KULTÚRÁK

KUNY DOMOKOS MÚZEUM GYŰJTEMÉNYEI

5.

KULTÚRÁK JELZÉSEI
A tatai Kuny Domokos Múzeum Gyűjteményei 5.

SIGNALE DER KULTUREN
Die. Sammlungen des Kuny Domokos Museums zu Tata 5.

: Ölveczky Gábor ISBN 963 7110 29 1 ISSN 1219 6207 Készült: Sollers Kft. Tata 1998 Redakteur der Reihe: Dr.A katalógus a Nemzeti Kulturális Alap Tata Város Önkormányzata Kulturális Alap Sollers Nyomda támogatásával készült. Sponsoren des Katalogs Nemzeti Kulturális Alap Tata Város Önkormányzata Kulturális Alap Sollers Nyomda A sorozatot szerkeszti: Dr.95. Fülöp Éva A katalógust írta: Kemecsi Lajos Fordította: Sauerbrei Klaus Fényképezte: Mohainé Varga Edit Katalógusterv.) . Éva Fülöp Katalogtext: Lajos Kemecsi Übersetzung: Klaus Sauerbrei Fotos: Edit Varga Mohai Kataloggestaltung: Gábor Ölveczky ISBN 963 7110 29 1 ISSN 1219 6207 Druck: Sollers GmbH A címlapon szamuráj álarc (69-1.

y .

Sárkány Mihály és mások jóvoltából mára a gyűjtemény öt kontinens terüle­ téről származó értékes anyaggal rendel­ kezik. A gyűjteményi katalógus fel kíván­ ja hívni a figyelmet a tatai polgárok tudománypártoló tevékenységére.mellett rendelkezik egy jellegzetes tárgyegyüttessel: az etnológiai vagy más néven nemzetközi néprajzi gyűj­ teménnyel. A két kiemelkedő adományozó. illetve ausztráliai anyaggal rendelkezik. illetve a gyűjtemény tudományos értékeire.és közel-keleti. hogy jelenleg a múzeum gazdag tá­ vol. történet. kiadványokban bemutatott gyűjteményei régészet. den wissenschaftlichen Wert der Sammlung lenken. daß es bei den ungarischen Museen außerhalb der Hauptstadt im allgemeinen nicht so ist.verfügt es über ein bedeutendes Objektensemble: die ethnologische oder mit anderem Namen internationale völkerkundliche Sammlung. képző. Sie gelangten durch Bürger. Geschichte. Der Tätigkeit der beiden herausragenden Donatoren. Mihály Sár­ kány und den Gefälligkeiten anderer zu verdanken. A kiadványnak az is célja. Der S a m m l u n g s k a t a l o g m ö c h t e die Aufmerksamkeit auf die Tätigkeit der Freunde der Wissenschaft unter den Tataer Bürgern bzw. Vargyas Gá­ bor. Neben den Tataer Donatoren ist es unter den heimischen Forschern Tibor Bodrogi. hogy ér­ tékelhető etnológiai anyaggal rendelkez­ nének. Ein bedeutender Teil der in den Besitz des Museums gelangten Objekte ist unmittelbar mit Tata verbunden. Béla Juszkó und László Pintér ist es zu verdanken.A GYŰJTEMÉNY BEMUTATÁSA: A tatai Kuny Domokos Múzeum általáno­ san ismert és rendszeresen kiállításokon. Gábor Vargyas. A kata­ lógus a gyűjtemény tárgyait földrajzi meg­ oszlásban s azon belül a leltári számok VORSTELLUNG DER SAMMLUNG: Neben der allgemein bekannten und regelmäßig in Ausstellungen und Publikationen auftauchenden Sammlung des Kuny Domokos Museums Archäologie. Die Bedeutung dieser S a m m l u n g ist a u c h dadurch wahrzunehmen.und nahöstliches bzw. daß das Museum derzeit über ein reiches fern. néprajz . Bildende Kunst und Kunstgewerbe. Volkskunde .és iparművé­ szet. A tatai ajándékozók mellett a hazai etnológia kutatói közül Bodrogi Tibor. hogy a megmentésre váró tárgyak állapotára is felhívja a figyelmet. illet­ ve élő polgárok hagyatékaként vagy aján­ dékaként került a gyűjteménybe. noch in unseren Tagen hier leben. A tárgycsoport jelentőségét érzékel­ teti. Juszkó Béla és Pintér László tevékenységének köszönhe­ tő. Boglár Lajos. . Sajnálatos módon a gyűjteményben őr­ zött tárgyak túlnyomó része sürgős resta­ urálásra szorul. La­ jos Boglár. daß die Sammlung jetzt über interessantes Material aus Gebieten von fünf Kontinenten verfügt. A múzeumnak ez a gyűjte­ ménye lényegében ismeretlen a látogatók előtt. als Vermächtnis oder Geschenk in die Sammlung. hogy a magyarországi vidéki múzeu­ mok között nem mindennapos. A múzeum állományába került tárgyak jelentős része közvetlenül kötő­ dik Tatához. daß sie über Schätzenwertes ethnologisches Material verfügen. A városban egykor élt. die in der Stadt einstmals lebten bzw. australisches Material verfügt.

den Herkunftsort. jellemző méretek. a leltárkönyvben szereplő név. die Aufmerksamkeit auf den Zustand der auf ihre Rettung wartenden Gegenstände zu lenken.sorrendjében tartalmazza. charakteristische Maße. Vor jeder größeren Einheit zeigt eine kurze Zusammenfassung die kulturellen Spezifika dieser Objekte. Rövidítések: á fá fh h m sz szá v átmérő fenékátmérő fenékhosszúság hosszúság magasság szélesség szájátmérő vastagság 6 . A tárgyleírások a hagyo­ mányos múzeumi adatokat rögzítik: lel­ tári szám. Minden nagyobb egység előtt rövid összefoglalás mutatja be a tárgyak által felidézett kultúrák jellegzetességeit. der im Inventarverzeichnis befindliche Name. Der Katalog enthält die Objekte der Sammlung nach ihrer geographischen Verteilung und innerhalb dessen in Reihenfolge ihrer Inventarnummer. Ein Ziel dieser Publikation besteht darin. A tárgyleírásokat a gyűj­ teményből kiválasztott tárgyak fényképei illusztrálják. származási hely. Die Objektbeschreibungen dieser Sammlung sind durch Fotos illustriert. Leider benötigt der überwiegende Teil der in dieser Sammlung bewahrten Gegenstände dringend eine Restaurierung. Die Objektbeschreibungen fixieren die traditionellen musealen Daten: Inventarnummer. anyag és technika.

A különböző földrajzi és gazdasági kö­ rülmények folytán a mediterrán terüle­ ten gabonafajták mellett délszaki növé­ nyeket is termesztenek.und Ostanatolien spielt die Viehzucht die wichtigste Rolle.tár­ gyak az itt élt pásztorkodó népek kultú­ rájának emlékei. . Das Türkentum in Anatolien und auf dem Balkan Der überwiegende Teil der Bevölkerung in der Türkei beschäftigt sich mit der Arbeit in der Landwirtschaft. wirksamen Waffen und ihren Pferden zeitweise riesige Gebiete eroberten. neben der Forstbewirtschaftung ist in den Ufergebieten des Schwarzen Meeres auch Mais u n d Tabak charakteristisch. Die in der Sammlung befindlichen .Gegenstände sind Andenken an die Kultur der hier lebenden Hirtenvölker.ÁZSIA Közel-Kelet (Törökország) Az anatóliai és balkáni törökség Törökországban a lakosság túlnyomó ré­ sze mezőgazdasági munkával foglalkozik. In Mittel. Közép.auf der Nahostreise Béla Juszkós gesammelten . Sie weisen auf die historische Epoche hin. als die Hirtenvölker mit Hilfe ihrer Kriegstechnik. S utalnak arra a törté­ nelmi időszakra. A gyűjteményben lévő . hatékony fegyve­ reik és a ló segítségével időnként óriási területeket hódítottak meg.Juszkó Béla Közel-Keleti utazásain gyűjtött . Durch die unterschiedlichen geographischen und wirtschaftlichen Umstände werden in den m e d i t e r r a n e n Gebieten neben Getreidesorten auch südländische Pflanzen angebaut.és Kelet-Anatóliában az állattenyésztés játszotta a legfontosabb szerepet. míg a Fekete­ tenger partvidékén a kukorica és a do­ hány mellett az erdőgazdálkodás a jel­ lemző. mikor a pásztorkodó népek haditechnikájuk.

4 cm Fából készült. vörös .6.: 5.2 cm szá.1.8 cm m.1.3 cm szá.: 26 cm m.: 4.fekete fes­ téssel.8. talpain szegek.1. Törökország 69. gyöngyház be­ rakással.8 cm m. bőr pánttal.6 cm Fából készült.10.: 4.9 cm fá. 69. 69.7 cm m : 3. Törökország Kávéscsésze aljjal m.1.1.: 5 cm Fából készült.9 cm Kerámia.2 cm m. gyöngyház be­ rakással.1. Törökország Facipő (2 db) h.1.fekete fes­ téssel. 69. Facipő h. aranyozással díszítve. 69.: 24.: 6 cm Fából készült. 69.1. Törökország Facipő (2 db) h.: 9.: 6 cm fá.5 cm Fából készült. 69.: 17.4 cm Kerámia. 69.: 22.8. Törökország . Törökország Facipő (2 db) h. Kávéscsésze aljjal m.1.7.2. aranyozással díszítve.1.1. 69.: 4.: 6.6.: 9.69. vörös .: 19. Törökország Facipő (2 db) h.9.10. gyöngyház be­ rakással.

2 cm Fából faragott.5 cm Bronz.: 25 cm Bronzból készült.: 21.16.14.20.1. áttört díszí­ téssel.3 cm Festett réz.: 15. Törökország 69.: 3.69. Mecsetlámpa á.1.: 18. Korán-tartó h.17. Közel-Kelet 69.: 9. 69. Ládika h.1.17.: 25.1. Közel-Kelet 69.1 cm h. Törökország 69.: 9. Pajzs 1: 28. Lőporszaru á.1.6 cm Fából készült.1. Törökország 69. bevonva bőrrel. Közel-Kelet 69. Mecsetlámpa á. gyöngyház be­ rakással.1.4 cm sz.: 8 cm Üvegberakással és festéssel dí­ szített.12. bőr fogantyúval. Lószerszám dísz h.21.9 cm sz.: 22 cm sz.6 cm Fából készült.: 17.: 14. . ezüstözött bronz.14.1.13.11. Facipő ( 2 db ) h.1.1.7 cm m. Közel-Kelet 69.6 cm Bronzból készült. Perzsia 69.: 35. alacsony talpú. gyöngyház be­ rakással díszített.2 cm m.

2 cm m.8 cm á. bronz véretekkel.69.8 cm Ezüst. Csésze m.2 cm Bronz. 69.1.9 cm Bronzból készült.28.1.: 7. 69.: 12. Közel-Kelet 69. Amulett tartó h. Közel-Kelet 69.1.1.20.: 5. Törökország 69.37.1.: 9.9 cm sz.1.: 4.: 20.: 8.38.1 cm sz.7x6. festett díszítéssel.3 cm á. fíligránműves.: 18.: 10. Közel-Kelet 69. világoskék zománc dí­ szítéssel.1. Lábai hiányoznak. Lőportartó h.9 cm sz.33.: 12 cm Ezüst. gyöngyházbetéttel díszít­ ve. Törökország 69. Ládikó h.32. Törökország .2 cm Réz.8 cm Fából. trébelt díszítéssel. Törökország 69.: 9. Törökország 69.I. Tányér á.7 cm Fából.: 10.: 4.33.4 cm m. Csésze m.: 13.: 5.6 cm Színes festéssel díszített réz félgömb.1. Tálca á. Lőportartó h.41.: 22.29.7 cm sz.1.30.

Törökország 69.: 5. belse­ jében tükör.44. bőrrel. vésett fa gyöngyház berakással.1.: 14 cm á.75 cm Ezüst.: 6.: 0.42.75 cm sz. filigránműves.: 19/20 cm Réz üstre húzott bőr.: 3 cm Ezüst.: 4.: 7.: 15.1. Fülbevaló h. Fújtató á.7 cm Ezüst. Közel-Kelet 69.45.1.49.8 cm Faragott. Törökország 69.4 cm Ezüst.1. Közel-Kelet 69. Törökország 69.: 3.1.4/4. Ruhakapcsoló tű h. karmeol kővel.: 5.: 39 cm szá.48.1. Üstdobok (2 db) m.1.: 8. Doboz h. Doboz h. filigrán technikával dí­ szített.46. applikált fi­ ligrán dísszel.1. Pohárkák (3 db) m. trébelt díszítésű.69.5 cm Ezüst lemezből.6 cm á. Közel-Kelet 69. .28. 69. Törökország 69.1.9 cm sz.: 5 cm m.43.8 cm m.: 7.9 cm sz.37.

1.5 cm Fából faragott.: 11.: 13.: 61 cm kard h.5 cm Fából készült. Törökország 69.66.62. Törökország 69.: 25 cm Bronzból készült. Lőportartó á.1.63.38.69. 69. Közel-Kelet 69.: 43. Pajzs 1: 34.I.: 5.72. szövetborítással. poncolással díszített.7 cm Bronzból készült.1. gyöngyházzal díszített.1 cm h. acél penge.: 32.67.6 cm Acél penge. gyöngyház be­ rakással díszített.68. Törökország 69.1.3 cm Vasból. 69. Könyvtartó h. Közel-Kelet 69. Handzsár hüvely h. Szék h.8 cm sz. csont markolattal és ezüst véretekkel. .: 85 cm Fa markolat.50.1.ezüst mintával.: 90 cm sz. Közel-Kelet Kengyel pár m.: 141 cm sz.1. Törökország 69.1.1.: 77. bőr­ tokkal. arany .45. Szablya h.

Törökország 69.: 46.41.77.1.75. 69.69.7/6 cm Kókuszdió.1. Törökország 69. Vízipipa h. Törökország Pipa h. Pipa h.87. zománcos fém rátéttel díszítve.: 48 cm Cserép. fa szárán drót borítás. Törökország 69-1.101. Közel-Kelet . mázas kék kerámia edénnyel.86.74. Törökország Pipa h.1. Törökország 69.: 25 cm Cserépből készült fa szárral.: 8 cm Borostyán.1.78. félkörívű marko­ lattal.8 cm Ezüst szárú.4 cm Acél penge.1. réz szereléssel és fa szárral. 69. 69. borostyán szopóka. Pipaszár h.: 26. Tőr h. Vízipipa h. rézveretes tokkal.1. fekete zománccal díszített.: 47 cm Fém alkatrészekkel.2 cm £: 5.: 51.1.

: 26. Közel-Kelet 69.I56. Lószerszámdísz £: 9. Közel-Kelet 69. Közel-Kelet 69.7 cm Bronzból készült. Kard.1.169. Közel-Kelet 69.1. Pisztolytartó h.69.4 cm Vas pengéjű fa markolattal.173.: 29 cm Acél penge.1. bőr tokkal.170.1. Kés h.: 69 cm Acél penge.3x17. fa markolattal. Közel-Kelet 69.: 15. Tőr h. drótozott marko­ lattal. Kovás pisztoly h. Közel-Kelet 69. Közel-Kelet 69.: 13.3 cm Acél penge. bőrhüvelyben h. .108.1.5 cm Bőrből készült.I.6 cm Fiókos állványszerkezettel. Kés h.102.: 21 cm szá. poncolt díszítés­ sel.1.44. poncolással díszített.1.1.172.168. Közel-Kelet 69. Fiókos doboz 7.: 45 cm Fa ággyal réz véretekkel.

4 cm Borostyán. 69.1.: 50.I.: 23.I77. Közel-Kelet 69.196.I. Közel-Kelet 69.Kelet 69.8 cm Gyutacsos szerkezetű. zománcozott fém díszítéssel.1 cm Fa ággyal.2OI.: 18.69. Pipa h. Közel-Kelet 69. Közel-Kelet 69.I94.198.1.1. Olló h.197.1. Pipaszár h. Közel-Kelet 69.1. véretekkel gazda­ gon díszített. Tálca á. .: 66.: 52.: 55.38. Pisztoly h.3 cm Fából készült. Puska h.: 107. réz fogantyúval.1.5 cm Cserép fejjel. festett fa szár­ ral. réz véretekkel.7 cm Papírmasé szövet bevonattal.175.1 cm Fa ággyal.101. Közel-Kelet 69.I. Közel . Közel-Kelet 69. Szopóka h. gyöngyház dí­ szítéssel.174. Pisztoly h.9 cm Acél.: 11.1.

Lóportartó h.: 6. Törökország 69.223.: 12. palmettás díszítéssel.1.1 cm sz.4 cm Bronzból készült. vége ezüstözve.7 cm fi: 7.215.1. stilizált madár díszítéssel. Közel-Kelet 69.: 12 cm Bronzból készült.: 8.69.216. áttört vésett díszítéssel.1.1.7 cm á.: 26. Közel-Kelet 69.1. Törökország 69.: 12. Lószerszámdísz m.7 cm Bronzból készült.: 53 cm Vasból készült.8 cm fá. Füstölő m.222. Pálca h.: 8.2 cm Bronzból készült.214. Füstölő' teteje m. Közel-Kelet .

Japán. überfeinerte Lust am Verzieren war auch für Gegenstände des täglichen Gebrauchs charakteristisch. a fémhasználat. Kína korszakokon át új anyagokkal. techni­ kákkal látta el a környező világot. A sokistenhitű hinduizmus és a budd­ hizmus több ázsiai országra hatott. Az öntözéses föld­ művelés.B. Zen-Budd­ hista hatás alatt fejlődött a teaszertartás. Die zwei ältesten Kulturen Asiens entwickelten sich in Indien und China.kivételes értékként található két szamuráj páncél is.foként bővizű folyamok termékeny síkságain -.TÁVOL-KELET (Kína. das Weben. s nagy kiterjedésű földmű­ ves államok. Japán­ ban a szamurájok. das Kunstgewerbe. Ein entwickelter Formenschatz. die Entwicklung der Kunst. das Entstehen komplizierter staatlicher Strukturen. Reiche mit großer Ausdehnung. a specializált kézműves ipar. a lakkművesség és a papírkészítés már a kínai ókorban is­ mert volt. néha már túlzottnak. eine manchmal schon übertriebene. Die Seide. eredetileg őrök. die chinesische Tuschmalerei und die Kalligraphie. China versorgte die umliegenden Länder mit neuen Materialien und Techniken. bonyolult állami szervezet létrehozását. die Nutzung von Metall. s híresek voltak nemzeARCHAISCHE ZIVILISATIONEN Im Verlauf von fünf Jahrtausenden veränderte sich in mehreren Gegenden der Erde . Vietnám) ARCHAIKUS CIVILIZÁCIÓK Az elmúlt öt évezred folyamán a Föld több vidékén . az építészet. India. túlfinomultnak ható díszítőkedv jellemzi a hétköznapi tárgyakat is. a szövés. Die chinesische Kultur übte einen großen Einfluß auf Japan aus. Jahrhundert wurde schon Porzellan exportiert. hiva­ tásos katonák voltak. der riesige Entfernungen überbrückende Handel ermöglichten die Versorgung großer Menschenmassen. die Baukunst. A gyűjteményben . Fejlett for­ makészség. ackerbautreibende Staaten. die Kunst der Lackmalerei und die Papierherstellung waren schon im Altertum in China bekannt. archaischen Zivilisationen. az iparművészet. Ázsia két ősi kultúrája Indiában és Kínában fejlődött ki. Ab dem 8.hauptsächlich auf dem Tiefland neben wasserreichen Flüssen . Der vielgöttergläubige Hinduismus und der Buddhismus hatten Einfluß auf mehrere asiatische Länder. archaikus civilizációk keletkeztek. so z. sőt a tudomány fejlődését. Der Feldbau mit Bewässerung. A 8. így például a kínai tusfestés és kalligráfia. A selyem. birodalmak. századtól már porcelánt exportáltak. der Wissenschaft. ún. Mint csatlósok igen jelentős harcos-osztályt képviseltek a feu­ dális korban. In der Sammlung . s a művészetek. spezialisiertes Handwerk. a hatalmas távolságokat áthidaló kereskedelem lehetővé tette nagy néptömegek ellátását. átalakult a törzsi társadalom.von außer­ ordentlichem Wert .die Stammesgesellschaft und es folgten die sog. Unter dem Einfluß des Zenbuddhismus entwickelte sich die Teezeremonie.befinden sich auch 17 . A kínai kultúra igen nagy mértékben hatott Japánra.

wie ihre unentwegte Treue.dékről nemzedékre örökített kemény kikép­ zésükről csakúgy.: 28 cm Nádból fonott. 69. Als Schildträger vertraten sie eine sehr bedeutende Kampfeinheit im Feudalismus.3.: 17. vom 12. Im militärischen Leben Japans.1. ursprünglich Wächter.8 cm Gésa szobor.1.1. Berufssoldaten. 69.18. festett virágmintával Kína Gyertyatartó h. a szamuráj be­ csületkódex uralkodott.1. festve. 69.als die Samurei ihre Privilegien und das Recht zum Tragen von Waffen verloren herrschte der Ehrenkodex der Samurei.mikor a szamurájok elvesztették kiváltságaikat és fegyverviselési jogukat -.: 20.1.: 23.4.19.1 cm Dombor díszítésű ezüstözött acél. . a 12. Festett papírkép (2 db) á. 69.: 18. In Japan waren die Samurei. A japán katonai életben. Kína 18 . festett. festett. mint tántoríthatatlan hűségükről. Jahrhundert bis zum Jahre 1868. und berühmt war ihre von Generation zu Generation weitergegebene harte Ausbildung. ebenso.9 cm á. századtól egészen 1868-ig . Kalap á.5.: 14. zwei Samureipanzer. Japán Szobor h.5 cm Porcelán. Japán 69.: 18. porcelán. Japán 69.1.I5. Kasmír 69.3. Virágcseréptartó vázák m.I. Tükör á.6 cm Porcelán.5-21 cm Festett papírmasé.

Japán 69.23.: 13. Japán 69. .4 cm á.1. Vázák (2 db) szá.35.24. Japán 69. Japán 69.9 cm Aranyozott bronzból.8 cm Bronz.7 cm á.6 cm h.7x8.1. Váza m.9 cm Bronz.I.: 7.25. 69.8 cm sz.1 A. Japán 69.7 cm fá. Kína 69.: 23. Tükör á.: 24.1. Doboz h.: 5.: 7. bronz­ ötvözet. beágyazott zománccal díszített.:5.1.1. Szobor-füstölő m. Kosár m.5I.7 cm Bronzból készültek.26.: 9.: 12.7 cm m: 3.1. Fo-kutya 1: 19.: 9. növényi motívumok. Kína 69. Kína 69.34.: 11 cm Bronzból készült.: 35 cm Domborműves díszítésű.5.1.4 cm á.7 cm Réz.1.27.: 9. Füstölő m. vésett díszítéssel.69.3 cm h. beágya­ zott zománccal díszítve. fedelén rekesz zománc díszítés.5 cm Bambuszból fonott. rekeszzománcos virág mintás.: 17.

3. Kína 69. Japán 69. Kína 69.: 11 cm Bronz.: 6.1. Szamuráj kard h.5 cm Bronzból.: 8 cm szá.54. Ecsettartó m.1.: 85 cm Acél.8 cm Bambuszból fonott.: 186 cm Fa nyél. Szobor m.: 6.58. Szobor m. Japán 69.57. Váza m.60. vas heggyel. Lándzsa h.8 cm Zsírkőbol faragott. Váza m.1.1.: 9.6 cm á.61.53.5 cm h. vas tombával.: 7.: 7. Kína 69. rekeszzománccal dí­ szített.1 cm Fából és bambuszból készült.1.1.69. fehér és zöld kövekkel díszítve.: 9.: 9.1.6 cm á. hosszú kovácsolt acél heggyel. Japán 69.7 cm fá.52.: 9.I.: 16 cm sz. 69.69. Nyílvesszőit (3 db) h.1.24.: 88 cm Nád. . Japán 69. Kína 69.1.

Japán 69.: 23. szamuráj páncél h. festett. Japán 69.70. Váza m. Vázaalátét á.4 cm m. szamuráj páncél (2 db) h.1.7 cm Vas berakással. Kína 69-1.: 26. Japán 69.90.1.3 cm sz. Lábvédők (2 db) h.: 28 cm sz.: 35.: 71 cm Festett szövetre erősített vas­ lemezek. Karvédők (2 db) h.: 30.26.3 cm Zsákvászon betét vas leme­ zekkel és lánckapcsokkal.6 cm fá. Oldalrész.1.: 3. feketére festve. Mellvért.1.1.92. 69.8 cm h. Japán 69.: 16.8 cm Lakkozott maszk. Japán 69.: 42 cm sz.: 22 cm Textilbetétekkel.: 32. bambuszleme­ zekből összeállítva. lakkozott.: 1.1. Kína 69.1.93.2 cm Bronzból.7 cm Esztergált fa lap.88.89.5 cm Lakkozott.71.1. .: 6. rekeszzománccal dí­ szített. Japán 69.25.: 18.2 cm szá.: 4.91.69-1. Szamuráj sisak 1: 29 cm h. Arcvédő sz.

lakkozott vaslemez és fonott lánc. 69.1. Lábvédő h. Japán 69.1.1.94. Arcvédő m.: 22.1.: 32 cm Egyreszes.8 .1.: 40 cm sz.98. lakkozott le­ mezes nyakvédővel.97. Oldalvédők (2db) h.99.69.: 18 cm Lakkozott vas. Japán 69. nyakvédő le­ mezekkel. Hátvért. Japán 69.: 51 cm Lakkozott vas lemezek. Japán 69. szövet­ betéttel.51.104. csuklós bőr betéttel és vas lemezekkel.: 65.26. lakkozott bronz leme­ zekkel. Japán . szamuráj páncél h. Hátvért.1.1.95. Japán 69. 69.: 21.96. Karvédők (2db) h.8 cm Vasból készült. szamuráj páncél h.5 cm Zsákszövet betét.: 42 cm sz.5 cm m. Szamuráj sisak á.1. Japán 69.100.: 19.: 32 cm Egyreszes csuklós.1.5 cm Szövetbetét lakkozott vasle­ mezzel. szövetbe­ téttel.

5 cm Nádcsíkokból fonott. festett díszítéssel.1. díszesen faragott markolattal.: 37. 89.104. három rekeszes.: 7.: 51.: 43 cm Rétegesen kovácsolt penge.: 36 cm Nádcsíkokból fonott.: 52 cm á.69.34. Közép-Vietnám 69.5.: 36 cm Hegyi liánból fonott. .1. 89-1. 89.3.1. Dél-Vietnám Nád kosár m.1.204. drót ja­ vítással. feketére színeződött.: 37 cm Hegyi liánból fonott.1. drót ja­ vítással. Indonézia 69.2 cm penge h. Fa és bambusz hüvellyel. 89-1. Porcelánvázák (2db) m.: 62 cm á. fa ke­ rettel merevített.: 37 cm Hegyi liánból fonott.: 60 cm á.4. Tőr hüvely h. Hátikosár m.1.8 cm á. Közép-Vietnám Hátikosár m.: 52. Japán 89.2 cm Porcelán.1. Közép-Vietnám Hátikosár m.: 12 cm szá.2. Közép-Vietnám Hátikosár m.

10. hengeres. Ivóvíz-tartó m. Közép-Vietnám 89-1. 89. Közép-Vietnám .: 24 cm á. korommal átitatódott.7.: 12 cm Nádcsíkokból fonott. 89. Varsa m.1.: 15.: 36.5 cm fá.: 13 cm á.: 34 cm szá. Derékon hordott kosár m.: 33 cm á.5 cm Kobaktök.9.: 26 cm Nádcsíkokból font.1.5 cm Palack alakú.: 36 cm á.5 cm Nádcsíkokból fonott. Varsa h. Közép-Vietnám 89.: 6.: 27.5 cm á.89. fedeles.: 12 cm Nádcsíkokból fonott.: 13. Közép-Vietnám Derékon hordott kosár m.6.1.: 26. négyszögletes.: 16. pálmacsíkokból font kantárral.1. hengeres. hengeres. Közép-Vietnám Aratókosár m.8.2 cm á. nádcsíkokból fonott.1.1. 89.5 cm Nádcsíkokból fonott. korommal átitatódott.12.11. Közép-Vietnám Derékon hordott kosár m. Közép-Vietnám 89.

Közép-Vietnám 89-1.20.1.5 cm á.: 104.: 17.13. Csirkeszállító kosár m.17.1.14. Számszeríj h. nádcsíkokból font kantárral. Közép-Vietnám 89.5 cm Kobaktök.: 21 cm á.: 13 cm Pálma csíkokból font.5 cm Bambuszból és rostzsinegből készült. Közép-Vietnám 89.: 67.: 27 cm h.89. Ivóvíz-tartó m. Közép-Vietnám 89-1. Közép-Vietnám .8 cm sz.: 32 cm sz.15. bambuszból és rost zsinegből készült. Közép-Vietnám 89-1.5 cm Bambuszból és rost zsinórból készült. Csapda m.7 cm Fából és rostzsinegből készült. íjas csapda h.: 59 cm sz.: 52.: 14.16. Számszeríj h.: 53. fedeles.5 cm Fából.: 102.1.

: 2. 85.2.4.: 1.1 cm sz.: 3.7 cm sz.2.7 cm v.5 cm Kőeszköz h.: 2.: 0.8.: 4.: 6 cm sz.1. 85.2 85.4.1 cm v.8 cm Kőeszköz h.1.: 0.1.: 0.: 0.3 cm v. 87.AMERIKA ÉSZAK . 85.: 8.2 cm Kőeszköz h.1.: 1.6 cm Kőeszköz h.: 2.1. 85.6 cm v.9 cm v.7 cm sz.8 cm sz.4 cm v.: 0.8 cm sz.1.9 cm v.: 1. 85.7.4 cm 26 .: 0.: 1.2.: 2.: 0.6.: 2.5.1. Kőeszköz h.1.6 cm 85.: 3 cm sz.6 cm v.9 cm Kőeszköz h.5 cm Kőeszköz h.1 cm sz.10.: 2.: 0. 85. Kőeszköz h.: 3.: 2.9 cm sz.1 cm v.1.9.: 2.1.3.AMERIKA 85.: 1 cm Kőeszköz h.: 2. 85.: 2. 87.1.1 cm sz.9 cm Kőeszköz h.7 cm v.: 6.

barna és vörös festés­ sel díszítve.: 0. fekete . Kerámiafigura m.1.2.9 cm v.: 0.5 cm v.: 3. fekete . Kőeszközök (7 db) h.8-6.5 cm 85.1 cm sz. 87.piros festéssel díszítve. Kőeszköz h.: 0.: 15.2 cm 85.11.: 20. Kőeszközök (4 db) h.: 6.6-2.: 2.1 cm v.: 31.1.: 2.2.2.2 cm h.edény m.5 cm Ülő figura.14. Kerámiafigura m. Kőeszköz h.85.9 cm 85.A EI A ÖÉ M RK 87. 87.7-1.: 6.12.5 cm Kerámia.2.1. .: 7.13.: 15.3.5 cm Ülő macskaféle figura. Kerámiafigura m.5 cm -10. 87.2.: 4-5. piros és fekete fes­ téssel díszítve.1 cm K ZP .: 0.3 -5.: 2.3-3.4.: 3. zoomorf fi­ gura.5 cm sz.1 cm v.: 2.1. Kerámia .6 cm szá.1.8 cm sz.7 cm sz.piros fes­ téssel díszítve.5 cm Négy lábon álló.

Tál m. vörös és feke­ te festéssel díszítve. sie nutzen geschliffene Stein.5.: 26.8 cm Betonszerű anyaggal kitöltött csigaház. fe­ kete .3.piros festéssel díszítve.: 10. Diese Stämme mit unterschiedlicher Kultur und Sprache flüchteten vor Jahrhunderten vor erobernden Stämmen in ihre heutigen Siedlungsgebiete und wurden zu Bewohneren der Urwälder und Flußufer. Az amazonasi őser­ dők vidékén több tízezer indián él. varázslók állnak. A nemek szerinti munkamegosztásban az ásóbotos földművelés.: 14. tetején vasdarabbal.8 cm szá.1. kultúrájuk újkőkori típusú földművelő gazdaság. Kuba 87.und Knochenwerkzeuge.: 8.5 cm á.6. A csoportok élén vallási vezetők: orvossá­ gos emberek. a gyűjtögetés és a táplálék elkészítése az asszonyok feladata. csi­ szolt kő.7. akik naDIE INDIANER DES SÜDAMERIKANISCHEN URWALDES Sie leben in tropischen Urwäldern.4 cm Zoomorf mázas kerámia.A EI A E M RK DÉL-AMERIKAI ŐSERDEI INDIÁNOK Trópusi őserdőben élnek.87. a hódító népek elől menekültek mai lakóhelyükre és váltak az őserdők. Fétis m. Kerámia . Élelemszerzésükben a földművelésen kí­ vül a zsákmányolás is jelentős. Kerámiafigura m. folyópartok lakóivá. Bei der Arbeitsteilung der Geschlechter entfällt die Feldarbeit mit dem Grabstock. Auf dem Gebiet des Urwaldes am Amazonas leben mehrere zehntausend Indianer. A különböző kultúrájú és nyelvű törzsek évszázadokkal ezelőtt. Bei ihrer Lebensmittelbeschaflung ist neben der Feldarbeit auch das Beutemachen von Bedeutung. DL . 87. míg a férfiak főleg vadászattal foglalkoznak.: 14.2. das Sammeln und 28 . ihre Kultur ist eine Feldwirtschaft neusteinzeitlichen Typs.5 cm Felhúzott lábú ülő figura.2.edény m. 87.és csonteszközöket használnak. törzseket alkotnak.: 14.8 cm Kerámia edény. bilden Stämme.2.

Guarani indián die Zubereitung der Speisen den Frauen zu.: 73.1.8 cm sz. 80. 80. 81. BAÍI R ZLA 80. die täglich gegen die von bösen Geistern personifizierten natürlichen Kräfte kämpfen. beégetett dí­ szítésű. fakéreg és nád kiegészítőkkel. 29 .: 46 cm Ipéből faragott.7 cm Fából faragott szobor. 2 nyíllal íj h.1. Tollas nyílvesszők.8 cm Ipe fából faragott emberalak. Piaroa indián Faszobor m.1. 80. íj. háncsból sodrott húrral.: 96 cm tegez h.3.1.2. Zauberer. die Männer beschäftigen sich vorwiegend mit der Jagd. An der Spitze der Gruppen stehen geistliche Führer: Medizinmänner.1. Guarani indián Faszobor h.1.: 71-71 cm Fából faragott íj.ponta harcolnak a gonosz szellemek ál­ tal megszemélyesített természeti erők el­ len. 81. Caraja indián Manioka reszelő h. Fonott tegez. festéssel díszítve. Guarani indián Faszobor m.: 17. 80.: 56 cm nyílvesszők h.1.4.4 cm Ipe fából faragott emberalak.1.: 30.: 30. tegez.4.4 cm Méhviaszba és gyantába ülte­ tett gránitszilánkok.2. Guarani indián Faszobor m.1.: 29.

Guarani indián Tánccsörgő h.: 30. Guarani indián Nyaklánc á.1.1.9. pálmafa nyéllel.: 47 cm Nádcsövekből. Guarani indián Nyaklánc á.1.5 cm Sásféléből fonott.: 12 cm á.8.: 31. Guarani indián Nyaklánc á.: 8.81.3.9- 81. 81.: 29 cm á. magvakból és csontokból készült. 81.1.: 16.5 cm Kobaktökből. Caraja indián 81.1.1. 81.7.: 45 cm Magvakból és fogakból ké­ szült.5.: 42 cm Magvakból és fogakból készült.: 7 cm Sásból fonott.6.5 cm legyező sz. 81. .1. Faszobor m.4. Guarani indián Tűzlegyező h.1.1.3 81. festéssel díszítve. Guarani indián Fonott madáralak m. festéssel dí­ szített.5 cm Ipe fából faragott ember alak. Nádfonattal és tollakkal díszí­ tett. 81.

Majomfarok h.14.: 5 cm á.: 16 cm á.: 48x28 cm Pálmalevélből készült. Guarani indián 81.16.5 cm Kobaktökből készült.81.: 17. tollakkal dí­ szített.1. Fonott tál á. Síp h.: 32. Tökedény á.: 22 cm Kobaktökből készült.1.3.1.: 5 cm Magvakból készült láncon lógó mintás fa lap.: 2. Guarani indián 81.12.: 3. 81.13.2 cm Nádból készült. Piaroa indián 81. cm á. Furulya h. Gyermek kardísz fa h.18.1.1. .8 cm Nádból készült.1.: 45 cm Botra erősített.15. égetéssel dí­ szített. Fonott tál á. Piaroa indián 81.11.10.Tökedény á. Guarani indián 81. Guarani indián 81.1.: 56x44 cm Pálmalevélből készült.17.1. Guarani indián 81.1.

1.: 33. fonattal dí­ szített. 81.2. pálmafából készült nyéllel. Tikuna indián Lánc á. Tikuna indián Lánc á.81.4.: 24. Tollakkal díszített. Caraja indián 81.5 cm á. Caraja indián 81.: 8.6 cm Kobaktök.2. csontokból és ter­ mésekből készült. Tikuna indián Lánc á. Tollakkal. Tikuna indián 81.1 cm á.5 cm Magokból.: 33.: 30 cm Magokból. Lánc á.1.: 7. . 81.1.18.1.2.1. Tánccsörgő h. Tánccsörgő h.3. csontokból és ter­ mésekből készült.5 cm Magokból.19.3. 81. pálmafából készült nyéllel.: 34 cm Magokból.5 cm Kobaktök.: 29 cm Magokból és termésekből ké­ szült. Égetéses mintával dí­ szítve. 81. Tikuna indián Lánc á.2. csontokból és ter­ mésekből készült.1.19. rovarok kitinpán céljából és termésekből ké­ szült.: 31.

7 cm Ipéből faragott.: 20 cm Festett kerámia.4.1 cm Ipéből faragott. 83.2.1.: 24.4.: 24 cm Festett kerámia.4. Caraja indián Ülő szobor. Caraja indián Termékenység szobor m. színes festés­ sel Guarani indián 82.: 26. színes festés­ sel Guarani indián Faszobor m.1.1.2.3.: 25.b.l. 83. edénnyel m.1.1. Caraja indián Faszobrok (2 db) m. Caraja indián Ülő szobor edénnyel m.1.82. 83.5 cm m. színes festés­ sel Guarani indián Faszobor m.: 15 cm Festett kerámia.3. Termékenység szobor m. 83. . 83.1. 82. 82.4.4.: 27.: 26. színes festés­ sel Guarani indián Faszobor m.4.: 10 cm Festett kerámia.2 cm Ipéből faragott.4 cm Ipéből faragott.

festett tollakkal díszítve Guarani indián 84.5 cm Magvakból.12.: 26 cm Ágasfa.1. acelot fogakból készült Guarani indián Faszobor m.: 40. Tolldísz 1: 24.: 27.13. 84. Guarani indián Festett háncs h.10.1).84.12. színes festéssel Guarani indián 84.8. 84.1.1.: 28.8 cm Kőpenge fanyélbe erősítve.1.1.1 cm Ipébol faragott Gurani indián 84. festett toll díszítéssel Guarani indián 84.5 cm Faháncsszövetre festett macs­ kaféle ragadozó Tikuna indián Nyaklánc á. Kobalták (2 db) h.5.1.1. 84.5 cm sz.: 28.1.11. Kőbalta h. háncs-csíkkal díszítve Guarani indián 84.1.1.1.3 cm Fonott pánt tollakkal.a. fanyélbe erősítve.: 81. 84. .: 28. Faszobor m.3 cm Ipébol faragott.12.: 29 cm Kőpenge.9. Akasztó h.

84.1.14. Fuvola h.: 46,3 cm Nádból készült, festéssel dí­ szítve. Guarani indián 84.1.15. Csörgő h.: 21 cm Nádhéjból fonott festett tollal díszítve. Guarani indián 84.1.16. Faszobor m.: 28 cm Ipéból faragott figura, beége­ tett díszítéssel. Guarani indián 84.1.17. Faszobrok (2 db) m.: 29,8 és 29 cm Ipéból faragott álló figurák beégetett díszítéssel. Guarani indián 84.2.1. Tollkorona h.: 60 cm á.: 122 cm nyitva Rózsaszín és fekete tollakból. Caraja indián Agyagszobor m.: 21 cm Termékenység szobor, fekete festéssel. Caraja indián Fésű m.: 10,7 cm sz.: 7,2 cm 11,3 cm Hegyes pálcikák mintás fonattal összefogva. Caraja indián Karpántok (2 db) m.: 6,5 cm á.: 6-7 cm Caraja indián

84.1.15.

84.2.2.

84.2.3.

84.2.4.

35

84.2.5.

Lábdíszek (2 db) sz.: 2,8 cm á.: 14,5 cm Caraja indián Nyakdísz h.: 68 cm Fehér fonat, levélcsíkokkal dí­ szítve. Savante indián Okarina m.: 14,5 cm á.: 11 cm Kobaktök, beégetett vonalas díszítéssel, tolldísszel. Savante indián Hátikosár h.: 68 cm sz.: 38 cm Fonott háncs kosár, fekete mintákkal díszítve. Apalai indián Tollkorona h.: 58 cm Araweté indián

84.2.6.

84.2.7.

84.2.7.

84.2.8.

84.2.9.

84.2.11. íj, tegez, nyilakkal tegez h.: 40,5 cm vessző h.: 56 cm hegy h.: 33,7 cm Nádcsíkokból font tegez, tollas nyílvesszőit Guarani indián 84.2.12. Nyaklánc á.: 40 cm Magvakból, rágcsáló álkapocsból tollakkal díszített. Guarani indián 84.2.13. Nyaklánc á.: 40 cm Magvakból, rágcsáló álkapocsból tollakkal díszített. Guarani indián

84.2.14. Síp m.: 13,5 cm á.: 9 cm Kobaktök, tollakkal díszítve. Bororo indián 84.2.15. Fésű h.: 17,5 cm sz.: 10 cm Csontba illesztett fogak, fonott mintával díszítve. Waiwai indián 84.2.16. Fésű h.: 22,5 cm sz.: 4,3 cm Fa pálcikák, tolldísszel 84.2.17. Fésű h.: 17 cm sz.: 6,8 cm Pálmaszárba illesztett fogak, tolldísszel. Tukano indián 84.2.18. Fésű h.: 43 cm sz.: 8,5 cm Nádba illesztett fogak, színes tolldísszel. Karripaho indián 84.2.19- Nyaklánc á.: 31 cm Fekete magvak és csigolyacsontocskák felfűzve. Parakanan indián 84.2.20. Nyaklánc á.: 34 cm Fekete magvak és csigolyacsontocskák felfűzve. Parakanan indián 84.2.21. Szertartási fejdísz h.: 67 cm sz.: 57 cm Nádból készült keret, tollakkal és fonallal díszítve. Kayapó indián

84.2.15.

84.2.22. Gyermekszállító pánt sz.: 5,7 cm h.: 114 cm Háncsból fonott, gyöngyökkel díszített. Kayapó indián 84.2.23. Hajdísz h.: 21 cm Nádpálcába erősített fapálcák, tollakkal díszítve. Kayapó indián 84.2.24. Majom-maszk süveg h.: 105 cm sz.: 63 cm Pálmalevelekból készült, tolakkal díszített. Kayapó indián 84.2.25. Hangyász-maszk maszk h.: 35 cm sz.: 28 cm Pálmalevelekből fonott, háncs­ csal, tollakkal díszített. Kayapó indián 86.3.1. Harci buzogány h.: 102 cm sz.:17 cm Evező alakú fából faragott, bojtokkal díszített. Kayapó indián Tolldísz h.: 200 cm Fonott pamutra erősített tollak Kayapó indián Tollas fejdísz m.: 15 cm á.: 20 cm Sapka alakúra kötött rostfonal háló, tollakkal díszített. Kayapó indián Harci buzogány h.: 147,5 cm Fából készült, fonott díszítés­ sel. Guarani indián

86.3.2.

86.3.4.

86.3.8.

: 6.5 cm á. háncsból sodort húrral.7. pálmafa nyéllel.: 17. 9.: 12 cm Nádhéjból fonott. pálmafa nyél lel.1.3.2. 89.: 13 ül.: 65 cm vessző h. . Guarani indián Csörgő h. Guarani indián Kosarak (2 db) á. Tollas fülbevaló h. 89.4 cm m. 10 cm Nádhéjból fonottak.86. tollakkal díszített.: 15 cm Nádhéjból font. Guarani indián Kosár á.6.: 15 ill. Félig kész.: 14. Guarani indián Csörgő h.5 cm m.3-3.3. nyílvessző tegez h.: 8 cm Nádhéjból fonott.: 119 ill. 89. Kosár á. 89-3. 102 cm Nádcsíkokból font. 82.: 26 cm m. Guarani indián Csörgő h.4.: 67 cm Nádhéjból fonott. zöldre fes­ tett tegez. 89.5. Fából faragott íj.5 cm Kamayura indián Nyíl (2 db).3.3.5. tollakkal díszített. tegez.: 32 cm á.: 33.8 cm Nádhéjból font. 89-3. Guarani indián 89.3-9.3.: 79 cm íj h.

3.: 5.5 cm sz. 82.5 cm Szürke kerámia. Dob m.1 cm Festetlen kerámia.3. Guarani indián EUDR CAO 82. Pintader /előlapján dombor­ művei díszített kerámia/ sz.89.: 10. 82.8. 82. 82.: 12.: 20 cm Tökféléből készült.1 cm á.8. festett és karcolt díszítésű.9x11. Kerámiafigura m.5.3-3.: 42 cm Nádhéjból fonott.6 cm á.: 9 cm Lopótökből készült.: 18 cm Festetlen kerámia.: 5. .: 16 cm Festett kerámia.3.3.3. karcolt dí­ szítéssel.: 4. 82.8.8 cm Festetlen kerámia.modell m.37.: 12 cm fá. 82. Csörgő h.3. 82. Agyagedény m. 82.: 14 cm á.6.3.: 20 cm Kéregre felerősített bőr. Templom .3.1.4.2. Tök csörgő m. Tál m. Kerámia edény felső része m.: 30.

7 cm Szürke kerámia.: 4. csont-.: 5.: 15. welche in unserer Heimat zu finden ist.Kerámiafigura m. pattintott kőeszközöket használtak. Kerámiafigura m. zsákmányoló gazdaság jellemzi. 82. 82.13. 82.3. fa-.5 cm Vöröses szürke kerámia. Az ausztráliai őslakók száraz. Die australischen Ureinwohner leben in trockenen. egységes. 82.: 12. egyben a hazánkban található legtel­ jesebb.: 14. 82. Ihr Werkzeugbestand ist bescheiden. einheitlichste Australiens.12.5 cm Szürke kerámia.14.8 cm fá. a DIE UREINWOHNER AUSTRALIENS Die größte Anzahl musealer Objekte unserer Sammlung. Agyagedény m.6 cm Vörösesbarna kerámia. Agyagedény m. AUSZTRÁLIA AUSZTRÁLIA ŐSLAKÓI A gyűjtemény leggazdagabb anyagcsoport­ ja.3. füves-bozó­ tos vidékeken élnek.5 cm Festetlen kerámia. mit Gras und Büschen bewachsenen Gebieten. Eszközkészletük szegényes. gekennzeichnet durch e i n e auf Beute ausgerichtete Wirtschaftsweise. néhol már csiszolt kőbaltát is használtak. laza hordaszervezetben éltek. és kagylóeszközöket használtak. Felfedezésük idején kőből hasított pengéket.3-9- Agyagedény m. zur 41 .: 11.10.82.3. sie nutzen abgeschlagene Steinwerkzeuge und leben in lockeren Hordenverbänden. 82.3.3.1. Agyagedény m.: 3. kultúrájuk őskőkori típusú.11.: 10. a gyűjtögetéshez. ihre Kultur ist prähistorischen Typs.: 11. cm fá.5 cm fá.13.2 cm fá.: 3. zum Feuermachen.5 cm Szürke kerámia.3. a vadászat­ hoz és a halászathoz kő-.: 15 cm sz. gleichzeitig die vollständigste. ausztráliai tárgyegyüttes.

A munkamegosztás nemek sze­ rinti: a növények gyűjtögetése elsősorban a nők. Ihr religiöskultisches Leben kennzeichnen totemistische Vorstellungen. táplálékot keresve. Zum Werfen des Speeres nutzte man ein Wurfholz. fehér agyagot és faszénből nyert feketét használnak. A kéreglapot tűz felett kiegyenesítik. Jellegzetes kultikus tárgyaik a csurungâk A csurunga ovális vagy kör alakú fa- Jagd und zum Fischfang benutzen sie Geräte aus Stein. Gravuren. an einigen Orten auch geschliffene Steinäxte. an einem Ende eine Vertiefung oder einen hervorstehenden Teil zum Erfassen des Speeres.vagy növényfajtához kapcsolódik.régészeti kutatások szerint azonban ko­ rábban évezredekig pattintott kőeszköze­ ik voltak. aus einem Stück geschnitzte Speer. egy darabból faragott hajítódárda. Totemismus und die JagdFischfangmagie wider. A művész az egész felületet kitölti.a szellemhitet. Társadalomszervezetük legfontosabb egy­ sége a horda. a horda minden tagja az ember előtt élt totemősök révén valamelyik ál­ lat. A dár­ da elhajítására dárdahajítót használnak. Művészetük . ein flaches oder walzenförmiges Holzstück. majd sima belső felületét orchidealével kenik be. A kéregfestmények anyaga az eukaliptuszfa sima. Das wichtigste Jagdgerät und gleichzeitig Angriffswaffe war der 2-5 m lange. Die Arbeitsteilung erfolgte nach Geschlechtern: das Sammeln von Pflanzen war in erster Linie die Aufgabe der Frauen. sárgát. auf der Suche nach Nahrung. jedes Mitglied der Horde steht durch die vor den Menschen gelebten Totemahnen mit irgendeiner Tiergattung oder Pflanzenart in V e r b i n d u n g . Holz und Muscheln. Zum Zeitpunkt ihrer Entdeckung nutzten sie aus Steinen geschlagene Klingen.sziklafestmények.spiegeln den Geisterglauben. Das Rindenstück 42 . In ihrer gesellschaftlichen Struktur ist die wichtigste Einheit die Horde. vésetek. A legfontosabb vadászeszköz és egyúttal támadófegyver a 2-5 m hosszú. I h r e Kunst Felsenmalereien. Die Horde d u r c h z o g das von ihr kontrollierteGebiet in einem regelmäßigen Jahreszyklus. vöröset és barnát. Knochen. kräftige Rinde des Eukalypthusbaumes. egyik végén bemélyedéssel vagy kiálló foggal a dárda végének befogadására. Ecsetként leginkább hasogatott végű pál­ cika vagy pálcikára erősített toll szolgál. erős kérge. A munkák mítoszrészleteket. Das Material für die Rindenmalerei ist die glatte . Mit dieser Hilfe konnte der Speer bei großer Treffgenauigkeit 50-60m weit geworfen werden. Ezzel az eszközzel a dárdát nagy találati pontos­ sággal 50-60 méterre is elhajítják. Jagd und Fischfang die der Männer. nach Meinung der Archäologen aber früher über Jahrtausende hinweg Steinwerkzeuge aus Steinsplittern. mely lapos vagy hengeres fadarab. rugalmas. totemisztikus témákat ábrázolnak. a vadászat és a halászat a férfiak feladata. Rindenmalereien . a totemizmust és a vadász-halász mágiát tük­ rözi. kéregfestmények . dehnungsfähige. A vallási kultikus életet totemisztikus képzetek jel­ lemzik. A horda az általa birtokolt területet szabályos évi ciklusok szerint járta be. A festéshez természetes okkereket.

A rávésett minták koncentrikus körökből és körré^ székből. állnak. den Geist eines Ahnen oder einen Totem. mint például a szellemi őst. innere Oberfläche mit Orchideen eingerieben. wird über dem Feuer geglättet. welche im allgemeinen mit rotem Ocker bemalt ist.oder Steintafel. Die aufgetragenen Motive bestehen aus konzentrischen Kreisen oder Kreisteilen. gelben. Ein charakteristischer Kultgegenstand ist der csurunga. Zum Bemalen benutzen sie natürlichen Ocker. roten. 43 . u-förmigen. Ezek a motívumok . braunen Ton und aus der Holzkohle gewonnene schwarze Farbe.vagy kőlap. Die Arbeiten stellen mythische Szenen oder totemistische Themen dar. Der Künstler füllt die gesamte Fläche aus. Nagyságuk 20-30 cmtől másfél méterig terjedhet. amelyet általában vörös ok­ kerrel kennek be.B. wie z. egyenes. Die Motive .Zeichen . Die Größe liegt zwischen 20/ 30 cm und eineinhalb Metrn.stellen jeweils ein Element eines bedeutenden Mythos dar. Der csurunga ist eine ovale oder runde Holz. görbe vo­ nalakból stb. Die csurunga stehen mit übersinnlichen Wesen in Verbindung.egy-egy mítosz lényeges elemét ábrázolják. geraden oder runden Linien usw. Als Pinsel dient ihnen meist ein Stäbchen mit eingeschnittenen Enden oder eine an einem Stäbchen befestigte Feder. U alakokból. A csurungák a termé­ szetfeletti lényekkel állnak kapcsolatban. dann die glatte.jelek . vagy totemeket.

77.: 45 cm sz. Buzogány h.1. 77.: 12-14 cm Fa nyélbe erősített kőpenge.8.7.: 43 cm sz. oldalán kör minta.2. Northern Territory .: 43 cm sz.1.9- 77. Northern Territory Csurunga h.: 7 cm h.1. Csurunga h.5 cm sz. 77.3. két vége he­ gyesre faragva.6. 77. Northern Territory Kőbalta h. egyik oldalán vésett motívumok.: 24 cm v. Northern Territory 77.: 7 cm Fából készült. Northern Territory Őrlő ko sz.77.: 45 cm sz.: 14 cm Lapos.: 61 cm sz.10. Egyik végén hajfonat.: 31. Northern Territory Hajítófa h. 77.: 12 cm Fából faragott.1.1. Northern Territory Kőbalta h.: 5 cm Fából készült.: 53 cm sz. vésett minták­ kal díszített. 77.: 13 cm Fából készült. Northern Territory Hajítófa h.1.: 15 cm v: 4 cm Fából faragott. sima oldalú kő.1.1.: 14 cm Fa nyélbe erősített kőpenge. díszítetlen.8.1.4.

77.15.3 cm Keményfából faragott. bekarcolt mintával díszítve.: 13 cm Puhafa.: 71 cm sz.14.: 21 cm Keményfából faragott.: 24. Pajzs h. vörösre színezett.: 75 cm sz. bekarcolt mintával díszítve. .: 22 cm Puhafából.: 97 cm á.9. Henge­ res testű.5 cm Hegyes csont.1.: 17.18. Northern Territory 77.19.17. Buzogány h. Henge­ res testű.fehér festéssel díszítve. Northern Territory 77.1. Northern Territory 77.: 78 cm sz.Tárolóedény h. 77.5 cm Keményfából faragott.: 104 cm sz.13. Pajzs h.: 72 cm sz.16.1.: 4. fe­ hér festéssel díszítve. vörös alapon sárga . egyik végén hegyes.1. Northern Territory 77.1. Northern Territory 77.1.14. egyik végén zsineg.1. Northern Territory 77. Pajzs h.: 8 cm v.: 26 cm Puhafából. Tárolóedény h. Northern Territory 77. vörös alapon sár­ ga . Rámutató pálca h.1.1.fehér festéssel díszítve.

2 cm sz.: 38 cm Keményfából faragott.29.: 5.23.: 10.28.21.: 18.: 12.1.26.1.8 cm sz. Követpálca h. Kagylólap h. Kagylólap h. Northern Territory 77.: 26 cm Puhafából.8 cm Kagylólap. egyik végén beégetett mintás. . Tárolóedény h. belső felén karcolt okkerrel bedörzsölt mintával. Northern Territory 77. Northern Territory 77. Northern Territory 77. Követpálca h. Kagylólap h.3 cm sz.1.1. Northern Territory 77.7 cm Kagylólap.16.1.: 28 cm Puhafából faragott.1.: 37 cm Keményfából faragott.1 cm sz.6 cm Díszítetlen okkerrel félig be­ vont. vörös alapon sárga .1.1.: 78 cm sz.fehér festéssel díszítve.1.24. belső felén karcolt mintával.: 4 cm Mindkét felén karcolt mintás.: 13.27.: 17. Northern Territory 77.77. Northern Territory 77. Northern Territory 77. Fakés h. egyik végén beégetett mintás. Kagylólap h.20.: 8.

: 76 cm sz. Bumeráng h.: 12 cm Keményfából készült. Vörösre festett. Vörösre festett.: 4.: 68 cm sz.1. Bumeráng h.37.5 cm Keményfából készült.34.1. Northern Territory 77. Bumeráng h. egyik oldalán fehér mintás.: 70 cm sz. Bumeráng h. Vörösre festett.32.33. sárga mintás. beégetett mintával.1. Northern Territory 77. Bumeráng h. Vörös alapon fehér festés és csíkozás díszíti.31.: 81 cm sz.: 10 cm Keményfából készült. Pajzs h.17. Díszítetlen. Northern Territory 77. kemény fából készült. Northern Territory 77.1.: 73 sz. Bumeráng h. Northern Territory 77.: 72 cm sz. .: 22.: 11 cm Keményfából készült. fehér mintás.: 14 cm Festetlen.: 13 cm Keményfából készült. Northern Territory 77.30.1.: 59 cm sz.77. Northern Territory 77.1. sárga és fehér mintás.1. Vörösre festett.1.35.3 cm Puhafából készült.

Hajítófa h. sárga .5 cm sz.77. Hajítófa h. vörös alapon fehér és sárga mintás.1. Dárdahajító h.: 64 cm sz.43. 77.41.40.:2.: 74 cm sz. Northern Territory 77.38. fehér mintás. Northern Territory 77.: 28 cm Vörösre festett keményfa.: 70 cm sz. Northern Territory 77.: 79cm sz.30.: 10 cm Keményfából készült.fehér mintás.Bumeráng h.:68 cm sz.44. Northern Territory 77.1.: 76 cm Puhafa lap. Bumeráng h. Bumeráng h.1. Northern Territory .: 82. Vörösre festett.42.3 cm Puhafa lap. Sárga és fehér festéssel díszítve. Sárga és fehér festéssel díszített.1. Vörösre festett.1.1.: 12 cm Keményfából készült. Northern Territory 77. fehér festéssel díszítve.1.: 12cm Keményfából készült. Dárdahajító h. Northern Territory 77.5-5.1.: 29 cm Vörösre színezett keményfa. vörös alapon fehér és sárga mintás.39.

1. egyik végén hánccsal felerősített pöcök.49.51. Tartóedény h.38. Northern Territory Kígyóalak h. 77. lapos ke­ ményfa. Northern Territory .2. 77.: 85 cm Hullámvonal alakú.1. 77.: 28 cm Növényi anyag.: 210 cm Keményfából készült.1. 77. lapos ke­ ményfa.: 191 cm Keményfa bot. Kötöző anyag h. vörös ala­ pon beégetett motívumokkal díszített.1. Northern Territory 77.51.1.1. hegyes végű.1. Northern Territory Dárda h. Northern Territory Dárdahajító h.47.48.: 26 cm Növényi anyag. Northern Territory Kígyóalak h.: 76 cm Hullámvonal alakú.46.: 16 cm Puhafából készült. Kötöző anyag h.77. 77. Northern Territory 77.45.1.1.: 45 cm sz.

42.1.: 26 cm Növényi anyag.: I65 cm Növényi anyag. Northern Territory 77.51.Kötöző anyag h.: 26 cm Növényi anyag.51.:49 cm Növényi anyag.: 97 cm Növényi anyag. Northern Territory 77.8. Northern Territory 77.10.40. 77. Kötöző anyag h.1.1.: 28 cm Növényi anyag. Northern Territory 77.51.Kötöző anyag h.7. 77.Kötöző anyag h.5.1. Northern Territory 77.51.II.: 28 cm Növényi anyag.6. 50 .77. Kötöző anyag h. Kötöző anyag h.1.51.4.1.41.1. Northern Territory 77. Kötöző anyag h. Northern Territory 77.1.I.9.Kötöző anyag h.: 52 cm Növényi anyag.1.51-3. Northern Territory 77.: 135 cm Növényi anyag.5I.I.1.51. Northern Territory 77. Kötöző anyag h.51.

1.I3.Kötöző anyag h.1.43.52.: 137 cm Növényi anyag.1.44. Kötöző anyag h.1. Northern Territory 77.: 32 cm Növényi anyag. 51 .3.: 26 cm Növényi anyag.43.I.1.1. Northern Territory 77.: 62x27 cm Növényi anyag.52.: 115x33 cm Növényi anyag. Kötöző anyag h. Northern Territory 77.1. Kötöző anyag h.1.52. 77. Northern Territory 77. Northern Territory 77. Northern Territory 77.5I. Northern Territory 77.4.1.2.12.52. Kötöző anyag h. 77. Kötöző anyag h.52.: 52x21 cm Növényi anyag. Northern Territory 77. Kötöző anyag h.52. Northern Territory 77.51.52.1.1.77.6.: 28 cm Növényi anyag.: 16 cm Növényi anyag.: 124 cm Növényi anyag.1. Kötöző anyag h.7.5. Kötöző anyag h.

77.9 cm Díszítetlen kagylólap.: 15. Papucsok (2 db) h.2.2. 77.: 54 cm sz. 77. haj­ jal összeerősített vékonytalpú papucs.55.6 cm sz.5 cm sz.: 63.1. Northern Territory Pajzs h. domború lapján geometrikus díszítés­ sel.62.55. 52 . Northern Territory Tűzfurész h.1. haj­ jal összeerősített vékonytalpú papucs. Northern Territory 77.: 9. szőrrel. Gyöngyházlap h. Northern Territory 77. zsineggel erősített csiszolt kőpenge.1.3 cm sz. szőrrel.46.1.61.77.: 22.: 5 cm penge sz.2.1.: 15 cm Madártollakkal.1.: 32 cm sz.1.: 14 cm Madártollakkal. Northern Territory 87.: 29.55. 77.2.: 10 cm Keményfa nyélbe gyantával.1.: 9 cm Puhafából faragott.3 cm Puhafából készült. Papucsok (2 db) h. Northern Territory Kőbalta h.1. okker­ nyomokkal. vörös ala­ pon fehér mintás.: 32 cm sz.

Northern Territory Csurunga h.3.: 5.8. 77.62. végei hegyesre faragva. Pajzs h. vé­ sett vonalakkal díszítve. egyik oldalán bevésett csíkkal dí­ szített. Northern Territory Követpálca h.: 21 cm Veresre színezett puhafa.2.2.77.: 65 cm Vörösre színezett keményfa.7.2. 77. díszí­ tetlen.2. Northern Territory Követpálca h.1.: 67 cm Keményfából készült. vé­ sett vonalakkal díszítve. Northern Territory Bumeráng h.6. 77. Northern Territory Bumeráng h. 77.9.5.: 20 cm sz.: 12 cm Keményfából készült.2.: 18 cm Veresre színezett puhafa. bekarcolt mintákkal.4.2. díszí­ tetlen. 77. 77. Northern Territory Buzogány h.2.: 70 cm Keményfából készült.3 cm Hosszúkás alakú szürke kő­ lap. .: 70 cm sz. Northern Territory 77.

: 16 cm sz. Northern Territory 77.16.5 cm m.: 9 cm Egyik lapja simára csiszolt.2.: 12 cm m.: 11. Kőeszköz h.4 cm Szürke kőlap.13. Kőeszköz h. Kőeszköz h. Northern Territory 77.1.2.2.77.: 10. Northern Territory 77. Northern Territory 77.1 cm Szürke kőlap.11.2. Kőeszköz h.15.7 cm sz.: 17. Kőeszköz h.5 cm sz.2.: 8.2.: 2 cm Simára csiszolt.4 cm Szürke kőlap.: 16 cm sz. Northern Territory 77.2.: 12 cm m. felületén karco­ lásokkal díszítve. Kőeszköz h.7 cm Okkerrel vörösre színezett.5 cm sz.: 12. karcolt felületű kőlap.2. Kőeszköz h. Northern Territory 77.12.: 20.10. 77. felületén kar­ colásokkal díszítve.: 22. felületén kar­ colásokkal díszítve.: 2.: 3 cm Simára csiszolt.14. Northern Territory .

20.77.: 11 cm sz. 77.4 cm Hegyes végű csont. Gyöngyházlap h.2. végén zsineg. Gyöngyházlap h.5.9 cm sz.3.3.18. Northern Territory 78.2.4.: 11. Northern Territory Kés h. Northern Territory 77.17.: 21.: 15.19. Northern Territory 77. Northern Territory 77.: 4 cm Puhafa nyélbe gyantával be­ erősített pattintott kőpenge.: 14.2. 78.2.: 5 cm Puhafa nyélbe gyantával beerősített pattintott kőpenge.2. végén zsineg.4 cm sz. Rámutató pálca h. Northern Territory 77. Kés h.: 18 cm sz.2.2.21. Rámutató pálca h.: 19.6 cm Díszítetlen kagylólap.2. egyik végén szőrzsineg.5 cm Törött végű hegyes csont.3- .: 17 cm Hegyes végű csont. Northern Territory 77. belső felén ok­ kerrel bedörzsölt bekarcolt motívum.: 13 cm Kagylólap. Rámutatópálca h.

3.7.1. Kőeszköz h. Northern Territory 79-1.10.: 65 cm sz.: 7 cm Vörössel színezett.11.: 58 cm kő sz. vörös alapon fe­ hér festés. 79-1. 79.: 54 cm penge h.12.: 10 cm Keményfából faragott.1.: 7 cm Fanyélbe erősített kőpenge.3. Northern Territory 79.: 31 cm Kéreglapon.: 16 cm sz.: 6 cm Fanyélbe erősített hegyes kő­ penge.78. 79.: 45 cm kő sz. Northern Territory Kéregfestmény h.: 5 cm Puhafa nyélbe gyantával beerősített pattintott kőpenge.: 7 cm Fanyélbe erősített kőpenge. Northern Territory Kéregfestmény h. Northern Territory 79-1. Northern Territory 56 . Marokkő h.6. 79.9.: 65 cm sz. 78.6.: 31 cm Kéreglapon. vörös alapon fe­ hér festés. Northern Territory Kőbalta h. Ásóbot h.1.6.: 20 cm sz.: 44 cm kő á.1.8. végébe pattintott kőpengét erősítettek. Northern Territory Kőbalta h. Kés h.

: 56 cm penge h. Northern Territory 79.1. fe­ hér csíkokkal díszítve. Hajítófa h.5 cm Barna alapon geometriai minták.: 23 cm sz. Asóbot h.: 13 cm Keményfából faragott.: 16 cm Barna alapon geometriai minták.: 10 cm v. Northern Territory 79.: 58 cm Barnára festett puhafa.: 6.1.1.: 25 cm sz. Hajítófa h. Northern Territory 79.13.79-1.Kéregfestmény h. Kéregfestmény h. Northern Territory 79.1. végébe pattintott kőpengét erősítettek. 79 • 1 • 18.: 45 cm Puhafa.: 16.1.14. Northern Territory 87.15.3 cm Bazalt.: 46 cm Mindkét végén hegyes.16. ke­ ményfa közepén növényi ros­ tok.7.2.: 20 cm sz. Baltapenge h. vörösre színezve. Northern Territory 79-1 19. Hajítófa h. Northern Territory .

4 cm Éle csiszolt.: 4.6 cm sz.5 cm sz.5 cm sz. Northern Territory Baltapenge h.5 cm Éle csiszolt.: 10.1. Baltapenge h.1.: 15.5 cm v.: 14.4.9- 87. 87.: 2.: 5.11.7.: 6. lapos gránit. Northern Territory 87.1.1.1. piros okker bo­ rítja.8 cm sz.1.: 12. Northern Territory . 87.3 cm Ovális alakú.5.: 11.: 13.: 9 cm v. Northern Territory Baltapenge h. durván meg­ munkált.3. Baltapenge h.9 cm sz.: 10.: 3.87.1.1 cm sz. piros okker borítja.9 cm v. Baltapenge h.: 12. okker borítja.2 cm sz.: 5.5 cm v.1.5 cm v. hengeres. Northern Territory Baltapenge h. Northern Territory Baltapenge h.6 cm Hosszúkás. 87.4 cm Ovális.: 11 cm v. okker borítja. Northern Territory 87.7 cm Csiszolt élű.: 3.: 6.: 10. 87.3 cm Lencse alakú.: 8.: 3.13.57.2 cm v.

: 9.1. 59 .7 cm v. Northern Territory 87.2 cm Éle csiszolt.: 4.5 cm v.9 cm v.: 10.1.: 13 cm v.: 3.20.: 3 cm Lencse alakú.1. Baltapenge h.6 cm Durván megmunkált bazalt.5 cm sz.22.8 cm Ovális alakú.17.1.15. Northern Territory 87.: 7.: 8. Northern Territory 87.5 cm sz. felületén okker­ nyomok. Northern Territory 87.1.61.7 cm sz. Baltapenge h. gyanta foglalt nyomai a felületén. Baltapenge h. Northern Territory 87.8 cm Kő éle csiszolt.4 cm Lapos ovális alakú.16.: 3.: 12.8 cm v.1.: 10. Baltapenge h. gyantafoglalat maradványa a felületen.7 cm sz.: 9.: 7. Baltapenge h.: 13.5 cm sz.23.1 cm v.: 2. Northern Territory 87. Baltapenge h.: 9.: 3.1. okkerrel borítva.3 cm sz.87. felületén gyanta és okker nyomok.: 16.

1. Northern Territory 87.: 12.5 cm v.: 11.: 10. Northern Territory 87.8 cm Vörös kvarcit. Baltapenge h.1.: 3.28. . Northern Territory 87. Kőeszköz h.: 8.30.1.4 cm v.: 2. Baltapenge h.1. Northern Territory 87.2 cm sz. felületén okker nyomaival.: 10.: 8.: 11 cm sz. Kőeszköz-töredék h.5 cm sz.: 5. Marokkő h.3 cm Sötétszürke.86.: 12 cm v.: 4.24. Kőeszköz h.: 9.1. tö­ rött.5 cm sz.: 3. Kőeszköz h.5 cm sz.9 cm Háromszög alakú. törött. Northern Territory 87.: 13 cm sz.37.7 cm Ovális.: 11 cm v.2 cm v.7 cm sz. pattintott vágó éllel.7 cm Eredetileg lencse alakú.1 cm Ovális alakú.1.: 6 cm v.: 10. Northern Territory 87.: 6. pattintott.1.6 cm v. lencse alakú okkerrel festve.38.33.1.: 3.87.35.: 3.6 cm Northern Territory 87.

: 11.5 cm v.: 16 cm sz.1.: 8 cm v.: 76. díszítet­ len.1.4 cm Háromszög alakú. élein retusált.: 4.1.: 13. Northern Territory 87.5 cm m. felületén karcolások.: 2.48. Northern Territory 87.5 cm v.: 10 cm Hengeres testű.: 9 cm sz. Kőpenge h. hengeres.: 13.1.: 5. élein retu­ sált.6 cm Ovális alakú.6 cm Keményfából faragott.3 cm sz. Kőeszköz h.6 cm sz. Northern Territory 87. .1.: 18. Kőeszköz h. Northern Territory 87.50.87.39.: 20.: 84. Codamon h.: 6.: 9.1. Northern Territory 87.1.: 12 cm v.: 2. Northern Territory 87.51. Codamon h.7 cm Felületén okkernyomok.42. Kőeszköz h.3 cm m.87.8 cm Sárgás pala-tábla.3 cm sz.46.2 cm sz. külső felén beégetett hullámvonalas minta.

1.: 24 cm m.: 72 cm sz. . külső felén hosszanti csíkozás nyo­ ma.1.5 cm Puhafából faragott.1. lapos dí­ szítetlen.1.: 74 cm sz.: 69.: 8. Northern Territory 87.: 24.1.1. Codamon h. Codamon h.: 10 cm Babfából faragott.: 20 cm m. hosszanti csíkozással és piros festéssel díszített.52.54.4 cm m. hosszanti csíkozással és piros festéssel díszített.87.5 cm sz.53.5 cm Babfából faragott.: 11 cm Eredetileg pajzs volt. kívül-belül hosszanti csíkkal díszítve.: 7.: 25 cm m.57. Northern Territory 87.: 22.88. Northern Territory 87. hosszanti csíkozással és piros festéssel díszített.1.5 cm sz.: 7 cm Babfából faragott.2 cm sz. Punnu h. Codamon h.55.56.: 25 cm m. Northern Territory 87.: 59 cm sz. Punnu h.: 9 cm Puhafából faragott.5 cm m. h. Punnu.: 75. Northern Territory 87.: 58. Northern Territory 87.

: 23. Northern Territory 87.: 21 cm m.1.62. Northern Territory 87. Northern Territory 87.: 70. Codamon h.1. Northern Territory 87. Northern Territory 87.6 cm sz. díszítetlen.: 69.5 cm m.63.7 cm Puhafából faragott.: 10 cm Puhafából faragott. okkerrel díszített kívül-belül.58. díszítetlen.1.: 12 cm Puhafából faragott.: 19. Kumuna h.: 49.: 21.60. Kumuna h.3 cm m. pirosra festett alapon sárga-fehér pettyes geometrikus minta. Kumuna h. .: 52.2 cm Puhafából faragott.90.61.: 5.2 cm sz.: 22.: 66 cm sz.1.1.87.: 9 cm Eredetileg pajzs volt.6 cm sz. piros alapon fekete és fehér geo­ metrikus minta. külső fe­ lén fehér geometrikus minták. Külső felén sávos faragás.5 cm sz.5 cm sz.59.3 cm m.1. Northern Territory 87.: 18.: 9.1.: 51.Punnu h.2 cm m.: 4 cm Puhafából faragott.5 cm m. Kumuna h.

1 cm Keményfából faragott.1.: 5.8 cm m. Kumuna h. belső fe­ lén piros alapon fehér-sárga minta. Northern Territory 87. Northern Territory 87.8 cm sz.66.69.7 cm Keményfából faragott.: 4 cm Fakéregből kivágva. díszítet­ len.5 cm sz.1.: 11.: 8.3 cm Keményfából faragott.65.: 19.: 5 cm Keményfából kivájt. Northern Territory 87. Kumuna h.64. Northern Territory 87.6 cm m.87.: 11.3 cm sz.: 20 cm m.1. Külső oldalán beégetett hullámvonalas díszítés.: 56.: 18.7 cm m.5 cm sz. ovális ala­ kú. díszítet­ len.62. díszítetlen. 87.: 28.1.: 64.1.1.1.68. Northern Territory 87.94. Northern Territory 87.: 50.67. Kumuna h.: 54 cm sz. Kumuna h.3 cm m. . díszítet­ len.2 cm sz. Kumuna h.: 16 cm m.: 18. Kumuna h.1.: 8 cm Puhafából faragott.: 7.

Kumuna h.7 cm sz.: 4.9 cm sz. Vudin h. Northern Territory 87.: 10 cm m. ovális ala­ kú.: 4.72.73.3 cm sz. piros fes­ tés. Kumuna h.87.: 21.: 15.: 3.1. Ásóbot h. Külsején hosszanti csíkozás. Kumuna h.: 8 cm m.: 15. Northern Territory 87.1 cm Keményfából kivájt.71.: 8. két végén ki­ hegyezett. két végén ki­ hegyezett.2 cm m.7 cm á. Northern Territory 87.8 cm Keményfából kivájt.75.: 57.8 cm Keményfából kivájt. Külső oldalán beégetett hullámvonalas díszítés. ovális ala­ kú. Külső oldalán beégetett hullámvonalas díszítés. .70.1.: 18 cm Puhafából faragott. Külső oldalán beégetett hullámvonalas díszítés.74.1.: 84. Northern Territory 87.8 cm m.: 3.9 cm Hengeres testű.1.7 cm Hengeres testű. Northern Territory 87.1.1. Ásóbot h. Northern Territory 87.1.5 cm sz. ovális ala­ kú.: 4.: 16.: 100.3 cm á.112.

lapos.8 cm Hengeres testű. Northern Territory 87.80.1. levél alakú.: 83. Northern Territory 87.: 14.4 cm Puhafából faragott.2 cm á.1. Northern Territory 87. Ásóbot h. egyik végén fapecek.1. Northern Territory 87.1 cm Hengeres testű. Végei vörösre.78. Dárdahajító h.1 cm Puhafából faragott.82. Dárdahajító h. Northern Territory 87.1.6 cm Hengeres testű. Northern Territory 87. két végén ki­ hegyezett.110.: 94.1. két végén ki­ hegyezett.81.77.1.1 cm Hengeres testű. közepe feketé­ re festve.: 4.5 cm sz.4 cm sz.79.: 79 cm sz.1.: 86 cm 1: 3. végén fapecek.: 64. Ásóbot h.76.5 cm 1: 4.: 5. Dárdahajító h. lapos he­ gedűalakú. . Ásóbot h. két végén ki­ hegyezett. Northern Territory 87.1.: 96.87.: 98 cm 1: 4.: 3.5 cm Fából faragott.Ásóbot h. két végén ki­ hegyezett.

3 cm Keményfából faragott. Bumeráng h.8 cm sz.1. lapo.1.7 cm Lapos.: 6. L alakú.1. lapos.86. L alakú. Northern Territory 87.5 cm Lapos.83.87.: 76.99. . törött.1.: 4.: 6. Bumeráng h.1. Northern Territory 87. Northern Territory 87. Bumeráng h. Egyik oldalán hosszanti sávozással díszítve.: 64. okkerrel színezett.84. félkörívben hajló. Northern Territory 87.1.103. fél körívben hajló.Bumeráng h.89. Northern Territory 87. Bumeráng h.8 cm Keményfából faragott.: 67. Bumeráng h.5 cm sz.7 cm sz.: 5.1. Egyik oldalán vésett minta.: 71x27 cm sz.: 5. Dárdahajító h.87.5 cm sz. fehér festéssel díszített.5 cm Puhafából faragott.: 89 cm sz. félkörívben hajló.1.: 3.88. Northern Territory 87.: 78x26 cm sz.7 cm Lapos.6 cm Keményfából Készült.1.: 49.85. hajlott alakú. Northern Territory 87. 87.: 5.

: 77.93. lapos. Northern Territory 87.1.1.: 93 cm sz. ívelt lapos.: 6. Northern Territory 87. ívelt lapos.: 5.5 cm Keményfából faragott.1.95.96.: 5.91.94.: 77 cm sz. Northern Territory 87. Bumeráng h.: 79.1. ívelt lapos.5 cm sz.: 7.1. Northern Territory 87. .90.3 cm sz. Bumeráng h. ívelt pirosra festett.: 90. ívelt pirosra festett.128.7 cm Keményfából faragott.: 5. 87. Okkerrel színezett.92.5 cm sz.9 cm Keményfából faragott.1.9 cm Keményfából faragott.8 cm Keményfából faragott.Bumeráng h. Northern Territory 87. Northern Territory 87.87.1. Bumeráng h.1.7 cm sz.: 5. Bumeráng h. Bumeráng h.1.2 cm Keményfából faragott.: 76.140. ívelt lapos. Northern Territory 87. lapos. ívelt lapos.: 7 cm Keményfából faragott.8 cm sz. Bumeráng h.: 79.

Bumeráng h.8 cm Keményfából faragott.1. Bumeráng h. Bumeráng h. Egyik oldalán hosszanti sávos faragás. ívelt lapos. ívelt lapos.8 cm Keményfából faragott. alig ívelt lapos.: 92. Northern Territory 87.150.100. Northern Territory 87. ívelt lapos.: 63.1. Bumeráng h.: 6. Northern Territory 87. Northern Territory 87.: 76.1. Bumeráng h.1.1.101.98.5 cm sz.3 cm Keményfából faragott.: 5. Northern Territory 87.5 cm sz.: 75. lapos.: 7.: 80 cm sz.5 cm sz. ívelt lapos.3 cm Keményfából faragott.1.5 cm sz.87. Northern Territory 87.3 cm Keményfából faragott. Okkerrel színezett. Northern Territory 87.: 3. . 87. Bumeráng h. Egyik oldalán hosszanti csíkozás. Egyik oldalán hosszanti sávos faragás.1.103.1.: 73.102.: 73.143.5 cm Keményfából faragott.5 cm sz.1.1 cm Keményfából faragott.3 cm sz.: 5. ívelt. Bumeráng h. lapos.97.99.: 6.: 6. ívelt.

: 5. Bumeráng h.7 cm Keményfából faragott. Okkerrel színezett. Bumeráng h. lapos.: 74.6 cm sz.7 cm Keményfából faragott.104.108. lapos.7 cm Keményfából faragott.: 74.: 5.87.: 5.110. ívelt.: 5.3 cm sz.5 cm sz. Northern Territory 87. ívelt.106. Bumeráng h. lapos. lapos. Bumeráng h. Northern Territory 87.1. Bumeráng h.5 cm Keményfából faragott.: 5.107.105.: 5.1.1 cm sz. ívelt.9 cm sz.: 69.1. ívelt. ívelt.5 cm sz.109. Northern Territory 87. Northern Territory 87.: 76.5 cm Keményfából faragott.1.1. ívelt. . Bumeráng h. lapos.: 79.1.: 5.5 cm sz.: 81. Bumeráng h.1.153. lapos. ívelt. Northern Territory 87. lapos.5 cm Keményfából faragott. Northern Territory 87. Northern Territory 87.3 cm Keményfából faragott.1.: 78.

: 5.: 5.1.: 80.: 5 cm Keményfából faragott.3 cm sz. Northern Territory 87. lapos.3 cm Keményfából faragott. Northern Territory 87.: 5 cm Keményfából faragott.: 5.5 cm Keményfából faragott.1. Northern Territory 87. Piros festés borítja. lapos. ívelt.114.: 70. Egyik oldalán hosszanti csíkozás.1.: 74. Bumeráng h. Bumeráng h. Bumeráng h. Northern Territory 87.1.: 6. lapos.116.6 cm Keményfából faragott.: 5. Hosszában törött.1 cm sz. ívelt. lapos. lapos.112.2 cm Keményfából faragott.87.1.117.: 68. Northern Territory 87. ívelt. lapos. Bumeráng h. ívelt.111.9 cm sz.115.4 cm Keményfából faragott.113. Northern Territory 87.: 59 cm sz. ívelt pirosra festett.1.: 69.: 67. lapos.181. Bumeráng h. ívelt.1. . ívelt pirosra festett. Bumeráng h.5 cm sz. Northern Territory 87.1.9 cm sz. Törött.7 cm sz. Bumeráng h.

87. lapos.1 cm Keményfából faragott. Bumeráng h. lapos.: 6 cm Keményfából faragott. Bumeráng h. ívelt.1. Nothern Territory 87.1.119. Nothern Territory. Northern Territory 87. Bumeráng h. ívelt. ívelt.: 70. 72 .2 cm sz.118.124. ívelt. lapos.: 78. 79.: 73. Nothern Territory.: 5. Bumeráng h.5 cm sz. Nothern Territory.: 4.3 cm Keményfából faragott.1.87.6. Bumeráng h. lapos.: 6 cm Keményfából faragott.: 6 cm Keményfából faragott.1 cm Keményfából faragott.121. 87. Nothern Territory.8 cm sz.: 5.7 cm sz.1.123.: 65. 87.9 cm Keményfából faragott. pirosra festett.: 6.5 cm sz. Northern Territory 87.1.1.122. Bumeráng h.: 69. ívelt. Bumeráng h.1. lapos.: 87 cm sz. ívelt.1. lapos.120. Egyik vége törött. lapos. enyhén ívelt.: 75 cm sz.

Bumeráng h.: 24.2 cm Puhafából faragott.1.: 58.1. Northern Territory 87. Pirosra festett.5 cm Puhafából faragott. ívelt.5 cm á. Bumeráng h.128. Nothern Territory.125.: 5.: 69 cm sz.5 cm Keményfából faragott.5 cm sz.2 cm Keményfa nyélbe erősített vasreszelő. .1 x 3.: 59 cm á.126. ívelt. Vésőbot h. Northern Territory 87.: 68.130. Egyik oldalán fekete festett geometrikus jel.: 2.2. lapos.: 5 cm Keményfából faragott. Egyik felén sárga festett geometrikus minta. Nothern Territory. előlapján fe­ hér minta. 87.: 62.14.127. lapos. Pajzs h.: 68.1.129.1. 87. felületén rovátkolással díszített.7 cm Keményfa nyélbe gyantával erősített kőpenge. Northern Territory 87. Pajzs h.1.87. felületén rovátkolással díszített.1x3. Vésőbot h. Northern Territory 77. Pirosra festett.5 cm sz.5 cm sz. előlapján fehér minta.: 18.1.: 2.

131. Pajzs h.: 19 cm Puhafából faragott.1.: 21 cm Puhafából faragott.: 45 cm sz. Pajzs h.5 cm sz. Törött. Pirosra festett. Pajzs h.12. Előlapján hosszanti rovátkolás.1. Hosszanti rovátkákkal díszített.135.: 9 cm Keményfából faragott.1. Pirosra festett.: 67 cm sz.: 64.: 91 cm sz. fele elégett.: 24 cm Puhafából faragott. Pajzs h. Pirosra festett. előlapján fehér minta. Díszítet­ len.1. előlapján fehér minta.: 21 cm Puhafából faragott. előlapján fehér minta. Pajzs h.134. Northern Territory 87.2.1.1. Pajzs h.: 69 cm sz. Northern Territory 77.: 70. Pirosra festett.5 cm sz.1.: 19 cm Puhafából faragott. előlapján fehér minta. Northern Territory 87.: 8 cm Keményfából faragott. Northern Territory 87. Pajzs h.137.136.: 78.132.4 cm sz. Northern Territory 87. Northern Territory 87. .133.87. Northern Territory 87.

142. Pajzs h.: 7 cm Keményfából faragott. Northern Territory 87. Northern Territory 87. Díszí­ tetlen.: 79 cm sz.141.: 83 cm sz. Pajzs h.: 8 cm Keményfából faragott. Pirosra festett.3 cm sz. Pirosra festett.: 69 cm sz. Northern Territory 87. Northern Territory 87.: 15. Northern Territory 87. henge­ res testű.1. beége­ tett motívumokkal díszített. henge­ res testű.: 96. Northern Territory .1. Pajzs h.1.143. Kígyófigura h.8 cm Puhafából faragott.1. beégetett mintával díszítve.1. Pajzs h.: 13.: 99 cm sz.2 cm Keményfából faragott.: 62 cm sz.138. Pajzs h.: 9.5 cm Keményfából faragott.140.139.1.87.: 7. előlapján hosszanti rovátkák.6 cm Keményfából faragott. Bevésett M betűk az előlapján.

87. Zeneszerszám (2 db) h.1. Ásóbot h. Kőbalta nyéllel h. Zeneszerszám (2 db) h.: 11. két vé­ gén kihegyezve.: 3. 27.1. Northern Territory 87.2 ill.: 11 cm penge sz.: 56. Northern Territory 87.: 27.: 9 cm Keményfa nyélbe gyantával erősített kőpenge.: 26.1. 25.2 cm Keményfából faragott.8 cm á.147.4 cm Keményfából faragott.146.5 cm penge sz.149.5 cm penge h.1 ill.145.148.1 .1.: 5.: 96 cm á.1. végein kihegyezett botok.144.2 ill.: 62 cm penge h. Northern Territory . Kőbalta nyéllel h.: 4.1 cm á.: 9 cm Keményfa nyélbe gyantával erősített kőpenge.4. Northern Territory 87. végein kihegyezett botok.: 25.5 cm á.3 cm Keményfából faragott.1. 25. végein kihegyezett botok.5 cm Keményfából faragott. Zeneszerszám (2 db) h. Northern Territory 87. Northern Territory 87.: 2.

Northern Territory 87.2 cm Keményfából.1. Őrlőkő h. Bumeráng h. Hajítófa h.150.156.5 cm sz.1. Northern Territory 87.1 cm á. Northern Territory .: 27. Egyik oldalán hoszszanti mélyedés. Törött.151.: 3.1.5 cm Keményfából faragott.1.: 4 cm Sima vöröses homokkőlap. henge­ res testű végein kihegyezett bot.: 49 cm sz.1 cm á.: 52 cm sz. beégetett és fe­ hér mintákkal díszítve.: 44. Northern Territory 87.3 cm Sima vöröses homokkőlap. Northern Territory 87.: 70.1. Northern Territory 87. Northern Territory 87.154.3 cm Keményfából Készült stilizált madár alak.: 4. 27.: 53. beégetett mintával díszítve.152.153.: 19 cm v. Őrlőkő h.6 cm Keményfából faragott.: 3.155.4 cm Keményfából faragott. végein kihegyezett botok.1.: 26.1. végein kihegyezett bot.: 5.8 ill. Zeneszerszám h.87.: 35 cm v. Hajítófa h. Zeneszerszám (2 db) h.

: 4 cm Sima vöröses homokkőlap.1.: 32 cm sz.: 10.163.: 50.161. Dörzskő sz. Dörzskő sz. Őrlőkő h.1. Northern Territory 87. Dörzskő sz.5x10.: 2.5 cm v.8 cm v. egyik lapján bemélyedés.1. Northern Territory . Felső lapján két hosszanti mélyedés.8 cm Folyami kavics.3 cm v: 3.: 23 .: 2.: 31 cm sz.158.160.: 14x21 cm v. Oldalán két hosszanti bemé­ lyedés.: 9. Dörzskő sz.1. Őrlőkő h.: 2 cm Sima vöröses homokkőlap.: 4 cm Sima vöröses homokkőlap.159.3 cm sz.26 cm v.: 14x11.1.9 cm Folyami kavics.1. Northern Territory 87.2 cm Folyami kavics. Northern Territory 87.2 cm Folyami kavics. Northern Territory 87.162.1. Northern Territory 87. Őrlőkő h.157. Oldalai töröttek.6 cm v: 2.87.: 18 cm v. Northern Territory 87.: 24.5x10.

Dörzskő sz.: 7.1.9x17 cm v: 2. Dörzskő sz.: 2.6 cm Folyami kavics. Dörzskő sz.3.1.6x16 cm v.3x17 cm v.1.: 12.: 5 cm Folyami kavics.: 19.170.171. Dörzskő sz. Northern Territory 87.1. Northern Territory 87.1.164. Northern Territory 87.2 cm Folyami kavics. Northern Territory 78.166.7 cm v.169. Northern Territory 87.5 cm v: 5.6 cm Folyami kavics. Dörzskő sz.5 cm v.1x11 cm v.: 9x10. Dörzskő sz.: 5. Northern Territory 87.5.4 cm v.: 2. Northern Territory 87.1.3x10.165.: 8. .: 13x14.87.5 cm Folyami kavics.: 3.4 cm Folyami kavics.173. Northern Territory 87.1.3 cm Folyami kavics. Northern Territory 87.9 cm Folyami kavics. Dörzskő sz.5 cm Folyami kavics. Dörzskő sz.7 cm v: 2.175.: 7.1.: 2.: 7x8. Dörzskő sz.: 7.7x12.1.167.

: 121 cm Vajszínű alapon barnás-vörös festésű kéregszövet.: 4 cm Northern Territory POLINÉZIA 78. Tapa h.177.: 90 cm Vajszínű alapon barnás-vörös festésű kéregszövet.5 cm v. Gyanta h.1.1.87. Kőeszköz h. 78.180.4. Vatalele Island.: 13.2 cm sz.1.4. Vatalele Island.: 122 cm sz. Tapa h.2.: 6. .: 5 cm Northern Territory 87.: 183 cm sz.

dem Kanibalismus und der Kopfjägerei wurzelt ihre Kultur. aber aufgrund der großen Anzahl und der Unterschiede der lokalen Kulturen rechnet es als eigenständiges Terrain. ásóbotok­ kal végzett. földművelő­ állattartó. Ezekben a titkos férfi­ társaságokban. es gab assoziierte Stammesverbände mit beginnender Steuerleistung. an den Flüssen ergänzt d u r c h den Fischfang. égetéses-irtásos földművelés volt. é s á 1 durchgeführt mit geschliffenen Steingeräten. dias wichtigste Glied der Gesellschaft war die Sippe. Vallásukban az ősszellemek és a mitologikus hősök kul­ tusza uralkodik. Grundlage ihres Lebensunterhaltes war der Brandrodungsackerbau. Egy-egy nemzetség valamennyi tagja egyet­ len hosszúházban lakik. DIE BEWOHNER PAPUA-NEUGUINEAS Bewohner tropischer Wälder und der Meeresufer. Funktionierende Stammes­ organisationen bildeten sich nur höchst selten heraus. Új-Guinea ré­ sze Melanéziának. Neuguinea ist ein Teil Melanesiens. a társa­ dalom legfontosabb egysége a nemzetség. a kultúrájuk újkőkori típusú. kan­ nibalizmussal és fejvadászattal kapcsola­ tos kultuszokban gyökerezik művészetük. sie nutzen geschliffene Steinund Knochenwerkzeuge. i 81 . de lokális kultúráinak nagy száma és változatossága miatt. ihre Kultur ist neusteinzeitlichen Typs. Im Kult der Männergeheimbünde. kü­ lönálló térségnek számít. csiszolt kő. avatási szertartásokkal. In ihren Glauben herrschen die Ahnengeister und der Kult mythologischer Helden vor. AckerbauernViehzüchter.PÁPUA ÚJ-GUINEA ÚJ-GUINEAI BENNSZÜLÖTTEK Trópusi erdők és tengerpartok lakói. fleischliche Nahrung bot überwiegend das Schwein. Grabstöcken.és csonteszközöket használtak. Működő törzsi szervezet csak elvétve alakult ki. der Aufhahmerituale. Hauptsächlich Knollengewächse wurden angebaut. a vizek mentén halászattal kiegé­ szülve. A létfenntartás alapja csiszolt kőeszközökkel. Főként gumós növényeket ter­ mesztettek s a hústáplálék nagy részét a sertés adta. A lakosság falvakban vagy elszórt településeken él. kezdetleges adózással társult törzsi szervezeteik voltak. Alle Mitglieder einer Sippe leben in einem Langhaus. Die Bewohner lebten in Dörfern oder verstreuten Siedlungen.

3 86. agyarral.: 38 cm h.: 63 cm Lopótök szárból készült. Mt-Hagen. 82. 82. Kagylókarperec á.3. Kagylódísz csigák h. Morobe prov.: 83 cm Pálmalevél csíkokból össze­ varrva.1.: 24-37 cm Szágópálma rostból készült. 89.4 cm Kagylóból készült.: 3.: 13 cm Nádcsíkokból font.2.: 17.1.82. 89. Morobe prov.2.1.Alvógyékény h.2.: 7.pénz penge h.1.1.2.1. 82. Kőbalta . .2.19.8-9 cm Három darab rostzsineggel összefűzött csiga.1.: 37. Csirkeszállító kosár m.3 cm k.1. 82. 82.2.1.5 cm á. Melldísz h. 82.4 cm sz. West Sepik Prov.1.: 5. 82.2. fedeles. Mt-Hagen.: 198 cm sz. Fűszoknya á.: 11.20.: 56 cm Kókuszrost zsinegre felfűzött csigák. Penisz védő á.1 cm Csiszolt kőpenge.1. tapa fonattal és állatszőrrel.

Tökedény m.AFRIKA 86.2. 83 .2.1. 89.1. 82.: 11.2.: 11 cm Lopótök. beégetett fekete geometrikus mintákkal díszítve.1. Kelet-Afrika.5 cm á.: 17. Kerámia fej h.5 cm Festetlen kerámia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful