Radnóti Miklós

Erőltetett menet
(válogatott versek)
Tartalom
POGÁNY KÖSZÖNTŐ OKTÓBERI VÁZLAT ARCKÉP PIRUL A NAPTÓL MÁR AZ ŐSZI BOGYÓ FÉRFINAPLÓ 1931. ÁPRILIS 19 1931. DECEMBER 8 ÉNEK A NÉGERRŐL, AKI A VÁROSBA MENT VIHAR ELŐTT TÖRT ELÉGIA PONTOS VERS AZ ALKONYATRÓL ESTE A KERTBEN OKTÓBER, DÉLUTÁN ISTENHEGYI KERT ALKONYI ELÉGIA IRÁS KÖZBEN VÁLTOZÓ TÁJ HÁBORÚS NAPLÓ DECEMBERI REGGEL ELÉGIA JÁRKÁLJ CSAK, HALÁLRAITÉLT! HUSZONNYOLC ÉV EZ VOLNA HÁT... HÁROM HUNYORÍTÁS HAJNALTÓL ÉJFÉLIG BÉKE, BORZALOM TEGNAP ÉS MA ALUDJ ŐRIZZ ÉS VÉDJ HIMNUSZ A BÉKÉRŐL ELSŐ ECLOGA HUSZONKILENC ÉV NAPTÁR HISPÁNIA, HISPÁNIA FEDERICO GARCIA LORCA ŐSZ ÉS HALÁL NYUGTALAN ÓRÁN A „MEREDEK ÚT” EGYIK PÉLDÁNYÁRA EGYÜGYŰ DAL A FELESÉGRŐL MINT A HALÁL TAJTÉKOS ÉG TARKÓMON JOBBKEZEDDEL ESŐ ESIK. FÖLSZÁRAD... KÉT KARODBAN MÁSODIK ECLOGA PÉNTEK HARMADIK ECLOGA CSAK CSONT ÉS BŐR ÉS FÁJDALOM EGYSZER CSAK ÉJSZAKA TÉLI NAPSÜTÉS NEGYEDIK ECLOGA TÉTOVA ÓDA A FÉLELMETES ANGYAL MINT ÉSZREVÉTLENÜL ÖTÖDIK ECLOGA NEM TUDHATOM... GYEREKKOR NEM BÍRTA HÁT... Ó, RÉGI BÖRTÖNÖK ZSIVAJGÓ PÁLMAFÁN SEM EMLÉK, SEM VARÁZSLAT A BUJDOSÓ MAJÁLIS TÖREDÉK HETEDIK ECLOGA LEVÉL A HITVESHEZ ERŐLTETETT MENET RAZGLEDNICÁK

POGÁNY KÖSZÖNTŐ Nézd! dércsipte fáink megőszült fején ül most a szél és lengő harangú tornyok között csak megkondúlnak a jámbor imák! Csorgó nyálával békés borjú lépdel még szekerünk után, de már nem kószál szárnyas szavakkal szájunk körül halovány ámen! Megmosakodtunk! tornyok között, fákon pihenő szélben és most megőszült fák közt csókokkal tarkán pogány szemekkel kitavaszodtunk! A testünket nézd! együtt fakad a rüggyel drága hús és napbadobált csókjaink után boldog torokkal így, istentelenül fölsikoltunk!
1930. január 11.

OKTÓBERI VÁZLAT Reggel, fa alatt fagyott verebet tépett a kutyám és napsütött nyári tornyok alatt most sárban jár cifra lábakkal, legény a lány után; ma már dalolva vár testvérei közt régen halottan a nagy fa, sötét erdőkön tüzelésre és leveles, bő élete jajdul a fejsze alatt, mint kispapok őszülő bánata fordúl imásan, miséken lesett fiatal apácák hites, hófehér teste felé, a hűvösödő esti időben; ökörnyál kötött ki újra már szigorú bokrainkon, de a Tiszán még mesélnek dévajos játékról titkosan az árnyak és csöndesen elmulat a táj.
1930. október 6.

2

ARCKÉP Huszonkét éves vagyok. Így nézhetett ki ősszel Krisztus is ennyi idősen; még nem volt szakálla, szőke volt és lányok álmodtak véle éjjelenként!
1930. október 11.

PIRUL A NAPTÓL MÁR AZ ŐSZI BOGYÓ Szőke, pogány lány a szeretőm, engem hisz egyedül és ha papot lát rettenve suttog: csak fű van és fa; nap, hold, csillagok s állatok vannak a tarka mezőkön. És elszalad. Por boldogan porzik a lábanyomán. Pedig fönn a kertek felé feszület is látja a csókját és örömmel hull elé a búzavirág, mert mindig hiába megcsudálja őt egy szerelmetes, szakállas férfiszentség. Tizennyolc éves és ha nélkülem van, hallgatva jár, mint erdős partok közt délidőn jár a nyári víz s csillogó gondot ringat magában arról, hogy sohasem telünk el a csókkal és szomorú. Pirul a naptól már az őszi bogyó.
1930. szeptember 1.

FÉRFINAPLÓ Napjaim tetején ülök, onnan lóg le a lábom, hajamon hófelhő kalapoz és szavaim messze, kakastollak közt portverve menetelnek! Mondják, hogy virrad a gödrök alján, füvek alatt csillogva lesnek a tücskök s napitta pocsolyák helye lelkesedik döngölő léptek után!

3

Talán vihar jön, mert simul halasodva a borz víz, széttette a csönd lábát az út fölött és harcos zajokkal készül marakodni!
1931

1931. ÁPRILIS 19
(ÚJ KÖNYVEMET TEGNAP ELKOBOZTÁK)

Új könyvemet tegnap elkobozták, most egyedül ülök, ujjaim átfonva bokám körül, piros pillét ástam ma babonásan a küszöb alá és lassan elalszom! Emlékszem én! egyszer a tizenhétéves anya, barátom tejetlen asszonya aludt el fáradtan, húsznapos, tejes kislánya fölött így; gyerekingeket álmodott s urának új cipőt! és kedvvel ébredt, ahogy mesék csatái hajnalán kürthangra harcosok! Majd fölébredek én is! kedvesem arany varkocsán sikongat a napfény, lóbálva nő föl árnyam az égig és huszonkét szemtelen évem az éjjel bevacsorázik három csillagot! 1931. DECEMBER 8
(FŐTÁRGYALÁS) Dr. Melléky Kornélnak

Előttem Müller, a nyomdász állt a mérleg előtt, megméretett s hat hónapot kapott. Aztán kiürítették a termet, hogy én kerültem sorra: óvták a népet ragályos verseimtől. Pattogni s köpni szerettem volna, mint a tűz, kit szikkadt emberek űlnek körül fecsegő szalonnák és várakozó kenyerek gyönyörével. Köpködtem volna, mint a tűz, kinek csak szalonnák fényes csöppje jut, mit elforgat magán majd vicsorogva
4

és sütöttem mégis, mint pisla parázs s ők fujtak engem, hogy védekezzem, mert úgy szokás, s hervadjak el, fujt rám az ügyész. Nem észleltetett enyhítő körülmény s két versem nyolc napot nyomott; fölállva hallgattam. Tudták kiktől születtem, hol s mikor; ösmertük egymást és hogy kimentek, mégse köszöntek. Védőmmel álltam s beszélt köröttem néhány barát és néhány mesemondó; félhárom volt már, délután s drukkoló szeretőm szemei kerekedtek az uccán. ÉNEK A NÉGERRŐL, AKI A VÁROSBA MENT Gazellacsapat menekült régen a távoli lankán, mert szerelmes elefántok zajgatták őket, törve a fákat s hízott gyümölcsök haltak a testük alatt. Tüskésre ijedt majom hangja süvöltött zuttyanó ágon s toporzékolt akkor a sűrű vidék! azóta szent hely az és néhol fogatlan ott az erdő! Guggoltak a csöndben alant a faluk, csöndben éltek a négerek is, s anyától anyáig röppent a kerge dongó. Itt született a legény s itt nőtt, a lány is itt született s nőtt, megeste őket a langyos trópusi eső, kerítő ünnepeken egymásra fújta kedvük a jószagú szél! Sétáló fényben a hosszú napon futottak együtt és összekocódtak, majd fekvésük fölé ideges fiútigris kereső dobogása szőtt neszező takarót. Nőtt a legény, mert locsolta a langyos trópusi eső és nőtt suhogva a lány is; szemük kinyílt, mint napra virág, s kedvetlen nézték trombitásfarú véneiket.

5

ne kopjon a sarka fehérek nagy faluján! Indúlt a legény és kiáltott utána a lány: vigyázz! úton harangoz a borzadó szakáll! ugorj a gépek elől! marnak és mesélik a tigris szelleme rajtuk! Sírt a lány és ment a legény. hogy búcsúzni jött a legény. Jó nagyot szakajtott. terjedve lassan s emelve hasát. hatalmas kutyakölyke. boldog álom után reggeli mosdás! Sírt a lány. dalt énekelt! amit kitalált néki. hogy jött a legény. lucskos bánatát szipogva szét a fán: Nézd. tapogatta testén az idegen ruhát és símogatta. Lemászott a lány. hogy ne foszoljon. meg is szakadt bele: teste s lelke is elszáradott bele! 6 . csókkal patkolom harci bakancsod. a másik után míg a falun gond szuszogott. ruhája kitartott. mint szekérről lepottyant. hogy ne lohadjon a merszük! Ültek együtt a vének is. pirúltak a tűznél s főétkeket ettek.Sok négereken hízott teli karaván zötyögött egyik. két melle közé. csókkal szegem be harci ruhád. fán ült a lány és kezeit szorította rívó. csöndes pipa után járt bennük kövéren a traktor. fekete dombok a szélben. És a legény száján kivirágzott a messzi vidék! legények szája vörös koszorú lett s tapsolva állt föl előttük az út! Halál előtt ültek és ültek a búcsú előtt. a sarka kitartott s erején fehérek fene falujában csak a tőke szakajtott.

mit enmagad kapartál tíz kemény körömmel életed köré. dárdákkal dárdás sorsot fenyegettek. a cifra szél beszél felőle fennen és a felleg. . bokorban kígyók fütyörésztek és seregek nehéz szaga szállt: megindultak a néger proletárok! 1932 VIHAR ELŐTT Az ormon üldögélsz s térdeden néked ért ifjú asszony alszik. mert villámlás rengeti már s cibálja a szép kisdedek ágyát s mint ők oly vékonyan és sírva sirdogál most az alvó férfinép. kik a faluban szertefutottak. mögötted szakállas haditettek. vigyázz! kár lenne éltedért s kár világodért. mert takaros csata készül itt. míg körötted körbe-körbe lengett a halál és íme újra leng! s lepotyognak a kert fészkei rémülten a fák tetejéről s minden összetörik! figyeld az eget. forog.a lány. hogy álmára fú a szél. kunyhók füstjéből lobogót. dörmög és fölriad! s bámul rád. jó lesz szerelmed terítni asszonyodra. Szertefutottak és összefutottak. 1934 7 . s hogy meghalt a fa és ki kedvesét várta a fán.Őszült a fa otthon és őszült a fán a lány: megejté őt a nap s nagy tanakodó napokat szült. torkokból harcot sivítottak! Szervezkedtek és dárdákat vertek. ki ébren üldögélsz míg szálldos körötted körbe röpke dörgés.

csapdosva tartotta a buktató ágon a súlyát és elsiratott vékony fütyöléssel. Szeretőm karolásához is gond íze járul s egyre vadabb bennem a szomorúság. titkon hisz egy istent és ahhoz imádkozik értem. július 30.TÖRT ELÉGIA Sík Sándornak 1 Életem írtam kis bottal a porba ott estefelé. De néha azért ő. Békés és harcos könyveim fölött a polcokon s fiókjaim lukán lidércként imbolyg a házkutatás riadalma és apró fényekkel tétovázik: villanjon-é. ha azt hiszi nem veszem észre. 2 Most estébe fordult e sánta vasárnap és itthon ülök. vagy várjon-e még? Hát villanjon! riadalom legyen itt körülöttem! életem emlékei közt két férfi lóg két durva bitón s apró hajakkal sodrott kötél foszlik a súlyuk alatt. S az útontúli lejtőn gyenge bokorra szállt a madár. 1933. S mint hegyi fák ágaiból hajnalra kicsúszik az új ág. 8 . mint záptojás szegények ritkás asztalán és halálig mutatta magam: államat fölkötő kendő takarta kiserkedt szőrözetem végül és oszlottam ott a selyem levegőben. Szörnyü ábra volt. úgy belőlem is vadgalambhangu versekben csúszik ki érettük a sírás. 3 És mindennap újszülött borzalommal élek s oly nyugtalanul. hol két út összefutott. füstölt.

estének is mondhatni már.PONTOS VERS AZ ALKONYATRÓL Kilenc perccel nyolc óra múlt. hogy az árnyék közészorúlt. melyet a fecske ejt. csak hajlik a virág s könnyedén aligha hagyhatja el piros hitét. hogy asszonyomnak nyakán a konty tán olyan. villanva víz szinén és utána rögtön elfelejt. mert úszni véle rest s akit figyelget: a bujdosó nap búvik a magas füvek között. Már éjszakára ágyazott a kert. az álmos sok bogár virágba bútt s a hetyke tulipán álldigálva ágyán. Az este jő s a Tisza csak locsog a nagy tutajjal itt. feketén pillant a Tiszán s beleheli a partokat. mint szusszanó arany pont egy boldog vers után. de büntet is rögtön az ég: szuronyos szellővel üzen. majd szerteszáll és hirtelen sötétebb lesz az út fölött. kigyúlt a víz alatt a tűz és sűrübb lett a parti fűz. pihen a lejtős földeken. Híven tüntet két pipacs. (Így öregszik az alkonyat. hogy nem törik. s mosolyg a szálldosó sötét.) 1934 ESTE A KERTBEN Égen az újhold oly vékonyka most. hogy őket látni még. nem bánja. mint apró seb. elaludt. Könnyen lépek hát s arra gondolok. 9 .

És a lomb makkal felel és feleselget. De nap kacsintgat át fodrán a lombnak. 10 . hogy minden jámbor lombbal veszekszem érte. nem tud a fán maradni. törekedik már s úgy hangosodik szájamon. mely elmossa a makkot s mint fekete szallagot. mint hű lehellet csók után és mint avar között az új fű. gyönge barackág ropog fölöttem s terhével lassan a földre roggyan.* s mióta alszik. keze oly szép. végigsimít a számon s ujját ott tartja három harapós fogamon még. annyi makk hullt a fáról. * Gyarmati Fanni. pucéran áll és félig halottan. fölmordul s elrohan. Így készül az új csend és a csendből odafent sziszegve eső hatnapos esső. kérte. hogy ne beszéljek. mikor átkarolt. kutyám borzol. S verssel térek a házba. mint szentkép keze és gonddal békít a lombbal. mely ha kibomlik.S mondom a verset. 1934 OKTÓBER. Fanni fölébred és álmos szeme kék. vad darazsak dudolnak körül haraggal. hulló makk makkot kerget. ahonnan az asszony fut elém és hordja hó nyakán a kontyot. arany lobogó. Öreg virág vetkőzi sorra szirmait. őrizzem pihenését. megugró árnyat lát a bokron át. úgy köti ránk a novembert. 1934 ISTENHEGYI KERT A nyár zümmögve alszik és a fényes ég magára vonta szürke fátyolát. a költő felesége. DÉLUTÁN Mellettem alszik a tölgy alatt Fanni.

szőke méh. ez a kert is aludni s halni készül. az úton nehéz napom pora száll. 1936 ALKONYI ELÉGIA Ó. Régi halottaimnak húsa fű. halvány árnyat szűl a vastag árnyék. de kérdem ujra mégis. A nap zaja elúszik messzire. lépek s mintha suttogásban járnék. előgurul és tétován megáll föltartott ujjamon a lomha hold. Halálos kört röpül köröttem egy elkésett. Esti béke. s oly megszokott immár a félelem.Ó. fut macskatalpain a tompa fény. alkonyoknak könnyű vétkei: semmittevés és pillanatnyi csönd. Gyümölcsökben a déli nap kering s hűvösen az esti öntözés is. fű és virág s mindenhol meglelem. gyümölcsöt rak a súlyos ősz elé. az álmos hegyek fejére lassan az este ringató folyókat önt. vagy hangos bomba túr a földbe és megtépett hússal hullsz majd szerteszét? Álmában lélekzik már a kert. téged köszöntelek. a hallgató sötét rájukhajolt. Fodrozó füst az ákácok sora. vékony illatukkal álldogálok. 1936 11 . lassú szívemben ilyenkor lágyan szenderg a folyton készülő halál. hiába kérdezem. Sötétedik. S fiatal férfi te! rád milyen halál vár? bogárnyi zajjal száll golyó feléd.

jó szerteütni néha. régi mester. Ó. Kazinczy. március 17. Megáll az úton a mókusbarna barát és fölötte barnán. mint engem undorít e forduló világ és az ordas emberek. véled gondolok most. hirtelen megfordul s becsapja a kaput. csaknem minden nyugodt. Összevissza zaj lesz. Mire újra mozdul. hogy el ne bujdokoljak. épülnek a porban porból kicsi tornyok. de fegyverek között neveltek engem gyilkosok s megszoktam rég a harcot itt és gyáván sosem futottam. bokorba bútt a szél s aludni készül ott. Igaz. egy mókus pattan át. tollas jobbkezemmel s egyre jobban értelek. még a lomb is mormog. ha bőrét hagyja rajta. Bíztatnom kell magam. Aztán figyelmesen mi mozdult: megmered. a táj nagy kalapként hordozza az eget. 12 . A tócsa laposan pislant s a lusta fák madaras szájukat hirtelen kinyitják. mert jó lenne messze és műhelyben élni csak. VÁLTOZÓ TÁJ Tócsába lép a szél füttyent és tovafut. de békében élni is szép lenne már s írni példaképen. 1935.IRÁS KÖZBEN Csak kígyó undoríthat tiszta fatörzset így. Virágszülőként kezdtem én el.

hozod magaddal illatát. S mintha élnél lágy iszapban. éhes felhő falja föl egén az enyhe kéket.Nevetni kész a rét. mosolygós és kövér. úgy féltve átkarol s zokog fiatal feleséged. 13 . gyöngén ring ahonnan asszonyom jődögél. egyre régibb emlékként őrzik gyermeki korod a régi fák. háborúk közt élted le életed felét s most is ellened hajló szuronyok csúcsán villog a rend feléd. félig és félve ülsz asztalodnál. HÉTFŐ ESTE Immár a félelem sokszor sziven érint és néha messzi hír csak néked a világ. 1935 HÁBORÚS NAPLÓ 1. Még álmaidban néha fölötlik a táj. hol szabadság illan át a réteken és reggel. ha ébredsz. s ahogy borul. Gyanakvó reggelek s vészes esték között. Meglát. verseid hona. ha dolgozol. Ritkán. tollal ékes kezed súlyosan mozdul és mindig komorabban. A világ új háborúba fordul. Körben egyre tisztul és folyton csöndesül. az elkergetett fény mindenre visszaül és mi nagy kalapként hordozta az eget: fedetlen áll a táj s felhővel integet. szalad felém a fű közt és a nap szétfutó hajába arany csíkot harap.

s háború jön. s amott az este jő a dombokon. ringó délután. Miről beszélhetek? tél jön. 14 . És hangomra fölragyog és hangom messzehordja hűvös csillag és hűvös esti szél. villám fényinél kiált az őr. akik. * Ó. * Magosban élek s kémlelek: körül borul. hát keményen élek. ha könnyű házuk fölöttük összedől elaggva. később dolgozom. vére hull az égen. a barnuló felhők széleire fehér fodrokat fú a gyönge szél. törten heverek majd. Felhőt öltek. FÁRADT DÉLUTÁN Az ablakon haldokló darázs repül be. KEDD ESTE Nyugodtan alszom immár és munkám után lassan megyek: gáz. úgy vélek én is. lefekszem én is. 3. parázsló levelek tövében ülnek a borszagú. férges föld fekszik szájamban és szememben s testem gyökerek verik át. újat raknak és közben szagos forgácson alusznak mélyeket s reggelente fényes és hideg patakba mártják be arcukat. mint a hideg hegyek között útépítők. gép. lenn. félni nem tudok és sírni sem. ha partot látni vél. Napod fénye már a bokrokon lóg. sárga bogyók. bomba készül ellenem. mégis partokat és lélek! kiáltok fehér hangon én is. alvó asszonyom álmában beszél. Mint hajónak ormán viharban.2. adj nyugalmat. senkise lát.

1935-1936 DECEMBERI REGGEL A vastag ég szobánkba lép és puhán feldőlnek tőle mind aprócska tárgyaink. csendben várnak ránk léceink mélázó szíjaikkal. lassú ébredés. te édes! hat érdes reggel gondja ring s kiúszik ablakunkon. Csöndes szobámba rémült mókus pattan és itt két hatodfeles jambust szalad. korán jön végig az úton az este. egy barna pillanat s eltűnik nyomtalan. jó piszmogás és hűvös. az este a fák ága között forog és egyre dong. Faltól ablakig. fáradt vándorba kap. Mert hó ragyog kint és pehely szöszös pehelyre szálldos ujra. Az utcai csenden át gyerek piroska orráról beszél sok gyöngyös szippanás.4. fehérre hófehér. S mint a szabadság szerszámai. Ó. tiszta ing. ESTELEDIK A síkos égen ereszkedik a nap. óra csengése nélkül. A röpke béke véle tünt. * 15 . hallgatag férgek másznak szét a messzi réteken és lassan szerterágják a végtelen sort fekvő holtakat. Jöttét az éles hold hiába leste: ködöcskék hullanak. Ó. vasárnap reggel. míg épülnek e sorok s egymásra hajlanak. Ébred a sövény.

mint holtrasebzett őzeké. s rágódva régi. délben a füst és pernye közt vakon röppen a fölriadt szárnyasegér. markos sötét kavarog. keríts be lusta ősz. komisz jövőd úgyis kisér és sorsod úgyis lankadó. 1936 16 . díszes őszökön. 1936 ELÉGIA Már arrafelé is őszül. holtak között hallgatag ballagok. konokon élek.Az ég a földig ér! vonulj a hallgatag erdők felé. Várak és fűszálak perzselődnek. Világíts. sápadt fák alatt hosszan vacognak tegnap még símogató patakok. hősi test. A lélek egyre többet elvisel. lobogó vér fut parázs avarra s alatta rémülten fészkel a mag. avagy harci gép dúlja fel meleg helyét s meztelen várja. hogy utólszor tétováz ajkadon elillanó lehelleted s halott arcodra sávokat a hulló bombák árnya von. újszülött rémek s hitek kisérnek és a vándorlófényű csillagok. És holnap már lehet. szívós téli tő. távol égő tartomány! hideg van. vadul rohanó halál szele kél. új szégyent ró szivembe az idő. ahol a szabadság zászlai hullanak. fáradt megfoganni! És ha mégis: földbevert bitó. hogy jöjjön a fagy. Őrizz magány.

Zsugorodj őszi levél hát! zsugorodj. oly mélyről nőttem én. rút kisded voltam én. Ó.JÁRKÁLJ CSAK. kis vadállatot. a mélységből ide. előttem a világ.gyilkosod! öcsémet halva szülted-é. S oly keményen is. ikret szülő anyácska. 17 . nem tudom. halálraítélt! bokrokba szél és macska bútt. . ki megmutatta már. Mögöttem két halott. HALÁLRAÍTÉLT! Járkálj csak. oly árván nőttem én. hogy mennyit ér: mögötte két halott. vagy élt öt percet. mint jámbor. kemény szabadság tágas és szeles tetőire. de ott a vér és jajgatás között úgy emeltek föl a fény felé. merev füvekre ejtik árnyuk a vadlibák. 1936 HUSZONNYOLC ÉV Erőszakos. a pendülő. mint a haramiák. nagy farkasok. mint a széljárta havasok lakói és oly bűntelen. rettentő világ! az égről hideg sziszeg le és rozsdás. a sötét fák sora eldől előtted: a rémülettől fehér és púpos lett az út. tisztán élj te most. akár egy győztes. régi képeken pöttömnyi gyermek Jézusok. mint a sok sebtől vérző. költő.

míg sort a sorhoz űz. s milyen magos az ifjúság! A két halál megérte-é? kiáltottam a kép felé. vakít. erősen tűz a nap. huszonnyolc éve.. emlékeim közt fekszem itt hanyatt. csöndben némaság. Ó mennyi társ. a gyermeket elrémitő. Sziszeg a toll. s hogy nem hiába élek én. árny az árnyban. kiáltottam? már nem tudom mikor. hogy halott vagy. ha este lett s párnáimon vért láttam én. Hívó szavad helyett kígyó szisszent felém játékaim kis útain. hófehér pehely helyett. Milyen mély volt gyerekkorom.Milyen mély volt gyerekkorom. a férfikorba nőttem én. hogy jól van így. ünnepélyes ifju nő. e rémület. hamar halálra növő növendék. Huszonnyolc éves voltál akkor. 18 . mely ott sütött szobám falán. a képen huszonöt talán. anyácska! véres szökevény! Anyácska. Vad versre készülök és rémült csönd kerít. 1937 EZ VOLNA HÁT. Ó árny az árnyban. E ritkán szálló szó. s milyen hüvös. komolykodó. nagy. véres áldozat. tünődő. ez volna hát a termő férfikor? E korban élek. csak szúnyogoktól zeng a lomha fűz.. lepke kezeddel ints felém. s a fájdalomban legtöbbje mégis úri vendég. hogy te tudod. most ugyanannyi lettem én. Huszonnyolc éves voltál akkor.

álmos. 19 . széljárta sziklaszál felé vivő vad út. halálos. míg körültekint. nehézkes férfi váltja fel. fáradt szívem szíve mellett s szememre fú a jólismert lehellet. Körültekint és védő. Így fekszem. mikor derengenek fel a falak. hűs keze néhányszor végigröppen arcomon. ringó félhomály van. 2 Figyelj csak. hármat meg balra lép a lassan ébredő virágcserép. hármat jobbra lépeget az asztalon. és a parton túli hegyekkel aranyszárnyu szellők játszanak. zengő négyszög. de fölébred és felkél a nap. Reménytelen napokra vénülök. Már ébredez. 1937 HÁROM HUNYORÍTÁS 1 Odakinn már setteng a reggel. hős orom. felsírja álmát és már ébredez. a régi villongó költőfiút konok. az ifju asszony arcát fény legyinti. elalszom. fütyölni kezd a fölriadt eresz. a körtében alszik az áram. tüzes csobogó. akit ziháltat már a régi út. végigkutatja fekhelyem és az ablak most csupa rezzenés. Már onnan jő a szél és hozza híreit. és már nem oldoz fel tüskés harag. futó fényben lengő lobogó. álmára gondol s készül a vadnál vadabb világba. virrasztva várom és reménytelen. Ziháltat s a kacér kapaszkodót új váltja fel. szelíd szemén az éber értelem villan megint.Bársony sötétség nem vigasztal. mely túlvisz majd e mély koron.

s a megriadt pohár gyors fényeket irkál a falra s fürge gondokat űz az álomtól kerge gondolat. Esni kezd s a sarkon egy kövér asszonnyal trécsel egy kisértet. higgyétek el. 20 . 1937 HAJNALTÓL ÉJFÉLIG Istenhegyi jegyzetek RÖVIDEN Barátaim. meghalok. alvó címeit most ujraköltöm s tiszta szobámon átalúszik a förtelmes Politika. HAJNAL A szálló porban az úton még csak a hajnali szél kanyarog. s úgyis minden töredék. ha rövid a papír az ember akkor apró verset ír. hogy téged itt ki értett. tele füttyel a táj s fenn a hegyen tüzeket rak a nap. 3 Tegnapi ujság fekszik a földön. s nem tudod. Csattan a víz. Övig mezítlen férfiak állnak a fényben arany patakok partján s aranyban mosdanak. melyhez ép egy-egy szállongó sort vetek. s ujjamig szalad az idegesség. hogy tagjaim az álmot levessék. LAPSZÉLRE Fejem fölött a vén tetőben szú gondolkodik. már egy-egy szó ritmusra lépeget. majd rágni kezd. Már figyelem a távol híreket. S finom fehér fapor pereg a versre. A HÁZ ELŐTT A világot már nem érted. a rövid is elég.

a vén tető aszú fájában alszik most a szú.. kezemre ütnek-é a régi mesterek? 21 . Egyedül. a jó Eduárd. szegényen s jámboran. míg végül elástak ide. S én kérek. ujra kérek s nagy kerek. NYOLC ÓRA Felcsillan az alkonyi kéken a Vénusz s máris jön a hold. De mondd. zsírba mártogatott kenyerekkel settengek és a konyha-némberek szivét lágyítva hangosan nyelek. azt sose várd. szagosat fú felém egy jázminág. Hintázik az alma sötéten az ágon. szél söpri a port. s mélyebbre süppedek le majd a föld alatt. Szárnyukba rejtik csőrük a libák. kérj magadnak. egyedül esel át a halálon. Leírtam s nem merek felnézni most. a mű. S MAJD ÍGY TÜNŐDÖM.. mind tudtam én.GYERMEKKORI EMLÉK Hogy kínáljanak itt. KÉSŐBB (SÍRFELIRAT) Csak éltem itt. Hogy fenn a művemen motoz a surrogó idő. hogy lenn a test megárad és a férges. S a ringató homályban ringó virágon dongat még a dongó. Sosem feledtem el. Készülj. s hogy évre év rakódik. BŰNTUDAT Ringóra dongó. Csak várok és sunyítok. eltemetnek végül itt. hűs sötétben fázik majd a csont is meztelen. de élni mindig élhetetlen voltam és előre tudtam. hogy meghalok: ime. jobbra a konyha. bíztat rokonom.? Éltem.az megmaradt? ESTE LETT Este lett. rögre rög és kőre kő. .

az uccán béke lengett s valami borzalom. a sikongás felhallik egészen a házig. gőzölgő katonák jöttek reggel. de messzire szálltál! ó. 1938 BÉKE. tíz óra volt. fénylő keréken pék suhant és énekelt. hóhaju vénség. A tócsa loccsan és a hold a víz alá bukik. és ma bősz ágyuk. a nap sütött. ÉJFÉLI VIHAR Szél tombol a kertben. gép dongott fenn. tapadó kerekekkel. erős illatok szálltak utánuk. BORZALOM Mikor kiléptem a kapun. akit szerettem és nem él. Erdőkön a síkos avarban a hófogu farkas gyorslábu kis őzre vadászik. (Jaj szőke gyerekkor. férfisorsunk nehéz lobogója. téged sem érlek el! a költő bokáig csúszós vérben áll már s minden énekében utolsót énekel. halott néném jutott eszembe s már repült felettem mind. a délelőtt megállt.ÉJI MOZGOLÓDÁS Halálra rémiti a rég alvó fasort egy felriadt kuvik. tíz óra volt. tíz óra volt. Csend lett.) 1936 22 . sötéten szállt egész seregnyi néma holt s egy árnyék dőlt el hirtelen a házfalon. 1938 TEGNAP ÉS MA Tegnap hűs eső szitált s a térdelő bokorból bíborban bútt elő és lassan vonult a réten át két fölpattant ajku szerető. egy ág leszakadt. homlokukat rohamsisak ótta.

s ezentúl bottal írja verseit szálló homokra távol Áfrikában. vagy Guernica szivemhez éppen oly közel. Úgy írom itt e lassu költeményt. ki ujra kezdi éltét. fájdalom kerít körül fehéren. maradj velem: tiszta szavam sose kormozza be a barna füsttel égő félelem! 1937 23 . hogyha ostobán bombát szorongat minden kerge kéz! Egünkre láng fut és a földre hull az égi fényjelekből olvasó. rémitő gyermekét szoptatja nappal. Mit ér a szó két háború között. De mindenünnen. s mit érek én. aludj! a szikrázó Tejút porában a halál szalad s ezüsttel hinti be az elbukó vad árnyakat. s vígaszul hiába mondod. 1937 ŐRIZZ ÉS VÉDJ Álmomban fú a szél már éjjelente s a hófehéren villanó vitorlák csattogva híznak messzi útra készen. éjjel szederjes mellén a dajka idő.ALUDJ Mindig gyilkolnak valahol. messzi az! Sanghaj. Őrizz és védj. vagy arra fenn a Jupiter! Ne nézz az égre most. akár apályidőn tengert a só. Áfrikából is borzalmas sírás hallik. ne nézz a földre sem. s te hószín öntudat. lehunyt pilláju völgy ölén. fürkésző ormokon. akárhol. mint búcsuzó. fehérlő fájdalom. a ritka és nehéz szavak tudósa. mint rettegő kezed.

ellened! A szőllőszemben alszik így a bor ahogy te most mibennünk rejtezel.HIMNUSZ A BÉKÉRŐL Te tünde fény! futó reménység vagy te. s állj meg fölöttünk is. tarts ki addig lélek. mert megfagyunk e háboruk perzselte télben itt. tudunk-e énekelni még? Ó. jöjj el már te szellős március! most még kemény fagyokkal jő a reggel. Ó. Nyarakra gondolunk s hogy erdeink majd lombosodnak s bennük járni jó. gyereksereg visong. merre vagy? hová tüntél e télből. . Pattanj ki hát! egy régesrégi kép kisért a dalló szájú boldogokról. mely rólad papol s acélt fen szívek ellen. de jaj. csillogó lovak száguldanak a hulló nap felé! s fejünk felett surrog és csivog a fecskefészkektől sötét eresz! Így lesz-e? Így! Mert egyszer béke lesz. ahol az ellenállni gyönge lélek tanulja már az öklök érveit. a réteken zászlós sörényü. védekezz! 1938 24 . forgó századoknak ritka éke: zengő szavakkal s egyre lelkesebben szóltam hozzád könnyüléptü béke! Szólnék most ujra. didergő erdők anyja téli nap: leheld be zúzos fáidat meleggel. és kertjeinknek sűrü illatában fáján akad a hullni kész dió! s arany napoknak alján pattanó labdák körül gomolygó gombolyag.

PÁSZTOR Hallom. sose higgy a bolondnak. hogy nincs aki eltakarítsa. Azt hiszem. Igaz is. Meghalt.undorodom csak. itt a tavasz már! PÁSZTOR Nem tavasz ez még. PÁSZTOR Nem menekült. PÁSZTOR Garcia Lorca halott! hogy senki se mondta nekem még! Háboruról oly gyorsan iramlik a hír. hogy már néha nem is fáj. ha fölötte keringeni kezd a halál és annyi halott hever ott. Vergilius PÁSZTOR Régen láttalak erre. játszik az ég. de mondd. ki siratja. kicsalt a rigók szava végre? KÖLTŐ Hallgatom. S jó. Két éve megölték már Granadában. tam multae scelerum facies. . nézd csak meg a tócsát. csak nemet intett folyton e rendre. elmenekült. asszonyi had.. s aki költő így tünik el! hát nem gyászolta meg őt Európa? KÖLTŐ Észre se vették. mondd? KÖLTŐ Nem menekült. hogy így belepusztult? Hát te hogy élsz? visszhang jöhet-é szavaidra e korban? 25 . úgy teli zajjal az erdő. ha a szél a parázst kotorászva tört sorokat lel a máglya helyén s megjegyzi magának. hova futhat a költő? Nem menekült el a drága Atilla se.. ismerted Federícót. igaz. de ha éjszaka fagy köti tükrét rádvicsorít! mert április ez. megszoktam e szörnyü világot annyira. gyerek és öreg összekötött batyuval fut s földrehasal. Ennyi marad meg majd a kiváncsi utódnak a műből. hogy a vad Pirenéusok ormain izzó ágyucsövek feleselnek a vérbefagyott tetemek közt.. Mért vagy olyan szomorú? nem akarsz ideülni a kőre? KÖLTŐ Még szomorú se vagyok. már elfagytak egészen amott a kicsiny tulipánok. most lágyan mosolyog. s medvék és katonák együtt menekülnek el onnan.ELSŐ ECLOGA Quippe ubi fas versum atque nefas: tot bella per orbem.

Áldjon az ég. míg hazaérek. Mozdul év az éven: a szív ijedt. Álmatlanul feküdtem.várja. ki békén tett-vett s közben tudta meg. de aznap nem békitett meg semmisem. hogy arra fog irtani holnap már a favágó. ritka a farkas is erre. verset szoktam írni én ilyenkor. nem maradt meg semmisem vigasznak. 1938 HUSZONKILENC ÉV Ortutay Gyulának Huszonkilenc év! most csütörtökön volt egy hete. mely jelzi. utána: harminc. az éj megáradt. amennyit eddig éltem? huszonkilenc év? hófehér enyészet 26 . régóta kínzom. húszon ím kilenc s utána ó jaj. amit őrzöl. . kivágják. utolsó huszas évem. nem védi semmi és a házat. az égből fáradt fények hulldogáltak hunyt szememre. Órákat élő lepke szállt le rám s időtlen éltü csillag nézett: mennyi az. tudja. ártatlan Robinzon. a másé. öreg este szakad rám. hogy ennyi lettem. s gyakran el is feleded. ó jaj.KÖLTŐ Ágyudörej közt? Üszkösödő romok. mert hisz a gazda se jött ide hónapok óta utánad. de addig is új levelet hajt. s úgy élek e kerge világ közepén. s rajta fehérlik bár a kereszt. hüvös vize szobámba lomha lepkéket vert be s reszketeg csillagot sodort az ablakomra. eső jött hirtelen. árva faluk közt? Írok azért. szédülés hintáztatott. Jó neked. ledöntik s harsogó vadászat kél ellene s az elbukó nap vérében ázva gyilkos és hallgatag vadászok hallgatóznak. hogy a nyáj. alkonyi lepke lebeg már s pergeti szárnya ezüstjét. Számoltam és motyogtam hajnalig. vad bozótban. már évek óta verssel ünnepeltem e szörnyü fordulót. már évek óta élek így. itt nyugalom van. mint ott az a tölgy él. melyet jó magasra épitett fel.

mert mi verssé lenne. ha többé semmit már nem írsz. nagy folyók tünődve egyre folynak. semmi rossz nem él szivedben. csordul. február 5. mondd? vagy tán a máglyatűznek hiányzik majd a költeményed. kinn a hajnal tétován járkált a púpos hegygerincen.dédelget. 1941. s deltáiknál iszap zsong fodros háttal. február 21. Megvillan az ég. 27 . mondd? . mint gyönge pelyhet lassu szél. nem mindegy. Megvillan a nap. utat váj. Oly feketén teli még. Fölkeltem. víz álmodik a sűrü ringó nád közt s a fényben föllebeg a nap felé egy rózsaszín flamingó. hunyorint. tollát rázza felé s cserren már a veréb. Megvillan a nap. rák épülget benned. drága holmi még nem ült a kamra hűsén sosem tenálad. szinte lecseppen. majd letelepszik a földre. ablakomhoz álltam és kinéztem: előtted húsz év? tíz? vagy semmi sincsen? nem mindegy. 1938 NAPTÁR JANUÁR Későn kel a nap. 1941.szóltam magamra. ringat s úgy emel fel. vagy leszúrnak. teli van még csordúltig az ég sűrü sötéttel. te nem szereztél semmit itt. Roppan a jégen a hajnal lépte a szürke hidegben. végül elolvad a hó. lassan és borzalmas kényelemmel. mégis űznek. füttybe téved? A lepke meghal s lám az égi fény az vándorol időkön által. S íme fehér hangján rábéget a nyáj odakint. FEBRUÁR Újra lebeg.

JÚLIUS Düh csikarja fenn a felhőt. de futnak már a kiscsibék. Nedves hajjal futkároznak meztélábas záporok. A hegyről hűvös éj csorog. MÁJUS Szirom borzong a fán. vadgesztenyék gyertyái fénylenek. lépkednek benne lombos fasorok. a csermelynek arany taréja nő s a fényes levegőbe villogó jeleket ír egy lustán hősködő gyémántos testü nagy szitakötő. 1940. 1941. 28 . ÁPRILIS Egy szellő felsikolt. 1941. fehérlő illatokkal alkonyul. vad. nem bomlanak a folyton nedvesorru kis rügyek se még a füttyös ég alatt. Ó április. 1939. JÚNIUS Nézz csak körül. június 12. ó április.MÁRCIUS Lúdbőrzik nézd a tócsa. február 25. földbe búnak. hálót se sző a pók. vidám. 1941. Tisztatestü hőség ül a fényesarcu fák felett. nincs homlokán redő. fintorog. este lett. apró üvegre lép s féllábon elszalad. február 28. utak mentén virágzik mind az ákác. lehull. kamaszfiús szellőkkel jár a fák alatt. sárgás aranygolyók. s zajong a március. az ég derüs. Megbú a fázós kis meleg. most dél van és csodát látsz. a nap se süt. március 12. Elfáradnak. február 26. A fázós rügy nem bujt ki még.

SZEPTEMBER Ó hány szeptembert értem eddig ésszel! a fák alatt sok csilla. Nesztelenül közelít. csapzott sárga zászlait eldobni még nem meri. Hallani. a perzselőt! a hűs esők előtt. Éjjel a hó esik és angyal suhog át a sötéten. 1939. barna ékszer: vadgesztenyék. 1941. 1940. OKTÓBER Hűvös arany szél lobog. leülnek a vándorok. barna fán vadmirtuszok kis ősz bozontjai. 1941. 29 . július 15. DECEMBER Délben ezüst telihold a nap és csak sejlik az égen. január 14. 1940. Egy kuvik jóslatát hullatja rám. Felhőn vet ágyat már az alkonyat s a fáradt fákra fátylas fény esőz. aranylik fenn a faág. NOVEMBER Megjött a fagy. február 7. február 11. félek? Nem is félek talán. S zizegnek fönn a száraz. Kibomló konttyal jő az édes ősz. Kamra mélyén egér rág. Mind Afrikát idézik. lomha madár. mély havon át a halál. Mókus sivít már és a büszke vadgesztenyén is szúr a tüske. Minden aranysárga itt. Köd száll. a holtak foga koccan. hát lengeti a tengeri.AUGUSZTUS A harsány napsütésben oly csapzott már a rét és sárgáll már a lomb közt a szép aranyranét. sikolt a ház falán. július 21.

Ó suhogó. anyáknak sincsen már fia. hej. 1937 FEDERICO GARCÍA LORCA Mert szeretett Hispánia s versed mondták a szeretők. Páris tetői fénylenek felhő telepszik asztalomra s arcomra nedves fény pereg. s szégyenkezem e lomha sártól s hírektől mocskos alkonyon. az égből nap se tűz. szabadság! ma délután is érted szállt az ének. szomszédból szálló rémület! nem vetnek már.HISPÁNIA. Federico García! 1937 ŐSZ ÉS HALÁL Nagy Etel emlékének Hány súlyos őszt és hány halált.megöltek ők. nem is aratnak és nincsen ott többé szüret. Hispánia! De jönnek új hadak. rámsír az esővert korom. feketeszárnyu háború. 30 . ha kell a semmiből. akár a vad forgószelek sebzett földekről és a bányák mélyéről induló sereg. Madárfió se szól. de mélyben állok mégis itt. csupán véres folyóid futnak tajtékosan. . nehéz szavakkal harcod énekelték az ázottarcu párisi szegények. HISPÁNIA Két napja így zuhog s hogy ablakom nyitom. Népek kiáltják sorsodat. költő voltál. Házak fölött. mást mit is tehettek. mikor jöttek. halálok vad sorát értem meg eddig én! a süppedő avar szagával mindig tömjén is száll felém. Harcát a nép most nélküled víjja.

hét csillag ég körötted és tested körül most hirtelen suhogó kört szalad hét bársonyos vakond a föld alatt. * Az erdő vetkezik és síkos már a rét. * Most rejt a föld.érted is. honnan táncoltál a fényre te? falak tövéből. mondd? te lélekűzte test.. mély sötétből! S miféle szárnyas akarat emelt? mit láthattál. Mi lett belőled lélekűzte test? te dobbanó és röppenő! ki könnyü voltál. szalad. mint a kő. te röppenő és dobbanó! a gyertyák lángja és a friss lehellet táncol most helyetted s . micsoda égi jelt? S mi lett belőled. mint a szellő. kettős búcsuztató! Az alkony most is két emléket ringat..Száll? inkább csak lejt. lejtett utánad az. * Ó. nyirkos. vagy magvait a televény csak télen át. mikor a hűtlen ég tested a hűvös földnek adta át. örökre! mint emlékedet e tépett költemény. míg rá nem hull a hó. körötted hét szép csillag ég. a földrehulló nyár futó szagát s egy jámbor illatét. mint mókust rejti odva. 1939 31 . súlyos vagy. S nem úgy. földönfutó és tömzsi páros illat.

És a pipacs szöszöske szára zöld. sírba se tesznek. higgyétek nékem el. Sziklák fölöttem. mert az igazra tanu. június 1. szétszór a szél és . mint egy riadt veréb. ki tudja. 32 . Olyan. joggal legyez az óvatos gyanu! költő vagyok. hisz énekelnek helyettem kandi ördögök. mit néki mondok és megértik nagyranövő fiak és leányok. kit végül is megölnek. január 10. 1939. EGYÜGYŰ DAL A FELESÉGRŐL Az ajtó kaccan egyet. szélben. 1939. piros a vér és piros a pipacs. a völgy se ringat. a mélyben élek. hogy töredék maradt? Tudd hát! egyetlen jaj se hangzik. hogyha szótlan dünnyögök: ∪ – ∪ – ∪ – sebaj. S higgyétek el. topogni kezd a sok virágcserép s hajában egy kis álmos szőke folt csipogva szól.mégis a sziklaszál ha nem ma. Olyan. mert maga sosem ölt.ki kérdi? ki kéri tőled számon az életed. távol a fényes ég. ó hazám! Árnyékba burkolsz. akkor se. hogy fehér a hó. s nem vigasztal alkonyi tájakon égi játék. . hogy belép. A „MEREDEK ÚT” EGYIK PÉLDÁNYÁRA Költő vagyok és senkinek se kellek. mondd! a halál? . a nap sütött. Némuljak én is el? mi izgat versre ma. s e költeményt itt. néma kövek között. ki csak máglyára jó.NYUGTALAN ÓRÁN Magasban éltem.holnap visszadalolja majd. most völgybe zárod tört fiad.

szálldos a hószinü rém s rázza a fákat. Micsoda ősz lapul mögöttem ujra s micsoda fájdalomtól tompa tél! 33 . január 5. Így lépdelget eléd most ez a versem is. pattog az erdei út mentén a folyó. mind olyan fehérek. tükre sajogva megáll s döfködi partját. Mély barlangja ölén borzas a medve. jajong. körülnéz. épp úgy mint a halál. szép szeretők csontja s el is reped.A vén villanyzsinór is felrikolt. kezében egy nagy mákvirágszirom s elűzi azzal tőlem a halált. csodálkozom. egész nap messze járt. halkan koccan a fagy. teli csönd hallgat utána. hogy élek. Lassan játszik a fagy s mint a halál komoly. halkan toppan a szó. aztán elalél. Meddig tart ez a tél? fázik a föld alatt régi. 1940. majd röpül és zuhan. fúja hideg sötét. Körülnéz néha s felsikolt az év. 1940. Sírdogál a kis őz. MINT A HALÁL Csönd ül szívemen és lomha sötét takar. jegyezni sem birom. sír a kis őz is. ónos a téli ég. jégből gyönge virág pattan az ablakon. TAJTÉKOS ÉG Tajtékos égen ring a hold. Most érkezett. meg-megvillan a hold. mint a verejték. február 27. csipke csak és súlyosan omlik alá. sodorja lomha testét már felé s minden kering. És suhogó. felhők rojtja libeg. hinnéd. Szorgos halál kutatja ezt a kort s akikre rálel.

Megértem azt is. mint régesrégen. Megállok itt a fa tövében. A holdra tajték zúdúl. a rémek útja várt. TARKÓMON JOBBKEZEDDEL Tarkómon jobbkezeddel feküdtem én az éjjel. Meséled. súlyosnak érzem a levegőt. oly hirtelen szakadt rám. majd szavaltam. lombját zúgatja mérgesen. mint születésem előtt. langyos csönd ölel. pihés gyerekkoromban s úgy ringatott szelíden. Feledni kellene. Tizenkettő felé járt s elöntött már az álom. ne vedd el. érthetetlen. S továbbálmodtam akkor. Cigarettát sodrok magamnak. s hanyattfeküdtem némán. mint félelemtől borzas madár rebbenti szárnyát. mikor már felriadtam rémülten és felültem. még nem is volt egészen három óra. de én soha még semmit sem feledtem. Nyakonragad? nem vagyok gyáva. 1941. süvöltve. Hová készültem? merre? milyen halál ijesztett? Te csittitottál drága s én ülve-alva tűrtem. 34 . a két karom kitártam. gondosan. hallgattam. lassan. Nagy és sötétlő számokat írkált a szél a hóra.Vérzett az erdő és a forgó időben vérzett minden óra. ezt is. június 8. S az ág is némán motoz hajamban és ijedten. 1940. április 6. neszekkel teljes. csak fáradt. a nappal fájhatott még. az égen sötétzöld sávot von a méreg. mert kértelek. hogy keringél a vér ütőeredben. ha árnyék leng a kertben. Hallgatok. Lenyúl egy ág. Talán egy más halált. Élek. motyogtam. álmos. gyönge sem.

csak elfeledték. S mint bárki mást. mint vén levelét a vetkező platán? Hisz úgyis elfelejtik. 35 . Ismerem. Nézd a világ apró rebbenéseit. Nap süt. vihogva varrnak felhőskörmü lányok.ESŐ ESIK. a hitvesét is ismerem szagárul. hallgatag. hogy hétfő s kedd oly hasonló. Egy újságlap repül: most csákót hord a szél. Uborkát esznek. A sarkon túl egy illatszerárus árul. Eső esik. január 30. Ló nyerít. Két karomban ringatózol csöndesen. Látom hébe-korba. A tegnapi halott szíveikben mára szépen megfagyott. Felejtik. KÉT KARODBAN Két karodban ringatózom csöndesen. Elődje vén volt már. Meghalt. 1941. Két karommal átölellek s nem félek. Akár a gyökvonást. Két karodban a halálon. Semmi sem segít.. Két karodban nem ijeszt majd a halál nagy csöndje sem. Költőt is feledtek. hallgatlak. Még kávéházba jár. macska nyávog. április 20. Harsan. Két karodban gyermek vagyok. S csattog az olló.. Egy műhely mélyén lámpa ég. Fölszárad. Még él. Nézd a világ apró rebbenéseit. Mit írjak még e versben? Ejtsem el talán. mint egy álmon átesem. 1941. sötét ruhája válla csupa korpa. ha félek. Feledni tudnak jól. Két karoddal átölelsz te. Két karomban gyermek vagy te. FÖLSZÁRAD.

mikor a robbanó és beomló házsorok között a véreres hold fénye támolyog és feltüremlenek mind. Félek ott fönn. hogy fönn is tudd hogy’ élek én. hogy lődöztek barátom. Mindent megírok én.. dühömben már nevettem. Miről gondolkodol.. S ha lesz még majd kinek. Kis híja volt s leszednek s lenn összesöprögetnek. eltünnek s ujra mint a hörgő őrület lecsapnak újra mind! Írok. egy sor is mily kényes és szeszélyes. a macska miákol és az eb vonít s a kis halacska ikrát ürít kacéran. Ha fönn vagyok. az ég is émelyeg s a gépek egyre jönnek. S a kedvesemre vágyom s lehunyva két szemem. míg végül új rajunk feltünt a láthatáron. nincs nékem már helyem e nékem gyúrt világon. 36 . ég s föld között hazátlan. no hagyjuk már. igaz. 1941. emberként éltem én is. ne is tagadd. ki most csak pusztitok.. Irsz rólam? KÖLTŐ Hogyha élek. a lélekzet megáll. míg szállsz fejünk felett? REPÜLŐ Nevess ki. túlzottan megszerettem.. mit is tehetnék.. mit is tehetnék? A költő ír. De jaj. mert bátorság ez is. április 27. elég! Írtál-e tegnap óta? KÖLTŐ Írtam. heverni lenn egy ágyon. a kantinmélyi vad és gőzös zűrzavarban. de visszajöttem nézd! és holnap ujra retteg s pincébe bú előlem a gyáva Európa.. barátod! és összenőtt veled. a védelem erős volt. fogam közt szűrve. hogy most nem hallhatod. a macska miákol és az eb vonít s a kis halacska s a többi. lásd.MÁSODIK ECLOGA REPÜLŐ Jó messzi jártunk éjjel. S a gépet is. lejönnék! s lenn ujra szállni vágyom. akár neked. méhrajként zümmögött a sok vadász felettem.. rémülten a terek. ki érti meg. ha tudnád.. tudom jól. Vagy csak dudolni róla. És te mit tudsz? Semmit! csak hallgatod a gépet s zúg füled. De hisz tudod! s megírod! és nem lesz majd titok. a költő ír. halkan. de egy ütemre fájunk fönn mind a ketten. S egy vers milyen veszélyes.

fehérfogu barna halászok alusznak hajnali munka után a halas ladikok sikos alján. így lettem józanabb. s nem sejti. agyában két golyó. fagyot suhint ma rád. HARMADIK ECLOGA Pásztori Múzsám. odakinn fut a fény. hogy megölték. vad zápor hullt időnként. hogy mi történt. egy hétig folyton ittam. csikorgó hó esett. A harmadik fogoly. a mezőkön némán túr a vakond. egy író ír s hetente eladja a hazát. Az április megőrült. még nem sütött a nap. három barátom elment s mindhárom elveszett. az egyik él. Az április megőrült. Az április megőrült. s kiöntött sok folyó. Szájam körül mosoly. légy velem itt. sokan már elfutottak s a szívük megrepedt.hallom. május 18. vonít a fagy felett. bolond. kis púpjai nőnek a földnek és széptestü. . Gyümölcseink lefagynak. hogy mindent megtorolj! 1941. Az április megőrült. 37 . bár most csak egy álmos kávéházban ülök. Vigyázz magadra. a másik az nem él már. Az április megőrült.PÉNTEK Az április megőrült. Négy napja.

de hogy szivaroznak! Légy velem itt! tanitok s két óra között berohantam elmélkedni a füst szárnyán a csodás szerelemről. hogy nézi a holdat az égen! Pásztori Múzsa. hidd el. Domine! 38 . kihez könyörgött. Görbén nőnek a fák. requiem aeternam dona ei. karmol folyton a bú. segíts! szerelemről zengjem a dalt már. Ime... CSAK CSONT ÉS BŐR ÉS FÁJDALOM BABITS MIHÁLY HALÁLÁRA 1 Látjátok. ó pásztori Múzsa. segíts! Most róla rikoltnak a hajnal kürtjei mind! párás teli hangon zengik alakját. Csak csont és bőr e test. hét ügynök ricsajoz. Csak csont és bőr és fájdalom. bevallja ő is gyötrött éveit. hogy süt a teste. de e hét se riasszon el innen. de egy-két versünk hogyha marad. a gond üli szívüket. azt hittem s fölemelt a magasba. sóbányák szája beomlik.. ujraszül. Balázs. vedd karodba! O. ha elalszom. csöppnyi madárfütty. árva legények. kidőlt fatörzs évgyűrüit mutatja. az ifjú régi tetőkre. görög urna nem őrzi. légy velem itt is e városi berken. szemén hogy villan a nyurga mosolygás. Mint a kiszáradt fát egy kancsali.. De most a nemzeté is csak csont és bőr és fájdalom. s nézd azokat jobbról. június 12.. S akár a megtépett.. mindig. most is. új fájdalom űz a világban. szerelemről írhatok én még? Csillog a teste felém.. segíts! úgy halnak e korban a költők. okos léptekkel hogy jön a sóhaj. hogy ölel. Pásztori Múzsa. a vágy kamaszos vadonába röpített. hogy mozdul. így álmodom én. annyi szenvedés után most pihen e hűvös. ajkán táncos. falban a tégla sikolt. nem jelzi halom porainkat. csak ránkomlik az ég.. barna test.Pásztori Múzsám. sem nemesívű szép. újra csak új! elpusztulok itt hamar én is. mind jogtudor és furulyázni nem tud ugyan közülük már senki. segíts hát! 1941. Pásztori Múzsa.

mi fáj. tudtuk s mégis oly árván maradtunk most a Művel itt. s hogy oly időtlen vagy te. ti fájdalom tajtékai! ti mind. te hold. te konduló harang. Mit szólnál hozzá? .. ha bólintunk: halott már. ki lesz az élő Mérték most nekünk? Hogy összetörte már a fájdalom.. könnyü testű fátyol ó. rák marcangol és szemedben ott ragyog egy messzi és örök dolgokból font világ.lám az eljövő költőnek is. És magasság. s gyászolj megint te csilla szó. hogy meghalsz. És szédület. nézd. S nem érti árvaságunk. de mégis. fáradtan is. ágyadnál nem ült. maradjatok velem: gyászold omló göröngy.. sírj rá a sírra most! jöjj. ha betegen. mint a csillagok. hogy van Babits Mihály?” 39 .. te csillag te lassu pillantásu szó.évek óta már. takard be. 4 Ki nézi most tollat fogó kezünket. hogy: „ki járt kint nála? Ki tudja. s akit már régen elhagyott a hang. minden hiába. Szivet dobogtató. Nem tudja majd. ki félve lép még. Nagysága példa. mondd. lebegő lélek és gömbölyű gyöngy. gyászold meg őt. mint egymástól mi. s nem ült az asztalodnál. Tudtuk. most már a Mű a mérték.2 Szavak jöjjetek köré... ezt a költeményt is. a gyásztól tompa értelem homályán bukdosó szavak. mint jelszót. nem ismert téged. s nem kérdi és nem kérdik tőle sem. . s ti többiek! ti mind! 3 Tudtuk már rég.

1942. a cellán árnyék szalad át. a faág. hallgat a körte. a foglyok. a kéz. kondérok gőzölögnek. fölkel az ősz és lopni lopakszik az éjben. Megsajdul a borda. Némán emelődik a test. béhunyt szeme nem lát több éjszakát. hogy ez itt a halál. kasban a méh. Örök világosság.5 Halott keze nem fogja már a tollat. mint bíbor sülttökök. alszik a pókháló közelében a légy a falon. a férgek a perzselt emberi hús szagát. csak a fal kiabál. beleharsog a szívbe a csönd s a jaj kirepül. S tudja a szív. s érzik ilyenkor az őrök. 1942. 1941. 40 . mögötte a bajra szokott dobogás is elül. április 20 ÉJSZAKA Alszik a szív és alszik a szívben az aggodalom. csönd van a házban. az éber egér se kapargál. hogy az áram mind egy testbe fut össze. kibomló égi láng röppen felé a földi füstön át. augusztus-szeptember EGYSZER CSAK Egyszer csak egy éjszaka mozdul a fal. rózsában a rózsabogár. hideg érem az égen. június 1. alszik a holdban a láng. a fatörzsben a harkály. tudják bent a rabok s tudja az őr odakint. alszik a pergő búzaszemekben a nyár. TÉLI NAPSÜTÉS Az olvadt hó beroskad és szertesündörög. meg a száj. a halál. Mint fegyházban a villany ha kacsint. alszik a kert.

aztán kiköpött a tó. miért vett mégis karjára az idő? S a szív. Kincstári sapka rajtam. december 26. vagy talán meg is halok? lélekként szálldosom majd horzsolván éjt s napot? Árnyékom rámtekint. nem kell a világ! goromba! tompán csap rám a sötét és vág engem a fény! És megmaradtam. KÖLTŐ Születtem.. kevésbeszédü lettem s ritkán vitatkozó. a nap fején kalap. Egyszer el akart nyelni. S mégis itt vagyok.A jégcsap egyre nyúlik. 41 . Mit gondolsz. 1942. hogy annyit bőgtem én.. NEGYEDIK ECLOGA KÖLTŐ Kérdeztél volna csak magzat koromban. tudtam. Tiltakoztam. a szárnyas két tüdő. a máj. a csöppje már nehéz. egy-egy kis tócsa pattan s szelíden égrenéz. míg borong a téli nap.. A fejem rég kemény. S tüdőm erősödött csak. tudtam én! Üvöltöttem.. ó miért? s a rettentő virág nem nyílik még husodban tán a rák. Ó. Felnőttem. . S ott fönn az égi polcon hátrább csuszott a hó. Szabad szerettem volna lenni mindig s őrök kisértek végig az uton. A HANG S a vörheny és a kanyaró vörös hullámai mind partradobtak. S kérdezed: miért? hát nem tudom. a lucskos és rejtelmes gépezet hogy szolgál. Ebédre várok-é.

s az égre írj. A fák között már fuvall a halál. madár. 42 . emelt s leejt a hullámzó idő. hogy elmondjam neked szerelmem rejtett csillagrendszerét. És már tudom. száll. De nyüzsgő s áradó vagy bennem. s láttál.. a lélek szélben égő szárnyait! És megszületni ujra új világra. de már a vihar lehell.. vagy növény. KÖLTŐ Rabságból ezt se látni már. ha megérik. érett gyümölcsök ingnak az ágakon. Hegy lettem volna.. pillangó gondolat. mint a hold karéja nő. s csupán a lényeget. te súlyos szárnyu képzelet! A HANG Ring a gyümölcs. ó hadd leljem meg végre honnomat! A csúcsot ujra. asszonyt és bokrokat. halálra érek én is. lehull. rab voltam és magányom lassan növekszik. s mezítlen ifju asszonyt folyóból partra lépni s egyszer kezedre szállt egy nagy szarvasbogár. Segíts szabadság. A lepkét könnyü szél sodorja. mint a lét. oly biztos és örök. mikor arany gőzök közül vakít s új hajnalokra kél a nap világa. TÉTOVA ÓDA Mióta készülök. Az írótáblák elrepedtek. Még csönd van. emlékkel teli föld. láttál napfényben álló fatörzsön gyantacsöppet. a föld feloldoz. vigasztaló. De haragod füstje még szálljon az égig. s az összetört világ a föld felett lassan lobog.. erdőt. március 15. csönd. tünő istenkedés. egy képben csak talán. Szabad leszek. és néha meg olyan. elnyugtat majd a mély. ha este jött. a hegyre töppedt bokrok közt térdepelni egy jámbor őz-sutát. Szállj fel. ha minden összetört! 1943.A HANG Jártál szellőtől fényes csúcsokon.

Mikor fehér a holdas éj. Boldog. Készül. Fáradt vagy s én is érzem. s elalszol. mert annyit érek én. mint a méreg s csak néha alszik. mintha szöcske pattan. hogy elmondjam milyen. s magától csendül egy üres vizespohár. Ha vélem vagy lapul. hogy ha dolgozom. de benned alszom én is. felfigyelsz. A holdtól cirmos éj mozdul fejem fölött s zizzenve röppenő kis álmokat vadász. majd visszatér a homlokodra. Kezed párnámra hull. suhogó saruban fut a réten s anyám sírjában is motoz. Az őrület. És holnap az egészet ujra kezdem. vékony. szétterül lobogva. amennyit ér a szó versemben s mert ez addig izgat engem. Kikél a lélek aljából és sikongva vádol. hosszú volt a nap. míg csont marad belőlem s néhány hajcsomó. nem vagy más világ. elszáll. mert véled él. óvó tekinteted érzem kezem felett. de rajtam kívül is. álmos szemed búcsúzva még felémint. S még mindig nem tudom elmondani neked. Az álom hullongó sötétje meg-megérint. hiszen szeretsz. Csak újra óvatos ma.mint kőben a megkövesült csigaház. csak annyi. Bennem él. szétnézel s nem tudod ki volt. S idáig hallom én. 43 . bölcs vonal hűs tenyeredben. mit mondjak még? a tárgyak összenéznek s téged dicsérnek. Úgy munkál bennem. S talán lesz még időm. de bátor mihelyt magamra hagysz. Szeress vitézül. Védj meg. A FÉLELMETES ANGYAL A félelmetes angyal ma láthatatlan és hallgat bennem. Hasonlat mit sem ér. május 26. Felötlik s eldobom. zeng egy fél cukordarab az asztalon és csöppje hull a méznek s mint színarany golyó ragyog a teritőn. elalvó nyírfaág. mikor jöttödre vár. Ő az. 1943. mit is jelent az nékem. Pillád hosszú árnya lebben. hajad kibomlik. nem sikolt. hogy változik a sok rejtelmes. De nesz hallatszik.

már szerződést bogoz. Szava mint vízbe kő. egy pillanat csupán. no itt a kés. „Vetkezz tovább! így bíztatott. MINT ÉSZREVÉTLENÜL Mint észrevétlenül álomba hull az ember. ki jókor érkezett. 44 . augusztus 4. Csak látszat rajtad az. megrendelésre fordít. e hölgy kegyeltje az lesz. hullott szivembe tegnap éjszaka gyűrűzve. a bús kamaszt igéző méz és dió helyett. 1943. Sikerre nem kacsint. Már tőle függ örökre meddig s hova. lengve és pörögve. mikor megjött az éjben s vitázni kezdett halkan itt velem. Nyugodni készülődtem éppen. Meztelen álltam. mert tudja. mint börtönével henceg.ne védjen bőr sem. Nyúzd meg magad. ki jobban érti őt. . s kijátsszák lent a padlón a hintázó időt. Valami furcsa illat szállt s hideg lehellet ért fülön. ki érti még lobos szivének sok kalandját. De mégis néhanap felnőttként pénzt keres már. lázítva fojtón: megszülted és belehaltál! Rámnéz néha s előre letépi a naptár sorjukra váró lapjait. te már aludtál. nem fáj. számolgat és protestál s megélni néki is csak a mellékes segít. már múltja van s leül szemközt komoly szeszekkel s apányi lett körötte már egyre több barát.Érdemes volt-e? . egy szisszenés!” S az asztalon felébredt s villogott a kés. egyremegy. Apa és kisfia most együtt látogatják. s a kisfiú lesz lassan. Suttog neki. ki bőrével. kedvence már a mák s a bíborhúsu meggy. nyers hús vagy úgyis és pucér ideg. úgy hull az ifjukorból a férfikorba át.kérdi tőle folyton s felveri. hiszen bolond. eladja verseit.

Élsz-e. hogy dideregtem e vers hidegétől. de megtanulta. És felriadok. s ugyancsak nyaktörő az. ha méltón peng a lant.És tudja. Két bordám közt már feszülő. hiába táncol és csal a forró emberész. Félsorokat róttam. Másról. én se dühöngök. rejtekező éj rámszól: róla beszélj. mert értük dolgozik. reszket ilyenkor s emlékemben oly élesen élnek régmondott szavaid s úgy érzem testi valódat. ÖTÖDIK ECLOGA Bálint György emlékére TÖREDÉK Drága barátom. akár a néma portól csikorgó gyárban élők s műhelyben görnyedők. a gyermekekre gondol. akár odakint Ukrajna mezőin a holtak. hogyha legyintenek és fájdalmasan elfödik arcuk. ha egyszer majd nem él. rossz fájdalom ébred. Az erdőn újra suhog ma a tél vad jóslata. Eltünt. hogy fegyver s szerszám a toll. s hogy eljut így is ő mindenhová. És dobban. Eltüntél. nyáron is lehullhat egy levél. ki tudja? Ma már én sem tudom. S ez az ősz se hozott hírt rólad. és nincs nehéz szivében most semmiféle gőg.koppan a hír. 45 . húznak a súlyos fellegek és hóval teli újra megállnak az égen. És míg tollára dől. másról igyekeztem írni. ma is elmenekültem előle. vagy illat vagy magad is? Már szálldos a hó a mezőkön. mint a halottakét Mégsem tudok írni ma rólad! 1943. hogy rettegtem a szót. De te élsz? csak megsebesültél? Jársz az avarban az erdei sár sürü illata közt. 1943. . s minden megméretik. de a hang már hallgat. sportbajnok nem lehet már. S nem tudnak semmit. dermed a szív bent. november 21. sem kóbor tengerész. ez a rémes. hiába! az éj. ahol mezítlen él a szándék és perzsel a kaland. november 15.

erdőt.. s mi föntről pusztitandó vasút. a járda peremén. nevét is. tornyot. mint fatörzsből gyönge ága s remélem. sötét pincékbe bújva..NEM TUDHATOM. Nagy szárnyadat borítsd ránk virrasztó éji felleg. Hisz bűnösök vagyunk mi. és csecsszopók. hogy merre mennek. de nékem szöcskét. ím itt e kő. piros zászló kezében. hogy ne feleljek aznap. vöröslő fájdalom. Itthon vagyok. s nem tudja. s tudjuk miben vétkeztünk. hol lakott itt Vörösmarty Mihály. testem is majd e földbe süpped el. míg én a dolgozót is. tudom. a régi szerelmek lábnyoma. Ki gépen száll fölébe. nincs műszer. hol áfonya. vagy gyárüzem. hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó. s a gyárak udvarában komondor hempereg. míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja. őrzik. annak térkép e táj. ki dolgáért remeg. mikor. füttyös gyümölcsöst. az bakterház s a bakter előtte áll s üzen. hol és mikép. szelíd tanyát. és ott a park. január 17. az gyárat lát a látcsőn és szántóföldeket. S ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor. de föntről e kő se látható. szöllőt és sírokat. s tudom. mellyel mindez jól megmutatható. 46 . nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt kis ország. virágát is tudom. költők is bűntelen. akár a többi nép. messzeringó gyerekkorom világa. s fojtott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek. Nem tudhatom. a csókok íze számban hol méz. akikben megnő az értelem. s az iskolába menvén. annak mit rejt e térkép? gyárat s vad laktanyát. világít bennük. kik mennek az uton. 1944. ökröt. egy kőre léptem én. Belőle nőttem én. hogy másnak e tájék mit jelent. ki halkan sírogat. körötte sok gyerek. a sírok közt anyókát. de élnek dolgozók itt.

nem bírta más. a tájat. hű voltál hozzá s hozzád az kegyetlen. hordozd szivedben. mert minden arra int: „Ember vigyázz. korsót mond a kép. január 25. kezed nem méláz már a lap felett. vagy tűzfalat. munkás.” 1944. Egy megrémült levélen két vércsöpp csillogott. s az bírta volna még. szived megállt. fölmért s tág világ. De megszökött a test. A sorsod ellenére voltál mester és példakép. bivaly. s a törzsön szédelegve tornázott egy bogár. a külvárost. sötéten színes. hogy más legyen. És hősi a halál. de megtanul majd s többé nem felejt el. csodálatos roncsát a szörnyü tenger. Hivő. igaz. a munkáló idő emel ma már. ló. a dolgozók nehézkes népe feldobott. költő sír utánad s a dési templom és a dési fák. figyeld meg jól világod: ez volt a múlt. a festék megmeredt.GYEREKKOR Már mozdulatlanul lapult az indián. Dési Huber István emlékére Nem bírta hát tovább a roncsolt szív s tüdő a multat és e bomlott éveken virrasztó gondokat. mindegy. 1944. ahogy te. csalódást. emez a vad jelen. hiába omlik rád sír földje most. NEM BÍRTA HÁT. Éld e rossz világot és mindig tudd. üres maradt a karton és a vászon. koporsót. árván maradt világod és világunk. S ha megtanult. hitet. csupán az értelem. okos. 47 . társait.. február 29. Rézbőrü volt az alkony.. hogy mit kell tenned érte. úgy látja majd. de izgalom szaladt még sziszegve fönt a fán s a szél forgatta még a puskaporszagot.

április 5. hogy orruk és faruk egyforma kék. szép és régimódi szenvedés. De minden szétesett. s talán ha köztük élnék.Ó. mint megrepedt cserép. A semmiségbe lép. s szégyenleném magam az emberfaj helyett. 1944. didergő földi testben kuporgó égi lélek. Hát ül és néz. nem tart már formát és csak arra vár. mely hallgatót talál. 48 . nekem is megadatnék a jó halál kegyelme. S tanítna még.ítélni így tanít. RÉGI BÖRTÖNÖK Ó. fennkölt és hősi kép. Mi lesz most azzal. 1944. mily messzi már. régi börtönök nyugalma. mi van. a majmok értenének. aki míg csak él. tanulnám dallamuk és vélük zengenék. . Mert semmit sem tehet. tagolt beszéd. A köd szitál. március 27. csodálkoznék vidáman. ki most mozdulni mer. amíg csak élhet. formában beszél s arról. hogy szétdobhassa rossz szilánkjait. Tudós majmok körében ülhetnék fenn a fán és éles hangjuk fényes záporként hullna rám. bennük még ép az elme. A valóság. És óriás nap égne a megszállt fák felett. halál költőhalál. ZSIVAJGÓ PÁLMAFÁN Zsivajgó pálmafán ülnék legszívesebben.

SEM VARÁZSLAT Eddig úgy ült szívemben a sok. az új falak tövében felhangzik majd szavam. A BUJDOSÓ Az ablakból egy hegyre látok. április 30. vigyáz rám s megvéd. mint tüzes virágok. liheg. fordulj el és legyints. hogy minden összeomlott s elindul mint kisértet. ha kell. 1944. sem varázslat.baljós a menny felettem. a világ ujraépül. búvok. az másról szól. ha megpillantsz. mint alma magházában a négerbarna mag. engem nem lát a hegy. . akár egy üldözött. az már egy messzefénylő szabad jövő felé tör. nem önnön érdekéről. mögöttem jár. de üldözők helyett a lányok kerítik. annak szép. bosszú nem érdekel. könnyüléptű szivében megterem az érett és tünődő kevésszavú alázat. talán most senki sincs. merengj el hát egy percre e gazdag életen. s látom de nem tudom mivégre e régimódi kegy: mint hajdan. május 9. ha lázad. a bajban. De aki egyszer egy vad hajnalon arra ébred. mi hátravan. Hol azelőtt az angyal állt a karddal. 49 . MAJÁLIS A hangraforgó zeng a fű között. és tudtam. hold leng most az égre s virágot bont a meggy. 1944.s bár tiltják énekem. nem nézek vissza többé s tudom. bár minden egyre megy. hogy egy angyal kisér. s hördül. tollamból vers szivárog. rejtett harag. kis holmiját elhagyja s jóformán meztelen. szivemben nincs harag már.SEM EMLÉK. magamban élem át már mindazt. . barátom. kezében kard van. nem véd meg engem sem emlék. Semmim se volt s nem is lesz immár sosem nekem.

.. május 19..... duzzasztja testük sok kicsiny siker s nyugodtan ölnek.. a rettentő szavak tudósa.... hogy talán megszólal ujra mert méltó átkot itt úgysem mondhatna más.. mikor a költő is csak hallgatott... az ország megvadult s egy rémes végzeten vigyorgott vértől és mocsoktól részegen... nemcsak parancsra. csak szendereg az emberséghez méltó értelem.. akár a pestisest. az áruló........... mikor gyermeknek átok volt az anyja. Oly korban éltem én e földön.. a rabló volt a hős...... lemezt cserél. s az asszony boldog volt. Mondjátok hát.. és várta..... 50 .. ha elvetélt.. Lehetnének talán még emberek. hogy nem reménytelen. majd ha ölni kell... ....... kéjjel ölt... az élő írigylé a férges síri holtat. Oly korban éltem én e földön.. befonták életét vad kényszerképzetek...Egy lányka térdrehull. Fiúk guggolnak és parázslanak. s ki néma volt netán s csak lelkesedni rest........ 1944.. ... május 10. míg habzott asztalán a sűrű méregoldat.. Oly korban éltem én e földön. TÖREDÉK Oly korban éltem én e földön. mint ott fönt a fellegek.. Oly korban éltem én e földön. Ésaiás. már azt is gyűlölték.. az ajkukon ügyetlen szép szavak... mikor az ember úgy elaljasult.. s míg balhitekben hitt s tajtékzott téveteg...... . a rossz zenén kis lelke fellebeg s oly szürke... hogy önként.. s rághatta szégyenében ökleit. hisz megvan bennük is... lába még fehér. mikor ki szót emelt.. a háta barna... 1944.. mikor besúgni érdem volt s a gyilkos..... az bujhatott..

de a légysereg elnyugodott már. úgy irom itt a homályban a verset. lásd. szép asszonyi szót. esteledik s a szögesdróttal beszegett. köd száll le csupán barakunkra. Lager Heidenau. Alszik a tábor. szétdarabolt lázas test s mégis egy életet él itt. A tájra rásüt a hold s fényében a drótok ujra feszülnek. férgek közt fogoly állat. vad tölgykerités. Rémhirek és férgek közt él itt francia. s látni az ablakon át. zseblámpát. felszívja az este. Žagubica fölött a hegyekben. Alszik a tábor. a drót feszülését. hogy a fegyveres őrszemek árnya lépdel a falra vetődve az éjszaka hangjai közben. mert nem tudok én meghalni se. a csodákat. ujra a fogság és egy nappal az élet is. szabad emberi sorsot. horkan a felriadó. méla zsidó a hegyekben. Rabságunk keretét elereszti a lassu tekintet és csak az ész. csak sort sor alá tapogatva. s várja a véget. Este van. szakadár szerb. hangos olasz. az tudja. megvan-e még az az otthon? Bomba sem érte talán? s van. hazatér-e? Mondd. mint amikor bevonultunk? És aki jobbra nyöszörg. lengyel. mindent elvettek a Lager őrei s posta se jön. könyvet. mint ahogy élek. megfordul a szűk helyen és már ujra elalszik s fénylik az arca. az enyhetadó. Csak én ülök ébren. barakk oly lebegő. hernyóként araszolgatván a papíron. suhognak az álmok. csak az ész. július 51 . jóhírt vár. aki balra hever. horkolva repülnek a foglyok. Búvó otthoni táj! Ó. élni se nélküled immár. látod-e drága. a bolhák ostroma meg-megujúl. a képzelet itt. Látod-e drága. Szerbia vak tetejéről búvó otthoni tájra. a szép szabadító oldja fel és a fogolytábor hazaindul ilyenkor. Fekszem a deszkán. van-e ott haza még. megtöretett testünket az álom. egy nappal rövidebb. a sűrü homályba bukót.HETEDIK ECLOGA Látod-e. féligszítt cigarettát érzek a számban a csókod íze helyett és nem jön az álom. vaksin. 1944. az is így szabadul csak. Rongyosan és kopaszon. ahol értik e hexametert is? Ékezetek nélkül.

LEVÉL A HITVESHEZ A mélyben néma. Hangod befonja álmom. hát hallgatok. bombázórajok húznak el felettem. bajban élő vad férfiak fegyvert s hatalmat érő nyugalma nyugtat s mint egy hűvös hullám: a 2 x 2 józansága hull rám. nem tudom már. Mindent. 1944. valóság voltál. s kihez vakon. ha kell. s a folytonos veszélyben. S már őszül is. szemed kékjét csodáltam épp az égen. augusztus-szeptember 52 . így vetít az elme. egyszer. súlyos. míg zsong körém felállván sok hűvös érintésü büszke páfrány. ha kell. a hitvesem leszel. s országok útjait. Mikor láthatlak ujra. most bujdokolsz a tájban és szememre belülről lebbensz. Az ősz is ittfelejt még? A csókjainkról élesebb az emlék. zuhanó lángok közt varázslom majd át magam. majdan. Hitvesem s barátom. a háborúba ájult Szerbiából s te messze vagy. kamaszkorom kútjába visszahullva féltékenyen vallatlak. de elborult s a bombák fönt a gépben zuhanni vágytak. amit remélek fölmértem s mégis eltalálok hozzád. de mégis visszatérek. csak messze vagy! Túl három vad határon. bíbor parázson.remélem ujra s az éber lét útjára visszahullva tudom. . némán is eltalálnék. Žagubica fölött a hegyekben. de nem felelhet senki rá a távol. szívós leszek. hogy szeretsz-e? s hogy ifjuságom csúcsán. Lager Heidenau. mint fán a kéreg. csodákban hittem s napjuk elfeledtem. álom lettél ujra. s szép mint a fény és oly szép mint az árnyék. Ellenükre élek. hogy az vagy. mint a zsoltár. s szivemben nappal ujra megtalálom. megjártam érted én a lélek hosszát. s fogoly vagyok. ki biztos voltál. üvölt a csönd fülemben s felkiáltok. hallgató világok.

hogyha hinni tudnám: nemcsak szivemben hordom mindazt. a hegygerincre dobban. s nyárvégi csönd napozna az álmos kerteken. tudatom mélyén fénylesz örökre mozdulatlan s némán. ha volna még! s mint egykor a régi hűs verandán a béke méhe zöngne. és Fanni várna szőkén a rőt sövény előtt.1944. barátom. eltört a szilvafa. és félelemtől bolyhos a honni éjszaka. hanyattfeküdt a házfal. 53 . vad ágyuszó gurul. Cservenka. sörényes ég szalad. hogy várja őt az asszony s egy bölcsebb. vagy korhadt fának odván temetkező bogár. mit érdemes még. de hisz lehet talán még! a hold ma oly kerek! Ne menj tovább. ki földre rogyván fölkél és újra lépked. Pedig bolond a jámbor. s vándorló fájdalomként mozdít bokát és térdet. s a rétek szélein megülve némán riadt pórok pipáznak. torlódik ember. 1944.1944. majd tétováz s lehull. mert ott az otthonok fölött régóta már csak a perzselt szél forog. állat. maradni úgyse mer. s van visszatérni otthon. az út nyerítve hőköl. a lomb között gyümölcsök ringnának meztelen. szép halál. A hegyek közt 2 Kilenc kilométerre innen égnek a kazlak és a házak. Ó. mint akit szárny emel. szekér és gondolat. kiálts rám! s fölkelek! Bor. szeptember 15. Te állandó vagy bennem e mozgó zürzavarban. míg hűl a szilvalekvár. s árnyékot írna lassan a lassú délelőtt. ha pusztulást csodál. de mégis útnak indul. s hiába hívja árok. augusztus 30. miért nem? még visszaszól talán. RAZGLEDNICÁK 1 Bulgáriából vastag. akár az angyal. s ha kérdezed.ERŐLTETETT MENET Bolond. Itt még vizet fodroz a tóra lépő apró pásztorleány s felhőt iszik a vízre ráhajolva a fodros birkanyáj. október 6.

mint húr. . 54 . . .csak feküdj nyugodtan.Így végzed hát te is. Sárral kevert vér száradt fülemen. átfordult a teste s feszes volt már. vad csomókban áll. az emberek mind véreset vizelnek. a század bűzös.1944. október 31. Fölöttünk fú a förtelmes halál. Tarkólövés. .oOo. Szentkirályszabadja.hangzott fölöttem.1944. 4 Mellézuhantam. Halált virágzik most a türelem. ha pattan. október 24. Der springt noch auf. Mohács.3 Az ökrök száján véres nyál csorog. súgtam magamnak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful