P. 1
Fertőtlenítés, sterilizálás

Fertőtlenítés, sterilizálás

|Views: 111|Likes:
Published by Beáta Nagy
ek
ek

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Beáta Nagy on Mar 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial
List Price: $0.99 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

12/13/2015

$0.99

USD

pdf

text

original

Fertıtlenítés, sterilizálás

Ápolástan II.

A fertızés lánca
Fertızı ágens Tartózkodási helye (emberi szervezet, váladékok) Kimeneteli kapu (nyh., bır, váladékok, légutak) Átviteli mód (érintkezés, levegı) Behatolási kapu (nyh., bır sérülése, sebek, légutak, eszközök, stb.) Fontos a tovább terjedés megakadályozása!

Fertızés lefolyása
Inkubációs idı Prodromális szakasz Aktív szakasz Rekonvaleszcencia szakasza Betegség kimenetele: teljes vagy részleges gyógyulás - exitus

nem is lappangott. Iatrogén ártalom (orvos okozta) :a terápiás vagy diagnosztikus ellátás során kialakuló fertızés Sorrorigén ártalom (nıvér okozta) :ápolási tevékenységek során átvitt betegség.Nosocomiális fertızések Akkor beszélünk nosocomiális fertızésrıl. és az egészségügyi ellátás következtében vagy attól függetlenül létrejön. . ha a fertızés a beteg kórházi felvételekor még nem volt jelen.

Gyakoriságuk a bejelentések és irodalmi közlések szerint 1és 25% közötti.Nosocomiális infekciók Kórházban szerzett fertızés. A fertızés a betegfelvételkor még nem volt jelen és nem is lappangott. . fogékony szervezet. amely a kezelés alatt alakul ki. vagy a kórházban szerzett mikroorganizmus okoz. Minden eü.-i intézményben mőködik higiénés bizottság és higiénés fıorvos. terjedési mód. következményeinek helyreállítása kialakulásához szükséges :fertızı forrás. Fontos a megelızés és a kialakult inf.

Nosocomiális fertızések Leginkább veszélyeztetettebbek: Idıs beteg Haematológiai beteg Daganatos beteg Citostatikum kezelés alatt állók Chronikus betegek Kora és újszülöttek Polytraumatizáltak Legyengült immunrendszerő betegek Diab.mell. Elnyúló kórházi kezelésben részesülık .

-i dolgozó kezeli Tartós kórházi ápolás . katéter stb.) Széles spektrumú antibiotikum alkalmazása. fertızés kialakulásának kockázatát növeli Több egyidejő betegség Számos invazív beavatkozás (dg és sebészi9 Sok invazív eszközzel (infúzió.A nosoc. rezisztens kórokozók kialakulása Nem kielégítıen asepticus vagy elégtelen kézmosást végzı egészségügyi személyzet A beteget több eü.

MRSA(metacyllin rezistens st.coli.A leggyakoribb nosocomiális kórokozók E. Kleibsella.kanül. Pseudomonas (lég és hugyúti fert.aureus. légúti betegség) .) Staphylococcus aureus.) :seb fertızés. iv.

Az egészségügyi személyzet legfontosabb nosocomiális fertızései Hepatitis B/C HIV Légúti fertızések Gastrointestinalis fertızések TBC MRSA Kolonizáció (bır. orr üreg) .

5C)haemocultura Húgyúti fertızés tünetei.38. .. katheter eseténvizelet tenyésztés Sebfertızés-sebváladék Az antibiotikum terápiát célszerő elkezdeni a tenyésztés eredményének megérkezése elıtt.A fertızés felderítésének módja Mikrobiológiai tenyésztés Hosszan tartó láz (4órán át min.

felszerelése.Higiénés rendszabályok Épületek tervezése. berendezése Munkarend Rendszeres fertıtlenítés Aerogen és cseppfertızések megelızése .

kórterem.széklet. mőszer. A fertızıdés lehet: -exogén contaminatio: a beteg környezetébıl származó pl.Asepsis Minden olyan eljárás. melynek célja a fertızés kialakulásának megelızése.köpet . tevékenység. levegı -endogén contaminatio: magából a szervezetbıl induló pl. tályog.

. beteg elıkészítése. zsiliprendszer. higiénés kézfertıtlenítés stb. sapka. maszk.steril eszközök. egyszer használatos eszközök alkalmazása. bemosakodás mőtéthez.Asepsis Magába foglalja pl. mőtéti terület izolálása.

Pl. gız. fertıtlenítési eljárások. csíramentesítés. plazma). sugár. (eszközök.Antisepsis Olyan tevékenység melynek célja a már jelenlévı kórokozók elpusztítása. hılég. vakcinák alkalmazása . berendezések) sterilezés (gáz. a továbbterjedés megelızése. baktericid anyagok használata Antibiotikumok. Bakteriosztatikus. sterifiltráció. a fertızések kezelése. fertıtlenítés.

Ide tartozik:.éjjeli szekrény. infúziós állvány stb) -azok a felületek amelyeket az ellátást végzı személyzet érint gyakran( ajtókilincs. nıvérhívó) (WHO) . nyomógombok. vagy az eü.a beteg bıre -azok a felületek a beteg környezetében amelyeket İ maga.-i személyzet megérint (ágy . monitor.Betegzóna A beteg és az İt körülvevı élettelen környezet.

hogy a kézfertıtlenítı legyen elérhetı. Lényeges.a fertızések tovább vitelének elkerülése miatt. a betegzóna elhagyása nélkül igénybe vehetı. .Betegellátási pont Az a hely ahol létrejön a kontaktus a beteggel és az İt körülvevı környezettel.

azon eljárások összessége. amelyek a külsı környezetbe kikerült kórokozók elpusztítására. fertıtlenítés. .Fertıtlenítı eljárások Dezinfekció. illetve fertızıképességük megszüntetésére irányulnak.

A fertıtlenítı eljárás hatékonyságát befolyásolja Alapvetı feltétel a fertıtlenítı hatás eléréséhez: a fertıtlenítı szer és a fertıtlenítendı anyag között meghatározott ideig fennálló közvetlen kontaktus! Behatási idı Fertıtlenítendı anyag tulajdonsága Fertıtlenítendı anyag szennyezettsége Mikroorganizmusok száma hımérséklet .

Fertıtlenítı eljárások hatáserısségének fokozatai Hatás spectrum Csiraszám csökkentı( szanációs) hatás Baktérium szaporodást gátló (bakteriosztatikus) hatás Baktérium ölı (baktericid) hatás Spóraölı (sporocid) hatás Vírusinaktiváló (virucid) hatás Gombaölı (fungicid) hatás Parazitákat pusztító (paraziticid) hatás .

Fertıtlenítés módjai Fizikai Kombinált Kémiai Speciális eljárások .

sugárzás. szőrés Hıhatás: nedves hı (kifızés). mechanikai módszerek) Mechanikai módszerek: tisztítás. elégetés. száraz hı.Fizikai eljárások Fizikai hatásokat használnak fel a kórokozók elpusztításához (hı. leégetés. kézmosás. gız hatás Sugárzó hatás: ultraibolya sugárzás Germicid lámpával elıállítva . felmosás.

Kémiai fertıtlenítı eljárások Hatását befolyásolja: -Az alkalmazott oldat koncentrációja. vegyhatás. kapilláris aktív hatás Módjai: Fertıtlenítı lemosás Permetezés Beáztatás Átkefélés Elegyítés Dezinficiens hab gázokkal .

Hatóanyag szerint csoportosítás Klór és vegyületei Jód és vegyületei Alkoholok Aldehidek Oxidáló szerek.peroxid vegyületek Felületaktív szerek Lúgok Fenolszármazékok Alkilaminok és származékaik Guanidinek Kombinált hatású szerek .

Leggyakrabban alkalmazott fertıtlenítı eljárások Higiénés kézfertıtlenítés Bırön keresztül történı beavatkozás helyének fertıtlenítése Nyálkahártya fertıtlenítés Váladékok fertıtlenítése Váladék felfogó edényzet fertıtlenítése Felület fertıtlenítés. takarítás Mőszer és eszköz fertıtlenítés .

a kéz bıre szennyezıdött vagy szennyezıdhetett.virucid hatású). ha az alkar ill. Papírtörlıvel töröljük szárazra.Higiénés kézfertıtlenítés szabályai Minden olyan esetben el kell végezni. Majd leöblítjük meleg vízzel. fungicid. alkart 30mp-en keresztül bedörzsöljük. papírtörölközı Végrehajtása: Adagoló segítségével a kezeket. Fertıtlenítı hatású folyékony szappan (antibakteriális. . addig víz ne érje.

sporocid.HIV) 5ml bemosakodó szer bedörzsölése után. alkar is. Végrehajtása: Mechanikus tisztítás:3 perc folyékony fertıtlenítı szappan. folyékony kézfertıtlenítı szer. 1 perc várakozási idı. fertıtlenítı folyékony szappan. Leöblítjük teljesen a könyök irányába. . fungicid.HBV. Fertıtlenítı szeres kézmosás: 5x1 perc folyékony kézfertıtlenítı szerrel (baktericid. víz. A csapot és az adagoló is csak könyökkel érintsük meg.5x.Sebészi. kefe. Eszközei: kefe. Szappanos kézmosás. egyre közelebb végzıdjön a bedörzsölés a kézhez. mőtéti bemosakodás Célja a kéz és az alkar bırén lévı mikroflóra teljes. virucid. a reziduális flóra részleges eltávolítása.

inf. sterilizálás Váladékok kezelése Veszélyes hulladék kezelése Testváladékok levétele. bırfertıtlenítése (inj. antisepsis szabályainak betartása Munka és balesetvédelmi elıírások ismerete és betartása Steril eszközök kezelése. elkülönítés. tárolása Beteg környezetének védelme: látogatási rend. távozás után fertıtlenítés. Higiénés kézfertıtlenítés. mőtét elıtt) . mőtéti bemosakodás. védıeszközök alkalmazása Asepsis. textíliák kezelése.Higiénés elıírások betartása kórházi osztályokon osztályon Munka ruházat.szállítása Fertızı anyagok. tárolása .

Személyi higiénia szabályainak betartása Kéz Ruházat Cipı haj .

testüregekkel. munkafázisok Elıkészítés: győjtés. az elıfertıtlenítést követıen! . fertıtlenítés Csomagolás .Mőszer és eszköz fertıtlenítés lépései. alkatrészeket.tárolás Sterilizálni kell a nyitott szövetekkel. elıtisztítás. testnyílásokkal kapcsolatba kerülı eszközöket. öblítés Tisztítás. nyálkahártyával.

a kezelt anyagon elpusztul minden mikroorganizmus és nyugvó formái is. amikor az anyag. Cél: a megtisztított. az az állapot. fertıtlenített. megfelelıen csomagolt eszközök. textíliákat. Csak a többszöri használatra gyártott eszközöket. és újra felhasználni! . anyagok csíramentesítése. eszköz. tartozékokat lehet sterilizálni! Egyszer használatos eszközöket tilos sterilizálni.Sterilizálás Steril. átvizsgált. mőszer mentes valamennyi mikroorganizmustól és azok nyugvó formáitól is! Sterilizálás során fizikai.csíramentes. kémiai hatásokat vagy ezek kombinációját alkalmazva.

Asztali hılégsterilizálók .

Sterilizálás módszerei Autoklávozás Hılégsterilizálás Gázsterilizálás etilén oxiddal (ETO) Gázsterilizálás formaldehiddel Plazma sterilizálás Hideg sterilizálás (antimikrobiális oldatban) .

Sterilizálandó anyag elıkészítése Fertıtlenített mőszerek csoportosítás Szárítás Átadás-átvétel dokumentálva. a központi sterilizáló munkatársaival .

.

hónap. nedves csomagot újra kell sterilizálni Szállítás. tárolás során csíramentes maradjon Helyi adottságoknak megfelelıen zárt. nap) Sterilizálásért felelıs személy névjele Jelzés nélküli csomagot kiadni tilos Sérült. aláírással Kiemelı csipesz használata-szárazon tárolva . portól védett.Steril eszközök utókezelése. tárolása Jelöléssel ellátva ”STERIL” Sterilizálás ideje (év.nap) Lejárat idıpontja (év. hónap. fertıtlenített helyen tároljuk Megbontott kötszerdobozból 24 órán át használható fel a rakomány Megbontás idejét fel kell tüntetni.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->