P. 1
fejlodesi-diszfazia

fejlodesi-diszfazia

|Views: 54|Likes:
Published by mimoza123

More info:

Published by: mimoza123 on Mar 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/15/2013

pdf

text

original

SZAKSZOLGÁLATI FÜZETEK

GEREBEN FERENCNÉ

A fejlõdési diszfázia és diszlexia tünetegyüttesének szerepe az iskolai pályafutás alakulásában három eset gyógypedagógiai pszichodiagnosztikai vizsgálatának tükrében

IV

Készítette:

GEREBEN FERENCNÉ PH.D.
ELTE Gyakorló Gyógypedagógiai és Logopédiai Szakszolgálat, Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság és Országos Gyógypedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény

Lektor:

NAGYNÉ DR. RÉZ ILONA

Felelõs szerkesztõ: HIDALMÁSI ANNA Tervezõszerkesztõ: DURMITS ILDIKÓ Fotó:

PINTÉR MÁRTA
Mozgásjavító Általános Iskola archívumából

Kiadja: Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány Felelõs kiadó: Tóth Egon

A kiadvány megjelenését az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatta.

ISBN 978-963-87487-1-3

2007 .GEREBEN FERENCNÉ A FEJLÕDÉSI DISZFÁZIA ÉS DISZLEXIA TÜNETEGYÜTTESÉNEK SZEREPE AZ ISKOLAI PÁLYAFUTÁS ALAKULÁSÁBAN HÁROM ESET GYÓGYPEDAGÓGIAI PSZICHODIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATÁNAK TÜKRÉBEN Budapest.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diagnosztikus támpontok . . 7 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . eset: Az expresszív-motoros fejlõdési diszfázia maradványtünetei ifjú korban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 3. . . . . . . . .28 Irodalom . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . .10 3. A fejlõdési diszfázia értelmezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A fejlõdési diszfázia tipológiája . Expresszív-motoros fejlõdési diszfázia diszatriás jellegû artikulációs zavarral . .10 3. . . . . . . . . . . . . . . eset: Az expresszív-motoros fejlõdési diszfázia dinamikájának változása az óvodáskori és iskoláskori fejlõdés nyomonkövetésének függvényében . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . .11 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . .1. .1. . . . . . . . . . . . . . . . . .12 2. . . Expresszív-motoros fejlõdési diszfázia enyhébb fokú artikulációs zavarral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Expresszív-nyelvi diszfázia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iskoláskori következményei . . . . . . . 7 2. . . 9 3. . . . . . . .3. . . . . . . . 8 3. . Expresszív diszfázia . . . . . .2. . . . . . . . . . .23 Összefoglalás . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . .18 3. . . . .30 . . . . . . Egyéb kritériumok . . . . . . . . . . . . . . .11 3. . . A receptív (szenzoros) diszfázia . . . . . . . eset: Receptív-expresszív diszfázia óvodás-. .12 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TARTALOM Bevezetés . . . . . . . . . .

különbözõ irányultságú pszichológiai és orvosi kutatások nyomán igen sok új ismeret fogalmazódott meg a fejlõdési diszfázia jelenségérõl. felhívják a figyelmet a nyelvfejlõdés normális alakulástól nagyfokban eltérõ jellegére. hogy a diszfázia komplex nyelvi-kognitív zavar.és kismozgások szabályozása. Tünetei a receptív és expresszív beszéd területét. amelynek tünetei sivár gagyogás. harmonikus fejlõdésének. a fejlõdési diszfázia az (developmental dysphasia) angolszász nyelvterületrõl származó. vagy a rövid távú akusztikus és kinesztetikus emlékezet. így többek között a taktilis-kinesztetikus észlelés. 1986) enyhített kognitív hipotézise értelmében – amely széles körû pszicholingvisztikai kutatások eredményeként vált ismertté – a nyelv a kognitív folyamatok bázisán. a nyelvi rendszer fonológiai. A FEJLÕDÉSI DISZFÁZIA ÉRTELMEZÉSE A gyermekkori nyelvi zavarok egyfajta megjelenési formája. de saját belsõ törvényszerûségeitõl meghatározva fejlõdik. a hiányosan szervezõdõ kognitív és nyelvi folyamatok együtthatásának következtében alakul ki. vizuális téri észlelés. tüneti képének feltárása a gyermekek késõbbi. változatos tüneti kombinációban megjelenõ nyelvi zavar nem egyszer igen jelentõs tanulási. 1. amely – bár elsõdlegesen a nyelvi rendszert érintõ tünetekben nyilvánul meg – nem értelmezhetõ csak a nyelv szempontjából. Cromer (Pléh. pszicholingvisztikai irányultságú meghatározás szerint specifikus nyelvfejlõdési zavar. A nyelvi hiányosságok fennállása mellett érintettek a nyelven kívüli kognitív funkciók. a verbális típusú tanulási zavarok megjelenésével jár együtt. A gyermekkori nyelvi zavarok egyik speciális megjelenési formája a fejlõdési diszfázia jelensége sok évtizede áll a gyermeknyelvkutatással és a gyermekkori fejlõdési zavarokkal foglalkozó tudományterületek érdeklõdésének középpontjában. A jelenség korai felismerése. beilleszkedési nehézségekkel. 1995). A klinikai tapasztalatok szerint a nyelvi zavarok jelentõs része fejlõdési eredetû: a korai fejlõdés idõszakában. az érintett gyermekcsoport nyelvi és kognitív képességeinek alakulásáról Benton (Gerebenné. A Tübingeni Lurija–Christensen neuropszichológiai teszttel óvodáskorú diszfáziás gyermekekkel végzett hazai vizsgálatok eredményei is igazolják (Marton– Gereben.és szemantikai szintjén különbözõ súlyosságú. akiknek problémáját a beszédfejlõdés késése. tanulási sikerességének alapvetõ feltétele. 2002). lexikai-grammatikai. A beszédértés és kifejezés területén.BEVEZETÉS A pedagógiai szakszolgálatok munkatársai – köztük a leggyakrabban is talán a logopédusok – gyakran találkoznak olyan gyermekekkel. Az 1960-as évek óta. a nyelvi rendszer valamennyi szintjét 7 . elmaradása idézi elõ. a nagy. érthetetlen vagy a protoszavak hiánya miatt kialakulatlan beszéd formájában már a korai nyelvfejlõdés idõszakában feltûnhetnek.

hogy a legkorábbi fejlõdés idõszakától jelen vannak. a motoros funkciók.és nyelvfejlõdés zavarai a gyermekkori fejlõdési zavarok között is speciális csoportot alkotnak. diszgráfia. nem ritkán enyhébb formában vagy a meglévõkre ráépülve magasabb életkorban is megmaradhatnak. DIAGNOSZTIKUS TÁMPONTOK A beszéd. és az egyéni tüneti kép szervezõdésének megfelelõen kognitív funkciózavarok különbözõ formáinak megjelenésével járnak együtt. genetikai és pszichoszociális tényezõk eredõjében kialakuló funkciózavarról van szó. Ezeknek értelmezése számos diagnosztikus kérdést vet fel. Környezeti tényezõk befolyásolhatják ugyan a jelenségek kialakulását.érinthetik. Összességében azt lehet mondani. A háttérben ugyanis olyan funkciók fejlõdésének a zavarát feltételezik. amely a képességek – jelen esetben a nyelvi képesség – fejlõdésének zavarát eredményezi. 2. auditív észlelés. hogy a fejlõdési diszfázia és az egyéb „diszjelenségek” esetében biológiai. diszlexia. a beszédgyengeség és iskoláskorban a diszlexia diagnózisa olvasható a legnagyobb gyakorisággal. szóképzés. Bár az életkor elõrehaladásával a tünetek fokozatosan enyhülnek. diszkalkúlia. Nem elhanyagolható kérdés ugyanis. A nyelvi rendszer egészének. szó és mondatmegértés) érintettsége alapján a tünetegyüttes különbözõ megjelenési formáit figyelhetjük meg. de döntõ szerepük a tüneti kép szervezõdésében nincsen. Ezek a funkciók a nyelv mellett az észlelési – köztük hangsúlyosan a vizuális-téri –. de tünetileg csak a képességfejlõdés meghatározott szakaszában észlelhetõk. A BNO-10 a fejlõdési diszfáziát a „pszichés fejlõdés zavarai”-nak kategóriájába sorolja. érését befolyásoló biológiai ártalmak mellett nem hanyagolható el a genetikus tényezõk szerepe. különösen fiatal életkorban. minthogy a fejlõdési zavarok egyes formáit a családi anamnézisek jelzik. Ismeretes. a funkciófejlõdés korai szakaszaiban. A nyelvi fejlõdésükben elmaradott gyermekekrõl készített szakvéleményekben a megkésett beszédfejlõdés. A fejlõdési zavarokra jellemzõ. Az alapvetõ diagnosztikus nehézséget a normális nyelvfejlõdés egyéni variációitól való elkülönítés jelenti. hogy az ún. Az idegrendszer fejlõdését. amelyek szorosan kapcsolódnak a központi idegrendszer biológiai fejlõdéséhez. az egyéni tüneti kép és a normál fejlõdés jellegzetességeinek összehasonlítása segíthet a gyakran felmerülõ diagnosztikus nehézségek megoldásában. A fejlõdési dinamika változásának nyomon követése. Más „disz-jelenségek”-hez hasonlóan (diszlália. változó fejlõdési ütemben és körülmények között sajátítják el a nyelvet. hogy a diagnosztikus gyakorlatban a fejlõdési diszfázia diagnózisával ritkán találkozunk. diszpraxia) az orvosi megközelítés a jelenség neurogén eredetét hangsúlyozza. valamint a figyelem és az emlékezeti szervezõdés folyamatai. minthogy a gyermekek tág életkori intervallumban. illetve egyes rész-területeinek (artikuláció. „megkésett” beszédfejlõdésû gyermekek többsége a késõbbiekben teljesen nor- 8 . a diagnózis felállításában.

9 . 3.mális fejlõdést mutat. mennyiségi mutatóinak változását (pl. A fejlõdés dichotóniája ugyanis a fejlõdési késés esetében az egyes funkciók lassúbb fejlõdési ütemét. mentes minden késõbbi tanulási és beilleszkedési problémától. Egyes szerzõk értelmezése nyomán – fõként német nyelvterületen – a klinikumban a diszgrammatizmust diagnosztikus kategóriaként a fejlõdési diszfázia szinonimájaként használják. A klinikai kép tisztázását nehezíti a megkésett és zavart fejlõdés. A klinikai tapasztalatok szerint a diszfáziás gyermekek nem-verbális intelligenciatesztekkel (SON. hogy milyen vizsgálóeljárásokkal történik a nyelvi fejlõdésükben elmaradott gyermekek intellektuális teljesítményeinek megítélése. A hallási feldolgozás zavarai ugyanis befolyásolhatják az expresszív és a receptív beszéd folyamatainak alakulását. Mivel az intelligenciának a verbális képességek is a részét képezik. de nem magyarázzák a nyelvi fejlõdés olyan mértékû zavarának kialakulását. Nem mindegy tehát. a megkésett beszédfejlõdés és a fejlõdési diszfázia tüneteinek elhatárolása. megértési rendszer zavar klinikai tüneteinek differenciál-diagnosztikai elkülönítése. verbális típusú tesztekben az intellektuális összteljesítmény alacsonyabb szintjét mutatják. és ennek megfelelõen a fejlõdési diszfázia alábbi két fõ csoportját alkotják. Csoporthomogenitásának meghatározó eleme a diszgrammatizmus. amely a gyermek kommunikációs képességének feltûnõ hiányosságaiban mutatkozik meg. az általános fejlõdési elmaradástól történõ elkülönítés is. és elsõdlegesen a beszédkifejezés. az expresszív beszéd. A verbális típusú tesztekkel kapott eredmények alapján tehát értelemszerûen merülnek fel a jelzett differenciáldiagnosztikai problémák. a mentális retardációtól. kisszámú aktív szókincs). A tünetek meghatározó módon a beszélt nyelv területét érintik. akik verbálisan alulteljesítenek. a zavart fejlõdés esetében mennyiségi és minõségi különbségek (aktív és passzív szókincs hiányossága. a receptív beszéd területén fejezõdnek ki. A FEJLÕDÉSI DISZFÁZIA TIPOLÓGIÁJA A fejlõdési diszfázia – a többi disz-jelenséghez hasonlóan – gyûjtõfogalom. illetve annak alsó határára esnek. a nyelvi struktúrák hibás szervezõdése grammatikai szinten) kialakulását vonja maga után. Azok a gyermekek. Nem elhanyagolható szempont a hallásállapot és a beszédészlelési. vagy nem képesek teljesíteni az adott életkorban. illetve a beszédészlelés és megértés. amely különbözõ súlyossági fokú rendellenességeket foglal össze. Raven) mért intellektuális összteljesítményei – többnyire szórt intelligenciastruktúra mellett – a normál övezetbe. nehézséget jelent az értelmi fejlõdés elmaradásától.

Elsõdleges azonban minden esetben a beszédkifejezés zavara. hibás hangképzés. EXPRESSZÍV-MOTOROS ARTIKULÁCIÓS ZAVARRAL FEJLÕDÉSI DISZFÁZIA DISZATRIÁS JELLEGÛ – 2-3 éves kor között az expresszív beszéd teljes hiánya. 10 .2. – az aktív szókincs hiánya. töredékszavak. a diszlexia tipikus tünetei. – jó szintû passzív szókincs. – 3-4 éves kortól igen nehezen érthetõ beszéd. – az aktív szókincs nagyfokú hiánya. írás-. – a rövid távú verbális emlékezet zavara. – diszgrammatizmus. – verbális típusú tanulási nehézségek különbözõ formái: olvasási. EXPRESSZÍV-MOTOROS ARTIKULÁCIÓS ZAVARRAL FEJLÕDÉSI DISZFÁZIA ENYHÉBB FOKÚ – 2-3 éves kor között vokalizáció. korlátozottsága. – idegen nyelv tanulásának nehézsége. – a beszélt és írott nyelvi tünetek lassú. fokozatos javulása. – beszédészlelési gyengeség.1. jó beszédértés. bébinyelv fennmaradása. beszédkezdemények. az artikuláció sérült neuromotoros kontrollja. – olvasás-.3. – az artikulációs zavar és a diszgrammatizmus (enyhébb formájú) tüneteinek fennmaradása a késõbbi életszakaszokban. helyesírási gyengeség. – a diszlexia-tipikus tünetek megszûnésének lehetõsége. – diszgrammatizmus.1. – a beszélt és írott nyelvi tünetek lassú. – akusztikomotoros integrációs zavar következtében centrális diszlália. – beszédészlelési gyengeség. esetenként csekély vokalizáció.1. – utánzásra nem javuló hangejtés. – a rövid távú verbális emlékezet zavara. – 3-4 éves kortól nehezen érthetõ. jó beszédértés. amely három típusba sorolható. „hottentotta” beszéd.1. megszûnése. – jó szintû passzív szókincs. fokozatos javulása. 3. helyesírászavar. vagy azok esetleges érintettsége miatt a beszédészlelés lehet enyhén vagy mérsékelten gyenge. 3. A nyelvi rendszer alsóbb szintjeinek mûködése hibátlan. EXPRESSZÍV DISZFÁZIA Az expresszív diszfáziás gyermekek beszédértése kifogástalan vagy messze meghaladja saját beszédteljesítményüket. – utánmondásra javuló beszédteljesítmények. megszûnése. – torz. ejtési nehézségek. kifejezett hangképzési.

– verbális típusú tanulási nehézségek különbözõ zavarai: olvasási. vagy igen jelentõs beszédmegértési nehézségekkel küzd. – kifejezett diszgrammatizmus (hibás ragozás. A beszédkifejezés zavara itt is része a jelenségnek. – idegen nyelv tanulásának nehézsége. helyesírási gyengeség. instrukciók követésének (feltûnõ) nehézsége. – szómondatok. Jellemzõi: – – – – – – – – – auditív észlelési zavar. illetve hallónémaság elnevezéseket használta. helyesírási gyengeség. hibátlan artikuláció. értelmetlen szóképzõdmények.2. – a diszlexia-tipikus tünetek megszûnésének lehetõsége. szó. – mondatszerkesztési hibák fennmaradása. sivár spontán beszéd. Ez a klinikai kép az alapja annak a jelenségnek. A RECEPTÍV (SZENZOROS) DISZFÁZIA A receptív (szenzoros) diszfáziás gyermek a fentiekkel ellentétben nem érti a beszédet. echolália. fonéma-felismerési.1. – idegen nyelv tanulásának nehézsége.3. megkülönböztetési zavarok. szövegszerkesztési nehézségek. amelynek súlyos megjelenési formájára korábban a szakirodalom az akusztikus agnózia. szituációhoz kötött beszédértés. illetve enyhe fokú artikulációs zavarok. szósaláták. tiszta. centrális diszlália tünetei. kérdésekre inadekvát válaszadás. 3. de elsõdleges a beszédértés és beszédészlelés zavara. szórendi problémák).és mondatmegértési zavarok. helyesírási gyengeség. 11 . szómegtalálási. kommunikációs helyzetekben vizuális-mozgásos információforrások keresése. EXPRESSZÍV-NYELVI DISZFÁZIA – hibátlan kiejtés és beszédészlelés vagy kisfokú ejtési és beszédészlelési nehézség. névelõk elhagyása. 3. – verbális típusú tanulási nehézségek különbözõ formái: olvasási. – a rövid távú verbális emlékezet zavara. beszédgyengeség a késõbbi életszakaszokban. – idegen nyelv tanulásának nehézsége. – verbális típusú tanulási nehézségek különbözõ formái: olvasási.– az artikulációs zavar és a diszgrammatizmus (enyhébb formájú) tüneteinek fokozatos megszûnése a késõbbi életszakaszokban.

amelynek középpontjában a szókincs és a verbális emlékezet játékos fejlesztése állt. Az elsõ tíz életnapon magzati sárgaság miatt kékfény-kezelést kapott. állni 10 hónapos korban tudott. indított szüléssel. A logopédiai terápia eredményeként. a 41. Más területen nem észlel problémát. az anya logopédushoz fordult. – ép hallás.6 éves korban indult el önállóan. emocionális zavarok. kétéves koráig 12 . – súlyos neurológiai sérülés. Beszédfejlõdése mozgásfejlõdéséhez hasonlóan lassúbb ütemû: a 4 hónapos korban kezdõdõ gagyogást és az egyéves kori szókezdeményeket követõen. sokat aludt. zavartalan terhességébõl. kiscsoportos óvodás Borit. EGYÉB KRITÉRIUMOK – átlagos intelligencia. Amikor Bori 3 éves lett és még csak néhány szava volt. hogy a köldökzsinór a gyermek nyakára volt tekeredve. a gyermek a megszületést követõen felsírt. A szülést nehezítette. Biztosan két éves korában járt. egyre többet játszik egyedül. Gyermekének beszédfejlõdését összehasonlítva egy azonos korú rokon fiúgyermek fejlõdésével úgy látja. burokrepesztéssel. az ébrenlét és alvás ritmusa hamar kialakult. Aggodalmát sem a gyermekorvos. 3250 gr testsúllyal született. babakocsit tologat. Szoba. Rendszeresen foglalkozik a gyermekkel a logopédus útmutatása alapján.5 éves.3. egyéni fejlõdési sajátosságnak tartják. a kislány nem elég tanulékony a beszéd területén. B.3. gesztációs héten. ESET Az expresszív-motoros fejlõdési diszfázia dinamikájának változása az óvodáskori és iskoláskori fejlõdés nyomon követésének függvényében 1. fejlõdése intenzívebbé vált. 1. amelyek az anya jelenlétében zajlanak. Ez nem okozott említésre méltó problémát. Babázik.és ágytiszta. Mozgásfejlõdése lassúbb ütemû: önállóan felülni 8 hónapos. és úgy látja. Az anya beszédfejlõdési elmaradás panasza miatt kezdeményezte a kislány vizsgálatát. kockákat rakosgat. szívesen vesz részt. RÉSZ Szülõi kérésre vizsgáltuk a 3. illetve óvodástársaihoz viszonyítva. egyre nagyobb kedvvel firkál. jól kezelhetõ gyermek. 1. Nyugodt csecsemõ volt. sem az óvónõk nem osztják. a korai fejlõdés természetes jelenségének. Az anya azonban ezt nem tartja kielégítõnek. Az anamnesztikus adatok szerint Bori az anya I/1. a nyelvfejlõdést befolyásoló szociokulturális tényezõk kizárása. B. hogy Bori beszédének színvonala elmarad ahhoz. Aggódik a kislány további fejlõdésének alakulása miatt. a logopédiai foglalkozásokon. 5 hónapos koráig szopott.

a vizsgálat eredménye negatív volt. Rajza firka jellegû. névelõket rendszeresen elhagy (Maci alszik. Beszédkésztetése jó.) A kislány vizsgálata mindvégig az anya jelenlétében történik. utánzásra elemi sémák ábrázolására képes (napocska. kognitív fejlettségével kapcsolatos véleményünket a pedagógiai megfigyelésre alapozzuk. az anya szerint a kanyaró elleni védõoltás után mozgásfejlõdése lelassult. szómegértése 3 éves szinten az átlagsáv alsó határán áll. Beszédében szómondatok használata mellett két-. amely lassúbb ütemû. egyenetlenebb. kétszavas mondatok használata a közelmúltban. villamos. Emiatt a Snijders–Oomen nemverbális intelligenciateszt elemi feladatsorait sem végezzük el. hangkihagyások. részegész. „Bori nem víz kér”). a szóalakok ejtése ekkor érthetõbb. késõbb azonban a hibás ejtés visszatér. altatja. több ízben mandulagyulladás zajlott le. ép hallású gyermek beszédfejlõdési elmaradása megkésett beszédfejlõdésként értékelhetõ. hogy a testileg korának megfelelõen fejlett. egyéb kognitív képességet vizsgáló játékos helyzetet (nagyság. a közös tevékenységet szívesen fogadja. kerítés. a bébinyelv maradványai (tyúk=pipi. A peri. azokat a teljes szöveggel elmondani nem tudja. ápolt. fésüli. Helyesen ejtett szóalakok mellett beszédét az inkonzekvens pöszeségnek megfelelõen hangcserék. instrukciók követése megfelelõ. Beszédértése. problémája érési késés következményének tekinthetõ. óra=tiktak. harmonikus személyiségû. a szociobilitás megfelelõ szintjével társul. háromszavas mondatkezdemények figyelhetõk meg. kakaót kínál). Említésre méltó komolyabb betegsége nem volt. Alapszíneket egyeztet. ezeket spontán rajzban a firka elnevezése helyettesíti. autó). Aktív szókincsében sok a kisgyermekes szóhasználat. formatáblába formákat próba-szerencse alapon helyez be.). Énekel. maci=brum-brum). illetve kreált szóalakok jellemzik (babakocsi. a Peabody-féle szókincsteszben. Kiejtése esetenként nehezen érthetõ. A játékos feladathelyzetben az anyáról leválasztható. mondókák utolsó szavait bemondja. számosság) „nem-nem!” felkiáltással elhárít. formapersellyel rövid ideig próbálkozik. Tevékenységét beszéddel kevéssé kíséri. amelynek képeit érdeklõdéssel nézegeti. Játékában a gyakorló játék mellett szerepjáték elemei figyelhetõk meg (fõz a babának. Bori testileg megfelelõen fejlett. 8-9 hónapos korban középfülgyulladás.és posztnatális anamnesztikus adatok a pszichikus fejlõdés lassúbb ütemét nem magyarázzák. hároméves kora után kezdõdött. Idegrendszeri eltérésre utaló jel nem tapasztalható. bébis külsejû. csigabiga). ágy =aladó). kapcsolatuk láthatóan szeretetteljes.aktív szókincse alig gyarapodott. A családi anamnézis negatív. A fentieket összefoglalva az a véleményünk. szavakat szívesen utánmond. de összképében életkorának megfelelõ kognitív fejlettséggel. Emberalak ábrázolása kialakulatlan. Problémája miatt a területi gyermek-ideggondozó szakrendelésén vizsgálták. 13 . (Lelet nem áll rendelkezésre. kedves gyermek. harmonikus megjelenésû. Baba alszik. ezek között gyakoriak a diszgrammatikus mondatelemek („én csuk ajtó be”. fõleg szóvégi helyzetekben hangelhagyások érhetetlen. gracilis testalkatú. a differenciálatlan fogalomhasználat (csin-csin= busz.

szívesen és sokat beszél. A beszédfejlõdési elmaradás szerepét a gyermek további életében csak fejlõdésének nyomon követésével lehet egyértelmûen tisztázni. és súlyos tanulási nehézségekkel küzd. Úgy tûnik. Bori újabb vizsgálatát saját vizsgálati eredményeink és a helyi nevelési tanácsadótól kapott idõközi vizsgálati eredmények. B. További fejlõdése szempontjából tehát igen fontos. támogatást kap. a nevelési tanácsadó szakvéleménye azonban ezt kizárta. az általános iskola 1. ahová jól beilleszkedett. bátortalan. 14 . A szakértõi vélemények a beszédképesség megítélése szempontjából ellentmondásosak. Kifejezõkészsége „igen jó”. hogy ebben az általános kognitív fejlesztés részeként. amennyiben igénylik. hogy a 3 éves korban megkezdett és azóta is folyó logopédiai kezeléssel párhuzamosan helyi szinten sok fejlesztési segítséget kapott. hogy továbbra is járjon óvodába. számszerû vizsgálati eredmények nincsenek feltüntetve. Bori problémáját a pszichológiai vizsgálatok eredményei alapján az intellektuális teljesítmények átlagnál alacsonyabb. mivel úgy érzik.A gyermek igen gondos családi környezetben nevelkedik. Az anya fõ problémája. beszéde sokat fejlõdött. Fejlõdését figyelemmel kísérjük. vélemények alapján foglaljuk össze. Az eltelt idõszak ismeretében kiderül. a helyi lehetõségek Bori problémájának megítélését és a további tennivalók megfogalmazását illetõen kimerültek.8 éves. otthon is igen sok segítséget.. A nevelési tanácsadó vizsgálata külön kiemeli. igen rosszul teljesít fõként az olvasás és írás területén. a helyi szakszolgálatokban elvégzett vizsgálatok Bori problémáját nem magyarázzák. A gyermekközösség és a pedagógiai fejlesztés beszédfejlõdését és szocializációját elõnyösen befolyásolja. hogy B. A logopédus diszlexia-diszgráfia gyanúját vetette fel. a matematikai ismeretek. kontrollvizsgálatát elvégezzük. szeretõ családi környezetben nevelkedik. Javasoljuk. Ez azonban a sikeres iskolakezdéshez nem volt elegendõ. A szakértõi véleményben diagnózis és BNO-kódok nem szerepelnek. az észlelési képesség és az ábrázoló képesség fejlesztése is hangsúlyos szerepet kapjon. Továbbra is gondos. A vizsgálatot az anya és a logopédus együttesen kezdeményezik. Problémát a fogalmi gondolkodás. a finommozgás-koordináció területén látnak. gyenge színvonalában látják. a logopédiai megsegítés mellett folyó egyéb fejlesztõ foglalkozások iskolai elõrehaladását nem segítik. hogy Bori nem tud beilleszkedni az iskolai közösségbe. Az idõben megkezdett és módszereiben megfelelõ logopédiai terápia jelentõsen segíteni fogja a fejlõdési hátrány csökkenését. 2. Bori ekkor 8. RÉSZ A területi ellátásra utalt kislány kontrollvizsgálatára öt évvel késõbb került sor. 4 éves óvodába járást követõen a nevelési tanácsadó és a tanulási képességet vizsgáló szakértõi bizottság egybehangzó véleménye alapján tanulmányait kompenzáló „elõkészítõ jellegû nulladik osztályban„ kezdte meg. a képi összefüggéseket jól felismeri. szókincse megfelelõ. osztályát látogatja.

szívesen beszél. „ott lakunk. kisebb mértékben a számolás területén mutatkozó elmaradása miatt nem képes. amelyek egyúttal a rosszul ragozott igealakok diszgrammatikus formáit is jelentik. az artikulációs mozgások ügyetlensége. hogy beszédtempója lassúbb. Az elsõ. az elsõ osztály befejezéséhez közeledve azonban megfogalmazódik. hallási figyelem fejletlensége miatt javulása lassú. kedves. fogsorzáródási rendellenesség. 10-es számkörben jól számol. továbbá hangbetoldások (dagadt=dagadott). az összbenyomás alapján azonban feltûnnek korábbi beszédhibájának maradványai: hangkihagyások fõként mássalhangzó torlódásos szóalakokban. Hangképzése tiszta. Ez a dilemma a logopédusban is megfogalmazódott. Az egyébként is túlkoros gyermek számára az anya részérõl erõsen támogatott továbblépés. a vizsgálati helyzetet jól fogadja. illetve a szülõk részérõl teljesen elutasított (speciális tantervû osztályba történõ) áthelyezés lehetõsége merült fel. 15 . vékonycsontú kislány. írás. „fecseg”. írás. nyúlánk. Egyszerû mondatokból álló. hogy a tantárgyi követelmények teljesítésére elsõsorban az olvasás. Bár verbálisan könnyen megnyilatkozik. Angliába= Andiába). ahol üres van. matematikában idõnként a nehezebb feladatokat könnyebben megoldja. helyesírás és számolás területén mutatkozó tanulmányi lemaradása ellenére elsõ osztályban folytassa tanulmányait további logopédiai és egyéb fejlesztési segítség mellett. a közelmúltban jutott el a két-három betûs szavak összeolvasásának szintjére. diszlexia-terápiában azonban – a szakvélemény indoklásának megfelelõen – nem részesült. fröcskölni=föcsõni. életkorának megfelelõ. helyesírás. A logopédus véleménye szerint szókincse bõvült. társalgási helyzetben feltûnik. beszéde aritmiás. Vizsgálataink szerint Bori magas. Magatartása kiegyensúlyozott. (járni=jáni. alapvetõen grammatikus beszédmegnyilvánulásai mellett beszédében diszgrammatikus mondatszerkezetek figyelhetõk meg („az övé biciklijével is tudok már menni”. Jól másol. hogy Bori az olvasás. Betû-felismerési nehézségei miatt jelenleg folyamatosan olvasni nem tud.A szakértõi bizottság véleménye – részletesebb indoklás nélkül – ugyanakkor a kommunikációs képesség fejlesztését fogalmazza meg. teljesítménye hullámzó. sikertelenül befejezett iskolaévet követõen az a javaslat fogalmazódott meg. Szómegtalási nehézségei vannak. ahol földek vannak”). A korábbi (intézetünkben zajlott) vizsgálatról. a megkésett beszédfejlõdésként értékelt nyelvfejlõdési problémáról nem történik említés. Ezek láthatóan nem zavarják. hogy Ildikó néni lesz az elsõ osztálytanító néni”. tollbamondás után írni nem képes. a szavakat. „most lehet. mondanivalója sokszor összefüggéstelen. pöszeség (diszlália) diagnózisával kezelték. az osztályismétlés. hibáit nem kontrollálja. A Peabody-féle szókincsteszt szerint Bori passzív szókincse 8 éves szinten átlagos. mondatokat gyakran õ-szerû betoldással indítja. minthogy a vizsgálatok alapján pszichikus fejlõdése az eltelt idõszakban pozitív irányú volt. A vizsgálat idõpontjában.

az ábrák helyzetének rossz felismerésében mutatkozik meg. amelyek az akusztikus észlelés (hangfelismerés). hogy a gyermeknél 3-9 éves kor között azokban a próbákban mutatkozott alulteljesítés. értelmi fejlettsége – az elsõ vizsgálat alkalmával nem számszerûsíthetõ vizsgálati eredményekkel összhangban – az átlagövezetbe tartozik. alak-felismerési problémák miatt a „Mozaik” szubteszt feladatait idõn túl teljesíti.3 év) gyengeségét jelzi.2 év/IQ: 81. hangokat az olvasásban kihagy. értelmi kérdések. hét napjai. mintakirakás. fogalmak összehasonlítása. a formák. a vizuális észlelés (hajtogatás. Az intelligenciastruktúra elemzése alapján ugyanis kitûnik. hogy teljesítménye – a figyelem zavara miatt – erõsen hullámzó. az „Analógia” szubtesztben SzK: 8 év. hosszabb szavak elolvasására képtelen Számolási képessége az olvasási képességnél jobb. A Snijders–Oomen nem-verbális teszttel végzett jelenlegi vizsgálatunk alapján kapott eredmény szerint IQ: 90 (átlagos érték). de a gyengébb képességek kompenzációját jól segítõ „Emlékezet” szubtesztben nyújtott jó szintû teljesítménybõl ered (SZK: 9 év). iránytévesztések. Ennek kifejezett jelei a korai fejlõdés idõszakában egyértelmûen még nem voltak felismerhetõek. 1992-ben ÉK:7. rombusz. dátum.5 év/IQ: 91) az intellektuális összteljesítmény alapját képezõ kognitív képességek pozitív irányú átalakulását. 1993-ban ÉK 8. A „Kombináció” feladatainak megoldását. képsor összerakása. az irányok. Megerõsíteni látszik a fentieket a Bender-B tesztben nyújtott teljesítménye is. A SON-teszt eredményei megerõsíteni látszanak azt a feltevést. betold. egyaránt elõfordulnak. hogy Borinál a nemverbális kognitív képességek zavara is része a fejlõdési diszfázia tünetegyüttesének. a logikai mûveletek segítik a számolási feladatok elvégzésében mindamellett. szóanalógia). 16 . A profilelemzés szerint ez az érték azonban a globális intelligenciával legkevésbé összefüggõ. Az 1991-93 között mért Binet IQ változó értékei (1991-ben ÉK: 6. amely „6 éven igen gyenge” eredményt mutat. mondatismétlés) területén várják el a megfelelõ teljesítményt. a képsorok sorba rendezését verbalizációval segíti. A helyi szintû kontrollvizsgálatok során mért globális intelligencia mutatók változása a képességstruktúra folyamatos átalakulását mutatja.8 év/IQ: 71.Olvasásában akusztikus és vizuális alapú betûtévesztések (ty-gy-ny.3 év) és a kombináció (SZK:7. b-d-p. két háromszög összerakása. rajzi emlékezet). összhangban a Binet-eredménnyel. A vizuális észlelés korához képes igen súlyos elmaradása a rész-egész viszony hibás megragadásában. történet elmondása. és a szerialitás (számismétlés. de tüneteinek csökkenõ jellegét mutatja. sz-zs). rímek. a magasabb szintû nyelvi teljesítmények (hármas parancs. a fejlõdési elmaradás tengelyében álló verbális funkciógyengeség meglétét. Az intelligenciastruktúra a formaészlelési képesség (SZK:7. B.

az akkor még fiatal gyermeknél.A perceptuális szervezõdés további gyengesége figyelhetõ meg a GMP beszédészlelési és beszédmegértési képességet vizsgáló tesztben. a vizuális észlelési képesség fejlesztése Frostig-terápiával. szubteszt) szerint 30-40%-os. hogy B. jelenlegi tanulási és beilleszkedési nehézségei az expresszív-motoros fejlõdési diszfázia és az arra ráépülõ fejlõdési diszlexia-diszgráfia következményének tekinthetõk. 17 . az általános iskola tantervi követelményei alapján folytassa tanulmányait a kõszegi Beszédjavító Általános Iskolában. a zavartalan olvasási teljesítmény kialakulását és diszlexia-tipikus tünetként értékelhetõek. A gyermek fonológiai felismerése G-O-H (1. a funkciófejlõdés életkori sajátosságainak következtében nem lehetett egyértelmûen elõre jelezni a késõbbi fejlõdés kifejezett zavarait. komplex nyelvi fejlesztés) megoldhatók. Vizsgálataink az látszanak megerõsíteni. a várható iskolai tanulási problémát. hogy Bori egyenetlen fejlõdése. a nyelvi kreativitás (GMP 11). akusztikus hasonlóságon alapuló (zöngészöngétlen és egyéb) hangok cseréjébõl (méz-mész. a szájról olvasás (GMP 7) és a centrális mûködés (GMP 15) feladatainak megoldása. és egyben mind az írás-olvasás.és mássalhangzó idõtartam azonosítása. Az elsõ vizsgálat idején. Ezek hátterében a nyelvi-kognitív képességek jelzett zavarai húzódnak meg. a 3-4 éves gyermek szintjének felel meg. nagyobb szövegegységek felismerését. Neurológiai kontroll vizsgálata – a pszichológiai vizsgálatok jelzéseivel összhangban – neurogén eredetet valószínûsít a minimális cerebrális diszfunkció tüneteinek megfelelõen. mind a beszédprodukció centrális diszláliás tüneteit magyarázni látszanak. hangbetoldásból (ész-mész) erednek. mi mu tá mi + mu + fut + Hibái fonémaazonosítási nehézségekbõl. rövid-hosszú ritmusok elkülönítése a magán. szóalakok. mos sír bab szív ágy szem dob zsák gép busz mos + + + á tem mo á tép mu meggy síp bot száj gyík szék busz só kút szög me sí. szem-tem). Azt javasoljuk. A gyermek számára kifejezett nehézséget jelent továbbá a hangzók idõtartamának azonosítása (a ritmusképletek felismerése. Az olvasás folyamatában meghatározó szerepet játszó vizuális és akusztikus szervezõdés zavarai nehezítik a betûk. és összképében a (speciális) tanulási zavar tünetegyüttesének felelnek meg. hangkihagyásból (bõr-õr). ahol felzárkóztatása és a fejlesztés egyénre szabott formái (diszlexia reedukáció.

Felvetették a kislány hallásvizsgálatának szükségességét. ESET Receptív-expresszív diszfázia óvodás-. hogy a környezetváltozást a gyermek jól fogja megélni. a szülõknek és a Beszédhibások Országos Szakértõi és Rehabilitációs Bizottságának megküldtük. simogatás) nem reagált. tónustalanná váltak (olyan lett. beszédgyengeségének tünetei a verbális típusú tanulási helyzetekben fennmaradtak. Idegen nyelv tanulása alól (angol) felmentésben részesítették. iskoláskori következményei 1. amelyet majd úgyis „kinõ”. Az anamnesztikus adatok szerint Judit az anya II/2. mint a rongybaba). bár a lakóhelytõl távol esõ iskoláztatás ténye némi aggodalmat keltett. aki középsõ csoportos óvodás. 6 hónapos koráig szopott. Bori két tanév után került vissza a helyi általános iskolába. Az óvónõk szerint Juditnak várhatóan nehézségei lesznek a nagycsoportos óvodai foglalkozáson. fõleg idõtartammal összefüggõ helyesírási hibákat vét. fogalmazási feladatokat gyenge színvonalon teljesít. 3000 g testsúllyal. beszédgyengeségét egyéni adottságnak tekinti. hogy Judit korához képest beszédfejlõdésben óvodás társaihoz viszonyítva el van maradva. pszichomotoros fejlõdése megfelelõen alakult. Javaslatunkat elfogadták. gyakran félreérti a hallottakat. hogy a tanév végére mutatkozó további teljesítményjavulás és a nyári hónapokban történõ otthoni fejlesztõ foglalkozások eredményeként képes lesz a második osztályos tantervi elvárásoknak megfelelni. A gyermek végtagjai petyhüdtté. Az anya gyermeke fejlõdését megfelelõnek tartja. Említésre méltó. környezeti ingerekre (beszéd. hogy 16 hónapos korában kórházi ellátásra szorult váratlanul fellépõ. Az óvoda vizsgálati kérelmének a gyermek érdekében tesz eleget. és iskolai kudarcai nem terhelik tovább az anya-gyermek kapcsolatot. nem figyel. Vizsgálatát az óvónõk kezdeményezték. Az intenzív fejlesztés eredményeként beszédállapota rendezõdött. a jelzéseket hárítani látszik.Várható. felsírt. tanulmányi nehézségei jelentõsen csökkentek. terhességébõl idõre. Hallásproblémát az elvégzett audiometriás vizsgálat nem igazolt. 2. nyakára tekeredett köldökzsinórral született. Véleményünket a kõszegi Beszédjavító Általános Iskolának. A szülõkkel a gyermek problémáját részletesen megbeszéltük. komolyabb betegsége nem volt. RÉSZ Szülõ kérésére vizsgáltuk a 4. Olvasása lassú.8 éves Juditot. figyelmetlenségét életkori sajátosságnak tulajdonítja. Úgy ítélték meg. majd 18 . nem tudja magát jól kifejezni. Azt remélik. rohamos szüléssel. illetve késõbbi iskolai tanulmányai során. keveset beszél. A korai fejlõdés idõszakából megemlítendõ. Bár változatlanul sokat és szívesen beszél. beszédhibás. magas lázzal járó megbetegedés miatt.

19 . Judit tehát jelentõs szómegértési nehézségekkel küzd. A Peabody-teszt szerint teljesítménye a 4 évesek szintjén értékelhetetlen. szókincse nehezen bõvül. jól kidolgozott tematikus és emberrajz (királylány. RQ 139/Goodenough-féle emberrajz vizsgálat szerint. Spontán beszédében képtörténet elmondásakor hasonló nehézségek jelennek meg. Kétnapos. passzív szókincse korához képest fejletlen.és konstrukciós játék.5 éves korban lett szobatiszta. Nem jó?” Kiejtése kezdettõl tiszta. („Jó ez. változatos. mozgása normalizálódott. magabiztosan végez. Rajza színes. magatartása oldottá válik. Azonnal kórházba szállították. lerövidített szóalakok formájában. de a verbális instrukciókat (Tedd a labdát a polcra! Adj a cicának enni!) feltûnõen lassan követi. kissé szorongó gyermek. Játéka jól szervezett szerep. 2 évesen jelentek meg az elsõ szavak. A beszélõt figyeli. Beszédfejlõdésében gagyogás 4 hónapos kortól intenzíven van jelen. jó?”). illetve társalgási helyzetekben hibás hangképzés figyelhetõ meg. kifejezetten szép. A Bender-A tesztben 5 éven nagyon jó teljesítményt nyújt. 2.elaludt. analógiás megoldásokat keres. Feladatteljesítés közben feltûnik a teszt verbális instrukcióinak nehezített követése. A Frostig-féle vizuális észlelési képességet vizsgáló teszt szerint PQ 110. a 3 évesek átlagos teljesítményének felel meg. madarak) kikerüli (sok autó. amelyet láthatóan örömmel. sok madár). 3 éves kortól rövid mondatokat mond. betoldások. manipulációs mozgások területén kifejezetten ügyes. beszédének súlyos diszgrammatizmusa mellett feltûnik a mondatértés zavara. kert). megfigyelés jellegû kórházi benntartózkodását. Vizsgálataink szerint Judit testileg jól fejlett. A Csányi-féle grammatikai teszt mondatbefejezéses próbáiban csak néhány esetben ad értékelhetõ megoldást (múlt idõ használat). összefüggõen elmesélni nem képes. egyenletes. Ébersége. képtörténetet szómondatokban fogalmaz meg.5 éves korától óvodás. Beszédvizsgálatát a Peabody szókincsteszt és a különbözõ beszédhelyzetekben nyújtott beszédminta elemzése alapján értékeljük. magas szintû teljesítmény. A hirtelen fellépõ tüneteket eclampsiás görcsként értékelték. Mozgása összerendezett. Fõnevek többes számát (autók. arányos alkatú. amelyet beszéddel alig kísér. gyakran visszakérdez. Hangképzése tiszta: A beszédhangokat az egyes szóalakokban utánmondásra helyesen ejti. 3. A játékokba belépõ vizsgáló személyt elfogadja. vár. A Snijders–Oomen nem-verbális teszt eredménye igen jó színvonalú mentális összteljesítményt mutat. IQ 147. gyógyszerezését követõen állapota rendezõdött. észrevehetõen keresi a vizuális támpontokat. együttmûködésre törekszik. rövid idõ elteltével visszatért. Ezek a hanghibák az akusztiko-motoros integráció zavarát jelzõ centrális diszlália tüneteinek felelnek meg: kihagyások. Gyakran használ kérdõ formákat: „Ez mi ez? Jó?. spontán beszédben képmegnevezéskor.

rendezett személyiségû gyermeknél a jelzett panaszokat a receptív-expresszív diszfázia tünetegyütteseként értékeljük. a verbális emlékezet fejlesztése. fejlett vizuális-téri képességekkel. Beszédproblémája miatt évhalasztásban részesült. általános felkészítés az iskolába lépésre. Javasoljuk. erre nagyon büszke. magabiztossá. sikerélmények érik. jól érzi magát. amely a rajzi ábrázolás korát meghaladó színvonalával. Javaslatunkat az anya elfogadta. A negatív hallásvizsgálat eredményének ellenére hallásállapotának ismételt vizsgálatát szükségesnek tartjuk. ezekbõl igyekszik kilépni. az anamnesztikus adatok ismeretében gyermekneurológiai vizsgálata indokolt. más tevékenységet kezdeményez. a szeriális észlelés fejlesztése. a szituációval összefüggõ jelzések értelmezésére. RÉSZ Második vizsgálatára beiskolázást megelõzõ kontrollvizsgálat keretében kerül sor. kissé szorongó magatartással társul. együttmûködésre törekvõ. hogy Judit iskola-elõkészítése és intenzív logopédiai megsegítése logopédiai óvodai elhelyezés keretében történjen. igen jó értelmi képességekkel rendelkezõ. hogy önbizalmát növelje. Ennek eredményeként az elmúlt idõszakban Judit magatartása sokat változott. A kommunikációs helyzetekben feltûnõ beszédre irányulása. a beszédészlelés és megértés kifejezett zavara képezi. alapját a receptív beszéd. játékot.és mondatmegértés gyenge színvonalának. Az új közösségbe könnyen beilleszkedett. Judit logopédiai óvodai felvételt nyert. Az ábrázolás és egyéb manuális tevékenység területén mutatkozó kiváló képességeire az óvoda tudatosan épít. beszédészlelési és megértési képesség fejlesztése. meglevõ nehézségei ellenére a beszéd területén is kezdeményezõvé vált. Szép rajzai és egyéb munkái gyakran ki vannak téve az óvodában. törekszik a kapcsolat fenntartására.8 éves. amely jó lehetõséget nyújt az egyéni fejlesztés lehetõségeinek biztosításához. 20 . diszlexia-prevenció. 2. Logopédiai terápiájának része – – – – – – – a szómegértés és a szókincs fejlesztése. a grammatikai rendszer fejlesztése. amely igen nagyfokú diszkrepanciát jelent a nem-verbális kognitív képességekhez és az intellektuális összteljesítményhez viszonyítva A gyermeket a számára a fokozott nyelvi elvárásokat jelentõ helyzetek megterhelik. mimikáját. hárítani. Erõsen figyeli a beszélõ gesztusait.A vizsgálatok szerint fejlõdési zavara a nyelvi képességrendszer egészére kiterjedt. A fentiek alapján vizsgálataink szerint a pszichoszociálisan korának megfelelõen fejlett. én-bizonytalansága a szó. nagyfokú beszédmegértési nehézségeinek következménye. a kislány ekkor 6.

Spontán beszédét képtörténet elmondása esetén grammatikailag rendezett egyszerû mondatszerkezetek használata és hibás szóhasználat egyaránt jellemzi („a kislány leesett/elesett”. Mit néznek a gyerekek? (oroszlánt) oroszlánt Ez egy madár.Mindemellett azonban ki kell emelni. A tesztfeladatban egy kijelentõ mondathoz kérdõ mondatok társulnak: az erre adott válaszok jelzik a fõnévi allomorfok használatának gyenge színvonalát. Bár a tanult betûket vizuálisan biztosan felismeri és jól differenciálja. Judit megnyilvánulásai az alábbiak: Ez egy hal. medve=nedve). kiöntötte/leejtette a fagyit”). minthogy korábbi vizsgálatai egyéb területeken képességelõnyt jeleztek. az akusztikus-vizuális-motoros integráció hiányosságai azonban nehezítik az elemi szintû olvasási folyamatok mûködését. A több elembõl álló szövegegységek megértésében változatlanul vannak nehézségei. Judit a feladathelyzetekben változó feladattartással és motivációval vesz részt. emellett ugyanakkor igen gyakori és jelentõs fokú a diszgrammatizmus (lemegy a lépcsõbe. Passzív és aktív szókincse egyaránt elmarad életkorától. nehézséget jelent számára a hangbetû kapcsolat felismerése. Beszédében inkonzekvens hangcserék továbbra is fennállnak (kutyus=futyus. széttört a virágot=letörte a virágot) fennmaradása. Mik úsznak a vízben? (halak) halakok Mit fogott a bácsi ? (halat) e(l)vette hal Miket visz a fiú? (halakat) kettõ három összesen Ez egy oroszlán. hogy a beszédfejlesztõ és a diszlexiapevenciós foglalkozásokon Judit kevéssé tûnik sikeresnek. bár elõfordulásuk észrevehetõen csökkent. Mik repülnek az égen ? (madarak) három madárokak 21 . Kontrollvizsgálata alapvetõen a pedagógiai és a beszédteljesítmények megítélésére terjed ki. ez fõleg a verbalitást igénylõ helyzetekre jellemzõ. A PPL „Fõnévi allomorfok vizsgálata” szubtesztje alapján kitûnik. a madár repül. Judit receptív beszédének zavara a Pléh–Palotás–Lõrik-féle (PPL) nyelvi képességet vizsgáló tesztben és a Token-tesztben egyaránt megmutatkozik. Folyamatos beszédét gyakori szómegtalálási nehézségek jellemzik. hogy a ragrendszer alkalmazásában – a rendszeres fejlesztés ellenére is – igen komoly nehézségei vannak. és nagyfokú nehézségei vannak a két-három betûs szavak összeolvasása területén. Az olvasásban a vizuoperceptív képességek jól segítik. A nyelvi képességek területén – az elmúlt idõszakban észlelt pozitív változások ellenére – jelenleg is nagyfokú elmaradást mutat. Az elõzõ vizsgálathoz képest ez a szómegértés fejlõdésének pozitív irányú változását jelezi. A Bender-A tesztben 6 éven „nagyon jó” teljesítményt nyújt (34 maximális pont). a Peabody-teszt szerint passzív szókincse 6 éven „fejletlen”. amelyek a kérdõformák megértésénél különösen feltûnõek.

amely a magasabb nyelvi szintek értelmezésének és használatának jelenleg is fennálló súlyos fokú elmaradásra utal. A „Hol? Hová?” kérdéseket helyesen értelmezi. (pohárra) a fönt magas. és a szituatív beszéd szintjén fogalmazza meg a helyzeteket: (pohárba) jobb oldal. Pl. a „Mi voltál a farsangon?” kérdésre nem tudja megmondani. amely a „Hol? Honnan? Hová?” kérdésekre várja a helyrelációkat jelölõ nyelvi formák alkalmazását. Hová teszem a kék négyzetet? (a szekrény elé) az elõbb Hová teszem a piros kört? (a szekrény mögé) hátul Hová teszem a piros négyzetet (a szekrény mellé) balra Hol van a zöld kör? (a két szekrény között) középen Hol van a piros négyzet? (a szekrény mellett) mögött elején A „Honnan?” kérdéscsoportra nem tud választ megfogalmazni. Emiatt fáradékonnyá válik. illetve alatt-között-mögött-mellett-elõtt nyelvi elemek helyett szótévesztéses. Judit válaszai a relációs szókincs hiányosságára hívják fel a figyelmet. Figyelmét a beszélõvel való kontaktus folyamatos fenntartása erõsen megterheli. kérdésekre adott válaszai inadekváttá válnak. Miket kerget a macska? (egereket) megeszik az egérek. hiba nélkül teljesíti. pohárból) a miben. formájú és méretû zsetonok azonosításán keresztül az egyre bonyolultabb szintaktikai-grammatikai szerkezetek felismerésének képességét vizsgálja. Az V. szubtesztben egy esetben sem ad értékelhetõ megoldást. A kislány a helyzetek nehézségével tisztában van.Ez egy egér.és korai posztnatális ártalom következményének tekinthetõ. Majd a „Ló. poháron. pohárról. A nyelvi fejlõdés igen lassú üteme miatt intézetünkben neurológiai vizsgálatot végeztünk. Minthogy a feladatsor a verbális memória és a komplex nyelvi struktúrák megértési képességérõl nyújt információt. mirõl. poháron (a bal oldal). szituációfüggõ válaszokat ad. elveszti a helyzetek feletti kontrollját. problémája pre. A Token-teszt elsõ négy szubtesztjét. pohárban. hogy milyen jelmeze volt. A rendelkezésre álló anamnesztikus adatok alapján úgy tûnik. Mindezek hozzájárulnak ahhoz. Válaszadásában erõsen támaszkodik a vizuális információkra. lovacska voltál?” kérdésnél tagadólag fejét ingatja és késleltetetten utal vissza az elhangzottakra: „indiánlány”. megerõsíti más irányú vizsgálati eredményeinket. de az elé-alá-közé-mögé. hogy J. A „Névutóhasználat vizsgálata” szubtesztben. pohárra. hétköznapi élethelyzetekben idõnként tévesen cselekszik. mibõl segítõ kérdések vezetik. A kisgyermekkorban lezajlott magas lázzal járó megbetegedés tüneti képe alapján felmerül egy rohamosan lezajló. ezt a szót nem érti. illetve megkerülni igyekszik. gesztusokkal kísért megbeszélésénél inadekvátan válaszol: „ló”. Amennyiben azok kevéssé segítik. illetve a kívülálló számára bizarrnak tûnõ válaszokat ad. lokális idegrendszeri sérülést elõidézõ post- 22 . a „helyhatározók” vizsgálatánál (pohárba. amely különbözõ színû. ezeket kompenzálni. Judit maximálisan. hogy J. A helyzet részletes.

A diszlexia-reedukáció segítségével megtanult olvasni. és az elmúlt tanévben szerzett érettségi bizonyítványt az Eöveges József Szakiskola. akik maguk is pedagógusok. RÉSZ A kislány állapotát feltáró vizsgálatot az anya kezdeményezésére 4. A nagyszülõkkel együtt élnek. írás. nyelvi problémája továbbra is egyéni bánásmódot. Sikeres iskolai beilleszkedésének feltétele a tanítóval és logopédussal történõ folyamatos együttmûködés.5 éves korától van alkalmunk nyomon követni. Rita ma 22 éves. hogy problémájának feltárása nagyrészt pedagógiai diagnosztikai eljárásokon alapul. ennek eredményét nem tapasztalják.5 éves korában végeztük el beszédfejlõdésének nagyfokú elmaradása. a félve említett értelmi fogyatékosság nem játszik-e szerepet. akik kifejezetten aggódtak azért.enchephalitises állapot lehetõsége. Kiváló értelmi képességei és az akadémiai ismeretek elsajátításában a nyelv mellett meghatározó szerepet játszó vizuális-téri képességrendszer kompenzáló szerepe. 23 . A magasabb osztályokban fõleg a szövegértés jelentett számára problémát. az olvasás. Ha ez a lehetõség nem kínálkozik. ez indokolja. ESET Az expresszív-motoros fejlõdési diszfázia maradványtünetei ifjú korban Rita fejlõdését 4. amely az agyi érés és fejlesztés együtthatása következtében csak hosszú távon kompenzálódhat. Rita számára nem nyílik lehetõség középiskola tanulmányok folytatására. már folyamatosan beszél. mint napjainkban. valamint a szándékos figyelem fejlettsége segíteni fogják a nehézségek leküzdésében. Beszédének diszgrammatikus elemei jelenleg is fennállnak. Szakközépiskola és Gimnázium diszlexia tagozatán. 1. Judit folyamatos szülõi és logopédiai támogatás mellett elvégezte az általános iskolát. sok segítséget igényel. 3. hogy óvodáskori vizsgálatának idején a diagnosztikus eljárások lényegesen korlátozottabbak voltak. hogy a gyermek képes lesz-e iskolába lépéskor a folyamatos beszéd használatára és általános iskolai tanulmányok folytatására. Bizonytalan volt abban. Várható. Rita pedagógus szülõk gyermeke. fiútestvére két évvel fiatalabb. Jelenleg gimnáziumi tanuló. A gyermek rendezett családi körülmények között nevelkedik. hogy nyelvi zavara következtében az anyanyelv. hogy Rita problémájában – születési nehézségeinek ismeretében – értelmi fejlõdési zavar. A tanköteles korú gyermeknél – további. helyesírás tantárgyakban hosszabb távon tanulmányi nehézségekkel fog küzdeni. rendszeres logopédiai megsegítés mellett – az anya szándékának megfelelõen az általános iskola elsõ osztályába történõ beiskolázást javasolunk. a kislánnyal igen sokat foglalkoznak. lassú fejlõdési üteme miatt. Meg kell jegyezni.

torz szóalakokkal mond. „repdesõ” mozgással próbálta kifejezni. elemi ábrafelfogása tremoros jellegû. a hangzók többségét nem tudja képezni. mamama. Vizsgálataink szerint Rita testileg jól fejlett. magát fõleg kiáltás-jellegû hangadással. Színeket. Szomatikusan fejlõdése megfelelõ volt. hogy beszédnehézségei nem korlátozzák szándékainak kifejezésében. majd a szülés folyamatában eltört. amely tornáztatás eredményeként fokozatosan rendezõdött. aluszékony csecsemõ volt. zavartalan terhességébõl. kihagyja. kockából ház. Beszéde nehezen érthetõ. motorosan gyengén kivitelezett. tíz hónaposan felült. azokat szívesen teljesíti. Az anamnesztikus adatok szerint Rita az anya II/1. Rita szó. hoppá). az átlagövezetbe tartozik. Montessori-tornyot helyesen rak fel. hangszíne elmosódott. Az artikuláció vizsgálata szerint szavakat utánmondásra nehezen érthetõ.és ágytiszta lett. mondókát. barátságos. formatáblába azokat biztonsággal elhelyezi. Emberalak-ábrázolása hiányos (lábak. Hozzá intézett kérdésre ujjain megmutatja életkorát. 16 hónaposan tette meg az elsõ önálló lépéseket. nehéz. Keveset gagyogott. elhúzódó szüléssel 3600 g testsúllyal született. majd felállt. de támaszt keresve (korlát.és mondatértékû beszéde kialakulatlan. A Snijders–Oomen nem-verbális tesztben korának megfelelõ szinten teljesít. Fekvési rendellenesség miatt elakadt a szülõútban. A Bender-A teszt szerint 4 éven gyenge szinten teljesít. éleszteni kellett. mivel a mássalhangzók nagy részét nem tudja képezni. részben motoros koordinációs zavarra utaló jelzésnek tekintjük. oxigénbelélegeztetéssel élesztették. kézfogás) megy. szókincse alig gyarapodik. torony építése. A beszédre odafigyelt. ez. 3-4 elembõl álló formákat kitartó próbálkozást követõen összerak. Baloldali alsó és felsõ végtagi parézisét a megszületéskor kialakuló enyhe agyvérzés maradványtünetének tekintették. A könyveket érdeklõdve nézegeti. gyakori bennük a firkaszerû elem. formát egyeztet. 24 . rajzai egyre felismerhetõbbek. kérek. Nem sírt fel. egyéves korára a nagymozgások szintjén nyom nélkül megszûnt. 3 évesen szoba. babázás. élénk mimikával. A verbális instrukciókat helyesen követi. hangadása a második félévben vált intenzívebbé. lépcsõn váltott lábbal. Játékos feladathelyzetbe bevonható.Rita fõleg gesztusokkal. Mozgása darabos. orr) összerendezetlen. RQ 84: Összértelmi teljesítményéhez viszonyítva ezt részben testsémazavarra. jól motiválható. futásnál a karok és lábak összerendezett mozgása hiányos. erre tanították. kis meséket szívesen hallgat. beszédértése jó. jól együttmûködõ gyermek. Úgy látszik. A kislány féléves korában tudott hátáról hasra fordulni. így minden szándékát ki tudja fejezni. idõre. jobb válla beszorult. mama. Négyéves korától kezdett szavakat mondani (apa. IQ 104. spontán induló. A felszólításokat megérti. Játéka rakosgatás. bizonytalan vonalvezetésû motoros kivitelezéssel társul. kommunikatív. hangadással fejezi ki magát. hallása – audiometriás vizsgálat eredménye alapján – ép. Rajzaiban emberalak ábrázolás kezdeményei négyéves kora elõtt jelentek meg. Szopni nehezen tudott.

Logopédiai terápiájában a mozgás. segédápolónak tanult. Egyéves késéssel a helyi általános iskola elsõ osztályában kezdte meg tanulmányait. átlagos intelligenciájú gyermek fejlõdési zavara az expresszív-motoros fejlõdési diszfázia tüneti képének felel meg. A logopédus a család és az óvónõk együttmûködésével elõsegítheti a kortárskapcsolatok harmonikus fejlõdését. 25 . Fejlõdését nyomon követjük. Fontosnak tartjuk felvételét normál óvodai gyermekközösségbe.-és testséma fejlesztésnek. az általános iskola befejezését követõen került sor. amely beszédének megértését a kívülállók számára nehezen érthetõvé tette. az alanyi és tárgyas ragozás helyes alkalmazása. valamint a grafomotoros készség fejlesztésének is hangsúlyt kell kapni. a gyermekközösségbe jól beilleszkedett. Vizsgálataink szerint a pszichoszomatikusan korának megfelelõen fejlett. Íráshibái és a diktálás utáni írás rendkívül lassú tempója miatt igen nagy problémát jelentett számára a jegyzetelés. az összefüggõ. Ismételt kapcsolatfelvételre hosszabb idõ elteltével. amely jó szintû beszédmegértés mellett az aktív-passzív szókincs nagyfokú diszkrepanciájában. logopédiai fejlesztése megkezdõdött. 2. Óvodáztatását a középsõ csoport szintjén tartjuk indokoltnak. aktív szókincse ezzel szemben mintegy 30-40 szó. enyhe fokú testséma zavarral. Az iskolában és otthon sok segítséget kapott. 5. Fejlõdésérõl az anya több ízben beszámolt. a beszédelmaradással összefüggõ kommunikációs nehézségek csökkentését. a magánhangzók esetében a-á. továbbá a szakmai anyagok elolvasása és feldolgozása. amelyet még további két éven keresztül a pöszeség és diszlexia terápiája kísért. szótöredék.és finommozgások területén mozgáskoordinációs zavarral. a grafoperceptív funkció zavarával társul. Nehézséget okozott számára a fõnévi allomorfok használata. RÉSZ A vizsgálatban leírtak alapján Rita óvodai elhelyezése megtörtént. minthogy iskolakezdése – beszédállapota miatt – egyéves felmentést követõen indokolt. diszgrammatikus mondatokban beszélt. Ekkor speciális szakiskolába járt. rendezett személyiségû. különös tekintettel arra. aktív szókincse rohamosan gyarapodott. Magyartanárnõje pedig felvetette ismételt beszédjavításának szükségességét. amelyre rendezett magatartása. hogy késõbbi munkájában a betegek nehezen fogják érteni azt. ö-õ. Fejlõdési zavara perinatális sérülés következményének tekinthetõ. A fõ problémát azonban igen lassan javuló hangejtése okozta. mondatértékû beszéd teljes hiányában. A logopédiai kezelés hatására beszédfejlõdése felgyorsult. A Peadody-teszt szerint passzív szókincse életkori szintjén a „fejlett szókincs” kategóriájába tartozik.utánozni. hogy Rita logopédiai fejlesztése a beszédindítás módszereinek megfelelõen mielõbb kezdõdjön meg. A fentiek értelmében javasoljuk.6 éves korára jó szókinccsel. amit mond. diszartiás jellegû artikulációs zavarban nyilvánul meg és a nagy. gondozását a helyi intézmények látták el. értelmi fejlettsége alkalmassá teszi. ü-û hangok hangzás és idõtartam szerinti hibás ejtése figyelhetõ meg. Rita 16 éves korában.

mos sír bab szív ágy szem dob zsák gép busz dob szív mos gép + + + + + em/em + zsáf/+ + -/+ + + + kép/+ meggy síp bot száj gyík szék busz só kút szög szék bot gyík száj + +/+ +/+ száv/+ gíp. elmosódott. a magán és mássalhangzók hosszú-rövid alakjának rendellenes ejtésében (vet-vett. Mivel írás közben gyakran mérlegel. fogalomértelmezései helyesek. betoldások. Bár kiejtési hibái kellõ alapot nyújtanak diszlexia-tipikus tüneteinek fennállásában. Bár a betüket ismeri. vizsgálata a beszélt és írott nyelvi teljesítmények felmérésére irányult. beszédészlelési és megértési képességének vizsgálatát – eltekintve a teszthatárt meghaladó életkortól – a GMP-teszttel elvégeztük. Aktív szókincse a felnõtt MAWGYI szókincs-részpróbában korának megfelelõ szintû. Az artikulációs zavar jelzõtünetei már az óvodáskori vizsgálat idején is megfigyelhetõek voltak. írásképe kissé rendezetlen. Én semi pencsert semmenek be a vizbe. Jób megem egy mapos kövan sütkerezni Írásában túlnyomóan akusztikus.Az általános iskolát elsõsorban az anyanyelvi tárgyakból nyújtott teljesítményei miatt gyenge-közepes eredménnyel végezte el. kisebb mértékben vizuális tévesztések. írása lelassul. Rita folyamatos beszéde grammatikailag helyesen szerkesztett mondatokból állt. összképében „nagyothallás-jellegû”. Hangszíne torz. Emiatt beszéde aritmiás. mely a hangszínre és a hangadásra egyaránt kiterjed. tõr) pontatlan magánhangzóejtésben (a-á) nyilvánulnak meg. Kiejtése diszartriás jellegû artikulációzavar tüneteit mutatja. Az írott nyelvhasználat a beszélt nyelvi nehézségeknél is nagyobb fokú zavart jelez. dallamtalan. aktív szókincse megfelelõ volt. zöngétlenítésben.csíp/gíp + + sóv/+ +/+ szöv/szöv szív/év +/+ ív/gíp/gyíp +/+ 26 . Intelligenciavizsgálatától – az iskoláztatására és korai intelligenciavizsgálatára vonatkozó adatok alapján – eltekintettünk. rekedtes. azokat tollbamondás utáni írásnál helyesen alkalmazni nem tudja. egyaránt elõfordulnak. egyenetlen. kihagyások. elveszti a szöveget. Hanghibái valamennyi zöngés hang hibás ejtésében. tör. Sopcs mári csa csapcsolnak fürdenek bene. A bogyuket teleszedik picsi halokal meg békalencsével Konyu negtek kondoja a gyík a tó parton. Két kacsa totyok hapokva a tó féle. nehezen érthetõ.

az összetett szavaknak csak az egyik felét azonosítja. Mama és papának fárasztó volt…legnagyobb élményt nekem a pápalátogatás jelentet…Rómában gyönyörû templomok és épületek látható…” Alkalmanként fogalmazásaiban diszgrammatikus mondatok jelenek meg. Fejlõdési diszfáziájának maradványtünetei enyhébb formában megfigyelhetõk az írott nyelvhasználat szintjén. újbóli logopédiai megsegítése lehetõséget nyújthat a meglévõ nehézségek csökkentéséhez. ritmust hibásan ad vissza (GMP 14). fonéma-felismerési. hogy a Jozska bacsi kivesz az erdi házat és a tetõt mivel rosz megcsinaltata. Artikulációs zavara maradandónak tûnik. Súlyos fokú beszédészlelési zavara miatt együtt jár a fejlõdési diszlexia-diszgráfia tünetegyüttesének fennmaradásával. Óvodáskori vizsgálatának idõszakában. A bögyüket teleszedik pici halakkal meg békalencsével. hogy az artikuláció neuromotoros kontrolljának sérülése meghatározó szerepet játszik a hangképzési hibák meglétében. nem értelmezi azokat. A beszédészlelési zavar fennmaradása elõsegítette az írott nyelvhasználat súlyos zavarának kialakulását és a fejlõdési diszlexia tünetegyüttesét hívta elõ. -betoldás jellemzi.szem bab zsák busz ház sír em/em + zsáv/zsáp + áv/+ + só meggy szög kút síp busz só/+ +/+ szöv +/+ +/+ +/+ Kiderült. Megerõsíteni látszanak ezt a GMP egyéb szubtesztjei: az értelmetlen hangsorokat sok hibával azonosítja (GMP 10). megfelelõ vizsgálóeszköz hiányában az észlelés-kiejtés közötti kapcsolat tisztázására nem volt lehetõség. Könnyû nektek gondolja a gyík a tóparton. Feltételezzük. Zsupz máris pancsolnak fürdenek benne. a rossz kiejtésrõl szerzett akusztikus információk visszacsatolása pedig folyamatosan rontotta a fonémaészlelési képesség fejlõdését. Diszgrammatizmusa az írott nyelvben enyhe formában továbbra is megfigyelhetõ. Rita másfél éven át tartó logopédiai kezelést követõen sokat változott. Bár kiejtési hibáit megszüntetni nem lehetett. hangkihagyás. hogy teljesítménye messze elmarad (60-70%) a 7 éves korban 100%-osan elvárttól. megtanult a hangokra tudatosan figyelni. „Úgy néz ki. amelyek a centrális eredetû artikulációs zavar fennállását valószínûsítik. A fenti eredmények azt jelzik. -megkülönböztetési nehézségei vannak. amelyeket csak figyelmeztetésre vesz észre. Két kacsa totyog hápogva a tó féle. a dichotikus hallásteszt jobb oldali preferenciát jelez. A nyelvi zavar tüneteinek befolyásolásában a logopédiai kezelés többéves elmaradása is szerepet játszik. hogy Ritánál a fejlõdési diszfázia tünetei a beszélt nyelv magasabb szintjein jól kompenzálódtak. 27 . és a tetõ árat lelakja…A római út csodalatos és gyönyörû volt.

a lexikai-grammatikai és szemantikai szinteken nagyobb életkorban is fennmaradtak. miszerint az elõfordulási gyakoriság – hasonlóan más beszéd-rendellenességekhez – 3:1 fiú-lány arányt tükröz. amely egyúttal kompenzációs lehetõséget is teremtett számára. Teljesítménye ezért is hullámzó. jó intellektusa és érett személyisége hozzásegítette ahhoz. Rita esetében maradandó. Judit ezen a területen bizonyos képességelõnnyel rendelkezett. Bár fiatal életkorban ezen a területen Rita küzdött a legnagyobb nehézséggel. amely az iskolásba lépéskor azt eredményezte. (A véletlenszerû kiválasztás ellentmond a szakirodalom adatainak. tanulási iránti motivációja. hogy védett iskolai környezetben sikeresen leérettségizzen. Önkontrollja. (lásd GOH 2. amelynek kialakulásában elsõdlegesen a biológiai fejlõdést befolyásoló különbözõ tényezõk játszanak szerepet. ÖSSZEFOGLALÁS Eseteink a fejlõdési diszfázia különbözõ megjelenési formáit mutatták be – mindhárom esetben lányoknál. Borinál ez az iskoláskorra teljesen rendezõdött. Bori és Rita esetében az expresszív beszéd zavarának tünetei közé tartozott a kiejtés rendellenessége. mérés. Borinak és Ritának ilyen nehézségei nincsenek. amelyet általában pöszeségként értelmeznek és kezelnek. Borinak erre nem nyílt lehetõsége.) Közös sajátosságaik mellett sok szempontból különböznek egymástól. Gyógymasszõrnek készül. Ez a különbözõség jól szemlélteti azt a sokszínûséget. ún. Jobb nekem egy napos kövön sütkérezni. amely szerint a diszfázia rendszerzavar. ezeket az írásban is képes alkalmazni. de a funkcionális mûködés szintjén fonéma felismerésének hiányosságai teljesen nem szûntek meg. fáradt állapotban. amely a diszfázia tüneti képét jellemzi. aki a legjobb színvonalú verbális teljesítménnyel rendelkezik – kiejtési problémáit kivéve. frontos idõben romlik. 28 . hármuk közül õ az. a fejlõdési diszlexia tüneti képének megfelelõen. Judit nehézségei a receptív beszéd területén kifejezettek.Én semmi pénzért se mennék be a vízbe. Teljesítményei a gyakorlás hatására sokat javultak. Felismeri a hangzók ejtés. egy évvel késõbb). Ritánál pedig az óvodáskori funkciófejlõdés idõszakában fokozatos kiegyenlítõdés történt. Ez alátámasztani látszik azt a felfogás. a kognitív funkciók bázisán felépülõ nyelvi rendszer hierarchikus-strukturális szervezõdésének zavara.és idõtartambeli különbségeit. Mindhárom esetben nyomon követhetõ a tüneti kép átalakulása. hogy a beszélt nyelv zavarai mellett. A funkciók hiányos szervezõdésének bázisán felépülõ képességrendszer zavarának legsúlyosabb megjelenési formája a vizuális információfeldolgozás területén a legkifejezettebben Borit érintette. arra ráépültek az írott nyelv zavarai. Juditra pedig nem jellemzõ.

a funkciófejlõdés magasabb szintjén már jól körülhatárolható. 29 . Token-teszt. Peadody-teszt. 3. Diszlexia-diszgráfia irányultságú pedagógiai teljesítmények és képességek vizsgálata 10. 6. Ennek fõ szempontjai a következõk: LOGOPÉDIAI IRÁNYULTSÁGÚ KOMPLEX ELLÁTÁS A logopédiai munkát segítõ szakemberek együttmûködése a nyelv. tanári. tanítói. A pontos diagnózis megfogalmazása számukra nem a stigma kifejezése. fiatal életkorban nem egyértelmû. családgondozás Megsegítésük hozzájárul a verbális típusú tanulási zavarok számának. Juhász–Bittera-féle megkésett és akadályozott beszédfejlõdés vizsgálata. 2. – logopédiai óvodai fejlesztés és ellátás. gyermekneurológia. – normáltantervû és speciális tantervû általános iskola. 4. artikuláció vizsgálat. illetve megfigyelése Bori. Komplex gyógypedagógiai pszichológiai vizsgálat A fejlõdési folyamat alakulásának nyomon követése Vizsgálatok az értelmi fejlõdés alacsony szintjén Intelligenciavizsgálat nem-verbális (SON) intelligenciavizsgáló eljárással Az intelligenciastruktúra elemzése Az expresszív és receptív beszéd vizsgálata. amint Bori esetében láthattuk. pszichológusi és orvosi munka területén. – ambuláns egyéni. a eredmények számszerû és minõségi elemzése 7. audiológia. fejlesztõpedagógiai. illetve kiscsoportos logopédiai fejlesztés / integrált óvodai elhelyezés. Egyéb teljesítmények és képességek vizsgálata. Rita és a hozzájuk hasonló gyermekek hosszú távú megsegítést igényelnek. AZ ELLÁTÁS KÜLÖNBÖZÕ FORMÁI A KÖZOKTATÁSBAN – logopédiai tanácsadás és irányított családi nevelés. hanem a fejlesztés és segítségnyújtás biztosításának alapvetõ feltétele. – középiskola AZ – – – – EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS ELLÁTÁS KÜLÖNBÖZÕ FORMÁI fül-orr-gégészet. Judit.A fejlõdési diszfázia felismerése. gyermekszakorvosi ellátás. – logopédiai osztály/beszédjavító általános iskola. óvodapedagógiai. PPL-teszt. 4 éves kor után. A vizuoperceptív organizáció vizsgálata 9. GMP-teszt. mint ahogy Judit és Rita esete bizonyítja. grammatikai teszt 8. A diagnosztikus kritériumok a következõk: 1.és beszédfejlesztõ pedagógiai. késõbbi kihatásuk következményeinek csökkenéséhez. 5.

Gyógypedagógiai Szemle XXIX.): Fejlõdési diszfázia.: Fejlõdési diszfáziás gyermekek kognitív teljesítményei. XVI. 1995. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola. 1995. Pléh Csaba: A gyermeknyelv fejlõdésének és kutatásának modelljeirõl. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola. Pszichológiai Tanulmányok. 30 .IRODALOM Benton. 1986. 2002. In: Gerebenné Várbíró Katalin (szerk. A Tübingeni Lurija-Christensen neuropszichológiai vizsgálatsorozat alkalmazásának tapasztalatai óvodáskorú fejlõdési diszfáziás gyermekeknél. A fejlõdési diszfázia neuropszichológiai megközelítésben. 43–59. Marton Ildikó–Gereben Ferencné: Diszfázia–felismerés–esélynyújtás. Gerebenné Várbíró Katalin (szerk. Budapest. évf. I. Különszám (Az esélyegyenlõség a gyógypedagógia és a szociális munka kutatási. képzési feladatainak tükrében) 85–93. Budapest.): Fejlõdési diszfázia.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->