P. 1
Sportegeszsegugyi ismeretek

Sportegeszsegugyi ismeretek

|Views: 169|Likes:
Published by Tóth Csaba
Sportegeszsegugyi ismeretek
Sportegeszsegugyi ismeretek

More info:

Published by: Tóth Csaba on Mar 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/30/2013

pdf

text

original

Dr.

Osváth Péter

SPORTEGÉSZSÉGÜGYI ISMERETEK

Készült az Önkormányzati Minisztérium Sport Szakállamtitkárságának megbízása alapján
2009.

Tartalomjegyzék: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Az emberi szervezet felépítése A szabályozó szervrendszerek A mozgató szervrendszer A szív és keringési szervrendszer A légzés szervrendszere A kiválasztás szervrendszere Az emésztőrendszer Anyag és energiaforgalom A táplálkozás és a testsúlyszabályozás Teljesítményfokozás Az egészség értelmezése az életmód Ismeretek a fogyatékosok sportjáról A testedzés és a sport, mint az egészségmegőrzés eszköze A bemelegítés élettani és sportszakmai jelentősége A test és alakformálás veszélyei A sportszerek, sporteszközök és a sportruházat preventív vonatkozásai Az edzők szerepe a sportsérülések megelőzésében A sportártalmak tünetei, a sportártalmak megelőzése Sportsérülések, sportbalesetek, elsősegélynyújtás A krónikus betegek testedzése, sportolása Gerinc és ízületvédelem

2

Az emberi szervezet felépítése
Az emberi szervezet felépítésének vizsgálata során több szerveződési, strukturális szintet figyelhetünk meg. Ezek a sejtek, a szövetek, a szervek, a szervrendszerek, valamint maga a szervezet. 1. A sejtek tekinthetők a test legkisebb működési egységeinek. Ezek ugyanis azok a legkisebb struktúrák szervezetünkben, amelyeket kiemelve a testből, megfelelő környezeti feltételek közé helyezve, tovább folytatják életfunkcióikat. A sejten belüli képletek, a sejtszervecskék erre nem képesek, kiemelve őket a sejtből működésképtelenné válnak. Testünket sokféle, különböző feladatokra szakosodott sejt építi fel, melyek működésük függvényében más-más méretűek, alakúak és főleg másféle szerkezetűek. A különböző funkciók különböző szerkezeti elemeket, szerveket igényelnek sejtjeinkben, melyek működése adja az adott sejt specialitását, különleges képességét. Az izomsejtek megrövidülésre, összehúzódásra képesek, mely működésük erre szakosodott setjalkotókkal a miofobrillumokkal valósul meg. Hasonlóképpen egyedi szerkezeti felépítés szükséges az idegsejtek számára, ingerületképzési, és vezetési feladatuk ellátásához. A csont- és porcsejtek szintén különleges felépítésűek a tartó, támasztó funkció betöltése érdekében. A mirigysejtek életfontosságú anyagok, nedvek (hormonok, enzimek, stb.) termelését végzik, ezért felépítésük ennek a funkciónak megfelelő strukturális és működési elemek meglétét igényli. 2. A hasonló méretű, alakú, és főként azonos funkcióra szakosodott sejtek további szerveződési szintbe tömörülnek, melyet szövetnek nevezünk. Az emberi testet felépítő szövetek mindegyike a négy alapvető szövetféleség valamelyikébe besorolható. Ezek az idegszövet, az izomszövet, a támasztószövet, valamint a hámszövet típusai. A szervezet életben tartásának egyik alapvető feltétele az, hogy képes legyen a külső és belső környezet állandó változásait érzékelni, és ezekhez a változásokhoz alkalmazkodni is tudjon. E folyamatot adaptációnak nevezzük, mely mind az egyén, mind a faj fennmaradása szempontjából döntő fontosságú funkció. E feladatot elsősorban az idegszövet sejtjei valósítják meg, speciális tulajdonságuk, működésük által, melyet ingerlékenységnek nevezünk. Az alkalmazkodás életjelenségnek is tekinthető, melynek alapja az idegszövet működése. Minden élőlényre, így az emberre is jellemző életjelenség a mozgás, melynek végrehajtója az izomszövet. A test külvilághoz viszonyított elmozdulásaihoz, a hely- és helyzetváltoztató mozgásokhoz, testen belül zajló belső mozgások is társulnak. Ezek mindegyike izomsejtek aktivitása által bonyolódnak. Mozgásaink egy része akaratlagos, tudatosan irányítható, illetve irányított, míg másik része akaratlan, automatikus mozgás. A mozgást létrehozó izomszövetnek három típusa ismeretes. A harántcsíkolt izomszövet a testünkön megfigyelhető úgynevezett vázizmokat felépítő szövetféleség. Segítségével hajtjuk végre akaratlagos hely- és helyzetváltoztató mozgásainkat, például a sportolás során végzett mozdulatokat is. A simaizom szövet sejtjei a belső szervek falában helyezkednek el, és az akaratlan belső mozgásokat bonyolítják. Ilyenek a gyomor-, bélmozgások, vagy akár az érfal mozgásai is.

3

Speciális típus a szívizomszövet, mely kizárólag a szív falában található meg, és a keringési rendszer központjának mozgásait (szívdobbanások) hajtja végre, fenntartva ezzel az erekben zajló véráramlást. A kötő- és támasztószöveti sejtek az egyéb szövetek által felépített struktúrák összetartásában összeköttetésének megteremtésében játszanak szerepet. A támasztószövet egységei (porcsejtek, csontsejtek) a test belső vázát alkotják, mintegy a test szilárd belső támasztékát adva. A hámszövet a testfelszínek burkolói, a felületek védelmét biztosítva ezzel. A hámszöveti elemek egyúttal elhatároló felületekként is funkcionálnak, így különítve le egymástól a különböző természetű struktúrákat. A test külső felszínén található bőr, és a testüregeket borító rétegek (nyálkahártyák), vagy a tömör szerveken feszülő hártyák ilyen hámszöveti sejtek sokaságából épülnek fel. A mirigyszövet nagy biológiai és élettani hatással rendelkező nedvek, váladékok termelője. Az anyagcsere folyamatokat szabályozó anyagok, a hormonok ugyanúgy mirigyek termékei, mint az emésztőnedvek vagy akár a verejték. 3. Az emberi életműködések többsége igen összetett folyamatsor, melyek lebonyolódása sokszor több szövet együttműködésének eredményeként valósulhat csak meg. Az ilyen komplex funkciókat ellátó, több szövetféleségből felépülő szervezeti egységeket szerveknek nevezzük. Egy adott szerv feladatából fakadó, szükségletének megfelelő arányban és összetételben tartalmazza az előbb felsorolt szöveteket, sejtféleségeket. A gyomor például hámszövetből, kötőszövetből, simaizomszövetből és mirigyszövetből felépülő szervünk, így téve lehetővé a gyomor összetett feladatának ellátását. 4. A bonyolult életfolyamatok végrehajtása sokszor meghaladja egy szerv működésének lehetőségeit, így a szervek együttműködő rendszerekbe, úgynevezett szervrendszerekbe tömörülnek. A táplálkozással összefüggő feladatok meghaladják a gyomor működésének lehetőségei, ezért az, további szervekkel közösen (nyelőcső, bél, stb.) együttműködve a táplálkozás szervrendszerét alkotja. 5. A testünket felépítő szervrendszerek összessége alkotja a legmagasabb működési egységet, melyet szervezetnek nevezünk. A különféle szervrendszerek szintén egymás működését feltételezve, azokat kiegészítve hozzák létre azon funkciók összességét, melyet emberi életnek nevezünk. Bár a tankönyv későbbi fejezeteiben az egyes szervrendszerek működéseit elkülönítve tárgyaljuk mégis törekszünk arra, hogy a közöttük levő működési összefüggések, kapcsolódások érzékelhetőek, és érthetőek legyenek a tanulók számára. Semmi nem működik a szervezetünkben szeparáltan, elkülönülve a többi funkciótól. Minden mindennel összefügg, így ezen összefüggéslátás nélkülözhetetlen képessége a jó sportoktatónak, edzőnek is.

4

azonban nem egymástól függetlenül. szabályozó molekulák (hormonok) segítségével működik. Testünkben erre a koordináló feladatra két szabályozó-szervrendszer szakosodott. és feszültségingadozás jön létre a sejthártya ingerelt területén. a nyúltvelő. Az idegrendszer A szervezet gyors alkalmazkodási képességét. Az idegrendszer felépítése Az idegrendszert anatómiai értelemben két részre oszthatjuk. működéseinek irányítását az idegszövetből felépülő idegrendszer végzi. Ez a feszültségingadozás az akciós potenciál nevű esemény. A központi rész csontos védelemben. A két rendszer egymást kiegészítve. az „endokrin” pedig a belsőelválasztású mirigyrendszert (hormonális szabályozó rendszer) jelenti. bonyolult reflexláncolatokat hoznak létre. úgynevezett neuroendokrin rendszert alkot. A sok-sok idegsejt közös működése reflexfolyamatokként bonyolódik.Szabályozó szervrendszerek A szervezet szervrendszerei önálló működéssel rendelkeznek. Ennek eredménye az elektromos feszültség. Inger hatására a töltéseloszlás megváltozik. az idegi szabályozás is rapid. néha több száz. Ennek hátterében az elektromos töltéssel rendelkező ionok speciális eloszlása áll. Az élő idegszövet sejtjei (és egyéb szövetek sejtjei). nyugalmi állapotukban (ha nem éri őket inger) elektromos feszültséget tartanak fenn a sejthártya két oldalán. vagy akár ezer sejt kooperációja történik. illetve ezek legmagasabb rendű képlete agykéreg. Az idegrendszer elektromos tevékenysége által gyors szabályozási. a híd. melyek az integrált idegműködés alapjául szolgálnak. melyet ingerületi folyamatnak nevezünk. Az összehangolt sejtkapcsolatok. így egy összetett. a koponyaüregben és a gerinccsatornában helyezkedik el. és ezek az elektromos események jelentik az idegműködés alapját. A sejten belül a negatív. A különböző szervek egymás működését kiegészítve dolgoznak. mely műszeresen is jól mérhető elektromos eseményként zajlik le. míg a hormonális szabályozás kémia úton. Legfontosabb szervei a gerincvelő. hogy speciális ingerek hatására választevékenységbe kezdenek. beavatkozási lehetőséget nyújt a többi rendszer működésébe. A környéki idegrendszer a testet behálózó idegrostok és idegdúcok sokaságából épül fel. A kifejezés „neuro” tagja az idegrendszert. mely a sejthártya mentén villámgyorsan továbbterjed. a központi és a környéki idegrendszerre. de az idegrendszeren belül mindig sok. mely összetett feladatrendszert precízen össze kell hangolni. Az akciós potenciál egy adott idegsejtre vonatkozó működés. Az ingerület az ingerelt sejt válasza tehát. egymásra is hatva tevékenykedik. mely azt jelenti. Mivel e leegyszerűsítve leírt működés rendkívül gyorsan lezajló funkció. a középagy. Az idegrendszerben található több milliárd sejt ilyen elektromos kapcsolatban áll egymással. a köztiagy és a nagyagy féltekéi. A tovaterjedő akciós potenciál maga az ingerületi folyamat. 5 . Az idegszövetet felépítő idegsejtek úgynevezett ingerlékeny sejtek. gyakorlatilag a másodpercek tört része alatt is lejátszódhat. a sejten kívül pedig a pozitív töltésű ionok vannak többségben.

így szétválasztásuk inkább elvi természetű. Az egy motoneuron által beidegzett izomrostok száma az adott izom által végzett mozgás finomságától függ. Az érzelmekhez kötött mozdulatok szintén extrapiramidális pályákon keresztül bonyolódnak. úgynevezett leszálló. az érzékelés. érzékelés) végrehajtója. vagy a szervezeten belül ható ingereket. melyek ennek hatására összehúzódnak.Működéstani felosztása szerint megkülönböztetünk szomatikus és vegetatív idegrendszert.: szemmozgató izmoknál 3-4 izomrostot. Mozgatás A mozgás végrehajtója az izomzat. szervek végzik el. Ezeket a sejteket receptoroknak nevezzük. hiszen független a tudatos befolyásolás lehetőségétől. működtetendő izom magasságában lép ki. Egy motoneuron mindig több izomrostot lát el ingerrel. mely a durva. felhasználja adap6 . míg a gerincfeszítőknél akár 100-200 izomrostot is. Az agykéreg elsődleges mozgatóközpontjaiból induló mozgató pálya a piramis pálya. pedig a gerincoszlop háti magasságában lép ki a központi idegrendszerből. mozgató idegpályákon halad.: a vállizom mozgatását végző ideg a gerinc nyaki területén. Minél finomabb mozgást végez egy izom. annál kevesebb izomrostot lát el egy gerincvelői mozgatósejt. A mozgatóideg (motoneuron) hosszú nyúlványa kilép a gerincvelőből és eljuttatja az ingert az egyes izomsejtekhez. Az érzékelési folyamatok csak részben tudatosulnak. mely megkülönböztetést ma már ritkán használják. mely akaratunktól függetlenül bonyolódó folyamatokat jelent. és az izmok közvetlen beidegzése ezzel történik meg. Kéreg alatti dúcokból (90%) és másodlagos kérgi területekről (10%) kiinduló pálya az extrapiramidális pálya. ettől függetlenül a szervezet reagál rá. mozgáskombinációkat irányítja. Az akaratlagos mozdulatok (sportmozgások) eltervezése az agykéregben történik. illetve az új ismeretlen mozgások végrehajtója. a kilépés magasságában levő gerincvelői területen egy úgynevezett mozgató ideghez kapcsolódnak. együttműködésben dolgozik. A gerincvelőben található mozgató idegsejt és az általa beidegzett izomrostok összessége alkotja a mozgató egységet (motoros egység). ahonnan a mozgató információ (ingerület) a gerincvelőben. Pl. Előbbi az akaratlagos működések (mozgatás. Az idegrendszer működése Az idegrendszer működése négy alapvető funkció köré csoportosítható. Mi a könnyebb érthetőség kedvéért maradunk meg ennél a felosztásnál. A két pályarendszer „átfedésben”. (Pl. érzékelésre szakosodott sejtjeivel képes felfogni a külvilágból érkező. A receptorok által detektált információk segítségével képes szervezetünk a változó környezethet alkalmazkodni. Ezek a mozgatás.) Érzékelés Az idegrendszer speciális. A mozgató pályákon érkező ingerület a gerincvelőből az adott. míg utóbbi a belső szervek működésének irányítója. A leszálló pályák (mozgató pályák) rostjai. Ezért is nevezik a vegetatív idegrendszert gyakran autonóm idegrendszernek. mely a nagy odafigyelést igénylő precíz mozdulatok. a hasizmok működtetését végző ideg. többségük nem eredményez tudatos érzeteket. Ezt a feladatot az idegrendszeren belül a mozgás szabályozására szakosodott idegsejtek. Két mozgatópálya (leszálló pálya) létezik. a vegetatív szabályozás és a magasabb rendű idegi tevékenységek körei. jól begyakorlott és a velünk született mozgásokat. de idegrendszeri utasítás nélkül (mozgató ingerek) nem működhet.

Ezek a nyomásra.: fotoreceptor a fényre) ingerületi folyamatba kerülnek (Lásd korábban!). illetve oxigéntartalmának. Ezek működésének eredménye. az izom. radioaktív sugárzás. Hatásukat tekintve két jól elkülöníthető részre oszthatók.: tapintás. melyekre vonatokozóan speciális receptorokkal rendelkezünk. Hatásaik a különböző szervekre többségében egymással ellentétes jellegűek. valamint az izmokhoz kapcsolódó inakban vannak. Ez akartunktól független. az érfalakban található nyomásérzékeny receptorok működésén alapul. melyek tudatossá válnak. ahol az érzetek tudatosulása megtörténik (pl. Ezek receptorai az izomsejtek között. Egy toronyugró. valamint sebességét. Fájdalomérzést a szövetet károsító ingerek hatására élünk át.tációs feladatainak végrehajtásához (pl. az ízületi tok rostjai között. Alapvetően mechano-receptorokként működnek. nyomásváltozásait érzékelve. és a pólya megnyúlását. Sportolók számára az érzékelési folyamatok közül. mely segítségével a destruktív (roncsoló. stb.: szagok érzékelése). párhuzamosan működik. károsító) hatások elkerülhetőek. ultrahang. mely ingerület úgynevezett felszálló. bár nem teljesen tükörképei egymásnak.: ízérzékelés.: a vérnyomás szabályozása). vérnyomás érzékelés. Az érzőpályák legfontosabb tagjai a spinothalamicus pálya és Goll-Burdach pályarendszer. a fényre érzékeny fotoreceptorok (látás). a paraszimpatikus idegrendszer és a szimpatikus idegrendszer területeire. A vegetatív idegrendszer A belső szervek működéseinek irányítása. kemoreceptorokkal történő érzékelésén nyugszik. A receptorok a nekik megfelelő inger hatására (pl. Testünkben rengeteg szabályozási folyamat zajlik. melyek az aktuális élethelyzetnek. ezért beszélhetünk működési dominanciáról és sosem kizárólagosságról. az ín. helyzetét. holott mind érző-idegsejtek munkájának eredményeiként jönnek létre. hogy folyamatosan érzékelhetjük testrészeink egymáshoz való viszonyát. vagy tornász ezen érzékelési folyamatok segítségével tudja irányítani rendkívül bonyolult és gyors mozdulatait. összehangolása a vegetatív idegrendszer feladata. hiszen a szándékos. érzőpályákon juthat el a központi idegrendszer magasabb struktúráihoz. rezgésekre érzékeny mechanoreceptorok (pl. A vérnyomás szabályozása. A többség az agykéregbe jut. irányát és dinamikáját is. a különböző molekulák kémiai anyagok jelenlétére érzékeny kemoreceptorok (pl. a nyilvánvaló látás és egyensúlyozási képességek mellett az ízületi és izomérzékelés is rendkívül fontos képesség. szaglás). Valójában rengeteg olyan hatás éri testünket. a hőre érzékeny termoreceptorok (bőr). és azok elmozdulásait. míg utóbbié aktivitás során dominál. A fájdalom érzésének képessége védő mechanizmusa testünknek.) Azonban így is a biztonságos élethez elegendő receptor található meg testünkben. vagy a különleges fájdalomérző receptorok (nociceptorok). melyet nem érzékelünk receptor hiányában (pl. infravörös fény. A két rendszer egész életünkben folyamatosan. élettani igényeknek megfelelően állandóan változnak életünk során.: a mágneses tér változásai. kellemetlen élményként. Ezekről az eseményekről nem tudunk. így a kiváltó tényezőt kerüljük. melyről a tudatosság szintjén nem kapunk információt. 7 . akaratlagos tevékenységek irányító területe az agykéreg. de az arányok különböznek. Előbbi működése nyugalmi helyzetben. A légzés szabályozása a vér széndioxid-. hallás). mind az agykéreg területén zajló folyamatok eredményei. automatikus szabályozási folyamatokat jelent. Csak azok az ingerek érzékelhetőek szervezetünk számára. Az állandó testhőmérsékletet pedig a vér hőmérsékletét mérő termoreceptorok irányítják. Azok az érzetek.

értelmi feladatok is itt bonyolódnak. tökéletes állapotának fenntartásához (aktivitás). kiszámíthatóan történnek (pl. tüdő. Az érzékszervek működése „kifinomul” és az aktivitáshoz szükséges energiaszolgáltató anyagcsere-folyamatok erősödnek fel. E két egymással ellentétes működés adja meg szervezetünknek a megfelelő ingereket fejlődéséhez. légzési mélység. izomzat) vérellátása csökken. így ilyenkor gyengült érzékelési folyamatokkal számolhatunk. a kiválasztó folyamatok erősödnek. Életünk során az lenne a legegészségesebb működés. A pihenés. A szimpatikus idegrendszer működése aktivitás során nyer teret. és aktivitás megfelelő aránya és ritmusa életünkben az egészséges szervi funkciók alapját képezi. mint az állandó izgalomban. érzelmi de akár mentális értelemben vett aktvitás is. vese. de az intellektuális. regenerációs folyamatok túlsúlya zajlik. mely lehet fizikai. működésük háttérbe szorul. Magasabb rendű idegrendszeri funkciók Az idegrendszer legmagasabb rendű struktúrája az agykéreg. aminek jól mérhető jelei a csökkenő pulzusszám. automatikusan következnek be. valamint ha a pihenés rovására történnek meg életünkben.: hirtelen kialakuló „vészhelyzet” hatására). de az aktivitás során bekövetkező szimpatikus hatások is jelen lennének. Ha ezek az „izgalmi” helyzetek kontrolláltan. A belső szervek (máj. szimpatikus idegrendszeri hatásba rövid néhány másodpercen belül bekövetkezhet (pl. 8 . így a szervek működési aktivitása is ennek függvényében figyelhető meg. a légzési funkció valamint az izomzat vérellátása. Ennek következményeként. pusztító hatások nem érvényesülhetnének. aktivitásban telő életforma (túlhajszolt menedzserek vagy akár túledzett sportolók).Nyugalomban a paraszimpatikus idegrendszeri hatások érvényesülnek. és túlságosan gyakran fordulnak elő. edzés is. míg az aktív élethelyzetekben erőteljesebben működő szervek (szív. Ehhez a szervhez kötöttek a tudatos. A testen belüli véreloszlás megváltozik. regeneráció lehetőségéhez is (pihenés. akaratlagos tevékenységeket létrehozó idegrendszeri működések. Az átmenet a nyugalmi. A belső szervek vérellátása csökken . semmittevő élet) ugyanolyan rossz egészségügyi szempontból. Ilyen helyzet a sportolás. ha az izgalmi helyzetek negatív élményt jelentenek. Az agykéreg fejlettsége egyben az adott faj evolúciós fejlettségét is tükrözi. lustálkodó. paraszimpatikus működésekbe (megnyugvási folyamatok) lényegesen lassabban történhetnek csak meg. vagy légzésszám. a feléjük irányuló vérerek kitágulása révén. de a visszarendeződés a nyugalmi. nyugalmi élethelyzet). Fokozódik a szívműködés. amikor az épülés. paraszimpatikus tónusból izgalmi. ugyanakkor az erre adott válasz a fejlődés. A paraszimpatikus idegrendszer az érzékszervek működésére tompítólag hat. hiszen ilyenkor a fizikai megterhelés mellett érzelmi hatások is jelentősen érvényesülnek. A belső szervek több vért kapnak. Nyugalomban az építő (anabolikus) anyagcsere-folyamatok felerősödnek. Ilyenkor a szervezetben a pihenési. mindig az aktuális élethelyzethez igazodó változások folyamatosan. a fejlődés. nyugodt. naponta akár többször is. épülési. Az eseménymentes. Ezek a célszerű. regeneráció tökéletesen megtörténhet szervezetünkben. ezen szervek működése háttérbe szorul ilyenkor. pihenés. A versenyszituáció komplex helyzet. tónusa is. ha a nap döntő részében (főként éjszaka) paraszimpatikus idegrendszeri hatás alatt állnánk. sokáig tartanak. A baj akkor van. gyomorbélrendszer) erőteljesebb működést produkálnak. A szimpatikus hatások a paraszimpatikus idegrendszerével ellentétes értelműek. akkor a stressz okozta káros.: rendszeres edzések által). inaktív életvitel (fekvő. ilyenkor történik meg sportolókban az edzésekre mint ingerekre adott válasz.

Viselkedésünkre. Az emberi viselkedés lényege az volna. ami tanulással fejleszthető leginkább. az autóvezetéskor végzett. mely az agykéregben tárolt idegi kapcsolatok (feltételes reflexek láncai) kiépítése alapján történik meg. Joggal gondolhatjuk tehát. mert ezeken a szövetféleségeken mindenütt megtalálható a növekedési hormon receptora. magatartásunkra hormonális hatások is jelentősen hatnak. csak azzal kerülhetnek kapcsolatba. asszociáció (összefüggéslátás). hibás kivitelezés rögzüljön benne! Az agykéregben. mintegy automatikusan is végbemennek. hogy ezeket a sokszor nem kívánatos késztetéseket. gazdaságosabbá. nehogy a többször ismételt. porcszöveten. terhesség. ami azonban sokszor nem sikerül. precízebbekké válnak. de a beszéd is. mivel csak ott található meg receptoruk. az adott hormonnak megfelelő receptorral. rengetegszer gyakorolt mozdulatsorok. és bennük kémiai folyamatokat generálva anyagcsere módosító hatást eredményeznek. A belsőelválasztású mirigyek rendszere A szervezet működéseinek kémiai szabályozása a belsőelválasztású mirigyek rendszerének termékeivel. emlékezés. vagy annak felszínén található hormonkötő molekulát jelenti. A mozgásszabályozással kapcsolatban is megjelennek a magasabb rendű kérgi funkciók. Mozgástanítás során is ilyen feltételes reflexeket alakítunk ki az agykérgünk területén (pl. hogy a békés társadalmi együttélés alapja a fejlett gondolatiság (intellektus). Fontos figyelni sportolónkra. a sejtben. futás. Az előbbi csoportba tartozó hormonok több szöveten. a világhoz való viszonyulásunkat. durva formában. amihez a hormon kapcsolódni tud!) Ilyen tekintetben a szervezet hormonjai kétfélék lehetnek. a hormonokkal történik meg. és az izomzatban is kivált hatást. és az agresszió. Az ismétlések hatásra komplex mozdulatsoraink (pl. A sejtekhez való kötődés azonban csak akkor lehetséges. mely biológiai meghatározottságunk alapját képezik. majd végül odafigyelés nélkül. fajfenntartó tevékenységeink (szexuális élet. Ezek a funkciók jelentősen meghatározzák viselkedésünket. szerv működését. mozgástanulás által kiépített feltételes reflexek sorozatait dinamikus sztereotípiáknak nevezzük.A magasabb rendű idegi funkciók körébe tartoznak a gondolkodás. A vérben szállítódó hormonok. Alapvetően hormonális befolyásolás alatt állnak a növekedési és érési folyamataink. hatásokat fejlett intellektusunkkal uraljuk. szövetekhez. Általános hatásúak vagy specifikus hatásúak. hogy a tanulási folyamat során helyesen szabályosan hajtsa vége a mozgást. és a vérárammal szállítódva jutnak el a szabályozandó sejtekhez. az úgynevezett célszerven hatnak. a másik emberhez. és még viselkedésünkre is erőteljesen hatnak hormonjaink. összehangolt kéz és lábmozdulatok. nagy odafigyelést igényelve hajthatók csak végre. 9 . eleinte nehezen. edzéseink alatt sokszor ismételt. A hormonok e mirigyekből közvetlenül a vérkeringésbe kerülnek. absztrakció (elvonatkoztató képesség). Az életünk során. vagy egy bonyolult mozdulatsor műugrás során). tanulás. Ilyenek a szexus. ezek teszik az embert emberré. Ilyen például a növekedési hormon. A specifikus hatású hormonok csak egy szerven. szerven is kiválthatnak hormonhatást. evezés) finomodnak. a hajszálerek falán keresztül kilépve a keringésből a szabályozandó szerv sejtjeihez kapcsolódnak. járás. ha a sejt rendelkezik speciális. ami a csontszöveten. szülés) pszichés állapotunk. Ez hosszú tanulási folyamat eredménye. A hormonok a sejtek anyagcseréjét befolyásolva működnek. így változtatva meg az adott szövet. hiszen sokfelé megtalálható receptoruk. (Itt a receptor kifejezés.

vastagodását. melyek valamilyen funkcióhoz kötötten termelődnek csak (pl. hangsúlyozva azt. Így a két rendszer szoros kölcsönhatásban működik. azaz a szervezet irányítását. csontrendszerre nem csak gyermekkorban hat. Sajnos emiatt. legnagyobb jelentőségű mirigyeket és hormonjaikat tárgyaljuk csak. Ilyen szerkezetű az inzulin. Az agyalapi mirigy a nemi mirigyek (petefészek. A sportolók fejlődése. a mellékvesekéreg. Léteznek olyanok. Az egy aminosav módosított változataként megjelenő hormonokat aminosav származék hormonnak nevezzük. a mellékvesevelő. A növekedési. és a mellékvese kéreg hormonok is. elsősorban az általa termelt növekedési hormon miatt olyan jelentős. Fehérjetermészetű hormonok a több aminosav összekapcsolódásából felépülő hormonok. szövetek szintjén zajló „égetési” (aerob lebontási) folyamatok serkentését jelenti. sárgatest-serkentő hormon).: növekedési hormon). vagy a pajzsmirigy hormonja a tiroxin. a hasnyálmirigy Langerhans sejtjei. a pajzsmirigy. a könyv korlátozott keretei miatt. here). melyek a megszületéstől az egyed haláláig gyakorlatilag folyamatosan működnek. hogy a belsőelválasztású mirigyek is idegrendszeri szabályozás alatt állnak. Szteroid hormonoknak nevezzük az úgynevezett szteránvázas molekulaszerkezettel rendelkező hormonokat. doppingolási célból fel is használják. mely általános anyagcsere-serkentő hatású hormonokat termel. erősödése jelentősen növekedési hormon által támogatott folyamat. a vese és a máj. hogy a teljességre nem törekedhettünk. Ez a sejtek. és valósítja meg a szervrendszerek.: stressz helyzetben az adrenalin). és ivarsejttermelését serkentve (tüszőérlelő hormon.: női nemi hormonok a menstruációs ciklus során). valamint a hormonok is jelentősen befolyásolják az idegrendszer működését. a mellékpajzsmirigy.: szüléskor az oxitocin). ritmusa nagyon különböző. de olyanok is akadnak. és csak bizonyos életszakaszban termelődnek (pl. Ne feledjük azonban. hanem egész életünk során. vagy a növekedési hormon. here) működését is irányítja. melyek havi ciklusban. Az izomzatra. A továbbiakban a sportban legfontosabb. Ilyenek a nemi hormonok. majd felnőttkorban azoknak már csak keresztmetszeti növekedését serkenti. Gyakorlatilag az összes sejt rendelkezik a tiroxin 10 . Vannak olyanok is melyek a környezet változásainak függvényében működnek (pl. azok hormon-. Pajzsmirigy A pajzsmirigy egész életünkben folyamatosan működő szerv. A szénhidrát anyagcserére hatva növeli a vércukorszintet. A szervezet legjelentősebb hormontermelő szervei az agyalapi mirigy. A hormonális funkciók időbelisége. érési folyamatokra kifejtett hatása. esetleg napi ingadozást mutatnak (pl.Az emberi hormonok kémiai szerkezet szempontjából háromfélék lehetnek. Agyalapi mirigy Az egyik legösszetettebb funkciójú hormontermelő mirigy a hipofízis (agyalapi mirigy). Vannak hormonok. így az izmosodás egyik hormonális alapját jelenti. A növekedés időszakában a csontok hosszirányú növekedését. a nemi mirigyek (petefészek. A növekedési hormon (GH) a fehérje anyagcserére serkentőleg hat (anabolikus hatású). Ilyen az adrenalin.

érési folyamatokat optimalizálja. Aktív élethelyzetekben emelkedik meg termelődésének szintje. Mellékvesevelő A mellékvesevelő legismertebb hormonja az adrenalin. Az aldoszteron a vesére hatva a nátrium és a víz szervezetbe való visszaszívását fokozza. álmatlansággal. bár ennek mennyisége elenyésző a here termelte androgén hormonok mellett. tejtermékekben gazdag étkezés. az izomzat terhelhetőségének csökkenését eredményezi. Ez az állapot nem a pajzsmirigy betegsége csak hasonlít rá. és a fehérjék bontását serkenti. azaz felszívódását. Mivel a D vitamin zsírban oldódó vitamin a szervezet tökéletes kalciumellátása csak a kalcium. Ezt a tej. A mellékvesekéreg férfi nemi hormonokat. A túledzett sportolók egy részének hasonló tüneteik lehetnek ezért is hívjuk ezt a formát basedowoid túledzettségnek (lásd későbbi fejezetben!). napfürdőzés) és megfelelő folyadékellátás útján érhetik el. mint a véralvadáshoz. vagy az immunológiai funkciókhoz. ezért a kalcium felszívódás az edzések. Sportolás során. a megfelelő csontosodási folyamatokhoz. A mirigy alulműködése (kevesebb hormont termel a szükségesnél) ellentétes hatást eredményez. mely a pajzsmirigy legerősebb hormonja. Aminosav származék.receptorával. tömegének fenntartását segítik. amikor a szimpatikus idegrendszer működése is fokozódik (lásd korábban!). a D vitamin pótlás (máj. amely segíti a kalcium vérbe való bejutását. melynek termelődéséhez jódra van szükség. mivel D vitamin nem lehet jelen az italban zsíroldékonysága miatt. ami az említett vércukorszint növelését célozza. Fehérje-anabolikus hatásuk miatt az izmok szerkezetének. Ha a vérben valamilyen okból lecsökken a kalciumszint. a parathormon a csontokból mobilizál kalciumot a vérbe. Ezzel elkerülhetővé válik a kalciumhiányos izomgörcs. főként versenyhelyzetekben jelentős adrenalin-kiáramlás történik a 11 . melyek fontos szerepet töltenek be a szénhidrát és zsíranyagcsere folyamatokban. az anyagcsere folyamatok lassulása miatt. valamint a testi. hiszen éppúgy szükséges az optimális izomműködéshez. akár a halálos kimenetelű légzőizom-görcs is. A kalcium felszívódásához azonban D vitaminra is szükség van. A kortizol vércukorszintet növelő hatású. Elhízás. a nemi és a mentális érési folyamatokra is serkentőleg hat. mely erőteljes vércukorszint növelő hormon. Sportitalokban többnyire nem található kalcium. testsúlycsökkenéssel. ezzel a folyadékháztartás egyensúlyának megőrzésében működik közre. versenyek alatt gyakorlatilag nem lehetséges. mely magas nyugalmi pulzusszámmal. E hormon a növekedési. Mivel a sportolók izomzata és csontozata is óriási terhelésnek van kitéve. vagy érzelmi aktivitás) jelentősen fokozódik a termelődése. álmosság. Mellékvesekéreg A mellékvesekéreg három különböző hormoncsoportot termel. a D vitamin és zsírok egyidejű jelenléte esetén történhet meg. úgynevezett androgéneket is termel. Olyan esetekben történik ez meg. szervezetük tökéletes kalciumellátására különös hangsúlyt kell fektetniük. eltunyulás. emelkedett vérnyomással. halételek. Feladata sokrétű. mely vér kalcium szintjének egyik legfontosabb szabályozója. A kalciumszegény étrend hosszútávon a csontok szerkezetének gyengülését. A mellékpajzsmirigy (a vér kalcium szintjének szabályozása) A mellékpajzsmirigy hormonja a parathormon. szellemi eltompulás következik be. Stressz hatására (fizikai. Túlműködése esetén (több hormont termel a kelleténél) a Basedow kór nevű betegség alakul ki. esetleg szívritmus zavarokkal jár. A kalcium a szervezetbe táplálkozás útján kerülhet be.

akár eszméletvesztéssel is számolhatunk. mely a sejtek cukorfelhasználását növelve közvetett úton csökkenti azt. de itt erőteljesebb. illetve szükséges minimális érték közötti tartományban mozog. Gyors hatású hormon. 12 . a mozgás során szakaszosan.: gyümölcscukor. a sejtek szövetek cukorfelhasználását fokozza. A zsíranyagcserében a zsírok oxidációját („zsírégetést”) is serkenti. magasabb teljesítményt eredményez szervezetünkben. keringés fokozásával. valamint a már említett. mely a vércukorszintet csökkenteni képes. hiszen az izmok működése során fokozott a felhasználódásuk. adrenalin. Sportolás alatt a vérből gyorsabban használódik fel a cukor. Ezt elkerülendő. Az inzulin általános hatású hormonként. E két hormon hatásai ellentétesek egymással. A Magyarországon népbetegségnek tekinthető cukorbetegség (diabetes mellitus) az inzulin elégtelen termelődéséből. Az egyszerű szőlőcukor azonnal felszívódva. Közvetett úton mindkét hatás a vércukorszint csökkentését eredményezi. gyors vércukorszint emelkedést okoz. majd izomgyengeség. Ha ebből a tartományból kilép. kortizol. egyéb cukrok (pl. A sportolók szervezetében lezajló vércukorszint szabályozási események a nem sportolókéval teljesen megegyező mechanizmussal jönnek létre. Ha vérben nő a szőlőcukor szintje. Ha sporttevékenység alatt lecsökken a vércukorszint. edzésre. versenyre számítunk. Ez folyékony formában. hormontermelő sejtcsoportok helyezkednek el. Az egy órát meghaladó edzések már ebbe a körbe tartoznak. Ezért amennyiben elhúzódó terhelésre. Az inzulin fokozza az izomsejtek aminosav felvételét. Ezeket együttesen hívjuk Langerhans szigeteknek. a vércukorszint szabályozása A hasnyálmirigy szövetében elszórtan. szénhidráttartalmú étkezésekkel tudjuk biztosítani. szélsőségesebb ingadozás ellenében kell dolgoznia szervezetünknek. rosszulléttel.vérbe. elhúzódó és mérsékelt vércukorszint emelkedést eredményezve. egészséges szabályozási mechanizmusokat feltételezve. ezzel anabolikus hatásúnak tekinthető. Langerhans szigetek. szomjúság. míg az összetett cukrok lassan szívódnak fel a tápcsatornából. vagy az inzulin receptorok csökkent érzékenységéből származik. illetve a máj cukorraktározását serkenti. mely a légzés. mindig rendezett vércukorszinttel kezdjük meg edzéseinket. eleinte fáradtság. kis mennyiségben elfogyasztott sportitallal tarthatjuk fenn a szükséges szintet. leginkább cukor tartalmú sportitalok fogyasztásával lehetséges. mely egy önálló belsőelválasztású mirigynek tekinthető. teljesítménycsökkenéssel. ájulás következik be. Két legfontosabb hormonja az inzulin és a glukagon. Ezzel ellentétben több hormon is működik vércukorszint emelő hatásával (tiroxin. Minél hosszabb a terhelés. annál nagyobb a vércukorszint stabilizáció jelentősége. A vér cukorszintje táplálkozás során emelkedik. versenyeinket. émelygés. gondolnunk kell az időközbeni vércukorszint stabilizálásról. mely néhány perces időtartamon belül jelentős hatást okoz. amennyiben az elfogyasztott ételek tartalmaznak egyszerű (szőlőcukor) vagy összetett cukrot (keményítő). a Langerhans szigetek sejtjei inzulint bocsátanak a keringésbe. glukagon). Sajnos a sportolók egy része doppingolási szándékból alkalmazza az inzulint. az izomzat vérellátásának növelésével a terhelés könnyebb elviselésére alkalmas helyzetet teremt. működészavarokkal. A vércukor egy úgynevezett megengedhető maximális. A vér cukorszintjét annak szőlőcukor tartalma határozza meg. tejcukor) közvetlenül nem befolyásolják. növekedési hormon. Az inzulin az egyetlen hormon szervezetünkben. Ezt a terhelés előtt másfél-két órával elfogyasztott könnyű.

A sportban doppingolásra használt EPO (erythropoetin) is a vese terméke. A férfiakban a herék. így a nők izomzata kevésbé fejlett. míg a férfiak esetében élethosszig tart. A progeszteron az esetlegesen bekövetkezett terhesség megtartásában van fontos szerepe. gyorsaságot igénylő sportágakban. és kevésbé fejleszthető. A női működés ciklikus jellegű. mind férfiakban kettős funkciót ellátó szervek. míg a férfiak esetében folyamatosan és nagy számban termelődnek a spermiumok (hímivarsejtek). nőkben a petefészkek részben nemi hormonokat termelnek. kitartóbb teljesítményre sarkallja. így nem egész életünkre jellemző.A nemi mirigyek A nemi mirigyek mind nőkben. úgy is mint belsőelválasztású mirigy. az ebben közreműködő szervek (petefészek. A férfi nemi hormonok doppinglistás anyagok. A férfiakban termelődő androgének legerősebbik tagja a tesztoszteron. A nőknél ez a hormontermelés a klimaktériumban megszűnik. A férfi és női nemi funkciók jelentős különbségeket mutatnak. lekerekített formájából is sejthető. mely a havi menstruációs ciklusokban figyelhető meg. méh) működésének megváltoztatásával. A viselkedésre kifejtett hatása agresszív magatartásban nyilvánul meg. A női nemi működés ciklusos jellege a hormonok ciklusos termelődésének eredménye. részben pedig az utódnemzéshez szükséges ivarsejteket produkálják. A vöröscsontvelőre 13 . A vese A vesét elsősorban nem hormontermelő funkciójáról ismerjük. (A fontosabb különbségeket lásd a táblázatban!) A nemi hormonok termelése a serdülőkorban kezdődik el. Nőknél egy ciklusban 1-2 petesejt érik meg és válik megtermékenyíthetővé. Fehérje-anabolikus hatásuk jelentősen elmarad a tesztoszteronétól. amely a férfiak nagyobb izomzatából is látható. A női nemi hormonok legjelentősebb tagjai az ösztrogének és a progeszteron. Jelentős anabolikus hatással rendelkezik. amely a sportpályán elszántabb. használják széles körben. A termelt ivarsejtek száma is jelentősen különbözik. A zsírok raktározását serkentő hatásuk a hölgyek párnázott. pedig jelentős szerepet játszik szervezetünk működésének szabályozásában. Elsősorban a nagy erőt.

mint célszervre hatva. 14 . a vörösvértestek termelődését fokozza. Az állóképességi (aerob) sportok egyes képviselői (kerékpárosok. úszók. természetesen tiltott teljesítményfokozóként alkalmazzák. maraton futók) teljesítményfokozóként. sífutók.

A mozgató szervrendszer A mozgató szervrendszer a test hely. mely vékony. Alsó végtag függesztő öve: medencecsont (csípőcsontok. melyet csonthártyának nevezünk. A lapos csontokban vörös csontvelő is található. illetve a szabálytalan és köbös csontokban a velőüreg helyett rácsos. erekben. kötőszövetes hártya burkolja. Felső végtag függesztő öve: lapockák. mely arckoponyára és agykoponyára tagolható gerincoszlopot alkotó csigolyák (7 nyaki. Csontjaink alak szerint hosszú csöves csontokra (pl. A mozgató rendszer passzív része (csontok. hálózatos szerkezetű csontgerendázat figyelhető meg.: lapocka). 5 lábközépcsont. mely porc és csontszöveti elemekből. 5 kézközépcsont. Az itt megfigyelhető csontgerendák elhelyezkedése a csontra leggyakrabban ható Fej régiója: Törzs régiója: 15 . szárkapocscsont). alkarcsontok (orsócsont. a szegycsont. az őket összetartó ízületekből áll. és összehúzódásuk által azokat mozgatják. Ezt hívjuk a csont szivacsos állományának. Szabad alsó végtag: combcsont. Az izmok a csontrendszer tagjaihoz kapcsolódnak. A két rendszer egymást kiegészítve működik. láb csontjai (7 lábtőcsont.: lábtőcsontok). 12 háti. koponyacsont. míg az aktív rész az izomzat. 14 ujjperccsont). térdkalácscsont.és helyzetváltoztató mozgásait végrehajtó rendszer. melyet a harántcsíkolt izomszövet sejtjei alkotnak. A passzív rész a csontrendszer (csontváz). Így mozgathatók a testrészeink.: csigolyák) oszthatók.: ujjpercek). kulcscsontok. mely a vérképzés helye. lábszárcsontok (sípcsont. A hosszú csontok végi részeiben. ülőcsontok). köbös csontokra (pl. lapos csontokra (pl. melyet a benne elhelyezkedő csontvelő miatt velőüregnek nevezünk. idegekben gazdag. A csontok többségében ez a velő az úgynevezett sárga csontvelő.: combcsont). szeméremcsontok. a mozgás passzív és aktív rendszerére osztható. rövid csontokra (pl. a rövid csontok és némelyik lapos csont középső részén üreg található. melyek együttes tömege a test teljes tömegének 15-20%-át adja. A különböző testtájakon található csontjaink szerkezete hasonló. valamint az ízületekből épül fel. egymástól elkülöníthető csontból épül fel. ízületek) A mozgató rendszer passzív része a csontokból és mozgatható kapcsolódásukat létrehozó. A testen való könnyebb eligazodás érdekében célszerű a csontokat testtájanként is csoportosítani. A hosszú csöves csontok. Kívül vékony. mely magas zsírtartalma miatt megfigyelhető színéről kapta a nevét. singcsont). végtagjaink sportmozgásaink során is. Szabad felső végtag: felkarcsont. 3-5 farki). kompakt csontállomány található. Anatómiai szempontból két részre. és szabálytalan alakú csontokra (pl. így életfontosságú szervünk. 5 keresztcsonti. 5 ágyéki. 14 lábujjperc csont). Ez alatt tömör. és a bordák (12 pár). kéz csontjai (8 kéztőcsont. A csontok Az emberi csontváz 206-208 darab. néhány milliméteres rétegben figyelhető meg és csontkéregnek nevezzük.

hogy milyen csontállománnyal rendelkezünk harmincas éveink elején. Attól függően. akkor testsúlyunk megduplázódna. összesen két-két. 30 éves korunkig fejleszthető jól. mint említettük rendszeres mozgással. ezzel csökken a csontsérülések. aktív életvitel mind fiatal korban (csontfejlődés). kéttengelyű és soktengelyű ízületet. A félbeszakított összeköttetés tulajdonképpen az ízület. Ez ellen.erővonalaknak megfelelő. Egyszerű ízületre példa az ujjpercek között megtalálható ízület. Ennek két fő típusa ismeretes. A csontszerkezet. közöttük elmozdulás a későbbiekben már nem lehetséges. vagy a koponyafedő lapos csontlemezei között. Az ízületes kapcsolódás teszi lehetővé. melyekben egy tengely mentén. Az ízületi elmozdulások körív mentén bonyolódnak. Ilyenkor megerősödnek a csontgerendák. annak csonttartalma kb. Előbbieket egyszerű. megőrzésének. Ha csontjaink mind tömörek lennének. onnan már csak a struktúra megtartása. ugyanakkor rugalmasabb csontjaink lesznek. lassítása zajlik. Egytengelyűek például az ujjpercek közötti ízületek. és helyes táplálkozással védekezhetünk.és vitamindús táplálkozás is nélkülözhetetlen eleme az egészséges csontszerkezet kialakításnak. melyet három csont alkot. majd megszűnése a csontok leépülését szorgalmazzák. míg utóbbiakat összetett ízületeknek nevezzük. (összecsontosodnak) és az egykor két különböző csont egy csontként funkcionál tovább. de léteznek ennél több csontból felépülő ízületek is. és egyúttal lényegesen ellenállóbb. hogy hány. melyek életünk 3-5 évében csontosodik össze teljes egészében. különböző típusba sorolhatjuk őket. végtagok is elmozdulhassanak egymáshoz viszonyítva. melyekben változatos mozgások jöhetnek létre. Ezért fontos. és a csontkeresztmetszet is vastagabbá válik. ezzel a földi gravitációs térben igen nehézkessé válna a mozgás. míg összetettre a könyökízület. Soktengelyű ízületünk a váll. Ellenállóbb. és milyen szabadságfokú mozgás jöhet létre az ízületben. azaz négy irányba zajlik mozgás. Az ízületek A különböző csontok egymáshoz való viszonyát a csontok összeköttetései alakítják. Annak függvényében. törések valószínűsége. mind pedig idősebb korban (csontleépülés lassítása) alapvetően határozza meg a csontszerkezet állapotát. melyek egy képzeletbeli tengely mentén történnek meg. A csontritkulás Magyarországon „népbetegségnek” számít. Ilyen kapcsolat van a keresztcsontot alkotó keresztcsonti csigolyák között. A mozgás mellett azonban a kalcium. Előbbi esetében a csontok „összenőnek”. a leépülés megakadályozása. ahol két tengely mentén. A rendszeres sportolás a csontok szerkezetére is fejlesztő hatással van. A rendszeres mozgás. mert a női nemi hormontermelés csökkenése. azaz milyen kilátásokkal indulunk neki az „öregedésnek”. Ezzel a szerkezettel a csont könnyebbé válik. a folyamatos és a félbeszakított csontösszeköttetés. ezzel a különböző testrészek. hogy hány ilyen mozgástengely állapítható meg egy adott ízületben. mely elsősorban az ötven feletti korosztályt érinti leginkább. milyen irányú. Különösen nagy a kockázata a csontritkulás kialakulásának az alkoholt és kávét rendszeresen fogyasztók körében. de két ellentétes irányba jön létre mozgás (hajlítás-feszítés). vagy a csípőízület. Az idősebb nők különösen veszélyeztetettek az osteoporózis (csontritkulás) kialakulása szempontjából. Az ízületek legalább két csont találkozásánál alakulnak ki. megkülönböztetünk egytengelyű. 16 . hogy csontjaink elmozdulhassanak egymáshoz képest. Az ízületekben változatos a mozgás lehetősége. Kéttengelyűre példa a kézcsukló ízület. erősebb is a ráható erőkkel szemben.

leginkább ez a pólya korlátozza. különböző irányokból ízületi szalagok erősítik ízületeinket. és egyben legsérülékenyebb belső szalag. talán az ízületek tekinthetők a legsérülékenyebb szerveknek. lazítaniuk kell. melyeket szintén kötőszöveti sejtekből felépülő tok. az ízületi szalagok. Az izomszövetet felépítő izomsejtek (izomrostok) izomkötegekbe rendeződve helyezkednek el.). Ez a molekula a táplálékkal felvett 17 . a sejt hossztengelyével párhuzamosan elhelyezkedő mikroszkopikus szálakból épülnek fel. az izompólya (fascia) ölel körül. izmok. az ízületi nedv termelődik. mely segítségével a rugalmasság hosszútávon megőrizhető. testépítők. melyek fehérjékből felépülő. hiszen a mozgékonyság fenntartása e nélkül nem. területeket izomeredési és tapadási pontoknak nevezünk. A két (vagy több) ízesülő csontvéget az ízületi tok kötőszövetes rostjai kapcsolják egymáshoz. nyújthatóságát. és az ízület környékén található lágyszöveti elemek nyújthatósága befolyásolja. azaz az izom kontrakciót. zsír. E folyadék egyben táplálja a porcszövetet és speciális adhéziós erőt kifejtve fokozza az ízfelszínek összetartását. síkossá. Ezt a megfelelően végzett bemelegítéssel. és a szabályos. és a környező izmok is. bőr). ahol a nagy ízületi mozgásterjedelem fontos követelmény. bírkózók. csúszósabbá téve a felszíneket. Az ízületet összetartó erők közé sorolható még minden lágyszöveti elem (inak. A miofibrillumokat felépítő izom szerkezeti fehérjék (miofilamentumok) az aktin. Ezek megrövidülése eredményezi a teljes izomrost rövidülést. korlátozza. Ezek a szalagok a tokon kívül és belül egyaránt elhelyezkedhetnek. hiszen rostjainak megrövidülésével valósulnak meg mozdulataink. mely körülötte található. vagy csak korlátozottan lehetséges. a sportoló edzettségi szintjéhez illesztett terhelés megválasztással. Azokban a sportágakban. Ez a rendszer 360 fokos szögben körülöleli az ízületet. Ezen kívül. mely kapcsolódási pontokat. Ilyenek az ízületi tok rostjai. a miozin és a tropomiozin molekulák. mely simábbá és egyben rugalmasabbá is teszi azokat. Ez a folyamatsor energiaigényes esemény.Az ízületben létrejövő mozgások kiterjedését a csontok alakja. Az izomsejten belül speciális sejtalkotók a miofibrillumok találhatók. Az izmok rugalmasságát. Az egyik legismertebb. A nyújthatóság leginkább fiatalkorban fejleszthető. de idősebb korban is fontos a nyújtás. mely erős testalkatú sportolóknál akár 50%-ra is megnőhet (súlyemelők. Izmaink erős kötőszöveti rostokból felépülő inakkal kapcsolódnak csontjainkhoz. Ezen fehérjeszálak egymáshoz való elmozdulása eredményezi az izomsejt (izomrost) megrövidülését. melynek hátterében bonyolult biokémiai reakciósorozat áll. Az ízület szerkezetén belül az egymás felé tekintő csontfelszíneket ízületi felszíneknek nevezzük. Az ízületben történő elmozdulások során a sima felszín súrlódáscsökkentő hatással rendelkezik. az inak. a sportolóknak rendszeresen nyújtaniuk. így fokozottan figyeljük a sportolás alatti ízületi védelemre (Lásd később!). a térdben található elülső és hátulsó keresztszalag. Az izomzat tömege a test tömegének 40%-a. Ezt növelendő az ízületen belül folyadék. E felületeket vékony porcréteg borítja (üvegporc). A mozgató rendszer aktív része (az izomzat) Az izmok felépítése A mozgás szervrendszerének aktív része az izomzat. növelve az összetartó erőt. A mozgató szervrendszeren belül. stb. Nyújtó gyakorlataink során a pólya és az izomrostok módszeres nyújtása zajlik. precíz gyakorlat végrehajtással érhetjük el. melyhez az ATP nevű nagy energiatartalmú molekula nyújtja a szükséges energiát.

(Lásd később részletesen!) Az izomban lejátszódó kémiai események szabályozó molekulák. míg a másik ezzel ellentétes irányban létrejövő mozdulata. tövis alatti és feletti izom) A törzs régiója: mellizmok (nagy és kis mellizom. combpólya feszítő izom) belső csípőizmok (pl. úgynevezett enzimek közreműködését is igénylik. gerincfeszítők). kampóizom). Annak függvényében. fésűsizom. melyek hatására energia-felszabadító folyamatok generálódnak. alkarizmok (alkarhajlítók és feszítők). csak a fontosabbakat említjük) mimikai és rágóizmok. vagy a kalcium izomsejtben való megkötéséért. Az idegeken érkező jelek (ingerek) az izomsejtben biokémiai változásokat idéznek elő. Hajlítók-feszítők. legyező alakú izmok. közelítők távolítók. de ingerek hatására megrövidülni képesek. Az ehhez szükséges ingereket az idegrendszer mozgató idegsejtjei. és megtörténik az izomösszehúzódás (a miofilamentumok egymáshoz viszonyított elcsúszása). lábszárfeszítő izmok (elülső sípcsonti izom). karizom. A csontokhoz hasonlóan testtájanként is rendezhetjük őket. kis és nagy görgeteg izom.). (Az izmok felsorolása nem teljes. középső és nagy farizom. és nagy combközelítő izom. egyenes-. Ezen stimulusok (ingerek) leegyszerűsítve elektromos ingereknek tekinthetők. félighártyás izom). combközelítők (rövid-. forgatók. hasizmok. Hosszú izmok. rombuszizmok. belső ferde-.energiaszolgáltató tápanyagok (kalorigének) lebontása során termelődik szervezetünkben. és ennek ellenkezője a borintás. és az izomösszehúzódás megindításáért felelős troponin is. A szabad felső végtag izmai: karizmok (kétfejű karizom. A szabad alsó végtag régiója: Comb: combfeszítők (négyfejű combizom. hogy milyen mozdulatot eredményez az izom működése a következő izomtípusokat különböztethetjük meg. féliginas izom. lapos izmok. A fej régiója: A vállöv régiója: 18 . és haránt hasizom). Előbbi a lefelé fordított tenyér felfelé való fordítása. karcsúizom) Lábszár: lábszárhajlító izmok (háromfejű lábszárizom). emelők-süllyesztők. idegrostjai szállítják. nyak és vállizmok (deltaizom. hátizmok (széles hátizom. Ilyen az ATP bontáshoz szükséges ATP-áz enzim. szabóizom. hosszú-. Lábfej: lábizmok. Az izmok működése A vázizmokat felépítő harántcsíkolt izomrostok önállóan nem. külső ferde-. többfejű izmok és gyűrű alakú izmok. háromfejű karizom. csuklyás izom. hollócsőr karizom. elülső fűrészizom). kézizmok A csípő régiója: külső csípőizmok (kis. lapocka alatti izom. szembehelyezők. rövid izmok. combhajlítók (kétfejű combizom. Az alkar esetében speciális mozdulat jön létre a hanyintás. A testünkön elhelyezkedő izmokat alakjuk alapján a következő típusokba sorolhatjuk.: csípőhorpasz izom). Az izmok működésük során az általuk átívelt ízületben hozzák létre az elmozdulást.

1 Kcal/g). az ATP-áz közreműködése szükséges. nem kívánatos esetben töltenek be. míg állóképességi terhelésekkor a három óránál hosszabb tréning lehet ilyen. hiszen sokszor fordul elő. az ATP pedig közvetlenül szolgáltat energiát. hanem működéstani kérdés. Egy adott mozgás során e két különböző irányú mozgást végző izmok a célnak megfelelő arányban vesznek részt a feladatban. Látható tehát. Már a 12 óránál hosszabb „fehérjeéhezés” is bontó folyamatokat generál szervezetünkben. melyek egy adott mozgás során ellentétes hatást fejtenek ki. stb.). legalább napi három alkalommal fehérjetartalmú ételt fogyasztaniuk. a széles hátizom és a nagy mellizom a karok mellkas előtti közelítése esetén antagonistái egymásnak. A sportolóknak és edzőiknek ismerniük kell azokat az élethelyzeteket. melynek felbomlása felhasználható energiát eredményez. hogy két izom. ugyanakkor a fejszecsapás mozdulat során szinergizmusban működnek. hogy ez a fehérjehiányos állapot ne jöhessen létre. Az izomműködés energiaszolgáltató folyamatai Az izomműködés energiaigényes folyamat. melyeket különböző izmokkal hajtunk végre (pl. ami izomvesztést okozhat. A sportolóknak ezért szükséges. a túlságosan sokáig tartó fizikai megerőltetés. Az ATP molekulák termelése a táplálékkal felvett kalorigén tápanyagok bontása során lehetséges. szabályozó feladattal rendelkező anyagokat készítünk belőlük (enzimek. így a tápanyagok közvetett úton. fehérjementes napokat magukba foglaló diéták kerülendők.: hajlítás-feszítés a könyökízületben). A fehérjék. Azt. mindig az aktuális mozdulat függvényében dönthetjük el. azaz energiát szolgáltató tápanyagoknak. ezért a folyamatos fehérjekínálat folyamatos fehérjefelvételt igényel. E molekulán belül nagy energiatartalmú kémiai kötések találhatók. Ennek értelmében az antagonista-szinergista megkülönböztetés nem anatómiai. sportolók számára műhibának tekintendők! A másik eset. Elsősorban azért. ezért egymást akadályozzák a működésben antagonista izmoknak nevezzük. tropomiozin). alapvetően nem energiaszolgáltatási célból kell fogyasztanunk őket. A divatos. A kötések hasításához egy speciális enzim. Például. ez a 120 percet meghaladó edzést jelenti. véralvadás. Az együttműködő izompárokat pedig szinergistáknak hívjuk. A tartós fehérjehiányos táplálkozás ilyen helyzet. Azokat az izompárokat. mert ha fehérjét bont a szervezet. hormonok). valamint egyéb fontos biológiai funkciót ellátó anyagokként működnek közre életfolyamataink során (pl. miozin. illetve leépülése ellenében. melyet közvetlenül az ATP (adenozin trifoszfát) nevű molekula bontása fedez. Súlyzós erőfejlesztő program esetén. A szervezet felépítésében vesznek részt. A fehérjék bár kalorigének (4. A sportolónak elemi érdeke ezt elkerülni. Három tápanyag áll rendelkezésünkre ATP termelés tekintetben. amikor fehérjebontás indul el energianyerési célból. edzés. hogy az edzésterhelések helyes megválasztása és a hozzákapcsolódó étkezési rend felépítése milyen fontos az izomzat fejlődése érdekében. hogy két izom antagonista vagy szinergista viszonyban van-e egymással. Naponta több alkalommal szükséges fehérjetartalmú táplálékot fogyasztanunk. a szénhidrátok és a zsírok. Mivel a fehérjék nem tudnak raktározódni szervezetünkben. 19 .Az ízületekben való elmozdulások gyakran egymással ellentétes mozdulatok. mely során izombontás indulhat el. különböző mozgások esetén más relációban (viszonyban) működik.: immunológiai feladatok. hiszen ezeket el kell kerülnünk. azt főként az izom szerkezeti fehérjék rovására teszi (aktin. Ezeket hívjuk kalorigéneknek. Energiaszolgáltató feladatot csak bizonyos.

természetesen aerob úton bontva őket. ami anaerob viszonyok között (szubmaximális. közepes intenzitású terhelésekkor vesznek rész az energiaszolgáltatásban. azaz univerzális energiaforrások. mint az anaerob változat. mégpedig a májban (100120 gramm). olyan élethelyzetekben. hogy mikor zajlik egyáltalán anaerob szénhidrátbontás az izomzatban. sőt a több száz kilógrammot is elérheti. hogy a szervezet minden egyes sejtje képes felhasználni energiaforrásként. Ennek egyik oka az. Másik ok az. a szív és tüdő működésének fokozása által. elsősorban zsírok a fő energiaszolgáltatók. Felvetődik a kérdés. azaz elegendő oxigén áll rendelkezésére. úgymond elégnek. így szolgáltatva energiát a működő szövetnek. Ennek oka az. Bár ez nem túlságosan hosszú ideig elegendő forrás. tehát nem univerzálisak. A mozgás (sportolás) megkezdésének első másodperceiben (2-3mp) az izomsejtben jelenlévő ATP molekulák bontása szolgáltatja a nyugalmi helyzethez viszonyított többlet energiát. Elsősorban szubmaximális. így a következő másodpercekben már további ATP termelés szükséges. amikor a sejtben (izomsejt) nincsen elegendő oxigén. maximális terhelések során. de a szénhidrátokhoz képest kevésbé hatékonyak. illetve tartós. A cukrok aerob úton történő bontása 18-szor több energia termelését teszi lehetővé. így csak domináns útról beszélhetünk.3 kcal/g) szintén jó energiaszolgáltatók. A zsírok raktározása a testben extrém lehet. (Életünkben egyetlen olyan pillanat sincs. mely során a szénhidrátok oxigén felhasználása segítségével. jobb helyzetet eredményez a sejtben. ami a gazdaságosabb működés alapja is egyben. hogy a szénhidrátok (egyszerű és összetett cukrok) két úton is képesek lebomlani sejtjeinkben. illetve az izomzatban (300-350 gramm). Ennek oka az. tónusában van. A zsírok főként a nyugalmi időszakban.A szénhidrátok (4. hogy az anaerob bontás során tejsav keletkezik bomlástermékként. hogy izomműködés során. a működő sejt mindig az aerob bontási útvonalat helyezi előtérbe. amikor kizárólagosan egy féle energiaszolgáltatás történne csak. Ez az energiaszolgáltatási szakasz oxigént nem igényel. A másik indok. A zsírok (9. illetve a mozgások első percében. vörösvérsejtek) nem képesek hasznosítani őket energiaforrásként. perceiben. Az aerob energiaszolgáltatás tehát. A pihenő időszakban. mely az aerob út mellett szól az energianyerés hatékonyságában keresendő. 20 .: agyi idegsejtek. A másik indok az. akár a több tíz. milyen arányban és milyen ütemezésben vesznek részt az energiaszolgáltatásban! 1. A másik utat aerob bontásnak nevezzük. Mindig keverten zajlanak a lebontó folyamatok. csak olyan esetben történik meg. olyankor tehát. A szénhidrátok. hogy a zsírok csak aerob úton tudnak lebomlani. amikor az izomzat nyugalmi állapotában. amennyiben erre lehetősége van. Az anaerob bontás oxigén közreműködése nélkül történik. Az anaerob szénhidrátbontás tehát. mely kalorigének. hogy bizonyos sejtek (pl. tehát gazdaságosabb mód. Az aerob út végterméke széndioxid és víz. amikor a sejtekben elegendő az oxigénellátottság.) 2. A Pasteur effektus nevű törvényszerűség értelmében. ezzel teljesítményét is. mely rontja a sejt belső környezetének minőségét. ezért anaerob folyamatnak tekinthető. maximális terhelések) lehetetlenné teszi hasznosításukat. ellentétben a fehérjékkel raktározódni is tudnak. melyektől gyorsan könnyen megszabadulva további jó minőségű működés lehetséges. Tekintsük át. amikor más lehetősége a sejtnek nincs. Ez az ATP mennyiség azonban igen kevés.1 kcal/g) tekinthetők a legjobb energiaszolgáltató tápanyagnak. amikor a szervezet még nem tudja kellő mértékben megnövelni az izmok oxigénellátását. kis. mégis számottevő raktárnak tekinthető.

így ezt a fázist anaerob laktacid. és fokozatosan a zsírok aerob bontására áll át. így az izmokhoz már megnövekedett mennyiségben szállítódhat az oxigén.3. Ettől kezdve főként „zsírokat éget” az izom. Ez az oka annak. Az oxigénkínálat növekedése lehetővé teszi az aerob bontási útvonal beindulását. vagy a súrlódási erőből származhat. Anaerob küszöb fölötti tempóban. így a 10-12. ezért anaerob alaktacid szakasznak hívjuk őket. Az izommunka során az összehúzódó izomrostok kontrakciós ereje (belső erő) és a rájuk kívülről ható erő (külső erő) arányai változóak. A következő. az izomzat újra energiaforrást vált. jelentős mértékben alkalmaz anaerob energianyerési folyamatokat. Az előbbi „menetrend” abban az esetben igaz. 7. A mozgás eddig eltelt kb. 5. akkor a kimerülő szénhidrátraktárak miatt. lehetetlenné teszi a további jó minőségű teljesítményt. Ilyenkor mondjuk azt. hogy edzésein az izomzat destrukciója (pusztulása) induljon el. illetve a mozgatott tárgyak súlyából (gravitációs erő). legalább is domináns módon. a jelentősen csökkenő szénhidrátraktárak miatt. a légzőrendszer és a szív működése fokozatosan felgyorsult. lehetővé téve az izommunka folytatását. Az anaerob küszöb tehát egy intenzitási szint. ésszerűen tervezett edzésidőtartammal. Az „alaktacid” kifejezés a tejsavtermelés hiányára utal. az anaerob küszöb szintje a 4 mmol/l-es vértejsav szint. másodperctől újabb forrásra van szükség. aerob edzéseknél több mint három óra). ezért kénytelen anaerob bontást is igénybe venni. hogy a sportoló átesik az anaerob küszöbén. kb. Ezt a folyamatot glukoneogenezisnek nevezzük. azaz izombontást indíthatnak el a szervezetben. Semmiképpen nem lehet célja a sportolónak. csak rövid egy-két percig tud a sportoló. vagy eléri azt. 4. egy perce alatt. hogy a túlságosan hosszú terhelések fehérjebontást. Az izomműködést mechanikai alapon is elemezhetjük. Ha terhelés szubmaximális. 6. ATP termelésen keresztül. maximális zóna felé közeledik. 21 . ha a mozgás folyamatos és nem haladja meg jelentősen a közepes intenzitási szintet. saját szénhidráttermelés indul el a szervezetben. rugalmassági erőből. 8. A szénhidrátok mint fő energiaforrások több tíz percen keresztül szolgáltatják az energiát. pontban leírt folyamatok tejsavtermeléssel nem járnak. Mivel a 2-3. Az izomsejtekben rendelkezésre álló kreatin foszfát mennyiség hamar kimerül. intenzitással dolgozni. A külső és belső erő aktuális aránya határozza meg. A külső erő a test. így a Pasteur effektus értelmében az izom aerob szénhidrátbontásra vált. 8-10 másodpercben a sejtekben jelenlévő kreatin foszfát (CP) molekulák segítségével termelődnek további ATP molekulák. mely fölött az izom. az energiaigény fedezése céljából. ezt kerülnie kell. Ez szintén anaerob szakasz. akkor az izomzat már nem képes a megnövekedett energiaigényt tisztán aerob úton fedezni. vízben való mozgás esetén a közegellenállásból. mely további ATP termelést eredményezhet. hogy az adott izomműködés során milyen tevékenység jön létre. Körülbelül 30-40 perc elteltével. Ha a terhelés sokáig tart (erőfejlesztés esetén több mint két óra. Mivel ennek eredményeként tejsav termelődik bomlástermékként. hiszen az ekkor jelentős mértékben termelődő tejsav. A sportélettannal foglalkozó szakemberek megállapodása szerint. és elsősorban fehérjékből történik. A mozgás további 50-60 másodpercében az ATP molekulák termelődése a szénhidrátok anaerob úton való bontásából származnak. azaz tejsavtermeléssel zajló szakasznak nevezzük.

A két rost tulajdonságai elsősorban attól különböznek egymástól. sportmozgások a harántcsíkolt izomszövet munkájának az eredménye. (pl. amikor úgynevezett ellensúlyozó erőket. A vörös és fehér rostok aránya egész testre. A vörös izomrostok lassú. Ha az izom által kifejtett erő nagyobb mint a rá ható külső erő. hogy milyen esetekben. vagy test elmozdítása során szükséges. Ilyen esetek a testhelyzet megőrzése. míg a rost eredeti méretére visszaáll. állandót jelent. vagy testünket süllyesztjük. Abban az esetben. akkor a mozdulat gyorsan jön létre.Tekintsük át a lehetőséget és azt. azaz nyúlik az izom. Ha elhúzunk. A harmadik lehetőség az. ami a tárgyak. olyankor. Ha ez a különbség nagy. egy izombiopszia nevű vizsgálat segítségével. akiknek gyors mozdulatokra van szükségük sportáguk sikeres űzéséhez (pl. Ennek értelmében az izometriás működés során az izomrostok hossza nem változik. vagy amikor valamilyen tárgyat. Az „izo” tag azonosat. és erős izomzata azoknak a sportolóknak.). Ezt a formát izometriás izomműködésnek nevezzük. Mivel az idegek tulajdonságai alapvetően nem változtatható- 22 . Ezek a vörös és fehér izomrostok. Az izomrostok hossza megnő. amikor az izom által kifejtet erő kisebb mint a rá ható külső erő. hogy mekkora különbség van az izom összehúzódási ereje. Ezt auxotóniás izomműködésnek nevezzük. úgynevezett lassú mozgató idegek kisebb kisülési frekvenciával (ingersűrűség) ingerlik a rostokat. helyzetekben alkalmazhatóak a különböző izomműködési típusok! 1. Testünkben e két rosttípus. Izomrosttípusok Az akaratlagos mozgások. eszközt mozdulatlan helyzetben akarunk megtartani. és a rá kívülről ható erő között. minden izomcsoportban keverten fordul elő. az izomban fokozódó feszülés keletkezik. Ezt a működést anizometriás koncentrikus izomműködésnek nevezzük. 3. összehúzódnak. Ilyenkor anizomertiás excentrikus működésről beszélünk. de a rostok nem rövidülnek meg. 4. a gyakorlatban nem igen fordul elő. és alapvetően genetikai alapon meghatározott az arányuk. Így keverten valósul meg a három alapforma. koncentrálódik az izom. míg a „metria” a méretre vonatkozó szótag. a fehérek pedig gyors rostokként is ismeretesek.: rövidtávfutó. hogy más a beidegzésük. Sokkal inkább ezek kombinációja jelenik meg egy adott mozdulat során. akkor ilyen külső-belső erőarányt kell alkalmaznunk. és koncentrikus mert rövidül. Egy adott mozdulat gyorsaságát elsősorban az határozza meg. Az előző három izomműködés típus tiszta formában. Anizometriás mert változik a rosthossz. majd fokozódó feszülés jelentkezik változatlan hosszon. amikor a tárgyakat. ha az izom által kifejtett összehúzódási erő (belső erő) és a rá kívülről hat erő (külső erő) egyenlő egymással. Ezért van olyan nagy.: lövészetben a fegyver megtartása célzáskor) 2. Ezt a fajtát. stb. A vörös rostokat beidegző. végül megnyúlás történik. Először rövidülés következik be az izomrostokban. úgynevezett legyőző erők alkalmazása során alkalmazzuk. birkózó. vagy eltolunk valamit. Ezt a fékező erők alkalmazása során hasznosíthatjuk. akkor a rostok megrövidülnek. Olyan esetben dolgoztatjuk izmainkat ebben a formában. míg a fehér rostokat beidegző gyors mozgató idegek magas frekvenciával működnek. kontroláltan fékezve azt. és az egyes izomcsoportokra vonatkozóan is megállapítható. dobó atléta. A mozgások lassítása is ilyen módon lehetséges. tartóerőket alkalmazunk. E szövetet felépítő izomrostok két fő típusba sorolhatók. azaz állandó rosthosszon történik a működés. kajakos. felemelünk.

ak meg semmilyen módszerrel. de gyors mozdulatokat. A nagy erő és robbanékonyság a sejteken belüli gyors ATP bontás. 23 . Állóképességi feladatokban jobban teljesítenek. így nagy dinamikát igénylő sportoknál nem hatékonyak. Természetesen. hosszasabb. de csak jelentős korlátok között fejleszthetők ez irányba. robbanékony mozgást igénylő sportágakban. egy sportági tehetségesség kérdése még rengeteg egyéb elemmel egészül ki. gyorsasága javítható speciális edzések segítségével. és kalcium felvétel eredményeként jön létre. ugyanakkor hamar elfáradnak. mint fehér társaik. kitartóbb munkát eredményezve. a vörös izomrostok ereje. akiknél fehér izomrost dominancia figyelhető meg izomcsoportjaikban. E fehérjetermészetű anyagok oxigénkötő molekulák. Hasonlóképpen. az általuk beidegzett izomrostok sem tudnak lényegesen változni tulajdonságaikban. Fehér izomrostok A fehér izomrostok (gyors rostok) nagy kontrakciós (összehúzódási) erővel és sebességgel rendelkeznek. A lassú rostok összehúzódási ereje elmarad a fehér rostokétól. Ezzel összefüggésben nagy mitokondrium számmal rendelkeznek. A fénymikroszkóp alatt látható vöröses szín a sejtekben nagy számban megtalálható mioglobin molekulák miatt van. de az izomrost-összetétel alapvető jelentőségű. ezért is nevezik őket lassú rostoknak. csak jelentős korlátok között. mely sejtalkotók az aerob energiaszolgáltatási folyamatok helyszínei. Vörös izomrostok A vörös izomrostok (lassú rostok) összehúzódási sebessége kicsi. Ez hatékonyabb oxigénkínálatot biztosít az izomsejtben. Azok a sportolók tehetségesek a rövid ideig tartó. ami a pirosas árnyalat oka. Állóképességi edzésekkel a fehér izomrostok kitartóbb működésre serkenthetők. így a vörös rostok jobb oxidatív (aerob) funkcióval bírnak. de soha nem érhető el a vörös izomrostokra jellemző szint.

a fehérvérsejtek és a vérlemezkék. zsírok. Átlagos élettartamuk 100-120 nap. mely után elpusztulnak és bomlástermékek formájában a bélrendszeren és a vesén keresztül távoznak szervezetünkből. Utóbbi egy önmagába visszatérő rendszerként működik egész életünk során. a bomlástermékek pedig termelődésük helyéről. Vörösvértestek (VVT) Egészséges vörösvértestszám férfiak esetében 5.0 mikrométer átmérővel. Ez a technika 24 . százalékban kifejezve azt. A hemoglobinfehérje vagy a vörösvértestek termelődésének elégtelen volta. A vér a test belső környezetének része. A vérben tápanyagok (fehérjék. ezzel együtt a teljesítmény is. kb. jobb oxigénkínálatot eredményez az izomsejtek területén. fokozódik a vörös csontvelő vérképző funkciója. bélrendszer) juthatnak el a véráram segítségével. A hemoglobin közepén vasion helyezkedik el. szervei közötti kapcsolat megteremtését teszi lehetővé. hormonok. enzimek. E sejtek laposak. A vér Egy átlagos testméretű ember vérének mennyisége kb. ezzel javítva oxigénszállító kapacitásukat. 5. vérszegénységet eredményez. ami megnövekedett VVT számot eredményez a keringésben. a kiválasztás szerveihez (vese. Az alacsony oxigéntartalmú magaslaton eltöltött hetek során. A tápanyagok felszívódásuk helyétől (gyomor.A szív és a keringési rendszer Az emberi szervezeten belül két folyadékáramlási rendszer található. korong alakúak.5 liter. míg nőknél 4. cukrok). A plazma. melynek arányát a hematokrit érték adja meg. de a hő is szállítódik. így termelődésük optimális vasellátottság mellett lehet csak kielégítő. bélrendszer) felhasználódásuk helyére. melynek alapja víz.5 millió db/köbmilliméter. Egészséges értéke 42-48%. Termelődési helyük a vöröscsontvelő.: immunreakiók). néhány hét után jelentősen megnövekedett vörösvérsejt számmal rendelkezhetnek a sportolók. A sejtes elemek három típusa ismeretes. a közöttük való anyagszállítás révén. és a légzési gázok szállítódnak. immunológiailag fontos anyagok.0-5. Mindkét rendszer a szervezet különböző pontjai.0-4. A vérkeringés által azonban nemcsak anyagok. 7. anyagcsere bomlástermékek. A vörösvérsejten belül elhelyezkedő hemoglobin nevű összetett fehérje molekula köti meg az oxigént. gyakorlatilag a vér folyékony állományának tekinthető. ezzel biztosítva egyenlő hőeloszlást szervezetünkben. A vér sejtes (alakos) elemekből.5 millió db/köbmilliméter. a vörösvértestek. A vörösvértestek elsődleges feladata az oxigén szállítása a tüdőből a működő sejtek szövetek felé. A jobb oxigénszállítás.0-5. számtalan biológiailag létfontosságú esemény helyszíne (pl. Magaslati edzőtáborozás esetén (1000 méter felett). és ebben a kötött formában szállítódik a véráram segítségével. B 12 vitamin) egyaránt szükséges az egészséges vérkép kialakításához. és plazmából áll. mely az alakos elemek arányát fejezi ki. Hormonális hatások (EPO) valamint optimális vitamin ellátottság (folsav. így javulhat az aerob energiaszolgáltatás lehetősége. mely jelentősen rontja a fizikai teljesítőképességet. tüdő. a nyirokáramlás és a vérkeringés.

engedélyezett, így az állóképességi sportolók gyakran alkalmazzák is (kerékpárosok, triatlon versenyzők, sífutók, stb.). Fehérvérsejtek (FVS) Második fontos alakos elem típus a fehérvérsejt. Számuk egészséges vérkép esetén 6000-9000 db/köbmilliméter. Három alapvető típusa van a granulociták, a lymphociták és a monociták típusa. Élettartamuk átlagosan 7-10 nap. Termelődési helyük a nyirokszervekben és a vörös csontvelőben található. Elsődlegesen immunológiai feladatokat látnak el. Bakteriális és vírusos fertőzésekkel szembeni védelmünk alapját képezik. Gyulladásos és bizonyos daganatos betegségekben számuk megsokszorozódhat, jelezve, hogy szervezetünk intenzív védekezési feladatokat lát el. Vérlemezkék A vérlemezkék száma egészséges esetben 300 000-350 000 db/köbmilliméter. Véralvadási funkciót betöltő sejtek, melyek nélkül a vérzékenység bizonyos formája alakul ki. Vérplazma A vér tömegének 52-58%-a a folyékony plazmaállomány, aminek 90%-a víz. A plazmában, oldott formában ionok, cukrok (glukóz), zsírok (koleszterin, triglicerid), valamint plazmafehérjék keringenek. E fehérjék három fő csoportra oszthatók albuminok, globulinok és a fibrinogén (ezek az ún. plazmafehérjék). Az albuminok elsősorban szállító funkciót látnak el, valamint a vér sűrűségének egyik legfontosabb meghatározói. A globulinok immunológiailag aktív molekulák, a szervezet védelmi mechanizmusainak alapját képezik. A fibrinogén véralvadási faktor, mely nélkül súlyos vérzékenység alakul ki. A vérkeringési rendszer felépítése A vér a magzati élet 2-3 hónapjától kezdődően a szervezet haláláig, akár 8-9 évtizeden keresztül folyamatosan áramlik érrendszerünkben. Ennek „motorja” a keringés központja, a szív. A szív négyüregű, izmos falú szerv, mely speciális izomszövetből a szívizom szövetből épül fel. Különleges tulajdonsága, hogy rendkívül állóképes, valamint erőteljes kontrakciós képességgel bír. Előbbit sok évtizeden keresztül tartó, fáradhatatlan működése igazolja, míg erőteljes összehúzódási képességét a hatalmas nyomással zajló vérkeringés bizonyítja. A szív két nagyobb üregből (jobb kamra, bal kamra), valamint két kisebb üregből (jobb pitvar, bal pitvar) épül fel. A szív közepén vaskos izomsövény (szívsövény) helyezkedik el, mely a szívet jobb és bal félre tagolja. A sövényen keresztül a vér nem közlekedik a két oldal között. A kamrák és pitvarok között, mind a jobb, mind a baloldalon, úgynevezett vitorlás billentyűk helyezkednek el (pitvar-kamrai billentyűk), melyek segítségével a véráramlás egyirányúvá válik. A vér a pitvarok felől a kamrák felé áramlik, a billentyűk nyitó-záró funkciója segítségével. A kamrák és a belőlük eredő nagy ütőerek határán, további egy-egy billentyű (zsebes billentyűk) található, amely a vér kamrákból ütőerekbe való irányításáért felelős. A szívizom ciklikus működése során a vér az érrendszerbe áramlik. A vérkeringés két, egymással sorba kapcsolt vérkörben halad, melyeket három fő értípus épít fel.

25

Az ütőerek (artériák) a vért a szívből, a szív felől a test különböző pontjain elhelyezkedő szervekbe, szövetekbe szállítják. Az artériák a szívtől távolodva, egyre többször elágaznak, majd kisebb átmérőjű ütőerekben folytatódnak. A szervek, szövetek falához érve a legkisebb ütőereket az úgynevezett arteriolákat figyelhetjük meg, majd ezek a szabad szemmel már nem látható méretű hajszálerekben (kapillárisokban) folytatódnak. A kapillárisok behálózzák szerveink falát, így az izomsejtek között is számtalan hajszálér fut. Minél fejlettebb egy szerv hajszálerezettsége (kapillarizációja) annál jobb a vérellátása, ezen keresztül oxigén és tápanyagellátása is. A hajszálerek falán keresztül megtörténik a szövetek oxigén-, és tápanyagfelvétele, majd a széndioxid és egyéb bomlástermékek leadása a vér irányába. A szövetek és vér közötti anyagkicserélődés helye tehát a hajszálerek szintje. A szervekből továbbfolyó vér a harmadik értípusban, a gyűjtőerekben (vénákban) folytatja útját. Eleinte kisméretű, majd egyre nagyobb méretű vénákban halad a vér, immár visszafelé a szív felé. A leírt folyamat két vérkörben zajlik. Nagyvérkör A szív bal kamrájából indul a vér, mely az aorta billentyű megnyílás után, a test legnagyobb ütőerén, az aortán keresztül hagyja el azt. A folyamatos elágazódások után, egyre kisebb artériákon keresztül jut el a test szerveihez. A szövetekben található kapillárisrendszeren átfolyva, gyűjtőerekben haladva tér vissza a szív ellenkező, jobb felébe, annak is jobb pitvarába. Innen a vér a jobb pitvar-kamrai billentyű megnyílás után a jobb kamrába kerül. Kisvérkör A jobb kamrából, a pulmonáris billentyű megnyílása után, a vér a tüdőverőéren keresztül hagyja el a szívet, és a tüdő felé veszi útját. Elágazások után éri el a tüdő hajszálér hálózatát, melyen átfolyva gyűjtőereken keresztül tér vissza a szív bal felébe, a bal pitvarba. Innen a bal kamrába jut, ahonnan újra indul a keringés nagyvérköri része. A kisvérkör feladata az, hogy a vér a tüdőben oxigénnel telítődjön, valamint széndioxid tartalmától megszabaduljon. A nagyvérkörben ez az oxigénben gazdag vér ellátja a szerveket, szöveteket oxigénnel, és felveszi az ott keletkezett széndioxidot, mint bomlásterméket. A két vérkör sorba kapcsolt módon egymás működését kiegészíti, így valósítva meg a keringés komplex feladatát. A szívciklus A szív egyfajta szívó-nyomó pumpaként működve tartja mozgásban a vért egész életünk során. Az üregek falában elhelyezkedő szívizomsejtek összehúzódásainak és elernyedéseinek sorozatként zajlik a szívműködés. E funkció ciklikusan, újra és újra ismétlődő eseménysorként, az úgynevezett szívciklusok formájában zajlik. A szívciklus két szakaszra osztható a szisztoléra és a diasztoléra. A szisztole során húzódnak össze az izomrostok, a diasztole pedig az elernyedés szakasza. Tekintsük át, a szívciklus eseménysorát, a bal kamrát véve például! Gyakorlatilag mindegyik üregben hasonlóan játszódnak le az események, így elég egy üreggel szemléltetni azt. Szisztole: A szisztole kezdetén a bal kamra rostjai ernyedtek a billentyűk zárva vannak (pitvarkamrai és az aorta billentyű), az üreg pedig vérrel telt állapotban van. Az izomrostok összehú26

zódása során csökken a kamra üregmérete, így jelentősen megnövekszik benne a vérnyomás. E nyomásfokozódás hatására kinyílik az aorta billentyű és a vér nagy erővel az ütőeres rendszerbe (aorta) jut. Az összehúzódási fázisban ez a kamraürülési folyamat folyamatosan zajlik, mindaddig, amíg a rostok újra ernyedni nem kezdenek. Ekkor kezdődik el a kamra tágulási, azaz a diasztole szakasza. Diasztole: A diasztole kezdetén a relaxáló szívizomrostok táguló kamraüreget, ezzel együtt csökkenő vérnyomást eredményeznek a bal kamrában. Emiatt a vér visszafelé igyekszik a nagyobb nyomású aorta felől a kamra felé, de ezt a bezáródó aorta billentyű megakadályozza. A tovább csökkenő nyomás miatt kinyílik a pitvar-kamrai billentyű, és a vér a pitvar felől a kamrába áramlik. Ez a kamra telődési szakasza. Ez mindaddig tart, amíg a kamrarostok ernyednek, és az üreg tágul. Ez követően újra összehúzódás kezdődik, mely a kamrai nyomás növekedése miatt a pitvar-kamrai billentyű bezáródását eredményezi. Ekkor érkeztünk meg újra a szisztole kezdeti szakaszához. A leírt folyamatsor (szívciklus) több évtizedes életünk sok milliárdszor ismétlődik. A szívizom ingerképzése A szívizom hasonló izom a vázizmainkhoz, így ugyanúgy inger szükséges a működtetéséhez. Míg a vázizmokat kizárólag az idegrendszerből származó ingerekkel működtethetjük, addig a szív saját ingerképző és ingerületvezető rendszerrel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogyha megszakítjuk a szív idegrendszeri kapcsolatait, akkor is tovább működik. A szív fő ingerképző szerve, a jobb pitvar falában elhelyezkedő szinusz csomó. E szerv percenként átlagosan 70-75 ingert generál, mely speciális ingerületvezető rendszeren keresztül az egyes szívizomrostokhoz jut. Az inger a szinusz csomóból a pitvari rostokon keresztül a pitvar-kamrai csomóhoz jut (AV csomó), majd onnan a His kötegen, majd a jobb és bal Tawara szárakon folytatja útját. Az egyes izomrostok közvetlen ingerlése a Purkinje rostokon keresztül történik meg. Ennek a saját ingerképző rendszernek a megléte teszi lehetővé a szívátültetést, hiszen ilyenkor a beültetet szívnek nincs kapcsolata az idegrendszerrel, mégis működhet. A szív- keringési rendszer alkalmazkodása a rendszeres edzéshez A rendszeres, éveken keresztül tartó fizikai terhelés, edzés a szívben és érrendszerben alkalmazkodási folyamatokat indít el. Ennek morfológiai (alak-, méretbeli) és funkcionális (működésbeli) jelei egyaránt igazolhatók. Az edzett szív fogalma régóta ismeretes, (régebben „sportszívnek” nevezték) mely különféle fizikai terhelésre kialakuló (nem csak sport) egészséges variánsa a szívnek. A napi, heti szinten érvényesülő terhelések a szív izomzatának vastagodást eredményezik, mely együtt jár a szív üregeinek, elsősorban kamráinak tágulásával. Tehát nagyobb üreg, vastagabb fal jellemzi az edzett sportolók szívét morfológiai értelemben. Ez azonban önmagában még nem lenne erénye a szívnek, ha nem társulna jelentősen jobb funkcióval, működéstani paraméterekkel is. Hiszen a nagyobb méretek önmagukban nem feltétlenül jelentenek hatékonyabb működést. Az állóképességi sportolók (sífutók, úszók, kerékpárosok, stb.) szívének ürege jelentősebben, míg fala kevésbe erőteljesen növekszik meg. Ilyen típusú sportágak edzései során jelentősebb vérmennyiség mozgatása szükséges, ami ezt a fajta alkalmazkodást eredményezi a szívben. Az „erősportok” képviselőinél (súlyemelők, dobóatléták, testépítők,

27

stb.) erőteljesebb kamrafal vastagodást és kisebb üregméretbeli növekedést tapasztalhatunk. Ennek hátterében, a nagy ellenállással szemben végrehajtott, fokozott préseléssel történő erőkifejtések állnak, hiszen ilyenkor óriás vérnyomás emelkedések tapasztalhatók. A szívnek ilyen esetben a megnövekedett nyomással szemben kell mozgatni a vért, ami az izomzat hipertrófiáját (megvastagodását) eredményezi. Sokkal fontosabb számunkra az, hogy milyen működésbeli változások tapasztalhatók az edzés hatására szívünkben. A funkcionális különbözőségek három egyszerű paraméter segítségével érzékeltethetők. A pulzusszám az egy perc alatt lejátszódó szívciklusok (szívdobbanások) számát jelenti. A pulzustérfogat a bal kamra egyszeri összehúzódása által kilökött vérmennyiséget jelenti. A perctérfogat az előbbi két adat szorzataként jelenik meg, és a bal kamra által, egy perc alatt kilökött vérmennyiséget jelenti. A pulzus vizsgálat egyszerű, és jól értékelhető eredményeket adhat, és értelmezéséhez nem feltétlenül szükséges orvosi végzettség. A nap során mérhető legalacsonyabb pulzusszám az ébredési pulzusszám, mely nyolcórás alvást követően, spontán ébredés után, fekvő helyzetben mérendő. Ennek értéke edzett egyéneknél 45-55 ütés/perc körül van. A nyugalmi pulzusszám a nap során bármikor mérhető, ha előtte egy-másfél órával a vizsgált személyt nem éri jelentősebb fizikai, vagy lelki terhelés. Átlagos értéke 70-75 ütés percenként, ami sportolóknál (állóképességi) jelentősen alacsonyabb lehet (60 alatt). A munkapulzusszám munkavégzés során mért érték, melynek mértéke a végzett munka intenzitásától függ. Maximális terhelési szint közelében érjük el a maximális pulzusszámunkat, mely erőteljesen életkorfüggő érték. Ha a szív teljesítőképességére vagyunk kíváncsiak, és az edzett nem-edzett összehasonlítást szeretnénk elvégezni, célszerű a felsorolt adatokat nyugalmi és maximális terhelés során is felvennünk. A táblázatokban ezeket az értékeket mutatjuk be.

Jellemző eltérés a sportolók szívműködésben az alacsonyabb nyugalmi pulzusszám. Ennek oka az, hogy a sportolóknak magasabb a nyugalmi paraszimpatikus idegrendszeri aktivitásuk (Lásd korábbi fejezetben!), amely a szívet lassító hatással érvényesül. Ezt a jelenséget edzés bradycardiának nevezik, mely tehát nem a szív nagyobb mértével összefüggő tulajdonság, hanem szabályozási kérdés. Főleg állóképességi sportolókon kifejezett. Ennek eredménye az alacsonyabb nyugalmi perctérfogat, hiszen a pulzustérfogatban nem látunk különbséget edzett és nem edzett ember között. A sportolók szövetei jobb oxigén-kihasználással működnek, ami azt jelenti, hogy kevesebb vérmennyiségből is ki tudják nyerni a szövetek számára szükséges oxigénmennyiséget. Ez teszi lehetővé számukra, hogy kisebb vérmennyiség mozgatásával is tökéletes legyen a szövet oxigénellátás.

28

hogy a sportolóknak jobb a szöveti oxigén-kihasználásuk. így azok a szervek.).bélrendszer. vastagabb szívizomzat. mint említettük életkorfüggő érték. stb. sportolás alatt megváltozik a szervezet véreloszlása. Bár az edzettek maximális pulzusszáma nem tér el az edzetlenekétől. mely az erek falában levő simaizom elemek tónusának változtatása révén jön létre. tüdő. de nem pontos számítási képlettel közelíthetünk meg. A fejlettebb kapillarizáció jobb vérellátást. Ha ehhez még hozzávesszük. 29 . mégpedig elsősorban a kapillárisok szintjén. bőr) míg a belső szervek vérellátottsága gyengül (gyomor. A maximális pulzusszám. melyek éveken keresztül ismétlődő edzéshatásnak vannak kitéve fejlődő kapillarizációt (hajszálerezettsége) mutatnak. a szív és a tüdő léghólyagocskái is. vese. Ez a változás idegrendszeri hatásra alakul ki. Maximális pulzusszám = 220 – életkor (év) Az egyén valódi maximális pulzusszáma azonban csak terheléses vizsgálattal mérhető meg pontosan. mely a különböző szervekhez vezető erek (kis artériák) szűkületének vagy tágulásának eredménye. amely több mint másfélszeres is lehet a nem edzettekéhez viszonyítva. akkor érthető. a pulzustérfogat azonban jelentősen jobban fokozódik. melyet egy egyszerű. Edzés. aminek oka az erőteljesebb. máj.A nyugalmi eltérések mellett a terheléskor mért adatokban is jelentős különbségek figyelhetők meg. ezzel hatékonyabb működést eredményez. A fizikai munkában résztvevő szervek vérellátása nő (izom. szív. A keringési rendszeren belül az erek is fejlődnek rendszeres fizikai munka hatására. hogy akár két-háromszor is jobb az izmok oxigénellátása edzettek esetében. Ennek függvényében a maximális perctérfogat szintén nagyobb. E mikroszkopikus méretű erek száma szaporodhat. Ilyenek az izmok.

A garatból a levegő a gégén keresztül a légcsőbe jut. melybe a belélegzett levegő végül eljut. melyek falán keresztül a belélegzett levegő oxigénje a vérkeringésbe juthat. A gége tetején megtalálható gégefedő egyfajta szelepként funkcionál. anatómiai értelemben a szájüreg nem része a felső légutaknak. ezen belül az izomzat oxigénellátottságát. majd hörgőcskékre ágazik el a rendszer.A légzés szervrendszere A légzőrendszer több életfontosságú feladat elvégzésére szakosodott szervrendszer. a mellhártya két lemeze fedi. 30 . Az alsó légutak vége a léghólyagocskák rendszere. A gégén belül helyezkednek el a hangszalagok. de nem nőnek össze. A légcső két főhörgőre ágazik szét. Bár szájüregen keresztül is lehetséges a légzés. melynek vége egyben a felső légutak végét is jelenti. A felső légutak az orrüreggel kezdődnek. így a lenyelt falat a nyelőcső felé irányítódik. javítva a szervezet. széndioxid) cseréjét bonyolítja a külvilág és a szervezet között. jelentős adaptációs (alkalmazkodási) folyamatokat indít el légző szervrendszerünkben. melyet az úgynevezett légzőizmok hajtanak végre. A léghólyagocskák összfelülete a légző felszín. Állóképességi edzések hatására. elágazódó csőrendszerként. melyek a jobb illetve a bal tüdőfélbe vezetnek. jelentősen erősödnek a légzőizmok. a fokozott légzési tevékenység miatt. A tüdő kiválasztó szervként is funkcionál. így légzéskor egymáson elcsúszni képesek. elsősorban a nagy légzési funkciót igénylő aerob edzés. További elágazások után hörgőkre. így nagyobb kapacitással működhet az edzettek légzőrendszere. ennek ellenére. rengeteg kapilláris (hajszálér) található. Az apró. szabad szemmel alig látható méretű léghólyagocskák falában. A légző szervrendszer alkalmazkodása a rendszeres edzésekhez A rendszeres testedzés. amely átlagosan. melynek nagysága edzés (főleg aerob edzés) hatására növekedhet. melyek rezgése a hangképzés alapja. Kilégzéskor a belső bordaközti izom és erős segédizomként a hasizomzat működik. Nyeléskor bezáródik. Bizonyos bomlástermékek kilégzés útján távozhatnak testünkből. Az alsó légutak a tüdő szövetében húzódnak. A légző szervrendszer felépítése A légzőrendszert felső és alsó légutakra osztjuk. A légzési gázok (oxigén. A tüdő felszínét és a mellkasfal belső felületét egy-egy vékony hártya. és részt vesz a szervezet hőszabályozási folyamataiban. A kilégzett levegő páratartalma miatt a légzéssel folyadékot is veszít szervezetünk. A tüdő a mellkasüregben helyezkedik el. így a levegő a légcsőbe áramolhat. A légzés folyamata izomműködés eredménye. A gégén átáramló levegő a légcsőben folytatja útját. és a külső bordaközti izom. Különböző izmok dolgoznak a belégzés fázisában is a kilégzéskor is. melyet a hasüregtől a lapos rekeszizom választ el. naponta 400-500 ml mennyiségű lehet. Belégzőizomnak tekinthető a rekeszizom. a hűtési oldalon szerepelve. Belégzéskor kinyílik. a légcsőbe nem juthat be. majd innen a levegő a garatba jut. Ezek egymáshoz feszülnek. jobb oxigénkínálatot biztosítva testünkben. kis hörgőkre.

Szerkezeti változásként a léghólyagok összfelületének növekedése a legjelentősebb. Nagy testű sportolók esetében ez akár 6. majd ott a hemoglobin molekulához kapcsolódik az oxigén. hiszen erősen testméret-függő adat. Átlagos értéke (70 kg tömegű ember) 3. valamint a légzőizmok erősödése révén a légzési funkció is. akárcsak előző fejezetünkben. A jó légzési funkcióhoz. A légzés segítségével a tüdőbe juttatott levegő oxigénkomponense a léghólyagok falán keresztül jut be a vérbe. 31 . hiszen csak így juthat megfelelő mennyiségben az oxigén az aerob energiaszolgáltató folyamatok helyszíneire. ami az aerob teljesítmény növekedését eredményezheti.0-3. az izmokhoz.0-8. ezen keresztül jobb oxigénellátottságot eredményez. javítva a terhelhetőséget. A vérben. a már említet vörösvértestekbe lép. ahol oxigénigény merül fel. a szívműködés elemzése során. Aerob edzések hatására javul a szív teljesítménye.0 literesre is nőhet.5 liter. jó keringési működésnek is kell társulnia. összefoglalva láthatjuk. az edzettség jelzésére nem kifejezetten alkalmas. Bár ez az érték aerob jellegű edzések során (évekig tartó edzésekről van szó) valóban növekszik. maximálisan kilélegezhető levegő mennyisége. Az oxigén a nagyobb oxigénnyomású léghólyagból a kisebb oxigénnyomású vér felé halad. Az összehasonlítást itt is nyugalomban és maximális terheléskor végeztük el. Ezek együttesen alakítják ki a jobb oxigénkínálatot. az ott található kapillárisok falán keresztül. Az erősödő izomzat (légző izmok) erőteljesebb légzési funkciót eredményez. és a légzőfelület. Ez a maximális belégzést követő. A szervezet (izomzat) oxigénellátása több szervrendszer működésének függvénye. és így szállítódik a szervezetben azokhoz a szövetekhez. A légzőszervrendszer működésbeli alkalmazkodásának mérhető eredményét a táblázatban. Rendszeres edzés növeli a tüdő vitálkapacitás értékét. ami nagyobb légzési térfogatot. megnövekszik a vörösvértestek száma. A hajszálerezettség fokozódása a léghólyagok falában szintén a vér oxigenizációját javító változás a sportolók tüdejében. a fizikai teljesítményt. így telítve a vért oxigénnel. A javuló oxigénkínálat nagyobb hatásfokú aerob energiaszolgáltatást hozhat létre.

melyek falán keresztül történik az úgynevezett elsődleges szűrlet átszűrése (filtráció) a vesék csatornarendszerébe. és a kóros jelenség nem mutatható ki a háttérben. melyek eltávolítása a vese fő. életfontosságú feladata.5 liter. Az elsődleges szűrletből. fehérvérsejt. Vizeletvizsgálat során elsősorban az egészséges vizeletben jelen nem lévő anyagokat keressük. szervrendszer vesz részt e „tisztítási” folyamatban. hiszen a csatornákon (kanyarulatos csatornarendszer) való áthaladása során víztartalmának jelentős része (99%) viszszaszívódik a vérbe. melynek megszűnése (veseelégtelenség) esetén. így vizeletben való megjelenésük mindig kóros eseménynek tekinthető. esetleg genny vagy kristályok jelennek meg. 32 . Nem lehet a vizeletben cukor. Maga a vizelet nevű folyadék a vesékben termelődik. hogy megjelennek a vizeletben. majd húgyhólyagon. de a leghatékonyabb mégis a vese. gombák. Összetétele és mennyisége is az egyén egészségügyi állapotának és táplálkozási szokásainak függvénye. A vesék a vizelettermelésen keresztül bonyolítják kiválasztó tevékenységüket. Ezek felszaporodva a testben mérgezési folyamatokat indítanának el. és főként a bomlástermékek ürülnek csak. A vesékben mikroszkópikus méretű hajszálérgomolyagok (glomerulusok) vannak. Ez a folyadék még nem azonos a vizelettel. cukor. de ez általában csak időszakosan fordul elő (pl. A vizelet a nagy mennyiségű víz mellett főként bomlástermékeket tartalmaz (karbamid. Több szerv. A vese szűrőrendszerén ezek a sejtek méretükből fakadóan nem juthatnak át. A légzéssel kapcsolatban már említettük. A vizelet kiszűrése a szervezetből a vér nyomásának. illetve fehérje sem. a vízen kívül még több fontos anyag (pl. Egészséges vizeletben nem lehet jelen a vér alakos elemei (vörösvértest. hiszen verejtékezés útján rengeteg bomlásterméket távolíthatunk el testünkből. hogy az esetleges betegségre fényt deríthessünk. húgysav. hogy bizonyos anyagok kilégzés útján távozhatnak szervezetünkből. A kiválasztó és vizeletelvezető rendszer felépítése A vizelet kiválasztása és testünkből való kijuttatása több szervet magába foglaló szervrendszer komplex működéseként valósul meg. A kiválasztott vizelet mennyiségének változtatásával a vese kiválóan képes szabályozni a szervezet folyadékháztartását is. A fehérjék esetében ritkán előfordul. urobillin. végül húgycsövön keresztül valósul meg. ammónium.0-1.A kiválasztás szervrendszere A szervezet életfolyamatai során számos anyagcsere bomlástermék termelődik.. A vizelet Átlagos folyadékforgalom esetén a napi vizelet mennyisége 1. A tápcsatorna működése rendelkezik kiválasztó feladattal. míg elvezetése a vesékhez kapcsolódó húgyvezetéken. A bőr szintén kiválasztó tevékenységgel rendelkező szerv. sók) is visszaszívódik. stb). a beteg 72 órán belül meghal. vérlemezke) közül egyik sem. A vese hormontermelő funkciójáról a korábbiakban tettünk említést (Lásd EPO!). mint fizikai hajtóerőnek a segítségével történik. serdülő lányok). Kóros helyzetnek tekinthető ha a vizeletben kórokozó baktériumok. és csak egy százaléka kerül be a vizeletelvezető rendszerbe. így eltávolításuk életfontosságú feladat.

(sportorvosi vizsgálat) és a dopping ellenőrzéseken emelhető ki. 33 . a vizeletben a korábban használt doppinglistás anyag bomlástermékét keresik az orvosok. Ez utóbbi esetben.A sportban a vizeletvizsgálat jelentősége az egészségügyi szűréseken.

Ezek az események a gyomor. bélrendszer üregeiben történnek meg. míg utóbbiak egyéb feladatokat látnak el.0-2. hormonokba. A tápcsatorna egyes bomlástermékek kiválasztását. a perisztaltikus mozgással jut a falat a gyomor felé. A bekerült anyagok a tápcsatornában való emésztés után a vérkeringésbe kerülnek.Az emésztőrendszer Az emésztő szervrendszer összetett funkcióval rendelkezik. a nyelőcső falában található simaizom elemek segítségével létrehozott „féregszerű mozgással”. keveredik. A gyomor-nyelőcső határán egy gyűrű alakú záróizom. Az emésztésre azért van szükségünk. a gyomorszáj található. míg az éhbél. nem hasznosulhatnának. melyben a lenyelt táplálék átmenetileg tárolódik. A tápcsatorna szerepe az immunreakciókban óriási jelentőségű. majd néhány centiméter után a gyomorba torkollik.5 méter. A felszívódás tehát nem más. Tápanyagok Szervezet tökéletes működéséhez tápanyagokra van szükség. A tápcsatorna felépítése A tápcsatorna több jól elkülöníthető szakaszból épül fel.0-2. Tápanyagainkat két nagy csoportra oszthatjuk. leszálló vastagbél valamint szigmabél nevű szakaszai vannak. valamint részleges emésztése kezdődik meg. A nyelőcső a rekeszizmot átfúrva jut a hasüregbe. ami a test védekező mechanizmusaiban nélkülözhetetlen. kalorigénekre valamint non kalorigénekre. Ennek teljes hossza 2. ahonnan a nyelőcső felé veszi útját. 34 . enzimekbe beépülve. mert nélküle a nagy molekulájú tápanyagok nem tudnának a bél falán keresztül felszívódni. majd továbbhalad a vékonybél felé. A gyomor.5 méter átlagosan. Sok tápanyag szabályozó feladatot lát el. hogy rajta keresztül szervezetünkbe életfontosságú anyagokat. a szénhidrátok és a zsírok tartoznak. Előbbiek a szervezet energiaszolgáltatói.5 literes térfogatú szerv. A kalorigének közé a fehérjék. átlagosan 1. aprítás. Minden tápanyag különböző specifikus enzimmel emésztődik meg. úgynevezett emésztőenzimekkel történik meg. mely három szakaszra osztható. Emésztésnek nevezzük azt a kémiai reakciósorozatot. az úgynevezett tápanyagokat juttathassuk. az ásványi sók és a vitaminok. A vékonybél teljes hoszsza 4. melynek vakbél. a nyál segítségével pedig falattá formálása. míg a non kalorigének a víz. és a csípőbél 2. ahol a fogak segítségével a táplálék darabolása. a tápcsatornában termelődő emésztőnedvekben található. így nem juthatnának be szervezetünkbe. szervezetből való kiürítését is végzik. azaz felszívódnak. melyek részben energiaszolgáltató funkcióval rendelkeznek. részben a test felépítésében szereplő molekulák alapanyagául szolgálnak. Innen a falat garatba jut. Elsődleges feladata. A bélrendszer végén a végbél helyezkedik melynek végén izmos zárógyűrű található.0 méter hosszú. harántvastagbél. mely során a táplálékkal bekerült nagy molekulájú tápanyagok kisebbekre bomlanak.0-4. felszálló vastagbél. A nyelőcsőben egy speciális. A bélrendszerben rengeteg immunológiai szempontból aktív anyag termelődik. mint a tápanyag molekulák vérbe való bejutása a tápcsatorna falán keresztül. így kiválasztó szervrendszernek is tekinthetjük. Első szakasza a szájüreg. Az emésztés úgynevezett. A patkóbél 30-35 cm hosszúságú szakasz. A béltartalom ezután a vastagbélbe jut.

A C-vitamin az immunrendszer erősítőjeként ismert.5 grammra van szükségük testtömeg kilogrammokra lebontva. a kalcium felszívódás segítője. A D vitamin a csontosodási folyamatok optimalizálója. de erősen korlátozott mértékben. hogy egy 80 kg tömegű sportoló kb. Mivel a szervezetben raktározódni nem képesek. A sportolók vitaminigénye megemelkedik a rendszeres fizikai igénybevétel miatt. mivel kisebb helyen nagyobb energiamennyiség raktározható általa. Ez azt jelenti. hogy a természet elsősorban zsírok formájában raktározza testünkön az energiát (akár több tíz kg). Szervetlen molekulák. az E.valamint a látás folyamataihoz szükséges. B2. Zsírok A zsírok jó energiaszolgáltató tápanyagnak tekinthetők. nekik 1. Az emberi szervezet számára szükséges vitaminokat két csoportra osztjuk.0 gramm testtömeg kilogrammonként.: B 12 vitamin nélkülözhetetlen a vörösvértest képződéshez). B5. valamint a P vitaminnal együtt a hajszálerek falának megerősítésében szerepel.Fehérjék A fehérjék aminosavakból épülnek fel. a legszélsőségesebb megterheléskor is képesek fedezni az energiaigényt. glikogén) egyaránt felhasználhatók szervezetünk sejtjei számára. A biztonságos fehérjekínálat megköveteli a napi fehérjebevitelt. Mivel a cukrok anaerob és aerob körülmények között is le tudnak bomlani az izomsejtekben. A testben van szénhidrát raktár (máj 120 g.3 Kcal/g. sőt naponta több alaklommal (3-4 alkalom). a B vitaminok és a P vitamin. B3. a K és az F vitamin. Szénhidrátok A szénhidrátok. gyümölcscukor. Az A vitamin a bőr és nyálkahártyák épségéhez. B12) általános anyagcsere serkentő hatásúak. Előnyük a szénhidrátokkal szemben az. Ez a mennyiség egy sportolónak nem elégséges. melyek fontos enzimek komponenseként vesznek részt biológiai folyamataink irányításában. azonban csak aerob körülmények között bonthatóak le. így ennek kielégítésére fokozott hangsúlyt kell fektetnünk. 35 . míg utóbbiak közé az A. köznapi nevükön a cukrok a legjobb energiaszolgáltatói szervezetünknek. tehát energiát nyerni belőlük nem tudunk. A jól összeállított. Előbbiek közé tartozik a C-vitamin. de mivel a szervezet előállítani őket nem képes. tejcukor) és az összetett cukrok (keményítő. ezért napi rendszerességgel kell fogyasztanunk. és főleg szabályozó illetve strukturális feladatokat látnak el. tejtermékek) azonban elégséges fehérjét szolgáltathat még a legnagyobb izomzatú sportolónak is. táplálkozással kell bejuttatnunk őket szervezetünkbe. Vitaminok A vitaminok non kalorigének. Ez lehet az oka. A B vitaminok (B1. Napi szükségletünk 1. Az egyszerű cukrok (szőlőcukor. amihez a fehérje táplálék-kiegészítők is segítséget nyújthatnak. így felhasználhatóságuk korlátozott. izomzat 350 g). 120-160 gramm fehérjét kell elfogyasszon naponta. 9. Kis mennyiségben szükségesek. A testi és szellemi teljesítőképességet fokozzák. vízben oldódókra és zsírban oldódókra. B6.5-2. hogy nagyobb energiatartalommal rendelkeznek. természetes ételeket tartalmazó étrend (húsfélék. valamint életfontosságú működések támogatói (pl. a D.

kén. vas. vizelettermelés során egyaránt. Az E vitaminnak anabolikus hatást is tulajdonítanak. sőt a kalorigének fel is szívódnak. A szájnyálkahártyán az egyszerű. Egészséges bélműködés esetén a tápanyagok a vékonybélben teljes egészében megemésztődnek. A hasnyál komplex emésztőnedv. Az E vitamin antioxidáns hatással rendelkezik. Rengeteg élettani működés feltételezi jelenlétüket és közreműködésüket (pl. az itt termelődő sósav (HCl) segítségével a tápcsatornába került kórokozók jelentős része elpusztul. csak a béltartalom sűrűsítése és a víz illetve ásványi sók további felszívódása. ahol a hasnyálmirigy által termelt hasnyál és a máj által termelt epe keveredik hozzá. Sportolóknál különösen fontos. valamint az étkezések ütemezése pontos. A továbbhaladó anyag a vékonybél patkóbél szakaszához jut. alkohol.: izom-összehúzódás). ezzel felületük növelését végzi. A keményítő molekula darabolása. foszfor. A megfelelő minőségű és mennyiségű táplálkozás. már nagyobb mennyiségű. Az F vitamin egy zsírszerű anyag. Legfontosabbak közöttük a jól ismert nátrium. A vastagbélben további emésztés nem zajlik. rövidebb szőlőcukor láncokra való hasítása történik itt. A szájüregben már megkezdődik az emésztés. A sók a folyadékháztartásban is fontos szerepet játszanak.A K vitamin a véralvadási folyamatok egy fontos faktora. A gyomorban. mégpedig a szénhidrátok emésztése a nyálban található amiláz nevű enzim segítségével. a szénhidrátok emésztéséhez (amiláz) és a zsírok bontásához (lipáz) szükséges enzimeket is tartalmazza. A gyomor falán keresztül szintén történnek felszívódási folyamatok. ami még inkább aláhúzza szerepét a sportolók életében. illetve verseny előtt egy-másfél órán belül. gyorsan felszívódó tápanyagokat fogyasszanak sportolóink! Ilyenek a folyadékok (gyümölcslé. hiszen a fehérje bontáshoz (tripszin). hiszen a sótartalom a víz vándorlását is befolyásolja szervezetünkben verejtékezés. lassan emésztődő ételt ne fogyasszunk! Egy órával a terhelés előtt. magnézium klór. Az emésztőrendszer működése Az emésztőrendszer különböző szakaszai más és más feladatokra szakosodtak. melynek precíz pótlása mind mennyiségben. Edzés. a zsírok emésztése nehézzé. mely a sejtek hártyájának stabilitásához szükséges szervezetünkben. csak kis mennyiségben és emésztést nem igénylő. ásványvíz. Ez a bomlástermék szaporulat izomlázszerű élményt okozhat izomzatunkban. elégtelenné válik. mert fizikai terheléskor fokozott a szabadgyök képződés. A zsírok emésztését segíti az epe nevű folyadék. mely a tápcsatorna kiválasztó funkciójának része. Az epével bizonyos bomlástermékek távoznak szervezetünkből. az idekerült egyszerű molekulák esetében. és nehezen. 36 . ami az oxidatív anyagcsere folyamatok során keletkezett szabadgyökök megkötését végzi. kálium. és megtervezett legyen. Az ásványi sók Az ásványi sók jelenléte szervezetünkben az optimális belső környezeti feltételek kialakításához nélkülözhetetlen. stb. réz. Amenynyiben ez a folyamat epetermelés vagy elvezetés hiányában nem történik meg. a hosszú távú jó teljesítőképesség alapja. jó teljesítményének alapja. így fertőtlenítő hatás érvényesül. A sportolók elsősorban izzadással veszítik a sókat jelentős mértékben. egyes gyógyszerek) felszívódása megkezdődik. Az emésztőrendszer működésének zavartalan volta a sportolók terhelhetőségének. felszívódásra alkalmas anyagok (víz. mely az egymáshoz szorosan tapadó zsírmolekulák szétválasztását (emulgeáció). mind minőségben fontos. A gyomor mirigyeinek terméke. izotoniás sportital) és a könnyű ételek (gyümölcsök. kalcium. a pepszin nevű enzim a fehérjék bontását kezdi meg.

A hosszú emésztési folyamtok energiát és vért vonnak el az izomzattól. a gázok pedig puffadást. bab.) ételek. 37 . akár oldalszúrást is okoznak. csülök. valamint a gázképződést okozó étkek kerülendők. sonka). hasi diszkomfort érzést. káposzta. így romlik a teljesítmény. joghurt. A nehéz (pacal. stb.zöldségek. pékárú.

amely az alapvető életfunkciók fenntartásában szereplő szervek működéséhez szükséges. Az alapanyagcsere mellett a nap során még számos energiaigénnyel rendelkező folyamat. Ezek közül a legjelentősebb a fizikai munka (edzés) melynek mennyisége sportolók esetében igen számottevő. A teljes nyugalomban levő test is használ energiát. tízszer annyi energiát használunk fel. valamint a magasabb izomzati arány megemeli az alapanyagcserét. Az edzettek szintén több energiát igényelnek nyugalomban. kb. Minél idősebbek vagyunk annál kisebb az alapanyagcserénk. 38 . és az egészségi állapottól függ. működések aktuális szintjétől függ.Anyag és energiaforgalom A szervezet napi energiaigénye az alapvető életfolyamatok és az egyéb tevékenységek. működéseket. Az előbbiekből következik. mint ugyanolyan időtartamú. Ezt az energiamennyiséget nevezzük alapanyagcserének. Mégis. működés zajlik testünkben. hogy amennyiben az egyén alapanyagcseréjét kívánjuk meghatározni. A rendszeresen végzett sport energiát igénylő tulajdonsága az alapja fogyasztásban való hatásos hasznosíthatóságának. melynek legfontosabb oka a hormonális hatásokra kialakuló testösszetételbeli különbség. Egy óra kemény edzés során. mint a hétköznapi betegségek gyakori tünete. intenzív szellemi munka alatt. bár elvitathatatlanul van. A sportolók napi energiaigénye a következőképpen alakul. Az izomszövet ugyanis nagyobb energiafelhasználással képes csak fenntartani önmagát a zsírszövethez viszonyítva. A férfiak izmosabb teste nagyobb energiaigényű. akkor ki kell iktassuk az energiát felhasználó folyamatokat. hogy tájékoztatást nyújtson számunkra! Felnőtt férfiak esetében 1500-1600 Kcal átlagos alapanyagcsere érték jellemző. Ezt teljes lelki és fizikai nyugalmi helyzetben (fekvő testhelyzet). erősödési folyamatok. legalább a nagyságrendet állapítsuk meg. A férfiak alapanyagcseréje magasabb mint a nőké. Ennek szintje egy adott egyénben az életkortól. ami az ilyenkor oly gyakran megfigyelhető fogyás egyik fő oka. hiszen a növekedési. illetve akár meg is szűnnek. a betegség természetétől függően. ezért mindenkire érvényes átlagértéket nem tudunk meghatározni. mert az edzés következményeként kialakuló fejlődési. A különféle betegségek csökkenthetik. felnőtt. hidegben pedig a fűtő folyamatok igénylik ezt az energiát. a nemi hovatartozástól. az edzettségi szinttől. komfort hőmérsékleten (25-26 Celsius fokon). csak a nyugalmi energiafogyasztást szabad mérjük. míg a magasabb zsírtartalmú nőké alacsonyabb. A szellemi tevékenység energiaigénye jelentősen elmarad a fizikai munkáétól. 12 órás étkezés után tudjuk elérni. Az emésztési folyamatok (főleg a fehérjéké) szintén energiaigénnyel bírnak. illetve idős korban már jelentősen lecsökkennek. A láz. Nagy hőségben a hűtő. A hőszabályozási folyamatok szintén komoly energiaigénnyel bírhatnak. míg a nők esetében az 1200-1400 Kcal körüli érték a leggyakoribb. A felvett tápanyagok bontásából származó energia egy része magára az emésztésre fordítódik. és fiatalkorban nagy erőkkel zajlanak szervezetünkben. Mivel az alapanyagcserét számos tényező befolyásolja. de akár növelhetik is a szervezet alapanyagcseréjét. fokozott energiafelhasználást okoz. megmérni (laboratóriumi körülmények között lehetséges). érési fejlődési folyamatok melyek gyermek-.

hogy a napi energiaigény nagymértékben függ az életkortól. időtartamától napi előfordulási számától (attól. stresszes életvitel.). időjárás. hogy hány edzés van egy nap). edzések: 3. egyéb folyamatok (hőszabályozás. és még egyéb életvitelbeli kérdéstől (iskolában való tanulmányok. szellemi munka): Összesen: 1200-1600 Kcal 1500-2500 Kcal 1000-1500 Kcal 3700-5600 Kcal Természetesen. emésztés. a korábbiakban ismertetett adatokból következik. 39 . stb. a nap során elvégzett fizikai munka intenzitásától.1. Fizikai munka. Alapanyagcsere 2. táplálkozási szokások.

a székelési panaszok többségében elkerülhetők általuk. felszívódást tesznek lehetővé. 40 . hogy egy gramm szénhidrát lebomlása során a szervezetben 4. Az állóképességi edzésekben érdekelt sportolók (sífutók. Fehérjéből napi 1-5-2. hogy az átlagos. 215 gramm zsírból fedezhető) A sportolók vitaminigénye magasabb mint nem edzett társaiké. A só és folyadékpótlás az edzések. és mennyiségi követelményeket támaszt a sportolókkal szemben.Táplálkozás és testsúlyszabályozás A sportolók táplálkozási rendje alapvetően eltér az átlagos. dobóatléták. ez tévhit! Csak a szükséges mennyiség kell. A szénhidrát mennyiségi követelménye a számított (becsült) napi energiafogyasztás 60-70%-a legyen.5 g/ttkg az átlagos igény. nem sportolói életvitelt folytatókétól. esetleg kétszeres igényről beszélhetünk. de fontos tudni. kb. A vitaminkészítmények túladagolása bizonyos esetekben (zsírban oldódó vitaminok) veszélyesek lehetnek. stb. annál több fölösleges és veszélyes.: dobóatlétika). pedig a folyadék ideális sűrűségét jelző adata az ilyen típusú italoknak. így a sportolók tápanyag-hasznosítása javul. az állóképességiek pedig a kisebb érték felé orientálódjanak étkezéseik megtervezése során. 500 gramm szénhidrátból fedezhető) szervezetünkben. melyekben mind a sóösszetevők. versenytornák). Az izotónia. mind pedig a szénhidrát komponensek a teljesítmény optimalizálását segítik. A tápanyagok szükséges aránya a sportág edzéseinek természetétől is függ. hogy konkrétan mennyit is kell ennünk. Az élelemi rostok a bélműködést serkentve jobb anyagcserét. Nem elhanyagolható. nem sportoló életet élők esetében a fehérjeigény 1. triatlonosok.) 15-20%-os fehérje arányt. versenyek során.) magasabb fehérje (20% fölött). versenyek alatt és a pihenőidőszakban is kiemelkedő jelentőségű sportolóink számára. 2000 Kcal energia. A tápanyag arányokból azonban még nem derül ki. főleg kiélezett. van ahol a vékonyabb.: 2000 Kcal energia kb. birkózók. Az úgynevezett „erősportok” képviselői (súlyemelők. Terhelés alatt leginkább az izotóniás sportitalok ajánlhatók. Ha figyelembe vesszük. és szénhidrátarányt (70% körül) igényelnek. Van ahol a magasabb tömeg (pl.1 Kcal energia termelhető. rövidtávfutók. hogy a sportolók ennek másfélszeresét-két és félszeresét igénylik. így nem tökéletes folyadékpótló ital edzések. Fontos figyelnünk a magas rosttartalmú étrend kialakítására. azonban a multivitamin készítmények is jó segítséget jelenthetnek. akkor a korábbiakban említett napi energiaigényből könnyen kalkulálható a szükséglet. stb. Az erősportolók a magasabb. Az extrém mennyiségben fogyasztott vitaminoknak nincsen teljesítményfokozó hatásuk. gyümölcs) ételek fogyasztásával. akkor láthatjuk. alapozási időszak. A csapvíz és az ásványvíz is hígabb a szükségletnél. Ez tökéletesen kielégíthető természetes (zöldség. Következményszerűen a zsírok szerepe kisebb a számukra (10-15%). (Pl. emésztést.0 g/ttkg naponta. hogy a rost-dús ételek a székelési rendet is egyensúlyban tartják. 60-65%-os szénhidrát. A zsírok az energiaigény 15-20% fedezve grammonként 9. Maximum másfél. (Pl. hogy az nem jelent többszörös vitaminigényt. sorozatterhelések során (edzőtáborok.3 Kcal energiát képesek adni. Ha tudjuk. és 15-20%-s zsírbeviteli arányt igényelnek. kerüljük tehát a „megadózisok” adását. Minden sportág bizonyos testösszetételbeli.

és semmi esetre se izomból veszítsen ekkor. valamint a sportoláson. az edzések ilyenkor sem szünetelnek. kis lépésekben haladjunk! Ez csak úgy oldható meg. Ne feledjük. nagy energiahiányt okozó fogyókúra kerülendő. Főleg magas százalékú fehérjeporok. Az egyoldalúan összeállított diéta. hogy csak zsírból. hiszen a túlságosan gyorsan megkezdett fogyókúra visszaüthet. illetve módosításokon. akár a zsírszövet szaporítása kevés sportágban igény. Természetesen. Minden tápanyagot meg kell kapnia sportolóinknak a fogyasztás időszakában is. ami lehetetlenné teszi a terhelésekkel szembeni alkalmazkodását. és aminosav készítmények jönnek szóba ilyenkor. sem hosszútávon nem elfogadható. vagy csak zöldséget adjunk ilyenkor a sportolónknak! A fogyókúra során. A jó fogyasztó program két pilléren nyugszik. a táplálkozási megszorításokon. az úgynevezett „null-kalóriás”. majd hetente a szükségletnek megfelelően ez tovább csökkenthető. a kínzó éhség nem sokáig tolerálható. 3. hét óra utáni étkezéseket iktassuk ki. Első héten 200-300 Kcal-val csökkentsük a bevitt energia mennyiségét. sőt inkább növelni célszerű. Versenysportolóknak még a „böjt napok” sem engedélyezhetők. Leginkább a fogyasztástól szenvednek a versenyzők. és az edzéseket sem. Ilyenkor az étkezések számát. Ilyenkor jelentős teljesítménycsökkenést tapasztalunk. semmiképpen ne kampányszerű esemény legyen! A helyesen végzett fogyasztás során. A különbség a szénhidrátok és zsírok bevitelének mennyiségében van csupán. azt legalább háromnégy hét alatt végezze el! 2. Versenyzők esetében ez utóbbiban jelentős változtatást nem lehet elvégezni. de ilyen is előfordul (pl.: szúmó birkózás).5 kilós fogyás legyen a maximum. azaz éhezéssel járó diéta sem rövid. ezért ha a sportolónak 4-5 kilót kell fogynia.és a só-ellátásnak továbbra is tökéletesnek kell lennie! 41 . ezzel együtt az izomvesztést. hogy megelőzzük az esetleges fehérjehiányt. gyakoriságát nem szabad csökkentenünk. Ha a sportoló naponta háromszor-négyszer evett. vagy sérülés jöhet létre. valamint a szénhidrát-dús ételekben is mértékletességet szabjunk! Az esti. annak zsírraktáraiból történik. így az étkezési oldalon nyúlhatunk bele a testtömeg módosításába. A nagy tömeg megszerzése. erősen megszorított étkezések mellett. A sportági versenysúly elérése sok sportoló számára nehézségekben ütközik. A sportoló elemi érdeke. Fokozatosan. Hibák a testsúlyszabályozás módszereiben 1. ugyanolyan veszélyes lehet. Ne sodorjuk a sportolót hirtelen nagy energiahiányba. párhuzamosan az étkezések mennyiségét fokozatosan csökkentenünk kell. akkor négyre-ötre emeljük a táplálékfelvétel számát. ha a fogyasztást idejében elkezdjük. A vitamin-.filigrán alkat a kedvezőbb (pl. így a terhelés alatt álló szervezet továbbra is megfelelő táplálkozást igényel. Ennél gyorsabb fogyás izomvesztést is okozhat. a test tömegének csökkentése. hiszen a szervezet olyan erős hiányállapotba kerül. Elsősorban a zsírtartalmú ételeket csökkentsük. ritmikus gimnasztika). érdemes fehérje táplálék-kiegészítőket ajánlani versenyzőinknek.: műkorcsolya. A fokozatosságon különös hangsúly van. A súlycsoportos sportágakban ez napi problémát is jelenthet. Eleinte csak 10%kal csökkentsük az elfogyasztott energiamennyiségét. azaz a szervezet energiafelhasználásának növelésén. A heti 1.0-1. mert nem bírja majd a kúrát. majd 4-5 nap elteltével ez fokozatosan tovább csökkenthető. A sportolók testsúlyszabályozásának hosszú távú programnak kell lennie. a víz. Az előbbiek megfontolásával érthető. mint a mennyiségben túlságosan megszorított forma. A hirtelen megkezdett. a fehérje-. mely minőségben nem kielégítő.

vagy valóban a nagy terhelések okozta működésváltozásoktól. Az ilyen gyógyszerek doppinglistás vegyületek így használatukat a szabályok is tiltják. éhesen történő edzések nem ilyenek. „mivel ilyenkor hamarabb beindul izomzatunkban a zsírok oxidációja”. rossz sóellátottságú belső környezeti állapottól. a mérlegelés előtt van értelme ilyennel próbálkozni. tehát a valódi fogyás nem történhet meg általa. aki csak az energiafelhasználás növelésével (pl. Eléhezve. 5. Sőt. 6. melyek rengeteg mellékhatással rendelkeznek. Szaunázással a zsírpárnák nem mozgósíthatók. hiszen egyébként nem tudna megfelelően teljesíteni a versenyén. Nem mindegy mitől „szenved” a sportoló. mely valóban a testsúly csökkenését eredményezi. ehhez pedig az edzésre jól felkészített szervezet képes. A táplálkozást változatlanul hagyva. kiszáradt. Mindkét esetben romlik a sportolók regenerációs képessége. rossz teljesítmény. Nagy veszély a fogyasztószerek használata. ami sérülésekhez. Sokszor hallani. Csak a súlycsoportos sportolók utolsó mentsváraként. a pihenés lehetősége. Az edzés alatti szenvedés nem áll egyenes arányban az edzések minőségével. szédelegve nem lehet hatékony programot végezni. azaz kiszáradáshoz vezet. A kora reggel. mely szerint a szaunázással fogyasztani lehet. tehát ezeket kell alkalmazni fogyasztás során. de egyúttal dehidrációhoz. Ezek többsége központi idegrendszeri izgatószer. Csak szenvedés. 7. Butaság! A jó minőségű zsírfelhasználás sportolás alatt a jó minőségű edzések alatt történhet meg. balesetekhez vezethet. A túledzés réme fenyegeti azt. reggeli időpontban. a mozgásprogramot extrém mértékben fokozva szintén egészségkárosodásba hajszolhatjuk sportolóinkat.4. azonban itt is a mérlegelés után a sportolónak vissza kell innia az elveszített vizet. éhgyomorra javasolják végezni. miközben a teljesítmény is jelentős romlást mutat. Nem igaz! A szaunázás során csak vizet veszít a szervezet. Hatásuk lényege az étvágy csökkentése. ezeket gyakran. hogy bizonyos sportmozgások. azaz fogyásra ösztökélni. vagy az alapanyagcsere serkentése.: hosszabb. edzéstípusok zsírégető hatásúak. intenzívebb edzések) igyekszik szervezetét negatív energiamérlegbe hozni. az eléhezett. így alacsony hatásfokú „zsírégetés” lesz az eredmény. Téves elképzelés. 42 .

Ezek tiltását etikai és egészségügyi szempontok indokolják. így a hagyományos ételek mégoly precíz megválasztása sem mindig elégséges. nem tekinthetők szabályellenesnek. Újra felhívjuk a figyelmet az értelmetlen „megadózisok” használatának mellőzésére. míg az elágazó láncú aminosavakat tartalmazók (BCAA) az edzéseket követő „izombontást” igyekeznek megakadályozni. A Chitosan a zsírok bélből való felszívódását mérsékli. A fehérjék főként porok formájában kaphatók. fokozott terhelése megnövekedett tápanyagfelvételt. a testsúly csökkentésével. mely a zsírok anyagcseréjét fokozza a sejteken belül. hogy közben izgató hatást. mint a szándékosat! A nagy energiaigényű edzésszakaszokban (pl.: alapozás) elsősorban a szénhidrátalapú táplálék-kiegészítők jönnek szóba. Ilyenkor kerül szóba a táplálék-kiegészítők alkalmazása. regenerációt segítő módszerek alkalmazását jelentik. hogy a fokozott terhelések. így komplex terméknek tekinthetők. akaratlan doppingfogyasztást ugyanúgy szankcionálják. ezért zsírban oldódó vitaminok fogyasztásával egy időben ne alkalmazzuk! A Guarana tartalmú termékek a zsír metabolizmust (anyagcserét) serkentik úgy. így edzéseket megelőző órában is fogyaszthatjuk. Az izomzat állapotának fejlesztésére. feszült állapotot nem okoznak. Ilyen az L karnitin. ezért őket edzések után fogyasszuk! A fogyasztó program megsegítésére a zsíranyagcserét befolyásoló táplálékkiegészítőket javasolhatjuk. így a sportolók fogyaszthatják. A króm tartalmú termékek (krómium pikolinát) szintén a zsírok bontását és a szénhidrátok felhasználását serkentik. E módszereknek ellenjavallata nincs. így javul a 43 . hogy a sportolók szervezetének rendszeres. E termékek doppinglistán szereplő anyagokat nem tartalmazhatnak. por kiszerelésű formában kaphatjuk. A legtöbb ilyen termék ásványi sókat és vitaminokat is tartalmaz. A megnövekedett vitaminigény sokszor ezekből is kielégíthető. A tiltott módszerek a nemzetközi doppinglistán szereplő anyagok fogyasztását. Az aminosavak azonnal felszívódnak. A glutamin tartalmú termékek az izomzat építését támogatják. Ne feledjük. Egyszerű és összetett cukrokat tartalmaznak. és minőségben megváltozott étkezéseket igényel. a sportolók egészségét nem károsítják. Sokszor ezeket az igényeket nem lehet biztonságosan kielégíteni pusztán természetes ételek fogyasztásával. Gyakran megesik. Ezek az engedélyezett és a tiltott formák. Ennek ellenére nem árt tájékozódni sportorvostól.Teljesítményfokozás A teljesítményfokozás lehetséges módszereit két csoportra oszthatjuk. vagy edzések után fogyasztandók. hogy melyik termék az. ezzel fokozva a zsírok oxidációjának lehetőségét. Sportolói táplálék-kiegészítők Korábbi fejezetben láttuk. Emésztés igényelnek. de szükség esetén a multivitamin készítmények is fogyaszthatók. hogy a vétlen. ezért inkább a pihenő szakaszban. Egészen pontosan a zsírsavak mitokondriumokba való szállítását teszi lehetővé. amelyik biztonságosan fogyasztható összetételű. és módszerek alkalmazását jelentik. állapotuk megőrzésére a fehérjekészítmények és az aminosav tartalmú termékek alkalmasak. Ezeket leggyakrabban fehérjékkel keverten. fogyasztó programmal egy időben zajlanak. Az engedélyezett teljestíményfokozás a sportolói táplálékkiegészítők fogyasztását és a pihenést.

túrázás. Ellenkező esetben inkább csak elfárad tőle. valamint a vércukorszint egyensúlyban tartását kell. ezért akár edzés előtt is alkalmazható. A törökfürdőben 46-47 fokos a hőmérséklet és 100%-os a páratartalom. semmi esetre se domináljanak a sportolók étrendjében! Azt alapvetően természetes ételekből állítsuk össze! Regenerációt serkentő eljárások A teljesítmény javítása érdekében a pihenési. regenerációra nem javaslunk. 44 . mely egészséges szervezet számára kedvező. ezzel növelve a szervezet alkalmazkodásának.) szilárd táplálék-kiegészítés is indokolt lehet. vagy energiaszelet javasolható. Hatása mind fizikai mind pszichés értelemben lazító. stb)! Ezek többsége koffeint és egyéb doppinglistás anyagot is tartalmazhat. A fogyasztást segítő HCA (hidroxi citromsav) elsősorban étvágycsökkentő hatásával támogatja a testsúlycsökkentést. a mechanikai erőket alkalmazva a masszázs jöhet szóba. A versenyek. Ezek a törökfürdő. Bomba. Ilyenkor szőlőcukor tabletta. Téves elképzelés az. hőemelkedéses. nyugtató. regenerációs folyamatokat is támogathatjuk. mint pihentető. ha a sportoló a szaunázást rendszeresen végzi (heti 1-2 alkalom) azaz szervezete hozzászokott e technikához. a finn szaunázás és a német szaunázás. Erre különböző technikákat alkalmazhatunk. ernyesztő. A szaunázásnak a bőrre tisztító hatása van. fárasztó hatást érünk el vele. Alapszabályként szögezhetjük le. ernyesztő szaunázásnak hívjuk. melyet pihentetésre. Ne szaunázzunk friss sérülésekkel. Az úgynevezett „szaunázás” összefoglalónévként több technikát is magába foglal. hogy a táplálék-kiegészítőket valóban csak kiegészítésként alkalmazzuk. az erek tágulása. A német szaunázás 100-110 fokban zajlik és teljesen száraz levegőjű kabinban. lázas állapotban. hiszen éppen terhelő. A háromnál többszöri váltás a kimerítő szaunázás. A hőhatásokat felhasználva a szaunázás.a nyilvánvaló só. melyet szauna után pótolnia kell a sportolónak . A két-három váltással történőt relaxáló. vagy frissítési módszer. megcélozzuk. Különösen hosszú ideig. mint segít rajtuk. A finn szauna során 70-80 fokos a hőmérséklet és páralökéses technikát alkalmazunk. Mindhárom esetében hideg vízben történik a hűtési szakasz. ezzel gyorsítva fel az izmok regenerációs folyamatait. ironman.jelentős bomlástermék eltávolítás is zajlik. és sópótlást. Mindhárom esetben hevítési és hűtési szakaszok váltogatásával történik az eljárás. Burn. Ne keverjük össze őket a sportolók számára egyáltalán nem javasolt energia italokkal (pl. A fokozott verejtékezéskor . edzések alatt a folyadék-. amely szerint a szaunában „kiizadjuk betegségeinket”. stb. időnkénti víz locsolásával a szaunakályha lávaköveire. akár órákon át tartó terhelések során (maraton futás. banán. A hevítés-hűtés egyszeri váltásával zajló szaunázást frissítő szaunázásnak nevezzük élettani hatása alapján. feszességét jól csökkenti a rendszeresen végzett szaunázás. értornaként is felfogható. Sportolás alatt mindig kis mennyiségeket és inkább többször fogyasszunk! Ez a szabály a folyadékokra és szilárd táplálékokra egyaránt igaz. szűkülése a hideg-meleg hatás következtében. Erre a sportolók számára kifejlesztett izotóniás sportitalok alkalmasak leginkább. és a sportági mozgása is szétesik. A keringési működés gyors váltakozása.sportolók energiaszolgáltatási rendszere. Hell. Redbull. A gyulladásos folyamatokat a nagy hőhatás inkább rontja. mely a betegségekkel szembeni ellenállóképességét javítja versenyzőinknek. Az edzésekben megfáradt izomzat tónusát. érrendszeri betegek estében veszélyes lehet. Az említett hatások csak akkor alakulhatnak ki. fejődésének lehetőségét. így használójuk eltiltást kockáztat. Az immunrendszer hosszútávon erősödik.és vízvesztés mellett.

sőt akár életveszélyes is lehet. Ebbe a fogalomba a nem engedélyezett kémiai anyagok szedése. hogy az is vétség a doppingszabályok ellen. A masszázs az izmokban edzések során felszaporodott bomlástermékek eltávolítását is serkenti. terhelhetőségét. Edzés előtt végezve frissítő. A doppinghasználat tiltásának elsődleges oka morális. Ezért kell a versenyzőknek különösen körültekintően megválogatniuk. Minden olyan anyag fogyasztása és eljárás alkalmazása doppingolásnak minősül. mert kimerültséget. ezáltal teljesítményromlást okoznak. ami a sportoló eltiltását. Tudni kell. az edzések időszakában. ezért kerüljük a kóklereket! Doppingolás A tiltott teljesítményfokozást köznapi szóhasználatban doppingolásnak nevezzük. ezzel gyorsabbá téve a regenerációt. azaz a versenyzők közötti esélyegyenlőség fenntartása a fő célja. anyagok a sportolók fáradtságérzésének csökkentését. Központi idegrendszeri izgató szerek E gyógyszerek. Ennek kockázata az. Főként a rövid ideig tartó nagy erőkifejtést. tudtán kívül fogyaszt ilyen szert. robbanékonyságot igénylő sportolók használják 45 . Emiatt a versenyző erőteljesebben és hosszabban képes végezni a terhelést. akár teljes sportolói pályafutásának derékbatörését eredményezheti. milyen gyógyszert használnak betegségeik idején. lazító hatásra számíthatunk. Anabolikus szteroidok. A kemény terhelések során kialakuló mialgiás izomcsomók feloldása avatott kézzel jó hatékonysággal történhet meg. legfrissebb doppinglistáján. Ez az egészségre kockázatos.Az izmok állapota. hosszútávon nem alkalmazhatók. későbbi időpontban való megjelenését eredményezik. amennyiben a masszőr ismeri a gyógymasszázs technikáit is. ami a sportoló gyorsabb „hadrafoghatóságát” eredményezheti. és a sportszabályok által tiltott módszerek alkalmazása tartozik. a keringési rendszer működése jelentősen javítható a masszázstechnikák helyes alkalmazásával. illetve milyen táplálék-kiegészítőt fogyasztanak edzéseik. míg edzések után. 2. és mit nem a sportoló. hiszen a doppingszerek többsége súlyos egészségkárosodást okoz. 1. és anabolikus hatású nem szteroid készítmények Az anabolikus hatású szerek az izomzatot építő. rövid. A tiltás másik oka éppen az egészségkárosodások megelőzése. Az általános orvosok (sportorvosi szakvizsgával nem rendelkező) a legjobb szándék mellett is adhatnak olyan gyógyszert. Célszerű sportorvoshoz fordulni betegségeikkel. A nemzetközi doppinglistán több ezer anyag szerepel különböző csoportokba rendezve. hogy túlterheli magát. mely fent van a Nemzetközi Olimpiai Bizottság hivatalos. A gyúrás (sportmasszázs) hozzáértő kézzel. jelentősen meghaladó teljesítményt nyújtva. Ha engedélyeznék a doppinghasználatot úgy az egészségüket féltő. Jelentősen megzavarják a pihenési folyamatokat. aki tisztában van. vagy hosszú távon. Bizonyos krónikus (régi) sérülések kezelésében is alkalmazható. keressük meg az igazit! A rossz masszőr több kárt csinál mint amennyi hasznot. bemelegítő hatást érhetünk el általa. „tisztán sportoló” versenyzőknek nem lenne esélyük a sportpályákon. ami újabb érv folyamatos használatuk ellen. rendszeresen végezve integráns része lehet a sportolók programjának. mit szedhet. ha a sportoló akaratán. fehérjebeépítést serkentő hatású anyagok. A központi idegrendszeri izgatószereket kizárólag a versenyeken használják. A jó masszőr nagy kincs. melyben doppinglistán szereplő hatóanyag van. versenyeik alatt. ne sajnáljuk a fáradságot. vagy a pihenőnapokon alkalmazva nyugtató.

hiszen a redukált pulzusszám rontja a szív. A megnövekedett oxigénkínálat jobb aerob energiaszolgáltatást eredményez az izomsejtekben. ami a legtöbb sportágban komoly hátrányt jelentene. Belső szervi elváltozások a májat. Ennek ellensúlyozás érdekében központi idegrendszeri izgatókkal kombináltan használhatják őket. A fáradtságérzés is csökkenthető általuk. ezzel egyben javuló állóképességi teljesítményt is. mely indokolatlan agresszióban. hogy felborítják a szervezet só-. Nem egy haláleset fordult elő a sporttörténet során vizelethajtókkal való visszaélés következtében. bár a kábító hatás ronthatja mozgáskoordinációt. A férfias pszichés hatások is megerősödhetnek. a mozdulatgyorsaságot. ezzel erőkifejtésének mértékét. 6. Kábító. ahol a fájdalomtűrésnek jelentős szerepe van a sikerességben. A szinte végtelen hosszú mellékhatás listájuk miatt. Vizelethajtók A vizelethajtókat korábban szedett. Az anabolikus szteroidok a tesztoszteron nevű férfi nemi hormonból származnak. 4. Éppen az említett hatás miatt nem használhatók egyéb sportágakban. testépítők. akár átmeneti meddőséget okozva. Az izmok gyorsabban gyarapodnak mint a csontok illetve ízületek. A nőknél a férfias nemi jellegek megerősödése. Léteznek olyan asztmaellenes szerek. csökkentheti a reakcióidőt. ezért az arányeltolódás gyakoribb sérülésekhez vezet. 3. erőemelők. 5. Ez utóbbi csak bizonyos termékeknél jön létre. Súlyos egészségügyi károsodások. Súlyos mellékhatásuk. vízháztartását. keringési rendszer funkcióját. melyeknek a kimutathatósága korlátozott. Az anabolikus hatású. férfiaknál pedig bizonyos elnőiesedés is előfordulhat. és összehúzódásának gyorsaságát is. Sajnálatosan széles körben alkalmazott vegyületek ezek. rövidtávfutó atléták. az inzulin és a IGF (Inzulin Like Growth Factor) elmehető ki. a szívet és a vesét is érintik. esetleg ennek ellentéteként depresszióban nyilvánulhat meg. Antiasztmatikumok A tüdőasztma nevű betegség ellen használatos gyógyszerek az állóképességi sportolóknál „divatosak”. rendkívül veszélyesek. Állóképességi sportágak képviselőinél az anabolikus hatás inkább kedvezőtlen így nem is alkalmazzák őket. sérülések okozói lehetnek e készítmények. 46 . súlyemelők. A hörgők (tüdőben levő légutak) tágítása révén.fájdalomcsillapítók A kábító fájdalomcsillapítók használata főleg a küzdősportolóknál fordul elő. A szteroid kifejezés az anyag kémiai szerkezetére utal. fitnesz) esetében. küzdősportolók. egyéb doppingszerek szervezetből való kiürítésének meggyorsítására. az úgynevezett aromatizálódó szereknél. jelentősen növelik az izmok keresztmetszetét. Mindkét nemben felborítják a nemi működéséket. így lövészetben hasznos lehet az alkalmazásuk. Megfelelő edzések és táplálkozás mellett. fokozzák a légzésfunkciót. kémiai módosítások által. súlycsoportos sportágakban testsúlycsökkentésre. dobó-.(ugró-.). valamint esztétikai sportok (testépítés. ezzel életveszélyes helyzetbe sodorva a sportolót. Az anabolikus szteroidok szedése nem egyenlő arányban serkenti a mozgatórendszer egyes tagjainak fejlődését. melyeknek anabolikus hatása is ismert (spiropent). az úgynevezett szteránvázas szerkezetre. Hatásukra jelentősen csökken a pulzusszám. így jobb oxigenizációt eredményeznek az izomzat területén is. Béta blokkolók A béta blokkoló elnevezésű gyógyszercsoport tagjait szívbetegek illetve magasvérnyomással küzdők szedik. stb. a versenyzők „színpadképes formájának” kidolgozására használják. de nem szteroid szerkezetű készítmények közül a növekedési hormon.

Ezek közül vannak olyanok melyek fogyasztása csak mennyiségben korlátozandók. Egyéb tiltás.: EPO. de olyanok is melyek teljes tiltás alatt állnak bizonyos sportágak tekintetében (pl. korlátozás alá tartozó készítmények Az előbbi csoportokba be nem sorolható anyagok tartoznak ide. 47 .7. alkohol).

stb. Azt sugallja ugyanis. vagy akár intellektusunkra is. mind pedig a kedvezőtlen életminőség javításában kiváló szerepet tölthet be. fáradékonyság. Ez a meghatározás törekszik az egészség fogalmának sokoldalú értelmezésére. 48 . növeli elfogadottságunkat. Egy beteg életminősége ugyanakkor. de az egészségességet nem zárja ki. erősíti immunrendszerünket. A WHO (Egészségügyi Világszervezet) 1947-es definíciójában az olvasható.: emlékezőképességünk. mely az önmagunk életéről alkotott véleményünket tükrözi. A rendszeres sportolás mind a betegségek megelőzésében. az életmód Mint a könyv mottójaként választott mondás is sugallja az egészségünk a legfontosabb érték életünkben. élethelyzetünkkel való megelégedettségünkről. Ez nyilvánvaló tévedés. nem vette figyelembe a saját megítélést.) 4. Környezeti hatások (pl.) 5. „kell értékek” (laboratóriumi eredmények. mely közérzetünkről.: önellátásra való képesség. annak élhető tulajdonságáról ad információt. nemcsak a betegség vagy fogyatékosság hiányából áll”. jól megválasztott sporttevékenységtől remélhetünk. stb. vakok jelentősen korlátozottak ismeretszerzési lehetőségeik szempontjából. Függetlenségünk (pl. Fizikai állapotunk (pl. A siketek. hogy „az egészség a teljes testi.) 6. Társas kapcsolataink (pl. vagy tüneteket nem adó betegségben szenved. azonban jól mutatja a sportolás sokoldalú fejlesztő hatását az egészségünkre. amennyiben ezt nem éli meg súlyos frusztrációként. fájdalom. javítja munkaképességünket. Az életminőséget számos tényező befolyásolja. munkaképesség. Fokozza terhelhetőségünket. stb. külső szemlélő nem feltétlenül tud valós képet alkotni erről. objektívnek mondható leletek.) 3. melyet a rendszeres. hogy a fogyatékosság az életminőséget jelentősen rontó tényező lehet ugyan. hacsak nem valamilyen enyhe tüneteket. stb. ugyanakkor nem tekintetők emiatt betegeknek. sőt akár még egzisztenciánkra is kedvezően hathat. E korainak mondható szemlélet az egyént kívülről vizsgálta. stb. szintén rossz életminőséget élhet.: támogatottság. önbecsülés. hogy az egészség állapotának nélkülözhetetlen feltétele a fogyatékosság hiánya. lelki állapotunkra. bár ehhez a társadalom segítő kezére az esetek többségében szükség van. aki elzártan nehezen megközelíthető helyen lakik. Egy fogyatékos lehet egészséges és beteg egyaránt. hiszen ilyen alapon fogyatékkal élő társainkat eleve kizárnánk az egészségesek köréből. Pszichés és mentális állapotunk (pl. valószínűleg rossznak mondható. 1. szorongás. Lelkiség Az életminőséget mindig az adott egyén kell. Az életminőség fogalmát éppen ez a szubjektív megítélés hívta életre. Fogalmának meghatározására sokféle próbálkozás történt az elmúlt évtizedekben. ami életminőségüket rontó tényező. növeli önbecsülésünket. Ennek értelmében. lelki értelemben vett betegséget nem vált ki belőle. hiszen a két dolog nem függ össze egymással. Így érthetővé válik. társas kapcsolatainkra. hogy meghatározza. Márpedig a fogyatékosság mellett lehet egészséges valaki. Ez csak néhány kiragadott hatás. Egy adott személy egészségi állapotát életminőségének mérésével közelíthetjük meg leginkább. vizsgálati adatok) birtokában dönt az egyén státuszának (beteg-egészséges) meghatározásában. intim kapcsolatok. a fogyatékosok élhetnek jó életminőséget.: információszerzés lehetősége. Egy mozgáskorlátozott. fejleszti szociális kapcsolatrendszerünket. védettség. ugyanakkor jónak nevezhető egészségi állapotnak örvendhet.Az egészség értelmezése. Az orvosi szemlélet sokszor még ma is. határozza meg. azonban mégis hibás. szellemi és szociális jóllét állapota.) 2.

az ép és a fogyatékos állapot. addig a fogyatékos is.Ismeretek a fogyatékosok sportjáról Ahogyan az egészséges alternatívája a beteg. amputáltak. bár ebből a szempontból. vagy az intellektuális (gondolkodási) képességek részleges vagy teljes hiányát jelentik. nagyothallók). de meg is betegedhet. csupán álom maradhat számukra? A válasz nyilvánvaló nem! A gazdag érzelmi élet számára nem lehet akadály a fogyatékosság. siketek. így a sportszakmában is. Minden fogyatékossági forma más és más akadályt gördít a sportoltatás. sőt nagyobbrészt. épek által természetesnek tartott képesség hiányában élik mindennapjaikat. és nem ritkán. a rehabilitáció elérhető maximumát. szervtranszplantáltak). méltóságteljes emberi élet számos összetevőből áll. valamint a szervátültetés. A fogyatékosság az érzékelési. A mozgássérültek. a jó életminőségért folytatott küzdelemben. gyengénlátók. hasonlóképpen lehet egészséges. értelmileg sérültek. az értelmi sérültség. A fogyatékkal élők. a mozgatási. valamilyen általunk. gyengén látók). Ugyanakkor. sőt számukra még fontosabb lehet ennek fejlesztése. természetesen elsősorban a mozgások kivitelezésével. 100%-os életminőség. ahogyan a biztos egzisztenciális háttér kialakítására való törekvés is munkál bennünk. A fogyatékosság természete. boldog. Míg az ép lehet beteg vagy egészséges. illetve az egészséges és beteg kizárják együttes jelenlétüket egy adott személyen belül. mindenki megteheti a magáét saját szakterületén. A fogyatékosok kisebb része mozgáskorlátozott. annak súlyossága. hasznos élet. halmozott fogyatékosság (egy személyben többféle fogyatékosság megléte). Ez utóbbi csoport nem feltétlenül értelmezhető fogyatékos kategóriaként. a sérültségtől függő. mozgássérültség (bénultak. kétségtelenül nehezebb helyzetben vannak fogyatékos társaink. de miután a sportban e körbe tartoznak (adminisztratív szempontból) itt említjük mi is. a nagyobb rész egyéb formában sérült (vakok. A feladat tehát adott. elérhetővé váljon. A sport életminőséget javító hatása a fogyatékosok esetében is működhet. esetleg összetett volta jelentősen korlátozza a fejlesztés. A fogyatékosok többsége kifejezetten alkalmas a rendszeres sporttevékenységre. feltétlenül gyógypedagógiai szakvégzettséggel rendelkeznünk. Főbb típusai a látássérültség (vakok. az edzések végrehajtásával küszködnek. Ugyanúgy megvan mindannyiunkban a fizikális egészség szükséglete. az épekéhez hasonló. hogy a teljes. 49 . mint ahogy a többi fontos. Természetesen vannak olyan sérült társaink is. szinte kivétel nélkül. alkalmazkodva a fogyatékosság természetéhez. segíteni abban. Ehhez nem kell. idegrendszeri károsodottak). A teljes körű. a kiegyensúlyozott érzelmi élet igénye. gyakran valódi frusztrációként élve meg sérültségüket. akik számára módosított formájú sportot kellett kidolgozni. a hallássérültség (siketek. így számukra nem elsősorban mozgásszervi kérdés a sport megvalósíthatósága. életminőséget megalapozó elem sem elérhetetlen. úgy az ép alternatívájaként a fogyatékost nevezhetjük meg. sportolás elé. Miután ezek jó része visszafordíthatatlan állapot. magának a sportesemény helyszínének megközelítésével is. a szociális megbecsültség iránti vágy. változatlan formában végezheti edzéseit. hogy a lehetőségeket teljes mértékben ki lehessen aknázni. vajon ez azt jelenti.

illetve kisebb nagyobb módosításokkal képesek csak. Ez nagyon nagy probléma. Egy-egy kiemelkedő mozgássérült sportolónak. csavargás). a súlyosak nem alkalmasak a klasszikus értelemben vett sportra. célt szolgáltató sporttevékenység. erősen korlátozott számban választhatnak a sportágak között. Mozgáskorlátozottak A mozgáskorlátozottak. melynek elkerülésében szintén hatékony lehet a rendszeres. az inaktivitás miatt kialakuló gyengült immunrendszeri állapot ellenében hat. gyakran definiálják önmagukat épeknek. Mint minden fogyatékos. izomzatot. de ezek száma valóban elenyésző. A megfelelően adagolt. és főleg a társaságban végzett sportolás. Az erkölcsi elismerés. hiszen a mozgáskorlátozottak körében meglehetősen gyakori az obezitás (elhízottság). ami a mozgáskorlátozottak életében gyakran. banálisnak nevezhető feladatokkal megküzdenie a fogyatékosnak. A siketek a sport területén. a rendszeres szisztematikus sporttevékenységgel segíthető leghatékonyabban. feltétlenül szükséges személyiségelem. Ha a sportot nem otthon. a Paralimpia versenyei által esélye lehet egzisztenciájának erősítésére. az izoláció rémével. mozgásszegény életmódot folytatnak. Anyagcserét fokozó hatása segít a testsúlyszabályozásban. nem alakítja ki az akadálymentes környezetet. A depresszióra hajlamos mozgáskorlátozottak kedélyállapotának javításában segít a rendszeres. mely kiemelkedő jelentőséggel bírhat.A vakok érzékelési nehézségeik miatt. időtartam). hanem közösségben végzik. Az ülő. a mozgássérültek is gyakorta szembesülnek az elkülönítettség. A mozgáskorlátozottak szerzett formáinál (baleset. sikerorientált gondolkodásra nevel. Ha a környezet nem adja meg a megfelelő támogatást. Sokuk számára a hely és helyzetváltoztatás bonyolultsága. élményszerző sporttevékenységet folytatni.: hangjelzésre való rajtolás) A szervátültetettek a legtöbb sportágban aktívan vehetnek részt. a hétköznapi életben. szociális eseményből maradnak ki. fogyatékosságuk természetéből fakadóan. az ő esetükben egyéni mérlegelés kérdése az engedélyezhető sportolás formája. vagy akár meg is szűntetheti a székrekedést vagy egyéb emésztőrendszeri zavarokat. mozgáskoordinációt fejlesztő képessége a sérült mobilitását jelentősen javíthatja. a középsúlyosak esetleges módosításokat igényelnek. a rendszeres testedzés. a társadalmi megbecsülés azonban sokak számára kézzelfogható közelségbe kerülhet. az akadályokkal teli környezetben való közlekedést téve lehetővé ezzel. A sport küzdeni-tudásra. ez önmagában is rendszeres kapcsolattartást jelenthet a külvilággal. mozgásszegény élet az emésztőrendszer működésére is hátrányosan hat. A transzplantáltak esetében. Természetesesen ez csak a versenysportban lehetőség. Az értelmi fogyatékosok között az enyhe fokúak. A „sportos mentalitás” segíthet az ilyen helyzetek megoldásában. A különböző deviáns magatartásformák kezelésében sikeresen alkalmazható módszer ez (narkománis. (pl. a magányos sportolók többnyire nem kerülnek „reflektorfénybe”. naponta kell. A rendszeres mozgás a belek motilitását (bélmozgások) fokozva enyhítheti. Légzést. suicidum. keringést fokozó hatása által. daganat. másokban azonban egyértelmű hátrányban vannak. Ez bizonyos sportágakban valóban igaz. Mozgásbéli akadályozottságuk miatt rengeteg társasági. fertőzés okozta formák) a kezdeti lelki megrázkódtatásból való kilábalás. 50 . illetve a fizikai állapot felerősítése a speciális rehabilitációs módszerek mellett. szerencsés esetben az épek sportjába is integrálódhatnak. Az elkeseredett lelkiállapotban lévő fogyatékosok gyakorta nyúlnak „hangulatjavító eszközökhöz”. nehézsége eredményezi az inaktivitás okozta szövődményeket. szisztematikus sporttevékenység. elsősorban mennyiségi korlátozásra van szükség (intenzitás. csontozatot erősítő hatása.

nagyothallók Korábban említettük hogy a siketek magukat nem feltétlenül tekintik fogyatékosoknak a sport területén. A műtét utáni rehabilitáció késői szakaszában a testedzés nélkülözhetetlen elem. Természetesen bizonyos sportágak kerülése. illetve annak hosszútávon való fenntartásához adhat segítséget. illetve minden maximális erőkifejtést igénylő sportág. melyet mozgássérültek. a csúcsok hajszolása visszaüthet. A fiziológiai hatások jelentősége az épekhez hasonló. elhízottság gyakorisága nagyobb. A társaság. a mozgássérültek esetében már említett elmagányosodás ellen és a depresszív állapotok megelőzésében is sikerrel alkalmazható. gyengénlátók A vakok tájékozódási nehézségeik miatt. Siketek. A sport a monotonná váló. A testérzés. ízületi helyzetérzékelés tökéletesebb kialakítása is fejleszthető a sport segítségével. általában mennyiségi korlátozásokra van szükség a sporttevékenység területen. Sport jellegű tevékenységre csak speciálisan kialakított környezetben. erősen beszűkül. Minimális segítséggel. Valóban. vagy akár az épek társasága szintén izolációt csökkentő tényező. mely látás hiányában különlegesen fontos. A 100%-hoz közeli funkció visszatérése céljából szükséges a rendszeres és mérsékelt időtartamú és intenzitású sportolás. mely sportágak nem kívánnak túlságosan sokat a szervezettől. Pluszként említhető a mozgáskoordinációt fejlesztő hatás. például küzdősportok többsége a súlyemelés. tiltása szintén szükséges lehet. szociális integrációs eszköz. Ilyen. a megerősödött. hogy a versenysportnak ne lenne létjogosultsága. 51 . Különleges hatásként. siketek és mindenki egyformán ért. illetve igényeikhez illesztett eszközökkel van lehetőség. de még mindig gyengébbnek tekinthető immunrendszer hatékonyságának fenntartását célozza. Ez nem jelenti azt. A szervátültetettek esetében a túlkapásoktól kell inteni a sportolókat. de alaposan meg kell választani. A kifogástalan fizikai állapot a szellemi életre is pozitív hatással bír. A sport a visszatért kondíció megőrzésében is szükséges. mely terhelések viselhetők el károsodás nélkül. határozottan fejlődő mozgáskoordináció a független életvitel kialakításához. nagyothallók. A sport által. mint ép társaik. nagyothallókat integrálhatjuk a hagyományos sportba. Ez. kizárólagosan intellektuális tevékenységből való „kirándulás” lehetőségét nyújtja. lényegesen kevesebbet és kisebb intenzitással mozognak. egyenlő eséllyel küzdhetnek halló versenytársaikkal. a legsikeresebben a siketeket. vakok. Mivel a sportok döntő többségéhez nélkülözhetetlen a megfelelő vizuális érzékelés.Vakok. (pl. Bizonyos sportágak kerülendők.: a Siketek SC sportolói évtizedek óta sikerrel vesznek részt a vízilabda országos bajnokságában). Jó érzés azonos nyelven beszélők között tevékenykedni. A sport nyelvezete nemzetközi. melyek a szem belső nyomásának fokozása révén súlyos kockázatot jelentenek a vak sportolók számára. biztonságosan végezhető sportok repertoárja. vak társaik. az általuk. Szervátültetettek A transzplantáltak esetében. Emiatt az inaktivitás okozta szövődmények. szervátültetés után. elfogadtatásának lehetőségét kell kiemelni. a siketek. sporton keresztüli megismertetésének.

) majd. fiatalkorban a fejlesztés. illetve a hasonló formában. A társadalom. A negyedik kategóriába az első háromba be nem sorolható sérültek kerülnek (pl. Esélyegyenlőség biztosítása a versenyeken A fogyatékosok sportját irányító szövetségek. de különböző mértékben fogyatékosok sportbeli képességei (pl. A csoportba sorolásnál. petyhüdt bénult. Az élet egyéb területén (kivéve a művészeti tevékenységet) vajmi kevés az esély erre. nem ritkán kifejezetten izolált környezetben. mely állapot mérsékelhető a rendszeres mozgás által. 1. talán az értelmi fogyatékosok számára nyújtja a legsokoldalúbb fejlesztő.: bokából csonkolt a csípőből csonkolttal). A sport nyújtotta erősödés. mégpedig abban. idősebb korban a rendszeres foglalkoztatás a cél. Csak ennek a kérdésnek a precíz megoldása eredményezhet esélyegyenlőséget a versenyek résztvevői számára. Ezek: 1. sokszor teljességgel fejleszthetetlennek hiszik őket. a sportolók évről évre. nem ritkán elutasító módon viselkedik az értelmileg sérültekkel szemben. Ennek a kihívásnak a leküzdésére alkalmazzák. bekerülve abba a vérkeringésbe. hogy a kialakított kategóriák nem állandóak. így semmi értelmük nincs.ha egyáltalán . ahol egyenrangúként dolgozhatnak velük. Az értelmileg sérültek számára. aktuális állapotuknak megfelelően kerülnek a számukra kijelölt csoportba. állóképesség fokozódás azért is jelentős számukra. Megállapítják az alapkategóriát (végtaghiány.: izomsorvadásosok). az adott fogyatékosságban járatos. a versenyek már a rajt előtt eldőlhetnek. bizonyítva létező képességeiket. sportszakértők. komolyabb szellemi tevékenységre nem alkalmasak. szervezetek mindegyike szembesül azzal a kérdéssel. A tehetségesebb fogyatékosok az épek sportjába integrálódhatnak.Értelmi fogyatékosok (tanulásban és értelmileg akadályozottak) A sport. mert a fogyatékosság állapota romolhat. végtaghiányosok (amputáltak) 2. A sportrendezvényeken keresztül ők is megmutatkozhatnak az épek társadalma számára. Az eljárások többsége egy dologban hasonlít egymásra. Alulbecsülik képességeiket. Ha nem sikerül a sportolókat hasonló képességeik alapján azonos csoportokban versenyeztetni. hiszen ők . spasztikusok (fokozott izomtónussal járó bénulásosok) 4. második pedig a megszerzett képességek fenntartását. ritkán még javulhat is.: felső végtagcsonkoltak az alsó végtag bénultakkal). orvosok bevonásával kell megoldani. motivációs értékük egyenlő a nullával. A vizsgálatok több részből állnak. Előbbi az elérhető lehetőségek teljes kiaknázását. kiemeli az egyéb tevékenységek sorából. A mozgássérültek sportjában négy fő kategóriát különböztetünk meg. az izomcsoportonkénti izomerő vizsgálata következik. Ezután az ízületi mozgásterjedelmet analizálják és a koordinációs képességet értékelik. 52 . stb. Gyakori közöttük az elhízott. Mindkét esetben kiválóan alkalmazható módszer a sport. Értelmileg sérült társaink nagy része inaktív élet él. plégiások (petyhüdt bénultak) 3. hogyan hasonlíthatók össze a különböző típusú sérültek teljesítményei (pl. gyógypedagógusok. életminőségjavító hatást. egyéb kategória. Az évenkénti ismételt vizsgálatokra azért van szükség. a különböző kategorizálási módszereket. mely feladatot a versenyek előtt. A sportot szociális integrációs hatása tehát. az aktivitás megőrzését célozza.kizárólag fizikai munkát képesek végezni.

Ebben a rendszerben. létezik más divizionálási módszer (kategorizálás) is. sok esetben téves eredményre vezetnek. Ennek nem titkolt célja. nevezetesen három kategóriát különböztetnek meg. Mivel. ami azt jelenti. játékvezetők részéről. Lényeges újra kiemelni. egyenlők lehetnek-e az esélyek. gyakran csak részlegesen akadálymentesek. hogy a különböző mértékű sérültség más és más képességeket jelent a sport területén is. hangjelek helyett vagy mellett) szükséges lehet. ilyen esetben a bírók. 2. nem lehet mindenhova eljutni bennük kerekesszékkel. ezért is az IQ alapján történő kategorizálás. illetve annak hiányával függnek össze. nem pedig az értelmi képességeit. sőt az épekkel való versengés is lehetséges. minden versenyző azonos mezőnyben küzd. megkönnyítsék számukra az átmenetet. A látássérültek esetében is differenciálnak. a középsúlyosak. A szervátültetettek esetében a kategorizálás nem egyértelműen megoldott. 4. Nyilván. hogy nem történik csoportosítás a versenyek előtt. technikai okokból nem mindig lehetséges. specifikus igényeit veszik figyelembe. például a szívátültetésen és a vese transzplantáción átesettek esetében? Talán nem. 3. még rengeteg helyszín nem alkalmas sportrendezvények lebonyolítására. a „szervek szerinti” csoportosítás. Ezen a helyzeten feltétlenül és a lehető 53 . így a szétválasztás. A mostanában épült. Nyilvánvaló. elsősorban a mozgáskorlátozottak versenyrendezéskor szembesülünk. ami a sportoló sportágbeli teljesítőképességet vizsgálja. Léteznek olyan versenyek is.az adott sportág. A transzplantálatak sportjában részt vehetnek vesedialízis terápiában (művese kezelés) részesülők is. szintén versenyek előtti képességfelmérés zajlik. Különböző szervátültetésen átesettek azonos mezőnyben indulnak. akadályok fogyatékosok számra rendezett versenyeken Komoly akadályokkal. hogy mire nem. hogy a szívátültetettek önállóan is megrendezik versenyeiket. nem azt. pályák is. Ezért is van. melyeken egyéb szerv transzplantáltjai nem vehetnek részt. Ezt elkerülendő. súlyosak csak az „indultak még” kategória mezőnyét duzzasztják. A siketek esetében egyszerűbb a helyzet. Csoportosításokra nincs szükség. átalakított csarnokok. Sokszor merül fel a kérdés. a mozgásbeli ügyesség gyakorta nem különbözik az épekétől. mire képesek a sportolók. melyet a Speciális Olimpia Szövetség alkalmaz versenyein. Általánosságban azonban igaz. hiszen a mentális képességek. főleg annak enyhe fokú sérültsége esetén. Sokszor nem jön össze a megfelelő létszámú mezőny. mely segítségével nyíltabbá válik a rendszer. 5. Az értelmi fogyatékosok sportjában többféle csoportosítás is működik. mely a gyengén látás enyhébb fokozataitól a teljes vakságig terjedő skálát foglalja magába. A team szakemberei azt vizsgálják. a megfelelő segítségadás (vizuális utasítások. hogy a kategóriákat a sportbeli teljesítőképesség függvényében állapítják meg. természetesen nemének és életkorának megfelelő bontásban. feltétlenül indokolt. Természetesen. Az értelmi fogyatékosság szintje alapján történő besorolások (IQ értékek). ahol abszolút kategóriában versenyeznek a sportolók. általában véve kevés szervátültetett sportol versenyszerűen. Ilyen versenyeken csak az enyhe fokban sérülteknek lehet valós esélye a győzelemre. hogy a jövőbeni vesetranszplantáltakat könnyebben illeszthessék a sportéletbe. Bár törvény írja elő a közintézmények akadálymentességének biztosítását. Nehézségek. hogy az intellektuális fogyatékosság a mozgástanulásra és mozgásfejlődére is kifejti retardáló hatását. Ezek főként technikai jellegűek és a létesítmények akadálymentességével.

stb. szerencsés esetben akár tökéletesen is integrálhatók. ezért erősen korlátozott azoknak a létesítményeknek a száma. edzők szintén korlátozott számban dolgoznak. mint egyéb területeken. ugyanakkor alapvető törekvés. meg- 54 . mivel a fogyatékos versenyzők komoly hátrányba kerülnének ép társaikkal szemben. Érdekes. mely mind gyógypedagógiai mind sportszakmai ismereteket egyaránt igényel. hogy a különböző típusú fogyatékosok más és más módszerekkel fejleszthetők hatékonyan a sport területén ugyanúgy. az öltözők. hogy a lehető legkevesebb módosítást végezzék el a versenyek lebonyolítása során. Erre a vakok csörgőlabda nevű sportága a legkiválóbb példa. tudásra van szükség a felkészítő edzők részéről. esetleg módosított eszközökkel kell. csörgőlabda. A sport azonban nem csak versenyekből. Azok a sérültek. a csarnok megfelelő kialakításával. A legjobb képességű fogyatékosok (enyhe fokban értelmileg sérültek. többségükben borsos árúak. oly gyakran alkalmazott módosított szabályok. A versenyek edzések helyszínének kialakítása a vakok sporttevékenysége esetében is kritikus tényező. A sérülések száma jelentősen csökkenthető a pálya. Ehhez speciális ismeretekre. mely a helyszínek megválasztásakor szem előtt tartandó. A fogyatékosok sportjában gyakran . feltételeket követelnek. Versenyzési formák a fogyatékosok sportjában A fogyatékosok számára rendezett versenyek többféle megjelenésével. sokszor speciális burkolat szükséges a versenyek lebonyolításához. hanem az arra való felkészülésből. A küzdőtér talaja sem mellékes. A szakemberszükséglet a bírói. A küzdőtér. kismértékben mozgássérültek. akik a hagyományos sport szabályait. akik nem képesek hagyományos formában sportolni! A speciális igények. amelyek ilyen eseményre lebonyolítására alkalmasak.). többnyire ismeretlenek az épek sportjában dolgozó játékvezetők előtt. játékvezetői oldalról is megnyilvánul. a sérülésmentes sportolás lehetőségét biztosító környezetkialakítás a legfontosabb szempont.leggyorsabban változtatni kell. így a megfelelő szakmai műhelymunka is nehézségekbe ütközik. ha ebbe a sportba épeket vonunk be. Fogyatékosok sportjában járatos szakemberek. az épek sportjához viszonyítva. ilyen irányú szakvégzettséggel kevesen rendelkeznek. Nyilvánvaló. a vizesblokkok megközelíthetősége nélkül nem rendezhető meg mozgássérültek számára sportesemény. Az esetek többségében azonban. fogyatékosságuk természete miatt alkalmazni nem képesek (súlyos értelmi fogyatékosok.) illetve a siketek az épek sportjába. Ez tovább szűkítheti az alkalmas létesítmények számát. Ezek mindig az aktuális szereplők igényeihez illeszkednek. A biztonságosságra való törekvés. az épek sportjában nem is léteznek. Léteznek olyan sportágak is. stb. és technikai kivitelezésével találkozunk. ez nem kivitelezhető. stb. Adaptált szabályokat csak olyan fogyatékos sportolók esetében alkalmazzunk. kerekes székesek. edzésekből is áll. így a lebonyolítás is nehezebbé válhat. Ezek. hogy versenyezzenek.) módosított szabályok mellett. így csak korlátozott számban hozzáférhetők. „fordított módja” az integrációnak. A fogyatékosok versenyein.elsősorban a mozgáskorlátozottak esetében – speciális eszközigénnyel találkozunk (speciális kerekesszék. melyeket kifejezetten fogyatékosok számára fejlesztettek ki. vakok. gyakran speciális környezetet. Ezek kiképzése a fogyatékosok sportszövetségeire hárul.

Ez valójában nem más. mely a sport nyújtotta örömöt. Többnyire nem is versenyzésben kell gondolkodnunk. a képességek gyenge szintje pedig a versenyzést teszi értelmetlenné. és nem a teljesítményorientált versenyzést hangsúlyozza. mint az „épek integrációja a fogyatékosok életébe”. „újragondolt” formában képzelhető el. A halmozott fogyatékosság változatos megjelenése sokszor a kategorizálást is lehetetlenné teszi. mely kizárja a verseny alatti látás lehetőségét.: értelmileg sérült és siket egyben) helyzete a legkedvezőtlenebb. hanem a sport élményszerző. 55 . társasági élet lehetőségét biztosítja. Számukra a sport. Halmozottan sérült társaink számára inkább olyan sportnapok szervezésében kell gondolkodnunk. csak jelentősen módosított.felelő „szemvédő” alkalmazása mellett. A halmozottan fogyatékosok (pl. és egyéb hatását kell szem előtt tartanunk.

Ez lehet 15-20 perc. számos betegséggel szemben is védelmet nyújthat. Az egyszeri terhelések. testedzés mind lelki. jobb esetben kellemes élményt okozó hatásaival számolhatunk. (fogyasztó hatás). melyek jóval túlmutatnak a sport egészségmegőrző formáján. hiszen a későbbiekben tárgyalandó hatások csak a folyamatos. így könnyebben tartható az ideális testtömeg. A jól megválasztott hosszú távú edzésprogram testösszetételbeli változásokat okoz. sérülést. elhízott hölgy számára. mely edzések időtartama és intenzitása az adott sportoló életkorától. ügyessége határozza meg. mozgásforma megfelelő egy 17 éves egészséges fiú számára. mind pedig testi értelemben fejlesztő értékű lehet szervezetünkre. Hogy mennyi is ez az ésszerű mennyiség. mint az egészségmegőrzés eszköze Korábbi fejezetben már beszámoltunk a rendszeres testedzés. a jó szerepléshez szükséges teljesítmények olyan mértékű és gyakoriságú edzésterheléseket. a különböző módszereket és azok alkalmazásának ellenjavallatait is. Csökkenti a testen felszaporodott zsírraktárak mértékét. és nem is szabad. A rendszeres testedzés hatásai mind testi (fizikális). edzettségi szintjétől. akkor a sportolásnak valóban csak a jótékony hatásait tapasztalja majd. hogy mindig egyénre szabott terhelést alakítson ki. Amennyiben a sportról. Ez hosszú távon is kedvezően hat a szervezet energiaforgalmára. Amely edzés. csak ismerni kell a lehetőségeket. Sokszor a leghasznosabb azt ismernie az edzőnek. a 56 . veszélyes és kerülendő lehet egy vak sportoló számára. edzettségi szintje. A feltételes mód azért indokolt. Sajnos az élsportban szokásos. és sajnálatosan nélkülözhetetlen terhelési szintek meghaladják az egészségmegőrzéshez szükséges mértéket. ügyességétől. illetve a többszöri. sőt hónapokon. éveken keresztül tartó edzéstől remélhetők. Ez utóbbi különösen fontos. mégpedig az egészségét. hogy a túlterhelést. A rendszeres mozgás. a sport sokoldalú hatásairól. A magasabb energiaigényű izomzat több energiát „fogyaszt”. megnöveli az alapanyagcserét (lásd korábbi fejezetben!). Ha az edző a szakma szabályait messzemenően betartva állítja össze edzéstervét. mindenkire érvényes edzésterveket alkalmazni nem lehet. sőt sokszor kifejezetten egészségkárosítók lehetnek. mint az egészségmegőrzés eszközéről kívánunk beszélni. mert a túlzások éppen ellentétes hatást váltanak ki szándékainkkal. esetleg teljesítményfokozó eszközök használatát igénylik. hogy a legfelkészültebb legyen. a szervezet alkalmazkodási folyamatait elindítani nem tudják. Ez idősebb korban különösen fontos. A rendszeres mozgás legalább heti 3 alkalmat jelentsen. Ilyenek a magasvérnyomás betegség. azt az adott egyén életkora. ésszerű mennyiségben és gyakorisággal végzett testedzést kell szem előtt tartanunk. A szervezet elhízástól való megóvása. ritmustalanul érkező edzések inkább csak fárasztó. és növeli az izomszövet arányát. A rendszerességen óriási a hangsúly. heteken. kliensével. aktuális egészségi állapota. hízásra hajlamosabbá válnak. rekreációs szakember éppen ebben kell. egészségügyi státuszától függ (lásd korábban!). A jó edző. Szinte mindenki számára kialakítható az alkalmas mozgásprogram. egészségkárosodást elkerülhesse. nem feltétlenül jó egy 60 éves. de több óra is. kevésbé hízékony a sportoló. mind lelki. hiszen a hormonális változások eredményeként csökken az idősek alapanyagcseréje. E fejezetben az egészséges szervezet működéseire kifejtett hatásokat foglaljuk össze. Sablonokat.A testedzés és a sport. annak sajnos kockáztatnia kell. de ritkán. mind szociális vonatkozásban értelmezhetőek. azaz abban. Ami hasznos és szórakoztató egy 25 éves fiatal lánynak. A hazai és nemzetközi elitsportban. Aki nemzetközi szinten kiemelkedő eredményeket szeretne elérni. akkor a rekreációs szintű. hogy mit nem szabad végeztetnie aktuális sportolójával.

de még testtartásunk is előnyösebbé válik. szalagok) rugalmassága a rendszeres mozgás segítségével javítható. hogy mennyi az induláskor (kb. ízületi megbetegedések. A főleg aerob edzéseket végzők keringési és légzési szervrendszere fejlettebb szinten tartható. Sportosabb. Kisebb kockázattal számolhatunk az érelmeszesedéses elváltozások kialakulása. Bár a későbbiekben (idősebb kor) a csontleépülés. mégis a csontok állapota szempontjából a fiatalkori életvitel lehet a fő meghatározó.cukorbetegség és a különböző mozgásszervi. Ne feledjük. a jó életminőség alapja a jól működő. így az ilyenkor megszerzett csonttömegből történik az idősebb kori. természetes szervi „sorvadások” késleltethetők. Az aktív életforma a vénák (gyűjtőerek) falának rugalmasabb szöveti struktúráját hozza létre. a 57 . míg az izomzat edzések hatására hosszútávon kialakuló tónusfokozódása esztétikai hatást eredményez. Az időskorban megjelenő. hemoglobinszint). ennek következményeként a magasvérnyomás betegség kialakulás tekintetében. A rendszeres testedzés több belgyógyászati betegség megelőzésében játszik fontos szerepet. 30-35 éves kor) meglévő csontállomány. főként nőket érintő csontritkulás megelőzésében is kiváló eszköz a rendszeres sportolás (lásd korábban!). Asztmatikus betegek leginkább az úszás által tarthatják fenn jó légzési funkciójukat. funkciójuk jobb. szinte minden szerv működésére kedvezően hat. így ha a táplálkozás is megfelelően zajlik. Az időskori. ez azonban a gyógyszerszedés mértékét esetenként csökkentheti (kisebb dózisok is elegendőek lehetnek). feszesebb lesz tőle a testünk. mint nem sportoló társaiké. Ugyanakkor a túlzásba vitt sportolás (elit sport) a csontszerkezet idő előtti pusztulását okozhatja. A sport izmokra kifejtett kedvező hatása közismert. egészséges szervezet! Bizonyos légúti megbetegedések is karbantarthatók megfelelően megválasztott mozgásprogram segítségével. jobb oxigenizációt eredményez a szervezetben. A légzésfunkció javulása. A testsúly racionalizálása a közérzet. kedvezőtlen hatásaik csökkenthetők. akár kóros töréseket (fáradásos törések) okozva. megfelelő edzésekkel és táplálkozás segítségével jelentősen lassítható. Az edzések során fokozott szívműködés a szívizomzat jobb hajszálerezettségét eredményezi ezzel a későbbiekben kialakuló szívizom infarktussal szemben. szintén aktivitásuk segítségével képzelhető el. állóképességének javulása a hétköznapi terhelések könnyebb elviselésében jelentkezik. a jó tüdőműködés hosszútávon való megőrzése. Bár csak néhány higanymilliméteres vérnyomáscsökkenés várható a rendszeres sport hatására. elegánsabb az alakunk. védelem). Az aerob jellegű edzések a szövetek oxigén-kihasználási képességét javítják. Az ízületek mozgékonyságának idősebb korban való megőrzése. a vérkép javulására számíthatunk (növekvő vörösvértestszám. így a visszeresedés tekintetében is preventív hatású (prevenció: megelőzés. amely közvetve. A megfelelő csontállomány és szerkezet kialakítása fiatal korban zajlik. egyénre szabott edzések a vérképzésre is jótékonyan hatnak. így gazdaságosabb működésre képesek. Bár az ízületeket összetartó készülékek (tok. az önbecsülés terén. így az úszás terápiás értékű számukra. A rendszeres edzés nemcsak közvetett úton (az erek állapotának javításával) hanem közvetlenül is vérnyomáscsökkentő hatású. Az izomzat erejének. Emiatt a szív és érrendszeri betegségek valószínűsége csökken. erőteljes védettséget alakíthat ki. sőt még a társadalmi elfogadottság terén is jelentős javulást eredményezhet. Nem mindegy tehát. A mérsékelt intenzitású. mondhatjuk természetes csontleépülés. illetve a megfelelő állapotuk fenntartható.

a légzőszervrendszer. tartós fájdalmak mellett. a keringési rendszer. szakaszait a gimnasztika tantárgy tárgyalja. vagy annak elégtelen voltából származik. nyomott hangulati állapottal. A bemelegítés végrehajtásának módjait. szociális létünk fontos területeként. hogy csak a sérülésekből tökéletesen felgyógyult ízület terhelhető újra! A részleges gyógyulás nem elég. Az edző a felelős a szakmai munka fölött. így csakis ő vonható felelősségre ilyen esetekben is. Azok az emberek. Ezek kezelésében a rendszeres mozgás terápiás értékű lehet. alvásminőség remélhető tőle. akár teljes mozgásképtelenséget okozhat. melyet nem kihasználni hiba. nagyon rossz életminőséget eredményezve az idős emberek számára. Testünk a rendszeresen elvégzett edzésmunka hatására elfárad. rájuk bízhatja ugyan. Mivel az ízületi porcok sérülékenysége kiemelkedő. Ne feledjük soha az. altatók helyett mozogjunk. játsszunk! A bemelegítés élettani és sportszakmai jelentősége A bemelegítés fontosságára. A megfelelően adagolt és tervezett edzések azonban az ízületek mozgékonyságát javítják. de még az idegrendszer is. amely a csak évtizedek múlva. az mindig edzői műhibának tekinthető. de kívülről figyelnie. könyv. Gyógyszerek. A sporttevékenység egy lehetséges örömforrás. „Nézd meg. hiszen mindannyian küzdünk néha kellemetlen. mely ezt a szabályt felülírhatná! A sérült ízület terhelése. vagy ha tapasztaltabb sportolókkal van dolga. Kitartóképességünk fejlődése. ha a sportoló idő előtt tér vissza edzéseihez. így jobb minőségű pihenési folyamatok. hogy az valóban elégséges módon megtörtént-e. Ha sérülés következik be. egészségtani hatásokra fókuszálunk. hogyan viselkedik társad a pályán. követnie kell. Ezek a mozgató-szervrendszer. és megmondom milyen ember!” Ebben a mondásban sok igazság rejlik. erősödése hatékonyabbá teszi munkánkat. így időskorban is fiatalos mozgásfunkció remélhető. annak kopását okozza. előadás hívja fel a figyelmet. önbecsülésünket. sőt önmagunk és társaink megismerésében is szerepet játszik. az edzők egyik legfontosabb egészségügyi feladata (Lásd később részletesen!). hogy „én megmondtam a sportolóimnak. E könyvben az élettani. A túlzások kerülendők! A rendszeres testedzés kedélyállapotunkra is kedvező hatással van. gyakran küzdenek alvászavarokkal. mely a terhelések. akik munkájuk során fokozott szellemi tevékenységet végeznek. ha a sporttevékenység társaságban történik. Rengeteg tartós társasági kapcsolat létrejöttének helyszínei a sportpályák. Alapszabály legyen. edzések végrehajthatóságának alapját képezik. de sokszor még a súlyos kedélybetegek (depressziósok) kezelésében is hasznosítható. 58 . mindig az edző felelőssége! Vagy ő maga vezeti a bemelegítés mozdulatsorát. ezért az ízület védelme. hosszú távú szövődményeket kockáztatunk vele. ők mégsem tették”. munkahelyzetbe hozni. A rendszeres testedzés fokozza kitartásunkat. idősebb korban megjelenő artrózist hozza létre. Ez mindenki számára szükséges lehet. amely a bemelegítés hiányából. Ez a heves. törekedve arra. Bár szinte a könyökünkön jön ki a jó tanács. Önmagunk legyőzése az edzések során civil életünkben. Nincs az a verseny. hogy az olvasó tökéletesen megérthesse a bemelegítés szakmai szerepét. hogy melegítsenek be. A bemelegítés során több olyan szervrendszer működését kell nyugalmi funkcióból. mégis számos esetben hanyagolják el a sportolók ezt az edzésszakaszt. nincs az a csapatérdek.terhelések az ízfelszíneket borító porcot is következményszerűen érintik. ezzel sikeresebbé válhatunk szakmai karrierünk terén. hogy a bemelegítés megtörténik-e vagy sem. csak további. miszerint nem kezdhető el semmiféle edzés alapos bemelegítés nélkül. akár munkánkban is kamatozhat. nélkülözhetetlen szerepére edzéseink elején rengeteg cikk. Különösen igaz ez. Nem védekezhetünk azzal.

59 . A fokozatosságon nagy hangsúly van. A bemelegítés alatt a szívműködés erőteljesebbé válik. mely segítségével kialakítható a szükséges munkahőmérsékletet szervezetünkben. ami által az ízfelszínek egymáson való elcsúszása könnyebbé válik. stb. a keringés növekedése. Az erőteljesebb légzőizom működés a vérbe juttatható oxigén menynyiségét növeli. labdajátékosok lövési. testhőmérsékletet emelő hatása kompenzálható. hogy az edzésen. ne kockáztassunk tehát! 3. esetleges repedése. Az izmok vérbőségének kialakulása azok hőmérsékletét is emeli. és mentális ráhangolódás miatt szükséges. Ez a pszichés. megtanult. 6. a légzésszám. mind az aktív mozgatórendszer működése. hiszen ilyenkor az izomműködés által fokozottan termelődő hő. úgy ez az esemény nem történhet meg. és jelentősen képessége alatt teljesít. Nem elég tehát csak az általános bemelegítést alkalmaznunk (kocogás.. azok vérellátásának növekedését eredményezi. munkára való átállása az egyik legjellemezőbb. amely rugalmasabbá válásukat okozza.: holtpont jelensége). hiszen ez a váltás hirtelenül bekövetkezve. állapota megváltozik. Nagy melegben igyekezzünk könnyű ruházatban.). a légzésfunkció emelkedése). Az ízületekben található nedvtermelés fokozódik. hónapokon keresztül begyakorolt. biztonságosabban alkalmazhassák őket (pl. szervi működészavarokat okozhat (pl. fokozódó terhelése.: tornászok gyakorlata. fokozatosan átállítsuk. passzolási mozdulatai. a savasodási. csökken közöttük a súrlódás. gimnasztikai gyakorlatok. leválása ellenében hat. A termelődő verejték a test felszínéről elpárologva hűtőhatást vált ki. így egyúttal az anaerob folyamatok kialakulásának megelőzését eredményezi. mind pedig a sérülések megelőzésében fontosak. A jó bemelegítés a verejtékezés megindulását eredményezi. Ha ez elmarad. komplex mozdulatsorokat (Lásd korábban a dinamikus sztereotípiák ismertetésekor!) a bemelegítés során fel kell idézni a sportolóknak. A légzési működés fokozatos erősödése. ne nagyoljuk el a bemelegítést. szakadásos sérüléseket. 7. Ez a hatás a porcok kopása. mind a jó minőségű oxidatív energiaszolgáltatás lehetőségét javítja. Ez a vér oxigénszállító kapacitását fokozza. és a pulzustérfogat is. hanem a sportág specifikus mozgásokat is alkalmaznunk kell bemelegítés során. hiszen az edzés egyik legfontosabb szakaszáról van szó. A túlmelegedés megelőzésében fontos ez az esemény. és legfontosabb esemény. ami leronthatja az edzés hatékonyságát. Amennyiben ruha által fedett a testünk (pl.1. ami az oxigénkínálatot növeli. Az izmok bemelegítéskor zajló. így szintén az aerob energiaszolgáltatás javulását célozza. növekszik a pulzusszám. a szervezet munkára való felkészítését alakítja ki. a sportoló az edzés vagy verseny későbbi szakaszaiban fog szenvedni a megemelkedett testhőmérséklet kedvezőtlen hatásaitól (pl. arteriolák megnyílásnak eredménye. anorák). Bemelegítéskor mind a passzív. úgymond „újra kell futtatniuk” az ismert mozgásokat. A bemelegítés során megfigyelhető idegrendszeri változások közül a test hőszabályozásának. hogy a nyugalomban erőteljesebben működő paraszimpatikus idegrendszeri funkciókat.: oldalszúrás). Ilyenkor „túlmelegszik” a sportoló. A három előbb említett változás együttesen (az izom-vérellátásának fokozódása. Ne hanyagoljuk. Ez az izmok felé vezető kisartériák. A hideg izomzat sokkal könnyebben szenvedi el a húzódásos. 5. és légzésmélység növekedésében nyilvánul meg. A felsorolt hatások mind a sportoló teljesítményének optimalizálásában. szakítószilárdságuk megnövekszik. vívók mozdulatai). a terheléskor hatékony szimpatikus idegrendszeri működések irányába. így a fokozott fizikai megterhelés elviselésére alkalmassá válik. 2. a párologtatást lehetővé tevő sportruhában edzeni. versenyen olajozottabban. Az idegrendszeri bemelegítés másik célja. 4. tönkre teheti a verseny eredményességet. Az edzések során.

hogy ráismerhessünk a dilettáns. az egészséges fogyasztási módszer nem nélkülözheti a mozgást! A zsírszövet arányai. A jó fogyasztási program. A fogyás a testünkön felszaporodott zsírpárnák csökkentésének folyamata. ami kerülendő. hogy eredményezzen. Ennek értelmében a test arányainak megváltoztatása. mely sokszor akár egészségkárosító módszerek alkalmazására is ösztönözhet bennünket. A fogyás lokalizációjának irányítása rendkívül nehéz feladat. alakformálás törvényszerűségeit. ráadásul óriási étvággyal rendelkezik. Ezek többsége. elrendeződése nem befolyásolható lényegesen. Fogyási szándékból végzett. minden lehetséges erőfeszítésre képesek lehetünk. irányelveit. természetesnek vehető módon ott ólálkodnak körülötte. minden lelkiismeret-furdalás nélkül feláldozzák vendégeiket. tónusukban. Bár az előbb említett változások fizikai aktivitás nélkül is lehetségesek. A kalóriadús étkezés hízást. vastagodnak. A hiúság nagy úr. Célszerű összefoglalnunk tehát a testsúlyszabályozás. de le is fogyhatunk. ami annyit jelent. 2. Ágyban fekve elhízhatunk. testünkön való elhelyezkedése. esztétikai tulajdonságainkkal kapcsolatban jelentősen felértékelődtek (talán túlságosan is). Hogy hova. Leegyszerűsítve azt mondhatjuk. 1. a változás iránya a felvett kalorigén tápanyagok mennyiségének függvénye. Sok sikeresnek kikiáltott fogyasztási módszer súlycsökkenést eredményező hatása izomvesztést is okoz. inaktivitás esetén sorvad. A fitnesz iparban óriási pénz van. 60 . miből származik testünk tömegének csökkenése. Mivel a zsír nem más mint energiaraktár. amit feltétlenül meg kell előznünk. a testforma aktuális trendnek megfelelő változtatása rendkívül sok alakformálási módszert hívott életre. A tetszeni vágyás olyan motivációs erő. sőt akár fejlődhet is. akik az anyagi haszonszerzés érdekében. megmaradnak eredeti méretükben. A zsírszövet mennyiségét rendszerint csökkenteni igyekszünk testünkön. Ne csak az elvesztett kilókat nézzük. Testünk méreteinek és arányainak módosítása kétféle szövettípus változtatásával képzelhető el. melyeket rendszeresen dolgoztatunk fejlődnek. Arányosításra törekvő.A test. nem azonosítható a testtömeg általában való csökkenésével. azaz fogyasztani szeretnénk. amely munkavégzés által gyarapodik. sajnos egészségtelen eljárásokat is tartalmaz. A zsírszövetet „passzív” szövetféleségnek tekinthetjük. Ezek a zsírszövet és az izomszövet. Tömegnövelés szempontú. hogy mérete növelhető. de akár csökkenthető is a fizikai munka teljes hiányában. izomcsoportok. miközben izomzatunk megőrződik. így a „hiénák”. pácienseik egészsége nem drága nekik. fontos szövetféleség (izomzat) is megcsappanhat. míg az edzéshatás híján levők. Az alakformálás programja. 3. hogy azok az izmok. gyakorlatilag kizárólagosan zsírvesztést kell. és milyen mértékben hízunk genetikai és hormonális hatások eredménye. hanem azt is. így a helyi fogyasztás módszerei csak korlátozottan lehetnek hatásosak. így kielégítése érdekében. céljai szerint háromféle lehet. hozzá nem értő módon összeállított módszerekre. a kalóriaszegény pedig fogyást eredményez. Rengeteg kókler tevékenykedik a „fitnesz iparban”. elsősorban az izomzat fejlesztése által lehetséges. A zsírszövet eltávolítása testünkről szintén örökletesen meghatározott program szerint zajlik.és alakformálás veszélyei Miután napjainkban a társadalom elvárásai külső. Ez utóbbi esetben gyakran más. Az izomszövet „aktív szövetféleség”.

Az addig megszokott bőséges táplálkozásról. elsősorban az energia-bevitel változtatását jelenti. gyengék vagyunk). drasztikusan megkezdett fogyókúra Gyakori hiba.A testsúlyszabályozás. mivel túlságosan szigorú. hogy az alapanyagcsere mennyiségének megfelelő energiát minden körülmények között juttassuk be szervezetünkbe. A fogyókúra nem verseny. majd néhány hét múlva csökkentsük az étkezések mennyiségét. csökkentenünk kell azt. így valóságos szenvedést okoz. és azt is csak kis mértékben. 2. emiatt az elviselhetőség kiemelten fontos szempont. 1. fogyókúrát versenyként megjelenítő műsorait! 2. „Vastagosdási igény” esetén növelni szükséges a táplálékkal felvett energia mennyiségét. Bár a testsúly jelentős csökkenését eredményezi. kiábrándultság. Ez anynyit jelent. melyhez a megfelelő időt meg kell adni testünknek. így e két változást külön-külön. A rendkívül gyakorinak mondható 1000 Kcal/nap vagy akár ennél is alacsonyabb energiabevitellel számoló diéta hibás. a hasznos. Fogyókúra esetén hosszútávon kell gondolkodjunk. és azt is csak fokozatosan! Ha túl gyorsan. A fokozatosság elvét a fogyókúra megkezdésekor is követnünk kell. A fogyasztás és izmosítás módszereinek ismertetése meghaladja e könyv kereteit. súlyos hiba annak felfogni. Ne feledjük. Mivel a hiányállapotokat nehezen toleráljuk. az ilyen program. Ezek közül többet már a testsúlyszabályozás során elkövetett hibák listáján is említettünk (lásd korábban!). a szervezet tűrőképességének növekedése függvényében. Táplálkozási reformok. lassan illesszük életünkbe! Először a mozgást integráljuk napi teendőink sorába. „Éhezéssel” járó fogyasztás Az előbbiek megfontolásával nyilvánvalóvá válik. drámai változtatásokat akarunk létrehozni életvitelünkben. A táplálkozás módosítása. ha nem szeretnénk rontani alapvető életfolyamataink hatékonyságát. egyszerre csak egy tényezőt módosítsunk életmódunkban. Javaslatunk az. a fogyáshoz 61 . ha nem is egy. súlyos hiányállapotba sodorjuk a sportolót. a televízió. 1. alakformálás programjának. hanem. több területen módosítunk – nagy megterhelést. néha túlságosan is nagy fáradság. stresszt okoznak szervezetünk számára. nagy lépésekben csökkentjük az elfogyasztható étel mennyiségét. így csak a gyakorlatuk során előforduló leggyakoribb hibákat ismertetjük. Ennek csak kimerülés. vagy korábbi mozgásszegény életünkről mindennapos edzésekbe fogunk. így élvezeti értéke csekély! A mozgás örömére hosszútávon lehet csak ráérezni. Túl gyorsan. aszketikusan kevés étkezésre váltunk. Hétről hétre előrehaladva szabad szigorítanunk. hirtelen egyik napról a másikra bekövetkező. hogy a teljesen nyugalomban levő test is jelentős energiát fogyaszt életfunkcióinak fenntartása érdekében. Ezért is tartom óriási szakmai hibának. és idő előtt felhagyott program lehet a vége.főként akkor. rosszkedv. hogy az „éhezéssel” végrehajtott fogyasztás műhiba. ahol megállapítottuk. hogy ezt az energiamennyiséget mindenképpen biztosítanunk kell szervezetünk számára. hogy felismerve hiányosságainkat (elhízottak. Ennek átlagos mértéke 1300-1600 Kcal/nap körül mozog. Az energiaszegény étrendre való átállás hasonló frusztrációs hatást okoz. A túlságosan gyors változtatások . alapvetően két pilléren kell nyugodnia. Ha lehet. fogyasztani nem kívánt szöveteket is súlyosan érinti. Az edzések jellege és mennyisége is különböző tömegnövelő és „vékonyító edzésprogram” (formába-hozó) esetén. vagy éppen túlságosan vékonyak. Emlékezzünk vissza az alapanyagcsere fejezetre. Alakformáló edzésprogram. így némelyek ismétlésként hatnak majd számunkra. míg fogyásnál éppen ellenkezőleg. hogy a mozgásszegény életet élők számára a rendszeres sport nagy.

hogy fogyókúra alatt bármelyik tápanyagot is elhagyhatnánk napi étkezéseinkből. a megszorított energia-felvétel miatt a szervezet stresszhelyzetben él. Túlterhelés. amikor a fogyni vágyó nem mozoghat. A súlytöbblet önmagában is mozgatórendszeri túlterhelést okoz. Az anorexiások betegek. vagy akár szénhidrátmentes ételeket. amikor megállapítottuk. Több tíz kilogramm zsír eltávolítása sok hónapos.szükséges energiahiányt pedig. Ez a súlyos testséma zavar (nem látják reálisan saját testüket). sem pedig a minőségi éhezés nem megoldás! A mozgásprogram nélküli fogyókúra egyetlen egy esetben lehet elfogadható. az edzettségi szintet jóval meghaladó terheléseket eredményezheti. fejlesztő szándékú edzések végzése is zajlik. 4. Akár kóros edzésfüggőség is kialakulhat olyanoknál. hogy a hosszú távra tervezett fogyasztó program lehetőséget ad arra. elsősorban serdülő lányoknál figyelhető meg. Túlsúlyosoknak. Ezért is hangsúlyozandó.5 kg/hét legyen! Az ennél gyorsabb fogyás az izomzat vesztésének rémével fenyeget. akik súlyosan lesoványodott testüket továbbra is elhízottnak látják. hogy 13-14 órás fehérjehiányos étrend már fehérjebontást indíthat el izmainkban. ne siettessük! Az alakformálásban érdekeltek körében gyakori a túlmotiváltság. ha fogyasztási szándékból még sporttal is tovább fokozzuk azt. maximális tempója 1-1. Súlyosan elhízottaknál a gyaloglás. hogy minden szükséges tápanyag. mint egyéb élethelyzeteinkben. nehogy sérüléseket. Ne feledjük. Sőt. Elhibázott technika fehérjementes. mozgással. hogy felépüljön. hogy az egészséges fogyókúra kiegyensúlyozott étkezésekből. akiknek a külső megjelenés kiemelten fontos kérdés. sőt akár éves időtartamú feladat legyen! Óriási előny. sőt gyakran sok is lehet. ami rendszeresen. ami nagyon könnyen végzetesen súlyossá válhat. A túl gyakran. hogy a fogyasztás hosszú távú program. hogy életmód változtatást alakítsunk ki a fogyni vágyó hétköznapjaiban. kirándulás. Keze- 62 . Különösen igaz ez akkor. Ezek az anorexia nervosa. Körültekintően kell ilyenkor megválasztanunk a mozgásformát. túlterhelésből fakadó ártalmakat okozzunk. tehát a fogyasztás mellett. vagy szénhidrátmentes napokat illeszteni a diétába. mint azon kívül! Miért gondolnánk azt. Ennek a viselkedészavarnak két ellentétes irányú megjelenési formája ismeretes. nem pedig vitamin-. A gyors. Sem a mennyiségi. Gyakorlatilag éheznek. Egyoldalúan összeállított étrend (divat diéták) Másik gyakori hiba az egyoldalúan összeállított diéta. és sok esetben „mániásan” edzenek is. A fogyasztás energiaszegény étrendet igényel. Gyakran történik meg a fogyást segítő mozgásprogram eltúlzása is. intenzívebb feladatokat is. és az inverz anorexia. illetve nem képes mozogni betegsége. 3. Később. Emlékezzünk vissza arra. vagy a vízben való mozgás javasolt első lépésben. hogy fogyasztás során szervezetünk ugyanúgy igényli a minőségben tökéletesen kielégítő táplálkozást. túl intenzíven végzett edzések könnyen kontraproduktívakká válhatnak. kampányszerű fogyókúrák testsúlycsökkenést ugyan igen. mozgáshiányban élőknek az átlagember számára kevésnek tűnő mozgásmennyiség is elegendő. túl hosszan. Ne feledjük el. a testtömeg csökkenésének függvényében választhatunk bonyolultabb. fehérje-. napi rendszerességgel bekerülhessen szervezetünkbe. túledzés a program során Nem csak táplálkozási hibák figyelhetők meg testsúly-szabályozási programok végzése során. más néven izomdiszmorfia. így a minőségi táplálkozásra még inkább szüksége van. de egészséges életvitelt biztosan nem eredményezhetnek. ha sportoló testsúlyszabályozásáról van szó. Azok a diéták. sportolással hozzuk létre! A fogyás elfogadható. melyek fehérjementes napokat tartalmaznak nem elfogadhatóak! A fogyókúrás étkezések összeállításakor ugyanúgy figyelnünk kell arra. vagy fogyatékossága miatt. és testre-szabott edzésekből kell.

Speciális diétával és fizikai munkavégzéssel. hiszen a víz. ami étvágycsökkenést eredményez. A program azonban nehéz. A súlycsoportos sportágak képviselőinek gyakran. Ilyen rövid idő alatt.és só-vesztés szívritmuszavart okozhat. bár kétségtelen. mert éppen ellenkező testséma zavar áll a hátterében. kivétel nincs. így ha a test napokon. (Lásd doppingszerek fejezet!) Az anabolikus készítmények minden szervet. hogy végrehajtása sokszor nagy fáradságba. így csak a vízháztartás rovására gondolkodhatnak. azonban a mellékhatások is drámaiak lehetnek! Ha már elhibáztuk a verseny előtti testsúlyszabályozást. Ezek többsége súlyos mellékhatásokkal jár. elsősorban a testépítő edzéseket „megszállottan” végző férfiakat érinti. ami következményszerű fogyást eredményez. ezért feltétlenül kerülendők. a szívritmuszavarok tönkretehetik magánéletünket akár halálos szövődményt is okozhatnak. kellemetlen állapotot eredményez. Az elv a következő: A testen felszaporodott zsírpárnák mint energiaraktárak funkcionálnak. Ezek többsége központi idegrendszeri izgatószer (Lásd korábban a doppingszerek fejezetben!). Ez utóbbi forma kevésbé veszélyes. ami tovább növeli a lehetséges szövődmény kockázatát. így szedője könnyen megbirkózik az éhséggel. Vizelethajtást ne kockáztassuk. a mindennél fontosabb egészségünk érdekében kérjük! Emlékezzünk mottónkra! „Az egészség nem minden. A kettő együtt energiahiányt okoz a szervezetben. ugyanakkor mindkét esetben gyakori a gyógyszerekkel való visszaélés. Az izomdiszmorfiának elnevezett viselkedészavar. azonban ennek súlyos ára van.lése komplex orvosi feladat. Egészségkárosodást okozó szerek alkalmazása A testsúlyszabályozás területén rengeteg gyógyszert alkalmaznak az aktuális cél elérésének meggyorsítása vagy megkönnyítése érdekében. mint az előző esetében. akkor legfejjebb a szaunázással történő vízvesztést szorgalmazzuk az utolsó napon. nehézségbe ütközik. 5. Vizelethajtókkal. Itt a hatalmasra növesztett test vékonynak tűnik a „beteg” számára. a koncentráló képesség megromlása. hogy a mérlegeléskor súlycsoportjukba beférhessenek. Az izomzatot építő szerek garmadája kapható a feketepiacon. ezért rengetegen vallanak kudarcot fogyókúrájuk során. aki ilyen szerekhez nyúl. jól tolerálja a szigorú diétát. A fogyasztás elve egyszerű. heteken keresztül energiahiányos helyzetbe kerül. hosszútávra tervezett életünket tönkretenni. Inverz anorexiának azért nevezhetjük. ezért ostobaság rövid-távú céljaink miatt. Ne kövessük a látszólagosan könnyű utat! Ezt. Az energiahiány két úton érhető el. akár több liter vizet is képesek lehetünk eltávolítani a szervezetből. a gondos orvosi és pszichológiai terápia ellenére is halálos kimenetelű alultápláltsághoz vezet. ezek a raktárak a hiánypótlás érdekében lebomlanak. Téves koncepciók az alakformálásban (zsírégetés!!!) 63 . a szélsőséges fizikális kimerültség. Minden létező mellékhatással számolnia kell annak. és eltűnnek testünkből. Az idegesség. 6. hogy leadjanak ahhoz. szervrendszert érintenek mellékhatásaik által. a tartós álmatlanság. egy napon belül több kilót kell. E gyógyszerek segítségével látszólagosan egyszerűvé válik a fogyókúra. Ilyenkor kerülnek szóba a „fogyasztó szerek”. zsírt ekkora mennyiségben nem lehet eltávolítani a testből. Ez mindenkinél működik. de egészség nélkül minden semmi!” Az alakformálás területén is kiemelkedően gyakori a „drogok” használata. Előbbi csökkenti a szervezet által felvett energia mértékét. utóbbi növeli a test energiafelhasználását. Sajnos esetenként.

fáradtan. melyek „zsírégető hatása” a legmagasabb. betegen. korábban beinduló zsírégetési mechanizmussal. intenzív edzések után az utólagos zsírégetési effektus alatt zajlik. 64 . stb. hatékonyabb fogyást eredményez. Az edzés nem tréfadolog. sérülten végezve nem tudja teljesíteni a hozzá fűzött reményeket.) tárgyaltuk. éhgyomorra végzett edzés. A reggeli. így minden sport fogyasztó hatású lehet. éhgyomri tréning gyenge edzéshatást eredményez. mely a leghatékonyabb zsírmobilizációt eredményezi. így célszerű az edzés minőségére koncentrálni. Korábbi fejezetben (Izmok energiaszolgáltatása. Készítsük fel szervezetünket az edzés alatti megmérettetésre. Éhesen. állítják a „szakemberek”. erőfejlesztő gyakorlatok. és igyekezzünk kihozni magunkból a legtöbbet! Éhesen. hogy a sportolás után bekövetkező utólagos zsírégetési hatás az.Az alakformálásban résztvevők fáradhatatlanul keresik azokat a mozgásformákat. A kora reggeli. A zsírpárnák csökkentése a jó minőségű. és ráadásul a fogyasztásban is kevéssé hatékony. lelkiismeretesen fel kell készülni rá. úszás. sérülésveszélyes.) elvégzése után bekövetkezik. és nem a körülményeket nehezíteni. így a fogyasztásban betöltött szerep is mérséklődik. kóvályogva nem lehet jó minőségű edzést végezni. szomjasan. többek között helyes táplálkozással. émelyegve. Ez mindegyik mozgásforma (futás. Ez téves elképzelés.

hajlékonyabb rudat használhatnak. gyermek vagy felnőtt. technikával dolgoznak a lejtőkön. gerincszakasz védelmét biztosítja. Sízőknél a sportszer. rosszul húrozott ütő akut és krónikus ízületi sérüléseket okoz (pl. Ezeknek rengeteg típusa. Kajakosoknak. Ez mind a sportági teljesítményre. A jégkorongozók. mind pedig az ízületi rendszer terhelésére jótékonyan fejti ki hatását. hogy a sportágában kezdő. melyek akár a sportolói karrier végét is eredményezhetik. ennek elmulasztása szakmai műhiba az edző részéről. húrozásának feszessége a sportoló képességeihez. testépítők bőröve az alsó háti. meredeksége is befolyásolhatja a helyes döntésben. illetve a különböző magasságú sportolóknál a kerékpár helyes méretének megválasztása. kenusoknak kezdő szinten mentőmellényt kell hordaniuk. testi adottságaihoz alakítandó. Tornászok nyújtógyakorlatának bizonyos elemeinek gyakorlása során a loncs használata. Teniszezőknél az ütő mérete. alkalmatlan eszközök száműzendők a sportpályákról. hogy ez megvalósítható legyen. A nehéz. hogy az esetleges vízbeborulások során könnyebben legyenek menthetők. sítudása és a használt sípályák minősége. Lássunk néhány példát! A rúdugrók rúdválasztása speciális sportszakmai kérdés. míg a haladók a merevebb. hogy kinek a számára szánjuk használatra. vadvízi kajakosok sisakhasználata nem mellőzhető. Bizonyos sportágak mozgásának tanulási fázisában segédeszközök használatára is szükség lehet. és főleg balesetmentesen alkalmazni. A sportoló testsúlya. a kézilabda kapusok szuszpenzora (ágyékvédő). beállítása is fontos sérülésmegelőző feladat. az edzőnek tökéletesen tisztában kell lennie a sportjához használatos eszközök. álló helyzetben végzett súlyemelő gyakorlatok során. vagy a szivacsgödör biztosítása óriási segítséget jelenthet a sérülések megelőzésében. A motorversenyzők bőrruházata. sporteszközök és a sportruházat preventív vonatkozásai A sportsérülések. A használható rúd jelentősen függ a sportoló képességeitől és testtömegétől is. hiszen más sebességgel. Kezdők rövidebb. Néha még a hó minőségét is figyelembe kell vennie. ágyéki csigolyák.: teniszkönyök). ruházat alkalmazását. A megfelelően beállított síkötés számtalan súlyos térdízületi. gerincmerevítője. az olcsó. hiszen ezt több szempont szerint végzi a síoktató. és a nem megfelelő sportszerek vagy ruházat használatának megtiltása. amikor a kötés beállítására kerül a sor. Számos sportág igényli speciális védőfelszerelések. A sportoló egészségének védelme érdekében. a síléc helyes megválasztása beállítása preventív jelentőségű. A legtöbb sportág speciális sporteszközök használatával zajlik. A súlyemelők. és egyéb sérülést előzött már meg. a labdarúgók sípcsontvédőjének használata súlyos sérülések megelőzésben hasznosítható. kistermetű vagy nagy tömegű sportolóról van-e szó.Sportszerek. minőségben eltérő formája kapható a szaküzletekben. Gyerekeknél. A kerékpárosok. hanem edzéseken is ugyanúgy alkalmazandók. Ostobaság az ilyen és ehhez hasonló védőfelszerelések viseletének esetleges kényelmetlensége miatt fölösleges sérüléseket kockáztatni. Nem mindegy. viselendők. Az ő feladata ezek ellenőrzése. Ahhoz. Forduljunk szakemberhez. Az alkalmas eszköz meghatározásához tudnunk kell. felszerelések minőségi követelményeivel. Kezdők és haladók kötésének erőssége különbözik. amerikai futballisták védőruházata nem csak mérkőzéseken. vagy haladó. 65 . hosszabb rudakat is képesek hatékonyan. sportártalmak megelőzése az edzői munka egyik prioritása.

Sose bízzuk a felszereléssel. ráadásul úgy. esetleg betonon. hogy sportolójának felszerelését. Az autóversenyzők öltözete részben a gyakori ütközések során kell. szökdelésekkel járó sportágakban kulcsfontosságú a megfelelő sportcipő használata. A sízők ruházata a szabad mozgás lehetőségének biztosítása mellett.és csípőízületi sérülések előzhetők meg a megfelelő cipő használatával. ruházattal. Az edző felelőssége. hogy megóvja őket a fölösleges. A jó minőségű futócipő kiváló befektetés. A hosszú időtartamú. hogy ellenálló legyen. használatuk esetén létre nem jövő sérüléstől óvhatja meg a sportolót. Azért nevezhető az edző edzőnek. hogy eközben a mozgást a lehető legjobban biztosítsa számára. és az Achilles inat érintő gyulladások. A hosszútávúszók dressze a kihűléstől óvja meg a versenyzőt. A sziklamászók cipője is speciális ruházat. aszfalton történő futások során. és egyúttal az ezekből fakadó sérüléseket előzi meg. fejlesztették ki a szakemberek. alpinisták ruházatának elsősorban a zord időjárási viszonyok ellen kell megóvnia viselőjét. sérülések előzhetők meg használatukkal. hanem szigorú sportszakmai követelményeknek megfelelő feladat. sporteszközökkel kapcsolatos kérdéseket laikusokra. valamint boka-. illetve az ugrásokkal. ezzel betegségek. részben a baleset során esetlegesen kialakuló tűz ellen szükséges megóvnia a sportolót. és alkalmatlan eszközökkel. esések során a test minél gyorsabb lefékeződéshez szükséges súrlódást is biztosítania kell. azt a lehető leghatékonyabb formában lehetővé tevő formában alakították. mert tanítványai hiszik. amit a sportoló nem tudhat. és amely egyúttal lehetővé teszi a kiemelkedéseken való biztonságos megtámaszkodás lehetőségét is. BMX kerékpárosok. Ez nem divat kérdése. melyeket az adott sport mozgásaihoz igazodó. A hegymászók. puha talpával javítja a sportoló érzékelési képességét. Alkalmatlan cipőben csak a sérüléseket kockáztatjuk. szintén sok fölösleges.A görkorcsolyások. gördeszkások térd és könyökvédő protektora. Erre sosem szabad sajnálni a pénzt. ruházatát edzések előtt ellenőrizze. 66 . öltözetben ne engedje sportolni. A labdarúgók stoplis cipője a hirtelen irányváltoztatások biztonságos végrehajtását teszi lehetővé. azért tanulta szakmáját. Azért jönnek hozzá tanulni. A különböző sportágak speciális ruházatban zajlanak. hogy tudja azt. elkerülhető sérülésektől. ugyanis ezen áll vagy bukik a biztonságos sportolás. Krónikus sarokcsonti. hiszen egészségünket óvhatjuk meg általa. térd.

az bizony szándékos sérülésokozásra való igyeke67 . a tornaterem helyes kialakítása. Bármilyen furcsán hangzik. melyek a sportoló testén. A sporttárs is lehet okozója a sportsérüléseknek. berendezések célszerű elrendezése mind fontos szerepet játszik sportolóink egészségének megőrzésében. hogy sikeresek lehessünk ezen igyekezetünkben. a gépekkel. A szándékos sérülésokozás sportszerűtlen viselkedés. ha erőnlétileg. így az edző nem engedélyezheti használatukat. erőnlétéhez. A legtöbb sportág szabályrendszere olyan. eszközökkel túlzsúfolt fitnesz terem. de különösen annak élversenyzői formája balesetveszélyes. Egy nem jól megválasztott súlyú medicinlabda szintén sérülést okoz. rosszul húrozott teniszütő könnyen sérülés okozója lehet. elkerülhető formákat kiszűrni. szervezetén kívül levők. részletesen!) 4. A pálya megfelelő minőségű talaja. csökkenteni a gyakoriságukat. 1. Ha megelőzni 100%-ban nem is vagyunk képesek őket. vagy a védőburkolat nélküli ablakok egy tornateremben a sérülések egyértelmű forrásai lehetnek. testméreteihez illeszkedő (Lásd az előző fejezetben részletesen!) A rossz minőségű. Az edző szorosan vett sportszakmai felelőssége. és mint ilyenek vezetnek károsodásokhoz. Ezeket külső és a belső sérülést kiváltó okoknak nevezzük. az elhagyásukból származó sérülések az edző felelősségét vetik fel. aktuális állapota szintén sérülések forrása lehet. hogy védje a sportolókat a nemtelen eszközöket használó társaktól. 3. Sokszor azonban véletlenül. edzettségi szintje alapján nem elégséges felkészültségű sportolóval használtatjuk. A sportesemény helyszíne. az ilyen versenyzőnek nincs helye a sportban. Külső okok A sérülést kiváltó külső okok közé olyan tényezőket sorolunk. sérülésveszélyes tevékenység. annak alkalmatlan állapota sérülések gyakori forrása. A hiányos törött parketta a sportcsarnokban. Az egészség-károsodásokat kiváltó tényezőket. Ha valaki ki akarja ütni ellenfelét. A jó edző birtokában van e tudásnak és fel is használja gyakorlata során. melyek fennállása esetén különösen gyakoriak az egészségkárosodások.Az edzők szerepe a sportsérülések megelőzésében A mindenféle sporttevékenység. 2. Például. (Lásd az előző fejezetben. egy nehéz. A sportruházat sportágspecifikus jellege a benne történő mozgás szabadságát kell biztosítania. megelőzni törekedhetünk. a fullkontaktos sportágak kivételnek tekinthetők. Hosszú. ismernünk kell azokat a tényezőket. sporteszköz minősége. mérete. elméleti alapon két csoportra oszthatjuk. és a sportoló védelmét is szolgálnia kell. és ez a szabályoknak megfelelően történik meg. hiszen ott a mérkőzésen a sportolók szándékosan sérülést akarnak okozni ellenfelüknek. silány eszközök önmagukban hordozzák az egészségkárosító hatást. vétlenül okoznak sérülést a társak egymásnak. Az alkalmazott sportszer. megfelelő helyszínen bonyolítsa edzéseit. a sporteszközök. mérsékelni súlyosságukat. A védőfelszerelések alkalmazása kötelező. kisebb nagyobb sérülések ártalmak kialakulása nélkül. helyzeteket. és a fölösleges. Ahhoz. ha nem a versenyző képességeihez. több évtizedes sportolói karrier nehezen elképzelhető. A használt sporteszközök ellenőrzése az edző feladata. hogy csak alkalmas körülmények között.

de sérülést is kiválthat. vagy edzői szigor zászlaja alatt. Szélsőséges időjárási viszonyok között. ha edzésen hasonló képességű versenyzőkkel dolgoztatják. Ami megfelelő egy tizenéves fiúnak sok lehet. 2. hogy a fáradt szervezet terhelhetősége átmenetileg leromlik. A harcművészeti sportágak edzői úgy védhetik sportolóikat. A küzdősportok tehát érdekes kivételnek tekinthetők ilyen szempontból. akár a közvetett jelekből fel kell tudni ismerni. Egy 50 és egy 90 kilós sportoló nem feltétlenül tud hatékonyan együtt dolgozni egymással. 6. ezért alaposan gondoljuk meg. Nem véletlenül állítják le a síugró versenyeket ködben. Az edzések természetes velejárója a fáradtság megjelenése. a sportolók pályán való mozgásának. csak túlterhelés. „hadd edződjön a gyerek!” felkiáltással. A jó edző felismeri a fáradtsági jeleket. vagy változtatja a terhelést. nagy terhelések. míg utóbbi akár napokon. nem pedig az időjárási elemekkel. ha a sportolók érettek a küzdelemre. sportártalmat. ügyességben egymásnak nem megfelelő társak is egészségkárosodások okozói lehetnek. és sorozatterhelésekkor egyaránt megjelenhet. edzések minőségét és mennyisségét. „Vágóhídra küldeni” sportolóinkat. szakadó esőben. súlyos műhiba. Ilyent csak kontrolált körülmények között tegyünk. Ne féljünk leállítani az edzést hasonló extrém körülmények között! Többet nyerünk vele. elhelyezkedésének okos megválasztásával. Mindig vegyük figyelembe a versenyző életkorát. mint amit egy kimaradó edzés által veszíthetünk. és csak ennek megfontolásával állítsuk öszsze a mozgásprogramjukat. ártalmak gyakran a sportoló szervezetén belül meglévő speciális vagy megváltozott állapot miatt jönnek létre. A túl magas. hogy küzdjenek. és ezek függvényében csökkenti. Küzdjünk ellene minden lehetséges módon! Belső okok A sportsérülések. sportolóinak előzetesen felkészítve az esetleges veszélyekre. betegséget. vagy halasztják el a Balaton átúszást. vagy éppen túlságosan alacsony hőmérséklet alkalmatlanná teszi a szervezetet. jegesedéssel járó időszakban. hiszen a sportolók egymással kell. egy negyven évesnek. félreértelmezett keménység. A túlhajszolt. A szabadtéri sportágak esetében az alkalmatlan időjárási viszonyok okoznak sérülést. bár hatásuk már a szervezeten belül károsít. elcsigázott versenyzők ész nélkül való edzése sokszor oko68 . Mindenki számára világos. de ami a felnőttnek hatékony edzés. akár a nyilvánvaló. 1. az alkalmazható módszerek. Egymástól nagyon távoli korcsoportú emberek együttes edzése is veszélyes lehet. Nők és férfiak együttes edzése is sokszor vált ki sérülést. sérülés lehet az eredménye a kisebbik számára. a motorversenyeket viharban. úgynevezett akut fáradtság. A fáradtság egy edzés alatt. hogy kiket dolgoztatunk együtt az edzések során. őket. és azoknak megfelelően kell a terhelést megválasztania. A tiltott teljesítményfokozók használata (Lásd korábbi fejezetben részletesen!) nemcsak egészségkárosodást. Csak felkészülten küldjük harcba versenyzőinket.zetet jelent. A doppingszerek használata is a külső okok közé sorolható. az a gyerekeknek lehet túlzás. ezzel sok kudarctól és főleg fölösleges sérüléstől óvhatjuk meg őket! A sporttársak okozta balesetek többsége elkerülhető. A páros gyakorlatok esetében a testméretekben. A sportoló életkora alapvetően befolyásolja terhelhetőségét. hosszú távú elviselésre. és versenyre is csak akkor nevezik. heteken keresztül is fennálló krónikus fáradtságnak nevezhető. ködben inkább halasszuk el az edzést vagy versenyt. 5. Ezeket az edzőknek. Előbbi rövid ideig tartó. ha víz hőmérséklete nem megfelelő.

7. egészségkárosodást. amikor annak családjában éppen tragédia következett be. Az edzőnek látnia kell a sportoló szélsőséges hangulati változásait. esetleg társuló. a túlterhelések megelőzése érdekében. akkor jobban gyógyulnak. nem edzhet. nemcsak verseny teljesítményében marad el a tőle elvárhatótól. A szervezet bemelegítettségének hiánya. mert még a forma gyógyulási utáni időszakra való átmentése sem oldható meg ilyenkor. maximum közeli terhelések csak tökéletes állapotban levő szervezet számára jelenthetnek fejlesztő értékű eseményt. hogy egyénre szabott edzéseket tervez. Beteg sportoló edzése semmiféle haszonnal nem járhat. Ez sokféle szempontból igaz. Ilyenkor az edző. Az edző legfontosabb tudása az. 69 . koncentrálni így a balesetek kockázata jelentősen megnövekszik nála. hogy dilettáns. A súlyos lelki válságban levő versenyző. mozgásformák alkalmazása súlyos balesetek. hogy képes elviselni. Legyünk tekintettel a sportoló lelki állapotára. Nem feltétlenül tanácsos a legbonyolultabb. hiszen ezzel azt bizonyítja. melyekre még nincsenek felkészülve. újabb sérülés kialakulása történhet meg. a bemelegítés elmaradása vagy nem kielégítő módon való elvégzése miatt. hogy megvédje versenyzőjét saját magától. hogyha sportolója beteg. A betegség eleve legyengült szervezetet. Tudomásul kell vennie az edzőnek. Ha valamelyik edzőtől ezt halljuk. vállalnak olyan edzéseket. pszichés státusza a sportolóknak. de sérüléseket is kockáztat. Az edzések további tehertételt jelentenek számára. de még a könnyített edzések sem engedélyezhetőek. új elemeket tanítani a tornásznak olyankor. eredményességre. mint „fék” funkciónál. és vegyük figyelembe azt. 4. sérülések forrása lehet. A pszichésen instabil sportoló nem tud figyelni. A jó edző nem csak hajtja. akaratlan jelzéseire. Az ilyen okból bekövetkező sérülések súlyos edzői műhibának tekinthetők. Figyeljünk sportolóink viselkedésére. krónikussá válása (idültté). melyet már nem biztos. A betegséggel küszködő sportoló szintén a komoly kockázati kategóriába sorolható. az aktuális edzések során is. Kemény edzések. melyek a fáradtág már nem tolerálható jelenlétére utalnak. Az aktuális érzelmi állapota. de szükség esetén fékezi is versenyzőjét. ügyességi és képességi szintjét. nem tanult szakember. A sérülések romlása. biológiai értelemben terhelés alatt álló testet jelent. a gyógyulási folyamat elhúzódását és esetleges szövődmények kialakulását a kockázatjuk. hogy a sérülésekre rá kell dolgozni. 5. A képességeknek nem megfelelő terhelések. A betegen való edzés fejlesztő értékkel nem bír. ha sérült sportolót terhelünk. 3. 6. A túlmotivált sportolók sokszor hajtják túl magukat. A károsodások meggyógyulása időigényes. azt nagyon gyorsan kerüljük el. amíg meg nem gyógyul. Hasonló elvet kell követnünk a sérült sportolók esetében is. maximálisan figyelembe véve a sportoló edzettségi. csak hátrányos lehet. Ostoba állítás az. Ha beteg versenyzőt terhelünk a betegség rosszabbodását. talán a leggyakoribb sérülést kiváltó tényező. A bemelegítés elvégeztetése kizárólag az edző felelőssége (Lásd korábbi fejezetben részletesen!). és szükség esetén alkalmazkodnia kell hozzá. Ez utóbbiak rengeteg sportoló pályafutását tették tönkre a sporttörténet során. melyet türelmetlenségünk miatt nem rövidíthetünk le. döntően hat a hatékonyságra.zott már sportbalesetet. Az edző felelőssége sokszor éppen az. Ez nem igaz. és bármennyire sajnálatos is.

Az esetek döntő többségében elkerülhető bajokról van szó. lazításával az esetek többségében megelőzhető kialakulása. fokozatosan alakulnak ki. a sportártalmak megelőzése A sportártalmak olyan egészségkárosodások. A kenusok sok éven át gyakorolt. (pl. Ezek ellen védekezni nagyon nehéz. Ha általános erőfejlesztés. napok. mely nyomásra. vagy az ártalmak enyhítésében. masszírozása. Gyakran a rendszeresen megjelenő fejfájások hátterében is ilyen esemény húzódik meg.: vívóknak. féloldalas evezési technikája bizonyos izomzati aránytalanságot eredményez. evezőt. valamint a sportmasszázs szintén hasznos lehet az aránytalanságok javítása érdekében. a lábszár izmainak rendszeres nyújtásával. Megfelelő sporteszközök. ezért elkerülhetőségük erőteljesen korlátozott. az edzéshez szükséges megfelelő talaj megválasztásával. mely hosszú távon. Előbbi a külső könyökdudor területén megjelenő fájdalom. vagy az edzésszünetekben végzett rendszeres nyújtás lazítás az alkarizmok területén jelentősen csökkenti kialakulásának valószínűségét. ütőt. melyek a rendszeres testedzés. melyet teniszkönyöknek vagy dobókönyöknek (más néven golfkönyök) nevezünk. Tüneteiket is csak később. Az aszimmetrikus sportmozgást végző versenyzők esetében az izomzat egyensúlyának megbomlás okozhat egészségkárosodást. sportártalmat. hiszen a sportági mozgás megköveteli az egyenlőtlen terhelést. a fokozatosság elvének betartásával többségük megelőzhető. így egyenlőtlen húzóerőt gyakorolnak a csípőízületre. Vannak azonban olyanok is. még ha tökéletesen nem is küszöbölhető ki a szerkezet elváltozása. Az edzések után. és az előbbi javaslatok figyelembevételével törekedniük kell a megelőzésben. vagy a markolásra. deréktáji vagy csípőízületi fájdalmakat érez a sportoló. esetleg évek múlva mutatják. gimnasztika történik. A már kialakuló elváltozás kezelése nehézkes. vagy súlyzót használó sportolókon gyakoribb. sportolás hatására lassan. Tünetekként háti. a két oldalon elhelyezkedő gerincfeszítő izmok egyenlőtlen fejlettsége miatt gerincferdülést okozhat. A szökdelésekkel. Kiegészítő sportok rendszeres végzése. A napi 24 órában tónusban levő. Itt is sokat segíthet az alkar izmainak nyújtása. melyek az adott sportág mozgásanyagának természetéből fakadóan jönnek létre. aszfalton történő edzések során sokszor alakul ki csonthártyagyulladás a sípcsont vagy a sarokcsont területén. mely leggyakrabban a sípcsont. hetek. hosszadalmas ezért inkább a megelőzésen legyen a hangsúly. A vívók esetében a támadóállásban elől lévő comb. sarokemelő alkalmazásával. a sarokcsont. Utóbbi hasonló fájdalmakkal jár. Az alkarcsontban létrejövő változat botot. szorításra jelenik meg. a helyesen. de a könyök belső dudorának területén. Ez az állapot hozza létre a másik nagyon gyakori sportártalmat. vagy az alkarcsontok területén jön létre. sportfelszerelés használatával.A sportártalmak tünetei. Jó minőségű sportcipő használatával. teniszezőknek ajánljunk úszást kiegészítő sportként!) 70 . könnyebben alakul ki és lassabban regenerálódik belőle a sportoló. és az azonos oldali farizmok erősödnek meg jobban. fáradt alkarizmok fokozott húzóhatást gyakorolnak az alkar illetve a felkar csontjaira. precízen végrehajtott sportági technika alkalmazásával. krónikus. betonon. Az edzőknek ismerniük kell a sportágukra jellemző specifikus ártalmakat. így bontva meg a szimmetrikus izomzati állapotot. az őket borító hártyára. hosszú futásokkal járó. ilyenkor a kétoldali arányos terhelés segíthet az aszimmetria korrigálásában. A teniszezők ütőt fogó oldala erősödik jobban. A csonthártyagyulladás egy kifejezetten gyakorinak mondható sportártalom. steril gyulladásukat (nem fertőzéses eredetű) okozva ezzel. Az életkor előrehaladtával.

melyek az őket áthidaló inak „alápárnázását” alakítják ki. Az ezek közepén található üregben kevés folyadék van. gyulladáscsökkentő terápia vezethet eredményre a gyógyulás terén. A tartós terhelés. esetleg hideghatás (kajakosok. gyakran csak a hetes nagyságrendű gipszrögzítés vezet gyógyuláshoz. ha a gyulladás elhúzódóvá. amit az ínhüvely fölötti bőrre tett ujjainkkal érezhetünk mozgatások során. tavaszi edzései során) azok gyulladását (ínhüvelygyulladás) okozhatja. mely fájdalmas mozgást eredményez. Rendkívül makacs sportártalom. sercegő érzés. Hosszas pihentetés (több hét). kenusok őszi. esetleg a mozgásterjedelem beszűkülését okozhatja. 71 . Tünetei a fájdalmas mozgás. Néha gyulladáscsökkentő injekció beadása is szükségessé válhat. Tartós terhelés hatására a tömlők begyulladhatnak (bursitis).Több ízület környékén találhatók úgynevezett ízületi tömlők (bursák). krónikussá válik. valamint a ropogó. Az ízületeket áthidaló izmok inai sok esetben ínhüvelyben futnak.

így tüneteik is gyorsan megjelennek. A bőr sérülései A különböző sportmozgások során nagy sebességgel történő. hogy a nyársaló eszköz milyen mélyen hatolt a testbe. Az ellátás a sérült bőrterület azonnali hűtéséből (jegelés) és nyomásából áll (kompresszió). A metszett sebet éles tárgy okozza. felületes rétegeket érintve. vagy rövid időn belül érezhetjük a fájdalmat. illetve az idegrendszer szenvedi el. zavarát. ami fájdalmas duzzanat formájában (vérömleny) jelentik meg néhány perc elteltével. akkor sebről beszélünk. ami nagy feszültséget hoz létre a szövetekben. A fedett bőrsérülések tompa tárggyal való ütközés során jönnek létre. A szúrást okozó tárgyat nem szabad a sebből kihúzni. A repesztett seb. A két technikát együtt alkalmazzuk! Először helyezzünk valamilyen hűtésre alkalmas hideg tárgyat (jégakku) a sérült területre. csak annak környékén! Ha a bőr folytonossága megszakad. vagy legalább mérsékeljük a vérömleny kialakulást. A szúrt sebet hegyes tárgy hozza létre. A vágott seb szintén éles eszközzel okozható. Gyakran azonnal. és a szúrcsatornában milyen szerveket érintett a károsító hatás. tompa tárggyal való ütközés során jön létre. és a vérzés felgyorsulhat. sőt az elsősegélynyújtásban is járatosnak kell lennie. A bőr mélyebb szöveti rétegeiben azonban bekövetkezik vérzés. akkor a jegelés nem alkalmazható közvetlenül a seben. így az zegzugos sebszéleket okozva felszakítja a bőr. hiszen a kevesebb bevérzéssel járó zúzódások gyorsabban gyógyulnak. a mozgató-szervrendszer részei. melyek sporttevékenység hatására. hamarabb válik edzésre képessé sportolónk. Sportsérüléseket leggyakrabban testünk kültakarója a bőr. A kialakulás okának függvényében különböző sebformákat különböztetünk meg. Ilyen lehet egy sportszerrel való „találkozás”. 72 .. a külvilágba történő vérzés. kés). hirtelen következnek be. ezzel a két elsősegély-nyújtási technikát együttesen alkalmazva. vagy a sérült testrész illetve szerv működésének gyengülését. hogy megelőzzük. itt azonban a tárgy függőlegesen hat a bőrre (pl.: balta). hiszen sosem tudhatjuk biztosan. seb van rajta. bonyolult mozdulatok zajlanak. A bőrt ért károsodások lehetnek fedettek vagy nyíltak. sebkialakulás nem történik. Ilyenkor zúzódás következik be. melyek során óhatatlanul is előfordulhatnak sérüléseket okozó balesetek. Ha a bőr megsérült. sporttárssal való ütközés vagy elesés is. mely esetében nem szakad meg a bőr folytonossága. Az edzőnek fel kell tudnia ismerni a jellemző sérülésformákat tüneteikről. mert tamponként viselkedve csökkenti a vérzést. Fontos. sportbalesetek. így kifele. A nyársaló tárgy eltávolításával ez a tamponád megszűnik. azaz sebzéssel járók.Sportsérülések. elsősegélynyújtás A sportsérülések olyan egészségkárosodási formák. Mindig komolyan kell vennünk. A szakított seb a szövetekben egymástól eltérő irányú erők egyidejű felléptekor jön létre. a bőr felszínen való lapszerinti elmozdulása által (pl. ütközések során elsősorban a testünket borító bőr szenvedi el a külső károsító behatásokat. majd rugalmas pólyával (fásli) rögzítsük ott. rányomhatjuk a hideg eszközt a sérült területre. esetleg funkciójának kiesését. A horzsolt seb a bőrt érő súrlódási erő hatására alakul ki. Erőteljesen meghúzva a fáslit. Esések.

Mivel mikroszkopikus méretű erekről van szó. gyöngyöző jellegű. Ennek megkönnyítésére nyomókötést is alkalmazhatunk. majd továbbléphetünk a sebkötözés feladatai felé. Harapott seb állat (pl. A sebek külvilágba hatoló vérzéssel járnak. Nagyobb méretű vénák sérülése akár végzetes vérveszteséget is okozhat. a sérült ér méretétől függően 5-6 perctől akár több tízpercen keresztül is vérezhet. és a lehető leggyorsabban orvosi ellátás irányába terelnünk. A vénásvérzés. Orvosi ellátása elsősorban intravénás folyadékpótlással (sóoldatok infúziója) lehetséges. A nyomókötés felhelyezése a következők szerint történjen! Helyezzünk sok gézlapot a sebre. mely önmaga tartja fenn a nyomást a seben. így a folyadékpótlás mellet már vérkészítmény adása (transzfúzió) is szükséges. Ezért szükséges a sérültet feltétlenül. a belőlük származó vérzés gyöngyöző jellegű. A gyűjtőerek (vénák) sérüléséből származó vérzés folyamatosan. különösebb beavatkozás nélkül is megszűnik.A lőtt sebet nevéből fakadóan valamilyen lőfegyver okozza. Hamar. Mivel az artériákban szakaszosan változó. hiszen a sérült esélyei. így az elsősegélynyújtó egyéb feladatokat is elláthat közben. Felnőtt. megszűntetése a sebellátás abszolút prioritása. ezért ilyen esetekben vérzéscsillapításra nincsen szükség. elhanyagolható mértékű vérzést okoz. a jelentős vérveszteség megelőzése érdekében. vagy rugalmas pólyával. életkilátása. így csillapítása fontos. lassan előretörő. A sorrend nem felcserélhető. és rendkívül gyenge. gyógyulásának időtartama alapvetően függ tőle. így ellátásuk során a vérzéscsillapítása nem szükséges. hogy mekkora a vérveszteség. A hajszálerek sérülése (pl. úgynevezett vérzéses sokkot okozhat. átlagos testtömegű. egymásraépültségből fakad. A sebellátás ABC-je Vérző seb. Húzzuk meg erősen a kötést. akár több tíz percen keresztül is. hatására jelentős egészségkárosodás nem alakul ki. sérülésükkor nagy sebességgel. 1. akkor hosszabban kell a nyomást fenntartanunk. Egészséges véralvadási folyamatokat feltételezve 5-6 percen belül megszűnik. Ha nagyobb ér sérült meg. melyek a sérült érszakasz típusától függően különböző jellegűek és veszélyességűek. (kb. A vérzések csillapítása. és azok pontos sorrendjét. A sérült véna méretétől függ. így az. az egymásutániság. Vérzéscsillapítás. Kisebb vénásvérzések esetén elegendő gézlapokat a sebre nyomnunk. Az 1000 ml fölötti vérvesztés akut életveszélyt jelent a sérült számára. 5-8 perces időtartamban. néhány percen belül. A hajszáleres vérzés szivárgó. A 500-1000 ml közötti vérvesztés veszélyes. majd erre tegyünk egy vattacsomót! Ezt együtt pólyáljuk körbe gézzel.: ló) és ember által egyaránt okozható. a vattát rá- 73 . Az elveszített vér mennyiségét minimalizálni kell. Ehhez azonban ismerni kell annak lépéseit. belőle jelentős mennyiségű vérveszteség nem származik (maximum néhány tíz milliliter).: horzsolt seb) enyhe. 70 kg) egészséges ember esetében az 500 ml alatti vérveszteség jól tolerálható. elsősegély-nyújtási szinten való ellátására minden edzőnek képesnek kell lennie. pulzáló jelleggel véreznek. A legveszélyesebb sérülésforma az ütőerek (artériák) károsodása. sötét színű vérzésként jelenik meg. nagy vérnyomás uralkodik. melyet folyadékpótlással kezelhetünk. Csillapításuk nehéz feladat.

nem a tisztítás. Ebben az esetben. elhúzódó. de tudnunk kell. Ez alól a szabály alól egyetlen kivétel a horzsolt seb lehet. addig annak csillapítása a feladat. csak a gézlapokra! Az ütőeres (artériás) vérzés csillapítása a legnehezebb feladat. a törzsön levőket. azaz a vérzéscsillapító hatást a seben. rögzítés. Vérző sebbel továbbfolytatni az edzést szigorú- 74 . Ehhez arra van szükség. de ügyeljünk arra. vagy csak szivárgóan vérző seb esetében jönnek szóba. Sebtisztítás. Több vérrel terjedő vírusos betegség létezik. melyeket ilyen módon az elsősegélynyújtó is elkaphat (hepatitis B. mivel erős fájdalmat okoznak. valamint tovább roncsolják a sebet. és tartós vérzést produkáló sebet. hiszen csupasz kézzel sosem szabad vérző sebbe nyúlnunk. hogy csak a seb befedését. Még kisebb artériák sérülése is veszélyes lehet. hogy a megtisztított sebet ne érhesse fizikai károsodás (pl. Az orvos által elvégzett. A körkörös kötést erősen húzzuk meg. Kötözés A sebeket minden esetben kötözzük be. letakarását jelenti. mely a seb vérzésének újbóli megindulását eredményezheti. 4. kézzel való nyomás segítségével uralhatjuk.nyomva a sebre fenntartja a nyomást. Első lépésben itt is a kezünkkel kialakított nyomást alkalmazzuk. A sebtisztítás feladatai már nem vérző. hogy ne szorítsuk le végtagot! Nyomókötést csak végtagi sérülésen alkalmazhatunk hatékonyan. alsó végtagi sérülés esetén pedig a sérült testrész felpolcolását. a tiszta vízzel való kimosás is megfelelő. helyezzük nyugalomba! Nagy kiterjedésű.: nem mehetünk vele napra). A sebbe. annak fizikai (napsugárzás. vagy gézpólyával rögzítsük a testhez! A jelentős. Az alkoholos jódoldat (jód ampulla). lógó kar esetén pedig a felső végtagban megnövekszik a vérnyomás. elfertőzve azt. vagy jód tartalmú Betadine-t tegyünk! Ezek fertőtlenítő hatása jó. 2. és ruhát sem húzhatunk rá. Nyugalomba helyezés. A sebbenzin ráadásul mérgezést is okozhat. kémiai (szennyeződések) és biológiai károsodásainak (bakteriális és egyéb fertőzések) elkerülése érdekében. hőhatás). vagy a sebbenzin kiváló zsíroldószer. melyek bekerülhetnek a sebe. végleges sebellátásig azonban ez is megteszi. 3. Hosszabban fennálló vérzés esetén szintén nyomókötést alkalmazzuk. Ilyen sérülést bizonyos feltételek teljesülése esetén nyitva (kötözés nélkül) is kezelhetünk. úgy a horzsolt sebet is kötöznünk kell. az ép bőrfelszínt különböző fertőtlenítő eszközökkel kell megtisztítanunk. AIDS). A sebet fedő steril gézlapokat ragtapasszal. ne érhesse szennyeződés (ne tartózkodjunk vele koszos környezetben). Felső végtagi sérüléskor a kar háromszögletű kendővel való felkötözését javasoljuk. a nagy erővel előtörő vérzés miatt. esetleg hegesedő sebgyógyulást eredményezve. Amennyiben megtisztítottuk a sebet és bekötöztük. természetesen gézlapokon keresztül. hogy a víz nem fertőtleníti (nem pusztítja el a kórokozókat). csak tisztítja a sebet. A roncsolt szöveti területeket és annak környékét. mert álló helyzetben a lábban. így a bőr megtisztítására alkalmas. Amíg a seb jelentősen vérzik. A vattát sose tegyük közvetlenül a sebbe. Ezeket a sebbe juttatni tilos. a korábban leírt nyomókötéssel fedjük be. az alkohol maga. Amennyiben ezek a feltételek nem biztosíthatók. miközben nem okoznak fájdalmat. a nagy vérveszteség miatt. A seb környékére. illetve a már nem vérző kisebb sérülések esetében fedőkötést alkalmazzunk! Ez nevében jelzi. a bőrre zsíroldószereket alkalmazzunk. további szöveti károsodást a seb területén. illetve az ágyneművel való érintkezés is kerülendő. A bőrt vékony rétegben fedő „zsírköpeny” rengeteg kórokozót tartalmaz. a gyógyszertárakban kapható hidrogén peroxid oldatot. Ha nem áll rendelkezésre ilyen szer. vagy több seb esetén a nyugalomba helyezés akár fekvést is jelenthet. Erre azért van szükség.

Fájdalomcsillapítás. Magát a sebet közvetlenül jegelni tilos. kórokozók fertőzést okozhatnak a későbbiekben. kisebb vérömleny kialakulását eredményezve. sarokcsont). jegelése jó szolgálatot tehet ilyenkor. Fájdalomcsillapító tablettával kiegészíthetjük a kezelést. Főleg az izmok által nem. bírók nem engedik a sportolás folytatását. A sérüléssel összefüggésben megjelenő fájdalom csillapítása is feladatunk elsősegélynyújtás során.. alkarcsontok. 75 . Egy kis kellemetlenség a szúrás által megéri. Algoflex. A nyugalomba helyezés önmagában is csillapítja a fájdalmat. Egyéb bakteriális fertőzés elkerülése érdekében szükséges lehet antibiotikumok adása is. Ez az oltás az elkövetkező egy évben tökéletes védettséget nyújt számunkra. Ne hagyjuk ki a tetanuszoltás beadatását. fagyásos sérülést okozhatunk általa. Védőoltások beadatása.an tilos! Versenyhelyzetben a játékvezetők. úgynevezett emlékeztető oltást kell kapnunk az orvostól a sérülést követő 24 órán belül. Bár gyermekkorunkban mindannyiunkat immunizáltak tetanuszfertőzés ellen. sípcsont. Saridon. Ezzel jelentősen lerövidíthető a lábadozási. Ez a védőoltás ugyanis több lépésből áll. 5. A veszettség 100%-ban halálos kimenetelű fertőzés. Advil és hasonló gyenge fájdalomcsillapítók is használhatók ilyenkor. azonban sokszor ez nem elégséges. A csonthártya bevérzését okozza. Koszos. de a traumás fájdalmak (sérülés okozta fájdalmak) enyhítésére a Cataflam tabletta az egyik legalkalmasabb. Főként állatharapásos sebeknél kell gondolnunk a veszettség elleni immunizáció szükségességére. hiszen az életünk függhet tőle. később kialakuló gyulladást csökkenti. Az Algopyrin. Valamint a sérülések miatt. szennyezett sebek esetében gondolnunk kell arra. Amennyiben az adott évre érvényes oltási bizonyítvánnyal nem rendelkező állt harap meg valakit. Az eljárás a bőr zúzódásakor ismertetettel azonos. Részben fájdalomcsillapító hatása van (lásd korábban!). még saját kedvencünk is (pl. 6. vagy csak kevéssé fedett csontokat érinti (pl. és a területre gyakorolt nyomás (kompreszszió) a feladatunk. háziállat is okozhat veszettséget. megelőzheti. A seb környékének hűtése. jegelés. hiszen aki a fertőzést megkapja 98%-ban meghal a betegségben. azaz azonnali hűtés. edzésen azonban ők nincsenek ott. Többnyire tompa tárggyal való ütközés (esés. A jegelésnek hármas hatása is van. hogy bármilyen alaposan tisztítottuk is meg a sebet. Ennek eldöntése az orvos feladata. így ennek megtiltása az edző felelőssége. a gyógyulási időtartam. így mindenképpen vállalni kell ezt a kellemetlenséget.: macska). Leginkább a tetanusz baktérium okozta fertőzéstől kell tartanunk. Ha szennyezett sérülést szenvedünk el. ez azonban nem nyújt százszázalékos védettséget. be kell adatni az említett oltássorozatot. ha nem oltattuk be őt! A mozgató szervrendszer sérülései Csontok sérülései A csontrendszer sérülései közül a csont zúzódása gyakori károsodási forma. Részben a hideghatásra összehúzódó erek miatt csökken a terület bevérzése. rúgás) által alakulnak ki. mely fájdalmas duzzanatként jelenik meg. Ne feledjük.

zúzódás esetében voltak. mely nagy. Izmok sérülései Az izomgyulladás ritkán előforduló sérülés. és nyugalomba helyezés. fájdalmas. pedig az orvosi repozíció (visszahelyezés) a követelmény. mely a két egészségkárosodási forma közötti átmeneti jellegét is jelzi. vagy körkörös gipszrögzítés). Ekkor az ízület mozgatásra. Rendellenes irányú vagy túlságosan erős mozdulat hatására megrepedhetnek. Többen inkább sportártalomnak tekintik. Fastum. vagy törés kezelése rögzítés (gipszsín. Ez azt jelenti. a sportoló terhelhetőségi szintjét lényegesen meghaladó edzések miatt szokott előfordulni. az ízület mozgásterjedelmét meghaladó. esetleg kóros mozgások is létrejöhetnek benne. Az izomra ható nagy erejű ütés annak zúzódását hozza létre (rúgások. Elsősegélynyújtása már ismert. vagy a benne létrejövő mozgásiránnyal nem megegyező mozdulat az összetartó készülések sérülését eredményezik. esetleg részleges vagy teljes szakadása. Elsősegélynyújtás szempontjából ugyanazok a teendőink. hogy jobban megnyílik mind egészséges esetben. vagy a külső. nyugtatása. porcsarlók találhatók. A sportoló másnap az izomzatában. Hatására megduzzad. esetleg leválhatnak alapjukról. borogatás teljes gyógyulást eredményez. melyek kifejezetten sérülékenynek mondhatók.: térdízület) kiegészítő porckorongok. 76 . Voltaren). kompresszió (fásli). hogy az ízületi fej kiugrik az ízületi árokból. Néha az ismeretlen szokatlan terhelésformák is kiválthatják. eltörhet a csont. míg a törésnél jelentősebb. Ficam esetén a beteg nyugalomba helyezése. azaz kificamodik. hiszen a bőr és ízületi zúzódásoknál már ismertettük. duzzadt. fájdalomcsillapítás. hiszen a tökéletlen csontosodás újabb törést okozhat. A ficamodott ízület viszszahelyezése szakorvosi feladat. A rögzítés időtartama az eltört csont típusától és a beteg életkorától függ. szakorvosi ellátás megkeresése. gyulladáscsökkentő krémeket javasolhatunk a későbbiekben (pl. Kezelése a zúzódásoknál már ismertetett módon zajlik. Ez négytől akár tizenkét hétig is tarthat. Bizonyos esetekben az ízületre ható erő olyan jelentős. Az elmozdulással (diszlokáció) nem járó repedés. A lehető leggyorsabban juttassuk el a sérültet a végleges ellátást nyújtó orvoshoz. akár több centiméter is lehet. Nem ritkán hőemelkedéssel is jár. jegelés. az izom megfeszítésekor erőteljesen fáj. valamit a fájdalomcsillapítás a feladatunk. Jó szándékunkkal többet árthatunk mint használunk. melybe természetes esetben egyébként nem tudna. fájdalmas. Az ízületek bizonyos típusaiban (pl. Az erős. Az orvos által meghatározott rögzítési időtartam előtt tilos levenni a gipszet. vagy olyan irányba is elmozdulhat. Ez lehet a tok. belső szalagok megnyúlása (húzódása). kevéssé mozgathatóvá válik. az érintett izomcsoportokban nyomásérzékenységet. itt azonban csak hajszálvékony a csontban keletkező folytonossági hiány. jegelés. Azonnali hűtés. A sérült területre izomlazító. Kezelése nyugalomba helyezés. az elmozdulással járóknál. nyomásra érzékeny. mint húzódás. Az érintett terület nyomásérzékeny. Ízületek sérülései Az ízületek érő ütések azok zúzódását okozzák. azaz megrepedhet.: Dolobene. nyugtatása. duzzanatot tapasztal. Egy-két napos pihentetés.Erősebb trauma hatására a csontok folytonossága megszakadhat. Ilyen esetben ne kísérletezzünk a helyszínen a repozícióval (visszahelyezés) mert további ideg és érsérülést kockáztatunk vele. esések ütközések). A repedést is törésnek kell tekinteni.

Nem minden orvosi rendelőben van mód az agyrázkódottak ellátására. ideggyógyász). A teljes izomszakadás során. mert ritka szövődményként bár. vagy kisebb-nagyobb göb alakul ki rajta. Eszméletvesztéssel nem feltétlenül jár. csak további komplikációkat. hevesebbek. Agyrázkódásos esetet a mentő is sürgősséggel elszállít. a légzőközpont nyomása által légzésbénulást okozhat. agyzúzódás Az agyrázkódás az egyik leggyakrabban előforduló idegrendszeri sérülés. ezért olyan helyre vigyük. Hogy hol van ilyen hely. kórház a legközelebb. azt a mentőszolgálttól tudakolhatjuk meg. a hányinger és a hányás. Mindig törekedjünk a teljes gyógyulásra! Részlegesen gyógyult izommal. és kisebb bevérzést hoz létre. vagy szállíttassuk kórházba. saját felelősségre elhagyni a kórházat kockázatos. Tudnunk kell azonban. fokozott óvatosság azért szükséges.) és gyógytornásztatás is igénybe vehető. így bártan hívhatjuk őket. ütközések. annak húzódását. szövődményeket kockáztatunk vele. Ilyen esetben az agy a koponyafallal ütközik. így 77 . Tiszta formájában nem tekinthető súlyosnak. ütések miatt szenvedjük el. Kezelése a zúzódáséval megegyező. életveszélyes szövődménnyel jár. Ez életveszélyes helyzet. koponyaűri vérzés is kialakulhat az agyrázkódás hátterében. Szerencsére a sportsérülések sorában az idegrendszeri károsodások ritkának mindhatók. Az agyzúzódás már súlyosabb kategória. úgynevezett fakultatív tünetek is. felelőtlen viselkedés. A tünetek hasonlóak a zúzódáséhoz. az aluszékonyság. annak rehabiltációja során fizikoterápiás lehetőségek (ultrahangkezelés. lézerkezelés. Az idegrendszer sérülései Az idegrendszert érintő sérülések a központi és környéki idegrendszer terültén egyaránt létrejöhetnek. Gyakran esések. ízülettel visszatérni a sporthoz.Az izom túlnyújtása. Az aktuális jó közérzet nem feltétlenül mutatja a helyzet súlyosságát. elektromos terápia. azonban ritkán súlyos. Az agyrázkódás. ahol erre minden lehetőség megvan (traumatológus. Legjellemzőbb tünetei a fejfájás. Elsősegélynyújtás szintjén a pihentetés. A gyógyulásig az edzések szüneteltetése szükséges. Ezek szinte biztosan megjelennek agyrázkódás során. Ez a már előbb is említett szövődményeket okozhatja. részleges vagy teljes szakadását okozhatja. veszélytelennek tűnő feji sérülés is okozhatja. mely néha csak sok óra elteltével következik be. hogy az eszméletvesztéssel járó koponyatrauma egészen biztosan agyrázkódással jár. Az orvos javaslatával ellentétben. szinte azonnal csomó. Vannak azonban. és főleg fel kell tudni ismerni tüneteik alapján. működészavar annál inkább. A gyógyulás későbbi szakaszában. stb. valamint a gerinccsatornában található gerincvelőt érinthetik. Sérült izommal tilos továbbfolytatni a sportolást. melyet kizárólag kórházi körülmények között kezelhetnek. csak erőteljesebbek. A környéki idegrendszer sérülései a testben futó idegek károsodását jelentik. E sérülés során az agy szöveti struktúrájában elváltozás nem látható. a szédülés. fájdalomcsillapítás jön szóba. de súlyos következményeik miatt minden edzőnek ismernie kell őket. A különös figyelem. de az agyhártya bevérzése. a nagy terhelésekhez veszélyes. Az agyrázkódást elszenvedett sérültet szállítsuk. vagy a memóriazavar. így a kisebbnek. melyek nem feltétlenül alakulnak ki. Ilyenek az eszméletvesztés. A központi idegrendszeri károsodások a koponyaüregben elhelyezkedő agyat. ezért minden esetben komolyan kell vennünk. az izom alakja is megváltozhat. A koponyában felhalmozódó vér. a kettős látás. Az agyrázkódás a koponyát ért tompa trauma hatására alakul ki. szemész.

Megkérjük. Mivel itt futnak a testet behálózó. ha a sportoló alsó és felső végtagjait ingereljük (pl. Ha az érzékelés megtartott. azt működtető idegekkel kapcsolatos mozgató pályák. Az érzékelésről úgy tájékozódhatunk. Ne feledjük. szállítása mentőorvosi szakfeladat. felültetni és forgatni is tilos. a lábát. esetleg csak annak súlyosságában. hogy mozgassa meg lábujjait. kezét és karját is. valamint kézujjait. hogy mit érez. minden áron tenni valamit. Tüneteiben nem különbözik az agyrázkódástól. A mentők megérkezéséig felügyelt mellett kell lennie a sérültnek. hogy gerincsérülés gyanúja esetén nem szabad mozgatni a sérültet. A gerincvelő-sérült vizsgálata során az érzékelési és mozgatási funkciók megtartottságát. megszúrjuk) és közben megkérdezzük. elmozdulásuk esetén a gerinccsatornában futó gerincvelő szakadását idézheti elő. ha „nem csinálunk semmit”. az jó jelnek tekintendő. síelés) óriási erejű ütközések veszélyével járnak. Ezekben az esetekben a gerincoszlop sérüléseinek kockázata érthetően megnő. rafting. megcsípjük.rendkívül súlyosnak tekintendő. Nem szabad cselekvési kényszerben lennünk. A gerincsérült mozgatása. ezért sérülése esetén ezek a funkciók károsodnak. további súlyos szövődményeket okozhatunk. illetve érző pályarendszerek. A gerinc csigolyáinak törése. Ha erre is képes a gerincsérülés valószínűsége kicsi. Ezután a mozgásról tájékozódunk. de nem kizárható. Ha ezt tesszük. A gerincsérülttel való tevékenységünk.: megütögetjük. 78 . hagyjuk rájuk ezt a tevékenységet! Sokszor azzal segítünk leginkább. esetleges kiesését kell keressük. Gerincvelő sérülés A nagy sebességgel járó sportok (autó-. motorsport. a kihűléstől való megóvásban (takaró használata) és a nyugtatásban kimerül. nem hagyhatjuk magára.

Az éveken keresztül fennálló magas vérnyomás rugalmatlanná. Hipertóniás betegek csak kis-közepes intenzitástartományban dolgozzanak. Ez hosszútávon a már említett érfal károsodást hozza létre ezért kezelni szükséges.Kónikus betegek testedzése. ha a beteg nyugalmi artériás vérnyomása. mint az egészséges szerkezetű érfal. kerékpározás)! A nagy erőkifejtésekkel járó mozgások (súlyemelés. A magas vérnyomásos betegek hosszú évek során érfal elváltozásokat szenvednek el. A keringési rendszer betegségei körében a magas-vérnyomás betegséget. három különböző időpontban mérve meghaladja a 140/90 Hgmm-es értéket. melyek megléte nem kizáró ok a sportolás alól. melyekkel kapcsolatban Magyarország lakossága nagy tömegben érintett. melyek esetén a sport módosított formája engedélyezhető lehet. Magas-vérnyomás betegség (hypertonia) A magas-vérnyomás betegség hátterében. túrázás. aerob mozgásformákat válasszanak (kocogás. a krónikus betegségek (lassú fejlődésű. kis közepes intenzitású. versenysport csak egészséges emberek számára ajánlható. ezért csak gyógyszeresen rendezett vérnyomással végezhető sport számukra. Ezt nevezzük ismeretlen eredetű magas vérnyomásnak. Ismerjük meg e kórformák lényegét. melyről szintén szükséges szólnunk. ami a népszerű néven „érelmeszesedésnek” említünk. birkózás) súlyzózás nem javasolt számukra. Az idegrendszert érintő kórformák közül az epilepszia betegséget említjük részletesen. rendszeres. azonosítható okot. Ez utóbbiak többsége jól kezelhető. tehát a velük való találkozás. illetve a végezni kívánt sport típusától függően mondható ki. Betegek számára a rekreációs jellegű. Mint minden általános szabály ez is sántít kissé. A légző szervrendszeri betegségek közül a krónikus hörghurutot és a tüdő asztmát vizsgáljuk meg részletesebben. hormonális működészavart. A rossz minőségű érrendszer a sportolással együtt járó nagy vérnyomáskiugrásokat nehezebben tolerálja. A sporttól. Az akut betegségek (hirtelen kialakuló. A maradék 20% okaként vesebetegséget. Az esszenciális hipertónia azonban csak tünetileg kezelhető. és elsősorban állóképességi jellegű. súlyosságától. vannak olyan betegségek is melyek számára a tudatosan tervezett és adagolt testedzés terápiás értékű is lehet. és főként orvosi kontrol mellett végzett sport jöhet szóba. vagy javulása a magas vérnyomás. mint tünet megszűnését eredményezi. Ebben a fejezetben azokat a krónikus betegségeket említjük meg. Minden szélsőség kerülendő. akár „életfogytig” fennálló) körében azonban több olyan is létezik. rendszeres erőfeszítésektől való eltiltása a betegeknek csak a betegség jellegétől. a betegek 80%-ában nem tudunk kimutatni semmilyen szervi elváltozást.: doppinghasználat). úszás. Olyan betegségekről van szó. hiszen az alapbetegség meggyógyulása. hogy az élsport. és a szívizom infarktust tárgyaljuk. A leggyakoribb anyagcsere-betegség a cukorbetegség. hosszan. sportolása Általános tételként kimondható. gyors lefolyású) esetében kevés kivételt találhatunk az előbbiekben megfogalmazott általános szabály alól. törékennyé 79 . engedélyezhető. gyakran egy egész életre szóló gyógyszerelés formájában. Magas vérnyomásnak nevezzük. lelki zavarokat vagy „érelmeszesedést” (arteriosclerosis) állapíthatnak meg az orvosok. Sőt. labdajáték. együttműködés nagy valószínűséggel megtörténik az edzők életében. úgynevezett esszenciális hipertóniának. gyógyszer mellékhatást (pl. Hogy melyik volt előbb az „érelmeszesedés” vagy a magas vérnyomás azt az esetek többségében nehéz kideríteni. és a fizikai terheléshez fűződő viszonyukat azok hatását e betegségekre! A leggyakoribb krónikus betegségeket szervrendszeri csoportosításban célszerű tárgyalni.

a játékos sportágak. a rehabilitáció hónapjait követően sportolhat. mely akár már gyermekkorban is megjelenhet és egész életén át elkísérheti a beteget. Amenynyiben a tünetek kiváltásának oka ismert. hogy a legtöbb infarktusos beteg. Még a tökéletesen tünetmentes esetekben is rendszeres. azaz szívvel kell leélnie. Például. csak orvosi engedély birtokában terheljünk az ilyen betegeket. a már kialakult rohamok pedig enyhíthetők. az infarktus csak következménye valamilyen egyéb betegségnek. búgó légzési hangok jellemzik. A páradús közegben (vizes sportok) zajló testedzés terápiás értékű is lehet. Amennyiben a kezelés sikeres volt. szakaszokban jelentkeznek. hogy ennek milyen következménye lesz.: pollen. molekulák) kiváltott formák. (pl. míg ha az agyban történik meg. az élő szervezetben létrejött. így az regenerálódni sosem képes. csak alapos. mely tüneteit fizikai megterhelés hatására produkálja (exercise induced asthma bronchiale). hogy az infarktus a szívizom vérellátásának elégtelenségéből jön létre. és méretétől függ. kis-közepes intenzitású sporttevékenység engedélyezhető számukra. Különösen érthető az óvatosság.teszi az erek falát. akár meg is szűntethetők. Vannak ismeretlen okból megjelenő változatok. Eszerint. A „préseléses” gyakorlatok kerülendők. Csak a jó közérzet határain belül dolgozzon a beteg. Ennek leggyakoribb. A medicina fel is használja kezelési eszköztárában a gyógyúszást. Különböző megjelenési formákkal találkozhatunk. amennyiben gyógyszeresen egyensúlyban tarthatók. mely során a szervezet oxigénellátása rendkívül leromlik. akkor roncsoló. fizikai megerőltetéshez fokozott óvatossággal kell viszonyuljanak. sípoló. fulladásos rohamokat kiváltó betegség. stb. Itt is főleg az aerob jellegű munka ajánlott. Ez vagy a szívet ellátó beszűkült erek vagy a bennük kialakult véralvadék (trombus) miatt történik meg. fizikai megerőltetés. A beteg további életét ezzel a csökkent funkciójú szívizommal. inhalációs készítmények). de még olyan típus is van. bár csak szigorú orvosi ellenőrzés mellett (háromhavonta kell ellenőrizni). bár korántsem egyedüli helye a szív izomzata. A fizikoterápia mellett azonban gyógyszeres kezelésre is szükség van (tabletták. ha a sportoláshoz. egyéni csúcsokat hajszolni tilos! Tüdőasztma (asthma bronchiale) A krónikus légúti megbetegedések körébe tartozik a tüdőasztma. nagyobb területe tehát elhalt. Mivel az antiasztmatikumok doppinglistás anyagok (Lásd dopping fejezet!). Szívizom infarktus (myocardialis infarctus) Az „infarktus” kifejezés. pszichés hatások. akár hosszú távon is. és egyéb fizikai megerőltetés kerülendő. így erőkifejtéskor elpattanhatnak. elrepedhetnek. körülírt szöveti elhalást jelenti. életveszélyes agyvérzést szenvedhet el a beteg. mint az asztmás betegek egyik legjobb. ezért nem folyamatosan rossz a betegek közérzete. működészavarnak. Érthető tehát. A szívizom infarktuson átesett emberek szívének egy kisebb. A jó hír az. Kilégzési nehezítettség. féléves gyakoriságú orvosi ellenőrzés szükséges a szövődmények elkerülése érdekében. sokéves gyógyszerelési. Az asztmások a sportágak többségében versenyezhetnek. extrém megterheléseket. ha megfontoljuk. panaszmentes élet alakítható ki. A fulladásos panaszok állandó gyógyszeres kezelés mellett. ha az orr nyálkahártyáján következik ez be. A sérült ér elhelyezkedésétől. A tüdőasztma nehézlégzéses. úgy könnyen kezelhető orrvérzés lesz az eredménye. leghatékonyabb „gyógyszerét”. és a fizikai terhelés nem okoz további romlást állapotukban. A tünetek jellemzően rohamokban. macskaszőr. Az úszás. atka. léteznek allergénekre (allergiás reakciót kiváltó anyagok. A szélsőséges terhelések kerülendők. többségükben megelőzhetők.) ezek kerülésével jó életminőség. Ez utóbbi esetében a sport. orvosi kezelési dokumentáció 80 . kirándulások javasoltak.

ezért az ő utasításait 81 . nehézlégzés jellemzi. a táplálkozást és a szükséges inzulin beadását szigorúan. Gyakori köpetürítés. E betegség lényegét a huzamos füstbelégzés miatt kialakuló hörgőfal elváltozása jelenti.esetén kaphat „versenyezhet” engedélyt az asztmás sportoló. jellemzően idősebbeket. éveken keresztül folyamatosan fennállóvá válik. Mivel a dohányzás gyakorisága Magyarországon igen magas. és a dohányzás mellőzése alapvető követelmény a prevenció (megelőzés) szempontjából. így kezelése. Amennyiben az edzésekkel járó megterhelés nem vált ki fulladásos rohamokat. természetesen az említett engedély birtokában. A cukorbetegek. A II. így a sportban jelentős hátrányban vannak. mivel az obesitás (elhízottság) a betegség egyik fő kiváltója. injekcióban adott inzulinterápia segítségével tartható egyensúlyban. azonban jól kezelhető. Azonban ilyen esetben is csak a NOB által meghatározott gyógyszerek használhatók. aerob jellegű közepes intenzitású edzések végzendők. Ez diabetológus szakorvos feladata. utóbbit „időskori diabetesnek” nevezték. köhögés. A krónikus bronchitisben szenvedők rossz aerob teljesítőképességgel rendelkeznek. Főleg a reggeli órákban kínozzák a tünetek a beteget. a sportoló akár a versenysportban is részt vehet. típusú cukorbetegség tablettás kezelésre is jól reagál. A betegség nem gyógyítható. rendszeres orvosi ellenőrzés. valamint ennek következménye az elhízottság. Ez a betegség kinőhető. diabetes mellitus (DM) inzulinfüggő forma. kialakulásának legvalószínűbb kockázati tényezője az egészségtelen táplálkozás. és nagyon precízen össze kell hangolni. Ennek két alapvető megjelenési formája ismeretes az egyes típusú (I. Az edzéseket. de sok esetben felnőttkori asztmába megy át.DM) Előbbit korábban „fiatalkori cukorbetegségnek”. A többi közismert érv mellett a sportolók számára a dohányzás a romló légzésfunkció miatt is kerülendő. ami azt jelenti. a jellemző korai valamint késői életkori megjelenésük miatt. illetve a kettes változat (II. Amennyiben kezelőorvos engedélyezi és szövődmények nincsenek. úgy a betegek részt vehetnek a sportéletben. illetve a párás közegben való élet jelentős rohamokat csökkentő tényező. Bár a betegség oka ismeretlen. mely idültté. esetleg megszűntetését is eredményezhetik. és főleg dohányosokat érintő betegség.DM). és a javallatok tükrében módosított edzésekkel dolgozzunk velük! Idült hörghurut (bronchitis chronica) Az idült hörghurut. Sokszor a beteg lefogyasztása is terápiás hatású. illetve annak korai változata az obstruktív bronchitis kezelésében ma már az úszás nélkülözhetetlen eszköz. és pontos gyógyszerelés mellett sportolhatnak. A sport segítségével javuló légzési funkciók szintén a betegség tüneteinek enyhítését. Az asztmások. Az idült hörghurut a tüdőrák előfutára. és a mozgásszegény élet. Gyulladásos reakcióként jelenik meg. engedélyezettek. Az úszás szerepe itt is kiemelt jelentőségű. Cukorbetegség (diabetes mellitus) A számos anyagcsere betegség közül a szénhidrát anyagcsere zavarát jelentő cukorbetegség (diabetes mellitus) a leggyakoribb Magyarországon. A gyermekkori asztma. így inzulin adása nem feltétlenül szükséges. rendkívül sok hasonló beteg él hazánkban. Az I. A cukorbetegek száma ijesztő mértékben nő Magyarországon és a fejlett országokban egyaránt. A dohányzás azonnali elhagyása mellett. hogy csak a napi rendszerességgel. A levegő párásítása. pusztán betegségük megléte alapján nem zárhatók ki a sportéletből! Tájékozódjuk terhelési lehetőségeikről kezelőorvosuktól.

léteznek szülési ártalmak miatt kialakulók. Az ad hoc. Csak így küszöbölhető ki a vércukorszint szélsőséges ingadozása sporttevékenység során. de még sérülésekből származók is. Az agykéreg gócszerű elváltozásának eredménye. Leginkább a kis. Ez többnyire a kezelés elmulasztása miatt jöhet létre. csak egy-két másodperces tudatkiesés jellemzi (absence jelenség). Vannak veleszületett formák. agyvérzésből. A sport rendszeres programja legyen a cukorbetegeknek. melyek kialakulásának számtalan oka ismert. a cukorbetegség kialakulását kockáztatják. Az epilepsziás betegek bizonyos körülmények között. Erre akkor van lehetőség. a kajakban ülve a Duna közepén. eszméletvesztés történhet meg. vagy a kerékpár nyergében egy hegyi lejtőn fatális kimenetelű sérülés forrása. alaposan megtervezett edzések. hogy a sportolás jól megtervezetten. A kisroham (petit mal) lezajlása gyakran észre sem vehető. amikor leesik a beteg vércukorszintje. Ezért kell újra hangsúlyoznunk. véletlenszerűen megjelenő terhelések megzavarhatják a beteg anyagcseréjét. ha a tüneteket. Epilepsziások csak tünetmentes életvitel esetén vehetnek részt a sportéletben. így lényegesen kockázatosabbak. elégtelen táplálkozás esetén alakul ki.követve tervezzük meg a cukorbetegek edzését. hogy az alvásmegvonás (átvirrasztott éjszaka) is rohamot provokáló tényező. a testhőmérséklet jelentős emelkedése. Bár ez utóbbi egyértelműen enyhébb forma. A veszélyes sportágak kerülendők. Sok esetben azonban ismeretlen okú az epilepszia. a könyv elején olvasható mottónkat! Epilepszia (morbus sacer) Az epilepszia a központi idegrendszer krónikus megbetegedései közül az egyik leggyakrabban előforduló. Ha ez sportolás során alakul ki. doppingolási célból. az autó. tudati kimaradás. Másik a megemelkedett cukorszint okozta rosszullét. mint a nagyroham. mely inzulinbeadás után. és inzulinadagolással összhangban történjen. vagy motor kormánya mögött. biztonságos környezetben zajló. a jó közérzet határain belül bonyolódó edzések javallottak. Mindkét esetben ájulás. Egészséges sportolók. Sőt a tudatosan összeállított edzések még a kezelés részeként is értékelhetők lehetnek. amely epilepsziás rohamot kiváltó tényező. Ilyenek a hipoxiás állapotok. a hosszú ideig tartó terhelések (2-4 óra). Tünetei szintén változatosak lehetnek. eszméletvesztéssel. utóbbi főleg versenyhelyzetben. közepes intenzitású. sőt tiltás alá esnek. Tudnunk kell. A cukorbetegek rosszulléte két alapvető és egyben egymással ellentétes okból jöhet létre. A fizikai megterhelések során számos olyan állapotváltozás alakul ki szerveztünkben. stressz nem váltja ki. melyekben való részvételből az epilepszia diagnózisa 82 . ezért a pihenési. mégis a sportolás során ugyanolyan veszélyes lehet. rendszeresen adagolt inzulin injekciók által. regenerációs folyamatokra is hangsúlyozottan kell figyelniük a betegeknek. de csak akkor amennyiben kezelőorvosuk (ideggyógyász szakorvos) is engedélyezi számukra. a nagy és kis rohamok egyaránt előfordulhatnak a betegeknél. Ennek értelmében a sportorvosi módszertani levél egyértelműen meghatározza azokat a sportágakat. Egyik az. a táplálkozással. Ne tegyék! Lásd. melyek maximális terhelések során következményszerűen kialakulnak. majd az azt követő mély alvással jár. mint a szisztematikus. A nagyroham (grand mal) a közismert. aerob jellegű. vagy a versenyekkel összefüggésben megjelenő felfokozott lelki állapot (rajtláz). Az átmeneti eszméletvesztés. Sportolás esetén mindkettő gyakran előfordul. az különösen sérülésveszélyes lehet a sportoló számára. egész testre kiterjedt rángógörcsökkel. agyhártyagyulladástól. rohamokat a fizikai és lelki megterhelés. és jól meghatározott sportágak vonatkozásában sportolhatnak.

Az epilepsziások sportéletbe való integrálása sportszakorvosi és neurológusi szakvélemény birtokában engedélyezhető. 83 .kizáró ok.

Nagyobb edzések versenyek után. ha e könyvben is különös hangsúllyal tárgyaljuk. Csak olyan gyakorlatokat végeztessünk sportolóinkkal. artrózist (Lásd korábbi fejezetben!) okozva. informáljuk a sportolót is. megfelelő létesítményt. Az edzésektől való távolmaradás. aminek elkövetése tartós. Például. sérült ízülettel ne engedjük versenyzőinket sportolni. amíg a folyamatok meg nem nyugszanak. szakértelem. hosszútávon azonban megéri. rossz minőségű cipőben végezve futó. pályát! Betonon. Nem véletlen tehát. pihenés szükséges. melyek feltétlenül szükségesek a sportági fejlődéshez. néha a sportolók karrierjének végét jelenti. Ezt el kell kerülnünk. Ne csak mi tudjuk a veszélyeket. Lelkiismeretlen az az edző. melynek hátterében az ízületi porc túlterhelése áll. hosszútávon az ízfelszínek destrukcióját okozva. évek évtizedek múlva krónikus ízületi kopást.Gerinc és ízületvédelem A mozgató szervrendszer sérülései közül a legtartósabb következményekkel járók az ízületi rendszer károsodásai. A fellazult szerkezetű porc azonban könnyebben kopik. ugró edzéseinket egyenes út a boka és térdízületi bántalmakhoz. az egész ízület begyulladhat. Innen már nincs visszaút. és türelem szükséges. duzzadt az ízület. mely ilyen esetekben megjelenik. Csak teljes gyógyulás. Azok az idős sportolók. súlyzórúddal a vállon. és kizárólag terhelhetőségének megfele84 . a bemelegítés fontosságára. nagyon veszélyes feladat. Mint a bemelegítésről szóló fejezetben említettük. Az artrózis nem gyógyítható. így „kettős felügyelet alatt” dolgozhat majd. Ezt megelőzendő. igyekezve felhívni a leendő edzők figyelmét az ízületek fokozott védelmére. az úgynevezett mélybeugrás gyakorlat. Fájdalmas. A porc szakadása. amihez tanultság. és krónikus bántalmak. 1. szerkezeti eleme is van az ízületeknek. Ezzel megelőzhetők a porcok súrlódásából származó akut. Csak arra felkészült sportolóval végeztessük. A bemelegítés során fokozatosan növekvő terhelés hatására. megnövekszik az ízületi nedvtermelés. akár szinte mozgásképtelenné is válhatnak. sőt sebész orvosi beavatkozást igényel. rehabilitáció után térhet vissza a terhelésekhez. 2. Használjunk jó minőségű eszközöket. Az ízületi porc felpuhulása (chondromalatia) az első lépés. melyet az ugróatléták gyakorta alkalmaznak alapozó edzéseik során. melyek sérülése akár egész életre szóló konzekvenciákkal bír. csak kezelhető. Ne kockáztassunk! Ha mégis ilyen veszélyesnek mondható feladatot írunk elő versenyzőnknek. egymáshoz feszüléséből származik. versenyeink előtt. akik fiatal versenyző korukban nem törődtek ízületeik jelzéseivel. fájó. visszafordíthatatlan ízületi károsodást okozhat. egyenetlen ízfelszínek további terhelésre teljesen lepusztulhatnak. és tovább edz. Ez a felszínek egymáshoz ütődéséből. így a porcfelszínek közötti súrlódás csökken. aki elhallgatja versenyzője elől az esetleges kockázatokat. Ilyenkor is teljes mozgásszünet. rövidtávon visszaesést okozhat a fejlődésben. melyet sok sportoló fogát összeszorítva eltűr. az ízületeket is munkára alkalmas állapotba kell hoznunk edzéseink. Több olyan edzői hibát sorolhatunk fel. nagyon rossz életminőségben élhetik nyugdíjas korukat. ruházatot. Az így kialakult durva. a sérülés meg nem gyógyul. tájékoztassuk előre a kockázatokról és hívjuk fel a figyelmet a védőfelszerelés használatára. Több olyan része. leválása orvosi. és a szabályos feladat végrehajtás nélkülözhetetlenségére.

A gerincoszlop védelme tehát. A szakedzőnek ismernie kell sportágának specifikus sérüléseit. ezzel kialakul a gerincsérv. az erőteljesen sportágspecifikus kérdés. helyettesítsük mással. sőt még a versenyen is használhatók. speciális rugózó mozgás alakulhasson ki benne. A gerincoszlop különösen sérülékeny ízületi rendszert tartalmaz. valamint a csuklyásizom megerősítésével lehet. Hogy ez mennyire lehetséges. birkózók). hogy élvezzen. súlyzórúddal a vállon. Ha erre a feladatra nincs feltétlenül szükség. Mivel az elrepedt porcszövet. Bár vitathatatlanul hatásos feladat. Miért ne éljünk ezekkel a lehetőségekkel. más néven a porckorong sérv (discus hernia). még az ízületi rendszeren belül is prioritást kell. dobásokkal járó sportágakban). Ostobaság nem használni őket. és azok elkerülhetőségének lehetőségeit. Az autó és motorversenyzők speciális gerincvédőt hasznának a bukások ütközések során előforduló gerincsérülések ellen. óriási megterhelést jelent a gerincoszlop számára. a csontszövethez hasonlóan összeforrni nem tud. Használjunk segédeszközöket. emiatt tudjuk hajlítani törzsünket a különböző irányokba. hogy mi a gyakorlat előnye és mi a veszélye. és a torziós hatásúak). A lehetőségekhez mérten korlátozzuk a gerincre háruló függőleges irányú terheléseket. a pulpa található. A túlzott terhelések (főleg a függőleges irányúak. Leggyakrabban az alsó háti. hogy a gerinc függőlegesen is rugalmas legyen. hiszen nem hoz semmi olyan plusz eredményt végrehajtója számára. Az amerikai futballisták és jégkorongozók az edzéseken is viseljék ízületi protektoraikat. Fölösleges kockázatott vállal az. melyek rugalmas borítékkal rendelkeznek. A súlyemelők övének. amit más kevésbé veszélyes feladattal ne érhetne el. Ha van alternatív módszer. az erőteljes gerincmozdulatok a porckorong külső burkának sérüléséhez. ugyanúgy megtörténik bármelyiken. Az egymás fölött elhelyezkedő csigolyák között kis ízületek hozzák létre a kapcsolatot. Sok sportolói karrier tört ketté gerincsérv kialakulása miatt. Ez törzsdöntés előre. Nagyon divatos a testépítők körében az úgynevezett „jó reggelt” gyakorlat. A csigolyatestek között porckorongok helyezkednek el.lő súllyal. A belül levő anyag kiboltosul. megszakadásához vezethet. vagy a fáslinak a használata biztonságosabba teheti edzéseinket. akkor válasszuk azt! 3. ugrásokkal. ha szabad. aki ezt végzi. flexibilitását. belsejükben pedig félfolyékony mag. A gerincet megvédeni leginkább a gerincoszlop mellett futó gerincfeszítő izmok. melyek használatától egészségünk függet. Ez a struktúra adja a gerincoszlop rugalmasságát. ezért ez élethosszig fennálló panaszokat okozhat. hiszen a sérülés nem ismer különbséget verseny és edzéshelyzet között. Mérlegeljünk. hiszen így nagy terhet vesz le az erős tónusos izom a gerincoszlop csigolyáiról. ez adja meg a lehetőséget. amennyiben az ízületeink védelméről van szó! A szabályok adta keretek között alkalmazzuk azokat a kiegészítőket. és meg van rá a leehetőségünk. 85 . inkább hagyjuk ki. ágyéki területe érinti (súlyzók mozgatása során. de a nyaki szakasz is érintett lehet (kalapácsvetők.

szám Petrányi Gy. (2004) A fogyatékosság jelensége a sporttudományban Tágabb értelemben vett gyógypedagógia Eötvös L. és a Kölcsey F. Costil. Baumann. Pieron M. Champaign. Stoltenberg. Champaign. Tudományegyetem. (1998) A sportorvoslás alapjai OSEI. Budapest Sportorvosi szemle (2005) Szakmai irányelv Budapest 3. Budapest Osváth P. maturation and physical activity Human Kinetics. (1994) Physiology of sport and exercise Human Kinetics. (1993) A sportmozgások anatómiai alapjai Medicina. (1995) Biochemistry primer for exercise science Human Kinetics. USA Jákó P. (2003) Az értelmileg sérült emberek sportjának sportorvosi vonatkozásai Fogyatékosok sportjának sportegészségügyi szempontjai GYISM szakmai kiadványsorozata 25-26. szám 9-32. (2006) A testépítés alapjai Fitness Akadémia. Laakso L. Budapest Frenkl R. Budapest Jákó P. (1990) Sportélettan Sport Kiadó. Vihko V. (1989) Belgyógyászat Medicina Budapest Telama R. Budapest Ganong W.Irodalom: Barakauskas. (1990) Az orvosi élettan alapjai Medicina. H. Budapest Houston M. USA Miltényi M. Malina R. oldal Osváth P. (2004) Growth. D. old. (1999) A női testformálás Budapest Osváth P. Missouri Benczúr M. (2003) Adaptált testnevelés és sport FONESZ. Jyväskylä Wilmore J. 1. USA 86 . Bar-or O. Ruoppila I. Bouchard C. (2003) Comotio cerebri és sport Sportorvosi szemle 2003. Protestáns Szakkollégium kiadványa Osváth P. Darling-Fisher (1998) Health Physical assessment Mosby. Champaign. (1990) Physical educatio and life-long physical activity Report of Physical Culture and Health. L.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->