P. 1
Biztos Kezdet A génektől a társadalomig a koragyermekkori fejlődés színterei

Biztos Kezdet A génektől a társadalomig a koragyermekkori fejlődés színterei

|Views: 542|Likes:
Published by kriszta0422

More info:

Published by: kriszta0422 on Apr 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2014

pdf

text

original

3

A génektől a társadalomig: a koragyermekkori fejlődés színterei

4

Biztos Kezdet Kötetek I.

5

A génektől a társadalomig: a koragyermekkori fejlődés színterei
Biztos Kezdet Kötetek I.

Budapest 2011

6

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (korábban Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet) – Gyerekesély projekt www.biztoskezdet.hu Szakmai szerkesztők: Danis Ildikó Farkas Mária Herczog Mária Szilvási Léna Szakmai lektor: Tóth Olga Szerkesztő: Balázs István A kötet munkálatait koordinálta: Kürthy-Molnár Andrea Fotók: Szász Marcell A kötet számára készült fotók helyszínei: Pöttömke Biztos Kezdet Gyerekház, Sátoraljaújhely Bóbita Biztos Kezdet Gyerekház, Baktalórántháza Biztos Kezdet Gyerekház, Nyírtelek-Görögszállás Családok otthonai Sátoraljaújhelyen, Baktalórántházán, Görögszálláson, Budapesten Köszönet minden fotón szereplő gyereknek, az együttműködő szülőknek és szakembereknek. Köszönet a www.flickr.com, weboldalnak a fotók rendelkezésünkre bocsátásáért. Köszönet Charles A. Nelson PhD a From Neurons to Neighbourhoods c. kötetből származó ábrájáért. Megjelent a TÁMOP 5.2.1. „Gyerekesély program országos terjesztésének szakmaimódszertani megalapozása és a program kísérése” program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával.

© Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, 2011
A jelen kiadvány a jogtulajdonos engedélye nélkül sem részben, sem egészben, sem elektronikus, sem mechanikai eljárással nem másolható, ideértve a fénymásolást, a számítógépes adatrögzítést vagy adatbankban való felhasználást is.

7

8

Tartalom

A génektől a társadalomig: a koragyermekkori fejlődés színterei
ELŐSZÓ

(Danis Ildikó – Farkas Mária – Herczog Mária – Szilvási Léna) Kinek szól az első két kötet? A kötetek születése Szakmai üzenetek – horizontális témák Gondolkodjunk együtt és tegyünk az egészséges és teljes koragyermekkorért! Az első két kötet szerkezete, tartalma

20 21 21 22 23 25

I. BEVEZETÉS: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT HATÁRÁN
1. fejezet

NÉZŐPONTOK, ELMÉLETEK, GYAKORLATOK – A MAGYAR BIZTOS KEZDET PROGRAM ELŐZMÉNYEI ÉS MEGVALÓSULÁSA (Szilvási Léna)
BEVEZETŐ MIÉRT VAN SZÜKSÉG A HAZAI KISGYERMEKELLÁTÁS RENDSZERÉNEK ÚJRAGONDOLÁSÁRA? 1.1. Az ország településszerkezetének jellemzői a gyermekszegénység szempontjából

28 30 32 33 34 35 36 36 37 37 38 38 41 42 43 45 46 48

MAGYAR TÖREKVÉSEK AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MEGTEREMTÉSÉRE 1.2. A „Legyen jobb a gyerekeknek” Nemzeti Stratégia (2007–2032) céljai NÉZŐPONTOK A KORAGYERMEKKORI FEJLŐDÉSRŐL

Egészségügy Bölcsőde Óvoda Iskola

A gyermekfejlődési nézőpontja Sérülékenység és érzelmi ellenálló képesség – kockázatok és védőtényezők Kulturális nézőpont Társadalompolitikai és gazdasági nézőpont
1.3. Az anyai szeretet formái kultúránként eltérőek 1.4. Néhány kisgyermekkori ellátórendszer Európában

A Head Start program az Egyesült Államokban

9

A koragyermekkori programok társadalmi haszna

1.6. A társadalmi környezetre érzékeny pedagógiai iskolák A MAGYARORSZÁGI BIZTOS KEZDET PROGRAM

A magyar rendszerek fejlődéstörténete Gyermekjogi nézőpont A társadalmi egyenlőtlenségekre érzékeny programok pedagógiai gyökerei és alapelvei

1.5. A High/Scope Perry Preschool program felépítése és háttere

49 50 51 53 54 55 57 58 58 59 61 62 63 64 65 67 68 68 70 70 74 75 75 76 78 79 81 83 88 88 93 98 99 102 102 105

Stratégiai tervezés Biztos Kezdet Gyerekház

A Biztos Kezdet program hatása a helyi közösségekre Biztos Kezdet programok, fejlesztési célok A Biztos Kezdet Gyerekházak módszertani támogatása Hatásvizsgálat A program fenntarthatósága
1.9. A Biztos Kezdet program alapelvei

1.7. A Biztos Kezdet program küldetése és stratégiai céljai 1.8. Mit nyújt a Biztos Kezdet Gyerekház?

ZÁRSZÓ – MILYEN JÖVŐT KÉPZELÜNK EL? AJÁNLOTT MAGYAR NYELVŰ IRODALOM FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM

Biztos Kezdet program egyéb dokumentumai Jogszabályok és kormányhatározatok Ajánlott honlapok

2. fejezet

A FEJLŐDÉS TERMÉSZETE ÉS MODELLJEI (Danis Ildikó, Kalmár Magda)
BEVEZETÉS 2.1. Zsiga és Lívia története (fiktív eset) A FEJLŐDÉSRŐL ALKOTOTT NÉZETEK TÖRTÉNETI ALAKULÁSA A GYERMEK ÉS KÖRNYEZETÉNEK KÖLCSÖNHATÁSA – A TRANZAKCIÓS MODELL ALAKULÁSA

Rendszerszemlélet a gondolkodásban – A család és a tágabb ökológiai rendszerek A család mint rendszer Ökológiai perspektíva
2.2. A hátrányos helyzet fogalma

Gondolkodási keret a kisgyermekes családokkal végzett munkához Fejlődés az életúton át: átmenetek és stressz Átmenetek az életúton Életesemények és stressz

10

SÉRÜLÉKENYSÉG ÉS ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG: A KOCKÁZATI ÉS VÉDŐTÉNYEZŐK ÖSSZJÁTÉKA Fejlődési rizikó Többszörös/halmozott rizikó Védőmechanizmusok, reziliencia Családi megküzdés, családi reziliencia

2.3. Klasszikus longitudinális (követéses) fejlődésvizsgálatok és a többszörös rizikó

ÖSSZEFOGLALÁS AJÁNLOTT MAGYAR NYELVŰ IRODALOM FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM

106 106 109 110 112 116 120 121 121

II. BIOLÓGIA ÉS FEJLŐDÉS: A GÉNEK ÉS AZ AGY
3. fejezet

A GÉNEK ÉS A KÖRNYEZET SZEREPE AZ EMBERI VISELKEDÉSBEN (Lakatos Krisztina)
BEVEZETŐ: TÉVUTAK ÉS SZEMLÉLETVÁLTÁS A GENETIKA TUDOMÁNYÁNAK KIALAKULÁSA 3.1. Genetikai alapfogalmak I. VISELKEDÉS-GENETIKAI ALAPFOGALMAK ÉS FONTOSABB EREDMÉNYEK A VISELKEDÉSI JELLEMZŐK HÁTTERÉBEN ÁLLÓ GÉNEK AZONOSÍTÁSA, A MOLEKULÁRIS GENETIKA ÚJ LEHETŐSÉGEI

126 128 129 130 132 132 137 141 142 142 142 145 146 148 152 154 154 157 157 158

Örökölhetőség és a környezeti hatások típusai A genetikai és a környezeti hatások összefüggése

Az öröklődés fizikai alapjai

3.3. Genetikai rendellenességek A KÖRNYEZETI HATÁSOKRA VALÓ ÉRZÉKENYSÉGET BEFOLYÁSOLÓ GÉNEK, MODERÁTOR HATÁSOK

Változatosság az egyének között Vizsgálati módszerek

3.2. Genetikai alapfogalmak II.

Bántalmazás, negatív életesemények és antiszociális magatartás Korai gondozás, korai kötődés és érzelemszabályozás A szülő viselkedése Intelligencia Figyelemzavaros hiperaktivitás Összegzés

11

AMIKOR A KÖRNYEZET MÓDOSÍTJA A GÉNMŰKÖDÉST A VITA VÉGE?! 3.4. Napjainkban gyakori, genetikával kapcsolatos téves elképzelések GYAKORLATI ALKALMAZÁS? AJÁNLOTT MAGYAR NYELVŰ IRODALOM FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM
4. fejezet

159 160 161 162 162 163

AZ EVOLÚCIÓ AJÁNDÉKA: AZ AGYI PLASZTICITÁS ÉS A RUGALMAS FEJLŐDÉS (Egyed Katalin)
BEVEZETŐ

166 168 168 168 169 171 172 172 173 175 177 178 178 179 180 182 182 184 184 185 187 187 188 188 190 191 192 194 195

4.1. A múlt öröksége és a változó gyakorlat 4.2. Félreértett kísérletek ÚJ TECHNIKA, ÚJ TUDOMÁNY, ÚJ ELMÉLET

Múlt és jelen, elmélet és gyakorlat Az agy fejlődésben betöltött szerepének változó felfogása

Technikai fejlődés, társtudományok Fejlődési kognitív idegtudomány
4.3. Az agy tanulmányozása

AZ IDEGRENDSZER KORAI FEJLŐDÉSÉNEK LEGFONTOSABB FOLYAMATAI

A neurokonstruktivizmus A fejlődés neurokonstruktív természete A környezet szerepe a fejlődésben Hogyan érthetjük meg jobban a fejlődést?

4.4. Néhány alapvető tudnivaló az agyról

TAPASZTALAT ÉS RUGALMASSÁG

Neurogenezis – az idegsejtek születése és szaporodása Az idegsejtek vándorlása A sejtek fejlődése és az idegsejtek közötti kapcsolatok születése Visszafejlődés és fejlődés viszonya

Amit muszáj és amit lehet: tapasztalatelváró és tapasztalatfüggő plaszticitás A tapasztalat hatása az agyra Ingermegvonás és szenzitív periódusok Idősebbek is elkezdhetik – tapasztalatfüggő plaszticitás felnőtt korban Eltérő szenzoros és nyelvi tapasztalat, eltérő neurális szerveződés
4.5. A személyre szóló gondoskodás szerepe az agyfejlődésben

4.6. Beszélni fél aggyal – Alex története MIT DIKTÁL AZ AGYI PLASZTICITÁS A GYERMEKEK FEJLŐDÉSÉRŐL GONDOSKODÓ RENDSZER SZÁMÁRA?

2 A kenguru gondozás ÖSSZEFOGLALÁS AJÁNLOTT MAGYAR NYELVŰ IRODALOM FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM . ami a fejlődéshez szükséges Az agyfejlődés kockázatainak társadalmi összefüggései és az ártalmak kivédésének lehetőségei Koraszülöttség és alacsony születési súly Oxigénhiány Agyvérzés 5. kultúra ZÁRSZÓ AJÁNLOTT MAGYAR NYELVŰ IRODALOM FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM 5.1. beavatkozás A tudás és átadása Törvények és vélekedésrendszerek.12 Egyedül nem megy – interdiszciplináris feladatmegoldás Megelőzés. Intrauterin vírusfertőzések és a fejlődés: az orvostudomány sikertörténetévé vált régi gond (rubeóla) és a jelenkor nagy kihívása (HIV) A KORASZÜLÖTT GYEREKEK FEJLŐDÉSE: REJTÉLY AZ ORVOSTUDOMÁNY ÉS A PSZICHOLÓGIA HATÁRÁN A koraszülöttség fogalma A fejlődési kimenetel vizsgálatának módszertani gondjai Az életkorszámítás problémái koraszülötteknél A koraszülött-ellátás újdonságai az idegrendszer fejlődésének szemszögéből Biológiai rizikó és a környezet Lesz-e hasznuk a koraszülött gyerekeknek a velük folytatott kutatásokból? (Az intervenció kérdése) 5. fejezet Amikor a plaszticitás nem ajándék: a plaszticitás mint kétélű fegyver 4. Interdiszciplináris feladatmegoldás a siket gyermekek ellátásban 195 195 195 196 196 199 201 202 202 AZ AGY FEJLŐDÉSÉT VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK ÉS A VESZÉLYEK ELHÁRÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI (Kalmár Magda) BEVEZETÉS RIZIKÓTÉNYEZŐK A SZÜLETÉS ELŐTT ÉS UTÁN 206 208 208 209 210 211 211 212 213 214 214 215 216 216 217 217 218 218 220 222 225 226 226 226 A gyerekagyak mindennapi ellenségei: alkohol és nikotin Fertőzések A SZÜLETÉS KOCKÁZATAI ÉS AZ AGY Hat-e a magzatra az anya stresszállapota? Ha hiányzik.7. szűrés.

3.és családtervezés Gyermekvállalás és hátrányos helyzet Várandós apák Couvade rituálé. Sokgyerekesek – nagycsaládosok APÁK Gyermek. fejezet A VÁRANDÓSSÁG ÉS A SZÜLÉS PSZICHOLÓGIAI VONATKOZÁSAI ÉS TÁRSADALMI BEÁGYAZOTTSÁGA (Varga Katalin.1. Fogamzásgátlás és abortusz – történet és mai gyakorlat 230 232 232 234 236 241 242 242 244 245 246 250 250 252 254 255 256 256 257 259 260 263 263 264 265 266 266 268 270 271 273 275 275 276 A VÁRANDÓSSÁG NÉHÁNY ÉLETTANI ÉS LÉLEKTANI VETÜLETE A VÁRANDÓSSÁGGAL KAPCSOLATOS ANYAI ATTITŰD Gyermekvállalási kedv és termékenység Magyarországon A gyerekvállalás rendje és motívumai 6.2. iskolázottság A várandósság időszakában rendelkezésre álló támogató programok Támogatás szüléskor… …és szülés után 6. FEJLŐDÉS A CSALÁDBAN: INTERAKCIÓK ÉS KAPCSOLATOK 6. Herczog Mária) BEVEZETŐ TÖRTÉNELEM ÉS TÁRSADALOM 6. Andrek Andrea. ismeretek.13 III. WHO (Egészségügyi Világszervezet) ajánlása a normális szülésre vonatkozóan ZÁRSZÓ AJÁNLOTT MAGYAR NYELVŰ IRODALOM FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM . couvade szindróma KOMMUNIKÁCIÓ ÉS KAPCSOLAT A MAGZATTAL – A LELKI KÖLDÖKZSINÓR SZÜLÉS Kapcsolatot erősítő programok – a születés előtt A szülés kulturális beágyazottsága A szülés lélektana A szülést kísérő lélektani-érzelmi változások Együttszülés A GYERMEK MEGSZÜLETÉSE UTÁN GENERÁCIÓKON ÁTÍVELŐ HATÁSOK TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK A korai kapcsolat és az anya-gyerek kötődés összefüggései Kedvezőtlen kimenetelű szülések Informáltság.

érzékeny válaszkészség Kontrolláló viselkedés Az anya jólléte Anyagi helyzet. fejezet A SZÜLŐ ÉS A GYERMEK ADOTTSÁGAI: TEMPERAMENTUM. SZEMÉLYISÉG – AZ EGYMÁSRA HANGOLÓDÁS LEHETŐSÉGEI 282 (Ferenczi Szilvia Györgyi) BEVEZETÉS A GYERMEKI TEMPERAMENTUM TEMPERAMENTUM ÉS SZEMÉLYISÉG A TEMPERAMENTUMJELLEMZŐK STABILITÁSA A TEMPERAMENTUM MINT RIZIKÓ. a párkapcsolattal való elégedettség A gyerek neme. fejezet A gyerek hatása A szülői viselkedés Gondoskodás. szociális kompetencia AZ EGYMÁSRA HANGOLÓDÁS LEHETŐSÉGEI – INTERVENCIÓS LEHETŐSÉGEK ZÁRSZÓ AJÁNLOTT MAGYAR NYELVŰ IRODALOM FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM 8. szülői elvárások Gyermeknevelési szokások. testvérek száma A gyermek egészségi állapota A fejlődésről való tudás. fizikai környezet Házastársi és társas támogatás.14 7.ÉS VÉDŐFAKTOR A SZÜLŐ ÉS A GYERMEK ILLESZKEDÉSE 284 284 288 290 292 293 294 295 299 300 301 302 304 305 307 308 309 310 310 312 314 315 315 Életkori összefüggések Viselkedésproblémák. értékek. kultúra AZ ÉRZELMI-TÁRSAS KAPCSOLATOK FEJLŐDÉSE: KORAI GONDOZÁS ÉS KÖTŐDÉS (Tóth Ildikó) BEVEZETÉS A KORAI KÖTŐDÉS 320 322 323 323 326 326 327 329 A szülő-csecsemő kötődés kialakulása A szülő-csecsemő kötődésben megfigyelhető egyéni változatosság A kötődés alapmintázatai A kötődési kapcsolat „története” – a szülői gondozás változatossága A dezorganizált kötődés mint inkoherens kötődési stratégia . beilleszkedés.

pszichés erőforrásai A házastársi kapcsolat A szociális-demográfiai környezet – a halmozott környezeti rizikó hatása Védőtényezők: társas támogatás és intervenció A kulturális-társadalmi berendezkedés hatásai 330 332 335 335 338 338 340 341 343 343 345 346 347 349 350 351 352 354 355 355 358 360 362 363 364 366 367 8.1.Tévhitek a kötődéssel kapcsolatban AJÁNLOTT MAGYAR NYELVŰ IRODALOM FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM Kötődés és bölcsődei-óvodai ellátás Kötődés a bölcsődei-óvodai gondozókhoz .15 KÖTŐDÉS ÉS FEJLŐDÉS KISGYERMEKKORBAN: ÁLLANDÓSÁG ÉS VÁLTOZÁS. az exploráció és egyes fiziológiai válaszok szabályozásával Érzelemszabályozás. önreguláció Exploráció és kompetencia a megismerésben Fiziológiai szintű szabályozás A korai kötődés korrelátumai II. ÖSSZEFÜGGÉSEK AZ ÉRZELMI-TÁRSAS FEJLŐDÉS EGYES TERÜLETEIVEL A dezorganizált kötődés hátterében álló gondozói viselkedés A gondozói viselkedés nem magyaráz mindent – a csecsemő egyes alkati tulajdonságainak hatása a kötődésre A szűkebb és tágabb környezet hatása a korai kötődés alakulására: kockázati  .1. A korai kötődés atipikus. patológiás formái: az extrém körülmények között fejlődő kötődési kapcsolatok vizsgálatainak tanulságai ALTERNATÍV GONDOZÓK A CSALÁDON BELÜL ÉS KÍVÜL: KÖZELI ROKONOK ÉS BÖLCSŐDEI-ÓVODAI GONDOZÓK MINT KÖTŐDÉSI SZEMÉLYEK A kötődési kapcsolat belső modellje A kötődés folytonossága és változása A korai kötődés korrelátumai I.: Összefüggések az érzelmek.: Összefüggések a személyiségfejlődéssel és a társas kapcsolatok alakulásával Szociális kompetencia és alkalmazkodás a társas környezethez A gyermekkori pszichopatológia kockázata: dezorganizált kötődés és környezeti rizikó Összegzés KITEKINTÉS – MIRE TUDJUK ÉS MIRE NEM TUDJUK A VÁLASZT? 8.és védőtényezők A szülő személyisége.

ÉS GYERMEKKORFELFOGÁSOK ALAKULÁSA 374 376 377 379 379 A SZOCIOKULTURÁLIS TÉNYEZŐK ÉS A GYERMEKFEJLŐDÉS. TÁRSADALOM.16 IV.és gyerekkorfelfogások a különböző korokban CSALÁD ÉS KÖZÖSSÉG A GYEREKNEVELÉSBEN Barbara Rogoff: gyermekcentrikus világ vagy a közösségi életben való részvétel Whiting és Whiting pszichokulturális modellje Super és Harkness: a „fejlődési fülke” modell A fizikai. fejezet A GYEREK ÉS CSALÁD AZ IDŐ ÉS A KULTÚRÁK TÜKRÉBEN (Nguyen Luu Lan Ahn) BEVEZETÉS ETNOCENTRIZMUS A GYEREK. GYERMEKNEVELÉS ÖSSZEFÜGGÉSE: ELMÉLETI 382 MODELLEK ÉS A GYAKORLAT 382 Michael Cole kulturális-történeti megközelítése Gyerek. illetve társas környezet A kultúra által meghatározott gyereknevelési gyakorlat és szokások Szülői etnoteoriák (laikus elméletek) Heidi Keller: A fejlődés függetlenségi és kölcsönös függőségi útvonala A proximális (közelségi) szülői magatartás A disztális (távolsági) szülői stratégia A szerepek specializálódása a családban és a közösségben Kagitcibasi családváltozás modellje A változó család Magyarországon Migráns gyerekek és a bikulturális identitás A fiúk és a lányok szocializációja Az intézmények és a családok kulturális háttere közötti kapcsolat Beavatkozás ZÁRSZÓ AJÁNLOTT MAGYAR NYELVŰ IRODALOM FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM 383 385 386 387 387 389 393 393 394 396 396 399 402 406 409 410 412 414 414 415 . FEJLŐDÉS A KÖRNYEZETBEN: KULTÚRA. SZOCIÁLPOLITIKA 9.

Főbb – Magyarországon is működő – reformpedagógiai irányzatok Veszélyeztetettség és családon kívüli elhelyezés Alternatív ellátási formák és hatásaik FEJLŐDÉS A KÖRNYEZETBEN: CSALÁD.17 10. követelményei Szakmai feltételek 10. fejezet Inklúzió (befogadás.2. A napközbeni gyermekellátás feladatai. INTÉZMÉNY. TÁRSADALOM (Herczog Mária) BEVEZETÉS A GYERMEKKOR JELENTŐSÉGE 470 472 473 473 474 475 475 479 A GYERMEK HELYE TÖRTÉNETI KONTEXTUSBAN: CSALÁDI KÖRNYEZET ÉS INTÉZMÉNYEK A gyerek. Herczog Mária) BEVEZETŐ KORAI NEVELÉS TÖRTÉNELMI KONTEXTUSBAN MILYEN ELVÁRÁSOKRA REAGÁL A GYEREKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA? 420 422 422 422 424 426 429 435 439 441 444 444 447 447 449 453 455 455 456 457 462 463 463 Napközbeni gondozás a múltban A koragyermekkori nevelés kérdésköre ma A JÓ INTÉZMÉNYES GYERMEKNEVELÉS FELTÉTELEIRŐL A korai nevelés színterei: a gyerek szempontja A korai nevelés színterei: a szülők szempontja Korai nevelés – társadalmi szinten Összefoglalás: korai intézményes nevelés – eltérő szempontok és következmények KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐ GYEREKEK AMIKOR AZ INTÉZMÉNYI LÉT ÉLETFORMA ZÁRSZÓ AJÁNLOTT MAGYAR NYELVŰ IRODALOM FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM 11.1. fejezet A KORAI NEVELÉS SZÍNTEREI: CSALÁD ÉS INTÉZMÉNYES GYERMEKNEVELÉS (Neményi Eszter. a kirekesztés hiánya) Holisztikus szemlélet 10.és családkép alakulása a történelem során Nevelés együtt: család és társadalom Intézmények a család körül Új kihívások .

A szociális ellátások történeti alakulása Gyermekvédelem – a családjukon kívül nevelkedő gyerekek 11. A szociális munka története A gyermeki jogok története A gyermeki jogok jelentősége .3. A családon kívüli gondozás története Szociális és gyermekjóléti szolgálatok 11.6. A védőnői hálózat története 11. Az óvodahálózat kezdetei A gyermek-egészségügyi ellátórendszer 11. A koragyermekkori ellátások múltja Bölcsőde.4.5.1.2.18 A GYEREKEK MEGVÁLTOZOTT HELYE A TÁRSADALOMBAN – A MODERN CSALÁD MŰKÖDÉSE Ki nevel. valamint ennek következményei Tradicionális értékek és a „valóság” A gondozási. nevelési feladatok megosztása: Családi és állami felelősség Női munka. női szerepvállalás Minták és hagyományozódás A GYERMEKI JOGOKRÓL – FEJLŐDÉSI SZÜKSÉGLETEK KORAGYERMEKKORBAN ZÁRSZÓ AJÁNLOTT MAGYAR NYELVŰ IRODALOM FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM Napközbeni ellátások és az oktatás Koragyermekkori napközbeni ellátások 11. és hogyan? – A gyerekkel való bánásmód változásai Átlépés a modern korba. A gyermekorvoslás és a házi gyermekorvos rendszer története A szociális ellátások rendszere 11. családi napközik Az óvoda 11. az intézmények szerepének felértékelődése 481 481 483 483 487 487 489 490 491 493 494 494 495 496 497 498 499 500 501 503 504 505 505 507 507 512 512 515 518 518 518 INTÉZMÉNYRENDSZER A CSALÁD KÖRÜL Átalakuló család – nemzetközi trendek A mai magyar családfelfogás és gyakorlat háttere.7.

depriváció A gyermekek egészsége Családi és intézményes szocializáció az iskoláskor előtt Magyar törekvések . Darvas Ágnes) BEVEZETÉS A GYERMEKFEJLŐDÉS SZOCIOLÓGIAI SZEMPONTJAI. foglalkoztatottság.19 12. A TÁRSADALMI KÖRNYEZET MEGHATÁROZÓ SZEREPE A GYERMEKJÓLLÉT FOGALMA A GYERMEKJÓLLÉT NÉHÁNY DIMENZIÓJÁNAK ÁTTEKINTÉSE 522 524 524 525 526 527 533 535 535 536 538 540 541 544 545 545 Biologista nézőpontok A reziliencia Gyermekszegénység GYERMEKKOR ÉS TÁRSADALOMPOLITIKA ZÁRSZÓ AJÁNLOTT MAGYAR NYELVŰ IRODALOM FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM Anyagi helyzet. fejezet A GYERMEKFEJLŐDÉS ÉS A GYERMEKJÓLLÉT TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA (Bass László.

hogy a kisgyerekek fejlődéséről alkotott modern tudást és szemléletet a társszakmák széles körében közvetítsük. eszközök a nemzetközi és a hazai gyakorlatban.gyerekesely. www. amely egyaránt szem előtt tartja a koragyermekkori fejlődést meghatározó biológiai.20 előszó Kedves Olvasó! A kötet.hu. közérthető formában tegye elérhetővé a koragyermekkor1 kulcskérdéseiről szóló kurrens nemzetközi és hazai szakirodalom. hu) a kötetekben az ismeretek olyan összefoglalására törekedtünk. amelyet most a kezében tart. tágabban az iskolakötelesség időszakáig (0  –7 éves korig) értelmezzük. fejlődés(lélek) tani és társadalmi tényezőket. valamint a releváns magyar (társadalmi és intézményi) vonatkozások együttes elemzését. A kötetsorozat célkitűzése. valamint a legkiszolgáltatottabb helyzetben élő gyermekek fejlődésének kérdését is. bővebben alább. – A koragyermekkori fejlődés természete: fejlődési lépések és kihívások – A gyermekek fejlődésének lépései fejlődési területenként a várandósságtól öt/hét éves korig. A projekt céljaival és feladataival összhangban (l. l. . A Gyerekesély projekt keretében készülő kötetek terve Elméleti alapozás (2011 elején együtt jelent meg): – A génektől a társadalomig: a koragyermekkori fejlődés színterei – Jelen kötet. Interjúkötetünkben különböző szakmák képviselői szólalnak meg. Ezáltal célunk az is.biztoskezdet. a Gyerekesély projekt módszertani fejlesztéseinek egyik terméke. azok kölcsönhatását. 1 A koragyermekkort a projekt megvalósítási céljait követve szűkebben az óvodakötelesség időszakáig (0–5 éves korig). – Szakmák és szakmaközi együttműködés – Koragyermekkori fejlődés a kisgyerekekkel foglalkozó szakemberek perspektívájából. Fókuszban a gyakorlati munka (tervezett kötetek): – Megelőzés és beavatkozás a koragyermekkor idején – Korai prevenciós és intervenciós módszerek. a Biztos Kezdet Kötetek sorozat első darabja. www. hogy a hazai szakemberek számára magyar nyelven.

). a helyi és tágabb társadalmi közösség életét. hogy az átadni kívánt tudás közérthető. védőnő. nézőpontjai iránt. óvodapedagógus. dilemmái. elméleti-módszertani támpont lehessen a kisgyermekekkel foglalkozó gyakorló szakemberek számára. vagy ha nem. Ugyanakkor kevés az olyan irodalom. keresett. fejlesztő pedagógus. korai fejlesztő. arra kértük – és a szerkesztés folyamán közösen is dolgoztunk ezen –. további életpályájukat. akik elméletben vagy közvetlenül a gyakorlatban foglalkoznak kisgyerekekkel és családokkal. interdiszciplináris szemléletű kötetsorozatra. kifejezetten a koragyermekkori fejlődéssel foglalkozó. Célunk tehát az. Ennek érdekében szerzőinket. vagy éppen az érdekességeket bemutató szemléltető elemet (ábrákat. illetve modern felkészítő szakirodalom a felsőoktatásban és különböző továbbképzéseken résztvevő. A koragyermekkor időszaka. családsegítő/gyermekjóléti szakember. harmonikus és teljes gyerekkort élhessenek meg. Számos szakma dolgozik együtt azon. gyermek. az első életévek mélyen meghatározzák a gyermekek sorsát. amely a továbbolvasáshoz és –gondoláshoz adhat támpontokat. amelyben az elmélet és a gyakorlati következtetések. akik egy-egy téma szakértői.és családjogi szakértő. vagy túl szűken tárgyal. illusztráló. a szakkönyvek zöme pedig – a fókuszálástól függően – egy-egy témát vagy túl bőven. hogy köteteink elérjék mindazokat a szakembereket és szakmára készülőket (szülész.21 Kinek szól az első két kötet? Köteteink szólnak mindazoknak. keretes szövegeket) használjunk. tankönyv és folyóiratcikk érhető ma már el. Bár számos.2 Elgondolásunk volt az is. hogy a szakszövegeket jellemző terminusokat azonnal fordítsuk. a gyerekfejlődés különböző területeit taglaló magyar szakkönyv. Bár különböző folyóiratokban meg 2 Törekedtünk arra. hogy a kötet egyben gyakran használható szakirodalom. gyerekorvos. bölcsődei gondozó. táblázatokat. családszociológus. . A felhasznált nemzetközi és hazai szakirodalom mellé minden témában összegyűjtöttük a releváns. azonos érdeklődésű hallgatók számára. fotókat. hogy számos. összetartó erejét. akkor sok esetben már korszerűnek aligha nevezhető ismereteket tartalmaznak. illetve a szakmaközi gondolkodás egyaránt megjelenik. gyógypedagógus. magyarázzuk. akik érdeklődnek a gyerekfejlődés kérdései. amelyet szívesen forgatnának a társszakmák leendő és gyakorló hazai szakemberei. az összefüggéseket kiemelő. magyar nyelvű szakirodalmat. A kötetek születése A Biztos Kezdet program indításakor munkacsoportunk számára megfogalmazódott az az igény. teljesítőképességét. fejlődéspszichológus. gyermekpszichiáter. olvasmányos formában jelenjen meg. hogy szükség lenne egy népszerű. A legtöbb elérhető tankönyv a koragyermekkor időszakát „csak” mint egy életszakaszt tárgyalja. hogy gyermekeink egészséges. stb. ezek gyakran kifejezetten pszichológusoknak szólnak. Magyarországon megtalálható.

eddig kiadott szakirodalmak között. hogy a tanulmányokkal nyitott párbeszédet kezdeményezzen a szakmák képviselői között. amely kellő hangsúllyal és egyben kiegyensúlyozottan tárgyalja a koragyermekkor fontos kérdéseit. hogy közvetíthesse a Biztos Kezdet program „hitvallását” a korai fejlődésről és intervenciós3 lehetőségekről. és lehetőleg minél több horizontális témát (l. alább) érintsenek. hogy számos fejezet tematikája. hogy az elméleti alapozó kötetek is gyakorlatorientáltak legyenek. hogy figyelmünket egy-egy témára összpontosítottuk – számos alapvető vagy éppen túl speciális összefüggésre nem állt módunkban kitérni. Az első két kötet felépítésének kidolgozása után felkerestünk olyan hazai szakembereket. döntéshozók és . íve és kidolgozottsága teljesen egyedi (és egyben hiánypótló) a magyarul elérhető. Nem szabad elfelejtenünk azt sem. összefoglaló szakirodalom megjelentetését. akik a témák szakértői. megkerülhetetlen felelőssége a társszakmáknak. Számunkra a terminus ös�szefoglalja mindazokat a tevékenységeket. valamint a ma már rendkívül széles körben (világháló.) Fontosnak tartottuk tehát egy olyan. (Gyakran az idegen nyelven való olvasás tapasztalata hiányzik. konzultációkkal segítettük. folyamatos kapcsolattartással. Szakmai üzenetek – horizontális témák A kötetek nem titkolt szándéka az is. a fejezetek végén található ajánlott irodalom ezeknek az igényeknek a kielégítésére szolgálhat. A kötetek megszületése után örömmel állíthatjuk. Egy személyes szakmai találkozó alkalmával ismertettük a Biztos Kezdet program és ezzel párhuzamosan a tervezett kötetek határozott célkitűzéseit. szakmai műhelyek stb. A program oldaláról megfogalmazott konkrét célkitűzések (mondhatni „megrendelés”) mellett természetes volt a szerzői autonómia tiszteletben tartása. hogy e csatornák révén informálódjék. beavatkozásról széles értelemben gondolkodunk. révén) megosztható gyakorlati tapasztalatok nyomán e kötetek tartalma is vélhetően 5-10 évig tartható „naprakésznek”. A témák időről-időre történő újragondolása. és a világháló jóvoltából a nemzetközi szakirodalmak teljes tárháza hozzáférhető már. amelyeket hozzáértő szakemberek.22 jelent cikkekből számos (rész)információt gyűjthetünk össze. a szerzők munkáját részletes instrukciókkal. 3 Az intervencióról. a többkörös szerkesztői munka. konferenciák. hogy a kötetek valóban hasznos információkkal járulnak hozzá a mindennapi gyakorlati munka elméleti-módszertani megalapozásához. valamint ma megfogalmazott válaszait. a keretek újragondolásához. Terjedelmi korlátok miatt – továbbá amiatt. sem módja nincs arra. Mivel arra törekedtünk. továbbá. hogy a tudományos ismeretek. A szerzők együttműködése. valamint a szakmai és olvasói lektorálás révén azt reméljük. a gyakorló szakemberek többségének sem ideje. motivációja a konkrét célok megvalósítására. magyar nyelven elérhető. újraértelmezésük az elérhető nemzetközi és hazai szakirodalom alapján.

Ökológiai és az összetett kölcsönhatásokat vizsgáló szemlélet: Az emberi és így a koragyermekkori fejlődés nem írható le egyértelmű ok-okozati kapcsolatokkal. Nem volt könnyű minden szempont beépítése az írásokba. és az is. gyakorlati szakemberek) tollából született cikkeken egyaránt átíveljenek. hogy a koragyermekkor kérdéseivel. Emellett az időtényező nemcsak a spontán fejlődés szempontjából lényeges. kezdve az individuálistól a család szűkebb és tágabb környezetén keresztül egészen a társadalmi. hogy tisztában legyünk a hazai viszonyokkal és lehetőségekkel. ezek bonyolult kölcsönkapcsolatai vezetnek egy adott fejlődési eredményhez. a kulturális antropológiai és a néprajzi szempontok bevonását is. egyetemi oktatók. a társadalmi és a közgazdasági. illetve értelmezhetjük reálisan. a pedagógiai. kulturális és politikai szintekig. de úgy érezzük. hogy gondolkodásunkban. E gondolkodásba és egy-egy téma vagy probléma megközelítésénél elengedhetetlennek tartjuk az egészségügyi. amikor egy súlyosabb problémát kezelünk. ha a téma hordereje engedte – vezessék a szerzők gondolatait. de beavatkozás az is. a pszichológiai.23 Törekedtünk arra. . Hazai eredmények és viszonyok a nemzetközi környezet tükrében: A Magyarországon zajló társadalmi eseményeket és hazai szakmai eredményeinket (tudományosakat és gyakorlataikat egyaránt) a nemzetközi kutatások és gyakorlat. és a tanulmányok egyedi témájának ismertetése közben – természetesen. horizontális témák (l. ha javasoljuk egy szülőnek a bölcsőde igénybe vételét. Gondolkodjunk együtt és tegyünk az egészséges és teljes koragyermekkorért! A Biztos Kezdet program alapelvei a szakmaközi együttműködésről Interdiszciplináris megközelítés: Mélységesen hiszünk abban. Egy új szemlélet megszilárdításához ugyanakkor elkerülhetetlen. gyakorlati munszülők tesznek a gyermekek fejlődése érdekében. Fontos célkitűzésnek tartjuk. Minden szinten érvényesülhetnek kockázati tényezők és védőmechanizmusok. és ezt megfelelően kommunikáljuk is. hogy ezek az üzenetek. amikor minden gyerek megkapja a védőoltást. valamint egyedi személyes eseteivel kapcsolatban csak tudományok és szakmák közötti együttgondolkodással és együttműködéssel léphetünk előrébb. valamint a kultúrák közötti különbségek tükrében értékelhetjük. általános problémáival és kihívásaival. szolgáltatás: pl. A fejlődésre ható tényezők a környezet számos szintjén értelmezendők. ezért mindenképp felelősséggel kell tájékozódnunk és tanulnunk más forrásokból is. hanem a hatások interakcióinak kronológiai változása miatt is. a mentálhigiénés. a hosszú szerkesztési folyamat eredményes együttműködést és együttgondolkodást indított el a témákban. A beavatkozás lehet prevenció (megelőzés). de még a történelmi. a szociális. vagy minden családhoz kimegy a védőnő. keretes szöveg) a különböző indíttatású szerzők (akadémiai kutatók.

hogy egyTársadalom egy témáról való gondolkodás esetében felismerjük: a kulturális és társadalmi helyzet. jó gyakorlatok minőségéről. hogy eloszlassunk olyan téves nézeteket. amelyek a közgondolkodásban (sőt. mint most. E tudás birtokában mondhatunk véleményt a mai tudományos eredmények és az ún. roma) helyzet: A fejlődésre ható. Emellett felelősséggel tartozunk azért is. elfogadott módszerei rohamosan változtak az utóbbi ötven évben. hiedelmek tisztázása: Szakmailag felelősséggel tartozunk azért. mert csak ilyen formán támogathatjuk a legteljesebben a gyermekek és családjuk megküzdő és ellenálló képességét. Társadalmi és szakmai értelemben egyaránt felelősséggel tartozunk azért. Kronológiai szempont: A tudományos és laikus gondolkodás következtetései. a szülőséggel. illetve a kockázatok és nehézségek mellett a védőfaktorokra. hiedelmeket. szemléleti ugrásokkal. valamint a közgondolkodás formá- . Szakmailag csak akkor gondolkodunk felelősen. vagy újratermelődnek a koragyermekkori fejlődéssel. szociális és pedagógiai szakterületeken is érvényesítjük. témáról sokszor másképpen gondolkodtak az elmúlt évtizedekben. középosztálybeli gyermekeken és családokon vizsgált) összefüggéseket. amelyek a gyermekek és családjuk hosszú távú esélyeit más társadalmi csoportokhoz képest nagyon lerontják. hogy e környezeti hátrányokkal tisztában legyünk. értsük a fejlődés különböző területeire. az emberi viselkedésre és a közösségi döntésekre gyakorolt hatásukat. és másképpen gondolkodunk napjainkban. hogy sok mindent nem tudunk még. Feladatunk a segítségnyújtás egyéni megerősítés.24 kánkban a fejlődést meghatározó biológiai. Szegénység. Ebben az értelemben elkerülhetetlen. formális támogatások és információátadás révén. Ma is létező téves nézetek. erősségekre és erőforrásokra is hasonló arányban kerüljön hangsúly. hogy tisztában legyünk a nagy fordulópontokkal. ha e történetiséget az egészségügyi. kiszolgáltatott (pl. pszichológiai és társadalmi tényezők egyaránt figyelmet kapjanak. tágabb társadalmi környezet rejthet magában olyan szociális és kulturális nehézségeket. Egy-egy területről. Sosem szabad elfelejtenünk. kisebbségi. hátrányos helyzet. az etnikai hovatartozás Kockázatok Védőfaktorok hogyan árnyal(hat)ja az „egyetemesnek” vélt (legtöbbször azonban a többGének ségi társadalomban. olykor még szakmai körökben is) makacsul tartják magukat. a gyermekgondozással és a neveléssel kapcsolatban. és később sok mindent másképp fogunk gondolni. A „sikeres” gyermekneveléshez és a hatékony beavatkozások tervezéséhez. valamint a szakmai gyakorlat elismert.

amelyekben a fejlődés dinamikus. megerősítsen. Magyarországon sok minden megbízhatóan működik már. rendszerezett gondolkodás érdekében persze „művileg” feldaraboljuk e folyamatokat biológiai. bonyolult kölcsönhatásai megvalósulnak. lehetőségeik.és szociálpolitikai törekvésekben elérendő célok is. Ennek közvetítése bizonyos esetekben a szakember feladata. tudatában kell lennünk a hazai szolgáltatások terén meghatározható hiányosságoknak és lehetőségeknek. továbbgondolva akár az egészség-. Meg kell erősítenünk önbizalmát. ha széles perspektívából tekintünk a fejlődésre. A témára összpontosítás. erőtereket. mint a szülő vagy az elsődleges gondozó. és számíthatunk rá. néhány kezdeményezés alakulóban van. szokásrendszere. illetve intézmények számára. támogasson. de felelősséggel is tartozik azért. hogy felismerjen és segítsen: elfogadjon. hogy sok jó gyakorlat csak a közeli jövőben éri el hazánkat. felajánlani a segítséget. és körvonalazzuk azokat a tereket. és meg kell mutatnunk. oktatás. Az első két kötet szerkezete. személyisége. sokszereplős. hogy valójában sokszínű és a maga egyediségében megfoghatatlan folyamattal van dolgunk: a megismételhe- . elsődlegesen ő a legfontosabb a gyermek fejlődése szempontjából. tartalma Első kötetünk felépítését Bronfenbrenner humánökológia modellje inspirálta (l. lélektani. de mindenképpen észben kell tartanunk. Ös�szehasonlítva a nemzetközi eredményekkel. hanem a laikusoknak is. hogy a szülő  -  g yermek  -  szakember hármasban a szakember mindig érezze és tudatosítsa a szerepek határait és felelősségét. megfogalmazhatók az intervenciós törekvések reális lehetőségei és minőségi követelményei. A prevenció és a korai intervenció reális lehetőségei Magyarországon: Ismerve a tudományos tényeket és a nemzetközi gyakorlatokat. szükség esetén viszont kötelessége jelezni egy problémát. megmutatni más lehetőségeket is a szülők. A szülők egyedülálló szerepe. A szakember szerepe: A szakember feladata. valamint a szisztematikus. Akármilyen is a szülő élethelyzete. információkat kell szolgáltatnunk számára. hogy vannak lehetőségei.25 lásához elengedhetetlen az ezen kérdésekkel kapcsolatos korszerű tudás átadása nemcsak szakembereknek. társadalmi vetületekre. hogy a fejlődés folyamatáról és kérdésköreiről csak úgy gondolkodhatunk. Úgy véljük. tudása. részletesen Danis és Kalmár tanulmányában). Nagyon fontos. Ez legtöbb esetben kérésre adott kompetens válaszokat vagy követést jelent. felelősségük: A kisgyermek mellett senki sem lehet olyan fontos pozícióban. hogy gyermeke fejlődését hatékonyan támogassa.

Király) csakis akkor teljesedhetnek ki intézményes környezetben. emlékezés. Herczog. A gyermeki játék és mese (l. azaz holisztikusan értelmezhető. problémák. Lakatos). Már e folyamatok sem értelmezhetők egymagukban. tanulás. és a Gyerekesély projektről (l. konfliktusok megoldása). a társadalmi és kulturális tényezőket. pozitív. amelyek a gyermek egyéni potenciáljainak fejlődését befolyásolják (l. majd a felnőttkori produktivitás és jóllét megalapozásának is tekinthetjük. Gallai és Vetier) és érzelmi (l. márpedig ez csak a maga egészében. amelyek mind szintén meghatározó módon befolyásolják a fejlődési folyamatokat (l. valamint Bass és Darvas fejezeteit). Páli) során már kezdetektől formálódó verbális (későbbi írás-olvasás) készségek és a komplex kognitív képességek (figyelem. gondolkodás. A kötet harmadik nagy témaköre az exo. illetve.26 tetlen emberi fejlődésről próbálunk általános következtetéseket levonni. problémamegoldás. Kende) kialakulása. Lakatos. az első kötetben) biztonsága. Tóth. – erős. Tóth. Szabó) társas környezetben történő előhívása és gyakorlása (ezen belül az érzelmek és a viselkedés értése és szabályozása. l. l. Ezek közé tartoznak: – a gyermekek fizikai (l. Szilvási). Varga. valamint Kalmár fejezeteit). Második kötetünket a koragyermekkor jelentőségét bemutató és az alapvető fejlődési törvényszerűségeket összefoglaló. Korunk kihívásairól. ha az érzelmi-társas készsé- . hozzászokik környezetéhez és kölcsönhatásba lép vele. a szülő–gyerek kapcsolatra és a nem-szülői gondozási formákra összpontosítjuk figyelmünket (l. akarat. tanulás. Lukács és Kas) hatékony alkalmazása (szükségletek. Hédervári-Heller és Németh) abban. l. Egyed. – formálódó szociális készségeik (l. Nguyen. A második részben tárgyaljuk azokat a mikrorendszer hatásokat. ha a gyermek legalapvetőbb szükségletei (fizikai és érzelmi biztonság) nem szenvednek csorbát. A koragyermekkor egyértelműen befektetés a jövőbe. valamint Neményi és Herczog fejezeteit). valamint a modern alkalmazott fejlődésmodellekről szóló (l. Az egészséges koragyermekkori fejlődést a későbbi intézményes oktatás során folytatódó fejlődés. Farkas és Oates) ezután térünk rá a fejlődés legfontosabb területeinek tárgyalására. Ferenczi. de reális énképük (l. valamint egészsége. Úgy véljük. a koragyermekkori szakmák lehetőségeiről. illetve a csecsemő adaptálódik a külvilághoz. – nyelvi-kommunikációs készségeik (l. hogy a legkorábbi alkalmazkodás után (amikor is az újszülött. Danis és Kalmár) bevezető tanulmányok után először megvizsgáljuk azokat a biológiai folyamatokat.és makrorendszereket tárgyalja. célok kifejezése. számos tényező játszik szerepet. hogy később a gyerekek képességeiktől függetlenül megtalálják helyüket az iskolában és az életben. Danis. a környezeti hatások figyelembe vétele nélkül. Andrek és Herczog. bevezető tanulmány indítja (l. amelyek a közvetlen közeli interakciók révén a legerőteljesebben fejtik ki hatásukat a fejlődésre: a várandósságra.

lehetséges válaszairól és a gyakorlatra vonatkoztatott következtetéseiről szeretnének átfogó képet nyújtani. kutató Farkas Mária – klinikai gyermek szakpszichológus Herczog Mária – családszociológus. gyermekvédelmi szakértő. Köteteink tehát az iskolába lépés előtti életidőszak jelentőségéről. amely lehetővé teszi a kisgyermek számára a strukturált tevékenységekben és a tanulás különböző formáiban való aktív és örömteli részvételt. közgazdász . a fejlődés elméleti kérdéseiről. Jó olvasást.27 gek. kutató Szilvási Léna – szociális munkás. és sok sikert kívánunk munkájukhoz! A szerkesztők: Danis Ildikó – fejlődéspszichológus. valamint a viselkedésszabályozás olyan szintet ér el.

fejezet NÉZŐPONTOK.28 I. fejlesztési célok A Biztos kezdet Gyerekházak módszertani támogatása Hatásvizsgálat A program fenntarthatósága .és Szociálpolitikai Intézet. GYAKORLATOK – A MAGYAR BIZTOS KEZDET PROGR AM ELŐZMÉNYEI ÉS MEGVALÓSULÁSA Szilvási Léna Nemzeti Család. ELMÉLETEK. BEVEZETÉS: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT HATÁRÁN 1. Biztos Kezdet program MIÉRT VAN SZÜKSÉG A HAZAI KISGYERMEKELLÁTÁS RENDSZERÉNEK ÚJRAGONDOLÁSÁRA? MAGYAR TÖREKVÉSEK AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MEGTEREMTÉSÉRE NÉZŐPONTOK A KORAGYERMEKKORI FEJLŐDÉSRŐL A MAGYARORSZÁGI BIZTOS KEZDET PROGRAM A gyermekfejlődés nézőpontja Kulturális nézőpont Társadalompolitikai és gazdasági nézőpont Gyermekjogi nézőpont ZÁRSZÓ – MILYEN JÖVŐT KÉPZELÜNK EL? Stratégiai tervezés Biztos Kezdet Gyerekház A Biztos Kezdet program hatása a helyi közösségekre Biztos Kezdet programok.

hogy – mindenekelőtt az ország legszegényebb településein – már a születéstől fogva javítsa a szegénységben élő gyermekek fejlődési esélyeit. A gyerekek fejlődésére vonatkozó tudásunk és a különböző koragyermekkori programok nemzetközi tapasztalatai egyértelműen alátámasztják: a korai években a fejlődés könnyebben fordítható kedvező irányba. amely a nélkülözésben élő gyerekek és családjaik számára nyújt támogatást. mint későbbi életkorban. .29 Egyre szélesebb körben ismerik el a koragyermekkori programok jelentőségét a társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődésének enyhítésében. Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz jelentős forrásokat biztosít a társadalom megújítását célzó programok számára. illetve a gyerekekről és a társadalomról való gondolkodás megújítására. hogy a nélkülözésben élő gyerekek fejlődését az átlagosnál jóval több kockázat fenyegeti. A Biztos Kezdet program célja. A Biztos Kezdet program a koragyermekkori fejlődésre vonatkozó tudás felhasználásával és a hazai intézményrendszert kiegészítő szolgáltatásaival valódi lehetőséget biztosít a gyerekeket és családokat szolgáló intézményrendszer. Kutatások sora bizonyítja. Sokan közülük tartósan a peremre szorultak. Magyarországon többszázezer gyerek él szegénységben. emberhez méltatlan körülmények között. Ilyen a Biztos Kezdet program is.

1997). hogy az egyes kormányok biztosítsák veleszületett képességeik és készségeik kibontakoztatásához a szükséges feltételeket (OECD. amikor a fejlődés a legkönnyebben változtatható. hogy minden gyereknek joga van a boldog gyermekkorhoz. és ötéves korig intenzitása sokkal nagyobb. szegénységben élő gyerekek fejlődését az átlagosnál messze több kockázat fenyegeti (Brooks-Gunn és mtsai. 2006. amelyről elmondhatnánk. Darvas és Tausz. 2009. A kisgyermekkor az az időszak. hangsúlyozva. Belsky és mtsai. de a gazdaság és a társadalom működésének hatékonyságát is előmozdítja. jó körülmények biztosításával könnyen fordítható kedvezőbb irányba. Éppen ezért a társadalompolitikai beavatkozások célja az is. Tudjuk. hogy a fejlődés a fogamzás pillanatától kezdődik. 2001. A nők fokozottabb munkaerő-piaci részvétele a világ fejlett országaiban egyértelmű igény. 2001). hogy kedvező körülményeket biztosítsanak a nélkülözésben élő gyerekek számára.30 BEVEZETŐ Kevés olyan társadalompolitikai kezdeményezést ismerünk. a szolgáltatások formáinak. 2007). 2009. Kutatások sora bizonyítja. 2006). Az okok sokfélék. A gyerekek fejlődéséről való tudásunk óriási mértékben nőtt az utóbbi évtizedekben. amikor a társadalmi kirekesztés folyamata a legkönnyebben megfordítható (Bynner. egyben a legsérülékenyebb is. a társadalmat kutató és a hatékony társadalompolitikai beavatkozásokat tervező szakember és szervezet foglalkozik a kérdéssel. 1999. hogy a kisgyermekek fejlődését ösztönözzék (Leseman. Ezt a törekvést szorgalmazzák a gyermekek érdekeit képviselő szervezetek. 2008). ami szükségessé teszi a kisgyermekkori ellátások rendszerének. A koragyermekkori fejlődés a leggyorsabb. 2004. Tudjuk ma már azt is. A szegénységben élő gyerekek korai képességeinek kibontakoztatására irányuló programok ilyen kezdeményezéseknek tekinthetők. Duncan és Brooks-Gunn. elérhetőségének újragondolását. mint a későbbi életkorokban. James Heckman (2006a) Az utóbbi évtizedekben a koragyermekkori fejlődés és a kisgyermekkori ellátás különféle formái a figyelem középpontjába kerültek (Herczog. ahhoz. hogy a nélkülözésben. Ugyanakkor ez az időszak az. Committee on the Rights of the Child. Az ilyen beavatkozások erőforrás-igénye- . hogy nemcsak a méltányosságot és a társadalmi igazságosságot segíti elő. hogy csak a jó minőségű szolgáltatások képesek arra. Számos.

az egészséges fejlődéshez. hangsúlyozván: a gyerekek jóllétéért családon kívüli személyek és szervezetek is felelősek egy olyan társadalomban. szolgáltatások és ellátások tervezése során szükség van arra. amely képes a kockázatok kialakulását megelőzni. Bronfenbrenner és Ceci. 1 A család. mind a fejlődő társadalmakban a gyerekek fejlődését számtalan kockázat fenyegeti. amely a gyerekek szükségleteinek kielégítését kívánja szolgálni. A Biztos Kezdet program szakmai módszertani támogatását a projekt ideje alatt az SZMI (jelenleg Nemzeti Család. hogy a társadalomban tevékeny szerepet tölthessenek be. A gyerekek jogát mindehhez az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye (1989) deklarálja. 2010). Hatásuk nem azonnal. 2 A Gyerekesély projekt a TÁMOP 5. a szülők szereA gyerekek felnevelése az egész közösség felelőssége. A gyerek fejlődésének motorja a szülő. a modell részletes kifejtését l. vagy a kialakult kockázatok hatását ellensúlyozni (a kockázatok és védőtényezők részletesebb ismertetését l. Mind a fejlett. Heckman és mtsai. de ennél még erősebben felnőtt korban érvényesülnek. több évtizedes távlatokban gondolkozzanak. az örömteli gyermekkorhoz és ahhoz. „Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmai-módszertani megalapozása és a program kísérése” című kiemelt projekt rövidítése.31 sek. de ugyanilyen fontos. a jelen kötetben). És tudjuk azt is. Danis és Kalmár írásában. hogy a társadalompolitikai beavatkozásokat tervezők hosszú távon. de az energiát a fejlődéshez a környezet biztosítja – ez a mottója Urie Bronfenbrenner humánökológiai modell jének amely gyermek fejlődését a fejlődésre közvetlenül ható személyes kapcsolatok és a tágabb környezeti hatások kölcsönhatásában írja le (Bronfenbrenner. A fejlődés humánökológiai megközelítésén alapulnak azok a társadalompolitikai beavatkozások és programok – így a hazai Biztos Kezdet program is –. hanem évekkel később. a modern társadalomban a társadalom intézményei – hatnak a gyerek fejlődésére. . 1979. Az egyes kormányok feladata és kötelessége olyan társadalompolitikai környezet kialakítása. gondoskodására. A gyerekek kiszolgáltatottak: felnőttek védelmére. 1994. a jelen kötetben). Danis és Kalmár. A projekt a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet (SZMI) keretein belül valósult meg konzorciumi együttműködésben az MTA Gyermekszegénység Elleni Programirodával. A hazai Biztos Kezdet program esély 1 Egy afrikai közmondás szerint „It takes a village to raise a child” (Egy egész falu felelőssége a gyerek felnevelése). Számos gyerek számára azonban nem biztosítják ezeket a jogokat. ahogy a tágabb környezet – a hagyományosabb közösségben a lakóközösség. amelyben elképzeléseit fogalmazza meg az amerikai gyerekek jövőjéről.  pe meghatározó a gyerekek fejlődésében. amelyek célja a gyermekszegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem.és Szociálpolitikai Intézet) biztosította. Erre a közmondásra utal Hilary Rodham Clinton amerikai külügyminiszter asszony könyve (It Takes a Village: And Other Lessons Children Teach Us). 2006. generáción átívelő. Kötetünk a magyarországi Biztos Kezdet program országos kiterjesztését megvalósító Gyerekesély projekt2 keretében készült. a gyerekek iskolai előmenetele során.2. szeretetére.1. hogy ezek az erőforrások hosszú távon térülnek meg (Belfield és mtsai. Ezért a hatékony koragyermekkori programok. egyszóval biztonságra van szükségük a túléléshez.

A leszakadó rétegen belül is azonosítható egy „legalább 700 ezres létszámú szélsőségesen marginalizálódott. . (XI. amelyek komoly kockázatot jelentenek az egészségükre. 2010. Ezek a fiatalok válnak hamarosan szülővé.” 3 A kötetben hazai szerzők foglalják ös�sze a koragyermekkori fejlődésre vonatkozó tudományos ismereteket.) Kormányhatározat módosításáról. hogy rendszeres munkát találjon magának. 2007–2032. 20. nem biztonságos környezetben). A gyerekek egytizede él olyan lakáskörülmények között (nedves. o. hogy bemutassa azt a társadalompolitikai környezetet. Ezekben a családokban a gyerekek száma is magasabb (Darvas és Tausz. hogy a munkaképesség szempontjából aktív életciklusában munka nélkül maradjon. s ennél fogva esélye sincs arra. 9.) A szegénység.) Kormányhatározat a „Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégiáról. A rendszerváltozáshoz kapcsolódó társadalmi-gazdasági folyamatok következtében tartóssá vált a magyar társadalom egy közel húszszázaléknyi csoportjának leszakadása. 2008. szóló 47/2007. A társadalmi egyenlőtlenségek mélyebb elemzései ugyanakkor egyértelműen alátámasztják. Ferge. azon gyerekek számára.” (Havas. az iskolázatlanság kedvezőtlen lakáskörülményekkel is együtt jár. A mai magyar társadalomban tizenöt éve minden születési évjáratból folyamatosan újratermelődik 20 százaléknyi tömeg. nagy eséllyel arra. amelynek immár a harmadik generációja válik úgy felnőtté. amelyeket a későbbiekben még optimális intézményes viszonyok esetén is nagyon nehéz mérsékelni. nehezen kifűthető. hogy a társadalmi hátrányok halmozódása a gyerekek jól körülírható körének helyzetét különösen súlyosan érinti. o. Szívós és Tóth. 2003. amely meghatározza a magyarországi Biztos Kezdet program célját és jellegét 2010-ben. hogy újratermeli szülei alacsony iskolázottságát. 2005). 121. 29. 2008).) szóló 1092/2007. Az óvodáskorú gyerekek 92 százaléka jár óvodába (Havas. képzetlenül lép a munkaerőpiacra. […] Ezek az életviszonyok a születés (fogamzás) pillanatától súlyosan negatív hatást gyakorolnak az új nemzedékek kisgyermekkori szocializációjára. (XI. a munkaerőpiacról való kiszorulása (Ferge és mtsai. (V. amely nem képes nyolc osztálynál (vagy a régi típusú kétéves szakiskolánál) magasabb iskolai végzettséget szerezni (Kertesi és Varga. illetve egészséges fejlődésükre nézve.32 egyenlőségi program. 2004).) OGY határozat végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról (2007–2010. 31. a lehető legkorábbi életkorban. túlzsúfolt. akik a legnagyobb szegénységben élnek. és már az első években olyan hátrányokhoz vezetnek. A bevezető tanulmány célja. Miért van szükség a hazai kisgyermekellátás rendszerének újragondolására? Nemzetközi összehasonlításban a magyarországi kisgyermekellátás rendszere fejlett. 3 1195/2009. 2004). egészségtelen. Elsődleges célja a „lehető legjobb esély biztosítása a készségek és képességek kibontakozásához. a társadalom perifériáján tengődő. […] mélyszegénységben élő tömeg.

 amelyeket a krónikus munkanélküliség. 2008. 123.) Kormányrendelet a kedvezményezett kistérségek besorolásáról. o. Hasonló koncentrálódási folyamatoknak lehetünk tanúi a nagyobb települések külterületein. o. 2007). Az ország településszerkezetének jellemzői a gyermekszegénység szempontjából – A települések csaknem 20%-a (613 település) tekinthető a gyermekszegénység szempontjából magas szegénységi kockázatúnak (Darvas és Tausz. Nagyjából száz olyan település van az országban. – A legmagasabb szegénységi kockázatú települések – egyre erőteljesebb lakóhelyi szegregációt jelezve – „fiatalos” korszerkezetűek (Bihari és Kovács. és további kétszáz. az ország leghátrányosabb helyzetű kistérségeiben4 vannak azok a települések.” (Havas. amely pillanatnyilag feltartóztathatatlannak tűnő módon halad e felé az állapot felé. depressziós térségeiben található. 2008. az alföldi tanyavilág egy részén.17. 2006). az intézmények és a kereskedelmi ellátó helyek révén biztosított „települési komfort”-fokozat jelentősen elmarad az országos átlagtól. a 18 éven felüli népesség rendkívül alacsony iskolázottsági szintje és a rendkívül alacsony foglalkoztatási ráta (Havas.1. illetve az óvodai férőhelyek hiánya elsősorban azokat a községeket sújtja. valamint ennek különös koncentrálódását a társadalom legszegényebb réte 4 311/2007 (XI. – A leszakadó kistérségeket egyszerre jellemzi a rendkívül fiatal korösszetételű gettóés gettósodó települések magas aránya. amely már végérvényesen szegény-cigány gettóvá vált. Vannak az országban régiók és települések.1. ahol a gyermekszegénység mértéke is kiugróan magas. a tartós mélyszegénység és a cigány népesség magas aránya jellemez.) Statisztikai adatok bizonyítják a fejlődést kockáztató társadalmi tényezők halmozódását. 127. A gettó. 2008). .” (Havas. keretes szövegben ismertetett jegyek jellemzők. – „Az óvoda. – E településeken a roma lakosság bő négyszeres mértékben felülreprezentált. – E településeken a lakások.33 Az utóbbi húsz év társadalmi-gazdasági átalakulásai felerősítették a területi egyenlőtlenségeket. amelyek gazdasági fejlődése az országos átlaghoz képest jelentősen elmarad: itt a szegénység mértéke lényegesen nagyobb.) „A népesség mélyszegénységben élő része területileg erősen koncentrálódik és szegregálódik. Ezekben a régiókban. A gyermekszegénység szempontjából elsősorban érintett településekre az 1. 1.és gettósodó települések túlnyomó többsége az ország észak-keleti és délnyugati leszakadó. – Szabályos és szoros összefüggés mutatkozik a településnagyság és a települési szinten kimutatható szegénységi kockázat mértéke között: a kisebb települések fokozottan veszélyeztetettek. valamint a nagyvárosok szlamosodó zárványaiban is.

kialakult és nemzetközi ös�szehasonlításban széleskörűen kiépített egészségügyi.). bölcsődei. ábra Az ország 33 leghátrányosabb helyzetű kistérsége (Forrás: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapja.  a fejlesztése a nemzeti fejlesztési terv fontos prioritása. . Mégis.34 geiben és térségeiben.17.hu) Magyarország a világ fejlett országai közé tartozik. „Ahol nagy a szükség. Egészségügy Az egészségügy elsősorban a védőnői hálózaton és a háziorvosi. éppen a leginkább nélkülöző gyerekek azok. a hátrányos helyzetű térségekben 5 A 33 leghátrányosabb kistérség meghatározása egy 30 KSH-mutató alapján számított index alapján történt.1. (311/2007 (XI. 1.nfu.1. Az ország 174 statisztikai kistérségből áll. ábra) egymillió ember él. óvodai hálózattal rendelkezik. Edelényi Abaúj Hegyközi Encsi SárosSzikszói pataki Bodrogközi Vásárosnaményi Ózdi Szerencsi Tokaji Baktalórántházai Fehérgyarmati Bátonyterenyei Csengeri Mezőcsáti Nyírbátori Hevesi Tiszafüredi Berettyóújfalui Sarkadi Lengyeltóti Tamási Kisteleki Csurgói Kadarkúti Sásdi Jánoshalmai Bácsalmási Mezőkovácsházai Barcsi Szigetvári Sellyei 1. A 33 leghátrányo5 Ezeknek a kistérségeknek sabb helyzetű kistérségében (l. hogy legyen a segítség” (Bajnai 2009. 2. amelyek lehetővé tehetnék a gyerekek fejlődését kockáztató tényezők kialakulásának megelőzését. Bár minden településen többé-kevésbé elérhető szolgáltatást jelentenek. www. akik az ellátásnak ezekhez a formáihoz csak korlátozottan férnek hozzá. Ezek az intézmények azok a potenciális védőfaktorok. ott közel kell. o. házi-gyermekorvosi ellátáson keresztül kapcsolódik a gyerekek életéhez.) Kormányrendelet a kedvezményezett kistérségek besorolásáról. Az uniós forrásból finanszírozott Biztos Kezdet programok jelentős része is ezekben a kistérségekben valósul meg. illetve a kialakult kockázatok kezelését.

ott a gyermekorvosi alapellátáshoz történő hozzáférés is korlátozott. ami szintén a szülők (az anya) iskolai végzettségével függ össze (Páll. 2003). illetve aprófalvas területeken kevesebb védőnő nagyobb terheléssel látja el a feladatát. A rendelkezésre álló egészségügyi alapellátásról szóló adatokból kiolvashatók bizonyos területi.8 százalékos. a hátrányosabb helyzetű. a koraszülések száma és alacsony a születési súly. hogy rendszeresen fejlődésüket támogató környezetben legyenek. az ezer fő alatti településeken 37. következésképp az egészségben töltött életévek száma alacsonyabb. az 1000 és 1999 fő közötti települések esetében is ez az arány csak 78. Jelenleg elsősorban a (nagyobb) városokban működnek bölcsődék. (Pataki és Somorjai.2 százalékos. szociális gondozás) (Babusik. a kétezer és ötezer közöttieknek 31 százaléka és az ötezer és tízezer közötti lélekszámú településeknek is csak alig 90 százaléka. illetve több feladatot lát el egyszerre (gyermekjólét. A bölcsődei ellátás mértéke az elmúlt két évtizedben drasztikusan csökkent. 2007) Bölcsőde A szegény. Az alacsonyabb népességszámú településeken összevont körzeti ellátás van. községekben csupán elvétve biztosított a hozzáférés. A hazai koraszülési arány másfélszerese az európai átlagnak. szegregált. európai összehasonlításban mégis magas Magyarországon a csecsemőhalandóság. „Azokban a kistérségekben. Mindez az egészségügyi ellátás elégtelenségére hívja fel a figyelmet. hogy a gyermekorvos és a védőnő elérhetősége a hét egy vagy két napjára korlátozódik. Az összes intézmény csaknem egyharmada Budapesten található.” (Kádár és mtsai. 2007) Nemzetközi viszonylatban magas színvonalon kiépített védőnői hálózattal rendelkezünk.35 a hozzáférés egyre inkább nehezedik. A védőnői körzetek kialakítása nem követi az igényeket. A szegénységben élő gyerekes családok 55 százaléka nem tud lakóhelyén a bölcsődei ellátáshoz hozzájutni. 2005) A kétezer fő alatti települések 3 százaléka rendelkezik házi gyermekorvosi praxissal. hátrányos helyzetű családban élő gyerekek számára a bölcsőde és az óvoda lehetőséget teremt arra. ahol a gazdasági elmaradottságból adódóan az életkörülmények rosszabbak. Míg az ötezres lélekszám feletti településeknél a védőnői ellátás már 100 százalékos. Magyarország településeinek csupán 12-15 százalékban működik a kisgyermekek napközbeni ellátásának valamilyen formája. (Pataki és Somorjai. esetenként pedig a létszámhiány is. (Havasi. 2004). 2007) . települési egyenlőtlenségek. családsegítés. ami gyakorlatilag azt jelenti.

Az iskolákban magas a különleges odafigyelést. amit a szabad iskolaválasztás lehetősége csak tovább erősít: az iskolázottabb. 2002). 2004). 2001. Bronfenbrenner és Ceci. Erőteljes szegregációs tendenciák alakultak ki az iskolarendszerben. de az általuk támasztott pedagógiai és oktatásszakmai követelményeknek a közoktatási intézmények többsége képtelen megfelelni (Havas. A PISA-vizsgálatok is bebizonyították. valamint az a tény. a szakemberek és a szegénységben. Az óvodáztatás további problémája az. Iskola A koragyermekkorban megélt nélkülözés. mélyszegénységben élő családok közötti bizalomra épülő kapcsolat kialakítása nélkülözhetetlen eleme a szolgáltatások fejlesztésének. akiknek a legnagyobb szüksége volná rá (Havas. . Az óvoda feladata. több erőforrással rendelkező szülők gyerekeiket körzeten kívüli iskolákba íratják be. Az iskolai szegregáció az esetek többségében együtt jár a tárgyi feltételek. és így az óvodával szemben is (Havas. a tartós mélyszegénység és a cigány népesség magas aránya is jellemző (Havas. Pik. amelyekre a krónikus munkanélküliség. vagyis azok. 2004. hogy a jelenlegi egészségügyi és szociális ellátórendszer ezt nem képes kellő mértékben ellensúlyozni. A legszegényebb. Az alacsony iskolázottságú szülők gyerekei összességében lényegesen rövidebb időt töltenek az óvodában. legiskolázatlanabb népesség területi koncentrációja „megágyaz” az iskolai szegregációnak. mint az iskolázott szülők gyermekei. akiknek a szülei dolgoznak. a pedagógiai munka. akiknek szülei munkanélküliek vagy rokkantnyugdíjasok. A gyermekintézmények. 1999-ben az óvodáskorú gyerekek 92 százaléka járt óvodába. Ahol nincs elég hely. sajátos nevelést igénylő gyerekek száma. hogy a mélyszegénységben élő családok bizalmatlanok a közintézményekkel. ötéves korban kezdenek óvodába járni. hogy egyáltalán nem. hogy az iskolák közötti. 2005). a pedagógiai szakszolgáltatás lényegesen alacsonyabb színvonalával (Kertesi és Kézdi. a szülők társadalmi helyzete alapján kialakuló differenciáltság az OECD-országok között nálunk az egyik legmarkánsabb. Így a leghátrányosabb helyzetű családok gyerekei szorulnak ki az óvodából. 2004. Az óvoda azonban éppen a leghátrányosabb helyzetű gyerekek számára kevésbé elérhető. Az óvodai férőhelyek hiánya elsősorban azokat a településeket sújtja. hogy hidat építsen a gyerek számára a család világa és az óvoda (majd később iskola) világa között (Réger. A jelenlegi hazai iskolarendszer nem képes ellensúlyozni a családi háttérből adódó hátrányokat.36 Óvoda Az óvodai ellátás Magyarországon jól kiépített és magas színvonalú. 1994). Kertesi és Kézdi. az 5 éves korú gyerekeket és azokat sorolják előre. vagy csak későn. A magas óvodáztatási arány ellenére a hátrányos helyzetű családok gyerekei esetében még ma is az átlagosnál nagyobb valószínűséggel fordul elő. szemben az 1970-ben mért 51 százalékkal. 2008). 2008). az iskolarendszerben is súlyos gondokat okoz.

A program hatására 2007-ben az Országgyűlés elfogadta a „Legyen jobb a gyerekeknek” Nemzeti Stratégiát. OGY határozat: „Legyen jobb a gyerekeknek” Rövid és Középtávú Nemzeti Stratégia 2007–2032. amelyek ma hozzájárulnak a szegénység és a kirekesztés újratermelődéséhez. A másik társadalompolitikai kezdeményezés az Oktatási és Gyermekesély 1. a gyermekek és családjaik szegénységének aránya. a gyermekes családokat érintő közszolgáltatások és közintézmények terén pedig éppen a szegénységben élő gyerekek rovására történtek kedvezőtlen irányú változások. Csökkenjen jelentősen. életkilátásai. A „Legyen jobb a gyerekeknek” Nemzeti Stratégia (2007–2032) céljai A „Legyen jobb a gyerekeknek”  Nemzeti Stratégia egyszerre irányul arra. . A Nemzeti Stratégia egy generáció alatt három átfogó célt kíván elérni: 1. amely a szegénység újratermelődésének megállítása érdekében egy generáción átívelő társadalompolitikai koncepció kidolgozására irányul (Rövid Program. E nyhüljenek radikálisan a gyermekek kirekesztésének. nekik szolgáltatásokat nyújtó intézmények javuljanak. ezek célja a kialakult egyenlőtlenségek kezelése. csökkenjen az életesélyeket romboló devianciák előfordulása. valamint Bass és Darvas. A jelenlegi intézményrendszer nem képes megvédeni a nélkülözésben élő családok gyerekeit a fejlődést kockáztató társadalmi tényezők káros hatásaitól. 3. korszerűsödjenek. 2. illetve szemlélete. az 1. és hogy a gyermekekkel foglalkozó. a szegregálásnak és a mélyszegénységnek szélsőséges formái. teljes jogú állampolgárként kapcsolódjanak be a társadalom életébe. hogy a gyermekek életfeltételei jobbak legyenek.37 A rendszerváltáshoz kapcsolódó társadalmi gazdasági átalakulások összességében hozzájárultak egy jelentős létszámú marginalizálódott csoport kialakulásához. hogy felnőttként értelmes tevékenységek révén. a jelen kötetben). sz. Az egyik az MTA kutatócsoportja által kidolgozott Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program.2.2. Magyar törekvések az esélyegyenlőség megteremtésére Az utóbbi években két átfogó társadalompolitikai kezdeményezés született. Ezeknek az intézményeknek és szolgáltatásoknak a mainál sokkal nagyobb mértékben kell hozzájárulniuk a gyermekek képességeinek kibontásához. keretes szöveget. 6 H/2284. ahhoz.6 (Erről részletesebben l. 2006). A lakuljon alapvetően át azon intézmények és szolgáltatások működésmódja. és ezzel egyidejűleg közeledjenek egymáshoz a gyermekek továbbtanulási esélyei. a jelenleginek töredékére.

közgazdaságtan) és az alkalmazott kutatások egész sora (oktatás. szociológia. valamint az Oktatási és Gyermekesély Kerekasztal által kidolgozott javaslatcsomag szemléletére. A gyermek idegrendszerének fejlődéséről. Nézőpontok a koragyermekkori fejlődésről A koragyermekkor iránti tudományos érdeklődés hosszú múltra tekint vissza. szociálpolitikai. Ennek eredménye egy átfogó elemzés a közoktatás jelenlegi helyzetéről és egy javaslatcsomag a kialakult helyzet orvoslására. a gyermekkori esélyekre. szemléletét meghatározzák. az iskolai kudarcok megelőzésére. a kisgyermekek sérülékenységét és a felnőttek meghatározó szerepét hangsúlyozza az élet első éveiben. amelyek a hazai Biztos Kezdet program tudásalapját. Minden tapasztalat. amelyet valaha is használni fog. hall vagy tapint. a felfedező tevékenysége során tanul. de agya még csak negyed annyi súlyú. antropológia. Több tudományág (biológia. A növekedés jelentős részét az agysejtek közötti kap- . jog. lenyomatot hagy agyában. egészségügy. A gyermekfejlődés nézőpontja A fejlődéssel kapcsolatos tudásra támaszkodó megközelítés a kisgyermekkori fejlődés törvényszerűségeit. amelyben átgondolt társadalompolitikai beavatkozással. A koragyermekkori fejlődésre a különböző szakmai megközelítések más és más perspektívából tekintenek. a sikeres iskolakezdésre. és megváltoztatja annak szerkezetét. 2006). pszichológia. amit a gyermek átél. fejlődéselméletek) járult hozzá gyarapodásához (Woodhead. társadalompolitikai következtetéseire. 2008) Mindkét kezdeményezés hangsúlyozott figyelmet fordít a koragyermekkor időszakára. az emberi agy „huzalozottságának” alakulásáról egyre több ismerettel rendelkezünk. ezért ez a bevezető tanulmány csak néhány fontos összefüggésre hívja fel a figyelmet. lát. Kötetünk bőségesen foglalkozik ezzel a kérdéssel. mint olyan időszakra. A hazai Biztos Kezdet program kialakítása során a program tervezői az eltérő megközelítések figyelembevételével alakították ki a program kereteit. Az újszülött agyában szinte az összes agysejt (neuron) jelen van. A következő fejezet azokat az ismereteket és tapasztalatokat foglalja össze. A Biztos Kezdet program messzemenően támaszkodik a „Legyen jobb a gyerekeknek” Nemzeti Stratégiában megfogalmazott célokra és alapelvekre. mint egy felnőtté. tudatosan felépített gyermekszegénység elleni programokkal számottevően csökkenthető a szegénység kedvezőtlen hatása a gyermekkori fejlődésre. A program részletes bemutatását tanulmányunk egy későbbi fejezete tartalmazza. a veleszületett képességek kibontakoztatására.38 Kerekasztal tevékenysége volt. kutatási eredményeire. (Fazekas és mtsai.

az agyi struktúrákban végbemenő változások egy jelentős része a környezeti tapasztalatok alapján zajlik. hallás) Nyelv Fejlettebb kognitív funkciók ELSŐ ÉV -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 terhesség születés (hónapok) (évek) 1. ahogy a csecsemőből önálló kezdeményezésre képes aktív tanuló lesz” (Hubley és Trevarthen. hangadására válaszol. „A csecsemők egyéves korukra – még jóval mielőtt beszélni kezdenének – bámulatos fejlődésre képesek abban. (Hart és Risley. hogy anyjukkal közös tevékenységet végezzenek. ábrát az emberi agy fejlődéséről. szinapszisok hálózatának kialakulása teszi ki. hanem a mindennapi tapasztalatok alapján formálódik. bővebben Egyed. . a jelen kötetben). megpróbálja megfejteni és egyre jobban meg is érti azokat. a szülők iskolázottsága. a gyerekek fejlődésének (megfigyelhető) értelmi. érzelmi és társas folyamatai valójában nem választhatóak el egymástól.7 7 A csecsemő és a gondozó között kialakul egy „dialógus”. A különböző pszichológiai funkciókért felelős idegpályák és agyi területek kialakulása. csolatok. In: Shonkoff és Phillips (2004): From Neurons to Neibourhoods. Ez a változás döntő szerepet játszik abban. A kisgyermek gondolkodása a szülő  -  gyerek kapcsolatban és az otthon környezetében bontakozik ki.2. 2002). ahogy gyerekeikkel kommunikálnak. University of Minnesota. utánozza őt. o. illetve fejlődésük legintenzívebb szakasza meghatározott életkorhoz kötődik.39 A különböző funkciókért felelős idegsejt-kapcsolatok fejlődésének szekvenciái Érzékelő idegpályák (látás. életév között „csúcsosodik” (l. A családok jelentősen különböznek abban. 1979. Mint már említettük. ábra Az emberi agy fejlődése Forrás: Charles A. A gyerekekkel való kommunikáció mintáját családi. Bár a funkciók és azok szerkezeti vetületei az elemzés kedvéért különválaszthatók. Nelson. mind a kognitív fejlődés gyorsabb. amely rohamosan fejlődik az első életévekben. visszafordíthatatlanabb. amikor mind az érzelmi. az 1. kulturális szokások. 57. 188. mint más időszakokban (Pléh.). o. 2003).2. társadalmi-gazdasági státusza is meghatározza. amelyben a gondozó a csecsemő gesztusaira. A csecsemőkor kitüntetetten érzékeny időszak. Az agysejtek gyorsan kiépülő hálózata nem véletlenszerű és nem is előre beprogramozott. míg a magasabb rendű kognitív funkciókért felelős agyi régiók fejlődése az első életév vége és az 5. A beszéd fejlődését meghatározó agyi területek kialakulásának időszaka az első életévben – bőven az óvodás kor előtt –.

legkönnyebben változtatható külső körülmények hatására. készségek kialakulása és az ennek feltételét képező jelentős idegpályák és agyi területek kialakulása fejlődési törvényszerűségeket követő és hierarchikusan egymásra épülő folyamatok eredménye. lehetővé teszik. hogy egyes szülők. hogy azok a társadalompolitikai beavatkozások. az emberi képességek ismert és előre jelezhető szekvenciák során alakulnak az adott képesség fejlődése szempontjából érzékeny időszakban. 2. hogy a szülők. hogy a jó színvonalú szolgáltatásokhoz a kedvezőtlen körülmények között élő gyerekek és családjaik is hozzáférjenek. legyen az szülő vagy szakember. a készségek alakulását a veleszületett adottságok és az egyéni tapasztalatok közötti interakció jelentősen befolyásolja.1. A kisgyerekek idegrendszerének fejlődését. Forrás: Heckman. 4.1. társas. táblázat A koragyermekkorra vonatkozó tudás alapvető elemei 1. részletesen Danis és mtsai összefoglaló tanulmányát a II. E kompetenciák fejlődését a gyerekek mindennapos tapasztalatai határozzák meg. kötetben. az agy struktúrájának kialakulását. amelyek az ismeretek és a gyakorlat különböző formáira és forrásaira támaszkodva. A felnőttkori „sikerességhez” szükséges képességek. a különböző gyermekintézmények szakemberei mennyiben képesek nevelési gyakorlatuk során hasznosítani és megosztani ezt a tudást. amikor bizonyos idegpályák és agyi régiók kialakulása és az általuk szabályozott viselkedés a legplasztikusabb. de ezek – mint kulturális erőforrás – messze nem egyenlően hozzáférhetők mindenki számára. mennyire képesek a mindennapi gondoskodás gyakorlatát ennek a tudásnak a birtokában fejleszteni. 1. táblázat)8 elérhetők. nevelők mennyire ismerik és értik a gyerek fejlődésének törvényszerűségeit. Azokban az érzékeny időszakokban. Bár a gyermek fejlődésére vonatkozó ismeretek (l. a szülők különböző csoportjai. A tapasztalatok is azt mutatják.40 1. A nyelvi. 2006b A gyerekek fejlődésének sikerét befolyásoló környezet. programok hatékonyak. Óriási különbségek vannak abban. 8 A koragyerekkori fejlődésről alkotott kulcskoncepciókról l. mind a gyermekintézményekben történő gondoskodás minőségét meghatározza. Bár a fejlődés élethossziglan tartó folyamat. . 3. és mindez hosszú távon a társadalom fejlődésének egészére is hat. érzelmi és értelmi kompetenciák folyamatos kölcsönhatásban fejlődnek. mind a szülői. a korszerű gyermeknevelési szemléletet.

a szülő érzelmi melegsége. valamint a korai években formálódó tulajdonságai: nyitottsága. vagy akiket súlyos trauma. A szülő  -  g yerek kapcsolat. Danis és Kalmár. hogy az iskolai sikerességet meghatározó képességek terén már ötéves korban jelentős a különbség a szegénységben élő és a jobb helyzetű gyerekek között (Duncan és mtsai. Ahhoz. azokhoz a szolgáltatásokhoz.41 Társadalomtudományi kutatások egyértelműen alátámasztják. Mind a szülői bánásmód. a jelen kötetben. Egy gyerek kedvező veleszületett adottságai. barátságos természete. énhatékonyságának megtapasztalása olyan tényezők. extrém szegénységben éltek. egyszerűen kevesebb olyan tapasztalatot szereznek. ugyanakkor melegszívű és gondoskodó tud maradni. amelyek növelik ellenálló képességét (Masten és Coatsworth. bővebben Danis és Kalmár. jó kognitív képességei. l. A jó képességű gyerekek az iskolában könnyen alkalmaz 9 Részletesebben l. háborús környezetben. 1997). amely védetté teszi a gyereket a kockázatokkal szemben. Az iskolai kudarc a felnőttkori kirekesztettség egyik lépcsőfoka. Masten és Coatsworth. érzékenysége. 2000). Ellenállóak vagy reziliensek azok a gyerekek. Különösen kedvezőtlen szociális körülmények között a szülő akkor hatékony. rendszeres és kiszámítható gyereknevelési szokásai jelentik azt a közvetlen környezetet. 1994. amelynek révén problémamegoldó képességeik kibontakozhatnak és a magasabb szintű gondolkodáshoz szükséges készségeket elsajátíthatják. Az érzelmi ellenálló képesség előrejelzői között két tényezőt említenek leggyakrabban: a gondoskodó felnőttel való jó kapcsolatot. 1998. akik hajléktalanságban. ha szigorúbb. Sérülékenység és érzelmi ellenálló képesség – kockázatok és védőtényezők 9 Vannak gyerekek. és ez hozzájárul az iskolázatlanság és a szegénység újratermelődéséhez. valamint a gyerek jó képességeit (Fonagy és mtsai. szoros kapcsolatot képes kialakítani gyermekével. különösen a korai években. Több kutatás vizsgált olyan gyerekeket. . akik nélkülözésben élnek. önbizalma. A kedvezőtlen családi hátterű gyerekek nem rendelkeznek ros�szabb képességekkel. hogy a különböző társadalmi helyzetű szülők mennyire férnek hozzá ahhoz a tudáshoz. veszteség ért. a jelen kötetben). Ez a jelenség a gyerekek érzelmi ellenálló képességére hívta fel a figyelmet. mind a gyerek készségei változtathatók.. tehetsége. A koragyermekkor végére kialakuló különbség a hátrányos és a kedvezőbb helyzetű gyerekek között – amennyiben az iskolarendszer ezt nem képes ellensúlyozni – tovább nő az iskolai évek során. hogy veleszületett adottságaik kibontakozzanak. a gyerekeknek tartalomban gazdag élményekre van szükségük. Az iskolai sikeresség a társadalmi beilleszkedés egyik legfőbb előrejelzője. Werner. mégis egészségesen fejlődnek. Az ekkor kibontakozó képességek és elsajátított készségek további sikerek alapját jelentik. 1998). akik nehéz körülményeik ellenére jól fejlődnek. Védőtényezőt jelentenek a gyerekek egyéni adottságai is (könnyű temperamentuma. A jelenség nyilvánvaló összefüggésben áll azzal. amelyek segítik gyerekeik fejlődését.

-s zenvedélybetegség a családban stb. a közösség szintjén. óvoda. közösségközpontú” és „modern. a jelen kötetben).2.). - munkahelyek helyben vagy a közelben. -z súfolt vagy elérhetetlen gyermekintézmények.). A gyerekek helyzetének értékeléséhez. elégtelen ruházat stb. -t ársadalmi csoportok elkülönülése a településen. egészségtelen fűtés. - a település fejlődését szolgáló önkormányzat. - együttműködő szakemberek. -r eménytelenség következtében rossz hangulat a családban (erőszak. konfliktus. táblázat néhány példát említ a gyerekek fejlődésére ható pozitív és negatív tényezők (környezeti kockázatok és védőtényezők) közül. nem biztonságos vezetékek. Fontos különbségek fogalmazódnak meg a gyereknevelés „hagyományos. amelyek a fejlődést a korai években kedvező irányban befolyásolják. hiedelmek szerint szerveződik. fűtetlen lakás.). helyi társadalom) . Nguyen. táblázat Néhány példa a gyerekek fejlődésére ható környezeti kockázatokra és védőtényezőkre Kockázatok - szegénység (éhezés. Kulturális nézőpont A gyermekfejlődés kulturális megközelítése a hangsúlyt a gyermeknevelési szokások kulturális beágyazottságára helyezi. - aktív civil szervezet a településen. - Biztos Kezdet Gyerekház stb. A korai beavatkozások célja éppen azoknak a védőrendszereknek a megerősítése a gyerek környezetében. kodnak. illetve az egész ország vonatkozásában. valamint a beavatkozások tervezéséhez fontos ismernünk sérülékeny és erős oldalaikat. - könnyen igénybe vehető szolgáltatások. valamint arra. függetlenségorientált” mintái között (l. Az 1. és ez is hat fejlődésükre. víz nincs bevezetve. Védőtényezők - aktív szociális iroda. játékok hiánya. -r ossz lakáskörülmények (szűkös tér. társadalmi csoportokban milyen tényezők határozzák meg a koragyermekkorról való gondolkodást. A hagyományos szemlélet szerint a gyerek érdekei a tágabb közösség (család. de fel kell mérnünk a fejlődésüket meghatározó környezeti kockázatokat és védőtényezőket is. iskola elérhető közelben.42 1. kriminalitás stb. rossz higiénés körülmények. jobb kapcsolatot alakítanak ki tanáraikkal.2. A gyerekek szocializációja különböző kultúrákban más és más értékek. balesetveszély stb. - megfelelő képzési programok. - jó bölcsőde. rokonság. hogy az egyes kultúrákban. - helyi közösség. Az egy-egy gyerek fejlődését meghatározó tényezők megfogalmazhatóak a családok.

amelyek mindenek fölé helyezik a társadalmi összhangot. mint azokban a társadalmakban. ipari államokban talált követőkre. ahol az emberek még szorosan a nagycsaládi kötelékeken belül élik életüket. Olykor az anyai szeretet és a szülői jogok fölé is. városi középosztályba tartozó as�szonyok például egyfelől nagy hangsúlyt fektetnek gyerekeik képzésére és jó iskolai teljesítményére. A függetlenségorientált anyák mindenekelőtt pillantások és beszéd útján kommunikálnak gyerekükkel. a másik „iskola” képviselői ennek ellenkezőjét közvetítik: azt az érzést. hogy a gyerek énképét és önálló akaratát fejlesszék. Sok nyugat-afrikai kultúrában például az a szokás. Legjellemzőbb azonban a gyereknevelési kultúrák keveredése. A függetlenségre nevelő „iskola” követői az első pillanattól fogva arra törekednek. elismert tagjává teszik. különösen a gyors iparosodás útjára lépő országokban. Ott. A szülői nevelés inkább tekintélyelvű. egy nyugat-kameruni népcsoport. hogy az új jövevény a közösség tagja. hogy odaadóan szoptassák akár tízéves gyereküket is. Ott. a felnőttek és a tekintély tiszteletére. és máig ennek szabályai szerint cseperedik fel a legtöbb ember. A hagyományos kultúrákban merevebbek a nemi határok és szerepek. a munkájuk révén azonban már egy modern. hogy a gyerekeket már kicsi korukban idegen családoknál helyezik el. milyen lelki hatásai vannak ennek hosszú távon.3. individualisztikus orientáció1. Forrás: Romberg. másképp gondoskodnak az anyák gyerekeikről. Az önállóság és a felelősségtudat kialakítása önmagában nem elérendő cél a szemükben. minden gügyögést és kézmozdulatot önálló véleménynyilvánításként értelmeznek. A közösségközpontú iskola az ősibb – az emberiség évezredeken át ennek megfelelően nevelte utódait. Az indiai. a szabályok követésére. hogy egyedül fekhessen. Az anyai szeretet formái kultúránként eltérőek Az anyai szeretetnek lényegében két iskolája létezik: a függetlenségorientált és a közösségközpontú anyai gondoskodás. Tudatosan vagy tudattalanul minden szerető és lelkiismeretes anya azokat a személyiségjegyeket fejleszti. „Az anya hasában a gyerek egyetlen ember tulajdona. 2007 (Heidi Keller: Cultures of Infancy című könyve alapján) . és már a csecsemőket is „párbeszédbe” vonják be. egyedül alhasson. A közösségközpontúak ezzel szemben állhatatosan hordozzák gyereküket. A „függetlenségközpontú”. Ezzel párhuzamosan csökkentik a kicsivel való testi kapcsolatot. rendszeres masszírozással. másfelől semmi különöset nem találnak abban. fontosnak tartják. de a születése után mindenkié” – vallják a nsók. Az fel sem merül. ahol az individuális adottságok kibontakoztatásán múlik a siker. teljesítményorientált világban kell helytállniuk. ringatással és dobálással stimulálják testérzetét. hogy így erősítsék a klánok és a falvak közötti köteléket. A függetlenségre nevelők iskolája elsősorban a fejlett nyugati.43 érdekeinek rendelődnek alá: a szocializáció során nagyobb hangsúlyt fektetnek az engedelmességre. egyedül játszhasson. amelyben az összetartozás és a hierarchiák tisztelete fontosabb az egyéni képességek kibontakozásánál. amelyek gyerekét az adott közösség sikeres.

Természetesen a csoportokon belüli változatosság jelentős. az iskolában. A közösségek.44 jú nevelés során mind a fiúk. és aktív. mind a lányok szocializációjának célja az érzelmi függetlenség. és ami az emberi fejlődés egyetemes alapját alkotja: ez az ember veleszületett. A valóságban persze a minták nem válnak élesen el egymástól. A kisgyermekkori fejlődés egyik fontos kérdése. A gyerekek mindennapjainak kultúrája is sokat változott az utóbbi évtizedekben. hogy mennyire hasonló vagy különböző kulturális hatások érik a gyerekeket a családban és a gyermekintézményekben. a szokások különbözőek. Mégis van. közös élményei teszik lehetővé. Minden újabb generáció egyre sűrűbben találkozik a mindennapokban is különböző kultúrákkal. A modern társadalmakban a kultúrák nem elkülönülten léteznek. A gyermekintézmények akkor segítik a gyerek fejlődését. A kulturális hatások változatosságát és jelentőségét növeli az is. ami átalakította a gyerekek képzeletvilágának és játékának természetét. keretes szöveg). mivel Európában erős az összefüggés a szülők társadalmi-gazdasági helyzete és gyereknevelési szokásai között. a verbális kifejezőkészség. a munkanélküli szülők tömeges megjelenése az átalakuló kelet-európai társadalmakban alapvetően megváltoztatja a kisgyermekek hétköznapjainak ritmusát. a másik ember szándékainak figyelembevételére. nagyszüleik kultúrája. Ugyanakkor a „függetlenségorientált” és a „hagyományos” gyereknevelési szemlélet megkülönböztetése fontos (l. Az anyák tömeges munkavállalása a fejlettebb országokban. kultúrák. de engedékeny. önálló személyiségnek tekinti. amelyben élnek. a versenyszellem. ha támogatják és továbbfejlesztik otthonról hozott kulturális mintáit. jellegét. új kulturális hatás a kisgyermekek életében. koherenciájuk messze nem teljes. 1. Az egyes szülők gyereknevelési szokásait egymásnak ellentmondó értékek és hiedelmek határozhatják meg. társadalmi csoportok szokásai közötti különbségek aránylag jól érzékelhetők. értő résztvevői legyenek a közösség életének. ami minden emberben közös. valamint annak a közvetlen társadalmi közegnek a kultúrája. a párbeszédre. A televízió és a videojátékok térnyerése szintén alapvető.3. ösztönös képessége a kommunikációra. A mai gyerekek életét többféle kultúra határozza meg: szüleik. valamint a gyerek kezdeményezéseit követő szülői (nevelői) instrukció és a párbeszéd. családonként és gyerekenként is más-más szokásrendszerben állnak össze. Ebben a szemléletben a szülő határozott. az intellektuális és művészi teljesítmény. A szülők és a gyerekek naponta ismétlődő közös tevékenysége. szokásait. A „függetlenségközpontú” szemlélet szerint a fejlődés és a tanulás kiindulópontja a gyerek saját kezdeményezéseire épülő felfedező tevékenysége és tapasztalata. értékeit. Az iskolázott szülők közül többen nevelik gyerekeiket individualisztikus szemléletben. hogy a fejlett világra egyre jellemzőbb újabb és újabb bevándorló csoportok megjelenése és egymás mellett élése. a veleszületett adottságok kisebb mértékben bontakoznak ki. . hogy a gyerekek viszonylag rövid idő alatt elsajátítsák környezetük nyelvét. és a gyereket már egészen korán saját akarattal rendelkező. Ha a család és az iskola kultúrája nem találkozik. míg a kevésbé iskolázott családokban inkább jellemzőek a hagyományosabb szülői szerepek. a fejlődés feltételei romlanak.

Ekkortól lett egyre fontosabb a családon kívüli gyermekellátás hálózatának kialakítása annak érdekében. kötetben. A koragyermekkori programok terjedésének mértéke és formája azonban különböző aszerint. kétkeresős családmodell a jellemző. hagyományos családtámogató rendszerek a jellemzőek. Olaszország. 2010). 2008). keretes szöveg). állandó és a fejlődést ösztönző kapcsolat meghatározó jelentőségű a gyerekek fejlődése szempontjából10 (UNICEF. intézményes ellátására. valamint Herczog és Neményi a jelen kötetben. Európa más államaiban (Ausztria. A kisgyermekek napközbeni ellátásának alakítása során a szolgáltatások tervezésével foglalkozó szakembereknek.4. a kilencvenes évek óta a koragyermekkori ellátás fejlesztése minden országban előtérbe került. Európában az Egyesült Királyság és Svájc. Európa nyugati és északi országaiban a nők foglalkoztatottsága – részben a női emancipációs mozgalmak eredményeképpen – a hetvenes években került előtérbe. Különös figyelmet fordítanak e tekintetben a szegénységben 11 Az Európai Unió országaiban átlagosan 10-15% azoknak a gyereélő gyerekekre. 2002). szociális és oktatási beavatkozási programokat. a gondozóval kialakult kapcsolat minősége: a szerető. Egyrészt a fejlett országokban a női munkavállalás szorgalmazása érdekében egyre nagyobb figyelem fordul a kisgyermekek családon kívüli. Belgium. a tengerentúlon pedig az Egyesült Államok és Új-Zéland családtámogató rendszereit a liberális. 10 . A kérdésről bővebben l. Svédország) a szociáldemokrata beállítódású. Norvégia. Másrészt a tudományos kutatások egyértelműen azt támasztják alá. Ma már széles körben elfogadott tény. bővebben Bass és Darvas. Írország. a jelen kötetben.  keknek az aránya. Franciaország. társadalompolitikusoknak két alapvető tényezőt kell mérlegelniük. hogy a gyerekek fejlődését az élet első hónapjaiban meghatározza a szülővel. peremre szorulása miatti környezeti ártalmak veszélyeztetik (Leseman. valamint költséghatékonysági szempontok figyelembe vételével tervezi a szükséges egészségügyi.45 Társadalompolitikai és gazdasági nézőpont A hatékony társadalompolitika támaszkodik a fejlődési ismeretekre és ezek. Finnország. illetve feladatait. A változások révén egyre több gyerek és egyre fiatalabbak számára biztosítják a hozzáférést a koragyermekkori intézményi ellátásokhoz. Bár a kisgyermekkori ellátórendszereknek országonként változó formái alakultak ki (l. biztonságot jelentő. hátrányos helyzete. 1. akiknek fejlődését a család szegénysége. Spanyolország) a konzervatív. Németország. piacorientált szemlélet határozza meg (Surányi és mtsai. hogy a koragyermekkori ellátás minősége fontos feltétele egy fenntartható gazdaság és társadalom megteremtésének. hogy a nők – korábban jellemzően családanyák – egyenrangú munkavállalók lehessenek. 11 A gyermekszegénység vonatkozásairól l. Hollandia. hogy milyen típusú jóléti rendszerek alakultak ki az egyes országokban. Az Európai Unió országai sorra újrafogalmazzák a koragyermekkorra vonatkozó köz. A skandináv államokra (Dánia. Danis és mtsai. még: Tóth. a II.és szakpolitikák koncepcióját.

Törekvés volt.standards.13 Fontos eleme lett a kormányzat 2003-ban meghirdetett gyermekszegénység elleni programjának. A magyar Biztos Kezdet program ennek az útmutatónak az adaptációja alapján készítette el a Koragyermekkori fejlődés megalapozása c. valamint ausztráliai Head Start programra. Néhány kisgyermekkori ellátórendszer Európában Az Egyesült Királyságban (OECD. Ennek a törekvésnek a keretében a kormány kezdeményezésére indult 1998-ban a Sure Start12 program.uk 15 Early Years Foundation Stage. www.46 1. A legújabb szakpolitikai elképzelések azonban határozottan hangsúlyozzák a gondozás és nevelés integrációját.gov. A 3 és 4 éves gyerekek számára ugyanakkor egyre növekvő mértékben váltak elérhetővé az államilag támogatott ellátások. továbbá a Kanadában indított koragyermekkori programra (Early Years Plan). A program sok vonatkozásban hasonlított az egyesült államokbeli. a korai nevelés. hogy a program fókuszában a magas szegénységi kockázatú városrészekben élő gyerekek voltak.everychildmatters.uk/earlyyears.gov.14 Mivel legfontosabb célja a gyermekszegénység mérséklése. de egyre szélesebb az egész napos ellátást biztosító programok köre.4.uk és a www. Az angol Sure Start program eredetileg a koragyermekkori fejlődést szolgálta a terhesség idejétől 4 éves korig.surestart. Így valósult meg az. ezért a program terjesztésének első hullámában központilag határozták meg azokat a területeket. hogy a napközbeni gyermekellátás. 14 Every Child Matters (Minden gyerek számít). www. ugyanakkor a programok nyitottak maradtak minden ott élő gyerek számára. 2000b) hosszú évtizedeken át a koragyermekkori ellátások terén élesen elkülönült a gondozás és a nevelés (oktatás). Az Egyesült Királyságban is elfogadtak egy „útmutatót”  a gyerekekkel való foglalkozásra 5 éves korig. de vannak munkáltatók és szülők által irányított ellátási formák is.uk alapján.dcsf. 1997 óta a kormány határozott lépéseket tett a koragyermekkori ellátási formák bővítése érdekében.nationalstrategies.gov.5 óra ellátást biztosít. Magyarul: Biztos Kezdet. Az állam által finanszírozott bölcsődék és óvodák egy része csak napi 2-2.gov. ahol a depriváció mértéke a legnagyobb volt.everychildmatters. A gyerekek többségénél a szülők 3 éves korig elsősorban a gyermekvigyázók és a magánszektor által fenntartott ellátási formákat vehették igénybe. Az államilag támogatott ellátási formák mellett továbbra is jelentős mértékben vannak jelen a közösségi. 1 2 . önkéntes vagy magán jellegű ellátási formák. 13 Rövid összefoglalás a www. 2007 óta minden kisgyermeket ellátó program és személy ezt használja. A program különös figyelmet fordított a családok elérésére és a közösség fejlesztésére. mára azonban kiterjed a 14–16 15 éves gyerekekre is. kézikönyvét a Biztos Kezdet programokban a gyerekekkel foglalkozók számára. az egészségügyi és családtámogató szolgáltatások elérhetőségével a lehető legjobb életkezdést biztosítsák a gyerekek számára.

majd elfogadott egy tör- . ez tartalmazza az országban működő koragyermekkori szolgáltatások alap. Portugáliában (OECD. A napközbeni ellátás napi 10-12 órás nyitva tartással működik. 2006) a 3–6 éves gyerekek ellátása az Oktatási Minisztérium felügyelete alá tartozik. a 6 évesnél idősebb gyerekek oktatása pedig az Oktatási Minisztérium felügyelete alá tartozik. 2000a) a bevándorló és ezért szegénységben élő családok gyerekeinek integrálása érdekében vezették be az óvodai és iskolai nevelés egységes programját. A francia ellátórendszerben is 1989 óta kötelező az óvoda a 3–4 éves gyerekek számára. és 7. Franciaországban (Kaga. a 3–6 éves gyerekek oktatása és nevelése az Oktatási Minisztérium felügyelete alá tartozik. Hollandiában (OECD. 2006) a gyerekek gondozása 3 éves korukig a Munkaügyi és Szolidaritási Minisztérium.és irányelveit.5. Szükségesnek mutatkozik a gyerekek államilag biztosított ellátásának bővítése (3 éves korig). a kisebb gyerekek ellátásáért pedig (3 hónapos koruktól 3 éves korukig) a régiók és helyi önkormányzatok felelnek.5 százalékuk jár az egész napos felügyeletet biztosító önkormányzati intézményekbe. 2007) a kisgyermekek napközbeni ellátása osztott rendszerű: a bölcsődék (3 éves korig) a szociális ágazathoz tartoznak. (Bakermans-Kranenburg és mtsai. Bakermans-Kranenburg és mtsai. valamint a 2 évesek 26 százaléka óvodába járt. az 1–2 éves gyerekek 27. az 1–3 éves gyerekek többnyire családon belüli vagy informális ellátásban részesülnek. A gyerekeket egyéves korukig szüleik gondozzák. Négyéves kortól kötelezővé tették az óvodába járást. amelyek a hátrányos helyzetű családok gyerekeinek fejlődését szolgálják. 1996-ban a kormány programcsomagot fogadott el az iskoláskor előtti oktatás kiterjesztésére és fejlesztésére. Míg a 4–6 éves korú gyerekek 98 százaléka jár intézménybe. valamint a koragyermekkori szolgáltatások jelenleg széttöredezett felügyeletének egységesítése. a 2–3 éves gyerekek 43. és a gyerekek túlnyomó többsége egész napos szolgáltatást vesz igénybe.és intézményközpontú programok. A gyerekek 6 évesen mennek iskolába. A koragyermekkori beavatkozási programok száma exponenciális mértékben nőtt az utóbbi években.9 százaléka vesz igénybe napközbeni ellátást. 2006) a gyerekek nevelése és gondozása 6 éves korig a Szociális és Egészségügyi Minisztérium. 2003. 4 és 5 éves gyerek. 1989-ben a kormány egységes rendszerbe foglalta a 2–11 éves gyerekek óvodai és általános iskolai oktatását. 2002-ben a gyerekek nevelésére 6 éves korig egységes nemzeti curriculumot (pedagógiai programot) fogadtak el. a 2–5 éves gyerekek ellátása ellenben az oktatási ágazathoz tartozik. és ezt a szolgáltatást a szülő kérésére az önkormányzat köteles biztosítani a fizetett szülői szabadság idejének lejárta után.47 Finnországban (OECD. A mindenki számára hozzáférhető intézményes ellátást kiegészítik különböző család. Minden tankötelezettségi kornál fiatalabb gyereknek joga van a napközbeni ellátáshoz. A 2004–2005-ös tanévben minden 3. 2005) Olaszországban (OECD.

17 A program részletes leírását tartalmazza: Ziegler és Styfco (1994). „Korai és jó indulás”. A Head Start 16 program az Egyesült Államokban A kontinentális európai rendszerektől eltérő fejlődési utat követ a koragyermekkori ellátások rendszere az Egyesült Államokban. egészségügyi és szociális szolgáltatásokat kínált a szegénynegyedekben élő családok számára. A hatvanas évekre a színes bőrű lakosság szegénysége és szegregációja nyomasztó mértékű társadalmi problémává vált. akik munkanélküliek. 18 A Head Start program oktatási.48 vényt. Hasonlóan az Egyesült Királysághoz és más liberális családpolitikát folytató országokhoz. hogy a gyerekek felkészüljenek a sikeres iskolakezdésre. Az egészségügyi szolgáltatások egészségügyi és fogászati szűréseket. Az ingyenes kisgyermekkori ellátás azonban csak évi 525 óra erejéig hozzáférhető. Svédországban (Taguzzi és Munkammar. 2000). Portugáliában is szükséges a gyerekekre vonatkozó szolgáltatások kiszélesítése (3 éves korukig). hogy a koragyermekkori nevelés elsősorban oktatási és nem szociálpolitikai vagy egészségügyi feladat. aminek alapján a későbbiekben az amerikai óvodai nevelés sztenderdjeit kidolgozták. továbbá a koragyermekkori szolgáltatások következetes fejlesztése és jobb koordinációja. 1998-ban bevezették az 1–5 éves gyerekek nevelésének nemzeti tantervét. az Egyesült Államokban a hatvanas évekig nem léteztek az iskoláskor előtti ellátás államilag támogatott formái. A Head Start oktatási programja óvodai program volt. A Head Start program17 célja a szegénység újratermelődésének megakadályozása volt a szegénységben élő családok 3–5 éves gyerekei számára indított koragyermekkori programok révén. 2003) az 1940-es évek óta zajlott vita arról. amely a gyerekek és családjaik kulturális szokásaihoz igazodott. hogy a koragyermekkori nevelés az oktatási rendszer és az élethossziglan tartó tanulás első lépcsőfoka (Korpi. Ennek kezelésére hirdette meg 1964-ben Johnson elnök a Szegénységellenes Programot (War on Poverty). 2002-re a kisgyermekkori ellátás minden szülő számára elérhető lett. ezzel is hangsúlyozva. és támogatta a gyerekek sokoldalú fejlődését. A Head Start sokféle olyan szolgáltatást kínált. Azok a szülők is igénybe vehetik a bölcsődének és óvodának megfelelő intézményeket. vagy kisebb gyerekükkel otthon vannak. A kisgyermekkori nevelést 1996-ban integrálták az Oktatási Minisztérium irányítása alá annak elismeréseként.18 1995-ben a Head Start program kibővült. A program célja annak biztosítása volt. és a közoktatás keretébe emeli be a 3–6 éves gyerekek nevelését. amely egységes kereteket biztosít a 3–6 éves gyerekeket ellátó intézmények számára. nyomon követést tartalmaztak. Az Egyesült Államok példája mégis fontos a szegénység elleni koragyermekkori programok mai alakulása szempontjából. hogy a kisgyermekkori nevelés elsősorban oktatási vagy gondozási feladatot jelent-e. amelynek része volt a Head Start is. Az egéMagyarra nehezen fordítható: „Indulás lépéselőnnyel”. hogy minél jobban hasz 16 . A szociális szolgáltatások a szülők érdekeinek képviseletét jelentették annak érdekében.

Az utánkövető interjúk során a résztvevők részletes információt adtak aktuális élethelyzetükről: iskolai pályafutásukról. A programban résztvevők életének alakulását nyomon követték. segélyezési programokban való részvételükről.5. az előfordult büntető eljárásokról. . Küldetése az egészséges magzati fejlődés. küldetése az életesélyek növelése az oktatás révén. valamint várandós nők számára. 1994). 2004. A programok fontos eleme volt a családok otthonának rendszeres látogatása. és a programokba a szülőket is bevonták. és interjúkat készítettek velük 15. sokan mások pedig megerősítették a hatékonyságát és hasznosságát. 21 A High/Scope magyar fordítása: „Széles Látószög”. A koragyermekkori programok társadalmi haszna A koragyermekkori programok társadalmi hasznának elemzésében különös szerepet játszott a szintén a hatvanas évek közepén induló High/Scope21 Perry Preschool program (Schweinhart és mtsai. családi életükről.20 A vitatható eredmény ellenére a koragyermekkori programok száma egyre nőtt. a szülőkkel való együttműködés különböző formáinak kialakítása (Ziegler és Styfco. jövedelemszerző tevékenységükről. hogy a programban részt vevő gyerekek sorsának hosszú távú követését is célul tűzte ki. kevesebben kaptak senálják az elérhető közösségi forrásokat.highscope. A programban résztvevő 123 személy mellett a kutatás során egy hasonló létszámú és összetételű kontrollcsoportba tartozó személyek életútját is nyomon követték ugyanezekkel a módszerekkel. rendőrségi és bírósági dokumentumaikból. sokan megkérdőjelezték. így az egészen kiskorú gyerekek támogatására (3 éves korukig) kidolgozták a program újabb változatát. 1.org.ehsnrc. A programban részt vevő gyerekek a kontrollcsoporthoz képest felnőtt korukra magasabb százalékban szereztek középiskolai végzettséget (67 százalék szemben a 49 százalékkal). 19 Az Early Head Start szövetségileg finanszírozott közösségi program alacsony jövedelmű családokban élő. a gyereknevelésről. keretes szöveg). Az eredeti program résztvevőinek 90 százalékával elkészült az interjú 40 éves korukban is.49 szen korai fejlődés jelentőségét igazoló tudományos eredmények egyre gazdagodó sora előtérbe állította ezt a korosztályt. Az alapítvány tevékenységeiről l. és egyre többféle program valósult meg az Egyesült Államokban. www.htm). www. Az interjúkon túl a kutatók adatokat gyűjtöttek a résztvevők iskolai eredményeiről.org/aboutus/ehs. az Early Head Start-ot. Ezzel párhuzamosan mind több kutatás támasztotta alá a koragyermekkori programok hasznosságát. a kísérleti csoportba tartozó nők körében alacsonyabb volt a kamaszkori terhességek száma (közel feleannyi). A High/Scope program különlegessége. 27 és 40 éves korukban. l. 19. A szolgáltatások segítették az otthon gyakran más nyelvet beszélő gyerekek nyelvi fejlődését. Schweinhart. 1993.19 A program széleskörű elterjesztése és az egyes programok változó minősége különböző eredményekhez vezetett. A High/Scope Educational and Research Foundation a korai neveléssel és kutatással foglalkozó alapítvány. képzéseket kínáltak számukra. 2 0 A Head Start programmal kapcsolatos vitákat és elemzéseket foglalja össze Ziegler és Styfco 2004-ben kiadott könyve. A programot sok kritika érte. legfeljebb 3 éves gyerekek. továbbá a legfiatalabb gyerekek fejlődésének és a család egészséges életvitelének támogatása (Early Head Start National Resource Center.

mélyítették a gyerekek játékát. mind a gyerekek tevőleges szereplői a tanulási folyamatnak. hogy a gyerekekkel foglalkozó nevelők magasan képzett. A programban részt vevő személyek esetében kevesebbet kellett áldozni költséges. A program fontos eleme. speciális oktatási programokra és jóléti kiadásokra. amivel hozzájárultak az adóbevételek növekedéséhez is. „Hogy csináltad?”. Barnett. Ezzel szemben nagymérvű megtakarítást jelentettek azok az elmaradt költségek.5. A program része volt a nevelők heti rendszerességű családlátogatása is. azaz minden egyes befektetett dollár hét dollárnyi „nyereséget” jelentett a társadalom számára (l. és két éven keresztül vettek benne részt az iskolai időszak minden délelőttjén két és fél órában. 12 ezer dollárnyi befektetést jelentett a kísérleti program megvalósításakor. 1993. magasabb volt a havi jövedelmük. 2004. A gyerekek háromévesen kerültek a programba. Egyoldalú utasítások helyett értelmezést segítő. ezért a társadalmi hasznok elemzésénél nagy körültekintéssel kell eljárni. gélyt (59 százalék szemben a 80 százalékkal). amelyet állandóan fejlesztenek és eredményeit rendszeres kutatásokkal értékelik.3. Egy felnőttre 6 gyerek jutott. gyógypedagógiához is értő szakemberek voltak. 33. A program célja a gyerekek értelmi és társas készségeinek fejlesztése aktív tanulás formájában: ennek során mind a nevelők. amelyet Michigan állam Ypsilanti városa általános iskolájában valósítottak meg a hatvanas években. o. „Tudnál ennek a társadnak is segíteni?” (Schweinhart és mtsai. A High/Scope Perry Preschool program felépítése és háttere A High/Scope Perry Preschool program koragyermekkori oktatási program. ez a befektetés többszörösen megtérült. A nevelők megfigyelték. és reflektáljanak rájuk („plan-do-review” process). és ösztönözték őket a különböző tevékenységben való részvételre. hogy a bűnelkövetéssel és az igazságszolgáltatással kapcsolatos „megtakarítások” jelentik a legnagyobb tételt a társadalmi hasznok körében. Bátorították választásaikat. „Meg tudod mutatni nekem?”. 2000) A program költséghatékonyságának elemzése hétszeres megtérülést mutatott. és amikor szükségesnek mutatkozott. Figyelemre méltó tény. amelyekre nem kellett áldozni a bűnelkövetések alacsonyabb száma miatt. koragyermekkori curriculum (pedagógiai program). problémamegoldásaikat. (Schweinhart és mtsai.) A High/Scope program mind a mai napig széles körben alkalmazott. támogatták. A gyerekeket arra ösztönözték. a kísérleti csoport tagjai nagyobb arányban végeztek jövedelemszerző tevékenységet.50 1. hogy tervezzék és valósítsák is meg saját tevékenységeiket. Míg a program maga kb. és lényegesen kevesebben követtek el bűncselekményt (7 százalék szemben a 35 százalékkal). 1. A High/Scope program társadal- . ábra). A High/Scope program – minden más koragyermekkori programhoz hasonlóan – aránylag kisszámú gyerekcsoportot érint. a város szegény családokban élő gyerekei számára. nyitott kérdésekkel fordultak hozzájuk: „Mi történt?”.

ábra A High/Scope Perry Preschool program hosszú távú társadalmi hasznáról Forrás: Barnett. Rolnick és Grunewald. hogy világosan kiderült: az államilag biztosított ellátási formák mellett szükség van a személy. 1. ábra). hogy az ideológia szerint egyenlően elérhető szolgáltatások a felszín alatt jelentős egyenlőtlenségeket takarnak. S. mi megtérülésének becslésére több számítás is történt (Barnett. 2006. A II. A módszertanilag legkörültekintőbb és legszigorúbb becslés is 6. 1976). The State University of New Jersey.3. 2010). A koragyermekkori „beruházások” jelentősége az emberi erőforrások fejlesztésének tervezése szempontjából is fontos. kirekesztett helyzetben élő családok szük- . National Institute for Early Education Research Rutgers. világháború utáni államszocialista berendezkedés a gyerekek számára egyre szélesebb körben tette elérhetővé az ingyenes egészségügyi és bölcsődei ellátást. 2003).4. mindenki számára elérhetővé vált az általános iskola. 2000. Mivel a szegénység kérdése a nyolcvanas évek közepéig ideológiailag tabunak tekintett kérdés maradt. a kisgyermekeket ellátó intézmények sem váltak kellően érzékennyé a szegénységben. A nyolcvanas években a „Társadalmi beilleszkedési zavarok” országos kutatási program keretében végzett elemzések (Andorka és mtsai. Ugyanakkor a hetvenes évektől egyre világosabbá vált. társadalmi hasznot eredményezett (Heckman és mtsai. 1986) egyik eredménye.org). számításai alapján (Benefits of Preschool Education. Fokozatosan bővült az óvodai hálózat. W.nieer. Minden befektetett dollár 25 éves időtávon 6. Belfield és mtsai. A hatvanas-hetvenes években végzett – ekkor még politikailag tiltott – kutatások hívták fel a figyelmet a szegénység kérdésére és a cigányság helyzetére (Kemény. www.6-szoros megtérülési rátát számolt ki.51 Koragyermekkori programok – befektetés a jövőbe Egy híres példa a koragyermekkori programok költséghatékonyságára A High Scope program társadalmi megtérülése (ezer USD) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 ezer USD koragyerekkori programok bekerülési költsége (12 e USD) bűnözés áldozatain nyert megtakarítások (58 e USD) igazságszolgáltatáson nyert megtakarítások (13 e USD) megnövekedett adóbevételek (9 e USD) speciális oktatáson nyert megtakarítások (6 e USD) jóléti kiadásokon nyert megtakarítások (3 e USD) megtérülés (USD) befektetés (USD) 1. A magyar rendszerek fejlődéstörténete Magyarország a világ fejlett országaihoz képest más utat járt be a kisgyermekkori ellátások terén.6 dollár hozamot. A koragyermekkori programok a későbbi iskolai – de különösen a felnőttkori képzési és oktatási – programokhoz képest lényegesen hasznosabb befektetést jelentenek (l.és szolgáltatásközpontú szemlélet kialakítására. és általánossá.

amelyek célja a családgondozás és a mentális segítségnyújtás volt (Pik. A rendszerváltás vesztesei a korábban is szegénységben élők. és építeni a koragyermekkori fejlődésre vonatkozó nemzetközi tudás- . a lakáspiac radikális átalakulásával. 1985-től kialakultak a családsegítő központok. hagyományaira. 2006. Új kihívásokat és lehetőségeket jelent az Európai Unióhoz való csatlakozásunk is.4. Sokáig az egészségügyi és a hagyományos pedagógiai szemlélet maradt meghatározó. A hetvenes évektől fokozatosan differenciálódott a gyerekeket és a családokat szolgáló intézményrendszer: 1972-ben kialakult a nevelési tanácsadók hálózata (Révész.52 Az emberi tőkebefektetések megtérülése Az emberi tőkébe való beruházás megtérülése életkoronként Carneiro és Heckmann (2003) alapján Iskolás kor előtt 0–6 éves kor Iskolás korban 6–18 éves kor Iskoláskor után 18 év fölött Életkor 1. Ferge. az önkormányzati lakásállomány privatizációjával (Hegedűs. 2001). A hazai társadalompolitikai lépések tervezésénél – ezen belül a gyermekszegénység elleni programok tervezése során – egyszerre szükséges támaszkodni a hazai ellátórendszer meglévő erősségeire. és olyan gazdasági átalakulást indított el. az eredetileg egészségügyi szemléletről egy családbarát megközelítés irányában fokozatosan átalakult a bölcsődei nevelés módszertana. az alacsony iskolázottságú csoportok. A gazdasági átalakulás együtt járt a munkanélküliség tömeges megjelenésével. 2006) és – többek között – az önkormányzati finanszírozású bölcsődei férőhelyek számának jelentős csökkenésével. (Darvas és Tausz. ábra Az oktatásba történő befektetések megtérülése életkoronként ségleteire. 2005) Az átalakult társadalmi-gazdasági környezet új feladatokat jelent a társadalompolitikai beavatkozások tervezésében. amely teret engedett a piaci versenynek. Kertesi. 2001). A rendszerváltás jelentős változásokat eredményezett: egyszerre teremtette meg egy politikailag nyitott társadalom kialakulásának lehetőségét. 2003. a romák. a gyerekek lettek.

amely ösztönzi a gazdasági versenyképességet. E csoportokban gyerekek is nagy számban vannak jelen. amely az Egyezmény szellemének és betűjének megfelelően szabályozta és a formálta át a gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendKét ország nem tette a nemzeti joganyag részévé az egyezményt: az Egyesült Államok és Szomália. Magyarországon az Egyezmény 1991-ben vált a hazai joganyag részévé. Magyarországon a társadalmi egyenlőtlenségek velejárói – a szegénység.org/wiki/Convention_on_the_Rights_of_the_Child#cite_note-34. az Egyezmény megszületésének 20 évfordulója alkalmával jelent meg magyar nyelven a Kézikönyv a Gyermekjogi Egyezmény alkalmazásához . 23 http://en.53 ra és tapasztalatra.wikipedia. Más a feladat a gazdaságilag fejlett országokban és a világ fejlődő országaiban. de különös nehézségekkel kell szembenézniük a fogyatékkal élőknek.hu) 2 2 . az otthonukat. kutatási célokra és magára a gyakorlatra (l. Barack Obama amerikai elnök „zavarba ejtően szégyenteljesnek” tartja. a szegregáció. az ország egyes részeinek gazdasági és társadalmi leszakadása – bizonyos társadalmi csoportok kirekesztettségének mélyüléséhez vezettek. 1989-ben az ENSZ Közgyűlése Egyezmény a gyermek jogairól címmel egyhangúan dokumentumot fogadott el. (www. a jelen kötetben). Ez az új perspektíva hangsúlyozza minden egyes gyermek teljes mértékű tiszteletét és jogát a boldog gyermekkorhoz. ami biztos kiindulópontot jelent a társadalmi párbeszéd és cselekvés iránti kezdeményezésekre a gyermeki jogok érvényesülése érdekében. a kirekesztettség. részletesen Herczog. Az Egyezmény elfogadását 192 tagország szavazta meg. A Gyermekjogi Egyezmény erejét a politikai konszenzus jelenti. Gyermekjogi nézőpont A gyermekjogi megközelítés új perspektívából tekint a gyermekfejlődésre. a társadalom életének. és tekintettel van a gyerekek szükségleteire.csagyi. hogy az egyezményt az Egyesült Államok nem ratifikálta. minden egyes gyermek jogát és képességét arra. A tagországok kötelezték magukat a gyermekek jogainak tiszteletben tartására. Ígéretet tett ennek felülvizsgálatára. amely gyakorlati példákon keresztül segíti a gyermeki jogok értelmezését és a hatékony gyakorlat kialakítását. hogy mely területeken és milyen eszközöket bevetve kell lépni a gyermeki jogok érvényesülésének érdekében. hogy születésétől fogva aktív szereplője legyen a család. a krónikus betegeknek. két ország kivételével 22 minden tagország saját jogszabályai közé iktatta. elősegíti egy fenntartható társadalom kialakulását. munkájukat elvesztett rétegeknek is. más a háborúk sújtotta övezetekben és a békében élő társadalmakban. a koragyermekkori ellátásokra irányuló elméleti gondolkodásra.23 A magyar Gyermekvédelmi Törvény t. Országonként nagyon eltérő. a közösség. egyenlő esélyüket a teljes élethez távolról sem tekinthetjük biztosnak. a gyűlöletbeszéd. 2009ben. Mindamellett törekednünk kell egy olyan társadalompolitikai rendszer kialakítására. A cigányság jelentős része él mélyszegénységben és kirekesztettségben.

ha közösen elhatározott elképzeléseket valósítanak meg. a társas érintkezés alapján a korai években alakulnak ki. Ugyancsak meghatározó a társas készségek kialakulásában az a tapasztalat. egyenlő esélyek biztosítását minden egyes gyerek számára. a település lakosai találkoznak. akit nagy család.54 szert (Herczog. keretes szöveg) amelyek szintén szegény vagy munkás környezetben valósultak meg. ahol a szülők és a gyerekek. közösség fogadja: nyitottan. 2001). A gyermekszegénység újratermelődésének megakadályozását célul kitűző „Legyen jobb a gyerekeknek” Nemzeti Stratégia is kiindulópontjának tekinti a Gyermekjogi Egyezményt. ahol a programban dolgozók bizalommal fordulnak a szülők és a gyerekek felé. valamint képesek a szülők körében is ezt a légkört kialakítani. a gyermeki jogok érvényesítését. A gyermekjogi megközelítés az alapja a Biztos Kezdet programnak is. vagy épp ellenkezőleg: idegenkedve. Ezek a találkozások akkor lesznek igazán eredményesek. aki életének első három évében édesanyjával kettesben tölti az idejét. amelyek elsősorban szegénységben és kirekesztettségben élő családokkal foglalkoznak. és amelyek programjukban célként tűzték ki a demokratikus érintkezés formáinak alkalmazását. elsősorban elvárásokat támasztva. 2007). hogy milyen közösségi környezetben fordulnak meg kisgyermekkorukban. Mást tapasztal. A Biztos Kezdet programok pedagógiai alapelveinek kialakítása során példát szolgáltathatnak azok a 20. programok tervezésében). 1997-ben fogadta el az Országgyűlés.6. A hazai Biztos Kezdet programok országos terjesztésének tervezése során figyelembe vettük az eltérő nézőpontok hazai és nemzetközi tapasztalatait. Korántsem mindegy. lehetőségek. tekintettel van a gyermeki fejlődés törvényszerűségeire. Ezek az elsajátított készségek különbözőek lehetnek attól függően. századi pedagógiai iskolák. mint egy olyan közösségi térre. Egy befogadó szellemű program. Különös jelentősége van a közösségi fogadtatás minőségének olyan programok esetében. a találkozásokból várt és előre nem látott ötletek. barátságosan. amely a szülőket partnernek tekinti. ha a résztvevők teret engednek egymás véleményének. és mást az a kisgyermek. A koragyermekkori programokra tekinthetünk úgy. elérhető ismereteit. de a tágabb környezet alakításában is. Egy koragyermekkori program természetes terepe a közösségi részvételnek: szülők és gyerekek együtt vehetnek részt a közösség belső életét érintő döntésekben (a játékok. megoldások születhetnek (Moss. pedagógiai alapelvek határozzák meg egy-egy koragyermekkori program működését. (l. más élményeket szerez az a gyerek. nyitott közösség vesz körül. . 1. elfogadóan. jelentős mértékben járul hozzá a gyerekek társas készségeinek fejlődéséhez. Célunk egy olyan közösségközpontú program kidolgozása volt. beszélgetnek egymással. a megélt élmények. ahogy a szülőt és kisgyermekét egy-egy gyermekintézmény. foglalkozások. hogy milyen közösségi. sok barát. A társadalmi egyenlőtlenségekre érzékeny programok pedagógiai gyökerei és alapelvei A gyerekek társas készségei a gyűjtött tapasztalatok. formálisan.

1916-ban megjelent könyvében (Dewey. 1. Montessori elgondolása hangsúlyozza a kisgyermek kifogyhatatlan motivációját környezete megismerésére. Mindehhez fontos az olyan környezet kialakítása. 1916). Dewey: Demokrácia és nevelés John Dewey (1859–1952) amerikai filozófus munkásságának egyik meghatározó fejezete szól az nevelés szerepéről egy demokratikus társadalom kialakításában. amely lehetőséget kínál a gyerekek saját kezdeményezéseiből kiinduló tevékenységekre.6. amikor 1907-ben Róma egyik szegénynegyedében megnyitotta első iskoláját. Az emberi kommunikáció a tapasztalatok cseréjének folyamata.2. amelyből a társadalmi életre vonatkozó közös tudás származik” – írja a Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education (Demokrácia és nevelés. csupán a pedagógiai gyökerek sokféleségét érzékeltetik. még ezzel kapcsolatban az 10. megértésére és befolyásolására. hogy ehhez egyre több készséget sajátítson el. . Az alábbi példák sora távolról sem teljes. és a társadalom is csak a társadalmat alkotó egyének életének összességeként érthető meg.55 mozgósítja a rendelkezésre álló szakmai és közösségi erőforrásokat. párbeszédei során erősödnek meg. Újszerű pedagógiai módszertanát Montessori többek között munkáscsaládok gyermekei számára is elérhetővé tette. keretes szöveget (Neményi és Herczog. valamint arra. úgy a nevelés a meghatározója a társadalom életének. hozzájárul egy összetartó helyi közösség kialakulásához. alkalmazkodik az adott település adottságaihoz. században több olyan pedagógiai megközelítés született. Az iskola az a közösségi tér. Freire az Elnyomottak pe- 2 4 L. Az egyén csak saját társadalmi környezetében értelmezhető. amely a Casa dei Bambini (magyarul Gyermekek Háza) nevet viselte. A módszer a gyerekeket kompetens személyeknek tekinti. Freire: Az elnyomottak pedagógiája A szegénységben élő gyerekek számára programokat kidolgozó szakembereknek fontos ismerniük a brazil Paulo Freire (1921–1997) munkásságát. ahol a demokratikus társadalom alapjai a gyerekek és tanárok közös tapasztalatai. akik koragyermekkortól ösztönözhetőek saját döntések meghozatalára. „Ahogy a táplálkozás és a szaporodás a meghatározói az élet fiziológiájának. a jelen kötetben). A társadalmi környezetre érzékeny pedagógiai iskolák 24 A 20. Montessori: A kompetens gyerek és a megismerés Pedagógiai programját Maria Montessori (1870–1952) a 20. Bevezetés a nevelés filozófiájába) című. a településen élők szokásaihoz. század elején a gyerekek 18 éves koráig dolgozta ki. amelyek irányt mutatnak a társadalmi környezet kedvezőtlen hatását ellensúlyozó gyermekkori programok tervezése során.

hogy konfliktusban álló közösségek között kapcsolatot építsenek. (A Waldorf pedagógia Rudolf Steiner (1861–1925) osztrák filozófus antropozófiai elméletén alapul. Freire munkájának jelentős szerepe volt a kritikai pedagógiai gondolkodás kialakulásában. szociális segítséget és Waldorf oktatást biztosított az egyik favella (szegénynegyed) több mint ezer lakosa számára. Freire a gyerekek mellett felnőtteket. az ő elgondolásai alkotják a hazai alternatív óvodai és iskolai programok egyik alapját. . amely gyermekfelügyeletet. 2006) a szegénységben. Fontos alapleve a módszernek a demokrácia: a gyerekek felelősségvállalásának természetes kibontakoztatása saját tevékenykedésükért és a közösség életének közös irányításáért. amelyek fekete és fehér gyerekeket egyaránt befogadtak az osztályközösségbe annak ellenére. és a tanári karban is egyaránt vannak arab és zsidó pedagógusok. hogy a Waldorf iskolák tanulói kevésbé idegengyűlölők és kevésbé elfogadóak a szélsőjobboldali politikai irányzatokkal szemben. A Freinet módszerre támaszkodik Finnország iskolarendszere. A Waldorf módszer többek között a gyerekek szociális felelősségérzetét is fejleszti.56 dagógiája című 1968-ban megjelent könyvét (Freire. Freinet módszerének alapelvei a gyerekek természetes kíváncsiságára. Freire arra ösztönözte diákjait. ismerjék fel az összefüggéseket egyéni élethelyzetük és az azt meghatározó társadalmi környezet között. Freinet: Együttműködés a tanulásban Célestine Freinet (1896–1966) francia reformpedagógus. szakképzést. mint más iskolák diákjai. A módszer oktatási filozófiája alapvető értékeknek tekinti a békét és a toleranciát. hogy ezzel elveszítették az állami támogatás lehetőségét. amely az OECD által végzett nemzetközi PISA vizsgálatokban a legeredményesebbnek bizonyult matematikában.) A Waldorf iskolák több országban törekedtek arra. olvasásban és tudományos ismeretekben. -I zraelben egyes Waldorf iskolák egyaránt fogadnak arab és zsidó gyerekeket. hogy kiszolgáltatott helyzetükön változtatni tudjanak. néhány példa erre: - Dél-Afrikában az apartheid idején a Waldorf iskola volt egyike azon kevés iskoláknak. -B razíliában az egyik Waldorf pedagógus olyan közösségi programot indított. és az első „Szabad Waldorf Iskola” Stuttgartban nyílt meg 1919-ben. hogy gondolkozzanak kritikusan saját oktatási helyzetükről. kiszolgáltatottságban élő írástudatlan emberek helyzetének változtatása érdekében írta. szülőket tanított írni-olvasni annak érdekében. Németországban és Svédországban végzett kutatások rámutattak arra. Steiner: Waldorf iskolák és a tolerancia Magyarországon az alternatív pedagógiák között a Waldorf iskolák a legismertebbek. saját kísérletezéseire és az együttműködés kooperatív technikáira épülnek.

és rendszeres nyitva tartás mellett működjenek. A koragyermekkori fejlődést középpontba állító programok terjesztése egyedülálló lehetőség arra. hogy a Biztos Kezdet program jellegzetességeiről tapasztalatokat gyűjtsünk (Bányai. Ezekhez a Biztos Kezdet programokhoz a Szociális és Munkaügyi Minisztérium biztosított szakértői segítséget. 2006). 2006-ban sor került a program kiterjesztésére.gyerekesely. Ugyanakkor a tapasztalatok felhívták a figyelmet arra is.hu. részben falvakban. A Biztos Kezdet program előzményeiről bővebb leírás található a Biztos Kezdet Gyerekházak hálózatának Szolgáltatási és Szervezeti Modelljében. illetve már a terhesség időszakától) nyújtanak magas színvonalú szolgáltatásokat azoknak. Egy olyan program 25 26 www.biztoskezdet. 26 Az uniós támogatás a hazai forrásoknál nagyságrendekkel nagyobb fejlesztést tesz lehetővé. kialakult a szülők közössége. hogy a programok elérjék az ország legszegényebb településeit. A modellkísérletek lehetővé tették. részben városokban. A magyarországi gyermekszegénység csökkentése. 2007) A hazai és a nemzetközi programok tapasztalataira is támaszkodott a 2008-tól uniós forrásokból megvalósuló országos terjesztés koncepciója. 25 A kísérleti programok tapasztalatai több vonatkozásban is alátámasztották a programok hasznosságát: a Biztos Kezdet programba járó gyerekek könnyebben illeszkedtek be az óvodába. megerősödött a roma és nem roma szülők közötti kapcsolat. Ugyancsak 2006-ban indult három Biztos Kezdet Gyerekház az MTA Gyermekszegénység elleni Programirodája által a szécsényi kistérségben indított komplex gyermekszegénység elleni alkalmazási kísérlet keretében. www. Ezek a programok modellkísérletek voltak. ebben az évben ötvenkét új program indult.57 A MAGYARORSZÁGI BIZTOS KEZDET PROGR AM A Biztos Kezdet program koragyermekkori program. hogy a szegénység újratermelődésének ciklusát megtörjük: a legnagyobb szegénységben élő gyerekek és családjaik számára a lehető legkorábbi életkortól megfelelő környezetet biztosítsunk a fejlődéshez. valamint a tervezett helyi Biztos Kezdet programok szakmai-módszertani támogatásának biztosítása lett többek között a Gyerekesély projekt feladata. a társadalmi kirekesztés folyamatainak megállítása érdekében olyan helyi programok elindítására törekszik. a szülők önbizalma megerősödött. továbbá. valamint szerény pénzügyi támogatást (Nagyné.hu. kisebb településeken valósultak meg (Szomor. Elsőként öt program indult az ország öt különböző pontján. (Bányai. Nagyné és Danku. rendszer alakult ki az életükben. amelyek a lehető legkorábbi életkortól (születéstől. . 2006). 2006). hogy jelentős források nélkül nem biztosítható. A Biztos Kezdet program kísérleti formában 2003-ban kezdődött Magyarországon. Az uniós forrásból megvalósuló terjesztés megalapozása. hogy a programok állandó munkatársakat alkalmazzanak. 2006. l. akik a legnagyobb szegénységben élnek.

a szülőkkel való együttműködésre. ami magában foglalja a szervezeti folyamatok. a Szakirodalomban a „Biztos Kezdet program egyéb dokumentumai” c. A Biztos Kezdet program stratégiai terve (l. A program fenntarthatóságának feltétele egy egységes szervezeti és működési keret kialakítása. amely logikus rendszerben fogalmazza meg a program kereteit. A tervezési folyamat célja egy olyan átlátható struktúra kialakítása volt. vállalt küldetését (1. és szervesen illeszkedik a „Legyen jobb a gyerekeknek” Nemzeti Stratégiában megfogalmazott célokhoz és alapelvekhez.7. Biztos Kezdet Gyerekház A Biztos Kezdet program megvalósulásának helyszíne a Gyerekház. részt) a gyermekfejlődéshez és a szervezetfejlesztéshez értő szakemberek együttműködésének eredménye. keretes szöveg). a szolgáltatásokhoz való hozzáférés pedig korlátozott.7. a Biztos Kezdet Gyerekház program kötelező és választható szolgáltatásait. Mindezek alapján született meg az a pályázati kiírás (Biztos Kezet dokumentumok és kiadványok.58 kialakítása azonban. a program megvalósítóival szembeni elvárásokat. Pályázati útmutató. a program által elérni kívánt célok megvalósításának útját és a fenntartható működés alapfeltételeit. mérését is feltételezi. hogy a program egyszerre irányul a gyerekek fejlődésére. illetve a pályázók lehetséges körét. azt. A négy stratégiai cél közül az első és a második közvetlenül a program célcsoportját alkotó szülőkre és gyermekekre vonatkozóan jelöli ki a program tevékenységének irányát. ahol a szegénység kockázata magas. A másik két stratégiai cél – a szülőkkel és gyerekekkel folytatott hatékony munka nélkülözhetetlen előfeltételeként – a helyi közösségre. a programban résztvevők munkájának folyamatos értékelését és visszajelzését is. valamint a programok eredményességének folyamatos és hosszú távú követését. illetve a helyi szakmai partnerekkel való kapcsolat alakítására vonatkozik. amely sikeresen képes ezt a feladatot teljesíteni. A stratégiai tervezés része a Biztos Kezdet program stratégiai céljainak meghatározása. Stratégiai tervezés A Gyerekesély projekt keretén belül a munkát a stratégia megtervezésével kezdtük. A stratégia célok (1. A . 2008). Gyerekházak kialakítása olyan településeken és településrészeken indokolt. amely tartalmazza a Biztos Kezdet program céljait. következetes tervezést és megvalósítást. célcsoportját. keretes szöveg) határozzák meg a program komplexitását. a helyi közösség bevonására és a szakemberek közötti együttműködés erősítésére.

harmonikus. Helyi közösségekben a program befogadása. 27 www. észlelés. valamint egy befogadóbb.hu. A program a koragyermekkorra vonatkozó tudás és információ terjesztésével. érzelem. és a minden fejlődési területet érintő (mozgás. 4. Helyi szinten a gyermekekkel 5 éves korig foglalkozó intézmények és/vagy szakemberek feladatainak és felelősségének láthatóvá tétele. képességeinek kibontakozása pedig optimális legyen. nyelv és kommunikáció). hogy a helyi közösségek infrastrukturális és szakmai támogatást nyújtsanak a program dolgozói számára. . program így meghatározott kereteit a Biztos Kezdet Gyerekházak hálózatának Szolgáltatási és Szervezeti Modellje (2009) tartalmazza 27. és amelyek – túlmutatva a Biztos Kezdet program keretein – minden család és gyerek számára érvényes módon használhatók. a közöttük levő együttműködés megvalósítása és a szolgáltatások elérhetővé tétele a korai felismerés és megelőzés érdekében. hogy gyermekük személyiségfejlődése egészséges. hozzájárulva ezzel a földrajzi és szociális egyenlőtlenségek csökkentéséhez.biztoskezdet. továbbá a hiányzó kompetenciák megszerzésének segítése ahhoz. értelem.7. A szülők együttműködésének megnyerése.59 1. támogatása saját erőforrásaik mobilizálásában. összetartóbb társadalom megvalósításához. illetve a program helyi közösségekbe történő beépítése azzal a céllal. szakmailag megalapozott. elkerüléséhez. 3. amelyek hozzájárulnak az egyéni és társadalmi hátrányokból fakadó kockázatok csökkentéséhez. 2. A Gyerekesély projekt részeként a Biztos Kezdet program célja olyan kisgyermekes családokat érintő programok kidolgozása. emberi és tárgyi környezet biztosításával érje el veleszületett képességeinek optimumát. A tanköteles korba érő (5 éves) gyermek legyen egészséges. Stratégiai célok 1. 2. településeire és településrészeire irányul. partneri kapcsolatokra épülő szolgáltatások kezdeményezésével és szakmai támogatásával megalapozza a gyermekek későbbi sikeres beilleszkedését. és jelentősen csökkenti a kudarcok veszélyét. családokat és közösségeket megerősítő. A Biztos Kezdet program küldetése és stratégiai céljai Küldetés 1. A program az ország leghátrányosabb helyzetű kistérségeire. továbbá a szegénység újratermelődésének megakadályozásához. 3.

gyalog – megközelíthető közösségi teret jelentenek 5 éves korig a gyerekek és családjaik számára olyan településeken.5.6. •Sátoraljaújhely Dombrád• Ibrány• •Pusztadobos Nyírmada• •Magyargéc Hernádnémeti• Varsány••Rimóc •Baktalórántháza Nyírtelek• •Ópályi Nyírvasvári• •Dorogháza •Porcsalma Kállósemjén• Szakoly• Terézváros• •Józsefváros Dzsumbuj• Szolnok• •Törökszentmiklós •Szarvas Zsadány• •Aba •Dombóvár •Gerényes Dencsháza• •Kistelek •Mórahalom Katymár• Jelmagyarázat •Battonya •Pécs Biztos Kezdet Gyerekház Leghátrányosabb helyzetű kistérségek Integrált helyi programok a gyerekszegénység csökkentésére •Pécs Hegyszentmárton • •Gilvánfa 1. egy kisebb szoba pedig az irodai tevékenységre és a szülőkkel folytatott beszélgetésekre szolgál. biciklivel. Ezeken a településeken többnyire nincs bölcsőde. ábra).8. az óvodapedagógusok és a kisgyermekkori fejlődéshez értő szakemberek (gyógypedagógusok. az óvodák zsúfoltak. ahol a szegénység a legnagyobb (1. ha a településen és a térségben elérhető szolgáltatások és szakemberek együttműködésére támaszkodik. Útmutató). és a különböző szakszolgálatok csak korlátozottan érhetőek el. vagy egy épületrészben kialakított terek. a gyermekjóléti szolgálat munkatársa. A program célja hogy a kü A Biztos Kezdet Gyerekház kialakításának minimum feltételeit és a stratégiai célok megvalósítását biztosító szolgáltatások körét a pályázati útmutató tartalmazza (Biztos kezdet kiadványok és dokumentumok. valamint kertkapcsolattal. kötetlen. fejlesztőpedagógusok) (1. felfedező játéka számára. 28 . Minden Gyerekház rendelkezik fürdőszobával és melegítő konyhával. ábra). ábra Hol jöttek létre Biztos Kezdet Gyerekházak? 35 településen indult el a program 2009 őszén A Gyerekházak vagy önálló családi házban. amelyek otthonosságot és optimális feltételeket jelentenek a gyerekek szabad mozgása. A Biztos Kezdet program csak akkor sikeres. ahol biztosítani lehet egy nagyobb termet a gyerekekkel és a szülőkkel való együttlétek számára. keretes szöveg) könnyen – babakocsival.28 A cél olyan tárgyi feltételek biztosítása.5. településrészeken.60 A Gyerekházak (1. Nélkülözhetetlen partnerei a programnak a területi védőnő.

1. Mégis: kisgyermekek esetében – ha valamilyen segítségre van szükség – elkerülhetetlen a szakmaközi együttműködés. szociális munkás. gyermekorvos. Különösen nehéz olyan helyi közösségekben. és korlátozottan vagy egyáltalán nem férnek hozzá a jó minőségű szolgáltatásokhoz. hogy az óvodáskorú gyerekek minél korábban. az átlagosnál szűkösebbek az erőforrások. sikeres társadalompolitikai fejlesztések megvalósításának feltétele az ágazatközi koordináció és a szakmák közötti együttműködés.8. óvodapedagógus és gyógypedagógus). - Rendszeresen együttműködik a családokkal foglalkozó szakemberekkel (védőnő. . egy-egy ágazatot képviselve kapcsolatba kerül más intézmények. A koragyermekkori szolgáltatások területén különösen fontos a szakmák és ágazatok együttműködése. a különböző ágazatok alá tartozó intézmények és szolgáltatások eltérő szabályozásából fakadó érdekellentétek háttérbe szorítása. - Megfelelő környezetet biztosít a gyerekek képességeinek kibontakozásához. gyermekjóléti szolgálat. 29 Azokon a településeken. Minden kisgyereket nevelő család egyszerre több szakemberrel áll kapcsolatban: orvossal. más ágazatok munkatársaival. és nyomon követi fejlődésüket. Nem könnyű az intézményi korlátok és érdekek. pedagógusaival. aki egy-egy intézményt. a Gyerekházak az óvodával együttműködésben határozzák meg. A szakmák közötti együttműködés nehézségeit és lehetőségeit mindenki tapasztalja. településrészeken élnek. 29 valamint az őket nevelő családokat. ahol van óvoda. Sikeres programok. hogy ennek eredményeképpen a gyerekek a lehető legkorábban hozzáférjenek a fejlődésüket támogató szolgáltatásokhoz. védőnővel. Kiknek szól a Gyerekház? A Biztos Kezdet Gyerekház azokat a gyerekeket várja 5 éves korig. gyermekintézmények gondozóival. ahol az átlagosnál több a feszültség. de óvodára „éretten” induljanak óvodába. ahol a rendelkezésre álló erőforrások szűkösek. Különösen nehéz ez olyan intézményi környezetben. Mit nyújt a Biztos Kezdet Gyerekház? - Rendszeres délelőtti nyitva tartás mellett a gyerekek és a szülők számára kínál térítésmentes programokat. ahol a gyerekek fejlődése az átlagosnál több kockázatnak van kitéve.61 lönböző szolgálatok és intézmények úgy működjenek együtt – egymás munkáját is segítve –. a különböző szakmai nézőpontok. akik hátrányos helyzetű településeken. A kisgyermeket nevelő családok élete természetes módon több ágazat ellátórendszereihez kapcsolódik az egészségügytől a szociálpolitikán át a foglalkoztatáspolitikáig.

Az együttműködés fejlesztése során törvényszerűen szembe találkozunk a szakmák közötti hierarchia vs. a bizalom és a titoktartás kérdéseivel. a kirekesztettség ezeken a településeken súlyos feszültségekkel is együtt jár a település lakosai. A szakmák és szakemberek közötti együttműködésen túl fontos a szülők. A Biztos Kezdet program hatása a helyi közösségre A Gyerekházak olyan településeken jönnek létre. bölcsőde Gyermekjóléti szolgálat munkatársa 1. ábra A Biztos Kezdet program partnerei szociális szakemberekkel. szegény és nem szegény csoportjai között. fejlesztő A Biztos Kezdet Gyerekház munkatársai.6. ahol jelentős arányban élnek nélÉletkor külöző családok. egyenrangúság. tűzoltás. A gyerek fejlődését kockáztató tényezők megelőzése vagy kezelése csak a szakemberek közötti együttműködés révén lehet valóban hatékony. 2002). 2004. tervezésbe. A hatékony szakmaközi együttműködés csak akkor valósulhat meg. . 0–5 éves gyerekek és szülők. A legszegényebb családok többsége nem roma. A Biztos Kezdet program fontos célkitűzése. de a roma lakosság szegénységi kockázata az átlagosnál lényegesen magasabb (Szívós és Tóth. a település különböző csoportjai között. ha ezekre a kérdésekre vannak közösen kidolgozott válaszok. családok bevonása a közös gondolkodásba. a Gyerekházak mindennapjainak és a helyi programok tervezésében a szülők is részt vegyenek. Ferge és mtsai. hogy a gyerekek fejlődéséről szóló beszélgetésekben. és jellemzőek a feszültségek a település roma és nem roma. A szegénység kirekesztettséget is jelent. a személyiségi jogok védelme vs. a tervek megvalósításába. Az ilyen települések nagy részén az átlagosnál magasabb a roma lakosság aránya. a megelőzés vs. a gyermek érdeke. rokonok Védőnő Óvoda. illetve az információáramlás. A reménytelenség.62 Biztos Kezdet program koordinátora Gyógypedagógus.

Társadalmi és kulturális hovatartozástól függetlenül nyitott minden kisgyermekes család fogadására.3. vágyai megfelelnek környezetük lepusztult. Ebben az életkorban alakul ki a mások iránti bizalom. A gyerekek korán elsajátítják a közösségre jellemző viselkedési szabályokat.63 A szegénységben. és kik ellenségesek egymással szemben. Gyerekházak száma30 Biztos Kezdet programok. A Biztos Kezdet program mindenkinek szól. hogy az adott településen. 2009) A kisgyermek születésétől fogva ismeri. közösségben való részvételük erősítésével. együttműködő kapcsolatok erősítése. településrészen élő családok és csoportok közötti kapcsolatok erősödjenek. gettósodott települése2010 15 2011 75 ken. településrészeken.3. hogy mely felnőttek között alakul ki baráti viszony.” (Varró. . táblázat). Hasonlóan szükséges a Biztos Kezdet alapelvei (1. A Biztos Kezdet program keretében azonban nem csak Gyerekházak indulnak. 1. nélkülözésben élő roma családok kiszolgáltatottságát a közvéleményben egyre erősödő előítéÉv (Tervezett) letesség tovább növeli.9. emberhez méltatlan körülmények között. A roma Gyerekházak száma gyerekek jelentős része él a legnagyobb mélyszegénység2009 35 ben. Erre szolgáltatnak példát a szécsényi kistérségben a Norvég Alap támogatásával 2010 folyamán induló Gyerekházak. lelkiállapota. A Biztos Kezdet program fontos eleme a kirekesztő gyakorlat különböző formáinak leleplezése és a lakóközösségeken belüli partneri. táblázat Uniós forrásokból tervezett helyi Biztos Kezdet programok. tanulja a környező világot. fejlesztési célok Uniós forrásokból a Biztos Kezdet Gyerekházak egész hálózata alakul ki (1. a közösséghez való tartozás élménye is ekkor születik. A másik oldalon élő gyerekek is megismerik ezt a határt. Egy szegregált településrészen élő gyerek már hároméves korára megtanulja. „A válságrégiókban felnövő cigány gyerekek önképe. A Biztos Kezdet program közösségi program: célja az. keretes szöveg) alapján meg30 Uniós forrásokon túl más források bevonásával is lehetséges Biztos Kezdet Gyerekházak létrehozása. Ezt a nélkülözésben élő családok bevonásával. Megismerik azt. reménytelen és kilátástalan világának. állampolgári szerepük tudatosításával és a közösség különböző csoportjai közötti egyenrangú kapcsolat kialakításával törekszik megvalósítani. amelyet nem léphet át. hol a telep határa. születésétől fogva tanulja környezete társas kapcsolatait.

a közoktatás és a szociális szféra területén. valamint a települési szegregátumokban élő családok jelentik. hogy – bár a Program mindenki számára nyitott – a nagy hátránnyal induló kisgyermekek maradjanak a Program fókuszában.9. mindenki számára nyitott. a szülői kompetenciák megerősítése. Valamely szolgáltatás. A Biztos Kezdet Gyerekházak létrehozása. (XI. A Biztos Kezdet program alapelvei 31 A Program a koragyerekkori nevelésre. A Program és annak célkitűzései azonban nem csak a Gyerekházak formájában valósulhatnak meg.) szintén a Program célkitűzéseit szolgálhatják. Az alapelveknek megfelelő más szolgáltatások (pl.) Kormányhatározat módosításáról. tanulásra. különösen azonban 5 éves koráig). a velük való tartalmas együttműködés. Az ország területi egyenlőtlenségeit figyelembe véve a Program elsődleges célcsoportját a hátrányos helyzetű kistérségekben. a) Az életkori alapelv szerint a Program fókuszában a gyerekek 7 éves korukig állnak (különösen 5 éves korukig). illetve program az alapelvek együttes érvényesülése esetén képezheti a Program részét.64 1. 31 1195/2009. . és így részei lehetnek annak. gyerekekkel és családjaikkal foglalkozó szolgáltatás szellemiségét és működését meghatározhatja (a gyerekek 7 éves. Azokon a területeken. szükség esetén egyéb szolgáltatásokhoz való hozzájutásának segítése a Program meghatározó eleme. (V. A rendszeres szolgáltatások a koragyermekkori fejlődés kiemelt szerepének és a korai beavatkozások bizonyított hatékonyságának megfelelően a képesség-kibontakoztatás interdiszciplináris megvalósítását célozzák. Az induló programok egységességét a program alapelveinek megfelelő megvalósítás biztosítja. d) A szakmák és szakemberek közötti együttműködés alapelve a koragyermekkor interdiszciplináris megközelítése alapján.) OGY határozat végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról (2007–2010. másrészt itt hiányoznak vagy szűkösek a kisgyermekekre irányuló szolgáltatások. Szakmaközi együttműködésben megvalósuló támogatás a gyerekek és a családok számára. e) A Program célzottságának alapelve szerint a helyi szakembereknek törekedniük kell arra. 20. ahol a Program működik. sajátos feltételekkel kialakuló csoportok óvodában. Speciális szolgáltatásokhoz való hozzáférés támogatása a korai felismerés és a fejlődési elmaradások kezelése érdekében. 31.) szóló 1092/2007. és bármilyen. Ezeken a területeken jellemző leginkább a szociális problémák halmozódása és az erőforrások szűkössége. c) A szülőkkel való partneri együttműködés alapelve. játszóházakban. b) A területi célzás alapelve. valósuló programok indítása az egészségügy. A szülők a gyerek elsődleges tanítói. bölcsődében. egészségházakban stb. 29. (XI. hálózatuk kialakítása a Program alapelveinek megfelelően történik.) Kormányhatározat a „Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégiáról. 2007–2032 szóló 47/2007. gondozásra irányul. A szülők aktív részvétele.

amelyek alapvető ismereteket tartalmaznak a gyerekek fejlődéséről. Gyerekesély projekt Szakmai módszertani támogatás Biztos Kezdet mentor helyi Biztos Kezdet program Biztos Kezdet program koordinátora Biztos Kezdet képző Gyógypedagógus. 0–5 éves gyerekek és szülők. Kiadtuk a Koragyermekkori fejlődés megalapozása című kézikönyvet. másrészt a Biztos Kezdet program partnereit készítik fel az együttműködésre. táblázat).7. Kialakítottuk azt a személyes támogatói hálózatot. A képzők a programok indulása után három hónapos (360 órás) képzés keretében készítik fel a Gyerekházak munkatársait. A mentorok havonta történő személyes látogatásaik során biztosítják a helyi programok számára a folyamatos szakmai támogatást. bölcsőde Gyermekjóléti szolgálat munkatársa 1. amelyekkel a program szakmai megvalósítóinak rendelkezniük kell. rokonok Védőnő Óvoda. helyi döntéshozókat és más szakmai partnereket). hogy a Biztos Kezdet program stratégiai céljai a helyi adottságoknak megfelelően megvalósuljanak. Kidolgoztunk olyan módszertani anyagokat (1. ami hasznos módszertani útmutató a Gyerekházak munkatársai és a gyerekekkel foglalkozó partnerek (védőnők és fejlesztő szakemberek) számára a gyerekek fejlődésének nyomon követéséhez és támogatásához.7. feladatuk annak biztosítása. a szülőkkel való együttműködésről és a közösségi erőforrások feltárásának és mozgósításának lehetőségeiről. ábra érzékelteti. A Gyerekesély projekt által kiválasztott és felkészített képzői és mentori csoport biztosítja a helyi munkatársak felkészítését és folyamatos szakmai támogatását.4.65 A Biztos Kezdet Gyerekházak módszertani támogatása A stratégia tervezés folyamán határoztuk meg azokat a kompetenciákat. A Gyerekesély projekt – mint szakmai-módszertani támogató – és a helyi Biztos kezdet Gyerekházak közötti kapcsolatot a 1. ábra Módszertani támogatás és működés . fejlesztő szakember A Biztos Kezdet Gyerekház munkatársai. amely segít a helyi programok szakmai megvalósításában. a program koordinátorait. gyermekjóléti szolgálat munkatársait. majd egy 60 órás képzésben a Biztos Kezdet program partnereit (védőnőket. A Biztos Kezdet program tevékenységeinek részletes leírása és a szükséges kompetenciák azonosítása alapján dolgoztuk ki a képzési programokat: ezek egyrészt a Gyerekházak munkatársait készítik fel a feladatra.

partnerekre vonatkozó) tevékenységet. táblázat A Gyerekesély projekt keretében kidolgozott képzési és módszertani anyagok Képzési csomagok Biztos Kezdet Gyerekházak – ismeretek és készségek – 360 órás képzési csomag a Gyerekházak munkatársai számára Biztos Kezdet program – Partneri együttműködésben a gyerekekért – 60 órás képzési csomag a program partnerei számára Tréneri kézikönyv a Biztos Kezdet képzői számára Munkafüzet a Gyerekházak munkatársai számára Munkafüzet a Biztos Kezdet program partnerei számára Módszertani kézikönyvek Gyerekek. kötet Közösségek.66 1. kötet Szülők. amelyet minden Gyerekház vezet. egységes szempontrendszer alapján teszi lehetővé a gyerekek fejlődésének nyomon követését. II. szülőkre. A dokumentációs rendszer tartalmaz olyan elemet is. . Módszertani kézikönyv I. III. amely életkori szakaszok szerint differenciált. A dokumentációs rendszerben lehet rögzíteni a Gyerekházban végzett összes (gyerekekre. A dokumentációs rendszeren keresztül érkező információk alapján a Gyerekesély projekt nyomon tudja követni a helyi programok alakulását. Módszertani kézikönyv. és lehetővé válik a program elért eredményeinek összegzése és visszajelzése. közösségre. A Gyerekesély projekt feladata a koragyermekkora vonatkozó tudás terjesztése is. Módszertani kézikönyv.4. amelynek jelen könyvünk is része. kötet Kézikönyv a koragyermekkori fejlődés megalapozására Online dokumentációs rendszer Hatásvizsgálat Biztos Kezdet program hatásvizsgálatának kutatási koncepciója Biztos Kezdet Kötetek A génektől a társadalomig – a koragyermekkori fejlődés színterei A koragyermekkori fejlődés természete – fejlődési lépések és kihívások Egységes on-line dokumentációs rendszert alakítottunk ki. Ennek érdekében terveztük meg a Biztos Kezdet Kötetek sorozatát. és amelynek segítségével láthatóvá válik a gyerekek fejlődésében bekövetkezett változás. a közvélemény tájékoztatása.

2010). Ekkor a mintába került gyerekek egy része feltehetőleg már részt vett a Biztos Kezdet programban. társadalmi hasznát és költségeit a programhoz kapcsolódó hatásvizsgálat méri. védőnői hálózat. valamint az érintett óvodapedagógusok körében kerül sor azokon a településeken. A programban való részvétel hatásának elemzése során figyelembe kell venni azt is. hogy a gyerekek milyen életkortól kezdve és milyen intenzitással vettek részt a Gyerekház életében. A kutatás tervei között szerepel. A kutatás elsődlegesen arra keresi a választ. amely az egyes gyerekekre vonatkozóan rögzíti a Gyerekház látogatottságának rendszerességét.32 Adatfelvételekre így a 4-6 éves gyerekek és szüleik. hogy a programból kikerülve. később ehhez viszonyíthatók a program hatására végbement változások.67 Hatásvizsgálat A Biztos Kezdet program társadalmi céljainak megvalósulását. mint a bemeneti mérés. hogy a települések társadalmi és gazdasági adottságaik. s mennyiben teszik lehetővé a program által biztosított szolgáltatások a szülők számára a hatékonyabb munkaerő-piaci részvételt. 32 Az eredményességet tág értelemben használjuk: a gyerek értelmi fejlődése mellett beleértjük a szocializációs folyamat hatékonyságának sokrétű összetevőit is. valamint a gyerekek fejlődési jellegzetességeit a Gyerekházban töltött időszak folyamán. így értékelhető lesz a Gyerekház tevékenységének hatása. Az adatfelvétel 2009-ben megtörtént első szakasza a program ún. óvoda elérhetősége. ahol a Biztos Kezdet Gyerekházak működnek. A Biztos Kezdet Gyerekházak hatásvizsgálata a gyerekek fejlődését óvodáskorban értékeli. továbbá olyan kontrolltelepüléseken. a formális oktatási rendszer keretei között milyen eredményeket képesek elérni. hogy milyen hatással van a Gyerekházak munkájában való részvétel a gyerekek komplex fejlődésére. A bemeneti mérés az induló állapotot rögzíti. A program–hatás elemzés későbbi szakaszaiban a dokumentációs rendszer és a független hatásvizsgálati felmérések adatainak összefűzésével lesz lehetőség arra. azt vizsgálja. hogy hosszú távon nyomon kövesse a Gyerekházak munkájának hatását. A hatásvizsgálat fontos kiegészítését jelenti a Biztos Kezdet Gyerekházak dokumentációs rendszere. A „kimeneti mérés” – ami már valóban a program hatását jelzi – ugyanazokra az óvodákra irányul majd. . illetve intézményi ellátottságuk tekintetében (pl. „bemeneti mérése”. A kimeneti mérés várható időpontja 2012–2013. ahol nem indult Biztos Kezdet program. A kontrolltelepülések kiválasztásánál szempont. hogy minél pontosabb képet nyerjünk a Gyerekházak szakmai munkájának hatásáról és annak közvetítő mechanizmusairól. gyermekjóléti szolgáltatás intézményi háttere) hasonlóak legyenek a Gyerekházat működtető településekhez (Surányi. a különböző programokon való részvétel gyakoriságát.

monitorozását. vidámak. amelyben – a családok bátran vállalnak gyerekeket. A gyermekintézmények – bölcsődék. – minden család számára elérhető és választható a napközbeni ellátás vagy a koragyermekkori programok valamilyen formája. – együttműködnek egymással. szívesen tanulnak. gyermekjóléti szolgálatok. finanszírozására. hogy azok minden gyerek számára hozzáférhetők legyenek. A kisgyermekes családokat támogató szolgálatok – a védőnői hálózat. mert bíznak a koragyermekkori szolgáltatások elérhetőségében és magas színvonalában. a Biztos Kezdet programok. pedagógiai szakszolgálatok. hogy a koragyermekkori ellátások közösségi szolgáltatások és biztosításuk társadalmi felelősség. hogy a gyerekek az ország legeldugottabb falvaiban is egészségesek. hogy kialakuljon egy olyan szervezeti keret. megerősítésére. a bölcsődék. A Biztos Kezdet program megerősödésének és fenntarthatóságának feltétele az is. – a döntéshozók számára világos. a gyermekorvosi hálózat. A Gyerekesély projekt keretében ennek érdekében kidolgozunk egy fenntarthatósági koncepciót: ez egy hatékony. aminek fontos része a szülőkkel való természetes együttműködés. korai fejlesztő központok. családi napközik és gyerekházak – azonos gyerekkép és szakmai koncepció alapján dolgoznak. ahol a gyermekvállalás nem jelent túlzott anyagi kockázatot. óvodák.68 A program fenntarthatósága A társadalmi megújulást szolgáló európai uniós források a koragyermekkori programok támogatása révén valós lehetőséget jelentenek a szegénység újratermelődési ciklusának megtörésére. kíváncsiak. és reális alternatíva a munkaerőpiacra való visszatérés. gyermekvédelmi szakszolgálatok stb. – a koragyermekkori szolgáltatások finanszírozási rendszere lehetővé teszi és ösztönzi a programok magas színvonalát. Zárszó – Milyen jövőt képzelünk el? Távoli jövőképünk az. óvodák. magas színvonalon megvalósuló program szervezeti. egy igazságosabb társadalom feltételeinek kialakítására. . családi napközik. értékelését és hatékony finanszírozását. jogszabályi és finanszírozási modelljét vázolja fel. A programok fenntarthatóságának nélkülözhetetlen feltétele a politikai szándék és hazai erőforrások biztosítása a programok folytatására. – a koragyermekkori szolgáltatások megbízható színvonala hozzájárul a gyerekek kiegyensúlyozott fejlődéséhez. Olyan jövőt képzelünk el. amely az uniós fejlesztési időszak után is biztosítja a programok megfelelő szakmai támogatását. a szakmai erőforrásokat hatékonyan használják fel úgy.

és munkájukat megbecsülik. a szükséges szakszolgálatok időben és megfelelő gyakorisággal elérhetők. – kialakult a kisgyermekekkel való foglalkozásra felkészítő képzési rendszer. amely hosszú távon elkötelezett a társadalom. vagy bármilyen más tényező kockáztatja egészséges fejlődésüket. jól szabályozott és a gyerekek érdekét szolgálja. amely lehetővé teszi. – a bátortalan. és támogatják őt szülői magabiztossága megszerzésében. arra. . és tudatosan – az ágazatok közötti koordinációt biztosítva. programok legfontosabb partnerei. és lehetővé teszi a helyi szükségletekhez való rugalmas alkalmazkodást. amely világos alapelvekre támaszkodik. a rendelkezésre álló tudást és szakértelmet felhasználva – törekszik a társadalmi egyenlőtlenségek felszámolására. ahol a sokféleség érték. – természetes a családok kultúrájának és a gyereknevelési szokások sokfélesége. és hogy az egyenlően magas színvonalú ellátás minden gyerek számára hozzáférhető legyen. hogy a várandósságot és szülést biztonságban éljék meg. elbizonytalanodott szülő is tud segítséget kérni. a védőnő és a szociális szolgálatok egymást kiegészítve segítik a fiatal családokat. ahol a gyerekek koraszülöttek. – a szakemberek kellő információk és ismeretek birtokában a szülőkkel együtt gondolkodnak a lehetséges kockázatokról és lehetőségekről. az információcsere a szakemberek között természetes. – a szakemberek örömmel foglalkoznak a gyerekekkel és családjaikkal. – a szülők a kisgyermekkori intézmények. várandós nőket abban. illetve bizonytalanságát a szakemberek észreveszik. a munkaerőpiacra való visszatéréshez. hogy jól képzett munkaerő álljon rendelkezésre. hogy az orvos. családok számára reális alternatívákat biztosítson a családi neveléshez. – a kisgyermekekkel és szüleikkel foglalkozó szakemberek érzik és tudják. hogy munkájuk a társadalom egészséges fejlődéséhez járul hozzá. – azoknak a családoknak az esetében. hogy a gyereket vállaló szülők. – természetes.69 – a programok munkatársai egységes. Mindehhez olyan kormányzati akarat szükséges. a koragyermekkori fejlődést leíró curriculum (pedagógiai program) alapján dolgoznak.és családpolitikai elképzelés irányában történő elmozdulás iránt.

Budapest.. Iskolakultúra-könyvek. G. Juffer. ELTE TáTK... 195–215. Bakermans-Kranenburg.hu. A koragyermekkori fejlődés elősegítése. Halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek – és az óvoda. M. www. Ifjúsági. Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet – Gyerekesély Projekt.. Regős J. A társadalom peremén. Módszertani kézikönyv. (szerk. (2003). Kolozsi B. Szülők. (szerk. www.biztoskezdet. DEMOS Magyarország. Mózes E.hu.hu. Buda B.biztoskezdet. (2001). (2009). Z. Gosztonyi G..hu. M. 129 (2). www. 1. gyerekesely.. Szomor É. H. Információk a modellkísérleti programokról. J. Módszertani ajánlások a Biztos Kezdet Program munkatársai számára. (2005). (2003). Romák a munkaerőpiacon és az iskolában. Babusik F. Farkas M. J.70 AJÁNLOTT MAGYAR NYELVŰ IRODALOM Benedek G. Tausz. Kézikönyv a Gyermekjogi Egyezmény alkalmazásához. Bányai. kiterjesztésének lehetőségei. In: Fazekas. Módszertani kézikönyv. Megnyitó beszéd. 3–16. Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium. www. Osiris. Kézikönyv. In: Nagyné. Réger. Köllő. F.biztoskezdet.. Szomor. www. ECOSTAT.hu.. Tóth A. (2006). K. V. (2009). március. 6. CSAGYI. Boros B. május. Szociális Munka és Szociálpolitika tanszék. 2009. 2006... (2008). www.. 1–26. kötet.. Review of Educational Research. K. 8. Módszertani kézikönyv. FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM Andorka R. SZMI. Csikós J. Rövid program. kötet.. Gyerekesélyek Magyarországon. Budapest.) (2010). Less is More: MetaAnalyses of Sensitivity and Attachment Interactions in Early Childhood. Pécs... E. Varga.biztoskezdet.. 2004/4. évi jelentése.): Biztos Kezdet Füzetek 1. Darvas. Családügyi.. A Biztos Kezdet modellkísérleti program tapasztalatai. A koragyermekkor fejlődés megalapozása (2009). (2004). Psychological Bulletin. Herczog. (szerk. kötet.. J. Zs. Közösségek. (2009). H. Kossuth Könyvkiadó. Cigány gyermekek nyelvi problémái és iskolai esélyei. M. SZMI. 75 (1). Elhangzott a Leghátrányosabb helyzetű kistérségek konferenciáján. van IJzendorn.. Roma gyerekek óvodáztatása.. É. Budapest. Pattermann K. Receive: The Matthew Effect in Early Childhood Intervention in the Home Environment. van IJzendoorn. (2006). Donga K. Bakermans-Kranenburg. . Bajnai.. (2006). Kovács E. J. Ferge. Á.. II. Gyermekszegénység.hu. (2005). (2009).. 2009. SZMI.. H.): Romák és oktatás. Topolánszky-Zsindely K. Kertesi. A „Legyen jobb a Gyerekeknek” Nemzeti Stratégia értékelő bizottságának 2009. Iskolakultúra. Új Pedagógiai Szemle. (2003). Darvas. Budapest. Zs. I. október. Havas. I. György I. M.. III. In: Andor. és mtsaik (1986). M. (szerk. 33–52.. Ferge. Gyerekek. Szilvási L. Those Who Have.): Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért. Farkas M. Módszertani ajánlások a Biztos Kezdet Program munkatársai számára. Gallai M. 2006. Módszertani ajánlások a Biztos Kezdet Program munkatársai számára. füzet.. Társadalmi beilleszkedési zavarok Magyarországon. Kétsebességű Magyarország. Berta F.gyerekesely. Á. R. G. M. G. Bradley. MTA Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program.. Lökkös A. Tölgyesi K.

J. 2006. Varga J. M. új kiadás: 1997. –Brooks-Gunn. Tausz.). J. W. Meisels. (1994). Bihari. Köllő J. U..szmm.) (1997). október.org. ENSZ Egyezmény a gyermek jogairól (1989). G. (2003). (2004). 589–613. In: Schonkoff. www.71 Barnett. J. Russell Sage Foundation. McCarthney. www.virginia. (ed.. R. MTA Regionális Kutatások Központja. 20. A gyermekszegénység elleni fellépés és a gyermekek társadalmi befogadásának előmozdítása. Barnett. 2007. Burchinal. S. 296–318. J. K. 2002/4. 41 (1). S.. MA. Bronfenbrenner. Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education. Tausz K. Cambridge University Press. Duncan. C. ECOSTAT. Ceci. NBER Febr. 78(2). W. Kovács. BarnettBenefits. Geneva.. Owen. R. Economics of Early Childhood Interventions.. (Electronic Text Center. 15.. 568–586. L. 2007. (2006).. UN CRC/C/GC/7/ Rev. P. J. Mahwan. K. Nores. A szegénység és társadalmi kirekesztődés folyamata. University of Virginia Library) Duncan. Darvas. Belsky. No. Fazekas K. The High/Scope Perry Preschool program: Cost-benefit analysis using data from the age-40 follow up. (2000). május. Human Capital Policy.. Brady. Biztos Kezdet Program. J. Clarke-Stewart. Benefits of Preschool Education. W. L. G. 2009. The Ecology of Human Development. Tausz. (1916). KSH. S.hu.. D. . Térségfejlesztési Kutatások Osztálya. Harvard University Press. (2006). Brooks-Gunn. 681–701. (2006). The Free Press. M. 95–120. M. P. Nature-Nurture Reconceptualized in Developmental Perspective: A Bioecological Model.lib. Bronfenbrenner. K. (eds. Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatósága. A gyermekek szegénysége. Dewey. Gyermekszegénység vidéken. 101(4). Committee on the Rights of the Child (2006). Szociológiai Szemle. P.. E. DEMOS Magyarország. Schweinhart.html. Az Európai Bizottság Foglalkoztatási. Településtipológia és rangsor. 1.. Children and Society. U. 7. Budapest. Cambridge. U.. Vol. J. Gyermekszegénység. Vandell.. Á.. In: Lamb. A. Risks and Protective Factors in Social Exclusion. K. Á. Heckman. Brooks-Gunn. NJ: Erlbaum. Budapest. Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért. J. J. Comment No... (eds. Bynner. S. Psychological Review. P. Tanulmány a nemzeti politikákról. Ch.. Are there Long Term Effects of Early Child Care? Child Development. (2007). Magas szegénységi kockázatú települések a magyar településállományban.-Klebanov. (2001).gov. K.edu/toc/modeng/public/DewDemo. (1979). Konszenzus papír. Tausz. M. Poverty and Child Development. 2. (2008).ppt Belfield. Á... Developmental Psychology.nieer. (2002). Working Paper 9495. NICHD Early Child Care Research Network (2007). 285–301. Sept. New York. Bronfenbrenner. 723–742. Ecology of the Family as a Context for Human Development: Research Perspectives.). Consequences of Growing Up Poor. Britto. Zs. S. Szegénység és kirekesztés gyermekkorban. J.. Eötvös Loránd Tudományegyetem. Darvas. Budapest. Struggling to Make Ends Meet. T. 6. (1986).. Journal of Human Resources. (1994): Economic Deprivation and Early Childhood Development. (2004). Barnett. J. Parenting and Child Development in ’NonTraditional Families’. Child Development. Carneiro. K. 162–190. K. Darvas. 2006 Darvas Á. Handbook of Early Childhood Intervention.. J. http://etext. (1999). 65. Egy kutatás tapasztalatai. Biztos Kezdet Alapelvek.

. (2006b). Social Interaction During Infancy. (2008b). Havas. (2008). Kádár F. Iskolakultúra. Kézirat. (2006a). Muráti. (1993). J.. Ferge. Kertesi. Skill Formation and the Economics of Investing in Disadvantaged Children. Esettanulmány Magyarországról. Edwin Mellen Press. Lakáspolitika és lakáspiac – a közpolitika korlátai. Darvas. MTA Szociológiai Kutató Intézete. Hegedűs.72 Ferge. évi jelentése. 32. (Első megjelenés: 1970).. J. J. San Francisco. M... Heckman.. H. Higgit. Heckman. Á. G. Budapest Kertesi. Yavitz. (1979). Esély. Gyerekesélyek Magyarországon. G. G. Osiris. (2003). Zs. Jossey-Bass Kaga. In: Fazekas. Journal of Public Economics. G. Kálmán. J.. A. A. P. 1900–1902. C. 6–9. M. Vol. Kézirat.. ECOSTAT. (2010). Köllő..): Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért. (2008a). 1.. A. C. Freire. 35. G. Zs. kötet. Darvas. Freinet. Steele.. Romák a munkaerőpiacon és az iskolában. J. Halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek – és az óvoda. Esélyegyenlőség. (2001). The theory and practice of resilience. The 30 Million Word Gap by Age 3. J.). Varga. (2008). Tausz.). É. KJK-Kerszöv. (2006). J. Ramos. Zs. Journal of Child Psychology and Psychiatry. Gyermekvédelmi kézikönyv. K. UNESCO Policy Brief on Early Childhood. K. 2004/4. B. The rate of return of the High/Scope Perry Preschool Program.. (1994). S. Presented at the Committee for Economic Development/The Pew Charitable Trusts/PNC Financial Services Group Forum on “Building the Economic Case for Investments in Preschool”. (2004). Fekete. New York. Education Through Work: A Model for Child Centered Learning. Moon. készült a Gyerekprogram számára KSH adatok alapján. P. B. Herczog. R. Science.. Heckman. Havasi.37/ March – April 2007. Kézdi. 3–16. Dolowschiák. Budapest. M. 1. Trevarthen.) Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért. Zs. ELTE TáTK. NY: Continuum. füzet.. a hozzáférhetőség és az ellátás minőségének javítása a gyermek-egészségügyi alapellátásban. Herczog. Budapest. Hart... Kertesi G. a „Legyen jobb a Gyerekeknek” Nemzeti Stratégia értékelő bizottságának 2009. 2006/5. T. (szerk. M. A koragyermekkori fejlődés elősegítése. Budapest. (szerk. The Early Catastrophe. november 14. Iskoláskor előtti egyenlőtlenségek. G. Pinto. Investing in Disadvantaged Young Children is an Economically Efficient Policy. Á. Az esélyegyenlőség. Risley. (2007) Összehasonlító táblák 1995–2004. Target. 231–257. The Training and Working Conditions of Preschool Teachers in France. Kézirat. Budapest. American Educator. Trans. Sharing a Task in Infancy. Köllő. Bényi. R. 1971-ben végzett kutatásról. Budapest. (1976). I.) (2010). 4. 94. J. In: Fazekas. 121–138. (2005). P. Kemény. H. Hubley. Kétsebességű Magyarország.. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal. J. 2008. (2007). A társadalom peremén. (2006). New York. P. Havas. É. N. Varga. 114–228. A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek óvodáztatása és iskolai eredményessége. Beszámoló a magyarországi cigányok helyzetével foglalkozó.. (2005). M... In: Uzgiris (ed. 27 (4). deszegregáció. Y. New Directions for Child Development. Kézdi. Pedagogy of the Oppressed (M. (szerk. . A. 33–52. Előadás az MTA Nevelésügyi konferenciáján. Savelyev. ECOSTAT.. Szociális Munka és Szociálpolitika tanszék.. Fonagy. Ferge. K. Küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztettség ellen. (2002). J. J. (2003).

Stockholm. Paris. OECD (2001). Brussels. OECD (2009). november 18–19. sz. ELTE. Doing better for children. The Discovery of the Child.. Konferencia előadás. V. Zs. Magyarországi Országjelentés. J. Masten. A gyermekvédelmi alapellátás intézménytörténete Magyarországon. (2001). 205–220. www. Biztos Kezdet Füzetek 1. M. (2001). www. 53/2. (2003). Z. Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium. 2005. Öröklés. Moss. OECD Observer. 8. Réger. Korpi.org. Páll. (2005). É. February 2004.oecd. Ministry of Education and Science. Gyermekesély füzetek. Kertesi. A képesség szerinti iskolai szegregáció mértéke és következményei Magyarországon. Romák és óvodák. P. (szerk. OECD (2004). American Psychologist. (2007). New York–London. Pik. (2001). S. Paris: Centre for Educational Research and Innovation. (2000). Nagyné V. 1. kézirat. OECD (2005). Co-ordinating services for children and youth at risk: A world view. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület. (2002).és Szociálpolitikai Intézet. Akadémiai Kiadó.és környezetelvű nevelés az 1970-es évek fordulóján. (2007). (2009).. Starting Strong. oecd. M. Federal Reserve Bank of Minneapolis. 2006-ban induló Biztos Kezdet Programok monitorozási tapasztalatainak összegzése. MTA Közgazdaságtudományi Intézet. Kézirat. I.) (2007). Early Childhood Education and Care Policy in Sweden. 15 (1). In: Vajda. J. Budapest. (2004). A szociális munka története Magyarországon (1817–1990). Pléh. The Development of Competence in Favorable and Unfavorable Environments: Lessons from Research on Successful Children. (2002). MTA Gyermekprogram Iroda Pik. G. (2002). rep.. M.org. Early Childhood Education and Care for Children from Low-income or Minority Backgrounds. Révész. K. Paris. Mátraháza. Családügyi. Varga. www. Starting Strong II. G. NEJ 2004 – Szakértői változat. Ifjúsági. PhD dolgozat.oecd. Gyermekegészségügy. (szerk.org/publications. Coatsworth. (1998). Szolgáltatásokkal a gyermekszegénység ellen. Iskolakultúra-könyvek. (szerk. A. Education and Equity. R.oecd. Rolnick. Leseman. OECD Leseman. Országos Közoktatási Intézet és Nemzeti Család. The Impact of high quality education and care on young children: review of the literature. A. (1972). Grunewald. 5–20. Policy Brief. Budapesti Munkagazdaságtani Füzetek. A kisgyermekkori nevelés és gondozás irányelvei.. Pécs. D. OECD (2006). Danku O. M. Minneapolis. Paris. Kézdi G.. MN. (szerk.) Az intelligencia és az IQ-vita. Ballantine Books. P. Paris. K.) (2006). I. Pataki. Foglalkoztatottság és iskolázottság Magyarországon. Montessori.. Szociális és Munkaügyi Minisztérium. In: Early Childhood Education and Care in Europe: Tackling Social and Cultural Inequalities.. EACEA. Bringing politics into the nursery: early childhood education as democratic practice..): Romák és oktatás. In: Andor. I. P. sz. European Early Childhood Education Research Journal. Kisebbségkutatás. Somorjai I. OECD (2000b) Early Childhood Education and Care Policy in the United Kingdom. A szociális szakképzés könyvtára. Early Childhood Development: Economic Development with a High Public Return. (2005). Johann Béla Országos Epidemiológiai Központ. I. Cigány gyermekek nyelvi problémái és iskolai esélyei. OECD (1998). OECD (2000a) Early Childhood Education and Care in the Netherlands. .73 Kertesi G.org. Nagyné. Cs. Tech. B. www. The Random House Publishing Group.

S. KAPOCS. Ziegler. Gazdasági és Szociális Tanács.hu. From Neurons to Neighborhoods: The Science of Early Childhood Development. 49 (2). Eltérő nézőpontok. 2006. március. Varró. Mich. Munkammar. L. S. UNESCO. H. gyerekesely. J. J. 25–49. Head Start: The Inside Story of America’s Most Successful Educational Experiment. É. D. 10. . 48. 2009. Head Start: Criticisms in a Constructive Context. Basic Books. Monitor jelentések 2003. „Elvették a magyarságunkat”. Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium.. Ziegler. Barnes. P. Herczog. Styfco.. Családügyi.). Budapest. Inc. I. Ziegler. (2000). In: Shonkoff. M. S. I. L. Early Childhood and Family Policy Series N. – Phillips. Sz. (2004). Basic Books. (2007) Mi az anyai szeretet? GEO Magazin. Head Start : The Inside Story of America’s Most Successful Educational Experiment. Paul H.. International Journal of Equity and Innovation in Early Childhood. I. Styfco. A. Schweinhart. 115–135. Surányi. Ifjúsági. Innocenti Report Card 8. (eds.biztoskezdet. (2006). www. 2008. E. www. Budapest. Magyar Narancs.. (1994). research and policy. Stabilizálódó társadalomszerkezet. (2004). (2010). P. UNICEF Innocenti Research Centre. Florence. High/Scope Educational Research Foundation. Muenchow. D. L. H.): Handbook of Early Childhood Intervention. Woodhead.hu. E. Rövid program. J. Protective factors and individual resilience. Shonkoff. É. Baltimore.) (2004). E. (2004) (eds. Ypsilanti. évf. Taguczi. Tóth. P. (2003). Brookes Publishing Co.. (szerk. Washington D.. (2006). Consolidating Governmental Early Childhood Education and Care Services Under the Ministry of Education and Science: A Swedish Case Study. XXI. The Child Care Transition. Scweinhart. 127–132. Szívós. S.org. J.): Biztos Kezdet Füzetek 1. C. Significant Benefits: The High-Scope Perry Preschool Study through Age 27. Surányi. In: Nagyné. Gy. National Academy Press. Családpolitika más-más szemmel. 45.. J. 4 (2). sz. (1994). A Biztos Kezdet Program hatásvizsgálatának bemeneti mérése. Cambridge University Press. É. E.2.nfu.. Tárki.: High-Scope Press.hu. biztoskezdet. New York. Styfco. (1993). J. Interjú Horváth Aladár polgárjogi vezetővel. UNICEF (2008). J. Weikart.74 Romberg. www. J.. Információk a modellkísérleti programokról. Danis.. Szomor. L. www. M. V. (eds.. American Psychologist. I..2. S. TÁMOP 5. Zigler. 5–48.hu. Werner. P. The High/Scope Perry Preschool Study Through Age 40. www. (2009). Head Start Debates. E. Meisels. (szerk. E.. 6. változó gyakorlatok a hazai és nemzetközi családpolitikában.unicef-irc. A BIZTOS KEZDET PROGRAM EGYÉB DOKUMENTUMAI Biztos Kezdet stratégia terve. Biztos Kezdet Gyerekházak hálózatának Szolgáltatási és Szervezeti Modellje. MTA Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program. Pályázati útmutató a korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet programok országos terjesztéséhez. (1994). megközelítések. Changing perspectives on early childhood: theory.) (2010).

OGY határozat: „Legyen jobb a gyerekeknek” Rövid. 20.dcsf. évi XXXI.uk . Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról.gyerekesely.) Kormányrendelet a kedvezményezett kistérségek besorolásáról.ehsnrc.) OGY határozat végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról (2007–2010.) Kormányhatározat módosításáról.org www.org www.gov. (V.everychildmatters.org www.75 JOGSZABÁLYOK ÉS KORMÁNYHATÁROZATOK H/2284.gov.csagyi. 2007–2032 szóló 47/2007. 31. (XI. AJÁNLOTT HONLAPOK www. 311/2007 (XI. 29.uk www. (XI.és Középtávú Nemzeti Stratégia 2007–2032.uk www.hu www.hu www. sz.surestart. 1997.nationalstrategies.) Kormányhatározat a „Legyen jobb a gyermekeknek! ” Nemzeti Stratégiáról.) szóló 1092/2007. 1195/2009.gov.standards.hu www.biztoskezdet.promisingpractices.highscope.17.

1 Kalmár Magda 2 1 Nemzeti Család.76 2. Fejlődéspszichológiai Intézeti Központ A FEJLŐDÉSRŐL ALKOTOTT NÉZETEK TÖRTÉNETI A LAKULÁSA A GYERMEK ÉS KÖRNYEZETÉNEK KÖLCSÖNHATÁSA – A TRANZAKCIÓS MODELL ALAKULÁSA SÉRÜLÉKENYSÉG ÉS ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG: A KOCKÁZATI ÉS VÉDŐTÉNYEZŐK ÖSSZJÁTÉKA Rendszerszemlélet a gondolkodásban – A család és a tágabb ökológiai rendszerek Gondolkodási keret a kisgyermekes családokkal végzett munkához Fejlődés az életúton át: átmenetek és stressz Fejlődési rizikó Többszörös  /  halmozott rizikó Védőmechanizmusok. Biztos Kezdet program 2 ELTE-PPK Pszichológia Intézet.és Szociálpolitikai Intézet. reziliencia . fejezet A FEJLŐDÉS TERMÉSZETE ÉS MODELLJEI Danis Ildikó.

a fejlődést nehezítő vagy veszélyeztető „kockázati tényezők” mellett azonban mindig észre kell vennünk az erősségeket. történelem stb. A fejlődés sokszor nem zökkenőmentes. intézmények. Az egyén vagy a környezet szintjén felfedezhető.77 Az a kép. valamint a szülő. a család és a társadalom fejlődése is. társadalom. ahogy a gyerekekről és fejlődésükről gondolkodunk. kultúra.). illetve tágabb környezetének jellemzői folyamatosan és kölcsönösen hatnak egymásra. A gyermek biológiai adottságai és már megszerzett készségei. személyiségjellemzői. gyakorlati munkánkban e folyamatok nyomon követése és jó irányba terelése a cél. erőforrásokat. amelyben az életút során számos tényező és szereplő interakciója zajlik. A környezet ma már azt a szélesen értelmezett téri és idői kontextust jelöli (család. Mivel e tényezők összjátéka alakítja egy gyermek fejlődését és életútját. támogatási lehetőségeket. Ebből a sokszereplős. dinamikus folyamatból adódik nemcsak a gyermek. forradalmi változásokon ment keresztül az elmúlt évszázadok során. hanem a szülő. . kihívásokkal és nehézségekkel tarkított. egyszóval a „védő mechanizmusokat” is. A legmodernebb felfogás szerint ma már a gyermeket valódi partnerként és saját fejlődésének aktív alakítójaként képzeljük el.

de sokszínű és változatos sajátosságait próbálják megragadni. . és amelyek gyakorlati kérdésfeltevésekre. A tudományos gondolkodásban zajló folyamatok mindig is kihatottak (és hatnak ma is) a gyermeknevelésről alkotott nézetekre. illetve nagyszámú – sok esetben valamilyen szempont szerint kiválasztott – gyerekcsoportok vizsgálatai révén vonnak le következtetéseket. így interdiszciplináris (szakmaközi) megközelítéseknek tekinthetők. Olyan elméletek ezek.78 BEVEZETÉS Az elmúlt évszázadban a gyerekekről és a fejlődésükről alkotott nézetek vélhetően sokkal többet változtak. sokkal inkább a fejlődés egyetemes. Ezért nevezzük őket alkalmazott fejlődéselméleteknek. 2000). Az alkalmazott fejlődéspszichológiában a cél a tudományos eredmények felhasználása a gyerekek jólléte és egészséges fejlődése érdekében (Zigler és Finn-Stevenson. a gyermekegészségügyre. olyanok. az oktatásra. amelyek gyökeresen megváltoztatták a gyerekekről és fejlődésükről alkotott elképzeléseket. amelyek nem csak a pszichológiai. amelyek „csupán” finomították. A fejlődéslélektan és a családpszichológia napjainkban széles körben elfogadott modern elméletei a kutatási és a gyakorlati tapasztalatok összegzései. hanem a környezeti és a társadalmi összefüggéseket is kezelni próbálják. de fiktív eseten keresztül végigvezetni a tárgyalandó fejlődéselméleteket. csiszolták a már meglévő alapokat. Ugyanakkor ezek a modellek egy az egyben nagyon ritkán alkalmazhatók egy gyermek vagy egy család konkrét esetére. de a koragyermekkorról folytatott tudományos párbeszédben is voltak robbanásszerű ugrások. kutatása. a hátrányos helyzetű gyerekek helyzetéről gondolkodunk az alkalmazott fejlődésmodellek tükrében. 1992). így születtek egyre tökéletesebb fejlődésmodellek. mint azelőtt bármikor (Pukánszky. valamint a gyermekvédelemre.1 A felhalmozott kutatási és tapasztalati tudás integrációjaként ezeket a nemzetközileg széles körben már ismertté vált és alkalmazott korszerű nézeteket érdemes szem előtt tartani mind a fejlődés vizsgálata. megfigyelésekre (is) próbálnak magyarázatot adni. mind a gyakorlati mun 1 Ennek ellenére az ismeretanyag könnyebb befogadása érdekében a fejezet első részében megpróbáljuk egy konkrét. Nemcsak a történelemben és a közgondolkodásban. amelyek a gyakorlati munkában is megalapozottan használhatók. A fejezet második részében – folytatva a példát – már egy néhány szempont alapján körülhatárolható gyerekpopulációról. Természetesen az utóbbi időkben érvényesültek olyan kisebb hatások is.

mind pedig a megelőző és a segítő beavatkozások tervezése. a hangok. Írásunkban egyrészt számos példával és egy fiktív eset ismertetésével illusztráljuk a bemutatandó alkalmazott fejlődéselméleteket. A tanulmányban összegyűjtött ismeretanyag nem csupán az egészséges fejlődés. Az ikrek édesapja. amíg Kati az ikrekkel volt a kórházban. Házasságukat a mai napig nem bontották fel. Zsigmond 35 éves. illetve segélyeken él. A nagyobbik gyerekek édesapja Emőke születése után „eltűnt”. de rendszeres jövedelmet biztosít a családnak. Zsigmond sikertelen munkavállalása miatt kényszerült a gyes mellett munkát vállalni. így a gyerekeknek nincs hol aludniuk. Zsiga és Lívia története (fiktív eset) Zsiga és Lívia ma 5 éves óvodások. kétpetéjű ikrek. gyakran mondták a szomszédok is Katinak: „Belőled van mindkét gyerek?” – annyira különböztek. Zsiga és Lívia problémamentes terhességből. aki férje. de elmondásuk szerint nem lennének már képesek együtt élni. Jó kapcsolatban volt a kisbolt vezetőjével. Az ikrek 3 éves koruktól csak kéthetente egy-egy hétvégi napon látják az apjukat. Egy nógrádi zsákfaluban élnek édesanyjukkal. a nagymama egyre többet segített Katinak a gyermekgondozásban. kialakítva egy olyan kiegyensúlyozott nézőpontot. Az egészséges. és nem is segíti a családot anyagilag. 41 éves. Ezenkívül édesanyja nyugdíjával és a gyerekek után járó családi pótlékokkal gazdálkodnak. két éve nem él a családdal. amennyire tudja. 2. jobb megélhetést keresve. az ikrek pedig második házasságából születtek. valamint a család-. szociál.1. amely a biológia és a környezet számos szintjén felfedezhető nehézségek és erőforrások együttes mérlegelésére hívja fel a figyelmet. így hamar gyarapodni kezdtek. 2. A gyerekek édesanyja. egy közeli kisvárosba költözött. nem tartják a kapcsolatot. a fények. két idősebb féltestvérükkel (Zoli 18. akinek két nagyobbik gyereke első házasságából.és oktatáspolitikai döntéshozások során. mert az egy pici szobát tud csak bérelni egy régi házban. Sajnos szoptatni nem sikerült a kicsiket.1. minden zavarta. ahol azelőtt is dolgo- . ha melege volt. Az ikrek születése után kezdődő párkapcsolati problémáik miatt közösen úgy döntöttek Katival. azonban nincs állandó munkahelye. de sosem mennek hozzá aludni. de a tápszeres táplálást szívesen elfogadták. Zsiga kezdettől fogva nagyon sírós kisfiú volt. feketén dolgozik egy kőműves brigádnál segédmunkásként. 2200 grammos kislányt és a 2100 grammos kisfiút néhány hét után hozhatta haza az asszony a kórházból. Kati. hogy egy időre szétválnak. héten születtek császármetszéssel. „evett és aludt”.79 ka. Néha éjszakánként besegít egy közeli üzemben. A két nagyobbik gyerekre a nagymama és Zsigmond vigyázott. Így a férfi. Emőke 17 éves) és anyai nagymamájukkal. hevesen tiltakozott. anyagilag segíti a családot. másrészt kiindulási támpontot kívánunk nyújtani a kötet soron következő fejezeteinek értelmezéséhez (l. Lívia ezzel szemben nyugodt kislány volt. a 37. keretes szöveg). amiért alkalmanként kap némi kiegészítő fizetséget. ha nem jó tapintású ruhát próbált ráadni az édesanyja. Zsigmond. Kati a helyi kis vegyesboltban eladó. Ahogy cseperedtek. hanem a problémák megértéséhez is támpontként szolgálhat. amely nem nagy.

Amikor az ikrek 3 évesek lettek. A férj nem tudott munkát találni a faluban. de a délutáni alvásuk után. mind a felnőttekkel szemben. ilyenkor Kati nagyon összeveszett a kamaszokkal. így a napi munka mellett néha éjszakánként is kénytelen volt munkát vállalni. Lívia hamar beilleszkedett. A gyerekek egy idő után le is mondtak Lívia társaságáról. így már akkor elment. hisztis. de a gyerekekkel nem nagyon játszott. így ő megígérte. amikor a gyerekek szólongatták. Kati szíve szerint maradt volna a gyerekekkel. Az óvónő szólt a kisváros védőnőjének: úgy érzi. kedves kislányt az óvónő nagyon megkedvelte. Teltek a hónapok. legtöbbször Zsigával. annak a számlájára írta a kislány viselkedését. Az óvónő azt gondolta. szerette a szép játékokat. Az óvónő eleinte azt gondolta. de ők gyakran kétségbeestek és sírtak. A nagyobbak már szinte önálló életet éltek. nem válaszol. szívesen segített. majd idővel „beleszokik”. hogy hangoskodva jöttek haza barátokkal. amikor szüleiket feldúlt állapotban látták. és a két gyerek nem mutatott változást az óvodában. aki többnyire egyedül játszott a babaházban. A nagyobbak esténként sokszor „elmenekültek” otthonról a barátaikhoz. de a kicsik gyakran hallhatták a hangos veszekedéseket. Sokszor csak mosolygott. látszólag „nem volt mondanivalója”. mintha oda se figyelne. A nagymama próbálta a gyerekeket megvédeni lánya és veje csatározásaitól. napközben alig voltak otthon. amikor a kicsik reggel még aludtak. és sokszor hívta őt segítségül. és néha verekedett is. már otthon volt. Otthon volt naphosszat. mert nem jött ki jól a nagymamával. amire gyakran a kicsik is felriadtak. és nagyon tartózkodó volt a gyerekekkel szemben. mint Zsigáét. és Kati elmondása szerint ivott is. A kicsik szeptembertől óvodába kerültek. de közéjük nagyon ritkán ment. de ha nagy zsivaj van körülötte. így a gyerekekkel tölthette a délutánt és az estét. Lívia csendben. Zsiga viszont gyakran volt dacos. ettől fogva Katira és a nagymamára maradt minden feladat. de az ikrek 5 hónapos korában visszament 8 órában dolgozni. csakúgy. Nem sokat beszélt. Gyakran volt rosszkedvű. sokat kiabált velük. fogadja. gyakran éjszakára is kimaradtak: megesett. A boltban reggel 6-tól délután 2-ig dolgozott. hogy amint vissza tud állni munkába. Kati nagyon fáradt volt az éjszakai munkáktól. és gyakran volt türelmetlen a gyerekekkel. akinek engedetlensége minduntalan felbőszítette: ilyenkor „el is csattant néhány fenekes”. és mire a nagyobbak hazaértek az iskolából. és a gyerekek gyorsan elhadarják a kéréseiket vagy véleményüket. A szép. Zsigmonddal kapcsolatuk leginkább az anyagi problémáik okozta veszekedések miatt romlott meg. nehezen jött ki társaival. és némileg ismerte a család körülményeit. probléma van Líviával. Ő egy látogatás után logopédushoz . Kati és Zsigmond a gyerekek 3 és fél éves korában különváltak. Katinak lejárt a gyese. és eleinte a közeli kisvárosban sem. de igazán nem segített sem a gyerekek körül. hiszen az ő házában laktak mind a heten. A gyerekekkel való veszekedéseket legtöbbször a nagymama csillapította.80 zott. aki valamennyire átvette a „családfő” szerepét. hogy a kislány – amikor hangosan és egyedül beszélget vele – szívesen válaszol. sírtak. A második óvodai évben Lívia továbbra sem beszélt sokat. sem a háztartásban. amikor előkészített valamit a gyerekeknek. aki viszont egyre féktelenebbül viselkedett mind a gyerekekkel. hogy a kislány zárkózott. Ugyanakkor egyre többször figyelte meg.

Még mindig zárkózott és csöndes. Együtt rájöttek viszont. nem hallotta. vagy egyáltalán nem: a lány már gyakran a partnerének szüleinél alszik. de részt vesz a közös foglalkozásokon. Még ugyanebben az évszázadban képviselte Jean-Jacques Rousseau a másik nézetet. A nagymama 71 éves. és nincsenek komolyabb egészségügyi panaszai. Ma Líviának hallókészüléke van. hogy „nem tudta felvenni a lépést” a gyerekekkel. és alapvetően jó. csak a társadalom rontja meg. Újabb kapcsolata nincs. hogy a kislány zárkózott volt. hogy eddig ezt nem vette észre. hol csillapodó hevességével. és így nem tudott igazán csatlakozni játékukba. miszerint az ember természete vele születik. munkájukat és a felelősséget. A két testvér azonban nagyon jóban van egymással. nem értette gyors. de a környéken nem találnak munkát. ha az édesanyja „lerobban”. akinek már most segítenek délutánonként a háztartásban. vagy pedig öröklött. még jó erőben van. már évszázadok óta foglalkoztatta a gondolkodókat. Valamivel később hasonló. hogy nem nagyfokú a halláscsökkenés. mialatt Kati pihen egy kicsit a két műszak között. Az előbbi álláspontot képviselte már a 17. gyakran a hévtől elkapkodott beszédüket. és kis barátnői is lettek. Zoli kisegítő munkásként próbál néha édesanyjának segíteni. csak épp ellentétes véleményt fogalmazott meg Arthur Schopenhauer német filozófus: az ember szüle- . agres�sziójával küzdenek az óvónők és Kati is: sajnos a gyerekek az óvodában gyakran elutasítják. században John Locke angol empirista filozófus tabula rasa elméletével: eszerint az ember „tiszta lappal” születik. hanem azzal is. illetve a csecsemővel vele születik – régóta jelen volt már az európai kultúrában. délutánonként nagyokat játszanak együtt. hogy Líviának mindkét oldalon közepes mértékű halláscsökkenése van. Ekkor derült ki. hogy mi lesz velük. A fejlődésről alkotott nézetek történeti alakulása A kérdés. hogy Lívia visszahúzódó magatartása a gyerekcsoporttal szemben nem csupán azzal volt magyarázható. Kati ellenben gyakran elkeseredik. A 18.81 és hallásvizsgálatra küldte a kislányt és édesanyját a legközelebbi nagyvárosba. illetve személyiségének alakulásában mi kulcsfontosságú. aki továbbra is két munkahelyen dolgozik. Zsiga hol fokozódó. néha egy-egy helyi asszonnyal ülnek össze beszélgetni. ezért a kétszemélyes beszélgetéseknél feltehetően nem is lehetett igazán észrevenni. amely az élet tapasztalatai és a tanulás révén „íródik tele”. illetve az édesanyjával osztják meg gondjaikat. Mindketten most nyáron fejezték be a szakiskolát (Zoli egyszer évet ismételt). Az óvónő megdöbbent. hogy az „ember tudásának”. A két ismert filozófiai nézőpont – vagyis hogy az ember tudása teljes mértékben a tapasztalatok és a tanulás végeredménye. és a korábbinál sokkal jobban beilleszkedett a gyerekek közé. A nagyok csak későn járnak haza. a védőnő azonban megnyugtatta. században Helvétius francia filozófus értekezett a nevelés mindenhatóságáról. A nagymamával sok időt töltenek. hogy el tudja tartani a családot. és Zsiga mindig Lívia védelmére kel az óvodában.

interakciós modell (Lewis. állapotkülönbségek mindkét esetben kiegyenlítődnek. amelyek kizárólag vagy a biológiai érésre. a II. hogy – ha szükséges – szervezetének belső állapotait megváltoztatja. a Sameroff nevéhez fűződő tranzakciós modellben (Sameroff és Chandler. a II. vagy a környezeti. később) jelentkező hatások bonyolult tranzakciós mechanizmusaival próbálják leírni és a hatásokat előre jelezni. így saját fejlődési feltételeinek aktív szervezőjeként jelenik meg (l. itt azonban a fejlődő egyén már környezetének. Danis és mtsai. hangsúlyozta azonban. l. amelyek az érés és a környezeti hatás egyszerű összegződésén alapultak. Charles Darwin és Gregor Mendel biológusok munkája jelentős tudományos támogatást adott az öröklött viselkedés elméletének. . nevelési hatások révén megvalósuló tanulásra fektették a hangsúlyt. hogy a külső körülmények csakis a belső feltételek szűrőjén keresztül fejthetik ki hatásukat. 1979. másrészt igyekszik megváltoztatni magát a környezetet is. kötetben). Sameroff és Fiese. 2000. bővebben Pléh. az alábbi fejezetet). Mivel az előző állapotot is az akkor érvényesülő környezeti feltételek és a korábbi belső állapot közötti interakció hozta létre. amely ismét a környezeti hatásokat és a tanulást helyezte előtérbe (l. 3 Vigotszkij a fejlődésben a szociális környezetnek és a kommunikációnak tulajdonított vezető szerepet. A fejlődés okaira vonatkozó egyoldalú elképzelések. A szervezet és a környezet között létrejövő „feszültségek”. században erős ellenhatást fejtett ki a viselkedés-lélektan (behaviorizmus). Piaget és Vigotszkij hatása egyértelműen nyomot hagyott az első modern fejlődésmodellben. 2005) ugyancsak a folyamatos interakciók állnak a figyelem fókuszában. A fejlődéslélektan két legnagyobb. szüntelenül egy egyensúlyi állapot felé tartva. ám ez az állapot általában a külső és belső környezet változékonysága következtében teljesen soha nem érhető el.82 tésénél fogva rossz. Lássuk csak röviden esetünket! Hogyan értelmezhetnék – csak sematikusan illusztrálva – az egyszerűbb irányzatok Lívia visszahúzódó óvodai magatartását? A tabula rasa 2 Piaget elmélete szerint az egyén állandó kölcsönhatásban él környezetével: egyrészt alkalmazkodik hozzá azzal. bővebben Danis és mtsai. kötetben). a svájci Jean Piaget 2 (1969) és az orosz Lev Szemjonovics Vigotszkij 3 (1971) már a belső (biológiai) és a külső (környezeti) feltételek dinamikus kölcsönhatásában gondolkodtak (l. Az ún. 1990) szerint a fejlődő egyén aktuális állapota mindig az előző állapot és az aktuális környezethatások kölcsönhatásának eredménye. A gyakorlati tapasztalatokból származott tények révén ugyancsak hamar megkérdőjeleződtek azok a magyarázatok. E dinamikus folyamatok révén valósul meg az egyén alkalmazkodása a külvilághoz. A modell továbbfejlesztésében. 1975. század közepén megdőltek. Ma a fejlődést tanulmányozó kutatók és a beavatkozásokat (intervenciókat) tervező szakemberek a fejlődési eseményeket a környezet több szintjén (Bronfenbrenner. a fejlődés végül is a belső és a külső feltételek közti kölcsönhatások folyamatos működésére vezethető vis�sza. míg a 20. már a 20. klasszikus elméletalkotója.

hogy Lívia azért lett ennyire visszahúzódó. Feltételezett ún. Egy biológiai álláspontot képviselő szakember azzal is érvelhet. mert zaklatott mindennapjai. aki már születése után is hasonló volt. hogy a szocializációs folyamat kétirányú: a gyermek felől a szülő felé is hat. . Fiktív esetünkben Zsigát kiscsecsemő korában nagyon gyakran tartotta ölben és dajkálta az édesanyja vagy a nagymamája. gyakoriságára. a környezeti hatások és a tanulás mindenhatóságában hittek. vagyis „ez is. felső küszöböt. hogy „csak evett és aludt” csecsemőkorában. ahol a biológiai és a környezeti tapasztalatok összegződéséről beszélhetünk. mind a csecsemő rendelkezik a másik által tanúsított viselkedések intenzitására. ritmikusan mozgatja stb. egy gyermek sírós. egymás viselkedését szabályozó folyamatokra tartott érvényesnek. visszahúzódó temperamentumú gyerek. ha egy csecsemőt bevezetnek egy felnőtt társaságba. határküszöböket : ezekkel mind a gondozó. Szinte az összes felnőtt a csecsemő felé fordul. Ha egy ingerlés egyiküknél eléri az ún. nyugtalan állapotaival kapcsolatban: a gondozó ilyenkor kompenzálja a csecsemőnél az önszabályozás hiányosságait. itt biztonságban érezhette magát. Ezt a folyamatot megfigyelhetjük pl. Ha pedig a csecsemő sírni kezd. hogy a szocializáció folyamatai alapvetően egyirányúak. valamint az a tény. ez a felnőttek viselkedését nagyban megváltoztatja. az is számít” a megfigyelhető viselkedés kialakulásában. nem megfelelő viselkedését. Például. nem értette jól a gyerekeket.83 elmélet és a viselkedés-lélektan képviselői. amelyet a szülő-gyermek párnál zajló kétirányú. Később Bell (1974) leírt egy olyan modellt. úgy reagál. mindent megtesznek azért. hogy csökkentse a másik heves. megérinti. hogy nem hallotta. Egy nagyobb gyerek bevezetése esetében a felnőttek például a szóhasználatukat és a beszédüket egyszerűsítik le a gyermek nyelvi készségeihez mérten. amelyben több kutatás és fejlődési beszámoló áttekintése után kijelentette. Ezek fiktív feltételezéseit a későbbiekben ismertetjük. akik a tapasztalatszerzés. feltehetően úgy értelmeznék a helyzetet. hisz tudjuk. mert csak így volt képes megnyugodni. A komplexebb modellek már a környezet és a biológiai adottságok bonyolult egymásra hatásában gondolkodnak. Egy egyszerű additív modell szerint. mindezek együttesen jöhetnek számításba.). A gyermek és környezetének kölcsönhatása – a tranzakciós modell alakulása Egészen az 1960-as évekig az a nézet uralkodott. vagyis a szülő felől a gyermek felé hatnak. elegendő negatív tanulási tapasztalatot jelentettek számára: inkább visszahúzódott „saját kis világába”. mire a csecsemő megnyugszik. helyzetnek való megfelelésére vonatkozóan. vagyis megnyugtató magatartást fog tanúsítani (ölbe kapja. hogy megnyugtassák. Az első döntő változást e tekintetben Bell (1968) értekezése hozta meg. hogy Lívia veleszületetten csöndes.

vagy nem megfelelő mértékű ingereket kap. akkor az egészséges fejlődés lehetőségét a kapcsolat szempontjából biztosnak vehetjük. A közvetlen hatások közé sorolja a gyermek temperamentumbeli „nehézségét”. Ezzel szemben a „nehéz” csecsemőnél stressz és problémák jelentkezhetnek a gondozás folyamatában. Óvodáskorában Zsiga. viráglocsolást vagy szalvétahajtogatást. és teljesíteni tudják annak elvárásait. aktivitását és szociabilitását. hogy többre vagy másra vágyik. A gondozó–gyermek interakcióban a gyermek viselkedése és fejlődése elsősorban a szülők aktivitása révén formálódik. hogy milyen fontos a szülő/gondozó és a gyermek illeszkedése egymáshoz. ilyenformán pedig a vele történő bánásmód kialakításában és formálásában. ha egy kisgyermek unatkozik. a szülő úgy értelmezheti a könnyű gondozási folyamatot. gyakorlatai és a gyermek temperamentuma „egymásra talál”. szükségletei és motivációi megfelelőek arra. Az 1970-es években a csecsemőkori temperamentum és az anyai viselkedés interakciójával kapcsolatban dolgozták ki Thomas és Chess (1989b) illeszkedésmodelljüket. . Például. pl. hogy követni tudják a környezet lehetőségeit. gyakran vált nyugtalanná és ingerlékennyé. akkor a másik fél a viselkedéses inger emelésére törekszik. míg a rossz illeszkedés esetén negatív interakciós körök és fejlődési nehézségek alakulhatnak ki4. nyűgösségével jelezheti a szülőnek. amikor a gyermek képességei. az anya bizonytalannak élheti meg magát gondozóként. amelyben a fő hangsúly a gyermek és a környezet egymásra hangolódásának sikerén vagy sikertelenségén van. vagyis a stimuláció (ingerlés) nem tökéletes vagy nem megfelelő. ezáltal közvetetten a babával is toleránsabb lesz. ellenséges lehet. és közvetett hatásként értelmezi a szülő és a gyermek illeszkedésének folyamatát (l. E korai modell már felvetette. temperamentuma. Ennek ellentéte az összeillés hiánya/ gyenge illeszkedés (poorness of fit) : ez esetben a gyermek karaktere. negatív érzései támadhatnak a gyerekkel és az anyasággal kapcsolatban. illetve a maga által kialakított viselkedési stratégiája nem megfelelő a környezet kihívásaival való megküzdésben. Az illeszkedés/összeillés jósága (goodness of fit) fogalom azt a folyamatot jelenti. amit mindig nagyon szívesen és türelemmel végzett. ez pozitívan hat a szülő énképére. ha unatkozott és nem talált magának megfelelő elfoglaltságot. A mo 4 A szerzők szerint (1989a) ha a szülő attitűdje. alsó határ körüli értékek kerülnek túlsúlyba. még Ferenczi. tehát alkati sajátosságait. amit rendszerint bűntudat is kísér. és esetleg – akár tudattalanul is – türelmetlen. gondozói szokásaira és énképére is. A gyermek temperamentuma hat a szülő attitűdjére. stratégiája.84 Ha ellenben az ún. Jó illeszkedés esetén várhatunk el optimális fejlődést. Bates (1989) a szülőre gyakorolt közvetlen és közvetett gyermekhatásokat különböztet meg. magabiztosabbnak érzi magát. kiegyensúlyozottabb interakciók fognak zajlani kettejük között. illetve követeléseit. Az újszülött és a csecsemő temperamentuma tehát fontos tényező saját személyiségének fejlődése szempontjából: közvetítő szerepe van a szülő énképének és énhatékonyság-érzésének alakulásában. szenzitív szülő. a jelen kötetben). hogy ő „jó”. Ha a csecsemő „könnyű” temperamentumú. Ilyenkor óvónője adott neki valamilyen kis feladatot.

amelyek a jószívű. segítőkész kisfiú energiáit lefoglalták. hogy „a nagyi bezzeg tud bánni a gyerekkel”. minden zavarta. de nehezített az illeszkedés Zsiga és édesanyja között. állapotának foghatjuk fel. Az irritábilisnak. A fejlődő gyermek nemcsak alakítja. illetve „nehéz” természetűnek Kati. Esetünkben könnyen feltételezhetjük. A gyermek és környezete között háromféle interakciót különböztethetünk meg: ezek révén a gyermek személyisége alakítja környezetét. bővebben Ferenczi. csak evett és aludt kicsiként. 1998). Az óvodában gyakran kiabált és verekedett is. Az ismétlődő negatív színezetű esetek. Sameroff és Fiese. Az óvónő is jól tudta kezelni a kisfiú hangulatváltozásait. 1975. Édesanyával. . Líviával soha sem volt gond. A fejlődő egyén a legkorábbi időszaktól kezdve környezetének. gyakran került összetűzésbe a kisfiú. Később heves természetű. 2005) a gyermek biológiai adottságai (temperamentuma.85 dell által felismerhetünk olyan szülő-gyermek „találkozásokat”. befolyást gyakorol rá (Caspi. valamint a szülő (illetve tágabban értelmezve a folyamatot: a környezet. lobbanékony. Nagyon sematikusan ugyan – és csakis a példák kedvéért – megrajzolhatunk több önmegerősítő kört: úgy tűnik. hogy melyik gyermekét látta volna „könnyű”. így saját fejlődési feltételeinek is aktív szervezője. magabiztos. aztán kedves. nagymamája és óvónője) között. Ebből a sokszereplős. irányította figyelmét. nehezen nyugodott meg. később kifejtve): ha egy „nehéz” természetű csecsemő toleráns. akinek nehézséget okoz a gyerek sajátosságaira való türelmes ráhangolódás. csöndes. illetve az óvónő között. valamint Zsiga és nagymamája. dinamikus folyamatból adódik nemcsak a gyermek. ingerlékenynek mondható kiscsecsemő Zsiga folyton sírt. hogy a nehéz temperamentumú gyermek egy fáradt. ilyenkor a nagymama segített Zsigát megnyugtatni. sok szempontból megterhelt édesanyával „találkozik”. Ezeket a helyzeteket általában szintén a nagymama tudta feloldani. valamint az az érzés. kis feladatokat adott neki. kimerült és türelmetlen volt. személyiségjellemzői. aki a nagyon megterhelő mindennapoktól rendszerint fáradt. Amikor a szakember betekintést nyer egy fejlődési folyamatba. hanem a szülő és a család fejlődése is. amelyek védőmechanizmusként működhetnek (l. akivel nem volt igazán konfliktusa édesanyjának. mosolygós kislány lett. Ez utóbbi abból is fakadhat. impulzív kisfiú lett. az édesanya. kognitív képességei) és a már megszerzett/tanult készségei. folyamatosan elbizonytalaníthatják Katit szülői szerepében. hanem – ha lehetősége van rá – ösztönösen választja is környezetét. a megismert szituációt a fejlődő gyermek és szűkebb-tágabb környezete között zajló tranzakciós folyamatok (kétirányú kölcsönhatások) pillanatnyi jelenének. a jelen kötetben). Ez gyakran kifárasztotta Katit. találkozások. összeillés van Lívia és minden gondozója (édesanyja. Az 1970-es években megfogalmazott tranzakciós modell értelmében (Sameroff és Chandler. pozitív fejlődésének garanciája lesz a szülő illeszkedése a gyermekhez (temperamentum-kérdésekről l. érzékeny és válaszkész szülőre talál. és sikerélményt nyújtottak neki. a társadalom és a kultúra) jellemzői folyamatosan és kölcsönösen hatnak egymásra.

mind a kisfiúval. de nyilvánvalóan ő is sajátos viszonyt alakít ki mind a kislánnyal. ezek viszont visszahatnak a gyermek személyiségének további alakulására. hogy a gyermek saját személyiségfejlődésének aktív alakítójává váljék. és másképpen reagálnak rá. Természetszerűen másképpen reagálnak az eltérő sajátosságokkal rendelkező gyerekekre. Az evokatív interakció a gyermek környezetformáló hatásának arra a jelenségére utal. Lívia. amelyben felnőnek) másként élnek át. ahol magányosan vagy kétszemélyes kapcsolatban lehet. aki feltehetően adottságait tekintve is csendes. sokszereplős interakciókban . hogy ők is hatnak szüleikre. tevékenységeket választ). amely lehetővé teszi. választ is közülük. Tovább vizsgálva a fejlődés törvényszerűségeit. azonosnak ítélhető környezetet (pl. és ha lehetősége van rá. sírnak. A reaktív interakció a gyermek személyisége által megélt szubjektív pszichológiai környezet hatására hívja fel a figyelmet.86 1. A többgyermekes példánál maradva. ahol a közel hasonló szülői bánásmódot az egymás mellett felnövekvő testvérek igencsak különbözőképp értelmezhetik. A különböző gyerekek egy adott. adottságai. másként értelmezik azt. a családi rendszert. amely szerint minden gyerek személyisége és viselkedése sajátos válaszokat vált ki környezetéből. az egyértelmű ok-okozati kapcsolatok feltételezése helyett érdemes folyamatosan zajló. a különböző gyermekek nagy valószínűséggel némileg különböző foglalkozásmódot (és ezzel az egyes gyerekekre szabott hatékonyabb szülői viselkedést) nyernek azzal. céljait. és a nagymamánál keresnek menedéket. aki a leginkább hasonlóan bánik a gyerekekkel. Nagyon érdekes példa erre a többgyermekes családok esete. 2. és kerüli a nagyobb társaságot. míg a kicsik rendre átélik a feszültséget. ami aztán tovább formálja személyiségét. A gyermek jellemzői. befolyással vannak rájuk. Végül a proaktív interakció olyan folyamat. Sajátosságai alapján bizonyos környezeteket előnyben részesít. barátokat. elhúzódó rossz viszonyát. készségei formálhatják a szülők nevelési stílusát. mind az óvónőjükből. A kamaszok „elmenekülnek otthonról”. ugyanakkor ezekben a választásaiban mind az otthoni feszültségek. Így a családi környezeten kívül a gyermek kezdi megalkotni saját. inkább keresi az olyan helyzeteket. visszahúzódó temperamentumú kisgyerek. A nagymama az. és ennek megfelelően eltérően is reagálnak rá. 3. Zsiga és Lívia viselkedése és érdeklődése különböző reakciókat és foglalkozásmódot vált ki mind édesanyjukból. Esetünkben a kicsik és a nagyok – fejlődési szintjükből és lehetőségeikből fakadóan – másképpen észlelik szüleik nézeteltéréseit. mind halláscsökkenése csak megerősítik. „egyéni” környezetét is (pl.

87 gondolkodnunk. de akár megkönnyebbü 5 A családi rendszerek vizsgálatában és a családterápia rendszerszemléletű megközelítésében is létezik egy olyan fogalom. depresszió. egy-egy fejlődési állapot vagy probléma hátterében ritkán találhatunk világos oksági kapcsolatokat. 2005). oknak többfajta következménye lehet: pl. amely az interakciós minták spirálszerű sorából próbál következtetni a fejlődési események „okaira”. 1991). hogy a fejlődési események hátterében többtényezős okságot kell feltételeznünk (pl. a vele interakcióba lépő szűkebb-tágabb környezet sajátosságait és a kettő kölcsönhatásai révén létrejött tapasztalatokat (Sameroff és Fiese. Az okok és következmények viszonya is bonyolult (pl. . karakterét. mert egyszerre kell elérnünk a gyermek jellemzőit (adottságait. 2008).5 Vagyis egy fejlődési esemény mögött nem feltételezhetünk egyetlen központi magyarázó tényezőt. beszámolók alapján próbáljuk rekonstruálni az eseményeket. ez pedig a cirkuláris okság (l. Bryant. hogy ez közel sincs így. Loeber. tanulási problémák. Olykor ugyanannak az eseménynek. a szüleik válását átélő gyerekek között nagyon különböző viselkedéses válaszokkal (szorongás. jellemzőnek. A tranzakciós folyamatok vizsgálata. Akárhogyan vizsgálódjunk is. A tudományos tapasztalatok azt mutatják. A legtöbb esetben legfeljebb érvényesülő tendenciákra lelhetünk. megfigyelése az időben nem egyszerű. Ma még számos szakember érvel amellett. agresszió. viselkedését). hogy bizonyos problémák konkrét okokra vezethetők vissza. A kutatási és a számtalan gyakorlati tapasztalat révén bebizonyosodott. főleg ha a probléma kialakulását nem követhettük nyomon az időben. bővebben Goldenberg és Goldenberg. csak utólag. 1990).

szociális hátrány. ha a családra úgy tekintünk. mint alkati sajátosságokról vagy a stresszteli családi környezet okozta viselkedési nehézségekről. Tehát önmegerősítő körről lehet szó. Máskor. Ez a szemlélet. és valószínűsíthetően a természetes. mint a jelenlévő gondozók. amelyek a gyermek és környezete közötti tranzakciós folyamatokat alakítják. és együtt alakulnak a családi szokások. aki talán máshogyan (is) reagálna a gyerekek természetére. óvónő) lennének közeli és gyakori kapcsolatban. . aki észleli. szabályok.88 lés is) találkozhatunk. Rendszerszemlélet a gondolkodásban – A család és a tágabb ökológiai rendszerek A család mint rendszer Ma már közhelyszámba megy. amelyek ezeket a tényezőket rendszerezik. és ismertetjük azokat a modelleket. kommunikációs minták. (a családi folyamatokról bővebben l. ezzel is igazolva. amelyből most csak töredékeket hozunk fel példának. Emiatt a fejlődési események valamennyire valószínű előrelátása is csak akkor lehetséges. hanem férfi személlyel. Egy komplexebb. amely az interakciókon keresztül alakítja és szilárdítja meg a kislány viselkedési repertoárját. családi problémák. szervezik. mint ahol – a folyamatos társas interakciók révén – minden szereplő sajátosságai és viselkedése hat a többiekére. nagymama. Azt is feltételezhetjük. ha a gyerekek nemcsak nőkkel (anya. hogy – mivel Zsiga feltűnőbb és zavaróbb viselkedése általában lefoglalja az anyát és az óvónőt is – a „könnyebb temperamentumú” Lívia visszahúzódóbb viselkedését megerősítheti a környezet (tranzakciós körök). segít abban. többtényezős okság). megküzdési módok. ha egy sor tényezőt és azok folyamatos kölcsönhatását követjük nyomon. Amellett. hogy a gyermek elsődleges szocializációs közege a család. hogy Lívia visszahúzódó temperamentuma és/vagy halláscsökkenése és/ vagy zaklatott mindennapjai miatt is viselkedhet zárkózottan az óvodában (l. hogy a családot élő rendszerként fogjuk fel. az iskolában való sikertelenség okai között lehetnek biológiai adottságok. Goldenberg és Goldenberg. Mindamellett vizsgálódásaink során akkor leszünk eredményesek. spontán fejlődése folytán is a kislány interakciós működése új vágányra terelődik. amely a családpszichológia és a családterápia talaján gyökerezik. azonban csendes. 2008). hogy máshogyan alakulnának ezek a viszonyok. A rejtett biológiai probléma feltárásával és gyógyításával. zárkózott viselkedése fennmarad. A következőkben sorra vesszük azokat a tényezőket. összetettebb fejlődésmodellben gondolkodó szakember esetünk sokrétű következtetéses hálóját feltételezi. hogy viselkedése nemcsak a halláscsökkenésnek volt köszönhető. különböző okokból ugyanazt a következményt látjuk megvalósulni: pl. családi elrendeződések stb. Egy idő után az óvónő szakítja meg ezt a kört. hogy itt másról is lehet szó. azt is feltételezhetjük. férfimodellel is találkoznának mindennapjaik során. környezetválasztásait. szerepek.

ha Kati éjjel nem megy dolgozni. hogy a kisebb gyerekek lefekvése után csak egyedül jöhetnek haza a nagyok. Zsiga általában szintén kiabálni kezd és sírva fakad. a fiú „bandázik”. de némileg támogatja anyagilag a házat. mire van lehetőség. vagy esetleg visszaszól. Kati még kétszer-háromszor szól nyugodt hangon. A nagymama éppen emiatt számos dologban – főleg a gyermekgondozásban és –nevelésben – helyettesíti Katit. Ezek az . A nagyok kamaszok. Mivel a házban összesen három szoba van (egy a nagymamáé. témaköröket: családi szokás például. akkor Kati nagyon hangosan kezd kiabálni a fiával. A családi szerepek nagyon tiszták ebben az esetben: Kati a családfenntartó. Zsiga rendszerint erre oda sem figyel. Például Kati konfliktusai Zsigával általában a következőképpen zajlanak: Kati először csöndesen rászól a fiára. háromszereplős (triadikus) családi rendszert. Kati a gyerekeinek is nagyon nyíltan elmondja mindig. a szülővé válás folyamatában a családi rendszer – amely korábban mindössze kétszereplős (diadikus) kapcsolatra korlátozódott – immár négy különböző (al)rendszert tartalmaz: a férj-feleség. Rendszerint a nagymama oldja fel a helyzetet. ha valami nem tetszik a viselkedésében. mit fog kapni. vagy vállat von. hogy Zsigáéknál mindig a nagymama megy el a gyerekekért az óvodába. ugyanakkor számos olyan feladatuk van. (Emiatt a kamaszok már gyakran házon kívül töltik az éjszakákat. Ha ezek után sem fogad szót a fia. milyen esetekben nehézség Kati és édesanyja erős szövetsége? És így tovább. a családban apaként? Milyen esetekben támasz. problémák egymással való megbeszélése. akkor például a következőkről kell gondolkodnunk: Hogyan befolyásolhatták Kati korai élményei és viszonya édesanyjával párválasztásait és családjának alakulását? Hogyan rendeződtek át a család folyamatos „változásában” a szereplők közötti viszonyok. amely általában egy apára hárul a családban. Zsigmond. és gyakran rá is csap a fenekére. Amikor a családi elrendeződésekről beszélünk. ebben a hónapban ki. Emellett Kati és édesanyja érzelmileg erős támaszai egymásnak. az apagyermek és a magasabb rendű. Ezek után. de az utóbbi kettő egymásba nyílik). köszönti őket. ha viszont dolgozni megy este 9-re. egy pedig a nagyobb gyerekeké. társaságot.89 Esetünk segítségével megvilágíthatjuk a fenti fogalmakat. a kötelékek? Hogyan érezhette magát a kicsik édesapja. A család megküzdési módja általában a feladatok és a felelősségek tiszta felosztása és a gondok. Így megfigyelhetjük az apa nélkül élő családok „szerepcsúsztatását”: anya apa szerepben (is). hogy valamilyen vágyott dolgot megkapjon. mire nincs. amíg hazaérkeznek. de utána pár órát alszik. nem hozhatnak haza barátot. A gyermekvállalást követően. fél lábbal már kirepültek a családi fészekből: a lány gyakran már partnere családjánál lakik. együtt tölti a gyerekekkel a teljes délutánt és estét. amikor az édesanyjuk pihen. az anya-gyermek. amíg Kati megfőzi a vacsorát. egy Katié és a kicsiké. és kinek kell várnia.) Számos kommunikációs minta figyelhető meg a családban. ami korukhoz képest nem megszokott: rendszeresen segítenek a háztartásban a nagymamának délutánonként. másik gondozó (itt a nagymama) anya szerepben (is). akkor megvárja a gyerekeket. édesanya létére felvállalja az összes olyan kötelezettséget és szerepet is. szabály. A kicsik gyerekéletet élnek.

Kati eddigi felnőtt életében már négyféle családi konstelláció részese volt. 1988). aki oda is költözött a házhoz. akár egy foltokból összevarrt terítő vagy egy sokszínű mozaik. A felvázolt alrendszerek természetesen csak akkor ennyire tiszták. A terhességből megszülettek az ikrek. Ahogyan később testvérek érkeznek a családba. Ez a szülők. . háború miatt gyerekeket egyedül nevelő anyák. amely olyan színes. dajkaságba adott gyerekek. az új házastárs előző házasságából is érkeznek gyerekek a családba. Jó ideig Katinak csak futó kapcsolatai voltak. A legtöbb rendszersajátosság azonban minden családi konstellációhoz illeszthető. Éveken keresztül így éltek. majd az újraházasodott szülők közös gyerekeket is vállalnak. apa-fia és hármuk együttműködése) már számolni kellett a kapcsolati háló másik két szereplőjével is. a testvérek. másfelől viszont talán veszélyeztető tényezőként is szerepet játszhatott Kati párkapcsolatainak alakulá- 6 A fogalom azt a ma már meglehetősen gyakori helyzetet jellemzi. többgenerációs nagycsalád). Bár a történelem folyamán mindig is találkozhattunk a családok sokszínűségével (pl. csak szülőkről és gyerekeikről) beszélünk. a féltestvérek olyan hálóját eredményezi. és a három diád kombinált interakciói adják a magasabb rendű családi működést (Minuchin. hogy mindvégig az anya-nagymama alrendszer mutatkozott a legstabilabbnak. ha önállóan élő. Nem egész másfél évvel Zoli születése után bővült a család egy kislánnyal. struktúrája a 20. Az asszony az édesanyja házába költözött. és élvezhette édesanyja bizalmát. „patchwork”/„mozaik” családok6. immáron négyen. anyafia. Nemsokára Kati teherbe esett.90 alrendszerek kölcsönösen függnek egymástól. de talán elmondható. 1985. örökbefogadó családok. a jelen kötetben). Zsigmonddal való válásuk után felállt a „régi rend”: Kati. nukleáris családról (szűk családról. Esetünkben mindez némileg bonyolultabb. Ekkor tehát heten éltek már együtt a nagyanyai házban a szerepek és kapcsolatok kavalkádjában. egyszülős családok. édesanyja és a gyerekek. század erőteljes társadalmi változásai nyomán ma már rendkívül változatos (pl. ezért összeházasodtak. illetve befolyásolják egymás működését: mindegyik diadikus alrendszer érzékeny a másik kettő fejlődésére. l. amikor egy szülő elválik. a szülők pedig elküldték Katit a két gyerekkel. újraházasodik. Ez egyfelől védőtényező volt (Kati a házban élhetett minden körülmények között. Évekkel később vált csak el hivatalosan férjétől. Amikor első fiúk megszületett. a családok szerkezete. Emőkével. majd Katinak kapcsolata lett egy nála 6 évvel fiatalabb férfival. Kati 23 éves korában ment először férjhez ahhoz a fiatalemberhez. Akkor a férj szülői házába költözött. akinek gyermekét már a szíve alatt hordta. és családjukban a „tipikus férj-feleség szerepeket” az anya és a nagymama osztották fel egymás között. segítőkészségét). Nem sokkal Emőke születése után Kati első férje elhagyta a családot és a szülői házat. a fenti alrendszerek mellett (férj-feleség. azonos nemű szülők családjai. Ekkor már hatan éltek együtt. Zsigmondnak kezdettől fogva konfliktusai voltak a nagymamával. ez az interakciós háló tovább bonyolódik. még Nguyen. a férj szüleivel.

míg más családokban erőteljesen különválasztják a szülői és gyermeki szerepeket. amikor az ikrek édesapja még a háznál lakott. vagyis minden családban valamiféle egység és rend alakul ki. mert ez megzavarja a családi működést (pl. és egyben befolyása lett a gyerekek nevelésében. Az alrendszerek között határok húzódnak. 1985. de feltételezhető. Nem szerencsés például. Combrinck-Graham. magyarul: Goldenberg és Goldenberg. mint a részek összessége”. ezek optimális esetben jól érzékelhetők. A családban így a nagymama kapott olyan szerepeket. bonyolulttá és konfliktusossá válik a gyermektől elvárt kötelességek és gyermeknek adott jogok kezelése). 2008): – A rendszerszemléletet alkalmazva a családi folyamatok értelmezésében elfogadhatjuk. illetve jogokat. Sokkal nagyobb felelőssége. amelyek nem egyeznek az általában jellemző nagymamai felelősség mértékével. illetve Zsigmond valós családi szerep nélkül maradt. – A családot a fent említett hierarchikus struktúra jellemzi: a rendszer (a család) alrendszerei (házastársi. Ez még akkor is igaz. Cox és Paley. Ez akkor is fennmaradt. mindez megtörtént volna. rendszerfolyamatok lényege röviden a következő (a rendszerszemléletről l. 1968. továbbá Bertalanffy. hogy ha egyedül kellett volna négy gyereket nevelnie. családként kezelve azonban őket egyfajta összhang és kohézió valósul meg viselkedésükben. egymásra utalt kapcsolat nehézséget jelenthetett Zsigmond számára a „szövevényes” családba való beilleszkedése során). ha negatív folyamatokról beszélünk. hogy miként érintkezzenek egymással a különböző alrendszereken belül és azok között. Továbbra is Kati maradt a családfenntartó. hogy a család tagjai külön-külön (pl. Ez azt jelenti. hogy „az egész több. A család folyamatai nem érthetők meg az egyes szereplők jellemzőinek egyszerű kombinálásával. ahol a gyerekeknek meglehetősen nagy beleszólást engednek a családi döntések meghozatalába. és még a gyerekeket érintő kérdéskörökben sem kérik ki véleményüket. ha egy családban egy gyereket (legtöbbször a legnagyobbat) szülői feladatokkal és szerepekkel ruháznak fel. attitűdjeikben és értékrendjükben.91 sában (e szoros. mint az általában megszokott. de rugalmasak. hogy az egyes alrendszerek a megfelelő szerepekkel és viselkedésekkel jellemezhetők. szülő-gyermeki és testvéri alrendszerek) önmagukban is jellemezhetők a rendszerfolyamatok sajátosságaival. Az ún. Például vannak családok. amelyek bizonyos hatások révén változhatnak ugyan. Az érintkezés módjainál egyértelműen eszünkbe jutnak . együtt. más-más környezetben megfigyelve) egészen másfajta személyiségnek bizonyulnak. Gyakori példa. 1997. de nem átjárhatók. – A különböző helyzetekben sokszor megismétlődő interakciós mintázatok révén a családtagok szabályokat alkotnak arra. vagyis a megszokott szerepek felcserélődtek. Katiék nem kerültek a fenti helyzetbe. egyértelműek. feltehetően a konfliktusaik nagy része is ebből adódott.

később részletesen). A nagymama ebben kevésbé szigorú: gyakran viccesen fenyegeti meg a gyerekeket. hogy egy-egy trauma (pl. hogyan beszélhetnek a gyerekek a felnőttekkel. kisközösségekben. idősebb családtag halála) esetén eleinte megbolydul a családi élet. Minden család számára – de valamilyen okból több problémával. Az ilyen esetek nagy veszekedésbe torkollanak. baráti és szomszédi viszonyokban tetten érhető) támogató hatások (erről l. jóllétének biztosításában pedig nemcsak a család. ha bármelyik gyereke hangosan szól vissza neki. hogy négyszer kellett alkalmazkodnia neki és családja többi tagjának is a megváltozott körülményekhez. hogy egy család mennyire fogad el például külső segítséget folyamatainak tisztázása. változtatása idején. orvosi rendelő stb. és aktívan válaszol a kihívásokra. nehézséggel szembenéző családok esetében mindenképpen – fontosak a formális (szociális ellátórendszeren. új . ez azt jelenti. Ezek a kapcsolatok és vis�szacsatolások egy-egy krízis vagy változás idején a konkrét segítség mellett jótékony hatást gyakorolhatnak egy család probléma-felismerésére. A család egyensúlyra törekvő folyamatai révén reagál. akikkel a gyerekek rendszeresen kapcsolatba lépnek (l. ismét kevesebb stresszel jellemezhető családi működés. Kati nem tűri el. Mint említettük. A későbbiekben tárgyaljuk részletesebben azokat a folyamatokat. hanem azok a közegek (óvoda. – A család jó esetben élő. Kati felnőtt életében már négy családi konstelláció részese volt. gyerekorvos stb. felelősségeket. vagyis beengedi a környezetből érkező impulzusokat. amelyek kötelező érvényűek a gyerekekre nézve. mint ami addig megszokott volt. más (átmeneti) szerepek és feladatok merülhetnek fel. amelyeket krízisidőszakok alatt használnak a családok.) is valódi felelősséggel tartoznak. A gyerekek állapotának. Példaként megemlíthetjük. de egy rövidebb-hosszabb alkalmazkodási folyamat után kialakul egy új. oktatási intézményeken keresztüli) és az informális (nagycsaládban. általában a döntő szót édesanyjával megegyezésben mondják ki. akik fogékonyak a humorra. Ide tartoznak azok a kérdések. alább részletesen). és változásokat indít el belső folyamataiban. A megváltozó környezeti feltételek hatására (mint pl. Kati néha kikéri kamaszgyerekei véleményét. -megoldására és az új egyensúly felállítására nézve. de a kicsikét soha. egy gyermek megszületésénél) a rendszer próbál alkalmazkodni a változásokhoz. és szüntelenül kiegyensúlyozásra.) és szereplők (óvónő. védőnő. Katiéknál erős szabályok vannak arra. illetve mennyire enged vagy áll ellen a megváltozott külső körülmények hatásainak és követelményeinek. stabilitásra törekszik. nyitott rendszerként alkalmazkodik a változásokhoz. optimális esetben negatív visszacsatolás (csillapítás) révén kiegyensúlyoz.92 azok a kommunikációs módok is. vagy megengedhetők számukra egy adott családban. – A család szabályozza önmaga működését. kiegyensúlyozott. és mindeközben nagyon tisztelik őt. Újra kellett strukturálnia a feladatokat.

Kati roppant erős asszony. kórházat. és – mint azt már korábban tárgyaltuk –. pihenés). A mezorendszerek mindazokat a környezeti rendszereket foglalják össze. A gyerekek hangulatán. óvó nénije és óvodai társai közötti kapcsolatok olyan mikrorendszerek. ábra. Ezek legfontosabb egysége a gyermek és családja. de gyakran akár egymásnak ellentmondva is – sajátos módon hat a gyermek életére. erősítve. Ezáltal e rendszerek Zsiga fejlődéséhez más. a gyermek kortársait. édesanyja és testvérei. más és más tulajdonságai lesznek dominánsak. az óvodai közösségében vagy a falu játszóterén. a játszótéri. mikrorendszerek azok a rendszerek.1. de például az óvodai-iskolai.). szülő-gyerek. a tágabb családi kapcsolatokat. 2. tehát az otthont. Kulcsszereplők lettek az óvónő és a védőnő. Az ún. diák. óvodai. A fejlődő gyermek szempontjából ezek a szintek a következők (l. fejlődésére. Megpróbáltatásai ellenére mindig nagyon hamar felállt az új rend. adott esetben a fejlődő gyermek. barátság) ruházzák fel a gyermeket. iskolai és helyi közösségeket.és másfajta impulzusokkal járulnak hozzá. viselkedésén azonban minden esetben lehetett észlelni. más élményekkel és tevékenységformákkal gazdagodik ezekben a viszonyokban. akik a problémákat a maguk hatáskörén belül kezelték. amelyek a gyermekre direkt módon hatnak. hogy a gyermek és családja egy tágabb rendszer része. mást vált ki partnereiből. otthon. közvetlenül része. a különböző helyi közösségek (szomszédság. valamint Zsiga. játszótér). 2. tanulás. amelyekben Zsiga más és más szerepeket vesz fel. 1979. Az említett környezetek különböző helyszínekkel (pl. amelyeknek a vizsgálat fókuszában álló személy. a bölcsődei. gyerek. Ökológiai perspektíva A rendszerszemlélet kiterjesztésével az ökológiai perspektíva (Bronfenbrenner. A fejlődést meghatározó kölcsönhatások a környezet egyre magasabb rendű szintjein és azok között érvényesülnek. játék. 1986) azt is feltételezi. Ebben természetesen segítségére volt az édesanyja is. tanár-diák. rendelőintézetet. A mezorendszer-kapcsolatoknak három jellemzőjük van: . hogy a család élete nem problémamentes. ezek pedig egyértelműen befolyásolják fejlődését. 1. a kultúra sajátosságai is interakcióba lépnek egymással. játszópajtás) és kapcsolatokkal (pl. amelyek ugyanakkor egyáltalán nem függetlenek egymástól. a társadalom. Egészen másfajta kapcsolatrendszere lehet egy gyermeknek a családjában. barátságok) és a gyermek viszonyában további fontos tényezőket kell még tekintetbe vennünk. Minden ilyen „kapcsolódás” – sokszor egymást kiegészítve. Zsiga. osztályterem. tevékenységformákkal (pl. amelyben a közvetlen intézményi hálózat. és aktív kapcsolatot tartottak fenn a családdal.93 szerepek és szabályok alakultak. szerepekkel (pl.

valamint gondozóik-nevelőik (anya és nagymama) jelentőségteljes kapcsolatban állnak az óvónővel. Ilyenek például a szülők munkahelye. valamint az óvónőnek. illetve – az átmenetek kérdése. KRONORENDSZER . ahol Lívia a hallókészülékét kapta. de amelyeket a szülők közvetítése révén a gyerek fejlődésére ható környezeti tényezőknek tekinthetünk. hogy milyen a különböző mikrorendszerek között létrejött kapcsolatok erőssége (pl.94 – a kiterjedtség. a helyi lakóközösség. vagyis az. n éze t e k . – a kapcsoltság. O R E N DS Z E MAKR R l ó g i á k . Egy biztonságos. illetve a család és/vagy az óvoda felkészíti-e őt az iskolakezdésre). Esetünkben Lívia és Zsiga. nagyon erős kapocs és segítő közeg lehet a helyi lakóközösség. Kortárszakem. Olyan családok esetében. később részletesen) hathat a család életének alakulásában és a gyerekek fejlődésében. az édesanyának és a nagymamának. baráti köre.1. hogy hány mikrorendszerben vesz részt a gyermek. hogy mely mikrorendszerek készítik fel a gyereket egy következő mikrorendszerbe való belépésre (pl. az óvodai gyerekekkel. vagyis az. problémáKulturális. azzal a szakrendelővel és szakorvossal. Az exorendszer azokat a rendszereket tartalmazza. vagyis az. ábra Bronfenbrenner humánökológiai modellje denképpen hatékonyan kéForrás: Bronfenbrenner munkái alapján szíti fel a gyerekeket a legközelebbi váltásra. az otthon felkészíti-e a gyermeket az óvodakezdésre. s id s n za E XO R E N D S Z E R bá in á m ly o d t e c j ok s r a lád D Kite N D E SZER ZO R E E K M Iskola. a védőnővel és a gyerekorvossal. szubkulturális ikra együtt próbálnak megsajátosságok oldást találni a nevelőkkel. a szociális háló. jó kapcsolatokkal és (ha nem is anyagi. amelyekben a gyerek közvetlenül nem vesz részt. j o o e g. Ez a szoros kapcsolat min2. otthon és iskola közötti együttműködés). zat Helyi ság egyház közösségek Munkahely 3. Segítő óvoda. akkor személyes) forrásokkal rendelkező lakókörnyezet védőtényezőként (l. mivel az óvónő rendszeresen beszámol a gyereEgészségügyi ellátás kek fejlődéséről. ami az iskolába lépés lesz. amelyek számos problémával küszködnek.bölcsőde sak A berek család Iskolabarátai szék MIKROLakóCsalád RENDSZEREK környezet Gyerek Média ÖnkormánySzomszédTemplom. Addig még számos viselkedésbeli nehézséget kell együtt megoldaniuk a gyerekeknek. Hangsúlyos a család és az óvodai közösség kapcsolata.

vagy számos okból nem meri vállalni. a közéleti személyek. Az óvónő. mély kapcsolat van a két asszony között. szociális elszigeteltséget. akikkel szórakozna. amely egyszerre jelent az ott lakók számára állandó megélhetési gondokat. fejlődésére nézve. E legtágabb és talán legszövevényesebb rendszerből annyit emelnénk ki. hátrányos helyzetű település sok munkanélkülivel és kevés kiugrási lehetőséggel. és az éjszakai munkákkal. A fentebb már tárgyalt negatív interakciós körök Zsiga „nehéz” temperamentuma és Kati ingerlékenysége miatt talán Kati munkamódjával is összefüggnek. a kiegyensúlyozott mindennapi életet és fejlődést. Kötetünk egyik kiemelt témája a hátrányos helyzetről. A környék falvai is hasonló helyzetben vannak. a szegénységről. kommentálják és orvosolják – meghatározó erővel befolyásolja egy helyi közösség. mert van rendszeres jövedelmet biztosító munkája. Az általános társadalmi klíma. megbeszélhetné a problémáit. a szakpolitikusok a meglévő problémákat látják. hogy a falu. de ez nem jelent számára igazi társaságot. A fizetése viszont nagyon alacsony. ahol élnek. egy gyermek életét. A jellemző makrokörnyezet. és szűkebben értelmezve. erőteljes hatását figyelhetjük meg a gyerekek életére. A makrorendszer a tágabb történelmi. kimerült. egy nógrádi zsákfaluban. amely a közösen megfogalmazott attitűdök. szokások. akikkel Kati rendszeres kapcsolatot tart. csupán néhány helyi asszonnyal szokott szóba elegyedni. törvények és kulturális normák révén erősen befolyásolja az egyes mikrorendszerek tevékenységeit. Ugyanakkor édesanyja nagyon szoros támasza és segítője. szerepeit. a nagymama alacsony nyugdíjával. társadalmi-kulturális rendszert jelenti. egyetemesnek tűnő elgondolásokat és megállapításokat.95 Esetünkben ennek a tágabb rendszernek kézzel fogható. ideológiai eszmék. az etnikai-kulturális különbségekről való gondolkodás: ezek – a makrorendszert erőteljesen jellemző tényezőkként – némileg átszínezik – átszínezhetik – a gyermeki fejlődésről alkotott általános. értékek. 4. ami a gyerekekkel eltöltött idő minőségét is csorbítja. férje és fia alkalmankénti kisegítésével és a családi pótlékokból is kevés jut a hatfős család és a régi ház fenntartására. ahogyan az emberek. Kati nagyon sokat dolgozik a család megélhetéséért: minden nap kora reggeltől koradélutánig. hogy esetünkben Kati és családja szegény sorban élnek. és ezáltal nyílt egymásrautaltságot. . Katinak nincsen igazán baráti köre. nehézségeket. a közeli kisváros pedig már nem képes felvenni több munkaerőt ezekből a településekből. Emiatt rendkívül fáradt. de mindenképpen megnehezíti az egyéni és családi folyamatokhoz való alkalmazkodást. Kati szerencsésnek mondható a falu más lakóihoz képest. másrészt kulturális. a közgondolkodás – az. igazi. Talán még erősebb hatás esetükben az. A boldogulásra csak a nagyobb mobilitás adhatna alkalmat. az orvos és a védőnő azok a formális segítők. de a legtöbb család ezt nem teszi meg. és heti 3-4 alkalommal éjszaka is. ha a problémáknak nem is egyértelmű oka. résztvevőit. egy család.

amelyek a gyermek egyéni potenciáljainak fejlődését befolyásolják (l. valamint megpróbálják elhárítani a problémákat és a nehézségeket. Bronfenbrenner feltételezése szerint is a közvetlen közeli (ún. jó tartalommal és jó irányban működnek. amelyek serkentik a gyermeki kompetenciák fejlődését. Ekkor nagyfokú változatosságot észlelhetünk a gyerekek képességeiben. amelyek a környezet legteljesebb segítő és problémaelhárító működése mellett teljesedhetnek ki. Nguyen. a biológiailag adott potenciálok kibontakoztatását. Azokban az esetekben. hogy a genetikai potenciálok megjelenése nagyobb változatosságot mutat. bioökológiai modelljében (Bronfenbrenner és Ceci. adottságaiban. kifejezettek. hogy ezek az interakciók és a fejlődésre gyakorolt hatásuk sikeresek és hatékonyak legyenek. 1994) – teljesen összhangban a Sameroff-féle tranzakciós vagy a Thomas és Chess-féle „illeszkedés/összeillés jósága” modellel – azt elemzi.96 Bronfenbrenner valamivel későbbi. amelyek a leginkább befolyásolják egy gyermek fejlődésének alakulását. a környezeti hatások figyelembe vétele nélkül. Egyed és Kalmár fejezeteit). Ferenczi. Már e folyamatok sem értelmezhetők egymagukban.és makrorendszereket tárgyalja. Mit jelent ez? A gyerekek különböző képességekkel. Tóth. az interakcióknak rendszeresen és sokszor kell megismétlődniük. proximális) környezeti interakciók azok. hatni képes szereplő.és bioökológiai perspektíva szerint strukturáltuk. Ahhoz. A közvetetten ható státusz vagy távoli (disztális) faktorok (mint például a szociális helyzet. ahol ez a közvetlen környezeti hatás gyenge. valamint Neményi és Herczog fejezeteit). amelyek során a gyermek aktív. potenciálok kiteljesedéséért igazán felelnek. helyi közösség stb. amelyek a genetikai adottságok. . a lakóhely. amelyek a közvetlen közeli interakciók révén a legerőteljesebben fejtik ki hatásukat a fejlődésre: a szülő  -  g yerek kapcsolatra és a nem-szülői gondozási formákra összpontosítunk (l. Ahol ezek a folyamatok rendszeresek. közeli folyamatok a gyermek mikrorendszereiben zajlanak. kölcsönös interakciók révén megy végbe. A második részben tárgyaljuk azokat a mikrorendszer hatásokat.) érvényesülő folyamatok tehát azok. Lakatos. illetve közvetlen közeli környezetében (mikrorendszereiben: óvoda-iskola. adottságokkal jönnek a világra: ezek olyan potenciálok. az örökletesen meglé 7 A később következő tanulmányok során először megvizsgáljuk azokat a biológiai folyamatokat. 1992). Herczog. amelyek – mint láttuk – szintén meghatározó impulzusokat gyakorolnak a proximális (közeli) folyamatokra (l. tehetségeiben és nehézségeiben. elmarad vagy éppen gátló/korlátozó módon hat. hogy a humán fejlődés leginkább az egyén és környezete közötti komplex. Andrek és Herczog. Varga. de már a kezdetektől mélyen átszínezhetik a közvetlen interakciók folyamatait. ott valószínű. A bonyolult fejlődési hatások némi rendszerezésének érdekében kötetünket is a humán. a szegénység) későbbi életkorokban fejtik ki igazán hatásukat (Aylward. A sikeres fejlődési kimenetek a gyermek biológiai sajátosságain (genetikai potenciáljain) és környezetének olyan jellemzőin múlnak.7 A bioökológiai modell szerint – bár a szerző számos egymásra épülő környezeti rendszert leírt – a gyermek családjában. valamint Bass és Darvas fejezeteit). Kötetünk harmadik nagy témaköre az exo. a társadalmi és kulturális tényezőket. A bioökológiai modell szerint e direkt módon ható.

8 Intervenciós szempontból pontosan ez a lényege pl. továbbá a gyerekek igényeire és szükségleteire ráhangolódó. Farran is (2000) hangsúlyozza. kognitívan stimuláló (értelmi fejlődést sokoldalúan támogató. energiájuk marad a közvetlen családi interakciók ápolására. . nagyobb kedvező feltételekkel rendelkező. nem jól szervezett környezetben (l. valamint közvetve. Kedvezőtlen. hogy milyen környezeti háttéradottságok és külső körülmények dominánsak a megfigyelt esetekben.8 Mint említettük. A hátrányos helyzetű környezetben. hogy a fejlődési kompetenciák irányába segítse a genetikai potenciálok kibontakoztatását. keretes szöveget). esetleg dezorganizált. hogy Zsiga és Lívia – mind érzelmi-viselkedéses. vagyis az. személyre szabott foglalkozásmódra van szükség. hogy az olyan környezetben. de nem túlingerlő) otthoni környezetet biztosítsanak egy gyermeknek. ezzel teremtve maguknak megfelelőbb hatásokat. A hátrányos helyzetű családok legtöbb energiája a megélhetés. változatos. bevonódó anyai interakciókkal és gyakoribb közös tevékenységekkel tudná jobb irányba terelni Zsiga magatartását. a Biztos Kezdet filozófiájának: közvetlenül velük. és kevesebb idejük. a mindennapi gondok leküzdése köré csoportosul. A bemutatott fiktív család esetében ezek az összefüggések is tetten érhetők. készségek megfigyelhető változatossága. a nagyon közeli (szülői. hátrányos körülmények között az örökletes adottságok nagyobb része maradhat kibontatlanul (a közvetlen interakciók gyengesége vagy alacsonyabb hatékonysága miatt). proximális folyamatok ereje abban. sokkal bonyolultabbá válik. nagyon fontos módosító tényező az egész folyamat kontextusa. A korábban már bemutatott. családi és mindennapi megélhetési gondok közepette ahhoz. és így csökken az egyes viselkedésmódok. szociális támogatással elérhetőbbé kellene és lehetne tenni az édesanyát is. ún. az édesanya. Bár a nagymama roppant sokat segít a gyerekek gondozásában és nevelésében. stabil környezetben. családi) környezettel folytatott interakciók révén esélyt adni a gyermekek legteljesebb kibontakozásához. aki például nyugodt. hátrányos helyzetű. az a szülői feladat.2. Vagyis azok a gyerekek is gyengébb teljesítményt vagy problémás viselkedést mutathatnak. 2. akiknek biológia potenciáljait kibontakoztatva sokkal magasabb szintű kompetenciák megjelenésére lenne esély. mind kognitív-tanulási kapacitásaiban – kiteljesedjék. evokatív és proaktív interakciók segítségével a jó örökletes adottságokkal rendelkező gyerekek hatékonyabban tudnak hatni a környezetükre is. a nagymama és az óvónő aktív együttműködésére. amely gazdasági nélkülözéssel és sok stresszorral jellemezhető. mint a kedvezőtlen. zavart. hogy támogató. A közvetlen.97 vő lehetőségek nem teljesednek ki.

98

2.2. A hátrányos helyzet fogalma

Bevezetve a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet társadalmi, szociálpolitikai fogalmát, ezek a terminusok leírják azokat a kedvezőtlen környezeti feltételeket, amelyek az egészséges fejlődést veszélyeztetik vagy veszélyeztethetik, valamint a mindennapi jóllétet és boldogulást akadályozzák vagy akadályozhatják (a negatív hatások ellenére bekövetkező pozitív fejlődési utakról és a reziliencia jelenségéről l. később). Az ezekben a helyzetekben élő gyermekek és családjaik fokozott szociális odafigyelést és támogatást igényelnek. Hátrányos (HH) vagy halmozottan hátrányos helyzetről (HHH) beszélhetünk, ha egy vagy több jellemző fennáll az alábbiak közül: – a család szegény vagy nyomorban él, tagjai nem rendelkeznek megbízható, rendszeres jövedelemmel, csak segélyekből és/vagy alkalmi munkákból gazdálkodhatnak; – szűkösek a lakáskörülmények, kis alapterületű lakásban sokan laknak együtt, így jellemző a zsúfoltság; – a lakhatási feltételek egészségtelenek és/vagy a felszereltség rossz (például vizes, salétromos falak, nagy páratartalom, alagsori lakás, szuterén; hiányzik a konyha, a fürdőszoba, beltéri WC, nincsenek alapvetőnek tartott háztartási készülékek); – a szülők iskolázatlanok: csak általános iskolát végeztek (vagy azt sem), vagy olyan érettségit nem igénylő szakképzettségük van, amivel szinte lehetetlen munkát találni; – a közvetlen környezetben deviáns magatartású hozzátartozók vannak, ami szocializációs ártalmakat von(hat) maga után: a közeli hozzátartozók például alkoholisták, drogfüggők, agresszívek, bántalmazók, bűnöző életmódot folytatnak; – a családi rendszer valamilyen okból „sérült” vagy diszfunkcionális (pl. egy gyerek állami gondozott, vagy egy fiatal onnan került ki), egyszülős családban nevelkedik (pl. tartós párkapcsolat nélküli terhesség, válás vagy az egyik szülő halála következtében), esetleg a másik „véglet” jellemző: a családban (főleg ha szűkös helyen) több generáció, illetve távolabbi rokonok élnek együtt; – azok a családok, ahol az eltartók arányát meghaladja az eltartottak aránya: például ahol a szülők három vagy több gyermeket nevelnek; – az egyik vagy mindkét szülő (fizikailag vagy mentálisan) beteg vagy fogyatékos, így fizikailag képtelen gyermekeit megfelelően ellátni, gondozni. Ezek alapján „hátrányos helyzetűnek tekintendő a gyermek, ha a helyzete a szokásosnál, átlagosnál nehezebb körülményeket idéz elő, mely kihathat a személyiségfejlődésére, tanulására, életminőségére. Egy jó anyagi körülmények között élő gyermek is lehet tehát hátrányos helyzetű, ha például nyelvi hátrányban van, diszfunkciós családi szocializációban él, előítéleteknek van kitéve, kirekesztődik stb. […] Áttekintésünk alapján két változócsoport rajzolódik ki. Az egyik dimenzióra az anyagi hátrány elnevezés használható, és az alacsony jövedelem, alacsony iskolázottság, gyenge kulturális ellátottság és nem megfelelő lakáskörülmények jellemzőek leginkább. A másik dimen-

99

zió érzelmi hátránynak nevezhető, a család vagy az ép család hiánya, a családi szocializáció zavarai és a szülők devianciája jellemzi. […] Az említett vonulatok Papp (1997) írásában is kiemelkednek, melyben a hátrányos helyzetet elsődlegesen a szegénységre vezeti vissza, és a hátrányos helyzeten belül kiemeli a veszélyeztetettséget,9 aminek okaként a család életmódját, antiszociális jellegét, érzelmi sivárságát, rendezetlen belső viszonyait és a szülők gyermekükkel kapcsolatos felelőtlenségét említi. A szegénység gyakran következménye a kisebbségi létnek, szubkultúrához tartozásnak, aluliskolázottságnak, munkanélküliségnek. Megjegyezzük ugyanakkor azt is, hogy a szegénység nem feltétlenül jár együtt a gyermek veszélyeztetettségével.” (Fejes és Józsa, 2005, 185. old.) A tapasztalatok szerint a munkanélküliség, a szegénység, a szociális depriváció növeli a hátrányos helyzetre való esélyt, de az etnikai kisebbséghez tartozás nem feltétlenül meghatározó ebből a szempontból. Bár a két halmaz egymásba ér, és nagyon sok hátrányos helyzetű roma család él Magyarországon, ugyanakkor nem igazak azok az elnagyolt állítások, hogy minden szegény egyben roma is, vagy minden roma egyben szegény is. A szegénységgel és a hátrányos helyzettel kapcsolatos problémaköröket sokkal tágabb fókuszú, szintén soktényezős folyamatként kell felfognunk.
Forrás: Liskó, 1997; Papp, 1997; Fejes és Józsa, 2005 alapján (a gyermekszegénységről l. bővebben Darvas és Bass, a jelen kötetben)

Gondolkodási keret a kisgyermekes családokkal végzett munkához A családi és a tágabb környezeti rendszerekben, valamint az azok között megfigyelhető interakciók együttes kezelése fontos kihívás a koragyermekkorral foglalkozó szakemberek számára. A fenti modelleket integrálva, valamint Cowan és mtsai (1991) javaslatait figyelembe véve – akik behatóan foglalkoztak a szülővé válás folyamataival –, egy öt területet elemző modellt ajánlhatunk a kisgyermekes családok vizsgálatához, a róluk való gondolkodáshoz (l. 2.2. ábra). Az egymásba kapcsolódó szintek a következők: 1. egyéni szint: a család minden tagjának személyiségjellemzői, adottságai; 2. szülői alrendszer: a szülők házastársi kapcsolata, különös tekintettel a munkamegosztásra, a szerepekre és a kommunikációs mintákra; 3. szülő-gyermek alrendszerek: kapcsolati minőség az egyes szülők és a gyermekek között, valamint a hármas interakciók során; 4. intergenerációs hatások: kapcsolati háló a nagyszülők, a szülők és az unoka/gyermek között;
9

Ahol fizikai vagy lelki értelemben kifejezett veszélynek van kitéve a gyermek.

100

5. mezo- és exorendszer-hatások: kapcsolatok a nukleáris család tagjai és a családon kívüli személyek, illetve intézmények (munkahely, iskola stb.) között. Ide tartozik a különböző stresszfaktorok és a támogató rendszerek kérdésköre is.
Társadalom
Szociális háló, szociális támogatás

Kultúra

Anya: genetika, személyiség, kognitív adottságok, attitűdök, viselkedés, pszichopatológia Családi forgatókönyvek Házastársi interakciók Apa: genetika, személyiség, kognitív adottságok, attitűdök, viselkedés, pszichopatológia Anya-gyermek interakciók Triádikus viszonyok Gyermek: genetika, temperamentum, Apakognitív adottságok, gyermek interakciók attitűdök, viselkedés, pszichopatológia Családi működés

Családi atmoszféra

Politika

Stresszes események, traumák

Természeti adottságok

2.2. ábra Modell a családkutatásokban vizsgálandó témakörök összefüggéseiről
Danis, 2008 alapján

E rendszerek természetesen még bonyolultabbakká válnak, amint több szereplővel (több testvérrel, nem hagyományos családi szerkezettel) állunk szemben. Ha a terjedelmes kapcsolati hálóból vizsgálódásaink célpontjául a legjelentősebb családi hatásokat emeljük ki, Belsky (1984) klasszikus modellje (l. 2.3. ábra) a szülői viselkedés és ezzel párhuzamosan a gyermeki fejlődés alakulásáról támpontot adhat a szakember számára a leggyakrabban megfigyelhető összefüggések vizsgálatához. E modell összegzi a szülői komponensek (múltbeli fejlődés, személyiség, házastársi kapcsolat), a gyermeki komponensek (sajátosságok, adottságok) és a tágabb környezeti komponensek (pl. munka, szociális háló) egymásra hatásának lehetséges kimeneteit. A modellt az elmúlt két évtizedben számos családkutatás tekintette kiindulásnak. Eszerint a megfigyelhető szülői gondozást és viselkedést számos tényező befolyásolja: egyfelől a szülő alapkaraktere, személyisége – amely egyrészt biológiai okokra, másrészt a korábbi fejlődéstörténetre vezethető vissza –, másfelől olyan aktualitások, amelyek mindenképpen hatnak az egyén pszichológiai állapotára és viselkedésére: a munkahelyi körülmények, a partnerkapcsolat minősége, valamint a szociális támogatások elérése. A fejlődés-lélektani szakirodalom és kötetünkben is számos tanulmány részletesen tárgyalja a gyermek sajátosságainak és a szülők visel-

101

kedésének kölcsönhatását, továbbá a gyermek fejlődési eseményeinek összefüggését (l. Ferenczi és Tóth, a jelen kötetben).
Szociális háló Házastársi kapcsolat

Fejlődési történet

Személyiség

Szülői gondozás

Gyermeki sajátosságok

Munka

Gyermeki fejlődés

2.3. ábra Belsky folyamatmodellje a szülőség meghatározóiról
Forrás: Belsky, 1984, 84. old.

Modelljében Belsky kiemeli azokat a rendszerbeli konstellációkat is, amelyek a legkockázatosabbak, illetve amelyek a gyermek optimális fejlődéshez vezethetnek (l. 2.1. táblázat).
2.1. táblázat Belsky modellje a szülői működés valószínűsíthető hatékonyságáról több rendszerfeltétel konstellációi mellett

A szülői alrendszerek jellemzői A szülői működés kompetenciájának relatív valószínűsége Legmagasabb … … … … … … Legalacsonyabb Szülői személyiség és pszichológiai jóllét + + + – + – – – Kontextuális támogató alrendszerek + + – + – + – – Gyermek karaktere + – + + – – + –

Forrás: Belsky, 1984, 92. o.

102

Értelemszerűen a szülői gondozás akkor működik a leghatékonyabban, és a gyermek fejlődése akkor a legsikeresebb, ha mindhárom (szülői, gyermeki és környezeti) alrendszer támogatja ezt a folyamatot, míg a gondozói viselkedés akkor a legkevésbé kompetens, és a gyermek helyzete akkor a legveszélyeztetettebb, ha egyik alrendszer sem funkcionál támogatóan. Mint láthatjuk, azokban a helyzetekben, amikor csupán az egyik alrendszer problematikus, még mindig kielégítő lehet a gyermek fejlődése. Ezek az összefüggések is kiemelik a családokat célzó intervenciók lehetőségeit, felelősségét: az optimális fejlődés elősegítése érdekében a cél lehetőleg a fejlődést előmozdító mindhárom komponens (gyermeki, szülői, tágabb környezeti) szervezett támogatása.
Esetünkben a két kisgyerek helyzetét összehasonlítva azt mondhatjuk, hogy jövőbeli tevékenyskedése szempontjából Zsiga „veszélyeztetettebb”. Nehéz természete és a gyerekközösségben, valamint otthon megfigyelhető magatartási problémái nem kedveznek a kisfiú boldogulásának. Sajnos ehhez még hozzájárul az is, hogy – bizonyos jól körvonalazható környezeti tényezők miatt – Zsiga édesanyja sem tud ráhangolódni a gyermekre. Ugyanakkor másodlagos nevelőként a nagymama, valamint az óvónő, aki, mint láthattuk, szintén „jó illeszkedést” mutat a kisfiúval, megerősítik e rendszerkonstellációt, és így bizakodhatunk abban, hogy Zsiga egyre ügyesebben fog megküzdeni viselkedésproblémáival. Bár Líviának fizikai, testi nehézsége a nagyothallás, kön�nyű természete és minden más szereplővel szemben megmutatkozó, fejlődést elősegítő kapcsolata jobb alapot biztosít a kislány fejlődéséhez, és például a következő lépcsőfok megtételéhez, az iskolai beilleszkedéshez.

Fejlődés az életúton át: átmenetek és stressz Átmenetek az életúton Eddig a fejlődést befolyásoló környezeti színterekről beszéltünk, ugyanakkor a fejlődés fogalma önmagában is erőteljesen kapcsolódik az idő dimenziójához. A fejlődés nem csupán a gyerekkorban érhető tetten (bár minden bizonnyal akkor a leglátványosabb), hanem egy egész életen át tartó folyamat. Élete folyamán a gyermek – és később a felnőtt – különböző fontos időszakokon, ciklusokon és időnként nagyobb átmeneteken, ún. életciklusváltásokon megy keresztül. Az életút (life span) elméletek (pl. Parke, 1988) és az „életciklus” modellek (pl. Carter és McGoldrick, 1990) már az 1970-es évek óta tudományos keretet nyújtanak az egyéni és a családi fejlődés állomásainak értelmezéséhez. Az életciklusváltások a fejlődés során általában olyan átmenetek (George, 1993; Kralik és mtsai, 2006), amelyek feladataiknál és problémáiknál fogva stresszt okoznak az egyénnek vagy a családnak. Ezek legtöbbször teljesen természetes, fejlődéslélektanilag várható, előre látható, ún. normatív krízisidőszakok (Cowan, 1991): fontosak és építőek a következő életszakaszba való lépéshez (pl. a párból szülők lesz-

103

nek, a kisgyermekből iskolás). A váltások az életúton egyéni, valamint családon belüli és családon kívüli folyamatokban értelmezhetők, amelyek legtöbbször a következő területeket érintik: önészlelés és identitásváltozás, szerepváltozások, a személyes kompetencia és az énhatékonyság átértékelése, kapcsolatok változása és újraértelmezése, érzelemszabályozás és a megküzdési folyamatok aktiválása, családi életen kívüli életterek (pl. munka, szabadidős tevékenységek stb.) szerkezetének megváltozása és hangsúlyának eltolódása, valamint az általános preferencia-rangsor átrendeződése (Cowan, 1991). Az időperspektíva más modellekben is jelentős. Bronfenbrenner modelljének kiegészítése a „kronoszisztéma” koncepcióval (l. 2.1. ábra) a fentiekkel párhuzamos: ez a fogalom a kiterjedt környezeti hálóból azokat az aktuális, időtényező által meghatározott csomópontokat és környezeti tényezőket foglalja magában, amelyek egy bizonyos időszakot meghatároznak (pl. iskolába lépés, munkába állás, házasság, költözés, veszteség). Emellett az életciklus- (life cycle) átmenetek elemzésének van egy komplexebb, szociológiai megközelítése is, az élettörténet- (life course) elméletek csoportja. Az élettörténetet vizsgáló nézőpont olyan multidiszciplináris paradigma, amelyben az emberek életét, környezetét és szociális viszonyait tárgyaló elemzések hátterében történelmi, szociológiai, demográfiai, fejlődés-lélektani, biológiai és közgazdasági szempontok szintézise érvényesül. Pontosítva: a figyelem fókuszában az egyéni életút és a történelmi, szocioökonómiai környezet kapcsolata áll. Az egyéni élettörténet folyamán szociálisan meghatározott események és szerepek követik egymást, de nem feltétlenül egy megadott sorrendben, mint ahogy azt az életút- és életciklus-elméletek tárgyalják. E perspektíva kiemeli a történelmi idő, a széles értelemben vett kontextus, valamint a szociális folyamat és jelentés fontosságát az emberi fejlődésben és a családi életben (Bengston és Allen, 1993). A bronfenbrenneri modellhez hasonlóan a család itt is mikroközösség, amely makroszociális környezetben létezik: „közös történettel rendelkező egyének közössége, akik a folyamatosan változó szociális környezetben, a szakadatlanul előrehaladó időben és növekvő térben lépnek interakcióba egymással” (Bengston és Allen, 1993, 470. o.). Az öregedés és a fejlődési változások olyan folyamatok, amelyeket az életút egészén át tapasztalunk, ugyanakkor az élettörténetet vizsgáló perspektíva reagál a szociális és történelmi tényezők, valamint a személyes biográfia és fejlődés metszéspontjaira. E nézőpont szerint a családi élet és a szociális fordulópontok, életesemények csakis ebben a keretben vizsgálhatók (Elder, 1985; Hareven, 1996). Az előre látható életciklusváltások mellett az életút bármely szakaszában érhetik az egyént és a családot nem várt események, traumák, ritkább esetben katasztrófák is, amelyek megtörténte és feldolgozása ún. paranormatív krízist idéz elő (pl. serdülőkori várandósság, fiatal szülő hirtelen halála). Carter és McGoldrick (1990) szerint e kétfajta krízis-, illetve stresszhelyzet (horizontális stresszorok) olyan követelményeket támasztanak a családdal szemben, hogy az alkalmazkodáshoz szinte minden esetben magatartásváltozás és a kapcsolatrendszerek megváltozása szükséges. Akkor válnak ezek az átmeneti időszakok még sokkal nehezebbé, ha egyrészt tar-

104

Rendszerszintek 1. Szociális, kulturális, politikai, gazdasági szint 2. Közösség, munka, barátok 3. A kiterjedt család 4. A nukleáris család 5. Egyén

Vertikális stresszorok Családi mintázatok 1. mítoszok 2. titkok 3. küldetések 4. hiedelmek

Idő Horizontális stresszorok 1. Fejlődési (életciklus-átmenetek) 2. Előre nem látható (váratlan haláleset, krónikus betegség, baleset)

tós életkörülményekből adódó stresszfaktorok is hatnak (pl. tartós szegénység), másrészt, ha a család távolabbi múltjából erednek bizonyos kapcsolat- és viselkedésminták, családi titkok, hiedelmek (vertikális stresszorok), amelyek az egyes életciklusokból a másikba való átlépéskor befolyásolják a család alkalmazkodási lehetőségeit és folyamatait (l. 2.4. ábra). A családi változások során az átmenet szociális jelentését a következő szempontok is meghatározzák (Elder, 1991):

2.4. ábra Carter és McGoldrick elképzelése a családokat érő stresszorokról
Forrás: Goldenberger és Goldenberger, 2008, I. kötet, 45. old.

a) Megtörtént-e egyáltalán már egy adott családdal a szóban forgó átmenet? b) Ha igen, az elvárhat fejlődés-lélektani érettség, illetve optimális életkor idejéhez kapcsolódott-e vagy sem? (Pl. normatív az első gyermek születése a fiatal, illetve az érett felnőttkorban, de paranormatív serdülőkorban.) c) Mennyi ideig tartott az átmeneti krízis? Cowan és munkatársai (1991) megfigyelései szerint az elvárható, illetve elfogadható időtartam a szülővé válás folyamatára a születést követő első két, de legfeljebb három évre tehető, az ennél hos�szabban elhúzódó alkalmazkodási folyamat már paranormatív. d) A megfelelő szekvenciát mutatják-e az események/folyamatok? (Pl. normatívnak páros élet elkötelezőmondható egy fiatal pár esetében a megismerkedés dés gyermekvállalás szekvencia, míg paranormatív a nem várt gyermekáldás egyszülős család későbbi elköteleződés sorrend.)
Kati és családja jelenleg egyszerre van a kisgyermekes és a kirepülő gyermekek életciklusában, mivel Kati gyermekei között nagy a korkülönbség. Ahogy fentebb már bemutattuk a család élettörténetét, körvonalazódhatott bennünk, hogy Kati családja számos átmenetet és ezzel együtt járó krízist vészelt már át. Jelenleg nincsenek életciklusváltásban, ez legközelebb a kisgyerekek iskolába kerülésekor fog bekövetkezni, ami egy új szokásrendszer és egyensúly kialakítása érdekében nagy valószínűséggel mozgósítani fogja az egész családi rendszert. Az is valószínűsíthető, hogy a gyerekek iskolába kerülése annál zökkenőmentesebb lesz, minél hatékonyabban tudnak együttműködni a gyerek életében fontos felnőtt szereplők (édesanya, nagymama, óvónő).

105

Életesemények és stressz A családok életében bekövetkező jelentős (elvárható vagy előre nem látható) életesemények és azok hatása az orvostudomány és a pszichológia mellett a szociológia, a szociálpolitika és a gyermekvédelem számára is vizsgálandó terület. A stresszhatások lehetséges következményei közül az orvostudomány már régóta foglalkozik a különböző pszichoszomatikus megbetegedésekkel és mentális zavarokkal. Az újabb gyermekpszichológiai és családkutatások felhívják a figyelmet arra is, hogy a családra nehezedő stressz veszélyezteti a család működőképességét, a családban élő gyermekek fizikai és lelki fejlődését, valamint a szülőpár, illetve a szülők és gyermekeik közötti kapcsolat harmonikus alakulását is (l. bővebben Danis és mtsai, 2006). Az életesemények hatásai is személyes, családi és tágabb szociális jellemzők, valamint társadalmi körülmények összefüggéseiben értelmezhetők. A stresszteli események vizsgálatának egyik fő kérdésköre az egyén észlelése: mennyire ítéli az eseményt ártalmasnak vagy fenyegetőnek. Nagyon nagy különbségeket fedezhetünk fel abban, hogy egy személy hogyan értékeli ezeket a külső és belső folyamatokat, mennyire érzi nyomasztónak, fájdalmasnak, az életére kártékonynak ezeket a tőle valamennyire függő vagy akár független eseményeket. Az észlelési, értelmezési folyamat során a stresszor elkülönül az egyéb, nem fenyegető ingerektől. Ezek után alakul ki az egyénben a lehetséges stresszválasz típusa (érzelmi reakciók, gondolatok, vegetatív elváltozások), és ez alapján választ a személy megküzdési formát (problémamegoldást, érzelmi megküzdést, támogató személyek keresése stb.). Az észlelést belső biológiai és pszichológiai, valamint külső, környezeti, társas tényezők egyaránt befolyásolják. Tapasztalatok szerint az egy adott időszakra vonatkozó jelentős életesemények kikérdezése a környezeti rizikó (l. később) egy fontos tényezőjének felmérésére ad lehetőséget (l. Danis és Gervai, 2007).
Katinak és családjának ismereteink szerint az elmúlt öt-hat évben számos életesemén�nyel kellett szembenéznie: új partnerkapcsolat, összeköltözés, terhesség, szülés, kapcsolati problémák, válás, folyamatos anyagi problémák, a nagyobb gyerekek iskoláztatásának befejezése, a kicsik óvodába kerülése, munkahelyváltások. Ezenkívül egészen biztosan feltételezhetünk kisebb-nagyobb megbetegedéseket, kórházi tartózkodásokat a családban, vagy olyan feszültségteli időszakokat, amely például az anya és a gyerekek, vagy az anya és édesanyja között húzódtak. Kati megküzdési folyamatai nagyon érettek, számos belső lélektani erőforrással rendelkezik, amit mozgósítani tud, és az édesanyja legteljesebb támogatásában is részesül. Emiatt az életesemények okozta stresszt hatékonyan tudja csökkenteni. Mindettől függetlenül nem múlt el nyomtalanul a számos kedvezőtlen esemény okozta és a szegénységhez párosuló, tartós stressz hatása: Kati nem nyugodt és kiegyensúlyozott, gyermekei pedig viselkedési nehézségekkel küzdenek, amelyekre, ha nem is ad kizárólagos magyarázatot a nehezített családi élet, de mindenképpen hozzájárul azok feltérképezéséhez.

106

SÉRÜLÉKENYSÉG10 ÉS ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG11: A KOCK ÁZATI ÉS VÉDŐTÉNYEZŐK ÖSSZJÁTÉK A

Mint a fentiekben részletesen kifejtettük: mai tudásunk szerint a munkánk során megfigyelt egy-egy gyermek vagy gyermekcsoport, esetleg egy monitorozott teljes gyerekpopuláció jólléte, egészséges fejlődése számos környezeti térben, sok szereplő interakcióin keresztül alakul az időben. A fejlődési kimenetek előrejelzése még nagyvonalakban is csak akkor lehetséges, ha az időben nyomon követjük (vagy megpróbáljuk a lehető legnagyobb pontossággal visszakövetni) e számos tényezőt, amelyek természetüknél fogva vagy segítik, vagy hátráltatják egy adott kompetencia fejlődését. A továbbiakban az e tényezők között fellépő kölcsönhatásokkal, illetve az egymásra hatások dinamikájával foglalkozunk. Fejlődési rizikó A fejlődési rizikó (kockázat) tárgyalásakor két jól elkülöníthető témáról beszélhetünk: az egyéni/biológiai, illetve a környezeti rizikó példáiról. A biológiai kockázati tényezők esetében (l. pl. Lakatos és Kalmár tanulmányait a jelen kötetben) a biológiai hatások csak akkor érvényesülhetnek erőteljesen a környezetiekkel szemben, ha nagyon súlyos sérülésről van szó, egyébként a korai biológiai rizikótényezők mellett később az évek során környezeti védőtényezők (protektív faktorok) érvényesülnek. A szakirodalomban használt ún. „veszélyeztetett gyermek” (high-risk/at risk child) az a kategória, amelynél azt várjuk, hogy valamilyen okból az átlagosnál nagyobb eséllyel tapasztalunk a későbbi életkorokban intellektuális, érzelmi vagy szociális deficitet (elmaradást). Eredetileg ezt az elnevezést a biológiai rizikóval, vagyis a nem optimális feltételekkel (koraszülötten, kis súllyal, agysérüléssel, hipoxiával, azaz alacsony oxigénszinttel a vérben stb.) világra jött újszülöttekre használták. Később azonban Sameroff és Chandler (1975) számos longitudinális (követéses) kutatást elemeztek, és nem találtak olyan fejlődési kimenetet, amely egyértelműen és egyenes, közvetlen módon összefüggött volna valamely biológiai rizikótényezővel. Bár erőteljes biológiai kockázat esetében tapasztalható az ún. plafonhatás, vagyis, hogy a környezeti hatások minimalizálódnak (Aylward, 2002; pl. súlyos értelmi fogyatékosság esetén hiába a legteljesebb a környezet befektetése, csak csekély mértékben lehetséges a gyermek kompetenciáinak fejlesztése), Sameroff feltételezte, hogy a gondozói környezetben azonosíthatók ún. „önkorrekciós tendenciák”, ameVulnerability: sérülékenység, sebezhetőség, védtelenség, veszélyeztetettség, de nem csak fizikai, hanem lelki és szociális értelemben is. 11 Reziliencia: rugalmas ellenálló képesség, megküzdési, megbirkózási képesség.
10

107

lyek a fejlődést még nagyfokú rizikó esetén is képesek az optimális fejlődési út irányába terelni (Sameroff és Seifer, 1983; pl. a törődő, odafigyelő, optimális mértékben stimuláló gondozói környezet az életminőség javítása által mindenképpen segíti a gyermek képességeinek, kapacitásainak maximális kibontakoztatását).
Esetünkben az ikrek némi biológiai kockázattal születtek. Bár egészségesek voltak, koraszülötten és kis súllyal jöttek világra. Szülési komplikációról nem tudunk, és annak ellenére, hogy édesanyjuk nem tudta anyatejesen táplálni a kicsiket, a tápszert hamar elfogadták, így zavartalanul gyarapodtak a hazaérkezés után. Abban nem lehetünk biztosak, hogy Lívia nagyothallása vajon születéstől fogva fennállott-e, vagy esetleg később, például fülgyulladások során alakult-e ki, és vált maradandóvá, mivel a problémára csak az óvodás évek során derült fény. Mindenesetre az, hogy bár nem túl nagy fokú, de maradandó halláskárosodása volt a kislánynak, szintén biológiai eredetű kockázatot jelenthet a zavartalan fejlődésre nézve. Ennek jelei már mutatkoztak is, de a környezeti hatások révén a folyamat megállítható, és talán visszafordítható volt: Lívia kapcsolatot kezdett teremteni, kommunikálni kezdett a közösséggel. Biológiai „kockázatként” vagy nehézségként említhetjük Zsiga nehéz temperamentumát is, hevességét, impulzivitását, ami – mint példánkban láthattuk –, számos esetben nehezítette meg a kisfiú interakcióit és a közösséggel való együttműködését. Mint láthattuk, az óvónő segítőkészsége és a nagymama odaadó viselkedése mindkét gyermek számára olyan hatások, amelyek a nehézségek ellenére is segítik a képességek és a személyiség kibontakoztatását. Kati, az édesanya támogatása, tehermentesítése után minden bizonnyal hasonló szerepet tölthetne be a gyerekek életében, hiszen az időhiány, a türelmetlenség és a számos konfliktus ellenére nagyon szereti gyermekeit, törődő, a megfelelő életminőséghez minden alapot megteremtő asszony.

A szakirodalom szerint a jótékony hatások mellett pontosan a gondozói környezet az, amelyben a legtöbb, nem biológiai eredetű, vagy legalábbis nem bizonyítottan genetikai hátterű, környezeti rizikótényező is tetten érhető (pl. a korai társas fejlődés környezeti rizikóit l. Tóth, a jelen kötetben). Ilyenek például egyrészről a közvetlenül megfigyelhető házastársi konfliktusok, negatív szülői attitűdök, a gyerekek szükségleteit figyelembe nem vevő szülői bánásmód, másrészről olyan disztális faktorok (távolabbi tényezők), mint például az alacsony iskolázottság, elszigeteltség, amelyek a hátrányos helyzetből fakadóan aggodalomra adhatnak okot (l. a fentebb kifejtett összefüggéseket). A kölcsönhatások igencsak összetettek és sokirányúak lehetnek, a problémák halmozódhatnak is. A megismert ökológiai szemlélet (Bronfenbrenner, 1979, 1986) kiemeli azt is, hogy a gyermek tágabb környezete egy sor tényező miatt (pl. intézményes veszélyeztetettség, szegénység, politikai befolyás, háború) szintén adhat alapot aggodalomra a fejlődés tekintetében. Vagyis ugyanazok a közvetlen közeli folyamatok nagyon másképpen hathatnak például olyan gyerekekre, akik vérszerinti szüleikkel élnek együtt nyugodt, stabil körülmények között, mint azokra, akik gyerekotthonokban vagy nagy sze-

108

génységben, esetleg földrajzi vagy érzelmi elszigeteltségben, netán háborús körülmények között nevelkednek.
Családunk a környezeti rizikótényezők terén is jól képviseli a „hátrányos” helyzetben élő családok jellemzőit: szegénység, egyszülős családszerkezet, a szülők alacsony képzettsége, nagy háztartás. A család egy szegény zsákfaluban él, szerény anyagi és személyes forrással, mondhatni elszigetelten. Bár a család tagjai összetartanak, számíthatnak egymás segítségére, nagyon kevés külső kapcsolatuk van. A család számos krízist megélt már, folyamatosan változik a szerkezete, nehéz olyan hosszabb időszakot találni, amely zökkenőmentesen zajlott volna. Ennek ellenére a családban zajló közvetlen interakciók többsége jól szervezett, érzékeny és a másikra hangolódó. Ez alól némileg kivétel Kati, aki túlterheltsége miatt örökösen fáradt, kialvatlan, és ebből fakadóan akarata ellenére számos esetben türelmetlen a gyerekekkel.

A legtöbbször vizsgált közvetlen közeli (proximális) hatások, vagyis a gyermeket közvetlenül érintő biológiai és pszichoszociális kockázati tényezők között a szülők pszichiátriai problémái, a házastársi konfliktusok, a válás és újraházasodás, a stresszteli életesemények, köztük a szülő elvesztése, valamint a szülő durva vagy elhanyagoló viselkedése szerepel (l. O’Connor és Rutter összefoglalója, 1996). A távoli (disztális)/státusz faktorok közül a legtöbbször a szegénység, az egyszülős családszerkezet, a szülő alacsony képzettsége, valamint a nagy háztartás (négy vagy több gyermek, illetve sok generáció együtt) egymással sokszor összefüggő tényezői kerülnek előtérbe (l. Gerard és Buehler összefoglalója, 2004). A családi háttértényezők megítélésénél számos kérdés vetődik fel. Igen nehéz közvetlenül megítélni a család „pozícióját a szociális hierarchiában”, ezért az elemzők gyakran használják azokat az egyedi indikátorokat (jellemzően pl. a foglalkozást) vagy indikátor-kombinációkat (pl. iskolai végzettség és foglalkozás), amelyek utalhatnak a család relatív szociális helyzetére. Ugyanakkor a szocioökonómiai státusz (SES) mérésére leggyakrabban alkalmazott egyszerű indexek hangsúlyoznak egy olyan nézetet, miszerint a szociális rétegződés szervező erő az egyének életében, és azt sugallják, mintha az egyén szociális pozíciója sokkal dominánsabb meghatározója lenne az életminőségének és az elérhető lehetőségeknek, mint bármely valós gazdasági és szociális kockázat vagy forrás, amely azt valóban meghatározza (pl. Bollen és mtsai, 2001). A SES globális összegző mutató: egyrészt összemos egy sor, az otthoni környezetre jellemző sajátosságot, másrészt nem mutat rá jó pár interakciós jellemzőre (pl. intellektuális érdeklődés, tanulási lehetőségek biztosítása, otthoni légkör). Éppen ezért sokkal megfelelőbbnek tűnik, ha olyan rizikóindexekben fejezzük ki egy család szociális-gazdasági-demográfiai helyzetét, amelyekben több fontosnak ítélt szempont egyidejű mérése, szerencsés esetben kölcsönhatásaiknak értékelése is megtörténik. Bár hagyományosan és az empirikus vizsgálatok többségében ma még a SES-t használják – amely szintén fontos és a kutatási eredmények alapján „sikeres” előrejelző információnak (prediktornak) számít –, a kockázatok és

de több rizikófaktor együttes jelenléte már magyarázó erejű volt. amely önmagában jelentősen magyarázta volna a gyermekek pszichiátriai problémáinak előfordulását. Ezek számos ökológiai rendszerfeltételt érintettek. nagy család vagy a lakhelyhez képesti túlzsúfolódás. hogy bármely két rizikótényező megléte még nem érintette jelentékenyen a gyermekek intellektuális fejlődését. az apa nem a családdal él együtt. hogy míg az alacsony SES a Wight-szigeten nem volt veszélyeztető. alacsony SES. A nagyvárosban az alacsony SES gyakran együtt járt szülői problémákkal. mint az egyes kockázati tényezők egyedi vagy közös magyarázóereje. míg a négy vagy több rizikóval rendelkező családoknál ez az arány 20%-ra ugrott. A kutatás fő célja a különböző rizikó. családi instabilitás és tartós szegénység). három vagy négy rizikófaktor együttesen azonban már emelte a valószínűségét annak. Klasszikus longitudinális (követéses) fejlődésvizsgálatok és a többszörös rizikó Rutter (1976) és munkacsoportja klasszikus vizsgálatukban a Wight-szigeten és Londonban élő. A gyermekfejlődésre nézve hat rizikófaktor hatását vizsgálták a kutatók. pszichiátriai problémák az anyánál.109 2. Azt tapasztalták. magas szorongásszintje. hogy nem volt egyetlen olyan rizikótényező sem. A rizikó nélküli vagy az egy rizikótényezővel rendelkező családoknak csupán 2%-ában fordult elő gyermekkori pszichiátriai probléma. magas stresszfaktorokkal. kisebbségi státusza. Hasonló eredményekre jutott longitudinális vizsgálatában (Kauai Longitudinal Study) Werner és Smith (2001): közel 700 gyermek fejlődését követték nyomon 1955től a Hawaii-szigetek észak-nyugati részén. hogy a gyermeknél csökkent IQ-t állapítsanak meg.és droghasználattal. Rutter amellett érvelt. 14 Ezek a következők voltak: a szülő mentális betegsége. hanem azok kumulált (összeadódó) hatását is vizsgálták. A családoknak mintegy fele tartós szegénységben élt.és védőtényezők longitudinális monitorozása (követéses megfigyelése) volt. Barocas és mtsai. Azt figyelték meg. Londonban az volt. rigid szülői attitűdje. A kutatók nemcsak az egyes rizikófaktorok. ezek a következők voltak: jelentős házastársi distressz. alacsony foglalkozási szintje. számos stresszes életesemény. 1991) longitudinális vizsgálatukban (Rochester Longitudinal Study) először 4 éves gyermekek IQ-ját vizsgálták több rizikótényező figyelembevételével.3. érettséginél alacsonyabb végzettsége. valamint intézeti nevelés. hét vagy nyolc pedig nagy mértékű deficittel járt együtt. A legtöbb ilyen gyermek fejlődését többszörös rizikó befolyásolta (születési problémák. 1983. hogy a 10 témát14 érintő többszörös rizikóindex (MRI=multiple risk index) hatékonyabb előrejelzője volt a gyermek IQ-deficitjének. alacsonyfokú spontán interakciója a gyermekkel otthoni látogatás során. szülői pszichopatológiák. és a gyermekek egyharmada mutatott valamilyen tanulási vagy viselkedés problémát az első 20 életévben. Sameroff és munkatársai (Sameroff és Seifer. Több statisztikai módszert bevetve arra jutottak. . az apa kriminalitása. míg a Wight-szigeten a SES differenciának nem volt jelentékeny vonzata. alkohol. alacsony szocioökonómiai státuszú családokat hasonlítottak össze. négy vagy több gyermek a családban.

mert azzal könnyen megküzd a gyermek és a családja. Vagyis.és viselkedésproblémák. hogy egy-egy kimeneti változó változatosságából mennyit magyaráz meg egy sor vizsgált tényező. és egy mutatóban fejezik ki a kockázati tényezők nagyságát és kiterjedtségét. még más szerkezetű táblázatot Herczog. A tanulmányokban részletezett rizikóindexek (általánosságban 5-10 mutató együttesen) leggyakoribb témáit a 2.3. és a kultúra. Az egyik az ún. Danis. és egy-egy adott kutatási kérdés megválaszolása céljából megalkotott „elég jó” mutatókat használni. 13 Amikor egy sor tényező meglétét vagy hiányát összegzik a kutatók. valamint a korai kötődés előrejelzésében (részletes hivatkozásokat és rizikóindexeket l. Annyi bizonyos. még nem mutatkozik igazán fejlődési probléma. 2008). ha túl sok tényezőt mérünk fel túl kicsi mintán.12 E módszertani korlát feloldására a környezeti rizikó halmozott (kumulatív) vagy többszörös („multiple”) indexeit 13 először olyan klasszikus kutatásokban használták. a sokváltozós modellek azonban gyakran a kutatások csekély elemszáma miatt kivitelezhetetlenek. Persze nem elhanyagolható szempont az sem.110 védőtényezők rendszere sokkal dinamikusabb megközelítés. Többszörös/halmozott rizikó Néhány kockázati tényező egyedi vagy egyszerűen összeadódó hatását számos tanulmány vizsgálta már a gyermekfejlődés minden területén. ahol a gyerekek intellektuális kapacitásaira és mentális egészségére vonatkozó kimeneti változókat próbáltak magyarázni. keretes szöveget). ha van egy-két kockázati tényező. hogy fejlődési nehézségeket találjunk. táblában foglaltuk össze (l. szociális kompetencia. hogy „tökéletes” indexet sosem lehet létrehozni: szinte mindig kimaradnak szempontok. E vitában a szociológiai és a pszichológiai nézőpont ütközéséről is beszélhetünk. mert a kockázati 12 Statisztikai-módszertani korlátról van szó. Ezek a hatások leginkább longitudinális (követéses) vizsgálatokban voltak nyomon követhetők (l. nem mondhatjuk biztonsággal ki. nyelvi. A klasszikus vizsgálatokon kívül számos újabb tanulmány használt sikerrel kumulatív rizikóindexet különböző életkorú gyermekek esetében intellektuális. nehezen mérhető tényezők mindig átszínezik az összefüggéseket. 1976). . figyelmi. antiszociális viselkedés és drogfogyasztás. érzelmi. hogy „csábító” komplexitása mellett ez utóbbi (többek között elérhetőségi és költségproblémák miatt) egyben bonyolultabban vizsgálható empirikusan. 2008). valamint egyéb. a 2. „küszöb-” vagy kvadratikus hatást írja le (Rutter.2. egy bizonyos küszöb elérése után azonban hirtelen megugrik az esélye annak. amelynek értelmében. legalábbis nagy minták esetében biztosan. amikor egy bizonyos számú rizikótényező együttes jelenléte mellett ugrásszerű növekedés mutatkozik a problematikus viselkedés gyakoriságában. Érdemes tehát kompromisszumot kötni. A kumulatív rizikóhatások értelmezésének két klasszikus vonulata ismert.

és drogfogyasztás Mintaértékű társadalmi magatartás Gyermekvállalás Alacsony születési súly / koraszülöttség Problémák a magzati és/vagy újszülött korban Gyermek „nehéz” temperamentuma Gyermek sajátosságai Fiatal felnőttkorban vállalt gyermek Tervezett és/vagy örömmel fogadott gyermek Rigid szülői attitűdök Korlátozó. táblázat Gyakran mért rizikótényezők és a hozzájuk rendelt lehetséges védőfaktorok. támogató közösség Integrált településszerkezet Lakóhely problémák Lakóhely instabilitása: gyakori költözés Alacsony minőségű szomszédság (pl. elhanyogoló.111 2. magas presztízsű munka Kényelmes lakhely: pl. 2008 alapján .2. kezelhető szorongásszintje Nincs alkohol. biztonságos. külön szoba a gyerekek számára Stabil lakhely: a költözés ritka esemény Stabil. egészsége Stabil család mindkét biológiai szülővel A gyermek a biológiai családjában él Alacsony házastársi distressz Gyermekek nem túl kicsi korkülönbséggel Háromnál nem több gyermek Mentálisan egészséges anya Anya alacsony. optimális lehetőségek Rizikófaktorok Tartós szegénység Etnikai státusz Anya alacsony iskolai végzettsége (középiskolai lemorzsolódás) Anya alacsony kognitív képességei Munkanélküliség vagy alacsony presztízsű munka Zsúfolt lakóhely Védőfaktorok vagy optimális lehetőségek Tartós környezeti faktorok Biztonságos gazdasági státusz Többségi státusz Magas végzettség Anya magas kognitív képességei Stabil. érzékeny. megfelelő súlyú újszülött Egészséges terhesség és újszülöttkor Könnyen kezelhető gyermeki temperamentum Alacsony válaszkészség a gyermekkel folytatott interakciókban Alacsony mértékű stimuláció otthon Számos stresszes életesemény Alacsony társas támogatás (elszigeteltség) Stressz Rugalmas szülői attitűdök Támogató. nem biztonságos) Lakóhelyi elszigeteltség Szegregált lakóhely Egyszülős család A gyermek több családban él Jelentős házastársi distressz Három vagy több 6 év alatti testvér Négy vagy több gyermek a családban Anyai depresszió Anya magas szorongásszintje Szülő alkohol / drog fogyasztása Családon belüli kriminalitás Serdülőkori szülőség Nem kívánt terhesség Családszerkezet. bántalmazó nevelés Szülői viselkedés Érett. de mértéktartó stimuláció otthon Kevésszámú stresszes életesemény Kiterjedt társas háló és támogatás Danis. de szabályokat felállító nevelés Magas válaszkészség a gyermekkel folyó interakciókban Magas fokú. házastársi kapcsolat Szülő pszichés állapota. segítőkész szomszédság Összetartó.

Garmezy és munkatársai (1984) a protektív mechanizmusok. Appleyard és mtsai (2005) e két modellt ellenőrizték munkájukban. hanem olyan szülőnek kell lenni. védelmező faktorokat. de a küszöbhatást nem tudták megerősíteni. Ugyanakkor ne felejtsük el.15 Fiktív esetünkben.és védőfaktorok normális fejlődési utat eredményezve összeadódnak és „kioltják” egymást: ilyen például a szociális támogatás esete. mint a fejlődést támogató.) Védőmechanizmusok. s a gyerekek fejlődése és viselkedése némileg nehezített – a család sikeresnek. Ez utóbbiak jelentősége azonban rendkívül nagy. így a család mindenképpen halmozottan rizikós körülmények között él. bővebben az alábbi alfejezetet. Játsszunk el kicsit a gondolattal. a Gyerekház védő szerepe. 2000). a fenti listából számos kockázati tényezőt azonosíthatunk. Összesítve a gyakorlati és a kutatási tapasztalatokat. vagy egy alkoholista fiatal mellett nem elég nem alkoholista anyának lenni. hogy a nehézségek mellett számos védőtényezőt is felsorolhatunk. ami magyarázhatja a gyerekek viselkedési problémáit. arányosan annál nagyobb vagy gyakoribb problémákra számíthatunk. reziliencia A történetiséggel összhangban (először a rizikótényezőket vette számba a szakirodalom) a szakemberek sokkal gyorsabban és hatékonyabban fedezik fel a fejlődést kockáztató tényezőket. A kompenzációs modellben a stressz. hogy milyen kockázatokat milyen védőfaktorok képesek ellensúlyozni a család ökológiai rendszerében? Ha a kockázati és védőtényezők dinamikus kölcsönhatásaiban gondolkodunk. aki modellként szolgál az alkoholproblémákkal való megküzdésben (Garbarino és Ganzel. 15 . vagy nélkülöző. alkalmazkodónak és jól működőnek mondható. A másik álláspont a lineáris (egyenes vonalú) vagy additív (összeadódó) hatást hangsúlyozza (Sameroff és munkatársainak munkái): eszerint minél több rizikótényezőt azonosítunk. hogy a folyamatos támogatások és források igénybevétele egyre könnyíti a család életét. aki intenzíven részt vesz a gyermekgondozásban. és ez a gyerekek jóllétében is megmutatkozik majd. vagyis a kockázati és védőtényezők kölcsönhatásának három fajtáját írták le: 1. megerősödhet bennünk az a kép. Bízhatunk abban. hogy a rizikó által érintett egyén elkerülje a kedvezőtlen kimenetelt. Vagyis moderátor (módosító) változókként tekinthetünk ezekre a faktorokra. hogy olyan tényezőkről van szó. A protektív (védő) tényezők adnak esélyt arra.112 tényezők nagyon megterhelik az egészséges fejlődés lehetőségét. hogy a család – noha számos hátránnyal kell megküzdenie. Fontos kiemelnünk. amelyek aktívan hozzájárulnak a megküzdéshez: például nem elég apával felnőni. óvoda. hátrányos helyzetben élő gyerekek számára (szélsőséges esetekben például elhanyagoló vagy bántalmazó környezet esetében) a bölcsőde. olyan apa számít protektívnek. (Erről a jelenségről l.

hogy ott maradjanak egy „idegen felnőttel”. serdülőkori anyaság. 3. amelyeket édesanyja mutatott hasonló helyzetben.. Zsiga viselkedését szinte az óvónő képes leginkább koordinálni). 1999). Zsiga és Lívia is nagyon kön�nyen beszokott az óvodába. de ennek ellenére nem várt módon megfelelő fejlődést mutattak. hanem az óvodában veszik észre. akik még soha nem voltak távol az édesanyjuktól. azaz rendelkezik a megküzdéshez szükséges eszközökkel. akik jelentős kockázati tényezőkkel terhelt környezetben éltek (pl. Nagymértékű stressz esetén azonban akár érzékenyítő hatás is feltételezhető. Kati családja esetében akár mindhárom védőmechanizmust felfedezhetjük. . Erre magyarázat lehet. Kati sorozatos partnerkapcsolati problémái és helytállása mögött felfedezhetünk egyfajta pszichés és instrumentális „edzettséget”. A gyermekek a pszichoszociális stresszre. Bár a gyerekek otthoni élete nem veszélyeztetett. hiszen Kati aktívan dolgozott akkor is. amikor a gyermek akár számos rizikótényezőnek van kitéve.113 2. azonosulhatott is vele. a szülők pszichés megbetegedései. egyébként attól független önálló jótékony hatással nem rendelkeznek: például bölcsődei. gondoskodni kell a gyerekekről!” Arról nem tudunk. és előhívhatta ugyanazokat a válaszokat. droghasználat. Az immunizálódás modellben a védőtényezők egy bizonyos rizikófaktor fellépte esetén segítik a gyermek sikeres adaptációját. mennyire érzékenyek a rizikótényezőkre. amikor a gyerekek cseperedtek. vagyis az események átélése a későbbiekben erősebb reakcióhoz vezethet. A reziliencia vagy rugalmas ellenálló képesség egy olyan jelenséget ír le. illetve a család megterheltségére adott válaszainak egy része attól függ. és akik már voltak. nem édesanyjuk. Werner (2000) összefoglalja azokat a körülményeket. Nem egy kutatási területen figyeltek meg ilyen hatásokat. de lehetséges. amelyek között a reziliencia jelenségével a kutatók találkoztak: 1. hogy mennyire sérülékenyek. mégis megfelelő vagy jó fejlődési kimenet figyelhető meg nála (Rutter. óvodai elszakadás különbözik azoknál. válságot és anyja helytállását. akiket a gazdasági válság idején a családjuk nehéz anyagi helyzettel való megbirkózása felkészít a későbbi életúton előforduló gazdasági problémák megoldására. születési-újszülöttkori komplikációk). Ezt talán az első krízis után érzett „kihívásnak” való sikeres megfelelés táplálta: „tovább kell csinálni. tartós szegénység. nem okozott gondot. hogy Kati mindezt már szülei életéből megtanulta. hogy a gyerekek hozzá voltak szokva: sokszor más vigyáz rájuk. Az első körbe azok a gyerekek tartoznak. A kihívás modellben egy adott stresszfaktor és az azzal való sikeres megküzdés kompetenciát kialakító vagy növelő szerephez jut. jelentős gazdasági nehézségek. az óvoda mégis képes kompenzálni néhány problémát (Lívia fülproblémáit nem otthon. hanem a nagyszülők vagy a nagytestvérek stb. Ez a hatás csupán mérsékelt stressz esetén feltételezhető: példák erre olyan serdülők. menni kell tovább. és bár zaklatott. de szerető környezet veszi őket körül. bántalmazás és elhanyagolás. Ha korán tapasztalt párkapcsolati problémákat.

később intézményes nevelés-oktatás stb. magabiztosan viselkedett. Ugyanakkor számba vehetjük azokat a személyiségbeli. Legtöbbjüket szüleik – csecsemőkorukat felidézve – aktívnak.3. szomszédok). Ugyanígy az egyéni sebezhetőség. Az egyéni és családi jellemzőkön kívül számos tágabb. magabiztos és törődő felnőttekké vált. 2. temperamentum). társadalmi tényező is hozzájárult a reziliens fejlődéshez (pl. Fontos kiemelni. túl sok hosszú távú következtetést aligha vonhatunk le (l. amelyek segítenek nekünk helytállni halmozott kockázatokkal tarkított mindennapjaikban. könnyű természetűnek és könnyen kezelhetőnek írták le.) nagyon sokat változnak. Kalmár. kapcsolati és környezeti védőtényezőket. A kockázati. iskola. hogy valaki koraszülöttként jött világra. kognitív szint) hozzájárulhatnak kialakulásához (Rutter. Gyakran „alternatív” gondozók voltak jelen a családban (nagyszülők. mind a környezeti hatások (család. keretes szöveg) például azoknak gyermekeknek közel 10%-a. hogy az egyén állapotán a korábbi hatások milyen nyomot hagynak. 2007. akik négy vagy több rizikótényezővel rendelkeztek. akik jelentős aktuális stressz mellett is jó fejlődési kimeneteket mutattak (pl. ez egyértelmű. a rizikóval szembeni érzékenység is meghatározó: ennek alapja feltételezhetően genetikai (pl.114 2. A harmadik kör sikeres felépülést mutatott egy megrázó gyermekkori traumából (mint például a háború vagy a természeti katasztrófák megélése). Werner és Smith (2001) klasszikus vizsgálatában (l. ami – a fentiekkel összhangban – a rizikótényezők nagy számát vagy sokféleségét. kompetens. 1999). gyöngédnek („bújósnak”). további veszélyeztető és védő tényezők (ezt a jelenséget mozgó rizikónak nevezte el Gordon és Jens. Kalmár.3. illetve a nagyon korai tapasztalatok is (pl. így abból a tényből. barátok. hogy édesanyjuk magasabb iskolai végzettséggel és jó szülői kompetenciával rendelkezett. testvérek stb. kiterjedtségét jelenti. A reziliencia tárgyalásánál a rizikó átfogó szintje kiemelten fontos.és stresszfaktorok bizonyos fajtáival szemben.). táblázat). Például egy koraszülött gyermek esetében idővel mind a biológiai tényezők. Azt. míg másokkal szemben nem. A családjukat állandó napi stressz . 1989). Ezenkívül jellemző volt. valamint -folyamatokat. csak követéses vizsgálattal lehet megállapítani (Rutter. gyerekintézményi stresszorok). Példánkban a gyerekek mutatnak viselkedési és beilleszkedési problémákat.és védőfaktorok arányában számíthatunk az egyén lelki sérülékenységére vagy ellenálló képességére (rezilienciájára). hogy a kockázatok mennyiben befolyásolják az egyén fejlődési perspektíváját. 1994): egyrészt az érés függvényében változik. hogy a gyerekek reziliensek lehetnek a rizikó. 3. a jelen kötetben). érzelmesnek. A második kör olyan gyerekeket fedett fel. tanárok. válás. 2. amelyek legalább két. magas rizikójú gyerekcsoporttal végzett longitudinális kutatás során megerősítést nyertek (l. másrészt a fejlődés folyamán bármikor megjelenhetnek a korábbi hatásokkal interakcióba lépő. Werner összefoglalója (2000) alapján áttekinthetjük azokat a védőtényezőket.

szomszédok) könnyen talál-e a gyermek. részletesen Bass és Darvas. míg a nem jól vagy lassan fejlődő gyermek több problémát jelent a környezetnek. a belső kontrollosság olyan tényezők. kedves. A z intézményi szinten kapott segítség (támogató nevelők. amelyek erősítik a gyermek személyiségét. S zociális kompetencia: a pozitív énkép. más kötődésre alkalmas helyettesítő gondozót (támogató nagyszülők. . az önsegítő készségek. hogy ha az elsődleges gondozóval sérül vagy hiányzik a kapcsolat. IQ szint: a jó / átlagos IQ szint védőfaktorként jelentkezik (pl. Veszélyeztetett csoportoknál a „könnyű” temperamentumú (aktív. táblázat Azonosított védőfaktorok kockázati gyerekcsoportok esetében Egyéni védőfaktorok B izonyos temperamentum különbségek. barátok. vagy érdekes hobbi pozitív reakciókat válthat ki a nevelőkből. amelyek csak a rizikós csoportban számítanak. ami kihat a szülői viselkedés re és a család körülményeinek mérlegelésére. élénk. az önállóság. szociábilis. éber. F ejlődési ütem: a „jól” fejlődő gyermek pozitív visszajelzést ad a környezetnek. A z is fontos.16 Forrás: Werner. A jó kortárskapcsolatok támogatást jelentenek az egész életúton. jelen kötetben). és eléri mindazokat. és valószínűbbé teszik a boldogulását a nehéz körülmények között. Ha a gyermek megnehezített fejlődésének hátterében nyilvánvaló a személyes ok vagy felelősség. (l. bújós. a kockázati faktorok erősödhetnek. hanem másodlagosan is örömöt. testvérek. 2000 16 Nem utolsósorban ide sorolhatjuk a hatékony társadalompolitika védőhatását is. kevésbé irritábilis) csecsemők a környezetből pozitív reakciót válthatnak ki. és így nemcsak a spontán belső motiváció miatt. tanárok. ami nem stigmatizál. garantál egy minimum jólléti szintet. Környezeti védőfaktorok Kis” család: veszélyeztetett csoportok esetében a 4-nél kevesebb gyermek a család„ ban a figyelem megosztása és feladatok szervezése szempontjából fontos védőfaktor.3. nem tesz kiszolgáltatottá. T eljesítmény orientáció: a későbbiekben a speciális tehetség. akik rászorulnak a formális segítségre stb. nélkülöző gyermek kompenzációt biztosíthat magának). a megfelelő viselkedésszabályozás.115 2. az impulzivitáskontroll. míg a „nehéz” temperamentumú csecsemőknél ez éppen fordítva van. A biztonságos kötődés az elsődleges gondozóval alapvetően fontos az egész életúton. rokonok. kíváncsi. jó iskolai élmények) nagyfokú védőfaktorként játszhatnak szerepet. viselkedésük jutalmazó hatású lehet az anyáknak. Anya iskolázottsága: alapvető szocioökonómiai változó. magabiztosságot okozhat a gyermeknek.

Pattersonnak a családi alkalmazkodásról alkotott modellje (Patterson 1988. Általában a krízisek változásra késztetik a családokat nemcsak szerkezetükben. gondozóik és a támogató szakemberek számára. a családi rezilienciát egyaránt értelmezhetjük képességként (hogyan képes egy család sikeresen szervezni élete körül- . illetve intervenciók (beavatkozások) tervezésénél felelősséggel ruházza fel a szakembereket. viselkedéses nehézségek talán meghökkentők lennének egy nagyon jó körülmények között élő. a család sérülékenységéről beszélhetünk. A problémákat mindig az aktualitásnak megfelelő spektrumon kezelhetjük. E lehetőségek átgondolása mind egy adott gyerek és családjának körülményeinek megítélésénél. hogy bizonyos tényezők milyen általános hatást gyakorolnak a gyerekek fejlődésére. depresszió. Ezek a fejlődési. családi reziliencia A családokat is. hanem interakcióikban is. A gyerekek ehhez képest nagyon „ügyesek és érettek”.5. hogy sokkal nagyobb problémák is elképzelhetők lennének: gyermekkori szorongás. sok nehézséggel. és adott körülmények között veszélyeztető vagy védő folyamatokat indíthatnak el. míg más feltételek mellett nem. Az ismertetett jelenségek összefoglalásaként bemutatjuk Gutman és munkatársai (2003) alapján készült jegyzetünket a különböző kockázati és védőmechanizmusokról (l.4. megismételhetetlen egyediségük elfogadása és elfogadtatása is. Abban az esetben. Amikor a családok krízishelyzetbe kerülnek. érdeklődésük azok a személyes erőforrások. ahogyan megküzdenek életük kihívásaival. 2. A 2. Családi megküzdés. Azonban belső erejük. Ehhez elengedhetetlen fejlődésük folyamatos nyomon követése. egy ilyen halmozottan hátrányos helyzetben élő család gyermekei esetében azonban arra kell gondolnunk. feszültséggel találkoznak kicsi koruktól kezdve. hogy néhány tényező a feltételek változásával más és más szerepet kaphat. ami egyszerre „követelmény” a gyerekek. tisztában kell lennünk azzal. illetve az egyéni rezilienciáról tudottakat. és ha szerető. és számos rendszerfeltétel együttes kezelése elengedhetetlen a mértéktartó következtetések levonásához. amelyek nem engedik a fejlődés erőteljes kizökkenését. akárcsak a gyerekeket. törődő családjuk mellé még valódi segítőháló is épül köréjük. táblázat). 2002) integrálta azokat az ismereteket. Ezek szerint nem elég tudnunk. ha ezek a folyamatok sikertelenek. amelyek a családi stressz és a családi reziliencia témaköreit ölelték fel. személyiségük. A hatékony alkalmazkodás során leküzdik a nehézségeket.vagy társadalmi csoport vizsgálatánál. ez csaknem minden esetben egyensúlyhiányt és zavart okoz. Alkalmazva a kockázati és védőtényezők tranzakcióinak ismeretét. tekinthetjük reziliensnek amiatt. mind egy nagyobb gyerek. táblázat összefoglalja a modell összetevőit. biztonságos kapcsolataik. Alapos tájékozódás. pszichoszomatikus. nagy valószínűséggel nem lesznek leküzdhetetlen problémáik a közeli jövőben.116 veszi körül. valamint személyiségük. „problémamentes” családban. illetve kezelhetetlen magatartásproblémák. megerősítik képességeiket és megváltoztatják céljaikat/jelentésüket. körülményeik.

adottság pozitív kapcsolatban van egy kedvezőtlen fejlődési kimeneti tényezővel. adottság negatív kapcsolatban van egy kedvező fejlődési kimeneti tényezővel veszélyeztetett mintában. Forrás: Gutman és mtsai. de a temperamentumnak nincs ennyire kifejezett hatása nem-rizikós környezetben. másik fajtá- . körülmény. krónikus betegség). Egy adott tényező csak egy rizikós mintában hátráltatja a jó fejlődést. mint az alkoholt nem fogyasztó szülők gyermekei).. alkoholista szülők gyermekei többször szenvednek el bántalmazást és ezáltal fizikai sérüléseket. adottság pozitív kapcsolatban van egy kedvező fejlődési kimeneti tényezővel veszélyeztetett mintában. Egy adott tényező csak rizikós mintában rendelkezik kifejezetten védőhatással. A családi rendszerek elemzésénél is találkozunk a kétféle kockázati tényezővel: az egyiket az ún. 2003 alapján Promotív faktor Egy adott tényező. sokgyermekes családok esete: hátrányos helyzetben nehéz nagyon sok gyermek szükségleteit kielégíteni. meleg légkörű. míg ez nem jelent akkora gondot egy stabil. meleg szülői gondozás hozzájárul az optimális szülő-gyermek kötődés kialakulásához). (Pl. válaszkész. de nincs kapcsolatban egy alacsony rizikójú mintában Protektív faktor Sérülékenység faktor ményeit) és folyamatként (ez a kompetens alkalmazkodásra és működésre vonatkozik egy jelentős életesemény vagy krízis után). jól szervezett családban.117 2. folyamatos/állandó „magas rizikójú” körülmények alkotják (pl. az érzékeny.4. körülmény. Egy adott tényező hozzájárul egy kedvező fejlődési kimenet kialakulásához. körülmény. azonban alacsony rizikójú mintában nincs ilyen kifejezett hatása. szegénység. Werner összefoglalójában: a gyerekek könnyen kezelhető temperamentuma védőfaktor lehet egy rizikós mintában. Pl. Feltételezett hatás Egy adott tényező hozzájárul egy kedvezőtlen fejlődési kimenet kialakulásához. (Pl. körülmény. de nincs kapcsolatban egy alacsony rizikójú mintában Egy adott tényező. Pl. táblázat Kockázati és védőmechanizmusok összefoglalása Konstruktum Rizikófaktor Definíció Egy adott tényező. adottság pozitív kapcsolatban van egy kedvező fejlődési kimeneti tényezővel Egy adott tényező.

az előző táblázat alapján ismertetett esetünkben is felfedezhetjük a hatékony családi megküzdés jellemzőit: megerősödhet bennünk az az érzés. Ahogy fentebb már felvázoltuk a könnyen azonosítható kockázati és védőtényezők dinamikáját. 2.6. a család mint rendszer és a társadalom különböző szintjeiről (a szülői iskolázottság. elsődleges gondozó halála. továbbá a formális támogatásokat nyújtó szociális ellátórendszer segíti. folyamatosan jelenlevő családi nehézségek (megoldatlan feszültségek). megküzdési viselkedések (amit tesz egy család) napi viták (a mindennapi élet kisebb összetűzései. (l. Ezt főleg a családon belüli erőforrások és a családtagok belső energiáinak felszabadítása. . a családi összetartás és a jó egészségügyi és oktatási szolgáltatások példák a három szintre). táblázat Patterson modellje a családi alkalmazkodásról A modell először megkülönböztet háromféle családi követelményt. amelyek segíthetnek a nehézségek sikeres átvészelésében. A számos nehézség ellenére sokkal stabilabb és kiegyensúlyozottabb mind a családi élet. a család identitása. Emellé felsorolhatjuk a család képességeit. Patterson 1988. kapacitásait. háború). Ezek: ormatív és nem normatív stresszorok (életesemények. A családi jelentések három szintjét határozta meg Patterson a modellben: a család definíciója a nehézségeikre és képességeikre vonatkozóan. mind pedig a képességek érkezhetnek a fent bemutatott M ökoszisztémák különböző szintjeiről: a családban élő egyének.5. 2002 alapján ja a traumatikus esemény vagy súlyos nehézség (pl. család világnézete (hogyan látják magukat mint család kapcsolódni a különböző a egyéb környezeti rendszerekhez). problémái). amelyek változtatásra n késztetik a családot). mind a gyerekek fejlődése. Patterson (1991) azonosította azokat a családi megküzdési stratégiákat és folyamatokat. hogy valódi reziliens családdal és reziliens gyerekekkel állunk szemben. E kettő kombinációja eredményezi a legsúlyosabb kockázati körülményeket. mint amire más esetek alapján számíthatnánk. ind a nehézségek. nehézséget. melyek a következők: tárgyi és pszichológiai források (amikkel rendelkezik egy család). amellyel egy családnak rendszeresen meg kell küzdenie.118 2. táblázat).

a résztvevők sajátosságait. mint a felnőttek). 8. a folyamatos stressz-faktorok (pl. nyitott rendszerként reagáljon a belső és külső folyamatokra. és sikerül pozitív aspektusokra is rálelni a helyzetet illetően. táblázat Hatékony családi megküzdési módok 1. 3. hogy felismerjük mind a biológiai. c saládi rugalmasság fenntartása: a család rugalmasan alkalmazkodjon a külső körülményekhez. s zociális integráció megtartása: a család ne szigetelődjön el. 4. 1991 alapján A mindennapi gyakorlatban nagyon fontos. a gyerekek egészen máshogy. instrumentális vagy érzelmi) megküzdési módokkal birkózik meg egy-egy adott helyzettel (természetesen pl. a helyzet pozitív értelmezése: az emberek hajlamosak a negatív dolgokat erőteljesebbnek észlelni. illetve az abból való kitörést nemcsak önmagában a családi megküzdés. a család mint egység élményének fenntartása: a családi kohézió. szakemberekkel való együttműködő kapcsolat kialakítása: nehezített körülmények ese9. Patterson. ha egy-egy krízist a fejlődés egy mérföldkövének fogja fel a család. 7. betegség) szükségleteinek kiegyensúlyozása más családi szükségletekkel: ha a családban tartósan egy beteg családtagot ápolnak. és jó vágányra terelni a gyerekek és családjaik fejlődését. illetve erőforrásokat. 5. ez a tény gyakran felülír más családi funkciókat. hogy egyszerre legyünk képesek egy család vagy egy nagyobb csoport esetében arra. tartsa a kapcsolatot szeretteivel. barátaival. a gyermekek számára még inkább megterhelő. t iszta családi határok fenntartása: mint már korábban kifejtettük. hogy a humánökológiai modell legátfogóbb szintjét tekintve. például a tartósan hátrányos helyzethez való alkalmazkodást. támogató impulzusokat. segít. együvé tartozás élménye minden nehéz helyzetben segíti a megküzdést. 6. igényeit figyelembevevő érzelemgazdag és információteli kommunikáció minden esetben a megküzdést segíti. stressz esetén a „parentifikáció” (egy gyermek felnőtt. felelősséggel való felruházása) nem ajánlott. különböző fókuszú (pl. a szülői és gyermeki alrendszerek közötti határok legyenek határozottak. ami képes ellensúlyozni a nehézségeket. kompetens kommunikáció kifejlesztése: a folyamatos. aktív megküzdő erőfeszítések megtétele: a családon belül ki-ki a maga módján. gyakorlatokat. mind a környezeti kockázatokat és erősségeket. a nehezített körülményekhez.119 2. szülői szerepekkel. támogatások nyilvánvalóvá és elérhetővé tétele az. Rövid. ne tagadja meg a külső segítő. tiszta. A modell értelmében egyensúlyt kell teremteni a problémából fakadó szükségletek és a mindennapok szintjén jelenlevő szükségletek között.6.és hosszútávon is a források. de rugalmasak: pl. 2. hanem az azt erőteljesen befolyásoló társadalompoliti- . tén a formális segítség keresése és elfogadása nagyban könnyítheti a megküzdést. Meg kell jegyeznünk.

attitűdök. Elkötelezett szociálpolitikusok szemében a szociális integráció is kétoldalú interakció eredménye a család és a tágabb környezet között. viselkedések. d) a család funkcionalitása/működőképessége (SES. Ilyen szemlélettel segíthetjük a hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik megbirkózási képességét. c) a gyermek családtagokhoz fűződő viszonyának jellemzői. értékek. h) súlyos élmények a család életében (személyes és társadalmi-történelmi események.és kortárskapcsolatok). illetve gyermekcsoportok fejlődésének előrejelzésekor a szakember könnyebben és általában elsőként azonosítja a kockázati tényezőket. illetve egy adott gyermek. politikai hangulat. környezetek jellemzői (bölcsőde.7. valamint Darvas és Bass. védőnői adatok a várandósság. g) a társadalom jellemzői (szociálpolitika. kiemelten a tranzakciós szemlélet értelmében a fejlődési eseményeket. segítenie kell. iskola tárgyi és szociális jellemzői. b) a gyermek pszichológiai jellemzői (adatok az értelmi és viselkedéses jegyekről. Fejlődési elmaradás vagy egy megfigyelt probléma esetén. kulturális és szociális adottságai. óvoda. ÖSSZEFOGLALÁS A tanulmányban bemutatott kurrens elméletek alapján. a gyermek általános fejlődésének előrejelzését. védőmechanizmusokat. táblázat Szükséges információk a gyermeki fejlődés előrejelzése. 2. bővebben Szilvási. e) a gyerekek számára jelentős egyéb közösségek. a preventív és intervenciós törekvések során „láthatóvá” kell tenni minden szereplő számára a lehetséges erősségeket. a jelen kötetben). f) a lakókörnyezet fizikai. . fejlődésről). és a lehető legkedvezőbb fejlődési kimenetét is. a koragyermekkori fejlődés testi. így e témában mindenképpen felmerül az állami felelősségvállalás kérdése is (l. nevelői stílus). egészségi eseményeiről). Ha nyilvánvalóak is a biológiai vagy környezeti kockázati tényezők. a szülés lefolyásáról. erőforrásokat. légkör. valamint gyermekeket és családjaikat érintő politikai döntéshozások hatékonysága érdekében a) a gyermek biológiai. tolerancia). testi folyamatai (orvosi. sőt. természeti katasztrófák). valamint egy-egy szereplő megfigyelt reakcióit mindig tágabb kontextusban (időben és térben különböző környezeti rendszerekben) kell értelmeznünk a többtényezős okság feltételezésével.120 ka is segítheti. támogatási lehetőségeket is. koragyermekkori intervenciók tervezése. az újszülöttkori állapotról. közérzet. releváns felnőtt.

235–245. 75. A gyermek évszázada. 46. Kalmár M. In: Társadalmi egyenlőtlenségek. K. Animula. (szerk. 55. M. (2000). 33–52.. Contributions of human infants to caregiving and social interaction.) Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért. A. 1–133. 13–38. Bell. táblázat).. Osiris. 13. P. G. Psychological Review. Budapest Pléh Cs... M. L. Belsky. G. The determinants of parenting: a process model. H. n. (2005). (1991). 222–229. L. (é. M. Kézirat. Pukánszky B. (2008). 83–96. M.. Q. ELTE. Áttekintés a családról. New York. (1989). Alkalmazott fejlődéspszichológia program. Aylward.. Budapest. Sameroff. Család. hogy a fejlődés előrejelzéséhez. (2008). 2. In: Fazekas. ifjúság.. The relationship between environmental risk and developmental outcome. Köllő. R. E. Wiley. Gervai J. Bates. R. B. Bell. a szülői viselkedés és a gyermekek fejlődésének összefüggései. Fejlődéslélektan. (eds.. Varga. (1974).): The Effect of the Infant on its Caregiver. Cole. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics. In: Lewis. gyermek. J. E. Budapest. Budapest. A. család. a nem hagyományos családmodell. Rothbart. A. R. továbbá a beavatkozások hatékonyságának elemzéséhez számos tényezőről és környezeti szintről kell információkat szereznünk (l.. AJÁNLOTT MAGYAR NYELVŰ IRODALOM Cole.és szociálpolitikai döntések felelős meghozatalához. J. Journal of Child Psychology and Psychiatry. (1968). 321–357. R. A lélektan története. FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM Appleyard. Goldenberg. Child Development. Ecostat. (2006). . Budapest.): Temperament in Childhood..121 A bemutatott modellek azt sugallják. Barocas. (1984). (2008). M. 15. Andrews. (eds. R. S. J.7. A reinterpretation of the direction of effects in studies of socialization... I. K. Social and interpersonal determinants of developmental risk. Developmental Psychology. 81–95. When more is not better: The role of cumulative risk in child behavior outcomes. Chichester.. (2007). In: Kohnstamm. 479–488. 2000. 14–20. Budapest (különösen ajánlott: I. John Wiley and Sons. oktatás-. Osiris. Applications of Temperament Concepts. Szilvási. T. A. Rosenblum. L. A koragyermekkori fejlődés elősegítése. Van Dulmen. Educatio. Egyenlőtlenségek és gyermeki fejlődés – beavatkozási lehetőségek. kötet. J. Ostrow. 1–19. (szerk. K. Bates. M. Herczog. Q. J. Goldenberg. valamint hatékony és gazdaságos prevenciós és intervenciós intézkedések tervezéséhez. H. R.). (1992).. Budapest. T. 27. I. Croft.. Danis I. Seifer..) (2000). E. J.). Sroufe. Osiris. Környezeti rizikó: életesemények felmérése. Egeland.. fejezet: A családpszichológia alapjai.

W. Harvester Wheatsheaf. G. (2001). Cowan. Cambridge. (1998). Empirical evidence for causes of development. P. Gervai. Family Process. M. Cole. Jr. P. A. Nature-nurture reconceptualized in developmental perspective: a bioecological model. Doherty. ed. Bronfenbrenner. P.. 469–499... 24. G. (1991). Bryant. G. (eds. and Personality Development (5th ed. In: Cowan... Plenum. 22. Developmental Psychology. 27. S. gyermek. P. 15. 153–185. In: Moen.C.) Family Transitions. Glanville. M. Danis I. (eds. The Family Life Cycle: A Framework for Family Therapy. S. Mahwah. Caspi. G. Family transitions.) Handbook of Child Psychology: Vol. Kognitív Fejlődés Program. 101. J. G. S.. A. N. Bronfenbrenner. cycles. (series ed. Danis. W. Jr. American Psychological Association. New York. MA: Harvard University Press.. P. General Systems Theory. Individual and family life transitions: a proposal for a new definition. Budapest. U. (szerk): Sourcebook of Family Theories and Methods: A Contextual Approach. H. New York. (1991).. In: Butterworth. Life Course Dynamics. A. NJ.. (1995). In: Boss. P. Hemel Hempstead. NY. Carter. Jelentős életesemények megítélése kisgyermekeket nevelő magyar anyák körében.): Family Transitions. Annual Review of Psychology. Mahwah. P. M. Hetherington. Braziller. (eds. Szilvási. (1997). New York. (eds. T. L. Washington D. Cornell University Press.. Combrinck-Graham.. Schumm. P. Elder... R. In: Damon. U. 311–388. A. (1991).. and child development. The Ecology of Human Development. NJ. K. Eötvös Lóránd Tudományegyetem.. Psychological Review.) (1990). Annual Review of Sociology.) Family Transitions. Psychiatria Hungarica. 33–45. A. M. The bioecological model from a life course perspective. R. NJ. Heming. 3. Bronfenbrenner. Wiley. (1993). (eds.. L. Elder. (1985). (1986). Ecology of the family as a context for human development: research perspective. 184–209. Lawrence Erlbaum Associates. 599–618.122 Bengtson.. Ceci. Cowan. H. Mahwah. Allen. 723–742. R. U. Lawrence Erlbaum Associates. M. (1990). Család. Lawrence Erlbaum Associates. Fejlődéslélektan. Luscher. Emotional.. Bronfenbrenner. L. M. Personality development across the life course.. J. C. 21.. (eds. Social.) Causes of development: interdisciplinary perspectives. Gervai J. parenting. Bollen. . Gardner Press. A. Becoming a family: Marriage. Elder. Osiris.. (1979). P. The Life Course Perspective Applied to Families over Time. McGoldrick. Hetherington. W. H. Steinmetz. A. 48. (2008). N. B. Stecklov. Pedagógiai-pszichológiai Kar. Doktori értekezés..). (vol. (2006). ifjúság. 243–267. (1985). J. I. P. K. U.. A developmental model for family systems. von (1968). Ithaca.. A. Danis I. Socioeconomic Status and Class in Studies of Fertility and Health in Developing Countries.). Pszichológiai Doktori Iskola. Miller. LaRossa. Környezeti rizikó: életesemények felmérése. Hetherington. L. In: Cowan. and social change. Cox. (1994). Eisenberg. K. (2007).): Examining Lives in Context: Perspectives on the Ecology of Human Development. G. V. E.. Bryant. Paley. New York. (2006). Families as systems. Cowan. 139–150.. J. 568–586. In: Cowan.. Bertalanffy. B. 14–20. Cole. Szülői és tágabb környezeti tényezők szerepe a szülővé válás folyamatában és a korai anya-gyermek kapcsolat kialakulásában.

(2004). Kalmár M. Perlmutter. E. Aldine de Gruyter. 3–7. J. Rutter.. D. K. (1991). 97–111. J. Jens. 32. Developmental Psychology. Sociological perspectives on life transitions.. New York. Lerner. J. (1993). 185–205. L. B. J. C. 279–286.. George. D. J. A. G. Sameroff. Ecostat. ELTE Eötvös Kiadó.. The study of stress and competence in children: Building blocks for developmental psychopathology. M. Toth. M. S. Kézirat. Masten. Budapest. Child Development. Clarendon. 97–116. Tellegen.. A conceptual model for tracking high-risk infants and making early service decisions.). Budapest. Lewis.A. (2000). B. Meisels. M. 510–548. (2000). Meisels. M.. Plenum.. R.): Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért. (eds. M. (szerk. van Loon.. Fejes. (1996). Relationships within the family: a systems perspective on development. L. ELTE. S. Oxford. 60–73. 353–373. K. New York. J. (eds. 7–26. 6. K. (eds. A. Animula Kiadó. (eds. (1990). In: Cicchetti. Educatio. Az intelligencia alakulásának előrejelezhetősége és váratlan fordulatai – Rizikómentesen született. Áttekintés a családról I–III. Goldenberg. G. Józsa. In: Shonkoff. R. T. Mahwah. Annual Review of Sociology. 455–462. Minuchin. J. Varga. of Rochester Press. (1997).. R. (eds. Magyar Pedagógia. Journal of Behavioral and Developmental Pediatrics. (2003). Educatio. Transition: a literature review. Budapest. (szerk. (eds. S. K. Journal of Advanced Nursing. 55. Lawrence Erlbaum Associates. Budapest. J. Miller. Herczog.). New York. K. New York. Minuchin. N. 75..). Kalmár M. In: Lewis. (2006).) Handbook of Developmental Psychopathology. (1997).) Handbook of early childhood intervention (2nd ed. Risk mechanisms in development: some conceptual and methodological considerations.. Cole. M. Questions and advances in the study of developmental pathways. Köllő. In: Fazekas. Another decade of intervention for children who are low income or disabled: What do we know now? In: Shonkoff. NJ. Hátrányos helyzetű gyerekek a szakképző iskolákban. n. 55. Garbarino. O’Connor. valamint koraszülött gyerekek követésének tanulságai. 787–795.): Relationships within families: mutual influences.. S. (1989). Garmezy. (1988). J.) (1996). Buehler.. Cumulative environmental risk and youth maladjustment: The role of youth attributes. . Univ.): Handbook of Early Childhood Intervention (2nd ed. K. 33–52... Cambridge University Press. P. (1988).): Child Development in Life span Perspective. Child Development. The human ecology of early risk.. J. (2008). A hátrányos helyzet értelmezése. (2005). Academic growth curve trajectories from 1st to 12th grade: Effects of multiple social risk factors and preschool child factors. (1985). I. Gordon. M. Visentin. A. Goldenberg. N. (2007). 6. Aging and Generational Relations: Life Course and Cross Cultural Perspectives. H. T. S. A tanulási motiváció jellegzetességei hátrányos helyzetű tanulók körében. I. R.): Rochester Symposium on Developmental Psychopathology.. 777–790. 1832–1849. (2008). Cambridge University Press. Hareven. 76–94. 19. New York. Child Development.. Developmental Psychology. Parke. 56.. Loeber. P. Families in life-span perspective: a multilevel developmental approach..123 Farran. R. Stevenson-Hinde. 320–329. D. (é. Papp. In: Hinde. 159–190. Rochester. Liskó. M. Families and individual development: Provocations from the field of family therapy. A koragyermekkori fejlődés elősegítése. 289–302. In: Hetherington. A. Gerard. Models of developmental psychopathology. Ganzel. (1984). Kralik. D. Alkalmazott fejlődéspszichológia program. L. 9. B. M. M. Gutman. 105.. 39.

New Jersey LEA. A lélektan története. Protective factors and individual resilience. (1969). G.. 6.) Review of child development research (Vol.): Handbook of Early Childhood Intervention. In: Bornstein. 5.. E. Sz. J. 491–499. 2nd Ed. Cambridge University Press. (Ed. Journey from Childhood to Midlife: Risk and Recovery. (1983).): Temperament in Childhood.): Developmental Psychology. Budapest. D. S. K. B. Pukánszky B. 349–360. Psychological Medicine. E.. 928–940. In: Zeanah. Sameroff. Journal of Family Therapy.124 Patterson. John Wiley and Sons. .. F. Chess. Osiris. changes.): Temperament in Childhood. M. Akadémiai Kiadó. In: Shonkoff. E. E. Gondolat. M. M. M. R. Rothbart. (1989a). Families experiencing stress: The family adjustment and adaptation response model. Research report: Isles of Wight studies. and continuity. (2002).. (eds. J. A. Chicago. (1999). Osiris. Reproductive risk and the continuum of caretaker casualty. Integrating family resilience and family stress theory. Models of development and developmental risk. C. (1991). Chandler. Werner. The Guilford Press.. J. 115–135. Bates. Budapest. J. (ed.) Handbook of Infant Mental Health. Gondolkodás és beszéd. G. 313–332. 1964–1974. Chess. S. M. 677–730. Familial risk and child competence. Family resilience to the challenge of a child’s disability. A. Family Systems Medicine. Lamb. . 1254–1268. In: Horowitz. Sameroff. Issues in the Clinical Application of Temperament. Seifer. M. Werner. Resilience concepts and findings: implications for family therapy. Zigler. E. A. J. (1971). In: Kohnstamm. Journal of Marriage and Family. 249–263. J. Pediatric Annals. In: Kohnstamm. Chichester. Pléh Cs. (eds. (eds. Applied Developmental Psychology. J. Fiese. E. 54. S. H. Meisels. (1976). M.. (2005). J. J. P. Rothbart. Beyond longitudinal data: causes. New York. (1989b). 119–144. 21. Smith. Temperament and Personality. A gyermek évszázada. A. L. 377–387. 64.. Rutter. A. (1988).. Patterson. 20. H. (2001). Chichester. Cornell University Press. University of Chicago Press. Patterson. Thomas. (szerk. J. (1975). Thomas. S.. J. Piaget. E.) (2000). R. A.. 202–237. 4). Bates. (1994). (1992). E. Rutter. J. (eds. Journal of Consulting and Clinical Psychology. H. 62. Finn-Stevenson M. Budapest. New York. Válogatott tanulmányok. K. Child Development. consequences. Sameroff. Ithaca.. John Wiley and Sons. (2000). M. Budapest. (2000). A. Rutter. Vigotszkij.

125 .

A MOLEKULÁRIS GENETIKA ÚJ LEHETŐSÉGEI Örökölhetőség és a környezeti hatások típusai A genetikai és a környezeti hatások összefüggése Az öröklődés fizikai alapjai Változatosság az egyének között Vizsgálati módszerek A KÖRNYEZETI HATÁSOKRA VALÓ ÉRZÉKENYSÉGET BEFOLYÁSOLÓ GÉNEK. korai kötődés és érzelemszabályozás A szülő viselkedése Intelligencia Figyelemzavaros hiperaktivitás Összegzés . MODERÁTOR HATÁSOK AMIKOR A KÖRNYEZET MÓDOSÍTJA A GÉNMŰKÖDÉST A VITA VÉGE?! GYAKORLATI ALKALMAZÁS? Bántalmazás. BIOLÓGIA ÉS FEJLŐDÉS: A GÉNEK ÉS AZ AGY 3.126 II. fejezet A GÉNEK ÉS A KÖRNYEZET SZEREPE AZ EMBERI VISELKEDÉSBEN Lakatos Krisztina MTA Pszichológiai Kutatóintézet BEVEZETŐ: TÉVUTAK ÉS SZEMLÉLETVÁLTÁS A GENETIKA TUDOMÁNYÁNAK KIALAKULÁSA VISELKEDÉS-GENETIKAI ALAPFOGALMAK ÉS FONTOSABB EREDMÉNYEK A VISELKEDÉSI JELLEMZŐK HÁTTERÉBEN ÁLLÓ GÉNEK AZONOSÍTÁSA. negatív életesemények és antiszociális magatartás Korai gondozás.

valamint áttekintjük a csecsemő. Mind a viselkedés-genetikai. Az eredmények a napi gyakorlatra még nem fordíthatók ugyan le.és a gyermekkori fejlődéssel kapcsolatos konkrét eredményeket. . ahogy a fejlődésről gondolkodunk. hogy bemutassa a genetika alapfogalmait és az öröklődés alapfolyamatait. hogy a viselkedést alakító külső és belső tényezők az esetek többségében nem determinisztikusan alakítják ki a sajátságokat. de azt az elméleti keretet mindenféleképpen befolyásolják. Fejezetünk célja. A kutatás középpontjába e kölcsönhatások természetének és mechanizmusainak felderítése került. Rávilágítanak arra is.127 Az „öröklődés vagy környezet” kérdése tudományos szempontból mára túlhaladott. Tárgyaljuk a gének és a környezet lehetséges összefüggéseit. hogy a két tényező együttesen alakítja a viselkedést. hogy az összetett viselkedés a hatások komplex mintázatára vezethető vissza. Ezek jól érzékeltetik. mind pedig a molekuláris genetikai vizsgálatok azt támasztják alá.

A mindennapi életben szerencsére ezek a ritkább esetek. Noha a vita máig sincs lezárva. 2002. Ma már tudjuk. Erőteljes genetikai hatásokat jelentenek például egyes örökletes rendellenességek. Így a teljes mozaikképből még csak apró darabkákat ismerünk. Vajda. Mindebben nagy jelentősége van a Humán Genom Projektnek. ame- . vagy a kifejezett pszichológiai depriváció határozottan lecsökkenti a gének változatosságának hatását a tulajdonságok változatosságára. amely a teljes emberi génállományt meghatározta. Az út látványosan téves. Így napjaink kutatói előtt az a feladat áll.128 BEVEZETŐ: TÉVUTAK ÉS SZEMLÉLETVÁLTÁS A genetika és a társadalomtudományok sokáig csak a távolból vitatták egymás állításait anélkül. Az egyes gének ismeretében válik valóban mérhetővé a genetikai és környezeti tényezők együttes hatása. A „külső” és „belső” hatások a valós életben csak nagyon ritkán választhatók el egymástól. Hosszú időre volt szükség ahhoz. században és 20. tudásukat integrálni. hogy a környezetnek az egyén fejlődésére gyakorolt hatásait igazán csak úgy érthetjük meg. Ismereteink ma még hiányosak. hiszen az emberi génállomány csak nemrég óta ismert. hogy megpróbálták volna álláspontjukat közelíteni. 1999. század elején a genetika tudománya az új felfedezésektől mámorosan. Ugyanakkor a nagyfokú nélkülözés. hogy például a elhíresült intelligenciavitában (l. részletesebben: Gould. hogy egyre inkább meggyökerezzen az a szemlélet. Hamer és Copeland. maga is a rasszista társadalomszemlélet igazolásával szolgált. Bebizonyosodott. Az eugenika korszaka után „gyanússá” vált genetika tudománya az elmúlt évtizedekben nagyon is igazolta létjogosultságát. viszont rasszista és a társadalmi osztályok közötti elkülönülést támogató légkörben. az adott tudomány szélsőséges elképzeléseit megfogalmazó állításokon keresztül vezetett. a környezeti és a genetikai hatások együttes vizsgálatával egyre finomodik a képünk az egyének közötti különbségek eredetéről. Ugyanakkor ez az eredmény nagyon is megfelelt a kor „elvárásainak”. amelyek sajnálatosan olykor torz gyakorlattal is párosultak. A 19. amelynek következtében a fejlődő szervezet nem jut megfelelő tápanyagokhoz. amely a jelenségek komplex mozgatórugóinak megértésére irányult. hogy egy jelenség vizsgálata során egyszerre vegyék figyelembe a környezeti és genetikai hatásokat. 2002) helytelen érveléssel és hiányos adatok birtokában vezették vissza pusztán biológiai tényezőkre a ras�szok között mérhető átlagos IQ különbséget. ha figyelembe vesszük a genetikai jellemzőket is. és az új vizsgálati módszerek is nagyon fiatalok még.

keretes szöveg). Ugyanakkor azt is látnunk kell. Johann Gregor Mendel (1822–1884) különböző termésű borsókat keresztezve az utódnemzedék külleme alapján leírta a domináns-recesszív öröklésmenetet (l. hogy egyes viselkedések minden egyedben általánosan többé-kevésbé azonosan fordulnak elő. keretes szöveg) és a fenotípus (3. Az emberi és az állati jellegeket megfigyelve hamar szembetűnik. az öröklődés bizonyos törvényeinek gyakorlati alkalmazása már több mint tízezer éves múltra tekint vissza (Gottesman. majd a molekuláris genetika új vívmányaival foglalkozunk. ugyanakkor elméleti szempontból rendkívül fontos iránymutatással szolgálnak. A válogatás egyaránt irányult fizikai és viselkedési jellemzőkre. hogy a gének és a környezet együttes hatása milyen kölcsönhatásokon keresztül érvényesülhet például a gyermek. korai kötődés vagy a figyelemzavaros hiperaktivitás kialakulásával kapcsolatban. hogy mind a környezet. hiszen az öröklésről való előremutató gondolkodás elméleti alapjait teremtette meg. 2008). amelyek a gyermekkori fejlődés folyamatainak megértését segítik. Eredményei azonban a saját korában elsikkadtak. míg egy fenotípus több génre is visszavezethető. Megtanulhatjuk belőlük azonban. antiszociális viselkedés. hogy egy genotípus több fenotípussal is kapcsolatban állhat.1.1. E megközelítésmódok eredményei közül elsősorban azokat mutatjuk be. hogy ezek az eredmények egyelőre még inkább elméleti. érzelemszabályozás. A GENETIK A TUDOMÁNYÁNAK KIALAKULÁSA Noha az öröklődés tudományos vizsgálata csak a 19. Vannak olyan bonyolult viselkedéssorok – például az udvarlás. keretes szöveg) fogalmát egy dán botanikus. az ember számára hasznos állatok háziasítása és a növénytermesztés során az ember a pontos mechanizmusok ismerete nélkül megtanulta szelektálni az örökletes jellegeket. a fajon be- . Magát a genotípus (3. Wilhelm Johannsen (1857–1927) alkotta meg nem sokkal később. míg mások meglehetős változatosságot mutatnak. A természettudományos képzettséggel rendelkező morvaországi német szerzetes. a párzás vagy az utódgondozás –. A fogalmak bevezetése forradalmi jelentőségű volt. Szükség volt annak megértésére is. század elején kerültek az öröklődéssel foglalkozó kutatók figyelmének középpontjába. mintsem gyakorlati jelentőséggel bírnak. Ugyancsak fajra jellemző a helyváltoztatás módja. Rávilágítunk. amelyek a faj minden egyedében a viselkedéselemek azonos sorrendjével jelennek meg (öröklött magatartásmintázatok). A kutya. mind pedig az öröklődés csak valószínűségi hatásokat jelent.és fiatal felnőttkori depresszió. és a csak a 20. majd egyéb. 3. és nagyon kevés kivételtől eltekintve egyik sem determinisztikus (előre meghatározó jellegű).129 lyek csak néhány százalékban magyarázzák egy-egy feltárni kívánt jelenség változatosságát.1. században kezdődött el. A most következő fejezetben megismerkedünk a klasszikus viselkedésgenetika alapfogalmaival és vizsgálati módszereivel.

25% (ez az esélye annak. hogy két hordozó (heterozigóta) szülő esetén az utód beteg lesz. azt adja meg. hogy az utódban betegség alakuljon ki. Az . Ebben az esetben az adott gén kifejeződése egy másikétól függ. az szükséges. akkor 100%-os az esélye annak. így a betegség a szülőben nem fejeződik ki.130 3. Ha csak az egyik szülő hordozó. ha esetleg valamilyen súlyos. nem fejeződik ki ez a tulajdonság. valamint ezek kölcsönhatásai alakítják ki. amelyek egymással különböző típusú kölcsönhatásokon keresztül hatnak. hogy a recesszív változatok akkor is benne maradnak egy populáció génkészletében. a DNS-molekula egyik szálán elhelyezkedő nukleotidszekvencia. A kodomináns öröklésmenetet akkor figyelhetjük meg. Domináns-recesszív öröklésmenet : a génváltozatok közül az egyik hatása „erősebb”. amikor az egyes gének hatása összeadódik (tehát a két vagy több gén hatása pontosan az egyedi génhatások mértékének összege). A genetikai variancia komponensei: A megfigyelhető jellegek csoporton. Ebből az is következik. Azokban az esetekben. mint a többi génváltozaté.1. hogy a genetikai variancia legalább felét. Dominánsan öröklődő betegségeknél az egyik szülő érintettsége esetén. recesszív változat által meghatározott tulajdonság csak akkor figyelhető meg. akár halálos fejlődési rendellenességet okoznak. akkor gyermeke 50%-os valószínűséggel lesz maga is a betegség hordozója. és a két eltérő változat együttes jelenléte mindkét megjelenési forma együttes kifejeződéséhez vezet. hogy gyermeke is beteg lesz. Ilyen például az AB0 vércsoport öröklésmenete. amikor a különböző gének ennél bonyolultabb kölcsönhatására következtethetünk. Fenotípus: a megfigyelhető tulajdonság. másik kromoszómáján viszont a helyes gén található. Ha az érintett szülő homozigóta. fajon belüli változatosságát genetikai és környezeti hatások. hogy egy adott gén mely változatai fordulnak elő az adott egyedben. additív genetikai varianciáról beszélünk. hiszen a heterozigóta egyedekben (akik egy domináns és egy recesszív változatot hordoznak). ha csak egyik kromoszómáján hordozza a rendellenes változatot. Annak a valószínűsége. vagy akár viselkedés. amikor az egyes génváltozatok azonos „erejűek”. 50%-os eséllyel lesz a gyermek is beteg. Recesszíven öröklődő rendellenesség esetén ahhoz. de bizonyos esetekben 100%át a gének összeadódó hatása teszi ki (additív genetikai variancia mutatható ki például az ujjlenyomatot kialakító bőrlécek száma és mintázata esetében). Genetikai alapfogalmak I. Gén: az örökletesség hordozója. Vizsgálatok kimutatták. amely lehet fizikai jellemző. hogy mindkét szülő legalább hordozója legyen a betegséget okozó génváltozatnak. Genotípus: genetikai összetétel. így ha jelen van az egyedben. A „gyengébb”. ha az egyed két recesszív génváltozatot hordoz. akkor mindenképpen a domináns génváltozat által meghatározott tulajdonság fejeződik ki. de nem fog megbetegedni. Ekkor a szülő egyik kromoszómáján a hibás változat van jelen. hogy mindkét szülőtől a hibás génváltozatot kapja meg). Vannak azonban olyan esetek. amely az RNS-ek közvetítésével általában egy fehérjét határoz meg. A tulajdonság változatosságát magyarázó genetikai hatások – azaz a genetikai variancia – hátterében többnyire számos gén áll.

hogy egy adott jelleg a kiterjedt család pontosan mely tagjainál fordult elő. hogy az ember „üres lapként” jön világra (tabula rasa). Az emberi viselkedés valóban tudományos igényű és megfelelő eszközökkel történő vizsgálata a 20. század meghatározó elmélete volt a környezeti. képességeit csak az befolyásolja. Watson Locke-hoz hasonlóan azt állította. valamint a pedigréelemzés1 tartozott. amikor valamilyen ritka betegséggel vagy rendellenességgel kapcsolatban felmerül annak örökletessége. Az emberi viselkedés örökletességét vizsgáló első kutatások témája nem meglepő módon az értelmi képesség volt. ami hosszú időre meghatározta a fejlődésről alkotott elméletek keretét és irányt szabott a kutatásoknak is (Csányi. a környezet tényezői közül pedig meghatározó a társas környezet. A kulturális megközelítés szerint az öröklés és kör 1 Pedigréelemzés vagy családfaelemzés: a tulajdonságok öröklődésének vizsgálata a családi kapcsolatok ismeretében. megfigyelési elrendezésben tanulmányozhatjuk az öröklődés és a környezet szerepét. Az áttörést a molekuláris genetikai ismeretek és technikák hozták. Ez a kölcsönhatás adja az ún. hogy milyen kísérleti. században kezdődött meg. hanem annak családjára is jellemzők. A biológiai érési megközelítés szerint a fejlődés belső (biológiai) okokra vezethető vissza. a tanulási görbék (milyen „gyorsan” tanulunk meg valamit) és az intelligenciahányados. A pszichológia által tanulmányozott viselkedések jelentős része mennyiségileg is mérhető. A genetikai rokonság fokának tisztázásával lehetőség nyílt megtervezni. a biológiai és az örökbefogadott gyermekek összehasonlítása. Az ilyen. A domináns és recesszív allélek okozta változatosságot nevezzük domináns variancia-komponensnek. A pszichológiában négy különböző elmélet próbált erre a kérdésre választ találni. A humán viselkedésgenetika eszköztárába évtizedekig az ikervizsgálatok. hogy a különböző fejlődési szakaszokban eltérhet a környezet befolyása. episztatikus genetikai varianciát. nagy változatosságot mutató tulajdonságokat mennyiségi tulajdonságnak nevezzük. Piaget konstruktivista elképzelése szerint a környezet és az öröklés egyaránt fontos.131 egyes génváltozatok egymás hatását felerősíthetik. az IQ. mint például a személyiség jellemzői. A rokoni kapcsolatokat grafikusan ábrázolva feltüntetik. tanulási megközelítés (behaviorizmus). vagy embereknél a sarlósejtes vérszegénység súlyosságának mértékében. hogy milyen környezetbe kerül. és sorsát. 1994). amelynek jeles képviselője. A 20. . Ilyen jelenséget figyeltek meg például rágcsálók felnőttkori testsúlyának alakulásában. Az öröklés és a környezeti hatások szerepéről (nature-nurture) azonban már az 1920-as években vita alakult ki a pszichológia tudományán belül. hogy bizonyos jellegek (a fogyatékosságtól kezdve a tehetségig) nem csak az egyénre. egy adott gén különböző változatai eltérő „erejűek” lehetnek. vagy éppen mérsékelhetik. valamint hogy a gyermek maga is aktív szereplője ennek a folyamatnak. Gyakran alkalmazzák például az orvosi genetikában. Felismerte. lül azonban jelentős egyéni különbségeket figyelhetünk meg például az aktivitási szintben. Mint ahogy az öröklésmeneteknél már láttuk. A korai megfigyelések azt mutatták. John B.

hogy a genetikai variancia mennyit határoz meg a teljes fenotípusos varianciából. valamint Danis és mtsai a II. Ebből a gondolatból indult el az eugenika elmélete. de elvezethet akár egyes jellegek. a genetikai tényezőknek annál nagyobb a szerepük a tulajdonság kialakításában. Érinti ez a viselkedés fejlődésének magyarázatát. A legegyszerűbb modell szerint a vizsgált jelleg varianciája (változatossága) a vagy – többnyire az angol jelölés szerint – G) és a környezeti (magyargenetikai (V g ban Vk . század számos politikai döntését is.1 10%-nak felel meg. valamint mérési hibák is állhatnak. 2 A heritabilitás értéket időnként százalékban fejezik ki. Reméljük. VISELKEDÉS-GENETIK AI ALAPFOGALMAK ÉS FONTOSABB EREDMÉNYEK Örökölhetőség és a környezeti hatások típusai A genetika alkalmazása nem azt változtatta meg. . értéke 0 és 1 között változik. Ezek az elméletek a tudományos közösség számára tarthatatlanok. család. h 2) azt jellemzi.és ikervizsgálat). miért nem lehetséges. felbukkanásukat napjainkban egyértelmű elutasítás fogadja. 2 és minél nagyobb. vagyis a változatosság mekkora hányada áll kapcsolatban a genetikai változatossággal. Egyre bővülő tudásunk a molekuláris folyamatokról és az esetleges beavatkozás képessége ismételten aggodalommal töltheti el a genetikában járatlan olvasót. A heritabilitás az adott vizsgálati csoportra érvényes. 2006. hogy minden emberi tulajdonságot az öröklődés határoz meg. amely beárnyékolta a 20. és szelektív szaporodással növelni lehetne az emberiség értelmi képességeit. Az emberi viselkedés genetikai vizsgálatának történetét azonban csalások és bizonyos eredmények félreértelmezése kísérte. kötetben). jelenségek pontosabb és objektívebb definiálásához is. A változatosság hátterében genetikai és környezeti hatások. amely a környezet általi meghatározottságtól eltávolodva közeledett a környezet és a genetikai háttér együttes hatásának megértéséhez. az angol jelölés szerint E) variancia összege.132 nyezet nem közvetlen kölcsönhatásban. hogy melyek a pszichológia fontos területei (pl. Francis Galton elévülhetetlen érdemeket szerzett a viselkedésgenetika módszertanának kifejlesztésében (statisztikai eljárások. a személyiség). a kérdésről l. Az örökölhetőség (heritabilitás. és miért nincs is értelme az emberi mindenhatóságban való hitnek (és az attól való félelemnek). hanem a lélektani jellegekről való gondolkodást alakította át. hanem a kultúra révén integrálódnak (Cole és Cole. A kvantitatív viselkedésgenetika a fenotípusban megfigyelhető egyéni változatosságot igyekszik megfelelő statisztikai eljárásokkal összetevőkre bontani. Ugyanakkor azt vallotta. tehát a h 2 = 0. még Danis és Kalmár a jelen kötetben. hogy e fejezet segít megvilágítani.

3 Ugyancsak fontos belátnunk. de ez nem azt jelentette. viszont a Down-szindrómások csoportján belüli változatossághoz már nem csak a geneti 3 Természetesen előfordulhatnak meglehetősen különböző heritabilitásérték-becslések ugyanazon jelleggel kapcsolatban. hogy például egy viszonylag magas heritabilitású tulajdonság. hogy az alacsonyabb átlagértéket mutató csoport tagjai rosszabb géneket hordoznának. Ezen felül jelentős eltérés jellemezte a két csoport életkörülményeit. hogy ismételt vizsgálatokban. egy adott vizsgálati csoportra igaz. Így például ha azonos fajhoz tartozó. mint a csoportok közötti különbség. Kontextus. Ugyancsak ilyen hatásnak számít például a kromoszóma-rendellenesség okozta Down-szindróma is. A valóságban – természetes környezetben – a populációk általában genetikai szempontból megfelelő változatossággal rendelkeznek. ha nagyon robusztus genetikai hatásról van szó (ilyennek bizonyult például a BRCA1 és BRCA2 génváltozatok szerepe az emlőrák kialakulásában). és minden egyed számára közel azonos. de különböző. Átlagos IQ pontszám különbséget mutattak ugyan ki az afrikai és az európai (azaz kaukázusi rasszba tartozó) felmenőkkel rendelkező amerikaiak között. tehát ilyenkor a változatosság hátterében az öröklés áll. és a csoportok IQ pontszám átlagának eltérése inkább ennek tudható be. . hogy a csoportokon belül egyöntetűen mindenkinek a pontszáma az alacsonyabb vagy a magasabb tartományba esett volna. változatosságot csak az eltérő környezeti hatások tudnak létrehozni. Ilyenkor a G súlya abban az esetben nő meg jelentősen. Az. hiszen a genetikai állomány azonos. és a környezetükben is vannak eltérések. vadon növő példányoktól származó növénymagvakat üvegházban vetünk el és nevelünk fel. akkor a környezeti hatások azonosak lesznek és nem okoznak változatosságot a növény egyedek jellemzőiben. Az egyes palánták között megfigyelhető különbséget a genetikai tényezőkre vezethetjük vis�sza. hogy bizonyos jellegekkel kapcsolatban mégis megadhatunk egy heritabilitás-érték tartományt. hogy a heritabilitás az egyes tulajdonságoknak nem állandó és általános jellemzője. A valóság az. ha azonos genetikai állományú egyedeket (pl. Ebben az esetben az érintettek IQ-ját elsősorban genetikai tényezők határozzák meg. A genetikai jellegek által magyarázott variancia (heritabilitás) megnő. ilyenkor azonban szerepet játszhat a tulajdonság mérésére használt módszerek vagy a vizsgálati minták jelentős eltérése. mint például az IQ esetében az adott tulajdonság átlagos mutatóiban mérhető populációk közötti különbség nem azt jelenti. hogy a csoportokon belüli változatosság mértéke nagyobb. Ilyen esetekben gyakran az összehasonlított csoportok életkörülményeiben találhatunk határozott különbséget. és ebben a helyzetben szinte 100%-os heritabilitást mutathatunk ki a változatosságot mutató jellegekben. annak köszönhető. akkor a környezeti hatás jelentősége és magyarázó ereje növekszik meg.133 Fontos megértenünk. Ugyanígy.és populációfüggő mérték: egy adott környezetben. eltérő csoportokban is többé-kevésbé hasonló értékeket becsültek. ha a környezet stabil. beltenyésztett törzsből származó patkányokat) vizsgálunk.

0. azaz közös felmenőjüktől más-más valószínűséggel örökölték ugyanazt a génváltozatot. időzítése) is hozzájárulnak. míg 1 az egypetéjű ikreknél (ők genetikai klónoknak tekinthetők). Csökken a heritabilitás akkor. ha azonos rokonsági fok mellett magasabb az adott jelleg heritabilitása. Nagyon alacsony születési súllyal. és csoportszinten kisebb szerepe van a genetikai változatosságnak. legalább 8 héttel korábban világra jött koraszülöttek esetében a képességek korai fejlődését elsősorban koraszülöttségük befolyásolja. A rokonsági fok 0 és 1 között változik: 0 az egymással egyáltalán nem rokon személyeknél (pl. szülők iskolázatlansága. akiknek génváltozatai 100%ban azonosak. hanem a környezeti tényezők (például a fejlesztés minősége. ha az adott vizsgálati helyzetben nagyon erőteljes. hogy a heritabilitás-érték magasabb a kedvezőbb családi környezetben felnövő gyerekek esetében. és megnő a környezeti hatások szerepe. az egyedek annál hasonlóbbak egymáshoz. súlyos nélkülözés a fejlődés kulcsfontosságú időszakaiban). Összetett viselkedést tekintve az ilyen erőteljes hatások meglehetősen ritkák.5 a testvérek. A klasszikus viselkedés-genetikai (kvantitatív genetikai) mérési módszerek azon alapulnak. A heritabilitás tehát a rokonsági fok figyelembevételével az egyedek hasonlósági fokából is becsülhető. hogy az összehasonlítandó csoportoknak eltérő a rokonsági foka. mélyszegénység) ugyanannak a tulajdonságnak az örökölhetősége mérsékeltebb. kétpetéjű ikrek. míg kedvezőtlen körülmények között (pl. vagy a szülők és gyermekeik rokonsági foka. Minél nagyobb tehát a rokonság foka. Ugyanakkor több vizsgálatban is azt találták. az örökbefogadó szülők és az örökbefogadott gyermek).134 kai. a környezet által közvetített rizikótényező figyelhető meg (pl. Hasonlósághoz vezethet . Ugyancsak megnöveli a hasonlóságot.

tehát az MZ és a DZ ikerpárok fenotípus-korrelációjának4 különbségével az adott jelleg örökölhetőségét jellemezhetjük (h 2 = 2[rMZ-rDZegynemű]).1. Az egypetéjű ikrek (ang. illetve az egy családban felnövő. összefüggést mutat-e a másik változása. azonos nemű kétpetéjű ikerpárokban pedig 0. IQ ) esetében az adott vizsgálati csoportban megfigyelt változatosság 52%-a mögött genetikai tényezők állnak. az összefüggés hiányától (r = 0) a tökéletes negatív (r = –1) vagy pozitív (r = 1) együttjárásig. 2009). A humán kutatások esetében az ikervizsgálat a legismertebb az alkalmazott módszerek közül: ezekben az esetekben a saját családjukban. Örökbefogadó családoknál pontosan az ellenkező jelenséggel találkozhatunk: az örökbefogadó szülő és az örökbefogadott gyermek. illetve változik-e a kimutatható varianciák aránya. a genetikai és környezeti hasonlóságot is. azaz a mért tulajdonság (pl. hogy mind a genetikai. MZ) genetikai állományukat tekintve azonosak. szintén nagyon értékesek a genetikai és környezeti hatások azonosítása szempontjából.86. ha az együtt felnevelkedő egypetéjű ikerpárok tagjai között mért korrelációs együttható értéke 0.135 azonban a genetikai hatások mellett a közös környezet is. Az eddig ismertetett modell egyszerűsítő abban a tekintetben. hogy két változó (ez lehet két független populáció. eltérő környezetben nőnek fel. hogy az ikreket azonos környezeti hatások érik. keretes szöveg). dizygotic.és kétpetéjű ikreket hasonlítják össze. 3. és becsülni kell. nem biológiai testvérek egymástól genetikailag különböznek. akkor a heritabilitás értéke 0. és egymástól független gének egymásra hatása (episztatikus variancia) is kimutatható (bővebben l. 4 A korrelációs együttható (r) azt jellemzi. Azok a ritka esetek. Ebben az esetben a fenotípusos hasonlóság (korreláció) közvetlenül becsüli a heritabilitást. vannak domináns génhatások (domináns varianciakomponens). Gervai. Egy összetett tulajdonság kialakításában az egyes gének hatása összeadódhat (additív genetikai variancia). hasonlóságuk tehát csak környezeti hatásoknak köszönhető (részletesebben l. . míg a kétpetéjű ikrek (ang. információt kaphatunk arról is. Időben nyomon követve az ikerpárok fejlődését.52. hogy egy-egy sajátság folytonossága (időbeli stabilitása) mennyiben köszönhető genetikai. DZ) esetében várhatóan 50%-ban közösek a génváltozatok. Tudjuk azonban. vagyis az egyik változásával bekövetkezik-e. Értéke –1 és 1 között változik. amennyiben a genetikai variancia (és a heritabilitás becslésekor is) csak a fontosabbnak tartott additív genetikai varianciát tartalmazza. és mennyiben környezeti tényezők hatásának. együtt felnövekvő egy. A modellek többsége egyszerűsít.60. hogy a genetikai hatások is többfélék lehetnek. tehát a heritabilitás mérését célzó vizsgálatoknál egyaránt figyelembe kell venni. monozygotic. Az elemzés feltételezi. Így például. amikor az egypetéjű ikrek egymástól elválasztva. és az ugyancsak egy családban élő. vizsgálati csoport azonos tulajdonságot mérő jellemzője is) milyen erős összefüggést mutat. mind pedig a környezeti hatásokat egyneműnek tekintettük.

hogy egy családban több testvér csak ritkán érintett (Rutter. Az antiszociális viselkedés és a depresszió heritabilitása hasonló mértékű. hogy a szülők. majd örökbefogadott gyermekek intelligenciájának fejlődését követték nyomon (Duyme és mtsai. vagyis egyformán érvényesülnek az összes gyermek esetében. eltéréseket mutathatnak a szülői viselkedésben attól függően. hogy a családi hatások nem fontosak. A vizsgálatok jelentős része azt mutatja. és nem általánosságban végzünk statisztikai becslést a közös környezeti hatásokat illetően. vagy vele szemben jobban érvényesítik saját elképzeléseiket. mindenki számára rendelkezésre áll bicikli és ezzel a mozgásfejlődés lehetősége). hogy a családokon belüli hasonlóság elsősorban a genetikai hasonlóságra vezethető vissza. Danis és Kalmár tanulmányát a jelen kötetben. amelyben csecsemőkorban deprivációt (elhanyagolást. Tudjuk azonban. az antiszociális viselkedés esetében jelentősnek tűnik a közös családi környezet hatása. Mindez korántsem jelenti. és kisebb mértékben okozza a közös környezet.136 A környezet esetében is meg kell különböztetnünk azokat a hatásokat. Míg az előbbiek hozzájárulnak a fenotípus hasonlóságához. Mind a közös. inkább arra utal.5 év) ismételten elvégezve az intelligenciavizsgálatot. 1999). amelyek a vizsgált egyedek mindegyikénél ugyanúgy érvényesülnek (közös környezet). illetve azokat. hogy az idősebb gyermekkel szigorúbbak a szülők. Ugyancsak nyilvánvalóvá válhat a közös környezet jelentősége. Jó példa a környezet minőségének fontosságára az a kutatás. szocioökonómiai státuszú5 (SES) családokba kerültek. Nyilván lesznek közös hatások is (pl. ugyanakkor lehet. azt találták. mind pedig a nem közös környezeti hatások származhatnak a családból vagy a tágabb környezetből is. hogy éppen melyik gyermekükről van szó. valamint egyes jellegenként eltérő lehet. a jelen kötetben). mert általában halmozottan fordul elő a testvérek között. Ha ugyanazon családban felnövő gyerekekre gondolunk. Mégis. A 4-6 éves korban örökbefogadott gyermekek változatos társadalmi helyzetű. hogy mind az alacsony. azt feltételezhetnénk. és ugyanabba az irányba terelik fejlődésüket. . a növekedés számottevően na 5 A SES (szocioökonómiai státusz) mérésével kapcsolatban l. azt. még ha igazságosan és egyenlően próbálnak is bánni gyermekeikkel. bántalmazást) elszenvedett. hogy milyen relatív jelentősége van a közös és a nem közös környezeti hatásoknak (l. ha közvetlenül mérjük a feltételezett rizikótényezőket. 2006). hogy a családon belüli környezeti hatások közösek. amelyek egyénenként változó mértékben vagy minőségben figyelhetők meg (nem közös környezet). még az egyes gyerekek és szüleik között zajló egyedi tranzakciós folyamatokról Danis és Kalmár. míg a depresszió esetében a nem közös környezeti hatások nagyobb súlyára következtethetünk abból. Kamaszkorban (átlagéletkor: 13. mind a magas SES státuszú családba fogadott gyermekek átlagos IQ-ja növekedett. az utóbbiak az egyéni különbségek kialakulása felé terelik a fenotípus kialakulását. hogy ugyanarra a környezeti tényezőre az egyének eltérő módon reagálhatnak.

akik mentesek a genetikai rizikótól. Passzív gén-környezet korreláció esetén a gyermek csak „elszenvedi” a szülő által létrehozott környezetet. Azonos genetikai információt hordozó magvakat például a hegy lábánál elvetve magasabb növényt kapunk. Amikor viszont a környezetet tovább szegényítették (de nem volt szenzoros depriváció). akiknél genetikai kockázat figyelhető meg a magatartászavar kialakulására. hogy az IQ kialakításában jelentős genetikai hatás is érvényesül. A genetikai és a környezeti hatások összefüggése Az egyén genetikai felépítésének és a környezetének hatásai nem feltétlenül függetlenek egymástól. A család SES mutatójától függetlenül összefüggött viszont a gyermekek örökbefogadás előtti és utáni IQ-ja (r = 0. A viselkedésgenetika a gének és a környezet együttes hatásainak lehetséges formáit gén-környezet interakciók és korrelációk formájában írja le (Plomin és mtsai. moderátor hatások” című alfejezetben szólunk (l. hogy a környezeti hatásoknak való kitettség mértékét maguk a genetikai tényezők is befolyásolhatják. a korai fizikai bántalmazás 24%-kal növelte meg a patológia kialakulásának valószínűségét. lentebb). Állatoknál a viselkedésben is kimutatható ez a jelenség. 1977): – Gén-környezet interakció (GxE) esetén az egyének eltérő érzékenységgel reagálnak meghatározott környezeti ingerekre. míg azoknál a gyerekeknél. Ez a kapcsolat gének és környezet között többféleképpen is előállhat.137 gyobb volt azonban a jobb társadalmi helyzetű családokban. hogy azoknál a gyerekeknél. több felfedeznivaló tárgyhoz és társas interakcióhoz jutottak az állatok. nagyobb térben érdekes tárgyakat helyeztek el. hogy milyen környezetet alakít ki a vele 50%-ban közös genotípusú gyermeke szá- . A gén-környezet interakciókról bővebben a „A környezeti hatásokra való érzékenységet befolyásoló gének. Például a cickafarkfű és egyéb növények mérete is összefügg azzal. ezt nevezzük reakciónormának. – A gén-környezet korreláció (rGE) azt a jelenséget írja le. 2005). amiből arra következtethetünk. hogy milyen tengerszint feletti magasságon nőnek. Ha a környezetet gazdagabbá tették. így „buta” és „okos” állattörzsekhez jutottak. A szülő saját genotípusa befolyásolhatja. Tanulási kísérletek során kognitív képességre szelektáltak laboratóriumi patkányokat. hogy meghatározott genotípus eltérő környezetben egy folytonos fenotípus más-más tartományának kialakulásához vezethet.és állatvilágból is arra. ugyanolyan környezeti kitettség esetén is csak 2%-kal nőtt meg a magatartászavar megjelenésének valószínűsége (Jaffee. akkor az „okos” állatok teljesítménye a „butákéhoz” vált hasonlóvá (idézi Gottesman. mint amely 2000 méter magasságban nő. a „buta” patkányok teljesítménye megjavult a kísérletekben.67). Így például kimutatták. Számtalan példát ismerünk a növény. 2008). Az állatok környezetét a standard laboratóriumi körülményekhez képest megváltoztatva tanulási mutatóik is megváltoztak.

részben azzal. Ilyenkor a személy. vagy elősegítheti művészeti tehetségének kibontakozását. míg serdülő.2 [alacsony] – 0. Ferenczi a jelen kötetben. a kétpetéjű ikrek esetében a gén-környezet korreláció jelentősen hozzájárul a nem közös környezet kialakulásához. Aktív gén-környezet korreláció érvényesül akkor. Ennek megfelelően például több információhoz juthat majd később a könyvekből. ha kisgyermekként is a festékkel és gyurmával való foglalatosságokat választotta a csak mozgással járó játék helyett. Összefüggést mutattak ki például a szülő antiszociális viselkedése és az általa biztosított családi környezet minősége között. a környezeti hatások többségéről bebizonyosodott. hogy pl. hanem neki magának is aktív része volt a környezeti hatások alakításában. A fentieknek megfelelően. hogy az egyén alakítja is környezetét. Beláthatjuk. nem szándékosan ugyan. Tudjuk. A következőkben a csecsemőkkel szembeni anyai viselkedés kapcsán mutatunk be részletesebben egy példát az evokatív gén-környezet korrelációra. Mivel a személyiség – és ezen belül a temperamentum – egyes dimenzióinál meglehetős genetikai hatást bizonyítottak. a temperamentumról bővebben l. de jellemzőivel befolyásolhatja. jobban hat a passzív gén-környezet korreláció. hogy a szülő viselkedése meghatározó a csecsemő fejlődése szempont 6 A heritabilitás-érték általában a 0. amikor a családi hatások erőteljesebbek.27). ezt reaktív vagy evokatív gén-környezet korrelációnak nevezzük (l. Kendler és Baker (2007) együttesen elemezte 55 független vizsgálat eredményeit: az előforduló 35 különböző környezeti változó heritabilitása 0. Akár gyermekkorban is megnyilvánulhat a környezet-választás. hogy kimutatható bennük valamiféle genetikai hatás. valamint Ferenczi a jelen kötetben). Az egyén genotípus által befolyásolt tulajdonságai meghatározott reakciót is kiválthatnak a környezetből.6 [közepes] tartományban mozog. hogy az adott gyermek milyen típusú tevékenységeket kedvel.07 és 0. érzelmi) környezetet alakítanak ki számára. hogy a körülötte lévők milyen (pl.6 ily módon a gének a viselkedés révén valamelyest befolyásolják az egyén környezetét is. Feltételezhetjük. és olyat keres. részben választásain keresztül. hogy a környezeti hatás nem csak véletlenül érte a gyermeket. ha a szülők vagy a pedagógusok a kézművesség iránti érdeklődést észrevéve további alkalmat teremtenek a gyermeknek e foglalatosságokra. még Danis és Kalmár. hogy a fejlődés korai szakaszaiban. Személyiségpszichológusok a hatvanas évektől adatokkal támasztották alá. Ezeket a hatásokat aktív és evokatív gén-környezet korrelációnak nevezzük. ha az egyén maga választja környezetét.és felnőttkorban az önálló választások révén az aktív gén-környezet korrelációnak már nagyobb szerepe lehet a fenotípus kialakulásában. akkor evokatív gén-környezet korrelációnak vagyunk tanúi. hogy meghatározott reakciót vált ki környezetéből. például abban.39 között változott (átlag: 0. .138 mára. ha már korán is inkább a képeskönyveket nézegette. amely inkább megfelel genotípusa által meghatározott tulajdonságainak. Az előző példánál maradva. Nyilvánvaló.

de 30 hónapos korában ismét az 5 hónapos korihoz hasonló heritabilitást mutattak ki az anya ellenséges-reaktív viselkedésével kapcsolatban. hogy az anyai viselkedést illetően ugyanazon anya két különböző gyermeke iránt mutatott viselkedésének változatosságát elemezték. hogy anya ellenséges viselkedésének változatossága milyen összetevőkre bontható (genetikai. azonban a genetikai komponens eltérő volt a két életkorban. ami feltehetően az anya saját jellemzőit (személyiség. már korábban is felmerült a szakirodalomban. mintha az a gyermekhez tartozó jellemző lenne. hanem genetikai vagy nem közös környezeti hatások is szerepet játszhatnak benne. amelyek nem mutatnak stabilitást ebben az életkori tar 7 Látnunk kell. 31%-át a gyermek genetikai jellemzői magyarázzák. A kutatók megpróbálták azonosítani. 2007). Statisztikai modell segítségével elemezték. Az ellenséges-reaktív viselkedés az egypetéjű ikerpárok esetében nagyobb hasonlóságot mutatott. és befolyásolhatta azt. mint a kétpetéjű ikreknél. . mivel a temperamentummal kapcsolatban jelentős genetikai hatás mutatható ki. hogyan számol be saját viselkedéséről. Tehát a csecsemő temperamentumért felelős gének részben magyarázták az anyai ellenséges-reaktív viselkedést is. iskolázottság) foglalta magában. Ugyancsak kérdőív segítségével mérték a csecsemő temperamentumát (nehéz temperamentum.7 Azt találták. de az anyai viselkedés varianciájának jelentős hányadát. hogy a gyermek nehéz temperamentumának szerepe lehet az anya viselkedésének alakulásában. illetve nem közös környezetét jellemezhették volna a kutatók. akkor az anya saját genetikai jellemzőit és közös. tehát olyan csecsemő. A csecsemők 18 hónapos korában nem. hogy a viselkedésben megfigyelhető változatosság nem csak közös környezeti hatással magyarázható. közös környezet. Az evokatív gén-környezet korreláció kimutatásához Boivin és munkatársai (2005) ikerpárokat vontak be a vizsgálatba. az anya ellenséges magatartása az elemzésben úgy tekintendő. Ugyanez a munkacsoport a gyermekek későbbi életkorában is nyomon követte az anyai viselkedés alakulását (Forget-Dubois és mtsai. Statisztikai modell segítségével kimutatták. Itt tehát a környezeti és genetikai összetevők a gyermekekre vonatkoznak. l. a jelen kötetben).és kisgyermekkori tulajdonságokkal állhat összefüggésben. nem közös környezet). hogy a csecsemő milyen megfigyelhető viselkedései közvetíthetik a genetikai hatást. Feltételezték. hogy az anyai viselkedéssel kapcsolatos genetikai varianciának mintegy fele azonos a gyermek nehéz temperamentumát magyarázó genetikai tényezőkkel. Ebből arra következtethetünk. hogy meghatározó szerepe van a közös környezeti hatásoknak (tehát az ikerpárok két tagjára hasonlóan hatott az anya viselkedése). A kérdés. Az anyák külön-külön beszámoltak az ikerpárok tagjaival kapcsolatos viselkedésükről.139 jából. A viselkedés varianciáját legnagyobb részben a három életkorban stabil közös környezeti hatások magyarázták. miszerint befolyásolja-e a csecsemő viselkedése a szülő reakcióját. A gyermek örökletes tulajdonságai szintén hozzájárultak 5 és 30 hónapos korban az anyai viselkedés kialakításához. Ferenczi. A szülői viselkedést kérdőív segítségével vizsgálták a csecsemők 5 hónapos korában. Ha felnőtt ikerpár anyák viselkedését elemezték volna.

Gondolhatnánk. a csecsemő temperamentuma és a szülő viselkedése között kimutatott. A csecsemő temperamentuma és a szülő viselkedése közötti összefüggés a teljes mintához képest erősebb volt rosszabb társadalmi helyzetű. örökbefogadott gyermekeknél mutatták ki. 1998). Nyilván. A gyermek adott életkorban mutatott externalizációja (engedetlen. az összefüggést azonban környezeti faktorok is befolyásolták (Paulussen-Hoogeboom és mtsai. . heves. nagyobb mértékben viselkedtek negatívan. hogy a csecsemő és a kisgyermek negatív emocionalitása összefügg azzal. hogy azok a szülők. ez az összefüggés változhat annak megfelelően. Mindkét elképzelésre (de főleg a heritabilitás növekedésére) találhatunk tapasztalati igazolást. ugyanakkor az is logikus feltételezés. Ugyanakkor kifejezetten jó társadalmi helyzetű családokban ellenkező irányú összefüggést figyeltek meg. hogy az autoriter nevelési stílus és a gyermek konformitásának magasabb értéke állhat a negatív emocionalitást kevésbé támogató szülői viselkedés hátterében. továbbá Ferenczi. mint azok. hanem környezeti tényezők alakították. hogy a gyermek önállósulásával az őt érő ingereknek és megszerzett tapasztalatainak genetikai befolyásoltsága növekszik. hogy a gyermekek életkorával növekszik az additív genetikai variancia (Deater-Deckard és mtsai.vagy örökbefogadott mintákban végezték. akiknek gyermekét nem terhelte ilyen rizikó (O’Connor és mtsai. akiknek örökbefogadott gyermeke genetikai rizikót hordozott az antiszocialitásra. Ezzel párhuzamosan csökkent a közös környezet által magyarázott variancia. Az anya ellenséges viselkedésének stabilitását tehát nem genetikai. hogy mennyire támogató a szülő viselkedése. 2007). mint 75%-a volt kaukázusi származású (durván fogalmazva a kaukázusi a fehér európai populációt jelenti). 2005). hogy az adott közösségben milyen kulturális és gyermeknevelési normák érvényesülnek. Az etnikai kisebbségek esetében feltételezik. Ugyanezeket a gyerekeket egy évvel később vizsgálva mérsékelt-közepes 8 Alacsony szocioökonómiai státuszú családokban. ahol a családok kevesebb. és a csecsemő fokozott nyűgösségére a szülő több pozitív vonást mutató viselkedése volt a válasz. illetve olyan mintákban. a jelen kötetben). a negatív emocionalitás kevésbé támogató szülői viselkedéssel párosult. Iskoláskorú (7–12 éves). mégis megerősítik a fentebb ismertetett. evokatív gén-környezet korrelációt (a témáról l. hiszen mindinkább képes maga megválasztani környezetét (Scarr és McCartney. tehát a jobb erőforrásokkal rendelkező családokban – ez lehet anyagi vagy társas – az anyák jobban tudják viselkedésüket a nehezebb természetű gyermekekhez igazítani. akár agresszív magatartás) csak részben magyarázta az általa hordozott genetikai rizikónak a szülő viselkedésére kifejtett hatását (evokatív génkörnyezet korreláció). hogy az életkor előrehaladtával egyre nő a környezeti hatások jelentősége. Egy 62 vizsgálat eredményeit feldolgozó elemzésben szintén kimutatták.140 tományban (pl. 1983). iker. tehát a vizsgált jellegtől és a környezet minőségétől függően mindkét irányú folyamat hatással lehet a fejlődésre. a korai irritabilitás megváltozik). valamint etnikai kisebbséghez tartozó családokban.8 Bár ezeket a vizsgálatokat nem genetikailag informatív. Négy-nyolc éves ikerpárok feladattal kapcsolatos kitartását megfigyelve kimutatták.

kvantitatív genetikai (pl. továbbá azt tárgyaljuk. A MOLEKULÁRIS GENETIKA ÚJ LEHETŐSÉGEI Az örökölhetőség és a környezeti hatások mértékét becslő. 55% 12 évesen és 66% 17 évesen. ahogyan a gyermek 11 és 17 éves kora között megítélte a fiú-apa kapcsolatot (megbecsülés. E jelenségek hátterében állhat aktív-gén környezet korreláció. változatosságát számos gén befolyásolja. tízezres) vizsgálati mintákban. 10-15%-ot elérő genetikai hatások kimutatására alkalmasak nagy (ideális esetben több ezres. A pszichofiziológiai vizsgálatok és az összetett viselkedésmódok egyszerűbb elemekre bontása segítheti elő a gének hatásának megvilágítását.141 egyéni stabilitást figyeltek meg (r = 0. N = 389. 2006). hogy a viselkedés megjelenését. megjelenés alatt). A VISELKEDÉSI JELLEMZŐK HÁTTERÉBEN ÁLLÓ GÉNEK AZONOSÍTÁSA.és kisgyermekkorra. Haworth és mtsai. Sokkal valószínűbb. A stabilitás hátterében szinte kizárólag genetikai hatás állt. hogy a gén szintű változatosság miképpen nyilvánul meg a megfigyelhető viselkedésben. hogy meghatározott gének azonosítására adnak lehetőséget. Ugyanakkor a molekuláris genetikai vizsgálatok azzal. Szó lesz például a korai környezet és bizonyos gének hatásáról a depres�szió. Egy 11 ezer ikerpárt felölelő vizsgálatban az általános kognitív képességek örökölhetőségében is szignifikáns volt az emelkedés gyermekkortól fiatal felnőtt korig (41% 9 évesen. Miért fontosak mégis ezek a hatások? Mivel bonyolult viselkedéseket vizsgálunk (hiszen pl. Életkorral növekvő heritabilitást mutattak ki abban. különös tekintettel a csecsemő. a félénkség vagy akár az aktivitás hátterében is igen összetett idegrendszeri szabályozás áll). míg a változást leginkább a nem közös környezet hatása magyarázta. Elkins és mtsai. támogatás. Deater-Deckard és mtsai. konfliktus. korlátozás. az antiszociális viselkedés. A természettudományi tárgyakban való iskolai eredményesség terén viszont 9-ről 12 éves korra megnőtt a közös környezet hatása (12%-ról 32%-ra). és ezek különböző mértékben járulnak hozzá az adott jelleg esetében kimutatható genetikai varianciához. közelebb vihetnek bennünket a genetikai hatások konkrét mechanizmusának megértéséhez. gének és génváltozatok azonosítása) lehetővé tette olyan genetikai hatások azonosítását. 1997). nem várhatjuk. A most következő alfejezetben a molekuláris genetika alapfogalmaival ismerkedünk meg. amelyek egy adott jelleg variabilitásának csak kis részét (akár mindössze 1-2%-át) magyarázzák. A molekuláris genetikai eljárások fejlődése viszont (pl. a korai kötődés és az érzelemszabályozás fejlődésével kapcsolatban. iker-) vizsgálatok csak viszonylag nagy.46. az örökölhetőség pedig 64%-ról 47%-ra csökkent (Haworth és mtsai. hogy azok kialakításában csak néhány nagyhatású gén vegyen részt. Természetesen még így is nagy a távolság a gén és a viselkedés között: nem feltételezhetünk közvetlen hatásokat. . 2009).

2. akkor az egyes változatokat alléloknak nevezzük. Homozigótaság: l. mérete és alakja fajra jellemző. hogy mi továbbítja valóban az információt az egyik generációból a másikba. és ezen keresztül befolyásolják az egyes gének működését. amikor a két kromatid egy adott ponton összekapcsolódik. aki tehát más-más allélt örökölt az apától és az anyától. és ezzel létrehozza a sarló alakú vörösvértesteket. A DNS egy óriásmolekula. Homozigóták esetében a két kromoszómán az adott génnek azonos változata található. és ilyen módon akár megfigyelhető tulajdonságban kimutatható változáshoz vezethet. de azt csak 1944-ben fedezték fel. Heterozigótaság esetén az adott gén két eltérő allélja. Például a sarlósejtes vérszegénység esetében a β-hemoglobin génjében egyetlen nukleotid változásával jön létre az az allél (vagyis génváltozat). valamint 1 pár ivari kromoszóma található. Kromoszóma: DNS-ből és fehérjéből felépülő strukturális egység.2. Az egyes változatok előfordulási gyakorisága eltérő lehet. keretes szöveg). A leggyakrabban ábrázolt és vizsgált forma a sejtosztódás során már az utódkromoszómát is tartalmazó állapot. és citozin [C]). timin [T]. illetve a sejtosztódási fázisnak megfelelően kompaktabb vagy lazább. A DNS „kettős spiráljának” két szálán meghatározott rendben helyezkedhetnek el a bázisok. James D. Genetikai alapfogalmak II. 3. hogy a felfedezőket (Francis Crick. még csak az öröklődés elvont faktorairól gondolkodott. A fehérjék a DNS-t becsomagolva létrehozzák a kromatin szerkezetét. A 20. A változat okozhatja a gén működésének megváltozását vagy a génről átírt fehérje szerkezetének módosulását. guanin [G]. férfiakban egy X és egy Y kromoszóma van). és nem tudta. amely módosult hemoglobin fehérjét eredményez. Allél: ha egy adott gén meghatározott része több változatban is előfordulhat (a különbség lehet mindössze egy nukleotid). század elején Theodor Heinrich Boveri (1862–1915) német biológus leírta. hogy az átöröklés a kromoszómák segítségével történik (l. ami akkora jelentőségű felfedezésnek bizonyult. amelyben cukor-foszfát vázon található 4 különböző nukleinbázis (adenin [A]. amelyeken keresztül a két szál összekapcsolódik (csak A-T és G-C párok le3. Wilkins) 1962-ben orvosi Nobel-díjjal jutalmazták. A DNS szerkezetét 1953-ban írták le. Watson és Maurice F. A kromoszómák száma. Emberben 22 pár nőkben és férfiakban is azonos mikroszkópikus szerkezetű autoszóma. amely már a megtermékenyülés pillanatában eldönti az utód biológiai nemét (nőkben 2 db X kromoszóma. és létrejön az ismert X szerkezet. a több allél által együttesen kialakított változat. Heterozigótaság . másolásra alkalmas állapotot hoznak létre. DNS). Haplotípus: egy gén különböző polimorf helyein megfigyelhető génváltozatok mintázata. században megfogalmazta az öröklődés alapszabályait. hogy az információ hordozója egy kis elemekből álló polimer nukleinsav (dezoxiribonukleinsav.142 Az öröklődés fizikai alapjai Noha Mendel a 19. változata van jelen az egyedben.

1. Ebben nem pusztán a különböző génváltozatokat írják le. keretes szöveg). l. ami a sejten belül a genetikai információt közvetítő és szállító funkcióval rendelkező RNS (ribonukleinsav) óriásmolekulák segítségével a fehérjék aminosav építőkövekből való szintéziséhez vezet (részletesebben l. 2003).ornl. l. hanem azt is vizsgálják. amit a Nemzetközi HapMap Projekt 10 tűzött ki célul. hogy sok esetben a pszichológiai és pszichiátriai fenotípusok meghatározottsága nem elég szigorú.org/.wikipedia.2. illetve meghatározott fenotípussal milyen génváltozatok jelenléte jár együtt (haplotípus. 1990-ben fogtak bele a Hu9 mán Genom Projekt keretében a teljes emberi genom leírásába (a nukleotidsorrend azonosítása).org/wiki/File:DNA_chemical_structure. A Wikipedia szabad hozzáférhető illusztrációja alapján: 20-25 ezer génünk van). ámde intézményesen nem összefogott kezdeményezés indult el a fenotípusok pontos meghatározása érdekében (Freimer és Sabatti. http://www. ábra).svg) gyobb részének funkcióját – ha van – nem ismerjük.shtml. Ridley. A klinikai diag 9 10 http://www. A DNS szál viszonylag kis 3. 3. . Mivel a genetikai vizsgálatok nyilvánvalóvá tették. Gervai. ezért a genetikaihoz hasonló. Így például nagy jelentősége van a gyermekkori figyelemzavaros hiperaktivitás tünetegyüttes vizsgálatának. 3. 2002). Az egyik DNS szálon a sorban álló nukleotidok egymás utáni hármas csoportjai hordozzák az információt.143 hetnek.2. ábra). 3. hiszen ez a leggyakoribb gyermekpszichiátriai rendellenesség. A következő lépést a funkcionális vizsgálatok jelentik.1. Az ember mintegy 3 milliárd nukleotidból felépülő teljes DNS állományának meghatározott szakaszai alkotják a géneket (l.hapmap. hogy ezek közül melyek szoktak együtt átadódni. ábra A DNS felépítése része tartalmaz géneket (kb. 2009.gov/sci/techresources/Human_Genome/home. valamint az egyes génekben mutatkozó változatosság vizsgálata. ami 2003-ban fejeződött be. na(http://en.

Tartalmaz exont (ennek a szakasznak az információtartalma „fordítódik” majd le és határozza meg a fehérje aminosavsorrendjét) és intront (néma szakasz. az ös�szetett jellegekkel kapcsolatban viszont nagyon ritkák az ilyen hatások.png csomagolódik”. esetleg megfordítódik). hiperaktív impulzív és kevert típusok). Az eltéréseket okozhatja a kromoszómák számának vagy szerkezetének megváltozása (egy-egy szakasz hiányzik. továbbá az egyénen belül is nagy a heterozigóta (l. keretes szöveg) formában előforduló gének aránya. 3. a gén különböző változatait pedig alléloknak nevezzük (l. Egy adott gén a kromoszóma adott helyén (lókusz) található. továbbá elkülöníthetik az egyes alcsoportokat (figyelemzavaros. 3. Változatosság az egyének között Az egyének között nem csak a megfigyelt fenotípusban. áthelyeződik. Ilyen ritka . A változatosságot polimorfizmusnak.2. amely nem kódol fehérjét. és az ember esetében a meghatározott kulturális elvárások kontextusában. de a legújabb eredmények szerint szerepe lehet a DNS átírásának szabályozásában).2. relatív módon értékelhető. amelyeket egyetlen gén határoz meg. Így nincsenek jó és rossz változatok – hatásuk csak az adott környezetben. hanem a genotípusban is különbségek mutathatók ki. az adott szakaszon a DNS hozzáférhető lesz az információ átírására. E kutatások célja.2.org/wikipedia/commons/0/07/Gene. tünet-meghatározás segítségével a kezelés is hatékonyabbá válhasson. A variabilitás nagyobb részét azonban a géneken belül megfigyelhető változatosság hozza létre. keretes szöveg). A variabilitás hozzájárul a populáció alkalmazkodóképességéhez. amelyek a megfigyelt tünetekhez vezethetnek. Az egyének között meglehetősen nagy a változatosság. valamint az átírást szabályozó (és ezzel például az adott génről készített fehérje men�nyiségét meghatározó) szakaszokat (promoter és enhancer szakaszok). Vannak ugyan olyan tulajdonságok. ábra A gének elhelyezkedése a kromoszómán Ha a tömören felcsavaroForrás: A Wikipedia szabad hozzáférhető illusztrációja alapján: dott kromatinállomány „kihttp://upload. 3.144 nózis mellett igyekeznek feltárni azokat a pszichológiai alapfolyamatokat és központi idegrendszeri eltéréseket. hogy a pontosabb diagnózis. vagy többször fordul elő.wikimedia.

Ugyancsak felmerülnek olyan gének. hogy melyik gént. Ebben az esetben a gén mutációja hiányos enzimműködéshez vezet (a szervezet nem tudja lebontani a fenilalanint). eleve eltérő tehát. hogy a kimutatott asszociáció valódi-e.145 példa a Huntington-kór. A legújabb felfedezés szerint egy-egy gén eltérő számban is előfordulhat az egyénben (copy number variation. vagy csak egyetlen nukleotidban bekövetkező változás (egypontos nukleotidpolimorfizmus. 3. és végső soron károsítja az idegrendszer fejlődését és működését. amelyek megbízhatóan eltérő gyakorisággal találhatók meg a két csoportban. Feltételezhetjük. Újszülöttkorban felismerve és speciális étrendet kialakítva ugyanakkor a károsodás szinte teljesen kivédhető (l. és annak milyen változatát vizsgálják. GWA). de az autizmussal és a szkizofréniával is. az itt bemutatott vizsgálatokban szereplő kandidáns gének jellemzését pedig a 3. a neurotranszmitterek előállításában. Ezzel az eljárással két jelentősen eltérő tulajdonsággal rendelkező csoport genetikai anyagát összehasonlítva azokat a génváltozatokat igyekeznek azonosítani. illetve lebontásában résztvevő enzimfehérjéket. az idegsejtek szerkezetét befolyásoló faktorokat határozzák meg. A kutatásban leggyakrabban vizsgált változatosságot vagy egy rövidebb DNS szakasz különböző számban történő ismétlődése (hosszúságpolimorfizmus). vagyis ingerületátvivő anyagokat az idegsejt membránján felfogó fehérjéket). SNP vagy nukleotidcsere) okozza (l. keretes szöveg). hogy ha egy adott allél jelenléte olyan változást okoz. amelyek az agy fejlődését. még Gervai. és így választják ki a kandidáns gént. amelyben egy gén bizonyos szakaszának sokszorozódása végső soron szellemi és testi leépüléshez. valamint a szállító fehérjéket kódoló génekkel. vagy csak abból adódik.) A vizsgálat során megfelelő statisztikai módszerekkel ellenőrizhető. 2009). (Ezekre példákat a következő alfejezetekben láthatunk majd.1. Az utóbbi évtized technikai újításának köszönhetően ma akár egyszerre a teljes genom is elemezhető (Genome-wide analysis. akkor a jelleget mutató egyedek csoportjában a kérdéses allél nagyobb valószínűséggel fog előfordulni. hogy egyáltalán milyen allélokat örökölhettek a szülőktől. Az eddig elvégzett vizsgálatok el- . és ezáltal befolyásolhatja a megfigyelt viselkedést is. a gén és a polimorfizmus funkcionális sajátságai alapján döntik el. CNV). amely megjelenik egy megfigyelt jellegben is. táblázat foglalja össze. Egy másik jól ismert egygénes tulajdonság a fenilketonuria (PKU). majd halálhoz vezet. hogy a vizsgált csoportok eltérő genotípus-gyakoriságokkal jellemezhető csoportokból származnak. Azt. Így a szakirodalomban találkozhatunk különböző receptorokat (a neurotranszmittereket.3. Kimutatták e jelenség kapcsolatát különböző rákbetegségekkel. A pszichológiai és pszichiátriai vizsgálatokban a kandidáns gének többsége az agyi ingerület-átvitel egy-egy szabályozó elemét határozza meg. Vizsgálati módszerek Egy fenotípus és egy adott genotípus összefüggését asszociáció-vizsgálatokkal elemzik.

Férfiak. A vérzékenység a hiányzó antihemofíliás fehérje bejuttatásával kezelhető. így azok a rendellenességek. ha a gyermek csak az egyik szülőtől örökölte a hibás gént. A domináns öröklésmenetű rendellenességek esetén (l. A legtöbb. tehát pontmutációtól az adott gén kieséséig (azaz deléciójáig). míg a recesszíven öröklődő rendellenességek esetén a hordozók. a négyes kromoszóma rövid karján található gén megváltozása okoz. illetve kognitív hanyatlás a pszichopatológia gyors progressziójával 10-15 éven belül halálhoz vezethet. 3. (akik tehát hordozzák a módosult allélt. amelyet egyetlen. A Huntingtonkórban szenvedő betegek tünetei általában 40-45 éves kor körül jelennek meg. Ilyen betegségekre példa a fenilketonuria. Így öröklődik egy neurodegeneratív (azaz idegrendszeri károsodással járó) betegség. nagyobb gyakorisággal előforduló betegség ezt az öröklésmenetet mutatja. keretes szöveg) a betegség akkor is kialakul. de maguk nem betegek) nagyobb arányban képesek a populáción belül fenntartani és átörökíteni a „rendellenes” génváltozatot. Ez nem meglepő. . ha az egyik kromoszómán az „egészséges” jelleget kialakító. Mivel a férfiak és a nők egy kromoszómapárban – a nemi kromoszómának nevezett 23.1. a nemkívánatos anyagcseretermékek felhalmozódása a fejlődő agy károsodását. a cisztás fibrózis vagy akár a színtévesztés. ennek révén pedig a kognitív képességek súlyos elmaradását okozza. A módosulás egyetlen bázispár megváltozásától. hiszen domináns öröklésmenet esetében a korai elhalálozás vagy a nemzőképesség lecsökkenése a betegséget okozó gént hordozó egyedek erőteljes kiszelektálódásához vezet. vagy éppen beékelődéséig terjedhet. A változás mértékével összefüggést mutat a betegség súlyossága is. Recesszíven öröklődő. A gén szintű változások nem minden esetben mutatkoznak meg. eltérő gyakoriságot mutatnak férfiak és nők között. kromoszómapárban – eltérnek.3. Genetikai rendellenességek A genetikai rendellenességek hátterében az örökítőanyag különböző mértékű megváltozásai állnak. és ezzel minimalizálhatóak a káros következmények. és fenilalanin-mentes diétát kell tartani. a Huntingtonkór. fiúk között például sokkal gyakoribb a vérzékenység és a színtévesztés.1. veleszületett rendellenesség például a fenilketonuria. ha csak egyetlen gén módosul. Ha nem fedezik fel időben. Génszintű. Az újabb kutatási eredmények alapján még pontosabb táplálkozási szabályozás alakítható ki. amelyben egy enzim működésének hiánya a fenilalanin aminosav túlságosan magas szintjét eredményezi. 3. A recesszív öröklésmenetű rendellenességek (l. egyetlen gént érintő változások A legkisebb mértékű változást az jelenti. keretes szöveg) azonban rejtve maradhatnak. a másikon viszont a megváltozott gén található. és a kialakuló motoros. Kezeléseként egyszerűen a táplálkozást kell megváltoztatni. így azonnal oda lehet figyelni a fenilalanin-bevitel korlátozására.146 3. Ma ezt a betegséget már újszülöttkorban szűrik. amelyek ehhez a kromoszómapárhoz (leginkább az X kromoszómához) köthetők.

hogy a betegség vagy rendellenesség kialakuljon. amelynek elérése esetén kezelésre van szükség. A 22. a normális kettő helyett három példányban fordul elő. kromoszóma hosszú karjának elvesztése megnöveli a rosszindulatú daganatok kialakulásának valószínűségét. amelyekre csak felnőttkorban derül fény. Ezt az esetet triszómiának nevezzük. A leggyakrabban előforduló rendellenesség a 21. A szkizofrénia esetében például érdekes gén-környezet interakciót mutattak ki a betegség hátterében feltételezhető egyik gén (COMT. Mint láthattuk. A megszokottól eltérő testi jellemzők. Viszonylag gyakori. ami a Down-szindróma kialakulásához vezet. normatív fejlődéstől való eltérés formájában). sok esetben még a magzati fejlődés során halálhoz vezetnek. 2005). l. Ilyen esetekben az adott egyén mérhető tulajdonságainak van egy klinikai küszöbértéke. kromoszóma triszómiájához köthető. Értelmi fogyatékosság hátterében is gyakran a kromoszómaszerkezet megváltozása áll. máskor egy szakasz áthelyeződik (transzlokáció) egy másik kromoszómára.és kisgyermekkorban árulkodó jelek lehetnek. A jellegek és betegségek többsége nem magyarázható egyetlen gén hatásával. ami megfelelő skálán mérhető is. Újszülöttkorban rutinszerűen szűrnek . hanem több gén meghatározott változatainak együttes jelenlétére és sokszor valamilyen specifikus környezeti hatásra van szükség ahhoz. táblázat) és a serdülőkori marihuána-fogyasztás között. szervek kóros fejlődése már újszülöttkorban vagy csecsemő.147 A kromoszómaszerelvényt érintő változások A genetikai rendellenességek másik csoportjában a kromoszóma egy nagyobb szakasza vagy akár egy teljes kromoszóma sérül. például furcsa arc. vagy annak egy részlete. A genetikai rendellenességek tünetei különböző életkorban mutatkozhatnak meg.1. ha serdülőként marihuánás cigarettát szívtak. Ilyen betegségek közé tartozik például az érelmeszesedés. A gén egy meghatározott változatával rendelkezők között jelentősen megnőtt a szkizofrénia kialakulásának gyakorisága. esetleg hiányzik vagy megduplázódik a kromoszóma egy része. Ezekre. 3. koponya-rendellenességek. vannak betegségek. ha valamilyen előzmény alapján szükségesnek látszik. A 13. a szkizofrénia és a depresszió. kromoszóma érintettsége például összefüggést mutat a krónikus myeloid leukémiás megbetegedésekkel. akár a képességekben megmutatkozó. A genetikai rendellenességeket kromoszóma-elemzéssel vagy meghatározott génmutációk azonosításával vizsgálják és diagnosztizálják. A betegek különböző súlyosságú tüneteket mutatnak. míg más esetekben fejlődési elmaradás jelentkezik (akár testi értelemben. akár a viselkedésben. Eltérés mutatkozhat a normális kromoszómaszámtól. ami rendellenes testi és szellemi fejlődést. hogy egy teljes kromoszóma. A gén más változatával rendelkezők közt drogfogyasztás mellett sem nőtt meg a szkizofrénia kialakulásának valószínűsége (Caspi és mtsai. ami az élve születések mintegy fél százalékában fordul elő. A kromoszóma-rendellenességek (kromoszóma-aberrációk) többfélék lehetnek. Az ilyen változások általában súlyos testi és szellemi elváltozásokkal járnak. már magzati korban sor kerülhet lepényszövet (korionboholy) vagy magzatvíz vizsgálattal. de kromoszómaszakasz áthelyeződése is vezethet a rákbetegség nagyobb előfordulási gyakoriságához. valamint többnyire csökkent termékenységet eredményez.

az elvárásoknak megfelelően. amelyek összefüggést mutatnak például a cukorbetegséggel. amelyeknél az azonnali kezelés megakadályozhatja az agy. odds ratio. valamint pszichológiai és gyógypedagógiai fejlesztéssel kezelhető. Nagy. dopamin transzporter gén meghatározott változata esetében 1. amelyek megnövelik például a figyelemzavaros hiperaktivitás kialakulásának valószínűségét (kockázati arány. hogy a genetikai és a környezeti hatások leginkább additív módon járulnak hozzá valamely tulajdonság kialakításához. OR11). Crohn-betegséggel. 2009). KÖRNYEZETI HATÁSOKR A VALÓ ÉRZÉKENYSÉGET BEFOLYÁSOLÓ GÉNEK. MODER ÁTOR HATÁSOK A molekuláris genetikai technikák fejlődését megelőzően a viselkedésgenetikusok elhanyagolhatónak tartották a gén és a környezet lehetséges interakciójának jelentőségét. Itt. esetleg nemzetközi együttműködéssel létrehozott több ezres adatbázisok elemzése szükséges ahhoz. l. ahhoz. ha 1 fölötti. reumás ízületi gyulladással. Az ilyen vizsgálatok közelebb viszik az orvostudományt a „személyre szóló” kezeléshez. akkor rizikótényezőt jelent. a hatás azonban általában meglehetősen kicsi (pl. A genetikai rendellenességek egy része ma már megfelelő étrenddel. hogy genetikai felépítésünk alapján a leghatékonyabb gyógymódot kapjuk.03–1. bővebben Lakatos. sebészeti eljárásokkal. Hasonló eredményekkel járt a legtöbb gyermekkori pszichopatológia kuta tása is. IQ ) kapcsolatban ez a vizsgálati módszer mindeddig kevéssé mutatkozott sikeresnek. Azt feltételezték. amelyek például a hepatitis C kezelésére alkalmazott terápia hatékonyságát befolyásoló genetikai változatosságot derítették fel. A kandidáns gén eljárással mára számos tulajdonság és gén összefüggését mutatták ki. magas vérnyomással.148 egyes agyagcsere-betegségeket (például a fenilketonuriát). ha 1 alatti az értéke. akkor protektív faktor.vagy hormonpótlással. Ilyen például a gyermekkori temperamentum. Ez a 11 1 lenne az OR. . ha nincs összefüggés a tulajdonság és a génváltozat között. Nemoda és Tárnok. Sikerült ugyan azonosítani olyan génváltozatokat. illetve a szervezet károsodását. 2009). a vizsgált polimorfizmus minden esetben a fenotípus teljes varianciájának csak igen kis (esetenként mindössze 1-2) százalékát magyarázta. illetve kompenzálható. ahol az egyes gének önálló hatása mellett gén-gén interakciókat is sikerült azonosítani (l. Ugyancsak előremutatóak azok az eredmények. A GWA módszer segítségével sikeresen azonosítottak olyan génváltozatokat. A normál tartományba tartozó jellegekkel (pl.24-szeresére nőtt a figyelemzavaros hiperaktivitás kialakulásának valószínűsége. sősorban betegségek esetében bizonyultak ígéretesnek. enzim. hogy a vizsgált jelleg kialakításában résztvevő számos genetikai és környezeti tényezőt komplex módon elemezni lehessen.

gyorsabb promoter szaneurotranszmitter (szerotonin. 2-10 a leggyakrabreceptorfehérjében. így lassúbb a dopamin a másik metionin lebontása. változó számú ismétlődő szakaszok (nukleotid-szekvenciák). VNTR a leggyakoribb a feltehetően a receptorfehérje – figyelemzavaros (40 bázispárnyi 9– és 10-szeres mennyiségét befolyásolja hiperaktivitás szakasz ismét. hogy a jelen keretek között lehetetlen lenne akár minden replikált összefüggés bemutatása. 4 Szabályozó szakasz.szerint ti eltéréseket okoznak a mekkori temperamentum métlődése. ködése lődés 7-szeres ismétlődés kisebb fe.a katekol-O-metiltranszferáz en. befolyásolja. rövid allél g yermekkori félénkség lassúbb a szerotonin visszavétel a – – agyi aktivitás negatív érzelmi szinaptikus résből tartalmú ingerekre – depresszió. de funkcio. – k ivitelező funkció egészségejében az egyik sú” allél (Val) sekben és skizofrénekben5 a Met allél kevésbé aktív enallél valin (Val). (Met) aminosavat kódol VNTR ismétlődési szám az egyes allélek szerkeze– felnőtt. egyéb (a polimorfizmennyiségét befolyásolja.– az agyi jutalmi rendszer mű7-szeres ismét.„magas aktivitá. „s”) 14 ismétlődés. „l”) 16 ismétlődés Polimorfizmus Allélok Funkció Összefüggés3 Katekol-Ometiltranszferáz COMT D4 dopamin receptor DRD4 D2 dopamin receptor DRD2 Dopamin transzporter DAT1 VNTR: hosszúság-polimorfizmus.ismétlődés. SNP: egypontos nukleotid polimorfizmus (egyetlen nukleotid módosul) A mért tulajdonságokkal való összefüggések esetében csak példákra szorítkozunk.nyiségén keresztül fejti ki. hosszú (long. gyermek– és felnőttmennyiségét befolyásolja. dopamin) lebontás az X kromoszómán található!) „alacsony aktivi.– étkezési zavarok – nikotin és heroin függőség hérjemennyiség. korban) kevesebb fehérje. szorongás – g yermekkori kényszeres zavar ismétlődési szám a monoamin oxidáz enzimfehérje – VNTR antiszociális személyiségza(30 bázispárszerint (3-5) mennyiségét befolyásolja. mivel az irodalom mára olyan méretűvé duzzadt.tású” allél (Met) zim működési aktivitását befotartalmú ingerekre rés miatt a fehér. kevésbé hatékony jelátvitel az idegsejtekben.149 3. – depresszió lődik) – alkoholizmus VNTR (20-23 bázispárnyi szakasz ismétlődik) a gén promoter szakaszában4 rövid (short. csecsemő és gyer(48 bázispár is.– SNP agyi aktivitás negatív érzelmi (1 nukleotid elté. kevésbé hatékony jelátvitel az idegsejtekben SNP A1 és A2 allél valószínűleg a receptorfehrje – a lkoholizmus. táblázat A fejezetben előforduló kandidáns gének jellemzése Név Szerotononin transzporter hosszúságpolimorfizmusa 5HTTLPR Monoaminoxidáz-a MAOA negatív emocionalitás (csea szerotonin transzporter fehérje – csemő-.nális hatását valószínűleg a D4 hiperaktivitás böztetett a 4– és dopamin receptor fehérje men�. addikciók mus elnevezése – impulzivitás A1 allél alacsonyabb TaqIA) receptorsűrűség.1. var és viselkedési zavar inter4-szeres ismétlődésű allél nyi szakasz isakcióban a környezettel métlődik) a gén több fehérje.lyásolja. zimfehérje. kaszában (a gén noradrenalin. hogy az adott génről milyen mennyiségű fehérje íródik át 5 Az utóbbi időben megjelent negatív eredmények megkérdőjelezik ezt a kapcsolatot 3 .– figyelemzavaros példányban) ban megkülön.

A reziliencia fogalma arra a megfigyelésre épül. az externalizáló viselkedés magas. hogy hasonló környezeti hatások esetén is a következményekben meglehetős egyéni változatosság figyelhető meg. Az a genotípus. azaz a kimeneti változónkkal. továbbá Danis és Kalmár. és képesek lehetünk kimutatni. illetve az externalizáló viselkedés alacsony). A modell alapján elképzelhető. hiszen a klasszikus viselkedésgenetikai eljárások nem alkalmasak csekély hatások kimutatására. ha a (pl. ám éppenséggel a negatív hatásokkal szemben tanúsított ellenálló képességet jelenti a reziliencia (Rutter. hogy egyes – meghatározott genotípusú – gyermekek nagyobb valószínűséggel mutatják majd valamilyen pszichés megbetegedés tüneteit. Ha például van két genotípus-csoportunk („A” és „B”) és van két kimeneti állapot (pl. ami a gyermek sérülékenységét okozza (vulnerabilitás). . a jelen kötetben).) A vizsgálatok elméleti keretéül hagyományosan elsősorban a sérülékenységstressz modell szolgált. Gén-környezet interakció esetén a környezet hatása függ a genotípustól. hogy a genotípus és a viselkedés kapcsolatát nem tudjuk kimutatni. rizikófaktornak (kockázati tényezőnek) tekinthető. gyanítható. hogy az „A” genotípus magasabb szintű externalizáló viselkedéssel jár. vagy a genotípus hatását módosítja. moderálja a környezet. A kedvezőtlen környezeti hatással szembeni ellenállás hátterében például az állhat. A molekuláris genetikai vizsgálatok jelentős része a sérülékenységgel kapcsolatba hozható rizikó-allélek azonosítását célozza. adott „kimeneti változóra” érvényes. a környezeti változó figyelembevétele nélkül nem mutatható ki. hogy a genetikai hatás közvetlenül. Fontos. Ezzel szemben „X” környezeti hatás mellett nem figyelhető meg az externalizáló viselkedés magasabb szintje. amely adott környezeti kontextusban.150 feltételezés valamelyest következik a vizsgálati módszerből is. hogy a reziliencia nem általános tulajdonság. „B” genotípus esetében viszont egyik környezeti hatás mellett sincs kapcsolat a megfigyelt viselkedéssel. A gén-környezet interakciók megbízható vizsgálatához szükség volt módszertani és elméleti fejlődésre mind a génváltozatok azonosítása. (Erre a jelenségre a következő alfejezetekben láthatunk majd példákat. mint más genotípusú gyerekek. átgondolt és megbízható mérése terén. A reziliencia nem váltja ki a rizikó és a protektív faktorok fogalmának alkalmazását: éppen ezek azonosítása segít a reziliencia mechanizmusának feltárásában. 2006. Eszerint feltételezték. ha meghatározott negatív környezeti hatás éri őket. csak akkor. A vulnerabilitás fogalmával mutat rokonságot. „X” és „Y”) környezeti hatásokat is figyelembe vesszük. vagy az optimálistól eltérő fejlődéssel. mind pedig a környezet meghatározott jellemzőinek és a fenotípusnak (viselkedési jellemzőnek) pontos azonosítása. de csak az „Y” környezeti hatás jelenlétében. hogy az adott környezeti befolyással szemben kisebb az egyén érzékenysége. akiknél ez a valószínűség azonos környezeti hatások mellett is sokkal kisebb. vagy akár jobban képes megküzdeni vele. amely meghatározott környezeti feltételek mellett kapcsolatot mutat bizonyos pszichopatológiával. Ebben az esetben már a gén és a környezet interakcióját vizsgáljuk. hanem dinamikus folyamat. l.

rizikófaktort) jelent a jelleg kialakulásának szempontjából. 2009). ábra A sérülékenység és az eltérő érzékenység modelljei Az első konkrét gén-környezet interakció vizsgálatok arról számoltak be. illetve az ellenálló képességtől. amikor egy adott génváltozat jelenléte a negatív környezeti hatás mellett jelentősen megnöveli egy fenotípus kialakulásának valószínűségét. hogy ebben az esetben meghatározott genotípusú egyénekre valamely környezeti tényező (pl. Ez annyiban tér el a sérülékenységtől. Láthatjuk. 3. (Ezeket a későbbiekben részletesen tárgyaljuk. 3. amelyek lényegesek a korai fejlődés folyamatainak jobb megértése . amelyek az egyén fejlődése. mind negatív irányú eltérés esetén (pl. hogy hiányában (azaz másik génváltozat jelenlétében) viszont ugyanolyan környezeti hatás mellett sem nő meg túlságosan a viselkedési jelleg kialakulásának valószínűsége. Eltérő érzékenység modell 25 20 20 10 10 5 5 0 0 Környezeti hatás hiánya Környezeti hatás jelenléte Z allél jelenléte Z allél hiánya Környezeti hatás hiánya Környezeti hatás jelenléte Z allél jelenléte Z allél hiánya Az a) grafikonon azt az esetet láthatjuk. Ide tartoznak azok a kutatások. gondozói viselkedés) erősebben hat mind pozitív. elhanyagolás vagy bántalmazás).3. tehát sérülékenységet (vulnerabilitást. alátámasztva ezzel a sérülékenység elméletét. A másik génváltozat esetében viszont az adott környezeti hatás mellett a fenotípus sokkal nagyobb valószínűséggel jelenik meg. hogy meghatározott genotípusú egyéneknél a korai környezeti ártalmak nagyobb arányban okozhatnak későbbi problémákat. Sérülékenységi modell 25 Előfordulási gyakoriság/jelleg mértéke b. Az egyik génváltozat mellett az adott környezeti hatás lényegében nem befolyásolja a jelleg kialakulását. genotípusa és a környezeti hatások közötti kapcsolatot írják le. Előfordulási gyakoriság/jelleg mértéke a. tehát a másik génváltozat a rezilienciához járul hozzá. A b) grafikonon az eltérő érzékenységet szemléltetjük. hogy kibővüljenek azok az elméletek.151 A környezet és a gének együttes hatásának vizsgálata szükségessé tette. A sérülékenység és az ellenálló képesség mellett a környezeti hatásokkal szembeni általános érzékenység változatossága is bekerült a gén-környezet interakció mechanizmusát leíró modellek közé (l.) A gén-környezet interakciók kutatása a pszichológiai és a pszichiátriai jelenségek igen széles körét célozza meg. szenzitív gondozás vs. A következőkben elsősorban azokat a munkákat foglaljuk össze.3. amelyek a korai bántalmazás vagy a negatív életesemények hatását vizsgálták. ábra) (Belsky és mtsai. viszont annak hiányában a legalacsonyabb a viselkedés előfordulási gyakorisága.

hogy a depresszió kialakulása abban az esetben volt a legvalószínűbb. így lassabban történik a szerotonin visszavétele a szinaptikus résből.1. Kaufman és munkatársai (2004) a már gyermekkorban kialakuló depresszió kapcsolatát vizsgálták a bántalmazással és a szerotonin transzporter genotípussal. ha a bántalmazó környezet és a homozigóta rövid genotípus együttesen fordult elő. valamint ijesztő és félelemteli ingerek hatására az agy meghatározott területeinek aktivitásával (bővebben l. A gén változatosságát a szabályozó (promoter) régióban található szakasz különböző számban megfigyelt ismétlődése adja: ennek alapján beszélünk rövid és hosszú allélról.és a felnőttkori temperamentummal. Ha az anyát a környezete támogatja. a gén-környezet interakció mechanizmusa és a viselkedés befolyásolását kialakító mechanizmusok még nincsenek tisztázva. Az úttörő munkát Caspi és munkatársai kezdték meg az új-zélandi Dunedin vizsgálat adatainak elemzésével. akik legalább egy példányban hordozták a gén rövid változatát. 3. Felfedezték. táblázat) szignifikáns interakciója előre jelezte a felnőttkori depresszió előfordulásának valószínűségét (Caspi és mtsai. negatív életesemények és antiszociális magatartás A korai bántalmazás és a kedvezőtlen életesemények hosszabb távú hatását. illetve a korai környezeti tényezők hosszú távú hatását bizonyíthatják. Ezt a kapcsolatot egy újabb környezeti tényező. Eredményeik szerint a szerotonin transzporter genotípus a korai bántalmazás és a depresszió összefüggését is moderálta.12 A kutatásban több mint ezer gyermek fejlődését követték hároméves kortól felnőttkorig. A Dunedin mintában azoknál a felnőtteknél. hogy bár a vizsgált géneket feltételezett hatásuk alapján választották ki. a gyermek. akkor a kombinált rizikó le1 2 Dunedin Multidisciplinary Health and Development Study. . hogy a gyerekkori (10 éves kor előtti) bántalmazás és a szerotonin transzporter génjének (l. A szerotonin transzporter gén egyik polimorfizmusa (5-HTTLPR) a pszichogenetikai vizsgálatok főszereplője. a gyermekkori bántalmazás súlyosságával arányosan egyre nagyobb valószínűséggel alakult ki depresszió. 2009). továbbá meghatározott genotípusok esetleges moderáló befolyását mára számos kutatás vizsgálta. A rövid változat esetében kevesebb transzporter fehérje szintetizálódik. Lakatos. Kimutatták kapcsolatát a csecsemő-. az anya számára elérhető segítség (pozitív társas támogatás) tovább módosíthatja. mégpedig úgy. ami ebben a csoportban egyébként csak ritkán fordult elő.152 szempontjából. 2003). A hosszú változatra homozigóta személyeknél nem volt összefüggés a bántalmazás és a későbbi depresszió között. A bemutatásra kerülő eredményekkel kapcsolatban meg kell jegyeznünk. Bántalmazás.

ábrán feltüntetett eltérő érzékenység modellnek felel meg. a szorongással. Két-három éves korban az átlagnál jóval nagyobb mértékben externalizáló gyermekeket két csoportra osztották. valamint a depressziós tünetek súlyosságával. egymástól független viselkedéssel kapcsolatban. hogy befolyásolja a környezeti hatásokkal szemben tanúsított érzékenységet. Egyszerű hatások helyett az előző vizsgálatokhoz hasonlóan azt találták. független mintákban is kimutatták. tehát a külső támogatás egyfajta védőtényezőt jelent a gyermek fejlődése szempontjából. mintha a 7-szeres ismétlődésű génváltozatot hordozó (7+ genotípusú) gyerekek jobban 13 A szorongásra való hajlam összefüggést mutat a pánikrohamokkal. .13 Feltételezték. hogy az összefügg a gyermekkori (érzelmi vagy fizikai) bántalmazással. A gén egyik szakaszának változatos hosszúsága (egy adott szakasz 2–10-ig ismétlődhet) némileg eltérő szerkezetű receptorfehérjét hoz létre. A vizsgálatból úgy tűnik. mint bármely másik csoportba tartozó személyek. és több. hogy a DRD4 gén moderálja az externalizáló viselkedési problémákra irányuló intervenció hatékonyságát. Lakatos. Ha a gyermeket nem érte bántalmazás. 2009). A pszichológiai és pszichiátriai fenotípusok molekuláris genetikai hátterének feltárásában az egyik leggyakrabban alkalmazott kandidáns gén a D4 dopamin receptort kódoló DRD4 gén (l. 3. és súlyos gyermekkori bántalmazást elszenvedett személyek szignifikánsan jobban tartottak a szorongásos állapottól. Biokémiai vizsgálatok a gén 7-szeres ismétlődésű változatának eltérő hatását sugallják. hogy a korai környezet befolyását az egyén szerotonin transzporter genotípusa moderálta. és az egyikben a szülő viselkedésére irányuló beavatkozással próbálkoztak (különös tekintettel az anya szenzitivitására és a fegyelmezésre). 3. valamint a szerotonin transzporter genotípussal. Stein és munkatársai (2008) a szorongásra való hajlamot. az azzal járó helyzetektől való félelmet vizsgálták. továbbá feltételezhetően összefügg az idegsejtek felületén kifejeződő receptorok számával is. A DRD4 gén számos vizsgálatban szerepelt kandidáns génként. A homozigóta rövid genotípusú. korai bántalmazás esetén szignifikánsan több felnőttkori antiszociális viselkedés fordult elő. mint az enzim magas aktivitású formáját meghatározó allélt hordozóknál.1. azaz a szorongásos állapottól. hanem a megfigyelt mintázat a 3. akik az enzim alacsonyabb aktivitású formáját meghatározó allélt hordozták. táblázat) moderáló hatását mutatták ki (Caspi és mtsai.3. Azoknál a vizsgálati személyeknél. 2002). Úgy tűnik.153 csökken. akkor a legkevesebb antiszociális viselkedést szintén az alacsony aktivitású allélt hordozó személyek mutatták. A gyermekkori bántalmazás és a későbbi antiszociális viselkedés közötti kapcsolatot vizsgálva az ingerületátvivő anyagokat lebontó monoamin-oxidáz enzimet meghatározó MAO-A genotípus (l.1. Emiatt eltérés várható az idegsejtek közötti dopaminerg jelátvitelben (l. táblázat). Az alacsony aktivitású allél tehát nem rizikófaktornak tekinthető.

azaz érzelemregulációról l. (A korai kötődésről bővebben l. a szorongással és a stresszreakcióval. Napszakok szerinti változása szintén a szervezet optimális működését segíti. 2006).) A szerotonerg (tehát a szerotonin neurotranszmisszióval kapcsolatos) rendszer összefüggést mutat a negatív érzelmekkel. megküzdését a környezeti kihívással. akik biztonságos kötődésűek és homozigóták voltak az 5-HTTLPR hosszú alléljára. A kötődési minőség szignifikáns hatása mellett a kötődés és a genotípus interakcióját is kimutatták az első epizódban. a II. Ezután kell a beszédet megtartani (5 perc). haragot. a kortizolszint meghatározásának vagy a bőr elektromos vezetőképességének megállapításával már ekkor mérik a gyermekek stresszreakcióját. majd a feladatokat alkalmassá tették iskoláskorú gyermekekkel és serdülőkkel való használatra is. amit fejben számolási feladatok követnek (5 perc). Rövidtávú hatásaként lehetővé teszi a szervezet minél hatékonyabb válaszát. Gilissen és munkatársai (2008) a szerotonin transzporter gén polimorfizmusának a gyermekkori kötődés és a stressz-reaktivitás kapcsolatára gyakorolt moderáló hatását vizsgálták. 16 A bőr elektromos vezetőképessége függ belső állapotunktól.154 reagálnának a szülő viselkedésének kedvező változására (Bakermans-Kranenburg és mtsai. amelynek mennyisége megnő. csak tartós stressz esetén jár „negatív” következményekkel. vagy akár a koncentrált figyelmet és a nemi vágyat. Makákó majmokban számos viselkedéssel kapcsolatban szintén kimutatták a korai gondozás és az emberéhez hasonló szerotonin transzporter gén változatainak interakcióját (Suomi. az érzelemszabályozásról. 2008a). de intervencióban nem részesült gyermekekhez képest. A stresszre adott reakciót a Trier Szociális Stressz Teszt15 gyermekváltozatában a bőr elektromos vezetőképességének16 mérésével követték. megváltozása jól jelzi például a félelmet. 14 . A tesztet Kirschbaum 1993-ban a trieri egyetemen először felnőttekre dolgozta ki. ha a szervezetet stressz éri. fokozottabb agressziót és kortizol reaktivitást mutattak. 15 A Trier Szociális Stressz Teszt során a gyermekeknek nyilvános beszédet kell tartaniuk. A „rövid” allélt hordozó kölykök megkésett neurobiológiai fejlődést. Óvodáskorú gyermekeknél az externalizáló viselkedés magasabb kortizolszinttel áll kapcsolatban. Tóth a jelen kötetben. Lakatos. Mérésével az arousal változását követhetjük a kihívással járó helyzetben. A kortizol a stresszreakcióval kapcsolatos hormon. amikor a gyermekek egy nyilvános beszéd megtartására készültek fel. A 7– genotípusú gyerekeknél nem lehetett kimutatni különbséget (Bakermans-Kranenburg és mtsai. 2008b). kötetben. A feladat a beszéd előkészítésével kezdődik (3 perc). korai kötődés és érzelemszabályozás Számos vizsgálatban összefüggést mutattak ki a korai gondozás. A beavatkozást követően a 7+ genotípusú gyerekek napi kortizoltermelése alacsonyabb volt az azonos genotípusú. Ezek az eredmények – noha érdekesek –. a korai kötődés és a stresszhelyzetekkel való megküzdés között. Ugyanezen gyerekeknél mérték a kortizolszintet14 is. Azok a gyermekek mutatták a legalacsonyabb reaktivitást. Korai gondozás. további elemzésre és megerősítésre szorulnak.

Az érzelemregulációt vagy figyelemi működést mérő kísérletek szempontjából fontos hatása. . kortársakkal együtt nevelkedtek. ábra Eltérő érzékenység az anyai kommunivolt. Három és hat hónapos korban 20 csak a genotípus függött ös�10 sze a paraszimpatikus tónussal: a D2 dopamin receptor 0 nem hibás kommunikáció hibás kommunikáció gén rizikóalléljának jelenlét7 szeres allél nincs 7 szeres allél van ében kisebb csökkenést mértek. valamint összefügg a szívfrekvenciában megfigyelhető változatossággal is. egyes szervekben tágítja az ereket és szűkíti a szembogarat.155 továbbá több alkoholt fogyasztottak – de csak akkor. Tizenkét hónapos korAz anya érzelmi kommunikációjának minősége csak ban azonban a genotípus haa DRD4 gén 7-szeres ismétlődésű alléljának hiányátását már moderálta az anya ban függött össze a dezorganizált kötődés kialakulásával. hogy csökkenti a szívfrekvenciát.4. de anyjuk vialakulásának valószínűségét. de homozigóta „hosszú” genotípusú. hogy a rövid allél jelenléte érzékenyebbé tette a kölyköket a gondozás minőségére: a kedvezőtlen környezet (depriváció az anya részéről) a patológiás fejlődés irányába terelte őket. Propper és munkatársai (2008) egy másik gén. Sem az anyai gondozástól ugyancsak megfosztott. A stresszregulációra való képességet elektrokarEltérő érzékenység az anyai diogram (EKG) segítségékommunikációs viselkedés vel a paraszimpatikus tó60 17 mérésével jellemeznus  50 ték. Kihívást jelentő helyzetben a paraszimpatikus tó40 nus csökkenése jobb szabá30 lyozási képességre utal. hiányuk vimők. ugyanolyan paraszimkációs viselkedés minőségére patikus tónuscsökkenést mu 17 %D A paraszimpatikus idegrendszer a szimpatikus idegrendszerrel együttesen alakítja a szervezet állapotát. Ebben a genotípus-csoportban az anya súlyos viselkedése: azok a csecseérzelmi kommunikációs hibái növelték. akik hordozták ugyan szont csökkentette a dezorganizált (D) kötődés kia rizikóallélt. addig a paraszimpatikus rendszer arról gondoskodik. sem az anyjuk által nevelt. Ez a jelenség arra utal. Míg a szimpatikus rendszer lehetővé teszi a szervezet gyors és energiaigényes válaszait a környezet megváltozására. selkedése kellőképp szenzitív 3. 3. de rövid allélt is hordozó kölykök nem mutatták a fenti eltéréseket. az utóbbi csoport minden csoportnál kevesebb alkoholt fogyasztott. a D2 dopamin receptor (l.1. táblázat) genotípusa és a szenzitív anyai viselkedés együttes hatását vizsgálták a csecsemők fejlődő stresszregulációs képességével kapcsolatban. a pozitív környezeti hatás viszont még erőteljesebben érvényesült. és tartalékok képződjenek. ha anyjuktól elválasztva. hogy a szervezet állapota visszarendeződjék. Emellett fokozza a tápcsatorna működését. Sőt.

hogy a 7-szeres ismétlődésű allél jelenlétében (7+ genotípus) az anya viselkedésének hatása a csecsemőkori dezorganizált kötődés kialakulására nem volt szignifikáns. a másik pedig a dopamin prefrontális agyterületeken történő lebontásáért nagyrészt felelős enzimet (katekol-o-metiltranszferáz. ábra). Azt találtuk. akik egyaránt rendelkeztek a DRD4 gén 7-szeres ismétlődésű alléljával és a COMT magas aktivitású alléljával. az anya viselkedésében megfigyelhető súlyos érzelmi kommunikációs hibák megnövelték a dezorganizált kötődés kialakulásának valószínűségét (l. A napi gondok. valamint a két genotípus együttesen az anyai viselkedés változatosságának kb. de a stresszel. a dezorganizált kötődésről l. Az utóbbi kapcsolatát korábban kimutatták a kognitív működéssel. Saját kutatócsoportunk a csecsemők DRD4 genotípusának moderáló hatását vizsgálta az anyai érzelmi kommunikáció minősége és a csecsemőkori dezorganizált kötődés kapcsolatának vonatkozásában (Gervai és mtsai. Ha azonban a csecsemő nem rendelkezett ezzel az alléllal (7– genotípus). magas környezeti stressz esetén pedig a legkevésbé szenzitív viselkedést mutatták. következésképpen a dopaminlebontás eltérő hatékonyságához vezetnek. Úgy tűnik. Ezek az anyák alacsony környezeti stressz esetén az összes anyához képest szenzitívebbek voltak. mint azok a csecsemők. 9%-át magyarázta. A napi gondok. A COMT gén általában vizsgált polimorfizmusa (mindössze egyetlen bázis cseréje a gén adott pontján) két változatot eredményez: ezek a termelt enzimfehérje eltérő aktivitásához. kellemetlenségek száma az anyáknak csak azon csoportjában mutatott összefüggést a gyermek felé irányuló szenzitív viselkedéssel. 3. Ez utóbbiaknál a paraszimpatikus tónus csökkenésének mértéke 12 hónaposan sem függött össze az anya viselkedésével. Tóth. negatív érzelmi állapotok szabályozásával is. hanem a szülő viselkedésével kapcsolatban is kimutatták. akik nem hordozták a rizikóallélt. kellemetlenségek és a szülő szenzitivitásának kapcsolatát két gén együttes hatása befolyásolta Van IJzendoorn és munkatársai vizsgálatában (2008).4. hogy az adott allélkombinációt hordozó anyák érzékenyebben reagálnak a környezet minőségére: negatív hatás esetén „sérül” gondozói viselkedésük. a jelen kötetben). A szülő viselkedése A környezet és a genotípus közös hatását nem csak a csecsemő vagy gyermek viselkedésével. COMT) kódoló gén.156 tattak. . A környezeti tényező. míg kedvezőbb környezetben „ki tudnak teljesedni”. Az említett vizsgálatban gén x gén x környezet interakciót mutattak ki. E kommunikációs hibák hiányában viszont a 7– genotípusú csecsemők nagyobb valószínűséggel mutatták a biztonságos kötődésre jellemző viselkedési mintázatot. 2007. Mindkét kiválasztott gén a dopamin által közvetített jelátvitelt befolyásolja az agyban: az egyik a már ismertetett DRD4.

független mintában is kimutatták a szoptatás és a metabolizáló enzim génjének interakcióját. Caspi és csoportja (2007) azt vizsgálták. Ugyanakkor a diagnózisok száma abban a csoportban a legalacsonyabb. ha az édesanya nem tud szoptatni. míg a terhesség alatti dohányzás előfordulásával jelentősen megnő (Pluess és mtsai. van-e összefüggés a szoptatás. hogy a 7-szeres ismétlődésű allél jelenléte érzékenyebbé tette ezeket a gyerekeket az adott prenatális környezeti hatásra: dohányzás hiányában alacsony a diagosztizált gyerekek aránya (kevesebb. akik hordozták a 7-szeres ismétlődésű allélt és akiknek anyja a terhesség alatt folyamatosan dohányzott. mint egy évszázados történelme van azon kérdés kutatásának. hogy várakozásainknak megfelelően a legtöbb diagnosztizált eset a 7-szeres alléllal rendelkező és prenatálisan (a születés előtt) dohányzásnak kitett csoportban van. Két nagy. az anya dohányzásának függvényében nem volt jelentős különbség a tünetek számában. hogy mennyiben és miként érvényesül a környezet. akkor azt látjuk. illetve az öröklés (gének) hatása az intelligenciára (l. mint a 7– genotípusú csoportban. 2009). . valamint a tehéntejből is hiányoznak. amelyek a legtöbb tápszerből. hiszen több. Más genotípus esetén viszont az anyatejes táplálás növelte. ami hasonló volt a nemdohányzó anyák 7+ genotípusú gyerekeinek tünetszámához. Tehát az anyatejes táplálás bizonyos esetekben valóban elősegítheti a gyermek értelmi fejlődését. valamint a csecsemő e zsírsavakat metabolizáló enzimjét kódoló gén változatossága és a gyermekkori IQ között. ahol a gyermek 7+ genotípusú ugyan. 2002). bővebben Gervai és Lakatos. Azoknál a gyerekeknél. A figyelemzavaros hiperaktivitás legtöbb tünetét azok a gyerekek mutatták. mivel az anyatejjel olyan többszörösen telítetlen zsírsavak jutnak el a rohamosan fejlődő újszülött/csecsemő agyához. A környezeti hatások közül korábbi vizsgálatokban is ismételten felmerült a szoptatás szerepe. ez mindössze 4-7 pontnyi különbséget jelentett a két gyermekcsoport átlagában. Úgy tűnik tehát.157 Intelligencia Az IQ a viselkedésgenetika klasszikus témája. Figyelemzavaros hiperaktivitás Neuman és munkatársai (2007) a terhesség alatti dohányzás és a gyermekkori figyelemzavaros hiperaktivitás (ADHD) kapcsolatát vizsgálva a DRD4 gén és a dohányzás interakcióját mutatták ki. hogy noha itt statisztikailag szignifikáns különbségekről van szó. annak hiánya csökkentette az IQ pontszámot. de nem okoz drámai hátrányt. Az enzimet kódoló gén bizonyos genotípusa mellett nem volt különbség a csecsemőkorban anyatejjel vagy tápszerrel táplált gyermekek IQ-ja között. de anyja nem dohányzott. akik egyáltalán nem rendelkeztek a 7-szeres ismétlődésű alléllal. hogyan alakul a klinikai ADHD diagnózissal rendelkező gyerekek aránya a genotípus és az anya dohányzása által meghatározott alcsoportokban. Ha azt vizsgáljuk. ahol az anyák nem dohányoztak). Fontos megjegyezni azonban.

Az agyi ingerületátvitelt meghatározó egyes elemek genetikai változatossága és a bántalmazás együttesen befolyásolja a depresszió és az antiszociális viselkedés kialakulását. akik sem a DAT 9-szeres ismétlődésű alléljával. akik nem rendelkeztek a 9-szeres ismétlődésű alléllal (9–) az anya érzelemkifejezése nem befolyásolta a viselkedészavar tüneteinek mennyiségét. A két genotípus hatása összeadódott. Be kell látnunk. vagy esetleg kik azok. ugyanis még nem áll kellő mennyiségű ismeret rendelkezésünkre ahhoz. . hosszú genotípusú gyerekeknél nem volt összefüggés az anya viselkedése és a viselkedészavar tünetei között. hogy egy adott környezetben a segítő programok nem lesznek minden esetben azonos módon eredményesek. Az anyai érzelemkifejezés mennyisége azoknál a gyerekeknél csökkentette az érzelmi problémák számát. hogy az anya viselkedése (melegség és kritika) összefügg-e a komorbid zavarok előfordulásával. A DAT1 genotípus módosította ezt az összefüggést: azoknál a gyerekeknél. sem a szerotonin transzporter rövid alléljával nem rendelkeztek. a már ismert DRD4 és a dopamin transzporter fehérjét kódoló DAT1 gént. valamint a szerotonin transzporter génjét vonták be az elemzésbe. sem moderáló hatást nem gyakorolt a viselkedészavarra. A dopaminerg rendszer két génjét. illetve a gyermek genotípusa befolyásolja-e ezt a kapcsolatot. és az eredményesség nem csak a segítendő fél hozzáállásán múlik. Az anya pozitív érzelemkifejezésének mértéke a gyermeknél negatív kapcsolatban állt a viselkedészavar tüneteinek számával.és 10-szeres ismétlődésű allélok jelenléte alapján csoportosították a genotípust. Ugyanezen gének és a korai gondozás minősége a stresszreguláció tekintetében is együttes hatást mutat. Az érzelmi problémákkal kapcsolatban csak a DAT1 moderáló hatását sikerült kimutatni. A DRD4 gén sem közvetlen. Láthattuk. tehát azok a gyerekek reagáltak legkevésbé az anya viselkedésére. hogy a gének és a gondozás kölcsönhatása a korai fejlődés számos területén kimutatható. a vizsgált problémák szempontjából meghatározott környezeti tényezők mennyire fontosak. A kutatási eredményeknek még nincs igazán gyakorlati jelentőségük. hogy megmondhassuk. Ezeknek az eredményeknek a jelentősége jelenleg még inkább csak elméleti: azt változtatják meg. hogy a gyermek genotípusa az intervenció hatékonyságát is befolyásolhatja.158 A figyelemzavaros hiperaktivitás gyakran jár együtt viselkedészavarral és érzelmi problémákkal (komorbiditás). Hasonló összefüggést kaptak a szerotonin transzporter esetében is: a homozigóta. 9. ahogyan a megfigyelhető fejlődési folyamatokról gondolkodunk. akik homozigóták voltak a 9-szeres ismétlődésű allélra. Különösen érdekes. Összegzés Az egyes gének és a környezet interakciójának feltárása még csak gyerekcipőben jár a normális tartományba tartozó jellegekkel kapcsolatban. A DAT1 esetében szintén egy hosszúság-polimorfizmust vizsgáltak. Sonuga-Barke és munkatársai (2009) azt vizsgálták. akik kevésbé érzékenyek a környezeti hatásokra.

meghatározott a kromoszómák szerkezete. hogy a környezet gazdagításának a tanulásra és a memóriára gyakorolt kedvező hatása feltehetően szintén epigenetikai mechanizmusok révén történik. hogy milyen génváltozatokkal rendelkezünk. Függetlenül a patkányanya viselkedésétől. akkor a memória sem alakul ki. ráadásul aktivitásuk attól is függ. Később kialakulhatnak lokális elváltozások: egy-egy sejtosztódás során (az életkor előrehaladtával egyre gyakrabban) felléphet mutáció. amelyek később összefügghetnek a stressz-reaktivitással (Meaney és Szyf. milyen szövetben található. vagy a DNS egyes szakaszait biokémiai változással (metiláció) „elnémíthatják”. Noha a kromoszómákat alkotó DNS bázissorrendje állandó marad. 2009). megváltoztatásában számos állatkísérletben kimutatták. 2005). Patkányoknál a kölykök a korai gondozástól függően eltérő hormonális és viselkedési választ adnak stresszhelyzetben. és az egyén viselkedését. ami közvetlenül összefügg a stresszválasz szabályozásával. A változás független az örökölt génektől. minden kölyök agya születés után azonos mintázatot mutatott (tehát nem eleve örökölt különbségről van szó). ezáltal megváltozik az adott szakaszon a gének elérhetősége). ahogy a kromatin feltekeredik és be van csomagolva. mert ha a jó minőségű gondozást nyújtó patkány kölykét rosszul gondozó anyához tették át közvetlenül a születés után. Meg tudták vizsgálni. Az újszülött patkányok életének első hetében az anya gondozó magatartása meghatározó epigenetikai módosulást hozott létre bizonyos agyterületen.159 AMIKOR A KÖRNYEZET MÓDOSÍTJA A GÉNMŰKÖDÉST Az egyén genetikai állománya a fogamzás pillanatában kialakul. illetve egyéb módon befolyásolják a génexpressziót (l. azonban ez általában nem befolyásolja a szervezet egészének működését. az egyes gének működése időben nem folyamatos és állandó. A patkányokban kimutatott változásokhoz hasonlót találtak emberi post mortem vizsgálat során. E jelenségeket epigenetikai mechanizmusok hozzák létre: ezek megváltoztathatják a kromoszóma szerkezetét (azt. hogy milyen változások történnek a kölykök agyában. Így például a tanulással kialakuló memória esetében meghatározott idegsejtekben a tanulás típusától függően különböző epigenetikai változások is végbemennek (Sweatt. azaz boncoláskor: a gyermekkorban bántalmazott elhunytak agyában a stresszregulációval kapcsolatos képletek metilációs min- . 2009). amelyek hátterében genetikai változások is állnak. a kölyök agyában azonos mintázat alakult ki. Ugyanakkor tudjuk. hogy az adott sejt melyik szervben. s ez az anya viselkedésének függvényében változott meg. hogy például az agy melyik területéről van szó. hogy az egyént érő környezeti hatások eredményeképpen működésbeli vagy akár szerkezeti változások is kialakulhatnak az idegrendszerben. Az idegrendszer esetében még ennél is finomabb a szabályozás: korántsem mindegy. Ha megakadályozzuk az epigenetikai változásokat. mint a rosszul gondozó anya saját kölykeiében. amelyek azt mutatják. valamint az is. Az epigenetikai mechanizmusok környezeti hatásokat közvetítő szerepét a viselkedés szabályozásában. Különösen érdekesnek tűnnek azok a vizsgálatok. még Gervai.

. tehát az intervenció. amelyek elképzelhető. 2009). Tudjuk azonban. 2009). de hiba lenne azt feltételezni. E folyamat segítségével egy adott genom plasztikusan tud reagálni a változó környezetre. a beavatkozás is eredményesebben tudnak működni. napjainkra már nincs igazán értelme. A VITA VÉGE?! Amint láthattuk. hogy minden korai gondozási hatás epigenetikai változást okozhat. Különösen fontosak lehetnek az állatkísérletekben már megbízhatóan kimutatott epigenetikus folyamatok.160 tázata ahhoz volt hasonló. Ugyanakkor ezekben az esetekben a pozitív hatások. sem pedig génjeink működése nem független a környezeti hatásoktól. Amennyiben a környezet befolyásolja az anya viselkedését. ami jobban megfelel az adott környezeti körülményeknek. hogy a viselkedésünkért vajon a gének vagy a környezet felelősek-e. a szülőktől örökölt gének a környezettel többé-kevésbé dinamikus rendszert alkotnak. amit az alacsony szintű anyai viselkedésnek kitett patkánykölykök agyában találtak (McGowan és mtsai. hogy az anya környezeti tapasztalata a viselkedésén keresztül átadódik utódjának. elképzelhető. Az eltérő környezeti hatások mellett – legalábbis részben – ugyancsak epigenetikus folyamatok magyarázhatják az egypetéjű ikreknél megfigyelt különbségeket (Hague és mtsai. Sem a bennünket érő hatások nem teljesen függetlenek az egyén genetikai adottságaitól. A szerzők feltételezik. hogy embernél is hasonló epigenetikus folyamatok állhatnak a jelenség hátterében. hogy az embereknél is akár hosszú távon befolyásolhatják a fejlődést. Ezért annak a historikus kérdésnek. hogy bizonyos esetekben a plasztikusságnak ára lehet: olykor a környezettel szemben megmutatkozó nagyobb érzékenység negatív környezeti tényezők mellett (legalábbis napjaink társadalmában) kedvezőtlen fejlődési irányba terelhet. és annak fejlődését olyan irányban befolyásolja.

esetleg semlegesek. illetve fejlődik. kölcsönhatásban a környezeti jellemzőkkel. fizikai állapottól eltekintve – genetikai állományunk nem determinál. Genetikai diagnosztika A szülők szelektálhatnak majd. Ehelyett a valóságban Az örökölhetőség nem állandó érték. de inkább sok gén együttesen alakítja ki. addig a dohányzásnak. hogy ideális konstellációt találjunk) nem számítható ki előre pontosan. Megtalálták az elhízás (vagy valami más) génjét. vagy éppen hátrányosak. hanem több. figyelemzavaros hiperaktivitásnak stb. hogy a génváltozatokat hordozó egyén milyen környezetben nő fel. így nem lehet tenni ellene semmit. Míg a fenilketonuriának van „génje”. Még ha technikailag kivitelezhető lenne is sok ezer gén szűrése (nagyon sok embrióra lenne szükség ahhoz. genetikával kapcsolatos téves elképzelések Jelenség Örökölhetőség (heritabilitás) Téves közhiedelem Egy tulajdonság (pl. nincs egy kiválasztott. Egy gén több tulajdonsággal is ös�szefügghet – lehet előnyös az egyik tulajdonság szempontjából.161 3. és az is fontos. szaporodását. hogy az egyes változatok az adott környezetben valóban a kívánt tulajdonsághoz vezetnek-e majd. és a tulajdonságért egyértelműen és egyedül felelős génje. hogy milyen gyermeket szeretnének. A kérdéses tulajdonság kifejeződése nem független a környezettől. függőségnek. Tulajdonságok génjei „Rossz” gén A betegségeket okozó gének „rosszak”. Az emberi viselkedés igen összetett genetikai háttérrel rendelkezik: egy tulajdonság kialakítását számos gén befolyásolja. Az utóbbi az evolúció következtében ritkán fordul elő. A gének nem rosszak és nem jók. sőt ezek a változatok akár egymás kifejeződését is befolyásolhatják. . bűnözési hajlam) örökletes. hanem függ a vizsgált csoport környezetének és génjeinek változatosságától. Napjainban gyakori. és – néhány súlyos betegségtől.4. és valamelyest hátrányos vagy semleges a másik jelleg tekintetében. hanem az adott környezetben segíthetik az egyén alkalmazkodását. A jellegek többségét nem egy.

Ezeket a félelmeket csak megerősítik a médiában megjelenő téves elképzelések (l. Az élet molekulája: bevezetés a genetikába. amelyek akár a diagnosztika.4. D. Így. Budapest. . Jószöveg Műhely. hogy az „optimális” és a „kedvező irányú” fejlődés sok esetben társadalmilag meghatározott fogalmak. miszerint ennek. akkor biztosítható annak elérése. Nordex Kft. Budapest. vagy ha éppen kívánatos jellegről van szó. hogy a tulajdonság kialakulása elkerülhetetlen. D. messze nem ilyen. Budapest. L. Campus Kiadó. Az eugenika téves gyakorlata aggodalmat vált ki azokkal a módszerekkel szemben. Reméljük. szeretetért. A. Mindeközben nem szabad elfelejtenünk. Viselkedésünk kialakulását számos gén és több környezeti hatás együttesen. még ha valakinél magasabb is a statisztikai valószínűsége egy bizonyos tulajdonság kialakulásának – hiszen rendelkezik olyan génváltozatokkal. és kiemelik az optimális korai környezet biztosításának jelentőségét. Molekulák. különösképpen az összetett viselkedésekre vonatkozóan. 3. Eberhard-Metzger. Hamer. akár esetleg a génsebészet terén beavatkozást jelenthetnek a szaporodás természetes folyamatába. amelyek az elvárásokat és normákat tükrözik. A. gének. mintha meglenne a felelős gén egy adott betegségért. sorsok. (2002). Vince Kiadó. (2005).. szenzációk. amelyek hosszú távon befolyásolhatják az egyén fejlődését. különös tekintettel a potenciális alkalmazási lehetőségekre napjainkban is sok félelmet kelt. Génjeink. amelyek növelik a valószínűséget –. HVG Kiadó. L. Amit mégiscsak tanulhatunk a genetikai vizsgálatok eredményeiből. C. A kutatások rávilágítanak azokra a korai hatásokra. Copeland.. (2003). különösen úgy. keretes szöveg). Budapest. P. Budapest. (2002). vagy akár az agresszivitásért. Genetikai átjáró. Éppen ezért az esetek többségében még korai a viselkedésgenetika és a molekuláris genetikai információ gyakorlati alkalmazásáról beszélni. hogy összefoglalónkból egyértelműen kiderült: a valóság az esetek többségében. vagy annak a tulajdonságnak „megtalálták a génjét”. A leegyszerűsített beszámolókból úgy tűnhet. A jövő nincs megírva. (2008).162 GYAKORLATI ALK ALMAZÁS? A genetika fejlődése. az a tulajdonságok kialakulási folyamatának. (2004). Budapest. Venetianer. Jacquard. P. J. mechnizmusának jobb megértése. Osiris. összetett kölcsönhatásokon keresztül befolyásolja. MAGYAR NYELVŰ AJÁNLOTT IRODALOM Cavalli-Sforza. ez nem jelenti azt. hogy a környezeti információt teljesen figyelmen kívül hagyják. Tudományok kiskönyvtára sorozat. Khan. Watson. Dialog. DNS – az élet titka. HVG Kiadó.

. Viselkedésgenetika a humán genom megfejtése előtt és után: kvantitatív és molekuláris genetikai alapok. G. A crosssectional behavioral genetic analysis of task persistence in the transition to middlechildhood. M. Freimer. 9. M. J. 612–630. (2007). G... 301. 44... J. T.. G. Stanton. The Human Phenome Project. 293–300.. K. L. 351–363. Iacono. M. F. (2009). N. S. Poulton. 34.. Boivin.. M. R.. Vulnerability genes or plasticity genes? Molecular Psychiatry. T. D. Harrington.. F. D. Saysset. Influence of life stress on depression: Moderation by a polymorphism in the 5-HTT gene. McGue.. Proceedings of the National Academy of Sciences. Role of genotype in the cycle of violence in maltreated children. et al. Proceedings of the National Academy of Sciences.. 46. Dumaret. McClay. F. A.. Boivin.. Deater-Deckard. Craig. Nemzeti Tankönyvkiadó. A. A longitudinal behavioral genetic analysis of task persistence.. C. Willliams. (2002). Developmental Science. Mesman. Caspi. (1994). 96. Brummett.. T. (1999). 3–23. F. Thompson. Pszichológia... 104. M. Taylor. A.. Kim-Cohen.. Sugden. Mill.. Science. Caspi. M. Moffitt. I. B. et al. Craig. Tomkiewitz. V. (2009). Tremblay. Dionne... A. M. W. Budapest. A-C. 498–504. C.E. Cole. et al. 746–754. S. Craig. Journal of Child Psychology and Psychiatry. van IJzendoorn. et al. S. McClay.. H... 386–389. L. 33.. Caspi. DeThorne. Harrington. 297. Deater-Deckard. (2006) Fejlődéslélektan. Duyme. C. Bakermans-Kranenburg. J. J. 19... Belsky.. A. N. J. 57. E..to 3-year-olds screened for externalizing behavior. Milne... A. I... Tarabulsy.. Developmental Science. B. Taylor. Sabatti. I. M.. Moderation of the effect of adolescent-onset cannabis use on adult psychosis by a functional polymorphism in the catechol-O-metyltransferase gene: longitudinal evidence of a gene x environment interaction. Zoccolillo. Biological Psychiatry. Forget-Dubois. L...163 FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM Bakermans-Kranenburg. W. S. B. Pierce. Experimental evidence for differential susceptibility: Dopamine D4 receptor polymorphism (DRD4 VNTR) moderates intervention effects on toddlers’ externalizing behavior in a randomized controlled trial. Osiris.. S. Juffer.. Infant Behavior and Development.. J. (2003)... et al. R. T. T. (1997). (2007). The genetic-environmental etiology of parents’ perceptions and self-assessed behaviours toward their 5-month-old infants in a large twin and singleton sample. Gervai. J. . H. H. 18860–18865. R. Nature Genetics. van IJzendoorn. 10: 1117–1127.. S. F21–F26. Developmental Psychology.. Moderation of breastfeeding effects on the IQ by genetic variation in the fatty acid metabolism. R. Development and Psychopathology. 8790–8794. M. 805–820. K. Murray. R. Pérusse. Science. V. (2008a). Thompson. A. 851–853. 8. Pijlman. J. Elkins. Csányi. 30.. R. Budapest. G. DeThorne.. L. (2005). Moffitt. A longitudinal twin study of the genetic and environmental etiology of maternal hostilereactive behavior during infancy and toddlerhood. (2005).. Genetic and environmental influences on parent-son relationships: Evidence for increasing genetic influence during adolescence. Etológia. M. M. A. Dionne.. Martin. J. Pluess.. J. W. Petrill. 20. 453–465. Juffer. (2003). Mesman. (2006). A.. Pérusse. Moffit. Cole. T. A.. J. Petrill. Developmental Psychology. K. (2005). Effects of an attachment-based intervention on daily cortisol moderated by dopamine receptor D4: A randomized control trial on 1. Jonassaint. Williams. L. (2008b). 14.. M. How can we boost IQs of „dull children”?: A late adoption study.. Caspi. W.. I. J. Alink. 15–21.

E.. 17. Martin N. 2. J. A.. J.. Developmental Psychology. A. Caspi. 136–141. J. Szyf. Linting.. de Geus E. (2009).. M. S. 43–62. S. van IJendoorn. (2004). Lakatos. N.. Meaney.. M. I. 342–348. Electrodermal reactivity during the Trier Social Stress Test for children: Interaction between the serotonin transporter polymorphism and children’s attachment representation.. H.. M. Lipschitz. M... S. Reich. . 155–169. I.. T. M. (1998). (2009).1038/mp. 28. Developmental Psychobiology. Jaffee. 43. S. Labonté. (megjelenés alatt). Gottesman. I. 34. Kaufman. M. Sun. (2005).. Z. Gervai. G. A csecsemő. Part C. van Beijsterveldt C. R. Sasaki. Not really identical: epigenetic differences in monozygotic twins and implications for twin studies in psychiatry. 615–626.. Maternal care as a model for experience-dependent chromatin plasticity? Trends in Neuroscience.. C. Prenatal Smoking Exposure and Dopaminergic Genotypes Interact to Cause a Severe ADHD Subtype. K.. K. Genotypeenvironment correlations in late childhood and early adolescence: Antisocial behavioral problems and coercive parenting. Pszichológia. Neuman. E. et al.és gyermekkori temperamentum molekuláris genetikai háttere. Plomin. T. 17316–17321. et al.. Gould.. Genetic influences on the measures of the environment: a systematic review. et al. P.. J. quality of care. Douglas-Palumberi. LVII. Copeland.C. Dale. 307–319. A. Nemoda. (2009). 61. F. W.. M. P. (2005). (2009). Child Development. and the DRD4 polymorphism.. B. American Journal of Medical Genetics. Taylor. K. Houshyar. 80. Novak. Z. Gelernter. (2007)... D. P... Ronai. G.. Hague. 970–981.. K. doi: 10.. K. Moffitt. 19. Fulker. T. Social supports and serotonin transporter gene moderate depression in maltreated children. Krystal. J. A:. Rutter. Henderson. M. A. J. A.. Wong... Pszichológia. 67–84.. Molecular Psychiatry. 151C. 438–453. Kendler. M.. Todd.. J. 615–625. Paulussen-Hoogeboom. H. Nature Neuroscience.2009. Child Negative Emotionality and Parenting From Infancy to Preschool: A Meta-Analytic Review. 1.. Gilissen. Developmental Psychology. Tárnok.. L. S. D. J. J. Lakatos. Z. molekuláris genetikai megközelítés az IQ öröklődésének vizsgálatában. A. Génjeink. D. 25–42. (2007). Dymov. Deater-Deckard. 12. Danis. I. B-Z. (2007)... (2007). O. O’Connor. R. (2008). J.. Baker. (2002). Budapest Haworth C. 50.. Szyf. J.. (2009). Dodge. Lakatos. Monoamin rendszerek érintettsége gyermekkori neuropszichiátriai zavarokban. The etiology of science performance: decreasing heritability and increasing importance of shared environment from 9 to 12 years of age. R.. 662–673.. Magyar Pszichológiai Szemle. Hamer. Milestones in the history of behavioral genetics: Participant observer. Infant genotype may moderate sensitivity to maternal affective communications: attachment disorganization. Biological Psychiatry. H. Psychological Medicine. McGowan. Epigenetic regulation of the glucocorticoid receptor in human brain associates with childhood abuse.. R. Budapest.164 Gervai. 29. J. H.. L. Toth. Bakermans-Kranenburg. Development and Psychopathology. Proceedings of the National Academy of Sciences. The heritability of general cognitive ability increases linearly from childhood to young adulthood.. Stams. Typotex. Nature X nurture: Genetic vulnerabilities interact with physical maltreatment to promote conduct problems. I. G. Rutter. H. Luciano M. R.. E. Peetsma. A. Új. Wright M.. Social Neuroscience. 40. 1320–1328. 1042–1050. M. Haworth. M.. Plomin. Acta Psychologica Sinica. Hermanns. Gottesman. 101. T. S.55. Yang. 37. D’Alessio. (2002). 456–463. Az elméricskélt ember. Osiris. I. (1999). Lobos. R. Tully. K.. (2008).

S. Ridley.. 191–197. N. 66. J. Risk. Halpern. A.. Gene-environment contributions to the development of infant vagal reactivity: the interaction of dopamine and maternal sensitivity.. . D. Budapest. (2008). Bakermans-Kranenburg. (2009). 5. (2006).. D. Sweatt. M.. K. Buitelaar. és mtsaik (2009). Psychological Bulletin. resilience. Schork. Génjeink – Egy faj önéletrajza 23 fejezetben. Franke. Scarr. J. Akadémiai Kiadó.) (2002).. Oades. L. (2008). 83–104. Chen. (1977). 1094. Psychogiou. Annals of the New York Academy of Sciences. J. 54. DeFries. Mesman.165 Plomin. Annals of the New York Academy of Sciences. McCartney. 79. Child Development. W. C. R. Budapest. Prenatal smoking and attention-deficit/ hyperactivity disorder: DRD4-7R as a plasticity gene.C. Genotype-environment interaction and correlation in the analysis of human behavior. Moore. R. Genes. Calkins.. (2008). Gelernter. W. J. Van IJzendoorn. e6–e5. Brain and Behavior. How people make their own environments: a theory of genotype environment effects.. E. (szerk. 312–319. 7. Experience-dependent epigenetic modifications in the central nervous system. 309–322. and gene X environment interactions in rhesus monkeys. J. Dopamine and serotonin transporter genotypes moderate sensitivity to maternal expressed emotion: the case of conduct and emotional problems in attention deficit/hyperativity disorder. A. Sonuga-Barke. 403–410. J. G. M. Pluess. R. Vajda Zs.. R.. an intermediate phenotype for anxiety disorders. S. 1–24.. 84. (2009). J.. Neuropsychopharmacology. Propper. (1983). Biological Psychiatry. Mills-Koonce.. 33. 1377–1394. S.. Implications of resilience concepts for scientific understanding. J. S. Neuman.. Gene-by-environment (serotonin transporter and childhood maltreatment) interaction for anxiety sensitivity. Rutter. Belsky. 1052–1063. Suomi. M. H. 424–435... Stein. M. M. Biological Psychiatry. 65. Child Development. J. et al. 1094. J. Akkord... Loehlin. B.. M. 50. J. C. C. Pszichológiai Szemle Könyvtár. Journal of Child Psychology and Psychiaty. (2002). Az intelligencia és az IQ vita. L. D. J. (2006). T:. B. Dopamine system genes associated with parenting in the context of daily hassles. Hill-Soderlund.

ÚJ ELMÉLET Múlt és jelen. elmélet és gyakorlat AZ IDEGRENDSZER KORAI FEJLŐDÉSÉNEK LEGFONTOSABB FOLYAMATAI Technikai fejlődés. társtudományok Fejlődési kognitív idegtudomány A neurokonstruktivizmus TAPASZTALAT ÉS RUGALMASSÁG Neurogenezis – avagy az idegsejtek születése és szaporodása Az idegsejtek vándorlása A sejtek fejlődése és az idegsejtek közötti kapcsolatok születése Visszafejlődés és fejlődés viszonya Amit muszáj és amit lehet: tapasztalatelváró és tapasztalatfüggő plaszticitás A tapasztalat hatása az agyra Egyedül nem megy – interdiszciplináris feladatmegoldás Amikor a plaszticitás nem ajándék: a plaszticitás mint kétélű fegyver MIT DIKTÁL AZ AGYI PLASZTICITÁS A GYERMEKEK FEJLŐDÉSÉRŐL GONDOSKODÓ RENDSZER SZÁMÁRA? . fejezet AZ EVOLÚCIÓ AJÁNDÉK A: AZ AGYI PLASZTICITÁS ÉS A RUGALMAS FEJLŐDÉS Egyed Katalin ELTE-PPK Pszichológia Intézet. Fejlődéspszichológiai Intézeti Központ BEVEZETŐ ÚJ TECHNIKA.166 4. ÚJ TUDOMÁNY.

fejlesztjük és oktatjuk őket. hogy miként gondoskodunk a gyermekekről. Ma ez az elméleti hozzáállás határozza meg egyre erőteljesebben az agy fejlődéséről való gondolkodásunkat. Elsőként bemutatjuk azt a tudományos kontextust – beleértve a technikai eszközöket és kutatási területeket –.167 Az agy és az emberi viselkedés kapcsolatáról. illetve rávilágítunk. az emberi agy fejlődéséről alkotott elképzeléseink komoly hatással vannak arra. amely a fejlődő emberi agy rendkívüli rugalmassága mellett foglal állást. hogyan neveljük. Ezt követően áttekintjük az idegrendszer fejlődésének legfontosabb folyamatait. Ezért fejezetünk legfőbb célja annak a korszerű felfogásnak a közvetítése. hogy mi a szerepe a tapasztalatnak ebben a folyamatban. hogy az agyi plaszticitás megértése határozottan interdiszciplináris feladatmegoldást és a különböző szakemberek munkájának összehangolását követeli meg a gyermekeket ellátó rendszertől. amelyek hozzájárultak a neurokonstruktivista megközelítés születéséhez. Befejezésképpen kiemeljük. .

olvasó. Múlt és jelen. alap. Az agy fejlődésben betöltött szerepének változó felfogása A fejlődésről való gondolkodás egyik alapvető kérdése. logikusan gondolkodó. Ám a plaszticitás nem megfelelő fejlődési körülmények között kockázatot is jelent. számoló. fejlődésükhöz szükséges a másik professzionális működése és fejlődése. a fejlődésről alkotott elképzeléseink ma is állandó változásban vannak. folyamatos változása szükségszerű. hangszeren játszó. amelyben a korai fejlődést és fejlesztést szolgáló gyakorlat alapelvei is megfogalmazódhatnak. aki szülőként vagy foglalkozása révén részese egy gyermek fejlődésének. hogy a felcseperedő gyermek a benne rejlő legteljesebb élet lehetőségét bontakoztassa ki. korszerű praxis nem követhet reflexiók nélkül régi elgondolásokat. valamint a gyakorlat között a kapcsolat kölcsönös. hogy a plasztikus agy lehetőséget és egyben felelősséget ró mindenkire. hogy milyen viszonyt feltételezünk az agy és a fejlődés között. döntőképes. mert az agy fejlődésével foglalkozó kurrens kutatások a legelementárisabban határozzák meg a . a plaszticitás kettős természetét megértve világossá válik. Elmélet.és alkalmazott kutatások. Ez a kérdés napjainkban különösen fontos. 4. Ennek a képességnek köszönhetően lesz a gyermek beszélő. mai szemmel nézve időnként szélsőségesnek tűnő elméleteit – immár „megszelídült” formájukban (l.1. Köszönhetően az újabb és újabb kutatásoknak. keretes szöveg) – megtalálhatjuk a mai gyakorlatban. Így az elméleti munkákkal folyamatos kapcsolatot tartó. sportoló.168 BEVEZETŐ A fogantatástól kezdve az élet első éveire úgy kell tekintenünk. ábrázoló. a fejlődésben milyen jelentőséget és szerepet tulajdonítunk az agynak. Hiszen az elmúlt korok sajátos. valamint a kurrens elméletek és kutatási eredmények integrációjával teremthetjük meg azt az aktuális elméleti keretet. A fejezet végére. elmélet és gyakorlat A gyermekkori fejlődéssel foglalkozó szakemberek számára a tudománytörténeti korszakonként eltérő fejlődéselméletek és modellek ismerete nem csupán műveltségi kérdés. autonóm személy. Fejezetünk fókuszában az emberi agy egyedülálló plaszticitása (rugalmassága) áll. mint egy meg nem ismételhető időszakra. amikor esély kínálkozik arra. A múltbeli nézetek.

Danis és mtsai. Ezzel a gyereknek szánt aktív szereppel összhangban van az agyról alkotott mai elképzelés (l. Egyed. A saját aktivitás szerepe a fejlődésben c. Bár ma már senki sem tekinti a gyermek fejlődését biológiailag eleve elrendeltnek. Ma már tudjuk azt is. és láthatjuk. valamint Danis és Kalmár. hogy a környezeti ingerek hatással lehetnek az agy fejlődésére is. amely olyan passzív agyat feltételezett. Ezek hiányában – vagy például a modul neurológiai sérülése esetén – később egy magasabb rendű funkcióban. A veleszületettséget hangsúlyozó elméleti hagyomány (nativizmus) számára a biológiai örökség volt a fejlődés kizárólagos forrása. talán kicsit elfelejtkezve arról. Piaget konstruktivista fejlődéselmélete jelentős mértékben átalakította a fejlődésről való gondolkodásunkat. Felismerte. nyelv/nyelvtan. a fejlődés legfőbb mechanizmusa pedig az érés: ez a nézet az idegrendszer fejlődésére is érvényes. rokonok. Pedig erőteljesen befolyásolni képes. hogy a fejlődésről alkotott elképzelésünk erőteljesen befolyásolja tevékenységünket. Ma már senki sem hirdeti John Locke tabula rasa („tiszta lap”) elméletét.) és azt a társadalmi kontextust.169 1 4. csak az adott területen probléma merül fel. a II. . Talán ez utóbbival sokan kevésbé számolunk. kötetben. mi történik vele stb. E nézet szerint bizonyos biológiai és környezeti feltételek mellett az adott képességek mindenkinél megjelennek. 2001. genetikailag meghatározott. amelyet szinte kizárólag külső tényezők befolyásolnak. arcfelismerés) veleszületett. óvónő stb. Talán kön�- 1 A klasszikus és modern fejlődéselméletekről l. milyen módon kerül kapcsolatba. részt alább). 2006. az ún. amire ezt írták. hogy a gyermek maga is hatással van környezetére. ha nem hinnénk a tapasztalat erejében. hogy nem (csak) az a játék fejleszt. hogy a különböző funkciókért (pl. A szociális konstruktivista nézetnek köszönhetően ma már világosabban látjuk a szociális környezet szerepét. A környezetről alkotott nézeteink is egyre finomodtak. modulok felelősek. Piaget kiemelte a fizikai környezettel való interakciók jelentőségét a gyermek fejlődésében. Ez a szemlélet tükröződik abban a gyakorlatban. hogy a gyermek mikor. gondozónő. a modularizmus feltételezi. egy anamnézis során mégis kikérdezzük a szülőt a családban előforduló genetikai hátterű kórképekről. amelybe ágyazódva a családok élete zajlik. A szociális környezet jelenti a gyermekre közvetlenül hatást gyakoroló társas környezetet (szülők. testvérek. Egy sajátos nativista elmefelfogás. a jelen kötetben. könnyen felfedezhetjük az elődök nézeteinek hatását. A családok éppen ezt felismerve keresgélnek a fejlesztő játékok polcain.1. amikor egy gyermek képességprofilja alapján az erősségekre építő fejlesztési tervet dolgoznak ki. A múlt öröksége és a változó gyakorlat  Ha megvizsgáljuk a mai gyakorlatot. még Cole és Cole. feladatra specializálódott információ-feldolgozó egységek. aktív szerepet játszik önmaga fejlődésében. Ugyanakkor semmilyen fejlesztő munka nem működne. és a sérült területekről – feltételezve ezek egymástól való függetlenségét – végső soron lemondanak. kivel.

azt lássuk. hogy felismerje saját felelősségét és lehetőségeit egy-egy gyermek fejlődésében. Meggyőződésünk. A környezet többszintű. Ezért fejezetünkben szeretnénk az agy fejlődéséről reális képet adni. hogy az agyi plaszticitás értő módon való kezelése szemléletformáló erővel bír. és egyben mindenkit hozzásegíthet ahhoz. hogy elfogadva a társadalmak és kultúrák közötti különbségeket. oktatásáról gondolunk. Az új idegtudományi eredmények forradalmasíthatják mindazt. amely lehetővé teszi az agy és a fejlődés viszonyának mai legjobb tudásunk szerinti megértését. ami a gyermekek fejlődését és fejlesztését illeti. A gyermekeket ellátó intézmények nemcsak az adott gyermek fejlődésére.2. beleértve a kérdéskör legfontosabb elméleti. egy korábban fontosnak tartott elv megváltoztatása (pl. ami minden gyermekben hasonló és közös. ökológiai. szegénységtől sújtott harmadik világbeli országban. kutatási és gyakorlati vonatkozásait. Sokszor pedig éppen arra van szükség. egy mai. rendszerszemléletű modelljeinek kidolgozásával egyre pontosabban látjuk az adott társadalom gyermekeket ellátó és fejlesztő intézményrendszerének felelősségét és új feladatait is.170 nyebb megértenünk és elfogadnunk ennek jelentőségét. ha akár időben. vagy éppenséggel egy Magyarországon mélyszegénységben élő gyermekre. olvasási zavar veszélyének időben történő szűrése és ellátása). Vegyünk egy egyszerű példát. ami minden gyermek fejlődéséhez szükséges függetlenül attól. a mai Görögországban. keretes szöveg). hiszen ma már a gyermek fejlődési szükségleteinek és igényeinek figyelembevételével történik. legyen az egy szűrővizsgálat bevezetése (pl. 4. hogy milyen kultúrában él. amit ma a gyermek fejlődéséről. és olyan ismeretet nyújtani. szegregáció helyett integráció). Hasonló horderejű lehet bármilyen változás. gyermekvédelmi felelős). amely a kötődéssel kapcsolatos kutatásoknak köszönhetően óriási változáson ment keresztül. akár térben egymástól távol eső kultúrákra gondolunk: például az ókori Spártában. a sajátos nevelési igénynek megfelelni kívánó és tudó oktatás. . hallás és látás rendszeres vizsgálata. de családok generációinak életére vannak hatással. humán fejlődésről való gondolkodásunkat. iskolapszichológus. új foglalkozáscsoportok bevonása egy-egy ellátási területre (pl. a bölcsődébe szoktatás gyakorlatát Magyarországon. Ám időnként nem könnyű eligazodni az agykutatásról szóló ismeretek között (l.

Bruer szerint ennek alapján fogalmazódik meg az érv. „Az idegrendszer korai fejlődésének legfontosabb folyamatai” c. Lorenz többek között azt hangsúlyozta. Bruer (1998. hogy az agy csak az első három évben rugalmas. annál több új szinapszis alakulhat ki.2 amikor ha elmaradnak a szükséges ingerek. . A későbbiekben erre még visszatérünk. mint pl. részt alább). Ma már egyébként a bevésődés kritikus periódusáról sem pontosan úgy gondolkodnak. mint felnőtt korban. ami atipikus ingerfeltételek esetén növeli bizonyos funkciókban jelentkező elmaradások. Hubel és Wiesel kísérletében. 1987). ezért ekkor kell a gyermekek számára minden ingert biztosítani. Évtizedek óta tudjuk azt is (l. letakart szemükre örökre vakok maradtak. hogy a születést követő hónapokban gyors ütemben szinapszisok (idegsejtek közötti kapcsolatok) alakulnak. ahogyan teljesítményük is több tanulási és problémamegoldó feladatban (pl. Hároméves korra a szinaptikus sűrűség az agy minden területén kb. Kritikus periódusokat sokkal gyakrabban szokás emlegetni az állatok fejlődése kapcsán. A babákat – mint az iskolásokat – rendszeres fejlesztő tréningekre viszik. hogy létezik egy olyan periódus. patkányokkal végzett kísérletekben összehasonlítottak olyan állatokat. bizonyos funkciók fejlődése atipikussá válik. rövid időszakban történik meg. A szenzitív (vagy kritikus) periódusok létezését az ingermegvonást alkalmazó kísérletek sora támogatja. Greenough és mtsai. Erre épül az a feltételezés. 50%-kal magasabb. hogy a kikelő madarak őt követik anyjuk helyett. mint egykor Lorenz.171 4. hogy a csecsemők fejlesztése során adott extra ingerek fognak új szinapszisok létrehozásával hosszú távú hatást elérni. A felnőtt állatok látását azonban egy hasonló idejű vizuális ingermegvonás nem befolyásolta. Híres. 2008). problémák valószínűségét. a bevésett „anya” képe megváltoztathatatlan. amikor azt tapasztalta. illetve c) teljesen egyedül minden egyéb inger nélkül éltek. a fenti értelmezések mégsem helyénvalók. Ez az adat szolgál érvként a korai babatréningek számára: minél több fejlesztő foglalkozáson vesz részt a baba. Félreértett kísérletek A médiában gyakran felbukkanó üzenet. amiért cserébe a szülők gyermekeik számára a fényes jövő ígéretét kapják. b) csak kis csoportban tereptárgyak nélkül. 1. Például Hubel és Wiesel 60-as években zajló híres kísérleteiben (Constantine-Paton.2. maradandó károsodást szenved. 2. 1999) szerint ez a félrevezető és hamis állítás három tudománytörténetileg jelentős eredmény durva leegyszerűsítéséből és félreértelmezéséből származik. ha a kismacskák születésük után néhány hétig egyik szemüket nem használhatták. amelyek a) komplex környezetben: több társukkal és tereptárgyak között. hogy a korai években van csak lehetőség igazán hatékony fejlesztésre. Bár mindhárom eredeti eredmény hiteles. Így arra következtettek. A komplex környezetben nevelkedő állatok agya számos mutató mentén fejlettebbnek bizonyult. 2 A pszichológiai fejlődéssel kapcsolatban inkább beszélünk szenzitív periódusokról. és csak egy korlátozott. 3. De kritikus periódust feltételezett Konrad Lorenz is a bevésődés hátterében. hogy a kötődés nagyon gyorsan alakul ki.

tréningek új szinapszisokat hoznak létre. soha ilyen mértékben nem gyarapodott tudásunk a fejlődő idegrendszerről. az „Amit muszáj és amit lehet: tapasztalatelváró és tapasztalatfüggő plaszticitás” c. társtudományok Talán nem túlzás. 4. hogy a környezet komplexitása mind viselkedéses. bár lassabb és kisebb mértékű. mint az utóbbi évtizedekben. részt alább). Helyette hangsúlyossá váltak a neuronok közötti interakciók. Nagyon fontos. 2. amelyek világossá tették. mind neurális szinten jótékonyan hat az élet bármely időszakában. A megfelelő fejlődési környezet megteremtésére irányuló feladataink semmiképp nem érnek véget hároméves korban. Szakítottak azzal a nézettel. A komplex környezet hatása nem csak egyetlen korlátozott időszakban jelentős.3. válaszkész szülő tehet. hogy a laboratóriumi komplex környezet nem közelíti meg az állatok természetes élőhelyének összetettségét. keretes szöveg). amelyben a genetika és a tapasztalat hatásainak teljes megértéséhez mindenképpen többszintű elemzésre van szükség. ÚJ TUDOMÁNY. Érdemes megjegyezni azt is. Ennek egyik oka az agy tanulmányozására képes technikák rendkívüli fejlődése (l. újraszervezésében van szerepe.172 1. A neurális fejlődés bonyolult kérdés. aki természetes módon biztosít éppen olyan közeget. A technikai fejlődés mellett több társtudomány eredményei járultak hozzá. de szét kell választanunk. amikor tudatos szakértői segítségre. 3. 2007). A felnőtt állatok komplex környezetbe helyezése. ami évszázadokig tartó filozófiai vita tárgya volt. figyelmen kívül marad. ÚJ TECHNIKA. de hasonló kedvező hatást fejtett ki. Kiemelhetők a fejlődés-neurobiológia állatkísérletes kutatásai. hogy gondoskodjunk a csecsemők és kisgyermekek fejlődésének környezeti feltételeiről. Amikor mesterségesen igyekszünk a babák számára tanítási helyzeteket teremteni. hogy mi fejlődik szenzitív periódusokban. A tapasztalatnak inkább a szinapszisok megszüntetésében. hogy az agyról való gondolkodásunk és a kutatások szemlélete átalakuljon (Pennington és mtsai. ÚJ ELMÉLET Technikai fejlődés. hogy tipikus esetben a legtöbbet egy odaadóan gondoskodó. Nincs bizonyíték arra. amelyben a baba jól érzi magát és jó ütemben fejlődik. hogy vannak olyan élethelyzetek is. igényeire figyelmet fordító. Az állatkísérletek tehát inkább arra figyelmeztetnek. és nem elegendő a természetes ingergazdag környezet biztosítása. a gyermek érdeklődésére. amely születéskor előhuzalozottnak tekinti az agyat. hogy a plaszticitás a normál agy fejlődésének lényegi és szükségszerű sajátossága. Ez a hatás ugyanakkor az ingerek megszűntével csökkent. fejlesztésre van szükség. Nyilvánvaló.. hogy az extra gyakorlatok. és mi akár korlátlan ideig (l. a . Immár empirikus kérdés az. ha azt mondjuk.

Így a PET-izotóp és egy számítógépes program segítségével egyfajta térkép készül az agyi aktivitásról. A kutatások további fontos törekvése. A mérést arra építhetjük. Az agy tanulmányozása Az alábbiakban az utóbbi idők legjellemzőbb két funkcionális képalkotó technikáját (PET. hogy nem mutatja meg. követni tudja. A készülék képes érzékelni a jelzőmolekulák által kibocsátott sugárzást. Forrás: http://www.com images/2007/10/071030114055. epilepszia. hogy a PETvizsgálatok adatait összefüggésbe hozzák a fejlődés már ismert viselkedéses mutatóival (pl. Csépe. Ilyen vizsgálatok alapján már ötnapos kortól egyre pontosabb képünk van az agy fejlődéséről. orvosi indikációval használják gyermekeknél.3. 2005). mely régióban hogyan változik a vérátáramlás az aktivitástól függően. ott növekszik a szöveti vérátáramlás is. 1987/2002). autizmus. Chugani és mtsai. 4/2. hogy amely agyi struktúrában növekszik az anyagcsere. fMRI). Alkalmazása bizonyos gyermekkori neuropszichiátriai kórképek A) B) 4/1. jelenleg kizárólag klinikai esetekben. monitorozva a sugárzást. az elektrofiziológiai módszerek közül pedig az EKP-t mutatjuk be röviden. A készülék. ADHD) diagnosztikájában óriási lehetőséget jelent (Juhász és mtsai.jpg (pl.. 1999). hogy izotóppal jelzett molekulákat juttatnak a szervezetbe.sciencedaily. kép fMRI felvétel. az adott aktivitás időben mikorra tehető. 2003. . PET A PET ( pozitrone missziós t omográfia) lényege (Gulyás.173 4. Bár csak alacsony sugárterheléssel jár. amely bizonyos feladatok közben aktivitás különbséget mutat a normál olvasó (A) és a diszlexiás agy (B) között. A módszer hátrányaként említhető.

Gulyás. a viselkedés a genetikai és a környezeti hatások tranzakciójából emelkedik ki. Gottlieb (2007. 4. hogy a vizsgálat óriási zajjal jár (Ward. 2003).174 C) D) 4/3. a biológia és a tapasztalat között kölcsönös a kapcsolat. 2003). l.org/uploadedImages/Images/Spotlight_Images BW_20071000_ 2Diabetes_spot. és a szintek között is. 4/4. hogy kis mozdulat is torzítja a mérést.1. Az EKP (eseményhez kötött agyi potenciál) szintén az agyi hullámok mérésére épít. E megközelítés az idegrendszer belső aktivitásának (pl. illetve. latencia – mentén írhatók le.. 2006. Lényege. ábra) elmélete szerint a gének nem elrendelik. Az EKP-nak kiváló az idői felbontása. hogy valamilyen esemény – inger vagy feladat – feldolgozási mechanizmusaihoz időben kapcsolható elektromos aktivitásjellemzőket regisztrálunk. amely az agy elektromos tevékenységét képes rögzíteni. kölcsönös kapcsolatokat jelent négy – a genetikai. Az elvezetés a hajas fejbőrre rögzített elektródák segítségével történik. Az agy és a viselkedés kapcsolatát il- . D) PET-készülék Források: http://www. Legnagyobb hátránya.jpg. a tapasztalat hatása. Segítségével következtetni lehet az egyes régiókban mutatkozó idegműködés intenzitására. idegsejten belül) és a külső ingerek hatásának kiemelt jelentőséget tulajdonít a fejlődés folyamatában. http://www. a neurális. az információfeldolgozás egyes szakaszainak ezredmásodperc pontosságú követésére alkalmas (Csépe. Előnye. Az elvezetett hullámok különböző tulajdonságok – például pozitív vagy negatív irányba kilengő hullám. kép C) EKP-vizsgálat csecsemőkorban. Így bizonyos anyagok koncentrációja – mágnesezhetőségük révén – mérhetővé válik. csak valószínűsítik bizonyos tendenciák kifejlődését másokkal szemben. 2005. Kéri és Gulyás. EEG/EKP Az EEG (elektroenkefalog ram) olyan technika. hogy teljesen biztonságos.com/var/corporate/storage/images/media/ images/bindu/27/27_pet_scan_alone/7565-1-nor-NO/27_pet_scan_alone_image_300_w.jpg fMRI Az fMRI ( f unctional magnetic resonance imaging / funkcionális mágneses rezonanciavizsgálat) technika alkalmazása során az agy a készülékben nagyon erős mágneses térbe kerül. Ez kétirányú. környezeti ingerek.yogameditation. amplitúdó. a PET-nél jobb az idői és téri felbontása. a viselkedéses és a környezeti – szinten belül.dana.

mivel tesztelhetővé tesznek a különböző kognitív folyamatok működésével foglalkozó elméleteket.és molekuláris genetikai kutatások4 szintén meghatározók a kérdéskör fejlődése szempontjából. 2. olvasás–diszlexia. Ahogyan a mesterséges intelligencia kutatása.175 letően mindebből következik. még bővebben Danis és Kalmár. (2007. 4.1. ha különbözőképpen végezik pl. korai fejlődésre össz 3 4 A többszintű tranzakciós folyamatokról l. de rendszeres gondozási helyzetről is. egy gyermekére ráhangolódó. az idegrendszeri fejlődés alapjául szolgáló sejtszintű és molekuláris szintre. a jelen kötetben. hanem azt is. elsősorban a magzati és a születés utáni. bővebben Lakatos tanulmányát a jelen kötetben. . hogy milyen dinamikus kétirányú kapcsolatokban érdemes gondolkodnunk. Fejlődési kognitív idegtudomány A fejlődési idegtudomány hagyományosan a humán neurális fejlődéssel foglalkozik: az agy fizikai fejlődésére. arcfelismerés és zavara). kulturális) Viselkedés Neurális aktivitás Genetikai aktivitás Egyéni fejlődés Az ábra azt szemlélteti. 2000). hogy miként változtathatja meg a viselkedés és a tapasztalat az agy fejlődését (Anderson és mtsai. o) A viselkedés. (Akár egy egyszerű. különböző kultúrákban. társas. hogy meg kell értenünk nem csak az agy fejlődésének a viselkedésre és annak fejlődésére gyakorolt hatását. ábra Többszintű kölcsönhatások a fejlődésben3 Forrás: Gottlieb. A molekuláris genetikai kutatásokról l. G. a számítógépes modellezések is egyedülálló eszközt jelentenek a tipikus és atipikus fejlődés tanulmányozásában (pl. amely más hatást fejthet ki. egy depresszióban szenvedő anya vagy egy képzett csecsemőgondozó). Kétirányú hatások Környezet (fizikai.

A 90-es évek végére már használatos volt a fejlődési kognitív idegtudomány kifejezés. kémiai. a megismerés különböző területei és az agy közötti kapcsolatot a kognitív idegtudomány kezdte el kutatni. – fejlődése és a gyermek viselkedésének változása között feltételez: a genetikai és környezeti tényezők milyen interakciója alakítja. az utóbbi 5-10 évben pedig e tudományterület már vezető szerepet játszik a fejlődő agy kutatásában. Kiegészítve a kognitív tudomány viselkedéses szinten zajló kutatásait. 4. hogyan írható le az a kölcsönös kapcsolat. Így a szerzett zavarok mellett a tipikus felnőtt neurokognitív működés kutatása is elindult. A fejlődési kognitív idegtudomány különböző diszciplínák csomópontjában helyezkedik el. amelyben komoly szerep jut a tapasztalatnak is. A 80-as évek közepétől azonban már kibontakozóban volt egy erőteljesen fejlődésközpontú gondolkodásmód. hogy idővel feltárja az emberi egyedfejlődés során történő viselkedéses változások mechanizmusait.4. öröklődés vs. addig a kognitív ideg tudomány az új technikák segítségével az egészséges felnőtt emlékezeti működés és a zavarok hátterében zajló agyi folyamatok közötti kapcsolat kutatására is képessé vált. 2007). Mivel kutatásait a tipikus és atipikus fejlődésre is kiterjeszti. folyamatos fejlődés vs. amelyet az agy – alaktani. ez azt jelenti. illetve hatékonyabb kezelési és prevenciós programok kialakításához. megoldja a klasszikus fejlődéselméleti vitákat (pl. hanem fejlődési folyamat eredménye. A viselkedés. környezet. ahogy a fejlődési zavarok megismerésében is számolni kell azzal. amnéziás betegek viselkedésére összpontosított. Karmiloff-Smith (1992. mely szerint a fejlődés megértése kulcsfontosságú az agy megértése szempontjából. hogy az agy és a viselkedés kapcsolatát pusztán az érett felnőtt agyon vagy a szerzett zavarokon keresztül nem érthetjük meg (l.176 pontosít5 (Munakata és mtsai. A teljes megértés csak a fejlődésen keresztül lehetséges (Pennington és mtsai. A kutatók felismerték. a fejlődő képalkotó technikák lehetőséget teremtettek a neurális működés kognitív keretben történő vizsgálatára. hozzájárulhat a fejlődési zavarok mainál korábbi diagnózisához. szakaszos fejlődés). . 2004). hogy az atipikusan működő agy nem egy genetikai program lefutása. azzal kecsegtet. Alapvetően arra keresi a választ. formálja fejlődése során az agyat és a viselkedést. keretes szöveg). 5 Valójában a fejlődő idegrendszer legfontosabb fejlődési folyamatainak leírása – amelyeket a továbbiakban be is mutatunk – ennek a területnek köszönhető. 1998) nagyhatású munkái programszerűen hirdették azt a hozzáállást. illetve az emlékezeti zavarban szenvedő. Az emlékezet kutatásban pl. 1996. hogy míg a kognitív tudomány pusztán a felnőttek különböző emlékezeti feladatokban nyújtott teljesítményére. szinaptikus stb.

Az axont körülvevő mielinhüvelyt is gliasejtek alkotják. Blackwell Publishing. b) http://www.jpg. C) A mielinhüvelybe burkolt axon. (2005).177 4. fiziológiai tulajdonságai és axonális kapcsolatai. 4/7. és minden neuron akár 1000-10000 másikkal lehet kapcsolatban. de embernél vannak új funkcionális és anatómiai területek is (pl. U. B) Szinapszis: két idegsejt közötti kapcsolat. A neuronok mindössze az agy sejtjeinek 10%-át teszik ki. Egy oszlop átfog minden horizontális réteget. Az „adó”az axon. mielinhüvely sejtmag B) Szinapszis axon axon sejttest szinaptikus rés axon végződések A) A neuron dendritek 4/5. Források: a) Blakemore. kép A) A neuron. A kéregre jellemző az oszlopos szerveződés is. a „vevő” a dendrit. sűrűsége. humán neokortexnek 1/30 része). a beszéd). Néhány alapvető tudnivaló az agyról Az 1300-1400 grammos felnőtt emberi agyban 100-150 milliárd neuron van. és Frith. . az új-agykéregben (neokortex) hagyományosan hat réteget különböztetünk meg.. A neokortex szerkezeti és működésbeli jellemzők alapján még további területekre is tagolható.. o. amely az ingerületek gyorsabb vezetését eredményezi. bár az egyes területeken eltérhet a megkülönböztethető rétegek száma. amelyek a különböző emlős fajoknál eltérnek egymástól. 12. jellemzőek rájuk az idegsejtjeik alakja. Méretbeli és egyéb eltérések lehetnek egy faj egyedei között is. 4/6..4.jpg alapján axon mielinhüvely C) A mielinhüvelybe burkolt axon Az agykéreg réteges szerveződésű. Lessons for education.microscopy-uk. az elsődleges látókéreg majomnál a kéregfelszín 1/5-e. c) http://www.org/ graphics/images/en/9682.uk/mag/imgoct02/ HistPaper02_Fig1. Az egyes rétegek sejtjei közel egy időben születnek. The Learnin Brain. a többit az idegrendszer felépítésében résztvevő különböző támasztósejtek (glia) adják. mert fejlődésüket külső tényezők befolyásolják. Lehetnek méretbeli különbségek (pl. mérete. S-J.centurahealthinfo.org.

2007). Az ismertetés során rávilágítunk a konstruktivista irányzatokkal rokon és megkülönböztető vonásokra.com/Themes/Disaboom2.ca/flash/i/i_02/i_02_cl/i_02_cl_vis/i_02_cl_vis_3a.178 B) A) fehérállomány szürkeállomány 4/8. A fejlődés neurokonstruktív természete A neurokonstruktivizmus olyan elméleti keret (Karmiloff-Smith. mert a neurokonstruktivizmus olyan alapelveket.mcgill. miközben egyetlen interaktív rendszerbe foglalja a neurális működés különböző szintjeit és a fejlődéslélektan által korábban leírt környezeti szinteket. 4/9. amelyek vélhetően sok gyermekkel foglalkozó szakember a „gyermek mint individuum” szintjén ma is magáénak érez.jpg A neurokonstruktivizmus A fejlődési kognitív idegtudomány kutatásainak kibontakozásával körvonalazódott egy új. . Westermann és mtsai. amely hosszú ideig meghatározó volt az idegtudományok területén.jpg B) http://thebrain. Danis és mtsai. versenyképes elméleti keret.. Feltételezi. Források: A) http://www. A szürkeállomány a nagyagyban és a kisagyban a külső területeken helyezkedik el. amely szemléletmódjával az elkövetkezendő időben nagy hatással lehet az alkalmazott területeken a korai fejlődéssel és fejlesztéssel foglalkozó szakemberek munkájára. amely magán hordozza a Piaget6 által elsőként képviselt nézet vonásait. a II. továbbá hogy ez a fejlődésközpontú elméleti keret miképpen helyezkedik szembe az érésközpontú megközelítéssel. Mareschal és mtsai. 2007). hogy a 6 Piaget elméletéről valamivel bővebben l. amennyiben a fejlődést konstruktív természetűnek tekinti.0/images/content/White_matter. mechanizmusokat ír le.disaboom. a neurokonstruktivizmus (KarmiloffSmith. Ez az irányzat mindezt az idegrendszer szintjére is kiterjeszti. kötetben. 1998. kép A) A főként sejttestek alkotta szürkeállomány és az elsősorban velőhüvelyes rostokból álló fehérállomány az agyban. 1998. Annál is inkább. B) Az elsődleges vizuális kéreg: a klasszikus I-VI réteg és az újabb kutatások alapján történő felosztás.

vagy mert jelnyelvet nem használnak a környezetében.179 fejlődés nem előre programozott. a sejtek alkotta agyi területek. ez nem csupán a hallásra és a nyelvelsajátításra. Danis és Kalmár. mit jelent az agyi régiók kontextusfüggő fejlődése. hanem más funkciók fejlődésére is (l. Feltételezése szerint akkor érthetjük meg a viselkedést és a fejlődést. Ebben a roppant bonyolult. Így ha a tipikustól eltérően fejlődik egy terület. hogy egy-egy terület atipikus fejlődése. a csecsemő a siketség kései felismerése miatt. a modularizmus szerint (l. kogníció. a génektől kezdve. eltérő neurális szerveződés” c. akkor az hatással lehet más területek fejlődésére. amelyre ezek alapján éppúgy igaz. a test szintjén keresztül a fizikai és társas/társadalmi környezetig: ezek a kontextusok kölcsönösen hatnak egymásra. a jelen kötetben) komplex környezetfelfogásához hasonló látásmód érvényesül. Ugyanakkor a korábbi modellekhez képest további szinteket is megfogalmaz. de a fejlődő ember nem is a külső hatások pas�szív „elszenvedője”. ha a fejlődő neurális rendszert a komplex konstrukciós folyamat részeként kezeljük. „Eltérő szenzoros és nyelvi tapasztalat. A fejlődés konstruktív folyamatában az agy maga is a környezetéhez alkalmazkodó.1. a sejt. Ha egy fejlődési mozzanat késve zajlik (pl. Elvi magyarázatképpen kiemeljük. 4. Egy korábbi felfogás. De mivel az egyes területek fejlődése egymással interakcióban van. mint a többi szintre. valamint azok neurális hátterére lehet hatással. akkor ez az agy atipikus fejlődéséhez vezet. Ebből adódóan az agy és egyben a gyermek fejlődésének jellemzésére a legfontosabb fogalmaink a plaszticitás (rugalmasság) és az alkalmazkodóképesség lesznek. sérülése nem befolyásol egyéb területeket. az egyes területek egymástól viszonylag függetlenül érnek. amely minden szinten – a génektől egészen a szociális kontextusig – működik. illetve az agy fejlődése is egy rugalmas rendszer környezethez való alkalmazkodásának következménye. Együttműködés és versengés két olyan kiemelt általános mechanizmus. A környezet szerepe a fejlődésben A neurokonstruktivizmusban az ökológiai modellek (l. hogy fejlődése kontextusfüggő. születése után hosszú hónapokig semmilyen nyelvi ingerrel nem találkozik). A neurokonstruktivizmus erőteljesen hangsúlyozza az idődimenzió jelentőségét is a fejlődésben. Nevezetesen. keretes szöveget). milyen mechanizmusokon keresztül valósul meg. A neuro előtag azt fejezi ki. komplex biológiai rendszerként vesz részt. Erősen hangsúlyozza az agy és a fejlődés közötti kölcsönös kapcsolatot. interaktív hatáshálózatban kell megértenünk az agy fejlődését is. – a neurális fejlődéssel. vagyis a sérülés területspecifikus lesz. hogy a neurokonstruktivizmus a fejlődés alkotó folyamatában a gyermekről fejlődő idegrendszerével együtt gondolkodik. Ez azt jelenti. A fejlődés alábbi neurokonstruktivista ismérvei is mind-mind azt mutatják. A neurokonstruktivizmus szerint viszont egy agyi régió fejlődését erőteljesen befolyásolják a más területekkel folytatott együttműködő és versengő interaktív folyamatok. rész). Ezért nagyon sok . Ös�szekapcsolja tehát a fejlődést – annak különböző aspektusait: érzékelés és észlelés. hogy a humán fejlődésre jellemző rugalmasság hogyan. érzelmek stb.

milyen alternatívák állnak rendelkezésre stb. 2. az általa megváltoztatott környezet pedig eltérő tapasztalatokkal szolgál. Hiszen egy gyermek választani csak abból tud. választásaival.). Természetesen ez a viselkedés – a vizualitás felé fordulás – alkalmas kompenzáló stratégiákhoz is vezethet. de más neurális folyamatok (pl. belsőleg generált neurális aktivitásból származik. Másrészt az aktivitásfüggő folyamatok szintén tetten érhetők neurális szinten is. vagyis eltérően hathat a fejlődésére. Feltételezi. Egy egyszerű példa jól megvilágítja ezt a szemléletet: Amikor egy kisgyerek érzékeli az olvasással kapcsolatos kudarcait. olvasni technikailag képes gyermek sem lesz könnyen könyvmoly. kezdeményezéseivel aktívan szelektálja a maga számára a tapasztalatot. Hogyan lesz különböző területek szakértője a gyermek és az agy? További jelentős különbség a modularista/érésközpontú felfogáshoz képest. Egyrészt azért. ha egy tudatosan működtetett diszlexia-megelőzési és szűrőprogram még időben az egyéni szükségleteket ismerő és a proakivitásra építő tanulási környezetbe helyezi a gyermeket (Mareschal és mtsai. A saját aktivitás szerepe a fejlődésben Piaget konstruktivista elméletében a gyermek nem passzív befogadó. inkább a képek. a sejtek közötti kapcsolatok) alakulásában a neurális fejlődésnek szerves részét képezi. bizonyos specifikus funkciók ellátásért felelős modulokat . amiből tanul. tehát proaktívnak tekinthető. a gyermek saját aktivitásával tovább növelheti a saját maga és mások közötti különbséget az olvasás területén. 2007). filmek iránt kezd érdeklődni. hogy a késlekedésnek mi az ára. tájékoztatás egy szűrési lehetőségről. A neurokonstruktivizmus nagyon hasonlóan gondolkodik a fejlődésről.180 múlik a megfelelő információhoz és ellátáshoz való hozzáférés biztosításán (pl. ám ezt a szemléletet a neurális szintre is kiterjeszti. vagyis saját aktivitásával. rajzok. felvilágosítás arról. nem pusztán reagál a külvilág ingereire. Sokkal kedvezőbb terepet teremthetünk azonban a fejlődéshez. Ahogy pl. hogy a gyermek proaktív. Saját viselkedése hatással van környezetére. Hogyan érthetjük meg jobban a fejlődést? 1. Persze egy nyitott és kíváncsi. mert az egyedi sejtek és agyterületek funkciójának fejlődése – legalábbis részben – szintén spontán. amivel csökkenteni tudja az olvasási probléma okozta hátrányokat. idővel kerülni kezdi az olvasástanulás helyzeteit. a sejten belüli aktivitás változtathat az egyedi neuron válaszain. amit kínálnak neki. a sejt működésbeli és/vagy alaktani változása is hatással lehet a sejt aktivitására. Ha nehézségeit nem ismerik fel időben. hogy míg az veleszületett. ha nincsenek könyvek és az olvasás kultúráját művelő emberek az otthonában. Ez az aktivitásfüggő működésmód nem csak a sejten belül. Ez utóbbi esetben – ha az e tekintetben hátrányos helyzetű gyerekek attitűdjét formálni akarjuk – igen jelentős a családon kívüli környezet szerepe.

milyen atipikus fejlődési állapotokon keresztül ért el a felnőtt végállapotig. a neurokonstruktivizmus szerint az elmeműködés csak fokozatosan válik területspecifikussá. ami történt. 1998. de ha valaki megérti a szemléletmódját. hogy a gyermek jövőbeni fejlődését erőteljesen befolyásolja az. hogy milyen eltérő szabályozók interaktív hálózatában alakult az adott fejlődési zavar. Hiszen éppen azt a rugalmasságot hirdeti. és jellemzően a bal félteke elülső részén jelentkezik. amelynek mi. Jelenleg a neurokonstruktivista hozzáállás megfelelő elméleti alapot nyújt minden fejlődéssel foglalkozó gyakorló szakember számára. magzati fejlődés) folyamatában követjük (Karmiloff-Smith. 1998. A neurokonstruktivizmus szerint azt kell megértenünk. idővel az aktivitás lokalizálódik. Mivel egy-egy terület specializációja nem elszigetelten történik. 2007. A modulok nem velünkszületettek. Hogyan érthetjük meg a tipikustól eltérő fejlődést? A neurokonstruktivizmus egységes elméleti keretben kezeli a felnőttkori működést. A fokozatos specializáció sokszor tetten érhető a képalkotó eljárások segítségével: míg a fejlődés korai fázisában egy adott funkció (pl. hogy a fejlődést legkorábbi pillanatától kezdve (genetikai szint. Így a családban vagy intézményes keretek között zajló fejlődése és fejlesztése szempontjából a magzati élettől kezdve minden időszaknak jelentősége van. 2002. hogy a korábbiaknál jobban megértse a genetika és a környezet bonyolult kapcsolatában fejlődő emberi idegrendszert és annak alkalmazkodóképességét. nyelvtani feldolgozás) az agy kiterjedt kétoldali aktivitását mutatja. Az atipikus működésre vonatkozó kérdés pedig úgy fogalmazódik meg. vagyis a specializáció a teljes rendszerben zajlik. méghozzá úgy. és kezdenek el bizonyos ingerek feldolgozására „szakosodni”. 2009). . Johnson (2000) interaktív specializációnak nevezi azt a folyamatot. Mareschal és mtsai. a folyamat része a különböző – kérgi és akár kéreg alatti – területek integrációja. Ezt a folyamatot nevezi Karmiloff-Smith modularizációnak (Karmiloff-Smith. vagy ami éppen történik vele. nem az egymástól független ép és érintett modulok következtében megmutatkozó ép és érintett képességeket kell keresnünk. valamint az atipikus fejlődést. rugalmasságát. hogy ezek megértéséhez vizsgálódni kell a fent leírt összes szinten. Nyilvánvaló. annak fejlődését. könnyen köt vele barátságot. 3.181 feltételezett. A felnőtt állapotot a fejlődés egy stabilabb állapotának tekinti. Szemben a statikusnak mondható modularista felfogással. Bár első megközelítésre a sok terminus talán nehezíti befogadását. csodálói vagyunk. rendszerek „specialistáivá”. Ez a fejlődésközpontú gondolkodásmód nyomatékosítja. fejlődéssel és gyermekekkel foglalkozó felnőttek. hogy milyen interaktív hatásmechanizmusok hálózatán keresztül alakult ki az aktuális fejlődés állapot. 2007). hanem a fejlődés révén válnak a különböző agyi területek. amelyben a kérgi régiók fokozatosan szűkítik válaszaikat. 1992.

és hamarosan kialakul egy külső sejtréteg. amikor a külső réteg sejtjei az idegrendszer kialakulásának irányába kezdenek fejlődni (l. amelyek közül itt csak az idegrendszer fejlődésével foglalkozunk.8 A terhesség előtt és elején a terhességi vitaminok jelentősen csökkentik a velőcső záródási rendellenességek kialakulásának kockázatát. hogy a lényeget megragadva adjon betekintést mindenki számára. amikor az agyvelő egyáltalán nem fejlődik ki. nyitott gerinc. ábra). folyadék kerül bele. A teljes záródás után válik le az ektodermáról az idegcső (l. Cole és Cole. napon a teljes beágyazódással zárul a csíraszakasz. fejezetében (Kalmár) térünk ki arra.3. Ugyanakkor a nyitott gerinc a sokáig fennmaradó éjszakai bepisilés oka is lehet.3. 4. állapot). deréktáji csigolyán fordul elő. Ha a velőcső (l.7 A belső sejttömeg először külső és belső rétegre válik. ábra). csak ritkán okoz panaszt (korlátozottabb a gerinc előre-hátra hajlítása. derékfájás). hogy a magzati agyfejlődést milyen ártalmak fenyegethetik. és kezdődik el a kb. amelyből kiindulva következnek a fejlődés egymással párhuzamosan zajló folyamatai: a sejtszaporodás. majd megjelenik a középső is. 6 hétig tartó embrionális szakasz (pl. 4. Az idegrendszer kialakulásának kezdetét (neuruláció) az jelenti. a létrejövő sejtek aztán különböző időpontokban osztódnak tovább. ábra  /A) hátulsó része nem záródik. A veA kötet 5. Természetesen ez a rész nagyon komoly egyszerűsítésekkel él azért. Az osztódással párhuzamosan a megtermékenyített petesejt vándorolni kezd a petevezetéken. 4.182 AZ IDEGRENDSZER KOR AI FEJLŐDÉSÉNEK LEGFONTOSABB FOLYAMATAI Az elméleti háttér után essen néhány szó arról. akkor a velőcsőzáródás legsúlyosabb rendellenessége alakul ki. a sejtvándorlás és a sejtek differenciálódása. A velőcső záródása a 21. milyen fontos fejlődési mozzanatokkal. ábra  /6. Amikor a méhbe ér.2. akinek közvetlen szakterülete messze áll a biológiától. mégis szeretne tisztában lenni az alapokkal. majd előre és hátra terjed. napon több ponton kezdődik az embrió hossztengelye mentén. 8 A legenyhébb formában csak a gerinccsatorna záródási zavara áll fenn (spina bifida). folyamatokkal írható le az idegrendszer fejlődése. ha az elülső. Ha pl. Neurogenezis – az idegsejtek születése és szaporodása A fogamzás után 24 órával történik az első sejtosztódás. Ennek egyik fontos l épése a velőcső kialakulása (l. az 5. 4. A 11. Ebben a hólyagcsíra állapotban már jelentősége van a környezettel való interakciónak. A belső sejttömegből ebben az időszakban kezdenek el testet ölteni az alapvető szervek.2. illetve egy belső sejttömeg. 7 . 2006). mivel eltérő környezeti feltételek között zajlik az osztódás a belső és külső sejtek számára.

melyek együtt az agy állományát alakítják ki (l. bár ennek jelentőségéről a felnőtt agy működésében még nem sokat tudunk. Az idegi fejlődés legtökéletesebb produktumának. 4. Scheibel. 6.jpg alapján lőcső kezdetben egyenes.9 9 Ma már azt is tudjuk – és ezzel az idegtudományoknak egy régi tabuja dőlt meg –. az emberi agykéregnek az idegsejtjei az embrionális élet 40.2. 2. 4. később kampószerűen elhajlik. A legkésőbb differenciálódó telencephalon kétoldali szimmetrikus üregéből fejlődik ki a két agykamra. 1. . 4. ábra  /C). 5.3. napja környékén kezdenek megszületni.3. 1997).aspx?target=publication&type=articleimage &id=jn-20-4-002-fig001. majd a kamrafali sejtek osztódása révén az agyféltekék az agykéreggel együtt (l. ábra  / B). 4. Az üregek oldalsó falai a neuronok és gliaelemek keletkezése és differenciálódása révén megvastagodnak.com/showdocument. 4. ábra  / D) (Szente és Toldi.183 1. hogy születésünk után is keletkezhetnek új idegsejtek. 4.indianjournals. ábra A velőcső összezáródása Forrás: http://www. 1999.3. 3. Ezt a háromhólyagos állapotot hamarosan az öthólyagos váltja fel. majd – még a hátulsó vég záródása előtt – az elülső végén három egymás utáni kitüremkedés üregekre tagolja (l. és csaknem teljes sejtállománya a terhesség első felében kialakul.

ábra Az idegrendszer kialakulásának mozzanatai Források: http://www. alapján A sejtek fejlődése és az idegsejtek közötti kapcsolatok születése Miután egy sejt a megfelelő helyre kerül. Felnőttkorra a neuronok dendritjeinek hossza a frontális kéregben a születéskorihoz viszonyítva harmincszorosára nőhet. amelyből a két agykamra.edu/intphys/Class/IPHY3730/image/figure5-20. mert hatással lesz arra. 4. b. 2002).colorado. valamint Szente és Toldi (1999) 114–115. Egyes fejlődési zavarok hátterében a sejtmigráció problémája állhat. aminek következtében a neuronok helye nem megfelelően alakul (Nowakowski és Hayes. a differenciálódás folyamata következik. nagyszámú dendritek. . Ennek egyik aspektusa a neuron sejttestéből gazdagon elágazó. Fejlődésük a különböző területeken és rétegekben különböző időben zajlik. A telencephalon. A kéreg a migráció imént leírt sajátosságainak köszönhetően lesz réteges szerveződésű leendő nagyagy leendő gerincvelő A) B) C) D) A fejlődés mozzanatai a velőcső záródásától a háromhólyagos állapoton keresztül az öthólyagos állapotig (a. majd a kamrafali sejtek osztódása révén az agyféltekék fejlődnek az agykéreggel együtt (d). A kérgi fejlődés során méretben és komplexitásban növekednek. dendritfák kialakulása: a neuron rajtuk keresztül veszi fel az információt. ez a sejtmigráció (vándorlás) folyamata.jpg. c). Mintázata azért fontos.184 Az idegsejtek vándorlása A neuronok megszületése után a sejteknek a születés helyétől végső helyükre kell kerülniük. ún. hogy a neuron milyen mennyiségű és minőségű jeleket kap.3.

Ezt a folyamatot erősen befolyásolja a használat. és tart még életünk negyedik évtizedében is. és átadhassa a másik sejt számára a jelet. Miközben a neuronok differenciálódnak. hanem leolvasható róla az is.) egészen más a helyzet: a csúcs egyéves kor körül jelentkezik. A szinaptikus kapcsolatok megszűnése szintén regresszív folyamat. elágazással rendelekző axonok kialakulása. kontrollfolyamatok stb. A nem működtetett . területekkel. Az esetek többségében az axonnak hosszú utat kell megtennie a célterületig. 1990/2002). csúcsa az első év közepe táján jelentkezik. A mielinizáció során az axont több rétegben sejthártya (mielinhüvely) veszi körül. keretes szöveg ábráit). amíg növekszik a kapcsolatok száma. hogy kialakíthassa a célsejttel a szinaptikus kapcsolatot. Átmeneti kapcsolatot létesít olyan sejtekkel. Visszafejlődés és fejlődés viszonya Miközben az idegsejtek születése és a sejtvándorlás zajlik. Az alábbi összegzésben található diagram nem csak azt az időszakot mutatja. hogy a fejlődő idegrendszer számos részén az axon nem közvetlenül a végső célba ér. A folyamat az első években a legintenzívebb. 2001). topográfiailag és idői lefutását tekintve viszonylag jól leírt folyamat: a 12-14. vagyis a sejtek közötti szinaptikus kapcsolatok alakulása a korai hetekben kezdődik a kéregben. és a metszés folyamata még a serdülőkor kései éveiben is zajlik. hiszen ez a szigetelés az idegek gyorsabb ingerületvezetését teszi lehetővé. gesztációs hét környékén kezdődik. beszédértésért felelős területeken hasonló folyamatok zajlanak. a metszés. Ez a dinamikus folyamat területenként eltérő időben és ütemben zajlik. hogyan zajlik időben a szinaptikus kapcsolatok felszámolása. vagyis gyermekkorban jóval több a kapcsolat. mint amennyivel felnőtt korra rendelkezünk (l. A mielenizáltság egyben a funkcionális érettségét is mutatja. A nyelvért. mielinalkotókká) alakulnak (Nowakowsky és Hayes. A szinaptogenezis. majd egyéves kor után fokozatosan csökken. még 4. ami az egykori maximum sűrűségének kb. A humán idegrendszerben ez komplex. amíg a kapcsolatok sűrűsége el nem éri a felnőttéhez hasonló szintet (Huttenlocher. hosszan elhúzódó. a gliasejtek is különböző funkciót betöltő sejtekké (pl. de tart még serdülőkorban is.4. Érdekes.185 A differenciáció másik aspektusa a hosszú. csak valamivel később. illetve a dendritfa megfelelő részét. 2002). A kognitív idegtudósok keresik a mielenizáció folyamata és a kognitív fejlődés közötti összefüggéseket (Sampaio és Truwit. óvodáskor végére pedig eléri a felnőtt szintet. 60%-a. A prefrontális kéregben. Huttenlocher becslése szerint a vizuális kéregben a szinaptikus sűrűség 2-4 hónapos korban hirtelen megkétszereződik. ahol ki kell választania megfelelő célsejtet. amelyekkel a felnőtt működés során már nem. amelyet a magasabb rendű kognitív folyamatok helyeként szoktunk emlegetni (tervezés. Jellemző a kapcsolatok túltermelődése. a folyamat természetes részeként a sejtek egy része elhal.

Az agyfejlődés különböző időben. .4.A. ábra Az agy fejlődése Thompson R. rövidlátás újszülöttkorban. vagyis éppen a fejlődési folyamat része ez a regresszív folyamat (De Haan és Johnson.. Azt mondhatjuk.186 kapcsolatok idővel leépülnek. s hogy a csecsemő. alapján Az agyfejlődés legfőbb szakaszainak áttekintése után most áttérünk arra a kérdésre. érdemes lesz majd megfigyelni. (2001). magasabbrendű funkciókért Fali és halántéki asszociációs felelős terület) Tapasztalatfüggő kéreg (benne a nyelvért felelős szinapszisok alakulása területek) és a dendrifták alakulása Szenzorimotoros kéreg (benne látásért is felelős területek) Neuruláció Sejtosztódás és sejtvándorlás Szinaptogenezis és metszés Melinizáció -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Hónapok Hónapok Évek Az ábra rávilágít arra.A. hogy ebben az esetben a kevesebb több.4. & Nelson C. hogy a különböző funkciók. A neurokonstruktivista válasz: az emberi agy plasztikus. 56:5–15. Érzékelteti az ábra ugyanakkor azt is. hiszen még hosszú évekig tart a fejlődés folyamata. ábra. hogy az agyfejlődés jelentős mozzanatai a terhesség korai időszakától kezdődnek. s ezt az evolúció ajándékának tekinthetjük. serdülőkori meggondolatlanságok).és kisgyermekkornak óriási a jelentősége fejlődésünkben. 2003). Ismerkedve könyvünk többi fejezetével. Márpedig ez sok-sok feladatot ró a gyermekek ellátásáról gondoskodó felnőttekre. ami rugalmas viselkedést tesz lehetővé. 4. hogy a leírt folyamatok milyen emberi agyat és viselkedést hoznak létre. Az emberi agy fejlődése Prefrontális kéreg (hosszasan fejlődő. a nyelv gyors fejlődése az élet első 4-5 évében. hogy 3-5 éves kor után is roppant sok a teendő. Developmental science and the media: Early brain development American Psychologist. egymás után és egymással párhuzamosan zajló legfontosabb mozzanatait foglalja össze a 4. életkori szakaszok viselkedéses jellemzői jól összekapcsolhatók a neurális fejlődés folyamataival (pl.

Ezt nevezi Greenough tapasztalatfüggő plaszticitásnak. oktatásával foglalkozó szakemberek munkáját. az „ablak becsukódik”. Greenough és munkatársai (1987) szerint a szenzitív periódusok működésének a tapasztalatelváró plaszticitás az alapja. Ma Greenough felosztásán belül értelmezzük a fejlődés szenzitív periódusait. Ezek közül néhány fontos személyeket jelent. amelyek csak rövid ideig vannak nyitva. fajspecifikus körülményekhez képes rugalmasan alkalmazkodni. Az emberi környezetnek ilyen általános jellegzetességei közé tartozik. Így nincs nagy kockázata annak. hogy az agy olyan környezeti információt használjon fel. ha az agy nem csak egy rövid időablakban és nem csak a minden ember számára hasonló. 2009). úgy alakultunk ki az evolúció során. Ezeket olyan „ablakokhoz” hasonlították. másrészt a faj fejlődését. Neurális alapját a korai időszakban burjánzó szinapszisok szelekciója adja. látás. Ennek funkciója. Az emberi viselkedés akkor lehet igazán adaptív (alkalmazkodó). A fejlődés tehát elvár bizonyos ingereket. amelyek természetes módon elérhetőek egy faj egyedei számára. amelyekhez a szükséges ingerek biztosítása átlagos esetben nem igényel erőfeszítést. A környezet hangjai hallhatók. nem kell hozzá külön fejlesztés vagy „babaiskola”. A hosszas kutatás során a fogalom sokat finomodott. Évtizedekkel ezelőtt merült fel – elsőként állatkutatásokban –. tehát elérhető a faj valamennyi egyede számára. Szükség van egy ennél tartósabb és az egyedi tapasztalatokhoz való igazodást megengedő rugalmasságra. A szenzitív periódusok létezése kizárólag olyan funkciók esetén merül fel. ahol emberi arcok vesznek körül bennünket. hiszen a válasz komolyan befolyásolja a gyerekek fejlődésével és fejlesztésével. vagyis az agynak a fejlődés egy meghatározott időszakában bizonyos feltételek teljesülésére és tapasztalatra van szüksége ahhoz. ha a fejlődésmenet a genetikai programban nincs pontosan előre megírva. amely mindenütt előfordul. de csak olyanokat. a károsodás akár visszafordíthatatlan is lehet. Thomas és Knowland. hogy genetikai programunk csak „vázlatosan” teremti meg bizonyos rendszerek neurális alapját. Ne feledjük. azaz a legteljesebb legyen. az emberek pedig kommunikálnak velünk. hogy a fejlődésben léteznek kritikus periódusok. hogy az ingerek hatására az agyszerkezet fejlődése maximalizálható. nyelv) feltehetően többféle szenzitív periódust kell feltételeznünk (Johnson. A kutatások szerint egyébként a nagyobb területeken belül (pl. heterogén vizuális mezőben élünk. akikhez kötődhetünk. és atipikus fejlődés következik be. Ez egyrészt szolgálja az adott egyed. Feltehetően úgy evolválódtunk. 2005. milyen . hallás.187 TAPASZTALAT ÉS RUGALMASSÁG Amit muszáj és amit lehet: tapasztalatelváró és tapasztalatfüggő plaszticitás Régi és gyakorlati következményekkel is járó elméleti kérdés az emberi agy plaszticitása. Ha ez elmarad. a pontos mintázat kialakítása a környezettel való interakción múlik. hogy világosban.

nyelvtani fejlődése pedig nagyfokú és behozhatatlan elmaradást mutatott.2. A legkisebbek látását nézéspreferencia technikával vizsgálták (4  /10. A tapasztalat hatása az agyra Ingermegvonás és szenzitív periódusok Bár a tapasztalatelváró fejlődés olyan ingerekre támaszkodik. Az egyedi tapasztalatok variációja végtelen. akik számára az ingermegvonást veleszületett vagy a fejlődés különböző időpontjaiban kialakuló. sajnálatos módon előfordulhatnak olyan helyzetek. Genie szókincse és kommunikációja meglepő mértékű fejlődést mutatott. normál látásfejlődés esetén a gyerekek hatéves korukra érik el a felnőtt látásélességet (betűk vizsgálatával). többszintű modell fogalmazódott meg az embert körülvevő fizikai. A látás ellenben ennél hosszabb ideig van veszélyben. ami a nyelvi fejlődésben működő szenzitív periódus létezésére utal. a fejlesztése során. és ezekhez egy egész életen át kell alkalmazkodnunk. Megfelelő ingerlés mellett. A 10 http://www. hogy beszéljenek hozzá.com/watch?v=By_49sUunQ0&feature=related. Intonációja ugyanakkor mindvégig furcsa maradt. keretes szöveg) állatkísérlete szintén jól rávilágított arra. Danis és Kalmár. Szabadulása után. a jelen kötetben). társas. Lewis és Maurer (2005) a látás területén működő szenzitív periódusokat kutatta olyan gyerekek vizsgálatával. Greenough és munkatársai (1987) komplex környezettel kapcsolatos (l. Lukács és Kas. akit a gyermekkori elhanyagolás és bántalmazás egyik legszélsőségesebb eseteként ismerhetett meg a világ. de még tíznapos kora előtt sikerül azt eltávolítani. amikor a csecsemő mégis elesik ezektől. a II. . hogy a környezet a felnőttkori agyra és viselkedésre is hatással van. kulturális környezetére vonatkozóan (l. Ennek extrém példája Genie10 története. ugyanakkor humán vizsgálatok is bizonyítják a használatfüggő változásokat az agyban. amelyek elméletileg könnyűszerrel elérhetők.188 bonyolult. Ennél sokkal gyakrabban áll elő ingerdeprivációs (ingermegvonásos) helyzet érzékszervi károsodások következtében. Másfél éves korától tizenhárom éves koráig apja gyakorlatilag elzárta a külvilágtól.youtube. kötetben). Neurális szinten ez új szinapszisok kialakítása és a szinaptikus kapcsolatok mintázatának újraszerveződése révén valósulhat meg. 4. Ha a baba hályoggal születik. és akit az elméleti fejlődéslélektan a nyelvi depriváció kapcsán szokott felidézni (l. műtéti úton eltávolított hályog okozta. a családtagok számára megtiltotta. kép). Vagyis a vizuálisan vezérelt normál látás szenzitív periódusa 10 napostól 6 éves korig tart. akkor a vizsgálatok nem mutatnak károsodást.

hogy a baba homogén felületekkel szemben a kontrasztosat preferálja. Ugyanakkor – bár a 12 éves korban végzett műtét után a javulásnak erős korlátai vannak – az életminőség még jelentősen befolyásolható.ac. életév) ugyanis depriváció alatt egészen 10 éves korig még sérülhet a látás. hogy a jelnyelvet is – csakúgy. A siketség szintén sajátságos fejlődési helyzetet teremt. kép Nézéspreferencia technika Forrás: http://biomed.html A nézéspreferencia technika lényege. hogy a műtétnek köszönhetően mintázott vizuális ingert kap a baba kezelt szeme.uk/vision/-Resolution-Visual-acuity-. Amennyiben a baba látja a csíkozott felületet. javulás következhet be a látásban (Ostrovsky és mtsai. A vizsgálatok arra is figyelmeztetnek.ulster.science. Ha nem. látásélesség. milyen új feladatok hárulnak a fejlesztő pedagógusokra. . különböző ideig működhetnek. Több vizsgálat igazolja azonban. ami a vizuális tapasztalatnak köszönhető. globális mozgásészlelés) eltérően.189 4/10. mint 11 A 80-as évektől kezdve végezhető cohlearis implant műtétek óta szintén fontos vizsgálati terület. látása máris a normál 6 hetes újszülöttek szintjére javul. hogy a többféle szenzitív periódus a látás különböző területein (pl. Egy órával azután. 2006). akkor a gyermek valójában jó ideig nyelvi deprivációt is átél.11 Hallási bemenet híján a jelnyelv bármilyen más nyelvvel egyenlő értékű nyelvi inputot jelent. vagy későn veszik észre a hallási problémát. normál látásélesség kialakulását követően (6. azt fogja nézni. hogy hallási depriváció után hogyan képes az agy a rendelkezésre álló hallási bemenethez mint tapasztalathoz alkalmazkodni.

a beszéd és a nyelv. illetve megértésének képessége között: a korai nyelvhasználók rendre felülmúlják a későbben kezdőket.13 Személyre szóló gondoskodás nélkül – és egyéb kedvezőtlen feltételek fennállása esetén – számos területen. 4. A nyelvi ingerhez való hozzájutást és a nyelvi fejlődést az érzékszervi probléma észlelésén túl erőteljesen befolyásolhatja. azokat. a szenzoros. 2000).5. így a fizikai gyarapodás. annál kevesebb kihagyást és helyettesítést produkált. és bátorítot- 1 2 13 A korai kötődésről l. hatékony. Kiderült. és jobban is értette a mondatokat. A gyors.7. A cél az intézményes nevelés hatásának vizsgálata volt. milyen gyakorlatot követünk a siket gyerekek korai ellátásban és oktatásában (l. . akik csecsemőkoruk óta tanulták. részletesen Tóth tanulmányát a jelen kötetben. amely ös�szehasonlította az intézetekben nevelkedő és adoptált gyerekek fejlődését. hogy miként gondolkodunk. Neményi és Herczog tanulmányát a jelen kötetben. de anyjuk nélkül kell felnőniük. Intézményes gyermeknevelésről bővebben l. és azokat. Számos humán vizsgálat született már. Ezek az eredmények is azt erősítik. azoknak a helyettesítései felületesek. 4. A nevelőszülők képzésben vettek részt. valamint a kötődés területén jelentkezhetnek problémák. a kötődés alakulását. akik 12 éves koruk után ismerkedtek meg vele. Minél korábban kezdte valaki tanulni a jelnyelvet. a jelentés szempontjából nem megfelelőek voltak (Morford és Mayberry. amelyben kimutatta. milyen mértékben károsítja az érzelmi fejlődést. Egyik részük nevelőszülőhöz került. a társas és érzelmi fejlődés. A projekt fontos eredményeket regisztrált az agy fejlődésére vonatkozóan is. hogy a jelnyelv – mint minden tekintetben – a szenzitív periódus szempontjából is úgy „viselkedik”. Viselkedéses problémák is gyakrabban merülnek fel (elsősorban hiperaktivitás és figyelemzavar). illetve intézetben élő gyerekek két csoportját. amely az agy fejlődését közvetlenül vizsgálta. korrekt nyelvfejlődéshez – beleértve a produkciót és a megértést – a hosszú távú pozitív kimenetel érdekében minél korábban kell elkezdeni a jelnyelv tanulását. Newport (1990) legalább 30 éve jelnyelvet használók három csoportját hasonlította össze: azokat.12 ha kismajmok a fizikai ellátás terén nem szenvednek ugyan hiányt. hogy összefüggés van a nyelvhasználat kezdete és a bonyolult morfológiai struktúrák produkciójának. A személyre szóló gondoskodás szerepe az agyfejlődésben A deprivációs kísérletekhez sorolható Harlow 50-es években végzett híres vizsgálata. akik 4-6 éves korukban kezdték. Akik 9-13 éves korukban kezdtek jelnyelvet tanulni. A Charles A. Eddig azonban viszonylag kevés olyan kutatás folyt. másik részük továbbra is intézetben élt. mint más nyelvek. keretes szöveget).190 bármely más nyelvet – minél korábban kell elkezdeni. a kognitív fejlődés. Nelson által vezetett kutatás (Bucharest Early Intervention Project) 2000-ben kezdődött Romániában. Három csoportot alakítottak ki: a csak családban nevelkedő gyerekek csoportját.

Idősebbek is elkezdhetik – tapasztalatfüggő plaszticitás felnőtt korban Elbertéktől származik az egyik első humán kísérletes bizonyíték a használatfüggő plaszticitásra: magasan képzett hegedűsöknél a bal kéz ujjainak megfeleltethető agyi terület megnagyobbodását találták. Lényeges adat. 2007). mint az edzéssel felhagyó sportoló testéről a nagy izomkötegek. hogy gyakorlott zenészeknek a hallókéregben kb. hogy – bár a feltételek az intézetekben nagyon sokat javultak –. illetve a méret – ebben az esetben is – a gyakorlással eltöltött évek számától függően növekszik.5. Az EEG. Összességében tehát az elektrofiziológiai mutatók alapján arra következtethetünk. 25%-kal nagyobb bizonyos hangok feldolgozását végző terület. Ez egyébként egybevág más kutatások eredményével (Nelson. az intézetben élő gyerekek nem. A fejlődést ezek alapján dinamikus visszajelző rendszernek tételezhetjük fel.191 ták a gyermekkel való kapcsolat építését. ha a gyerekek 24 hónapos vagy még fiatalabb korukban kerületek nevelőszülőkhöz (Nelson és mtsai. A felsorolt területek mindegyikében az intézetben élő gyerekek hátrányban voltak a mindig családban élőkkel szemben. a kötődés. a viselkedésproblémák. nyelvi. 42 és 54 hónapos korban is további vizsgálatokat folytattak a fizikai gyarapodás. nyelvi fejlődés. Bizonyos időszakban. még a 4. kognitív fejlődés. kevesebb érzelmi probléma) jobb eredményt értek el az intézetben maradottakhoz képest. szükség esetén elérhető volt támogató csoport is. 1995). hogy több területen különösen sokat javult a teljesítmény. A növekedés akkor is kimutatható. amelyben a plasztikus agy a tapasztalatok révén alakítja ki szerkezeti és funkcionális szerveződését. Az alapmérések során került sor az agy fejlődésének vizsgálatára is. kötődés. 2009). A terület nagysága összefüggést mutatott a hegedűtanulás idejével (Elbert és mtsai. rendszeresen látogatta őket szociális munkás. az agyban kimutatható hatás eltűnik éppúgy. hogy az eltérő fejlődés hátterében csökkent kortikális működés áll. Ugyanakkor agyi válaszaik kisebbek és lassabbak is voltak. Ha valaki nem gyakorol.) A vizsgálatok kezdetén az átlagéletkor 22 hónap volt. a kéreg fejlődésének idejében az agy . Pantev és munkatársai (1998) kimutatták. Mindez azt jelenti. a kognitív. valamint a gondozói környezet felmérésével. 2009-re 68-ból mindössze 14 gyermek maradt intézetben. Nagyon fontos viszont. keretes szöveget). Míg például a családban nevelkedő gyerekek mutatták az arcokra adott jobboldali specializáció jeleit. a gyermekek agyi és minden más területen megfigyelhető fejlődéséhez még mindig jóval nehezebb a családban való neveléshez fogható feltételeket biztosítani (l. Az első vizsgálatok után 30.és EKP-vizsgálatok alapján az intézetben élő gyerekek agyfejlődésében is késés mutatkozott. ám a hatás nem tart örökké (emlékezzünk csak a komplex környezet hatására a patkánykísérletekben). több pozitív érzelem és figyelem. hogy a viselkedéses vizsgálatokban a nevelőszülőhöz kerülő gyerekek – még ha nem érték is utol a mindig családban élő gyerekeket – idővel csaknem minden mutatóban (pl. ha valaki felnőttkorban kezd a hangszeren tanulni. társas és érzelmi fejlődés. (Egyébként az intézetben élő gyerekek a kutatás közben is elkerülhettek családba. Fizetséget kaptak tevékenységükért.

hogy kinek mi az anyanyelve. illetve a különböző agyi rendszerek eltérő érzékenységet mutatnak a tapasztalatra. akiknek az anyanyelve az amerikai jelnyelv (ASL) volt. Születésüktől siket személyek esetén a vizuális ingerek feldolgozásában jobb teljesítményt nyújtanak. Ahogyan azonban az eltérő szenzoros tapasztalat befolyásolja az agy fejlődését és működését. amely nem függ attól.6. az eltérő nyelvi tapasztalat szintén befolyást gyakorol a működésére és specializációjára. Olyan siket személyeknél. hogy.3. nyelvi input kapcsán is jelentősége van az életkornak. Tény. A nyelvi rendszer szintjén hasonló tendenciák jelentkeznek. hogy a beérkező inputtól függően változtasson felépítésén (Elbert és mtsai. de csak a perifériális ingerekre vonatkozóan. keretes szöveg) ezekben az esetekben mutattak élesebb hallási téri figyelmi fókuszt. a hallási depriváció következményeként értelmezett agyi válasz nem jelentkezik. Ám a nyelvtanilag hibás angol mondatok feldolgozása során nem . akik csak jobb féltekével is képesek egy bizonyos színvonalon beszélni (l. hogy mi az anyanyelve – baloldali dominancia figyelhető meg. s ez az EKP-válaszokban is tükröződik. ha valaki akár 16 évvel később kezdte el az angolt második nyelvként tanulni. 2001). de alapvetően csak a perifériáról érkező hangok felderítésében. Eltérő szenzoros és nyelvi tapasztalat. akik négyéves koruk után veszítették el hallásukat. de egész életen át megtartja azt a képességét. 1996). figyelembe véve a fejlődés idői dimenzióit is. A feladat hangok észlelése volt. hogy a jövőbeni fejlesztés és oktatás szempontjából milyen fontos megértenünk az eltérő tapasztalat okozta eltérő agyi működést. és az angolt csak második nyelvként tanulták. Az eltérő nyelvi információkat (jelentés. Ez a nyelvi neurális fejlődés erős biológiai elkötelezettségére is utalhat. mivel azt sugallja. és ahogy a szenzoros tapasztalat esetén.192 különösen érzékeny és plasztikus. hogy vannak betegek. a nyelvnek előre meghatározott helye van az agyban. a jelentés szempontjából hibás angol mondatok feldolgozása során jelentkező EKP-válaszok nem tértek el a halló személyekétől. eltérő neurális szerveződés Az agy plaszticitását jól érzékeltetik azok az eredmények is. A nyelvtan feldolgozását négyéves késés is befolyásolta. hogy a legtöbb embernél a nyelvi működés esetén – függetlenül attól. Kínaiul és angolul beszélő személyeknél a lexikai/szemantikai feldolgozást nem befolyásolta. Nevillék szerint ezek az eredmények jól alátámasztják. Neville és Bavelier (2002) születésüktől vak és látó személyekkel végzett vizsgálatot idéz. Ám ennek ellentmond – és az agy nagyfokú plaszticitását mutatja –. amelyek szerint az eltérő szenzoros tapasztalat eltérő agyműködést fog eredményezni. 4. nyelvtan) eltérő agyi rendszerek dolgozzák fel. Ugyanakkor azoknál. a nyelvtanért felelős neurális rendszer jóval érzékenyebb a nyelvi tapasztalatban mutatkozó késésre (Weber-Fox és Neville. A vak személyek jobb teljesítményt nyújtottak. keretes szöveg). 4. EKP-válaszaik is (l. amelyek szemből (hangfal 0˚) vagy a perifériáról (90˚-os szögben) érkeztek. Halló személyeknél a centrálisan és perifériálisan prezentált vizuális ingerek a szenzoros és figyelmi feldolgozást végző rendszerben eltérő pályákon váltanak ki aktivitást. A vak személyek korai eltérő szenzoros tapasztalata tehát módosítja a hallási téri feldolgozást. Úgy tűnik.

amikor valaki hallóként beszéli a jelnyelvet anyanyelvi szinten. erős aktivitás jelentkezik baloldalon. Szavak megértésének hatása 13 hónapos korban még mindkét oldalon hasonlóan jelentkezik. 2002). hogy a vizuális jelnyelvre specializálódó agy nyelvi rendszerének a fejlődés során részévé váltak a téri és mozgásinformáció feldolgozást végző jobboldali területek is. méghozzá a nyelv modalitásától függetlenül. hogy egyáltalán nincs viselkedéses szinten fejlődés – nem tud megfelelően fejlődni. hogy milyen nyelvet tanulunk. kiderül. ha figyelembe vesszük a babák szókincsét. hogy ez akkor is igaz. a lexikai/szemantikai feldolgozás) a tapasztalat:  egész életen át változhatnak. a nyelvi feldolgozás neurális rendszere – bár ez nem jelenti azt. hogy erős biológiai kényszer működik a nyelvtan feldolgozásáért felelős neurális rendszer kialakulásában. még Lakatos tanulmányát a jelen kötetben. Ez újabb érv amellett. különösen az alsó frontális régióban. . Ha azonban ezek a siket személyek jelnyelvi mondatokat látnak. Ez azzal magyarázható. 14 L. Míg az angolt első nyelvként tanuló személyeknél a nyelvtani feldolgozás baloldali specializációt. akinek az angol második nyelve. Neville kutatócsoportjának EKP-vizsgálatai arra is egyértelműen rávilágítanak. Adalékul szolgál. mint Genie. Ezek az eredmények szépen illusztrálják. a jelnyelvet anyanyelvként beszélőknél ugyanez kétoldali aktivitást mutat. ha fMRI-vel összehasonlítják angol és jelnyelvi mondatok feldolgozását. Ezt az értelmezést támasztja alá. hogy nem önmagában az életkor határozza meg az agy szerveződésének fejlődését. akik csak tizenéves korukban tanulják a jelnyelvet. hogy milyen jellegű a nyelv. hogy bizonyos szempontból annak is van szerepe. Nevillék csoportja megmutatta. 1992). akiknek nagyobb a szókincse. A feldolgozásra ugyanakkor hatással van az is.193 mutatták a baloldali félteke elülső részén a specializációra utaló agyi választ. Viszont 20 hónapos korban már megmutatkozik a baloldali halántéki és fali területek specializációja. Ezt a baloldali aktivitást összességében úgy értelmezhetjük. hogy azoknál a fiatalabb csecsemőknél. hamarabb mutatható ki a specializáció (Neville és Bavelier. ami egybevág az olyan nyelvi deprivációt megélő gyerekek eredményeivel. hogy a nyelvtanért felelős rendszer érzékenyebb a tapasztalat idejére (Neville és mtsai. nyelvtan) módosíthatósága időben jóval korlátozottabb. nem figyelhető meg hasonló aktivitás. Amikor halló személy angolul olvas. míg más rendszerek (pl. hogyan lép interakcióba a genetika és 14 a tapasztalatfüggő rendszerek (pl. már megfigyelhető az angolt anyanyelvként beszélőknél mutatkozó baloldali aktivitás. Ugyanakkor. Olyan halló személyeknél viszont. Ha azonban ez nem történik meg időben. a nyelvtan feldolgozása kapcsán nem jelentkezik a jobboldali agyi válasz. Egy anyanyelvi jelelő esetén.

Kizárólag jobb féltekéjével. Ahogy Alex esetében sem mindenre hozott megoldást a műtét. Mind a motoros. az átszoktatást akár a gyermekbántalmazás egy sajátos eseteként is felfoghatjuk. hogy beszélni. Alex esete bizonyítja az agy hihetetlen alkalmazkodóképességét. Bizonyos esetek kapcsán arra is rá kell világítanunk. amit a gyermekkel és az aggyal szemben követnek el. az agynak már története van. mind a kognitív fejlődésben komoly elmaradást mutatott. Persze sokféle módszerrel el lehet érni. ami 6 év 11 hónaposnak felel meg. Teljesítménye 15 évesen a különböző nyelvi mutatók alapján kb. A kényszerítő erejű körülmények között azonban olyan megoldás született. nem vettek tudomást arról. de ez alapján sem állíthatjuk. 8-10 éveseknek felelt meg. és olyan felesleges „mutatványra” kényszerítik vele az agyat. kommunikálni kezdjen. Beszélni fél aggyal – Alex története Alex híres. hanem nyelvtanilag helyes mondatokban is. szavak és utasítások megértésében 3-4 éves szinten volt. amely bal agyféltekéjét érintette. . de egy féltekére korlátozódik. hogy valaki ne használja a bal kezét. semmint a hosszú ideig tartó némasággal. mint önkényes erőszak. amikor az epileptogén zóna több lebenyre. A szakemberek ezt inkább alacsony intelligenciájával és korlátozott memóriakapacitásával magyarázták. bénulás. ami az agyi plaszticitás bámulatos példáját nyújtja. Az epilepszia elleni gyógyszereket 9 éves kora után teljesen el lehetett hagyni. Ilyen műtétre került sor. hogy a „tiszta lap” elmefelfogás téves. (14 év 11 hónapos korban IQ = 52. hogy képességeinek voltak korlátai.) Kognitív és nyelvfejlődése összességében mégis óriási fejlődést mutatott.194 4. Bizonyos szindrómák esetén. annak újraszervezésével nem csak érthetően és folyékonyan beszélt. Ezek alapján kiderült. Mivel tudjuk. 9–15 éves koráig rendszeres vizsgálatokkal követték fejlődését. Ha a radikális beavatkozás nem muszájból történik (pl. hanem csak a babonák és hiedelmek miatt. Vargha-Khadem és mtsai (1997) által leírt esete a nyelvelsajátítás irodalmának.6. illetve elsősorban nem létező szavak hangzóinak és szótagjainak kezelésében. Nyolcéves korában gyakorlatilag nem beszélt. hogy a kezesség kialakulásának folyamatai már elkezdődtek. és amelynek következtében súlyos epilepsziás rohamai voltak. amely végső soron javította életminőségét. hogy nem áll módunkban a fejlődés bármely pontján az agy újraszervezése. Amikor például egy gyereket jobbkezességre akartak (át)szoktatni. Mindamellett az addig tartó agyfejlődés folyamatait ez nem radírozza ki. amikor az egész érintett féltekét eltávolítják (hemiszferektomia). Alex eredményei alapján megállapíthatjuk: agyának plaszticitása révén még 9 éves korában is képes volt arra. A nyelvet illetően nehézségek mutatkoztak komplex verbális anyag megértésében. Ennek nem tudása ma már senkit sem ment fel. mintha addig mi sem történt volna. amikor Alex 8 és fél éves volt. Alex olyan szindrómában (tünetegyüttesben) szenvedett. verbális intelligenciája 7 év 4 hónap. és Alex óriási fejlődést mutatott. hogy az agyi plaszticitás végtelen lenne. olyan műtéti eljárást alkalmaznak. akkor nem történik más. és a gyógyszeres terápia nem vezet eredményre. aminek nem várt és káros következményei lehetnek. végtag elvesztése).

a gyermek egyéni fejlődési igényeit és szükségleteit szem előtt tartó gondozást. megfelelő lakáskörülmények az egészséges fizikai fejlődéshez). észlelésére (pl. hiszen ennek révén teremtjük meg a megújuló szakmai gyakorlat lehetőségét. hogy az alkalmazott területek szakértői a legkorszerűbb tudásra támaszkodhassanak. nevelést és oktatást felvállaló rendszer sok-sok gyermek fejlődését szolgálja. amely képes óvni az agy fejlődését a negatív hatásoktól. Minél korábban fel kell ismerni és azonosítani kell a tipikustól eltérő fejlődést. amit a rugalmas agy jelent. A tudás és átadása Ezen túlmenően komolyan befolyásolja az ellátórendszer működését a tudás és annak átadása. Éppen ezért a kutatások mellett a szakemberképzés. az egészségügy és a szociális területek – összehangolt munkájával valósítható meg. Törekednünk kell arra. kit keressen fel az anya. de az agyi plaszticitásnak köszönhetően ebben az időszakban és iskoláskorban is sokat tehetünk a gyermekek fejlődésért. Egy sokoldalú. ha gyermeke nem kezd el beszélni. korai fejlődés számára az ideális körülmények megteremtése. beavatkozás Az agyi plaszticitást alátámasztó ismeretek birtokában minden eddiginél komolyabb figyelmet kell fordítanunk a fejlődést hátráltató körülmények kialakulásának megelőzésére. koraszülöttek fejlődésének követése és ellátása a kórházi ellátás után is). hogy – egyre jobban megértve az agyi plaszticitást – mindinkább olyanná tegyük a hazai gyermekellátást. Megelőzés. és ha szükséges. rendszeres szűrések és a beavatkozások következetes végrehajtása a legkorábbi időszaktól kezdve csak abban az esetben lehet hatékony. Ennek a roppant sokrétű feladatnak itt csak a leglényegesebb elemeit emeljük ki egy-egy példa erejéig. az észlelt problémának meg felelő ellátás t kell nyújtani (pl. A megelőző programok. MIT DIKTÁL AZ AGYI PLASZTICITÁS A GYERMEKEK FEJLŐDÉSÉRŐL GONDOSKODÓ RENDSZER SZÁMÁR A? Egyedül nem megy – interdiszciplináris feladatmegoldás A gyermekek fejlődéséről való gondoskodás interdiszciplináris feladat. illetve a családokat közvetlenül elérő ismeretterjesztés is kulcsfon- . A jövőben sokak munkájára lesz szükség. a juttatásokról). és élni tud azzal a lehetőséggel. szűrés. kizárólag a különböző társtudományok legkorszerűbb tudásával és a különböző szakmacsoportok – közöttük az oktatás. felvilágosítás a kedvezményekről.195 Nagyon fontos tehát az érzékeny. fejlesztést. ha mindenki számára elérhetővé tudjuk tenni (pl.

orvos. pszichológus. gyógypedagógus. keretes szöveg). Így a prevenció része a terhesgondozás során történő. kokain és alkohol is oka lehet a halláskárosodásnak. tanító. szociális munkás stb.) eltérő feladatok hárulnak.). tanár. A várandósság ideje alatt bizonyos fertőzések. konduktor. de talán mégis a leginkább húsbavágó kérdések: miként gondolkodunk a fejlődésről. gyógytornász. logopédus. 4. gyermekpszichiáter. illetve az atipikus fejlődés különböző formáihoz? (Milyen más gondolkodásmódot takar például a Downszindrómával élő gyerekek szüleinek régen gyakran adott orvosi tanács. az épületek akadálymentesítésére vonatkozó kötelezettségek és ezek teljesítése). értelmi fogyatékosok fejleszthetősége). A korai szűrés szempontjából a megfelelő biztonságot egy olyan rendszer nyújtja. hogy mindenki egyszerre és ugyanúgy csináljon mindent. Ezt a sokrétű feladatrendszert részletesebben. a gyermekkorról. szociális munkás. Óriási hatása van annak.7. óvónő. milyen a másság kultúrája. A korszerű tudás átadásáról a mindenkori képzésnek kell gondoskodnia a legkülönbözőbb oktatási területeken (pl.7. hogy általában milyen a mássághoz való viszonyunk. Ez . hogy adják gyermeküket intézetbe. gyermekorvos. de egyre több ismeretünk lesz a siketség hátteréről. és milyen más az eredmény is!) A tipikus és atipikus fejlődéssel professzionális szinten foglalkozó szakemberekre (pl. Törvények és vélekedésrendszerek. a családoknak szóló ismeretterjesztő munka a médián keresztül és közvetlenül a szakemberek révén). ezek megjelenése az orvosok és védőnők képzésében. amely minden újszülött számára kötelezővé teszi az objektív hallásvizsgálatot. illetve a Baltazár Színház társulatával dolgozó művészek és szakemberek munkája. gyógypedagógus. gyógyszerek. terhességi vitaminnal kapcsolatos kutatások. de az általános ismeretterjesztés és felvilágosító munka is. hivatalosan megfogalmazott álláspont: ennek legmeghatározóbb elemei a törvényeink által biztosított jogaink. az eltérő fejlődésről és annak okairól (pl. Azt várjuk el. hogy létezik genetikai eredetű és szerzett siketség.196 tosságú kérdés (pl. példákon keresztül a siket gyerekek ellátásán keresztül mutatjuk be (4. pszichológus. A legkevésbé sem hivatalosak és formálisak kultúránk vélekedésrendszerei. Ezért – mint minden más területen is – a siketség okairól felhalmozott legkorszerűbb tudásnak kell irányítania már a megelőző munkát és a szűréseket. vagy elfogadjuk és alkalmazkodni próbálunk a fejlődési trendeken belül létező egyéni különbségekhez. hiszen a rizikófaktorok elkerülésével csökkenthető a siketség kockázata. gondozónő. Interdiszciplináris feladatmegoldás a siket gyermekek ellátásban A kutatásoknak köszönhetően jelenleg is sokat tudunk. kultúra Ennél is távolabbi kört jelent – de hatását tekintve lényeges – az eltérő fejlődéssel kapcsolatos. fejlesztő pedagógus. de a cél és az ebből fakadó felelősség a gyerekek optimális fejlődéséért közös. kompetenciáik különböznek. gondozónő stb. védőnő. Tudjuk. illetve amennyire és ahogyan ezek megvalósulnak (pl.

Főként. amelyben pszichológusok munkájára lehet szükség. diszlexia. hogy a halláskárosodás minél korábbi észlelése az optimális fejlődés elengedhetetlen feltétele. hogy egy országban hogyan gondolkodnak az emberek az eltérő fejlődéssel kapcsolatban – köztük a siketségről –. (Ez megint csak akkor lehetséges. másokat ért agresszió) és „hétköznapibb” nehézségek (pl. a terápia a pszichológiának csupán egyik szelete. Érthetetlen. hogy bár tudjuk. ahogy mechanikus traumák is előidézhetik. ha képzésük erre megfelelő figyelmet fordított. öngyilkosság. A születés során tapasztalt oxigénhiány és súlyos sárgaság is veszélyeztető tényező. amikor a terhesség és a szülés során fennálltak a rizikótényezők. Például mumpsz szövődményeként fellépő agyhártyagyulladás következtében. Ehhez azonban fel kellene ismerni. gyógyszeres kezelésről. máskor erre nincs mód. Mindkét esetben a körülmények mérlegelése mellett kell dönteni a gyermek fejlesztéséről. ha a jelenleginél nagyobb. milyen a másság kul- 15 Ez azt jelenti. de a szabályozás nem ír elő objektív.15 A legkisebb gyanú esetén további vizsgálatok történhetnek. az objektivitás előírása nélkül nagy valószínűséggel a finanszírozás nehézségei fogják befolyásolni az ellátás megszervezését. hogy az újszülöttkori vizsgálat kevés.) A fejezetünkben olvasottak alapján egyértelmű. A figyelmeztető jelek észrevétele érdekében szükség van a rendszeres szűrésekre. fül-orr-gégész által elvégezhető vizsgálat. Születés után is kialakulhat siketség. vagy még inkább többféle szerep jutna a pszichológiának. és mérlegelni lehet a következő szükséges lépéseket. Az egyéni és csoportos támogató terápia ideális esetben része az ellátórendszernek. Mindebből következik. milyen lenne a fejlődés szempontjából legnagyobb védelmet nyújtó. hogy a gyógyítás. az objektív mérések hiánya nagy kockázatot jelent a szűrőrendszerben. Pedig csak így zárható ki a tévedés lehetősége. és persze a szülők és a gyerekekkel foglalkozók odafigyelésére és szakértelmére. Bizonyos esetekben lehetőségként felmerül az orvosi beavatkozás (cochlearis implant). ha hozzátesszük. Bármilyen beavatkozás sikere szempontjából – legyen szó műtétről. Komoly változást jelentene a gyermekellátás rendszerében. műszeres mérést. Olyan esetekben. – jelentősége van a korai észlelésnek. Olyan terület ez. Az érzékszervek korai és rendszeres vizsgálatának – a tapasztalatelváró plaszticitás. hogy a pszichológusok a tipikus és atipikus gyermeki fejlődés szakértőiként miért nincsenek jelen nagyobb létszámban a gyermekellátásban. oktatásáról. hogy komoly médiaérdeklődésre számot tartó rendkívüli és egyben tragikus esetek (pl. megfelelő oktatásról stb. Nagyon nagy súllyal esik latba az is. . figyelemzavar) kapcsán rendszerint pszichológusok szakértői véleményét kérik ki. a hallási és vizuális fejlődésben leírt többszörös szenzitív periódusok ismeretében – óriási a jelentőségük. Magyarországon kötelező a hallás vizsgálata újszülött korban. Egy család számára óriási traumát jelenthet egy ilyen problémával való szembesülés és megküzdés. bizonyos vírusok is különböző mértékű hallásvesztést okozhatnak.197 nem igényli a baba aktív közreműködését. drog.

ami garantálja a megfelelő minőségű első nyelv elsajátítását (Mayberry és mtsai. hogy lehetőséget kapjon a környező világgal való kommunikációra is. A siket gyerekek megítélésében és az oktatásukkal kapcsolatos nézetekben meghatározó szerep jut a hivatalos oktatáspolitikának. hogy a hallók és a siketek világába egyaránt tartozzon. fontos aspektusait érinti. A megoldandó szakmai feladat azonban óriási. 16 . hogy a lehető legkorábban olyan minőségű nyelvi inputot biztosítsanak a siket babák számára. Ehhez a siket gyermekeknek első nyelvként el kell sajátítaniuk egyrészt az adott siket közösség jelnyelvét. Sokan úgy fogalmaznak. ha néhány éven belül biztosítani kívánjuk a siket gyerekek kétnyelvű oktatását. hogy a jelnyelvet kell-e tanítani. illetve milyen az integrált neveléshez való viszony. hogy milyen modalitású a nyelvi inger. pszichológusok 16) fejlődésükről. A kétnyelvűség ugyanis módot kínál arra. mint más gyerekek. A késlekedés. Jelenlegi ismereteink szerint mindennél fontosabb. hogy a gyermek nem kap megfelelő mennyiségű és minőségű nyelvi ingert. hogy a siket gyermek ugyanannyi idős korában tudjon kommunikálni szüleivel. A legfontosabb. mint a család életére. különösképpen nyelvi fejlődésükről gondolkodnak. A magyar oktatási rendszer nagyon hosszú ideig elsősorban hallásfejlesztéssel és a szájról olvasás tanításával igyekezett a gyerekek számára biztosítani a nyelvi inputot és a nyelvfejlődést. Ez a nézet általában azt feltételezte. Ez egyébként erőteljesen befolyásolhatja a gyermek és családjának hozzáállását. hogy nem megfelelő nyelvi fejlődése ne hozza hátrányba kognitív fejlődését. A gyermek fejlődését az segítheti legjobban. vagy orális módszerrel kell-e dolgozni. attitűdjét is. a törvényi feltételek kialakítása után 17 hamarosan a legkorábbi időszaktól kezdve megvalósul a jelnyelv és a verbális nyelv együttes oktatása. Következményesen pedig ez sok más területre is hatással lehet: a gyermek kognitív. ahogy a terület szakértői (gyógypedagógusok. Remélhetőleg. ha nem is a teljes nyelvi rendszert és nem is százszázalékosan. másrészt a halló többség verbális nyelvét. amely szabályozza az oktatást is. ha mindkét közösséggel Előállhat olyan helyzet. A hangzó nyelv kizárólagossá tétele esetén azonban a legnagyobb erőfeszítések ellenére is fennáll annak veszélye. 17 2009-ben törvény született a magyar jelnyelvről és használatáról. társas és személyiségfejlődésére éppúgy. Kutatások szerint viszont az agy számára lényegtelen. valamint annak. Magyarországon jelenleg is sok szakmai vita folyik a kérdésben.198 túrája. hogy a jelnyelv akadálya a gyermek integrációjának. hogy a baba újszülöttkorától nyelvi ingerhez jusson. amikor különböző szakmák képviselői másként gondolkodnak. Ez hosszútávon rendkívül hátrányos helyzetbe juttatja a gyermeket. Pedig a kettő nem zárja ki egymást. A hazai gyakorlatban gyógypedagógusok és pszichológusok eltérő szempontokat helyezhetnek előtérbe. de nagyon komolyan veszélyezteti. 2002). mindkét terület szakértőinek bevonásával lehet csak a gyerekek fejlődését szolgáló újításokat bevezetni. ami szintén hos�szútávon határozhatja meg egy gyermek önmagához való viszonyát és saját életéről való gondolkodását. Végső soron azonban mindkét tudományterület szempontrendszerét és kutatási eredményeit mérlegelve.

A fejlődési kognitív idegtudományi kutatások eredményei. Normál körülmények között. a pedagógusok. van lehetőség a módosításra. Ez teszi lehetővé azt a rugalmas viselkedést. mintázott vizuális kontextust. Nem szabad elfelejtkeznünk arról. mert ez a jelenlegi rendszer gyökeres átalakításával jár. A gyógypedagógia komoly és vezető szerepet játszik ebben a munkában. hogy a rugalmasságnak van egy másik oldala. Ez engedi meg.199 kapcsolatba kell lépnie. ha az ellátás rendszerén belül lehetőséget kínálunk a hallásfejlesztés mellett a jelnyelv anyanyelvi szintű elsajátítására. A vizuális nyelv csak abban az esetben garantálja a szenzitív periódusban a megfelelő nyelvi inputot. Így a plaszticitás kínálja az elvi alapot ahhoz. hogy a korai fejlődés tipikus esetben nem igényel extra fejlesztést vagy tréninget. Annál is inkább. ahol jelen vannak az agy optimális fejlődéséhez szükséges ingerek és feltételek. amelyek bizonyítottan jobb fejlődési lehetőséget kínálnak mind a tipikusan. a nyelv és . A hosszú távú és hatékony megoldás mindenképpen szakmák és tudományok közötti munkamegosztást és együttműködést igényel. hiszen így a gyermeki fejlődésnek nem egyetlen keskeny ösvénye járható. A plaszticitás biztosítja a körülmények széles skálájához igazodó optimális fejlődés lehetőségét. a kötődési személyeket. hogy a plaszticitás védettséget ad. megfelelő nyelvi kontextusról tehát a rendszeren belül kell gondoskodni. logopédusok megfelelő képzésén keresztül valósulhat meg. Ehhez hozzátéve a felnőttkorban is jelen lévő tapasztalatfüggő plaszticitás képességét. a mozgás lehetőségét. iskolázottsági. amellyel a sokféle biológiai és környezeti feltételhez alkalmazkodni tudunk. Korábban kiemeltük. A plaszticitás azonban kétélű fegyver. illetve a siket gyerekek és felnőttek bizonyos statisztikai adatai (pl. Ez természetesen csak tudatos oktatáspolitikával. hogy a korai fejlesztés és az oktatás újabb és újabb eljárásait keressük. A siket gyerekek legnagyobb része halló családba születik. ahol a családtagok nem beszélik a jelnyelvet. de a felelősség és a feladat nem lehet egyetlen szakmacsoporté. mind az atipikusan fejlődő gyerekek számára. Ennek lehetünk tanúi jelenleg és az elkövetkező években. gyógypedagógusok. hogy a fejlődő szervezet önkorrekció révén és szakszerű segítséggel megfelelően fejlődjön. Amikor a plaszticitás nem ajándék: a plaszticitás mint kétélű fegyver Az eddig felsorakoztatott adatok meggyőzően bizonyítják a fejlődő agy rendkívüli plasztikusságát. munkanélküliségi mutatók) mindenképpen indokolják a hazai gyakorlat átgondolását és újraszervezését. a különböző országok eltérő oktatási gyakorlatának tanulságai. arra következtethetünk. A baba és a család nyelvtanulásáról. 1992). fejlesztő pedagógusok. az agy tapasztalatelváró rugalmasságával gyors fejlődésre képes. mert az emberi környezet tökéletesen elégséges feltételt tud biztosítani a gyermek fejlődéséhez (pl. ha mindkét nyelv megtanulásának és használatának szükségességét érzi (Grosjean.

táplálkozási problémák okozta hiányállapotok. ami kihívások elé állítja a szülőt (pl. éppen a szintek közötti kétirányú kapcsolatok miatt (l. Az esélyegyenlőség ugyanakkor megkívánja. Az idegrendszer által elvárt inger elmaradása különösen nagy veszélyt jelent. Gottlieb 4. – átmeneti krízis a család életében (pl.200 kommunikáció lehetőségét stb. amelyekkel saját helyzetét megkönnyítheti. érzékszervi probléma). a sejtek szintjén át egészen a fizikai környezetig). lakhely elvesztése) stb. munkanélküliség miatt anyagi ellehetetlenülés. alkoholbetegség. hogy a család maga küzd meg a problémával. önkormányzat stb. hogy azok a szülők. fejlődési zavar. koraszülöttség. és mihez kell mások vagy éppen szakember. veszélyes hulladék). ez komoly felelősséget és feladatokat ró a gyermekek fejlődéséért felelős teljes ellátó rendszerre. de ugyanilyen hatékony. Az ideális fejlődésnek számos tényező állhatja útját. vagy később (pl. hogy megtalálja azokat a lehetőségeket (pl. fizikai biztonság hiánya okozta stressz). és az összetett hatásmechanizmusok révén teljesen más életlehetőségek kínálkozhatnak számára. mert ahhoz pl. – a család vagy a gyermek hátrányos etnikai megkülönböztetése (az eltérő bánásmód miatt eltérő hatások érik a gyerekeket). Előfordul. depresszió vagy egyéb mentális probléma). Mivel sokféle szenzitív periódussal kell számolnunk. A lényeg. és a gyermek fejlődése a lehetőségekhez mérten ideálisan halad. családok. fejlesztő pedagógus. családsegítő szolgálat. és az egy szinten jelentkező hátráltató tényező hatása szerteágazó lehet. orvos. – a gyermek átlagostól eltérő fejlődése. mi az. Újra hangsúlyoznunk kell azt is.1. amit maga tud megoldani.). akiknek gyermekeit bármilyen tényező hátráltathatja a fejlődésben. család és barátok. Előállhat olyan helyzet is. hogy probléma az összes szinten felmerülhet (genetikaitól. de az egyre növekvő – egyéb fejlődési tapasztalatok függvényében alakuló – különbségekkel szintén számolnunk kell. Elképzelhető. ha jól méri fel. Ezért gon- . amikor a család a legnagyobb odafigyelés ellenére sem észleli/észlelheti a problémát. ábráját). illetve a tapasztalatfüggő plaszticitásra egész életen át építhetünk. segítséget és támogatást kapjanak. orvosi szűrővizsgálat szükséges. hogy egy család a külső szemlélő számára nehéznek tűnő helyzettel is megbirkózik. genetikai vagy szerzett betegség. A teljesség igénye nélkül említünk néhány példát: – a család szociálisan hátrányos helyzete (pl. amelyek az ember esetében hosszan elhúzódhatnak. és a gyermek megfelelő fejlődését biztosítani tudja. – a szülő betegsége (pl. A korai diagnózis vagy annak elmaradása egészen más fejlődési ösvényre terelheti a gyermeket.). – a gyermek gyermekvédelmi gondoskodásba vétele. pszichológus. – veszélyt hordozó fizikai környezet már a terhesség alatt. intézmény segítségét kérni.

elvesztegetett idő.201 dolnunk kell arra. Megoldásuk szinte lehetetlennek tűnik. Ha komolyan számolni kezdünk az idővel mint tényezővel. Ha azonban ma még nem létező. ilyennek született (genetikailag determinált). Iskoláskorban már nehéz elképzelni. s ez az évek múlásával egyre csak növekszik. de addigra számtalan lehetőséget elmulasztunk. többszörösen hátrányos helyzetben élő családok gyermekeinek fejlődésére sokkal több veszély leselkedik. később kevesebb és más jellegű problémák jelentkeznének. Ahogy a megoldás sem az. Fiatal területről lévén szó. akár neurális szintű hatásvizsgálatokon alapuló eljárások. az más élethelyzetekben komoly veszélyt is jelenthet. siketség) ritka betegségben elvégzett műtétek dacára működő aggyal találkozhatunk (Alex esete). mert rosszul nevelték (olykor ezt még szándékosnak is tekintik). hogy a mélyszegénységben. Ezért kerül életkörülményei miatt sok-sok gyermek már születésekor hátrányba. egyértelmű. mert az evolúció rugalmas aggyal ajándékozta meg az embert. amely nem biztosítja a fejlődő agy számára a megfelelő környezetet. Hiszen minden okunk megvan elvárni egy-egy szinten tervezett program szerteágazó pozitív következményeit. hogy a magyarázat nem lehet ilyen egyszerű. viszonylag kevés az alkalmazott kutatás vagy a gyakorlat számára közvetlenül hasznosítható tudás. Hiszen az agyi plaszticitás. milyen kisebb nehézségből lett a problémáknak az a tömege. könnyű belátnunk. A szemléletünk szempontjából azonban már az eddigi eredmények is nagy szolgálatot tehetnek. Ha átgondoljuk a korábban vázolt bonyolult kölcsönhatás-rendszert. amivel sokszor találkozni lehet. fejlesztési programok segítségével sok-sok gyermek hosszú távú életlehetőségei javíthatók éppen azért. ZÁRSZÓ A fejezetben zömmel alapkutatások eredményeivel (pl. vakság. Ugyanakkor az ideális fejlődés feltételeinek megteremtésével. . Már a babavárás időszakától meg kell teremtenünk a kompenzálás lehetőségét. Az iskolaévek alatt is sok a tennivaló. ami egy ideális körülmények között élő baba számára lehetőség. hogy minden perc. hamar rájövünk. Az ellátórendszernek az agyhoz hasonló fejlődőképességgel és rugalmassággal kell rendelkeznie. illetve – amikor szükséges – bizonyítékokon. hogy megfelelő hatékonysággal tudja segíteni a gyermeki agy korai fejlődését. amelyben a fejlődés zajlik. akár a helyzethez igazodó beavatkozással. illetve számításba vesszük az agyi plaszticitást támogató eredményeket. Magunk előtt látva azonban a kis nyilak hálózatát. az agy tipikus fejlődése). szélsőséges ingermegvonásos helyzetek következményeivel (pl. kialakulásukra sok esetben szélsőséges és leegyszerűsítő magyarázatok merülnek fel: ez a gyerek ilyen. akkor a komoly hátrányokkal küzdő gyerekek életlehetőségei megváltoznak. hogy a problémamegoldást nem halogathatjuk évekig. tudatosan kialakított gyermekellátási formákat illesztünk a rendszerbe. akár megelőző tevékenységgel. amivel ha élni tudnánk.

S. W. J.. Lessons for Education. H.. In: Pléh. C. A. (1995). Budapest. Budapest–Pécs. C. (2006). (1999). 388–397. J. Rockstroh. E. A gerinces idegrendszer ontogenezise és plaszticitása. C.pdf. Pléh. Rockstroh. A. M. 2741–2744. Gulyás. Osiris.. (szerk. Gondolat. (2005). H. R. Gondolat. Developmental Science.) The Cognitive Neuroscience of Development. E. J. Black.. Journal of Neurophysichology. J. Johnson. T. F..202 AJÁNLOTT MAGYAR NYELVŰ IRODALOM Cole. Public Health Reports... 77. De Haan. (2006). Dialóg Campus Kiadó. S. Bradford/ MIT. H. M. (2001). (2003). Funkcionális képalkotó eljárások a kognitív idegtudományban. (szerk. V. The Learning Brain. G. D. 103–125. (1999). The probabilistic epigenesis: A different way of staging the role of experience and biology in development.. J. Gy.) (2003). Rick O. I. (1987/2002). Cole. E. Gilmore (eds. E. U. . 1–11.. (2003). Munakata. Barbu-Roth. Cambridge. Campos. T.. Hubbard. 270. FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM Anderson. Greenough. A. (1992). C. Nelson & M. H. T. http://www. D. Blackwell Publishing... New York. 307–320. Toldi. Osiris. Csépe. Heim. Blakemore. T. 191–202. Budapest. Mazziotta.. Cole. The Myth of the First Years. K. 1. Phelps. Chugani. ELTE Eötvös Kiadó. 101–116. Kognitív fejlődés. Luciana (eds. The brain and child development: Time for some critical thinking. B. (szerk. Cole. 305–307. (2000).. 245–251. (eds. Bruer. Gy. J. Fejlődéslélektan. B. Budapest.) Fejezetek a pszichológia alapterületeiből. Wiley-Blackwell. M. Szente. Grosjean..): Handbook of Developmental Cognitive Neuroscience. 1–18. Kognitív fejlődés-neuropszichológia. Neural plasticity and development. In: C. Gulyás. (2005). B. J. Y. Osiris. Taub. 1. Pléh Cs. Csépe. M. Child Development. Elbert. Infancy.) (1996). M. M. Budapest.. Mechanisms and theories of brain development In: De Haan. és Frith...ch/Hungarian_Hongrois. A. B. Kognitív idegtudomány. (2001). Budapest. Kognitív idegtudományok. Increased use of the left hand in string players associated with increased cortical representation of the fingers. (2007). Johnson. Budapest. Kognitív tudomány. Experience and brain development. Bugán. Hertenstein. MA. M. The bilingual and the bicultural person in the hearing and in the deaf worl. V. M. T. S-J. In: Oláh. M. J. 539–559. In: Johnson. B. Pantev.): Brain Development and Cognition: A Reader. Budapest. Sign Language Studies.. M. Positron emission tomography study of human brain functional development reprinted. Psychology Press. T. Cs.. M. (2005).. Gulyás. Bruer. (1998). Wallace. The Free Press. 113.. Egyed.. Science.). (2008). Elbert. Fejlődéslélektan. M. Cs. Kovács. Probabilistic epigenesis. 58. Magyarul: A siket gyermek joga a kétnyelvűvé váláshoz. 233–257. Wienbruch.. Gottlieb. Kovács. Constantine-Paton... 99 (6). Osiris. (1987). S. Witherington.. L. Osiris. R. (szerk. W. Kognitív fejlődés-neuropszichológia.francoisgrosjean. Pioneers of cortical plasticity: Six classic papers by Wiesel and Hubel. M. Budapest.

Budapest. 56–63. Lock. Multiple sensitive periods in human visual development: Evidence from visually deprived children.. Trends in Cognitive Science. (eds. D. Sz. (1996). Cs. H. (2000). MIT Press. D. Budapest. Specificity and plasticity in neurocognitive development in humans. 45. Spratling. M. A. Morford. (eds. H.): Brain Development and Cognition: A Reader. (1992). H. J. R. C. Mayberry. In: Johnson. Maturational constraints on language learning. Y. P. B. J. Development itself is the key to understanding developmental disorders. E. Fox. Elektrofiziológiai módszerek a kognitív idegtudományban. D. A.. Atypical epigenesis.. Westermann. 81–96. Johnson. 46 (3). (1998). Mayberry.. Gulyás. Gilmore (eds. M.. B. Nelson. Neurobiological perspective on early human deprivation. Mahwah. A. Thomas. R.): Language Acquisition by Eye. J.. American Scientist. I. 417.. 41–57. A. M. Developmental cognitive neuroscience: progress and potential. A. Karmiloff-Smith.. P. 222–229. 14.. Neville.. In: Johnson. W. Karmiloff-Smith. D. Kovács. M. Magyar Tudomány. 2. M. In: Pléh.): Kognitív idegtudományok. Johnson. Chugani. (2005).. 10. C. Lawrence Erlbaum and Associates. Mills. H. R. Kéri. Fractionating language: Different neural subsystems with different sensitive periods. (1990). Developmental Science. In: Johnson. In: Chamberlain. Wiley–Blackwell. (szerk. Newport. Wiley–Blackwell.. H. C. (2007).. Karmiloff-Smith. Nelson. Development itself is the key to understanding developmental disorders. Chugani. Neville. 254–281.. G. 244–258. Mayberry. 163–183. 97(3). Beyond Modularity: A Developmental Perspective on Cognitive Science. Developmental Psychobiology. Neuroconstructivism. 2. (2005).): Brain Development and Cognition: A Reader.. Reprinted. Munakata. H. B. Functional brain development in infants: Elements of an interactive specialization framework. Gy. I. (2007). Cambridge.. 10:1. 117–128. Y.. (2003). Zeanah Jr. E. Casey. Y. Morford. 111–128. Nature. Nativism versus neuroconstructivism: Rethinking the study of developmental disorders... Maurer. The deprived human brain. Cognitive Science. Volume One.. L. 75–81.. (1992). C.. Karmiloff-Smith. 375–391. In: Pléh Csaba (szerk. D. 46.): Brain Development and Cognition: A Reader. Rick O. Lawson. H. Osiris. (2002). 8 ( March). Gulyás. A. D. Karmiloff-Smith. (2009). 13–18. Child Development. 71.. 38. (2002). 11–28. . (1990/2002). C.203 Huttenlocher. Juhász. (2000). A. Sirois S.. A. 1. Developmental Psychology. L. N.... M. 389–398. T. A.H.. M.) (2007). A reexamination of ‘Early Exposure’ and its implications for language acquisition by eye. 287–292. A. Cerebral Cortex. R. S. NJ. 84–88. (2004). Kazi. MA. Bavelier. A PET a normális agy fejlődésének és gyermekkori neuropszichiátriai kórképeknek a vizsgálatában. Furtado. Rick O. Diamond... Sensitive Periods in Functional Brain Development: Problems and Prospects. Johnson. Túl a modularitáson: A kognitív tudomány fejlődéselméleti megközelítése. H. H. Gilmore (eds. 1. Developmental Psychobiology. Lewis. Wiley–Blackwell. J. Munakata. Child Development Perspectives. L. Cs. Munakata. H. (2002) Linguistic ability and early language exposure. (1999). S. 251–271. Munakata.. Karmiloff-Smith A. E. Mareschal.): Kognitív tudomány. Rick O. Oxford University Press. M. (2009). Y. Vol. T. C. 122–128. Morphometric study of human cerebral cortex development. et al. Trends in Cognitive Sciences. Gilmore (eds. Osiris.

S. Hoke. Dialóg Campus Kiadó. M.. J.. (2006). W. Psychology Press. R. (1999). Maturational constraints on functional specializations for language processing: ERP and behavioral evidence in bilingual speakers. Knowland.. issues. Increased Auditory Cortical Representation in Musicians.. Mishkin.) Handbook of Developmental Cognitive Neuroscience... M. Sampaio. (2007). Truwit.. Johnson. (1998). Neuroconstructivism.. E. The MTI Press.. 231–256. From Neurons to Neighborhoods. D.. A. (eds. Developmental Review.. Phillips. M. P. Munakata. 1009–1014. Gilmore (eds. Psychological Science.204 Nowakowski. 5–15. D. B. 10. Nature. Thomas. Snyder. Westermann. Y. F. L.. C. F.) (2000). Vargha-Khadem. L. Hove and New York. Roberts. Andalman. Developmental Science.. 17. (2007). C. Brett.. Pennington. Sensitive periods in brain development: Implication for education policy.. 811–814. 75–83. 27. E. Ward. Luciana. C. M. 428–441. Wiley–Blackwell. H. Carr. (2009). Spratling. A gerinces idegrendszer ontogenezise és plaszticitása. (1997)... Mareschal. (2001). The Science of Early Childhood Development.. Ross. (1997). 56 (1). Myelination in the developing human brain In: Nelson. 8. Weber-Fox. M.. General Principles of CNS Development. A.. R. Brain. org/neuro/scheibel. D.. 35–44. 392. Washington.. B. Thompson. A. Onset of speech after left hemispherectomy in a nine-year-old boy. S. Sinha. V.): Brain Development and Cognition: A Reader. Ostrovsky. Sirois. B. Rick O. Szente. 17–20. Pantev. National Academy Press. N. Oostenveld. M.. . Y. L. Embryological Development of the Human Brain http://www.. Developmental science and the media: Early brain development. In: Johnson. Hayes. P. C.. European Psychiatric Review 2(1). R. Roberts Jr. C. Toldi.. Developmental cognitive neuroscience: Origins. P. J. 120. C. (1996). & Nelson. Neville. S. Isaacs. Thomas. H. C. A Bradford Book. (2002). C. K. A. Engelien. E. A. American Psychologist. R. M. Adams.. R.htm . G. M. C. Scheibel. H.newhorizons. (2001). (eds. J. S. 159–182. The Student’s Guide to Cognitive Neuroscience. M. (2006). A. Vision following extended congenital blindness. L.. Journal of Cognitive Neusoscience.. C. A. and prospects. J. A. 57–82.. Budapest–Pécs.C. Shonkoff.

205 .

fejezet AZ AGY FEJLŐDÉSÉT VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK ÉS A VESZÉLYEK ELHÁRÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI Kalmár Magda ELTE-PPK Pszichológia Intézet. Fejlődéspszichológiai Intézeti Központ RIZIKÓTÉNYEZŐK A SZÜLETÉS ELŐTT ÉS UTÁN A SZÜLETÉS KOCKÁZATAI ÉS AZ AGY A gyerekagyak mindennapi ellenségei: alkohol és nikotin Fertőzések Hat-e a magzatra az anya stresszállapota? Ha hiányzik. ami a fejlődéshez szükséges Az agyfejlődés kockázatainak társadalmi összefüggései és az ártalmak kivédésének lehetőségei Koraszülöttség és alacsony születési súly Oxigénhiány Agyvérzés A KORASZÜLÖTT GYEREKEK FEJLŐDÉSE: REJTÉLY AZ ORVOSTUDOMÁNY ÉS A PSZICHOLÓGIA HATÁRÁN A koraszülöttség fogalma A fejlődési kimenetel vizsgálatának módszertani gondjai Az életkorszámítás problémái koraszülötteknél A koraszülött-ellátás újdonságai az idegrendszer fejlődésének szemszögéből Biológiai rizikó és a környezet Lesz-e hasznuk a koraszülött gyerekeknek a velük folytatott kutatásokból? (Az intervenció kérdése) .206 5.

hogy a gondozók – természetes körülmények közt az anyák – különböző módon próbálnak (és képesek) megbirkózni a veszélyeztetett csecsemők sajátos igényeivel. Az ártalom következményei a hatótényező típusától.207 A központi idegrendszer fejlődésének legintenzívebb periódusa a méhen belüli időszakra és a születést követő első évekre esik. hogy a tranzakciós fejlődésmodell alapján miképpen érthető meg a fejlődési kimenetelt meghatározó összetett mechanizmus. . tartósságától és nem utolsósorban időzítésétől függenek. Fejezetünk a perinatális (a születés időszaka körüli) rizikó prototípusa. A születés után a biológiai rizikótényezők hatásának tetten érését bonyolítja. erősségétől. ha a fejlődés feltételei nem megfelelőek. A veszélyek ismerete rendkívül fontos. jó részük ugyanis kivédhető. A születést megelőzően alapvető az anya egészsége és a kockázatokat elkerülő életmódja. a koraszülöttség segítségével mutatja be – fölvázolva a beavatkozás lehetőségeit is –. Ebben az időszakban az agy fejlődése igen érzékeny arra.

ha hiányzik vagy az optimálisnál kisebb mennyiségben áll rendelkezésre valami.208 BEVEZETÉS Az agy fejlődése nem mindig zajlik optimális feltételek közt. A magzati agyfejlődést érintő veszélyek másik csoportja az intrauterin (méhen belüli) környezetben azonosítható. azaz hogy milyen fejlődési állapotban éri az idegrendszert. mások viszont esélyt adhatnak a kedvezőtlen kimenetel elkerülésére. A szoptatás időszaka ebben a tekintetben átmenetnek számít. Súlyos kockázatot jelenthet az is. nikotin. ami szükséges az egészséges fejlődéshez. egyes vitaminok és hormonok stb. Vannak ártalmak. bizonyos gyógyszerek. ezzel valójában csak az változik. bővebben Danis és Kalmár. például a belégzés vagy a táplálkozás révén. a károsító hatás enyhítésére azonban ilyenkor is nyílhat lehetőség. jód. 2001). vas. az ártalmas anyagok – például alkohol. Ezek részletezése előtt fontos újra felidéznünk a rizikó fogalmát (l. de a hatás számtalan egyéb feltétel függvénye. folsav. Ebből a szempontból a születés nem tekinthető vízválasztónak. hogy milyen irányból fenyegetik a veszélyek a fejlődő szervezetet. amelyek nem küszöbölhetők ki teljesen. az anya közvetítésével vagy közvetlenül. RIZIKÓTÉNYEZŐK A SZÜLETÉS ELŐTT ÉS UTÁN Amint az előző fejezetben láttuk. esszenciális zsírsavak. A következményeknek az ártó tényező mibenlétén kívül mindig döntő meghatározója az időzítés. a fertőzések. A rizikó vagy kockázat – szemben az ártalom vagy károsító hatás fogalmával – valószínűségi érvényű: jelenléte megnöveli a károsodás bekövetkezésének valószínűségét. Ilyenek a sugárhatás. az agy fejlődése igen korán. Bizonyos tényezők fokozhatják a veszélyt. 2001. fehérje. A fejlődési folyamatot különböző rizikótényezők befolyásolhatják. A védelem működhet megelőzés vagy ellensúlyozás formájában. 2000). ólom és egyéb nehézfémek. Shonkoff és Phillips. drogok. a jelen kötetben). cink. a jelen kötetben). A védőfaktorok megismerése ugyanolyan fontos. mert az anyatejjel is . az anyai szervezet kóros állapotából származó anyagcseretermékek és hormonok –. (Fifer és mtsai. Az egészséges fejlődést megzavarhatják genetikai rendellenességek (l. már az embrionális szakaszban elkezdődik. hogy tisztában legyünk a fejlődésre leselkedő veszélyekkel (Barratt. ezek megelőzését szolgálja a genetikai szűrés és tanácsadás. Lakatos. és a születés előtt döntő fontosságú folyamatok zajlanak le. mint az oxigén. mint az.

a súlyosságot (a káros hatás mennyisége. akik eleinte látszólag megúszták a drasztikus következményeket (pl. Befolyásolja a rizikó mértékét egy adott alkoholmennyiség elfogyasztásának időbeli elosztása is. fokozott veszélyt jelent azzal összehasonlítva. A magzati alkohol szindróma tipikus testi tüneteiért a terhesség első harmadában elfogyasztott nagy mennyiségű alkohol felelős. Az alkoholártalom alkalmas e három tényező szerepének érzékeltetésére. mértéke). mert az ún. Mindig az éppen fejlődőben lévő területek. az információfeldolgozás meglassúbbodása. ami esetenként igen súlyos.209 bejuthatnak a csecsemő szervezetébe méreganyagok vagy fertőző ágensek. A gyerekagyak mindennapi ellenségei: alkohol és nikotin Az anya alkoholizmusa gyakran a magzat elhalásához vezet már a méhen belül. struktúrák a legérzékenyebbek. A hosszú távú következmény az értelmi fejlődés akadályozottsága. kisebb adagokban kerül a szervezetbe. hogy a magzati fejlődés folyamán elszenvedett alkoholhatás káros következményei agyi funkciók terén a magzati alkohol szindróma látható testi tüneteinek hiányában is nagyon komolyak lehetnek (Fifer és mtsai. valamint a figyelem. Ezt azért fontos hangsúlyozni. A magzati alkohol szindróma előfordulása mintegy 2‰. Az agykérgi sejtek osztódása viszont a méhen belüli fejlődés utolsó harmadában a legintenzívebb. végül az időtartamot (mennyire krónikus a hatás). magzati alkohol szindróma már a születéskor fölismerhető a kis fejkörfogat (amivel együtt jár az agy csökkent mérete is) és a koponya jellegzetes formája (lapos orr-tájék) alapján. amikor ugyanolyan mennyiségű alkohol hosszabb idő alatt. a nem megfelelő összetételű anyatej pedig hiányállapotok forrása lehet. az élve megszületett gyerekeknél pedig különböző fejlődési rendellenességekre számíthatunk. A legsúlyosabb ártalomra természetesen ak- . hanem a hét egy vagy két napján koncentrálva elfogyasztani. Ha a vér alkoholkoncentrációja számottevően megemelkedik – még ha csak rövidebb időre is –. Shonkoff és Phillips. ezért ebben az időszakban súlyos veszélybe kerülhet például az értelmi fejlődés. 2000). Az ún. csökkent értelmi képességek. a mozgáskoordináció és a viselkedésszabályozás zavarai). Fontos tudnunk. 2001. A fejlődés folyamán olyan gyerekeknél is mutatkoznak az alkohollal összefüggésbe hozható idegrendszeri működési zavar tünetei. A magzati fejlődést veszélyeztető hatások következményeinek megértéséhez szem előtt kell tartanunk három tényezőt: az időzítést (a terhesség mely szakaszában érte a magzatot az ártalom). Itt nincs lehetőség e rizikótényezők hatásának részletes tárgyalására. mérsékelt ivók hajlamosak a heti alkoholmennyiségüket nem napi kis adagokban. de a várandós anyák kisebb mértékű alkoholfogyasztását is beleszámítva annak következményeit már a gyerekek 1-3%-a (!) szenvedi meg. csak a leggyakoribbakkal kapcsolatban említhetjük meg a kutatások egy-két tanulságos eredményét.

keretes szövegben. mert az alkoholtolerancia (a lebontás képessége) – a felnőttkorhoz hasonlóan – már a születést megelőzően is nagy egyéni változatosságot mutat. 2001). Az anya terhesség alatti dohányzása gyakran tehető felelőssé a magzati fejlődési elmaradásért. a koraszülésért és több szülési komplikációért. 2001). Ezért fordulhat elő. rubeóla. A baktérium. herpeszvírus. valamint az értelmi fejlődés akadályozottságáért. hogy kétpetéjű ikrek közül csak az egyik gyereknél jelennek meg az ártalom tünetei (Freides.illetve a vírusfertőzés okozta agyi gyulladások közül az előbbieknek rosszabbak a távlati kilátásai. 2001). kevésbé ismert következménye is van. valamint a vizuális információfeldolgozás nehézségeihez vezethet (Fifer és mtsai. A következményeket az elfogyasztott alkohol mennyiségének és időzítésének ismeretében sem lehet pontosan előre megjósolni. sokszor még a szakszerű orvosi kezelés ellenére is (Freides. ha a magzat folyamatosan van kitéve nagyobb mennyiségű alkohol hatásának.1. HIV) és paraziták (toxoplazma) már a méhen belül megfertőzhetik. A szakemberek figyelme újabban az anya környezetéből származó nikotinártalom (passzív dohányzás) veszélyeire is ráirányul. hogy ebben az esetben az orvosi beavatkozás lehetőségei és ezáltal a maradandó károsodások elkerülésének esélyei jobbak. az alapvető különbség az.) . A magzat veszélyeztetettsége az egymást követő terhességeknél egyre fokozódik. Az ilyen fertőzések az agy gyulladásos állapotát idézhetik elő. Fertőzések A magzat agyát vírusok (citomegalovírus. A következmények döntő tényezője az időzítés: a terhesség korai szakaszában (első harmad. hogy az évek során csökken az anyai szervezet alkohollebontásának hatékonysága (Shonkoff és Phillips. A csecsemő. aminek az lehet a hátterében. hallási) és mozgásfejlődési zavarokért.és kisgyermekkori agyi gyulladások következményei hasonlóak. A dohányzás magzati fejlődést károsító hatásai a keringésért és a légzésért felelős szervek mellett a központi idegrendszert érintik a legsúlyosabban. első félidő) a fertőzés a magzat agyának torz fejlődéséhez vezethet. A krónikus ivásnak egy másik.210 kor lehet számítani. ez utóbbi a gyerekeknél viselkedési és figyelemproblémákhoz. szenzoros (látási. az 5. (A magzati fertőzések két példáját l. 2000). A magzati fejlődés későbbi időszakában elszenvedett fertőzések gyakran felelősek neurológiai tünetekért – köztük görcsrohamokért –.

Hat-e a magzatra az anya stresszállapota? Ezzel a kérdéssel kapcsolatban korábban inkább hiedelmekkel. ezt a betegséget lényegében veszélytelennek tartották. Intrauterin vírusfertőzések és a fejlődés: az orvostudomány sikertörténetévé vált régi gond (rubeóla) és a jelen kor nagy kihívása (HIV) Mielőtt a rubeóla magzatkárosító hatása nem egész 70 évvel ezelőtt ismeretessé vált. Ha a tünetek már csecsemőkorban megmutatkoznak. Alátámasztják ezt azok az újabb kutatási eredmények is. időnkénti megtorpanásokkal. azok csecsemőkorban ingerlé- . a stresszel járó hormonális változások alapján gyaníthatók ilyen összefüggések. amelyek szerint a magzati működés bizonyos jellegzetességei és a csecsemőkori viselkedésszabályozás között felfedezhető bizonyos összefüggés: például akiknek a magzati nyugalmi szívritmusa gyorsabb volt. A köztudatban egymással szöges ellentétben álló nézetek éltek. szívritmus) és viselkedésére. Noha ebből az idegrendszer fejlődésének befolyásolását illetően nem vonhatók le egyértelmű következtetések. Az összefüggés megbízható vizsgálata nem könnyű.1. A harmadik típus a kevésbé akut lefolyás: a fejlődés kezdettől fogva lassú. Az összefüggés meglehetősen késői felismerésének magyarázata talán az. fül. ezek a változások közvetetten az idegrendszer szabályozó működésére utalnak. 2000). A HIV fertőzött gyerekek fejlődési kilátásai nagymértékben függenek az orvostudomány előrehaladásával változó kezelési lehetőségektől (Aylward. mások viszont még a feltevést is elutasították. veleszületett rubeóla szindróma gyakorlatilag felszámolható (Shonkoff és Phillips. továbbá a magzati fejlődésre gyakorolt hatása is változatos. majd tartós elakadás következik. és a gyerek fejlődése során adódó összes problémáért ezt tették felelőssé. kiütés – más betegségek esetében is előfordulhatnak. ezért a veszély a terhesség első harmadában a legnagyobb. Sokan katasztrofális következményektől tartottak. agy) kialakulási folyamatát zavarja meg.211 5. igen gyors progresszióra és az elért fejlődési szint rohamos hanyatlására lehet számítani. Azoknál. Az utóbbi évtizedekben egyre több kutatás dokumentálja az anya stresszállapotainak hatását a magzat élettani funkcióira (pl. A HIV-fertőzéssel született gyerekeknél a tünetek megjelenésének időpontja és ennek függvényében a kórlefolyás is változó. szív. szem. A rubeóla elleni védőoltás általános bevezetésével az ún. A fejlődésre gyakorolt hatás szempontjából három típus különböztethető meg. 2003). akiknél a tünetek jelentkezése eltolódik a kisgyermekkort követő évekre. hogy a rubeóla fő tünetei – láz. A rubeólavírus a magzat különböző szerveinek (pl. és ugyanezeket a következményeket egyéb okok is előidézhetik. mintsem tudományosan megalapozott információval találkozhattunk. esetleg egészen a serdülőkorra. amelyet az izomtónus fokozódása (enyhe spaszticitás) kísér. az állapot romlását először figyelmi és tanulási nehézségek jelzik.

A tiroxin a pajzsmirigy hormonja. hogy vashiány jelen lehet vérszegénység nélkül is. folsav. A táplálékhiány a terhesség második harmadában az idegrostok képződését. 2001). cink. Közismert a vashiányos vérszegénység (anaemia). szorongásra és depresszióra hajlamosak (Georgieff. jód. magas vérnyomása. A megállapítás kétértelműségének feloldásához a tranzakciós fejlődésmodellt hívhatjuk segítségül (l. néhány tápanyag jelentősége kiemelkedik. Azok a gyerekek. amely egy hormon – a tiroxin – hiányával. A bekezdés címében feltett kérdésre jelenleg adható válasz tehát igen. fehérje. Shonkoff és Phillips. 2000). A zavar hátterében a mielinizáció és a hippocampus érésének vasszükséglete sejthető. illetve csökkent mennyiségével függ össze. ill. hogy a figyelmeztető viselkedési jellegzetességek csecsemőkorban nem szükségszerűen előrejelzői későbbi problémáknak. figyelmi problémák is előfordulnak náluk. Danis és Kalmár. Az agy méretének elmaradása annál súlyosabb. – A nemzetközi szakirodalomban egyre nagyobb figyelmet kap a vashiány lappangó veszélye. annál komolyabb zavart szenved az agyi funkciók fejlődése (Shonkoff és Phillips. de fontos tudni. fáradékonyak és félősek. – Az agy fejlődéséhez nélkülözhetetlen a folsav (elsősorban a terhesség első hónapjai alatt). egyes vitaminok). Mivel ez a szakasz nem zárul le a születéssel. Ha hiányzik. a csecsemő. Magzati vashiányhoz vezethet az anya vashiányos vérszegénysége. esszenciális zsírsavak. A vashiányos csecsemők értelmi. értelmi fejlődési hátrányukat még iskoláskorra sem hozzák be. később ebben a fejezetben is). Ha a hiányállapotokból következő ártalmakat az idegrendszer fejlődése szempontjából vesszük szemügyre. vas.és kisgyermekkorban (2-3 éves korig) az agy növekedése sínyli meg. amelynek aránya a csecsemőknél világviszonylatban feltűnően nagy (több mint 25%). a jelen kötetben. akiknél a hiányállapot súlyos volt. Az intrauterin periódusban és a szoptatás alatt természetesen az anya elégtelen vagy nem megfelelő összetételű táplálkozása jelent kockázatot. 2008. ami a fejlődéshez szükséges Az idegrendszert az intenzív fejlődés időszaka alatt súlyosan veszélyezteti. a magzati és a születést követő időszak- . minél korábban kezdődik a táplálékhiány. mint az agy nélküli magzat. 2000). cukorbetegsége (diabetes).212 kenyebbnek bizonyultak (Fifer és mtsai. ha nem jutnak el hozzá megfelelő mennyiségben a tápanyagok (a szükséges kalória. feltétlenül hozzá kell azonban tennünk. – Érdemes együtt foglalkozni a jód hiányával és egy olyan fejlődési rendellenességgel. Az időzítés ebben a tekintetben is kritikus. de dohányzása is. a harmadik harmadban a meglevő idegrostok további érését gátolja. és minél tovább tart. A folsavhiánynak olyan súlyos következménye is lehet.és mozgásfejlődése késik. a hiányállapotok következményeinek áttekintését nem célszerű a magzati fejlődésre korlátozni.

illetve a gyerek alultáphető agykárosodás és értelláltságának egyéb háttérben álló és közvetlen okai.1. mi fogyatékosság leggyakotovábbá rövid és hosszú távú következményei között ribb oka. Forrás: Black és mtsai. 1994. akik olyan tetáplálékbevitel okok rületeken nőnek fel. Rövid távú következmények: halálozás. Fokozza a veszélyt. Az anya és a gyermek alultápláltsága hogy a tiroxin szintéziséhez jódra van szükség. intellektuális képességek. de a csecsemő. 1978.1. elégtelensége a hiány mértékével arányos súlyosságú értelmi fogyatékosságot okoz. az egészségviszonylatban ez a megelőztelen táplálkozás és az anya. hogy az előzőkben tárgyalt veszélyek előfordulása és elkerülésük esélyei társadalmi összefüggésekbe ágyazódnak. A jód szerepe az agy fejlődésében azon alapul. Delange. . Bleichrodt és Born. o. 2008. tüneteket nem okozó jódhiánya is vezethet a gyereknél mozgás.és érrendszeri betegségek Az agyfejlődés kockázatainak társadalmi összefüggései és az ártalmak kivédésének lehetőségei A magzati időszakot illetően egyértelmű a gyermeket váró anya életmódjának jelentősége. Azoknak Nem megfelelő Betegség Közvetlen a gyerekeknek. Nyilvánvaló. 2000). A tiroxin hiáSzegénység a jövedelemforrások A háttérben álló nyának más oka is lehet (veés a lakásviszonyok értelmében okok leszületett pajzsmirigyhiány vagy pajzsmirigy-működéTőkehiány pénzügyi. anyagcsere és szív. megbetegedés. si zavar. tárgyi. továbbá az anya által társadalmi és természeti értelemben pajzsmirigybetegség kezeléAlapvető sére szedett gyógyszerek). fogyatékosság Hosszú távú következmények: felnőtt méret.213 ban nélkülözhetetlen az agy fejlődéséhez. alkalmasság utódok létrehozására. Czeizel és mtsai. 2008. hogy még az anya enyhe. gazdasági a jódhiány kiemelését gyakori és politikai háttér előfordulása indokolja: világ5. ahol a jódhiány jelentős. az intelliA háztartás nem Adekvát gondozás Egézségtelen biztonságos az hiánya otthoni környezet genciahányados (IQ ) tekinélelmiszerek és az egészségügyi szempontjából ellátás hiánya tetében átlagosan 10-15 pont a hátrányuk. ábra). emberi.. 244.és értelmi fejlődési zavarokhoz (Black és mtsai. gazdasági teljesítmény. de okok Társadalmi. A termelődő anyatej mennyisége és összetétele miatt nem kevésbé kritikus a szoptatás időszaka. ábra Összefüggések a szegénység.és a kisgyermekkor folyamán mindvégig kulcsfontosságú az anya mint elsődleges gondozó és általában a család szerepe. 5. Nem kerülhető meg az anyagi feltételek kérdése sem: a szegénység valamennyi említett rizikótényező táptalaja (l.

Veszprém. azonban a víz sok helyen nem tartalmaz elegendő jódot (Magyarországon például három megye – Zala. eseményekre vezethetők vissza. hiedelmek. ismeretek. jódtartalmú étrend-kiegészítők. A prenatális (születés előtti) rizikótényezők egy része – dohányzás. de ez az arány demográfiai tényezőktől függően 6-15% között ingadozhat (Aylward. tej. olaj. a születés körül vagy után gondot okozó állapotok többnyire nem optimális prenatális folyamatokra. gyógyszerek bevétele orvosi előírás és ellenőrzés nélkül – elkerülhető az anya megfelelő döntése révén. Ezek az étrend-kiegészítők ígéretesnek tűnnek. 2002. hogy a hiány pótlására hagyományosan alkalmazott jódozott só már nem elegendő). Goldberg és Di Vitto.214 Az anyagi feltételek mellett szerepet játszik az értékek. A SZÜLETÉS KOCK ÁZATAI ÉS AZ AGY A terhesség. A szoptatós anyák által elfogyasztott jód az anyatejen keresztül a csecsemők számára megfelelő pótlást jelent (Farkas és Sajgó. Shonkoff és Phillips. továbbá ismert és ma még azonosítatlan tényezők sokaságától függő változatos kimenetele folytán . Ebben természetesen szerepet játszik az is. alkohol. 2007). 1986. A jód természetes forrása az ivóvíz. akinek a gesztációs ideje (a fogamzás és a születés közt eltelt idő) nem haladja meg a 37 hetet (259 napot). ásványvíz. hogy milyen információ áll rendelkezésére. A stressz csökkentése az anya szűkebb és tágabb környezetén egyaránt múlik. 2001. Koraszülöttség és alacsony születési súly A perinatális kockázatok közül mind a szakirodalomban. A WHO ajánlása alapján koraszülöttnek kell tekinteni minden olyan élő újszülöttet. hogy a gyerekek és a termékeny életszakaszban lévő nők térítésmentesen kapnak vasat. Már akadnak jó példák a fejlődő országokban arra. terhességi vitaminkészítmények stb. A WHO és UNICEF ajánlása szerint a jódhiány megszűntetését olyan alternatív tápanyagok biztosíthatják. a magzati fejlődés és a perinatális (születés körüli) események szorosan összefüggenek. tojás. 2003. Wohlmuth. mint a jódozott kenyér. 2000). attitűdök bonyolult szövevénye is. milyen tanácsokat kap. a szervezett szociális támogatást is beleértve. mind a gyakorlatban a koraszüléssel találkozunk a legtöbbet. 2009). Puskás. Szabolcs-Szatmár-Bereg – olyan mértékben veszélyeztetett ebből a szempontból.és drogfogyasztás. vitaminokat és más ásványi anyagokat tartalmazó készítményeket. A hiányállapotok megelőzésében – különös tekintettel a szegénység révén kiemelten veszélyeztetett rétegekre – nagy felelősség hárul a szervezett egészségügyi ellátásra. akár 40-50%-al csökkenthetik például kisgyerekeknél a vashiányos vérszegénység arányát (UNICEF. Előfordulási gyakorisága. E meghatározás szerint az élveszületések kb. 10%-a koraszülés.

a légzőrendszer betegsége vagy éretlensége koraszülötteknél. Egyrészt. Nagyszámú újszülött adatai alapján összeállított táblázatból megállapítható. A perinatális veszélyeztetettség másik. 1983. ezért a fejlődésre gyakorolt hatásaira később még részletesebben visszatérünk. minél kisebb a születési súly. Mind a koraszülés. Joubert és Ágfalvi. . 2000). Erre utal az állapot másik elnevezése: intrauterin (méhen belüli) fejlődés-visszamaradás 2 (vagy sorvadás). két okból mégis fontos témánk vonatkozásában. a veszélyek nem ismerete. A kóros folyamatok az idegrendszert is érinthetik (Freides. Ha a magzat egészségesen fejlődik. a II. Ennek okai igen változatosak. Oxigénhiány Az idegrendszer fejlődését a születés folyamán és az újszülöttkorban fenyegető veszélyek közül az egyik legsúlyosabb. A közvetlen felelős ez esetben is az életmód. A születési súly és az idegrendszer fejlődése közt nincs közvetlen kapcsolat. a mérgező anyagok és a hiányállapotok –. és ha nem. 1988). rövidítése: IUGR. még Gallai és Vetier. mind az intrauterin fejlődés-visszamaradás kockázata fokozott a rossz szociális körülmények között élő anyáknál. ugyanakkor meglehetősen gyakori. akkor milyen mértékű az eltérés (Joubert.). a koraszülöttséget részben fedő kategóriája az alacsony születési súly. hogy a születési súly megfelel-e a gesztációs időnek. Intrauterine Growth Retardation. továbbá a méhlepény és a köldökzsinór rendellenességei. (l. a hátterében a kevésbé tudatos gyermekvállalással járó felkészületlenség. kötetben). Lehet genetikai eredetű. Okai közt található a méhlepényen keresztül történő oxigénellátás megszűnését követően a tüdővel való légzés megindulásának késése (elhúzódó szülés. rövidítése: SGA. A másik indok összetettebb. a stresszterhes otthoni légkör stb. Az oxigénhiány következményei annak mértékén és tartósságán túl attól is függnek. 2001. A fogamzástól eltelt idő alapján várhatónál kisebb súllyal született 1 újszülöttek fejlődése már a méhen belül sem volt zavartalan. hogy milyen érési állapotban éri az ideg 1 2 Az angol szakirodalomban Small for Gestational Age. Leitner és mtsai. az anyagi feltételek szűkössége. Ezen belül megkülönböztetjük az 1000-1500 gramm közti nagyon kis súlyúakat és az 1000 gramm alatti extrém kis súlyúakat. a köldökzsinór összepréselődése stb. Az intrauterin sorvadt újszülötteket betegnek kell tekintenünk.215 a szakirodalom a koraszülöttséget a perinatális rizikó prototípusaként kezeli. Kis súlyúnak kell tekintenünk a 2500 grammot el nem érő újszülötteket. a vérkeringés elégtelen oxigenizációja. és szerepet játszhatnak az előzőkben tárgyalt prenatális rizikófaktorok – a fertőzések. A koraszülöttek zöme természetesen egyben a „kis súlyú” kategóriába is beletartozik. annál sérülékenyebb az újszülött további perinatális komplikációk szempontjából. súlya az idővel szabályosan növekszik.

bonyolult összefüggésrendszerben. a túlélőknél kamratágulathoz. Az enyhébb (I. IV. A koraszülöttség távlati következményeire vonatkozó kutatási adatok korántsem ellentmondásmentesek. fokozatú) agyvérzés nem ritkán halálos kimenetelű. hidrokefáliához (vízfejűséghez) vezet.és értelmi fejlődési zavar. A KOR ASZÜLÖTT GYEREKEK FEJLŐDÉSE: REJTÉLY AZ ORVOSTUDOMÁNY ÉS A PSZICHOLÓGIA HATÁR ÁN Gyakori előfordulása mellett a koraszülöttséggel azért is érdemes részletesebben foglalkoznunk. közülük 20-40%-nál az idegrendszer sérülése maradandó. fokozott koponyaűri nyomás. mind a kéregalatti területeken. Agyvérzés Újszülöttkorban többnyire agykamra körüli illetve kamraűri vérzés fordul elő. II. több szerző eredményei szerint a koraszülöttség nyoma – legalábbis . hatékony prevenció vagy intervenció (megelőzés vagy beavatkozás) megtervezéséhez. a későbbiekben a fejlődés többnyire normál mederbe terelődik. Koraszülötteknél az agykéreg éretlensége folytán inkább az agy fehérállománya sérül. Időre született újszülötteknél sejtelhaláshoz vezet mind az agykéregben. annál inkább. tónusvesztés és görcsrohamok. fokozat: 5-10%. fokozatú) oxigénhiány következménye kóma. fokozatú) oxigénhiány fő tünete a csecsemő nyugtalansága. epilepszia. márpedig ez nélkülözhetetlen a megalapozott. hogyan próbálhatunk meg eligazodni a fejlődési kimenetelét meghatározó. A súlyosabb (III–IV. fokozat: 35-50%. a hosszú távú következmények sem annyira az értelmi fejlődés. Ennek nyomán kialakulhat mikrokefália (kórosan kis méretű koponya és agy). Lássuk. fokozat: > 90%) (Aylward. előfordulhatnak görcsrohamok. gyakorlatilag az összes túlélő vis�szafordíthatatlan agykárosodást szenved. soktényezős. izomtónusuk csökkent. mint a szenzoros és a mozgásos funkciók területén mutatkoznak (Aylward.216 rendszert. fokozat: 15-20%. A súlyos (III. fokozatú) oxigénhiányt szenvedett újszülöttek letargikusak. A jó három évtizedes. mert fölöttébb alkalmas annak érzékeltetésére. sérülhet az agyi féltekék közti kapcsolat. minél éretlenebb állapotban jönnek világra. A gyerekeknél az iskolai tanulási problémák előfordulási gyakorisága a kamraűri vérzés súlyosságával arányosan növekszik (I. mozgás. Míg egyes utóvizsgálatok koraszülött gyerekek között az intellektus különböző mértékű károsodásainak az átlagpopulációhoz viszonyítva igen magas előfordulási arányát mutatták ki. 2003). és elsősorban a koraszülötteket fenyegeti. milyen tanulságokkal szolgálnak a „perinatális rizikó prototípusára” irányuló kutatások. A közepes (II. élénk kutatási aktivitás ellenére a koraszülött gyerekek fejlődési perspektíváit illetően még mindig sok a kérdőjel. III. 2003).

Az érési állapot és a születési súly viszonyának változatai is hozzájárulnak a változatossághoz. E hiányosság kiküszöbölésére használhatók a fejlődés pre-. peri. ha figyelembe vesszük. akár 500 grammnál is kisebb újszülött marad életben. 2002. 1986). A fejlődési kimenetel vizsgálatának módszertani gondjai A koraszülöttek utóvizsgálatainak eredményeit bemutató korai közleményekkel szemben általános kifogásként merült föl. akiknek a súlya a gesztációs korhoz viszonyítva is alacsony.és posztnatális rizikótényezőit tartalmazó skálák (pl. 2008. Amint az első igényes. 1978). a fejlődés első éveire adnak használható előrejelzést (Kalmár.217 csoportszinten – bizonyos idő eltelte után már nem érhető tetten. de egészséges magzati fejlődést követően jönnek a világra (Aylward. hogy a koraszülött csoportokon belül a teljesítményszintet jelentős változatosság jellemzi. 2003. rövidítése AGA. 2003. Inkább összhangban vannak a tapasztaltak a tekintetben. amelyet a „koraszülött” fogalom lefed. igen távol áll attól. A definíció értelmében 37 héttel limitált gesztációs idő és 2500 gramm alatti születési súly a születéskori érettség és teherbíró képesség széles variációját engedi meg. Goldberg és DiVitto. sokszor még csak információt sem adnak vizsgált csoportjaik összetételéről (Aylward és mtsai. A gesztációs időnek megfelelő súlyú3 koraszülöttek éretlenül. hogy homogén populációnak lenne tekinthető. A 90-es évek közepétől egyre több 23-24 hétre született. Mindezen túl a koraszülöttséghez társuló perinatális komplikációk előfordulása és súlyossága is nagyon változatos. A részletes kockázati skálák alkalmazása azonban nem váltotta be azt a hozzá fűzött reményt. az 1000 grammot meghaladó születési súlyúak közt a túlélési arány már 93% (Aylward. 1994. kiderült. követéses vizsgálatok magasabb életkorokig jutottak. 2000). Azoknál. hogy a nagyszámú. hogy a komplex orvosi kritériumok is csak rövid időre. . 2007. Az orvostudomány és a technika fejlődésével egyre tökéletesedő koraszülött-ellátásnak köszönhetően jelentősen megnőttek az idő előtt világra jött újszülöttek túlélési esélyei. sőt. Littmann és Parmelee. Shonkoff és Phillips. A koraszülöttség fogalma A fejlődési kimenetel változatossága aligha meglepő. Wohlmuth. 3 Appropriate for Gestational Age. Schneider és mtsai. hogy a csecsemőknek az a köre. Rose és mtsai. Kalmár és Csiky. hogy a szerzők az egyéb rizikófaktorok szerepét nem elemzik. az éretlenségből következő rizikót a magzati fejlődés zavara is tetézi. 1989). potenciálisan jelentősnek ítélt orvosi mutató bevonása az elemzésbe segítene feloldani az ellentmondásokat.

Rutter. Nem kérdés. az 1000 gramm alatti születési súlyúaknál e zavar előfordulási aránya a 10%-ot is eléri. Ugyanakkor. hogy amikor megszületnek. hogy előre lássuk egy-egy idő előtt világra jött gyerek fejlődési perspektíváit. Danis és Kalmár. hogy a koraszülött csoport teljesítménye következetesen alacsonyabb. A nagyon kis súlyú koraszülötteknél a figyelemzavar-hiperaktivitás szindrómára utaló tünetek az átlagnál több mint 2 és félszer gyakrabban tapasztalhatók. hogy a koraszülöttek a születésüktől fogva ugyanazo- . A figyelem sok koraszülött gyereknél valóban érintettnek tűnik. a jelen kötetben). Ruske és mtsai. ha az ilyen. bár a talált eltérés mértékét illetően jelentősek a különbségek (l. 2005). Stewart és mtsai. Még ha néhány kutató talált is fokozottabb hajlamot koraszülötteknél ilyen zavarokra. Még a koraszülöttséggel összefüggő perinatális inzultusok hatására kialakult – képalkotó eljárások útján igazolt – agyi strukturális rendellenességek sem járnak együtt egyértelműen az értelmi fejlődés zavarával (Fearon és mtsai. amelyeknél a perinatális időszakban kimutatható idegrendszeri sérülés a mintavétel kizáró kritériuma volt. 2003). 2004. a gesztációs időtől függő mértékben éretlenebbek az időre születetteknél. hogy a kutatási eredmények nem adnak túl sok támpontot ahhoz. hogyan gondolkodjunk a csecsemők életkoráról. Mivel a teljesítmény elmaradásának hátterében gyakran figyelemproblémák húzódnak meg. a kutatások tanulságai ellentmondásosak. és annak elháríthatatlan velejárói lennének (Aylward. 2007. többnyire arra az eredményre vezettek. 1998. akik azzal érvelnek. Aylward. Olsén és mtsai. A korrigált életkorszámításnak azonban vannak ellenzői is. l. Mindebből nyilvánvaló.218 2004. mára már összegyűlt némi információ egyéb területekről is. szinte mindig az derül ki. Kalmár. A koraszülöttek esetleges viselkedési és érzelmi problémáinak háttere igen bonyolult kérdés. hogy ezeknek a gyerekeknek az átlagos intelligenciaszintje a tesztnormák szerint a normál zónában helyezkedik el. viszonylag kevésbé rizikós koraszülött gyerekekhez jól illesztett normál kontrollcsoportot is bevonnak a vizsgálatba – ennek a kritériumnak még mindig csak a koraszülötteket követő kutatások töredéke felel meg –. Rose és mtsai. 1999). 2001). képességtesztek. 2005. hogy a koraszülöttek fejlődése nem magyarázható meg a „biológiai főhatás” modell alapján (amely kizárólag a biológiai érésre fektette a hangsúlyt. semmi nem bizonyítja. tanulmányi eredmény) jellemzi. 2002. Emiatt a koraszülöttek életkorát korrigálni szokás: a születés várható ideje és a tényleges dátum közti különbséget levonják a születéstől számított életkorból. különösen fontosak a figyelem szerepére irányuló kutatások. Bár a követéses vizsgálatok többsége a fejlődési kimenetelt valamilyen mérhető teljesítménnyel (IQ . Az életkorszámítás problémái koraszülötteknél A koraszülöttek esetében már az sem egyértelmű. Azok a koraszülötteket hosszabb távon követő kutatások. hogy ezek közvetlenül következnének a koraszülött idegrendszer sajátosságaiból. Le kell vonnunk azt a tanulságot.

1994. Látványosan érzékelteti ezt az 5. Whitfield és mtsai. Gesztációs kor hetekben: A) 24. valamint Egyed tanulmányait a jelen kötetben. 1994. Danis és mtsai tanulmányát a II. Ennek következményeit egyelőre nem ismerjük pontosan. 2003. Katona. 2000). mint a velük megegyező naptári életkorú. még Danis és Kalmár. 1999. mint bármikor máskor az élet során (Aylward. Shonkoff és Phillips. szakszerű koraszülött-ellá 4 Az elméleti álláspontokról l. Ezen túlmenően inadekvát módon változik meg a már működésképes szenzoros apparátus ingerlése is: bizonyos. ábra Az agy fejlődése az életképesség határától. A B C D 5. Ez az utóbbi hatás esetenként az életkor alapján várhatóhoz viszonyítva előbbre hozhat bizonyos fejlődési teljesítményeket (Beek és Samson. 2. Kalmár és Csiky. Végül is egyik elképzelés sem megy túl a főhatás-modellen. időre érkezett újszülöttek. G. éppen abban az időszakban. hogy még az orvostudomány legújabb eredményeire alapuló. D) 36 Forrás: Gottlieb. a korrekció javaslata nativista. a jelen kötetben). és beavatkoznak az érési folyamatba. kötetben. Nézzük. amikor az agy fejlődése gyorsabb. a méhen belüli életben természetesen jelen levő stimuláció (elsősorban az anya természetes mozgásából adódó egyensúlyi ingerek) mennyisége jelentősen lecsökken.2. de tény. 1997). Kalmár és Csiky.4 Noha nyomósabb érvek szólnak a korrekció mellett. a látó és a halló rendszert viszont olyan ingerek érik. de az bizonyos. . A koraszülöttség önmagában nem kórok. milyen segítséget kínál az interakciós modell (l.219 kat a tapasztalatokat szerezhetik meg. Shonkoff és Phillips. Az éretlen szervezet számára a külső környezethez való biológiai alkalmazkodás nagy megterhelést jelent. ez sem oldja meg a koraszülöttek viselkedésének és fejlődésének értelmezésével kapcsolatos gondokat (Aylward. Danis és Kalmár. B) 28. gondoljunk bele: az ingerfeltételek a fogadásukra még nem érett idegrendszerrel találkoznak. C) 32. 2003. o) Mielőtt ebben az életkori korrekció ellenérvét látnánk. ábra. amelyekkel normálisan csak sokkal később találkoznának. 2003. (2007. hogy a koraszülöttek idegrendszere éretlen állapotban kényszerül a külső környezeti feltételek közötti működésre (Aylward.2. 2000). 1994). míg ellenzése empirista szemléleten alapul.

Csak olyan megoldás jöhetett számításba.2. ajánlják az ún. Ma már sok intenzív újszülött osztályon gondoskodnak a fény. Danis és Kalmár. magukhoz szoríthatják babájukat. hogy minél ritkábban kelljen megbolygatni. hanem közvetlenül kényszeríti a koraszülött törékeny szervezetét sokszor drasztikus válaszokra (Grunau és mtsai. kényelmetlen testhelyzetekkel járnak stb. 2005. az egy-egy inkubátorban több koraszülött baba elhelyezéséből következő fertőzések és a magas halálozási arány késztették az orvosokat alternatív megoldás keresésére. a babák báránybőrre fektetése gyengéd taktilis ingerlést nyújt. 2000). kényelmének szem előtt tartásával ésszerűsíthető a gondozási és kezelési beavatkozások megszervezése. a kenguru sajátos ivadékgondozási módja. sőt. 5. a jelen kötetben) a korai időszakban különösen erősek. A koraszülött életben tartása és fiziológiai funkcióinak biztosítása mellett az intervenció vezérelve ebben az időszakban az. A szülők sok időt tölthetnek az osztályon. A kórházak hiányos felszereltsége. az inkubátorba benyúlva simogathatják. Az ötlet alapja az Ausztráliában élő erszényes emlősállat. karjukba vehetik. Az egyetlen lehetőségnek az tűnt. hogy amilyen mértékben lehet. A kenguru gondozás A kenguru-intervenciót 30 évvel ezelőtt valójában az ország rossz gazdasági helyzete hívta életre Kolumbiában. Egy kenguru anya 30 kg is lehet. csökkentse a különbséget az érési állapot szerint adekvát intrauterin környezet és az aktuális ingerfeltételek között. A baba nyugalmának. 2000). Shonkoff és Phillips. a csekély számú ápoló személyzet. 5. A megterhelést tovább fokozzák a koraszülött életfunkcióinak fenntartásához gyakran nélkülözhetetlen orvosi beavatkozások. ha az anyákat bevonják a koraszülöttek intenzív ellátásába. A koraszülött-ellátás újdonságai az idegrendszer fejlődésének szemszögéből A fejlődés önkorrekciós tendenciái (l. amelyek sokszor fájdalmasak. A stressz immár nem az anya felől. és amennyire a koraszülött állapota megengedi.220 tás sem tudja reprodukálni az anyaméhen belüli fejlődés feltételeit. közvetetten idéz elő esetleges biokémiai változásokat. Emellett számolni kell azoknak az ingereknek a megterhelő hatásával is. amely nem kíván technikai felszereltséget és anyagi ráfordítást. Egyre több helyen teszik lehetővé.2. 1 g súlyú és 2 cm hosszú. keretes szöveg). kenguru-módszert (l. csu- . 1975).és az erős hangingerek csökkentéséről. még a táplálás és az oxigénellátás szempontjából sem. A kenguru újszülöttje nagyon korán és éretlenül jön a világra. kicsinye ezzel szemben kb. A vesztibuláris (az egyensúlyozó szervet érő) ingerek hiányának pótlására ringató inkubátorokat vagy vízzel töltött matracokat használnak (Korner és mtsai. amelyek fogadására az idegrendszer még nem készült fel. és az idegrendszer plaszticitásának köszönhetően ezeknek az inzultusoknak a hatása többnyire nem visszafordíthatatlan (Shonkoff és Phillips.

A kengurubébi táplálékszükségletét az erszényen belül található emlőkből. Ez a helyzet kényelmes az újszülött számára. hogy otthon az anya más családtagok segítségével napi 24 órán keresztül biztosítja a kenguru gondozást (Ruiz-Peláez és mtsai. és egyre többen látogattak Kolumbiába. ábra. folyamatosan hallhatja az anya szívhangját. Ahol a technikai feltételek rendelkezésre állnak. a kenguru gondozást az intenzív ellátás kiegészítéseként. hogy közelről ismerkedjenek meg a módszerrel. akin csak pelenka és esetleg sapka van (l. kép: Egy kenguruzó anyuka www. szopással szerzi meg. Az anya szervezete mintegy termosztátként működik.edu/images/neonat04.advance. viszont már megszületésekor képes rá. Az anya testén tartott baba megfelelő ingereket kap idegrendszere fejlődéséhez.uconn.jpg csökken. ha súlya eléri a 2-4 kg-ot. a bőrével érintkezve. és amint szopni képes. A kis kenguru kb. A kenguruhelyzet hatásosan szabályozza az újszülött testhőmérsékletét. optimális a szabad légzéshez. ahogy ezt az újszülött megfelelő hőmérsékletének fenntartása igényeli). amelyet már méhen belülről ismer. A módszer bogotai kipróbálásakor azt tapasztalták. az anya mozgása révén gyengéd vesztibuláris ingerlést kap. 8 hónapig él az anya erszényében. hogy a koraszülöttek többségének stabilizálódott a légzése és keringése. 5. A kenguru módszert alkalmazó anyának a ruhája alatt. hogy az anya hasán lévő erszénybe bemásszon. de az érdeklődést fölkeltette.3. 5. a két melle között függőlegesen elhelyezve kell tartania gyermekét. A halálozás és a komplikációk előfordulása nem volt gyakoribb. Winberg. 2004. és megindult súlygyarapodása. de alkalmanként behatárolt időtartam- . Később hely hiányában a már lélegezni és szopni képes koraszülötteket még jóval az időre születés életkorának elérése előtt – rendszeres ellenőrzés mellett – hazaadták. rendszeresen.1 kép). hőmérséklet-szinkronitás alakul ki az anya és gyermeke között (az anya testhőmérséklete automatikusan úgy emelkedik vagy 5. 2005) A világ fejletettebb országaiban a szakemberek eleinte hitetlenséggel fogadták a kenguru gondozás tapasztalatairól szóló beszámolókat.221 pasz. A kengurubébi még könnyen kihűl. azzal a feltétellel.1. ezt saját igénye szerint teheti. A 80-as évek közepétől a kenguru módszert kipróbálták az USA-ban és Európában is. és azt csak akkor hagyja el.3. mint az inkubátorban elhelyezett koraszülöttek közt. ábra A kenguru helyzet 5.

hogy a szociális környezet hatásai enyhíthetik vagy súlyosbíthatják a koraszülöttséggel vagy egyéb perinatális komplikációkkal kapcsolatos fejlődési zavarokat (csak az összefoglaló tanulmányokat. hogy hamarabb váltak képessé a támogatás nélküli. A kutatási eredmények azt is valószínűsítik. Tamis-LeMonda és Roberts. a kiemelkedően nagyszabású kutatásokat és néhány újabb közleményt kiemelve: Goldberg és DiVitto. mint a kockázatmentesen fejlődőre.222 ban (gyakran napi több órán keresztül) alkalmazzák. . hogy ha a biológiai rizikótényezők hátrányos – vagy még rosszabb esetben veszélyeztető – környezetben fordulnak elő. többet aludtak (főleg az egyes alvásperiódusaik időtartama hosszabbodott meg). ellenáll nekik. 1993. A kenguru gondozás pozitív hatása természetesen nem korlátozódik a koraszülöttekre sem a baba. önálló légzésre. Fontos a helyzet másik résztvevőjére. amikor a gyermeket haza kellett vinni a koraszülött osztályról (Anderson. Forrás: T. és hosszabb ideig szoptattak. hogy hazaadják őket. és kevésbé éreztek félelmet. Kalmár. magabiztosabbak lettek abban. Smith és mtsai. 2007). az együttes kedvezőtlen hatás súlyosabb. további irodalom l. hogy megfigyeljék a gyermekük egészségi állapotát. amelyeket az optimális biológiai állapotban levő csecsemő vagy kisgyermek önmaga kompenzálni képes. mint ami egyszerű összegződés alapján várható lenne. Ribiczey és mtsai. így például az extrauterin (méhen kívüli) életfeltételek közé idő előtt kikerült idegrendszer funkcióképességét károsíthatják. az anyára gyakorolt hatás is. szükség esetén oxigéntámogatás mellett. hogy a módszer biztonságos. 2009 összefoglalója alapján Biológiai rizikó és a környezet Az utóbbi két évtizedben egyre szaporodnak a bizonyítékok arra vonatkozóan. 2010. 2002. A minimális környezeti deficit fogalma alkalmas lehet olyan környezeti feltételek jellemzésére. Sameroff. Itt is érvényesül az interakció: a biológiai inzultusnak kitett idegrendszerre másként hathat egy adott környezeti tényező. de a különböző rizikótényezőknek kitett. 1996. Önmagáért beszél az az adat. 2004. A kenguruzó anyáknak több teje volt. Az eredmények tudományos elemzése alátámasztotta. kevesebbet sírtak. 1999). Ezenkívül kimutatható volt a viselkedés-szabályozás kedvező változása: negatív aktivitásuk csökkent. és emellett még a kórházban jó minőségű koraszülött-ellátásban részesülő babáknál is vannak jótékony hatásai. Közelebb érezték magukhoz újszülöttjüket. Hámori. 2002. hogy hamarabb váltak alkalmassá arra. mintegy leperegnek róla – így potenciálisan ártalmas hatásuk általában nem is válik ismertté –. Schneider és mtsai. és megnövekedett az éber nyugalmi állapotban töltött idő. sem az anya esetében. A legmeggyőzőbb talán az.

Landry és mtsai. Nem elég. 1998. 1992). Újabb adatok az anya válaszkészségének (pl. petyhüdt tónusú baba látványa az inkubátorban bonyolult eszközökkel körülvéve érthetően riasztó élmény a koraszülés stresszétől már amúgy is megterhelt szülők számára. Spiker és mtsai. A szociális stimulálásra magas az ingerküszöbük. A koraszülött csecsemők interakciót nehezítő sajátosságai rövidebb-hosszabb ideig fennmaradnak a születés várt ideje után is. mint az alacsonyabb társadalmi osztályból származó gyerekek (Beckwith és mtsai 1992. A tranzakciós fejlődésmodell segítségével (l. Tamis-LeMonda és mtsai. Kalmár. 1997. amelyek a gondozóval való interakciót. nehezebben értelmezhetőek. Kevesebbet mosolyognak. 1994. ezért nehezen hozzáférhetőek. a későbbiekben nem értek el magasabb értelmi szintet. és többször nyűgösek az anyával való interakció során. Az átlagon fölüli szociális helyzetű családok koraszülött gyermekei közül azok. A kutatásban használt. Landry és mtsai. kevésbé éberek és lassabban reagálnak. 1998.és perinatális orvosi adatokra alapuló kumulatív rizikóskála előrejelző értékét jelentősen megnövelte olyan változók bevonása. Általában passzívabbak. hogy a koraszülöttek jelzései kevésbé egyértelműek. Egy nagyszabású Los Angeles-i. Ribiczey és mtsai. a kellemetlen ingerek iránti toleranciájuk ugyankkor alacsony. Wijnroks. amelyek a gondozó-gyerek interakció sajátosságait ragadják meg. Goldberg és DiVitto. törékeny. milyen tényező segíti vagy hátráltatja a fejlődést. kevesebbet vokalizálnak. ennek nyomán pedig a szülőknek a gyerek felé irányuló viselkedését jellegzetesen módosítják. energiakapacitásukat szinte teljesen lekötheti az életfunkciók puszta fenntartása. A környezet vagy saját állapotuk változásai gyakran váltanak ki náluk sírást. azaz a gyerek állapotától. Ami a gondozói oldalt illeti. sőt. valamint a nyelvi háttér szerepére. 1996. Cohen és mtsai. Az éretlen újszülöttek kevésbé éberek és válaszkészek. 1999). Az apró. 2002. Danis és Kalmár. A szüleik sokszor írják le őket nehéz temperamentumúnak. 1998). Ebből azonban nem kapunk közvetlen információt arról. longitudinális vizsgálat már az 1980-as években ráirányította a figyelmet a gondozó és a gyermek közti interakciók. a jelen kötetben) még közelebb juthatunk a koraszülött gyerekek fejlődése körüli rejtélyek hátterének megértéséhez. Wijnroks. Kalmár és Csiky. Bradley és mtsai. ingerlékenyebbek. alig lehet velük kapcsolatot teremteni. 2007. A gondozó feladatát tovább nehezíti. pre. további hivatkozásokat l. megfelelő kontrollcsoportokkal összehasonlítva a . ha számításba vesszük. Nehezebb őket megnyugtatni.223 Az otthoni környezet minőségének mutatójaként gyakran használják a szocioökonómiai státuszt (SES). hogy a környezethatás érvényesülése függ a fogadó feltételektől. akik fejlődésük korai szakaszában nem részesültek elegendő. személyükre irányuló figyelemben. a stressz vegetatív jeleit is. A szülők kapcsolata a koraszülött babákkal atipikus feltételek közt kezdődik. 2002. többször fordítják el tekintetüket. valamint a stimulációnak (pl. A koraszülött csecsemők viselkedési sajátosságait. 1993. mára már számos kutatás dokumentálta (pl. 2010) kitüntetett jelentőségére utalnak. Tamis-LeMonda és Roberts. hiszen a gyerek maga is sokféle eszközzel befolyásolja a környezetét.

A tranzakciós mechanizmusban számos tényező vesz részt. Az intervenció szemszögéből két tanulságot kell feltétlenül levonnunk. de hogy miképpen. valamint Ferenczi. ezek bonyolult összjátéka vezet egy bizonyos kimenetelhez. hogy a gondozó érthető és jó szándékú igyekezete a koraszülött érzékeny idegrendszerének túlingerléséhez is vezethet (Barnard és mtsai. a szenzitív válaszkészség (Landry és mtsai. Ha a negatív tranzakció-láncolatot nem sikerül kivédeni. ami a koraszülött csecsemők passzivitása. 1999). A fenti kutatási tapasztalatok ismeretében már valószínűleg senki sem lepődik meg azon. 1989. vagyis azt. 1998). 2002). Kalmár. Ez az intervenció tervezése szempontjából is fontos összefüggés. hogy csak „minimális környezeti deficitről” lesz szó. a csecsemő deprivált környezetben fog élni. A koraszülöttség ténye és a koraszülött sajátosságai mindenképpen befolyásolják az anyai viselkedést. a jelen kötetben). a ténylegesen elért fejlettségtől és az aktuális állapottól függetlenül. 2002. 1997. Wijnroks. Fontos azoknak az anyát érintő rizikótényezőknek az azonosítása. Ha a szülők a koraszülött babát betegnek tekintve csak a külvilág hatásaitól való megóvására törekednek. tényleges vagy vélt fejlődési lemaradására. hogy a specifikus szülői magatartás a legtöbb esetben kompenzációs törekvésből fakad. Több kutató tapasztalata szerint jobban igyekeznek gyerekeiket stimulálni. Úgy tűnik. a kontaktusfelvétel nehézsége. de a rizikós baba fejlődése már ezt is megsínyli. Más szerzők szerint a hosszú korai szeparáció. amelyek a nem megfelelő illeszkedést valószínűsítik (l. A veszélyek elkerülésének kulcsa a koraszülött sajátos szükségleteire érzékeny odafordulás. passzívak lesznek. Lehet. Tamis-LeMonda és Roberts. illetve a csecsemő sorsának bizonytalansága az anya magatartásának más irányú alakulásához is vezethet: például túlzott féltéshez. hogy az anya a koraszülöttségből következő megnehezített gondozási és interakciós helyzetre a csecsemő számára kedvezőtlen viselkedési stílus kialakításával fog reagálni. 1984. válaszkészségüket fokozottabbnak találták. 2007. Danis és Kalmár. túlgondoskodáshoz vagy kevésbé szeretetteljes viselkedéshez (a hivatkozásokat l. hogy a koraszülött gyerekek fejlődésének megbízható előrejelzése még a legrészletesebb orvosi adatok birtokában sem lehetséges. reakcióként a koraszülött csecsemő tipikus passzivitására. Holmes és mtsai. vagy elbizonytalanodnak. A veszélyeztetettként született gyerekek megkülönböztetett kezelése a szülők részéről iskolás korig is megmaradhat. Goldberg és Di Vitto. . Kalmár és Csiky. és maguk is visszahúzódnak. a biológiai rizikó folytán fokozottan sérülékeny csecsemő fejlődése súlyos zavart szenvedhet.224 koraszülött gyereket nevelő anyák attitűdjét elfogadóbbnak. A kedvező kimenetel hátterében a stimulációnak mutatkozik kitüntetett szerepe. és általában involváltabbnak mutatkoznak a gyereknevelés tekintetében. csökkent válaszkészsége alapján kompenzációs mechanizmusként értelmezhető. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni annak a veszélyét sem. az számtalan egyéb feltételtől függ.

1997). gyógytornászhoz. Hatékony prevenció és hosszú távú eredmény csak a fejlődés dinamikus rendszerszemléletén alapuló megoldásoktól várható (l. a diagnosztizált testi. valamint Varga és mtsai. 1999). amit a koraszülöttség képez. Bradley és mtsai. Danis és Kalmár.és értelmi rendellenességekkel a gyerekeket a megfelelő szakmák képviselőihez – szakorvoshoz. érzékszervi. családjukat és tágabb környezetüket olyan rendszerként kezelik. 1995. Blair és mtsai. aki természetes körülmények között az anya. és még a szociális hátrányt is ellensúlyozni tudták (pl. . amelyek segítségével sikerült enyhíteni koraszülöttségből fakadó fejlődési problémákat. és ebből következően a megfelelő hatékonysággal kecsegtető intervenció megtervezése igen bonyolult feladat (Kalmár és Csiky. rendkívül összetett jelenség. Amint az előzőkben láttuk. a jelen kötetben). Az intervenciós erőfeszítéseket mindenekelőtt a halmozottan veszélyeztetett alcsoportra. és nem szolgálja igazán a megelőzést. amelynek az összetevői együttesen és egymásra kölcsönösen hatva határozzák meg a fejlődési kimenetelt (Kalmár és Csiky. gyógypedagógushoz – utalják. hogy az a rizikó. amelyek a sajátos igényű gyereket. Ez a megközelítés nem veszi figyelembe a probléma komplexitását. Mindez érthetővé teszi. mozgás. miközben a szegénység és szociális hátrány jelentős kockázatot jelent a gyermekek várt idő előtti megszületése szempontjából (l. hogy mindennek feltételei megteremtődjenek. hogy jelenleg még sehol nincs biztosítva az összes koraszülött gyereket nevelő család (vagy akár csak ezek többsége) számára elérhető szakszerű támogatás. McCarton és mtsai. Az alapellátásként nyújtott utógondozás a legtöbb helyen kimerül a fejlődés követésében. A szegénység és az ebből fakadó stresszhelyzetek érthető módon súlyos akadályát képezik annak. a szegénységben élő családok koraszülött gyerekeire kellene összpontosítanunk. 1999. Shonkoff és Phillips. a koraszülött csecsemők speciális szükségletei és gyakran atipikus viselkedése különös odafigyelést és érzékenységet kívánnak a gondozótól. 1994.225 Lesz-e hasznuk a koraszülött gyerekeknek a velük folytatott kutatásokból? (Az intervenció kérdése) A fentiek fényében nyilvánvaló. A szakirodalomban már találhatunk néhány ígéretes példát a szülői kompetencia és magatartás fontosságának a felismerésére épített intervenciós programokra. a jelen kötetben). 2000). fentebb.

Hammond. Alkalmazott Pszichológia.. H. Developmental changes in maternal interactions with term and preterm infants. (1989). „Mozgó rizikó” koraszülött gyerekek fejlődésének tükrében.. Outcome studies of low birth weight infants published in the last decade: A metaanalysis. Kalmár M. megjelenés alatt. Medicina. úgymint fertőzések. Neonatology. Kangaroo care of the premature infant. Minthogy ekkor a fejlődés feltételeit az anya szervezete biztosítja. New York. Aylward. Infant Behavior and Development.. Alkalmazott Pszichológia. Bee. C. 253–268. 43–54. Journal of Pediatric Psychology. 515–520. S. Klinikai fejlődésneurológia. Fejezetünk – kitekintve az ártalmak megelőzésének. Az a periódus. 115. New York. A lakosság jódellátottsága elégtelen. I.): Nurturing the Premature Infant: Developmental Interventions in the Neonatal Intensive Care Nursery. kivédésének lehetőségeire – az idegrendszer szempontjából tekinti át azokat a rizikótényezőket. Methodological issues in outcome studies of at-risk infants. (2010). E. Aylward. Pfeiffer.. M. 27. In. 101–113. G. Aylward. G.. (ed. 131–160. amelyben az agy fejlődése a legrohamosabb. The Journal of Pediatrics.. P.226 ÖSSZEFOGLALÁS A családok legnagyobb vágya – és egyben a társadalom érdeke is – az. In: Roberts. (1999). hiányállapotok. Környezetünk azonban számos olyan veszélyforrást rejt. 34 (3–4). Az elemzés alapját képező tranzakciós fejlődésmodell irányt mutat az intervenció számára is. Magyar Pszichológiai Szemle. 1 (4). (ed. Wright. (1999). 139–170. Csiky E. K. (1984). prematurity. A. Oxford University Press. J. még a magzati korszakra esik. P. AJÁNLOTT MAGYAR NYELVŰ IRODALOM Farkas. G. (1994). and developmental issues. Budapest. A koraszülöttség fejlődéspszichológiai implikációi. Kalmár M. S. G. Verhulst. A. P. Barnard. (2002). Csiky E... (2001). Van lehetőség a jódpótlásra. Guilford. C. (2003). Katona F. Sajgó.: Goldson. FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM Anderson. E. 34–42. Táplálkozás-allergia-diéta. és fejlődésük zavartalan legyen. M. Kalmár M. Következésképpen a megelőzés kulcsa az anya életmódja. (1999). amely ennek teljesülését megakadályozhatja. . I. 7. 6. innen érhetik a magzatot ártó hatások is. Az intervenció feladatai és lehetőségei koraszülött gyerekeknél – pszichológiai nézőpontból. 37–45. hogy a gyerekek egészségesen szülessenek.) Handbook of Pediatric Psychology. M. méreganyagok. Ribiczey N. NICU. L. A veszélyeztetett újszülöttek fejlődésének bonyolult összefüggéseit fejezetünk a perinatális rizikó prototípusának tekintett koraszülöttségen keresztül mutatja be. amelyek ennek a kiemelkedő fontosságú szervünknek a fejlődését a legintenzívebb változások időszakában akadályozhatják.

Vol. premature infants: Participation and intellectual development.): Handbook of Parenting. (1992). (1994). S. Sajgó.): Handbook of Infant Development. K.. 367–371. Monk. R. 101–113 Beckwith. (2000). Nosarti... Y. Fifer. 34–42. K. Ramey. A. P. Samson. Child Development. B. Beckwith. Van lehetőség a jódpótlásra. (2001). . G. Freides.. 3. A. 36. R. Cohen. J.. Lancet. NJ. Proceedings of the Nutrition Society. Early intervention for low birthweight. Mundform..227 Barratt. Barnard. M. H. In: Stanbury. 346–360. 3. J. B. van. 1–11. S. S. . 1. Ablex Publ.... P. Fogel.. 195–200.. (2001). 65. H. J.E. policy. E. Early indicators of resilience and their relation to experiences in the family environment of low birthweight. Caulfield. I. Born.. G. K. L. Bleichrodt. Rivera. Oxford. Developmental Science. Sigman. P. (2004). Rodning. Budapest. M. D. 37–50. Gottlieb. Brain volumes in adult survivors of very low birth weight: A sibling-controlled study. J. A. (2002). Oxford. Rifkin. L. Blair. Lányiné Engelmayer Á. 339–360. C. 1198–1208. De Onis.. (2008). A meta-analysis of research into iodine and its relationship to cognitive development. K. J. 75–79. N. Cognizant Communication Corporation.. Pope. S. A. Oxford. Blackwell’s.diéta... Lindsay. 59. Infant Behavior and Development. J. F. Rátay Cs. Farkas.. Bhutta. D. 641–659. G. (ed. Child Development. D. Developmental Disorders: A Neuropsychological approach. 243–260.. Beek. Aquino. M. Biological and social precursors of a 12 year competence in children born preterm. M. In: Bremner. D. Hammond. (1984). H A.. (2001)... P. Delange. (2001). F.. Parmelee. O’Connell.. H. Mathers. Grose-Fifer. M. 114. 7. (eds. M. 371. L. C. L. (Eds. (1992). (1994). Black. Allin.. (2007). Kelleher. Cohen. Preterm children at early adolescence and continuity and discontinuity in maternal responsiveness from infancy. H. and practice. Bee... 1267–1271. NJ.. In: Bornstein. Bradley. T. 542–554. New York. Parenting children born preterm. (eds. Z. Fogel. H. S. G. premature children living in poverty. W. P.): Handbook of Infant Development. Biochemical Society Transactions. M.. Stewart... M. Lawrence Erlbaum Associates (LEA). Georgieff. Norwood. Infancy research. W. M.) Longitudinal studies of children at psychological risk: Cross national perspectives. L... 99... Az értelmi fogyatékosság kóreredete. A lakosság jódellátottsága elégtelen. 505–542. C. Pediatrics. C. C. Whiteside. M. J. Developmental changes in maternal interactions with term and preterm infants. Probabilistic epigenesis. Hardin.. Frangou. Auerbach. C. In: Greenbaum. (1995). M. Blackwell’s. Medicina.. M. C. Ezzati. Goldberg.. E.. The role of iron in neurodevelopment: Fetal iron deficiency and the developing hippocampus. Prenatal development and risk. (ed. In: Bremner. (2008). (1978). Czeizel E. Táplálkozás – allergia . R. Maternal and child undernutrition: global and regional exposures and health consequences. Di Vitto. Casey.): The Damaged Brain of Iodine Deficiency. Murray. The role of iodine in brain development.. Fearon. (1994). 6... E. L. E. Communication in preterm infants: Why is it different? Early Development and Parenting. American Journal on Mental Retardation. Mahwah. 63.. Blackwell’s. Taylor.

. 34 (3–4). Alkalmazott Pszichológia. Joubert. Kalmár. 1 (4). F. Many. J. McCormick. 470–474... K.. Fattal-Valevski. 277. Cuervo.. G.. M. Bauer. Kraemer. Tyson.. Kangaroo mother care. 61. E. Gyurke. H. Journal of the American Medical Association. J. Feldman. J. Harel.. Pyhtinen. T. The relation of change in maternal interactive styles to the developing social competence of full-term and preterm children. A jódellátás növelésének lehetőségei Magyarországon. an example to follow from developing countries. Medicina.. (2005). Anyák és egyéves gyerekeik interakciója játékhelyzetben – számít-e. (1989). (2000). M. Pediatrics.. Bassan. Budapest. (2007). M. A cognitive cascade in infancy: Pathways from prematurity to later mental development. Psychological findings in preterm children related to neurologic status and magnetic resonance imaging. Gyermekgyógyászat. A. 367–378. M. Medical correlates of infant development... T. 1172–1184. 76. C. 361–367.. (2008). Posner. 36. Tóth. L. H. 293–300.. 16. Feldman. 523–533. Miller-Loncar. prospective study. W. F. N. Littmann. S. Corvinus Egyetem. Korkman. Smith. 126–132. Holmes. L. E. (1999). J. H. Az intervenció feladatai és lehetőségei koraszülött gyerekeknél – pszichológiai nézőpontból. F. Pathways from prematurity and infant abilities to later cognition. Pääkkö. (1997). A. C. A. J. E. P. Whitfield. 43–54.. R.. E. F. Budapest.. G. 0–2 éves korúak adatai. K. C. Swank. A.. Broyles.. C. (1988). Csiky. 139–170. ELTE Eötvös Kiadó. R. Landry.. Smith. 113 (3). R. R. Results at age 8 years of early intervention for low-birth weight premature infants.. 3. (1978). Brooks-Gunn. Six-year follow-up of children with intrauterine growth retardation: Long-term. S. (1999). H.. W. L. Születési súly és születési hossz standard az 1973–78 évben élve-született újszülöttek adatai alapján. R.. 33.... M. Neonatal procedural pain exposure predicts lower cortisol and behavioral reactivity in preterm infants in the NICU. (1998). J. 102.. . Ribiczey. Demográfia. J. Klinikai fejlődésneurológia. J. Casey. Joubert.. Parmelee. Child Development. M. M. S. E. (2005). 105–123. F. K. 1040–1053. 329. P. Oberlander.. J. Á. D. Van Rossem. M. F. (1994). Bernbaum. Applied Developmental Psychology. A. P... R. E. Developmental Psychology. N.. R. 39. 43–58.228 Grunau.. Haley. Pain.. S.. 2010/1. E. Tonascia. Pediatrics. Katona F. J. Az intelligencia alakulásának előrejelezhetősége és váratlan fordulatai. J. L. Doktori értekezés. Reich. Van Rossem. (2004). A. M-R. Y. Kalmár. Intelligence. Olsén. A. R.. C.. Magyar Pszichológiai Szemle. R. 15. The development of high-risk infants in low-risk families. 81–137. A koraszülöttség fejlődéspszichológiai implikációi.... Rizikómentesen született.. M. (1983). Child Development.. S. (1997). British Medical Journal. Effects of waterbed flotation on premature infants. Jankowski.. Leitner. Pediatrics. Rose.. Ruiz-Peláez.. Scott. H.. L. L. Kutai. D. Weinberg.. J.. (2010). 781–786. S. Wallace.. J. Kalmár. Fitzgerald. L. C. Yu. Miller-Loncar. valamint koraszülött gyerekek követésének tanulságai. Jankowski. Ágfalvi. Meinert. Geva. Csiky. 107–139. Charpak. 329–336. Bennett. Holsti. Puskás. 56 (3). (1998).. A. C. J. P. 1179–1182. Swank. Kalmár M. S. I. (2007). C. D. Rose. N. J. Országos reprezentatív növekedésvizsgálat. Korner. Vainionpää. C. 69.. J.. M. Solimano. L. B. E. McCarton. K.. Journal of Child Neurology. Jaffa. Budapest. Landry. H. (1975). Predicting cognitive-language and social growth curves from early maternal behaviors in children at varying degrees of biological risk... hogy a csecsemő koraszülött volt? Pszichológia. I. C.. Järvelin. Cosper... Haffner.

Lancet.) Az újszülött. M. S. Luster... Roberts. A koraszülött állapot hatása az anyai érzelmekre.. (1999). Enhancing maternal interactive behavior and child social competence. 37. (eds. Early maternal stimulation and the development of cognitive competence and attention of preterm infants. D. Foster. Brain structure and neurocognitive and behavioral function in adolescents who were born very preterm. In: Fitzgerald. 7. J. G. Responsive parenting in the second year: Specific influences on children’s language and play. 43. P... D. Szakdolgozat. Early Development and Parenting. European Journal of Psychology of Education. F.. 47. . O. J.. H. I.. E. Akadémiai Kiadó. Townsend. Moseley. Models of development and developmental risk. M. R.. 385–406. Roth. T. Budapest. D. Wildin. Early Development and Parenting. (2005).): Handbook of Infant Mental Health.. Wijnroks. In: Véghelyi.. K. M. Murray. (1997). Kingsley. Grunau. Mother and newborn baby: Mutual regulation of physiology and behavior: A selective review. H. 855–864. Neuropsychological outcome at adolescence of very preterm birth and its relation to brain structure. 77. (1996). T.. Multiple meanings of a developmental perspective on psychopathology. P. L.. 217–229.. Stewart.. (2005). Smith. 754–768. ELTE PPK Pszichológiai Intézet. C. L. Holsti. A. (1996). Swank. European Journal of Developmental Psychology. S. S. R. Winberg. L.. S. S.. H. Karraker.. Amess. RoutledgeFalmer.. A. New York. Schlagmüller. Wyatt. D. D. UNICEF (2009). R... (szerk.): Infant Development – Ecological Perspectives. Miller.. E. T. N. C. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 3–13. Whitfield. Wolke. (1986). language. Sameroff. Murray.. Developmental Psychobiology. 1653–1657. and living skills. A. E. Ferguson. L. Denson. V. 2 (3). (2004). Brooks-Gunn. S. P. Baumwell. Townsend.. K. P. Rifkin. M. From Neurons to Neighborhoods. L. E. (1998). Koraszülöttek. (2001). F. E. H. (2002). J. 455–517. 5. 353. H. Washington. Hámori. Bornstein. V. J. 85–90. D.. Damast.. C. J. The relation of medical risk and maternal stimulation with preterm infants’ cognitive. L. S. Shonkoff. Wohlmuth. The Science of Early Childhood Development. (1993).. Guilford. L. H. R. Kerpel-Fronius. R. C. Schneider. Jr. Tamis-LeMonda. Archives of Disease in Childhood. Rutter. Ö. Meyer.. Stewart. P. P. Landry. 64. (ed. 173–183. 221–252. Pathways to developmental outcomes in preterm infants... Tamis-LeMonda.229 Ruske. C.... In: Zeanah. A. 19. Spiker. M. Phillips. M. M. Rifkin. 226–233. (2009). New York...M. J. W. National Academy Press. Child Development. E. P. Baldwin. J. S. (2000). W. Developmental Medicine and Child Neurology.. A. J. J. Pathways to school achievement in very preterm and full term children.. (1993). Extremely premature (800g) schoolchildren: Multiple areas of hidden disability. Lewis. Tracking Progress on Child and Maternal Nutrition: A survival and Development Priority. Kirkbride. 19–30.

és családtervezés Gyermekvállalás és hátrányos helyzet Várandós apák Couvade rituálé. fejezet A VÁR ANDÓSSÁG ÉS A SZÜLÉS PSZICHOLÓGIAI VONATKOZÁSAI ÉS TÁRSADALMI BEÁGYAZOTTSÁGA Varga Katalin1.230 III. valamint Aktív Szülés Program 2 Eszterházy Károly Főiskola. ismeretek. iskolázottság A várandósság időszakában rendelkezésre álló támogató programok Támogatás szüléskor… …és szülés után . Szociálpedagógia tanszék TÖRTÉNELEM ÉS TÁRSADALOM A VÁRANDÓSSÁG NÉHÁNY ÉLETTANI ÉS LÉLEKTANI VETÜLETE A VÁRANDÓSSÁGGAL KAPCSOLATOS ANYAI ATTITŰD Gyermekvállalási kedv és termékenység Magyarországon A gyerekvállalás rendje és motívumai Gyermek. Andrek Andrea1. couvade szindróma APÁK KOMMUNIKÁCIÓ ÉS KAPCSOLAT A MAGZATTAL – A LELKI KÖLDÖKZSINÓR SZÜLÉS Kapcsolatot erősítő programok – a születés előtt A szülés kulturális beágyazottsága A szülés lélektana A szülést kísérő lélektani-érzelmi változások Együttszülés A GYERMEK MEGSZÜLETÉSE UTÁN GENERÁCIÓKON ÁTÍVELŐ HATÁSOK BEAVATKOZÁSI LEHETŐSÉGEK A korai kapcsolat és az anya-gyerek kötődés összefüggései Kedvezőtlen kimenetelű szülések Informáltság. FEJLŐDÉS A CSALÁDBAN: INTERAKCIÓK ÉS KAPCSOLATOK 6. Herczog Mária2 1 ELTE Affektív Pszichológiai Intézeti Központ.

Kiemelt fontosságú az anya és az újszülött háborítatlan együttléte közvetlenül a születést követő órákban. A várandósság lélektani szempontjai közül tárgyaljuk az anya pszichés változásait. jóval szerényebb képet kapunk róluk. . A szüléssel összefüggésben kiemeljük az anya felfokozott érzékenységét az őt érő hatásokra. Részletesen szólunk a várandósság két gyakran „elfelejtett” szereplőjéről: a magzatról és az apáról. ezen belül kiemelten az anya attitűdjét várandósságával és születendő gyermekével kapcsolatban. Fejezetünket az intervenciós lehetőségek rövid összefoglalásával zárjuk. kedvezőtlen feltételek esetén gátolhatják a szülés természetes.231 A gyermekvárás és a szülés napjainkban a mi kultúránkban lényegében egészségügyi esemény. mivel a várandósság és a szülés minden elemét átszövik hagyományok. kulturális meghatározottságok és komplex társadalmi hatások. élettani menetét. Ha pusztán így tekintünk ezekre a folyamatokra. amelyek kedvező esetben támogatják. mint amilyenek valójában. Fejezetünkben a kérdéskör lélektani vetülete mellett a szociológiai vonatkozásokat emeljük ki.

szociális szempontból megközelítendő életszakasz. A tapasztalatok szerint a várandósságot egyes asszonyok a szervezetük tökéletes működésének csodájaként élik meg. . 1991). Az önismeret. legalább ennyire érzelmi. Stewart. demográfiai komponensei sem elhanyagolhatók. a testtudatosság és a kívánt gyerekek tervezése nagymértékben hozzájárul a megszülető gyerek életesélyeinek javításához.232 BEVEZETŐ A várandósság és a szülés körül számos izgalmas tudományos kérdés fogalmazható meg. A gyakorlatban is sokszínű élmények tárulhatnak elénk. traumatikus élmény a szülés. a család működésével. valamint a várandósok és szülő nők megfelelő kísérése. 1969. kiemelkedően a feminista perspektíva megjelenése és rendkívüli hatása e területen (de Beauvoir. a társadalomlélektan meghatározó volta miatt kiemelten kezeli (Stone és Selin. megfelelő információk elérhetősége és megtanítása. hogy melyik családba hány gyermek születik. Az is nagyon változó. Az apa jelenléte a szülésnél egyes párkapcsolatokat megerősít. esemény. kívánságaik figyelembevétele módot ad arra. nevelésének kérdéseivel. A várandósság és a szülés nem elsősorban és kizárólag egészségügyi kérdés. 2004). A várandósság és szülés szorosan összefügg a megszületett gyerekek gondozásának. Gelis. mások számára keserves. másoknál messzire húzódó nehézségeket hoz. miért és hogyan. sőt társadalmi. A gyermekvárás tudatosságának erősítése. és számtalan vonatkozása önálló kutatási terület. TÖRTÉNELEM ÉS TÁRSADALOM A várandósság és a szülés társadalomtörténete kiterjedt irodalommal rendelkezik. így a lélektan. a néprajz. amelyeket a nőmozgalmak különféle állomásai jelentettek. míg másoknál ez az időszak valódi „terhet” jelent. a szociológia. míg másoknak nehezére esik saját gyerekük ellátása. orvostörténeti elemzések mellett kiemelkedő jelentőségűek azok a változások. 2009. az antropológia. a jó színvonalú felkészítés. Egyesek életük csúcsélményét jelenti gyermekük világrahozatala. hogy ez a természetes folyamat a nők és a leendő apák számára is örömteli és aktív folyamat legyen. a kultúrtörténet. Egyes anyák a legtermészetesebb módon gondozzák csecsemőiket. A történeti.

hogy a gyereket a természet vagy Isten adományának. gazdasági változásokkal. Ennek megfelelően a történelem folyamán eltérő módon kezelték térben és időben a fogantatást. családjaik élnek. anyasághoz.. hogy akar-e valaki gyereket. megvásárlására. társadalmi viszonyokról. milyen információkhoz fér hozzá. a lélekről. a szülési pozíciók stb. és ennek milyen következményei voltak. E tekintetben azonban Magyarországon a magas státuszú. nagymértékben függ attól. másrészt. szülőként. hogy hol. Ezen túlmenően nagyon sokat elárulnak a testről. alapvető jelentőségű a gyerek közösségben elfoglalt helyének mérlegelése szempontjából is. mennyire támogató ebben a környezete. szülőpár. hogy maguk irányítsák e folyamatokat. de egyben jelzik azokat a társadalmi. ellátások elérésére. illetve a saját ösztönei- . mennyire képes és akar saját erőforrásaira. kulturális kereteket is. 2009). születés összefüggései sokat segíthetnek annak megértésében. milyen az egészségi állapota. Az.233 A történeti elemzések részletesen leírják azoknak az attitűdöknek. és az azt követő legkoraibb időszakhoz kötődnek. hogy a választás lehetősége – legalábbis elméletileg – rendelkezésre áll. amelyek a meddőséget. hogy ki és miként támogatta a szülő nőt. várandóssághoz. mikor és hányat. szenzitív időszakot (Epstein. a várandósságot. iker vagy fogyatékos gyerekek születését övezték: mikor kit véltek felelősnek egyik vagy másik eseményért. Ebben a fejezetben nincs mód e kontextus részletes kifejtésére. vagy sem. hány éves. gyerekekhez való viszonyáról. hogy a várandósság és a szülés körülményeit ki és hogyan alakítja. a szülést. netán büntetésének tekintették-e. hiedelmeknek. az egyén és a közösség viszonyáról is. a rokonoknak és a szakembereknek. illetve milyen szerepet szántak a férfiaknak. amelyek a fogamzáshoz. milyen anyagi és szociális körülmények között él. Egyrészt világosan jelzik. A gyerekvárással. a bő gyermekáldást. Alapvetően eltérnek azok a hitek és „tudások”. Az. hogy milyen választási lehetőségei vannak egy anyának. intézményekre bízzák magukat. vagy hogy a természetre. miért okoz olyan sokféle vitát és indulatot az elmúlt évtizedekben nálunk is elindult változások sora. Rengeteg érdekes eleme van ezeknek a történeti elemzéseknek olyan kevésbé jelentősnek tűnő kérdésekben is. egyfelől abban a tekintetben. Ezek a kontextusok nem csak időben eltérőek. de a történeti elemzések. milyen anyagi lehetőségei vannak a számára rokonszenves szolgáltatások. szüléssel. amelyekben a gyerekek és szüleik. a társadalmi keret és a gyerekvárás. jól képzett emberek egy jelentős része sem akar megfelelő informáltságra szert tenni. a társadalmi helyzettől és az adott család jellemzőitől is. a várandósság alatti szexuális élet. hanem alapvetően függenek a földrajzi helytől. illetve a szakemberekre. mennyire fontos számukra jövendő anyaként. rítusoknak az alakulását. gyermekszüléshez. valamint az újszülöttek és anyák gondozásával kapcsolatos szokások pontos képet adnak egyrészről a társadalom nőkhöz. a szexualitásról. milyen iskolai végzettsége van. amelyek azonban sokat elárulnak a kultúráról és a személyközi. Ezek több szempontból is szorosan ös�szefüggenek a magyarországi társadalmi. fiú és lány. ismereteire támaszkodni. milyen információkkal rendelkezik az érintett nő. mint az öltözködés. és az azt követő korai.

más technikák – kondom. így a leginkább veszélyeztetett – szegény. hogy nálunk a tervezett gyerekek aránya jóval alacsonyabb a nemzetközi arányoknál. intrauterin. 6. természetes fogamzásszabályozás – pedig alig ismertek. az egészségügy pedig nem érdekelt a felvilágosításban és a megelőzésben. későbbiekben pedig a gyerekek életét. Írországban pedig a mai napig is csak abban az esetben. míg Máltán mindmáig teljes körű a tilalom. ahol az elmúlt ötven évben nem változott a női önrendelkezéssel kapcsolatos álláspont. ami megbízhatatlan. mert ezt a társadalombiztosítás nem támogatja. testének-lelkének jelzéseire hallgatni: biztonságosabbnak és kedvezőbbnek ítéli a magas színvonalú – vagy annak vélt – egészségügyi szakértelem megvásárlását. a rooming-in-t választják (a közös elhelyezést az újszülöttel a szülés után). hogy Magyarországon a magas státuszú nők körében is rendkívül magas azok aránya. Ennek jó jellemzője. művi meddővé tétel. Ennek következménye. amikor már elérhetőek voltak a korszerű eszközök és a szexuális felvilágosítás is mind elterjedtebbé vált. A legolcsóbb fogamzásgátló gyógyszerek is lekerültek a közgyógyellátási listáról. a coitus interruptus a leginkább használt technika. E jelenség okairól nincsenek kellő számban adataink vagy ismereteink. állami gondoskodásban élő vagy krónikus beteg – nők csoportjai számára elérhetetlenek. nagyon erőtlenek egyelőre azok a mozgalmak. noha mára az orvosok között többségben vannak a nők. hogy a szülész-nőgyó­ g yász orvosok túlnyomó többsége változatlanul férfi. Ausztriában 1975 óta legális az abortusz. A különféle fogamzásszabályozási módszerek és eljárások (pl. méhen belüli eszközök) kellő mértékű elterjeszté- . Várkonyi. az alternatív szülészeti – otthoni vagy születésházban történő – ellátást. amelyek a női önérdek érvényesítését célozzák. ha az anya életét veszélyezteti. és ennek részeként a háborítatlan szülést. nem terjedtek el. a szülést. keretes szöveg). A hagyományosnak tekintett és évezredek óta alkalmazott megszakított közösülés. Fogamzásgátlás és abortusz – történet és mai gyakorlat Magyarországon az abortusz teljes tiltását követő liberalizálás idején. 1990). és talán csak a sebészet tekinthető ehhez hasonló egyértelműen férfiszakmának (F. művi meddővé tétel. de bizonyára ez a körülmény is erőteljesen befolyásolja a várandósságot. és ez a művi terhesség-megszakítás szabadságának kérdése (l. és aligha segíti a harmonikus párkapcsolatot. A nem tervezett gyerekek többségét elfogadják.1. akik császármetszéssel vagy fájdalomcsillapítással szeretnének szülni. 1957-ben nem volt még korszerű fogamzásgátlás. vagy idegenkednek tőlük. Más országokban sokkal később lett legális a művi terhesség-megszakítás. Magyarországon az elmúlt ötven évben nem sikerült a fogamzásszabályozás különféle formáit elég ismertté és kellően széles körben alkalmazottá tenni: drágák az eszközök. Lengyelországban csak jelentős megszorításokkal engedélyezik. 6. Figyelemre méltó.1. a gyógyszerek. Nálunk ma még kevésbé akarják a nők „visszavenni” saját testük és a velük történő beavatkozások feletti irányítást.234 re. óvszer vagy tabletta. az egynapos szülészetet. Svédországban például 1974 óta. Egyetlen terület van.

és önismeretről is.. hogy a nemiségről. a párválasztásról. 2000–2001). a fogamzásszabályozásról. Ennek csak egyik következménye. mert rendkívül drágák. Janky. szakmai és etnikai identitás metszéspontjában. Ha úgy gondolnánk. de ugyanez mondható el az előbbiektől nem függetleníthető test. a gyerekvállalás körülményeit. 2010. elsősorban egészségügyi – „betegségügyi” – kérdésként való kezelése. az orvosi ellenőrzésnek tulajdonított ellátás jelent. demográfiával kapcsolatos vizsgálatoknak gyakran kiemelkedő területe a gyermekvállalás. nem pedig a várandóssággal.1 Bár a roma nők várandósságával. választások kérdését járja körül. és nyilvánvalóan nem választhatók el a magyarországi nőmozgalmak erőtlenségétől és szűk hatókörétől sem. 1999). 1990. Ennek a folyamatnak a változását már sok éve jól jelzik a 1 Losonczi Ágnes jelentős pest megyei vizsgálata talán kivétel (Hanák. mint ahogy a védőnők szerepét vizsgáló kötet sem tér ki e területre (Egy határszerep anatómiája. fiatal anyák beszélgetnek saját magukról. Kalányosné. társadalomtudományokban kiemelten nagy szerepet játszó elemzésekre magyar vonatkozásban mindeddig nem került sor.. mint amennyi előnnyel az a biztonság jár. hanem azért is. ahol bizonyosan középosztálybeli. Neményi M. a férfi partnerek felelőssége. 2007. Neményi Mária (1999a) női életutakról szóló könyvében sem érinti ezeket a kérdéseket. ismeretterjesztési módszereket. magasabban kvalifikált – legalábbis otthoni internethozzáféréssel biztosan rendelkező és azt készségszinten használó – nők. a különféle társadalmi csoportok ilyen szempontú elemzése és összehasonlítása mindezidáig nem keltette fel a kutatók figyelmét. de ő is elsősorban a társadalmi helyzetet. mert az elmúlt évtizedekben a magyar oktatási rendszer nem tudta kielégítően és széles körben alkalmazni azokat az oktatási. 1999b).235 se nem csak azért okoz gondot. a várandósságról. A gyermekvárás és szülés medikalizálása. MTA Szociológiai Kutatóintézet. szüléssel kapcsolatos attitűdöket. 2001. A fogamzásszabályozás Magyarországon ma is szinte kizárólag a nők feladata. Az elmúlt évtizedekben – szemben a nyugat-európai és észak-amerikai gyakorlattal – nálunk nem készültek jelentős kutatások a fenti kérdésekkel kapcsolatban. Losonczi. jelentős helyet kap a kutatásokban. noha a gyerekvállalás. mert sokan legalább annyira negatív és elidegenítő gyakorlatot látnak benne. Védőnők a nemi. 1999. a döntések. 2005) azonban foglalkozik e kérdésekkel. Budapest. aminek már az okai is elemzésre méltóak lennének. a gyerekvállalásról a felnövekvő nemzedékek nagy része csak rendkívül alacsony színvonalú vagy semmiféle ismerettel nem rendelkezik. a család kiemelt helyet kap elemzésében. A nőirodalomban. amelyet az intézményesített. akkor érdemes ellátogatnunk azokra a weblapokra. Neményi E. az érzelmi és szexuális kapcsolatról. Kende Anna néhány újabb tanulmányában (2002. szülésével és általában gyerekvállalásával kapcsolatosan több kutatás és publikáció foglalkozik (Durst. a gyerekszülésről és a gyereknevelésről. hogy ezek a tények csak a szegénységben élőkre és a hátrányos helyzetűekre vonatkoznak. amelyek sok országban mintaszerű ismeretekhez juttatták a gyerekeket és a fiatalokat. hogy a családdal. feladata e téren alig merül fel. . annak ellenére sem. 1991.

nők helyzetére nézve. örökbefogadás kérdései. akik ilyenformán képesek lesznek eredményesen megbeszélni a nőkkel és házastársukkal. Ezeket pontosan érzékelteti a WHO 2009-ben megjelent kötetének ajánlása: „A tanácsadással foglalkozó kézikönyv célja.”2 Jól látható. Ugyancsak egyértelmű. családjukkal és a közösséggel a várandósság. amennyiben a szabályok és törvények jól jelzik azokat a törekvéseket. de a többi testvér. várandósság. hogy erősítse az egészségügyi szolgáltatást nyújtók tanácsadási és kommunikációs készségeit – ideértve a képzett szülésnél segédkező szakembereket is –. illetve partnerükkel. az elöregedés veszélye fenyeget. családjuk teljessé tételét. adóztatják. amelyek a családokat. az érintett gyerek. illetve az ezzel is összefüggő örökbeadás. 2 http://www. valamint az abortusz utáni időszak fontosnak tűnő kérdéseit.236 nemzetközi tendenciák. és aki szereti őket. politikai kérdés sok országban. béranyaság –. megvalósíthatósági kérdéseken. erőszak eredményeképpen született – és emiatt elhagyott. Közismertek azok a törekvések. Mára azonban a Kínában kialakuló nőhiány a párkapcsolatok okán is újabb aggályokat vet fel. míg más országokban (pl. miért akar gyereket. amelyek jelentősen befolyásolják az anya. Ezekben az esetekben a társadalmi. Gyermekvállalási kedv és termékenység Magyarországon Az esetek többségében a gyerekvárás örömteli és várt esemény: a szülők saját kapcsolatuk kiteljesedését. egy gyereket. társadalompolitikai kérdés is. gyermekvédelmi megfontolások mellett kiemelkedő jelentőségűek a lélektani szempontok. önmaguk továbbörökítését látják. Nálunk meglepően kevés szó esik arról. hogy a szelektív abortusz Indiában és Kínában – ahol a lánygyerek kevésbé értékes.wh o. és ez a tiltás kijátszásához vezet: a jelentős korlátozás a katolikus egyház erőteljes befolyását mutatja. a gyermekvárás és a szülés. a kisgyermekben megteljesülő önkifejeződést. és jelentős társadalmi következményekkel jár a lánygyermekek. családtag életét és személyiségállapotát is (Herczog. Ugyancsak jelentős társadalompolitikai kérdés a fentiekkel összefüggésben a különféle asszisztált reprodukciós eljárások engedélyezése vagy tiltása – lombikprogram. akit szerethetnek. a közösség. hogy ki. valamint az azt követő első. krízisterhességből. nőket orientálni akarják. szülés sok tekintetben politikai. Neményi. de ezzel is szoros ös�szefüggést mutatnak a nem kívánt. 2010). A fogamzásszabályozás engedélyezése vagy tiltása ugyancsak ideológiai. és persze az ellátórendszer is. hogy Európában a mainál sokkal több gyerek születését ösztönzik. mint a fiú – súlyos értékítéletet hordoz.int/pmnch/topics/maternal/2009_who_mncounselling/en/ . a szülés. 2000. gazdasági. szenzitív időszak nem csak a nők dolga: jelentős szerepet kapnak ebben a családtagok. Kínában) éppen a több gyereket büntetik. amelyek messze túlmutatnak a technikai. a gyermekszülés. hogy a fogamzás. megölt – újszülöttek. A családtervezés.

2002.pdf . Jelentős eltérés mutatkozik a születések számában lakóhelytől. de számtalan más tényező is – a nők iskolai végzettségének. Herczog.ksh. akik egyáltalán nem akarnak gyereket (Pongráczné. Ezzel szemben a magyarországi termékenységi mutatók sok évtizede nagyon alacsonyak. gyermeknevelést. hanem szinte valamennyi fejlett országban (Svédország és Franciaország kivételével. iskolai végzettségtől. munkavállalásának növekedése. családi állapottól. a napközbeni gyerekellátások elégtelensége – egyértelmű hatással van a döntésekre. csecsemőhalandóság és terhesség-megszakítás alakulása Magyarországon év 1960 1970 1980 1990 2001 2008 élve születés 146 461 151 819 14 8673 125 679 97 047 99 149 újszülött halálozás terhesség-megszakítás 6 976 162 160 80 767 90 394 56 404 43 118 Forrás: www. ahol a komplex család. l. a jelen kötetben). szülők által tervezett gyerekeknél kevesebb születik meg. l. és a trendek állandó változást mutatnak.237 A kutatási adatok szerint a magyar nők és partnereik kiemelkedően magas arányban tartják életük fontos és elengedhetetlen részének a gyerekvállalást. Pongráczné. a korszerűbb szülészeti ellátásnak is köszönhető (l.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/stattukor/terterkul. az életforma változása. és a nők.hu 3 5 449 3 443 1 869 789 553 192 283 Az életkor a gyermekvállaláskor nagyon sok mindent jelez. 2005. A korai. táblázat Születések. a gyerekek számától függően. 6. Ennek a kutatások szerint elsősorban anyagi okai vannak (Kamarás. 2005.1. bővebben Herczog. a kétgenerációs család elterjedése. nem csak nálunk. Ez utóbbi a mind jobb megelőzés és várandósgondozás. a jelen kötetben). ismeretekkel nem rendelkező. A szülések mellett évtizedek óta csökken azonban a csecsemőhalandóság is. és más országokkal összevetve rendkívül alacsony azok aránya.és foglalkoztatáspolitikai rendszer képes a termékenységet közel a reprodukciós szinten tartani). 6. alacsony iskolai végzettségű lányokat jellemzi. táblázat). ahogyan ezt a területi meg 3 http://portal.1. tizenéves terhesség tipikusan a fogamzásszabályozást nem alkalmazó.ksh.

4 (a legmagasabb) Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Az utóbbi években jelentősen nőtt az első szüléskor jellemző átlagos életkor: 2008-ban ez 27. (2000-ben ez az arány még csak 25% volt).7 élveszületés jutott Budapesten és 59.8%-át érintette. míg 1990-ben 23. Míg 1990-ben 1000 tizenévesre 21. . II.7 év volt. míg közel felét – 48% – 30 év fölöttiek. 1990-hez képest háromszorosára nőtt a házasságon kívüli születések száma is. A későbbi első gyerek a demográfusok elemzése szerint csökkenti a második.4%-át. Borsod-Abaúj-Zemplén és Somogy megye 49%-51%-kal a legmagasabbakat.4 Szabolcsban. és világosan jelzi a családalapítás. Az alacsonyabb végzettségű nőknél ebben a kor 4 5 http://portal. szociális minimum meglétéhez. jóval később érnek pszichológiai.pdf. Másrészt a gyerek születését sokkal inkább kötik bizonyos anyagi. Rendkívül jelentős változás ez. A számok mindenhol csökkentek.5%-át jelentette a megszületett gyerekeknek. „Az iskolai végzettség szintje főleg a 20  –  29 éves nőknél játszik differenciáló szerepet az abortusz gyakorlatban.2%) Magyarországon a koraszülések száma.5 Az érintett anyák 80%-a hajadon. míg Budapesten a legmagasabb (29. Vas megyében pedig (a legalacsonyabb arányban) mindössze 7.238 oszlás is mutatja. gyerek nélküli fiatal felnőttség is. gyerekvállalás jelentős életkori kitolódását. kétharmaduk élettársi kapcsolatban él. 42%-ának már van élve született gyermeke. de felértékelődött az aktív. és csak Romániában és Bulgáriában tapasztalhatunk a magyar adatoknál magasabb arányokat. 2008-ban ez 39. társadalmi értelemben. és XII. az egészségügy egészének helyzete is komplex módon hathat. Jelentős információ a művi terhesség-megszakítások száma is. hol lennének tennivalók. Míg 1990-ben Budapesten ez a jelenség az anyák 17. 2008-ban Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében volt a legalacsonyabb várható életkor (25. Ennek egyik oka. valamint a szülészeti-nőgyógyászati ellátás. míg több mint egyharmaduk a többedik terhesség után dönt az abortusz mellett. de ettől nem függetlenül a várandósgondozás. Az abortuszt választó nők 20%-a szakíttatja meg első terhességét. Ma mindössze a gyerekek egyharmadát hozzák világra 25 évesnél fiatalabb anyák. Kiemelkedően magas (8. Pest megye és Vas megye képviselte a legalacsonyabb 28-34%-os arányokat.ksh. ha a különbségek jelentősen nőttek is. ami elsősorban a lakást és a megélhetés biztonságát jelenti. addig 2008-ban ez az arány 8.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/stattukor/terterkul. Finnországban ennek csupán a fele jellemző (az Európai Unióban itt a legalacsonyabb). a terhesség alatti életmód. Emögött egyfelől szociális okok húzódhatnak meg. hogy a fiatalok tovább tanulnak. kerületben – az arány csak 23-24%. azóta a gyereknélküliek vannak a legnagyobb arányban. addig 2008-ban Budapest. jelezve.3 év). hogy a legmagasabb státuszú kerületekben – az I. Az 1990-es évek végéig többségben voltak a kétgyerekes nők. A budapesti adatokat tovább árnyalja. míg Jász-Nagykun-Szolnok.9 év) az első gyermek születésénél.8 (a legalacsonyabb) volt Győr-Sopron és 41. és különösen a harmadik gyerek megszületésének esélyét. a gyerekvárással kapcsolatos ismeretek.4 Jelentősen változott.

hiszen Magyarországon a művi terhesség-megszakításhoz háromféle indok társulhat: egészségügyi ok az anya vagy a magzat részéről (pl. a tömegtájékoztatás. másfelől nem korlátozza a nők önrendelkezéshez való jogát. szociális helyzet nem feltétlenül úgy függ össze. Az egyetemet vagy főiskolát végzett 35 év feletti nők ritkábban vállalják gyermeküket nem kívánt terhesség esetén. vagy már érettségizett fiataloknál gyakoribb a terhesség-megszakítás. az oktatás is. milyen gyorsan változtak a számok például Európai Unió különböző országaiban. a kultúra. Mindez a gyakorlatban kevéssé valósul meg. Olaszországban. a lehetőségek és a közvélemény. így olyan megoldást kellett találni.” (Kamarás. mint a magasabb végzettségűeknél. de ez nem a védekezés mértékét mutatja. Ausztriában. Hasonló a helyzet a 30 év feletti nőknél is. Az abortuszok száma erősen korrelál az alacsonyabb iskolai végzettséggel: ez a nyolc általánost végzettek esetében a legtöbb. Tanulságos az is. 1999. mint az azonos korú nyolc osztályt végzetteknél. Sok minden más is befolyásolja ezt: a vallás. pedig ennek hiánya a későbbi terhességek és a szülés idején is komoly problémákat jelenthet. illetve az ún. a lehetőségek hiányával. a tájékozottság és az ismeretek. hogy a jómódúaknak kevés. amely egyfelől lehetőséget nyújt a tanácsadásra. o. A gyerekszám és a gazdasági. 15.és a kiugróan magas abortuszszám megváltoztatására számtalan törekvést figyelhettünk meg az elmúlt évtizedekben. majd Magyarországon vannak. A 30  –  34 éves nőknél erősen lecsökkennek a különbségek az iskolai végzettség szintje szerint. Az alacsony születés. mert . akkor is feltűnő. a juttatások. de ebből nem tudunk meg semmi érdemit. felvilágosításra. a nehéz sorban élőknek pedig sok gyerekük van. Máltán. és iskolai fokozatonként csökken. hanem a magas gyerekszámmal párhuzamos jelenség.6 A legalacsonyabb születési számok Németországban. illetve a beavatkozást követően a nőgyógyász és a védőnő is felvilágosítást és segítséget nyújt. de politikai okokból az érdemi megszorító intézkedéseknek nem volt esélyük. gimnáziumba járó. a nyolc általánost végzetteknél 100 élveszülésre 91! (KSH. mint a nyolc osztályt vagy szakmunkásképzőt végzett nők. Portugáliában. akik elméletileg segítséget tudnak nyújtani abban.239 csoportban 2  –  3-szor gyakoribb a terhesség-megszakítás. bűntudat feldolgozására sem. súlyos károsodás). hogy a várandós megváltoztassa elhatározását.) Az abortusz mellett való döntés okai között a statisztikák 96-98%-ban válságterhességet jeleznek. noha a gyermekszám az iskolai végzettségtől és anyagi helyzettől függően egyértelműen csökken egy ideig. így gyakrabban szakíttatják meg terhességüket. Bulgáriában. ami azért is érdekes. és nincs lélektani segítségnyújtás a megszakított terhességet követő gyász. Ha országok között vizsgálódunk. amit azonban – szemben az első kettővel – nem kell bizonyítani. hogy a 20 évnél fiatalabb korú. Görögországban. „válsághelyzet”. a 35 év felettieknél pedig jelentéktelenné válnak. Az egyetemet végzetteknél 100 élveszülésre 15 művi terhesség-megszakítás jutott 2008-ban. A nyolc általánosnál kevesebbet végzettek esetében a legalacsonyabb az abortuszok száma. 2009) Ez az adat nyilvánvalóan összefüggésben áll a szegénységgel. A művi terhesség-megszakításhoz szükséges engedélyt olyan szakemberekből álló bizottság adja ki.

A gyereknek sok-sok szeretetet kell adni. hogy a nők nemcsak több gyermeket szülnek. Addig nem vállalok gyereket. olyan helyre nem fogok szülni. hogy ők jól kijöjjenek.pdf. 2006. A szülők közti kapcsolat a fontos. 2010). leginkább a szülésre való felkészítés.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/stattukor/nepkorkep. de ezek is csak egy szűk kört érnek el. felmérés. a gyerekvállalás feltételei nagyon eltérőek. sem anyagilag nem elérhetők. ők is szeressék egymást. Fontosnak tartom az anyagiakat. Nagy-Britannia. A legmagasabb gyerekszám sorrendje: Írország. Svédország. utána jöhet a gyerek. 68.7 és ezek alapvetően meghatározzák a lélektani hatásokat. Franciaország.” (Gergely. Mint jeleztük: kevés megbízható adat. Meg fogom oldani. o. de az anyagi oldala is számít. szeretnék utazni.) A nők életében az első gyerek megszületése tekinthető az egyik legmeghatározóbb változást eredményező eseménynek. Dánia. Eltérő okokból és hagyományok alapján. most szükség van erre is. Észtország. ahol nélkülözni kellene. az. inkább 28-30 évesen megyek majd férjhez. hogy tudjak szórakozni is. A döntések sok mindentől függnek. de az alábbiak tipikusnak mondhatók: „Hát úgy érzem ráérek még. mint más európai társaik. de mindvégig igyekszünk szem előtt tartani azt is. és sokak számára sem földrajzilag. hogy a gyermekszám nem a tradicionális nézeteket valló országokban a legmagasabb (Surányi és mtsai. társaságba járni. de egyre fontosabb ez a férfiak szempontjából is. de főleg a skandináv országokban érdekes az az összefüggés. Meg kell teremteni a körülményeket. ezzel is aláhúzva a tényt. 6 7 http://portal.240 sokan ezek közül kifejezetten vallásos és gyerekbarát ország hírében állnak. . A következőkben a várandósság. hogy a termékeny korban lévő nők és családjuk társadalmi-gazdasági körülményei. Egy gyereket szeretnék csak. a szülés elsősorban lélektani vonatkozásait tekintjük át. hanem nagyobb arányban vállalnak munkát is. nem akarok a család rabja lenni. kismamatorna ismert. nem vagyok egy tyúkanyó típus. összehasonlítás áll rendelkezésre a különböző társadalmi csoportok várandóssággal és szüléssel kapcsolatos élményeiről. tapasztalatairól és ezek következményéről. ezért erre vonatkozóan igencsak részleges elemzésekre vállalkozhatunk. A gyerekvárásra és gyereknevelésre való felkészülés és felkészítés is nagyon kevéssé elterjedt.ksh.

hogy természetes jelenségekkel találkozik. hogy váratlan. hirtelen változások. a nyitott. és így tovább. mint lelki értelemben. hasonlóképp más természetes krízishelyzetekhez. olykor bizarrnak tűnő lelki jelenségek léphetnek fel: hangulati ingadozások. Ugyanakkor érdemes szaksegítséget igénybe venni. párunkkal kapcsolatosan is. Ezt a folyamatot az anya szervezetének saját mechanizmusain túl a magzat és a placenta együttesen szervezi. a kiteljesedés. sőt át kell hangolnunk szerepeinket és viszonyunkat családunkkal. például a pubertás és a klimax időszakához. kiegyensúlyozott körülmények között élőknél is természetesnek mondható. ha a segítő tudja. úgy testi. E jelenségek között nagy fajsúlyú kérdésekre is érdemes gondolni. A várandósság hosszú időszakában számos testi változás zajlik az anya szervezetében – ideértve az egyre fejlődő embrió. Sokat jelenthet az ezekkel való szembesülésben és feldolgozásban az értő meghallgatás. Kezdetben például az egyik fő feladat. akár undor. hogy az anyai szervezet szempontjából szövetidegen embrionális sejteket. érdeklődő odafordulás. hogy immár kettejüket is ellássa. A várandósság során központi témává válhat saját gyermekkorunk. Noha ez ténylegesen nagyobb fertőzésveszélyt jelent az anyáknál. A legtöbbször mindez elég is. ha szélsőséges félelmekkel. Nem ritkán át kell gondolnunk. erőteljesen zavarják. előbukkanhatnak a fantáziákban. Ennek záloga a benne fellépő immungyengítés. szélsőséges reakciók. A rendezett. illetve a gyorsan romlandó – ennélfogva veszélyesebb – ételféleségektől való viszolygás. vagy épp grandiózus tartalmakkal találkozunk a várandós nőknél. így megnyugtató támogatása az anyában (a párban) is fokozatosan nyugalmat kelt. a jelen kötetben) tekinthető. Később. főképp. születésünk. a keringési rendszer és a légző . zaklatják a nőt. Ezek a témák természetesen nem feltétlenül nyíltan. ugyanakkor megjelenik a vitamindús gyümölcsök és zöldségek iránti fokozott igény. a magzat növekedtével egyre nagyobb feladat hárul az anya szervezetére. furcsa fantáziákkal. Ez önmagában csak annyit jelent. illetve szöveteket az anyai szervezet ne vesse ki. Önnön létünk értelme. ami időlegesen „lejjebb hangolja” az anyai szervezet immunfolyamatait. többnyire hormonális úton. az élet-halál kérdései nem egy várandós nőt foglalkoztatnak. mindig az adott időszak megfelelő céljait kiszolgáló láncszemekből. álmokban. hogy alapvető változás zajlik. Danis és Kalmár. majd magzat fejlődését is. szüleinkhez való viszonyunk. Bámulatos harmóniában épül egymásra számos változás.241 A VÁR ANDÓSSÁG NÉHÁNY ÉLETTANI ÉS LÉLEKTANI VETÜLETE A gyerekvárás időszaka normatív krízisnek (l. amennyiben e nehéz tartalmak sokáig fennállnak. tudatosan jelennek meg. a teremtés élménye. ha tartós és szélsőséges ellenségességet tapasztalunk önmagával vagy magzatával szemben. művészeti alkotásokban. Természetes tehát. Megfelelő lépésekkel tesz eleget ennek a feladatnak: megnövekedik például a vértérfogat.

Ezt az általános rendet azonban rendkívül sok tényező színezheti. ami fokozatosan vezeti át mindkettőjüket oda. valamint azt. Ezt segíti az is. A gyerekvárás időszakán belül lélektani szempontból is jól elkülöníthető szakaszokat állapíthatunk meg. például az izületek lazításával. Ezekben az anyáknak más-más „feladata” van – és hozzátehetjük már most. Mindenekelőtt az. 1959). és gyermekeik szoptatása révén az egyes szülések között a menstruáció szoptatáshoz kapcsolódó elmaradása (laktációs amenorrhoea) miatt egy ideig nem esnek teherbe. A VÁR ANDÓSSÁGGAL K APCSOLATOS ANYAI ATTITŰD A gyerekvállalás rendje és motívumai A gyermekvállalás rendje egészen eltérő lehet az egyes kultúrákban. a jól érzékelhető magzatmozgások pedig az anya számára közvetítik egyértelműen. majd megszületik a következő gyerek. hogy most már elkülönülten élnek. felnöveléséhez és megszüléséhez. tehát annak elfogadása. hogy az apáknak is. mégis összetartoznak.” Testileg és lelkileg is el-. milyen attitűd alakul ki az anyában a gyerekvárással. valamint a szülés után ellátásához egyaránt. Ez sokszor nem könnyű lépés. – A középső szakasz a gyereknek önálló lényként történő elismerését hozza. hogy az anya elfogadja a születendő gyereket.242 rendszer is jóval hatékonyabban végzi a dolgát. Összességében elmondható tehát. és a nő reproduk- . hogy az anyai szervezet rendkívül bölcsen és „ésszerűen” igazodik a születendő gyerek befogadásához. hogy ilyenkor már a jellegzetes alakváltozás a külvilág felé. a méhszáj puhulásával. illetve be kell fogadnia a gyermeket. Ez még az anyáról szól: „Mi egyek vagyunk. hogy milyen motívumai vannak a gyermek vállalásának. az elválás a gyerektől. Az archaikus. A várandósság vége felé az anyai szervezet felkészül a szülésre. hogy a már önállónak megélt gyerek „elhagyja a testemet”. hogy a gyermeket önnön részének tekintse. illetve hogy ezek mentén milyen viszonyulás. illetve a gyerekkel kapcsolatban. tehát belső elkülönülést eredményez. a szoros fizikai kontaktus átalakul. és sokat segít benne a szoptatás: még hosszú ideig őrzi a korábbi együttlétet és a „testemből táplállak” élményt. hagyományos közösségekben a pubertás után nem sokkal a nők elkezdenek gyermeket szülni. hogy „önálló lény van bennem”. vagy az emlők szoptatásra való előkészítésével. – A harmadik szakasz a leválás. módosíthatja. Elfogadja a másállapotát. – A korai időszakban a lélektani ráhangolódás iránya az. amelyek nagyjából a trimesztereknek felelnek meg (Bibring.

míg az utóbbi esetben a felnőtt életévek egy meghatározott szakaszában nagy hangsúlyú. hogy elkerüljék a nem kívánt terhességet. még 6. ha 1-2-3 gyermeke születik valakinek (l. vagy akkor. ám jó darabig fogamzásgátlással akadályozzák meg a teherbeesést. illetve gyermekei nevelésével tölti. főképp pedig a gyermekszülés későbbre tolódik. társadalmi nyomásnak –. átlagosan egy-két-három gyereket szülnek. tehát a nők reproduktív életszakasza kiterjedtebb: élete derekának több évtizedét gyermekszüléssel. sorjában évtizedeken keresztül. és idősebb korban is szülnek gyermeket. Persze ezekben a közösségekben is sok ezer éve sokan próbálkoznak a fogamzásszabályozás különböző formáival és a magzatelhajtással is. jelentősége van a gyermekvállalásnak akkor. A modern rendszerben – feltehetően a jobb táplálkozásnak köszönhetően – korábban jelenik meg ugyan az első menstruáció. A fejlett országokban megfigyelhető trend más jellegű: a fiatalok korán kezdik ugyan az aktív nemi életet. Érezhetően más értelme.2. a szoptatás. ha viszonylag sok gyerek születik. vagy akár több gyermek is. és rövidebb időre – alig néhány évre – zsugorodik a gyermekszüléssel és szoptatással töltött időszak. feladata. kitüntetett feladat (a kulturális különbségekről l. A hagyományos rendszerben korán kötnek házasságot. hogy az egy-két gyermeket nevelő csa- . szoptatással. keretes szöveg). a szülés. Mindez két demográfiai rendszert is körülír. a jelen kötetben). Az első esetben az érett nők mindennapi eseménye a gyermekvárás. még Nguyen. ám a házasság. Majd amikor felkészültnek érzik magukat vagy körülményeiket – illetve nem kevesen engednek a családi. és ezután életük hátralevő évtizedeiben szintén aktív fogamzásszabályozáshoz folyamodnak.243 tív életszakaszának évtizedei alatt így születhet sorjában 8-10. Részben ezzel függ össze.

és lehetőségeik szerint részt vesznek azok megvalósításában.hu/anyagok/19_IGEN_a_jovore_2009. a családi. ahogyan ezt a családtörténetekből. nemkülönben a nő hite saját teste bölcsességében. nevelés eredményei a közösséget is szol- 8 http://www.” „Az Alapszabályban rögzített célok azóta is érvényesek: az élet és az anyaság tiszteletére nevelés. az egyesület céljaival és feladataival egyetértenek. a szolidaritást. hogy a társadalomban tapasztalható nagycsaládellenes légkört megpróbálja megtörni. a több testvér az élet alapvető célja. Ennek mellékhatása természetesen az. ellenőrzés és mérés igyekszik ezt a – biológiai szempontból lehetetlen – igényt kiszolgálni. egyben kifejezi az összetartozást. és fellépjen azon intézkedések ellen. amelyek hátrányos helyzetbe hozták a gyermeket nevelő családokat. középosztálybeli ember számára a nagy család. 6. önnön szülési kompetenciájában.”8 Érvéként gyakran elhangzik. illetve a sok szakember és gép között végképp meggyengül – vagy akár el is vész – a gyermekvárás és szülés természetességének élménye. Ugyanakkor a szocializáció.pdf. vallási meggyőződés. a gyerekek gondozásának. Így a modern. kihalna fajunk. így Magyarországon is sok magasan kvalifikált.2. azzal a céllal. a házasságért és a jövő generációért érzett felelősség erősítése. a súlyos demográfiai gondokkal küzdő fejlett országokban minden megszületett gyerek kiemelkedő fontosságú. Sokgyerekesek – nagycsaládosok A magas gyermekszám okai sokrétűek. A családok gyereknevelési költségei azonban jelentősen meghaladják a szociális. hogy a sok gyereket nevelő családok jelentősen hozzájárulnak a nemzetgazdaság fejlesztéséhez. Az egyéni. . ami érzelmi tekintetben is kiemelkedő jelentőségű. Mindez számottevő segítséget jelent. aminek alapja lehet világnézeti. A NOE tagjai azok lehetnek. „A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) 1987-ben alakult mintegy 150 család részvételével. akik háztartásukban legalább három gyermeket nevelnek vagy neveltek fel.noe. hogy a várandósság nemegyszer aggodalmakkal. gyereknevelési támogatásokat. A nagycsalád közösség: lehetőséget biztosít a feladatok megosztására. családi elképzelések között jelentős szerepet foglalhat el a nagycsalád. félelmekkel teli. A közvélekedéssel ellentétben a modern társadalmakban. de lehet ez az önmegvalósítás egy formája is. Minden egészséges emberben ott munkál a szaporodás ösztöne. nevelésnek közösségi formáira.244 ládok 100%-os biztonságot várnak el a gyerek és az anya egészségét illetően. a nagycsaládok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata. közösségi minták erőteljesen befolyásolják az ösztönéletet. Ha ez nem lenne. holott a gondozás. technikalizált ellátásban egyre több szűrővizsgálat. néprajzi kutatásokból is ismerhetjük. a sok gyerek utáni vágy. fenntartásához. a nagycsaládok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése.

az ismerősök. hogy segítse a családokat és a nőket a gyerekvállalással kapcsolatos történések és döntések tudatos megélésében. visszaemlékezésekből. nálunk azonban nagyon szerény eredményeket mutat. Ennek oka lehet a fiatal kor. hogy a szegény családokban általában több a gyerek. A növekvő számú tizenéves terhesség. Emellett az is tény. a nagyfokú test. a fogamzásszabályozásról beszélni. a tudatosság hiánya vagy képtelensége. ami sok országban sikeres. amelyben nincs kialakult elképzelés és jövőkép. az éretlenség. fogamzásszabályozás terén. a férfiakat pedig egyáltalában nem terhelte semmilyen felelősség a megelőzés. (Szívós és Tóth. Az iskolák több évtizede keresik a legjobb formát a felnőtté válást segítő nevelés legjobb módjának megtalálásában. hogy a három és több gyereket nevelő családok több mint fele akkor is a létminimum alá kerül bevételeinek alapján. noha a családtagok. abortusz. A fiatal lányok felkészítése az asszonyi. a gyerek érkezésére való felkészítés.és önismerethiány.245 gálják. továbbá. a várandósgondozás. illetve a szülésre. hogy a fiatal lányok gyakran semmiféle támpontot nem kaptak otthonról. sőt sok felnőtt életét is. ismerethiány nehezíti a serdülők. orvosok. kérdések és válaszok. majd az azt követő gondozás. és ehhez a feladathoz nem is sok segítséget kapnak. esemény utáni tablettahasználat. így a szexuális életre is. A szülők jelentős része nem tud. a véletlenekre is. A szakemberek – védőnők. A gyakorlat azt mutatja. a világháló kiemelkedően jó lehetőség az információk beszerzésére. hiteles információhoz való hozzájutás. Magyarországon a fo- . ami jó esetben magában foglalja a testi-lelki változások megismertetését. Magyarországon ez még ma is nehéz. a szexualitásról. illetve nincsenek meg a tervezés és a racionalitás feltételei. Az oktatási. szociális munkások – számára kiemelten fontos feladat a családtervezés segítése. amit jól mutatnak a különböző chat oldalakon folyó viták. a szociális helyzet. a mentális állapot. hogy a gyerekeket időben fel kell készíteni a felnőttségre. A könyvek. de gondot jelenthet a megbízható. a lehetőségeket és a következményeket illető bizonytalanság jelzi a súlyos hiátusokat. ha a szülők dolgoznak. és a minták egyértelműek voltak. barátok ilyenkor sokféle – gyakran egymásnak ellentmondó – tanáccsal látják el az érintetteket. Nem ritka az olyan életforma. és az is igaz. Ez is intézményesült. anyai életre hagyományosan az anya vagy más nőrokon feladata volt. Az elmúlt fél évszázadban a fejlett országokban természetessé és kívánatossá vált. 2004) Gyermek. hogy megfelelő információk és bizalom híján nagyon sok félreértés. hogy elképzeléseikhez biztosíthatók legyenek a feltételek. egészségügyi és szociális ellátórendszernek kiemelkedő fontosságú feladata – egyben felelőssége is –.és családtervezés A megszülető gyerekek lehetnek tervezettek. Azt is tudjuk a különböző leírásokból. vagy nem akar a párkapcsolatokról. a sokféle és gyakran egymásnak is ellentmondó tájékoztatás józan mérlegelése. de rábízhatja magát egy pár vagy egy nő a természetre.

alacsony iskolázottságú anyák esetében nyilvánvalóan kevés a tudatosság. adott esetben a terhesség megszakítása. és minta is kevéssé áll rendelkezésükre. az örökbeadás lehetőségének mérlegelése. egy kisfalusi cigány közösség esetében Durst Judit leírta. akkor különösen figyelni kell arra. Mindenképpen fontos. ellátást kapjon. a nők házon kívüli munkavállalásával minden országban jelentősen csökken a megszülető gyerekek száma. még a hagyományosan nagycsaládos közösségekben is. kevéssé urai saját életüknek. a súlyos szociális. az egyedülállók. különösen. ami tovább nehezíti a megélhetés. hogy az iskolázottság. „Láposi adataink ezzel szemben azt mutatják. 2002). tudatában vannak annak. amint azt például a Láposon. segítését igényli. erőszak következménye. a bűncselekményekig. többnyire „megtörténnek velük a dolgok”. azokétól. Az is nyilvánvaló. akik valóban várják a tervezett gyereket. vagy segítséget kérni valakitől. nem érzik. hogy viseljék a felelősséget. ha ebben a szakemberek is segítséget tudnak nyújtani. akik számára semmilyen szempontból nem vállalható. hogy a szegény. egészségügyi. a családtervezés szinte kizárólag a nőkre hárított feladat. hogy ezt egyedül nem képesek megvalósítani. hogy noha a szülők szeretnének megszülető gyerekeiknek jobb jövőt. például. a serdülők és a 40 év felettiek körében (Cubbin és mtsai. gazdasági problémákon át. információkat. de elfogadják a helyzetet. munkavállalás amúgy is rossz esélyeit. hogy a várandósnak legyen módja problémái feltárására. ami lehet támogató családi. a partnerkapcsolati problémáktól. A családtagok bevonása az esetek többségében mérsékli vagy megoldja a problémát. nem tud megbirkózni a kialakult helyzettel. állandó partner hiányától. hogy különféle okokból a gyerek érkezését nem tudják örömmel fogadni. lakhatás. A magyarországi cigányság esetében is jól megfigyelhetők ezek a tendenciák. hogy minden segítséget megkapjon egy számára is elfogadható döntéshez. hogy a fiatalkori anyaság. Közismert. »kultúrájukban gyökerező«. halmozottan hátrányos helyzetű. ami a várandós fokozott gondozását. ha a gyerek fogantatása bűncselekmény. mi az oka annak. Ha az anya úgy érzi. Különösen nagy a nem kívánt terhességek aránya a halmozottan hátrányos helyzetben élők. korántsem volt jellemző a cigányokra. megbeszélésére. életszínvonal növekedésével. gyakran kilátástalan élethelyzetben lévők között is magas a sokgyerekesek aránya. Ezeknek a problémáknak a lelki hatása rendkívüli feszültséggel jár. szakmai kapcsolat megerősítése. az előrelátásra való képesség. hogy egyedül képesek változtatni. Ezek a helyzetek igen széles skálán mozoghatnak. illetve akik tehetetlennek érzik magukat. Gyermekvállalás és hátrányos helyzet Gyakran felmerül a kérdés. »tipikus cigány de- .246 gamzásszabályozás. így a következményekért is többnyire ők kell. Ezen a gyakorlaton mindenképpen változtatni kell! Nyilvánvalóan eltérő azoknak a várandósoknak a gondozása. és kellő segítséget. Olyan élethelyzet előállhat mindenki esetében. A szegény.

akik származásuk ellenére minden tekintetben másként viselkednek. munkalehetőségeik felkutatására. és biztonságosabb életfeltételek. Janky. így sok gyerek azért születik meg. sokkal inkább arról van szó. A serdülő terhesek esetében például a gyerek megkérdőjelezhetetlen bizonyosság lehet arra nézve. amelyek közvetlenül támogatják a gyermek egészségesebb fejlődését. továbbtanulni nem tudó vagy nem akaró fiatal nők számára az anyaság az egyetlen státusz. ez egyértelmű jövőorientációt jelenthet. Ez olyan erős tényező lehet. hogy a kedvező anyai attitűd ellensúlyozhatja a nehéz fizikális vagy szociális körülményeket. szakmatanulással radikálisan csökken. és ez valóban segíthet a személyes és morális érés felgyorsításában (Klima. Ez irányítja demográfiai magatartásukat is. 2006). Ez nagyon sok kultúrában megfigyelhető. amelynek jellemző jegye. A gyakorlat azonban azt mutatja. egyben feladatot. […] A láposi cigánylányokról. hogy aktív lépéseket tegyenek lakáskörülményeik javítására. Hasonlóképp. hogy immár a felnőttek körébe tartoznak. a fogamzásszabályozás. hanem időben változó. hogy az iskolai végzettség emelkedésével. minőségi – vagy a korábbinál minőségibb – egészségügyi. A hátrányos helyzetben élők terhessége gyakran különleges szerepet tölthet be az életükben. Napjainkban felmerül a vád. hiszen másfajta státusz. 2003). Számos kutatás igazolja: kulcsfontosságú. növelheti az anya önbecsülését (Valdez. önmegvalósítást is. hogy a családi modellekben nem szerepel a tervezés. mert ez a megélhetés forrása. 2001) A lánygyerekek születését kevesebbre értékelik. hogy maximum 2-3 gyereket vállalnak. hogy sok szegény családban azért születik nagyszámú gyerek. szociális ellátás igénybevételére. Másrészt az iskolában sikertelen. 2007). és egyenrangú vagy privilegizált helyzetet biztosít számukra a családban és a közösségben. hátha fiú lesz. amely felnőtté teszi őket. ami nem roma sajátosság. A várandósság megerősítheti az anyákat és családjukat abban. mint a helyi cigányok. sok országban ismert és követett gyakorlat. a vizsgált csoport aktuális társadalmi helyzetétől függő viselkedésforma. irányt ad az életnek. hogy milyen az anya attitűdje önnön várandósságával kapcsolatban. életmód is elérhető (Durst. a mai középnemzedéknek átlagosan 5. Durst Judit arra is felhívja a figyelmet. […] Ők aspirációikban az általuk »parasztnak« nevezett nem cigányokhoz hasonlíthatók.247 mográfiai magatartás«. 2001). környezet megteremtésére (Mullings és mtsai. akiknek átlagosan 7-8 gyerekük született. és a termékenység fontos része az asszonyi státusznak. Mindezen lelki tényezők – kedvező esetben – olyan életmódbeli változással is együtt járhatnak. »kiemelkedetteknek« nevezett családok felnőtt leánygyermekeit. vagyis ez jelentős csökkenés. A gyermekvállalás növelheti az anya felelősségét. és egyértelműen követhető.” (Durst. A szakirodalomban a „születési súly paradoxona” írja le azt a jelenséget: Mexikóból az USA-ba bevándorló nők – noha szegénységben élnek. 2001. nőkről beszélve nem tekinthetjük közéjük tartozóknak azokat a falu által »kikupálódottaknak«. hogy a nagymamák nemzedékéhez képest. és nem részesülnek olyan ko- . az egyedülálló szegénységben élő anyáknál a gyermek jövetele értelmet.

Ennek védőszerepe mögött részben olyan tényezőket feltételezhetünk. ami testi-lelki fejlődésére kedvező (illetve ezek hiánya kedvezőtlen) hatással lehet. a megfelelő szociális támogatottság elérése és a megküzdési próbálkozások gyakran esélytelenek. hogy nem csak szociális problémáról. amelyek segítik az anyát abban. éhezés. hogy a kis születési súllyal. ami hosszú távú károsodást okozhat (l. illetve gyermekéről jobban gondoskodó életformára. Messer és mtsai. mint az amerikai anyák –. amely az anyát magzatával összeköti. Ezen keresztül közvetlenül eljuthatnak az anya kellemes érzései. lehetetlenné téve vagy megtörve így az anya és az újszülött korai találkozását (l. Képes változtatni étkezési. A hátrányos helyzetben élők számos kockázatnak vannak kitéve. mégis alacsonyabb arányban szülnek kis súlyú gyermekeket. rendkívül erős ingerei az anyaságélmény beindításának. Érdemes látnunk egyébként. megfelelően táplálkozni. Emellett egyre inkább értjük azt a „lelki köldökzsinórt” is. a jelen kötetben) nem egyszerűen azért kedvezőtlen. nélkülözni kényszerülnek. 2008): a nők alacsony iskolázottsága. Az a tény például. vagy akár megszeresse még azt a gyermeket is. a jelen kötetben). életvezetési szokásain. Kalmár. azt jelzi. amelyek veszélyeztető tényezők a gyermekvárás és szülés optimális kimenetele szempontjából (Zambrana és mtsai. hogy a koraszülés és kis születési súly (l. ha ezt a körülmények lehetővé teszik. Ezt a rejtélyt több kutatás igyekszik megfejteni. családon belüli erőszak. a magzat megmozdulásakor) vagy a szülésnél (pl. A hátrányos helyzetben élők legtöbbször krónikus stresszel küzdenek.248 rai és rendszeres ellátásban. a szükséges vitamin. akik sokszor nem képesek a rendelkezésre álló forrásokból elfogadható lakhatást találni. hangjai evolúciósan rögzített. akinek jövetelét eredetileg esetleg nem kívánta. de még akár a szoptatás vagy a korai időszak során is működésbe léphetnek olyan biológiai és lelki mechanizmusok. 2000).és ásványi anyag pótlást biztosítani a maguk és a megszülető gyerek számára. Az alacsony születésszám ellenére Magyarországon ma nem kapnak kiemelt támogatást a gyermeket várók. A várandósság során (pl. érintése. hogy nem csak az ország egyes vidékei jódhiányosak. 1999. hanem a szoptató anyák tejének 50%-a is jódhiányt mutat. Zambrana és munkatársainak vizsgálata (1999) azt találta. részletesen Kalmár. erről később). Ezek a körülmények egyúttal a baba korai orvosi kezelését is maga után vonják. hogy elfogadja. mint hogy a terhességét kedvezően fogadó nő hamarabb képes áttérni egy önmagáról. hanem népegészség- . válás. mint hasonló körülmények között élő amerikai társaik (Bender és Castro. mert a gyerek rossz fizikai állapotát jelenti. a megbecsülés és a szeretet a gyerekhez. 2008). Az újszülött mozgása. szegénység és munkanélküliség. alacsony szociális státusza. a korai találkozásnál). 2006. ha nincs megfelelő segítség. majd látványa. ami a legtöbb esetben az anyától való tartós elszakítottságot jelent. illetve koraszüléssel szembeni védőfaktorok között jelentős szerepet kap a várandóssággal kapcsolatos kedvező attitűd. Jellemzően e tényezők szorosan összefüggő hálóban jelennek meg (Crawford és mtsai. DeFranco és mtsai. különösen. és megfelelő segítséget kap hozzá. hajléktalanság.

alultáplált asszonyok menstruációja nem­ egyszer rendszertelen. a terhességüket sokszor észre sem veszik. egyszerű füzeteket. szociális szolgáltatóknál. Sok országban rajzos.249 ügyi kérdésről is szó van (Griff és mtsai. vagy azért mert nincs ezekről szó. amely sokak számára nem érthető vagy elfogadhatatlan. addig a nyolcvanas évek vége óta a láposi cigány férfiak körében a szinte teljessé vált munkanélküliség nyomán. a jelen kötetben). elérhető közelségben nincs szakorvos. Tavaly a védőnő örömmel tudatosította a falubelieket egy új fogamzásgátló módszerről. ahol a legnagyobb szükség lenne a segítségre. egy injekcióról. és sok ország számára mintául szolgál. járműveken). egyre több nő csak formálisan. 2009). A hátrányos helyzetű kistérségekben évek óta sok a betöltetlen vagy helyettesítéssel ellátott védőnői körzet. vagy egyáltalában nem tudnak. 2001). illetve soványság – kevés adattal rendelkezünk. olyan nyelvezeten kommunikálnak. vagy egyáltalában nem részesül megfelelő gondozásban várandóssága alatt (l. üzletekben. ami csak 700 forintba kerül. Az önkárosító szokásokról – közülük kiemelendő az alkohol. vagy mert az érintettek – gyakran a szakemberek is – nehezen. ahol mindenki megfordul. A nehéz körülmények között élő. iskolában. közösségi. a cigaretta és a drog. A számos mellékhatás ellenére egyre több asszony használja. kultúrházakban. Másrészt. Magyarországon a várandósgondozás rendszere több évtizede kiépült. egyre kevesebben tudják megvenni a fogamzásgátló tablettát. pedig ezeknek meghatározó a szerepük. szűkös. nem akarnak beszélni ezekről a kérdésekről. A családtervezéshez. mert jóval olcsóbb. a családok elszegényedésével egyre kevesebb pénz jut gyógyszerre. orvosok együttműködése és feladatmegosztása elvileg biztosítja a biztonságos családtervezést és gyerekvárást. szórólapokat helyeznek el minden nyilvános helyen (rendelőkben. noha ismert. Így a kritikusnak számító első hetek-hónapok még az egészségügyi . illetve szülést. vagy később az egészségügyi szolgáltatóktól alig szerezhetők meg. és persze további segítség is rendelkezésre áll akár anonim telefonos formában is. viszont három hónapra védettséget nyújt. a kóros elhízás. éppen azokban a régiókban. Mint említettük. térségekben küszködnek munkaerőhiánnyal. és jelentősen befolyásolják a szomatikus állapotot. fizikai ellátásra terjed ki. fogamzásszabályozáshoz szükséges ismeretek az iskolában. a hátrányos helyzetben élőknél gyakorta nincs. esetleg olyan módon. hogy sok családnál hasznos a »felvilágosító munkája«. hogy például a várandósság alatti dohányzás szorosan összefügg az iskolai végzettséggel (OSAP. és ezzel segítik. vagy hiányzó erőforrásokkal. hogy bárki hozzáférjen a megfelelő információkhoz. A gyakorlatban azonban ez több okból sem valósulhat meg. A védőnők. Herczog.” (Durst. „Míg a nyolcvanas években a védőnő sikerként könyvelhette el. működik a családtervezés. 2003). illetve a fokozott vagy szükségtelen gyógyszerhasználat. csak annak előrehaladott időszakában. vagy nem érhető el kellő időben a terhességgondozás intézményesített vagy informális lehetősége. mint a tabletta. sokkal kevésbé a lelki vonatkozásokra. A védőnők és az orvosok felkészítése elsősorban az egészségügyi.

hogy elhagyhassák a szülői házat. akiknek valamilyen okból nehézséget okoz gyerekük gondozása (Markovitz és mtsai. dohányzás. elvárásoktól.és gyermekhalál nagy arányban balesetekből és fertőzésekből származik. Mindezek a változások előkészítik a férfiakat arra. a férfiaknak nagy szükségük van arra. A szegénység általában a magasabb megbetegedési és halálozási aránnyal jár együtt. passzívan nézik végig a párjukon végbemenő változásokat. Ez a folyamat számos konfliktus forrását hordozza magában. hogy a várandósság és szülés idején az anyákhoz hasonlóan jelentős hormonális és viselkedésbeli változások zajlanak a férfiakban is: megemelkedik például prolaktin. APÁK Az anyai és apai szerepek mélyen a társadalomba ágyazottak. felügyeleti hiányosságokat veti fel azoknál az anyáknál. erősen függnek történelmi és kulturális hagyományoktól. hogy megkapják szüleiktől a támogatást és „engedélyt” arra. 2000). gyermeknevelés idején. és utódjaikat az anyá- . ami a gondozási. hogy biológiai funkcióján túl mi a férfi feladata a várandósság. ezen belül a kedvezőtlen szülészeti kimenetelekkel: megemelkedett arányú kis súlyú újszülött. Várandós apák Az anya testében zajló drámai változások folyamatosan figyelmeztetik és szembesítik a nőt várandósságával. biológiai és lélektani tekintetben is segítik a gyermekre való ráhangolódását. kulturális mítoszoktól. hogy mindezek okán a korai időszakban a várandósgondozásból is kimaradnak. Sokáig tartotta magát az a nézet. hogy a családtól való elszakadás rendszerint egybeesik az első gyermek várásával és születésével. 2005).250 szempontból rendkívül hátrányos körülmények között telnek (alkohol. így aztán feszültségekkel és konfliktusokkal találhatja magát szemben az ifjú pár. gyermekhalálozás (Gold és mtsai. A csecsemő. amikor a tradicionális társadalmak szerves részét képező rítusok többnyire eltűntek. gazdasági körülményektől. szülés. és saját családot alapítsanak. A helyzetet tovább nehezíti. valamint az egyéni szocializáció során tapasztalt szülői mintáktól. lecsökken tesztoszteronszintjük (Storey és mtsai. nem is beszélve arról. Újabb kutatások arra hívták fel a figyelmet. hogy a férfiakkal ezzel szemben nem történik semmi. Ez persze a nők esetében is reális veszély. Napjainkban. vagy kívül maradnak a folyamaton. 2005). sem a szülők nincsenek felkészülve az elválásra.és kortizolszintjük. Így aztán nagy különbségeket találunk egy adott társadalmon belül is a tekintetben. koraszülés. kedvezőtlen higiénés feltételek). hogy ott maradjanak az anya mellett. de a férfiak apává válását részben másképpen érinti. mert gyakran sem a férfi. amelyeket a szűkebb társas környezet és a tömegkommunikáció közvetít.

hogy a serdülőkorú apák túlnyomó többsége együtt marad. A férfiak számára tradicionálisan rendkívül fontos. és jelentősen átszervezni. hogy éppen ebben az időszakban igyekeznek bizonyítani saját kreatív képességeiket: céget alapítanak. Durst. és a saját utód örömük egyik legfontosabb forrásává válik (Durst. a szegénység. Egy feleség így fogalmazott: „Alig házasodtunk össze. . 2004). 79.251 hoz hasonló odaadással gondozzák. azok dicsekedtek is a gyerekekkel a kocsmában…” (id. ezért a párválasztás. a kilátástalanság. hogy a szegénység alapvető „veszélyeztető faktor” a serdülőkori szülővé válás problémakörében. kellő felkészültség híján akár váláshoz is vezet (Bíró és Komlósy. ami sok esetben családi krízishez. hogy családfőnek. hiszen az emberi újszülött olyan magatehetetlenül jön a világra. és hosszú távon is felelősséget vállal etnikai hovatartozásától függetlenül. a jelen kötetben). A kedvezőbb helyzetben élők között a férfiaknál is egyre jobban kitolódik a párválasztás és gyerekvállalás ideje. A férfiak lelki szempontból is átélik a változást. mér nincs még gyerekünk. Ez részben összefügg a felelősségvállalástól és a döntéshozataltól való félelemmel is (Diósi és Székely. E magatartás egyben saját pozitív önértékeléséhez is hozzájárul (Harris. és kilátása sincs ezek megszerzésére. a gyerek születése hozzájárulhat e státusz betöltéséhez. házat építenek vagy például fát ültetnek. hátrányos helyzetű társadalmi rétegekben gyakori. Herczog. törődik párjával és gyermekével. 2007). hogy életben maradásához és felnövekedéséhez mindkét szülő odaadó gondoskodása szükséges. az izoláció a nőkhöz hasonlóan sokszor a korai családalapításban és gyerekvállalásban nyerhet kompenzációt. családfenntartónak tudják magukat. számos belső konfliktust oldanak meg a kilenc hónap alatt. születése megváltoztatja a kapcsolat dinamikáját. Serdülő szülőkkel végzett vizsgálatok arra hívják fel a figyelmet. Ugyanakkor. Glikman. A gyermek várása. hogy az alacsony iskolai végzettség. és a kizárólagos egymásra figyelés helyett a megszületendő. teremthet közösségi státuszt (l. a gyerekszületés és a szülővé válás. 2008). a fenti gondolatmenettel összhangban az utánkövetéses vizsgálatokban éppen azt találták. majd világra jött kisgyerekre összpontosul a pár és a család minden figyelme. Kétségtelen tény. 2007. a sok gyerek születése szegény. A haverjainak már mind volt. o. 1998. újraértelmezni kényszerülnek a családi működés számos vetületét. és nagyon sokan anyagi vagy érzelmi megfontolásokból a szülői házban maradnak.) Ha egy férfi semmilyen tőkével vagy presztízsnövelő eszközzel nem rendelkezik. a családdá alakulás folyamata. 2001. 2009). Zsolti már azon idegeskedett. Mint ezt korábban láthattuk. Ugyanakkor gyakran tapasztaljuk azt is. Evolúciós tekintetben ez rendkívül fontos szempont. 16 éves voltam. akkor nagy valószínűséggel megjelenik a jelenre orientált habitus. Danis. A párkapcsolatok első komoly próbája is általában a gyerekvárás.

Couvade rituálé. együttélés) voltak az anyával (Hoga és mtsai. így az ő cselekedetei is kihatnak a gyermekre. Pszeudo-maternális couvade-on mindazokat a rítusokat értjük. mi a dolga a férfinak a szülés körüli időszakban. 2007). 1991). amelynek jelentése „költ”. önbecsülésük forrása is lehet. a veszélyes munkafolyamatoktól (vadászat. Maga az elnevezés a francia couver igéből származik. Egy brazil vizsgálatban azt találták. Hazai vizsgálatok ugyancsak azt mutatták. ahol a férfi mintegy szimulálja a nő állapotát. miután megszülik gyermeküket a kórházban. A várandós férfinak távol kell tartania magát bizonyos ételektől. „lappang benne valami”. gyerekszüléshez kapcsolódó rituálék. A posztnatális couvade rítusok a szülést követően lépnek érvényre. A couvade rítusok két nagy csoportját tartják számon. hogy a jövendő apának lehetőséget biztosít a felelősségvállalás felfüggesztésére. hogy a nem tervezett gyermeket inkább elfogadják és támogatják hosszabb távon is azok a férfiak. önmagába mélyedésre (regresszióra) és szabályozza. tilalom vonatkozik a gyerekvárás idején (Leibnitz. Sas. a nőhöz hasonlóan rá is számos szabály. akik már a gyermek fogantatása előtt szoros kötelékben (házasság. és szabályozzák az apa viselkedését. hiszen az anyához hasonlóan. couvade szindróma Számos kultúrában megtalálhatók még ma is a férfiakra vonatkozó várandóssághoz. éles szerszámok használata) és a rossz gondolattól. hogy a nem tervezett terhesség elfogadhatóvá válik a férfi számára (is). dédelget”. jóléti társadalomhoz tartozók – adott esetben a kutatók – számára veszélyeztető. A negatív vagy ambivalens érzések azonban a gyerek megszületését követően elfogadásba válthatnak. hogy az apáknak több nehézségük van a nem tervezett gyerek elfogadásával. A pozitív fordulat bekövetkezte elsősorban attól függött. mint az anyáknak. 1993). A fiatalok felvilágosítása során érdemes erre az aspektusra is felhívni a figyelmet. Minél szorosabb a kötelék egy pár között. hogy vajdasági cigányasszonyok. addig az érintettek szemszögéből önmegvalósításuk. a valóságban éppen ellenkezőleg történik. az első éjszakára (orvosi engedéllyel vagy anélkül) hazamennek megetetni és kiszolgálni férjeiket. amelyek segítséget nyújtanak az apává érés folyamatában. mennyire érezték stabilnak házasságukat (H. annál valószínűbb. hogy megszilárdítsa kapcsolatát a gyermek apjával. A couvade rituálék egyik legfontosabb szerepe. 1991). A szerzők felhívják a figyelmet: a szappanoperákban oly gyakori motívum. szabad fordításban fészekrakási rítusnak is nevezik (Lorenz. Időben és térben kalandozva a világ minden táján fellelhetők a rituális couvade különböző formái.252 A „veszélyeztető faktor” kifejezés azért került idézőjelbe. Másnap reggel aztán . mert érdemes észrevennünk: amíg egy jelenség a többségi. miszerint a nő nagy sikerrel használja fel terhességét arra. Mai tapasztalat például. mágikus kapcsolatban áll a babával.

Bizonyos értelmezések szerint ennek az a háttere. a ritualizáció útja nem járható. s ha ezek szimbolikus formában történő megjelenítése. majd nyomtalanul eltűnnek. Ez a példa is rávilágít arra. sőt rítusok által támogatott a férfiak regressziója a várandósság és szülés idején.253 visszatérnek újszülöttjükkel a kórházba. de biztosítja őket partnerük. Az imént említett rítusok nem csak időt és regressziós lehetőséget biztosítanak a jövendő apáknak az új szerepre való felkészüléshez. emésztési zavarok. hogy a tudattalan legitim. Amíg tehát a hagyományos társadalmakban megengedett. Saját vizsgálatunkban azt találtuk. elbizonytalanodásához vezet. és az ottani rend szerint négy további napot töltenek el. és a rituális couvade-dal szemben nem testi tünetek utánzását. Belátható. hiszen a rítus helyébe nem kapnak számukra használható segítséget. és a tágabb közösség támogatásáról. Ez a tünetegyüttes a különböző vizsgálatok szerint a várandós apák mintegy 20-60%-ánál jelentkezik. Ez olyan pszichogén eredetű szomatikus tünetegyüttes. erőszakos betiltása az érintettek talajvesztéséhez. kapaszkodót. A couvade szindróma leggyakoribb tünetei: evészavarok. ahol a férfiaknak nem engedélyezett a regresszív magatartás. 1995). „szilárd bástyaként” kell helytállni (Andrek. A félelmek. derékfájás. mégsem kerestek orvosi segítséget.és hasfájás. Habár ezek a tünetek leggyakrabban a terhesség első és utolsó harmadában. 1991). alhasi duzzadás. különböző előjelű érzések felbukkanása természetes velejárója a folyamatnak. a tünetek és a történések közti kapcsolat gyakran nem tudatosodik az apákban (Klein. hanem tudattalan pszichoszomatikus tünetképzést jelent (Leibnitz. felfúvódás. trimeszterében. elfogadott regressziós formaként a betegséget. gyomor. mert ebben az élethelyzetben nem lehet betegnek lenni. ott megjelenik a couvade szindróma. hogy e szertatások betartásának megakadályozása. Azokban a társadalmakban. heves intenzitású. amely a férfiak egy részénél a partner várandóssága során jelentkezik. 1991). pszichózisra jellemző tünetek. talán éppen azért nem. hízás. a regresszió egyetlen társadalmilag elfogadható formájaként marad a testi tünetképzés. . segítségéről is. alvási zavarok. hagyományos rítussal. hogy gyakran milyen éles ellentétbe kerülhet egymással a többségi társadalom által diktált „medikális rítus” a kisebbségi kultúra szerves részét képező megszeghetetlen. a szülés alatt és közvetlenül utána jelentkeznek. bár számos tünettől szenvedtek. addig a modern társadalmak ezt nehezen viselik. hogy az érintett férfiak. illetve a stressz következtében a teljes immunrendszer legyengülését „választja”.

és maradandó nyomot hagy az érzékeny. a társas támasz jelenléte ugyanakkor pozitívan hat hosszú távon is (Meaney és mtsai. A tartós érzelmi elutasítás. valamint Egyed. az anya depressziója és az állandó stressz közvetett úton negatívan befolyásolja a magzatnál a szinaptikus kapcsolatok fejlődését. a viselkedéses és a láthatatlan csatorna. valamint a kapcsolat elmélyülését. pihe- . Rendelkezik a tanulás alapvető formáival. 2004. Kaufman és mtsai. és mintegy „gyakorlóterepet” nyújtsanak számukra. 2005. 2005). A dohányzás. 1988): ezek a fiziológiai. így az anyaméh az ember első ökológiai környezete. A méhen belüli. már méhen belül kifejlődő képességek szerepe. az információ feldolgozására. amelyek az anya mozgásához. 1988). hogy előkészítsék az életbe vágóan fontos méhen kívüli készségek kibontakozását. a magzattal való kapcsolatról. valamint az adekvát reakcióra (Chamberlain. személyes dialógus. Bizonyítást nyert. azaz a későbbi kötődés alapjait (Hepper. hogy az anya szervezete a méhlepény közvetítésével összeköttetésben áll a magzat vérkeringésével. a fogantatásról. hanem számos olyan vegyi anyag is. még Lakatos. az alkohol. Hüther. lelki fejlődés tekintetében. 1993). 1988. Tapasztalataink nyomán átépül az agyi struktúra. a II. 2000). feltöltődése. és ezekkel a képességekkel jön világra. amelyen keresztül nem csak a táplálék jut el a magzathoz. Az anya és magzata közötti kommunikációnak három csatornáját különböztetjük meg (Davenport. A várandós anyák kulturális. a jelen kötetben).254 KOMMUNIK ÁCIÓ ÉS K APCSOLAT A MAGZATTAL – A LELKI KÖLDÖKZSINÓR Minden kornak és kultúrának van elképzelése az élet kezdetéről. hogy biztosítsák az egészséges strukturális és funkcionális fejlődést. 1999). 1986. A méhen belül megfigyelhető észlelési funkciók fejlődésével kapcsolatban számos vizsgálat született az elmúlt évtizedek során. és működik nála az emlékezeti funkció is (Blum. anyagi és társadalmi helyzete nagyon különböző: a várandósság az anya és gyermeke között zajló aktív. Az anya ellazulása. biztosítva ezzel alkalmazkodásunkat a változó feltételekhez (l. hogy a magzat minden érzékszervi modalitásban – vagyis az érzékelés valamennyi területén – képes a környezetéből származó ingerek észlelésére. szociális. a méhen belüli fejlődésről. a drogok közvetlenül károsítják a magzatot (Jaakola és Gissler. Bigelow. Az intrauterin. majd a születés utáni fejlődés kifejezetten az adott személy szociális kontextusában értelmezhető: a velünk született genetikai program szociális kapcsolataink tapasztalatai alapján valósul meg (Francis és mtsai. A viselkedéses csatorna mindazokat a tevékenységeket és szándékos kommunikációs kezdeményezéseket foglalja magába. majd gyermeke közötti interakciók kialakulását. kötetben) elősegítsék az anya és magzata. valamint hogy „kompetens csecsemőként” megszületve (l. valamint e korai életszakasz történéseinek rövid és hosszú távú hatásáról a későbbi testi. 2005. 1993). amely befolyásolja a magzat állapotát. Fiziológiai csatornán értjük. Hédervári-Heller és Németh. 2006). plasztikus agyi struktúrában (Huizink.

kézzel fogható bizonyítékhoz várandóságával. 1988. egyéni variáció közül. hogy a magzati stimulációs és kapcsolatépítő programok számos későbbi kognitív funkcióra előnyösen hatnak. de előfordul az is. 1988. ha a körülmények kedvezőtlenek. hogy ehhez külső segítséget kapnának.255 néséhez. lelki egymásra hangoltság. egy út a számtalan sok kreatív. hogy az anya jóval az előtt jut objektív. ugyanakkor igazi segítség. fantázia által „készített” képekre. Kapcsolatot erősítő programok – a születés előtt Az elmúlt években számos anya/apa-magzat kapcsolatot segítő programot dolgoztak ki (Bowen. Összefoglalva elmondhatjuk. A magzati kommunikáció legfontosabb eszköze a mozgás. hogy a méhen belüli fejlődés során a magzat rugalmas alkalmazkodó képessége a változó környezeti körülményekhez egyben kiszolgáltatottságának. Van de Carr és mtsai. Érdemes azon is elgondolkodnunk. A láthatatlan csatorna vagy lelki köldökzsinór az a mély. fenyegetőek. Megeshet. Az intrauterin életfázis érzékenysége ugyanakkor lehetővé teszi a kedvezőtlen folyamatok visszafordítását: az anya életfeltételeinek javulása. ha elakadás történik. A terhességet veszélyeztető ártalmak. Dolto-Tolitch. A modern terhesgondozás egy új kommunikációs csatorna lehetőségét nyitotta meg az elmúlt években: ultrahang felvételek készülnek – gyakran túl sűrűn – a magzatokról. 1988). Jernberg. . különösen. Fontosnak tartjuk ugyanakkor kihangsúlyozni. amikor az újszülöttre való ráhangolódásnak óriási jelentősége van a csecsemő jelzéseinek érzékeny észlelése és szükségleteinek megfelelő kielégítése szempontjából. az anya. mint ahogy erre lélektanilag ráhangolódna. anélkül. érzelmi támogatása pozitívan hat magzatára is. Ez az intuitív „együtt-lét” alapozza meg a megszületést követő időszakot. Panthuraamphorn és mtsai. milyen hatással lehetnek az ilyen kívülről érkező. hogy gyermeket várnak. hogy a szülők számára nehezen feldolgozható információt hordoz. az érzelmi elutasítás károsítják a strukturális és funkcionális fejlődést. 1995. Az ilyen jellegű foglalkozások látogatása lehetőség. A magzat mozgásának érzékelése sok esetben meghatározó az anya-gyerek kapcsolat szempontjából. laikusok számára gyakran értelmezhetetlen „mű-képek” a növekedő magzatról alkotott belső. Az anyák és a család többi tagjai mindig is kapcsolatban voltak és lesznek a méhen belül fejlődő magzattal. az apa vagy netán egy testvér szempontjából. azaz az anya és környezetének mindennapjaihoz kapcsolódnak. illetve a mozdulatlanság (Gidoni és mtsai. Sokan örömmel fogadják. sérülékenységének forrása is. hogy anya és magzata kommunikáljanak. beszédéhez. amely anya és magzata között kialakul. 1996. ha veszélyeztetett anyák és gyermekeik támogatására alkalmazzák. sok anyában és apában is innentől kezdve tudatosul. magzatával kapcsolatban. a tartós stressz. Empirikus kutatások azt találták. 1988). hogy a hazánkban is mind több helyen elérhető anya-magzat kapcsolat fejlesztő programokon való részvétel nem feltétel ahhoz.

helyen és formában lehet tehát szülni. Ezért kezdettől fogva rengeteg szakember. Ugyanakkor az elmúlt évtizedekben a nők természetes. möglött. hogy az adott kultúra minek tekinti a szülést. Dr. Bár Európa egyes országaiban a tervezett otthonszülésnek is vannak hagyományai – Hollandiában a nők több mint 30%-a szüli meg otthon a gyermekét –. „Öt gyerököt szültem. Egyet se szültem az ágyon.hu/new/levelek/allasfog20010118. leguggoltam. Az 1940-es évektől a terhesgondozás és a kórházi szülés általánossá válásával az anyák és gyermekek százezrei menekültek meg. szervesen illeszkedve a munka. század fordulóján is a szüléseknek mindössze 5%-a történt kórházban. az ura vezette le a szülést. 2002. Ezen életeseményre rendkívül erősen hat. mint otthon. illetve elhárítása. amikor először alkalmaztak fogót a szülések során. Egynél sem volt bába.” (Polner. az ellátás lényege a veszély és a problémák észlelése. ugye? Énnálam gyorsan ment a szülés. január 18-i állásfoglalása az otthonszülésről. és évek óta parázs viták kereszttüzében áll (Papp. […] Tudok olyan családot. 393. egyelőre a kórházakban. én három óra alatt szültem. nem vár el sem technikai. 2002). A szülés szinte a mindennapok eseménye.) – Technikalizált kórházi szülés A szülés orvosi esemény. A 19–20. 1992. . Ennek eredményeként vált mind elterjedtebbé az együttszülés. vizsgálat és műszer követi a várandósságot és különösképp a szülést.256 SZÜLÉS A szülés kulturális beágyazottsága A szülés medikalizációjának kezdetét az 1600-as évekre teszik. január 18. 1970-ben a világ fejlett országaiban a szüléseknek már 99%-a kórházban zajlott le.htm. csak akkor még nyoszolyák voltak. sem személyi „kellékeket”. Prof. 1900 és 1970 között az arány megfordult. illetve a többi gyerek nevelésének sorába. emberi és nem kiszolgáltatott szülési körülményeket keresve harcot indítottak a szülőszobák instrumentalizált világa ellen. Papp Zoltán. Semmelweis Ignác felfedezése előtt – így még az 1800-as évek végén is – veszélyesebb volt kórházban szülni.birth. http://www. és mindez a biztonság ér 9 A Szülészeti és Nőgyógyászati Szakmai Kollégium 2002. A színes palettából emeljünk itt ki három jellegzetes változatot: – Hagyományos. bábaasszony nem volt ott. o.9 Nagyon sokféle módon. népi otthonszülés A szülést természetes folyamatnak tekinti. és a közös gyermekágyi elhelyezés. Az a szomszédasszony volt. Magyarországon ennek aránya elenyésző. Mind az ötöt odahaza szültem. nem köllött ahhoz néköm bába. hogy hét családja volt.

hogy milyen erőteljesek és önkéntelenek az izommozgások. hogy milyen bánásmódban részesül a szülő nő a szülés során. rám rakta a CTG-t. hogy még nem. amikor mondtam. akik adott esetben még nem is jártak korábban kórházban.257 dekében kórházban zajlik. Valójában a méh vette át az irányítást. amit épp az uterus csinál. háttérbe szorul a szülés érzelmi. Bár ezek értelemszerűen mindenkinél egyediek. 1998) – Holisztikus bábamodell A jóléti társadalmakban a javuló életszínvonal. az ottani bánásmód. amiket az ember hozzátesz. hogy aludjak. lekapcsolta a lámpát.” (Kitzinger. rendszerint a szülést is kedvezőtlenül éli meg. A kórházi környezet. amit senkinek nem kívánok. mint egy ravatalozóban. „A szülésznő leborotvált. érzelmi-spirituális támaszt nyújtó szakember(ek) közegében. hanem élvezni is. meglepett. Fogta. Népszava. CTG-re kötött. amely az ember állapotát éppen jellemzi: a gyermekvárást kiteljesedésként. empatikus. az intimitás hiánya idegen. a nő kompetenciája és aktivitása. Sas. lelki töltést. érzem-e. általában mégis elmondható róluk. hogy felnagyítják azt az élményt vagy érzelmi. a szülés spirituális vonatkozásainak megélése. hogy nyomnom kéne. de nem sürgetett. 1991). sőt riasztó lehet azoknak. hogy a szülést már nem csak túlélni lehet. és otthagyott egy hideg. 1963) A szülés lélektana A szülés szélsőséges testi történései mellett igen mély lelki folyamatokkal is jár. Én ott szenvedtem egyedül. és azok az akaratlagos erőfeszítések is. Beküldött egy szülőszobára. . „A bába időről időre megkérdezte.” „Ötperces fájásaim voltak. és rám szólt.” (Olvasói levelek. akinek gyermekét nem várta. vagy terhessége kellemetlen élmények szövevénye volt (netán egyszerre mindkettő). Úgy éreztem magam. Mindebben – rendszerint – elsikkad az anyai kompetencia. amikor valóban eljött a nyomási kényszer. spirituális vetülete. a kedvező táplálkozás és a higiénés viszonyok. Ezután következett az a pár óra. és teljesen természetes volt az erőmet ahhoz igazítani. természetes folyamatként megélők szülésélménye is „csúcsélmény” lehet. Aztán. szinte sötét szülőszobán. esetleg a halállal kötik össze (H. az elérhető egészségügyi ellátás elérte. Előtérbe kerül a harmonikus élmények biztosítása. elanyátlanodva még soha nem éreztem magam. Ennyire kiszolgáltatva. és azt egyértelműen a betegséggel. Természetesen ebben nagy szerepe lehet annak.

és úgy érzik. 1963) „Tulajdonképpen nem is fájt már egyáltalán semmi. elhagyatottságot. aki nem fizet paraszolvenciát (Losonczi.) A szép szülésélmény átélése egyedül vagy a partnerrel rendkívüli módon erősítheti a pár összetartozását. hogy na.” (Kitzinger. Megérintettem és tudtam. o. akik saját orvost választanak. és felhúzott szemöldökkel. Neményi Mária egészségügyi személyzettel végzett interjúiban egy szülészorvos ezt így fogalmazza meg: „[…] jóleső érzés is a magam részéről azoknak az érzéseit látni. hogy csókoljon meg a nyomások között. Azt vártam. Még három nyomás és kibukkant a fejecskéje. hogy a fájás közben elnyomja a kiabálásomat. „Igen. akik abban bíznak. tehát nem érzik. vagy nem foglalkoznak körültekintően azzal. Kiemelten kiszolgáltatottak azok. mivel állandóan mondtam Peternek.” (Neményi 2001. akit persze sosem láttam addig. 2009) . Ehhez nem kell hátrányos helyzetűnek. hogy erről tájékoztatnák őket (Packer. Az általában előítéletességhez. Ő pedig meglepően éber és érdeklődő volt. Igazi extázis élmény volt. 7. aki ugyanúgy törődik velük. hogy azok a nők számíthatnak csak kielégítő bánásmódra. egyetlen egy hangos »lá«-t mondott és elkezdett szépen. s nagyon alapvető élményben. a férjem is így érezte. Végtelenül boldog voltam. ami pedig általában kíséri a fájdalmat. hogy az általuk választott orvos figyelembe veszi kéréseiket. anélkül. ahogy átöleltem. végre akad valaki. Azt mondta. ahogy a pici teste kicsusszant az enyémből. mire ez a pofa megállt mellettem. hogy csodálatos élménye volt. de félelem. hogy szeretem. mert kiszámíthatatlan. és feszültség nélküli. mintha idióta lennék. hogy még egyetlen mindent elsöprő nyomás és a karjaimba foghatom a kislányomat. olyan lesajnáló hangon azt kérdezte: hát maga meg mit csinál? Sosem fogom elfelejteni a hangját. akik a megkülönböztetettségüket itt kompenzálva látják. […] Egyet köhintett. szegénynek lenni. hogy intézményesített szinten működik az előítéletesség és megkülönböztetés. és azt akarom. 1991). elvárásaikat. Együtt voltunk valami nagyon valódi. Várkonyi. akik rábízzák magukat a mindenki számára biztosított egészségügyi ellátórendszerre. A kiszolgáltatottságot.” (F. ellátásban részesülnek. Kislányom békésen érkezett meg a világba. például nem küldenek mentőt roma telepre. Azt hiszem.” (Szalay. 2005). elutasításhoz szokott embereknek különösen kellemes meglepetés lehet a megfelelő bánásmód. nem kellő figyelmet azok is átélhetik.258 „És akkor elment mellettem egy orvos. Aztán éreztem. mint másokkal. 1990) Egyre többször hallott panasz. hogy a nővérek bolondnak néznek. de őket vélelmezhetően sokkal gyakrabban éri ilyen tapasztalat. vagy sterilizálják a szülés után a nőket. és én éppen valami dünnyögő hangot adtam. hogy milyen fogadtatásban. amit nem mindenki tud megfizetni. fájdalmas volt. nyugodtan lélegezni. Ennek a legitimitás határán mozgó lehetőségnek ára van. Egyes tanulmányok arról számolnak be. hogy ők másodrendű állampolgárok lennének.

– Az oxitoxin. 2005. Kedvező esetben mindez azt eredményezi. a „szeretet” hormonja: közvetlen testi hatásain túl a szeretet és az altruizmus érzéseit kelti. hogy noha a szülő nő megélheti a szülés erőteljes fizikai élményeit. amelynek révén a szülés nem egyszerűen elviselhetővé válik. a magárahagyatottság esetén áll elő (Simkin és Bolding. – A prolaktin a tejelválasztásban betöltött fő szerepén túl segít a gyereknek alkalmazkodni a külvilági viszonyokhoz. a kisebbségekhez tartozóknak. A szenvedés főképp a testi vagy lelki fenyegetettség. az eufória és a transzcendencia élményét eredményezi. hogy ugyanezen hormonok a testi hatásaikon túl egyúttal agyi átvivő anyagokként is működnek. ami a terhesség során és a szoptatáskor egyaránt lényeges. 2005b. ezen felül jelentős stresszoldó hatása is van. A születés során a gyerek szervezetében szintén magasra szökik az endorfin. A fájdalom szenzoros megélése és érzelmi minősítése független lehet egymástól. élvezetet. hanem kifejezett eksztázis.259 A szülést kísérő lélektani-érzelmi változások Ismert tény. így a közvetlen szülés utáni találkozás mind az anya. a kontrollvesztés. 2005a). „csúcsélmény” is lehet (Buckley. 2004). . hogy szüléskor az anya szervezetében több fontos hormon segíti a megfelelő változások bekövetkeztét. mind az újszülött oldaláról eufórikus élményhátteret biztosít. a durva vagy gépies bánásmód. illetve az egymásra találás és – anyai oldalról – az altruizmus. a közöny. ez nem feltétlenül jár szenvedéssel. Damasio. 2006). az egyébként is előítélettel fogadottaknak. Emellett fontos motivációs-érzelmi változásokat is eredményez: az alárendelődés és a másik igényeinek előtérbe helyezését segíti elő. gyönyört. Ellenkező esetben az említett „hormonkoktél” a fájdalmat elviselhetővé teszi. Ez a hormon – az oxitocinhoz hasonlóan – jelen van a szeretkezéskor és a szoptatás során is. a bizalom. transzcendenciaélményt okoz. A megfelelő agyi központokba jutva ezek az anyagok gondoskodnak az anya és a gyermek érzelmeinek és tudatállapotának olyan irányú módosításáról. Ezeket az érzéseket a magány. az alárendelődés fokozásával a gyerek igényeinek előtérbe helyezését és kiszolgálását segíti elő (Buckley. Zak és Fakhar. ám jelentős érzelemmódosító hatással is rendelkezik: a gyönyör. – A béta-endorfin: a szervezet saját fájdalomcsillapítója. az érzéketlen kezelés valósággal előhívja. Az utóbbi években derült arra fény. ami – sajnálatos módon – inkább kijárhat a hátrányos helyzetűeknek.

Segít abban. hagyományos keretek között a szülő nő soha nincs egyedül. vagy nem hisznek fontosságukban a szülővé válás és a gyerek harmonikus fejlődése szempontjából. Hogy a mai apák elkísérik párjukat a kórházba. élettani szülési folyamat bekerült a steril. az orvosok többsége nem ismeri jelentőségüket. Együttszülés Magyarországon a férfiak jelenléte a szülőszobán 1982 óta lehetséges (Czenky. 2001). és megnyíljunk a partner felé: legyen az a szexuális partner. meleg környezet. és aki érzelmi biztonságot. E tényezőkre a mai magyar szülészeti gyakorlat csak kivételes esetben figyel.260 Mindez akkor működik igazán jól. a biztonságos. akit jól ismer. sokan nem tudják.és bőr-bőr kontaktus az anya és gyermeke között (Odent. lélektani szempontból viszont elmagányosítja a szülő nőt. hogy önmagunkról megfeledkezve átadjuk magunkat a folyamatnak. és a stresszhelyzetben megszokott „küzd vagy menekülj” (fight or flight) választ legátolva nyugalmat és a helyzet elfogadását eredményezi. az épp megszülető vagy a már szopó baba. szigorú szabályok szerint működő orvosi gyakorlatba. Ez az anyag az agyban kifejtett hatása révén csökkenti a félelmet. ha – bármilyen helyszínen – kielégülnek a szülő nő lelki igényei: a zavartalan elvonultság. támaszt nyújt. ami egy aspektusból biztonságot nyújt ugyan. mindig van mellette valaki. több okra is visszavezethető: az elmúlt évtizedekben a természetes. . A stresszkezelés „nyugalom és összetartozás” (calm and connection) mintája az oxitocinra épül. Bármely kultúrát tekintjük is. 1988). a megszületést követően háborítatlan szem.

elkísérik párjukat az orvosi és ultrahang-vizsgálatokra. akár a kórházban. 1984. mert ilyen irányú kutatások nálunk nem folytak. és a szakemberek tanácsai. Van-e helye az apának a szülés körül? Ez sokat vitatott. Ennek sokféle oka lehet. Herczog. hogy az attitűdök lassan változnak ugyan. Ez kezdetekben elsősorban középosztálybeli érték volt. Szinte elvárássá vált a szülőszobai jelenlét. és a szülő nővel csak anyja. de sok férfi – készségek. különösen a gyerekekkel kapcsolatosan felerősítette az apáktól elvárt idő. hogy ez nem csak a roma közösségekben igaz. mert ebben a körben ez inkább elvárt. . Az apa-gyerek közötti korai találkozást jellemzően azok a kultúrák támogatják.261 Az apák szerepe jelentősen változott az elmúlt két évtizedben. tradíciók híján – csak a gyerek későbbi életszakaszában tud bensőséges kapcsolatot kialakítani vele. fiatalabb férfiak. hogy kik ők. érzelmeket kavaró kérdés. de mindinkább bevonják őket a várandósgondozás folyamatába. A roma közösségekben a férfi és női világ erőteljesen kettéválik. hanem jelentősen függ a családi hagyományoktól. Nem ismeretes. környezetben –. javaslatai erőteljesen befolyásolják ezeket (Grossmann és Volkner. várandósság. az egyéni életúttól. vagy jobban kifejezhetővé vált az a késztetés. sem a kórház nem teremt elfogadó környezetet (Grossman és Volkner.) apák és férjek előtt egyaránt szégyennek minősülnek (Neményi. Magyarországon a családi és nemi szerepek szinte minden társadalmi rétegben meglehetősen konzervatív mintázatot mutatnak (l. a nő testében zajló folyamatok (menstruáció. 2002). hogy a magyar társadalom mely rétegeiben.és energiaráfordítást. Ezzel párhuzamosan a férfiak egy részében is feléledt. Nincsenek magyarországi felmérések és adatok arról. vagy visszatekintünk a múltba. Az egyértelmű. hogy egymásnak érzelmi támaszt nyújtsanak. A szülői felelősség megosztása. Vélelmezhetően a magasabb iskolázottságú. nincsenek adataink. 1984). és – részben a média jóvoltából – egyre inkább terjed a társadalmak széles rétegeiben. a jelen kötetben). noha a nemzetközi szakirodalom rendkívül kiterjedt és részletes e kérdésben is. Ha körülnézünk a világban. az otthoni munkamegosztás változása. mindenre találunk példát: az apa szülésnél való aktív jelenlététől a teljes távolmaradásig. hogy aktívabban legyenek jelen a gyerek megszületése előtt vagy a születés körül. hogy az apák milyen arányban vesznek részt a felkészülésben és a szülésnél. 1999). Johnson. a női egyenjogúság. szülés stb. történjék az akár otthon. A szülők egymás közötti kapcsolata és az elköteleződés arra. és arról sem. Adatok híján is joggal feltételezhetjük. 1999b). ahol ennek folyamatos lehetősége és jelentősége van a későbbi apa-gyerek kapcsolat szempontjából. a nagyobb gyermekeket is eltávolítják. de a minták – médiában. hosszú távon is kihat az apa-gyerek kapcsolat minőségére. anyósa vagy a bába tartózkodik (Kalányosné. városban lakó. érzelmi bevonódást. Ha otthon szülnek. sem a közösség. A különböző magyarországi cigány kultúrák többnyire elutasítják a férfiak jelenlétét a szülésnél. míg tradicionálisabb környezetben az apai jelenléttel kapcsolatban sem a család. csoportjaiban a leginkább elfogadott gyakorlat az együttszülés. esélyegyenlőség.

6 fő esetében csak részben. támogatnunk kell. hogy ezt tudtam volna. Viszonylag sokan. Lehet. de ebben benne vannak azok az édesanyák is. míg 8 esetben az apa kívánságára.babanet. […] Azzal. hogy a kórházi környezet és személyzet a szülésnél olyan szerepet biztosítson az apának. Anélkül. http://www. hogy egy férfi átáll a doki oldalára és végignézi a szülést. mint ma. ahol ezek még élnek és kifejtik jótékony hatásukat. hogy gyermekük fejlődését gondolataikban. hogy az apák a terhesség és szülés folyamatában aktívan részt kívánnak venni. 2001. és ki kell szolgálnunk a mai apák regressziós igényét a gyerekvárás idején. hogy beváltotta-e az együttszülés a hozzá fűzött reményeket 94 fő igennel válaszolt. mert nem érzik magukat kompetensnek. érzelmeikben végigkövették. minden résztvevő számára építő és ös�szetartó erővé.htm ) 11 Poronty. Arra a kérdésre. 15 esetben az anya. a megkérdezettek 18%-a nem válaszolt erre a kérdésre.10 Napjaink azon törekvése. hanem belső meggyőződéstől vezérelve hozza meg mindkét fél. értékelnünk kell és tiszteletben kell tartanunk ezért a várandósság és szülés idejére vonatkozó rítusokat azokban a kultúrákban. Világosan látnunk. Az együttszülés élménye akkor válhat pozitív. hogy a legtöbben.hu/publ/orsi/eredmenyek. Csak 38 esetben nem volt együttszülés. a negatív érzésekről beszélni. oldják meg a problémát. lehetőséget teremtve ezáltal ambivalens vagy negatív érzelmeik kifejeződésére. 4 főnek egyáltalán nem jelentett segítséget. ha a döntést nem a divat vagy külső elvárás. a pasik állandóan „csinálni” akarnak valamit. Fontos az is. 46 nő nem válaszolt a kérdésre.262 Az együttszüléssel kapcsolatos beszámolók igen vegyes érzelmi töltetűek. akik ódzkodnak a dologtól.”11 Egy hazai kutatásban „a vizsgált 146 nő többsége együtt szült a párjával (108 fő). még a szülőszobán is. talán éppen a hiányzó szülés körüli rítusokat hivatott helyettesíteni. óvtam minden hús-vér valósággal való közvetlen szembesüléstől. A szexuális eltávolodás szerintem reális veszély. igazi támasza lehessen párjának. azért teszik ezt. Pedig nem kell mást tenniük. Az apák részvétele a legtöbb esetben közös elhatározásból történt (97 fő).hu/poronty 10 . ugyanakkor jórészt hiányoznak a szorongások feldolgozását szolgáló rítusok és más szimbolikus utak. ha vannak ilyenek.velvet. szerintem legkevésbé a feleségének segít. A Velvet baba-mama-papa blogja: www. akik párjuk jelenléte nélkül szülték meg gyermeküket. mégis ösztönük azt mondja. én eleve a férjem „diszkrét” jelenlétére számítottam. hanem aktív résztvevője legyen az eseményeknek. ha az adott pár kapcsolatába illeszkedik. A várandósság közös megélése és az együttszülés nem az utóbbi évtizedek „találmánya”: az apák mindig is várandósak voltak a szó azon értelmében.” (Szandtnerné Kisdaróczi Orsolya: Családközpontú szülészet. amikor nem megengedett dolog a félelmekről. mint az asszony mellett lenni. Szakdolgozat. hogy ne tehetetlen szemlélője. Egyesek azonban még talán sosem voltak olyan magányosak. egyben el kell fogadnunk. „Amennyire meg tudom ítélni.

A korai szopás után a tejbelövellés megbízhatóbb. a viselkedésben erőteljesebb az anyai ragaszkodás. Azok számára. kevesebb vérzéssel) zajlik. A gyerek számára létfontosságú „anyai viselkedés” (mothering) beindul. akiknél nem volt mód a korai együttlétre. – csendes. A korai kontaktus után a szoptatás gyakoribb és hosszabb ideig tart. fogyatékkal született gyerek. légzése. és az anya mellkasára téve betakarni (minden más ellátás későbbre teendő). A korai kontaktus nem csak az újszülöttnek kedvező. lombikbébi. az ilyen anyák kön�nyebben találják meg a szinkront a babával. akik nem részesítik előnyben az anya és a baba zavartalan együttlétét a megszokott rutinellátással szemben. nem kívánt gyerek. széles ágyon). bántalmazott. megnyugtató lehet. mentális problémákkal küzdő. A gyerek az anya baktériumaival. örökbeadási szándék. családján kívül ne- . lemondási. anyagi vagy gyakorlati nehézségekről. érzékeny időszak. 2008). ami így „élő inkubátor” lesz a gyereknek. sokkal inkább megszokásról. kis súlyú. – az újszülöttet csak le kell törölgetni. Korai együttlét esetén a szoptatáskor az anyai szeretet-megnyilvánulás és érintés gyakoribb. – bőr-bőr kontaktus az anya és az újszülött között. biztonságos helyen (pl. hogy kulcsfontosságú a közvetlen a szülés után átélt zavartalan korai kontaktus (Romano és Lothian. segít az anyának is. mint azoknál az anya-gyerek párosoknál. érzelmileg deprivált. szívritmusa. koraszülött. olajozottabban veszi kezdetét tehát az anya-gyerek interakciók sorozata. és nem idegen kolóniákkal találkozik. korai időszakban nem igényel különösebb erőfeszítést. A zavartalan együttlét biztosítása a szenzitív. Az élet első órája olyan kitüntetett. intim légkör. A korai találkozás ideális körülményei: – közvetlenül a születés után 1-2 óra hosszára. amelynek lehetőségeit vétek lenne elszalasztani. a gyerekek kevésbé sírnak és gyorsabban stabilizálódnak élettani paramétereik.263 A GYERMEK MEGSZÜLETÉSE UTÁN A korai kapcsolat és az anya-gyerek kötődés összefüggései Egyre több kutatási adat igazolja. egyúttal az anya ismerős szívhangját is hallja. információhiányról és szervezési kérdésekről van szó. Kritikus helyzetekben – ikerszülés. A bőrkontaktus és szoptatás emeli az anyai szervezet természetesen termelődő oxitocinszintjét. – nyugodt. semmint meggyőződésről. hogy e korai kapcsolat hiányának az esetek nagy részében nincs kimutatható káros hatása (Moore és mtsai. Az anyával való bőrbőr kontaktus nyomán könnyebben stabilizálódik a baba testhőmérséklete. amitől a lepényi szak kedvezőbben (gyorsabban. A magasabb oxitoncinszint melegíti az anya mellét. 2003).

még ha ez csak pár percig tart is. a programozott (indított) szülés. kis súlyú vagy sérült gyermekek. szívfrekvencia. az asszisztált reprodukció? . főképp azért. nagyon fiatal anya – kiemelten fontos. o. Mindezek fényében érdemes végiggondolnunk. a jelen kötetben). 2005).264 velkedett. 2007). majd közvetlenül utána az anyák kiemelt figyelmet kapjanak. csökken a stressz és az agitáció. illetve családja közelében legyen. illetve az újraélesztést. hazaadták a gyereket a „lakásra telepített szubintenzív otthonápolási rendszerben” (623. érzelmi kapcsolat elősegítése érdekében érdemes az édesanyát bátorítani arra. hogy a várandósgondozás és szülés alatt. 1995). és új szerepében magabiztosabb lesz (Johnson. megalapozott döntést hozzanak a gyerek jövőjéről. akár 500 grammos. Erősödik az anyával való kapcsolat is. hogy a kis súlyú koraszülöttek esetében is. Ebben a rendkívül érzékeny időszakban mód van arra. A korai ragaszkodás. hogy mielőtt elvinnék az anyától a gyereket. Amennyire csak lehet. Ma már klinikai tapasztalatok igazolják. hogy mennyiben szolgálják ezeket a kulcsfontosságú és messzire ható folyamatokat a napjainkban elharapódzó jelenségek: az anya kérésére történő császármetszés. A koraszülöttek ellátásában egyre inkább terjedőben van az ún. hőmérséklet. hogy simogassa meg gyerekét. A módszer előnyös hatásai a baba oldalán: ritkább a légzészavar. Kedvezőtlen kimenetelű szülések Széles körben dokumentált. a nyugodt alvás ideje megkétszereződik. Nem vitték vissza a kórházba azt a koraszülöttet sem. inkább tűzifát biztosítottak a megszorult családnak. apnoés időszakok száma és ideje) hasonlóak az inkubátorban mért értékekhez. hogy saját élményfeldolgozásokon. amikor – ennek feltételeként – értelmi fogyatékos cigány anyának kellett megtanítani a gyerek állapotának követéséhez szükséges tudnivalókat. akiknél otthon 11-14 ºC volt napokon át. E mechanizmusok fontosságát aligha lehet eléggé hangsúlyozni. hogy az igen kissúlyú. fényképet készítsenek róla. a feloldhatatlannak tűnő élethelyzetekben megfelelő segítséget kapjanak saját érzéseik tisztázásához. A háborítatlan szülés és a korai találkozás során természetes módon kibontakozó hatás a szeretet és összetartozás kiépülését és elmélyülését hozza. Somogyvári (2002) arról számol be.). Másik lehetőség. főképp a szegénységben élők körében jóval gyakoribb a kedvezőtlen kimenetelű szülések előfordulása. javul a szopás. Tették ezt akkor is. Ennek során az anya (vagy akár az apa) a csupasz babát közvetlenül a bőrén. kenguru-módszer (l. beszéljen hozzá. oxigénszaturáció. kisebb az oxigénigény. hordozza. hogy felelős. hogy a hátrányos helyzetben. aki pedig nyugodtabb. légzéstámogatásra szoruló koraszülötteknél is biztonságosan alkalmazható. amelyet az édesanya megkap (McClosky és Orr. hogy a gyerek minél hamarabb édesanyja. a ruhája alatt tartja. még Kalmár. koraszülöttek esetén is nagyon fontos biztosítani a korai találkozást (Storton. amint csak lehetett. A kenguru-módszer alkalmazásakor a babák fizikális paraméterei (pl. és ahhoz.

meghalt újszülött esetén is módot kell találni arra. hogy a várandósok kevés érdemi felvilágosítást kaptak vagy kapnak. ez az a pont. önsegítő csoport. ahol a serdülő anyában tovább erősödhet a felelősségtudat és a gyermek iránti elköteleződés.00. tapasztalatok feldolgozhatók. amit a magyar ellátórendszer a legritkább esetben biztosít. átsegítve őt a nehezebb helyzetek elviselésén. Az első hat hónapban a szoptatás aránya Magyarországon az OECD-országok összehasonlító vizsgálata alapján jó. Magyarországon sokkal inkább arról lehet szó. hogy a fizikai. hogy az adott szülés történései. akár több generáció reprodukciós sorsát befolyásolva. Mindez a gyerek oldaláról is érvényesül: egy jó születésélmény olyan alapvető biztonságélményt építhet be. Értelemszerűen azoknak. alig van csoportos felkészülés. ami ugyancsak azt mutatja. 1988). akik nagy valószínűséggel gyógyszerrel szültek. és alacsony iskolázottság mellett (Patel és mtsai. Nézzünk néhány példát ezekre a transzgenerációs hatásokra! Az amerikai szakirodalmi adatok szerint az ottani várandós anyák jelentős része olyan anyák gyereke. fokozottan szükségük van minderre. hogy viszonylag keveset voltak a korai időszakban a gyerekükkel együtt (Pichler. hogy napjainkban az Egyesült Államokban annyira sok koraszülött. szinte biztos. de szakember segítségére van szükség. 2002). egészségi. annyi nehezen kialakuló anya-gyerek kapcsolat van.html. feldolgozhassa a történteket.265 Ez az a pont. éhezés. A szülést követően elvesztett. ahol a korábban elutasított gyerek megítélése az anyában átfordulhat. a korai kötődésről is. Ez a körülmény feltételezhetően összefügg azzal. néhány héttel a szülés után visszamentek dolgozni. és a kizárólagos szoptatás terén nem állunk jól. keveset tudnak.3343. GENER ÁCIÓKON ÁTÍVELŐ HATÁSOK A szülés-születés témakörében egyre inkább előtérbe kerül. Egy adott szülés jellemzői messze előre nyúlhatnak.oecd. A gyesen töltött idő ellenére e korai szenzitív időszak fontosságáról.en_2649_34819_37836996_1_1_1_1. problémás kapcsolatban élőknél. . meggyászolhassa őt. Ennek sokféle formája van. 2006). és a szakszemélyzet is csak ritkán vállalkozik erre (Singer.org/document/4/0. érzelmi szempontokkal kapcsolatos ismeretek nem elégségesek. problémás terhesség. ahol a korábbi élmények. akikre előre tudhatóan nehéz sors vár. Az anya tartós depressziója a születés körül időszakban nagyobb eséllyel áll fenn a nehéz gazdasági helyzetben. Különösen a fel nem ismert és kezeletlen depresszió befolyásolja kedvezőtlenül a születendő gyermek életkezdési felté­ 1 2 http://www.12 de a későbbiekben. hogy az anya – és a család – elbúcsúzhasson a gyerektől. amely kulcsfontosságú lehet élete későbbi időszakában. élménye és kimenetele nem csak a közvetlen résztvevőkre van hatással. a szakemberek pedig nem tanulják meg a megfelelő kommunikáció technikáját.

a súlyos krízishelyzet vezethet akár az újszülött magára hagyására. 1987. nem tudtam mög. A nagynéném beszélt velem az első bálozás előtt. szélsőséges esetben elhagyására. 220. hogy az anyák érzelmi és gyakran fizikai. akkor ezzel a következő nemzedék indulási esélyeit is kedvezőbbé tesszük. transzgenerációs hatásokból egyenesen következik. 2007). akik egészen korántól érzelmi kapcsolatot létesíthettek gyermekükkel (Zelenko és mtsai. Ördögi kör állhat elő tehát: a nehéz helyzet sok közvetítő tényezőn keresztül kedvezőtlen perinatális kimenetelhez vezethet. hogy a gyerök szülő közt nem volt olyan baráti kapcsolat. ne engedjek nekik. illetve a várandósgondozás és a szülés szülő.266 teleit (l. Arról nem is szólva. akármit is igérnek. A nemzedékeken átívelő. o. hogy ilyesmit kérdezni mertünk volna. úgy gondoltuk. mint azoknál. A mi családunk a gyerökökkel nem beszélt nemi dolgokrul. megterhelt szülőknél. amelyben sérülhet az anya-gyerek közti érzelmi kapcsolat is. Parasztgyerek az életében a jószágoktul tanul. 2000). az elhanyagolás veszélye. mert abbul csak baj lesz. amennyiben az anya és gyerek közötti. TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK Informáltság. milyen szegényesek is voltak az iskolázatlan vagy alacsony iskolázottságú rétegek ismeretei a terhességről és a szülésről (Hoppál és Szepes. felnőtt intim kapcsolatainak alakulására is hatással lehet.): „Szüleim sohasem beszéltek a nemi életrül. a kilátástalanság. fogyatékkal világra jövő gyerekeknél –. nagyobb a bántalmazás. hogy miféle baj vár rám. korai találkozásra nem volt ideális lehetőség – ami óhatatlanul előfordulhat például a kis súllyal és/vagy koraszülötten. Különben is ők is. legények meg a barátaiktól hallottak egyet-mást. kutyát. közvetlenül a szülés utáni. A mély depresszió.és gyerekbaráttá tétele. Ezekben az esetekben mindig kimutatható. iskolázottság A magyar népi hagyományok körében és a felmérések között jó példákat találhatunk arra. disznót. Kioktatott. hogy mit csinál. mi is szégyöltünk volna ilyesmiről beszélni. A nehéz sorsú. gazdagabbá tenni az adott generáció várandósság. ismeretek. megölésére. hogy a legényektől óvakodjak. még Tóth. Az első tapasztalatokat tizenhat éves koromban szöröztem. a jelen kötetben). hanem az eljövendő generációk szempontjából is kiemelkedő szerepük van: kulcsfontosságú a tudatosítás. hogy amikor majd oda kerül a sor.és szülésélményeit. Ennek megelőzésében a szakembereknek és a segítőknek nemcsak a jelen. hogy ha csak egy kicsit is sikerül javítani. csak féltem. szociális elszigeteltségük miatt kerültek válsághelyzetbe (Herczog. Ez a körülmény a gyermek későbbi. Néhány . nekünk is így köll cselekedni. ha engedök. Mi lányok a barátnőinktől. De azt. Láttuk a kakast.

Visszagondoltam a nagynéném szavaira. a gyermekvárás közben tapasztalható változásokkal. Hiába jobb módú egy ország. Ennek következtében például a nők 88%-a tud olvasni. 2002). hogy önmagában egy ország szegénysége nem eredményezi az anyai halálozás magas arányát. vagy ha igen. ha hátrányos helyzetű. épp úgy. amit minderről „tudni kell”. Angliai vagy olaszországi cigányok életkörülményeivel kapcsolatos felmérések azt mutatták. szegényebb vagy kisebbségben élő polgárai nem kapják meg. netán babonái közvetítik. én meg a konyhában raktam a tüzet. a nemzeti családtervezési program a fogamzásszabályozási lehetőségeket a legkülönfélébb csatornákon juttatja el a családokhoz. Srí Lanka „titka” az egészségügy és az oktatás tudatos fejlesztése. ismeretek bizonyos formái lényegesek lehetnek. szülést nem kell tanulni. idősebb nőrokonai. . a megfelelő életformával és a szüléssel kapcsolatos információk. a születések regisztrálása kötelező (Cook és Dickens. Figyelemre méltó. de szörnyű jajgatást hallottam. és áthívtak vizet melegíteni. 2005). sokszor az anya egyszerűen fizikailag nem tud eljutni az ellátás helyére. vagy épp nem volt megfelelő ruha. a közösség rítusai. vagy nem tudják alkalmazni. hogy a legényektől azért kell tartani. Ózdi cigányok körében végzett vizsgálat szerint a kötelező védőoltásokról való elmaradás oka éppen ilyen elemi tényezőkön múlt: az anyák nem tudták elolvasni az oltásra szóló behívót. illetve használni azokat a javakat és szolgáltatásokat. nem rendelkeztek vécével. A szülés a szobában ment végbe. de előfordulhatnak elemi nyelvi akadályok is. 1991). és így semmit sem láttam. Nemegyszer ennek oka az. Srí Lankához képest például a hasonló gazdasági helyzetben levő Elefántcsontpart vagy Bolívia harmincszoros halálozást mutat az anyák körében. mert a kapcsolat vége a testi gyötrelem lesz. Röviden: az anya eleve tud szülni. ősi archetipikus mintázatban őrzi az anyai szervezet azt. A szomszéd fiatalasszony szült. írni. ahogy a gyermek tud megszületni (Bálint. 1998). a szexualitással. elérhetetlenek számukra. az anya és csecsemő egészségügyi ellátása ingyenes és bárki élvezheti. hogy nem tudnak a lehetőségeikről. Adott esetben nagy lehet a szakadék a közösségi és a „hivatalos” – hazánkban szélsőségesen egészségügyi – szemlélet között a gyerekvárással és a szüléssel kapcsolatban. majd a bábáért küldtek.267 hét múlva a véletlen adott választ rá. és/vagy nem tudták megvenni a buszjegyet. és nem volt szemétgyűjtés (Packer.” Magát a terhességet. és úgy alakult ki bennem a kép. amelyben a gyereket orvoshoz vihették volna (Puporka és Zádori. Mégis. és féltem. Ma mindez többnyire intézményesített formában és orvosi-egészségügyi háttérrel jelenik meg: az iskolai felvilágosítástól a várandósgondozás információin keresztül az orvosi előírásokig. a lányok számára is ingyenes és nyílt lehetőség a tanulás. Itt egészen elemi akadályokról lehet szó: az írni-olvasni nem tudó nőnek nem segítenek az írásos tájékoztatók. hogy közel felüknek nem jutott friss ivóvíz a lakóhelyén. Ezt hagyományosan a várandós nő édesanyja. amelyek a tehetősebbeknek elérhetők. ami az orvoshoz jutáshoz kellett.

Kapcsolódhatnak az orvosi vizitekhez. alkalmanként 30-50 perces. Az anya iskolázottsága rendkívül erősen befolyásolja a gyermek túlélési esélyeit. Magyarországon az orvosok mellett a védőnők feladata a várandósok sokoldalú támogatása. A várandós nő támogatásának sokféle formája lehetséges (Klima. Megfontolandó. A sok esetben hiányzó vagy más irányú szociális készségek fejlesztése. az egészségügyi. és távolról sem aknázza ki a pszichoszociális vagy gazdasági téren nyújtható lehetőségeket. vagy éppen attól függetlenül szervezzük-e meg. azaz önérvényesítés). Hatása számos. támogató programok sokat segíthetnek ebben is. a babagondozási készségeket tanító programoknak. A rendszeres. önsegítő csoportok. 2000. Pevalin és mtsai. érdekképviselet. kompetenciáit. és forrásmobilizálási képességeket. pszichológiai ellátás vagy szociális támogatás igénybevételének lehetőségei és módja). az összetartozás alapján a szülést követő időszakra is megteremti a társas támasz. gazdagítja megküzdési stratégiáit. párokat is. de lehetnek tőle függetlenek is. de ez döntően a fejlődő országokban jelent súlyos veszélyt (Peña és mtsai. akik szakképzett nővér vezetésével együtt sajátítják el a terhesség követésének egyes módszereit. például a baba szívhangjának hallgatását. ahol a többiek kérdései. a baráti támogatás lehetőségét. hogy a közös élmények. Ez óhatatlan feszültséget teremt: a várandós nő olyan rendszerbe kényszerül. mint hogy az iskolázottak tájékozottabbak a megfelelő táplálkozási és háztartási-környezeti témákkal kapcsolatban. Az egészségügyön kívül a gyermekek kihordásának és megszületésének támogatására számos lehetőség kínálkozik. 2001). bizonyos szintű ismeretek és készségek kulcsfontosságúak lehetnek (pl. hogy a magasabb iskolázottság növeli az anya önbecsülését. ügyintézés. igen összetett tényezőn keresztül érvényesülhet: kezdve olyan közvetlen hatásoknál. 2001). 2003). egészen odáig. egyben elősegíthetik az integrációt.268 A várandósság időszakában rendelkezésre álló támogató programok Napjainkban a jóléti társadalmakban a várandósgondozás túlnyomórészt orvosi szempontokon alapul. hogy serdülők esetében ezt a programot iskolai keretben. Az alacsonyabb iskolázottságúak sokkal kevésbé fogalmazzák meg bizalmatlanságukat és ellenérzéseiket a medikalizált terhességgondozással szemben (Mullings és mtsai. A páros vagy csoportos forma külön előnye. Mindkét változat mellett szólhatnak érvek. a várandósságról. asszertivitás. Szervezhetők hasonló gesztációs korban levő várandósokból – akár serdülőkből – olyan párok. kibontakoztatása is sokat lendíthet a hátrányos helyzetűek esetében (pl. és benne sem bíznak. amelyben valójában nem bízik eléggé. Külön jelentőségük lehet a szoptatást támogató csoportoknak. szempontjai minden résztvevőt gazdagíthatnak. a szülői szerepbe való beilleszkedésben segítő foglalkozásoknak. a szülésről információt adó beszélgetések talán a legegyszerűbb. a közös programokkal összehozhatják a különböző társadalmi csoportokba tartozó nőket. mégis igen fontos lehetőségek. Az önkormányzati és civil kezdeményezések. Ez a körülmény . Ahogy láttuk. Mindez különösen hatékony lehet csoportban.

rászorulókat. valaki feltétlen nélküli szeretete. a vitaminok. istenhit. és még sorolhatnánk… (Bender és Castro. Cook és Dickens. A tényleges kockázati tényezőket hatékonyan tudják ellensúlyozni a legkülönfélébb védőfaktorok: a bizalmi alapú kapcsolatok. Az a gyerek. A szakmai támogatás egyik legígéretesebb terepe a társas támogatás. Lényeges tehát. aminek egyik meghatározó oka az orvosi – és néhány esetben a védőnői – praxisok magánosítása következtében beállt szerkezeti és szemléleti változás. empatikus szaksegítség vagy maga tudja biztosítani ezek legtöbbjét. Kézenfekvő. Magyarországon az elmúlt húsz évben sok tekintetben romlott a várandósgondozás színvonala. a barátok. Babusik (2004) kimutatja. A kellően érzékeny. Ezek nagy része nem közvetlenül pénzkérdés. a „szeretetreméltó vagyok” érzés átélése. de az újszülött későbbi esélyeit is jelentősen javítja. az érzelmi támogatás – akár a családon belül vagy azon kívül –. Ha a családi körülmények kedvezőetlenek. erősítsük az összetartozást. a társadalmi azonosságtudatot. a nyomelemek pótlásának megoldása nem csak a várandós és szoptató anya. és kevésbé éri el a szegényeket. A fejlődő országok sok évtizedes tapasztalata alapján tudjuk. 2002). rítusok. a bizalom. egy újfajta terápia bevezetése a koraszülött-ellátásban. Eudy. játszócsoportok támogatásán át a megfelelően érzékeny és nyitott védőnői vagy más szakmai szolgáltatásokig. hogy erősítsük a hagyományokat. hogy saját köreikben megéljék ezeket az élményeket. védelmező erőt jelenthetnek a számukra hétköznapi körülmények. 2007). miközben az anya fizikai. vagy támogathatja az érintetteket abban. a felelősség élménye. 2008). Hasonlóképp jelentősen növelheti a rossz állapotú újszülöttek vagy koraszülöttek esélyeit az orvosi technológia egyes új módszereinek megjelenése (pl. baba-mama klubok. hogy az érintettek felismerjék. A szakember segíthet abban. lelki állapotát is erősíti. akinek saját szü- . a személyre szóló odafordulás. az ásványi anyagok. Noha a nukleáris család felváltotta a nagycsaládos életformát. a szomszédság. hogy a táplálkozás. iskolai teljesítmény. hagyományok. különös jelentőséget nyernek a társas támogatás egyéb formái: a kortárs segítőktől a különféle anyacsoportok. erős morális érzések. 2000. a valahova tartozás – éppen a természetes szülés és születés idején átélt élményeknek felelnek meg. hogy a romák körében több mint tízszeres a vashiányos anémia megjelenése a teljes népességhez képest. hogy szoros és rendszeres kapcsolatot tartsanak egymással a széles rokonság. és képessé teszi a gyerek ellátására (Engle és mtsai. Így például sok hátrányos helyzetű közösségben erős az összetartozás érzése: elevenen élnek a közös szokások. hogy a szoptató anya megfelelő táplálása segít a leginkább a gyerek hiányainak pótlásában is. milyen biztos. E védő tényezők szövevényében egy-egy elem aktiválása szinte maga után hozza a többi megerősödését. ez nem lehet akadálya annak.269 jelentősen csökkenti a partneri viszony és együttműködés kialakításának esélyét. A pszichoszociális tényezőkre alapuló támogatási lehetőségek – a szeretet érzése. az elfogadás élménye. az autonómia erősítése.

a „fészekrakás”. a pozitív példák. . ami valójában mindannyiunknak a világrajövetelkor „alanyi jogon” járna. Ezek kibontásában. akik ilyet nem kaptak – inkább szültek természetes úton. egyben segíti a szülés előrehaladását. a támogatással szülő nők kevesebb fájdalomcsillapító gyógyszert igényeltek. amit a támogatás során kínált elfogadás és bizalom felidézhetne. akik folyamatos érzelmi támogatást élveztek a szülés közben – azokhoz képest. ha nincs ilyen előzetes élmény. biztonságérzete. 2002). Közvetlenül a szülés során számos módon növelhető a nő kényelme (l. 6. az a szülés természetes haladását gátló hormonális változásokat idéz elő. 2003). ami segíti a szülés természetes folyamatát. keretes szöveg). ami a folyamatos társas támaszból fakadt volna (Hodnett és mtsai. az anyaság büszke viselése. hiszen. 2003). az érintés és masszázs. az anya szabad mozgása és szabad szülési pozíció választása (Simkin és O’hara. kevésbé zavarónak tartják. autonómiája.270 letésekor alkalma volt mindezt átélni. a partner támogató ereje. A vizsgálat nem talált semmilyen hátrányos következményt.2. és csökkenti – vagy eleve kizárja – a szenvedést jelentő fájdalmat (Porter. Ha mégis sikerül kiépíteni. Mindezek alapján aligha lehet alábecsülni a szülés alatti érzelmi támogatás jelentőségét. azt igazolta. a felnövekedése idején vagy a felnőtt korában kapott társas támogatást természetesnek tartja. bár megkésve. amely segíti a nő biztonságérzetét. Egy tizenegy különböző országra kiterjedő vizsgálat. kevesebb szülés végződött császármetszéssel. Ennélfogva minden módszer. ritkábban volt szükség vákuumos vagy fogós beavatkozásra. Nehezebb a segítők dolga. Támogatás szüléskor… A születés archetipikus kódjának erősödését segítik a női szerepjátékok egészen pici kortól kezdve. a szex. a szerelem. a kedvező korábbi élmények. fokozott a jelentősége. amely 13 ezer szülés adatait dolgozta fel. de olyan korrektív élményanyagot nyújt. a család. hogy azok a nők. felszínre hozatalában szintén nagy lehetőségei vannak a támogató szakembereknek. kevésbé intenzívnek. testi-lelki ellazulását. A társas támasz. a fürdő. A társas támasz az egyik leghatékonyabb eszköz. az egyénre szabott figyelem és odafordulás növeli a nők kontrollélményét és kompetenciáját szülés alatt. illetve ha annak érzik is. Ha a nő a szülés során szorong vagy fél. Ilyen a folyamatos társas támogatás. ezáltal a szülés során fellépő testi érzéseket eleve kevésbé élik meg a nők fájdalomként.

– A nő ellátása információval az ő igénye szerint. akik a szülésen rész vesznek/vehetnek.271 6. Az ajánlást négy kategóriában fogalmazta meg (kivonat): „A” kategória: bizonyíthatóan hasznos – Szülési terv készítése a várandósság alatt. illetve szüljön. – Intravénás kanül rutinszerű behelyezése megelőzésként. – A baba megvédése a kihűléstől. a szoptatás megkezdésének támogatása a szüléstől számított egy órán belül. – A várandósság kockázatának felmérése a gondozás során minden (orvossal. védőnővel való) találkozáskor. akiknél vérveszteség kockázata áll fenn.3. – Szabadon választott testhelyzet. WHO (Egészségügyi Világszervezet) ajánlása a normális szülésre vonatkozóan A WHO 1996-ben gyakorlati kézikönyvet adott ki a normális szülés alatti ellátásról. – A köldökzsinór steril körülmények közötti elvágása. – Fanszőrzet rutinszerű borotválása. a WHO irányelveinek megfelelően. – A nő magánszférájának tiszteletben tartása a szülés helyszínén. – A szülő nőt bíztatása arra. és ezek alapján ajánlást fogalmazott meg. megvizsgálta a legáltalánosabban alkalmazott szülészeti beavatkozások mellett. – Időnként a magzat szívhangjának ellenőrzése. szabad mozgás egészen a gyermek megszületéséig. – Intravénás infúzió rutinszerű alkalmazása a vajúdás és a szülés alatt. – Az anya döntésének tiszteletben tartása arra vonatkozóan. gyógyszermentes fájdalomcsillapítási módszerek a vajúdás alatt (masszázs. illetve ellenük felmerülő bizonyítékokat. . – Korai közvetlen bőrkontaktus az anya és a baba között. hogy ki legyen jelen a szülésnél. – A szülő nő empatikus támogatása a szülés alatt. relaxáció). hogy ne fekvő pozícióban vajúdjon. megszüntetendő – Rutinszerű beöntés. „B” kategória: nyilvánvalóan káros vagy hatástalan. – Oxitocin használata a lepényi szakban olyan nőknél. – A nő fizikai és érzelmi állapotának folyamatos figyelemmel kísérése a vajúdás és a szülés alatt. – A szülés helyszínének megválasztása a nő megalapozott döntése alapján. – A nő biztonságérzetének és önbizalmának megtartása a lehető legkevesebb beavatkozás által. és ismertetése azokkal. – A magzatburok és a lepényszövet rutinszerű vizsgálata a lepény megszületése után. – Folyadék felajánlása a vajúdó és a szülő nőnek. – Non invazív (nem behatoló).

amikor ő maga még nem érez nyomási ingert. – Oxitocin adagolása (a baba megszületése előtt) olyan módszerrel. császármetszés). kézzel való ellenőrzése (betapintás) a szülés után. „D” kategória: olyan eljárások. – A nő hasára gyakorolt nyomás a kitolás alatt. – Meghatározott időtartamú kitolási szakhoz való merev ragaszkodás (például egy óra). – A vajúdás és a szülés gyorsítása oxitocinnal. vízben vajúdás. amíg további kutatások nem rendezik alkalmazhatóságuk kérdését) – Gyógyszermentes fájdalomcsillapítás. – A köldökzsinór korai elszorítása. amelyeket gyakran helytelenül alkalmaznak A vajúdó korlátozása abban. – A nő más szobába való átszállítása a kitolási szak kezdetén. – A méhszáj teljes vagy közel teljes eltűnését követően arra biztatni a nőt.272 – Háton fekvő helyzet rutinszerű alkalmazása a vajúdás alatt. illetve a magzat fejének vezetésére irányuló műfogások a születés pillanatában. a köldökzsinór kontrollált húzása. – A magzat műszeres monitorozása. ha ezt többen végzik. hogy egyen vagy igyon a vajúdás és a szülés során. – Rutinszerű burokrepesztés a tágulási szak korai fázisában. – Röntgenes medencemérés. – Hüvelyfalak masszírozása és nyújtása a kitolási szakban. . – Hosszan kitartott. – A méhüreg rutinszerű kimosása szülés után. kengyellel vagy anélkül. vákuumextrakció. – Oxitocin rutinszerű adagolása. – Ismételt vagy gyakori hüvelyi vizsgálat. – Végbélen keresztüli vizsgálat. – Injekcióban adagolt ergometrin rutinszerű használata a lepény megszületése előtt. különösen akkor. mint például gyógynövények. – Gyógyszeres fájdalomcsillapítás. – A mellbimbók ingerlése a lepényi szak során a méhösszehúzódások erősítése céljából. akkor is. – Maszk és steril köpeny viselése a szülés kísérése során. – Húgyhólyag-katéterezés. – Műtétes szülésbefejezés (fogóműtét. irányított nyomás a kitolási szakban. – Rutinszerű gátvédelem. – A méhüreg rutinszerű. hogy nyomjon akkor. – Fájdalomcsillapítás epidurális érzéstelenítéssel. ha az anya és a magzat állapota jó és a szülés halad. bőr elektromos stimulálása. – Szájon át adagolt ergometrin használata a lepény megszületése előtt a vérzés megelőzése érdekében. – Kőmetsző pozíció alkalmazása a szülés alatt. melynek során a hatások nem ellenőrizhetőek. „C” kategória: kérdéses eljárások (elővigyázatosan használandó.

hogy röviden beszéljünk arról. gyermekor 13 http://www.szabadonszulni. de ehhez arra is szükség van. ne féltse a mellét. A nők túlnyomó többsége képes szoptatni. hogy ismerje. . ásványi anyagok és tápanyagok benne vannak az anyatejben – sterilen és fogyasztható hőmérsékleten –. január 30. ha akar. és az étkezés spontán módon alakuljon-e rendszerré. noha nem csak ezekkel függenek össze. A ma meghatározó szemlélet az utóbbi. Forrás:http://www.szoptatasert. Hédervári-Heller és Németh. A várandósgondozás során fel lehet készülni a szoptatásra. – A méhüreg kézzel való ellenőrzése a szülés után. amikor az újszülött ösztönösen megkeresi az anya mellét. valamint Tóth. és szopni kezd. II. amikor az anya a csecsemő szükségleteire reagál azzal. hogy a gyerek életének első hónapjaiban. a kutatások és az evidencia alapú tapasztalatok alapján az első hat hónapban kizárólagos anyatejes táplálást javasolnak.html (utolsó letöltés 2010. éveiben szoros testi kontaktusban legyenek.php?inf=oktato_elsohathonap3. 2001). kötet). kisgyerek fejlődése szempontjából.273 – Gyakori vagy rutinszerű gátmetszés. rá kell-e bízni. és fogadja el ennek jelentőségét a gyerek életében és kapcsolatuk szempontjából is. szabad-e éjszaka is etetni. A WHO-ajánlások. és sokat segít a szülés utáni mellre tétel.13 A védőnők.) További információ: http://www. hogy mindazok az életfontosságú vitaminok. bármiféle további kiegészítő étkezés vagy folyadékpótlás nélkül (Kramer és Kakuma. Ne idegenkedjen attól. itt is elengedhetetlen azonban.who.hu/ … és szülés után Két fontos területet kell még érintenünk. hogyan befolyásolja ezt folyamatot a szoptatás.hu/bels o. A szoptatás élettani fontossága abban rejlik. amelyek szoros összefüggést mutatnak a várandóssággal és a szüléssel. Sokféle irányzat váltakozott az elmúlt évtizedekben abban a tekintetben. Ferenczi. vigasztalja őt. A szoptatás jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni az újszülött és a csecsemő. illetve a szülés utáni – posztnatális – depresszió. amelyek a csecsemő fejlődéséhez szükségesek. hogy igény szerint eteti. A kisgyerekek számára az anyával való fizikai kontaktus és egymásra figyelés egyik legelső és meghatározó formája a táplálás. E kötet más fejezeteiben részletesen foglalkozunk a korai szenzitív időszak fontosságával a kötődés és az „elég jó” szülővé válás szempontjából (l. hogy saját ritmusában aludjon. a jelen kötetben.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/ MSM_96_24_/en/index. A szoptatásnak a táplálás mellett egyenrangú fontosságot ad a fizikai és érzelmi közelség lehetősége. hogy meghatározott időnként (3-4 óra) kell-e a csecsemőt szoptatni. egyen.

Tóth. kissúlyú. A szülés utáni napokban sokszor hirtelen hangulatváltozás következik be. Ki kell azonban emelnünk. 2002). a súlyos pszichiátriai kórképként kezelt depresszióig. rossz anyának és értéktelennek tartja magát. a II. helyét a tejtermeléshez szükséges prolaktin hormon veszi át. Egész nap fáradt. amelyet az újszülött ellátása és az anyai szervezet regenerálódása okoz. ami a korai anyagyermek kapcsolatot meghatározza. amiért nem foglalkozik eleget kicsivel.14 amelynek önkéntesei telefonon. megnyugtatást) kielégítő szenzitív anyai gondozás – történjen az etetés anyamellről vagy cumisüvegből – az. fáradtsággal járó „baby blues”-tól.hu. hogy a terhesség alatt a szervezetben termelődött ösztrogén szintje – ennek köszönhető a kiegyensúlyozott babavárás – hirtelen csökken.274 vosok feladata a szoptatás megtanítása. Sokféle formája van a szülés utáni 3-4. de nem tud aludni. és mikép 14 http://www. és eközben arról számol be. hogy – sok hiedelemmel ellentétben – nem önmagában a szoptatás ténye az. nem fürdik. ugyanakkor a szoros testi kapcsolat (pl. hogy nem tudja szeretni a gyereket. nem képes ellátni. a cumisüveggel történő etetések is lehetnek ugyanolyan meghittek és érzelem gazdagok. a jelen kötetben). interneten és személyesen is segítséget nyújtanak azoknak. kenguru-módszerrel) és lehetőség szerint a lefejt anyatej biztosítása rendkívül fontos (akár másé is)! A minden szükségletet (éhséget. illetve a gyerek „eltüntetésével”: meg akarna szabadulni tőle. pszichózisig. esetleg úgy tesz. vagy kérdéseik vannak. de megterhelő fáradtsággal. akik szoptatási nehézségekkel küzdenek. Gyakran saját magát is elhanyagolja: nem eszik. éjszaka is forgolódik. akik nem képesek valamilyen okból szoptatni gyermeküket (pl. így sokszor a szülők és a családtagok nincsenek tisztában vele. és Magyarországon is működik a La Leche Liga. és nem tévesztendő össze azzal a természetes. pszichológiai beavatkozást. testi kontaktust. A nemzetközi statisztikák szerint a nők 50-80%-a küzd a „baby blues” jelenségével. nap között jelentkező depresszióval (Páll. Magyarországon sajnálatosan kevés szó esik erről a problémakörről. naptól sokaknál jelentkező néhány napos letörtséggel. kötetben). vagy ezt csak nagy nehézségekkel képes megtenni. segítséget igényel (l. bűnösnek. és a biztonságos kötődést elősegíti (l. Emiatt folyamatosan bűntudat gyötri. ami annak a következménye.lll. a szülés utáni depresszión át. hogyan ismerjék fel. . Természetesen azoknál az anyáknál. amely szakszerű orvosi. A szülés utáni depresszió feltehetően részben hormonális. még Hédervári-Heller és Németh. nem öltözik fel rendesen. Olykor a halál gondolatával játszik. Ez az állapot hamar elmúlik. mintha a csecsemő nem is létezne. inkubátorban tartott koraszülöttek esetében). A depressziós anya nem tudja gondozni gyerekét. ami meghatározza a korai formálódó anya-gyermek kapcsolatot. részben lélektani természetű. 10-13%-a szenved a szülést követő 10-30.

Leboyer. Alternatal. Pólya Kiadó. azoknak szülésélményét. H. Családalapítás és gyermekvállalás Európában In: Nagy. (2006): Anya születik. (1995). Bölcsek a bölcsőben. S. Jaffa. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről 2005. és felvilágosítást. ha tisztázzák efféle személyes érintettségeiket. Kitzinger. A. Családügyi. (1994). Kuhl. D. K. (2008). akik még nem. P. (2009). ZÁRSZÓ Fejezetünkben a várandósság és a szülés kérdésköreire igyekeztünk támpontokat adni. Budapest. Meltzoff. Tné. Animula. Varga. Budapest.275 pen segítsenek. A. várakozásokat. nyitottak tudjanak lenni az ő kérdéseikre. a gyermekorvos ismerje a depres�szió jeleit és megjelenési formáit.): Szerepváltozások. P. Gy. D... További könyvek magyar nyelven: www. Budapest. Pongrácz. Budapest. Mi több: saját gyermekkorunk. Budapest. Nagyon fontos. Útmutató a szüléshez. E témakör azonban óhatatlanul felidézi személyes élményeinket: akik szültek már. K. érzéseikre. Tóth. (szerk. Budapest. Alternatal Alapítvány. I. Budapest. T-Twins. szükség esetén segítséget nyújtson a családtagoknak.. I. hogy a védőnő. szülés körüli időszakban a családokkal foglalkoznak jó. Szülés és születés – Lélektanon innen és túl. (2010). Suhai-Hodász.. Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium. Sajátos önismereti út ez. S. Klaus. ahogy a várandósság és a szülés témaköre megjelenik bennünk. Ez a záloga annak. A csodálatos újszülött. A gyöngéd születés.szules. (2001). Gaskin.hu. azoknak az azzal kapcsolatos elképzeléseket. 87–101. Jaffa. Feldman. hogy valóban a másikra tudjanak figyelni. Gopnik. (2005). szakemberhez irányítsa őket. N. F. elképzeléseikre. TÁRKI–Ifjúsági. Gabo Kiadó. A szülés árnyékában. I. Budapest. A születés művészete. G. P. Budapest. (2009). M. . Akik szakmájuk révén várandósokkal. amely már nem a szakkönyvolvasás szintjén zajlik… AJÁNLOTT MAGYAR NYELVŰ IRODALOM Armstrong.. Morris. Stern. Kamarás Ferenc (2005). Klaus. Babafigyelőben. H. Budapest. M. Tipotex. gondolkodásunk önnön születésünkről és szüleinkkel való kapcsolatunkról is erősen befolyásolhatja – ráadásul tudatosan közvetlenül nem követhető módon – mindazt.

K.. Santelli. Budapest.. február 13. E.. A természetes szülés hipotézise. Colley Gilbert. P. Komlósy. The mind of the newborn: increasing evidence of competence In: Freybergh. T. Dream Publishing.. Leonardo Publishers. (2006). Buckley. P. Journal of Immigrant Health. Learning and Bonding. A. Bigelow. S. Prenatal intelligence. T. .. B. C. Szülési. (eds. B.): Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine. J. L. 83. Naishadham. Marchi. S. MTA Szociológiai Kutatóintézet. Issues in design and implementation in an urban birth cohort study: The Syracuse AUDIT Project. sarahjbuckley. Chamberlain. Socioeconomic and Racial/Ethnic Disparities in Unintended Pregnancy Among Postpartum Women in California.).. R. D. and their parents. 571–572. F. (2002). P.. S.. L. H. 6. B. születés előkészítési alternatívák. Berlin. J. Brain trust. B. V.. L. Bowen. 741–759. Anbar. Babusik. Dream Publishing. 34. International Journal of Gynecology and Obstetrics. Parthenon. A. Psychoanalytic Study of the Child. Hargrave.. Családterápiás olvasókönyv. Castro. A. Abraham. B.. S. (2002). D. In: Hanák K. sarahjbuckley. Hunt.htm (utolsó letöltés: 2009.com/articles/labour-hormones. P. M.. S. Czenky.): A Time to Be Born. Liu. Encounter with the Unborn. D. Várandós apák – Első gyermeküket váró apák pszichológiai vizsgálata.. J. és egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés.... Chamberlain. S. december 13. Lane. Vogel.(1986). A program to facilitate prebirth. W. adolescents. (2000).com/articles/ecstatic-birth. Explaining the Birth Weight Paradox: Latina Immigrants’ Perceptions of Resilience and Risk. L. Dickens. D. Bíró. Buckley. Hall. Bender.): Terhesség –szülés – születés I. (eds. Chavez. (1988). Carnforth. M. 225–231. A szegénység csapdájában – Cigányok Magyarországon – szociális-gazdasági helyzet. (2005). In: Fedor-Freyberg. szociális. Cracow. 174–179.. (1993). (2001).. (2005b) Pain in Labour: Your Hormones Are Your Helpers. (2005a) Ecstatic Birth – Nature’s Hormonal Blueprint for Labor. M. (2004). D. Animula. Online: http://www. Damasio. E. Bálint. (1991). (1995). K. Partheon Publishing Group. F...). Czerwinski. (1959). Develepomental Disabilities Bulletin. 113–121. Journal of Urban Health.): Prenatal Perception. S. Cracow. Nature. Crawford. Braveman. A. M. Leonardo Publishers. Blum. Berlin. D. G. G.. (1988). (eds. A. E. T. V. M. C. J. ELTE BTK Kísérleti Pszichológiai Tanszék. Lege Artis Medicinae. http://www. Human rights to safe motherhood. Freybergh. E. Some considerations of the psychological process in pregnancy. Vogel. R. Maternal and Child Health Journal. 435. N.romapage. Cubbin. Skolicka.276 FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM Andrek. G. D. Chamberlain. Prenatal Perception. Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine. 177–215. (ed. (2006). 155–173. J. Delphoi Consulting.htm.. Bibring. 14. 1 (3). There’s an elephant in the room: The impact of early poverty and neglect on intelligence and common learning disorders in children. 76. (1993).). Budapest. J. 2. F. D. Cook. New Jersey. In: Blum. F. Observations of behavior before birth: current findings.. Szakdolgozat. (1988). 267–272.. B. In: Klimek. Webster. P. http://www. R.hu/hircentrum/article/107283/66/ (utolsó letöltés: 2009. (szerk. Learning and Bonding. 237– 246. egészségi állapot.

Davenport. M. Megtermékenyítéstől a társadalomig. H. 150 (30).1155–1158. Black. A.. M. L. Strategies to avoid the loss of developmental potential in more than 200 million children in the developing world. L. and Self. Gondolat. (2007). utolsó letöltés: 2009. 3. New York. Pedagógiai-Pszichológiai Kar. Normális szülés.. Infant Mortality in the Lower Mississippi Delta: Geography. 381–390... N. F. Lian. Meaney. E. L.. Vogel. J. 9. M. Századvég. R. E. Gy. R. WW Norton. E. 14–29 éves fiatalokról. Zs. Pszichológiai Doktori Iskola. Doktori értekezés. 74–103. Casonato. Liu. Muglia. 33–74. Social Work.. (1991). A. M. P. Ifjúsági Szemle.. D. R. Carnforth. Encounter with the Unborn. Valóság. 50.): Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine. Gertler. 8.. 82–98. P. 286. Get Me Out: A History of childbirth. R. Diósi. P. Prenatal and perinatal psychology: Implications for birth attendants.. 369. Nongenomic transmission across generations of maternal behavior and stress responses in the rat. mint a haszna: Születésszabályozás a „gettóban”. Glikman.. Gergely. DeFranco. In: Freybergh. Young. IV. K. M. évf. J. Parthenon. Landi. Epstein. (2001). Engle. History of Childbirth: Fertility. Polity Press. 347–353. P. 3. Schootman. L. (1996): Antenatal affective contacts and interactions between parents and child In: Hidas... Demográfia. (2009) Jurisics unokái. L. Maternal and Child Health Journal. (1999). F. Ifjúsági korszakváltás Békéscsabán. Vogel. Több a kára. J. A further contribution to a functional interpretation of fetal movements. J. (2008).. (eds. 219–228. Pregnancy and Birth in Early Modern Europe. Orvosi Hetilap.. M.. 1407–1411. (e-publikáció a nyomtatott változat megjelenése előtt. Gidoni. 22. S.. (2009).. P. (2009) A magyarországi anyatejminták jódtartalma.). Predicting Time to Subsequent Pregnancy. P. Science.) Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine. From the Garden of Eden to the Sperm Bank. Maternal and Child Health Journal.. Martorell. Durst. Dinasztia. (1969) A második nem.springerlink. Székely. Connell. T. V. E. online http://www. Gold. sz. J. (2006). VII.. Gelis. 81–93. február 13. Cummings. Behrman. Ifjúsági Szemle. 55–75. (1988). Partheon. Durst. (1988). Griff. In: Fedor-Freyberg. (szerk. J. R. J. 195–204. Kognitív Fejlődés Program. M. L. Cambridge. 49. The Lancet. BMC Public Health. L. Dolto-Tolitch. . M..„Nekem ez az élet. V. Kutatási zárótanulmány a Kőszegen élő. Kapiriri.. F.. Szülői és tágabb környezeti tényezők szerepe a szülővé válás folyamatában és a korai anya-gyermek kapcsolat kialakulásában. (2008). Connections.pdf. 316– 320. L. Lugasi.. Budapest. International Child Development Steering Group (2007). M. Poverty and Race. Cawthon. (2). Low income young fathers: Contexts. É. Czakó. (2008). D. A. A. a gyerek” Gyermekvállalási szokások változása egy kisfalusi cigány közösségben. Eötvös Lóránd Tudományegyetem. R. (2004). M. Heagerty. M. (1990). Francis. New Jersey. Area-level poverty and preterm birth risk: A population-based multilevel analysis. Martos. (eds. de Beauvoir. 229–242.. M. Eudy.. Jan. (2005). A. / 1... 71–92. H. C. Bezruchka.277 Danis I. Davis.). P.com/content/u465316h76352577/ fulltext. L. évf. S. D... Cabralde Mello.. Diorio. Budapest. Várkonyi.

and Childhood Asthma. K. L. Demográfia. Promoting prenatal and perinatal mother-child bonding: a psychotherapeutic assessment of parental attitudes. Göttingen. születés Pest megyében 1. Johnson. (2002). Szülés. Biological Psychiatry. Pränatale Einflüsse auf die Hirnentwicklung In: Krens. J. Szüléstörténetek: Az anyává válás köznapi narratívái. K. Huizink. Adolescence. G. Terhesség és gyerekágy az őcsényi (Tolna megye) beás cigányoknál. M. M. V. Budapest. F. Charnay. 94. H. 49–63. (2004). születés és gyermeknevelés a magyarországi kultúrákban.. C. C. M.. J. (szerk. Sakala C. Göttingen. Johnson. (2002). 54. G. Volkner.. H. Budapest. (2007). Continuous support for women during childbirth.hu/ adatbank-h/nok/szerepvalt/Kamaras-99. (szerk. Krens.) Terhesség – Szülés – Születés. (2007). H. Pregnancy and Parenting.html (utolsó letöltés: 2010. Jaakola. Gyermekbántalmazás. M. (2003). http://www. 53–56. J. Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology. (2005). 132–137. (1998). MTA Szociológiai Kutató Intézet. B. P.2. I.): Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine.): Grundlagen einer vorgeburtlichen Psychologie. 1991). In: Hanák. Gates... 1 (3). 151–159. Terhesség-megszakítások Magyarországon. II. Tudás Menedzsment. Manganiello. szám. Szepes. Szépirodalmi Könyvkiadó. (1991). D. Grundlagen einer vorgeburtlichen Psychologie. E. (2002). Fetal Development. (2000). Hanák. A. 63–82. In: Raffai. In: Fedor-Freyberg. (szerk. In: Krens. Herczog.) Várandósság. Jernberg. Urban African American Adolescent Parents: Their Perception of Sex.) (2000) Ne hagyjuk őket magukra. J. A. Kangaroo Holding Beyond the NICU. Nemeroff. Janky. (1984). Kalányosné. J. S. Kende. (1988). Hofmeyr. L. (szerk. Budapest Harris. Csagyi könyvek.) (1990. 346–353. Carnforth. M. Korai gyermekvállalást meghatározó tényezők.. E. 253–267.) (1987) Erósz a folklórban. J. Encounter with the Unborn. (2005). Hepper. (2005).173–182. A terhesség ideje. J. Cochrane Database of Systematic Reviews. Hoppál. 83–94. 55–73. G. International Nursing Review. Sas. Krens. J. The implications of unfulfilled expectations and perceived pressure to attend the birth on men’s stress levels following birth attendance: a longitudinal study. Göttingen. (2007). H.. 778–790. (2005). M. 136–141. A. Családtervek és gyermekszám preferenciák az „Életünk fordulópontjai” című vizsgálat tükrében.: CD003766. Pediatric Nursing.): Grundlagen einer vorgeburtlichen Psychologie. (szerk. Male behaviors towards unplanned pregnancy: Experiences of Brazilian low-income women. Plotsky. 7 (2). Hoga. MPPPOT Kongresszusi Tanulmánykötet. (1999). Demográfia. A. Complex-Kerszöv. Behavior Development. Gissler. I. Hodnett. Krens. Budapest. K. American Journal of Public Health. Vandenhoeck & Ruprecht.. . Maternal Smoking in Pregnancy. No. Herczog. MTA Szociológiai Kutatóintézet.. H.). J. P. K.). M. 45 (4). M. I. Kaufman. Love. 379–405. Kutatás a Pest megyei agglomerációban. P. 23(3). Kamarás. Partheon. Pränataler mütterlicher Stress und die Entwicklung des Säuglings In: Krens. E. 33. L. J. 157–165. 21–33. 31. 63 – 83. február 22. K. P. S. Vogel....tarki. kötet.278 Grossmann. Budapest. Art. N. Vandenhoeck & Ruprecht. (1999). Effects of early adverse experiences on brain structure and function: clinical implicatons. Vandenhoeck & Ruprecht. F. 48. A... Intimacy. Kamarás. (szerk. (szerk. 1. (szerk. B. Hüther. Fathers presence during birth of their infants and paternal involvement. (eds. Das fetale Verhalten und seine Funktion für die menschliche Entwicklung. D. L.

P.. KSH.. E. Prince. Egelsbach.279 Kende.C. (1991). Klein. Universität Wien. Kongresszusi tanulmánykötet. 2009/5. Csoportkép nőkkel. (szerk. J. 1247–1257. (2010). S.. D. 57–69. Luis. The Optimal Duration of Exclusive Breastfeeding: A Systematic Review.. Cook. McClosky. Mitchell. Mullings. A. Vinikoor L. 238. Kramer. 67. R. Neményi.. Budapest. Losonczi. 5.pdf (utolsó letöltés: 2009. S. Wali. Klima. L. C. 63–82. Flick.C. Az új élet kihordása. (1991). Sapolsky. Markovitz.). International Journal of Psychiatry in Medicine.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/ stattukor/nepkorkep. D. Anderson. H. Animula... Új Mandátum.ksh. London. Új Mandátum. Terhesség – szülés –születés.. 75. O’Campo P. február 10). Népesedési körkép Európáról. Early skin-to-skin contact for mothers and their healthy newborn infants. (2005).. A legnagyobb életforduló: a gyerekvárás. (1999b). Odent. G.. Thomas. No. Neményi. (1995). február 16. Budapest.. Lorenz. Neményi... Tovar. D. (2008). (1963)... M (1999a). A. McLean. Online: http://www... St. International Journal of Gynecology and Obstetrics. M.romaweb. L. M. Kakuma R. Qualitative methodologies and community participation in examining reproductive experiences: The Harlem Birth Right Project. S. R. S. születés és gyereknevelés a magyarországi kultúrákban. (1993). E. Social Science and Medicine.).. Wie das Seelenleben des Kindes schon im Mutterleib geformt wird: Die vorgeburtliche Kommunikation zwischen Mutter und Kind und ihre Bedeutung für die psychische Entwicklung des Kindes. Cochrane Database of Systematic Reviews. B. Á. R. K. Budapest. MTA. 21. Bergman N. (2000). 39–45. L. (1999). P.. 103–138. In: Glatz F. C. H. szülés születés. (2005). The Experience of Childbirth. CD003519. In: Hanák. Várandósság... (1991). Hänsel-Hochenhausen. Eyster J.. 85–93. G.. köt. Van Berkel. szülés. Thalassa. Neményi.. Biológia vagy kultúra? Termékenységgel kapcsolatos szerepviselkedések a roma nők körében. Burke J. Á. MTA Szociológiai Kutató Intézet. Penguin Books. Kitzinger. (1988): Effect of neonatal handling on agerelated impairments associated with the hippocampus. K. Meaney.. (2003). (szerk. T. születés – a társadalomkutató szemével. Journal of Midwifery and Women’s Health. http://portal. S. Budapest.pdf (utolsó letöltés: 2010. 5–39. Losonczi. M. Budapest. Messer L.. (2001). Moore. Science. Issue 2. Maternal and Child Health Journal. New reasons and new ways to study birth physiology. Ch. . Holzman C. Orr. Egy határszerep anatómiája. A. Budapest. Elo I... 1 (16). 48. (2001). Leet. Csagyi könyvek. Örökbefogadás. Socioeconomic domains and associations with preterm birth. 79–86. (2003). Socioeconomic factors and adolescent pregnancy outcomes: distinctions between neonatal and post-neonatal deaths? BMC Public Health. WHO. Aitken. Bhatnagar. 766–768. (2001). Pediatric Transport Medicine. Die Veränderung der Partnerbeziehung (Schwerpunkt: Sexualität) durch die Geburt des ersten Kindes aus der Sicht des Mannes. Art. S. 5. Leibnitz. Laraia B. Mosby Inc. Kaufman J. Anyaság a pszichoanalízisben: lehetséges következtetések a nő mint szubjektum szemszögéből. M.) A cigányok Magyarországon. M. S. Centering Pregnancy: A Model for Pregnant Adolescents. II.hu/doc/konyvtar/ciganyok_ magyarorszagon/nemenyi_biologia_vagy_kultura. 220–225. Culhane J. C. R. Couvade syndrome: Male counterpart to pregnancy.

Peña.doki. htm..und Präventivmedizin. (2008). P. M. O’hara. Wall. TÁRKI – Ifjúsági. M. Asszonyok álmában síró babák. 1988–1993. (1998). 37. I. február 13. A magyarországi romák egészségi állapota. II: A koraszülöttek és újszülöttek hazaadását biztosító otthongondozási oktatási rendszer. and maternal education on infant mortality in Nicaragua. 73–86. (2002).. Protecting. 235–239. A szülés hiedelmei. In: Nagy. 159. V. Sauve. Roma nők és a közegészségügyi ellátás. A. Somogyvári. (eds... 46 (4). Jaffa kiadó. M. Budapest. Budapest. Bolding. and postnatal depression: a study of mothers in Goa. Heidelberg – London – New York. Panturaamphorn. A. Családügyi. (2006). Dookchitra. T. 43–47. P. Books for Midwives. I. 233–239. Tóth. A. A prevenció lehetőségei a neonatológiai ellátásban. kötet. 391–400. Pongrácz. L. LAM. Arany János Múzeum. Prenatal auditory learning technique of enrichment and outcome. sz.. Gyermekgyógyászat.. Pongrácz.153–8. S.. 53. Partheon Publishing Group. Selin. L. Sozial. A. (2005).net/ tarsasag/novedelem/protokollok. Vogel. N.).. Singer. Budapest.J.). Lothian. social inequity. Sanmanlechai. R. Nagykőrös. (1995).aspx (utolsó letöltés: 2009. (2002). (2002). 621–635. Nemi szerepek társadalmi megítélése. P. American Journal of Public Health. ESZCSM OSAP 1003/07. (2000). Zádori. (1988) The midwife as attendant for women with high-risk pregnancies. Carnforth. M. 64–69. M. (2003).) Hiedelmek. T. Springer.) Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine.. American Journal of Psychiatry. P. Szerepváltozások – Jelentés a nők és a férfiak helyzetéről 2005. C. Gender. 7. T. (2009) Childbirth across cultures: Ideas and Practices of Pregnancy.. 12(3). V. Z.. India. Stone. 186 (5 Suppl. C. Update on nonpharmacologic approaches to relieve labor pain and prevent suffering. (szerk. K.birth. Anesthesia and Intensive Care Medicine. Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium.. Journal of Gynecology and Neonatal Nursing. 90. Stewart. (2002). Nonpharmacologic relief of pain during labor: systematic reviews of five methods. Z. L. Védőnői jelentés. A szüléshez társuló pszichiátriai betegségek . Promoting. Edinburgh. 49. Pregnancy. 489–504. (1992). M.. (2004). R. In Fedor-Freyberg. Rodrigues. szokások az Alföldön. A. American Journal of Obstetrics and Gynecology. E. J. Pichler.hu/new/levelek/allasfog20010118.. L. In: Novák. H. DeSouza. D. . Polner. Zs. (szerk. Puporka. Simkin. Porter. Roma Sajtóközpont. Analgesia in labor: alternative techniques. (2001) Beyond biology: the social context of prenatal behavior and birth outcomes.280 OSAP (Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program): Védőnői jelentés a várandósság alatti dohányzásról (2003). Romano. Encounter with the Unborn. Patel. Nature). (2002) A Szülészeti és Nőgyógyászati Szakmai Kollégium 2002. I. International Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine. Persson. Childbirth and the Postpartum. I. január 18-i állásfoglalása az otthonszülésről. D. 437–445. Brannigan. 391–397. Papp. M. J. The effect of poverty. Gy.. http://www. birth and maternity care: feminist perspectives. (2005). 5. J. (2004). Simkin.. 131–159. Online: http://www. Zs. poverty. Wade.. Páll. Journal of Midwifery and Women’s Health. 94–105. Pevalin. Packer. and Supporting Normal Birth: A Look at the Evidence.

. É. Economics and Human Biology. K. WHO (2009). Suhai-Hodász Gábor: Az apaság nem állapot. Journal of Urban Health. L. Hold.hu/publ/orsi/eredmenyek. V. (2006). 21. 74–76. Breastfeed. 412–429. In: Születéskalauz 2. 79–95. Effects of a prenatal intervention program.. New Jersey. 102–116. http://www.). Kézirat.) (2004). Tóth. Z. Evolution and Human Behavior. Herczog. Wynne-Edwards. ELTE PPK Szakdolgozat. Scrimshaw. (2009). In: Freybergh. 939–950. Counselling for Maternal and Newborn Health Care: A Handbook for Building Skills. (2006). S. Step 8: Encourages All Mothers. 4. Budapest.htm). Supplement). A. Diminished Expectations: Urban Poverty and Nonmarital Childbirth. (eds. C. S. (szerk.). . Budapest. E. J. Hormonal correlates of paternal responsiveness in new and expectant fathers.(2001). F. 519–522. (2000). C.pdf (utolsó letöltés: 2010. I. K. 76. M. Valdez. C.. Van de Carr. C.(szerk.281 Storey. E. Kraemer. 2001 Surányi. 24..J.. MÉRCE Egyesület. J.. Care for Their Babies. Neuroactive hormones and interpersonal trust: International evidence. Eltérő nézőpontok... Stabilizálódó társadalomszerkezet. Mona Lisá-k mosolya – A szülésélmény és a relaxáció kapcsolatának vizsgálata. I. H.. E.hu/adatbankh/ kutjel/pdf/a530. hanem folyamat. P. Vogel. (2007).) Szalay V. Storton. Fakhar. (2000). A tanulmány a Gazdasági és Szociális Tanács megbízásából készült. Families to Touch. Szívós.. Perinatal complications and child abuse in a poverty sample... The Journal of Perinatal Education.int/pmnch/topics/maternal/2009_who_mncounselling/en/. Parthenon. Walsh. Steiner. február 20. L. M. Zelenko. Sociological Forum. Lock. Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine. A. R. Nem publikált kézirat. Gy. Danis. M. 16 (1.wh o. Dunkel-Schetter. L. Családpolitika más szemmel.. M.)(2010). P. Családközpontú szülészet (http://babanet. 21. Collins. Quinton. változó gyakorlatok. N.tarki. 489–495. H. P. Mediators of ethnic-associated differences in infant birth weight. TÁRKI Monitor jelentések. Szandtnerné Kisdaróczi O. (Várható megjelenés: 2010. Child Abuse and Neglect... Zambrana. http://www. Zak. (1999). R. (1988). Lehrer.

ÉS VÉDŐFAKTOR A SZÜLŐ ÉS A GYERMEK ILLESZKEDÉSE Életkori összefüggések Viselkedésproblémák. a párkapcsolattal való elégedettség A gyerek neme. fejezet A SZÜLŐ ÉS A GYERMEK ADOTTSÁGAI: TEMPER AMENTUM. fizikai környezet Házastársi és társas támogatás. testvérek száma A gyermek egészségi állapota A fejlődésről való tudás. beilleszkedés. értékek. Fejlődéspszichológiai Intézeti Központ A GYERMEKI TEMPERAMENTUM TEMPERAMENTUM ÉS SZEMÉLYISÉG A TEMPERAMENTUMJELLEMZŐK STABILITÁSA A TEMPERAMENTUM MINT RIZIKÓ. szociális kompetencia AZ EGYMÁSRA HANGOLÓDÁS LEHETŐSÉGEI – INTERVENCIÓS LEHETŐSÉGEK A gyerek hatása A szülői viselkedés Anyagi helyzet. kultúra .282 7. SZEMÉLYISÉG – AZ EGYMÁSR A HANGOLÓDÁS LEHETŐSÉGEI Ferenczi Szilvia Györgyi ELTE-PPK Pszichológia Intézet. szülői elvárások Gyermeknevelési szokások.

A gyermek aktívan hat saját fejlődésére. biológiai háttere van. A későbbi fejlődés a gyermek jellemzői. alapjának tekinthetjük. az egyes jellemzők inkább rizikóvagy védőfaktort jelentenek a későbbi fejlődés szempontjából. A személyiség magjának. ha viszont nem megfelelő. és jellemzője a tartósság. nagyobb valószínűséggel számíthatunk fejlődési problémákra és nehezített alkalmazkodásra. igényei közti illeszkedés függvénye: ha jó az illeszkedés. elsősorban a környezethez való illeszkedésüktől függően. kiegyensúlyozott kapcsolatokat és fejlődést várhatunk. képességei.283 A temperamentum az egyének közötti különbségeket meghatározó személyiségjellemző. viselkedése és környezetének elvárásai. emellett környezete. de semmiképpen sem determinálja a későbbi fejlődést. . A csecsemőkori temperamentum befolyásolja. szülei is befolyással vannak rá.

A korai temperamentummal kapcsolatos úttörő kutatásokat Alexander Thomas és Stella Chess kezdte meg az 1950-es években (New York Longitudinal Study kutatásukban). Az ötvenes évek óta több elképzelés is született a gyermeki temperamentum mibenlétére vonatkozóan. és környezete is hatással van rá és fejlődésére. míg mások bújósak. használata (hasonlóan sok más fogaloméhoz) az ókori görögökhöz nyúlik vissza. sokat mosolyognak. A GYERMEKI TEMPERAMENTUM A temperamentum. megijednek a nagymamától. elméletalkotó foglalkozott a temperamentum kérdéskörével. anyjuk ölében is nagyon nehezen nyugszanak meg. Az azóta eltelt idő alatt számos kutató. vannak azonban olyan tényezők. biológiai háttere van. és egyedül is boldogan játszanak játékaikkal. amelyen a gyermek fejlődése halad. hogy a szülők „rontottak el valamit”? Ezekre a kérdésekre nem lehet egyszerű „igennel” vagy „nemmel” válaszolni. szorongó gyereken már kisebb korában „látszott”. A gyermek veleszületett adottságai.284 BEVEZETÉS Életünk első percétől különbözünk egymástól. a személyiség -lélektan képviselői. A különböző megközelítések más-más módon határozzák meg ezt a fogalmat. nagyokat alszanak. Amit biztosan tudunk. valamint a fejlődéspszichológusok. hogy az egyes csecsemők eltérnek egymástól a külső és belső ingerekre adott . A temperamentumdimenziók viselkedéstendenciákra vonatkoznak. akik szinte mindig sírnak. keveset alszanak. Ilyen egyéni különbség. hogy a gyermek aktívan hat környezetére. nem pedig egyes cselekedetekre. Vannak csecsemők. amelyeket minden kutató a temperamentum jellemzőjének tart: a temperamentum az egyének közötti különbségeket meghatározó személyiségjellemző. többek között az alkati típusok kutatói. temperamentuma és a környezet (elsősorban a szülők) ezekre adott reakciói együttesen befolyásolják azt az utat. és a viselkedés más megnyilvánulásaihoz képest jellemzője a tartósság. gőgicsélnek. amelyeket követően a fogalom a fejlődés-lélektani érdeklődés középpontjába került. hogy gond lesz vele? Vagy inkább arról van szó. mint az egyének közötti tartós különbségeket jelölő fogalom eredete. hogy az iskolás korában agresszív vagy vis�szahúzódó. az az. Vajon ugyanolyan hatással vannak ezek a gyerekek szüleikre? És a baba e jellemzői megmaradnak a későbbiekben is? Gondolhatjuk.

valamint az aktív és passzív időszakok aránya a biológiai funkciók (pl. evés. 1999 . 1956-ban kezdett longitudinális (követéses) vizsgálatuknak eredményei alapján alakítottak ki kilenc temperamentumdimenziót. o. táblázat Temperamentumjellemzők Thomas és Chess elméletében Temperamentumjellemző Aktivitásszint: Ritmikusság: Megközelítés vagy visszahúzódás: Alkalmazkodás: Válaszküszöb: Reakcióerősség: Hangulat: Elterelhetőség: Figyelmi terjedelem és kitartás: Leírás a gyermek tevékenységének mozgásos alkotóeleme. Emellett gyerekenként változik az érzelmi reakciók intenzitása és időtartama is.1. de sírást és visszahúzódást egy másikból. 7. kellemetlen viselkedések aránya a folyamatban levő viselkedés irányát külső ingerek mennyire képesek megszakítani vagy eltéríteni a cselekvések folyamatos végzésének két összekapcsolódó mutatója Forrás: Chess és Thomas. táblázatban mutatjuk be. nem pedig a „mi”-t (a képességeket). A temperamentumbeli különbségek a viselkedési stílus változataira vonatkoznak.” (446. ezeket a 7. és a válaszok előrejelezhető módjait képviselik. Fox és Henderson (1999) megfogalmazása jól összegzi a kutatók közös kiindulópontját: „A csecsemő temperamentumában lévő egyéni különbségek a gyermek személyiségének magját alkotják. alvás) előrejelezhetősége az új ingerre adott első válasz jellege a kezdeti válaszok mennyire könnyen igazodnak a helyzethez a válasz kiváltásához szükséges ingererősségi szint a válasz energiaszintje az örömteli és kellemes viselkedések és a barátságtalan. amelyek neurobiológiai tényezők közvetlen eredményeként az élet során korán megnyilvánulnak. és nem is a „miért”-et (a motivációt). Például ugyanaz a játékszer érdeklődést és gügyögést válthat ki az egyik babából.) Chess és Thomas (1999) megfogalmazásában a temperamentum a viselkedési stílus egyének közötti különbségeire vonatkozik: a stílus a viselkedés „hogyan”-ját jelenti.285 válaszaikban.1.

mint a „klinikusok” vagy a „pszichiátriai megközelítés”). elsősorban a nehéz temperamentum elnevezés miatt. Sokan a nehéz temperamentumot. Mindez talán annak is köszönhető. hogy a csecsemő. kihívással teli. A továbbiakban azokról a jellemzőkről lesz szó. mint az eredeti kilenc dimenzió. és melyek ezek. akár a jellemzők megváltoztatását tekintve – radikálisan eltér ettől a nézőponttól: ismertetésére később térünk ki. Thomas és Chess elképzelését számos kritika érte. amelyek a legtöbb megközelítésben megtalálhatóak. 1996). amelyeket mind a kutatásokban. lassan adaptálódnak. – A maradék 35% nem illett bele ezekbe a kategóriákba. aktív éber. mind a mai napig azonban nincs teljes egyetértés arról.és gyermekkori temperamentum kevesebb jellemzővel leírható. viselkedési vagy érzelmi problémái. vagy olyan jellemzőnek. ők az „átlagos” babák. vagy nehezen nevelhető temperamentumnak nevezték el (Kirschner. Thomas és Chess nézőpontja azonban – akár a patológiát. és alacsony vagy közepes intenzitással reagálnak rájuk. és sok esetben hoznak klinikai példákat tanulmányaikban. 2006). Ez az értelmezés normalizációs tendenciát eredményezett. az új helyzetektől visszahúzódnak. az új helyzeteket érdeklődéssel közelítik meg. illetve az egyes dimenziók „problémásabb” pólusán való elhelyezkedést tévesen patologikusnak tartották. és az ingerekre nagy intenzitással válaszolnak. alacsony vagy közepes intenzitással reagálnak.286 A kilenc dimenzión való elhelyezkedés alapján három típust vezettek be. a szakirodalom és a gyakorlat továbbra is a nehéz temperamentumot használja. például élénk. mivel ez negatív értékítéletet hordoz (Kulcsár. ami azt jelentette. lassan alkalmazkodnak. – A nehéz temperamentumú csecsemők (a minta 10%-a) negatív hangulattal jellemezhetőek. A nehéz temperamentum elnevezést problémás volta miatt a tartalom megtartásával többen megváltoztatták. Ezek az elnevezések azonban „fiókban maradtak”. amelyet feltétlenül „korrigálni” kell ahhoz. . 2006). és alacsony az aktivitási szintjük. mind a gyakorlatban azóta is használnak a fejlődéspszichológusok: – A könnyű temperamentumú babáknak pozitív a hangulata. – A lassan felmelegedő babák (15%) negatív hangulatúak. könnyen alkalmazkodnak. hogy hány temperamentumjellemző létezik. az új helyzetekben visszahúzódóak. ahelyett. biológiai funkcióik jól szabályozottak. A későbbi kutatások és megközelítésmódok azt találták. biológiai funkcióik rosszul szabályozottak. hogy elfogadnánk a tapasztalatok és tulajdonságok különböző módjait (Kirschner. hogy a szerzők pszichiáterek (sokszor úgy is hivatkoznak rájuk. hogy a nem kívánt tulajdonságokat és tapasztalatokat az ember normatív ideáljának megteremtése céljából írjuk le. Kutatásukban a csecsemők 40%-a volt könnyű baba. hogy később ne legyenek a gyermeknek beilleszkedési.

perceptuális érzékenység barátságosság/adaptibilitás kezelhetőség. orientáció időtartama. reaktivitás megközelítés. frusztráció/ irritabilitás. 2006). kitartás. 7.2. frusztráció/irritabilitás. táblázat Csecsemő. megnyugtathatóság. 7.2. kötelékteremtés Forrás: Rothbart és Bates. 2006 . táblázat). szégyenlősség. nehéz megvigasztalhatóság aktivitásszint. szagokra. szomorúság. csecsemőkorban négy jellemzővel írható le a temperamentum (l. aktivitásszint. vokális reaktivitás (hangadások gyakorisága). magas intenzitású ingerlés kedvelése alacsony intenzitáskedvelés. szomorúság. másrészt önmagában az önszabályozás hatékonysága is temperamentumjellemző.287 Úgy tűnik. ízekre. kontrollnak való ellenállás.és kisgyermekkori temperamentumjellemzők Csecsemőkor félelem. pozitív várakozások extraverzió orientáció/reguláció ritmicitás magas intenzitás kedvelés szociabilitás akaratlagos figyelmi kont. perceptuális (hangokra. Kisgyermekkorban az önszabályozás megjelenése egyrészt módosíthatja az eredeti jellemzők viselkedéses kifejeződését. mosoly és nevetés. alaroll/ önszabályozás csony intenzitás kedvelés.viselkedésgátlás. barátságosság a biológiai funkciók szabályozottsága negatív emocionalitás Temperamentumjellemző Kisgyermekkor félelem. Így ebben az életkorban és a későbbiekben öt temperamentumdimenziót azonosíthatunk (Rothbart és Bates. figyelem fókuszáltsága. látási ingerekre való) érzékenység .

Egyévesen ugyanezt a választ a szeparációs distressz és korábbi kondicionált tapasztalatok váltják ki (bizonyos események rossz élményt jeleznek). de nem azonos vele. hangos zajra. Például az irritábilis (sírós. gondosság. Háromévesen a sírás oka már sokkal változatosabb. természetesen az életkorral és a fejlődési szinttel változik. Az általános vélekedés szerint a gyermeki temperamentum a későbbi személyiség alapja. Ugyanakkor a két fogalom a személyiségvonások gyermekkori kutatása kapcsán erősen közeledik egymáshoz. megküzdési stílust. 2000). Ahogyan Goldsmith és munkatársai (2001.) fogalmaznak: „A temperamentum sokkal korlátozottabb. lefagyás) különböző erővel hívják elő. énképet. Az egyes ingerek a distresszállapot különböző viselkedéses kifejezéseit (sírás. TEMPERAMENTUM ÉS SZEMÉLYISÉG A temperamentum és a személyiség nem ugyanazok a fogalmak. Így tulajdonképpen a személyiségvonások kutatása magának a temperamentumnak a kutatása is. míg 9 hónaposan már inkább az ismeretlenségre való reakciója az erős sírás. hogy a kettő egy és ugyanaz. eredetiség melegség. de a sírás korábbi megerősítését is. bár létezik olyan vélemény is. hogy az egyes jellemzők miképp jelennek meg a viselkedésben. táblázat Személyiségvonások az Ötfaktoros Modellben Személyiségvonások neuroticizmus extraverzió tapasztalati nyitottság barátságosság lelkiismeretesség hajlam az aggodalomra. az „Ötfaktoros Modell” („Five7. identitást (Goldsmith és mtsai. o. éles fényre reagál erőteljesen. dominancia. túlérzékeny) csecsemő. kreativitás. együttműködés szervezési készségek. fejlődésileg előbbi. visszahúzódás. mivel a személyiség nem csak vonásokat takar. és a személyiség magját alkotja.” Egyes kutatások azt vizsgálják. szorongásra. depresszióra. nehezen megnyugtatható. 104.3. 2008). motivációt. tartalmaz frusztrációt. de egyik sem azonos a teljes személyiséggel (Zentner és Bates. milyen kapcsolat lehet a felnőttkori személyiségvonások leginkább elterjedt modellje. 2 hónaposan a hidegre. 2001 . akinek alacsony a válaszküszöbe. éhségre. vergődés. hanem többek között célokat. általános érzelmi instabilitásra szociabilitás. megbízhatóság Forrás: Costa és McCrae.288 Az. bőbeszédűség kíváncsiság.

hogy 10 éves korban a személyiségvonások nagyon hasonlónak mutatkoznak. P. érdeklődő volt. Számottevő különbségek a különböző életkorokban az önszabályozásban jelentkeztek. . a pozitív emocionalitás pedig az extraverzióval. gyakran ő a társaság középpontja (extraverzió). könnyen ismerkedik idegen emberekkel. és McCrae.3. táblázat) és a gyermekkori temperamentum között. tényezőket jelentik. amelyek velünk születettek. Markey és munkatársai (2004) kutatásukban azt találták.1. gügyögött neki. Kutatásukban Gartstein és Rothbart (2003) azt találta. A biológiai alapok a genetikai.289 Factor Model”. testalkat). hogy a csecsemőkori temperamentum mintázata néhány különbséggel megegyezett a gyermek-. ha idegen felnőtt jelent meg a közelében. A szerzők szerint ez az eredmény áthidalhatja a szakadékot a felnőtt vonások és a gyermeki temperamentum kutatása között. Costa és McCrae. kivéve a tapasztalati nyitottságot. ábra A személyiség modellje az Ötfaktoros Modell szerint Forrás: Costa. pszichofiziológiai stb. neuroanatómiai. l. R. Tárgyilagos életrajz Biológiai alapok olyama sf namiku Di s ku mi k na i to D ma lya fo Érzelmi reakciók Életpálya változások: Viselkedés Din am iku fol s yam ato k Din am iku fol s ya ma tok Dinamikus Külső hatások k to Alaptendenciák Neuroticizmus Extroverzió Nyitottság a tapasztalatokra Barátságosság Lelkiismeretesség Jellemző alkalmazkodás Kulturálisan meghatározott jelenségek: Személyes igyekezet Attitűdök Din am iku fol s ya ma tok folyamatok folyamatok Dinamikus Dinamikus folyamatok Kulturális normák Életesemények: Szituáció Énfogalom Énsémák Személyes mítoszok Dinamikus folyamatok 7. aki szeret társaságba járni. A negatív emocionalitás megegyezik a neuroticizmussal. meghatározzák külsőnket (például szemszín. mosolygott rá.1. (2001): A Theoretical Context for Adult Temperament 10. ábra szemlélteti. gyermekkorában is nagyon hasonlóan viselkedett. T. o. könnyen és szívesen maradt a karjában. ennek hátterében a szerzők szerint az éréssel bekövetkező változások állnak. R. 7. szívesen és sokat beszélget. A temperamentum és a teljes személyiség közötti kapcsolatot a 7. magasság. Ezek azok a jellemzők. illetve felnőttkori személyiség mintázatával. agyunk jellemző működésmódját stb. Például az olyan felnőtt. mint felnőttkorban. csecsemőként pedig. amely a kognitív és szociális fejlődés eredményeként feltehetően később jelenik meg. 2001.

és ahogyan mások látnak bennünket. illetve egy részhalmazt. nem zavarta. szagokra. amely az énről való vélekedéseket. nem azonos a teljes személyiséggel (Costa és McCrae. azok az események. amely alapvonásaink. és nem változnak meg életünk folyamán. szokásokat. de tulajdonképpen a kettő egy és ugyanaz: alaptendencia. vidám. ha idegenek vették az ölükbe. vallási stb. 2001). vagy inkább elhúzódunk tőlük. az énfogalmat. itt jelenik meg viselkedésünk. e vonások mérése máshogyan történik. a vele kapcsolatos érzéseket és történeteket tartalmazza. érdeklődünk. Ide tartoznak kapcsolataink születésünktől kezdve. sokat szomorkodó. hangokat. mint az az ábrából is kitűnik. helyzetek. vélekedésmódjaink és a különböző külső hatások összjátékának eredménye. attitűdjeink. halk hangok a kellemesek számunkra). kiegyensúlyozott iskolás édesanyja úgy jellemzi a gyereket. szerette a társaságot”. . kíváncsiak vagyunk. ahogyan egységes egészként megéljük saját magunkat. A három téglalap a személyiség alkotóelemeit mutatja. hiszen babaként is sokat sírt. hogy egyes vonásaink velünk születettek. emberekre stb. az élet folyamán történt cselekedetek és tapasztalatok összessége. ha ismeretlen dolgokkal találkozunk. hogy a szülők idősebb vagy felnőtt gyermekeik jellemzőit csecsemőkorukkal magyarázzák. Ilyen például. és nem különbözik a személyiségvonásoktól. számos külső és belső tényező hatása kombinálódik. A jellemző alkalmazkodás a képességeket. amelyekkel a világra jövünk. Például egy barátkozós. vagy csak nevetünk egyet rajta stb. Az alaptendenciák a személyiség szűk pszichológiai alapanyagai. hogy milyen gyorsan és erősen reagálunk a bennünket érő ingerekre (hangokra. Itt adódnak össze a belső és külső hatások. Abban tehát. nehezen barátkozó gyereknél ellenben a szülők úgy magyarázzák a gyermek jellemzőit. csak a szülők kezében nyugodott meg”. Ebben a rendszerben a temperamentum az alaptendenciákba tartozik. félt szinte mindenkitől. ha nem sikerül valami. hogy „nem csoda. értékeket. dühösek leszünk. Mivel a csecsemő és a kisgyerek kognitív kapacitása. amelyek értek bennünket. illetve viselkedéses repertoárja különbözik a felnőttétől. kapcsolatokat öleli fel. hogy „már csecsemőként is milyen mosolygós volt. vagy inkább a pasztell színek. ahogyan egyedi személyiségként gondolunk önmagunkra. azok a kapacitások és hajlamok. szerepeket.).290 A külső hatások a tágabb kultúrától egészen a kortárscsoportig minden hatást felölelnek. hatások. A tárgyilagos életrajz a rendszer kimenete. milyen intenzitású ingereket szeretünk (az erős színeket. Egy félős. A TEMPERAMENTUMJELLEMZŐK STABILITÁSA A mindennapokban sokszor találkozhatunk azzal a jelenséggel. érdeklődést. Ugyanakkor. Ezek mögött a magyarázatok mögött az a vélekedés rejlik. nemzeti. a nyelvi. vélekedéseket. amelyeket életünk során átéltünk.

a gátoltság később új vagy nagy intenzitású helyzetekben alacsonyabb aktivitásszinthez vezethetnek. valamint a szégyenlősség csecsemő. Kagan és Fox. tulajdonság-együttesek. Például ha visszahúzódó. amelyben új embereket ismerhet meg. ami eredeti tendenciáikat erősíti. amelyek vagy jellemeznek valakit. Ennek az eredménynek a hátterében egyrészt állhat módszertani kérdés is: ahogyan haladunk előre életkorban. A stabilitást azonban külső és/vagy belső tényezők befolyásolhatják.. Így gyermekkorban az aktivitásszint általános csökkenése tapasztalható. Harmadrészt. és befolyást gyakorol a szociális fejlődésre. Az aktivitásszint csecsemő.291 Az egyéni különbségek. iskolába kerül. az önkontroll megjelenése is csökkentheti az impulzív aktivitást. Másrészt más temperamentumjellemzők. ahol temperamentumtípusokat vizsgáltak (olyan tulajdonságok. pl. és ez a kétfajta aktivitás később differenciálódik. barátkozhat. de jóval többet aggodalmaskodik. ez pedig jobban megfelel eredeti tendenciáinak. így a stabilitás vizsgálata is nehézségekbe ütközik. A kutatások eredményei szerint az egyes jellemzők hároméves kortól a fiatal felnőttkor felé haladva egyre stabilabbá válnak (Rothbart és Bates. Ugyanakkor a temperamentumot befolyásolja a környezet.és kisgyermekkorban meglehetősen instabil. mint hat hónaposan. vagy nem. könnyű temperamentum). amelyek mindenkire jellemzőek valamilyen mértékben. 2006). és az életkor előrehaladtával a gyerekeknek egyre több lehetőségük adódik temperamentumuknak megfelelő környezet választására. Emellett az egyes jellemzők viselkedéses megjelenése az életkorral és a fejlődéssel természetesen változik (például egy negatív emocionalitású gyermek hatévesen jóval kevesebbet sír. szomorkodik). érdeklődő. Az extraverzió. 2006). a pozitív megközelítés. egyre kevésbé jellemző. kibontakoztatására.és gyermekkorban jelentős stabilitást mutat. Ennek hátterében több folyamat valószínűsíthető. így a temperamentum fogalmának meghatározásakor központi elem a biológiai meghatározottságból levezetett stabilitás. hogy ugyanannak a tulajdonságnak viselkedéses kifejeződése nagyot változna. 1999). Az önszabályozás és a figyelem másfél éves kortól folyamatosan növekszik. sok barátot gyűjthet. pl. elmehet különböző szakkörökre stb. tehát több lehetősége lesz olyan környezet választására. illetve azokban. A későbbiekben azonban. . nehezen ismerkedő. nem dimenziókat (olyan tulajdonságok. Kagan és Fox. 2006. kisgyermekkorában kevés lehetősége lesz e tulajdonságok erősítésére. mivel a szülők keveset találkoznak másokkal. ahol a gyermekeket a viselkedés szélsőséges megnyilvánulásai alapján válogatták a kutatásba (Fox és Henderson. A temperamentum stabilitására vonatkozó magasabb értékeket azokban a kutatásokban találtak. és 3-4 éves kortól számottevő stabilitást mutat (Rothbart és Bates. 2006). Egyrészt a babáknál az aktivitás a pozitív és a negatív érzelmekhez egyaránt kötődik. aktivitás. társaságot nem kedvelő szülőknek nyitott. és a kutatások alacsony vagy közepes stabilitást találnak. mint a félelem. barátkozós gyermeke születik. amelyek hatással lehetnek a gyermek temperamentumának megnyilvánulásaira és/vagy biológiai hátterére. illetve a viselkedéses gátoltság. amikor óvodába.

megközelítés. hogy az iskolában végigüljük azt az órát is. szoros kapcsolataink legyenek. A félős csecsemők ugyanakkor idősebb korukAktivitás Negatív Impulzivitás érzelmek ban is félősebbek. nem túl impulzívak és aktíAktivitás Kockázatkerülés vak. és figyelmi ilGátló rendszer letve gátló kontrolljuk kevésDüh bé hatékony. gyakrabban van érzelmek bűntudatuk. hogy a félelemteli nega- . mint a csecsemőként visszahúzódó gyePozitív érzelmek Viselkedés gátlás rekeké.2. a viselkedés szabályozásában szerepet játszó rendszer fejlődését mutatja a 7. hogy a csecsemőkori vonások vajon hogyan befolyásolják a később fejlődő jellemzőket. hétévesen ritkábban Magas szint Alacsony szint szomorúak. amelyre idősebb korban számtalanszor van szükségünk ahhoz. hogy a csecsemőkori jellemzők milyen későbViselkedésgátlás Pozitív érzelmek bi tulajdonságokhoz és azok mely (alacsony vagy magas) Aktivitás Negatív Impulzivitás szintjéhez kapcsolódnak inérzelmek kább. illetve a később kialakuló gyermekPozitív megközelítő rendszer kori jellemzők.292 Életkori összefüggések Izgalmas kérdés. pozitív érzelmek. a külső körben pedig ugyanezek.2. Magas szint Alacsony szint Az agresszió alacsonyabb 7. ábra. vagy hogy rossz kedvünkben ne sértsük meg barátainkat. Például az önszabályozás képessége segít hozzá bennünket. Például azok a gyerePozitív Megközelítés érzelmek kek. Két ilyen. pozitívan (megközelítően) reaKockázatkerülés Aktivitás gálnak. félelem) található. hogy szűkebb és tágabb környezetünkbe be tudjunk illeszkedni. többet szoMegközelítés Pozitív morkodnak. tárgyakra. ábra A viselkedéses megközelítő és a viselkedéses szintje arra hívja fel a figyelgátló rendszer fejlődése met. és kevésbé agresszívak. kerülik a kocFélelem kázatos helyzeteket (az alaAgresszió Félelem csony intenzitást kedvelik). elsősorban az önszabályozást. Középen négy csecsemőkori temperamentumjellemző (aktivitás. akik csecsemőként az új Félelem helyzetekre. amelyet igazából nagyon ununk. A vonalak Düh azt jelzik. tudjunk dolgozni stb. emFélelem Agresszió berekre érdeklődően.

2008). gazdasági) számának növekedésével csökkent. Például az aktív gyerekekre a stimulációszegény környezet kevésbé hat kedvezőtlenül. a rosszabb kimenetel esélye megnő. A gyermek temperamentuma befolyásolja környezetének válaszait. ugyanakkor ezek a gyerekek perfekcionisták lehetnek.ÉS VÉDŐFAKTOR Sok szülőben fogalmazódnak meg kérdések. 2001). 2008). Emiatt ha a babát olyan tulajdonságok jellemzik. a temperamentum mintázata. és a szűkebb. Kochanska és munkatársai (1994) szintén kiemelik a félelem fontosságát a korai lelkiismeret fejlődésében. félelmek csecsemőjével. amelyek megnehezítik a szüleivel való összehangolódást. ha a gyerek kevésbé gátolt és/vagy impulzívabb volt. Vajon jogosak az aggodalmai? A korai temperamentumnak lehetnek hosszú távú következményei. A fejlődésre leginkább több rizikófaktor együttes jelenléte hat. bővebben Danis és Kalmár. családjával rossz anyagi körülmények között élnek. Például az erős figyelmi fókusz jó iskolai teljesítményhez és társas készségekhez kötődik. a jelen kötetben). Önmagában egy jellemző sem határozza meg a fejlődést. a magas fokú önszabályozás és alkalmazkodás ellenállóbbá1 tesz a környezet rizikótényezőivel szemben. Az egyes temperamentumjellemzők a későbbi alkalmazkodás és viselkedési problémák szempontjából rizikótényezőként. vagy a tágabb környezet nem fogadja pozitívan. hangulata gyakran változik. Az alacsony negatív emocionalitás. környezeti. „Miért sír már megint?” – „Miért nem lehet soha egyedül hagyni?” – „Miért nem tud egy kicsit egyedül játszani?” – ilyen és ehhez hasonló neheztelő kérdésekkel szembesül. de csak akkor. még Danis és Kalmár. illetve ugyanazt a választ temperamentumának függvényében a gyermek máshogyan értékeli (l. de védőfaktorként is működhetnek. érzelmeit erőteljesen fejezi ki (impulzív). mint a nem aktív gyerekekre (Bates. iskolába?” – „Hogyan fog így boldogulni?” stb. olyan környéken. Ugyanakkor más jellemzők képesek ellensúlyozni a környezet kedvezőtlen hatásait. A TEMPERAMENTUM MINT RIZIKÓ. A megközelítő és a gátló rendszer kiegyensúlyozott működése elősegíti az önszabályozás optimális fejlődését. ahol ritkán tud másokkal ta 1 A reziliencia kérdéseiről l. ha például a gyermek lendületes. kisgyermekével kapcsolatban. amikor azt tapasztalja.293 tív érzelmeknek pozitív szabályozó hatásuk van. ami veszélyezteti rugalmasságukat és spontaneitásukat (McClowry és mtsai. hogy a baba tulajdonságait ő maga. Tehát. valamint tágabb környezettel való illeszkedése számít. Corapci (2008) kutatásában a gyerekek szociális kompetenciája a rizikótényezők (családi. a jelen kötetben. e jellemzők mellett kedvezőtlen körülmények között kevésbé valószínű a viselkedésproblémák megjelenése (Corapci. . de semmi esetre sem determinálja a későbbi fejlődést. Aggódni kezd: „Mi lesz később?” – „Hogyan fog tudni a kisgyerek beilleszkedni az óvodába.

viselkedéskontroll Negatív emocionalitás. tanya). illetve morális fejlődéssel (l. düh. A jó önszabályozás és kevés negatív érzelem ugyanakkor védőfaktorként működhet a későbbi viselkedésproblémák kialakulásával szemben (Lakatos. ábra A korai temperamentum és a későbbi viselkedésproblémák. alacsonyabb elutasítottságot jelent (Goldsmith és mtsai. illetve a beilleszkedés kapcsolata A korai pozitív érzelmek és viselkedéses kontroll figyelmességet. beilleszkedés. A kevésbé gátolt és/ vagy kevésbé impluzív viselkedés pedig pozitív hatással van a szociális kompetenciára. a II. Például a kisgyermekkori nehezen kezelhetőség (erős megközelítés-pozitív érzelmek. depresszió Alacsony szociális kompetencia kortárs elutasítás Magas szociális kompetencia kortárs elfogadás Erős megközelítés és/vagy alacsony viselkedéskontroll Erős aktivitás Erős félelem. szociális kompetencia A csecsemő. 2007). az egyéb.3. ábrán látható a korai temperamentumjellemzők és a későbbi fejlődés kapcsolata. az erős félelem vagy gátoltság későbbi internalizáló problémák előfutára lehet. nagyobb valószínűséggel fog nehezebben boldogulni társas helyzetekben. vagy mindkettő) későbbi externalizáló problémákat jelezhetnek előre. 2008). elfogadást. környezeti rizikóktól függetlenül (Corapci. szabályszegő magatartás Internalizáló viselkedésproblémák szorongás.3. 2001). A 7. még Lakatos. mint ha édesanyja jobb anyagi helyzetben és egy kisvárosban nevelné. Viselkedésproblémák. és/vagy alacsony impulzivitás Impulzivitás Pozitív emocionalitás. szégyenlősség Alacsony gátoltság.és kisgyermekkori temperamentum később a gyermekkori viselkedés és magatartásproblémákban juthat kifejeződésre (l. emellett szoros kapcsolatban áll a későbbi szociális. kötetben). kötetben). . A különböző jellemzők eltérő viselkedési nehézségeket jelezhetnek előre. Externalizáló viselkedésproblémák agresszió. alacsony akaratlagos kontroll.294 lálkozni (pl. irritabilitás 7. valamint édesanyja egyedül neveli őt és testvéreit. gátoltság. még Szabó. a II.

és boldogan emlékszik vissza saját gyermekkori élményeire. míg a kevésbé aktív az olyan ülő foglalatosságokat. kicsit rosszallóan nézi. otthon pedig meg van elégedve azzal. A gyerekek temperamentumuk alapján másokból bizonyos válaszokat hívnak elő. amely illik viselkedési stílusához. válaszkészsége e folyamatok fontos tényezője. már nem örül annyira a hasonlóságnak. hogy a szülő odafigyel a baba jelzéseire. és ezek a válaszok befolyásolják fejlődésüket. például a baba jobban szereti a nagyon aktív játékot az apjával. Ez a környezetválasztás erőteljesebb idősebb korban. akár az apja!”. Másik kisfiánál viszont értetlenül. Például egy olyan csecsemő. de megfigyelhető a csecsemők bizonyos tevékenységek iránt megmutatkozó szelektív érdeklődésében is. akárcsak a gyermek saját fejlődését. Sőt. befolyásoló sze 2 A szülői érzékeny válaszkészség azt jelenti. . hogy a gyermek aktívan hat környezetére. valamint a baba viselkedésére egyértelműen. és a jelzésekre.295 A SZÜLŐ ÉS A GYERMEK ILLESZKEDÉSE Amikor egy apa azt látja. rendszerint nagyon büszkén állítja: „Hajszálra olyan. olyan környezetben szeret lenni. hogyan? Alexander Thomas és Stella Chess már említett longitudinális kutatása és az ebből kialakult elmélet volt az egyik olyan megközelítés. az apával való hasonlóság. aki nagyon kedveli mások társaságát. a jelen kötetben). Egy nagyon aktív gyerek például választhatja a sportolást. Ziv és Cassidy (2002) elemzésében a következetes szülői érzékeny válaszkészség2 a gyermek distressz jelzéseire különösen fontos a csecsemő jólléte szempontjából. gyakrabban játszik és foglalkozik vele. temperamentuma rövid és hosszú távon egyaránt befolyásolják szülei viselkedését. és ezek a társas hatások előreviszik a gyerek fejlődését. Amikor azonban azzal szembesül. érdeklődést válthat ki a szülőből. eléri céljait. ahogy a csecsemőből gyermek lesz. mint a nyugodtabb játékot az anyjával. hogy visszahúzódó. A szülő viszonyulása. inkább egyedül szeret játszani. amit szeretne. amely arra hívta fel a figyelmet. mindig kiharcolja. teljesen mások. a gyermek jelzéseire mutatott érzékenysége. hogy a kisfiú vele szemben is akaratos. amelyeket a két kisfiú jellemzői kiváltanak az apából. bővebben Danis és Kalmár. mint az olvasás vagy a sakkozás. Vajon ezek a hatások. teljesíti a kéréseit. Megállapításaik összecsengenek Sameroff és Chandler (1975) tranzakciós modelljével (l. A hatások. Emellett a gyermek temperamentumának jelentősége. közvetlenül reagál. és könnyen enged mások akaratának. illetve a tőle való különbözőség. amelyben a gyermek saját környezetének és fejlődésének aktív szervezője. és nem enged abból. hogy „nincs vele gond”. hogy kisfia vezéregyéniség az óvodában. helyesen értelmezi őket. Nézetük szerint a gyermek biológiailag meghatározott jellemzői. Ezek a preferenciák eltérő módon befolyásolják a baba fejlődését. és ez a hatás extrém vagy atipikus tulajdonságok esetén jóval erőteljesebben jelentkezhet. és az apa reakciói befolyásolják valamilyen módon a gyermek fejlődését? És ha igen. A csecsemő és kisgyermek jellemzői befolyásolják a szüleivel zajló interakcióit. amit szeretne.

hogy ő éppen ezeket értékelheti nagyra. Megfordítva: egy könnyű gyereknek is lehetnek később problémái. de az illeszkedés színvonala változhat. pozitív hangulatú és nehezen alkalmazkodó gyerek jól illeszkedhet olyan otthonba vagy iskolába. valószínűbbé válik a gyermek problémás fejlődése és nem megfelelő alkalmazkodása. Ellenben egy ilyen környezet nem áll összhangban egy nagyon aktív és elterelhető figyelmű. Sőt. ha a szülőknek másfajta igényei és elképzelései vannak az értékelendő viselkedésről. így csak interakcióban értelmezhető. Megfelelő illeszkedés akkor jön létre. életrevalóságát bizonyítja. A gyerek sikeres beilleszkedése tehát temperamentumának és a környezet igényeinek interakciójától függ. tulajdonságaival és viselkedéses stílusával. amelyeket egyes felnőttek nehezen kezelhetőnek találnak. Bizonyos körülmények között a könnyű temperamentumú gyerek válthatja ki könnyebben a szülői érzékeny válaszkészséget. ahol kevés igényt támasztanak vele szemben. negatívabb hangulatú gyerek jellemzőivel és igényeivel. olyan tevékenységek lehetőségét nyújtva neki. hogy a nehéz temperamentumú gyerekekkel nem feltétlenül lesznek később problémák. Amennyiben ez az összhang létrejön.296 repe is nyilvánvaló az interakciókban: mind a szülői érzékeny válaszkészség. elvárásai és igényei összhangban vannak a gyermek kapacitásaival. Ebben a megvilágításban teljesen egyértelmű. illetve a tágabb környezet egymásra és a gyermek fejlődésére való hatásainak értelmezési keretét adja Chess és Thomas (1999) „goodness-offit”. míg félelemteli és zavaró egy nehezen alkalmazkodó. lehet. Az illeszkedésre példa. és sok lehetőséget nyújtanak neki önmaga irányítására. és azok értékként jelennek meg számára. A gyermek és a szülő. ideális temperamentum. A pszichológiai fejlődés az életkor változásával folyamatosan zajlik. beilleszkedése. igények és a gyermek kapacitásai eltérnek egymástól. de ismeretlen felnőttel való váratlan találkozás izgalmas és érdekes lehet egy szociábilis és mosolygós gyereknek. félős másiknak. azaz „jó illeszkedés” modellje. hogy ugyanabban a környezetben a gyermek temperamentumától függően mást tapasztal. ha a környezet jellemzői. nem jelentenek számottevő kihívást egy másik gondozónak. Sok esetben azt is tapasztalhatjuk. A baba jellemzői. jóból rosszá és fordítva. de más körülmények között a gyakori. ha a környezeti lehetőségek. például a sok sírás vagy fegyelmezésnek való ellenállás a szülő szerint a gyermek határozott jellemét. ha nem jó az illeszkedés. Például egy kedves. Nincs tehát kontextustól független. ha a szülő megérti és tolerálja gyereke viselkedési stílusát. optimális fejlődés várható. A nehézség tehát nem csak a gyerekben rejlik. mind pedig annak hatásai a csecsemő jellemzőinek függvényében változhatnak. hanem a szülői kontextusban is. amelyekben a gyerek kiaknázhatja saját tulajdonságait. Az illeszkedés megfelelő mivolta soha nem absztrakció: mindig csak az adott kultúra és szocioökonómiai csoport értékrendjének és igényeinek fogalmaiban értelmezhető. hogy a kezdeti nem megfelelő illeszkedés az első hónapok során spontán módon jó illesz- . Ezzel szemben. Emellett a könnyűség vagy nehézség szubjektív fogalmak. hogy egy nem túl aktív. erőteljes sírás növeli meg a szülő megfelelő válaszának esélyét. Ez utóbbi gondolat tágabban értelmezve azt jelenti.

hogy a stabil egyéni jellemzők a viselkedési lehetőségeket befolyásolják. aki képes befolyásolni gyerme- . hanem a különbségek változatosságához való alkalmazkodás fontosságára is. nem felel meg szüleinek. hogy a gyerek jó-e vagy sem (könnyű vagy nehéz temperamentumú-e). magasabb.297 kedéssé válik. az egyébként rizikót jelentő jellemző előnyként is működhet. megnövelve a viselkedészavarok vagy a rosszul alkalmazkodó (maladaptív) személyiség kialakulásának rizikóját. Ha megfelelő a környezet. Az interakciók során kialakuló kapcsolat hatása jóval erősebb. Mind a két esetben valószínűsíthető a nehezített fejlődés (Wachs. hogy futónő legyen belőle. vagy sem. másrészt védőfaktor is lehet. hogy nem tudja teljesíteni. Például nézzünk meg egy olyan kislányt. mint bármelyik partner hatása. azaz nem csak úgy nyilvánulhat meg. s ha hosszú távon fennmarad. Tehát túl kell lépnünk azokon a kérdéseken. amelyek más faktorokkal interakcióban túlzottan. Ebből az is következik. hanem fordítva is: a gyermek jellemzői felülmúlhatják a környezet elvárásait. hogy a gyerek jellemzői patologikusak lennének. A lényeg a kettejük közötti illeszkedés. ne koszolja össze ruháját. hogy ugyanaz a vonás egyrészt rizikó. vagy az üzleti életben sikeres versengő. Számos későbbi. A gyermek és környezete közti nem jó illeszkedés semmiképpen sem azt jelenti. pl. Ha a szülei azt szeretnék. emberek közötti különbségek részét képezik. hanem szobájában nyugodtan játszon. mint amire ő képes. hogy lányként ne játszon aktív. szaladgálós játékokat. Ha azonban szülei azt várják tőle. és ennek megfelelően sok edzésre jár. jó eredményeket várnak tőle. szorongás alakulhat ki. mint amit ő közepes aktivitási szintje miatt teljesíteni tud. Chess és Thomas (1999) felhívják a figyelmet arra. mozogni. amiből a későbbiekben alacsony önértékelés. az interakciókban pedig az emberek befolyásolják egymást. és reciprok. a maladaptív mintázat az eredeti problémás helyzetről kiterjed a többire. Cole (2003) a tranzakciós modell alapján amellett érvel. ez a szülői elvárás nem felel meg temperamentumának. folyamatosan és visszatérően működnek. A kislány mindkét esetben azt érzi. A nem jó illeszkedés nem csak egyirányú lehet. fejlődési zavarok). Kirschner (2006) szerint az illeszkedési modell nem csak a környezet és az egyén egymásra hatásának jelentőségére hívja fel a figyelmet. amit várnak tőle. Ezt a sérülékenységet nevezi Strelau (2001) temperamentum rizikófaktornak: minden olyan temperamentumjellemzőre vagy jellemzők együttállására vonatkozik. hogy a gyerek nehéz jellemzői nem kóros megnyilvánulások (természetesen ez alól kivételt jelentenek egyes esetek. aki szeret szaladgálni. Inkább egyfajta sérülékenységről van szó. de nem túlzottan (vagyis aki „közepes aktivitású”). például az extrém megközelítés és kalandvágy egy adott környezetben kriminalitáshoz vezethet. Véleményük szerint legtöbbször a probléma a kapcsolatban van. hanem a normál. a kislány aktivitási szintje ennél magasabb. és hogy az anya jó anya-e. valódi patológia a krónikus rosszul illeszkedésből származik. 2006). míg máshol az ilyen gyerekből lehet háborús hős. hogy a környezet magasabb igényeket támaszt a gyermekkel szemben. és így szintén nem felel meg a szülői elvárásoknak. és a személyiség állandó jellemzőjévé válik. azaz a szülő.

gazdasági) körülmények. egyben nyitott is arra. érzékenysége. A kutatások alapján általában levonható az a következtetés. Az ő fejlődési kimenetelükre az anyának nagyobb a hatása (Braungart-Rieker és mtsai. valószínűbben lesz híján az érzékenységnek és válaszkészségnek. Az a szülő. jelentése. Ez nincs rögzítve a kapcsolat előtt létező lehetőségekben. Nézzük a kisgyerek és szülője közötti interakciót! A felnőttet a szülővé váláskor számos lehetséges hatás befolyásolja. a gyerek a saját lehetséges hatásait hordozza. 2003). míg más időszakokban már kialakult. míg a kevésbé preferált jellemzőkkel rendelkező gyerekek (pl. anyagi. aki több stresszorral is kénytelen szembenézni (pl. hogy a gyermek és a szülő illeszkedését számos tényező befolyásolhatja. nehéz temperamentum) sérülékenyebbek a nem illeszkedő környezetben. az nem az eredeti lehetőségek. 1997). azaz egy szülő. aki gyermekével kölcsönös pozitív kapcsolatban van. még Nguyen. a magyar és általában a nyugati kultúrákban az erős negatív emocionalitás. Ezek találkoznak. Ami számít. hanem egy egyedi gyerek egyedi viselkedésére adott válasz. ráadásul gyermeke is problémásabb temperamentummal rendelkezik. Ezek közül mindegyik befolyásolhatja a szülő viselkedéses választásait. A csecsemő temperamentumának hatása a családi környezet más jellemzőinek is függvénye (Crockenberg és Leerkes. akiknek az önszabályozása gyengébb (Rothbart és Bates. anyagi nehézségek). tehetség és gyengeségek. a kulturális és etnikai hovatartozás – mind számítanak az illeszkedésben. a gyerek születésének értelme. A temperamentum és környezet illeszkedésének kutatása alapján elmondhatjuk. és különbségekhez vezetnek a gyermeknevelési gyakorlatban és kulturális elvárásokban (l. illetve a pozitív tapasztalatok hiánya kisebb hatást gyakorol. hogy a gyerek befolyásolja őt. Ez a kapcsolat diád-specifikus. a nevelési stratégiákról való egyedi elképzelések és ennek gyakorlata. hogy mi bontakozik ki. akinek nem kell ilyen kihívásokkal megküzdenie. szemben azzal a gondozóval. temperamentum. Emellett vannak olyan fejlődési időszakok. irritabilitás. elképzelések és tervek a gyerek fejlődéséről. hanem az az aktualitás. depresszió. valamint a történelmi feltételek és a jelenkori (pl. a család fejlődésének jelenlegi állomása. a jelen kötetben). 2006). ide értve az ő egyedi történetét is az adott szülővel (Shanahan és Sobolewski. és interakcióba lépnek egymással. mint azokra. Ezzel eljutottunk oda. tér vissza és változik az interakciókban. 2003). Ebből következően a szülő viselkedése nem egy egyedi gyerek viselkedésére adott specifikus válasz. illetve a tágabb jellemzők – mint például a szocioökonómiai státusz. . 2003). amikor az interakció új és alakulóban van. nem. Ezek csakis rá jellemzőek: például az eredeti családjából származó kapcsolatainak története. viselkedés. nem feltétlenül van ugyanilyen kapcsolatban a másik gyermekével (Maccoby. A szűkebb jellemzők – mint az anya személyisége.298 két. mint például megjelenés. sőt automatizált. hogy a tágabb és szűkebb (főként szociális) környezet is fontos annak kialakulásában. Ezzel egy időben. viselkedése –. A hatékonyabb szabályozással rendelkező gyerekekre például a negatív tapasztalatok. hogy az adott kultúra által elvárt jellemzőknek megfelelő gyerekek kevésbé érzékenyek a környezeti hatásokra. a neveléssel kapcsolatos általános tudás és elvárások.

kevesebb stimulációt biztosítanak. ami a későbbiekben az engedetlenség ellenségesebb formáihoz vezethet (Braungart-Rieker és mtsai. ha a szülő kevésbé veszi észre. mint a túlzott érzékenység (irritabilitás). Emiatt az anya lassabban és kevésbé megfelelően válaszolhat a baba jelzéseire. érti meg a baba jelzéseit. ami a későbbiekben azt eredményezheti. Emellett az erősen reaktív gyerek több kontrolláló. A kisgyerek például nagyon dühösen. tehát az aktívabb csecsemőket gondozó anyák a babával való foglalkozáskor jobban tudnak figyelni a baba jelzéseire. A csecsemők irritabilitását vizsgálva többen arra a következtetésre jutottak. így „ördögi kör” alakulhat ki. nem támasztják alá egyértelműen ezt a képet. illetve nem egyértelműen reagál rájuk. A nehéz temperamentumú gyermekek szülei több szülői szereppel kapcsolatos stresszt élnek meg. szociális folyamatosság) pozitív. illetve ezek a szülők az interakciókban kevésbé gondoskodóak. nagyobb valószínűséggel alkalmaznak nem megfelelő fegyelmezési stratégiákat. túlzott érzékenység és a negatív érzelmekre. Van den Boom (1994) szerint az irritábilis babákat gondozó édesanyák egyaránt hajlamosak túlstimulálni.299 A gyerek hatása Egyes temperamentumjellemzők. mivel egyfelől maga a hang zavaró. az erős negatív emocionalitás vagy a nehéz temperamentum megnehezíthetik a baba és a szülők közötti harmonikus viszony kialakítását. Mivel a gyermek erre a törekvésre is túlzottan reagálhat. a jelen kötetben). A kutatási eredmények azonban meglehetősen vegyesek. dühöt és kényszerítő fegyelmezést (Lamb és mtsai. 2007). összehangoltabb az együttlétük. Wesselman és van Baar (1988) eredményei is hasonlóak: vizsgálatukban az aktív gyerekeket gondozó anyák szintén több aktivitást mutattak. illetve az elegendő alvást. nyűgösködésre való hajlam gyakran vált ki a szülőből visszahúzódást. a szülők kompetenciaérzésére. 1997). ami bizonytalan kötődéshez (l. a témáról bővebben Herczog. 2002). azaz. Az erős. egyértelműen és azonnal válaszolnak neki. Crockenberg és Smith. Hann (1989) az anya-gyermek interakció minőségének vizsgálatakor azt találta. sírásra. 2002). erős sírással válaszol az új dolgokra. 2003). illetve mellőzni gyermeküket. korlátozni ezt a viselkedést. és alakul ki konfliktusos kap- . közvetlen hatást gyakorolt. fegyelmező viselkedést válthat ki a szülőből. A sokat síró és nehezen megnyugtatható baba idegenkedő választ válthat ki a gondozóból. hogy a csecsemő aktivitási szintje az interakció minőségének mindkét mutatójára (szociális válaszkészség. kihathatnak a családi folyamatokra. a csecsemő túlzott érzékenysége. síróssága tovább fokozódik. hogy a baba túlzott érzékenysége összefügg az anya alacsony válaszkészségével (Owens és mtsai. így erőteljesebben igyekszik fegyelmezni. hogy ellenáll a szülő kéréseinek vagy felszólításainak. 1998. bántalmazáshoz vezethet (l. elhanyagoláshoz. új helyzetekre. érzékenyek és válaszkészek. Tóth. amit a szülő szeretne mérsékelni. Az anya viselkedése ugyanakkor erősítheti a gyerek eredeti tendenciáit (Reiss. másfelől az erre adott reakció megakadályozza más kötelezettségeinek teljesítését.

2004). 2005). A szülői viselkedés A szülő érzékenysége és a gyerek temperamentumprofiljához való alkalmazkodókészsége fontos előrejelzője a hosszú távú alkalmazkodásnak és beilleszkedésnek. A szülő-gyermek kapcsolat korábbi történései természetesen befolyásolják a későbbi interakciókat is. hogy ez az érzelmi és viselkedési mód diszfunkcionálisan rögződik és generalizálódik (Rothbart és Bates. Ugyanakkor a pozitív anyai önértékelés védőfaktorként működhet a nehéz temperamentum hatásai ellen (Stifter és Wiggins. de erre egyedül még nem képes teljes mértékben. ha éppen megfelelően viselkednek (Braungart-Rieker és mtsai. 2006). a gyerek impulzusainak erőssége azonban sokszor felülmúlja ezt az önszabályozási képességet. anyai viselkedésük kevésbé gondoskodó és érzékeny. az egyes jellemzők változó viselkedéses megjelenése. . A negatív emocionalitású gyerekek például kedvezőtlen nevelésnél gyakrabban mutatnak később externalizáló viselkedésproblémákat. de ebben a támogató kapcsolatban képesek az „irányított önszabályozásra” (Sroufe és mtsai. hogy korlátozóbban nevelik gyerekeiket akkor is. beszéd) eltérően hatnak a szülő viselkedésére. ennek hatására pedig a gyermek tapasztalatai is különbözőek lesznek. a II. A nehéz temperamentum hatással van arra.300 csolat köztük és gyermekük között (Karp és mtsai. Ezek az anyák rosszabb pszichológiai állapotban vannak. egymástól valamennyire független nevelői dimenzió létezik: a gondoskodás (válaszkészség. ahogyan az anya a saját szülői képességeit látja: csökken önértékelése. akár dühös) impluzusok és érzések kifejezését a gyerek már megfelelően tudja visszatartani. kötetben) már jóval nagyobb. A feltörő (akár örömteli. A csecsemőkorhoz képest kisgyerekkorban az izgalom szabályozásának és a válaszok legátlásának képessége (l. és védőburkot nyújt a gyerek számára. hogy szabályozni tudja önmagát. 2004). A változatos szülői viselkedés a kritikus faktor a gyerek hatása (temperamentum) és a fejlődési kimenetel (hatékony érzelmi önszabályozás) között. illetve a gyermek gyarapodó kompetenciái (pl. A kutatások alapján globális szinten két. A kisgyerekek még nem képesek teljesen az önszabályozásra. Ahogy csecsemőkorban. majd a kisgyermek növekszik. Lakatos. járás. 1997). A diadikus érzelemszabályozási gyakorlat folytatódik. Feltehetően az ilyen nevelés azt eredményezi. Ahogy a csecsemő. úgy a gyermek ebben az időszakban is válaszkész és konzisztens szülői részvételt igényel ahhoz. A hiperaktív gyerekeket gondozó anyáknál például megfigyelhető. a gyerek viselkedésének menedzselése). szüksége van hozzá a támogató gondozói környezetre. A gyerek alkalmazkodása tehát továbbra is alapvetően diadikus alkalmazkodás marad. érzékenység) és a kontroll (erő kifejezése. A szülő adja a szabályozás keretét. érzelemkifejezés.

agresszió és figyelmi problémák is lehetnek a következményei. a gyermek megnyugtatása és negatív. hogy az anya kisgyermekkori érzelemszabályozó viselkedése befolyásolta az ötéves kori érzelemszabályozást. akik 10 hónaposan erősen reagáltak a frusztrációra. Ha az anya érzékenyen reagál a baba jelzéseire. amit a gyermek és az anya jellemzői együttesen befolyásoltak. Mintájukban 18 hónaposan azok a gyermekek voltak engedetlenebbek. . iskolai teljesítményproblémák. amelyek jobb érzelemszabályozáshoz vezettek. másfél évesen akkor voltak dacosak és ellenállóak. Kochanska és munkatársai (1999) kutatásában a korai szocializációra. belsővé tételére 22 hónapos korra leginkább az anya és gyermeke közötti interakció pozitív jellege volt hatással. illetve serdülőkorban viselkedési zavarok. Azok a stratégiák. a későbbi lehetséges problémák valószínűsége lecsökken. Azok a csecsemők. de különösen a kettő interakciója járul hozzá a viselkedéses kontroll területén a kisgyermekek közötti különbségekhez.301 Gondoskodás. akik 10 hónaposan erősen szabályozott csecsemők voltak. Kutatásukban Spinrad és munkatársai (2004) azt találták. anyjuk viszont alacsony válaszkészséggel volt jellemezhető. interperszonális nehézségek. érzékeny válaszkészség A kutatások alapján a csecsemőkori nehéz temperamentumnak gyermek-. Spinrad és Stifter (1996) szerint a gyermek temperamentuma és az anya viselkedése. illetve pozitív érzelmeinek elfogadása voltak. a pozitív szülői önértékelés és érzékenység azonban befolyásolja ezt az összefüggést (Stifter és Wiggins 2004). a szabályok internalizálására. elfogadja jellemzőit. ha anyjuk nem volt válaszkész. és anyai önértékelése magasabb. Az anya viselkedése idősebb életkorban is számít.

hogy szemrehányás és közbeszólás nélkül engedték a gyereket. Emellett kisebb csecsemő korukban szelektíven a nyugtalanságra és a sírásra figyeltek. illetve ha egy helyzet mégis félelemkeltő. ha a szülő sok stimulációt és irányítást alkalmaz. és gyakrabban fedezték fel környezetüket (exploráltak). hanem az. hogy áthágja a szabályokat. Crockenberg és Leerkes. A háttérben vélhetően az áll. Ugyanakkor a későbbi kutatások árnyalták ezt a nézőpontot. Az alacsony aktivitásszintű gyerekek. Ezek az anyák azzal. hogy a distressz alatt anyjuk megnyugtatja őket. mint az alulstimuláló anyák gyerekei. Pettit és mtsai. akiknek anyja kevésbé volt stimuláló. a kutatások szerint azonban abban. hogy az anya válaszkészsége nem csak azokban a helyzetekben számít. hogy az anya bevonódik a velük való pozitív interakciókba akkor. segítettek neki úrrá lenni félelmén. 1997). követéses kutatásában egyes. hogy a babák stresszre adott erős válasza csökken. hogy ezeknek a gyerekeknek kisebb az igényük a környezeti hatásokra. Az anya és a baba illeszkedésének jó példáit mutatják Gandour (1989) kutatásának eredményei. 2001. kisebb distresszhez vezet (Ramsay és Lewis. és – a gyermek korának megfelelő tisztaságot és alkalmazkodást várva el – szilárd határokat szabtak gyereküknek. míg a gyengéd. Nehéz temperamentumú csecsemőket gondozó anyák sokszor nagyobb mértékben viselkednek megnyugtatóan. válaszkészsége. amikor a baba sír. nyűgösködik. McFadyen-Ketchum és mtsai. gyakrabban tartva karjukban a gyereket sírás közben. Az ugyanennyire elfogadó anyák. Korábbi eredmények szerint a túl szigorú. Arcus (2001) hosszú távú. A közvetlen határok megszabása az- . mivel az anyai fegyelmezés eltérő mértéke vezet optimális kimenetelhez a gyermek temperamentumának függvényében. hanem a gyermek viselkedésének szabályozása. nem az számít. negatív érzelmeket fejez ki. Az anya által nyújtott pozitív környezet megelőzheti a baba distresszállapotainak kialakulását. pozitív állapotban vannak. zavaró stb. hogy kontrollálják kezdeti kényszerüket az idegentől. és könnyebben el is árasztják őket az ingerek. Erősen reaktív gyerekeknél a közvetítő mechanizmus az erős anyai korlátok és az alacsony gátoltság között feltehetően a szabályozó kapacitás növeléséhez kapcsolódik. stimuláló részvétel kevesebb viselkedési problémával jár együtt (pl. érdeklődőbbek voltak. erősen reaktív csecsemőket gondozó anyák az első életév során még nehezebbé tették gyermekük számára. 1996). a cselekedetek feletti kontroll is jelentős tényező a gyermek későbbi fejlődési kimenetelének alakulásában.. 2003).302 Ma már azt is tudjuk. Ugyanakkor a magas aktivitású gyerekek közül azok voltak inkább felfedező kedvűek. Kontrolláló viselkedés Az eddigi kutatások alapján nem csak az anya érzékenysége. kemény fegyelem későbbi viselkedési problémák előrejelzője (pl. következetesen óvták őt a kisebb stresszélményektől. vagy ismeretlen helyzettől való elmenekülésre. akik egyformán figyeltek a sírásra és a pozitív érzelmekre. akiknek anyja sok stimulációt nyújtott. amikor nyugodt. mint semleges vagy pozitív érzelmek közben.

Kochanska és munkatársai (2007) kutatásában például az erősen félős gyerekek jobb belső önkontrollt fejlesztettek ki akkor. vagy ellenszegül nekik. ábra Az anyai stílus sematikus ábrázolása az első év során Stifter és Wiggins Forrás: Arcus. (A korán megjelenő szabályozás egyik aspektusa főleg gátolatlan gyerekeknél jelentkezik: nem veszi tudomásul a hétköznapi korlátozásokat a szülő részéről. ha az anya erős korlátozó kontrollt alkalmaz. A tapasztalatok szerint azoknak a szülőknek engedelmesebbek a gyerekei. Bates (2001) eredményei szerint. A kutatásban Később az első életévében a szelektív anyai figye– Finoman elterelni a babát – Közvetlenül és határozottan lem és a kontrolláló via veszélyektől fegyelmezni – Nem beleszólni a baba explorációjába – Mondd azt: Nem! selkedés következetes – Határokat szabni a baba tanulásának – Minimalizálni a fusztrációt – A veszélynél vagy szemtelenségnél mintázatot mutatott gondolkodás nélkül közbeszólni az első életévben (l. a szülői elfogadással és megértéssel viszont csökken a negatív kimenetel kockázata. rövid.o. például nem áll meg. Az engedetlenség durva.4. ha anyjuk szeretetteljes és derűs volt. mint akkor. erősen vonzódnak a jutalmazó ingerekhez.. (2001): Inhibited and Uninhibited Children: Biology in (2004) arra a követthe Social Context. distressz hogy igényeit kielégítik megoldani a problémákat választ. sem a negatív érzelmekkel. – Nem kell minden sírásra és következetesen válaszolni nyugtalanságra azonnal válaszolni talanságra adott vis�– A baba meg fog tanulni bízni abban.303 által. mások érzéseihez gyengén kapcsolódnak. és kevésbé érzékenyek a tiltás jelzéseire. ha az anya gyengéden fegyelmezett. negatív neveléssel párosulva jelentős rizikófaktor a későbbi problémákra nézve. A temperamentum a szülői környezettől függően a szabályozás terén rizikótényező. akik magas értékeket produkáltak ezen a skálán. hogy azok az anyák. ha durva fegyelmezési stratégiát alkalmazott. ábra). 7. míg a fizikai kényszerítés inkább az engedetlenséget erősíti. akiknek válaszai egy konkrét eseményhez kapcsolódnak. Bates (2001) fontos jellemzőként emeli ki a kontrollal szemben tanúsított ellenállást. a gyermek kontrollal szemben tanúsított ellenállása kevésbé jelzi előre a későbbi „Túlóvó” anyai stílus „Határokat szabó” anyai stílus . Azok a gyerekek. hogy az otthon kényelmében és bizAlapelvek tonságában nyújt ta– Az anya alkalmazkodik a babához – A baba tanulni fog – Elérni hogy a baba boldog legyen – A babának nem kell mindig pasztalatot a kisebb – Elősegíteni a bizalom és biztonság boldognak lennie érzetét – Elősegíteni az alkalmazkodást stresszel való megküzdésben. D. és azzal egyidejűek. a szerző kiegészítéseivel keztetésre jutott. határozott rendre utasítást alkalmaznak. 53. amikor a szülő kéri). valószínűbben segítik elő az engedelmességet. míg a nem félősek akkor voltak a legjobbak. 7. de előny is lehet. akik tiszta.4. segítheti Az első év eleje szabályozni a bizony– A sírásra és nyugtalanságra gyorsan. ami nem azonos sem a gátoltsággal. Ezek a jellemzők rizikót jelentenek a későbbi magatartászavarok tekintetében. – A baba meg fogja tanulni szahúzódó.

304 problémákat.és depresszív jelet mutatnak (Crockenberg és Leerkes. hogy ezek a gyerekek nem ténylegesen ellenálló vagy konfliktusos cselekedeteikre kapják a negatív választ. önértékelése és depressziója is befolyásolja gyermekével való kapcsolatát. 2008). a jelen kötetben. A depressziós anyák kevesebb szemkontaktust létesítenek a csecsemővel. Egyszóval az anyák akkor kevésbé érzékenyek. kevesebb kommunikatív válaszkészséget és pozitív érzelmet tanúsítanak. Alacsony jövedelmű mintában ez még jellemzőbb. céljai elérése során több új ingerrel. és elősegíti a biztonságos kötődést. akik kevésbé ellenállóak. és határo- . több stressz. a második évben pedig egyre önállóbb. ami együttesen a gyermek rosszabb fejlődési kimenetelét eredményezi (Hwa-Froelich és mtsai. mivel a védőfaktorok kevésbé vannak jelen. A kutatások szerint azok az anyák. ugyanakkor ellensúlyozza a gyermek törekvését arra. valamint Hédervári-Heller és Németh. kevésbé megnyugtatható babákat gondoznak. illetve szorongásához kapcsolódott (pl. mint amit temperamentumuk önmagában eredményezett volna. Úgy tűnik. Ahogy a baba egyre mozgékonyabb lesz. hogy visszahúzódjon az újdonságoktól. alacsonyabb önértékelést. Közvetlen kapcsolatot nem találtak a kettő között. még Tóth. ennek talaján pedig erősebb agresszió fejlődhet ki. hogy a baba minél több újdonsággal találkozzon. Az első évben a szenzitív reagálás a gyerek negatív és pozitív jelzéseire várhatóan csökkenti a negatív érzelmek mennyiségét és szintjét. Pauli-Pott és munkatársai (2000) a csecsemő negatív emocionalitását az anyai érzékenységgel hozták összefüggésbe. Azoknál a gyerekeknél ellenben. de a baba negatív emocionalitása és az anya depressziója együttesen meghatározta az anya érzékenységét gyermeke jelzéseire. és ebből származhatnak későbbi problémáik. Több kutatásban a gyermek nehéz temperamentuma az anya depressziójához. hogy a hatékony korlátozó kontroll kialakítja a szófogadást. kötetben). ugyanakkor több korláttal is kerül kapcsolatba: ezek erős negatív érzelmeket keltenek benne. ami frusztrációt eredményez. Egy másik magyarázat erre. akik támogatják. Elképzelhető. Az anya jólléte Az anya önbizalma. a ráhangolódás lehetőségeit. akik nyűgösebb. és feltételezhetően a szülőnek a baba temperamentumjellemzőihez is más és másképpen kell viszonyulnia. kevesebb önbizalmat. továbbá az interakciók minősége is alacsonyabb. ha nagyobb stresszről számolnak be csecsemőjük jellemzőivel kapcsolatban. Az anya depressziója önmagában is kedvezőtlen hatást gyakorol a baba jelzéseivel kapcsolatos érzékenységére (l. az erős korlátozó kontroll az anya részéről épp ellenkező hatást vált ki: nekik nincs lehetőségük a belső önkontroll kialakítására. Honjo és mtsai. 2002). de nem erőltetik. Ebben az időszakban azok a szülők. az ellenállást pedig lecsökkenti. 2003). a gyermek optimális fejlődéséhez a különböző fejlődési fázisokban a szülő különböző viselkedésére van szükség. a II. A csecsemő magas korlátozásra adott distressze és az anyai önértékelés együttesen kevésbé érzékeny magatartást eredményezhet az anyánál.

erősítik az adaptív érzelem. akiknek temperamentuma rizikótényezőt jelent a későbbi viselkedészavarokra. Huaqing school Children From Low-Income Families: Review of the Literature 192. P. az anyagi gondokkal sokszor együtt járó más tényezők azonban. például a családra nehezedő gazdasági nyomás. érzékeny. gyermeke viselkedését határozottabban. ábra A viselkedésproblémák kialakulásának si problémák magasabb tranzakciós modellje előfordulását ebben a Forrás: Huaqing Qi. ValószíKognitív képesség Nem nűsíthető. hogy egyes gyermeki tulajdonsáSzegénység Csekély támogató gok. míg az alacsony szocioökonómiai státuSzülői stressz Szülői szú populációban 30% Hiányzó apa tulajdonságok Anyai depresszió körüli (Huaqing Qi és Kaiser. keményebben korlátozó szülő csökkentheti a későbbi problémák kialakulásának valószínűségét. 2003). a szülők viselkedését. o. hogy meNyelvi készség Kötődés minősége lyik egyedi faktor veTemperamentum Gyermek zet a gyerek viselkedési Társas készségek tulajdonságai problémáihoz. Az alacsony szocioökonómiai státusz többszörös riziNevelési kóval jár (l. szülői tulajdonsáAlacsony hálózat gok és szocioökonómiai szocioökonómiai Erőszakos környék státusz Alacsony anyai jellemzők. Anyagi helyzet. fizikai környezet Az alacsony szocioökonómiai státusz önmagában nem feltétlenül befolyásolja a gyermek fejlődését. A kutatások alapján a viselkedési problémák előfordulása a teljes gyermekpopulációban 3-6%. (2003): Behavior Problems of Precsoportban. & Kaiser. a gyengéd.és viselkedésszabályozás fejlődését (Crockenberg és Leerkes. korának nem megfelelő. így nehéz megViselkedésproblémák állapítani. de nem durván korlátozzák a baba veszélyes. ha együtt iskolázottság jelennek meg. Qi és Kaiser (2003) az . súlyosbíthatja a konfliktusokat.305 zottan. a jelen kötetben). szociálisan problémás céljainak elérését. alkalmazkodási problémákra nézve. Azoknál a gyerekeknél. 2003). még Danis Durva fegyelmezés stílus és Kalmár. eredCsaládi instabilitás ményezik a viselkedé7. és megtörheti a kommunikációt. A. C.5. csökkentheti a bensőségességet a családban.

nyűgös. and Family Relationships 71. 2003). instabilitás a családban és erőszak a közösségben. babák szinte minden szülő számára kihívást jelentenek. túlzottan érzékeny. figyelmi és regulációs problémái) későbbi externalizáló viselkedészavarokat jelzett előre. a csa- . Ennek magyarázataként elképzelhető. S. sűrűbben fordulnak elő családi konfliktusok. 7. sírós. A gazdasági nehézségekkel küzdő populációban ezek mellett további rizikótényezők lehetnek jelen: gyakoribb a stresszes. A gyakran síró. erősen reaktív baba Nem felkészült pár Rosszabbul működő párkapcsolat Kevésbé érzékeny anya /kevésbé bevonódó apa Rosszul szabályozott csecsemő 7. E. különösen fiúknál (Huaqing Qi és Kaiser. depresszív. míg ha ez a rizikó nincs. hogy a szülők életében még hány olyan gond. a durva fegyelmezési stílus. amikor a baba pozitív érzelmi állapotban volt. az anyák pozitívabbak. ábra A csecsemő negatív emocionalitása és a családi kapcsolatok tranzakciós modellje Forrás: Crockenberg. 2003).6. Caregiving. érzékenyek és pozitívak irritábilis csecsemőikkel.5. ugyanakkor ebben a helyzetben korántsem mindegy. pozitív hangadást és érzelemkifejezést) nyújtottak gyermeküknek. megnyugtathatatlansága. (2003): Infant Negative Emotionality. házastársi problémák. nehézség van. alacsony válaszkészségű szülő. szenzitívebbek és válaszkészebbek (Crockenberg és Leerkes. Ugyanakkor kutatásukban Van den Boom és Hoeksma (1994) azt találta. nehezen megnyugtatható (irritábilis) Felkészült pár Jobban működő párkapcsolat Érzékenyebb anya /jobban bevonódó apa Jól szabályozott csecsemő Negatív. Az irritábilis csecsemőket gondozó anyák azonban kevesebb stimulációt (érintést. ritkábban voltak bevonhatók.o. ábra).306 alacsony szocioökonómiai státusszal összefüggésben álló rizikófaktorokból tranzakciós modellt állítottak fel (l. hogy rossz anyagi körülmények között élő. negatív érzelmei. hogy ha a baba nincs distresszállapotban. & Leerkes. ami befolyásolja lelkiállapotukat és mindennapi életüket. Ezek a temperamentumjellemzők azonban jobb anyagi körülmények esetén is rizikótényezők. Anyagi nehézségekkel küzdő családok esetében a gyermekek nehéz temperamentuma (engedetlensége. A negatív emocionalitású babákkal szemben mutatkozó anyai viselkedés az anyagi háttér függvényében is alakul: megfigyelések szerint az alacsony szocioökonómiai státuszú anyák kevésbé válaszkészek. túlérzékeny és nem túl sírós csecsemőknél nem volt különbség az anyák között a nyűgösségre és sírásra való válaszkészségben.

zsúfolt háztartás túl összetett és kevésbé kontrollálható inger a fiúcsecsemők számára. illetve a közösségi támogatás sokat könnyíthet az anya helyzetén. hogy a zajos. ugyanez a temperamentum azonban biztonságos kötődést eredményezett érzékeny szülő vagy magas társas támogatás esetén (a kötődésről l. Azok az anyák. nyitottak az újdonságra. bővebben Tóth. Az alacsonyabb szoba/fő arány (zsúfoltabb háztartás) esetén az egyéves gyerekek kevésbé voltak érdeklődőek. ha kevésbé érzékeny szülővel és alacsony társas támogatással kombinálódott. könnyebben kezelhető fejlődési kimenetelhez vezet (Fish. a nem érzékeny szülő hatását viszont ellensúlyozhatja a megfelelő társas támogatás: segíti az anyát abban. Az apa részvétele a gyermek gondozásában. negatív csecsemők gondozása több stresszel járhat. hogy az erős érzelmi reakciók korlátozzák a gyerekek azon képességét. Házastársi és társas támogatás. hogy a zavaró környezetből kinyerjék a jelentésteli információt (Rothbart és Bates. és hangulatuk is negatívabb volt.307 lád többi igénye akadályozza az anya részvételét: kihasználja az időt. illetve az. szervezetlen. ha az anya támaszkodhat . az anya megkérdőjelezheti saját kompetenciáit. Emellett a zajos otthon a nehéz temperamentumú gyerekek kognitív fejlődését is hátráltatja. a párkapcsolattal való elégedettség A pozitív szülői személyiség. Kapornai (2009) magyar családokkal végzett kutatásában hasonló eredményre jutott: a nehéz temperamentum kedvezőtlen hatását a megfelelő családi légkör – feltételezése szerint az anya számára biztosabban elérhető támogatás révén – csökkentette. Crockenberg (1981) kutatásában például a nehéz temperamentum bizonytalan kötődéshez vezetett. hiszen a baba nagyon sokat sír. általában zűrzavaros. Visszautalva Ramsay és Lewis (2001) eredményeire: ez az anyai magatartás nem segíti elő az önszabályozás fejlődését. A nehezebben kezelhető. 2006). hogy az anyagi helyzettel szintén összefüggő fizikai környezet is hatással van a gyerekek fejlődésére. nehezebben alkalmazkodtak. a jelen kötetben). segítheti az érzékeny ráhangolódását a csecsemő jelzéseire. a stresszreaktivitás csökkenését. akiknek anyagi helyzete erre lehetőséget ad. hogy eleget tegyen további kötelezettségeinek. Ennek magyarázata az lehet. Ebben a helyzetben a házastársi. az erősebb családi kohézió. és az irritábilis vagy labilis fiúknál növeli az izgalmi szintet. Úgy tűnik. Ez az ingerlés túlzottan stresszteli. ő pedig alig vagy egyáltalán nem képes megnyugtatni. hogy észrevegye és megfelelően értelmezze csecsemője jelzéseit. 1998). e teendők elvégzésére felvehetnek valakit. a szülő érzékeny viselkedése kompenzálhatja a nehéz temperamentum hatását. a házastársi kapcsolattal való nagyobb megelégedettség. Az eddig felsorolt tényezők mellett Wachs (1988) arra a megállapításra jutott. valamint az érzékeny anyai interakció kevésbé negatív vagy nehéz temperamentumú. Emiatt ezek a fiúk kevésbé képesek később az önszabályozásra. például házvezetőnőt. Matheny és Phillips (2001) kutatásai arra az eredményre vezettek.

ami ismét csak kedvezően hat a szülők érzéseire (Crockenberg és Leerkes. A gyerek neme. a lányok kevesebb félelmet és szomorúságot mutattak. ugyanaz az információ más-más hatást válthat ki. Azoknál a gyerekeknél volt alacsony a házastársak együttműködése a gondozás terén. a félelemre vagy a gyengeség jeleire (Maccoby. hanem attól függően. megnő a gyerek viselkedési problémáinak. a szülők nevelési stílusát. és nem jelentenek egymásnak támaszt. Mindemellett a kép így nem teljes. a férfi pedig kifelé képviseli a családot) azt figyelte meg. Ha a szülők nem működnek együtt. testvérek száma A gyermek kapcsolatát a szülővel. nyűgösködése és rosszul alkalmazkodása nem közvetlenül hatott a házastársak együttműködésére. ahol az apák szintén részesei gyermekük életének. Ahol a párkapcsolat kielégítő volt. bevonhatóságát.6. 2003). 2003). érzékenységét befolyásolhatja a gyermek neme is. 2005) és korlátozóbban (Sugárné. ami megnehezíti az apa részvételét és támogató viselkedését. 2009). ahol a házasság a szülés előtt nem volt jó. és az anyák többet beszélnek érzelmekről lányaikkal. Az anyák és apák ebben a helyzetben kevésbé érzik magukat megfelelő férjnek és feleségnek. Schoppe-Sullivan és munkatársai (2007) kutatásában például a baba szélsőségesen negatív érzelmei. hogy a párkapcsolat minősége a gyermek születése előtt az. Ugyanakkor az őket érő hatásokra negatívan válaszoló babák a szülővé válás időszaka alatt alááshatják a házastársi kapcsolatot. Ez elősegíti a gyerek adaptív érzelemszabályozását. és több köztük a konfliktus (Crockenberg és Leerkes. a gyerek szélsőséges temperamentuma párkapcsolatukban és szülőként egyaránt közelebb hozhatja őket egymáshoz. Kutatásában Brody (1999) például nem tradicionális családoknál (vagyis amelyek nem a hagyományos munkamegosztás szerint működnek. 1991) viselkedik velük. 2003. érzelemszabályozási deficitjének esélye. ábra is mutatja: ha a szülők párkapcsolata megfelelő. növeli a gyermek pozitív fejlődési kimenetelének esélyét. és lelkileg felkészültek a baba fogadására. mint a lányokkal.308 rá. hogy ha az apa erősebben válik a gyermek életének részesévé. hogy milyen minőségű volt a szülők házassága a szülés előtt. ahol a nő végzi a háztartási munkát. illetve mindkét szülő feladatorientáltabb módon (Gervai. Emellett a gyermekből nemétől függően ugyanaz az inger. mint az apa részvételét. mivel itt a fiúknál általában ellenzik a félelem és a szomorúság kimutatását. ami meghatározza. Ez a mintázat épp ellentéte azon tradicionális családokénak. A kutatások azt mutatják. Ahogy tehát a 7. . Mindkét szülő durvábban játszik a fiúkkal. akkor a fiúk több gyengédséget és félelmet. támogatva az anya érzékenységét csakúgy. hogy a problémásabb baba milyen hatást vált ki szüleiből. ott a gyerek szélsőséges temperamentuma nem ásta alá a szülők együttműködését. Mindkét szülő többet beszél a lányokhoz. Ranschburg. és különösen az apák fiúknál jóval negatívabban reagálnak a sírásra. mint a fiúkhoz. a fiúkkal viszont több szó esik a dühről és az agres�szióról.

agresszivitás más gyerekekkel szemben. törékeny. ez nehezebben sikerül. interakció. illetve nevelésük nagyobb kihívást jelent számukra (Halpern és McLean. alkalmazkodóak. vagy a visszahúzódással (a babát nem érdeklik a közeli felnőttek. külső megjelenés és viselkedéses jellemzők terén is eltérnek az időre született csecsemőktől. hogy a koraszülött csecsemők viselkedése kevésbé konzisztens és egyértelmű. 2002). ugyanakkor. nehezen játszik más gyerekekkel) (Scarborough és mtsai. hogy az idősebb testvérek nemtől függetlenül gyakrabban alkalmaznak fizikai agressziót az öccsük és kapcsolati agressziót a húguk ellen (Crick. hanem idősebb testvérük is meghatározta. A szülők helyzetét nehezíti. Arcus (2001) kutatásában a gyerekek gátoltságát 14 hónaposan nem csak temperamentumuk és az anya kontrolláló viselkedése. fények. és alacsony szociökonómiai státuszú családoknál nagyobb arányban fordul elő (Huaqing Qi és Kaiser. emiatt a szülőknek sokszor az az érzésük. akiknek több testvérük volt. hogy a szülők az első gyereknél saját szocializációs hatásukat tartják többre. és nagyon zavarják a körülötte lévő hangok. A gyerek elhelyezkedése a testvérsorban számít például abban. A testvérek közötti interakciókra pedig jellemző például. A kórházból (az inkubátor miatt sokszor hosszú külön töltött idő után) hazavitt baba kicsi. ennek szintje a gyerek viselkedéses jellemzőitől függ. hogy kudarcot vallottak. és intenzívebben fejezték ki érzelmeiket. 1988). 1997).309 A gyermek közvetlen környezetét azonban nem csak szülei. hanem testvérei is alkotják. ezáltal kihathat a gyermek későbbi fejlődésére (Goldberg és Di Vitto. részletesen Kalmár. A fejlődési problémákkal küzdő gyerekek igényei nagyobb stresszt okozhatnak a családban. sokat sír. ha a szülő szeretné felhívni a figyelmét magára. de súlyosbíthatja is a fejlődési rizikót (Wesselman és van Baar. A gyermekek korai fejlődését veszélyeztető rizikótényezők közül a koraszülés (l. Emellett Wachs (1988) kutatásában azok az egyévesek. gyakori nyűgösködés. vagy egészsége veszélyeztetve van. és több konfliktus is alakulhat ki közöttük. ezért a velük való együttlét. kevésbé voltak megközelítőek. kellemetlen viselkedése) a fiatalabb testvér alacsonyabb gátoltságával járt együtt. 2003). nem jó szülők. míg második gyereküknél a biológiai hatásokat (Brody. A koraszülött gyermekek érettség. Az egészségi problémák összefüggnek a nehéz viselkedéssel (nehezen kezelhetőség. 2003). Megnyugtatása és jelzéseinek megértése sem könnyű feladat. Az idősebb testvér intruzivitása (féktelen. az befolyásolhatja az anyai reakciókat és az anyával való kapcsolatát is. csendes és passzív. . a jelen kötetben) az egyik leggyakoribb. a megfelelő anya-gyermek interakciók kialakulását. 2007). alvási problémák. A gyermek egészségi állapota Ha a gyermek nem egészségesen születik. ami megnehezítheti a baba gondozását. ingerlékenység). 1999). Ráadásul az anyagyermek interakció komplex szerepet játszik a rizikós gyermekek fejlődésében: enyhítheti. túlzott aktivitás.

és ezek a viselkedésmódok nagyobb valószínűséggel kapcsolódnak jó fejlődési kimenetelhez (Kerr. vagy hogy a szülők többet beszélgetnek a lányokkal. Bár különböző kulturális közösségekből származó anyák a nehéz temperamentumot hasonló viselkedésekhez asszociálják. és a sí 3 Önbeteljesítő jóslat: amilyen viselkedést tulajdonítunk a gyereknek. A környezetnek minden kultúrában vannak olyan pszichológiai és gyakorlati jellemzői. a szülő vélekedései és gyereknevelési stratégiái teremtik meg a fejlődési kontextust. függetlenül attól. értékrendje közti különbséget vizsgáló kutatások szerint (l. amelyek az emberek viselkedésről alkotott közös feltevésein alapulnak. amit kultúrájuk értékel. 2001). hogy később „mi lesz” a gyerekből. valamint általánosabb kulturális jellemzők állnak. bővebben Nguyen. szülői elvárások Nevelési stílusukkal a szülők nem csak gyermekük tulajdonságaira reagálnak. kultúra A gyerek temperamentuma és a kultúra igényei. az fog a későbbiekben megvalósulni. Emellett a gyerekkel szembeni elvárások önbeteljesítő jóslatként 3 is működhetnek: például. hogy később beilleszkedési nehézségei lesznek az iskolában. Ennek eredményeképpen a környezet néhány temperamentumvonást részesít előnyben a többivel szemben. értékek. 2003). A kultúra a szülői viselkedés közvetítésével jut el a gyermekhez. A gyermekek fejlődéséről (akár ösztönösen) nagyobb tudású anyák jobban rá tudnak hangolódni gyermekükre (Huang és mtsai. hogy tisztában van vele. szintén befolyásolja érzékenységét és viselkedését. és mit nem. hogy mit tartanak megfelelő viselkedésnek például a lányoknál és a fiúknál. Ezek hátterében pedig a gyerekkorról és a szociális célokról alkotott nézetek. és nem nagyon fog barátokat találni. ha fiús vagy lányos játékokat adnak neki. mit várhat el egy adott korú gyermektől. Ilyen például. mint fiúkkal. illetve az a tudás. Ez a viselkedés aztán további támogatást ad a gyorsabb nyelvi fejlődésnek (Maccoby.310 A fejlődésről való tudás. 2005). . nehezen megnyugtatható gyermekükről. illetve milyen elképzeléseik vannak arról. hogy a lányok nyelvi képessége gyorsabban fejlődik. hanem viselkedésükben sztereotípiák is szerepet játszanak: ezek arról szólnak. valószínűbb problematikus fejlődési kimenetelük. A szülő tudása a fejlődésről. vagy amilyent elvárunk tőle. mint a fiúkkal. akiknek a temperamentuma radikálisan eltér attól. hogy volt-e az elvárásnak valóságos alapja. az. hogy lányokkal helyesebb csevegni. a jelen kötetben) azoknak a gyerekeknek. ez feltehetően így is lesz. bár tulajdonságaiból mindez nem következett volna. E jelenség mögött állhat az az elképzelés. ha a szülők azt gondolják sokat nyűgösködő. Gyermeknevelési szokások.

2001). A nyugati kultúrákban az egyén áll a középpontban. A különböző kultúrákban tehát ugyanaz a viselkedés különböző jelentést kaphat. Az olyan kultúrákban például. 2001). míg a szégyenlősséget. illetve sikeresek legyenek a munkaerőpiacon. 2006). hogy az események előre beláthatatlanok. a jelen kötetben). sokkal jobban érdekli a szülőket a nyugati kultúrákban. A kutatás alapján ebben az esetben többségükben a nehéz temperamentumú csecsemők voltak a túlélők. valamint nyűgösködést mindenhol nehezen gondozhatónak tartják. a gátoltságot. versengő magatartás nem szükséges ahhoz a svédeknél. amely szigorú szabályokat szab a viselkedésnek. és szembesülést azzal a ténnyel. megküzdést az idegenekkel. Például az autoriter fegyelmezési stílus az Egyesült Államokban alacsony iskolai teljesítménnyel jár. mivel az anya figyelmét és reakcióját csak az ő erőteljes éhségjelzéseik váltották ki. gátolatlan gyerek ezzel szemben kevésbé veszélyeztetett e kihívások miatt. hogy nincs ideális temperamentum kontextustól és körülményektől függetlenül. törődő szülői viselkedés a korlátozást és a kontrollt jelenti (Arcus. ennek jelentése és következményei a szülőség. Kerr (2001) kutatásában a szégyenlősség kulturális vonatkozásait vizsgálta. A kutatások azt mutatják. hogy tartsa a napirendet (rendszeresség. az óvatosság. ahol ezek a tulajdonságok a magánéletben és munkában való sikerek elérésének fontos tényezői. és a közösségi standardokhoz való hűséget dicsérettel jutalmazza. Hasonlóan. míg Kínában nem. ahol az idő nem központi kulturális érték (Wachs és Kohnstamm. a szorongást nem értékelik kedvezően. A különböző kultúrák elvárásaihoz a gyerekek különbözőképpen illeszkednek. azok a csecsemők. hogy megfeleljenek a szokásoknak és hagyományoknak.és gyerekkor kulturális elméleteinek függvényében változnak (Cervera és Mendez. De Vries (1984) kutatása kiválóan illusztrálja azt a tényt. ahol a sokgyermekes család a norma (ilyen Kenya is). Ez azonban igaz a szülői viselkedésre is. míg az ázsiai kultúrákban a közösség. a gyerek azon képessége. A csecsemőként erősen reaktív. ahol a sok gyermek ritka. Ez a típusú gyerek sérülékeny az individualisztikus kultúra bizonytalanságában. akik kevésbé alkalmazkodóak. szemben az amerikaiakkal. Az USA-ban az asszertivitás. alázatosság ellenben értéknek számít. hogy az asszertív. A szi- . mint például Indiában. önreklámozó magatartás nem kelt jó benyomást. ahol a teljesítmény vállalkozó kockáztatást követel. a személyes kontaktusteremtő képesség nagyra értékelt jellemvonások. nem csak a gyermek jellemzőire. élvezi a kockázat és az idegenekkel való találkozás izgalmát. a közösséghez tartozás (l. gyakrabban kapnak „nehéz temperamentumú” címkét. versengést. Az alacsony reaktivitású. Ezzel ellentétben Svédországban a merész. mivel ott az aggódó. a csecsemő. A kenyai maszájoknál szárazság idején végzett vizsgálatkor a csecsemőhalandóság 50% feletti volt. később pedig gátolt gyerekek biztonságosabbnak érzik azt a szociális hálót. bővebben Nguyen.311 rást. mint az ugyanígy viselkedő gyerekek azokban a kultúrákban. A jó illeszkedést a kultúra szintjén más eredmények is támogatják. szabályosság). Hasonló jelenséget más törzseknél is tapasztaltak a kutatók. nem igényel túlzott kockáztatást. ahol az időnek nagy jelentősége van.

Ugyanúgy. eltéríthető helyett éles szemű. 2009). a pozitív minták is öngerjesztő kört tudnak előhívni. szívós. viselkedik vele. visszahúzódás olyan jellemzők. előre nem látható helyett rugalmas. gyakran felmerül bennünk a gondolat. változásokat idéz elő a gyermek viszonyulásában és viselkedésében is. igazán lehetne türelmesebb és kedvesebb is gyermekével. vagyis az egyén és az egyéni érdekérvényesítés magasra értékelése (Kopp. az udvariasság hiányát vagy a mások feletti dominanciát jelenti (Kagan és Fox. túlzó. viselkedési problémákhoz is. szertelen helyett gyengéd. akaratos. viselkedését könnyebben tudja befolyásolni. Ez a kulturális közeg így inkább a gátolatlan gyerekeknek kedvez. kreatív. ahogyan a szülő látja gyermekét. hogy ezt nem így kellene csinálni. 2006). mint gyermeke a sajátját. 2008). hangos. Lehet segíteni ezekben a helyzetekben? Javítható az illeszkedés szülő és gyermeke között? A szülő és gyermeke egymásra hangolódásának. AZ EGYMÁSRA HANGOLÓDÁS LEHETŐSÉGEI – INTERVENCIÓS LEHETŐSÉGEK Amikor az utcán szembejön velünk egy szülő és kisgyermeke. láthatóan nagyon zavarja a gyermek viselkedése. és azt látjuk. Kurcinka (2006) első lépésként a szülőknek a gyermek jellemzőinek átkeretezését ajánlja. ahogy a negatív vagy nem megfelelő viselkedésmintákból ördögi kör alakulhat ki: a helyzet egyre rosszabbá és konfliktusosabbá válik. határozott. lelkes. amelyek hátrányt jelenthetnek gyermekkorban és felnőttkorban egyaránt. mint a negatív érzelmek és visszahúzódás. érzelmeit. Elsősorban a gyermek jellemzőinek elfogadása számít. élénk. Annak változása. reagál jelzéseire. asszertív gyerekeket szereti. lármás helyett rajongó. és összhang alakul ki szülő és gyermeke között. jó érzékelő. melegszívű. hogy minden tulajdonságnak van pozitív és negatív oldala is: csecsemőkorban például a pozitív érzelmek és megközelítés könnyebben kezelhetőnek tűnhet. ugyanakkor a későbbiekben vezethet agresszióhoz. vad helyett energikus. a jó illeszkedés elősegítésének első lépése a szülőhöz kapcsolódik. és így tovább. viszonyul hozzá. mint az engedelmességre nevelés (Keller.312 gorú szabályok között azonban valószínűbben vannak nehézségei. ha nem megfelelő viselkedése az extrém tehetséget. ezek segíte- . ami újra hat a szülőre. A gyerekek nevelése során érdemes ezeket a kifejezéseket használni. idegesen viselkedik a gyerekkel. önfejű helyett állhatatos. annak megértése. problémamegoldó. amelyben a kapcsolat egyre pozitívabbá válik. mivel ő saját gondolatait. szégyenlősség. emellett a gyermeknevelés terén inkább az önállóságra. azaz a tulajdonságokra használt negatív kifejezések helyett pozitívak használatát: például kiszámíthatatlan. helyzetét. akkor is. félős helyett óvatos. A magyar kultúrára a legújabb kutatások szerint az individualizmus jellemző. és az óvatosság. nem tudja kezelni a helyzetet. gátoltság. hogy a szülő türelmetlenül. Ranschburg (2009) szavaival élve a szülők többsége manapság az aktív.

Ez igaz a napi rutinra is. például jelezni kell. illetve fel tudjon készülni az új helyzetre. Emellett sokféle technikával érdemes segíteni a szülőket abban. az egyes váltásokat elő kell készíteni. A rövid programokban a szülők könnyebben tudnak figyelni és új ismereteket szerezni. intervenciók a család otthonában zajlanak. hogy a negatív interakciós mintákat érzékenyebb és hatékonyabb gyermekmenedzselő stratégiákkal helyettesítik. mint például a sírás vagy alvás változatai. A pozitív hatások leginkább a szülő részvételében. ne a gyengeségekre. mivel látszik számukra „a fény az alagút végén” (Bakermans-Kranenburg és mtsai. Ezután már meg tudja tanulni. olyan erősségei felismerésében. hogyan és miért reagál ezen a módon a világra. Az intervenciós programok eszköztára emellett meglehetősen széles: a nevelési önértékelés és bizalom növelése a sikerek megerősítésével. emellett videó visszacsatolásos módszert 4 (video-feedback) is alkalmaznak. információ a normál gyermeki fejlődésről. az új helyzetektől distressz állapotba kerül. amely nem tőlük függ. . egyedi temperamentummal születik. és néhány hónapig tartanak. mi zajlik a gyerekben. majd a felvételt a szülővel közösen elemzik. Keefe és munkatársai (2006) irritábilis csecsemőknek és szüleiknek dolgoztak 4 A módszer lényege. és akár emiatt ellenállónak is tűnhet. hogy nem megfelelő viselkedését elfogadható tevékenységbe fordítsa át. milyen új viselkedésformákat tanítson neki. ott adódhatnak problémák: ott nem érti. aki a meglepetésekhez nehezen alkalmazkodik. hogy a szülő a gyerekkel együtt. A szülőnek saját temperamentumát is fontos ismernie. vagy olyan rutint kialakítani. problémákról. ugyanakkor megjelenési formáira befolyást gyakorolhatnak. ha óvoda után nem egyből haza mennek.313 nek. azáltal. a megfelelő közösségi szolgáltatások elérésének elősegítése. miért viselkedik épp úgy. és ne ellene dolgozzon. hogy mesenézés után rögtön következik a vacsora. ott kezeli nehezen a gyermek reakcióit. A szülőnek fontos megértenie. hogy megértsék: gyermekük a reagálás jellemző módjaival. így viselkedése is. hogy váltani tudjon a tevékenységek között. a válaszkészségben és stimulációban jelentkeznek. hogy saját viselkedését szabályozni tudja. Például egy nehezen adaptálódó csecsemőnek vagy gyereknek. a lehetőségekre és erősségekre koncentráljon. hogyan reagált gyermekére. mivel ahol a kettő jelentősen különbözik. vagy vacsoránál tíz perccel étkezés előtt kell szólni neki. Előre szólni kell a változásokról. és ezzel mindkettejük distressz szintje csökken. 2008). A temperamentumkutatásokon alapuló intervenciós programok a jó illeszkedést hivatottak elősegíteni. és össze kell hasonlítania a gyermek temperamentumával. hogy a szülőt és gyermekét együtt felveszik videóra. hogyan válaszolt a gyermek stb. hogyan kezelje és hogyan segítse gyerekét. amelyekre szüksége van ahhoz. Ezzel együtt változik a szülő észlelése. 2005). A leghatékonyabb beavatkozások. Segít a gyereknek pozitív énképe kialakításában. és gyermeküknek is tudnak segíteni abban. és időt kell hagyni neki. ahogyan teszi. amelyek a gyermek egyedi temperamentumához illeszkednek (McClowry és mtsai.

alacsonyabb iskolázottságú. A bátorítás a csecsemő egészségére és a szülő kompetenciáira irányul. Az illeszkedésre azonban számos tényező van hatással. azt.314 ki sikeres intervenciós programot. nagyban meghatározza képességeinek. tulajdonságainak. és megóvni attól. hogy valóban eredményesek lehessünk. hogy minden nap legalább egy órát magával törődhessen. 2005). A szabályozás arra a támogatásra vonatkozik. struktúra és ismétlés. ZÁRSZÓ Ahogy azt ebben a fejezetben láthattuk. Összességében azt mondhatjuk. A ráhangolás arra vonatkozik. A védőnőket kiképezték a programra. hanem a siker elérése érdekében foglalkoznunk kell az azt befolyásoló többi tényezővel is. hogy a szülő és a gyermek egymásra hangolódásának lehetőségét számos rizikófaktor befolyásolja. hogy ki tudja bontakoztatni a benne rejlő maximumot. e tényezőket mind figyelembe kell vennünk ahhoz. Mindemellett tudjuk. a szülők előtörténete. empátia. hogy a hosszú ideig tartó szegénység gyakran olyan erőteljes hatású. amelyek hozzájárulhatnak a nem megfelelő illeszkedés kialakulásához: például egyedülálló. A struktúra és ismétlés a baba számára az események előrejelezhető és visszatérő mintázatát adja. időkihagyás. érintés. fiatalabb szülő. Az időkihagyás legitimálja a szülő azon nagyon fontos igényét. Ha elő szeretnénk segíteni a gyermek és környezete közötti jó illeszkedés kialakulását. A gyermek fejlődését. a gyermek aktívan hat környezetére. kisebbségi státusz. az empátia az ilyen babák nevelésével járó kihívások meghallgatására és elismerésére vonatkozik. nehéz szülés. és négy fontos alapelvre: bátorítás. Az érintés változatos baba-tartási és egyéb pozíciókra vonatkozik. hogy túlstimulálódjon és kifáradjon élete első néhány hónapjában. A kutatások azt mutatják. például a kulturális elvárások. zsúfoltság. ráhangolás. hogy a baba alap alvás-ébrenlét ciklusa szinkronba kerüljön a környezet lényeges jellemzőivel. A szülő oldalán azok a rizikótényezők. A program célja a baba izgalmi szintjének csökkentése és szabályozása volt a környezet és viselkedés átalakításának segítségével. és munkanélküliség (Guthrie és mtsai. támogatás. temperamentumának és környezete elvárásainak. a család szocioökonómiai státusza stb. hogy a szülői intervenciós programokba stabil foglalkoztatást és anyagi segítséget is be kell építeni (Bakermans-Kranenburg és mtsai. miközben környezete is befolyásolja őt. nem lehetséges csak a szülő-gyermek illeszkedésre koncentrálni. és az irritabilitás csökkentését: szabályozás. a támogatás tanácsokat és erőforrásokat jelent a szülőnek való segítségnyújtással és támogató hálózat kialakításával. első gyerek. amelyekkel segítik a szülő és a gyermek ös�szehangolódását. A program négy fő alapszabályból áll. hogy ha a család több rizikófaktorral is szembenéz. 2009). . jellemzőinek illeszkedése. amellyel segíteni kell a babát állapotainak szabályozásában.

Akadémiai Kiadó. (eds. Psychology Press. M. M.): Children’s Influence on Family Dynamics – The Neglected Side of Family Relationships.. A. (2008). (A temperamentum 147–155. T. Budapest. (1999). (2002).. The developmental course from child effects to child effectiveness. (2005)... Cervera.. Budapest. J. (1996). M. M.): Temperament and Personality Across the Life Span. The role of child temperament on Head Start preschoolers’ social competence in the context of cumulative risk. Kulcsár Zs. Osváth A. C. 2009/4. International Journal of Behavioral Development. M. vonások és az interakcionizmus. In: Wachs. Stifter. Korai személyiség fejlődés és énfunkciók. Szülők könyve – a fogantatástól az iskolakezdésig. New Jersey. Adjustment Style in Childhood as a Product of Parenting and Temperament. Lawrence Erlbaum Associates. Medicina. In: Crouter. Budapest. Those Who Have.. Öröklődés. L. 109–118.. Emotion and the Family.. E. (Típusok. (eds. Goodness of Fit: Clinical Applications from Infancy through Adult Life. 326–337.. (1997). In: Wachs. Journal of Applied Developmental Psychology. 18. J. R. Kalmár M. D.. Temperament and Parent-Child Relations as Interacting Factors in Children’s Behavioral Adjustment. (2009).): Temperament in Context.) Rózsa S. Bates.. A. 29. D. F. C. A. 30. Bánki M. Kohnstamm. P. Molfese. Booth.): Temperament in Context. Budapest.. Chess. 202–217. Bradley.. 173–200. A nyűgös csecsemő 155–162. F. J. Garwood. H.. 134–162. (A gyermekkori temperamentum-kutatás. (2009). J. G.. (2001).315 AJÁNLOTT MAGYAR NYELVŰ IRODALOM Carver. FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM Arcus. (eds. Lányok és fiúk 266–283. van Ijzendoorn. M. S. Thomas.. Kohnstamm. (2001). (1999). Brody. V. New Jersey. (eds. 1–16. In: Molfese. 1–26. Harvard University Press. Inhibited and Uninhibited Children: Biology in the Social Context. 43–60. Compliance and Noncompliance: The Roles of Maternal Control and Child Temperament. H. S.. A „félénk” gyerekről. Receive: The Matthew Effect in Early Childhood Intervention in the Home Environment. A. L. G. Osiris Kiadó. Pszichoanalitikus elméletek biopszichológiai elemzésben. 411–428.) Ranschburg J.. D. A Cloninger-féle Temperamentum és Karakter Kérdőív felhasználói kézikönyve. Személyiségpszichológia. (2005). Lawrence Erlbaum Associates. Lawrence Erlbaum Associates. Corapci. (2006). Cambridge. 146–210. Bates. Bakermans-Kranenburg. Cs. Braungart-Rieker. M. Temperament and ecological context among Yucatec Mayan children. Saxum Kiadó. T. C. . evolúció és személyiség. Journal of Applied Developmental Psychology. R. (2003). 141–176. M. Cole. Mendez. Temperamentum és Karakter: Cloninger pszichobiológiai modellje. 75. S. R. New Jersey. D. Gyógypedagógiai Szemle.. E. Lawrence Erlbaum Associates. D. New Jersey. A temperamentum és a fejlődés kapcsolata koraszülött és időre született kisgyermekeknél. (2000). Kállai J. J.. Gender. A. Review of Educational Research. New York. 70–101. McFadyen-Ketchum.) Ferenczi Sz. A. 202–209. Scheier.

A. P. 57–78. S. Crockenberg. (1984). Schmidt. Child Development.. Mahwah.. (eds. 26. Booth. S. 229–236. Lawrence Erlbaum Associates. 685–698. Goldberg. McCrae. A. Smider.. McLean. P. N. A. Smith. 21. Denham. 25. Infant and Child Development. Temperament and socioemotional adjustment to kindergarten: A multi-informant perspective. Goldsmith. K. M. S. 25. L.. Fish. (2005). Negative emotionality and positive/social behavior in rural Appalachian infants: Prediction from caregiver and infant characteristics. Molfese. Booth. 64–86. M. Guthrie. New Jersey. A system conceptualization of the quality of mother-infant interaction.. H. Hann. Kohnstamm. 103–138. Infant Behavior and Development. 1–22.. S.. Vol. Vandell. in: Bornstein. N. A. Gandour.. C. M. New Jersey. (2003). R. Rothbart. D. A. T... W. Caswell. (1999). Gaziano. 141. N. L. Parenting children born preterm. Halpern. and social support influences on the security of infant-mother attachment. S.): Children’s Influence on Family Dynamics – The Neglected Side of Family Relationships. T. (1997). Caregiving.. 1189–1193. Caverly.. In: Wachs.. V. B. 251–263. DeMulder. (eds. Does infancy matter? Predicting social behavior from infant temperament. Hackney. E.. Lawrence Erlbaum Associates. Aksan. Lawrence Erlbaum Associates. In: Home Health Care Management and Practice.): Temperament in Context. B. (2003).. (2001). DiVitto. M. K. P. M. D. A theoretical context for adult temperament. 1092–1098. G. 22. N. E. Gervai J. W.. In: Crouter. H. F.. Lawrence Erlbaum Associates. Toward better beginnings – Enhancing healthy child development and parent-child relationships in a high-risk population. Henderson. L. Fox. Leerkes. Mason. Essex. C. De Vries. Aksan.. Infant irritability. Jr. (1989). Antecedents of mother-infant interaction and infant irritability in the first 3 months of life. H. 21. M. D. S.): Temperament in Context. (eds. M. Crick. New Jersey. R. A. 515–529. Genetikai és környezeti tényezők kölcsönhatása a csecsemőkori kötődés alakulásában. Lawrence Erlbaum Associates (LEA). Gartstein. K. Studying infant temperament via the Revised Infant Behavior Questionnaire. Activity level as a dimension of temperament in toddlers: Its relevance for the organismic specificity hypothesis. 20.. Gaziano. (eds. OTKA T038407 kutatás zárótanulmánya. C. 53–73. Infant Behavior and Development. 1–32. (2001).. D. 99–108. (1998). Lawrence Erlbaum Associates. mother responsiveness. Infant Negative Emotionality. (2001). (eds. NJ. In: Molfese. 339–360. (2003). Kohnstamm.. D. New Jersey. K. (2002). Preschoolers at play: Co-Socialisers of emotional and social competence. (2009).. „Hey Mom. 60. H. Lemery. A. In: Wachs. American Journal of Psychiatry. (1989). Crockenberg. Infant Behavior and Development.316 Costa.): Handbook of Parenting. N. (1981). 3. J. Crockenberg. T. S. (2000). 31.. In: Crouter. (ed. M. 12. Child Development.. 2–15. New Jersey. G. R. Temperament and infant mortality among the Masai of East Africa. A. 445–455.. A. A gender-balanced approach to the study of childhood aggression and reciprocal family influences.. R. Goldsmith. A. E. and Family Relationships. J. C. H. 290–301. Temperament substrates of personality development. .. Look at Me!” Infant Behavior and Development. E. Buss. H.): Children’s Influence on Family Dynamics – The Neglected Side of Family Relationships. M. T. F. International Journal of Behavioral Development. A. Infant Behavior and Development.): Temperament and Personality Across the Life Span. (2002).

Raising Your Spirited Child: A Guide for Parents Whose Child is More Intense. Ed. Schwartzman. african-american and hispanic mothers. Topics in Early Childhood Special Education. Behavior problems of preschool children from lowincome families: Review of the Literature.. J. D. and Personality Development. N. J. Ando. Zs. C. M. M.. A. Emotional.. Hwa-Froelich. Early Child Development and Care. H. 172. Serbin. 45. Kohnstamm. „Good Babies” or „Goodness of Fit”? Normalizing and pluralizing dimensions of contemporary temperament discourse.. Development in Infancy: An introduction.. H.. 26. Loveland Cook. (2006)... Forman. H. 6th ed. Lawrence Erlbaum Associates. D. Joy. Nagai. Maternal knowledge of child development and quality of parenting among white. S.. E.. A. W. Barbosa. 65–75. M.. T. Akadémiai Kiadó. HarperCollins. A.): Handbook of Child Psychology Vol. Lakatos K. Semmelweis Kiadó. 3 Social. DeVet. M. Sechiyama. Y. Maternal sensitivity and communication styles: Mothers with depression. Genevro. Sasaki. K. N. S. Biology. M. C. Effectiveness of an intervention for colic. 852–868. Gyermekbántalmazás. 22. Sobajima. L. Goldman. R.. (2007). Bornstein. M. 44–66. A. H. Teti.. 188–216. Y.. N. . Children’s fearfulness as a moderator of parenting in early socialization: Two longitudinal studies. 167–225. (1999). Budapest. Infant Behavior and Development. T. K. G. John Wiley & Sons. A. L. Kapornai K. Froese-Fretz. (2007). New Jersey. Kaiser. Kagan. Dudley.. M. Lerner. (2002). (2009).. 12. Implications of the mother-child relationship in infancy for socialization in the second year of life. (2001). Kochanska. L. (Vol. Lawrence Erlbaum Associates. G. (2006). New Jersey. Magyar lelkiállapot.): Temperament in Context.. Korai személyiség fejlődés és énfunkciók. Kurcinka. Lamb. (2002). 249–265. Energetic. K.. (eds.. D.. M.. Mizuno. M. 13. Kochanska. Huang. New York. Fox. Y. Kirschner. TÁRKI. Lobo.. Aksan... OTKA F049227 kutatás zárótanulmánya. (2009).. 23.. (2005). Budapest. Kotzer. P. M. Culture as a context for temperament: suggestions from the life courses of shy Swedens and Americans. O’Brien Caughy. Kerr.) (2008). Nishide. Journal of Applied Developmental Psychology. Karp. Stack. Miller. Inc. R. C. (2006). A. 328–370... 5–31. 123–133. M. Sensitive. R. D. K.. 228–240. R. (2004). W. Putman. G. J. Nagata. Doktori értekezés... 149–170. 139–152. Nishide. Flick. Kaneko. (series eds. Pszichoanalitikus elméletek biopszichológiai elemzésben. M. Developmental Psychology. Kochanska. An observational measure of children’s behavioral style: Evidence supporting a multi-method approach to studying temperament. A.. New York. (szerk. 33. Persistent. Infant and Child Development. L. culture. S. Culture and Psychology. Huaqing Qi.). E. Magyarország helye a világ értéktérképén. 135–158. 65... Complex Kiadó. Journal of Early Intervention. & Coy. Child Development. A. Keller T. Kopp M. Clinical Pediatrics. T. S. In: Wachs. SZTE Doktori Iskola. Budapest. Korai ideg fejlődési és temperamentum jellemzők a gyermekkori kezdetű depresszióban. Szeged. M. D. 31... G. (1994). M. Maternal Reports of Conscience Development and Temperament in Young Children. G. A gyermekkori viselkedés zavarainak kapcsolata a monoaminerg neurotranszmisszió genetikai változatosságával. P. R. H. L. and temperamental biases. (2003). 146–210. Honjo. Keefe. Eisenberg. N. Budapest. (1996). In: Damon.. Kulcsár. (2007). T. Perceptive. (2008). (2006).317 Herczog. Temperament of low birth weight infants and child-rearing stress: Comparison with full-term healthy infants. Murray. Y. E. A. M.

4. Eisenberg. E. (vol. 67. New Jersey. R. Child Development. G. Budapest. Child Development. (2003). A. (2000). and children’s adjustment: A 7-year longitudinal study. Lawrence Erlbaum Associates. B.. 191–206. S. J. (eds. McFadyen-Ketchum. J. Dodge. (2007). Pettit. N. Koslowitz (2008)... Personality and Social Psychology Bulletin. Infant Behavior and Development. Rothbart. (2004).. R. 23. D. Kohnstamm. European Journal of Developmental Science. (2007). (1997). J. Molfese.. P. New York. (eds. In: Wachs. U.318 Maccoby. Saxum Kiadó. G. 6th ed. M. Emotional. G.. D. 908–923. E. and early coparenting behavior. L. The gender of child and parent as factors in familiy dynamics. Lewis. Scarr-Salapatek. Matheny. A. T. Chicag 187–244. Simeonsson. (eds. D.. M. (1998). 423–432. Bates. 3 Social. 120–135. In: Wachs. Hershey. K. Mertesacker.. McClowry. C. F. A. (2001).. Sokolowski. A. Ranschburg J.. D. A. 30. A. K. Tinsley. 82–96. Lawrence Erlbaum Associates. 23–42. W. 2.. G. D. 68. New Jersey.). Sameroff. T. E. Supportive parenting. M.. (eds. Hetherington. In: Crouter. L. K. D. (1975). 2417–2433. (eds. J.. E. D. 3–27. 761–778. Lawrence Erlbaum Associates. University of Chicago Press. Lerner. (series eds.): Children’s Influence on Family Dynamics – The Neglected Side of Family Relationships.... Markey. Child Effects on Family Systems: Behavioral Genetic Strategies. Markey. 30. D. Scarborough. (2003). Infant Behavior and Development. Vondra. ecological context. newborn to 30 months. Siegal. A.. 21. (2000). M. A. A. K. M. Inc. C. Temperament and context: Correlates of home environment with temperament continuity and change.. U.. Pettit... Bauer. E. J.. . Lawrence Erlbaum Associates.): Temperament in Context. Relations between infant irritability and maternal responsiveness in low-income families. Bates. (1996). Ramsay. Brown. D. and Soothing. Derryberry. J. Stability of temperament in childhood: Laboratory infant assessment to parent report at seven years. Patterns of change in early childhood aggressive-disruptive behavior: Gender differences in predictions from early coercive and affectionate mother-child interactions. Rothbart. Dodge.): Temperament and Personality Across the Life Span. Bade.): Temperament in Context. M. J. Rodriguez.. B... 30. S. T. A. A. E.): Children’s Influence on Family Dynamics – The Neglected Side of Family Relationships. S. marital quality. Mangelsdorf. Beckmann. D. B. In: Horowitz. Reproductive risk and the continuum of care-taking casualty. C. J. Vol. A. New Jersey. S. Pauli-Pott. Temperament. G. Dimensions of behavior of toddlers entering early intervention: Child and family correlates... (2006). Bates.): Review of child development research. ed. S.. Reiss. (2001). Temperament-based intervention: Re-examining goodness of fit. In: Molfese. S.. (eds. K. Booth. N. Childrens’s behavioral manifestations of the five-factor model of personality... K.. Schoppe-Sullivan. Chandler. Booth. M. M. Szülők könyve – a fogantatástól az iskolakezdésig. Lawrence Erlbaum Associates. Temperament. A. New Jersey. New Jersey. In: Damon. Contexts of relations infant negative emotionality to caregiver’s reactivity/sensitivity. M. S. Hebbeler.. C. S. Phillips.. 81–102.. C. In: Crouter. G. Infant Behavior and Development. Stress. I. 99–166. J. S. John Wiley & Sons.): Handbook of Child Psychology Vol. (2009). and Personality Development. P. K. 466–478. Infant Behavior and Development. J. Spiker. Owens.. Goodness-of-fit in family context: Infant temperament. 23–39.. G. 85–120. Kohnstamm. E. V. Shaw.

L. M. T. J. Budapest... Stifter.. A. D. M. (2001). L. Van den Boom. New Jersey. D. Oxford.. C. Egeland. In: Crouter. Maternal responsiveness and infant irritability: The contribution of Crockenberg and Smith’s „Antecedents of mother-infant interaction and infant irritability in the first 3 months of life”. New Jersey. D. (1991). Gottfried. In: Delcarmen-Wiggins. (1988). T. Collins. Carter. Zentner. 11/4. L. A. Assessment of Disturbances in Emotion Regulation and Temperament. (2006). Wesselman. (eds. G. E. Infant Behavior and Development.. A. Strelau. (ed. Wiggins. C. Toddler and Preschool Mental Health Assessment. Donelan-McCall.. The development of the person – The Minnesota Study of risk and adaptation from birth to adulthood. D. T. New Jersey. (2004). Mother’s regulation strategies in response to toddler’s affect: Links to later emotion self-regulation. 25. European Journal of Developmental Science. 431–445.): Temperament in Context. A. Ziv. . Pszichológia. Infant Behavior and Development.. The role of temperament as a moderator of stress. The effect of infant irritability on motherinfant interaction: A growth curve analysis. D. Third European Conference on Developmental Psychology. Supplement 1. (1994). Poster. van Baar. Infant Behavior and Development. 11. Wright Guerin. C. 65. Play interaction at 9 months and the development of extreme premature infants. (2008). R.): Handbook of Research Methods in Developmental Science. J. A. 19. (1994). J. Bates. Wachs. W. 201–222. B.): Temperament in Context. Blackwell Publishing. Social Development.. Predicting individual differences in toddlers’ behavioral control: Contributions of maternal responsivity and emotion regulation in infancy. J.. (2003). Turner. New York Stifter. A. T. 40–55. Spinrad. In: Teti. Child Development. A.. 15–19. T. J. Sroufe. Spinrad. Lawrence Erlbaum Associates. J. 237–252. A. C. 529–552. C. A. A. Lawrence Erlbaum Associates. (1988). 17. Developmental Psychology.. (2005). The influence of temperament and mothering on attachment and exploration: an experimental manipulation of sensitive responsiveness among lowerclass mothers with irritable infants. B... 1457–1477. Infant Behavior and Development. M. research programs. Oxford University Press. 13. Kohnstamm. Child temperament: An integrative review of concepts. 443–466. P. (2004). A.. Carlson. W. 06. Booth. A. and measures. Wachs. 16–20. Az anyai. N. (eds. 153–172. Y. E. (1994).. L. C. D. Sugárné K. Oxford. Temperamental Consequences of Infant Difficultness.. Relevance of physical environment influences for toddler temperament. Person-environment „fit” and individual development. Stifter. 47. Sobolewski.319 Shanahan..): Handbook of Infant. D.): Children’s Influence on Family Dynamics – The Neglected Side of Family Relationships.. C. 7–37. (2001). Cassidy. T. (eds. Lawrence Erlbaum Associates. Van den Boom. 1988. 78–103.. 30. (eds. D. G. T. The bidirectional nature of temperament-context links. Hoeksma. 413–421. L. 2. Kohnstamm. 581–590. D. A. N. Kohnstamm. The Guilford Press. (1996). In: Wachs. Child Effects as Family Process. G. (2002). A. Wachs.. In: Wachs. illetve apai kommunikatív attitűd és tanítási stratégia összefüggései a 9 hónapos csecsemő viselkedésével.

fejezet AZ ÉRZELMI-TÁRSAS K APCSOLATOK FEJLŐDÉSE: KOR AI GONDOZÁS ÉS KÖTŐDÉS Tóth Ildikó MTA Pszichológiai Kutatóintézete A KORAI KÖTŐDÉS KÖTŐDÉS ÉS FEJLŐDÉS KISGYERMEKKORBAN: ÁLLANDÓSÁG ÉS VÁLTOZÁS.: Összefüggések a személyiségfejlődéssel és a társas kapcsolatok alakulásával Kötődés és bölcsődei-óvodai ellátás .: Összefüggések az érzelmek. az exploráció és egyes fiziológiai válaszok szabályozásával A korai kötődés korrelátumai II. ÖSSZEFÜGGÉSEK AZ ÉRZELMI-TÁRSAS FEJLŐDÉS EGYES TERÜLETEIVEL A szülő-csecsemő kötődés kialakulása A szülő-csecsemő kötődésben megfigyelhető egyéni változatosság A szűkebb és tágabb környezet hatása a korai kötődés alakulására: kockázati és védőtényezők ALTERNATÍV GONDOZÓK A CSALÁDON BELÜL ÉS KÍVÜL: KÖZELI ROKONOK ÉS BÖLCSŐDEI-ÓVODAI GONDOZÓK MINT KÖTŐDÉSI SZEMÉLYEK KITEKINTÉS – MIRE TUDJUK ÉS MIRE NEM TUDJUK A VÁLASZT? A kötődési kapcsolat belső modellje A kötődés folytonossága és változása A korai kötődés korrelátumai I.320 8.

és védőtényezők is befolyásolják a kifejlődő kapcsolat jellegét.321 A csecsemőnek az evolúció során kialakult. ha magas környezeti rizikóval párosulnak – a társas viselkedési problémák és zavarok kialakulásának irányába terelhetik a fejlődést. A szülő-gyermek kötődés befolyással van a gyermek későbbi szociális alkalmazkodására. A kötődési mintázatok más fontos fejlődési területekkel is kölcsönhatásban állnak. A szülői bánásmódban tapasztalható egyéni eltérések különböző minőségű kötődési kapcsolathoz vezetnek szülő és csecsemő között (biztonságos. elkerülő. veleszületett szükséglete. . személyre szóló érzelmi kapcsolatot. A kötődés egyes kedvezőtlen mintázatai – különösen. kötődést alakítson ki. rezisztens. az érzelmek. hogy néhány felnőtt gondozóval tartós. a kortársakkal szemben megnyilvánuló viselkedésére és másokhoz fűződő szoros érzelmi kapcsolataira. így az exploráció. ugyanakkor a gondozó viselkedése mellett a kisgyermek egyes alkati sajátságai. valamint a szűkebb és tágabb környezetét jellemző rizikó. a figyelem és a megismerési folyamatok szabályozásának egyidejű és hos�szú távú fejlődése összefügg a kötődés minőségének alakulásával. dezorganizált).

A kötődési kapcsolatok minősége. Alig néhány esettől eltekintve.322 BEVEZETÉS A kisgyermek optimális és egészséges fejlődésének egyik legtermészetesebb korai lépése első kötődési kapcsolatainak kialakulása. A kötődési elmélet keretében zajló tudományos vizsgálatok immár három évtizede szolgálnak fontos tanulságokkal nem csak a fejlődéslélektan kutatói. és hatással vannak a későbbi lelki egészségre és a társas környezethez való alkalmazkodásra. bánásmódjukkal formálják a szülő-gyermek kötődés minőségét. hogy az optimális fejlődéshez a gyermek érzelmi igényeinek kielégítése is hozzátartozik. A korai kötődés elméletének központi gondolata. hogy a szülői szerep nem korlátozódhat a kisgyermek testi szükségleteinek ellátására és az alapvető biztonság megteremtésére. A szakemberek közül azonban egyre többen tartják nyilvánvaló ténynek. hanem az eredményeket a mindennapi gyakorlatba átültető szakemberek és döntéshozók számára is. jellege természetesen nem azonos minden gondozó-csecsemő párnál. Míg a testi szükségletek kielégítése szinte minden szülő számára magától értetődő feladat – a szülő táplálja. így a kortársak és a felnőttek világába való beilleszkedést is számottevően befolyásolja. és a gyermekek kötődési kapcsolatokban megélt tapasztalatai hatást gyakorolnak a későbbi érzelmi és társas fejlődésre. elaltatja. . Ma már nemigen találkozunk olyan gyermekekkel foglalkozó szakemberrel – de talán laikussal sem –. öltözteti. hogy a szülők mennyire és hogyan törődnek a gyermek érzelmi szükségleteivel. minden csecsemő szoros érzelmi viszonyba kerül gondozójával. hogy a korai szülő-gyermek kapcsolat jelentős szerepet játszik a gyermekek testi és lelki fejlődésében. tisztába teszi. aki kétségbe vonná. a társas és a tárgyi környezet megismerését. eredete és fejlődésre gyakorolt hatása áll fejezetünk középpontjában. az már talán kevésbé tekinthető elterjedt szülői vélekedésnek. hogy a csecsemők igényeire a szülők egyéni gondozási stratégiákkal válaszolnak. akit a biztonság és a megnyugvás forrásának tekint. levegőzni viszi gyermekét –. és ennek a sokféleségnek a természete. ha kihívásokkal vagy veszélyekkel kerül szembe. A kisgyermek érzelmeinek kifejeződését és szabályozását. A legkorábbi érzelmi kapcsolatokban szerzett tapasztalatok formálják a fejlődő személyiséget.

így életben maradásának az a feltétele. a kötődési elmélet kidolgozója több tudományág aktuális eredményeit ötvözte saját klinikai tapasztalataival és rámutatott. hogy az őt körülvevő felnőttek az első életévek során folyamatosan óvják és gondozzák. A valódi kötődés kialakulásának egyik első jele az idegenfélelem megjelenése. mosolygás. és nem ragaszkodik kizárólag egy-két olyan gondozóhoz. személyre szóló érzelmi köteléke. John Bowlby (1969/1982) angol pszichiáter. mind a csecsemő – biológiailag összehangolt rendszert képezve – törekszik a kapcsolat (testi közelség) fenntartására. és mára szinte teljesen háttérbe szorította a korábban uralkodó megközelítéseket a korai anya-gyermek kapcsolat természetének magyarázatáról (a kötődési elmélet kidolgozásának történetéről l. és míg jelzéseinek egy része (pl. panaszával is egyre inkább feléjük fordul. gügyögés. Idegen személy közeledtére a csecsemő a kötődési személy közelébe húzódik. és ez a veleszületett hajlam vezérli. esetleg sírva fakadva fejezi ki igényét a szülő nyújtotta biztonságra. sírásával.323 A KORAI KÖTŐDÉS A szülő-csecsemő kötődés kialakulása A korai kötődés elmélete az 1960-as években látott napvilágot. hogy az anya és csecsemője között kialakuló szoros érzelmi köteléknek evolúciós gyökerei vannak. ami nagyjából egy időben jelentkezik az önálló helyváltoztatás képességével.). akik a szűkebb környezetében élnek. például: Bretherton. Szintén a kialakult kötődést jelzi a szeparációs nyugtalanság. játékra vagy „beszélgetésre” hívja a közelbe a szülőt. gügyögését. A csecsemő veleszületett viselkedési „eszköztára” segítségével irányítja magára a gondozók figyelmét. Noha az újszülött már néhány napos korában is képes felismerni anyja hangját. 1992. Az emberi újszülött egyedül tehetetlen és életképtelen. . A kötődési elmélet központi gondolata. 328. továbbá az ismerős gondozókkal teremtett kontaktus hatására könnyebben nyugszik meg. 2003. addig nyűgösködése és sírása gondoskodó és védelmező viselkedést vált ki. szemkontaktus keresése) interakcióra. vagyis tartós. o. látványát és illatát. Ha a gyermek a kötődési személyt szem elől téveszti. hogy az önellátásra képtelen csecsemőnek eredendő szükséglete legalább egy szoros kapcsolat kiépítése a születése utáni korai időszakban. hogy mind a szülő. az első hónapokban nem mutat kitüntetett figyelmet. a mindennapi törődést nyújtó gondviselők egyre gyakrabban váltják ki mosolyát. az elválást sírással vagy a szülő közelébe való törekvéssel igyekszik megakadályozni. Az utódok túlélési esélyeit a szülővel való szoros fizikai és érzelmi kapcsolat biztosítja oly módon. A vele közeli kapcsolatban lévő felnőttek megkülönböztetése a számára idegenektől azonban egyre nyilvánvalóbb. amikor a vele folyamatos kontaktusban lévő gondozókhoz kialakul kötődése. magyar nyelven: Lakatos és Gervai.

amelyben a figyelemfelhívás és közelségkeresés módjai annak megfelelően bővülnek. az interakciók természete pedig befolyásolja a formálódó kötődés minőségét. hogy milyen elemi viselkedések sorozatával érheti el az egyén a kitűzött célt. majd az aktív helyváltoztató mozgást. Hasonlóképpen. Bowlby szerint az emberi kötődésnek is saját célvezérelt viselkedésszabályozó rendszere van. a környezet megismerésére irányuló magatartást egy másik viselkedési rendszer vezérli. Bowlby a kötődés biológiai-evolúciós megközelítésébe beemelte azt az etológiai koncepciót. A születés utáni korai időszak kölcsönös dinamikus „tanulási” periódus. Ahogy valamilyen inger egyre erősebb stresszt okoz (pl. adott környezeti feltételekhez igazodva vezérli a kötődéssel kapcsolatos viselkedéseket. A felfedezésre való késztetés mozgatórugója a fejlődésnek. hogy valamilyen zavaró belső állapot (pl. úgy a szabályozó rendszer egyre erőteljesebben aktiválja és a célnak megfelelően irányítja a kötődési viselkedést. így az adott szülő-gyermek pár kötődési kapcsolata tükrözi kettejük kölcsönös tanulási folyamatát. A csecsemő a mindennapi tevékenységek során megtanulja. ami folyamatosan. és ezek a szabályozó rendszerek befolyással vannak egymás működésére. használatával kapcsolatos isme- . A kötődési személynek kitüntetett szerepe van más felnőttekkel szemben. hogy jelzéseire gondozói hogyan reagálnak. védelmet és támogatást. így megfelelő cselekvéssel hatékonyabban tudják csillapítani sírását. és ezek abban a tekintetben rugalmasan működnek. amely szerint az egyszerű elemi viselkedéseket egy adott cél (pl. felkapaszkodást és odabújást is be tudja vetni a kívánt cél elérése érdekében. majd szem elől téveszti anyját). ennek révén való összehangolódásukat és egymáshoz való alkalmazkodásukat. Az első életév végére kiépülő kötődés a szülő-csecsemő interakciók folytonosságán és rendszerességén alapszik. párválasztás. hiszen elősegíti többek közt a tárgyak működésével. amikor a szülő és a csecsemő megismerik egymás jelzéseit és a másik azokra adott válaszait. Néhány hónapos korban például a gondozók már meg tudják különböztetni a baba sírásának olyan jellegzetességeit. betegség.324 A valódi kötődés megjelenésével már egyértelműen megfigyelhető. az explorációra. fáradtság) vagy külső inger (pl. amelyekből következtethetnek nyugtalanságának okára. mert a csecsemő számára ő jelenti a biztonság és a megnyugvás forrását. élelemszerzés. ahogyan a csecsemő eléri a fejlődés újabb stádiumait: eleinte csak a gondozó felé irányuló panaszos vokalizációt vagy a sírást. éhség. Az elsődleges gondozó közelségét és gondoskodását a csecsemő a kötődési viselkedések eszköztárával igyekszik elérni. a szülők pedig megtanulják értelmezni a csecsemő jeleit. A csecsemő célja veszélyérzet esetén az. a csecsemő ismeretlen környezetbe kerül. fájdalmat. később már a nyújtózkodást. szociális interakció. hogy a szülő védelmező közelébe kerüljön. akkor a helyváltoztatás – az életkornak és a körülményeknek – megfelelő módjainak megválasztásával éri el a közelséget. utódgondozás) megvalósítása érdekében központi szabályozó rendszerek irányítják. ám ha a sírás ehhez nem elegendő. veszélyérzetet kiváltó esemény vagy tárgy) esetén a csecsemő a kötődési személynél keres segítséget. félelmet.

Bowlby azt feltételezte.325 retek megszerzését. amelyben anya-csecsemő párok otthoni viselkedését figyelték meg rendszeres időközönként újszülött kortól fogva. 1978). minden anya-csecsemő kapcsolat hasonló módon fejlődik. 2005). A kötődés viselkedési rendszere azzal biztosítja a csecsemő védelmét. . 1978). hogy az explorációt és a kötődési viselkedést szabályozó rendszerek egymást befolyásolva. hogy – ellentétben például a háború után árvaházakban nevelkedő gyermekekkel. újdonságokkal ismerkedjen. amit a kötődési viselkedés és az exploráció egyensúlyának megfigyelésére fejlesztettek ki (Ainsworth és mtsai. A kötődés tehát optimális esetben nem akadályozza. ugyanakkor a korlátok nélküli exploráció potenciális veszélyforrás a csecsemő számára. támogatja az explorációt. hogy a kötődési személy közelében tartja. amely később a kötődési elmélet egyik központi gondolatává vált. Ugandában végzett elővizsgálatait követően Ainsworth ezt vizsgálta munkatársaival baltimore-i (USA) kutatásában. hogy a kisgyermek nyugodtan és elmélyülten ismerkedhessen a tárgyi és szociális világgal. akkor a szülőtől eltávolodva. ha azonban a gondozó kielégítette a gyermek biztonságigényét. Míg az anya-csecsemő párok túlnyomó többségénél valóban jól látható volt az elvárt viselkedési mintázat. személyi cserélődések és hosszú elszakadási periódusok. a környezet erőforrásainak felderítését. nevezetesen. egyre jobban eltávolodva fedezheti fel a környezetét. akkor figyelme a külvilágról a kötődési személy felé fordul. és nem tud nyugodtan felfedezni. ugyanakkor biztonságos távolságban. A három kötődési alapmintázat megállapítását lehetővé tevő Ainsworth-féle Idegen Helyzet Teszt (IHT) standard laboratóriumi eljárásként azóta is a korai kötődéssel kapcsolatos tudományos vizsgálatok elterjedt kutatási eszköze (módszertani leírását lásd: Tóth és Gervai. hogy felfedezhesse környezetét. és a biztonságos bázist nyújtó kötődés kialakulásához vezet. – átlagos családi körülmények között. sajátos egyéni különbségek jellemezték. hogy a kötődési személy biztonságos bázisként szolgál a csecsemő számára ahhoz. és a kötődési kapcsolat léte által nyújtott biztonság fontos feltétele annak. de ahova veszélyérzet esetén hamar visszatérhet. A csecsemő egyéves korában ugyanezeket a diádokat egy rövid laboratóriumi helyzetben látták viszont. ahol a gyermeket körülvevő gondozói környezetben nincsenek jelentős változások. ismét nyugodtan folytathatja a felfedezést. A később nagyhatásúnak bizonyuló kutatás eredményei nem igazolták maradéktalanul Bowlby feltételezéseit. a többi diádot más. hanem ellenkezőleg. ahonnan fokozatosan. Ainsworth rámutatott. és nyitott legyen a fejlődéséhez szükséges tanulási folyamatokra. Mary Ainsworth (Ainsworth és mtsai. és a viselkedés szerveződése alapján két további anya-csecsemő csoportot lehetett elkülöníteni. finom egyensúlyban működnek: ha a csecsemő kötődési viselkedését kiváltotta valamilyen stressz. Bowlby közeli munkatársa alkotta meg azt a koncepciót.

kölcsönös szabályozása. A szülő visszatérésekor azonnal felveszik vele a kapcsolatot. de idegen felnőttel. mintsem hogy felfedezzék a játékokat és kapcsolatba lépjenek az idegen személlyel. az elért kontaktusban hol a ragaszkodás és a csüngés. Nem keserednek el. Az eredeti kötődéselméleti feltevésnek. Az érintkezés és a szülői megnyugtatás hatására azután ismét folytatják a környezettel való ismerkedést. ha pedig a szülő közeledik hozzájuk. explorációra készteti a csecsemőt. és nemigen fognak önálló felfedező tevékenységbe. majd gondozója rövid időre az idegen személlyel. hogy az egyéves csecsemők a kötődési személyre mint biztonságos bázisra támaszkodnak. az explorációs tevékenység rovására billen el. és kötődési viselkedésükkel egyértelműen kimutatják a közelségre való igényüket. . Figyelmüket a helyzet egésze alatt inkább a játékoknak szentelik. – A bizonytalan-rezisztens kötődésű csecsemőknél már kezdetben is megjelennek a szorongás jelei. inkább a szülő közelében maradnak. elfordulnak vagy eltávolodnak. A rezisztens kötődésű csecsemőknél a viselkedési rendszerek egyensúlya a kötődési viselkedés túlzott kifejezésének irányába. így nem jellemző. majd a szülő visszatértekor erőteljesen kifejezik igényüket a közelségre és az elért közelség fenntartására. hogy feldúlná őket az új helyzet és a szülő rövid távolléte. – A bizonytalan-elkerülő kötődésű csecsemők nemigen adják jelét annak. ugyanakkor az érdekes környezet felfedezésre. valamint a szeparációk egyre fokozzák a csecsemő szorongását és félelmét. hol a dühös elutasítás jeleit mutatják. hogy kötődési viselkedést mutatnának gondozójuk felé. Kötődési viselkedésük keveredik a harag és az ellenállás kifejezéseivel. A szeparációk feldúlják őket. A pár perces szeparációs epizódokat a gondozó visszatérése követi. A kötődési személy jelenléte azonban nem nyugtatja meg őket. a szülő visszatértekor kerülik az érintkezést és a kommunikációt. sírással reagálnak a gondozó távollétére. Az új tárgyi és szociális ingerek. a szülőhöz biztonságosan kötődő gyermekek csoportja felel meg. amit veszélyhelyzetként értékelnek. Az eljárásban így jól megfigyelhető a kötődési és az explorációs viselkedési rendszerek egymástól függő. így aktiválják a kötődési viselkedést. így a biztonságosan kötődő csecsemőknél a kötődési és az explorációs viselkedést szabályozó rendszerek valóban egyensúlyban működnek. – A biztonságos kötődésű csecsemőket általában feldúlja a szeparáció. illetve később egyedül hagyja.326 A szülő-csecsemő kötődésben megfigyelhető egyéni változatosság A kötődés alapmintázatai Az Idegen Helyzet eljárásban a csecsemő egy számára „idegen” játszószobában ismerkedhet meg játékokkal és egy barátságos. és kereséssel. elkapják tekintetüket. a vizsgálati helyzet végéig sírnak vagy nyűgösködnek. Az elkerülő kötődésű csecsemőknél a kötődés és az exploráció egyensúlya az utóbbi felé tolódik el.

hogy az érzékenyen reagáló anya alkalmazkodik gyermeke érzelmi állapotaihoz. fizetett otthoni gyermekfelügyelő stb. és kielégíti a csecsemő közelségre. „jól olvassa” és pontosan értelmezi jelzéseit. nagyszülők. Ainsworth úttörő munkája derített fényt arra. kivéve ott. nyugtalanságára. A fájdalmat. odabújásra való szükségleteit. hogy a megszokott. „Alternatív gondozók…” című alfejezetben). hogy más „elsődleges kötődési személy” vagy „anyai szerepet betöltő személy” látja el ezt a szerepkört (pl. így válaszával megnyugtatja a gyermeket. Az általánosság kedvéért ezért a szövegben a „szülő”.327 A kötődési kapcsolat „története” – a szülői gondozás változatossága A kötődési kapcsolatokban megfigyelhető egyéni változatosság nem egy hirtelen felbukkanó fejlődési jelleg. örökbefogadás esetén). Emellett az adott kulturális közegnek megfelelően a csecsemő környezetében több. . A szenzitivitás fogalma azt az összetett gondozói viselkedést jelenti. az ellátásban jelentős szerepet vállaló gondozó is jelen lehet (apa. hogy a biztonságosan kötődő csecsemők túlnyomórészt következetesen szenzitív anyai gondoskodásban részesülnek az első életév során. akik további kötődési személyekké válhatnak (bővebben l. mindennapi gondozási helyzetekben – mint például az etetés. amely az utóbbi évtizedek kutatásai szerint igen jelentős hatást gyakorol a kialakuló szülő-gyermek kötődés minőségére: ez a szülő érzékenysége vagy szenzitivitása a csecsemő negatív érzelmeire. A gondozásnak van egy olyan jellegzetessége. nagyobb lánytestvér. stresszjelzéseire (l. hogy a szülő megfelelő módon észleli és értelmezi a csecsemő jelzéseit. megtalálja nyugtalanságának forrását. majd számos további kutatás is azt találta (DeWolff és Van IJzendoorn. Az egyéves gyermekeknél megfigyelhető kötődési mintázat mögött a születéstől eltelt idő alatt szerzett tapasztalatok húzódnak meg. a jelen kötetben). így a formálódó kötődési kapcsolatban a csecsemő azt tanulja meg. az éhséget vagy a szociális kapcsolatra való igényt kifejező jelzések megkülönböztetését a szülő a kapcsolat kezdetén. ahol az ismertetett kutatás kifejezetten egy adott gondozóra (pl.). az anyára) vonatkozott. még Ferenczi. vagyis a csecsemő stresszhelyzetben mutatott viselkedési stratégiája tükrözi az adott szülő-gyermek kapcsolat addigi történetét. és nem kizárólag a csecsemőre vagy kizárólag az anyára (gondozóra)1 jellemző vonás. gondozási stratégiáik változatosak lehetnek. a későbbi. illetve a „gondozó” kifejezés egymással váltakozva jelenik meg. és ezekre adott reakciója időzítésében és természetében meg felel a gyermek aktuális szükségletének. mégis előfordul. Ainsworth. kölcsönös tanulási folyamat részeként sajátíthatja el. A szülők nem egyformán érzékenyek csecsemőjük jelzéseire és érzelmi állapotaira. hogy az ijesztő vagy váratlan inger kiváltotta gondozási igénye esetén a szülő biztosan elérhető lesz számá 1 A nyugati társadalmakban az elsődleges gondozó leggyakrabban a biológiai anya ugyan. elhárítja a nyugtalanság forrását. A sírásra rövid időn belül és hatékonyan válaszol. bölcsődei gondozó. Megfigyelték. pelenkázás vagy lefektetés – megfigyelhető anyai szenzitivitás oksági kapcsolatban áll az anya-csecsemő kötődés minőségével. testi érintkezésre. 1997).

bátorítják a környezetet felfedező tevékenységét. A csecsemő nem tapasztalja meg a szülő folyamatos elérhetőségét és támogatását. hogy a gondozó gyakran figyelmen kívül hagyja vagy visszautasítja a csecsemő jelzéseit. esetleg visszautasítják vagy következetlenül. Az ilyen kapcsolatban a csecsemő azt tanulja meg. amikor nyugtalan vagy a környezetet fenyegetőnek érzékeli. Mivel a szülő elérhetősége és válaszkészsége bizonytalan. és amikor a gyermek nyugodt érzelmi állapotban van. hogy neki magának kell megküzdenie saját negatív érzelmi állapotaival. de az inszenzitív szülői viselkedésmódok közül legnagyobb valószínűséggel a következetlenül inszenzitív gondozás jellemzi ezeket a szülőket. míg máskor időben és megfelelően reagál. nem kellően érzékeny viselkedése áll. gyakran mosolyognak.328 ra. mert a szülő ilyenkor elfordul tőle. így a biztonságos bázist nyújtó szülő mellől a gyermek bátran távolodik el a korának megfelelő tanulási célok felé. ezt azonban inkább akkor teszi. megnyugtató. hogy enyhébb nyugtalanító inger esetén is fokozottabban nyilvánítsa ki igényét. A hétköznapi élet körülményeit figyelembe véve azt gondolhatnánk. amikor a csecsemő erőteljesebb jelzésekkel kommunikál. A bizonytalan (elkerülő és rezisztens) kötődési kapcsolat kialakulásának hátterében a legtöbb kutatás eredményei szerint a gondozó inszenzitív. hiszen a csecsemővel folytatott interakciók mellett figyelmet kell fordítania más minden- . A következetlen gondozói viselkedés mellett a csecsemő azt tanulja meg. kiszámíthatatlanul elégítik ki igényeit. szoros testi kontaktust. a csecsemő a gyakoribb nyugtalan viselkedéssel igyekszik folyamatosan fenntartani a szülő közelségét. és kerüli a gyengéd. szeretetteljes hangnemben szólnak a babához. Számos vizsgálat alátámasztotta. amely a kötődés-exploráció egymással versengő viselkedési rendszereinek kiegyensúlyozott működését biztosítja. meleg. mert így nyeri el és tartja fenn a gondozó figyelmét. sírására nem vagy csak jelentős késéssel reagálnak. hogy nem túlságosan magas stressz esetén nem mutatja nyíltan kötődési igényét a szülő felé. hogy a gondozó figyelmének felkeltésére irányuló jelzéseire nem kap választ. időzítésében és természetében is megfelelő válaszokat nyújtó gondozói viselkedés szinte elérhetetlen kívánalom egy szülő számára. A szenzitív gondozás olyan szülői viselkedés. hogy a következetesen szenzitív. A csecsemő nyugtalanságára. és ezek a reakciók természetükben nem felelnek meg a gyermek szükségletének. A rezisztens kötődés kialakulásának pontos hátteréről kevesebb egybecsengő ismeretünk van. hogy nem tudja a figyelmét szorongás nélkül a környezet megismerésére összpontosítani. ennek a stratégiának viszont az az ára. A következetlenség abban nyilvánul meg. A csecsemő ezért azt a stratégiát alakítja ki. hogy szükség esetén a szülő nem válaszol hatékonyan vagy egyáltalán nem reagál stresszjelzésére. bírálja vagy gúnyolja igényeit. így amiatt szorong. hogy az elkerülő kötődési mintázat kialakulása a következetesen inszenzitív anyai viselkedés következménye. gyengéden simogatják és ölelik meg. A visszautasítás és az inadekvát válaszok azt erősítik meg a csecsemőben. aki inkább nyugodt érzelmi állapotában fogadja el őt. Ezek az anyák gyakran mutatják ki nyíltan pozitív érzelmeiket.

hagyja. hogy a csecsemő nyűgösködjön az ágyában az esti elalvás előtt). konfliktushelyzetben. Az esetenként előforduló mulasztásokat. felülírhatja. hogy a szenzitív viselkedés rendszeressége és időbeni tartóssága alapozza meg a biztonságos kötődés kialakulását. mert olyan különös viselkedési jellemzők. egy támadóan fellépő másik egyeddel szemben a megküzdés és a menekülés viselkedésrendszerét is). amikor a gondozó nem tud azonnal vagy megfelelően reagálni a gyermek jelzésére. tartós mozdulatlanság vagy lemerevedés. vagy a szülőtől való félelem jelei tették szervezetlenné. és aktiválják a gyermek kötődési viselkedést szabályozó rendszerét. míg az inszenzitív gondozás során ezek a viselkedésmódok folyamatosan és rendszeresen jellemzik a gondozó válaszait. Main és Solomon (1990) fogalmazta meg. alaposan megvizsgálják a jelenség lehetséges közös vonásait. akiknél a három koherens. hibákat azonban az arányaiban túlnyomórészt szenzitív gondozás korrigálhatja. hogy a csecsemőknél megfigyelt jelenség hátterében szintén motivációs konfliktus áll: az idegen környezet és a szeparációk szorongást váltanak ki. mint az egyidejű vagy egymást követő ellentmondásos viselkedési szekvenciák. a síró csecsemő háttal kö- . A mindennapi élet során adódhatnak olyan helyzetek.329 napi feladatokra. szokatlan viselkedésmódok hasonlósága alapján Main azt feltételezte. hogy összegyűjtve ezeket az eseteket. esetleg elutasítja. események. ha két különböző motiváció egyidejűleg aktivált egymással ellentétes viselkedéseket szabályozó rendszereket (pl. tétova vagy sztereotíp mozgások. A dezorganizált kötődés mint inkoherens kötődési stratégia Átlagos. Ez arra sarkallta a kutatókat. szervezett kötődési mintázat (biztonságos. Az újonnan azonosított csoport a dezorganizált/dezorientált elnevezést kapta. de ezzel egyidejűleg a távolodás. ellentétben azokkal a csecsemőkkel.és madárfajnál is – ehhez nagyon hasonló viselkedések megjelenését írták le kutatók ún. A szenzitivitásról szóló koncepciójában azonban Ainsworth nem a „minden pillanatban és helyzetben tökéletesen viselkedő” gondozó leírását fogalmazta meg. mindennapi körülmények között élő családok anya-csecsemő párjaival végzett vizsgálatokban a kutatók a diádok 5-20%-át nem tudták besorolni a fenti három kötődési mintázat egyikébe sem. elkerülő vagy rezisztens) valamelyike egyértelműen megfigyelhető volt. menekülés viselkedési rendszerét is. hanem azt hangsúlyozta. hogy ezek a csecsemők az Idegen Helyzet Tesztben a kötődési személy jelenléte ellenére sem voltak képesek szervezett. téves irányú. eseményekre is. szétesővé gondozójukkal szemben mutatott kötődési mintázatukat. A furcsa. koherens kötődési stratégiát alkalmazni a stresszhelyzettel való megküzdésre. egyik mintázathoz sem illeszkedő viselkedést mutató csecsemők aránya elérte a 40-80%-ot is. figyelmen kívül hagyja a csecsemő negatív érzelmi állapotának kifejeződését (pl. A kétfajta viselkedésrendszer elemei ezért egyszerre vagy gyors egymásutánban jelennek meg (pl. A különösen veszélyeztetett körülmények között élő vagy súlyos pszichés problémákkal küzdő anyák csoportjainál a „besorolhatatlan”. Főemlősöknél – de néhány más emlős.

alkoholbetegség. esetleg kellemetlenek. ami viszont meggátolja közelségkeresési stratégiájának fenntartását. Míg a bizonytalan. megfelelően felépített viselkedési mintával válaszolni a stresszhelyzet okozta kihívásra. addig a dezorganizált kötődésű csecsemők nem képesek egyetlen. 2 Ne feledjük. akár következetes elkerüléssel reagálni a helyzetre. ez pedig a kötődési mintázat szerveződésének részleges vagy teljes összeomlásához vezet. A csecsemő a mindennapi interakciókban azt tapasztalja. Mindez arra utal. hogy attól a személytől félnek. Annak magyarázatához. A kötődés ugyanis nem a pozitív megerősítés. Main és Hesse (1990) azt az elméletet dolgozták ki. mentális betegség) közvetlen befolyása valószínűsíthető az anyai viselkedésre. s ez figyelmi és viselkedési stratégiájának széteséséhez vezet. hogy ezekben a kötődési kapcsolatokban a szülő egyben a biztonság és a félelem forrása is. hanem maga a (visszatérő) szülő is félelmet kelt. rezisztens) kötődési mintázatok esetében a csecsemő a szeparációs helyzetre a viselkedések szervezett sorozatával tud reagálni. hogy a kötődési személy maga is szorongást és félelmet vált ki benne. sőt. mert számukra nincs megoldás arra a paradox helyzetre. Arra a tényre támaszkodva.2 A dezorganizált kötődés hátterében álló gondozói viselkedés Amíg a három szervezett kötődési mintázat (biztonságos.330 zelíti meg a visszatérő szülőt vagy az idegen személytől való félelmében elindul az anya felé. rezisztens) fejlődésének hátterében tanulmányok sora mutatta ki a szülői szenzitivitás–inszenzitivitás dimenzió jelentős hatását. hogy a gyermek képtelen akár a gondozó felé irányuló egyértelmű kapcsolatfelvétellel csökkenteni a helyzet okozta szorongást. akihez félelmükben megnyugtatásért kellene fordulniuk. lemerevedést. 1999). Main és Hesse ismét abból indult ki. elkerülő. bántalmazás. Ezt a jelenséget láthatjuk a dezorganizált kötődésű gyermekeknél az Idegen Helyzet Tesztben. majd elfordul és a szoba sarkába megy). . így egyszerre váltódnak ki a csecsemő távolodási. akiket bántalmaztak vagy családon belüli erőszakos cselekedeteknek voltak tanúi. addig a dezorganizált kötődés kialakulásának esetében csupán a szenzitivitás nem tűnt meghatározó tényezőnek (Van IJzendoorn és mtsai. de koherens (elkerülő. elhanyagolás. ugyanakkor a közeledés tovább növeli szorongását. sztereotip mozgásokat) láthatunk. a kellemes ingerek társításának elve alapján alakul ki. hogy milyen gondozói viselkedés vezet a dezorganizált kötődési kapcsolathoz. hogy a dezorganizált viselkedés jóval magasabb arányban jellemezte azokat a csecsemőket. serdülőkori anyaság. ezért keresi a kapcsolatot a gondozóval. menekülési és közelségkeresési viselkedései. A megközelítés-eltávolodás konfliktusa feloldhatatlan a csecsemő számára. amikor nem csak az új ingerek és a szeparáció. hogy a csecsemő – veleszületett késztetésének köszönhetően – akkor is kötődni fog a gondozójához. ami aktiválja a kötődési viselkedését. vagy esetleg kölcsönösen gátlódnak és valamilyen „helyettesítő” viselkedést (pl. ha a vele kapcsolatos élményei nem optimálisak. hogy ahol jelentős rizikófaktorok (pl.

mint a szülői és gyermeki szerepek felcserélődése. egymástól független vizsgálatban kimutatták azt az ös�szefüggést. visszahúzódó. Main és Hesse szerint ezek a viselkedések. erőszakos környezetben alakulnak ki. amelyet néhány kutatásban sikerrel alkalmaztak (Schuengel és mtsai. 2006). zavart tükröző. a tehetetlenséget. esetleg szereptévesztő módon maga várja el a megnyugtató viselkedést gyermekétől. vagy ijedtséget tükröző kommunikációs események. vagy erőszakos cselekmények látványa miatt előidézett feldolgozatlan traumától szenved. akár az inszenzitív gondozás része –. mintha tartana a csecsemőtől. akkor csecsemője nagyobb eséllyel lesz dezorganizált kötődésű (Van IJzendoorn. ám feltételezhetően fontos szerepet játszó viselkedésformák is jellemzőek. Novák és Lakatos. akkor kötődési személyként ellentmondásos helyzetet teremt. játék közben a szülő a csecsemő háta mögül közelítve lassan a nyaka köré csúsztatja a kezeit. 2005). ugyanis több. Abrams és mtsai. így a kisgyermek nem képes hatékonyan fenntartani egy adott viselkedési stratégiát az időnként „fenyegetően” fellépő szülővel szemben. hiszen normálisan a gondozó a biztonság. hogy ha az anya szexuális vagy fizikai bántalmazás. 1995. időről-időre előtörnek a mindennapi gondozás során. 2006a). amikor a szülő mutat rémült arckifejezést vagy mozdulatot. amelyeket a szülő saját feldolgozatlan traumájával vagy fenyegetettség érzésével kapcsolatos gondolatok és érzések váltanak ki. de úgy tűnt. Ha a szülő a mindennapi interakciók során gyakran mutat ilyen ijesztő/ijedt viselkedést – legyen az akár a szenzitív. amelyek közvetlenül fenyegető. hanem olyan további anomáliás szülői viselkedésformákra is. mosoly helyett vicsorgást kifejező arccal közelít a csecsemő arcához). hogy a dezorganizált kötődésű csecsemők gondozóira más szokatlan.331 ott nagyobb az esélye a dezorganizált kötődés kialakulásának. akaratlanul. a bizarr. valamint az ellenséges és durván beavatkozó szülői viselkedések (részletesen l. Madigan és mtsai. hanem az átlagos családok vizsgálatakor talált. Ez a megközelítés nem csak azokra a dezorganizált kötődési kapcsolatokra ad magyarázatot. hogy az utóbbi évtizedek kutatásai alátámasztják Main és Hesse traumatizáltsággal kapcsolatos hipotézisét. 1999. . viszonylag kis létszámú dezorganizált kötődésű gyermekcsoport megjelenésére is. Hipotézisük szerint ezek a szülők időről időre fenyegetően. Úgy tűnik. ellentmondásos érzelemkifejezések. Ezeket a mindennapi interakciókba időről-időre „beékelődő”. ami a gyermek számára nem értelmezhető a kötődési kapcsolat keretében. Lyons-Ruth és munkatársai (1999) egy szélesebb spektrumú értékelő rendszert fejlesztettek ki. félelemkeltően vagy rémülten. nem pedig a félelem forrása. félelmet vagy ijedtséget tükröző viselkedéssel közelednek a csecsemőhöz. A gondozói bánásmódban megjelenhetnek egyértelműen fenyegető viselkedésformák (pl. a normális kommunikációt megzavaró eseményeket összefoglaló néven atipikus szülői viselkedéseknek nevezték el. gyász. Az ijesztő/ijedt szülői viselkedés megfigyelésére Main és Hesse kidolgozott egy megfigyelési szempontrendszert. amely nem csak az ijesztő/ ijedt-re terjed ki.

Ha ez az összefüggés nem feltétlen és determinisztikus. Az árnyaltabb kép segíthet a szakirodalom olykor összetett vagy ellentmondásos eredményeinek értelmezésében. hogy a szülői viselkedésnek ez a dimenziója egyike a jelentős meghatározó tényezőknek a korai dezorganizált kötődés kialakulásában. A szerzők rámutattak. 2005) jellemezhető környezetből származó anya-csecsemő párok esetében is bizonyították az atipikus viselkedés kapcsolatát a dezorganizált kötődéssel. Ez a körülmény teret engedett a további közvetítő mechanizmusok keresésének. de mégsem kizárólagos a kötődési mintázatok alakulásában. hogy nem kizárólag a szülői bánásmód határozza meg az anya-csecsemő kötődés biztonságát. Az eredmények magas (Lyons-Ruth és mtsai. hogy a szenzitivitás-inszenzitivitás. Jelenleg úgy tűnik. hogy az anya szenzitivitása alapján csak közepes erősséggel jósolható meg a biztonságos kötődés kialakulása. hogy a kötődési elmélet központi tézise – miszerint a gondozói viselkedés minősége alakítja a kötődési kapcsolat minőségét – megerősítést nyert. Az alábbiakban két olyan főbb kutatási terület eredményeinek . 1978) számos hasonló követte.332 Mára több kutatás is kimutatta. A témában folytatott kutatások eredményeit alaposabban szemügyre véve azonban kitűnik. tehát a két fél közül a szülőnek van domináns szerepe a kapcsolat formálásában. A gondozói viselkedés nem magyaráz mindent – a csecsemő egyes alkati tulajdonságainak hatása a kötődésre Ainsworth feltételezte. Madigan és mtsai. hogy a szülő és a csecsemő közti kötődés jellegének alakulása elsősorban a gondozó bánásmódjának minőségén alapul. hogy ha kisebb mértékben is. illetve atipikus-tipikus szülői viselkedési dimenziók szerepe jelentős ugyan. 1999. hogy az „atipikus” anyai viselkedés magas gyakorisága összefügg a csecsemő dezorganizált kötődésével. illetve gondozói) és szociális-környezeti tényezők befolyásolhatják – közvetve vagy közvetlenül – a korai kötődés normatív fejlődését. hogy jelenlegi ismereteink szerint milyen egyéni (gyermeki. vajon milyen további tényezők játszhatnak szerepet a korai kötődés formálódásában? A következő oldalakon áttekintjük. majd számos empirikus vizsgálat példáján keresztül szemléltettük a kötődési elméletnek azt a központi tézisét. 2003. és a kutatók egy része az anyai viselkedés mellett a csecsemő egyes alkati tulajdonságainak szerepét is igyekezett felderíteni. ugyanakkor egyértelművé vált az is. 2006b) és alacsony szociális rizikóval (Goldberg és mtsai. Az anyai viselkedés minősége és a kötődési mintázatok közti oksági kapcsolatot elsőként leíró munkáját (Ainsworth és mtsai. hogy oksági kapcsolat húzódik a gondozói viselkedés és a kötődés minősége között. Grienenberger és mtsai. majd DeWolff és Van IJzendoorn (1997) összegyűjtve és együtt elemezve a két évtized adatait arra a következtetésre jutott. de a gyermek karaktere is befolyásolhatja a szülőhöz való kötődés fejlődését. Emellett azonban nem zárta ki. Az eddigiekben részletesen ismertettük a szülő-csecsemő kötődés kialakulásának folyamatát.

hogy azok elsősorban a csecsemő temperamentumát (l. A kötődéselméleti kutatók ellenben azzal érveltek. hogy egyik álláspont sem tekinthető kizárólagosnak (Vaughn és mtsai. neurológiai problémák stb. pervazív fejlődési zavar. ugyanakkor hatást gyakorolva az anyai viselkedésre. Példaként említhetjük Mangelsdorf és munkatársainak (1990) vizsgálatát. Az újszülött és a csecsemőkori temperamentumdimenziók – mint például a negatív érzelmi reaktivitás vagy a megnyugtathatóság – önmagukban nem magyarázzák a kötődési mintázatok kialakulását. hogy biztonságos vagy bizonytalan kötődés alakuljon ki. a jelen kötetben). akik azt találták. . atipikusan fejlődő – például koraszülött vagy fejlődési rendellenességgel küzdő (Down-kór. és nem az anya-gyermek kapcsolat minőségét tükrözik. közvetetten befolyásolhatják.) – csecsemők és kisgyermekek csoportjaival végzett kötődésvizsgálatok ismertetése kívül esik a fejezet központi gondolatkörén. akár „könnyű”. autizmus. hogy a szenzitív szülő alkalmazkodik a csecsemő igényeihez. a kizökkentő eseményekhez nehezen alkalmazkodó személyiségével 3 Az átlagtól eltérő egyéni adottságokkal rendelkező. hogy ha a csecsemő erősebb hajlama a distresszre (vagyis az. részletesen Ferenczi.333 rövid ismertetésére térünk ki. 2008). 3 Az Idegen Helyzetben megfigyelhető viselkedési mintázatokról kezdetben többen úgy vélték. amelyek elsősorban az átlagosan fejlődő gyermekek kötődésének hátterét vizsgálják. hogy könnyen kerül negatív érzelmi állapotba) az anya merev. akár „nehéz” annak a temperamentuma. Számos kutatás eredményeinek tanulságaként ugyanakkor elmondható.

egyedülálló anyaság. ugyanis a dopamin szerepet játszik az érzelmi és figyelmi válaszokkal kapcsolatos viselkedéseket irányító folyamatokban. 2002. fény. a jelen kötetben). az intenzív és gyakori sírás egy „átlagos”. Az ehhez hasonló gén-környezet kölcsönhatásokat feltérképező kutatások jelenleg a tudományos érdeklődés középpontjában állnak. ha az anya számos más környezeti rizikótényezővel (mint pl. úgy az atipikus szülői viselkedés sem ad kizárólagos magyarázatot a dezorganizált kötődés megjelenésére (Madigan és mtsai. 2009.334 párosult. aminek következtében ritkábban tud megfelelő cselekvéssel válaszolni rájuk. hogy egészséges. eredeti közlemények: Lakatos és mtsai. átlagos szociális hátterű családokba született újszülöttek külső ingerekre (pl. 1996) azt találta. Saját kutatásunkban az agyi dopamin ingerületátvivő-rendszer egyik elemének. mert csökkenti annak a valószínűségét. Ugyanakkor a 7-szeres ismétlődésű génváltozatot hordozó csecsemőknél az atipikus anyai viselkedés nem befolyásolta a kötődést. 1999) szintén nem mutatható ki a csecsemő temperamentumának közvetlen hatása. vagyis az atipikus szülői viselkedés magas gyakorisága összefüggött a csecsemő dezorganizált kötődésével. szegénység) is kénytelen megküzdeni a korai gondozás ideje alatt (l. különösen akkor. hogy a 7-szeres ismétlődési változattal nem rendelkező csecsemők csoportjában a más kutatók által is kimutatott hatás érvényesült. Ferenczi. a jelen kötetben) határoztuk meg a kutatásban résztvevő csecsemők dopamin D4 receptorának genotípusát. Ahogyan a szülő szenzitivitása nem magyarázza teljes egészében a koherens kötődési stratégiák kialakulásához vezető utat. 2007. Gervai és mtsai. Lakatos. akkor a csecsemő nagyobb valószínűséggel lett bizonytalan kötődésű. Egy német kutatócsoport (Spangler és mtsai. a D4 dopamin receptornak a genetikai változatosságát vetettük össze a kötődési viselkedéssel. 2007). egyébként szenzitív szülőből is kevésbé szenzitív viselkedést vált ki. és azt találtuk. attól függetlenül lettek nagyobb arányban dezorganizált kötődésűek (áttekintésként magyarul l. hogy az ún. 7-szeres ismétlődésű génváltozatot hordozó csecsemők között négyszer magasabb arányban fordultak elő a dezorganizált kötődésűek. hogy a szülő megtanulja jól elkülöníteni a csecsemő különböző eredetű jelzéseit. és a gyarapodó eredményeknek köszönhetően egyre árnyaltabb képet nyerünk a genetikai és környezeti tényezők összjátékáról (a témát részletesen tárgyalja Lakatos fejezete a jelen kötetben). 2006a). Az atipikus anyai viselkedés dimenzióját is bevonva az elemzésbe kiderült. A molekuláris genetika eszközeinek segítségével (Gervai. hogy az újszülöttkori irritabilitás. Más kutatók azt emelik ki. 2000. hang) adott orientációs válaszának és állapotszabályozási képességének (pl. izgatottsági utáni lecsillapodás) éretlensége összefüggött a későbbi dezorganizált kötődéssel. valamint Danis és Kalmár. Az irritabilitás tehát kockázati tényező lehet a bizonytalan kötődés kialakulásában. Tóth és mtsai. A dezorganizált kötődés hátterében egy tizenkét vizsgálatot elemző tanulmány eredményei szerint (van IJzendoorn és mtsai. Más kutatások azonban rámutattak a csecsemő biológiai természetű esendőségéből fakadó tényezők lehetséges hatására. .

érzelmi vagy anyagi támogatást nyújtó szociális kapcsolatokhoz mind közvetlen vagy közvetett hatással lehetnek a szülő-csecsemő kapcsolatra. hogy nagyobb volt a biztonságos kötődés kialakulásának valószínűsége. hogy a szülői viselkedés szerepe elhanyagolható volna a kötődés biztonságának meghatározásában. hogy a szülő személyiségvonásai befolyással volnának a szenzitivitásra. ha az anya pszichésen jobban funkcionált. A gondozó pszichésmentális állapota. mert befolyásolják. Mentális egészség szempontjából átlagosnak tekintett (klinikai szempontból egészséges) szülők csoportjaival végzett vizsgálatok egy részében azt találták. például alacsony volt terhességi szorongásának szintje (Del Carmen és mtsai. Bár a korai kötődés elmélete a gondozó szenzitivitását tartja a kötődési biztonság legfőbb meghatározó tényezőjének. A szülő személyisége. 2008). alkati tulajdonságok vizsgálata a kötődési kapcsolat minőségének alakulásában ismét az érdeklődés homlokterébe került. Az erre irányuló alapkutatások egyik célja az. az ökológiai szemlélet rávilágít arra. demográfiai és kulturális környezettől. A kutatók semmiképpen sem azt igyekeznek alátámasztani. hogy a szülő a saját erőforrásaiból mennyit tud magára a gondozásra fordítani (a Danis-Kalmár fejezet részletesen tárgyalja Bronfenbrenner ökológiai perspektíváját).335 A veleszületett. ugyanakkor több kutató is feltette a kérdést: vajon mennyiben járul hozzá a pszichés és mentális egészség és jóllét ahhoz. pszichés erőforrásai Bowlby és Ainsworth nem feltételezte. párkapcsolatának alakulása és hozzáférése más. Az ökológiai-környezeti perspektíva tehát nem cáfolja a kötődési elmélet alaptéziseit. hogy a korábbinál összetettebb képünk van kialakulóban a korai kötődés fejlődésének lehetséges útjairól. A szűkebb és tágabb környezet hatása a korai kötődés alakulására: kockázati és védőtényezők A szülő-csecsemő interakciók nem „légüres térben”. a külvilágtól elzárva zajlanak. hanem kiszélesíti a kutatások látásmódját és a korai kötődés fejlődésével kapcsolatos magyarázatok körét (Belsky és Fearon. hogy az anyai gondozás minősége nem lehet teljesen független a diádot körülvevő családi. hogy a gondozó megfelelően tudja észlelni a csecsemő érzelemkifejezéseit és viselkedési jeleit. és a korábbiaknál lényegesen több. sokkal inkább az mondható el. hogy az alkati sajátosságok változatosságából (mint a temperamentumbeli vagy a genetikai érzékenység) fakadó rizikótényezők feltárásával pontosabb és célzottabb intervenciós programok épülhessenek ki a jövőben. valamint az ellenálló képesség további tényezőire derülhet fény. akár több száz gyermeket is bevonó vizsgálatokban több esély mutatkozik a kölcsönhatások feltárására. a mindennapi gondozás szervesen beágyazódik a diád szűkebb és tágabb környezetébe. 1993). vagy sze- . illetve megfelelően tudjon válaszolni is rájuk. és az újabb vizsgálatok révén az esendőség (sérülékenység).

hogy ha a depressziótól szenvedő anya munka miatt napközben távol volt. s így a csecsemő tartósabban volt kitéve az inszenzitív gondozásnak. extraverzió. a jelen kötetben) a „Nagy Öt” dimenzió a következő: nyitottság. A korai kötődés szempontjából leggyakrabban vizsgált mentális zavar az anyai depresszió. 1991. unipoláris. magasabb volt a depresszió aránya. hogy azoknál az anyáknál. DeMulder és Radke-Yarrow. a kutatásban nem vizsgálták a kötődést). akik munkába szerettek volna állni. A kötődés és a munkába állás közvetlen 4 A személyiség „Big Five” modelljében (l. Ennél határozottabb kép rajzolódik ki a klinikai populációkban. hogy depressziós anyáknak nagyobb eséllyel lesz bizonytalan kötődésű a gyermekük (Martins és Gaffan. A „kitettség” vagy „mennyiségi hatás” esetére jó példa Cohn és munkatársainak (1991) vizsgálata: arra a megállapításra jutottak. mint azoknál a (depressziós) anya-csecsemő pároknál. akik nem vágytak a munkába való visszatérésre (Hock és DeMeis. a mentális betegséggel – például szkizofréniával. 1997). és a családi környezet más stresszfaktorok tekintetében rizikómentesnek tekinthető (pl. a gyermek a fejlődés korai időszakában milyen hosszú ideig fennálló és milyen súlyos anyai depresszió hatásának van kitéve. A kutatások eredményei szerint a depressziótól szenvedő anyák gondozási viselkedése két fő jellemző mintázatot mutathat: vagy alacsony válaszkészség és a kapcsolattól való elfordulás. illetve annak különböző formái (pre. súlyosabb esetben elhanyagolás.). 2000). A depresszió súlyosabb (bipoláris) változata és a betegség folyamatos. és ezalatt más gondozó látta el a kisgyermeket. A felnőtt személyiségjegyek normál. ha a vizsgált csoport középosztálybeli. 2000). és több vizsgálatban nem is találtak kapcsolatot a szülő személyiségvonásai és a csecsemő kötődési biztonsága között. mint a neuroticitás 4 vagy a depresszióra való hajlam (NICHD. bipoláris stb. áttekintésként l. neuroticitás. akár éveken át tartó krónikus jelenléte számottevő kockázati tényező lehet a bizonytalan. lelkiismeretesség. mint azoknál. a stresszjelzéseket visszautasító. Az ok-okozati összefüggések azonban korántsem egyértelműek: egy másik kutatás például azt találta.336 mélyiségét inkább a barátságosság és az extraverzió jellemezte. mert ezek a pszichés problémák számottevően befolyásolhatják az egyén viselkedését a szociális kapcsolatok és az életvezetés terén. A képet árnyalja azonban.és posztnatális. ám mégis otthon maradtak gyermekükkel. vagy intruzív (erőteljesen beavatkozó). de különösen a dezorganizált kötődés kialakulásában akkor is. Martins és Gaffan. kisebb volt a bizonytalan kötődés kialakulásának esélye. átlagos tartományba eső változatosságát mérő kutatásokban az összefüggések nem bizonyultak erősnek. . negatív viselkedés jellemzi őket. még Ferenczi. hogy nem mindegy. 1990. személyiségzavarral vagy depresszióval – küzdő anyákat vizsgáló kutatásokban. Ezek az inszenzitív gondozásra jellemző viselkedési jellegek logikusan vezetnek arra az empirikus vizsgálatok által is jórészt alátámasztott következtetésre. ahol az anya maradt végig az elsődleges gondozó. barátságosság.

de támogatást élvező anyák csoportjában az arány alacsonyabb volt (34%). majd a szülés utáni első évben valóban vissza is tértek – átlagosan heti húsz órában – a munkához. hogy ha az anyának krónikus depressziója volt. hogy a munkába állás növelte önbizalmukat és személyes jóllétüket. az közvetett befolyást gyakorol – például a depresszión keresztül – a gondozó-gyermek kapcsolatra. akkor igen magas (62%) volt a bizonytalan-dezorganizált kötődésű csecsemők aránya.337 viszonyát vizsgálta Harrison és Ungerer (2002).5 Feltételezhető tehát. azt is kimutatták. alkati tulajdonságok. hogy azoknak a nőknek volt nagyobb eséllyel biztonságos kötődésű a gyermekük. hogy a depresszió kevésbé optimális útra terelje a fejlődő kapcsolatot. és a szociális ellátórendszertől nem kapott rendszeres segítséget. Ezt támasztja alá Lyons-Ruth és munkatársainak (1990) nagyon alacsony jövedelmű családokkal folytatott vizsgálata: azt az összefüggést tárták fel. akik várandósság alatt már tervezték. Más környezeti tényezők viszont – mint a családon belüli vagy kívüli segítség a gondozásban – csökkenthetik annak kockázatát. hogy ha az anya vagy más elsődleges gondozó (apa. Belsky és Fearon (2008). ebben a csoportban a bizonytalanul kötődő gyermekek aránya szokatlanul magas (55%) volt. Amellett. a szülői mentális betegségeknek a kötődésre a csecsemőkori fejlődés egyes területeire gyakorolt hatásáról összefoglalásként Seifer és Dickstein (2000) munkáját ajánljuk. A félállásban ismét dolgozó anyák 65%-a arról számolt be. és kevésbé szorongtak amiatt. A vizsgálatban résztvevő anyák egyharmada egyáltalán nem vállalt munkát a csecsemő egyéves koráig. negatív életesemények. akik Ausztráliában 145 anya és elsőszülött csecsemőjük kapcsolatának alakulását követték nyomon terhességtől egyéves korig. szerepükkel való kisebb mértékű elégedettség szerepét tárták fel a nem dolgozó anyák csoportjának eredményei mögött. Az anya-csecsemő interakciók megfigyelése során ezek az anyák bizonyultak a legkevésbé szenzitív szülőnek. örökbefogadó szülő) saját szerepeire vonatkozó elvárásai nem találkoznak a valós helyzettel. megélhetési gondok) az anya pszichés állapotán keresztül hatnak a korai kötődés minőségének alakulására. 5 . Az anya hangulati zavarainak kialakulása mögött állhatnak öröklött. valamint Atkinson és munkatársainak (2000) tanulmányát. hogy megtalálták a várt összefüggést az anya szenzitivitása és a biztonságos kötődés között. míg a depresszióval küzdő. párkapcsolati problémák. de egyes környezeti adottságok vagy stresszorok is előidézhetik azokat. hogy más felnőtt felügyeletére bízzák gyermeküket.6 A szerzők nem csupán a helyzetükkel. 6 Az egyéni-szociális tényezők és a kötődés összefüggéséről áttekintésként l. Így ezek az anya-csecsemő kapcsolaton kívüli külső tényezők (pl. és vélhetően a gyermektől való rendszeres elválás miatti szorongásuk befolyásolta azt a választásukat. hogy egyáltalán nem tértek vissza a munkához. gyakran az alkati adottságokkal kölcsönhatásban.

mintha a gondozó a csecsemővel folytatott interakciók során viselkedne erőszakos. rezisztens. A kutatók számára gyakran okoz komoly nehézséget annak feltárása. Az ellentmondó kutatási eredmények miatt azonban ez a ritkán kimutatott összefüggés korántsem tekinthető egyértelműnek. hogy ez pontosan milyen mechanizmusok révén valósul meg. másrészt – még ha az ijesztő és fenyegető szociális ingerek nem közvetlenül a gyermek felé irányulnak is. lakáskörülményei.338 A házastársi kapcsolat A szülő pszichés-mentális problémáihoz hasonlóan a családon belüli és kívüli szociális kapcsolatok minősége is hatást gyakorolhat az anya gondozói viselkedésére. hogy a tartós párkapcsolati problémák. Magas rizikójú környezetben az alacsony iskolázottság. mert a támogató. és a szülő-csecsemő kapcsolat fejlődését akár hatásukban összeadódva. a bizonytalan kötődés irányába terelhetik a fejlődést. jövedelme. a kisgyermekeik száma alapján megkülönböztethetünk alacsony. halmozódása azonban nagyobb valószínűséggel eredményezi mindhárom bizonytalan (elkerülő. akkor is – hasonló hatást gyakorolnak. aki így érzelmi és megküzdési erőforrásainak csökkenése miatt nem tud optimálisan odafigyelni a csecsemőre. A családon belüli kötelékek közül kiemelt figyelmet érdemel a házastársi-partnerkapcsolati viszony. és nem tudja megfelelően gondozni őt (a szegény- . komoly pszichés terhet róva ezzel a gondozóra. Danis és Kalmár. és a vizsgálatok inkább abba az irányba mutatnak. életkora. A partnerkapcsolat működésének zavara egyrészt állandó stresszforrásként csökkenti a szülő gondozási erőforrásait. hogy a szűkebb családi környezetben jelenlévő egyéni és (társ) kapcsolati zavarok kedvezőtlen irányba terelhetik a korai kötődés fejlődését. a rendszeres jövedelem hiánya. dezorganizált) kötődési mintázat arányának növekedését a biztonságos kötődés arányának rovására. A kockázati tényezők ugyanis legtöbbször halmozottan jelentkeznek. amelyek verbális vagy fizikai erőszakba torkollanak. A szociális-demográfiai környezet – a halmozott környezeti rizikó hatása A fentiekben láthattuk. Az alábbiakban ezeknek a megfontolásoknak a szem előtt tartásával sorra veszünk néhány jelentősnek tekinthető rizikótényezőt. Zeanah és munkatársainak (1999) vizsgálata például ezt alátámasztva kimutatta. illetve magas szociális rizikóval jellemezhető családokat. fenyegető módon (Herczog. és hogy egy-egy rizikótényező hatása miképpen érvényesül a többitől függetlenül. A szülők iskolázottsága. Több rizikófaktor együttes jelenléte. A családokra nehezedő mindennapi stressz szintjét nagymértékben meghatározhatja társadalmi helyzetük. bántalmazó párkapcsolat jellemezte családokban a csecsemők nagyobb eséllyel lettek dezorganizált kötődésűek. ám önmagukban nem feltétlenül növelik meg a bizonytalan kötődés kialakulásának kockázatát – hacsak különösen súlyos formát nem öltenek. 2007). hogy az erőszakos. a jelen kötetben). az egyedülálló anyaság vagy a társadalmi elszigeteltség egyszerre is jelen lehetnek. akár egymással kölcsönhatásban is hátrányosan befolyásolhatják (l. különösen a súlyos és nyílt konfliktusok. kiegyensúlyozott párkapcsolat elősegítheti a biztonságos anya-csecsemő kötődés kialakulását.

és az anya által fogyasztott alkohol mennyiségével arányosan nőtt a bizonytalan kötődés valószínűsége (O’Connor és mtsai. A serdülőkori terhességet és gyermekgondozást a szakirodalom szintén jelentős kockázati tényezőnek tekinti a kisgyermek általános mentális egészsége és fejlődése szempontjából. hanem a szülő szenvedélybetegsége (pl. 1998). Madigan és mtsai. alkohol. A csecsemő idegrendszeri és mentális fejlődését nemcsak a bántalmazás. depresszió. Az első ilyen jellegű kötődéskutatást középosztálybeli. 2006b). valamint a családon és a lakóhelyi közösségen belüli személyközi erőszak látványának való kitettség egyértelműen környezeti rizikótényezőnek tekinthető (pl. Lyons-Ruth és mtsai. 59% dezorganizált. az alacsony iskolázottság következtében nincs vagy alacsony a jövedelmük. és a csecsemők 50%-át találták dezorganizált kötődésűnek. és inszenzitív. A vizsgálatban a csecsemők 52%-a mutatott bizonytalan kötődést. áttekintésként l. hogy az anya-csecsemő kötődés az elkerülő és a dezorganizált mintázatok irányába tolódik el (pl. Carlson. akik krónikus kokainfogyasztók voltak. ami magasabb ugyan. van IJzendoorn és mtsai.vagy drogfüggősége) is veszélyeztetheti. alacsony szociális rizikójú családokban élő. 1999). 1989). hogy ezek a fiatal nők az átlagnál magasabb arányban szenvednek feldolgozatlan traumától (pl. 35%. A hátrányos szociális helyzet tehát mintegy kedvezőtlen kiindulási alapot jelent az optimális szülő-csecsemő kötelék kiépüléséhez. gyermekbántalmazás) is együtt jár. mint az alacsony szociális rizikójú csoportok átlaga. Ha a demográfiai rizikó valamilyen más súlyos kockázati tényezővel (pl. ezen belül kétharmaduk dezorganizált kötődést. V. Madigan és mtsai. 1987).339 ség és a koragyermekkori fejlődés területeinek összefüggéseiről áttekintésként l. alkoholbeteg anyákkal végezték. de messze elmarad a bántalmazott csecsemők csoportjainak 77  %-os átlagától (Van IJzendoorn és mtsai. és az átlagosnál gyakrabban válnak szexuális vagy fizikai erőszak áldozataivá. Aber és mtsai. E. nem tud kellően odafigyelni és szenzitíven reagálni a csecsemő jelzéseire. időnként esetleg . 2006b. A serdülőkorú anyák szociális környezetét gyakran számos egyéb rizikótényező is terheli. többségüknek nincs stabil. míg a biztonságos kötődésűek a csoportnak csak 9%-át tették ki. Claussen és munkatársai (2002) olyan anyák gyermekeit vizsgálták. 1990.. Egy alacsony jövedelmű családokat vizsgáló kutatásban a bántalmazott csecsemők csoportjában 82% volt a dezorganizált kötődésű csecsemők aránya szemben a szegény. A szenvedélybeteg szülő szeszélyes. 2000). támogató párkapcsolata. 1999). atipikus interaktív viselkedésük vezethet ahhoz. de nem bántalmazó kontrollcsoportban talált 18%-kal. házastársi erőszak. A húsz éves kor alatti anyákkal végzett kötődéskutatások kimutatták. Egy ös�szegző tanulmány szerint a dezorganizált kötődés előfordulási gyakorisága alacsony jövedelmű és iskolázottságú csoportokban átlagosan 34%. az lényegesen megnöveli a bizonytalan kötődés előfordulásának valószínűségét. és mtsai. tehát az alacsony jövedelmi státusz önmagában nem volt jelentős kockázati tényező a dezorganizált kötődés kialakulásában (Carlson. A csecsemőkori dezorganizált kötődés kialakulásában az elszenvedett bántalmazás. mert így nem tudja optimálisan ellátni gondozói feladatait.

Ezeket röviden a következő alfejezet tárgyalja. A témában folytatott kutatások alapján az a kép rajzolódik ki. hogy a több rizikófaktorral terhelt környezetben élő családok esetében a társas támogatottság jelentősebb szerepet játszik. illetve milyen társas-kulturális védőtényezők állhatnak a mindezek ellenére optimálisan alakuló kapcsolatoknak a hátterében. a körülmények dacára mégis voltak olyan anya-csecsemő párok. míg a másik a szakemberek által biztosított támogatás és a célzott intervenció. A kutatók jelentős erőfeszítéseket tesznek ugyan annak részletes feltárására. egyelőre mégsem tudjuk nagy bizonyossággal megnevezni. koraszülöttség. azon belül is a dezorganizált kötődésű csecsemők aránya. és gyakran ellentmondó eredményeket hoztak. és ez a krónikus félelem vezethet a dezorganizált kötődés kialakulásához. valamint azzal. A gondozót támogató társas kapcsolatrendszer jellemezhető ezeknek a kötelékeknek a számával és természetével. középosztálybeli családok esetében. amelyek az inszenzitív anyai viselkedés felé terelhetik az anya-csecsemő interakciókat (mint pl. hogy mennyire szorosak és milyen mértékű érzelmi vagy anyagi támogatást nyújtanak a szülőnek. Hátrányos környezetben is találunk a csecsemő jelzéseire szenzitíven reagáló. Ezek közül az egyik a gondozó körül természetes módon kiépült és segítséget nyújtó rokoni. mint az alacsony rizikójú.340 bántalmazó vagy elhanyagoló viselkedése a csecsemő számára kiszámíthatatlanná teszi a gondozó reakcióit. akik a többi nehézség ellenére is gondoskodnak a biztonságos kötődés megteremtődéséhez szükséges gondozói környezetről. Ugyanakkor a szociális védőtényezők feltárását célzó vizsgálatok eddigi hozadékát a gyakorlati szakemberek igyekeznek hasznosítani a szociális ellátás bővítésében és a kötődés alapú intervenciók kialakításában. ahol a kapcsolat optimális pályán tudott haladni. alacsony demográfiai státusz). ami félelmet gerjeszt. szervezett és támogató családi működés min- . pontosan melyek terelhetik a korai kötődés alakulását az optimális útra: az erre vonatkozó empirikus vizsgálatok elenyészőek. A kutatások arra is rámutatnak. a szociális kapcsolatok tágabb hálózata közvetett módon befolyásolja a kötődés alakulását: növeli az anya önbizalmát és elégedettségét saját gondozói szerepkörében. baráti vagy szomszédi kapcsolatok rendszere. ahol a nagyobb környezeti stabilitás és a kiegyensúlyozott. ennek révén pedig a biztonságos kötődés kialakulását (Belsky és Fearon. hogy milyen jellegű – a szülő vagy a gyermek részéről megjelenő – egyéni. Hangsúlyoznunk kell. az irritábilis csecsemő temperamentum. ezzel elősegíti a szenzitív gondozás folyamatosságát. mentális egészség szempontjából jól funkcionáló vagy kiegyensúlyozott párkapcsolatban élő szülőket. 2008). amelyek ellensúlyozhatják a korai kötődés kialakulásának folyamatára ható kockázati tényezőket. és biztonságos kötődés alakult ki. hogy a halmozott szociális rizikójú családok vizsgálataiban igen magas volt ugyan a bizonytalan. Védőtényezők: társas támogatás és intervenció Az eddigi kutatások két családon kívüli védőfaktor hatásaira mutattak rá. hogy olyan körülmények között.

Ez a tény arra is rávilágít. A programok rendkívül széles skálán mozognak. egyetemesség elvét. hogy kedvezőbb irányba tereljék a korai kötődési kapcsolat alakulását. európai. A kutatások – vélhetően módszertani és célcsoportbeli változatosságuknak köszönhetően – egyelőre nem mutatnak egységes képet abban a tekintetben. hogy a biztonságos kötődési mintázat mellett minden kultúrában megjelennek a koherens bizonytalan kötődési mintázatok is. izraeli. 1990).7 A kulturális-társadalmi berendezkedés hatásai Ainsworth és munkatársai (1978) észak-amerikai vizsgálatát követően több európai és a nyugati társadalmakétól eltérő berendezkedésű országban is indultak az Idegen Helyzet módszerén alapuló kötődéskutatások. nevelőszülőség). munkában való elhelyezkedésének. a dezorganizált kötődés kialakulását megelőző intervenciókról ugyancsak Bakermans-Kranenburg és munkatársai (2005). hogy az intervenciós stratégiák közül melyik a leghatékonyabb a szülői szenzitivitás növelésében vagy a dezorganizált kötődés arányának csökkentésében. hogy az anya-csecsemő interakciók minőségét közvetlenül érintő kötődés alapú programok tűnnek a legeredményesebbnek. a bántalmazó szülőkkel való kötődés alapú intervenciókról pedig Tarabulsy és munkatársai (2008) tanulmányát ajánljuk. míg megint csak más vizsgálatok kifejezetten az utóbbira összpontosítottak valamilyen. illetve kiegyensúlyozatlanságuk függvényében kell megítélnünk az adott gondozó helyzetét. más kutatások egy átfogó program részeként közvetlenül is foglalkoztak az anya interaktív viselkedésének megváltoztatásával. vagyis hogy a csecsemők túlnyomó többsége biztonságos kötődési mintázatot mutat. hogy egyaránt fel kell mérnünk a kockázati és védőtényezőket. a korai kötődés alakulása szempontjából érintett gondozói csoportnál (pl. számos vizsgálat alátámasztotta. A rizikófaktorok halmozódása kompenzáló tényezők jelenléte nélkül jelentős kockázatot jelenthet a gondozói viselkedés és a kötődés minőségének alakulására nézve. amelyek az anya-csecsemő kapcsolat minőségét közvetetten. hogy minden kultúrában megfigyelhető a korai kötődés jelensége. mint ahogyan azt korábban. a szülő iskolázottságának. A normativitás elve. 7 A jelen tanulmány központi gondolatköre és a terjedelmi korlát miatt nem tudunk részletesebben foglalkozni a témával. Ezek fő kérdése az volt. Az univerzalitás. szintén igazolódott. Vannak. Az elmúlt 15-20 évben a szakemberek számos olyan intervenciós programot indítottak. gyermekbántalmazás. Az észak-amerikai. így a nagy intervenciós programok részletes áttekintésére a Berlin és munkatársai (2005) által szerkesztett kötetet. anyai depresszió. az anyai depresszió kapcsán említett egyik vizsgálatban láthattuk (Lyons-Ruth és mtsai. és egyensúlyuk. a családok hátrányos helyzetének (pl. az anyai szenzitivitásra fókuszáló intervenciókról BakermansKranenburg és munkatársai (2003). vagyis azt. az áttekintő tanulmányok azonban azt hangsúlyozzák. mentális egészségének) javításával igyekeztek befolyásolni. hogy Bowlby evolúciós alapokon nyugvó elméleti megközelítése valóban megállja-e a helyét a különböző kultúrákban. Ezekben azt is bizonyították. .341 den valószínűség szerint segíti a kockázati tényezőkkel való megküzdést. amelyek célja többek közt az volt. afrikai.

11% rezisztens.342 kínai. a különbségek mögött álló tényezők pontosabb felderítése pedig további kutatások feladata. az anya így nem csupán gyorsabban tud reagálni a csecsemő jelzéseire. Az afrikai. Az afrikai dogon törzsnél például megfigyelt ijesztő/ijedt anyai viselkedés az elvárt módon függött össze a csecsemő dezorganizált kötődésével (True és mtsai. 2008). egy dél-afrikai város nehéz körülmények között élő családjaival folytatott kutatás pedig kimutatta. 2008. Izraelben. mint a nyugati társadalmakban.és Észak-Európában a bizonytalan kötődésű csecsemők inkább elkerülő. hogy míg az anya szülés utáni depressziója nyomán előre jelezhető volt a bizonytalan kötődés kialakulása. indonéz és japán anya-csecsemő pároknál például jóval több a szoros fizikai kontaktus és a folyamatos közelség. a társadalmi elvárások általában a biztonságos kötődést tekintik optimális stratégiának. 2001). ez a megoszlás tehát hasonló volt más nyugati társadalmakéhoz. Így ezek az emberi szülő-utód kapcsolat egyéni változatosságában alternatív viselkedési stratégiaként jelenhettek meg. az anya-csecsemő interakciók zavara a bizonytalan csoporton belüli dezorganizált kötődéssel függött össze (Tomlinson és mtsai. rezisztens) a gondozói környezethez való megfelelő adaptációnak tekinthetjük. Mégis. míg Afrikában. A kultúraközi eltérések oka feltehetően az uralkodó gondozási elvek és gyakorlat kulturális változatosságában keresendő. mert bizonyos ökológiai körülmények támogathatták a két bizonytalan kötődési mintázat evolúciós kialakulását és fennmaradását is (Simpson és Belsky. dezorganizált kötődés aránya egy adott vizsgálati csoportban elsősorban az egyéni és környezeti rizikótényezők. 2005). valamint Közép. Ezt kultúraközi vizsgálatok is alátámasztották. A három koherens kötődési mintázattal ellentétben az inkoherens. 16% elkerülő. 50-70%) arányban (van IJzendoorn és Sagi. nem a gyermek igényeinek megfelelő gondozás ezekben a kultúrákban is előfordul. Ugyanakkor kultúrafüggőnek tűnik. ahogy a kultúraközi vizsgálatok nagy része is mutatja. 2003. 2005) a résztvevő 103 anya-csecsemő párból 52% biztonságos. elkerülő. Indonéziában és Japánban inkább rezisztens mintázatot mutatnak. mert az érzelmi és szociális fejlődés egyes területeire gyakorolt hatását pozitív fejlődési kimenetként értékelik (Van IJzendoorn és Sagi. hogy a két bizonytalan kötődési mintázat közül melyik fordul elő magasabb arányban: Észak-Amerikában. Lakatos és Gervai. 331–332. nem pedig a kulturális-társadalmi környezet függvénye. . Ugyanakkor az inszenzitív. hogy az anya ne hagyja figyelmen kívül gyermeke stresszjelzéseit. és a kutatók feltételezése szerint a korai gondozásnak ez a jellemző közege magyarázhatja az elkerülő kötődés csekély és a rezisztens kötődés magas arányát a bizonytalanul kötődő csecsemők között. magyarul röviden l. Az Idegen Helyzet Teszt módszerét alkalmazó első hazai kötődéskutatásban (Gervai. 2008). Evolúcióelméleti megfontolások alapján mindhárom kötődési alapmintázatot (biztonságos. o. 21% pedig dezorganizált kötődésűnek bizonyult. indonéz és japán kutatások során az adott kultúrában átlagos helyzetűnek tekintett családokban egyaránt a biztonságos kötődésű anya-csecsemő párok fordultak elő a legnagyobb (kb. hanem a társadalmi elvárások meg is követelik.).

Marvin és Britner. terveit a kötődési személlyel. elővételezze a kötődési személy viselkedését. Ez teszi lehetővé. amelyben a szoros fizikai közelség szerepe fokozatosan csökken. A harmadik életév után a kognitív fejlődés lépéseivel összhangban a kisgyermek belső munkamodellje is átalakul. ugyanúgy az esetleges bántalmazással vagy elhanyagolással kapcsolatos tapasztalatok is beépülnek a modellbe. Az interakciók során már verbálisan meg tudja osztani elképzeléseit. Bowlby elgondolása szerint a csecsemőnek az adott gondozóval átélt tapasztalatai egy specifikus mentális reprezentációban. 2008). hanem azt is megtanulja. A csecsemő a kötődési kapcsolatról alkotott reprezentáció segítségével képes elvárásokat kialakítani a gondozó fizikai és érzelmi elérhetőségéről és válaszkészségéről. hogy a másik félnek szintén vannak saját szándékai és céljai. belső munkamodellben tárolódnak és összegződnek. miközben azt is megérti. a jelzéseire kapott válaszokkal összefüggő tapasztalatait. így egyre kevésbé szükséges számára azok azonnali végrehajtása (Bowlby. nem csak felismeri és megkülönbözteti őt a többi gondozótól.343 KÖTŐDÉS ÉS FEJLŐDÉS KISGYERMEKKORBAN: ÁLLANDÓSÁG ÉS VÁLTOZÁS. 1969/1982. A kötődési viselkedés rendszerét csak a korábbinál nagyobb mértékű stressz képes aktiválni. így saját viselkedésének újabb és újabb interakciós helyzetekben történő szervezésével maga is alkalmazkodjon a gondozóhoz. amelyek eltérhetnek az övéitől. és a gyermek egyre kevésbé igényli a gondozó folyamatos fizikai közelségét. szervezi viselkedését a kötődési személ�lyel való érintkezései során. és ez a kognitív struktúra teszi lehetővé a csecsemő alkalmazkodását gondozója viselkedéséhez. Ahogyan a szülői törődés minőségével és a stresszjelzések esetén megnyilvánuló szenzitivitással kapcsolatos élmények. a reprezentáció szintjén kezelni. A gyermek bonyolultabb cselekvéseket képes megtervezni és gondolatban. Az Idegen Helyzet Teszt során a csecsemő belső munkamodelljének tartalmáról kaphatunk képet. mert a megfigyelt viselkedési mintázat tükrözi a csecsemő gondozóval szembeni elvárásait. kifinomultabbá válik. tehát reprezentálja magát a gondozót és a szülő-csecsemő kapcsolat minőségét is. valamint ez vezérli. hogy megjósolja. mert a kisgyermek térben és időben is nagyobb távolságot tolerál. ÖSSZEFÜGGÉSEK AZ ÉRZELMI-TÁRSAS FEJLŐDÉS EGYES TERÜLETEIVEL A kötődési kapcsolat belső modellje Ha a csecsemő ugyanazzal a gondozóval nap mint nap rendszeresen interakcióba lép. A személyközi kapcsolatról kialakított belső munkamodell tartalmazza a kötődési személlyel folytatott interakcióinak jellegzetességeit. célvezérelt kapcsolattá alakul át. milyen válaszokat és reakciókat várhat el tőle különböző helyzetekben. A szülő-kisgyermek viszony a párbeszéden és a partnerek kölcsönös megegyezésén alapuló. és szervezi az elvárásokon alapuló viselkedésformákat. A szülő elérhetősége és rendszeres fizikai közelsége még 3-6 éves kor között is az el- . a kötődési reprezentáció összetettebbé.

ezért a gyermeknek az képe alakul ki önmagáról. . valamint a nemverbális gesztusoknak és érzelemkifejezéseknek. ha néhány órára más felnőttek felügyeletére bízzák. független személlyel hogyan bánnak egy közeli érzelmi kapcsolatban. és ez az önkép – amely mintegy kiegészítő párja a gondozóról alkotott képnek – szintén a kötődési reprezentáció része. erőteljes hisztik. és szükség 8 Mint ahogy korábban a szenzitivitás koncepciójának ismertetésekor is kiemeltük. ami beágyazódik a gyermek adott életkori szükségleteit kielégítő szenzitív gondozásba. odabújás) mellett azonban jelentősebb szerep jut a verbális kommunikációnak. így a szoros érzelmi kapcsolatokban meg lehet bízni a partnerben. ez azonban korántsem jelenti azt. A szenzitív szülő elérhető és biztonságot nyújt a gyermeknek. addig a 2-7 év közötti gyermekek kötődési biztonságának megállapítására különböző kutatócsoportok számos eltérő. és röviden ismertet néhány módszert Tóth és Gervai (2005) hazai olvasók számára írt tanulmánya. érzéseit elfogadják és megbecsülik. hogy személyét. mert szükség esetén támaszt. a belső munkamodell struktúrájának megragadására törekvő eljárást fejlesztettek ki. hogy megértik igényeit. interakciót vagy rövid testi kontaktust kezdeményez. A negatív érzelemkifejezéseknek a szülő által történő elutasítása 8 viszont azt tanítja a gyermeknek. A gyermek érzelemszabályozási képességének fejlődésével összhangban a gondozó viselkedésében egyre több nevelési elem jelenik meg. a szülő erőteljesebb vagy indulatosabb reakciója a gyermek engedetlenségére) nem rombolják le a biztonságos kötődési kapcsolatot. Ezek a módszerek a kisgyermek viselkedése mellett figyelembe veszik a verbális közlések tartalmát és minőségét. ugyanakkor a gondozó visszatértekor kifejezi örömét. A szenzitív szülői viselkedés nyomán a csecsemő azt tanulja meg. A szülői viselkedésben alkalmanként előforduló „hibák” (pl. problémás viselkedésmódokat. hogy a szülőnek a kisgyermek bármilyen fokú és módú negatív érzelmi megnyilvánulását (pl. felépítését is. hogy vele mint önálló. ha a gondozóra egyébként nem jellemző ez a viselkedés. dühkitörések) helyeselnie kellene. hogy stresszjelzéseivel magára marad. ugyanakkor szabályozza a nem megfelelő. így támogatva gyermek érzelemszabályozásának fejlődését. Míg a csecsemők kötődési minőségének megállapítására az Idegen Helyzet Teszt a legelterjedtebben alkalmazott módszer. a testi kontaktust eredményező kötődési viselkedések (pl.344 sődleges érzelmi biztonságot nyújtó kötelék. segítséget nyújt. Bowlby szerint a szülővel folytatott interakciók során fokozatosan épül fel reprezentációja arról. miközben fenntartja a biztonságos kötődési kapcsolatot. hanem önmagáról is. A gondozói bánásmód nyomán a csecsemő nem csak a kötődési személyre jellemző viselkedésekről alkot képet. a közelségkeresés. a kisgyermek érzelmi megnyilvánulásaira adott gondozói válaszok rendszeressége és tartóssága alakítja a kötődési kapcsolat minőségét. kielégítik érzelmi szükségleteit. Ezek következetes helytelenítése mellett bátorítja az alternatív viselkedések megnyilvánulását. A szenzitív gondozó nem utasítja vissza a kisgyermek nyílt érzelemkifejezéseit. Az eljárások sokaságáról kiváló áttekintést nyújt Solomon és George (2008) munkája. és méltó mások törődésére és szeretetére. A három év körüli gyermekek többsége a szülői magyarázatot elfogadva megérti és sírás nélkül viseli.

a kötődés szempontjából lényeges információkat beépíti a meglévő struktúrába. amelyekben egyidejűleg mérték ezeket a mutatókat. az énkép és a szociális kapcsolatokban mutatott viselkedés összefüggése. A gondozó elutasítása miatt nem tartja magát szeretetre. illetve annak erőssége és előjelezhetősége a további kutatások tárgya. Mivel nem tudja megfelelően szabályozni az érzelmeit. az érzelmi igényeket következetlenül kezelő magatartása azt a képet alakítja ki a gyermekben. törődésre méltónak. ha azok eltúlzottak és gyakran juttatja kifejezésre őket. és a szoros kapcsolatokban gyakran bizalmatlan. és mivel nem tud viselkedésének szervezésével hatékonyan alkalmazkodni a gondozóhoz. de „tökéletes” önképet jelenített meg. hanem egy állatot ábrázoló bábfigurát használva felelt a gyermek a kérdezőnek. Ugyanakkor mindkét bizonytalan (elkerülő és rezisztens/ambivalens) kötődési csoportra jellemző volt. mert a kezdeti tapasztalatok alapján felépült struktúra egyre inkább csak azo- . így a kapcsolatokban nem számíthat másokra. ahol nem közvetlenül. A szülő kiszámíthatatlan. és a szoros kapcsolatokba vetett bizalom hiánya miatt később is kerüli a mély érzelmi kötelékek kialakítását. Énképét az alacsony önbizalom és a negatív önértékelés is jellemzi. A belső munkamodell csecsemőkorban még viszonylag egyszerű kognitív struktúra. hogy a közelségre és törődésre irányuló igényeit csak akkor veszik figyelembe. hogy az anya-gyermek kapcsolatról biztonságos kötődési reprezentációval rendelkező gyermekek pozitív önképet festettek magukról egy olyan eljárásban. hogy a gyermek negatív. és azt találták. vagyis mintegy információszűrőként működik. A csecsemőkorban kialakult modell azért állhat ellen a későbbi változásoknak. a szociális interakciók során könnyen válik indulatossá és feldúlttá. és az énképet jellemző reprezentáció hároméves kor alatt még kialakulóban van. így énképét az önbizalomhiány jellemzi. hanem befolyásolja az egyén kötődéssel kapcsolatos észlelési folyamatait. miközben az újabb. tehetetlenség és inkompetencia érzés alakul ki benne. inkább önmagára kell hagyatkoznia. félelemkeltő szülői viselkedés a gyermeket folyamatos szorongásban és aggodalomban tartja. A kötődés folytonossága és változása Bowlby elképzelései szerint a belső munkamodell nem csak a kötődési kapcsolatot és a gyermek önképét reprezentálja. folyamatos elismerést és megerősítést vár. Verschueren és munkatársai (1996) például holland ötéveseket vizsgáltak. Az atipikus. Óvodáskorban azonban szerepjáték vagy verbális feladatok segítségével már jól vizsgálható a gyermek önmagáról alkotott képe. Vágyik a szoros érzelmi kapcsolatokra. amelyekben azonban bizalmatlan. percepcióját is. A gondozó elérhetőségének bizonytalansága miatt a kapcsolat fenntartására kell figyelnie.345 esetén nem kap támogatást. A kötődés. Az énkép és a kötődés közti összefüggéseket eddig olyan empirikus vizsgálatokban mutatták ki. és fenntartásuk érdekében a túlzott közelség és függőség árán is hajlamos alávetni magát a másik fél akaratának.

alig néhány éves időszakot felölelő csecsemőkori és kisgyermekkori követéses vizsgálatok eredményei arra a fontos tényre mutatnak rá. az exploráció és egyes fiziológiai válaszok szabályozásával Az ismertetett csecsemőkori kötődési mintázatok felfoghatók olyan viselkedési stratégiáknak. a család szociális körülményei.: Összefüggések az érzelmek. és a meglévők is elsősorban alacsony szociális rizikójú családok csoportjaira épülnek. amikor a korai bizonytalan kötődés a későbbiekben biztonságos kötődésre módosul. hogy a kisgyermek nagyon korai időszakban kialakult kötődési mintázata egy életre mindenképpen optimális vagy kedvezőtlen pályára terelhetné a fejlődést. Main és Cassidy (1988) egy észak-amerikai vizsgálatban talált jelentős stabilitást. negatív életesemények magyarázhatják. a gyermek biztonságosból elkerülővé válik) olyan környezeti rizikótényezők. a „kötődési személyre szabott” stratégiát használ – például egy olyan közepes stresszt kiváltó ese- . terápiák nehézsége abban rejlik. hogy a koragyermekkorban kialakult kötődési mintázat az egyén életútján viszonylag változatlan marad. vagy a szülő gondozói viselkedése . hogy a már kialakult kötődési reprezentáció önmegerősítő folyamatok révén válik egyre stabilabbá. Klinikai szakemberként arra is utalt. ugyanakkor nem tudatos. mint a szülők párkapcsolati konfliktusa vagy válása.ezek feltárása további kutatásokra vár. vagy más traumatikus események. hogy a kötődési kapcsolat kedvezőtlen irányú változását (pl. A korai kötődés korrelátumai I. hogy a kötődést célzó intervenciók. amelyek azt tükrözik. ugyanakkor korántsem állítható. Változhat a stressz és a társas támogatottság mértéke. tehát a csecsemőként biztonságos kötődésű gyermekek többsége 6 évesen is biztonságos kötődést mutatott. Wartner és munkatársai (1994) egy német. Ebből következően Bowlby azt feltételezte. közeli családtag súlyos betegsége vagy elvesztése. Moss és mtsai. így az intervenció a kapcsolati zavarok minél korábbi felismerése és rendszeres kezelése esetén lehet a leghatékonyabb. hogy a kisgyermek hogyan alkalmazkodik a gondozó viselkedéséhez.346 kat az újabb tapasztalatokat építi be. illetve ezek halmozódása (l. milyen következetes. Rövidebb. 2005. 2000) nem talált folytonosságot 15 hónapos és 8 éves kor között. amelyek megerősítik a – tudat számára nagyrészt elérhetetlen – modellt. hanem jelentős szerepe lehet a családi környezet és a tágabb szociális-demográfiai faktorok állandóságának is. Elmondhatjuk tehát. 2000). hogy a kötődés folytonosságáról alkotott feltételezést részben bizonyították a kötődési elmélet keretében végzett követéses vizsgálatok. Ugyanakkor jóval kevesebbet tudunk arról. Nem végeztek nagy számban a gyermekek kötődésének minőségét csecsemőkorban és kisgyermekkorban (5–8 év) egyaránt vizsgáló longitudinális kutatásokat. Bar-Haim és mtsai. míg egy svéd kutatás (Bohlin és mtsai. mi állhat a kedvező változások hátterében. hogy a kötődés stabilitásának hátterében – legyen az stabil biztonságos vagy bizonytalan kapcsolat – nem csupán az anya-gyermek interakciók minőségének folytonossága húzódik. Feltételezhető az is.

A szenzitív szülő megfelelően észleli és értelmezi a csecsemő érzelemkifejezéseit (pl. mind negatív érzelmeinek megnyilvánulásait. és célja elérése érdekében maga is alakítsa. hogy érzelmeinek és az érzelmekkel kapcsolatos viselkedésének szabályozásában támaszkodjon a kötődési személyre. igazodva gondozójának bánásmódjához. a figyelem és a megismerési folyamatok szabályozásának egyidejű és hosszú távú fejlődése is részben összefügg a kötődési kapcsolat alakulásával. és az interakciók során testi vagy verbális kontaktus révén optimális szintre erősíti vagy csökkenti ezeket az érzelmi állapotokat. önreguláció A kötődési kapcsolatokban szerzett tapasztalatok hatást gyakorolnak a csecsemő érzelemszabályozási képességének fejlődésére. A biztonságos kötődési kapcsolat azt tanítja a csecsemőnek. 1985). Ebben az értelemben a koherens kötődési mintázatokat a gondozóhoz mint környezethez. Érzelemszabályozás. miként szabályozza érzelmeit célja – a kötődési személy közelségének – elérése érdekében. hogy a kisgyermek elsajátítja. örömöt). szeparáció esetén sírnak). . Ezek a csecsemők így pozitív élményeiket. A kötődés minőségének kialakulása más fontos fejlődési területekkel kölcsönhatásban zajlik. az érzelmek. a II. vagyis érzelmeik nyílt kommunikációja jellemzi őket. mint az ujjszopás vagy a puha tárgyakhoz való odabújás a felnőtt segítsége nélkül is megjelenhetnek a fejlődés során – a gondozói viselkedés. azt vidáman megmutatják neki). Ugyanakkor a gondozó viselkedésében fellépő változatosság megkívánja a csecsemőtől. így – bár az önmegnyugtatás egyes formái.347 ménnyel való megküzdés során. és viszont: az érzelemreguláció egyes aspektusai a kötődési stratégia működésének szolgálatába állnak azáltal. kötetben). örömüket éppúgy megosztják a szülővel (pl. szervezze viselkedését. ha érdekes játékot találnak. hiszen a csecsemő a szülő szenzitivitásával vagy inszenzitivitásával kapcsolatban szerzett tapasztalatai nyomán építi fel azt a viselkedési stratégiát. mint az Idegen Helyzet (Main és mtsai. elsősorban a szülő szenzitivitása. mint a stresszhelyzetben jelentkező negatív érzelmeiket (pl. félelmet. Az adott stratégia nem kizárólag a kötődési viselkedés és reprezentáció szerveződésében nyilvánul meg. dühöt. Lakatos. amelyet nyugtalanság vagy stressz esetén alkalmaz. jelentős szerepet játszik a kisgyermek érzelemregulációs stratégiájának alakulásában (részletesen l. Az újszülöttek nincsenek birtokában minden olyan képességnek. így az exploráció. mert a gondozó következetesen csillapítja vagy megszünteti negatív érzelmi állapotait. amellyel hatékonyan szabályozni tudnák negatív és pozitív érzelmeiket. A kötődési elmélet szerint a csecsemő célja az elsődleges gondozó folyamatos közelségének és elérhetőségének fenntartása. hogy képes legyen rugalmasan alkalmazkodni ezekhez a különbségekhez. annak elvárásaihoz és viselkedéséhez történő adaptációnak tekinthetjük. kíváncsiságot. Külső szabályozó tényezőként a szenzitív gondozás így megalapozza a csecsemő későbbi hatékony önregulációs képességét. és elfogadja mind pozitív.

a düh szabályozásával az agressziót. a rezisztens kötődésű csecsemők felerősítik negatív érzelmeik kimutatását: ezzel igyekeznek fenntartani a kiszámíthatatlanul elérhető szülő figyelmét. bírálja elkeseredésüket és közeledésüket. hiszen a hatékony érzelemreguláció csökkentheti az új kapcsolatok kezdeményezésekor megjelenő szorongást. amely az adott gondozó mellett bevált és működik. hogy nem mutatja ki nyíltan negatív érzelmeit). modulálni az általa kiváltott negatív érzelmeket. ugyanakkor éppen maga a szülő nem tudja hatékonyan csökkenteni. dühét vagy másokkal szembeni pozitív viselkedését.9 9 A kötődési és érzelemszabályozási stratégiáknak a kisgyermek társas alkalmazkodásával való összefüggését feltáró empirikus kutatásokról e fejezetünk „A korai kötődés korrelátumai II. hiszen csecsemő azzal „tarthatja fenn” a szülő figyelmét és kerülheti el a visszautasítást. Mivel saját érzelemregulációjuk alakításához a dezorganizált csecsemők kapják a legkevésbé hatékony gondozói segítséget. Enyhébb stressz esetén is inkább a gondozónak jeleznek ahelyett. Az érzelemszabályozási stratégia kiépülésének jelentősége a fejlődés szempontjából az. Mindhárom kötődési mintázat esetében az érzelmek regulációja végső soron a kötődési személy közelségének fenntartását szolgálja (az elkerülő kötődés esetében is. és a csecsemő stratégiája tükrözi annak – nem tudatos – megértését. hogy olyan „megküzdési eszköz” a kisgyermek számára. Igyekeznek figyelmük elterelésével. mert megtanulták. az elkerülő és rezisztens kötődésű gyermekeknél is nagyobb kihívással szembesülnek. . hogy melyik az a viselkedés. s mivel stresszhelyzetben összeomlik. hogy hasonló helyzetekben gondozójuk elutasítja.348 Az elkerülő kötődésű csecsemők minimalizálják negatív érzelmeik nyílt kifejezését.” című alfejezetében esik majd szó. A kutatások eredményei alapján a bizonytalan-dezorganizált kötődés nyújtja a legkevésbé optimális kereteket az érzelmi fejlődéshez: ezek a csecsemők stresszhelyzetben nem tudnak olyan stratégiát fenntartani. mások érzelmi állapotainak megértése és a pozitív szociális viselkedésformák révén pedig elősegíti az empátia megnyilvánulását. hogy maguk próbálkoznának a regulációval. például tárgyak manipulációjával. A szülő atipikus. ezért ez a képesség náluk sérülhet leginkább. Velük ellentétben. vagy eleve nincs hatékony érzelemszabályozásuk. A kutatások a kötődési kapcsolat alakulásával összefüggésben különösen a szociális interakciók szabályozásának terén betöltött szerepének vizsgálatára irányulnak. maguk szabályozni érzelmi állapotukat. amely koherens alkalmazkodást biztosítana a gondozóhoz. ezzel viszont megerősítik a kapcsolatban kialakult függőségüket. empátiáját szabályozni tudja. amelynek segítségével félelmét. ijesztő/ijedt viselkedése szorongást és félelmet gerjeszt.

mint a biztonságosan kötődőké. és saját elképzeléseinek megfelelően próbálja irányítani az interakciót ahelyett. Ez az eredmény alátámasztja. Grossmann és mtsai. A biztonságos kötődési kapcsolatban a gondozó biztonságos bázis a környezet felfedezéséhez és a világgal való ismerkedéshez. hogy a kötődés és az exploráció korai életkorban kialakult egyensúlya befolyásolhatja későbbi felfedező viselkedést. korlátozza a csecsemő önállóságát és a kapcsolatból kitekintő érdeklődését. mint a csecsemőkorban biztonságos vagy elkerülő társaik (McElwain és mtsai. addig a rezisztens kapcsolatban a szülő inkább gátolja. hiszen a kötődési személytől eltávolodva az elkerülő és a rezisztens kötődésű gyermekek is szoronganak a gondozó „vészhelyzetben” való elérhetősége miatt. hogy szükség esetén a kötődési személy elérhető és segítséget nyújt. kihívást jelentő helyzetekhez. gyakran tereli el a gyermek figyelmét. a csecsemőkori pszichomotoros fejlődést és az óvodás-iskoláskori kognitív képességeket (IQ ) mérő mutatók nem különböznek a három koherens kötődési csoportban. A magabiztos exploráció során a kisgyermekben kompetenciaérzés alakul ki. vagyis képes nyitottan és érdeklődéssel közeledni a különböző. hogy a csecsemő érdeklődését követné. hogy bizonytalan kötődési kapcsolatban a gondozó akkor avatkozik be a gyermek tevékenységébe. támogatva ezzel a csecsemő explorációs tevékenységét. a környezet felfedezésének oldalára összpontosítjuk (áttekintésként l. valódi vészhelyzet híján is a „szoknyája mellett” marad. és az explorációban kevés önállóságot. figyelmünket most az exploráció. amikor az nyugodtan és elmélyülten játszik. vagy tevékenysége közben szakadatlanul figyeli hollétét. A kötődési kapcsolat minőségének befolyása sokkal inkább a nehézséget vagy kihívást jelentő. a gyermek önállóságát. Eközben bízhat abban. Az elkerülő csecsemő nem jelzi ugyan aggodalmát. és a szeparáció alatt is foglalkozik a környezet tárgyaival. Megfigyelték. A kutatók ezért gyakran probléma-megoldási helyzetekben figyelik meg a kisgyermek viselkedé- . A rezisztens csecsemő lehetőleg nem távolodik el a szülőtől. A korai kötődés minőségének hatása az explorációra nem az általános mentális fejlődés szintjén mutatkozik meg. Egy nagyszabású amerikai követéses vizsgálatban azt találták.349 Exploráció és kompetencia a megismerésben Az Idegen Helyzet Tesztben megfigyelhető koherens kötődési mintázatok leírásánál már ismertettük a kötődés és az exploráció viselkedési rendszereinek egymást befolyásoló viszonyát. hogy a rezisztens kötődési múlttal rendelkező hároméves gyermekek anyjuk passzív jelenlétében szegényesebb szimbolikus játékot játszottak és kevesebb figyelmet fordítottak a tárgyi környezet megismerésére. 2003). A kapcsolat fenntartása miatt érzett szorongás elvonja figyelmét a külvilág megismerésétől. A bizonytalan kötődési mintázatokat a szakirodalom kevésbé tekinti optimálisnak az exploráció támogatásában. kognitív képességeit és figyelmét próbára tevő helyzetekben feltételezhető. Míg az elkerülő diádoknál a csecsemő frusztrációja esetén a szülő segítségnyújtás helyett inkább visszahúzódik és túlzott önállóságot vár el a gyermektől. 2008). de figyelme a szorongása miatt mégsem olyan elmélyült. alacsony szintű kompetenciát mutat.

a hormonháztartást és a központi idegrendszert érintő – válaszok is zajlanak. o. hogy alacsony szociális rizikójú népességben a korai dezorganizált kötődés miképpen befolyásolja a figyelmi és megismerési folyamatokat. amelyek egyébként jobban igazodtak a gyermek igényeihez és képességeihez. 2004). Fearon és Belsky. hogy a különböző kötődési stratégiát alkalmazó csecsemőket milyen fiziológiai szintű megküzdési mechanizmusok jellemzik. feltételezhető. Claussen és munkatársainak (2002) kokainfogyasztó anyákkal folytatott vizsgálata pedig kimutatta. Elsőként Matas és munkatársai (1978) írták le a jelenséget rámutatva. Azóta néhány további. hogy egyes kognitív képességeik fejlődése kedvezőtlen irányt vesz (pl. Mivel azonban a dezorganizált kötődésű gyermekek kötődési viselkedési rendszere. Grossmann és mtsai. 862–863.350 sét. egyes kutatók pszichobiológiai vizsgálatokat végeztek az Idegen Helyzet Tesztben résztvevő gyermekekkel. de a negatív érzelmeikkel való megküzdés nehézségei is szerepet játszhatnak. Lyons-Ruth és munkatársai (1990) nagyon alacsony jövedelmű családokat vizsgálva azt találták. A dezorganizált kötődésű gyermekek explorációs tevékenységére hatással lehet szorongásuk és félelmük. 2008. Jelenleg nem rendelkezünk elegendő ismerettel arról. gátolva az elmélyült explorációt. Annak felderítésére. Fiziológiai szintű szabályozás A négy kötődési csoportot jellemző viselkedési és érzelemregulációs stratégiák megalapozzák. hogy a dezorganizált kötődésű csecsemők a kísérletvezetővel folytatott interakciók során a közös figyelmi fókuszt igénylő tevékenységben (amikor például a felnőtt és a csecsemő is ugyanarra a játéktárgyra figyel) rosszabbul teljesítettek. 1996).). mint az organizált kötődésű csecsemők. A csecsemők szívritmusát vagy a nyálból kimutatható kortizol (egyfajta stresszhormon) szintjét mérő kuta- . hogy a dezorganizált kötődésű csecsemők Bayley-féle mentális indexe enyhe fejlődési lemaradást mutatott a gyermekek motoros készségeinek normatív sávba eső alakulásához képest. amikor a feladatmegoldás során a kivitelezés sikere érdekében fenn kell tartania motivációját és szabályoznia kell frusztrációját (Pianta és Harbers. Az általános fejlődési mutatókban eddig nem mutatkozott hátrány az alacsony rizikójú dezorganizált kötődési csoportokban sem. hogy a kisgyermek hogyan tud megküzdeni a stresszhelyzetekkel. mint a bizonytalanul kötődő szülő-gyermek pároknál. köztük idősebb gyermekekkel folytatott vizsgálat is nagyon hasonló eredményre jutott (l. folyamatos készenléti állapotban van. A magas szociális rizikó és a korai dezorganizált kötődés együttes jelenléte viszont megnövelheti a kognitív képességek fejlődésének zavarát. hogy a biztonságos kötődési múlttal rendelkező kétéves gyermekek kitartóbban és lelkesebben próbálkoztak egy nehéz feladat megoldásával. és sikeresen támaszkodtak a szülő verbális útmutatásaira. A stresszre adott viselkedési válaszok hátterében fiziológiai szintű – a keringést. és mivel ezek a gyermekek a legérintettebbek az érzelemreguláció diszfunkciójában. McElwain és munkatársainak fent említett vizsgálatában például erre a kötődési csoportra vonatkozóan a játéktevékenységben semmilyen eltérés nem mutatkozott.

2008). továbbá a Bucharest Early Intervention Projectből származó közleményeket: www.: Összefüggések a személyiségfejlődéssel és a társas kapcsolatok alakulásával A korai kötődés minőségét leképező belső munkamodell funkciója csecsemőkorban lényegében az adott kötődési kapcsolat fenntartására és szabályozására korlátozódik. hogy a korai fejlődésre ható súlyos kockázati tényezők a mentális egészség mellett az idegi-hormonális működésre is hosszú távú hatással lehetnek. és a csecsemő védelmét. Fox és Hane.351 tások eredményei arra utalnak. ahogy azt a biztonságosan kötődők teszik (áttekintésként l. hogy a stressz idegi és hormonális szabályozása ezeknél a gyermekeknél eltér a szokványostól. A korai kötődés korrelátumai II. továbbá mindez milyen mechanizmusokon keresztül hat a formálódó kötődési kapcsolat minőségére és a fiziológiai szabályozás alakulására (l. org/publications. de ha az egyén adott helyzetben alkalmazott viselkedési stratégiája hatékony. hogy a szeparációs helyzet az elkerülő gyermekekben is szorongást vált ki. hogy az IHT alatt kortizolszintjük jelentősebb emelkedést.htm. valamint túlélését szolgálja. 2005). . kötetben). befejezése után pedig csak jelentéktelen csökkenést mutatott. Stressz hatására a kortizol mennyisége megemelkedik a szervezetben. ugyanakkor a dezorganizált kötődésű csecsemőknél azt találták. betegség vagy más 10 L. és fiziológiás reakciójuk hasonló a többi csecsemőéhez: bár minimalizálják kötődési viselkedésüket. Ez az elsődleges funkciója 3-6 éves korban továbbra is erőteljesen érvényesül. szívritmusuk szaporábbá válik. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt. Spangler és Grossmann (1993) munkája mutatott rá elsőként arra.macbrain. Az Idegen Helyzet Tesztben a biztonságosan kötődő csecsemőknél több kutatás is kimutatta ezt a fiziológiás mintázatot. anyai depressziónak) kitett óvodáskorú gyermekekkel végzett pszichofiziológiai kutatások arra utalnak. kortizolszintjük pedig megemelkedik. akkor a hormonszint ismét lecsökken. hogy a csecsemő önszabályozási képességét befolyásoló veleszületett tulajdonságok milyen kölcsönhatásban vannak a gondozói bánásmód minőségével. hogy a bizonytalanul kötődő csecsemők nem képesek a kötődési kapcsolatot a fiziológiás stressz csökkentésére használni oly módon. ma még azonban nem ismerjük az eltéréshez vezető pontos fejlődési utat és mechanizmust (Putnam. a jelen és a II. még Lakatos. Súlyos és krónikus rizikótényezőknek (fizikai vagy szexuális bántalmazásnak. és további vizsgálatok szükségesek annak alaposabb feltárására. Fiziológiai válaszreakciójuk tehát alátámasztja. hogy a stressz leküzdésére nem rendelkeznek hatékony viselkedési stratégiával.10 Annyi mégis bizonyosnak tűnik. hogy az IHT-ben eddig végzett pszichofiziológiai kutatások nem hoztak teljesen egybecsengő eredményeket. vészhelyzet.

és maguk is kooperálnak az interakciók során. gyakrabban ellenségesek és távolságtartóak társaikkal. NeményiHerczog. 2008). és különböző szociális helyzetekben. és kapcsolataikban az esetleges konfliktusok megelőzése vagy elkerülése érdekében gyakran választják a túlzott engedelmesség és irányíthatóság stratégiáját. a II. kiszámíthatatlan. kötetben. esetleg rosszindulatúan bánik velük. Az elkerülő kötődésű gyermekek arra számítanak. és hatást gyakorol másokkal folytatott interakcióinak jellegére. ezért nyitottan közelítik meg a szociális helyzeteket. amelyek támogathatják vagy hátráltathatják a szoci