KULTÚRÁK

KUNY DOMOKOS MÚZEUM GYŰJTEMÉNYEI

5.

KULTÚRÁK JELZÉSEI
A tatai Kuny Domokos Múzeum Gyűjteményei 5.

SIGNALE DER KULTUREN
Die. Sammlungen des Kuny Domokos Museums zu Tata 5.

A katalógus a Nemzeti Kulturális Alap Tata Város Önkormányzata Kulturális Alap Sollers Nyomda támogatásával készült.) . Tata 1998 Redakteur der Reihe: Dr.95.: Ölveczky Gábor ISBN 963 7110 29 1 ISSN 1219 6207 Készült: Sollers Kft. Éva Fülöp Katalogtext: Lajos Kemecsi Übersetzung: Klaus Sauerbrei Fotos: Edit Varga Mohai Kataloggestaltung: Gábor Ölveczky ISBN 963 7110 29 1 ISSN 1219 6207 Druck: Sollers GmbH A címlapon szamuráj álarc (69-1. Sponsoren des Katalogs Nemzeti Kulturális Alap Tata Város Önkormányzata Kulturális Alap Sollers Nyomda A sorozatot szerkeszti: Dr. Fülöp Éva A katalógust írta: Kemecsi Lajos Fordította: Sauerbrei Klaus Fényképezte: Mohainé Varga Edit Katalógusterv.

y .

Sie gelangten durch Bürger. Bildende Kunst und Kunstgewerbe. képző. daß das Museum derzeit über ein reiches fern. Mihály Sár­ kány und den Gefälligkeiten anderer zu verdanken. A múzeumnak ez a gyűjte­ ménye lényegében ismeretlen a látogatók előtt. Béla Juszkó und László Pintér ist es zu verdanken. A kiadványnak az is célja.A GYŰJTEMÉNY BEMUTATÁSA: A tatai Kuny Domokos Múzeum általáno­ san ismert és rendszeresen kiállításokon. daß es bei den ungarischen Museen außerhalb der Hauptstadt im allgemeinen nicht so ist. australisches Material verfügt. A tatai ajándékozók mellett a hazai etnológia kutatói közül Bodrogi Tibor. kiadványokban bemutatott gyűjteményei régészet. A múzeum állományába került tárgyak jelentős része közvetlenül kötő­ dik Tatához. Juszkó Béla és Pintér László tevékenységének köszönhe­ tő. Gábor Vargyas. A városban egykor élt. történet. noch in unseren Tagen hier leben. A gyűjteményi katalógus fel kíván­ ja hívni a figyelmet a tatai polgárok tudománypártoló tevékenységére. néprajz . . illetve ausztráliai anyaggal rendelkezik. illet­ ve élő polgárok hagyatékaként vagy aján­ dékaként került a gyűjteménybe. Vargyas Gá­ bor. Sárkány Mihály és mások jóvoltából mára a gyűjtemény öt kontinens terüle­ téről származó értékes anyaggal rendel­ kezik. La­ jos Boglár. den wissenschaftlichen Wert der Sammlung lenken. hogy a megmentésre váró tárgyak állapotára is felhívja a figyelmet.mellett rendelkezik egy jellegzetes tárgyegyüttessel: az etnológiai vagy más néven nemzetközi néprajzi gyűj­ teménnyel. hogy a magyarországi vidéki múzeu­ mok között nem mindennapos.és közel-keleti. Sajnálatos módon a gyűjteményben őr­ zött tárgyak túlnyomó része sürgős resta­ urálásra szorul. illetve a gyűjtemény tudományos értékeire. Boglár Lajos. Geschichte. Die Bedeutung dieser S a m m l u n g ist a u c h dadurch wahrzunehmen. hogy jelenleg a múzeum gazdag tá­ vol. als Vermächtnis oder Geschenk in die Sammlung. A kata­ lógus a gyűjtemény tárgyait földrajzi meg­ oszlásban s azon belül a leltári számok VORSTELLUNG DER SAMMLUNG: Neben der allgemein bekannten und regelmäßig in Ausstellungen und Publikationen auftauchenden Sammlung des Kuny Domokos Museums Archäologie. Der Tätigkeit der beiden herausragenden Donatoren. Volkskunde . Neben den Tataer Donatoren ist es unter den heimischen Forschern Tibor Bodrogi. Der S a m m l u n g s k a t a l o g m ö c h t e die Aufmerksamkeit auf die Tätigkeit der Freunde der Wissenschaft unter den Tataer Bürgern bzw. A két kiemelkedő adományozó. daß die Sammlung jetzt über interessantes Material aus Gebieten von fünf Kontinenten verfügt.verfügt es über ein bedeutendes Objektensemble: die ethnologische oder mit anderem Namen internationale völkerkundliche Sammlung. hogy ér­ tékelhető etnológiai anyaggal rendelkez­ nének. die in der Stadt einstmals lebten bzw.és iparművé­ szet. daß sie über Schätzenwertes ethnologisches Material verfügen.und nahöstliches bzw. A tárgycsoport jelentőségét érzékel­ teti. Ein bedeutender Teil der in den Besitz des Museums gelangten Objekte ist unmittelbar mit Tata verbunden.

den Herkunftsort. A tárgyleírásokat a gyűj­ teményből kiválasztott tárgyak fényképei illusztrálják. származási hely. Die Objektbeschreibungen dieser Sammlung sind durch Fotos illustriert. Ein Ziel dieser Publikation besteht darin. der im Inventarverzeichnis befindliche Name. jellemző méretek. A tárgyleírások a hagyo­ mányos múzeumi adatokat rögzítik: lel­ tári szám. Minden nagyobb egység előtt rövid összefoglalás mutatja be a tárgyak által felidézett kultúrák jellegzetességeit. charakteristische Maße. Rövidítések: á fá fh h m sz szá v átmérő fenékátmérő fenékhosszúság hosszúság magasság szélesség szájátmérő vastagság 6 . Die Objektbeschreibungen fixieren die traditionellen musealen Daten: Inventarnummer. Vor jeder größeren Einheit zeigt eine kurze Zusammenfassung die kulturellen Spezifika dieser Objekte. Leider benötigt der überwiegende Teil der in dieser Sammlung bewahrten Gegenstände dringend eine Restaurierung. die Aufmerksamkeit auf den Zustand der auf ihre Rettung wartenden Gegenstände zu lenken. anyag és technika. a leltárkönyvben szereplő név. Der Katalog enthält die Objekte der Sammlung nach ihrer geographischen Verteilung und innerhalb dessen in Reihenfolge ihrer Inventarnummer.sorrendjében tartalmazza.

Durch die unterschiedlichen geographischen und wirtschaftlichen Umstände werden in den m e d i t e r r a n e n Gebieten neben Getreidesorten auch südländische Pflanzen angebaut. als die Hirtenvölker mit Hilfe ihrer Kriegstechnik. Sie weisen auf die historische Epoche hin. S utalnak arra a törté­ nelmi időszakra.auf der Nahostreise Béla Juszkós gesammelten . A gyűjteményben lévő .és Kelet-Anatóliában az állattenyésztés játszotta a legfontosabb szerepet.tár­ gyak az itt élt pásztorkodó népek kultú­ rájának emlékei.und Ostanatolien spielt die Viehzucht die wichtigste Rolle.Gegenstände sind Andenken an die Kultur der hier lebenden Hirtenvölker. Közép. neben der Forstbewirtschaftung ist in den Ufergebieten des Schwarzen Meeres auch Mais u n d Tabak charakteristisch.Juszkó Béla Közel-Keleti utazásain gyűjtött . mikor a pásztorkodó népek haditechnikájuk. .ÁZSIA Közel-Kelet (Törökország) Az anatóliai és balkáni törökség Törökországban a lakosság túlnyomó ré­ sze mezőgazdasági munkával foglalkozik. Die in der Sammlung befindlichen . wirksamen Waffen und ihren Pferden zeitweise riesige Gebiete eroberten. In Mittel. míg a Fekete­ tenger partvidékén a kukorica és a do­ hány mellett az erdőgazdálkodás a jel­ lemző. hatékony fegyve­ reik és a ló segítségével időnként óriási területeket hódítottak meg. A különböző földrajzi és gazdasági kö­ rülmények folytán a mediterrán terüle­ ten gabonafajták mellett délszaki növé­ nyeket is termesztenek. Das Türkentum in Anatolien und auf dem Balkan Der überwiegende Teil der Bevölkerung in der Türkei beschäftigt sich mit der Arbeit in der Landwirtschaft.

: 19.: 26 cm m. gyöngyház be­ rakással. Törökország Kávéscsésze aljjal m.8 cm m. 69.1. 69.3 cm szá. Kávéscsésze aljjal m. aranyozással díszítve.1. 69. 69.: 5 cm Fából készült.10.2 cm szá. bőr pánttal.7.1.: 9.1.: 4.8 cm m.2.5 cm Fából készült. Törökország Facipő (2 db) h. 69. gyöngyház be­ rakással.69. aranyozással díszítve.: 9. Törökország Facipő (2 db) h.4 cm Fából készült. vörös .: 6 cm fá.6.6 cm Fából készült.1.1. Facipő h.2 cm m. 69.6.9 cm Kerámia.: 22.4 cm Kerámia. Törökország Facipő (2 db) h.fekete fes­ téssel. gyöngyház be­ rakással.: 6 cm Fából készült. Törökország .: 17.: 4.1. 69. Törökország 69.8. vörös . Törökország Facipő (2 db) h. 69.1.: 6.1. talpain szegek.9.9 cm fá.: 4.7 cm m : 3.10.1.8.: 24.1.: 5.fekete fes­ téssel.

17.: 14.6 cm Bronzból készült.1. Törökország 69.6 cm Fából készült. Közel-Kelet 69.1 cm h. Ládika h.1. Törökország 69.12.6 cm Fából készült.17.14.4 cm sz. Mecsetlámpa á.: 9. gyöngyház be­ rakással.5 cm Bronz.: 18. Közel-Kelet 69. bevonva bőrrel. Közel-Kelet 69. . Perzsia 69.2 cm m.: 35.: 17.69. Közel-Kelet 69.16.: 3.13.: 9.7 cm m.: 21.: 22 cm sz.: 25 cm Bronzból készült. Facipő ( 2 db ) h.: 25. áttört díszí­ téssel. bőr fogantyúval.14.1. Mecsetlámpa á.20. Korán-tartó h. gyöngyház be­ rakással díszített.2 cm Fából faragott.: 15.1. Lőporszaru á. Lószerszám dísz h. alacsony talpú. Pajzs 1: 28.21.1.9 cm sz.1. Törökország 69.: 8 cm Üvegberakással és festéssel dí­ szített.11.1. ezüstözött bronz.1.1.1.3 cm Festett réz. 69.

1.: 7. Lőportartó h.: 12. Törökország .29.2 cm Réz.2 cm Bronz. Törökország 69.1. Törökország 69. trébelt díszítéssel. Törökország 69.1.1. festett díszítéssel.28.2 cm m. fíligránműves.6 cm Színes festéssel díszített réz félgömb.: 9.1. Lőportartó h.: 5.8 cm Fából.37.8 cm á. Amulett tartó h.: 5.9 cm sz.: 4.1. 69.7 cm sz.69. Törökország 69. Ládikó h. Közel-Kelet 69.1.4 cm m.20. Tálca á.: 13.: 4.: 10. Tányér á.3 cm á.: 12 cm Ezüst.I.33. gyöngyházbetéttel díszít­ ve. Lábai hiányoznak.7x6.33.32.1. Közel-Kelet 69.: 18.1 cm sz.: 9.: 20.1.: 10.38. Közel-Kelet 69.: 22.41.7 cm Fából. bronz véretekkel. 69.9 cm Bronzból készült.: 8. Csésze m. világoskék zománc dí­ szítéssel.8 cm Ezüst. Csésze m.9 cm sz.30.

.7 cm Ezüst.1. Üstdobok (2 db) m.4/4. Közel-Kelet 69. belse­ jében tükör.: 14 cm á. 69.: 7. filigránműves.9 cm sz.1.4 cm Ezüst.69. Törökország 69.: 39 cm szá.75 cm sz. vésett fa gyöngyház berakással.8 cm m.: 3 cm Ezüst. Fülbevaló h. Ruhakapcsoló tű h. Törökország 69. bőrrel.5 cm Ezüst lemezből.1.1. Pohárkák (3 db) m.: 5 cm m.: 15.9 cm sz.1. applikált fi­ ligrán dísszel.37.1.6 cm á.43.: 5. Doboz h.45. Közel-Kelet 69.: 6.46.: 3.: 8. filigrán technikával dí­ szített.: 5.49. Közel-Kelet 69.: 19/20 cm Réz üstre húzott bőr.48.75 cm Ezüst.44.1. Törökország 69.: 4. Törökország 69. Fújtató á. karmeol kővel.: 7. trébelt díszítésű.1.28.: 0.8 cm Faragott. Doboz h.42.1.

Közel-Kelet Kengyel pár m.62. Közel-Kelet 69. Handzsár hüvely h.68.1.67.: 5.ezüst mintával. Törökország 69.38. Törökország 69. Szablya h.1 cm h.1. poncolással díszített.1.I.: 141 cm sz.5 cm Fából készült.5 cm Fából faragott.8 cm sz.7 cm Bronzból készült. Törökország 69.72.66.: 77.: 85 cm Fa markolat.1.1.: 11.: 13. 69. Könyvtartó h. bőr­ tokkal.1. Lőportartó á. csont markolattal és ezüst véretekkel. szövetborítással. gyöngyház be­ rakással díszített. arany .: 43.: 90 cm sz.1. .: 61 cm kard h.45.: 25 cm Bronzból készült. gyöngyházzal díszített. acél penge.50. Törökország 69.63. 69.6 cm Acél penge. Szék h. Közel-Kelet 69.3 cm Vasból.69. Pajzs 1: 34.1.: 32.

86.101.1.8 cm Ezüst szárú.1.1. réz szereléssel és fa szárral. Közel-Kelet . Vízipipa h.87. Törökország 69-1. Törökország 69. Törökország 69. Tőr h. 69.41.: 51.1. fa szárán drót borítás. fekete zománccal díszített.: 46.74. Törökország 69.1. 69. mázas kék kerámia edénnyel.: 8 cm Borostyán.: 26.1. zománcos fém rátéttel díszítve. Törökország Pipa h. félkörívű marko­ lattal. 69.77.: 47 cm Fém alkatrészekkel.4 cm Acél penge. rézveretes tokkal.2 cm £: 5. Pipa h.69. Törökország Pipa h.7/6 cm Kókuszdió.1.: 25 cm Cserépből készült fa szárral. Vízipipa h.75. Pipaszár h.: 48 cm Cserép. borostyán szopóka.78.

44.172. Kovás pisztoly h. Közel-Kelet 69.1.3x17. Kés h.: 26. Közel-Kelet 69. drótozott marko­ lattal.: 45 cm Fa ággyal réz véretekkel.6 cm Fiókos állványszerkezettel. Kés h.4 cm Vas pengéjű fa markolattal.: 13.I56. Lószerszámdísz £: 9. Tőr h. .108.1.173. Közel-Kelet 69.169. Közel-Kelet 69. Közel-Kelet 69. bőrhüvelyben h.: 29 cm Acél penge.1.: 15. Közel-Kelet 69.: 21 cm szá.1. Közel-Kelet 69. Kard. Közel-Kelet 69.1.7 cm Bronzból készült.5 cm Bőrből készült. poncolt díszítés­ sel.1.I.: 69 cm Acél penge.1. Fiókos doboz 7.168. fa markolattal. poncolással díszített.170.1.69. bőr tokkal.3 cm Acél penge.102. Pisztolytartó h.

197.1.5 cm Cserép fejjel. zománcozott fém díszítéssel. Szopóka h. Közel-Kelet 69.1.I. Pipa h.7 cm Papírmasé szövet bevonattal. Pisztoly h.1.: 66.1.2OI.4 cm Borostyán. Közel-Kelet 69.1 cm Fa ággyal. véretekkel gazda­ gon díszített. Közel .1 cm Fa ággyal.1. Olló h. Pipaszár h.I77.: 107.Kelet 69. Pisztoly h. réz véretekkel.: 50. gyöngyház dí­ szítéssel. Közel-Kelet 69.3 cm Fából készült.1. Puska h.: 55. 69. Közel-Kelet 69. réz fogantyúval. Tálca á. Közel-Kelet 69. festett fa szár­ ral.I.I.: 18.174.: 11. Közel-Kelet 69. .198.101.196.1.: 52.69.I94.38.8 cm Gyutacsos szerkezetű.175.: 23.9 cm Acél. Közel-Kelet 69.

1.216.4 cm Bronzból készült. vége ezüstözve.69.2 cm Bronzból készült.: 12 cm Bronzból készült. Közel-Kelet . áttört vésett díszítéssel. stilizált madár díszítéssel.7 cm fi: 7. Füstölő m.: 53 cm Vasból készült.1. Pálca h.1.: 12. Törökország 69.1.215. Közel-Kelet 69.1 cm sz.: 8.: 8.223.214. Lószerszámdísz m. palmettás díszítéssel. Füstölő' teteje m.8 cm fá.222. Törökország 69.7 cm á.: 26. Lóportartó h. Közel-Kelet 69.7 cm Bronzból készült.: 12.1.: 6.

hiva­ tásos katonák voltak. Japán­ ban a szamurájok. A sokistenhitű hinduizmus és a budd­ hizmus több ázsiai országra hatott. A selyem.befinden sich auch 17 . az építészet. Unter dem Einfluß des Zenbuddhismus entwickelte sich die Teezeremonie. Ein entwickelter Formenschatz.die Stammesgesellschaft und es folgten die sog. birodalmak. túlfinomultnak ható díszítőkedv jellemzi a hétköznapi tárgyakat is. Az öntözéses föld­ művelés. Japán. das Weben. Die Seide. die Kunst der Lackmalerei und die Papierherstellung waren schon im Altertum in China bekannt.B. das Entstehen komplizierter staatlicher Strukturen. bonyolult állami szervezet létrehozását. a lakkművesség és a papírkészítés már a kínai ókorban is­ mert volt. die Entwicklung der Kunst. A 8. az iparművészet. ún. Zen-Budd­ hista hatás alatt fejlődött a teaszertartás. a specializált kézműves ipar. ackerbautreibende Staaten. Ázsia két ősi kultúrája Indiában és Kínában fejlődött ki. Vietnám) ARCHAIKUS CIVILIZÁCIÓK Az elmúlt öt évezred folyamán a Föld több vidékén . s híresek voltak nemzeARCHAISCHE ZIVILISATIONEN Im Verlauf von fünf Jahrtausenden veränderte sich in mehreren Gegenden der Erde . Jahrhundert wurde schon Porzellan exportiert. s a művészetek. a hatalmas távolságokat áthidaló kereskedelem lehetővé tette nagy néptömegek ellátását. századtól már porcelánt exportáltak. techni­ kákkal látta el a környező világot. archaikus civilizációk keletkeztek. In der Sammlung . die Nutzung von Metall. der riesige Entfernungen überbrückende Handel ermöglichten die Versorgung großer Menschenmassen. a szövés. so z.von außer­ ordentlichem Wert . die Baukunst. a fémhasználat. A kínai kultúra igen nagy mértékben hatott Japánra. Die chinesische Kultur übte einen großen Einfluß auf Japan aus. das Kunstgewerbe. Ab dem 8. Der Feldbau mit Bewässerung. archaischen Zivilisationen.foként bővizű folyamok termékeny síkságain -. sőt a tudomány fejlődését. der Wissenschaft. így például a kínai tusfestés és kalligráfia.hauptsächlich auf dem Tiefland neben wasserreichen Flüssen . eine manchmal schon übertriebene. Kína korszakokon át új anyagokkal. s nagy kiterjedésű földmű­ ves államok. die chinesische Tuschmalerei und die Kalligraphie. China versorgte die umliegenden Länder mit neuen Materialien und Techniken. spezialisiertes Handwerk. Fejlett for­ makészség. überfeinerte Lust am Verzieren war auch für Gegenstände des täglichen Gebrauchs charakteristisch.TÁVOL-KELET (Kína. A gyűjteményben . Die zwei ältesten Kulturen Asiens entwickelten sich in Indien und China.kivételes értékként található két szamuráj páncél is. néha már túlzottnak. Reiche mit großer Ausdehnung. eredetileg őrök. Mint csatlósok igen jelentős harcos-osztályt képviseltek a feu­ dális korban. átalakult a törzsi társadalom. India. Der vielgöttergläubige Hinduismus und der Buddhismus hatten Einfluß auf mehrere asiatische Länder.

Jahrhundert bis zum Jahre 1868. Festett papírkép (2 db) á.1.19. mint tántoríthatatlan hűségükről.9 cm á.1.: 28 cm Nádból fonott.1.mikor a szamurájok elvesztették kiváltságaikat és fegyverviselési jogukat -. festett.1.5 cm Porcelán.1. Tükör á.: 17. porcelán. vom 12.18.1 cm Dombor díszítésű ezüstözött acél. Kalap á. a 12.8 cm Gésa szobor. 69.4. und berühmt war ihre von Generation zu Generation weitergegebene harte Ausbildung.I5. festve.I. századtól egészen 1868-ig .: 20. Japán 69.1. In Japan waren die Samurei.5-21 cm Festett papírmasé. ebenso. A japán katonai életben. 69.: 14.: 18. 69.dékről nemzedékre örökített kemény kikép­ zésükről csakúgy. 69.: 23. Im militärischen Leben Japans. . festett virágmintával Kína Gyertyatartó h. Kasmír 69. festett.: 18.6 cm Porcelán. Kína 18 . a szamuráj be­ csületkódex uralkodott.3.als die Samurei ihre Privilegien und das Recht zum Tragen von Waffen verloren herrschte der Ehrenkodex der Samurei. Japán Szobor h. Berufssoldaten. wie ihre unentwegte Treue. Als Schildträger vertraten sie eine sehr bedeutende Kampfeinheit im Feudalismus. zwei Samureipanzer.5.3. Virágcseréptartó vázák m. Japán 69. ursprünglich Wächter.

: 23.:5.: 24.4 cm á.69. Fo-kutya 1: 19.1.24.35. Japán 69. Japán 69.25. rekeszzománcos virág mintás.8 cm sz.: 5.1. Doboz h.: 7. Tükör á. beágya­ zott zománccal díszítve.5. fedelén rekesz zománc díszítés.9 cm Bronz.5I.: 9.7x8.: 7.7 cm Réz. Szobor-füstölő m.9 cm Aranyozott bronzból.34.7 cm Bronzból készültek.: 35 cm Domborműves díszítésű. Váza m. vésett díszítéssel.26.: 17.1. 69. Vázák (2 db) szá.23. Kína 69.1.: 9.: 13.8 cm Bronz.: 12.6 cm h.4 cm á.1 A.1.1.: 9.1.7 cm á. növényi motívumok.7 cm m: 3.I. .3 cm h.5 cm Bambuszból fonott. Japán 69. Kosár m.: 11 cm Bronzból készült. beágyazott zománccal díszített.7 cm fá. Japán 69. Japán 69. Kína 69.1. Kína 69. Füstölő m.27. bronz­ ötvözet.

7 cm fá. Kína 69.69.: 7. Japán 69.60. rekeszzománccal dí­ szített. 69.: 6. Nyílvesszőit (3 db) h.6 cm á.: 9.54.8 cm Bambuszból fonott.3. fehér és zöld kövekkel díszítve. vas tombával.1.5 cm Bronzból.1.61.57.: 9.I.1. Ecsettartó m. Váza m.: 88 cm Nád.1.: 85 cm Acél.1.: 9.6 cm á. Szobor m.69.: 6.58. Japán 69.53. Japán 69.5 cm h. Váza m.1 cm Fából és bambuszból készült. Kína 69. hosszú kovácsolt acél heggyel. Szamuráj kard h.: 16 cm sz.1.1. Kína 69.: 8 cm szá.: 9.: 186 cm Fa nyél. vas heggyel.: 11 cm Bronz.24.52. . Szobor m. Kína 69. Japán 69.1.1.8 cm Zsírkőbol faragott. Lándzsa h.: 7.

7 cm Vas berakással. lakkozott.70.89. Váza m. Lábvédők (2 db) h.: 28 cm sz. Kína 69-1.69-1.5 cm Lakkozott.: 3.88.: 4. Szamuráj sisak 1: 29 cm h.7 cm Esztergált fa lap.2 cm szá.1. Japán 69.: 42 cm sz. Karvédők (2 db) h.1. Oldalrész.: 16. Mellvért.: 23. Vázaalátét á.1.: 30.25.1. bambuszleme­ zekből összeállítva. Arcvédő sz. Japán 69.8 cm Lakkozott maszk.90. rekeszzománccal dí­ szített.1. Japán 69.: 22 cm Textilbetétekkel.6 cm fá. Japán 69.3 cm Zsákvászon betét vas leme­ zekkel és lánckapcsokkal.: 1.: 26.91. Japán 69. szamuráj páncél (2 db) h. feketére festve.8 cm h.71. Japán 69. 69.: 18.4 cm m.93.1.3 cm sz. . Kína 69.: 32.1. szamuráj páncél h.26.: 35.: 71 cm Festett szövetre erősített vas­ lemezek.92.1.2 cm Bronzból. festett.: 6.

: 42 cm sz.69.: 65.100. szövet­ betéttel. Oldalvédők (2db) h.1.1. Arcvédő m.: 22. lakkozott vaslemez és fonott lánc. lakkozott bronz leme­ zekkel. szamuráj páncél h.5 cm m.1. Japán 69.95.1. szamuráj páncél h.94.1.97.: 32 cm Egyreszes. Japán 69.: 40 cm sz.1. Japán 69. Hátvért. lakkozott le­ mezes nyakvédővel. Szamuráj sisak á.8 .1.5 cm Zsákszövet betét. Japán 69.1.98.51. nyakvédő le­ mezekkel.26.8 cm Vasból készült.104. Japán 69. csuklós bőr betéttel és vas lemezekkel. 69.: 32 cm Egyreszes csuklós. 69. Japán 69.99.: 19.: 18 cm Lakkozott vas.1. szövetbe­ téttel.: 51 cm Lakkozott vas lemezek.: 21. Hátvért. Lábvédő h. Karvédők (2db) h.5 cm Szövetbetét lakkozott vasle­ mezzel. Japán .96.

Közép-Vietnám 69.1.2. Indonézia 69. drót ja­ vítással. feketére színeződött.: 7.: 52.34.: 36 cm Nádcsíkokból fonott. 89.69.8 cm á. drót ja­ vítással. festett díszítéssel.: 52 cm á. Közép-Vietnám Hátikosár m. három rekeszes.1. Dél-Vietnám Nád kosár m.5 cm Nádcsíkokból fonott. díszesen faragott markolattal.: 37.3.: 37 cm Hegyi liánból fonott.4.1. 89.1. Porcelánvázák (2db) m.: 60 cm á.: 51.: 12 cm szá. Hátikosár m.1. .1.1. 89-1. Tőr hüvely h. 89-1.5.: 37 cm Hegyi liánból fonott.2 cm penge h. fa ke­ rettel merevített.: 36 cm Hegyi liánból fonott.104.: 62 cm á. Közép-Vietnám Hátikosár m. Közép-Vietnám Hátikosár m.: 43 cm Rétegesen kovácsolt penge. Japán 89.2 cm Porcelán. Fa és bambusz hüvellyel.204.

: 34 cm szá.8. négyszögletes.1.5 cm Kobaktök.7. nádcsíkokból fonott. Közép-Vietnám 89.: 36 cm á.: 6.5 cm Nádcsíkokból fonott.5 cm á.5 cm Nádcsíkokból fonott.1.: 27. korommal átitatódott.: 33 cm á. 89.: 26. korommal átitatódott. fedeles.: 24 cm á.: 15. hengeres.: 13.1.: 16. Közép-Vietnám Derékon hordott kosár m. Varsa m.5 cm Palack alakú.1. Varsa h.: 26 cm Nádcsíkokból font.2 cm á.12. pálmacsíkokból font kantárral. Ivóvíz-tartó m. Közép-Vietnám 89.: 13 cm á.: 36. Derékon hordott kosár m.6.: 12 cm Nádcsíkokból fonott.10. 89.5 cm fá. Közép-Vietnám Aratókosár m.1. Közép-Vietnám .9.11. Közép-Vietnám 89-1.1. hengeres. Közép-Vietnám Derékon hordott kosár m.89.: 12 cm Nádcsíkokból fonott. 89. hengeres.

1. Közép-Vietnám . nádcsíkokból font kantárral. íjas csapda h. Számszeríj h. Számszeríj h.1.: 52.: 53. Csirkeszállító kosár m.15.13.1.5 cm Bambuszból és rost zsinórból készült. Közép-Vietnám 89. Közép-Vietnám 89.8 cm sz.: 13 cm Pálma csíkokból font.: 27 cm h.: 104. Csapda m.14.: 59 cm sz.20.: 32 cm sz.: 17.5 cm Bambuszból és rostzsinegből készült.: 14. Közép-Vietnám 89-1.5 cm Fából. fedeles.5 cm á.16. bambuszból és rost zsinegből készült.5 cm Kobaktök. Közép-Vietnám 89-1.: 21 cm á.89. Közép-Vietnám 89-1.: 67.: 102.7 cm Fából és rostzsinegből készült.17. Ivóvíz-tartó m.

9 cm sz.7 cm sz.3 cm v.1 cm v.2.2 cm Kőeszköz h.1 cm v. 87.1.6 cm v.: 2.: 2.1.6 cm 85.1.1.3.: 2.4.: 6.8.6. 85.5.7 cm v.: 2.: 0.: 3.: 2.1 cm sz.8 cm sz.: 0.2 85.: 1 cm Kőeszköz h.: 8.9. 85.8 cm sz.1.: 2.1.2.: 1.: 2. 85. Kőeszköz h. 85.2. 85.9 cm v. 85.: 2.9 cm Kőeszköz h.1.1. 85.1 cm sz.1.: 6 cm sz.6 cm v.10.: 3.8 cm Kőeszköz h. Kőeszköz h.1 cm sz.AMERIKA 85.7 cm sz.7.7 cm v.AMERIKA ÉSZAK .: 0.5 cm Kőeszköz h.: 0.: 0.9 cm v.: 1.4.4 cm v.6 cm Kőeszköz h.: 4.: 1.1.5 cm Kőeszköz h.: 2.: 3 cm sz.4 cm 26 .9 cm Kőeszköz h.: 0.: 0.1.: 2.: 1.: 0. 87.

1.1 cm v. Kőeszköz h.4.A EI A ÖÉ M RK 87.3 -5.1. barna és vörös festés­ sel díszítve.: 31.: 3.9 cm v.5 cm 85.1. fekete .: 20.3.5 cm v.2.5 cm Kerámia. Kerámiafigura m.1 cm K ZP .1 cm sz.: 2. Kerámia .: 15.8 cm sz. Kőeszközök (4 db) h.14. fekete .13.: 6. piros és fekete fes­ téssel díszítve.: 0. 87.2 cm h.: 6.: 2.1 cm v.6 cm szá.85.7-1.: 2. .8-6.5 cm Ülő figura.1.11.: 0.piros fes­ téssel díszítve.2.12.1.: 2.piros festéssel díszítve.2.7 cm sz. Kőeszköz h.: 15.2.2.: 3. Kőeszközök (7 db) h. zoomorf fi­ gura.edény m.6-2.5 cm sz.3-3.: 0. 87.5 cm Négy lábon álló.: 0.: 7. 87.5 cm Ülő macskaféle figura. Kerámiafigura m. Kerámiafigura m.9 cm 85.5 cm -10.2 cm 85.: 4-5.

5 cm Felhúzott lábú ülő figura. 87. Fétis m. akik naDIE INDIANER DES SÜDAMERIKANISCHEN URWALDES Sie leben in tropischen Urwäldern. A nemek szerinti munkamegosztásban az ásóbotos földművelés. A csoportok élén vallási vezetők: orvossá­ gos emberek.: 14. varázslók állnak. das Sammeln und 28 . vörös és feke­ te festéssel díszítve. bilden Stämme. Az amazonasi őser­ dők vidékén több tízezer indián él.: 26. tetején vasdarabbal.A EI A E M RK DÉL-AMERIKAI ŐSERDEI INDIÁNOK Trópusi őserdőben élnek. csi­ szolt kő. 87. Bei der Arbeitsteilung der Geschlechter entfällt die Feldarbeit mit dem Grabstock.7. Kerámiafigura m. A különböző kultúrájú és nyelvű törzsek évszázadokkal ezelőtt. Auf dem Gebiet des Urwaldes am Amazonas leben mehrere zehntausend Indianer.2.2. ihre Kultur ist eine Feldwirtschaft neusteinzeitlichen Typs.: 14. folyópartok lakóivá.2.: 8.1.edény m.87. Kerámia . a hódító népek elől menekültek mai lakóhelyükre és váltak az őserdők.: 10. Diese Stämme mit unterschiedlicher Kultur und Sprache flüchteten vor Jahrhunderten vor erobernden Stämmen in ihre heutigen Siedlungsgebiete und wurden zu Bewohneren der Urwälder und Flußufer.8 cm Betonszerű anyaggal kitöltött csigaház. fe­ kete .5 cm á. Kuba 87.5. kultúrájuk újkőkori típusú földművelő gazdaság. Tál m. a gyűjtögetés és a táplálék elkészítése az asszonyok feladata.: 14.és csonteszközöket használnak.4 cm Zoomorf mázas kerámia.8 cm szá. törzseket alkotnak.und Knochenwerkzeuge. sie nutzen geschliffene Stein.3.8 cm Kerámia edény. DL . míg a férfiak főleg vadászattal foglalkoznak.piros festéssel díszítve.6. Bei ihrer Lebensmittelbeschaflung ist neben der Feldarbeit auch das Beutemachen von Bedeutung. Élelemszerzésükben a földművelésen kí­ vül a zsákmányolás is jelentős.

81.4. Guarani indián die Zubereitung der Speisen den Frauen zu.4 cm Ipe fából faragott emberalak. festéssel díszítve.: 73.7 cm Fából faragott szobor.1.: 56 cm nyílvesszők h.1.: 46 cm Ipéből faragott. Guarani indián Faszobor m.: 71-71 cm Fából faragott íj. Fonott tegez. 80.ponta harcolnak a gonosz szellemek ál­ tal megszemélyesített természeti erők el­ len.1. Zauberer.1.: 30.4 cm Méhviaszba és gyantába ülte­ tett gránitszilánkok.: 96 cm tegez h. Guarani indián Faszobor m. Tollas nyílvesszők. Piaroa indián Faszobor m.1. Guarani indián Faszobor h.1.1.: 17.: 30. fakéreg és nád kiegészítőkkel. tegez.1. 80. Caraja indián Manioka reszelő h.2. An der Spitze der Gruppen stehen geistliche Führer: Medizinmänner. die täglich gegen die von bösen Geistern personifizierten natürlichen Kräfte kämpfen. 2 nyíllal íj h.1. BAÍI R ZLA 80.8 cm Ipe fából faragott emberalak.4. die Männer beschäftigen sich vorwiegend mit der Jagd. 80. 81. íj. háncsból sodrott húrral.2. beégetett dí­ szítésű.3.: 29. 80.8 cm sz. 29 .

81.: 7 cm Sásból fonott.1.: 16.5 cm Kobaktökből.: 45 cm Magvakból és fogakból ké­ szült. pálmafa nyéllel. 81. Nádfonattal és tollakkal díszí­ tett.9.3 81.5 cm Ipe fából faragott ember alak. 81.1.: 8. 81. festéssel dí­ szített. Guarani indián Tánccsörgő h. 81. festéssel díszítve.1.1. Faszobor m.: 42 cm Magvakból és fogakból készült.: 29 cm á. Guarani indián Fonott madáralak m.5 cm Sásféléből fonott.1.1.5.81.9- 81.1.3. Guarani indián Nyaklánc á.5 cm legyező sz. Guarani indián Nyaklánc á.4.6.: 30. Caraja indián 81.1. .8.7. magvakból és csontokból készült.1.: 12 cm á. Guarani indián Tűzlegyező h.: 47 cm Nádcsövekből. Guarani indián Nyaklánc á.: 31.

égetéssel dí­ szített. Guarani indián 81.3.: 32. Tökedény á.16.1. Gyermek kardísz fa h.1.: 56x44 cm Pálmalevélből készült.1.: 48x28 cm Pálmalevélből készült.: 17. tollakkal dí­ szített.: 5 cm á.1.17. Piaroa indián 81.: 2. cm á. Majomfarok h.1. Guarani indián 81.: 22 cm Kobaktökből készült. Fonott tál á. . Síp h.: 3.1.Tökedény á.1.8 cm Nádból készült.81. 81. Guarani indián 81.: 16 cm á.5 cm Kobaktökből készült.18.14.10. Piaroa indián 81. Guarani indián 81.: 45 cm Botra erősített.11.12.2 cm Nádból készült.1.15.13. Guarani indián 81. Furulya h. Fonott tál á.1.: 5 cm Magvakból készült láncon lógó mintás fa lap.

1. Tánccsörgő h.5 cm Kobaktök.: 30 cm Magokból. Caraja indián 81. Tikuna indián Lánc á.1.2.: 34 cm Magokból.1. pálmafából készült nyéllel. csontokból és ter­ mésekből készült. Tikuna indián 81.2.4.3.1 cm á.81.6 cm Kobaktök. Égetéses mintával dí­ szítve.5 cm á. .19.3.18. 81. fonattal dí­ szített. Tikuna indián Lánc á. 81. 81.5 cm Magokból. Caraja indián 81.: 29 cm Magokból és termésekből ké­ szült.: 8.: 7.: 31. Tollakkal.1.: 33. Tikuna indián Lánc á. Tollakkal díszített.: 33.1.5 cm Magokból. 81. Tikuna indián Lánc á.: 24. Tánccsörgő h. Lánc á.2.1. pálmafából készült nyéllel. csontokból és ter­ mésekből készült.19. csontokból és ter­ mésekből készült.2. rovarok kitinpán céljából és termésekből ké­ szült.

b.4. Termékenység szobor m.4.3.: 26. színes festés­ sel Guarani indián Faszobor m.1.2 cm Ipéből faragott.3. edénnyel m.2.82.: 24 cm Festett kerámia.1.7 cm Ipéből faragott. . színes festés­ sel Guarani indián 82.5 cm m.1. Caraja indián Faszobrok (2 db) m.: 25.: 27. színes festés­ sel Guarani indián Faszobor m.4 cm Ipéből faragott.2. 83.: 15 cm Festett kerámia.4. Caraja indián Ülő szobor. 83.l.: 24.1.1.: 20 cm Festett kerámia. 83. színes festés­ sel Guarani indián Faszobor m.1. 83.4. Caraja indián Ülő szobor edénnyel m. 82. 82.: 26.1 cm Ipéből faragott. Caraja indián Termékenység szobor m. 83.4.1.: 10 cm Festett kerámia.4.

8 cm Kőpenge fanyélbe erősítve.1 cm Ipébol faragott Gurani indián 84. Akasztó h.12.: 27.1. 84.5 cm Magvakból.11.1.1.5 cm Faháncsszövetre festett macs­ kaféle ragadozó Tikuna indián Nyaklánc á. Kőbalta h.1. Guarani indián Festett háncs h.10.: 28.: 28. festett tollakkal díszítve Guarani indián 84.3 cm Fonott pánt tollakkal.1.3 cm Ipébol faragott. Kobalták (2 db) h.9.1). acelot fogakból készült Guarani indián Faszobor m.1.1. háncs-csíkkal díszítve Guarani indián 84.1.a.5. 84.8.12.: 26 cm Ágasfa. 84.12.: 81. Tolldísz 1: 24.: 40. fanyélbe erősítve.1.1.13. festett toll díszítéssel Guarani indián 84.1.: 28. színes festéssel Guarani indián 84. 84. Faszobor m.: 29 cm Kőpenge.5 cm sz. .84.

84.1.14. Fuvola h.: 46,3 cm Nádból készült, festéssel dí­ szítve. Guarani indián 84.1.15. Csörgő h.: 21 cm Nádhéjból fonott festett tollal díszítve. Guarani indián 84.1.16. Faszobor m.: 28 cm Ipéból faragott figura, beége­ tett díszítéssel. Guarani indián 84.1.17. Faszobrok (2 db) m.: 29,8 és 29 cm Ipéból faragott álló figurák beégetett díszítéssel. Guarani indián 84.2.1. Tollkorona h.: 60 cm á.: 122 cm nyitva Rózsaszín és fekete tollakból. Caraja indián Agyagszobor m.: 21 cm Termékenység szobor, fekete festéssel. Caraja indián Fésű m.: 10,7 cm sz.: 7,2 cm 11,3 cm Hegyes pálcikák mintás fonattal összefogva. Caraja indián Karpántok (2 db) m.: 6,5 cm á.: 6-7 cm Caraja indián

84.1.15.

84.2.2.

84.2.3.

84.2.4.

35

84.2.5.

Lábdíszek (2 db) sz.: 2,8 cm á.: 14,5 cm Caraja indián Nyakdísz h.: 68 cm Fehér fonat, levélcsíkokkal dí­ szítve. Savante indián Okarina m.: 14,5 cm á.: 11 cm Kobaktök, beégetett vonalas díszítéssel, tolldísszel. Savante indián Hátikosár h.: 68 cm sz.: 38 cm Fonott háncs kosár, fekete mintákkal díszítve. Apalai indián Tollkorona h.: 58 cm Araweté indián

84.2.6.

84.2.7.

84.2.7.

84.2.8.

84.2.9.

84.2.11. íj, tegez, nyilakkal tegez h.: 40,5 cm vessző h.: 56 cm hegy h.: 33,7 cm Nádcsíkokból font tegez, tollas nyílvesszőit Guarani indián 84.2.12. Nyaklánc á.: 40 cm Magvakból, rágcsáló álkapocsból tollakkal díszített. Guarani indián 84.2.13. Nyaklánc á.: 40 cm Magvakból, rágcsáló álkapocsból tollakkal díszített. Guarani indián

84.2.14. Síp m.: 13,5 cm á.: 9 cm Kobaktök, tollakkal díszítve. Bororo indián 84.2.15. Fésű h.: 17,5 cm sz.: 10 cm Csontba illesztett fogak, fonott mintával díszítve. Waiwai indián 84.2.16. Fésű h.: 22,5 cm sz.: 4,3 cm Fa pálcikák, tolldísszel 84.2.17. Fésű h.: 17 cm sz.: 6,8 cm Pálmaszárba illesztett fogak, tolldísszel. Tukano indián 84.2.18. Fésű h.: 43 cm sz.: 8,5 cm Nádba illesztett fogak, színes tolldísszel. Karripaho indián 84.2.19- Nyaklánc á.: 31 cm Fekete magvak és csigolyacsontocskák felfűzve. Parakanan indián 84.2.20. Nyaklánc á.: 34 cm Fekete magvak és csigolyacsontocskák felfűzve. Parakanan indián 84.2.21. Szertartási fejdísz h.: 67 cm sz.: 57 cm Nádból készült keret, tollakkal és fonallal díszítve. Kayapó indián

84.2.15.

84.2.22. Gyermekszállító pánt sz.: 5,7 cm h.: 114 cm Háncsból fonott, gyöngyökkel díszített. Kayapó indián 84.2.23. Hajdísz h.: 21 cm Nádpálcába erősített fapálcák, tollakkal díszítve. Kayapó indián 84.2.24. Majom-maszk süveg h.: 105 cm sz.: 63 cm Pálmalevelekból készült, tolakkal díszített. Kayapó indián 84.2.25. Hangyász-maszk maszk h.: 35 cm sz.: 28 cm Pálmalevelekből fonott, háncs­ csal, tollakkal díszített. Kayapó indián 86.3.1. Harci buzogány h.: 102 cm sz.:17 cm Evező alakú fából faragott, bojtokkal díszített. Kayapó indián Tolldísz h.: 200 cm Fonott pamutra erősített tollak Kayapó indián Tollas fejdísz m.: 15 cm á.: 20 cm Sapka alakúra kötött rostfonal háló, tollakkal díszített. Kayapó indián Harci buzogány h.: 147,5 cm Fából készült, fonott díszítés­ sel. Guarani indián

86.3.2.

86.3.4.

86.3.8.

82. Guarani indián Kosarak (2 db) á. tollakkal díszített.: 15 ill.: 8 cm Nádhéjból fonott.3.3. 89-3.5 cm á. Félig kész.: 26 cm m.86. tegez.: 65 cm vessző h.: 6. pálmafa nyél lel.: 33.3. zöldre fes­ tett tegez.4.5 cm m. Guarani indián Csörgő h.: 12 cm Nádhéjból fonott.3-3.5. nyílvessző tegez h. Guarani indián Kosár á. Guarani indián Csörgő h. Tollas fülbevaló h.2.: 119 ill.: 17.: 13 ül.: 79 cm íj h. Kosár á.: 15 cm Nádhéjból font. Guarani indián 89. háncsból sodort húrral.6. Guarani indián Csörgő h. pálmafa nyéllel.3.5 cm Kamayura indián Nyíl (2 db).: 14. tollakkal díszített.3-9. Fából faragott íj. 89.5.4 cm m. 89.3. 102 cm Nádcsíkokból font.8 cm Nádhéjból font. 10 cm Nádhéjból fonottak. 9. 89-3. .: 67 cm Nádhéjból fonott.1.: 32 cm á. 89.7. 89.

82.: 4.37.: 12 cm fá. Dob m. Pintader /előlapján dombor­ művei díszített kerámia/ sz. festett és karcolt díszítésű.: 16 cm Festett kerámia.: 30. Tök csörgő m.2.3.3.5.9x11. . 82.: 14 cm á.: 9 cm Lopótökből készült. Csörgő h. 82.8.: 5.4.6 cm á. 82.: 5. 82.3-3. 82. Guarani indián EUDR CAO 82.modell m.: 20 cm Tökféléből készült.5 cm sz.89.3. Templom . 82.3.1. Agyagedény m.3.3.: 20 cm Kéregre felerősített bőr.: 12.6.: 18 cm Festetlen kerámia.3. Kerámia edény felső része m.: 42 cm Nádhéjból fonott.5 cm Szürke kerámia.3.8.8 cm Festetlen kerámia.1 cm á. 82. karcolt dí­ szítéssel.: 10. Kerámiafigura m. Tál m.1 cm Festetlen kerámia.8.

3. 82. 82. welche in unserer Heimat zu finden ist. csont-. 82. Die australischen Ureinwohner leben in trockenen. zsákmányoló gazdaság jellemzi.: 5. pattintott kőeszközöket használtak.13.7 cm Szürke kerámia. ihre Kultur ist prähistorischen Typs.8 cm fá. a DIE UREINWOHNER AUSTRALIENS Die größte Anzahl musealer Objekte unserer Sammlung.: 4. kultúrájuk őskőkori típusú.: 10. füves-bozó­ tos vidékeken élnek. Agyagedény m. egyben a hazánkban található legtel­ jesebb. 82. Ihr Werkzeugbestand ist bescheiden. néhol már csiszolt kőbaltát is használtak.: 11.11.10. Felfedezésük idején kőből hasított pengéket.5 cm Festetlen kerámia. fa-. a vadászat­ hoz és a halászathoz kő-.: 12.12.5 cm Vöröses szürke kerámia. és kagylóeszközöket használtak. Eszközkészletük szegényes. laza hordaszervezetben éltek. 82.: 3. 82. ausztráliai tárgyegyüttes.3.3. gleichzeitig die vollständigste.3. cm fá. AUSZTRÁLIA AUSZTRÁLIA ŐSLAKÓI A gyűjtemény leggazdagabb anyagcsoport­ ja.: 14.3. mit Gras und Büschen bewachsenen Gebieten. einheitlichste Australiens.14.5 cm Szürke kerámia.5 cm Szürke kerámia. Agyagedény m. Az ausztráliai őslakók száraz.82.Kerámiafigura m. zur 41 .2 cm fá.3-9- Agyagedény m. egységes.6 cm Vörösesbarna kerámia.: 3.: 15 cm sz. sie nutzen abgeschlagene Steinwerkzeuge und leben in lockeren Hordenverbänden.5 cm fá. zum Feuermachen.13. a gyűjtögetéshez.: 11. Kerámiafigura m.1.: 15. Agyagedény m.3. gekennzeichnet durch e i n e auf Beute ausgerichtete Wirtschaftsweise.

régészeti kutatások szerint azonban ko­ rábban évezredekig pattintott kőeszköze­ ik voltak. nach Meinung der Archäologen aber früher über Jahrtausende hinweg Steinwerkzeuge aus Steinsplittern. majd sima belső felületét orchidealével kenik be. A művész az egész felületet kitölti. vésetek. Ecsetként leginkább hasogatott végű pál­ cika vagy pálcikára erősített toll szolgál. A festéshez természetes okkereket. Társadalomszervezetük legfontosabb egy­ sége a horda. fehér agyagot és faszénből nyert feketét használnak. an einem Ende eine Vertiefung oder einen hervorstehenden Teil zum Erfassen des Speeres. a vadászat és a halászat a férfiak feladata. I h r e Kunst Felsenmalereien.spiegeln den Geisterglauben. In ihrer gesellschaftlichen Struktur ist die wichtigste Einheit die Horde. erős kérge. Zum Werfen des Speeres nutzte man ein Wurfholz. Zum Zeitpunkt ihrer Entdeckung nutzten sie aus Steinen geschlagene Klingen.vagy növényfajtához kapcsolódik. an einigen Orten auch geschliffene Steinäxte. egyik végén bemélyedéssel vagy kiálló foggal a dárda végének befogadására. Totemismus und die JagdFischfangmagie wider. Mit dieser Hilfe konnte der Speer bei großer Treffgenauigkeit 50-60m weit geworfen werden. A munkamegosztás nemek sze­ rinti: a növények gyűjtögetése elsősorban a nők. a horda minden tagja az ember előtt élt totemősök révén valamelyik ál­ lat. sárgát. A kéreglapot tűz felett kiegyenesítik. A vallási kultikus életet totemisztikus képzetek jel­ lemzik. auf der Suche nach Nahrung. aus einem Stück geschnitzte Speer. kräftige Rinde des Eukalypthusbaumes. Holz und Muscheln. Ihr religiöskultisches Leben kennzeichnen totemistische Vorstellungen. egy darabból faragott hajítódárda. táplálékot keresve. A legfontosabb vadászeszköz és egyúttal támadófegyver a 2-5 m hosszú. A horda az általa birtokolt területet szabályos évi ciklusok szerint járta be. Die Arbeitsteilung erfolgte nach Geschlechtern: das Sammeln von Pflanzen war in erster Linie die Aufgabe der Frauen. totemisztikus témákat ábrázolnak. Művészetük .sziklafestmények. Das wichtigste Jagdgerät und gleichzeitig Angriffswaffe war der 2-5 m lange. Ezzel az eszközzel a dárdát nagy találati pontos­ sággal 50-60 méterre is elhajítják. Gravuren. rugalmas. dehnungsfähige. a totemizmust és a vadász-halász mágiát tük­ rözi. Knochen. jedes Mitglied der Horde steht durch die vor den Menschen gelebten Totemahnen mit irgendeiner Tiergattung oder Pflanzenart in V e r b i n d u n g . ein flaches oder walzenförmiges Holzstück. A dár­ da elhajítására dárdahajítót használnak. kéregfestmények . vöröset és barnát. A kéregfestmények anyaga az eukaliptuszfa sima. Das Material für die Rindenmalerei ist die glatte . mely lapos vagy hengeres fadarab. A munkák mítoszrészleteket.a szellemhitet. Jagd und Fischfang die der Männer. Das Rindenstück 42 . Rindenmalereien . Jellegzetes kultikus tárgyaik a csurungâk A csurunga ovális vagy kör alakú fa- Jagd und zum Fischfang benutzen sie Geräte aus Stein. Die Horde d u r c h z o g das von ihr kontrollierteGebiet in einem regelmäßigen Jahreszyklus.

Zeichen .egy-egy mítosz lényeges elemét ábrázolják. wird über dem Feuer geglättet. gelben.oder Steintafel. Ein charakteristischer Kultgegenstand ist der csurunga. Als Pinsel dient ihnen meist ein Stäbchen mit eingeschnittenen Enden oder eine an einem Stäbchen befestigte Feder.jelek . roten. den Geist eines Ahnen oder einen Totem. 43 . wie z. U alakokból. vagy totemeket. geraden oder runden Linien usw. görbe vo­ nalakból stb. welche im allgemeinen mit rotem Ocker bemalt ist. innere Oberfläche mit Orchideen eingerieben. Die aufgetragenen Motive bestehen aus konzentrischen Kreisen oder Kreisteilen. Nagyságuk 20-30 cmtől másfél méterig terjedhet. braunen Ton und aus der Holzkohle gewonnene schwarze Farbe. Der csurunga ist eine ovale oder runde Holz. amelyet általában vörös ok­ kerrel kennek be.stellen jeweils ein Element eines bedeutenden Mythos dar. u-förmigen. állnak.B. Zum Bemalen benutzen sie natürlichen Ocker. A csurungák a termé­ szetfeletti lényekkel állnak kapcsolatban. A rávésett minták koncentrikus körökből és körré^ székből. Der Künstler füllt die gesamte Fläche aus. Die csurunga stehen mit übersinnlichen Wesen in Verbindung.vagy kőlap. egyenes. Die Motive . Ezek a motívumok . mint például a szellemi őst. Die Größe liegt zwischen 20/ 30 cm und eineinhalb Metrn. Die Arbeiten stellen mythische Szenen oder totemistische Themen dar. dann die glatte.

Northern Territory Csurunga h. Northern Territory Hajítófa h.7.: 7 cm h. Northern Territory Kőbalta h. oldalán kör minta. 77.: 7 cm Fából készült.1.1.5 cm sz. Northern Territory Kőbalta h. vésett minták­ kal díszített.4.2.: 14 cm Fa nyélbe erősített kőpenge. egyik oldalán vésett motívumok.: 53 cm sz. sima oldalú kő.: 24 cm v.8.: 43 cm sz.9- 77.3.6.1.: 31. Csurunga h. 77.1.1. Buzogány h.: 13 cm Fából készült.1. 77.: 45 cm sz.77.: 14 cm Lapos.1. 77.: 12-14 cm Fa nyélbe erősített kőpenge. Northern Territory Hajítófa h.: 61 cm sz.10. Northern Territory Őrlő ko sz.: 43 cm sz.: 5 cm Fából készült. 77. Northern Territory 77.: 15 cm v: 4 cm Fából faragott. két vége he­ gyesre faragva. Egyik végén hajfonat.1. 77.8. Northern Territory .: 12 cm Fából faragott.1.: 45 cm sz. díszítetlen.

14.: 104 cm sz.19.: 4. bekarcolt mintával díszítve. fe­ hér festéssel díszítve. Northern Territory 77. bekarcolt mintával díszítve.fehér festéssel díszítve.: 75 cm sz. egyik végén hegyes.: 78 cm sz.1. . Tárolóedény h.1. vörösre színezett. Henge­ res testű.: 21 cm Keményfából faragott.1.17. Northern Territory 77. Pajzs h.15. vörös alapon sár­ ga .13. Northern Territory 77.: 97 cm á. Northern Territory 77. 77.1. Buzogány h.1.1. Henge­ res testű. Northern Territory 77.77.14.16. egyik végén zsineg. Northern Territory 77. Pajzs h.9.: 22 cm Puhafából.: 26 cm Puhafából.18.5 cm Hegyes csont. Rámutató pálca h.1.: 24.1.3 cm Keményfából faragott. Pajzs h. vörös alapon sárga .: 8 cm v.: 72 cm sz.1.: 17.: 71 cm sz. Northern Territory 77.fehér festéssel díszítve.: 13 cm Puhafa.Tárolóedény h.5 cm Keményfából faragott.

29.77. Tárolóedény h.: 17.: 4 cm Mindkét felén karcolt mintás.1.fehér festéssel díszítve.: 38 cm Keményfából faragott.: 28 cm Puhafából faragott.: 5. vörös alapon sárga . Kagylólap h. Fakés h.7 cm Kagylólap. Kagylólap h.1.1. Northern Territory 77. .: 26 cm Puhafából.20.27. Northern Territory 77.16.8 cm sz. Követpálca h. egyik végén beégetett mintás.28.1.: 78 cm sz.: 18.1 cm sz.21. Követpálca h. egyik végén beégetett mintás. Northern Territory 77. Kagylólap h.26. Kagylólap h.1. belső felén karcolt mintával. Northern Territory 77.1.1. Northern Territory 77. belső felén karcolt okkerrel bedörzsölt mintával.23.: 13.1.: 10.1.: 8.: 12.2 cm sz.3 cm sz.24.6 cm Díszítetlen okkerrel félig be­ vont. Northern Territory 77. Northern Territory 77. Northern Territory 77.: 37 cm Keményfából faragott.8 cm Kagylólap.

Northern Territory 77. Vörösre festett.: 22. beégetett mintával.: 12 cm Keményfából készült. Vörösre festett.: 68 cm sz.3 cm Puhafából készült.1. Díszítetlen. .33.32.77.1.1.1. Bumeráng h.: 70 cm sz. fehér mintás.34.: 81 cm sz.31. sárga és fehér mintás. Northern Territory 77.1.30. Northern Territory 77.: 10 cm Keményfából készült. Vörös alapon fehér festés és csíkozás díszíti. Northern Territory 77. Vörösre festett.37. Northern Territory 77.: 73 sz. Bumeráng h.1.17.: 14 cm Festetlen.: 11 cm Keményfából készült. Northern Territory 77.: 4.: 59 cm sz. sárga mintás. Bumeráng h. egyik oldalán fehér mintás. Pajzs h.: 76 cm sz. Bumeráng h.5 cm Keményfából készült.1.35. Bumeráng h. Bumeráng h. Northern Territory 77. Vörösre festett.1.: 72 cm sz. kemény fából készült.: 13 cm Keményfából készült.

: 29 cm Vörösre színezett keményfa. Dárdahajító h.: 76 cm Puhafa lap.: 12 cm Keményfából készült. Hajítófa h. fehér festéssel díszítve. Northern Territory 77.: 79cm sz.1.3 cm Puhafa lap.1. Northern Territory 77.77.40.: 74 cm sz. Northern Territory .: 70 cm sz. 77.5-5.:68 cm sz. Dárdahajító h. Vörösre festett.: 10 cm Keményfából készült.Bumeráng h. Bumeráng h.5 cm sz.: 12cm Keményfából készült.: 82.1. Northern Territory 77. Sárga és fehér festéssel díszítve.1.1. fehér mintás. Hajítófa h. vörös alapon fehér és sárga mintás.41.: 64 cm sz. Sárga és fehér festéssel díszített.1.43.38.1.fehér mintás. Northern Territory 77.30. Vörösre festett.44.:2. Northern Territory 77. Bumeráng h.39.: 28 cm Vörösre festett keményfa.42. Northern Territory 77. vörös alapon fehér és sárga mintás.1. sárga .

77.1. 77.1. Northern Territory Dárda h.51. 77.2. Kötöző anyag h. vörös ala­ pon beégetett motívumokkal díszített.1.: 45 cm sz.: 85 cm Hullámvonal alakú.1.1.1.: 26 cm Növényi anyag.1.48.51. Northern Territory 77. lapos ke­ ményfa.49. Northern Territory 77.46. egyik végén hánccsal felerősített pöcök. Northern Territory Dárdahajító h. Northern Territory Kígyóalak h.: 16 cm Puhafából készült.45. hegyes végű. Tartóedény h.: 210 cm Keményfából készült.38.: 191 cm Keményfa bot. 77.: 76 cm Hullámvonal alakú. Kötöző anyag h. Northern Territory Kígyóalak h.47. Northern Territory .1. 77. 77.1.: 28 cm Növényi anyag. lapos ke­ ményfa.

I. Kötöző anyag h.: 52 cm Növényi anyag.: I65 cm Növényi anyag. Kötöző anyag h.Kötöző anyag h. Northern Territory 77.8.5.1.: 97 cm Növényi anyag.4.: 26 cm Növényi anyag. Northern Territory 77.: 26 cm Növényi anyag.9.Kötöző anyag h.1.6.1.51. 50 . Northern Territory 77.: 28 cm Növényi anyag.1. 77. Kötöző anyag h.51. Northern Territory 77.1.40.: 28 cm Növényi anyag.:49 cm Növényi anyag.41.10.: 135 cm Növényi anyag. Northern Territory 77. Kötöző anyag h. Northern Territory 77. Northern Territory 77.51.77.1.51.1.1.1.51-3.Kötöző anyag h.51. Northern Territory 77.II.7. 77.42. Kötöző anyag h.51. Northern Territory 77.I.51.1.Kötöző anyag h.5I.

Kötöző anyag h. Kötöző anyag h.1. Northern Territory 77.1.1. Northern Territory 77.: 115x33 cm Növényi anyag.44. Northern Territory 77.43.43.: 28 cm Növényi anyag.I.: 32 cm Növényi anyag.7.5.52.1. Kötöző anyag h.1.77.52.4. Northern Territory 77. Northern Territory 77.: 137 cm Növényi anyag.52.51. Northern Territory 77. 51 .5I. Northern Territory 77. Northern Territory 77. Kötöző anyag h.: 16 cm Növényi anyag.3.1.6.1.52. Kötöző anyag h.: 62x27 cm Növényi anyag. 77. Kötöző anyag h.12.1.1. 77.I3. Kötöző anyag h.2.1.52.52.52.: 124 cm Növényi anyag.1. Northern Territory 77.1.: 52x21 cm Növényi anyag.: 26 cm Növényi anyag. Kötöző anyag h. Kötöző anyag h.

: 29.1.1. Northern Territory 77.55.1.46.9 cm Díszítetlen kagylólap.1. domború lapján geometrikus díszítés­ sel.3 cm Puhafából készült.: 63.61. Northern Territory Kőbalta h. 77.1.77. Papucsok (2 db) h.: 32 cm sz. okker­ nyomokkal.: 22. haj­ jal összeerősített vékonytalpú papucs.: 10 cm Keményfa nyélbe gyantával. szőrrel.2.: 15.2.: 9 cm Puhafából faragott. szőrrel.6 cm sz. Northern Territory Pajzs h.1. haj­ jal összeerősített vékonytalpú papucs.: 9.62.: 14 cm Madártollakkal.2.: 32 cm sz. Northern Territory 87.5 cm sz. Northern Territory 77. 52 . zsineggel erősített csiszolt kőpenge.3 cm sz. Northern Territory Tűzfurész h. Gyöngyházlap h.55.1.: 54 cm sz.2.1. Papucsok (2 db) h.1.: 15 cm Madártollakkal.: 5 cm penge sz. 77. vörös ala­ pon fehér mintás.55. 77. 77.

2. Northern Territory Követpálca h.7.: 65 cm Vörösre színezett keményfa.: 12 cm Keményfából készült.2.: 18 cm Veresre színezett puhafa. 77. végei hegyesre faragva. Northern Territory 77.2. vé­ sett vonalakkal díszítve.2.: 67 cm Keményfából készült.: 70 cm sz.2.8.77.6. egyik oldalán bevésett csíkkal dí­ szített. 77. díszí­ tetlen. vé­ sett vonalakkal díszítve.3. Pajzs h. Northern Territory Követpálca h. 77. 77. . bekarcolt mintákkal. Northern Territory Buzogány h.: 70 cm Keményfából készült. 77. 77.62.: 5.: 21 cm Veresre színezett puhafa.: 20 cm sz.2.1. Northern Territory Csurunga h.2. díszí­ tetlen. Northern Territory Bumeráng h.3 cm Hosszúkás alakú szürke kő­ lap.5.4.9. Northern Territory Bumeráng h.

16.: 16 cm sz.10.7 cm sz.5 cm sz. Kőeszköz h.2.7 cm Okkerrel vörösre színezett.2.14.2.: 22.12.5 cm m.5 cm sz.2.: 17.4 cm Szürke kőlap. Northern Territory 77.: 12. Northern Territory 77.: 12 cm m. felületén karco­ lásokkal díszítve.: 2 cm Simára csiszolt. felületén kar­ colásokkal díszítve.: 11.: 16 cm sz.: 20.: 3 cm Simára csiszolt. Northern Territory . Northern Territory 77. Northern Territory 77. Kőeszköz h.: 9 cm Egyik lapja simára csiszolt.77.2.11. Northern Territory 77. karcolt felületű kőlap.4 cm Szürke kőlap. Kőeszköz h.: 10. Kőeszköz h.: 12 cm m. Kőeszköz h.: 2.15.: 8. 77.1 cm Szürke kőlap.2. Northern Territory 77.1.2.2.13. Kőeszköz h. felületén kar­ colásokkal díszítve. Kőeszköz h.

végén zsineg. végén zsineg.3.: 19.18.3. Northern Territory 77.: 14.: 5 cm Puhafa nyélbe gyantával beerősített pattintott kőpenge. Gyöngyházlap h.2. Northern Territory 77. Northern Territory 77.2.2.: 11. Gyöngyházlap h.3- . 77. Rámutató pálca h. egyik végén szőrzsineg.19.: 17 cm Hegyes végű csont.: 4 cm Puhafa nyélbe gyantával be­ erősített pattintott kőpenge. 78. Northern Territory 77.2.: 18 cm sz.6 cm Díszítetlen kagylólap.77.5.2.2. Northern Territory 77.17. Rámutatópálca h. Northern Territory 78.4 cm sz. belső felén ok­ kerrel bedörzsölt bekarcolt motívum.2.4.: 11 cm sz.: 21.: 15. Northern Territory Kés h.: 13 cm Kagylólap. Kés h.4 cm Hegyes végű csont.5 cm Törött végű hegyes csont.21.9 cm sz.2.20. Rámutató pálca h.

79.: 10 cm Keményfából faragott. Northern Territory Kőbalta h. Northern Territory 79.: 16 cm sz.7.: 65 cm sz.: 65 cm sz.: 7 cm Fanyélbe erősített kőpenge. Kőeszköz h.1.: 7 cm Vörössel színezett. 79-1. Kés h.: 20 cm sz. végébe pattintott kőpengét erősítettek.: 44 cm kő á.78. 79. Northern Territory 79-1.6. 78. Northern Territory Kőbalta h.: 54 cm penge h.1.11.3.: 31 cm Kéreglapon.6.1.: 7 cm Fanyélbe erősített kőpenge.: 45 cm kő sz.9.: 58 cm kő sz. vörös alapon fe­ hér festés. Marokkő h. Ásóbot h. Northern Territory Kéregfestmény h. vörös alapon fe­ hér festés.: 31 cm Kéreglapon.3.8.1.: 6 cm Fanyélbe erősített hegyes kő­ penge.: 5 cm Puhafa nyélbe gyantával beerősített pattintott kőpenge. 79. Northern Territory 79-1. Northern Territory 56 .12.6.10. Northern Territory Kéregfestmény h.

Northern Territory 87.: 16 cm Barna alapon geometriai minták.3 cm Bazalt.: 6. Northern Territory 79. vörösre színezve. Northern Territory 79-1 19. Kéregfestmény h.: 46 cm Mindkét végén hegyes.13.15.1.5 cm Barna alapon geometriai minták.: 25 cm sz. Hajítófa h.1.: 56 cm penge h.7.: 13 cm Keményfából faragott.1. Hajítófa h.1.1.: 45 cm Puhafa.14.: 23 cm sz.: 20 cm sz. Baltapenge h.: 10 cm v. Northern Territory . ke­ ményfa közepén növényi ros­ tok. 79 • 1 • 18. Northern Territory 79.: 16.Kéregfestmény h. Northern Territory 79.16. Asóbot h.2. fe­ hér csíkokkal díszítve. végébe pattintott kőpengét erősítettek. Hajítófa h. Northern Territory 79.79-1.: 58 cm Barnára festett puhafa.

: 3. Baltapenge h.3.7.4 cm Ovális.: 2.: 14. durván meg­ munkált.2 cm v. hengeres.: 6.1.13.8 cm sz. Baltapenge h.: 12. 87.9- 87.5 cm Éle csiszolt.5 cm sz.2 cm sz.1. 87.: 10.7 cm Csiszolt élű.1.: 15. piros okker bo­ rítja. 87.4. okker borítja.5 cm v.3 cm Lencse alakú.: 8.: 11. 87.: 13.1.9 cm v.9 cm sz.6 cm Hosszúkás.4 cm Éle csiszolt. piros okker borítja. Northern Territory Baltapenge h.: 3.: 5.5. okker borítja. Northern Territory Baltapenge h.5 cm v. Northern Territory Baltapenge h.: 12. Northern Territory Baltapenge h. Baltapenge h.1.1 cm sz.6 cm sz.3 cm Ovális alakú. lapos gránit. Northern Territory . Northern Territory 87.5 cm v.87.1.: 11 cm v. Northern Territory 87.: 4.: 6.1.: 10.1.: 5.: 9 cm v.5 cm sz.57.11.: 3.: 10.

7 cm v.: 9.1. Northern Territory 87.: 8. gyanta foglalt nyomai a felületén.3 cm sz. Northern Territory 87. felületén gyanta és okker nyomok.: 3.1 cm v.: 10.: 3. Baltapenge h.: 3. felületén okker­ nyomok.8 cm Ovális alakú.7 cm sz. Northern Territory 87.8 cm Kő éle csiszolt. Baltapenge h.1.9 cm v.15.5 cm sz.: 16.8 cm v.: 9. Baltapenge h.61. Northern Territory 87.: 10.7 cm sz.4 cm Lapos ovális alakú.2 cm Éle csiszolt.: 13.: 7. Northern Territory 87.1.16.22.: 12.5 cm v. gyantafoglalat maradványa a felületen. Baltapenge h.87. Northern Territory 87.: 9.: 13 cm v. Baltapenge h.20. 59 .: 3 cm Lencse alakú.17. Baltapenge h.6 cm Durván megmunkált bazalt.1.1.23.1.5 cm sz.: 7.: 4.1.5 cm sz. okkerrel borítva.: 2.

6 cm Northern Territory 87.: 10.: 3.1. pattintott vágó éllel.9 cm Háromszög alakú.38.33.: 11 cm v.: 4. Baltapenge h.1. Northern Territory 87.: 12.30. törött.: 5. Kőeszköz h.28.: 10.2 cm sz.8 cm Vörös kvarcit.35.6 cm v.1.: 2.5 cm v. Baltapenge h.1. Northern Territory 87.2 cm v. Northern Territory 87.: 3.5 cm sz.7 cm sz. lencse alakú okkerrel festve.1.1 cm Ovális alakú.: 9.: 3.: 3.: 6 cm v. Kőeszköz h.: 8. Northern Territory 87.: 11.: 8.7 cm Ovális.1.87.: 6.3 cm Sötétszürke.37.: 13 cm sz.1.7 cm Eredetileg lencse alakú. Marokkő h.24.: 11 cm sz. .5 cm sz. Northern Territory 87. pattintott.1.5 cm sz. felületén okker nyomaival.86. Kőeszköz-töredék h.: 12 cm v. Kőeszköz h. tö­ rött.: 10. Northern Territory 87.4 cm v.

: 5. Kőeszköz h.: 12 cm v.5 cm v.8 cm Sárgás pala-tábla.39.: 4. felületén karcolások. Northern Territory 87.: 13. Northern Territory 87. külső felén beégetett hullámvonalas minta. Northern Territory 87.: 11. hengeres.: 16 cm sz. Northern Territory 87.51.: 76.87.48. díszítet­ len.1.1. élein retu­ sált.: 84.3 cm sz.5 cm m.1.42.3 cm sz. Kőeszköz h.: 13.6 cm sz.5 cm v. Kőpenge h. Northern Territory 87.: 2.87.: 18.1.: 9.6 cm Ovális alakú.1.: 10 cm Hengeres testű.: 2.: 20.2 cm sz. élein retusált. Codamon h.4 cm Háromszög alakú.1.: 9 cm sz.50.1.46. .: 8 cm v.: 6.3 cm m. Codamon h. Kőeszköz h.7 cm Felületén okkernyomok. Northern Territory 87.6 cm Keményfából faragott.

: 9 cm Puhafából faragott.: 59 cm sz. hosszanti csíkozással és piros festéssel díszített. Codamon h. Punnu h.57.: 7.: 22.: 74 cm sz. Northern Territory 87.1. Codamon h.: 72 cm sz.: 10 cm Babfából faragott.2 cm sz. h.55. Codamon h. Punnu h. hosszanti csíkozással és piros festéssel díszített. Northern Territory 87.1.1.52.53.1.: 25 cm m.1. Northern Territory 87.: 24 cm m.88.5 cm sz. Northern Territory 87. .: 25 cm m.: 75.1.: 7 cm Babfából faragott.4 cm m.: 24.: 20 cm m. lapos dí­ szítetlen. Northern Territory 87.54.: 8.: 69. külső felén hosszanti csíkozás nyo­ ma.1.5 cm Puhafából faragott.56.87. Punnu.: 58.5 cm sz.5 cm Babfából faragott.: 11 cm Eredetileg pajzs volt. Northern Territory 87. kívül-belül hosszanti csíkkal díszítve. hosszanti csíkozással és piros festéssel díszített.5 cm m.

2 cm m. Northern Territory 87.3 cm m. Northern Territory 87. Kumuna h.: 9.: 21.: 4 cm Puhafából faragott.1. külső fe­ lén fehér geometrikus minták.6 cm sz.: 10 cm Puhafából faragott.87.1.62.: 49.90.2 cm sz. Kumuna h.: 70.: 18.Punnu h.: 12 cm Puhafából faragott.3 cm m.7 cm Puhafából faragott.59.58.: 51.61.63.1.6 cm sz. Northern Territory 87.: 9 cm Eredetileg pajzs volt. Northern Territory 87.1.: 69.: 66 cm sz.1. piros alapon fekete és fehér geo­ metrikus minta.: 19. Külső felén sávos faragás.5 cm sz.: 22.: 52. díszítetlen.60. Codamon h. pirosra festett alapon sárga-fehér pettyes geometrikus minta.1. díszítetlen.: 5.5 cm m. Northern Territory 87. Kumuna h. Kumuna h. Northern Territory 87. okkerrel díszített kívül-belül.: 23.: 21 cm m.2 cm Puhafából faragott. .5 cm m.5 cm sz.1.

62. Northern Territory 87. Northern Territory 87. díszítet­ len. Northern Territory 87.87.67.1 cm Keményfából faragott.5 cm sz. Kumuna h.64.3 cm m.: 28. Kumuna h. Kumuna h.: 18. Kumuna h.8 cm m.94. .65. díszítet­ len. 87.1.: 11.: 11.: 8 cm Puhafából faragott. díszítet­ len.: 56.: 19. Kumuna h. ovális ala­ kú.1. belső fe­ lén piros alapon fehér-sárga minta.1.: 16 cm m.8 cm sz. díszítetlen.3 cm sz. Northern Territory 87.2 cm sz.7 cm Keményfából faragott.: 20 cm m.1.68.: 64.6 cm m.: 8. Northern Territory 87.: 4 cm Fakéregből kivágva.1.5 cm sz.: 18.69.: 54 cm sz.66.1.: 5 cm Keményfából kivájt.7 cm m.1.3 cm Keményfából faragott. Northern Territory 87.: 5.: 7. Kumuna h.: 50. Külső oldalán beégetett hullámvonalas díszítés.1.

1.: 18 cm Puhafából faragott.8 cm m.7 cm sz.: 3.1.: 4.8 cm Keményfából kivájt. . Northern Territory 87.: 16. Külső oldalán beégetett hullámvonalas díszítés.: 8 cm m. két végén ki­ hegyezett. ovális ala­ kú. Northern Territory 87. Kumuna h. Külső oldalán beégetett hullámvonalas díszítés. Ásóbot h. Kumuna h. Vudin h.112.1.: 15.87.9 cm sz. piros fes­ tés.71.8 cm Keményfából kivájt.1 cm Keményfából kivájt. Külső oldalán beégetett hullámvonalas díszítés.7 cm Hengeres testű.: 100.72. Northern Territory 87.3 cm á.: 10 cm m. ovális ala­ kú.1. Northern Territory 87.5 cm sz.74. Ásóbot h.: 4.7 cm á.: 15.1. két végén ki­ hegyezett.9 cm Hengeres testű. Kumuna h.1.: 21.73.: 84.: 3. Northern Territory 87. Külsején hosszanti csíkozás.: 4.75.70.3 cm sz.: 8.2 cm m.: 57. Northern Territory 87.1. ovális ala­ kú.

: 4. Ásóbot h.80.110.1.78.: 86 cm 1: 3.1.82.6 cm Hengeres testű.5 cm sz.1 cm Puhafából faragott.: 79 cm sz.1. Dárdahajító h.76. Végei vörösre.1 cm Hengeres testű.81. Northern Territory 87.1. Northern Territory 87. Dárdahajító h.Ásóbot h. Northern Territory 87.8 cm Hengeres testű. Northern Territory 87. Ásóbot h. végén fapecek.: 3.1.4 cm Puhafából faragott. két végén ki­ hegyezett.77. Northern Territory 87. két végén ki­ hegyezett. lapos.: 96. Ásóbot h. közepe feketé­ re festve.2 cm á. .87.: 14. Northern Territory 87.1.1.: 98 cm 1: 4. lapos he­ gedűalakú. két végén ki­ hegyezett.4 cm sz. Northern Territory 87.: 83.: 64.79.1. levél alakú.5 cm 1: 4. két végén ki­ hegyezett.5 cm Fából faragott. egyik végén fapecek.1 cm Hengeres testű. Dárdahajító h.: 94.: 5.

1.1. fél körívben hajló. Northern Territory 87.5 cm Lapos.: 6. félkörívben hajló. 87. fehér festéssel díszített.1.: 3.84.7 cm Lapos.: 5. félkörívben hajló.: 6. lapos. hajlott alakú.7 cm Lapos. Bumeráng h. Northern Territory 87.: 71x27 cm sz.1.89.5 cm Puhafából faragott.99. Dárdahajító h.: 5. . Northern Territory 87.: 78x26 cm sz.8 cm Keményfából faragott.7 cm sz. L alakú.88. Northern Territory 87.103.Bumeráng h.8 cm sz. Bumeráng h.1. L alakú.: 76. Northern Territory 87.87.: 49.: 64.5 cm sz. törött. Northern Territory 87.1.: 67. Egyik oldalán hosszanti sávozással díszítve.: 89 cm sz.85.1.86. Northern Territory 87. Egyik oldalán vésett minta. Bumeráng h.1. Bumeráng h. lapo.5 cm sz.: 5.1.6 cm Keményfából Készült.83.: 4.3 cm Keményfából faragott.87. Bumeráng h. okkerrel színezett.

Okkerrel színezett.: 5.1.1.95. Bumeráng h. Bumeráng h.1. Northern Territory 87.90. lapos.8 cm Keményfából faragott. ívelt pirosra festett.7 cm Keményfából faragott.Bumeráng h.: 90.7 cm sz.3 cm sz. Bumeráng h.1.9 cm Keményfából faragott.5 cm sz.: 77.1. 87. Northern Territory 87. Bumeráng h. lapos.128.1.9 cm Keményfából faragott. ívelt lapos. Bumeráng h.: 6.87.2 cm Keményfából faragott.1. Northern Territory 87. Northern Territory 87. ívelt lapos.1.: 77 cm sz.140. ívelt lapos.8 cm sz. Northern Territory 87.: 7.: 7 cm Keményfából faragott.: 79.: 5. Northern Territory 87.: 5. Northern Territory 87.: 93 cm sz.91.1.5 cm Keményfából faragott.96. Bumeráng h. .92. ívelt lapos.93.: 5. ívelt pirosra festett.: 79.: 76.94. ívelt lapos.5 cm sz.

3 cm Keményfából faragott. Bumeráng h.: 92.1. ívelt.: 7.: 5.: 6. Northern Territory 87. Egyik oldalán hosszanti csíkozás.1. lapos. lapos.100. ívelt.101.8 cm Keményfából faragott.87.1.: 6. ívelt lapos. Northern Territory 87.3 cm Keményfából faragott. ívelt lapos.5 cm sz. Bumeráng h. Northern Territory 87. Bumeráng h.3 cm sz.1 cm Keményfából faragott. Bumeráng h. Okkerrel színezett.5 cm sz.1.1.97.: 3.: 73.102.150.: 76. alig ívelt lapos.5 cm sz. Egyik oldalán hosszanti sávos faragás. Bumeráng h.1.1.: 80 cm sz.99. 87.98.5 cm Keményfából faragott.: 6.1.3 cm Keményfából faragott.: 75.5 cm sz. Northern Territory 87.: 5.: 63. Northern Territory 87.1. ívelt lapos. Bumeráng h.8 cm Keményfából faragott. ívelt lapos.5 cm sz.: 73. Egyik oldalán hosszanti sávos faragás. .103. Bumeráng h. Northern Territory 87. Northern Territory 87.143.

lapos. Northern Territory 87.7 cm Keményfából faragott.: 5. lapos.: 5.: 74. lapos.: 5.1. ívelt. Northern Territory 87.: 5. ívelt.107.1.5 cm Keményfából faragott.110.5 cm sz.3 cm Keményfából faragott. ívelt.1.1 cm sz.: 69.106.5 cm Keményfából faragott.153.1.108.3 cm sz. lapos.105.5 cm sz. Northern Territory 87.7 cm Keményfából faragott.: 78.: 5.: 74. Northern Territory 87. ívelt. Bumeráng h. lapos.104. Bumeráng h. lapos.6 cm sz.1.5 cm sz. Okkerrel színezett.: 81.7 cm Keményfából faragott.: 76. ívelt. .1. Bumeráng h. Northern Territory 87. Northern Territory 87.1. ívelt.109. Northern Territory 87. Bumeráng h. lapos.1.9 cm sz.5 cm Keményfából faragott.: 5.: 5.: 79. ívelt. Bumeráng h. Bumeráng h. Bumeráng h.87.

Bumeráng h.: 5.1.: 59 cm sz. lapos.3 cm sz. Bumeráng h. ívelt.: 80.113.112. ívelt pirosra festett. ívelt.: 6.: 70.111. ívelt.1. Bumeráng h. ívelt. Northern Territory 87.4 cm Keményfából faragott. Bumeráng h.3 cm Keményfából faragott.1. Northern Territory 87.: 5.1. Northern Territory 87.: 67.181. Northern Territory 87. Bumeráng h. lapos.114. lapos.1. lapos. ívelt pirosra festett. Northern Territory 87.1. ívelt.: 5.6 cm Keményfából faragott.116.9 cm sz.1. Northern Territory 87.5 cm sz.: 5. Törött.117. Bumeráng h. lapos. Bumeráng h.: 69.: 68. Piros festés borítja.1.: 74.: 5 cm Keményfából faragott.1 cm sz. lapos. Northern Territory 87.87.2 cm Keményfából faragott.9 cm sz.5 cm Keményfából faragott.: 5 cm Keményfából faragott. . lapos.7 cm sz.115. Egyik oldalán hosszanti csíkozás. Hosszában törött.

Bumeráng h.5 cm sz.2 cm sz. Nothern Territory.1.1. Bumeráng h. 87.122.: 6 cm Keményfából faragott. pirosra festett.1.1.9 cm Keményfából faragott.: 75 cm sz.118. 87.: 5. 79. ívelt. Bumeráng h.123. lapos. Northern Territory 87. lapos. Nothern Territory.: 87 cm sz. ívelt. lapos.1. ívelt. Nothern Territory. lapos.1.: 6 cm Keményfából faragott.: 65.1 cm Keményfából faragott. Bumeráng h.1.: 78.7 cm sz.: 70.120.: 73.: 6 cm Keményfából faragott.5 cm sz.1. 87. Bumeráng h. lapos.121. Nothern Territory 87. ívelt. ívelt. Northern Territory 87.124.6. ívelt.87.: 4.3 cm Keményfából faragott.1 cm Keményfából faragott. Nothern Territory. Bumeráng h. lapos. Egyik vége törött.119. enyhén ívelt.: 5. 72 . lapos.: 69.: 6.8 cm sz. Bumeráng h.

87. ívelt.: 5.7 cm Keményfa nyélbe gyantával erősített kőpenge. Pirosra festett. Egyik felén sárga festett geometrikus minta. Northern Territory 87.126. előlapján fe­ hér minta.: 2. Pajzs h. felületén rovátkolással díszített.14. felületén rovátkolással díszített.: 2. Bumeráng h. Vésőbot h.125.1. ívelt.130.: 69 cm sz. Pirosra festett.1.5 cm Puhafából faragott.: 68.1x3. Northern Territory 77.128.: 62.5 cm sz.: 58. Northern Territory 87.5 cm Keményfából faragott.: 18.5 cm á. Egyik oldalán fekete festett geometrikus jel.5 cm sz. Nothern Territory. előlapján fehér minta. Nothern Territory.: 5 cm Keményfából faragott.: 68.1. Northern Territory 87.2.1.1. Bumeráng h.127. Vésőbot h.1 x 3. lapos.129. lapos.: 59 cm á. 87.5 cm sz. .1.: 24.2 cm Puhafából faragott.2 cm Keményfa nyélbe erősített vasreszelő. 87. Pajzs h.

87.: 24 cm Puhafából faragott.: 91 cm sz. Northern Territory 87.: 45 cm sz. Pajzs h.1. Northern Territory 87.136. Northern Territory 87. Northern Territory 87.133. előlapján fehér minta.12. fele elégett.131. Pajzs h.: 9 cm Keményfából faragott. Pajzs h. előlapján fehér minta. előlapján fehér minta.135. Pajzs h.: 8 cm Keményfából faragott.1.5 cm sz. Pajzs h. Előlapján hosszanti rovátkolás. előlapján fehér minta.: 21 cm Puhafából faragott.: 78.: 21 cm Puhafából faragott.137. Pajzs h. Díszítet­ len. Northern Territory 77.1.1. Hosszanti rovátkákkal díszített. Törött. Pirosra festett.: 64.2.: 19 cm Puhafából faragott.: 67 cm sz.: 69 cm sz.: 70.1.: 19 cm Puhafából faragott. Pirosra festett. Pirosra festett.4 cm sz. Northern Territory 87. Northern Territory 87.134.132.1. Pajzs h. Pirosra festett.5 cm sz.1. .

: 9.87. Pajzs h. beégetett mintával díszítve. Pirosra festett.142.1.: 83 cm sz. Northern Territory . Northern Territory 87.143.6 cm Keményfából faragott. Northern Territory 87.1. beége­ tett motívumokkal díszített.: 7. Northern Territory 87.: 8 cm Keményfából faragott.139.1. Pajzs h.1.: 13. Northern Territory 87.1. Pajzs h.8 cm Puhafából faragott.1. Pirosra festett.: 99 cm sz. Pajzs h.141. előlapján hosszanti rovátkák.5 cm Keményfából faragott.3 cm sz. henge­ res testű.: 79 cm sz.: 62 cm sz.: 15. Díszí­ tetlen.: 7 cm Keményfából faragott. Northern Territory 87.138.: 69 cm sz.: 96.2 cm Keményfából faragott. henge­ res testű. Bevésett M betűk az előlapján. Pajzs h. Kígyófigura h.140.

1.144. két vé­ gén kihegyezve. 25.147.: 96 cm á. 27.: 9 cm Keményfa nyélbe gyantával erősített kőpenge.: 5.149. Zeneszerszám (2 db) h.145.1.1.: 56.1 cm á.5 cm penge sz.5 cm penge h.146.4.3 cm Keményfából faragott.1. Ásóbot h.4 cm Keményfából faragott.8 cm á.5 cm á.148.: 9 cm Keményfa nyélbe gyantával erősített kőpenge.87. végein kihegyezett botok.2 ill. Northern Territory 87.2 ill.: 27.: 11.: 26. 25.1 . Zeneszerszám (2 db) h.1.: 4. Northern Territory 87.1 ill. Northern Territory 87.2 cm Keményfából faragott. Kőbalta nyéllel h.: 62 cm penge h.: 25.: 2. végein kihegyezett botok.: 11 cm penge sz. Northern Territory 87. Northern Territory . Northern Territory 87. Kőbalta nyéllel h.5 cm Keményfából faragott.: 3. Zeneszerszám (2 db) h. végein kihegyezett botok.1.

: 26.1.: 4 cm Sima vöröses homokkőlap.: 70.5 cm sz.: 4.6 cm Keményfából faragott. henge­ res testű végein kihegyezett bot. Northern Territory 87. Northern Territory 87.152.4 cm Keményfából faragott. Őrlőkő h.1.156.: 3.155.154.: 19 cm v.: 5.: 3.151. Egyik oldalán hoszszanti mélyedés. Northern Territory . Hajítófa h.3 cm Sima vöröses homokkőlap.: 35 cm v. Northern Territory 87.: 52 cm sz. Northern Territory 87.8 ill. beégetett és fe­ hér mintákkal díszítve. végein kihegyezett bot. végein kihegyezett botok. Northern Territory 87. Bumeráng h.1 cm á.1.: 49 cm sz. beégetett mintával díszítve.153. Hajítófa h.3 cm Keményfából Készült stilizált madár alak.1. Törött. Zeneszerszám h.1. Northern Territory 87. Őrlőkő h.87.: 27.150.5 cm Keményfából faragott. Zeneszerszám (2 db) h.1 cm á. 27.: 53.1.: 44.2 cm Keményfából.1.

26 cm v.: 24.1.157. Northern Territory 87.: 2. Oldalai töröttek.2 cm Folyami kavics. Northern Territory . Oldalán két hosszanti bemé­ lyedés.: 9. Northern Territory 87.161.1.160.8 cm v.5x10.: 18 cm v.: 14x21 cm v.: 2.9 cm Folyami kavics.2 cm Folyami kavics. Dörzskő sz.8 cm Folyami kavics.1.159.87. Northern Territory 87.: 31 cm sz. Őrlőkő h.3 cm v: 3.: 14x11.1.: 4 cm Sima vöröses homokkőlap. Dörzskő sz.: 50.1. Őrlőkő h. Dörzskő sz.: 2 cm Sima vöröses homokkőlap.5x10. Northern Territory 87.: 23 . egyik lapján bemélyedés. Northern Territory 87.3 cm sz.163.6 cm v: 2.1.5 cm v.1.: 32 cm sz. Northern Territory 87.162.: 4 cm Sima vöröses homokkőlap. Őrlőkő h. Felső lapján két hosszanti mélyedés.158. Dörzskő sz.: 10.

1x11 cm v. Northern Territory 87.5 cm v.171.: 2.1.87.: 2.6x16 cm v. Northern Territory 87. .3 cm Folyami kavics.: 13x14. Dörzskő sz.9x17 cm v: 2.1.: 2.1.1.: 9x10. Dörzskő sz. Dörzskő sz. Northern Territory 78. Northern Territory 87.3x17 cm v.169.1.170.: 3.: 7x8. Northern Territory 87. Northern Territory 87. Northern Territory 87.165.: 8.1.7 cm v: 2.3x10. Northern Territory 87.: 7. Dörzskő sz. Northern Territory 87.: 5 cm Folyami kavics.4 cm v. Dörzskő sz.1.166.3.6 cm Folyami kavics.164.: 5.: 7.7x12. Dörzskő sz.9 cm Folyami kavics.: 7. Dörzskő sz.4 cm Folyami kavics. Dörzskő sz.: 12.6 cm Folyami kavics.173.1.2 cm Folyami kavics.5.5 cm v: 5.: 19.5 cm Folyami kavics.5 cm Folyami kavics.7 cm v. Dörzskő sz.167.175.1.

2. Vatalele Island. Tapa h. .: 13.: 183 cm sz.1. Kőeszköz h.180.: 5 cm Northern Territory 87. Vatalele Island.4.87.: 6.2 cm sz.: 122 cm sz.: 90 cm Vajszínű alapon barnás-vörös festésű kéregszövet.5 cm v. 78.4.177.: 121 cm Vajszínű alapon barnás-vörös festésű kéregszövet. Gyanta h. Tapa h.: 4 cm Northern Territory POLINÉZIA 78.1.1.

a társa­ dalom legfontosabb egysége a nemzetség. In ihren Glauben herrschen die Ahnengeister und der Kult mythologischer Helden vor. Hauptsächlich Knollengewächse wurden angebaut. kezdetleges adózással társult törzsi szervezeteik voltak. ihre Kultur ist neusteinzeitlichen Typs. kü­ lönálló térségnek számít.PÁPUA ÚJ-GUINEA ÚJ-GUINEAI BENNSZÜLÖTTEK Trópusi erdők és tengerpartok lakói. Egy-egy nemzetség valamennyi tagja egyet­ len hosszúházban lakik. A lakosság falvakban vagy elszórt településeken él. Funktionierende Stammes­ organisationen bildeten sich nur höchst selten heraus. ásóbotok­ kal végzett. Im Kult der Männergeheimbünde. aber aufgrund der großen Anzahl und der Unterschiede der lokalen Kulturen rechnet es als eigenständiges Terrain. a kultúrájuk újkőkori típusú. kan­ nibalizmussal és fejvadászattal kapcsola­ tos kultuszokban gyökerezik művészetük. Grundlage ihres Lebensunterhaltes war der Brandrodungsackerbau. es gab assoziierte Stammesverbände mit beginnender Steuerleistung. Főként gumós növényeket ter­ mesztettek s a hústáplálék nagy részét a sertés adta. sie nutzen geschliffene Steinund Knochenwerkzeuge. égetéses-irtásos földművelés volt. dias wichtigste Glied der Gesellschaft war die Sippe. Új-Guinea ré­ sze Melanéziának. avatási szertartásokkal. Vallásukban az ősszellemek és a mitologikus hősök kul­ tusza uralkodik. földművelő­ állattartó. é s á 1 durchgeführt mit geschliffenen Steingeräten. A létfenntartás alapja csiszolt kőeszközökkel. der Aufhahmerituale. Die Bewohner lebten in Dörfern oder verstreuten Siedlungen. AckerbauernViehzüchter. i 81 . a vizek mentén halászattal kiegé­ szülve. an den Flüssen ergänzt d u r c h den Fischfang. csiszolt kő. Neuguinea ist ein Teil Melanesiens. Működő törzsi szervezet csak elvétve alakult ki. Ezekben a titkos férfi­ társaságokban.és csonteszközöket használtak. Grabstöcken. dem Kanibalismus und der Kopfjägerei wurzelt ihre Kultur. fleischliche Nahrung bot überwiegend das Schwein. DIE BEWOHNER PAPUA-NEUGUINEAS Bewohner tropischer Wälder und der Meeresufer. Alle Mitglieder einer Sippe leben in einem Langhaus. de lokális kultúráinak nagy száma és változatossága miatt.

3 86.1.: 83 cm Pálmalevél csíkokból össze­ varrva.1. 82. fedeles. Fűszoknya á. Mt-Hagen.: 56 cm Kókuszrost zsinegre felfűzött csigák. Kagylódísz csigák h. tapa fonattal és állatszőrrel.1.20.Alvógyékény h. Morobe prov. Mt-Hagen. 82. 82. 89.1.: 5. agyarral.19.: 17.2. 82.4 cm Kagylóból készült. 89.2.1.: 3.1.3.: 63 cm Lopótök szárból készült.8-9 cm Három darab rostzsineggel összefűzött csiga. 82. Kagylókarperec á.1.5 cm á.4 cm sz.3 cm k.: 11.1.2. Csirkeszállító kosár m.: 24-37 cm Szágópálma rostból készült.1.1 cm Csiszolt kőpenge.2. 82.2. Penisz védő á. 82.: 7.2.1.: 13 cm Nádcsíkokból font.82. West Sepik Prov.: 37.: 38 cm h. . Melldísz h. Morobe prov.2.1. Kőbalta .: 198 cm sz.pénz penge h.

2.AFRIKA 86.: 11 cm Lopótök.: 17. Tökedény m. 82.5 cm Festetlen kerámia.2. Kerámia fej h.5 cm á.2. 89.1.1.: 11. Kelet-Afrika. 83 . beégetett fekete geometrikus mintákkal díszítve.1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful