KULTÚRÁK

KUNY DOMOKOS MÚZEUM GYŰJTEMÉNYEI

5.

KULTÚRÁK JELZÉSEI
A tatai Kuny Domokos Múzeum Gyűjteményei 5.

SIGNALE DER KULTUREN
Die. Sammlungen des Kuny Domokos Museums zu Tata 5.

: Ölveczky Gábor ISBN 963 7110 29 1 ISSN 1219 6207 Készült: Sollers Kft. Fülöp Éva A katalógust írta: Kemecsi Lajos Fordította: Sauerbrei Klaus Fényképezte: Mohainé Varga Edit Katalógusterv. Sponsoren des Katalogs Nemzeti Kulturális Alap Tata Város Önkormányzata Kulturális Alap Sollers Nyomda A sorozatot szerkeszti: Dr.) . Tata 1998 Redakteur der Reihe: Dr.95. Éva Fülöp Katalogtext: Lajos Kemecsi Übersetzung: Klaus Sauerbrei Fotos: Edit Varga Mohai Kataloggestaltung: Gábor Ölveczky ISBN 963 7110 29 1 ISSN 1219 6207 Druck: Sollers GmbH A címlapon szamuráj álarc (69-1.A katalógus a Nemzeti Kulturális Alap Tata Város Önkormányzata Kulturális Alap Sollers Nyomda támogatásával készült.

y .

A múzeumnak ez a gyűjte­ ménye lényegében ismeretlen a látogatók előtt.és közel-keleti. als Vermächtnis oder Geschenk in die Sammlung. Sie gelangten durch Bürger. hogy a megmentésre váró tárgyak állapotára is felhívja a figyelmet.mellett rendelkezik egy jellegzetes tárgyegyüttessel: az etnológiai vagy más néven nemzetközi néprajzi gyűj­ teménnyel. Sajnálatos módon a gyűjteményben őr­ zött tárgyak túlnyomó része sürgős resta­ urálásra szorul. hogy a magyarországi vidéki múzeu­ mok között nem mindennapos. A gyűjteményi katalógus fel kíván­ ja hívni a figyelmet a tatai polgárok tudománypártoló tevékenységére. illetve ausztráliai anyaggal rendelkezik.A GYŰJTEMÉNY BEMUTATÁSA: A tatai Kuny Domokos Múzeum általáno­ san ismert és rendszeresen kiállításokon. Der S a m m l u n g s k a t a l o g m ö c h t e die Aufmerksamkeit auf die Tätigkeit der Freunde der Wissenschaft unter den Tataer Bürgern bzw. daß das Museum derzeit über ein reiches fern. Juszkó Béla és Pintér László tevékenységének köszönhe­ tő. Boglár Lajos. Die Bedeutung dieser S a m m l u n g ist a u c h dadurch wahrzunehmen. die in der Stadt einstmals lebten bzw. Béla Juszkó und László Pintér ist es zu verdanken. Volkskunde . Bildende Kunst und Kunstgewerbe. A két kiemelkedő adományozó. Geschichte. képző. illetve a gyűjtemény tudományos értékeire. daß die Sammlung jetzt über interessantes Material aus Gebieten von fünf Kontinenten verfügt. hogy ér­ tékelhető etnológiai anyaggal rendelkez­ nének. La­ jos Boglár. A tatai ajándékozók mellett a hazai etnológia kutatói közül Bodrogi Tibor. történet. A kiadványnak az is célja. A kata­ lógus a gyűjtemény tárgyait földrajzi meg­ oszlásban s azon belül a leltári számok VORSTELLUNG DER SAMMLUNG: Neben der allgemein bekannten und regelmäßig in Ausstellungen und Publikationen auftauchenden Sammlung des Kuny Domokos Museums Archäologie. Sárkány Mihály és mások jóvoltából mára a gyűjtemény öt kontinens terüle­ téről származó értékes anyaggal rendel­ kezik. Ein bedeutender Teil der in den Besitz des Museums gelangten Objekte ist unmittelbar mit Tata verbunden.verfügt es über ein bedeutendes Objektensemble: die ethnologische oder mit anderem Namen internationale völkerkundliche Sammlung.és iparművé­ szet. A tárgycsoport jelentőségét érzékel­ teti. Mihály Sár­ kány und den Gefälligkeiten anderer zu verdanken. illet­ ve élő polgárok hagyatékaként vagy aján­ dékaként került a gyűjteménybe. . daß sie über Schätzenwertes ethnologisches Material verfügen. Neben den Tataer Donatoren ist es unter den heimischen Forschern Tibor Bodrogi. den wissenschaftlichen Wert der Sammlung lenken. A múzeum állományába került tárgyak jelentős része közvetlenül kötő­ dik Tatához. Gábor Vargyas. kiadványokban bemutatott gyűjteményei régészet. daß es bei den ungarischen Museen außerhalb der Hauptstadt im allgemeinen nicht so ist. Der Tätigkeit der beiden herausragenden Donatoren.und nahöstliches bzw. A városban egykor élt. néprajz . noch in unseren Tagen hier leben. Vargyas Gá­ bor. australisches Material verfügt. hogy jelenleg a múzeum gazdag tá­ vol.

A tárgyleírások a hagyo­ mányos múzeumi adatokat rögzítik: lel­ tári szám. den Herkunftsort.sorrendjében tartalmazza. der im Inventarverzeichnis befindliche Name. Die Objektbeschreibungen fixieren die traditionellen musealen Daten: Inventarnummer. származási hely. Leider benötigt der überwiegende Teil der in dieser Sammlung bewahrten Gegenstände dringend eine Restaurierung. Der Katalog enthält die Objekte der Sammlung nach ihrer geographischen Verteilung und innerhalb dessen in Reihenfolge ihrer Inventarnummer. A tárgyleírásokat a gyűj­ teményből kiválasztott tárgyak fényképei illusztrálják. Rövidítések: á fá fh h m sz szá v átmérő fenékátmérő fenékhosszúság hosszúság magasság szélesség szájátmérő vastagság 6 . Ein Ziel dieser Publikation besteht darin. Minden nagyobb egység előtt rövid összefoglalás mutatja be a tárgyak által felidézett kultúrák jellegzetességeit. Die Objektbeschreibungen dieser Sammlung sind durch Fotos illustriert. die Aufmerksamkeit auf den Zustand der auf ihre Rettung wartenden Gegenstände zu lenken. charakteristische Maße. anyag és technika. Vor jeder größeren Einheit zeigt eine kurze Zusammenfassung die kulturellen Spezifika dieser Objekte. a leltárkönyvben szereplő név. jellemző méretek.

Das Türkentum in Anatolien und auf dem Balkan Der überwiegende Teil der Bevölkerung in der Türkei beschäftigt sich mit der Arbeit in der Landwirtschaft. hatékony fegyve­ reik és a ló segítségével időnként óriási területeket hódítottak meg.Juszkó Béla Közel-Keleti utazásain gyűjtött . . míg a Fekete­ tenger partvidékén a kukorica és a do­ hány mellett az erdőgazdálkodás a jel­ lemző. A különböző földrajzi és gazdasági kö­ rülmények folytán a mediterrán terüle­ ten gabonafajták mellett délszaki növé­ nyeket is termesztenek. wirksamen Waffen und ihren Pferden zeitweise riesige Gebiete eroberten. Die in der Sammlung befindlichen . mikor a pásztorkodó népek haditechnikájuk. Sie weisen auf die historische Epoche hin. A gyűjteményben lévő .ÁZSIA Közel-Kelet (Törökország) Az anatóliai és balkáni törökség Törökországban a lakosság túlnyomó ré­ sze mezőgazdasági munkával foglalkozik. neben der Forstbewirtschaftung ist in den Ufergebieten des Schwarzen Meeres auch Mais u n d Tabak charakteristisch.Gegenstände sind Andenken an die Kultur der hier lebenden Hirtenvölker.tár­ gyak az itt élt pásztorkodó népek kultú­ rájának emlékei. S utalnak arra a törté­ nelmi időszakra.und Ostanatolien spielt die Viehzucht die wichtigste Rolle. Közép. Durch die unterschiedlichen geographischen und wirtschaftlichen Umstände werden in den m e d i t e r r a n e n Gebieten neben Getreidesorten auch südländische Pflanzen angebaut.auf der Nahostreise Béla Juszkós gesammelten .és Kelet-Anatóliában az állattenyésztés játszotta a legfontosabb szerepet. In Mittel. als die Hirtenvölker mit Hilfe ihrer Kriegstechnik.

: 22. vörös .8. 69.: 6. Facipő h.1.2 cm m.3 cm szá. 69.8 cm m.1.6.6.: 6 cm fá.2 cm szá. vörös . Törökország .: 9.10. gyöngyház be­ rakással.10. 69.: 4.9 cm Kerámia.1.: 26 cm m.1. 69.: 5. Kávéscsésze aljjal m.4 cm Kerámia.6 cm Fából készült.: 6 cm Fából készült. 69.1.1.: 17.7.5 cm Fából készült. 69.: 24.: 5 cm Fából készült. gyöngyház be­ rakással.fekete fes­ téssel. gyöngyház be­ rakással.2. aranyozással díszítve.: 19. Törökország Facipő (2 db) h.1.4 cm Fából készült.8. Törökország Facipő (2 db) h.: 9.: 4. talpain szegek.1. Törökország Kávéscsésze aljjal m. Törökország 69. aranyozással díszítve.7 cm m : 3.69. Törökország Facipő (2 db) h.8 cm m. 69.: 4.1.1.fekete fes­ téssel. bőr pánttal. Törökország Facipő (2 db) h. 69.9 cm fá.9.1.

: 21. Közel-Kelet 69.1.5 cm Bronz.11.: 25 cm Bronzból készült. áttört díszí­ téssel.17.: 8 cm Üvegberakással és festéssel dí­ szített. Facipő ( 2 db ) h.2 cm m.20.: 17.2 cm Fából faragott. gyöngyház be­ rakással.1.4 cm sz.1. Közel-Kelet 69.: 25.6 cm Fából készült. bőr fogantyúval.1.16.6 cm Fából készült.1. Korán-tartó h.12.69. gyöngyház be­ rakással díszített.14.14. Pajzs 1: 28. Mecsetlámpa á. .21. Lőporszaru á.7 cm m.: 9.17.1 cm h.1.3 cm Festett réz. Ládika h. Közel-Kelet 69.: 35.: 14. Mecsetlámpa á. Perzsia 69. Közel-Kelet 69. Törökország 69. ezüstözött bronz.1.1.1.: 22 cm sz. alacsony talpú.: 9. Törökország 69. bevonva bőrrel. Törökország 69.: 18.: 15.9 cm sz. Lószerszám dísz h. 69.6 cm Bronzból készült.1.: 3.13.

Amulett tartó h.37.: 18.69. festett díszítéssel.3 cm á. Lőportartó h.1.: 22.1.: 10.: 12 cm Ezüst. Törökország 69.: 20.28.1. Tányér á.: 10.8 cm Fából.: 9.41.32.38.2 cm Réz.: 4. Lőportartó h.: 12.: 9.20.7 cm Fából. világoskék zománc dí­ szítéssel. Törökország 69.1. Törökország . gyöngyházbetéttel díszít­ ve.1.9 cm Bronzból készült. Csésze m.29. Közel-Kelet 69. Csésze m.: 4. fíligránműves.9 cm sz.: 13.8 cm á. Törökország 69.4 cm m. 69. Lábai hiányoznak.33. 69.1. Ládikó h.: 5.7 cm sz.: 7.1.: 8.30.1. Közel-Kelet 69.9 cm sz. Törökország 69.2 cm m.8 cm Ezüst. Tálca á.I.2 cm Bronz.33.1. Közel-Kelet 69.7x6. trébelt díszítéssel. bronz véretekkel.6 cm Színes festéssel díszített réz félgömb.1 cm sz.: 5.

1.4 cm Ezüst. bőrrel.75 cm sz.1.49.: 0. Doboz h.: 6. filigrán technikával dí­ szített.43. Törökország 69.: 3 cm Ezüst.: 4.: 5.6 cm á. Pohárkák (3 db) m.75 cm Ezüst.: 39 cm szá.1. .: 5.69.37.: 7.28. 69. Fújtató á. Fülbevaló h.1.46. vésett fa gyöngyház berakással. karmeol kővel. applikált fi­ ligrán dísszel.8 cm Faragott.1.: 5 cm m. Törökország 69. Ruhakapcsoló tű h.: 15. Közel-Kelet 69.7 cm Ezüst. Közel-Kelet 69. Doboz h.1.: 8.: 3.48. trébelt díszítésű.8 cm m.45. Közel-Kelet 69.9 cm sz.1. Üstdobok (2 db) m.: 7.5 cm Ezüst lemezből.1.: 19/20 cm Réz üstre húzott bőr.9 cm sz. belse­ jében tükör. Törökország 69. filigránműves. Törökország 69.1.42.: 14 cm á.4/4.44.

69. acél penge. Lőportartó á.69.1.: 141 cm sz.1.3 cm Vasból. Törökország 69.: 25 cm Bronzból készült. poncolással díszített.1.1.72.68.50.1 cm h.1.5 cm Fából készült.5 cm Fából faragott.: 11. Handzsár hüvely h. Törökország 69.ezüst mintával.1.: 5.: 90 cm sz. 69.7 cm Bronzból készült. arany .: 85 cm Fa markolat.45.: 13. Közel-Kelet 69. gyöngyház be­ rakással díszített.I.38. Szablya h. Szék h. Törökország 69.: 32. gyöngyházzal díszített.: 77.1.: 43. Közel-Kelet Kengyel pár m. bőr­ tokkal.62. Törökország 69. .1.63. Könyvtartó h.67.8 cm sz. Közel-Kelet 69. csont markolattal és ezüst véretekkel.6 cm Acél penge. Pajzs 1: 34. szövetborítással.: 61 cm kard h.66.

Vízipipa h. Törökország 69. mázas kék kerámia edénnyel. réz szereléssel és fa szárral.1. Pipaszár h.: 51. Törökország Pipa h.4 cm Acél penge. Törökország 69-1.: 25 cm Cserépből készült fa szárral.: 46.2 cm £: 5.75.1.: 48 cm Cserép.101.: 26. fekete zománccal díszített.41.1.: 47 cm Fém alkatrészekkel.8 cm Ezüst szárú.1. Törökország 69. Közel-Kelet . 69. Pipa h.1.1. Tőr h. Törökország 69.7/6 cm Kókuszdió. fa szárán drót borítás.87. Törökország Pipa h.78. zománcos fém rátéttel díszítve.86. félkörívű marko­ lattal. borostyán szopóka. 69.1. Vízipipa h.69. rézveretes tokkal.: 8 cm Borostyán.74.77. 69.

102.I56.168.170.6 cm Fiókos állványszerkezettel. Lószerszámdísz £: 9. Közel-Kelet 69. .1. Pisztolytartó h.1.I.1.1.: 29 cm Acél penge.: 15.1. Közel-Kelet 69.: 69 cm Acél penge.1.: 26. poncolással díszített.: 21 cm szá. Közel-Kelet 69. Közel-Kelet 69.108.: 13.1.169.1.3x17. Közel-Kelet 69. bőrhüvelyben h. Kard. drótozott marko­ lattal. Fiókos doboz 7.173.172.69. Kés h. Közel-Kelet 69. Közel-Kelet 69.7 cm Bronzból készült. Közel-Kelet 69. bőr tokkal.: 45 cm Fa ággyal réz véretekkel. Kés h.5 cm Bőrből készült. Tőr h. Kovás pisztoly h.4 cm Vas pengéjű fa markolattal. poncolt díszítés­ sel. fa markolattal.44.3 cm Acél penge.

9 cm Acél.1.198. 69.I.: 55. gyöngyház dí­ szítéssel.1.101.5 cm Cserép fejjel.1. Pisztoly h. Pipaszár h.: 66. .1. réz véretekkel. Puska h.: 50.1.I77. Közel . zománcozott fém díszítéssel.1.: 18.I. Közel-Kelet 69.8 cm Gyutacsos szerkezetű.I94.3 cm Fából készült. Közel-Kelet 69.: 11.Kelet 69.: 23. Pipa h. Közel-Kelet 69.1.197. Közel-Kelet 69. Közel-Kelet 69.175.1 cm Fa ággyal.7 cm Papírmasé szövet bevonattal. Olló h.: 52.69. festett fa szár­ ral. véretekkel gazda­ gon díszített. Közel-Kelet 69.I. Pisztoly h. Tálca á.196.2OI.38. Szopóka h. réz fogantyúval.1 cm Fa ággyal.174.4 cm Borostyán. Közel-Kelet 69.: 107.

Lószerszámdísz m. Törökország 69.7 cm fi: 7. Lóportartó h. palmettás díszítéssel. Közel-Kelet 69. vége ezüstözve.69.: 26.223.8 cm fá.4 cm Bronzból készült.1. Közel-Kelet 69. Közel-Kelet . Pálca h.: 12.1.7 cm Bronzból készült.1 cm sz.: 53 cm Vasból készült. Füstölő m.222.: 8. áttört vésett díszítéssel.: 12. Törökország 69.1.2 cm Bronzból készült.216.1.214. Füstölő' teteje m.215.: 12 cm Bronzból készült. stilizált madár díszítéssel.: 8.7 cm á.1.: 6.

ackerbautreibende Staaten. a fémhasználat. birodalmak. Der Feldbau mit Bewässerung. s híresek voltak nemzeARCHAISCHE ZIVILISATIONEN Im Verlauf von fünf Jahrtausenden veränderte sich in mehreren Gegenden der Erde . Die Seide. die Kunst der Lackmalerei und die Papierherstellung waren schon im Altertum in China bekannt. die chinesische Tuschmalerei und die Kalligraphie. Reiche mit großer Ausdehnung. Az öntözéses föld­ művelés.TÁVOL-KELET (Kína. Jahrhundert wurde schon Porzellan exportiert. die Baukunst. Vietnám) ARCHAIKUS CIVILIZÁCIÓK Az elmúlt öt évezred folyamán a Föld több vidékén . s a művészetek. India.kivételes értékként található két szamuráj páncél is. archaikus civilizációk keletkeztek. a specializált kézműves ipar. Die chinesische Kultur übte einen großen Einfluß auf Japan aus. ún. China versorgte die umliegenden Länder mit neuen Materialien und Techniken. átalakult a törzsi társadalom. Die zwei ältesten Kulturen Asiens entwickelten sich in Indien und China. A 8.B. sőt a tudomány fejlődését.die Stammesgesellschaft und es folgten die sog. Unter dem Einfluß des Zenbuddhismus entwickelte sich die Teezeremonie. hiva­ tásos katonák voltak. das Weben. Ázsia két ősi kultúrája Indiában és Kínában fejlődött ki. századtól már porcelánt exportáltak. az iparművészet. Japán. az építészet. Fejlett for­ makészség. A sokistenhitű hinduizmus és a budd­ hizmus több ázsiai országra hatott. néha már túlzottnak. techni­ kákkal látta el a környező világot. így például a kínai tusfestés és kalligráfia. das Kunstgewerbe. eine manchmal schon übertriebene. Ab dem 8. überfeinerte Lust am Verzieren war auch für Gegenstände des täglichen Gebrauchs charakteristisch. In der Sammlung . Japán­ ban a szamurájok.von außer­ ordentlichem Wert . eredetileg őrök. der riesige Entfernungen überbrückende Handel ermöglichten die Versorgung großer Menschenmassen. A kínai kultúra igen nagy mértékben hatott Japánra.befinden sich auch 17 . A selyem. s nagy kiterjedésű földmű­ ves államok. archaischen Zivilisationen. Kína korszakokon át új anyagokkal. a hatalmas távolságokat áthidaló kereskedelem lehetővé tette nagy néptömegek ellátását. Zen-Budd­ hista hatás alatt fejlődött a teaszertartás. die Entwicklung der Kunst. A gyűjteményben .foként bővizű folyamok termékeny síkságain -. a szövés. die Nutzung von Metall. bonyolult állami szervezet létrehozását. das Entstehen komplizierter staatlicher Strukturen. Der vielgöttergläubige Hinduismus und der Buddhismus hatten Einfluß auf mehrere asiatische Länder.hauptsächlich auf dem Tiefland neben wasserreichen Flüssen . Mint csatlósok igen jelentős harcos-osztályt képviseltek a feu­ dális korban. spezialisiertes Handwerk. túlfinomultnak ható díszítőkedv jellemzi a hétköznapi tárgyakat is. der Wissenschaft. Ein entwickelter Formenschatz. so z. a lakkművesség és a papírkészítés már a kínai ókorban is­ mert volt.

Japán 69. Japán 69.6 cm Porcelán. 69. Berufssoldaten. Kína 18 . 69. A japán katonai életben. . In Japan waren die Samurei.5-21 cm Festett papírmasé. zwei Samureipanzer.1.dékről nemzedékre örökített kemény kikép­ zésükről csakúgy.1. mint tántoríthatatlan hűségükről. ursprünglich Wächter. Tükör á. festett.mikor a szamurájok elvesztették kiváltságaikat és fegyverviselési jogukat -.4. századtól egészen 1868-ig .: 18. Jahrhundert bis zum Jahre 1868.1 cm Dombor díszítésű ezüstözött acél. festett virágmintával Kína Gyertyatartó h.: 17.18.: 23. ebenso. Kalap á.I5.3. wie ihre unentwegte Treue. vom 12. Im militärischen Leben Japans. festve. festett.5.3. Virágcseréptartó vázák m. und berühmt war ihre von Generation zu Generation weitergegebene harte Ausbildung.als die Samurei ihre Privilegien und das Recht zum Tragen von Waffen verloren herrschte der Ehrenkodex der Samurei.5 cm Porcelán.8 cm Gésa szobor.19. Festett papírkép (2 db) á. a szamuráj be­ csületkódex uralkodott.: 18.: 14. Japán Szobor h.1. a 12. Als Schildträger vertraten sie eine sehr bedeutende Kampfeinheit im Feudalismus.1.1. 69. porcelán. 69.1.: 28 cm Nádból fonott. Kasmír 69.9 cm á.: 20.I.

1.: 9. Szobor-füstölő m.: 9. Vázák (2 db) szá.4 cm á.9 cm Aranyozott bronzból. .: 5.1.: 17.8 cm sz.9 cm Bronz.7 cm m: 3.7 cm Bronzból készültek.: 35 cm Domborműves díszítésű. Japán 69. fedelén rekesz zománc díszítés.1. Kosár m.: 7. Kína 69.I.27. rekeszzománcos virág mintás.1. Füstölő m. Tükör á.35.24.3 cm h.23. beágyazott zománccal díszített.5I.1 A.: 13.6 cm h.: 11 cm Bronzból készült.5.7 cm fá.1.: 23.1. 69.5 cm Bambuszból fonott. növényi motívumok.: 9.7 cm Réz.69.26. Váza m. Fo-kutya 1: 19.1. Doboz h.1.4 cm á. Japán 69.: 12.8 cm Bronz. Japán 69.:5. Japán 69.7x8.34.: 24. beágya­ zott zománccal díszítve. Japán 69. vésett díszítéssel. bronz­ ötvözet.7 cm á.: 7.25. Kína 69. Kína 69.

69.1. Váza m.5 cm h.58.1.57.: 11 cm Bronz.53.: 7.1.6 cm á. Japán 69. Szamuráj kard h.: 88 cm Nád.60.: 9. Japán 69.: 9. Kína 69. 69. vas heggyel.7 cm fá. Váza m.1.6 cm á.: 7.61. Kína 69. Kína 69.8 cm Zsírkőbol faragott.: 6. .1. vas tombával. Ecsettartó m. Kína 69. Japán 69.52. Japán 69. Szobor m.: 85 cm Acél.I.54.1.8 cm Bambuszból fonott.: 8 cm szá. Szobor m.24.: 186 cm Fa nyél.: 16 cm sz.: 6.1. Lándzsa h. Nyílvesszőit (3 db) h. hosszú kovácsolt acél heggyel. rekeszzománccal dí­ szített. fehér és zöld kövekkel díszítve.3.69.: 9.1.1.1 cm Fából és bambuszból készült.: 9.5 cm Bronzból.

: 16.: 23.90.93.7 cm Esztergált fa lap.2 cm Bronzból. Japán 69.92. feketére festve. Szamuráj sisak 1: 29 cm h.: 26.3 cm Zsákvászon betét vas leme­ zekkel és lánckapcsokkal. bambuszleme­ zekből összeállítva. Japán 69.71.5 cm Lakkozott.25.: 22 cm Textilbetétekkel.88.: 35.70. Japán 69. . festett.1.91. Kína 69.: 32.1. Vázaalátét á. Japán 69.6 cm fá.4 cm m.: 18.: 4. Karvédők (2 db) h. lakkozott.1.: 71 cm Festett szövetre erősített vas­ lemezek.: 28 cm sz. Váza m.1. rekeszzománccal dí­ szített.: 42 cm sz. Lábvédők (2 db) h.: 3.1. Oldalrész. szamuráj páncél (2 db) h.: 6.2 cm szá.1.8 cm h.: 1.3 cm sz. 69.7 cm Vas berakással. Kína 69-1.1.8 cm Lakkozott maszk. Japán 69. Arcvédő sz. szamuráj páncél h.89.26. Mellvért. Japán 69.: 30.69-1.1.

Japán 69.98. Oldalvédők (2db) h. Japán 69.94. szamuráj páncél h.: 19. szamuráj páncél h. Japán 69.1. nyakvédő le­ mezekkel.96. Japán . szövetbe­ téttel. Japán 69.: 21.5 cm Zsákszövet betét.1. 69. Szamuráj sisak á.5 cm Szövetbetét lakkozott vasle­ mezzel.1.: 42 cm sz.99. szövet­ betéttel. lakkozott vaslemez és fonott lánc.1.: 18 cm Lakkozott vas. Lábvédő h.1. 69.26. Japán 69.100.8 cm Vasból készült.: 22. Japán 69.: 40 cm sz. Karvédők (2db) h.: 32 cm Egyreszes.: 51 cm Lakkozott vas lemezek.5 cm m.1.1.: 32 cm Egyreszes csuklós. Hátvért.: 65.8 . lakkozott le­ mezes nyakvédővel. csuklós bőr betéttel és vas lemezekkel.51.104. Arcvédő m.1. Hátvért.1. lakkozott bronz leme­ zekkel.69.97.95.

: 36 cm Nádcsíkokból fonott. Japán 89.104.1. Dél-Vietnám Nád kosár m.: 36 cm Hegyi liánból fonott.8 cm á. Közép-Vietnám Hátikosár m.2 cm Porcelán.1. díszesen faragott markolattal. Hátikosár m. festett díszítéssel. drót ja­ vítással. 89.204. Fa és bambusz hüvellyel.: 52.: 51.3. Közép-Vietnám Hátikosár m.5.: 37 cm Hegyi liánból fonott. Tőr hüvely h. . 89. Porcelánvázák (2db) m.: 37 cm Hegyi liánból fonott.: 52 cm á.: 43 cm Rétegesen kovácsolt penge.1.4. Közép-Vietnám 69.: 60 cm á.: 12 cm szá.5 cm Nádcsíkokból fonott.1.34.1.: 62 cm á. Közép-Vietnám Hátikosár m.1.2.: 7. három rekeszes.69. drót ja­ vítással.1. fa ke­ rettel merevített.: 37.2 cm penge h. 89-1. 89-1. feketére színeződött. Indonézia 69.

: 27.1.5 cm Palack alakú.2 cm á.5 cm Nádcsíkokból fonott.89.1.11.10.: 12 cm Nádcsíkokból fonott.: 33 cm á.7.: 26 cm Nádcsíkokból font. korommal átitatódott. nádcsíkokból fonott.1. Közép-Vietnám 89. Közép-Vietnám Aratókosár m. Közép-Vietnám 89. pálmacsíkokból font kantárral.5 cm fá. hengeres.8. Közép-Vietnám Derékon hordott kosár m.: 12 cm Nádcsíkokból fonott.: 26.5 cm Nádcsíkokból fonott. Közép-Vietnám . Varsa m.9.12. korommal átitatódott.: 34 cm szá. hengeres.: 15. négyszögletes.: 6. Közép-Vietnám 89-1. Ivóvíz-tartó m.6. 89. 89.1. Varsa h.: 13 cm á.: 36. 89.5 cm Kobaktök.1.: 24 cm á.5 cm á.1. Közép-Vietnám Derékon hordott kosár m.: 13.: 16. fedeles.: 36 cm á. Derékon hordott kosár m. hengeres.

1. Ivóvíz-tartó m.15. Csapda m.: 32 cm sz.5 cm Fából.: 17.: 53. nádcsíkokból font kantárral.20.5 cm Bambuszból és rost zsinórból készült.5 cm á. Csirkeszállító kosár m.8 cm sz. Közép-Vietnám 89.16. bambuszból és rost zsinegből készült. Közép-Vietnám 89-1.: 14.: 52. íjas csapda h. Számszeríj h. Közép-Vietnám .: 104. Közép-Vietnám 89-1.7 cm Fából és rostzsinegből készült.: 59 cm sz.13.: 21 cm á.17.: 67.: 27 cm h. fedeles.89.5 cm Kobaktök. Számszeríj h.1.: 13 cm Pálma csíkokból font. Közép-Vietnám 89-1.: 102.1.5 cm Bambuszból és rostzsinegből készült.14. Közép-Vietnám 89.

2 cm Kőeszköz h.: 0.: 1.8 cm sz.7.8.1.: 0.10.: 2.1.AMERIKA 85.8 cm Kőeszköz h.1 cm sz.: 8.7 cm sz.3 cm v.: 2.: 2. 87.1.1 cm v.: 0.4.5.AMERIKA ÉSZAK .: 1.6 cm 85. 87.9 cm v.: 2.2 85.: 4. 85.: 1.1 cm v.9 cm sz.: 3. 85.4.3. 85.1.: 0.: 0.4 cm v.: 0.: 2. 85.: 1 cm Kőeszköz h. Kőeszköz h.1.6.: 0.2.: 2.: 2.8 cm sz.: 1.7 cm v.2.1.6 cm v.: 6 cm sz.: 2.4 cm 26 .9 cm v.: 0.1.9.6 cm Kőeszköz h.: 2.2. 85.5 cm Kőeszköz h.7 cm sz.: 3 cm sz. Kőeszköz h.: 2.6 cm v.: 3.7 cm v.1. 85.1 cm sz.5 cm Kőeszköz h.1 cm sz.1.1.9 cm Kőeszköz h. 85.: 6.9 cm Kőeszköz h.1.

5 cm 85.1.: 15. fekete .: 15. Kerámiafigura m.1 cm K ZP . Kőeszköz h.7-1.6-2. 87.piros fes­ téssel díszítve.1 cm v.: 6.1.6 cm szá.: 0.2.: 0.: 2.8-6.9 cm 85.2.5 cm -10.: 3.1. Kőeszközök (4 db) h.5 cm v.5 cm Ülő figura.2.piros festéssel díszítve.: 20.: 0.12. Kőeszközök (7 db) h. zoomorf fi­ gura.: 4-5.2.5 cm Ülő macskaféle figura. Kőeszköz h.14.: 0. barna és vörös festés­ sel díszítve.2 cm 85.9 cm v.85.5 cm Négy lábon álló. 87.3 -5.11. Kerámiafigura m.: 31. 87.: 7.: 2.5 cm Kerámia.1.: 3. Kerámiafigura m. fekete .: 2.1 cm sz.2.2 cm h.3. Kerámia . piros és fekete fes­ téssel díszítve.edény m. .A EI A ÖÉ M RK 87.1.3-3.5 cm sz.8 cm sz.: 2.13.7 cm sz.: 6.4.1 cm v.

3.: 14.5 cm Felhúzott lábú ülő figura. fe­ kete . Kuba 87. Fétis m. Élelemszerzésükben a földművelésen kí­ vül a zsákmányolás is jelentős.piros festéssel díszítve. varázslók állnak. sie nutzen geschliffene Stein.und Knochenwerkzeuge. Tál m. A nemek szerinti munkamegosztásban az ásóbotos földművelés. Kerámia . csi­ szolt kő.: 26.: 10.1. 87.2. a hódító népek elől menekültek mai lakóhelyükre és váltak az őserdők.8 cm Kerámia edény.8 cm Betonszerű anyaggal kitöltött csigaház.edény m. kultúrájuk újkőkori típusú földművelő gazdaság. akik naDIE INDIANER DES SÜDAMERIKANISCHEN URWALDES Sie leben in tropischen Urwäldern.4 cm Zoomorf mázas kerámia.2. Bei der Arbeitsteilung der Geschlechter entfällt die Feldarbeit mit dem Grabstock. DL . folyópartok lakóivá. Bei ihrer Lebensmittelbeschaflung ist neben der Feldarbeit auch das Beutemachen von Bedeutung. bilden Stämme. ihre Kultur ist eine Feldwirtschaft neusteinzeitlichen Typs. Diese Stämme mit unterschiedlicher Kultur und Sprache flüchteten vor Jahrhunderten vor erobernden Stämmen in ihre heutigen Siedlungsgebiete und wurden zu Bewohneren der Urwälder und Flußufer.: 14. Auf dem Gebiet des Urwaldes am Amazonas leben mehrere zehntausend Indianer. A csoportok élén vallási vezetők: orvossá­ gos emberek. das Sammeln und 28 .2.5 cm á. törzseket alkotnak. 87.7.6. a gyűjtögetés és a táplálék elkészítése az asszonyok feladata.8 cm szá. Kerámiafigura m.és csonteszközöket használnak.A EI A E M RK DÉL-AMERIKAI ŐSERDEI INDIÁNOK Trópusi őserdőben élnek.: 14. A különböző kultúrájú és nyelvű törzsek évszázadokkal ezelőtt. míg a férfiak főleg vadászattal foglalkoznak. Az amazonasi őser­ dők vidékén több tízezer indián él.5. vörös és feke­ te festéssel díszítve.87.: 8. tetején vasdarabbal.

8 cm sz. Zauberer.: 56 cm nyílvesszők h.4 cm Ipe fából faragott emberalak.1.: 73. die täglich gegen die von bösen Geistern personifizierten natürlichen Kräfte kämpfen. Guarani indián Faszobor m.4.ponta harcolnak a gonosz szellemek ál­ tal megszemélyesített természeti erők el­ len.2.2. 80. Guarani indián die Zubereitung der Speisen den Frauen zu.1.: 30. An der Spitze der Gruppen stehen geistliche Führer: Medizinmänner. Guarani indián Faszobor h.1.: 29. Caraja indián Manioka reszelő h.: 17.7 cm Fából faragott szobor.1. íj. háncsból sodrott húrral. Fonott tegez.4.1.1.1.3. die Männer beschäftigen sich vorwiegend mit der Jagd. Tollas nyílvesszők. 81. 81. 80.: 96 cm tegez h. BAÍI R ZLA 80.4 cm Méhviaszba és gyantába ülte­ tett gránitszilánkok. festéssel díszítve. Guarani indián Faszobor m. 29 . tegez. 80. Piaroa indián Faszobor m.: 46 cm Ipéből faragott.1.: 71-71 cm Fából faragott íj.1.: 30. 2 nyíllal íj h.8 cm Ipe fából faragott emberalak. fakéreg és nád kiegészítőkkel. beégetett dí­ szítésű. 80.

.4.: 30.1. Guarani indián Nyaklánc á.: 31. Guarani indián Tánccsörgő h.: 12 cm á.5 cm Kobaktökből.3. pálmafa nyéllel. Guarani indián Tűzlegyező h.7.5 cm legyező sz.5.8. Guarani indián Fonott madáralak m.1.1. 81.5 cm Ipe fából faragott ember alak.6.1. Faszobor m. 81.9- 81.1.: 45 cm Magvakból és fogakból ké­ szült. 81. festéssel dí­ szített.: 42 cm Magvakból és fogakból készült. 81.81.9.5 cm Sásféléből fonott.1. Guarani indián Nyaklánc á. festéssel díszítve.: 16. Nádfonattal és tollakkal díszí­ tett. Guarani indián Nyaklánc á.: 8.1. magvakból és csontokból készült. Caraja indián 81.1. 81.3 81.1.: 47 cm Nádcsövekből.: 7 cm Sásból fonott.: 29 cm á.

tollakkal dí­ szített.12. Guarani indián 81.81.: 22 cm Kobaktökből készült. Piaroa indián 81. .15. Tökedény á.1.Tökedény á.: 32.14.1.16. égetéssel dí­ szített.18.1. 81.1. Majomfarok h. Guarani indián 81.1.11.17.1.5 cm Kobaktökből készült.3.: 16 cm á. Piaroa indián 81.8 cm Nádból készült.10. Fonott tál á. Fonott tál á. Gyermek kardísz fa h. Guarani indián 81.13.: 45 cm Botra erősített.1. Furulya h. cm á.: 56x44 cm Pálmalevélből készült.: 3.: 48x28 cm Pálmalevélből készült. Síp h. Guarani indián 81.: 2.: 17.: 5 cm á.2 cm Nádból készült.1. Guarani indián 81.1.: 5 cm Magvakból készült láncon lógó mintás fa lap.

2. 81.: 34 cm Magokból.6 cm Kobaktök.3.2. Tánccsörgő h.4.: 33.1.: 30 cm Magokból. csontokból és ter­ mésekből készült. Lánc á.5 cm á.: 8.3.2. Tikuna indián Lánc á.1. Caraja indián 81.19. Tollakkal díszített.18.: 31.: 7. Tikuna indián Lánc á. Tikuna indián Lánc á. fonattal dí­ szített. Tollakkal.1.19.2. csontokból és ter­ mésekből készült.: 24. Caraja indián 81. Tánccsörgő h.5 cm Magokból. 81.81. pálmafából készült nyéllel.1.1. 81. Égetéses mintával dí­ szítve.: 29 cm Magokból és termésekből ké­ szült. rovarok kitinpán céljából és termésekből ké­ szült. Tikuna indián Lánc á. .5 cm Kobaktök.1 cm á. csontokból és ter­ mésekből készült.1. 81.: 33. Tikuna indián 81. pálmafából készült nyéllel.5 cm Magokból.

82.4. Caraja indián Faszobrok (2 db) m. 82. színes festés­ sel Guarani indián Faszobor m.: 10 cm Festett kerámia. 83.: 26.: 26.82.1. színes festés­ sel Guarani indián 82.4.1.1.b.2.7 cm Ipéből faragott. 83.4. Caraja indián Ülő szobor edénnyel m. . Caraja indián Termékenység szobor m.: 15 cm Festett kerámia.4. edénnyel m.1.4.3.4.: 24 cm Festett kerámia.: 25.2 cm Ipéből faragott.1.5 cm m. 83.1. Caraja indián Ülő szobor.2. színes festés­ sel Guarani indián Faszobor m.1. Termékenység szobor m.3. 83.4 cm Ipéből faragott.1 cm Ipéből faragott.: 20 cm Festett kerámia.l. 83.: 24.: 27. színes festés­ sel Guarani indián Faszobor m.

: 81.84. 84.12.3 cm Ipébol faragott.1 cm Ipébol faragott Gurani indián 84.: 28.10.13. Kőbalta h.1.1.1.1.8 cm Kőpenge fanyélbe erősítve.: 27. festett toll díszítéssel Guarani indián 84.: 28. 84. Kobalták (2 db) h.1.a. Guarani indián Festett háncs h.1.1. Faszobor m.5 cm sz.5 cm Magvakból. 84. acelot fogakból készült Guarani indián Faszobor m.1.11.1. Tolldísz 1: 24.1). fanyélbe erősítve.5 cm Faháncsszövetre festett macs­ kaféle ragadozó Tikuna indián Nyaklánc á.9.1.: 28. háncs-csíkkal díszítve Guarani indián 84. Akasztó h.8.12. 84. festett tollakkal díszítve Guarani indián 84.: 26 cm Ágasfa. színes festéssel Guarani indián 84.: 40.3 cm Fonott pánt tollakkal.1.12.5. .: 29 cm Kőpenge.

84.1.14. Fuvola h.: 46,3 cm Nádból készült, festéssel dí­ szítve. Guarani indián 84.1.15. Csörgő h.: 21 cm Nádhéjból fonott festett tollal díszítve. Guarani indián 84.1.16. Faszobor m.: 28 cm Ipéból faragott figura, beége­ tett díszítéssel. Guarani indián 84.1.17. Faszobrok (2 db) m.: 29,8 és 29 cm Ipéból faragott álló figurák beégetett díszítéssel. Guarani indián 84.2.1. Tollkorona h.: 60 cm á.: 122 cm nyitva Rózsaszín és fekete tollakból. Caraja indián Agyagszobor m.: 21 cm Termékenység szobor, fekete festéssel. Caraja indián Fésű m.: 10,7 cm sz.: 7,2 cm 11,3 cm Hegyes pálcikák mintás fonattal összefogva. Caraja indián Karpántok (2 db) m.: 6,5 cm á.: 6-7 cm Caraja indián

84.1.15.

84.2.2.

84.2.3.

84.2.4.

35

84.2.5.

Lábdíszek (2 db) sz.: 2,8 cm á.: 14,5 cm Caraja indián Nyakdísz h.: 68 cm Fehér fonat, levélcsíkokkal dí­ szítve. Savante indián Okarina m.: 14,5 cm á.: 11 cm Kobaktök, beégetett vonalas díszítéssel, tolldísszel. Savante indián Hátikosár h.: 68 cm sz.: 38 cm Fonott háncs kosár, fekete mintákkal díszítve. Apalai indián Tollkorona h.: 58 cm Araweté indián

84.2.6.

84.2.7.

84.2.7.

84.2.8.

84.2.9.

84.2.11. íj, tegez, nyilakkal tegez h.: 40,5 cm vessző h.: 56 cm hegy h.: 33,7 cm Nádcsíkokból font tegez, tollas nyílvesszőit Guarani indián 84.2.12. Nyaklánc á.: 40 cm Magvakból, rágcsáló álkapocsból tollakkal díszített. Guarani indián 84.2.13. Nyaklánc á.: 40 cm Magvakból, rágcsáló álkapocsból tollakkal díszített. Guarani indián

84.2.14. Síp m.: 13,5 cm á.: 9 cm Kobaktök, tollakkal díszítve. Bororo indián 84.2.15. Fésű h.: 17,5 cm sz.: 10 cm Csontba illesztett fogak, fonott mintával díszítve. Waiwai indián 84.2.16. Fésű h.: 22,5 cm sz.: 4,3 cm Fa pálcikák, tolldísszel 84.2.17. Fésű h.: 17 cm sz.: 6,8 cm Pálmaszárba illesztett fogak, tolldísszel. Tukano indián 84.2.18. Fésű h.: 43 cm sz.: 8,5 cm Nádba illesztett fogak, színes tolldísszel. Karripaho indián 84.2.19- Nyaklánc á.: 31 cm Fekete magvak és csigolyacsontocskák felfűzve. Parakanan indián 84.2.20. Nyaklánc á.: 34 cm Fekete magvak és csigolyacsontocskák felfűzve. Parakanan indián 84.2.21. Szertartási fejdísz h.: 67 cm sz.: 57 cm Nádból készült keret, tollakkal és fonallal díszítve. Kayapó indián

84.2.15.

84.2.22. Gyermekszállító pánt sz.: 5,7 cm h.: 114 cm Háncsból fonott, gyöngyökkel díszített. Kayapó indián 84.2.23. Hajdísz h.: 21 cm Nádpálcába erősített fapálcák, tollakkal díszítve. Kayapó indián 84.2.24. Majom-maszk süveg h.: 105 cm sz.: 63 cm Pálmalevelekból készült, tolakkal díszített. Kayapó indián 84.2.25. Hangyász-maszk maszk h.: 35 cm sz.: 28 cm Pálmalevelekből fonott, háncs­ csal, tollakkal díszített. Kayapó indián 86.3.1. Harci buzogány h.: 102 cm sz.:17 cm Evező alakú fából faragott, bojtokkal díszített. Kayapó indián Tolldísz h.: 200 cm Fonott pamutra erősített tollak Kayapó indián Tollas fejdísz m.: 15 cm á.: 20 cm Sapka alakúra kötött rostfonal háló, tollakkal díszített. Kayapó indián Harci buzogány h.: 147,5 cm Fából készült, fonott díszítés­ sel. Guarani indián

86.3.2.

86.3.4.

86.3.8.

5 cm Kamayura indián Nyíl (2 db). nyílvessző tegez h. 89-3. tegez.1. Guarani indián Csörgő h.5. háncsból sodort húrral.3-9. Guarani indián 89.5 cm á.5.: 12 cm Nádhéjból fonott. 102 cm Nádcsíkokból font.: 15 ill. Guarani indián Kosár á.: 8 cm Nádhéjból fonott. pálmafa nyél lel. tollakkal díszített.5 cm m.: 65 cm vessző h. Guarani indián Csörgő h. Félig kész. pálmafa nyéllel. Fából faragott íj.2. .3-3. 89.3. 89. 89. 89-3.3. 89. 10 cm Nádhéjból fonottak.: 14. Tollas fülbevaló h. Kosár á. tollakkal díszített.3.4. 9.: 13 ül.6.3.: 33.: 26 cm m.4 cm m.: 119 ill. zöldre fes­ tett tegez.86.: 17.: 32 cm á. Guarani indián Csörgő h.: 67 cm Nádhéjból fonott.7.: 79 cm íj h. 82.8 cm Nádhéjból font.3.: 15 cm Nádhéjból font. Guarani indián Kosarak (2 db) á.: 6.

5. 82.3.: 12 cm fá.8.37.2. Csörgő h.1.89. Tök csörgő m. karcolt dí­ szítéssel.3-3. 82.: 20 cm Tökféléből készült. Dob m.: 10.8 cm Festetlen kerámia. festett és karcolt díszítésű.: 20 cm Kéregre felerősített bőr.3.3. Pintader /előlapján dombor­ művei díszített kerámia/ sz. 82.1 cm á.9x11. Kerámia edény felső része m.6.3.: 12.4.3.: 4.5 cm Szürke kerámia.8.: 14 cm á.8. 82. Templom .6 cm á.3.: 5. 82.: 18 cm Festetlen kerámia.3.: 42 cm Nádhéjból fonott. Agyagedény m. 82.: 5.3.: 9 cm Lopótökből készült.: 30. 82. .1 cm Festetlen kerámia. Tál m.5 cm sz.modell m. 82.: 16 cm Festett kerámia. Guarani indián EUDR CAO 82. Kerámiafigura m.

a vadászat­ hoz és a halászathoz kő-.: 15.5 cm Vöröses szürke kerámia. 82. pattintott kőeszközöket használtak. sie nutzen abgeschlagene Steinwerkzeuge und leben in lockeren Hordenverbänden. zur 41 .3. laza hordaszervezetben éltek.: 11. zum Feuermachen.5 cm fá.82. gleichzeitig die vollständigste.1. ausztráliai tárgyegyüttes.5 cm Festetlen kerámia. Agyagedény m.3.14.12.13. Agyagedény m. einheitlichste Australiens. ihre Kultur ist prähistorischen Typs. néhol már csiszolt kőbaltát is használtak. fa-. gekennzeichnet durch e i n e auf Beute ausgerichtete Wirtschaftsweise. csont-. zsákmányoló gazdaság jellemzi.3. AUSZTRÁLIA AUSZTRÁLIA ŐSLAKÓI A gyűjtemény leggazdagabb anyagcsoport­ ja. Az ausztráliai őslakók száraz.6 cm Vörösesbarna kerámia.: 5.3.5 cm Szürke kerámia. a DIE UREINWOHNER AUSTRALIENS Die größte Anzahl musealer Objekte unserer Sammlung. 82. Felfedezésük idején kőből hasított pengéket.Kerámiafigura m.: 3. a gyűjtögetéshez. 82.3. és kagylóeszközöket használtak. Die australischen Ureinwohner leben in trockenen.: 14. egységes.10.: 4.5 cm Szürke kerámia.11. kultúrájuk őskőkori típusú. mit Gras und Büschen bewachsenen Gebieten. egyben a hazánkban található legtel­ jesebb.: 10. 82.13. cm fá.8 cm fá.: 12. Agyagedény m.3. 82. 82. Eszközkészletük szegényes.: 11.2 cm fá.: 15 cm sz. Kerámiafigura m.3-9- Agyagedény m. welche in unserer Heimat zu finden ist.7 cm Szürke kerámia. füves-bozó­ tos vidékeken élnek. Ihr Werkzeugbestand ist bescheiden.: 3.

Ezzel az eszközzel a dárdát nagy találati pontos­ sággal 50-60 méterre is elhajítják. Das wichtigste Jagdgerät und gleichzeitig Angriffswaffe war der 2-5 m lange. ein flaches oder walzenförmiges Holzstück. an einem Ende eine Vertiefung oder einen hervorstehenden Teil zum Erfassen des Speeres. fehér agyagot és faszénből nyert feketét használnak. kräftige Rinde des Eukalypthusbaumes. sárgát. Művészetük . vésetek. erős kérge. kéregfestmények . Ecsetként leginkább hasogatott végű pál­ cika vagy pálcikára erősített toll szolgál.régészeti kutatások szerint azonban ko­ rábban évezredekig pattintott kőeszköze­ ik voltak. Knochen. A kéreglapot tűz felett kiegyenesítik. egyik végén bemélyedéssel vagy kiálló foggal a dárda végének befogadására. totemisztikus témákat ábrázolnak. A vallási kultikus életet totemisztikus képzetek jel­ lemzik. Rindenmalereien .a szellemhitet. A festéshez természetes okkereket. Zum Zeitpunkt ihrer Entdeckung nutzten sie aus Steinen geschlagene Klingen. A dár­ da elhajítására dárdahajítót használnak. Totemismus und die JagdFischfangmagie wider. Gravuren. Das Material für die Rindenmalerei ist die glatte . Holz und Muscheln. egy darabból faragott hajítódárda. Társadalomszervezetük legfontosabb egy­ sége a horda. Die Arbeitsteilung erfolgte nach Geschlechtern: das Sammeln von Pflanzen war in erster Linie die Aufgabe der Frauen. Mit dieser Hilfe konnte der Speer bei großer Treffgenauigkeit 50-60m weit geworfen werden. majd sima belső felületét orchidealével kenik be. a vadászat és a halászat a férfiak feladata. A munkamegosztás nemek sze­ rinti: a növények gyűjtögetése elsősorban a nők. A munkák mítoszrészleteket.spiegeln den Geisterglauben. nach Meinung der Archäologen aber früher über Jahrtausende hinweg Steinwerkzeuge aus Steinsplittern. jedes Mitglied der Horde steht durch die vor den Menschen gelebten Totemahnen mit irgendeiner Tiergattung oder Pflanzenart in V e r b i n d u n g . A horda az általa birtokolt területet szabályos évi ciklusok szerint járta be. vöröset és barnát. Das Rindenstück 42 . aus einem Stück geschnitzte Speer. auf der Suche nach Nahrung. A kéregfestmények anyaga az eukaliptuszfa sima. rugalmas. Jagd und Fischfang die der Männer. Zum Werfen des Speeres nutzte man ein Wurfholz. táplálékot keresve. A legfontosabb vadászeszköz és egyúttal támadófegyver a 2-5 m hosszú. Jellegzetes kultikus tárgyaik a csurungâk A csurunga ovális vagy kör alakú fa- Jagd und zum Fischfang benutzen sie Geräte aus Stein. In ihrer gesellschaftlichen Struktur ist die wichtigste Einheit die Horde. A művész az egész felületet kitölti. Die Horde d u r c h z o g das von ihr kontrollierteGebiet in einem regelmäßigen Jahreszyklus. I h r e Kunst Felsenmalereien. an einigen Orten auch geschliffene Steinäxte. a horda minden tagja az ember előtt élt totemősök révén valamelyik ál­ lat. a totemizmust és a vadász-halász mágiát tük­ rözi. dehnungsfähige.sziklafestmények.vagy növényfajtához kapcsolódik. mely lapos vagy hengeres fadarab. Ihr religiöskultisches Leben kennzeichnen totemistische Vorstellungen.

állnak. A rávésett minták koncentrikus körökből és körré^ székből. geraden oder runden Linien usw. den Geist eines Ahnen oder einen Totem. braunen Ton und aus der Holzkohle gewonnene schwarze Farbe.Zeichen . mint például a szellemi őst. vagy totemeket. Die aufgetragenen Motive bestehen aus konzentrischen Kreisen oder Kreisteilen. egyenes.stellen jeweils ein Element eines bedeutenden Mythos dar. gelben.B. innere Oberfläche mit Orchideen eingerieben. Ein charakteristischer Kultgegenstand ist der csurunga. u-förmigen. dann die glatte.jelek . welche im allgemeinen mit rotem Ocker bemalt ist.oder Steintafel. Die Größe liegt zwischen 20/ 30 cm und eineinhalb Metrn. Als Pinsel dient ihnen meist ein Stäbchen mit eingeschnittenen Enden oder eine an einem Stäbchen befestigte Feder. 43 .vagy kőlap. Zum Bemalen benutzen sie natürlichen Ocker. Die csurunga stehen mit übersinnlichen Wesen in Verbindung. wird über dem Feuer geglättet. wie z. amelyet általában vörös ok­ kerrel kennek be. Der csurunga ist eine ovale oder runde Holz. Der Künstler füllt die gesamte Fläche aus. görbe vo­ nalakból stb. Die Motive . U alakokból. Ezek a motívumok . A csurungák a termé­ szetfeletti lényekkel állnak kapcsolatban. roten. Nagyságuk 20-30 cmtől másfél méterig terjedhet.egy-egy mítosz lényeges elemét ábrázolják. Die Arbeiten stellen mythische Szenen oder totemistische Themen dar.

2.1. sima oldalú kő. 77.: 14 cm Fa nyélbe erősített kőpenge.77. 77. Csurunga h.1.8.9- 77. 77.4.: 43 cm sz. 77. Egyik végén hajfonat.: 7 cm Fából készült. egyik oldalán vésett motívumok.: 12 cm Fából faragott. Northern Territory Kőbalta h.1.1. két vége he­ gyesre faragva.: 43 cm sz.: 31.: 12-14 cm Fa nyélbe erősített kőpenge.: 13 cm Fából készült.8.: 61 cm sz.1. díszítetlen. Northern Territory 77.: 15 cm v: 4 cm Fából faragott. Northern Territory Hajítófa h.7. Northern Territory . oldalán kör minta.1.: 7 cm h.10.3.: 45 cm sz.6. vésett minták­ kal díszített.: 14 cm Lapos.1.: 5 cm Fából készült. Northern Territory Kőbalta h. Northern Territory Csurunga h. 77.1.: 24 cm v. Buzogány h. Northern Territory Őrlő ko sz. Northern Territory Hajítófa h.1.: 53 cm sz.: 45 cm sz.5 cm sz. 77.

Henge­ res testű. vörösre színezett.: 104 cm sz.16.13. Northern Territory 77. vörös alapon sárga .1. Tárolóedény h. 77.14.5 cm Keményfából faragott.77.: 17.15. Buzogány h.14.1.1.1.: 4.1. bekarcolt mintával díszítve. Pajzs h. Pajzs h. vörös alapon sár­ ga . egyik végén hegyes.17. Northern Territory 77. Northern Territory 77.1. Northern Territory 77.: 97 cm á. Northern Territory 77.: 78 cm sz. bekarcolt mintával díszítve. fe­ hér festéssel díszítve.1.1.: 13 cm Puhafa.: 24.9. Pajzs h. egyik végén zsineg.Tárolóedény h.: 21 cm Keményfából faragott.1. Henge­ res testű.5 cm Hegyes csont.: 75 cm sz.19.: 26 cm Puhafából.18. . Rámutató pálca h.fehér festéssel díszítve. Northern Territory 77.: 71 cm sz.fehér festéssel díszítve. Northern Territory 77.: 72 cm sz.3 cm Keményfából faragott.: 8 cm v.: 22 cm Puhafából.

1.: 17.1 cm sz. Northern Territory 77.1.: 5.fehér festéssel díszítve. egyik végén beégetett mintás. belső felén karcolt okkerrel bedörzsölt mintával. Követpálca h. Northern Territory 77.3 cm sz. Northern Territory 77.: 10.29. Northern Territory 77. egyik végén beégetett mintás.8 cm sz.1.21.: 28 cm Puhafából faragott. belső felén karcolt mintával. . Northern Territory 77.: 38 cm Keményfából faragott. Northern Territory 77.1. Fakés h.1.16.: 4 cm Mindkét felén karcolt mintás.28. Követpálca h. vörös alapon sárga . Northern Territory 77.1. Tárolóedény h. Kagylólap h.26.: 78 cm sz. Northern Territory 77.: 26 cm Puhafából.7 cm Kagylólap. Kagylólap h.27.1.: 18.23.: 12.6 cm Díszítetlen okkerrel félig be­ vont.: 13.1. Kagylólap h. Kagylólap h.8 cm Kagylólap.2 cm sz.77.20.: 37 cm Keményfából faragott.1.: 8.24.

Vörösre festett. Vörösre festett. Northern Territory 77. Northern Territory 77. . Northern Territory 77. Vörösre festett. Bumeráng h.31. Northern Territory 77. Northern Territory 77. Vörösre festett.1. Northern Territory 77.: 12 cm Keményfából készült.34.: 73 sz. Bumeráng h. sárga és fehér mintás.: 59 cm sz. fehér mintás.1. kemény fából készült.1.: 4.1. Northern Territory 77.37.35.1.1.: 81 cm sz.: 11 cm Keményfából készült. Díszítetlen.32.: 14 cm Festetlen.: 76 cm sz.: 22.1.17. Bumeráng h.77. sárga mintás.30. Vörös alapon fehér festés és csíkozás díszíti. Bumeráng h.: 68 cm sz. beégetett mintával.33. Bumeráng h. Pajzs h.1.: 70 cm sz.5 cm Keményfából készült. egyik oldalán fehér mintás.: 13 cm Keményfából készült. Bumeráng h.3 cm Puhafából készült.: 72 cm sz.: 10 cm Keményfából készült.

5 cm sz.30.38. 77.: 70 cm sz. vörös alapon fehér és sárga mintás.1.1.1. Northern Territory 77. Vörösre festett.: 28 cm Vörösre festett keményfa. Northern Territory 77.3 cm Puhafa lap.:68 cm sz.:2. Hajítófa h.1. Northern Territory 77. Hajítófa h. Northern Territory 77.: 64 cm sz. Bumeráng h.: 79cm sz.1. Northern Territory 77.1. Northern Territory 77. fehér festéssel díszítve.Bumeráng h.: 10 cm Keményfából készült.: 76 cm Puhafa lap. Bumeráng h.5-5. Vörösre festett.43.42. vörös alapon fehér és sárga mintás. Dárdahajító h.: 82.1.44.41.fehér mintás.: 74 cm sz.: 12cm Keményfából készült.1.77. fehér mintás.39. sárga . Northern Territory . Dárdahajító h. Sárga és fehér festéssel díszítve.: 29 cm Vörösre színezett keményfa. Sárga és fehér festéssel díszített.: 12 cm Keményfából készült.40.

1. 77. 77. Northern Territory .1.: 191 cm Keményfa bot.: 16 cm Puhafából készült.47.: 85 cm Hullámvonal alakú.: 45 cm sz.1. lapos ke­ ményfa. Northern Territory Dárdahajító h. Northern Territory Dárda h. 77.51.46. Kötöző anyag h.: 26 cm Növényi anyag. Northern Territory Kígyóalak h.1.77. hegyes végű. 77. lapos ke­ ményfa. Tartóedény h.1.49.: 76 cm Hullámvonal alakú.48.1.: 28 cm Növényi anyag. vörös ala­ pon beégetett motívumokkal díszített.1.2.45. Northern Territory 77. Northern Territory 77. 77.1. egyik végén hánccsal felerősített pöcök. Northern Territory Kígyóalak h.1.38.: 210 cm Keményfából készült. Kötöző anyag h.51.

4.: 52 cm Növényi anyag.1.1.6. Northern Territory 77.Kötöző anyag h.51. Northern Territory 77. 77.: 28 cm Növényi anyag. Kötöző anyag h. 50 . Northern Territory 77.I. Northern Territory 77.51.: 97 cm Növényi anyag.:49 cm Növényi anyag.: 135 cm Növényi anyag.7.1.42. Kötöző anyag h.10.5I.5.II. Northern Territory 77.: 26 cm Növényi anyag. 77.51. Kötöző anyag h.: 26 cm Növényi anyag.9. Northern Territory 77.1. Kötöző anyag h.41.1.: I65 cm Növényi anyag.I. Kötöző anyag h.77.51.51-3.51.1.40.1.Kötöző anyag h.51. Northern Territory 77.1.8.Kötöző anyag h. Northern Territory 77.: 28 cm Növényi anyag.1. Northern Territory 77.Kötöző anyag h.1.51.

51. Kötöző anyag h.: 137 cm Növényi anyag. Kötöző anyag h. Northern Territory 77.: 16 cm Növényi anyag.1. Northern Territory 77.44.1.52.1. 77.12.: 124 cm Növényi anyag.2.52.1.1.6. Northern Territory 77. Kötöző anyag h. 77.43.1.: 32 cm Növényi anyag. Northern Territory 77. 51 .3.: 28 cm Növényi anyag. Northern Territory 77.1. Kötöző anyag h.5.Kötöző anyag h.: 115x33 cm Növényi anyag.52. Northern Territory 77.: 52x21 cm Növényi anyag.: 62x27 cm Növényi anyag.1. Northern Territory 77.I3. Kötöző anyag h. Kötöző anyag h.: 26 cm Növényi anyag.52.5I.43.52.4. Northern Territory 77.52.1. Kötöző anyag h.1.1.I. Kötöző anyag h.7.1.52.77. Northern Territory 77.

3 cm Puhafából készült.2. Gyöngyházlap h.: 15.1.55.77.2. 77.1. vörös ala­ pon fehér mintás.: 5 cm penge sz. Northern Territory Tűzfurész h. zsineggel erősített csiszolt kőpenge. Papucsok (2 db) h.61. 77.1. okker­ nyomokkal. szőrrel. szőrrel. Northern Territory Kőbalta h.: 15 cm Madártollakkal. Papucsok (2 db) h.: 9.: 32 cm sz.1. haj­ jal összeerősített vékonytalpú papucs.: 22.55.: 63.1.1. 52 .3 cm sz.9 cm Díszítetlen kagylólap.1.62. haj­ jal összeerősített vékonytalpú papucs.46. Northern Territory 77.1. Northern Territory Pajzs h. 77.: 32 cm sz.: 54 cm sz.1.: 14 cm Madártollakkal. 77. domború lapján geometrikus díszítés­ sel. Northern Territory 77. Northern Territory 87.5 cm sz.: 10 cm Keményfa nyélbe gyantával.6 cm sz.: 9 cm Puhafából faragott.: 29.55.2.2.

díszí­ tetlen.2. Northern Territory Követpálca h.: 70 cm Keményfából készült. Northern Territory Követpálca h. Northern Territory Buzogány h. Northern Territory Bumeráng h. díszí­ tetlen.5.7.2.: 5. Pajzs h.8. 77. 77.6. egyik oldalán bevésett csíkkal dí­ szített.: 70 cm sz. vé­ sett vonalakkal díszítve.2.: 20 cm sz. . 77.3 cm Hosszúkás alakú szürke kő­ lap. vé­ sett vonalakkal díszítve.: 21 cm Veresre színezett puhafa.: 67 cm Keményfából készült. 77. Northern Territory Bumeráng h.1. bekarcolt mintákkal.2. Northern Territory 77.9.: 65 cm Vörösre színezett keményfa.: 12 cm Keményfából készült. Northern Territory Csurunga h.: 18 cm Veresre színezett puhafa.4.2. 77. végei hegyesre faragva.77. 77.62.3.2.2.

: 20.2. karcolt felületű kőlap.: 16 cm sz.2. Kőeszköz h.1 cm Szürke kőlap.: 11. Northern Territory . felületén kar­ colásokkal díszítve. Northern Territory 77. Northern Territory 77.77.5 cm sz.: 2.: 16 cm sz.10.2. 77.: 17.: 10.2. felületén karco­ lásokkal díszítve.12. Northern Territory 77.13.2.: 12 cm m. Kőeszköz h.2. Kőeszköz h.: 22. Northern Territory 77. Kőeszköz h.: 12 cm m.5 cm sz.7 cm sz. Kőeszköz h.16.2.: 3 cm Simára csiszolt.: 8.5 cm m.4 cm Szürke kőlap. Northern Territory 77.11. felületén kar­ colásokkal díszítve. Northern Territory 77. Kőeszköz h.4 cm Szürke kőlap.14. Kőeszköz h.: 2 cm Simára csiszolt.: 9 cm Egyik lapja simára csiszolt.15.: 12.7 cm Okkerrel vörösre színezett.2.1.

77.: 21.5.2.: 13 cm Kagylólap.6 cm Díszítetlen kagylólap. belső felén ok­ kerrel bedörzsölt bekarcolt motívum.: 11 cm sz. 78. Rámutatópálca h.: 15.: 17 cm Hegyes végű csont. Northern Territory 77.: 11.3.19.2. Gyöngyházlap h. Kés h.: 19. Northern Territory 77. Rámutató pálca h. Northern Territory 77.2.2. Rámutató pálca h.21. 77.2.9 cm sz.3- .: 4 cm Puhafa nyélbe gyantával be­ erősített pattintott kőpenge.: 18 cm sz. Gyöngyházlap h.20.18. végén zsineg.: 14.2. Northern Territory Kés h. Northern Territory 78. Northern Territory 77.2. egyik végén szőrzsineg.2.4 cm sz. Northern Territory 77.3.17. végén zsineg.4 cm Hegyes végű csont.5 cm Törött végű hegyes csont.4.: 5 cm Puhafa nyélbe gyantával beerősített pattintott kőpenge.

1.: 31 cm Kéreglapon.: 10 cm Keményfából faragott.: 31 cm Kéreglapon.12.: 7 cm Fanyélbe erősített kőpenge.6.: 6 cm Fanyélbe erősített hegyes kő­ penge.78.8. Northern Territory Kőbalta h. Northern Territory Kőbalta h. Ásóbot h. Northern Territory Kéregfestmény h.: 7 cm Fanyélbe erősített kőpenge. 78.3. vörös alapon fe­ hér festés.11.1.: 65 cm sz. Kés h. 79.9.: 44 cm kő á.: 65 cm sz. Marokkő h. végébe pattintott kőpengét erősítettek. 79.: 16 cm sz. Kőeszköz h. Northern Territory Kéregfestmény h.: 5 cm Puhafa nyélbe gyantával beerősített pattintott kőpenge.: 54 cm penge h.6. vörös alapon fe­ hér festés.1.: 58 cm kő sz.3.: 45 cm kő sz.7. Northern Territory 56 . 79. 79-1. Northern Territory 79.: 20 cm sz. Northern Territory 79-1. Northern Territory 79-1.1.: 7 cm Vörössel színezett.10.6.

: 20 cm sz. Northern Territory 79-1 19.: 16 cm Barna alapon geometriai minták.2. Asóbot h.13. ke­ ményfa közepén növényi ros­ tok. Northern Territory 87.: 16. Northern Territory 79.79-1.: 23 cm sz.16. fe­ hér csíkokkal díszítve.: 13 cm Keményfából faragott. Northern Territory 79.: 45 cm Puhafa. vörösre színezve.1.15.1.7.1.5 cm Barna alapon geometriai minták. végébe pattintott kőpengét erősítettek.3 cm Bazalt. 79 • 1 • 18. Hajítófa h. Northern Territory .: 46 cm Mindkét végén hegyes. Northern Territory 79.: 56 cm penge h.: 10 cm v. Hajítófa h. Kéregfestmény h.1.14.Kéregfestmény h.1.: 25 cm sz. Baltapenge h.: 58 cm Barnára festett puhafa.: 6. Hajítófa h. Northern Territory 79.

: 10.: 4.7 cm Csiszolt élű. hengeres. Baltapenge h.57.6 cm sz.4 cm Éle csiszolt.: 3.1. Northern Territory Baltapenge h. okker borítja.1.1.: 10.9 cm sz.: 14. durván meg­ munkált. 87.: 11. 87.: 8.87.: 5.3 cm Lencse alakú.4 cm Ovális.1.: 10.5 cm Éle csiszolt.4.: 2. 87.5 cm v.8 cm sz. Northern Territory Baltapenge h.1 cm sz.9- 87.1.5 cm sz.11. piros okker borítja. Northern Territory 87.5 cm v. Northern Territory Baltapenge h.6 cm Hosszúkás.: 6. okker borítja. Northern Territory 87.2 cm sz.5 cm v.3.2 cm v.5 cm sz.: 6.1.1.3 cm Ovális alakú.: 3.1. Baltapenge h.: 12. 87. lapos gránit.: 15.5.: 3.13.: 11 cm v.: 13.: 12. Northern Territory Baltapenge h.: 5. piros okker bo­ rítja.9 cm v.7. Northern Territory . Baltapenge h.: 9 cm v.

: 10.8 cm Kő éle csiszolt.: 4.1.16.23. felületén gyanta és okker nyomok.5 cm sz. Baltapenge h.5 cm sz. Northern Territory 87.17.7 cm sz.15.: 2. felületén okker­ nyomok.1. gyantafoglalat maradványa a felületen.1.22.: 13.7 cm v.4 cm Lapos ovális alakú.8 cm Ovális alakú.1 cm v.: 12.: 7. okkerrel borítva.20. Baltapenge h.1.87.: 13 cm v. Baltapenge h.: 16.: 3.: 10.8 cm v. Northern Territory 87. Northern Territory 87.1. 59 .7 cm sz.: 3 cm Lencse alakú.5 cm v.: 9.: 3.: 9.6 cm Durván megmunkált bazalt.: 8.1.: 9. gyanta foglalt nyomai a felületén. Northern Territory 87. Northern Territory 87.1.2 cm Éle csiszolt.9 cm v.3 cm sz.5 cm sz. Baltapenge h.: 7.61. Baltapenge h. Northern Territory 87.: 3. Baltapenge h.

5 cm sz. Northern Territory 87.4 cm v.7 cm sz.: 3.: 8.: 5. törött. Kőeszköz h. felületén okker nyomaival.: 2. Northern Territory 87.87. Baltapenge h.7 cm Ovális.33.5 cm v. lencse alakú okkerrel festve. Kőeszköz h.5 cm sz.35.28.30.1.1.: 10.: 12.: 4. Baltapenge h. pattintott.1. Northern Territory 87.8 cm Vörös kvarcit. Northern Territory 87.: 10. Marokkő h.: 6.86.: 3. pattintott vágó éllel.: 11 cm sz.: 13 cm sz.: 9.: 11 cm v.: 6 cm v. Kőeszköz-töredék h.1.: 8.2 cm v.24.1.7 cm Eredetileg lencse alakú.1.: 3.9 cm Háromszög alakú. Northern Territory 87. tö­ rött.: 11.1. Kőeszköz h.: 3.1.37.6 cm v.6 cm Northern Territory 87.2 cm sz.5 cm sz.: 10.1 cm Ovális alakú.: 12 cm v.3 cm Sötétszürke. . Northern Territory 87.38.

: 2.: 9 cm sz.: 76.87. hengeres.6 cm sz. Northern Territory 87.: 84. felületén karcolások.: 13. Codamon h. Kőeszköz h.: 5.: 4.6 cm Keményfából faragott.: 10 cm Hengeres testű.: 16 cm sz. .5 cm v.: 8 cm v. Kőpenge h.3 cm m.4 cm Háromszög alakú.1. élein retu­ sált.1.50.1.7 cm Felületén okkernyomok. Northern Territory 87.46. díszítet­ len.: 6. Kőeszköz h.1. külső felén beégetett hullámvonalas minta.5 cm m.8 cm Sárgás pala-tábla. Kőeszköz h.: 11.: 12 cm v.3 cm sz.: 20.: 13.5 cm v.: 9. Northern Territory 87. Northern Territory 87.: 18. Codamon h. Northern Territory 87.51.1. Northern Territory 87.1.3 cm sz.6 cm Ovális alakú.87.: 2.42.1.39.48.2 cm sz. élein retusált.

Codamon h.: 59 cm sz.: 72 cm sz.5 cm Babfából faragott.1. Codamon h.1.87.: 25 cm m.5 cm m.52.1.: 7 cm Babfából faragott.: 20 cm m.1. hosszanti csíkozással és piros festéssel díszített. Punnu h.4 cm m.55.: 24 cm m. Northern Territory 87.56.: 75.88. . kívül-belül hosszanti csíkkal díszítve. Northern Territory 87. Codamon h.5 cm sz. Northern Territory 87.1. Punnu h.57.: 11 cm Eredetileg pajzs volt.: 74 cm sz.: 24. hosszanti csíkozással és piros festéssel díszített. Northern Territory 87.1. Northern Territory 87.53.5 cm Puhafából faragott.: 7.2 cm sz.: 10 cm Babfából faragott.: 25 cm m. Punnu. hosszanti csíkozással és piros festéssel díszített.54. h.: 8. lapos dí­ szítetlen.: 69.: 22.: 9 cm Puhafából faragott. Northern Territory 87.5 cm sz. külső felén hosszanti csíkozás nyo­ ma.1.: 58.

díszítetlen. . külső fe­ lén fehér geometrikus minták.7 cm Puhafából faragott. Northern Territory 87.6 cm sz.1.: 49.: 5.: 69.2 cm Puhafából faragott.: 9 cm Eredetileg pajzs volt.: 19. Codamon h.87. Northern Territory 87.: 12 cm Puhafából faragott.1.5 cm sz. Kumuna h.3 cm m.5 cm sz.: 51. Northern Territory 87.: 70.: 21 cm m.: 66 cm sz.: 4 cm Puhafából faragott.1. Kumuna h.: 18. Kumuna h.58.Punnu h.: 9.3 cm m.2 cm m. piros alapon fekete és fehér geo­ metrikus minta.: 23.90.2 cm sz.: 10 cm Puhafából faragott.1.: 21.: 22. Kumuna h. Northern Territory 87.1. Northern Territory 87. okkerrel díszített kívül-belül.1.63. díszítetlen.5 cm m.60. pirosra festett alapon sárga-fehér pettyes geometrikus minta.62.: 52.59.6 cm sz. Northern Territory 87.1.5 cm m.61. Külső felén sávos faragás.

díszítetlen. Northern Territory 87.: 64.: 8. Kumuna h. Northern Territory 87. Northern Territory 87. Kumuna h.94. Külső oldalán beégetett hullámvonalas díszítés. Kumuna h. belső fe­ lén piros alapon fehér-sárga minta.: 56.: 5 cm Keményfából kivájt.: 7.7 cm m.: 4 cm Fakéregből kivágva. Northern Territory 87.8 cm sz.87.: 11.5 cm sz.: 18.3 cm sz. díszítet­ len.1. ovális ala­ kú.: 8 cm Puhafából faragott. Northern Territory 87.1.68. Kumuna h.: 20 cm m.1 cm Keményfából faragott.2 cm sz. Northern Territory 87.65. Kumuna h.3 cm m.64.1.: 54 cm sz.: 16 cm m.3 cm Keményfából faragott.: 28.1.7 cm Keményfából faragott.: 11.5 cm sz.6 cm m. díszítet­ len.69.1.: 5. 87. díszítet­ len.: 18.62.: 19.67.1. .8 cm m. Kumuna h.1.: 50.1.66.

: 4.: 15.7 cm sz. Ásóbot h.1 cm Keményfából kivájt. ovális ala­ kú. Külső oldalán beégetett hullámvonalas díszítés. Northern Territory 87.: 8. Külső oldalán beégetett hullámvonalas díszítés.75.3 cm sz.: 4. Külsején hosszanti csíkozás. Northern Territory 87.: 10 cm m.1.8 cm m.: 57. Külső oldalán beégetett hullámvonalas díszítés.1.1.1.9 cm sz.: 3. Ásóbot h. két végén ki­ hegyezett.3 cm á.5 cm sz.: 8 cm m.74.87. Kumuna h.1.: 15.112.: 84.2 cm m. két végén ki­ hegyezett. piros fes­ tés.: 18 cm Puhafából faragott.: 16. ovális ala­ kú.1. Kumuna h.: 3.9 cm Hengeres testű. .8 cm Keményfából kivájt.1. Northern Territory 87.72. Northern Territory 87. Kumuna h.7 cm á.7 cm Hengeres testű.73. Northern Territory 87.: 100. Northern Territory 87.71.8 cm Keményfából kivájt.70. ovális ala­ kú.: 4. Vudin h.: 21.

: 4.79.: 94.8 cm Hengeres testű. lapos he­ gedűalakú.: 86 cm 1: 3.1. két végén ki­ hegyezett.6 cm Hengeres testű.1. két végén ki­ hegyezett.5 cm sz.1. Northern Territory 87.1. Northern Territory 87. levél alakú.78.1. Northern Territory 87.81. Ásóbot h.110.4 cm sz. Végei vörösre.1 cm Hengeres testű.5 cm 1: 4. Ásóbot h.80.87. lapos.: 83. Northern Territory 87.1 cm Puhafából faragott.Ásóbot h.: 64. Dárdahajító h. Northern Territory 87. két végén ki­ hegyezett.76.1.: 79 cm sz. Dárdahajító h.: 96. végén fapecek.1. egyik végén fapecek.1 cm Hengeres testű.: 14.4 cm Puhafából faragott. Dárdahajító h. két végén ki­ hegyezett.77. .: 5.82. Ásóbot h. Northern Territory 87. közepe feketé­ re festve.1.5 cm Fából faragott.: 98 cm 1: 4.: 3. Northern Territory 87.2 cm á.

5 cm Puhafából faragott.7 cm Lapos. lapos.1. Bumeráng h.1.7 cm Lapos.83.: 4.87.: 5.1.1. Northern Territory 87.: 78x26 cm sz.1.: 5.Bumeráng h. Egyik oldalán hosszanti sávozással díszítve.: 89 cm sz. fél körívben hajló.: 64. fehér festéssel díszített. Dárdahajító h.: 6. 87. Northern Territory 87.89.86. hajlott alakú. félkörívben hajló.: 6. félkörívben hajló.8 cm Keményfából faragott. Northern Territory 87.: 3. Northern Territory 87.1. törött. Egyik oldalán vésett minta.1.88.1. lapo.: 76. Northern Territory 87.: 5. L alakú.84.6 cm Keményfából Készült.5 cm sz.1. L alakú. Northern Territory 87. Bumeráng h.5 cm sz. Bumeráng h.103.87. okkerrel színezett. Bumeráng h.: 49.: 67.8 cm sz.7 cm sz. .3 cm Keményfából faragott. Bumeráng h.5 cm Lapos.85.: 71x27 cm sz. Northern Territory 87.99.

96.90.93.1.: 90.: 5.1.1.: 5.92. lapos. Northern Territory 87.140.1. Bumeráng h.1. Bumeráng h.: 5.5 cm sz.7 cm sz.7 cm Keményfából faragott.9 cm Keményfából faragott.128.: 5.1.Bumeráng h.: 77. ívelt lapos.94.95. lapos.2 cm Keményfából faragott. Okkerrel színezett.: 7 cm Keményfából faragott.5 cm Keményfából faragott.: 7. Northern Territory 87.3 cm sz.87. ívelt lapos. Northern Territory 87.: 6. ívelt pirosra festett.: 79.1. Northern Territory 87. Northern Territory 87. Bumeráng h. 87.8 cm Keményfából faragott. ívelt pirosra festett.9 cm Keményfából faragott.91.1. .: 76.: 93 cm sz. Bumeráng h.: 79. ívelt lapos.: 77 cm sz. Northern Territory 87. Bumeráng h. ívelt lapos.1. Bumeráng h.5 cm sz. ívelt lapos.8 cm sz. Northern Territory 87.

ívelt lapos.87. .: 6. ívelt.5 cm Keményfából faragott. Northern Territory 87. Bumeráng h.: 5.103. Egyik oldalán hosszanti sávos faragás.: 75.: 92.1.: 5. lapos. Egyik oldalán hosszanti sávos faragás. Bumeráng h.1.1.: 7. Northern Territory 87. ívelt lapos. Bumeráng h.5 cm sz. ívelt lapos. Northern Territory 87. ívelt lapos. Northern Territory 87. Bumeráng h.5 cm sz.8 cm Keményfából faragott. Northern Territory 87.8 cm Keményfából faragott.98. ívelt.: 73. alig ívelt lapos. lapos.101. Bumeráng h.3 cm Keményfából faragott.: 73.97.1. 87.: 6.5 cm sz.1.100. Northern Territory 87.99.102.: 6.3 cm Keményfából faragott.: 76. Bumeráng h.3 cm Keményfából faragott.: 80 cm sz. Egyik oldalán hosszanti csíkozás.3 cm sz.150. Northern Territory 87. Okkerrel színezett.1.5 cm sz. Bumeráng h.1.: 3.1.143.1 cm Keményfából faragott.: 63.5 cm sz.1.

: 5.1.1. Northern Territory 87.3 cm sz.110.107.153. ívelt.7 cm Keményfából faragott. Bumeráng h.109.1.5 cm Keményfából faragott. Okkerrel színezett.105.5 cm Keményfából faragott. Bumeráng h. lapos. Bumeráng h.: 5.: 5. ívelt.1. ívelt. lapos. lapos.1.3 cm Keményfából faragott. ívelt.1.: 79.: 69.106.1.: 81. Northern Territory 87. ívelt.5 cm sz. Bumeráng h. Bumeráng h. ívelt.5 cm Keményfából faragott. Bumeráng h.108. Bumeráng h. Northern Territory 87.: 5.: 78.: 76. lapos.1 cm sz. Northern Territory 87.: 74.: 74.5 cm sz.6 cm sz. . lapos.5 cm sz.: 5.: 5.: 5. ívelt. Northern Territory 87.7 cm Keményfából faragott.7 cm Keményfából faragott. Northern Territory 87.104. lapos. Northern Territory 87.1. lapos.87.9 cm sz.

Northern Territory 87.: 5. Northern Territory 87.1. Northern Territory 87.181. lapos. ívelt. lapos. Northern Territory 87. Piros festés borítja.9 cm sz.113. Hosszában törött.112. Egyik oldalán hosszanti csíkozás.111.1.1. lapos.: 6.: 69.: 59 cm sz.5 cm sz. ívelt pirosra festett. ívelt. ívelt.115.3 cm Keményfából faragott. Bumeráng h.: 5.: 67. Bumeráng h.3 cm sz. Northern Territory 87. lapos.1. ívelt. Bumeráng h.114. Northern Territory 87.: 74.7 cm sz.: 70.4 cm Keményfából faragott. lapos. .5 cm Keményfából faragott.6 cm Keményfából faragott. Northern Territory 87.87. ívelt pirosra festett.: 5 cm Keményfából faragott.: 5. ívelt.1. Bumeráng h.: 5.1. Bumeráng h.117. Törött. Bumeráng h. lapos. lapos.116.: 5 cm Keményfából faragott.1. Bumeráng h.1.: 68.1 cm sz.9 cm sz.: 80.2 cm Keményfából faragott.

1. Nothern Territory.120. Nothern Territory. Bumeráng h. lapos.5 cm sz.: 65. lapos.: 73. lapos.118.1.1. ívelt. ívelt. Northern Territory 87. Bumeráng h. Nothern Territory. ívelt. lapos.3 cm Keményfából faragott.2 cm sz. 87.: 78.1. lapos. lapos.1 cm Keményfából faragott.1. Nothern Territory 87. Bumeráng h.121.1. 79. Bumeráng h.: 6 cm Keményfából faragott.: 87 cm sz.: 75 cm sz.8 cm sz.87.123. Bumeráng h.: 69.1. pirosra festett.6. ívelt.9 cm Keményfából faragott.: 4. ívelt.1 cm Keményfából faragott.5 cm sz.: 70.: 6.7 cm sz. Bumeráng h.: 6 cm Keményfából faragott. ívelt. Northern Territory 87. Bumeráng h. 72 . 87.: 5. 87.122. Nothern Territory. Egyik vége törött.119.: 6 cm Keményfából faragott. enyhén ívelt.124. lapos.1.: 5.

: 18.: 68. Vésőbot h. Pajzs h.5 cm sz.2 cm Keményfa nyélbe erősített vasreszelő. . lapos. 87.5 cm sz.: 2. Pirosra festett.129. Pirosra festett.126.1. Nothern Territory. Egyik felén sárga festett geometrikus minta. Egyik oldalán fekete festett geometrikus jel.125. Northern Territory 87. 87.: 59 cm á.14.2 cm Puhafából faragott.: 62.128. Northern Territory 87.5 cm á.130. felületén rovátkolással díszített.5 cm Keményfából faragott.: 5 cm Keményfából faragott.1.1.: 5.127.1. Bumeráng h. lapos. Northern Territory 87. Nothern Territory.: 68. előlapján fehér minta. Northern Territory 77.2. előlapján fe­ hér minta. ívelt.1x3.1. Bumeráng h.1. Pajzs h.1 x 3.: 2.5 cm sz.7 cm Keményfa nyélbe gyantával erősített kőpenge. felületén rovátkolással díszített.: 24. Vésőbot h.: 69 cm sz.: 58. ívelt.5 cm Puhafából faragott.87.

Pajzs h. Northern Territory 87.: 19 cm Puhafából faragott.134. Northern Territory 87.1.: 45 cm sz. Pajzs h.4 cm sz. Törött.: 9 cm Keményfából faragott.: 24 cm Puhafából faragott. Pajzs h.1. Northern Territory 87. .: 21 cm Puhafából faragott. Pirosra festett.1.1. Pajzs h. Hosszanti rovátkákkal díszített.136.132.5 cm sz. Pajzs h.133.1. előlapján fehér minta. Előlapján hosszanti rovátkolás. Northern Territory 87.135.: 70.87.: 69 cm sz.: 67 cm sz.: 91 cm sz.131.1. fele elégett.1. Pirosra festett.: 21 cm Puhafából faragott.: 64. Pajzs h.137.2. Pajzs h. előlapján fehér minta. Pirosra festett.: 78. Northern Territory 87. előlapján fehér minta.: 8 cm Keményfából faragott. Northern Territory 87. előlapján fehér minta.: 19 cm Puhafából faragott. Díszítet­ len.5 cm sz. Northern Territory 77. Pirosra festett.12.

141. Bevésett M betűk az előlapján.1. előlapján hosszanti rovátkák. Pajzs h.: 96.: 15.: 99 cm sz.: 7. Northern Territory 87.8 cm Puhafából faragott.1. Northern Territory .: 8 cm Keményfából faragott.: 69 cm sz.5 cm Keményfából faragott. Pajzs h. Northern Territory 87. Northern Territory 87. Kígyófigura h. Pajzs h.6 cm Keményfából faragott. Pirosra festett.1.138. Northern Territory 87.2 cm Keményfából faragott.87. beége­ tett motívumokkal díszített. Pajzs h.3 cm sz.1.143.: 83 cm sz.: 79 cm sz. Northern Territory 87. Pirosra festett.: 62 cm sz.: 7 cm Keményfából faragott. Pajzs h.1.1. henge­ res testű. Díszí­ tetlen. beégetett mintával díszítve.139. henge­ res testű.140.: 13.142.: 9.

1. Northern Territory 87. Zeneszerszám (2 db) h.5 cm penge sz.149.: 3.1 .: 25.144.: 9 cm Keményfa nyélbe gyantával erősített kőpenge. végein kihegyezett botok.147.148.146. Kőbalta nyéllel h.3 cm Keményfából faragott. Northern Territory 87. Kőbalta nyéllel h.1. végein kihegyezett botok.: 11.4.: 62 cm penge h.1.1 cm á. végein kihegyezett botok.: 27.1.1 ill.: 96 cm á.87. két vé­ gén kihegyezve. Northern Territory .: 26.: 2. Northern Territory 87.: 56.: 11 cm penge sz. 25.1.8 cm á.5 cm penge h.: 9 cm Keményfa nyélbe gyantával erősített kőpenge.2 ill. Ásóbot h.5 cm Keményfából faragott.2 cm Keményfából faragott.: 5.5 cm á. Zeneszerszám (2 db) h. Zeneszerszám (2 db) h. 27. Northern Territory 87.145. Northern Territory 87.4 cm Keményfából faragott.: 4.1. 25.2 ill.

156.: 3. 27. Northern Territory 87.: 19 cm v.3 cm Sima vöröses homokkőlap.1 cm á.1.: 49 cm sz.1 cm á.: 44. beégetett és fe­ hér mintákkal díszítve.: 3. Northern Territory 87. végein kihegyezett botok.155.2 cm Keményfából.151. Northern Territory .3 cm Keményfából Készült stilizált madár alak.1. Egyik oldalán hoszszanti mélyedés. beégetett mintával díszítve.150. Northern Territory 87.: 52 cm sz.: 4. Hajítófa h.5 cm sz.6 cm Keményfából faragott. végein kihegyezett bot. Zeneszerszám (2 db) h.: 4 cm Sima vöröses homokkőlap.: 5.1.1. Hajítófa h. Northern Territory 87. Őrlőkő h.8 ill.1. Őrlőkő h.1. Zeneszerszám h.152. Northern Territory 87.: 53. Northern Territory 87. Bumeráng h.5 cm Keményfából faragott.87.: 35 cm v.: 26.154.: 70.153. henge­ res testű végein kihegyezett bot.4 cm Keményfából faragott.1.: 27. Törött.

26 cm v.157. Dörzskő sz.5x10.158.3 cm v: 3. Őrlőkő h.: 14x11.: 2.1.162. Dörzskő sz.1.161. Northern Territory 87. Oldalán két hosszanti bemé­ lyedés.1.2 cm Folyami kavics. Felső lapján két hosszanti mélyedés.: 10. Dörzskő sz.: 2 cm Sima vöröses homokkőlap.: 4 cm Sima vöröses homokkőlap.: 18 cm v. Dörzskő sz.160.159.8 cm Folyami kavics.3 cm sz. Northern Territory 87.5x10.: 31 cm sz.5 cm v.: 50. Northern Territory 87.: 32 cm sz.163. Őrlőkő h.: 14x21 cm v. Őrlőkő h.: 24. Northern Territory 87.: 9.1.1.1. egyik lapján bemélyedés.1. Northern Territory 87.9 cm Folyami kavics. Oldalai töröttek.: 2.8 cm v.2 cm Folyami kavics.: 23 . Northern Territory .: 4 cm Sima vöröses homokkőlap.6 cm v: 2. Northern Territory 87.87.

: 2.7 cm v.1.7 cm v: 2.173.: 7. Northern Territory 87.: 12.171.1.1x11 cm v.6x16 cm v.9x17 cm v: 2. Northern Territory 87. Northern Territory 87.1. Dörzskő sz.5 cm Folyami kavics.164.5 cm Folyami kavics.: 5 cm Folyami kavics. Northern Territory 78.1.169.175. Dörzskő sz.1.: 3.: 13x14.87.3 cm Folyami kavics. Dörzskő sz.5.3x10.3x17 cm v. Dörzskő sz.: 7x8. Dörzskő sz.: 8. Dörzskő sz.166.170. . Northern Territory 87.1.: 2. Dörzskő sz.3.: 9x10.167. Northern Territory 87.9 cm Folyami kavics.5 cm v. Northern Territory 87.: 5. Northern Territory 87.1.: 7.4 cm Folyami kavics.4 cm v.: 7.6 cm Folyami kavics.: 2. Dörzskő sz.6 cm Folyami kavics.2 cm Folyami kavics.1. Dörzskő sz.5 cm v: 5.7x12.: 19.165.1. Northern Territory 87.

.: 122 cm sz. Kőeszköz h. Vatalele Island.177. Vatalele Island. Tapa h.: 13.2 cm sz.4.: 121 cm Vajszínű alapon barnás-vörös festésű kéregszövet.1.4.180.5 cm v.1.1.: 183 cm sz.2. Tapa h. 78.: 4 cm Northern Territory POLINÉZIA 78.: 6. Gyanta h.: 90 cm Vajszínű alapon barnás-vörös festésű kéregszövet.87.: 5 cm Northern Territory 87.

fleischliche Nahrung bot überwiegend das Schwein. Vallásukban az ősszellemek és a mitologikus hősök kul­ tusza uralkodik. Funktionierende Stammes­ organisationen bildeten sich nur höchst selten heraus. dias wichtigste Glied der Gesellschaft war die Sippe. Új-Guinea ré­ sze Melanéziának. a kultúrájuk újkőkori típusú. A lakosság falvakban vagy elszórt településeken él. csiszolt kő. kezdetleges adózással társult törzsi szervezeteik voltak. der Aufhahmerituale. sie nutzen geschliffene Steinund Knochenwerkzeuge. avatási szertartásokkal. földművelő­ állattartó. égetéses-irtásos földművelés volt. Hauptsächlich Knollengewächse wurden angebaut. ihre Kultur ist neusteinzeitlichen Typs. Működő törzsi szervezet csak elvétve alakult ki. Im Kult der Männergeheimbünde. ásóbotok­ kal végzett. aber aufgrund der großen Anzahl und der Unterschiede der lokalen Kulturen rechnet es als eigenständiges Terrain. Egy-egy nemzetség valamennyi tagja egyet­ len hosszúházban lakik. es gab assoziierte Stammesverbände mit beginnender Steuerleistung. Neuguinea ist ein Teil Melanesiens. a vizek mentén halászattal kiegé­ szülve. AckerbauernViehzüchter. Főként gumós növényeket ter­ mesztettek s a hústáplálék nagy részét a sertés adta. é s á 1 durchgeführt mit geschliffenen Steingeräten. i 81 . dem Kanibalismus und der Kopfjägerei wurzelt ihre Kultur. kan­ nibalizmussal és fejvadászattal kapcsola­ tos kultuszokban gyökerezik művészetük. Alle Mitglieder einer Sippe leben in einem Langhaus. A létfenntartás alapja csiszolt kőeszközökkel. Die Bewohner lebten in Dörfern oder verstreuten Siedlungen.PÁPUA ÚJ-GUINEA ÚJ-GUINEAI BENNSZÜLÖTTEK Trópusi erdők és tengerpartok lakói. DIE BEWOHNER PAPUA-NEUGUINEAS Bewohner tropischer Wälder und der Meeresufer. an den Flüssen ergänzt d u r c h den Fischfang. kü­ lönálló térségnek számít. In ihren Glauben herrschen die Ahnengeister und der Kult mythologischer Helden vor.és csonteszközöket használtak. Grundlage ihres Lebensunterhaltes war der Brandrodungsackerbau. Ezekben a titkos férfi­ társaságokban. Grabstöcken. a társa­ dalom legfontosabb egysége a nemzetség. de lokális kultúráinak nagy száma és változatossága miatt.

tapa fonattal és állatszőrrel.: 56 cm Kókuszrost zsinegre felfűzött csigák.1.1.1.1.3 cm k.1.2.: 11.82. agyarral. Mt-Hagen. 82.2.5 cm á. 82. Morobe prov. Mt-Hagen.2.2.: 63 cm Lopótök szárból készült. Fűszoknya á.1. 89.: 3. 82.3 86.8-9 cm Három darab rostzsineggel összefűzött csiga. 89.19.: 17.3. Kagylódísz csigák h. Morobe prov. 82.1.1.4 cm Kagylóból készült.20.pénz penge h.: 7.1.: 83 cm Pálmalevél csíkokból össze­ varrva.: 37. Penisz védő á.2. Csirkeszállító kosár m. 82.: 24-37 cm Szágópálma rostból készült.1.1 cm Csiszolt kőpenge.4 cm sz. Kagylókarperec á. fedeles.2. Melldísz h.: 13 cm Nádcsíkokból font.: 5.: 38 cm h. Kőbalta . 82.2. .Alvógyékény h.1. 82.: 198 cm sz. West Sepik Prov.

: 11 cm Lopótök.5 cm á.2. 89. 82. Tökedény m.: 17.AFRIKA 86. Kerámia fej h.5 cm Festetlen kerámia.: 11. Kelet-Afrika.1.2. 83 .2.1. beégetett fekete geometrikus mintákkal díszítve.1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful