KULTÚRÁK

KUNY DOMOKOS MÚZEUM GYŰJTEMÉNYEI

5.

KULTÚRÁK JELZÉSEI
A tatai Kuny Domokos Múzeum Gyűjteményei 5.

SIGNALE DER KULTUREN
Die. Sammlungen des Kuny Domokos Museums zu Tata 5.

) . Éva Fülöp Katalogtext: Lajos Kemecsi Übersetzung: Klaus Sauerbrei Fotos: Edit Varga Mohai Kataloggestaltung: Gábor Ölveczky ISBN 963 7110 29 1 ISSN 1219 6207 Druck: Sollers GmbH A címlapon szamuráj álarc (69-1. Sponsoren des Katalogs Nemzeti Kulturális Alap Tata Város Önkormányzata Kulturális Alap Sollers Nyomda A sorozatot szerkeszti: Dr.A katalógus a Nemzeti Kulturális Alap Tata Város Önkormányzata Kulturális Alap Sollers Nyomda támogatásával készült.: Ölveczky Gábor ISBN 963 7110 29 1 ISSN 1219 6207 Készült: Sollers Kft. Tata 1998 Redakteur der Reihe: Dr.95. Fülöp Éva A katalógust írta: Kemecsi Lajos Fordította: Sauerbrei Klaus Fényképezte: Mohainé Varga Edit Katalógusterv.

y .

A tatai ajándékozók mellett a hazai etnológia kutatói közül Bodrogi Tibor.és közel-keleti. A kiadványnak az is célja. Sajnálatos módon a gyűjteményben őr­ zött tárgyak túlnyomó része sürgős resta­ urálásra szorul. Geschichte.mellett rendelkezik egy jellegzetes tárgyegyüttessel: az etnológiai vagy más néven nemzetközi néprajzi gyűj­ teménnyel. Der Tätigkeit der beiden herausragenden Donatoren. A gyűjteményi katalógus fel kíván­ ja hívni a figyelmet a tatai polgárok tudománypártoló tevékenységére.verfügt es über ein bedeutendes Objektensemble: die ethnologische oder mit anderem Namen internationale völkerkundliche Sammlung. daß die Sammlung jetzt über interessantes Material aus Gebieten von fünf Kontinenten verfügt. A múzeum állományába került tárgyak jelentős része közvetlenül kötő­ dik Tatához. történet. néprajz . A két kiemelkedő adományozó. Neben den Tataer Donatoren ist es unter den heimischen Forschern Tibor Bodrogi. Ein bedeutender Teil der in den Besitz des Museums gelangten Objekte ist unmittelbar mit Tata verbunden. als Vermächtnis oder Geschenk in die Sammlung.és iparművé­ szet. illetve a gyűjtemény tudományos értékeire. die in der Stadt einstmals lebten bzw. A tárgycsoport jelentőségét érzékel­ teti.A GYŰJTEMÉNY BEMUTATÁSA: A tatai Kuny Domokos Múzeum általáno­ san ismert és rendszeresen kiállításokon. hogy ér­ tékelhető etnológiai anyaggal rendelkez­ nének. Sie gelangten durch Bürger. Béla Juszkó und László Pintér ist es zu verdanken. Die Bedeutung dieser S a m m l u n g ist a u c h dadurch wahrzunehmen. A kata­ lógus a gyűjtemény tárgyait földrajzi meg­ oszlásban s azon belül a leltári számok VORSTELLUNG DER SAMMLUNG: Neben der allgemein bekannten und regelmäßig in Ausstellungen und Publikationen auftauchenden Sammlung des Kuny Domokos Museums Archäologie. Sárkány Mihály és mások jóvoltából mára a gyűjtemény öt kontinens terüle­ téről származó értékes anyaggal rendel­ kezik. noch in unseren Tagen hier leben. hogy a megmentésre váró tárgyak állapotára is felhívja a figyelmet. Volkskunde . daß es bei den ungarischen Museen außerhalb der Hauptstadt im allgemeinen nicht so ist. kiadványokban bemutatott gyűjteményei régészet. den wissenschaftlichen Wert der Sammlung lenken. Der S a m m l u n g s k a t a l o g m ö c h t e die Aufmerksamkeit auf die Tätigkeit der Freunde der Wissenschaft unter den Tataer Bürgern bzw. képző. hogy a magyarországi vidéki múzeu­ mok között nem mindennapos. illetve ausztráliai anyaggal rendelkezik. A városban egykor élt. Bildende Kunst und Kunstgewerbe.und nahöstliches bzw. Mihály Sár­ kány und den Gefälligkeiten anderer zu verdanken. . hogy jelenleg a múzeum gazdag tá­ vol. Gábor Vargyas. La­ jos Boglár. australisches Material verfügt. Vargyas Gá­ bor. daß sie über Schätzenwertes ethnologisches Material verfügen. daß das Museum derzeit über ein reiches fern. Boglár Lajos. illet­ ve élő polgárok hagyatékaként vagy aján­ dékaként került a gyűjteménybe. A múzeumnak ez a gyűjte­ ménye lényegében ismeretlen a látogatók előtt. Juszkó Béla és Pintér László tevékenységének köszönhe­ tő.

anyag és technika. der im Inventarverzeichnis befindliche Name. a leltárkönyvben szereplő név. származási hely. Ein Ziel dieser Publikation besteht darin. Der Katalog enthält die Objekte der Sammlung nach ihrer geographischen Verteilung und innerhalb dessen in Reihenfolge ihrer Inventarnummer. A tárgyleírásokat a gyűj­ teményből kiválasztott tárgyak fényképei illusztrálják. Die Objektbeschreibungen dieser Sammlung sind durch Fotos illustriert. die Aufmerksamkeit auf den Zustand der auf ihre Rettung wartenden Gegenstände zu lenken. Vor jeder größeren Einheit zeigt eine kurze Zusammenfassung die kulturellen Spezifika dieser Objekte. Minden nagyobb egység előtt rövid összefoglalás mutatja be a tárgyak által felidézett kultúrák jellegzetességeit. charakteristische Maße. A tárgyleírások a hagyo­ mányos múzeumi adatokat rögzítik: lel­ tári szám.sorrendjében tartalmazza. den Herkunftsort. Die Objektbeschreibungen fixieren die traditionellen musealen Daten: Inventarnummer. Rövidítések: á fá fh h m sz szá v átmérő fenékátmérő fenékhosszúság hosszúság magasság szélesség szájátmérő vastagság 6 . Leider benötigt der überwiegende Teil der in dieser Sammlung bewahrten Gegenstände dringend eine Restaurierung. jellemző méretek.

wirksamen Waffen und ihren Pferden zeitweise riesige Gebiete eroberten. Sie weisen auf die historische Epoche hin. Durch die unterschiedlichen geographischen und wirtschaftlichen Umstände werden in den m e d i t e r r a n e n Gebieten neben Getreidesorten auch südländische Pflanzen angebaut. A különböző földrajzi és gazdasági kö­ rülmények folytán a mediterrán terüle­ ten gabonafajták mellett délszaki növé­ nyeket is termesztenek.tár­ gyak az itt élt pásztorkodó népek kultú­ rájának emlékei. S utalnak arra a törté­ nelmi időszakra. Die in der Sammlung befindlichen . hatékony fegyve­ reik és a ló segítségével időnként óriási területeket hódítottak meg. In Mittel. als die Hirtenvölker mit Hilfe ihrer Kriegstechnik. A gyűjteményben lévő .ÁZSIA Közel-Kelet (Törökország) Az anatóliai és balkáni törökség Törökországban a lakosság túlnyomó ré­ sze mezőgazdasági munkával foglalkozik.Juszkó Béla Közel-Keleti utazásain gyűjtött .auf der Nahostreise Béla Juszkós gesammelten . .Gegenstände sind Andenken an die Kultur der hier lebenden Hirtenvölker.und Ostanatolien spielt die Viehzucht die wichtigste Rolle.és Kelet-Anatóliában az állattenyésztés játszotta a legfontosabb szerepet. Das Türkentum in Anatolien und auf dem Balkan Der überwiegende Teil der Bevölkerung in der Türkei beschäftigt sich mit der Arbeit in der Landwirtschaft. míg a Fekete­ tenger partvidékén a kukorica és a do­ hány mellett az erdőgazdálkodás a jel­ lemző. neben der Forstbewirtschaftung ist in den Ufergebieten des Schwarzen Meeres auch Mais u n d Tabak charakteristisch. mikor a pásztorkodó népek haditechnikájuk. Közép.

: 5. Törökország .: 26 cm m.1.8.9 cm fá.7 cm m : 3.: 5 cm Fából készült.4 cm Kerámia. gyöngyház be­ rakással. 69.fekete fes­ téssel.9. Kávéscsésze aljjal m. 69. Törökország Facipő (2 db) h.1.2.: 9.: 6 cm Fából készült. vörös . 69.5 cm Fából készült. Törökország Kávéscsésze aljjal m. gyöngyház be­ rakással. bőr pánttal. vörös .1.fekete fes­ téssel. 69. Törökország Facipő (2 db) h.1.10.: 6. talpain szegek.7.9 cm Kerámia.1.: 4.8 cm m.1.6. 69.6 cm Fából készült.: 9.1. Törökország Facipő (2 db) h. aranyozással díszítve. 69.3 cm szá.10.2 cm szá.: 17.: 19.: 4. Facipő h. 69.: 24.: 4.4 cm Fából készült.8 cm m.: 6 cm fá.2 cm m. 69. Törökország 69.8.1.1. aranyozással díszítve.69. gyöngyház be­ rakással.6. Törökország Facipő (2 db) h.: 22.1.1.

20.21.1. Közel-Kelet 69.1. Közel-Kelet 69. alacsony talpú.: 17.12.14.6 cm Bronzból készült.1. Facipő ( 2 db ) h. Mecsetlámpa á. gyöngyház be­ rakással díszített.: 9.6 cm Fából készült.11. Perzsia 69. Mecsetlámpa á.9 cm sz.: 21.1 cm h. Törökország 69.2 cm m.1.: 9.: 22 cm sz.: 25 cm Bronzból készült.2 cm Fából faragott. bőr fogantyúval. .7 cm m.: 35. ezüstözött bronz.: 3.1.3 cm Festett réz. Törökország 69.1. áttört díszí­ téssel. 69. Lószerszám dísz h.14.1.6 cm Fából készült. Lőporszaru á.: 15. Törökország 69.: 14.: 18.: 8 cm Üvegberakással és festéssel dí­ szített.1.1. Közel-Kelet 69. Pajzs 1: 28.5 cm Bronz. gyöngyház be­ rakással. Ládika h.4 cm sz.: 25.69. Közel-Kelet 69.17. bevonva bőrrel.13.1.17. Korán-tartó h.16.

1.: 9. Lőportartó h.1.1.3 cm á.: 10.9 cm Bronzból készült. Lőportartó h.20.: 5.: 13.7x6.37.30.: 4. gyöngyházbetéttel díszít­ ve. világoskék zománc dí­ szítéssel. trébelt díszítéssel.2 cm m.32.1 cm sz.28.6 cm Színes festéssel díszített réz félgömb. Közel-Kelet 69.: 12 cm Ezüst.7 cm sz. bronz véretekkel.1.33.: 9.1. Amulett tartó h.: 8.38. Tálca á.4 cm m.8 cm Fából. Csésze m. 69.: 4. Közel-Kelet 69.I.1.: 20.1.: 18. Törökország 69.9 cm sz.: 7. Lábai hiányoznak. Ládikó h.2 cm Réz.8 cm á. 69.29. fíligránműves.: 10.69.2 cm Bronz.7 cm Fából.33. festett díszítéssel.9 cm sz.8 cm Ezüst. Törökország .1.: 12. Csésze m. Közel-Kelet 69.: 5.1.41. Törökország 69. Tányér á. Törökország 69.: 22. Törökország 69.

6 cm á.42.4/4.43. Törökország 69. karmeol kővel. Doboz h.48. Doboz h.: 4. Pohárkák (3 db) m.: 14 cm á.9 cm sz.7 cm Ezüst.28.1.: 3. belse­ jében tükör. Fülbevaló h.8 cm Faragott.1. vésett fa gyöngyház berakással.: 7. filigránműves. Közel-Kelet 69.: 5. Ruhakapcsoló tű h.8 cm m. Közel-Kelet 69.: 0. .: 15.45.1.: 6.1.: 5 cm m.37. filigrán technikával dí­ szített. Fújtató á.49.1.75 cm Ezüst.1. trébelt díszítésű.4 cm Ezüst.1. Üstdobok (2 db) m. 69.9 cm sz. Törökország 69. Törökország 69.69.1.: 8.5 cm Ezüst lemezből. bőrrel.: 3 cm Ezüst.: 39 cm szá.: 7.: 19/20 cm Réz üstre húzott bőr.44.46. Törökország 69.1. Közel-Kelet 69.: 5.75 cm sz. applikált fi­ ligrán dísszel.

Közel-Kelet 69. csont markolattal és ezüst véretekkel.1.: 32.38.1 cm h. Lőportartó á. Szék h.: 61 cm kard h.: 13.ezüst mintával.1.1. 69. Könyvtartó h.7 cm Bronzból készült. .66.50. Szablya h.8 cm sz.: 77.: 5. szövetborítással. Törökország 69.: 25 cm Bronzból készült.69. Közel-Kelet Kengyel pár m. poncolással díszített.67. 69. gyöngyház be­ rakással díszített. acél penge. Pajzs 1: 34.: 141 cm sz. gyöngyházzal díszített.68. Handzsár hüvely h.63.: 11.: 90 cm sz.I.6 cm Acél penge. Törökország 69. bőr­ tokkal.3 cm Vasból.5 cm Fából faragott.45.1. Törökország 69.1.1.: 85 cm Fa markolat. arany . Közel-Kelet 69.5 cm Fából készült.72. Törökország 69.: 43.1.1.62.

1.1.2 cm £: 5.1. réz szereléssel és fa szárral. 69. Vízipipa h.7/6 cm Kókuszdió.101.1. 69.: 48 cm Cserép.86.69. fa szárán drót borítás.: 8 cm Borostyán. mázas kék kerámia edénnyel.41.78. Törökország 69.1. Pipa h.: 46. Pipaszár h. Közel-Kelet .1.4 cm Acél penge. rézveretes tokkal. Vízipipa h. félkörívű marko­ lattal. Törökország 69. Törökország Pipa h.: 25 cm Cserépből készült fa szárral. Tőr h.: 51.1.87. fekete zománccal díszített.: 26.: 47 cm Fém alkatrészekkel.74. 69. borostyán szopóka.75.8 cm Ezüst szárú.77. Törökország 69-1. Törökország Pipa h. zománcos fém rátéttel díszítve. Törökország 69.

Közel-Kelet 69. fa markolattal.6 cm Fiókos állványszerkezettel. Közel-Kelet 69. Kovás pisztoly h.: 21 cm szá. Kés h.1.3x17.173.1. Lószerszámdísz £: 9. .1. Kard. poncolással díszített. Kés h. bőrhüvelyben h.: 15.1. poncolt díszítés­ sel.69.4 cm Vas pengéjű fa markolattal.172.: 26.: 29 cm Acél penge.7 cm Bronzból készült. Fiókos doboz 7.168.1. Közel-Kelet 69.170. Közel-Kelet 69.5 cm Bőrből készült.108. Közel-Kelet 69.: 69 cm Acél penge.3 cm Acél penge.: 45 cm Fa ággyal réz véretekkel. Közel-Kelet 69.: 13. Közel-Kelet 69. Pisztolytartó h. Tőr h. Közel-Kelet 69.102.I.1. bőr tokkal.169. drótozott marko­ lattal.I56.1.44.1.

: 107.7 cm Papírmasé szövet bevonattal. Pipa h. Pisztoly h. Puska h.69.1. Tálca á. Olló h.1. Pipaszár h.38. Közel-Kelet 69.: 18.8 cm Gyutacsos szerkezetű.I. Közel-Kelet 69.: 23.198.: 52.I.197.I77. 69.9 cm Acél.: 50.1 cm Fa ággyal. festett fa szár­ ral. Szopóka h.I94.101.5 cm Cserép fejjel. véretekkel gazda­ gon díszített.175.1 cm Fa ággyal.I.174. Közel-Kelet 69. Közel-Kelet 69.: 66. Közel-Kelet 69.3 cm Fából készült. réz véretekkel. Közel . . Pisztoly h. Közel-Kelet 69.: 55.1.2OI.: 11.1.1.4 cm Borostyán. réz fogantyúval. Közel-Kelet 69.1. zománcozott fém díszítéssel. gyöngyház dí­ szítéssel.196.1.Kelet 69.

vége ezüstözve. Füstölő' teteje m. Közel-Kelet 69.69.: 12 cm Bronzból készült.7 cm Bronzból készült.1 cm sz. palmettás díszítéssel.7 cm á. Lóportartó h.1. Lószerszámdísz m.2 cm Bronzból készült.: 12.1.223. stilizált madár díszítéssel.: 8.: 26. áttört vésett díszítéssel.: 8.4 cm Bronzból készült.1. Füstölő m. Törökország 69.222.: 12.1.1.: 6.214.7 cm fi: 7. Törökország 69. Közel-Kelet 69.216. Pálca h.: 53 cm Vasból készült. Közel-Kelet .215.8 cm fá.

die Entwicklung der Kunst. eine manchmal schon übertriebene. Vietnám) ARCHAIKUS CIVILIZÁCIÓK Az elmúlt öt évezred folyamán a Föld több vidékén . néha már túlzottnak. überfeinerte Lust am Verzieren war auch für Gegenstände des täglichen Gebrauchs charakteristisch. A 8. Ein entwickelter Formenschatz. Ab dem 8. das Weben. Unter dem Einfluß des Zenbuddhismus entwickelte sich die Teezeremonie. Jahrhundert wurde schon Porzellan exportiert. s a művészetek. die Baukunst. spezialisiertes Handwerk. A selyem. das Entstehen komplizierter staatlicher Strukturen.kivételes értékként található két szamuráj páncél is. ún.foként bővizű folyamok termékeny síkságain -. az építészet.TÁVOL-KELET (Kína. az iparművészet.die Stammesgesellschaft und es folgten die sog. Die zwei ältesten Kulturen Asiens entwickelten sich in Indien und China. a specializált kézműves ipar. ackerbautreibende Staaten. Japán. eredetileg őrök. Mint csatlósok igen jelentős harcos-osztályt képviseltek a feu­ dális korban. a fémhasználat. a lakkművesség és a papírkészítés már a kínai ókorban is­ mert volt. A gyűjteményben . die chinesische Tuschmalerei und die Kalligraphie. die Nutzung von Metall. Japán­ ban a szamurájok. China versorgte die umliegenden Länder mit neuen Materialien und Techniken. archaikus civilizációk keletkeztek.befinden sich auch 17 . századtól már porcelánt exportáltak. átalakult a törzsi társadalom. A kínai kultúra igen nagy mértékben hatott Japánra. Zen-Budd­ hista hatás alatt fejlődött a teaszertartás. der Wissenschaft. A sokistenhitű hinduizmus és a budd­ hizmus több ázsiai országra hatott. India. In der Sammlung . Kína korszakokon át új anyagokkal. s híresek voltak nemzeARCHAISCHE ZIVILISATIONEN Im Verlauf von fünf Jahrtausenden veränderte sich in mehreren Gegenden der Erde . hiva­ tásos katonák voltak.von außer­ ordentlichem Wert . der riesige Entfernungen überbrückende Handel ermöglichten die Versorgung großer Menschenmassen. túlfinomultnak ható díszítőkedv jellemzi a hétköznapi tárgyakat is. bonyolult állami szervezet létrehozását. Ázsia két ősi kultúrája Indiában és Kínában fejlődött ki. Die chinesische Kultur übte einen großen Einfluß auf Japan aus. Az öntözéses föld­ művelés. a hatalmas távolságokat áthidaló kereskedelem lehetővé tette nagy néptömegek ellátását. birodalmak.B. techni­ kákkal látta el a környező világot. so z. sőt a tudomány fejlődését. die Kunst der Lackmalerei und die Papierherstellung waren schon im Altertum in China bekannt. a szövés. das Kunstgewerbe. archaischen Zivilisationen. Der Feldbau mit Bewässerung. s nagy kiterjedésű földmű­ ves államok. Die Seide. Reiche mit großer Ausdehnung. Fejlett for­ makészség. Der vielgöttergläubige Hinduismus und der Buddhismus hatten Einfluß auf mehrere asiatische Länder. így például a kínai tusfestés és kalligráfia.hauptsächlich auf dem Tiefland neben wasserreichen Flüssen .

mint tántoríthatatlan hűségükről. festett virágmintával Kína Gyertyatartó h. 69.5. 69. 69. Als Schildträger vertraten sie eine sehr bedeutende Kampfeinheit im Feudalismus.1. . századtól egészen 1868-ig .: 18.9 cm á.I. Kalap á. porcelán. Tükör á. Japán 69. a 12.mikor a szamurájok elvesztették kiváltságaikat és fegyverviselési jogukat -.: 17. ebenso. In Japan waren die Samurei. A japán katonai életben. festett.3. wie ihre unentwegte Treue. Virágcseréptartó vázák m.: 18.8 cm Gésa szobor. festett. Berufssoldaten.19.: 14. a szamuráj be­ csületkódex uralkodott. vom 12. Im militärischen Leben Japans.5 cm Porcelán.1.: 23. Kasmír 69.1. Japán 69. Festett papírkép (2 db) á. Kína 18 .I5. ursprünglich Wächter.: 28 cm Nádból fonott. festve.dékről nemzedékre örökített kemény kikép­ zésükről csakúgy. und berühmt war ihre von Generation zu Generation weitergegebene harte Ausbildung.4.1.6 cm Porcelán.5-21 cm Festett papírmasé.als die Samurei ihre Privilegien und das Recht zum Tragen von Waffen verloren herrschte der Ehrenkodex der Samurei. Japán Szobor h.1 cm Dombor díszítésű ezüstözött acél.18. 69. Jahrhundert bis zum Jahre 1868.1.: 20.1.3. zwei Samureipanzer.

I. Vázák (2 db) szá.7x8.1. .7 cm fá.: 24.26. Szobor-füstölő m. Japán 69.: 23.7 cm Réz.3 cm h.7 cm Bronzból készültek.23.1.25.8 cm Bronz. 69.4 cm á.27. Tükör á.: 17. Váza m. Füstölő m.: 9.1. fedelén rekesz zománc díszítés.: 9.69. Japán 69. Japán 69.1.: 13.5I.5.9 cm Aranyozott bronzból. beágya­ zott zománccal díszítve. Kína 69.9 cm Bronz.5 cm Bambuszból fonott.: 35 cm Domborműves díszítésű. rekeszzománcos virág mintás.34.: 7.1 A. vésett díszítéssel.7 cm m: 3. Japán 69. Kína 69. növényi motívumok.35.7 cm á. bronz­ ötvözet.8 cm sz. Kína 69.: 11 cm Bronzból készült.1.: 7.1.: 5.1. Doboz h.4 cm á.: 12.: 9. beágyazott zománccal díszített.6 cm h. Japán 69. Kosár m.:5. Fo-kutya 1: 19.1.24.

7 cm fá. Szobor m.: 88 cm Nád.: 11 cm Bronz. Lándzsa h.: 7. Japán 69. Kína 69. vas heggyel.: 9. hosszú kovácsolt acél heggyel.: 7.8 cm Bambuszból fonott.6 cm á. Kína 69. 69.: 9.5 cm h. Kína 69.3.1.54.: 9.52. rekeszzománccal dí­ szített. Japán 69.1. vas tombával. Ecsettartó m. Japán 69. Japán 69.: 6. Nyílvesszőit (3 db) h. .24. Szamuráj kard h.5 cm Bronzból.1 cm Fából és bambuszból készült. fehér és zöld kövekkel díszítve. Szobor m.: 16 cm sz.: 8 cm szá.: 186 cm Fa nyél.53. Váza m.1.6 cm á. Váza m.: 6.I.58.57.1.1.60.: 85 cm Acél.1.69.1.1.1.69.61.8 cm Zsírkőbol faragott. Kína 69.: 9.

90.: 32.: 1.1.: 71 cm Festett szövetre erősített vas­ lemezek. Lábvédők (2 db) h.: 35.26.70.7 cm Vas berakással. Mellvért.1. szamuráj páncél h.2 cm szá.6 cm fá.3 cm sz.3 cm Zsákvászon betét vas leme­ zekkel és lánckapcsokkal.93.5 cm Lakkozott.8 cm Lakkozott maszk. Japán 69. Arcvédő sz.8 cm h. Kína 69.1.4 cm m.7 cm Esztergált fa lap.1. bambuszleme­ zekből összeállítva.: 30. Japán 69.: 28 cm sz. Oldalrész. Kína 69-1. Japán 69. festett.: 23.1.: 16.: 6.: 26.1. Váza m. Japán 69. feketére festve.71. Karvédők (2 db) h. 69.1.: 22 cm Textilbetétekkel.: 18.1. rekeszzománccal dí­ szített.88.92. Szamuráj sisak 1: 29 cm h.91. Vázaalátét á.: 3.69-1.25.2 cm Bronzból. Japán 69.89. lakkozott. Japán 69. .: 4.: 42 cm sz. szamuráj páncél (2 db) h.

Karvédők (2db) h.1. szövet­ betéttel.1.: 18 cm Lakkozott vas.5 cm m.104.1. lakkozott vaslemez és fonott lánc. Lábvédő h.8 .100. Hátvért.: 51 cm Lakkozott vas lemezek. szövetbe­ téttel.8 cm Vasból készült. Japán 69.1.96.98.: 40 cm sz. Japán . 69. lakkozott bronz leme­ zekkel.1.26.99. Japán 69. Japán 69. nyakvédő le­ mezekkel. Japán 69. Arcvédő m.95.1.94.: 19. csuklós bőr betéttel és vas lemezekkel.69. szamuráj páncél h.1.5 cm Szövetbetét lakkozott vasle­ mezzel.97.: 32 cm Egyreszes csuklós.: 32 cm Egyreszes.: 65.5 cm Zsákszövet betét. 69.: 21.1. lakkozott le­ mezes nyakvédővel.1. Oldalvédők (2db) h. szamuráj páncél h. Japán 69. Szamuráj sisak á. Hátvért.: 22.51. Japán 69.: 42 cm sz.

Indonézia 69. Dél-Vietnám Nád kosár m.: 12 cm szá.: 60 cm á.: 36 cm Nádcsíkokból fonott.1. feketére színeződött.5.1. Porcelánvázák (2db) m.69. 89-1.: 37 cm Hegyi liánból fonott.3.: 43 cm Rétegesen kovácsolt penge. Fa és bambusz hüvellyel.5 cm Nádcsíkokból fonott. .1.34. Japán 89. Közép-Vietnám Hátikosár m.1. 89.: 51.: 7.204. 89-1. 89.: 36 cm Hegyi liánból fonott.4.1.2 cm Porcelán.: 37 cm Hegyi liánból fonott. díszesen faragott markolattal. fa ke­ rettel merevített. Hátikosár m. Közép-Vietnám 69. festett díszítéssel.: 52.: 62 cm á. drót ja­ vítással.2 cm penge h.8 cm á. Közép-Vietnám Hátikosár m. Tőr hüvely h.104.1.2.: 37.: 52 cm á.1. három rekeszes. Közép-Vietnám Hátikosár m. drót ja­ vítással.

: 12 cm Nádcsíkokból fonott. korommal átitatódott. Varsa m. Közép-Vietnám Aratókosár m.1.8.: 36. négyszögletes.: 36 cm á.: 6. Közép-Vietnám . Közép-Vietnám Derékon hordott kosár m.2 cm á.1. Közép-Vietnám 89.5 cm á.: 26 cm Nádcsíkokból font. nádcsíkokból fonott.5 cm Nádcsíkokból fonott.5 cm fá. Derékon hordott kosár m.89. 89. Varsa h.12.1.1.7.: 24 cm á. korommal átitatódott. pálmacsíkokból font kantárral.5 cm Palack alakú. 89. hengeres.: 34 cm szá.: 33 cm á. Közép-Vietnám 89.1.6.: 13.: 13 cm á.: 26.1.5 cm Kobaktök.: 27. Közép-Vietnám 89-1. Ivóvíz-tartó m. 89.10. hengeres. hengeres.: 12 cm Nádcsíkokból fonott.11.5 cm Nádcsíkokból fonott.: 15. fedeles.9. Közép-Vietnám Derékon hordott kosár m.: 16.

20. Közép-Vietnám 89-1.: 17.17. Csapda m.: 32 cm sz.8 cm sz. Számszeríj h. Közép-Vietnám . Csirkeszállító kosár m.5 cm Fából.1.: 14.: 67. Ivóvíz-tartó m.: 13 cm Pálma csíkokból font.: 53.16. íjas csapda h. Számszeríj h. nádcsíkokból font kantárral.7 cm Fából és rostzsinegből készült. Közép-Vietnám 89-1.5 cm Bambuszból és rost zsinórból készült.15. Közép-Vietnám 89-1.89. fedeles.5 cm Bambuszból és rostzsinegből készült.: 104.: 21 cm á.14.5 cm Kobaktök.: 27 cm h. Közép-Vietnám 89.: 52.1.: 102. Közép-Vietnám 89.13.1. bambuszból és rost zsinegből készült.: 59 cm sz.5 cm á.

8 cm sz.: 6 cm sz.6 cm 85.: 1. 85.5 cm Kőeszköz h.1.3 cm v.: 2.1.6 cm v.2.3.9.1.9 cm v.1.: 0.7 cm sz.7 cm sz. 87.1.: 8.7 cm v.6 cm v.1.: 1 cm Kőeszköz h.: 2.: 2.AMERIKA ÉSZAK .1. Kőeszköz h.2.: 3.2 85.1 cm v. 85.: 0.: 1.5.8 cm sz.: 0.4.1 cm v. 87.: 1. 85.: 0.: 2.4 cm 26 .1.8.7 cm v. 85.: 2.9 cm Kőeszköz h.1. Kőeszköz h.: 2.1.4 cm v.9 cm v.: 1.8 cm Kőeszköz h.: 0.4.: 4.: 0.1 cm sz.: 6.: 0.1 cm sz.9 cm sz. 85.: 3.10.AMERIKA 85. 85.6.6 cm Kőeszköz h.5 cm Kőeszköz h.2 cm Kőeszköz h.1.2.: 2.: 2.: 0.: 2.7.9 cm Kőeszköz h. 85.: 3 cm sz.1 cm sz.: 2.

1 cm v.: 2. fekete . Kerámia .: 2. 87.8 cm sz.1. barna és vörös festés­ sel díszítve. 87. zoomorf fi­ gura.piros fes­ téssel díszítve.: 0. Kőeszközök (7 db) h.5 cm -10.2.: 0.piros festéssel díszítve.: 2.7-1.7 cm sz.3-3.1.5 cm Ülő figura.6 cm szá.1 cm K ZP .11.5 cm Kerámia.3.8-6.9 cm 85.: 3.6-2. 87.5 cm Ülő macskaféle figura.5 cm 85.13.: 6.: 0. Kerámiafigura m.: 4-5.: 6.3 -5.9 cm v.: 31.: 7.A EI A ÖÉ M RK 87.12.2.5 cm Négy lábon álló.1.2.1 cm sz. .2 cm h. Kőeszközök (4 db) h.: 3.2.2 cm 85.edény m.1 cm v.14. piros és fekete fes­ téssel díszítve.1. fekete .2.5 cm v.: 20. Kerámiafigura m.5 cm sz.: 15.85.4. Kőeszköz h.1. Kerámiafigura m. Kőeszköz h.: 2.: 0.: 15.

Diese Stämme mit unterschiedlicher Kultur und Sprache flüchteten vor Jahrhunderten vor erobernden Stämmen in ihre heutigen Siedlungsgebiete und wurden zu Bewohneren der Urwälder und Flußufer. Kerámiafigura m. akik naDIE INDIANER DES SÜDAMERIKANISCHEN URWALDES Sie leben in tropischen Urwäldern.piros festéssel díszítve. Auf dem Gebiet des Urwaldes am Amazonas leben mehrere zehntausend Indianer.2.8 cm Kerámia edény. Tál m.5.4 cm Zoomorf mázas kerámia. 87. vörös és feke­ te festéssel díszítve.7.: 8.: 14. Fétis m. 87. Kerámia . csi­ szolt kő. Kuba 87. DL .87.: 14. törzseket alkotnak. fe­ kete . tetején vasdarabbal.2.und Knochenwerkzeuge. Az amazonasi őser­ dők vidékén több tízezer indián él.5 cm á.: 10. A nemek szerinti munkamegosztásban az ásóbotos földművelés.8 cm szá. das Sammeln und 28 .8 cm Betonszerű anyaggal kitöltött csigaház. bilden Stämme.: 14.3. folyópartok lakóivá.A EI A E M RK DÉL-AMERIKAI ŐSERDEI INDIÁNOK Trópusi őserdőben élnek. varázslók állnak. Bei der Arbeitsteilung der Geschlechter entfällt die Feldarbeit mit dem Grabstock. A különböző kultúrájú és nyelvű törzsek évszázadokkal ezelőtt. kultúrájuk újkőkori típusú földművelő gazdaság.és csonteszközöket használnak. A csoportok élén vallási vezetők: orvossá­ gos emberek.2.1.5 cm Felhúzott lábú ülő figura. sie nutzen geschliffene Stein. míg a férfiak főleg vadászattal foglalkoznak.6. a hódító népek elől menekültek mai lakóhelyükre és váltak az őserdők. Bei ihrer Lebensmittelbeschaflung ist neben der Feldarbeit auch das Beutemachen von Bedeutung.: 26.edény m. ihre Kultur ist eine Feldwirtschaft neusteinzeitlichen Typs. Élelemszerzésükben a földművelésen kí­ vül a zsákmányolás is jelentős. a gyűjtögetés és a táplálék elkészítése az asszonyok feladata.

die Männer beschäftigen sich vorwiegend mit der Jagd.4 cm Méhviaszba és gyantába ülte­ tett gránitszilánkok.8 cm sz.1. beégetett dí­ szítésű.1.: 56 cm nyílvesszők h. 80. BAÍI R ZLA 80. 80. Guarani indián Faszobor h. Guarani indián die Zubereitung der Speisen den Frauen zu.: 71-71 cm Fából faragott íj. fakéreg és nád kiegészítőkkel. 2 nyíllal íj h.: 30. Piaroa indián Faszobor m.4.7 cm Fából faragott szobor.: 73. 80. die täglich gegen die von bösen Geistern personifizierten natürlichen Kräfte kämpfen.1. Guarani indián Faszobor m.4. 80.1.: 46 cm Ipéből faragott.2. 29 . háncsból sodrott húrral.: 17.2. 81. tegez.1. Fonott tegez.3.: 29.4 cm Ipe fából faragott emberalak.ponta harcolnak a gonosz szellemek ál­ tal megszemélyesített természeti erők el­ len.8 cm Ipe fából faragott emberalak.1. Zauberer. festéssel díszítve.: 30.1. Tollas nyílvesszők. An der Spitze der Gruppen stehen geistliche Führer: Medizinmänner. 81. Caraja indián Manioka reszelő h. íj.1. Guarani indián Faszobor m.1.: 96 cm tegez h.

: 31. . 81. Faszobor m.: 8. Guarani indián Nyaklánc á.: 47 cm Nádcsövekből.81. Guarani indián Nyaklánc á.: 30.: 45 cm Magvakból és fogakból ké­ szült.5 cm legyező sz. 81. magvakból és csontokból készült.: 29 cm á.1.9.5.1.1. Caraja indián 81. pálmafa nyéllel.: 42 cm Magvakból és fogakból készült.6.1. festéssel dí­ szített.: 16. 81. Guarani indián Fonott madáralak m.3.1.4.8. Guarani indián Tűzlegyező h. Guarani indián Nyaklánc á.1.7.1.5 cm Sásféléből fonott.9- 81. Nádfonattal és tollakkal díszí­ tett.1. festéssel díszítve.: 7 cm Sásból fonott. 81. Guarani indián Tánccsörgő h.5 cm Kobaktökből.: 12 cm á.5 cm Ipe fából faragott ember alak.3 81.1. 81.

: 17.1.1. .3.5 cm Kobaktökből készült.1. Furulya h.: 45 cm Botra erősített. tollakkal dí­ szített.81.: 2.: 32.: 22 cm Kobaktökből készült. Guarani indián 81.1. Fonott tál á.17. Gyermek kardísz fa h.10.1. Guarani indián 81.1. Tökedény á. Majomfarok h.: 5 cm á.: 56x44 cm Pálmalevélből készült.11.: 48x28 cm Pálmalevélből készült.1.: 5 cm Magvakból készült láncon lógó mintás fa lap.: 16 cm á. égetéssel dí­ szített.18.8 cm Nádból készült. 81. Fonott tál á. Piaroa indián 81.14. Guarani indián 81.16. Guarani indián 81.: 3.15. Síp h.13.2 cm Nádból készült.1. cm á.1.12.Tökedény á. Piaroa indián 81. Guarani indián 81.

Tollakkal díszített. Caraja indián 81.4.2. Tikuna indián 81.1. Tikuna indián Lánc á. Tánccsörgő h.: 30 cm Magokból. fonattal dí­ szített. csontokból és ter­ mésekből készült. 81.1. csontokból és ter­ mésekből készült.5 cm Magokból. 81.81.: 34 cm Magokból. Tikuna indián Lánc á.1 cm á.19. Tikuna indián Lánc á. rovarok kitinpán céljából és termésekből ké­ szült. Égetéses mintával dí­ szítve.1.1. Lánc á.6 cm Kobaktök.1.2. pálmafából készült nyéllel. 81.2.5 cm á.5 cm Kobaktök. pálmafából készült nyéllel.18.: 29 cm Magokból és termésekből ké­ szült.: 8.5 cm Magokból.2. Tollakkal.19. csontokból és ter­ mésekből készült.3.3.: 7.: 24.1. Tánccsörgő h. . 81. Tikuna indián Lánc á.: 31.: 33.: 33. Caraja indián 81.

7 cm Ipéből faragott. színes festés­ sel Guarani indián Faszobor m. Termékenység szobor m.: 15 cm Festett kerámia.1 cm Ipéből faragott.: 10 cm Festett kerámia.: 27.1. Caraja indián Ülő szobor edénnyel m.1. 82.: 25. színes festés­ sel Guarani indián 82. Caraja indián Faszobrok (2 db) m.1.: 20 cm Festett kerámia.2.2. színes festés­ sel Guarani indián Faszobor m.: 26.4.3.4 cm Ipéből faragott.1.: 26.5 cm m.1. Caraja indián Termékenység szobor m.1.b. Caraja indián Ülő szobor. színes festés­ sel Guarani indián Faszobor m.1. 83.l.4. 83. .3.2 cm Ipéből faragott.: 24 cm Festett kerámia. 82. 83.: 24.4.4. 83. 83.82. edénnyel m.4.4.

1).: 28.: 28. festett tollakkal díszítve Guarani indián 84. 84.1. festett toll díszítéssel Guarani indián 84. Guarani indián Festett háncs h.8 cm Kőpenge fanyélbe erősítve. 84.a.1 cm Ipébol faragott Gurani indián 84.1.: 81.13. Kőbalta h.12. Kobalták (2 db) h. 84.: 28.3 cm Ipébol faragott.: 29 cm Kőpenge. 84.9.1. Akasztó h. háncs-csíkkal díszítve Guarani indián 84.1.5. színes festéssel Guarani indián 84. Tolldísz 1: 24.5 cm Magvakból.8. . fanyélbe erősítve.1.1.1.1.1.1.3 cm Fonott pánt tollakkal.84. acelot fogakból készült Guarani indián Faszobor m.: 27.5 cm sz.11.5 cm Faháncsszövetre festett macs­ kaféle ragadozó Tikuna indián Nyaklánc á.10. Faszobor m.12.1.: 26 cm Ágasfa.12.: 40.

84.1.14. Fuvola h.: 46,3 cm Nádból készült, festéssel dí­ szítve. Guarani indián 84.1.15. Csörgő h.: 21 cm Nádhéjból fonott festett tollal díszítve. Guarani indián 84.1.16. Faszobor m.: 28 cm Ipéból faragott figura, beége­ tett díszítéssel. Guarani indián 84.1.17. Faszobrok (2 db) m.: 29,8 és 29 cm Ipéból faragott álló figurák beégetett díszítéssel. Guarani indián 84.2.1. Tollkorona h.: 60 cm á.: 122 cm nyitva Rózsaszín és fekete tollakból. Caraja indián Agyagszobor m.: 21 cm Termékenység szobor, fekete festéssel. Caraja indián Fésű m.: 10,7 cm sz.: 7,2 cm 11,3 cm Hegyes pálcikák mintás fonattal összefogva. Caraja indián Karpántok (2 db) m.: 6,5 cm á.: 6-7 cm Caraja indián

84.1.15.

84.2.2.

84.2.3.

84.2.4.

35

84.2.5.

Lábdíszek (2 db) sz.: 2,8 cm á.: 14,5 cm Caraja indián Nyakdísz h.: 68 cm Fehér fonat, levélcsíkokkal dí­ szítve. Savante indián Okarina m.: 14,5 cm á.: 11 cm Kobaktök, beégetett vonalas díszítéssel, tolldísszel. Savante indián Hátikosár h.: 68 cm sz.: 38 cm Fonott háncs kosár, fekete mintákkal díszítve. Apalai indián Tollkorona h.: 58 cm Araweté indián

84.2.6.

84.2.7.

84.2.7.

84.2.8.

84.2.9.

84.2.11. íj, tegez, nyilakkal tegez h.: 40,5 cm vessző h.: 56 cm hegy h.: 33,7 cm Nádcsíkokból font tegez, tollas nyílvesszőit Guarani indián 84.2.12. Nyaklánc á.: 40 cm Magvakból, rágcsáló álkapocsból tollakkal díszített. Guarani indián 84.2.13. Nyaklánc á.: 40 cm Magvakból, rágcsáló álkapocsból tollakkal díszített. Guarani indián

84.2.14. Síp m.: 13,5 cm á.: 9 cm Kobaktök, tollakkal díszítve. Bororo indián 84.2.15. Fésű h.: 17,5 cm sz.: 10 cm Csontba illesztett fogak, fonott mintával díszítve. Waiwai indián 84.2.16. Fésű h.: 22,5 cm sz.: 4,3 cm Fa pálcikák, tolldísszel 84.2.17. Fésű h.: 17 cm sz.: 6,8 cm Pálmaszárba illesztett fogak, tolldísszel. Tukano indián 84.2.18. Fésű h.: 43 cm sz.: 8,5 cm Nádba illesztett fogak, színes tolldísszel. Karripaho indián 84.2.19- Nyaklánc á.: 31 cm Fekete magvak és csigolyacsontocskák felfűzve. Parakanan indián 84.2.20. Nyaklánc á.: 34 cm Fekete magvak és csigolyacsontocskák felfűzve. Parakanan indián 84.2.21. Szertartási fejdísz h.: 67 cm sz.: 57 cm Nádból készült keret, tollakkal és fonallal díszítve. Kayapó indián

84.2.15.

84.2.22. Gyermekszállító pánt sz.: 5,7 cm h.: 114 cm Háncsból fonott, gyöngyökkel díszített. Kayapó indián 84.2.23. Hajdísz h.: 21 cm Nádpálcába erősített fapálcák, tollakkal díszítve. Kayapó indián 84.2.24. Majom-maszk süveg h.: 105 cm sz.: 63 cm Pálmalevelekból készült, tolakkal díszített. Kayapó indián 84.2.25. Hangyász-maszk maszk h.: 35 cm sz.: 28 cm Pálmalevelekből fonott, háncs­ csal, tollakkal díszített. Kayapó indián 86.3.1. Harci buzogány h.: 102 cm sz.:17 cm Evező alakú fából faragott, bojtokkal díszített. Kayapó indián Tolldísz h.: 200 cm Fonott pamutra erősített tollak Kayapó indián Tollas fejdísz m.: 15 cm á.: 20 cm Sapka alakúra kötött rostfonal háló, tollakkal díszített. Kayapó indián Harci buzogány h.: 147,5 cm Fából készült, fonott díszítés­ sel. Guarani indián

86.3.2.

86.3.4.

86.3.8.

Félig kész.1. Guarani indián 89. tollakkal díszített. 9. 82.86.3-3.7. Guarani indián Csörgő h.6. 10 cm Nádhéjból fonottak. Kosár á. 89. 89-3. tollakkal díszített. nyílvessző tegez h.4.3.: 15 cm Nádhéjból font.5. Guarani indián Csörgő h. Guarani indián Kosarak (2 db) á. 102 cm Nádcsíkokból font. 89. 89.3. Tollas fülbevaló h.: 65 cm vessző h.3-9. pálmafa nyél lel.: 33.5 cm m. zöldre fes­ tett tegez.: 67 cm Nádhéjból fonott.: 32 cm á. 89.: 26 cm m.: 79 cm íj h. Fából faragott íj.3.: 119 ill.: 13 ül.3. tegez.: 15 ill.: 17.5 cm Kamayura indián Nyíl (2 db).: 8 cm Nádhéjból fonott.5 cm á.: 12 cm Nádhéjból fonott.2.4 cm m. háncsból sodort húrral.: 14. pálmafa nyéllel.: 6.8 cm Nádhéjból font. Guarani indián Kosár á. 89-3.3. Guarani indián Csörgő h.5. .

8. 82.6 cm á.3.: 5. 82. Templom .1 cm á. 82.: 4.3. 82.3. Tál m.3. festett és karcolt díszítésű.: 14 cm á.: 5.: 30.: 12.5. .8.: 16 cm Festett kerámia. Guarani indián EUDR CAO 82. 82. Pintader /előlapján dombor­ művei díszített kerámia/ sz. Dob m.3.modell m.8 cm Festetlen kerámia.4. karcolt dí­ szítéssel. Kerámia edény felső része m. Kerámiafigura m.3-3.37.1 cm Festetlen kerámia.: 10.: 20 cm Kéregre felerősített bőr.3.6. 82.89.: 12 cm fá.5 cm sz. Agyagedény m. Tök csörgő m.9x11. Csörgő h.1.5 cm Szürke kerámia.: 42 cm Nádhéjból fonott. 82.: 18 cm Festetlen kerámia.2.: 9 cm Lopótökből készült. 82.: 20 cm Tökféléből készült.3.8.3.

: 3.: 12.2 cm fá. Eszközkészletük szegényes. ausztráliai tárgyegyüttes. a DIE UREINWOHNER AUSTRALIENS Die größte Anzahl musealer Objekte unserer Sammlung.: 5. 82.: 3.13.1. csont-. zum Feuermachen.3.3. Agyagedény m.5 cm Szürke kerámia. néhol már csiszolt kőbaltát is használtak. Felfedezésük idején kőből hasított pengéket.12. mit Gras und Büschen bewachsenen Gebieten. AUSZTRÁLIA AUSZTRÁLIA ŐSLAKÓI A gyűjtemény leggazdagabb anyagcsoport­ ja.5 cm Vöröses szürke kerámia.5 cm fá. egységes. a gyűjtögetéshez. Agyagedény m. Kerámiafigura m.14. gekennzeichnet durch e i n e auf Beute ausgerichtete Wirtschaftsweise.3. Agyagedény m. 82.: 15 cm sz.5 cm Szürke kerámia. welche in unserer Heimat zu finden ist. egyben a hazánkban található legtel­ jesebb. 82. és kagylóeszközöket használtak. pattintott kőeszközöket használtak.82. cm fá.7 cm Szürke kerámia.8 cm fá. laza hordaszervezetben éltek.3.3. füves-bozó­ tos vidékeken élnek.Kerámiafigura m.11. Ihr Werkzeugbestand ist bescheiden.3-9- Agyagedény m.: 14. kultúrájuk őskőkori típusú. einheitlichste Australiens. 82.10.5 cm Festetlen kerámia.: 4. ihre Kultur ist prähistorischen Typs.: 15. gleichzeitig die vollständigste.: 11. sie nutzen abgeschlagene Steinwerkzeuge und leben in lockeren Hordenverbänden. fa-. 82.6 cm Vörösesbarna kerámia.: 10.3. zsákmányoló gazdaság jellemzi. a vadászat­ hoz és a halászathoz kő-. Die australischen Ureinwohner leben in trockenen.13.: 11. Az ausztráliai őslakók száraz. 82. zur 41 .

Jellegzetes kultikus tárgyaik a csurungâk A csurunga ovális vagy kör alakú fa- Jagd und zum Fischfang benutzen sie Geräte aus Stein. A művész az egész felületet kitölti. Ecsetként leginkább hasogatott végű pál­ cika vagy pálcikára erősített toll szolgál. Holz und Muscheln.spiegeln den Geisterglauben. Totemismus und die JagdFischfangmagie wider. jedes Mitglied der Horde steht durch die vor den Menschen gelebten Totemahnen mit irgendeiner Tiergattung oder Pflanzenart in V e r b i n d u n g . auf der Suche nach Nahrung. Das Rindenstück 42 . A kéregfestmények anyaga az eukaliptuszfa sima. an einigen Orten auch geschliffene Steinäxte.vagy növényfajtához kapcsolódik. a totemizmust és a vadász-halász mágiát tük­ rözi. sárgát. A festéshez természetes okkereket.régészeti kutatások szerint azonban ko­ rábban évezredekig pattintott kőeszköze­ ik voltak. Művészetük . Ihr religiöskultisches Leben kennzeichnen totemistische Vorstellungen.sziklafestmények. In ihrer gesellschaftlichen Struktur ist die wichtigste Einheit die Horde. fehér agyagot és faszénből nyert feketét használnak. rugalmas. I h r e Kunst Felsenmalereien. totemisztikus témákat ábrázolnak. a horda minden tagja az ember előtt élt totemősök révén valamelyik ál­ lat. A munkák mítoszrészleteket. nach Meinung der Archäologen aber früher über Jahrtausende hinweg Steinwerkzeuge aus Steinsplittern. A kéreglapot tűz felett kiegyenesítik. Jagd und Fischfang die der Männer. ein flaches oder walzenförmiges Holzstück. Die Arbeitsteilung erfolgte nach Geschlechtern: das Sammeln von Pflanzen war in erster Linie die Aufgabe der Frauen. Mit dieser Hilfe konnte der Speer bei großer Treffgenauigkeit 50-60m weit geworfen werden. Das Material für die Rindenmalerei ist die glatte . Das wichtigste Jagdgerät und gleichzeitig Angriffswaffe war der 2-5 m lange. egy darabból faragott hajítódárda. A legfontosabb vadászeszköz és egyúttal támadófegyver a 2-5 m hosszú. erős kérge. a vadászat és a halászat a férfiak feladata. A munkamegosztás nemek sze­ rinti: a növények gyűjtögetése elsősorban a nők. egyik végén bemélyedéssel vagy kiálló foggal a dárda végének befogadására. vésetek. Knochen. Die Horde d u r c h z o g das von ihr kontrollierteGebiet in einem regelmäßigen Jahreszyklus. Rindenmalereien . Társadalomszervezetük legfontosabb egy­ sége a horda.a szellemhitet. majd sima belső felületét orchidealével kenik be. táplálékot keresve. Ezzel az eszközzel a dárdát nagy találati pontos­ sággal 50-60 méterre is elhajítják. Zum Zeitpunkt ihrer Entdeckung nutzten sie aus Steinen geschlagene Klingen. A dár­ da elhajítására dárdahajítót használnak. kéregfestmények . A vallási kultikus életet totemisztikus képzetek jel­ lemzik. Zum Werfen des Speeres nutzte man ein Wurfholz. mely lapos vagy hengeres fadarab. vöröset és barnát. an einem Ende eine Vertiefung oder einen hervorstehenden Teil zum Erfassen des Speeres. dehnungsfähige. A horda az általa birtokolt területet szabályos évi ciklusok szerint járta be. Gravuren. aus einem Stück geschnitzte Speer. kräftige Rinde des Eukalypthusbaumes.

Ezek a motívumok . dann die glatte. Zum Bemalen benutzen sie natürlichen Ocker. mint például a szellemi őst. roten. den Geist eines Ahnen oder einen Totem. geraden oder runden Linien usw. Die aufgetragenen Motive bestehen aus konzentrischen Kreisen oder Kreisteilen. Als Pinsel dient ihnen meist ein Stäbchen mit eingeschnittenen Enden oder eine an einem Stäbchen befestigte Feder. állnak.vagy kőlap. amelyet általában vörös ok­ kerrel kennek be. braunen Ton und aus der Holzkohle gewonnene schwarze Farbe.egy-egy mítosz lényeges elemét ábrázolják. Die Größe liegt zwischen 20/ 30 cm und eineinhalb Metrn. wird über dem Feuer geglättet.B.Zeichen . Die csurunga stehen mit übersinnlichen Wesen in Verbindung. gelben.jelek . wie z. Nagyságuk 20-30 cmtől másfél méterig terjedhet. 43 . Die Motive . A rávésett minták koncentrikus körökből és körré^ székből. Der csurunga ist eine ovale oder runde Holz. görbe vo­ nalakból stb. U alakokból.stellen jeweils ein Element eines bedeutenden Mythos dar. A csurungák a termé­ szetfeletti lényekkel állnak kapcsolatban. innere Oberfläche mit Orchideen eingerieben. egyenes. welche im allgemeinen mit rotem Ocker bemalt ist. Ein charakteristischer Kultgegenstand ist der csurunga. u-förmigen. Der Künstler füllt die gesamte Fläche aus. Die Arbeiten stellen mythische Szenen oder totemistische Themen dar. vagy totemeket.oder Steintafel.

1.: 53 cm sz.: 61 cm sz.3. vésett minták­ kal díszített. 77.1.2.1.4.: 12-14 cm Fa nyélbe erősített kőpenge. Northern Territory Hajítófa h. oldalán kör minta.1. Northern Territory Kőbalta h.: 14 cm Fa nyélbe erősített kőpenge. 77. díszítetlen. Northern Territory 77. Buzogány h. Northern Territory Kőbalta h.: 13 cm Fából készült.: 12 cm Fából faragott. Northern Territory Hajítófa h.1.: 5 cm Fából készült.6. Northern Territory Őrlő ko sz.9- 77.: 15 cm v: 4 cm Fából faragott.10.1. 77. 77.8.: 45 cm sz.: 7 cm h.: 7 cm Fából készült.1. sima oldalú kő.: 24 cm v.5 cm sz. Northern Territory .1. Csurunga h. egyik oldalán vésett motívumok.7. 77.: 14 cm Lapos.: 43 cm sz. két vége he­ gyesre faragva. Egyik végén hajfonat.8.1.: 31.77.: 43 cm sz.: 45 cm sz. 77. Northern Territory Csurunga h.

Buzogány h.: 104 cm sz. vörös alapon sár­ ga .: 4.1.17. Pajzs h.Tárolóedény h. Tárolóedény h.1. vörösre színezett. Henge­ res testű. fe­ hér festéssel díszítve. Northern Territory 77.3 cm Keményfából faragott. egyik végén zsineg.: 71 cm sz.19.1.: 26 cm Puhafából. 77.77. Northern Territory 77. Northern Territory 77.: 72 cm sz. vörös alapon sárga . Pajzs h. Northern Territory 77.fehér festéssel díszítve.1.1.14.: 8 cm v.: 22 cm Puhafából. Northern Territory 77. bekarcolt mintával díszítve.13.15. egyik végén hegyes. Rámutató pálca h.14.5 cm Hegyes csont.fehér festéssel díszítve. Northern Territory 77.18.: 75 cm sz.1.5 cm Keményfából faragott.1.: 17.1.16.: 97 cm á.: 21 cm Keményfából faragott.9.: 78 cm sz.1. Pajzs h.: 13 cm Puhafa. Northern Territory 77. bekarcolt mintával díszítve. .: 24. Henge­ res testű.

: 5. Követpálca h.8 cm sz.7 cm Kagylólap. Northern Territory 77.1.77.27.: 8.26.16. egyik végén beégetett mintás.: 4 cm Mindkét felén karcolt mintás. Northern Territory 77. Northern Territory 77. Kagylólap h.fehér festéssel díszítve.3 cm sz. . Követpálca h.28.24. Northern Territory 77.1. belső felén karcolt okkerrel bedörzsölt mintával.1 cm sz. Northern Territory 77. egyik végén beégetett mintás.: 37 cm Keményfából faragott.6 cm Díszítetlen okkerrel félig be­ vont.8 cm Kagylólap. Kagylólap h.: 12.: 10.: 17. Kagylólap h.1. Northern Territory 77.21.1.: 38 cm Keményfából faragott.1.1. Northern Territory 77.1. Northern Territory 77.29. vörös alapon sárga . belső felén karcolt mintával.: 13. Fakés h. Tárolóedény h.: 26 cm Puhafából.2 cm sz.1.23.: 28 cm Puhafából faragott.1.: 18.20. Kagylólap h.: 78 cm sz.

Pajzs h.1.: 59 cm sz.3 cm Puhafából készült. . Bumeráng h.5 cm Keményfából készült.1. Bumeráng h. Northern Territory 77.31. kemény fából készült.: 10 cm Keményfából készült. beégetett mintával.: 12 cm Keményfából készült. Northern Territory 77. Díszítetlen.1. fehér mintás. Bumeráng h. Bumeráng h.1.33.30.: 22.: 4.1.1.77.1. Northern Territory 77. Bumeráng h.1. Vörösre festett.17.34.37. egyik oldalán fehér mintás.: 72 cm sz. Northern Territory 77. Bumeráng h.: 70 cm sz.35. Vörös alapon fehér festés és csíkozás díszíti.32.: 76 cm sz. sárga mintás. Northern Territory 77. Vörösre festett.: 14 cm Festetlen.: 73 sz. Northern Territory 77.: 11 cm Keményfából készült. Vörösre festett. Northern Territory 77.: 68 cm sz. sárga és fehér mintás.: 81 cm sz.: 13 cm Keményfából készült. Vörösre festett.

5 cm sz.: 76 cm Puhafa lap. Northern Territory 77.40. Vörösre festett. Northern Territory 77.:2.1.fehér mintás.39.1. Sárga és fehér festéssel díszített.: 28 cm Vörösre festett keményfa. Dárdahajító h. Northern Territory 77. 77. Northern Territory 77. Northern Territory 77.5-5. Vörösre festett.: 82.41.1. vörös alapon fehér és sárga mintás.Bumeráng h.: 12cm Keményfából készült.1. sárga .: 10 cm Keményfából készült.42. fehér festéssel díszítve. vörös alapon fehér és sárga mintás.38. Hajítófa h.1. Northern Territory . Northern Territory 77.3 cm Puhafa lap.: 70 cm sz. fehér mintás. Bumeráng h.1.30.: 29 cm Vörösre színezett keményfa.1.:68 cm sz. Sárga és fehér festéssel díszítve. Bumeráng h.: 74 cm sz.: 12 cm Keményfából készült.43.: 64 cm sz.1.77. Dárdahajító h. Hajítófa h.: 79cm sz.44.

: 26 cm Növényi anyag.1. 77. Kötöző anyag h.: 76 cm Hullámvonal alakú. 77.46. 77. egyik végén hánccsal felerősített pöcök.1.: 28 cm Növényi anyag.: 210 cm Keményfából készült.47.51.77.1. Northern Territory 77.45. hegyes végű.48. Northern Territory Dárdahajító h.: 16 cm Puhafából készült.1. Northern Territory Kígyóalak h.1. lapos ke­ ményfa. 77.: 45 cm sz.51.: 85 cm Hullámvonal alakú. Northern Territory Kígyóalak h. Kötöző anyag h.1. 77.38. Northern Territory 77. Tartóedény h.1. lapos ke­ ményfa.49.1.: 191 cm Keményfa bot. Northern Territory Dárda h.2. vörös ala­ pon beégetett motívumokkal díszített. Northern Territory .1.

Kötöző anyag h. Northern Territory 77.51-3.41.1.1.7.51.51.: 135 cm Növényi anyag.Kötöző anyag h.1.: 26 cm Növényi anyag. 77.77.51.8. Kötöző anyag h.51. 50 . Kötöző anyag h. Northern Territory 77.51.: 97 cm Növényi anyag.II.1. Northern Territory 77. Northern Territory 77.Kötöző anyag h.10.: 26 cm Növényi anyag. Kötöző anyag h. Northern Territory 77.5.9.40. 77.1.: I65 cm Növényi anyag.4.:49 cm Növényi anyag.51.1. Kötöző anyag h.Kötöző anyag h.5I.: 28 cm Növényi anyag.1.1. Northern Territory 77. Northern Territory 77.: 52 cm Növényi anyag.: 28 cm Növényi anyag.42.1.6.I. Northern Territory 77. Northern Territory 77.I.Kötöző anyag h.1.51.

: 52x21 cm Növényi anyag.52. Kötöző anyag h.52.12.52.5I.: 62x27 cm Növényi anyag.5.52. Kötöző anyag h.4.: 26 cm Növényi anyag. 51 .1.44. Northern Territory 77.1.7.I3. Kötöző anyag h.6.1. 77. Northern Territory 77.1.3.2. Northern Territory 77.1.: 28 cm Növényi anyag. 77.1. Northern Territory 77.1.1.Kötöző anyag h. Northern Territory 77.: 124 cm Növényi anyag. Northern Territory 77. Kötöző anyag h.43.I.1. Northern Territory 77.52.: 16 cm Növényi anyag.77. Kötöző anyag h. Northern Territory 77.43.: 32 cm Növényi anyag. Kötöző anyag h.1. Northern Territory 77.: 137 cm Növényi anyag.51. Kötöző anyag h.52.1.52. Kötöző anyag h.: 115x33 cm Növényi anyag.1.

domború lapján geometrikus díszítés­ sel. 77. Northern Territory 77.: 32 cm sz.1. okker­ nyomokkal. haj­ jal összeerősített vékonytalpú papucs. Northern Territory 87.77.2.62.: 5 cm penge sz.1.: 9.2.46.: 54 cm sz. 77. 77.: 9 cm Puhafából faragott.1. zsineggel erősített csiszolt kőpenge.: 29.3 cm sz.61.: 10 cm Keményfa nyélbe gyantával.5 cm sz.: 15 cm Madártollakkal.2.9 cm Díszítetlen kagylólap. Northern Territory Kőbalta h. haj­ jal összeerősített vékonytalpú papucs. szőrrel.: 15.1.55. Northern Territory Tűzfurész h.1. szőrrel. Gyöngyházlap h.1. Northern Territory Pajzs h. Papucsok (2 db) h.3 cm Puhafából készült.: 14 cm Madártollakkal.: 32 cm sz. 52 . 77. Papucsok (2 db) h.55.: 63.1.6 cm sz.55. vörös ala­ pon fehér mintás.: 22.1.2.1. Northern Territory 77.

: 70 cm Keményfából készült.2. 77.: 70 cm sz. végei hegyesre faragva. Northern Territory Csurunga h.: 21 cm Veresre színezett puhafa.77.7.1.3.: 18 cm Veresre színezett puhafa. vé­ sett vonalakkal díszítve.2.4.: 65 cm Vörösre színezett keményfa.62. díszí­ tetlen. vé­ sett vonalakkal díszítve. egyik oldalán bevésett csíkkal dí­ szített. 77.2. Northern Territory Bumeráng h. 77. Northern Territory Buzogány h. 77.3 cm Hosszúkás alakú szürke kő­ lap.2.: 12 cm Keményfából készült. 77.2. Northern Territory 77. Northern Territory Követpálca h.: 20 cm sz. Pajzs h.2. Northern Territory Bumeráng h. díszí­ tetlen. bekarcolt mintákkal.5.2. 77.: 5.: 67 cm Keményfából készült.6.8. . Northern Territory Követpálca h.9.

: 12.: 17. felületén kar­ colásokkal díszítve. Northern Territory 77.: 2 cm Simára csiszolt. Kőeszköz h.77. 77.: 12 cm m.: 20.: 11.15.: 9 cm Egyik lapja simára csiszolt.2. Kőeszköz h.16. Northern Territory 77.5 cm sz.2. Kőeszköz h. felületén kar­ colásokkal díszítve. Kőeszköz h. Northern Territory 77.5 cm m.2. Northern Territory 77.2.: 16 cm sz.2.7 cm sz.12. Kőeszköz h.2.: 16 cm sz. Northern Territory 77.11.1.2.4 cm Szürke kőlap. Kőeszköz h. karcolt felületű kőlap. Northern Territory 77.: 10. felületén karco­ lásokkal díszítve.1 cm Szürke kőlap.: 22.7 cm Okkerrel vörösre színezett. Northern Territory .10.13. Kőeszköz h.: 2.4 cm Szürke kőlap.14.: 3 cm Simára csiszolt.: 8.: 12 cm m.5 cm sz.2.

belső felén ok­ kerrel bedörzsölt bekarcolt motívum.2.5. végén zsineg.2.21.2. Rámutató pálca h.77.: 13 cm Kagylólap. 77.17.5 cm Törött végű hegyes csont.3.: 21. Kés h. Gyöngyházlap h.: 14. Rámutató pálca h. Northern Territory Kés h.4 cm sz.2.2.18.2.2.: 11. Northern Territory 77. 78. Northern Territory 78.: 15. Rámutatópálca h.19.4.: 19.: 4 cm Puhafa nyélbe gyantával be­ erősített pattintott kőpenge.9 cm sz. Gyöngyházlap h.6 cm Díszítetlen kagylólap. Northern Territory 77. végén zsineg.: 17 cm Hegyes végű csont.4 cm Hegyes végű csont.: 18 cm sz.2. egyik végén szőrzsineg. Northern Territory 77.3- . Northern Territory 77.: 11 cm sz. Northern Territory 77.20.: 5 cm Puhafa nyélbe gyantával beerősített pattintott kőpenge.3.

3.: 20 cm sz. Ásóbot h.: 65 cm sz. Kés h.: 31 cm Kéreglapon.8.: 10 cm Keményfából faragott. vörös alapon fe­ hér festés.10. végébe pattintott kőpengét erősítettek. Northern Territory 79.6.12.6. 79-1.: 6 cm Fanyélbe erősített hegyes kő­ penge.3. 78.: 16 cm sz.: 44 cm kő á. Kőeszköz h.1. 79. Northern Territory Kéregfestmény h. Northern Territory 79-1.: 45 cm kő sz.: 65 cm sz.1.11. Northern Territory Kőbalta h.: 7 cm Vörössel színezett. Northern Territory 56 .: 58 cm kő sz.1.: 54 cm penge h. Northern Territory Kéregfestmény h.7.: 7 cm Fanyélbe erősített kőpenge.: 5 cm Puhafa nyélbe gyantával beerősített pattintott kőpenge. Marokkő h. Northern Territory Kőbalta h.: 7 cm Fanyélbe erősített kőpenge. Northern Territory 79-1.: 31 cm Kéreglapon. 79. 79. vörös alapon fe­ hér festés.9.78.1.6.

Hajítófa h.15.13.7. Northern Territory 79-1 19. Baltapenge h.1.Kéregfestmény h.: 16 cm Barna alapon geometriai minták. Northern Territory 79. ke­ ményfa közepén növényi ros­ tok. vörösre színezve.5 cm Barna alapon geometriai minták. Northern Territory 79. Kéregfestmény h. Northern Territory 87. 79 • 1 • 18.: 10 cm v. Northern Territory 79. Hajítófa h.: 23 cm sz.1.: 16.3 cm Bazalt.: 58 cm Barnára festett puhafa. Northern Territory .: 45 cm Puhafa.: 6. Hajítófa h.16.14. végébe pattintott kőpengét erősítettek.: 56 cm penge h.: 20 cm sz.: 25 cm sz. Northern Territory 79.1.: 46 cm Mindkét végén hegyes. Asóbot h. fe­ hér csíkokkal díszítve.2.1.1.79-1.: 13 cm Keményfából faragott.

lapos gránit. Baltapenge h.7.3.8 cm sz.5 cm v.1 cm sz.: 10.5 cm sz.: 11.3 cm Lencse alakú.1.5.: 12.: 2.5 cm Éle csiszolt.9- 87.1. piros okker bo­ rítja.: 3. 87.9 cm sz. Baltapenge h.1.: 3.: 12.: 5.2 cm sz.2 cm v.4. Northern Territory .1.5 cm v.: 9 cm v. 87.13.4 cm Ovális.: 4.9 cm v.7 cm Csiszolt élű.1.1.1.6 cm sz.4 cm Éle csiszolt. okker borítja.: 5. 87.: 6. okker borítja. Northern Territory Baltapenge h.6 cm Hosszúkás.: 6.3 cm Ovális alakú. piros okker borítja.: 15.5 cm v. 87.: 10.: 3.1. Northern Territory Baltapenge h. durván meg­ munkált.: 8. Northern Territory Baltapenge h.11.87. Northern Territory 87.5 cm sz.: 14. Baltapenge h.: 11 cm v.: 10. hengeres. Northern Territory 87.: 13.57. Northern Territory Baltapenge h.

Northern Territory 87.23.1.16. Northern Territory 87. felületén gyanta és okker nyomok.3 cm sz.87.: 13. Baltapenge h. Northern Territory 87.20.: 9.7 cm sz.: 10.: 7.61. Baltapenge h. 59 .9 cm v.1. felületén okker­ nyomok.8 cm v.8 cm Kő éle csiszolt.: 10.: 7.5 cm sz.: 3.1.: 3 cm Lencse alakú.1.22. Baltapenge h.: 3.1 cm v.7 cm sz. Northern Territory 87.5 cm v.15. gyantafoglalat maradványa a felületen.: 3.17.: 12.1.4 cm Lapos ovális alakú.8 cm Ovális alakú.7 cm v. gyanta foglalt nyomai a felületén.: 4.6 cm Durván megmunkált bazalt. Baltapenge h.: 9.: 9. Northern Territory 87.1.5 cm sz. Northern Territory 87.2 cm Éle csiszolt.: 16.: 2. Baltapenge h.: 8.5 cm sz.: 13 cm v.1. okkerrel borítva. Baltapenge h.

1.6 cm Northern Territory 87. Kőeszköz h.7 cm Eredetileg lencse alakú.33. Northern Territory 87.: 2.1.86.: 13 cm sz.1 cm Ovális alakú. Northern Territory 87.: 3.: 8. felületén okker nyomaival. tö­ rött.: 3.2 cm v.: 11.35.: 12.: 10.6 cm v. .: 10. Kőeszköz h.: 3. Kőeszköz-töredék h.1.9 cm Háromszög alakú.3 cm Sötétszürke.1.: 10.1.7 cm Ovális. törött.24. Northern Territory 87.28.1.: 8. pattintott.5 cm sz.7 cm sz.8 cm Vörös kvarcit. pattintott vágó éllel.1.: 12 cm v.37. Northern Territory 87.38.: 9. Northern Territory 87.1.: 11 cm sz.5 cm sz. Baltapenge h.: 4.: 3.5 cm sz.30.2 cm sz. lencse alakú okkerrel festve. Baltapenge h.4 cm v. Marokkő h.: 6 cm v. Northern Territory 87. Kőeszköz h.: 6.: 5.5 cm v.: 11 cm v.87.

Kőeszköz h.8 cm Sárgás pala-tábla.: 5.48. Kőeszköz h.: 76.2 cm sz.: 11.: 8 cm v.51.: 20. Northern Territory 87.3 cm sz. hengeres.: 16 cm sz.1. felületén karcolások. Northern Territory 87.46. Northern Territory 87. Codamon h. Codamon h.: 9 cm sz. külső felén beégetett hullámvonalas minta.1.: 84.42. élein retu­ sált.3 cm m. díszítet­ len.: 13.1. Kőeszköz h. élein retusált.: 4.87. Northern Territory 87.6 cm Keményfából faragott.7 cm Felületén okkernyomok.: 12 cm v.5 cm v.1.: 13.3 cm sz. Northern Territory 87.50.: 10 cm Hengeres testű.: 18.4 cm Háromszög alakú. .: 9.6 cm Ovális alakú.5 cm m.1.: 2.1. Northern Territory 87.1.39.5 cm v.: 6. Kőpenge h.87.6 cm sz.: 2.

1.1.: 7.: 25 cm m.5 cm sz.54.: 10 cm Babfából faragott. külső felén hosszanti csíkozás nyo­ ma.: 8.: 9 cm Puhafából faragott. Codamon h. Northern Territory 87.: 24.5 cm m.1. Punnu h.5 cm Babfából faragott.: 69. Punnu h.: 25 cm m.57. kívül-belül hosszanti csíkkal díszítve.56.: 75. Northern Territory 87.87.: 59 cm sz.: 58.: 72 cm sz. Punnu.: 74 cm sz. Codamon h.53.1.1. Northern Territory 87. h.: 22. hosszanti csíkozással és piros festéssel díszített.4 cm m.2 cm sz.52. .: 7 cm Babfából faragott.: 24 cm m.1.: 20 cm m.88. Codamon h. Northern Territory 87.5 cm sz.55.1. lapos dí­ szítetlen. Northern Territory 87.: 11 cm Eredetileg pajzs volt. hosszanti csíkozással és piros festéssel díszített.5 cm Puhafából faragott. Northern Territory 87. hosszanti csíkozással és piros festéssel díszített.

: 21 cm m. díszítetlen.: 51.90.2 cm Puhafából faragott. pirosra festett alapon sárga-fehér pettyes geometrikus minta.2 cm m.: 12 cm Puhafából faragott.Punnu h.63.59.58.1. Kumuna h. külső fe­ lén fehér geometrikus minták.: 18.: 66 cm sz.61.: 4 cm Puhafából faragott.: 22.5 cm sz.: 52.: 10 cm Puhafából faragott.1.62. piros alapon fekete és fehér geo­ metrikus minta.: 5. Northern Territory 87.1. Northern Territory 87. Northern Territory 87.1.5 cm m.7 cm Puhafából faragott. Northern Territory 87.60. . Northern Territory 87.: 70.1. Codamon h.: 9 cm Eredetileg pajzs volt.6 cm sz. Kumuna h. Northern Territory 87. okkerrel díszített kívül-belül. Kumuna h. díszítetlen.5 cm m.: 19.: 69.2 cm sz.3 cm m.1. Külső felén sávos faragás.1.: 23.: 49.6 cm sz.: 21.87. Kumuna h.: 9.5 cm sz.3 cm m.

: 20 cm m.: 5.2 cm sz.1.5 cm sz.: 64. Kumuna h.62.68.1 cm Keményfából faragott.: 18. Northern Territory 87.65.8 cm m.66.5 cm sz.7 cm m. díszítetlen.: 7.67.8 cm sz.: 50. díszítet­ len.1.: 56. díszítet­ len.: 18.: 28.1. Kumuna h. Northern Territory 87.: 8 cm Puhafából faragott.1.7 cm Keményfából faragott. Northern Territory 87. Kumuna h.1. .: 54 cm sz.94. Northern Territory 87.3 cm m.: 4 cm Fakéregből kivágva. Northern Territory 87.1.87. Kumuna h.64.1.: 8. ovális ala­ kú.: 19.3 cm sz. Külső oldalán beégetett hullámvonalas díszítés.: 11.1. 87. Kumuna h.: 16 cm m.3 cm Keményfából faragott. Northern Territory 87.: 11.6 cm m. belső fe­ lén piros alapon fehér-sárga minta. Kumuna h.69.: 5 cm Keményfából kivájt. díszítet­ len.

Northern Territory 87.: 18 cm Puhafából faragott. Külső oldalán beégetett hullámvonalas díszítés.5 cm sz.1.: 15.73.: 10 cm m. Northern Territory 87.74.1.1 cm Keményfából kivájt.: 3. Ásóbot h.3 cm sz.8 cm m.8 cm Keményfából kivájt.7 cm sz. ovális ala­ kú.: 8 cm m. Ásóbot h. két végén ki­ hegyezett.1. Vudin h.1.70.1.: 8.72.1. Kumuna h.: 4.9 cm Hengeres testű. .: 4.7 cm Hengeres testű. Külső oldalán beégetett hullámvonalas díszítés. piros fes­ tés.: 4. Külsején hosszanti csíkozás.1.75.: 57. Külső oldalán beégetett hullámvonalas díszítés.3 cm á.: 3.71.87.9 cm sz.: 100. két végén ki­ hegyezett. Northern Territory 87.2 cm m.: 84. Kumuna h. ovális ala­ kú. ovális ala­ kú.: 15.: 21. Kumuna h.112. Northern Territory 87. Northern Territory 87. Northern Territory 87.: 16.7 cm á.8 cm Keményfából kivájt.

Northern Territory 87.1 cm Puhafából faragott. közepe feketé­ re festve.: 4. két végén ki­ hegyezett.4 cm sz. Northern Territory 87.1. Northern Territory 87.76.110.1.80. lapos.8 cm Hengeres testű. két végén ki­ hegyezett. Ásóbot h.1.: 64.1 cm Hengeres testű.5 cm sz.87.1 cm Hengeres testű.: 14. Ásóbot h.: 98 cm 1: 4. levél alakú.: 79 cm sz. egyik végén fapecek. lapos he­ gedűalakú.: 86 cm 1: 3. Ásóbot h. Northern Territory 87. Dárdahajító h.: 96. . Végei vörösre.Ásóbot h. Dárdahajító h.1. Northern Territory 87.6 cm Hengeres testű.5 cm Fából faragott.79. végén fapecek.4 cm Puhafából faragott.81.: 83.5 cm 1: 4.78.2 cm á. Northern Territory 87.: 3.1. Northern Territory 87. két végén ki­ hegyezett.82.: 5.77. Dárdahajító h. két végén ki­ hegyezett.1.: 94.1.1.

Northern Territory 87. félkörívben hajló. Northern Territory 87.1.: 5. fehér festéssel díszített.: 78x26 cm sz. Northern Territory 87.: 5.7 cm Lapos.5 cm sz.103.: 64.99. L alakú.3 cm Keményfából faragott. Northern Territory 87.88.85.83. hajlott alakú. fél körívben hajló.: 6.89.: 4. törött. Northern Territory 87. félkörívben hajló. L alakú.7 cm Lapos. lapos.: 89 cm sz.: 67.1.5 cm sz.1.5 cm Puhafából faragott.5 cm Lapos.6 cm Keményfából Készült.1. Bumeráng h. Northern Territory 87.84.: 5.1. Dárdahajító h.: 6. Bumeráng h. lapo. Egyik oldalán hosszanti sávozással díszítve.: 71x27 cm sz.87.Bumeráng h.1.1.86. .1.: 3. okkerrel színezett.1.87. Egyik oldalán vésett minta.: 49. Bumeráng h. Northern Territory 87.8 cm Keményfából faragott.8 cm sz. Bumeráng h. 87. Bumeráng h.7 cm sz.: 76.

92. ívelt lapos.5 cm Keményfából faragott.128.95. Okkerrel színezett.91.3 cm sz.1.1. ívelt lapos.140.: 93 cm sz.1. ívelt lapos.90.9 cm Keményfából faragott. Bumeráng h. Northern Territory 87.8 cm sz. Northern Territory 87. Bumeráng h. Bumeráng h. Northern Territory 87. lapos.: 90.: 79.5 cm sz.: 7.2 cm Keményfából faragott. 87.94.5 cm sz.: 5.1. ívelt pirosra festett.1. Bumeráng h. Northern Territory 87. ívelt lapos.1.: 76.: 5.: 77 cm sz. Northern Territory 87.93. Bumeráng h.: 79.1.7 cm sz.8 cm Keményfából faragott.7 cm Keményfából faragott. ívelt lapos.: 6.: 5. lapos. ívelt pirosra festett. Bumeráng h. Northern Territory 87.96.: 5.1.Bumeráng h.9 cm Keményfából faragott.1.: 77. .: 7 cm Keményfából faragott.87. Northern Territory 87.

98.1. Northern Territory 87.1.: 6.97.: 75. ívelt lapos.5 cm sz.: 7. Northern Territory 87. .103. Northern Territory 87.8 cm Keményfából faragott.102.101.: 73. Egyik oldalán hosszanti sávos faragás.: 80 cm sz. 87.5 cm sz.: 92.: 5. Bumeráng h.150. Northern Territory 87. Bumeráng h.3 cm Keményfából faragott.: 3.5 cm sz. Northern Territory 87.: 6. ívelt lapos.5 cm Keményfából faragott. Bumeráng h.8 cm Keményfából faragott. Okkerrel színezett. lapos. ívelt lapos.1. Bumeráng h.1. Bumeráng h.100.: 5. Bumeráng h.99.3 cm Keményfából faragott.1. Northern Territory 87.: 6.: 73.1 cm Keményfából faragott. ívelt.1. Bumeráng h. lapos.143. alig ívelt lapos.3 cm Keményfából faragott.: 76. Northern Territory 87.: 63.5 cm sz. Egyik oldalán hosszanti sávos faragás.5 cm sz.1.1.3 cm sz. Egyik oldalán hosszanti csíkozás.1. ívelt lapos.87. ívelt.

lapos. ívelt.: 5. lapos. Northern Territory 87. Okkerrel színezett.107.1.106.: 74.5 cm sz.: 78.: 5.7 cm Keményfából faragott.: 5.5 cm sz.105. Northern Territory 87. Bumeráng h.: 76. lapos.: 5. .: 5.: 74.: 5.153.: 69.1.5 cm Keményfából faragott. lapos. Northern Territory 87.: 81.3 cm Keményfából faragott.110. Bumeráng h.1. ívelt. Northern Territory 87.9 cm sz. ívelt.5 cm Keményfából faragott.7 cm Keményfából faragott.5 cm sz.3 cm sz.1. Bumeráng h.1.104. Northern Territory 87.1.1 cm sz. lapos. lapos.7 cm Keményfából faragott.1. Bumeráng h.: 79. Bumeráng h.6 cm sz.1.: 5.87. ívelt. ívelt.108.109. lapos. ívelt. Northern Territory 87.5 cm Keményfából faragott. Bumeráng h. Northern Territory 87. ívelt. Bumeráng h.

3 cm Keményfából faragott.113.: 59 cm sz.: 67. Northern Territory 87.2 cm Keményfából faragott. Northern Territory 87.1.: 80.5 cm sz.1. Northern Territory 87.114. lapos. Northern Territory 87. .112. Northern Territory 87. ívelt.9 cm sz.: 5.: 5 cm Keményfából faragott. Bumeráng h. Bumeráng h.4 cm Keményfából faragott. lapos.: 74.1. ívelt.116.117.87. Bumeráng h.3 cm sz. lapos.115. Egyik oldalán hosszanti csíkozás. Törött. Northern Territory 87.: 5.1.: 70. ívelt.111. lapos.1.1.7 cm sz.: 5.6 cm Keményfából faragott. Hosszában törött.: 5 cm Keményfából faragott. ívelt. Piros festés borítja.1. Bumeráng h. Bumeráng h.5 cm Keményfából faragott. lapos.: 5.9 cm sz.: 68. ívelt pirosra festett.: 69. Bumeráng h.1 cm sz. Bumeráng h. ívelt.: 6.181. Northern Territory 87. ívelt pirosra festett.1. lapos. lapos.

1.5 cm sz. 87. Bumeráng h. ívelt.: 6 cm Keményfából faragott. Bumeráng h.: 70. Nothern Territory. Northern Territory 87.119.: 6 cm Keményfából faragott.5 cm sz. ívelt. Bumeráng h.: 69. 87.1. lapos.1. enyhén ívelt.120. ívelt.1 cm Keményfából faragott. Nothern Territory. Northern Territory 87.: 4.: 75 cm sz.124. Bumeráng h.123. ívelt.: 5. Nothern Territory. Nothern Territory 87. Egyik vége törött. lapos. Bumeráng h. lapos.: 65.2 cm sz. Bumeráng h.1.: 5. 87.8 cm sz. 79.: 87 cm sz.7 cm sz. ívelt.: 6 cm Keményfából faragott.122. Nothern Territory.1 cm Keményfából faragott. ívelt. lapos.3 cm Keményfából faragott.1.9 cm Keményfából faragott. lapos. lapos.118. Bumeráng h.: 73.1.6.: 6.1. lapos. pirosra festett. 72 .1.87.121.: 78.

: 5. Egyik felén sárga festett geometrikus minta. 87. ívelt.7 cm Keményfa nyélbe gyantával erősített kőpenge.5 cm sz. Egyik oldalán fekete festett geometrikus jel.126.: 2. Pirosra festett. Northern Territory 87.5 cm Keményfából faragott.5 cm Puhafából faragott.: 2. Vésőbot h.128. Bumeráng h.: 24. Pajzs h. Nothern Territory.: 68. Pajzs h.2 cm Puhafából faragott. Northern Territory 77. lapos.5 cm sz.1 x 3. Northern Territory 87.: 58.1.130.125.5 cm á. előlapján fehér minta.: 62.1x3.2 cm Keményfa nyélbe erősített vasreszelő.1.1.2. felületén rovátkolással díszített.129. 87.1.14.: 5 cm Keményfából faragott.: 18. ívelt. lapos. Northern Territory 87. Nothern Territory.5 cm sz.: 69 cm sz. Bumeráng h.87. előlapján fe­ hér minta. Pirosra festett.1.127.1.: 59 cm á. . Vésőbot h. felületén rovátkolással díszített.: 68.

: 70. Northern Territory 87. Pajzs h. előlapján fehér minta.: 45 cm sz. Northern Territory 77.1.5 cm sz.: 8 cm Keményfából faragott.: 78.: 69 cm sz.1. Northern Territory 87. Pajzs h.: 64. Pajzs h. Pajzs h.1. Pirosra festett. Pajzs h.1.134.4 cm sz.2.5 cm sz.135.87.: 24 cm Puhafából faragott.: 67 cm sz.1.136.1.: 21 cm Puhafából faragott. Pirosra festett.137. Pirosra festett. .132. Pajzs h. előlapján fehér minta. Pirosra festett.131. Törött. Northern Territory 87. Northern Territory 87. Northern Territory 87.: 19 cm Puhafából faragott.133.1. Hosszanti rovátkákkal díszített. előlapján fehér minta. Northern Territory 87.12. Előlapján hosszanti rovátkolás. Díszítet­ len.: 21 cm Puhafából faragott. előlapján fehér minta. fele elégett.: 9 cm Keményfából faragott. Pajzs h.: 19 cm Puhafából faragott.: 91 cm sz.

: 9.: 69 cm sz.: 79 cm sz.143.: 7 cm Keményfából faragott.: 96.1. beége­ tett motívumokkal díszített. Northern Territory 87.138.3 cm sz. Pajzs h. Bevésett M betűk az előlapján. henge­ res testű.2 cm Keményfából faragott. Pajzs h. Northern Territory 87. előlapján hosszanti rovátkák.1.8 cm Puhafából faragott. Northern Territory .1.: 99 cm sz.: 83 cm sz. Northern Territory 87.1. Kígyófigura h. Pajzs h. Northern Territory 87. Pajzs h. Northern Territory 87.1.87.: 8 cm Keményfából faragott.142. beégetett mintával díszítve.: 62 cm sz.6 cm Keményfából faragott.: 15.1.: 13. Pirosra festett. Díszí­ tetlen.5 cm Keményfából faragott. Pirosra festett.140.: 7.139.141. henge­ res testű. Pajzs h.

: 2. Northern Territory . Kőbalta nyéllel h. végein kihegyezett botok.3 cm Keményfából faragott.5 cm penge h. 25. Northern Territory 87. Northern Territory 87.: 62 cm penge h.147.87. Kőbalta nyéllel h.5 cm penge sz. 25.: 27.4 cm Keményfából faragott. végein kihegyezett botok.148.5 cm Keményfából faragott.1 cm á.1. Northern Territory 87. Ásóbot h.145.149.: 26.2 ill.2 ill. Northern Territory 87. két vé­ gén kihegyezve.4.1. végein kihegyezett botok.: 9 cm Keményfa nyélbe gyantával erősített kőpenge.2 cm Keményfából faragott. 27.: 11 cm penge sz.1 ill. Zeneszerszám (2 db) h.8 cm á.1 .: 11.1. Zeneszerszám (2 db) h.5 cm á. Northern Territory 87.: 56.: 4.: 96 cm á.1.: 25.: 9 cm Keményfa nyélbe gyantával erősített kőpenge.1.146.1. Zeneszerszám (2 db) h.144.: 5.: 3.

Zeneszerszám (2 db) h.: 35 cm v. végein kihegyezett botok.1.1.6 cm Keményfából faragott.: 19 cm v.: 5.152. Northern Territory 87. Egyik oldalán hoszszanti mélyedés.: 26.153.156.: 3. Northern Territory 87.1.: 52 cm sz.: 4. Hajítófa h. beégetett mintával díszítve.1 cm á.: 49 cm sz.1.: 4 cm Sima vöröses homokkőlap.4 cm Keményfából faragott. Zeneszerszám h.: 27. Northern Territory 87. beégetett és fe­ hér mintákkal díszítve. Bumeráng h. Northern Territory .3 cm Sima vöröses homokkőlap.1.: 70. Northern Territory 87. Törött. Northern Territory 87.151. Őrlőkő h.: 3.87.5 cm Keményfából faragott. henge­ res testű végein kihegyezett bot.2 cm Keményfából.155. 27. Őrlőkő h.154.: 53. végein kihegyezett bot.: 44.8 ill.5 cm sz.1 cm á.1.150.1. Northern Territory 87.3 cm Keményfából Készült stilizált madár alak. Hajítófa h.

Dörzskő sz.9 cm Folyami kavics.: 18 cm v.161.8 cm Folyami kavics.: 4 cm Sima vöröses homokkőlap.3 cm sz.: 9.87.1. Dörzskő sz. Dörzskő sz.1. Őrlőkő h. Felső lapján két hosszanti mélyedés. Őrlőkő h.5 cm v.1.1. Northern Territory .6 cm v: 2.: 14x11. Northern Territory 87. Őrlőkő h. egyik lapján bemélyedés.157.1.163.: 2 cm Sima vöröses homokkőlap.160.158.162. Oldalán két hosszanti bemé­ lyedés. Northern Territory 87.: 2.2 cm Folyami kavics.: 4 cm Sima vöröses homokkőlap.1.3 cm v: 3.159.: 31 cm sz. Oldalai töröttek. Northern Territory 87.: 14x21 cm v.: 2. Northern Territory 87. Dörzskő sz.2 cm Folyami kavics.26 cm v. Northern Territory 87.: 50.: 32 cm sz. Northern Territory 87.5x10.1.: 24.: 23 .8 cm v.5x10.: 10.

: 3.166.: 7.1.1.: 2.1. Northern Territory 87.1.: 5.3x17 cm v. Dörzskő sz.2 cm Folyami kavics. Northern Territory 78.: 7. Dörzskő sz.1x11 cm v.: 7.5 cm Folyami kavics.6 cm Folyami kavics.3.169.5 cm Folyami kavics. Dörzskő sz.175.6 cm Folyami kavics. Northern Territory 87.7 cm v: 2.7x12.167. Dörzskő sz.: 7x8. Dörzskő sz. .1.3 cm Folyami kavics.1. Northern Territory 87.165.5. Northern Territory 87.: 2. Northern Territory 87.: 5 cm Folyami kavics.1. Dörzskő sz. Northern Territory 87.9 cm Folyami kavics.3x10.: 12. Dörzskő sz.9x17 cm v: 2.7 cm v.1.: 8.5 cm v: 5.6x16 cm v.170. Northern Territory 87.87.: 19.1. Dörzskő sz. Dörzskő sz.164.5 cm v.4 cm Folyami kavics.: 9x10. Northern Territory 87.4 cm v.171.: 2.: 13x14.173.

: 122 cm sz.2.: 90 cm Vajszínű alapon barnás-vörös festésű kéregszövet. Vatalele Island. Tapa h.5 cm v.: 4 cm Northern Territory POLINÉZIA 78. Gyanta h.4.177.1. Vatalele Island.: 183 cm sz.: 121 cm Vajszínű alapon barnás-vörös festésű kéregszövet.87.4.2 cm sz. 78.: 13.1.: 6. Tapa h.1. Kőeszköz h.: 5 cm Northern Territory 87.180. .

an den Flüssen ergänzt d u r c h den Fischfang. égetéses-irtásos földművelés volt. Ezekben a titkos férfi­ társaságokban.PÁPUA ÚJ-GUINEA ÚJ-GUINEAI BENNSZÜLÖTTEK Trópusi erdők és tengerpartok lakói. é s á 1 durchgeführt mit geschliffenen Steingeräten. In ihren Glauben herrschen die Ahnengeister und der Kult mythologischer Helden vor. avatási szertartásokkal. a kultúrájuk újkőkori típusú. kezdetleges adózással társult törzsi szervezeteik voltak. Hauptsächlich Knollengewächse wurden angebaut. kan­ nibalizmussal és fejvadászattal kapcsola­ tos kultuszokban gyökerezik művészetük. Grundlage ihres Lebensunterhaltes war der Brandrodungsackerbau. Főként gumós növényeket ter­ mesztettek s a hústáplálék nagy részét a sertés adta. A lakosság falvakban vagy elszórt településeken él. aber aufgrund der großen Anzahl und der Unterschiede der lokalen Kulturen rechnet es als eigenständiges Terrain. Grabstöcken. Funktionierende Stammes­ organisationen bildeten sich nur höchst selten heraus. es gab assoziierte Stammesverbände mit beginnender Steuerleistung. dem Kanibalismus und der Kopfjägerei wurzelt ihre Kultur. de lokális kultúráinak nagy száma és változatossága miatt. DIE BEWOHNER PAPUA-NEUGUINEAS Bewohner tropischer Wälder und der Meeresufer.és csonteszközöket használtak. A létfenntartás alapja csiszolt kőeszközökkel. Die Bewohner lebten in Dörfern oder verstreuten Siedlungen. i 81 . a társa­ dalom legfontosabb egysége a nemzetség. Működő törzsi szervezet csak elvétve alakult ki. Alle Mitglieder einer Sippe leben in einem Langhaus. Im Kult der Männergeheimbünde. a vizek mentén halászattal kiegé­ szülve. sie nutzen geschliffene Steinund Knochenwerkzeuge. Neuguinea ist ein Teil Melanesiens. Egy-egy nemzetség valamennyi tagja egyet­ len hosszúházban lakik. der Aufhahmerituale. Új-Guinea ré­ sze Melanéziának. Vallásukban az ősszellemek és a mitologikus hősök kul­ tusza uralkodik. ihre Kultur ist neusteinzeitlichen Typs. fleischliche Nahrung bot überwiegend das Schwein. dias wichtigste Glied der Gesellschaft war die Sippe. AckerbauernViehzüchter. földművelő­ állattartó. csiszolt kő. kü­ lönálló térségnek számít. ásóbotok­ kal végzett.

Kőbalta .1.: 17. 89.: 198 cm sz. Mt-Hagen.4 cm sz. Morobe prov.2. 82. 82.82.: 24-37 cm Szágópálma rostból készült.2.: 37. Morobe prov.4 cm Kagylóból készült.: 56 cm Kókuszrost zsinegre felfűzött csigák.5 cm á.pénz penge h.1.: 38 cm h. Kagylókarperec á. Fűszoknya á.1.1. 82. 82.: 3.1.1.3 cm k. Csirkeszállító kosár m.2.1.: 83 cm Pálmalevél csíkokból össze­ varrva.1. 82.20.3.: 5.: 13 cm Nádcsíkokból font.2.Alvógyékény h.8-9 cm Három darab rostzsineggel összefűzött csiga.1. Kagylódísz csigák h. Melldísz h. 89.2. 82.: 11. fedeles.1. agyarral.1.2. Mt-Hagen.2. tapa fonattal és állatszőrrel.3 86.1 cm Csiszolt kőpenge. Penisz védő á. . West Sepik Prov. 82.: 63 cm Lopótök szárból készült.: 7.19.

2. 83 .: 11 cm Lopótök.AFRIKA 86.: 11. Kerámia fej h.1.5 cm á.2. Kelet-Afrika.2. 89.: 17. Tökedény m.5 cm Festetlen kerámia.1. 82.1. beégetett fekete geometrikus mintákkal díszítve.