdonsáSzegénység Csekély támogató gok. érzékeny. korának nem megfelelő. eredCsaládi instabilitás ményezik a viselkedé7. alkalmazkodási problémákra nézve. az anyagi gondokkal sokszor együtt járó más tényezők azonban. a szülők viselkedését. Azoknál a gyerekeknél. a jelen kötetben). Az alacsony szocioökonómiai státusz többszörös riziNevelési kóval jár (l. Anyagi helyzet. 2003).5. akiknek temperamentuma rizikótényezőt jelent a későbbi viselkedészavarokra. de nem durván korlátozzák a baba veszélyes. P. ha együtt iskolázottság jelennek meg. C. csökkentheti a bensőségességet a családban.305 zottan. ábra A viselkedésproblémák kialakulásának si problémák magasabb tranzakciós modellje előfordulását ebben a Forrás: Huaqing Qi. erősítik az adaptív érzelem. & Kaiser. szülői tulajdonsáAlacsony hálózat gok és szocioökonómiai szocioökonómiai Erőszakos környék státusz Alacsony anyai jellemzők. o. A. súlyosbíthatja a konfliktusokat. A kutatások alapján a viselkedési problémák előfordulása a teljes gyermekpopulációban 3-6%. gyermeke viselkedését határozottabban. és megtörheti a kommunikációt. Huaqing school Children From Low-Income Families: Review of the Literature 192. szociálisan problémás céljainak elérését. a gyengéd. míg az alacsony szocioökonómiai státuSzülői stressz Szülői szú populációban 30% Hiányzó apa tulajdonságok Anyai depresszió körüli (Huaqing Qi és Kaiser. ValószíKognitív képesség Nem nűsíthető. még Danis Durva fegyelmezés stílus és Kalmár.és viselkedésszabályozás fejlődését (Crockenberg és Leerkes.

ami befolyásolja lelkiállapotukat és mindennapi életüket. az anyák pozitívabbak. 2003).o. A gyakran síró. túlzottan érzékeny.306 alacsony szocioökonómiai státusszal összefüggésben álló rizikófaktorokból tranzakciós modellt állítottak fel (l. hogy a szülők életében még hány olyan gond. 2003). míg ha ez a rizikó nincs. Ugyanakkor kutatásukban Van den Boom és Hoeksma (1994) azt találta. ábra A csecsemő negatív emocionalitása és a családi kapcsolatok tranzakciós modellje Forrás: Crockenberg. hogy ha a baba nincs distresszállapotban. alacsony válaszkészségű szülő. depresszív. Anyagi nehézségekkel küzdő családok esetében a gyermekek nehéz temperamentuma (engedetlensége. a durva fegyelmezési stílus. A gazdasági nehézségekkel küzdő populációban ezek mellett további rizikótényezők lehetnek jelen: gyakoribb a stresszes. Caregiving. a csa- . túlérzékeny és nem túl sírós csecsemőknél nem volt különbség az anyák között a nyűgösségre és sírásra való válaszkészségben. nehézség van. amikor a baba pozitív érzelmi állapotban volt. 7. S. ugyanakkor ebben a helyzetben korántsem mindegy. & Leerkes.5. megnyugtathatatlansága. sűrűbben fordulnak elő családi konfliktusok. pozitív hangadást és érzelemkifejezést) nyújtottak gyermeküknek. sírós. hogy rossz anyagi körülmények között élő. szenzitívebbek és válaszkészebbek (Crockenberg és Leerkes.6. nyűgös. nehezen megnyugtatható (irritábilis) Felkészült pár Jobban működő párkapcsolat Érzékenyebb anya /jobban bevonódó apa Jól szabályozott csecsemő Negatív. érzékenyek és pozitívak irritábilis csecsemőikkel. negatív érzelmei. A negatív emocionalitású babákkal szemben mutatkozó anyai viselkedés az anyagi háttér függvényében is alakul: megfigyelések szerint az alacsony szocioökonómiai státuszú anyák kevésbé válaszkészek. Az irritábilis csecsemőket gondozó anyák azonban kevesebb stimulációt (érintést. E. instabilitás a családban és erőszak a közösségben. házastársi problémák. and Family Relationships 71. (2003): Infant Negative Emotionality. Ennek magyarázataként elképzelhető. ritkábban voltak bevonhatók. Ezek a temperamentumjellemzők azonban jobb anyagi körülmények esetén is rizikótényezők. erősen reaktív baba Nem felkészült pár Rosszabbul működő párkapcsolat Kevésbé érzékeny anya /kevésbé bevonódó apa Rosszul szabályozott csecsemő 7. ábra). különösen fiúknál (Huaqing Qi és Kaiser. figyelmi és regulációs problémái) későbbi externalizáló viselkedészavarokat jelzett előre. babák szinte minden szülő számára kihívást jelentenek.

A nehezebben kezelhető. illetve a közösségi támogatás sokat könnyíthet az anya helyzetén. a nem érzékeny szülő hatását viszont ellensúlyozhatja a megfelelő társas támogatás: segíti az anyát abban. hogy a zavaró környezetből kinyerjék a jelentésteli információt (Rothbart és Bates. például házvezetőnőt. Az eddig felsorolt tényezők mellett Wachs (1988) arra a megállapításra jutott. ha kevésbé érzékeny szülővel és alacsony társas támogatással kombinálódott. Ennek magyarázata az lehet. ugyanez a temperamentum azonban biztonságos kötődést eredményezett érzékeny szülő vagy magas társas támogatás esetén (a kötődésről l. az anya megkérdőjelezheti saját kompetenciáit. hiszen a baba nagyon sokat sír. ő pedig alig vagy egyáltalán nem képes megnyugtatni. nehezebben alkalmazkodtak. a szülő érzékeny viselkedése kompenzálhatja a nehéz temperamentum hatását. Házastársi és társas támogatás. hogy az erős érzelmi reakciók korlátozzák a gyerekek azon képességét. hogy az anyagi helyzettel szintén összefüggő fizikai környezet is hatással van a gyerekek fejlődésére. Crockenberg (1981) kutatásában például a nehéz temperamentum bizonytalan kötődéshez vezetett. Visszautalva Ramsay és Lewis (2001) eredményeire: ez az anyai magatartás nem segíti elő az önszabályozás fejlődését. Ez az ingerlés túlzottan stresszteli. Matheny és Phillips (2001) kutatásai arra az eredményre vezettek. és hangulatuk is negatívabb volt. Emellett a zajos otthon a nehéz temperamentumú gyerekek kognitív fejlődését is hátráltatja. Úgy tűnik. Ebben a helyzetben a házastársi. Azok az anyák. az erősebb családi kohézió. Az apa részvétele a gyermek gondozásában. általában zűrzavaros. zsúfolt háztartás túl összetett és kevésbé kontrollálható inger a fiúcsecsemők számára. e teendők elvégzésére felvehetnek valakit.307 lád többi igénye akadályozza az anya részvételét: kihasználja az időt. könnyebben kezelhető fejlődési kimenetelhez vezet (Fish. negatív csecsemők gondozása több stresszel járhat. bővebben Tóth. és az irritábilis vagy labilis fiúknál növeli az izgalmi szintet. a jelen kötetben). a párkapcsolattal való elégedettség A pozitív szülői személyiség. 2006). valamint az érzékeny anyai interakció kevésbé negatív vagy nehéz temperamentumú. ha az anya támaszkodhat . Kapornai (2009) magyar családokkal végzett kutatásában hasonló eredményre jutott: a nehéz temperamentum kedvezőtlen hatását a megfelelő családi légkör – feltételezése szerint az anya számára biztosabban elérhető támogatás révén – csökkentette. Az alacsonyabb szoba/fő arány (zsúfoltabb háztartás) esetén az egyéves gyerekek kevésbé voltak érdeklődőek. segítheti az érzékeny ráhangolódását a csecsemő jelzéseire. hogy észrevegye és megfelelően értelmezze csecsemője jelzéseit. a házastársi kapcsolattal való nagyobb megelégedettség. szervezetlen. a stresszreaktivitás csökkenését. nyitottak az újdonságra. akiknek anyagi helyzete erre lehetőséget ad. hogy eleget tegyen további kötelezettségeinek. 1998). Emiatt ezek a fiúk kevésbé képesek később az önszabályozásra. illetve az. hogy a zajos.

ábra is mutatja: ha a szülők párkapcsolata megfelelő. ugyanaz az információ más-más hatást válthat ki. és az anyák többet beszélnek érzelmekről lányaikkal. ahol az apák szintén részesei gyermekük életének. Ha a szülők nem működnek együtt. illetve mindkét szülő feladatorientáltabb módon (Gervai. a gyerek szélsőséges temperamentuma párkapcsolatukban és szülőként egyaránt közelebb hozhatja őket egymáshoz. 1991) viselkedik velük. . ami meghatározza. 2005) és korlátozóbban (Sugárné. Schoppe-Sullivan és munkatársai (2007) kutatásában például a baba szélsőségesen negatív érzelmei. mint a lányokkal. ahol a házasság a szülés előtt nem volt jó. ami megnehezíti az apa részvételét és támogató viselkedését.6. nyűgösködése és rosszul alkalmazkodása nem közvetlenül hatott a házastársak együttműködésére. Mindkét szülő durvábban játszik a fiúkkal. és különösen az apák fiúknál jóval negatívabban reagálnak a sírásra. A gyerek neme. 2009). 2003). mint az apa részvételét. mivel itt a fiúknál általában ellenzik a félelem és a szomorúság kimutatását. Mindemellett a kép így nem teljes. ott a gyerek szélsőséges temperamentuma nem ásta alá a szülők együttműködését. érzékenységét befolyásolhatja a gyermek neme is. Ugyanakkor az őket érő hatásokra negatívan válaszoló babák a szülővé válás időszaka alatt alááshatják a házastársi kapcsolatot. Emellett a gyermekből nemétől függően ugyanaz az inger. a lányok kevesebb félelmet és szomorúságot mutattak. Ahogy tehát a 7. és lelkileg felkészültek a baba fogadására. a férfi pedig kifelé képviseli a családot) azt figyelte meg. Azoknál a gyerekeknél volt alacsony a házastársak együttműködése a gondozás terén. a félelemre vagy a gyengeség jeleire (Maccoby. Kutatásában Brody (1999) például nem tradicionális családoknál (vagyis amelyek nem a hagyományos munkamegosztás szerint működnek. Ez a mintázat épp ellentéte azon tradicionális családokénak. 2003). növeli a gyermek pozitív fejlődési kimenetelének esélyét. testvérek száma A gyermek kapcsolatát a szülővel. A kutatások azt mutatják. és több köztük a konfliktus (Crockenberg és Leerkes. Az anyák és apák ebben a helyzetben kevésbé érzik magukat megfelelő férjnek és feleségnek. akkor a fiúk több gyengédséget és félelmet. Ez elősegíti a gyerek adaptív érzelemszabályozását. Ranschburg. ami ismét csak kedvezően hat a szülők érzéseire (Crockenberg és Leerkes. hogy ha az apa erősebben válik a gyermek életének részesévé. támogatva az anya érzékenységét csakúgy. hogy a párkapcsolat minősége a gyermek születése előtt az. Mindkét szülő többet beszél a lányokhoz. ahol a nő végzi a háztartási munkát. hanem attól függően. megnő a gyerek viselkedési problémáinak. bevonhatóságát. hogy a problémásabb baba milyen hatást vált ki szüleiből. mint a fiúkhoz. érzelemszabályozási deficitjének esélye. 2003.308 rá. a fiúkkal viszont több szó esik a dühről és az agres�szióról. a szülők nevelési stílusát. Ahol a párkapcsolat kielégítő volt. hogy milyen minőségű volt a szülők házassága a szülés előtt. és nem jelentenek egymásnak támaszt.

ez nehezebben sikerül. nem jó szülők. ha a szülő szeretné felhívni a figyelmét magára. 2003). ingerlékenység). kevésbé voltak megközelítőek. a megfelelő anya-gyermek interakciók kialakulását. A kórházból (az inkubátor miatt sokszor hosszú külön töltött idő után) hazavitt baba kicsi. 1997). 2007). az befolyásolhatja az anyai reakciókat és az anyával való kapcsolatát is. A gyerek elhelyezkedése a testvérsorban számít például abban. interakció. külső megjelenés és viselkedéses jellemzők terén is eltérnek az időre született csecsemőktől. alvási problémák. de súlyosbíthatja is a fejlődési rizikót (Wesselman és van Baar. hogy kudarcot vallottak.309 A gyermek közvetlen környezetét azonban nem csak szülei. gyakori nyűgösködés. ennek szintje a gyerek viselkedéses jellemzőitől függ. nehezen játszik más gyerekekkel) (Scarborough és mtsai. túlzott aktivitás. A koraszülött gyermekek érettség. hanem idősebb testvérük is meghatározta. sokat sír. hanem testvérei is alkotják. . és nagyon zavarják a körülötte lévő hangok. Az egészségi problémák összefüggnek a nehéz viselkedéssel (nehezen kezelhetőség. hogy a szülők az első gyereknél saját szocializációs hatásukat tartják többre. Arcus (2001) kutatásában a gyerekek gátoltságát 14 hónaposan nem csak temperamentumuk és az anya kontrolláló viselkedése. hogy a koraszülött csecsemők viselkedése kevésbé konzisztens és egyértelmű. ezáltal kihathat a gyermek későbbi fejlődésére (Goldberg és Di Vitto. ami megnehezítheti a baba gondozását. Emellett Wachs (1988) kutatásában azok az egyévesek. törékeny. és alacsony szociökonómiai státuszú családoknál nagyobb arányban fordul elő (Huaqing Qi és Kaiser. részletesen Kalmár. és intenzívebben fejezték ki érzelmeiket. 1988). ugyanakkor. csendes és passzív. vagy a visszahúzódással (a babát nem érdeklik a közeli felnőttek. 1999). 2003). ezért a velük való együttlét. vagy egészsége veszélyeztetve van. a jelen kötetben) az egyik leggyakoribb. míg második gyereküknél a biológiai hatásokat (Brody. agresszivitás más gyerekekkel szemben. akiknek több testvérük volt. hogy az idősebb testvérek nemtől függetlenül gyakrabban alkalmaznak fizikai agressziót az öccsük és kapcsolati agressziót a húguk ellen (Crick. alkalmazkodóak. illetve nevelésük nagyobb kihívást jelent számukra (Halpern és McLean. A szülők helyzetét nehezíti. emiatt a szülőknek sokszor az az érzésük. fények. A gyermekek korai fejlődését veszélyeztető rizikótényezők közül a koraszülés (l. Ráadásul az anyagyermek interakció komplex szerepet játszik a rizikós gyermekek fejlődésében: enyhítheti. Megnyugtatása és jelzéseinek megértése sem könnyű feladat. A testvérek közötti interakciókra pedig jellemző például. kellemetlen viselkedése) a fiatalabb testvér alacsonyabb gátoltságával járt együtt. A gyermek egészségi állapota Ha a gyermek nem egészségesen születik. 2002). Az idősebb testvér intruzivitása (féktelen. A fejlődési problémákkal küzdő gyerekek igényei nagyobb stresszt okozhatnak a családban. és több konfliktus is alakulhat ki közöttük.

és ezek a viselkedésmódok nagyobb valószínűséggel kapcsolódnak jó fejlődési kimenetelhez (Kerr. értékrendje közti különbséget vizsgáló kutatások szerint (l. nehezen megnyugtatható gyermekükről. 2005). Ezek hátterében pedig a gyerekkorról és a szociális célokról alkotott nézetek. Bár különböző kulturális közösségekből származó anyák a nehéz temperamentumot hasonló viselkedésekhez asszociálják. illetve milyen elképzeléseik vannak arról. A szülő tudása a fejlődésről. 2003). a szülő vélekedései és gyereknevelési stratégiái teremtik meg a fejlődési kontextust. vagy amilyent elvárunk tőle. értékek. és mit nem. hogy később „mi lesz” a gyerekből. a jelen kötetben) azoknak a gyerekeknek. mit várhat el egy adott korú gyermektől. hogy mit tartanak megfelelő viselkedésnek például a lányoknál és a fiúknál. Ennek eredményeképpen a környezet néhány temperamentumvonást részesít előnyben a többivel szemben. az. Gyermeknevelési szokások. hogy a lányok nyelvi képessége gyorsabban fejlődik. A kultúra a szülői viselkedés közvetítésével jut el a gyermekhez. valamint általánosabb kulturális jellemzők állnak. Ilyen például. akiknek a temperamentuma radikálisan eltér attól. amelyek az emberek viselkedésről alkotott közös feltevésein alapulnak. hanem viselkedésükben sztereotípiák is szerepet játszanak: ezek arról szólnak. hogy volt-e az elvárásnak valóságos alapja. valószínűbb problematikus fejlődési kimenetelük. vagy hogy a szülők többet beszélgetnek a lányokkal. és a sí 3 Önbeteljesítő jóslat: amilyen viselkedést tulajdonítunk a gyereknek. szülői elvárások Nevelési stílusukkal a szülők nem csak gyermekük tulajdonságaira reagálnak. kultúra A gyerek temperamentuma és a kultúra igényei. Emellett a gyerekkel szembeni elvárások önbeteljesítő jóslatként 3 is működhetnek: például. illetve az a tudás. és nem nagyon fog barátokat találni. Ez a viselkedés aztán további támogatást ad a gyorsabb nyelvi fejlődésnek (Maccoby. ha a szülők azt gondolják sokat nyűgösködő. . hogy lányokkal helyesebb csevegni. hogy tisztában van vele. A környezetnek minden kultúrában vannak olyan pszichológiai és gyakorlati jellemzői. szintén befolyásolja érzékenységét és viselkedését. hogy később beilleszkedési nehézségei lesznek az iskolában. bár tulajdonságaiból mindez nem következett volna. függetlenül attól. E jelenség mögött állhat az az elképzelés. ha fiús vagy lányos játékokat adnak neki. mint a fiúkkal. ez feltehetően így is lesz. mint fiúkkal.310 A fejlődésről való tudás. 2001). A gyermekek fejlődéséről (akár ösztönösen) nagyobb tudású anyák jobban rá tudnak hangolódni gyermekükre (Huang és mtsai. amit kultúrájuk értékel. bővebben Nguyen. az fog a későbbiekben megvalósulni.

mivel ott az aggódó. A különböző kultúrák elvárásaihoz a gyerekek különbözőképpen illeszkednek. mivel az anya figyelmét és reakcióját csak az ő erőteljes éhségjelzéseik váltották ki. és a közösségi standardokhoz való hűséget dicsérettel jutalmazza. míg a szégyenlősséget. Ezzel ellentétben Svédországban a merész. ahol a teljesítmény vállalkozó kockáztatást követel. amely szigorú szabályokat szab a viselkedésnek. hogy tartsa a napirendet (rendszeresség. bővebben Nguyen. ennek jelentése és következményei a szülőség. míg Kínában nem. ahol a sokgyermekes család a norma (ilyen Kenya is). a jelen kötetben). önreklámozó magatartás nem kelt jó benyomást. míg az ázsiai kultúrákban a közösség. 2006). szabályosság). A kenyai maszájoknál szárazság idején végzett vizsgálatkor a csecsemőhalandóság 50% feletti volt. illetve sikeresek legyenek a munkaerőpiacon. De Vries (1984) kutatása kiválóan illusztrálja azt a tényt. a gátoltságot. nem csak a gyermek jellemzőire. hogy az események előre beláthatatlanok. Az olyan kultúrákban például. szemben az amerikaiakkal. gátolatlan gyerek ezzel szemben kevésbé veszélyeztetett e kihívások miatt. ahol a sok gyermek ritka. hogy nincs ideális temperamentum kontextustól és körülményektől függetlenül. Ez azonban igaz a szülői viselkedésre is. gyakrabban kapnak „nehéz temperamentumú” címkét. mint például Indiában. hogy az asszertív. Kerr (2001) kutatásában a szégyenlősség kulturális vonatkozásait vizsgálta. 2001). a szorongást nem értékelik kedvezően. megküzdést az idegenekkel. Az alacsony reaktivitású. Ez a típusú gyerek sérülékeny az individualisztikus kultúra bizonytalanságában. versengő magatartás nem szükséges ahhoz a svédeknél. A csecsemőként erősen reaktív. akik kevésbé alkalmazkodóak. Hasonlóan. A kutatások azt mutatják. versengést. a személyes kontaktusteremtő képesség nagyra értékelt jellemvonások. valamint nyűgösködést mindenhol nehezen gondozhatónak tartják. törődő szülői viselkedés a korlátozást és a kontrollt jelenti (Arcus. a közösséghez tartozás (l. nem igényel túlzott kockáztatást. és szembesülést azzal a ténnyel.és gyerekkor kulturális elméleteinek függvényében változnak (Cervera és Mendez. ahol az idő nem központi kulturális érték (Wachs és Kohnstamm. ahol az időnek nagy jelentősége van. Például az autoriter fegyelmezési stílus az Egyesült Államokban alacsony iskolai teljesítménnyel jár. ahol ezek a tulajdonságok a magánéletben és munkában való sikerek elérésének fontos tényezői. hogy megfeleljenek a szokásoknak és hagyományoknak. A különböző kultúrákban tehát ugyanaz a viselkedés különböző jelentést kaphat. alázatosság ellenben értéknek számít. 2001).311 rást. később pedig gátolt gyerekek biztonságosabbnak érzik azt a szociális hálót. az óvatosság. a csecsemő. A jó illeszkedést a kultúra szintjén más eredmények is támogatják. Hasonló jelenséget más törzseknél is tapasztaltak a kutatók. sokkal jobban érdekli a szülőket a nyugati kultúrákban. élvezi a kockázat és az idegenekkel való találkozás izgalmát. Az USA-ban az asszertivitás. a gyerek azon képessége. azok a csecsemők. A nyugati kultúrákban az egyén áll a középpontban. A szi- . mint az ugyanígy viselkedő gyerekek azokban a kultúrákban. A kutatás alapján ebben az esetben többségükben a nehéz temperamentumú csecsemők voltak a túlélők.

vad helyett energikus. szertelen helyett gyengéd. lármás helyett rajongó. hogy ezt nem így kellene csinálni. túlzó. gyakran felmerül bennünk a gondolat. szégyenlősség. ahogy a negatív vagy nem megfelelő viselkedésmintákból ördögi kör alakulhat ki: a helyzet egyre rosszabbá és konfliktusosabbá válik. félős helyett óvatos. lelkes. ahogyan a szülő látja gyermekét. gátoltság. Elsősorban a gyermek jellemzőinek elfogadása számít. emellett a gyermeknevelés terén inkább az önállóságra. melegszívű. és az óvatosság. viselkedik vele. határozott. amelyben a kapcsolat egyre pozitívabbá válik. reagál jelzéseire. A magyar kultúrára a legújabb kutatások szerint az individualizmus jellemző. amelyek hátrányt jelenthetnek gyermekkorban és felnőttkorban egyaránt. igazán lehetne türelmesebb és kedvesebb is gyermekével. Lehet segíteni ezekben a helyzetekben? Javítható az illeszkedés szülő és gyermeke között? A szülő és gyermeke egymásra hangolódásának. problémamegoldó. mint az engedelmességre nevelés (Keller. és így tovább. hogy minden tulajdonságnak van pozitív és negatív oldala is: csecsemőkorban például a pozitív érzelmek és megközelítés könnyebben kezelhetőnek tűnhet. önfejű helyett állhatatos. annak megértése. és azt látjuk. A gyerekek nevelése során érdemes ezeket a kifejezéseket használni. érzelmeit. eltéríthető helyett éles szemű. a jó illeszkedés elősegítésének első lépése a szülőhöz kapcsolódik. hogy a szülő türelmetlenül. kreatív. élénk. akaratos. ami újra hat a szülőre. viselkedési problémákhoz is. ha nem megfelelő viselkedése az extrém tehetséget. nem tudja kezelni a helyzetet. Annak változása. és összhang alakul ki szülő és gyermeke között. viszonyul hozzá.312 gorú szabályok között azonban valószínűbben vannak nehézségei. változásokat idéz elő a gyermek viszonyulásában és viselkedésében is. vagyis az egyén és az egyéni érdekérvényesítés magasra értékelése (Kopp. azaz a tulajdonságokra használt negatív kifejezések helyett pozitívak használatát: például kiszámíthatatlan. mint a negatív érzelmek és visszahúzódás. 2008). előre nem látható helyett rugalmas. visszahúzódás olyan jellemzők. viselkedését könnyebben tudja befolyásolni. 2006). mint gyermeke a sajátját. Kurcinka (2006) első lépésként a szülőknek a gyermek jellemzőinek átkeretezését ajánlja. helyzetét. hangos. mivel ő saját gondolatait. Ranschburg (2009) szavaival élve a szülők többsége manapság az aktív. Ez a kulturális közeg így inkább a gátolatlan gyerekeknek kedvez. ezek segíte- . AZ EGYMÁSRA HANGOLÓDÁS LEHETŐSÉGEI – INTERVENCIÓS LEHETŐSÉGEK Amikor az utcán szembejön velünk egy szülő és kisgyermeke. asszertív gyerekeket szereti. idegesen viselkedik a gyerekkel. ugyanakkor a későbbiekben vezethet agresszióhoz. az udvariasság hiányát vagy a mások feletti dominanciát jelenti (Kagan és Fox. szívós. akkor is. láthatóan nagyon zavarja a gyermek viselkedése. a pozitív minták is öngerjesztő kört tudnak előhívni. Ugyanúgy. 2009). jó érzékelő.

amelyekre szüksége van ahhoz. a lehetőségekre és erősségekre koncentráljon. az új helyzetektől distressz állapotba kerül. a megfelelő közösségi szolgáltatások elérésének elősegítése. vagy vacsoránál tíz perccel étkezés előtt kell szólni neki. 2008). hogy megértsék: gyermekük a reagálás jellemző módjaival. mint például a sírás vagy alvás változatai. . milyen új viselkedésformákat tanítson neki. mivel látszik számukra „a fény az alagút végén” (Bakermans-Kranenburg és mtsai.313 nek. 2005). hogy a negatív interakciós mintákat érzékenyebb és hatékonyabb gyermekmenedzselő stratégiákkal helyettesítik. Ezzel együtt változik a szülő észlelése. aki a meglepetésekhez nehezen alkalmazkodik. ott adódhatnak problémák: ott nem érti. ugyanakkor megjelenési formáira befolyást gyakorolhatnak. Ezután már meg tudja tanulni. ahogyan teszi. ott kezeli nehezen a gyermek reakcióit. Az intervenciós programok eszköztára emellett meglehetősen széles: a nevelési önértékelés és bizalom növelése a sikerek megerősítésével. hogyan reagált gyermekére. hogyan kezelje és hogyan segítse gyerekét. hogyan és miért reagál ezen a módon a világra. A pozitív hatások leginkább a szülő részvételében. hogy a szülő a gyerekkel együtt. intervenciók a család otthonában zajlanak. hogyan válaszolt a gyermek stb. azáltal. mi zajlik a gyerekben. Keefe és munkatársai (2006) irritábilis csecsemőknek és szüleiknek dolgoztak 4 A módszer lényege. ne a gyengeségekre. és időt kell hagyni neki. Emellett sokféle technikával érdemes segíteni a szülőket abban. és gyermeküknek is tudnak segíteni abban. A szülőnek saját temperamentumát is fontos ismernie. a válaszkészségben és stimulációban jelentkeznek. illetve fel tudjon készülni az új helyzetre. Előre szólni kell a változásokról. ha óvoda után nem egyből haza mennek. és ezzel mindkettejük distressz szintje csökken. így viselkedése is. miért viselkedik épp úgy. emellett videó visszacsatolásos módszert 4 (video-feedback) is alkalmaznak. amelyek a gyermek egyedi temperamentumához illeszkednek (McClowry és mtsai. hogy váltani tudjon a tevékenységek között. amely nem tőlük függ. problémákról. olyan erősségei felismerésében. az egyes váltásokat elő kell készíteni. mivel ahol a kettő jelentősen különbözik. Segít a gyereknek pozitív énképe kialakításában. például jelezni kell. és ne ellene dolgozzon. vagy olyan rutint kialakítani. és néhány hónapig tartanak. A rövid programokban a szülők könnyebben tudnak figyelni és új ismereteket szerezni. A temperamentumkutatásokon alapuló intervenciós programok a jó illeszkedést hivatottak elősegíteni. hogy a szülőt és gyermekét együtt felveszik videóra. Ez igaz a napi rutinra is. majd a felvételt a szülővel közösen elemzik. A szülőnek fontos megértenie. hogy nem megfelelő viselkedését elfogadható tevékenységbe fordítsa át. információ a normál gyermeki fejlődésről. Például egy nehezen adaptálódó csecsemőnek vagy gyereknek. és akár emiatt ellenállónak is tűnhet. A leghatékonyabb beavatkozások. hogy saját viselkedését szabályozni tudja. egyedi temperamentummal születik. hogy mesenézés után rögtön következik a vacsora. és össze kell hasonlítania a gyermek temperamentumával.

amelyek hozzájárulhatnak a nem megfelelő illeszkedés kialakulásához: például egyedülálló. zsúfoltság. Mindemellett tudjuk. és munkanélküliség (Guthrie és mtsai. időkihagyás. azt. A program négy fő alapszabályból áll.314 ki sikeres intervenciós programot. érintés. nagyban meghatározza képességeinek. hogy túlstimulálódjon és kifáradjon élete első néhány hónapjában. amelyekkel segítik a szülő és a gyermek ös�szehangolódását. Az érintés változatos baba-tartási és egyéb pozíciókra vonatkozik. A szülő oldalán azok a rizikótényezők. hogy ha a család több rizikófaktorral is szembenéz. a szülők előtörténete. A program célja a baba izgalmi szintjének csökkentése és szabályozása volt a környezet és viselkedés átalakításának segítségével. hanem a siker elérése érdekében foglalkoznunk kell az azt befolyásoló többi tényezővel is. alacsonyabb iskolázottságú. . nem lehetséges csak a szülő-gyermek illeszkedésre koncentrálni. a gyermek aktívan hat környezetére. a család szocioökonómiai státusza stb. hogy a szülői intervenciós programokba stabil foglalkoztatást és anyagi segítséget is be kell építeni (Bakermans-Kranenburg és mtsai. és megóvni attól. 2009). Összességében azt mondhatjuk. az empátia az ilyen babák nevelésével járó kihívások meghallgatására és elismerésére vonatkozik. például a kulturális elvárások. e tényezőket mind figyelembe kell vennünk ahhoz. nehéz szülés. és négy fontos alapelvre: bátorítás. kisebbségi státusz. struktúra és ismétlés. és az irritabilitás csökkentését: szabályozás. támogatás. A ráhangolás arra vonatkozik. amellyel segíteni kell a babát állapotainak szabályozásában. hogy valóban eredményesek lehessünk. a támogatás tanácsokat és erőforrásokat jelent a szülőnek való segítségnyújtással és támogató hálózat kialakításával. A kutatások azt mutatják. jellemzőinek illeszkedése. ráhangolás. Az időkihagyás legitimálja a szülő azon nagyon fontos igényét. első gyerek. 2005). hogy a baba alap alvás-ébrenlét ciklusa szinkronba kerüljön a környezet lényeges jellemzőivel. hogy minden nap legalább egy órát magával törődhessen. miközben környezete is befolyásolja őt. A gyermek fejlődését. A védőnőket kiképezték a programra. fiatalabb szülő. ZÁRSZÓ Ahogy azt ebben a fejezetben láthattuk. hogy a szülő és a gyermek egymásra hangolódásának lehetőségét számos rizikófaktor befolyásolja. empátia. hogy ki tudja bontakoztatni a benne rejlő maximumot. A szabályozás arra a támogatásra vonatkozik. Ha elő szeretnénk segíteni a gyermek és környezete közötti jó illeszkedés kialakulását. hogy a hosszú ideig tartó szegénység gyakran olyan erőteljes hatású. Az illeszkedésre azonban számos tényező van hatással. tulajdonságainak. A struktúra és ismétlés a baba számára az események előrejelezhető és visszatérő mintázatát adja. A bátorítás a csecsemő egészségére és a szülő kompetenciáira irányul. temperamentumának és környezete elvárásainak.

): Temperament in Context.. 411–428.. (1999).. (2008). (A temperamentum 147–155.. In: Wachs. G. F. 146–210.. M. Brody. A Cloninger-féle Temperamentum és Karakter Kérdőív felhasználói kézikönyve.. Temperamentum és Karakter: Cloninger pszichobiológiai modellje. (1997). Harvard University Press. New Jersey. L. S. 75. (eds. New Jersey. Kohnstamm.. (2005). Bates.) Ranschburg J. 202–217. (eds. 70–101.. J. C. 202–209. (Típusok. The role of child temperament on Head Start preschoolers’ social competence in the context of cumulative risk.. Inhibited and Uninhibited Children: Biology in the Social Context. D. J. M. Lawrence Erlbaum Associates. T.. S. Gender. Those Who Have. Medicina.) Ferenczi Sz. Bánki M. The developmental course from child effects to child effectiveness. M. McFadyen-Ketchum. 173–200. A. Molfese. 1–26. (2003). Lawrence Erlbaum Associates. Szülők könyve – a fogantatástól az iskolakezdésig.315 AJÁNLOTT MAGYAR NYELVŰ IRODALOM Carver. D. 141–176. Corapci. V. Braungart-Rieker.. M. Kohnstamm. A nyűgös csecsemő 155–162. Budapest. (2009). A temperamentum és a fejlődés kapcsolata koraszülött és időre született kisgyermekeknél. F.) Rózsa S. (1996). M. R. Scheier. Osiris Kiadó. 109–118. R. In: Wachs. 29. FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM Arcus. 134–162. Bradley. Gyógypedagógiai Szemle. Cambridge.. (eds. Kállai J. International Journal of Behavioral Development. 1–16. J. D. Psychology Press. Budapest. Személyiségpszichológia. Thomas. C. Adjustment Style in Childhood as a Product of Parenting and Temperament.. E. Saxum Kiadó. A „félénk” gyerekről. Pszichoanalitikus elméletek biopszichológiai elemzésben. Review of Educational Research. J. vonások és az interakcionizmus. van Ijzendoorn. Temperament and Parent-Child Relations as Interacting Factors in Children’s Behavioral Adjustment. (2001). Compliance and Noncompliance: The Roles of Maternal Control and Child Temperament. Emotion and the Family. Bakermans-Kranenburg.. D.): Temperament in Context. A. Osváth A. Mendez. Lányok és fiúk 266–283. A. (2005). 326–337. Budapest.. (2002). Kulcsár Zs. Öröklődés.. M. In: Molfese. Budapest. Bates.): Temperament and Personality Across the Life Span. New Jersey. (2009). G. (2001). P. A. Korai személyiség fejlődés és énfunkciók. Lawrence Erlbaum Associates. M. evolúció és személyiség. New York. In: Crouter. (1999).. Stifter.): Children’s Influence on Family Dynamics – The Neglected Side of Family Relationships. Cole.. Cs. S. H. New Jersey. C. A. T. A. Journal of Applied Developmental Psychology. 18. Chess. Garwood.. (2000). Receive: The Matthew Effect in Early Childhood Intervention in the Home Environment. 30. Temperament and ecological context among Yucatec Mayan children. (2006). Journal of Applied Developmental Psychology. 43–60. E. J. . L. H. 2009/4. R. Cervera. Akadémiai Kiadó. Goodness of Fit: Clinical Applications from Infancy through Adult Life. M. D. Booth. (eds. Kalmár M.. (A gyermekkori temperamentum-kutatás. Lawrence Erlbaum Associates.

.. Infant Behavior and Development. R.): Children’s Influence on Family Dynamics – The Neglected Side of Family Relationships. Does infancy matter? Predicting social behavior from infant temperament. H. Parenting children born preterm.. 25. 103–138. 251–263. Infant Behavior and Development. (1989). T.. 445–455. L. (ed. 1–32. G.): Children’s Influence on Family Dynamics – The Neglected Side of Family Relationships. (2001). Infant irritability.. NJ. V. N. S. (1999). D. (eds. Kohnstamm. R. New Jersey. Studying infant temperament via the Revised Infant Behavior Questionnaire. H. P. Goldsmith. 60. (eds. (eds. Child Development.. Crockenberg. 99–108.. In: Crouter. A. K. Antecedents of mother-infant interaction and infant irritability in the first 3 months of life. 22. Temperament and socioemotional adjustment to kindergarten: A multi-informant perspective. K. E. Kohnstamm. (2000). M. F. T. M. Hackney. Infant Behavior and Development. H.316 Costa. In: Molfese. 53–73. Lawrence Erlbaum Associates. Lawrence Erlbaum Associates. (2009). L. Activity level as a dimension of temperament in toddlers: Its relevance for the organismic specificity hypothesis. Jr. P. Crick.. E. Toward better beginnings – Enhancing healthy child development and parent-child relationships in a high-risk population. (1997). R. New Jersey. and Family Relationships. Vandell. Gaziano. 2–15. Halpern. S. De Vries. Lemery. 1–22. D. Aksan.. Infant and Child Development. (1981). J. A. N. Crockenberg.. and social support influences on the security of infant-mother attachment. (2005). A. Fox. 339–360. (2002). Lawrence Erlbaum Associates (LEA). 1189–1193. M. Molfese. T. (1984). C. . Goldsmith. OTKA T038407 kutatás zárótanulmánya.. C.. Smith. Hann. Gervai J. A. Infant Behavior and Development. S. Caregiving. 20. 290–301. Buss. L. Henderson. M... A. New Jersey. H. Infant Negative Emotionality. M.): Temperament and Personality Across the Life Span. N. New Jersey. A. F. Leerkes. S. Crockenberg. Vol. Look at Me!” Infant Behavior and Development. A. Negative emotionality and positive/social behavior in rural Appalachian infants: Prediction from caregiver and infant characteristics. G.. T. 685–698. Smider. M. (2003).): Handbook of Parenting. C. 21. A. (1998). Mahwah. H. A.. In: Wachs. N. 57–78. K. Temperament substrates of personality development. Lawrence Erlbaum Associates. In: Crouter.. Guthrie. DeMulder.. H. Child Development.. (eds. 12. 1092–1098. M.. (2003). S. Temperament and infant mortality among the Masai of East Africa. (2001). S.. S. 515–529. Lawrence Erlbaum Associates.. in: Bornstein.): Temperament in Context. D.): Temperament in Context. 21. DiVitto. E. Booth. D. 3. K. M. A. E. C. 141. New Jersey. N. In: Home Health Care Management and Practice. „Hey Mom. M. (2001). W. Gandour. W. Genetikai és környezeti tényezők kölcsönhatása a csecsemőkori kötődés alakulásában. (2002). Denham. Lawrence Erlbaum Associates. McCrae. J. mother responsiveness. Mason. In: Wachs. A system conceptualization of the quality of mother-infant interaction. (1989). 26. Goldberg. B. Essex. A theoretical context for adult temperament. D. Gaziano. American Journal of Psychiatry. Caverly. A. 229–236.. (2003). International Journal of Behavioral Development. McLean. 31. (eds.. Fish. A gender-balanced approach to the study of childhood aggression and reciprocal family influences. 64–86. Aksan. R. 25. Rothbart.. Gartstein.. Booth. B. Caswell. Schmidt. P.. Preschoolers at play: Co-Socialisers of emotional and social competence.

Kohnstamm. Lawrence Erlbaum Associates. Gyermekbántalmazás. Y. M.317 Herczog. R. Effectiveness of an intervention for colic.. Clinical Pediatrics. culture. (2009). (2001). A. K. A.. „Good Babies” or „Goodness of Fit”? Normalizing and pluralizing dimensions of contemporary temperament discourse. Korai ideg fejlődési és temperamentum jellemzők a gyermekkori kezdetű depresszióban. A. M. Kopp M. Budapest. Early Child Development and Care. Barbosa. Lamb. 135–158. A.) (2008). G.. 228–240. J. 172. Developmental Psychology. Kotzer. 249–265. A. D. A. Y. 23.. Kurcinka. Semmelweis Kiadó. Zs.. Nishide.. (series eds. Teti. Ando. Nagata. Ed. 123–133.. Infant and Child Development. Schwartzman. G. (2007). Magyar lelkiállapot. New Jersey. Mizuno. M. M. 44–66. N. Putman. (2008). Fox. SZTE Doktori Iskola.. D. T. 22. Journal of Early Intervention. (2002). and Personality Development. H.. S. Energetic.): Handbook of Child Psychology Vol. O’Brien Caughy. Froese-Fretz.. Biology. Y.. . 6th ed.. Emotional. Kulcsár. Bornstein. 26. Eisenberg.. G. Karp. (1996).. 13. M. Kerr. Forman. Aksan. 65. (2007). Inc.. In: Wachs. W. 139–152. Perceptive. Persistent. John Wiley & Sons. Akadémiai Kiadó. Sasaki. Goldman.. Keller T. M.. Infant Behavior and Development. M. N. K. Miller. An observational measure of children’s behavioral style: Evidence supporting a multi-method approach to studying temperament. Lakatos K. (szerk. R. Korai személyiség fejlődés és énfunkciók. C. african-american and hispanic mothers. 31. E. D.. A gyermekkori viselkedés zavarainak kapcsolata a monoaminerg neurotranszmisszió genetikai változatosságával. Y. 149–170. Hwa-Froelich. (2005). J. Murray. 45. (1994). Kirschner. Child Development. L. and temperamental biases. & Coy.. P. Budapest. Nishide. Flick. (2004).. 5–31. Sechiyama. J. L. Sobajima. DeVet. S. A. (2006). Joy. Maternal knowledge of child development and quality of parenting among white.. L.. Children’s fearfulness as a moderator of parenting in early socialization: Two longitudinal studies. Budapest. D. In: Damon.. M.. OTKA F049227 kutatás zárótanulmánya. Development in Infancy: An introduction.. R. New York. Temperament of low birth weight infants and child-rearing stress: Comparison with full-term healthy infants. Kaneko. G. A. W. 3 Social. M. H. R. Kochanska. C. Kagan. (2007). Lerner.. H. 12. H. K. Maternal Reports of Conscience Development and Temperament in Young Children. (1999). Nagai. Sensitive. M.. M. 852–868. Pszichoanalitikus elméletek biopszichológiai elemzésben. 167–225. A.. Complex Kiadó.. N. Serbin. HarperCollins. Topics in Early Childhood Special Education. Honjo. Culture as a context for temperament: suggestions from the life courses of shy Swedens and Americans. L. S.): Temperament in Context.. 188–216. (Vol. New Jersey. Budapest. Szeged. 65–75. 33. Culture and Psychology. G. New York. Kapornai K.).. Huaqing Qi. T. Doktori értekezés. P. Loveland Cook. Behavior problems of preschool children from lowincome families: Review of the Literature. Huang. Kochanska. (2002). Lawrence Erlbaum Associates. (2006). M. Lobo. Maternal sensitivity and communication styles: Mothers with depression. Keefe.. Stack. (2006).. Genevro. E. Implications of the mother-child relationship in infancy for socialization in the second year of life. (2006).. R. Magyarország helye a világ értéktérképén. D. Dudley. Kochanska. H. C. (eds.. 146–210. Journal of Applied Developmental Psychology... E. N. TÁRKI. T. S. Raising Your Spirited Child: A Guide for Parents Whose Child is More Intense. (2003). 328–370. Kaiser. T. K. (2009). L. M. M. M.

E. A. newborn to 30 months. G. Bauer. Budapest. E. 466–478. G. G. Molfese. J. R. S. K. In: Crouter.. McFadyen-Ketchum.. D. S. Phillips.. S. (2000). C. 30. Hershey. (eds. T. Mangelsdorf. (vol. M. Infant Behavior and Development.. Chicag 187–244. C. 21..): Temperament in Context.. A. Pauli-Pott. Sameroff. (2007). Contexts of relations infant negative emotionality to caregiver’s reactivity/sensitivity.. Lawrence Erlbaum Associates. 30.. (eds. Ranschburg J. S.. (2001). 23–42.. M. E. marital quality. Child Development. P. B. and Personality Development. Mertesacker. C. M. A. Bates. Goodness-of-fit in family context: Infant temperament. N. F. T. (1975). Relations between infant irritability and maternal responsiveness in low-income families. D. (1998). Patterns of change in early childhood aggressive-disruptive behavior: Gender differences in predictions from early coercive and affectionate mother-child interactions. New York.. M.. (eds. W.. (eds. P. K. J.): Review of child development research. 82–96.. Reiss. K. 23. 4. D. D. A. Lawrence Erlbaum Associates. Booth. and children’s adjustment: A 7-year longitudinal study.. Ramsay. S. G..): Handbook of Child Psychology Vol. Koslowitz (2008). 423–432. M. S. Lewis. (2009). N. Chandler. R. J. (2006). K. T. Pettit. University of Chicago Press. ecological context. McClowry. Hebbeler. (1996). Markey. 120–135. New Jersey. Simeonsson. New Jersey.. Tinsley. and Soothing. Sokolowski. Owens. V. K. M. Dimensions of behavior of toddlers entering early intervention: Child and family correlates. Temperament. (2007). Dodge.. Eisenberg. Schoppe-Sullivan. 3–27. Rothbart. Hetherington. G. Vol.): Temperament in Context. 191–206.. ed.. Inc. In: Wachs. Booth. D.. J. 2. 2417–2433. A. M. G. 85–120. Bade. L.. 67.. (series eds. J. (eds..318 Maccoby. U.. D. Stability of temperament in childhood: Laboratory infant assessment to parent report at seven years. Scarborough. E. J. 23–39. 81–102. Emotional. Shaw.. D.. Markey. A.): Temperament and Personality Across the Life Span. E. European Journal of Developmental Science. Pettit. Lawrence Erlbaum Associates. K.): Children’s Influence on Family Dynamics – The Neglected Side of Family Relationships. Szülők könyve – a fogantatástól az iskolakezdésig. and early coparenting behavior. 99–166. Temperament. S. J. 3 Social. B. 6th ed. A. New Jersey. S. C. Kohnstamm. Spiker. 30. B. J. Dodge. Scarr-Salapatek. Saxum Kiadó. M. In: Molfese. G.. Bates. New Jersey. Brown. 761–778.. Kohnstamm.. Lawrence Erlbaum Associates.. A. Temperament-based intervention: Re-examining goodness of fit. Child Effects on Family Systems: Behavioral Genetic Strategies. Bates. Stress. A. 68. Personality and Social Psychology Bulletin. Child Development. In: Damon. E. In: Wachs. D. Temperament and context: Correlates of home environment with temperament continuity and change. (eds. In: Crouter. A. A. D.. (2004). C. Lerner.. Reproductive risk and the continuum of care-taking casualty. . A. Lawrence Erlbaum Associates. A. J. (1997). New Jersey. I. Beckmann. 908–923. Rodriguez. (2001). The gender of child and parent as factors in familiy dynamics.. J. Supportive parenting. Siegal.. Infant Behavior and Development. (2003). E. Infant Behavior and Development. Infant Behavior and Development. K. Vondra. Derryberry. M..). John Wiley & Sons. (2000). U. L.. D. Childrens’s behavioral manifestations of the five-factor model of personality. S. In: Horowitz. (2003). Rothbart. Matheny.): Children’s Influence on Family Dynamics – The Neglected Side of Family Relationships.

. C. D.. A. research programs. D. The Guilford Press. T. (1988). A. Carter. Kohnstamm. 237–252. C. (1994). Spinrad. Carlson. 17.319 Shanahan. New Jersey.. Assessment of Disturbances in Emotion Regulation and Temperament. In: Crouter. In: Wachs. 529–552. Wesselman.. Zentner. D. 06. Predicting individual differences in toddlers’ behavioral control: Contributions of maternal responsivity and emotion regulation in infancy. W. Child Development. Kohnstamm.. Sugárné K. A. D. L. (1991). E. M. A. Maternal responsiveness and infant irritability: The contribution of Crockenberg and Smith’s „Antecedents of mother-infant interaction and infant irritability in the first 3 months of life”.. New Jersey. A. Lawrence Erlbaum Associates. Oxford University Press.): Temperament in Context. D. D. Poster. (1994). Person-environment „fit” and individual development. 25.. Donelan-McCall. Social Development. 11/4. In: Wachs. Temperamental Consequences of Infant Difficultness. Ziv. Developmental Psychology. Mother’s regulation strategies in response to toddler’s affect: Links to later emotion self-regulation. The influence of temperament and mothering on attachment and exploration: an experimental manipulation of sensitive responsiveness among lowerclass mothers with irritable infants. L. A. Wright Guerin. A. P. A.. Infant Behavior and Development. 413–421. 201–222. Supplement 1. 65. The effect of infant irritability on motherinfant interaction: A growth curve analysis. and measures. Relevance of physical environment influences for toddler temperament. Play interaction at 9 months and the development of extreme premature infants. Kohnstamm.. (2002). Budapest.): Handbook of Infant. D. The development of the person – The Minnesota Study of risk and adaptation from birth to adulthood. Pszichológia. J. Blackwell Publishing. 431–445. New York Stifter. Toddler and Preschool Mental Health Assessment. 30. Van den Boom. (1988). Wiggins. L. (2003). T. Oxford. T. (2004). The role of temperament as a moderator of stress. A. Child Effects as Family Process. Wachs. van Baar. J. G.): Children’s Influence on Family Dynamics – The Neglected Side of Family Relationships.): Handbook of Research Methods in Developmental Science. Sobolewski. 11. N.. G. The bidirectional nature of temperament-context links. A. Van den Boom. 581–590. (2004). T. C. European Journal of Developmental Science. 443–466. (eds. 1988. (2001). Collins. New Jersey. J. 7–37. B. Egeland. C. 13. A. T. Lawrence Erlbaum Associates. D. Spinrad.. J. L. (eds. J. Cassidy. (eds. (2001). D.. 1457–1477. N. A. Third European Conference on Developmental Psychology. T. Wachs. W. Lawrence Erlbaum Associates. . (eds.): Temperament in Context. Child temperament: An integrative review of concepts. Gottfried. 15–19. Sroufe. A. 19. G. 16–20. 153–172. 40–55. Booth. (1994). A. 78–103. Bates. B. Infant Behavior and Development. Stifter. (2005). Y. Hoeksma. (2006). Infant Behavior and Development. In: Teti. M.. C. In: Delcarmen-Wiggins. Turner. Infant Behavior and Development. E.. L. illetve apai kommunikatív attitűd és tanítási stratégia összefüggései a 9 hónapos csecsemő viselkedésével.. C. J.. 47. M.. 2. Strelau. Az anyai. (1996). (ed. T. R. Wachs.. Stifter. Oxford. C... (2008).

320 8. az exploráció és egyes fiziológiai válaszok szabályozásával A korai kötődés korrelátumai II. ÖSSZEFÜGGÉSEK AZ ÉRZELMI-TÁRSAS FEJLŐDÉS EGYES TERÜLETEIVEL A szülő-csecsemő kötődés kialakulása A szülő-csecsemő kötődésben megfigyelhető egyéni változatosság A szűkebb és tágabb környezet hatása a korai kötődés alakulására: kockázati és védőtényezők ALTERNATÍV GONDOZÓK A CSALÁDON BELÜL ÉS KÍVÜL: KÖZELI ROKONOK ÉS BÖLCSŐDEI-ÓVODAI GONDOZÓK MINT KÖTŐDÉSI SZEMÉLYEK KITEKINTÉS – MIRE TUDJUK ÉS MIRE NEM TUDJUK A VÁLASZT? A kötődési kapcsolat belső modellje A kötődés folytonossága és változása A korai kötődés korrelátumai I. fejezet AZ ÉRZELMI-TÁRSAS K APCSOLATOK FEJLŐDÉSE: KOR AI GONDOZÁS ÉS KÖTŐDÉS Tóth Ildikó MTA Pszichológiai Kutatóintézete A KORAI KÖTŐDÉS KÖTŐDÉS ÉS FEJLŐDÉS KISGYERMEKKORBAN: ÁLLANDÓSÁG ÉS VÁLTOZÁS.: Összefüggések a személyiségfejlődéssel és a társas kapcsolatok alakulásával Kötődés és bölcsődei-óvodai ellátás .: Összefüggések az érzelmek.

321 A csecsemőnek az evolúció során kialakult. így az exploráció. A kötődés egyes kedvezőtlen mintázatai – különösen. valamint a szűkebb és tágabb környezetét jellemző rizikó. kötődést alakítson ki. hogy néhány felnőtt gondozóval tartós. elkerülő. személyre szóló érzelmi kapcsolatot. veleszületett szükséglete. A kötődési mintázatok más fontos fejlődési területekkel is kölcsönhatásban állnak. A szülő-gyermek kötődés befolyással van a gyermek későbbi szociális alkalmazkodására. a kortársakkal szemben megnyilvánuló viselkedésére és másokhoz fűződő szoros érzelmi kapcsolataira. ugyanakkor a gondozó viselkedése mellett a kisgyermek egyes alkati sajátságai. az érzelmek. ha magas környezeti rizikóval párosulnak – a társas viselkedési problémák és zavarok kialakulásának irányába terelhetik a fejlődést. a figyelem és a megismerési folyamatok szabályozásának egyidejű és hos�szú távú fejlődése összefügg a kötődés minőségének alakulásával. dezorganizált). rezisztens. A szülői bánásmódban tapasztalható egyéni eltérések különböző minőségű kötődési kapcsolathoz vezetnek szülő és csecsemő között (biztonságos.és védőtényezők is befolyásolják a kifejlődő kapcsolat jellegét. .

eredete és fejlődésre gyakorolt hatása áll fejezetünk középpontjában. és ennek a sokféleségnek a természete.322 BEVEZETÉS A kisgyermek optimális és egészséges fejlődésének egyik legtermészetesebb korai lépése első kötődési kapcsolatainak kialakulása. hogy az optimális fejlődéshez a gyermek érzelmi igényeinek kielégítése is hozzátartozik. A legkorábbi érzelmi kapcsolatokban szerzett tapasztalatok formálják a fejlődő személyiséget. aki kétségbe vonná. A kötődési kapcsolatok minősége. hogy a szülők mennyire és hogyan törődnek a gyermek érzelmi szükségleteivel. tisztába teszi. jellege természetesen nem azonos minden gondozó-csecsemő párnál. akit a biztonság és a megnyugvás forrásának tekint. bánásmódjukkal formálják a szülő-gyermek kötődés minőségét. A kisgyermek érzelmeinek kifejeződését és szabályozását. és hatással vannak a későbbi lelki egészségre és a társas környezethez való alkalmazkodásra. minden csecsemő szoros érzelmi viszonyba kerül gondozójával. hogy a csecsemők igényeire a szülők egyéni gondozási stratégiákkal válaszolnak. hanem az eredményeket a mindennapi gyakorlatba átültető szakemberek és döntéshozók számára is. hogy a korai szülő-gyermek kapcsolat jelentős szerepet játszik a gyermekek testi és lelki fejlődésében. Alig néhány esettől eltekintve. levegőzni viszi gyermekét –. Míg a testi szükségletek kielégítése szinte minden szülő számára magától értetődő feladat – a szülő táplálja. és a gyermekek kötődési kapcsolatokban megélt tapasztalatai hatást gyakorolnak a későbbi érzelmi és társas fejlődésre. A kötődési elmélet keretében zajló tudományos vizsgálatok immár három évtizede szolgálnak fontos tanulságokkal nem csak a fejlődéslélektan kutatói. . A korai kötődés elméletének központi gondolata. így a kortársak és a felnőttek világába való beilleszkedést is számottevően befolyásolja. ha kihívásokkal vagy veszélyekkel kerül szembe. az már talán kevésbé tekinthető elterjedt szülői vélekedésnek. elaltatja. hogy a szülői szerep nem korlátozódhat a kisgyermek testi szükségleteinek ellátására és az alapvető biztonság megteremtésére. A szakemberek közül azonban egyre többen tartják nyilvánvaló ténynek. Ma már nemigen találkozunk olyan gyermekekkel foglalkozó szakemberrel – de talán laikussal sem –. öltözteti. a társas és a tárgyi környezet megismerését.

akik a szűkebb környezetében élnek. A csecsemő veleszületett viselkedési „eszköztára” segítségével irányítja magára a gondozók figyelmét. esetleg sírva fakadva fejezi ki igényét a szülő nyújtotta biztonságra. például: Bretherton. A valódi kötődés kialakulásának egyik első jele az idegenfélelem megjelenése. az elválást sírással vagy a szülő közelébe való törekvéssel igyekszik megakadályozni. és mára szinte teljesen háttérbe szorította a korábban uralkodó megközelítéseket a korai anya-gyermek kapcsolat természetének magyarázatáról (a kötődési elmélet kidolgozásának történetéről l. o. hogy az őt körülvevő felnőttek az első életévek során folyamatosan óvják és gondozzák. gügyögés. gügyögését. ami nagyjából egy időben jelentkezik az önálló helyváltoztatás képességével. 1992. és míg jelzéseinek egy része (pl. Idegen személy közeledtére a csecsemő a kötődési személy közelébe húzódik. szemkontaktus keresése) interakcióra. a mindennapi törődést nyújtó gondviselők egyre gyakrabban váltják ki mosolyát. és nem ragaszkodik kizárólag egy-két olyan gondozóhoz. sírásával. amikor a vele folyamatos kontaktusban lévő gondozókhoz kialakul kötődése. magyar nyelven: Lakatos és Gervai. 328. vagyis tartós.323 A KORAI KÖTŐDÉS A szülő-csecsemő kötődés kialakulása A korai kötődés elmélete az 1960-as években látott napvilágot. panaszával is egyre inkább feléjük fordul. hogy az önellátásra képtelen csecsemőnek eredendő szükséglete legalább egy szoros kapcsolat kiépítése a születése utáni korai időszakban. addig nyűgösködése és sírása gondoskodó és védelmező viselkedést vált ki. A kötődési elmélet központi gondolata. továbbá az ismerős gondozókkal teremtett kontaktus hatására könnyebben nyugszik meg. így életben maradásának az a feltétele. A vele közeli kapcsolatban lévő felnőttek megkülönböztetése a számára idegenektől azonban egyre nyilvánvalóbb. mosolygás. Ha a gyermek a kötődési személyt szem elől téveszti. 2003. mind a csecsemő – biológiailag összehangolt rendszert képezve – törekszik a kapcsolat (testi közelség) fenntartására. a kötődési elmélet kidolgozója több tudományág aktuális eredményeit ötvözte saját klinikai tapasztalataival és rámutatott. Szintén a kialakult kötődést jelzi a szeparációs nyugtalanság. Az emberi újszülött egyedül tehetetlen és életképtelen. hogy mind a szülő. Noha az újszülött már néhány napos korában is képes felismerni anyja hangját. hogy az anya és csecsemője között kialakuló szoros érzelmi köteléknek evolúciós gyökerei vannak. . Az utódok túlélési esélyeit a szülővel való szoros fizikai és érzelmi kapcsolat biztosítja oly módon. személyre szóló érzelmi köteléke. játékra vagy „beszélgetésre” hívja a közelbe a szülőt.). John Bowlby (1969/1982) angol pszichiáter. és ez a veleszületett hajlam vezérli. az első hónapokban nem mutat kitüntetett figyelmet. látványát és illatát.

ahogyan a csecsemő eléri a fejlődés újabb stádiumait: eleinte csak a gondozó felé irányuló panaszos vokalizációt vagy a sírást. úgy a szabályozó rendszer egyre erőteljesebben aktiválja és a célnak megfelelően irányítja a kötődési viselkedést. Hasonlóképpen. majd szem elől téveszti anyját). ám ha a sírás ehhez nem elegendő. A kötődési személynek kitüntetett szerepe van más felnőttekkel szemben. A csecsemő célja veszélyérzet esetén az. szociális interakció. akkor a helyváltoztatás – az életkornak és a körülményeknek – megfelelő módjainak megválasztásával éri el a közelséget. felkapaszkodást és odabújást is be tudja vetni a kívánt cél elérése érdekében. Néhány hónapos korban például a gondozók már meg tudják különböztetni a baba sírásának olyan jellegzetességeit. hogy valamilyen zavaró belső állapot (pl. a szülők pedig megtanulják értelmezni a csecsemő jeleit. később már a nyújtózkodást. Az első életév végére kiépülő kötődés a szülő-csecsemő interakciók folytonosságán és rendszerességén alapszik. fáradtság) vagy külső inger (pl. Bowlby a kötődés biológiai-evolúciós megközelítésébe beemelte azt az etológiai koncepciót. élelemszerzés. Bowlby szerint az emberi kötődésnek is saját célvezérelt viselkedésszabályozó rendszere van. Ahogy valamilyen inger egyre erősebb stresszt okoz (pl. és ezek abban a tekintetben rugalmasan működnek. hogy jelzéseire gondozói hogyan reagálnak. amely szerint az egyszerű elemi viselkedéseket egy adott cél (pl. az interakciók természete pedig befolyásolja a formálódó kötődés minőségét. az explorációra.324 A valódi kötődés megjelenésével már egyértelműen megfigyelhető. párválasztás. félelmet. Az elsődleges gondozó közelségét és gondoskodását a csecsemő a kötődési viselkedések eszköztárával igyekszik elérni. A felfedezésre való késztetés mozgatórugója a fejlődésnek. és ezek a szabályozó rendszerek befolyással vannak egymás működésére. ami folyamatosan. használatával kapcsolatos isme- . adott környezeti feltételekhez igazodva vezérli a kötődéssel kapcsolatos viselkedéseket. hiszen elősegíti többek közt a tárgyak működésével. így megfelelő cselekvéssel hatékonyabban tudják csillapítani sírását. betegség. veszélyérzetet kiváltó esemény vagy tárgy) esetén a csecsemő a kötődési személynél keres segítséget. utódgondozás) megvalósítása érdekében központi szabályozó rendszerek irányítják. így az adott szülő-gyermek pár kötődési kapcsolata tükrözi kettejük kölcsönös tanulási folyamatát. A csecsemő a mindennapi tevékenységek során megtanulja. amelyben a figyelemfelhívás és közelségkeresés módjai annak megfelelően bővülnek. hogy a szülő védelmező közelébe kerüljön. a környezet megismerésére irányuló magatartást egy másik viselkedési rendszer vezérli. amikor a szülő és a csecsemő megismerik egymás jelzéseit és a másik azokra adott válaszait. a csecsemő ismeretlen környezetbe kerül. A születés utáni korai időszak kölcsönös dinamikus „tanulási” periódus. amelyekből következtethetnek nyugtalanságának okára. hogy milyen elemi viselkedések sorozatával érheti el az egyén a kitűzött célt. ennek révén való összehangolódásukat és egymáshoz való alkalmazkodásukat. mert a csecsemő számára ő jelenti a biztonság és a megnyugvás forrását. éhség. majd az aktív helyváltoztató mozgást. védelmet és támogatást. fájdalmat.

hogy – ellentétben például a háború után árvaházakban nevelkedő gyermekekkel. a többi diádot más. ismét nyugodtan folytathatja a felfedezést. támogatja az explorációt. finom egyensúlyban működnek: ha a csecsemő kötődési viselkedését kiváltotta valamilyen stressz. Bowlby azt feltételezte. 1978). – átlagos családi körülmények között. Ugandában végzett elővizsgálatait követően Ainsworth ezt vizsgálta munkatársaival baltimore-i (USA) kutatásában. hogy a kötődési személy biztonságos bázisként szolgál a csecsemő számára ahhoz. amely később a kötődési elmélet egyik központi gondolatává vált. újdonságokkal ismerkedjen. egyre jobban eltávolodva fedezheti fel a környezetét. amit a kötődési viselkedés és az exploráció egyensúlyának megfigyelésére fejlesztettek ki (Ainsworth és mtsai. Ainsworth rámutatott. személyi cserélődések és hosszú elszakadási periódusok. A csecsemő egyéves korában ugyanezeket a diádokat egy rövid laboratóriumi helyzetben látták viszont. nevezetesen. ahol a gyermeket körülvevő gondozói környezetben nincsenek jelentős változások. akkor a szülőtől eltávolodva. és a viselkedés szerveződése alapján két további anya-csecsemő csoportot lehetett elkülöníteni. a környezet erőforrásainak felderítését. . amelyben anya-csecsemő párok otthoni viselkedését figyelték meg rendszeres időközönként újszülött kortól fogva. és nyitott legyen a fejlődéséhez szükséges tanulási folyamatokra. A később nagyhatásúnak bizonyuló kutatás eredményei nem igazolták maradéktalanul Bowlby feltételezéseit. A kötődés tehát optimális esetben nem akadályozza. Míg az anya-csecsemő párok túlnyomó többségénél valóban jól látható volt az elvárt viselkedési mintázat. hogy a kisgyermek nyugodtan és elmélyülten ismerkedhessen a tárgyi és szociális világgal. és a biztonságos bázist nyújtó kötődés kialakulásához vezet. sajátos egyéni különbségek jellemezték.325 retek megszerzését. ugyanakkor biztonságos távolságban. A három kötődési alapmintázat megállapítását lehetővé tevő Ainsworth-féle Idegen Helyzet Teszt (IHT) standard laboratóriumi eljárásként azóta is a korai kötődéssel kapcsolatos tudományos vizsgálatok elterjedt kutatási eszköze (módszertani leírását lásd: Tóth és Gervai. hogy a kötődési személy közelében tartja. Bowlby közeli munkatársa alkotta meg azt a koncepciót. ha azonban a gondozó kielégítette a gyermek biztonságigényét. ugyanakkor a korlátok nélküli exploráció potenciális veszélyforrás a csecsemő számára. és a kötődési kapcsolat léte által nyújtott biztonság fontos feltétele annak. 1978). és nem tud nyugodtan felfedezni. ahonnan fokozatosan. minden anya-csecsemő kapcsolat hasonló módon fejlődik. A kötődés viselkedési rendszere azzal biztosítja a csecsemő védelmét. hogy az explorációt és a kötődési viselkedést szabályozó rendszerek egymást befolyásolva. de ahova veszélyérzet esetén hamar visszatérhet. 2005). hanem ellenkezőleg. hogy felfedezhesse környezetét. Mary Ainsworth (Ainsworth és mtsai. akkor figyelme a külvilágról a kötődési személy felé fordul.

Az eljárásban így jól megfigyelhető a kötődési és az explorációs viselkedési rendszerek egymástól függő. A szeparációk feldúlják őket. Figyelmüket a helyzet egésze alatt inkább a játékoknak szentelik. inkább a szülő közelében maradnak. A rezisztens kötődésű csecsemőknél a viselkedési rendszerek egyensúlya a kötődési viselkedés túlzott kifejezésének irányába. – A bizonytalan-elkerülő kötődésű csecsemők nemigen adják jelét annak. elkapják tekintetüket. az elért kontaktusban hol a ragaszkodás és a csüngés. sírással reagálnak a gondozó távollétére. explorációra készteti a csecsemőt. majd gondozója rövid időre az idegen személlyel. így nem jellemző. hol a dühös elutasítás jeleit mutatják. A szülő visszatérésekor azonnal felveszik vele a kapcsolatot. és nemigen fognak önálló felfedező tevékenységbe. és kötődési viselkedésükkel egyértelműen kimutatják a közelségre való igényüket. – A bizonytalan-rezisztens kötődésű csecsemőknél már kezdetben is megjelennek a szorongás jelei. így aktiválják a kötődési viselkedést. A kötődési személy jelenléte azonban nem nyugtatja meg őket. ugyanakkor az érdekes környezet felfedezésre. Az új tárgyi és szociális ingerek. elfordulnak vagy eltávolodnak. hogy az egyéves csecsemők a kötődési személyre mint biztonságos bázisra támaszkodnak. így a biztonságosan kötődő csecsemőknél a kötődési és az explorációs viselkedést szabályozó rendszerek valóban egyensúlyban működnek. ha pedig a szülő közeledik hozzájuk. . – A biztonságos kötődésű csecsemőket általában feldúlja a szeparáció. a vizsgálati helyzet végéig sírnak vagy nyűgösködnek. de idegen felnőttel. és kereséssel. Az érintkezés és a szülői megnyugtatás hatására azután ismét folytatják a környezettel való ismerkedést. amit veszélyhelyzetként értékelnek. a szülő visszatértekor kerülik az érintkezést és a kommunikációt. valamint a szeparációk egyre fokozzák a csecsemő szorongását és félelmét. hogy feldúlná őket az új helyzet és a szülő rövid távolléte. kölcsönös szabályozása. az explorációs tevékenység rovására billen el. hogy kötődési viselkedést mutatnának gondozójuk felé. Az eredeti kötődéselméleti feltevésnek. illetve később egyedül hagyja. A pár perces szeparációs epizódokat a gondozó visszatérése követi.326 A szülő-csecsemő kötődésben megfigyelhető egyéni változatosság A kötődés alapmintázatai Az Idegen Helyzet eljárásban a csecsemő egy számára „idegen” játszószobában ismerkedhet meg játékokkal és egy barátságos. a szülőhöz biztonságosan kötődő gyermekek csoportja felel meg. mintsem hogy felfedezzék a játékokat és kapcsolatba lépjenek az idegen személlyel. Az elkerülő kötődésű csecsemőknél a kötődés és az exploráció egyensúlya az utóbbi felé tolódik el. Nem keserednek el. Kötődési viselkedésük keveredik a harag és az ellenállás kifejezéseivel. majd a szülő visszatértekor erőteljesen kifejezik igényüket a közelségre és az elért közelség fenntartására.

hogy az érzékenyen reagáló anya alkalmazkodik gyermeke érzelmi állapotaihoz. mégis előfordul. hogy a megszokott. nagyobb lánytestvér. majd számos további kutatás is azt találta (DeWolff és Van IJzendoorn. vagyis a csecsemő stresszhelyzetben mutatott viselkedési stratégiája tükrözi az adott szülő-gyermek kapcsolat addigi történetét. Emellett az adott kulturális közegnek megfelelően a csecsemő környezetében több. hogy más „elsődleges kötődési személy” vagy „anyai szerepet betöltő személy” látja el ezt a szerepkört (pl. Ainsworth úttörő munkája derített fényt arra. így válaszával megnyugtatja a gyermeket. illetve a „gondozó” kifejezés egymással váltakozva jelenik meg. fizetett otthoni gyermekfelügyelő stb. az ellátásban jelentős szerepet vállaló gondozó is jelen lehet (apa. Az egyéves gyermekeknél megfigyelhető kötődési mintázat mögött a születéstől eltelt idő alatt szerzett tapasztalatok húzódnak meg. „Alternatív gondozók…” című alfejezetben). hogy a biztonságosan kötődő csecsemők túlnyomórészt következetesen szenzitív anyai gondoskodásban részesülnek az első életév során. odabújásra való szükségleteit. és kielégíti a csecsemő közelségre.). az éhséget vagy a szociális kapcsolatra való igényt kifejező jelzések megkülönböztetését a szülő a kapcsolat kezdetén. A fájdalmat. Ainsworth. bölcsődei gondozó. nyugtalanságára. „jól olvassa” és pontosan értelmezi jelzéseit.327 A kötődési kapcsolat „története” – a szülői gondozás változatossága A kötődési kapcsolatokban megfigyelhető egyéni változatosság nem egy hirtelen felbukkanó fejlődési jelleg. az anyára) vonatkozott. . még Ferenczi. A gondozásnak van egy olyan jellegzetessége. kölcsönös tanulási folyamat részeként sajátíthatja el. testi érintkezésre. hogy az ijesztő vagy váratlan inger kiváltotta gondozási igénye esetén a szülő biztosan elérhető lesz számá 1 A nyugati társadalmakban az elsődleges gondozó leggyakrabban a biológiai anya ugyan. megtalálja nyugtalanságának forrását. akik további kötődési személyekké válhatnak (bővebben l. pelenkázás vagy lefektetés – megfigyelhető anyai szenzitivitás oksági kapcsolatban áll az anya-csecsemő kötődés minőségével. A sírásra rövid időn belül és hatékonyan válaszol. A szülők nem egyformán érzékenyek csecsemőjük jelzéseire és érzelmi állapotaira. és ezekre adott reakciója időzítésében és természetében meg felel a gyermek aktuális szükségletének. Megfigyelték. elhárítja a nyugtalanság forrását. a jelen kötetben). örökbefogadás esetén). hogy a szülő megfelelő módon észleli és értelmezi a csecsemő jelzéseit. így a formálódó kötődési kapcsolatban a csecsemő azt tanulja meg. mindennapi gondozási helyzetekben – mint például az etetés. kivéve ott. A szenzitivitás fogalma azt az összetett gondozói viselkedést jelenti. gondozási stratégiáik változatosak lehetnek. és nem kizárólag a csecsemőre vagy kizárólag az anyára (gondozóra)1 jellemző vonás. ahol az ismertetett kutatás kifejezetten egy adott gondozóra (pl. nagyszülők. amely az utóbbi évtizedek kutatásai szerint igen jelentős hatást gyakorol a kialakuló szülő-gyermek kötődés minőségére: ez a szülő érzékenysége vagy szenzitivitása a csecsemő negatív érzelmeire. 1997). Az általánosság kedvéért ezért a szövegben a „szülő”. a későbbi. stresszjelzéseire (l.

amely a kötődés-exploráció egymással versengő viselkedési rendszereinek kiegyensúlyozott működését biztosítja. amikor nyugtalan vagy a környezetet fenyegetőnek érzékeli. A rezisztens kötődés kialakulásának pontos hátteréről kevesebb egybecsengő ismeretünk van. A csecsemő ezért azt a stratégiát alakítja ki. mert a szülő ilyenkor elfordul tőle. szeretetteljes hangnemben szólnak a babához. szoros testi kontaktust. hiszen a csecsemővel folytatott interakciók mellett figyelmet kell fordítania más minden- . A visszautasítás és az inadekvát válaszok azt erősítik meg a csecsemőben. meleg. A hétköznapi élet körülményeit figyelembe véve azt gondolhatnánk. ezt azonban inkább akkor teszi. A csecsemő nem tapasztalja meg a szülő folyamatos elérhetőségét és támogatását. A szenzitív gondozás olyan szülői viselkedés. a csecsemő a gyakoribb nyugtalan viselkedéssel igyekszik folyamatosan fenntartani a szülő közelségét. így amiatt szorong. hogy neki magának kell megküzdenie saját negatív érzelmi állapotaival. Számos vizsgálat alátámasztotta. A következetlenség abban nyilvánul meg. és ezek a reakciók természetükben nem felelnek meg a gyermek szükségletének. ennek a stratégiának viszont az az ára. gyengéden simogatják és ölelik meg. hogy a következetesen szenzitív. hogy a gondozó figyelmének felkeltésére irányuló jelzéseire nem kap választ. így a biztonságos bázist nyújtó szülő mellől a gyermek bátran távolodik el a korának megfelelő tanulási célok felé. nem kellően érzékeny viselkedése áll. hogy szükség esetén a szülő nem válaszol hatékonyan vagy egyáltalán nem reagál stresszjelzésére. hogy enyhébb nyugtalanító inger esetén is fokozottabban nyilvánítsa ki igényét. Az ilyen kapcsolatban a csecsemő azt tanulja meg. és amikor a gyermek nyugodt érzelmi állapotban van. megnyugtató. Ezek az anyák gyakran mutatják ki nyíltan pozitív érzelmeiket. hogy nem tudja a figyelmét szorongás nélkül a környezet megismerésére összpontosítani. A bizonytalan (elkerülő és rezisztens) kötődési kapcsolat kialakulásának hátterében a legtöbb kutatás eredményei szerint a gondozó inszenzitív. míg máskor időben és megfelelően reagál. hogy az elkerülő kötődési mintázat kialakulása a következetesen inszenzitív anyai viselkedés következménye. hogy a gondozó gyakran figyelmen kívül hagyja vagy visszautasítja a csecsemő jelzéseit. aki inkább nyugodt érzelmi állapotában fogadja el őt. Mivel a szülő elérhetősége és válaszkészsége bizonytalan. A következetlen gondozói viselkedés mellett a csecsemő azt tanulja meg. A csecsemő nyugtalanságára. kiszámíthatatlanul elégítik ki igényeit. bírálja vagy gúnyolja igényeit.328 ra. mert így nyeri el és tartja fenn a gondozó figyelmét. esetleg visszautasítják vagy következetlenül. de az inszenzitív szülői viselkedésmódok közül legnagyobb valószínűséggel a következetlenül inszenzitív gondozás jellemzi ezeket a szülőket. gyakran mosolyognak. hogy nem túlságosan magas stressz esetén nem mutatja nyíltan kötődési igényét a szülő felé. és kerüli a gyengéd. időzítésében és természetében is megfelelő válaszokat nyújtó gondozói viselkedés szinte elérhetetlen kívánalom egy szülő számára. bátorítják a környezetet felfedező tevékenységét. sírására nem vagy csak jelentős késéssel reagálnak. amikor a csecsemő erőteljesebb jelzésekkel kommunikál.

Az esetenként előforduló mulasztásokat. A furcsa. hagyja. alaposan megvizsgálják a jelenség lehetséges közös vonásait. mindennapi körülmények között élő családok anya-csecsemő párjaival végzett vizsgálatokban a kutatók a diádok 5-20%-át nem tudták besorolni a fenti három kötődési mintázat egyikébe sem. Főemlősöknél – de néhány más emlős. hogy a szenzitív viselkedés rendszeressége és időbeni tartóssága alapozza meg a biztonságos kötődés kialakulását. szétesővé gondozójukkal szemben mutatott kötődési mintázatukat. események. míg az inszenzitív gondozás során ezek a viselkedésmódok folyamatosan és rendszeresen jellemzik a gondozó válaszait. Az újonnan azonosított csoport a dezorganizált/dezorientált elnevezést kapta. ellentétben azokkal a csecsemőkkel. de ezzel egyidejűleg a távolodás. hogy összegyűjtve ezeket az eseteket. esetleg elutasítja. A mindennapi élet során adódhatnak olyan helyzetek. akiknél a három koherens. hibákat azonban az arányaiban túlnyomórészt szenzitív gondozás korrigálhatja. A dezorganizált kötődés mint inkoherens kötődési stratégia Átlagos. hogy a csecsemő nyűgösködjön az ágyában az esti elalvás előtt). eseményekre is. konfliktushelyzetben. menekülés viselkedési rendszerét is. A különösen veszélyeztetett körülmények között élő vagy súlyos pszichés problémákkal küzdő anyák csoportjainál a „besorolhatatlan”. szervezett kötődési mintázat (biztonságos. a síró csecsemő háttal kö- . figyelmen kívül hagyja a csecsemő negatív érzelmi állapotának kifejeződését (pl. mint az egyidejű vagy egymást követő ellentmondásos viselkedési szekvenciák. tétova vagy sztereotíp mozgások. Main és Solomon (1990) fogalmazta meg. tartós mozdulatlanság vagy lemerevedés. elkerülő vagy rezisztens) valamelyike egyértelműen megfigyelhető volt. mert olyan különös viselkedési jellemzők. A kétfajta viselkedésrendszer elemei ezért egyszerre vagy gyors egymásutánban jelennek meg (pl.és madárfajnál is – ehhez nagyon hasonló viselkedések megjelenését írták le kutatók ún. felülírhatja. hogy a csecsemőknél megfigyelt jelenség hátterében szintén motivációs konfliktus áll: az idegen környezet és a szeparációk szorongást váltanak ki. ha két különböző motiváció egyidejűleg aktivált egymással ellentétes viselkedéseket szabályozó rendszereket (pl. téves irányú. egy támadóan fellépő másik egyeddel szemben a megküzdés és a menekülés viselkedésrendszerét is). Ez arra sarkallta a kutatókat. koherens kötődési stratégiát alkalmazni a stresszhelyzettel való megküzdésre. és aktiválják a gyermek kötődési viselkedést szabályozó rendszerét. A szenzitivitásról szóló koncepciójában azonban Ainsworth nem a „minden pillanatban és helyzetben tökéletesen viselkedő” gondozó leírását fogalmazta meg. hanem azt hangsúlyozta. egyik mintázathoz sem illeszkedő viselkedést mutató csecsemők aránya elérte a 40-80%-ot is. amikor a gondozó nem tud azonnal vagy megfelelően reagálni a gyermek jelzésére. szokatlan viselkedésmódok hasonlósága alapján Main azt feltételezte.329 napi feladatokra. hogy ezek a csecsemők az Idegen Helyzet Tesztben a kötődési személy jelenléte ellenére sem voltak képesek szervezett. vagy a szülőtől való félelem jelei tették szervezetlenné.

hogy ahol jelentős rizikófaktorok (pl. sőt. A megközelítés-eltávolodás konfliktusa feloldhatatlan a csecsemő számára. ezért keresi a kapcsolatot a gondozóval. akár következetes elkerüléssel reagálni a helyzetre. . elhanyagolás. Main és Hesse ismét abból indult ki. ami viszont meggátolja közelségkeresési stratégiájának fenntartását. akihez félelmükben megnyugtatásért kellene fordulniuk.2 A dezorganizált kötődés hátterében álló gondozói viselkedés Amíg a három szervezett kötődési mintázat (biztonságos. mert számukra nincs megoldás arra a paradox helyzetre. amikor nem csak az új ingerek és a szeparáció. menekülési és közelségkeresési viselkedései. sztereotip mozgásokat) láthatunk. Arra a tényre támaszkodva. s ez figyelmi és viselkedési stratégiájának széteséséhez vezet. rezisztens) kötődési mintázatok esetében a csecsemő a szeparációs helyzetre a viselkedések szervezett sorozatával tud reagálni. hogy a dezorganizált viselkedés jóval magasabb arányban jellemezte azokat a csecsemőket. majd elfordul és a szoba sarkába megy). esetleg kellemetlenek. hogy a csecsemő – veleszületett késztetésének köszönhetően – akkor is kötődni fog a gondozójához. hogy a gyermek képtelen akár a gondozó felé irányuló egyértelmű kapcsolatfelvétellel csökkenteni a helyzet okozta szorongást. vagy esetleg kölcsönösen gátlódnak és valamilyen „helyettesítő” viselkedést (pl. hogy ezekben a kötődési kapcsolatokban a szülő egyben a biztonság és a félelem forrása is. A csecsemő a mindennapi interakciókban azt tapasztalja. hanem maga a (visszatérő) szülő is félelmet kelt. így egyszerre váltódnak ki a csecsemő távolodási. Mindez arra utal. a kellemes ingerek társításának elve alapján alakul ki. bántalmazás. hogy a kötődési személy maga is szorongást és félelmet vált ki benne. addig a dezorganizált kötődésű csecsemők nem képesek egyetlen. akiket bántalmaztak vagy családon belüli erőszakos cselekedeteknek voltak tanúi. Annak magyarázatához. megfelelően felépített viselkedési mintával válaszolni a stresszhelyzet okozta kihívásra.330 zelíti meg a visszatérő szülőt vagy az idegen személytől való félelmében elindul az anya felé. mentális betegség) közvetlen befolyása valószínűsíthető az anyai viselkedésre. ha a vele kapcsolatos élményei nem optimálisak. hogy attól a személytől félnek. 1999). ami aktiválja a kötődési viselkedését. rezisztens) fejlődésének hátterében tanulmányok sora mutatta ki a szülői szenzitivitás–inszenzitivitás dimenzió jelentős hatását. Ezt a jelenséget láthatjuk a dezorganizált kötődésű gyermekeknél az Idegen Helyzet Tesztben. elkerülő. hogy milyen gondozói viselkedés vezet a dezorganizált kötődési kapcsolathoz. Main és Hesse (1990) azt az elméletet dolgozták ki. A kötődés ugyanis nem a pozitív megerősítés. Míg a bizonytalan. ez pedig a kötődési mintázat szerveződésének részleges vagy teljes összeomlásához vezet. addig a dezorganizált kötődés kialakulásának esetében csupán a szenzitivitás nem tűnt meghatározó tényezőnek (Van IJzendoorn és mtsai. de koherens (elkerülő. 2 Ne feledjük. ugyanakkor a közeledés tovább növeli szorongását. alkoholbetegség. lemerevedést. serdülőkori anyaság.

A gondozói bánásmódban megjelenhetnek egyértelműen fenyegető viselkedésformák (pl. amelyeket a szülő saját feldolgozatlan traumájával vagy fenyegetettség érzésével kapcsolatos gondolatok és érzések váltanak ki. amikor a szülő mutat rémült arckifejezést vagy mozdulatot. mintha tartana a csecsemőtől. Ha a szülő a mindennapi interakciók során gyakran mutat ilyen ijesztő/ijedt viselkedést – legyen az akár a szenzitív. Ez a megközelítés nem csak azokra a dezorganizált kötődési kapcsolatokra ad magyarázatot. hanem olyan további anomáliás szülői viselkedésformákra is. 2006a). mosoly helyett vicsorgást kifejező arccal közelít a csecsemő arcához). 2006). akkor csecsemője nagyobb eséllyel lesz dezorganizált kötődésű (Van IJzendoorn. erőszakos környezetben alakulnak ki. akkor kötődési személyként ellentmondásos helyzetet teremt. Madigan és mtsai. így a kisgyermek nem képes hatékonyan fenntartani egy adott viselkedési stratégiát az időnként „fenyegetően” fellépő szülővel szemben. akár az inszenzitív gondozás része –. vagy ijedtséget tükröző kommunikációs események.331 ott nagyobb az esélye a dezorganizált kötődés kialakulásának. nem pedig a félelem forrása. 1999. akaratlanul. hogy az utóbbi évtizedek kutatásai alátámasztják Main és Hesse traumatizáltsággal kapcsolatos hipotézisét. félelemkeltően vagy rémülten. amelyek közvetlenül fenyegető. Lyons-Ruth és munkatársai (1999) egy szélesebb spektrumú értékelő rendszert fejlesztettek ki. a bizarr. hanem az átlagos családok vizsgálatakor talált. hogy a dezorganizált kötődésű csecsemők gondozóira más szokatlan. időről-időre előtörnek a mindennapi gondozás során. ellentmondásos érzelemkifejezések. Hipotézisük szerint ezek a szülők időről időre fenyegetően. Novák és Lakatos. mint a szülői és gyermeki szerepek felcserélődése. viszonylag kis létszámú dezorganizált kötődésű gyermekcsoport megjelenésére is. hiszen normálisan a gondozó a biztonság. félelmet vagy ijedtséget tükröző viselkedéssel közelednek a csecsemőhöz. 2005). a tehetetlenséget. ugyanis több. visszahúzódó. játék közben a szülő a csecsemő háta mögül közelítve lassan a nyaka köré csúsztatja a kezeit. 1995. Ezeket a mindennapi interakciókba időről-időre „beékelődő”. de úgy tűnt. valamint az ellenséges és durván beavatkozó szülői viselkedések (részletesen l. Úgy tűnik. zavart tükröző. ám feltételezhetően fontos szerepet játszó viselkedésformák is jellemzőek. egymástól független vizsgálatban kimutatták azt az ös�szefüggést. Main és Hesse szerint ezek a viselkedések. Az ijesztő/ijedt szülői viselkedés megfigyelésére Main és Hesse kidolgozott egy megfigyelési szempontrendszert. a normális kommunikációt megzavaró eseményeket összefoglaló néven atipikus szülői viselkedéseknek nevezték el. vagy erőszakos cselekmények látványa miatt előidézett feldolgozatlan traumától szenved. gyász. esetleg szereptévesztő módon maga várja el a megnyugtató viselkedést gyermekétől. . amely nem csak az ijesztő/ ijedt-re terjed ki. amelyet néhány kutatásban sikerrel alkalmaztak (Schuengel és mtsai. hogy ha az anya szexuális vagy fizikai bántalmazás. Abrams és mtsai. ami a gyermek számára nem értelmezhető a kötődési kapcsolat keretében.

Az eddigiekben részletesen ismertettük a szülő-csecsemő kötődés kialakulásának folyamatát. hogy oksági kapcsolat húzódik a gondozói viselkedés és a kötődés minősége között. A témában folytatott kutatások eredményeit alaposabban szemügyre véve azonban kitűnik. hogy a szülői viselkedésnek ez a dimenziója egyike a jelentős meghatározó tényezőknek a korai dezorganizált kötődés kialakulásában. 1999. A szerzők rámutattak. Ez a körülmény teret engedett a további közvetítő mechanizmusok keresésének. hogy az anya szenzitivitása alapján csak közepes erősséggel jósolható meg a biztonságos kötődés kialakulása. majd számos empirikus vizsgálat példáján keresztül szemléltettük a kötődési elméletnek azt a központi tézisét. 1978) számos hasonló követte. hogy nem kizárólag a szülői bánásmód határozza meg az anya-csecsemő kötődés biztonságát. illetve atipikus-tipikus szülői viselkedési dimenziók szerepe jelentős ugyan. Ha ez az összefüggés nem feltétlen és determinisztikus. Az anyai viselkedés minősége és a kötődési mintázatok közti oksági kapcsolatot elsőként leíró munkáját (Ainsworth és mtsai. Jelenleg úgy tűnik. hogy jelenlegi ismereteink szerint milyen egyéni (gyermeki. 2003.332 Mára több kutatás is kimutatta. hogy a kötődési elmélet központi tézise – miszerint a gondozói viselkedés minősége alakítja a kötődési kapcsolat minőségét – megerősítést nyert. A gondozói viselkedés nem magyaráz mindent – a csecsemő egyes alkati tulajdonságainak hatása a kötődésre Ainsworth feltételezte. 2005) jellemezhető környezetből származó anya-csecsemő párok esetében is bizonyították az atipikus viselkedés kapcsolatát a dezorganizált kötődéssel. illetve gondozói) és szociális-környezeti tényezők befolyásolhatják – közvetve vagy közvetlenül – a korai kötődés normatív fejlődését. hogy ha kisebb mértékben is. hogy a szülő és a csecsemő közti kötődés jellegének alakulása elsősorban a gondozó bánásmódjának minőségén alapul. 2006b) és alacsony szociális rizikóval (Goldberg és mtsai. de a gyermek karaktere is befolyásolhatja a szülőhöz való kötődés fejlődését. Az alábbiakban két olyan főbb kutatási terület eredményeinek . Az árnyaltabb kép segíthet a szakirodalom olykor összetett vagy ellentmondásos eredményeinek értelmezésében. Az eredmények magas (Lyons-Ruth és mtsai. Grienenberger és mtsai. hogy a szenzitivitás-inszenzitivitás. Emellett azonban nem zárta ki. tehát a két fél közül a szülőnek van domináns szerepe a kapcsolat formálásában. Madigan és mtsai. majd DeWolff és Van IJzendoorn (1997) összegyűjtve és együtt elemezve a két évtized adatait arra a következtetésre jutott. vajon milyen további tényezők játszhatnak szerepet a korai kötődés formálódásában? A következő oldalakon áttekintjük. de mégsem kizárólagos a kötődési mintázatok alakulásában. ugyanakkor egyértelművé vált az is. hogy az „atipikus” anyai viselkedés magas gyakorisága összefügg a csecsemő dezorganizált kötődésével. és a kutatók egy része az anyai viselkedés mellett a csecsemő egyes alkati tulajdonságainak szerepét is igyekezett felderíteni.

a kizökkentő eseményekhez nehezen alkalmazkodó személyiségével 3 Az átlagtól eltérő egyéni adottságokkal rendelkező. hogy könnyen kerül negatív érzelmi állapotba) az anya merev. A kötődéselméleti kutatók ellenben azzal érveltek. részletesen Ferenczi. autizmus. akik azt találták. neurológiai problémák stb. Az újszülött és a csecsemőkori temperamentumdimenziók – mint például a negatív érzelmi reaktivitás vagy a megnyugtathatóság – önmagukban nem magyarázzák a kötődési mintázatok kialakulását. közvetetten befolyásolhatják.333 rövid ismertetésére térünk ki. atipikusan fejlődő – például koraszülött vagy fejlődési rendellenességgel küzdő (Down-kór. hogy azok elsősorban a csecsemő temperamentumát (l. 2008). hogy biztonságos vagy bizonytalan kötődés alakuljon ki. akár „könnyű”.) – csecsemők és kisgyermekek csoportjaival végzett kötődésvizsgálatok ismertetése kívül esik a fejezet központi gondolatkörén. és nem az anya-gyermek kapcsolat minőségét tükrözik. hogy egyik álláspont sem tekinthető kizárólagosnak (Vaughn és mtsai. a jelen kötetben). Számos kutatás eredményeinek tanulságaként ugyanakkor elmondható. hogy ha a csecsemő erősebb hajlama a distresszre (vagyis az. pervazív fejlődési zavar. hogy a szenzitív szülő alkalmazkodik a csecsemő igényeihez. amelyek elsősorban az átlagosan fejlődő gyermekek kötődésének hátterét vizsgálják. Példaként említhetjük Mangelsdorf és munkatársainak (1990) vizsgálatát. . 3 Az Idegen Helyzetben megfigyelhető viselkedési mintázatokról kezdetben többen úgy vélték. akár „nehéz” annak a temperamentuma. ugyanakkor hatást gyakorolva az anyai viselkedésre.

hogy egészséges. ha az anya számos más környezeti rizikótényezővel (mint pl. fény. egyébként szenzitív szülőből is kevésbé szenzitív viselkedést vált ki. különösen akkor. Más kutatók azt emelik ki. Tóth és mtsai. 2000. átlagos szociális hátterű családokba született újszülöttek külső ingerekre (pl. és a gyarapodó eredményeknek köszönhetően egyre árnyaltabb képet nyerünk a genetikai és környezeti tényezők összjátékáról (a témát részletesen tárgyalja Lakatos fejezete a jelen kötetben). úgy az atipikus szülői viselkedés sem ad kizárólagos magyarázatot a dezorganizált kötődés megjelenésére (Madigan és mtsai. Ugyanakkor a 7-szeres ismétlődésű génváltozatot hordozó csecsemőknél az atipikus anyai viselkedés nem befolyásolta a kötődést. Gervai és mtsai. Ahogyan a szülő szenzitivitása nem magyarázza teljes egészében a koherens kötődési stratégiák kialakulásához vezető utat. és azt találtuk. aminek következtében ritkábban tud megfelelő cselekvéssel válaszolni rájuk. 1996) azt találta. 2007. izgatottsági utáni lecsillapodás) éretlensége összefüggött a későbbi dezorganizált kötődéssel. a jelen kötetben). 2009. hogy az ún. Az atipikus anyai viselkedés dimenzióját is bevonva az elemzésbe kiderült. valamint Danis és Kalmár.334 párosult. 2007). 1999) szintén nem mutatható ki a csecsemő temperamentumának közvetlen hatása. akkor a csecsemő nagyobb valószínűséggel lett bizonytalan kötődésű. 2006a). hang) adott orientációs válaszának és állapotszabályozási képességének (pl. Egy német kutatócsoport (Spangler és mtsai. Az irritabilitás tehát kockázati tényező lehet a bizonytalan kötődés kialakulásában. mert csökkenti annak a valószínűségét. Az ehhez hasonló gén-környezet kölcsönhatásokat feltérképező kutatások jelenleg a tudományos érdeklődés középpontjában állnak. Lakatos. eredeti közlemények: Lakatos és mtsai. Ferenczi. hogy az újszülöttkori irritabilitás. hogy a 7-szeres ismétlődési változattal nem rendelkező csecsemők csoportjában a más kutatók által is kimutatott hatás érvényesült. attól függetlenül lettek nagyobb arányban dezorganizált kötődésűek (áttekintésként magyarul l. hogy a szülő megtanulja jól elkülöníteni a csecsemő különböző eredetű jelzéseit. vagyis az atipikus szülői viselkedés magas gyakorisága összefüggött a csecsemő dezorganizált kötődésével. az intenzív és gyakori sírás egy „átlagos”. a D4 dopamin receptornak a genetikai változatosságát vetettük össze a kötődési viselkedéssel. Saját kutatásunkban az agyi dopamin ingerületátvivő-rendszer egyik elemének. A dezorganizált kötődés hátterében egy tizenkét vizsgálatot elemző tanulmány eredményei szerint (van IJzendoorn és mtsai. ugyanis a dopamin szerepet játszik az érzelmi és figyelmi válaszokkal kapcsolatos viselkedéseket irányító folyamatokban. a jelen kötetben) határoztuk meg a kutatásban résztvevő csecsemők dopamin D4 receptorának genotípusát. Más kutatások azonban rámutattak a csecsemő biológiai természetű esendőségéből fakadó tényezők lehetséges hatására. szegénység) is kénytelen megküzdeni a korai gondozás ideje alatt (l. A molekuláris genetika eszközeinek segítségével (Gervai. 2002. . egyedülálló anyaság. 7-szeres ismétlődésű génváltozatot hordozó csecsemők között négyszer magasabb arányban fordultak elő a dezorganizált kötődésűek.

ugyanakkor több kutató is feltette a kérdést: vajon mennyiben járul hozzá a pszichés és mentális egészség és jóllét ahhoz. érzelmi vagy anyagi támogatást nyújtó szociális kapcsolatokhoz mind közvetlen vagy közvetett hatással lehetnek a szülő-csecsemő kapcsolatra. hogy a szülői viselkedés szerepe elhanyagolható volna a kötődés biztonságának meghatározásában. hogy az alkati sajátosságok változatosságából (mint a temperamentumbeli vagy a genetikai érzékenység) fakadó rizikótényezők feltárásával pontosabb és célzottabb intervenciós programok épülhessenek ki a jövőben. Az erre irányuló alapkutatások egyik célja az. A szűkebb és tágabb környezet hatása a korai kötődés alakulására: kockázati és védőtényezők A szülő-csecsemő interakciók nem „légüres térben”. A szülő személyisége. akár több száz gyermeket is bevonó vizsgálatokban több esély mutatkozik a kölcsönhatások feltárására. hogy a szülő személyiségvonásai befolyással volnának a szenzitivitásra. hogy a korábbinál összetettebb képünk van kialakulóban a korai kötődés fejlődésének lehetséges útjairól. Mentális egészség szempontjából átlagosnak tekintett (klinikai szempontból egészséges) szülők csoportjaival végzett vizsgálatok egy részében azt találták. alkati tulajdonságok vizsgálata a kötődési kapcsolat minőségének alakulásában ismét az érdeklődés homlokterébe került. pszichés erőforrásai Bowlby és Ainsworth nem feltételezte. ha az anya pszichésen jobban funkcionált.335 A veleszületett. és a korábbiaknál lényegesen több. demográfiai és kulturális környezettől. vagy sze- . valamint az ellenálló képesség további tényezőire derülhet fény. sokkal inkább az mondható el. A kutatók semmiképpen sem azt igyekeznek alátámasztani. párkapcsolatának alakulása és hozzáférése más. A gondozó pszichésmentális állapota. hogy az anyai gondozás minősége nem lehet teljesen független a diádot körülvevő családi. hanem kiszélesíti a kutatások látásmódját és a korai kötődés fejlődésével kapcsolatos magyarázatok körét (Belsky és Fearon. Az ökológiai-környezeti perspektíva tehát nem cáfolja a kötődési elmélet alaptéziseit. az ökológiai szemlélet rávilágít arra. 2008). a külvilágtól elzárva zajlanak. mert befolyásolják. hogy a szülő a saját erőforrásaiból mennyit tud magára a gondozásra fordítani (a Danis-Kalmár fejezet részletesen tárgyalja Bronfenbrenner ökológiai perspektíváját). 1993). Bár a korai kötődés elmélete a gondozó szenzitivitását tartja a kötődési biztonság legfőbb meghatározó tényezőjének. illetve megfelelően tudjon válaszolni is rájuk. hogy a gondozó megfelelően tudja észlelni a csecsemő érzelemkifejezéseit és viselkedési jeleit. a mindennapi gondozás szervesen beágyazódik a diád szűkebb és tágabb környezetébe. és az újabb vizsgálatok révén az esendőség (sérülékenység). hogy nagyobb volt a biztonságos kötődés kialakulásának valószínűsége. például alacsony volt terhességi szorongásának szintje (Del Carmen és mtsai.

A felnőtt személyiségjegyek normál. még Ferenczi.336 mélyiségét inkább a barátságosság és az extraverzió jellemezte. lelkiismeretesség. és ezalatt más gondozó látta el a kisgyermeket. ha a vizsgált csoport középosztálybeli. de különösen a dezorganizált kötődés kialakulásában akkor is. mert ezek a pszichés problémák számottevően befolyásolhatják az egyén viselkedését a szociális kapcsolatok és az életvezetés terén. mint azoknál. 1990. A „kitettség” vagy „mennyiségi hatás” esetére jó példa Cohn és munkatársainak (1991) vizsgálata: arra a megállapításra jutottak. 1997). magasabb volt a depresszió aránya. a gyermek a fejlődés korai időszakában milyen hosszú ideig fennálló és milyen súlyos anyai depresszió hatásának van kitéve. áttekintésként l. a jelen kötetben) a „Nagy Öt” dimenzió a következő: nyitottság. A képet árnyalja azonban. neuroticitás. a stresszjelzéseket visszautasító. ahol az anya maradt végig az elsődleges gondozó. s így a csecsemő tartósabban volt kitéve az inszenzitív gondozásnak. unipoláris. A kutatások eredményei szerint a depressziótól szenvedő anyák gondozási viselkedése két fő jellemző mintázatot mutathat: vagy alacsony válaszkészség és a kapcsolattól való elfordulás. és több vizsgálatban nem is találtak kapcsolatot a szülő személyiségvonásai és a csecsemő kötődési biztonsága között. 2000). mint azoknál a (depressziós) anya-csecsemő pároknál. súlyosabb esetben elhanyagolás. kisebb volt a bizonytalan kötődés kialakulásának esélye. és a családi környezet más stresszfaktorok tekintetében rizikómentesnek tekinthető (pl. hogy depressziós anyáknak nagyobb eséllyel lesz bizonytalan kötődésű a gyermekük (Martins és Gaffan. ám mégis otthon maradtak gyermekükkel. akik munkába szerettek volna állni. DeMulder és Radke-Yarrow. Ezek az inszenzitív gondozásra jellemző viselkedési jellegek logikusan vezetnek arra az empirikus vizsgálatok által is jórészt alátámasztott következtetésre. A kötődés és a munkába állás közvetlen 4 A személyiség „Big Five” modelljében (l. akár éveken át tartó krónikus jelenléte számottevő kockázati tényező lehet a bizonytalan. 2000). barátságosság. átlagos tartományba eső változatosságát mérő kutatásokban az összefüggések nem bizonyultak erősnek. extraverzió. akik nem vágytak a munkába való visszatérésre (Hock és DeMeis. mint a neuroticitás 4 vagy a depresszióra való hajlam (NICHD. Martins és Gaffan. negatív viselkedés jellemzi őket. vagy intruzív (erőteljesen beavatkozó).és posztnatális. . bipoláris stb. hogy ha a depressziótól szenvedő anya munka miatt napközben távol volt. hogy nem mindegy. A depresszió súlyosabb (bipoláris) változata és a betegség folyamatos. Ennél határozottabb kép rajzolódik ki a klinikai populációkban. 1991. hogy azoknál az anyáknál. A korai kötődés szempontjából leggyakrabban vizsgált mentális zavar az anyai depresszió. személyiségzavarral vagy depresszióval – küzdő anyákat vizsgáló kutatásokban. a kutatásban nem vizsgálták a kötődést).). Az ok-okozati összefüggések azonban korántsem egyértelműek: egy másik kutatás például azt találta. illetve annak különböző formái (pre. a mentális betegséggel – például szkizofréniával.

337 viszonyát vizsgálta Harrison és Ungerer (2002). negatív életesemények. a szülői mentális betegségeknek a kötődésre a csecsemőkori fejlődés egyes területeire gyakorolt hatásáról összefoglalásként Seifer és Dickstein (2000) munkáját ajánljuk. hogy a munkába állás növelte önbizalmukat és személyes jóllétüket. azt is kimutatták.6 A szerzők nem csupán a helyzetükkel. akik Ausztráliában 145 anya és elsőszülött csecsemőjük kapcsolatának alakulását követték nyomon terhességtől egyéves korig. Az anya-csecsemő interakciók megfigyelése során ezek az anyák bizonyultak a legkevésbé szenzitív szülőnek. hogy a depresszió kevésbé optimális útra terelje a fejlődő kapcsolatot. A vizsgálatban résztvevő anyák egyharmada egyáltalán nem vállalt munkát a csecsemő egyéves koráig. valamint Atkinson és munkatársainak (2000) tanulmányát. akkor igen magas (62%) volt a bizonytalan-dezorganizált kötődésű csecsemők aránya. Belsky és Fearon (2008). alkati tulajdonságok. szerepükkel való kisebb mértékű elégedettség szerepét tárták fel a nem dolgozó anyák csoportjának eredményei mögött. Az anya hangulati zavarainak kialakulása mögött állhatnak öröklött. de egyes környezeti adottságok vagy stresszorok is előidézhetik azokat. ebben a csoportban a bizonytalanul kötődő gyermekek aránya szokatlanul magas (55%) volt.5 Feltételezhető tehát. hogy ha az anyának krónikus depressziója volt. Más környezeti tényezők viszont – mint a családon belüli vagy kívüli segítség a gondozásban – csökkenthetik annak kockázatát. hogy azoknak a nőknek volt nagyobb eséllyel biztonságos kötődésű a gyermekük. és vélhetően a gyermektől való rendszeres elválás miatti szorongásuk befolyásolta azt a választásukat. A félállásban ismét dolgozó anyák 65%-a arról számolt be. 5 . Ezt támasztja alá Lyons-Ruth és munkatársainak (1990) nagyon alacsony jövedelmű családokkal folytatott vizsgálata: azt az összefüggést tárták fel. hogy más felnőtt felügyeletére bízzák gyermeküket. és kevésbé szorongtak amiatt. míg a depresszióval küzdő. Amellett. örökbefogadó szülő) saját szerepeire vonatkozó elvárásai nem találkoznak a valós helyzettel. párkapcsolati problémák. az közvetett befolyást gyakorol – például a depresszión keresztül – a gondozó-gyermek kapcsolatra. hogy egyáltalán nem tértek vissza a munkához. hogy ha az anya vagy más elsődleges gondozó (apa. 6 Az egyéni-szociális tényezők és a kötődés összefüggéséről áttekintésként l. megélhetési gondok) az anya pszichés állapotán keresztül hatnak a korai kötődés minőségének alakulására. hogy megtalálták a várt összefüggést az anya szenzitivitása és a biztonságos kötődés között. de támogatást élvező anyák csoportjában az arány alacsonyabb volt (34%). és a szociális ellátórendszertől nem kapott rendszeres segítséget. Így ezek az anya-csecsemő kapcsolaton kívüli külső tényezők (pl. gyakran az alkati adottságokkal kölcsönhatásban. majd a szülés utáni első évben valóban vissza is tértek – átlagosan heti húsz órában – a munkához. akik várandósság alatt már tervezték.

A családokra nehezedő mindennapi stressz szintjét nagymértékben meghatározhatja társadalmi helyzetük. Danis és Kalmár. Az alábbiakban ezeknek a megfontolásoknak a szem előtt tartásával sorra veszünk néhány jelentősnek tekinthető rizikótényezőt. hogy a szűkebb családi környezetben jelenlévő egyéni és (társ) kapcsolati zavarok kedvezőtlen irányba terelhetik a korai kötődés fejlődését. és nem tudja megfelelően gondozni őt (a szegény- . mintha a gondozó a csecsemővel folytatott interakciók során viselkedne erőszakos. és a szülő-csecsemő kapcsolat fejlődését akár hatásukban összeadódva. komoly pszichés terhet róva ezzel a gondozóra. jövedelme. A kutatók számára gyakran okoz komoly nehézséget annak feltárása. aki így érzelmi és megküzdési erőforrásainak csökkenése miatt nem tud optimálisan odafigyelni a csecsemőre. és a vizsgálatok inkább abba az irányba mutatnak. a kisgyermekeik száma alapján megkülönböztethetünk alacsony. kiegyensúlyozott párkapcsolat elősegítheti a biztonságos anya-csecsemő kötődés kialakulását. hogy az erőszakos. akkor is – hasonló hatást gyakorolnak. dezorganizált) kötődési mintázat arányának növekedését a biztonságos kötődés arányának rovására. különösen a súlyos és nyílt konfliktusok. A kockázati tényezők ugyanis legtöbbször halmozottan jelentkeznek. Zeanah és munkatársainak (1999) vizsgálata például ezt alátámasztva kimutatta. Több rizikófaktor együttes jelenléte. Magas rizikójú környezetben az alacsony iskolázottság. és hogy egy-egy rizikótényező hatása miképpen érvényesül a többitől függetlenül. A szülők iskolázottsága. lakáskörülményei. fenyegető módon (Herczog. a rendszeres jövedelem hiánya. ám önmagukban nem feltétlenül növelik meg a bizonytalan kötődés kialakulásának kockázatát – hacsak különösen súlyos formát nem öltenek. rezisztens. illetve magas szociális rizikóval jellemezhető családokat. életkora. másrészt – még ha az ijesztő és fenyegető szociális ingerek nem közvetlenül a gyermek felé irányulnak is. A szociális-demográfiai környezet – a halmozott környezeti rizikó hatása A fentiekben láthattuk. halmozódása azonban nagyobb valószínűséggel eredményezi mindhárom bizonytalan (elkerülő. akár egymással kölcsönhatásban is hátrányosan befolyásolhatják (l. Az ellentmondó kutatási eredmények miatt azonban ez a ritkán kimutatott összefüggés korántsem tekinthető egyértelműnek. A partnerkapcsolat működésének zavara egyrészt állandó stresszforrásként csökkenti a szülő gondozási erőforrásait. az egyedülálló anyaság vagy a társadalmi elszigeteltség egyszerre is jelen lehetnek. hogy a tartós párkapcsolati problémák. bántalmazó párkapcsolat jellemezte családokban a csecsemők nagyobb eséllyel lettek dezorganizált kötődésűek. hogy ez pontosan milyen mechanizmusok révén valósul meg. a bizonytalan kötődés irányába terelhetik a fejlődést. A családon belüli kötelékek közül kiemelt figyelmet érdemel a házastársi-partnerkapcsolati viszony. amelyek verbális vagy fizikai erőszakba torkollanak. a jelen kötetben). 2007).338 A házastársi kapcsolat A szülő pszichés-mentális problémáihoz hasonlóan a családon belüli és kívüli szociális kapcsolatok minősége is hatást gyakorolhat az anya gondozói viselkedésére. mert a támogató.

Ha a demográfiai rizikó valamilyen más súlyos kockázati tényezővel (pl. és inszenzitív. és a csecsemők 50%-át találták dezorganizált kötődésűnek. Claussen és munkatársai (2002) olyan anyák gyermekeit vizsgálták. valamint a családon és a lakóhelyi közösségen belüli személyközi erőszak látványának való kitettség egyértelműen környezeti rizikótényezőnek tekinthető (pl. Egy ös�szegző tanulmány szerint a dezorganizált kötődés előfordulási gyakorisága alacsony jövedelmű és iskolázottságú csoportokban átlagosan 34%. A csecsemő idegrendszeri és mentális fejlődését nemcsak a bántalmazás.vagy drogfüggősége) is veszélyeztetheti. Lyons-Ruth és mtsai. alkohol. de nem bántalmazó kontrollcsoportban talált 18%-kal. mint az alacsony szociális rizikójú csoportok átlaga. Egy alacsony jövedelmű családokat vizsgáló kutatásban a bántalmazott csecsemők csoportjában 82% volt a dezorganizált kötődésű csecsemők aránya szemben a szegény. A serdülőkori terhességet és gyermekgondozást a szakirodalom szintén jelentős kockázati tényezőnek tekinti a kisgyermek általános mentális egészsége és fejlődése szempontjából. Madigan és mtsai. és az átlagosnál gyakrabban válnak szexuális vagy fizikai erőszak áldozataivá. hogy az anya-csecsemő kötődés az elkerülő és a dezorganizált mintázatok irányába tolódik el (pl. időnként esetleg . V. tehát az alacsony jövedelmi státusz önmagában nem volt jelentős kockázati tényező a dezorganizált kötődés kialakulásában (Carlson. 1999). A vizsgálatban a csecsemők 52%-a mutatott bizonytalan kötődést. mert így nem tudja optimálisan ellátni gondozói feladatait. 1998).339 ség és a koragyermekkori fejlődés területeinek összefüggéseiről áttekintésként l. alkoholbeteg anyákkal végezték. 35%. 1989). 2000). A hátrányos szociális helyzet tehát mintegy kedvezőtlen kiindulási alapot jelent az optimális szülő-csecsemő kötelék kiépüléséhez. ami magasabb ugyan. többségüknek nincs stabil. van IJzendoorn és mtsai. az lényegesen megnöveli a bizonytalan kötődés előfordulásának valószínűségét. Az első ilyen jellegű kötődéskutatást középosztálybeli. Carlson. atipikus interaktív viselkedésük vezethet ahhoz. 1990. ezen belül kétharmaduk dezorganizált kötődést. támogató párkapcsolata. 2006b. A húsz éves kor alatti anyákkal végzett kötődéskutatások kimutatták. 2006b). A csecsemőkori dezorganizált kötődés kialakulásában az elszenvedett bántalmazás. 1987). alacsony szociális rizikójú családokban élő. áttekintésként l. és az anya által fogyasztott alkohol mennyiségével arányosan nőtt a bizonytalan kötődés valószínűsége (O’Connor és mtsai.. de messze elmarad a bántalmazott csecsemők csoportjainak 77  %-os átlagától (Van IJzendoorn és mtsai. Madigan és mtsai. míg a biztonságos kötődésűek a csoportnak csak 9%-át tették ki. 1999). hogy ezek a fiatal nők az átlagnál magasabb arányban szenvednek feldolgozatlan traumától (pl. az alacsony iskolázottság következtében nincs vagy alacsony a jövedelmük. nem tud kellően odafigyelni és szenzitíven reagálni a csecsemő jelzéseire. A szenvedélybeteg szülő szeszélyes. 59% dezorganizált. Aber és mtsai. akik krónikus kokainfogyasztók voltak. és mtsai. E. A serdülőkorú anyák szociális környezetét gyakran számos egyéb rizikótényező is terheli. gyermekbántalmazás) is együtt jár. hanem a szülő szenvedélybetegsége (pl. depresszió. házastársi erőszak.

340 bántalmazó vagy elhanyagoló viselkedése a csecsemő számára kiszámíthatatlanná teszi a gondozó reakcióit. az irritábilis csecsemő temperamentum. ahol a nagyobb környezeti stabilitás és a kiegyensúlyozott. Ezeket röviden a következő alfejezet tárgyalja. mentális egészség szempontjából jól funkcionáló vagy kiegyensúlyozott párkapcsolatban élő szülőket. A gondozót támogató társas kapcsolatrendszer jellemezhető ezeknek a kötelékeknek a számával és természetével. a körülmények dacára mégis voltak olyan anya-csecsemő párok. és gyakran ellentmondó eredményeket hoztak. Ezek közül az egyik a gondozó körül természetes módon kiépült és segítséget nyújtó rokoni. alacsony demográfiai státusz). amelyek az inszenzitív anyai viselkedés felé terelhetik az anya-csecsemő interakciókat (mint pl. Hangsúlyoznunk kell. Védőtényezők: társas támogatás és intervenció Az eddigi kutatások két családon kívüli védőfaktor hatásaira mutattak rá. hogy milyen jellegű – a szülő vagy a gyermek részéről megjelenő – egyéni. ennek révén pedig a biztonságos kötődés kialakulását (Belsky és Fearon. koraszülöttség. azon belül is a dezorganizált kötődésű csecsemők aránya. középosztálybeli családok esetében. ezzel elősegíti a szenzitív gondozás folyamatosságát. a szociális kapcsolatok tágabb hálózata közvetett módon befolyásolja a kötődés alakulását: növeli az anya önbizalmát és elégedettségét saját gondozói szerepkörében. hogy a több rizikófaktorral terhelt környezetben élő családok esetében a társas támogatottság jelentősebb szerepet játszik. és ez a krónikus félelem vezethet a dezorganizált kötődés kialakulásához. szervezett és támogató családi működés min- . 2008). míg a másik a szakemberek által biztosított támogatás és a célzott intervenció. ahol a kapcsolat optimális pályán tudott haladni. A kutatások arra is rámutatnak. Hátrányos környezetben is találunk a csecsemő jelzéseire szenzitíven reagáló. és biztonságos kötődés alakult ki. hogy olyan körülmények között. hogy mennyire szorosak és milyen mértékű érzelmi vagy anyagi támogatást nyújtanak a szülőnek. hogy a halmozott szociális rizikójú családok vizsgálataiban igen magas volt ugyan a bizonytalan. akik a többi nehézség ellenére is gondoskodnak a biztonságos kötődés megteremtődéséhez szükséges gondozói környezetről. Ugyanakkor a szociális védőtényezők feltárását célzó vizsgálatok eddigi hozadékát a gyakorlati szakemberek igyekeznek hasznosítani a szociális ellátás bővítésében és a kötődés alapú intervenciók kialakításában. valamint azzal. mint az alacsony rizikójú. illetve milyen társas-kulturális védőtényezők állhatnak a mindezek ellenére optimálisan alakuló kapcsolatoknak a hátterében. baráti vagy szomszédi kapcsolatok rendszere. amelyek ellensúlyozhatják a korai kötődés kialakulásának folyamatára ható kockázati tényezőket. A témában folytatott kutatások alapján az a kép rajzolódik ki. ami félelmet gerjeszt. pontosan melyek terelhetik a korai kötődés alakulását az optimális útra: az erre vonatkozó empirikus vizsgálatok elenyészőek. A kutatók jelentős erőfeszítéseket tesznek ugyan annak részletes feltárására. egyelőre mégsem tudjuk nagy bizonyossággal megnevezni.

A normativitás elve. hogy az intervenciós stratégiák közül melyik a leghatékonyabb a szülői szenzitivitás növelésében vagy a dezorganizált kötődés arányának csökkentésében. A programok rendkívül széles skálán mozognak. hogy kedvezőbb irányba tereljék a korai kötődési kapcsolat alakulását. így a nagy intervenciós programok részletes áttekintésére a Berlin és munkatársai (2005) által szerkesztett kötetet. számos vizsgálat alátámasztotta. a dezorganizált kötődés kialakulását megelőző intervenciókról ugyancsak Bakermans-Kranenburg és munkatársai (2005).341 den valószínűség szerint segíti a kockázati tényezőkkel való megküzdést. afrikai. míg megint csak más vizsgálatok kifejezetten az utóbbira összpontosítottak valamilyen. és egyensúlyuk. európai. az anyai szenzitivitásra fókuszáló intervenciókról BakermansKranenburg és munkatársai (2003). az áttekintő tanulmányok azonban azt hangsúlyozzák. hogy a biztonságos kötődési mintázat mellett minden kultúrában megjelennek a koherens bizonytalan kötődési mintázatok is. 7 A jelen tanulmány központi gondolatköre és a terjedelmi korlát miatt nem tudunk részletesebben foglalkozni a témával. hogy az anya-csecsemő interakciók minőségét közvetlenül érintő kötődés alapú programok tűnnek a legeredményesebbnek. Vannak. Az elmúlt 15-20 évben a szakemberek számos olyan intervenciós programot indítottak. Ez a tény arra is rávilágít. mint ahogyan azt korábban. Ezek fő kérdése az volt. amelyek az anya-csecsemő kapcsolat minőségét közvetetten. izraeli. Az észak-amerikai. az anyai depresszió kapcsán említett egyik vizsgálatban láthattuk (Lyons-Ruth és mtsai. 1990). a családok hátrányos helyzetének (pl. a szülő iskolázottságának.7 A kulturális-társadalmi berendezkedés hatásai Ainsworth és munkatársai (1978) észak-amerikai vizsgálatát követően több európai és a nyugati társadalmakétól eltérő berendezkedésű országban is indultak az Idegen Helyzet módszerén alapuló kötődéskutatások. Ezekben azt is bizonyították. A kutatások – vélhetően módszertani és célcsoportbeli változatosságuknak köszönhetően – egyelőre nem mutatnak egységes képet abban a tekintetben. a bántalmazó szülőkkel való kötődés alapú intervenciókról pedig Tarabulsy és munkatársai (2008) tanulmányát ajánljuk. hogy Bowlby evolúciós alapokon nyugvó elméleti megközelítése valóban megállja-e a helyét a különböző kultúrákban. . anyai depresszió. szintén igazolódott. A rizikófaktorok halmozódása kompenzáló tényezők jelenléte nélkül jelentős kockázatot jelenthet a gondozói viselkedés és a kötődés minőségének alakulására nézve. hogy egyaránt fel kell mérnünk a kockázati és védőtényezőket. mentális egészségének) javításával igyekeztek befolyásolni. vagyis hogy a csecsemők túlnyomó többsége biztonságos kötődési mintázatot mutat. gyermekbántalmazás. a korai kötődés alakulása szempontjából érintett gondozói csoportnál (pl. munkában való elhelyezkedésének. illetve kiegyensúlyozatlanságuk függvényében kell megítélnünk az adott gondozó helyzetét. hogy minden kultúrában megfigyelhető a korai kötődés jelensége. nevelőszülőség). Az univerzalitás. más kutatások egy átfogó program részeként közvetlenül is foglalkoztak az anya interaktív viselkedésének megváltoztatásával. amelyek célja többek közt az volt. egyetemesség elvét. vagyis azt.

rezisztens) a gondozói környezethez való megfelelő adaptációnak tekinthetjük. valamint Közép. az anya-csecsemő interakciók zavara a bizonytalan csoporton belüli dezorganizált kötődéssel függött össze (Tomlinson és mtsai. 16% elkerülő. hogy az anya ne hagyja figyelmen kívül gyermeke stresszjelzéseit. A három koherens kötődési mintázattal ellentétben az inkoherens. 2008. 21% pedig dezorganizált kötődésűnek bizonyult. Indonéziában és Japánban inkább rezisztens mintázatot mutatnak. míg Afrikában. Ezt kultúraközi vizsgálatok is alátámasztották. . indonéz és japán kutatások során az adott kultúrában átlagos helyzetűnek tekintett családokban egyaránt a biztonságos kötődésű anya-csecsemő párok fordultak elő a legnagyobb (kb. Ugyanakkor az inszenzitív. mert bizonyos ökológiai körülmények támogathatták a két bizonytalan kötődési mintázat evolúciós kialakulását és fennmaradását is (Simpson és Belsky. nem pedig a kulturális-társadalmi környezet függvénye. Az Idegen Helyzet Teszt módszerét alkalmazó első hazai kötődéskutatásban (Gervai. 50-70%) arányban (van IJzendoorn és Sagi. hanem a társadalmi elvárások meg is követelik. és a kutatók feltételezése szerint a korai gondozásnak ez a jellemző közege magyarázhatja az elkerülő kötődés csekély és a rezisztens kötődés magas arányát a bizonytalanul kötődő csecsemők között. hogy a két bizonytalan kötődési mintázat közül melyik fordul elő magasabb arányban: Észak-Amerikában. 2005). hogy míg az anya szülés utáni depressziója nyomán előre jelezhető volt a bizonytalan kötődés kialakulása. Izraelben.342 kínai. ahogy a kultúraközi vizsgálatok nagy része is mutatja. elkerülő. az anya így nem csupán gyorsabban tud reagálni a csecsemő jelzéseire. A kultúraközi eltérések oka feltehetően az uralkodó gondozási elvek és gyakorlat kulturális változatosságában keresendő.). Az afrikai. indonéz és japán anya-csecsemő pároknál például jóval több a szoros fizikai kontaktus és a folyamatos közelség.és Észak-Európában a bizonytalan kötődésű csecsemők inkább elkerülő. a különbségek mögött álló tényezők pontosabb felderítése pedig további kutatások feladata. Ugyanakkor kultúrafüggőnek tűnik. 2001). Lakatos és Gervai. Így ezek az emberi szülő-utód kapcsolat egyéni változatosságában alternatív viselkedési stratégiaként jelenhettek meg. dezorganizált kötődés aránya egy adott vizsgálati csoportban elsősorban az egyéni és környezeti rizikótényezők. magyarul röviden l. egy dél-afrikai város nehéz körülmények között élő családjaival folytatott kutatás pedig kimutatta. nem a gyermek igényeinek megfelelő gondozás ezekben a kultúrákban is előfordul. ez a megoszlás tehát hasonló volt más nyugati társadalmakéhoz. Evolúcióelméleti megfontolások alapján mindhárom kötődési alapmintázatot (biztonságos. mint a nyugati társadalmakban. mert az érzelmi és szociális fejlődés egyes területeire gyakorolt hatását pozitív fejlődési kimenetként értékelik (Van IJzendoorn és Sagi. 331–332. Mégis. 2005) a résztvevő 103 anya-csecsemő párból 52% biztonságos. 2008). 2003. a társadalmi elvárások általában a biztonságos kötődést tekintik optimális stratégiának. 11% rezisztens. o. Az afrikai dogon törzsnél például megfigyelt ijesztő/ijedt anyai viselkedés az elvárt módon függött össze a csecsemő dezorganizált kötődésével (True és mtsai. 2008).

és a gyermek egyre kevésbé igényli a gondozó folyamatos fizikai közelségét. Az Idegen Helyzet Teszt során a csecsemő belső munkamodelljének tartalmáról kaphatunk képet. milyen válaszokat és reakciókat várhat el tőle különböző helyzetekben. A szülő elérhetősége és rendszeres fizikai közelsége még 3-6 éves kor között is az el- . hanem azt is megtanulja. nem csak felismeri és megkülönbözteti őt a többi gondozótól. így egyre kevésbé szükséges számára azok azonnali végrehajtása (Bowlby. a jelzéseire kapott válaszokkal összefüggő tapasztalatait. terveit a kötődési személlyel. A csecsemő a kötődési kapcsolatról alkotott reprezentáció segítségével képes elvárásokat kialakítani a gondozó fizikai és érzelmi elérhetőségéről és válaszkészségéről. kifinomultabbá válik. hogy megjósolja. belső munkamodellben tárolódnak és összegződnek. amelyek eltérhetnek az övéitől. A gyermek bonyolultabb cselekvéseket képes megtervezni és gondolatban. Az interakciók során már verbálisan meg tudja osztani elképzeléseit. miközben azt is megérti. a kötődési reprezentáció összetettebbé. A kötődési viselkedés rendszerét csak a korábbinál nagyobb mértékű stressz képes aktiválni. A szülő-kisgyermek viszony a párbeszéden és a partnerek kölcsönös megegyezésén alapuló. Ahogyan a szülői törődés minőségével és a stresszjelzések esetén megnyilvánuló szenzitivitással kapcsolatos élmények. 1969/1982. tehát reprezentálja magát a gondozót és a szülő-csecsemő kapcsolat minőségét is. mert a kisgyermek térben és időben is nagyobb távolságot tolerál. Bowlby elgondolása szerint a csecsemőnek az adott gondozóval átélt tapasztalatai egy specifikus mentális reprezentációban. és ez a kognitív struktúra teszi lehetővé a csecsemő alkalmazkodását gondozója viselkedéséhez. ugyanúgy az esetleges bántalmazással vagy elhanyagolással kapcsolatos tapasztalatok is beépülnek a modellbe. ÖSSZEFÜGGÉSEK AZ ÉRZELMI-TÁRSAS FEJLŐDÉS EGYES TERÜLETEIVEL A kötődési kapcsolat belső modellje Ha a csecsemő ugyanazzal a gondozóval nap mint nap rendszeresen interakcióba lép. szervezi viselkedését a kötődési személ�lyel való érintkezései során. mert a megfigyelt viselkedési mintázat tükrözi a csecsemő gondozóval szembeni elvárásait. a reprezentáció szintjén kezelni. valamint ez vezérli. hogy a másik félnek szintén vannak saját szándékai és céljai. Marvin és Britner. amelyben a szoros fizikai közelség szerepe fokozatosan csökken. A harmadik életév után a kognitív fejlődés lépéseivel összhangban a kisgyermek belső munkamodellje is átalakul. és szervezi az elvárásokon alapuló viselkedésformákat. célvezérelt kapcsolattá alakul át. 2008). elővételezze a kötődési személy viselkedését. Ez teszi lehetővé.343 KÖTŐDÉS ÉS FEJLŐDÉS KISGYERMEKKORBAN: ÁLLANDÓSÁG ÉS VÁLTOZÁS. így saját viselkedésének újabb és újabb interakciós helyzetekben történő szervezésével maga is alkalmazkodjon a gondozóhoz. A személyközi kapcsolatról kialakított belső munkamodell tartalmazza a kötődési személlyel folytatott interakcióinak jellegzetességeit.

és ez az önkép – amely mintegy kiegészítő párja a gondozóról alkotott képnek – szintén a kötődési reprezentáció része. Míg a csecsemők kötődési minőségének megállapítására az Idegen Helyzet Teszt a legelterjedtebben alkalmazott módszer. mert szükség esetén támaszt. és méltó mások törődésére és szeretetére. Ezek következetes helytelenítése mellett bátorítja az alternatív viselkedések megnyilvánulását. interakciót vagy rövid testi kontaktust kezdeményez. ha a gondozóra egyébként nem jellemző ez a viselkedés. Bowlby szerint a szülővel folytatott interakciók során fokozatosan épül fel reprezentációja arról. így támogatva gyermek érzelemszabályozásának fejlődését. kielégítik érzelmi szükségleteit. addig a 2-7 év közötti gyermekek kötődési biztonságának megállapítására különböző kutatócsoportok számos eltérő. Ezek a módszerek a kisgyermek viselkedése mellett figyelembe veszik a verbális közlések tartalmát és minőségét. A szülői viselkedésben alkalmanként előforduló „hibák” (pl. segítséget nyújt. A három év körüli gyermekek többsége a szülői magyarázatot elfogadva megérti és sírás nélkül viseli. valamint a nemverbális gesztusoknak és érzelemkifejezéseknek. és szükség 8 Mint ahogy korábban a szenzitivitás koncepciójának ismertetésekor is kiemeltük. hanem önmagáról is. a közelségkeresés. ugyanakkor a gondozó visszatértekor kifejezi örömét. a testi kontaktust eredményező kötődési viselkedések (pl. ugyanakkor szabályozza a nem megfelelő. érzéseit elfogadják és megbecsülik. a belső munkamodell struktúrájának megragadására törekvő eljárást fejlesztettek ki.344 sődleges érzelmi biztonságot nyújtó kötelék. hogy vele mint önálló. erőteljes hisztik. A szenzitív szülői viselkedés nyomán a csecsemő azt tanulja meg. így a szoros érzelmi kapcsolatokban meg lehet bízni a partnerben. független személlyel hogyan bánnak egy közeli érzelmi kapcsolatban. odabújás) mellett azonban jelentősebb szerep jut a verbális kommunikációnak. ha néhány órára más felnőttek felügyeletére bízzák. a kisgyermek érzelmi megnyilvánulásaira adott gondozói válaszok rendszeressége és tartóssága alakítja a kötődési kapcsolat minőségét. a szülő erőteljesebb vagy indulatosabb reakciója a gyermek engedetlenségére) nem rombolják le a biztonságos kötődési kapcsolatot. A szenzitív szülő elérhető és biztonságot nyújt a gyermeknek. hogy a szülőnek a kisgyermek bármilyen fokú és módú negatív érzelmi megnyilvánulását (pl. Az eljárások sokaságáról kiváló áttekintést nyújt Solomon és George (2008) munkája. miközben fenntartja a biztonságos kötődési kapcsolatot. hogy megértik igényeit. ezért a gyermeknek az képe alakul ki önmagáról. ami beágyazódik a gyermek adott életkori szükségleteit kielégítő szenzitív gondozásba. hogy stresszjelzéseivel magára marad. A negatív érzelemkifejezéseknek a szülő által történő elutasítása 8 viszont azt tanítja a gyermeknek. problémás viselkedésmódokat. A gyermek érzelemszabályozási képességének fejlődésével összhangban a gondozó viselkedésében egyre több nevelési elem jelenik meg. hogy személyét. ez azonban korántsem jelenti azt. felépítését is. dühkitörések) helyeselnie kellene. A gondozói bánásmód nyomán a csecsemő nem csak a kötődési személyre jellemző viselkedésekről alkot képet. és röviden ismertet néhány módszert Tóth és Gervai (2005) hazai olvasók számára írt tanulmánya. . A szenzitív gondozó nem utasítja vissza a kisgyermek nyílt érzelemkifejezéseit.

A szülő kiszámíthatatlan. ha azok eltúlzottak és gyakran juttatja kifejezésre őket. és az énképet jellemző reprezentáció hároméves kor alatt még kialakulóban van. törődésre méltónak. tehetetlenség és inkompetencia érzés alakul ki benne. hanem egy állatot ábrázoló bábfigurát használva felelt a gyermek a kérdezőnek. A csecsemőkorban kialakult modell azért állhat ellen a későbbi változásoknak. és fenntartásuk érdekében a túlzott közelség és függőség árán is hajlamos alávetni magát a másik fél akaratának. Óvodáskorban azonban szerepjáték vagy verbális feladatok segítségével már jól vizsgálható a gyermek önmagáról alkotott képe. illetve annak erőssége és előjelezhetősége a további kutatások tárgya. így a kapcsolatokban nem számíthat másokra. amelyekben azonban bizalmatlan. inkább önmagára kell hagyatkoznia. miközben az újabb. és azt találták. vagyis mintegy információszűrőként működik. percepcióját is. az énkép és a szociális kapcsolatokban mutatott viselkedés összefüggése. A gondozó elérhetőségének bizonytalansága miatt a kapcsolat fenntartására kell figyelnie. Ugyanakkor mindkét bizonytalan (elkerülő és rezisztens/ambivalens) kötődési csoportra jellemző volt. hogy a gyermek negatív. ahol nem közvetlenül. a szociális interakciók során könnyen válik indulatossá és feldúlttá. A gondozó elutasítása miatt nem tartja magát szeretetre. A kötődés folytonossága és változása Bowlby elképzelései szerint a belső munkamodell nem csak a kötődési kapcsolatot és a gyermek önképét reprezentálja. A belső munkamodell csecsemőkorban még viszonylag egyszerű kognitív struktúra. Az énkép és a kötődés közti összefüggéseket eddig olyan empirikus vizsgálatokban mutatták ki. és a szoros kapcsolatokban gyakran bizalmatlan. mert a kezdeti tapasztalatok alapján felépült struktúra egyre inkább csak azo- . folyamatos elismerést és megerősítést vár. Mivel nem tudja megfelelően szabályozni az érzelmeit. a kötődés szempontjából lényeges információkat beépíti a meglévő struktúrába. Az atipikus. amelyekben egyidejűleg mérték ezeket a mutatókat. és a szoros kapcsolatokba vetett bizalom hiánya miatt később is kerüli a mély érzelmi kötelékek kialakítását. félelemkeltő szülői viselkedés a gyermeket folyamatos szorongásban és aggodalomban tartja. hanem befolyásolja az egyén kötődéssel kapcsolatos észlelési folyamatait. A kötődés. az érzelmi igényeket következetlenül kezelő magatartása azt a képet alakítja ki a gyermekben. hogy a közelségre és törődésre irányuló igényeit csak akkor veszik figyelembe. hogy az anya-gyermek kapcsolatról biztonságos kötődési reprezentációval rendelkező gyermekek pozitív önképet festettek magukról egy olyan eljárásban. Énképét az alacsony önbizalom és a negatív önértékelés is jellemzi. és mivel nem tud viselkedésének szervezésével hatékonyan alkalmazkodni a gondozóhoz.345 esetén nem kap támogatást. így énképét az önbizalomhiány jellemzi. de „tökéletes” önképet jelenített meg. Verschueren és munkatársai (1996) például holland ötéveseket vizsgáltak. Vágyik a szoros érzelmi kapcsolatokra.

346 kat az újabb tapasztalatokat építi be. Változhat a stressz és a társas támogatottság mértéke. negatív életesemények magyarázhatják. Klinikai szakemberként arra is utalt. Ebből következően Bowlby azt feltételezte. ugyanakkor nem tudatos. illetve ezek halmozódása (l. hanem jelentős szerepe lehet a családi környezet és a tágabb szociális-demográfiai faktorok állandóságának is. Main és Cassidy (1988) egy észak-amerikai vizsgálatban talált jelentős stabilitást.: Összefüggések az érzelmek. hogy a kötődés folytonosságáról alkotott feltételezést részben bizonyították a kötődési elmélet keretében végzett követéses vizsgálatok.ezek feltárása további kutatásokra vár. milyen következetes. tehát a csecsemőként biztonságos kötődésű gyermekek többsége 6 évesen is biztonságos kötődést mutatott. közeli családtag súlyos betegsége vagy elvesztése. Nem végeztek nagy számban a gyermekek kötődésének minőségét csecsemőkorban és kisgyermekkorban (5–8 év) egyaránt vizsgáló longitudinális kutatásokat. vagy más traumatikus események. 2000) nem talált folytonosságot 15 hónapos és 8 éves kor között. Feltételezhető az is. amelyek megerősítik a – tudat számára nagyrészt elérhetetlen – modellt. Bar-Haim és mtsai. hogy a koragyermekkorban kialakult kötődési mintázat az egyén életútján viszonylag változatlan marad. vagy a szülő gondozói viselkedése . alig néhány éves időszakot felölelő csecsemőkori és kisgyermekkori követéses vizsgálatok eredményei arra a fontos tényre mutatnak rá. Wartner és munkatársai (1994) egy német. hogy a kötődési kapcsolat kedvezőtlen irányú változását (pl. hogy a kisgyermek nagyon korai időszakban kialakult kötődési mintázata egy életre mindenképpen optimális vagy kedvezőtlen pályára terelhetné a fejlődést. a család szociális körülményei. hogy a kötődés stabilitásának hátterében – legyen az stabil biztonságos vagy bizonytalan kapcsolat – nem csupán az anya-gyermek interakciók minőségének folytonossága húzódik. A korai kötődés korrelátumai I. és a meglévők is elsősorban alacsony szociális rizikójú családok csoportjaira épülnek. amikor a korai bizonytalan kötődés a későbbiekben biztonságos kötődésre módosul. terápiák nehézsége abban rejlik. 2005. míg egy svéd kutatás (Bohlin és mtsai. 2000). amelyek azt tükrözik. a gyermek biztonságosból elkerülővé válik) olyan környezeti rizikótényezők. az exploráció és egyes fiziológiai válaszok szabályozásával Az ismertetett csecsemőkori kötődési mintázatok felfoghatók olyan viselkedési stratégiáknak. hogy a kötődést célzó intervenciók. Rövidebb. Moss és mtsai. mint a szülők párkapcsolati konfliktusa vagy válása. ugyanakkor korántsem állítható. így az intervenció a kapcsolati zavarok minél korábbi felismerése és rendszeres kezelése esetén lehet a leghatékonyabb. mi állhat a kedvező változások hátterében. a „kötődési személyre szabott” stratégiát használ – például egy olyan közepes stresszt kiváltó ese- . hogy a kisgyermek hogyan alkalmazkodik a gondozó viselkedéséhez. Ugyanakkor jóval kevesebbet tudunk arról. hogy a már kialakult kötődési reprezentáció önmegerősítő folyamatok révén válik egyre stabilabbá. Elmondhatjuk tehát.

hiszen a csecsemő a szülő szenzitivitásával vagy inszenzitivitásával kapcsolatban szerzett tapasztalatai nyomán építi fel azt a viselkedési stratégiát.347 ménnyel való megküzdés során. és célja elérése érdekében maga is alakítsa. kíváncsiságot. mind negatív érzelmeinek megnyilvánulásait. Ugyanakkor a gondozó viselkedésében fellépő változatosság megkívánja a csecsemőtől. szeparáció esetén sírnak). miként szabályozza érzelmeit célja – a kötődési személy közelségének – elérése érdekében. mint az ujjszopás vagy a puha tárgyakhoz való odabújás a felnőtt segítsége nélkül is megjelenhetnek a fejlődés során – a gondozói viselkedés. Ezek a csecsemők így pozitív élményeiket. Külső szabályozó tényezőként a szenzitív gondozás így megalapozza a csecsemő későbbi hatékony önregulációs képességét. örömüket éppúgy megosztják a szülővel (pl. A kötődési elmélet szerint a csecsemő célja az elsődleges gondozó folyamatos közelségének és elérhetőségének fenntartása. Ebben az értelemben a koherens kötődési mintázatokat a gondozóhoz mint környezethez. Az újszülöttek nincsenek birtokában minden olyan képességnek. ha érdekes játékot találnak. amellyel hatékonyan szabályozni tudnák negatív és pozitív érzelmeiket. mint a stresszhelyzetben jelentkező negatív érzelmeiket (pl. azt vidáman megmutatják neki). vagyis érzelmeik nyílt kommunikációja jellemzi őket. elsősorban a szülő szenzitivitása. A szenzitív szülő megfelelően észleli és értelmezi a csecsemő érzelemkifejezéseit (pl. igazodva gondozójának bánásmódjához. és elfogadja mind pozitív. a figyelem és a megismerési folyamatok szabályozásának egyidejű és hosszú távú fejlődése is részben összefügg a kötődési kapcsolat alakulásával. a II. szervezze viselkedését. amelyet nyugtalanság vagy stressz esetén alkalmaz. hogy a kisgyermek elsajátítja. félelmet. A kötődés minőségének kialakulása más fontos fejlődési területekkel kölcsönhatásban zajlik. annak elvárásaihoz és viselkedéséhez történő adaptációnak tekinthetjük. 1985). önreguláció A kötődési kapcsolatokban szerzett tapasztalatok hatást gyakorolnak a csecsemő érzelemszabályozási képességének fejlődésére. jelentős szerepet játszik a kisgyermek érzelemregulációs stratégiájának alakulásában (részletesen l. így az exploráció. így – bár az önmegnyugtatás egyes formái. és az interakciók során testi vagy verbális kontaktus révén optimális szintre erősíti vagy csökkenti ezeket az érzelmi állapotokat. A biztonságos kötődési kapcsolat azt tanítja a csecsemőnek. hogy érzelmeinek és az érzelmekkel kapcsolatos viselkedésének szabályozásában támaszkodjon a kötődési személyre. mint az Idegen Helyzet (Main és mtsai. dühöt. . mert a gondozó következetesen csillapítja vagy megszünteti negatív érzelmi állapotait. Az adott stratégia nem kizárólag a kötődési viselkedés és reprezentáció szerveződésében nyilvánul meg. az érzelmek. és viszont: az érzelemreguláció egyes aspektusai a kötődési stratégia működésének szolgálatába állnak azáltal. Érzelemszabályozás. hogy képes legyen rugalmasan alkalmazkodni ezekhez a különbségekhez. kötetben). örömöt). Lakatos.

Velük ellentétben. amely koherens alkalmazkodást biztosítana a gondozóhoz.9 9 A kötődési és érzelemszabályozási stratégiáknak a kisgyermek társas alkalmazkodásával való összefüggését feltáró empirikus kutatásokról e fejezetünk „A korai kötődés korrelátumai II. Mivel saját érzelemregulációjuk alakításához a dezorganizált csecsemők kapják a legkevésbé hatékony gondozói segítséget. . ijesztő/ijedt viselkedése szorongást és félelmet gerjeszt. hogy maguk próbálkoznának a regulációval. empátiáját szabályozni tudja. ezért ez a képesség náluk sérülhet leginkább. az elkerülő és rezisztens kötődésű gyermekeknél is nagyobb kihívással szembesülnek. és a csecsemő stratégiája tükrözi annak – nem tudatos – megértését. hogy olyan „megküzdési eszköz” a kisgyermek számára. a rezisztens kötődésű csecsemők felerősítik negatív érzelmeik kimutatását: ezzel igyekeznek fenntartani a kiszámíthatatlanul elérhető szülő figyelmét. A szülő atipikus. dühét vagy másokkal szembeni pozitív viselkedését. A kutatások eredményei alapján a bizonytalan-dezorganizált kötődés nyújtja a legkevésbé optimális kereteket az érzelmi fejlődéshez: ezek a csecsemők stresszhelyzetben nem tudnak olyan stratégiát fenntartani. Mindhárom kötődési mintázat esetében az érzelmek regulációja végső soron a kötődési személy közelségének fenntartását szolgálja (az elkerülő kötődés esetében is. mert megtanulták. s mivel stresszhelyzetben összeomlik. a düh szabályozásával az agressziót. Az érzelemszabályozási stratégia kiépülésének jelentősége a fejlődés szempontjából az. modulálni az általa kiváltott negatív érzelmeket. ezzel viszont megerősítik a kapcsolatban kialakult függőségüket. maguk szabályozni érzelmi állapotukat. hogy hasonló helyzetekben gondozójuk elutasítja. hiszen a hatékony érzelemreguláció csökkentheti az új kapcsolatok kezdeményezésekor megjelenő szorongást. A kutatások a kötődési kapcsolat alakulásával összefüggésben különösen a szociális interakciók szabályozásának terén betöltött szerepének vizsgálatára irányulnak. hogy melyik az a viselkedés.” című alfejezetében esik majd szó. Enyhébb stressz esetén is inkább a gondozónak jeleznek ahelyett. hogy nem mutatja ki nyíltan negatív érzelmeit). például tárgyak manipulációjával. ugyanakkor éppen maga a szülő nem tudja hatékonyan csökkenteni. amelynek segítségével félelmét. Igyekeznek figyelmük elterelésével. hiszen csecsemő azzal „tarthatja fenn” a szülő figyelmét és kerülheti el a visszautasítást.348 Az elkerülő kötődésű csecsemők minimalizálják negatív érzelmeik nyílt kifejezését. vagy eleve nincs hatékony érzelemszabályozásuk. amely az adott gondozó mellett bevált és működik. mások érzelmi állapotainak megértése és a pozitív szociális viselkedésformák révén pedig elősegíti az empátia megnyilvánulását. bírálja elkeseredésüket és közeledésüket.

gyakran tereli el a gyermek figyelmét. Míg az elkerülő diádoknál a csecsemő frusztrációja esetén a szülő segítségnyújtás helyett inkább visszahúzódik és túlzott önállóságot vár el a gyermektől. korlátozza a csecsemő önállóságát és a kapcsolatból kitekintő érdeklődését. vagy tevékenysége közben szakadatlanul figyeli hollétét. A magabiztos exploráció során a kisgyermekben kompetenciaérzés alakul ki. Eközben bízhat abban. 2008). kognitív képességeit és figyelmét próbára tevő helyzetekben feltételezhető. A bizonytalan kötődési mintázatokat a szakirodalom kevésbé tekinti optimálisnak az exploráció támogatásában. addig a rezisztens kapcsolatban a szülő inkább gátolja. hiszen a kötődési személytől eltávolodva az elkerülő és a rezisztens kötődésű gyermekek is szoronganak a gondozó „vészhelyzetben” való elérhetősége miatt. A kapcsolat fenntartása miatt érzett szorongás elvonja figyelmét a külvilág megismerésétől. A kutatók ezért gyakran probléma-megoldási helyzetekben figyelik meg a kisgyermek viselkedé- . Ez az eredmény alátámasztja. mint a csecsemőkorban biztonságos vagy elkerülő társaik (McElwain és mtsai. Az elkerülő csecsemő nem jelzi ugyan aggodalmát. a csecsemőkori pszichomotoros fejlődést és az óvodás-iskoláskori kognitív képességeket (IQ ) mérő mutatók nem különböznek a három koherens kötődési csoportban.349 Exploráció és kompetencia a megismerésben Az Idegen Helyzet Tesztben megfigyelhető koherens kötődési mintázatok leírásánál már ismertettük a kötődés és az exploráció viselkedési rendszereinek egymást befolyásoló viszonyát. Megfigyelték. támogatva ezzel a csecsemő explorációs tevékenységét. hogy a csecsemő érdeklődését követné. A biztonságos kötődési kapcsolatban a gondozó biztonságos bázis a környezet felfedezéséhez és a világgal való ismerkedéshez. A korai kötődés minőségének hatása az explorációra nem az általános mentális fejlődés szintjén mutatkozik meg. Grossmann és mtsai. Egy nagyszabású amerikai követéses vizsgálatban azt találták. de figyelme a szorongása miatt mégsem olyan elmélyült. A kötődési kapcsolat minőségének befolyása sokkal inkább a nehézséget vagy kihívást jelentő. hogy a kötődés és az exploráció korai életkorban kialakult egyensúlya befolyásolhatja későbbi felfedező viselkedést. és a szeparáció alatt is foglalkozik a környezet tárgyaival. 2003). figyelmünket most az exploráció. amikor az nyugodtan és elmélyülten játszik. A rezisztens csecsemő lehetőleg nem távolodik el a szülőtől. hogy szükség esetén a kötődési személy elérhető és segítséget nyújt. és az explorációban kevés önállóságot. hogy bizonytalan kötődési kapcsolatban a gondozó akkor avatkozik be a gyermek tevékenységébe. a környezet felfedezésének oldalára összpontosítjuk (áttekintésként l. alacsony szintű kompetenciát mutat. vagyis képes nyitottan és érdeklődéssel közeledni a különböző. a gyermek önállóságát. valódi vészhelyzet híján is a „szoknyája mellett” marad. hogy a rezisztens kötődési múlttal rendelkező hároméves gyermekek anyjuk passzív jelenlétében szegényesebb szimbolikus játékot játszottak és kevesebb figyelmet fordítottak a tárgyi környezet megismerésére. és saját elképzeléseinek megfelelően próbálja irányítani az interakciót ahelyett. mint a biztonságosan kötődőké. kihívást jelentő helyzetekhez.

hogy a dezorganizált kötődésű csecsemők Bayley-féle mentális indexe enyhe fejlődési lemaradást mutatott a gyermekek motoros készségeinek normatív sávba eső alakulásához képest. Azóta néhány további. feltételezhető. Annak felderítésére. de a negatív érzelmeikkel való megküzdés nehézségei is szerepet játszhatnak. Grossmann és mtsai. hogy egyes kognitív képességeik fejlődése kedvezőtlen irányt vesz (pl. Jelenleg nem rendelkezünk elegendő ismerettel arról. és sikeresen támaszkodtak a szülő verbális útmutatásaira. o. 862–863. Lyons-Ruth és munkatársai (1990) nagyon alacsony jövedelmű családokat vizsgálva azt találták. mint a bizonytalanul kötődő szülő-gyermek pároknál. egyes kutatók pszichobiológiai vizsgálatokat végeztek az Idegen Helyzet Tesztben résztvevő gyermekekkel. a hormonháztartást és a központi idegrendszert érintő – válaszok is zajlanak.350 sét. és mivel ezek a gyermekek a legérintettebbek az érzelemreguláció diszfunkciójában.). 1996). A magas szociális rizikó és a korai dezorganizált kötődés együttes jelenléte viszont megnövelheti a kognitív képességek fejlődésének zavarát. McElwain és munkatársainak fent említett vizsgálatában például erre a kötődési csoportra vonatkozóan a játéktevékenységben semmilyen eltérés nem mutatkozott. hogy a különböző kötődési stratégiát alkalmazó csecsemőket milyen fiziológiai szintű megküzdési mechanizmusok jellemzik. mint az organizált kötődésű csecsemők. amikor a feladatmegoldás során a kivitelezés sikere érdekében fenn kell tartania motivációját és szabályoznia kell frusztrációját (Pianta és Harbers. Elsőként Matas és munkatársai (1978) írták le a jelenséget rámutatva. hogy a dezorganizált kötődésű csecsemők a kísérletvezetővel folytatott interakciók során a közös figyelmi fókuszt igénylő tevékenységben (amikor például a felnőtt és a csecsemő is ugyanarra a játéktárgyra figyel) rosszabbul teljesítettek. köztük idősebb gyermekekkel folytatott vizsgálat is nagyon hasonló eredményre jutott (l. A stresszre adott viselkedési válaszok hátterében fiziológiai szintű – a keringést. gátolva az elmélyült explorációt. hogy alacsony szociális rizikójú népességben a korai dezorganizált kötődés miképpen befolyásolja a figyelmi és megismerési folyamatokat. amelyek egyébként jobban igazodtak a gyermek igényeihez és képességeihez. Fearon és Belsky. Az általános fejlődési mutatókban eddig nem mutatkozott hátrány az alacsony rizikójú dezorganizált kötődési csoportokban sem. folyamatos készenléti állapotban van. Claussen és munkatársainak (2002) kokainfogyasztó anyákkal folytatott vizsgálata pedig kimutatta. 2004). Fiziológiai szintű szabályozás A négy kötődési csoportot jellemző viselkedési és érzelemregulációs stratégiák megalapozzák. A dezorganizált kötődésű gyermekek explorációs tevékenységére hatással lehet szorongásuk és félelmük. hogy a kisgyermek hogyan tud megküzdeni a stresszhelyzetekkel. hogy a biztonságos kötődési múlttal rendelkező kétéves gyermekek kitartóbban és lelkesebben próbálkoztak egy nehéz feladat megoldásával. A csecsemők szívritmusát vagy a nyálból kimutatható kortizol (egyfajta stresszhormon) szintjét mérő kuta- . Mivel azonban a dezorganizált kötődésű gyermekek kötődési viselkedési rendszere. 2008.

. a jelen és a II. Fox és Hane. kötetben). valamint túlélését szolgálja. hogy a korai fejlődésre ható súlyos kockázati tényezők a mentális egészség mellett az idegi-hormonális működésre is hosszú távú hatással lehetnek. befejezése után pedig csak jelentéktelen csökkenést mutatott. Az Idegen Helyzet Tesztben a biztonságosan kötődő csecsemőknél több kutatás is kimutatta ezt a fiziológiás mintázatot.htm. továbbá a Bucharest Early Intervention Projectből származó közleményeket: www. org/publications. 2008). Súlyos és krónikus rizikótényezőknek (fizikai vagy szexuális bántalmazásnak. 2005). A korai kötődés korrelátumai II. akkor a hormonszint ismét lecsökken.351 tások eredményei arra utalnak.: Összefüggések a személyiségfejlődéssel és a társas kapcsolatok alakulásával A korai kötődés minőségét leképező belső munkamodell funkciója csecsemőkorban lényegében az adott kötődési kapcsolat fenntartására és szabályozására korlátozódik. hogy a csecsemő önszabályozási képességét befolyásoló veleszületett tulajdonságok milyen kölcsönhatásban vannak a gondozói bánásmód minőségével. és további vizsgálatok szükségesek annak alaposabb feltárására.10 Annyi mégis bizonyosnak tűnik. hogy a bizonytalanul kötődő csecsemők nem képesek a kötődési kapcsolatot a fiziológiás stressz csökkentésére használni oly módon. vészhelyzet. ahogy azt a biztonságosan kötődők teszik (áttekintésként l.macbrain. Fiziológiai válaszreakciójuk tehát alátámasztja. Spangler és Grossmann (1993) munkája mutatott rá elsőként arra. hogy a stressz idegi és hormonális szabályozása ezeknél a gyermekeknél eltér a szokványostól. hogy az IHT alatt kortizolszintjük jelentősebb emelkedést. ugyanakkor a dezorganizált kötődésű csecsemőknél azt találták. és fiziológiás reakciójuk hasonló a többi csecsemőéhez: bár minimalizálják kötődési viselkedésüket. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt. és a csecsemő védelmét. még Lakatos. továbbá mindez milyen mechanizmusokon keresztül hat a formálódó kötődési kapcsolat minőségére és a fiziológiai szabályozás alakulására (l. anyai depressziónak) kitett óvodáskorú gyermekekkel végzett pszichofiziológiai kutatások arra utalnak. hogy a szeparációs helyzet az elkerülő gyermekekben is szorongást vált ki. de ha az egyén adott helyzetben alkalmazott viselkedési stratégiája hatékony. Ez az elsődleges funkciója 3-6 éves korban továbbra is erőteljesen érvényesül. hogy a stressz leküzdésére nem rendelkeznek hatékony viselkedési stratégiával. betegség vagy más 10 L. hogy az IHT-ben eddig végzett pszichofiziológiai kutatások nem hoztak teljesen egybecsengő eredményeket. Stressz hatására a kortizol mennyisége megemelkedik a szervezetben. kortizolszintjük pedig megemelkedik. szívritmusuk szaporábbá válik. ma még azonban nem ismerjük az eltéréshez vezető pontos fejlődési utat és mechanizmust (Putnam.

hanem „általánossá válik”. kötetben. kapcsolataikat kevésbé jellemzi kölcsönösség. A kortársakkal való nézeteltérések dühöt. ezért interakcióikban maguk is ellenségesen és agresszíven lépnek fel. össze kell egyeztetnie baráti viszonyait a csoport más tagjaival való interakciókkal. és a gyermeket a gondozó közelsége vagy az elért testi kontaktus nyugtatja meg (Marvin és Britner. és maguk is kooperálnak az interakciók során. és kapcsolataikban az esetleges konfliktusok megelőzése vagy elkerülése érdekében gyakran választják a túlzott engedelmesség és irányíthatóság stratégiáját. és hogyan fogadtatja el magát a csoport tagjaival. a csoporttól való visszahúzódás is (Berlin és mtsai. Az elkerülő kötődésű gyermekek arra számítanak. hogy a velük kapcsolatba kerülő másik személy következetesen reagál kommunikációs jelzéseikre. a szociális kapcsolatok természetéről alkotott elvárásai és önképe mind olyan fejlődési területek. a II. esetleg erőszakosan reagál és félelmet kelt. A korai szülő-csecsemő interakciók alatt megalapozott érzelemszabályozási képesség jelentős szerepet játszik abban. és hatást gyakorol másokkal folytatott interakcióinak jellegére. barátságok kialakításakor is vezérli a kisgyermek elvárásait és viselkedését. Az új kapcsolatok kiépítésekor érvényesülnek azok az elvárásai. A kötődési reprezentáció így nem csak az aktuális kötődési kapcsolatot szabályozza. A rezisztens kötődésű gyermekek számára a másik személy viselkedése nehezen látható előre. NeményiHerczog. meg kell találnia helyét a szervezett kortárs csoportokban.352 stresszkeltő inger esetén aktiválódik a kötődési viselkedés. hogy a gyermek milyen módon tudja kezelni a személyközi konfliktusokat. és különböző szociális helyzetekben. amelyek támogathatják vagy hátráltathatják a szociális interakciókban megmutatkozó kompetenciát és a szoros érzelmi kapcsolatokban való alkalmazkodást. A dezorganizált kötődésű gyermekek feltételezése szerint a szociális partner ellenséges. ezért társas környezetben visszahúzódóbbak. A biztonságosan kötődő gyermekekben az a kép alakul ki. Ebben az életkorban a kisgyermek már nyitottabbá válik az új szociális kötelékek kialakítására. félelmet vagy . és hajlandó az együttműködésre. részletesen Szabó. és tapasztalataik szerint stresszhelyzetben csak magukra számíthatnak. 2008). a kapcsolatban résztvevő másik fél viselkedéséről a korai gondozás során alakított ki. ugyanakkor időről időre megjelenhet viselkedésükben a kapcsolatok előli elzárkózás. a jelen kötetben). gyakrabban ellenségesek és távolságtartóak társaikkal. 2008). segítőkész. kiszámíthatatlan. amelyeket az emberek közötti kötelékek természetéről. jó szándékú. Elvárásaik miatt kevésbé működnek együtt. hogy környezetük visszautasítóan. ezért nyitottan közelítik meg a szociális helyzeteket. esetleg rosszindulatúan bánik velük. és kapcsolatot kell kiépítenie az óvodai és iskolai pedagógusokkal (l. például a kortárs kapcsolatok. A csecsemőkort elhagyva a gyermeknek a szociális kapcsolatok tágabb hálózatába kell beilleszkednie. Szociális kompetencia és alkalmazkodás a társas környezethez A gyermek érzelemregulációs stratégiája. és ehhez kapcsolódóan a munkamodell szerepe is kibővül.

engedetlen stb. . A szociális kompetencia területén a viselkedés normális változatosságán kívül eső problémák mértékét leggyakrabban kérdőíves módszerekkel mérik fel felnőtt megfigyelők (szülők. kötetben). vitatkozik. Fagot és Kavanagh (1990) vizsgálatában kutatók és gondozók is végeztek rendszeres megfigyeléseket 18–27 hónapos kor közötti bölcsődés gyermekeknél: a megfigyelők az elkerülő kötődésű lányokat nehezebben kezelhetőnek és kevésbé népszerűnek ítélték. mint a biztonságosan kötődő lányokat. és ők engedelmeskedtek leginkább a felnőttek utasításainak. és az eredmények szerint a biztonságosan kötődő gyerekek kevesebb externalizáló viselkedési problémát mutattak otthoni környezetben (tönkre tesz dolgokat. keresték a gondozók figyelmét. mert társaik kerülték a velük való érintkezést. a II. szociális gátlásosság. és bár a társakkal folytatott interakciók szintjén tetten érhető a kötődési kapcsolat hatása. a szélsőséges problémák nem kizárólag a kötődési múlt termékei. mint bizonytalanul kötődő társaik. Empirikus vizsgálatok egy részében kimutatták. 2001) anyák számoltak be 3 és fél éves gyermekük viselkedési problémáiról. hogyan legyen úrrá indulatain és oldja meg a konfliktusokat (l. Az eredmények (illetve azok hiánya) rávilágítanak arra. A biztonságosan kötődők csoportjában a nemek között nem volt érzékelhető különbség. és a kötődési kapcsolatban szerzett tapasztalatai. hogy a bizonytalan (főleg rezisztens) kötődésű gyermekekre kevésbé optimális szociális viselkedés jellemező. Egy másik vizsgálatban (Vondra és mtsai. részletesen Lakatos. szorongás. magányosság) azért nem alakultak ki a bizonytalan kötődéssel összefüggésben. Feltételezhető. gyakran verekszik. hogy a biztonságos kötődési múlttal rendelkező gyermekek általában jobb szociális készségekkel rendelkeznek és népszerűbbek csoportjukban. A bizonytalan kötődésű lányok visszahúzódóak. és arra a következtetésre jutottak. hogy patológiásnak tekintett externalizáló és internalizáló viselkedések (pl. ok nélküli félelem. testvérekkel vagy intézményi környezetben szerzett tapasztalat – ellensúlyozta és megakadályozta. A bizonytalan kötődésű fiúk gyakrabban viselkedtek antiszociálisan. 1991). más különbség azonban nem adódott. Egy angol kutatásban óvodás gyermekek társaikkal folytatott interakcióit figyelték meg szabad játéktevékenység alatt (Turner. hogy a fejlődés különösen kedvezőtlen pályára terelődjék. valamint érzelemregulációs képessége irányítja abban. mint a dezorganizált kötődésűek. agresszívek. gyakrabban voltak erőszakosak. és feltűnősködtek. hogy a korai kötődés minősége nem feltétlenül áll közvetlen oksági kapcsolatban a későbbi szocio-emocionális működés területein mutatkozó eltérésekkel. pszichológusok) tapasztalatai alapján. alacsony szociális rizikójú családokkal folytatott vizsgálatokban általában semmilyen vagy gyenge összefüggést találtak a kötődés minősége és a társas viselkedés problémái között. pedagógusok. konfliktuskerülők voltak. ugyanakkor a közösség peremére szorultak. A kötődéselméleti kutatók előrejelzése ellenére – miszerint a bizonytalan kötődés a szociális kapcsolatok zavarához vezet – a középosztálybeli. mert a kedvező szociális környezet – például a más gondozókkal. az ő társas viselkedésük nem volt kirívó egyik tekintetben sem.).353 frusztrációt válthatnak ki.

1996. hétéves korban pedig az anyák és a tanítók számoltak be kérdőívek segítségével. s ha ezek a tényezők tartósan kísérik a gyermek társas fejlődését. a szűkebb és tágabb környezet kockázati tényezői kedvezőtlenül hatnak a kötődés kialakulásának folyamatára. rezisztens vagy dezorganizált szülő-csecsemő kötődés néhány évvel későbbi következménye. Nem feledkezhetünk el azonban arról. és másfél éves korban 55% mutatott dezorganizált kötődést. 1998): itt a csecsemők 43%-a mutatott 18 hónapos korban dezorganizált kötődést. gyakran patológiás irányba terelheti a kisgyermek fejlődését. pontosan milyen lesz a korai biztonságos.. A társas viselkedés problémáiról ötéves korban az óvónők. hogy a csecsemőként dezorganizált kötődésű serdülők közül többen számoltak be pszichés zavarokról. több fejlődési területre kiterjedő adaptációs zavarai. és a korai dezorganizált kötődést mutató gyermekek 50%-ának voltak hétéves korban a klinikai tartományba eső általános. ami nagyban segítheti a hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének megértését és a lehetséges intervenciók kidolgozását. csecsemőkortól fiatal felnőtt korig tartó követéses vizsgálat eredménye. ho