KULTÚRÁK

KUNY DOMOKOS MÚZEUM GYŰJTEMÉNYEI

5.

KULTÚRÁK JELZÉSEI
A tatai Kuny Domokos Múzeum Gyűjteményei 5.

SIGNALE DER KULTUREN
Die. Sammlungen des Kuny Domokos Museums zu Tata 5.

A katalógus a Nemzeti Kulturális Alap Tata Város Önkormányzata Kulturális Alap Sollers Nyomda támogatásával készült.) . Sponsoren des Katalogs Nemzeti Kulturális Alap Tata Város Önkormányzata Kulturális Alap Sollers Nyomda A sorozatot szerkeszti: Dr. Fülöp Éva A katalógust írta: Kemecsi Lajos Fordította: Sauerbrei Klaus Fényképezte: Mohainé Varga Edit Katalógusterv. Éva Fülöp Katalogtext: Lajos Kemecsi Übersetzung: Klaus Sauerbrei Fotos: Edit Varga Mohai Kataloggestaltung: Gábor Ölveczky ISBN 963 7110 29 1 ISSN 1219 6207 Druck: Sollers GmbH A címlapon szamuráj álarc (69-1. Tata 1998 Redakteur der Reihe: Dr.: Ölveczky Gábor ISBN 963 7110 29 1 ISSN 1219 6207 Készült: Sollers Kft.95.

y .

A városban egykor élt. Mihály Sár­ kány und den Gefälligkeiten anderer zu verdanken. A kiadványnak az is célja. Béla Juszkó und László Pintér ist es zu verdanken. als Vermächtnis oder Geschenk in die Sammlung. hogy jelenleg a múzeum gazdag tá­ vol. A múzeumnak ez a gyűjte­ ménye lényegében ismeretlen a látogatók előtt. Boglár Lajos. daß das Museum derzeit über ein reiches fern. La­ jos Boglár. Bildende Kunst und Kunstgewerbe. Sajnálatos módon a gyűjteményben őr­ zött tárgyak túlnyomó része sürgős resta­ urálásra szorul. hogy a magyarországi vidéki múzeu­ mok között nem mindennapos. Juszkó Béla és Pintér László tevékenységének köszönhe­ tő. Volkskunde . hogy a megmentésre váró tárgyak állapotára is felhívja a figyelmet.A GYŰJTEMÉNY BEMUTATÁSA: A tatai Kuny Domokos Múzeum általáno­ san ismert és rendszeresen kiállításokon. australisches Material verfügt. den wissenschaftlichen Wert der Sammlung lenken. néprajz . illetve ausztráliai anyaggal rendelkezik. Geschichte. A gyűjteményi katalógus fel kíván­ ja hívni a figyelmet a tatai polgárok tudománypártoló tevékenységére.mellett rendelkezik egy jellegzetes tárgyegyüttessel: az etnológiai vagy más néven nemzetközi néprajzi gyűj­ teménnyel. . történet. Der Tätigkeit der beiden herausragenden Donatoren. Vargyas Gá­ bor. illetve a gyűjtemény tudományos értékeire. illet­ ve élő polgárok hagyatékaként vagy aján­ dékaként került a gyűjteménybe. die in der Stadt einstmals lebten bzw. daß sie über Schätzenwertes ethnologisches Material verfügen.und nahöstliches bzw. Der S a m m l u n g s k a t a l o g m ö c h t e die Aufmerksamkeit auf die Tätigkeit der Freunde der Wissenschaft unter den Tataer Bürgern bzw.és közel-keleti. Neben den Tataer Donatoren ist es unter den heimischen Forschern Tibor Bodrogi. A tatai ajándékozók mellett a hazai etnológia kutatói közül Bodrogi Tibor. képző. A kata­ lógus a gyűjtemény tárgyait földrajzi meg­ oszlásban s azon belül a leltári számok VORSTELLUNG DER SAMMLUNG: Neben der allgemein bekannten und regelmäßig in Ausstellungen und Publikationen auftauchenden Sammlung des Kuny Domokos Museums Archäologie. A tárgycsoport jelentőségét érzékel­ teti. daß die Sammlung jetzt über interessantes Material aus Gebieten von fünf Kontinenten verfügt. Sárkány Mihály és mások jóvoltából mára a gyűjtemény öt kontinens terüle­ téről származó értékes anyaggal rendel­ kezik. Sie gelangten durch Bürger. Gábor Vargyas. kiadványokban bemutatott gyűjteményei régészet. A két kiemelkedő adományozó. hogy ér­ tékelhető etnológiai anyaggal rendelkez­ nének. Ein bedeutender Teil der in den Besitz des Museums gelangten Objekte ist unmittelbar mit Tata verbunden. Die Bedeutung dieser S a m m l u n g ist a u c h dadurch wahrzunehmen.és iparművé­ szet. daß es bei den ungarischen Museen außerhalb der Hauptstadt im allgemeinen nicht so ist. A múzeum állományába került tárgyak jelentős része közvetlenül kötő­ dik Tatához. noch in unseren Tagen hier leben.verfügt es über ein bedeutendes Objektensemble: die ethnologische oder mit anderem Namen internationale völkerkundliche Sammlung.

sorrendjében tartalmazza. Die Objektbeschreibungen dieser Sammlung sind durch Fotos illustriert. Der Katalog enthält die Objekte der Sammlung nach ihrer geographischen Verteilung und innerhalb dessen in Reihenfolge ihrer Inventarnummer. Vor jeder größeren Einheit zeigt eine kurze Zusammenfassung die kulturellen Spezifika dieser Objekte. származási hely. charakteristische Maße. A tárgyleírások a hagyo­ mányos múzeumi adatokat rögzítik: lel­ tári szám. Leider benötigt der überwiegende Teil der in dieser Sammlung bewahrten Gegenstände dringend eine Restaurierung. den Herkunftsort. Ein Ziel dieser Publikation besteht darin. Die Objektbeschreibungen fixieren die traditionellen musealen Daten: Inventarnummer. die Aufmerksamkeit auf den Zustand der auf ihre Rettung wartenden Gegenstände zu lenken. Rövidítések: á fá fh h m sz szá v átmérő fenékátmérő fenékhosszúság hosszúság magasság szélesség szájátmérő vastagság 6 . A tárgyleírásokat a gyűj­ teményből kiválasztott tárgyak fényképei illusztrálják. Minden nagyobb egység előtt rövid összefoglalás mutatja be a tárgyak által felidézett kultúrák jellegzetességeit. anyag és technika. a leltárkönyvben szereplő név. jellemző méretek. der im Inventarverzeichnis befindliche Name.

Gegenstände sind Andenken an die Kultur der hier lebenden Hirtenvölker. . Durch die unterschiedlichen geographischen und wirtschaftlichen Umstände werden in den m e d i t e r r a n e n Gebieten neben Getreidesorten auch südländische Pflanzen angebaut. Sie weisen auf die historische Epoche hin.és Kelet-Anatóliában az állattenyésztés játszotta a legfontosabb szerepet. mikor a pásztorkodó népek haditechnikájuk. In Mittel.tár­ gyak az itt élt pásztorkodó népek kultú­ rájának emlékei. Das Türkentum in Anatolien und auf dem Balkan Der überwiegende Teil der Bevölkerung in der Türkei beschäftigt sich mit der Arbeit in der Landwirtschaft. Die in der Sammlung befindlichen . hatékony fegyve­ reik és a ló segítségével időnként óriási területeket hódítottak meg. S utalnak arra a törté­ nelmi időszakra.auf der Nahostreise Béla Juszkós gesammelten . A különböző földrajzi és gazdasági kö­ rülmények folytán a mediterrán terüle­ ten gabonafajták mellett délszaki növé­ nyeket is termesztenek. A gyűjteményben lévő . neben der Forstbewirtschaftung ist in den Ufergebieten des Schwarzen Meeres auch Mais u n d Tabak charakteristisch.ÁZSIA Közel-Kelet (Törökország) Az anatóliai és balkáni törökség Törökországban a lakosság túlnyomó ré­ sze mezőgazdasági munkával foglalkozik.und Ostanatolien spielt die Viehzucht die wichtigste Rolle. als die Hirtenvölker mit Hilfe ihrer Kriegstechnik. míg a Fekete­ tenger partvidékén a kukorica és a do­ hány mellett az erdőgazdálkodás a jel­ lemző.Juszkó Béla Közel-Keleti utazásain gyűjtött . wirksamen Waffen und ihren Pferden zeitweise riesige Gebiete eroberten. Közép.

8 cm m.1.: 5 cm Fából készült.: 22.1.9 cm Kerámia. aranyozással díszítve. 69. gyöngyház be­ rakással.6.: 4.7.3 cm szá.1.8 cm m.: 9.1. bőr pánttal. Törökország Facipő (2 db) h. Törökország 69. 69. vörös .1.1.1. Törökország .: 17.fekete fes­ téssel.: 6 cm fá.: 5.: 19. 69.: 6 cm Fából készült.: 4. Törökország Kávéscsésze aljjal m.fekete fes­ téssel.5 cm Fából készült.7 cm m : 3. Törökország Facipő (2 db) h.: 24. gyöngyház be­ rakással. Törökország Facipő (2 db) h. Facipő h.: 26 cm m.4 cm Fából készült.2. talpain szegek.8.6 cm Fából készült.: 6. 69.1.4 cm Kerámia. Törökország Facipő (2 db) h. 69. 69.10.2 cm m. gyöngyház be­ rakással.2 cm szá. Kávéscsésze aljjal m.10.8.1. 69.69.9.9 cm fá. 69.6.: 9. vörös . aranyozással díszítve.1.: 4.1.

12.6 cm Fából készült.6 cm Bronzból készült.: 18.: 35. Törökország 69. gyöngyház be­ rakással.17.9 cm sz.1. Perzsia 69.: 9. Közel-Kelet 69. Lőporszaru á.1.1. ezüstözött bronz. Mecsetlámpa á.14.1.16.7 cm m. Törökország 69. Mecsetlámpa á.1. .1.2 cm Fából faragott. Pajzs 1: 28. áttört díszí­ téssel. Közel-Kelet 69.2 cm m. Facipő ( 2 db ) h.17.69.6 cm Fából készült. alacsony talpú.: 21. Lószerszám dísz h. Törökország 69.: 17.4 cm sz.: 14. gyöngyház be­ rakással díszített.14.: 3. Korán-tartó h.21.1.: 22 cm sz.1. Ládika h.20.: 9.: 25.: 25 cm Bronzból készült.13. Közel-Kelet 69. bevonva bőrrel.5 cm Bronz. bőr fogantyúval.1.3 cm Festett réz. Közel-Kelet 69. 69.: 15.1 cm h.: 8 cm Üvegberakással és festéssel dí­ szített.1.11.

: 4. Tálca á.7x6.: 12.7 cm Fából.41.2 cm m. festett díszítéssel. Közel-Kelet 69. világoskék zománc dí­ szítéssel.4 cm m. Csésze m.1. Törökország . Törökország 69.8 cm Fából.1.: 5.2 cm Bronz. Közel-Kelet 69. Lőportartó h.32.I. 69. Törökország 69. trébelt díszítéssel.: 4. Csésze m.1.: 18.33.: 10.: 20.1. Törökország 69.28. bronz véretekkel.: 10.: 5.8 cm Ezüst.38.: 8. Törökország 69. Lőportartó h.: 13.37.69.: 12 cm Ezüst.9 cm sz. 69.29.7 cm sz. Tányér á.8 cm á. Közel-Kelet 69.9 cm Bronzból készült. gyöngyházbetéttel díszít­ ve.1.1.1.1.: 9. Lábai hiányoznak.: 22. Amulett tartó h.9 cm sz. Ládikó h. fíligránműves.: 7.6 cm Színes festéssel díszített réz félgömb.: 9.1.30.2 cm Réz.1 cm sz.33.3 cm á.20.

4 cm Ezüst.28.75 cm Ezüst.5 cm Ezüst lemezből.: 3.: 5. Doboz h. Doboz h.: 14 cm á. Fülbevaló h. applikált fi­ ligrán dísszel. karmeol kővel. Ruhakapcsoló tű h.9 cm sz.6 cm á.: 3 cm Ezüst.1.: 7. bőrrel. trébelt díszítésű.: 4.: 19/20 cm Réz üstre húzott bőr. Törökország 69. vésett fa gyöngyház berakással.49. Közel-Kelet 69.: 8.: 7.: 5 cm m.: 39 cm szá.37.42.75 cm sz.4/4.: 5. Közel-Kelet 69.8 cm m.: 0.1.48.1. belse­ jében tükör.43.1.: 6.1.1. Pohárkák (3 db) m.8 cm Faragott.1. Törökország 69.1.9 cm sz. Fújtató á. filigránműves.44. .46.1.7 cm Ezüst.45. Törökország 69. Üstdobok (2 db) m.69. filigrán technikával dí­ szített. Közel-Kelet 69. Törökország 69.: 15. 69.

69.I. poncolással díszített. Közel-Kelet 69.50.63.38.: 77. Pajzs 1: 34. gyöngyház be­ rakással díszített.ezüst mintával.: 90 cm sz.: 43. acél penge. csont markolattal és ezüst véretekkel. Könyvtartó h.1.5 cm Fából faragott. Törökország 69.6 cm Acél penge. Handzsár hüvely h. gyöngyházzal díszített. bőr­ tokkal. Törökország 69.5 cm Fából készült. 69.7 cm Bronzból készült. arany .1.67.: 61 cm kard h.: 25 cm Bronzból készült.1.1.: 32.1.8 cm sz.: 13. .3 cm Vasból. Törökország 69. Lőportartó á.1. Közel-Kelet 69. Szablya h.: 85 cm Fa markolat. Szék h.66.: 141 cm sz.1.: 5.: 11.68. Közel-Kelet Kengyel pár m. szövetborítással.62.69.72.45.1 cm h. Törökország 69.1.

1.4 cm Acél penge. Közel-Kelet .87. borostyán szopóka.: 8 cm Borostyán.: 25 cm Cserépből készült fa szárral. 69. Törökország 69. Tőr h. Törökország 69.1. Törökország 69-1. réz szereléssel és fa szárral. zománcos fém rátéttel díszítve. Törökország Pipa h. rézveretes tokkal. Törökország 69. Törökország Pipa h. Vízipipa h. mázas kék kerámia edénnyel. Vízipipa h.1.74.: 26. félkörívű marko­ lattal.: 48 cm Cserép.77.86.: 51. 69.8 cm Ezüst szárú.1.1.1. fa szárán drót borítás. 69.7/6 cm Kókuszdió. fekete zománccal díszített.101.41.75. Pipaszár h. Pipa h.: 46.69.78.1.2 cm £: 5.: 47 cm Fém alkatrészekkel.

bőr tokkal.I56. Közel-Kelet 69.: 13.173.1.3x17.1.: 21 cm szá.4 cm Vas pengéjű fa markolattal.168.1.: 26.6 cm Fiókos állványszerkezettel.1.1.1. Pisztolytartó h. bőrhüvelyben h.7 cm Bronzból készült. Kovás pisztoly h. Fiókos doboz 7. poncolt díszítés­ sel.: 45 cm Fa ággyal réz véretekkel.102. Tőr h.: 29 cm Acél penge. poncolással díszített. Kard. Közel-Kelet 69.3 cm Acél penge. Közel-Kelet 69.1.5 cm Bőrből készült.108. Lószerszámdísz £: 9. Kés h.172. Közel-Kelet 69.: 15. Kés h.1. Közel-Kelet 69. fa markolattal.: 69 cm Acél penge. Közel-Kelet 69.44.170.169.69. . Közel-Kelet 69. drótozott marko­ lattal. Közel-Kelet 69.I.

zománcozott fém díszítéssel. .1.38. gyöngyház dí­ szítéssel. Pisztoly h.: 52.1 cm Fa ággyal.I94.: 107.1. festett fa szár­ ral.175.I.1.: 55. Pisztoly h. Közel-Kelet 69. 69.7 cm Papírmasé szövet bevonattal. Közel-Kelet 69. Közel-Kelet 69.1.196. Szopóka h. Pipa h. Közel-Kelet 69.197.9 cm Acél.: 18. Közel-Kelet 69.198. Közel-Kelet 69.I.69.174.1 cm Fa ággyal.5 cm Cserép fejjel.: 50.2OI.4 cm Borostyán. véretekkel gazda­ gon díszített.I.: 66. Közel . réz fogantyúval. Olló h.1.1. Tálca á.101.I77.8 cm Gyutacsos szerkezetű. Közel-Kelet 69.1. Pipaszár h.: 23. Puska h.: 11. réz véretekkel.3 cm Fából készült.Kelet 69.

Füstölő' teteje m.: 26.2 cm Bronzból készült.1. Pálca h.: 8. Lószerszámdísz m.4 cm Bronzból készült.: 12. áttört vésett díszítéssel.216. Közel-Kelet .8 cm fá.1.215.7 cm Bronzból készült.1. Lóportartó h. palmettás díszítéssel. Törökország 69.1.69.7 cm fi: 7.: 12.1 cm sz.222.: 12 cm Bronzból készült. Törökország 69.: 53 cm Vasból készült. vége ezüstözve. stilizált madár díszítéssel. Közel-Kelet 69. Füstölő m.214.: 6.7 cm á.1. Közel-Kelet 69.: 8.223.

Vietnám) ARCHAIKUS CIVILIZÁCIÓK Az elmúlt öt évezred folyamán a Föld több vidékén . a szövés. A selyem. a lakkművesség és a papírkészítés már a kínai ókorban is­ mert volt. Die Seide. néha már túlzottnak. spezialisiertes Handwerk. archaischen Zivilisationen. Zen-Budd­ hista hatás alatt fejlődött a teaszertartás. Ein entwickelter Formenschatz. s nagy kiterjedésű földmű­ ves államok. Der Feldbau mit Bewässerung. das Weben. Fejlett for­ makészség. Japán. Japán­ ban a szamurájok. Jahrhundert wurde schon Porzellan exportiert. A gyűjteményben . A sokistenhitű hinduizmus és a budd­ hizmus több ázsiai országra hatott. ún. Ab dem 8. der Wissenschaft. így például a kínai tusfestés és kalligráfia. Der vielgöttergläubige Hinduismus und der Buddhismus hatten Einfluß auf mehrere asiatische Länder.TÁVOL-KELET (Kína. a specializált kézműves ipar. überfeinerte Lust am Verzieren war auch für Gegenstände des täglichen Gebrauchs charakteristisch. a hatalmas távolságokat áthidaló kereskedelem lehetővé tette nagy néptömegek ellátását. die Entwicklung der Kunst.befinden sich auch 17 . techni­ kákkal látta el a környező világot. Az öntözéses föld­ művelés. s híresek voltak nemzeARCHAISCHE ZIVILISATIONEN Im Verlauf von fünf Jahrtausenden veränderte sich in mehreren Gegenden der Erde . Mint csatlósok igen jelentős harcos-osztályt képviseltek a feu­ dális korban. eredetileg őrök. ackerbautreibende Staaten. hiva­ tásos katonák voltak. die Nutzung von Metall. bonyolult állami szervezet létrehozását. az iparművészet. In der Sammlung .kivételes értékként található két szamuráj páncél is. Ázsia két ősi kultúrája Indiában és Kínában fejlődött ki. a fémhasználat. das Entstehen komplizierter staatlicher Strukturen. eine manchmal schon übertriebene.B. die Kunst der Lackmalerei und die Papierherstellung waren schon im Altertum in China bekannt. túlfinomultnak ható díszítőkedv jellemzi a hétköznapi tárgyakat is.hauptsächlich auf dem Tiefland neben wasserreichen Flüssen . sőt a tudomány fejlődését. az építészet.von außer­ ordentlichem Wert . Die chinesische Kultur übte einen großen Einfluß auf Japan aus. A 8. die Baukunst. A kínai kultúra igen nagy mértékben hatott Japánra. die chinesische Tuschmalerei und die Kalligraphie. Die zwei ältesten Kulturen Asiens entwickelten sich in Indien und China. Unter dem Einfluß des Zenbuddhismus entwickelte sich die Teezeremonie.foként bővizű folyamok termékeny síkságain -. archaikus civilizációk keletkeztek. India. das Kunstgewerbe.die Stammesgesellschaft und es folgten die sog. átalakult a törzsi társadalom. so z. birodalmak. Reiche mit großer Ausdehnung. Kína korszakokon át új anyagokkal. China versorgte die umliegenden Länder mit neuen Materialien und Techniken. századtól már porcelánt exportáltak. s a művészetek. der riesige Entfernungen überbrückende Handel ermöglichten die Versorgung großer Menschenmassen.

: 28 cm Nádból fonott. Festett papírkép (2 db) á.I5. 69. vom 12. a 12. Virágcseréptartó vázák m. Kalap á.mikor a szamurájok elvesztették kiváltságaikat és fegyverviselési jogukat -. A japán katonai életben.3. porcelán.: 20. Kasmír 69. Im militärischen Leben Japans. 69.1.1.: 18. wie ihre unentwegte Treue.18. 69. Als Schildträger vertraten sie eine sehr bedeutende Kampfeinheit im Feudalismus. mint tántoríthatatlan hűségükről.: 17. Jahrhundert bis zum Jahre 1868. 69.: 14.1.8 cm Gésa szobor.1.5. Kína 18 .als die Samurei ihre Privilegien und das Recht zum Tragen von Waffen verloren herrschte der Ehrenkodex der Samurei. Japán 69. festett virágmintával Kína Gyertyatartó h.5-21 cm Festett papírmasé. a szamuráj be­ csületkódex uralkodott. Japán 69. ebenso. festett.6 cm Porcelán.1.3. und berühmt war ihre von Generation zu Generation weitergegebene harte Ausbildung. ursprünglich Wächter.dékről nemzedékre örökített kemény kikép­ zésükről csakúgy.: 18. Japán Szobor h. Tükör á. festett.19. Berufssoldaten. századtól egészen 1868-ig .4.I. . festve. zwei Samureipanzer.: 23.5 cm Porcelán.1.1 cm Dombor díszítésű ezüstözött acél.9 cm á. In Japan waren die Samurei.

Japán 69.23.: 35 cm Domborműves díszítésű.: 9.: 24.9 cm Aranyozott bronzból.:5.7 cm fá. Tükör á.1.26.: 9.1.9 cm Bronz.5I. Japán 69.24.25. Japán 69.4 cm á.1.7 cm á.: 5. vésett díszítéssel. Japán 69. . 69.7 cm m: 3. Kína 69. Japán 69.: 23.: 13.I.: 11 cm Bronzból készült. beágyazott zománccal díszített. rekeszzománcos virág mintás.7 cm Bronzból készültek.5 cm Bambuszból fonott. Váza m.1. Fo-kutya 1: 19. bronz­ ötvözet.34.35.1. beágya­ zott zománccal díszítve. Kína 69.1. Kína 69. Szobor-füstölő m.: 7. Doboz h.1 A. növényi motívumok.8 cm Bronz.8 cm sz. Kosár m.6 cm h.69.7x8.5. Füstölő m.1.7 cm Réz. Vázák (2 db) szá.: 9.27.4 cm á.3 cm h.1.: 7.: 17.: 12. fedelén rekesz zománc díszítés.

Váza m.1.57. Nyílvesszőit (3 db) h. vas heggyel.: 85 cm Acél.8 cm Bambuszból fonott. Kína 69.1.: 6.1.6 cm á. hosszú kovácsolt acél heggyel. Japán 69. Kína 69.6 cm á. Japán 69. Kína 69. Szamuráj kard h. Japán 69.60.: 9.: 9.I.: 11 cm Bronz.1. Ecsettartó m. Szobor m.61.: 9.: 9.1. fehér és zöld kövekkel díszítve.54. Szobor m.: 186 cm Fa nyél.5 cm h.5 cm Bronzból.58.: 88 cm Nád. .24.: 16 cm sz. rekeszzománccal dí­ szített.: 8 cm szá.1 cm Fából és bambuszból készült.1.1.: 7.: 7.7 cm fá.53.1. vas tombával. Lándzsa h.69.3.8 cm Zsírkőbol faragott. Kína 69. 69.52. Váza m.: 6.1.69. Japán 69.

88. Kína 69.: 18. Arcvédő sz.3 cm Zsákvászon betét vas leme­ zekkel és lánckapcsokkal.: 6.1. . Vázaalátét á.1.5 cm Lakkozott.: 16.7 cm Esztergált fa lap.: 3. Mellvért. feketére festve. bambuszleme­ zekből összeállítva.1. szamuráj páncél h. lakkozott.: 26. Karvédők (2 db) h.: 71 cm Festett szövetre erősített vas­ lemezek.: 4.70. Oldalrész. szamuráj páncél (2 db) h. Lábvédők (2 db) h. Szamuráj sisak 1: 29 cm h.25.8 cm h.91.: 28 cm sz. rekeszzománccal dí­ szített.4 cm m.89.8 cm Lakkozott maszk. Japán 69. Japán 69.: 1. 69.: 23.93.2 cm Bronzból. Kína 69-1.: 42 cm sz.: 30. festett.26.92.6 cm fá.: 22 cm Textilbetétekkel.: 35.90.2 cm szá.1.1.1.7 cm Vas berakással. Japán 69.: 32.69-1.1.71.3 cm sz. Japán 69.1. Japán 69. Japán 69. Váza m.

Hátvért. 69.1.5 cm m.: 42 cm sz.1.51.: 19.98.: 22.8 cm Vasból készült.: 40 cm sz. Japán 69.1. lakkozott bronz leme­ zekkel.: 51 cm Lakkozott vas lemezek.69. Arcvédő m.100. szamuráj páncél h.: 18 cm Lakkozott vas.: 21.1. Japán 69. szamuráj páncél h.104. szövet­ betéttel.99.8 .1. szövetbe­ téttel. Oldalvédők (2db) h. Japán 69. lakkozott le­ mezes nyakvédővel. Szamuráj sisak á.1. Hátvért.: 32 cm Egyreszes csuklós.97.26. 69.1.96.: 32 cm Egyreszes. csuklós bőr betéttel és vas lemezekkel. Karvédők (2db) h. lakkozott vaslemez és fonott lánc.95. Japán 69.1.5 cm Zsákszövet betét. Japán 69.94.1.: 65. nyakvédő le­ mezekkel. Japán 69. Lábvédő h. Japán .5 cm Szövetbetét lakkozott vasle­ mezzel.

34.: 37. 89-1.: 43 cm Rétegesen kovácsolt penge.: 37 cm Hegyi liánból fonott. Közép-Vietnám Hátikosár m.3.5. .104. Dél-Vietnám Nád kosár m.69.2 cm Porcelán. drót ja­ vítással. díszesen faragott markolattal.2. fa ke­ rettel merevített.: 62 cm á. Fa és bambusz hüvellyel.1.: 60 cm á. Közép-Vietnám 69.204.: 12 cm szá. 89.1.1.1.5 cm Nádcsíkokból fonott.: 51. Közép-Vietnám Hátikosár m. három rekeszes. Közép-Vietnám Hátikosár m. Porcelánvázák (2db) m.1. Indonézia 69.: 37 cm Hegyi liánból fonott. Tőr hüvely h. 89.: 52 cm á. Japán 89.8 cm á.1.1.: 36 cm Hegyi liánból fonott.: 7.: 36 cm Nádcsíkokból fonott. 89-1. Hátikosár m.2 cm penge h. festett díszítéssel.4.: 52. drót ja­ vítással. feketére színeződött.

Ivóvíz-tartó m.1.5 cm fá.2 cm á. négyszögletes.5 cm Nádcsíkokból fonott. Közép-Vietnám 89. korommal átitatódott.: 13. Közép-Vietnám 89-1.: 12 cm Nádcsíkokból fonott.: 13 cm á.1.5 cm á. nádcsíkokból fonott.: 16. Varsa h.5 cm Palack alakú.: 34 cm szá.12.: 36 cm á.9. hengeres. 89.: 27.1.5 cm Nádcsíkokból fonott. 89.: 6.5 cm Kobaktök. Varsa m. Közép-Vietnám Derékon hordott kosár m. hengeres.1. korommal átitatódott. Közép-Vietnám Aratókosár m.89.: 15.: 26. fedeles.11.: 26 cm Nádcsíkokból font.: 33 cm á. hengeres.: 12 cm Nádcsíkokból fonott.: 24 cm á.10.6. pálmacsíkokból font kantárral. Közép-Vietnám . 89.7.1. Derékon hordott kosár m. Közép-Vietnám Derékon hordott kosár m.8.: 36. Közép-Vietnám 89.1.

: 27 cm h. Csapda m. Közép-Vietnám . fedeles.17.13.7 cm Fából és rostzsinegből készült.: 13 cm Pálma csíkokból font.: 52.5 cm Bambuszból és rost zsinórból készült.14.5 cm á.: 59 cm sz.1. Számszeríj h.20. íjas csapda h.5 cm Fából. Számszeríj h.89.16.: 53.: 17.: 14. bambuszból és rost zsinegből készült.: 104.5 cm Bambuszból és rostzsinegből készült. Közép-Vietnám 89.: 21 cm á. Közép-Vietnám 89-1. Közép-Vietnám 89.: 67. Közép-Vietnám 89-1.1.: 102.1. Csirkeszállító kosár m.8 cm sz.5 cm Kobaktök. Ivóvíz-tartó m. Közép-Vietnám 89-1. nádcsíkokból font kantárral.15.: 32 cm sz.

6 cm v.1.4.: 6.: 2.: 1.2 cm Kőeszköz h.8 cm sz.10.5 cm Kőeszköz h.1 cm v.8 cm sz.1. 87.1.2.9 cm Kőeszköz h.7 cm sz.: 0.9 cm sz.: 0.: 2.: 1 cm Kőeszköz h.: 8.: 2.1.1 cm v.8 cm Kőeszköz h.: 3.: 0.: 3 cm sz. 85.: 0.7.6 cm Kőeszköz h.9 cm v.1.1.: 1.1 cm sz.: 1. 85.2.9.1 cm sz.: 2.9 cm Kőeszköz h.7 cm v.5 cm Kőeszköz h.: 6 cm sz.: 2.: 0.4.1.: 2. 85.: 0.1.1 cm sz. 85.9 cm v.6.: 0.: 2.: 1.: 2.4 cm v. 85.7 cm v. Kőeszköz h.: 4.7 cm sz.3.: 3.5.AMERIKA ÉSZAK .: 2. 87. 85.: 2.1.4 cm 26 . 85.8.1. Kőeszköz h.6 cm 85.3 cm v.6 cm v.: 0.2 85.2.1.AMERIKA 85.

5 cm 85.2 cm h.2. piros és fekete fes­ téssel díszítve.7-1.85.1. fekete .6 cm szá.4.: 6.: 3.2.edény m.13.1.1 cm K ZP . 87.: 0.12.9 cm v. zoomorf fi­ gura.: 0. Kerámiafigura m.: 15.14.: 31.5 cm Kerámia.1 cm v.: 2.1 cm v.7 cm sz.5 cm -10.2 cm 85.9 cm 85.: 15.6-2.: 4-5. Kőeszköz h. 87. 87. Kerámia .1. fekete .A EI A ÖÉ M RK 87.2.piros fes­ téssel díszítve.: 7.2.: 2.1.piros festéssel díszítve.2. barna és vörös festés­ sel díszítve.: 2.5 cm v. Kőeszközök (7 db) h. Kőeszközök (4 db) h.5 cm sz.5 cm Négy lábon álló.: 0.: 3.3 -5.5 cm Ülő macskaféle figura.: 6.1.11.3.: 0.5 cm Ülő figura.3-3. Kőeszköz h.8-6.: 20.: 2.1 cm sz. .8 cm sz. Kerámiafigura m. Kerámiafigura m.

5 cm Felhúzott lábú ülő figura.2.8 cm Betonszerű anyaggal kitöltött csigaház.A EI A E M RK DÉL-AMERIKAI ŐSERDEI INDIÁNOK Trópusi őserdőben élnek. csi­ szolt kő.4 cm Zoomorf mázas kerámia. ihre Kultur ist eine Feldwirtschaft neusteinzeitlichen Typs.8 cm szá.és csonteszközöket használnak. vörös és feke­ te festéssel díszítve.5. Bei ihrer Lebensmittelbeschaflung ist neben der Feldarbeit auch das Beutemachen von Bedeutung. Kuba 87. akik naDIE INDIANER DES SÜDAMERIKANISCHEN URWALDES Sie leben in tropischen Urwäldern. bilden Stämme. míg a férfiak főleg vadászattal foglalkoznak. Bei der Arbeitsteilung der Geschlechter entfällt die Feldarbeit mit dem Grabstock.edény m. varázslók állnak. folyópartok lakóivá.: 14. A nemek szerinti munkamegosztásban az ásóbotos földművelés. Kerámiafigura m. 87. Fétis m. sie nutzen geschliffene Stein. DL .5 cm á.3. A csoportok élén vallási vezetők: orvossá­ gos emberek.7.: 14. törzseket alkotnak. Auf dem Gebiet des Urwaldes am Amazonas leben mehrere zehntausend Indianer. a gyűjtögetés és a táplálék elkészítése az asszonyok feladata.: 10.: 26. A különböző kultúrájú és nyelvű törzsek évszázadokkal ezelőtt. tetején vasdarabbal.8 cm Kerámia edény.87.: 14.1. Élelemszerzésükben a földművelésen kí­ vül a zsákmányolás is jelentős. fe­ kete . 87.2. das Sammeln und 28 .: 8.und Knochenwerkzeuge.6. Kerámia . Diese Stämme mit unterschiedlicher Kultur und Sprache flüchteten vor Jahrhunderten vor erobernden Stämmen in ihre heutigen Siedlungsgebiete und wurden zu Bewohneren der Urwälder und Flußufer. Az amazonasi őser­ dők vidékén több tízezer indián él.2.piros festéssel díszítve. Tál m. kultúrájuk újkőkori típusú földművelő gazdaság. a hódító népek elől menekültek mai lakóhelyükre és váltak az őserdők.

: 56 cm nyílvesszők h.4 cm Méhviaszba és gyantába ülte­ tett gránitszilánkok.1. 80.: 30. BAÍI R ZLA 80. 80. íj.1.: 71-71 cm Fából faragott íj. Zauberer. Piaroa indián Faszobor m. festéssel díszítve.: 17.4 cm Ipe fából faragott emberalak. Caraja indián Manioka reszelő h.1. Fonott tegez. 29 . Guarani indián Faszobor h. Guarani indián Faszobor m.1. die Männer beschäftigen sich vorwiegend mit der Jagd. 2 nyíllal íj h. Tollas nyílvesszők.8 cm sz.1.8 cm Ipe fából faragott emberalak. Guarani indián Faszobor m. háncsból sodrott húrral. 80. beégetett dí­ szítésű. tegez.: 29. fakéreg és nád kiegészítőkkel.: 46 cm Ipéből faragott. Guarani indián die Zubereitung der Speisen den Frauen zu.: 30.1.1.: 73. 81. 81.4.1. die täglich gegen die von bösen Geistern personifizierten natürlichen Kräfte kämpfen.2. 80. An der Spitze der Gruppen stehen geistliche Führer: Medizinmänner.1.3.ponta harcolnak a gonosz szellemek ál­ tal megszemélyesített természeti erők el­ len.: 96 cm tegez h.4.7 cm Fából faragott szobor.2.

Guarani indián Nyaklánc á.4.9.: 31. Guarani indián Nyaklánc á.1.: 7 cm Sásból fonott. 81. .: 8.9- 81. Faszobor m.3 81. pálmafa nyéllel.1.1. festéssel díszítve. Nádfonattal és tollakkal díszí­ tett.6.: 29 cm á.: 42 cm Magvakból és fogakból készült.1.: 30. Guarani indián Nyaklánc á. Guarani indián Fonott madáralak m. 81.5 cm Kobaktökből. 81. Guarani indián Tűzlegyező h. 81.: 45 cm Magvakból és fogakból ké­ szült.1.5 cm Ipe fából faragott ember alak.1.1.5 cm Sásféléből fonott. Caraja indián 81.81. 81. Guarani indián Tánccsörgő h.1.5 cm legyező sz.1.: 47 cm Nádcsövekből.: 16.5.8. magvakból és csontokból készült.3. festéssel dí­ szített.7.: 12 cm á.

Guarani indián 81.1.8 cm Nádból készült.1.18. Guarani indián 81.13.: 32.1.: 3.14.11. égetéssel dí­ szített.5 cm Kobaktökből készült.12.2 cm Nádból készült. Síp h.: 5 cm Magvakból készült láncon lógó mintás fa lap. Majomfarok h.: 5 cm á.1.3.1.: 48x28 cm Pálmalevélből készült.15. tollakkal dí­ szített. 81.: 45 cm Botra erősített.: 56x44 cm Pálmalevélből készült.81. .Tökedény á.1. Fonott tál á. Gyermek kardísz fa h. Guarani indián 81. cm á.17. Fonott tál á.: 22 cm Kobaktökből készült.: 17.1. Piaroa indián 81. Furulya h.1.: 2. Guarani indián 81.10. Tökedény á.16. Guarani indián 81.: 16 cm á.1. Piaroa indián 81.

: 30 cm Magokból. Caraja indián 81. csontokból és ter­ mésekből készült.: 31.2. Tikuna indián 81. Tikuna indián Lánc á. Tánccsörgő h. 81.2. Caraja indián 81.19.: 24. Tollakkal. Tikuna indián Lánc á.5 cm Kobaktök. 81.1. csontokból és ter­ mésekből készült. Lánc á. rovarok kitinpán céljából és termésekből ké­ szült. .5 cm Magokból.1.: 7.2.: 34 cm Magokból.18. fonattal dí­ szített. Tikuna indián Lánc á.81.: 33. pálmafából készült nyéllel. pálmafából készült nyéllel.3.1 cm á. Tánccsörgő h.3. Égetéses mintával dí­ szítve. csontokból és ter­ mésekből készült.: 8.1.5 cm á.2. 81.: 29 cm Magokból és termésekből ké­ szült.: 33. Tikuna indián Lánc á.19.1.4.1.1. 81.6 cm Kobaktök. Tollakkal díszített.5 cm Magokból.

82.: 15 cm Festett kerámia.7 cm Ipéből faragott. színes festés­ sel Guarani indián Faszobor m. Caraja indián Faszobrok (2 db) m. 82.3. Caraja indián Termékenység szobor m. Caraja indián Ülő szobor edénnyel m.4. színes festés­ sel Guarani indián Faszobor m.: 26.2 cm Ipéből faragott.1.1. 82. 83. színes festés­ sel Guarani indián Faszobor m. 83. edénnyel m. 83. 83.1.: 20 cm Festett kerámia.4.3.4. Termékenység szobor m. .1.: 24.1 cm Ipéből faragott.l.4 cm Ipéből faragott.5 cm m. Caraja indián Ülő szobor.1. 83.b.2.4.1. színes festés­ sel Guarani indián 82.2.: 10 cm Festett kerámia.: 24 cm Festett kerámia.: 25.4.4.1.: 27.: 26.

1.: 27. fanyélbe erősítve.: 28.: 28.1.3 cm Ipébol faragott. festett toll díszítéssel Guarani indián 84. Kobalták (2 db) h. 84.5 cm sz.13.12.5.1. acelot fogakból készült Guarani indián Faszobor m.1. .12. Kőbalta h. Faszobor m.12. 84.1.1.3 cm Fonott pánt tollakkal.11.: 29 cm Kőpenge.10.1.1. Guarani indián Festett háncs h.a.1.1 cm Ipébol faragott Gurani indián 84.1.8. Tolldísz 1: 24.: 81. 84.: 40. Akasztó h. festett tollakkal díszítve Guarani indián 84.1).9.84. háncs-csíkkal díszítve Guarani indián 84.8 cm Kőpenge fanyélbe erősítve.5 cm Faháncsszövetre festett macs­ kaféle ragadozó Tikuna indián Nyaklánc á. színes festéssel Guarani indián 84.1.5 cm Magvakból.: 28. 84.: 26 cm Ágasfa.

84.1.14. Fuvola h.: 46,3 cm Nádból készült, festéssel dí­ szítve. Guarani indián 84.1.15. Csörgő h.: 21 cm Nádhéjból fonott festett tollal díszítve. Guarani indián 84.1.16. Faszobor m.: 28 cm Ipéból faragott figura, beége­ tett díszítéssel. Guarani indián 84.1.17. Faszobrok (2 db) m.: 29,8 és 29 cm Ipéból faragott álló figurák beégetett díszítéssel. Guarani indián 84.2.1. Tollkorona h.: 60 cm á.: 122 cm nyitva Rózsaszín és fekete tollakból. Caraja indián Agyagszobor m.: 21 cm Termékenység szobor, fekete festéssel. Caraja indián Fésű m.: 10,7 cm sz.: 7,2 cm 11,3 cm Hegyes pálcikák mintás fonattal összefogva. Caraja indián Karpántok (2 db) m.: 6,5 cm á.: 6-7 cm Caraja indián

84.1.15.

84.2.2.

84.2.3.

84.2.4.

35

84.2.5.

Lábdíszek (2 db) sz.: 2,8 cm á.: 14,5 cm Caraja indián Nyakdísz h.: 68 cm Fehér fonat, levélcsíkokkal dí­ szítve. Savante indián Okarina m.: 14,5 cm á.: 11 cm Kobaktök, beégetett vonalas díszítéssel, tolldísszel. Savante indián Hátikosár h.: 68 cm sz.: 38 cm Fonott háncs kosár, fekete mintákkal díszítve. Apalai indián Tollkorona h.: 58 cm Araweté indián

84.2.6.

84.2.7.

84.2.7.

84.2.8.

84.2.9.

84.2.11. íj, tegez, nyilakkal tegez h.: 40,5 cm vessző h.: 56 cm hegy h.: 33,7 cm Nádcsíkokból font tegez, tollas nyílvesszőit Guarani indián 84.2.12. Nyaklánc á.: 40 cm Magvakból, rágcsáló álkapocsból tollakkal díszített. Guarani indián 84.2.13. Nyaklánc á.: 40 cm Magvakból, rágcsáló álkapocsból tollakkal díszített. Guarani indián

84.2.14. Síp m.: 13,5 cm á.: 9 cm Kobaktök, tollakkal díszítve. Bororo indián 84.2.15. Fésű h.: 17,5 cm sz.: 10 cm Csontba illesztett fogak, fonott mintával díszítve. Waiwai indián 84.2.16. Fésű h.: 22,5 cm sz.: 4,3 cm Fa pálcikák, tolldísszel 84.2.17. Fésű h.: 17 cm sz.: 6,8 cm Pálmaszárba illesztett fogak, tolldísszel. Tukano indián 84.2.18. Fésű h.: 43 cm sz.: 8,5 cm Nádba illesztett fogak, színes tolldísszel. Karripaho indián 84.2.19- Nyaklánc á.: 31 cm Fekete magvak és csigolyacsontocskák felfűzve. Parakanan indián 84.2.20. Nyaklánc á.: 34 cm Fekete magvak és csigolyacsontocskák felfűzve. Parakanan indián 84.2.21. Szertartási fejdísz h.: 67 cm sz.: 57 cm Nádból készült keret, tollakkal és fonallal díszítve. Kayapó indián

84.2.15.

84.2.22. Gyermekszállító pánt sz.: 5,7 cm h.: 114 cm Háncsból fonott, gyöngyökkel díszített. Kayapó indián 84.2.23. Hajdísz h.: 21 cm Nádpálcába erősített fapálcák, tollakkal díszítve. Kayapó indián 84.2.24. Majom-maszk süveg h.: 105 cm sz.: 63 cm Pálmalevelekból készült, tolakkal díszített. Kayapó indián 84.2.25. Hangyász-maszk maszk h.: 35 cm sz.: 28 cm Pálmalevelekből fonott, háncs­ csal, tollakkal díszített. Kayapó indián 86.3.1. Harci buzogány h.: 102 cm sz.:17 cm Evező alakú fából faragott, bojtokkal díszített. Kayapó indián Tolldísz h.: 200 cm Fonott pamutra erősített tollak Kayapó indián Tollas fejdísz m.: 15 cm á.: 20 cm Sapka alakúra kötött rostfonal háló, tollakkal díszített. Kayapó indián Harci buzogány h.: 147,5 cm Fából készült, fonott díszítés­ sel. Guarani indián

86.3.2.

86.3.4.

86.3.8.

4.: 15 cm Nádhéjból font.3. 10 cm Nádhéjból fonottak. 89-3. pálmafa nyéllel.: 6.2. tollakkal díszített. 89. nyílvessző tegez h.: 14.: 26 cm m.3.8 cm Nádhéjból font. 102 cm Nádcsíkokból font.3-9. Guarani indián Kosár á.: 119 ill.3. 89-3. 89. tegez. Fából faragott íj. Guarani indián Csörgő h.3-3.4 cm m. tollakkal díszített. Guarani indián Csörgő h. . háncsból sodort húrral.: 33. zöldre fes­ tett tegez.86. 82. pálmafa nyél lel. 89.5 cm Kamayura indián Nyíl (2 db). Tollas fülbevaló h.6.3.5. 89.3.7.5 cm á.: 13 ül. Guarani indián Csörgő h.: 8 cm Nádhéjból fonott.5 cm m.: 67 cm Nádhéjból fonott.: 65 cm vessző h.: 79 cm íj h. 9.1.: 32 cm á. Kosár á.: 17. Guarani indián Kosarak (2 db) á.5.: 15 ill.: 12 cm Nádhéjból fonott. Félig kész. Guarani indián 89.

: 5.1 cm á.6.89.: 42 cm Nádhéjból fonott.: 5.3.: 12.: 9 cm Lopótökből készült.37.1 cm Festetlen kerámia. Pintader /előlapján dombor­ művei díszített kerámia/ sz.: 20 cm Tökféléből készült.5.8.3-3. 82. Tál m. 82.: 20 cm Kéregre felerősített bőr.: 30. . Csörgő h.8 cm Festetlen kerámia.6 cm á.3.3. 82.5 cm sz. Tök csörgő m.3.3. Templom . festett és karcolt díszítésű.3. Guarani indián EUDR CAO 82. Kerámia edény felső része m. 82.: 14 cm á.modell m.9x11. 82. Agyagedény m.: 16 cm Festett kerámia.8. karcolt dí­ szítéssel.5 cm Szürke kerámia.: 18 cm Festetlen kerámia. Dob m.1.2.8.4.: 4. Kerámiafigura m.: 12 cm fá.3.3. 82.: 10. 82. 82.

14.10.: 10.3.11.82. Agyagedény m. Felfedezésük idején kőből hasított pengéket. fa-. zur 41 . gekennzeichnet durch e i n e auf Beute ausgerichtete Wirtschaftsweise. welche in unserer Heimat zu finden ist. einheitlichste Australiens.3. a gyűjtögetéshez.: 3.Kerámiafigura m. néhol már csiszolt kőbaltát is használtak.5 cm Szürke kerámia.3.3-9- Agyagedény m. 82. laza hordaszervezetben éltek.8 cm fá.: 11.: 15 cm sz. Agyagedény m. pattintott kőeszközöket használtak.5 cm fá. csont-. Eszközkészletük szegényes.: 3. egységes.2 cm fá. kultúrájuk őskőkori típusú. egyben a hazánkban található legtel­ jesebb.12.: 15. 82.1.13. zsákmányoló gazdaság jellemzi. cm fá. Kerámiafigura m.6 cm Vörösesbarna kerámia.: 5.5 cm Szürke kerámia. sie nutzen abgeschlagene Steinwerkzeuge und leben in lockeren Hordenverbänden. 82. a DIE UREINWOHNER AUSTRALIENS Die größte Anzahl musealer Objekte unserer Sammlung. zum Feuermachen. és kagylóeszközöket használtak.3. ausztráliai tárgyegyüttes.13. AUSZTRÁLIA AUSZTRÁLIA ŐSLAKÓI A gyűjtemény leggazdagabb anyagcsoport­ ja.3.5 cm Festetlen kerámia.7 cm Szürke kerámia. füves-bozó­ tos vidékeken élnek. 82. gleichzeitig die vollständigste. 82.: 14. a vadászat­ hoz és a halászathoz kő-.5 cm Vöröses szürke kerámia. mit Gras und Büschen bewachsenen Gebieten. Die australischen Ureinwohner leben in trockenen. ihre Kultur ist prähistorischen Typs. Ihr Werkzeugbestand ist bescheiden. Az ausztráliai őslakók száraz.: 12.: 11. 82.: 4.3. Agyagedény m.

kéregfestmények . sárgát. Rindenmalereien . Ezzel az eszközzel a dárdát nagy találati pontos­ sággal 50-60 méterre is elhajítják. kräftige Rinde des Eukalypthusbaumes. Ecsetként leginkább hasogatott végű pál­ cika vagy pálcikára erősített toll szolgál. Zum Zeitpunkt ihrer Entdeckung nutzten sie aus Steinen geschlagene Klingen. Das wichtigste Jagdgerät und gleichzeitig Angriffswaffe war der 2-5 m lange. majd sima belső felületét orchidealével kenik be. vöröset és barnát. an einigen Orten auch geschliffene Steinäxte. A legfontosabb vadászeszköz és egyúttal támadófegyver a 2-5 m hosszú. dehnungsfähige.vagy növényfajtához kapcsolódik. a vadászat és a halászat a férfiak feladata. I h r e Kunst Felsenmalereien. táplálékot keresve. Das Rindenstück 42 .sziklafestmények. A dár­ da elhajítására dárdahajítót használnak. an einem Ende eine Vertiefung oder einen hervorstehenden Teil zum Erfassen des Speeres. A művész az egész felületet kitölti. Totemismus und die JagdFischfangmagie wider. A horda az általa birtokolt területet szabályos évi ciklusok szerint járta be. In ihrer gesellschaftlichen Struktur ist die wichtigste Einheit die Horde. jedes Mitglied der Horde steht durch die vor den Menschen gelebten Totemahnen mit irgendeiner Tiergattung oder Pflanzenart in V e r b i n d u n g . totemisztikus témákat ábrázolnak. Gravuren. rugalmas. a totemizmust és a vadász-halász mágiát tük­ rözi. Mit dieser Hilfe konnte der Speer bei großer Treffgenauigkeit 50-60m weit geworfen werden. Die Horde d u r c h z o g das von ihr kontrollierteGebiet in einem regelmäßigen Jahreszyklus. aus einem Stück geschnitzte Speer. Jagd und Fischfang die der Männer. fehér agyagot és faszénből nyert feketét használnak.régészeti kutatások szerint azonban ko­ rábban évezredekig pattintott kőeszköze­ ik voltak. vésetek. A vallási kultikus életet totemisztikus képzetek jel­ lemzik. A munkák mítoszrészleteket. Művészetük .spiegeln den Geisterglauben. Die Arbeitsteilung erfolgte nach Geschlechtern: das Sammeln von Pflanzen war in erster Linie die Aufgabe der Frauen. ein flaches oder walzenförmiges Holzstück. A munkamegosztás nemek sze­ rinti: a növények gyűjtögetése elsősorban a nők. Ihr religiöskultisches Leben kennzeichnen totemistische Vorstellungen. A kéreglapot tűz felett kiegyenesítik. Das Material für die Rindenmalerei ist die glatte . egy darabból faragott hajítódárda. Holz und Muscheln. Társadalomszervezetük legfontosabb egy­ sége a horda. Zum Werfen des Speeres nutzte man ein Wurfholz. nach Meinung der Archäologen aber früher über Jahrtausende hinweg Steinwerkzeuge aus Steinsplittern. A festéshez természetes okkereket.a szellemhitet. A kéregfestmények anyaga az eukaliptuszfa sima. Knochen. mely lapos vagy hengeres fadarab. auf der Suche nach Nahrung. erős kérge. a horda minden tagja az ember előtt élt totemősök révén valamelyik ál­ lat. egyik végén bemélyedéssel vagy kiálló foggal a dárda végének befogadására. Jellegzetes kultikus tárgyaik a csurungâk A csurunga ovális vagy kör alakú fa- Jagd und zum Fischfang benutzen sie Geräte aus Stein.

vagy totemeket. den Geist eines Ahnen oder einen Totem. innere Oberfläche mit Orchideen eingerieben. görbe vo­ nalakból stb.B. braunen Ton und aus der Holzkohle gewonnene schwarze Farbe. U alakokból.Zeichen . roten. wird über dem Feuer geglättet. állnak. mint például a szellemi őst. geraden oder runden Linien usw.vagy kőlap. Als Pinsel dient ihnen meist ein Stäbchen mit eingeschnittenen Enden oder eine an einem Stäbchen befestigte Feder.stellen jeweils ein Element eines bedeutenden Mythos dar. dann die glatte. welche im allgemeinen mit rotem Ocker bemalt ist.oder Steintafel. egyenes. Die Größe liegt zwischen 20/ 30 cm und eineinhalb Metrn. Nagyságuk 20-30 cmtől másfél méterig terjedhet. amelyet általában vörös ok­ kerrel kennek be.jelek . Ein charakteristischer Kultgegenstand ist der csurunga. gelben. Der csurunga ist eine ovale oder runde Holz. Die Motive . u-förmigen. Der Künstler füllt die gesamte Fläche aus. Die aufgetragenen Motive bestehen aus konzentrischen Kreisen oder Kreisteilen. A rávésett minták koncentrikus körökből és körré^ székből. wie z. Die Arbeiten stellen mythische Szenen oder totemistische Themen dar. 43 .egy-egy mítosz lényeges elemét ábrázolják. A csurungák a termé­ szetfeletti lényekkel állnak kapcsolatban. Ezek a motívumok . Die csurunga stehen mit übersinnlichen Wesen in Verbindung. Zum Bemalen benutzen sie natürlichen Ocker.

díszítetlen. egyik oldalán vésett motívumok. sima oldalú kő.6.2.: 43 cm sz. Northern Territory Kőbalta h. Northern Territory Őrlő ko sz. 77.1.: 53 cm sz.1.: 61 cm sz.1.: 24 cm v.8.: 7 cm Fából készült.1.: 45 cm sz. Northern Territory Hajítófa h. Northern Territory . oldalán kör minta.1.: 13 cm Fából készült.7.: 12-14 cm Fa nyélbe erősített kőpenge. Buzogány h.: 14 cm Lapos.1.: 14 cm Fa nyélbe erősített kőpenge.: 12 cm Fából faragott. 77.: 31.5 cm sz. Northern Territory 77.1.: 15 cm v: 4 cm Fából faragott. 77. Northern Territory Kőbalta h. 77. Northern Territory Csurunga h.3. Egyik végén hajfonat.: 7 cm h. 77. 77.: 43 cm sz. két vége he­ gyesre faragva.: 45 cm sz.9- 77.8.: 5 cm Fából készült.4.77. Csurunga h.1. Northern Territory Hajítófa h.1. vésett minták­ kal díszített.10.

Tárolóedény h.9.1.fehér festéssel díszítve.17.1.1.15. Rámutató pálca h. bekarcolt mintával díszítve. Northern Territory 77.: 26 cm Puhafából.1. vörös alapon sár­ ga .Tárolóedény h. Henge­ res testű.: 4. vörös alapon sárga . Henge­ res testű. Northern Territory 77. fe­ hér festéssel díszítve. Pajzs h. .fehér festéssel díszítve.: 21 cm Keményfából faragott. vörösre színezett. Northern Territory 77.: 24.16.1. Northern Territory 77.: 17.5 cm Keményfából faragott.: 78 cm sz.1. 77.: 13 cm Puhafa. Northern Territory 77.1.14.: 72 cm sz.: 97 cm á.18. Northern Territory 77.1.14. Pajzs h.: 8 cm v.3 cm Keményfából faragott.: 71 cm sz. Northern Territory 77.5 cm Hegyes csont.: 75 cm sz.: 104 cm sz.: 22 cm Puhafából.1.13. egyik végén zsineg.77. bekarcolt mintával díszítve.19. egyik végén hegyes. Buzogány h. Pajzs h.

belső felén karcolt mintával. Követpálca h.28.23. belső felén karcolt okkerrel bedörzsölt mintával.: 8.fehér festéssel díszítve. Kagylólap h. Kagylólap h. Kagylólap h. Northern Territory 77.77.: 78 cm sz.3 cm sz. egyik végén beégetett mintás. Fakés h. Northern Territory 77. Követpálca h.2 cm sz.: 28 cm Puhafából faragott.: 4 cm Mindkét felén karcolt mintás.27.8 cm sz.20. Northern Territory 77.1.1.: 37 cm Keményfából faragott. Northern Territory 77. Tárolóedény h.: 18. .: 17. Northern Territory 77.21.1.1.8 cm Kagylólap. Northern Territory 77. vörös alapon sárga . Northern Territory 77.: 10.1.6 cm Díszítetlen okkerrel félig be­ vont.7 cm Kagylólap.1.1.: 13.1 cm sz.: 12. Northern Territory 77.26.: 38 cm Keményfából faragott.16. Kagylólap h.29.: 26 cm Puhafából.1.: 5.24.1. egyik végén beégetett mintás.

: 11 cm Keményfából készült.: 4.: 13 cm Keményfából készült.37. fehér mintás. . Bumeráng h.1. Bumeráng h. Northern Territory 77.5 cm Keményfából készült. Vörös alapon fehér festés és csíkozás díszíti. Bumeráng h. egyik oldalán fehér mintás.3 cm Puhafából készült.33.1.: 76 cm sz.31. Bumeráng h.77. Northern Territory 77. Vörösre festett.1. beégetett mintával.1.: 22.: 72 cm sz. Bumeráng h. Bumeráng h.35.: 10 cm Keményfából készült.: 68 cm sz.30.: 70 cm sz.1.: 12 cm Keményfából készült.: 73 sz. kemény fából készült.: 14 cm Festetlen.1. Northern Territory 77. Northern Territory 77.: 81 cm sz.17. Northern Territory 77.1. Vörösre festett.1.: 59 cm sz. Vörösre festett. Northern Territory 77.34.32. Northern Territory 77. Pajzs h. Vörösre festett. Díszítetlen. sárga mintás. sárga és fehér mintás.

Vörösre festett.38.1. Northern Territory 77. Hajítófa h. Northern Territory 77.1. Sárga és fehér festéssel díszítve.: 74 cm sz.: 28 cm Vörösre festett keményfa. Bumeráng h.:2. vörös alapon fehér és sárga mintás.: 12cm Keményfából készült. vörös alapon fehér és sárga mintás.40.5 cm sz.5-5.30.: 29 cm Vörösre színezett keményfa. Sárga és fehér festéssel díszített.Bumeráng h.1. sárga .: 12 cm Keményfából készült.:68 cm sz.1. Northern Territory 77. 77.: 64 cm sz. Vörösre festett.: 70 cm sz.42. fehér festéssel díszítve.1.41. Hajítófa h. Dárdahajító h.: 76 cm Puhafa lap. Northern Territory 77. Bumeráng h.77.3 cm Puhafa lap.43.: 10 cm Keményfából készült. Northern Territory 77. Dárdahajító h. Northern Territory 77.44.39.1. Northern Territory .: 82.1. fehér mintás.1.fehér mintás.: 79cm sz.

Northern Territory 77.48. Northern Territory Dárda h.: 191 cm Keményfa bot.1.38. 77. 77.: 76 cm Hullámvonal alakú.51. Northern Territory Dárdahajító h. 77. hegyes végű. 77.77.1.49. Tartóedény h.46. Northern Territory Kígyóalak h. Northern Territory . lapos ke­ ményfa. Kötöző anyag h. egyik végén hánccsal felerősített pöcök.1.: 26 cm Növényi anyag.1.: 45 cm sz. Kötöző anyag h.1.1. Northern Territory 77.: 16 cm Puhafából készült. vörös ala­ pon beégetett motívumokkal díszített. Northern Territory Kígyóalak h.: 210 cm Keményfából készült.1.51.47.2. lapos ke­ ményfa.1.45.1.: 85 cm Hullámvonal alakú. 77.: 28 cm Növényi anyag.

1.51-3.1.77. 77. Northern Territory 77.51.51.41. 50 .1.Kötöző anyag h.10. Kötöző anyag h.:49 cm Növényi anyag.1.40.51. 77.51.9.: 26 cm Növényi anyag. Kötöző anyag h.7. Northern Territory 77.1.: 28 cm Növényi anyag.1.51.Kötöző anyag h.8.1.: 26 cm Növényi anyag. Northern Territory 77.: 28 cm Növényi anyag.I.1.I.Kötöző anyag h.4. Kötöző anyag h. Northern Territory 77. Kötöző anyag h. Northern Territory 77.51. Kötöző anyag h. Northern Territory 77.51. Northern Territory 77.: 97 cm Növényi anyag.II.1.5.42.5I.Kötöző anyag h.6. Northern Territory 77.: 52 cm Növényi anyag.: 135 cm Növényi anyag.: I65 cm Növényi anyag.1. Northern Territory 77.

52.52.: 52x21 cm Növényi anyag. Northern Territory 77.52. Kötöző anyag h.I.: 115x33 cm Növényi anyag.1.1. Kötöző anyag h.44.: 137 cm Növényi anyag. Northern Territory 77. Kötöző anyag h. Northern Territory 77. Kötöző anyag h.3.7. Kötöző anyag h.5. 77. Northern Territory 77.77.: 32 cm Növényi anyag.12.43.Kötöző anyag h. Northern Territory 77.1. Kötöző anyag h. Northern Territory 77.52.52.5I.: 124 cm Növényi anyag. Kötöző anyag h.I3.43.52. 77.1.1.4.: 26 cm Növényi anyag.2.6.: 16 cm Növényi anyag.1. 51 .52. Northern Territory 77.: 28 cm Növényi anyag.1.1.51. Kötöző anyag h.1. Northern Territory 77.1.: 62x27 cm Növényi anyag.1. Northern Territory 77.1.

Northern Territory Pajzs h. okker­ nyomokkal.: 63.: 5 cm penge sz.55.3 cm sz. vörös ala­ pon fehér mintás. 77.62.1. 77. zsineggel erősített csiszolt kőpenge.: 22. Northern Territory 77. 77. szőrrel.55.46.: 29.: 15.: 54 cm sz.1.3 cm Puhafából készült. 77.1.: 32 cm sz.77. haj­ jal összeerősített vékonytalpú papucs.: 15 cm Madártollakkal.2.: 32 cm sz. szőrrel. Northern Territory Tűzfurész h. haj­ jal összeerősített vékonytalpú papucs.1.: 10 cm Keményfa nyélbe gyantával.: 9. Gyöngyházlap h.2.: 14 cm Madártollakkal.1. domború lapján geometrikus díszítés­ sel.1.1.61. Northern Territory 77. Northern Territory Kőbalta h. Papucsok (2 db) h.2.1.2. 52 . Papucsok (2 db) h.55.6 cm sz.5 cm sz. Northern Territory 87.: 9 cm Puhafából faragott.1.9 cm Díszítetlen kagylólap.

Northern Territory Bumeráng h.: 70 cm sz. egyik oldalán bevésett csíkkal dí­ szített. vé­ sett vonalakkal díszítve. 77. díszí­ tetlen.: 21 cm Veresre színezett puhafa.8.62. 77.2.: 70 cm Keményfából készült.2. . 77.2. 77.: 12 cm Keményfából készült.1.2. Northern Territory Csurunga h. Pajzs h.: 20 cm sz.: 67 cm Keményfából készült. végei hegyesre faragva.3 cm Hosszúkás alakú szürke kő­ lap. Northern Territory Bumeráng h.2.3.4.2.: 65 cm Vörösre színezett keményfa.2.6.9. Northern Territory Követpálca h. Northern Territory Követpálca h. Northern Territory 77. bekarcolt mintákkal. díszí­ tetlen.7.: 18 cm Veresre színezett puhafa. Northern Territory Buzogány h.: 5.5. vé­ sett vonalakkal díszítve.77. 77. 77.

: 9 cm Egyik lapja simára csiszolt. felületén kar­ colásokkal díszítve.2.11.7 cm sz. felületén kar­ colásokkal díszítve. Kőeszköz h.5 cm m.7 cm Okkerrel vörösre színezett. Northern Territory 77. Kőeszköz h.2.2.5 cm sz.: 10. felületén karco­ lásokkal díszítve.14. Northern Territory 77.: 3 cm Simára csiszolt.16.13.: 20. Northern Territory 77. Northern Territory .: 16 cm sz.1 cm Szürke kőlap.: 11.4 cm Szürke kőlap. karcolt felületű kőlap.2.12.2.: 8.5 cm sz. Northern Territory 77. 77.2.: 12. Kőeszköz h.: 2 cm Simára csiszolt.10.: 2. Northern Territory 77.2.: 16 cm sz. Kőeszköz h. Kőeszköz h.: 17.4 cm Szürke kőlap.77.2. Northern Territory 77.1.: 12 cm m. Kőeszköz h.: 22.15. Kőeszköz h.: 12 cm m.

Kés h. Rámutató pálca h.2. végén zsineg.: 13 cm Kagylólap. Northern Territory 77. Gyöngyházlap h.3. 78.2.6 cm Díszítetlen kagylólap.3- .2.2. Northern Territory Kés h.2.2.5 cm Törött végű hegyes csont. egyik végén szőrzsineg.: 14.4 cm sz.: 19.17.20. Gyöngyházlap h. Rámutató pálca h.9 cm sz. Rámutatópálca h. Northern Territory 78.: 17 cm Hegyes végű csont.21. Northern Territory 77.4 cm Hegyes végű csont.18.77. Northern Territory 77.: 5 cm Puhafa nyélbe gyantával beerősített pattintott kőpenge.: 21.: 15. 77. Northern Territory 77. végén zsineg. belső felén ok­ kerrel bedörzsölt bekarcolt motívum. Northern Territory 77.5.: 11.3.19.2.4.: 11 cm sz.: 18 cm sz.: 4 cm Puhafa nyélbe gyantával be­ erősített pattintott kőpenge.2.

Northern Territory 79-1.6.: 65 cm sz. 79.: 16 cm sz. 79-1. 79.: 7 cm Fanyélbe erősített kőpenge.1.: 6 cm Fanyélbe erősített hegyes kő­ penge.7.1.6. végébe pattintott kőpengét erősítettek.11.: 31 cm Kéreglapon. Northern Territory 79. vörös alapon fe­ hér festés. Kőeszköz h.12. vörös alapon fe­ hér festés. Northern Territory Kéregfestmény h.: 65 cm sz. Northern Territory 56 .: 58 cm kő sz. Kés h.3.1.: 7 cm Fanyélbe erősített kőpenge. Marokkő h.: 5 cm Puhafa nyélbe gyantával beerősített pattintott kőpenge.: 54 cm penge h.9. Ásóbot h.8.78. Northern Territory Kőbalta h. 79. Northern Territory 79-1.1.: 20 cm sz. Northern Territory Kéregfestmény h.10.6.: 44 cm kő á.: 45 cm kő sz.: 31 cm Kéreglapon. Northern Territory Kőbalta h.3.: 7 cm Vörössel színezett. 78.: 10 cm Keményfából faragott.

Hajítófa h.1.15.: 45 cm Puhafa.2.: 16 cm Barna alapon geometriai minták. Northern Territory 79. Hajítófa h. Northern Territory 79.: 13 cm Keményfából faragott.: 46 cm Mindkét végén hegyes. ke­ ményfa közepén növényi ros­ tok.16. 79 • 1 • 18. Northern Territory 87.5 cm Barna alapon geometriai minták.14.79-1. Northern Territory 79-1 19. Hajítófa h.1.1. Kéregfestmény h. Northern Territory . Northern Territory 79.: 16.: 20 cm sz. vörösre színezve.: 10 cm v.: 6.: 23 cm sz.3 cm Bazalt.1. Baltapenge h. végébe pattintott kőpengét erősítettek.13.: 25 cm sz. fe­ hér csíkokkal díszítve.: 56 cm penge h.Kéregfestmény h.7. Asóbot h. Northern Territory 79.1.: 58 cm Barnára festett puhafa.

3 cm Lencse alakú. Baltapenge h.57. Northern Territory Baltapenge h. Baltapenge h.: 10.: 9 cm v.13.4.: 11 cm v.: 5.7 cm Csiszolt élű.: 2. 87. piros okker borítja.1.: 6. Baltapenge h.: 10. piros okker bo­ rítja.1.: 8. lapos gránit.3 cm Ovális alakú.8 cm sz.: 12. okker borítja.5 cm v.: 14.1. Northern Territory .4 cm Ovális.2 cm sz. Northern Territory 87.4 cm Éle csiszolt.1. 87.9- 87.: 3.: 15. durván meg­ munkált.: 4.1.9 cm sz.6 cm sz. 87.2 cm v.1.: 10. 87.5 cm v.5 cm Éle csiszolt. Northern Territory Baltapenge h.5 cm v.1.: 3.1 cm sz.: 11.: 6. Northern Territory Baltapenge h. Northern Territory 87.5 cm sz.9 cm v.5.11.: 5. Northern Territory Baltapenge h.: 13.5 cm sz.7. okker borítja. hengeres.: 12.: 3.3.87.6 cm Hosszúkás.1.

: 12.: 8.23.: 10. Northern Territory 87.4 cm Lapos ovális alakú. Baltapenge h.: 3.15.1.5 cm v.20.7 cm v. Northern Territory 87.: 9.22. felületén okker­ nyomok. Baltapenge h.1.1.1.5 cm sz.: 16. okkerrel borítva.: 13 cm v.5 cm sz. Baltapenge h.3 cm sz.1. Northern Territory 87.: 3.7 cm sz.: 10. Northern Territory 87.6 cm Durván megmunkált bazalt.61. Baltapenge h.1. gyanta foglalt nyomai a felületén.: 9.1 cm v.8 cm v.5 cm sz.9 cm v.87.: 13.: 3 cm Lencse alakú. gyantafoglalat maradványa a felületen.: 2.: 7.8 cm Ovális alakú.8 cm Kő éle csiszolt.1.: 3.2 cm Éle csiszolt.: 7.7 cm sz. Baltapenge h. felületén gyanta és okker nyomok.: 9. Baltapenge h. Northern Territory 87.16. Northern Territory 87. 59 .: 4.17.

Northern Territory 87.1 cm Ovális alakú. törött.1.: 3. Kőeszköz-töredék h.9 cm Háromszög alakú.1.: 2.: 12. felületén okker nyomaival. Baltapenge h.35.: 10. tö­ rött.: 11. .24.: 11 cm v.37.: 11 cm sz. Northern Territory 87.86. Kőeszköz h.33.: 13 cm sz.4 cm v. Northern Territory 87.5 cm sz.: 10.: 10. Northern Territory 87.: 8.38.3 cm Sötétszürke. Marokkő h. Northern Territory 87.: 6 cm v.1. Kőeszköz h.87.5 cm sz.7 cm Ovális. pattintott vágó éllel.7 cm Eredetileg lencse alakú.28.1.1.2 cm sz.2 cm v.1. Northern Territory 87.: 3.: 4.: 5.6 cm Northern Territory 87.: 3.: 8. Baltapenge h.30.: 12 cm v.1. lencse alakú okkerrel festve.5 cm v.: 9.7 cm sz.: 6.6 cm v.8 cm Vörös kvarcit. pattintott.: 3. Kőeszköz h.5 cm sz.1.

1.3 cm m.: 76. Northern Territory 87.: 84.: 18. Kőpenge h.6 cm sz.42.1. felületén karcolások.87.: 13. külső felén beégetett hullámvonalas minta.6 cm Ovális alakú. Northern Territory 87.5 cm v.: 9 cm sz.1.: 8 cm v. Northern Territory 87.: 4.51.: 5.1.39. élein retu­ sált.6 cm Keményfából faragott.: 20. díszítet­ len.: 12 cm v.: 2. Northern Territory 87. Kőeszköz h. Northern Territory 87.1.2 cm sz.1.: 6. Codamon h. Northern Territory 87. .7 cm Felületén okkernyomok. Kőeszköz h.3 cm sz.8 cm Sárgás pala-tábla.48. Codamon h. élein retusált.5 cm v.1.: 11. Kőeszköz h.50.: 2.: 9.5 cm m.: 16 cm sz.: 10 cm Hengeres testű.46. hengeres.4 cm Háromszög alakú.: 13.3 cm sz.87.

Codamon h.: 10 cm Babfából faragott.: 72 cm sz.1.1. Codamon h.53.56.5 cm m. hosszanti csíkozással és piros festéssel díszített.: 20 cm m.55. Northern Territory 87.: 58.87.1. hosszanti csíkozással és piros festéssel díszített.1.: 7 cm Babfából faragott.2 cm sz.5 cm Puhafából faragott.: 8.54.1. h.57.: 74 cm sz. Northern Territory 87.: 25 cm m. .5 cm sz. Northern Territory 87.: 25 cm m.: 24 cm m.52.88.5 cm sz.: 59 cm sz.: 69.: 9 cm Puhafából faragott.1.: 11 cm Eredetileg pajzs volt.1. kívül-belül hosszanti csíkkal díszítve. Northern Territory 87.: 22.: 75. külső felén hosszanti csíkozás nyo­ ma.: 7. Punnu h. Northern Territory 87. Punnu h. hosszanti csíkozással és piros festéssel díszített. Northern Territory 87.: 24. Codamon h.4 cm m. Punnu.5 cm Babfából faragott. lapos dí­ szítetlen.

: 10 cm Puhafából faragott.: 22.2 cm sz.2 cm m. Northern Territory 87.3 cm m.5 cm m.6 cm sz.: 21 cm m. piros alapon fekete és fehér geo­ metrikus minta.61.: 51.1.7 cm Puhafából faragott. Kumuna h.58.60.: 18.: 23. díszítetlen.3 cm m. Northern Territory 87.1. díszítetlen.: 9. okkerrel díszített kívül-belül.63.5 cm sz.: 21. Külső felén sávos faragás. külső fe­ lén fehér geometrikus minták. Kumuna h. Northern Territory 87.1. Kumuna h. Kumuna h.62.: 19.87.1.: 4 cm Puhafából faragott.6 cm sz.5 cm m.: 12 cm Puhafából faragott. pirosra festett alapon sárga-fehér pettyes geometrikus minta. . Codamon h.1.59.: 5.: 52. Northern Territory 87.: 69. Northern Territory 87.: 9 cm Eredetileg pajzs volt.5 cm sz.1.: 49. Northern Territory 87.90.: 66 cm sz.: 70.Punnu h.1.2 cm Puhafából faragott.

: 50.: 19. Kumuna h.: 5 cm Keményfából kivájt.: 8.: 7. Kumuna h.3 cm m.67. díszítet­ len.: 4 cm Fakéregből kivágva.: 54 cm sz.1.6 cm m.64.1.1. Northern Territory 87. díszítet­ len. Northern Territory 87. Northern Territory 87.94. díszítetlen.87.8 cm m.1. Northern Territory 87.: 20 cm m.: 8 cm Puhafából faragott.1 cm Keményfából faragott.69. Kumuna h.68.: 64. belső fe­ lén piros alapon fehér-sárga minta.: 28.: 5.: 18.62. díszítet­ len.7 cm Keményfából faragott.5 cm sz. Northern Territory 87.2 cm sz.8 cm sz. Kumuna h. ovális ala­ kú.3 cm Keményfából faragott.1.: 16 cm m.1. 87.65. .7 cm m.3 cm sz.1.: 11.: 56.1. Külső oldalán beégetett hullámvonalas díszítés. Kumuna h. Northern Territory 87.: 18.: 11. Kumuna h.5 cm sz.66.

: 57.: 8. ovális ala­ kú. ovális ala­ kú.1 cm Keményfából kivájt.: 18 cm Puhafából faragott. Külső oldalán beégetett hullámvonalas díszítés.70. Külsején hosszanti csíkozás.1.3 cm á. Kumuna h.7 cm sz. Northern Territory 87.7 cm Hengeres testű. Külső oldalán beégetett hullámvonalas díszítés. Ásóbot h.: 4.1.: 21.2 cm m.1.5 cm sz.: 3. Northern Territory 87.: 84.: 15.74.1.1.71.72.9 cm Hengeres testű.87.: 4.: 15. Northern Territory 87.8 cm Keményfából kivájt. két végén ki­ hegyezett.: 3.9 cm sz. Kumuna h. piros fes­ tés.75.1.: 8 cm m.: 100.1. Kumuna h.: 4.8 cm Keményfából kivájt. Northern Territory 87.7 cm á.: 10 cm m. Northern Territory 87. Vudin h. .: 16. két végén ki­ hegyezett.3 cm sz. Northern Territory 87. Ásóbot h.112. Külső oldalán beégetett hullámvonalas díszítés. ovális ala­ kú.8 cm m.73.

1 cm Hengeres testű.: 3. végén fapecek.79.: 94. két végén ki­ hegyezett. két végén ki­ hegyezett.110.8 cm Hengeres testű.: 64.1.: 98 cm 1: 4.: 79 cm sz.Ásóbot h. közepe feketé­ re festve.4 cm Puhafából faragott.78.82.: 86 cm 1: 3.5 cm Fából faragott. Dárdahajító h.2 cm á.6 cm Hengeres testű.4 cm sz.76.1 cm Puhafából faragott. két végén ki­ hegyezett. egyik végén fapecek.1. Northern Territory 87.1.1.1.: 14.81.1.77.5 cm 1: 4. Végei vörösre.1 cm Hengeres testű.1. Dárdahajító h. lapos. Northern Territory 87. Ásóbot h. Northern Territory 87. két végén ki­ hegyezett.: 96. Northern Territory 87. .80. Northern Territory 87. lapos he­ gedűalakú. levél alakú.87.: 4. Ásóbot h.5 cm sz. Ásóbot h.: 5.: 83. Northern Territory 87. Northern Territory 87. Dárdahajító h.1.

Dárdahajító h.: 78x26 cm sz.83.: 49. okkerrel színezett.: 3. fehér festéssel díszített.85. Northern Territory 87. Egyik oldalán vésett minta.86. Bumeráng h.: 6.: 6. Bumeráng h.1.5 cm sz.87.5 cm sz.: 4.99. Northern Territory 87.3 cm Keményfából faragott.7 cm sz. Northern Territory 87.84. Northern Territory 87.1.: 5.1.7 cm Lapos.: 71x27 cm sz.1. Northern Territory 87. félkörívben hajló.: 76.: 67.: 64. Bumeráng h.5 cm Puhafából faragott.: 5. hajlott alakú. L alakú.1. .: 5.1.89.1. törött.6 cm Keményfából Készült. Northern Territory 87.1. lapo.1. Bumeráng h.8 cm Keményfából faragott. Bumeráng h. félkörívben hajló.Bumeráng h. 87.: 89 cm sz.8 cm sz. Egyik oldalán hosszanti sávozással díszítve.103. lapos. Northern Territory 87.7 cm Lapos.88. fél körívben hajló.5 cm Lapos. L alakú.87.

Bumeráng h.1. 87. lapos. Northern Territory 87.: 5. lapos. ívelt pirosra festett.8 cm Keményfából faragott.1.95.: 5.: 7.7 cm Keményfából faragott.87. Northern Territory 87. Northern Territory 87.1.94. Bumeráng h. Northern Territory 87.Bumeráng h.: 77 cm sz.: 79.7 cm sz.1. Okkerrel színezett.96. Bumeráng h.140. Bumeráng h.2 cm Keményfából faragott. ívelt lapos.90. Northern Territory 87.: 77.92. ívelt pirosra festett.8 cm sz.: 93 cm sz.3 cm sz. ívelt lapos. Bumeráng h. Bumeráng h.5 cm Keményfából faragott.1.: 5.: 5.5 cm sz.1.1.: 90.: 76.91. . ívelt lapos. ívelt lapos.9 cm Keményfából faragott.93.128.: 6.1.: 7 cm Keményfából faragott. Northern Territory 87.5 cm sz.9 cm Keményfából faragott. Northern Territory 87.1.: 79. ívelt lapos.

5 cm sz.1. Okkerrel színezett. Northern Territory 87.3 cm Keményfából faragott.3 cm sz. . Bumeráng h. ívelt.1.5 cm sz.98.150.: 75.3 cm Keményfából faragott. Northern Territory 87.5 cm sz. Bumeráng h. Bumeráng h. Northern Territory 87. lapos.1. ívelt lapos. Bumeráng h. ívelt lapos.1.97. ívelt lapos.: 3.103. ívelt lapos.5 cm Keményfából faragott.5 cm sz.1.143.: 73.3 cm Keményfából faragott. ívelt. Egyik oldalán hosszanti csíkozás.: 63. Egyik oldalán hosszanti sávos faragás.: 6.: 76.8 cm Keményfából faragott.: 92.87. Bumeráng h. Northern Territory 87. Egyik oldalán hosszanti sávos faragás.: 7.: 80 cm sz. Northern Territory 87. Bumeráng h. alig ívelt lapos.: 5.: 6.1 cm Keményfából faragott.101.: 5. Bumeráng h.8 cm Keményfából faragott. Northern Territory 87.: 73.1. 87.1.102.5 cm sz.: 6. lapos. Northern Territory 87.99.100.1.1.

108.5 cm sz.: 78.5 cm Keményfából faragott. Bumeráng h.: 76.1 cm sz.109.7 cm Keményfából faragott.: 5.1.110. ívelt.1. Bumeráng h. ívelt.: 74.1.5 cm sz. ívelt.1.7 cm Keményfából faragott. Okkerrel színezett. lapos. ívelt.5 cm Keményfából faragott. Bumeráng h. ívelt. ívelt.6 cm sz. Bumeráng h.5 cm Keményfából faragott.: 5. ívelt.9 cm sz.105.5 cm sz. lapos.: 74. lapos. Northern Territory 87. lapos. lapos.107. Northern Territory 87.: 5. Bumeráng h. Bumeráng h.153. Northern Territory 87.7 cm Keményfából faragott. Bumeráng h. Northern Territory 87.1. lapos.: 5. Northern Territory 87.3 cm Keményfából faragott. Northern Territory 87.87.: 81.: 79.1.: 5. lapos.1.106.: 69.3 cm sz.104. Northern Territory 87. .: 5.: 5.1.

Bumeráng h. Northern Territory 87.7 cm sz.: 67. Bumeráng h.2 cm Keményfából faragott.1.1 cm sz. lapos. Bumeráng h.9 cm sz.1.: 5. Northern Territory 87.181. ívelt.5 cm sz. Bumeráng h.: 70.9 cm sz.112. Northern Territory 87. Northern Territory 87.3 cm Keményfából faragott. Egyik oldalán hosszanti csíkozás. Northern Territory 87.5 cm Keményfából faragott.114. Hosszában törött. Piros festés borítja.: 5 cm Keményfából faragott.: 69.1.: 6.: 68. Northern Territory 87. . lapos.116. ívelt.: 5 cm Keményfából faragott. lapos. Bumeráng h.111.: 59 cm sz. lapos.1.115. ívelt pirosra festett.: 80.3 cm sz.1.1. Bumeráng h. Törött. Bumeráng h. lapos.87. ívelt pirosra festett. ívelt.: 5.117.1.: 5.4 cm Keményfából faragott. lapos.: 74. ívelt. lapos.: 5. Northern Territory 87.6 cm Keményfából faragott.113. ívelt.1.

: 5.: 6 cm Keményfából faragott. ívelt. lapos. lapos.2 cm sz.: 87 cm sz. Bumeráng h.123.: 69. 87.9 cm Keményfából faragott. lapos. 79.1. Egyik vége törött.1. enyhén ívelt. 87.: 70.87.122.: 75 cm sz. ívelt. Nothern Territory 87.: 5.6.118.1. pirosra festett.124. Northern Territory 87.1.1 cm Keményfából faragott.: 65.: 6 cm Keményfából faragott. 72 . Nothern Territory. Bumeráng h.7 cm sz. lapos.1 cm Keményfából faragott.3 cm Keményfából faragott.: 73. lapos. Bumeráng h.: 6. 87.1. Bumeráng h.5 cm sz. Nothern Territory.1. Nothern Territory.8 cm sz. ívelt. ívelt.119.: 6 cm Keményfából faragott. Bumeráng h. Bumeráng h.: 78. ívelt.5 cm sz. ívelt.1.120. lapos. Northern Territory 87.1.121. Bumeráng h. lapos.: 4. Nothern Territory.

5 cm sz.1.1. lapos. előlapján fe­ hér minta. előlapján fehér minta.1. Egyik oldalán fekete festett geometrikus jel.: 2. Pirosra festett.87. lapos. Bumeráng h.: 5 cm Keményfából faragott. Pajzs h.2.130. Northern Territory 87.129. Nothern Territory. Pajzs h.: 68.5 cm Keményfából faragott. 87.126.5 cm Puhafából faragott.: 5.1 x 3.125.5 cm sz. ívelt.2 cm Puhafából faragott.127. Egyik felén sárga festett geometrikus minta. Pirosra festett.: 62.2 cm Keményfa nyélbe erősített vasreszelő. Nothern Territory.5 cm sz.128.7 cm Keményfa nyélbe gyantával erősített kőpenge.: 18. ívelt.5 cm á.: 68. Northern Territory 87.: 58.1.: 2. . 87.14. Northern Territory 87. Vésőbot h. felületén rovátkolással díszített.: 24.: 69 cm sz. Vésőbot h.1x3.1.1. Bumeráng h.: 59 cm á. Northern Territory 77. felületén rovátkolással díszített.

: 45 cm sz.12.: 19 cm Puhafából faragott.: 69 cm sz.131. Pirosra festett. Northern Territory 87. Pajzs h.2.135. Pirosra festett.: 24 cm Puhafából faragott.1.4 cm sz. Pajzs h.136. Hosszanti rovátkákkal díszített.: 78. Pajzs h.1. Előlapján hosszanti rovátkolás.133.: 8 cm Keményfából faragott.134. előlapján fehér minta. előlapján fehér minta.5 cm sz. Pajzs h. Pajzs h.1. Northern Territory 87. Northern Territory 87. Díszítet­ len. .132.: 91 cm sz.: 70. Northern Territory 87.: 21 cm Puhafából faragott.1.87.: 67 cm sz. Northern Territory 87.1.137.1. előlapján fehér minta. fele elégett.1.5 cm sz. Pirosra festett.: 19 cm Puhafából faragott. Pajzs h. Pajzs h.: 9 cm Keményfából faragott. Northern Territory 87. Northern Territory 77.: 64.: 21 cm Puhafából faragott. Pirosra festett. előlapján fehér minta. Törött.

87. Northern Territory 87.: 15. Pajzs h.6 cm Keményfából faragott. Pajzs h.: 13.1. Kígyófigura h. előlapján hosszanti rovátkák.: 8 cm Keményfából faragott. Pajzs h. henge­ res testű. Díszí­ tetlen. henge­ res testű.: 62 cm sz. Northern Territory 87. Northern Territory 87.1.139. Pirosra festett.1.140.1.: 7 cm Keményfából faragott. beégetett mintával díszítve.143. Pajzs h. Northern Territory 87.: 99 cm sz.1.3 cm sz. Pirosra festett.141.: 79 cm sz. Northern Territory 87.: 69 cm sz.138. beége­ tett motívumokkal díszített. Northern Territory .: 9.1.142. Bevésett M betűk az előlapján.: 7.2 cm Keményfából faragott.8 cm Puhafából faragott. Pajzs h.5 cm Keményfából faragott.: 96.: 83 cm sz.

5 cm Keményfából faragott. Northern Territory 87.4 cm Keményfából faragott.: 26.: 62 cm penge h. két vé­ gén kihegyezve. Northern Territory . Kőbalta nyéllel h.1 cm á.5 cm penge h.2 ill.: 56. Zeneszerszám (2 db) h.149.3 cm Keményfából faragott.147. Northern Territory 87.: 11.: 9 cm Keményfa nyélbe gyantával erősített kőpenge.1 ill.: 11 cm penge sz.: 3.1.: 25.146. végein kihegyezett botok.: 96 cm á.: 9 cm Keményfa nyélbe gyantával erősített kőpenge.1 .: 27.4. végein kihegyezett botok.148.5 cm á. Northern Territory 87. 25. végein kihegyezett botok.: 2.5 cm penge sz.: 5.1.1.1. 27.2 ill.1.2 cm Keményfából faragott.145.144. Northern Territory 87.87. Ásóbot h. Zeneszerszám (2 db) h. 25.8 cm á.: 4.1. Kőbalta nyéllel h. Zeneszerszám (2 db) h. Northern Territory 87.

153.: 19 cm v. Northern Territory 87. Törött. Zeneszerszám (2 db) h. Bumeráng h.1.4 cm Keményfából faragott. Őrlőkő h. Northern Territory . Egyik oldalán hoszszanti mélyedés.151.: 27.1. Hajítófa h. Northern Territory 87.1. Hajítófa h. Őrlőkő h.: 49 cm sz. Zeneszerszám h. Northern Territory 87.154.: 3.: 44.: 4.2 cm Keményfából.1.5 cm Keményfából faragott.155.1. 27.150. végein kihegyezett botok.6 cm Keményfából faragott. végein kihegyezett bot.: 53.5 cm sz. Northern Territory 87.152.3 cm Sima vöröses homokkőlap. beégetett és fe­ hér mintákkal díszítve.1 cm á.: 3.87.8 ill. Northern Territory 87. henge­ res testű végein kihegyezett bot. beégetett mintával díszítve. Northern Territory 87.: 5.: 4 cm Sima vöröses homokkőlap.: 70.: 35 cm v.: 52 cm sz.1.1 cm á.3 cm Keményfából Készült stilizált madár alak.: 26.156.1.

: 24.5x10.: 14x21 cm v.160.3 cm v: 3. Northern Territory 87.1.: 2.157. Northern Territory 87.: 18 cm v.5 cm v.26 cm v.: 4 cm Sima vöröses homokkőlap. Northern Territory 87.: 2.163.: 4 cm Sima vöröses homokkőlap.1. Oldalai töröttek.3 cm sz.: 23 .: 9.: 32 cm sz.: 10.: 50.1.87.159. Őrlőkő h.5x10.161. Dörzskő sz. Dörzskő sz. Northern Territory .1.8 cm v.1. Őrlőkő h.: 31 cm sz.158.: 2 cm Sima vöröses homokkőlap.1.9 cm Folyami kavics.8 cm Folyami kavics. Dörzskő sz.6 cm v: 2. Dörzskő sz.1. Oldalán két hosszanti bemé­ lyedés. egyik lapján bemélyedés. Northern Territory 87.2 cm Folyami kavics. Northern Territory 87. Felső lapján két hosszanti mélyedés.2 cm Folyami kavics.162. Őrlőkő h.: 14x11. Northern Territory 87.

164. Dörzskő sz.9 cm Folyami kavics.: 5 cm Folyami kavics.1.1. Dörzskő sz.2 cm Folyami kavics.4 cm Folyami kavics.1.5 cm v. Dörzskő sz.5.170.3x17 cm v.: 2.167. Northern Territory 87.6 cm Folyami kavics. Northern Territory 87. Northern Territory 87. Northern Territory 87. Northern Territory 78.: 7x8.: 7.175.169.5 cm Folyami kavics.6 cm Folyami kavics.6x16 cm v.1.3 cm Folyami kavics.5 cm v: 5. Dörzskő sz. Northern Territory 87.5 cm Folyami kavics.9x17 cm v: 2.: 13x14.7 cm v: 2. Dörzskő sz.3x10.: 2.: 5.3.87.: 3.7 cm v. Dörzskő sz. Dörzskő sz. Northern Territory 87.: 2.171. Northern Territory 87.4 cm v.: 7.: 19. .1x11 cm v.1. Dörzskő sz.: 9x10. Dörzskő sz.166.1.1.173.1.7x12.: 7.1. Northern Territory 87.: 12.: 8.165.

177.: 6.5 cm v.: 121 cm Vajszínű alapon barnás-vörös festésű kéregszövet.180.2.1.2 cm sz. 78. . Vatalele Island.: 13. Vatalele Island.: 4 cm Northern Territory POLINÉZIA 78.1. Gyanta h.4.: 122 cm sz.1.: 5 cm Northern Territory 87. Kőeszköz h.: 183 cm sz.87.4.: 90 cm Vajszínű alapon barnás-vörös festésű kéregszövet. Tapa h. Tapa h.

és csonteszközöket használtak. A lakosság falvakban vagy elszórt településeken él. é s á 1 durchgeführt mit geschliffenen Steingeräten. ásóbotok­ kal végzett. a társa­ dalom legfontosabb egysége a nemzetség. aber aufgrund der großen Anzahl und der Unterschiede der lokalen Kulturen rechnet es als eigenständiges Terrain. Alle Mitglieder einer Sippe leben in einem Langhaus. Die Bewohner lebten in Dörfern oder verstreuten Siedlungen. csiszolt kő. Főként gumós növényeket ter­ mesztettek s a hústáplálék nagy részét a sertés adta. kan­ nibalizmussal és fejvadászattal kapcsola­ tos kultuszokban gyökerezik művészetük. kü­ lönálló térségnek számít. i 81 . avatási szertartásokkal. an den Flüssen ergänzt d u r c h den Fischfang. Működő törzsi szervezet csak elvétve alakult ki. Ezekben a titkos férfi­ társaságokban. Vallásukban az ősszellemek és a mitologikus hősök kul­ tusza uralkodik. dem Kanibalismus und der Kopfjägerei wurzelt ihre Kultur. ihre Kultur ist neusteinzeitlichen Typs. A létfenntartás alapja csiszolt kőeszközökkel. de lokális kultúráinak nagy száma és változatossága miatt. Neuguinea ist ein Teil Melanesiens. égetéses-irtásos földművelés volt. Új-Guinea ré­ sze Melanéziának. a vizek mentén halászattal kiegé­ szülve. fleischliche Nahrung bot überwiegend das Schwein. földművelő­ állattartó. der Aufhahmerituale. In ihren Glauben herrschen die Ahnengeister und der Kult mythologischer Helden vor. Grabstöcken. es gab assoziierte Stammesverbände mit beginnender Steuerleistung. DIE BEWOHNER PAPUA-NEUGUINEAS Bewohner tropischer Wälder und der Meeresufer. kezdetleges adózással társult törzsi szervezeteik voltak. Im Kult der Männergeheimbünde. dias wichtigste Glied der Gesellschaft war die Sippe. Funktionierende Stammes­ organisationen bildeten sich nur höchst selten heraus.PÁPUA ÚJ-GUINEA ÚJ-GUINEAI BENNSZÜLÖTTEK Trópusi erdők és tengerpartok lakói. a kultúrájuk újkőkori típusú. Egy-egy nemzetség valamennyi tagja egyet­ len hosszúházban lakik. Grundlage ihres Lebensunterhaltes war der Brandrodungsackerbau. Hauptsächlich Knollengewächse wurden angebaut. AckerbauernViehzüchter. sie nutzen geschliffene Steinund Knochenwerkzeuge.

4 cm Kagylóból készült.1.1.82. Mt-Hagen. Melldísz h.2.2. Kagylókarperec á.1. Kagylódísz csigák h. 89.3 86.: 63 cm Lopótök szárból készült. 82.2.1.: 17. fedeles.1. Csirkeszállító kosár m. agyarral. 82. 89.1 cm Csiszolt kőpenge.4 cm sz.: 11.Alvógyékény h. 82.: 13 cm Nádcsíkokból font. Penisz védő á.: 198 cm sz.1.8-9 cm Három darab rostzsineggel összefűzött csiga. 82.1.2.: 56 cm Kókuszrost zsinegre felfűzött csigák. 82. 82. . Mt-Hagen.1.1.2.2. 82. Fűszoknya á.2.pénz penge h.: 83 cm Pálmalevél csíkokból össze­ varrva.19.: 5.: 24-37 cm Szágópálma rostból készült. Morobe prov.: 38 cm h.20.3 cm k.5 cm á.: 7.1. tapa fonattal és állatszőrrel.: 3. West Sepik Prov.: 37. Morobe prov. Kőbalta .1.3.

1.: 11. Kerámia fej h. 82. beégetett fekete geometrikus mintákkal díszítve.5 cm Festetlen kerámia.: 17.5 cm á.2. Kelet-Afrika. Tökedény m. 89.: 11 cm Lopótök.2. 83 .2.1.1.AFRIKA 86.