KULTÚRÁK

KUNY DOMOKOS MÚZEUM GYŰJTEMÉNYEI

5.

KULTÚRÁK JELZÉSEI
A tatai Kuny Domokos Múzeum Gyűjteményei 5.

SIGNALE DER KULTUREN
Die. Sammlungen des Kuny Domokos Museums zu Tata 5.

95. Sponsoren des Katalogs Nemzeti Kulturális Alap Tata Város Önkormányzata Kulturális Alap Sollers Nyomda A sorozatot szerkeszti: Dr. Éva Fülöp Katalogtext: Lajos Kemecsi Übersetzung: Klaus Sauerbrei Fotos: Edit Varga Mohai Kataloggestaltung: Gábor Ölveczky ISBN 963 7110 29 1 ISSN 1219 6207 Druck: Sollers GmbH A címlapon szamuráj álarc (69-1.A katalógus a Nemzeti Kulturális Alap Tata Város Önkormányzata Kulturális Alap Sollers Nyomda támogatásával készült.) . Tata 1998 Redakteur der Reihe: Dr. Fülöp Éva A katalógust írta: Kemecsi Lajos Fordította: Sauerbrei Klaus Fényképezte: Mohainé Varga Edit Katalógusterv.: Ölveczky Gábor ISBN 963 7110 29 1 ISSN 1219 6207 Készült: Sollers Kft.

y .

Bildende Kunst und Kunstgewerbe. .verfügt es über ein bedeutendes Objektensemble: die ethnologische oder mit anderem Namen internationale völkerkundliche Sammlung. képző. Vargyas Gá­ bor. als Vermächtnis oder Geschenk in die Sammlung. Sárkány Mihály és mások jóvoltából mára a gyűjtemény öt kontinens terüle­ téről származó értékes anyaggal rendel­ kezik. Juszkó Béla és Pintér László tevékenységének köszönhe­ tő. den wissenschaftlichen Wert der Sammlung lenken. illet­ ve élő polgárok hagyatékaként vagy aján­ dékaként került a gyűjteménybe. illetve ausztráliai anyaggal rendelkezik. Béla Juszkó und László Pintér ist es zu verdanken. Sajnálatos módon a gyűjteményben őr­ zött tárgyak túlnyomó része sürgős resta­ urálásra szorul. kiadványokban bemutatott gyűjteményei régészet. Gábor Vargyas. Geschichte. die in der Stadt einstmals lebten bzw. Ein bedeutender Teil der in den Besitz des Museums gelangten Objekte ist unmittelbar mit Tata verbunden. A városban egykor élt. Der Tätigkeit der beiden herausragenden Donatoren. Neben den Tataer Donatoren ist es unter den heimischen Forschern Tibor Bodrogi. hogy ér­ tékelhető etnológiai anyaggal rendelkez­ nének. La­ jos Boglár. A múzeum állományába került tárgyak jelentős része közvetlenül kötő­ dik Tatához. illetve a gyűjtemény tudományos értékeire. hogy a magyarországi vidéki múzeu­ mok között nem mindennapos.és közel-keleti. A kiadványnak az is célja. Boglár Lajos. Die Bedeutung dieser S a m m l u n g ist a u c h dadurch wahrzunehmen.mellett rendelkezik egy jellegzetes tárgyegyüttessel: az etnológiai vagy más néven nemzetközi néprajzi gyűj­ teménnyel.A GYŰJTEMÉNY BEMUTATÁSA: A tatai Kuny Domokos Múzeum általáno­ san ismert és rendszeresen kiállításokon. Sie gelangten durch Bürger. noch in unseren Tagen hier leben. australisches Material verfügt. történet. Der S a m m l u n g s k a t a l o g m ö c h t e die Aufmerksamkeit auf die Tätigkeit der Freunde der Wissenschaft unter den Tataer Bürgern bzw.und nahöstliches bzw. daß das Museum derzeit über ein reiches fern. A tárgycsoport jelentőségét érzékel­ teti. daß es bei den ungarischen Museen außerhalb der Hauptstadt im allgemeinen nicht so ist. hogy a megmentésre váró tárgyak állapotára is felhívja a figyelmet. A kata­ lógus a gyűjtemény tárgyait földrajzi meg­ oszlásban s azon belül a leltári számok VORSTELLUNG DER SAMMLUNG: Neben der allgemein bekannten und regelmäßig in Ausstellungen und Publikationen auftauchenden Sammlung des Kuny Domokos Museums Archäologie. Volkskunde . A múzeumnak ez a gyűjte­ ménye lényegében ismeretlen a látogatók előtt. hogy jelenleg a múzeum gazdag tá­ vol. A tatai ajándékozók mellett a hazai etnológia kutatói közül Bodrogi Tibor.és iparművé­ szet. néprajz . Mihály Sár­ kány und den Gefälligkeiten anderer zu verdanken. daß sie über Schätzenwertes ethnologisches Material verfügen. daß die Sammlung jetzt über interessantes Material aus Gebieten von fünf Kontinenten verfügt. A gyűjteményi katalógus fel kíván­ ja hívni a figyelmet a tatai polgárok tudománypártoló tevékenységére. A két kiemelkedő adományozó.

A tárgyleírások a hagyo­ mányos múzeumi adatokat rögzítik: lel­ tári szám.sorrendjében tartalmazza. Rövidítések: á fá fh h m sz szá v átmérő fenékátmérő fenékhosszúság hosszúság magasság szélesség szájátmérő vastagság 6 . jellemző méretek. charakteristische Maße. Die Objektbeschreibungen fixieren die traditionellen musealen Daten: Inventarnummer. a leltárkönyvben szereplő név. Die Objektbeschreibungen dieser Sammlung sind durch Fotos illustriert. die Aufmerksamkeit auf den Zustand der auf ihre Rettung wartenden Gegenstände zu lenken. der im Inventarverzeichnis befindliche Name. A tárgyleírásokat a gyűj­ teményből kiválasztott tárgyak fényképei illusztrálják. származási hely. anyag és technika. Minden nagyobb egység előtt rövid összefoglalás mutatja be a tárgyak által felidézett kultúrák jellegzetességeit. den Herkunftsort. Ein Ziel dieser Publikation besteht darin. Der Katalog enthält die Objekte der Sammlung nach ihrer geographischen Verteilung und innerhalb dessen in Reihenfolge ihrer Inventarnummer. Leider benötigt der überwiegende Teil der in dieser Sammlung bewahrten Gegenstände dringend eine Restaurierung. Vor jeder größeren Einheit zeigt eine kurze Zusammenfassung die kulturellen Spezifika dieser Objekte.

Die in der Sammlung befindlichen . mikor a pásztorkodó népek haditechnikájuk. In Mittel.Gegenstände sind Andenken an die Kultur der hier lebenden Hirtenvölker. Sie weisen auf die historische Epoche hin.ÁZSIA Közel-Kelet (Törökország) Az anatóliai és balkáni törökség Törökországban a lakosság túlnyomó ré­ sze mezőgazdasági munkával foglalkozik. Das Türkentum in Anatolien und auf dem Balkan Der überwiegende Teil der Bevölkerung in der Türkei beschäftigt sich mit der Arbeit in der Landwirtschaft. Durch die unterschiedlichen geographischen und wirtschaftlichen Umstände werden in den m e d i t e r r a n e n Gebieten neben Getreidesorten auch südländische Pflanzen angebaut.és Kelet-Anatóliában az állattenyésztés játszotta a legfontosabb szerepet.Juszkó Béla Közel-Keleti utazásain gyűjtött . A gyűjteményben lévő . hatékony fegyve­ reik és a ló segítségével időnként óriási területeket hódítottak meg. Közép. S utalnak arra a törté­ nelmi időszakra. als die Hirtenvölker mit Hilfe ihrer Kriegstechnik. . wirksamen Waffen und ihren Pferden zeitweise riesige Gebiete eroberten. míg a Fekete­ tenger partvidékén a kukorica és a do­ hány mellett az erdőgazdálkodás a jel­ lemző. neben der Forstbewirtschaftung ist in den Ufergebieten des Schwarzen Meeres auch Mais u n d Tabak charakteristisch.und Ostanatolien spielt die Viehzucht die wichtigste Rolle.auf der Nahostreise Béla Juszkós gesammelten .tár­ gyak az itt élt pásztorkodó népek kultú­ rájának emlékei. A különböző földrajzi és gazdasági kö­ rülmények folytán a mediterrán terüle­ ten gabonafajták mellett délszaki növé­ nyeket is termesztenek.

Kávéscsésze aljjal m.: 4.8. Törökország Facipő (2 db) h.8.: 9.: 9.: 5 cm Fából készült. Törökország 69.: 5.6.4 cm Fából készült.69.1.1.3 cm szá.: 4.: 6 cm fá. vörös .1.9 cm fá.10. Facipő h. 69. bőr pánttal.: 24. Törökország Facipő (2 db) h. 69. gyöngyház be­ rakással.1. Törökország Facipő (2 db) h.1.: 22. talpain szegek. 69.9 cm Kerámia.8 cm m.1.6 cm Fából készült.8 cm m. 69. gyöngyház be­ rakással.1. Törökország Kávéscsésze aljjal m. Törökország . 69.: 6 cm Fából készült.1.9. aranyozással díszítve.2.7.fekete fes­ téssel. Törökország Facipő (2 db) h. aranyozással díszítve.: 17.1.: 26 cm m.: 4. gyöngyház be­ rakással.2 cm szá.: 19.1.5 cm Fából készült. 69.4 cm Kerámia.6. 69.7 cm m : 3.2 cm m. 69.fekete fes­ téssel.: 6. vörös .1.10.

16. Mecsetlámpa á.69.9 cm sz. .: 8 cm Üvegberakással és festéssel dí­ szített.1.14.: 9. Közel-Kelet 69. Lőporszaru á.1.1.21.1 cm h.4 cm sz. Törökország 69.14. Törökország 69.1. Korán-tartó h. Pajzs 1: 28. ezüstözött bronz. bőr fogantyúval. Közel-Kelet 69.2 cm Fából faragott.1. Közel-Kelet 69.5 cm Bronz. Ládika h. alacsony talpú.13.1.20.12. gyöngyház be­ rakással. gyöngyház be­ rakással díszített. Mecsetlámpa á. bevonva bőrrel.: 18. Facipő ( 2 db ) h.: 14.: 9.17.: 17.6 cm Fából készült.17. Lószerszám dísz h.1.7 cm m.6 cm Fából készült.1. áttört díszí­ téssel. Perzsia 69.: 25 cm Bronzból készült. 69.1.: 15.: 25.6 cm Bronzból készült.11.: 21.1. Közel-Kelet 69.3 cm Festett réz. Törökország 69.2 cm m.: 3.: 35.: 22 cm sz.

Törökország .: 12 cm Ezüst.1 cm sz.69. Közel-Kelet 69.41.9 cm sz.: 10.7 cm Fából.8 cm Fából. Csésze m.9 cm sz.: 10.1. Tányér á. Csésze m.1. Törökország 69.3 cm á.: 9. fíligránműves.: 5.2 cm Bronz.20.: 9.1. 69.8 cm Ezüst. Törökország 69. világoskék zománc dí­ szítéssel. Tálca á.1. festett díszítéssel.9 cm Bronzból készült.33.7x6.6 cm Színes festéssel díszített réz félgömb.: 4. Amulett tartó h.1. Közel-Kelet 69. Lábai hiányoznak.: 8.2 cm Réz.I. 69.: 4.29.1. Közel-Kelet 69. Ládikó h.38.1.: 13.: 20.: 7.: 5.28.30. Lőportartó h.1.33. gyöngyházbetéttel díszít­ ve.: 18.37. Törökország 69.32.: 12.2 cm m. bronz véretekkel.4 cm m.: 22. Törökország 69. trébelt díszítéssel.7 cm sz.8 cm á. Lőportartó h.1.

8 cm m. Doboz h.1. Közel-Kelet 69.9 cm sz. Fújtató á.45. Doboz h.: 39 cm szá.48.: 3.1. 69.44.4 cm Ezüst.: 7.7 cm Ezüst.28. karmeol kővel. applikált fi­ ligrán dísszel.1. Törökország 69.4/4. bőrrel.: 19/20 cm Réz üstre húzott bőr.: 6.: 0.: 15.8 cm Faragott.69.: 5.9 cm sz. vésett fa gyöngyház berakással.49.1. Törökország 69. filigrán technikával dí­ szített. Fülbevaló h.46.1.: 4. Törökország 69.42.43. belse­ jében tükör. filigránműves.5 cm Ezüst lemezből.1. Üstdobok (2 db) m.1. Közel-Kelet 69.6 cm á.: 7. Ruhakapcsoló tű h.37.: 5 cm m. Pohárkák (3 db) m.: 14 cm á.: 3 cm Ezüst. trébelt díszítésű.: 5.: 8. .75 cm Ezüst.1. Közel-Kelet 69.75 cm sz. Törökország 69.1.

63.68. acél penge.: 32.5 cm Fából készült. Szablya h.I. 69.1. Könyvtartó h.: 11. Szék h.: 77. Közel-Kelet 69. arany .38. Törökország 69.1.67.: 43.: 90 cm sz.: 85 cm Fa markolat.7 cm Bronzból készült.5 cm Fából faragott.: 13. 69.72. Törökország 69.1. gyöngyházzal díszített.8 cm sz.62.1. poncolással díszített. Handzsár hüvely h. .: 141 cm sz.ezüst mintával.: 5. Közel-Kelet 69. csont markolattal és ezüst véretekkel. Közel-Kelet Kengyel pár m. Pajzs 1: 34. szövetborítással. Törökország 69.: 25 cm Bronzból készült.3 cm Vasból.: 61 cm kard h.50. Lőportartó á. Törökország 69. bőr­ tokkal. gyöngyház be­ rakással díszített.1.1 cm h.66.69.1.6 cm Acél penge.1.45.1.

75.41. Törökország 69.77.1.: 8 cm Borostyán.4 cm Acél penge.: 46.1. fekete zománccal díszített. Közel-Kelet . fa szárán drót borítás. Törökország Pipa h.1.1.: 25 cm Cserépből készült fa szárral. Vízipipa h. mázas kék kerámia edénnyel. Törökország 69-1.1.101. Törökország Pipa h. 69. rézveretes tokkal.8 cm Ezüst szárú. réz szereléssel és fa szárral.1.74.: 51.69. Törökország 69. borostyán szopóka.2 cm £: 5.7/6 cm Kókuszdió.78. zománcos fém rátéttel díszítve.87. Pipaszár h. Vízipipa h. 69.: 48 cm Cserép.: 47 cm Fém alkatrészekkel.1. Pipa h.86. félkörívű marko­ lattal. Tőr h. 69. Törökország 69.: 26.

1. bőrhüvelyben h.170. Közel-Kelet 69. Tőr h.173.: 29 cm Acél penge. Közel-Kelet 69. poncolással díszített. Lószerszámdísz £: 9. Közel-Kelet 69. Kovás pisztoly h.1.1. .1. Közel-Kelet 69. fa markolattal. Kés h.: 45 cm Fa ággyal réz véretekkel.1. Kard.3x17.: 69 cm Acél penge.3 cm Acél penge. bőr tokkal.: 15.I56.168.69.1. Kés h. Közel-Kelet 69.4 cm Vas pengéjű fa markolattal.: 13.1.I. Fiókos doboz 7.102.1.6 cm Fiókos állványszerkezettel.: 26. Közel-Kelet 69.: 21 cm szá.172. poncolt díszítés­ sel.169. drótozott marko­ lattal.5 cm Bőrből készült. Közel-Kelet 69. Közel-Kelet 69.108.7 cm Bronzból készült. Pisztolytartó h.44.

zománcozott fém díszítéssel. Szopóka h.I. Pipa h. 69. Közel-Kelet 69.1 cm Fa ággyal.1. Közel-Kelet 69. .101.: 50. Tálca á. Olló h.8 cm Gyutacsos szerkezetű.38. Közel-Kelet 69.197.2OI.: 66.7 cm Papírmasé szövet bevonattal.1.3 cm Fából készült.I77.4 cm Borostyán.: 11. Puska h.1.196.174. Közel-Kelet 69.9 cm Acél. gyöngyház dí­ szítéssel. festett fa szár­ ral.: 107. Közel-Kelet 69.1.: 55.Kelet 69. Pipaszár h. Pisztoly h.: 18.1.175.: 52.198.1.5 cm Cserép fejjel. réz véretekkel. véretekkel gazda­ gon díszített.69. réz fogantyúval. Pisztoly h.1 cm Fa ággyal. Közel-Kelet 69. Közel-Kelet 69.I.I94.1. Közel .I.: 23.

8 cm fá.: 26. vége ezüstözve.7 cm fi: 7. Közel-Kelet 69. Közel-Kelet 69.: 8.1. áttört vésett díszítéssel. Törökország 69. Lóportartó h.1.223.1. Lószerszámdísz m.69.214. Közel-Kelet .2 cm Bronzból készült.7 cm Bronzból készült. palmettás díszítéssel.222. Füstölő m.1.: 8. stilizált madár díszítéssel.: 53 cm Vasból készült.: 12.215.: 12 cm Bronzból készült. Pálca h.: 12.1 cm sz.7 cm á. Törökország 69.4 cm Bronzból készült.1. Füstölő' teteje m.: 6.216.

túlfinomultnak ható díszítőkedv jellemzi a hétköznapi tárgyakat is.TÁVOL-KELET (Kína. Japán­ ban a szamurájok. die Baukunst. birodalmak. spezialisiertes Handwerk. így például a kínai tusfestés és kalligráfia. Ab dem 8. s nagy kiterjedésű földmű­ ves államok. China versorgte die umliegenden Länder mit neuen Materialien und Techniken. a lakkművesség és a papírkészítés már a kínai ókorban is­ mert volt. archaischen Zivilisationen. ackerbautreibende Staaten. Der vielgöttergläubige Hinduismus und der Buddhismus hatten Einfluß auf mehrere asiatische Länder. Fejlett for­ makészség. a specializált kézműves ipar. Ázsia két ősi kultúrája Indiában és Kínában fejlődött ki. das Kunstgewerbe. s híresek voltak nemzeARCHAISCHE ZIVILISATIONEN Im Verlauf von fünf Jahrtausenden veränderte sich in mehreren Gegenden der Erde . Der Feldbau mit Bewässerung. der Wissenschaft. a fémhasználat. A 8. die chinesische Tuschmalerei und die Kalligraphie.B. Unter dem Einfluß des Zenbuddhismus entwickelte sich die Teezeremonie. s a művészetek. Mint csatlósok igen jelentős harcos-osztályt képviseltek a feu­ dális korban. az iparművészet. Reiche mit großer Ausdehnung. A selyem. a szövés. átalakult a törzsi társadalom. Die Seide. Die zwei ältesten Kulturen Asiens entwickelten sich in Indien und China. néha már túlzottnak. Zen-Budd­ hista hatás alatt fejlődött a teaszertartás. India. az építészet. Ein entwickelter Formenschatz.befinden sich auch 17 . Jahrhundert wurde schon Porzellan exportiert.kivételes értékként található két szamuráj páncél is.von außer­ ordentlichem Wert . eredetileg őrök. In der Sammlung . die Entwicklung der Kunst. hiva­ tásos katonák voltak.hauptsächlich auf dem Tiefland neben wasserreichen Flüssen . a hatalmas távolságokat áthidaló kereskedelem lehetővé tette nagy néptömegek ellátását. das Entstehen komplizierter staatlicher Strukturen. A sokistenhitű hinduizmus és a budd­ hizmus több ázsiai országra hatott. Az öntözéses föld­ művelés. Japán. Kína korszakokon át új anyagokkal.die Stammesgesellschaft und es folgten die sog. sőt a tudomány fejlődését. archaikus civilizációk keletkeztek. das Weben. der riesige Entfernungen überbrückende Handel ermöglichten die Versorgung großer Menschenmassen. A gyűjteményben . überfeinerte Lust am Verzieren war auch für Gegenstände des täglichen Gebrauchs charakteristisch. die Nutzung von Metall. techni­ kákkal látta el a környező világot. Die chinesische Kultur übte einen großen Einfluß auf Japan aus.foként bővizű folyamok termékeny síkságain -. ún. bonyolult állami szervezet létrehozását. die Kunst der Lackmalerei und die Papierherstellung waren schon im Altertum in China bekannt. Vietnám) ARCHAIKUS CIVILIZÁCIÓK Az elmúlt öt évezred folyamán a Föld több vidékén . A kínai kultúra igen nagy mértékben hatott Japánra. eine manchmal schon übertriebene. századtól már porcelánt exportáltak. so z.

Virágcseréptartó vázák m.5 cm Porcelán. A japán katonai életben. ursprünglich Wächter. zwei Samureipanzer. ebenso. Kína 18 . Berufssoldaten.1.1.: 18. festett virágmintával Kína Gyertyatartó h. Japán 69.I. wie ihre unentwegte Treue.3. Als Schildträger vertraten sie eine sehr bedeutende Kampfeinheit im Feudalismus. 69. Kasmír 69.: 28 cm Nádból fonott.: 14. vom 12. festett.als die Samurei ihre Privilegien und das Recht zum Tragen von Waffen verloren herrschte der Ehrenkodex der Samurei.8 cm Gésa szobor.1 cm Dombor díszítésű ezüstözött acél.: 18.: 17.9 cm á.4.mikor a szamurájok elvesztették kiváltságaikat és fegyverviselési jogukat -.1.18.I5. Tükör á.6 cm Porcelán. Im militärischen Leben Japans. porcelán. mint tántoríthatatlan hűségükről. 69.dékről nemzedékre örökített kemény kikép­ zésükről csakúgy. Kalap á. In Japan waren die Samurei. Japán Szobor h. a 12. festett.: 23. und berühmt war ihre von Generation zu Generation weitergegebene harte Ausbildung.3. festve.19. a szamuráj be­ csületkódex uralkodott. 69.: 20.1.5-21 cm Festett papírmasé. 69. Festett papírkép (2 db) á. századtól egészen 1868-ig .1.5. . Japán 69.1. Jahrhundert bis zum Jahre 1868.

35.7 cm Bronzból készültek. Váza m.I.1.5 cm Bambuszból fonott.27.9 cm Bronz. Szobor-füstölő m. Vázák (2 db) szá.8 cm sz.23.7 cm Réz.25. Fo-kutya 1: 19. beágya­ zott zománccal díszítve.34.: 24. beágyazott zománccal díszített.1. .5I. Tükör á. Japán 69.: 9. Kína 69.: 5.1.3 cm h. Japán 69.: 7. vésett díszítéssel.7 cm fá.7x8.: 9. Füstölő m. növényi motívumok.: 17.1. Japán 69. Kína 69. Kosár m.1.26.9 cm Aranyozott bronzból.:5.4 cm á.5.: 13.1.69.1.7 cm m: 3.1 A.6 cm h. 69.7 cm á. rekeszzománcos virág mintás.1. Japán 69.4 cm á. Kína 69. Doboz h.: 9.: 35 cm Domborműves díszítésű. fedelén rekesz zománc díszítés. Japán 69.: 12. bronz­ ötvözet.8 cm Bronz.: 11 cm Bronzból készült.24.: 7.: 23.

: 16 cm sz.7 cm fá.1.: 8 cm szá.6 cm á.8 cm Bambuszból fonott. Kína 69.1. Lándzsa h. Szamuráj kard h.61.1. Szobor m. Kína 69.: 6.1.: 11 cm Bronz.: 85 cm Acél. Kína 69. fehér és zöld kövekkel díszítve.: 9. Váza m. Ecsettartó m.1.69.8 cm Zsírkőbol faragott.58.1.: 6. Japán 69. Japán 69.1.I.5 cm h. hosszú kovácsolt acél heggyel.54. . Szobor m. 69.1. vas heggyel.: 88 cm Nád.5 cm Bronzból.52.: 7.1 cm Fából és bambuszból készült.69. vas tombával.: 186 cm Fa nyél.: 9.24.: 9. Japán 69.: 9. Kína 69. rekeszzománccal dí­ szített. Japán 69. Váza m.1.60. Nyílvesszőit (3 db) h.: 7.53.6 cm á.3.57.

69.3 cm sz.6 cm fá. Japán 69.: 23.89.69-1.2 cm Bronzból.8 cm Lakkozott maszk.: 16.1.: 28 cm sz. szamuráj páncél (2 db) h.: 4.5 cm Lakkozott. szamuráj páncél h.1. feketére festve.: 32.1.88. Oldalrész.: 71 cm Festett szövetre erősített vas­ lemezek. festett.91. Japán 69.1.: 26.: 42 cm sz.93.1. Japán 69.70.1. Kína 69-1.: 30.8 cm h.: 22 cm Textilbetétekkel. Kína 69. Arcvédő sz.3 cm Zsákvászon betét vas leme­ zekkel és lánckapcsokkal. Váza m.: 35.2 cm szá. Japán 69. Vázaalátét á.7 cm Vas berakással. Japán 69. . Mellvért.4 cm m.7 cm Esztergált fa lap.26. lakkozott. Karvédők (2 db) h.92.71. bambuszleme­ zekből összeállítva. Lábvédők (2 db) h.90.25.1.: 3. Szamuráj sisak 1: 29 cm h.: 18.: 1. rekeszzománccal dí­ szített.1.: 6. Japán 69.

8 . csuklós bőr betéttel és vas lemezekkel.95.: 32 cm Egyreszes csuklós.1.69. Hátvért.: 32 cm Egyreszes.: 22. Arcvédő m.1. szamuráj páncél h. Japán 69.1. szövetbe­ téttel.1.5 cm m.5 cm Szövetbetét lakkozott vasle­ mezzel. Japán .1.: 51 cm Lakkozott vas lemezek. Japán 69. Japán 69.51. 69.1.: 19.26. Japán 69. Japán 69. lakkozott bronz leme­ zekkel.5 cm Zsákszövet betét.99.: 40 cm sz. lakkozott vaslemez és fonott lánc.98. lakkozott le­ mezes nyakvédővel. Oldalvédők (2db) h. Karvédők (2db) h.100.: 18 cm Lakkozott vas.: 65.96. Lábvédő h. Hátvért.: 42 cm sz.1.94. Szamuráj sisak á.8 cm Vasból készült. nyakvédő le­ mezekkel.97.1. szamuráj páncél h. szövet­ betéttel.: 21.1. 69.104. Japán 69.

: 52 cm á.1. Közép-Vietnám Hátikosár m. 89.: 62 cm á.: 37 cm Hegyi liánból fonott. . Hátikosár m.1.69.: 37 cm Hegyi liánból fonott.: 52. 89-1.1.4. drót ja­ vítással. Indonézia 69. Fa és bambusz hüvellyel.2. Közép-Vietnám 69. Tőr hüvely h.: 60 cm á. drót ja­ vítással.8 cm á. díszesen faragott markolattal.: 36 cm Nádcsíkokból fonott.: 7.: 36 cm Hegyi liánból fonott. Közép-Vietnám Hátikosár m.2 cm penge h. festett díszítéssel.1.104.: 37.: 43 cm Rétegesen kovácsolt penge. fa ke­ rettel merevített.3.1. három rekeszes.204. Közép-Vietnám Hátikosár m.34. Japán 89.: 12 cm szá. feketére színeződött.: 51.5 cm Nádcsíkokból fonott.1. Dél-Vietnám Nád kosár m. Porcelánvázák (2db) m. 89. 89-1.1.2 cm Porcelán.5.

: 13 cm á.7. nádcsíkokból fonott. Derékon hordott kosár m. hengeres.1.: 12 cm Nádcsíkokból fonott. pálmacsíkokból font kantárral.11.2 cm á. korommal átitatódott.1. 89. hengeres. hengeres. korommal átitatódott.: 16. Közép-Vietnám 89-1.5 cm Nádcsíkokból fonott.: 12 cm Nádcsíkokból fonott. Közép-Vietnám Aratókosár m.5 cm fá.: 24 cm á.6. négyszögletes.1. Közép-Vietnám Derékon hordott kosár m. Varsa h.12.: 27. 89.1. Közép-Vietnám 89.1. fedeles.: 6. Közép-Vietnám .: 33 cm á.89.10.9. Közép-Vietnám 89.8.: 26 cm Nádcsíkokból font.: 26.: 13.5 cm á.5 cm Palack alakú.5 cm Nádcsíkokból fonott. Közép-Vietnám Derékon hordott kosár m. Ivóvíz-tartó m.: 36.: 34 cm szá. 89.: 36 cm á.5 cm Kobaktök.1. Varsa m.: 15.

13. Közép-Vietnám 89. íjas csapda h. Számszeríj h.1.5 cm Bambuszból és rost zsinórból készült.7 cm Fából és rostzsinegből készült.89. Csirkeszállító kosár m. nádcsíkokból font kantárral.: 67.17.20.8 cm sz. fedeles. Csapda m. Ivóvíz-tartó m.5 cm Fából.5 cm Kobaktök.14.: 104. Közép-Vietnám .5 cm á.: 52.: 27 cm h.1.: 14.5 cm Bambuszból és rostzsinegből készült.: 53.15.: 32 cm sz.16. bambuszból és rost zsinegből készült. Közép-Vietnám 89. Közép-Vietnám 89-1.: 13 cm Pálma csíkokból font.: 21 cm á.: 17. Közép-Vietnám 89-1. Számszeríj h.: 102.1. Közép-Vietnám 89-1.: 59 cm sz.

4. Kőeszköz h.: 1.5 cm Kőeszköz h.9 cm Kőeszköz h.: 2.: 0.: 3. Kőeszköz h.: 2.1.: 0.8 cm sz. 85.6 cm v.1.: 3.1.1. 85.1.8.2.: 2.: 2. 87.3 cm v.7. 85.: 6.2.: 0.8 cm Kőeszköz h.4 cm v.: 4.4.1.7 cm sz.1.10.: 0.6 cm Kőeszköz h.: 0.: 1 cm Kőeszköz h.7 cm v.1 cm sz.: 2.6 cm v.: 2.: 3 cm sz.3.: 0.1 cm sz.9 cm v.: 0.1.: 0.: 2.5.8 cm sz.: 1.1 cm sz. 85.1 cm v.6 cm 85.AMERIKA 85.5 cm Kőeszköz h.7 cm v. 85.9.: 2.1.: 2.AMERIKA ÉSZAK .1.4 cm 26 .9 cm Kőeszköz h. 87.9 cm sz.2 85.: 1.2.: 8. 85.: 2.2 cm Kőeszköz h.: 1.6.1 cm v.: 6 cm sz.9 cm v. 85.1.7 cm sz.

5 cm 85.5 cm Ülő figura. Kerámiafigura m. Kerámiafigura m.edény m.: 15.2.A EI A ÖÉ M RK 87.6-2.: 0.4. Kőeszköz h. Kőeszköz h.85.7 cm sz.5 cm sz.1 cm v.: 4-5.1 cm v.3-3.9 cm v.piros fes­ téssel díszítve. Kerámia .2.piros festéssel díszítve.14.2.5 cm v. . zoomorf fi­ gura. 87.8 cm sz.: 3.5 cm Kerámia. Kőeszközök (7 db) h.6 cm szá.12.5 cm -10.1.: 20.: 31.3. fekete .2.5 cm Négy lábon álló.: 6.1.7-1.: 2.1.: 7.: 0. Kerámiafigura m. 87. barna és vörös festés­ sel díszítve. fekete .11.: 2.: 15.1.2 cm h.: 0.: 0.1 cm sz.: 3.: 6.: 2.5 cm Ülő macskaféle figura.1.9 cm 85.: 2.1 cm K ZP . 87.8-6. piros és fekete fes­ téssel díszítve.13.2. Kőeszközök (4 db) h.3 -5.2 cm 85.

2. Bei ihrer Lebensmittelbeschaflung ist neben der Feldarbeit auch das Beutemachen von Bedeutung. Kuba 87. csi­ szolt kő.A EI A E M RK DÉL-AMERIKAI ŐSERDEI INDIÁNOK Trópusi őserdőben élnek. A csoportok élén vallási vezetők: orvossá­ gos emberek.: 14.: 26. Kerámiafigura m.87. 87. varázslók állnak. Élelemszerzésükben a földművelésen kí­ vül a zsákmányolás is jelentős. kultúrájuk újkőkori típusú földművelő gazdaság.4 cm Zoomorf mázas kerámia.6.5. tetején vasdarabbal. a gyűjtögetés és a táplálék elkészítése az asszonyok feladata.piros festéssel díszítve.1.: 10. akik naDIE INDIANER DES SÜDAMERIKANISCHEN URWALDES Sie leben in tropischen Urwäldern.2.2.3.: 8.: 14. Auf dem Gebiet des Urwaldes am Amazonas leben mehrere zehntausend Indianer.8 cm Kerámia edény.7. Diese Stämme mit unterschiedlicher Kultur und Sprache flüchteten vor Jahrhunderten vor erobernden Stämmen in ihre heutigen Siedlungsgebiete und wurden zu Bewohneren der Urwälder und Flußufer. Az amazonasi őser­ dők vidékén több tízezer indián él.5 cm Felhúzott lábú ülő figura. 87. sie nutzen geschliffene Stein. Fétis m. Kerámia . fe­ kete .8 cm szá. DL . míg a férfiak főleg vadászattal foglalkoznak.: 14.und Knochenwerkzeuge. folyópartok lakóivá. A nemek szerinti munkamegosztásban az ásóbotos földművelés. törzseket alkotnak. ihre Kultur ist eine Feldwirtschaft neusteinzeitlichen Typs.edény m. A különböző kultúrájú és nyelvű törzsek évszázadokkal ezelőtt. vörös és feke­ te festéssel díszítve. das Sammeln und 28 . Tál m.és csonteszközöket használnak. a hódító népek elől menekültek mai lakóhelyükre és váltak az őserdők. bilden Stämme.5 cm á. Bei der Arbeitsteilung der Geschlechter entfällt die Feldarbeit mit dem Grabstock.8 cm Betonszerű anyaggal kitöltött csigaház.

1. Guarani indián Faszobor h. 2 nyíllal íj h.1. Zauberer.: 56 cm nyílvesszők h.4 cm Ipe fából faragott emberalak.: 30.: 17. 81.1. 81.1. die Männer beschäftigen sich vorwiegend mit der Jagd.: 29. An der Spitze der Gruppen stehen geistliche Führer: Medizinmänner. 80. Caraja indián Manioka reszelő h. 80.: 30. 80. Guarani indián Faszobor m.4. háncsból sodrott húrral.1. festéssel díszítve. Guarani indián die Zubereitung der Speisen den Frauen zu.3. fakéreg és nád kiegészítőkkel.: 71-71 cm Fából faragott íj. 29 .1.ponta harcolnak a gonosz szellemek ál­ tal megszemélyesített természeti erők el­ len.1.2.1. BAÍI R ZLA 80.7 cm Fából faragott szobor. die täglich gegen die von bösen Geistern personifizierten natürlichen Kräfte kämpfen.: 73.: 96 cm tegez h. beégetett dí­ szítésű.4 cm Méhviaszba és gyantába ülte­ tett gránitszilánkok.2.8 cm Ipe fából faragott emberalak. íj. 80.8 cm sz. tegez.1.: 46 cm Ipéből faragott.4. Tollas nyílvesszők. Piaroa indián Faszobor m. Fonott tegez. Guarani indián Faszobor m.

: 16.: 7 cm Sásból fonott. Guarani indián Nyaklánc á. Guarani indián Nyaklánc á.5 cm Ipe fából faragott ember alak. festéssel díszítve. .3 81. 81.1.: 30.5. Guarani indián Fonott madáralak m. Guarani indián Tűzlegyező h.: 42 cm Magvakból és fogakból készült. 81.7. Nádfonattal és tollakkal díszí­ tett.1.9. pálmafa nyéllel.6. Caraja indián 81.1.81. festéssel dí­ szített. 81. 81.: 45 cm Magvakból és fogakból ké­ szült.1.1.: 29 cm á.1.5 cm legyező sz.8.1. magvakból és csontokból készült.3.1. 81.1.: 31.9- 81.: 12 cm á. Faszobor m.5 cm Sásféléből fonott.5 cm Kobaktökből. Guarani indián Nyaklánc á. Guarani indián Tánccsörgő h.: 47 cm Nádcsövekből.: 8.4.

cm á.14. Fonott tál á.12.11. égetéssel dí­ szített.1.: 5 cm á. Piaroa indián 81.1. Guarani indián 81. Furulya h. .1. Guarani indián 81. Síp h.2 cm Nádból készült. Piaroa indián 81. Guarani indián 81. Fonott tál á.: 32.81.1.Tökedény á. 81.: 17.3.: 45 cm Botra erősített.10. Guarani indián 81.17. Guarani indián 81.: 56x44 cm Pálmalevélből készült.1.: 48x28 cm Pálmalevélből készült.16.15.: 3.1.1. Gyermek kardísz fa h.13. tollakkal dí­ szített.: 22 cm Kobaktökből készült. Majomfarok h. Tökedény á.: 16 cm á.1.18.5 cm Kobaktökből készült.8 cm Nádból készült.: 2.1.: 5 cm Magvakból készült láncon lógó mintás fa lap.

81. Tikuna indián Lánc á.1. Tikuna indián 81.18.19. Caraja indián 81. csontokból és ter­ mésekből készült. Lánc á.3.2. . Tollakkal.1.1.: 33. Égetéses mintával dí­ szítve.1.2. pálmafából készült nyéllel. csontokból és ter­ mésekből készült. csontokból és ter­ mésekből készült. Tollakkal díszített.2.81. Tikuna indián Lánc á. 81.: 7.19.5 cm Kobaktök. 81.: 30 cm Magokból.: 34 cm Magokból.1. Tánccsörgő h.2.6 cm Kobaktök.5 cm á.3.1. fonattal dí­ szített. 81. Caraja indián 81. Tikuna indián Lánc á.1 cm á.: 29 cm Magokból és termésekből ké­ szült.5 cm Magokból.: 31. rovarok kitinpán céljából és termésekből ké­ szült.: 24. pálmafából készült nyéllel.: 33.5 cm Magokból. Tánccsörgő h.4.: 8. Tikuna indián Lánc á.

2 cm Ipéből faragott. .b.: 26.5 cm m.2. 83. színes festés­ sel Guarani indián Faszobor m. Caraja indián Ülő szobor. Termékenység szobor m.: 10 cm Festett kerámia.1. 83. 82. edénnyel m. 83.4.4. Caraja indián Termékenység szobor m.1 cm Ipéből faragott.2. színes festés­ sel Guarani indián Faszobor m. Caraja indián Faszobrok (2 db) m.1.: 27. színes festés­ sel Guarani indián 82. színes festés­ sel Guarani indián Faszobor m. 83.4.3.1.4.1. 82.4 cm Ipéből faragott.82.: 25.: 20 cm Festett kerámia.4.4.1.: 15 cm Festett kerámia. Caraja indián Ülő szobor edénnyel m.1. 83.: 24 cm Festett kerámia.: 26.3.7 cm Ipéből faragott.l.1.: 24.

: 40. acelot fogakból készült Guarani indián Faszobor m. . színes festéssel Guarani indián 84. Kobalták (2 db) h.: 28.12. Kőbalta h.1.1.1.: 28.5.1 cm Ipébol faragott Gurani indián 84.13. festett tollakkal díszítve Guarani indián 84.1.1. Faszobor m.11.: 81. festett toll díszítéssel Guarani indián 84.3 cm Ipébol faragott.1.3 cm Fonott pánt tollakkal. Tolldísz 1: 24.: 27. Akasztó h. 84.: 26 cm Ágasfa.10.1).a.: 29 cm Kőpenge.5 cm Faháncsszövetre festett macs­ kaféle ragadozó Tikuna indián Nyaklánc á. háncs-csíkkal díszítve Guarani indián 84.12.1. 84. fanyélbe erősítve.1.1. Guarani indián Festett háncs h.5 cm Magvakból.84.8 cm Kőpenge fanyélbe erősítve.8. 84.9.5 cm sz. 84.12.: 28.1.1.

84.1.14. Fuvola h.: 46,3 cm Nádból készült, festéssel dí­ szítve. Guarani indián 84.1.15. Csörgő h.: 21 cm Nádhéjból fonott festett tollal díszítve. Guarani indián 84.1.16. Faszobor m.: 28 cm Ipéból faragott figura, beége­ tett díszítéssel. Guarani indián 84.1.17. Faszobrok (2 db) m.: 29,8 és 29 cm Ipéból faragott álló figurák beégetett díszítéssel. Guarani indián 84.2.1. Tollkorona h.: 60 cm á.: 122 cm nyitva Rózsaszín és fekete tollakból. Caraja indián Agyagszobor m.: 21 cm Termékenység szobor, fekete festéssel. Caraja indián Fésű m.: 10,7 cm sz.: 7,2 cm 11,3 cm Hegyes pálcikák mintás fonattal összefogva. Caraja indián Karpántok (2 db) m.: 6,5 cm á.: 6-7 cm Caraja indián

84.1.15.

84.2.2.

84.2.3.

84.2.4.

35

84.2.5.

Lábdíszek (2 db) sz.: 2,8 cm á.: 14,5 cm Caraja indián Nyakdísz h.: 68 cm Fehér fonat, levélcsíkokkal dí­ szítve. Savante indián Okarina m.: 14,5 cm á.: 11 cm Kobaktök, beégetett vonalas díszítéssel, tolldísszel. Savante indián Hátikosár h.: 68 cm sz.: 38 cm Fonott háncs kosár, fekete mintákkal díszítve. Apalai indián Tollkorona h.: 58 cm Araweté indián

84.2.6.

84.2.7.

84.2.7.

84.2.8.

84.2.9.

84.2.11. íj, tegez, nyilakkal tegez h.: 40,5 cm vessző h.: 56 cm hegy h.: 33,7 cm Nádcsíkokból font tegez, tollas nyílvesszőit Guarani indián 84.2.12. Nyaklánc á.: 40 cm Magvakból, rágcsáló álkapocsból tollakkal díszített. Guarani indián 84.2.13. Nyaklánc á.: 40 cm Magvakból, rágcsáló álkapocsból tollakkal díszített. Guarani indián

84.2.14. Síp m.: 13,5 cm á.: 9 cm Kobaktök, tollakkal díszítve. Bororo indián 84.2.15. Fésű h.: 17,5 cm sz.: 10 cm Csontba illesztett fogak, fonott mintával díszítve. Waiwai indián 84.2.16. Fésű h.: 22,5 cm sz.: 4,3 cm Fa pálcikák, tolldísszel 84.2.17. Fésű h.: 17 cm sz.: 6,8 cm Pálmaszárba illesztett fogak, tolldísszel. Tukano indián 84.2.18. Fésű h.: 43 cm sz.: 8,5 cm Nádba illesztett fogak, színes tolldísszel. Karripaho indián 84.2.19- Nyaklánc á.: 31 cm Fekete magvak és csigolyacsontocskák felfűzve. Parakanan indián 84.2.20. Nyaklánc á.: 34 cm Fekete magvak és csigolyacsontocskák felfűzve. Parakanan indián 84.2.21. Szertartási fejdísz h.: 67 cm sz.: 57 cm Nádból készült keret, tollakkal és fonallal díszítve. Kayapó indián

84.2.15.

84.2.22. Gyermekszállító pánt sz.: 5,7 cm h.: 114 cm Háncsból fonott, gyöngyökkel díszített. Kayapó indián 84.2.23. Hajdísz h.: 21 cm Nádpálcába erősített fapálcák, tollakkal díszítve. Kayapó indián 84.2.24. Majom-maszk süveg h.: 105 cm sz.: 63 cm Pálmalevelekból készült, tolakkal díszített. Kayapó indián 84.2.25. Hangyász-maszk maszk h.: 35 cm sz.: 28 cm Pálmalevelekből fonott, háncs­ csal, tollakkal díszített. Kayapó indián 86.3.1. Harci buzogány h.: 102 cm sz.:17 cm Evező alakú fából faragott, bojtokkal díszített. Kayapó indián Tolldísz h.: 200 cm Fonott pamutra erősített tollak Kayapó indián Tollas fejdísz m.: 15 cm á.: 20 cm Sapka alakúra kötött rostfonal háló, tollakkal díszített. Kayapó indián Harci buzogány h.: 147,5 cm Fából készült, fonott díszítés­ sel. Guarani indián

86.3.2.

86.3.4.

86.3.8.

Félig kész.6. tollakkal díszített.3.: 12 cm Nádhéjból fonott.: 26 cm m.: 6.: 32 cm á.8 cm Nádhéjból font. 89-3. Tollas fülbevaló h. tollakkal díszített. 102 cm Nádcsíkokból font.: 8 cm Nádhéjból fonott. háncsból sodort húrral.5 cm á.5 cm Kamayura indián Nyíl (2 db).: 13 ül. pálmafa nyél lel. Fából faragott íj.3. 89.: 15 cm Nádhéjból font.: 65 cm vessző h.1.: 119 ill. pálmafa nyéllel.5 cm m.: 14. 82.7.: 33. 89-3. Kosár á. 10 cm Nádhéjból fonottak. Guarani indián Csörgő h. 89.3. 89.: 15 ill.4 cm m. Guarani indián Csörgő h. Guarani indián Kosár á. .4. Guarani indián Csörgő h. 89. Guarani indián Kosarak (2 db) á. nyílvessző tegez h. tegez.86.2.: 67 cm Nádhéjból fonott.5.3-3. 9.5.3.3-9.: 17. Guarani indián 89.3.: 79 cm íj h. zöldre fes­ tett tegez.

3.37. 82. 82.: 20 cm Kéregre felerősített bőr. 82. Agyagedény m.8.3. 82.: 5.: 12. Pintader /előlapján dombor­ művei díszített kerámia/ sz.3.: 20 cm Tökféléből készült.3.: 30.: 4.5.2. karcolt dí­ szítéssel. 82. Kerámiafigura m. Templom .: 42 cm Nádhéjból fonott.: 16 cm Festett kerámia.3-3.6.1.3.3.: 9 cm Lopótökből készült.89.1 cm Festetlen kerámia.5 cm Szürke kerámia. Tök csörgő m. . 82.: 5. Tál m. Guarani indián EUDR CAO 82.: 10.5 cm sz.8.3. Dob m.3. 82.1 cm á.: 12 cm fá. festett és karcolt díszítésű. Kerámia edény felső része m. Csörgő h.9x11.6 cm á.: 18 cm Festetlen kerámia.8 cm Festetlen kerámia.: 14 cm á.8. 82.4.modell m.

5 cm Szürke kerámia.13. néhol már csiszolt kőbaltát is használtak. és kagylóeszközöket használtak. ausztráliai tárgyegyüttes. Felfedezésük idején kőből hasított pengéket. 82.10. gleichzeitig die vollständigste. 82. fa-.13.2 cm fá.3. einheitlichste Australiens. 82.12.: 3.11.: 11.3-9- Agyagedény m. 82. 82.7 cm Szürke kerámia.5 cm Vöröses szürke kerámia. gekennzeichnet durch e i n e auf Beute ausgerichtete Wirtschaftsweise. ihre Kultur ist prähistorischen Typs.8 cm fá. Agyagedény m.: 11.82.14. sie nutzen abgeschlagene Steinwerkzeuge und leben in lockeren Hordenverbänden. a gyűjtögetéshez. AUSZTRÁLIA AUSZTRÁLIA ŐSLAKÓI A gyűjtemény leggazdagabb anyagcsoport­ ja.Kerámiafigura m. zum Feuermachen.: 15 cm sz. Kerámiafigura m. Agyagedény m. csont-.: 4.: 14. Az ausztráliai őslakók száraz. zur 41 . egységes. Eszközkészletük szegényes. cm fá.3. Agyagedény m. egyben a hazánkban található legtel­ jesebb.1. a vadászat­ hoz és a halászathoz kő-. füves-bozó­ tos vidékeken élnek.5 cm Festetlen kerámia.6 cm Vörösesbarna kerámia.: 12. kultúrájuk őskőkori típusú.3. welche in unserer Heimat zu finden ist.: 10. Die australischen Ureinwohner leben in trockenen. mit Gras und Büschen bewachsenen Gebieten.3.5 cm fá.5 cm Szürke kerámia.3.: 15. pattintott kőeszközöket használtak.: 5. a DIE UREINWOHNER AUSTRALIENS Die größte Anzahl musealer Objekte unserer Sammlung.: 3. zsákmányoló gazdaság jellemzi. Ihr Werkzeugbestand ist bescheiden. 82.3. laza hordaszervezetben éltek.

A kéreglapot tűz felett kiegyenesítik. fehér agyagot és faszénből nyert feketét használnak. I h r e Kunst Felsenmalereien. kräftige Rinde des Eukalypthusbaumes. rugalmas. egy darabból faragott hajítódárda.vagy növényfajtához kapcsolódik. erős kérge. auf der Suche nach Nahrung. vöröset és barnát. a totemizmust és a vadász-halász mágiát tük­ rözi.sziklafestmények. jedes Mitglied der Horde steht durch die vor den Menschen gelebten Totemahnen mit irgendeiner Tiergattung oder Pflanzenart in V e r b i n d u n g . Zum Zeitpunkt ihrer Entdeckung nutzten sie aus Steinen geschlagene Klingen. Ihr religiöskultisches Leben kennzeichnen totemistische Vorstellungen. A festéshez természetes okkereket. Das Rindenstück 42 . Társadalomszervezetük legfontosabb egy­ sége a horda. Jagd und Fischfang die der Männer. Művészetük . Ezzel az eszközzel a dárdát nagy találati pontos­ sággal 50-60 méterre is elhajítják. Mit dieser Hilfe konnte der Speer bei großer Treffgenauigkeit 50-60m weit geworfen werden. Die Arbeitsteilung erfolgte nach Geschlechtern: das Sammeln von Pflanzen war in erster Linie die Aufgabe der Frauen. totemisztikus témákat ábrázolnak. nach Meinung der Archäologen aber früher über Jahrtausende hinweg Steinwerkzeuge aus Steinsplittern. táplálékot keresve.spiegeln den Geisterglauben. A munkamegosztás nemek sze­ rinti: a növények gyűjtögetése elsősorban a nők. Jellegzetes kultikus tárgyaik a csurungâk A csurunga ovális vagy kör alakú fa- Jagd und zum Fischfang benutzen sie Geräte aus Stein. Gravuren. Das Material für die Rindenmalerei ist die glatte . Rindenmalereien . a horda minden tagja az ember előtt élt totemősök révén valamelyik ál­ lat. Knochen. ein flaches oder walzenförmiges Holzstück. A legfontosabb vadászeszköz és egyúttal támadófegyver a 2-5 m hosszú. majd sima belső felületét orchidealével kenik be. Zum Werfen des Speeres nutzte man ein Wurfholz. A horda az általa birtokolt területet szabályos évi ciklusok szerint járta be. dehnungsfähige. egyik végén bemélyedéssel vagy kiálló foggal a dárda végének befogadására. a vadászat és a halászat a férfiak feladata. aus einem Stück geschnitzte Speer. A munkák mítoszrészleteket. Holz und Muscheln. Das wichtigste Jagdgerät und gleichzeitig Angriffswaffe war der 2-5 m lange.a szellemhitet. mely lapos vagy hengeres fadarab. In ihrer gesellschaftlichen Struktur ist die wichtigste Einheit die Horde. vésetek. A kéregfestmények anyaga az eukaliptuszfa sima. an einem Ende eine Vertiefung oder einen hervorstehenden Teil zum Erfassen des Speeres. A művész az egész felületet kitölti. Totemismus und die JagdFischfangmagie wider.régészeti kutatások szerint azonban ko­ rábban évezredekig pattintott kőeszköze­ ik voltak. kéregfestmények . an einigen Orten auch geschliffene Steinäxte. sárgát. Die Horde d u r c h z o g das von ihr kontrollierteGebiet in einem regelmäßigen Jahreszyklus. A vallási kultikus életet totemisztikus képzetek jel­ lemzik. Ecsetként leginkább hasogatott végű pál­ cika vagy pálcikára erősített toll szolgál. A dár­ da elhajítására dárdahajítót használnak.

Ezek a motívumok . Der csurunga ist eine ovale oder runde Holz. Als Pinsel dient ihnen meist ein Stäbchen mit eingeschnittenen Enden oder eine an einem Stäbchen befestigte Feder. Die Arbeiten stellen mythische Szenen oder totemistische Themen dar.oder Steintafel. gelben. Nagyságuk 20-30 cmtől másfél méterig terjedhet. A csurungák a termé­ szetfeletti lényekkel állnak kapcsolatban. braunen Ton und aus der Holzkohle gewonnene schwarze Farbe. U alakokból. den Geist eines Ahnen oder einen Totem. welche im allgemeinen mit rotem Ocker bemalt ist.egy-egy mítosz lényeges elemét ábrázolják. geraden oder runden Linien usw. wie z.stellen jeweils ein Element eines bedeutenden Mythos dar.jelek . vagy totemeket. Die Größe liegt zwischen 20/ 30 cm und eineinhalb Metrn. innere Oberfläche mit Orchideen eingerieben. dann die glatte. Ein charakteristischer Kultgegenstand ist der csurunga. A rávésett minták koncentrikus körökből és körré^ székből. mint például a szellemi őst. u-förmigen. egyenes. Die csurunga stehen mit übersinnlichen Wesen in Verbindung.B. roten.vagy kőlap. Der Künstler füllt die gesamte Fläche aus. Die Motive . Die aufgetragenen Motive bestehen aus konzentrischen Kreisen oder Kreisteilen. görbe vo­ nalakból stb. állnak.Zeichen . amelyet általában vörös ok­ kerrel kennek be. wird über dem Feuer geglättet. 43 . Zum Bemalen benutzen sie natürlichen Ocker.

: 13 cm Fából készült.1. 77.77. oldalán kör minta. 77.: 45 cm sz.: 43 cm sz. két vége he­ gyesre faragva.9- 77.3. 77. Northern Territory Őrlő ko sz. Northern Territory Kőbalta h.1.5 cm sz. Northern Territory Kőbalta h. Northern Territory Hajítófa h.: 15 cm v: 4 cm Fából faragott.: 24 cm v.: 12 cm Fából faragott. Northern Territory .: 7 cm Fából készült.1. Northern Territory Csurunga h.2. egyik oldalán vésett motívumok. vésett minták­ kal díszített.1.1.: 14 cm Lapos.10. Buzogány h. 77.: 7 cm h.7.1. 77. díszítetlen.: 14 cm Fa nyélbe erősített kőpenge.: 45 cm sz.: 31. 77.: 43 cm sz. Egyik végén hajfonat. Csurunga h.6. sima oldalú kő.: 53 cm sz.: 5 cm Fából készült.1. Northern Territory Hajítófa h.: 12-14 cm Fa nyélbe erősített kőpenge.1.: 61 cm sz.8.8. Northern Territory 77.1.4.

Tárolóedény h. bekarcolt mintával díszítve. Northern Territory 77. Tárolóedény h.: 22 cm Puhafából. .fehér festéssel díszítve.14.1.: 4.19.13. 77. Northern Territory 77.: 17.: 78 cm sz. fe­ hér festéssel díszítve.: 97 cm á.: 8 cm v. Henge­ res testű.1.77. vörös alapon sár­ ga .1. Pajzs h.16.1.1. Henge­ res testű. Northern Territory 77.15. bekarcolt mintával díszítve. Northern Territory 77.: 24.14. Northern Territory 77.: 26 cm Puhafából.1. Northern Territory 77.: 75 cm sz. Rámutató pálca h. Pajzs h.: 71 cm sz.: 13 cm Puhafa.9. Buzogány h.: 72 cm sz.17.18.1. egyik végén zsineg.5 cm Keményfából faragott.: 104 cm sz. vörösre színezett. vörös alapon sárga .5 cm Hegyes csont. Pajzs h. egyik végén hegyes. Northern Territory 77.1.fehér festéssel díszítve.1.: 21 cm Keményfából faragott.3 cm Keményfából faragott.

: 28 cm Puhafából faragott.23.: 8.: 10.20.1 cm sz.7 cm Kagylólap.: 4 cm Mindkét felén karcolt mintás.1.: 18. belső felén karcolt mintával. vörös alapon sárga .1. Northern Territory 77.1. egyik végén beégetett mintás.16.24. Northern Territory 77.1.8 cm Kagylólap.29. Northern Territory 77.: 5. Kagylólap h. Fakés h. egyik végén beégetett mintás.: 12.1.: 13. Northern Territory 77. Northern Territory 77. Kagylólap h.27.: 17. Tárolóedény h.: 38 cm Keményfából faragott.fehér festéssel díszítve.1.2 cm sz. .1.3 cm sz. Követpálca h.21. Követpálca h.1.28.6 cm Díszítetlen okkerrel félig be­ vont. Northern Territory 77.77. Kagylólap h. belső felén karcolt okkerrel bedörzsölt mintával.8 cm sz.1.26.: 26 cm Puhafából.: 78 cm sz. Northern Territory 77.: 37 cm Keményfából faragott. Kagylólap h. Northern Territory 77.

Northern Territory 77.: 10 cm Keményfából készült.: 13 cm Keményfából készült.: 12 cm Keményfából készült.33.77.: 72 cm sz.: 73 sz. Bumeráng h. Northern Territory 77. Díszítetlen.3 cm Puhafából készült.1. . Bumeráng h. Northern Territory 77.1. fehér mintás. Vörösre festett.34.1. Bumeráng h.1. egyik oldalán fehér mintás.: 76 cm sz.: 22. beégetett mintával.: 4.1. Vörösre festett. Vörösre festett. sárga mintás.: 11 cm Keményfából készült.: 68 cm sz.37. Northern Territory 77.35. Northern Territory 77. Vörösre festett.: 59 cm sz.17. Northern Territory 77. kemény fából készült.: 14 cm Festetlen.5 cm Keményfából készült.31.32.1.: 70 cm sz.1.1. Bumeráng h. Northern Territory 77. Pajzs h. Vörös alapon fehér festés és csíkozás díszíti. Bumeráng h.: 81 cm sz. Bumeráng h. sárga és fehér mintás.30.

42.: 70 cm sz.: 79cm sz. Vörösre festett. Dárdahajító h. fehér mintás. Sárga és fehér festéssel díszítve.: 10 cm Keményfából készült.: 76 cm Puhafa lap.: 29 cm Vörösre színezett keményfa. sárga .1. Bumeráng h. Northern Territory 77.fehér mintás.5-5.1. Northern Territory 77. vörös alapon fehér és sárga mintás.40. Northern Territory 77. Vörösre festett. Sárga és fehér festéssel díszített. Northern Territory 77.1.3 cm Puhafa lap. 77.41. Northern Territory 77.: 64 cm sz.: 74 cm sz. Bumeráng h.39.:2. vörös alapon fehér és sárga mintás.44.: 28 cm Vörösre festett keményfa. Northern Territory 77.1. Hajítófa h.1. Northern Territory .: 82.: 12cm Keményfából készült.1.30.38.5 cm sz. fehér festéssel díszítve.Bumeráng h.1. Hajítófa h.:68 cm sz.: 12 cm Keményfából készült. Dárdahajító h.1.43.77.

1.1.48.: 28 cm Növényi anyag.46. Northern Territory 77. vörös ala­ pon beégetett motívumokkal díszített.: 85 cm Hullámvonal alakú.: 26 cm Növényi anyag. lapos ke­ ményfa. lapos ke­ ményfa. Northern Territory Dárda h. Northern Territory .: 76 cm Hullámvonal alakú.49.47.51.51.2. Northern Territory 77.: 191 cm Keményfa bot.1.1. hegyes végű.1. Kötöző anyag h.1. 77. 77. Northern Territory Dárdahajító h.77. Kötöző anyag h. 77. 77. Northern Territory Kígyóalak h.: 210 cm Keményfából készült. egyik végén hánccsal felerősített pöcök. Northern Territory Kígyóalak h. 77.: 16 cm Puhafából készült. Tartóedény h.45.: 45 cm sz.1.38.1.1.

1.7.:49 cm Növényi anyag.: 26 cm Növényi anyag.51. Northern Territory 77. 77.Kötöző anyag h.: 26 cm Növényi anyag.10. Northern Territory 77.: 28 cm Növényi anyag.51.1.1.1. 50 .I. Northern Territory 77. Kötöző anyag h.51.: 97 cm Növényi anyag.Kötöző anyag h. Kötöző anyag h. Kötöző anyag h.41. Northern Territory 77.1.5I.42.Kötöző anyag h. 77.I. Northern Territory 77.: 28 cm Növényi anyag.1.1.: 52 cm Növényi anyag.51.1.8. Kötöző anyag h.6.: I65 cm Növényi anyag. Northern Territory 77. Northern Territory 77.40.51.9.77. Northern Territory 77.4.: 135 cm Növényi anyag.1.51-3.Kötöző anyag h. Northern Territory 77.II. Kötöző anyag h.1.51.5.51.

Kötöző anyag h. 77.1.1.52.1.I.4.1. Northern Territory 77. Northern Territory 77.51.52.6.: 16 cm Növényi anyag.: 52x21 cm Növényi anyag.52.52. Northern Territory 77. Kötöző anyag h. 77. Kötöző anyag h.52. Kötöző anyag h.1. Kötöző anyag h. Northern Territory 77.44.5I. Northern Territory 77.: 26 cm Növényi anyag. Kötöző anyag h.2.1.43.: 137 cm Növényi anyag.: 124 cm Növényi anyag.: 28 cm Növényi anyag. Kötöző anyag h. Northern Territory 77.1.Kötöző anyag h.52.52. Northern Territory 77.1.43.: 115x33 cm Növényi anyag.I3. 51 . Kötöző anyag h.: 32 cm Növényi anyag.1.7.5.1.1.3.1.77. Northern Territory 77.: 62x27 cm Növényi anyag. Northern Territory 77.12.

77. zsineggel erősített csiszolt kőpenge.1.: 10 cm Keményfa nyélbe gyantával.2.1. Northern Territory 77.3 cm Puhafából készült. haj­ jal összeerősített vékonytalpú papucs.: 32 cm sz. 52 . 77.: 14 cm Madártollakkal.: 22. domború lapján geometrikus díszítés­ sel.2. Northern Territory Kőbalta h.1.2.: 5 cm penge sz.1.3 cm sz. Papucsok (2 db) h.5 cm sz.9 cm Díszítetlen kagylólap.55.: 15 cm Madártollakkal.77.: 9. 77.2.55. Gyöngyházlap h.: 54 cm sz.1. vörös ala­ pon fehér mintás. Northern Territory Tűzfurész h. okker­ nyomokkal.: 15. 77.46. Northern Territory Pajzs h.61. haj­ jal összeerősített vékonytalpú papucs.1.: 9 cm Puhafából faragott. Northern Territory 87. szőrrel.: 63.: 29.: 32 cm sz.55.62.6 cm sz.1.1.1. szőrrel. Northern Territory 77. Papucsok (2 db) h.

: 20 cm sz. 77. 77.: 18 cm Veresre színezett puhafa.: 5.2. végei hegyesre faragva.: 65 cm Vörösre színezett keményfa. díszí­ tetlen. egyik oldalán bevésett csíkkal dí­ szített.2.77. 77. Northern Territory Bumeráng h. Northern Territory Csurunga h. Northern Territory Követpálca h. vé­ sett vonalakkal díszítve.2. . 77.8. Northern Territory Bumeráng h. 77.6. Northern Territory Követpálca h. díszí­ tetlen.: 21 cm Veresre színezett puhafa. vé­ sett vonalakkal díszítve. Northern Territory Buzogány h.3 cm Hosszúkás alakú szürke kő­ lap.2. Pajzs h.2. bekarcolt mintákkal.: 67 cm Keményfából készült. 77.: 70 cm Keményfából készült.: 12 cm Keményfából készült.2.4.: 70 cm sz.3. Northern Territory 77.7.1.5.9.2.62.

Kőeszköz h.: 20.: 8.2.5 cm m. felületén karco­ lásokkal díszítve.2. Kőeszköz h. Northern Territory 77.13.2.: 17. Northern Territory 77. Northern Territory 77.5 cm sz. Kőeszköz h.4 cm Szürke kőlap.: 10. karcolt felületű kőlap. Northern Territory 77.: 9 cm Egyik lapja simára csiszolt.2.: 12 cm m.11.: 16 cm sz. Kőeszköz h. Northern Territory . Northern Territory 77.14.1 cm Szürke kőlap.15.: 16 cm sz.77. Kőeszköz h. felületén kar­ colásokkal díszítve.1.4 cm Szürke kőlap. felületén kar­ colásokkal díszítve.10.: 12 cm m.: 12.12.: 2.2.: 22.: 2 cm Simára csiszolt.16.2.7 cm sz.5 cm sz.: 11. 77.2. Kőeszköz h. Northern Territory 77.: 3 cm Simára csiszolt. Kőeszköz h.2.7 cm Okkerrel vörösre színezett.

Gyöngyházlap h.: 17 cm Hegyes végű csont.: 21.5.: 11 cm sz.20. Northern Territory 77.: 4 cm Puhafa nyélbe gyantával be­ erősített pattintott kőpenge.18. egyik végén szőrzsineg.2.: 19. Rámutató pálca h.4 cm Hegyes végű csont. végén zsineg.5 cm Törött végű hegyes csont.17.77.2.: 15.21.2.: 11.19.4 cm sz.3.6 cm Díszítetlen kagylólap. végén zsineg. Kés h. Rámutató pálca h.: 13 cm Kagylólap. Northern Territory 77. Northern Territory Kés h. 77.2.: 18 cm sz.2. Gyöngyházlap h. 78.3- . belső felén ok­ kerrel bedörzsölt bekarcolt motívum. Northern Territory 78.: 14.2.4. Rámutatópálca h.9 cm sz. Northern Territory 77. Northern Territory 77. Northern Territory 77.2.3.2.: 5 cm Puhafa nyélbe gyantával beerősített pattintott kőpenge.

: 10 cm Keményfából faragott.11. Northern Territory Kőbalta h. vörös alapon fe­ hér festés. Marokkő h. 78. Northern Territory Kéregfestmény h.: 5 cm Puhafa nyélbe gyantával beerősített pattintott kőpenge.: 16 cm sz.12.: 20 cm sz. Northern Territory Kőbalta h.3. Northern Territory 79-1. 79.6.1.: 6 cm Fanyélbe erősített hegyes kő­ penge. Northern Territory Kéregfestmény h. Northern Territory 79-1. Kés h.: 7 cm Fanyélbe erősített kőpenge. vörös alapon fe­ hér festés. 79-1. Kőeszköz h.6. Northern Territory 56 . végébe pattintott kőpengét erősítettek.6.78.: 44 cm kő á.: 31 cm Kéreglapon.: 7 cm Fanyélbe erősített kőpenge.: 65 cm sz.: 65 cm sz.1.7. Ásóbot h.10. 79.: 58 cm kő sz.: 31 cm Kéreglapon.: 54 cm penge h.1.1.3.9.8.: 45 cm kő sz. 79.: 7 cm Vörössel színezett. Northern Territory 79.

Northern Territory 79.16.1.: 25 cm sz.1. 79 • 1 • 18.3 cm Bazalt. Northern Territory 87.5 cm Barna alapon geometriai minták. fe­ hér csíkokkal díszítve.13. Hajítófa h. Hajítófa h. Northern Territory 79. ke­ ményfa közepén növényi ros­ tok.: 45 cm Puhafa. Asóbot h.: 13 cm Keményfából faragott. Northern Territory 79. Hajítófa h.2. Northern Territory .1.: 10 cm v. Baltapenge h. vörösre színezve. Northern Territory 79.: 6. Northern Territory 79-1 19.: 23 cm sz.7.15.Kéregfestmény h.: 20 cm sz. Kéregfestmény h.: 46 cm Mindkét végén hegyes.: 16 cm Barna alapon geometriai minták.: 58 cm Barnára festett puhafa.79-1.1.14. végébe pattintott kőpengét erősítettek.1.: 16.: 56 cm penge h.

9 cm v.2 cm v. 87.6 cm sz. 87.5 cm v.5 cm Éle csiszolt.: 3.: 12.9 cm sz. okker borítja.: 11. Northern Territory Baltapenge h.3 cm Ovális alakú.8 cm sz.: 8.: 3.1.6 cm Hosszúkás. 87.: 2. piros okker borítja.3 cm Lencse alakú.11.: 11 cm v.5 cm sz.5 cm v.5.: 5.3.7. 87.1. Baltapenge h.: 6. okker borítja. lapos gránit.87. Northern Territory Baltapenge h. hengeres.4 cm Ovális.5 cm sz. durván meg­ munkált.: 10.1. Baltapenge h.13.: 12.: 15.1.1.: 10.1.2 cm sz.: 9 cm v. Northern Territory 87.: 3.: 6.1 cm sz.4 cm Éle csiszolt. Northern Territory .: 14.5 cm v. Northern Territory Baltapenge h.7 cm Csiszolt élű. Northern Territory Baltapenge h.1.: 13.: 10.57.1.9- 87.: 4.4. Baltapenge h. Northern Territory 87.: 5. piros okker bo­ rítja.

gyanta foglalt nyomai a felületén.: 13.15.5 cm sz.: 2.: 3.7 cm sz.9 cm v.6 cm Durván megmunkált bazalt.: 3. Baltapenge h.: 3. Baltapenge h.8 cm Kő éle csiszolt.8 cm v.: 4.5 cm sz.: 16.: 3 cm Lencse alakú.: 10.4 cm Lapos ovális alakú.: 9. Baltapenge h.87.: 9.5 cm v. Baltapenge h. 59 .: 12.1.3 cm sz. Northern Territory 87. okkerrel borítva.23.1.7 cm sz.20. gyantafoglalat maradványa a felületen.: 13 cm v. Northern Territory 87.1.: 7.: 8. Northern Territory 87.1 cm v.: 9.1.16.17.7 cm v. Northern Territory 87.2 cm Éle csiszolt. Northern Territory 87.1.1.61. Northern Territory 87.: 10. felületén gyanta és okker nyomok.8 cm Ovális alakú.1. Baltapenge h.22. felületén okker­ nyomok.: 7.5 cm sz. Baltapenge h.

: 6 cm v.24.1.: 12 cm v.: 11. .: 3. Kőeszköz h. Northern Territory 87.87.1.1.6 cm v.86. lencse alakú okkerrel festve.8 cm Vörös kvarcit.: 8. Northern Territory 87.: 8.: 5.: 11 cm v. Baltapenge h.5 cm sz.37.7 cm sz.: 3.: 12.35.9 cm Háromszög alakú.5 cm sz.: 3.1.: 10.1. Northern Territory 87.7 cm Eredetileg lencse alakú. Kőeszköz-töredék h.: 9.33.30. Baltapenge h.: 3.1.: 10.6 cm Northern Territory 87.28. tö­ rött.4 cm v.: 6.2 cm sz.1. Kőeszköz h. Northern Territory 87.: 10.: 4.3 cm Sötétszürke. Northern Territory 87. törött. pattintott. Marokkő h.: 13 cm sz.1 cm Ovális alakú.5 cm v. felületén okker nyomaival. pattintott vágó éllel.5 cm sz.: 11 cm sz.2 cm v. Northern Territory 87.38.: 2.1.7 cm Ovális. Kőeszköz h.

Northern Territory 87. Kőeszköz h.87.: 13.: 9 cm sz. Northern Territory 87.: 2.5 cm v.: 11.: 9.1.7 cm Felületén okkernyomok. díszítet­ len.50.4 cm Háromszög alakú.42.: 84. élein retusált. felületén karcolások. élein retu­ sált. Northern Territory 87.5 cm v.6 cm sz.: 5.3 cm sz.: 12 cm v.: 8 cm v. Codamon h.: 2.1. Kőeszköz h.1.6 cm Keményfából faragott.: 10 cm Hengeres testű. Northern Territory 87. Northern Territory 87.: 13.1.: 18.3 cm sz. Kőeszköz h. Northern Territory 87. hengeres.1.: 76. külső felén beégetett hullámvonalas minta.51.: 20.8 cm Sárgás pala-tábla.: 6. . Kőpenge h.: 16 cm sz.39.46.48.2 cm sz.87.1. Codamon h.3 cm m.5 cm m.6 cm Ovális alakú.: 4.1.

Codamon h. Punnu.: 10 cm Babfából faragott. hosszanti csíkozással és piros festéssel díszített.: 59 cm sz.: 69.5 cm Puhafából faragott. Northern Territory 87.: 9 cm Puhafából faragott. Codamon h.5 cm sz. hosszanti csíkozással és piros festéssel díszített.5 cm Babfából faragott.1.: 75.: 72 cm sz.: 74 cm sz. . Northern Territory 87.1. Northern Territory 87.: 20 cm m. Punnu h.87.: 7.5 cm m.4 cm m.1. kívül-belül hosszanti csíkkal díszítve.: 25 cm m.2 cm sz.5 cm sz.: 11 cm Eredetileg pajzs volt.52. Northern Territory 87.53.: 22.56. h. lapos dí­ szítetlen.1.: 24 cm m.: 7 cm Babfából faragott.: 8. Northern Territory 87. Northern Territory 87.1.1.: 58.57.55.1.: 24. hosszanti csíkozással és piros festéssel díszített. külső felén hosszanti csíkozás nyo­ ma. Codamon h. Punnu h.: 25 cm m.88.54.

Külső felén sávos faragás.5 cm m.: 21 cm m.1.: 12 cm Puhafából faragott. .: 22.1. Northern Territory 87. okkerrel díszített kívül-belül. Kumuna h.63.: 4 cm Puhafából faragott.: 5. Northern Territory 87.7 cm Puhafából faragott.: 10 cm Puhafából faragott.1.60.1. Northern Territory 87. Northern Territory 87.: 23. díszítetlen. Codamon h.62.2 cm m.: 51.87. Kumuna h.5 cm sz.: 18.1.2 cm Puhafából faragott.1.Punnu h.: 19.6 cm sz. díszítetlen.58. Northern Territory 87. külső fe­ lén fehér geometrikus minták.: 69.: 66 cm sz. Kumuna h.1.2 cm sz.: 52.59. piros alapon fekete és fehér geo­ metrikus minta. Kumuna h.90.5 cm m.: 9 cm Eredetileg pajzs volt.: 21.: 70.6 cm sz.: 9.: 49. pirosra festett alapon sárga-fehér pettyes geometrikus minta.61.5 cm sz.3 cm m.3 cm m. Northern Territory 87.

1. Kumuna h.: 5.1 cm Keményfából faragott.68. díszítet­ len.8 cm m.: 50. Northern Territory 87.: 4 cm Fakéregből kivágva.94. Kumuna h.: 56.62.2 cm sz. díszítet­ len. 87. Northern Territory 87.5 cm sz. Kumuna h. ovális ala­ kú. .: 16 cm m. Northern Territory 87.: 54 cm sz.: 11.1.: 8.1.3 cm Keményfából faragott.67.1.7 cm Keményfából faragott.65.8 cm sz.1.: 64.: 11.1.: 8 cm Puhafából faragott.3 cm sz. Kumuna h.: 18. Northern Territory 87. Northern Territory 87.5 cm sz.6 cm m. belső fe­ lén piros alapon fehér-sárga minta.: 7.: 28.7 cm m. Northern Territory 87. Kumuna h.: 5 cm Keményfából kivájt. Kumuna h.87.1.3 cm m.: 18.66.64. díszítet­ len. Külső oldalán beégetett hullámvonalas díszítés.1.69.: 20 cm m.: 19. díszítetlen.

: 21.: 3. Vudin h. Northern Territory 87.: 57.: 8.1. Kumuna h.9 cm Hengeres testű.72.1.3 cm sz. két végén ki­ hegyezett. Külső oldalán beégetett hullámvonalas díszítés.9 cm sz.2 cm m.1.: 3. két végén ki­ hegyezett.75.7 cm Hengeres testű.: 4.7 cm á. ovális ala­ kú. ovális ala­ kú.: 4.: 4. Külsején hosszanti csíkozás.: 16.1.: 10 cm m.: 18 cm Puhafából faragott.7 cm sz.: 100. Northern Territory 87.70. Külső oldalán beégetett hullámvonalas díszítés.: 84. piros fes­ tés.: 15.: 8 cm m. Kumuna h. ovális ala­ kú.74.112.8 cm m. Kumuna h.1.8 cm Keményfából kivájt.5 cm sz.: 15. Northern Territory 87. Northern Territory 87. Northern Territory 87. .8 cm Keményfából kivájt.1.3 cm á.1. Ásóbot h.1 cm Keményfából kivájt. Külső oldalán beégetett hullámvonalas díszítés.71. Northern Territory 87.87. Ásóbot h.73.

2 cm á.81.8 cm Hengeres testű.1. Northern Territory 87.1.1 cm Puhafából faragott.5 cm sz.: 96.79.78. lapos he­ gedűalakú.: 98 cm 1: 4. Northern Territory 87.77.1. egyik végén fapecek. Northern Territory 87.Ásóbot h.80. Northern Territory 87.76. végén fapecek. két végén ki­ hegyezett. két végén ki­ hegyezett. .5 cm Fából faragott.1. két végén ki­ hegyezett. Dárdahajító h. Dárdahajító h.: 64.1 cm Hengeres testű.: 86 cm 1: 3. Ásóbot h. Northern Territory 87. Northern Territory 87.5 cm 1: 4.87.: 14.1. levél alakú.1.: 3.1.: 5. két végén ki­ hegyezett. Dárdahajító h.: 94. Northern Territory 87.1 cm Hengeres testű.1.6 cm Hengeres testű. lapos. Ásóbot h.: 4.: 79 cm sz. Végei vörösre.4 cm Puhafából faragott.4 cm sz. Ásóbot h.110. közepe feketé­ re festve.: 83.82.

89. félkörívben hajló. hajlott alakú.99. okkerrel színezett.5 cm Lapos. Northern Territory 87.Bumeráng h.86.3 cm Keményfából faragott. fél körívben hajló. félkörívben hajló.: 3.1. Northern Territory 87. Egyik oldalán vésett minta.1. L alakú.: 6.5 cm sz.1. Northern Territory 87.7 cm Lapos.7 cm sz. L alakú.88.85.6 cm Keményfából Készült.: 67.83. Northern Territory 87. Bumeráng h.7 cm Lapos. Dárdahajító h. Northern Territory 87.1.103.1. Northern Territory 87. lapo.: 6.1. Northern Territory 87. Egyik oldalán hosszanti sávozással díszítve.8 cm Keményfából faragott.1. Bumeráng h.87. Bumeráng h.: 5.: 5.: 89 cm sz.: 78x26 cm sz.1.: 71x27 cm sz. lapos.5 cm Puhafából faragott.: 5.: 4.1.87. törött.8 cm sz. fehér festéssel díszített.: 49.: 64.5 cm sz. 87. Bumeráng h. .: 76.84. Bumeráng h.

Bumeráng h.7 cm sz.1. ívelt lapos.: 77 cm sz. ívelt lapos. Bumeráng h. Okkerrel színezett.140.: 7 cm Keményfából faragott.95.: 79. ívelt lapos.5 cm sz.96.: 5.128. Northern Territory 87.: 76.92. 87.2 cm Keményfából faragott.8 cm sz. Bumeráng h.1.3 cm sz.: 93 cm sz.9 cm Keményfából faragott.: 77.90.1.9 cm Keményfából faragott. Northern Territory 87.94.1. ívelt lapos.: 6.: 7.5 cm sz.1.93.8 cm Keményfából faragott. .87. Bumeráng h.91. Northern Territory 87. lapos.: 5. Bumeráng h. Bumeráng h. Northern Territory 87. Northern Territory 87.5 cm Keményfából faragott.1.1. ívelt pirosra festett. ívelt lapos. Northern Territory 87. ívelt pirosra festett.: 79. lapos.: 5.1.Bumeráng h.1.: 5.: 90.7 cm Keményfából faragott. Northern Territory 87.

98.5 cm sz.1.87.: 5.1 cm Keményfából faragott.5 cm sz. ívelt lapos. Northern Territory 87. Northern Territory 87.: 63. Bumeráng h. Northern Territory 87. lapos.101. Egyik oldalán hosszanti sávos faragás. Bumeráng h.: 5.: 3.1. Bumeráng h.97.1.: 80 cm sz. ívelt lapos. Okkerrel színezett. Northern Territory 87. Egyik oldalán hosszanti csíkozás. Egyik oldalán hosszanti sávos faragás.100.5 cm sz. alig ívelt lapos. ívelt lapos.1.3 cm sz. Bumeráng h.5 cm sz. . Bumeráng h.103.1.102.1.: 75.: 7. Northern Territory 87.8 cm Keményfából faragott. ívelt lapos.: 6.3 cm Keményfából faragott.5 cm sz.: 73. Bumeráng h. ívelt.: 92. lapos. Northern Territory 87.1.: 6. Bumeráng h. 87.5 cm Keményfából faragott.: 6.1.3 cm Keményfából faragott.99.8 cm Keményfából faragott. Northern Territory 87. ívelt.150.1.143.: 76.: 73.3 cm Keményfából faragott.

: 76.: 5. lapos. Northern Territory 87.7 cm Keményfából faragott.: 81. Northern Territory 87.153. lapos.5 cm Keményfából faragott.: 5.105. ívelt. ívelt.109. lapos.1. Bumeráng h.: 74. ívelt. Northern Territory 87.5 cm Keményfából faragott.3 cm sz. Bumeráng h. Bumeráng h.1.: 5.6 cm sz.: 69.108.1 cm sz.107. Northern Territory 87.: 5.: 5.: 74.: 78.1.87.: 5.3 cm Keményfából faragott. lapos.5 cm sz.5 cm sz. ívelt. ívelt.110. lapos. lapos. Bumeráng h. Bumeráng h. ívelt.1. Bumeráng h.5 cm sz. Northern Territory 87. ívelt. Northern Territory 87. Okkerrel színezett. Northern Territory 87.: 5.7 cm Keményfából faragott.106. .7 cm Keményfából faragott.9 cm sz. Bumeráng h.1. lapos.1.5 cm Keményfából faragott.1.1.: 79.104.

: 5. lapos. Bumeráng h.: 5 cm Keményfából faragott.: 68.: 69. Egyik oldalán hosszanti csíkozás.: 74.2 cm Keményfából faragott.115.112.5 cm Keményfából faragott. ívelt pirosra festett. Bumeráng h.1. ívelt.: 5. lapos. Northern Territory 87. Northern Territory 87. Bumeráng h.1.4 cm Keményfából faragott.3 cm Keményfából faragott. Bumeráng h.113.181.: 5. Northern Territory 87. lapos.1. Bumeráng h. lapos.1. lapos. ívelt. lapos. ívelt. ívelt pirosra festett. Bumeráng h.: 67.6 cm Keményfából faragott. Northern Territory 87.: 59 cm sz. Piros festés borítja.1.: 5.: 70.9 cm sz.5 cm sz.1 cm sz. Northern Territory 87.7 cm sz.: 5 cm Keményfából faragott.111.9 cm sz. Northern Territory 87.1.114. .87. ívelt.117. Bumeráng h. Hosszában törött.1. Northern Territory 87.1.116.3 cm sz. ívelt.: 80. Törött. lapos.: 6.

: 70.1 cm Keményfából faragott. lapos. Bumeráng h. Bumeráng h.8 cm sz.122. Bumeráng h. lapos.1 cm Keményfából faragott. Nothern Territory.118. Northern Territory 87. 87.9 cm Keményfából faragott. Bumeráng h. lapos.1. 87.: 87 cm sz.5 cm sz. Egyik vége törött. ívelt. ívelt. lapos. pirosra festett.: 73. lapos.1.119. ívelt.: 5.1. ívelt.120.124.5 cm sz. lapos. Northern Territory 87. enyhén ívelt. Bumeráng h.1. Nothern Territory. lapos.: 6.1.: 69. ívelt.: 78. ívelt.1.: 6 cm Keményfából faragott. 79.: 6 cm Keményfából faragott. Nothern Territory.7 cm sz. 72 .: 4.: 6 cm Keményfából faragott.2 cm sz. 87.87.121.6. Nothern Territory 87. Bumeráng h. Nothern Territory. Bumeráng h.123.: 75 cm sz.: 65.: 5.1.3 cm Keményfából faragott.1.

5 cm sz.1 x 3.: 5 cm Keményfából faragott.126.5 cm Puhafából faragott.: 5. előlapján fe­ hér minta.128.127.: 2.1. ívelt. Nothern Territory.1x3. Pajzs h.5 cm á. 87.5 cm Keményfából faragott.125. Pirosra festett.2 cm Puhafából faragott. felületén rovátkolással díszített. Pajzs h.5 cm sz. Pirosra festett.: 18.: 62.7 cm Keményfa nyélbe gyantával erősített kőpenge.1. ívelt. felületén rovátkolással díszített.: 69 cm sz.: 68. Bumeráng h. Northern Territory 87.1.: 68.2 cm Keményfa nyélbe erősített vasreszelő. Vésőbot h. lapos.: 59 cm á.1.1. .1. Nothern Territory.5 cm sz. Northern Territory 87. Vésőbot h.14.129.130. lapos.2. Egyik oldalán fekete festett geometrikus jel. előlapján fehér minta. Bumeráng h.87. Northern Territory 87. 87.: 2. Northern Territory 77.: 58. Egyik felén sárga festett geometrikus minta.: 24.

Pajzs h. Pirosra festett.1.: 45 cm sz.: 70. Pirosra festett. Pajzs h.5 cm sz.: 19 cm Puhafából faragott.1.: 8 cm Keményfából faragott. Pirosra festett.: 91 cm sz.134. Törött.1.135. Hosszanti rovátkákkal díszített. Northern Territory 77.: 69 cm sz. előlapján fehér minta.4 cm sz.132. Northern Territory 87.: 24 cm Puhafából faragott.: 67 cm sz. . Northern Territory 87. Pajzs h.: 21 cm Puhafából faragott.: 21 cm Puhafából faragott.131.: 9 cm Keményfából faragott.1. Pirosra festett.1. Northern Territory 87. Előlapján hosszanti rovátkolás. Díszítet­ len. Pajzs h.2. Northern Territory 87. előlapján fehér minta.: 64.1.5 cm sz.12.1.87.: 19 cm Puhafából faragott. előlapján fehér minta. előlapján fehér minta. Northern Territory 87. Northern Territory 87.133.136.137. Pajzs h.: 78. Pajzs h. fele elégett. Pajzs h.

3 cm sz.1. Pajzs h. Díszí­ tetlen. Bevésett M betűk az előlapján.1.: 7. Northern Territory 87.141. Pajzs h. Pajzs h.1.1. Pajzs h.87. beége­ tett motívumokkal díszített.8 cm Puhafából faragott.: 8 cm Keményfából faragott.6 cm Keményfából faragott.143. beégetett mintával díszítve.1.1. Northern Territory 87.139. Kígyófigura h.142.: 62 cm sz. Pajzs h. Northern Territory 87.: 9.140. Northern Territory 87.: 79 cm sz.: 13.138.: 69 cm sz. előlapján hosszanti rovátkák.: 7 cm Keményfából faragott. Northern Territory 87.: 83 cm sz.: 99 cm sz. Northern Territory .: 96. Pirosra festett. henge­ res testű.2 cm Keményfából faragott. henge­ res testű.: 15.5 cm Keményfából faragott. Pirosra festett.

Northern Territory 87.: 56.: 62 cm penge h.87.5 cm penge h.5 cm Keményfából faragott. két vé­ gén kihegyezve.1.146.1.: 3. Ásóbot h.1 ill.: 5.: 26.: 9 cm Keményfa nyélbe gyantával erősített kőpenge. Northern Territory 87. Kőbalta nyéllel h.: 11. 27.: 25.: 11 cm penge sz. Northern Territory 87. végein kihegyezett botok.147.149.144.145.8 cm á.3 cm Keményfából faragott.1.: 2.5 cm penge sz. Zeneszerszám (2 db) h. végein kihegyezett botok.1 .: 9 cm Keményfa nyélbe gyantával erősített kőpenge.5 cm á.1 cm á.148. Northern Territory . Zeneszerszám (2 db) h.1.: 4.4 cm Keményfából faragott.2 ill. 25. Northern Territory 87. 25. Northern Territory 87. Kőbalta nyéllel h.4. végein kihegyezett botok.: 96 cm á.1.2 ill.1. Zeneszerszám (2 db) h.2 cm Keményfából faragott.: 27.

153.3 cm Sima vöröses homokkőlap.: 3.150.4 cm Keményfából faragott. Northern Territory 87. Zeneszerszám (2 db) h.3 cm Keményfából Készült stilizált madár alak. végein kihegyezett botok.: 49 cm sz.: 5.1. Northern Territory 87. Egyik oldalán hoszszanti mélyedés.: 3.: 26.5 cm Keményfából faragott.1.: 4 cm Sima vöröses homokkőlap. Hajítófa h. Northern Territory 87.: 27.: 52 cm sz. Törött.154.1. beégetett és fe­ hér mintákkal díszítve. beégetett mintával díszítve. Hajítófa h.: 19 cm v.1 cm á.: 44.155. Northern Territory 87.6 cm Keményfából faragott. Northern Territory 87.: 70.1.: 4.8 ill.152. henge­ res testű végein kihegyezett bot.87. 27.1. Őrlőkő h.151. Őrlőkő h. Northern Territory .156. Bumeráng h.1.5 cm sz.1 cm á.1. végein kihegyezett bot. Northern Territory 87.2 cm Keményfából.: 35 cm v. Zeneszerszám h.: 53.

Northern Territory 87. Northern Territory 87.: 4 cm Sima vöröses homokkőlap.1. Dörzskő sz.: 14x11.1.1. Northern Territory 87.3 cm sz. Dörzskő sz.2 cm Folyami kavics.5x10.26 cm v.: 10. Northern Territory 87.9 cm Folyami kavics. Dörzskő sz.163.: 23 . Northern Territory .161. egyik lapján bemélyedés.: 31 cm sz.: 24. Oldalai töröttek. Northern Territory 87.87.6 cm v: 2.8 cm Folyami kavics.3 cm v: 3.: 50. Őrlőkő h.: 32 cm sz. Dörzskő sz.: 9.: 2.: 18 cm v. Oldalán két hosszanti bemé­ lyedés. Northern Territory 87.1.: 14x21 cm v.: 2. Őrlőkő h.2 cm Folyami kavics.160.157. Őrlőkő h.: 2 cm Sima vöröses homokkőlap.162.1.1. Felső lapján két hosszanti mélyedés.158.8 cm v.1.5 cm v.159.: 4 cm Sima vöröses homokkőlap.5x10.

1.: 2.7 cm v: 2.: 19.9 cm Folyami kavics.: 5 cm Folyami kavics.4 cm Folyami kavics.7 cm v. Northern Territory 87.9x17 cm v: 2. Northern Territory 87.1. Northern Territory 87. .5.1.1.171.1x11 cm v.6x16 cm v.: 8. Northern Territory 78.: 13x14.173. Dörzskő sz.5 cm v: 5. Dörzskő sz.169.1.166.167.164. Dörzskő sz.165.: 2.2 cm Folyami kavics. Northern Territory 87. Dörzskő sz.7x12.170. Northern Territory 87.1. Dörzskő sz.: 5.5 cm v.5 cm Folyami kavics.1.5 cm Folyami kavics.: 7x8. Dörzskő sz.3x10.: 2. Northern Territory 87.6 cm Folyami kavics.: 12.87.: 7.1.: 7. Dörzskő sz.175.4 cm v.3 cm Folyami kavics.: 7. Northern Territory 87.6 cm Folyami kavics. Dörzskő sz.3.: 3.: 9x10.3x17 cm v. Northern Territory 87. Dörzskő sz.1.

2 cm sz. .: 122 cm sz.: 121 cm Vajszínű alapon barnás-vörös festésű kéregszövet.: 90 cm Vajszínű alapon barnás-vörös festésű kéregszövet.4. Tapa h.87.2.180.: 6.: 13. Gyanta h. Vatalele Island.: 4 cm Northern Territory POLINÉZIA 78.: 183 cm sz.177. 78. Vatalele Island. Kőeszköz h.1.: 5 cm Northern Territory 87. Tapa h.1.4.1.5 cm v.

der Aufhahmerituale. Vallásukban az ősszellemek és a mitologikus hősök kul­ tusza uralkodik. avatási szertartásokkal. Die Bewohner lebten in Dörfern oder verstreuten Siedlungen. Im Kult der Männergeheimbünde. Működő törzsi szervezet csak elvétve alakult ki. Grundlage ihres Lebensunterhaltes war der Brandrodungsackerbau. A létfenntartás alapja csiszolt kőeszközökkel. ihre Kultur ist neusteinzeitlichen Typs. a kultúrájuk újkőkori típusú. é s á 1 durchgeführt mit geschliffenen Steingeräten. Ezekben a titkos férfi­ társaságokban. kü­ lönálló térségnek számít. de lokális kultúráinak nagy száma és változatossága miatt. i 81 .és csonteszközöket használtak. Grabstöcken. DIE BEWOHNER PAPUA-NEUGUINEAS Bewohner tropischer Wälder und der Meeresufer. Hauptsächlich Knollengewächse wurden angebaut. es gab assoziierte Stammesverbände mit beginnender Steuerleistung. Neuguinea ist ein Teil Melanesiens. kezdetleges adózással társult törzsi szervezeteik voltak. a társa­ dalom legfontosabb egysége a nemzetség. fleischliche Nahrung bot überwiegend das Schwein. Funktionierende Stammes­ organisationen bildeten sich nur höchst selten heraus. Új-Guinea ré­ sze Melanéziának. an den Flüssen ergänzt d u r c h den Fischfang. dem Kanibalismus und der Kopfjägerei wurzelt ihre Kultur.PÁPUA ÚJ-GUINEA ÚJ-GUINEAI BENNSZÜLÖTTEK Trópusi erdők és tengerpartok lakói. sie nutzen geschliffene Steinund Knochenwerkzeuge. ásóbotok­ kal végzett. Főként gumós növényeket ter­ mesztettek s a hústáplálék nagy részét a sertés adta. aber aufgrund der großen Anzahl und der Unterschiede der lokalen Kulturen rechnet es als eigenständiges Terrain. földművelő­ állattartó. égetéses-irtásos földművelés volt. kan­ nibalizmussal és fejvadászattal kapcsola­ tos kultuszokban gyökerezik művészetük. Alle Mitglieder einer Sippe leben in einem Langhaus. In ihren Glauben herrschen die Ahnengeister und der Kult mythologischer Helden vor. a vizek mentén halászattal kiegé­ szülve. AckerbauernViehzüchter. dias wichtigste Glied der Gesellschaft war die Sippe. csiszolt kő. Egy-egy nemzetség valamennyi tagja egyet­ len hosszúházban lakik. A lakosság falvakban vagy elszórt településeken él.

: 11.1.: 63 cm Lopótök szárból készült.1. Kőbalta .3.1.: 38 cm h.1. Csirkeszállító kosár m.2. Morobe prov.1.4 cm Kagylóból készült. .: 13 cm Nádcsíkokból font. 89.1.: 24-37 cm Szágópálma rostból készült. Kagylókarperec á.8-9 cm Három darab rostzsineggel összefűzött csiga.: 17.2. 82.pénz penge h.4 cm sz. West Sepik Prov.Alvógyékény h.1. Fűszoknya á.2. 82.3 86. Mt-Hagen.: 5.1.1.2.1 cm Csiszolt kőpenge.5 cm á.2.82. Melldísz h. Penisz védő á. 89. agyarral. fedeles. Kagylódísz csigák h.2.: 37. tapa fonattal és állatszőrrel.20.1.: 83 cm Pálmalevél csíkokból össze­ varrva.: 3.3 cm k. 82. 82.1. 82.: 7. Morobe prov.: 198 cm sz. Mt-Hagen.: 56 cm Kókuszrost zsinegre felfűzött csigák.19. 82. 82.2.

89.: 11. Kerámia fej h.AFRIKA 86.2.: 11 cm Lopótök.5 cm Festetlen kerámia.2. 82.1. Kelet-Afrika. Tökedény m.1.5 cm á.1.: 17. beégetett fekete geometrikus mintákkal díszítve.2. 83 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful