P. 1
Fertőtlenítés, sterilizálás

Fertőtlenítés, sterilizálás

|Views: 110|Likes:
Published by Beáta Nagy
ek
ek

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Beáta Nagy on Mar 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial
List Price: $0.99 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

03/23/2013

$0.99

USD

pdf

text

original

Fertıtlenítés, sterilizálás

Ápolástan II.

A fertızés lánca
Fertızı ágens Tartózkodási helye (emberi szervezet, váladékok) Kimeneteli kapu (nyh., bır, váladékok, légutak) Átviteli mód (érintkezés, levegı) Behatolási kapu (nyh., bır sérülése, sebek, légutak, eszközök, stb.) Fontos a tovább terjedés megakadályozása!

Fertızés lefolyása
Inkubációs idı Prodromális szakasz Aktív szakasz Rekonvaleszcencia szakasza Betegség kimenetele: teljes vagy részleges gyógyulás - exitus

. nem is lappangott. és az egészségügyi ellátás következtében vagy attól függetlenül létrejön. Iatrogén ártalom (orvos okozta) :a terápiás vagy diagnosztikus ellátás során kialakuló fertızés Sorrorigén ártalom (nıvér okozta) :ápolási tevékenységek során átvitt betegség.Nosocomiális fertızések Akkor beszélünk nosocomiális fertızésrıl. ha a fertızés a beteg kórházi felvételekor még nem volt jelen.

vagy a kórházban szerzett mikroorganizmus okoz.Nosocomiális infekciók Kórházban szerzett fertızés. Fontos a megelızés és a kialakult inf. következményeinek helyreállítása kialakulásához szükséges :fertızı forrás. Gyakoriságuk a bejelentések és irodalmi közlések szerint 1és 25% közötti. . A fertızés a betegfelvételkor még nem volt jelen és nem is lappangott. Minden eü. fogékony szervezet.-i intézményben mőködik higiénés bizottság és higiénés fıorvos. amely a kezelés alatt alakul ki. terjedési mód.

Elnyúló kórházi kezelésben részesülık .mell.Nosocomiális fertızések Leginkább veszélyeztetettebbek: Idıs beteg Haematológiai beteg Daganatos beteg Citostatikum kezelés alatt állók Chronikus betegek Kora és újszülöttek Polytraumatizáltak Legyengült immunrendszerő betegek Diab.

-i dolgozó kezeli Tartós kórházi ápolás . fertızés kialakulásának kockázatát növeli Több egyidejő betegség Számos invazív beavatkozás (dg és sebészi9 Sok invazív eszközzel (infúzió. katéter stb. rezisztens kórokozók kialakulása Nem kielégítıen asepticus vagy elégtelen kézmosást végzı egészségügyi személyzet A beteget több eü.A nosoc.) Széles spektrumú antibiotikum alkalmazása.

aureus.) Staphylococcus aureus.coli. MRSA(metacyllin rezistens st.) :seb fertızés. Pseudomonas (lég és hugyúti fert.kanül. iv. Kleibsella.A leggyakoribb nosocomiális kórokozók E. légúti betegség) .

orr üreg) .Az egészségügyi személyzet legfontosabb nosocomiális fertızései Hepatitis B/C HIV Légúti fertızések Gastrointestinalis fertızések TBC MRSA Kolonizáció (bır.

38. katheter eseténvizelet tenyésztés Sebfertızés-sebváladék Az antibiotikum terápiát célszerő elkezdeni a tenyésztés eredményének megérkezése elıtt. ..A fertızés felderítésének módja Mikrobiológiai tenyésztés Hosszan tartó láz (4órán át min.5C)haemocultura Húgyúti fertızés tünetei.

Higiénés rendszabályok Épületek tervezése. berendezése Munkarend Rendszeres fertıtlenítés Aerogen és cseppfertızések megelızése . felszerelése.

széklet. levegı -endogén contaminatio: magából a szervezetbıl induló pl.Asepsis Minden olyan eljárás.köpet . melynek célja a fertızés kialakulásának megelızése. tevékenység. A fertızıdés lehet: -exogén contaminatio: a beteg környezetébıl származó pl.kórterem. tályog. mőszer.

mőtéti terület izolálása. maszk. beteg elıkészítése.Asepsis Magába foglalja pl. zsiliprendszer.steril eszközök. higiénés kézfertıtlenítés stb. bemosakodás mőtéthez. sapka. egyszer használatos eszközök alkalmazása. .

Pl. hılég. a továbbterjedés megelızése. fertıtlenítés. (eszközök. a fertızések kezelése. gız. sterifiltráció. vakcinák alkalmazása .Antisepsis Olyan tevékenység melynek célja a már jelenlévı kórokozók elpusztítása. berendezések) sterilezés (gáz. csíramentesítés. plazma). sugár. Bakteriosztatikus. fertıtlenítési eljárások. baktericid anyagok használata Antibiotikumok.

monitor.Betegzóna A beteg és az İt körülvevı élettelen környezet. infúziós állvány stb) -azok a felületek amelyeket az ellátást végzı személyzet érint gyakran( ajtókilincs.éjjeli szekrény.a beteg bıre -azok a felületek a beteg környezetében amelyeket İ maga. vagy az eü.-i személyzet megérint (ágy . Ide tartozik:. nıvérhívó) (WHO) . nyomógombok.

a fertızések tovább vitelének elkerülése miatt. hogy a kézfertıtlenítı legyen elérhetı. Lényeges. . a betegzóna elhagyása nélkül igénybe vehetı.Betegellátási pont Az a hely ahol létrejön a kontaktus a beteggel és az İt körülvevı környezettel.

fertıtlenítés.Fertıtlenítı eljárások Dezinfekció. illetve fertızıképességük megszüntetésére irányulnak. amelyek a külsı környezetbe kikerült kórokozók elpusztítására. azon eljárások összessége. .

A fertıtlenítı eljárás hatékonyságát befolyásolja Alapvetı feltétel a fertıtlenítı hatás eléréséhez: a fertıtlenítı szer és a fertıtlenítendı anyag között meghatározott ideig fennálló közvetlen kontaktus! Behatási idı Fertıtlenítendı anyag tulajdonsága Fertıtlenítendı anyag szennyezettsége Mikroorganizmusok száma hımérséklet .

Fertıtlenítı eljárások hatáserısségének fokozatai Hatás spectrum Csiraszám csökkentı( szanációs) hatás Baktérium szaporodást gátló (bakteriosztatikus) hatás Baktérium ölı (baktericid) hatás Spóraölı (sporocid) hatás Vírusinaktiváló (virucid) hatás Gombaölı (fungicid) hatás Parazitákat pusztító (paraziticid) hatás .

Fertıtlenítés módjai Fizikai Kombinált Kémiai Speciális eljárások .

leégetés. szőrés Hıhatás: nedves hı (kifızés). sugárzás. elégetés. száraz hı. mechanikai módszerek) Mechanikai módszerek: tisztítás. gız hatás Sugárzó hatás: ultraibolya sugárzás Germicid lámpával elıállítva .Fizikai eljárások Fizikai hatásokat használnak fel a kórokozók elpusztításához (hı. kézmosás. felmosás.

vegyhatás.Kémiai fertıtlenítı eljárások Hatását befolyásolja: -Az alkalmazott oldat koncentrációja. kapilláris aktív hatás Módjai: Fertıtlenítı lemosás Permetezés Beáztatás Átkefélés Elegyítés Dezinficiens hab gázokkal .

peroxid vegyületek Felületaktív szerek Lúgok Fenolszármazékok Alkilaminok és származékaik Guanidinek Kombinált hatású szerek .Hatóanyag szerint csoportosítás Klór és vegyületei Jód és vegyületei Alkoholok Aldehidek Oxidáló szerek.

Leggyakrabban alkalmazott fertıtlenítı eljárások Higiénés kézfertıtlenítés Bırön keresztül történı beavatkozás helyének fertıtlenítése Nyálkahártya fertıtlenítés Váladékok fertıtlenítése Váladék felfogó edényzet fertıtlenítése Felület fertıtlenítés. takarítás Mőszer és eszköz fertıtlenítés .

. fungicid. ha az alkar ill.virucid hatású). Papírtörlıvel töröljük szárazra. papírtörölközı Végrehajtása: Adagoló segítségével a kezeket. Fertıtlenítı hatású folyékony szappan (antibakteriális. addig víz ne érje. Majd leöblítjük meleg vízzel. a kéz bıre szennyezıdött vagy szennyezıdhetett.Higiénés kézfertıtlenítés szabályai Minden olyan esetben el kell végezni. alkart 30mp-en keresztül bedörzsöljük.

folyékony kézfertıtlenítı szer. Leöblítjük teljesen a könyök irányába. virucid. kefe. A csapot és az adagoló is csak könyökkel érintsük meg.Sebészi.HIV) 5ml bemosakodó szer bedörzsölése után. alkar is.HBV. Eszközei: kefe. fungicid. egyre közelebb végzıdjön a bedörzsölés a kézhez. Végrehajtása: Mechanikus tisztítás:3 perc folyékony fertıtlenítı szappan. 1 perc várakozási idı. a reziduális flóra részleges eltávolítása.sporocid. mőtéti bemosakodás Célja a kéz és az alkar bırén lévı mikroflóra teljes.5x. . fertıtlenítı folyékony szappan. víz. Fertıtlenítı szeres kézmosás: 5x1 perc folyékony kézfertıtlenítı szerrel (baktericid. Szappanos kézmosás.

mőtéti bemosakodás. bırfertıtlenítése (inj.szállítása Fertızı anyagok. inf. tárolása . tárolása Beteg környezetének védelme: látogatási rend.Higiénés elıírások betartása kórházi osztályokon osztályon Munka ruházat. antisepsis szabályainak betartása Munka és balesetvédelmi elıírások ismerete és betartása Steril eszközök kezelése. Higiénés kézfertıtlenítés. védıeszközök alkalmazása Asepsis. textíliák kezelése. mőtét elıtt) . elkülönítés. távozás után fertıtlenítés. sterilizálás Váladékok kezelése Veszélyes hulladék kezelése Testváladékok levétele.

Személyi higiénia szabályainak betartása Kéz Ruházat Cipı haj .

öblítés Tisztítás. munkafázisok Elıkészítés: győjtés. elıtisztítás.tárolás Sterilizálni kell a nyitott szövetekkel. nyálkahártyával. alkatrészeket. testüregekkel. az elıfertıtlenítést követıen! . testnyílásokkal kapcsolatba kerülı eszközöket.Mőszer és eszköz fertıtlenítés lépései. fertıtlenítés Csomagolás .

textíliákat. mőszer mentes valamennyi mikroorganizmustól és azok nyugvó formáitól is! Sterilizálás során fizikai. az az állapot. a kezelt anyagon elpusztul minden mikroorganizmus és nyugvó formái is. kémiai hatásokat vagy ezek kombinációját alkalmazva.csíramentes. átvizsgált. Cél: a megtisztított. tartozékokat lehet sterilizálni! Egyszer használatos eszközöket tilos sterilizálni. eszköz. megfelelıen csomagolt eszközök. anyagok csíramentesítése.Sterilizálás Steril. és újra felhasználni! . fertıtlenített. Csak a többszöri használatra gyártott eszközöket. amikor az anyag.

Asztali hılégsterilizálók .

Sterilizálás módszerei Autoklávozás Hılégsterilizálás Gázsterilizálás etilén oxiddal (ETO) Gázsterilizálás formaldehiddel Plazma sterilizálás Hideg sterilizálás (antimikrobiális oldatban) .

Sterilizálandó anyag elıkészítése Fertıtlenített mőszerek csoportosítás Szárítás Átadás-átvétel dokumentálva. a központi sterilizáló munkatársaival .

.

nap) Sterilizálásért felelıs személy névjele Jelzés nélküli csomagot kiadni tilos Sérült. tárolása Jelöléssel ellátva ”STERIL” Sterilizálás ideje (év. nedves csomagot újra kell sterilizálni Szállítás. tárolás során csíramentes maradjon Helyi adottságoknak megfelelıen zárt. fertıtlenített helyen tároljuk Megbontott kötszerdobozból 24 órán át használható fel a rakomány Megbontás idejét fel kell tüntetni. hónap.nap) Lejárat idıpontja (év. hónap. aláírással Kiemelı csipesz használata-szárazon tárolva . portól védett.Steril eszközök utókezelése.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->