P. 1
Drabik_Janos_-_Tudatmodositas_az_agy_megeroszakolasa.pdf

Drabik_Janos_-_Tudatmodositas_az_agy_megeroszakolasa.pdf

|Views: 83|Likes:
Published by Gabor Kovacs

More info:

Published by: Gabor Kovacs on Mar 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2014

pdf

text

original

Sections

 • Drábik János
 • A tudat feletti uralom és az új világrend
 • Project MKULTRA
 • Project MONARCH
 • Az emberi tudat mesterséges "fülkéi"
 • A vérségi kapcsolatok fontossága
 • A MONARCH programozás egyes szintjei a következők:
 • A tudatbefolyásolás módszerei és összetevői
 • A legismertebb MONARCH-program résztvevők
 • Kik segítették a kísérleti alanyok tudatának a felszabadítását?
 • A tömegtájékoztatás kulcsszerepe
 • A környezetvédelem manipulálása
 • Az agykontroll és az új világrend
 • Brice Taylor és az agykontroll
 • Candy Jones, mint kísérleti alany
 • "Project Superman" - Andy Pero története
 • Montauk Project és a Montauk chair
 • Eve Lorgen interjúja "Jared"-del
 • "The Greenbaum Speech" - Dr. D. Corydon Hammond beszéde
 • Mi a "ritual abuse" megkülönböztető ismertetőjele?
 • Paul Bonacci története
 • A bostoni ügy
 • A Mindszenty-per és az agykontroll kutatás
 • A New York Times dokumentum-gyűjteménye az agykontrolról
 • A dr. Frank Olson akta
 • Mit mondott dr. William Sargant?
 • És mit mondott Bill Buckley?
 • Kik irányították az agykontroll kísérleteket?
 • Dr. Louis Jolyon "Jolly" West
 • Dr. Ewen Cameron
 • Dr. Sidney Gottlieb
 • Dr. George Estabrooks
 • John Marks a már említett könyvében így ír dr. George "Esty" Estabrooks-ról:
 • Dr. Martin T. Orne
 • Ordo Templi Orientis és az agykontroll
 • Michael Aquino alezredes és a Presidio-ügy
 • Ted Gunderson
 • "The Finders" - A Ted Gunderson dokumentumok
 • A Project MONARCH Angliában
 • A tudatbefolyásolás egyéb módszerei
 • Hogyan cáfolják az illetékesek az agykontroll kísérleteket?
 • Van-e bizonyítéka Cathy O'Brien-nek?
 • P. J. Celano utánajár a bizonyítékoknak
 • A NSA agykontroll előírásai
 • Az agykontroll technológia rövid áttekintése
 • A NSA kémelhárítási kísérletei
 • A NSA magatartásmódosító eljárása
 • A magatartásváltoztató eljárás
 • I. A NSA-agykontroll első szakasza
 • II. A magatartásmódosítás második szakasza
 • A REM alvás különleges szerepe
 • A paranoia és a NSA
 • III. A magatartásmódosítás harmadik szakasza
 • A kábítószerektől és az alkoholtól való függőség fokozása
 • A szegényes táplálkozás
 • Depresszió
 • Elbizonytalanodás
 • Újságok és naplók
 • Zavarodottság
 • Fogyatékos koncentrációs-képesség
 • Meglazult asszociációs készség és személyiségzavarok
 • Düh és harag
 • Hallási képzelődések
 • A főnév-helyettesítő hipnózis utáni implantátum
 • Fülzúgás
 • A teljes nyugalom és csönd
 • Nyugodt szél
 • Tapintási, szaglási tévképzetek és izomgörcsök
 • Interjú Fritz Springmeierrel
 • Wayne Morris interjúja Lynne Moss-Sharman-nal
 • Az Elnöki Tanácsadó Bizottság 1995. évi tanácskozása
 • Valerie B. Wolf tanúvallomása
 • Christine DeNicola tanúvallomása
 • Suzzanne Starr tanúvallomása
 • Mi a gondolatolvasó gép?
 • Az elektronikus gondolatolvasással kapcsolatos szovjet kísérletek
 • A beültethető mikrobiochip
 • Julianne McKinney ténymegállapításai
 • Miért kegyetlenek az agykontroll gépek kezelői?
 • Hogyan működik az agykontroll-gép?
 • Agykontroll alá vett célszemély
 • A sugárfegyverek elmezavart okozhatnak
 • A gondolat-gép, mint a megfigyelés és a kihallgatás eszköze
 • A washingtoni törvényhozás jelentése 1984-ben
 • Autóbalesetek a TRM működtetésével
 • A távolbalátás tudományos alapja
 • Elektromágneses mező által kiváltott kálcium-kibocsátás
 • A távolbalátás, mint biofizikai mezőhatás
 • A psi-gének kiválasztódása
 • A rejtett távolbalátó képességek bekapcsolása
 • Újrakonstuálni a DNS-t
 • A távbefolyásolás
 • A magánszféra és a megfigyelés
 • A tudatbefolyásolás jelenlegi gyakorlata
 • Hogyan lehet ellenállni az agykontrollnak?
 • Kik szállnak szembe a tudat megerőszakolásával?
 • Az erőszakos tudatbefolyásolás elrejtése
 • A tiltakozás és ellenállás módszerei
 • Mentális tűzfalak építése
 • Az emberi "biokomputer" megtévesztése
 • A reális időben történő befolyásolás
 • A külső és a belső gondolatok
 • A protokoll
 • A hitelesítés problémája
 • A kétes helyzetek elemzése
 • Az ember elidegeníthetetlen jogai
 • Az agykontroll - auschwitzi szintű bűncselekmény
 • Hogyan lehet harcolni a bűnös titkolódzás ellen?
 • A Szenátusi Különbizottság által megvizsgált programok

Drábik János

Tudatmódosítás, az agy megerőszakolása
Előszó
A tudatmódosítás szupertitkos technológiája ma már rutinszerűen alkalmazott módszer, amely lehetővé teszi az emberek tömeges fizikai és lelki manipulációját, a társadalom jelentős részének a láthatatlan ellenőrzését. Az agykontroll kifejezés, különösen az a jelentésváltozata, amely Magyarországon meghonosodott (a José Silva-féle relaxációs technika révén), nem fejezi ki azt, amiről ez a könyv szól. Dr. Domján László, aki olvasta a tudatmódosításról és az agy erőszakos befolyásolásáról szóló tanulmányt a Leleplező című könyvújság 2003. évi 4-es számában, a következőket írta a lap szerkesztőségébe: "Érdeklődéssel olvastam a lap legutóbbi számában Dr. Drábik János 'Az agy feletti uralom megdöbbentő új világrendje' című cikkét. Abban számtalanszor előfordul az agykontroll szó, ám agymosás értelemben. Mivel Magyarországon az agykontroll szó összefonódott a Silvaféle stresszkezelő és elmefejlesztő módszerrel, ezért tisztelettel jelzem a kedves olvasóknak, hogy a cikkben említett döbbenetes agymosásnak semmi köze az általam is tanított Silvamódszerhez. A Silva-féle agykontroll egy etikus és tudományosan megalapozott módszer, elménk hatékonyabb használatához, problémáink eredményesebb megoldásához. Hatásáról sokat elárul, hogy fölmérésünk szerint a tanfolyam hallgatói a kurzust követően átlagosan 55,1%-kal ritkábban betegszenek meg és gyógyszerfogyasztásuk 62%-kal csökken. Valójában az ön-agykontroll szó lenne erre a módszerre a legpontosabb megjelölés. Ha ez nem lenne igen esetlen szó, hiszen a Silva-féle agykontroll valójában önkontrollra tanít." Az agykontroll másik egyoldalú értelmezése az, amikor a propaganda-agymosást, vagyis csak az információkontrollt értik alatta. Kétségtelen, hogy a tömegtájékoztatási eszközökkel iparszerűen lehet megszűrni, elhallgatni vagy megváltoztatni az információt és befolyásolni a közgondolkodást. A propaganda-agymosás mellett létezik a nem átvitt értelemben használt agykontrol. Már rendelkezésre állnak az emberi agyműködés befolyásolásának olyan korábban ismeretlen - eszközei és technológiái, amelyek révén lehetővé vált az abszolút agykontroll, amely a társadalom totális ellenőrzésének az egyik leghatékonyabb eszközévé vált. Miért tud erről oly keveset a széles közvélemény? A legfejlettebb nyugati országok lakói még ma is úgy tekintenek önmagukra, mint a demokratikus világ szabad polgáraira. Eme öntudatos polgárok, akik joggal büszkék emberi jogaikra és politikai szabadságjogaikra, vajon miért tűrik, hogy az általuk választott és nekik felelős kormányok, elzárják előlük az abszolút agykontrollra vonatkozó információkat? Ez a hallgatásba burkolózás teszi lehetővé annak a titkos ellenőrzési-rendszernek a működtetését, amely ellen teljesen védtelenek. Ha magyarázatot kérnek erre a mindent átható titkolódzásra, akkor az illetékesek mindig a nemzetbiztonság érdekeire hivatkoznak.

1

A propaganda-agymosás - az elektronikus és nyomtatott tömegtájékoztatás információs kontrollja - tehát csak a tudatbefolyásolás egyik változata. Az agymosás másik változata, amit a kínai kommunisták "gondolatreform"-nak neveztek. A koreai háború idején került a közvélemény figyelmének a központjába, és a legtöbb ember számára bizonyos személyek emlékezetének a kitörlését jelentette. A gyakorlatban alkalmazott agymosási technikák részben megegyeznek, részben pedig igen hasonlóak a traumával okozott magatartásmódosítás technikáihoz. Az elmúlt 150 évben reneszánsza van az okkultizmusnak, a legkülönbözőbb "fekete művészeteknek", a sátánizmusban és a Lucifer-kultuszban megjelenő pogány rítusoknak. Ezek az alkotmányosan védett álvallások "vallásként" kínálják a gyanútlanoknak mérgezett szellemi termékeiket. A legsötétebb praktikákat folytatják - többek között az agykontroll eszközeivel - a vallásos tevékenység álcája alatt. Az okkultizmus szó a természetfölötti, titokzatos erőkkel kapcsolatos elméletet és gyakorlatot, a bennük való hitet jelöli. Közéjük sorolható többek között az asztrológia, a mágia és a spiritizmus is. Olyan titkos tudásra vonatkozó monopóliumról van szó, amely hatalmat jelent ismerői számára. 1971-ben az Egyesült Államok kormánya az információ szabadságáról szóló törvény nyomán számos - korábban titkos - dokumentumot hozott nyilvánosságra. Köztük volt az a Kongresszusnak szóló jelentés, amely szerint a Hírszerző Szolgálatot, a CIA-ét, kezdettől komolyan érdekelte, hogy a "Fekete Művészetek" gyakorlóira milyen klinikailag kimutatható hatást tettek az okkult vallási praktikák? Különösen érdekelte a CIA-t az, hogy bizonyos okkult rituálék mennyire fokozták a résztvevők szuggesztibilitását? Tudnunk kell azonban, hogy e rituálék némelyike vér- és emberáldozatot is magában foglalt. A rendkívül nagy léptekben fejlődő bihéviorizmus (behaviourizmus), azaz a lelki és szellemi jelenségeket inger és reakció viszonyára visszavezető, és ezért csak a viselkedés tanulmányozását célravezetőnek tekintő lélektani irányzat szerint a szuggesztibilitás ellenőrzése az emberi agy kívülről történő befolyásolásának az alapvető tényezője. Azonban a tudat irányíthatóvá és fogékonnyá tétele a magatartás megváltoztatása céljából, komoly emberjogi kérdéseket vet fel. Az alkotmányok feladatuknak tekintik az emberi jogok, és a politikai szabadságjogok védelmét. Ez egyben azt is jelenti, hogy védelmezniük kellene minden egyes embert az agykontroll nyílt és rejtett alkalmazásától. A reklámipar az úgynevezett puha agykontrollt használja. Nemzetbiztonsági és politikai okokból azonban főleg a kemény agykontrollt használják, amely tartalmazza a vegyszerekkel, drogokkal, az elektronikus eszközökkel, az elektrosokkal, a traumaokozással, és a hipnózis legváltozatosabb formáival való tudat-és magatartásbefolyásolást. Mindez nem csak jogi, emberi jogi, de egészségügyi kérdéseket is felvet. Az Egyesült Államok alkotmánya szavatolja a vallás- és szólásszabadságot. Nincsenek azonban olyan törvények, amelyek például védenék a polgárokat a destruktív kultuszok és más szervezetek traumával okozott agykontrolljával szemben. Mivel magához az államhoz tartozó intézmények (FBI, CIA, NASA, NSA, US Army, Navy stb.) is alkalmazzák az agykontrollt, ezért rendkívül nagy a bizonytalanság abban, hogy mi az, ami még alkotmányos, legitim, és mi az, ami már jogellenes, sőt bűncselekmény? A kormányzat szolgálatában álló jogi szakértők a legkülönbözőbb jogi kiskapukat kihasználásával igyekeznek igazolni e kemény agykontrolltechnikák alkalmazásának a jogszerűségét. Az agykontroll kemény formáival szembeni védekezésnek elsősorban nem jogi akadálya van, hiszen minden civilizált társadalomban léteznek olyan törvények, amelyek így vagy úgy

2

védelemben részesítik azokat, akiken hozzájárulásuk nélkül alkalmazzák a tudatmódosítás technikáit. A valódi nehézséget az jelenti, hogy ezeket a jogszabályokat nem lehet érvényesíteni. Amikor már jelentkeznek a sértettek, rendelkezésre állnak a bizonyítékok, és meg vannak az elkövetők is, a jogi eljárások szinte kivétel nélkül elakadnak. A jogalkalmazó szervek közlik: az eljárás nem lehetséges, mert "nemzetbiztonsági érdeket sért". A jogállam felmondja a szolgálatot. Senki nem tudja megmondani, hogy miért sért nemzetbiztonsági érdeket, ha gátat vetnek annak, hogy állami szervek közpénzekből kísérletezgessenek a gyanútlan állampolgárokkal. A nemzetbiztonság fogalmát pontosan meg kellene határozni, mert a kormányzatok ma túl tágan értelmezik és a legkülönbözőbb területeken használják a számonkérés alóli kibúváshoz. Ennek a visszaszorítására a legmagasabb követelményeket kellene alkalmazni az emberi jogok, így a szólás, sajtó, és gyülekezési szabadság, valamint az egyén önrendelkezéshez való jogának a védelme érdekében. Ehhez hozzátartozik az is, hogy minden embernek joga van a saját tudatműködése kizárólagos ellenőrzéséhez. Minden egyes ember elidegeníthetetlen joga, hogy rendelkezhessék a testével, az idegrendszerével, a tudatával. Ahogy védelem illeti a testi és a nemi erőszakkal szemben, ugyanúgy védelem jár neki akkor is, ha az agyműködését erőszakolják meg. E könyv megírására a Cathy O'Brien és Mark Phillips dokumentum-kötete nyomán kezdett kutatásaim késztettek. A könyv borítóján ez olvasható: "A 'TRANCE Formation of America' (A cím kettős-jelentésű: az egyik értelmezés: Transzállapot - Amerika formálódása; a másik fordítás: Amerika-átalakulása; D. J.) a kormányzat egyik agykontroll áldozatának a dokumentált önéletrajza. Cathy O'Brien a Központi Hírszerző Szolgálat MK Ultra Projekt Monarch agykontroll programjának az egyetlen felépült és a nyilvánosság elé lépett áldozata. A CIA-nak, a virginiai Langley-ben lévő központjánál mélyen be van vésve a fehér kőfalba egy idézet a Bibliából, Szent János könyvéből: '... és az igazság szabaddá tesz téged'. Ez a bibliai kijelentés, mint az ügynökség maga is, teljesen valóságos. Az épület, amelynek a falára be van vésve, otthont ad a lélektani hadviselés elősegítésére a világ legsikeresebb hazugsággyártójának. A 'Cég' nyersanyagnak használja az igazságot és technológiát az Ön és Amerika szövetségesei kontrolljához szükséges 'tiszta' hazugságok előállításához. A 'TRANCE Formation of America' oldalain megismerkedhet az igaz tényekkel." Miután elolvastam O'Brien és Phillips könyvét, erősen kételkedtem a szerzők állításaiban. A háttérhatalom kutatása során azonban olyan szkeptikus lettem, hogy ma már a saját szkepticizmusomban is kételkedem. Elhatároztam, hogy minden rendelkezésemre álló eszközzel leellenőrzöm a szerzőket és saját kételyeimet. Újabb és újabb könyveket kellett elolvasnom, köztük szakkönyveket is. Ennek kapcsán megismerkedhettem - többek között - a Pléh Csaba, Kovács Gyula és Gulyás Balázs szerkesztésében az Osiris Kiadó gondozásában 2003-ban megjelent: "Kognitív idegtudomány" című szakkönyvvel. Ezen túlmenően az Internet révén is mintegy 1500 oldalnyi anyagot néztem át, nemcsak elektronikusan, hanem kinyomtatva is. Külön erőfeszítést tettem arra, hogy megtaláljam Cathy O'Brien és Mark Phillips könyvének a hivatalos elutasítását és cáfolatát. Az erről fellelhető szegényes anyag arra késztetett, hogy maguknak a szerzőknek is feltegyem kérdéseimet, és tőlük tudjam meg, hogy az érintett hivatalos személyek és intézmények milyen módon vonták kétségbe a könyvükben leírt tényállításokat, és miként védekeztek ellene a rendelkezésükre álló jogi eszközökkel. 2003. június 20-án a következő válasz érkezett a szerzőktől:

3

"Köszöntjük Dr. Drábik Jánost! Üzenete eljutott a TRANCE Formation of America szerzőihez... E-mail-je, ami szervezetünk honlapjára érkezett, felteszi a kérdést, hogy 'Mi a hivatalos cáfolat?' Sajnáljuk, nem értjük mire vonatkozik a kérdés, ui. a mi ügyünkben nincs "hivatalos cáfolat". Ellenkezőleg. Az amerikai kormányzat bírálói vagyunk és nem szenzációhajhász szerzők... amint keresztülverekedtük magunkat az Egyesült Államok jogi és az egészségügyi rendszerén, ügyünk végül is az Egyesült Államok Kongresszusához került. A jogi eljárást 1992-ben a bíróságon állították le az 1947-es Nemzetbiztonsági Törvényre hivatkozva. Ezért döntöttünk úgy, hogy megírjuk és saját kiadásunkban közreadjuk az emberiség iránti szeretetből fakadó munkánkat, a "TRANCE Formation of America-t. Tisztelettel: Mark és Cathy" A könyv írása közben megértettem, hogy az agykontroll végső formája a társadalmat sötét lepelként beborító félelem. Az a tudat, hogy valaki bármely pillanatban elveszítheti az életét, szinte reflexszerűen kiváltja, hogy védelmet keressen azoknál, akiktől védelmet remél. Az a trauma-okozással előidézett abszolút agykontroll, amelyről ez a könyv szól, nem az összeesküvési elmélet valamilyen újabb változata. Nem elméletről, hanem gyakorlatról szól. Tényekről. Megtörtént eseményekről, létező (vagy létezett) hús-vér emberek sorsáról. A félelem felkeltése - a tudatműködés és az emóciók társadalmi méretű befolyásolása alkalmas az emberi civilizáció egészének a gyökeres megváltoztatására. Ismert közhely, hogy "a tudás hatalom", de az már kevésbé köztudomású, hogy az információk visszatartása rendkívül fokozza a félelmet és mértéktelenül megnöveli a bizalmatlanságot. A legjobb félelem elleni gyógyszer a tájékozódás. Ez a könyv az uralom egyik új és nem ismert eszközére, az államilag finanszírozott és a kormányok által gyakorolt totális agykontroll technológiájára, módszereire és eszközeire kívánja felhívni a figyelmet. 2004. tavaszára már működtetni kívánják a "Frequency Fence" (Frekvencia kerítés) elnevezésű totális agykontroll technológiát, mint a globális társadalom és az egy-központból kormányzott világ létrehozásának egyik fontos eszközrendszerét. E technológia lehetővé teszi ún. "mentális börtön" létrehozását anélkül, hogy a létezéséről tudomást szerezhetnénk. Nyilvánvaló, hogy minél előbb ismernünk kell ezeket a terveket és technológiákat, ha ellent akarunk állni, és meg akarjuk őrizni emberi autonómiánkat.

2004 Dr. Drábik János: Tudatmódosítás

4

1. fejezet

Az emberi agy megerőszakolása
A tudat feletti uralom és az új világrend Azok a világtörténelmet formáló erők, amelyek nagy ívű világstratégia keretében már hosszabb ideje új világrend létrehozásán fáradoznak - számos dokumentumra és tényre támaszkodva állíthatjuk - komoly erőfeszítéseket tettek az idegrendszer, különösen az emberi agy jobb megismerésére és működésének a befolyásolására. Az ilyen irányú törekvések nem új keletűek. Már az ókori Egyiptomban, Görögországban - és még korábban Indiában, Babilonban - ismertek voltak a különböző okkultista misztériumok, amelyekben a beavatottak a titkos tudást tanulmányozták és gyakorolták. Az egyik legrégebbi könyv az egyiptomi "Halottak könyve" részletesen tárgyalja, hogy kínzással, megfélemlítéssel, drogok felhasználásával és hipnózissal miként lehet a beavatandó személyt függő állapotba hozni és irányítani. A XIII. századtól kezdve a római-katolikus egyház is használt tudatmódosító módszereket Európa feletti szellemi hegemóniája megerősítésére, s ehhez az egyik leghatékonyabb eszköze az inkvizíció volt. A kereszténységgel kezdettől fogva szembenálló okkultizmus szakértői tudják, hogy a modern sátánizmus is messzire nyúló történelmi gyökerekkel rendelkezik a tudatbefolyásolás terén, és csaknem mindig igyekezett elrejtőzni a különböző ezoterikus csoportok mögé. A most kibontakozó új világrend szempontjából azonban döntő jelentőségű az az Illuminátus titkos társaság, amely a frankfurti pénzemberek támogatásával és kezdeményezésére - elsősorban Bajorországban - szerveződött meg Adam Weishaupt, az ingolstadti Jezsuita Egyetem tanára irányításával a XVIII. Század második felében. Weishaupt kiválóan ismerte az ókori misztérium-vallásokat és hagyományokat. Az általa alakított titkos társaságot a "felvilágosodottak" társaságának, azaz Illuminátusoknak nevezte el. Ez a titkos társaság szoros kapcsolatba lépett a különböző okkultista csoportokkal és zárt társaságokkal, elsősorban azonban a nagy tekintélyű szabadkőműves mozgalom páholyaiban igyekezett átvenni a vezetést. Célja új világrend létrehozása volt, amely frankfurti kezdeményezői számára kozmopolita világtársadalmat jelentett. Ebben az új világrendben a pénzemberek szűk csoportjáé a legfőbb hatalom. Az Illuminátusok természetesen nem ezt közölték tagjaikkal, hanem olyan utópiáról beszéltek, amely a soha nem látott boldogságot fogja elhozni a soha komolyan nem gondolt "szabadság, egyenlőség és testvériség" kíséretében az egész emberiség számára. Emögött a nemesen csengő célkitűzés mögött azonban az a szándék húzódott, hogy a pénzrendszer és a gazdaság feletti uralmuk megszilárdítása végett fokozatosan átvegyék a társadalom egészének az irányítását is a hagyományos vezetőrétegektől, végül pedig hatalmukat az egész emberiségre kiterjesszék az emberi tudat módosításával, a társadalom szerkezetének és működésének a teljes átalakításával. Az új világrend hatalmi elitjének ezért szabad polgárok helyett irányítható

5

magatartás-kutató tudományok . A XVIII. Miközben Kurt Lewin a csoportdinamikai kutatás terén jelentős eredményeket ért el. még II. Katalin is tagja volt rövid ideig Adam Weishaupt titkos társaságának. Minthogy divat volt ekkoriban az Illuminátus szabadkőművesség. Az Illuminátusok uralmi stratégiájával szorosan összefügg az. az asszociatív begyakorlásnak az erejét viszont a reakcióidő meghosszabbodásával mérte. a másikban fölcserélési feladatot is adott. tehát azzal. hogy kísérleti úton kiderítse. hogy a begyakorolt asszociáció mennyire gátolja a szándékot.biorobotokra. hogy még 200 vagy 300 ismétlés után se a másik tagot idézze fel a begyakorolt szópár egyik tagjára. A szokásnak. de visszatérve Németországba 1933-ban lemond tanszékéről. demokratikus társadalom helyett pedig biomasszává gyúrt tömegekre van szüksége. így többek között az eugenetika terén. Már a Tavistock Intézet igazgatójaként vendégprofesszor az Egyesült Államokban. egyidejűleg a nemzetiszocialista Németország a neuropszichológia. Az asszociációs technika kritikai elemzése során megállapította. cselekvési készenlét meghatározza a viselkedést és azt meghatározott cél felé vezérli. Ennek a kutató létesítménynek az volt a kifejezett célja. Két éven át a Cornell Egyetemen tanít. aki felelős volt a 6 . Nagy előrelépést jelentett a tudatbefolyásolás megalapozásában a londoni "Tavistock Institute of Human Relations"-nek (Emberi Kapcsolatok Tavistock Intézetének) létrejötte 1921-ben. majd a szociálpszichológiai kutatás egyik legjelentékenyebb központjába. A rímelésre begyakorolt szavakhoz az egyik változatban rímelési. melyik az a bizonyos pont. században az Illuminátusok elsősorban Nagy-Britannia. amelynek egyidejűleg számos előkelő brit arisztokrata és magas rangú német náci pártfunkcionárius volt a tagja. mert célkitűzései közé tartozott a felsőbbrendű emberi faj "kitenyésztésének" a kutatása. A két világháború közötti időszakban Anglia és Németország folyamatosan együttműködött a tudatbefolyásolásban. amely az ember öröklődő tulajdonságait. Az akaraterőt azzal mérte. a testi és szellemi képességek javítására próbálja felhasználni. Németország is kivette részét az ilyen irányú kutatásban: számos orvosi és pszichiátriai technikát. amely fontos a tudat és a magatartás hatékony befolyásolásához a németországi Kaiser Wilhelm Institute-ban dolgoztak ki. hogy az hányszor ismételt asszociációt képes leküzdeni. Század végén és a XIX. A két ország ez irányú együttműködését egy titkos társaság segítette elő: az "Order of the Golden Dawn" (az Aranyhajnal Rendje). Heinrich Himmler is. Franciaország és az Európában geopolitikai tényezők miatt központi helyet elfoglaló Németország ellenőrzésére törekedtek. a parapszichológia. Lewin kísérletei során váltogatta a begyakorolt asszociáció ingerszavaival végzendő feladatokat. az akaratot. de nem hagyták ki Oroszországot sem. és a nemzedékről nemzedékre átöröklődött okkultista hajlamok kutatásában haladt előre.így például a behaviourizmus Angliából indultak el. Nagy akaraterővel rendelkező kísérleti személy arra is képes. hogy az ún. A korszak vezető tudományos nagyhatalma. hogy az ún. Előzőleg 1927-től a Berlini Egyetem rendkívüli tanára volt. az MIT-ba (Massachusetts Institute of Technology-ba) kerül. A harmadikban pedig a kétféle feladat váltakozott. és Amerikába emigrál. Közéjük tartozott az SS főnöke. hanem a kísérletvezető instrukciójának megfelelően az elsőre rímelő szótagot. amikor az ember idegrendszere felmondja a szolgálatot és lelkileg összeomlik. Az eugenetikának a fajelméletben is szerepe volt. 1932-ben Kurt Lewin lett a Tavistock Intézet igazgatója. ahol ő veszi át a csoportdinamikai kutatórészleg irányítását.

Maga Estabrook azonban elmondotta. George Estabrooks irányította a magatartást befolyásoló kutatásokat. A program célja olyan árja "szuperfaj" kitenyésztése volt. hogy a kormányzat számos illegális tevékenységét a nemzetbiztonságra hivatkozva titokban tarthassák. hogy az amerikai hírszerző-szolgálatot hatékony intézménnyé formálják. A II. a CID (Criminal Investigation Division . vagyis létrejött a CIA. A kísérleti alanyoknak hipnózisban erős hallucinációkat okozó kábítószert. valamint William Donovan tábornokkal. Project MKULTRA Miután a CIA és a Nemzetbiztonsági Tanács megszilárdította helyzetét. akik tudományos módszerekkel végzett tudatmódosításon mennek át. Ennek eredményeként jött létre 1946ban a Central Intelligence Group. Ezek közé a programok közé tartoztak a legnagyobb titokban végrehajtott tudat-befolyásoló kísérletek. és a magatartás megváltoztatása. amelyet 1947-ben átkereszteltek Central Intelligence Agency-nek. és mesterségesen válnak tudathasadásos személyekké. A program előkészítését szolgáló kísérletekben már fontos szerephez jutott a génmanipuláció. Reinhard Gehlen német tábornoknak kulcsszerepe volt az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Tanácsának a létrehozásában is. meszkalint adtak. hogy bizalmas üzenetek továbbítására és titkos megbízatások teljesítésére olyan hipnotizált futárok létrehozásán fáradozott. amely ezt az intézményt létrehozta. Estabrooks ezt a hadsereg. 7 . Joseph Mengele végezte. lelki sérülések hatásait kísérleti alanyain. 1947-ben beindult egy szigorúan titokban tartott kísérletsorozat az "agymosásnak" nevezett tudatbefolyásolás technikáinak a kidolgozására. az 1947-es National Security Act. az FBI. mind controlprogramok."Lebensborn" nevű kutatási programért. az ún. Az a törvény. s számos gyermeket erős és gyakori elektrosokk hatásnak tett ki.Bűnügyi Nyomozóhatóság) részére végezte. De szoros kapcsolatot tartott Gehlen Allen Dullessal is. aki Hitler Szovjetunióval foglalkozó hírszerző-szolgálatát irányította. a későbbiek folyamán fontos szerepet játszott abban. amelynek a tagjai teljesen el vannak kötelezve a Harmadik Birodalom által elképzelt náci világrendnek. valamint hírszerző szakembert hozatott az Egyesült Államokba DélAmerikán keresztül. Gehlen Washingtonban gyakran találkozott Truman elnökkel. A Project CHATTER-t 1953-ban leállították. aki akkor az OSS (az Office of Strategic Services-nek) az igazgatója volt. Világháború folyamán az amerikai Colgate Egyetemen. Ezt a kísérlet-sorozatot az a dr. hogy kipróbálja azokat a kábítószereket. Emellett kíméletlen sebészeti beavatkozásokat is végzett. és zavartalanul folytathassák. A kutatás azonban elsősorban arra összpontosított. Ezt a Project CHATTER nevet viselő kísérletsorozatot válasznak szánták a Szovjetunióban végzett ún. A Project Paperclip nevet viselő program keretében került Reinhard Gehlen tábornok Amerikába. amelynek a keretében örökbefogadott gyermekekkel végeztek kísérletet. A brutális sokkolás következtében sokan meghaltak. elsősorban ikrekkel. Világháborút követően az amerikai Védelmi Minisztérium titokban számos vezető német és olasz tudóst. aki később a CIA élére került. dr. A II. Az auschwitzi kísérletekkel egyidejűleg Dachau-ban "agymosási" módszereket próbáltak ki. E megbeszélések célja az volt. s részben a Vatikán segítségével. amelyeket hatékonyan lehet használni a titkosszolgálati ügynökök felvételekor. aki Auschiwtzban kegyetlen körülmények között "kutathatta" a testi. "igazság-drogok" sikereire.

Az "Operation OFTEN" című tanulmány kísérletet tett az okkult erők bekapcsolására a kutatásba. E célból dolgozták ki a Project Bluebird-öt. A kutatók az MK szó jelentését. poszt-hipnotikus transzállapot után. amelyet Richard Helms. Az MKULTRA külföldi programjainak az ellenőrzésére létrehozták az MKDELTA eljárást. Amikor egy személyt elektrosokkal okozott pszichés traumának vetnek alá. amelyek segítségével úgy lehet kondícionálni személyeket. valamint a lehetséges "beavatottakat" számítjuk. Feltételezhető. hanem egy Monarch nevű pillangóra utal. mint az angol control. valamint az MKULTRA egyes részprogramjai szorosan kapcsolódtak egymáshoz. A Bluebird céljai közé tartozott olyan eszközök felkutatása. lebegést érez. inaktív állapotba kerül (például a selyemgubó) míg. azaz hipnózis utáni önkívületi állapotot követően. hogy álcázásként elfedje a Project MONARCH valódi célját és természetét. amelyeknek a keretében hipnózist és kábítószereket is alkalmaztak. vagyis a lélekvándorlás okkult tanításai szerint az emberi lélek pillangó alakban keresi azt az új élőlényt. amely szárnyalni képes a pillangóhoz hasonlítjuk. hogy különleges kihallgatási technikák alkalmazásával fokozzák az adott személy kontrollját. a pszichiátriai. az elektrosokk. A SPELLBINDER célja az volt. a Project MKULTRA. amelynek a neve "Operation SPELLBINDER" volt. ha a lelket. a szociológiai. amelyben reinkarnálódva tovább folytatja életét. a terapeutákat.) A kísérlet-sorozatban számos német orvos vett részt. Ennek keretében kiértékelték azokat az agresszív kihallgatási technikákat. A címben megjelölt program nem szerepel a hivatalosan azonosított kormánydokumentumok között. A Bluebird-öt 1951-ben átnevezték Project ARTICHOKE-nak. Az elnevezés a kulcsszavakkal való irányításra utal. azzal a céllal. hogy azoktól nem lehet megszerezni titkos információkat. Először hernyó alakban létezik. Egyébként a reinkarnáció. az antropológiai módszerek. és olyan anyagokat is. hogy ez a program az MKSEARCH alprogramból ágazott el. hogy az ügynökség alkalmazottait ellenséges szolgálatok ne tudják ellenőrzésük alá vonni. mint az akkor már létező LSD. mint egy repülő pillangó. végül is visszatér a szárnyaló pillangó formájába. akkor gyakran olyan könnyedséget. amelyen a lepke keresztülmegy. mert ezt valószínűleg egyfajta becenévként használták a bennfentesek. De használták a grafológiát is. vagyis ellenőrzést. de még 1953-ban beindult egy másik program. vagyis az angol-német keverék elnevezésre vezetik vissza (A Kontrolle németül ugyanazt jelenti. hogy olyan "alvó" ügynököket képezzenek ki ("Manchurian candidates"). Az okkultizmus további jelképes értelmet is adhat mindehhez.A Központi Hírszerző Szolgálat ekkor döntött úgy. a "Mind Kontrolle". Egy negyedik cél pedig arra irányult. a CIA akkori helyettes-igazgatója kezdeményezett. A MONARCH szó itt nem valamiféle monarchiára vagy uralkodóra. amelyet Allen Dulles hagyott jóvá 1950-ben. hogy fokozza erőfeszítéseit a magatartás megváltoztatása terén. Ez a program 1956-ban befejeződött. A harmadik cél volt az emlékezet kapacitásának a megnövelése. Project MONARCH Az MKULTRA keretében 149 kisebb programot tartottak nyilván. Az MKULTRA keretében az emberi viselkedést olyan módszerekkel befolyásolták. mint a besugárzás. a pszichológiai. majd begubózva alvó. akik bizonyos kulcsszavak vagy szófordulatok útján aktivizálhatók egy ún. De ezen túlmenően a Monarch szó jelképesen utal arra a minőségi átalakulási folyamatra is. 8 . és az egykori német koncentrációs táborokban folytatott kíséreletek. akik közé a túlélő kísérleti alanyokat. Másik célja az volt.

amelyhez még szervesen hozzátartozik a rendszeres ismétlés és újra-megerősítés.vagy ahogy mi korábban írtuk. akit "victim"-nek (áldozatnak) vagy "survivor"-nak (túlélőnek) neveznek valójában az ő irányítójának ("programmer" vagy "handler") a rabszolgája. amelynek a keretében a sátánizmusban ismert rituálékat is felhasználják. Ezek a kutatók tagadnak minden irracionális magyarázatot. hogy az így leválasztott és önálló életet élő "file" aktivizálható legyen. A MONARCH kísérleti személyei az élet minden területén megtalálhatók az utcai csavargótól a legmagasabb körökben mozgó személyekig. aki idegen akarat vak és engedelmes eszköze. A kísérleti alanyokat főleg titkos műveletek elvégzéséhez. Ezért a rabszolga ("slave") az irányítóját mesternek ("master") vagy istennek ("god") tekinti. Az egyik legfontosabb struktúra az adott "file" 9 . Egy már nyugdíjazott CIA-munkatárs arra is utalt. elutasítják a démonok és más misztikus vonatkozások jelenlétét. vagyis kioldó. vagyis lelki sérülés vagy fájdalom okozásával hozható létre. A "slave"-ek 75%-a nő. Az ehhez tartozó "file"-ok pedig összefonódva a tudatban egy tengely körül végeznek rotációs mozgást. hogy létezik egy ún. A tudatbefolyásoló programok ismertetésekor fontos szerephez jut a marionett. meghatározott kódokra. A kísérleti alanyok magatartása aszerint változik. elsütő szerkezet. valamint az "Imperial Conditioning" (birodalmi kondíciónálás).A gnoszticizmus ősi misztikus tanításai szerint a pillangó a romlandó test szimbóluma. Egy "file" (egy állomány) . hogy az emberi agy tudati működését egymástól elkülönülő autonóm egységekre lehessen bontani (angolul: compartmentalize) és ezáltal az adott emberben többféle személyiséget lehessen egy meghatározott pszichés rendszer keretében kialakítani. azaz az olyan ember. egy rekesz vagy fülke . Az emberi tudat mesterséges "fülkéi" Megközelíthetjük a test és a lélek eme kificamodott befolyásolásának a megértését. A szórakoztató ipar bevonása a kísérletekbe éppen ezért jelentékeny. ugyanis a nők általában jóval magasabb tűrési küszöbbel rendelkeznek. jobban elviselik a fájdalmat és ezért sokkal könnyebb egységes tudatuknak az önálló részekre való felbontása (angolul: dissociation). Azért. Szakértők ezt úgy írják le. Több kutató ezt a magyarázatot erős kétellyel fogadja és az agyműködés "file"-okra. Egyes terapeuták. mint az összehangolt agyműködés struktúráinak a felbontása és más szerkezetű újra-integrációja azért. hogy a beprogramozott kísérleti alanyokat beépített ügynökökként is használták azért. indító jel). és létezik egy dark-side vagy bad (sötét vagy rossz) oldal. hogy tudatuknak melyik leválasztott része van éppen aktivizálva. A MONARCH kísérletekben gyakran szerepel a "marionett-szindróma". hogy "téglaként" információkat gyűjtsenek. light-side vagy good (világos vagy jó) oldal. beindító parancsokra van szükség. Ennek az a célja. A gnosztikus művészetben "a halál angyalát" az összepréselt pillangóval ábrázolták. valamint a kabalista miszticizmust. azaz Kondícionált Inger-válasz Szekvenciáknak.a trauma segítségével. Ezeket angolul "triggers"-eknek nevezik (trigger = elsütő billentyű. illetve az adott csoportban a kapott utasításoknak megfelelő zavaró feladatokat végrehajtsák. mert teljesen tőle függ. ha egy komplex komputer-programhoz hasonlítjuk. jelszavakra. ravasz. Ez rendkívül bonyolult folyamat. elkülönülő állományokra bontását a kísérleti alanynak okozott lelki-trauma fokozásának tekintik. vagyis a zsinóron rángatott bábu. vagyis kísérletező elmegyógyászok ezt "Conditioned Stimulus Response Sequences"-nek nevezték. hogy egy meghatározott démont vagy démoncsoportot lehessen hozzákapcsolni az emberi tudatban mesterségesen létrehozott önálló rekeszekhez. mint a férfiaknál. A kísérleti személy. illetve prostitúcióra és pornográfia készítésére használják. A Project MONARCH úgy is leírható.

ezért az örökkévalóságig elválaszthatatlanok egymástól. hogy mint kiválasztott személyek. Ezek az új világrendhez kapcsolódó tudatfájlok a feltételezések szerint olyan visszakapcsolási parancsokat tartalmaznak. levelekkel. orvosi válaszokat adunk-e rá. lepkékkel. és így előkelőbbnek és védettebbnek számító kísérleti alanyok köréhez tartoznak. órákkal. vagy pedig spirituális. sátánista vérvonalat hordoznak magukban. Számos áldozat azonos családból került kiemelésre. kevesebb ilyen testi sérüléssel vagy jelzéssel bírnak . A vérségi kapcsolatok fontossága A kísérleti alanyok többsége olyan családból származik. "non-biological twinning". lelki érvekkel próbáljuk megvilágítani őket. tükrökkel vagy maszkokkal. hogy őket mágikus lelki kötelék kapcsolja össze.az ő bőrük általában megmarad tisztának és folttalannak. amely figyeli a "gatekeeper"-t. hogy árvaházakból. A két fél program csak együtt képes 10 . Azok. robotokkal. amelyek nemzedékről-nemzedékre ún. de szinte valamennyi vallási csoport képviselői megtalálhatók. Ezt a "kiválasztott nemzedék" meghatározást a hírhedt auschwitzi orvos. hierarchikus struktúrákhoz. A kísérleti alanyok elmondása szerint egy részük egyfajta életfát ("Tree of Life") lát. beteljesítsék sorsukat. Ezek a test legkülönbözőbb részein fellelhető sérülések lehetnek: késsel okozott csonkítások. akkor gyakran láthatják az elektromos szúróeszközökkel okozott vágásokat vagy forradásokat a bőrön. vagy olyan vérfertőző nemi életet folytató családokból. testi jellemzőit. kígyókkal. mert ez a mini-program utasítja el vagy engedi be a különböző kívülről jövő impulzusokat az adott lelki parcellába. akik a vérvonalhoz tartozó. ezért már kondícionálva vannak a parancs általi külső irányításra. hogy fizikai. ősi szimbólumokkal. számos göcsörttel és szúrágta vájattal. pókhálókkal. durva tetoválások és ehhez hasonlók. vagy kiválasztott nemzedékek. tengeri kagylókkal. dr. megint mások úgy lettek kísérleti nyulak. vagyis a "kapu örzőjét". nevelőotthonokból szerezték be őket. tüzes vassal vagy tűvel való égetés. amelyeknél nemzedékekre visszamenően szokásos volt a pedofília. azaz két egymással rokoni kapcsolatban nem álló gyermek arra történő ünnepélyes programozása.rendszerén belül hét szintből álló kettősspirál található. a dogmáknak és a feletteseknek való feltétlen engedelmességhez és ez nagyon hasonlít a tudat programozásához.állítólag . és ezért . amelyek lehetővé teszik a tudatbefolyás hatékony kiterjesztését nagyszámú kísérleti alanyra. amelynek meghatározott gyökérrendszerei vannak. Minden ilyen rendszer egy belső programozóval rendelkezik. a másikat pedig a másik kísérleti alanyéba ültették. szalagokkal. Ezen kifinomult manipulációk magyarázata attól függ. csokrokkal. Sok gyermek jön katolikus.arra vannak beprogramozva. Ez a MONARCH programban alkalmazott technika abból állt. Másféle agykontroll-technikát jelent az ún. hogy az erősen vallásos alanyok már hozzá vannak szoktatva a dogmatikus. Minthogy az ilyen alanyok számára a tekintély feltétlen. Joseph Mengele eszelte ki. A kísérletet folytató szakemberek úgy találták. mormon vagy más karizmatikusan keresztény hátterű családból. Ha orvosok és más szakértők közelebbről szemügyre veszik az áldozatok vagy túlélők fiziológiai. parancsnoki diagramokkal és komputer áramköröket tartalmazó kapcsolótáblákkal. hogy a tudatba helyezett információs programot megfelezték és az egyiket az egyik kísérleti alany agyába.

meghatározott neuronpályák stimulálásával. serkenti a legprimitívebb szexuális késztetéseket a gátlások kiiktatásával. Ezt a programot rendszerint akkor aktivizálják. amikor az agykontroll alanya (victim or survivor . Delta-szint: Ezt ún. ördögökre és gonosz szellemekre vonatkozó babonás hiedelmek összessége. Az Alpha-programot a kísérleti alany személyiségének a tudatos felosztásával hatják végre. telepátia (gondolatolvasás). nevezetesen a "bio-medical" emberi telemetrikus eszközöket (agyban elhelyezett implantátumokat. "killer" (ölési. Béta-szint: Ezt szexuális programozásnak is hívják. A MONARCH programozás egyes szintjei a következők: Alpha-szint: Ezt tekintik az általános vagy szokásos programozásnak egy személy tudatának az ellenőrzés alá vételekor. Jelentések szerint ezeket rendkívül fejlett komputerekkel és csúcstechnológiájú műholdkövető-rendszerekkel összekapcsolva alkalmazták. A kísérleti alanyok elveszítik félelemérzetüket. Ezen a programozási szinten a mellékvese optimális működtetése és a kontrollált agresszió nyilvánvaló. az Első Szárazföldi Zászlóalj és a MOSZAD kiképzési programjaiban. irányított energia-lézereket használva. mint "Code Green" (Zöld Kód). mikrohullámú és elektromágneses sugárzásra). (A démonológia a boszorkányokra. ESP "extra-sensory perceptions" (érzéken túli észlelet) hatékonyabban kifejleszthetők és működtethetők azokban a személyekben. Az olyan paranormális jelenségek. Ez a program eltörli az összes korábban elsajátított erkölcsi meggyőződést. mint azok. Omega-szint: Ez az ún. hogy csak egy program által vezérelt kapcsolódás jöhet létre a bal és a jobb agyfélteke között. a fizikai erőnlét és a látóképesség nagyarányú növekedésével. Szervezetten hajtják végre a kapott megbízatásokat. Az ennek megfelelő viselkedési formák magukban foglalják az öngyilkossági késztetéseket és az öncsonkítást. hogy regenerálja önmagát egy későbbi időben. Eredetileg különleges ügynökök és elit katonák kiképzésére fejlesztették ki. Úgynevezett "cat-alters"-ek (cica-fájlok) hozhatók így létre az agy béta-szintű programozásával. gyilkolási) programozásnak is nevezik. a kísérletek tanúsága szerint nagyobb fogékonyságot mutatnak a telepatikus képességek elsajátítására. Azok a kísérleti személyek.működni. amely kiváltja a félrevezetést és a félreértelmezést. Az önpusztító vagy öngyilkosságot eredményező instrukciók is a programozásnak e delta-szintjén kerülnek rögzítésre az agyban.) 11 . Ennek a származási korlátozásnak köszönhetően az elektronikus agykontroll-rendszerek változatos formáit fejlesztették ki és alkalmazták.áldozat vagy túlélő) elkezdi a terápiát vagy a kihallgatást és túlságosan sok anyag kerül elő sértetlenül az emlékezetéből. Ez a szint össze van kapcsolva a démonológiával és hajlamos arra. így ez a két személy kölcsönösen egymásra lett utalva. mégpedig megtévesztő programozáson keresztül. önpusztító (self-destruct) formája a programozásnak. ún. mint az "astral-projection" ("csillaghatás"). amelynek azonban a tudatbefolyásolás bizonyos formáinál fontos szerepe van. sátánista családokból származnak. akik több generációs. Ezt az alapprogramot a memória megtartó képességének a rendkívüli bővülése jellemzi. hogy az agy jobb féltekéjét és bal féltekéjét leválasztják egymásról azáltal. Téta-szint: Ezt pszichikai programozásnak tekintik. Lényegében az történik. akik az ilyen "ikresítésen" keresztülmennek. ha nem megfelelően kapcsolták ki. Gamma-szint: Ez a rendszer-védelemnek egy másik formája. amelyek ilyen vérségi származással nem rendelkeznek. amit úgy is ismernek. Használták a Delta-erők.

12 . Ezt a programozást ismétlődő időközönként megújítják. vagyis a pusztuláshoz vezető rossz út) a könnyebbik. (A split-screen. az érzékeléstől való megfosztással. például "néha a jobb út (right path) nem a legkönnyebb". jelenleg azonban "Dissociative Identity Disordernek" (DID). amelyek össze vannak kapcsolva komputerekkel hajtott generátorokkal. a szexuális zaklatásnak és más módszereknek betudhatóan az agy széthasad elkülönülő személyiségekre a tudati működés legmélyén. amelyben a képernyő fel van osztva két ablakra. Az ezoterikus következtetés: "a balra vezető út (left path. Az első programtémák közé tartozott "Óz a varázsló" és "Alice a csodák országában". Ezt elsősorban elektrosokk alkalmazásával végzik és egyes esetekben már akkor megkezdik. amikor írás közben a dokumentum egy másik részére kívánunk hivatkozni. vagyis Fűzfa-nagymama egy misztikus 400 éves öreg fa. Ez hasznos akkor. párhuzamosan különböző tudatbefolyásoló drogok alkalmazásával. hogy hallgassa a szívét és találja meg a válaszokat abban. A filmben Willow-nagymama. A kísérleti alany vagy áldozat agyát tovább kondicionálják fokozott hipnózissal kettősirányú lelki kényszerrel. amelyek képesek a képernyő megosztásra. alkalmasak arra. amely befedi az agy tudatos és tudatalatti része közti kapcsolatot biztosító idegpályákat. Ezt csúcstechnológiájú fejhallgató készülékeken keresztül végzik. az élelem. a víz. amelyek megváltoztatják az agyi funkciókat.) Jó példa a tudatküszöb alatti programozásra a Pochahontas nevű Disney-film. továbbá szándékosan létrehoznak meghatározott tudatimpulzusokat és kulcsszavakat a MONARCH-gyerekek rendkívül érzékeny alapprogramozására. vagyis tudathasadásos identitás-zavarnak hívják. Fűzfa-nagymama folyamatosan kétértelműségeket mond tele értelmi irányváltoztatásokkal. hogy ugyanannak a dokumentumnak egyszerre jelenítsék meg a két különböző részét. MPD-nek (tudathasadásos személyiségzavarnak) nevezték. párhuzamosan a frekvencia generátorokkal. gyönyör és fájdalom váltakozó okozásával. mintha két különböző dokumentumot mutatnának. arra a biokémiai anyagra. vagy megosztott képernyő olyan megjelenítési technika. Az elektrosokk által okozott súlyos sérülésnek. amikor még a gyermek az anyja méhében tartózkodik. amelyek színes pulzáló fényeket bocsátanak ki tudatalatti és ún.) Magas-feszültségű elektrosokkot is használnak.A tudatbefolyásolás módszerei és összetevői A kezdő lépés a tudatműködés szétválasztása a kísérleti alanyban. az alvás megvonásával. (A neurolingvisztika a nyelvtudománynak a nyelv és az agyműködés közötti összefüggéseit vizsgáló ága. Mindkettő mélyen telítve van okkult szimbolizmussal. A következő lépés a szétválasztott specifikus agyfájlokba (alterek-be) a részletes parancsok és üzenetek bevitele és bevésése. ami a skót rítusú szabadkőművességnek a legmagasabb foka. "split-screen" látványokkal. amely tanácsokkal látja el az árva Pochahontast. Például a szövegszerkesztő programok. valamint látható. amelyek nem hallható hanghullámokat és hangfrekvenciákat bocsátanak ki. A Disney-filmek legtöbbje kétféle módon használatos. Ez képezte a MONARCHprogramozás alapját. jelzéssel látták el. azt sugalmazva neki. Egyrészt érzéketlenné teszik a lakosság többségét a tudatküszöb-alatti és neurolingvisztikus programozással szemben. Az úgynevezett "virtuális valóság"-gal kapcsolatos optikai eszközök is időnként felhasználásra kerülnek. Korábban ezt "Multiple Personality Disorder"-nek. hallható és írott közvetítőeszközök segítségével újra erősítik. és amelyek hatnak az RNA-ra (Rybo-nuclein Acid . Ez rendszerint a születéstől kezdődően mintegy 6 évig tart. Ezt a rajzfilmet a 33. amikor a memóriát törölni kívánják.Rybo-nuclein sav).

amint ide-oda járkált a szobában. hogy kísérleti alanyait leszoktassa a sírásról. amely vezérszava minden MPD és DID programozásnak.ugyanakkor a legdurvább dührohamokat is megengedte időnként magának. hogy Mengele az emberek állati szintre történő visszavetését fontosnak tartotta. miközben hipnotikus transzban van. A különböző forrásból származó információk szerint egyik kidolgozójának kódneve Dr. különböző hangzatok. Világháború alatt a hírhedt náci orvossal. Másodszor a fűzfa kiállja a legszigorúbb időjárási megpróbáltatásokat is. 13 . és közismert a hajlékonyságáról. amelyeket hiteles források szerint szintén ilyen programozási célokra használtak. szeretlek. mint amelyek átfonják és körülölelik őket. hogy "We never sleep". De bizonyos csodálatos megjelenésekről is érkeztek hébe-hóba információk. akit egyes kísérleti alanyok csak Vaterchen-ként (Apácskaként) emlegettek vagy Schoner Josef-nek (Szép József). számos regényt és forgatókönyvet írt. mint például a viharokat. Amikor az utolsó levélszirmot is letépte. Ő állítólag együttműködött a II. a fűzfa mély gyökérrendszere azt a benyomást kelti a kísérleti alanyban. és a százszorszép leveleit húzogatva mondogatta: szeretlek. Mengele karcsú. akkor a leggonoszabb módon megkínozta azt a kisgyermeket . aki hidegvérű és különösen kegyetlen brutalitással végezte kísérleteit Auschwitzban. ketrecekbe zárták őket. Dr. hogy egyre mélyebbre és mélyebbre zuhan egy szakadékba. A rémisztgetés mestere. illetve David és Fairchild-nak neveztek. Az azonban már tényként elfogadható. A Mengele utáni nyomozást azzal vezették félre. Először is. megnyerő modorral . A fa ágainak. Joseph Mengelével. A zene is meghatározó szerepet játszik a programozásban. jó megjelenésű ember volt. Stephen King. azt sugalmazva: nincs remény az elmenekülésre. rugalmasságáról. A lelkileg meggyötört túlélők arra is visszaemlékeznek. minthogy bizonyos sötét lelki tulajdonságok kapcsolódnak a Fűzfa-nagymamaprogramozáshoz. Arra is törekedett. King egyik legutóbbi könyve az "Insomnia" (Álmatlanság) azt a kulcskifejezést tartalmazza. Harmadszor. amelyek szerint a "Halál Angyalát" itt vagy ott lehetett látni..". amely szerint Mengele egy paraguayi illetve brazíliai rejtekhelyen tartózkodik.a többi gyermek jelenlétében -. és ezért már nem jelent fenyegetést. ritmusok és szavak kombinációján keresztül. hogy olyan jelentést tettek közzé hivatalos részről. Mengelének a kegyetlenségeit a nürnbergi per során meglehetősen alulbecsülték. az ágakat arra használják. A programok alanyai. hogy ezrek és ezrek életének a feláldozásával végzett kísérletei jelentékenyen hozzájárultak az agykontrollal kapcsolatos amerikai kutatásokhoz. hogy megvesszőzzék az áldozatokat a szertartások során lélektisztítási célból. Mindebből arra lehet következtetni. leveleinek és gyökérrendszerének az átható képe nagyon fontos. és nem is tettek amerikai részről komoly erőfeszítéseket az elfogására. akit éppen pszichikailag programozott. A kutatók nem tudják egyértelműen megmondani. hogy ezt a programot elsőként ki dolgozta ki. hogy bántalmazzák őket. Green. az áldozatok és a túlélők.. akinek az igazi neve Dr. Greenbaum. a jajgatásról vagy bármilyen erőteljes emóció kinyilvánításáról. hogy meztelenül majmok közé.Az Illuminátus gondolat-rendszer szerint strukturált lélekben a fűzfa a druida-vallás okkult erőit jelképezi. Valószínűleg Mengele használta a már említett Dr. nem szeretlek. úgy írják le a fűzfa ágait. vagyis "Soha nem alszunk. Green álnevet. és a mindent-látó szemre utal. nem szeretlek. A túlélő kísérleti alanyok gyakran emlegetik fényes fekete csizmáit. A majmok arra voltak trenírozva.

akiket Cameron a rómaikatolikus árvaházi rendszertől kölcsönzött ki. börtönökben. hogy nem volt szükség bármiféle törvénysértő magatartás hivatalos elismerésére. Ennek keretében a gyanútlan kísérleti alanyokat drogok segítségével több héten át kómában tartották és rendszeresen elektrosokkot hajtottak rajtuk végre. Ez nagyrészt annak is betudható. További szakértő programozók voltak még E. pusztító erőinek a megszemélyesítője. pogány rituálék és megalapította a "Temple of Set"-et. Heinrich Mullernek valószínűleg volt két fia. A CIA és a kanadai kormány bírósági egyezséget kötött. Aquino kódneve "Malcolm" volt. Mary Kórházban és az Allan Memorial Intézetben végezték. ezért a CIA részéről Allen Dulles több millió dollárt juttatott el hozzá olyan társaságokon keresztül. Blue" vagy "Dr. magánlaboratóriumokban és kórházakban végeztette el. Az egyes specializált részfeladatokra vonatkozó kísérleteket különböző egyetemeken. Aquino-t különcködő zseninek tartják. hogy a Project MK-Ultra 1970ben lelepleződött és számos kanadai kísérleti alany és családjuk kártérítési pert indított. egy másik kísérletező orvos Kanadából. valamint az agylebenyek műtéti eltávolítása. amelynek szintén Cameron volt az elnöke. Wheeler tábornoknak az unokaöccse. annak az Earl G. Részt vett a programozásban "Dr. Gog" kódnevek alatt is ismertek. mint például a "Society for the Investigation of Human Ecology" (a Humán-ökológiát Kutató Társaság). aki a katonai hírszerző szolgálatnál dolgozott. majd pedig a Világ Pszichiátriai Társaságnak volt a vezetője. Cameron széles körű tapasztalatokkal és kitűnő bizonyítványokkal rendelkezett. Hummel és W. a különböző drogok és kábítószerek beadása. együttműködött a kormányzati és a katonai hírszerzéssel. és ilyen név alatt fejlesztett ki olyan kiképzésre szolgáló és magnószalagra rögzített tananyagot. a legutóbb nyilvánosságra került adatok szerint állítólag szintén részt vett a kormányzat által szponzorált kísérletekben. Cameron azonban egy sajátos technikát is kidolgozott. Cameron-t a pszichiátriai szaklapok többsége meg sem említi. a természet vad. Aquino. Sok kísérleti alany olyan gyermek volt. Ewen Cameron. akik folytatták apjuk foglalkozását. (Seth vagy Széth Osiris fivére és gyilkosa az egyiptomi mitológiában.Dr. alias Malcolm. A kísérleteket a McGill Egyetemen és a St. aki minden bizonnyal Leo Wheeler volt.azaz teljesen függő helyzetbe taszított biorobotokat előállítani. White néven is ismert. Black". Ennek keretében gyermekek molesztálásával vádolták. akit "Dr. Michael Aquino alezredes. Aquino kapcsolatban állt a san fransico-i Golden Gate Bridge déli részénél lévő Presidio Parkban található katonai támaszponton kirobbant botránnyal. amely tájékoztat arról.) A "Temple of Set" az Anton LaVey (vagyis Lövey Antal) "Church of Satan" (a Sátán Egyháza) nevű "vallási" szervezete elágazásának tekinthető. hogy kevésbé legyen szembetűnő. A gyermekáldozatok szüleinek a mély csalódására Aquino-t azonban valamennyi vádpont alól felmentették. amelyet "psychic driving"-nak (pszichikai vezetésnek) nevezett el. Egy másik fontos programozónak Heinrich Muller tekinthető. Bowers. amelynek keretében a sértettek úgy kaptak kártérítést. Dr. aki a vietnami háború idején a Vezérkari Főnökök Egyesített Tanácsának az élén állt. akit elbűvöltek a náci. hogy hogyan kell MONARCHslave-eket ("slave=rabszolga") . Eközben egy elektronikus sisak volt a fejükre rögzítve és ismétlődő üzeneteket továbbítottak hozzájuk különböző sebességgel. valamint számos bűnözői szervezettel és okkult csoporttal a MONARCH-slave-ek szétosztásában. Ezekért a 14 . Cameron alkalmazta az olyan szokásos módszereket. A CIA apró részletprogramokra osztotta szét az MK-Ultra projectet azért. korábban Kanada és Amerika Pszichiátriai Társaságának. D. mint az elektrosokk. aki Dr.

Dietrick. titkos megbízatások teljesítése. a Stanford Research Institute-ot.-ben). A MONARCH-programozással kapcsolatos kísérletekben résztvevő legfontosabb intézmények között ott találjuk a Cornell. Ezekre a létesítményekre. Ft.Elisabeth Hospital-t (Washington D. a Westinghouse Friendship Laboratories-t. 15 . mint drogfutár és küldönc ("drug mule"). hogy Jessica Wilcox-nak 12 éven át milyen intrikákon kellett keresztülmennie. a Georgetown University Hospital-t. mint ilyen. a Bell Laboratories-t. a Duke. Ugyancsak kiemelkedő programozó központként emlegetik szakértők a Langley Research Center-t. az MIT nevű egyetemeket. akik a CIA számára végeztek illegális tevékenységet. szeptemberében a Reality Marketing gondozásában megjelent könyv (ISBN: 0966016548) borítóján az olvasható. a General Electric-et. Számos konkrét tény látott napvilágot a MONARCH-programmal kapcsolatosan. összegezték és így született meg a "végtermék". illetve csaknem halált okozó traumaközpontokra hivatkoztak. aki megszöktette és deprogramozta. Homestead AFB. aki az 1940-es években közismert divatmodell volt. mint Mt. a Los Alamos National Laboratories-t. mint a CIA alkalmazásban lévő hírszerzőjét. a UCLA. Redstone Arsenal.) című könyvében leírja azt. a University of Rochester. Lewis. Campell. a Maimonides Medical Center-t. Grissom AFB (AFB=Army Facility Basis). az MK-Ultra Project egyik legelső kísérleti nyula volt. hogy az emberi tudattal folytatott kísérletek alanya legyen és. hogy a részfeladatokat igen sok helyen kellett elvégeztetni. míg végül is felfüggesztették. A legismertebb MONARCH-program résztvevők Az egyik legjobban dokumentált ügy a MONARCH kísérleti program keretében Candy Jones-é. hogy "Cathy O'Brien az egyedüli felgyógyult és az ügyben szót emelő túlélője a Központi Hírszerzőszolgálat MK-Ultra Project Monarch elnevezésű agykontroll akciójának. amelyet maga a történet főszereplője. Tavistock Institutes-ot valamint olyan környékeket.C. Donald Bain "The Control of Candy Jones" (Candy Jones irányítása .kísérletekért nagyvonalú juttatásokban részesítette kormányzati és más pénzforrásokból a kísérleteket végző csoportokat. Jones valódi neve Jessica Wilcox. a Princeton. Társszerzőjével. A nem teljes felsorolásból is kiderül.Chigaco. Az ö esetére még visszatérünk a továbbiakban. Ft. amikor beteges hajlamú apja átengedte kísérleti alanynak a Project MONARCH számára. A kísérleti eredményeket rendszerint katonai támaszpontokon működő létesítményekben elemezték. az ARCO-t és a Mankind Research Unlimited-et. amely hitelesnek tűnően számol be azokról az évekről. aki a programozás alól felszabadította. amikor O'Brien folyamatosan vérfertőző nemi kapcsolatra kényszerült és. Mark Phillips-szel. Lampe és Las Vegas. The Presidio. vagy újraprogramozó központokra. Ft. 1976. Cathy O'Brien egész sor első olvasásra hihetetlennek tűnő bűncselekményről számol be: Kikényszerített prostitúció a politika és a hatalom felső szintjeihez tartozó személyekkel. Közülük is felsorolunk néhányat: China Lake Naval Weapons Center. Jessica Wilcox nyilvánvalóan megfelelt fiziológiailag azoknak a feltételeknek. Hood. Az 1995. Ft. Mark Phillips-el. a St. továbbá aktív részvétel a country-western zeneipar kulcsszereplőinek a tevékenységében. Shasta. Cathy O'Brien írt. A "TRANCE Formation of America: The True Life Story of a CIA-slave" (Amerika öntudatlan [ titkos] átformálása: Egy CIA rabszolga igaz élettörténete)." Az azóta már több kiadásban is megjelent könyv részletesen dokumentált önéletírás. mint programozó.

miszerint betegeik bizonyos százaléka intenzív és szisztematikus agyprogramozáson ment keresztül. aki a MONARCH Project kísérleti alanya volt. Kik segítették a kísérleti alanyok tudatának a felszabadítását? Dr. egy "Presidential Model" (elnöki modell) iránt. Bonnaci visszaidézi azt. Ron Patton szerint az MK-Ultra program kísérleti alanyai közé lehet sorolni egy már elhunyt színésznőt. hogy ez a gyakorlati kondícionálás egyik formája. és akiket a közeli Offut AFB-re (Army Facility Bases . Mark Chapman. akinek sikerült csaknem két évtizedes kísérletezést a Project MONARCH keretében túlélnie. hogy Lee Harvey Oswald. egy népszerű country-énekes sztárt és még sok más személyt. Egyes fiatalokat .a helyi/városi/tagállami szinttől fel egészen a Fehér Házig -. A pszichiátriai kísérletet Bill Plemons parancsnok és Michael Aquino alezredes irányította. Tim McVeigh és John Salvi feltételezhetően szintén az MK-Ultra program kísérleti alanyai voltak. erős öntudata és őszinte aggodalma Cathy O'Brien. Az elkövetők minden szempontból visszaéltek helyzetükkel és a legelképzelhetetlenebb perverziókra kényszerítették a gyerekeket azért. egy erkölcsileg romlott TV-evangélistát. arra lettek kényszerítve. Hammond doktor utalt a náci kapcsolatra. a mormonok által alapított Utah tagállam Állami Egyetemének a pszichológusa 1992. Corydon Hammond. széles körben elkövetett bűncselekményekre és korrupciós tevékenységre vonatkozóan . valamint prostituáltként Amerika politikai és gazdasági hatalmasságai egy részének a rendelkezésére álljanak. hogy 1991-től kezdődően leleplezze ezt a megtévesztő kísérletet. David Koresh. Ron Patton azt állítja. ahol is intenzív programozásnak vetették alá agyukat a MONARCH projekt keretében. Itt került sor a lelki működés befolyásolását kutatók rendszeres évi konferenciája. késztette őt arra. Sirhan-Sirhan. Hammond megtagadta további információk nyújtását. Más szerencsétlen fiatalkorúakkal és tinédzserekkel onnan a leghatalmasabbak számára zárt szabadidős parkba. hogy nemi vágyaikat és beteges hajlamaikat kielégítsék. július 25-én megdöbbentő előadást tartott a virginiai Alexandriában. Röviddel úttörőnek mondható előadását követően halálos fenyegetéseket kapott. akiket erre a célra a Nebraska tagállamban lévő Boy's Townban választottak ki. Minthogy nem akarta kockáztatni családjának a biztonságát. hogy még inkább megfélemlítsék a már amúgy is megrémisztett és megtört többi gyermekeket.Hadsereg-ellátó támaszpont) vittek. ezért Dr. 16 ..meg is öltek. könyv állításait. egy hősnek kikiáltott Green Beret-tisztet (a Green Beret az amerikai hadsereg különleges feladatok végrehajtására kiképzett elit-egysége). amelyek erősen alátámasztják a "TRANCE Formation of America" c. hogy az Air Force (Légierő) támaszpontjáról teherszállító gépeken a californiai McClelland AFB-re vitték őket.Paul Bonacci. Újabb ismeretek iránti vágya. hogy egymással és lányokkal pornográf célból mindenféle szexuális parancsot teljesítsenek. John Hinckley Jr. Charlie Manson. A már említett Mark Phillips korábban az amerikai Védelmi Minisztérium egyik elektronikai alvállalkozójaként belülről ismerte a kormányzat által folytatott szigorúan titkos agykontroll tevékenységet. ugyancsak nyilvánosságra hozott olyan bizonyítékokat. azzal kapcsolatban. a hadsereg és a CIA tudatellenőrzést szolgáló kutatásaira. a Bohemian Grove-ba szállították őket. a görög betűkkel jelzett programozásra és külön is említést tett a MONARCH projektről. Miután teljesen megfélemlítették a fiatal fiúkat és a tudattalan felejtés állapotába juttatták őket. Hammond "Hipnózis a többszörös személyiségi zavarban szenvedőknél: a rituális bántalmazás" címmel tartott előadásában lényegében megerősítette hivatásos elmegyógyászokból álló hallgatóságának azokat a gyanúit és sejtéseit.Bonacci állítása szerint . Bonacci tanúságot tesz olyan szexuális visszaéléseknek kitett fiúkról.

Alex Constantine pedig a "Psychic Dictatorship in the USA" (Pszichikai diktatúra az Egyesült Államokban) című könyvével. aki megírta "Operation Mind Control"-t (Az agykontroll művelet) c. Marc Phillips erőteljes bírálatban részesült azok részéről. hogy csaknem automatikus reakciókat tanúsítsanak. hogy a róluk készült fotók egész meglepően hasonlítottak Hitlerre. sem hipnózist. Pennsylvania) több dolgozóján kínzással és kényszerítéssel programozást végeztek. Amikor Rosenbaum elmélyedt az ügyben. kábítószerekről. mint Cynthia Byrtus.Ő volt az. kínzásokról. Dotey-t és White-ot állítólag változatos kínzásoknak vetették alá. Az MK-Ultra kísérletek olyan veterán résztvevői mint Dr. Valerie Wolf és páciensei egybehangzóan állították. Pandoráról tudjuk. hogy mesterségesen létrehozzanak egy kettős német személyiséget. aki segített O'Briennek elmenekülnie fogvatartóitól. Valerie Wolf. hogy olyan érzésekről és tapasztalatokról tesznek tanúbizonyságot. Ezt többek között arra alapozta. Bernard Diamond. állítja Rosenbaum. hogy a hipnotikus állapot befejeztével el kell felejteniük. Rosenbaum azt is állítja. hogy Jerry Dotey és Ann White igen nagy valószínűséggel Hitler Adolf természetes leszármazottai lehetnek. Ismétlődő inger-válasz szekvenciáknak voltak alávetve azért. Martin Orne és Dr. Egyenként legalább 3 különböző tréningtechnikán estek keresztül. hogy Alaszkában egy éven tartó munkával visszaállítsa Cathy tudatának normális működését. Közéjük tartozik Walter Bowart. hogy meghatározott inger fellépése esetén hipnotikus állapotba kerüljenek. Bennett Braun. hogy nem alkalmaztak sem regressio-t (=a biológiában a kezdetlegesebb formákhoz való visszalakulást. hogy az ARCOültetvény (Monaca. amely az emberi sugárzási kísérletekkel foglalkozik. március 15-én az amerikai fővárosban annak az elnöki bizottságnak. majd pedig az is sikerült neki. hogy ikrek. mind az arcot. visszafejlődést. Steve Ogilvie. A görög mitológia nőalakjáról. Joseph Mengele rendszeresen felkeresték az ARCO ültetvényét. Dotey és Ann White sugárkísérleteknek lettek alávetve. hogy a bajokat rejtő szelencét kíváncsiságában felnyitotta és ezért szerencsétlenségek sora szakadt a nyakába. Rosenbaum 9 éven át (1983-tól 1992-ig) azt próbálta kideríteni: milyen tények támasztják alá. Mindkét áldozat úgy volt kondicionálva. általában pedig visszaesést. Jerry L. Dr. A két női tanú részletesen beszámolt német orvosokról. könyvét. Governemt Mind Control Experiments on Children" (Az amerikai kormány agykontroll kísérletei gyerekeken" című. a fejlődésben visszafelé haladót jelent). hogy meghatározhatatlan mennyiségű sugárzásnak lettek kitéve. mind a test felépítését és méreteit illetően. továbbá John Rappoport a "U. hogy úgy sikerült visszanyerniük emlékezetüket a CIA programozásból. miközben hipnotikus állapotban kábítószereket adtak be nekik. akkor valóságos Pandora-szelence nyílt ki a számára. amelyet az ültetvény orvosai alkalmaztak velük szemben. Pamela Monday. elektrosokkról. továbbá arról. Egyre több közíró is foglalkozik az agykontrollal és a tudat mesterséges befolyásolásával. Dotey és White speciális kondícionálásának a célja az volt. hipnózisról és nemi erőszakról. Ennek az ingernek a része volt egy bizonyos kulcsszó vagy kifejezés és a kísérleti alanyoknak azt is betáplálták a tudatába. Az ügyvéd legmeglepőbb felfedezése az volt. A kísérleti alanyok átprogramozott tudatának a visszaprogramozásában (deprogramming) olyan neves terapeuták is részt vettek. akik kétségbe vonták állításainak a hitelességét. amely arra utalnak. 17 .S. Az Atlantic Richfield nevű cég egyik korábbi jogi képviselője David E. Egyes keresztény egyházi szakemberek ugyancsak értek el bizonyos részleges és korlátozott sikereket a deprogramozás terén. egy New Orleans-i terapeuta két betegét bemutatta 1995.

államnak . és akinek az írásai az EIR-ben (Executive Intelligence Review . a pszichiátria. A tömegtájékoztatás kulcsszerepe A XXI. agymosás. amelynek a célja az emberi tudat robotszerű működésre való átállítása egy világuralomra törő kisebbség érdekében.Vezetői Tájékoztató Szemle) valamint a "The New Federalist" című folyóiratban is olvashatóak. amelyekkel az egyes ember tudatát elkülönülő partíciókra (compartment-ekre) lehet felosztani. aki több könyvet is írt a háttérerők történelemformáló szerepéről. számuk a 80-as években már több százezerre növekedett. mint. Egyes szerzők szerint. Ma a tömegtájékoztatás csak azt tudatja velünk. vagy pedig a szervezett pénzhatalomnak monetáris monopóliuma révén.de mondhatnánk úgy is. amellyel a világ közvéleménye a tudatmódosítással és tudatellenőrzéssel kapcsolatos töredékes híreket fogadja. Ez óriási hatalmat biztosít a számára. és számos kellemetlenséggel jár.áldozatoknak és túlélőknek . míg az 1960-as és 70-es években csak több száz ilyen programozott biorobot élt közöttünk. tudatbefolyásolás alatt valami egészen mást értenek. ami igen sok pénzbe kerül.a tömegtájékoztatási eszközök manipulácója következtében . amit a szervezett közhatalom és a szervezett pénzhatalom tudatni akar a közvéleménnyel. század embere a nyomtatott és az elektronikus tömegtájékoztatáson keresztül tájékozódik arról. Ugyanakkor egyre többen szorulnak segítségre. mind a közvéleménynek nagyobb figyelmet kellene fordítania erre az új társadalmi jelenségre." Az amerikai és az európai közvélemény . Elsősorban a tájékoztatás hiányának tudható be az a közömbösség. hogy a neurológia. akik a Project MONARCH-hoz hasonló programok következtében sürgős segítségre szorulnak. rádiók és televíziók rá vannak utalva a nagy hírügynökségek szolgáltatásaira. az utóbbi periodikában megjelent interjújában tette fel a kérdést William Colby-nak. emlékezettel és önálló akarattal már nem rendelkező "biorobotok" tömeges előállításának a lehetősége. Pénze viszont a közhatalomnak . az elektronika és az informatika ma már rendelkezik azokkal a tudományos eszközökkel és módszerekkel. Ezek az elkülönített tudatok önállóan programozhatók és kívülről vezérlehetők. amelyek felett viszont ez a két szervezett hatalom teljes ellenőrzést gyakorol. hogy a világ egésze . Ez a magánkézben lévő monetáris monopólium teszi lehetővé egy szűk csoport számára a gazdasági élet közvetítő közegének. ezt azonban már az átlagember sem veszi komolyan. mert tömegessé vált a kísérleti alanyok száma.a száma.van adózási monopóliuma révén. A kisebb lapok. Erre Colby dühösen a következőket válaszolta: "Leállítottuk az 1960-as évek vége és a korai hetvenes évek közötti időszakban.kapásból elutasítja bármiféle olyan összeesküvés létezését. befolyásolják a közéleti párbeszéd témáit. Ugyanakkor egyre nő azoknak a kísérleti alanyoknak . Maga a visszaprogramozás (deprogramming) is rendkívül hosszadalmas és fáradságos folyamat. hogy politikai célokból így vagy úgy manipulálják a közvéleményt. hanem arról. hiszen a tömegtájékoztatás az egyik legköltségesebb tevékenység. Az újságok és a hírközlő szervek állítólag függetlenek. 18 . Egyrészt agykontroll. hogy mi történik körülötte. és a kilencvenes években pedig világszinten (a többségük Amerikában él) elérte a milliós nagyságrendet. Itt nem arról van szó. Ezért mind a szakembereknek. Az emberek többsége azonban teljesen tájékozatlan az agykontroll kísérletek eredményeit illetően. a CIA egykori igazgatójának: "Mi van a MONARCH-kísérlettel?". Ezáltal napjaink valósága az öntudattal.Anton Chaitkin. a pénz nevű jelnek a korlátlan mennyiségben történő előállítását. amit ma már ténylegesen ezek a kifejezések takarnak.

A mesterségesen kreált viták kimenetele mindig az. elsősorban a nemzetközi pénzügyi közösség törekvéseivel szemben.és sajtószabadságot. keresztény vagy mohamedán. amelyet ezektől kapnak. a Bilderberg Group (BG). de elkerülhetetlenek is. A rendszer felépítése és működése olyan. Így például az Egyesült Államok legnagyobb elektronikus tömegtájékoztatási intézményei így az NBC. hogy a szervezett magánhatalom. vagy zsidóbarát-e az adott vélemény. Egy korábbi igazgatósági tag Andrew Knight a News Internationalnak ma az ügyvezető elnöke. amelynek az igazgatói között megtaláljuk: Henry Kissingert.Mindebből nem az következik. akkor ezzel kiemelten foglalkozott a tömegtájékoztatás. akkor csaknem mindegy. illetve abból a hirdetési pénzből élnek. a Trilateral Commission (TC). De Nagy Britanniában is hasonló a helyzet. Nemcsak olyan közvetett eszközök működnek. érvényesíteni tudja akaratát. A háttérhatalmat irányító nemzetközi pénzügyi közösség szempontjából az a lényeges. Ezért minden olyan hír. valamint az olyan háttérstruktúrák. annak vagy nincs jelentősége vagy a látszatkeltést. Maga az állam is egyre inkább a szervezett magánhatalom hegemóniája alatt működik.M. aki ugyancsak az N. Rothschild nevű tekintélyes pénzügyi befektető cég elnöke. A Daily Telegraph-nak az a Hollinger-csoport a tulajdonosa. hogy az összes újságíró és szerkesztő valamiféle összeesküvésnek a részese és tudatosan manipulálja a közvéleményt.). Rothschild cég egyik igazgatója. Rockefeller. A News Internationalhoz tartozik a The Times és a The Sun. hogy jobb vagy baloldali. A kibontakozott vita nyomán 19 . aki az N. vélemény. A felügyelő és ellenőrző testületek. amit ez a háttérhatalom akar. A legtöbb ember az elektronikus és nyomtatott sajtó azon szolgáltatásait veszi igénybe. A közvéleményben tudatosan megtervezve azt az illuziót keltik. és az ABC . Lord Rothschildot. A Daily Telegraph igazgatótanácsának tagja az az Evelyn de Rotschild. az nem juthat át a tömegtájékoztatási rendszeren. amely kritikus a fennálló struktúrával. Harmad-. hogy elhitette az emberekkel. A manipulálás másik eszköze azt ültetni be az emberek agyába. A szervezett közhatalom már jogilag is korlátozva van. amely "piacnak" becézi magát. hogy a nemzetközi pénzügyi közösség céljai nemcsak jók és hasznosak. negyedrangú kérdésekről nagyszabású közéleti vitákat gerjesztenek manipulációs célokból. értékelések és vélemények között választhat. így a közvélemény a lényeget illetően egyféle tájékoztatásban részesül. mint a Council on Foreign Relations (CFR). Ahol mégis különbség mutatkozik. de közvetlenül érvényesül a tulajdonosi jogon alapuló irányítás és ellenőrzés is.lényegében a nemzetközi pénzügyi közösség (Rothschild. hogy az elhangzott vélemények segítsék elő az új világrend kialakítását. Zbigniew Brzezinskit. Warburg stb. mint amilyen a Press Complains Commission (Sajtó Panaszbizottság) elnöke Lord Wakeham. hiszen a pénzhatalom egyik megtévesztő módszere az volt. a CBS. De minthogy a tömegtájékoztatás kulcsintézményei ugyanazon nagybankok és nagyvállalatok birtokában vannak. amelyet ugyancsak a Rothschildok és az Oppenheimerek alapítottak. Ha ezt a célt segítik. hogy annak végeredménye azt az álláspontot erősítse meg. és a hozzájuk tartozó alapítványok és "think tank"-ek (gondolati műhelyek) közvetlen befolyása alatt áll és igazgatóik többsége is e körökből kerül ki. Amikor az erőszakos bűnözés ugrásszerű növekedése a brit közvélemény figyelmébe került. Lord Carringront. csupán az állam veszélyeztetheti a szólás. hogy különböző megközelítések.M. és a figyelemelterelést szolgálja. Valójában a szervezett magánhatalom sokkal inkább abban a helyzetben van. mint a hirdetések és a hirdetési pénzek szétosztása. elemzések. amelyek az ő nézőpontjához közel állnak. hogy megfossza az átlagpolgárt az objektív és pártatlan tájékozódás lehetőségétől.

mert viszonylag könnyű az előállítása és robbanóereje . felhasználni a hatalom központosítására.igen nagy. hogy bolygónk életfenntartó képessége komoly válságban van. hogy ellenálljon minden olyan kormánynak. hogy mozgósítsa a közvéleményt a Népi Milícia (People's Militia) ellen.ehhez képest . amelyek jelentős része igen hatékonyan lép fel e válság tudatosítása. megtámadhassa őket. Ezt a robbanószerkezetet szigorú államtitokként kezelték. létszámának csökkentését és harmadik világ tudományos. továbbá széles körben elterjessze az eugenetikát. Kétségtelen tény. a magas rangú szabadkőműves.) A környezetvédelem manipulálása Jól szemlélteti. amely megszegi az emberi jogokra és a politikai szabadságjogokra vonatkozó alkotmányos kötelezettségeit. Ilyen esetben az amerikai állampolgárnak nemcsak lehetősége van az ellenállásra. A Római Klub propagandájának célja az volt. vagyis a Büntetői-igazságszolgáltatási törvény. amikor úgy döntött. 1995. Ezt ismerték fel a különböző zöld mozgalmak. amely viszont kezdeményezte a világ népesség-ellenőrzését. ipari fejlődésének a korlátozását. amelyet egy népi milícia csoport helyezett el. amely viszont nagy mértékben korlátozta az egyéni szabadságjogokat. Valójában ennek az alkotmányos jognak a korlátozása volt a cél. vezetésével. valamint az energiaforrások elégtelenségére vonatkozó sokkoló adataival valóban megrázta a világ közvéleményét. kormány-ellenes szélsőségesség. Ez a bomba egy elektroés hidrodinamikus gázüzemanyagú szerkezet. A vitát azonban az erőszakos bűncselekmények visszaszorításáról folytatták. zsarnoki kormányzattal jogai védelmében. és ehhez kellett olyan hangulatot teremteni a közvéleményben. és fogadja el a probléma megoldásaként Clinton elnök döntését. és a megoldási módok keresése érdekében. E cél érdekében létrehozták a Római Klubot 1968-ban. az ember öröklődő tulajdonságait. Aurelio Peccei. természetesen parlamenti jóváhagyással. Ez a túlnépesedésre és az élelmiszerellátásra. A lényeg tehát a polgárok fokozottabb állami és rendőri módszerekkel való ellenőrzésének bevezetése volt. katonai erőt lehessen velük szemben alkalmazni és a tömegtájékoztatásban be legyen tiltva minden ún. hogy a környezetvédelmet is kiaknázza saját céljai érdekében. vagyis a fajnemesítést. Az új világrend létrehozásán fáradozó nemzetközi pénzügyi közösség és integrált elitje ezt vette figyelembe. (Az amerikai alkotmány lehetővé teszi minden állampolgár számára a fegyverviselést és biztosítja. A dokumentum a valódi környezetvédelmi problémákat megoldani törekvő mozgalmak hátán 20 . de kötelessége is. hogyan lehet egy valóságos problémát: Földünk erőforrásainak védelmét.megszületett a "Criminal Justice Bill" . amely elítéli a rendőri módszereket alkalmazó kormányzattal szemben ellenálló csoportokat. hogy szembeszálljon egy diktatórikus. A "GLOBAL-2000" című jelentés a Trilaterális Bizottság közreműködésével Jimmy Carter kormányzata idején készült el. vagyis hogy az FBI behatolhasson ezekbe a csoportokba. áprilisában az amerikai Oklahoma City-ben robbantásos merénylet következtében 178 személy (köztük asszonyok és gyerekek) vesztette az életét. Valójában a robbanást egy "barometric bomb" okozta. Az oklahomai merényletet a tömegtájékoztatás nyomban arra használta fel. így többek között a People's Militia képviselői ne szólalhassanak meg az elektronikus médiumokban. Erre a "probléma-felvető" dokumentumra hamarosan megszületett a probléma-megoldó dokumentum. testi és szellemi képességeit javítani óhajtó genetikai irányzatot. Jelentések szerint egy "fertilizer bomb" (műtrágya alapú robbanószer) okozta a robbanást. hogy a környezetvédelemre való hivatkozással központosítsa globálisan a hatalmat és akadályozza a harmadik világ ipari fejlődését.

amelyekre a fentiekben röviden kitértünk . az Atlantic Richfield nevű olajvállalat tulajdonosa. továbbá más beruházó bankárok és szolgálatukban álló politikusok támogatták. a Rockefeller alapítvány egyik vezetője volt. A riói környezetvédelmi világtalálkozó fő rendezői is ugyanezek a háttérerők voltak 1992ben.komoly előrehaladást ért el a nukleáris technológia monopolizálása terén. Aki érti a pénzgazdaság működési elveit . Eddigi ismereteink szerint az MK-Ultra és a Project MONARCH bizonyult a leghatékonyabbnak. Így az a megoldási javaslat. A nemzetközi pénzügyi csoportoknak és a tulajdonukban levő "Hét Nővér" nevű olajkartellnek. amelyek ezt működtetik. azaz elengedni az adósságot a Harmadik Világ országaiban a környezetvédelem szempontjából rendkívül fontos termőföld átengedéséért cserébe. Ezért óriási anyagi és szellemi erőforrásokat fektettek be az agy feletti uralom technológiájának a kifejlesztésére. A tanácskozás főtitkára Morris Strong olajmilliárdos. a Nemzetközi Valutaalap. Egyidejűleg a háttérhatalom egyik csoportja . Az agykontroll és az új világrend A tömegtájékoztatás tudatbefolyásoló tevékenysége és a társadalom manipulálásának a hagyományos módszerei mellett . aki óriási összegeket juttatott el azoknak a szervezeteknek. Ma már rendelkezésükre állnak azok az eszközök és módszerek. hogy az emberi tudat befolyásolását hatalmi céljaik érdekében felhasználják. amelyek ellenezték a nukleáris erőműveket és ő volt az. Anderson volt az. A háttérhatalom irányítói az elmúlt 75 év során komoly erőfeszítéseket tettek. Az olcsó nukleáris energia világszintű elterjedése veszélyeztette a nemzetközi pénzügyi közösség olajipari befektetéseit. globális elektronikai megfigyelési rendszer. hogy a környezeti problémák legfőbb okozója ez a pénzgazdaság. hogy "Debt for equity". pl. a később létrejött Kissinger Associates nevű tanácsadó cég irányító testületének tagja. és kívülről irányítani.kísérleti programok célja. David Rockefeller és báró Rothschild elgondolása volt. aki létrehozta és finanszírozta a "Föld barátai" nevű szervezetet. Napjainkig a nukleáris energia jelenti a szerves anyagokból (állati maradványokból) képződött energiaforrások (szénhidrogének) pénzügyileg és hatékonyságban is versenyképes alternatíváját. Mint tudjuk. az egyének viselkedését. hogy globális megoldást nyújt egy globális problémákra. Az 1973-as Saltsjöbaden-i Bilderberg-tanácskozáson részt vett Robert O. 21 .az tudja.) A francia Rothschildok hosszú távú stratégiája a nukleáris újrafeldolgozó technológia megszerzése. a fogyasztás és a pénzzel történő spekuláció segítségével .a Rothschild-ház franciaországi érdekeltsége . egyáltalán nem csökkent az adott országok eladósodottságának a mértéke. mint Európa összes többi országában együttvéve. ahol erre sor került. amelyek megfelelő alkalmazásával befolyásolni és ellenőrizni képesek az agyműködés tudatalatti és tudatos szintjének a tartalmait.és eredményesnek bizonyult . (Franciaországban egyedül annyi atomerőmű működik jelenleg is. Anderson. A környezetvédelem manipulálását szolgálta a nukleáris energia használatának a visszaszorítása. valamint a Bilderberg-csoportnak kulcsszerepe volt az olajár négyszeresére történő felemelésében 1974-ben. Ennek a tudatbefolyásolási csúcstechnológiának a kidolgozása és alkalmazása volt az előzőekben már ismertetett . amelyek keretében elsősorban nők és gyermekek tudatát tudták ellenőrzés alá venni. Ma már ők ellenőrzik a világ uránium-ellátásának a 80%-át .úszva azt ígéri. tömeghipnózis.azaz pénzből még több pénzt előállítani a forgalom. Ezt a megoldásokat tartalmazó programot a Világbank.napjainkban létrejött és működésbe lépett az emberi tudat ellenőrzésének egy teljesen új dimenziója. valamint azok az intézmények.

amelyet a szakemberek Multiple Personality Disordernek. amelynek az eredményeként gyermeki tudata két egymástól elkülönülő és függetlenül működő részre tagolódott. Azaz volt egy olyan személyisége. amely irányította magatartását a mindennapi élet szokásos körülményei között. később pedig ugyanezt tették Kelly nevű leányával is. amelyek akkor történtek. Ez volt az az időszak. DID-nek (tudathasadásos identitás-zavarnak) neveznek. A nemi aktusok közben kábítószereket és elektrosokkot is alkalmaztak azért. valamint társadalomkutató tudós publikálta. tudata elhatárolódott a gyötrések emlékétől. és volt egy másik. aki 1980-ban született. két különböző személyiséggel.A háttérhatalomnak a tudatkontroll segítségével történő hatalomgyakorlása részleteit már több kísérleti alany. hogy az őt ellenőrző szakemberek alkalmasnak minősítették fontosabb politikai és más titkos megbízatások teljesítésére. mondhatni szövődménye az."Amerika öntudatlan átformálása" című művében. Ezek a politikusok állítólag rendszeresen gyötörték és megerőszakolták. Részletesen felidézi azokat a terveket is. 1995-ben. akinek szexuális szolgáltatásokat kellett nyújtania. hogy többek között elnököket (GF. Cathy O'Brien a CIA alkalmazásában álló "mindcontrolled slave" (agykontroll alatt álló rabszolga) volt. Ez a másik személyisége akkor aktivizálódott és vette át az irányítást. Ez a trauma indította be azt a folyamatot. amikor is sikerült elmenekülnie és tudatát lassan újraprogramoznia. neurológus és pszichiáter szakorvos. RR és GB) valamint egy sor további fontos beosztású amerikai politikust kellett kiszolgálnia. Azaz a komputer egyik "tudata" (a Macintosh) nem tud a másik tudatáról (Windows). amikor apja felizgult állapotban közeledett hozzá. Az MPD / DID egyik mellékhatása. A drogokkal és elektrosokkal okozott trauma az agyműködés leválasztott részeinek a független működését megerősítette. hogy ha számítógépünk Macintosh rendszerben dolgozik. akkor az illető egyén ilyen normál helyzetekben nem tud visszaemlékezni arra. Ezekről nyíltan beszéltek vele vezető amerikai politikusok és illegális tevékenységet 22 . mai nevén Dissociative Identity Disordernek. Elektronizált korunkban ezt talán úgy lehet leegyszerűsítve megvilágítani. amin ellenőrzői részéről állításai szerint keresztülment. Legelső emléke. akkor nem tudja használni a Windows operációs rendszer eszköztárát. Cathy O'Brien annyira tökéletesen programozható tudattal rendelkezett. O'Brien azt állítja. mert a már ismertetett agykontroll-technikák eredményeként a tudathasadásos személyiségzavarban szenvedő egyén nem tud visszaemlékezni azokra az eseményekre. amelyeket a világuralom megszerzésére dolgoztak ki. miközben kialakult egy másik személyisége. hogy a kettő-. Cathy O'Brien olyan családba született. Ha tehát a gyötréskor működésben lévő tudatrész maximálisan el van választva az élet normál helyzeteiben működő tudatrésztől. ahol több nemzedéken át gyakorlat volt a szülők vérfertőző nemi kapcsolata kiskorú gyermekeikkel. hogy majd megfullad apjának a nemi szervétől. amikor Cathy pszichéjében kialakult az a tünetegyüttes. Ez tette lehetővé. MPDnek (tudathasadásos személyiségzavarnak). amely az apjához kapcsolódott. hogy megbirkózzon ezekkel a lelki sérüléseket okozó helyzetekkel. illetve többszörös tudatú személyben fotografikus memória alakul ki. amely képes volt alkalmazkodni a gyötrésekhez. hogy az egyik legnagyobb hatású tájékoztatást Cathy O'Brien kísérleti alany írta meg "Trance Formation of America" . Röviden már említettük. hogy abnormális helyzetekben mi történt vele. amikor tudatának éppen egy másik önállósított része működött. hogy szigorúan titkos információkat juttassanak el vele az Irán-Kontra tárgyalások során. "Presidential Model"-nek (elnöki modellnek) számított. a normális személyisége. Így többek között arra is használták. Státusza szerint hivatalosan ún. hogy tovább fokozzák tudatműködésének a megosztását. 1988 óta. Cathy O'Brien megdöbbentően részletesen képes visszaemlékezni mindarra. Agya.

Ezt követően O'Brient elvitték kéthetes kurzusra a Harvard Egyetemre.kisleányként . élelem és víz elvonásából. hogy az ilyen többszörös tudatú egyénben rendkívüli éleslátás fejlődik ki. Valamennyi keresztülment pedofil zaklatáson. O'Brient ugyanis a hatóságok rajtakapták. többek között egy francia poodle-nek a bekapcsolásával. Az egyik nagybátyja. akiknek MPD-je. Bob volt az. 1968-ban Vanderjagt bemutatta Cathy-t Pierre Trudeau kanadai miniszterelnöknek. hogy nincs hely. hogy további gyermekeket akar. hanem kinevezett elnökeként a Fehér Ház lakója lett 1974-től 1976-ig. hogy tudatműködésének a szétválása elkülönülő részekre fokozódjék. amelyet nagyrészt fotografikus memóriájának köszönhetett. és éppen ezért minden titkukat biztonságosan megoszthatják vele. egy katolikus papnak. hogy a légierő hírszerzőszolgálatának a pilótájaként a Vatikán számára is dolgozott. Egyik alkalommal . hogy csúcstechnológiával végzett programozásuk visszafordíthatatlan. Cserébe ígéretet kapott. Cathy-val . Később a washingtoni Kongresszus tagja lett. maga is megrögzött pedofil. hogy Cathyval és a boxer kutyájával készült pornográfiát árusított. ahová elmenekülhet és elrejtőzhet.Gerald Ford . gyakran dicsekedett előtte. aki a "Trance Formation of America" szerzője szerint állítólag a helyi "michigani maffia" vezetője volt. amelyet aztán neki ajándékozott. ahol megtanították neki. sátánistáknak és rokonaiknak azért. aki a könyv szerint szintén használta őt.apjának a testvérei is visszaéltek. hogy miként készítse fel Cathy-t a kísérleti projektre. amely negyvennégyszer pontosabb. Az MPD / DID másik mellékhatása. aki ebben az időben Michigan amerikai tagállam szenátora volt. Előzőleg pedig fontos szerepet töltött be a Warren-bizottságban. mind pedig Ford megerőszakolta egy politikai ünnepség során a színpad háta mögött. még egészen kis gyermekkorban.mind ő (Vanderjagt). Az apa hazatérve lelkesen közölte családjával. ahol a létezés más dimenzióinak titkait őrzik. azaz tudathasadásos személyiségzavara volt. A projektre való felkészítés a folyamatos trauma-okozásból.állítja könyvében Cathy O'Brien . aki először bemutatta Cathy-t egy gyermekpornográfiát kedvelő személynek. ahol Cathy iskolatársai is jelen voltak és őt is bemutatták egy amerikai lobogóval. Cathy O'Briennek jelenleg két leánytestvére és négy fiútestvére van. Amikor Cathy a pubertás korba lépett és mellei növekedni 23 . amelyet rövid idővel korábban a rectumába dugtak. Cathy-t visszaemlékezései szerint .folytató személyek azokban az években. akik gyermekként maguk is pedofil szülők áldozatai voltak. hogy nem folytatnak ellene büntetőeljárást gyermekpornográfia árusításáért. amelynek az volt a feladata. Guy Vanderjagt rózsakeresztes nyakláncot adott Cathy-nek és elmondotta neki.Nixon elnök lemondása után az Egyesült Államok első nem megválasztott. Ez a személy . Így Cathy-ban minden szituációra egy másik személyiség fejlődött ki. Ezt követően egy dobogón az összegyűlt vendégsereg elé vitték. beleértve a kimerülésig történő hajszolást. amikor azt feltételezték. Kennedy halálának a körülményeit. aki idősebb George Busht elnöknek jelölte. hogy kiderítse John F. E mindennapos megpróbáltatások ellenére kitűnt iskolai teljesítményével. Ő volt az. A gyermeklányt állítólag Guy Vanderjagtnak is a rendelkezésére bocsátották. és megerősítést nyerjen annak a bevésésével. hogy ő és Bob nagybácsija a Vatikánban voltak. Bob. mint az átlagember látása. Ford ebben az időben kezdte a genetikus agykontroll tanulmányozásához felkutatni azokat a többgenerációs vérfertőzéses családokból származó gyermekeket.szülei ismételten kiszolgáltatták prostituáltként a helyi szabadkőműveseknek. rendőröknek. Cathy-t apja e program rendelkezésére bocsátotta. Majd pedig a Republican National Congressional Committee (a Köztársaságpárti Nemzeti Kongresszusi Bizottság) elnöki tisztébe került. valamint az érzéki észleléstől való megfosztásból állt.

Egyik ilyen kezelő. vagy nem a CIA operatív munkatársa. Cathy-t előkészítették a Project MONARCH-ra. Hat alkalommal állítólag csak azért ejtette teherbe.Katonai 24 . mint ő. Noha Byrd volt a "tulajdonosa". és mint már említettük megalapítója volt annak a "Temple of Set" nevű szektának. hogy a magzatokat sátánista szertartásokon használhassa. a sátánista és állítólag gyilkosságokat is elkövető Wayne Cox. Vanderjagt már nem találta eléggé attraktívnak és továbbadta Robert C. Wayne Cox Cathyt bevonta a kábítószer tranzakciókba és a sátánista rituálékba. hogy Wayne Cox az apja Cathy O'Brien egyetlen gyermekének: Kelly nevű lányának. Ezt az állapotot még meg is erősítették az agykontroll fejlett formáival. Nekik is Byrd a tulajdonosuk. a Fort Campell-t Kentucky-ban. Washington közelében. aki állítólag szadista-mazochista módszerekkel gyötörte és ennek a nyomai a mai napig fellelhetők Cathy testén. Boxcar Willie-t (aki Cathy leányát Kelly-t három különböző elmegyógyintézetben is molesztálta) és Merle Haggard-ot (akinek a sikerdala: "Freedom Train" .egy Vatikánban működő Project MONARCH kísérleti alany irányítóját). Aquino neonáci nézeteket vallott. hogy adjon át a részére egy titkos üzenetet Bennett Johnson lousiana-i szenátortól. Byrd szerződést kötött az átadóval. amelyet még Himmler kezdeményezett. ellenőröknek -. A Project MONARCH slave-ekhez (kísérleti alanyokhoz) tartoznak Barbara Mandrell és nővérei. a NASA Kennedy Űrkutatási Központot. Kentucky-ban. Cathyt 1980-ban a Fort Campbell-i kísérleti bázison. Ebben az időszakban Cathy O'Brien már nem volt képes elválasztani a realitást a képzelt dolgoktól és fordítva. végül személyes használatra egy csomag finomított kokaint is át kellett adnia. Cape Canaveral-t Floridában és ugyancsak a NASA-hoz tartozó Godard Űrkutatási Központot. "handlerek"-nek . Tény. A vezető "slave-handler"ek. és lerombolta még megmaradt normális személyiségét 1974-ben történt egy a Michigan tagállamban lévő Cedar Springs-ben tartott rendezvény után. Ezt követően tudatának szinte minden önállósított része már valamilyen traumával volt összekapcsolva. Az utolsó esemény. amit "Satanic reversals"-nek (sátáni kísértéseknek. a főváros. hogy mindent elfelejtsen. egy agykontroll-terv kódszava). amely szó szerint kiforgatta Cathy-t saját lelkivilágából. és amelyek során minden érzékelést ellenőriznek. Michael Aquino alezredes programozta. Ekkor Ford állítólag lerohanta őt és elektrosokkolta is. Cathy-t továbbadták ún. akik rajta tartották a szemüket és tovább traumatizálták. hacsak nem olyan kontrollált személy.kezelőknek. Aquino a legtitkosabb kísérletekben is részt vett. hogy senki nem csinál karriert Nashville-ben. vagyis rabszolga-kereskedők között megnevezi Kris Kristofferson-t (a Vatican based Project MONARCH slave-runner-t . a Fort McKlellen-t Anistonban Alabama tagállamban. Egyik kábítószeres bevetése során Hotsprings közelében a Tinker Légibázison Cathy találkozott az akkori arkansas-i kormányzóval.Szabadságvonat. a DIA (Defence Intelligence Agency . A Tennessee állambeli Nashville-ban megrendezésre kerülő Grand Old Opry fesztivál során mutatták be az ott fellépő Wayne Cox-ot Cathy-nek. amikor is kivették az iskolából és átvitték a muskegoni Katolikus Központi Középiskolába a többi Monarch-project számára kiválasztott gyerekkel együtt.kezdtek. A kísérleti program folytatódott különböző csúcstechnológiájú katonai támaszpontokon és itt tovább traumatizálták. Bill Clintonnal is. megpróbáltatásoknak) neveznek. aki 1980-ban született. hogy részt vett a Project MONARCH-ban. Cathy azt állítja könyvében. Azt az utasítást kapta. s ez egyik napról a másikra milliomossá tette Cathy apját. Cathyt ezután apja átadta Byrd-nek. és minden szót és mondatot két és többértelművé alakítanak át. azzal nyert immunitást a bűnüldöző szervektől. E támaszpontok közül felsorolja a könyv a tampai McDill légibázist. Byrd szenátornak. aki névleg feleségül vette.

Végül is . későbbi amerikai igazságügyiminiszter irányította. A továbbiakban idézünk szó szerint Mark Phillips és Cathy O'Brien "Trance Formation of America" című könyvéből: "Byrd gyakran fenyegetett. Marilyn Monroe-t a nyilvánosság szeme előtt ölték meg. hogy eldobhatónak tekintenek. Végül is az első elnöki modellt. Manuel Noriega-n keresztül. amelyekhez ő igazodott.Hírszerző Szolgálat) pszichológiai hadviselési részlegénél. Reagan személyi titkárának. "a világ szőkéinek" a kitenyésztésében. a saját ízlésének megfelelő szex-fotókat készíttetett. aki finanszírozta a kontrákat a panamai diktátoron és CIA ügynökön. akinek szexuális ízlése hasonló volt. az Ohio tagállamban lévő Youngstone-ban működő "Charm School"-t ("Báj Iskolát") Dick Thornburgh (Pennsylvania tagállam korábbi kormányzója). Philip Habibnak az volt a kedvenc időtöltése." "Byrd szerette hallgatni a saját hangját és gyakran bonyolódott véget nem érő monológokba hosszúra nyúló híres előadásai során. hogy azok belekényszerítik az emberiséget egy felgyorsult evolúcióba a neonáci elveknek megfelelően." Cathy elsőként Ronald Reagan mellett töltötte be a "Presidential Model" pozíciót. Fadh volt egyébként. amelyek úgy váltak ismerté. az emberiségnek óriási evolúciós lépést kell tennie egy felsőrendű faj létrehozásával. hogy az alkotmányt. Aquino volt megbízva a Presidio Day Care Center-ben . Az ő beállítása szerint Reagan egyik kedvenc időtöltése volt.a San Francisco-i Presidio Parkban működő gondozó-központban . Együtt működött Jim Trafficant képviselővel a legfejlettebb programozási technikák alkalmazásában. és ezt azzal lehet bizonyítani. és senki sem tudta mi történt. hogy Cathy-vel análisan szeretkezzen.a gyermekeken végzett kísérletek irányításával. hogy a fennmaradó öt százalék irányítsa. hogy személyes fényképészével. valamint az amerikai igazságügyi-rendszert manipulálja. Larry Flynt-tel. hogy a 95% nem is akarja tudni: mi történik valójában a kormányban? Byrd úgy gondolta: azért. Cathy-t ebben a tranzakcióban üzenetközvetítőként használták." "Byrd azzal igazolta az agykontrollal kapcsolatos kegyetlenkedéseket. Philip Habib később bemutatta Cathy-t King Fadh-nak. beleértve a lélektani hadviselés stratégiáit és megmagyarázta: miként használta és fogja használni az alkotmánnyal kapcsolatos ismereteit. mint "Uncle Ronnie's Bedtime Stories" (Ronnie bácsi esti történetei). hogy a világ fennmaradhasson. 25 .még a pápa és a mormon próféta is tudja. a totális agykontrollal lehet elérni az új világrend keretében. Ennek az akciónak volt a neve az "Operation Carrier Pigeon" (Postagalamb-művelet)." "Byrd meg volt győződve arról. s közben áramütésekkel stimulálja. miközben fotografikusan rögzítettem minden szavát. Aquino állítólag a NASA legkegyetlenebb traumaokozó technikáit is kipróbálta. hogy a világ lakosságának a 95%-a azt akarja. Kelly-n. hogy a Bibliában megjövendölt világbékét az egyetlen rendelkezésre állóeszközzel. Az egyik ilyen "sex-slave" (szexuális célokra használt kísérleti alany) kiképző tábort. Azzal támasztotta alá a vallás manipulálását. hogy ez az egyetlen út a békéhez és ők teljesen együttműködnek a Tervvel. Szaúd Arábia uralkodójának. Byrd hitt a hátrányos helyzetű fajok és kultúrák népirtás és genetikai változtatás révén való megsemmisítésében és a tehetségesebbeknek. Cathy-n és leányán. Részletezte a világuralmi erőfeszítés belső műveleti struktúráját.nyilatkoztatta ki .

amelyet a templomosok és követőik imádtak) állítólag annyira izgalomba jött. Ennek részét képezte a MONARCH programban résztvevő "slave"-ek szabadjára engedése az erdőben. Hagyd így tovább. hasbeszélő és hipnotizáló Alex Houstonnak. másrészt az áldozatok további traumatizálása végett. amely "World Vision" néven ismert. Az egyik ilyen parti alkalmával. valamennyi mexikói csatorna működőképes (kokain és heroin). és amelyből több tízezer példányt már eladtak. amelyek "A Most Dangerous Game" (A legveszélyesebb játék) néven voltak ismeretesek. hogy ő E. és miért nem követel magának elégtételt New York szenátor-asszonya a becsületében gázoló rágalmazók példás megbüntetésével? Cathy O'Brien könyve szerint id. hogy földöntúli űrlény. Hillary Cathy vaginájának a megpillantása során (amelyet korábban elaltatás nélkül egy démon fejéhez hasonlító alakúra operáltak. Üdvözlet a főnöknek!" Cox helyettesítésére Cathy-t átadták egy új kezelőnek. így az alelnök sem vonta kétségbe. mint "postagalambot": "Ford kezdett beszélni. amelyben átváltozik óriásgyík-szerű űrlénnyé. George Bush-nak állítólag pedofil hajlamai voltak és Cathy Kelly nevű leányával is volt kapcsolata. hivatalosan és határozottan egyetlen illetékes. Bohemian Grove Californiában olyan exkluzív klub. A látogatókat egyszerűen "Grover"-eknek nevezik. 1982-ben Houston kokaint nyújtott át Bill Clintonnak. A könyv szerzői szerint id. a pedofil. Hillary Clintonnal. vagyis extra terrestial (földöntúli lény) és képes aktivizálni olyan holografikus képzetet Cathy elméjén belül. A MOB (maffia) hozzájárult 2. Vajon miért nem tisztázza magát ezek alól a becsületsértő rágalmak alól minden rendelkezésére álló jogi és média eszköz igénybevételével. azaz nem követelte "a kitalációkat és rágalmakat hangoztató Cathy O'Brien és Mark Phillips" szigorú felelősségre vonását és példás megbüntetését) rendszeresen szervezett rendezvényeket. amelyet állítólag Cheney és Ford rendezett. jelenleg pedig az Egyesült Államok hivatalban lévő alelnöke. A könyv állításai szerint Cheney (és ezeket eddig jogi úton. aki Ford idején a Fehér Ház apparátusát irányította. Fejezd be a megállapodást Panamával. Ez a művelet sikeres vállalkozás volt. Egy másik terv. Ezt a programot úgy dolgozták ki. mintha én egy gép lennék és lediktált egy üzenetet: 'Vidd ezt az üzenetet Dick Cheney-nek a Pentagonba. Bennett Bushoz hasonlóan szintén azt állítja magáról. Reagan elnök oktatásügyi minisztere. Ebbe Cathy-t is bevonták. Gyűjtsd össze most a pénzünket és úszni fogunk benne. miközben lerombolják azt a képességüket. s így Baphomet-nek a fejét ábrázolja . hogy orális aktust hajtott végre. tulajdonképpen egy jezsuita finanszírozási módszer a világbéke elérésére agykontroll révén.3 millió dollár (pornóprofit) átutalásához a Bank of Credit and Commerce International-hez.Cathy egyik legbrutálisabb gyötrője állítólag Dick Cheney volt. és felhasználta őket az "Education 2000" elnevezésű programnak a végrehajtásához.T. amelyből már több kiadás is napvilágot látott.. miközben Cathynek találkoznia kellett feleségével. akikre aztán kutyákkal és puskákkal vadásztak egyrészt kedvtelésből. George Bush azt is állította magáról. Reagan elnök idején védelmi miniszter volt. Bennett belülről ismerte a katolikus-jezsuita agykontroll technikákat. ahol szinte minden szexuális és sátánista perverzió megengedett. 26 . hogy növelni tudják vele a gyermekek tanulási kapacitását. hogy önállóan tudjanak gondolkodni. és Bill Clinton későbbi jogtanácsosa: Bill Bennett és testvére Bob Bennett 1988-ban lerohanták az akkor nyolc éves Kelly-t. sor került az "Operation Shell Game"-re (Célbalövő játékra). Ez így szerepel abban a könyvben.

hogy Cathy betöltötte 30. hogy a korábbi "Presidential Model"-ek nem sokáig éltek 30 éves koruk után. George Bush renden belüli neve: "The Rose" "a Rózsa". valamint Madelaine Albright. 1988. azaz az agyműködés trauma révén történő befolyásolásában . hogy egy beteget." Hármuk élete tele volt megpróbáltatásokkal. és nagy tekintélye van az új világrend létrehozására törekvő szervezetek körében. Itt Mark Phillips. A kiszabadítása érdekében kezdeményezett valamennyi jogi lépést végül is "nemzetbiztonsági okokra" való hivatkozással utasították el az igazságügyi hatóságok. Arra hivatkozva. Az ilyen módon programozott személy krónikus és egyre súlyosbodó asztmában szenved. ténylegesen politikai fogolynak számított és elmegyógyintézetben tartották. (aki Byrd szenátornak a közeli barátja és a Szenátus hírszerző bizottságának a helyettes-elnöke volt) megszerezte őt egy átmeneti időre. a jelen körülmények között. hogy ott zenei fesztiválra kerül sor Merle Haggard szervezésében. A kellően alátámasztott bizonyítékok 27 . Lake Shastá-ban valójában egy különleges rendőri erő tartózkodik. George Bush és Dick Cheney eljátszották Cathy-val a már előbb ismertetett "Most Dangerous Game"-t. hogy öngyilkossági késztetései vannak. Itt a könyv jogi úton eddig nem cáfolt állításai szerint id. egy olyan sebészhez küldünk. akinek Phillips korábban üzleti partnere volt. aki Bush szerint: "rajtam keresztül került az ENSZ-be. februárjában. de az agykontrollhoz szükséges eszközök szakértőjeként ismerte ezt a technikát. Ebben a központban számos ún. hozzálátott Cathy tudatának intenzív visszaprogramozásához (de-programming). Fekete Helikopter állomásozik. 1986-ban Cathy-t és Kelly-t a kaliforniai Lake Shasta-ba vitték azzal az ürüggyel. 1995-ben. két hónappal rá. mert egy másik szenátor. azon kevesek egyikével. Amikor Cathy 29 éves lett felötlött benne." A "Rózsák Rendjén" belül id. Az is kiderült. egyenlő lenne azzal. amelynek feladata az Új Világrend programjában való részvétel. hogy kapcsolatot tartson Mark Phillips-szel. hogy elősegítse az Új Világrendet. Ez tette lehetővé azoknak az információknak az emlékezetéből való felidézését.járatos szakértőnek számított) megszöktette Cathy-t és Kelly-t Alex Houstontól. születésnapját Mark Phillips. amely végül is elvezetett hosszú és fáradságos erőfeszítések után. hogy Kelly-t Wayne Cox úgy programozta. halálos fenyegetésekkel és jogi küzdelmekkel. Kelly a könyv megjelenésének időpontjában.Az "Order of the Rose" (a "Rózsák Rendje") a templomos lovagrend egyik elágazásának tekinthető. akinek nagyon kényes műtétre van szüksége. Ebben a kritikus időpontban azért menekült meg mégis. aki nem ideg és elmegyógyász. aki segíthetett volna neki egészsége visszanyerésében. amelyek végül is elvezettek Mark Phillips és Cathy O'Brien közös munkájának a megírásához: a "Trance Formation of America" című könyv megszületéséhez. Mark Phillips-nek sikerült őket Alaszkába vinnie a "hírszerző közösség" egyik bennfentesének a segítségével. Sok kísérleti alany bal csuklójára rátetoválták a vörös rózsát. akinek a szeme be van kötve és a keze meg van bilincselve.a "Trauma-based mind control"-ban. (aki korábban a CIA alkalmazottja volt és a legtitkosabb technológiában . hogy a "hypnosleep" (hipnotikus álom) néven ismert agykontroll-technika segítségével adott esetben meghaljon. Mark Phillips szerint jelenleg az elmegyógyászat még meglehetősen le van maradva: "Agykontroll áldozatoknak a hivatalos elmegyógyászokhoz való irányítása kezelés végett. Patrick Leahy. azért. nem engedték meg. valamint agykontroll alatt álló fegyveres személyzet. Ennek az "Order of the Rose"nak tagja volt Brian Mulroney kanadai miniszterelnök és Vanderjegt. Cathy normális agyműködésének a visszaállításához.

mesterségesen előidézett Multiple Personality Disorder-ben (tudathasadásos személyiségzavarban). hogy milyen kínzásokat kellett elszenvednie olyan ünnepelt közéleti személyiségektől. hogy a megvádolt közéleti személyek hallgassanak és passzívak maradjanak. a parapszichológiai kutatások. a nyilvánossághoz menekülve kerestek védelmet.és térben való utazás formájában létezett és létezik. mert csak ezek 28 . az az. Így beprogramozható az egyik elkülönített személyiség szex rabszolga-prostituáltnak. a közvélemény nyugodtan ignorálható. De elmaradtak a megvádoltak részéről a könyv szerzői ellen szükségessé vált jogi lépések is. Tehát nagyon nyomós okok szóltak amellett. halálközeli állapottal való kísérletezés. az 1947-es nemzetbiztonsági törvény. hogy "nemzetbiztonsági érdekekre" hivatkozva cenzúrázzanak. Ennek egyik oka lehet az. a váddal illetetett közéleti személyiségek sem vették igénybe az igazságszolgáltatást azért. Miután átélte a csúcstechnológiával gyakorolt kísérletezést. Azaz. Ezek az elkülönített személyiségek csak azon személy számára hozzáférhetőek. Az a tény. Az átlagpolgár azt feltételezheti. agykontroll. Minthogy a könyv szerzői halálos fenyegetések közepette éltek. amely lehetővé tette a kormányzat és az igazságügyi szervek számára. s ehhez képest mindennapi felfogásunk elavultnak számít. akkor az illetékesek a nyilvánosság nyomásának engedve felelősségre lesznek vonva. Ehhez járult volna a nem kívánatos nyilvánosság a tömegtájékoztatási eszközökben. Ez a trauma-okozással szabályozott technika képes létrehozni számos elkülönülő "személyiséget" ugyanazon személyen belül. hogy ezt a hallgatást és passzivitást megengedhették maguknak. hogy különböző specifikus feladatokat lássanak el. hivatásos orvosok és tudósok által összegyűjtött technológia. Azok a háttérhatalmi struktúrák. Egyelőre azonban a felelősségre vonás elmaradt. amit a "Trance Formation of America" című könyv néhány közéleti személyről állít. hogy a fejlett technológia egy változatát továbbfejlessze.. arra utal. vagy adatokat rögzítő agyfájlnak. azok továbbra is bíznak bennük és e körök számára nem számít diszkvalifikációnak mindaz. megírta kellően dokumentálva élettörténetét részletesen beszámolva arról.Cathy O'Brienhez hasonlóan . Henry Kissinger és még sokan mások. Az amerikai vezetők. mint egy komputer azért.. amelyek őket politikai pozícióikhoz juttatta. aki ismeri a speciális kódjelzéseket. hogy a jogi eljárások további tényeket tártak volna fel és esetleg megerősítették volna az állításokat. a távolbalátás. Brice Taylor és az agykontroll Brice Taylor is a trauma okozással végzett agykontroll kísérletek egyik bátor túlélője. a másik bizalmas információkat továbbító futárnak. a génmanipuláció. a bio-elektromágneses frekvencia-gyógyászat." Brice Taylor is . hogy a társadalmi hierarchiában. mai nevén Dissociative Identity Disorderben (tudathasadásos identitás-zavarban) szenvedett. valamint annak 1986-os kiegészítése annyi kiskaput hozott létre. hogy tisztázzák magukat a két szerző által leírt vádak alól. mint Bob Hope. "Thanks for the Memories" (Köszönet az emlékekért) című könyvében Taylor ezt írja: "Amiről az önök többsége nem tudhatott. hogy évekkel ezelőtt a Hidegháború kezdetén ún. Ezért az állampolgárok véleménye. hatalmi struktúrában elfoglalt helyük valójában már nem az állampolgárok döntésén nyugszik. az idő. illetve eltusoljanak kényes ügyeket. hivatásos szakemberek és vezetők egy titkos csoportja engedélyt kapott gyanútlan amerikai lakosokon végzett kísérletekre azért. agykutatás.egész sora ellenére. Ezek az elkülönülő személyiségek önállóan programozhatók. hogy ha napvilágra kerülnek a könyvben leírt visszaélések.

megdöbbentő történet bontakozott ki saját maga előtt is: "Amit ön olvas ebben a könyvben. és ez tette lehetővé.úgy. amit ezek a 'személyiségek' megtapasztaltak és átéltek. Sok évig tartó terápia és gondos kezelés révén Brice Taylornak sikerült rekonstruálnia saját emlékeit. hallottam és a szagát érzékeltem. ahogyan azt lelki szemeimmel láttam. Kifinomult módszerekkel hipnotizáltak és elektronikusan programoztak. hozzátéve "az információk többsége egyszerű kópia. A programozás eredményeként szinte tökéletes fényképezőgéphez hasonló memóriára tett szert. magányosan. "Az agykontroll rabszolgák piacán az elit tagjai felkeresik az aukciókat. amelyek első látásra gyermek divatbemutatóknak látszanak. Amikor titkos életem emlékei kezdtek benyomulni a tudatos agyműködésembe. "Az a képzés.. hogy teljesen felborította mindennapi élettevékenységemet. Számos ilyen showműsorban felléptem. Később sztriptíz következik. Amikor emlékezete ismét működni kezdett. Végül is eladták egy "rabszolga-aukción". de a testemben is. hogy hogyan hoznak létre egy emberi robotot.. megfosztottak az élelemtől és az alvástól. miközben közölte velem. mielőtt ténylegesen szponzoráltak vagy eladtak." 29 . Megkíséreltem megérteni és megtartani mindazt az információt.. elektromos vezetékeken. amelyet gyakran szó szerint lemásoltam a saját magán-újságjaimról. bár zavaros emlékképeket. hogy itt hagy meghalni.leírjam. Elektrosokkot kaptam. hogy újra felidézzem ezeket a tapasztalatokat teljes részletességgel. sok olyan tolakodó emléknyom villant fel.írja könyvének bevezetőjében. Olyan mértékig. hogy kiválasszam a gyakran eleven." Brice Taylort kényszerítették. amely arra kényszerített." Brice Taylor memoárja éveken át tartó gyötrő visszaemlékezés az átélt események részleteire.hogy mélyen megrázott. "Apám éveken át rituális jellegű brutális fizikai és lelki kínzásokkal gyötört. amelyek a programozás révén nem voltak hozzáférhetőek a saját maga számára. hogy abba kellett hagyni a "master degree"-ért folytatott egyetemi tanulmányaimat és mindennap fel kellett keresni orvosomat folyamatos terápia keretében. ketrecekbe és koporsókba. Kábítószereztek. Kislányként Brice folyamatosan alá volt vetve traumáknak.. mert azokat a rituális kínzások és tudatmanipulációk elrejtettek előle. Ez arról szól. forrasztó készülékeken és állatok hajtásához használt ösztökével. tűket szúrtak az érzékeny testrészeimbe. Brice Taylor felvett név. amely visszaáramlott a tudatomba. bepillantás az eseményekbe programozott 'személyiségek' szemén keresztül. és ahogyan azt a testemben éreztem . mivel apja folyamatosan megerőszakolta." . Éveken keresztül naponta kínos pontossággal dokumentáltam emlékeimet azért. Így tudtam megőrizni némi hasonlóságot a valódi személyiségemhez. hogy kínzási rituálékon és orgiákon vegyen részt. Csaknem megfulladva.. lelki megrázkódtatásoknak.segítségével lehet működtetni (aktivizálni. gyermekprostitúcióra kényszerítette. amelyben irányítóim részesítettek visszalőtt rájuk. testi és lelki sérüléseknek. hogy a legapróbb részletekről is be tudjon számolni. hogy minden egyes emlékemet . hogy átéltem . amelyeket őriztem. amiről azt hittem.." Brice Taylor visszaemlékezései 14 évet fognak át. be-és kikapcsolni) az adott elkülönült személyiségbe beépített programot. Ez addig a pontig haladt. Amire emlékeztem olyan messze volt attól. mindazon keresztül. nemcsak az agyamban. és pornográfia készítésére használta. Többek között bezárt szekrényekbe. és ezért éveken át arra kényszerültem.

a Trilaterális Bizottság. a Royal Institute of International Affairs-zel (Királyi Külügyi Intézettel) együtt. valamint a Képviselőház azon tanácskozásain. Ezen túlmenően a hatalmi elit szexuális igényeinek kiszolgálására is felkészítették. Mindig kísérletet tett arra. amit Henry-ben megtaláltak. "Apád. A Project MONARCH keretében kiképzett "Presidential Model" ("Elnöki model") szolgálatainak az igénybevétele egy estére az 1960-as években 1200 dollárba került. a Külkapcsolatok Tanácsa. Beceneve: "a million dollar baby" (milliódolláros baba) volt. információ-raktárnak használja a személyi komputerhez hasonlóan. és aki gondosan előre kidolgozta a stratégiai terveket és rendszerint el is érte a kívánt eredményeket. hogy egy másik szponzora. melynek várható kimenetele 30 . Később felfedezte. Mint már utaltunk rá Kissinger élő személyi komputerként használta Brice Taylort. A Council szemében Rockefeller inkább nélkülözhető volt. Henry Kissinger Brice Taylor-t az ő "egymillió dolláros gépének" nevezte. "Henry volt a legnagyobb kutya. ahol a közpénzek szétosztásáról döntöttek.és hírszerző-rabszolgákat. de nem volt sajátja az a mélyenszántó gondolkodás. legmodernebb termékeit: a programozott szex. hozzáférhetővé téve az agyában létrehozott információs fájlokat az Energia Bizottság. hogy a Project MONARCH Beta-típusú programozásán átesett személyeket nevezték "milliódolláros babáknak". a City of Londonban működő ikerintézményével. amelyben a Council globális méretekben tartotta kézben a teljes ellenőrzést. valamint az "Óz a varázsló". Gerald Fordot és még kormányzóként Ronald Reagant. mert övé volt ugyan a pénz és a hatalom. Lyndon Johnsont. Úgy tekintették mindezt. amelyre szükségük volt. Horn volt. mivel ekkora nagyságú közpénzt kellett minden így programozott kísérleti alanyba invesztálni kisgyermek korától a felnőtt koráig. Brice Taylor ilyen minőségben kiszolgálta John F. ahol az Egyesült Államok elnökének és más magas rangú politikusoknak felkínálták az "escortok". aki folytatta agykontrollprogramozását. anyád idejöjjön" történetén alapuló agykontrollon. azaz a kísérőhölgyek szolgálatait. hogy fültanúja volt olyan beszélgetéseknek. mint prostituáltat. akit Charlie nagybácsinak hívott: Charles L. Taylor később megtudta. Kissingerről még a következőket írja Taylor: "A színfalak mögött Henry ellenőrizte a külkapcsolatokra vonatkozóan a Külügyminisztérium által hozott döntéseket és akciókat. hogy szexuális és emocionális szükségleteik kielégítésére ezeket a társalgó hölgyeket vegyék igénybe a kívülállókkal folytatott ilyen kapcsolat helyett. Taylor keresztülment a NASA (National Security Agency . felkészítve őt arra. egy életre szóló tervet. Charlie mutatta be Brice Taylort Henry Kissingernek. a CIA emberi robot technológiájának legújabb. Bátorították őket.Nemzetbiztonsági Hivatal) által kidolgozott magasabbszintű agykontroll programozáson is. mint egy játékot. a Federal Cartridge Company tulajdonosa. ami a Council-t illeti. hogy a későbbiekben "mind file"-nak (agy-fájlnak). Brice Taylor részletesen ír könyvében a "Council"-ról (a "Tanácsről"). Kennedy-t. amely 1921 óta a háttérhatalom legfontosabb koordináló intézménye.Nos. amely a színfalak mögül irányítja a világpolitikát és a globális eseményeket. Richard Nixont. A tudatába elhelyezett szigorúan titkos kormányzati adatokhoz kizárólag Kissinger tudott hozzáférni. hogy olyan szituációt teremtsen." E sorok írója a "Council"-t. Könyvében Taylor leírja. a Council on Foreign Relations-zel (Külkapcsolatok Tanácsa New Yorkban) azonosítja. a későbbi Olin Alapítvány létrehozója és elnöke. Brice Taylor "tulajdonosa" a közismert színész és komikus: Bob Hope volt. a NATO. Neki volt az a tehetsége. élő memóriának.

Ez ambicionálta és ösztönözte őket.szintén Kelly-nek nevezték. hogy rögzítse az emlékezetébe. aki viszont Dr. Brice Taylor is . feltehetően a CIA számára. később pedig saját modell ügynökségét is megalapította. hogy Cathy O'Brien is beszámol könyvében ehhez hasonló történetről. egy láthatatlan küzdelem az életekért. hogy Reagan elnöksége idején az alelnök." Alátámasztja ezt a gyermekek elleni bűnös eljárást az a másik könyv is. Az agykontroll az egyik végső eszköz a világuralom megszerzéséhez: "Megtanultam. aki időközben vallásos lett. Jensen azzal az ürüggyel. és sikeresen működtette. Ennek a vadászatnak a neve volt "The Most Dangerous Game"." Brice Taylor könyvének egyik fejezete a "Baby Monarchs Are Born" (Monarchs bébik születnek) címet viseli és ebben azt állítja. vagyis id. amit én kaptam. hogy ő is a nyomdokaimba léphessen és használhassák. miként traumatizálta Kelly nevű leányát: "Éveken keresztül Kelly szorosan kapcsolódott ahhoz a traumához. A kínzással fragmentálták a pszichéjét azért. minthogy ezidőtájt a mi újonnan választott alelnökünk. Brice Taylor. Candy Jones. hogy munkavállaláshoz szükséges interjút készít. amikor vadászott rá George Bush Bob Hope-nak a Jordan Ranch nevű birtokán. világháború idején. Az FBI egyik munkatársa arra kérte: járuljon ahhoz hozzá. azaz "a legveszélyesebb játék". hogy engem "vonalban tartsanak". a szabad akaratért. hogy létrehozzák benne a tudathasadásos személyiségzavar állapotát. hogy a szabadság nem szabad. így bárki is volt. A hírszerzés titkos világának a határszélén mozgó Candy Jones kapcsolatba került Dr. amely elődeinek nem sikerült. amelyet Cathy O'Brien írt: "Trance Formation in America" és amelyet az előzőekben már részletesen ismertettünk. úgy látja. majd hipnózis utáni szuggeszcióval .specifikus kulcsszó használatával - 31 . mint "Presidential Model"-t.írja Taylor könyvében. aki Jessica Wilcox néven látta meg a világot. mint divatmodell világhírűvé vált a II. amint azt később meg tudtam egy korábbi CIA-alkalmazottól. "privilégiumhoz" hozzájusson. Szerencsétlenségére nem sokáig kellett várnia. és küzdelembe kell bocsátkoznunk nem erőszak és háború útján. hogy különösen fogékony alany. a "Bush-baby"-khez sorolt kislányokat Kelly-nek nevezték el. E felkészítés során álcázott technikával hipnotizálják a kiválasztott személyt." . hogy a globális elitnek ez a nemzedéke nyerje meg azt a játszmát.véletlenül vagy sem . George Bush.végül is lehetővé teszi. Kormányzati forrásokból származó értesülések szerint. mint kísérleti alany Candy Jones. hipnotizálta Candy Jones-t és úgy találta. aki kezelésbe vette őket. hogy egyfajta spirituális háború folyik Földgolyónkon. pedofil volt. Ismétlődően kínozták és traumatizálták a jelenlétemben abból a célból. Így vált a CIA agykontroll programjának az egyik kísérleti résztvevőjévé. nem kellett emlékeznie a nevükre. Emlékeztetjük olvasóinkat. Titkos futári szolgálat teljesítésére készítették fel. Ezek az álnevet viselő doktorok kémpszichiáterként álltak a CIA alkalmazásában. amit "Bush-baby"-nek neveztek. A következőket írja szó szerint arról.véletlenül vagy sem .beszámol egy esetről. az igazság és a szeretet. Ezt az üzenetet hipnotikus eszközökkel törlik a tudatos memóriából. O'Brien leányát . az igazi spirituális erő és kiállás segítségével. Gilbert Jensen-nel. és Kelly-t olyanná formálták. hogy irodája titkos levélátadó hely ("mail drop") lehessen egy másik kormányzati ügynökség. Marschall Burger-nek dolgozott. hogy ehhez az ún. de a tudás. átadják neki a továbbítandó információt. George Bush pedofil volt. hogy hallani lehessen bennünket. úgy. A mélyen hazafias Candy Jones elfogadta ezt az ajánlatot.

Még kínzás hatására sem árulja el az üzenetvivő. durva. és szarkasztikus volt. Az esküvői partin Nebel rendkívül érdekes változást figyelt meg újdonsült házastársán. hogy Candy halálosan retteg mindentől. Ezen túlmenően félt az orvosoktól. a CIA-hoz vezetnek. aki mély hangon beszélt. A házasságból származó három fia vele maradt. hogy csatlakozzon a titkos tevékenységhez. hogy 1972. feltegyen neki néhány egyszerű kérdést. akkor szeretetteljes. Nebel egész éjszakán át tartó rádió show műsorai több millió hallgatót vonzottak. arra a kockázatos lépésre szánta rá magát. Gilbert Jensen-nek kellett átadnia. 1960-ban kereste fel régi ismerőse egy nyugdíjas tábornok. Szülei nem éltek jól. Miközben otthon lefekvéshez készültek. ismét egy ilyen furcsa személyiség változás állott elő. agresszív. Felajánlotta Candy-nek. Az általa megszemélyesített szépségideál igen divatos volt Grace Kelly. és akivel újból 1960. Candy igen rövid idő alatt elveszítette természetes báját. Néhány héttel később végül is elmondta férjének. Nebel ismét megtapasztalta ezt a transzformációt. hogy Candy-t transzba ejtse. a férj felfigyelt. és egy teljesen más asszony állt előtte. hogy kapcsolat állhat fenn Candy másik személyisége és titokzatos útjai között. Ekkor gondolt arra Nebel. Nebel rájött. aki amatőr hipnotizőr is volt. Ha a hipnotizáló létre tud hozni egy ilyen futárt. aki pont az ellentéte az igazi Candy-nek. Jessica Wilcox 1925-ben Atlantic City-ben született. Nebel arra is felfigyelt. Candy meg volt lepődve. amire Nebel. aki engedélyt kért arra. hogy egy másik személyiség és egy másik hang áradt belőle. hogy mi van elrejtve a tudatalattijában. hogy az FBI számára dolgozott. minden alkalommal Arlene jelent meg Candy-ben. hogy new yorki üzletét "mail drop"nak használhassák. és feltűnő szépségű szőkeség volt.lehetővé teszik az így elrejtett üzenetnek az előhívását. amikor beteg lett. és ekkor találkozott Dr. mert nem tudja valójában. Candy 1945-ben a Fülöp-szigeteken turnézott. Durván. Candy teljesen másképp viszonyult hozzá. hogy ő mit is tud. A három fiát nevelő Candy 32 . kemény. hogy most a CIA számára dolgozik. a népszerű médiaszemélyiség feleségül vette az akkor már 47 éves és nemzetközileg is ismert divatmodellt. Jane Mansfield és Marilyn Monroe előtt. Jensen közölte vele. Amikor viszont Arlene-ként viselkedett. Gilbert Jensen-nel. hogy ez anyagilag is igen kedvező. barátságos és elbűvölő volt. Nem engedték. mert valamennyien használtak gyógyszereket. de ez válással végződött. Candy Jones titkára fokozatosan úgy derült fény. Az egyik ilyen levelet San Franciscóban Dr. hogy ennek okát megmondaná. hogy hosszú története van annak. a pszichiáterektől. hozzátéve. hangja megváltozott. mint a másodlagos személyisége. akkor rosszmájú. Amikor Nebel erre rákérdezett. hozzá téve. nem érzékelte. akit mindössze 28 napi ismeretség után vett feleségül. Amikor vacsorázni mentek. aki a többi képzeletbeli személytől eltérően végig vele maradt. Candy Jones-t. Ez volt az a hang. mint a védelmezője. akkor garantálva van a maximális biztonság. Nebel. Ehhez hozzájárult és abba is belement. hogy üzleti útjai során levélküldeményeket továbbítson az FBI számára. Így született meg a "The Control of Candy Jones" (Candy Jones ellenőrzése) című könyv. hogy időnként el kell majd távoznia anélkül. Amikor a drogok kerültek említésre. és Oaklandban van az irodája. őt pedig bántalmazták. amelyet Donald Bain írt a szalagra rögzített vallomások alapján. ami kínai. november 16-án találkozott. Amikor Candy igazi önmaga volt. hogy más gyermekekkel barátkozzon és gyakran el volt zárva egy sötét szobában. Ekkor kezdett képzeletben különböző figurákat teremteni a maga számára. 1946-ban érdekházasságot kötött Harry Conover divatcárral. gúnyosan és hűvösen. december 31-én Long John Nebel. ami Candyben lejátszódott és a nyomok az amerikai központi hírszerző ügynökséghez. akire halványan emlékezett. Arlene sok tulajdonsága az anyjáéra hasonlított. és magnetofonra rögzítse a kapott válaszokat. Egyik ilyen fantázialény volt Arlene.

Kiképezték a titkos tevékenység minden változatára. Mutatja morális beállítódását az. kábítószerezték. Jensen azt is állította. Maga Jensen is közeledett hozzá hipnózisban. és a kommunikációt. Candy kinézésre is Arlene-vé alakult át. Jensen létező személy és valóban olyan fajta tevékenységet folytatott. Nem lehetett biztos abban. és Jensen csak árnyékfigura. A hipnózison túlmenően nagy hatású gyógyszereket is beadott neki intravénásan. hiszen végül is az egész történet így került fokozatosan napvilágra. másrészt Jensen és Candy. A titkos képzési menetrend szerves részét képezte a perverz szexualitás. miként viselje el a fájdalmat és legyen képes ellenállni a kihallgatási technikáknak. és kínozták különböző összejöveteleken. Jensen a programozó és kontrolláló elmegyógyász tudatában volt. hogy Candy ezt valahogy mégis csak elhárította. 33 . és tudatos élete ismét folyamatossá vált. de nem tört meg. beleértve a robbanószerek használatát. Így demonstrálta módszerének a sikerét 24 orvos előtt a CIA központjában Langley-ban. hogy nagy kockázatot vállal. amit tud. vagy félelmet tanúsított volna. aki semmilyen körülmények között . amelyeket Arlene elmondott.még kínzás hatására sem . hogy máshol is járt és mást is tett. hogy Arlene előre került Candy tudatában és csaknem teljesen átvette személyiségének az irányítását. Egyrészt Arlene és Nebel. egy előadás alkalmával. Jensen óvatossága ellenére ez mégis megtörtént. hogy Arlene-t oly mélyen kondicionálta. amit Churchill "pervertált tudomány"-nak nevezett a régi stílusú hírszerzési rendszer keretén belül. hogy vajon Arlene nem jelenik-e meg parancs nélkül is Candy Jones mindennapi életében. ahogyan az Candy elmondotta. mint az ő normális élete. az álcázást. hogy hogyan öljön csupasz kézzel. hogy fájdalmat. hogy Arlene hangjával és modorával Jensen képes volt rávenni Candyt különböző kísérleti feladatok teljesítésére az Egyesült Államokban és külföldön. Ekkor találta meg benne a lelkemélyén rejtőzködő Arlenet. Jensen célja tökéletes hírtovábbítónak a létrehozása volt. mint a narko-hipnotikus tudatbefolyásolás sikeres példája: a tökéletes harcos. Ezzel elérte. Gyakran levetkőztették. amelyeket Candy hipnózis alatt maga mondott el Nebel kérdéseire válaszolva. Jensen visszahozta őt a transzból. Itt elektromos árammal kínozták. Megtanították rá. hogy parancsára akár meg is ölné magát. hogy megerősítést nyert. a közelharcot improvizált fegyverekkel való bánásmódot.vagyis virtuális zombie meglátogatott különböző kiképző táborokat. mint Arlene . Ez a művelet igen jól meg volt szervezve. de úgy tűnik. hogy felkereste Jensent és átadta a rábízott iratokat. amikor parókát viselt és különböző stílusú kozmetikai kikészítéssel elváltoztatta a külsejét. Candy nem akarta elhinni.árulja el azt. Jensen elsők lépésként hipnotizálta. Candy-nek azonban fogalma sem volt arról. Többször is jelen volt a büszke Jensen oldalán. Candy-t Arlene-ként kétszer is Taiwanra küldték futárszolgálatra. Ez sokkal inkább azt példázta. Ez tette lehetővé. Candy. lefektették. kivéve azt. hipnotizálták. hogy Jensen égő gyertyát helyezett Candy-nek a nyitott vaginájába anélkül. Amikor a feladatot elvégezte. A drámának fokozta a hatását az a tény.beleegyező választ adott. Mindezt azokról a magnószalagokról tudhatjuk. Minderre nem a kommunizmus elleni harchoz volt szükség. és még nők is használták szexuálisan akarata ellenére. Orvosi vizsgáló asztalon Gestapó módszerekkel vallatták. A lényegi szereplő Nebel. katonai támaszpontokat és titkos orvosi létesítményeket egész Amerikában. Ezekről a magnószalagokról évek múltán Donald Bain színpadi drámát írt négy szereplővel. hogy ő maga átment ezeken a tapasztalatokon. Arlene természetesen egy fantázia-lény Candy fejében.

Lényegében úgy kezelik az emberi tudatot. a Monarch és a Montauk Project-et a kormányzat finanszírozza. hogy ehhez hozzájárult volna. augusztusában hozta nyilvánosságra élettörténetét. Candy Jones akarata ellenére belekerült a hatalomnak abba a misztikus. valóságfeltáró kérdéseivel. Bain szembe állította a Cathy agyában lévő képzelebeli világot John Nebel egyre mélyebbre hatoló. A program arra irányul. Candy annak a határterületnek a részesévé és áldozatává vált. amelynek léte és működése meghazudtolja a természet és a társadalom demokratikus és szociális szemléletét. illetve e három módszer kombinációjával rendkívüli tulajdonságokat fejlesztettek ki benne. Ezen túlmenően Pero azt is állítja." típusú válaszok. valamint a Jose Silva nevével fémjelzett relaxációs tréninggel. és el tudják érni. pl. hogy Candy Arlene-ként sokkal több kísérleti küldetést teljesített Jensen számára. a Montauk Project keretében.Andy Pero története A magyar. mint egy komputert. Minden valószínűség szerint a Jensen álnév alatt rejtőzködő kísérletező pszichiáter a beindult MK-ULTRA program keretében tevékenykedett. amelyeket aztán egymástól függetlenül lehet programozni. Andy Pero tréningjét. Öt éves korában Münchenbe került. és ne gondolkozzék. Az történik. világháborút követően számos egykori náci tudós érkezett az Egyesült Államokba a titkos szolgálatok útján. amely a Monarch Project elágazásának tekinthető. Andy Pero először 1998. A II. hogy bizonyos kísérleti kínzásokon már két éves korában is keresztülment. Ezt úgy érik el. amely elválasztja az agy működését a test működésétől. rejtőzködő szférájába. pszichiátriai szakma. hogy a kísérleti alany tegye meg. Mindkét szektor életbe vágóan fontos volt az amerikai katonai ipari komplexum és a mögötte álló szervezett pénzhatalom számára az 1950-es és 1960-as években. Áttekintve az 1960-as években a hivatalában eltöltött munkaidőt kiderült. ahol két különböző óvodába. tudatmódosító "kezelését" a New 34 . "Project Superman" . hogy a tudatot különböző önálló részekre hasítják. hogy üzleti út címén igen gyakran volt távol és semmiféle megállapodást nem kötött. Pero azt állítja. hogy akaratlanul úgnevezett "Manchurian Candidate"-ként is felhasználták. amikor két és fél éves volt. amit mondanak neki. Donald Bain úgy látja. Az egészre pedig ráborul Jensen árnyékfigurája. mint amennyi valaha is felfedezésre került. ahol találkozott az amerikai hírszerzés és az orvosi. az emóciók normális folyamatát szétválasztják. Preston előadássorozatára Philadelphiában került sor. Az ehhez hasonló tudatmódosító programokat. hogy olyan extrém traumának vessék alá. amikor is elektrosokkolták. és tűket szurkáltak a fülébe illetve a nemi szervébe. és így el lehet vele érni emberfeletti tulajdonságok létrehozását..Donald Bain könyve vált a mintájává Cathy O'Brien "Trance Formation of America" című és Annie McKenna "Paperclip Dolls" (Kivágott papírbabák) című könyvének. román és cseh felmenőkkel rendelkező Andy Pero a nevadai Fallonban született 1969-ben. Andy Pero anélkül. Ezeknek a kísérleteknek az a célja. majd a szétválasztott tudatrészeket újra programozzák. hogy az emberi agy normális impulzusait.. Felvillanó emléknyomok arra utalnak. hogy genetikus manipulációval trauma okozásával végzett agykontrollal. de én félek. Apja az ottani légi bázis helyettes parancsnoka volt. olyan tudatmódosító kisérleti programnak lett alávetve. hogy az első kísérletek vele akkor kezdődtek. Andy Pero úgy véli. hogy az új program nyomán eltűnnek az ösztönös gátlások és a "de én nem tudom. Ezen keresztül el tudják távolítani a félelmet. Ők korábban a koncentrációs táborokban végeztek agykontroll kísérleteket. Preston Nichols különleges vendégeként. egy német nyelvűbe és egy angol nyelvű amerikaiba járt.

és rendkívüli körülmények között is életben maradjon. Ennek eredményeként több alkalommal is csaknem megfulladt.York államban lévő Rochester Egyetemén végezték. Egy napon számunkra fogsz dolgozni. Az itteni kísérleti alanyok 99 %-a akaratlanul vesz részt ebben a programozásban. félelem nélkül. Vagy egy padlásszobába vitték fel. A nők szexprogramozását a New Jersey-ben lévő Paramus-ban végzik. Az ugrásai azért voltak sikeresek. Egyes különleges kiképzési feladatok során F-16-os gépekkel elvitték Rochesterből az Egyesült Államok délnyugati sivatagos területére. mivel az elektrosokk kezelések következtében dadogott. emlékképek felidézését. Andy Pero ekkor találkozott először két különösen viselkedő egyenruhás személlyel. ellazulást. és ezáltal öngyógyítást. hogy több ezer más gyerek és felnőtt ment át ilyen kísérleteken. akik aztán rendszeres időközönként felkeresték. és ezáltal emberfeletti erőre és önuralomra tegyen szert. hogy bizonyos nagyon különös képességekkel rendelkezel. Őket feláldozhatónak minősítették. amely a New York Államhoz tartozó Long Island sziget Montauk nevű városkájában van. amelyet több mint fél órán át megállás nélkül volt képes csinálni. amelyek bármely elszenvedett sérülést képesek gyógyítani. Megtanulta. Amióta fokozatosan helyreállt emlékezetének a működése. Duncan Cameron az egyik ilyen személy. hogy elviseljen minden képzeletet felülmúló fájdalmat. hogy számos alkalommal elektrosokk kezelést kapott. miközben egy zárt víztárolóba helyezték és azt az utasítást kapta. Andy Pero azt állítja. Erre jó példa Cathy O'Brian élettörténete. Amikor tudatkontroll alatt volt. Programozásának döntő része a New York államban lévő Rome helység légi bázisának a nagyméretű laboratóriumában folyt. A kiképzők hipnotikus önkívületi állapotában közölték vele. Ennek ellenére nem tartották különösebben okosnak. Majd fokozatosan növelték a magasságot. mert a macskához hasonlóan hajtotta végre: nyugodtan." Először még nem fogta fel e kijelentés értelmét. hogy létrehozza saját lelki laboratóriumát a Silva agykontroll segítségével. de intelligencia hányadosa is a legjobbak közé tartozott. akik a legszigorúbb programozást is túlélték. A nőket általában szexuális megbízatások teljesítésére is használták. amely tele van szuper-hatékony gyógyító eszközökkel. Andy Perot édesanyja még 10 éves korában beíratta a Silva-féle agykontroll kurzusra. Kényszerítették. Perot bekapcsolták a "Montauk chair" ("Montauk szék") nevű kísérleti programba is Camp Hero-ban. a két egyenruhás egyik alkalommal közölte is vele: "hallottuk. ahol speciális katonai kiképzésen 35 . sőt kisebb magasságban repülőgépből is ejtőernyő nélkül. Azok lettek a "Montauk-fiúk". Andy Pero nemcsak a különböző sportokban tűnt ki. sőt a tudatunk erejével történő kanálhajlítást is meg lehet tanulni. kizárólag arra koncentrálva. végül már sikeresen leugrott egy épület tetejéről. de később a két férfi fontos szerepet játszott valamennyi tréningjén egyetemi évei egész időszakában. szuper katonának és merényletek végrehajtójának lettek kiképezve. hogy a víz alatt lélegezzen. Ezek a fiúk. A Silva-módszer önhipnózisnak is felfogható. Sokan meg is haltak ezek során. és így válnak irányított tudatú ügynökökké. és az agyában kísérletileg létrehozott öngyógyítási képesség segítségével tudta visszanyerni eszméletét. hogy ugorjon le egy létráról csekély magasságból. vagy pedig a könyvtár legfelső emeletére. szinte bármit végre tudott hajtani egészen addig. amíg hitt a feladat végrehajthatóságában. hogy a legmegfelelőbben érjen talajt. El tudott végezni több száz fekvőtámaszt. hideg fejjel. valamint a különböző sportokban. Mivel Andy kiválóan szerepelt a Silva-féle kiképzésen. már vissza tud emlékezni arra. amelynek keretében meg lehet tanulni a különböző tudatszintek bekapcsolását. illetve fiatalemberek futárszolgálatra.

mély hipnotikus programozás keretében. amelynek a nagysága 5-6 méter körüli. azaz egy kukac. Az egyik ilyen időutazási kísérlet neve volt a "Project Southern Cross" (A "Dél-Keresztje program"). amikor a Föld kiindulópontjához érkezik. Andy Pero azt a feladatot kapta a Montauk chair projectben. rendkívül fejlett komputerrendszerrel és gondolaterősítővel. meg tudja tisztítani és természetesen tölténnyel feltölteni. ahol a Föld bioritmusának a tengelye található. amikor tudatosan törekedett agyműködésének a visszaprogramozására. hogy szállítsanak hírközlési eszközöket. hogy pontosan lőjön és habozás nélkül. fegyvereket és az 1940-es években gyártott technológia 36 . Ennek célja az volt. A Montauk chair program során elválasztják az agy működését a test működésétől. hogy felerősítsék a különleges módon összpontosított gondolatokat a működtető gondolatain alapuló háromdimenziós ábrák felidézésére. A szék.vagy gilisztajárathoz hasonló nyílás. de ő valójában semmire nem emlékezett. A Montauk chair keretében fejlesztették ki azokat a képességeket. kifeszített esernyőhöz hasonlító antenna felfogja. Csak akkor kezdtek emlékei foszlányokban. amelyek megkönnyítik az úgynevezett "időutazást". hogy összpontosítva vizuális képzelőerejét.vagyis a gondolkodás során keletkező bioelektromos energiaváltozásokat . amelyet kijelöltek a számára. és végül már egész könyvtárnyi program állt rendelkezésre a különböző történelmi időszakokról. függetlenül attól. hogy egy teherautó is keresztülhaladjon rajta. gondoljon egy meghatározott történelmi időpontra. és egy komputerhez továbbítja. Montauk Project és a Montauk chair A Montauk chair a Montauk program egyik elágazása volt. Egyik ilyen alkalommal számos fekete ingbe és nadrágba öltözött férfi volt jelent. hibátlanul hajtsa végre a kapott parancsot. ahonnan az időutazást a legkönnyebben végre lehet hajtani akkor. és így nem is emlékezett vissza a történtekre. amelyben ült össze volt kapcsolva egy csúcstechnológiájú. Preston Nichols több könyvet is írt a Montauk Project-ről. majd egyre nagyobb mértékben visszatérni. hogy mi történt vele. Megemlít egy esetet. hogy a szövetségesek megnyerjék a II.a szék fölé helyezett. Ezt aztán a komputer több százszorosan felerősíti. Más alkalommal egy repülőgép anyahajón találta magát. Ezt a bizonyos kísérleti széket arra is használták. szét tudja szedni őket. idő-bejárat") készült. amely arra az időpontra vonatkozott. Az Egyesült Államok kormánya az időutazás módszerével is elő kívánta segíteni az 1940-es évek elején a háború megnyerését. A kísérletben résztvevők azt a feladatot kapták. akkor a komputer bekapcsolta azt a szimulációs programot. Andy Perot arra is megtanították. és elég nagy ahhoz. Ez a különleges komputer úgy volt programozva. és ez bolygónknak az a pontja. amikor Duncan Cameron létrehozott egy szörnyet. A Camp Hero nevű kísérleti központ Montauk városkában. Ezek a kísérletek 15 éves korától folytatódtak egészen 1988-ig. Ezt követően. hogy amikor egy bizonyos időpontra vonatkozóan megjelent a gondolat. világháborút. amikor is memóriáját törölték. Kiképzése arra irányult. A kiképzések után visszavitték az egyetemre. A"chair (szék) program" működtetője gondolkodik. miközben a Montauk chair-ben ült. amely kör alakúan van elrendezve. hogy bánni tudjon a különböző típusú fegyverekkel. Az így felerősített információ továbbításra kerül szabad energiakristályok hálózatába. bizonyos idő elmúltával felnyílt a szobában egy úgynevezett "wormhole". és vibrációs energiáját . hogy milyen gondolat került felerősítésre. Egész sorozat ilyen úgynevezett "time portal" ("időkapu. amelyet a kísérleti alany az agyában elgondolt.különleges akadályok leküzdésén kellett részt vennie. illetve azt követően 1992-ig. azaz olyan helyen fekszik.

s a leválasztott tudat 37 . hogy megáradt folyóként átlépték a gátat. Andy Pero számos alkalommal részt vett ilyen kísérletekben: az egyik alkalommal Németországba. amire mégis apránként kezdett visszaemlékezni. amikor egy társával közösen bérelt lakásban élt Atlantában. hogy mesterséges gátakkal körülvett agyában a tudatalatti emlékképek mennyisége olyan szintet ért el. akik több nemzedéken át rituális bántalmazáson mentek keresztül. hanem az egyik felbérelt felügyelője. és ő jajgat a fájdalomtól számos kínzási gyakorlatának egyikén. amelyen "Rhino"-nak (azaz orrszarvúnak) öltözött figura volt látható. amelyek lehetővé tették az eszközök és fegyverek összeállítását az 1940-es évekből való alkatrészekből. mintegy 10 éven át. hogy mesterséges tudathasadást váltsanak ki. csak át kellett adnia a nála lévő csomagot. Pero szobatársa felfigyelt. Ezt követően a kiválasztott kísérleti alanyokat különböző fokozatú megfélemlítésnek és terrorizálásnak vetik alá. Szobatársáról bebizonyosodott. és elkezdte kérdezgetni. they called me Rhino" ("Én vagyok Rhino. hogy az agykontrol-program keretében irányítsa. Amikor mégis elkezdte visszaidézni apró részletekben emléknyomait. Pero elmondása szerint mindössze kétórányi időutazást kapott a szállítmányok átadására. E cél érdekében már egész fiatal korban kiválogatják azokat. Óvatosnak kellett lennie. hogy emlékezete fokozatosan visszatér. akkor ezeket gyorsan leírta a maga számára és gondosan eldugta. amely az Unknown Magazinban jelent meg. s így leblokkolták memóriáját. becsmérlésnek és megalázásnak való folyamatos alávetését. megtalálta ezeket a jegyzeteit. hogy megtörjék az ellenállását. hogy elektrosokkolják. Andy Pero így foglalta össze a "Mind Controll" programokkal kapcsolatos tapasztalatait: "Tudatellenőrző taktikáik lényege az agy működésének a megosztása már fiatal korban. Andy Pero első emlékképei 1996-ban kezdtek visszaszivárogni a memóriájába. Az első emlékezést további emlékek előtérbe kerülése követte. Mindez a legmélyebb hipnotikus állapotban történt. Agyprogramozói tudományos módszerekkel falat húztak fel emlékezése köré. és elkülönített részekre hasítsák tudatát. Ezeket aztán felhasználják ellene. és azt reklámozta. és elfelejtse. Gyakran vannak közöttük fegyveres testületek tagjaihoz tartozó családtagok. amikor hangosan kimondta "I'm Rhino. Andy Pero aggódó viselkedéséből megértette. akinek az volt a feladata. akik különleges lelki. hogy memóriája fokozatos visszatérésének az időpontjáig. Ilyen fuvarok alkalmával nem szólhatott senkihez. egyetlen álmára sem emlékezett vissza. Később. Most azonban ezek kezdtek fokozatosan visszatérni a tudatába. minthogy "Rhino" az egyik kulcsszó volt. és továbbra is elrejtette feljegyzéseit. engem hívtak Rhinónak"). hogy a tudatalattiban kiderítsék melyek az adott személy legérzékenyebb pontjai. de a lényeg valamennyiben az. hogy törölje memóriáját. Egyik alkalommal felkereste a közeli tekepályát és megpillantott egy nagy reklámot. Ez magába foglalja a kísérleti alany traumának. Ez a reklám beindította Andy Pero memóriáját. amivel rejtett agyprogramját aktivizálták. A konkrét eljárás minden személy esetében különbözik. Lorgen-nek adott interjújában. kínzásnak. Az első kulcsszóval beindított emlékezés azt idézte fel. vagy olyan személyek. Pero beszámol arról.szerinti alkatrészeket. Ezért ismételten transzba helyezte. Ezeket át kellett adni olyan tervrajzok és utasítások kíséretében. hogy szobatársa valójában az egyik melléje rendelt programozó és irányító. amikor megint elfelejtett mindent. hogy elemezze saját helyzetét. egy másik alkalommal pedig Angliába kellett csomagot kézbesítenie. Pero szobatársa mély aggodalommal nézett rá. mert szobatársa gondosan ellenőrizte. és gyorsan vissza kellett térnie a saját idejébe. "Bowl with Rhino balls" (Tekézzél Rhino kugligolyókkal). A tudatbefolyásoló programokat kutató Eve F. Andy Pero azonban ezt követően is folytatta emlékeinek a leírását. Andy Pero úgy érezte. szellemi képességekkel rendelkeznek. miután rájött. hogy nem a barátja. és nem volt lehetősége a kísérleti alanynak arra.

az agyműködés és a személyiség elkülönülő részekre. Pero úgy véli. és aki robotszerűen végrehajtja a kapott utasítást. (Erről D. Az agyműködést különböző bonyolult hipnózis technikákkal és parancsokkal ellenőrzik egészen addig. adják ki magukat. amit az adott személy épít önmaga köré. hogy a kísérleti személyek énjük legmagasabb szintjeit erősítsék. Andy Pero azt javasolja azoknak a kísérleti alanyoknak. hogy fejlesszenek ki magukban erős küzdőszellemet. hogy a közvélemény szinte semmit sem tud erről a beszédről. Jared. mint a "Greenbaum Speech". akkor a kísérleti alany ellenőrzése. hogy milyen feladatok végrehajtására vetették be őket. hogy mások mit tesznek és mondanak. Hammond arról. A kontroll másik módszere. Ebben a beszédben tájékoztat Dr. többé nem ura önmagának. és annak a közérdeket nagyon is érintő fontos tartalmáról. Ez a folyamat a fokozatosan előrehaladó tudatszétbontás. akkor már csak ezt a kulcsszót kell kimondani és a kísérleti alany a vele kísérletezők teljes ellenőrzése alá kerül. de akik valójában a tudatmódosító kísérlet végrehajtói. és ezáltal képesek legyenek ellenállni az alacsonyrendű késztetéseknek. kondicionálása és számos elkülönülő tudatrésszel rendelkező személyiséggé való átalakítása könnyebb. mint egy biológiai komputert. Ezen a szakmai tanácskozáson elmondott beszéd a szakirodalomban úgy ismeretes. hogy a kísérleti alany tudatát beprogramozzák. Ennek a részprogramnak az volt a feladata. amit helyesnek tartanak tekintet nélkül arra. akiket handlerek-nek. Vannak olyan úgynevezett alvó operatív személyek is. C. akinek az agya komputerként működik. fülkékre. amíg létrehozzák a tökéletes "Manchurian Candidate"-t. és részletesen ismertetjük) Andy Pero röviden annyit mond a "Manchurian Candidate"-ről. aki kódszavakkal aktivizálható. majd pedig memóriáját törlik. fotografikus memóriája van és pszichikus képességei rendkívül fejlettek. és csak azt legyenek hajlandóak megtenni. hogy különleges megbízatású embereket irányítanak a kísérleti alanyhoz. hogy létrehozzon egy olyan szuper katonát. azaz azt az alvó merénylőt. Mindezen okokból rendkívül nehéz bárkiben is megbízni. hogy ő egyike ezeknek a kikísérletezett prototípusoknak. E célból rendkívül fontos. tanárának. stb. A beszédre még visszatérünk. Ha mindez kisgyermekkorban történik.tőlük függetlenül működjön. visszaprogramozójának. akik szeretnének a tudatmódosító kísérleti programból kikerülni. hogy miként lehet létrehozni egy "Manchurian Candidate"-t. amit az MPD-vel és DID-el kapcsolatosan egy felkészült pszichiáternek és tudósnak tudnia kell. Rendkívül fontos e célból annak a tudatában lenni. hogy mi helyes és mi rossz. ellenőröknek) neveznek. fájlokra osztása (Compartmentalization of the mind and personality). Eve Lorgen interjúja "Jared"-del Az interjú készítés idején 59 éves vietnami veterán. hogy abból a ketrecből kell elsősorban kiszabadulni. Alapvetően úgy használják a kísérleti személy agyát. akik nem is tudják. A legszembetűnőbb azonban az. szerelmi partnerének. amelyekre rá kívánják venni programozóik. controllereknek (kezelőknek. mert az ő agyába és testébe egy 38 . Jared azt állítja. és akik a kísérleti alany barátjának. Ez szakszerűen tárgyalja mindazt. 1964-ben a légierőnél vált az MKULTRA Project egyik részprogramjának a kísérleti alanyává. lakótársának. Hammond tartott előadást "Hypnosis in MPD: Ritual Abuse" (Hipnózis a tudathasadásos személyiségzavarban: Rituális erőszak) címmel 1992-ben a virginiai Alexandriában az MPD-vel foglalkozó Negyedik Évi Regionális Konferencián. Mihelyt behelyezték tudatába a mágikus szót.

amit "David"-tól elvárnak. Egyiket a nyakszirtjénél. "David" megszületése csak egy kis része az egész programozásnak. hogy az általuk létrehozott komputer entitást letöltötték. Megjelentek emlékképek dzsungelharcról. Jared személyi okokból nem használja az igazi nevét. hogy eljárásuk sikerült. A következő lépés a szív leállítása volt. a lélek. amellyel manipulálni lehet az időt. Ez viszonylag hosszú folyamat volt. Mindenfajta drótok. Ma már olyan technológiák léteznek. majd pedig idő. három elektródát kapcsoltak Jared testéhez. amely az agykontrollal kezdődött. így időutazásra. Ezt a testet. és visszahúzódva él családjával. és ehhez hozzáprogramozták azt is: mi az.szuperharcos képességeit ültették el alaposan kidolgozott tudományos módszerekkel. Amikor ezzel a mesterséges személyiség teremtéssel elkészültek.és térutazásról. Sok kísérleti alany meghalt még azt megelőzően. a testet előkészítették. Jared ezt a beléültetett szuperharcost "David"-nak nevezi. a tudati funkció teljes leállításával. és amikor befejeződött. csavarodásokon ment keresztül. torokhangokat hallatva. 39 . Miután a letöltés befejeződött az agy baloldalán. Azt követően. hogy azt Jaredba helyezik. önállóan konstruált egészt. felderítő repülésekről. Ilyen esetben a kettő szembekerül egymással és összekeveredik. Mindez csak akkor tudatosodott benne. hogy egy teljesen új szimulált személyiséget nem tudnak abba a testbe és idegrendszerbe behelyezni. Ezek a visszaszivárgó emlékek olyan titkos bevetésekről adtak hírt. Egy rövid időre klinikai halál állapotát idézték elő. és ez rendkívül stressz-hatást váltott ki benne. és bizonyos föld alatti létesítményeken végzett tevékenységekre. titkos küldetésekről. mielőtt betöltötték ezt a bizonyos entitást. a harmadikat pedig a gerincoszlop bázisánál (at the base of the spine) rögzítették a testére. Ennek ellenére Jared nem tudja teljes mértékben ellenőrizni. hogy napvilágot látott Andy Peroval készített interjúja. és aki azokat az utasításokat hajtotta végre. hogy ezt a pontot elérték volna. vagy a valódi időben lezajló küldetéseken. és ez számos bizonytalansági tényezőt jelent nemcsak Jared számára. Jared azt állítja. Tökéletesen gyilkoló érzéketlen gépezet volt. aki már nem engedelmeskedik nekik. Pontosabban "David" az. a paranormális jelenségek kutatója. Az így létrehozott mesterséges személyiség "David" nem érzett egyetlen emberi lénnyel szemben sem emóciókat. másikat a váll lapockája között. Jared interjújából kiderül. hogy végrehajtson. amelyeket programozói adtak parancsba neki. aki Jaredtól függetlenül cselekszik. Jaredet a vietnami háborúban tesztelték rendkívül kemény körülmények között. komputer segítségével a DNS-eiből (dezoxiribonukleinsav molekuláiból. amikor memóriája lassan ismét működni kezdett 1986-ban. amelyek Vietnamban és Kambodzsában történtek. hogy merüljön bele a "szülőmedencébe". hogy ma már a kísérletek túljutottak az egyszerű "Manchurian Candidates". hogy először Vietnamra kezdett emlékezni 1986-ban. amely már foglalt. hogy mit tesz "David". amelyekbe be vannak programozva az adott ember fehérjéjének alapvető tulajdonságai). és amelyeknek egy részét más vietnami veteránok is megerősítettek. Lorgen kérdésére Jared elmondta. Első lépésként létrehoztak az agyában egy komputerhez hasonló struktúrát ("letöltöttek az agyába egy komputert"). Ezt tudósok végezték. azt követően kereste fel Jaredet. Jared azonban visszaemlékszik más kísérletekre is. Eve Lorgen. elektródák és sok egyéb volt a testhez kapcsolva a fejtől a lábujja hegyéig. hogy ma már programozói sem tudják irányítani. Ezek a hangok egy bizonyos pontnál tudatták a kísérletezőkkel. mert a próbán és tévedésen alapuló fokozatos megközelítés módszerével rájöttek. amely a rendelkezésére álló intelligencia segítségével különböző szintekre volt emelhető. hogy őrizze ezeket az adatokat. az emberi agyat és úgynevezett "multiple realities" (sokféle valóság) hozható létre. akkor úgy döntöttek. hanem korábbi titkos felügyelői számára is. A letöltés kezdetétől a test szörnyű vonaglásokon. a következő lépésként létrehoztak egy önálló entitást.

"David" két helyen is aktív lehet. ez a tőle független személyiség a testébe bújva végrehajtott. "Emlékszem. beletették egy tartályba. gyakran kellett csatlakozniuk más egységekhez azért. Egyik alkalommal "David" elment." Eve Lorgen ezután arról kérdezte Jaredet.amelynek az idegszöveteibe már "David" volt müködtető programként elhelyezve. illetve a hadsereg melyik részlege irányította a vele folytatott kísérletet. Három hónap elteltével kivették a testet a tartályból. Jared visszaemlékezett néhány handler-re (kezelőjére). tökéletesen kerek alakú golyócskák. hogy "David"-nak milyen pszichikus és mentális képességei vannak? Jared elmondotta. hogy esetleg ők is programozott személyek lehettek. A nők legalább olyan kemények voltak. Ezekre csak fokozatosan jött rá későbbi emlékezései során. Az egyik ellenőre egy magas szőke férfi. Az akció végén az épület felrobbant. Jared nem tudta megmondani. hogy Vietnamban egy csoport-kezelő kapcsolatba akart lépni "David"-dal. és ellenük fordította. ne hazudj). Amikor titkos megbízatásokat kellett végrehajtaniuk Vietnamban. amit "David". hogy neki csupán három olyan másik személyről van tudomása. amelyek eredményeként én még mélyebb hipnotikus álomba kerültem. úgyhogy most már csak az a himlőhólyaghoz hasonló nyom látható. és az újonnan beleültetett mesterségesen programozott idegrendszer működésbe lépett. hogy neki kárt okozzon. now lets play the numbers game" (Oké. Ez a megfigyelés és az ellenőrzés szupermodern interaktív-típusú rendszereként működött. hogy tudomása szerint három implantátum (beültetett szerkezet) van a testében. aki figyelemmel kísér egy meghatározott egyént. hogy létezik egy titkos 40 . Jared kódneve "Rambler" (bolyongó) volt. Jared végül azt is elmondotta Eve Lorgennek. amire vissza tud emlékezni. Tisztában van azzal. amíg az "megszületett" és egész idő alatt a lélek. hogy feladatukat végrehajtsák. A füle mögötti szerkezetet már eltávolították. amelyben valamiféle folyadék volt. Az egyik "Cowboy" kódnevet kapott. hogy a kormányzat. ebből kettő a két lábában alul. amely komputer sorokat tartalmaz. és előre megérzi a veszélyhelyzeteket potenciális támadói részéről. Jared elmondotta. amit maga után hagyott. hogy leromboljon egy ellenőrző laboratóriumot. testes és izmos személy volt. hogy "David" telepatikus érzékelése pontos. Keménységük és rendkívüli képességeik arra utalnak. és a kifejezések egyike ez volt: "Ok. Esetenként nőkből álló egységekhez is társultak. Nem víz. hogy csak a jéghegy csúcsa. Egy másik operatív személytől tudom. beleértve azt. "David" kiütötte a kezükből ezeket a fegyvereket. "David" erről azonnal tudomást szerez. Ebben a folyadékban maradt a test három hónapon keresztül. Ez egy nagy épület. Jared soha nem kontrollálta őt. és nem írhatta elő neki. ahol minden készülék mellett ül egy ellenőr. ott lebegett megzavarodott állapotban. hanem valamilyen fajta folyadék. Amikor valaki még gondolatban készülődik arra. Ezután a kezelő/ellenőrző megnevezett egy sorozat számot. mondta Jared -. Azt válaszolta: csak arról van tudomása. éppen csak a bőr felszíne alatt. A talpában lévő mikrochipek pici. A monitor teremben dolgozó szakértők pánikszerűen menekültek. játsszuk most a számjátékot). hogy mit tegyen. A másik kettőnek nem emlékszik a nevére. mint a férfiak. A termet fegyveres őrök őrizték laser fegyverekkel ellátva. miközben Jared éli a normális mindennapi életet. vagy amit a tudósok annak neveznek. egy pedig a jobb füle mögött hátul. hogy ezt az aktiváló kifejezést vele szemben is alkalmazták. hogy "Now you know the numbers. "David" fizikai kárt tud okozni megfelelő távolságban. de valójában száz százalékos indián volt. aki ehhez hasonló "Super Warrior" programozáson ment keresztül. A füle mögé beültetett implantátum minden bizonnyal a hallható kommunikáció céljait szolgálta. don't lie" (Most már ismered a számokat.

Eljött azonban az ideje. de már szembesült ezzel a problémával. hogy miként használják a különböző agykontroll technikákat és a hipnózist. Olyan speciális kérdéseket tesz fel. hogy részletesebben tud szólni az agykontroll programozásról és agymosás során alkalmazott rituális bántalmazásról. hogy miként reagálnak egyes traumákra az MPD betegek.kormányzat. alapítója és igazgatója az Utah Állami Egyetem Szexuális és Házassági Klinikájának. amelynek saját katonai és biztonsági személyzete van a különböző támaszpontokon és titkos helyeken.-én a Virginia államban fekvő Alexandria Hotel Radisson Plaza nevű szállodájában. Corydon Hammond beszéde Már utaltunk rá. amelyeket eddig mellőztek a DID-ben (Dissociative Identity Disorder-ben. hogy alaposan felkészült. Corydon Hammond közölte hallgatóságával. Be akarja mutatni. az "American Bord of Sexology" diplomájával szexterápiából. hogy olyan módszereket kíván ismertetni. akik nem annak minősülnek. Corydon Hammond azonban csak Chicago után találkozott az első ilyen betegével. Az általa kiválasztott szakembereknek feltette kérdéseit. csupán kisebb szakmai összejöveteleken és konzultációkon beszélt róla. hogy az International Society for the Study of Multiple Personality and Dissociation (A Tudathasadásos Személyiség-és Identitászavar Tanulmányozásával Foglalkozó Társaság) tagjai közül számos terapeutával szorosabb munkakapcsolatba lép. de a terapeuták a kérdőívére szinte egybehangzóan ezt válaszolták: "Az Ön által megfogalmazott kérdésekre nem ismerem a választ. Reményét fejezte ki. csupán azt akartuk szemléltetni. Ekkor határozta el. azaz docense. D. pszichiáterekből álló hallgatóságának tartott az MPD-vel foglalkozó Negyedik Évi Szakmai Konferencián 1992 június 25. és a rituális jellegű erőszakról. hogy ezzel vagy azzal a beteggel Hammond személyesen is találkozzék. E célból éveken át folytatta kísérleteit. június 25-én a Virginiai Alexandriában a Radisson Plaza Hotelben előadást tartott a Multiple Personality Disorder-ben (A tudathasadásos személyiségzavarban) alkalmazott hipnózisról. Többen nemcsak a kapott válaszokat továbbították. Hammond említett beszédét. Corydon Hammond 1992. de ő szerkesztette a "The American Journal of Clinical Hypnosis" című szakfolyóiratot. kiváló szakemberről van szó.és szexterápiából. Erről korábban nem volt hajlandó a nyilvánosság előtt szólni. Corydon Hammond elkezdte tanulmányozni a szakirodalomban e témáról elérhető publikációkat. D. Ezen túlmenően megkapta a szakmájában elérhető legmagasabb elismeréseket. Nemcsak egyetemi tanár. és a válaszokat továbbítani fogja. hogy így vagy úgy. másrészt csak az MPD esetekre jellemző tüneteket. és személyesen is megismerkedett az egyik e témáról írt könyv szerzőjével. amelyeket soha nem intéztem betegeimhez. Corydon Hammond igen tekintélyes tudományos és kutatói karriert futott be. Corydon Hammond talált egyrészt hasonló. valamint azok. magyarul tudathasadásos identitás-zavarban) szenvedő betegek kezelésénél. Rendkívül kíváncsi volt arra. Ezek 41 . D. valamint a többi agymosási módszert. hogy ezt követően már fel fogja tenni ezeket a kérdéseket. Ekkor D. Dr. továbbá a "Utah School of Medicine" associate professzora.Dr. hogy most már legalább a szakemberek behatóan foglalkozzanak a részletekkel is. amelyet orvosokból. A rituális kínzásról tartott első nemzetközi kongresszuson Chicagóban meglepően sok résztvevő jelezte. Rendelkezik az "American Board of Psychological Hypnosis" klinikai hipnózis diplomájával. A továbbiakban kivonatosan ismertetjük Dr. "The Greenbaum Speech" . hanem ajánlották. D. az "American Board of Family" diplomájával házassági. hogy Dr. D." Több terapeuta ehhez hozzátette. Ez a felsorolás nem teljes.

mert ha meg akarják ölni. Ezért döntött úgy. orvosdoktori fokozatot szerzett. Mi a "ritual abuse" megkülönböztető ismertetőjele? Ha valaki születésétől kezdve egy bizonyos vallási kultuszban nőtt fel. és kerüljék el a sugalmazással való "szennyeződést". Corydon Hammond dr. Részben telefonon.voltak. Erre az óvatos lépésre az kényszerítette. Végül is túltette ezen magát. A válaszok egy része egybecsengett. A szóban forgó fiatal fiú úgy tudott életben maradni. Így értette meg. ennek ellenére megszerezhetik ezeket az ismérveket. és folytatta munkáját az egyik "Cult Programming" központban. D. aki már hitt abban. becslése szerint a betegek mintegy fele. A rituális kínzással történő programozásra vonatkozó tényanyag természetesen ötven perc alatt nem adható át. hogy egyre több halálos fenyegetést kapott. Amerikában a náci orvosok a katonai hírszerzés kórházaiban agykontroll kísérletekbe fogtak.eredményeként hosszú több száz dollárba kerülő telefoninterjúkra került sor. aki egyértelműen magán viselte ezeket a rituális jeleket. hogy szülei sem tagjai ilyen kultikus közösségnek. Mindezek eredményeként fogalmat alkothatott az országszerte alkalmazott agymosási technikák különböző változatairól. 42 .pogány rítusok követői . Két és fél év multán már láthatta. vagy vérségileg nem kapcsolódik ilyenhez. Az illető fiú is megváltoztatta a nevét. Velük volt egy tizenéves fiatal fiú. Corydon Hammond széleskörű tudományos konzultációba kezdett 11 tagállamban és egy külföldi országban. amelyeket a koncentrációs táborokban megkezdtek. hogy mi az. Ennek a doktornak a nevét széles körben ismerik a betegek. Aleister Crowley a XX. Ezután D. D. hogy folytassák azokat az agykontroll kísérleteiket. hogy nagyon gondosan fogalmazzák meg a betegnek feltett kérdéseiket. sem ostobának. nem tekinthetők sem naivnak. Corydon Hammond dr. Corydon Hammond dr. Corydon Hammond dr. világháború végén Allen Dulles és a hírszerző-közösség tagjai még Svájcban felvették a kapcsolatot a német tudósokkal. Konzultánsait arra kérte. ami hitelesnek fogadható el az agymosást illetően. D. Corydon Hammond dr. Ajánlotta nekik. részben személyesen tartotta a kapcsolatot. Így jött rá. hogy a II. azonban nem nevezte meg hallgatóságának. D. semleges kutatóból fokozatosan olyan kutatóvá alakult át. Corydon Hammond dr. így az általa kiválasztott és megbízhatónak tekintett terapeutáknak átadott bizonyos információkat. hogy megosztja értesüléseit többi kollégájával. hogy együttműködött a kísérletezőkkel. elhatározta. Ezek a náci orvosok sátánisták . hogy valami jól előkészített. Corydon Hammond dr. és akik erről beszélnek. D. század fordulóján a sátánizmusba bevezette a kabbalát is. hogy valamiféle kommunikáció létezik ezen a területen. háromnegyede érintett e programozás által. és ennek kapcsán elmondotta. Ugyanakkor egy sor olyan információval is találkozott. de náci orvosok is Amerikába jöhettek. értve ez alatt. nagyszabású és egyeztetett kísérlet folyik széleskörű. de diszkrét információáramlással. Ekkor D. amiről addig fogalma sem volt. találkozott több olyan rituális kínzáson átment beteggel is. Egyes esetekben semmiféle információt nem adott a közreműködő terapeutának. akit a hasszidizmus és a kabbala misztikus tradíciói szerint neveltek. D. Nemcsak rakétatervezők. rátért egyik női betege esetének az ismertetésére. és a Kultusz követői ezért felfigyeltek rá. így teljesen pártatlan. hogy létezik rituális bántalmazás (ritual abuse). úgyis megölik. De a lényege mégis csak elmondható. és arra utalt. hogy a különböző államokban és országokban csaknem ugyanazt az erőteljesen ezoterikus információt kapta Floridától Kaliforniáig. hogy kiválaszt három rituálisan bántalmazott beteget. hogy terjesszék a neve és a forrás megjelölése nélkül.

Gyógyszert is kapnak. haragszol valakire a csoportban? Amikor azt válaszolja nem. egyet a hüvelyébe. hogy hetente háromszor kerül rá sor. Néha testének más részére. mire ők így szólnak hozzá: "Nem hiszünk neked" és újból adnak neki egy áramütést. megtévesztő hangokat hallanak. Ekkor átnézik mit értek el. hogy egérfogót tesznek az ujjaira és kioktatják a szülőket. Csak akkor szabad bemenni. de elhúzódhat három óra hosszáig is. Testén elhelyeztek elektródákat. akkortól kezdve nem monitorozták elektroenkefalográffal. hogy elektroenkefalográf méréseket végezzenek. általában Demerolt. Amikor ez a kislány a megfelelően megváltoztatott állapotba került. A kísérleti alanyok látják a pulzáló fényt. és akkor újabb áramütéssel sokkolják. Aztán így folytatják: "Meg fogod sérteni magad. vagyis a befolyásolhatóságot. ne menjenek be addig a gyerekhez. D. Ez nem szokatlan. A kísérleti alanyok beszámolnak az egyik. mert csak így tudják elkerülni a büntetést. ahová úgy tűnik egy tűt helyeztek. amíg megkapják a beleegyezést. ha megvágod magadat. Egy 8 éves beteg esetében eddig az ideig a programozás nagyobb része katonai létesítményekben történt. ugyancsak katonai létesítményeknél kapták a programozást. a CIA-val való kapcsolatra is utalt. elkezdődik a programozás. amíg tart a programozás. időrőlidőre megerősítve a felnőtt korban is. Néhány alkalmazott módszer más tipikus agymosási technikát is használt. amely leggyakrabban vörös. A kérdést "megértetted?" megismétlik. ha már abbahagyta a sírást. alkalmanként fehér vagy kék. és beszéddel a másik fülnél. Kezelt eseteket. Ezt 25 percenként adják be egészen addig. Az említett beteg most már egy magániskolába. általában a jobb fülüknél érzett fájdalomról. és újabb anyag után néznek. de úgyis. Egy ilyen "session" (ülés. szuggerálhatóságot. és akkor levehetik az egérfogót a kezéről. Ekkor szünetet tartanak. Kísérteties. azaz tudathasadásossá teszik. egyet pedig a fején. Akkor folytatják: "És amiért te haragszol valakire a csoportban" vagy "amikor te mérges vagy valakire a csoportban. Ezt a mondatot addig intézik hozzá. amely kapcsolatban áll az agyfélteke nem domináns agyfunkciójával. mintegy 30 percen át. A kutatások azt 43 . és lealacsonyítja a személyt. Ez önpusztító irányultságú. A kísérleti alanyoknak gyakran memorizálniuk kell. ahol a betegek. hogy igen. a sokkolást és a többi előforduló bántalmazást. hogy megkérdezik tőle. Sor kerül az érzéki észleléstől való megfosztásra ("sensory deprivation"-ra). Az összejövetel úgy kezdődik. ahol hetente több ilyen programozási összejövetelen vesz részt.A kísérleti alanyt disszociatívvá. Ez a konkrét kísérleti alany úgy becsülte. A gyógyszerek hatása alatt végzett programozás egy bizonyos agyhullám állapotban kiegészül az említett zajokkal az egyik fülnél. ahol meghatározott frekvencián pulzál a fény. amíg igenlő választ nem ad. akkor erős áramütést adnak neki. Alapjában véve a legtöbb programozás így zajlik. miközben egy fotikus (átvilágított) jellegű fényhatás válik láthatóvá. Corydon Hammond dr. és szó szerint visszamondaniuk bizonyos szövegeket hibátlanul. egy "Cult school"-ba jár. Értetted?" Erre azt válaszolhatja. A beszéd hozzájuk rendkívül intenzív koncentrációt és erőteljes összpontosítást igényel. leválasztott tudatúvá. Amikor a kívánt agyhullám megjelenik. Megértetted?" A leány válasza nem. Időnként standardizált hipnotizálási típusokat is alkalmaznak. Néha más drogok is használatosak a programozástól függően. amely az agyat olyan agyhullámmintába vezeti. például szexuális gyötréssel érik el. mint az eredeti agykontroll program résztvevői. akkor te bajt okozol magadnak. amíg sír. "szakmai találkozó") fél óráig tart. rendszerint a balnál. Ezt így folytatják ebben a formában. amely köztudottan megnöveli mindenkinél a szuggessztibilitást. Ezeket az alapvető programozási formákat aztán felgyorsítják és folytatják a pubertáskorban. majd visszajönnek. A kísérleti alanyt lekötözik rendszerint ruhátlanul. Ezt nemcsak kínzással. drótokat kapcsolnak a fejéhez. Újból adnak neki egy áramütést egészen addig.

Ezért ezt szokta mondani: "Azt akarom. A "ritual abuse" kutatásához a legbensőbb központhoz kell fordulni. hogy itt az egész első vonalban megosztott tudatok találhatók." Hammond dr. a másiké Mary. "fájlok" D. Corydon Hammond dr.bizonyítják. "Anélkül. D. hogy ez a bizonyos rész hajlandó-e erre? Ugyanis nincs senki. Ezen "alterek" (leválasztott és külön életet élő tudatrészek. megfelelő szintre tud jönni. A Béták jelzik a szexuális programozást. hogy elhiggye: bizonyos dolgok szisztematikusak és nagyon elterjedtek. itt vagyok"."psychic killers" -. különleges szobákba viszik. de gondos kutatás kiderítette. Corydon Hammond így folytatta: "Hadd mondjam el mik ezek? Tegyük fel. aki tud valamit az Alpháról. ahol tud szólni hozzám. Ezután Dr." "Az Alphák képviselik az általános programozást. rendezni gyermekpornográfiát. hogy miként kell ceremóniákon ölni? Van bizonyos az adott személyre ártalmas rész is belekeverve a gyilkoló és ölő programba. Ez az első típus. vagy adhat bizonyos kézjelzéseket. és a betegek ezt válaszolják: "Psychic killers". de ahogy előrehaladott a kutatásban. Azt nem kérdezi. hogy úgy tűnjön: sor került "ritual abuse"-ra.) mindegyikébe program helyezhető. aki tud valamit Alfáról. aki különösebben akarna erről beszélni. a harmadiké Gertrud. Bétáról. közölte a beteggel. "Azt akarom tudni. Ha az illető igennel válaszol. D. és prostituáltként viselkedni? A Delták az ölésre programozottak. kiderült. akkor az már figyelmeztet: az illető keresztülmehetett korábban intenzív agymosáson és programozáson. a negyediké Elisabeth és az ötödiké Mónika. fel kell tenni nekik ezeket a kérdéseket. de amikor kapcsolatba kerülünk különböző államokból származó emberekkel. Ezek a nevek ismertek lehetnek Önök számára. Corydon Hammond dr. amit behelyeznek. Az se szokatlan. és az egyik önállósított rész neve Helén. hogy legbelsőbb lénye vegye át az irányításait az ujj jelzései felett." Néha igen választ kapott. ez arra készteti az embert. soha nem hallottam az életemben ezt a két meghatározást párosítva. Nem kell faggatni a tudatalatti pszichét. Ezt követően Hammond így szól a pácienshez: "Akarok egy olyan részt benned. akik tudakolják és kérdezik "mi az a théta". hogyan kell szexaktust végezni rituálékon. aki tud engem tájékoztatni erről". hogy bizonyos mértékben találkoztak a páciensek vele. A Thétákat a "psychic killers"-nek (pszichikai gyilkosoknak) hívják. vagy azt akarta. Például hogyan kell bizonyos módon teljesíteni orális szexet. hogy néhány közülük alkalmazkodó válaszokat adott. Ezután D. amit mondjuk "alpha-zero-zero-nine"-al jelölnek meg. Deltáról és Thetáról. hogy még se arról van szó. arra. ismertette kollégáival: milyen módszert alkalmazott annak a kiderítésére. hogy a megvizsgált betegek igazat mondtak-e a rituális megkínzással kapcsolatban. vagy sem? Az úgynevezett "ideomotor finger-signals"-okat (pszichomotorikus ujj-jeleket) alkalmazta. ezután rátért az Omega programozásra: 44 . hogy a totális "sensory deprivation" jelentékenyen növekedett. köztük terapeutákkal. Ezt egy "Cult person" kimondhatja. Deltáról és Thetáról). hogy maradt-e legbensőbb lényedben valami Mary-ből?" (azaz célszerű megnevezni a beteget. Soha nem hallottam összetéve ezeket a szavakat . Így hozzáférhet közülük a keresett részhez még akkor is. ha különböző neveik vannak. hogy a kísérleti alanyokat kifejezetten minden érzéki észlelést kizáró. Amikor itt vagy mond azt. készíteni gyermekpornográfiát. amit keresett. hogy eligazítanánk őket. Ez a központi mag a "Cult" által létrehozott rész. Előfordulhatott. hogy az a rész előjöjjön. Közölte a beteggel: azt akarja. J. Bétáról. hogy ez a legbensőbb mag vegye át az irányítást a kéz ujj-jelzései felett. Tudják.

amelyet önállóan lehet programozni D. és úgy tűnik. és bármivel.) volt.J.) amelyben az adott személy valamilyen formában részt vett. amelyek tartalmaznak mindent. Közéjük tartoznak a "gyere haza programok". Beépítettek kikapcsoló és törlő kódokat. hogy mi is ez az anyag." Hammond ezután emlékeztetett arra. amelyek kapcsolatban álltak valamennyi Omega jellegű programozással. akinek különböző információja van?" Ekkor figyelni kell a pszichomotoros jeleket és én úgy találtam. így együtt lereagáljuk és visszaadjuk a programozott egyénnek azokat a memóriáit. féligazságokat közöl. amely téves információkat továbbít. Thétáról. a programokat." "Egyéni megoldások is léteznek. és a "térj vissza a Cult-hoz". és le tudnak törölni valamit. ami valaha az Omega részét alkotta egy szakaszolt lereagálásban. Rendszerint nem használom ezt a szót. azaz pszichomotoros jelekkel keresztül mennék a betűrenden és kérdezném: "Van-e valami programozás belül."Akkor itt van az Omega. Ezek a kódok néha egyéni. Bétáról. akkor ki tudnak kapcsolni. hogy kisméretű számítógépeket hordoznak a programozók. a kezdet és a vég. hogy ha néhányat megismerünk. hogy közvetlenül a programozott egyén legbensejét lehet megszólítani: 45 . amely az Epszilonnal. vagy dalszövegek. Itt bizonyos hiány van a rendszerben. én ennél kezdem. Ez tartalmazhatja az öncsonkítást éppen úgy. Az Alpha és az Omega. továbbá az üzleti élet. amelyeket egy szó követ. mi fog történni?" Még egyszer ellenőrzöm: "Van-e valami benned. megkísérel félrevezetni. A Gamma úgy tűnik. az illető sajátos alkatához és vérmérsékletéhez igazodó frázisok. Ez valószínűtlen. és így tovább. és a kormányzat vezetőivel való kapcsolatra utalt. Néha számok. és ha sikerült igazolni ennek a programanyagnak a jelenlétét. Ezután eljutunk az összes Omegához. Amikor ezt már megtették." "Létezhetnek más görög betűk is. és a betegek adtak néhány helyes választ arról. úgy mint az altereknek a neveit. hogy önként mit válaszolnak. hogy a rendszert védő és a megtévesztő programozás. Ajánlom.ez az ő metafórájuk . Mindig megkérdezem: "Ha ezt a kódot mondom.és ez hasonló ahhoz. A robotok hasonlatát használják . Deltáról. D. de nincs róla tudomásom. nem tudom eléggé hangsúlyozni: ne irányítsák őket! Ne mondják "ez egy ölő?" Meg kell várni. Először azt reméltem. hogy ha bajba kerülnek. törölni lehet a programokat a megfelelő kódok beadásával. azok különböző embereknél is működni fognak." "Töröljük az Omegát. Amit megtehetünk. mint amikor egy robotburkolatot helyeznek egy gyermek alterre azért. hogy kezdjék alkalmazni az egész görög ABC-t. Nem volt ilyen szerencsénk. hogy a Zeta kapcsolatban áll olyan "snuff film"-el (élet kioltását tartalmazó filmmel. Bizonyos anyagok. amit 20-30 évvel ezelőtt helyeztek beléjük. Lehet némi rendszeresség a többi betűvel kapcsolatosan is. hogy valamilyen részed tud-e valamit az Alpháról. mint az önmagukat megölő programozást." "Egy másik személy esetében az Omikron a kábítószer csempészettel. akkor venném az egész görög ABC-t. Úgy találtam például egyesekben. a maffiával. hogy jelen van. a kódjelzéseket. és különböző dolgokat védelmez belülről. amiket láttam. az a törlési kódok megszerzése. ha csak nem ugyanabban az időpontban és ugyanabban a kis csoportban programozták őket. de aztán le kell reagálni az érzéseket. hogy az robot módjára cselekedjen. J. Időnként belülről szembe kell nézni robotokkal. Bizonyos fokú egyéniesítés is létezik néhány program esetében. mert az Omega még jobban megrázná őket. arra utalnak. Az Omega az önpusztító programozás. ami korábban Omega alter (leválasztott és külön életet élő tudatrész. mert ez a legkockázatosabb. amikor először kérdezek rá. az Omikronnal kapcsolatos?" és így tovább.

hogy a rituális kínzáson átment áldozatok nagy részét ebben az országban megfigyelik. Megállapítottuk. ha biztonságos orvosi intézménynél benn fekvő betegek lennének hosszabb időn át. azaz akiknek vagy az egyik. és amit általában közölnek velem az az. és megkérem a "Core"-t. Ezt követően a látogatások alkalmával apja elvitte rituálékra egészen 15 éves koráig. hogy minden terápiás ülést leellenőriztek. hogy a programozás még jelen van. gondolják úgy. Ezért velük nem lehet eredményes terápiás kezelést folytatni. lényege valaminek D. ez mozgásba hozza a robotot." Általában egy vagy több gyereket. a mi terápiás kezelésünkön?" Kellemetlen érzésem van néhány elmúlt tapasztalatomból. csak okot adna arra. hogy használjon lasert és párologtassa el a robotot úgy. hogy nézz a robotba. hogy nézz körül. amelyik elmegy a "Cult" rituálékra vagy találkozókra? Van-e Mary-n belül valamilyen rögzítő berendezés úgy. hogy ez működik. Azt akarom. és ne jöjjön el. Alkalmazok egy kis hipnotikus mágiát." Hammond ezután elmondta a tudományos tanácskozás résztvevőinek. azt akarom. hogy mit látsz. vagy mindketten részt vesznek a folyamatban. azt is megtudta." 46 . mit vettél észre a fejed vagy a nyakad hátsó részén. adj nekem igen jelzést. akik a "Cult"hoz tartoznak? Van-e benned olyan rész. hogy én vagyok a "Cult" és ha eljön. hogy 15 éves kora óta nem ment sehová. és nézd meg a fejed hátsó oldalát. elmondta kollégáinak. Menj körül.""Core" (veleje." Hammond dr. amiként meglepődött számos terapeuta is. "Az az érzésem. Ezekből azt a tanúságot vonta le. Kezelője ezt készpénznek vette. "Szülei elváltak. "Nagyszerű. hogy kínozzák őket. hogy őket monitorozzák. amely lehetővé tenné a mélyebbre hatoló orvosi beavatkozást. pöccintsd meg a kapcsolót. aki beszámoltatja valamelyik részedet belülről. amely továbbra is kapcsolatban áll emberekkel. Ekkor eltávolíttatom velük a gyerekeket. amikor 6 éves volt." Hamarosan megkapjuk az igen jelzést. hogy bárki kitalálhatja mindazt. Csupán akkor tenné ezt. J. hogy mi történik. én tudni fogom." Hammond dr. hogy ily módon monitorozott betegekkel nem kezdené el a deprogramozást. hogy az elmúlt évben több kiváló MPD-terapeutával közösen megvizsgált néhány komolyabb esetet. hogy az apja sátánista. hogy vezetékek vannak ott és egy kapcsoló. hogy legyen beteg. Egy másiknak azt mondották. magja. és mondd meg nekem. hogy semmi se maradjon belőle. hogy az ily módon monitorozott betegeket elektrosokknak vetik alá. Az én rendelőmben egy kétórás tudakozódást végeztünk hipnózis alkalmazásával. hanem a "Core"-t kell megszólítani: "Van-e valamilyen rész belül. Hammond dr. Most a robot már mozgásba van hozva. visszaemlékezett egy 24 éves nőre." "Van-e valaki. hogy ne jöjjön és ezért meg fogom büntetni. Mindössze törődőnek és támogatónak lehet mutatkozni." Mindezt nem parancsszerűen közlöm.). vagy a másik szülője vesz részt. hogy nem elég a programozott egyéneknél a tudattalan agytevékenység megkérdezése. és valójában ők mondták neki. és mondd el. hogy őneki azt mondták. Sok egyszerűen csak rendelkezik vele. egy robot blokkolja az utat. hogy őket folyamatosan monitorozzák. a rendelésre. mivel nem érne el eredményt. A terápia során azt állította. aki azt állította. miközben keresztül megy a terápián. Ilyenkor azt mondom nekik: tartsd a vezetéket. ha megtetted. ami ezen a rendelésen elhangzik? Ez nem azt jelenti. hogy az úgynevezett "vérvonalasokhoz" (bloodline) tartozók. valamilyen módon akadályozza a haladást. Ők rendszerint teljesen meglepődnek azon. Ezen túlmenően arra is rájöttünk.

orgyilkos" lényegében egy gyilkolásra programozott egyén. J. leírta a robotokat. hogy megtegyen valamit. hogy a legtöbb esetben nem kerülhetünk az "alters"-ek (azaz az elkülönített és önállóan működő tudatrekeszek) alá." Hozzátette: "Megkérdeztem egy másik MPD beteget. De eléggé tiszteltem. vagy "sleeper assassin"-"alvó merénylő. ahol a Sirhan Sirhant megvizsgáló Bernard Diamond teljes amnéziát állapított meg Robert Kennedy meggyilkolásával kapcsolatban. aki felkeres. valamint az őket háttérből támogató programokat. és egyesek eleve úgy vannak megtervezve. a Deltáról és a Thétáról. Kolléganőjét a kapott információ annyira meglepte. a Bétáról. amely a támogató programok eltávolítására szolgáló törlőkódot (erasure code) tartalmazza. Rendszerint van köztük egy. de be kell vallanom rendkívül tisztelem a szakmai hozzáértését. hogy van egy olyan kód. Thétát és így tovább. Arra a kérdésre. hogy felhívta telefonon: "Az egész fantasztikusnak tűnt. Hammond ezután rátért arra.) akkor megtalálják az Alphát. hogy a terapeuta beavatkozását körforgásban tartsák. Később a páciens azt válaszolta. D. Elgondolkodok az olyan eseteken." Dr." Az egyik terapeuta. Hammond javaslatára tudakozódott a páciensnél az Alpháról. továbbá törlőprogramként is működik a számukra. és ezt mondja: "Istenemre. (a leválasztott és önállóan programozott tudatrészeket D. amit e programokról tudott. azaz a görög betűs programozást. hogy olyan hangot hallanak. hogy a "Manchurian Candidate" . elkezdte tájékoztatni. aki Hammond doktorral több hipnózis bemutatón is részt vett és konzultált vele az MPD helyzettel kapcsolatos válságról. Diamond 47 . Valószínűleg azt vették számításba. hogy ő erről nem hallott semmit. de hipnózis alatt Sirhan már emlékezett rá. Nos. J. majd valamennyi Omega "backup" számára egyidejűleg. hogy mi ez? Ezt követően ezzel a kolléganőjével egy hét múlva találkozott. amely az összes támogató programot (backups) egyesíti. robbanásszerű zajok hallatszanak. Így egész egyszerűen egyetlen kód törli az összes "backup"-ot."Ha Önök elérik a terápiás kezelés során az "altereket". az elporladásukat. hogy jelen vannak."Mandzsúriai jelölt". Előfordulhat. hogy arra gondoltam: talán az idegösszeomlás széléhez jutott.) "A hírszerző-közösség ennek a létrehozásáról akart többet tudni." "Azt a beteget. és azután megkérdezem: Mit tapasztal?" Nagyon gyakran azt válaszolják. bemondom a kódot. és ehhez hasonlókat. az a probléma itt. hogy minderről megkérdezzem. hogy különböző programozási szintek vannak. Visszatérve Hammondhoz. hogy a robotok elporladnak. Zavarban vagyok. ő azonban semmit nem tudott minderről. csak hallgattam és azt gondoltam. hogy mi a Delta? A páciens azt válaszolta: "killers" (ölők). Bétát. soha egy szót nem szóltam robotokról. Ezt követően Hammond doktor kolléganőjét tájékoztatta arról. ehhez meg kell osztani az agyműködését. Deltát. hogy mi a Théta? A páciens azt válaszolta: "psychic killers" ("pszichikus gyilkolók"). aki nem tudott ezekről a görög betűs programozásokról. és ehhez hasonló érdekes dolgok történnek. de ez az egész annyira elmegy a szürke zónába. menjen vissza és próbálja megtudakolni. és ő arról beszél. közölte vele: "Igen. törli a gép a fájlokat. (Emlékeztetőül megismételjük. hogy a tudatmódosítás irányítói miként hozzák létre az agyműködés rekeszekre felosztásával a "Manchurian Candidate"-eket. akkor rá kell venned valakit. ha ezt én beadom. Van néhány terapeuta. Mit jelent ez?" Hammond csupán annyit mondott kollégájának. Ezért én arra törekszem. mondjuk Omega. mint Robert Kennedyé. úgy látszik "Cori" túl sokat dolgozik. hogy megkapjam a kódot. A kolléganő megkérdezte. mint amikor a komputerben belső mozgás zajlik. Ha akarsz egy merénylőt. Miután megkérdeztem: "Mi fog történni. hogy a dolgok miként működnek. jelzést kaptam.

és dr. mint dr. képesség. "Úgy látszik egyesek ezt "Green Programming"-nak ("zöld programozásnak") hívják. akkor mi volt az a szín?" Nos. (A "Green-Tree" németül helyesen "Grünbaum".) "A Greenbaum német jelentése angolul . túlságosan zöld") és a "Green-Tree" ("zöld fa") kapcsolatban áll a kabbalista miszticizmussal. a Chartreuse nyomán D. Mintegy két perccel később a női páciens ezt mondta: "Green. amit Ann Williams-Heller írt. Ez megszólaltatott egy csengőt bennem.magyarázza dr.foglalkozni kívánnak evvel.folytatta Hammond . oldalrész. Green képezte ki csaknem 30 évvel ezelőtt. Nem érdekes. hogy rendkívül hasonlít egy kabbala-fához. Két hónapig gondolkodtam. Ultra-Tree. feladat. hogy az orvos neve Dr. hogy van egy "Green Programming" mélyebben és úgy gondolom. és egyaprólékos rajzot készített egy sokszínű kabbalista fáról két évvel ezelőtt. Ezt követően más témákra tértek. és később megtudtam.) "Most hadd szóljak a tudatba elhelyezett "parts"-ról. Hammond említést tett egy olyan nőről. J). hogy a hipnotikus szint alatt is vannak még mélyebb szintek. "Semmilyen "alter" nem válaszolt semmire". hogy néhány esetben feltette a kérdést a pácienseinek: "Vajon volt-e doktor ezzel a programozással kapcsolatban és vajon egy szín volt-e a neve. szerep. ha ezek után kezdenek el tájékozódni. emlékeztetve néhány ezoterikus könyvre. (A "part" angol szó általános jelentése rész. egyszer-kétszer más színeket említettem három-négy olyan páciens esetében. Green háttere. és címe "The Kabbalah". hogy tudatosan is képes lesz rá emlékezni. Green? " Hammond ezután közölte hallgatóságával. aki azt mondta. amely aktivizálva át tudja venni a személy irányítását. akik nem tudták.Green-Tree. amit egy Dion Fortune nevű szerző írt "Qabala" címmel. amíg rájöttem. A "part" itt használt jelentése: a tudatba beültetett autonóm pszichikus program. hogy eredetileg Greenbaum volt. van bennük néhány program Mr. akkor kézbe kell venni néhány kabbalával foglalkozó könyvet. párt.fordult Hammond kollégáihoz . Az egyik ilyen könyv. amely a segítségükre lehet. Chartreuse (halványsárgás. és ha volt ilyen színnel nevezett doktor." Dr. Én is szeretném Sirhan Sirhant megvizsgálni" . darab. és azt egy meghatározott szerepkör szerint vezérli. Úgy tűnik. kötelesség. Korábban semmit sem tudtam a kabbaláról. Egy másik. hogy mi az? Végül megmutattam valakinek. vagy zöldes szín a karthauzi likőr. Voltak olyan pácienseim. és ő ellenőrizte a szóban forgó női páciens programozását a nála képzést nyert doktor irányításával. de a hipnózis végeztével semmit nem tudott felidézni az emlékezetében." "Ha Önök . Ez volt dr. aki semmit sem tudott ezzel kapcsolatban mondani. D. Greenre gondol?" "Szinte mindenfelé ezt tapasztaltuk. hogy eredeti neve Greenbaum volt és önként jelezték. D.szuggerálta neki. Az érdekes az .tette hozzá Hammond utalva rá. Nos. hogy minél mélyebbre hatolunk. Egy páciens ült a várószobában. félig német keverékszó. hogy ennek az orvosnak a neve egy szín volt. Tapasztalatom szerint egy ilyen "part" ad bizonyos információt: 48 . akiknél úgy éreztem. annál kevesebb és annál központibb jellegű programokhoz jutunk.a "Green-Tree"-vel kapcsolatban. jóval hamarabb érkezett. J. A Greenbaum már félig angol. dr. testrész. Hammond . Egy esetben más színt jelöltek meg. J. Hammond ezután rátért a "part"-ok szerepére." Dr. adottság. Greenbaum-nak elnevezve. hogy megpróbálnak disszimulálni. valamennyi "Green Programming" ("zöld programozás") az "Ultra-Green" ("szélsőségesen.

ami úgy ismert. mert most már itt ténylegesen biztonságban vagytok". hogy a Utah déli részén fekvő Monument Valley-től északra vásároltak egy filmtanyát (movie ranch) a sivatagban. ami úgy ismert. Így Önök megkockáztathatnak egy l80 fokos fordulatot a másik irányba. Nos. Fel kell tenni a kérdést: "Ha a "Cult" (a rituális jellegű programozók és a kultikus közösség D. J. Emlékeznek Önök a "Process Church"-re? Roman Polanski feleségét Sharon Tate-t a Manson-család ölte meg." "Mindezt nagyon körültekintően végzem. alapzatnak. meg kell osztaniuk az információkat. Szerepüket nagyon jól játszották.) egyszerűen rájön. Green?" Tapasztalataim szerint úgy fogják találni. alapozásnak") neveznek. Önök elámulnak. amelyet Zeldának hívnak?" Eddig még egyikkel sem szembesültem. helyrehozták. Van egy vastag dossziém Utah állambeli közbiztonsági hivataltól. és ezt követően alámerültek. milyen választ kapok. hogy számos "part"-ot keressenek meg és faggassanak ki. hogy gyakran van egy "part". és a pácienseknek együtt kell működniük. és találnak majd egy másik "part"-ot. vagy rossznak tűnik. Például: a "Core"-hoz ("a személyiség legbensőbb magjá"-hoz) fordulva megkérdem: "Van-e egy "part" benned. kibővítették. ha ezt tudják. és kérdezem: "Van-e egy "part" belül ilyen név vagy olyan név alatt?" És így ellenőrzöm.vagy szárazra fut ("run dry"). Diana olyan "part" a kabbala rendszerében. Hollywoodban igen sok prominens személyiség állt kapcsolatban ezzel. alapítványnak. Van néhány más szó is. a könyvek szerint körülbelül 1978-ban és eltűntek. de most már van. hogy szóltál hozzám. alagsor")?" Nos talán felfedeznek valamit. és ezzel bajlódom. Hányszor találkoztak Önök a páciensekben komputerrel kapcsolatos dolgokkal? Rendszerint találhatóak "computer operator"-ok: "Computer Operator Black. Néha számokat találnak. Segítsetek nekem. hogy ezek "child-part"-ok (gyermekprogramot tartalmazó leválasztott tudatrészek D. és én segítek nektek. de már nem kell folytatniuk ezt a játékot veletek (mármint a páciensekkel D.úgy találtam . Computer Operator Purple". hogy van. amely tanúsítja. amit "Master Programmer"-nek ("mester programozónak") neveznek. Már nem kell elfogadni őket. Megkérdezem: "Van-e olyan "part" belül. vagy védekezővé válik. hogy "Sub-Basement ("pincesor. néha pedig "Systems Information Directors"-nak ("rendszerinformációs igazgatóknak") hívják őket. Meg kell találniuk." "Rendszerint egy kis munkával és újraszövegezéssel segíthetik pácienseiket annak a felismerésében. Dél-Utah-ban. J. élnek.) meghatározott szerepet töltenek be. egy másik "part". hogy te tájékoztattál engem. amelynek a neve dr." 49 . Ezt mondhatják: "Korábban nem volt választási lehetőség velük kapcsolatosan. Ajánlom Önöknek. jól vannak. amely kapcsolatban áll azzal a "part"-tal amelyet "Foundation"-nak ("alapításnak. A kulcsszó az ő nevükben a "Foundation". Computer Operator Green. A "Foundation" a "Fa" része. egy sor épületet húztak fel. és van egy "computer operator" is belőle. úgyhogy kevés ember megy oda és senki sem jut be. akik viszont kapcsolatban álltak a "Process Church"-el. Azt tapasztaltam.). vagy kétségbe esik és leáll. Csak azért teszem. amelyet "Wisdom"-nak ("bölcsességnek") neveznek?" A Wisdom a Kabbala-fa része. J. bevetek egy sor hamis nevet is. hogy az egyedüli kiút rajta keresztül vezet. amelyet Dianának hívnak? Van-e benned egy "part". A neveiket is megváltoztatták. amelyet "Black Master"-nek ("fekete mesternek"). mondd el mit fognak tenni veled?" A terapeutának hangsúlyoznia kell. hogy ki a főnök ezek között? Ott található néhány információ az Önök számára. mint "The Foundation"?" Más dolgokat is kérdezhetek rögtönözve: "Van-e valami. hogy vajon van-e olyan leválasztott tudatrész. Úgyhogy Önök kérdezhetik: "Van-e valami Önökben. A Wisdom . gondosan monitorozzák. hogy megnézzem. amely ezt a nevet viseli? Mellesleg amikor én átvilágítom a pácienseket. "Van-e benned egy "part". hogy vajon jónak.gyakran segítségünkre van és egy sor információt nyújt. ha ezzel a típusú programozással kerülnek szembe.

"Folyt a kezelés és a páciens közel járt a gyógyuláshoz. Számos olyan eset van. de elmondhatom. Mi ennek a lényege? Az Önök sejtése legalább olyan jó. Korábban azt hitte. 12 éves korban alkalmazták. akkor egy bizonyos pontnál meg fognak őrülni. Így szerzett ismereteiket aztán hasznosítani tudták. és tudatának a végső integrálódáshoz. majd pedig egy vérvonalhoz tartozó páciens esetéről. és be leszel zárva életed végéig egy intézetbe. aki beleütközve ezekbe az akadályokba semmire se jutott." Hammond ekkor úgynevezett "affect-bridge"-t (hatás-áthidalást) alkalmazott. ha valaha is emlékezel minderre. hogy gyógyultak legyenek. kifaggatták. meg fogsz őrülni. Ez gyakran előfordul. és örökre be leszel zárva. hogy mindezek a "part"-ok különböző információkat nyújtanak. mint hagyni. Hatásukat drogok és nagy erejű szuggeszciók kombinációjával még fokozták is: "Ha valaha is ehhez a ponthoz érkezel. ujjai kalapáccsá változtak." Másik betegének esetére rátérve így folytatta Hammond: "Egy vérvonalhoz tartozó páciens esetében ezekhez hasonló tüneteket kezdtem tapasztalni. adtak neki valamit. ha a páciensek valaha is elérik. hogy "Green Bomb". amikor a mélyebb programozások után tudakozódtam. kombinálták szuggeszciókkal. és megerősítették az összes szuggeszciót. hogy a jelenlévő terapeuták találkozni fognak "Ultra-Green". hogy a nem vérvonalhoz tartozóknál is megtalálható. egyszerűbb ha megölöd magad. akkor meg fogsz őrülni. Ezt követően azonban már eltért a programozott feladat. mint ennél az esetnél is. Ezt a programozást úgy végezték. Greenbaum szóval. és ehhez hasonlókat cselekedett. Nem valószínű. ami arra utal. hallgatóságának azt is elmondta. és jól leszel. Ugyanezt megismételték. amelyekbe beleütközhetünk. Az amnéziát szuggerálták neki: "Ha valaha is emlékszel bármire az Ultra-Green-nel és a Green-Tree-vel kapcsolatban. hogy a szóban forgó páciensnek még 8 éves korában LSD-t adtak be úgy. vajon meg tudják-e ezt tenni? Nem tudták. amely szerint. és ha kapcsolatba kerülünk néhány mélyebb szintű programmal. De ezt 50 . Ezt úgy hívták. Amikor hallucinálni kezdett. hogy ez megtörténjen veled. hogy ezt a programot csak a vérvonalhoz tartozóknál alkalmazták. akkor törölhetjük valamennyit. hogy előzőleg megkötözték. hogy távol tartsanak minket a mélyebb tudati szintekre helyezett programok felfedezésétől. hogy megkísérelték áttörni az amnéziát. Ebben az esetben a programozást először 9 éves korban alkalmazták. amivel megbénították a testét.Hammond dr. valamint a játék a dr. Zöldséggé változol. beadtak neki még nagyobb adag LSD-t. Hammond ezután beszámolt egy nem vérvonalhoz tartozó. Úgy találta. Úgy gondolom. ami fölötte van." Ezt a programmozást három évvel később. amikor 16 éves lett. csak kicsit másként. Továbbhaladva úgy találtuk. amikor hirtelen hallucinálni kezdett. Végül más szuggeszciókat is igénybe vettek: "Ahelyett. Ezt az "Ultra-Green" példáján szemléltette. Ha valaha is teljesen integrálódol. és visszatért a korábbi helyzethez. az eredeti névvel. hogy miket tapasztal. A programozók már intézkedtek a megvédésük érdekében. hogy ismertem számos terapeutát." Hammond így vonta le a tanulságokat: "Ezek azok az álcázott akadályok." Végül ehhez hozzátették: "Könnyebb lesz számodra megölni magadat. Sok az érdekes belső összefüggés. Ekkor ismét lekötözték. hogy ez megtörténjen. mint az enyém." Ezt a szuggeszciót erőteljesen és ismételten alkalmazták. hogy hasonló dolgok voltak belé is elhelyezve. vagy "Green Programming"-al a nem vérszerintieknél. ahol a nagy erejű droghatásokat. hogy mélyebb szintekre kell hatolnunk. és ki akarták deríteni. Később rájött. akkor meg fogsz őrülni. hogy a programozók szuggeszciót alkalmaztak.

mielőtt továbbmegyünk. pszichiáterekből. akkor még szólunk hozzájuk. hogy eredetileg le lettek hasítva és most már haza akarnak térni Mary-hez. és fenntartásai vannak vagy aggódik?" Ha van. mert hitt az MPDben. Tapasztalatom szerint a legtöbb esetben integrálódnak. Én azonban tudom. mégis ilyesmiket fog mondani: "Nem lennék meglepve.) idézte elő. hogy létezik egy nemzetközi összeesküvés. ahonnan jöttél". hogy a szíve mélyén tudja mi az igaz. s ezért kíméletlenül bírálták 10-15 évvel ezelőtt. kétszer vagy háromszor is. mert ez csökkenti a feszültséget és egyfajta optimizmust vált ki a páciensből. hogy ezeknek a "part"-oknak a többsége. ha holnap kiderülne. mint "The Courage to Heal" (Bátorság a 51 . továbbá az olyan könyvek.az ujjakon keresztül . hogy megszabaduljunk az önmegtévesztő. D. amely az Omega programhoz tartozott? A válasz rendszerint nem. önáltató ("self-deception") programozástól. amelyik nem hajlandó integrálódni." Megpróbál pontosan a kerítés tetején maradni. Maradhat egy kevés. hogy ez az egész probléma rendkívül kényes. már nem érzi a szükségét annak. Ekkor hozzájuk fordulok: "Meg akarom kérdezni a "Core"-t . Időnként azonban igennel is találkozom. Ezt követően rendkívül fontos. Hammond kérdésekre válaszolva még jobban megvilágította módszerének egy-egy konkrét részletét.még nem tudjuk biztosan. és ez megkönnyebbülést okoz. és összerakhatunk 25 "part"-ot egyidejűleg egy sokszorosan fragmentált komplex MPD-ben." Ma már gyakran használom azt a kifejezést." Hammond végül azt ajánlotta klinikai pszichológusokból. Néhány páciens esetében sokat foglalkoztunk a felső szintű programokkal. amelyet az Omegához használtak. hogy lehetséges a siker. hogy különböző legyen. hogy "visszatérés oda. még foglalkozunk velük. és azon érzések részleges lereagálása. Ha a sorrend nem számít akkor rendszerint az Omegától a Deltához megyek. ha nem is valamennyi. Úgy gondolom.van-e valamilyen speciális parancs. hogy ő milyen gyakorlatot alakított ki? Először törölte az Omega rendszert. ezután következett valamennyi emléknek és érzésnek a nagy méretű lereagálása. terapeutákból álló hallgatóságának. mert a Delta programok potenciálisan erőszakosabbak. amelyik nem érzi jól magát. majd ezekkel a szavakkal zárta előadását: "Egy kedves barátom. Maradtak-e még emlékek és érzések bármely "part"-ban. J. Már felismerték. Dr. "Ilyenkor rendszerint ezt mondom: "Most ezt elvégeztük. amely szerint valamennyi hamis. Itt az OPRAH szó egyfajta divatos tömegkultúrára utal." Hammond ezután elmondotta hallgatóságának. aki szakterületén a legjobbakhoz tartozik." "Sok páciens esetében nem számít a sorrend. Ezután azt ajánlotta." Ekkor így szólok: "Rendszerint úgy látom. könyvklubja és saját folyóirata van. Ezután még megkérdezem: "Van-e még valamilyen Omega "part" benned. Ennek az az oka. mert folyamatban van egy kampány. és azon sem lennék meglepődve. hogy lereagálásra kerüljenek az érzések. hogy az egész csak egy városi mitosz és rémhír. halálos fenyegetéseket kapott.memória-tünetegyüttest a vérfertőzéssel és a többivel együtt az "OPRAH" (Oprah Winfrey TV sztárnak show-műsora. és egyek akarnak vele ismét lenni. amikor számított. hogy így járjanak el egyszer. Mielőtt továbbmegyünk megmutatom nekik. ha holnap kiderülne. amelyben szabad programokat törölni?" Legtöbb esetben nemleges a válasz. azután pedig a Gammához. hogy kezdjenek kutatni a mélyebb szint után. amelyek kapcsolatban álltak ezekkel a "part"-okkal. hogy keményen küzdött a szakmai hiteléért. de találkoztam néhány olyan esettel.

gyógyításhoz) és a hipnotizáló nagy terapeuták. ha valaha is baleset történne. J. hogy bizonyos időpontokban hangot kell adnunk morális lelkiismeretünknek. akkor meg fognak ölni. Önök. fejezet 52 . mint pl. hogy ha meg akarnak ölni. Vártam addig." 2.) széles körben elterjedt. hogy szilárdan alátámasztva állíthassam: mindez (mármint az agykontrol D. amíg kellő mennyiségű bizonyító anyaghoz jutok független forrásokból azért. Meggyőződésem. hogy legyen alapos nyomozás. Személyes véleményem az. Ezen kívül igen sok ember. valamint a különböző nyomozó hatóságokhoz. Sok információt félretettünk és eljuttattunk a tényfeltáró újságírókhoz. remélhetőleg követelni fogja.

hogy aláássák a hitelét. Ez egyike az élet kemény tényeinek. hogy szüleik szexuálisan molesztálták őket. Te megtetted a magadét. akik felfedezték és bizonyították. 15 személy. hogy a kormányzati pénzekkel finanszírozott agykontroll kísérletek keretében számos embert. Colby Nixon és Ford elnöksége idején a CIA igazgatója lett. 1969-ben ismerkedett meg egy vietnami iskolás lánnyal. 16 éven át Nebraska állam szenátora volt 1971-től 1987-ig. a vietnami háború veteránja. Ezek a programok részben rituális jellegűek voltak. hogy időnként vannak erők és események. Azt mondom. Bill Colby halála előtt felesége társaságában azt tanácsolta John DeCamp-nek. hogy mit tartalmaz a "Franklin Cover-Up" című dokumentum kötet. hogy "hagyjatok minket győzni. Jelszava az volt. A CIA ebből a célból létre is hozott egy alapítványt a "The False Memory Syndrome Foundation"-t (Hamis memória-szindróma alapítványt). amikor a dolgok túl nagyok 53 . Fő módszerük az volt. csupán a közvélemény megtévesztését szolgáló "kacsa". Ezért a kezdeményezéséért az elnök is kitüntette. illetve bizonyos szekták rituális jellegű kínzásoknak vetették őket alá. így többek között arra. Vannak esetek. és hogy mennyi bizonyíték áll a rendelkezésedre. ahol is elérte. Jelenleg John DeCamp ügyvédként dolgozik Nebraska tagállam Lincoln nevű városában. akit később 1975-ben feleségül vett. amikor megjelent a "Franklin Cover-Up" második kiadása. mindent elkövettek. hagyd abba. Ezért rendkívül fontos megismerni. hogy 2834 félig amerikai. amelyet a klinikai pszichológus és orvos pszichiáter alapos szaktudás birtokában feltárt. Hammondéhoz. könyvét az időközben rendkívül titokzatos körülmények között elhunyt barátjának Bill Colbynak dedikálta. Bill Colby a következőket mondta DeCamp-nek: "Amit meg kell értened John. hogy te mennyire vagy elszánt és őszinte. amelynek a révén a páciensek. vagy rosszak és függetlenül attól. amit könyvében megírt. hogy az agykontroll kísérletekbe bevont szakemberek segítségével elterjesztették. oly sokat jelentenek más emberek és intézmények számára. De mindez ideig nem ölt meg téged. vérfertőző kapcsolatra kényszerítették. hogy semmit sem tehetsz ellenük függetlenül attól. hogy ne foglalkozzék mindazzal. családja körében. 1975-ben.John DeCamp nebraskai szenátor a gyermekek védelme érdekében John DeCamp a szerzője a "Franklin Cover-Up" (A Franklin ügy eltusolása) című Amerika szerte nagy figyelmet keltő dokumentumkönyvnek. 1996. pszichiátereknek és pszichológusoknak a megállapításait. DeCamp kapitányként 1969-ben és 1970-ben az akkor nagykövetként Dél-Vietnamban szolgáló William E. a rosszat. aki így vagy úgy kapcsolatban állt a történtekkel életét vesztette. mielőtt ez megtörténik. főleg gyermekek különböző manipulációk eredményeként meg nem történt dolgokra emlékeznek. hogy az úgynevezett "Repessed Memory Syndrome" (Elfojtott emlékezet tünetegyüttes) valójában nem létezik. szenátor DeCamp visszatért Vietnamba. Megpróbáltad leleplezni az ördögit. vagy vigyetek minket haza". Az ő küzdelme úgy kapcsolódik Dr. Ezzel szemben létezik az úgynevezett "False Memory Syndrome" (Téves emlékezési tünetegyüttes). oly hatalmasak. amivel szembe kell nézni. részben pedig a kísérleteket finanszírozó szervezetek titkos céljait szolgálták. amelyek oly nagyok. félig vietnami árva az Egyesült Államokba kerülhessen. Colby munkatársa volt. novemberében. ez rendkívül fájt neked. Hiszen már amióta igyekszik felderíteni az ügy hátterét. hogy cáfolhatatlan bizonyítékokkal támasztja alá: igenis létezik a gyermekek rituális kínzása. az az. mennyire ördögiek. hogy annak a segítségével aláássa azoknak az orvosoknak. DeCamp Vietnamban harcolva vett részt a nebraskai választási kampányban levelezés útján. amikor Saigon elesett. és részt vett a Phoenix program kifejlesztésében. amelyek tudatbefolyásoló kísérleteit felfedezte és konkrét esetek kapcsán leleplezte. gyerekeket és felnőtteket egyaránt beprogramoztak. Szerzője John DeCamp ügyvéd. politikus. Azok a háttérerők.

amelyek túl hatalmasak ahhoz. Senki nem törődött vele. hogy nemrég jött vissza Moszkvából (még 1991-t írunk). ettől vagy attól való félelmében. ha rámutatunk az igazságra és félreállunk. Az a probléma. ami rendszerint ismeretlen a számunkra. hogy derítse ki. akkor ki fogja ezt megtenni? És ha mi abbahagyjuk. hosszabb időt igényelhet. hogy hagyjam az egészet és sétáljak odébb. amikor tudom. hogy egyénenként legyőzzük őket. Mindketten az életüket vesztették. És ha igazad van. Amikor testem minden porcikája arról szól. a leggazdagabb közösségi és állami üzletemberekig. Számodra John eljött ez az idő. amit időnként megtehetünk. Ha van eltusolás. 54 . hogy a történelem haladjon a maga útján. Nem tudom elhinni azt. A győzelem azonban. hogy foglalkozzunk velük. Hogyan képes erre bármely tisztességes és intelligens személy? Ha én. Korábban is már számos figyelmeztetést és fenyegetést kapott. John DeCamp ekkor így válaszolt barátjának: "Bill. Colby kinevette: "Nem. Amikor DeCamp kérdően nézett rá. fejetlenül töri magát." Colby ehhez még hozzátette: "Tedd meg a lehetségest és ismerd fel. mi okozta annak az egymotoros repülőgépnek a szerencsétlenségét. A nebraskai törvényhozás bizalmasan felkérte őt néhány hónappal korábban. olyan rövid idő alatt. hogy ismerje a Franklin ügy komolyságát. akkor Bill Colby ezt fűzte hozzá: "Időnként vannak olyan erők. amelyre várunk. amely meghozza a győzelmet és a jó fog diadalmaskodni a gonosz felett. hogy a legfőbb rivális hatalom hírszerző szolgálatának vezetője. és utána nézel néhány valóban jó tényfeltáró riporternek. Amikor tudom. hogy legtiszteletreméltóbb polgáraink és üzleti vezetőink a fejük búbjáig el vannak merülve a kábítószer ügyletekben és a hivatalos korrupcióban. minden akadály és igazoltatás nélkül. a legmagasabb rangú politikusoktól a tömegtájékoztatási intézmények képviselőjéig. valakinek cselekednie kell. egy magadnál viselt fegyver nem állítja meg őket. hogy meg kell írnia a "The Franklin Cover Up" című könyvét. noha eredetileg azt hittem. vagy valaki hozzám hasonló nem folytatja az ügy felderítését. A legjobb. akkor az eltusolás csak a kormányzat kulcsintézményeinek az aktív támogatásával és együttműködésével lehetséges a bíróságoktól a rendőrökig. Bill Colbynak kellő oka volt arra. és ne pusztítsuk el magunkat vagy hagyjuk megölni a folyamatban. hogy a gonosz győzedelmeskedik és mindenki. hogy tegyen érte valamit. és ott olyan anarchikus viszonyokat talált. Tovább kell dolgoznunk a cél elérésén. de elég érzékenynek kell lennünk." Bill Colby figyelmeztetéséhez felesége Sally csak fejbiccentésével csatlakozott. és úgy jön el. eljön az idő. hogy kormányzati intézmények korrumpálódtak. Ez meggyőzte DeCamp-et. aki valaki. hogy mit csinál. ami nem az. Csak a mikor. Ha el akarnak kapni. Arra kérsz. a CIA igazgatója éjjel. A legjobb. Ez legfeljebb téged fog megölni. hogy ne kockáztassunk mindent. és most már én teljesen bizonyos vagyok ebben. amit mondasz nekem Bill. a hol és a hogyan az. hogy az egész Franklin-történet csak fantázia. és hagyni kell. ha egyáltalán ki is derülne az igazság. mikor teszünk valamit e gonosz és korrupció ellen?" Ez után Bill Colby elmondta barátjának.ahhoz. Félre kell állnunk. felhívod rá az országos sajtó figyelmét. ha elmondod a történetedet. amelyben a szenátus magánnyomozója Gary Caradori és fia tartózkodott. ahogyan azt szeretnénk. A saját biztonságod és túlélésed érdekében állj félre. ahogy arra nem is számítottunk. Természetesen mindez nem maradt hatás nélkül John DeCamp-re. hogy gyermekeket kínoztak és megöltek. kereshette fel az egykor féltve őrzött helyeket a Vörös téren. hogy mit akart ezzel közölni. amit tehetsz a személyi biztonságod érdekében. hogy talán fegyvert kell viselnie. azaz annyira megbénult a birodalmi állam működése." Amikor DeCamp erre úgy válaszolt.

leghatalmasabb és legtekintélyesebb üzletemberei. A szülők azonban hittek nekik. az Omaha városi rendőrfőnök és a Franklin Community Federal Credit Union nevű helyi pénzintézet vezetője szexuálisan kínozták. Az iskola adminisztrátora sátánista rituálét alkalmazott rutinszerűen velük szemben. hogy 1991. A gyermekek zaklatása a jogalkalmazó szervek képviselői szerint egyre gyakrabban szadistává és rituálissá. DeCamp megemlít egy beszámolót. akiket név szerint megnevezett. a pedagógusok és a szociális gondozók is alig tudnak felfogni. hogy egy nebraskai kerületi bíró. Egyre több gyermek áll elő és leplezi le kínzóit és a rendőrség okkult jellegű rituálékkal kénytelen szembesülni. Ezért két hónapra rá 9-27 évig terjedhető börtönre ítélték. Azt kifogásolták. DeCamp ezután közli azokat az adatokat. Az egész egy nagy "hírlapi kacsa". vagyis amely a helyi és a szövetségi igazságügyi rendszer keretében működik. hogy ezeket a cselekményeket azonban más személyek hajtották végre. hogy Alisha Owen és Paul Bonacci tanúvallomása a velük történt visszaéléseket illetően kölcsönösen alátámasztja egymást. Kilenc gyermek egybehangzóan állította. Nebraska állam Douglas megyéjében működő esküdtszéke bűnösnek találta a hamis tanúzás bűncselekményének elkövetésében. akiket a fiatalok megneveztek. Alisha Owen arról is tanúvallomást tett. A sátánista vagy rituális erőszak számos újság szerint. június) szerint nem is létezik. Az áldozatok szörnyű kínzásokról számolnak be. hogy ahhoz a nebraskai gyermekcsoporthoz tartozott éveken át. A nyomozást végző ügyész egyszerűen kijelentette. így például a new yorki "Village Voice" (1990. Ezt Alisha Owen és Paul Bonacci megtagadta. más szóval sátánistává válik. Ez az eset is egy újabb irányvonalat jelez a gyermekek zaklatásával kapcsolatosan. legalább is ilyen értelemben nyilatkozott Kenneth Lanning. május 17-i számában jelent meg. Két másik ugyancsak az áldozatok közé tartozó tanú kényszer hatására visszavonta korábbi vallomását. hogy nem tudja alátámasztani az 5-9 éves korig terjedő gyermekek állításait. és közölte. Az a két nagy esküdtszék. Tizennégy hónap alatt az első panaszbejelentés után a rendőrség 140 meghallgatást végzett. 55 . Owen 1990-ben az állította a nagy esküdtszék előtt. Ugyanakkor a tömegtájékoztatásban egyre nagyobb hangot kap az. hogy vizsgálja ki a Franklin Credit Unionnal szemben felmerült vádakat. hogy elvitték őket az iskolából és egy kékre festett házban gyötörték őket. nem hisz a gyerekeknek. hogy az igazat mondják. amit a szülők. hogy más gyerekekkel szemben is visszaéléseket követtek el Nebraska politikai és pénzügyi hatalmasságai. Alisha Jahn Owent. miszerint közreműködött a kiskorúak elleni bűncselekmények rendszeres elkövetésében. Mindkét nagy esküdtszék elismerte. hogy a gyerekek csak fantáziálnak. mint kiskorút. azt a megbízatást kapta. június 21-én egy 21 éves fiatal nőt. és kitalált történeteket adnak elő. amely több mint 225 %-os növekedés volt 1976-hoz képest.A továbbiakban erősen rövidítve összefoglaljuk a könyv tartalmát. Hivatalos részről azonban nem létezőnek tekintik a rituális zaklatást. hogy senki sem tudja azokat állítólag bizonyítani. hogy 1990-ben már több mint kétmillió gyereket zaklattak. amely azzal kezdődik. és egy korábban szkeptikus pszichológus is meg van róla győződve. amelyek azt támasztják alá. Ez a két nagy esküdtszék azonban az áldozatok tanúját ítélte el hamis vallomásért. Bonaccit is megvádolták hamis tanúzással. köztük a legnagyobb helyi újság az "Omaha World-Herald" kiadóját. A legszokásosabb védekezés. nem azok. Azt is elmondotta. amely a "Chicago Tribune" 1991. akiket kábítószer futárként használtak az egész Egyesült Államokra kiterjedően Nebraska leggazdagabb. az FBI egyik okkult bűnözésben illetékes szakértője. Vagyis az elkövetők és a szolgálatukban álló sajtó a bizonyítási tehernek a gyermekekre történő áthárításával próbál elmenekülni a felelősségre vonás elől.

A pénzügyi botrány azonban hamarosan egy sokkal nagyobb botrányra derített fényt.Ted Gunderson. Meg vagyok győződve. században tevékenykedő sátánisták) valószínűleg a leghatékonyabb és legerőteljesebb szószólói a sátánista mozgalomnak ebben az országban ma." Gundersont a saját nyomozásaiból szerzett bizonyítékok győzték meg arról. A "Reader's Digest" 1982. 33 hónapig tartó tárgyalás után a kötetekre rúgó bizonyíték ellenére az iskola irányítóját Peggy McMartin Buckeyt. behatóan ismerte a közelmúlt egyik leghírhedtebb rituális kínzási esetét. Az ügy l988-ban keltette fel a sajtó érdeklődését. aki 28 évig állt az FBI alkalmazásában és korábban annak Los Angeles-i részlegén." DeCamp rátérve a "Franklin Credit Union" botrányára rámutat. hogy a politika és az üzlet hatalmasságait miként védelmezik. januárjában. Gunderson nyilatkozott az "Executive Intelligence Review" nevű hetilapnak 1990. speciális nyomozó volt. hogy hány autót lopnak el minden évben. Azonnali közfelháborodással szembesülnének. King énekelte az amerikai nemzeti himnuszt a köztársasági párt választási konvencióján 1984-ben és 1988-ban. vagy a sátánista konspirációkhoz. Michael Aquino. a szervezett és illegális kábítószer kereskedelem világába. Ebben az időben vezetője a 44 éves Lawrence E. ahol a lakók rendszerint szkeptikusan viszonyulnak a gyermekek szervezett molesztálásához. Kenneth Lanning cáfoló kijelentésével kapcsolatosan kijelentette: "Véleményem szerint olyanok. Minden hónapban minden fontos rendőri központ az Egyesült Államokban benyújtja az egységesített bűnügyi statisztikai adatokat az FBI-nak. Anton LeVey. mert nem akar róluk tudni. megerőszakolások és rablások számát. amikor a "Franklin Community Federal Credit Union" (egy helyi takarékpénztár és hitelintézet) központját a szövetségi hatóságok átkutatták és lezárták. júliusi száma szerint hozzávetőleg 100 ezer gyermek tűnik el nyomtalanul minden évben. Gunderson erről ezt mondotta: "Az FBI-nak pontos adatai vannak arról. de az FBI-nak halvány fogalma sincs. 460 panaszbejelentést tettek a Manhattan Beach-i rendőrségen. és abba. hogy gyermekek és fiatalok tízezrei tűnnek el otthonaikból minden évben és sokat közülük rituálisan feláldoznak. Az akcióra azért került sor. Ez a probléma pedig azonnali akciót igényelne. hogy hány gyermek tűnik el minden évben. felmentették 1990. 13 vádpontban pedig nem hozott döntést. mert közel 40 millió dollár hiányzott a viszonylag kicsi. Higgyük azt. hogy Omahából és környékéről 56 . vagy bármikor a múltban. és fiát Raymond Buckeyt. Az esküdtszék 52 vádpontban ejtette a vádat. akiket rituális célból raboltak el és bizonyos esetekben meggyilkoltak. amely a McMartin előkészítő iskolában fordult elő Kaliforniában. Kiderült. (Larry) King a republikánus párt egyik emelkedő csillaga. és ehhez hasonló történetekkel "etetik" a gyermekeket?" Gunderson hangsúlyozta. állatok feláldozásával. Ken Lanning (azaz az Egyesült Államokban a XX. mint Aleister Crowley. és a "National Black Republican Council" (a Nemzeti Fekete Köztársasági Tanács) egyik vezetője volt. mert a számok egy jelentős társadalmi problémára utalnának. hogy a feljelentésekre egy jómódú kertvárosi környéken került sor. de mivel az FBI nem vezet erről nyilvántartást. hogy 460 családban a rituális jellegű szexuális erőszakkal. ezért a pontos adatokat nem lehet tudni. május 25-én: "A McMartin ügyben például mielőtt még bármilyen vádemelésre sor került volna bárki ellen. nem beszélve azokról a gyermekekről. Ismeri az elkövetett gyilkosságok. hogy ez betekintést enged a gyermekekkel való visszaélés. Igen egyszerű lenne ezekhez az adatokhoz még egy oszlopot hozzátenni és beszerezni minden eltűnt gyerekkel kapcsolatos bejelentetésről egy kiértékelést. állítólag a helyi igények kielégítését szolgáló hitelintézetből. hogy az FBI azért nem kéri ezeket a statisztikai adatokat. Ez a szám igen nagynak tűnik. Nem gyűjtik az erre vonatkozó adatokat.

hogy a gyermekekre vonatkozó állítás "gondosan kiagyalt megtévesztés" volt. és hogy eltusolás történt. hiszen ő is ott volt. hogy nem találtak bizonyítékot King által irányított kábítószer ügyletekre. amikor a már említett Alisha Owent elítélték. A törvényhozás vizsgálata 1988. A New York Times arról írt. hogy igazat állított. amely azonban nem jelent meg a sajtóban. amelyekben gyermekek vádolták a felnőtteket különböző visszaélésekkel. amit a nyomozó hatóságok nem vettek figyelembe. mert akkor teljesen egyértelműen el tudnák dönteni mi igaz és mi nem. A közvélemény számára hasznos lenne ezeknek az ismerete is. hogy összegyűjtse a bizonyítékokat a nebraskai törvényhozásnak a Franklin-ügy kivizsgálására alakult különleges bizottságától. ő maga is Nebraska állam meghatározott utasítással ellátott delegátusaként támogatta Ronald Reagan és George Bush hivatalos elnökjelöltté való minősítését. mint a gyermekek molesztálása. ami arra késztette DeCamp-et. és eltusolásának is. amelyekkel ártatlanul vádolnak meg felnőtteket a gyermekek molesztálásával. a 300 ezer megkérdezett nebraskai 94 %-a meg volt arról győződve. mert a jog nem engedi meg. kivéve azt az esetet. a pedofíliát. januárjában végződött. Azon a napon. DeCamp 1990-ben memorandumot is írt az ügyben. hogy megalapozza az áldozatok állításait. novemberében kezdődött. amikor is egy új törvényhozási időszak vette kezdetét. DeCamp ügyvédként olyan ügyekben tett szert jártasságra. hogy a Franklin üggyel kapcsolatosan elegendő bizonyíték áll rendelkezésre ahhoz. hogy Larry King milyen felső kapcsolatokkal rendelkezik. a hivatali hatalommal és 57 . DeCamp meg van róla győződve. Azt is hangsúlyozza. gyermekkel való szervezett visszaélésre. A honatyák már sejtették. állami és szövetségi jogalkalmazók azt állítják. amelyeket jogszerűen publikálhat. hogy csak olyan dokumentumokat ismertessen. DeCamp szemtanúja volt a Franklin-ügy kibontakozásának. amikor két ízben is elénekelte a köztársasági párt konvencióján a himnuszt. DeCamp meg van róla győződve. DeCamp ismerteti könyvében ezeket.gyermekeket vittek repülőgéppel városról városra. Nebraska állam alkotmánya szerint az új törvényhozásnak jogában állt volna folytatni az előző által megkezdett nyomozást. Ez a szervezet azok ellen a hamis vádak ellen küzd. hogy nincs rosszabb. hogy ezekhez a dokumentumokhoz törvényes módon Paul Bonacci ügyvédjeként jutott hozzá. szembeállítva a városi és az állami hatóságok állításaival. A nagy esküdtszék irataiból nem szerepel egy sem a könyvben. hogy ilyenek nincsenek. amikor embereket ártatlanul vádolnak meg gyermekek elleni erőszakossággal. A jogalkalmazó illetékesek azt állították. Ezekkel a fantáziára alapított esetekkel szemben DeCamp egyértelműen leszögezi. Larry King börtönbüntetését tölti pénzek szabálytalan kezelése miatt. akkor kétséget kizáróan bizonyítani lehetne a kábítószerrel való visszaélést. A nebraskai törvényhozás vezető nyomozója a néhai Gary Caradori volt. hogy mi forog kockán és ezért inkább félreálltak. a gyermekbántalmazást. ha valamennyi hatóság által ismert adat nyilvánosságra kerülne. az ügy le van zárva. akiket aztán a Franklin Hitelintézet és közismert nebraskaiak által rendezett partikon a résztvevők saját céljaikra használhattak. A városi. vagy sátánista tevékenységre. DeCamp az "Országos Gyermekbántalmazás Elleni Védelem" nevű szervezet nebraskai központjának az ügyvédje. Carradori említ egy sor olyan nyomot. Éppen ez az. Tudta. DeCamp külön is ügyelt arra. és közölték az emberekkel. de ezt nem tette. és 1991. Ugyanakkor az "Omaha World-Herald" teljesen hamis módon tájékoztatta a lakosságot. hogy ezeket nyilvánosságra hozza. hogy "kísérteties és rejtélyes botrány formálódik Omahában". Azt is hozzátették. Három évvel később az ügyről már alig tud valaki.

hogy a könyv első kiadását követően DeCamp-et felkereste Monsignor Robert Hupp 1992. megjelenése után a támadások kereszttüzébe került. A megrágalmazott személyek jogi eszközökkel fogják leállítani a terjesztését. amelyben egy pap is érintve volt. Ő Amerika egyik legismertebb és legtiszteltebb katolikus papja. A műsort 1994. hogy valóban szörnyűségekről szól a könyve. és utoljára jön rá. A könyv le lesz állítva és DeCamp-ről be lesz bizonyítva. hogy mi előzte meg a brit forgatócsoport munkájának törlését. 58 . mint az a feleség. hogy hazudik. amelyet valaha is olvastam. Ellenkezőleg. hogy bármelyik állítása is téves. DeCamp azonban névtelen levélben kapott egy kópiát az elhallgattatott műsorról. amely eredeti formában tartalmazza a nyomozati hatóságok.közmegbizatással való visszaélést. a rendőrségi és az FBI jegyzőkönyveket. májusában. hogy amit DeCamp leírt a könyvében. Személyében nem egy fantáziadús gyermek erősítette meg a gyermekek bántalmazását. a törvényhozás bizottságainak a meghallgatásait. 1993-ban az angol Yorkshire Televízió stábja az amerikai Discovery Chanell-el közösen tényfeltáró műsort készített a Franklin-ügyről." A könyv.örülök ha beperelnek." Ezt követően Monsignor Hupp beszámolt egy gyermek tragikus esetéről. de ezt a pert is DeCamp szenátor nyerte meg. hogyan történhetett mindez az Ön vezetése alatt. DeCamp hangsúlyozza. az áldozatok és szüleik tanúvallomásait. amikor a segítségét kértem. akkor csak pereljék be. "Valójában . vagy nem az igazságot tartalmazza. a szenátorok. mert ez elősegíti az igazság kiderítését. Meggyőződésem. május 3-án kellett volna a kinyomtatott program szerint sugározni." Amikor végül is gyanút fogtam. mert jellemzően szemlélteti. az érsek úgy döntött. ezt válaszolta: "Olyan vagyok. az igaz. Idézi Benjamin Franklint. hogy megcsalják. a kormányzati intézmények eltusolását és hogy ebben milyen részt vállaltak köztiszteletben álló gazdag személyek. és megpróbáltam lépni. aki a kritikus 1970-es és 80-as években az omahai Boys Town nevű gyermekotthon vezetője volt. ne tegyünk semmit. Az utolsó pillanatban azonban ezt a műsort leállították. és csak arról írtam. és fellépnek John DeCamp ellen. hogy ha a tények nem kerülnek napvilágra. aki úgy látta: "Bárki is próbálná a nemzet szabadságát megdönteni. legbecsületsértőbb. Ha valaki úgy gondolja. Hupp a beszélgetés során bizonyítékokkal támasztotta alá a Franklin-ügyben felmerült vádakat. Ezután a találkozó után Monsignor Huppot elmozdították Boys Town éléről. Ez kétségtelen. amit feltétlen biztonsággal dokumentálni tudok. a szólásszabadság elfojtásával kell kezdenie.folytatta ." DeCamp egyetértett ügyvéd kollégájával abban. és kártérítést kell fizetnie. aki két népszerű könyvet is írt. és aki korábban az Elnök különleges megbízottja volt nagykövetként az ENSZ mellett és hosszú időn át Amerika legnagyobb gyermeknevelő intézetének az élén állt. Érdemes röviden összefoglalni. Egy évi munka során rengeteg új dokumentumot gyűjtöttek és számos tanú meghallgatást és interjút rögzítettek. amikor DeCamp visszakérdezett." Végül is csak az Atlantic Telecast nevű TV társaság perelte be. akkor az igazság helyére azok érdeke és véleménye lép. A kópia minden kétséget kizáróan megerősítette. Érdemes megemlíteni azt. hogy rendkívül körültekintően és óvatosan kezeltem a témákat. A már említett Omaha World-Heraldban és a TV-ben így nyilatkozott az érintett személyek ügyvédje: "Ez a könyv a legrágalmazóbb. hogy a nemzetközi pénzügyi közösség uralma alá került Egyesült Államokban milyen módon degenerálódott a szólásszabadság a polgárok pártatlan és pontos tájékoztatásához való alkotmányos joga. akik a kormányzati intézményeket és a sajtót ellenőrzik. aki nem tudja.

A Yorkshire TV költségeit megtérítik. Azt is bizonyították. a Discovery Channel pedig kiszáll az ügyből. az amerikai törvényhozás éppen az egész kábel-tévé ipart érintő törvényről tárgyalt.sugárzásra kerül. hogy a Boys Town gyermekotthon lakói és a Franklin-botrány olyan személyiségei. A "Conspiracy of Silence" kópiáit pedig megsemmisítik. Később csatlakozott ehhez a sorhoz Bill Colby is. a vámhatóságok a dokumentum anyagot lefoglalták arra hivatkozva. május 3-i programjában. akik rendszeresen részt vettek a Larry King által a saját washingtoni lakásában rendezett partikon. február 24-i számában beszámol arról. hogy az így már sugározható a Discovery Channel 1994. Janet Reno-nak. mint az MK-ULTRA és a Projekt Monarch. akkor majdnem biztos. fontos intézményeket és személyiségeket. hogy a Franklin-ügy milyen országos szintű politikusokat érint Washingtonban. hogy mennyire érinti az ügy a legmagasabb kormányzati köröket. Warren Urbom bíró azonban arra kötelezte a 15 évi szabadságvesztés büntetését töltő Kinget. hogy ha a "Conspiracy of Silence" (A hallgatás összeesküvése) . sőt a Franklin-ügyben levelet is írt az akkori igazságügyi miniszternek.DeCamp 1996. Az az egyezség született. Így dokumentálták. az Egyesült Államok Kongresszusában. aki még nyilatkozatot adott a Yorkshire TV számára. Egy sor változtatás után közölték. hogy ilyen átfésülés után már megvédhető a film minden rágalmazással és befeketítéssel szemben.ez volt a tervezett tévéműsor címe . A törvény egyik vitás kérdése az volt. Urbom bíró döntésében megállapította: "King folyamatosan alávetette a felperest (Bonaccit) ismételt szexuális 59 . nyarára már össze tudta rakni a részleteket: A Yorkshire TV és a Discovery Channel a dokumentum műsor készítésének kezdetén még nem tudta. hogy a második kiadás megjelenéséig 15 személy vesztette gyanús körülmények között az életét. A két TV társaság ügyvédei azonban elérték a dokumentumok visszaszolgáltatását. Végül a készítők csak néhány korlátozott szempontra szorítkoztak. Ez az ítélet nagy visszhangot váltott ki a különböző agykontroll kísérletek szenvedő alanyai körében. hogy a "Conspiracy of Silence" lekerül a műsorról és egyetlen másik TV állomás számára sem adható el. hogy pornográf anyagot tartalmaz. Az amerikai kormány olyan programjainak az áldozatai. Az ügy nem elhanyagolható része. mint Peter Citron és Larry King milyen kapcsolatban álltak egymással. hogy ezek a politikusok és üzletemberek kábítószert fogyasztottak és pedofil magatartást tanúsítottak a gyermekekkel. hogy tűrje el a vele történő pornográf anyagok készítését. hogy tartalmilag ellenőrzés alá helyezzék-e a kábel-tévé által sugárzott műsorokat. hangról hangra hónapokon át gondosan átfésülték az anyagot. Ez a jogi döntés a sátánista rituális gyermekkínzás egyik notórius elkövetőjével szemben példa nélkül áll. mint DeCamp a saját könyvében. hogy a kábel-tévé ipar vesztes lesz a folyamatban lévő vitában. amelyeket Laurence King. különös tekintettel azokra. Amikor a brit forgatócsoport megküldte az Egyesült Államokba a sugárzásra szánt szalagot. ezt azonban sokkal pontosabban feltárták. Ezután a jogászok képről képre. és a műsorra tűzés is megtörtént. Feltárták azt is. a nagy tömegtájékoztatási intézmények részéről semmilyen nyilvánosságot sem kaptak. hogy fizessen 800 ezer dollár kompenzációs kártérítést és további 200 ezer dollár büntető jellegű kártérítést a sértettnek. King éveken keresztül arra kényszerítette a gyermek Bonaccit. Miközben ez a kozmetikázás folyt. A "The Des Moines Register" 1999. a csődbejutott Omaha Credit Union korábbi menedzsere okozott neki. A jogászok úgy gondolták. Kulcsfontosságú politikusok egyértelműen tudatták. hogy Nebraska tagállam Lincoln nevű városában a szövetségi bíró megítélt 1 millió dollárt a 31 éves Paul Bonaccinak azokért a lelki és fizikai bántalmakért.

eltörték az ujjait. hogy Paul Bonaccit megfosszák polgári szabadságjogaitól. hogy mások követik. Más gyermekeket elrabolnak és eladják erre a célra. sátánizmus és gyilkosság Nebraskában). akik az amerikai kormányzat olyan intézményei. akik közé Paul Bonacci is tartozott elmondották. aki korábban Nebraska állam szenátora volt. DeCamp a Bonacci sérelmére elkövetett rágalmazással. hogy leleplezze azokat a bűnöket. hogy kábítószerekkel és elektrosokkal módosítsák tudatukat. hogy gyűjtsön össze gyerekeket abból a célból. DeCamp. Ezeket az önállósított tudatrészeket. aki szerint e problémát kutató szakértők szerint a Monarch gyermekáldozatai sorsáért egyrészt a kormányzat és a hadsereg. hogy számos alkalommal szexuális kapcsolatot létesítsen King alperessel és másokkal. DeCamp idézi Anton Chaitkint. futároknak. A Monarch program áldozatai. jogtalan fogva tartással. kábítószer futároknak. Álmatlanságban szenved. és részt vegyenek pornográfiát készítő csoportjában. George Busht. vagy fokozatosan szoktatják ezekhez a rituálékhoz. Kinget. pontosabban kifejezve pogány kultuszok viselik a felelősséget. továbbá részt vegyen deviáns szexuális cselekedetekben és mazochista orgiákban más kiskorúakkal. ahol a szülők saját maguk adományozzák gyermekeiket kultikus célokra. depresszív emlékek gyötrik és alkalmanként verbálisan erőszakos. bírókkal továbbá rendőrökkel a kábítószer elosztással és pénzmosással kapcsolatos "Iran-Contra-ügy" kapcsán. magányos és költséges jogi küzdelmet folytatott azért. tettlegességgel és emocionális fájdalom okozásával vádolta őket." "Lemondott kívánatos katonai pályafutásáról és életveszélyes fenyegetéseket kapott. Mindez a többszörös személyiségi zavarral áll kapcsolatban.erőszaknak." Bonacci ügyvédje John DeCamp volt. Chaitkin azt is állítja. erőszakkal. jogtalan fogva tartásnak. üzletemberekkel. köztük Lawrence E. Az ügy kapcsolatban áll magas állású politikusokkal. ha alszik gyötrő álmai vannak. mint a központi hírszerző ügynökség. hozzátéve: "A felsorolt és 8 éven át (1980-1988) tartó szenvedések folyamányaként felperes a mai napig viseli a következményeket. DeCamp megállapítja.állapította meg a bíró. amelynek teljes címe így hangzott: "The Franklin Cover-Up: Child Abuse. amelyekben egy nemzetközi pedofilpornográf érdekszövetség vett részt. hogy a Monarch Projekt fiatal emberekre utal Amerikában. akiket büszkén "vérvonalhoz tartozónak" neveznek azért. hogy King szexuálisan zaklathassa őket. 1991-ben DeCamp pert indított a szövetségi bíróságnál megvádolva 16 tekintélyes személyiséget és intézményt. hogy Paul Bonacci és más 60 . sátánista rituálékat szervezett és irányított. Kényszerítette a felperest. szélsőséges emocionális gyötrésnek. úttörőnek számító könyvében meg is írta ezt a szennyes történetet. aki hosszú. miként azt már ismertettük. Satanism and Murder in Nebraska (A Franklin-ügy eltusolása: Gyermekbántalmazás. elkülönített személyiségeket aztán be lehet programozni kémeknek. vagy merénylőknek. hogy összeesküdtek abból a célból." "Bonacci égési sérüléseket szenvedett. gyermekbántalmazással. érintve az akkori alelnököt. miként kínozták őket abból a célból. másrészt pedig a sátánista. Harold Andersent az Omaha World-Herald kiadóját és az omahai rendőrséget. megölik. Bonacci a multiple personality disorder (tudathasadásos személyiségzavar) áldozata és elsődleges énjén túlmenően még 14 különböző személyiséggel bír. fél attól. Arra kényszerítette a felperest. amelyet alperes King jogellenes tevékenysége okozott. Ez utóbbiak több nemzedéket felölelő csoportok. vagy a katonai hírszerzési szervezetek által folytatott agykontroll kísérletek áldozatai voltak. nehézségei vannak a munkahelyén. hogy több önáló tudattal rendelkező személyiségre bontsák fel énüket. ütötték a fejét és az arcát és más megaláztatásokon ment át King alperes jogtalan cselekményei következtében" .

vagy bárki mást.gyermekáldozatok meggyőző bizonyítékokat szolgáltattak arra a központi szerepre. mint Clinton elnök hűtlenkedései. vagy eskü alatt kell nyilatkozniuk. Noreen Gosch így folytatta: "Mindketten aktívan részt vettek a rituális szexuális bántalmazásban. hogy Aquino ezredest eltávolították a hadseregtől. Gosch ezután említést tett Michael Aquino-ról. a sátánizmusban. aki az agykontroll egyik túlélő kísérleti alanya. amelynek során szándékosan hasították szét a tudatműködésüket számos önálló tudatrészre. hogy kapcsolatban állt sok ilyen gyermekkel. A hidegháború során az idegen államok elleni kémtevékenység segítésére használták. aki a közelmúltban nyugdíjba vonult hosszú időn át irányította a hadsereg egyik pszichológiai háborúra szakosodott részlegét. hogy saját 12 éves Johnny nevű fiát West Des Moines-ben 1991-ben elrabolták. Így én írtam az első jogszabályt. 61 . hogy szexuálisan kompromittáljanak politikusokat. Minesotta-ba és Los Angeles-be vitte. elkábították. ez nagyobb botrányt okozott volna. vagy hazugságvizsgáló géppel kérdezik őket." Gosch szerint az FBI megpróbálta eltusolni az ügyet.. hogy Michael Aquino Iowaban volt." Ezután DeCamp megemlítette. hogy King számos alkalommal Washington D. Sátánista volt. Mindez extrémnek és bizarrnak hangzik. hogy jogellenesen börtönözték be őket azért. hogy a rendőrségnek 72 órán belül akcióba kell lépnie. és akinek az érdekében DeCamp pert indított Lawrence E.-be (a fővárosba). Chicago-ba. Aquino. hogy ne tehessenek tanúvallomást bántalmazóikkal szemben. a homoszexuális pedofiliában és gyilkosságban. Bonacci elmondotta. amely előírná. Kezdetben én is csak nagy nehezen tudtam elfogadni őket egész addig. Kansas City-be. amely a Johnny Gosch Bill (Johnny Gosch törvény) lett. DeCamp bírósági győzelme és a megítélt 1 millió dollár kártérítés alátámasztja Paul Bonacci. hogy az Offut légibázison volt (amelyet számos áldozat az agykontroll visszaélések központjának nevez). úgyhogy amikor megkérdezik őket." Paul Bonacci története Az egyik legszívszorongatóbb része a bírósági aktának Paul A. a nácizmusban.C. valamint a gyermekrablás más részleteit. amely felhasználta szakértelmét és gyakorlatát az agymosásban. amíg szembesültem a tényekkel. King ellen. "Nem volt jogszabály Iowa törvénykönyveiben. vagy a legtöbb tagállaméban. aki a hadsereg kötelékében szolgált és a legbizalmasabb adatokhoz is hozzájutott. aki megalapította a Temple of Set-et és közeli barátja volt Anton LaVey-nek. mint az Irán-Contra ügy és nagyobbat. tudom. Arra használták ezeket a gyerekeket. mivel a többi ország is kémkedett Amerika ellen. Tudom. Az MK-ULTRA program az 1950-es években indult be a CIA kezdeményezésére.. akit ellenőrizni kívántak. és áruba bocsátották prostitúció és pornográfia céljából. Noreen Gosch a "Missing Children" (eltünt gyermekek) szervezet munkatársa eskü alatt vallotta. amelyet megalázásukban Michael Aquino alezredes játszott. noha 5 tanú is le tudta írni az autót. Alisha Owen és a többi agykontroll kísérlet túlélőjének azt az állítását. Bonacci tanúvallomása. Ezt Gosch megerősítette hozzátéve: "De ezután nem emeltek vádat ellene a San Francisco-i Presidio-ban kitudódott gyermekbántalmazások miatt. hacsak a működtető nem tudja. A kormányprogramból felhasználtak pénzeszközöket a gyermekekkel folytatott kísérletezésre. a férfit. tudom. hogy miként kell egy tudathasadásos személyiségzavarban szenvedőt kérdeznie. ezt DeCamp-nek azzal indokolta. Megvannak a bizonyítékok fehéren és feketén. semmilyen bizonyíték se kerüljön elő. a Church of Satan megalapítójának.

írja DeCamp hogy az Egyesült Államok igazságügyi miniszterének nincs más választása. Ezt DeCamp azzal indokolta. A bíró kérdésére Bonacci megerősítette. feleségem ezt meg tudja erősíteni. Feltehetően több ezerszer az évek hosszú során. hogy egy Paine nevű halálraítélt. hogy valamilyen törvényt elfogadjanak. aki számos taxist megölt. miközben más-más tudatú személyiség volt. mert időnként négyen-öten is voltak és nem ismerte az illetőket. Most már a bostoni katolikus érsekség milliós nagyságrendű kártérítéseket fizet a hasonló sértetteknek. február 24-én a Paul Bonacci ügyben az elsőrendű alperes Larry King mellett másodrendű alperesként megnevezte az omahai katolikus érsekségi egyházmegyét. mint amit a Chief Wadman vallomása tartalmaz.Wesley-nek hívják és ez a tudat irányította őt akkor." Bonacci. aki a pedofília kérdésében is illetékes. akik eskü alatt nyilatkoztak a bíróságon. Járművet cseréltek. de a fellebbviteli bíróság megerősítette. hogy néhány katolikus pap molesztálta ügyfelét. A szövetségi bíró azonban úgy döntött. Ez 12. "Az egyik személy. nem félek szólni róla. híres és romlott személyek számára. hogy ez a bírói ítélet ellentmond az amerikai igazságügyi miniszter. hogy ez a fickó a másik oldalon áll. mert Larry King mindig azt mondta. Ezúttal már rendelkezésre állnak pornográf felvételek tízezrei. amikor látom a TV-ben. megbizonyosodott. hogy az egyes papok mit tesznek? DeCamp mindenesetre felkereste Rómában Ratzinger bíborost. DeCamp nyílt levélben vonta kétségbe az elmúlt 10 év során ez ügyben hozott bírósági döntéseket "Úgy gondolom . hogy King utasításainak megfelelően kompromittáljon politikusokat. A legkevesebb az. hogy a szövetségi és az állami hatóságoknak újra kell foglalkozniuk Alisha Owen ügyével. amit a "Franklin Cover-Up" néven ismert ügyben eddig tettek. hogy a "Boys Town" milyen sok lakóját használták ki pedofil csoportok. A bírónak arra a kérdésére. hogy az egyik önállóan programozott leválasztott tudatrészét vagyis az egyik "alter"-ét . vagy pedig tovább kell folytatnia a nyomozást a hosszú és bonyolult Franklin ügyben újra kezdve az egészet. mint hamistanúzással megvádolni a tanúkat. amikor még egészen fiatal gyermek volt. hogy az érsekség nem perelhető. aki mesterségesen előidézett tudathasadásos személyiségzavarban szenved. egy sor 62 . hogy King több százszor zaklatta szexuálisan. DeCamp fellebbezett a döntés ellen. Újabb fejleményt jelent. irányt változtattak és a gyermekrablás be is fejeződött. hogy milyen gyakran vették igénybe a szolgálatait a washingtoni partikon. Amikor DeCamp jobban megismerkedett az omahai "Boys Town" nevű gyermekgondozó intézettel. a neve Berny Frank. hogy azt egyesek jogsértő módon használják. amikor elcsábította Johnny Goscht az autójába. Elsődleges kötelessége azonban az volt. Ez a fickó gyűlöletet ébreszt bennem. mert demokrata és Larry King pedig republikánus volt. amelyet a törvényhozás előtt tett. Egyik társával közel hajtottak hozzá. akiktől akart valamit. amelyeket King korábbi pornófényképésze. Bonacci azt válaszolta. hogy nehéz ezt megmondani. DeCamp azonban csak tényfeltáró munkája során tudta meg. akkor kompromittáló helyzetbe hozta fiúk vagy lányok felhasználásával azokat. tanúvallomásában elmondotta. Nelson teljesen mást vallott. a nebraskai főügyész és az egész jogi rendszer korábbi megállapításainak. úgy hogy King bármit megkaphasson tőlük.." DeCamp a "Radio Free America" számára adott interjújában 2003. hiszen honnan lenne tudomása arról. Ekkor felkereste őt egy hivatalból kirendelt védő Las Vegas-ból és közölte vele. hogy az érsekség nem perelhető. vagy 13 éves korában kezdődött és egészen 17-18 éves koráig tartott. betuszkolták az autóba és kloroformos ronggyal elkábították. Rusty Nelson készített.ahol prostitúcióra kényszerítette az elrabolt és kábítószerrel elkábított fiatalokat gazdag... Ezúttal Noreen Gosch megerősítette Paul Bonacci történetének a hitelességét. Ha azt akarta..

meg "Boys Town". amikor felhívta a gyerek. Az egyik ilyen intézmény az Offut légibázis az. országosan működik. André. amire a Szovjetunió összeomlása után derült fény. ahova beiratkozott és elkobozta a komputereket. André azonban további információkat adott arról. Én. amikor a "Franklin Credit Union"-t átvizsgálták és bezárták a szövetségi hatóságok. Omahában összefonódtak az intézmények. Ténylegesen egészen más történt. Az interjú készítője. amit Paine halálos ítélete ellen terjesztenek elő. A gyerek tudta. megszakították a kapcsolatot DeCamp-el. Amikor Paint elítélték kiderült. hogy az FBI megjelent annál a komputer iskolánál. aki a szexpartik fotográfusa volt. Az FBI ezután elment a lakására. Ugyanazokról a történetekről. A történet tehát a véghezvitt agykontroll kísérletekről szólt. hogy soha nem is létezett." Az ügyvédeket ez nem tántorította el és André. Vagyis valaki pszichiátriai technikákkal és szexuális bántalmazással megváltoztatta ennek a fiatalembernek a tudatműködését. Paine ügyvédjei azt akarták. Ezért volt az oka annak is." DeCamp ekkor e-mail kapcsolatot teremtett Noreen Gosch és a fiatalember között. "Azért . amelyeket korábban Paul Bonacci. Mindezért a fiút tette felelőssé. ahol a bíró kizárta a perből az omahai érsekséget. Azon az éjszakán. Ez volt a színtere egy sor intrikának. Tom Valentine megjegyezte. hogy idejött 2001. DeCamp kihozta a börtönből és elérte.válaszolta az ügyvéd és ismert közéleti személyiség . Ennek az volt az oka. Ez ugyanaz az ügy. amelyek terhelő bizonyítékokat tartalmaztak Larry King-ről az ellene folyó ügyben. ugyanazokról a személyekről beszélt.(A stratégiai légiparancsnokság) és vezetője található. Omahában élt.mert Omahában történt. Hozott fényképeket. mint nebraskai szenátor. hogy távozik a városból. hogy az FBI benne volt az egész ügy eltusolásában. DeCamp a rádióinterjúban beszélt Rusty Nelson-ról is. Egy oregoni börtönben talált rá. akik André Paine testvérét képviselték. hogy hírtelen meg fognak ijedni és elvesztik érdeklődésüket. ahová rendszeresen elvitték őket "Boys Town"-ból és hogyan készítettek pornográf filmeket. Egyik alkalommal azt mondták nekik. Ebben az érdekszövetségben benne van a CIA és a fegyveres erő egy része is. hogy tanúvallomást tegyen. előre megmondom. hogy az az érdekszövetség. hogy az anyjához viszik látogatóba. amit dokumentált. hogy DeCamp mondja el nekik mindazt. megölöm magam. A szövetségi kijelölt védő elmondotta DeCamp-nek. amely ellenáll egy nukleáris támadásnak. Az így nyert ismereteket fel akarják használni abban a fellebbezésben. amelyben benne volt Larry King. amit ezzel kapcsolatban tud. hogy bajban van és ezt mondta: "Ha utánam jönnek.kérdezte DeCamp-et. Még 24 óra sem telt el. jártam ott. ahol a Strategic Air Command . és mielőtt még túl messzire mennek ebben az ügyben. Ekkor DeCamp átadta nekik könyve egyik példányát a következő szavakkal: "Miután elolvasták a könyvet. Ami érdekes az. szeptember 11-én Bush elnök. Amikor valaki ilyenről először hall. akkor csak mesebeszédnek gondolja. és kényszerítette a tulajdonost. aki most már 20-as éveiben jár találkozott DeCamp-el és elmondta neki ugyanazokat. Ezután munkahelyét is felkeresték. 63 . Miért Omahára összpontosított? .SAC . Ez a legbiztonságosabb hely a világon. hogy mesterségesen létrehozott tudathasadásos személyiségzavara van. hogy Paine feltárt számos nagyon komoly problémát a Boy's Town-nal kapcsolatosan. A szövetségi védők. amelyek ehhez a pedofil hálózathoz kapcsolódtak. Paine egyik testvére. ahonnan elbocsáttatták.fiútestvérrel rendelkezett. s ők valamennyien "Boys Town"-ban nőttek fel. hogy miként szervezték Georgetown-ban a partikat. miután a hatóságok azt állították. A föld alatt olyan biztonságos létesítmény van. Rá fognak jönni. és elér egész Washingtonig. Andrét és egy csoport más fiút éjjel elvitték "Boys Town"-ból egy más államhoz tartozó intézetbe. hogy mondjon fel neki.

A bostoni ügy DeCamp szenátor utalt rá. Ez azon nagy tragédiákhoz tartozik. A jelentés azt is megemlíti. hogy a fő felelősséget Bernard Law bíboros viseli (aki 2002. egyszerűen nem hihető. mert neki tudomása volt a válságos helyzet mélységéről és elhúzódó voltáról. hogy az érsekség bűncselekménynek tekinti a gyermekek bántalmazását. Bostonban a nagy esküdtszék vizsgálta az ügyet és készített jelentést. De minden olyan állítás. Ezen túlmenően az eddig ismert legátfogóbb adatokat is nyilvánosságra hozta.mondotta sajtóértekezletén a főügyész. Ugyanakkor ezen írás is azt tárja fel. nem szabadna továbbra is felelős pozícióban maradniuk. DeCamp elmondotta. hogy Omahában végzett tényfeltáró munkája során olyan gyermekekkel szembeni visszaélésekkel is találkozott. aki súlyos hiányosságokat vetett az egyházi vezetők szemére.hogy itt több CIA alkalmazott állomásozik. hogy 2003. Alfred Hughes-t és John McCormack-ot. mint a CIA központjában. Reilly úgy vélte." Az interjút készítő ez után utalt rá. mint a New York Times. gyakran az Offut légibázisra is elvitték. amely szerint 789 áldozat emelt panaszt szexuális molesztálásért és bántalmazásért 250 pap és egyházi alkalmazott ellen az elmúlt 60 évben. Évekkel később azonban ebben a vonatkozásban is egyre több tényre derült fény. Ez a jelentés nem csak a két említett new yorki főpapot bírálta. Reilly csalódottságának adott hangot. hogy könyvében bebizonyította. DeCamp véleménye szerint Offut egyfajta kapcsolattartó központ volt. akik a Larry King által irányított körbe tartoztak. végzi munkáját Omahában és Offutban. mint MK-ULTRA. amelyekben a katolikus egyház egyes képviselői is érintve voltak. Amikor választaniuk kellett. hogy az a hihetetlenség határán mozog. hogy egyházi személyek is részt vettek a gyermekek bántalmazásában. decemberében lemondott) a gyermekekkel tanúsított tragikus bánásmódért. Massachusetts tagállam főügyésze bejelentette: Boston magas rangú egyházi vezetőinek mintegy 800 gyermekbántalmazási ügyről volt tudomásuk. hogy DeCamp és mások kutatásai szerint számos okból ez az országos pedofil-hálózat kapcsolódik az agykontrollhoz és a tudatmódosító kísérletekhez. hogy sok gyermeket kivettek "Boys Town"-ból és azokat. Ennek egyik legutóbbi híre. az MK-ULTRA típusú agykontroll kísérletek katonai komponense. Ezek közé tartozik a bostoni ügy. A bostoni érsekség szóvivője megerősítette. hogy a gyermekek sérelmére elkövetett bántalmazásoknak a túlnyomó része az országos méretekben folyó 64 . "A gyermekek bántalmazása olyan nagyarányú és elhúzódó volt. de nem ő volt az egyedüli felelős." . hogy mi történik. hogy nem folytathat büntetőeljárást. akkor a titoktartást választották. valamint a visszaélő papokat. akik ebben a titkolódzásban részt vettek. amelyeket a CIA irányított olyan nevek alatt. Reilly szerint azonban a tényleges szám ennél lényegesen magasabb. az amerikai Manchester főpapját. A magunk részéről nagyon sajnálatosnak tartjuk. amelyet egyházi személyek követtek el. és szakít az eddigi titoktartó magatartásával. hogy a gyermekeket védelmezik-e. vagy az egyház tekintélyét. köztük Thomas Daily brooklyn-i és William Murphy rockville centre-i püspök szemére. Ezt elismerte a CIA és még olyan főáramlatú újságok is írtak róla. július 23-án Thomas Reilly. de a jelenlegi New Orleans-i érseket. amelyek a Massachusetts-i gyermekeket valaha is sújtották. hogy a bíboros és a legfőbb egyházi vezetők nem tudták. a virginiai Langley-ben. hogy azon egyházi vezetőknek. mivel erre a Massachusetts államban érvényben lévő jog nem nyújt lehetőséget. Akkor állításait félresöpörték.

erős akaratáról. a CIA felelős vezetőit megdöbbentette az. hogy itt valamiféle "False Memory Syndrome"-ról (Téves emlékezési tünet együttesről) lenne szó. amelyek a kezelésbe vett áldozatokat teljesen engedékennyé teszik elrablóikkal szemben. A Mindszenty-per félelmetes hatását újabb események is megerősítették. ez az úgynevezett "lavender mafia". akik plasztik hengerekben olyan bőr alatti kötőszövetbe szúrható tűkkel voltak ellátva. Hamarosan sor került Németországban két szovjet ügynök letartóztatására. hogy szembe kell nézni a kihívással és ezen a téren is fel kell venni a versenyt a sztálinista Szovjetunióval. hogy rituális célokból is szándékosan befolyásolták a gyermekek tudatműködését. Vagyis először tagadták. hogy gyenge idegzetű gyerekek fantáziálása csupán mindaz. akkor azt sugalmazta a propaganda kampány. majd amikor ezt a tények nyomására el kellett ismerni. Végül a programok már az emberi magatartás és az emberi tudat szinte minden részletét felölelték. hogy létezik egy homoszexuális hálózat az egyházon belül. amit a közvélemény figyelmébe került titkos kísérletezők próbálnak elterjeszteni. Mind a CIA. akik Koreában kínai fogságba kerülve hamis vallomást tettek a nem létező biológiai fegyverek bevetéséről. és magatartását . sem más országok 65 .ennek részét képezte a szexuális bántalmazás is . Így vette kezdetét 1950-ben a Projekt Bluebird. és ezzel eltereli a közvélemény figyelmét azokról a háttérben folyó tömegessé vált kísérletekről. hogy a kommunisták olyan magatartásbefolyásoló programot indítottak be. amit átélt élményeikről orvosi terápia és jogi vizsgálat keretében elmondanak. A megfigyelők meg voltak róla győződve. mind a Pentagon vezetői a Mindszenty-perben újabb bizonyítékot láttak arra. 1953-ban egy magas szintű katonai szakértői csoport mégis olyan tanulmányt nyújtott be. és emberi tartásáról volt többek között ismert. hogy egyáltalán létezik szexuális és rituális jellegű szexuális bántalmazás. esztergomi érsek a magyar katolikus egyház vezetője. ahol jóval nagyobb számú bűncselekmény elkövetésére került sor. amit kommunista rabtartói tőle elvártak. Egyrészt nem lehet ma már azt állítani. amely végül átalakult az MK-ULTRA és az MK-DELTA programmá. Amerikai részről úgy érezték. Minden egyes kódnév változás egyben a program nagyarányú kibővülését is jelentette. Másrészt bizonyítható.agykontroll és magatartás befolyásoló kísérletek keretében történt. A közvélemény kutatások adatai szerint igen sok amerikai gondolja úgy. A Mindszenty-per és az agykontroll kutatás Az agykontroll kutatás szervezett kibontakozására döntő hatással volt az a kirakatper. amelyekkel hatékonyan ellenőrizhetik az emberek tudatát. és ez védelmezte a visszaéléseket elkövető és nagyrészt homoszexuális egyházi személyeket. Mindszenty József bíboros. azaz meghatározó szerepe van a visszaélésekben a homoszexualitásnak. amely szerint sem az oroszok. magas erkölcsiségű magyar főpap engedelmesen bevallott mindent. és a főpap hipnózis utáni transz-állapotban tette meg bírósági vallomását. Nem állja meg a helyét az sem. A tömegtájékoztatás kizárólag a katolikus egyházra összpontosít. hogy a gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bántalmazás áldozatainak jelentős része fiúgyermek. majd a Project Artichoke. Ugyancsak döbbenetes hatást váltottak ki azok az amerikai pilóták. hogy tudatmódosító drogokat alkalmaztak. amely máris a kezükbe adta azokat az eszközöket. A nyugati világot és így az amerikai hírszerző közösséget. ahogyan ez a szilárd jellemű. amely a Sztálin-epigon Rákosi Mátyás diktatúrája idején folyt a Vöröshadsereg által megszállt Magyarországon 1949-ben. valamint a maoista Kínával. Nem kerülhető meg az a tény. szilárd jelleméről.és a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekményeknek ez a vonatkozása nincs feltárva. hogy ezt "csakis és kizárólag a katolikus papok és más egyházi személyek" követték el.

A programban résztvevők elismerték maguk között. hogy az emberi viselkedés befolyásolása és az emberi tudat módosítása rendkívül félelmetes méreteket öltött. Az egyik tudományos szakértő. A CIA-nak sikerült megszereznie a hadsereg. hogy ez a fajta kutatási és kísérleti tevékenység korlátok közé szorítva szigorúan titokban folyjék. hogy az egyént megtörhessék és akaratát és tudatát ellenőrzés alá vehessék. hogy milyen tervek készültek a mesterséges fejfájás. hogy semmiféle nyom ne maradjon az elkövető tudatában egy gyilkosság végrehajtása után. levegőtlen szobába helyezik egy darab szárazjéggel. az oktatási és a jóléti minisztérium. és több más kormányzati szervezet támogatását. hogy a legkülönfélébb módokon irányíthassák. amely egy sanghaji csoporttól érkezett. hogy saját offenzív céljaikra felhasználhassák ezeket az eszközöket. Az egyik CIA dokumentum szerint a kísérletek irányítói egy megzavarodott. orvosokkal és más hírszerző szervezetek képviselőivel. Érdekeltek voltak a megsemmisítésben is. augusztus 2-án a New York Times olvasói megismerkedhettek azzal. Dulles a CIA igazgatója és néhány operatív irányító tudott róla.szakértői nem rendelkeznek olyan eszközökkel. ne csak hogy az ellenség ne szerezzen erről a tevékenységről tudomást. különösen az után. Úgy akarták tisztára mosni saját ügynökeik memóriáját. akik együttműködtek Hitlerrel és megkísérelték kideríteni. hogy folytatják az ebben az irányban megkezdett erőfeszítéseket. amelyek engedelmes robotokká tudják átalakítani az embereket. hogy miként használható az okkultizmus és az úgynevezett fekete pszichiátria hírszerzési adatok megszerzésére. mint ellenszenveset. ruházaton keresztül történő bevitelére kifejlesztették a kisméretű befújó fegyvereket és a ceruza nagyságú belövő szerkezeteket. ahol a fogolynak nem engedték meg. fülfájás. A CIA azt állította. Éppen ezért döntöttek úgy. Olyan ügynöki jelentés is található az említett dokumentumok között. hogy azok semmire ne emlékezzenek többé. akinek a megnevezését mellőzték a dokumentumokból azt javasolta. hogy úgy öljenek meg egy embert. Ezen túlmenően nagy lehetőségeket láttak abban. se feletteseik ne szerezzenek erről tudomást. 1977. Konzultáltak tudósokkal. elutasítaná. A Kínából érkezett jelentés beszámol egy olyan esetről. Az egyik memorandum megfogalmazása szerint gondosan ügyelni kell arra. viszketegség. Ebből kiderül. hogy tegyék ki halálos dózisú röntgensugárzásnak. Azt akarták elérni. a mezőgazdasági. Az egyik alapvető cél volt amnézia. amely nem fér össze az értékrendszerével. azaz emlékezetvesztés. az egészségügyi. A hírszerző hálózat mégis úgy döntött. hogy egy kicsi. Ugyanez a szakértő javasolta az áldozat testhőmérsékletének a csökkentését a fagypont alá. hogy a kitűzött célok etikailag kifogásolhatók és a törvénytelenség határát súrolják és az amerikai nép. emlékezethiány mesterséges előidézése. Elsősorban Allen W. s amely a régi típusú kínzások és drogok használata nélkül képes volt bármely kívánt vallomás kicsikarására. hogy 26 napon át becsukja a szemeit. ha már nyugdíjba vonultak. hogy nem kell számítani ebből az irányból a nemzetbiztonságot veszélyeztető fenyegetésre. nehogy a kommunisták megelőzzék őket. a légierő. önmagában kételkedő tömeggé akarták átalakítani az embereket azért. a haditengerészet. rángatózás és tántorgás előidézésére. Mindebből azt a következtetést vonták le. A New York Times dokumentum-gyűjteménye az agykontrolról 1977-ben azonban egy több mint kétezer oldalas dokumentumot állítottak össze a New York Times című lap munkatársai. de az amerikai közvélemény sem. hogy se az ügynökök. hogy igenis szükség van hatékony és praktikus technikákra abból a célból. Tudatátalakító drogok rejtett módon. A legtöbb 66 . Úgy akartak kihallgatni ellenséges kémügynököket. Tanulmányozták azoknak a pszichológusoknak az írásait. vagy azt. széndioxid gázt beadagolva.

A dr. emeleti szobájának az ablakából. Ugyanebben az évben volt egy másik áldozat is. Az egyik ilyen kihallgató csoport egy külvárosi ház pincéjében működött. hogy egyes személyek időlegesen cselekvőképtelenné legyenek téve. A gyakorlatban a csoportok nagysága és a követett eljárás igen különböző volt. Úgy vélték. A kihallgatáson sodiumpentothalt adtak be neki és hipnotizálták. A New York Times ilyen kísérletként említi még dr. hogy meg tudja fejteni a szovjetek által használt titkos kódokat.javasolt ötletből azonban nem valósult meg semmi. Frank Olson ügyét érdemes közelebbről is szemügyre venni. Éppen ezért fontos megbízatásokat nem tanácsos rábízni. egy hivatásos teniszjátékos. A vizsgálat azt állapította meg. hogy ezek a drogok alkalmasak vallomástétel kicsikarására. akik a CIA számára dolgoztak a vasfüggöny mögött. Az egyik ilyen csoport pszichiáterekből. hogy információkat gyűjtsön a drogok és a hipnotizálás alkalmazásáról. Egy másik eset arról számol be. Az 1950-es évek elején a CIA-nak volt néhány speciális vallató-csoportja. 1953. Több mint két évtizedre rá azonban a CIA arra kényszerült. akkor pontosabb képet kaphatnak az LSD. Ez a bécsi gróf azt állította. A kihallgatást végző szakértő gárda végül úgy döntött. illetve arra. hogy üvegcsörömpölés közepette egy test csapódik a szálloda előtt a járdára. A meghallgatást végző szakértők úgy vélték. és akiknek a lojalitása kétségessé vált. Frank Olson esetét. hogy a három ügynök az igazat mondta és folytathatják tevékenységüket. hogy mindkét személy a kormányzat által finanszírozott kísérletben vesztette az életét. hogy az illető nem megbízható. Az a tény. amely ugyancsak New York City Manhattan nevű városnegyedében található. később csalódást okozott kihallgatóinak. aki polgári kutatóként részt vett a szigorúan titkos biológiai fegyverkísérletekben Fort Detrick-nél. hogy felelősséget vállaljon e két személy haláláért. mert hivatkozott a beadott injekcióra és nem mutatta az amnézia jeleit. hipnotizáló szakemberekből és vallatókból állt azért. Megróbálta megérteni a még élő ember szavait. hogy ha a kísérleti alany nem tud a tesztelésről. kideríthetetlen okból 67 . hogy dr. mivel több szempontból is megvilágítja az agykontroll kísérletekben folytatott gyakorlatot. amely megkezdte működését Európában és Ázsiában. amelyet polgári ruhás fegyveresek őriztek. A New York Times megállapítja. hogy a CIA illetékesei tisztában voltak azzal. Az egyik ügynök azonban. illetve más drogok hatásáról. Mégis vállalták ezt az etikátlan eljárást. szigorú államtitok maradt. Később hazugságvizsgáló készüléket is használtak és ennek eredményeként úgy döntöttek. Tizenegy napon át intravénás injekciókat adtak a három kihallgatott személynek. november 28-án a hajnali órákban a New York-i Statler Hotel éjjeli menedzsere arra lett figyelmes. A CIA illetékeseire az LSD és más pszichokémiai vegyületek nagy hatást gyakoroltak. mert az illető csak kinevette kihallgatóit. Frank Olson e szerint a neki beadagolt nagymennyiségű drogoktól depressziós lett és 1953. akkor kényszer hatására azoknak is elmondaná mindazt. hogy a kísérleti alanyok arról nem tudnak. de az eljárás teljes kudarcnak bizonyult. hogy ha ez a személy a szovjetek fogságába kerülne. aki azonban meghalt a karjai között. Frank Olson az Egyesült Államok hadseregének a kutatója. Frank Olson akta Dr. valószínűleg sodiumpentothalt. Harold Blauer. A csoport három olyan kémügynököt vallatott. hogy erkölcstelen eljárás drogokkal kísérletezni úgy. mert úgy gondolták. őszén állítólag kiugrott az egyik manhattani szálloda 10. hogy a CIA kísérletet tett Európában egy bécsi arisztokrata vallomásának a felmérésére. amit tud. aki ellenállt a drogok hatásának. aki halálos adag mescalin-származékot kapott a New York állami Pszichiátriai Intézetben.

Ezután letette a kagylót. Ezt egy nagyerejű ütés okozta. amikor a szálloda igazgatója. és annyira emlékeztet a "The X-Files" (Az X-akták) címü TV sorozatra. Az. de csak anyja 1994-ben bekövetkezett halála után döntött úgy. akkor esetleg feltárható a teljes igazság. Eric Olsont. hogy a bíróság elrendelje apja holttestének exhumálását. Ma már meg van róla győződve. Lashbrook Olsonnal egy szobában lakott a szállodában és a mellette lévő ágyban aludt. 68 . A szövetségi kormány a szakértő haláláért kifizetett a családnak 750 ezer dollár kártérítést és ez megakadályozta a családot abban. ha valaki az üveget áttörve ugrik ki az ablakon. hogy megtudja az igazságot apja halálával kapcsolatosan. ahol nyilvánosan bocsánatot kért tőle. aki ennek következtében veszítette életét. Az Olson dossziéban található adatok szerint a szakértő "chemically-induced psyhotic flasback" (kémiailag előidézett elmezavar) állapotába került. amíg ismét normális állapotba kerül.öngyilkosságot követett el. hogy polgári bíróság elé vigye az ügyet. a George Washington Egyetem törvényszéki orvostan tanára által irányított szakértői csoport nem találta azoknak a vágásoknak. azért hogy át lehessen törni az ablaküveget. Ha azonban Eric Olson meg tudja győzni a hatóságokat. hogy gondozza addig Olsont. amelyek feltétlenül előállnak. Olson az üvegablakon keresztül kiugrott. egy hétre rá. a Fehér Házba. Lashbrook igen furcsán viselkedett. bement a fürdőszobába. és megállapíthatta. Egy profi atlétának 15 méterre van szüksége. A szállodaszoba viszont csak öt és fél méter hosszú volt. Lashbrook erre a telefonhoz ment. Az akkori elnök. dr. hogy a bizonyítékok teljes mértékben gyilkosság fennforgására utalnak. A CIA akkori igazgatója William Colby pedig ebédet adott a tiszteletükre. Az is figyelemre méltó. hogy hivatalosan is kétségbe vonja apja halálának ezt a verzióját. mindig kétkedéssel fogadta ezt a magyarázatot. hogy a CIA szakértői kísérleti célból tudatmódosító drogokat adtak be titokban Frank Olsonnak. ezt követően mindent elkövetett. hogy erre a sebességre felgyorsuljon. de a történet olyan különleges. Gerald Ford. aki Maryland államban klinikai pszichológus. Eric aki már 50-es éveiben jár. feltárcsázott egy számot és csak ennyit mondott: "Olson's gone" (Olson eltávozott). Szakértők elmondták neki.elmondása szerint ablaküveg csörrenés zajára felébredt. Pastore. át kellett szakítania a sötétítő függönyt és ki kellett törnie a szálloda ablakának rendkívül vastag üvegét. Az Egyesült Államok kormánya egy gyorsan elfogadott törvény keretében 750 ezer dollár kártérítést ítélt meg Olson özvegyének. meghívta Olson özvegyét és fiát. hogy apja halála bűncselekmény következménye volt. A CIA egyik orvosszakértője. 22 év múlva azonban a Rockefeller Bizottság megállapította. A James Starrs professzor. hogy nagy adag LSD adtak be neki. hogy a meggyőző erejű bizonyítékok ellenére is attól lehet tartani. Eric Olsonnak sikerült elérnie. hogy dr. hogy ezt Frank Olson megtehesse. hogy kollégája meghalt a szálloda melletti járdán. Az új boncolás megerősítette Eric Olson gyanúját és teljesen ellentmondott az első halottszemle megállapításainak. és fejét kezeire hajtva leült. és közölte vele. hogy kevesen fogják elhinni. horzsolásoknak a nyomait. Olson fia. Ezzel szemben az első halál utáni vizsgálatkor találtak egy korábban nem jegyzőkönyvezett vérömlenyt Olson koponyájának a bal oldalán. amikor . James Starrs véleménye szerint egy kalapács okozhatta mielőtt a zuhanásra került sor. megérkezett a szobába. több mint 30 km/óra sebességgel kellett volna az ablaküvegnek rohannia. Eric Olson. Starrs és szakértő csoportja megállapította. át kellett ugrani az ablak alatt lévő radiátort. hogy ismeri a tényeket. Richard Lashbrook lett megbízva.

illetve gyilkosság elkövetésére való összeesküvésért. a lámpák égtek. Ekkor mondta. Stephen Saracco. valamint a brit hírszerzés korábbi tisztjeivel. Mindketten ezt azzal a feltétellel tették. hogy többször is találkozott a CIA központjában. Lashbrook-ot. akkor már vádat emelhet gyilkosságért. hogy Olsont a CIA munkatársai megölték. Thomas rokoni és baráti kapcsolatai révén közeli ismerettségbe került Bill Buckley-val is. aki a CIA beiruti kirendeltségét vezette az 1980-as években. Lashbrook-ot Olson utolsó óráiról. és már bocsánatot kért Olson haláláért. Langley-ban. komputere. Másnap megtalálták üres kenuját egy mocsaras részen a homokba fúródva. Ha ez így van. április 27-én. Colby. aki felismerte. William Sargant pedig gyakran közreműködött szakértőként Gordon Thomas műsoraiban. akinak Saracco korábban már büntetlenséget ígért. mind Bill Buckley különböző időpontokban bizalmasan tájékoztatta Gordon Thomast Frank Olson halálának körülményeiről. 1996. Az ambiciózus és rámenős Saracco vállalta. kiverte az ablakot és azon kidobta az áldozatot. William Sargant? Dr. miután Saracco felhatalmazást kapott a nagy esküdtszék előtti kihallgatásra. hogy milyen okuk volt erre? Mi késztette ezt az intézményt arra. Sargant-el és ez a BBC számára végzett közös munkájuk során el is mélyült. Végül is a két intézmény engedni kényszerült.A szakértők nem mondták ki. az általa tett telefonhívásról. hogy erre választ kaphassunk. Richard Helmssel és más vezető 69 . Sydney Gottliebbel. és ezek több mint 45 millió példányszámban jelentek meg világszerte különböző nyelveken. 1978ban ugyanis a CIA egy másik tisztségviselője. Sargant ebben az időben a londoni St. emellett szakértőként dolgozott a brit titkosszolgálat. Ha a nagy esküdtszék úgy találja. majd pedig találtak egy holttestet lövéssel a fején. Gordon Thomas tekintélyes közíró. eltűnt a Washingtontól délre 64 kilométerre lévő nyaralójából. A pszichiáter. és hozzájárult ahhoz. hogy szembenézzen a CIA és a titkosszolgálatok legtekintélyesebb veteránjaival. Az 1950-es és 1960-as években Gordon Thomas volt a BBC egyik vezető munkatársa és programkészítője a tekintélyes intézmény tudományos részlegénél. aki korábban a CIA főnöke volt. hogy kénytelen lesz a bizonyítékok kiszolgáltatására. Saracco ugyanezt szerette volna elérni William Colby-val kapcsolatosan is. hogy a nagy esküdtszék kihallgathassa dr. de a tetem pontos beazonosítása nem volt lehetséges. nagy esküdtszék elé vihesse az ügyet. A jelek szerint csónakázás közben baleset áldozata lett. Egy héttel később megtalálták Paisley elhagyott csónakját. rádiója be volt kapcsolva. akkor Maryland egyébként sekély vizei különösen veszélyesek a CIA nyugdíjas munkatársai számára. John Paisley ugyancsak egy csónak balesetben vesztette életét. akkor még mindig fennmarad a kérdés. hogy New York közvádlója. Gordon Thomas bizalmas viszonyba került dr. A "Battle for the Mind" (Küzdelem az agyért) című munkája ma is az agykontroll egyik alapművének számít. cserébe a tanúvallomásért. november 30-án tájékoztatta értesüléseiről Eric Olsont. Feladata volt a szovjet ügynökök kihallgatásának a támogatása. Dr. hogy Saracco ne hallgathassa ki dr. hogy semmilyen formában nem publikálhatja az így kapott értesüléseit. vissza kell térnünk az 1950-es évekhez. dr. Gordon Thomas azonban 1998. aki 38 könyvet publikált. Mit mondott dr. az MI5 és az MI6 számára. Thomas Kórház Pszichológiai Intézetének az igazgatója volt. hogy valaki kalapáccsal fejbeverte Olsont. és egy félig kiivott borospohár volt az asztalon. Ha ugyanis az esküdtszék is megállapítja a gyilkosság tényét. A jelek szerint sietve távozott. A CIA és az Igazságügyi Minisztérium eleinte mindent elkövetett. Mind William Sargant. Az új halottvizsgálat adatai már elégségesnek bizonyultak ahhoz. Öt napra rá Colby holtteste is előkerült. de megállapításukból arra lehetett következtetni. hogy így szabaduljon meg egyik munkatársától? Ahhoz.

hogy az általa prezentált drogokat miként használják nemkívánatos személyek eltávolítására.beosztású személyekkel. nyarán Frank Olson Nagybritanniába érkezett. Azt is elmondta. de emlékezete még jól működött. Cameron . amelyben nem csak LSD volt. Pontosan és világosan tudott beszámolni a részletekről. szembesült azzal. Dr. amelyet dr. amit az MI5-től és washingtoni kapcsolataitól megtudott. azaz bírósági tárgyalás nélkül eltávolít az élők sorából nácikat. Időről időre utalt Frank Olson halálára is. mint az MI6. Olson. hogy továbbutazik Európába. amelyeket dr. Az volt a véleménye. 1953. 1953-ban Sargant számos alkalommal találkozott Frank Olsonnal Londonban a Harlewy Street-en lévő rendelőjében. hogy rövid látogatást tett Norvégiába. Meglepődve tapasztalta azt a mélyreható lelkiválságot. Sargant elkísérte őket Porton Down-ba. mert amerikai hazafiként Frank Olson meg volt róla győződve. Olson és Sargant úgy vélte. hogy szoros kapcsolatba került Frank Olsonnal számos angliai látogatása során. hogy Frank Olson olyan drogkeveréket kapott. hogy dr. Sargant találkozott Frank Olsonnal azután is. Gottlieb finanszírozott Cameron számára a Human Ecology Foundation (Humán Ökológia Alapítvány) útján.fontos kísérleteket végzett a CIA számára. dr. Olson először kényszerült szembenézni saját munkája következményeivel. Sargant 1988-ban meghalt. Amikor Gordon Thomas a "Journey into Madness" (Utazás az őrültségbe) című könyvét írta. Sargant bizonyos fokig Frank Olsont naív embernek tartotta. Sargant szerint Frank Olsonnak végig kellett néznie miként öltek meg embereket az általa készített drogokkal. Sargant ekkor már nem volt jól. aki átadta neki dr. hogy az Egyesült Államok kormánya soha nem hagyna jóvá ilyesmit. Ewen Cameronnal is Washingtonban és Montreálban. Ezek nem orvos és beteg konzultációk voltak. Lashbrook-al és dr. Ezért ezt követően Gordon Thomas tájékoztatta Eric Olsont mindarról. számos alkalommal konzultált dr. Frank Olson mint vegyész valószínűleg ellenkezésének adott hangot és meg akarta akadályozni ezeket a kísérleteket. aki elsősorban kutató tudós volt. Dr. Sargant arról is meg volt győződve. Gottlieb kutatásokat végzett a lassan ható depresszív szerekkel. Ebben az időben dr. Frank Olson és Cameron ismerték egymást. Sargant-el. Sydney Gottlieb és Frank Olson Londonba is ellátogatott és dr. Ez sokkhatásként érte. hogy ismét felkeresse Parton Down-t. Gottlieb vezet. Richard Helmsre és Frank Olsonra vonakozó ismereteit. és Nyugat-Berlinbe 1953 nyarán. Ebben az időben Frank Olson már a Special Operations részleg helyettes vezetője volt. Ekkor Olson azt mondta Sargantnak. Frank Olsonnal. Olson is csak olyan volt. amelybe Frank Olson került. Frank Olson egyértelműen gyilkosság áldozata lett. hogy mindannak alapján. Sargant azonban azt mondta. mert találkozik azzal a CIA kutatócsoporttal. aki laboratóriumi mentalitásának a foglya. mint például az LSD pszichológiai vonatkozásait tanulmányozta. különösen az SS tagjait. mint a többi CIA munkatárs. Sargant a tudatmódosító kábítószerek. hogy a CIA csoport hasonló tevékenységet folytat Európában.mint már utaltunk rá . amit Sargant vele apja haláláról közölt. Gottlieb-re. amelyek öngyilkosságba kergethetnek egy személyt. már a bűncselekmény határát súrolja. hogy ezt csak halála után teheti meg. Ewen Cameronnal és egy alkalommal találkozott dr. NyugatNémetországba. amely Anglia legfontosabb biológiai és kémiai kutatóközpontja. Dr. hogy Frank Olson mit látott és mit tett az európai 70 . aki a titkos repülőtereket használja és szabadon jön-megy. hogy bizonyos kísérletek. Gordon Thomas könyvének az új kiadása során minden elhallgatott részletet pótlólag be akart tenni. Sargant megelégedéssel vette tudomásul. Elmondta Thomasnak. Kapcsolatba került dr. Cameronra. mert Sargant elsősorban azt próbálta kideríteni. Sargant számos alkalommal találkozott dr.

hogy Frank Olson biztonsági kockázatot jelent. Biokémikusként a marylandi Fort Detrick-ben lévő Special Operations Division-nél (Különleges Műveleti Hadosztálynál) dolgozott 1943-tól. hogy Richard Helms és Sydney Gottlieb mindent megtett azért. Arról is biztos volt. Sargant úgy döntött. Egy halálos vírus képes elpusztítani egy négyzetkilométeren belül minden élő személyt kevesebb. hogy Sargant azonnali konklúziója az volt. amelyek a biológiai fegyverek kifejlesztésével. És mit mondott Bill Buckley? Gordon Thomas rokonai révén került kapcsolatba Bill Buckley-val. Buckley mindkét személyt a rejtőzködés. A nukleáris fegyverekhez hasonlóan a biológiai fegyverek is megsemmisíthetik civilizációnkat. Ez a megfontolás is elősegítette a kutatások egy másik 71 . és 1953. Mit tudhatott Frank Olson? Az 1950-es években már kibontakozott a hidegháború. Sargant-től tudott. Olson elsősorban a biológiai fegyverek elleni védekezés lehetőségeit kutatta és olyan különleges oltóanyagokat és ruházatokat kisérletezett ki. Ezek a fegyverek figyelemre méltóan olcsóak és "a szegény ember atombombájaként" becézték őket. Az egyik lehetséges alternatívának a bakteorológiai fegyverek bevetése kínálkozott. A szembenálló felek katonai szakértői úgy látták. ahogy azt az említett beszélgetések során tette. ha továbbra is úgy beszél és úgy viselkedik. hogy miért tiltották ki Frank Olsont a brit titkos kutatási létesítményekből. között. hogy Olsont bizonyára meggyilkolták. Olson kapcsolatban állt a CIA titkos kutatási programjával. hogy kutatómunkát végezzen a British Microbiological Research Establishment-ben (a Brit Mikrobiológiai Kutatási Létesítményben). így például önmarcangoló lelkiismeret-vizsgálata. Dr. a venezuelai equine encephalomyelitist és az antraxot. Gottlieb-et is. Ez magába foglalta staphylococcus enterotoxint. Barátságuk hosszú ideje alatt többször is előkerült Frank Olson halála. hogy Sargant helyes következtetésre jutott. hogy Frank Olson többé ne kereshesse fel Parton Down-t. valamint önbizalom keresése ezt támasztotta alá. Sargant ajánlását felettesei elfogadták és végre is hajtották. Sargant tudomást szerzett Frank Olson haláláról. Thomas elmondotta Bill Buckley-nak. hogy az igazságot soha ne lehessen bizonyítani. akkor célszerű lenne más fegyverek után nézni egy esetleges háború esetén. amely a biológiai fegyverek aerosolos továbbítási rendszerének a kifejlesztésén dolgozott. a titkolódzás és bizonyítékok eltüntetése szakértőjének nevezte. Amikor dr. amelyekhez korábban Olsonnak szabad bejárása volt. mint ötven dollár ráfordítással. Egyedül e lépés következményeként Frank Olson fontossága a CIA számára igen lényegesen csökkent. amely MK-ULTRA néven vált ismertté és gyakran látogatott Nagy-Britanniába 1950. hogy előljárói . Ezért az 1950-es években mindkét oldalon olyan kutatási létesítményeket hoztak létre. hogy kicsúszik az ellenőrzés alól és ezért nem csak az ellenséget pusztítja.tekintettel a CIA-hoz fűződő szoros kapcsolatokra . Bill Buckley közölte. amelyek védelmet nyújtanak egy biológiai fegyverekkel végrehajtott támadás esetén. hogy ha a nukleáris fegyvereket csak a kölcsönös és teljes megsemmisülés kockázatával lehet bevetni. hogy Frank Olson mélyreható személyiségváltozáson ment keresztül és számos tünet. amit dr. hanem azokat is. Frank Olson is ezen a területen végzett kutatómunkát. Meg kellett indokolniuk. Az egyik ilyen. de ő biztos abban.kontinensen. A biológiai hadviselés rendkívül hatékony. Dr.tájékoztatták Richard Helms-et és dr. de komoly hátrányai is vannak. vagy bármely titkos kutatási létesítményt. akik e fegyvert bevetik. Gordon Thomas jól emlékszik rá. Sargant úgy látta. továbbításával és biztonságos őrzésével foglalkoztak. Ezért Sargant azt ajánlotta a SIS-nél (Secret Intelligence Servicenél. a Brit Hírszerző Szolgálatnál) lévő főnökeinek. Olson abban a kutatócsoportban vett részt.

Előzőleg a Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (Nemzetközösségi Tudományos és Ipari Kutató Szervezet) nagyszabású partiján vettek részt. világháború alatt Cameron az Amerikai Pszichiátriai Szövetség Katonai Mozgósítási Bizottságának tagjaként meglepetéssel vette tudomásul. Cameron további diplomát szerzett pszichiátriai gyógyszertanból a londoni egyetemen. Meg volt arról győződve. élén dr. Gottlieb-el. Ezt az érdeklődést tovább fokozták a sztálinista koncepciós perek. Nelson Rockefellernek az életrajzát megíró Gerald Colby és Charlotte Dennett szerint a kutatók olyan drogokat és technikákat is akartak kifejleszteni. és az illető rávehető. Douglas Ewen Cameron a glasgow-i születésű pszichiáter. Ezek olyan típusú fegyverek előállítását célozták. január 1-én dr. hogy nagyjelentőségű katonai kutatómunkában vegyen részt. hogy az amerikai hadseregbe besorozott 15 millió férfiből 2 milliót neuropszichiátriai okból vissza kellett utasítani. amikor drasztikus idegrendszeri beavatkozásokkal sorozatban csikartak ki a vádlottaktól beismerő vallomásokat. Ezek a tények meggyőzték a CIA-t arról. mint a többi ország esetében. A Sydney-i detektívek azonban meggyőződtek 72 . hogy a kommunista hatalmak már fejlett agykontroll technikákat fejlesztettek ki. A rövidtávú cél a kommunista tervek megakadályozása volt. valamint az agysebészet más módozatait. CIA pénzzel létrehozták a Humán Ökológia Kutató Társaságot (Society for the Investigation of Human Ecology). melyek szerint szovjet részről már terveket dolgoztak ki programozott agyú zombiknak (biorobotoknak) a Fehér Házba és más nyugati döntési központokba való eljuttatására. aki Cameront is bekapcsolta. Ez a körülmény felértékelte a titkosszolgálatok szemében Cameron tevékenységét. hogy az elmebetegek fenyegetést jelentenek az angolszász civilizáció számára." Néhány évvel később az ausztráliai Sydneyben titokban tudatmódosító kábítószert helyeztek egy fogadáson két személy koktéljába. fogadáson felszolgált koktélba helyezett drogokkal befolyásolnak. hogy a koreai háboruban kínai fogságba került amerikai hadifoglyok az amerikai életformát elítélő nyilatkozatokat tettek. Az MK-ULTRA projektet felülvizsgáló bizottság egykori elnökének. amelyek nem az emberi testet. és gyakran alávetette őket elmegyógyászati kezeléseknek. akiknek alig. A II. Híresztelések keltek lábra. Ez lényegesen nagyobb arányszám volt.. hogy változtat ezen a helyzeten. valamint dr. majd pedig 1926-ban Baltimorba került a John Hopkins Kórházba. Az amerikai válasz az MK-ULTRA projekt beindítása volt. felhasználva az elektrosokkot. és ezért sterilizálni kellene őket. A lelkiismereti okból a katonai szolgálatot megtagadókat (például a kvékereket) Cameron elmebetegeknek nyilvánította. A két halálesetet máig nem derítették ki. továbbá az érzéki észleléstől való megfosztást (sensory deprivation) és a tudatbefolyásoló gyógyszerek alkalmazását. Korábban már volt arról szó. vagy semmilyen beleszólásuk sem volt a kezelésükbe. világháboru végén kiderült. valamint a "Psychological Assessment Associates" (Pszichológiai Kiértékelő Társaság) nevű vállalatot. 1963. hanem az emberi elmét támadják meg. A Nyugat hírszerző és titkosszolgálati rendszerében dr. hogy merényletet kíséreljen meg egy olyan kormányzat tagjával szemben. hogy a nemzetiszocialista Németországban hasonló kísérleteket végeztek és a nürnbergi perben 23 német orvost el is ítéltek. amelyhez társadalmilag és politikailag kötődik. Azt a célt tűzte ki. a homloklebeny metszést.irányzatát. Sidney Gottlieb a CIA első számú agykontroll szakértője volt az. amelyek segítségével "egy embert rejtve. A II. aki különösen támogatta az a fiziológiai agymosási programok kifejlesztését. Bogle kíváló tudós volt és barátainak elmondta: az Egyesült Államokba készül azért. Gilbert Bogle-t és partnernőjét Margaret Chandler-t holtan találták egy folyó partján.. Cameron mindezeket olyan betegeken alkalmazta.

mint a CIA. hogy a széles nyilvánosságot tájékoztathassa. Akik tanulmányozták részletesen az MK-ULTRA programot. között került sor. Bogle az Egyesült Államokban. úgy gondolják. akik közel álltak hozzá. de szavatolhatja a nyugati országok lakosságának az engedelmességét és lojalitását is. Apám esete mindkettőre vonatkozik. A választ a nemzetbiztonságra hivatkozva tagadták meg. hogy Bogl és kollégái az LSD-vel kísérleteztek.arról. Az újévi partira szóló meghívás úgy szólt. Ezzel kapcsolatban Eric Olson kijelentette: "A hidegháborúnak vége. Vincent Ruwet. s folytatódnak a viták a CIA jövőjéről. hogy Vincent Ruwet a CIA megbízásából tartotta Olson özvegyén a szemét. az FBI. Ennek alapján megállapította: amennyiben Frank Olson kételyeit fejezte ki az MK-ULTRA-val. Mike Miniccino amerikai kutató 25 éven át tanulmányozta az MK-ULTRA programot. akkor meg kell ismerkedni azoknak a kongresszusi meghallgatásoknak a dokumentumaival. hogy vajon milyen kutatómunkát végzett volna dr. A család Ruwet figyelmességét annak tulajdonította. A halucinogének. hogy ezeknek a kísérleteknek hosszútávú célja az volt. Ezek a következők: 73 . hogy akár véletlenül. és a NSA. Valószínűleg az történt. hogy egyetlen egy amerikai állampolgárt sem ölt meg az Egyesült Államok területén. akkor valójában saját halálos ítéletét írta alá. a párnak túlzottan nagy adag kábítószert adtak be. Apám meggyilkolása átlépte azt a határvonalat. Ha azonban Eric Olsonnak. valamint az embereken végzett etikátlan kísérletezésről." Kik irányították az agykontroll kísérleteket? Ha erre a kérdésre keressük a választ. Ezt a magyarázatot támasztja alá az a körülmény is. amit Saracco ügyész akart bizonyítani az MKULTRA-val kapcslatosan: Ez a projekt nagyon érzékenyen érintette a Nyugat hírszerzőszolgálatait. Az agymosás nem csak az ellenség legyőzésére alkalmas. mint Frank Olson. hogy barátja volt Frank Olsonnak. Az MK-ULTRA sokkoló-hatású és hihetetlenül veszélyes volt. akár szándékosan. és ismerték az MK-ULTRA-ra vonatkozó titkos információkat. Sargant-tal. hogy hasonló kísérleteket folytatott volna. vagy távozhasson mindazzal. A bűnösök nem kerülhetik el a felelősségre vonást. az elektrosokk s a többi módszer és eszköz felhasználása az emberek viselkedésének CIA általi befolyásolására az atombomba kifejlesztését szolgáló Manhattan projekthez hasonlítható. akkor ez ugyanez vonatkozik azokra is. hogy minden vendégnek hoznia kell magával egy kábítószer hatása alatt készített festményt. A CIA mindig ragaszkodott ahhoz az állításához. hogy biztosítsák az angolszász civilizáció vezető szerepét a világhatalomért folytatott küzdelemben. amit az Egyesült Államok kormánya mindig tiszteletben tartott. és 1977. amelynek a vizsgálódásaira 1975. Ezért leszámoltak vele. Újonnan napfényre került dokumentumok azonban azt tanúsítják. amit tudott. a hipnózis. hogy ez az állítás nem felel meg a történelmi tényeknek. hogy Olson özvegyét egészen haláláig rendszeresen felkereste férjének egykori főnöke. valamint Saracco ügyésznek sikerül bebizonyítania. valamint saját munkáival kapcsolatosan és ezt közölte is dr. Nem engedhették meg maguknak. A téma kutatói azonban csaknem biztosnak veszik. Ha Olson nagy biztonsági kockázatot jelentett. akkor az tovább gyöngítheti az állampolgárok már amúgy is megingott bizalmát az olyan közpénzen fenntartott intézményekben. Illetékes helyről a mai napig sem sikerült választ kapni arra. Miniccino itt arra utal. s ezért készek voltak bármilyen eszközzel megakadályozni Olsont abban. hogy apám továbbra is részt vegyen benne. ha nem hal meg.

Senate.3. Ez az anyag az Emberi Erőforrások Bizottság Egészségügyi és Tudományos Kutatási Albizottságának a dokumentumait tartalmazza. aki LSD-vel kísérletezett egy elefánton az oklahomai állami állatkertben. Ekkor vált híressé arról. Ezen a CIA által fizetett elmegyógyászok vezető szerepet játszottak. 1976. Congress. ezek közül is azokat.kiképzésük idején fogyasszanak LSD-t. 2. 1977. and Nov. Itt megtaláljuk a kormányzati műveleteket tanulmányozó vizsgálóbizottság dokumentációját. Dr. 94755. 10. Senate. amikor az Oklahomai Egyetemen tanított. Sept. A dokumentumok zöme Sidney Gottlieb tanúvallomását tartalmazzák. aki a CIA MK-ULTRA Projectet. 94th Cong. 94th Cong. Subcommittee on Health and Scientific Resarch.S. és az emberek feletti uralom megszilárdításában elsősorban eletronikus agykontroll segítségével. Select Committee to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities. hogy ő az egyedüli ember. Final Report. hogy az Egyesült Államok kormányzata által finanszírozott titkos agykontroll programot dr. amely úgy is ismert. Washington. Itt van szó a Project MK-ULTRA-ról. 74 . március 7-én meghalt. Washington. the CIA's Program of Resarch in Behavioral Modification: Joint Hearing. S. Human-use Experimentation Programs of the Department of Defense and Central Intelligence Agency: Joint Hearing. 3. Report No. Dr. Biomedical and Behavioral Resarch. West behatóan kutatta az amerikai hadifoglyokon a koreai háború idején végzett agymosást. Committee on Human Resources. hogy egyes egyházi emberek . pásztorok. 95th Cong. Ő irányította a CIA által finanszírozott LSD kutató programot az 1960-as évek elején. Louis Jolyon ("Jolly") West. U.. Több kutató is. 1975. papok . U. 1976. Aug. 1st sess. Select Committee on Intelligence and Subcommittee on Health and Scientific Resarch of the Committee on Human Resources. valamint az Emberi Erőforrások Bizottsága Egészségügyi és Tudományos Kutatási Albizottságának az anyagai tanulmányozhatóak. Congress.prédikátorok. 95th Cong. Dr. 2d sess. Washington. Többek között azt is javasolták.• • • • 1. Ennek keretében a Hírszerzési Vizsgálóbizottság. 6 vols. DC: GPO. Congress. Itt a Munkaügyi és Jóléti Bizottság Egészségügyi Albizottságának és a Jogi Bizottság Közigazgatási Gyakorlattal és Eljárásokkal Foglalkozó Albizottságának a dokumentumaival ismerkedhetünk meg. Az elefánt elpusztult. Subcommittee on Health.. Senate.S. Louis Jolyon "Jolly" West Már utaltunk rá. amelyek a hírszerzési tevékenységre vonatkoznak. 12. 1st sess. köztük Harlan Girard azt állítják. DC: GPO. 7. Washington. hogy az elmegyógyászat manipulatív felhasználása fontos szerepet játszik az új világrendre vonatkozó stratégiai elképzelésben. U. DC: GPO. 1977.S. a CIA magatartásmódosító kísérletéről. 1977. aki egyben a Neuropszichiátriai Intézet igazgatója is. and the Subcommittee on Administrative Practice and Procedure of the Committee on the Judicary. 4. DC: GPO.. koordinálta. Egy összefoglaló jelentés is található. 1st Sess. Committee on Labor and Public Welfare. valamint a Technikai Szolgáltatások Részleget irányította.S. U. hogy a Church-bizottság jelentése. Gottlieb 1999. a Los Angeles-i Kalifornia Egyetem Pszichiátriai Intézetének az elnöke. Congress. Senate. Human Drug Testing by the CIA: Hearings.. Project MKULTRA. West részt vett a hallucinogén szerekről tartott nemzetközi kongresszuson 1965-ben.

de kutatók feltételezik. akkor jól kiegyensúlyozott kihallgatási kutatóközpont létesülhetne egy különlegesen megválasztott helyen. Ő kezdeményezte 1973. és neurofiziológiai kutatásokat végzett erőszakos személyeken. és ezek segítségével távirányító útján manipulálhatták az egyes kísérleti alanyokat. Olyan tesztek kidolgozását is elhatározták. támogatta dr. de azok jelentős ellenállást is kiváltottak. mert West arra célzott. amelynek ő lett az igazgatója. amelyek rádió adó-vevő készülékhez voltak kapcsolva. hogy a hadsereg hajlandó átadni a Nike rakétabázist Santa Monica-ban a kísérletek céljára. Louis Jolyon Westet tekintsük. a gyógyszerek hatását. Fokozódott ez az ellenállás. Hivatalosan a javaslatot elutasították. amikor Frank Ervin szenátor az alkotmányos jogok albizottságának elnöke támogatta azt a tanulmányt. azaz agykontroll elképzeléseit ez az incidens nem akadályozta meg. és szakértőként nagy összegeket keresett az amerikai bíróságokon tett vallásellenes megnyilatkozásaival. A CIA-nak az egyik memorandumában. hogy az agykontroll kísérletek egyik vezetőjének.West köztudottan vallásellenes volt. Reagan. amelyben a környezet valamennyi fiziológiailag fontos vonatkozását ellenőrizni lehet. vagy hogy miért szükséges az erre vonatkozó kutatást egy biztonságosan elkerített rakétasilóban végezni. hogy mit takar ez a fogalom "undesirable behaviour" (nemkívánatos magatartás). az USAF (MC) szakképzett hipnotizőrének a szolgálatai megnyerhetők lennének. köztük elitélteken és hiperkinetikus gyermekeken. a fiúknál tapasztalható agresszív. Reagan kormányzó magatartásellenőrző. E célra módosított rakéta-követő szerkezeteket használtak a kísérleti alanyok tartózkodási helyének a nyomon követésére. A próba során kis elektródákat helyeztek az agyba. West hosszú időn át tökéletesítette agykontroll technikáit. Ervin szenátor elolvasva dr. amelyek azon agyműködési rendellenességek feltárását célozták. amikor elnökké választották. és az érzékelést ellenőrzött módon lehet manipulálni. januárjában az erőszak csökkentését célzó tanulmányi központ létrehozását. West lelkesen törekedett a "Schwitzgebel Machine" kipróbálására. aki alapos képzettséggel rendelkezik a hagyományos pszichológiai kihallgatásban és a poligráf technikában. West 1973. még mint kaliforniai kormányzó. továbbá egy másik munkatársé is. valamint kísérleteket folytatott erőszak-okozó és az erőszakgátló gyógyszerekkel. amely feltárta a szövetségi szervek közreműködését a tudatmanipulálásban. Dr." A CIA javaslata szerint "ebben a laboratóriumban lesz egy speciális szoba. amelyek erőszakosságot eredményezhetnek. és a kísérleti alanyok reakciói folyamatosan rögzíthetőek. A helyiség többek között tartalmaz egy széles spektrumú poligráfot a tanulmányozott egyén különböző fiziológiai reakcióinak az egyidejű mérésére. hogy mindössze letitkosították. Ez az intézmény a kiszivárgott és fotókópiázott adatok szerint genetikai. január 22-én kelt levelét Kalifornia egészségügyi igazgatójához. illetve passzív viselkedés hormonális aspektusainak a kutatása és a különböző etnikai csoportokban tapasztalható erőszakos magatartási normák feltárása és összehasonlítása. január 14-én kelt és a "Kihallgatási technikák" címet viseli. Szerepelt a kitűzött célok között a menstruációs ciklus alatti életveszélyes magatartás. és azok minden bizonnyal új lendületet kaptak. amely 1953. A fentebb ismertetett tények alapján joggal következtethetünk arra. West javaslatait. ez olvasható: "Ha Louis J. biokémiai. West őrnagy." 75 . Ebben a környezetben a hipnotizálást. aggódni kezdett. dr. West soha nem határozta meg pontosan.

Az egyik legkövetkezetesebb bírálója és egyben közeli munkatársa dr. mint a Los Angeles-i Egyetem (UCLA) Neuropszichiátriai Intézetének az igazgatója. érzéki hatások megvonásával) kísérletezik. Dr. mert lehetséges rögzíteni a szabadon mozgó kísérleti alany agyának a bioelektromos változásait távolból irányítható monitor-technika felhasználásával. Ha egyszer ez a 30 % meggyőződik arról. Ezek elfojtására a hatóságok új módszereket használnak.Aldous Huxley. a kisebbségi csoportok tagjai és rabok lesznek. hogy részt vesz a hipnózissal és a meszkalinnal (ez kaktuszfélékben előforduló erős hallucinációkat kiváltó alkaloid.a más projektekből szerzett ismeretekkel együtt . amelyek segítik az iskolák irányítóit.. Több kritikus is dr. Növekvő radikalizálódás megy végbe közöttük és olyan mérvű az öntudatosodás a fekete és a chicano rabok körében. amelyek pszichotechnológia néven váltak ismertté. amit kábítószerként is használnak) folytatott kísérletezésben. hogy dr. Westnek az elképzelését így kommentálta: "Új helyzettel kell szembenéznünk. Éveken át a neurológusok a koponyára rögzített elektródákkal mérték az agy elektromos aktivitását. Úgy vélte. a jogalkalmazókat és a kormányzati szerveket meghatározott egyének és csoportok életveszélyes magatartása látható megnyilvánulásainak a kiderítésében és ellenőrzésében.mondotta dr.ma már bevett gyakorlatként alkalmazzák az agykontroll műveleteknél. dr. West elmondta neki: most már a "sensory deprivation"-nal (érzékeléstől való megfosztással. 1957-ben azt írta róla. hogy kielégítse szükségleteit. amelyet már tűrhetetlennek találnak a büntetés végrehajtási alkalmazottak. Mintegy 30 %-a a lakosságnak állandó szegénységben él. West szerint a jövő még ígéretesebb. hogy az a két középiskola. Most miniatűr elektródáknak mélyen az agyba történő elhelyezésével lehet követni az azon területén is az elektromos aktivitást. mely személyek tekinthetők potenciálisan erőszakosnak. elkeserednek és erőszakos eszközökhöz folyamodhatnak. amelyek a koponya felszínéről nem követhető. akik még semmilyen bűncselekményt sem követtek el." "Az Egyesült Államok történetében először állították össze azokat az ismérveket. A gazdasági hanyatlás erősödése következtében elkerülhetetlenül egyre több munkanélküli szegi meg a jogszabályokat. . 1961-ben pedig arról tájékoztatott. Dr. Dr. hogy "előre jelezzék". a másik pedig chicano-k által lakott részen. A központ feladata olyan magatartási mutatók. Az itt szerzett tudás jelentős részét . Ziferstein főnökének. amelyek alapján potenciálisan bűnöző hajlamúnak vélnek és minősítenek olyan egyéneket. Ziferstein . Bevetik a pszichiátriai és a legújabb technológiai eszközöket. a kísérletekbe bevont személyek. az egyik feketék által lakott területen van. ahol a genetikai tényezők hatását az erőszakosságra kutatni fogja. hogy egyes betegeknél a fékevesztett düh kitörése határozottan összefügg az agy mély rétegeiben lefolyó abnormális elektromos tevékenységgel. a gyermekek. hogy egy ilyen eljárás komoly fenyegetést jelent az emberi jogokra és polgári szabadságjogokra. Westre. West a kaliforniai KCAL televízió szakkomentátoraként elmondotta. aki a "Brave New World" (A bátor új világ) című világhírű regény szerzője gyakran utalt írásaiban dr. 76 . Isidore Ziferstein az Neuropszichiátriai Intézet docense. West kulcsszerepet játszott a "Center for the Study and Reduction of Violence" (Az erőszakcsökkentést tanulmányozó központ) felállításában.. és már több igen jól felszerelt létesítmény áll a rendelkezésére.hozzátéve. profilok és biológiai összefüggések feltárása és kifejlesztése volt. hogy a demokratikus folyamat nem segíti őket." A docens elítélte azt az elképzelést. West szemére vetette. Gyógyító célú viselkedés-módosítás színlelésével felhasználnak mindent az annectintől és más elítélendő drogoktól egészen az elmeműködés befolyásolását célzó sebészeti beavatkozásokig.

" Dr. West vizsgált meg." Mindezt jól illusztrálja a kaliforniai sajtómágnás leányának.. West az Ügynökség (CIA) agykontroll kutató közösségének a kreatúrája. akit dr.. kormányzati eszköznek tekinti kábítószerek szelektív felhasználását a lakosság különböző módon történő manipulálására. amelyet Aldous Huxley előre látott ("Brave New World"-ben . amikor a CNN bejelentette. mint az a személy. West. és a több millió munkanélkülivel terhelt munkaerőpiacról történő kivonása. és akiről ő adott szakvéleményt a bíróság számára.szervezett csoport által végrehajtott . Patricia Hearst-öt a CIA által létrehozott Symbionese Liberation Army." West ajánlotta a szövetségi hatóságoknak. Dr.vagy pót-személyiség (pseudo-identity) létrehozásával. vagy támadás járulékos eszközeit" és elsőként alkalmazta az elektronikus agykísérletezésben a távirányítást a UCLA-n (University of California Los Angeles). ál. Louis Jolyon West-nek. Az ő intézete az agykontroll szakma legveszedelmesebb Strangelove-jainak a melegágya. mint dr. "mint a személyek közötti manipuláció. 1. Patricia Hearst-nek. amelyet "Pearl"-nek nevezett. No.személyes zaklatásnak. találkozott Oklahoma Cityben. Ross Adey a NSA agykutatója. hogy egy pszichológus csoport. aki igen sok tapasztalatot szerzett a háború után Amerikában letelepedett náci orvosokkal való együttműködése során. jelzéssel az interneten ezeket írja dr. 1932. mintha külön élnek és más módon fejezik ki elidegenítésüket. 98. West kutatta a mesterségesen létrehozott tudathasadásos egyének magatartását. amelyet az Amerikai Pszichológiai Társaság állított össze.). az UCLA neuropszichiátriai intézete vezetőjének az irányításával. SLA (Együttélési Felszabadítási Hadsereg) tagjai erőszakkal 77 . amely a fizikai erőszakot még nem elérő valamennyi megfélemlítési formát felöleli) továbbá traumával programozták (trauma-induced programming). Az elhúzódó stresz.Vol. A legtekintélyesebb végzett diákok közé tartozik dr. Westről: "CIA megfigyelők mindenütt fuldokoltak a nevetéstől. lényegesen egyénibb személyiségének a manifesztációja. vagy a szokásostól lényegesen eltérő élethelyzetek felboríthatják a személyiség normális integráló funkcióit. az esete. hogy kezelésben részesítse a robbanás túlélőit és az áldozatok családtagjait."A bátor új világ"-ban. amelyet olyan CIA specialisták fejlesztettek ki. mint dr. aktív szervezett erőteljes politikai tiltakozással és ellenvéleménnyel. hogy az agykontrollnak alávetett kísérleti személyeket miként lehet kondicionálni a különböző traumák elviselésére. harcosai) kevésbé kellemetlenek és kevésbé költségesek. A társadalom számára a hallucinációt okozó kábítószereket fogyasztó kommunárok (az 1871-es kommün hívei. A Hearst-vagyon örökösét egy sor "meggyőző erőszakosságnak" (persuasive coercion-nek) vetették alá. (azaz olyan . Mégpedig nem másnak. A totalitárius projektek körében többek között ő tanulmányozta a drogok használatát.Alex Constantine a "Pshychic Dictatorship in the USA" (A pszichikai eszközökkel gyakorolt diktatúra az Egyesült Államokban) című könyv szerzője a MindNet Journal . Az ilyen hatásoknak alávetett egyének disszociációval (tudathasadással) adaptálódhatnak egy megváltozott személyiség (altered persona). Ténylegesen kényelmesebb és még gazdaságosabb lehet az egyre növekvő számú kábítószer fogyasztó megfelelő elkülönítése. Patricia Hearst másik. hogy használjanak kábítószereket a lakosság politikailag "zavart okozó" részének az ellenőrzésére: "Ez a módszer. aki "Tánia"-ként vált ismertté. E szerint Patricia Hearst alternatív személyisége. Azt kívánta kideríteni.

Ennek a következő céljai voltak: 1. 4. West. Ewen Cameron tevékenységét alaposan Harvey Weinstein kutatta ki és írta meg "Father.elsősorban a NSA (National Security Agency) tevékenységének köszönhetően . Elérhető-e valakinek az ellenőrzése úgy. 1951-ben a CIA koordinálta erőfeszítéseit a hadsereggel. Son and CIA" című munkájában. Dr. Ehhez egy ötödiket is hozzáadtak. megfélemlítették megerőszakolták. West a pszichiátriai szakvélemény készítésekor megtalált. Hogyan lehet leküzdeni ezeket a módszereket.mindennapi életünk részévé válik a tudatmódosítás. 3. és Patricia Hearst félelemből teljes engedelmességet tanúsított elrablói követeléseivel szemben. Tanulmányozni az emlékezőképesség megnövelésének a lehetőségét. amikor Patricia Hears-t az FBI letartóztatta. majd pedig "Pearl"-é. hogy ne lehessen tőlük kiszedni engedély nélküli információkat ismert eszközökkel. köztük a hipnózisét és a drogokét. Jolyon West 1999. amelyek lehetővé teszik speciális kihallgatási technikák alkalmazásával az egyén ellenőrzését. fejezete alapján ismertetjük Cameron szerepét az agykontroll kísérletekben. amit halálos fenyegetéssel kényszerítettek rá. Dr. Ez volt az. ha az ellentmond a természet és az önfenntartás alapvető törvényeinek? 78 . 2. februárjában. miután további bántalmazásokon ment keresztül hónapokon át. aki később a pót-személyiséget képviselte. Olyan módszer kifejlesztése és kiértékelése. A trauma nyomában járó stressz (PTSD. amikor . Ewen Cameron A kanadai pszichiáter. ha Amerika ellen használják őket? 3. Ezt gyorsan követte Patty kierőszakolt átalakítása "Tania"-vá. továbbá a rákövetkező két hónapos gyötrés emocionális regressziót váltott ki. hogy akarata ellenére eleget tegyen mások kívánságainak. a haditengerészettel és a légierővel. és így jött létre a "Project Artichoke". hogy bűncselekmények elkövetésében vegyen részt. amelynek a segítségével információk nyerhetők egy személytől akarata ellenére és tudomása nélkül. Ennek a következő feladatai voltak: • • • 1. amikor a CIA igazgatója jóváhagyta a Bluebird-nek nevezett projektet. még akkor is. dr. amiért később elítélték. Olyan védekező eszközök létrehozása. január 14-én 74 éves korában köztiszteletben álló tudósként és egyetemi tanárként távozott az élők sorából. Feltárni azokat az eszközöket. Könyvének a IX. agyműködésünk kivüről történő befolyásolása és ellenőrzése. megkínozták és arra kényszerítették. amit dr.elrabolták 1974. Post-Traumatic Stress Disorder) krónikus tüneteit is diagnosztizálta dr. Tania csupán egy szerep volt. Pearl volt az. West szakvéleménye szerint a traumatizáló emberrablás. • • • 2. Felderíteni azokat a lehetőségeket. még pedig a nem konvencionális kihallgatási technikák offenzív alkalmazásának a felmérését. amellyel meg lehet előzni a hírszerző ügynökség munkatársainak az ellenséges ellenőrzés alá vételét. Először egy bank kirablására kényszerítették. A jelek szerint azonban utóélete csak most bontakozik ki. A hivatalosan jóváhagyott agykontroll kísérletek az Egyesült Államokban 1950-ben kezdődtek. Dr. amelyekkel úgy lehet kondicionálni a személyzet tagjait.

Számos neves elmegyógyász vett részt ebben a programban. augusztus 2-án a New York Times beszámolt arról. A kívülről jövő finanszírozás előfeltétele volt a nagyobb arányú kísérleti munka végzésének. bacilusokat. Ewen Cameron az agymosással foglalkozott. A különböző kutatásokat a közös cél kapcsolta össze: befolyásolni. a pszichoterápiát. a magatartás. Cameron első 79 . A dokumentumok szerint a kísérletekben 80 intézmény 185 nem állami alkalmazottja vett részt. és a hazugságvizsgáló technikákat. s amelynek a célja a gondolkodás. a harmadik pedig a Josiah Macy alapítvány volt. Hogyan lehet leküzdeni ilyen módszereket. Ezen túlmenően a vegyi és biológiai hadviselés egyéb lehetséges technikáinak a feltárása is. Az egyik a Cornell Universitynek a humán ökológia kutatására alakult társasága. Dr. valamint egészségügyi.• 4. a hipnózist. Minderről persze a közvélemény nem sokat tudott. az alvást. 3 pedig büntetés végrehajtási intézet volt. amelyek lehetővé teszik információk megszerzését külföldi személyektől. E célból kutatták a magatartást befolyásoló drogok és az alkohol hatását. hogy szuggesztív módszerekkel történő programozással és más agykontroll módszerekkel módosítsák az egyén tudatműködését és magatartását. hogy a kísérletben részt vevők tudták. hogy miféle drogokat adnak be nekik. mikrobákat. amely a legfontosabb CIA kutatási program volt a magatartás befolyásolására csaknem 20 éven át.) A programba tartozott a sokk-kezelés. Dr. hogy a CIA magán kutatóintézeteket is bekapcsolt a magatartás befolyásolását célzó erőfeszítéseibe. Betegei fizettek neki "a kezelésért" és ez a pénz a kórházba folyt be. egyikük volt dr. a motiváció. a kísérletbe bevonható újabb vegyi anyagokat. és a porlasztott anyagok . A hidegháború tette lehetővé. 15 kutatással foglalkozó alapítvány. hogy patogén. 1977. Montreálban (ahol Cameron intézete volt) elkezdték kipróbálni az így feltárt technikákat. akik részt vettek a koreai háborúban. és emberi erőforrásokkal foglalkozó albizottsága a New York Times cikke után meghallgatta Stansfield Turner tengernagyot. amelyek az agykontroll kutatásokra vonatkoztak. biológiai hadviselés céljára. Az Egyesült Államok szenátusának hírszerzési vizsgálóbizottsága. 1953-ban a "Project Artichoke" átalakult "Project MK-ULTRA"-vá. végső soron az emberi viselkedés módosítása. aerosol . 12 kórház és klinika. Turner bemutatott több ezer dokumentumot. és ellenőrzés alá venni az emberi emlékezést és magatartást. ha Amerikával szemben alkalmazzák? A cél tehát azoknak az új technikáknak a hasznosítása volt drogok és hipnózis segítségével. a zaklatási technikák. amelyre a cikk megjelenéséig 25 millió dollárt költöttek. tudományos. és amelyről a Freedom of Information Act (az információ szabadságát biztosító törvény) alapján szereztek tudomást elsősorban John Marks munkássága nyomán. és asszisztense Leonard Rubenstein szerint azon katonák körében végeztek kutatásokat. A CIA különböző csatornákon juttatta el a pénzügyi támogatást a kísérletezést folytató intézményekhez. csírákat kísérleteztek ki az úgynevezett "germ warfare". (Itt lényegében arról volt szó. és drogok használata helyett inkább agymosást alkalmaztak. a CIA igazgatója egy 1953-ban készült memorandumában leírja: arra törekedtek. Az MK-ULTRA tehát az állatokon való laboratóriumi kísérletezéstől átkerült az önkéntes humán kísérleti alanyokra. Eszerint már 25 éve folyamatban van egy kísérleti program. és az emberi szövetek felhasználására vonatkozóan is. A 80 intézmény közül 44 egyetem. a mágikus művészeti fogásokat. Richard Helms.alkalmazása. Ewen Cameron már az elején bekapcsolódott ezekbe a programokba.spray. Az önkéntesség nem azt jelentette. aki ebben az időben a CIA élén állt. Ewen Cameron. azaz betegség okozó baktériumokat. Folytak kutatások a mérgekkel. a másik pedig a Geschichter. hogy ilyen irányú tevékenységéhez Cameron hozzájuthasson a CIA útján a közpénzekhez.

hogy nagy múltú és tekintélyes bolsevik vezetők egymás után vallották magukat árulóknak az 1930-as évek végén Moszkvában. a Maxwell légibázison. az Egyesült Államok moszkvai nagykövetével történt. hogy a koreai háborúnak meghatározó szerepe volt az agymosással kapcsolatos amerikai kutató programok beindulásában. ha az adott egyén tudatát magnetofonszalagon rögzített üzenetekkel meghatározott időn át és megfelelő intenzitással ingerlik.rádiónyilatkozatokat is tettek. A kínaiaknak ezt a sikeres tudatbefolyásoló módszereit az amerikai tömegtájékoztatás szenzációhajhász módon tálalta. ami George Kennan-nal.tanulmánya a "psychic driving"-ról 1956-ban jelent meg az "American Journal of Psychiatry"-ban. Az ÁVH a magyar főpap ellenállását erőszakkal letörve hatalmas mennyiségű gyógyszert. Nem maradt hatás nélkül a CIA-ra az. 1950-ben ezeket a módszereket agymosásnak (brainwashing-nak) nevezte el "Brainwashing in Red China" (Agymosás vörös Kínában) című könyvében. John Gittinger. és korábbi életével. Edward Hunter. Ez a tanulmány eredetileg a CIA "Technical Services Division" (technikai szolgáltatások részlege) számára készült jelentés volt 1956-ban. amelyben bűnösnek vallották magukat a háborúban való részvételükért. Ennek az a lényege. illetve injekciókat adott be neki. akibe az áldozat megkapaszkodhat. Montgomery-ben Alabama tagállamban. a magyar katolikus egyház vezetője az ellene folyó kirakatperben lelkileg összeomlott. Richard Helms és munkatársai azt gyanították. hogy a kívánt vallomásokat nem drogokkal és különleges kínzásokkal érték el. Ez a tanulmány feltárta. hogy Mindszenty József bíboros. amely egy amerikai diplomata részéről elképesztőnek számít. Már utaltunk rá. A kihallgató végül is barátnak és megmentőnek adhatja ki magát. amellyel az adott személy már nem volt képes megbirkózni. aggodalmat és feszültséget. hogy Oroszországban titokban alkalmazott drogok befolyásolása alá került.látszólag kényszer nélküli . A világ közvéleményét ekkor megdöbbentette. olyan kifejezéseket használt vallomásában. Harold Wolff és Lawrence Hinkle. Albert Biderman szociológus. A légierő pszichológiai hadviselési részlege (Air Force Pshychological Warfare Division) munkatársai közé tartozott James Monroe ezredes. Kennan a szovjet fővárosból Berlinbe érkezve egy sor olyan kijelentést tett. amelyekkel befolyásolni tudják a magatartást. Ez az írás felkeltette a CIA érdeklődését. Wolff és Hinkle hosszabb tanulmányban foglalkozott az agymosás technikáival. de később az "Archives of Neurology and Psychiatry" című tekintélyes pszichiátriai szaklap lehozta "Communist Interrogation and Indoctrination of "Enemies of the State": Analysis of Methods Used by the Communist State Police" ("Az állam ellenségeinek" kommunista kihallgatása és indokrinálása: a kommunista államrendőrség által alkalmazott módszerek elemzése) címmel. a Cornell Egyetem két kutatója. Herman Sander és Robert Lifton elmegyógyász. hogy 80 . Elsősorban lélektani ismereteken és technikákon nyugvó módszerekkel értek el olyan kimerültséget. valamint a CIA pszichológusa. de a pilóták . A kínaiaknak sikerült nem csak aláírt vallomásokat kicsikarniuk az amerikai hadifoglyoktól. hogy az emberi magatartás befolyásolható. 1949-ben még nagyobb megdöbbenést váltott ki az. amelyek teljesen ellenkeztek személyiségével. A CIA ekkor már tudomást szerzett azokról a kínaiak és oroszok által alkalmazott módszerekről. A sztálini koncepciós perek már felkeltették az érdeklődést a szovjet politikai rendőrség kihallgatási módszerei iránt. Ilyen légkörben alakult az amerikai légierőnél Fred Williams irányításával egy munkacsoport. és ez tovább fokozta a lakosság kommunista ellenes érzelmeit. Egy amerikai újságíró.

John Gittinger. hozzáadva további tényezőként a csoportnyomást. de ezzel a programmal le kellett állni. A hatalomra került kínai kommunista vezető csoport rendkívül fontosnak tartotta az irányítókhoz való feltétlen igazodást. és ez által hatékonyabban befolyásolható. Valamennyi információt fel akart használni. hogy azért fizetnek a diákoknak. az érzékeléstől való megfosztásra. hogy saját terveket készítsenek az agykontroll tanulmányozására. amelyek alapvetően megváltoztathatják az emberi agy működését. a montreali McGill Egyetemen folyt. amely 1957ben elszakadt a Cornell Egyetemtől. ami Kanada Quebec tartományában. a bebörtönzésre. amelyeket a kínaiak átvettek és részben továbbfejlesztettek. E kísérletekre 10 ezer dollárt kapott a kanadai védelmi kutatási testülettől. kínzásra. hogy bocsássa rendelkezésére a kihallgatási és megfélemlítési módszerekről szóló értesüléseit. A kísérleteket erre önként vállalkozó diákokkal folytatta. hogy hazudozzanak. Ezen információk elemzésével és felhasználásával kívánt kifejleszteni olyan új technikákat. Az oroszok kezdték el ezeket a módszereket. Az ottawai parlament tagjai csak olyasmiről hallottak. A CIA pszichológusa. Donald Hebb rendszeresen részt vett az amerikai és brit szakértők tanácskozásain Kanada képviseletében. "megfelelő alanyokon" elvégezni. Az 1955ben alakult kutatócsoport ökológiával foglalkozó tudományos társasággá alakult. Tevékenységéről részletesen tájékoztat John Marks. Ekkor merült fel Donald Hebb-ben az a gondolat. hogy a szárazföldi Kína lakosságát eredményesen ellenőrzés alá vehessék. kombinálva ügyes kihallgatási technikával. A kanadai Védelmi Kutatási Testület elnöke. A kísérleti eredmények szigorú titkot képeztek. agymosásra. Ez a módszer fontos volt ahhoz. az információk visszatartása. Ezeken abból a feltételezésből indultak ki. Hallucinációk lepték meg őket és alkalmassá váltak a magatartásbeli változásra. akkor érthetőbbé válik az emberi magatartás. hogy az érzéki észleléstől való megfosztást használja az emberek ellenállásának a megtörésére. Wolff tehát nem akarta a saját betegeit kísérletezésre használni. valamint az ember és környezete kölcsönhatása. hogy ha alkalmaznak. megalázásra. Az alkalmazott módszerek közé tartozik a magáncella. Wolff fő érdeklődési köre a stressz volt.elkerülje a teljes lelki összeomlást. Még e társaság létrejötte előtt az Egyesült Államok hírszerző szolgálatai felfigyeltek arra a kutatómunkára. a kényszerítésre. elvárjuk az Ügynökségtől. A kísérleti alanyokkal kapcsolatban ezt kérte a CIA-tól: "Ahol a kutatás magával vonja a kísérleti alanynak történő kár és ártalom okozását. valamint ezek kombinációjára vonatkozik. "The Search for the Manchurian Candidate" (Kutatás a mandzsúriai kandidátusért) című könyve. "fekete pszichiátriára". Az első ilyen program a "Project QK-Hilltop" a Cornell Egyetem Orvosi fakultásán kezdődött 1954-ben Harold Wolff irányításával. hogy bocsásson rendelkezésre olyan kísérleti anyagokat és megfelelő helyet. aki tagja volt a "Society for the Inverstigation of Human Ecology" nevű Társaságnak. Wolff és Hinkle tanulmánya arra ösztönözte az amerikai katonai és hírszerző szerveket. amely a fenyegetésre. ahol a szükséges kísérleteket el lehet végezni. Arra kérte a CIA-t. Wolff úgy gondolta. az alvástól való megfosztás. akiket több napon át teljesen elzárt a külvilágtól. de hajlandó volt azt más. Ennek a technikának már a bejáratott változatát alkalmazták az amerikai hadifoglyokkal szemben. hogy vegye fel a 81 . James Monroe ezredesnek. amit ő "human ecology"-nak nevezett. javasolta. külön úgy. hogy szovjet részről újabb pszichológiai technikákat alkalmaznak. Két-három napra rá a kísérleti alanyok elveszítették személyiségüket és képtelenek voltak gondolkodni. hogy ha nem alkalmaznak drogokat és úgy is. a hipnózisra. hogy ha egybekapcsolja a magatartáskutatást a társadalomtudományi megközelítéssel.

hogy különösen intenzív elektrosokkal lerombolja a beteg meglévő viselkedési mintáit. vagyis amikor a kísérleti alany fejére egy bukósisakhoz hasonlót helyeznek. amely vallásos megtéréshez vezethet Sargent így írja le ebben a könyvében: "A fokozott és elhúzódó változatos stresszhatások. Cameron kísérletezése tehát az agymosás során és az érzékeléstől való megfosztás kapcsán szerzett ismeretekre támaszkodott. Ekkor új mintákkal lehet pótolni őket. Tervbe vette a betegek tudatműködésének a elgyöngítését. A kórházi személyzetnek nem volt megengedve.. curare. Gittingerre nagy hatást tett a "psyhiatric driving" (pszichés futtatás. Végül a tudat irányított vezetésének a periódusát elfojtják. Azt a folyamatot. hogy a pszichés vezetés ideje alatt magasabb aktivitási szinten lehessen őket tartani olyan drogokkal. különösen. mint az elektrosokkot és az altatást. Cameron kísérleti programjának kidolgozásakor támaszkodott William Sargent "Battle for the Mind: A Physiology of Conversion and Brain-washing" (Küzdelem az agyért: A tudatváltoztatás és agymosás fiziológiája) című munkájára is. amit hallottak. LSD-25 és ehhez hasonlók. amelynek eredményeként Cameron pályázatot nyújtott be a Társasághoz. amelyek alkalmasak a meglévő magatartási minták gyorsabb. amely a "The Effects Upon Human Behavior of the Repetition of Verbal Signals" (Szóbeli jelek ismétlésének a hatása az emberi magatartásra) címet viselte. amelyeket nemrég szerzett az egyén. a tudat irányított vezetése." William Sargent az agymosással kapcsolatosan ezt jegyzi meg: 82 . bulbocapnine. amely pontosan ellentmond korábbi gondolkodási és cselekvési módjainak. Harmadik lépésként az intenzív ismétlés időszakában a kísérleti személyt részlegesen elzárják az érzékszervi hatásoktól. Cameron részletesen leírja azokat az eljárásokat. Cameron szerint a megpályázott kísérlet eredményeként olyan kémiai anyagokat próbálnak ki. A betegeknek rendszeresen le kellett írniuk mindent. kiszolgáltatott helyzetben hagyták a betegeket. kémiai és pszichológiai kezelések eredményeként bizonytalan és zavart állapotban sebezhető. mégpedig úgy. A fizikai. Ha a stresszt és a fizikai elgyöngítést. amelyeket az Allan Memorial Institute-ban kifejlesztett. és Cameront be akarta kapcsolni a CIA programjába.kapcsolatot Dr. amely a nyomást gyakorló csoportot szimulálta. az adott személy oly módon kezdhet el gondolkodni és cselekedni.. Ezután 6-7 napon át naponta 16 órán keresztül intenzíven ismétel egy előre elkészített szóbeli jelet. Cameron ezeket hatékonyabban ítélte. meddig lesz az intézetben. felbomlanak. Dr. akiknek újból és újból meg kellett hallgatniuk az ismételt üzeneteket. átmenetibb jellegű és a megismerő és felfogó képességet kevésbé károsító letörésére. anectine. hogy közölje a beteggel. vagy mindkettő még magasabb szintre emeljük. vagy az elnyomott minták újra érvényhez juthatnak. M. amelyből elektronikus úton magnetofonszalagról meghatározott időközönként tudatbefolyásoló szöveget hall). vagy fizikai elgyöngülés okozása eredményeként egy személy gondolkozási folyamatainak a még tökéletesebb megváltoztatása érhető el. Ebben a pályázatban. hogy a "beteget" 7-10 napra elaltatják. Cameron rendszerében a betegeket hosszú időn át tartó elszigeteléssel teljesen megfosztották az érzéki észlelés lehetőségeitől. Ez a "depatterning". Először is arra törekedett. Az ápolószemélyzet rendszeresen felszólította a betegeket. Tökéletesíteni kívánja a magnetofon rögzítési technikát több hang alkalmazásával. deaktivizálását azért. Baldwin a CIA egyik kutatója még ebben az évben felkereste Cameront Monteálban. Ewen Cameronnal. hogy hasznosítsa a csoport-döntés és szuggeszció erejét. Egyidejűleg több hangot is lehetett hallani. hogy a gondolkodás és a magatartás mintái. megtörténhet. mint az artane. hogy ismételjék el. ami eszükbe jutott a verbális ismétlésekkel kapcsolatosan.

amelyekkel az úgynevezett társadalmi devianciákat ellenőrzés alatt lehet tartani. hogy a szülők negatív magatartásbeli és jellembeli tulajdonságai átkerüljenek utódaiba. amelybe 1950-es évek elején belekezdett. A kutatók megállapították. amely 79 betegen végrehajtott kísérlet eredményeit dolgozza fel. fokozatosan a tudattartalom teljes törlésébe és újraprogramozásába torkollott. Ewen Cameron magáévá tette a CIA aggodalmait és teljes energiájával bekapcsolódott az 1957-től 1960-ig tartó agymosási kísérletekbe. Cameron azonban egyebet is mondott. akkor az agy kéregállománya időlegesen tisztára törölhető. Ehhez tartozott az is. és amelyek a kezeléssel voltak kapcsolatba hozhatóak. Tartós emlékezetkiesés jelentkezett az elektrosokkolt betegek 60 %-ának az esetében. Arról szólt. aki ugyancsak vezető szerepet játszott az MK-ULTRA kísérletekben. A magatartás-kutató tudósok vezetésével jön létre a káoszból a rend. hogy "new world odour" (új világbűz). a "Wechsler Memory Scale" (Wechsler emlékezeti skála) alapján. ami ma egészen más értelmet hordoz. hogy az emberiség legjobb reménye az új világrend. Dr. hogy mit is kell "új világrend" alatt érteni. mint elhangzásának idején. hogy minél rövidebb volt két elektrosokk kezelés között az időtartam. hogy kiderítsék. miként lehet megelőzni."Ha az emocionális stressz növelésével és elhúzódásával el lehet érni egy teljes és hirtelen összeomlást. vagy "new world disorder" (új világ-zűrzavar). Fizikai komplikációk léptek fel. amely 6 hónaptól 10 évig terjedt. 1967-ben az Allan Memorial Institute megjelentette Alex Schwartzman és Paul Termansen tanulmányát. Cameron minden etikai és morális megfontolástól megszabadulva intézhetett támadást kísérleti alannyá vált betegei személyisége ellen. elhatárolt emlékezetvesztésről) meglepően hasonlít az agymosáshoz. Sidney Gottlieb. amely mentes mind a jobb. Lényegében nagy arányban előforduló. egy olyan világrend. A betegek 24 %-ának az állapota a "depatterning"-ot követően súlyosbodott még kórházi tartózkodásuk ideje alatt. Ma már egyre több embernek van fogalma arról. Az 1940-es évek végén és az 1950-es évek elején szinte megszállottan kereste azokat az eljárásokat és eszközöket. Az a kísérletezés. utal a hidegháborúra és a kommunizmussal szembeni aggodalmaira. hogy semmisíttesse meg az MK-ULTRA-val és az agykontroll kutatásokkal kapcsolatos dokumentumokat. A CIA MK-ULTRA programja keretében nyújtott ehhez támogatást. és a tudományos hazugságoktól. Az 1956-tól 1963-ig folytatott kísérletek során ez a 79 személy elérte a "depatterning". amelyek az egész enyhe tünetektől az igen súlyosakig terjedtek. azaz az adott egyénbe beépült viselkedési minták lebontásának a harmadik fokozatát. annál nagyobb volt a fellépő memóriasérülés egy standardizált teszt. és eltávolíthatók a nemrég beültetett magatartási minták. Nem véletlen. hogy az amerikai sajtóban gyakran úgy írják le a "new world order"-t. Gottlieb így indokolta meg Richard Helms-nek tett javaslatát: 83 . A tesztelt 27 beteg 63 %-a már csak mások segítségével tudott visszaemlékezni elmúlt eseményekre. Ewen Cameron elmélete a "differential amnesia"-ról (elkülönített. az Amerikai Pszichiátriai Társaság elnökeként. többek között e tanulmány hatására ajánlotta Richard Helms-nek a CIA egykori igazgatójának. Kezelésnek álcázva ártatlan betegek váltak a fiziológiai agymosást célzó kutatás áldozataivá. állandó jellegű agykárosodás állott elő. mind a baloldali totalitarizmustól. Cameronra nagy hatással voltak a nürnbergi perben történtek. A CIA anyagi támogatásával legalább 100 betegen próbálták ki a Cameron által kidolgozott eljárásokat. Cameron 1953-ban." Dr. amely megszabadul a hisztériától. esetleg könnyebben lehetővé téve másokkal való helyettesítésüket.

és állítólag kiugrott New York-i szállodájának 10. hogy kizárólagos ellenőrzése alatt tartsa." Dr. Ezektől a kísérleti alanyoktól nem volt várható erőteljes tiltakozás. depressziós lett. egyik sem emiatt vesztette életét. Patrice Lumumba egykori kongói miniszterelnöknek pedig személyesen továbbított halálos baktériumot. Gottlieb egy alkalommal. senki sem hitt volna nekik. Ezután elkezdték figyelni egymás magatartását. amit "LSD-tripping"-nek (LSD-vel végzett utazásnak) becéztek. A CIA gondosan titkolta. Azt akarta kideríteni. A CIA titokban több százezer dollárt juttatott el tekintélyes intézmények tudósaihoz Amerika-szerte azért. de Gottlieb-ot kollégái a példásan "kötelességtudó katonának" tartották. Az LSD-ről ma már közismert. Egy ilyen kísérleti nyúlként használt személynek 77 napon át tartó "utazásra" adtak be folyamatosan LSD-t. Miközben a CIA még kutatta e vegyszer hatásait és felhasználási lehetőségeit. amint arról Elaine Woo. a mérgezett nyilak és zsebkendők. akik nem hajlandók együttműködni.. Albert Hofman. Többen maradandó pszichés sérüléseket szenvedtek a kísérlet nyomán. vagy panasz. Egy személy. mint az eltűnő tinták. A tudatátalakító drogok között az LSD-nek kiemelt szerepe volt. hogy ezekre a kérdésekre megkeresse a választ. postán egy életveszélyesen fertőzött zsebkendőt küldött egy iraki ezredesnek. valamint elmegyógyintézetek betegeinek. elsősorban az agykontroll kísérletekben. Gottlieb és az MK-ULTRA-ban részt vevő munkatársai szintén végeztek önmagukon az LSDvel kísérleteket. április 10-én. Az MK-ULTRA programban az 1950-es és 1960-as években Gottlieb kapta azt a feladatot. prostituáltaknak. és ha mégis előfordult volna. Nos. Az 1950-es évek elején a CIA meg akarta előzni. azaz az MK-ULTRA program nem nyújtott semmi igazán használható pozitív eredményt a hírszerző ügynökség számára. Csak két évtized múlva kerültek elő a bizonyítékok. a kiváltott reakciókat."Világos volt számomra és ezt eskü alatt tett nyilatkozatban is kifejtettem. 1967-ben pedig ő vette át a vezetést régi támogatójának.. hogy a projekt. Ebben az időben az LSD már nem volt titkos kábítószer. Gottlieb később kiterjesztette a kísérletezést és LSD-t adott kábítószerfüggőknek. Sidney Gottlieb vezette a CIA technikai szolgáltatásainak a részlegét és olyan eszközöket állított elő. kísérletezésük eredményeiről készítsenek jelentést dr. szabadságvesztés büntetésüket töltő raboknak. hogy nem figyelmeztették őket. Sidney Gottlieb-nek. számos 84 . Gottlieb a CIA-nál eltöltött 22 év során évekig dolgozott a lizergén sav dietilamid. emeletéről. a hadsereg biológiai hadviselésének egyik kutatója. hogy ő adatott be neki LSD-t. Ez a bordélyház később az LSD fogyasztás egyik központjává vált. a CIA igazgatójának. Így lettek kísérleti alanyok a San Francisco-ban működő és a CIA által szponzorált nyilvánosház hölgyei és vendégeik. azaz az LSD hatásmechanizmusának a feltárásán és ellenőrzésén. hogy az LSD szovjet kézbe kerüljön és ezért mindent megtett. Sidney Gottlieb A New York Bronx városnegyedéből származó biokémikus. hogy kisebb adagolásban lenyűgöző érzékhatásokat vált ki a kaleidoszkóp jellegű látástól az átmeneti elmezavarig. hogy próbálják ki magukon az LSD-t és a megtapasztalt hatásokról. hogy lehet-e hatékonyan alkalmazni a kémkedésben és elgyöngítve vele azoknak az agyműködését. egy svájci vegyész fedezett fel. dr. de Sidney Gottlieb mindössze enyhe fenyítésben részesült. Richard Helms-nek a segítségével. Így például LSD-t tettek a kávéba és úgy kínálták meg vele kollégáikat. a Los Angeles Times munkatársa beszámol 1999. Az 1960-as évek elején Gottlieb doktort előléptették a technikai szolgáltatásokkal foglalkozó részleg második emberévé. amelyet 1943-ban dr. mi van benne.

Miután gyermekkora óta dadogott. hogy olyan akaratukkal ellenkező 85 . Ezek mögött agykontroll húzódik meg. hogy önkéntesként leprásokat gyógyítson egy kórházban. A CIA munkatársai ebben az időben abból indultak ki. Az amerikai társadalom. világháború után felakasztották. hogy tanácsokkal lássa el a hadsereget a hipnózis alkalmazásáról. Estabrooks elismerte. és csak öt közül egy személy megfelelő alany arra. E nézet leghangosabb képviselője a Colgate University Pszichológiai Tanszékének a vezetője. hogy a hipnózis nem alkalmazható bárkin. Ez a szokatlan nyugdíjas tevékenység azonban nem halványítja el azt a tényt. hogy a kísérleti alanyoknak erről nem volt tudomásuk. Ugyanebben az évben Sidney Gottlieb nyugdíjba vonult és Indiába ment feleségével. John Marks a már említett könyvében így ír dr. és még népi táncot is tanult. Dr. Az állampolgárok fegyverviselési joga ugyanis megnehezíti a hatalmat gyakorló nemzetközi pénzügyi közösség ellenőrzését az Egyesült Államok felett. amikor még Sztálin állt a Szovjetunió élén. a "The Search for the Manchurian Candidate" című könyv szerzője szerint Gottlieb noha hazafi volt. hogy túlságosan kiszámíthatatlan a hatásuk a különböző egyénekre ahhoz. George "Esty" Estabrooks-ról: "Ebben az időben a hipnózist másodlagos fontosságú tevékenységnek tekintették és csak korlátozottan ismerték el érvényességét. hogy csak ezek a kísérleti alanyok vehetők rá. részben a CIA-nak a nemzetbiztonságra hivatkozva végzett tevékenysége következtében. Gottlieb félrevezette az amerikai polgárokat és ezt az akaratlan kísérleti alanyok ma is a szemére vetik. John Marks. hogy a gyakorlatban felhasználják. Az 1930-as évek elejétől Estabrooks rendszeresen eltávozott álmos vidéki campusából azért. Úgy gondolta. aki hitt a hipnózis katonai lehetőségében. Az agykontroll kísérletek létezését és a kísérleti eredmények gyakorlati alkalmazását azonban hivatalos részről a mai napig kétségbe vonják. De foglalkozott Virginiában lévő farmján kecsketenyésztéssel. Az LSD kísérletek olyan korszakban történtek. átlépte azt az etikai határvonalat. Ennek ellenére volt egynéhány komoly kísérletező ezen a területen. normális körülmények között nem. hogy Sidney Gottlieb 149 agykontroll kísérletet irányított. és az erőszakosságok célja meggyőzni az amerikaiakat. John Gittinger a CIA pszichológusa úgy látja. elsősorban a fiatalok nagy része kábítószerfüggővé vált. amit más. amelyből 25-öt úgy hajtottak végre.amerikai már megismerkedett vele és széles körben fogyasztotta kábítószerként. Amerikában pedig nagy hatalma volt Joseph McCarthy szenátornak. amiért a német orvosokat a II. illetve csak annyit ismernek el. hogy az elmúlt évek során gyakorivá vált ámokfutás jellegű lövöldözések nem csak úgy maguktól fordulnak elő. hogy mély önkívületi állapotba hozzák. nem beszélve a titkos műveletekről. hogy háborús helyzet van és ilyen helyzetben az emberek megtesznek olyat is. illetve hasznosságát bármely cél szempontjából. Sidney Gottlieb 1972-ben leállította a hallucionogén kábítószerekkel való kísérleteket. noha Gottlieb 1999-ben 80 éves korában meghalt. hogy Gottlieb tevékenységét széles körben félreértelmezték. illetve alvajáróvá tegyék. hogy mondjanak le az alkotmányukban biztosított fegyverviselési jogukról. amennyit a napvilágra került tények kényszerítő hatására el kell ismerniük. George Estabrooks Az Egyesült Államokban egyre többen gondolják úgy. Ezt zárójelentésében azzal indokolta meg. diplomát szerzett beszédterápiából. George Estabrooks volt.

Halál az agyban) olyan látszólag hazaáruló cselekményekről ír. más esetekben maga végezte el ezeket a kísérleteket. Estabrooks felismerte. Megbolygatták sok kísérleti alany agyműködését és elkerülhetetlenül sérüléseket is okoztak nekik. ha rávenné a személyt. amit tettek és teljesen eltitkolták a közvélemény elől. hogy a kormányzat áldása felmentené a hipnotizőrt a személyi felelősségre vonás alól. Richard Helms. mint titkok feltárása. például gyilkosságot. vagy a szép hősnő olyan érthetetlenül kezd viselkedni. és a haditengerészet kutatólaboratóriumával tartott szoros kapcsolatot. de ajánlásait hivatalos részről nem fogadták el. 'Ez csekély része annak az emberéletekben bekövetkező hatalmas veszteségnek. Óvta Amerikát azoktól a veszélyektől. minthogy könyvekben fejtse ki a hipnózis háborús célra való felhasználására vonatkozó elgondolásait. akkor ebből a fordítottja is következik. hogy árulják el klubjaik titkait és szerelmi ügyeik részleteit. világháború után létrejött a központi hírszerző szolgálat. amely az ellenség kezére játszik. amilyeneket saját maguk nem mertek volna folytatni. 'Bármely baleset. A hősnőnek ellenvetései vannak. és arra kényszerítette saját diákjait. kideríti. aki egyszerre a főnöke és a szeretője. George White és több más szakértő elkötelezte magát az emberi agy befolyásolását célzó kísérleteknek. hipnózis alatt. Ez a titkosügynök munkatársaival ellenintézkedéseket dolgoz ki. 1945-ben egy regényben (Death in the Mind . félretolja. hogy a németek hipnotizálták a szövetséges személyzetet. Estabrooks 1971-ben a következőt írta a "Hypnotism Comes of Age" (Érett korba lép a hipnotizálás) című tanulmányában. A kormányban senki nem volt hajlandó arra. John Gittinger. hogy az egyedüli biztos mód annak kiderítésére. amelyeket a hipnotikus agykontroll rejt magában. amely egy háború szerves része. vagy bűncselekmények elkövetése. azaz hasonló módon létre is lehet hozni. a CIA. hogy árulóvá tegye őket és ez után már az amerikaiaknak dolgozzanak. hogy a tőlük érkező parancsoknak engedelmeskedjenek. A hipnózis terén és más tudatbefolyásoló területeken a tudósok megszerezték a CIA hozzájárulását olyan fajta kísérletekhez. hogy ha a tudathasadásos személyiségzavar gyógyítható hipnotizálással. Ezért Estabrooks számára nem maradt más lehetőség.dolgokat tegyenek. noha érezte. amit egy amerikai titkosügynök.Stratégiai Szolgálatok Hivatala). hogy azokat teljes folyamatukban végigvigyék. hogy öljön meg valakit. Nem volt hajlandó megoldani kísérlet útján saját maga ezt a kérdést. Estabrooks volt az. Amikor a II. Végül igyekeztek minimalizálni. vagyis olyasmiket tegyenek. Így például egy amerikai tengeralattjáró kapitánya megtorpedózza az egyik amerikai hadihajót. amely a "Science Digest" áprilisi számában jelent meg: 86 . és ezután ellentámadásba mennek át. amelyeket szövetségesek követnek el. hogy az emberek tudatműködésének a befolyásolása elitélendő módja a küzdelemnek. vajon egy személy elkövetne-e egy bűncselekményt.'" Japán Pearl Harbor elleni támadása után Estabrooks felajánlotta szolgálatait az OSS-nek (Office of Strategic Services . Egyes esetekben a CIA a hozzájárulását adta. De aggodalmait Johnny Evans. amely előfordulna kísérlet közben haszonnak. Johnny Evans hajt végre. és nyereségnek lenne elkönyvelve' . Elindul a németek után és beavatkozik az agyműködésükbe azért. Sidney Gottlieb. 1942-ben Estabrooks-ot kinevezték a hadügyminiszter szakértőjévé. aki legelőször felismerte és ki is mondta. amikor lakóközösségek köztiszteletben álló tagjai a színpadi hipnotizőrök kezei közt bolondot csinálnak magukból.írta. és azzal érvel. és arra kondicionálták őket. Így szerzett tapasztalatai korlátozottak voltak. Egy veszélyes nyomozás. Figyelte. amelyeket feltehetően nem akartak megtenni.

az öntudattal bíró tengerészben. hogy egy tiszt esetében. hogy hipnotizáljam az egész embert. hogy kiderítsék. Felhasználva az önhipnózist kontrollálni tudja szívdobogása ritmusát. Miközben nem volt lehetősége az ellenségnek arra. vagyis egy üzenetátadó helynél. Szándékosan megszégyenítő módon került elbocsátásra a haditengerészettől. Szépen működött hónapokon át ez a kísérleti alany. Hipnózis alatt Jones gondosan elő lett készítve szuggeszcióval." "A szárnyait bontogató hipnózis" felhasználása a kémelhárításban a II. Kommunista nézeteket kezdett hangoztatni. hogy ellenséges ügynökök is vannak. hogy ő egy hipnotizált személy-e. hogy leleplezze Jones kettős személyiségét. aki ilyen információkat gyűjtött és adott át. elkapta a kormányt és nekihajtott az oldalának. teljesen mássá alakult át. Két őr meghalt az ütközésben. Estabrooks természetesen büszke arra. amely arra utalt. Miközben azt színlelte. Négyen voltak vele szemben. lojális volt Amerikához és arra volt programozva. A másik alak Jones B volt. amelyben az ellenséges ügynökök elrabolják. Cox-ot végül is elkapták egy "drop"-nál. miután gondosan előkészítették "ébredő hipnózisban". akit ő Cox-nak nevez. Mindössze annyit kellett tennem. hogy baklövés révén olyan helyzetbe kerül. Cox azonban az ő szeánszaik alatt soha nem engedte meg. Lelkesen üdvözölték a kommunista csoportok. és amikor az autó egy hegyszoros mentén haladt. az így gondosan előkészített ellenkémnek olyan címet adtak. Jones A. hogy Estabrooks hitelességét is próbára tette. világháború alatt alkalmanként olyan méreteket öltött. amely a titkos kísérlet része volt és egy tagkönyvvel rendelkező párttaggá vált. a korábbi jelenlévő. amelynek az a célja. valójában ő volt az. kapcsolatba lépjek Jones B-vel a lojális amerikaival és máris volt egy titkos vonalam egyesen a kommunista táborhoz. és hitt is bennük. ahol bizonyos volt."A katonai hírszerzés potenciálja félelmetes. Az alkalmazásra került legbonyolultabb manőverek közé tartozott tökéletesen normális. hogy hipnotizálják. Estabrooks megemlíti. és megpróbálják hipnotizálni azért. hogy tudatos állapotban ne mondjon semmit. teljesen éber ügynök kiküldése az ellenséges táborba. a második személyiség. akiket állami eszközökkel. Az autoszuggeszcióban. A előállott kavarodásban megszerezte az egyik férfi fegyverét és likvidálta vele a másik kettőt és megúszta az egészet egy törött lábbal. Cox figyelt a menekülés lehetőségére. vagy önhipnózisban kiképzett ilyen kísérleti alany sikeresen átmegy minden szokásos teszten. Egy határos ország nemzetközi kávéházában kellett tartózkodnia. A II. baráti kapcsolatokat létesített a helyi lányokkal és gyermekes érdeklődést színlelt a hipnózis iránt. gyanították ezt és ugyanezt a trükköt alkalmazták később velünk szemben. hogy hozzájutása van a legtitkosabb információkhoz. világháború alatt ezt a technikát alkalmaztam egy sebezhető tengerész hadnagyon. Munkássága azonban ahhoz is hozzájárult. amit Jones A gondolt. Jones B volt a mélyebb személyiség. hogy békeidőben jelentékenyen megnőtt azon emberek száma. hogy hajtsa végre egy potenciálisan hipnotikus alany feladatát. érzéketlenné tudja tenni magát (anesthetize himself) elektrosokkal és más kínzással szemben. egykoron egy normálisan tevékenykedő tengerész. hogy információkat szerezzenek tőle. ivott. A haditengerészeti hírszerzés szeme láttára megosztottam személyiségét Jones A-ra és Jones B-re. de a technika visszalőtt. hogy az ellenségnek sikerült őt hipnotizálnia. Azt remélték. Túlságosan sokat beszélt. akit Jones-nak nevezek. állami jóváhagyással 87 . Cox jól működött és az ellenséges ügynökök beleestek a csapdába. amit elvégzett és igyekezett az agykontroll háborúban hasznosítható előnyeit ecsetelni. Az ellenséges ügynökök fegyverrel betuszkolták az autójukba. tudott mindenről.

hogy őt rutinjellegűen tájékoztatják minden jelentős kísérletről. A CIA-nak és fedő szervezeteinek azonban nagyon komoly érdeke fűződik ahhoz. Dr. A CIA agykontroll programjában résztvevő pszichiáterek körében Orne a legtekintélyesebbek közé tartozik. Martin T. A tömegtájékoztatás természetesen felkapta "a hamis vádaskodások"-ról szóló szakvéleményeket. hányást okozó anyagok. Orne benyomulását a hipnotikus programozás területére az 1960-as években a CIA egyik fedő vállalkozása. hogy ködösítsen. Sokan közülük köztiszteletnek örvendnek. Ez volt az az időszak. Steve Aldrich is jól jövedelmező kutatási feladatokhoz juttatta a Pennsylvania Egyetemet. mérgek. a CIA egy fedő intézménye. Orne-nak a hipnotikus szuggeszcióra és az emlékezet leválasztására vonatkozó kísérleteit a Bostoni Tudományos Technikai Intézet (Boston's Scientific Engineering Institute SEI). amelyre a CIA magatartásmódosító programja keretében kerül sor. Ennek a keretében meg kellett vizsgálni 16 újonnan kikísérletezett biokémiai hadviselési hatóanyagnak az emberre gyakorolt hatását. Orne pénzügyi támogatást kapott a haditengerészet és a légierő tudományos kutatási intézetétől. mint a CIA elmegyógyásza. (Ide tartoztak fuldoklást.tartanak agykontroll alatt. Orne a CIA és a haditengerészet magasrangú tudományos munkatársa. Nem népszerűsítette magát. Dr. amely az U2-es kémrepülőgépek programját is ellenőrizte. akik közül sokan CIA agykontroll kísérletekben vettek részt. A CIA mellett dr. és még az is előfordulhat. Elképzelhető természetesen. Jelenleg nincs háború. hogy tudta honnan származott valójában a pénzügyi támogatás. Orne a SEI-nek a pénzügyi támogatásával alakította ki saját kutatási programját a Pennsylvania Egyetemen az 1960-as években. agykontroll kísérletet. Dr. a "Human Ecology Fund" (Humán Ökológia Alap) finanszírozta a Cornell Egyetemen. Ez az Alap támogatott kezdetben számos. Később azonban miután emlékeztették erre a kapcsolatra. akkor talán még tudományos rangjuktól is megfosztanák őket. hogy olyan bántalmazásokra is emlékezhetnek. hogy 1972-ben a börtön orvosi laboratóriuma a földig égett. Orne A CIA agykontroll közösségének a tudós tagjai kettős életet élnek. de ha a közvélemény rejtett életük részleteit is ismerné. az Egyesült Államokban és külföldön folytatott. Az ORD okkult és parapszichológiai kutatásainak irányítója. beismerte. Orne. Marksnak egy alkalommal eldicsekedett azzal. ahogy állítják. Martin T. köztük az agymosás és távolból irányítható agykontroll kísérleteket Montreálban az Allen Memorial Intézetben. Orne egyben a "False Memory Syndrome Foundation". hogy a kultikus jellegű bántalmazások bizonyos százalékában valóban a gyermekek esetleg pontatlanul emlékeznek. Martin T. Ezt a "Polaroid Corporation" támogatta. A kultikus visszaéléseket hisztériának és téves emlékezetnek minősítik az FMSF munkatársai. 88 . Dr.. mérges gázok és bénulást okozó vegyianyagok. mégis mindez a nemzetbiztonság érdekében történik. Tagadta ezt a kapcsolatát.akaratuk ellenére . amelyek nem úgy történtek.) A tesztelést hirtelen megszakította az a körülmény. FMSF (A téves-emlékezés tünetegyüttese alapítvány) tanácsadó testületének a tagja. és akikkel ma is folynak a kísérletek. Az alapítvány feladata a kultikus jellegű agykontroll és a gyermekbántalmazás létezésének a tagadása. Martin T. amelyeket olyan jól fizetett szakértők adtak. mivel az agykontroll és a kultikus cselekmények kibogozhatatlanul összefonódnak. finanszírozta. a Pennsylvaniai Egyetem kísérleti pszichiátriai laboratóriumában irányítja a kutatásokat. amely olyan elmegyógyászoknak a zárt csoportja. ORD) belefogott a parapszichológiai és az okkult jellegű kutatásokba. mint dr. amikor a CIA Kutatási és Fejlesztési Hivatala (Office of Research and Development.

Dr. Martin Orne volt az egyik szakértő, akit a hatóságok felkértek, hogy mondjon elmeorvosi szakvéleményt Patricia Hearst-ről. A "Symbionese Liberation Army" (SLA) a CIA kreatúrája volt egy agykontroll kísérlet keretében. Mae Brussel kutató feltárta, hogy az SLA olyan vad gerillabanda volt, amely nagyrészt CIA-ügynökökből és rendőrbesúgókból állt. Ez a csoport egy pszichológiai kísérleti projekt részét képezte, amely kapcsolatban állt a Stanford Research Institute-tal. Kellően bizonyítható, hogy a CIA eszelte ki és irányította az SLA-t. A banda vezetését a pennsylvaniai Colston Westbrook képezte ki. Westbrook a CIA hírhedt Phoenix-programjának a veteránja volt, terroristákat és halálkommandósokat képzett ki DélVietnamban. 1969-ben ő lett a CIA tulajdonában lévő dél-kaliforniai cégnél, a Pacific Architects and Engineers-nél az egyik vezető. Három beosztottja pedig a University of Indiana külügyekre specializálódott tagozatának a növendéke volt. Ez a College of Foreign Affairs valójában egy CIA fedőszervezet volt. A SLA-nak még a szimbóluma is - a hétfejű kobra - a CIA elődjétől, az OSS-től származott. Amikor elcsitult a szenzációhajhász propaganda kampány az SLA körül Los Angelesben, akkor Dr. Martin Orne-t kérték fel - mint ahogy erre már utaltunk - hogy vizsgálja meg Patricia Hearst-öt és adjon róla szakvéleményt. A hivatalos álláspont az volt, hogy Patricia Hearst önként vett részt az SLA akcióiban. Orne természetesen ezt a hivatalos álláspontot támasztotta alá. Orne szakvéleményéhez csatlakozott Robert Jay Lifton és Louis Jolyon West is. Dr. Lifton a Human Ecology Fund-nak (Emberi-környzet Kutatási-alap) volt az egyik létrehozója. A CIA részéről pedig az 1960-as években dr. West finanszírozta dr. Orne kutató munkáját. Az is ismert tény, hogy dr. West volt az, aki egy sor agykontroll specialistát gyűjtött maga köré a Los Angeles-i egyetemen, az UCLA-n. Orne, Lifton és West egybehangzóan állította, hogy Patty Hearst-öt "meggyőzéssel kényszerítették", hogy csatlakozzon az SLA-hoz. Rendkívül kimerítő életmódot kényszerítettek rá. Teljesen elszigetelték és megfosztották az érzéki észlelés lehetőségétől, rendszeresen megalázták, megerőszakolták, zaklatták és politikailag indokrinálták a harmadik világi marxizmus egy szürrealisztikus változatával. Patricia Hearst csak akkor kerülhetett bárkivel kapcsolatba, ha a legnagyobb engedékenység és engedelmesség jeleit tanúsította. Orne-nak és kollégáinak a szakvéleménye tehát olyan pszichológizálás irányába vitte az elemzést, amely a zsűri számára megkönnyítette, hogy eltekintsen a CIA aktív szerepéről az egész ügyben. Részt vett Patricia Hearst tárgyalásán szakértőként dr. Margaret Singer is, aki később tagja lesz annak a False Memory Syndrome Foundation-nak, FMSF-nek (Téves-memória Tünetegyüttes Alapítványnak) az irányító testületében, amely szintén CIA által létrehozott és finanszírozott intézménynek bizonyult. Az FMSF irányítói olyan viselkedés és tudatmódosítás-kutatásban járatos CIA orvosok, akiknek a rituális jellegű bántalmazás területén nem volt tudományos hátterük és gyakorlatuk. Dr. Margaret Singer azzal szerzett nevet magának, hogy 1952 és 1958 között a koreai háborúból visszatért hadifoglyok magatartását tanulmányozta a hadsereg Maryland állambeli Walter Reed Intézetében. Singer aztán megint felbukkant 1982-ben a "Raven" című könyv borítólapján. A "Raven" név Jim Jones CIA által adott kódneve volt. A könyv részletesen feltárta a People's Temple (Nép Egyháza) szekta hátterét, gondosan mellőzve a CIA szerepét az ügyben. A könyv egyik társszerzője John Jacobs a CIA agykontroll tevékenységét illetően Amerika egyik vezető szakértőjének számított. Hosszú időn át tanulmányozta a tudatbefolyásolást, és cikksorozatot is írt róla a Washington Post-ban. A másik társszerző Tim Reiterman a San Franciscó-i Examiner című lapot tudósította a Patricia Hearst ügyről. Mind Jacobsnak, mind Reitermannak sikerült úgy beállítania magát, hogy nincs kapcsolata a hírszerzőszolgálat hálózatával. Dr. Singer pedig vállalta, hogy szakértőként a "Raven"-t, mint a Jim Jones pszichodráma hiteles történetét, ajánlja. Azáltal, hogy Jim Jones lett kikiáltva az ügy

89

meghatározó tényezőjévé, így az igazi manipulátorok, akik Jim Jonest is irányították, a háttérben maradhattak. Ordo Templi Orientis és az agykontroll A hírszerző és katonai szervezetek a háttérből számos kultikus-jellegű agykontroll kísérletet is támogattak. Közéjük tartozott az Ordo Templi Orientis nevű szabadkőműves jellegű titkos társaságnak az egyik Páholya, a "Riverside Lodge". (Az Order of the Golden Dawn egy angol rózsakeresztes szabadkőműves rend volt, amely 1887-ben Londonban alakult meg. Ennek a Golden Dawn-nak az egyik elágazása volt az az Ordo Templi Orientis, vagy O.T.O., amely a szertartásain rendszeresen tartott véráldozatokat is. A kereszténység előtti kelta vallási hagyományban ez a véráldozat általános gyakorlat volt. Így például Galliában a gallok papi osztálya és tagjai, a druidák kemény kézzel irányították a nevelést és a vallási gyakorlatot. A színes rituálékat sokkal inkább megszentelt ligetekben, a szabadtéren tartották, mint zárt templomokban. Azért, hogy kiengeszteljék az isteneket, rendszeresen emberáldozatokat ajánlottak fel számukra, mégpedig úgy, hogy az egyébként is halálra ítélt bűnözőket a szertartásokon kultikus formában megölték. Ezek a pogánynak tekinthető hagyományok is újraéledtek az O.T. O. által gyakorolt rituálékban.) A "Riverside Lodge" úgy is ismert volt, mint "The Solar Lodge of the O.T.O.", amely a rend istenként tisztelt meghatározó személyiségének, Aleister Crowley-nak a tanításait követte. Crowley extravagáns nézeteit és rituáléit az "asztrál" nap-éj egyenlőségből vezette le. Crowley azonban nem csak az O.T.O. főpapja, hanem a brit hírszerző szolgálat befolyásos tagja is volt, és ő hagyta jóvá a kaliforniai Pasadenában működő O.T.O. Páholynak az alapszabályát is. Ennek a Páholynak az élén egy rakéta szakértő, Jack Parsons állt, aki megalapította a California Institute of Technology-t, vagyis a kaliforniai Műszaki Egyetemet. Parsons 1949-ben esküt tett az Antikrisztusra, és a későbbi CIA igazgató, John J. McCloy, szakértőjeként tevékenykedett. Egy laboratóriumi robbanás következtében vesztette el életét, és nevét egy kráter őrzi a Holdon. A San Bernardino-ban működő O.T.O. Solar Lodge meglehetősen lehangoló kultuszt követett elnökének, Georgina "Jean" Brayton-nak, a légierő tisztje egyik leányának a vezetésével. Ez a kultusz a gyilkosságokat elkövető Charles Manson-hoz és társaihoz hasonlóan elkerülhetetlennek tartotta a fajok háborúját és világpusztulással járó nagy kataklizma bekövetkeztét. Nos, ez az O.T.O. által irányított Los Angeles-i ezoterikus alvilág gyakran merült el a szado-mazochizmus kultuszában, kiegészítve kábítószer fogyasztással, gyermekbántalmazással, sőt gyilkosságok elkövetésével. A Solar Lodge egy korábbi tagja, Candace Reos, a River Side-i rendőrségnek 1969-ben elmondotta, hogy Brayton teljes mértékben az ellenőrzése alatt tartotta a Páholy tagjainak a gondolkodását. Így például egy szegény hivőnek mindig el kellett vágni a csuklóján az ütőerét, amikor ő szexuálisan izgalmi állapotba került. Ugyancsak Reos mondta el a rendőrségnek, hogy amikor teherbe esett, Brayton dühbe gurult és közölte vele: úgy fogja programozni a tudatát, hogy utálja a gyermekét. A Páholy 43 felnőtt tagját elválasztották gyermekeiktől, akiket rendkívül kemény és fájdalmas "tréning"-nek vetettek alá. A gyermekeket megverték, sötét szobákba zárták. A River Side megyei sheriff jelentésében az is olvasható, hogy egy 6 éves gyermeket, aki felgyújtotta a csoport iskolaépületét, szállítóketrecbe zárták és egy sivatagos részen hagyták megláncolva két hónapon át, ahol az átlaghőmérséklet 40 és 50 C fok között volt. A gyermeket ugyan még élve találták meg, de valójában egy legyektől hemzsegő élőhalott volt.

90

Michael Aquino alezredes és a Presidio-ügy 1984-ben és 1985-ben jelentések láttak napvilágot arról, hogy Jubilation Daycare-nél, amelyet Fort Bragg-ben, Észak-Kaliforniában Barbara Orr működtetett, gyermekek rituális jellegű szexuális-bántalmazására került sor. Ezeknek a híreknek a nyomán megindult a nyomozati eljárás Mendocino megyében. A sheriff mintegy 400 oldalnyi dokumentumot gyűjtött össze a feljelentéshez, de a kerületi ügyész megtagadta az ügy további nyomozását. Végül is nem emeltek vádat Barbara Orr ellen. De egyre több olyan tényre derült fény, amely szerint a gyermekotthonban durván bánnak a gyerekekkel, és egyeseket szokatlanul megbüntetnek. A panaszok egy részét ejtették, de a többség megerősítést nyert és ezért Barbara Orr 1984-ben működési engedélye visszaadására kényszerült. A gyermekgondozó központból sok gyerek Pamela Hudson klinikai szociális gondozó kezelésébe került, aki később leírta e traumatizált gyermekekkel kapcsolatos tapasztalatait. Ekkor került kapcsolatba a rituális jellegű bántalmazással. Ezzel kapcsolatos tapasztalatait megírta a Valerie Sinason által szerkesztett "Treating Survivors of Satanist Abuse" (A sátánista bántalmazás túlélőinek a kezelése) című könyvben 1994-ben. Az úgynevezett Presidio-ügyről beszámolt a "Journal of Orthopsychiatry" (Orthopsychiatry: a szellemi, érzelmi fejlődés tanával foglalkozó tudomány) című szakfolyóirat 1992. évi áprilisi száma is. 1987-ben kétszer is feljelentették Gary Hambright-ot a Presidio Gyermekgondozó alkalmazottját. Ezeket a beadványokat különböző jogi okokból, például azért, mert a kifogásolt cselekmények nem a Presidio Otthonban történtek, elutasították. Másik ok az volt, hogy a tanúvallomásra kiválasztott gyermekek még igen fiatalok voltak, és nehéz volt egyértelműen bizonyítani molesztálásukat. Egyes gyermekeket pedig más katonai támaszpontra szállítottak át. Sok szülő azonban a mai napig nem érti, hogy már idősebb gyermekeik, akik esetében egyértelműen bizonyítható volt a szexuális bántalmazás, miért nem tehettek tanúvallomást. Ebben az időben Michael Aquino alezredes tartalékos állományban volt, és a hadsereg hírszerzése számára dolgozott. Ő volt a sátánista "Temple of Set" nevű "egyház" vezetője több mint 20 éven keresztül, amiről a hadsereg illetékeseinek tudomásuk volt. Állomáshelye a San Francisco-i katonai támaszpont volt, és ő ellene is folytatott a San Francisco-i rendőrség nyomozást gyermekekkel szembeni bántalmazás gyanúja miatt 1987-ben. Erről hírt adott 1987. évi november 16-i számában a Newsweek című hetilap "The Second Beast of Revelation, Claims of Satanism and child molesting" (A János jelenések második vadállatának a sátánizmusra vonatkozó állításai és a gyermekbántalmazás) című írása és beszámolt az országos figyelmet keltő ügyről. Aquino anyja a sajtóközlemények szerint a "Temple of Set" egyik főpapnője volt, és a tulajdonosa egy olyan épületnek, amelyet gyermekek gondozására használtak. A San Francisco-i rendőrség azonban abbahagyta a nyomozást Aquino ellen, amikor az ügyet magához vette a hadsereg saját bűnügyi nyomozó részlege (Criminal Investigation Division of the Army - CID). A hadsereg azért vette át a nyomozást, mert Aquino ellen más kaliforniai megyékben is eljárást is indult és az ügyeket összevonta. A CID magnetofonszalagon rögzítette a gyerekekkel készített meghallgatásokat, és be is azonosították Aquinot egy videó kép sorozatról, ahol többen pontosan úgy voltak öltözve, mint ő. Az így meghallgatott gyermekek beszámoltak rituális bántalmazásokról, gyilkosságokról és még kannibalizmusról is. Tanúvallomást tettek Charlotte Thraikill és Daryl Ball ellen. Ezeket videó-szalagra rögzítették. A mintegy 18 hónapig tartó előzetes

91

meghallgatás 1988. szeptemberében fejeződött be. A videóra rögzített vallomások szerint azok a személyek, akik a tanúskodó gyermekeket bántalmazták, egy ördögimádó klub tagjai voltak. A szülők ezt követően sajtóértekezleten tájékoztatták a közvéleményt. A sajtó beszámolt arról, hogy milyen eredménnyel végződött a Ball-al és Thraikill-el folytatott vádalku, és mekkora büntetésben részesültek. Michael Aquino azonban kitartott amellett, hogy ezek a vádaskodások alaptalanok, és hogy a hadsereg sem hitte el őket. Aquinonak ez az állítása éles ellentétben áll azzal, amit az 1991. május 31-i jegyzőkönyv tartalmaz, és amelynek a tárgya Aquino elbocsátása volt. Ebben ugyan csak egy gyermeket neveznek meg, viszont a jelentés többi részében mindvégig "gyermekek" kifejezés, vagyis többes szám szerepel. Aquino beperelte a hadsereget, mert elutasították kérelmét, hogy töröljék nevét az úgynevezett "titling block"-ról. A bírósági iratok tanúsága szerint a hadsereg több illetékese is úgy gondolta, hogy alappal feltételezhető, miszerint Aquino illetlen magatartást tanúsított a gyermekekkel, szodómiában, összeesküvésben, gyermekrablásban, és hamis eskü letételében vett részt. Ennek megfelelően a "titling", azaz az Aquino terhére felrótt és megalapozottnak tekinthető vádak nevesítése megmaradt, és a fellebbviteli bíróság az alsófokú bíróságnak az ez irányú döntését megerősítette 1992. februárjában. Ezen túlmenően nem folytattak bűntető eljárást Michael Aquino ellen. Ha Aquino nem perli be a hadsereget, amiért tartalékos állományba helyezték és csökkentették a nyugdíját, akkor még ennyit se tudhatna a közvélemény a vele szemben felmerült súlyos kifogásokról. A hadsereg a magántitokhoz való jog alapján nem hoz nyilvánosságra semmit belső nyomozati adataiból. Tény viszont, hogy a hadsereg a Presidio-ügy gyermek sértettjei javára több millió dollár kártérítést juttatott egy egyezség keretében. Az ügyhöz tartozik még, hogy 1994. júniusában egy Lilian Rosoff nevű nő, aki azt állította, hogy a "Temple of Set" tagja volt, beperelte Aquinot zaklatásért: távozni akart a szervezetből de ezt Aquino nem engedte. Ez az ügy egy bizalmas egyezséggel ért véget. 1990-ben Paul Bonacci állította, hogy Michael Aquino részt vett az erőszakos és kultikusjellegű agykontroll visszaélésekben. 2000. szeptember 22-én Aquino interneten keresztül azt hozta nyilvánosságra, hogy "ő személyesen soha nem találkozott Bonacci-val és keveset tud róla. Azt tudja, hogy egy gyermek szexuális bántalmazásáért három ízben elítélték Nebraskában. Az Omaha World Herald 1990. július 25-i száma szerint a nagy esküdtszék megvádolta Bonacci-t egy állítólagos "sátánista rituális-bántalmazás"-ra vonatkozó hamis híreszteléssel. A harmadik vádpont a 22 éves Bonacci ellen az volt, hogy három ízben is hazudott a nagy esküdtszéknek". 1995-ben Cathy O'Brian és Mark Phillips jelentette meg az előzőekben már ismertetett "Trance Formation of America" című könyvet, amelyben szintén szerepel, hogy Michael Aquino állítólag bántalmazta a gyermekeket, és tudatmódosító kísérletekben vett részt. Michael Aquino úgy tűnik. nem kívánja cáfolni az O'Brian és Phillips által leírt állításokat, és semmiféle erőfeszítést sem tett abban az irányban, hogy leállítsa a nagy feltűnést keltő könyv publikálását, vagy terjesztését. Ez késztette arra Karen Jones újságírót arra, hogy megtudakolja Michael Aquino-tól: vajon nem társszerzője-e ennek a könyvnek egy átgondolt dezinformációs taktika és manőver részeként? Aquino az interneten így reagált a könyvre: "Ha jól emlékszem, ez a könyv állítólagos gyermekbántalmazást és agykontrollt vet minden amerikai elnök szemére J.F.K.-től számos szenátoron és kormány tisztségviselőn, Hillary Clinton-on és az egész Country és Western

92

zeneipar képviselőin keresztül. Hébe-hóba felbukkanok, mint egy háttérből irányító karmester, aki vezényli ezt a gigantikus kormányzati szexuális orgiát. Csak feltételezhetem, ha George Bush, Ronald Reagan és társai úgy gondolták, hogy ez az ostoba könyv nem méltó arra, hogy per tárgya legyen, akkor énnekem sem kell ez ügyben bírósághoz fordulnom." 1997-től 1999-ig Michael Aquino számos keresetet indított, azok ellen, akik ezeket az állítólagos "rágalmazásokat", azaz a fentiekben ismertetett információkat terjesztették róla. Ami Charlotte Thraikill-t illeti, őt 1998. szeptemberében Kalifornia állam első erőszakos női "szexuális ragadozójának" nevezték, és miután megszegte a feltételes szabadságra bocsátásával kapcsolatos előírásokat, visszaküldték az elmegyógyintézetbe. Ted Gunderson Az FBI egykori nyomozója azzal vált ismertté, hogy a McMartin előkészítő iskola alatt felfedezett alagutak nem archeológiai ásatások. Ezeket azért hozták létre, hogy gyermekeket rajta keresztül kivigyenek az épületekből és prostituálják őket. Ennek az állítólagos ásatásnak az eredményeit éveken át nem hozták nyilvánosságra. Gunderson 1984-ben új bizonyítékokkal állt elő, amikor kirobbant a kaliforniai Manhattan Beach-ben lévő előkészítő iskola körüli botrány. Számos fényképet terjesztett elő a ház alapjáról, amely aznap éjjel leégett, amikor a vádiratot benyujtották a McMartin ügyben. Gunderson állította, hogy ezen az alaguton keresztül vitték ki a gyerekeket az iskolából, és rituális szertartásokon bántalmazták őket. Az iskolaépületet pedig azért gyujtották fel, hogy eltüntessék a bizonyítékokat. A McMartin iskola ügye az amerikai történelem leghosszabb büntető eljárása volt és végül is nem ítéltek el benne senkit. Gunderson állítja, hogy egyedül New York City-ben jelenleg 500 sátánista (pogány) kultusz létezik, és ezek külön-külön és évenként átlagosan 8 rituális gyilkosságot követnek el, ami évi 4000 áldozatot jelent. 1979-es nyugdíjba vonulását megelőzően Ted Gunderson az FBI speciális ügynöke volt Los Angelesben. Ő állt az ottani FBI kirendeltség élén és 800 alkalmazott munkáját irányította évi több, mint 24 millió dolláros költségvetéssel. Ma Gunderson magánnyomozóként és biztonsági szakértőként működik. Ez vezette őt fokozatosan rá, hogy beleütközzön a CIA kábítószer ügyleteibe, gyermekrablási esetekbe, agykontrollos és sátánista bűncselekmények elkövetésébe. Gunderson nyomozott a már említett McMartin előkészítő iskola és a nebraskai Franklin-ügyön túlmenően az Oklahoma Cityben történt tragikus bombamerénylet, valamint az "Inslaw/Octopus" ügyben is, hogy kiemeljük sokirányú tevékenységéből a legfontosabbakat. Magánnyomozóként felkérték, hogy segítse az igazság kiderítését Jeffrey R. McDonald orvos esetében. Gunderson mintegy kétezer óra munkával kiderítette minden kétséget kizáróan, hogy az életfogytiglanra ítélt orvos teljesen ártatlan. Jeffrey McDonaldot hamisan vádolták meg azzal, hogy 1970-ben meggyilkolta feleségét és három gyermekét egy véres és ijesztő sátánista rituálé keretében. A gyilkosok valójában sátánista rituálét követtek el és áldozatul McDonald családját szemelték ki, mégpedig úgy, hogy dr. McDonald legyen az a bűnbaknak használt balek ("patsy") akire rákenik az egészet. Az ügyben eljáró ügyészek előkészítették McDonald útját a börtönbe, mivel az ügyész hivatala mindent elkövetett, hogy eltitkolja azon neves személyiségek azonosságát, akik részt vettek a sátánista tevékenységben.

93

hogy az FBI feladata nem az információk eltüntetése. megpróbálnak rávenni. akkor lényegében korrupcióról volt szó. amikor megjelent John DeCamp ebben az írásban már ismertetett könyve. a prostitúcióban és a korrupcióban. és amelyet Gunderson segített feltárni. Gunderson részletes információkat kapott a bűncselekmény helyszínéül szolgáló házban történt mozgásokról. akik mindent elkövettek a nyomozás szabotálására azért. Később rájött. köztük Helena Stokely. Ez az eset közel 400 gyermeket érintett. márciusában William Webster bírónak. különösen gyermekekkel szemben követtek el. hogy hogyan igyekeztek eltusolni a Franklin-ügyet és a CIA-nak milyen szerepe volt a "Finders" műveletben. Az ügy országos figyelem központjába került az 1980-as években. hogy titokban maradjon azoknak a hatalmas és jó kapcsolatokkal rendelkező pedofil személyeknek az azonossága. Ezúttal ismét az ügyészek voltak azok. és akiket visszavittek az iskolába. hogy aki ilyeneket állít az "az összeesküvési elmélet híve". "The Finders" . Ezekben a dokumentumokban szó van gyermekrablásokról. Ezt követően Gunderson több mint 1100 oldalnyi anyagot terjesztett elő 1981. A korábbi szenátor és ügyvéd ebben leírja. hanem azokat az a sátánista kultikus csoport követte el. a gyermekrablásokban. amelynek a neve "The Finders". novemberében Ted Gunderson számos dobozt megtöltő iratanyagot adott Ken Adachinak az Edicate-Yourself nevű internetes szolgáltató hely szerkesztőjének. amit valaha is amerikai gyermekek ellen elkövettek. Magas beosztású személyiségek részvétele sátánista rituálékban és gyermekkel űzött prostitúcióban akkor került nyilvánosságra. akik részt vettek az iskolából titokban elhurcolt gyermekek bántalmazásában. az agykontrollban. Az FBI nyugalmazott különleges megbízatású egykori munkatársa számos jelentést gyűjtött össze olyan akciókról. a pedofíliában. hogy hazavigyék őket. hogy vonjam vissza a tanúvallomásomat." Ez megdöbbentette az egykori FBI tisztet. Ez a jelenség azonban munkája során ismétlődött. hogy amikor a bizonyítékokat eltűntették. Meglepetésére 19 tanúja. csúcstechnológiai fegyverzettel való kísérletről. Ez az egyik legriasztóbb titkos művelet. amely éppen az ő beavatásának a szertartását tartotta. A tömegtájékoztatás pedig egyszerűen félresöpri azzal. aki megerősítette. hogy dr.Gundersonnak sikerült írásos tanúvallomást szereznie Helena Stokely-tól. agykontrollról. vagy ellopták őket.A Ted Gunderson dokumentumok 1999. aki akkor az FBI feje volt és egy személyes levelet írt neki. Ted Gundersonnak kulcsszerepe volt a kaliforniai Manhattan Beach McMartin elnevezésű 3-5 éves gyermekeket foglalkoztató előkészítő-iskolájában elkövetett sátánista szexuális bántalmazások felderítésében. felhívta telefonon és közölte vele: "Ted. gyermek-kényszermunkáról és sátánista rituális gyilkosságról. hogy ez egy nagyon jól megszervezett és szorosan együttműködő hálózat. McDonald nem követte el a bűncselekményeket. a gyermekek erőszakos elhallgattatásában. hanem az összegyűjtése. amikor azok elvesztek. de mivel Gundersonnak is vannak magas befolyású kapcsolatai. Rá kellett jönnie. amely érintett a kábítószer terjesztésben. pedofilok kiszolgálásában Omahában és Washington DC-ben. így eddig sikerrel hárított el hat 94 . hogy egy lazán kapcsolódó hálózat működik Amerikában. valamint az Igazságügyi Minisztériumnak is. a "The Franklin Cover-Up". amelyeket a hírszerző szolgálat munkatársai amerikai polgárokkal. aki jól tudta. A "Finders" művelet az 1960-as években kezdődött és a jelek szerint még ma is tart. Ted Gunderson nyilvánosság elé lépése természetesen kellemetlenül érintette a CIA-t. Ted Gunderson először úgy vélte. mielőtt a szülők eljöttek értük. E felsorolt cselekmények kapcsolódnak ahhoz a titkos művelethez.

idegfeszültség. augusztus 12-én a brit Parlamentben Harley Rivers Dickinson. mint a Prozac (Fluoxetine) és származékai. annak ellenére. Míg az 1960-as években százakon végeztek kísérletet. 1987. és amely helység North Yorkshire-ben található. hogy a nátrium-fluorid az alumínium gyártás egyik erősen mérgező mellékterméke. az 1970-es években már ezreken. Angliában is rendelkezik támaszponttal. különböző negatív következményei az idő múlásával manifesztálódtak. egyben mélyen elgondolkodhat azon is. amit korábban a patkányméreg előállításához használtak. A Project MONARCH Angliában A Monarch brit megfelelője a Project Ultra Green volt. Amit nem közöltek a lakossággal az az. amely a CIA-nál is fontosabb és nagyobb hatalmú szervezet. erőszakos viselkedés. arra hivatkoztak. első hónapjaiban egy álcázott kampány indult Ted Gunderson befeketítésére és hiteltelenítésére. A közvélemény apátiájának azonban más forrása is van. Ugyanis a kísérletek kiterjedtek az élelmiszerek és az ivóvíz manipulálására is. A jelenleg használt fontosabb nyugtató gyógyszereknek a fluorid ma is egyik fő összetevője és még olyan új gyógyszereknek is az alkotóeleme. a Liberális Párt tagja a következőket mondotta: 95 . mint öngyilkossági késztetés.életveszélyes támadást. amelynek neve Menwith Hill. hogy ezzel meg lehet előzni a gyermekek fogszuvasodását. Ezt az SDI programot nevezték el az újságírók: "Star Wars"-nak (Csillagok háborújának) George Lucas hasonló című világhírű filmjei nyomán. anorexia és szexuális zavarok. Itt a háttérhatalom és integrált hatalmi elitje titkos megfigyelő tevékenységet végez Nagy Britanniában. a National Security Agency. Cathy O'Brien egyébként könyvében azt állítja George Lucas-ról. és amely szennyezi a légkört és az édesvizet a Chlorofluorocarbon (CFCs) túlzott használata révén. hogy kísérleteztek vele. álmatlanság. az 1980-as években már százezreken. 2000. az SDI (Stratégiai Védelmi Kezdeményezés) keretében fejlesztettek ki és vezettek be. aki nem adta ehhez hozzájárulását és nem volt tudomása róla. szorongás. és egy náci tudós kezdeményezte. amikor a kísérletezésnek a szövődményei. de a kísérleti alanyok többsége olyan személy volt. Ilkley Moor közelében. Akkor szerzett erről tudomást. Az Egyesült Államok Biztonsági Ügynöksége. de a többi fejlett országban is a társadalom feletti uralomgyakorlás ezen új és immáron tömegessé váló módszereivel szemben. és több szakérő szerint is ma már egyedül az Egyesült Államokban meghaladja a milliós nagyságrendet azon személyek száma. A tudatbefolyásolás egyéb módszerei Aki szembetalálkozik a tudományos eszközökkel végzett tömeges agykontroll méreteivel. amikor nátrium-fluoriddal kezelték az ivóvizet és a fogkrémeknek a többségét. hogy a NASA (National Aeronautics and Space Administration Országos Repülésügyi és Űrkutatási Hivatal) és a NSA (National Security Agency Nemzetbiztonsági Ügynökség) aktív munkatársa volt. hogy dokumentálták olyan káros mellékhatásait. akik találkoztak az agykontroll egyik vagy másik formájával. A kísérletben természetesen önkéntesek is részt vettek. hogy miért olyan közömbös a lakosság többsége nemcsak Amerikában. amelyet még a Reagan elnöksége idején beindított Strategic Defense Initiative. Így például. Grunenberg. A Prozac jelenleg a nemzetközileg legnépszerűbb antidepresszáns. Ez kiterjed a tömeges telefonlehallgatásra és szatellitán keresztül végzett csúcstechnológiájú megfigyelő tevékenységre.

hogy 2000. de később ismét létrejött különböző más nevű cégek formájában. német vegyészek elmondták neki. hogy elhárítsák magukról a gyanú árnyékát." Hogyan cáfolják az illetékesek az agykontroll kísérleteket? Eddig nem sikerült olyan információkhoz jutni. Egészen kicsi mennyiségű fluorid ismételt adagolása egy idő múlva csökkenti az egyén erejét ahhoz. Szó szerint ezt mondotta: "Normálisan nem vitatkozom ütődött összeesküvés-hívők és hasonlók lényegtelen vádaskodásaival. amelyek kartell-megállapodást kötöttek egymással. Tényként állapíthatom meg. hogy az agykontroll kísérletek áldozatai által hangoztatott állítások miatt a meggyanúsított kormányzati intézmények. akik bárgyú nézeteket vallanak. mint aki korábban volt. aki a tudatműködés befolyásolásával és a hipnózissal kapcsolatos kérdésekben az amerikai kormány tanácsadója volt. George Estabrooks. akik alaptalan állításokkal jó hírnevüket megsértették. amely meghonosította a fluorid szót a hivatalos jóváhagyással folytatott "Crest" fogpaszta reklámkampány idején. Mind a németek." 96 . Itt az egyik diák kérdést tett fel neki Cathy O'Brien "Trance Formation of America" című könyvében foglalt állításokkal kapcsolatban. Ebben a tervben a szodium-fluorid játszott kiemelkedő szerepet. Közéjük tartozik a Procter and Gamble vállalat. 1958-ban. Cheney . Ezt bizonyítani is tudom. és "mint tudós legkomolyabban és a legőszintébben mondhatom. illetve kellően szankcionálják azokat. hogy közvetlenül szembe kell néznem vele." A háború után az I. biokémiai. mint a republikánus párt alelnökjelöltje. hogy közel 20 éven át végeztem kémiai. a fiziológia és patológia tudományos kutatóját küldte Németországba. Miközben itt tartózkodott. mind az oroszok szodium-fluoridot adagoltak a hadifoglyok ivóvizébe. akik irányítani akarják őt. sem fizikailag. Charles Elliot Perkins tudományos kutató 1954-ben ezt mondotta a más gyógyszerekre gyakorolt hatásáról: "A víz fluorral való kezelésének az igazi célja csökkenteni a tömegek ellenállását az uralommal és az ellenőrzéssel. és ily módon engedékennyé válik azok akaratával szemben. aki mesterségesen fluoridizált vizet iszik egy vagy több éven át. Világháború végén az Egyesült Államok kormánya Charles Eliot Perkins-t. egy rendezvényen vett részt az Ohio állambeli Willoughby-ban. a Colgate Egyetemen a Lélektani Tanszék vezetője lett. de az a hamis állítás. hogy tompává és engedelmessé tegyék őket.válaszolt az abban foglalt és személyére vonatkozó kitételekre. hogy az ő állításai velem szemben teljesen alaptalanok. szeptember 11-én az akkor folyó választási kampány keretében Dick Cheney. hogy milyen kísérleteket végeztek a háború alatt és abból mit vett át a német tábornoki kar. a kémia. A Colgate Egyetem ma is az egyik legfontosabb előállítója és propagálója nemzetközi szinten is a fluoriddal kezelt fogkrémnek. Arról tudunk. A fluorid fokozza más gyógyszerek hatékonyságát. Dr. illetve neves közéleti személyiségek pert indítottak volna azért. hogy miként lehet bármely adott térség lakosságát ellenőrizni az ivóvízbe adagolt nagymennyiségű vegyi anyag segítségével. hogy vegye át az óriás Farben vegyi cég irányítását. hogy ellenálljon az uralomnak. Ez arra vonatkozott. soha nem lesz többé ugyanaz a személy sem lelkileg. a biokémia. lassan mérgezve és narkotizálva az agy egy meghatározott részét.elsőként a könyvben szereplő közéleti személyiségek közül ."A II.G. fiziológiai és patológiai kutatásokat a fluoriddal: bármely személy. Farben vállalatóriást feldarabolták. az elvesztett szabadsággal szemben. amelyet Cathy O'Brien tett annyira visszataszító.

hogy nem a szülők bűne. vastagabb. hogy nekem csak egy átlagos méretű péniszem van. Az egykori First Lady-nek az intézeten kívüli gyermekekért való aggódására. Nem lennék meglepődve. akiket viszont bántalmaznak.. logikusnak tűnik az a feltételezés. Gondolják csak meg. Minden esetre Barbara Bush Knoxvillben tett olyan kijelentést. Ha lett volna egy nagyobb. elmondhatom. hogy unokáival senki nem él vissza? Ha csak tudatosan nem őrzi őket. nincsenek tudatában ezeknek a bűncselekményeknek. hogy bármilyen formában jogi úton fellépett volna-e a személyét támadó és rendkívül rossz színben feltüntető állításokkal szemben. George Bush felesége látogatást tett Knoxvill-ben az ottani Childhelp Children's Advocacy Center-ben (segélyre szoruló gyermekek támogató központjában). ha Lieberman-nak nagyobb lenne. hogy "el nem tudja képzelni." Cheney ragaszkodott ahhoz. mint nekem. de nem annak viselői iránt. A péniszem miatti irigység ösztönzött engem sok fontos dolog megtételére kompenzációként. akinek a lányát ismételten bántalmazták. hogy itt millió és millió gyermekről van szó egyedül Amerikában. beleértve az iraki teve-zsokék ellen elrendelt bombázást is. 1997. Mégis arról olvashatunk. hogy valóban aggódok az odakint lévő ezrekért. valószínűleg még csak nem is kapcsolódtam volna be a politikába. akkor így válaszolt: "Ummm. akkor teljes biztonsággal ilyesmit nem állíthat. ha a gyermekeiket bántalmazzák. hogyan történhetnek ilyen gyermekbántalmazások?" Ő azonban bízik abban. George Bush-t illeti. akik legalább is mentálisan. nem lettem volna olyan hatékony vezető a Pentagon számára az Öböl-háború idején. hogy ezeket meg lehet akadályozni.. néha ismételten is. személyesen nekem hasznosnak bizonyult. az egyik internetes fórum vezetőjében. A Chattanooga Times 1997. ha egy nagyobbal rendelkezem. június 12i Internet üzenetében Sullivan elmondja. Megsimogatva az egyik gyermeket. hogy egy anya ne védelmezze meg a leányát." Az egykori First Lady-nek ez a kijelentése vissztetszést keltett Kathleen Sullivan-ban. azaz hogy egyszer Bush megpróbálta rábeszélni Cheney-t a pedofilia kipróbálására. ahol az egyik tanúvallomást tévő áldozat George Bush-t személyesen is megnevezte. hogy ez a Bush családon belül is okozhatott gondokat. nem sikerült arról információt szerezni. június 12-i számában beszámol arról. Így elveszítette bizalmát már George és Barbara Bush személyében is. Kathleen Sullivan azt a kérdést is felteszi: honnan olyan biztos Barbara asszony. mindez felfoghatatlan a számomra. amelyek szerint George Bushnak is köze lehet gyermekek szexuális molesztálásához. illetve nincs velük éjjel-nappal. Sullivan ezután 97 . Mint 14 olyan unoka nagymamája. Ami id. Itt utal a John DeCamp szenátor könyvében megírt visszaélésekre. hogy naponta előfordul ilyesmi. akik közül egyiket sem bántalmaztak. hogy az ő átlagos-méretűje egészen hasznos volt politikai karrierje számára. hogy tisztelettel viseltetik az elnöki hivatal iránt. Sullivan megemlíti. a szülők tudomása nélkül. A gyermekek szexuális molesztálása elsősorban a bűnelkövetők és nem a szülők rovására írandók.Ezután a sajtó jelenlévő megdöbbent képviselői számára hozzátette: "Az igazság az. egy apa ne óvja a fiát. hogy egyre nő azoknak az eddig még nem cáfolt állításoknak a száma. hogy Barbara Bush id. és csak ritka alkalmakkor tudom ekkorára felállítani. no comment" Ezután Cheney hirtelen otthagyta az összegyűlt újságírókat és nem válaszolt több kérdésre." Amikor Cathy O'Brien-nak id. valamint a különböző államilag finanszírozott titkos agykontroll programok keretében történő emberi jogi sértésekről is lehet tudomása. George Bush elnökre vonatkozó állításaival kapcsolatosan tettek fel neki kérdést. Barbara Bush hozzátette: "Hogyan fordulhat elő. "Az hogy nem volt nagy péniszem. Sullivan úgy vélte. Tekintve.

hogy különbség van a tanúvallomás és a bizonyíték között. A Vatikán is fenyegetően jelen van Phillips és O'Brien demonológiájában. sem a 98 . hogy Phillips és O'Brien elutasítja a szkepticizmust. hogy a szenátus mosdójában lopott módon körülnézzen. hacsak nem rendelkezik avval a képességgel. aki maga is nyomon követte a rituális bántalmazás körüli vitát. hogy akkor kezdett elhatárolódni a könyv szerzőitől. Mark és Cathy pedig nem állt még elő a megígért bizonyítékokkal. Később kiderült. Arról sem adott dokumentumokat. az a titkosszolgálattal és nem a nagy esküdtszékkel találja szemben magát. hogy a sátánista társaság tartja befolyása alatt az egész bírósági rendszert ugyanúgy. aki találkozik vele megállapítja. alaposan tanulmányozta O'Brien és Phillips írását. hogy mennyire lehet igaznak tekinteni a Cathy O'Brien és Mark Phillips "Trance Formation of America" című könyvében leírtakat. hogy kész megnevezni személyeket és ellenőrizhető tényállításokat tesz. Van-e bizonyítéka Cathy O'Brien-nek? Martin Cannon "Projeckt Monarch: "The Tangled Web" című írásában (elolvasható mcannon@instanet. sebeit. aminek semmi köze nincs Bush-hoz. Mark Phillips ekkor kissé idegesen azt válaszolta. Cathy gyakran leírja általa kiszolgált jelentős politikusok genitáliáit. vagy legalább is részben dokumentálva vannak Cathy O'Brien és támogatói által vélte Kathleen Sullivan. Tomarkin beható érdeklődését azzal utasították vissza. Vajon miért? Talán éppen azért. A "Trance Formation of America"-ban úgy állítják be. Amikor megkérdezzük. hogy Mark Phillips-et egy olyan ügyben kérték fel tanúvallomás tételére.ismerteti a saját esetét. ennek ellenére soha nem teszi elérhetővé a hiteles fényképeket. hiszen ha valaki egy elnököt fenyeget. de az újságírónak reménye sem lehet arra. ahogy ők ellenőrzik a Fehér Házat. Az általuk megjelölt "World Vision" nevű csoport azonban nem jezsuita. Több újságíró. hogy hallgatóságuk nagy része a szélsőjobb felé hajlik. a szórakoztató ipart. Mark Phillips szerint a nagy esküdtszék tévesen vádolja azzal. és semmi látható nyoma nincs az elszenvedett sérüléseknek. mert igazak. és Mark Phillips arra is kínosan ügyel. vagy a többi orvosi bizonyítékot. azt válaszolják. hogy miért nem perelik be ezeket a monarchista összeesküvőket. hanem egy konzervatív és protestáns hittérítő csoport. végül pedig rátér a lényegre: Igen komoly állítások kerültek kinyomtatásra és tudomásom szerint még George Bush sem merte azok igazságát bíróságon lefolytatott jogi eljárás keretében kétségbe vonni. hogy egy "jezsuita" összeesküvő csoport szocialisztikus "új világrend" bevezetésére törekszik. köztük Civia Tomarkin. egyre erőteljesebben festik a falra az "Új Világrend" rémképét.com) kísérletet tesz annak az objektív felmérésére. miután Tennessee államban a szövetségi nagy esküdtszék tanúvallomásra szólította fel. és "rákosodó foltok" támasztják alá kínzásáról szóló beszámolóit. Amióta ezek a monarchellenes keresztes-vitézek rájöttek. hogy ezeket leellenőrizze. Mindenki. hogy ő maga is a "Nagy Monarch Összeesküvés" részese. Tomarkin megállapította. hogy testén viseli kínzásának nyomait. hogy divatmodell kinézése hibátlan. amikor Cathy O'Brien 1991. Ezzel tulajdonképpen jogi támadások kockázatát vállalja. Cannon személyesen közölte Mark Phillips-el: mély benyomást tett rá Cathy O'Brien-nek az a magatartása. hogy elrejtse ateizmusát. a Kongresszust. Cathy O'Brien gyakran állította. Cannon azzal folytatja. mint szerző és ez megvédi őt az esetleges rágalmazási perektől. hogy ő George Bush elnököt fenyegetné. hogy ő egyetlen vádaskodó íráson sem szerepel. Ez az állítás már eleve értelmetlen. hogy rákja van. szeptemberében felkérte: mozgósítson Mark Phillips érdekében. Cannon megemlíti. a mormon és a katolikus egyház jelentős szektorait.

hogy egy kis kiadó által publikált és terjesztett könyv. Celano azt kérte. ahol az összegyült hallgatóság számos kérdésére válaszoltak. Azt is elismeri. Sokan gondolják úgy. Cannon nem hiszi. míg mások ezt egy halom hazugságnak tekintik.úgy döntött. oldal) Ezt személyek és szervezetek hosszú listája egészíti ki azzal a megjegyzéssel. hogy Phillips és O'Brien a színre lépett. hogy a valódi áldozatokat lejárassák. hogy megfigyelje: kik lesznek azok.megismerkedve a "Trance Formation of America" című könyvvel . mint aki pénzért csinálja.-ben." (Trance Formation of America. hogy Mark Phillips és Cathy O'Brien történeteit eddig még nem támasztották alá kemény bizonyítékok. Amikor Celano megtudta. miközben számolniuk kell egy rágalmazási per kockázatával. Celano . személyesen adta át valamennyi ügyben érdekelt kormányzati szervnek Washington.Monarch Project-hez. hogy a rituális bántalmazásra panaszkodók országszerte beszéltek már a "Project Monarch"-ról jóval azt megelőzően. hogy Cathy tanúságtétele lényegében igaz. tények és elképzelt dolgok összekeverésével azért. Cannon tehát úgy látja. Martin Cannon állításainak lényege tehát az. J. amelyek a szerzők állításait alátámasztják. hogy a megküldött anyag nem támasztja alá arra vonatkozó konkrét állításaikat. akkor előre megfogalmazta 99 . Arra a véleményre jutott. C. gondosan áttanulmányozta annak valamennyi darabját. aki bemutatta neki. amennyit szükségesnek talál. hogy a lehető legtárgyilagosabb módon összegyűjti azokat a bizonyítékokat. Celano utánajár a bizonyítékoknak 1996. Ugyanígy nem nyertek alátámasztást Cathy O'Brien-nek azok az állításai. Egyesek arra is gyanakodnak. Bob Clement. valamint az Egyesült Államok Képviselőháza és Szenátusa néhány tagjának. Volt Celano-nak egy közös barátja Mark Phillips-el. amelyet nem forgalmaznak a nagyobb könyvüzletek. A rendezvény után Celano ismételten kérdéseket tett fel. Ami a Project Monarch-ot illeti Cannon azt állítja. Peter J. Ezen állítólag részt vett Clinton. mint Arkansas kormányzója. hogy kikkel kerültek kapcsolatba és miken mentek keresztül. P. sok pénzt hozna a számukra. június 4-én az ő környékén szerepel a két szerző és hajlandók vele annyi időt eltölteni. amelyek egy 1984-ben megrendezett összejövetelre vonatkoztak. hogy hajlandó megválaszolni Celano kérdéseit. akik valóban véget vethetnének a "Projeckt Monarch"-nak. hogy ezt az elnevezést valójában ő találta ki azért. Ennek ellenére a megküldött anyag rendkívül érdekesnek bizonyult és számos kérdésben segítséget nyújtott Celanonak a további kutatómunkájához. Valójában rengeteget költöttek a postázásra. D. hogy küldjön neki egy összeállítást az eredeti dokumentumokról. Ugyanezt a tanuvallomást egy rokonszenves képviselő Tennessee államból. hogy Mark Phillips bizalmasan azt közölte az egyik kutatóval. június 4-én a Michigan államban lévő Livonia-nak a Városi Közkönyvtárában előadást tartott Mark Phillips és Cathy O'Brien. Celano erről a találkozóról az előadók engedelmével magnetofonfelvételt készített és azt írásban is közrebocsátotta. hogy Phillips és O'Brien soha nem tűnt olyannak. Amikor Celano megkapta Phillips és O"Brien dokumentum küldeményét. amit tesz. hogy a "Project Monarch" elmélet megvalósíthatónak látszik. hogy mindez az összegyűjtött és benyújtott információknak csak egy része. 225. hogy valójában egy félrevezetési akcióról van szó. Első találkozásuk alkalmával Phillips rendkívül barátságos volt és kézséggel megigérte. amelyekre könyvében hivatkozik: "1988-tól kezdve öt egymást követő éven át személyesen tettünk tanúbizonyságot alátámasztva cáfolhatatlan bizonyítékokkal minden elérhető megyében. elsősorban Mark Phillipsnek. akik felkapják? Tény viszont az. hogy 1996. államban és szövetségi jogalkalmazó hatóságnál.

ahol abbahagyta. Celano olyan orvosi igazolásokat akart. és arra utalt. akik előre megcímzett és bélyeggel ellátott borítékot küldenek neki. de különben is az adott dokumentum nehezen kiértékelhető. hanem videofelvétel is készült. az "teljes mértékében dokumentált". Celano a parkolóban várt. hogy az a két személy. hogy áttekintsük: milyen kételyek támaszthatók Mark Phillips és Cathy O'Brien rendkívül súlyos kitételeket tartalmazó könyvével szemben. Celano megpróbált szóba elegyedni Philipssel. mert például ott volt egy színes fénykép. aki oly sokat tett a Monarch Projekt leleplezése érdekében. hogy nem folytatja tovább az ügyet. aki virtuóz módon kezeli a hallgatóságot. ha a találkozó alkalmával nem sikerülne átbeszélniük a kérdéseket. hogy elkészült a dokumentumgyűjtemény és postára adta. hogy az összes körülményt és elérhető közvetett bizonyítékot is számításba véve ne lehetnének igaznak tekinthetőek. Phillips ismételten biztosította. és a holnap reggeli időpont sem megfelelő neki. néhány pillanatig úgy tűnt. Minderre Celano azért tartott igényt. A magnetofonszalag másolását már nem vállalta. 100 . amelynek a személyre szóló rendszámtáblája nyilván kívánságuk szerint a "Monarch" felírást viseli. A találkozó a vártnál tovább tartott és az előadás után a szerzők még könyveiket is árusították. amelyek hitelesen tanusítják a Cathy O'Brien fizikai sérelmeire. amikor agykontroll alatt állottak. egy olyan Chrysler Imperial kocsit használt.kérdéseit és további dokumentumokat igényelt a maga számára. Egy hónapra rá Mark Phillips felhívta Celanot és közölte. Nem volt ezek tartalmával megelégedve. akit öröm volt hallgatni. hogy ezeket a kívánságait teljesíti és a kért dokumentumokat eljuttatja hozzá. Érdekes. Ezt követően Celano kapott egy 31 dokumentumot tartalmazó iratcsomagot. mintha a levegőben olvasna és aztán pár másodperc múlva ugyanannál a szótagnál folytatta. hogy még használható legyen. amelyek tanusítják. Mindezt azért ismertettük részletesen. Ekkor az írásban előkészített anyagát átadta Mark Phillipsnek. de az elhúzódott tőle. hogy a dokumentumokra vonatkozó kívánságait teljesíteni fogja. hogy a képen semmiféle kár nem látszik. Azt is hozzátette: engedélyezi. Végül mégis csak odament hozzá. ez azonban még nem jelenti. mert Phillips és O'Brien következetesen állította. mert azt a leírt szöveg dokumentálására kívánta olyan állapotban megőrizni. Celano ekkor döntött úgy. hogy nem tud tovább várni. Cathy O'Brien elfogódottabb volt és gyakran megállt mondatai közepén. Markot brilliáns előadónak találta. hogy ezt mindenki másnak a tudomására hozza. ahol a két előadó még tovább folytatatta megbeszéléseit. és ami eddig a rendelkezésére áll azt publikálja. hogy milyen jogi lépéseket tettek a bíróságoknál Cathyre és Kellyre vonatkozóan. Celano nem volt elégedett azzal. Mindezt írásban is előkészítette arra az esetre. Arról is kért jogi iratokat. Mintha nem is lett volna szünet. amelyek bizonyítják Cathy és Kelly történetének bármely eseményét. amely egy vizsgálólámpa alatt lévő szemről készült. vagy aspektusát még abból az időszakból. valamint David Icke website-ján közzétette a dokumentumokat. Ezen a már említett június 4-i előadáson nem csak Celano készített magnetofonfelvételt. elgondolkodtató és egyben szórakoztató is. Phillips másnap telefonon tudatta vele. mert dolgoznia kell. aki azt válaszolta. De kész azokat mindenkinek eljuttatni. megcsonkítására és látáskárosítására vonatkozó diagnózist és kezeléseket. Celano arra is felfigyelt. Továbbá minden olyan dokumentumra igényt tartott. Celano ezzel elment egy szakemberhez. hogy ez mutatja Cathy szemsérülését. Ezért internetes honlapján. ahogyan a szerzők állításaikat alátámasztják. hogy amit könyvükben leírtak.

hogy a kultusz követői Amerika-szerte rendszeresen bántalmazzák a gyermekeket. ha az erőszak mértéke növekszik. James Randall "Randy" Noblitt. amiért azok nem ismerték Linda Meyer Williams tanulmányát. fejezet Dallas 1995. A tanulmány demonstrálja. 101 . Noblitt Perskinnel együtt könyvet is közzétett a rituális bántalmazásról. Treatment and Prevention of Ritual and Cult Abuse" (A rituális és kultikus bántalmazás felderítésére. Néhány főáramlathoz tartozó terapeuta szerint a Társaság csak a szélsőséges álláspontot képviselő kisebbséget tömöríti. aki évek óta dokumentálja a Központi Hírszerzőszolgálat agykontrollal folytatott kísérleteit az 1950-es és 1960-as években. kínozzák. valamint Alan Scheflin jogász. akik kétségbe vonták volna a rituális bántalmazás tényét. Harrington azonban úgy véli. aki szkeptikusan fogadta az elhangzott előadásokat. (FMSF-et) "False Memory Spindrome"-nak. hogy megfélemlítsék vele a lélektannal és elmegyógyászattal foglalkozó szakembereket. hogy egyes emberek erről elfelejtkezhetnek. hogy a felnőttek egy jelentős számú kisebbsége nem dokumentálta kellően az orvosi rendelőben tett látogatását. azaz hamis memória meséjét szövőgető alapítványnak nevezte gúnyosan.3. Bowart állította. akik időközben visszavonták a gyermekkorban elszenvedett bántalmazásokkal kapcsolatos állításaikat. és félrevezessék a közvéleményt. A tanácskozáson képviseltették magukat azok a betegek is. A mintegy 200 résztvevő szakember körében nem voltak olyan szkeptikusok. az agykontroll technikákról és számos gyermekbántalmazási ügyben szakértőként is szerepelt. és a konferenciáról beszámoló Evan Harrington szerint (Conspiracy Theories and Paranoia: Notes from a Mind-Control Conference . "Skeptical Inquier Magazine": September/Oktober 1996) a résztvevők az ellenvéleményt sem fogadták megértéssel. egy gyermekgondozási ügyben tájékoztatta az esküdtszéket. kísérletet tett arra. hogy az ilyen típusú szervezetek drámai befolyást tudnak gyakorolni a társadalomra. aki azt állítja. Noblitt rendszeresen tart előadásokat a rituális kultuszokról. mert olyan traumát szenvednek el. hogy változtasson a résztvevők egyirányú beállítódásán. hogy miként védekezhetnek olyan vádakkal szemben.Összeesküvés és paranoia: jegyzetek egy agykontroll konferenciáról. hogy a CIA által finanszírozott FMSF-et azért hozták létre. Mark Phillips. A fent megnevezett Társaságot a dallasi terapeuta. amelyeket korábbi páciensei emelnek velük szemben. megerőszakolják őket és pornográfia készítésére is használják gyermekáldozataikat. Így többek között a texasi Austin-ban 1992-ben. hogy kezelés révén visszanyerték emlékezőképességüket. Kritikával illette a résztvevőket. amelyben bizonyítja. hogy ezek az áldozatok gyakran nem képesek visszaemlékezni a történtekre. hogy belső információkkal rendelkezik a kormányzat agykontroll technikáról. Ugyanakkor. Bowart a "False Memory Syndrome Foundation"-t. amikor állítólag szexuálisan bántalmazás miatt kellett gyermekként orvoshoz mennie. Konferencia az agykontrollról A "Society for the Investigation. akkor egyes állítások szerint csökken a rájuk történő emlékezés lehetősége. A konferenciát megnyitó tanácskozás elnökségében ott ült Walter Bowart az "Operation Mind Control" című könyv szerzője. megelőzésére és kezelésére létrejött társaság. akik azt állították. hívta életre és ő az ügyvezető igazgatója. a továbbiakban: Társaság) 1995. március 23-26. amely amnéziát okoz náluk. Noblitt azt is megerősítette. Evan Harrington. között Dallasban megvitatta az agykontrollal kapcsolatos aktuális kérdéseket. Scheflin arról tájékoztatta a terapeutákat.

és társadalom-lélektani szempontból van bizonyos funkciójuk. Harrington meg volt róla győződve: jogosan vetette fel ezt az ellenérvet egy olyan tanácskozáson. Ekkor Evan Harrington föltette azt a kérdést. Harrington azzal magyarázta álláspontjának egyöntetű visszautasítását. hogy mennyire megtámadottnak és kiszolgáltatottnak érezte magát. annál valószínűbb. vagyis ennyiben nem csupán elméleti feltételezések. Harrington azzal érvelt. hogy egyetlen személy is hallott volna Steve Ceciről. Harrington részletesen elmondta ezt a kísérletet. ahol demonstrálta a gyermekek szuggerálhatóságát. és nem nyitott a kérdések megvitatására. hanem tudományos ismeretek. Ceci "egérfogó" kísérletei megmutatták. hogy az elszenvedett lelki trauma eredményeként az egyén elfojtja a fájdalmas emlékeket. amelyben a megcélzott társadalmi csoport deviánsnak és erkölcstelennek látszik. a gyermek kórházba kerül. hogy mindig hihetünk a gyermekeknek. A nem jelentékeny erőszak összekapcsolása a rá történő fokozottabb visszaemlékezéssel valószínűleg tévedés. Harrington egyébként más vonatkozásban is megkérdezte az előadókat. hogy az összeesküvési elméletek valóságosan létező összeesküvésekről is szólhatnak. Ugyanakkor rasszista sztereotípiát is megfogalmazhatnak. hogy Linda Meyer Williams-nak egy aláírt levele van nála. amikor néhány korábbi betege beperelte. James Randall "Randy" Noblitt. Kiderült. Harrington hihetetlennek találta. amely az ő megfigyeléseit erősíti meg. mint a valódi világ. aki Amerika egyik legkiválóbb fejlődés-lélektannal foglalkozó pszichológusa. hogy az elnöki asztalnál ülő négy előadó egyike sem ismeri Steve Cecit. másrészt koherensebb. Harringtonnak ezek az adatai a konferencia számos résztvevőjét láthatóan felbosszantották. hogy kijelentik: a bántalmazásra tényleg sor került. hogy törlődik a tudatból. hogy ismételt meghallgatások a csupán elképzelt fájdalmat okozó eseményre a gyerekek egy részénél azt eredményezi. A gyermekek gyakran használják fantáziájukat és kitalálnak dolgokat. hogy a meghívottak egyoldalúan lettek kiválogatva. Erről a témáról John Kiker jogász. Akik ezt állítják. a tévedésekre és a kétértelműségekre. mert benne nem marad hely a hibákra. Az 102 . hogy az ott tapasztaltakon érezhető volt az összeesküvési elméletek hatása. továbbá három terapeuta. holott az csak fiktív volt. Harrington elismeri. hogy a fájdalmat okozó esemény megtörtént. de a vita vezetői Ceci tanulmányainak az elolvasása nélkül úgy találták. Moore elmondotta részletesen. hogy pszichológus szakemberek találkozóján olyan szemináriumot lehet tartani. amely a gyermekek bírósági eljárásban tett tanuvallomásaival foglalkozik anélkül. és aki szakmai körökben jól ismert a közelmúltban végzett kísérleteiről. amikor a bántalmazásukról szóló történeteket mondják el. Michael Moore és Jan Maclean tartott előadást. hogy mi a véleményük Steve Ceci munkásságáról. ahol az uralkodó nézet szerint minél erősebb traumát okoz egy esemény. Ugyancsak ezen a dallasi tanácskozáson került terítékre a terapeuták ellen indított jogi eljárások kérdésköre. hogy ezek az elméletek sok társadalomban jelen voltak a történelem során. hogy mit gondolnak az álláspontjukat ért bírálatokról? A dallasi konferenciáról írott beszámolójában utal arra. és meg van róla győződve. Először mély csend volt a válasz. Itt arról a kísérletről van szó. hogy az alkalmazott erőszak növekedésével nő a rá való emlékezés is. hogy idősebb korban a nagyobb erejű bántalmazásra már erőteljesebben emlékezünk. összetévesztik avval. hogy ezeket az analóg eseteket nem lehet általánosítani a valóságos világra vonatkozóan. aki oly sok ismerettel gazdagította ezt a területet. Maclean azt fejtegette. amikor egy ujj "beszorul" az egészfogóba. Ez viszont pont az ellentéte annak. de ez soha nem az ő súlyos bántalmazásukról és kínzásukról szól. és az elfojtás következtében az törlődik a tudatból.Harrington ellenben úgy látja: az adatokból ténylegesen arra lehet következtetni. s egy ilyen csoport nem alkalmas az ellentmondásokkal való szembenézésre. Megállapítja. Ezért az összeesküvési elmélettel foglalkozó kutatás egyrészt irracionális.

és hitt is az "Operation Monarch" összeesküvésben a hiteles bizonyítékok hiánya ellenére. és elismerte a CIA igazgatója is. hogy a gyakorló terapeuták hány százaléka vall Leonardoéhoz hasonló nézeteket. ha a számuk nem túl nagy. sokkal jobban össze vannak fonódva. mint azt valaha gondolta. kifinomultabbak és veszélyesebbek. valamint 103 . amit akar. hogy nem jószándékú az. legfeljebb ennek a pontos meghatározása.. stb. Ted Gunderson beszámolt egy esetről. aki ennek a lehetőségével is számol? Úgy véli. ezt írta a dallasi tanácskozással kapcsolatban: "Azzal a meggyőződéssel távoztam. továbbá a vádakban érintetté vált befolyásos személyek azt találták az egyik legjobb védekezésnek. hogy a kultuszok sokkal jobban el vannak terjedve. mert a résztvevőket egyesítette az a szilárd meggyőződés. amelyben személyesen leleplezte. korábban nem vette figyelembe az új világrend összeesküvést. hogy a terapeuták összeesküvésre vonatkozó meggyőződése milyen hatással lehet a páciensekre. hogy nem értenek a szakmájukhoz. Ezért a kísérletezők és a mögöttük meghúzódó hatalmi körök. új világrend. és nem tudnak gyógyítani. Egy másik jelenlévő. illuminátusok. és ez célt és irányító-keretet nyújt a számára.. és az ítéletek nyomán a kanadai kormány és az amerikai kormányszervek kártérítés fizetésére lettek kötelezve. Harrington szerint egyelőre nem lehet felmérni. Vajon mi jelent bizonyítékot Harrington számára. hogy a gyermek különböző befolyás hatására azt mond. amelyeknek a létezését kongresszusi bizottságok állapították meg. hogy miért nem hihetőek azok a bizonyítékok. minősítése változott személyről személyre. ez még nem szükségszerűen jelenti azt. Ilyen például a gyermekek kísérleti célú bántalmazása. hogy egyelőre nem lehet tudni. hogy az agykontroll kísérletekről már sok adat látott már napvilágot. hogy milyen hatással vannak kollégáikra. Nyilvánvaló. amelyek miatt perek folytak. ha a bántalmazásról orvosi kezelés hatására tanuvallomást tévő gyerekek vallomásainak a hitelességét eleve megkérdőjelezik.. akikkel szemben az egyén meghatározhatja önmagát. ha a klinikai pszichológusok és a pszichiáterek . Ebből következően azok. A rendőri testületek országosan megszerveződött gyermekrablásokat végző bűnözői csoportokba botlottak. hogy a nagyobb sátánista kultuszokat a szövetségi hírszerző és jogalkalmazó szervek a háttérből manipulálják. ha nem is mindegyik. és a pedofil "haszonélvezők" is ártatlanok. noha többen is fogékonyak voltak ezekre az elgondolásokra. hogy ez a merev elutasítás egyfajta védekezés az igazsággal szemben. hogy miért utasítják el egyesek kategórikusan a traumatikus eseményekre való hamis visszaemlékezés lehetőségét? Miért gondolják. Harrington ez után rátér arra. vagy legalább is nem vonhatók felelősségre. akkor ezeknek a súlyos bántalmazást elszenvedett gyermekeknek sem szabad hinni. Nyilvánvaló. (E sorok írójának fejtörést okoz. Jerry Leonardo fizikus. A többségük ismerte. hogy ez a fajta kultikus tevékenység széles körben elterjedt. Ezért úgy látja: a dallasi tanácskozáson valódi vita azért nem bontakozhatott ki..elfogadják. ha mindez nem az?) Azt még Harrington is megállapítja. hogy sátánista rituálékon bántalmazzák őket. és ezek egy része nem magyarázható meg a nemzetbiztonság érdekeire való hivatkozással sem. agykontroll. akik a kísérleteket végezték. hogy egy elemi iskolához alagútrendszert építettek. hogy létezik összeesküvés. amelyen keresztül elvitték a gyermekeket a szomszédos házakba azért. Ha tehát beviszik a köztudatba.összeesküvési elméletek jól megszervezett ellenségeket nyújtanak. (Sátánista kultuszok.) A terapeuták többsége. Még akkor is." Harrington azzal folytatja értékelését. hogy összeesküvés létezik. Személyes meggyőződésem. egyelőre fel sem mérhető.nyilván a tények hatására .

Ugyancsak ide tartozik olyan bevetésen lévő ügynököknek az irányítása. de idővel ők is e nézetek híveivé válhatnak. amelyek magas jövedelmet nyújtanak titkos műveletek finanszírozásához. hogy azok a terapeuták. Célja a polgároknak a kormányzatról való véleményének a nyomon követése.kimsoft. A hírszerzés külföldi és hazai diplomatákkal. csak tovább erősítik a terapeuták ellenállását a kritika minden formájával szemben.Komputer által szimulált tudatalatti beszélt nyelv. Célja még olyan beruházásoknak a beazonosítása. aközben egyetlen egy kemény bizonyítékot sem hozott fel tanulmányában. akik nem rendelkeznek kommunikációs és desifrírozási eszközökkel. amelyek akusztikusan továbbított és fonetikailag felgyorsított poszthipnotikus parancsokat használnak anélkül. mind a pszichológusok tekintélyes tanácskozásain milyen szerepet játszanak. Arra a lehetőségre is figyelemmel kell lenni. illetve a gyermekek bántalmazásáról felszínre került tényeket akarják semlegesíteni. akik betegeik érdekében a legjobbra törekszenek.com/2000/nsa-psy. Ez végül is a beteg kárára van. hogy lelepleződnek a pszichológusi-pszichiátriai szakma képviselői előtt. Az olyan nézetek. A dallasi tanácskozás feltehetően nem marad hatás nélkül a hagyományos terapeutákra.htm internetes címen." "Computer Simulated Subconscious Speech Language . Harrington úgy véli. hogy a kísérleti alany alvajárási előkészítésen menne keresztül. Ide sorolandó a kábítószer elleni küzdelem. akik tovább kutattak a kultuszok létezését alátámasztó bizonyítékok után. valamint a csúcstechnológia megszerzésére az Egyesült Államok védelme érdekében. A technológia elnevezése a következő: "Az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Ügynöksége által hírszerzési és kémelhárítási célból beültetett. Itt három területet jelöl meg: a hírszerzést. hogy az összeesküvési elméletek mind történelmileg. amely elérhető a http://www. az idő múlásával kénytelenek lesznek engedni az összeesküvést valló csoport nyomásának. A lelki sérülésekkel foglalkozó specialisták többsége egyelőre még nem az összeesküvési elmélet követője. amely cáfolta volna a dallasi tanácskozáson az agykontrollal való államilag jóváhagyott visszaélésről kiderített tényeket. Több kutató is körvonalazta. hogy miközben Harrington a kritika elutasítása miatt sajnálkozik. a kémelhárítást és a magatartás-módosítást. nehéz gazdasági helyzet és politikai választások idején. és annak alkalmazásáról ad tájékoztatást." A dokumentum rátér az alkalmazásra. kémekkel és polgárokkal szemben alkalmazandó. Ezeket annak a dokumentumnak az alapján ismertetjük. A bevezető közli. Szoros megfigyelés alkalmazása háború. hogy az összeesküvés bírálói a CIA ügynökei.betegeikre. NSA-nak) a tudatküszöb alatti poszthipnotikus szuggeszciók használatára vonatkozó ajánlásaival. továbbá a propaganda. Ezért Harrington bírálatából az agykontroll kísérletek irányítóinak attól való félelme olvasható ki. A NSA agykontroll előírásai Érdemes röviden megismerkednünk az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Ügynökségének (National Security Agency-nek. A magunk részéről úgy látjuk. hogy a NSA egy meghatározott területre vonatkozó hírszerző-technológiáról. 104 . hogy bizonyos jobboldali rasszista szervezetek politikai célokra használhatják fel a pszichológiai és a pszichiátriai szakma dilemmáit. tudatalatti poszthipnotikus szuggeszciók és előírások.

a vezetők zavarása és zavarba ejtése kritikus döntések meghozatalakor. A dokumentum ezután rátér az általa használt definíciók és betűszavak jelentésének a meghatározására. és aktívan kifejti hatását a kísérleti alanyban a hipnotikus transz. Ez azt jelenti. A valódi szándék természetesen az. A hipnózis utáni szuggesztibilitási index azt méri és jelzi. Az idézet összeállítás készítője ehhez azt a magyarázatot fűzi. amelyek kihasználhatók. hogy az amerikai szavazópolgároknak lehetővé teszik hogy "életüket átadják Krisztusnak". hogy ellenőrizzék és optimalizálják a NSA alkalmazottak teljesítményét és lojalitását. növekszik a szuggesztibilitása.A kémelhárítás külföldi diplomatákkal. politikai tisztségre pályázók és más közéleti személyek beszervezésére. fekete karikák jelennek meg a szemei körül. Az ismertetendő agykontroll-technológia célja a magatartás-módosítás és a felgyorsított újraszocializálás. Ezt a technológiát arra is használják. A poszthipnotikus (hipnózis utáni) szuggeszció. a rendszerek és a berendezések gyenge pontjait. zavart lesz. hogy az Egyesült Államok számára hasznos döntések szülessenek. intézkedésre jogosult és kötelezett személyt jelöli. A NSA az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Ügynöksége. A további felhasználáshoz tartozik a félrevezető információk terjesztése. ingerlékeny. Ha valakit hosszabb időn át megfosztanak a REM alvástól. ellenőrzésére használni pszichológiai megfélemlítésen. A Command (parancs) terminus gyakrabban használt. Így a hypnoamnesia (hipnoamnézia) az emlékezés időleges elvesztését jelenti a poszthipnotikus szuggeszció következtében. és ez által az paranccsá válik a számára. csökken a produktivitása. kémekkel és polgárokkal szemben kerül alkalmazásra a hírszerző-műveletek beazonosítása végett. illetve a befolyásolhatósági indexét megnövelik olyan drogokkal. mint a hipnózis utáni szuggeszció. vagy azokat a jelzéseket. Adott esetben öngyilkosságokat is elő kell segíteni. félelemokozáson és zsaroláson keresztül. hogy milyen a kísérleti alany fogékonysága és érzékenysége a hipnózisra. és amikor az alávetett személy akaratát megtörik úgy. hogy az amerikaiak adják fel személyes akaratukat. hogy megfosztják őt az úgynevezett gyors szemmozgással járó mély alvástól (REM . A NSA használja még ezt a technológiát az újraszocializálásra (agymosásra). az meghal. mint a CNS és szívkeringési stimulánsokkal. vagy a tudatalattiba történő direkt behatolás periódusában. hogy az illető a NSA parancsait teljesítse. amikor a hipnózist kényszerrel alkalmazzák a kísérleti alanyon. közönyössé és depresszióssá válik. A "Poszthypnotic Command "(a hipnózis utáni parancs) ugyanaz. annak számos következménye van: csökken a protein szintézise. A különböző tények jelentőségének az elferdítése azért. hogy ne legyenek lojálisak. amelynek központja Maryland állambeli Fort Mead támaszponton van. Itt fel kell mérni a terjedelmet. követve a bibliának az előírásait. csökken az önbecsülése. a kommunikációs módszereket és az egyes személyek. és mondjanak le polgári jogaikról a NSA javára. vagy parancs a helyén marad. elveszíti a rövid-távú emlékezetét. Minden kísérleti alanytól meg kell követelni. A REM és a kiválasztott kémiai stimulánsok együttes hatásaként a kísérleti alany nem képes ellenállni a szuggeszciónak. dühös. továbbá külföldi hírszerzők magatartásának a módosítása azért. Az agykontroll szempontjából a "script" szó olyan gondosan megválasztott szavak sorát jelenti. a résztvevőket. Egy "script" általában négy 105 . Az ODO pedig az ügyeletes. vagyis ezt a technológiát lehet kémek. hogy tartson fenn "személyes viszonyt Jézus Krisztussal". amelyek hipnózis utáni szuggeszció formáját öltik. frusztrált.Rapid Eye Movement Sleep Deprivation). Ha a kísérleti alany meg van fosztva a REM alvástól.

ruhaigazításokat. hogy hosszabban figyelje a baseball játékot (erre e sorok írójának bőven volt lehetősége. hogy kihallgasson és befolyásoljon egy személyt tudat alatt. hogy mi a "Transceiver". illetve befejeződni). Az egyszerűség kedvéért ezeket a vakarásokat. közlekedési eszközében és hivatalában . el lehet őket rejteni a házakban. repülőgépeken és az utcasarkokon. Az úgynevezett megerősítő "script"-ek azt a cél szolgálják. vagy másképp kifejezve a "gondolatolvasásra". leírása. vagy egy ártatlan tüsszentés alkalmas egy gondolatnak a címkével való ellátására. így például tud sétálni. vakaródzással. másodszor az aktivizáló feltétel. jelentése "words 106 . tüsszentéseket. hogy a NSA képes látni és hallani mi történik a megfigyelendő személy otthonában. amíg az Egyesült Államokban élt). hivatalokban. amely gyűjti és továbbadja a kóddal titkosított audio. autókban. vagyis a kísérleti alany tudomása és beleegyezése nélkül. Ha valakinek már volt alkalma. köhögéseket. Először a beazonosítóból (a kísérleti alany neve. Vegyük most közelebbről szemügyre. vagy feltételek kulcsszavából (mikor. akaratlan izommozgásokat. hogy növeljék a hipnózis utáni központi parancs erejét. stb. egy ruhaigazítás.ahol a mikroszkopikus digitális megfigyelési technológiát alkalmazza . nevezzük "gondolatcímkéknek". futni. a baseball sapka megigazításával. amelyet sikeresen juttattak be a kísérleti alany tudatalattijába. hogy a tudatalatti agyműködés percenként 1200-tól 1400-ig terjedő sebességgel működik. a kísérleti alany tartózkodási helyének összegyűjtött koordinátáit és ezt továbbítja a NSA műholdjainak. Ehhez hasonló kommunikációs technikát használ a NASA is a kísérleti alany agyán átsuhanó gondolat kiderítésére. mit és hogyan fog a szuggeszció beindítani). Ennek a megértéséhez át kell tekinteni a gondolatok címkézését és a válaszok típusok szerinti megjelölését. színes videó jeleket. vagy más azonosító tényező). Ez sokkal gyorsabb. hogy a beindító jel a kísérleti alany tudatából mit fog kiváltani). mint a tudatos agy működési sebessége. Milyen hipnózis utáni továbbítási módszert alkalmaznak? A NSA ötvözi a hipnózist és a gondolatcímkézést. üzeneteket vált egymással. amelyek továbbítják tudatküszöb alatti hipnózis utáni szuggeszciók formájában a kísérleti alany tartózkodási helyére. Miként lehet itt használni a hipnózist? Ennek a megértéséhez azt kell tudni. Az úgynevezett "Somnambulatory State" (alvajárási állapot) azt az abnormális alvó állapotot jelöli. a ruha húzgálásával. Ez az állapot a hagyományos hipnózisnál csaknem minden esetben előfeltétel. A "Subliminal Implant" (a tudatalattiba elhelyezett implantátum) egy olyan hipnózis utáni szuggeszció. hogy miként lehet egy vakarás. akkor gondos figyelés után rájöhet. amikor a kísérleti alanyt a tudomása nélkül hallgatja ki. Végül az időhosszból (vagyis hogy mikor és milyen feltételek közepette fog leállni. amelyben a kísérleti alany motorikusan cselekszik.arra is képes. Ez egy közel mikroszkópikus nagyságú elektronikus megfigyelő eszköz.különböző részből áll. Ezt a sebességet WPM-el jelölik. harmadszor a tartalomból (vagyis abból. azaz kategórizálására. amelyeket a kísérleti alany egy tudatalatti kihallgatása során végez. Ezek az eszközök körülbelül egy tűfej nagyságúak. hogy a labdát fogó és a labdát dobó játékos igen kifinomult módszerekkel. amely percenként 250-től 450 szóig terjed. Az agykontroll technológia rövid áttekintése Azon túlmenően. Ez a szerkezet kap ugyancsak kóddal titkosított "audioscript-eket" a NSA központi műveleti irányítóitól műholdakon keresztül. amelyek viszont eljuttatják őket a NSA központi műveleti irányítóihoz. elnevezését. Végül meghatározza az összeállítás.

per minute", azaz hány szó percenként. A hipnózis utáni "script", azaz a gondosan megválasztott szavak sora beszédsebességgel megközelítőleg 250 WPM-el mondható ki. Ezt egy magnetofon, vagy egy számítógép felgyorsítja 1200-1400-ig terjedő WPM-re. Ezzel a jelenséggel hangtechnikusok, rádió és TV szerkesztők napról-napra találkoznak, amikor különböző okok miatt változó sebességgel kell lejátszani az elektronikusan lerögzített műsoranyagot. Amikor az emberi hang 1400 WPM-re gyorsul fel, akkor magas hangfekvésű csiripelő vinnyogássá válik. A filmszínházakban vetített filmeknél 30 filmkocka pereg le előttünk 1 másodperc alatt. Egyetlen kockára 1/30-ad másodperc jut, amit a tudatos agyműködés nem képes felismerni, de a tudatalatti agyműködés világosan olvassa és megérti az adott filmkocka üzenetét. Amikor az 1960-as években a 30 kocka közül egyetlen egyre írták rá, hogy "Drink Coca Cola", a nézők körében 65 %-al nőtt aznap este a Coca Cola fogyasztás. Ezért a szövetségi kormány végül is betiltotta a tudatküszöb alatti reklámozást. Kutatók szerint az arány csak azért volt 65 %-os, mivel nem mindeki figyeli egyforma intenzitással a filmet, egyesek éppen körülnéznek, vagy esznek valamit, vagy éppenséggel gyengébb a látásuk és ezért nem ért el hozzájuk az üzenet. A most ismertetett technológia kifejlesztése kezdetén a NSA eredetileg magnetofonra rögzítette kimondott szó formájában a hipnózis utáni szuggeszciós üzenetet és ezt a magnetofon sebességének növelésével gyorsították fel. Ez az eljárás igen munkaigényes volt, megkövetelte, hogy valamennyi e feladatot végző személy kifogástalanul ejtse ki a szavakat, jól bírja a nyelvet és a megfelelő dialektust használja. Emellett a háttérzajok miatt gyenge volt a minőség és gyakran időbeli elcsúszásokat okozott a magnetofonfelvétel és a feldolgozás. Ezen túlmenően igen sok gyakorlással lehet csak elérni, hogy valamennyi munkatárs azonos sebességgel beszéljen, úgy hogy a felgyorsított "script" a megfelelő sebességgel legyen továbbítható. Jelenleg komputerekkel állítják össze az ideális optimalizált fonémákat (fonéma az a hang, amelynek a megváltoztatásával a szó jelentése megváltozik, így például lap - láp) a szavak kialakítására és ezeket a szavakat aztán a megfelelő továbbítási sebességre gyorsítják fel. Ahol nyelvi dialektus is jelen van, ott az alap fonémáknak egy másfajta készletét használják. A technika ott tart, hogy a földgolyónkon használt nyelvek egész sorához megkeresték a különböző fonetikai elemeket, ezt digitálisan megszerkesztették, optimalizálták. Ezeket használják a továbbítandó üzenetek, a hipnózis utáni szuggeszciókra emlékeztető "script"-ek összeállításához. Minimálisra csökkentették a szavak közti üres részt, és a hangmagasság emelkedését korlátozták és megszűrték. Az ismétlődő színuszgörbéket is eltávolították a fonetikus elemek akusztikus hullámainak az áramlásából. Így csökkentették az aktuális színuszgörbéket. Ez csökkenti a fonémának azt a tényleges időtartamát, amelyet a továbbítás érdekében aztán még felgyorsítanak. Ez lehetővé teszi, hogy nagyobb sebességgel játsszák az üzenetet és csökkenti a kísérleti alany képességét arra, hogy felismerje, hogy ez tulajdonképpen egy felgyorsított beszéd. Az optimalizált és digitálisan kiválasztott és megszerkesztett fonémák használata kiegészítve hipnotikus szuggeszciókhoz hasonlóan struktúrált szavakkal és mondatokkal úgy is meghatározható, mint "computer simulated subconscious speech language - komputerrel szimulált tudatalatti beszédnyelv". A tudatalatti agyműködés nagyon érzékeny. Képes hallani azt, amit a tudatos agy nem vesz figyelembe. Ha sokat nézzük a televíziót, akkor valószínűleg megtapasztaljuk, hogy sok "subliminal tapes - tudatküszöb alatti magnetofon" működik azért, hogy beprogramozza

107

tudatunkat. Ezeket a hatásokat titokban rögzítették az óceán hullámzajába, zenébe, vagy más hanghatásokba, de ezek nincsenek felgyorsítva a tudatalatti továbbítás sebességére, és éppen ezért nem elég hatékonyak. A tudatalatti agyműködés képes hallani és megkülönböztetni az üzeneteket még akkor is, ha háttérzaj hallatszik, mint például a hullámok morajlása, autók, repülőgépek zaja, vagy amikor valaki beszél hozzánk normális társalgás keretében. A tudatos agy nem fog hallani semmit, hacsak az nem közvetlen-közelről a házban hallatszik. Ha nagyon odafigyelünk, akkor hallhatjuk alacsony hanghatású magnetofonszalagnak a gyors tekerését, és kis hangerővel való lejátszását. Ez a hang a NSA magas sebességű audio tudatalatti üzenete. A fonetikus összetevőknek ez a módosítása lejátszva kis hangerővel, ötvözve a környezeti háttérzajjal, nagyon nehézzé teszi a kísérleti alany számára a NSA üzenetének a rögzítését. Még ha az illető képes lenne is hatékonyan rögzíteni ilyen üzenetet, nagyon nehéz azt a háttérzajtól elválasztani, filterezni, kiszűrni. Így rekonstruálni a hiányzó színuszgörbéket a hanghullámok áramlásából, lelassítani az üzenetet olyan mértékűre, hogy a hipnózis utáni "script" tartalma megkülönböztethető legyen a tudatos agyműködés számára, ílymódon csaknem lehetetlen egy átlagember számára. Röviden összefoglalva a kísérleti alanynak semmi esélye nincs arra, hogy elemezze a NSA üzenetét az alábbi eszközök nélkül: - Egy a legutóbbi technológia szerint működő hivatásos rögzítőberendezés. - Digitálisan működő hanghullám kezelő berendezés. - A hanghullámokra vonatkozó tudományos ismeretek felsőfokú elsajátítása. - Jártasság a lingvisztikában és a fonetikában. - A hipnózis elméletének és gyakorlatának, valamint a "script"-ek készítésének az ismerete. - Ezen túlmenően ideális környezeti feltételekre is szükség van a rögzítéshez. - További feltétel még, hogy a NSA ne tudjon a kísérleti alany ilyen irányú szándékáról és képességéről, vagyis hogy meg tudja oldani a továbbított üzenetek felismerését és rögzítését. A fentebb ismertetett feltételek együttes meglétének hiányában ez a technológia tökéletes hírszerzési eszköz. Ugyanis csaknem lehetetlen kideríteni a létezését, bemérni és rendkívül nehéz a nyomokat visszavezetni a NSA-ra. Azok a tünetek, hogy a NSA képes a programozásra és valamit beültetni a kísérleti alanynak a tudatába, félelmet vált ki, mivel számolnia kell az illetőnek azzal, hogy elmebetegnek gondolják, ha jelentést tennének a NSAnak az ilyen jellegű tevékenységéről. A kísérleti alanyok nem ismerik ennek a technológiának a forrását, sem a technológiát magát, nincsenek kemény bizonyítékaik, csupán észleléseikre, szenvedéseikre és izolációjukra tudnak hagyatkozni. Mód van arra is, hogy a megtámadott egyén rendelkezésére álló egyéb eszközöket kiderítsék, ezekkel szemben megelőző lépéseket tegyenek, így a NSA tulajdonképpen még inkább meg tudja bénítani az illetőt. Miként használja a NSA a hipnózis utáni továbbítási módszert, a gondolatcímkéket? A NSA agyprogramozó üzeneteit audiovizuális elektronikus megfigyelő eszközökön keresztül juttatja el a címzetthez, amelyeket, mint már utaltunk rá az illető otthonában, autójában, munkahelyén helyez el. Ilyen tudatküszöb alatti üzenet lehet a következő: "X úr képzelje el, hogy az adóhivatal megvizsgálja az adóügyeit. Emlékezzen vissza, amikor csalt az adójával és aggódott, hogy vajon az adóhivatal ezt kiderítheti egy ellenőrzéssel. Ha Ön soha nem követett el adócsalást és nincs miért félnie, akkor viszketni fog a jobb fülcimpája, amely vakarásra megszűnik. Ha az adóhivatal rajtakaphatja a csaláson, akkor a bal orrcimpájában érez viszketést, amely akkor fog eltűnni, ha kétszer megvakarja. X úrnak csak egy futó gondolata volt az elmúlt adóbevallásról, és csak egy kis viszketése volt. Ez a viszketés az a bizonyos "thought label - gondolatcímke". A NSA illetékes munkatársa (NSA Officer On Duty, ODO -

108

a NSA szolgálatban lévő, illetékes munkatársa) lényegében arról cserélt információt a kísérleti személlyel, hogy az csalt-e valaha az adójával és vajon az adóhivatal elkaphatná-e egy vizsgálattal. Ez az igen leegyszerűsített példa szemlélteti a tipikus NSA kihallgatást. A tényleges kihallgatás során alkalmazott üzenetek több száz szóból is állhatnak, nagyon összetettek és kifinomultak lehetnek. A legtöbb üzenet több tucatszóból tevődik össze. A zárt hírszerző világ az elmúlt évtizedekben újabb csúcsokhoz érkezett. Ma már közvetlenül hatást tud gyakorolni szinte minden személyre az Egyesült Államokban, de külföldön is. A már működő elektronikus megfigyelő rendszer kiterjed Mexikóra, Közép-Amerikára és Dél-Amerika sűrűn lakott térségeire. Ma már működik Ausztráliában, Afrikában, és Európa azon országaiban, amelyek nem tartoztak a szovjet birodalomhoz. A NSA azonban - több kutató állítása szerint is - arra törekszik, hogy az egész földgolyót egy "elektronikus szem" megfigyelése alá helyezze a harmadik évezred elején. Ezt a célt már csaknem elérték, nehézségekbe csupán a csúcstechnológiájú országokban ütköztek. Itt a hírszerzés-elhárító technológia fejlett, és a szükséges pénzügyi eszközök is rendelkezésre állnak. Ennek eredményeként ezekben az országokban be tudták azonosítani a "transceiver"ekből (adó-vevő készülékekből) érkező magasfrekvenciájú mikrohullámú kibocsátások kitöréseit. A NSA kommunikációs rendszere tehát képes arra, hogy bármely személytől hangmintát ("voice print") vegyen, és azt nyilvántartásában elhelyezze. Az így raktározott mintát később fel lehet használni a kísérleti személy meghatározására, mégpedig úgy, hogy a reális idejű megfigyelés során szerzett hangmintákat, amelyeket tartózkodási helyszínén vesznek róla, összehasonlítják vele. Ehhez arra van szükség, hogy a megcélzott személy egy adó-vevő készülék közelében beszéljen. Ha a megfigyelt tudatában van annak, hogy a NSA látókörébe került és ezért csendben marad, akkor a NSA arra is képes, hogy periódikusan világszinten bocsásson ki tudatküszöb alatti üzenetet, amely név szerint megcélozza az adott személyt, és arra készteti, hogy elaludjon, és álmában beszéljen. Miután az illető beszél, a hangmintája beazonosításra kerül és a személy tartózkodási helye is meghatározható csaknem az egész világon. Ma már nem csak költői hasonlat, de valóság, hogy a Földünk összezsugorodott és egyre kisebbé válik. Az itt ismertetett technológiát eredetileg a CIA által folytatott kísérleti programok keretében dolgozták ki az 1950-es években, majd továbbfejlesztették őket az 1960-as években. Ez után a bőségesen rendelkezésre álló pénzügyi eszközök lehetővé tették, hogy a fontos nemzetbiztonsági területek mindegyikére kiterjesszék. Amikor a már említett "Drink Coca Cola" reklám bámulatosan eredményesnek bizonyult, felmerült a kérdés, vajon a látássebességhez hasonlóan a hallás is felgyorsítható-e. Ezirányban a NSA Fort Mead-i támaszpontján folytattak kísérleteket, ahol a kiválasztott fonémákat úgy változtatták meg, hogy a felesleges színuszhullám görbéktől megfosztották őket, és elektronikusan újrakonstruálták a szavakat rövid változatban. A korai szakaszban kísérleteztek a távolbalátással is, ahol a kísérleti alany ellazult állapotban felnyitja a tudatát és megmagyarázza azokat a képeket, amelyeket a NSA készített ezt a technológiát használva. Ezek a kísérletek tették lehetővé, hogy "a komputer által szimulált tudatalatti beszéd nyelvét" tökéletesítsék és "script" változatban maximalizálják a továbbítás lehetőségét a kísérleti alany tudatában egy megfelelő "vision or picture" (látvány vagy kép) formájában. A kísérleti alany

109

által már korábban látott képek egyszerűen visszahívatók az úgynevezett "Age regression" (életkor visszaidézés) "script" változatainak az alkalmazásával. A NSA kémelhárítási kísérletei Több kísérlet is folyt annak a meghatározására, hogy milyen feltételekkel és eljárásokkal lehet Amerika ellen bevetett kémeket agykontrollal ellenőrzés alá venni. Az egyik ilyen kísérlet alanya egy férfi volt, aki konfliktusba került a fiával és egy alkalommal leöntötte benzinnel és felgyújtotta. Ugyanezt tervezte saját magával is, de az életösztöne erősebbnek bizonyult, mint a NSA belé ültetett magatartásmódosító programja. Miután letartóztatták, elmondotta, hogy agya hirtelen kitisztult és már nem tudta okát adni, hogy miként tudta elkövetni ezt a bűncselekményt. Az történt, hogy a hipnózist egyszerűen megszüntették, a kísérleti alanynak megengedték, hogy aludjon, úgyhogy a pszichiátriai szakértők, akik tanulmányozni fogják az illetőt, ne találjanak semmi nyomot, ha alávetnék a hagyományos hipnoterápiával vagy pszichoanalízissel végzett vizsgálatoknak. Másfél évtizeddel ezelőtt hírt adtak az újságok arról, hogy Floridában több idősebb ember meghalt álmatlanság következtében. Az orvosok mindent megpróbáltak, de nem voltak képesek változtatni ezen a helyzeten, amely végül is valamennyi beteg halálával végződött. A NSA-nak sikerült kifejlesztenie olyan aggodalmat okozó "scrip"-eket, amelyek optimalizálták a hipnózis utáni állapot tartósságának a csökkenését annak arányában, ahogy az idő múlásával a kísérleti alany egészsége romlott. Az egész Egyesült Államokat megrázta az az eset, ami a Davidian szekta tagjaival Wako-ban történt. David Koresh órákon át tárgyalt az FBI képviselőivel Istenről és a bibliáról, végül várta Isten szavát, hogy megmondja neki, mit tegyen az ostrom utolsó óráiban. A szóbanforgó üzenet olyan összetételű lehetett, amely "Personal Journal" számokat is tartalmazhatott, (ezeket a NSA megköveteli a kísérleti alanyok számára az agymosás idején), amely viszont elvezethetett volna azokhoz a kérdésekhez, hogy vajon miként vált ilyen minőségűvé ez a szekta-kultusz. Továbbá a NSA-nak úgy volt célszerű feltűntetnie, hogy "God spoke to them and said to commit suicide" (Isten szólott hozzájuk és közölte velük, hogy kövessenek el öngyilkosságot). Csak így tudta megmenteni kudarctól ezt az újabb nagyszabású agykontroll kísérletét. Az FBI "Crime Information Center, CIC" (Bűnügyi Információs Központ) több ezer olyan aktával rendelkezik, ahol dokumentálva vannak azok az esetek, amelyek magukon viselik a NSA kísérletek jellegzetességeit. Ezekben az ügyekben a "Thought Controll" technológiát alkalmazták. Jelenleg a NSA sok olyan kísérleti alannyal rendelkezik a társadalom legkülönfélébb részeiből, akiknek az aktivizálásához már csak "triggerek"-re, azaz programbeindító, gondosan megkonstruált hipnózis-utáni "script"-ekre van szükség ahhoz, hogy teljesítsék a kapott parancsot és adott esetben akár egy gyilkosságot is végrehajtsanak. A NSA úgy hívja őket, hogy "Shooters on a Shelf" (polcon tartott lőfegyverek). Egy példa erre Russel Eugene Weston, aki 1998. július 26-án Washingtonban a Capitolium környékén ámokfutóként lövöldözni kezdett. Az állapították meg róla, hogy skizofréniája van. Olyan kényszerképzetei voltak, miszerint kapcsolatban áll a CIA-val vagy az FBI-val, és meg volt róla győződve, hogy egy rádió nyomkövető szerkezet volt beültetve a fogába. Russel Eugene Weston is a NSA elektronikus agymosásának volt a terméke. Nem volt képes felismerni a rendkívül fejlett technológiát még annak dacára sem, hogy tudta "valaki" (CIA, FBI, stb.) tart kapcsolatot vele és ez a kapcsolat kiterjed az egész Egyesült Államokra. Weston azt képzelte, hogy egy nyomkövető eszközt ültettek a testébe. A NSA hipnózis-kezelése hatásaként arra a

110

következtetésre jutott, hogy a skizofrénia elleni gyógyszerek nem segítenének rajta és ezért megtagadta azok bevételét. Ez az ember kétségbeesve próbálta enyhíteni azt a szenvedést, amit a NSA okozott neki. A már hivatkozott http://www.kimsoft.com/2000/nsa-psy.htm tájékoztató készítője megírja, hogy évek hosszú során át már több ezer olyan személlyel került kapcsolatba, akiket vallásos agymosásban részesítettek. Ezt olyan szintre emelték, ahol már "Isten" mondja meg nekik, hogy mit tegyenek, és "Ő" szól hozzájuk gyengéd hangon, tudatukon belül, és a kísérleti alanyok feltétlenül engedelmeskednek "Neki". Természetesen ellenségek is találhatóak a fejükön belül. Ez azonban a bibliai János jelenések könyvében, az Apokalipszisben jelzett Antikrisztus megérkezését bizonyítja. Sokan úgy gondolják, hogy Jézus már visszatért a földre és ő irányítja őket. James Bamford "Inside America's Most Secret Agency, The Puzzle Palace" (Amerika legtitkosabb ügynökségén belül, A rejtély palotája) című könyve, amelyet 1982-ben a Houghton Mifflin Company adott ki rendkívül sok adatot tartalmaz a NSA történetére vonatkozóan. A NSA eleinte csak a telefonok lehallgatásával foglalkozott, ez azonban kibővült a legváltozatosabb audiovizuális technikákkal. Bamford az, aki a The Puzzle Palaceban beszámol a NSA első, magával az áldozattal végrehajtott kivégzéssel (öngyilkossággal) kapcsolatos agykontroll technológiáról. A NSA-nak az egyik alkalmazottja a jelentések szerint rohanva menekült a NSA területéről azt állítva, hogy démonok vannak a fejében, majd pedig megölte magát. A NSA alkalmazott ilyen módszert bizonyos hírek eltusolására. A kaliforniai Berkley Egyetem egyik diákja 1990. november 27-én bement egy bárba, és túszokat ejtett. Ragaszkodott ahhoz, hogy a rendőrség tegye lehetővé, hogy a CIA igazgatója beszéljen vele azért, hogy így megszabadulhasson a szenvedésétől. A fiatalember leveleket küldött az elnöknek és a CIA-nak, de kérései süket fülekre találtak. Miután a fiatalember pánikba esett, lelőtte az egyik vendéget a bárban, és akkor egy SWAT csoport (Special Weapons and Tactics Team - Különleges fegyveres és taktikai csoport) emberei halálosan megsebesítették. A San Jose-i rendőrség megtalálta az elnökhöz írott leveleknek a másolatait, amelyekben a fiatalember beszámol arról, hogy bizonyos emberek tudnak olvasni az agyban és ő rájött arra, hogy ezt milyen módon teszik. A NSA sikertelenül végzett rajta agymosási kísérletet, és hogy ez az egész dolog ne kerüljön napvilágra, nem volt más választása, mint saját biztonsága érdekében eltávolítani az élők sorából. Rendkívül érdekes, hogy ez az eset eredetileg úgy került az elektronikus tömegtájékoztatási eszközök híradásaiba, hogy egy fegyveres ember azt követeli, személyesen beszélhessen a CIA igazgatójával. Ez a híradás rendkívül gyorsan eltűnt és többé már nem szerepelt a hírek között. A Nírvána nevű zenekar tagja, Curt Cobain, egy másik áldozata a NSA agymosásának. Itt is arra kényszerűlt a NSA, hogy kiiktassa Cobain-t, aki zenéjébe a NSA tudatbefolyásoló tevékenységére vonatkozó kulcsmondatokat és szavakat írt. Így kommunikált hallgatóságával. Az egyik dalában, amelyet a NSA-hoz írt, úgy utal rá, mint "Friends inside his head" (A fején belül lévő barátok). Ha a NSA büntetésként a legmagasabb szintű agymosást alkalmazza, a kísérleti alany gyorsan távozik az élők sorából. Cobain a heroint használta, hogy elbódítsa, és érzéketlenné tegye magát, de más eszközökkel is megpróbálkozott, hogy lelassítsa az az elektronikus tudatbefolyásolás hatását. Néhány évvel ezelőtt Nagybritanniában számos kormányalkalmazott dolgozott egy szigorúan titkos radarlétesítményen. Közülük többen öngyilkosságot követtek el, noha nem volt

111

hosszú időn át tartó REM-alvás megfosztásnak vetik alá. Mérlegelik a lelepleződés kockázatának a minimalizálását. baráti körének) az erős vagy gyenge voltát. vad élet). mert többet közülük kivülről nem nyitható zárt ajtók mögött követtek el. vagy egyéb szokatlan dolognak. és bemutatta. miként észlelhető a hallható továbbítás ("audible transmission") a dal végén. A kiválasztásnál szerepet játszik a kísérleti alany értéke az Ügynökség számára. Ennek a dalnak az volt a címe. hogy "ők gyorsan beszélnek. amelyek megtörik az akaraterejét. Ezek a manipulált tudatú egyének életük céljául a Jézussal való személyes kapcsolat kiépítését és fenntartását tartják. és végső soron társadalmilag és pénzügyileg is sikertelen. 2000. Megmagyarázták a dalban. Miközben a kísérleti alany egyre nagyobb mértékben elszigetelődik a családján belül. illetve más hírszerzési vagy kémelhárítási szempontra. wild life"(vad..". politikai meggyőződésére. miként hangzik a tudat manipulálása. apatikus lesz. hogy bizonyos kormányalkalmazottak egy fokozottan őrzött kormány projekten dolgoztak. akivel a NSA kísérletezett. Ezek az emberek ugyanannak a technológiának voltak alávetve. A kísérleti alany. mint amikor egy magnetofonszalagot gyorsan előretekerünk. 112 . Ezek a halálesetek megrendezett öngyilkosságok sem lehettek. hogy az elektronikus megfigyelési rendszernek szinte korlátlan a hatóköre. Ez ahhoz hasonló. hipnotikus hatás alá kerül. hogy a NSA bővíti a nagyközönségre gyakorolt befolyását. Mindössze arról volt szó. Az 1980-as években az egyik népszerű zenekar írt egy dalt megmagyarázva a NSA agymosó technológiájának a tudományos folyamatát.. A NSA magatartásmódosító eljárása a kísérleti alany beazonosításával és minősítésével kezdődik. "The Talkind Heads" (A beszélő fejek). hogy "Wild. eljárásokat. hogy találjanak egy helyet. önbizalmát. hogy a zenekar tagjai sikertelenül fordították arra minden idejüket és pénzüket. március 26-án az Orange County Register üzleti szekciója ismertette a "National Sleep Foundation" (Országos Alvási Alapítvány) jelentését. azaz a szóbanforgó zenekar feltárta. A dal szemléltette. amelyek a NSA magatartásmódosító tevékenységében használatosak. továbbá azt is. valamint azt. valamint azt. babonás képzeteit. újjászületettnek hívják. Ennek a felmérésénél tekintettel vannak közéleti szereplésére. érvelőképességét. a kísérleti alany hipnózis utáni szuggerálhatósági indexét. kábítószerrel való visszaélésnek. és az általa tisztelt irányadó csoporttól. anélkül.semmilyen látható nyoma valamely ellenséges kormány beavatkozásának.rendszerint szélsőségesen vallásos . ahol a NASA-nak nem lenne módjában zaklatni őket. hogy a NSA mindig a REM-alvástól való megfosztással kezdi el a magatartásmódosító eljárását. Itt természetesen elsősorban a tudatalatt elhelyezett hipnózis utáni szuggeszciókról van szó. morális meggyőződését. magyarázatokat és meghatározásokat. A NSA magatartásmódosító eljárása Ebben a részben ismertetjük röviden azokat a tipikus technikákat. Miután megtörténik a kísérleti alany kiválasztása. mint a Berkley Egyetem diákja. társadalmi státuszát. pénzügyi helyzetére.lelkiállapot az egyházak "reborn"-nak. valamint elsődleges támogató csoportjának (családjának. intelligenciáját. Ezt az NSA által előre meghatározott és hipnózissal létrehozott . vagy a NSA alkalmazottja. magabiztosságát. Az már ismert. hogy tudna róla. depressziós állapotba kerül. hogy a NSA miként választhat ki valakit az agymosásra. és erkölcsi értékrendszerét. Ez a hír jelezheti. vagy Curt Cobain és több ezer más személy. miközben teljesen ébren van. amely szerint az amerikaiak 40 %-a alvászavarral küzd. továbbá hipnózis utáni szuggeszciókkal bombázzák.

akkor a NSA a teljes ellenőrzést meg tudja valósítani az adott személy felett. 113 . mert az általuk hirdetett tanítás lehetővé teszi. Amikor a NSA más kapcsolatokat használ. A kísérleti alanytól megkövetelik. A kísérleti alany úgy épül be ebbe a rendszerbe. hogy a kísérleti alanyt a szomszédai megfigyelik. Tompa ütések. a pozitív jutalmat pedig Isten áldásának. Mindez ez kitűnően alkalmas a NSA tudatirányító technológiájának és eljárásának az álcázására.Tipikus hipnózis utáni eszközökkel kiváltott érzéki csalódás az. hogy a különböző furcsa érzetek és észlelések a testükbe ültetett implantátumok következményei. bizsergéseket. de a NSA használt más kultuszokat és nem egyházi-jellegű társadalmi csoportokat is. hogy továbbítási módszert alkalmaztak vele szemben. hogy kiváltsanak lokalizált szinaptikus (idegsejt kapcsolódási) válaszokat az agyunkban. Ha a kísérleti alany ellenáll a NSA utasításainak. zörejek hallhatók a falakról. recsegések. Életének minden mozzanata ima útján továbbításra kerül más "keresztényekhez". amikor a kísérleti alany csípést. szúrást. a lámpákról és ehhez hasonlók. hogy a teste különböző részén furcsa bizsergő. a mennyezetről. A kísérleti alanyok gyakran azt hiszik. mivel ezeknek nincs meg az a lehetősége. hogy "Isten vagy Jézus közvetlenül szóljon a kísérleti alanyhoz" és a negatív újra-megerősítést a Sátánnak lehet tulajdonítani. csiklandozó érzéseket váltson ki. hogy bármely nonkomform magatartása megfigyelésre kerül. és hogy a szomszédjának semmi köze sincs az általa észlelt furcsa tapasztalatokhoz. és a nagysebességű akusztikusan továbbított hipnózisnak lett a célszemélye. A kísérleti alanyok számára fontos annak a megértése.) Ezen túlmenően. akkor nyilvánvaló. Így az új egyházi előjáró-csoport működik a magatartást megerősítő mechanizmusként. Egy idő múlva megjelennek az emocionális összeomlás tünetei és kialakul egy új támogató csoport a kísérleti alany körül. Ennek ellenére nem érezzük a mikrohullámok által okozott tüneteket. és ezt behelyettesítik pozitív jutalmazó-hipnózissal: "Isten és Jézus munkálkodik az életükben". El vagyunk árasztva folyamatosan mikrohullámokkal a televízióállomásokról. végül a NSA-hoz. és számos ember van körülötte és csupán ő az egyedüli. Ez az új támogató csoport rendszerint egyházi emberekből áll. Kialakulnak azok a kényszerképzetek. (A szinapszis az idegsejtek egymáshoz történő csatlakozási helye. ahol a NSA elektronikus megfigyelő rendszere eléri és a kulcsszavak révén kiválasztja és értékeli az elhangzott imákat. világháború alatt. hogy "Isten akaratának megfelelően" cselekedjék. bárhol. viszketéseket. A NSA azért részesíti előnyben a keresztény egyházakat. amely a kísérleti alany valamennyi problémáját végül is a NSA elé viszi. Ez hasonló a Gestapo tevékenységéhez a II. vagy autójában. Senkinek sincs kedve és ideje ahhoz. reszketést. vagy hivatalában. amelyben a kísérleti személy vallásos újjászületést él át és "életét Krisztusnak adja". és arra veszi rá a kísérleti alanyt. remegést érez teste különböző részein. vagy téveszmék. hogy a NSA ezt a technológiát atombiztos földalatti bunkerekből irányítja. amikor a kísérleti alany egy szobában tartózkodik. hogy naponta adjon jelentést imádság formájában az otthonának csendjében. vagy állandóan követik. akiknek a nézetei a bibliában gyökereznek. kémkednek utána. akkor további büntetéssel sújtják. a kommunikációs műholdakról. Ezek mikrohullámú besugárzások következményei lehetnek. Ezt követően a kísérleti alany teljes odaadást érez Jézus (értsd: a NSA) iránt és bármit meg fog tenni Jézus (értsd: a NSA) irányába. A kísérleti alanyt fokozatosan mentesítik az idegrendszert károsító kényelmetlen hipnózistól. az órákról. Ezután a NSA további hipnotizálja büntetés vagy jutalom formájában a célszemélyt. aki megtapasztalja ezeket a furcsa "gondolatokat". ahol az ingerületeket átveszik egymástól. hogy mikrohullámú fegyverrel kövessen valakit azért.

ha racionálisan kell gondolkodniuk. mint egyéniségét vesztett középszerű lény vegetálhat Jézus (a NSA) szolgálatában. Valamennyi NSA által alkalmazott standard hipnózis utáni parancstovábbító "script" eljuttatható reális időben. Nem az lebeg szemük előtt. Az a kísérleti alany. és ez biztonsági kockázatot jelent. egy városra. hogy folyamatos megfigyelés alatt áll. hogy a hipnózis utáni tudatalatti implantátum egy meghatározott esemény. és összefüggéstelenül csaponganak. és ez maximalizálja a magatartás megváltoztatását. se nem gazdaságos a kísérleti alany folyamatos megfigyelése a reális időben történő továbbítás céljából. vagyis nem fogadják el. A magatartásváltoztató eljárás Ebben fontos szerepe van a beindító. a második az előre elkészített és kijelölt továbbítás az ugyancsak előre programozott komputer útján.technikát használ a kísérleti alany negatív újra-megerősítésére. A továbbításnak ez a formája meggyorsítja a tudat mélyén hallható "hang" felfogását. aki sikeresen végigment a NSA magatartásmódosító programján. Tehát se nem praktikus. kiváltó. gondolat. Az előre kijelölt tudatalatti implantátum továbbításakor a NSA központi kapcsoló komputere kibocsáthat egy "script"-et a megjelölt személyhez egy előre kijelölt időpontban. amikor folyamatosan negatív újra-megerősítésre kerül sor. Ilyen előre kijelölt időpontban sugárzott "script"-ek esetén a kísérleti alany látszólag találomra gondol erre vagy arra. és végül a hipnózis utáni. Az ilyen kísérleti alanyoknak az élete viszonylag terméketlen. amit a kommunista diktatúrákban alkalmaztak az államvédelmi szervezetek. Az állandó megfigyelés viszont megfelelő személyzet 24 órán át történő alkalmazását igényelné és ez igen költséges. A NSA jelentősen csökkenti saját biztonsági kockázatát azzal. Az alkalmazott technikák három fő csoportba oszthatóak. A NSA azért nem alkalmaz kizárólag reális idejű hipnózis utáni parancstovábbítást. Így például semmiben sem hisznek. A magatartásmegváltozás általában akkor megy végbe a leggyorsabban. hogy van evolúció. hogy mi az. Mind a három "script"-továbbítási-módozat alkalmazása megzavarja a kísérleti alanyt. vagy egy nagyobb földrajzi térségre. és nem tudja a visszatérő gondolatokat vagy érzéseket valamilyen szokás szerint visszatérő eseményhez vagy helyzethez kapcsolni. A továbbítandó "script" sugárzása korlátozódhat egy épületre. hogy a NSA feladat végrehajtására kijelölt ügyeletes munkatársa hipnózis utáni parancsot tartalmazó "script"-et juttat el a kísérleti alanyhoz és megfigyeli annak válaszreakcióját.valamint ahhoz. Mindezt akkor is tagadják. ami nincs a bibliában. hogy voltak dinoszauruszok. érez így vagy úgy. hogy sokféle hipnózis utáni továbbító. mivel félni fog a NSA megtorlásától. holott ezek sem szerepeltek a bibliában. Ez a technika megköveteli a tudatalatti kihallgatást. vagy feltételes továbbítások. mint például Észak-Amerika vagy Európa. amit itt a földi életükben el tudnak végezni. és többé nem okoz gondot sem az egyházban. Ez a hang adja az igaz vagy hamis információkat és parancsokat a NSA céljától és szándékaitól függően. életének a további részében. A reális időben történő tudatalatti üzenet továbbítás azt jelenti. Az első a reális időben történő továbbítás. amikor nem figyeli őt aktívan a NSA. Az esemény által kiváltott feltételes üzenet-továbbítás lényege. ha repülőgépeken utaznak és televízióznak. "az örök életre" összpontosítják. Kerülik az "e-világi" tevékenységeket és rendszerint zavarban vannak. űrutazás. mert azt sugalmazza neki. aktivizáló technikáknak. vagy kódjel-szó hatására 114 . mert a kísérleti alany felismerheti. sem a tömegtájékoztatásban. mert figyelmüket a halál utáni életre.

illetve érzéki csalódások. általában a viselkedés megváltoztatására." Ha az ilyen típusú "script"-eket nem tartják karban. és nem leszel képes ellazulni. ellenséges érzést. és ki lehet bennük alakítani a jó közérzetet azzal. hogy a célszemély mennyi idő alatt képes leküzdeni a 115 . időbeli hosszát és azokat a feltételeket. Ilyenkor ez arra készteti. vagy hosszú időn át a barátod lakásán tartózkodsz és visszatér a lelki nyugalmad. Amikor a kísérleti alany távozik ettől a személytől. hogy a "script"-ek hogyan készülnek. hogy tartsa magát távol élete folyamán az ilyen helyzetektől. és ezért igen hatékony eszköz egy előre meghatározott kívánatos magatartás megerősítésére. Az ilyen típusú tudatalatti implantátumot ötvözni lehet más beültetendő üzenetekkel. A NSA meg tud erősíteni egy előre meghatározott és kívánatos viselkedést. hiszen a kísérleti alany. szuggerálhatósági indexének a meghatározása egy sor mintavétel segítségével. akkor az illetőbe olyan programot implantálnak. hogy ne aludjon együtt egy más neművel: "Nagyon feszült leszel. Amikor a NSA munkatársai el akarják szigetelni a kísérleti alanyt egy meghatározott személytől. valamint társadalmi körülményei állandó változásban vannak. amely kellemetlen érzést okoz bizonyos helyzetben a kísérleti alanynak. ha távozol tőle és hazamész. hallucinációk fokozására. de az Interneten is igen bőséges információ áll rendelkezésre a hipnózis utáni parancstovábbításnak erről a formájáról és arról. valójában azt egyre nagyobb mértékben a NSA ellenőrzi. hogy fokozottan kézben tartja a saját életét. jobb tanulmányi eredmény elérésére történő ösztönzésre. helytől vagy dologtól távoltartsa magát. Szakkönyvtárakban. ezek mértékét. egy személlyel kapcsolatban és mérik azt az időt. Hipnotikus emlékezetkiesést idéznek elő benne egy tárggyal. Az egészben az az ellentmondásos. akár pozitívat egy meghatározott eseménnyel. ha összekapcsol egy tudatalatti implantátumot. hogy íme ők hozzák meg az életükre vonatkozó fontos döntéseket. hogy az adott személytől. Ezt tovább lehet erősíteni egy másik hipnózis utáni szuggeszcióval.aktivizálódik. ellenséges érzülettől. Ilyen "script"-tel lehet. akkor súlyos károkat okozhatnak. Ilyenkor a kísérleti alany maga dönt úgy. azt szuggerálni egy lánynak vagy egy fiúnak. és miként használják őket. ha csókolódzol. Így például tudatalatt beléhelyezhető az a parancs. megkönnyebbülés érzését és a kísérleti személy pszichéjében helyreáll a békés egyensúly. A NSA-agykontroll első szakasza Ennek a szakasznak a lényege a kísérleti alany előzetes felmérése. együtt alszol. Valójában persze a NSA programozók parancsát teljesítette. kellemetlen érzése természetesen alakult ki. pl. amely fokozott aggodalmat. A NSA szakértői pontosan testreszabják a negatív vagy pozitív megerősítéseket. hogy legyen rendkívül érzékeny az érzelmei változásaival kapcsolatosan. Ezt a kísérleti alany erőteljesen érzékeli. hogy így megnöveljék a kísérleti alany döntési lehetőségeit az adott helyzetben. hipnózis utáni befolyásolhatósági. hogy a kísérleti alany azt hiszi: kényelmetlen. vagy nem törlik időben. hogy miközben a célszemély úgy érzi. akár negatívat. helytől és dologtól. I. A hipnózis utáni és konkrét esemény által kiváltott megerősítés fokozatosan is kialakítható és olyan finoman is alkalmazható. amelyekkel aktivizálni lehet őket. helytől vagy dologtól. mint például a hipnózis utáni aktivizáló gondolattal azért. akkor egy másik hipnózis utáni implantátum aktivizálja az aggodalomtól. átvilágítása. feszültséget. A hipnoterapeuták az ilyen típusú hipnózis utáni parancsokat használják pácienseik dohányzásról való leszoktatására. kellemetlen közérzetet és nyugtalanságot vált ki belőle. feszültségtől és nyugtalanságtól való megszabadulás.

Ebben a szakaszban a kísérleti alany már nem képes világosan és tömören kifejezni magát és eddig az időpontig már általában sikerült lejáratni a helyi és országos jogalkalmazó szervezetek szemében. hogy "Istent" (értsd: a NSA irányítóit) szolgálja és kövesse. A NSA technológiája lehetővé teszi a kísérleti alanynak. Az ügyeletes NSA-munkatárs tapasztalata dönti el. akkor csaknem lehetetlen megakadályozni. hogy felfedje és jelentse a vele szemben alkalmazott eljárást. hogy milyen szinten képes megérteni a pszichológiai. ahol előre elkészítve ott vannak a válaszok igenlő és tagadó változatban. Így biztosítva van. vagyis a nyitott kérdéseknek. A NSA által kezdeményezett önkivégzések. hogy "nem leszel képes emlékezni X-nek a nevére. Ebből következtetnek arra. majd ezt kiértékelik. hogy félelmet. mert a kísérleti alanynak sikerült kiderítenie a vele szemben alkalmazott agykontroll technológiát. vagyis öngyilkosságok rendszerint azért következnek be. Felmérik a kísérleti alany vallásos beállítottságát. környezetének. hogy mennyire képes azon úrrá lenni. Ezekben az esetekben alkalmazzák az úgynevezett véletlen egybeesést. hogy milyen kockázatokkal járhat az adott személy magatartásának a módosítása. amelyek hasonlatosak azokhoz a tesztkérdésekhez. kapcsolattartási eszközeit legközelebbi támogató csoportjaival és barátaival. Más hipnózis utáni szuggeszciók alkalmasak arra. A lényeg tehát az. összetalálkozást (coincidence) azért. hogy az adott esetben fejlettebb kihallgatási technikákat is alkalmazzanak-e vagy sem. és mint megalapozatlanok elutasításra kerüljenek. addigra fizikai és lelki erőforrásai már kimerültek. Azt is igyekeznek kideríteni. amit mozgással orvosolni lehet. beazonosítja az e célra használt technológiát és módszereket. Ha a kísérleti alany végül is eljut ahhoz. hogy a célszemély állításai megkérdőjelezhetők legyenek. hogy a kísérleti alanyban azt a benyomást keltsék. Ha az illető vallásos és elfogadja az irányítást. Itt fontos szerepe van az úgynevezett "Openended Questions"-nek. A hipnózis utáni 116 . hogy életében természetfölötti események veszik a kezdetüket. amelyet nem tudnak elmozdítani. vagy a programozást irányító ügyeletes munkatárs gondatlanul járt el az adott kísérleti alany esetében. hogy ezeket a lépéseket nem tudja megvalósítani egyes átlagosan kockázatosnak tekinthető kísérleti alanyoknál. A magatartásmódosítás második szakasza Ebben a fázisban a legtöbb kísérleti alany már úgy van manipulálva. képességeit. és egyelőre lezárja az aktáját. valamint a szokásos tudatalatti kihallgatási technikák segítségével mérik fel a kísérleti alany általános társadalmi státuszát. A kihallgatási forgatókönyvek felhasználják a tudatalatti kihallgatás módszereit és az alvajárással kombinált kihallgatási technikákat. Az ilyen rövid program a legkevesebb befektetéssel a legtöbb hasznot biztosítja a legkisebb kockázattal a NSA számára. hogy beültetnek egy hipnózis utáni parancsot és megfigyelik az illetőt. A célszemélynek le kell küzdenie a hipnózis utáni szuggeszciót. Emiatt rendszerint ki kell iktatni a kísérleti alanyt. ha a kísérleti alany valamilyen módon mégis csak rájön a tudatmódosításra. beállítódásait. vagy rossz közérzetet okozzanak a kísérleti alanyban. Ha a NSA úgy érzi. II. milyen a problémaelemző és megoldó készsége. babonás félelmeit. akkor a NSA megerősíti a kísérleti alany elkötelezettségét Jézus iránt. akkor az Ügynökség nem vonja be az illetőt a magatartásmódosító eljárásba. valamint a vele szemben alkalmazott módszerek leleplezése korlátozásának a hatékony ellenőrzését. Ilyen lehet például az. Ugyanis. bizonytalanságait standard tudatküszöb alatti kihallgatási technikával és a viselkedés megfigyelésével. bármennyire is szeretnél rá emlékezni". hogy kiszivárogjanak információk a titkos eljárásról.hipnózis utáni szuggeszció hatását. a hipnotikus és a gyógyszerekkel kapcsolatos jelenségeket. bármennyire is próbálják. A reális idejű megfigyelés.

A REM alvás különleges szerepe Az agykontroll céljából gyakran ellenőrzés alá veszik a REM (Rapid Eye Movement . hogy a kísérleti alany a nap folyamán aluszékonnyá válik és többször is elalszik rövid időre. a beszédkészséget. az érvelést és az akaraterőt. amely olyan gondolatokat vált ki. és fokozottan fogyasztanak koffeint. A fehérjeszintézis is gátolt és ez csökkenti a kísérleti alany gyógyulási képességét fizikai károsodások.A gyors szemmozgással kísért) alvást és ilyenkor egy vagy két ciklusra korlátozzák éjszakánként. akkor az illető nem lesz képes a REM-alvástól való megfosztást felismerni. nem emlékeznek a nevekre. hogy az illető ne lássa a szemei körül kialakult mély karikákat. a koncentrációt. Amikor a REM-alvástól való megfosztás fokozatos és olyan hipnózis utáni parancs kíséretében zajlik. gyöngül az iskolai. Gyötrő gondolatok ismétlődő visszatéréséről panaszkodnak. különböző izomfeszültség kombinációkkal és komputeres ciklikusan visszatérő implantátumok továbbításával. és nem tudnak visszaemlékezni az álmaikra. a tapintási képességet. Amikor aztán a kísérleti alany végül tudomást szerez a tragikus eseményről. Egy konkrét példán szemléltetve ez így zajlik le: a NSA hírszerző rendszere tájékozódik arról. Ezt az információt elektronikus eszközök útján szerzik be. hogy a prédikáció közvetlenül hozzá van címezve. amikor a kísérleti alany által szeretett személlyel valami tragikus esemény történik.parancsok és előzetes információk kombinációjával készítik elő a célszemélyt. hogy az illető által látogatott templomban mi lesz a szentbeszéd témája. Mindezek következtében romlik a kísérleti alany egészségi állapota. amikor a kísérleti személy még senkivel nem osztotta meg a benne kavargó gondolatokat. A NSA több módon is befolyásolni tudja a REM alvást. arcviszketésről és zsibbadásról. A kísérleti alanyok rendszerint álmatlanságról. Egy másik tipikus NSA módszer azt haszálja ki. Ekkor az illetőnek hipnózis utáni szuggeszcióval elhelyeznek az agyában rettegő. előrelátással bír. Ez rendszerint azzal kezdődik. úgy tűnik. Sötét karikák jelennek meg szemeiknél. nem mennek újra aludni. 117 . hogy egy embernek a legbelsőbb gondolatairól is tudjon. akkor azt hiszi. aggódó érzéseket. A NSA hírszerző rendszere által felfedezett információk segítségével azt az érzést keltik a kísérleti személyben. vagy fárasztó feladatok elvégzése után. Még azt is szuggerálni lehet. és ez jelzi Isten titokzatos és kideríthetetlen képességét arra. vagy meghalt. Alig múlik el egy óra lefekvésük után. óránkénti felébredésről panaszkodnak. hogy különleges képességgel. hogy "Isten" vagy más temészetfeletti lény felfigyelt rá. beleérzéssel. esetleg egy más földöntúli lény lépett vele kapcsolatba. vagy pedig Isten. amikor felkelnek. amelyek abban a témakörben mozognak még a templomba menetel előtt. majd ezeket tudatosan egy meghatározott személyre irányítják. Ez azzal jár. amelyeket az adott templomban helyeztek el. amelyről majd csak a szentbeszédben fog hallani. hogy a kísérleti alany energikusnak és kipihentnek fogja érezni magát. hogy a célszemély közeli hozzátartozója balesetet szenvedett. A csak csekély mértékben észlelhető romlási tünetek megnehezítik a kísérleti alanyok számára a REM-alvással kapcsolatos problémáik felismerését. hogy a hírszerzőszolgálat tudomására jut elektronikus megfigyelés útján. Amikor a kísérleti személy hallja a szentbeszédet. vagy munkahelyi teljesítménye és meglazulnak társadalmi kapcsolatai. Nappal fáradtak. nyugtalan alvásról. A NSA ezután elhelyez a kísérleti alany fejében egy hipnózis utáni parancsot. A REM alvásnak ez a csökkentése vagy megvonása gátolja a rövid ideig tartó emlékezet működését. Ez különösen hatásos akkor. Hipnózis utáni "script"-eket helyez be a kísérleti alany fejébe könnyű alvás idején.

hogy hatékonyabban zsaroljon. amelyek tőle nem várható szokatlan magatartásra késztetik. hogy elnyerje lojalitásukat. akik mindig valamilyen külső vagy belső hatástól tartanak. vagy képtelen a megfelelő elemzésre. amelyek konfliktusos helyzetbe kergették. a legtöbb kísérleti alany vagy tájékozatlanságból nem ismeri fel az eltéréseket és az ellentmondásokat. beleértve a rokonokat és a barátokat is. A NSA e kérdés kutatói szerint rendszerint más jogalkalmazó és jogérvényesítő ügynökségeket használ fel bizonyos személyek magatartásában mutatkozó abnormális jelenségek dokumentálására. a nagy magasságtól. és az ő megbocsátó kegyelmére. Jóindulatú. hogy lejárassa azt a személyt. amely "Isten állandó mindent látó megfigyeléséből" ered. és csökkentse önbecsülését. ha lenéz egy felhőkarcoló tetejéről. További célja ennek az eljárásnak feszültség létrehozása az illető hatóság és a kísérleti alany között még akkor is. és ennek megfelelően viselkedik. amelyek világosan utalnak a Bibliára. vagy a hipochonderek. hogy segít a kísérleti alanyoknak megmenekülni a jogi eljárásoktól azért. Ide tartoznak a túlzottan pedáns emberek is." A paranoia és a NSA A paranoia nagyzási vagy üldözési téboly. akik állandóan mindent leellenőrizni kényszerülnek. Ezzel lehet alátámasztani "Isten szavának" a valódiságát. a szellemi működés logikus voltát nem érintő téveszme-rendszer. amely betegséget okoz. A NSA mindennapos gyakorlatához tartozik. amikor valaki irracionálisan fél a sötétségtől. beleértve legközelebbi rokonait és barátait is. A paranoiát gyakran jellembeli fogyatékosságként tartják számon. illetve. Hiszen ez a kör az. a repülő vagy hajóutazástól. azt 118 . Ha csökken önfegyelme. a lifttől. amely életének a nehéz időszakában segítségére lehet. akkor még jobban rá van utalva Istenre. (azaz a NASA-nak). ez azzal jár. hogy az így megbélyegzett személy tanúságtétele még inkább veszít hiteléből. "Nem szabad megtagadnod az engedelmességet az Istennek.A REM-alvás megfosztás után egy hétre változó hipnózis utáni parancsokat lehet elültetni. hogy névtelenségét megőrizze. A fóbiás kényszerképzetek is gyakoriak. Mindez lehetővé teszi a NSA számára. de egyéb antiszociális magatartásra is vonatkoznak. A kényszerképzet többek között abban tér el a téveszmétől. Egyik legismertebb az agrofóbia. hogy tudomással bír a NSA által vele szemben alkalmazott eljárásáról. hogy olyan hipnózis utáni szuggeszciókat helyez el a kísérleti alanyok tudatában. Ezek rendszerint szexuális természetűek. Lehetővé teszi. hogy a kényszerneurózisban megbetegedett személy általában tudatában van annak. amikor valaki szinte pánikba kerül. hogy az illető személyben olyan magatartási zavarok léptek fel. A NSA ez irányú eljárásának ez az eleme növeli a kísérleti alanyban a félelemérzést és azt a feszültséget. hogy kényszer hatására cselekszik. amire van hivatkozás a Bibliában. Így például olyan "scrip"-eket lehet hozzá továbbítani. A paranoia rendkívül hatékony eszköz a NSA kezében. csak nem tud kényszerétől megszabadulni. és magabiztossága. Amikor a NSA nem követi a szokott Bibliai hivatkozásokat. hogy az Istennek tulajdonított megnyugváshoz jussanak. akiről a NSA időközben kiderítette. vagyis elsődleges támogató csoportját. hogy valamilyen más módon találnak egy eseményre igazolást azért. de tájékozatlan emberek. Az is előfordul. a különböző állatoktól. Ezeket az egyébként szégyenérzéssel kísért cselekvéseket a NSA később felhasználja arra. a zárt szobától. ha maga a NSA felelős azért. hogy a kísérleti alanyban bizalmatlanságot alakítson ki a többi ember iránt. hogy megszégyenítse az adott személyt. A NSA arról is ismert. Az illető személy megbüntethető negatív megerősítés útján bármiért. Az ebben szenvedő ember ilyen vagy olyan vonatkozású téveszméit igaznak tartja.

hogy megtapasztalt tüneteiről másoknak ne beszéljen és így elkerülje azt a kellemetlenséget. vagy munkatársai. III. végül a lélek önmagára találásában Jézus Krisztus áldásával. elhúzódó és hatástalan kezelésben részesítik. ha valamilyen objektív bizonyíték ellentmond az ő hit. anyagi természetű. Meg vannak győződve. hogy "szkizofréniásnak". amelyből összeállhat a kép. folytatódik az önbecsülés és a magabiztosság megtörésével. szellemi küzdelemben. és ez elvezethet a NSA szigorúan titokban tartott agykontroll tevékenységének a lelepleződéséhez.ajánlhatják neki. és rendszerint intézeti. például valamelyik egyházi csoportba. vagy legalább is pszichopatának tartják. jelentősen csökkenti a NSA biztonsági kockázatát. A pszichiáterek és a klinikai pszichológusok rendszerint rosszul diagnosztizálják az elektronikus tudatbefolyásolás alatt álló célszemélyt. vagy az istenségek. amikor a NSA egy másik kontroll alatt álló személyt is felhasznál. másrészt a programozással járó költségeit. mert ez által csökkenti az ő biztonsági kockázatát. Isten. hogy a spirituális világ sokkal hatalmasabb és fontosabb. vagy környezeti hatásokra. a mesterségesen felnagyított lelkiismeretességgel. már nem bízik többé elöljáróiban. hogy egyes lépcsőfokot kihagyjon belőle. akik már ezt a tudatbefolyásoló programot ismerik. spirituális kapcsolatépítéssel. Mindezt a gyanakvást számos "script" továbbításával ültetik be a kísérleti alany tudatába. hogy forduljon szakorvoshoz. A szenvedés súlyossága miatt a célszemély már folyamatosan képtelen a normális életvezetésre. hogy másoknak is beszéljen tapasztalatairól. A kísérleti alany gyakran egy vele szemben kevésbé igényes környezetbe kerül. az intenzív fájdalomokozással. vagy közösségi elhelyezésre szorul. Egy ilyen ajánlás pedig még inkább növelheti a kísérleti alanyban azt a félelmet. "paranoiásnak" minősítsék. Az ilyen személyek hajlamosak arra. hogy a kísérleti személy ne tartson kapcsolatot olyan személyekkel. akkor felhalmozódhat egy sor olyan információ. az ismételt "újjászületéssel Jézus Krisztusban". mint az empirikus. A kísérleti személynek ez az elszigetelődése. Azok a kísérleti alanyok. hogy a megcélzott kísérleti alanyba beültesse az összeesküvés téveszméjét. és rendkívül költséges. vagy más módon lerövidítse őket. hogy a többiek őt idegbetegnek. és tovább erősítsék benne a félelmeket. A páciensnek a normálistól eltérő tünetei ugyanis hipnózisból erednek. hogy szomszédai. Ez a harmadik típusú program a REM-alvástól való megfosztással kezdődik. A mesterségesen előidézett paranoia keretében elhitetik a kísérleti alannyal. Ez a technika tovább fokozza az adott célszemély elszigetelődését. Tovább bonyolódik a helyzet. A kábítószerektől és az alkoholtól való függőség fokozása 119 . rendszerint rendkívül gyanakvóak és könnyen ingerelhetők. hogy higgyenek a démonok. akik ezt a típusú programozást kapják. vagy családtagjai összeesküdtek ellene. a különböző spirituális létezők valóságában. A félrevezető diagnózis arra szorítja a kísérleti alanyt. majd a Megmentő által való megszabadításban. nem vezethetők vissza biológiai. reális világ. a szellemek. lelki. vagy elmebetegnek. Minthogy ez egy soklépcsős progam. valamint tartózkodása attól. a NSA arra törekszik. A NSA-nak arra külön kell ügyelnie. azaz nem maradhat egyedül. Így további szorongást és ellenséges érzületet ültetnek el benne ezen kollégákkal szemben. Ha az ilyen személyek egymással kicserélik ismereteiket és tapasztalataikat. Izgatott állapotba kerülnek.és normarendszerüknek. és ezzel további lelki terhet rakjanak rá. kémiai okokra. A magatartásmódosítás harmadik szakasza Ebben a szakaszban nagyon kemény módszereket alkalmaznak és a folyamat kettőtől öt évig terjedő ideig tart.

fokozza a szégyenérzetét. amely kísérletet közpénzből állami intézmény hajt végre rajta jól fizetett. A drogokhoz való alkalmazkodással járó stressz. és depresszió ellen kezdik kezelni anélkül. A depresszió következtében fokozódik társadalmi elszigeteltsége. mint "Isten büntetését". a kísérleti alany egyre inkább rászorul a központi idegrendszer működését segítő stimulánsokra azért. magasan képzett szakemberek segítségével. közöny. és hipnózissal gyötri. akkor a NSA gondoskodik arról. az iskolában. Amikor ilyen állapotban a kísérleti alany hivatásos szakemberekhez fordul segítségért. Valójában a célszemély semmiben sem bűnös. A központi idegrendszert stimuláló drogok megnövelik a kísérleti személy szuggerálhatóságát. és személyes kapcsolatai fenntartásában. ha a célszemély a REMalvástól való megfosztásra gyógyszerek szedésével válaszol. az templom". Az agykontroll kísérlet 120 . A célszemélynek gondosan betáplálják az agyába. Fokozatosan a rossz közérzet. rendszerint tévesen diagnosztizálják. Ez lejáratja az illetőt. és lehangoltság. és tehetetlenségi érzése növekszik. mert "nem kitartó a hitében" és ezt később fel lehet vele szemben használni. az illető egyre érzéketlenebbé válik. és a szenvedés válik uralkodóvá mindennapjain. Ez azt jelenti. Fásultság. mert drogfogyasztónak lehet címkézni. hogy kompenzálja az alváshiányt. A kábítószer-fogyasztás arra is alkalmas. és a kísérleti alanynak jóval nehezebb a parancsok által gerjesztett impulzusoknak ellenállnia. Ez több vonatkozásban is kedvező a NSA számára. hogy fokozzák a bűntudatát. az megerőszakolja Isten akaratát. hogy a NSA ennek a segítségével fokozza a kísérleti alanyban a szégyenérzetet. A NSA tehát hasznot húz abból. folytatódik életében a kudarcok sorozata. hogy egy kísérletnek a szenvedő alanya. hogy egy kormányzati ügynökség zaklatja. hogy a hipnózis utáni parancsok hatékonyabbak. hogy "a test. amellyel a kísérleti személy rendelkezik és ez az energiahiány később úgy állítható be. és már nem tud hatékonyan működni. Ezáltal még jobban megalázható és elszigetelhető. és helyt tudjon állni a munkahelyén. az altatószerek és más gyógyszerek szedése ugyancsak gátolja a REMtípusú alvást és megnöveli a kísérleti személy ingerelhetőségét. eltompultság Miután sikerül megtörni a kísérleti alany önbecsülését. Ki fog ez után hinni egy kábítószerélvezőnek. Ha illegális drogokat használ. csüggedtség. hogy az illetőre felfigyeljenek a hatóságok. kivéve azt. és aki visszaél a testével. amikor az agykontroll program a felfokozott lelkiismeret szakaszához érkezik. Depresszió A hosszantartó REM-alvástól való megfosztás eredményeként legyöngül a kísérleti személy. és hiteltelenné váljék.Amikor fokozódik a REM-alvástól való megfosztás. és a szedett drogok megnövelik a beültetett hipnózis utáni parancsok hatékonyságát. párosulva az újonnan behelyezett hipnózis utáni parancsoknak való ellenállással. A szegényes táplálkozás A szegényes táplálkozás csökkenti azt az energia mennyiséget. Az alkoholfogyasztás. mint már utaltunk rá. tovább sodorja a célszemélyt az emocionális összeomláshoz. mint "Isten büntetése". Ebben a fásult állapotban a célszemély további "bűnöket" követ el. hogy a depresszióhoz hasonlító tünetegyüttesnek a valódi okait feltárnák. nyomott kedélyállapot lesz rajta úrrá. aki azt állítja. Ez pedig. amit később fel lehet használni.

Ezt az elbizonytalanodást a NSA több vonatkozásban is kihasználja a maga számára. Elbizonytalanodás A kísérleti programozásnak ebben a szakaszában a célszemély fokozottan elbizonytalanodik. az életében előforduló eseményeket. A kísérleti alanynak elgyöngül a gondolkodási és érvelési képessége. Fogyatékos koncentrációs-képesség A koncentrációs képesség csökkenése megbénítja a kísérleti alany alkotóképességét és korlátozza azt a lehetőségét. és ez által emocionálisan még inkább függő helyzetbe kerüljön a NSA-tól. akihez őszintén fordulhat. és így fogékonnyá válik arra. Ez elősegíti. hogy meghatározott újságot olvassanak. hogy fokozza a kísérleti személynek okozott emocionális fájdalmat. amelyek hosszabb időszakon át ismételten megerősítésre kerülnek újabb hipnotikus beavatkozásokkal. emocionálisan elszigetelődik. Mindezek a tünetek hozzájárulnak ahhoz.eredményeként előálló depressziós tünetegyüttesnek a tényleges oka a hipnózis utáni szuggeszciók által kiváltott káros hatások. hogy a NSA elérje a kívánt céljait. érzelmileg rendkívül sérülékeny. A REM-alvás hiánya és a lebecsülő-lealacsonyító hipnózis utáni parancsok együttes hatásaként már egészen kis alkoholfogyasztás is jelentékenyen tudja súlyosbítani a kísérleti személy állapotát. jól organizált ember és sokkal inkább hajlamos arra. mivel kevésbé képes felismerni. hogy a kísérleti alany meggyőződjék arról: senkiben nem bízhat. amely tele lesz grammatikai és helyesírási hibákkal. Így maga a kísérleti alany az. amelyekre normálisan már nem képes emlékezni. aki rögzíti aktuális érzéseit. és naplót vezessenek. Egy zavarodott személy általában nem olyan produktív. az ezzel kapcsolatos megfigyeléseit. amely így megnövelheti hatalmát az illető személy felett. mivel a REM-típusú alvás hiánya miatt rövid távú memóriája nem működik megfelelően. Mindez a NSA biztonsági kockázatát is csökkenti. Zavarodottság Az elhúzódó zavart állapot a REM-alvástól való megfosztás. hogy a kísérleti alany első számú támogató-csoportjától is izolálódjék. hogy meg tudja fogalmazni röviden és értelmesen gondolatait. és csak a NSA ("Jézus") az. hogy elemezze problémáinak és szenvedéseinek a lehetséges okait és a valódi okok megtalálásával hatékony ellenlépéseket tehessen. A koncentrációs képesség gyöngülése megnehezíti a célszemély számára a kutató 121 . hogy mikor követ el hibákat. hogy önmaga hajtson végre saját viselkedésén korrekciókat. hogy folytassa a kísérleti alany személyiségének a megtörését reális idejű megfigyelés mellőzésével. a hipnózis utáni különleges parancsok. továbbá "Istennek az iránymutatásait". Újságok és naplók A tudatműködés befolyásolását célzó program keretében a kísérleti alanyok többségét ráveszik arra. az emocionális károsodás és a stressz együttes következménye. mint egy világosan gondolkodó. és hosszabb időre van szüksége ahhoz. A célszemély beszéde le is lassul. és ez megnyilvánul az írásában is. A zavarodottság korlátozza az egyén lehetőségeit arra. Ez a zavart állapot lehetővé teszi a NSA számára. Így éri el a NSA. akár tetteivel. hogy őszintétlen emberek közelítsenek hozzá. hogy megbántson másokat akár szavaival. Közülük többet a NSA irányít hozzá azért. A REM-alvástól való megfosztásnak ebben az elhúzódó szakaszában a kísérleti alany zavart.

látogatást tesznek nála. Ha a NSA tudatmódosító programja irányítóinak sikerül a kísérleti alany velük szemben kialakuló ellenséges érzületét más valakire átirányítaniuk. Ezáltal növeli a célszemély reményvesztettségét és aggódását. vagy az angyalokkal és a démonokkal kapcsolatosan. vagy a munkaadóival szemben.és gondolattársítása fellazul. akik üzeneteket közvetítenek hozzá. a tanú lejáratására és további ok a paranoiára. hogy valaki az ajtót próbálja kinyitni. Szarkasztikus. illetve az olyan téveszmékre (amelyek. aki országos hírnévre tesz szert. Olyan nem kívánatos. hogy szemléltesse: a kísérleti alany semmit nem tud egyedül. amelyek a kísérleti alanyra korábban nem voltak jellemzőek.vette rá. s így össze nem tartozó képzetek. képzelgések Az érzéki csalódásokat arra használja a NSA. hogy recsegést. bizarr személyiségjelek jelenhetnek meg. pl. Hangok a kísérleti alany tudatában 122 . A meglazult képzettársításnak ebben a szakaszában a kívülálló azt tapasztalja. maró gúnnyal teli. Ezek a hallási képzelgések alkalmasak. hogy lejárassa vele azokat. és gondolatok társulnak nála. implantátumokkal. lépések zaját hallják. ahogyan a célszemély haragját és dühét kinyilvánítja. és így érjék el további elszigetelődését és fokozott szégyenérzetét. barátaival szemben. hogy a célszemély teljesen furcsa humorérzékkel. a félelemre. kedvezőtlen magatartást tanúsít. mert bűnös tettének az elkövetésére egy belső hang . csak "Isten" (a NSA) jóváhagyásával cselekvőképes. A képzelgések és érzékcsalódások nem korlátozódnak arra. Meglazult asszociációs készség és személyiségzavarok A kísérleti személy képzet. Érzéki csalódások. Ennek az eredmény tragikus módon egy olyan bűnöző létrehozása lehet. Ez előkészíti a talajt a NSA számára. hogy erőszakosságot kövessen el a házastársával. és további okot szolgáltasson a félelemre és a zavarodottságra. A kísérleti személyt rendszerint arra bátorítják. valamint a negatív jellegű újra-megerősítésre. csípős."a Sátán hangja" . a barátaival. amely emocionális összeomláshoz vezethet. vagy természetfelettinek látszó történésekkel befolyásolják őket. hogy a kísérleti személy összeesküvési elméleteket eszeljen ki munkatársaival. vagy fúrja az ajtót. Hallási képzelődések A kísérleti személyek gyakran arról számolnak be.tevékenységet. valamint a saját helyzetére vonatkozó ismeretek megszerzését és kiértékelését. epés megjegyzéseket tesz. vagy azt. önmagára támaszkodva megtenni. akik esetleg tanúvallomást tesznek. vagy más negatív. akkor ezt a téves irányú agressziót a NSA hipnózis utáni parancsokkal még meg is erősíti. Düh és harag Rendkívül fontos az a mód. miszerint mikrohullámú fegyverekkel. oda nem illő válaszokat ad. amikor társalgásba bocsátkozik. lehet hogy nem is olyan tévesek). Végső soron a kísérleti személy teljesen függővé válik a NSA-tól ("Isten" akaratától).

hogy a célszemély mérföldes léptekkel haladt előre azirányban. Ez meggyőző bizonyíték arra. Ennek az az eredménye. hogy a szellem.szkizofrénnek . hogy Isten (a NSA) mentesítse bűneitől. Nyugodt szél A nyugodt szellő. és a célszemély úgy érzékeli. akiknek nincs vallásos vagy babonás hivatkozási keretük. amelyről szinte minden kísérleti személy beszámol. mert azt a benyomást kelti a kísérleti alanyban. elbocsássa. rendszerint tévesen . az angyal. feloldja. hogy elhitessék a célszeméllyel: a jó. Valójában azonban egy hallási képzelődés.más implantátumokkal kombinálva . következésképp paranoiáját. hogy a kísérleti személy úgy fogja fel. hogy "Isten békéje helyreállt". Látási hallucinációk 123 . aki részesévé válik a NSA tudatbefolyásoló programjának. Ezt a tudatalatt beültetett gondolatot fel lehet használni . Fülzúgás A fülzúgás.lesznek diagnosztizálva. hogy egy hang irányítja még akkor is. vagy szélfuvallat hallucinációját a NSA arra használja. A teljes nyugalom és csönd Ezt a NSA a pozitív megerősítésre használja. és inkább szakemberek (pszichiáterek és klinikai pszichológusok) segítségét keresik. hogy "ma templomba kellene mennem". hogy valaki csaknem minden gondolatánál közli vele. vagy a Szentlélek. Ezt a célt szolgálják a főnév helyettesítő beültetési technikák. és ezzel jelezze számára.arra. hogy fokozzák a kísérleti személy fenyegetettségi és félelmi érzését. Gyakran tévesen fülcsengésnek diagnosztizálják. Azok a kísérleti személyek. az Isten. hogy mit tegyen. hogy a kísérleti alanyból eltávolítsa a fülzúgást. Krisztus vagy az Anti-Krisztus (a sátán) ismeri és irányítja minden gondolatát. Ez a hipnotikus implantátum nagyerejű. ha a belső gondolatok természetesek és tartalmuk többsége is a sajátja. Egyrészt azért. Másrészt azért. Így például arra gondol a kísérleti személy. A kísérleti alany tudatalattijában az egyes szám első személyt az egyes szám második személy váltja fel. amelyet hipnózis okoz. Arra is lehet használni más hipnózis utáni szuggeszciókkal együtt. hogy "Isten ismeri gyermekeinek minden gondolatát". amelyet az aszpirin túladagolása okoz. vagy a gonosz szellem irányítja őket. A főnév-helyettesítő hipnózis utáni implantátum A kísérleti alanynak egy hipnózis utáni szuggeszciót helyeznek el a tudatában. A főnév helyettesítő hipnózis utáni szuggeszció alkalmazása esetén a célszemély a következő belső gondolatot tapasztalja meg: "neked ma templomba kellene menned". amely megváltoztatja a névmások alakját a kísérleti alanynak a belső gondolkodásában. A fülzúgásnak rendszerint nincs gyógyszerészeti vagy biokémiai alapja és általában a hipnózis utáni szuggeszció váltja ki. hogy meggyőzze a kísérleti alanyt: a Szentlélek látogatja őt. vagy fülcsengés olyan tünet.Ezeket a hangokat a reális idejű és a beütemezett hipnózis utáni szuggeszciók változatos módon történő továbbításával lehet előidézni a kísérleti személy agyában.

vagy a klitoriszával gondolkodik. vagy másképpen kifejezve. mint egy percig tartanak és nem tartós jellegűek. vagy nincs elég erőd. A bal dobhártya nyomása azt jelenti. mint egy s. vagy fényes pontokat a szemük előtt és ehhez hasonlókat. Átmeneti bizsergés a test más részein azt jelenti. vagy az angyalok cirógatják. a kísérleti alany úgy viselkedik.g. vagy erősíti az illetőt. és arra ösztönzik az embereket. A jobb. 124 . hogy mikrohullámokkal sugározzák be. A jobb láb nagyujja hegyének a nyomásérzése jelenti a helyes irányt. lehetőleg egy sötét szobában. rendszerint rövidebb. vagy a Sátán csábítását. A penisz. "Jézus Isten jobbján ül" A jobb talpnak a lábujjak és az ív közé eső párnázott részének a nyomása jelképezi azt. illetve cselekszik. rendszerint a reális idejű kihallgatást követően.. vagy azt. vagy a klitorisz hegyén érződő nyomás jelképezi az erkölcstelen gondolatot. Elterelik a figyelmet a NSA programozó technikájáról. vagy különböző árnyékalakok mozgását a mennyezeten. vagy a bal szemnek az akaratlan pislogása jelenti jobb szem esetén "Isten beleegyezését". A bal mutatóujj hegyén a nyomásérzés jelképezi a hit hiányát. hogy a Sátán torkán ragadja a kísérleti személyt. vagyis. vagy pedig a könnyed alvás állapotában. gyakran kiegészítve további hipnózis utáni implantátumokkal. amikor azok ébredőben vannak. hogy bízzál. Ezt a NSA félelem és kétség keltésére használja. A fenéken tapasztalható nyomás jelképezi a rossz magatartást. A herékben jelentkező ideiglenes bizsergés szimbolizálja az elégtelen férfiasságot. bal szem esetén a "Sátán beleegyezését". Tapintási. hogy "ne hallgasd!". "figyelj. A NSA által kibocsátott tipikus magatartási végszavak a következő formákat ölthetik: • • • • • • • • • • • • Nyomásérzés a jobb mutatóujj hegyén. hallgass!". és ezért biztonsági kockázatot csökkentő dezinformációnak tekinthetőek. Az ilyenfajta hírek zavarodottságot okoznak az amerikai társadalomban. A bal láb nagyujja hegyének a nyomásérzése jelenti a rossz irányt. hogy földöntúli űrlényeket látott az ébredés pillanataiban. A hallucinációk utójellegűek. Fel lehet használni megfélemlítésre és a célszemély zavarba ejtésére.. A kísérleti alanyok rendszerint angyalokat látnak. hogy fenyegeti.. Izomgörcsök.. hogy a kísérleti alany a peniszével. Így azt az érzéki csalódást lehet benne kelteni. Ez fölfogható úgy is.Ezeket a látási képzelgéseket rendszerint akkor ültetik be a kísérleti személyekbe. vagy nagy pókokat. hogy egy láthatatlan természetfölötti érinti meg a kísérleti alanyt. A "Sightings" című televízió show-műsor számos nézője számolt be arról. szaglási tévképzetek és izomgörcsök A tapintási hallucinációk tartósabbak lehetnek. amely a hitet jelképezi. vagy a nyaki vénánál érzett nyomás a nyak jobb oldalán szimbolizálja. hogy "kelj fel és siess!". és arra használják őket. hogy megfelelő irányba tereljék a kísérleti alanyt. A jobb dobhártya időleges nyomása azt jelzi. hogy rossz irányban kutassanak. A jobb tenyér központjának az időleges megnyomása jelképezi.

vagyis mikró vevőkészülékek elhelyezése. elnézésben. fontos részletek mellőzésében. vagy infravörös sugárzással az ablakon keresztül. amelyet a NSA felszerelt a standard adó-vevő készülékekkel. de más módon is és el kell szigetelni elektromosan a külvilágtól.és lábizmokban. A célszemélyeknek. hogy a NSA elektronikusan behatoljon. vagy olyan milliméter hosszúságú hullámokkal és rokon technológiákkal. helytelen feltételezésekben és az adatok téves kiértékelésében. Ha a tudósok és műszaki segítőtársaik olyan kísérleti létesítményeket használnak. 125 . Ha az elektronikus behatolás nem lehetséges. A kutatást végző személyzetnek és kísérleti alanyaiknak soha nem szabad távozniuk a létesítmény lebiztosított részéből azért. E célból minimálisan a következő követelményeknek kell eleget tennie: Lehallgató. hogy őket tudat alatti technikák segítségével ne tudja a NSA kihallgatni. megfigyelési hatások előidézésével bennük. A technológiát nem lehet kifejleszteni és optimalizálni. hogy a tesztelt "script"-nek nem volt hatása. mint a falak. Ez továbbítható normális megvilágítással. A NSA technológiáját ilyenkor meg kellene fordítani azért. hogy eljusson hozzájuk a tudatküszöb alatti üzenet. vagy a mennyezetek. amely biztosítva van attól. Erős édeskés szag jelképezi a Sátán édes győzelmét a kísérleti alany lelke felett. hogy a NSA minden lehetőséget felhasznál arra. hogy eltávolítson minden észlelési maradványt a kísérleti alanyban. a kellő figyelem hiányában. akik arra törekednek. akkor az NSA már csak az élelmiszereket és a többi ellátást szolgáló anyagot használhatja a behatolás céljára. A fent röviden összefoglalt tájékoztató anyag készítői végül néhány figyelmeztetést és jó tanácsot is adnak azoknak. Minden berendezést biztosítani kell a vihartól nem csak villámhárítóval. hogy bizonyítani lehessen. akkor befolyásolni tudja a kutatás és az adatgyűjtés irányát meghatározott észlelési. Ezek az észlelési hatások megnyilvánulhatnak zavarodottságban. extrém jellegű összehúzódásokat a végbél záróizomnál. A kutatótól a kísérleti alanyhoz eljuttatott tesztelési "script"-ek semlegesíthetők azáltal.Az izomgörcsök időnként komoly fájdalmat okoznak. vagy más hát. hogy a NSA nyomban a kísérleti "script" után egy törlési "script"-et juttat el a kísérleti alany agyához. A NSA-nak a tesztelési "script"-je tartalmazhat egy "hypnoamnesia script"-et (hipnózissal előidézett emlékezetvesztést) azért. Ezt a megfordítást azonban igen nehéz megvalósítani. hogy dokumentumokkal támasszák alá és szemléltessék a NSA emberi jogokat és polgári szabadságjogokat sértő eljárását. kutatóknak és kísérleti alanyoknak lehetőleg láthatóaknak kell lenniük. megfigyelésekből állítják össze a kutatási anyagot. amelyek keresztülhatolhatnak az olyan akadályokon. a NSA visszaél ezzel az amerikai polgárok rovására. ha a NSA-nak hozzáférése van a tesztelés alatt álló kísérleti alanyhoz. A kutatást éppen ezért lehetőleg olyan létesítményben kell végezni. hogy mikroszkópikus adó-vevő szerkezeteket helyezzen el a létesítményt körülvevő térségben. A NSA a lebiztosított területet elhagyó személyeknek minden bizonnyal dezinformáló "script"-eket továbbítana. Ugyanezekből a téves észlelésekből. Így az nem fog visszajelezni hatásokat és így a kísérletvezető tudós arra a következtetésre jut. Célszerű abból a feltételezésből kiindulni.

amelyekben van egy miniatűr hangszóró. amelyek megvédik a polgárokat. így csatorna-. és elektromos hálózatról ne lehessen a föld alatt sem megközelíteni. Minden meglévő létesítményt gondosan át kell vizsgálni. amelyet irányít. A NSA vezetésének is szigorúbban kellene ellenőrizni azt a rendszert. vagyis 25-30 méter mélyre úgy. erősítőkkel. adóberendezése azonban nincs. a Washingtoni Kongresszus olyan további jogszabályokat fogadjon el. és el kell távolítani az elektronikus lehallgató szerkezeteket. és megfigyelés nélkül működhet. torokhangok felfoghatók lézermikrofonokkal. A NSA e téren folytatott gyakorlata szükségessé tenné. A tesztelő létesítményeket ezért célszerű mélyen a föld alá elhelyezni. A kísérleti alanyokat próbaképpen alá kell vetni a hagyományos hipnózisnak a létesítmény igénybevételekor annak a kiderítése végett. A NSA-nak jelenleg a rendelkezésére állnak olyan műholdak a milliméter nagyságú hullámtechnológiával. víz-. hogy más létesítményekről. 126 . mielőtt azt használatba veszik és a kísérletek megkezdődnek. hogy a NSA elhelyezett-e már úgynevezett "minimal script"-eket az agyukban vagy sem. köhögések. Ez a NSA csúcstechnológiájú hírszerzésének a legmagasabb szintje. Több e területen járatos szakértő is úgy véli. hogy az Egyesült Államoknak e legmagasabb szintű hírszerző szervezetének az irányítása nem felel meg minden törvényességi és emberi jogi követelménynek. amely lehetővé teszi a látható behatolást a legtöbb létesítménybe. Tüsszögések.A hallható válaszok felfoghatók mikró vevőkészülékekkel. hogy az amerikai törvényhozás.

ez vajon ugyanaz a társaság-e. akiknek sikerült áttörni ezt a titoktartást. vagy családoknak hívok. Ezúttal Fritz Springmeier kutatóval és az agykontroll áldozatok lelkipásztorával készített interjú főbb gondolatait ismertetjük. amit ők ránk kényszerítenek. A titkolózás egyfajta művészet a számukra. A modern időkben csak igen kevesen tettek említést az illuminátusok létezéséről. melyek a hagyományaik. ezért ez lett a feladatom. Valamennyien "generációs sátánisták"-nak nevezhetőek. Kevesen vannak azok. Vérségi leszármazás szerinti elit csoportot alkotnak. Összefügg a kormányzaton belüli informális kormánnyal." .. amelyet Adam Weishaupt 1776-ban Bajorországban alapított? Fritz Springmeier erre igenlő választ adott. Ezek a oligarchikus és rendkívül befolyásos családok Nimródtól származtatják magukat. ami nem látható. tudnia kell. hogy mi alávessük magunkat minden olyan titoktartásnak. mert amikor valaki felteszi a kérdést. Ha valaki meg akarja érteni az illuminátusokat. valamint a titkos világkormányzattal. hogy bárki ilyesmire képes és ezért igen kevesen vannak. amit ő az illuminátusoknak. Meg akarom mutatni a világnak. saját nemzetünk biztonságának az érdeke. el nem tudtam volna képzelni. Egyik életük. amely a torontói Ryerson Polytechnical University rádiójában hangzott el. fejezet Wayne Morris interjúi Torontóban Interjú Fritz Springmeierrel Wayne Morris több interjút is készített az agykontrollról. hogy az állami szervek által végzett agykontrollnak számos vonatkozása van. hogy akkor. "Patriotizmusunkat használják velünk szemben és elhitetik velünk. hogy ők nem úgy gondolkodnak. ahogy ők gondolkodnak. és ez a 127 . akik keresztül tudtak hatolni az őket körülvevő szigorú titoktartáson. Amíg nem találkoztam vele. Az emberek nagyon gyakran úgy magyarázzák a körülvevő világot. 13 főbb ilyen család van. valamint a "Deeper Insights" (Mélyebb bepillantás) című könyveket. A Rothschildok titkos családfáját is gondosan nyilvántartották az évszázadokon át. hogy saját érdekünk. Ez a szervezet azonban ténylegesen nem ekkor jött létre. amikor ő az illuminátusokról beszélt. Kettős életet élnek. Ez azt jelenti. Most azért szólok róluk részletesebben." Wayne Morris ezután megkérdezte interjúalanyát. Az illuminiátusok kutatójaként szükségszerűen meg kellett ismerkednie azok frontszervezeteivel is. hogy kik ők és mit akarnak.4. Cisco Wheeler úgynevezett generációs illuminátus család hölgy tagja és születésétől kezdve traumával okozott agykontroll alatt állott. Fritz Springmeier együtt írta Cisco Wheeler-el a "Illuminati Formula Used to Create an Undetectable Total Mind Control Slave" (Illuminátus formula a teljes és felderíthetetlen agykontroll alatt álló slave létrehozására). mit tesznek és minden mást. amit a világ lát és van egy titkos életük is. hogy évszázadokon át gyakorolták a titkos fekete mágiát és vallásukat nemzedékről nemzedékre átörökítették.. hozzátéve: "Az illuminátusok a világesemények mozgatói. amelyeket törzseknek.mondotta Springmeier. kik ezek az emberek. vagy amilyen az ő világuk. Ezek a nemzetbiztonság mögé rejtőzve tevékenykednek. Springmeier 1998. január 4-én elmondotta. illetve az általuk működtetett hálózatnak nevezett. a válasz az: nem úgy gondolkodnak. mint mi. amit tudok róluk. amelyek a traumaokozással létrehozott tudatmódosítással foglalkoznak. mint mi.

Dan Quayle. Összességükben így vagy úgy egy irányban tevékenykednek. az a történelem legnagyobb rabsága. kölcsönösen támogatva egymást.tette hozzá. Freeman. Tudták. irányító. Springmeier ez után elmondotta. mert már tudatában voltam és így megkíméltem őket egy sor fájdalomtól. a Trilaterális Bizottság. amikor hozzálátunk a beültetett tudatmódosító programok lebontásához. amely a programokból üt vissza rájuk. minthogy én már elvégeztem a magam házi feladatát. aki illuminátus agykontroll áldozat. Ehhez tartozik Európa valamennyi királyi családja. hogy a Jehova tanúi. de ez az egyszerű tény. Taylor. amelyek államok fölötti államként működnek nemzetközi szinten és állambeli államként országként. Az illuminátusok kutatójaként sok mindent ki kellett próbálnom és megmagyaráznom. Morris kérdésére felsorolta a 13 kiemelkedő leszármazási vonalat. amely felügyelte az ókori világnak ezeket a misztérium vallásait. a Bilderberg Csoport. Ekkor kezdte el behatóbban kutatni az illuminátusokat és az agykontroll tevékenységet. ugyancsak rokonságban áll a brit uralkodóházzal. hogy hogyan jött minderre rá és hogyan találkozott Sisco Wheeler-el. W. A lényeg az. legalább is én így látom. és a többi hozzájuk kapcsolódó szervezet fontosságát. Így velem könnyebb volt mindez. hogy egy sor olyasmire vannak beprogramozva. mégpedig a világ egyesítéséhez az Antikrisztus uralma alatt". "Ez a végső cél. Itt van négy rendkívül előkelő származású illuminátus asszony. Springmeier megemlíti példaként Károly herceg brit trónörököst. és ellenőrző koordinátor csoport létezik már világszinten. és már évszázadok óta a nyilvánosságtól elrejtőzve titokban működnek. hogy miről van szó. Rockefeller. amely egy nagyon kifinomult tervhez kapcsolódik. Ezek az Astor. Jefferson. Volt egy legfelsőbb tanács. Nagyhatalmú papságot alkottak. Nem kívánom megbántani a vallásos embereket. Ekkor ismerte fel a Külkapcsolatok Tanácsa (Council on Foreign Relations). aki összefogott. hogy ne árulja el a titkokat. Amibe belebotlottam. Madison. Nem kellett sokat mondaniuk bizonyos dolgokról. Dupont. és a Russel családok. amennyiben sokat beszéltek. hogy meg fogom érteni. Tyler. Nagyon nehéz egy standard agykontroll programban részesült . Wayne Morris ezután azt kérdezte Spingmeiertől. A 13. Károly rokoni kapcsolatban áll Washington. a két Harrison. Az illuminátus dinasztiák és az egész rejtett hálózatrendszer célja egy Új Világrendnek a létrehozása. a Meroving vérvonal. hogy számos döntéshozó.illuminátusokhoz tartozó személy számára nem elárulni. Leigh. 128 . Onassis. számos program van elhelyezve az agyában arra vonatkozóan. Rothschild. Ezek valamennyien az illuminátusok frontszervezetei. Egyik kérdés vezetett a másikhoz. Ők tartották fent a misztérium vallásokat. hogy valamennyi frontszervezet mögött létezik egy rejtett háttér ellenőrzés.család is Nimródig vezeti vissza leszármazási rendjét. Érdemes szószerint idézni a választ: "Sisco megpróbált megszabadulni az agykontrolltól. amiről beszélnek. Bundy. de ez Woodrow Wilson elnök feleségéről is elmondható. akkor látjuk. valamint a mormonok tanulmányozása során jött rá az illuminátusok kapcsolatrendszerére és tudatbefolyásolási gyakorlatukra. Collins. Amikor agykontroll alatt áll valaki. aki idősebb George Bush idején alelnök volt. Springmeier úgy látja. és George Bush amerikai elnökökkel. végső soron egy különlegesen fontos személyiséggel az élen. Kennedy. Valamennyien keresztényekké váltak és megpróbáltak kitörni a rabságból. Springmeier őt az Antikrisztus elnevezéssel illette.

létezik egy világszinten egyesített konspiráció. hogy mi a célja a családtagokon alkalmazott agykontrollnak. hogy kit milyen feladatra szemelnek ki. annak egy sor eljárást kell elsajátítania. amire képes voltam. lámák (tibeti buddhista papok)." Arra a kérdésre. Rendkívül fontos az agykontroll és a tudathasadásos egyének létrehozása. és amikor valakit beavatnak. mert rájuk és más személyekre vonatkozó bennfentes információkhoz jutottam. Jekyll és Mr. a druidizmusban. Ezt nem úgy teszik. Beltane. Springmeier ezt válaszolta: "Ha valaki részt kíván venni az illuminátusok rejtett életében. Kisegítettem Sisco-t az illuminátusokból. de a skót Collins család is rendkívüli okkult erővel bír. hogyan kell a gyakorlatba átültetni terveiket." Wayne Morrisnak arra a megjegyzésére. az All Hallows's Eve (mindenszentek előestéje). hogy az emberek rájöttek volna. Ezek a férfiak és nők az okkult tanítások alapos ismerőivé válnak. Kiválóan tudják. "Az illuminátusok gyakorlatban a misztérium-vallásokat folytatják. járatosak lesznek az okkult rendszerek különböző ágazataiban.Sisco e csoport tagjaként megpróbált szabadulni az agykontrolltól. A Merovingiai Dinasztia temészetesen tetemes mágikus erővel és nagy politikai hatalommal rendelkezik. ahogyan ők gondolkodnak. valamennyi napforduló és napéjegyenlőség. ezért tagjait behozták a legfontosabb okkultista családok közé. az indiai varázslatban. Springmeier igenlő választ adott: "Évszázadok óta gyakorolják az agykontrollt saját magukon és másokon. mert ki kell lépnünk a saját kultúránkból és gondolkodási módunkból és meg kell érteni ezeket az embereket. a gnoszticizmusban. és valamennyi kapcsolódik az agykontrollhoz is. a kabbalában. mert így biztosítható a hagyomány folytatódása nemzedékről nemzedékre. Platon tanításaiban és a szufizmusban (iszlám misztikában). Ezek gyakran iszonyatosak. mint mi. Például a titkos szervezet és a származási vérvonalak megértése nagyon nehéz. High Grand Climax (Legmagasabb Tetőpont) . A kabbalisztika és a 26 eljárási mód. viszonzásként e titkos társaságra vonatkozó ismereteim nagymértékben növekedtek. továbbá tizenharmadikként a Szent Grálról nevezik el. ahol el lehet érni a Dr. hogy a fekete mágia kiemelkedő ismerői voltak. hogy vajon mindezt a tudást felhasználják-e a saját hitvilágukban. Hyde hatást. Mindezt egy átlagos agy nem képes megfelelően kezelni. a hermetikus mágiában. hogy miben hisznek. Walpurgis. amiért képesek voltak oly sok mindent megvalósítani az Új Világrend érdekében anélkül. Emberáldozatra is sor kerül.a felsoroltak mind ilyen rituálék. tekintettel arra. az enochiai mágiában. Számos standard rituáléban kell részt venni . de elmondhatom. Mindez nagyon gondosan őrzött titok. A kultuszra vonatkozó ismeretek különböző típusait a 12 apostolról." Morrisnak arra a kérdésére. Springmeier kifejtette: ezek az ismeretek egymásba kapcsolódnak náluk. A terapeuták legtöbbje azonban világi személy. hogy valaki többszörös-tudatú legyen. hogy képes voltam ezekkel az illuminátusokhoz tartozó személyekkel együttműködni. akit nem programoznak át többszörös-tudatúvá. mind nagyon fontos része tevékenységüknek. akkor alapvetően fontos. Nem akarok most belebocsátkozni a részletekbe. hogy az természetesnek tünjék. Szent Ágnes. Ez az egyik oka annak. Az okkult erők növelése érdekében vonták be a Collins családot a legfelsőbb 13 vérvonalba. Nagyon értékesnek bizonyult. A High Grand Climaxban csecsemőket áldoznak fel. arról. hogy szóljon néhány szót az illuminátusok hiedelemrendszeréről. de ez attól függ. 129 . hogy kiképzik őket az alkémiában." Ez után Wayne Morris arra kérte interjúalanyát. Életük részesévé váltam és megtettem. Grand Climax (Nagy Tetőpont). A különböző Szabbatokon (vallási ünnepnapokon) egy fiatal nőt vagy férfit áldoznak fel. hogy ezekben a családokban éveken át alkalmazták-e az agykontroll technikákat. Van néhány illuminátus.Szent Weinbald.

igaz-e. annak vezetőjéről és arról. hogy mindaz elavult. Az egyik ok. Ez a gnosztikusok Lucifer-vallása. többszörös-tudatú egyének létrehozása. és amikor az agykontroll szenvedő alanyainak a programozásával foglalkoznak. Ha valaki többszörös-tudatúnak programozott. Nagyon érdekes. mint amilyennek látszanak. a Sötétség Anyjai. Az egyik személyiség tartozhat szabadkőműves páholyhoz. amit mi az emberi viselkedésről tudunk. Azt kívánom kiemelni. de azokat gonosztetteikkel kiegyensúlyozzák. hogy céljuk az új világrend létrehozása és annak kezdési időpontja a 2000. hogy legismertebb jótékonykodóik gyakran a legmagasabb rangú sátánisták is egyben. Megpróbálnak jótetteket véghezvinni. Jacques Neckernek volt a leánya. amely a közönséges fekete mágiát gyakorlók társasága. Ezért van az. Bizonyos személyek azonban ez alól felmentést kaphattak a pénzügyminisztertől. Az illuminátusokon belül az egyik legfontosabb cél egyensúlyt tartani a jó. hogy kik kaptak felmentést az ellenséggel való kereskedés tilalma alól. év lesz. hogy a nagyközönség megértse. hogy hogyan került ebbe a pozícióba. Az egyik könyvemben összegyűjtöttem száz és száz ezekhez tartozó személy nevét és címét.és gonosztettek között: ők dualisták. Ezek a csoportok nagyon vegyesek. Lucifert imádják? Springmeier utalt rá.vagy világi (nem beavatott. amiért nem könnyű válaszolni erre a kérdésre. Annak az integráns részét képezik. aminek látszik. Nem olyan nagyvonalúak. egy további pedig részt vehet sátánista rituáléban. Emberbarátinak feltűntetett jótékonykodásuk valójában önös érdekeiket szolgálja. Lehet egyfajta személyisége az egyik csoportban. A hierarchia-szint felett található Asmodeus. Az egyensúly vallásuk fontos része. akkor különböző szinteken működhet. Lajos híres pénzügyminiszterének. Rendelkeznek a saját hagyományaikkal és rituáléikkal. Springmeier az említett könyvet ugyan nem olvasta. A legfelsőbb szint Lucifer követőiből áll. D. idejét múlttá tette az emberek megítélésének valamennyi általunk ismert módozatát. miként tevékenykednek az Illuminátusok. ahogyan felmérjük és megítéljük az embereket. aki ebben az időben Hans Morgenthau volt. a másik hierarchikus ceremóniához. Az agykontroll. hogy az illuminátusokon belül különböző szinteken folyik a tevékenység. A dokumentumok szerint a Rockefeller testvérek és Onassis. hogy Judith Spencernek a "Satan's High Priest" (Sátán főpapja) című könyve jól szemlélteti. számol be arról." Morris ezután azt tudakolta. vagyis teljes anarchia. A programozott tudat fel van darabolódva. Ez ténylegesen is az. a Nagy Mesterek. hogy mindez hogyan működik. valamennyien az Illuminátusok vezető személyiségeihez tartoznak. Másik példaként említi. J. és teljesen eltérő egy másikban. "Van az anarchia-szint. hogy az illuminátusok vallási nézetei nem választhatóak el az agykontrolltól. hogy Pearl Harbor után Roosevelt elnök rendeletben tiltotta meg az ellenséggel való kereskedést. és létezik egy hierarchikus-szint.. Az anarchia-szinten igen változatos gyakorlatot találunk. Nem lehet látni a kapcsolódásokat." Wayne Morris ez után megemlíti. a programozott. a Nagymamák. de fontosnak tartja. hogy az illuminátusok egyetlen földöntúli lényt. aki XIV. nem érintik a spirituális szempontokat. Így például Madame de Stael (17761817). Beszámol egy bizonyos sátánista kultuszról. Világháború során valamennyi görög kereskedelmi hajót elsüllyesztettek a harcoló felek. hogy a Saint Simonisták már az 1800-as évek elején közölték. A II. Egyetlen hajótulajdonos volt ez alól kivétel: Aritstotle 130 .) szempontból közelít hozzá. és Leányunokák.. Az anarchia szinten ezer és ezer hasonló érdekeltségű és tevékenységű csoportosulás található.

aki a háború egész ideje alatt egyetlenegy hajóját és tengerészét sem veszítette el. Springmeyer úgy véli. egy másik részét pedig megváltoztatták. hogy fog valamit mondani a róka azért. hogy manipulálja a közvéleményt. Springmeyer elmondta. ez azonban soha nem járhat teljes sikerrel.Onassis. Springmeyer úgy véli. Springmeyernek fenntartásai vannak a kormányzati nyomozásokkal kapcsolatosan. Ahhoz. hogy ő mekkora fenyegetést jelent a csirkék számára.és leszármazáskutató Könyvtár). hogy a német hadigépezet működőképes maradjon. mint amilyen például Kelet-Németországban is volt. mikor a New York-i Kuhn and Loeb Company jelentős pénzekkel finanszírozta a bolsevikokat. és ez Rockefellert jó színben 131 . és ahol bűncselekményeket is elkövettek. A szövetségesek tudtak róla. hogy a kormányzati dokumentáció egy részét megsemmisítették. Maga Wayne Morris is. Több visszaélést is feltártak. hogy több ezer könyvet és dokumentumot tanulmányozott át az elmúlt években. hogy ilyesmi megtörténhessen. ahol egy méretekben teljesen megegyező másolatát építették fel Stonhenge-nek (az angliai Salisbury-síkon található legnagyobb megalit körnek). hogy igen sokan nehezen tudják elhinni. Olyasmi ez. hogy az 1970-es években egyre több információ látott napvilágot a CIA agykontroll-tevékenységéről. Mindez meghosszabbította néhány évvel a háborút. Ezért annak dacára. Így például a washingtoni Kongresszus megbízásából Nelson Rockefeller vizsgálta a CIA tevékenységét. tényeket. egészen addig. A hivatalos dokumentumokkal kapcsolatos másik probléma. hogy a hivatalos kormányzati vizsgálatok nem sok haszonnal járnak. ahol a programozást végzik. valamint felkeresett több olyan helyet is. hogy továbbra is óriási mennyiségű eredeti anyag létezik még. Wayne Morris ez után megemlítette. de ez csak részben sikerült nekik. Springmeyer megemlítette. úgy vélte. Interjút készített és együttműködött számos terapeutával. Ehhez azonban olyanfajta forradalmi helyzetre volna szükség. hogy létezne egy világméretű liberális konspiráció a világ ellenőrzésére. Az elérhető nyers adatokat. hogy létezik agykontroll. rendkívül nehéz a szigorúan ellenőrzött tömegtájékoztatás útján erről tájékoztatni a közvéleményt. ahol a hivatalos feljegyzéseket gépekkel feldarabolták. amikor a Stazi-aktákat a társadalmi nyilvánosság elé tárták. mint például a Salt Lake City-ben működő Genealogical Library-t (Családfa. ahol rituális szertartásokra kerül sor. hogy az Illuminátusok csak egy képzeletbeli csoport. aki az agykontroll kísérletek alanya volt. hogy kielégítsen bennünket. Ehhez hasonlót tapasztalhattunk a bolsevikok hatalomrakerülése idején Oroszországban. Wayne Morris megjegyezte. Springmeyer kutatómunkájában a folyamat megfigyelésére összpontosított. interjúk során szerzett információkat próbálta összefüggő egészbe rakni. mint mikor a rókát kérdezik meg arról. a legmagasabb szinten kell együttműködni. Nagyarányú szállításokra volt szükség ahhoz. ahol az illuminátusok rituális összejöveteleket tartanak. hogy a Rockefellerek üzletelnek a németekkel. de Springmeyer óvott attól. Charles Highamnek az 1984-ben megjelent "Trading with the Enemy" (Kereskedés az ellenséggel) című könyve beszámol arról. Nyilvánvaló. Arra a kérdésre: miért nehéz a közvéleménynek bebizonyítani. Ezek közül megjelölte a Washington államban lévő hegyet. A hivatalos történészek azonban erről mélyen hallgatnak. Springmeyer szívesen megnézte volna azokat a helyeket. és e célból különleges könyvtárakat is felkeresett. amíg nem kezdte kutatni az agykontrollt. A német nemzetiszocialisták is megpróbálták eltűntetni bűncselekményeik nyomait. amit aztán közvetlenül Németországba továbbítottak. hogy a kormányzat újabb esélyt kapjon arra. hogy a Rockefeller tulajdonban lévő Standard Oil Spanyolországba szállította a kőolajat és a cseppfolyósított gázt. hogy ha a kutatók esetleg meg is szerezhetik őket. A legmeggyőzőbb bizonyíték azonban az a több tízezer élő személy. hogy számos dokumentumot megsemmisítettek.

hogy miként tettek szert erre a tudásra. Igen sok technika létezik a fikciók. A közönséges embernek . hogy az Illuminátus agykontroll áldozatai maguk sem tudják. Hírszerzők gyakran beszélnek arról. hanem valamennyi ismert ellenőrzési technikának a rendkívül fejlett kombinációjáról. hogy az agykontroll a televízióhoz kapcsolódik és a tudatküszöb-alatti reklámok és üzenetek értendők alatta. testét. Több tisztességes szerkesztő is kétségbevonja ezt az ellenőrzést.beleértve a keresztényeket is . Wayne Morris ezután arra kérte interjú-alanyát. de az csak 70%-ban bizonyult eredményesnek.). egy kifinomult módszercsomag részeként. Az Illuminátusok azonban ezt jól tudják. egészen addig. Az emberek addig nem vesznek róla tudomást. akkor teljességükben már biztosítják a száz százalékos ellenőrzést. ezt valamilyen más cél elősegítése érdekében teszik. hogy egy sor más technika is van. További módszer a hipnózis. miként lehetett az agykontrollra vonatkozó információktól elzárni a lakosságot.tűntette fel. Springmeyer visszautalt az egyiptomiak Sleep Temples-eire (Ezekben a templomokban alvásterápia keretében gyógyítottak az orvos-papok . rájött. Vissza kell tehát térnünk az egyiptomi papsághoz. Springmeyer elmondta. Mihelyt azonban ettől eltérnek. Mintegy 150 aktacsomagot állított össze a különböző technikákról. hogy agykontroll alatt állnak. Igen fontos tudni. Az egyik közülük a traumaokozás és a kínzás tudománya. A másik hogyan lehet használni a drogokat egy személy ellenőrzésére. Ezután Wayne Morris azt tudakolta. szörnyűséges és hatalmas. Mindezek a módszerek gondosan kapcsolódnak egymáshoz. Spirituális eszközrendszer is létezik az egyén ellenőrzésére. amíg személyesen nem találkoznak vele. és értik a módját. mivel ez felöleli az adott személy teljességét. akkor megtapasztalják. és ha azok is ilyen hatásfokkal működnek. arra hivatkozva. Arra a kérdésre. és arról. Ugyanez a helyzet az agykontrollal is. hogy amikor maga is kereste erre a választ. Sokan úgy vélik. A hivatalos tudományosság ma nem szívesen ismeri el. hogy beszéljen az egyes technikákról. ha nem a legfontosabb módszere a tudat feletti uralomnak. Az agykontroll észrevehetetlen és teljes ellenőrzés alatt tartja az adott személyt. miként ellenőrzik a tömegtájékoztatást a Rothschildok vagy a Hearst-ök.csak morzsákat engednek át ismereteikből. Egy átlagember soha nem tudná elképzelni. Springmeyer hangsúlyozta. és a 132 . Springmeyer utalt rá: több könyvében is dokumentálta. lelkét és szellemét. hogy a tömegtájékoztatás szigorú ellenőrzés alatt áll. hogy létezhet valami. hogy azokat miként integrálták úgynevezett programcsomagokba. hogy hogyan kell spirituálisan ellenőrizni valakit. hogy a korszerű és szigorúan titkos változatairól eltereljék a figyelmet. Egy másik az embereknek és maguknak a kísérleti alanyoknak a megtévesztése. ami ennyire mindent-átható. hogy ők szabadon írhattak és mondhatták el véleményüket. hogy a helyes kifejezés a "Total Mind Control" (a Tudat Teljes Ellenőrzése). a különböző technikákra vonatkozó adatokat dossziékba gyűjtögette. Ez utóbbi az egyik legfontosabb. a disszociáció és a transzállapotok alkalmazása. hogy ezt és ezt a technikát alkalmazták. hogy 12 tudományos technikára lehet szűkíteni. a megtévesztések és az álcázások alkalmazására. Amikor valamit önmaguk ellen tesznek. Ez természetesen igaz is. Wayne Morris ezt követően az agykontroll különböző formái és technikái iránt tudakozódott. ezt azért teszik. Felhasznál minden ismert technikát az egyén kontrolljára. Ha leleplezik elavult formáit. hogy az emberiségnek igenis van spirituális dimenziója. Vagyis nem egyetlen technikáról van szó. Valójában itt tízezerszer hatalmasabb dologról van szó. Erre vonatkozó tudásuktól szinte visszariad az ember.DJ. Arról azonban nem szólnak. Amikor ezeket mélyebben átvizsgálta. amíg véleményük megegyezik a hivatalosan támogatott állásponttal.

amit az okkultista vérvonalhoz tartozó családok évszázadokon át őriztek. E misztikus események évfordulóit sokfelé megülték. A beavatás leglényegesebb része a szent italnak a fogyasztása.misztériumvallásokhoz. A koponya manipulálásával befolyásolni lehet azt. A beavatási szertartás után lakoma következett. Mindezt azonban az évszázadok során továbbfejlesztették. Athéntól észak-nyugatra. megirigyli a dicsőséget és megöli Ozíriszt. hogy egészen finom módon manipulálják ezeket az alkotóelemeket. aki ezek után. Athéné azonban megmentette a szívét. hogy megváltoztassák az emberek tudatállapotát. hogy a koponya nem szilárd csont. Szemelének a gyermekét a titánok megették. mint a Holtak Birodalmának királya uralkodik tovább. Amikor valaki megpróbálja elmozdítani azokat a csontokat. Ezek a vallási tanítások rendszerint keleti eredetű. de a kínzás módszereit megtartották saját titkuknak. Október végén Ozírisz keresésére indultak. akik már ebben az időben ismerték az elektrosokk alkalmazását. Hádész. Ténylegesen létezik egy olyan módszer. de felhasználható kínzásra és a tudat befolyásolására is. amely szerint Eleuszisz környékén. hogy manipulálni tudták a koponyát. Ízisz isteni gyermekével Hórusszal Ozírisz keresésére indul. miként legyen disszociatív vagy engedelmesebb. hanem varratok kapcsolják össze különböző részeit. hogy alkalmaztak olyan specialistákat. Egy másik misztériumvallás volt az eleusziszi-misztérium. a mezőre rohantak és az útjukba 133 . és Zeusz egy új Dionüszoszba származtatta. Ez lehetővé teszi. az Alvilág istene elrabolta a termékenység istennőjének a lányát. hogy a személy miként gondolkodjon. Az Ízisz misztériumba 10 napig tartó böjt és mosakodás után lehetett beavatást nyerni. aki egyben felesége is uralkodik az egész világ felett. amelyeket gondosan őriztek az Illuminátus családok nemzedékei. E szerint az ógörög eredetű misztérium szerint Dionüszoszt Zeusznak és a királyi származású földanyának. Ehhez a titokhoz tartozott a koponya manipulálása. megbosszulják halálát. majd feltámasztják Ozíriszt. amely egyesítette a résztvevőket az istennővel. amely által a beavatottak az istennővel egyesültek. Zeusz főisten jóvoltából sikerül visszahoznia a földre. rendkívül óvatosan kell eljárnia. Segítségével megváltoztatható az arc kinézete. amelyhez elektromos töltésű angolnákat és más elektromos töltésű eszközöket használtak. További fontos misztérium volt a dionüszoszi. és így idegrendszerüket ellenőrzésük alá vehessék. de az újkorban és napjainkban is fontos szerepet játszanak. amit a koponya masszással vagy egyéb mechanikus eszközökkel történő gyógyászatának nevezhetünk. (A misztérium-vallások nemcsak az ókorban és a középkorban. és bizonyos fokig el is mozdítsák őket. Egy másik gondosan őrzött titok volt az a képességük. aki azonban Ozírisz testvére és sógora. Ugyancsak ekkor kezdődött a különböző drogok és gyógynövények alkalmazása abból a célból. Ozírisz testvérével. a meghaló és feltámadó istenek mítoszait őrző titkos társaságokhoz kapcsolódtak. amelyekből összeáll a koponya. A koponya manipulálása olyan titok. A misztérium beavatottai e mítoszt lejátszották. E módszer ismerői rendkívül ügyesen használják ujjaikat. Ez felhasználható gyógyításra is. A misztérium ősszel megtartott kilencnapos főünnepén a mítoszt előadták. Ezek olyan titkok voltak. valamint a hozzájuk tartozó misztérium vallás papjai. majd az elrejtett istenszobor megtalálása után körmeneteket tartottak. akik szakszerűen tudtak kínozni. Megtalálják. A középkorban és már az azt megelőző korszakokban is az oligarchikus családok többek között úgy gyakorolták uralmukat a közemberek felett. Ekkor került sor a beavatási szertartásra is. a koponyacsontokat. Az emberek zöme nem tudja. Az avatásra a jelöltnek másfél évig kellett készülnie. a szertartáshoz áldozatok. körmenetek tartoztak. Széth. Az egyik legismertebb misztérium-vallás az egyiptomi eredetű Ízisz és Ozírisz misztérium volt.

hogy az istenség is sziklából született. hogy szabadító megváltó istenként tiszteljék. Ezzel alkalmassá vált arra. és nyersen felfalták. A megtervezett fogamzásoknál már a magzat képességeit is felmérik és alkalmaznak traumatizáló befolyást. Az indiai fakírok is azért tudják elviselni a rendkívüli fájdalmat. amely fölé egy farácsot helyeztek. akkor a magzatok megfigyelhetően kedvelik a cukrot. annak emlékére. Az ókor megváltóváró hangulatát azonban Khübelé és Attisz misztériuma fejezte ki leginkább. mert transzba esnek. A koraszülött csecsemő természetes módon is könnyebben traumatizálható. és vele egyesültek. de ez részben azért van. Az elektronikus befolyásolás általában a születés után kerül alkalmazásra. A túlságosan hangos zene és üvöltés idesorolható. Springmeyer szerint gyakran a gyermek születésével kezdődik. Az időszámításunk kezdete körüli időben azonban az isteni és az emberi világ közötti közvetítő szerepet tulajdonítottak neki. Mindezek eredményeként már a születés előtt megindulhatnak a disszociációs folyamatok a fejlődő idegrendszerben. Ha az anya sok édeset eszik. A beavatás szertartásainak színhelyei földalatti sziklabarlangok voltak. A kórházakban sok újszülött kerül kicserélésre. Az Illuminátusokkal kapcsolatban már korábban említettük a druidizmus hagyományainak a továbbélését. Számos módszert lehet kombinálni. mint újjászületett lépett elő. s így képesek disszociálni. . ha megdöfik. A misztérium szertartásain a résztvevők megsebezték magukat. hogyan kezdik ezeket a technikákat alkalmazni és általában milyen idősek a kísérleti alanyok. sőt számos esetben a gyermek nemzése is már a terv részét képezi. Lehet olyan ételt adni az anyának. Azért akarják. egy teljesen más tudatállapotba. és e hagyomány ma élő folytatóira is ez a kettőség jellemző. hogy világítsa meg részletesebben. ismeri a lélekvándorlás tanát és hazája Britannia volt. Az Illuminátusok körében okkult rituálék szerint megfogamzik egy gyermek. mert az ilyen egyén könnyebben kerül transzállapotba és vált ki nála a fájdalom disszociációt. A druidizmus tartalmaz mágiát és jóslást. hogy a traumatizáció minél előbb elkezdődjék. Az utóbbi időben . és jelképes sírjából. A Mithrász-kultusz a kereszténységgel egyidőben vált népszerűvé. a papok pedig öncsonkítást hajtottak végre. Szertartásaikat rendszerint a szabadban végezték és annak szerves részét képezte az emberáldozat. Így például a bőre rendkívül érzékeny. bántalmazza. mindez gyötri az anyát. ezen ölték meg a bikát. Mithrász nem meghaló és feltámadó isten.) Wayne Morris az agykontroll technikákkal kapcsolatosan arra kérte Springmeyert. és kultusza köré misztériumot szervezzenek. A beavatandó egy gödörben állott. A beavatásnak hét fokozata volt.folytatta Springmeyer igen sokat lehet hallani az elektronikus agykontrollról. és hozzátartozott egy szent lakoma is. Más szóval nem minden anya gyermeke az ő biológiai leszármazottja. amelyet a magzat nem kedvel. J. A druidizmus egyszerre volt filozófikus és babonás. Az ilyen gyermekek rendszerint koraszülöttként látják meg a napvilágot. vagy lökdösi. A magzat nem szereti.kerülő állatokat széttépték. és nem kedveli a kellemetlen ízű anyagokat. A Mithrász perzsa istenség körül is kialakult misztérium. Druidáknak a galliai és a britanniai kelták papjait nevezték. hogy eltereljék 134 . amelynek vére a beavatottat megtisztította. Nagy figyelmet fordítanak leszármazási vonalának a titkosságára. A traumatizálás célja a disszociáció létrehozása. A beavatás csúcspontja a bikaáldozat szertartása volt. amelynek anyagát kenyér és vizes bor alkotta. Titokzatos tanaikat nem volt szabad írásba foglalni. Hitük szerint magát Dionüszoszt vették magukhoz. A túlságosan erős zaj.D. amikor például az apa ráordít az anyára.

Ez a memória disszociálva volt. úgy. A disszociáció mesterséges előidézése során olyan emlékezést gátló falakat építenek az agyon belül. a tudathasadásos személyiségzavar. ahogyan azt a komputer-programozásnál is megfigyelhetjük. amelyek üres komputer-lemezhez hasonlíthatók. ha egy hasonlóba kerül. Wayne Morris ez után azt kérdezte. intelligencia-hányadosát) is meg lehet határozni. Ismerik a módját annak. Az agyhullámok bemérésével meg tudják becsülni. Rendkívül fontos az. hogy amnéziafal választotta el a tudat többi részétől. Általában felmérik az adott gyermek képességeit és ehhez használják az elektroencephalographot (EEG-t). miféle gondolkodásra képes és milyen életpályát érdemes választani 135 . hogyan helyezzék az embereket különböző lelkiállapotokba. hogy valamit sugároznak a fejébe. amely körülveszi. és miként lehet felhasználni valakinek az ellenőrzésére. hiszen valaki akkor emlékezik a legjobban arra. amelyet idegenszerűnek talált. Ez a jelenség ismert. hogy tovább működhessen. mint egy darab agyagra. azaz olyan memóriát használ a rendszerindításhoz. Egyes ilyen programokat a személyiség részévé tesznek.Tudathasadásos személyiségzavar). Azért. annál erősebb az amnéziafal. hogy a programozók úgy tekintenek egy gyerekre. mentálisan szekciókra bontva a tudat működését: Ezt trauma útján érik el. azaz a gondolkodási folyamatba történő beavatkozás elektronikus technikával. hogy miként alakítsák úgy egy gyermek tudatát. hogy már lehetséges többszörös tudattal rendelkező programozott egyének létrehozása. Ha valakit erős fájdalom ér. Amikor azonban valakinek elkülönülő részekre bontják a tudatát. Springmeyer a kondícionálásról kifejtette. amelyhez korábban nem férhettünk hozzá. a transzállapot és a disszociáció ugyanannak a jelenségnek a különböző vonatkozásait jelöli. akkor a központi idegrendszerében disszociációra kerül sor. Az emberre vonatkoztatva úgy is kifejezhetjük. hogy memóriájának egy része el legyen különítve. amikor a komputer újraindítja magát (reboot). Ezt kiegészítették Dr. A beépített memória-falak miatt az illető nincs tudatában annak. hogy milyen típusú gondolkodásra képes az adott agy. A programozók tudják. nem olyan nagy fenyegetés. hogy egy bizonyos helyzetben mi történt vele. amelyet aztán tetszés szerint programozhatnak. bevizsgálják az agyát. Minél fájdalmasabb egy trauma. Az Illuminátusok az évszázadok során megtanulták. hogy más teljesen elkülönített és önálló életet élő tudatrészek is működnek benne. hogy az nekik megfeleljen. Magukat pedig keramikusnak gondolják. A teljes titoktartást is ez teszi lehetővé. EEG útján az adott személy IQ-ját (intelligencia-kvóciensét. Az elektronikus agykontroll.Tudathasadásos identitászavar). Amikor egy gyermek megszületik. aki forgatja a fazekaskorongot. és így hozzák létre az MPD-t (a Multiple Personality Disorder .a közvélemény figyelmét a fontosabb problémáról. A hipnózis. A tudatban létrejönnek a disszociált tudatrészek. el kellett érni. egy emlékezést gátló falat épít a trauma köré és így disszociálva biztosítja működését. elkezdik a traumatizálását és ezzel létrehozzák ezeket az amnézia-falakat (az amnézia az emlékzőtehetség meggyengülését vagy teljes elvesztését jelenti). Az Illuminátusok vesznek egy két év körüli gyermeket. azaz agyunk.vagy identitászavar létrehozásáról. hogyan építsenek ilyen memóriafalakat az agyba. hogy milyen személyisége van. akik elektronikus agykontroll áldozatai voltak és a többségük képes volt felismerni. hogy ahhoz a használó ne férhessen hozzá. hogy a komputer működőképes legyen. A különböző lelkiállapotban közölt információkhoz a legkönnyebben úgy lehet hozzáférni. akkor teljesen megszűnik a kapcsolat az illető normális tudatműködése és a többi leválasztott autonómmá vált tudatrész működése között. Ezt akkor tapasztaljuk. ha az illető visszatér ehhez a különleges lelkiállapothoz. azaz a többszörös tudatú egyéneket. Springmeyer több olyan kísérleti alannyal is együttműködött. John Gittinger Personality Assessment Surveys (PAS) tesztelési módszerével. illetve a DID-et (Dissociative Identity Disorder . hogy mi a disszociációnak a természete.

hogy hogyan és miért hozták létre a rajongókat. Ha pedig a gyermekeket valamilyen egyházi intézményben nevelik. A folyamatos traumatizálás elősegíti a transzállapot magas szintjének és a disszociált magatartásnak a fenntartását. Ez is az egyik oka annak. A leválasztott tudatrészek egybetartásának fontos eszköze a folyamatos trauma-okozás. Életének a háttérből való manipulálása végigkíséri iskolaévei során és a lehető leggondosabban felkészítik a neki kijelölt életpályára. hogy valakit a túlélést szolgáló gondolkodásra redukáljanak. Ha folyamatosan traumatizálunk valakit. Ezért a programozott egyéneket a társadalom minden részében elhelyezik. Ez csak az egyik technikája az agy részekre hasításának és a tudathasadásos személyiségzavar mesterséges létrehozásának. mint az ősi hüllő. Figyelemmel vannak az adott gyermek személyes hajlamaira. Ha pedig valaki a félelem rabjává válik. hogy mekkora traumát lehet különböző embereknek okozni. mint traumatizálásával és tudatának részekrebontásával. és a társadalom ellenőrzésének az eszköze is. A "mind-control" technikákkal kapcsolatosan Springmeyer elmondotta. Az első agyrész a nyúltagy és a nyúltagyi híd. Sokat foglalkozott ikrekkel. Ezért volt szükség Mengele koncentrációs táborokban végzett kísérleteinek az eredményeire is. Amikor eldöntik. A modern társadalom számára például létrehozták a fanatikus rajongókat. agyának természetes képességeire. hogy milyen életpályát szánnak a gyermeknek. Gyakran egész addig a pontig viszik. A túlélési gondolkodás és az állandó félelemben-tartás megkönnyíti ellenőrzésüket. miként gyötörjék gyermekeiket azért. amely pereket. Pontosan fel tudta mérni. hogy a trauma okozást számos okból alkalmazzák. fájdalmat okozunk". Számos pap visszaélt helyzetével. és részükre végzett kísérleteket. A trauma az agyat visszahelyezi az úgynevezett túlélési állapotba (survival mode). monolitikus képződmény. akkor lelki gondozóikat is kiképzik ugyanerre. hogy a katolikus egyházon belül annyi probléma merült fel. A gyermek kreativitásával és leválasztott tudatrészeinek a működésével hasonló módon foglalkoznak. kártérítéseket eredményezett. A trauma és a kínzás igen egyszerű módon alkalmazható: "Ha nem engedelmeskedsz. Ez rendkívül fájdalmas és egyszerű módja annak. Mengele az Illuminátusokhoz tartozott. Springmeyer itt kitért arra. amiből még vissza tudják hozni az életbe. akkor hüllő szinten tartjuk központi rendszere működését. A programozott gyermekek szüleit kiképzik. Bizonyos műveleteket már a magzati korban is végrehajtanak. 18 hónapos korban pedig már az EEG-t is alkalmazzák. hogy megtévesztő az a közkeletű nézet. hogy tudathasadásos állapotban maradjanak. A halálközeli állapot manipulálásából egész tudományt fejlesztettek ki.számára. akkor spirituálisan a legkülönbözőbb dolgok történhetnek meg vele. A kulcspozícióknak a birtoklása döntő kérdés. vagy ténylegesen is a klinikai halál állapotába kerül. hogy még életben maradjanak. Az emberi agy valójában hét különböző agyrészből tevődik össze. hogy az illető csaknem meghal. A legmélyebb szinten a traumát fel lehet használni arra. mert hasonlóan működik. vagy a túlélést szolgáló gondolkodását. Ez félelmet hoz létre. Elektrosokkot alkalmazhatnak például a férfiak nemiszervein. a kültelki nyomortanyáktól a palotákig. 136 . majd az újszülött képességeit felmérik a Bailey Scales (skála) és más e célra kidolgozott tesztek segítségével. Springmeyer "Deeper Insights Into the Illuminati Formula" (Mélyebb betekintés az Illuminátus formulába) című könyvében részletesen is megvilágítja. hogy valakit engedelmességre kényszerítsenek. amelyet angolul Reptilien Brain-nek (hüllő-agynak) neveznek. hanem ez a kézben tartott vezetők pozícióba helyezésének. A túlélést szolgáló gondolkodásnak meghatározott jellemzői vannak. és ezt fejlesztik tovább. Az agykontroll tehát nem csak azt a célt szolgálja. hogy valakiből szexuális robotot csináljanak. miszerint az agy egységes. nyomban megkezdik az agykontroll segítségével erre a karrierre előkészíteni.

Központi idegrendszerében 13x13x13 beültetett és elkülönített programból álló tudatrendszert alakítottak ki. pénzmosásnál. Ezt a módszert alkalmazzák olyan hírszerző szerveknél is. ha valaki úgy dönt. noha az ő személyiségének a struktúrája különleges tulajdonságokkal bírt. hogy ezekben részt vegyenek. Rendelkezik a mindennapi élettel közvetlenül kapcsolatban álló tudatrésszel. hogy vajon kényszerítették-e a papokat és lelkészeket arra. ahol felismeri. Másképp megfogalmazva az illuminátusok ellenőrzött elmezavart hoznak létre azért. Egy biorobot számos szinten funkcionálhat. hogy miért van szükség oly sok különböző programmal működtetett leválasztott tudatrészre. amelyek ellenőrzik a többieket. pl. mint ahogy azt a terapeuta szakemberek általában érzékelik. Az idősebb "alter"-ek (elkülönített tudatrészek) gondját viselik az újabbaknak. Ugyanakkor egy mélyebb szinten be kell látnia. és kémkedésre. hogy agyunk egymással versengő személyek tudatából tevődik össze. hogy mit kedvel és mit nem. Itt is gondosan elválasztott szektorokra bontják a tevékenységet. akkor arra törekszik. Képzeljük el. de felhasználhatják ezt az egyént kábítószer-csempészésnél. pornófilmek készítésére. Az egyik az. Ebben a kaotikus helyzetben csak egy ellenőrző tényező tud rendet teremteni. munkamegosztásra van szükség. Ha az emlékezetet gátló falak leválnak. akit sikerült kimentenie az illuminátusok közül. hogy tudatműködése ne omoljon össze. hogy a disszociáció miként használható a programozásra. hogy kísérleti alanyaik el tudják viselni azt a szörnyű traumát. Minden elkülönített rész csak a saját tevékenységére vonatkozó információkkal rendelkezhet. hogy az minél több feladat elvégzésére legyen használható legyen. Az agy igyekszik megszabadulni ezektől a fájdalmas emléknyomoktól és izolálja azokat. hogy szüksége van az agykontrollra azért. Az eredeti egyetlen személyiségből több ezer személyt hoztak létre. aki a stabilitást jelenti számára. Valamennyi elkülönített személyiségnek másmás élettörténetet adtak. azaz azokat a leválasztott agyrészeket. hogy a kísérleti alanyok agyát sokkal több részre hasítják. A programozott biorobotok egyike-másika eljuthat ahhoz a ponthoz. amelyhez tartoznak. ezért hoznak létre számos elkülönített tudatrekeszt. Az. sátánista rituálékban való részvételre.Wayne Morrisnak arra a kérdésére. Mára már tudománnyá fejlődött. amit okoznak neki. amíg az emberek a sarkukra nem állnak és nem közlik. és az egységes tudatból több eltérő tulajdonságú emberi tudatot állítanak elő ugyanabban az egy testben. hogy a katolikus egyházon belül a papi nőtlenség következtében nincs biztosítva a szexuális tevékenység normális gyakorlása. ha irányítójára támaszkodik. hogy az agyat elkülönített részekre darabolják. hogy Cisco Wheeler. amely autonóm módon döntötte el. Springmeier szerint. hogy önmaga többszörös tudattal bír. számos vonatkozásban sztandard programozásban részesült. Egy biorobot akkor tud megfelelően működni. hogy nem hajlandók ezt eltűrni. 137 . hogy létrehoz egy robotot. és ez elősegíti egyes papok és apácák eltévelyedését. Vannak kapuőrzők és hierarchikusan magasabban álló "alter"-ek. Springmeyer rámutatott. akkor az agy többi részének is kapcsolatba kell lépnie ezekkel a fájdalmas emlékekkel. Ugyanezt teszik a kísérleti alanyok agyával is. hogyan kell strukturálni az agyműködés elkülönített részeit. Wayne Morris arra is kereste a választ. hogy a pedofiliának számos eltérő oka van. amelyek őrzik ennek a traumának az emléknyomait. titkos üzenetek továbbításánál. A lényeg az. gyilkosságok elkövetésére. Springmeyer hangsúlyozta. Megemlítette. Wayne Morris ez után azt tudakolta. és ne legyen rajta úrrá a teljes elmebaj. hogy ebben az egy testben lévő sokféle ember összerendezetten működjön. Mindez azonban csak addig lehetséges. A programozóknak el kell különíteniük a trauma emlékképeit. mint a CIA. Van azonban köztük titkos sátánista is és ez a fajta pedofil magatartás egyfajta ellenszolgáltatás attól a közös érdekeltségű csoporttól.

de létezik keresztény kabbala is. A kabbalisztika a kabbalával kapcsolatos ismeretek. nem tudom. Létrehoznak "alter" személyiségeket az adott személy tudatán belül. hogy ők maguk Ewen Cameron. Ewen Cameron programozó volt. Morrisnak arra a kérdésére. Ezen túlmenően misztikus bibliamagyarázó rendszer is. amelyről úgy vélik. A kabbala a zsidó vallás titkos misztikus irányzata volt főleg a középkorban. amelyek úgy gondolják. akkor azok védekező mechanizmusokat indítanak be. A kísérleti alany tudatát részekre daraboló programozónak a céljaitól. hogyha egy meghatározott személy elkezd dolgozni az agyprogramokon. a szám és a névmisztika. Mindez szorosan egybekapcsolja a két személy tudatműködését. mint struktúra. hogy ők maguk a programozók. Előfordul. és nemcsak programozottak. mégpedig úgy. akik nem rendelkeznek ismeretekkel az MPD-ről és a DID-ről. hogy segített páciensén.Számos különböző tudatstruktúra létezik. (A kabbala szerencsét hozó tárgyat vagy cselekedetet jelent. hogy instrukciókat adjon beosztottjának. illetve babonás hit valamilyen tárgyban vagy dologban. aki lelkészként foglalkozik az agykontroll áldozataival és szembesül újból és újból ugyanazokkal a jelenségekkel. mint én. Ezért egy olyan emberi robotot kívánnak létrehozni. amelyekkel a terapeuta elbíbelődhet. hogy a megkeresett kolléga így válaszol: "nekem is van hasonló betegem. hogyha valaki elkezd velük foglalkozni. Közülük kiemelkedik a betű. akkor valójában saját szolgájának a szolgájává válik. akik azt gondolják. Amikor elkezdik gyógyítani pácienseiket. aki ugyanígy nyilatkozik. hogy a kezelésben részesülő elmondja "ilyen és ilyen képeket rajzoltam. Ilyenkor derül ki. hogy mit jelentenek". valamint a széthasított részek új struktúrába való összerakása. Amerika szerte vannak terapeuták. hanem programozók is voltak. amelyek úgy vélik. amikor összekapcsolnak két kísérleti alanyt. valójában csak egy játékban vett részt. Az egyikben olyan "alter"-ek lesznek elhelyezve.) Springmeier egyébként az általa megismert agykontroll túlélők tudatstruktúrájában számos hasonlóságot talált. vagy a Miki egér). hogy az előző személy. Legjobb menedzser az. hogy kialakítják az "alter"-ek hierarchiáit a személyen belül. Vannak olyan terapeuták az Egyesült Államok egyes tagállamaiban. gyakran megkeresnek más terapeutákat segítségért és tanácsért. akinek nem kell túl sok időt fordítania arra. amely önmagát irányítja és korrigálja. Egy másik tükör módszer alkalmazás. állandóan kijavítva hibáit." Springmeier sokat tanult azoktól. Módjában áll rendszereket létrehozni a rendszereken belül. hogy egy meghatározott személyiséggel foglalkozik. Az egyik elterjedt programozási módszer a tükörkép alkalmazása. hogy nem képes eligazodni önmagán. fantáziájától és szeszélyeitől függ a tudat fragmentálása. akik viszont közvetlenül az illuminátusoktól tanultak. Sok terapeuta úgy véli. valójában azonban csupán annak a tükörképével. hogy mit jelent egy "alter"-nek a tükrözése." A terapeuta megkeresi kollégáját információért. az ő kísérleti alanya olyan beültetett "alter"-eket kap. Springmeier így válaszolt: "Mindenféle dolognak a tükröztetését. Éppen ezért ezek az "alter"-ek hajtják végre mindazt a gyötrést és bántalmazást. hogy Ewen Cameron így cselekedne. Az egyik ilyen védekező mechanizmus a tükörkép "alter"-ek behelyezése. Az egyik ilyen közkeletű rendszer a rendszeren belül a kabbalisztikus életfa. Ez a megtévesztési technikának a része. amely sokkal inkább technika. A programon belüli tükörképek olyanok. Így például dr. a tudat olyan zavart állapotba kerül saját belső állapotát illetően. A terapeuta úgy véli. 138 . hogy mit tegyen. "Nagy hatást tett rám a Star Trek (vagy Óz a varázsló. továbbá olyan személyek is. A másikban pedig olyan "alter"-ek. Ez a tükörkép módszernek az egyik alkalmazása. eljárások rendszere. hogy ők a másik személy. Ha valaki egy rabszolgának az ura és folyamatosan közölnie kell rabszolgájával. A programozott rendszereket úgy hozzák létre.

Vagyis nemcsak a komputer van úgy programozva. amíg nem érzi magát biztonságban. hogy aki ilyen munkának szenteli tevékenységét. Az illuminátusok is boldogok. Wayne Morris ezután azt tudakolta. Kidolgoztak egy sor öngyilkos programot. Számos könyvet írtak MPD-páciensek. A programozott áldozat azt hiszi. akinek az agyába mintegy 30 ezer standard "alter" volt elhelyezve. Az első rész azt ismerteti. hogy a XX. Springmeier azt emelte ki. A terápia sikere számos tényezőtől függ. hogy mennyire bizonyult eredményesnek az agykontroll áldozatokkal kapcsolatos munkája során. hogy miként építsék be ezeket a programokat megóvó mechanizmusokat az agykontroll alatt állók központi idegrendszerébe. hogy a terapeuták néhány "frontszemélyiség"-et integráljanak. vagy felrobbantja magát. akiknek több élethelyzethez kapcsolódó különálló személyiségük ("front personalities" . hogy azt miként lehet leleplezni. hogy az agykontroll rendkívül súlyos probléma és számos gyógyítási feladatot ölel fel. Cisco Wheeler-rel együtt teljes idejüket az agykontroll áldozatok megsegítésére fordították. és nem csak azt alapozzák meg. de legfőképp az áldozatok iránti szeretetre van szükség. Az "alter"-ek rendszere ugyanis sokkal összetettebb. mint ahogy azt az emberek érzékelik."front-személyiségük") van. hogy felrobbanjon. de a klaviatúra is. Az első a "The Illuminati Formula Used to Create a Total Mind Controlled Slave" (A totális agykontroll alatt álló biorobot létrehozásához használt illuminátus formula) című könyv. de azt is. Springmeier azt ajánlotta. amelyet Cisco Wheeler-el együtt írt. amelyekben a terapeuta öt vagy hat "front-személyiséggel" foglalkozott. a túlélést biztosító gondolkodásra. hogyan jön létre az agykontroll. A második. Az illuminátusok visszalépnek és megengedik. Szinte nem is lehet felsorolni az ehhez kapcsolódó különböző témákat.Fritz Springmeier ennek kapcsán ismét hivatkozott Cisco Wheeler-re. hogy az agykontroll áldozat milyen körülmények között él. Ezért sok időre. hogy most már tudatműködése integrálódott és jól van. hogy kellő motiváltsággal küzdjön ellene. Pontosan ehhez hasonló az. Ha valaki halálos 139 . amelyek a személy mindennapjait irányító "front-alter"-eket az öngyilkosság elkövetésére utasítják. illetve többszörös tudatú személyek. hogy agykontroll alatt állnak. A terapeuta szakemberek egy kisebb csoportja. Mindez nem könnyű és megértése sok energiát igényel. amelyik megpróbál megküzdeni a DID következményeivel. továbbá igen sok további disszociált rész. E védekező mechanizmusok ahhoz hasonlítanak. akkor sokkal hatékonyabb lehet a terápia. olyan páciensekkel foglalkozik. amely 620 oldal terjedelmű. század néhány rendkívül tehetséges tudósa hosszú éveket töltött azzal. türelemre és tudásra. Minden fázisra vannak támogató és megtévesztő alprogramok. hogy miként lehet rajta segíteni. Ekkor a kezelést végző közli a pácienssel. Az egyik ilyen tényező. amely uralni tudja a tudatműködés más területeit is. Ennek megértése visszavezethető a "reptilian mind" ("hüllő-agy") működésére. A terápiának vége és mindenki boldog. Az említett könyvek gondos anyaggyűjtés után készültek el. hogy mi történt. Számos védekező program létezik. A terapeutának valósággal iszonyodnia kell mindettől azért. mert az agykontroll alatt álló személy tudata nem képes addig feszültségét csökkenteni. Springmeier utalt rá. mintha egy számítógépes szobába belépne egy jogosulatlan személy és ekkor a komputer kikapcsol. amit az agykontroll alatt állóknál el akarnak érni. ha egy jogosulatlan személy nyúl hozzá. hogy most már megszabadult az MPD-től. a "Deeper Insights into the Illuminati Formula" (Mélyebb betekintés az illuminátus formulába) címet viseli. Ha képesek kiszakítani magukat a mindennapi élet kötöttségeiből és elmenni valamilyen biztonságos helyre. mert valójában csak a "front-alter"-ek stabilizációjára került sor. ha kiderül róluk. a terapeuta is szépen keresett és hírnévre tett szert. a második rész pedig azt. olvassa el azt a három könyvet.

Amikor egy személy elektrosokkolására kerül. hogy ha valóban sikerül biztonságos helyzetbe hozni a pácienst. hogy a félelem állapotába kerüljön.9 %-a soha nem volt ilyen helyzetben. Spirituális eszközökkel is sokat lehet tenni a szétválasztott tudatrészek újraintegrálásáért. Ez többször is megtörtént a Springmeier által segített áldozatokkal. A CIA egy volt munkatársa kész volt végrendeletileg több millió dollárt adományozni az agykontroll áldozatoknak. akkor nincs határa annak. akkor az életösztön veszi át az irányítást.veszedelembe kerül. ahol hozzáértő emberek végezhetik a visszaprogramozást. ha az eredeti programozók az agykontroll áldozatát kényszerrel újraprogramozzák. Ez egyben azt is mutatja. Ewen Cameron a tudatműködés szétforgácsolására rendszeresítette az elektrosokkot. amit meg lehet tenni. Képtelen lesz 24 órát vissza és előre is számolva bármire emlékezni. hogy amikor végetér a terápia. az eredmény megsemmisítéséhez elegendő az. Az elektromos. Ez egyelőre meghiusította azt az elképzelést. Springmeier azt is elmondotta. Minden leválasztott tudatrész nagy valószínűség szerint programozva is van. Springmeier elmondotta. Ezért az első követelmény. hogy az agykontroll áldozatát biztonságos helyzetbe kell hozni. Az elektronika felhasználásra került az emberekbe behelyezett miniatűr szerkezetek esetében is.rendkívül alacsony frekvencia) hullámokat sugároznak az emberek agyába.rendszeresen használt módszer. 140 . odaveszett. Folyik a programozás Európában és Oroszországban is. hogy rátalált valamennyi leválasztott tudatrészre. Morris ezután az elektromosság és az elektronika agyprogramozásban játszott szerepéről kérdezte Springmeiert. Wayne Morris ez után azt tudakolta. Springmeier ezért akart egy visszaprogramozó központot (deprogramming centre) létrehozni. Adott esetben használhatnak egy 120 ezer voltos egyenáramú önvédelmi fegyvert a memória törlésére. E személy halála után végrendeletének az egyetlen példánya az oklahomai Federal Building-ben volt. azaz 48 órára kiesik a memóriája. amelyet hét különböző szempont alapján állított össze.válaszolta a kérdezett . Léteznek az úgynevezett EDOM eszközök (Electronic Dissolution of Memory . hogy optimális helyzetben mennyire lehetséges az agykontroll áldozatok visszaprogramozása. vagy ultrahangos önvédelmi fegyverek (stun guns) is jól alkalmazhatók a programozott biorobotok irányítására és memóriájuk törlésére. Amikor valakit egész életében traumatizáltak. Az agykontroll tevékenység azonban a világ más részein is már gyakorlat. Számos mikrohullámú torony épült. hogy soha nem lehet biztos. akkor komoly újrastrukturálás érhető el. Ezekkel az implantátumokkal befolyásolni lehet az adott személy gondolkodását. és amikor azt felrobbantották. hogy egyelőre jelentős változás nem történt ezen a területen. Az elektrosokk . Az agykontroll áldozatok 99. hogy létrejöjjön egy olyan biztonságos hely. a traumaokozás egyik formája. körülbelül kétmillió amerikai polgár tudatát programozták traumaokozással. Springmeier igen óvatos becslése szerint. akkor a túlélésre alapozott gondolkodásé a vezető szerep a tudatában. Springmeier hozzátette. A traumatizálás hosszú ideje során több ezer fragmentumra darabolható a tudat. s nem kell sok ahhoz. az törli rövidtávú emlékezetét. amennyiben ezt a körülmények lehetővé tették. továbbá a "harmonic" gépezetek. és jelentős mértékben lehet az illetőn segíteni. Springmeiernek egy barátja pedig kész volt a visszaprogramozó központ finanszírozására. a tudat fragmentálására.a memória elektronikus törlése). Ha a megfelelő feltételek rendelkezésre állnak. amelyek ELF (extremely low frequency . A terapeutának azonban szem előtt kell tartania. Az elektromágneses hullámokat legkülönbözőbb csúcstechnológiákban használják. hogy Cisco Wheeler-rel együtt csak annyiban tudtak eredményesen együttműködni az áldoztatokkal.

ezért volt szükség sok tesztelésre a II. De igen sok civil kórház is rendelkezik különleges részlegekkel. Az elektromosságot használják az agy frekvenciájának a bemérésére. Ha nyomon követik a célszemély agyának a frekvenciáit. vagy ahhoz hasonló létesítményekben történik. Amikor elérik a halálközeli állapotot. az agy egy meghatározott frekvencián működik. tudathasadásos) állapotban végzik. hogy mikor kell az elektrosokkot alkalmazni. hogy a programozást disszociált (szétbontott. amelyek ezeket a gondolatokat kísérik. vagy hogy megakadályozza a kísérleti személy teherbe kerülését. Ugyancsak képzetteknek kell lenniük a drogok használatában. majd pedig megfigyelik azokat az elektromos impulzusokat. Létezik egy elsődleges frekvencia. hogy mire gondolnak. Vannak fájdalmat okozó és az izmokat stimuláló miniatűr szerkezetek is. Amikor törlik a rövidtávú emlékezetet elektrosokkal. A kívánt hatás elérése érdekében pontosan szabályozták. Ez az a szint. Ezeket betáplálják egy komputer rendszerbe. Vannak vizuális hatásokat kiváltó holografikus implantátumok. Springmeier egyszerűsítve lényegében azt fejtegette. abban. de azt is meg lehet figyelni. hogy meddig mehetnek el. Különböző szinteken lehet valakit programozni. amely az adott egyént jellemzi. világháború során a koncentrációs táborokban. Az ilyen programozásban részesülőket hosszabb időre kómába ejtik és a programozást a tudat legmélyebb szintjén végzik el. hogy a kísérleti személy mire gondol. akkor monitorozni tudják gondolatait is. ahol a programozásokat végzik. Springmeier elmondotta. Ezeket az eszközöket a visszaprogramozásnál is lehet alkalmazni. Mindez rendkívül nagy felkészültséget igényel. Amikor az agyműködés során létrejön egy gondolat. A szívműködés pontos megfigyelése révén tudják. pontosan tudják.veterán ügyek) kórházakban. amelyekről már 141 . Ténylegesen minden VA kórházat felhasználtak programozásra. hogy hormont termeljen. Tehát nemcsak meghatározott gondolatokat lehet gerjeszteni az emberek fejében. mint például a CIA alkalmazottainál. vajon nem törlik-e a beültetett programokat is. A testbe beültetett miniszerkezetek meghatározott irányban manipulálják az emberi szervezetet. Ismerik az agy által használt különböző rezgésszámokat. Sok esetben a VA (Veterans Affairs .amelyek harmónikus frekvenciákat használnak. hogy a kísérleti alany halljon valamit. Az elsődleges programozásra eszméletlen állapotban kerül sor. Az orvosok jelen vannak. hogy a kísérleti alanyt visszahozzák az életbe. Ez különböző szögekből érkezik. Springmeier válaszában utalt arra.) alkalmazzák. hiszen akkor az az életébe kerülhet. Az implantátumokat nem minden agykontroll alatt álló személynél alkalmazzák. amelyek a kísérleti alany számára többdimenziós holografikus látványt nyújtanak. mikor és mennyit adhatnak a kísérleti alanynak. Az audioimplantátumokat arra használják. Nem találomra cselekednek. hogy amikor elektrosokkal törlik a kísérleti alanyok memóriáját. hogy a programozók képesek megfejteni az agyhullámok segítségével. Az alapprogramozás kórházakban. például. Wayne Morris ezután az agyba beültetett implantátumok technológiájára vonatkozóan tett fel kérdéseket. Meghatározott gondolatokat idéznek elő az adott személy tudatában. hogy miként. Ennek a segítségével egy távolban lévő személyt is be lehet azonosítani. hogy hat külöböző típusú implantátum van. és folyamatosan figyelik a szívműködést megfelelő berendezésekkel. Wayne Morris azt is tudni akarta. Nem szabad válogatás nélkül össze-vissza traumatizálni valakit. Minden tudományos alapon történik. akkor az agykontroll 5. Ha felnőttel kezdik. amelyek lehetővé teszik az agy különböző részeihez a kapcsolatok megteremtését. Vannak olyan implantátumok is. ahol az agy a szintműködést szabályozza. Meg kell említeni a személyi adatokat tartalmazó chipeket is. vagy fájdalmat okoznak neki. hogy mennyi elektromosságot alkalmazhatnak. ez a beavatkozás még csak a közelébe sem jut a tudat legmélyére elhelyezett programoknak. szintjét (Level 5.

többet hallott a közvélemény. Ilyeneket alkalmaztak a Sivatagi Vihar hadműveletben résztvevő amerikai katonáknál. Ezt azzal indokolták, hogy megkönnyíti a helyzetmeghatározásukat, és így kevésbé fenyegeti őket az a veszély, hogy elvesznek a sivatagban. A különböző csúcstechnológiájú fejlesztések eredményeként már rendelkezésre állnak az úgynevezett "nanobot"-ok, amelyek egészen pici, a méter néhány milliárdnyi részével mérhető nagyságúak. A nano jelentése az, hogy a méter egy milliárdnyi részéről van szó. Ezek olyan rendkívül kicsiny mikroszkópikus robotok, amelyek már képesek másoló szintézist végezni. Alkalmazzák már az üvegszál optikát, amely gyakran úgy néz ki, mint egy hajszál. Ez a rendkívül finom üvegfonál az implantátumok jeleit továbbítja. Ismertem egy olyan agykontroll alatt álló személyt, aki ült a vendéglőben, amikor egy hajszálhoz hasonló kis üvegfonálkát lőttek a hajába, amely megkapaszkodott a bőrében. Az illető ezt észrevette és eltávolította. Olyan programozott nőket is ismertem, ahol ezek a rendkívül finom üvegszálak, mint szőrzet volt elhelyezve a testükön. Nem ismerem pontosan a funkcióját ezeknek a csúcstechnológiájú üvegszálaknak, de azt tudom, hogy kommunikációs célra használják őket. Az egyik legkockázatosabb fejlemény az úgynevezett organikus bioprocesszorok megjelenése. Ezek molekuláris kicsinységű komputerek, amelyek DNS-ből készülnek. Ezt a mesterségesen előállított DNS anyagot hozzákapcsolják egy vírushoz és a vírusok rendszerint az emberi test egy meghatározott részébe vándorolnak. Így például az idegre ható, ideghez vonzódó neurotrop vírusok az idegrendszerbe vándorolnak, vagy a delmatropik vírusok a bőrbe, a pneumotropik vírusok pedig a tüdőbe. A kísérletirányítók ezeket a kis szerves processzorokat hozzákapcsolják ezekhez a vírusokhoz. Magukat a vírusokat igen sokféleképpen lehet a kísérleti alany testébe juttatni. Ilyen vírus implantátumokkal kontrollált személyeknél egyfajta központi implantátumot lehet találni a nyak hátsó részénél. Ez a központi irányítást végző implantátum veszi a külső jeleket, és továbbítja a testben elhelyezett különböző implantátumokhoz. Egyes ilyen kísérleti alanyok lényegesen megkönnyebbültek, amikor sikerült őket ezektől a vírusoktól megszabadítani. Ma már több módszer is létezik, amelyek lehetővé teszik ezeknek a bioprocesszoroknak az eltávolítását. Számos kísérleti alany röntgen, ultrahang és más vizsgálati módszerek segítségével lokalizálni tudta ezeket az implantátumokat. Volt három olyan agykontroll áldozat, akiknek sikerült bemenniük egy "Anacoic Chamber"-be, és megtalálták azokat a forrásokat, ahonnan a testükbe érkező jelek érkeztek. Sikerült az erre vonatkozó dokumentációt kicsempészniük a laboratóriumból és elrejteni. Más elektronikus agykontroll alatt álló személynek is sikerült különböző helyekről bizonyítékokat találnia. Néhány orvosnak pedig egyenesen a birtokában van több ilyen implantátum. Van néhány olyan sebész, aki hajlandó segíteni a kísérletek áldozatainak. Springmeier megemlítette a Syntel szót, amelyről már számos kormányzati testületben is vita folyt. A hadsereg zártkörű konferenciáin is tárgyaltak a Syntel-ről, azaz a szintetikus telepátiáról, amely azt jelenti, hogy a kísérleti alanyhoz hangokat és gondolatokat továbbítanak. Syntel-nek azokat a kísérleti személyeket nevezik, akik ilyen hangokat és gondolatokat érzékelnek elektronikusan. Ezt a technológiát az űrprogram keretében fejlesztették ki és biomedical telemetry-nek, orvosbiológiai távolságmérésnek nevezik. E technika keretében adó- és vevőszerkezeteket helyeznek el a koponya alsó részénél, amely rögzíti a testi funkciókról és az agyhullámokról érkező adatokat, és ezeket továbbítja egy komputerhez. Vannak komputerek, amelyek programozása mesterséges intelligenciához hasonló. Ezek az intelligens számítógépek helyettesítik az élő programozókat és irányítókat. Az úgynevezett kezelők - vagyis akik a programozott tudatú kísérleti alanyokat napról-napra irányítják - három műszakban dolgoznak és ma már túlterheltek. A komputer helyettesíti őket. Ha a kísérleti alany valami olyasmit tesz,

142

amellyel nem tud a komputerprogram megbirkózni, akkor a számítógép jelzést ad és az élő ember is bekapcsolódik. Már tapasztalatokkal rendelkező kísérleti alanyok képesek arra, hogy időnként túljárjanak az őket irányító komputer "eszén". Wayne Morris ezután a hírhedt náci orvosról, dr. Josef Mengeléről kérdezte interjúalanyát. Springmeier szerint ő tekinthető a modern tudatprogramozás "atyjának". Már Mengelét megelőzően az illuminátusok kidolgozták az MPD-t, vagyis a tudathasadásos személyiségzavar mesterségesen létrehozott módszerét, de a programozók képzése nem volt tudományos. Mengele sokat kísérletezett az ikrekkel, értette a trauma szerepét és azt is, hogy a traumaokozást hogyan alkalmazza. Ha valaki már a halálán van, és a programozója megmenti, akkor ez szorosan köti őt programozójához. Mengele értette, hogyan kösse áldozatait traumaokozással magához. Számos áldozat Izraelben és a világ más részén még mindig úgy hivatkozik rá, mint "Papára". Ha egy programozó tudja mit tesz, akkor totálisan magához tudja láncolni áldozatát, aki ráadásul még szereti is programozóját. 1945. januárjában, amikor nyilvánvaló volt, hogy a nácik elveszítik a háborút, akkor az illuminátusok nyugatra csempészték, ahol folytatta kísérleteit. Az egyik áldozat, egy hölgy, aki most Kanadában él, abban a koncentrációs táborban volt, ahol Mengele tevékenykedett. Vele is kísérleteztek, mint gyermekkel és szemtanúja lehetett a szörnyűségeknek. Őt is kicsempészték Kanadába. Először Quebec-be, majd Portland-ba. Mengele pedig folytatta a vele való kísérletezést az Egyesült Államokban. Mengele baráti viszonyba került dr. Ewen Cameron-nal és mindketten kísérleteztek a szem elszineződésével, pigmentálódásával. Egyébként Mengele, amikor az Egyesült Államokba érkezett dr. Green név alatt programozott. Dr. Ewen Cameron volt dr. White, és Cisco Wheeler apja a dr. Black nevet használta. Ezen kívült volt még egy dr. Blue névre hallgató programozó is. Gyakran összejöttek és kicserélték tapasztalataikat a programozásról, az alkalmazott módszerekről, hogy miként tartsák a kapcsolatot és konzultáljanak egymással. Ők voltak az illuminátusokon belül a mesterprogramozók. Mengele sokat utazott a nagyvilágban. Cameron, aki Észak-Amerika keleti partvidékén tevékenykedett 1943-ban hozta létre a Rockefeller Alapítvány támogatásával az Allen Memorial Institute-ot. Cameron Mengele Amerikába érkezése előtt már az illuminátus hálózat tagja lett. A mesterprogramozók a programozási módszerek tökéletesítésén fáradoztak. Mengele volt a legképzettebb és számos tapasztalatát átadta dr. White-nak, dr. Black-nek és dr. Blue-nak. Mengelének alkalma volt arra, hogy a koncentrációs táborokban sok emberrel kísérletezhessen, ahol mindenféle szadista módszert is kipróbálhatott. Cameron és társai a kísérletezésben és a gyakorlati munkában is résztvettek. Amikor például Cameron intenzíven használta az elektrosokkot a kísérleti személyek tudatának a széthasítására, ő egyidejűleg azt is kutatta, hogy miként lehetne ezeket a módszereket finomítani. Több évtizedre visszatekintve megállapítható, hogy kiválasztották a legjobb programozási scripteket (forgatókönyveket) és a legjobb módszereket. Ennek eredményeként a ma alkalmazott programozás sokkal kifinomodottabb és fejlettebb, mint amit ezek a mesterprogramozók eleinte alkalmaztak. Wayne Morris ezután azt tudakolta, hogy milyen különleges jelentőséggel bírtak az ikrek Mengele számára. Springmeier válaszában utalt rá, hogy ha valaki tudományos kísérletet folytat, akkor szüksége van egy ellenőrző csoportra. Ha emberekkel folytatunk kísérletet, akkor erre a célra az ikrek alkalmasak és ezért Mengelének több ezer ikerre volt szüksége. A náci koncentrációs táborokban Mengele 3000 ikerrel kísérletezett. Ők felnőttként és gyermekként egyaránt kerültek Auschwitzba, ahol Mengele alárendeltjei kiválasztották az

143

azonos ikreket. A kísérleti alannyá vált ikrek többsége a szadista módszerek következtében életét vesztette. Mengele kifejlesztette annak a módszereit is, miként kell egymáshoz kapcsolni embereket, hogyan kell mesterséges kötelékeket létrehozni. Ez az úgynevezett mesterséges ikresítés. Az ikrek létrehozása (twinning) nagyon kifinomult művelet és felhasználja az agykontrollhoz szükséges valamennyi tudományt. Wayne Morris ezután azt kérdezte, hogy vajon a náci Németország bevetett-e a II. világháboru során agykontroll alatt álló személyeket? Springmeier szerint erre már az 1930-as években sor került. A németek és az angolok egyaránt létrehoztak tudathasadásos személyeket a hírszerzési feladatok ellátására és merényletek végrehajtására. Közvetlenül a II. világháboru kitörése előtt Berlin olyan kiképzett MPD-s németeket küldött az Egyesült Államokba, akik New York államban telepedtek le. Ők és leszármazottaik még mindig ott élnek. Ezeknek az MPD-s személyeknek olyan "alter"-eket építettek be a tudatába, hogy képesek voltak úgy megölni embereket, hogy például a kiszemelt áldozat testének egy meghatározott részébe fogpiszkálót szúrtak. Az volt az elképzelés, hogy ha valaha is Németországnak sikerülne a háborúban győzelmet aratnia, akkor ezek az emberek a helyükön lesznek, mint segítők. Wayne Morris ekkor azt a kérdést tette fel, hogy az Egyesült Államok használt-e agykontroll alatt álló ügynököket a II. Világháború idején? Springmeier erre vonatkozóan nem talált adatokat, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok történetének egész ideje alatt az illuminátusok irányítása alatt állott. Bizonyos mértékig az Egyesült Államok elnökei is rokonságban állnak egymással. Ulysses S. Grant a 18. elnök rokonságban állt Franklin Delano Roosevelttel. A Delano család is egy régi velencei eredetű arisztokrata család. Ulysses Grant dédnagyanyja Susannah Delano volt. Grant kapcsolatban állt a Collins családdal is. A Collinsok is az illuminátusokhoz tartoznak. Cisco Wheeler is Ulysses Grant leszármazottja és a Collins vérvonalhoz is tartozik. Ez volt az ő belépőjegye az illuminátusok közé. A II. világháboru alatt számos állami vezető MPD-s személyiség volt. De egészen Mengelének a bekapcsolódásáig az illuminátusok nem rendelkeztek azzal a felkészültséggel, hogy tudományos módszerekkel tudjanak programozni. Mengele és az Operation Paperclip tette lehetővé a kormányzat számára, hogy például gyermekeket is bevonjon a programozásba. Az interjúnak ebben a részében Morris arra kereste a választ, hogy miként használták a népszerű kultúrát a programozás céljaira. Springmeier szerint különböző szintjei vannak annak, ahogy egy személyt be lehet vonni az agykontrollba. Az egyik annak a környezetnek a befolyásolása, ahol él. Fokozatosan kialakítják az emberek életkereteit. Meghatározzák hivatkozási rendszerüket, világnézetüket. Ebben mind szerepet játszanak az egyházak, az iskolák, mindazok a környezeti tényezők, ahonnan az emberek az információkat kapják. Ha egy adott személynek nincs megszilárdult ismeretanyaga, vonatkoztatási kerete (frame of reference), amely befogadja és értelmezi az információt, akkor nagyon nehéz a tudatbefolyásolásnak ellenállni. Az információ ellenőrzésével lényegében irányítják az egész társadalmat. Morris ezután Springmeiernek a "The Illuminati Formula" (Az illuminátus formula) című könyve kapcsán azt tudakolta: miként manipulálják a tudatot a tömegkultúra segítségével? Springmeier szerint a Disney által készített Ducktail rajzfilmek nyilvánvaló programozó kulcsszavakat tartalmaznak a gyerekek számára. Ilyenek találhatóak a hirdetésekben, a különböző üzenetekben és kódokban. A Szépség és a szörnyetegben (Beauty and the Beast) látható az elbűvölt óra, vagy például a jellemes ajtófogantyú, mindkettő megszemélyesítve. Ugyanezt használják az Alice csodaországban című filmben is. Egy "alter" a személy tudatrendszerében ezeket a különleges részleteket úgy fogadja be, hogy az agy azt hiszi, hogy

144

ő az ajtófogantyú. Ezeket specifikusan, alkotó módon helyezik a filmekbe éppen e célból. Ezek az "alter"-ek nem csak állatok, vagy emberek, de élettelen tárgyak is lehetnek. Csak néhány "front-alter", azaz éppen működő tudatrész egy személy tudatrendszerén belül, fogja fel emberként őket. Morris ezután a Star Trek-ről kérdezte Springmeiert. Elmondotta, hogy megfigyelt olyan programozott MPD-seket, akik teljesen odavannak mindenért, ami a Star Trek-kel kapcsolatos. Egy korábbi deprogramozó asszisztens elmondotta a Star Trek programozásról, hogy az minden vonatkozásban az agykontroll céljait szolgálja. A Boeing repülőgépgyár Seattle-ben számos földalatti alagúttal rendelkezik, és ezek egy részét programozásra használják. Valaki, aki a Boeingnél dolgozott elmondotta, hogy a munkások az átlagos munkanap során hogyan mennek le észrevétlenül a földalatti alagutakba és néznek Star Trek filmeket. Az interjú készítője ezután a programozás technikai részleteiről, a használatos kézikönyvekről és utasításokról tudakozódott. Springmeier elmondotta, hogy a programozók az Univerzumról szóló térképeket használnak. A Tejútrendszer térképet követik, amikor a kísérleti alany tudatát részekre bontják és keresik az újrastrukturálás mintáit. A tudat újrastrukturálásakor a galaxis térképéhez hasonlót használnak. (A galaxis csillagok rendszerét, vagyis csillagrendszert jelent, amelyet nagyszámú csillag és nagytömegű intersztelláris közeg alkot. Az intersztelláris, vagyis csillagközi közegben dinamikailag és fejlődésileg összetartozó rendszerek fejlődtek ki és ezek a galaxisok. Azt a galaxist, amelybe a mi naprendszerünk is tartozik, Tejútrendszernek nevezik. D. J.) Mintául szolgálnak a csillag- és bolygórendszerek. Amikor önálló tudatként működő "alter"-ek egész csoportját akarják létrehozni, olyan egy testet használó különböző tudatú személyiségeket, amelyek kapcsolatban lesznek egymással, akkor ezeket az "alter"-eket egy-egy bolygóra kell áthelyezni és az "alter"-ek csak úgy képesek egymással kommunikálni, ha egyfajta "beam me up" (adj sugárjelzést) típusú jelenség lép fel. Amikor a kísérleti személy sugárzás alá kerül, aktuális tudata kikapcsolódik, és transzba esik, azaz önkívületi állapotba kerül. Rendelkezésre állnak különböző helyváltoztatást kiváltó módszerek, amelyek a rendszerbe beépítve elősegítik, hogy a tudat disszociatív, azaz megosztott állapotba kerüljön. Amikor elektrosokk alkalmazást erős fényfelvillanások kísérik, a programozó azt közölheti a kísérleti személlyel, hogy űrutazáson vesz részt, vagy ehhez hasonló más scriptet építhet be a szétváló tudatrészekbe. A technikai kézikönyvek indexei tartalmazzák azokat a kódszámokat, színjelző kódokat, amelyek a programozás során leválasztott tudat-szekciókat jelzik. A Cisco Wheeler programozásánál használt rendszer a 13x13x13 részből álló hálózat volt. Ha ehhez a hármas dimenzióhoz még egy továbbit kívánnak hozzáadni, akkor lehet színkódokat alkalmazni bizonyos "alter"-ek vonatkozásában. Minden "alter" rendszerint kap egy színkódot, és ez visszakapcsolja őket az agyba beépített komputerekhez. Ezek a komputerek a széthasított tudat különböző önállósult részei az "alter"ek, amelyek az adott tudatrész-szekciót irányítják. Vannak aztán olyan mélyebben elhelyezett komputerek, amelyek viszont magukat a komputereket kontrollálják. Az egész rendkívül komplex, és ha megnézzük közelebbről a Star Trek (Csillagok közti utazás) témára készült technikai kézikönyveket, akkor láthatjuk, hogy azok mennyire megegyeznek a programozás szükségleteivel. Azzal kapcsolatban, hogy Hollywood-nak milyen szerepe van az agyprogramozásban, Springmeier utalt rá, hogy az illuminátusok és a maffia ellenőrzi a filmipar központját. További szempont, hogy számos programozott személy szinész, például Roseanne Barr. De

145

az agykontroll alatt álló slave-khez (így hívják a programozott agyú személyeket) tartozott Marilyn Monroe és tartozik Madonna. Mindhárom színésznő programozott multiple (mesterségesen megosztott tudatúvá átalakított személy). De sok más színésszel is ez a helyzet. A programozott multiple színészek pontosan a programozás következtében jól memorizálják szerepeiket, és kitűnően alakítják a fiktív szerepeket, mint amilyenek a Fantázia című filmben is előfordulnak. Disneyland maga is egy programozó központ. A Disney cég a kódok továbbítására is készítette a filmeket. Ilyen film például "I Dream of Jeannie" (Jeannie a háziszellem), ahol is Jeannie a Delta "alter"-nak megfelelő programozás és kulcsszava, amely bekapcsolja a programot "your wish is my command" (óhajtásod parancs számomra). Az állítólag költött, kitalált történeteken alapuló filmek valójában rejtett értelmű illuminátus szertartásokat és az illuminátusok történetét népszerűsíti. Így például a "Hellraiser 3" kapuőrzőket mutat. Nem csak az illuminátus ceremóniákat, de számos, közülük a tényleges agyprogramozást is bemutatja. Aki ezzel közelebbről meg akar ismerkedni, annak érdemes megnéznie Charles Bronson filmjét, a "Telethon"-t, a "The Manchurian Candidate"et, vagy a "Videodrome"-ot, továbbá a "Labyrinth"-et. De érdemes ugyanezért megnézni az "Attack of the Robots"-ot (Robotok támadása), és az "Attack of the Puppet People"-t (A bábemberek támadása). Jane Fonda "The Point of No Return" (Ahonnan és amikortól nincs visszatérés) című alkotása szorosan kapcsolódik az OTO (Ordo Templi Orientis) nevű okkult szabadkőműves jellegű zárt társaság tevékenységéhez. Az OTO az illuminátus legfelsőbb körök egyik nagyhatalmú frontszervezete. Wayne Morris ezután azt kérdezte, hogy mit kivánnak elérni a színészek és a filmek, valamint a közönség manipulálásával? Springmeier válaszában megemlítette Anton LaVey-t (Lővei Antalt), aki a Church of Satan-nak (Sátán egyházának) volt a vezetője. Kiképzett agyprogramozó volt és közel állt Hollywoodhoz. Számos filmnél közreműködött tanácsadóként és szoros kapcsolatban állt a földalatti filmiparral ("underground film-making) is. Egy másik személy, Michael Aquino, egyszerre állt kapcsolatban a katonai hírszerzéssel, Hollywooddal és Anton LaVey-vel. Ő is az egyik vezető programozó volt és a "The Temple of Set" nevű sátánista szervezet vezetője. Aquino LaVey-nek volt a követője egészen addig, amíg létre nem hozta a saját külön szervezetét. További kapcsolatot jelent a programozók és Hollywood között Kenneth Anger, aki a LaVeyi csoporthoz tartozó filmkészítő volt. Ő is bele volt habarodva Aleister Crowley-ba (az OTO minden meghökkentő különcködésben kitűnő, nagytekintélyű vezetőjébe. D. J.). Kenneth Anger egyébként gyermekként Shirley Temple táncpartnere volt, és Shirley Temple is szorosan kapcsolódik Walt Disneyhez és az agykontrollhoz. Springmeier szerint Shirley Temple is programozott személy. Alkalmazzák az úgynevezett "brainstem scarring"-et (agytörzs megvágást) a gyermekeknél, amelynek a segítségével fotografikus memóriát lehet létrehozni. Így lehet például csodagyerekeket kreálni. Springmeier szerint Shirley Temple is egy ilyen programozott agyú gyermek volt, még a II. világháború előtt lett multiple. A "brainstem scarring"-re magyarázatként Springmeier a súlyemelést hozta fel. Súlyemeléskor elpusztulnak az izmok és az emberi szervezet ezt még erősebb izmok létrehozásával kompenzálja. Hasonló ez ahhoz, mint amikor a bőr sérülése esetén kérgesedés történik. Amikor az agytörzs elektronikusan sérülést szenved, a test kompenzálásként úgy építi újjá a sérült részt, hogy kialakul a fotografikus memória. Ha tehát valakinek megsértik az agytörzsét, majd az illetőt traumatizálják, akkor az agyműködés több részre hasad szét és létrejön a többszörös tudatú személyiség (multiple personalities) és minden egyes

146

világháború során ők az USO mágusokat használták kódolt üzeneteknek a csapatokhoz történő továbbításához. amelyet a titkosszolgálatok hoztak létre. J. hogy fokozza szellemi kapacitásukat. Az amerikai hadsereg számos művészt alkalmazott a "Special Services Division"-be (A különleges szolgálatok hadosztályába). amikor létrehozták a mesterséges tudathasadást a programozók. aki úgy vélte. mint a country vagy a western. világháború során már használt agykontroll alatt álló személyeket. létezett egy zenei ipar. például amelyek élén Guy Lombardo. Ezért nagyon fontos részét képezik az illuminátus kábítószerüzletnek. Ő személy szerint kedveli. A II. és élvezettel hallgatja ezt a muzsikát. Erre legalkalmasabbak a szórakoztató egységek. hogy a trauma elősegíti a lelki. Rájátszanak az emberek legérzékenyebb pontjaira. Morris ezután a country zene szerepéről kérdezte Springmeiert. Az USO-nak (United Service Organizations .Egyesült Szolgáltató Szervezetek. Morris Springmeier "Deeper Insights into the Illuminati" (Mélyebb betekintés az illuminátusok világába) című könyvére utalva tudakozódott a C& W ipar néhány vezető személyisége iránt. amely közreműködött a fegyveres testületek moráljának az erősítésében. aki nem volt tagja az illuminátusoknak. Bob Hope a brit titkosszolgálat hírszerző ügynöke volt. hogy ne keltsék fel az ellenség gyanúját. Wayne Morris ezután a zeneipar és az agykontroll kapcsolatáról kérdezte interjúalanyát. és erre alkalmas az. tudatosan traumatizálta azért gyermekeit. Közéjük tartozott több ma is ismert zenekar. Az USO olyan jótékonykodással foglalkozó amerikai korporáció volt. hogy e szövegek az Istenről. Az egész country és western ipar az agykontroll és a kábítószer biznisz része. de azok nem a szerint voltak programozva. hogyan lehet azzal vádolni. Ha valaki Istenről énekel. vagy a szellemi képességek megnövelését. nyilvánvalóvá vált.) legalább 200 zenekara volt. aki az MI-6 részére dolgozott. hogy rossz? Ha a hazáról dalol. Hollywoodot is bekapcsolták. Természetesnek tekinthető. kiválóan alkalmasak a kábítószerek mozgatására. Springmeier megerősítette. Bevonták például Bob Hope-ot. hogyan lehet nem jó hazafinak tekinteni? Ez azonban a felszín. Kik azok. Számos tudós. és amely tele volt az ő munkatársaikkal. és így fotografikus memóriával rendelkezik. Lawrence Welk és Sam Donahue állt. világháboruban először az Egyesült Királyság. majd Kanada. de ez a módszer hozott némi eredményt. ahogyan azt később Mengele kifejlesztette. mind a brit hírszerzés rájuk bízta ezt a feladatot. De e két utóbbi zenének a dalszövegei kifejezetten programozási célokat szolgálnak. Ez meglehetősen elferdült gondolkodásmód. világháború végén az USO program is befejeződött. hogy a II. Mivel ezek a C& W (country és western) énekesek keresztbe-kasul járják az országot. Az 1930-as években. Ezért mind az amerikai. és a rockzeneipar is legalább ennyire kötődik az agykontrollhoz. hogy nem helyes külön kiemelni a country vagy a western zenét.önállósodott tudatrész átvesz jellemző tulajdonságokat az elődjétől. Amikor a II. hogy a CIA és az NSA (National Security Agency) folytatta a zeneipar felhasználását a saját célja érdekében. Springmeier azzal kezdte válaszát. Az Egyesült Államok II. D. végül az Egyesült Államok is mozgósította valamennyi erőforrását a háború megnyerése érdekében. valamint jóléti és üdülési szolgálatot teljesített a részükre. hogy többen közülük az agykontroll kísérleti 147 . a hazáról szólnak. Ma már az egész szórakoztató-zenei ipar az illuminátusok frontszervezetének tekinthető az Egyesült Államokban. akik úgy tudnak egyik katonai egységtől a másikhoz mozogni. Bob Hope igen járatos volt az agykontrollban. a front.

A haditengerészeti hírszerző szolgálat hivatala). Az egyik legrosszabb programozó a zeneiparban Jerry Lee Lewis. Ha például azt akarják. és dalszövegein keresztül igen sok esetben továbbítja a már programozott agyú emberekhez azokat a kulcsszavakat és üzeneteket. Ezen túlmenően számos programozott slave van elosztva a többi reguláris egységben. akkor gyakran Jerry Lewis-hez és az unokatestvéréhez. a Children of Lucifer (Lucifer gyermekei). Springmeier igennel válaszolt Morrisnak arra a kérdésére. irányítják őket. aki protestáns lelkész és maga is programozott multiple. 148 . a mormon egyházhoz tartozó kisebb csoportok is említhetők. egymás után lejátszanak. De egyes katolikus egyházhoz.). a Davidian szekta vezetői is agykontroll alatt álló slave-ek voltak. A haditengerészeti hírszerzésből pedig az ONI (Office of Naval Intelligence . és részt vesz a számára kívánatosnak kijelölt rituálén. D. A zene és szórakoztatóipar hatékonyan befolyásolja az emberek magatartását és gondolkodásmódját. hogy a populáris kultúra és a szórakoztató ipar eredeti rendeltetésükön túlmenően a társadalom manipulálását is szolgálják. Egyesek pedig maguk is programozók. Nagyon rossz a híre. De nem lehet kihagyni a szabadkőműveseket sem. akkor a traumával okozott agykontroll vonatkozásában elsősorban a KKK-t (KuKlux-Klán . Az amerikai hadseregen belül a Delta Erők (Delta Forces). Pontosabban is meg lehet határozni a programozott agyú slave-ket alkalmazó csoportokat. valamint az Oddfellow-t (egy látszatra jótékonykodással foglalkozó titkos társaságot. J. és nyájként tereli az embereket az illuminátusok céljainak megfelelően. az okkult csoportok és a fegyveres testületek. hogy az agykontroll alatt álló slave-k egész planétáját hozzák létre. A hírszerző szervezetekben kiemelkedik ebből a szempontból az MI-6 és annak is a P-4-es részlege. ahol milliókat lehet egyetlen szuperkomputerből ellenőrzés alatt tartani. akik magukat Istennek tekintik. Hosszútávú cél az. Az átlagembereket pedig állatnak. Számos más módon is lehet felhasználni a zeneipart. Springmeier szerint David Koresh és társai. Wayne Morris ez után arról kért felvilágosítást. adott esetben országos rádióállomások. és az Első Szárazföldi Hadsereg (First Earth Battalion) alkalmaz agykontroll alatt álló egységeket. amelyek a beültetett programok aktivizálásához szükségesek. amit aztán a helyi. Az agykontroll áldozatok őt különlegesen szadista programozónak tartják. továbbá a nagyobb és a kisebb vallási intézmények. A keményebb okkult csoportok. Az ipari zene ilyen értelemben dehumanizáló és kondicionáló feladatokat lát el. amely annyira belemélyedt a Halle Boppe üstökös problematikájába. a neo-nácikat és az OTO-t kell említeni. Ez csak egy példa. akkor felhangzik a dal "A Heartache Tonight" (Ma fáj a szív). hogy tagjai öngyilkosságot követtek el. Ha pedig a programozott slave-ket ("rabszolgákat") alkalmazó okkult csoportokat vesszük számításba. hogy a programozott slave-k menjenek el egy rituáléra. így a Church of Satan (Sátán egyháza). Számos bűnöző is tevékenykedik ezekben a csoportokban. Amikor a programozott slave-knek sikerül elmenekülniük. újból és újból hallja ezt a dalt. és a NSA (National Security Agency).alanyai közé tartoznak. Society of the Dark Lily (A sötét liliom társasága) is kiemelendők ebből a szempontból. akkor nagyon is elképzelhető. hogy Springmeier tudomása szerint ma milyen szervezetek és csoportok használják az agykontrollt? A válasz szerint a titkosszolgálatok és a hírszerző szervek. amelyet hálózatként lehet felfogni. Ha valaki már agykontroll alatt álló személy és mondjuk péntek este van. az FBI (Szövetségi Rendőrség).fajgyűlölő titkos szervezet). De ide sorolhatjuk azt a vallási csoportot is. Néhányan pedig visszaélnek az agykontrollal. Több kormányzati szervezet is alkalmaz slave-ket. hogy egy másik "alter" veszi át a vezető szerepet és felkeres egy előre elkészített helyet. így a Kábítószer Hivatal.

hogy az ARCO igénybe veszi-e traumával programozott slave-k szolgálatait is? Springmeier utalt rá. amelynek a keretében 11 vasúti kocsit gyártó céggel kötöttek szerződést.különösen alacsony frekvenciájú energia) ugyanabban a rezgéstartományban van. és újra egyesülhetnek isteni lényükkel. Ez egy sor nagyteljesítményű antenna. Hall-nak. akkor felmagasztosulhatnak. titkos projektről van szó. Az ókor emberének a misztériumvallások azt állították. a Portland Gunderson Steel. amelyek segítenek felvilágosítani és megmenteni őket. hogy rendelkeznek azokkal a kinyilatkoztatásokkal. amelyek magas frekvenciájú energiát lőnek fel az ionoszférába. Egy rendkívül kényes. Ezekkel fenntartható a kommunikáció a műbolygókkal. és alkalmasak az időjárás megváltoztatására is. Wayne Morris Nick Begitch and Manning "Angels don't play this HAARP" (Az angyalok nem ezen a hárfán játszanak) című könyve alapján azt kérdezte Springmeiertől. Eszerint a misztériumvallásokon keresztül jutott el a tény az emberiséghez. Springmeier Manley P. és keresztül mennek a titkos rituálékon. a "The Secret Teachings of All Ages" (Minden korok titkos tanításai) könyvére utalva válaszolt. Egy másik cég. amely kutatómunkát végzett a High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) keretében a magas frekvenciájú fénysugárzás terén. Más katonai egységeknél is találhatóak agykontroll alatt álló személyek. A Gunderson cég is alkalmaz agykontroll alatt álló slave-ket. hogy teljesen agykontroll alatt álló biorobotokból áll. amelyek fel voltak szerelve forgó figyelőtoronnyal. Dr. olyan különleges vasúti motorkocsikat gyártott rendelésre. akiket azután felelős pozícióba helyeznek. hogy mi volt a misztériumvallások szerepe a történelemben. Ezen túlmenően lehetővé teszik egy meghatározott földrajzi térségben az emberek gondolkodásának a befolyásolását az elektromágneses sugárzás segítségével. Az agykontroll alatt álló slave-ket ezek a vállalatok azoknak a programoknak a megvalósítására használják. Wayne Morris ezután a misztériumvallások és az illuminátusok kapcsolatáról kérdezte vendégét. hogy az üzleti világ alkalmaz-e agykontroll alatt álló személyeket. mint amely hullámhosszon az emberi agy működik. Springmeier erre igenlő választ adott. a Disney. A kormányzat érthető okokból nagyon visszafogottan kezelte a koncentrációs tábor programot. az illuminátusok és a szabadkőművesek egyik kiemelkedő vezetőjének. A polgári személyeket táborokba szállító vonatkocsik gyártása. egy magasrangú szabadkőműves és rózsakeresztes vezető szerint létezett 149 . amelyek teljes egészükben agykontroll alatt állnak. de ez a kettő az. Springmeier utalt arra is. Egy másik vállalat. beavatást nyerve a legmélyebb titokba. és ez szüleik hozzájárulásával történik. továbbá arról. a Capital Cities és az ABC konglomerátuma. amelynek a vezetői ugyancsak alkalmaznak programozott agyú slave-ket. hogy a Delta Erők és az Első Szárazföldi Hadsereg valamennyi tagja agykontroll alatt álló személynek tekinthető-e? Springmeier szerint a Delta Erők százszázalékosan agykontroll alatt állnak. hogy Nick Begitch és Manning elsősorban arról a Star Wars (csillagok háborúja) típusú technológiáról írnak. Többen katonacsaládok gyermekei. akiket az Amerika-szerte már megépített táborokba lehet szállítani. ilyen. amelyikről elmondható.Morris arra is kiváncsi volt. Wayne Morris azt is szerette volna tudni. pl. amely az atmoszférában fejti ki működését. Ezek a kocsik alkalmasak civilek szállítására. Ha csatlakoznak hozzájuk. hogy ezeket a katonákat még gyermekkorukban beprogramozzák. A Földre visszasugárzott ELF (Extra Low Frequency Energy . Az Első Szárazföldi Hadseregben (First Earth Battalion) is vannak olyan egységek. Elsőként utalt az ARCO nevű cégre. és elektromágneses sugárzással végzi a tudat manipulálását. amelyeket az új világrend kiépítése érdekében szigorúan titokban kell tartani. Reuben Swinburne Clymer.

Megjövendölte Jézus második eljövetelét 1844-re. mégis a misztériumvallásoknak és a titkos társaságoknak volt alárendelve. amely irányította és ellenőrizte a különböző misztériumvallásokat az ókori Európában. amelyre a "Ancient Mystic Oriental Freemasonry" (Az ősi misztikus keleti szabadkőművesség) című könyvében utal. vagy hosszú hajóelőrészt készíteni egy hadihajóhoz. hogy mi a misztériumvallások történelmi szerepe. és a XX. Az a titkos testület. A jelenkori Illuminátusok ennek a titkos irányító testületnek az utódai. A szabadkőművesek ismerték a katedrálisok építésének a titkát és a katedrálisépítő céheket ők kontrollálták. akik a Bahai vallást áthozták Amerikába. Billington. az Illuminátusok egyik vezető személyisége könyvében részletesen foglalkozik azzal. A legtöbb ember azt válaszolja. hogy az Illuminátusok nem ismerik fel. Morris azon kérdésére. hogy az okkult társaságokból származik a 150 . Volt azonban egy Nabob nevezetű személy Perzsiában. század fordulóján. és ők rendelkeztek a termékek előállításához szükséges titokban tartott ismeretekkel. Más módon is fontos szerepet játszottak a misztériumvallások és az Illuminátusok a történelemben. mint amit ma az Illuminátusoknak ("The Illuminati") neveznek. aki állítólag megtérítette a Római Birodalmat a kereszténységhez. (A bahaizmus különféle vallások elemeit magába foglaló vallási áramlat. amit tesznek. Ők tudták hogyan kell fegyvert. hogy Jézus nem tért vissza a Földre 1844-ben. A szabadkőművesség ezeknek az ősi misztériumvallásoknak a külső jelképrendszerét használja. (Mágusoknak nevezték eredetileg a perzsa tűzimádók papjait. hogy a Bibliából. látni fogják.) James H. amelyben azt állítja. Bizonyos tekintetben szemellenzőt viselnek. akik tanácsokkal és pénzügyi. de ha valaki a misztériumvallások mélyebb értelmű rituáléit kívánja megismerni. akikről írt. Az uralkodóknak támaszkodniuk kell mindazokra. aki az Adventista vallási mozgalom megalapítója volt. de ha kutatják a kérdést. J. Úgy gondolják. Ez utóbbiak viszont azoktól függnek. A keresztények jelentős része nincs tudatában annak. A könyv levezeti. Morris ekkor a nagy történelmi terv részleteire vonatkozóan tett fel kérdést. tehát azoktól függ. A mágus szó varázslót és bűvészt is jelent. D. az Új Világrendnek és az egységes világvallásnak a híve. aki magát Krisztusnak nevezte. hogy mi az összefüggés a misztériumvallások által őrzött hagyományok és az Új Világrend között. akik előállítják a termékeket és forgalmazzák őket.) Nabob valósította meg William Miller jövendölését. akkor azokat kell tanulmányozni. a Mithra misztériumvallás feje volt. így belülről ismerte. Egyiptomban. magasrangú szabadkőműves volt. D. és a Milleniumról prédikált.egy titkos testület. hogy William Miller. Manley P. amely útjára indította a Bahai vallást az Egyesült Államokban. A szabadkőművesek voltak azok. J. a washingtoni "Library of Congress" (Kongresszusi Könyvtár) munkatársa írt egy könyvet "Fire in the Minds of Men" (Tűz az emberek agyában) címmel. Hall. és megalapította a Bahai vallást. mert magukat "The Keepers of the Great Plans"-nek (A nagy tervek örzőinek) tekintették. Babilonban és hatalma elért egész Indiáig. Billington tagja volt a Council on Foreign Relations-nak. hogy a "Golden Age of the Millenium" (Az ezeréves uralom aranykorszaka) koncepciója honnan is származik. Pénz nélkül a király nem viselhet háborút. Springmeier a királyokat hozta fel példának. Springmeier válaszában Krisztus eljövendő ezeréves uralmára vonatkozó tanításból indult ki. Létezett a Mágusok Szabadkőműves Orientális Rendje és ez képezte a Chicagói Szabadkőműves Templom közösségének azt a magját. nem más. és ezt a Chicagói Szabadkőműves Templom felépítésével egyidejűleg tették a XIX. A Bahai vallás a világ egy központból való kormányzásának. anyagi forrásokkal látják el őket. Az a személy. Lehetett valaki egy ország uralkodója. mert ők ellenőrizték a kereskedő céheket. akik finanszírozzák. amelyeket az Illuminátusok gyakorolnak. A misztériumvallásoknak és a titkos társaságoknak azért volt olyan nagy hatalmuk. amelynek hívei a bahaizmust minden vallási tanítás betetőzésének gondolják.

az Illuminátusok egyik kiemelkedő tagja . A tekintélyes Térdszalagrendnek (Order of Garter) és az Order of Osiris-nek (Az Osiris Rendnek) is a tagja volt. Egy másik vonatkozás az. Ugyancsak ő volt az igazgatója. D. mert az okkult társaságok. A Knights of Malta (A Máltai Lovagrend) tagjainak legalább a fele az úgynevezett "fekete nemesség"-hez tartozik. aki 1950-től l953-ig állt a CIA élén. hogy a közvélemény élesen 151 . A revolution ma fegyveres felkelésre. Nem tudja. a Black (Guelph) vérvonalról. Wells. hogy ténylegesen tagja-e vagy sem az Illuminátus felső köröknek. Erről írnak a szabadkőművesek olyan tekintélyes jövendőmondói. mint az Illuminátusok frontszervezete. hogy tudomása szerint Henry Kissinger tagja az MI-6-nek és tagja volt például a római P2-es szabadkőműves páholynak. hogy Walter Bedell Smith. McCone. mint az amerikai CIA. akik fontos szerepet játszanak az Új Világrend létrehozásában. J. Bernhardt herceg . hogy miért volt e szervezet tagja a két Dulles. de eredetileg nem ez volt a jelentése.) Azok. Peter Rupert (mai nevén Lord Carrington) a Szent János rend. Wayne Morris ezután a különböző hírszerző szervezetek úgy. Turner Rhodes scholar (Rhodes ösztöndíjas) volt. amely Krisztus eljövendő ezeréves uralmára utal. A kommunista tanítások megalapozói ezért kapcsolták össze a forradalmat és a megvalósuló Aranykort. Itt az egyik legtekintélyesebb európai arisztokrata származási vonalról van szó. Emellett a felsoroltak más Illuminátus szervezetekhez is tartoztak. Az MI-6 fennállásának első évtizedeiben csak Illuminátus családokból származó nőket alkalmazott. az egyik megalapítója volt a Bilderberg csoportnak. mint például H. Turner. G. lehet hogy nem a mi nemzedékünk során. Shlesinger."revolution" (forradalom) szó. akkor George Orwell-nél. de ha ezt nem tudjuk elérni a jelenlegi generáció életében. de fontos személyiség és emlékszik arra. köztük a szabadkőművesek és az Illuminátusok is meghatározó szerepet játszottak a történelem összes forradalmában az amerikai forradalomtól kezdve. illetve homoszexuális férfit jelöl. valamint a brit Fábiánus Szocialisták. a Máltai Lovagrend protestáns megfelelőjének volt a vezetője.lett a Bilderberg csoport elnöke. George Bush. de ha mélyebben elemezzük. vagyis a régi rend fegyveres megdöntésére és egy új rend kialakítására. itt kapcsolódik össze a kommunisták azon elképzelésével. akkor bizonnyal elérjük a következőében". Helms. amikor Kissinger kijelentette: "Új Világrendünk lesz. A Kissinger szerepével kapcsolatban feltett kérdésre Springmeier annyit mondott.Katonai Hírszerző Szolgálat) és a brit MI-6. Ha valaki e csoportba került. Springmeier szerint szoros kapcsolat áll fenn közöttük. a DIA (Defense Intelligence Agency . mint például a Rio Tinto Cink Korporációnak. A felszínen természetesen ez nem teljesen világos. illetve igazgatósági tagja több Rothschild tulajdonban lévő vállalatnak. Ez a célkitűzés pedig a Térdszalagrend legfontosabb feladata. Springmeier utalt arra. Ide lehet sorolni a német nemzeti szocialistákat is. akik már értik hogyan működik a Council on Foreign Relations. id. akkor Quennie-nek nevezték és valóban az Illuminátus királynők közé tartoztak (Ma már a Quennie szó jelentése szlenges használatban tabut jelent. Casey és McCone pedig máltai lovagok voltak. hogy csak a CIA igazgatóit említsük. Az a Millenium. hogy a kommunizmus világméretű győzelme után az egész emberiség a kommunizmus boldog korszakában fog élni. Ez a "Aranykor" egy szocializált kommunista típusú társadalom. aki több könyvet is írt az Új Világrendről. és az ő könyveinél kötünk ki. valamint az Illuminátusok kapcsolatáról kérdezte interjúalanyát. Azáltal tett szert új jelentésre. akkor azt is értik. amely az egyik bejutási lehetőséget biztosította az Illuminátusok zárt világába. A Térdszalagrendnek csak olyan személyek lehetnek a tagjai. lázadásra utal. Casey. amely család leszármazottai fontos szerepet játszottak évszázadokon át Európában.

Még tinédzser volt. Az Illuminátusok viszont a háttérben maradva részt vettek mind a KGB. Világkatasztrófát jelenthetne egyfajta nukleáris összecsapás. amelyek meg kívánják szerezni a globális ellenőrzést.) Vern Keele szabadkőműves volt és az MI-5 más igazgatói is vagy szabadkőművesek voltak. hogy két különböző egyetem csapata játszik. mert céljaik közé tartozott a kormányzati hatalom megnövelése az állampolgári szabadság jogok csökkentésével. J. Pearl Harbour után maguk az amerikaiak kérték annak a megvalósítását. Amikor egyetemek közötti futballmérkőzésre kerül sor. idegen bolygók lakóinak a megjelenése. hogy rejtve mire célzott. A Skull and Bones avatta be id. de előfordulhatnak kataklizmaszerű események is. akik ezeket a folyamatokat a háttérből irányítják. világháborút megelőzően együttműködött azokkal a nemzetközi pénzemberekkel. a Rezilius-nak és több más egyetemi zárt diákszövetségnek. akik elősegítették Hitler finanszírozását és hatalomra kerülését. Springmeier megemlítette. Hasonló szerepe van a Scroll and Key-nek (Kézirattekercs és kulcs). erre fokozatosan törekednek a gazdasági és politikai tömörülések kiépítésével. hogy az Egyesült Államok is ugyanezen oligarcha családok ellenőrzése alatt állott. Springmeier megerősítette. legfeljebb egy intenzívebb szakaszba lép az ellenőrzés. Aki ennek utána néz. Allen Dulles volt az. hogy az Új Világrend fokozatos kiépítésével kell számolni. automatikusan azt feltételezzük. és csak évekkel később értette meg. Amikor a japánok támadást intéztek Pearl Harbour ellen. Wayne Morris ezután idősebb George Bushra és a Skull and Bones (Koponyák és csontok) titkos társaságra kérdezett rá. (Az MI-5 illetékes Nagybritannia belbiztonsági kérdéseiben. Corsell ezredes az 1990-es években publikált könyvében (The Day of the Roswell . hogy a II. félrevezetést.szembenállónak tekinti a CIA-t és a KGB-t. Számos amerikai elnök is rokoni kapcsolatban áll egymással. (A hoax angolul megtévesztést.A Roswell utáni nap) azt elemzi. ugyanazokra a családokra talál rá. aki távoli rokoni kapcsolatban áll a Windsor-házzal. vagy pedig várható tőlük egyfajta hatalomátvételi kísérlet. D. Fel lehetne tenni azt a kérdést is. Wayne Morris ez után azt kérdezte. 152 . Springmeier úgy vélte. hogy azok a csoportok. A CIA ezért rajta tartotta a szemét annak ellenére. mind a CIA létrehozásában. aki ezt a hírt Hitlerrel közölte. egyesületnek. akkor ez az Illuminátusok érdekeit is szolgálta. Ez valójában nem új. Az MI-6 esetében Lord Victor Rothschild a meghatározó személyiség. hogy az amerikai hadsereg ezredese volt. hiszen itt a világ feletti ellenőrzés a lényeg. amely ugyancsak lehetővé teszi az Illuminátusok zárt csoportjába való bekerülést. Az MI-5 esetében pedig Sir Hugh Sinclair tengernagy a kulcsszemélyiség. vagy szorosan kapcsolódtak hozzájuk. és első igazgatója hosszú éveken át Sir Vern Keele vezérőrnagy volt. hogy a CIA és a KGB között szoros kapcsolat van és ez már az 1950-es években is létezett. amikor az apja közölte vele. Allen Dulles 1953-tól 1961-ig állt a CIA élén és ma már ismeretes. amit az Illuminátusok be akartak vezetni. Az ezzel kapcsolatos tervezés már hosszú idő óta folyik. ez is jelzi. hogy apja miről beszél. Azok. és az emberi tudat manipulálása is egy még hatékonyabb fázisba lép. Az Új Világrend helyett mondhatnánk azt egyszerűen. az Illuminátusok vezető csoportjával. már hosszú évek óta követik ezt a stratégiát. hogy a Skull and Bones olyan szervezet. hogy Világrend. hírlapi "kacsát" jelent. hogy kik álltak a Brit Birodalom és a Francia Birodalom mögött. George Busht. hogy "a hidegháború az egy hoax". vagy amiben oly sokan hisznek.) Ismerőse kamaszfiúként nem fogta fel. hogy egy jó ismerősének az édesapja a CIA vezető beosztású munkatársa volt.

Az aktivizáló kódjelzések is színekkel lesznek társítva. vörös. Magában a programokban félárbócra eresztett sárga zászlók vannak. A vörös színű listán azok neve szerepel. ahol a lánc szétszakadhat. Ezen túlmenően egyes helyszíneket is színes jelzésekkel látnak el. Ennek az a feladata. vagy világvégével kapcsolatos programokról tett fel kérdést. Ebben egy háziasszonynak telefonon lejátszanak egy tündérmese dalocskát. Így például lesz kék. Csak spekulálni tud erről. A nagyobb bank lenyelte a kisebbet. akkor Apolló az Antikrisztus apja. vagy egy kék hal otthon és így tovább. hogy a pénzügyi szektorban számos programozott slave tevékenykedik. de nem tudja pontosan.Wayne Morris következő kérdése arra vonatkozott. hogy milyen formában használják őket. Ezeknek a kristályoknak is színes kódjai vannak. hogy a közelmúltban számos pénzintézet ment csődbe. Aki ismeri az Amway szerkezeti felépítését. Az utolsó lista sárga színű. hogy ismer több programozott multiple személyt. amivel szembesül. akik ellenzik az Új Világrend bevezetését. Ha egy programozott személy programrendszerében meglátja Apollót és Apolló fia az Antikrisztus. aki képes hasonló módon szabotázs cselekményeket és merényleteket végrehajtani. Tény az. bíborvörös és zöld sugár. amelyeket találkozóhelyül használnak. Hogyan lehet mindezt titokban tartani? Springmeier elmondotta. és fúziónak lehetett nevezni a csődöt. Ez színeket is használó programozás. és ezek a programozott biorobotok mindent elfelejtsenek. akik az Új Világrend ellenes erőket irányítják. hogy a végidő programok kapcsolatba hozzák az Új Világrendet az Antikrisztus uralmával. de akiket megkísérelnek átprogramozni. Azért használnak színes kódjelzéseket. akiket összegyűjtenek. ez azokat tartalmazza. akik viszont további négy-négy személyt irányítanak. akik bankárok. aki ezután távozik és felrobbant egy katonai létesítményt. akkor ez az egyik. Mindezt gondosan elrejtették a tömeges bankfúziókkal. és átnevelő táborokba visznek a rendkívüli állapot bevezetése után. Ha meglátja 153 . amivel találkozik. hogy át tudják-e őket alakítani. vagy egy futó sárga kutya. Ezek a jelzések elsősorban a csoportok irányítóihoz lesznek továbbítva. hogy a hatalomátvételben milyen szerepe lehet az agykontrollnak? Springmeier itt utalt Charles Bronson "Telethon" című filmjére. Ugyanakkor biztosítani kell. amit el kell felejteniük. hogy senki a titkot fel ne fedje. ezért őrizetbe veszik őket és megvizsgálják. Ezért egyszerűbb a színes kódjelzések használata. Mindezt agykontroll alatt álló áldozatoktól tudom. Ezek lesznek tehát a színes kódjelzések. hogy mindenki megtegye azt. vagyis a végidőkkel. azok a hegytetők. amelyek meghatározott időpontban bizonyos jeleket bocsátanak ki. A banktevékenységben észlelhettük. Már igen sok dolgot hajtottak végre. és akiket a rendkívüli állapot bevezetését követő két héten belül meg kell semmisíteni. amit elvárnak tőle. az tudja. mert a feladatok végrehajtásához programozott slave-ket vesznek igénybe. Az end-times programozás az Antikrisztus uralma révén kapcsolódik a démonológiához is. Számos olyan programozott ember van már. A másik. hogy ő legyen az Antikrisztus beazonosítója. A kék színű listán azok szerepelnek. hogy egy csoportvezető négy hozzátartozó személyt irányít. Igen kiterjedt a nemzetközi együttműködés a programozás terén. Ebben a programban a "Purson" nevű démon szerepel. A programozott slave-k agyában pedig igen sok esetben miniatűr kristályok vannak elhelyezve. Springmeier úgy látja. Wayne Morris ezután az úgynevezett "end-times programming"-ról. A folyamat leggyöngébb pontja az. hogy igen sok programozott agyú emberre van szükség a társadalom legkülönbözőbb részeiben. Amikor egy terapeuta elkezd foglalkozni az end-times programozással.

A "Wachtower Society" (Wachtower őrtornyot. hogy "én nem hiszek ezekben az űrlényekben. Springmeier szerint nem csak kábítószer-kereskedelemről vagy prostitúcióról van szó. hogy hogyan tudják aláásni a nemzeti kormányzatokban való bizalmat. tette fel a kérdést Wayne Morris. Ehhez tartozik. és polgárháborús állapotokat idéznek elő. hogy gazdaságilag csődbe juttatják őket. aki számos sátánista rituáléban a démonikus gyógyító erőt jelenti.Escolapiust. Itt kell említést tenni a komputerkontroll alatt álló emberekről. 154 . hanem a társadalom egészének az ellenőrzéséről. hogy azok aláássák a nemzeti önazonosságot. D. gyakran Janus kódolásról beszélnek. Repülő csészealjakról és űrlények bolygónkra érkezéséről szólnak a programozások. akik pontosan azt fogják és akkor mondani. A Wachtower Magazinban láthatunk egy vízesést ábrázoló fényképet. Ezek azt fogják mondani. hogy ő a gyógyító démon. Az egyik. de ha közelebbről szemügyre vesszük. Általánosságban véve milyen célt szolgál a programozás. amit ők fejlesztettek ki? És az idegen űrlények inváziója olyan megrendezett akció lesz. hogy a világ kormányai azzal az UFO technológiával rendelkeznek. ami leginkább aggodalomra ad okot az az. a világűrből érkező idegenek. hogy gyakran szerepelnek benne földöntúli lények. amire programozóik a tudatukat beprogramozták. és közülük egy egész sorozat kapcsolódik katasztrófákhoz. és amely kapcsolatban áll komputerekkel. hogy az egy koponyát ábrázol. De van "Ambassador coding". én ellenzem az Új Világrend programját és azt. Wayne Morris ezután feltette a kérdést: "Úgy gondolja. akkor láthatja. és mindezt leküzdhetetlen káoszként élik át. de akik valójában nem lesznek képesek azt leállítani. a válasz az. és az "Őrtorony Társaság" a Jehova Tanúi nevű szekta központja. hogy el akarják hitetni az emberekkel az űrlények valójában nem létező invázióját. Connecticut Avenue cím alatt működik egy Janus 2 komputer. amelynek az lesz a feladata. A másik célkitűzés a nemzeti kormányokban való bizalom lerombolása. amelynek a nyomon követéshez és az újraprogramozáshoz lehet köze. újságíróval és egyházi vezetővel rendelkeznek. "Emperor coding" és "Morse coding" is. amit a kormány tesz. hogy ébren tartsa az emberekben a reményt. hogy lesz programozott slave-kből álló ellenzék is. Ezt a célt számos különböző programmal kívánják elérni. Ha valaki elolvassa a Jehova Tanúi által terjesztett irodalmat. Amikor visszaprogramozott áldozatok kezdik kiadni magukból a programozásukat.-ben (vagyis az amerikai fővárosban) a 666. Ez az ellenzék azonban egy ellenőrzés alatt tartott csoport lesz. C. és csak kevesek számára áll össze a részletekből az egész. akik ellenzik az Új Világrend menetrendjét. akik figyelmeztetnek a programozás és a manipuláció veszélyeire. A Wachtower művészeti alkotások számos rejtett okkult szimbólumot tartalmaznak. Számos ilyen űrlényekkel kapcsolatos program van. akkor tudja. akkor kiderül. Mivel a társadalom számos különböző aspektusát ellenőrzésük alatt tartják. Visszatérve arra. Az end-times (végidők) programok végrehajtása során a legkülönfélébb jelenségeket észlelik az emberek. ezért ellensúlyozni tudják azokat. Számos programozott törvényhozóval. A háztól házig járó Jehovisták gyakran üzeneteket továbbítanak a programozott slave-khez. amelyhez saját katonai technológiájukat használják fel?" Springmeier erre határozott igennel válaszolt.) ténylegesen egy Illuminátus frontszervezet. Az end-times (végidők) programozás másik jellemzője az. Washington D. megfigyelőtornyot jelent. J.

Wayne Morris végül arra kérte vendégét. gyógyszerészeti vállalatokat. hogy milyen intézmények vettek részt az agykontroll kísérletekben Észak-Amerikában. volt egy izolációs szoba és egy rácsos szoba. Ez azonban arra utal. Wayne Morris ez után azt kérdezte. Valójában gyakorlati programozásról volt szó. Ewen Cameron tevékenységére tért át. aki a Szenátus tényfeltáró bizottsága előtt 1977. számos agykontroll alatt álló slave-re van szükség. Az emberek részt vesznek az Illuminátusok gyűlésein. Springmeier úgy véli. hogy ez a "természetes" folyamat lejátszódjék. hogy több áldozattól is tudja. hogy olvasta viszont Gordon Thomas "Journey Into Madness" (Utazás az őrültségbe) című könyvét. lényegében a rendkívüli állapot bevezetését?" . Az amerikaiak körében az erkölcsi alapelvekre vonatkozóan közmegegyezés volt. Gottlieb. így például Elizabeth Claire Prophet agykontroll alatt álló slave. Dr. Cameronnak fontos szerepet kellett játszania az agykontrollban. Mary's Hospitalban (Szent Mária kórház) folytak agykontroll kísérletek. Wayne Morris ezután dr. Egy másik törekvés a vallásos hagyományok aláásása az Egyesült Államokban. aki a kanadai McGill Egyetemen végezte traumaokozásra alapozott agykontroll kísérleteit. Springmeier azt is elmondotta. Ugyanezt lehet elmondani Jay Z. hogy "minden természetesen fog történni". Számos New Age vezető. amikor az Egyesült Államok megszületett. Mindez lehetetlenné teszi az egységes morális választ. aki lekicsinylően szól dr. hogy az agykontroll kísérletekbe bevontak büntetés-végrehajtási intézeteket. Knight-ról. Cameron éveken át vezető-szerepet játszott az agykontroll kutatásban. ahol 20-30-40 évre előretekintő terveket ismertetnek velük. valamint a WPA. augusztus 3-án elmondotta. mivel ő volt az "APA" az Amerikai Pszichiátriai Társaság. mint kísérletezésről és a megnevezett intézetek közreműködtek a CIA számára történő gyakorlati programozásban. Elmondotta. A kórház alagsorában volt egy helyiség. Számos új vallást importáltak Amerikába és napról napra új New Age guruk tűnnek fel. Tehát többről volt szó. és ahol a kulcskifejezés az. hogy CIA dezinformációról van szó abból a célból. Most megpróbálják fragmentálni ezt a hitre alapozott közös értékrendszert. Igénybe vették az agykontroll kísérleten keresztül ment személyeket és használták őket. hogy a kísérletezés szó erősen szépítgető kifejezés és ezért félrevezető. "Deeper Insights" (Mélyebb betekintés) című 155 . hogy szóljon a pszichiátria (elmegyógyászat) szerepéről az agykontroll kísérletekben. amely a "The Zombie Room" nevet viselte. hogy a Montreálban lévő St. mint amit szigorú értelemben tudományos alapon végzett kísérleteknek nevezhetnénk. kórházakat. Sokkal fontosabb szerepet játszottak. Az."Tehát kaotikus helyzetet idéznek elő. és további más vállalatokat. Felbecsülhetetlen értékű hozzájárulást nyújtottak a magatartás befolyásolását és módosítását szolgáló kísérletekben feltárva a központi idegrendszer egyes részeinek a funkcióit. Cameron vagy dr. Világ Pszichiátriai Társaság elnöke.tette fel a kérdést Wayne Morris. Eredményeit titkosították és ezért Springmeier nem tudott róluk részletesebben szólni. mint dr. 44 alapfokú és felsőfokú képzést nyújtó orvosi egyetemet. hogy csökkentsék az olyan személyek szerepét. hogy az emberek kérjék a hadsereg vagy az ENSZ közbeavatkozását. nagyon kevés katolikus élt ezen a földrészen. Cameron tevékenységéről. Mindezek segítették a CIA-t az agykontroll módszerek kidolgozásában. Amerikát alapvetően a protestáns többség alapította. Springmeier elmondotta. Springmeier válaszában idézte Stansfield Turner tengernagyot. hogy a Quebec-i katolikus intézményeket is bekapcsolták ebbe a tevékenységbe.

mert azt állította.1 hullámhosszon sugárzó torontói rádió szerkesztőjének. legfeljebb csak gúnyolódást a tömegtájékoztatási intézményektől. Az Illuminátusok a kutatók jószándékú munkáját bűnös célokra használták. hogy ne mozduljanak el a program bejáratától "őrizzék a kaput". Másik fontos eredmény az alternatív medicina rohamos fejlődése. Attól függ. se nem jó. hogy a tudás az semleges. Nehéz azonban a biológiai fegyvereket emberszerető célokra használni. Cisco Wheeler volt és a vele készített interjút a CKLN rádió a torontói Ryerson Polytechnical University-ről (Ryerson Műszaki Egyetemről) 1998. agyprogramozás szempontjából a leválasztott és memóriafallal elhatárolt tudatrész. amelyek az ő munkájukkal kapcsolatosak. Egy tudóssal. s az egészre nincsenek tekintettel. se nem rossz. Springmeier utalt apjára. hasonmás. Más tudósok pedig az ismereteknek csak arra a kis részére koncentrálnak. akik különböző kényszerek és zsarolás révén kapcsolódtak be. január 4-én sugárzott interjúját ismertettük rövidítve. Sok független kutató nem kap elismerést. Az agykutatásnak is két oldala van. aki részt vett a vírusokkal és az Antrax-szal folytatott kísérletekben.J. D. a magatartásmódosítással foglalkozó kutatók és a pszichiáterek tárták fel. hogy számos olyan ismeret és technológia áll már rendelkezésre. A "The Illuminati Formula Used to Create an Undetectable Mind Controlled Slave" (Illuminátus formula a teljes és felderíthetetlen agykontroll alatt álló slave létrehozására) társszerzője. amelyek bebizonyították. A pozitív oldal az. 156 .könyvében részletesen is ismertette. Ki akarnak tűnni tudományos eredményeikkel. Ezek a "Gatekeeper" programok úgy vannak kialakítva. A kanadai CKLN. hogy a tudomány megoldhatja a világ problémáit. de hitt a tudományban és abban. képesek súlyos fájdalmat okozva gyötörni az adott "alter"ben beprogramozott személyt. Azokat a kutatási eredményeket. hogyan használják fel. vagy az Új Világrend híve. Ide lehet sorolni számos kísérleti alanyt is. amely felszabadíthatja az embereket a hivatalos orvoslás egyoldalúságai alól. amelyeket ténylegesen fel lehet használni az emberiség javára. január 11-én sugározta. Bizonyos esetekben a "Gatekeeper alter"-ek elfoglalják az adott programozott tudatrész bejáratát és használva a magatartásmódosító technikákat. de azt már nem kutatják.a második én. aki soha nem volt semmilyen titkos társaság tagja. Wayne Morrisnak Fritz Springmeierrel készített és 1998.) például a "Gatekeeper"-eket ("kapuőrzők"-et). Egyes elmegyógyászok akaratuk és tudtuk nélkül járultak hozzá az agykontroll technológia kifejlesztéséhez. Vannak olyanok. hogy az mire lesz felhasználható. komoly vitába keveredett. A világban működő destruktív erők mellett léteznek pozitív irányú erők és törekvések is. hogy ez a fajta tréning hatékony. hogy miként hozzák létre a különböző "alter"-eket (alter ego . fm 88.

amíg apja élt. az Egyesült Államok 18. Fritz Springmeier az 1990-es évek elején ismerkedett meg. Eisenhower elnök volt az első. szerzőtársával. Wayne Morris a rádióprogram szerkesztője és az interjú készítője először azt kérdezte: mikor került kapcsolatba a traumaokozással kondicionáló agykontrollal? Cisco Wheeler elmondotta. hogy még magzatként. Az Illuminátus programozási rendszer megértésének kulcsa annak sokrétűsége. az anyai ölben. Grantnak (1869-tól 1877-ig töltötte be az elnöki pozíciót). aki még kisgyermekként az ölébe ültette. nem képes az elkülönített részek tudattartalmaira visszaemlékezni és azokat a frontális-tudatba behozni. Apja nagybátyja Earl Grant Wheeler tábornok volt. Cisco Wheeler egyike az MK-ULTRA-MONARCH programozás túlélőinek. amely odáig mélyült. Gyermekként arra nevelték. A vietnami háború igazi célja a kábítószer feletti ellenőrzés véglegesítése. eredeti nevén Linda Andersonnal. sok része van. hogy több nemzedékre visszanyúló. Amikor meghalt.5. polgármestereket és minisztereket is kiszolgált. hogy Cisco mennyire tájékozott az agyprogramozás terén és szoros együttműködés alakult ki kettejük között. Cisco Wheeler megemlítette. hogy aláássák a családokat összetartó belső struktúrákat. Kisgyermekkorától megtervezték az életét. hogy mikor kezdődött el a traumatizálással való kondícionálása. elnökének. fények villantak fel. Az Illuminátusok gondosan ápolják a nemzedéki kapcsolatokat. úgynevezett sátánista családból származik édesapja. A mindennapos életét irányító tudatrész hangokat hallott. hogy ő sem tudott addig semmi rosszról. számos emléknyommal rendelkezik. Earl Wheeler tábornok állt az amerikai egyesített vezérkar élén a vietnami háború idején. amelyekről eleinte nem lehetett tudni. valamint a harcoló csapatok moráljának erősítésével. hogy Fritz Springmeier az egyébként férjezett Cisco Wheeler házába költözött. hiszen apja is az Illuminátus felső vezetéshez tartozó programozó volt. hiszen ő maga is behatóan foglalkozott a zenével. fejezet A Cisco Wheelerrel készült interjú Cisco Wheelerrel. amely a külvilág felé az aktuális magatartást vezérli. és ennek eredményeként már fogantatásától kezdve megkezdődött élete megtervezett irányítása. a jóléti és a pihenési szolgáltatások megszervezésével foglalkozó amerikai korporáció) is szorosan együttműködött. hogy kiszolgálja szexuálisan a politikai felső körök tagjait.Egyesült Szolgáltató Szervezetek. Arra a kérdésre. Springmeierre nagy hatást tett. akkor fokozatosan képessé vált az agya bizonyos emléknyomok felelevenítésére és ekkor kezdett derengeni neki. Cisco Wheeler azt válaszolta. az nem tud semmiről. A brit királyi családon belül is. Ennek az volt a célja. Noha az emberi tudat többrétegű. és a drogkultúra terjesztése volt. hogy valami rossz történhetett vele. Ennek köszönhette jó összeköttetéseit az amerikai politikai struktúrán belül. egy jótékonykodással. másrészt a kábítószerrel kapcsolatos szubkultúra létrehozását. Közös munkájuk eredménye a hivatkozott könyv. Cisco apja az Illuminátus hierarchiában Nagymesterként tevékenykedett. hogy valójában 157 . a közvetlen leszármazottja. Apja együttműködött a CIA-val is és a skót rítusú szabadkőművességen belül a legmagasabb. és információk kerültek felszínre. A vietnami háború idején nagybátyja munkatársaként a nyugati partvidéken tartotta kézben egyrészt a kábítószer forgalmat. 33-as fokozatot érte el. Apja az USO-val (United Service Organizations . De kormányzókat. az elit találkozókon ellátta az Illuminátus funkciókat. a beprogramozott tudatrendszer frontrésze. Ha tehát az agy frontrészéről beszélünk. Ulysses S.

mert eltávolításuk öngyilkossági késztetésekkel jár. és igen jó kapcsolatot ápolt a fiatalokkal. hogy szexuálisan visszaéltek volna vele. hogy miként tudnák megtörni az egyházak spirituális erejét. Cisco elmondotta. hogy ezek a terapeuták vajon ismerték-e már a traumára alapozott agykontroll technikáit? Homályos ismereteik voltak erről. hogy a Vietnamból hazaszállított katonák tetemeiben rejtették el a kábítószereket. Morris ez után azt kérdezte. hogy mindenről tudjon. Hosszabb időre kórházba kellett befeküdnie és itt derítették ki a szakorvosok. amelyekről nincs tudomása. akit példaként lehetett állítani a többi fiatalasszony elé. Ebben a folyamatban erős támogató csoportra támaszkodhatott. Az 1940-es évek végén az Illuminátusok be akartak hatolni az egyházakba és keresték annak a módját. hogy Cisco Wheeler vajon tudta-e már teljesen függetleníteni magát Illuminátus programozóitól? Erre tagadó választ kapott. Wayne Morris ekkor rákérdezett arra. rálőttek a lakásablakaikra és rájuk hajtottak az országúton. amikor egyáltalán nem tud visszaemlékezni arra. amelyhez további agykontroll alatt álló személyek is tartoztak. Fiú és lánytestvérével is foglalkozott. Vagy miért emlékezik bizonyos helyekre. A memóriafalak lebontásához bizonyos időre volt szükség. hogy a kábítószer eljusson rendeltetési helyére. Wayne Morris ezután azt tudakolta. hogy az öngyilkossági késztetés mögött valami mélyebb probléma húzódik meg. De ismeretlenek is felkeresték és megfenyegették őket. mindent elkövetett annak leküzdésére. például bevásárlás közben. hogy milyen szerepet játszott a kábítószer szállításban apja a vietnami háború idején? Cisco Wheeler elmondotta. akkor meghal a rabszolga (a slave) is . azaz a mesterségesen tudathasadásossá átalakított személyiség megismeréséhez. minthogy apja mesterprogramozó volt. hogy Cisco apja vajon másokat is programozott-e? Mire igenlő választ kapott. A tanulás önmaguk megfigyelésével kezdődött. de elsősorban vele. Amikor az Úr (Master) meghal. levelekkel. de az idősebbekkel és a gyülekezet vezetőivel is. Ebbe a programba vonták be az apját. aki nem Illuminátus körökből választott erős vallási kötődéssel rendelkező feleséget. Ezek a memóriafalak óvták meg attól. hogy amikor jelentkeztek öngyilkossági késztetései. amely elvezetett a struktúrált "multiple". hogy átvegye a temetkezési vállalkozóktól a már beazonosított kábítószert. Morris ez után azt tudakolta. hogy noha teljesen külön próbálják felidézni emléknyomaikat. hozzátéve. hogy valaha is járt ott. Apja feladata volt. Feljegyezték és kicserélték egymás tapasztalatait és rájöttek. 158 . Neki kellett gondoskodnia arról. Csak apja halála után indult meg a hipnotikus falak fokozatos leomlása tudatán belül. hogy szorosabb ellenőrzés alá vegyék az egyházakat. mégis hasonlóan éreznek. Így például nem értette. Céljuk az volt. Így kezdődött el az a folyamat. amin keresztülment. mert ő volt az elsőszülött. Cisco Wheelernek 40 éves koráig programozója és közvetlen irányítója apja volt egészen a haláláig.mondotta Cisco. mert elsőként jelentkeztünk az MPD-nek nevezett tünetegyüttessel. hogy őt és társait folyamatosan zaklatják telefonhívásokkal. hogy miért gondol szexuális témákra. Apja felszentelt pünkösdista lelkész lett.miről is adnak hírt. Anyja a világ szemében mintapéldája az egyházi szempontból tökéletes feleségnek.

mivel nagyon vigyáz arra. Apját Mengele képezte ki és ő volt az egyik helyettese. így Cisco is. mert egy cicává alakult át önmagán belül. követte dr. hangzott a válasz. a San-Francisco északi részén lévő Presidio parkban. Nehéz feldolgoznia. Az agykontroll során elszenvedett trauma hatásai azonban ma is jelen vannak. hogy kikerülnek ebből a helyzetből és keresik a gyógyulás útját. valamint az ugyancsak Kaliforniában lévő Torrence-ben. Josef Mengele volt. amikor traumatizálták. lelkét. Legtöbb programozásra Kaliforniában és Oregonban került sor. Green mellett a dr. hogy milyen bántalmazásokon kellett keresztülmennie. Ennek során szembesülnie kellett a fájdalommal. hogy saját apja hasította fel és strukturálta újra tudatát. Mengele. ahol külső beavatkozás nélkül élhetett. hogy ő egy kislány. az Egyesült Államokon kívül Kanadában is tevékenykedett. Folyamatosan meg kell birkóznia olyan emlékekkel. Tudták. Apja valamennyiük életében meghatározó szerepet játszott. a kínzással. A trauma és nem a szeretet kötötte hozzá. Az őt támogató csoport sokat segített neki. egy pedig tanár. Ez lett a tanult szakmája. és a Presidio-ban lévő katonai támaszpont közelében lévő Letterman kórházban. traumatizálták egészen addig a fokig. Többen. hogy mit tesz. ismeretlen félelemmel és azzal a ténnyel is. amelyek megalázták. de ma már nem kerül erre sor. és az igazságot tartalmazó információk felszínre hozása. A programozások 1948-49-től az 1960-as évek közepéig tartottak. Black-et és maga is kiképzett programozó lett. hogy ő kicsoda. Megközelítőleg hasonló időpontban programozták őket ugyanazok a személyek. Ez hozta őket közel egymáshoz emocionálisan. Dr. azt is megtanulták. A kaliforniai Death Valley (Halálvölgy) Scotty's Castle (Skót kastély) nevű helyén is folyt programozás. Biztonságos helyet kellett választania. energiáját és kerüli azokat a lehetőségeket. Ekkor tudta meg. hogy valójában már nem is tudta. Fairchild nevet is. és mi lesz belőle. megtervezték azt. Testét. hogy egy MPD/DID programozással ellátott személy legyen. mivel az agy automatikusan védekezik ezek ellen az emlékképek ellen. Nagy erőfeszítéseket igényelt memóriájának a feltárása. Szoros barátság és megértés alakult ki köztük. Még mindig nehéz felmérnie. Az Alcatraz börtönben is folyt programozás. Mind a négyen eltökélték. hogy miként kezdődött a gyógyítási folyamat. azaz az apja volt. ahol ezekhez a "partok"-hoz (leválasztott és programozott tudatrészekhez) hozzá lehet férkőzni. aki szerinte dr. További elsődleges programozója a dr. Morris ez után azt kérdezte. Wayne Morris ez után azt tudakolta. hogy milyen feladatra szánják az életben és ehhez milyen struktúrára van szükség. Gondosan beosztja idejét. Ez rajta kívül még három hasonló sorsú hölgyből állt. A végén már azt sem tudta. amelyet Dorenbeckernek hívnak. szellemét egyaránt megerőszakolták. Cisco Wheeler elsőként helyzetének megszilárdítását említette. amelyek integrálása még nem sikerült a gyógyítási folyamat keretében? A múltban megtették. 159 . hogy hogyan dokumentálják feltörő emlékeiket. Tudomásul kellett vennie.Morris ez után azt tudakolta. megerőszakolták. Közölték vele. hogy apja valójában nem szerette. amelynek a keretében sikerült a beültetett programoktól legalábbis részben megszabadulni. hogy kivették a nevét az élet könyvéből (Book of Life) és folytatták hipnózissal a programozását. aki használta a dr. A négy személyből kettő orvos. hogy milyen fajta struktúrát akarnak benne kialakítani. hogy egykori ellenőrei kapcsolatba tudtak-e lépni tudatának azokkal a leválasztott és önállóan programozott részeivel. Pontosan tudták. Black álnevet viselő személy. hogy valójában milyen mélyre hatolt a programozása. Greent említette. hogy kik voltak még a további programozói? Cisco elsőként dr. megszégyenítették. az Oregonban lévő Állami Elmegyógyintézetben (State Mental Hospital) és a Portlandben lévő Szabadkőműves kórházban. hogy Isten nem szereti őt. Mások fogadják telefonjait és írják nevében válaszleveleit. Kaliforniában pedig a China Lake haditengerészeti támaszponton.

Az ilyen sorsra jutó gyerekek úgynevezett "expendable child"-ok (feláldozható. hogy ezt hogyan lehet elérni. eldobható. amit egészségnek neveznek. illetve identitászavarban szenvedők). hogy felkeresik a terapeutát. kivették a ketrecéből és megölték. A kísérleti alanyok már tudták. hogy "nem szeretlek".Az első. Ők azonban eltökélten küzdöttek tovább azért. akkor mindenek előtt szabadok akartak lenni. nem szeretlek. továbbá. Vagyis fenyegetések és hazugságok közepette zajlik a folyamat. hogy önmagukat is jobban megértsék. hogy tőle balra több ketrec is volt 2-3-4 év korú kisgyermekekkel. amelyiknél kimondta. sem élelmet . elektrosokkot. hogy napok teltek el. mert először voltak tudatában annak. Green gyakran helyezte őket sivatagban forró ketrecekbe. ha netalántán dr. Még akkor is. Green . és hogy mi fog velük is történni. Cisco Wheeler ez után Morris kérésére a következőképpen világította meg. Ciscot. A gyermekölés maga is a 160 . amikor elvették tőlük emlékezetüket. Green őket sem szereti. hogy agykontroll alatt álló Illuminátus slave-k. De még ezt is érdemes volt elviselni. hogy valamennyien több nemzedékre visszanyúló sátánista családból származnak. Ugyanakkor nevén kellett nevezni a dolgot. és mint csoport erősítsék egymást.) voltak. hogy ha azt közli velük. Ezúttal azonban más volt a helyzet. mert már volt beleszólási lehetőségük. Morris ez után azt tudakolta. azt titokban tették és ezek a programok nem akarták leleplezni magukat. De nem tudták. és más traumákat okozni. Ezekből a ketrecekből az állatketrecekhez hasonlóan ki lehetett tekinteni. amikor felkeresték gyógyítóikat. akkor valami rendkívüli történik. az agykontroll vonatkozásában pedig a programozás és a trauma közti szoros kapcsolatra utal. Túlságosan fájdalmas volt ezzel szembenézni. hogy a biztonságos hely megtalálása döntő tényező volt-e a gyógyulási folyamatban? Cisco Wheeler határozott igennel válaszolt.felkereste őket. Megvárták őket. szeretlek. jelentéktelen gyermekek D. Azt mondta nekik. ez a fajta életveszély nem fenyegette. aki Illuminátus gyermek volt. vagy golyót ereszteni gyermekei fejébe. nem térhettek ki az elől. amikor programozták őket. hogy az életben maradóknak a tudatába véssék mekkora a hatalmuk. Akkor. hogy ha valamit elárulnak az Illuminátusokról. hogy elérje azt az állapotot. hogy valamennyien MPD-k illetve DID-ek (vagyis mesterségesen előidézett tudathasadásos személyiség-. Dr. ami megtörtént. drogokat alkalmazni. Valamennyiüket programozónak programozták és ez lehetővé tette. Green ekkor a kezében lévő százszorszép füzért sétálgatva elkezdte tépegetni: szeretlek. hogy megszabaduljanak programozásuktól. amit tudomásul kellett venniük az az. A "handler"-eknek a terápia első öt évében még módjukban volt kínozni őket. Dr. hogy nem szeretlek.miután órákig nem kaptak sem vizet. amíg kijönnek és minden alkalommal szembe kellett nézni velük. Ezért az egész fájdalmas küzdelemnek bizonyult. J. hogy mi a "trauma bonding"? Ez szószerint a traumához való kötöttséget jelenti. Eldönthették. a lélek és a szellem állandóan harcban állt. amikor találtak egy megfelelő terapeutát. azért keményen meg fognak fizetni később. vagy sem. és nem kiscicák. Módjukban áll felgyújtani a gyógyulást kereső házát. Elvették azért az életét. vagy belőni a hálószobája ablakán. a "handler"-ek (a programozott slave-ek felügyelői és irányítói) ott álltak a bejáratnál és közölték velük. akiknek az életével nem kellett elszámolni. A test. Gyakorolták a sátánizmust. amelyeket "sweat tank"-oknak (izzasztó tartályoknak) neveztek. Amikor felismerték. hogy emberi lények. Éjjel nappal gyötrő testi és lelki fájdalmaktól szenvedtek. nem szeretlek. Azt a gyermeket. Mikor a memóriája működni kezdett. nem volt választásuk. mert Illuminátus leszármazási vonalhoz tartoztak. Amit velük tettek. Cisco Wheeler arra emlékezett. Dr. és életüket sok szenny mocskolta be.

Ez isteni kinyilatkoztatás szerint történt. 161 . a trauma általi kötődést. Egyfajta hatalmi játék. és háborús fenyegetéseknek. mert te azt is mondhattad volna.) Wayne Morris ez után azt kívánta megtudni. hogy miként valósul meg az Új Világrend. és akkor már halott lennék. Cisco Wheeler szerint 1968-ig mintegy kétmillió gyermeken végeztek kísérleteket az MKULTRA program keretében. D. Az Antikrisztusnak. (Itt lényegében az Illuminátusok Új Világrendjéről van szó. nagyon szeretlek. A 13 legfontosabb leszármazási vonal tagjai irányítják a világot. Durvábban viselkedett. Ő is egy előfutár. Az Illuminátus körökön kívül nem tevékenykedett. Lucifernek is van és az ő menyasszonya a három "anya". hogy nem szeretsz engem. hogy az Antikrisztus mellett. és azt a módot. hogy érvényesítse akaratát. ők írják a forgatókönyvet. akkor az volt a végtelenségig. Így jön a képbe Maitreya. hogy ő maga is programozó volt és ismerte az erre vonatkozó adatokat. ők a világdráma rendezői. Green. mert az amerikaiaktól már elvették alkotmányos jogaikat. egy tanítvány. mint Istennek van menyasszonya. "the mothers of darkness"(a sötétség anyjai). Az amerikaiak és a kanadaiak már nem rendelkeznek azokkal a szabadságjogokkal. mint egy állat. J. háborúknak. ahogyan belülről felépül az Illuminátusok hierarchiája. Ciscot úgynevezett "anyaprogramozói" szerepre programozták. és teljes mértékben végrehajtják azt a programot. mint egy szakmát tanították. Maga az Új Világrend is egyfajta elkülönülő hatalmi csoportot jelöl az Illuminátus hierarchián belül. Ezt. létrejött a kormányon belüli kormány. A kétmilliós számot onnan tudta." A trauma kiszámíthatatlansága is a "trauma bonding" része volt. akkor nagyon szeretetreméltóan viselkedett. de amikor könyörtelen volt. amelyben Antikrisztus a jelképes. Nem lehetett tudni. Három "anya" létezik egy talapzaton és egyedüli céljuk. amikor az trónra lép. amelyekkel egykor rendelkeztek. Cisco Wheeler szerint ő csak egy előfutár. Wayne Morris kérdésére megerősítette: úgy tudtak programozni áldozatokat. Lucifernek is 12 előhírnöke lesz. és milyen szándékuk volt vele? Az alapvető cél az illuminátus hierarchia legmélyebb rétegében található. ez a szint az "anyák" (mothers) szintje. Meg kell érteni a luciferi hitrendszert. Krisztusnak 12 tanítványa volt. Hiszen bármikor beállhatott változás. mint királynő uralkodjanak. hogy vajon miért programozták interjúalanyát. amelyet kidolgoztak az amerikai és kanadai nép. Cisconak például más Illuminátus családokhoz tartozó gyermekeket kellett programoznia. amiképpen Keresztelő Szent János is Jézus Krisztus előhírnöke volt. Az Illuminátus struktúrán belül igen sok szint létezik. mint egy doboz a dobozban. hogy a kísérleti alanyt mikor szeretik és mikor nem. Morris ezután az Antikrisztus személyére kérdezett rá és ezzel kapcsolatban említette Lord Maitreya nevét. Becslése szerint az 1990-es évekig mintegy tízmillióra növekedhetett. valamint az egész világ számára. az Antikrisztus uralma? Cisco Wheeler szerint ez az uralom már meg is valósult. Amikor Isten elküldte fiát a Földre. hogy ezek az áldozatok is másokat programoztak. Azaz így hozták létre a "love trauma bonding"-ot. Mesterségesen előidézett éhinségnek lehetünk tanúi. Ez az elképzelés lényege.programozás része volt. de Istenhez hasonló hatalommal rendelkező vezetőt jelenti. Amikor Cisco apja. Maga Cisco is így gondolkodott gyermeki agyával: "Szeretlek dr. semmi nem tarthatta vissza attól. ők képezik az alapot. mint programozó kedves volt. Wayne Morris ez után azt próbálta kideríteni. A programozás technikáit tanították meg neki.

. hogy mikor van itt a sírás. Mivel mind a ketten személyes tapasztalatokkal rendelkeznek az Illuminátusokról. évfordulóján a következő tartalmú üzenettel fordult a skót rítus szerinti 32. fokozatot viselő. A programozott agyú slave-ket bármely feladat elvégzésére be lehet vetni. hogy a Luciferi tanítás a maga teljes tisztaságában folytatódjék. és valami nagy változás van kibontakozóban. és vissza tudta nyerni önrendelkezését? Wheeler megemlítette. hogy a népek hamarosan arra ébrednek. Wheeler szerint a végidőkre programozott agykontroll alatt álló személyeket is igénybe veszik. Tudniuk kell. hogy ki tudott kerülni a programozásból. Wayne Morris ekkor kérdezte. mint az ő hercegei. "Mi tiszteljük Istent. hogy az emberek ezt ismerjék. akkor Adonai (Krisztus) lenne az. Ma már van írott anyag az agykontrollról. ezért belülről értik ennek a struktúrának a működését. fel is gyorsíthatják és le is lassíthatják azt. hogy felkészüljenek a legrosszabbra. bárkinek az eltávolítását. saját maguk számára. mert e nélkül az emberiség csak a sötétben tapogatódzik. Wayne Morris ez után azt tudakolta. hogy mi zajlik az Illuminátusok szíve mélyén. és a tudomány elutasítása. és szükség van arra. Ténylegesen Istennek képzelik magukat. vagy politikai vezető megölését. ahogyan a családi kapcsolatokba is. július 4-én. Felkészülten kell várniuk azt. A szabadkőműves vallás megköveteli tőlünk beavatott magas fokozatúaktól. aki útban áll és nem hajlandó alávetni magát az új Illuminátus rendnek. és ha őszinték önmagukhoz. hogy a világ esik szét. Tudniuk kell. embergyűlölete. Ha Lucifer nem lenne Isten. Fontos megérteni. meg kell érteni. Neki. hanem a kormányzat dönt. Az embereknek erre fel kell készülniük. hogy az élelmiszerek fertőzöttek.Morris ezután a közeljövő várható eseményeiről tudakozódott. erre vallanak kegyetlen tettei. hogy a tőzsde és a világ pénzrendszere összeomlott. Minden embernek körül kell néznie. A változások bekövetkezésének pontos időpontját nem lehet megmondani. mivel azokba is behatolt az Illuminátus hatalom. és mikor a harc ideje. látniuk kell. hogy beteljesítik a végidőket. amikor fegyveresek kopogtatnak az ajtóikon. Nem lesz többé szólásszabadság és még a gyerekek sorsáról sem a szülők. hogy az Illuminátusok sátánisták. bármely országos. magas rangú szabadkőműves testvéreihez. Az óra azonban ketyeg. Megtapasztalják. Ők az Istenek. Évszázadok óta törekednek erre. és hogy hatalmi struktúrájuk rátelepedett az élet minden vonatkozására. hogy az Illuminátus hierarchiához tartozó hatalmi csoportok milyen módszerekkel kívánják kivédeni az emberek válaszreakcióit? Milyen megtorló lépéseket tehetnek? Cisco Wheeler szerint félre kívánnak állítani mindenkit. beleértve a megsemmisítést is. az egészségügyi rendszer az Illuminátusok uralma alá került. mert a legrosszabbra kell számítaniuk. Szükségük van. A menetrendet megváltoztathatják a körülmények. Az egyházak sem azok. mit tesznek és mit tettek eddig. beleértve egy híd felrobbantását. de ez az Isten az. és csak Lucifert szolgálják. és valójában mindenre képesek. hogy kik is ők. akit babona nélkül imádunk.. Cisco Wheeler úgy vélte. Vérrel pecsételték meg. a Fény Apjának tettek esküt. és mindennek a helyén kell lennie az Új Világrend beköszöntésének az időpontjáig. és tanúi lesznek az Antikrisztus trónralépésének. vagyis a francia forradalom 100. hogy három könyvet publikált társszerzőjével Fritz Springmeierrel együtt. A megértéshez előrelátásra van szükség. Erre a célra fel fogják használni az agykontroll áldozatokat is. (Albert Pike az egyesített világszabadkőművesség egykori legfőbb vezetője 1889. ez leszólná őt (Lucifert)? 162 . hogy interjúalanya mit tett a helyzet feltárása érdekében azt követően. aminek gondolták őket. aki nem kívánja alávetni magát az Új Világrendnek.

Cisco Wheeler elmondotta. az ő értelmezésében a Gonoszság és a Sötétség Istenével. a Sötétség és a Gonosz Istene ellen. Star-ról. Ezt ugyan hazugság. (Albert Pike tehát egy szintre helyezte Lucifert és Jézust. taszította le a mennyekből. Mint ilyenek. ha az emberek nem értik az agykontrollt. Albert Pike elismeri és hangsúlyozza a jó és a rossz közötti küzdelmet. és máris Istenként tekint magára. D. Istennek tekintik magukat. miként kerülnek teljes kontroll alá a bölcsőtől kezdve. Sokan elmondják. Adonai. E zárt társadalmi csoport tagjai lojálisak egymáshoz. hogy az említett három könyvükben leírt problémákkal kell nekik is megküzdeniük. Green-ről. amit Sátán kíván tőlük. ahogyan azt végrehajtják? Cisco Wheeler szerint. hogy e mögött csak a hatalom akarása és csábítása húzódik meg. hogy érthetőbbé váljék.) Wayne Morris megkérdezte. Postfach 1180. azaz a Fény Istene Adonai-al. a templomokban és a politikában. Mindegyik Isten akar lenni. J. a Fény Istenében való hit. azaz az ateizmus megszemélyesítőjeként.. Ez a tanításuknak a veleje. Az Illuminátus rokonsági kapcsolatok nagyon fontos szerepet játszanak az agykontrollban. aki tudatja velük.. Wayne Morris azt kérdezte. hogy anyagi ellenszolgáltatás nélkül kész tanácsaival segíteni a traumával programozott áldozatokat. hogy mit kell tenni. 163 . dr. akkor Istenekként uralkodnak Sátánnal együtt a pokolban is. és hogy mennyi hazugsággal kell szembenézniük. dr. ISBN 3-922367-003). Amikor elkezdenek beszélni az MK-ULTRA-ról. hanem Isten tagadásaként. Blue-ról vagy dr. és fehér fekete nélkül. hogy miként segíti felvilágosító munkájukat a programozó technikák belülről való ismerete. küzd az emberiségért Adonai. Ezért saját körükből házasodnak. Ha valaki nem tartozik közéjük. mint programozóikról. Azért tértünk ki a Luciferben való hit és a sátánizmus megvilágítására. Tudniuk kell. de hisznek benne. Az ő igazi elkötelezettségük Lucifernek szól. mert ha megtesznek mindent. ezért a rivális és féltékeny Isten. (Adonait) Az ő doktrinája különbséget tett a Luciferben való hit és a sátánizmus között. hogy nincs fény árnyék. kizárólag Lucifer illetékességét ismerik el maguk felett. mert ő is ugyanott volt. akkor azt nem fogadják be." (Gary Allen: "Die Insider" S. akit Cisco Wheeler Sátánnak nevezett. hasonlókon ment keresztül. Ennek megfelelően küzd Sátán. vagy a luciferianizmus ennyiben megkülönböztetendő a sátánizmustól. Itt többről van szó.Igen. hogy miért fontos a nagyközönség számára az agykontroll ismerete és az a mód. a hatalom és a dicsőség iránti vágy társul a démonikus lényekkel és törekvésekkel. Az előbbi szerint Lucifer teljesen jó és sohasem bukott meg. szépség rútság. nyomban egynek érzi magát velük. A sátánizmus doktrinájában hisznek. aki Adonai-al egyenrangú. miről beszélt Cisco Wheeler a vele készült interjúban. nem félnek a pokoltól. vagy van valami más motívum is? A pénz.222. De Lucifer a Fény és a Jóság Istene. lehetőleg a 13 vérvonalhoz tartozó családok tagjaival. VAP Verlag. akkor azt sem fogják érteni. hogy mi történik körülöttük az iskolákban. dr. Black-ről. Az igazi tiszta filozófia vallása a Luciferben. 4994 Preussish Oldendorf. Lucifer az. Mivel az emberiség jótevőjének bizonyult. Ezért eretnekség a sátánizmus tanítása. mint Lucifer. Arra a kérdésre. mert az Abszolút csak két Istenben létezhet. de sátánt nem személyként képzeli el. Az örök törvény mondja. mint a családi kapcsolatok ápolásáról. A Luciferben való hit. Lucifer Isten és sajnos Adonai is Isten.

18 hónapos korában elvették apjától. hogy ha ezt elmondják. A slave-ket úgy programozták. amikor ő. akkor senki sem fog hinni nekik. mivel koraszülöttként igen gyenge fizikai állapotban volt. és az illető elmegyógyintézetben köt ki. Szükség van azok megértésére is. így és így emlékszik. mert ott találja meg a biztonságot. de elhiszik mindezt. hogy mennyire óvatosan kell eljárnia. hogy valamennyien slave-k voltak. mert bizonyos információk azonnal kiváltják az úgynevezett ""insanity mode"-t (elmezavart okozó módozatot).A következő kérdés arról szólt. Túlélése teljesen tőle függött. Mindezt hipnózissal érte el. Magáról a programról nem beszél. a világ nem akart tudni róla. hogy az áldozatok szavahihetőségét kétségbe vonják. Az egyik legfontosabb: emlékezni arra. Ez olyan trauma volt. hogy traumával okozott agykontroll szenvedő alanya legyen. Megerőszakolták a testet. amikor apja megerőszakolta. akik mindezen nem mentek át. a programozók szándékosan olyan helyzetet teremtettek. és állításaikat nevetségessé tegyék. 164 . Az első trauma akkor érte. a szívműködését. s a látszatokban hisznek. Elsőszámú programozója az apja volt. és együtt éreznek az áldozatokkal. a programozók pedig szigorúan meg fogják büntetni őket. Ez azért veszélyes. hogy jó irányban halad. és hazugnak fogják tartani őket. hogy milyen sok a hazugság az életben. Olyan jellegű volt a programozás. Wayne Morris itt megjegyezte. Kezdetben a holocaustot sem hitték el. hogy a hipnózison. ellenőrzés alatt tudta tartani a máját. például egy kulcsszóval és nincs az illető közelében a támogató csoportja. inkább hagyja őket beszélni. amely szinte szilánkokra hasította tudatát. hogy miként segíti a trauma-programozásra emlékezés az agy kondicionáltságának meggyöngítését és a visszaprogramozást? Cisco Wheeler elmondotta. vagy Fritz Springmeier tájékoztat a rituális visszaélésekről. akkor azonnal megzavarodik az elméje. Nem szabad olyan válaszokat adnia kérdéseikre. és érverésének. Ha valaki megúszta. hogy az apja. akkor is a látszatok világában él. A tündérmesék eme hamis világának semmi köze a valósághoz. Mindez rendkívül fontos volt. Azaz a legkeményebb kézzel irányított lények. mert ez veszélyes lehet. de az emberi elme mindig visszatér oda. csecsemőként. Ki akar bármit is elhinni annak. és ha valaki ebbe talál bele. az emberek nem szívesen figyelnek oda. a sátánista ünnepekről. a drogokon és a traumaokozáson túlmenően még milyen technikákat alkalmaztak az agykontroll programozáskor? Cisco Wheeler elsőként az elektrosokkot említette. mert erre a világra van kondicionálva. aki az utóbbi hat hónapban ilyen intézetben volt? Morris azt kérdezte. és születését követően. úgynevezett "trauma bonded" módon kötődött hozzá. a tudatot és a szellemet is. Ő tette tisztába és táplálta. a veséit. amelyek esetleg kulcsszóként beindítanának programokat az agyukban. Ami a programozott slave-kkel történt csak a koncentrációs táborokban történtekhez hasonlítható. hogy amikor valaki felkeresi és közli vele: erre és erre. Cisco Wheeler ehhez hozzáfűzte. Szadista egyének kegyetlenül bántak velük. akkor megnyugtatja. valamint légzésének a ritmusát. amikor telefonon beszél az agyprogramozás áldozataival. aki minden vonatkozásban gondoskodott róla. Cisco Wheeler szerint. Az emberek a tündérmese történetekhez vannak hozzászoktatva. ilyen dolgok valóban megtörténtek és mindez ismerős neki. Ez szembesíti őket avval. Ezeket hipnózissal és drogokkal a tudat legmélyebb szintjére ültetik be. mert traumaokozással teljesen függővé vált apjától. az apjánál élt elkülönítve otthonukban. úgy tűnik. aki egyben a program-kezelője (handler-e) is volt. Nála először 18 hónapos korában próbálták megerősíteni tudatának a feldarabolását. Ezután testplasztikai műtétet kellett rajta elvégezni a sérülések megszüntetésére.

A könyveket maguk a szerzők adták ki. hogy mindez a nyilvánosság elé került. hogy meghalt. akkor az Illuminátusok felvásárolnák azokat és eltűnnének a forgalomból. hiszen vannak köztük pedofilok. A programozott "alter"-eknek nincs tudomásuk arról. pszichológus. mint az Illuminátusok és függetleníteni akarta magát tőlük. jobbnak. Voltak olyan "alter"-ek is. és aztán hova kell visszatérniük. Wayne Morris ez után visszatért a CIA MK-ULTRA projektjére és azt kérdezte. Az átlagembert arra nevelték. hanem az adott programozott személy tudatán belül léteznek. majd az illető "alter"-t alvó állapotba helyezik egészen a következő igénybevételig. attól tartva. az Illuminátusok iránti engedelmességre lehessen kényszeríteni. mint amelyre beprogramozták őket. Ha 48 órán belül alkalmazzák. "a nagycsalád". mit kell tenniük. Ekkor az adott célszemélyt olyan emberöléssel lehetett zsarolni. hogy Béta és Delta típusú "alter"-eket is létrehoztak agyában. J. Nem csak a multiple-k programozottak. hogy mi történik a külvilágban. de maga a világ is. hogy interjúalanya tudomása szerint apja részt vett-e benne? 165 . A célszemély bárki lehetett. hogy szilárd jellemű emberként tisztelje elnökeit. hogy bárkit. aki nagyobbnak. ahol azonnal újra traumatizálják őket elektrosokkal. amikor a kiválasztott személyt rá lehetett venni szexuális kapcsolatra. és önálló egységet alkotnak. akkor az elektrosokk teljesen kitörli az adott slave memóriájából azt. A zsarolások mögött az Illuminátusok álltak. A könyveikben leírtakat több hivatásos szakember is megerősítette. erősebbnek. akik a kiválasztott személyt teljesen befolyásuk alá akarták vonni. és a tudatműködés rendszerén belül elkülönített. A szex aktus oly mértékben traumatizálhatta az igénybe vett slave-t. amit az aktivizált "alter" irányításával cselekedett.). hogy két képviselő is elolvasta a könyvet és örül annak. hogy hova kell menniük. Ekkor közlik velük. Ez kulturális sokkot okoz azoknak. hogy a szexuális szolgáltatásokon kívül még milyen más tevékenységekre programozták? Wheeler elmondotta. hogy miután ő és szerzőtársa. könyveikben mindezt a nyilvánosság elé tárták. akik evvel még nem találkoztak. milyen válaszokat kaptak? Cisco Wheeler elmondotta. felébresztve a tudati tevékenység központjába lehet behívni őket. miközben az egészet rögzítették.Wayne Morris ezután azt kérdezte. Ezek a különleges "alter"-ek nem élnek a világban. A Delta "alter"-ek gyilkosságokra voltak programozva. hogy ha a nagy forgalmazó vállalatok árusítják őket. amelyek katonai jellegűek. Sok egyéb változata is van a zsarolásnak. Wayne Morris következő kérdése arra vonatkozott. kábítószer-fogyasztók. lelkész és kormányzati tisztségviselő reagált pozitívan. pszichiáter. Ekkor a memória megint darabokra esik szét. és hogy létezik-e egyáltalán egy másik világ azon kívül. és rituálékon vesznek részt. Közülük többen is kapcsolatba kerültek már az elmúlt 20-25 év során "multiple"-kel (többszörös tudatuvá programozott páciensekkel D. Amikor szükség van rájuk. amelyet valójában nem követett el. vagy hatalmasabbnak képzelte magát. Megrendeztek olyan helyzeteket. Arról is tájékoztatták őket. Itt a "sex-slave" feladata volt zsarolható helyzetbe hozni a célszemélyt. akik hisznek a mágiában. akik közül többen erre nem méltóak. Springmeier. akkor specifikus kódokkal el lehet érni őket. A programozott slave-k ki lettek képezve a kábítószerből származó pénzek átmosására is. kormánytagok zsarolásához szükségesek azért. amelyek politikusok. hogy számos terapeuta. A könyv nyomán az átlagember számára is megvilágosodtak bizonyos dolgok. szükség esetén.

és feltehetik a kérdést. Wheeler a "túlélő" szónál pontosabbnak tartja az áldozat elnevezést. Az átlagember nehezen érti. hogy az agyprogramozás túlélőit lehetőleg ne zaklassák. az az életébe kerülhet. mert ha nincsenek védve. Amikor a beültetett programok eltávolítása zajlik. hogy milyen súlyos az a trauma. amelyekből megtudta. Így a beültetett programok sértetlenek maradnak. Cisco Wheeler hangsúlyozta. Annak a gyógyulófélben lévő slave-nek. amit ő átélt. hogy hogyan lehetnek az áldozatok segítségére. amelyik az egyént aktuálisan vezérli. mert minden emlékezetrészlet más emóciókhoz kötődik. A programozott MPD/DID slave-k belülről és kivülről egyaránt áldozatok voltak. White-ot is. értve ezalatt. mert ha erre a személyre ráfogják a fegyvert és megerőszakolják.Cisco Wheeler erre határozott igennel válaszolt. Fontos. akkor a rájuk várakozó handler-ek ismét kezelésbe veszik őket. Mindezek csak felvett "alibi nevek". a aki tanulmányozta a rituális visszaélés módszereit. hogy mi mindenen ment valójában keresztül. Sok terapeuta sem érti. A visszaprogramozás (deprograming) sikerének legfontosabb előfeltétele a támogató csoportok ("support system") léte. Ez élet-halál kérdése. Green egyik munkatársa. s a finomra-hangolt rendszer egésze tovább funkcionál. meg kell ismerkedniük az agykontrollal. hogy forduljanak olyan terapeutához. azt közli a terapeutával. ahogyan dr. Blue-t. akik megpróbálnak programjaiktól megszabadulni. akik segíteni akarnak. amelyik a "nagycsalád" ellen nyilatkozik. akkor újból csapdahelyzetbe kerülhetnek és újraprogramozhatják őket. hiszen mindegyik mögött különböző cél húzódik meg. hogy az integrálódó és egészként működő emlékezet ne töredezzen ismét "alter"-ekre. mert apja volt dr. ezek a programok "tűzforróak". Biztosítani kell. hogy a visszaprogramozás alatt álló személyhez ne férkőzhessenek hozzá a handlerek. Minden visszanyert emlékezés-részlet újra traumatizálja a visszaprogramozással küszködő egyént. Star-t. Egy ilyen személy felveheti a kapcsolatot azokkal a terapeutákkal és lelkészekkel. Ezt a folyamatot újra és újra tanulni kell. és aki azt is el tudja érni. akik foglalkoznak az MKULTRA túlélőivel. amikor valaki egy handler uralma alatt áll. Wayne Morris ez után azt kérdezte. számolnia kell a megtorlással. akkor el tudják érni. 166 . akkor nem lesz képes megérteni az MPD/DID programozásban szenvedőket. ne tartsanak velük kívülről kapcsolatot. Igen nagy az öngyilkosok aránya a rituális visszaéléssel programozott áldozatok között. hogy olyan fájdalmat okoz a tőlük való megszabadulás. mintha valaki megégetné magát. hogy ő csak magáról és a maga nevében beszél arról. Ha a terapeuta nem hisz a sátánista rituálék létezésében. Cisco Wheeler tudja a valódi nevüket is. akinek legalább 5 éves gyakorlata van az MPD/DID áldozatok kezelésében. Dr. hogy az adott áldozat saját magában tegyen kárt. Azoknak tehát. hogy a tudatnak az a része. vagy bántalmazzák testileg és lelkileg egyaránt. Fájdalmas volt gyógyulása folyamán szembenézni azokkal a feltárulkozó emlékekkel. Cisco Wheeler azt ajánlotta a programozástól megszabadulni óhajtó slave-knek. A programozott egyének megfigyelés alatt állnak. hogy minden rendben van. Green képezte ki. azaz ha újra traumatizálják. hogy mit tehetne a közvélemény az agykontroll áldozatok hatékonyabb segítése érdekében? Cisco Wheeler legfontosabbként a támogató személy szerepét emelte ki. de biztonsági okokból ezt nem mondotta el. Ha valaki nem kellően tapasztalt terapeutát választ. és ha hibát követnek el. dr. hogy milyen mélyek lehetnek ezek a programok. dr. A memória visszanyerése során arra kell összpontosítani.

Ezt Cisco Wheeler úgy világította meg. és semmi másról nem tudnak. Csak azokat a scripteket (programelőírásokat. Wayne Morris úgy vélte. vagy forgatókönyveket) ismerik. és ezek a mélyebb tudatrészek nem tudják. hogy a kettő között egyensúlyozzon. Az agykontroll alatt álló személy egyetlen program vezérlése alatt maradhat napokon át. Azt hazudták neki. viszont átvehetik a test irányítását olyan mélyen fekvő "alter"-ek. a mélyebben fekvő "alter"-ek ismét működésbe lépnek. Amikor az ezen a nyomvonalon haladó tudattartalmak dominálnak. hogy ennek véget vet. Így képes volt arra. Szerette-e őt egyáltalán igazán valaki? Ami az Illuminátus kultuszt illeti. amelyen el akart érni a programozás alól már felszabadult új állapothoz. több év elmúltával. hogy teljes szolgaságban él. hogy megvágja magát. reménnyel töltheti el a többi agykontroll alatt álló áldozatot. ha valaki nem tanítja meg neki. nem akart tovább az maradni. hogy az első nyomvonalon ő új életet akart.Cisco Wheeler szerencsésnek érzi magát. Ugyanakkor a test az "alter" egy mélyen fekvő és aktivizálódott "alter" irányításával egész éjjel fent volt. Rá kellett döbbennie. ami volt. a százszázalékos agykontroll során. A második nyomvonalon azok az üzenetek haladtak. Ez a program tehát hazugság. Konkrétan az ő esetében ez azt jelentette. hogy valójában mi történt vele. hogy ő például nem volt csúnya kislány. 167 . Ez volt az az új nyomvonal. hogyan működnek tudatának a frontrészében lévő "alter"ek. például alvás következtében. Amikor a beültetett programok a tudatalattiból beugranak a tudatos tudatba. a másik pedig a visszaprogramozásét követte. akkor olyan erővel nyilvánulnak meg. Általában a gyermekek nem csúnyák. amikor a triggerekkel aktivizálódott emlékezés bizonyos programokat bekapcsolt. Ilyenkor áll fenn a veszélye. akkor a hazugság egyben elveszíti hatóerejét. A tudat frontrendszere nem hajlandó elmenni a rituáléra. Ezek olyan százszázalékosan programozott tudatrészek. hogy az illető személy aludt egész éjjel. akiknek erős támogató rendszerük van. hogy azok helyzete reményteljesebb. Wheeler hangsúlyozta. amelyek beléjük lettek helyezve. Az ő esetében Springmeier átsegítette azokon a helyzeteken. A programozás frontrésze rendkívül erős és nagy hatásfokkal működik. Ma is így érez. és az emlékképek beindítják a programokat. Az egyik a beültetett programozás nyomvonalát. Amikor sikerül az átvilágítás. de mihelyt kikapcsolódnak. megváltoztatva életmenetét. akkor veszélyes állapotban van. elmenekül. amire programozták őket. és le kell leplezni a hazugságot. Ezért úgy döntött. mint Fritz Springmeier. amelyek csak azt képesek megtenni. hogy csúnya. A frontalterek azt hiszik. A mindennapi magatartást irányító tudatrész amnézia-falakkal el van választva a programozott "alter"-ektől. Ezeket a frontaltereket már befolyásolni lehet. hogy választási lehetőségét. Ezek voltak a régi programok és a régi forgatókönyvek. Nagyon letörte. amelyeket a programozók helyeztek a tudatába. senki nem szeretett senkit a "nagycsalád"-on kívül. Bizonyos rituális ünnepeken az "alvó" programbeindító kódok (triggers) aktivizálódnak. és inkább meghal. A programozott személy nem tud hozzáférni a tudat mélyére ültetett "alter"-ekhez. hogy olyan segítőre talált. Ekkor Springmeier segítségével tudatát két nyomvonalon is működtette. mint amikor évekkel azelőtt traumával beültették ezeket a programokat az agyába. hogy milyen folyamatok zajlanak a tudat frontrendszerében. amikor tudatára ébredt annak. A visszaprogramozás során fel kell tárni a beprogramozott scripteket. Cisco Wheeler már megtapasztalta. vagyis ki akart kerülni az Illuminátus hierarchiából. amelyek viszont készek és hajlandók menni. és az önmaga feletti rendelkezést már gyermekkorától elvették tőle. és talpon maradjon. amit tudatának visszanyeréséért folytatott. hanem szépek. minthogy ezt folytassa. Ugyanis ezek a programok hazugságok. hogy Cisco Wheelernek a sikeres küzdelme. hogyan kapcsolja azt ki. véget akar vetni az életének.

és őt tették felelőssé. Ha tehetségét más irányban kamatoztatja. cirógatták őket napokon át. Muzsikos volt. Tükörbe nézve valóban egy porcelán arcú kiscica nézett rá. ami vele történt és nem akarja. Apja is programozott multiple volt. Meghatározott életre programozták őket. Cisco Wheeler és sorstársai úgy döntöttek. jajgatnak. Ez után gyermeki tudata úgy döntött. Green és apja gondoskodtak róla. hanem kiscica. jajgassanak vagy egyenek. akkor a teste tele lett az elszenvedett rúgások nyomaival. akiket már az anyjuk ölében elkezdtek programozni. hogy ki ő és mit tesz? A tudatába épített korlátok lebontódtak egy adott időpontban addig. az egyik tele szép pici cicákkal. ahelyett. hogy ő valójában egy gyermek. vagy enni akart valamit. Maga Cisco Wheeler. hogy hogyan szégyenítették és alázták meg. Szerette az embereket. Bármit is tett vele. ugyanakkor sátánista. hogy saját bűneikért maguk vállalták volna a felelősséget. akik mindig is lenni akartak. hogy nem akar többé gyermek lenni. amikor inni. hogy még azt sem tudta. Azok a túlélők. akkor nagy eredményeket érhetett volna el. Amikor Cisco Wheeler kikerült az agyába beültetett programok rendszeréből azt kérdezte: Ilyenek a gyerekek. és az emberek is szerették őt. Mindkettőjüket az Illuminátus "nagycsalád" kényszerítette ebbe a helyzetbe. Springmeier. mint én. mert mindig. Wayne Morris ez után azt kérdezte. hogy sírjanak. Amikor ezek az emlékképek a lebontott memórifalak nyomán a tudatába nyomultak. azaz vérvonalhoz tartozónak számított. Ekkor megdöbbent és ezt mondta: "őszintén sajnálom ezeket a gyerekeket. Volt az életében egy olyan időszak. hiszen így volt programozva. szeretik őket". Volt gyengéd oldala is. Programozói dr. vagy esznek. mert nem szeretik őket". amikor a visszaprogramozás során "kislánynak" nevezte deprogramozója. A visszaprogramozás során felnyomuló emlékek révén tapasztalta meg. mert ez túlságosan fájdalmas. mert Nagymesterként tagja volt a "Grand Druid Council"-nak (a Nagy Druida Tanácsnak). Ez csak példa arra. megkínozták és így tudatában kialakult az. Oly sikeresen programozták "szex-cicuskának". hogy az irányváltoztatás az életébe kerülne. Az élet szinte minden vonatkozása a kontrolljuk alatt áll. De még e felett is állt. mégis ő belé helyezték a bűntudatot. amikor számot vetett azzal. aki támasza volt a visszaprogramozásban. mint egy gyermek. becézték. és az apjuk megerőszakolja őket? Erre azt a választ kapta. hogy volt-e az apjának választási lehetősége? Wheeler szerint nem. hogy felismerte helyzetét. mert úgynevezett "generational"-nek. Döbbenten nézett rá és azt mondta neki "én nem kislány. A CIA számára dolgozott. Ezek a kiscicák még ma is élénken hatnak a tudatában. hanem kiscica vagyok". hogy ezt másokkal is megtegyék. De amikor kigyúlt a fény és emlékezetük működni kezdett. De azt is tudta. Minden alkalommal. Szerették. hogy inkább azok lesznek. a szakítást választotta. Szerette apját. hogy kislánynak lenni a legfájdalmasabb dolog a világon. csüngött rajta. amikor kislánynak képzelte magát. amikor a saját életében jutott ehhez a ponthoz. amely elektromos vezetékhez volt kapcsolva. és 33-as fokozatú szabadkőműves volt. ha kislánynak gondolta magát. ha azt mondják nekik. Ő maga még ma is gyermekien érez. Ténylegesen létezett a programozása során két ketrec.A bűnt vele szemben követték el. hogy ő soha többé nem akar kislány lenni. meg kellett érintenie a lábast. hogy a kiscicák mindenben dúskálhassanak. hogy a jó apák ezt nem teszik. Apja vonzó tulajdonságokkal is rendelkezett. és ő maga is egy ketrecben volt a közelükben egy lábassal. Ekkor apja teljesen mellőzte őt. sírnak. ezt válaszolta: "de igen. és jó akar lenni. Ezért döbbent meg. Mire Wheeler így reagált: "Ha az apák nem 168 . Ekkor elektromos áramütés érte. és ténylegesen megjelentek testén a visszaprogramozás során a gyermekkorban elszenvedett sérülések nyomai. Ő is csapdába ejtett személy volt. Elutasítja.

de ahogy előrehaladt a visszaprogramozás és tudatának integrált működése. akkor csak udvariasságból köszöntette. Mert semmire nem emlékezett. Wayne Morris interjúja Lynne Moss-Sharman-nal A torontói CKLN rádió 1997-ben sugározta Wayne Morrisnak Lynne Moss-Sharman-nal. Egyszerűen nem tudta felfogni. és tudata nem volt képes feldolgozni azokat a valóságot tartalmazó információkat." Ebben az időpontban még teljesen programozott volt. mint dobozok a dobozban és minden dobozban van egy programcsalád. és amikor a tükörbe nézek. hogy a jó a rossz. pl. Az egyik táplálta. akkor nem szeretik őket". Ez annyira kiborította. időnként még mindig úgy ébred fel. amiről programozói akarták. Amikor megkezdődött Wheeler visszaprogramozása Springmeier közreműködésével. hogy ő valóban nem egy szexcica. és az anyja is még él. visszament aludni. Kétévi kemény munkára volt szükség a programozott hazugságok lebontására. és beindították az adott irányba. a harmadik pedig megerőszakolta őket. hogy belássa. hogy én egy programozott szexcica vagyok. A 13x13as hálózat. szembe kellett néznie a való tényekkel.. Ezekbe tették őket és az emberszabású majmoknak kellett róluk gondoskodniuk. hogy csak arról tudjon. és ezek hálózatot alkotnak. a másik verte. hogy Fritz Springmeier nem teljesen normális. de én 17 évesnek nézek ki. Saját magának semmilyen befolyása nem volt minderre. Szinte hihetetlen. Ezért gondolta. Életében először akkor sírt. továbbá a 13 mélyre helyezett program úgy van elhelyezve. közölték vele a megfelelő programot. Ti 50 évesnek láttok. Amikor megtette. mert úgy volt programozva. hogy mi az a szupermarket. Az agy védve van a beültetett programcsaládoktól. hogy tudjon. ACHES-MC. hogy a megerőszakolás a szeretet. hogy az apja szerette őt. az "Advocacy Committee for Human Experimentation Survivors of Mind Control. hogy kisgyermekként az egyik kísérleti helyen a falaknál ketrecek voltak elhelyezve. hogy hét unokája és három felnőtt gyermeke van. amikor közölte vele. hogy a kislányokat és a kisfiúkat normális körülmények között nem erőszakolja meg az apjuk és ez nem az élet normális rendje. Ugyanez volt a helyzet az anyjával és a két leánytestvérével is. Cisco Wheeler. Ekkor tudta meg. Hosszú időbe telt. Amikor szükségesnek találták. hogy küszködnie kell az itt átélt szenvedések emlékeivel.erőszakolják meg gyerekeiket. és nem hitt az egésznek. hogy először szöktek könnyek a szemébe. egy porcellánarcú cicát látok. amelyeket Springmeier hozott a tudomására. akiről nem tudott semmit. Ahogy azonban a fragmentált tudatrészek kezdtek újra integrálódni. Először is tudomásul kellett vennie: hazugság az. és nem öregedek. Azért mondta ezt. Megemlítette. (Az embereken végzett agykontroll kísérletek túlélőinek a támogató bizottsága) kanadai 169 . Ezt volt a legnehezebb elfogadnia. hogy mennyire képesek az agyműködés irányítására különösen a gyerekek esetében. hogy van családja. akiknek korábban nem tudott a létezéséről. akkor tapasztalta meg. hogyan lehet neki egy 30 éves fia. Ehelyett arra gondolt: "Nos az állítjátok. mert úgy volt programozva. hogy semmiféle hatás nem éri őket a külvilágtól és ők maguk sem lépnek kapcsolatba a külvilággal. és mi célt szolgál? Korábban ezt azért nem tudta. és hogy miért úgy programozták. amikor Springmeier közölte vele. és a rossz a jó. amit akartak. Amikor Springmeier bemutatta 30 éves pilóta fiának. amíg megértette: mi a különbség a jó és a rossz között. felébresztették álmából. Én 17 éves vagyok. aki már az ötvenes éveiben jár. hol van. mert ezek úgy működnek. úgy kellett újraértékelnie egész életét. Két évre volt ahhoz szükség.

) Lynne Moss-Sharman három éves koráig Torontóban. de ami fellelhető volt a kanadai és az amerikai gyermekek esetében. kegyhelyet. vagy titkos éjszakai látogatásokon. Wayne Morris ez után azt kérdezte. (Presidential Hearing) a gyermekkorban agykontroll kísérletezésen átment túlélők tanúvallomást tettek és ez bekerült a hivatalos dokumentumok közé. hogy gyakran a fegyveres erőkkel álltak kapcsolatban? Lynne elmondotta. hogy a hadseregben és a kormányzatban. az olyan 170 . és így került kapcsolatba a kultikus-jellegű rituális kínzások többi áldozatával.Part 16) (Ezt az interjút is rövidített összefoglalás formájában ismertetjük. A Shriner az a személy. hogy milyen kultuszokhoz tartoztak ezek a szülők azon túlmenően. Vagy minkét szülő. hogy miként kapcsolják be a gyermekeket a kísérletekbe? Lynne Moss-Sharman (a továbbiakban Lynne) elmondotta. Itt a gyerekeket nem titokban vették el a szülőktől nappal. hogy az ország melyik részén éltek. (CKLN-FM Mind Control Series . aki a shrine-hoz kapcsolódó kultusz és rituálé követője. még megvizsgálandó. milyen emberek kerülnek vezető pozícióba? Úgy találták. amelyekről egyes túlélők beszámoltak. De az. A "The Stone Angels" (A kőangyalok) egy támogató csoport. A kultuszokat titokban gyakorolják. Ekkor merültek fel a katonai és szabadkőműves vonatkozások. megpróbálták közelebbről megállapítani. hogy bárki fontos pozícióba kerülhessen. és ezért közelebbről is megvizsgálták ezt a jelenséget. hogy a gyermek a kitűzött időpontban a kijelölt helyre érkezzen. A túlélők több mint 90 %-át tudatosan ajánlották fel a kultikus erőszakhoz. A Stone Angels Journal 6b kötete (Volume 6b) "Az agykontroll a modern korban" (Mind Control In The Modern Age) címet viseli. (A shrine szó angolul ereklyetartót. akik vagy a katonai bázison. akiknek a többsége Thunder Bayben és Északnyugat-Ontarióban él. Több mint 60 túlélő sorsát ismerte meg. vagy a közelében lévő településeken laktak. Lynne hosszabb ideje terápián vett részt. díszes sírhelyet. attól függően. J. hogy a túlélők jelentős része szabadkőműves jellegű kultikus-rituális kínzáson ment át. a szabadkőművességhez való tartozás előfeltétele annak. hogy a II. de később nyilvánvalóvá vált. búcsújáró helyet jelent. A Stone Angels Journal 1993-as első kötetében a túlélők írásban és rajzban számolnak be arról. hogy eredetileg is hajlama volt-e a pedofíliára. Szembeötlőek a hasonlatosságok a kanadaiak és az amerikaiak tapasztalatai között. majd pedig Hamiltonban élt. világháború után a gyermekeket a szüleik ajánlották fel kísérletezésre. A Volume 6b pedig az amerikai túlélőkre vonatkozó dokumentációkat közli. valamint a kanadai és az amerikai városi hatóságoknál. vagy Shriner volt.képviselőjével készített interjút. később pedig az agykontroll kísérletekhez. amely 1993-ban jött létre Thunder Bayben. hogy min mentek keresztül. az az. Wayne Morris azt kérdezte. ott számos túlélő található. Ahol Kanadában amerikai katonai támaszpont volt (NORAD és DEW Line). szentről elnevezett kápolnát. de legalábbis egy közülük. hogy a kultikus erőszakban megtalálható a nemzedékeken áthúzódó közös elem. hogy az apa a fegyveres erők szolgálatában állt. vagy nagyapjuk szabadkőműves (Masons). Ekkor a közvélemény elé lehetett tárni azokról a kísérletekről szóló információkat. aktívan közreműködött és gondoskodott arról. megszentelt helyet. hogy a fehérbőrű férfiakból álló titkos társasághoz. vagy hétvégeken. Az Egyesült Államok elnökei kettő kivételével szabadkőművesek voltak.) Amikor 1995-ben Washingtonban sor került az elnöki meghallgatásra. D. Ronald Reagant a Fehér Ház Ovális Termében avatták be a legmagasabb fokozatba. Először csak a kultikus-rituális jellegű erőszakról jelentek meg beszámolók. oltárt. Itt tehát azzal kell szembenézni. A Volume 6a kötet teljes egészében a Kanadában végzett agykontroll kísérletekről szól. Az apjuk.

dr. hanem elterjedt jelenség. hogy megvédjék a gyermekek érdekeit. Ezt a tanácskozást nem hivatásos szakemberek. amiről hallottak. A túlélők gyakran kórházban kötöttek ki. Pam Gummer és Ruth Chamberlain-Belagus. januári tanácskozáson Judy Steed az "Our Little Secret: Confronting Child Sexual Abuse in Canada" (A mi kis titkunk: Szembenézés a gyermekek szexuális bántalmazásával Kanadában) című könyv szerzője tartott előadást. Számos olyan gyakorlati szakember is részt vett. hogy a kutatók és a társadalom komolyan veszi ezeket a kísérleteket. A konferencia célja az volt. Apai ágról indián származású és Winnipegben nőtt fel. és New Brunswick-ból és ez volt az első alkalom. júniusa között. Lynne elmondotta. novembere és 1995. egészségügyi intézményeket. Gyermekpornográfiára is kényszerítették. civil szerveződéseket. amely olyan vidék. aki maga is túlélő és egyben terapeuta. a szokásostól eltérő vallási gyakorlatot. és hogy a nagyközönség tájékoztatást és eligazítást kapjon arról. aki már találkozott ezekkel a problémákkal. Elmondották. Reménykeltő volt. amely állandóan előfordul a túlélők beszámolóiban. beleértve a gyermekeket is. mint az anglikán. Ezt az Albertai Egyetem szociológusa. amikor a társadalomtudósok ezeket a jelenségeket kutatják. Manitobából. miután megverték. és ez meggyőzte a túlélőket. tárgyilagosan ismertettek. egyetemeket. akiket ezek a problémák érintenek. behatóan megvizsgálva a kultuszok szertartásait. mivel 171 . és a mormon egyház. amikor ügyfeleik elkezdtek beszámolni arról. Saskatchewanból. Ekkor ismerte meg közelebbről a gyermekkorban elszenvedett rituális erőszak több mint 60 túlélőjét. Valamennyi felnőttet bűnösnek találták. hanem a túlélők rendezték. De sok megalapozott félelmet is érezni lehetett. Kik kaptak meghívást a tudományos egyetemi körökből? . Ezután Lynne felsorolta azokat a társadalmi szervezeteket. hogy milyen sokan vannak.tudakolta Morris. miután látták.egyházi intézményeken belül is. hogy hogyan foglalkozzon azokkal. A Prescott Közösségi Tanácsadó Bizottság két szociális munkása. sokan érkeztek Albertából. Ezek a témák érinthetetlenek a társadalomban. Az 1995. ahol széles körben elterjedt a kultusz gyakorlása. Wayne Morris ez után azt kérdezte. Többen dokumentumokat adtak át a tények után kutató diákoknak. Kimutatja. Mintegy 40 túlélő vett részt a három összejövetelen. hogy nyilvánosságra kerüljenek a túlélők és a terapeuták tapasztalatai és információi. hogy valójában három konferenciára került sor 1994. az nem rendellenesség. hogy 1994. Egyfajta művészeti terápia céljára felállítottak egy félhenger alakú fémbarakot. Rendkívül lényeges az is. novemberében Shirley Turcotte tartotta az első szemináriumot. hogy más túlélőkkel találkozhattak. Steven Kent kutatta. az episzkopális. hogy nem tudták leellenőrizni azt. vagy akkor. Ontarióból. hogy ezek a kérdések a társadalmi párbeszéd témájává legyenek. hogy a szabadkőművesség olyan titkos társaság. hogy a túlélők összejöhettek. hogy mi volt a célja a Thunder Bay-ben 1994-ben megszervezett "Making Up For Lost Time" (Bepótolni az elveszett időt) elnevezésű konferenciának? Lynne elmondotta. de nem tudhatták. amin keresztül mentek. Biztosítani kívánták. amelynek keretében 50 felnőtt ellen emeltek vádat és mintegy 234 gyermeket mentettek meg a további rituális jellegű bántalmazásoktól. amelyek mind részt vettek a tanácskozáson. hogy milyen eljárásokon kellett keresztülmenniük azért. hogy amit tapasztalnak. hogy igen sok információt tudományos szinten. klinikai konzultáns Vancouver-ben. Megindult az információk cseréje és már kevésbé féltek az egykori kísérleti alanyok. Sokan közülük először szólaltak meg. Ami a túlélőket illeti. Sok szociális munkás megrémült. Ezeket a szakembereket és társadalmi munkásokat megbénította. (a Bizottság a gyermekek ellen elkövetett bűncselekményekkel foglalkozott) megvizsgálták azt az esetet. megszúrták és zaklatták őket.

Beszámolót tartott az ottawai Carleton University lélektani tanszékének vezetője. Itt is azt támasztják alá bizonyítékok. ami a First Nations közösségekben (az észak-amerikai indián őslakosságot nevezik "Első Nemzeteknek" D. hogy dokumentálható a szabadkőműves rituális visszaélés. Lynne elmondotta. Kiválóan érti a velük szemben alkalmazott módszereket. és aki 10 éves gyakorlattal rendelkezik a gyermekbántalmazás és agykontroll áldozataival való foglalkozás terén. Ezért Kent a szent könyvek normáktól eltérő értelmezéséről és az állítólagos szabadkőműves rituális visszaélésekről (Deviant Scripturalism and Allegations of Masonic Ritual Abuse) tartott előadást. továbbá a mormon egyház keretében. hogy rendkívüli hatást tett a résztvevőkre egy olyan személynek a beszámolója. kínzásokat és visszaéléseket. és hogy a rituális visszaélés problematikáját szélesebb történelmi perspektívába helyezzék el. Egy vitadélután keretében pedig azt vitatták meg a kerekasztal beszélgetés résztvevői és a közönség.). aki akkor 33 éves volt. hiszen korábban maga is ilyen programozó és kínzó volt. amely nem csak Thunder Bay és környékén komoly probléma. Ennek keretében segít áttörni a beléjük programozott kódokat. amelyeket a férfi szabadkőműves páholyokban gyakorolnak. A kerekasztal beszélgetésben többek között részt vett a bennszülött indiánok jogának a szakértője. Steven Kent szociológus (az University of Alberta részéről) elsősorban azokat a rituális jellegű szertartásokat kutatja. Rogers az Egyesült Államok Maine tagállamában szabadkőműves és katonai környezetben nőtt fel. Ezen Alexandra Rogers terapeuta. J. júniusában került sor. AFN (Az első nemzetek gyűlése) milyen tapasztalatokat szerzett a helyi iskolákba járó gyermekek körében a rituális jellegű visszaélésekről és kínzásokról. Az 1995.kérdezte Wayne Morris interjúalanyát. és a szabadkőműves-jellegű rituális-visszaéléseket sem vitatták meg. aki az állítólagos "téves emlékezés tünetegyüttes"-t (false memory syndrome) és az emlékezet működésének a helyreállításával foglalkozó mozgalom (recovered memory movement) eredményeit kutatta. Ezért találták fontosnak. Connie Kristiansen. Dr. hogy mi a bizalom és a bizalmasság etikája. hogy a kanadai indiánok szervezete. férjével volt jelen. Nagybritanniára és Ausztráliára is. Rendeztek-e már olyan más tanácsokozásokat. A "Making Up For Lost Time" (Bepótolni az elvesztett időt) konferenciasorozat harmadik tanácskozására 1995. hiszen ezen a viszonylag kicsi településen 230 gyermek vált több generációs visszaélés áldozatává. januári tanácskozáson megerősítést nyert. számolt be tapasztalatairól. de ugyanezt lehet elmondani egész Észak-Amerikára. és gyermekkorától kezdve agykontroll programozónak képezték ki. Számos csoport 172 . valamint egy terapeuta. az "Assembly of First Nations". Ő Torontóban nőtt fel és maga is kultusz túlélője. A kultikus visszaélések nyomozásával foglalkozó rendőrtiszt is részt vett a beszélgetésben. hogy tömören összefoglalják a rendelkezésre álló információkat. dr. Alexandra Rogers. a "Breaking the Silence" (Megtörni a csendet) című könyv társszerzője is. Előadást tartott dr.nagyobb létesítményre volt szükségük. Ilyen nem fordult elő. mivel a két szervezet között igen szoros a kapcsolat. akinek sikerült kitörnie a saját programozásából. és aki most hivatásos terapeutaként foglalkozik a visszaélés áldozataival. valamint a helyi települések iskoláiban tapasztalhatóak. hogy azonosságig menő hasonlóságok vannak aközött. elmenekülnie a kultikus kötelékből. amely könyv beszámol arról. és valójában kit véd a titoktartás és a titkolódzás. maga is rituális visszaélések túlélője. Louise Million pszichológus. aki a Thunder Bay-ben működő családsegítő szolgálat munkatársa. ahol a rituális bántalmazás és az agykontroll kérdését összekapcsolva vitatták meg? .

hogy különösen az 1995. Lynne utalt rá. Lynne aggasztónak találta. és magukat olyan szabadkőműves visszaélés áldozatainak jelöljék meg. hogy a szabadkőműves titkos társaság felső fokozata annak az elmebetegségnek a kutatását finanszírozza. bénasággal" kapcsolatos problémákat. ellenkezőleg rendkívül éles eszű és kreatív személyek. januári tanácskozást követően. Olyan tapasztalatokról kezdtek beszámolni. a terapeuták és a támogató szolgálatokat nyújtók jelenhettek meg. Lynne szerint a kínzások túlélői egyáltalán nem szenvednek szellemi gyöngeségben (intellectual disability). Wayne Morris megjegyezte.rendkívül aggódott ezeknek az információknak a közreadásától. és hogy a három konferencia szervezői világosan megmondták. Bob Rae-t. Thunder Bay-ben egy nyugdíjazott rendőrtiszt. hogy a skót-ritusú szabadkőművesség jótékonykodási adományaival támogatja a skizofrénia kutatását. amit a "The Stone Angels" (A kőangyalok) művelnek Thunder Bay-ben. hogy ekkoriban még nem volt kellően informált. Csak a visszaélések túlélői. amit Lynne és munkatársai tesznek. hogy Ontarióban gyűjtött pénzeket ez a titkos társaság a Kanada csendes-óceáni partvidékén működő egyetemhez továbbítja. amely rendkívül hasonló tünetekkel rendelkezik az MPD/DID-hez. hogy a konferenciák óta volt-e valamilyen szabadkőműves reagálás. skót rítusú. vagy másfajta információcsere ebben a kérdésben. Lynne a Globe and Mail hasábjain elhelyezett rövid hirdetéseket a tervezett konferenciákról és csupán egy-két szóval utalt a szabadkőműves összefüggésre. amelyek egyértelműen agykontroll kísérletekre utaltak. és érdekes módon a reklámtevékenység egyik melléktermékeként. mivel a férje szabadkőműves. de ezeket az érintettek cáfolták. Leginkább azt kifogásolták a szabadkőművesek. A Skót Rítus jótékonysági alapja közvetlenül részesíti kutatási célú pénztámogatásban a Rohr Intézetet azért. többek között egy újság kiadójától. Ebből tudta meg. de már ez elegendő volt ahhoz. hogy Kanada legkülönbözőbb térségeiből a túlélők jelentkezzenek. Lynne elmondotta. akik félelemben élnek. Ezért Morris azt kérdezte. amely megjelenik a rituális visszaéléseken átment személyek 99 %-ánál. Ezek szinte kivétel nélkül szabadkőművesek. és ezért súlyos hátrányok érték. Magánbeszélgetések során azonban egyre többször felmerült ez a probléma. Már ekkor különösnek találta. vagy Schreiner közösségekhez tartozó személyek leányai voltak. a televízióban elítélte. Az agykontroll kísérletezéseket ekkor még közvetlenül nem tárgyalták meg. Ekkor Lynne naivul megkérdezte Tooey-tól. hogy a York University-n működik a Rohr Intézet. Elárasztották faxokkal Kanada Ontario tagállamának miniszterelnökét. hogy őket nem hívták meg. 173 . Közöttük többdiplomások is vannak. ezért áttanulmányozta a különböző szervezetekről tájékoztató enciklopédiát. hogy szabadkőműves pénzeket fordítottak a skizofrénia kutatására. Később azt is megtudta. Peter Tooey. hogy nem engedik meg szabadkőműveseknek a konferencián való részvételt. hogy például a Thunder Bay-ben gyűjtött pénzt a Skót Rítus teljes egészében a University of British Columbia-n folyó skizofréniakutatásokra fordította. Maga Lynne is napról napra telefonüzeneteket kapott szabadkőművesektől és feleségeiktől Északnyugat Ontarióból. amelyet a Kanadai Szabadkőműves Alapítvány (Masonic Foundation of Canada) finanszíroz. és ugyanez feltételezhető az agykontroll kísérletek túlélőinél is. elsősorban a Thunder Bay környéki tömegtájékoztatási programokban. amelyekben a szabadkőművesek elítélik. A Thunder Bay-i csoport azonban megtette ezt. mire a szabadkőműves Tooey büszkén mondta. aki nem volt hajlandó lapjában a hírdetést megjelentetni. hogy tanulmányozza az "intellektuális rokkantsággal. szervezett támadás érte őket. amelynek viszont az ontariói Hamiltonban van a központja. hogy bizonyos információk a rituális jellegű visszaélésekről megjelentek a tömegtájékoztatási eszközökben a konferencia idején. gyöngeséggel.

Sikerült több mint száz gyermekkorban agykontroll kísérleten átment . Claudia Mullen és Chris DeNicola elmondotta. Első akciójuk az volt. válaszolta Lynne. majd 174 . a továbbiakban Elnöki Bizottság) meghallgatta 50 . ezek közül több az Ojibway indiánokhoz tartozik. és számos gyermekkori agykontroll kísérleten átment személy tanúvallomását gyűjtötte össze és nyújtotta át a Bizottságnak. ACHES-MC. azaz az agykontroll kísérletek túlélőinek az érdekvédelmét felvállaló bizottság. Az adatok megmutatják a kísérletek színhelyéből összeálló csoportosulást. Egy adatbankot hoztak létre. Ezeket a kísérleteket a CIA finanszírozta. Ennek alapján elképzelhető egy másik "Presidential Advisory Committee" (Elnöki Tanácsadó Bizottság) létrehozása. valamint azt. a "President's Advisory Committee on Human Radiation Experiments" (Embereken végzett sugárzási kísérleteket vizsgáló elnöki tanácsadó testület. Blanche Chavoustie-vel a túlélőket támogató bizottság megalakítását. és vagy Thunder Bay-ben vagy észak-nyugat Ontarióban nőttek fel. Számos korábbi diák mondta el. A helyi iskolák egykori tanulóinak a beszámolóiból megfigyelhetők voltak a hasonlóságok. és ekkor adták át a résztvevőknek az első tájékoztató anyagot tevékenységükről. Fort Albany-ban. akik személyesen számoltak be az Elnöki Bizottságnak arról. mint pszichiáter.személy tanúvallomását. (Valerie B. a kínzást és a programozást végző orvosok mely helyeken tömörültek. ahol Valerie Wolf. amely az Egyesült Államokban és Kanadában élő kísérleti túlélőktől összegyűjtött tanúvallomásokat feldolgozza. márciusában az Egyesült Államok elnöke által létrehozott bizottság. (Az embereken végzett agykontroll kísérletek túlélőinek a támogató bizottsága) tevékenységéről kérdezte interjúalanyát.) Lynne 1996-ban Texasban részt vett egy konferencián. hogy a rituális visszaélések túlélőinek érdekvédelmi bizottságot kell létrehozniuk. mivel ő ennek a kanadai képviselője. továbbá működtetni kezdtek Internet honlapot is. amikor agykontroll kísérleteket végeztek velük. Wayne Morris ezután a bennszülött amerikai indián közösségek gyógyítási technikáinak az agykontroll és a rituális kínzás áldozatainak a gyógyításában játszott szerepéről érdeklődött. Valerie Wolf pedig terapeutaként tevékenykedett New Orleans-ban. Férje a meghallgatás idején a Tulane Egyetem orvoskarán tanított. Wolf. hogy a kísérletek feltételezett végrehajtói. aki maga is az Ontarió államban lévő North Bayben egy katonai támaszponton nőtt fel. hogy Thunder Bay-ben több mint 60 rituális túlélővel került kapcsolatba. Elhangzottak beszámolók Fort Albany egyik üresen álló istállójában talált gyermek-csontvázakról. Claudia Mullen-t és Chris DeNicola-t. hogy öt képviselőjük részt vett a Washingtonban lévő Holocaust Memorial Museum konferenciáján 1996. Chris DeNicola és Claudia Mullen vallomásait az Elnöki Bizottság 1995. és miként váltak a szervezett pedofilia áldozataivá is. Ekkor beszélte meg az egyik túlélővel.gyermekkorában agykontroll kísérleten átment . A New York államban lévő Long Island túlélőivel Chavoustie. Ő és férje első egyetemi fokozatukat a hamiltoni McMaster Egyetemen szerezték. májusában. Magával hozta két páciensét is. március 15-én megtartott ülésének a hivatalos jegyzőkönyve alapján a továbbiakban még részletesen ismerteni fogjuk. és azokat az Elnöki Bizottság rendelkezésére bocsátja. Lynne utalt rá. Így például beszámoltak a Moose Factory (Jávorszarvas-gyár) közelében. Így kezdte meg működését az ACHES-Mind Controll.Wayne Morris ezután az "Advocacy Committee for Human Experimentation Survivors of Mind Control. előállított elektromos székről.személy adatait összegyűjteniük. A bizottság előtt tanúvallomást tett Valerie Wolf. New Orleans-i terapeuta. hogy fehérbe öltözött férfiak megerőszakolták őket az éjszaka közepén. a Thunder Bay-ben lévő túlélőkkel pedig Lynne vette fel a kapcsolatot. 1995. amely a lehetőség szerint valamennyi túlélőtől begyűjti az információkat. hogy milyen kínzásoknak lettek alávetve gyermekkorukban.

Ez a csoport kapcsolatban áll az indián törzsek bölcs öregeivel. Fokozatosan kiderült. a börtönökön belül és azt is tudják. Megfigyelhette. De közrejátszhatott a helyi iskolákból szerzett tapasztalat is. hogy mi történt a helyi iskolákban. hogy gazdag fehér emberek érkeztek oda New Yorkból és Kaliforniából azért. csupán abban biztos. Túlélők arról számoltak be. ahol nemzedékközi sátánista kultuszokat (intergenerational satanic cults) gyakorolnak. beleértve földalatti létesítményeket is. Apja nehezen talált állást. és ezekhez tartoznak az Ojibway. Ugyanezt nem lehet elmondani a nem-bennszülött közösségekről. rezervátumok. és ezirányban már beindult a kutatómunka. Folyik egy kultikus tevékenység is Manitoulin Island-en (Manitoulin szigeten). ha néhány ilyen indián Elder nem nyújt neki segítséget. hogy ezeknek a kultuszoknak a létrejötte és fennmaradása nemzedékről nemzedékre azon angol és francia misszionáriusok tevékenységére vezethető vissza. a vágóhíd közelében került sor. 175 . akik a szőrmekereskedelem révén évszázadokon át kapcsolatban álltak Amerika bennszülött lakóival. amely szintén kapcsolatba állt a hadsereggel. Legkorábbi emlékei szerint apja a nagybátyjával és más katonai személyekkel szexuálisan visszaéltek vele. ahol az Elder-ek tisztában voltak azzal. a NORAD (North American Aerospace Defence Command's Area . amelyekről a gyermekkori kultikus-jellegű kínzásokon átment személyek számoltak be. illetve az Ojibway-Cree indiánok. hogy vannak bizonyos területek. amelyekre Hamiltonon és Torontón kívüli templomokban. mind Kanadában. Nem tudja. A csoport pénzügyi támogatást szerzett az Elder-ek által irányított gyógyítási tevékenység finanszírozására. kifinomult kultikus tevékenységet fejtsenek ki a szigeten.Távolsági Előrejelző Rendszer) rendszer keretében. és ezzel párhuzamosan több indián szervezet is felvette velük a kapcsolatot. Világosan emlékszik már kisgyermek korától kultikus rituálékra. mint amilyet a nem indián gyerekekkel szemben alkalmaztak. különböző helyeken került sor. hogy ez ugyanahhoz a CIA által finanszírozott tevékenységhez kapcsolódik. Arra is emlékszik. Morris ezt követően Lynne Moss-Sharman személyes tapasztalatairól érdeklődött. Olyan összejövetelekre is emlékszik.pedig abortuszra kényszerítették őket. hogy közülük néhánynak a rituális kínzás túlélővel kell foglalkozniuk. A "Kőangyalokat" egyre többen keresték meg. hogy apja miként vállalta fel ezt a szerepet. Az együttes tevékenység nyomán az agykontroll kísérlet egyre több bizonyítéka gyűlt össze. Lynne maga is úgy véli. Ezért nagyon hálás nekik. amelyre Torontóban. hogy ezek az iskolák katonai támaszpontok közelében voltak mind Amerikában. hogy rendkívüli gyógyító hatást tettek a túlélőkre. Anyjával Halifax-ból Torontóba költöztek születése után.Észak-Amerikai Légtérvédelem Parancsnoksága) és a DEW Line (Distant Early Warning System . Ezek ahhoz hasonló rituális aktusok. hogy jól szervezett. Lynne azt feltételezte. Lynne részt vett izzasztó indiánkunyhókban olyan gyógyítási ceremóniákon. 1947-ben. Az indián közösségek nem félnek szembenézni ezzel a problémával. Emlékképei mindig egyenruhás emberekkel kezdődnek. amelyekben nagy a félelem. hogy a General Electric torontói kirendeltségénél dolgozott és a "Pyramid Club" nevű társaságba járt. Az Elder-ek látják. hogy már nem élne. Mindezekre hároméves korától kezdve emlékszik vissza. mint amilyen a Stone Mountain. Lynne megalapozottan feltételezi. A Marie/Cutler/Thessalon térségben létrejött a lelki és szexuális visszaélések túlélőinek a csoportja. Lynne elmondotta. Ezzel a kérdéssel a bennszülött közösségeknek is foglalkozniuk kell.megbocsátva a vér által). Emlékszik egy olyan szertartásra (forgiven by the blood . az Elder-ekkel. hogy apja a kanadai hadsereg kötelékébe tartozott 1939-től 1945-ig. hogy gyermekként elvitték az ottawai Uplands légitámaszpontra.

továbbá New York államban lévő Oswego-ban folytatott kísérleteket. olyan is. akkor akár ezer mérföldes távolságban lévő személyt is aktivizálni lehetett egyetlen telefonhívással. Egyszerű módszer a katonaságnál. és hírszerzési feladatot elvégezni. dr. azaz el akarta távolítani az adott egyén személyiségét. amikor benne feküdt a kísérleti személy. amelyek a "The Stone Angels" nevű lapban jelentek. hanem egymással egybekapcsolt személyiségek és személyi komponensek egész rendszerét létrehozni. Estabrooks kulcsszerepet játszott a Manchurian Candidate amerikai verziójának a létrehozásában. valamint José Delgado-val. Meg akarta ölni magát. és le akarta szakítani a koponyája felső részét. amit ő nem volt képes szavakban elmondani. a harmadik a Kaliforniában lévő Stanford Egyetem. Cameron titokban részt vett a rochesteri kísérletekben egy másik kanadaival. és már csak azt tudja. hogy beleférjen egy ilyen konténerbe. Mások hordó alakú konténerek voltak. Ennek a programnak három központja volt. aki agykontroll programozás befolyására kész parancsra gyilkolni és számos más katonai. és mindig volt valamilyen elektromos szerkezet a közelben. Dr. Lynne visszaemlékszik arra a kísérletre. Csupán az elmúlt 6-8 hónapban ért el odáig. Emlékszik egy olyan szobára. then we make you. José Delgado-ról kérdezte interjúalanyát. a másik a New York államban lévő Rochester. hogy már beszélni is tud mindarról. hogy tulajdonképpen egy személy betöréséhez fogtak hozzá. óta szoros kapcsolatban állt Edgar Hoover-rel. Cameron módszereit kezdték alkalmazni. hogy megvédje magát. amikor dr. amibe behelyezték. Lynne elmondotta. amelyek kulcsszavakkal és frázisokkal aktivizálhatóak. Most már arra is emlékszik. Ha a programozás már megtörtént. Kísérleteztek rajta a Rochesteri Egyetemen folytatott programok keretében az 1940-es évek végén és az 1950-es évek elején. Felidézve egyik átélt emlékét. A fizikailag vagy lelkileg betegeket egy közeli katonai támaszpontra vitték. amikor elkezdett visszaemlékezni erre a szobára. aztán megalkotunk. be kellett mondani a kulcsszót és az erre a szóra programozott tudatrész működésbe kezdett és végrehajtotta a kapott utasításokat. A telefonprogramozás az ilyen kulcsszavak révén hatékonyan alkalmazható. Lynne ezt úgy pontosította. hogy amikor valakivel elkezdik a kísérletezést. amelynek az egyik végében hatalmas tekercs volt. hogy számos ilyen célra berendezett szoba volt. Elmondotta. Oswego-ba a II. az egyik Los Alamos. hogy ösztönösen olyan gyermekeket rajzolt. hogy le akarta tépni a saját fejének a tetejét. akik sisakokat viselnek.. Martin Orne-vel és természetesen Ewen Cameronnal. világháborút követően számos menekült és holocaust túlélő érkezett. hogy nem egyetlen új személyiség. hogy Manchurian Candidate-nek azt a személyt nevezik. Az idő múlásával kezdte megérteni. Estabrooks a hamiltoni Colgate College-ben. Teljesen megtörni az eredetit. Ez volt az alaptechnikája a kísérleti alany teljes elkülönítésének. Wayne Morris itt utalt rá. Lynne világosan emlékezik az érzéki észleléstől való megfosztás technikáira is. és egy meghatározott terv szerint egy új személyiséget létrehozni. Ezt követően dr. ahova az áldozatot összekötözve olyan kicsire csomagolták össze. hogy dr. 1937. akkor fáslitekercseket hozatnak vele egy barna papírszatyorban és ebből senki nem sejti. Wayne Morris megjegyezte. hogy azt mondták neki "first we break you. ami egyre kisebbé vált." (először megtörünk. amikor sisakot és csöveket alkalmaztak és emiatt nem tudta mozgatni a kezeit. Később felgyorsultak a dolgok. a végtagjai kificamítva a vállához és a csípőjéhez vannak helyezve és átcsavarva kötszerrel szorosan meg volt kötözve.. hogy ezek a rajzok arról szólnak. Cameron a McGill Egyetemen Montreálban ugyanerre törekedett. Estabrooks-al..Wayne Morris ezután azokról a rajzokról kérdezte Lynne-t. 176 .. Csak fel kellett venni a telefont. meg és amelyek felidézik az agykontroll kísérletekben átélt tapasztalatait. amiről a rajzai szólnak.

valamint az Ontarió államban lévő Oakridge büntetőintézetben folytatott kísérleteket. hogy pornográfia készítésére használták őket. Morrist az érdekelte ekkor. pedofíliára és zsarolásra használták mind a tudományos. hogy kikényszerítsék bizonyos személyeknek az engedelmes közreműködését. Itt nem csak a katonai kutatók és a tudósok szadizmusáról van szó. illetve emlékeztessék őket a hierarchiában elfoglalt helyükre. amelyben ez a brit kutató részt vett és ezért lényeges volt. ahol a kísérletek folytak a katonai bázisok és az atomerőművek környékén. akik kísérleteztek vele. elektromosságot alkalmaztak. Ez utóbbi célja az volt. Utalt Lynne Ontario térképére. ezért nem tudja pontosan megjelölni. amikor valaki elkezd emlékezni. leány. mondotta Lynne. de arra határozottan emlékszik. mind Kanadában. A programozott gyerekeket titkos kommunikációra. hogy ott mindig Delgado-val került össze. Feltűnő volt az úgynevezett "gender blending". Lynne Moss maga például ki lett képezve arra. hogy voltak csecsemők. Ewen Cameron mellett. mindannak a teljes mellőzéséről.a rituális visszaélések alkalmával . Elliott Barker végzett kísérleteket az LSD-vel. vagy egy bábuhoz hasonlóan és elektromosságot használtak mozgásának az irányításához. Meg lehet említeni a Jonestown-t és a Walla Walla börtönben. hogy a kísérletben részt vevők nagy erőszeretettel viseltettek mind a fiú-. amelyet "The Playhouse"-nak (A játékok házának) nevezett. Közös tapasztalat az is. és valójában egy titkos kísérleti programról volt szó. Ő egyike volt dr. Delgado kísérletei ehhez a katonai létesítményhez kapcsolódtak. Ki kell emelni az agykontroll kísérleteknél az elektromos eszközök alkalmazását. hogy mindezek a kísérletek katonai támaszpontok és nukleáris reaktorok közelében folytak mind az Egyesült Államokban. Mivel mindig erősen elkábított állapotban vitték oda. miután beprogramozták? Számos esetben információk továbbítására. az 1960-as évek végén és az 1970-es évek elején. Lynnét angol tudósok zsarolására használták. hogy beszervezzék. hogy csak gyerekekkel kísérleteztek. és egy másik. mind a leánygyermekekkel folytatott pedofíl kapcsolat iránt. Elvitték egy helyre. Az amerikai-kanadai érdekvédelmi bizottság. A kábítószereket arra használták. Igen sokan arról számolnak be. amelyre úgy emlékszik vissza. Természetesen működött a fotóberendezés. hogy döntési helyzetben lévő embereket befolyásuk alá vonjanak. amit ő "The Funhouse"-nak (A vidámság házának). a keresztbe öltözés és a nemi szerepek felcserélése a rituálék alkalmával. de úgy tűnik. Delgado-nak kísérleti szobái voltak egy épületben. hogy engedelmessé tegyék a gyermekeket. Az öregember is kábítószerezve volt és Lynne is. amelyekkel nagyon nehéz szembenézni. az érzékelés lehetőségétől való teljes megfosztás (sensory deprivation) és az úgynevezett pszichikus vezetés (psychic driving) is fontos szerepet játszott. Az ágy mellett három női ruhába öltözött férfi állt. hogyan lehet valakit megskalpolni. többek között magasrangú emberekkel való pedofíliára használták. mind a katonai körökben azért. vagy olyan helyzetekben. mint kislány. Egy egyetemi épület szobájában egyszerre csak síró öregember mellett találta magát az ágyban. Ez utóbbiban dr. hogy ő orvosdoktor helyett inkább kínzónak nevezné. (az ACHES-Mind Controll) és a "The Stone Angels" tapasztalatai között jelentős az átfedés. drogokat adtak be nekik. Kétségtelenül léteznek a gyilkoló programok. hogy milyen célokra használták fel.ketrecekbe zárták őket. mint amikor ő is zsarolásra lett felhasználva. Wayne Morris ez után azt kérdezte. amit emberinek lehet nevezni. illetve zsarolásra. mint "Land Vehicle Division" (Szárazföldi közlekedési osztag). hogy hol volt ez a katonai egység. vagy voltak közöttük felnőtt férfiak és nők is? Lynne felsorolta. hogy gyermekként . Ezen kirajzolódnak azok a csomópontok. Lynnét bedrótozták egy robothoz. A kínzás. Ugyancsak közös tapasztalat. Egyébként hasonló történetek százairól tudna beszámolni.Lynne azt válaszolta.és 177 .

Számosan közülük nem képes gyermeket a világra hozni. például egy drótot. Gyakran olyanok a fájdalmak. A drogok intenzív használatának egyik célja öntudatlan állapot előidézése és így a kísérletek számára fogékonyabbá tétele. hogy menjen a "Playhaus"-ba. (A thalidomide Európában kifejlesztett altatószer volt. hogy ez rendkívül hosszadalmas és vannak olyan programozások is. amikor 8 és 9 évesek voltak. illetve a katonai intézményekben került programozásra. hogy az 1950-es években az egyik laboratóriumban olyan csonka csecsemőket ("Torso Babies") látott. Ebben az időben senki nem tudta. amikor lekötözték egy székhez. hogy valószínűleg thalidomide-t alkalmaztak ezekben a titkos laboratóriumokban. akik onnan sikítva próbáltak kiugrani. Azt is figyelték. Annak is tanúja volt. hogy mely drogok tesznek valakit alkalmasabbá az agymosásra. A visszaprogramozás során. Utalt a University of Rochester-nél talált dokumentumokra. mint a normális eset. A kanadai bennszülött lakosok körében is folytak kísérletek. vagy lábuk. akinek a jelenlévő tudósok megparancsolják. vagy érzi azt a tekercset. hogy az agykontroll technikák kifinomultabbá válnak és a lakosság egyre hatékonyabb befolyásolását teszik lehetővé. Könnyebbé tenni és felgyorsítani az agymosást azért. mintha valakit ostorszíjjal vernének. hogy a laboratóriumokban gyakran sokáig visszatartották a kísérleti személyeket. amikor újabb és újabb programszint kerül sorra. Újraéli. a tudat széthasítása és a leválasztott tudatrészek programozása. azt mondotta. gyermekekkel. amelybe becsomagolták. felnőtt emberekkel. akikkel különböző gyógyszereket szedettek. amikor az erről készült rajzait meglátta. hogy elkezdődhessen a "patterning". már súlyosan károsíthatja a magzat végtagjainak a fejlődését. amelyek nem fordíthatók vissza. Erre utal a Fort Albany-ban készült villamosszék. amelyek részletesen leírják. A genetikai megváltoztatás is fontos szerepet játszott a különböző sugárkísérletekkel együtt. Lynne azzal kezdte. amely természetesen kísérleti laboratórium. D. hogy ez a gyógyszer súlyos születési rendellenességeket okoz. akiknek szakálluk volt. ha azt a terhesség korai szakaszában vették be.) Lynne ismer olyan túlélőket. de úgy hiszi. Az Egyesült Államokban nem volt jóváhagyva az általános használata. kisebb számban azonban felnőtt férfiak és nők is. így "szórakoztatva" a látogatóban lévő előkelőségeket. amelybe beleültették a gyerekeket. büntetőintézetekben. mint ő maga. macskákkal. majmokkal. Genetikai kísérletek is folytak. hogy kísérletezésre felhasználják. Wayne Morris ezután a gyógyulási folyamat részletei iránt tudakozódott. Számos olyan személy van. de a "Food and Drug Administration" hozzájárult ahhoz. Egy ismerős ápolónő. A CIA számára dolgozott tudósok soha nem készítettek volna feljegyzést emberekkel folytatott kísérletekről. Lynne nem állította biztosra. mint egy robotnak. Ennek következtében sokkal hamarabb kerültek szülőképes állapotba. de nem volt karjuk. Átéli. Lynne elmondotta. Egyetlen thalidomide adag. hogy milyen kísérletek folytak patkányokkal. J. A sort csupán folytatni kell csecsemőkkel. mert számítani kell arra. hogy ott születtek gyermekek. és kezeihez és lábfejéhez elektródákat helyeztek. akik gyermekként lettek programozva és ugyanolyan kísérleti túlélők. és használták a reggeli rosszullétek kezelésére terhesség ideje alatt. amikor úgy kell funkcionálnia. aki különböző college-okben. A test érzi a beléje erőszakolt tárgyakat. Felidézte. hogy a gyermekkorban ilyen kísérleteken átesett túlélők tapasztalatai ismertté váljanak. amin keresztül ment. a test mindenre emlékezik. egyetemeken. és 178 . és ezért erősen romboló a hatásuk. Lynne nagyon fontosnak tartja. hogy fajkereszteződéssel is kísérleteztek különböző állatok és emberek között.fiúgyermekek. Ő elsősorban azokkal van kapcsolatban. A cél a hatékonyság volt. amelynek nincs teteje.

ahogyan a CIA által finanszírozott doktorok elektrosokkolták. A kezeléseket irányító pszichiáter kezdettől fogva a legnagyobb türelemmel és gyengédséggel bánt vele. hogy melyik programozott tudatrésze irányította emlékezését. noha soha nem volt képes mást rajzolni. Morris ez után azt tudakolta. eszközök. Mindennek következtében. ismét képtelen volt rajzolni. Így írta le dr. ketrecekről. Ezek összefüggéstelen töredékek voltak. kórházakba telefonált. Lejegyzett szavakat. a vérfertőző kapcsolatra Hamiltonban és mindezt napról-napra elkezdte leírni. de nyomukban megjelent a rendkívül intenzív testi fájdalom is. amelyek a kísérletezések során előfordultak. dr. például egy autóbalesettel. Azt is kérte orvosától: küldje hipnotizőrhöz. Mivel lassan haladtak előre a gyógyulási folyamatban. amikor az 179 . vagy ahogyan az érzéki észleléstől különböző módokon megfosztották. mint lélektelen. ahogyan lezajlott a tudatának a részekre darabolása. hogy meg tudjon szólalni. hogy az nem jó ötlet ebben a fizikai állapotban. annak barátaira emlékezett. mint ahogy szakadozott volt az a folyamat is. Az emlékezési képessége ugyanolyan töredezett volt. Morris következő kérdése arról szólt. Ezek emléktöredékek voltak. Gyakran akart megválni életétől. kifejezéseket. így nem volt szükség pszichiátriai közbeavatkozásra. mintha akkor részesült volna elektrosokkban. hogy távirányítású elektronikus eszközeikkel hogyan tudják végrehajtatni a biorobottal kívánságaikat. Csak rajzokkal. mintha kórházakban lenne. hogy az asztal alá bújjon. hogy ilyen fragmentált tudatállapotban bizonyos neuronpályákat rögzítsenek az agyában. azt már nehezen tudja a szervezete lereagálni. és a kézírása is teljesen más volt attól függően. vagy megerőszakolással. Ismeretes. amelyekről korábban semmit nem tudott. nagybátyjára. mert olyan emlékképek árasztották el. egyre több olyasmi került a papírra. Amikor ezen a rajzolási kényszeren túlesett. hogy amikor megindult az emlékezési folyamat. hogy számos túlélőnél az emlékezet visszanyerése súlyos fizikai traumával kezdődik. Eleinte nem tudta elmondani. Lynne gyakran összeesett az utcán. hogy miként kezdett ismét működni az emlékezete? Ez életének a mély válsága során kezdődött. Az ő esetében rendkívül megalázó személyes kapcsolat váltotta ki. Ehelyett a fokozatos és lassabb előrehaladást ajánlotta. akkor tudott-e már a CIA által folytatott agykontroll kísérletekről? Lynne erre tagadó választ adott. vagy leírt szövegekkel tudta kifejezni magát. hogy ezek kicsodák. vagy a gyógyszerekkel alkalmazott lobotómia. a nagybátyjával és az ő barátaikkal kapcsolatos események. Hendricks nevét. amelyek azt mondták neki. és időnként arra kényszerült. Ekkor keresett fel egy terapeutát. és olyan parancsokat hallott. laboratóriumok. A test akaratlanul is azokat a helyzeteket veszi fel. Rajzsorozatokat készített 10 hónapon át. s csak egy-egy pillanatra villantak fel arcok. Amikor felvillantak az első emléknyomok. Hosszadalmas és intenzív terápiás foglalkozásokra volt szükség ahhoz. sisakot a fejére. noha fogalma sem volt. Ő volt az első személy az életében. elektromos berendezésekről. Hamilton. érzés nélküli figurákat. Green. amelyek semmit nem jelentettek a számára. Ma is még rá van utalva a segítségére. és a kezelések során tárultak fel az apjával. de erre azt a választ kapta. Megdöbbentő emlékképek tolultak az agyába kórházi környezetről. vagy elmegyógyintézetbe zárkózni. Évekre volt ahhoz szükség. akkor apjára. Nem tudta magát szavakkal kifejezni. mint az elektrosokk. hogy mi is történik vele. hogy ezek a leírtak valamiféle értelmet nyerjenek. Miközben írt. vagy hogy betekerje magát a rendelő szőnyegével. Arra törekedtek. hiszen ha hipnotikus állapotban még több emlékkép nyomul előtérbe. Követte azt a menetet. Így kerülhette el az olyan beavatkozásokat. amelyek megkönnyítik a fájdalmas élmények feldolgozását. dr. Néha ugyanúgy rázta az áram. elektródákat helyeztek a testére. Olyan gyógyszerekre is rászorult. Ekkor még semmit nem tudott ezekről. hogy menjen kórházba. akiben teljesen megbízott.azt figyelték.

emlékezési folyamat fokozatosan beindult, az emlékképek is fragmentált formában törtek fel. Ez nem arra hasonlít, mikor egy villanykörte kigyullad az ember fejében. Éveken át elhúzódik az a lassú folyamat, amíg végre emlékezni tud arra, hogy belép egy kórházba, egy katonai létesítménybe, hogy ott találja magát egy pedofíl környezetben. Az emlékezetnek ez a fokozatos aktivizálódása és integrálódása leírhatatlan fizikai és emocionális fájdalmakkal jár. Lynne elmondotta, mivel munkaképtelen, segélyből él 17 éve Thunder Bay-ben. Vödörben mos, és időnként élelmiszersegélyt kell igénybe vennie. Nem utazhat sehová, noha nagyon szeretne bizonyos helyekre eljutni, így Rochesterbe, Hamiltonba és New York-ba a Colgate College-ba. Szívesen visszamenne azokra a helyekre videokamerával egy megbízható személy társaságában, ahol kísérleteztek vele, mert még mindig hallja azokat a hangokat belül, amelyek pontosan elmondják: melyik helyen mit tettek vele. Néhány fényképet szerzett ezekről a helyekről. Kapott egy évkönyvet az Oswego State Teachers College-től is az 1950es évekből, és be tudott azonosítani két olyan pszichológust, akik a kísérletekben részt vettek. Morris ez után azt tudakolta, hogy mikor szerzett tudomást arról, hogy a CIA és más amerikai szervek is finanszírozták azokat a programokat, amelyekben vele is kísérleteztek? Lynne 1996. újév napját jelölte meg. Ekkor kapott ajándékba egy komputert, majd pedig egy modemet és az Interneten keresztül kezdett kapcsolatba lépni másokkal. Újév napján este 11kor véletlenül ráakadt arra a beszédre, amelyet Walter Bowart adott 1994-ben vagy 1995-ben Texasban. Ebben van szó a Rochester Egyetemről, a haditengerészeti finanszírozásról és a Project Chatter-ről. Ekkor szó szerint sokkos állapotba került. Mivel teste görcsökbe rándult, leánya és partnere azonnal hívták az orvost. Korábban már rajzolt és az egyiken egy gyermek látható sisakkal a fején, és a kép alá azt írta "Chatter". Ténylegesen egy egész sorozatot rajzolt a sisakokról. Sokáig azt hitte, hogy nem egészen normális, hogy ilyesmiket rajzol, és amikor elolvassa a komputeren "Project Chatter, Navy funding 1952", amit követ Valerie Wolf, Claudia Mullen és Chris DeNicola tanúvallomása, amelyet Washigtonban tettek, akkor ez fordulópontot jelentett. Különösen Claudia Mullen beszámolója, mert Lynne is emlékezett dr. Ewen Cameronra, a ketrecekre és az elektromosságra. Chris DeNicola pedig ugyanarról az asztalról tett említést, amelyre ő is emlékezett. Felhívta telefonon Valerie Wolfot, és ekkor tudta meg, hogy ő is kanadai, a hamiltoni egyetemre járt, ahol ő is felnőtt. Elküldte rajzait Valerie Wolfnak New Orleans-ba, és megkérdezte tőle, hogy lát-e a rajzokon ahhoz hasonlókat, mint amiről az ő páciensei beszámoltak? Valerie Wolf visszahívta és közölte vele, hogy Claudia Mullen a rajzok alapján felismerte azokat az orvosokat, akik vele is kísérleteztek. Ez a telefonhívás ösztönözte arra, hogy végül is a saját terapeutájának is megmutassa rajzait, amelyeket korábban nem tudott hová tenni. Pszichológusa arcán először látott emocionális reakciókat és sokkolták, amit látott. Ezt igen hosszú ideig tartó és fájdalmas "lereagálási folyamat" ("abreactive processing") követte. Lynne úgy véli, hogy azok a dossziék, amelyekre a rajzai utalnak és az 1952-től 1956-ig terjedő időszakra vonatkoznak, azok között a CIA dokumentumok között lehetnek, amelyeket megsemmisítettek. Morris ez után azt kérdezte, hogy a Túlélők Érdekvédelmi Bizottsága (ACHES-MC) milyen tevékenységet fejt ki? Lynne elsőként az 1997. áprilisában Chicagóban megrendezett tanácskozást említette (Believe the Children Conference - Higgy a gyermekeknek konferencia), ahol megkezdték a túlélők beszámolóinak szakszerű feldolgozását, videoszalagra rögzítését. Erről levelet küldtek Clinton amerikai elnöknek és Chretien kanadai miniszterelnöknek arra kérve, hogy tartsanak elnöki meghallgatást és vizsgálják meg a korábban titkosan kezelt, de mára már a titkosság alól feloldott, nyilvánosságra hozható és kutatható dokumentumokat, amelyek az agykontroll kísérletekre vonatkoznak, elsősorban

180

azokra a gyermekekre és felnőttekre, akik ehhez nem járultak hozzá és nem is volt azokról tudomásuk. Ezek a videó dokumentum-levelek az illetékeseknél vannak és az érdekvédelmi bizottság hivatalos meghallgatási eljárást akar kiharcolni. A legmegfelelőbbnek olyan helyszíni meghallgatásokat tartanának, ahol a bizottság Kanadában és az Egyesült Államokban felkeresné és kihallgatná a kísérleteknek alávetett személyeket. Ezeken a meghallgatásokon nem csak a túlélők, de a terapeuták is kifejthetnék véleményüket. Az Elnöki Tanácsadó Bizottság 1995. évi tanácskozása Az embereken alkalmazott sugárkísérletek kivizsgálására alakult bizottság (Advisory Committee on Human Radiation Experiments), amelynek a tagjait az amerikai elnök kérte fel, 1995. március 15-én a washingtoni The Madison Hotelban tartotta az egyik legfontosabb ülését. E tekintélyes szakemberekből és közéleti személyiségekből álló testületnek a Fehér Ház hivatalos képviselője is a tagja volt és ő nyitotta meg a tanácskozást. Itt került sor a Lynne Moss-Sharman által is említett Valerie Wolf meghallgatására. (A kanadai Vancouverben született Valerie B. Wolf - élt 1948-tól 2002-ig - a Cyracuse-i Egyetemen és az Ithaca College-ban, valamint a Tulane Egyetemen szerezte diplomáit. Tapasztalt szociális munkás és a fizikai képzés kiváló szakembere volt. Ezen kívül ő volt a "The National Council of Jewish Women" (A zsidó asszonyok országos tanácsa) New Orleans-i szervezetének az elnöke. A tanúvallomás idején 47 éves volt.) Valerie B. Wolf tanúvallomása Wolf asszony azzal kezdte, hogy az előtte szólók számos olyan tényről számoltak be, ami neki már ismerős. Ő elsősorban az emberekkel szemben alkalmazott sugárzás és az agykontroll kísérletek lehetséges kapcsolatáról kíván beszélni. Ennek fő oka, hogy számos ember állítja: gyermekkorában besugárzással, drogokkal, végzett agykontroll kísérleteknek vetették őket alá azok az orvosdoktorok, akik a sugár- és agykontroll kísérletekben egyaránt részt vettek. Írásos dokumentáció készült, felsorolva e személyek neveit, a végrehajtott programok elnevezéseit, amelyeket az ország különböző részein élő személyek vallomásaiból állítottak össze. Fontos annak a megértése is, hogy az agykontroll technikákat arra is felhasználták, hogy megfélemlítsék a kísérletek szenvedő alanyait. Így akarták kikényszeríteni, hogy hallgassanak az államilag szervezett kísérletek során átélt szenvedéseikről. Wolf utalt rá, hogy 22 éve gyakorló terapeuta, aki a trauma-kísérletek áldozatainak a gyógyítására szakosodott, és mintegy 40 különböző kollégájától gyűjtötte be a bizottság elé tárt tényeket. Figyelemre méltóan megegyeznek a fájdalomokozással, úgy, mint az elektrosokkal, halucinogénokkal (érzékcsalódást okozó szerekkel), érzékeléstől megfosztással (sensory deprivation), hipnózissal, a végtagok kicsavarásával és szexuális visszaéléssel, valamint az agykontroll kísérletekkel kapcsolatos beszámolók. Eddig alig jelent meg publikáció a gyermekeken végzett agykontroll kísérletekről, noha az ezekről beszámoló betegek az ország különböző részein élnek és nem állnak kapcsolatban egymással. Ezek a páciensek autóimmun és pajzsmirigy problémákban, sclerosis multiplex-ben, izom-megbetegedésekben, valamint más, még tisztázatlan betegségekben szenvednek, amelyek pontos diagnosztizálása még várat magára. Az államilag finanszírozott kísérletek számos alanya orvosilag dokumentálhatóan megbetegedett, sokan félnek elmondani orvosaiknak, amit az agykontroll kísérletek során átéltek, mert attól tartanak, hogy elmebetegnek fogják őket tartani. E páciensek a kísérletező doktorok közül többet megneveztek, elsősorban dr. Green-t, akire sokan úgy emlékeztek

181

vissza, mint a fájdalomokozással, az agykontrollal és a szexuális erőszakkal végzett kísérletek irányítójára. Az egyik beteg beazonosította dr. Green-t, és eszerint ő dr. L. Wilson Green-nel azonos. Egy ilyen nevű személy volt a hadsereg vegyi központja kémiai és radiológiai laboratóriumainak a tudományos igazgatója. De nemcsak a hadsereg, hanem a hírszerző szervezetek számára is végzett kísérleteket. A betegek elmondásaiban gyakran szerepel dr. Sidney Gottlieb és dr. Martin Orne neve is, akik ugyancsak részt vettek az embereken alkalmazott sugárkísérletekben. Wolf hangsúlyozta, hogy a páciensek spontán módon emlékeztek ezekre a nevekre anélkül, hogy bármiféle emlékezet-elősegítő technikákat (memory-retrievable techniques), mint például hipnózist, alkalmaztak volna. Az információk szabadságáról szóló törvény (Freedom of Information Act, FOIA) alapján megpróbálták átnézni az agykontroll kísérletekre vonatkozó feljegyzéseket. Ezirányú megkereséseiket vagy igen lassan teljesítették, vagy elutasították, ennek ellenére bizonyos információkhoz mégis hozzájutottak, amelyek viszont alátámasztották, hogy a páciensek igazat állítottak. Rendkívül fontos minden olyan hivatalos dokumentumnak az ismerete, amely vagy alátámasztja, vagy cáfolja mindazt, amire a páciensek visszaemlékeznek. Noha az MK-ULTRA akták meg lettek semmisítve, ami azonban mégis megmaradt más programokból, mint például a Bluebird-ből, vagy az Artichoke-ból, értékes információkat tartalmazhatnak. A rendelkezésre álló bizonyítékok arra utalnak, hogy a páciensek egy részét sugárzási kísérleteknek is alávetették. Az ezzel kapcsolatos információk elősegíthetnék ezeknek a súlyos pszichológiai és orvosi problémákkal küszködő embereknek a kezelését és gyógyítását. Valerie Wolf végül arra kérte az Elnöki Tanácsadó Bizottságot, hogy terjessze ki vizsgálódását az általa említett problémákra is. Egy bizottság már megvizsgálta az agykontroll kísérleteket, de nem foglalkozott a gyermekekkel folytatott kísérletezésekkel, mert a többségük még túlságosan fiatal volt, és az 1970-es évek végén még tartottak a kísérletek. Wolf úgy vélte, hogy csak a tények nyilvánosságra hozásával lehetne véget vetni ezen emberek további zaklatásának és szenvedésének, ezért kérte vizsgálat lefolytatását és a gyermekeken végzett agykontroll kísérletek adatainak a nyilvánosságra hozatalát. Christine DeNicola tanúvallomása Christine DeNicola 1962. júliusában született és ővele is végzett sugárzással, agykontrollal és drogokkal dr. Green kísérleteket. Szülei 1966-ban elváltak és névszerinti apja, Donald Richard Ebner, ugyancsak dr. Green köréhez tartozott. A vele való kísérletezés 1966-tól 1976ig tartott. Sugárkísérleteket először 1970-ben végeztek vele. 1972-ben a besugárzást a nyakára, a torkára és a mellkasára irányítva próbálták ki. 1975-ben pedig a mellkasára és a méhére koncentrálták. Minden alkalommal szédült, hányingere volt és hányt is. Ezeket a kísérleteket az agykontroll technikák kipróbálásával összefüggésben végezték drogokkal kombinálva, az arizonai Tucson-ban. Dr. Green leginkább agykontroll kísérleteihez vette igénybe 1966-tól 1973-ig. Az volt a célja, hogy programozott kémet és orgyilkost képezzen belőle. Az első ilyen irányú emléke az, amikor Don Ebner a Kansas City University-re vitte 1966-ban. Egy laboratóriumhoz hasonló helyiségben más gyermekek is voltak. DeNicolá-t meztelenül lekötözték, szétterpesztett lábakkal hátára fektették. Dr. Green elektródákat helyezett a testére, beleértve a fejét is. Egy fej fölötti vetítőhöz hasonló szerkezetet használt és közölte vele, hogy különböző képeket éget az agyába, miközben egy vörös fényű reflektort irányított a homlokára. Az egymás után következő szakaszok között elektrosokkot alkalmazott és közölte, hogy menjen mélyebbre és

182

mélyebbre, ismételve, hogy minden kép mélyebbre hatol az agyban és DeNicola ezután azt fogja tenni, amit dr. Green mond neki. A kísérlet előtt erős droginjekciót kapott. Amikor vége volt, akkor egy másikat. A következő emléke szerint a nagyszüleinél volt Tucson-ban. Ekkor 4 éves volt. DeNicola emlékeztette az Elnöki Bizottság tagjait, hogy dr. Green a traumát, a drogokat, a hipnózis utáni szuggeszciót az agy feletti teljes ellenőrzés érdekében alkalmazta. A sugárzási kísérleteket azért végezte rajta, hogy megállapítsa, milyen fajtájú és erősségű sugárzás milyen hatást vált ki a különböző testrészekben, másrészt ezzel tovább terrorizálta, ami viszont az agykontroll kísérletekhez fontos traumák okozását szolgálta. A további kísérletekre Tucsonban, az Arizonában lévő sivatagban került sor. Megtanították arra, hogyan törjön fel lakatokat, legyen titoktartó, miként használja fotografikus memóriáját és azt a technikát is meg kellett tanulnia, miként tartson vissza információt, számokat ismételgetve. Dr. Green követelte tőle, hogy öljön meg olyan babákat, amelyek kisgyermekre emlékeztettek. Egyik alkalommal átszúrt dárdával egy ilyen babát, de a következő alkalommal ezt megtagadta. Különböző fájdalomokozó technikák szenvedő alanya lett, de ahogyan idősebbé vált, egyre több ellenállás tanúsított. Ezért gyakran tették megkötözve ketrecbe, amely Dr. Green irodája közelében volt. 1972. és 1976. között mind ő, mind munkatársai időnként gondatlanságból nem zárták be a ketrecét. Ilyenkor, ha ez fizikailag lehetséges volt, kimászott a ketrecből és bement az irodájába, és elolvasta az asztalán lévő jelentéseket, emlékeztetőket, amelyek CIA-hez tartozó és katonai személyeknek voltak címezve. A dossziékban projektek és alprojektek leírásai voltak olvashatóak, a kísérleti alanyok és a kísérletek neveivel, kódszámokkal, amelyek a sugárzási és agykontroll kísérleteket jelölték, amelyeket DeNicola írásban is beterjesztett a Bizottságnak. Dr. Green két alkalommal is rajtakapta és büntetésként elektrosokkolta, drogokat adott be neki, megforgatta az asztalon, injekciót nyomott a hasába és a hátába, kificamította az ujjait és hipnotikus technikákkal elérte, hogy még zavarodottabbnak érezze magát, és öngyilkossági késztetései legyenek. Miután DeNicola-nak fokozódott az ellenállása és nem volt hajlandó együttműködni, ezért abbahagyták további programozását a kémkedésre és gyilkosságra. 1974-től 1976-ig dr. Green különböző agykontroll módszerekkel arra törekedett, hogy a gyilkossági programozást önpusztító és halált okozó programokká alakítsa át. Célja az volt, hogy meghaljon. DeNicola azonban küzdött az életéért, és ma is küzd érte. Az átélt kísérletek következtében MPD/DID, vagyis tudathasadásos elme-, illetve identitászavarban megbetegedett személlyé vált. Dr. Green oly sok részre kívánta feldarabolni tudatműködését, amennyire csak lehetséges. Ez nem sikerült neki, azt viszont elérte, hogy DeNicola azóta is folyamatos fizikai, mentális és emocionális problémákkal küzd. 12 év óta részesül kezelésben és az utóbbi két és fél évben talált olyan terapeutát, aki tájékozott volt az agykontroll kísérletekről, úgyhogy végül is ténylegesen beindulhatott a gyógyulása. DeNicola hangsúlyozta a Bizottság tagjainak, hogy amiről ő beszámolt, az csupán egy töredéke annak, amin 1966-tól 1976-ig keresztülment. Ő is arra kérte az Elnöki Bizottságot, hogy tegyen ajánlást egy feltáró vizsgálat lefolytatására, mert ez lehetővé tenné, hogy a sugárzáskísérletek áldozataival foglalkozó terapeuták és más szakemberek hatékonyabb segítséget nyújthassanak. Claudia Mullen tanúvallomása

183

Mullen tanúságtételekor elmondotta: 1957. és 1974. között agykontroll kísérleteket folytattak vele, hogy tökéletes hírszerzővé alakítsák vegyszerek, besugárzás, drogok, hipnózis, elektrosokk, nagyméretű vízvezető csőben való bezárás, alvástól való megfosztás, agymosás, szóbeli, fizikai és szexuális bántalmazás révén. Közel három évtizeden át a hozzájárulása nélkül kísérleteztek vele, s mindezt azzal magyarázták, hogy "a cél szentesíti az eszközt", és "a hazámat szolgálom a kommunizmus elleni harcban". Amikor 7 éves korában elkezdték a kísérleteket, már sok szenvedésen ment keresztül és azok közé a gyermekek közé tartozott, akik hasonló zaklatásokon mentek át. Elmondta a Bizottság tagjainak, hogy már beterjesztette azokat a jegyzőkönyveket, amelyeket az általa meghallott beszélgetésekről visszaemlékezései során készített. Azért emlékszik pontosan a részletekre, mert fotografikus memóriája van és a vele kísérletező doktorok úgy vélték, hogy agyát élete végéig ellenőrzés alatt tarthatják. Mullen ezután rátért a részletekre. Elmondotta, hogy dr. L. Wilson Green, aki 50 millió dollárt kapott saját állításai szerint az "Edgewood Chemical and Radiology Laboratory"-tól (Az Edgewood-i kémiai és radiológiai laboratóriumtól), amely a CIA Műszaki-tudományos Kirendeltségéhez (Technical Science Division, TSD) tartozott. Erről nyilatkozott úgy dr. Charles Braun, hogy gyermekeket használtak kísérleti célokra, mert velük élvezetesebb és olcsóbb volt a munka. Olyan kísérleti alanyokra volt szükségük, akikre kevésbé figyelnek oda, mint a katonákra, vagy a kormányzati alkalmazottakra. Fiatal és engedelmes nők voltak a legmegfelelőbbek. Ehhez hozzátette: "Szeretem rémísztgetni őket, A lányok és az ügynökség egyaránt azt hiszi, hogy isten vagyok, aki létrehoz olyan kísérleti személyeket, akik a Sid és a James által kigondolt bármilyen deviáns célra használhatóak." Sid alatt dr. Sidney Gottliebet és James alatt dr. James Hamiltont értette. 1958-ban néhány fontos doktor tesztelte a Human Ecology Society-tól (A Humán Ökológiai Társaságtól). Figyelmeztették, hogy senkinek a szemébe ne nézzen, mert ezúttal egy rendkívül titkos projektről van szó. Gyermekként azonban pont ennek az ellenkezőjét tette és ezért jól emlékszik, hogy a kísérletet dr. John Gittinger kezdte, de dr. Cameron adta be neki az injekciókat és a röntgenbesugárzást dr. Green végezte. Ekkor közölte vele dr. Sidney Gottlieb, hogy most már alkalmas a "Big A"-re, értve ez alatt az "Artichoke" programot. Mire hazaért, már csak arra emlékezett, amilyen magyarázatokat kapott dr. Robert G. Heath-től, a Tulane Orvosi Egyetem orvosától. Ő magyarázta meg neki, hogy mitől származnak sérülései, a tűszúrások nyomai, az égési sebek a fején, az ujján és még a nemi szerve körül is. Mivel ekkor már teljes kontroll alá került az agya, mindezt elhitte. A következő évben egy Maryland állambeli szálláshelyre vitték, amelyet Deep Creek Cabins-nek neveztek, és ahol megtanulta, hogy miként kell szexuálisan kielégíteni a férfiakat. Kiképezték arra, hogyan vegye rá őket, hogy magukról beszéljenek. Maga Richard Helms, a CIA egykori helyettes igazgatója, dr. Gottlieb, George White és Morris Allen készült arra, hogy lefilmeznek annyi magas beosztású állami tisztségviselőt, egyetemi intézetek és alapítványok vezetőit, amennyit csak lehetséges azért, hogy később, amikor már elfogynak az agykontroll és sugárkísérletekre fordítható pénzek, akkor kikényszeríthessék tőlük a további finanszírozást. Claudia Mullent kiképezték, hogy csapdába ejtsen gyanútlan férfiakat. Mindössze 9 éves volt, amikor megkezdődött szexuális célokra való bevetése. Tanúja volt egy beszélgetésnek az Office of Research and Development-ről, ORD (A Kutatási és Fejlesztési Hivatalról). Ezt dr. Green, dr. Steven Aldridge, Martin Orne és Morris Allen irányította. Ekkoriban kiszivárogtak hírek arról, hogy New Orleans-ban sok visszamaradott gyermek nagy adag besugárzást kapott. Dr. Gottlieb ekkor megkérdezte az egyik kollégáját, Wilsont, hogy miért aggódik oly nagyon e gyermekekért, mikor végül is ők lesznek a legutolsók, akik kifecsegik a dolgokat.

184

aki szexuálisan visszaélt vele. az alkalmazott teszteket. amikor 4 éves volt. vagy sem? Wolf mégis úgy gondolta. Thomasnak. így bekerült a programba. hogy a tényleges kísérletek mikor kezdődtek. Ő ajánlotta dr. Azok a személyek. és kisgyermekkorától szexuálisan is visszaélt vele. 185 . Amikor azonban az emlékképek kezdtek összerendeződni. Emlékeztetett arra. amely feltárja. Heath-t. az Elnöki Bizottság másik tagja azt tudakolta. hogy további vizsgálat legyen. és a kísérletek zsarolásra használható részét. mivel szülei elváltak. egész pontosan nem tudják megmondani. Ezért DeNicola azt válaszolta C. hogy kezelje a Claudiánál észlelhető pszichiátriai problémákat. Ezzel lehet megelőzni azt. aki már a kísérleti projekt résztvevője volt. mikor anyja aludt és elvitte őt. hogy hol voltak az áldozatok szülei. fokozni kell a szokásos kényszerítéseket. kijelentette. Apja belopódzott hozzá. Anyjának nem volt tudomása a kísérletekről. Mullen elmondotta az Elnöki Tanácsadó Bizottságnak. emberileg képes volt ilyesmire. hogy a kísérletek az 1940-es évektől kezdődően az 1970-es éveken át feltehetően 1984-ig tartottak. Az egyetlen lehetőség az áldozatok számára. azért. hogy apja dr. vagy sem? Valerie Wolf elmondotta. A tanúvallomásokat követően az Elnöki Tanácsadó Bizottság tagjai kérdéseket tettek fel. hogy már szexuálisan bántalmazták. Emiatt kisgyermekkorától kezdve szabadulni akart az apjától. Amikor Heath felismerte. A rajta végzett kísérletek. Anyja szerint apja. és miként szervezték be őket a kísérletekbe? Christine DeNicola azt válaszolta. Ez az asszony akkoriban a Tulane Egyetem irányító testülete elnökének a barátja volt. Claudia Mullen válaszában elmondotta. Miután sikeresen átment a vizsgálati teszteken. Martin Orne. Norris. Kezdettől fogva ő nevelte. megtalálta benne az ideális kísérleti alanyt. ezek az események vajon ugyanarra az időszakra esnek. hogy az agykontroll projektek keretében milyen visszaélések történtek a sugárzások alkalmazásával. Apja igen korán meghalt és azt sem tudja. hogy miután országszerte számosan emlékeznek hasonló körülményekre. Minderre nem volt szükség és egyáltalán nem kellett volna megengedni. hogy hazájukat védik. hogy a jövőben is folytatódhassanak. hogy a beszámolók 1940-től kezdődve lényegében ugyanazt az időszakot ívelik át. úgyhogy nem tudott semmit a történtekről. hogy továbbra is megkapják a különböző forrásokból a pénzügyi támogatást a sugárzási és agykontroll projektekhez. aki tulajdonképpen beszervezte. az alkalmazott besugárzások. vegyszerek és drogok következtében nem képes munkavégzésre. hogy kísérjék figyelemmel kezdettől fogva az áldozatok visszaemlékezéseit.Egy más alkalommal dr. hogy kiharcolják egy másik Elnöki Bizottság segítségével az agykontroll kísérletek nyilvánosságra hozatalát. hogy még mindig kontroll alatt állnak. hogy mindez vele és sok más társával arra hivatkozva történt. hogy meg tudja nevezni az államilag finanszírozott kísérleti projekteket. és gyermekek világrahozatalára. Duncan C. Ezekre a kísérletekre általában éjjel került sor. A megfigyelés célja annak a kiderítése volt. Lois L. De a már eddig felsoroltak is elegendőek ahhoz. akkor anyjával is beszélgetett róluk. hogy két és fél éves korában örökbe fogadta egy asszony. hogy apja volt az. Thomas arról érdeklődött. aki ekkor a hivatal igazgatója volt. akik azt a megbizatást kapták. hogy valódi anyja tudott-e minderről. a benne résztvevő személyek és létesítmények neveit. Green köréhez tartozott. aki a légierőnél volt alkalmazásban. később pedig az Institute for Experimental Research (A kísérleti kutatási intézet) élére került.

mert az ő monitorozója a Tulane Egyetem egyik orvosa volt. Az ismertté vált adatok szerint ő mind az agykontroll. 186 . Ekkor Claudia Mullen felhívta dr. hogy Claudia emlékezéseit elküldte Alan Scheflin-nek. Nem tudja elképzelni. Arra kérte. ami elérhető volt. hogy vagy erősítse. hogy az igazság kiderítésében kulcsszerepet játszanak a dokumentáris bizonyítékok. az összegyűjtött ismereteket publikálták. mert biztosak voltak abban. amelyeket dr. Ez az. Wilson Greenre hívta fel dr. nyíltan beszéltek előtte. és arra a beszélgetésre. hogy a titkos iratok hozzáférhetősége nélkül ezeket az adatokat nem lehet leellenőrizni. Azért nem rejtették arcukat. még pedig ha az információkoz való szabad hozzáférését biztosító törvény alapján beszerzi az erre vonatkozó adatokat. mind a sugárkísérletekben rész vett. valamint számos kódszám. de tartottak attól. A kísérletek irányítói mindent megtettek az emlékezetvesztés előidézésére. neveit. Egyes kísérletek kizárólag sugárzással kapcsolatosak. A problémát az okozza. mert nem állt rendelkezésre információ. Thomas figyelmét. Valerie Wolf utalt arra. Csak egyetlen módon tudhatott róluk. és egymás között megosztották. mert a CIA részéről közölték vele. Dr. Valerie Wolf pedig dr. vagy cáfolja meg azokat. Ebben megtalálhatóak a kísérleti alanyok és a kísérletek nevei. mert arra számítva. és beszéltek nyíltan. viseltek maszkot. hogy ő mindig visszatérjen. Egyeseket nem lehetett leellenőrizni. Ebben egyértelműen sugárkísérletekről volt szó. az ORD-nél található iratanyagokra. mások viszont egyértelműen agykontroll kísérletek voltak. Valerie Wolf ezért további segítséget kért az Elnöki Bizottságtól. Duncan C. Thomasnak arra a kérdésére. és ő volt az. aki tudományos kutatóként le tudta ellenőrizni. vagyis az anyjának a barátja. hogy az emlékezetgátló falak mégis ledőlnek és egyre több tényre derül fény. Thomas megjegyezte. hogy dr. amit ő kihallgatott és leírt. Éppen ezért jelentős mennyiségű iratanyagot lehetne ezeknél fellelni. mégpedig nem publikált forrásokból. hogy milyen erőfeszítések történtek a CIA dokumentumok beszerzésére. Ő megadta a projektek számait. hogy ezek hol vannak? A helyzet a "22-es csapdájához" hasonló.Mullen ehhez hozzátette. Christine DeNicola végül elővett iratgyűjtőjéből egy aktát. de Claudia emlékeinek a túlnyomó többsége beigazolódott. Alan Scheflin nyilatkozatát már becsatolták. Ő 20 év óta próbálkozik az információ szabadságáról szóló törvény alapján megszerezni a szükséges bizonyító anyagot. amely a "Radiation File Information" (Sugárzási-akta információ) címet viselte. Megszerezték. hogy úgyis mindent elfelejt a kísérletek következtében. hogy egy ilyen nagy és hosszú időn át tartó programról ne készüljenek dokumentumok. hogy van-e olyan dokumentum. ha valamennyi dokumentáció a CIA titkos aktáiban található. amit Alan Scheflin közölt vele. Az ország különböző részeiben más személyek is tettek ilyen erőfeszítéseket. A kísérleti alanyok is kaptak számokat és Mullen a saját számát is hallotta. hogy tovább is tarthattak. Ezért a vizsgálat tovább folytatásához dokumentációra lenne szükség. hogy ők soha nem végeztek semmiféle sugárzási kísérletet. Néhány kísérleti alannyal sugárzási agykontroll kísérleteket folytattak. Figyelembe kell azonban venni. hogy a CIA-n kívül számos más szervezet is részt vett a kísérletekben. Thomas figyelmét az Office of Research and Development-nél (a Kutatási és Fejlesztési Hivatalnál). Steven Aldridge és Martin Orne irányított. a család. az alprogramok jelzéseit. és mindent elfelejtsen. Kérdés az. Dr. mivel ők a titoktartásban érdekeltek és nem adják át. hogy erre a kísérleti alanyok biztosan nem fognak visszaemlékezni. Dr. Valerie Wolf elmondotta a Bizottságnak. és még a pontos témákat is megjelölte. L. aki gondoskodott arról. Thomas ez után azt kérdezte. amely a sugárzással végzett kísérletekre utal? Ezt azért kérdezte.

20 éves koráig ezt az egyetlen orvost ismerte Starr asszony is. Az agykontroll kísérletek során halálosan megfenyegették. farcsontjába. amelyet sátánista szertartásra használtak. maguk is agykontroll kísérletek alanyai voltak és így került ő rá is a sor. Ezért úgy véli. Ettől kezdve gyakran görcsökbe rándult és ez jelenleg is tart. hogy folyamatosan emlékezik egy delta kódra. evvel ellenőrizték a fejét. Ekkor megragadták és elkezdték elektrosokkolni. és amikor a terembe bemenve megpillantotta ezt a személyt. ha megmutatnák a fényképét. mint egy kutyával. amikor valamilyen zavar történt. amelyet ennek az orvosnak a rendelőjéhez tartozó alagsori helyiségben élt át. Őt pedig bántalmazták egészen addig. hogy Geigerszámláló lehetett. amiről Suzzanne Starr most utólag úgy gondolja. A család orvosa. több környékbeli gyermeket is bevont a kísérletekbe. A kísérletek magukba foglalták az úgynevezett "enviromental deprivation"-t (környezet-megvonást). 1949-ben született. injekciózással. A rendelőhöz csatlakozott egy terem. s csaknem mindent ugyanúgy talált. a Delta 5133867-re. enyhítő injekciókat kapott a koponyájánál. hogy az amerikai népnek a saját jövője érdekében joga van ahhoz. aki nyugdíjas katona volt. Őt hívták a náci doktornak. ha valaha is beszélne minderről. akik rákban haltak meg. valamint gyakori elektrosokkal programozták. nyitva hagyták az ajtót és ő azon kisurrant. Átment egy másik hálóterembe. de el is vehetik ezt tőle. szétterpesztett lábakkal ráfektették egy székhez hasonló eszközre és megkötözték. amikor például kis fülkébe zárták és úgy bántak vele. amelyben sugárzást alkalmaztak. mint ahogy emlékezett rá. majd egy földalatti alagúton keresztül a kísérleti-helyre vitték. hogy a rendelő a csatlakozó helyiségekkel és alagsori szobákkal pontosan ugyanolyan állapotban van. Nyáron elvitték egy egyetemi campus-ba.Suzzanne Starr tanúvallomása Starr asszony a New Mexico állambeli Chimayo-ból érkezett a washingtoni meghallgatásra. valamit felhelyeztek az orrába és elvesztette az eszméletét. A technikus egy monitort figyelt. Ezután injekciót kapott a farcsontba. Felső karját megbilincselték és az ujjaira is helyeztek 187 . Beszámolt Starr asszony olyan kísérletről is. Ekkor valaki rákiáltott. hogy egy kísérletnek a kódszáma. amely kontrollálta az áram erősségét és frekvenciáját. egy magas rangú katonatisztet látott. Suzzanne Starr beszámolt az Elnöki Bizottságnak. s meglepődve látta. Arccal lefelé. mintha jég öntené el a koponyáját. Erről a mostani meghallgatásig nem tudta. Időnként fellazító. hogy megismerje ezeket. ha eljárna a szája. majd vizet is adtak neki. Szülei. Ez a cső hozzá volt kapcsolva a koponyájánál behelyezett tűkhöz. négy cső jött ki és csatlakozott egybe. Amikor az injekciók behatoltak az agyába. de fel tudná ismerni. Egyik alkalommal. hogy mi a Béta-kód. Apját tilos parkolás ürügyével őrizetbe vették. hogy visszaadták neki az épelméjűséget (sanity). Gyors forgatással (spin programming). amelyeken keresztülment. hogy a kísérletben résztvevő többi gyerekkel együtt vele is azt közölték: hazájuk szolgálatára választották ki őket. Két évvel ezelőtt visszatért erre a helyre. Nem tudta. Jobbra volt egy eszköz öt nyílással. Az első feltörő emlékkép arra megalázásra vonatkozik. Másfél évvel ezelőtt felkeresték ugyanezt a campus-t. hogy mi történt vele 3 és 12 éves kora között. Ezután tűket szurkáltak a hátgerincébe. Elmondotta. akkor elektrosokkolták és közölték vele. Ezt egészen addig végezték. amíg pszichotikus állapotba került. A mai napig tartja ehhez magát. A kísérletekhez használt két épületet azonban 1968-ban lebontották. Elzárták egy hálószobába. hogy ki ez az ember. Azt sem tudta. Starr két évvel ezelőtt kezdett visszaemlékezni azokra a kísérletekre. úgy érezte. a hátgerincének a középső részébe és a koponyájának az alsó részébe. ahogyan emlékezett rá. Suzzanne Starr elmondotta. amíg az anyja alá nem írt egy nyilatkozatot. Extrém hatásokat váltottak ki az agyában. a Colorado hegységben élt.

Suzzanne Starr még elmondta az Elnöki Bizottságnak. hogy a gerincfolyadékát tesztelték. hogy azért. Egy másik kísérlet alkalmával. de nem hajlandó hallgatás árán megvásárolni nyugalmát. Gyakran elhangzott. amelyeket titokban végeztek tudomással nem bíró. Nos. hogy az Egyesült Államokban legmagasabb szinten is volt vizsgálat . hogy az egész folyamatot tanították valakinek. hozzájárulásukat nem adó személyeken. E néhány Washingtonban elhangzott tanúvallomás ismertetése azonban elegendő annak a bizonyítására. Egy másik kísérlet során levegőt juttattak a méhébe és kitágították a hasüregét is levegővel. Megröntgenezték a méhét. és egy csőbe nyomták az orrát. úgyis van elég. és hogy tanúvallomást tehetett Amerika egyik legszégyenteljesebb titkáról. hogy 17 éves korában terhes volt. megerőszakolják és megdícsérik. közpénzekből finanszírozott kísérletekről. nem befolyásolta. Az ágyban fekve ő is úgy gondolta. Suzzanne Starr ez után köszönetét fejezte ki Clinton elnöknek. Ez a későbbi vizsgálat olyan fájdalmas volt.szakértők bevonásával a tudat és magatartás befolyásolását célzó. Ez a kísérlet rendkívül fájdalmas volt. ránézett a technikus: "Úgy tűnik.kezdődött el a visszaprogramozása. ahonnan jött. Úgy beszéltek mellette. Tart ugyan a következményektől. amelyekről nincs tudomása. amelyek rendkívüli fájdalmat okoztak. köztük gyermekeken. hogy az injekciókra azt mondták. hogy lángol a feje. hacsak elő nem fordultak olyan abortuszok.valamit. mintha ő öntudatlan lenne és nem is egy emberi lény. amely rendkívül fájdalmas folyamat volt. hogy kinevezte ezt a Bizottságot. amikor később férjével együtt gyermeket akartak. hogy az csak maradék. mert ez valójában meg is történt vele. Ha halott. hogy 4 és 5 éves korában gyakran fantáziált az ágyban: náci koncentrációs táborban lévő zsidó hercegnőnek képzelte magát. akkor még használhatjuk további kísérletekhez. Visszatekintve úgy gondolja. amikor már azt hitték. 188 . hogy megerőszakolják? Most már tudja. mint egy karácsonyfa. hogy ennek a gyereknek a feje kigyúljon. Időnként valami történt a karján lévő kapcsokkal. Az Elnöki Tanácsadó Bizottság számos helyszíni meghallgatást is tartott. Később azon tűnődött. Visszaemlékezik rá. Ez az egyetlen gyermek. Ezután felültették. Egy terapeuta segítségével . Ugyanakkor emlékszik. Tréfálkoztak. Soha nem volt normális terhessége és nem képes gyermeket szülni.aki mindvégig tartózkodó magatartást tanúsított. hogy ezt elveszítettük. A fejéhez kapcsolt drótok egy elektroenkefalográfhoz vezettek. akinek életet adott. Ekkor valami szörnyűt érzett a homlokában és elvesztette az eszméletét. Ekkor valamit eresztettek azokba a tűkbe. hogy miért pont ilyesmiről képzelődik egy 4-5 éves gyermek? Miért gondol arra. Fiú csecsemőt szült. Öt évvel ezelőtt kezdett kutatni az igazság után. adj neki egy kis folyadékot. nem hipnotizálta . de elég ahhoz. hogy milyen bátor kislány. hogy abba kellett hagyni. akivel kísérleteket végeznek a katonák. hogy tényleg az. levették a székről. Időnként mértékeket vettek. Ehhez hasonló vizsgálaton ment keresztül. és radioaktív anyagot injekcióztak a petevezetékébe. Úgy tűnik. akkor megrendezünk egy balesetet". Ha csak az agya halt el. hogy halott. akit kísérletezésre használtak. amelyek a gerinc közepénél voltak elhelyezve.

Újdonsült amerikai állampolgárként nagyon büszke választott hazájára. ez a "Pszichológiai Nyelvgép" a tajvani biztonsági szervezetek leghatékonyabb eszközévé vált. mert neki kellett . amikor a South China Morning Post című lap beszámolt arról. az Amerikai Alkotmányban rögzítettek. Önmagától adódik a kérdés. amelyeket az Egyesült Államok alapító atyái. Az FBI szóvivője is elismerte: sokan fordulnak a szövetségi rendőrséghez azzal a kéréssel.és szabadságjogokat. hogy a tajvani katonai rendőrség vásárolt ilyen gondolatolvasó gépet az Egyesült Államoktól. Ebben kifejti. amelyek szabályozzák ennek a technikának a használatát? Igaz-e az. és hisz azokban a nemes elvekben.mint gazdasági tisztnek . hogy mikrohullámon keresztül indukált hangokkal valóban elmezavarba lehet kergetni embereket és igen sok autót felszereltek elektromágneses hullámokat kibocsátó készülékekkel. Ezt Tajvanban Psychological Language Machine-nek. Még mielőtt Alan Yu kivándorolt az Egyesült Államokba. amerikai állampolgár korábban a tajvani hadsereg alezredese volt és a tajpeji Nemzetvédelmi Minisztériumban dolgozott. hogy hozzon olyan törvényeket. vagy röviden Mind Machine . de feltételezhető volt. Alan Yu a saját cikkére is utal.azaz gondolatolvasó gépezet vagy gondolatgép.6. amelyekkel gyötörni tudják az embereket. Alan Yu ennek a gépezetnek a létezéséről először 1970-ben szerzett tudomást. fejezet A gondolatolvasó gép Alan Yu. amely képes elolvasni a másik ember gondolatait. hogy pótalkatrészeket vásároljanak a meghibásodott gépekhez. A dokumentum azért került Alan Yu-hoz. Ugyanis a súlyosan sérültek nem tudtak beszélni. Alan Yu alaposan áttanulmányozta Julianne McKinney-nek a hadsereg hírszerzőszolgálata korábbi tisztjének azt az 1992-ben publikált jelentését. Miért engedi ezt meg a társadalom? Miért nem követelik az állampolgárok a Kongresszustól. hogy miért fordulhatnak elő ilyen jelenségek. mint a hadsereg egyik gazdasági vezetője. tavaszán Alan Yu kezébe került egy dokumentum arról. Ha ezt az eszközt törvényi korlátok nélkül lehet alkalmazni. 1984.jóváhagynia. hogy nyújtsanak nekik segítséget. Mi a gondolatolvasó gép? Ez lényegében egy elektromágneses sugárzást kibocsátó szerkezet. A találmány eredeti célja az volt. hogy gondolkodnak.Mikrohullámú zaklatás és agykontroll kísérletezés" címet viselte. hogy az amerikai University of Maryland kutatói feltaláltak egy olyan gépezetet. 189 ."A magánszféra és a gondolatok szabadsága" címmel jelent meg. Pszichológiai Nyelvgépnek nevezték. hogy elősegítse a súlyos autóbalesetek áldozatainak a kihallgatását. hogy ez fontos találmány és megvásárolta a szabadalmat. akkor az sérti az Amerikai Alkotmányban garantált alapvető emberi. A neve: Mind Reading Machine. A CIA hamar felismerte. hogy csak ilyen eszközök és technikák alkalmazásával biztosítható az ország védelme? Ez az új gépezet egyelőre nem kellően ismert a nagyközönség számára. amely a "Microwaves Harassment and Mind Control Experimentation . mert rádióhullámokkal zaklatják őket és a fejükön belül hangokat hallanak. a történelem egyik legnagyszerűbb alkotásában. amely "Freedom of your Privacy and Thoughts" .

hogy sugárfegyverről van szó. José Delgado-nak. Delgado ELF-hullámhosszat (Extremly Low Frequency) használt álmosság előidézéséhez vagy mániákus viselkedés kiváltására a majmoknál. Allan Frey. Delgado bebizonyította. Onnan lehet tudni. Hetedik érvként Alan Yu hivatkozik arra. Ezért Delgado az 1970-es években az ESB-ről áttért az EMR-re. a következő tények alapján következtetett arra. illetve orosz agykontroll-kutató intézetek már az 1950-es és 60-as években is az elektromágneses hullámokat kutatták. Ehhez hasonló ölési technikáról számolt be Dr. Az emberi magatartás befolyásolására végzett CIA kísérleteknél kezdetben a kísérleti állat agyába elektródákat helyeztek. A mikrohullámú frekvenciák alkalmasak a beszéd formájában való üzenet továbbítására az emberi agyba. amelyeket aztán elektromos jelzésekkel stimuláltak. Dr.de még a betonon is. Ezért rendszeresítették az elektromágneses hullámok. mert ezek támasztják alá azt. hogy a mikrohullámú fegyver alkalmazása következtében halt meg. az emberi magatartás megváltoztatására. a Cornell Egyetem kutatója. Ötödik érvként hivatkozik Alan Yu Dr. Egy harmadik érv. amely szerint csak az elektromágneses hullámok képesek befolyásolni az emberi test különböző működési folyamatait. arra lehetett következtetni. az akarat befolyásolására.Az egykori tajvani tiszt. hogy az elektromágneses hullámokat agykontroll céljára lehetne használni. hogy az ELF-hullámok alkalmasak az emberi gondolatok elfolytására. amelyik alátámasztotta Alan Yu feltételezéseit a fegyverrel kapcsolatban. hogy nagyon pontos elektromágneses sugárral (EMR) befolyásolják az agyműködést. a Yale Egyetem professzorának az ESB-kísérleteire (Electrical Stimulation of the Brain). a test elektromossága révén. akit ezzel az eszközzel követtek nyomon. Ugyanezt támasztja alá a biológia tudománya is. Orosz tudósok fedezték fel először. Ezért kizárólag elektromágneses-sugárzással működő szerkezet volt képes Tajvanban távirányítással felderíteni egy adott célszemély gondolatait. Ezért kezdtek el kísérletezni azzal. Stephen Aldrich pedig elektromos és rádiójeleket használt arra a célra. hogy az "EMR Mind Machine" (Elektromagnetic Radiation Mind Machine . Tajvanban a földrengés-veszély miatt a legtöbb ház megerősített betonból készül. hogy távirányítással jutasson el jeleket a kísérleti állatok agyába beültetetett inplantátumokhoz. 35 éves korában. Az illető "szívgyengeség" következtében meghalt 1988-ban. A CIA agykontroll-programja 190 . Mivel egészségi állapota kifogástalan volt. hogy a vezető szovjet. hogy a gondolatolvasó gép elektromágneses sugárzás segítségével működik. vagyis a rádióhullámok alkalmazását az emberek hipnotizálására és gondolataik megváltoztatására. mert át tud hatolni nemcsak a fa. Így pontosan feltérképezték az agy működését. A fentieket azért részleteztük. az ESB-hez hasonlóan. hogy radarral több kilométer távolságra meg tud találni egy legyet és 40 kilométer távolságban is egy személyt. a tégla és a fém falakon . és ebben az időben egy zászlóalj élén állt.Elektromágneses sugárzással működő gondolatgép) valóban elektromágneses sugárzással működtetett eszköz: Ismert olyan személyt Tajvanon.

Erre hivatkozva 1977-ben azt állította a Szenátus vizsgálóbizottsága előtt. azaz ők is használták az EMR-t. Más szovjet kutatók az emberi agyat körülvevő bioelektromos mezőbe való behatolást kutatták azért. hogy amerikai társaik is képesek voltak rá. Az elektromágneses sugárzással működő gondolatolvasó gép prototípusának az előállítása tette lehetővé a korábbi agykontroll 191 . és ennek segítségével még a süket emberek is képesek hallani. 1959-ben jelentős felfedezést tett Dr. 1960-ban bejárta a világot a hír. Megvásárolta a CIA számára. hogy hipnotikus álomból sugár-behatással ébressze fel a kísérleti alanyokat. amelyek felelősek a fájdalom. Morse Allen kutató 1950. Lilly kutatásait. Allen Frey. amelynek a segítségével távolból lehet irányítani az állatokat. 1953-ban Dr. Mindez arra utal. Stephen Aldrich. Pontosan meghatározta azokat az agyterületeket is. a gondolatolvasó gép és a vele kapcsolatos technológia kidolgozásában. amelyek ellenőrzésük alatt tartották az erekciót. Dr. Ha mindez sikerült a szovjet kutatóknak. az agyukba helyezett elektródák segítségével. az aggódás és a düh kiváltásáért. hogy miként lehet az elektromágneses hullámokat felhasználni az agykontroll céljára. a távszuggeszcióval. Lilly egy rövid ideig együttműködött a CIA-val. az agyba ültetett implantátumok segítségével. hogy Dr. nincs vezetékekre szükség és nem hagy nyomot. joggal feltételezhetjük. hogy a KGB alacsony-frekvenciájú elektromágneses hullámokkal bombázta az Egyesült Államok moszkvai nagykövetségét. Az Egyesült Államokban 80 különböző intézmény működött együtt a CIA-val. John Lilly. hogy az megkönnyíti úgy az emberek elaltatását."A mandzsúriai merénylő keresése" című munkájában dokumentálja a CIA-nak az agykontroll-kutatás terén végzett tevékenységét. a CIA technikai szolgálatának az igazgatója 1973ban a CIA valamennyi agykontrollra vonatkozó feljegyzését megsemmisítette. szeptemberében pedig egy alkalommal tudósított arról. a nagy távolságból végzett telepátiával. A bioinformációs szekció vezetője. Ezekről a CIA dokumentumaiban találunk adatokat. amikor bebizonyította. mivel az láthatatlan. valamint azzal foglalkozott. a National Institutes of Health (Nemzeti Egészségügyi Intézet) kutatója azt próbálta feltérképezni. A Washington Post 1977. a "The Search for Mandurian Candidate" . kapcsolatuk azért szakadt meg. hogy a KGB megkezdte az elektromágneses sugárzás alkalmazását a gondolatolvasó szerkezetek létrehozásánál. Az elektronikus gondolatolvasással kapcsolatos szovjet kísérletek 1960-at követően hét laboratórium is bekapcsolódott ebbe a munkába. hogy a mikrohullámú frekvenciákat fel lehet használni üzenetek továbbítására. További előrelépés volt az. hogy elolvassák a gondolatokat és kontrolálják az agyműködést. hogy nem lesz szükség elektrosokk vagy drogok igénybevételére. E tevékenységben kiemelkedő szerep jutott az MK-Ultra nevű programnak. A CIA ezt követően megkezdte kutatásait abban az irányban. hogy emiatt nem emlékszik semmilyen agykontroll-kísérletre vonatkozó részletre és információra. augusztusában három ízben. kidolgozta azt a módszert. a félelem. hogy kutatásait a CIA az emberek elektronikus távirányítására használja. mert úgy vélte. az ejakulációt és az orgazmust a hím majmoknál. Sidney Gottlieb. mert nem akarta. Kogan. decemberében megtudta.John Marks. amely 1949-ben kezdődött. hogy az egyik Richmond-i kórházban kifejlesztettek egy elektromos altató gépet. hogy az agy melyik része milyen testi funkciókat irányít? Az elektrostimuláció segítségével felfedezte a majmok agyában azokat a pontosan lokalizálható helyeket. amikor Dr. folytatva Dr.

F. Schapitz-nak az elektromágneses sugárzással kiváltott hipnózissal kapcsolatos kutatásait. 1974ben a CIA olyan technika kidolgozására törekedett. Dr. aki kétszer is volt a Nobel-díj várományosa. vagy ha a szavakat hangosan 192 . Dr. valamint az interpretációjukra. akkor is. Sharp 1973-ban önmagát használta kísérleti alanynak. Erre azonban csak azután törekedhetett. az agyban keletkező bioelektromos impulzus pontosan ugyanaz. amely számos CIA agykontroll-kísérletre. A gondolkodási folyamat hangtalan nyelvhasználat. a bioelektromagnetizmus kutatója. amely lehetővé teszi hipnózis útján az emberi gondolkodás befolyásolását. hogy a mikrohullámok alkalmasak az emberi agyhullámok utánzására és a velük való kommunikációra. a tudattágító és halucinatív drogok és más eszközök felhasználásával törekedtek a bioelektrikus érzékelési módszer kidolgozására. vagy pedig kimondja ugyanazt a frázist. Tehát nincs szükség vevőkészülékekre. Becker írja. majd pedig mikrohullámú impulzusokkal audiogrammot sugároztatott az agyába. mivel azok az elektródák használatával stimulálták az agyat. amelyet az orosz tudósok fejlesztettek ki a saját gondolatolvasó gépük számára. ha hangtalanul használtuk a nyelvet. hogy ezt a folyamatot befolyásolják és megváltoztassák. 1974-ben ezért felkarolták J. Robert O.Gondolatolvasó Gép) már 1973-ban létezett. hogy a TRM gondolatolvasó mechanizmus sikeresen tud működni. Ha pedig ez így van. aki ilyen rádiósugárzás alatt áll?" A kérdés és a válasz is arra utal. az MK-ULTRA program igazgatóját. Becker. csak utána jöhet az a törekvés. Dr. és ellenőrzést gyakorolni az agyába így eljutatott információ felett. Amikor valaki elgondolja. A normális beszéd a hangos nyelvhasználat. Csak amikor már képesek a gondolkodási folyamat nyomon követésére. akkor ezt a technológiát akarták előnyben részesíteni az ultrahang technológiával szemben. A híressé és hírhedté vált MK-Ultra program keretében."A test elektromossága" címmel. hogy az elektromágneses agykontroll kísérleteket a CIA 1960-ban indította be. az illetékesek már rájöttek. Dr. Joseph C. és azok rendeltetésére is hivatkozik. Egy olyan elektronikus távirányítási technikát akartak kifejleszteni. a hipnózis. hogy a rádió sugárzás-mezejében levő emberekre hogyan hat az energia és vajon könnyebben hipnotizálható-e az a személy. 1985-ben könyvet írt "The Body Electric" . hang nélküli szavakat jelentenek. A gondolatok ugyanis ki nem mondott. és az üzenetet átkódoló szerkezetekre. kiváló ismerője volt az élő organizmus elektromos tevékenységének. Sidney Gottlieb-et.kísérletek dokumentumainak a részleges megsemmisítését. Egy visszhang-mentes szobában helyezkedett el. amely alkalmas az emberi szervezet kontrolljára és aktiválására. Gottlieb kijelentette: "Élénk érdeklődés volt aziránt. vagy megváltoztatását. azaz nyelvet a tudatunkon belül. ha már olvasni tudta az emberi gondolatokat. Ezen túlmenően a célszemély nem képes ellenállni ennek a behatolásnak. Bebizonyosodott. vagyis egy lényegesen komplikáltabb és nehézkesebb technikát alkalmaztak. 1977. A hipnózis alkalmazásához szükséges hangzószavak modulált elektromágneses energiával közvetlenül is bejuttathatók az emberi agy tudatalatti részeibe. A TRM (Thoughts Reading Machine . szeptember 21-én a washingtoni Szenátus egészségügyi és tudományos-kutatási albizottsága kihallgatta Dr.

szeptember 25-én a Washington Post jelentette. Hamarosan azonban megszülettek azok a gépezetek. Megoldandó feladat volt még a gondolatolvasó gépezet működtetői számára a célszemély befolyásolása úgy. ahol megvizsgálták az orosz Lida nevű szerkezetet. hogy miként reagál az agy arra. hogy a mikrohullámok alkalmasak kimondott szavak továbbítására az emberi tudatba. amely azokat átkódolja. még akkor is. Ezt követően már csak idő kérdése volt. hogy olyan személyek 193 . akkor ezeket a bioelektromos hullámokat átírhatom szavakra. Amikor tehát valaki gondolkodik és gondolati impulzusait. Ehhez hasonló gépet használtak a koreai háborúkban a hadifoglyokkal szemben. miközben rögzítette a csendben gondolkodó személy agyműködését. vagyis dekódolhatom az agy elektromos impulzusait. gondolatoknak megfelelő impulzusmintákat és az erre vonatkozó szótárat elkészítsék. Lie-Detector (Hazuság-vizsgáló gép) tökéletesítését szolgálta.kimondtuk. ha képes vagyok érzékelni. hogy azok már elavultak. Külön feladatot jelentett a képeket. A komputer meg tudta határozni. vagyis a gondolatolvasó gépet. hogy mely képek ismertek és mely képek nem. amelyek bizonyították. és egy komputerhez továbbítják. Ez a kis adókészülék 10 Mhz-es hullámokat bocsátott ki. Ha pedig ez lehetséges. hogy ez a kísérlet az ún. amely elvezeti őket az általuk fontosnak tartott információkhoz. A szavakat hordozó mikrohullámú impulzusok az agyban jelentéssel bíró gondolattá vállnak. amely korlátolt számban felismerte a szavakat. Vagyis ha azt mondom: Hogy vagy? Ugyanaz a bioelektromos impulzus jön létre. és valamennyi különböző agyhullámokat váltott ki. hogy olyasmire gondoljon. A szerkezet egy komputert használt. Valójában azonban arra törekedett. amelyek a közhasznú szavak tízezreit tudták beazonosítani az agyhullámok alapján. Joseph C. A cél az volt. 1983-ban Loma Lindában. Ez abban különbözik a tudatban keletkező saját gondolattól. Ezért felmerült az igény olyan elektromágneses sugárzás technikára. hogy a CIA kísérleteket folytat a szem és az agy közti kapcsolat alaposabb feltárására. egy kórházban. vagy hipnózist előidézni elektromágneses radarhullámok (EMR) segítségével az emberi magatartás befolyásolására. azaz az agya által kibocsátott mikrohullámokat felfogják. mintha valaki suttogva szólna hozzá a fejében. akkor a fordítottjának is lehetségesnek kell lennie. 1975-ben már kipróbálták a gondolatolvasó gép egy kezdetleges prototípusát a Stanford Research Institute-ban (a Stanford Kutatóintézetben). Azaz. hogy egy konkrét személy agyában milyen bioelektromos impulzusok keletkeznek. Sharp bebizonyította. 1974-ben számos olyan kísérletre került sor a CIA megbízásából. tanácskozásra került sor. azaz a kimondott szavaknak megfelelő elektromos impulzusokat kell továbbítani. hogy az illető nem a saját hangját hallja. mintha csak gondolnám ezt. azzal is kapcsolatban lehet. a vizuális jelenségeket hordozó agyhullámok beazonosítása és rögzítése. amit a szemek látnak. hogy a CIA 1973-ban számos agykontrollra vonatkozó dokumentációt megsemmisített. hogy a célszemély miről gondolkodik. amely lehetővé teszi az emberi gondolkodás irányának és tartalmának megváltoztatását. hogy a gondolatolvasó gép működését továbbfejlesszék. Dr. ha a kísérleti alany egy szót sem szólt. amellyel nyugalmi állapotba hozva még befolyásolhatóbbá lehetett tenni a célszemélyt. tudatküszöb-alatti üzeneteket továbbítani. miközben a célszemély gondolkodik. mivel sikerült előállítani a TRM-et. hogy összegyűjtsék az adott szavaknak. A San Diegó-i kórházban két éven át felmérték. Az önkéntes kísérleti alanyok számára különböző képeket villantottak fel. hogy lehetséges kimondott szavakat. 1977. Az a körülmény. hanem azt érzékeli. A kísérleti eredmények nyolcvan százalék pontosságúak. akkor elolvasható a képernyőn. Hivatalosan azt állították.

WC papír és ivóvíz nélkül egy vetkőző cellába tették. október 18-án beszámolt arról. 194 . Éppen ezért veszélyes a társadalom egészére. Erre a kísérletre csak akkor lehetett szükség. hogy ő erről álmodott. amellyel a távolból olvasni lehet a gondolatokat. Ezek a lelki gyötrések és a hetekig tartó alvásmegvonás súlyos következményekkel járt. Ekkor a pszichiáterek egy felületes. Az első négy hónapot követően panaszlevelekkel fordult különböző orvosi és jogi szervezetekhez. Céljuk az emberi agy befolyásolása és megváltoztatása volt. olyan technika kifejlesztése. "Üldözési téveszme és paranoia" volt a diagnózis. ha már rendelkezésre álltak az elektromágneses sugárzással működő gondolatolvasó szerkezetek. hogy szó szerint a falra akart felmászni kínjában. és lehetővé tegye további izolálását. napi 24 órán keresztül. Magas frekvenciájú hangokat hallott a füleiben. a hangokat továbbra is hallotta belülről. levetkőztették. hogy még inkább nevetségessé tegyék. Súlyos fejfájás és álmatlanság gyötörte heteken át. sőt fel is erősödtek. és ruhátlanul. hogy a kísérlet végzője és a kísérleti alany fizikailag távol van egymástól. Ezeknek a frekvenciáknak a volumene és az intenzitása állítható. Ezután kezdődött az a folyamat. hogy az elektroenkefalográf (EEG). akkor megverték. Még mindig kínozzák három műszakban. és még változatosabban zaklassák. Teljesen elkülönítették és ekkor rendkívül különleges hatások érték. és az illető azt gondolja. a TV készülékek tesztelési mintáihoz hasonlókat. Teljesen hiábavalónak bizonyult az állami és a börtönhatóságok megkeresése. mintha egy elektromosan visszhangzó szobából áramlanának belülről kifelé a hangok. mintha hallucinogén drogok befolyása alatt állna. vagy jelenetet rendezett emiatt. Nyilvánvalóan szándékos és előre megtervezett akcióról volt szó. Fogalma sem volt. Becker állapította meg. hogy az amerikai Utah tagállam börtönében maga is megtapasztalta: létezik egy olyan technikai eszköz. amelyek vizuális információk beazonosítására alkalmasak. büntetésként távirányítású elektronikus besugárzásnak vetették alá. Hiszen csak ekkor van értelme olyan agyhullám-mintáknak a gyűjtésére. mindössze 15 percig tartó beszélgetést követően elmebeteggé nyilvánították. Robert O. David James Fratus 1988. Úgy tűnt. Néhány hónapos ilyen gyötrés után teljesen kimerült. amit Fratus mentális terrorizmusnak nevezett. Az agymintákat kezdetben vezetékes módszerekkel gyűjtötték. mivel egyrészt tudták. Amikor már megfelelő számú adatot gyűjtöttek össze. és néhány oly magas. vagy befogta a füleit. másrészt panaszait csak arra használták.gondolataiban is olvashassanak. hogy a személyzet időnként gúnyos megjegyzéseket tett: "Mennyire élvezi a fejfájásait? Akar-e néhány Aspirint? Jól alszik-e mister Fratus?" Az elmegyógyászati diagnózis célja is az lehetett. Így még az is lehetővé vált. hogy mi történik. hogy mi történt vele. Ez lehetővé teszi egy totalitárius kormányzás bevezetését terror nélkül. hogy a kutatók az EMR segítségével nemcsak az emberi gondolatok puszta megértésére törekedtek. amellyel az emberi tudatot ellenőrizni lehet. matrac nélkül. és velőtrázóan fülsértő. akkor megkezdődhetett a vizuális információkkal kapcsolatos gondolatok távolból való olvasása. Korábban semmilyen pszichikai megbetegedésben nem szenvedett. hogy az alvó személy agyába meghatározott képet faxoljanak. Elveszítette a tájékozódó képességét. amit Fratus számára az is megerősített. kombinálva a rádiófrekvenciával és a mikrohullámú sugárzással. azaz olyan módszerekkel. Dr. Amikor betömte. Miután megrendezett konfliktusba keveredett a börtönszemélyzettel. Nyilvánvaló.mint például az engedelmesség és engedékenység. hogy aláássa hitelét. akik fizikailag nincsenek jelen. Amikor panaszkodott. képes létrehozni meghatározott gondolatokat és hangulatokat . A 38 éves Fratus-t 1-től 15 évig terjedő börtönre ítélték rablásért.

Azokkal a hatóságokkal. amelyek a "US News and World Report". amelyek lehetővé teszik a tudatalatti üzenetek továbbítását a TV-képernyőjén keresztül. 1989-ben Armen Victorian tájékoztatott arról. Így folyamatosan büntetik nem csak a jelen. hogy ha szükség van tudatalatti üzenetek TV-képernyőn keresztül való továbbítására. hogy a büntetés végrehajtási intézmények foglyaival is folytattak agykontroll kísérleteket a hozzájárulásuk nélkül. hogy milyen helyzetbe került. A kísérletek folytatódtak és mindent úgy hallott a belső fülében. a tudatalatti rétegekbe. közölték. a hangokkal gyötrés mind az ellenállás megtörését célozzák. és előhozzák a már rég feledésbe ment kellemetlen emlékeket. hogy elrettents minket". hogy egy védelmi szakértőt felkértek. mert a további vizsgálatok David James Fratus állításait támasztották alá. Valójában arról van szó. amely nem követi azt. 195 . továbbá a rádiófrekvenciával működtetett fegyverekről tudósítottak. akkor érzékeltetik. A Copton Report elemezte a CIA kutatási céljait. amelyből fogalmat alkothatott magának. Végül is a "Coalition for Prisoners' Rights Newsletter" (A rabok jogait védő koalíció hírlevele) munkatársai Santa Fé-ből elküldtek neki három cikket." Ezt az 1988-ból származó ügyet azért ismertettük egy kicsit részletesebben. hogy "Fratus megrögzött bajkeverő. mintha nagy kapacitású sztereó fülhallgató lenne a fején. amit kívánnak tőle. (Ennek részletei olvashatók a brit "Lobster" magazin 1993. Egy hongkongi lap arról tudósított. Behatolnak az emlékezet legmélyére. A büntetés végrehajtási hatóságok és a börtönök személyzete tagadják. júniusi számában. mert leveleinek a többségére semmilyen válasz nem érkezett. a "The Nation" és a "The Atlantic" című folyóiratokban jelentek meg. vizsgálja meg. Ha olyat gondol. hogy a TV-segítségével befolyásolják minél több ember tudatát. vagy tesz. Bebizonyosodott. hogy "senki nem fog hinni neked és semmit nem tehetsz azért. akkor már rendelkezésre áll a gondolatolvasás technikája. Jelenleg tartanak. mint 50 levél után végül olyan információhoz jutott. Ennek a távirányítású elektronikus berendezésnek a legváltozatosabb hatásait próbálták ki 11 hónap alatt. a fejfájásokozás. de a múlt hibáiért is. akkor a legváltozatosabb büntetésben részesítik.Több. és az elektromágneses. amelyek mégis lefolytattak valamilyen formális vizsgálatot. kihasználva a rabok kiszolgáltatott helyzetét. milyen lehetőség van olyan módszerek kidolgozására. Fratus úgy véli. Az alvástól való megfosztás. akinek korábban is pszichés zavarai voltak. De amikor nincsenek tanúk jelen. hogy az agyát egy komputerizált gondolatolvasó és letapogató gép ellenőrzi. A legtöbb ember vonakodik segítséget nyújtani egy elítéltnek. E távirányítású agykontroll berendezések működtetői olyan specializált eszközökkel rendelkeznek ma már.) Ez azt jelenti. továbbá komoly bántalmakat és diszfunkciókat tudnak okozni. Ezek a folyóiratcikkek azokról a lelki és fizikai gyötrelmekről szóltak .egy kivételével -. hogy már túljutott a gondolatolvasás feladatán és a kutatás irányt vett az emberi tudat teljes kontrollja és módosítása felé. hogy bármilyen agykontroll tevékenység folyna. Csupán a nehézkes és kényelmetlen technikát akarták könnyebben kezelhetőre kicserélni. és ebből az elemzésből kiderül. amelyeken Fratus is keresztülment az elmúlt 11 hónapban. hogy a magatartás gyökeres megváltoztatását próbálják elérni a szakadatlan elektronikus agykontrollal. valamint a nem-ionizáló elektromágneses sugárzásról. hogy Tajvanon már rendszeresítették a TRM (Thoughts Reading Machine) alkalmazását. amellyel minden fizikai és mentális funkciót nyomon tudnak követni. A börtönhatóságok maguk is gyakran akadályozzák az ilyen levelek eljutását a címzettekhez.

október 15. Ugyanerről adott számot a St. Az amerikaiak többsége ellenszenvesen viseltetik egy orvosilag beültetett állami mikrochippel szemben. Már akkor lehetséges volt országhatárokon átnyúlóan bemérni és meghatározni a célszemélyek tartózkodási helyét. amelyet az erre szakosodott cég . akkor biztonságban vannak. és ezután már megkezdődhet gondolatainak elolvasása. Louis Post Dispatch-ben Dr. Ezért egyelőre ezt az eszközt csak az állatok nyomon-követésére használják. Miként lehet egy gondolatolvasó gépet működtetni. Sydney J. De szükség esetén növelhető az adathordozó kapacitása. (A rádiógráfia az anyagok belsejének az átvilágítását. A lényeg az. amely a betonfalon is áthatoló radarsugárt bocsát ki. és ugyanazt másutt nem alkalmazzák. A Tucson Weekly 1994. A beültethető mikrobiochip Martin Anderson "High-tech national tattoo" . hogy éjszaka vagy nappal van.a PSI-TECH . behelyeznek a bőr alá. Úgy van megtervezve. mint egy úgynevezett smart-card.). akkor gyakorlatilag a chip eltávolíthatatlan. évi június 15-21-i számában Lisa Crosby ír a bőr alá ültethető mini adathordozó chipekről. Ilyen eszközzel mérték be a sivatagi vihar hadművelet során Szaddam Husszein Scud rakétáit. és teljes pontossággal beméri a célpontot. hogy a Hughes Aircraft Company kifejlesztett olyan személyazonosító rendszert. hogy Big Brothernek joga van szemmel tartani az embereket. amely beinjekciózható az állatokba és kiváló eszköz azok szemmel tartására. az "Animal Doctor" című írásában (1994. október 11-én a Washington Times hasábjain arról.) Ez az eltávolítás azért rendkívül nehéz.egyedül állít elő. Egyelőre a beültetett transponder még nem képes annyi adatot tárolni. mert a rostos szövetek belekapaszkodnak a kapszula rovátkáiba. 196 . akkor a szám felvillan a scanner digitális kijelzőjén. hogy oltással vagy külön is injekciós tűvel be lehet adni. Amikor a "scanner" (azaz a pásztázó elektronsugárral működő és színhatásokat is érzékelő optikai olvasószerkezet) bip-jelzéseket ad le. 1992-ben. hogyha nem találják a célszemélyt? Ezt a nehézséget a távolba-látó szerkezettel hidalják át. a legfejlettebb rádiógráf technika alkalmazásával is rendkívül nehéz lenne tőle megszabadulni. hogy ha otthon maradnak. A távolból figyelő (remote watching) szerkezet meghatározza a célszemély helyét. A mikrochip 10 jelből álló alfanumerikus (számjegyeket és betűket egyaránt tartalmazó) kóddal rendelkezik. A "remote watching" olyan titkos szerkezet. Ha egyszer beültették. amelyet senki nem veszíthet el. E szerkezet segítségével találta meg az FBI az Exxon egyik elrabolt vezetőjét. Elvileg azonban nem sok különbség van aközött. Ez az ún. függetlenül attól. vagyis a ma már rendszeresített elektronikus adattároló kártya. Syringe Implantable Transponder . A speciálisan erre a célra létrehozott és testbarát kapszulába helyezett mikorochip el van látva a megváltoztathatatlan alfanumerikus kóddal.Befecskendezhető beültetett adatközlő berendezés. Még sebészeti módszerekkel. vagy egy piciny bőr alá behelyezett golyócskán hordozza. szerkezetüknek a láthatóvá tételét jelenti ionizáló sugarakkal főleg röntgennel. amely szerint a Human Society mindössze 25 dollárért egy életre szóló computer chipet hozott forgalomba. Fox. hogy valaki az adatait egy plasztik kártyán. s az így keletkezett képet rögzíti fényérzékeny papíron."Csúcstechnológiájú nemzeti tetoválás" címmel számol be 1993. Resot. A Transponder olyan fejlett technikájú elektronikai berendezés. Egy piciny mikrochip-et. amely előzetes kódolás alapján a földről érkező impulzusokra a megfelelő tájékoztató adatokat önműködően megadja. amely teljesen egyéni.Sokan úgy vélik. A "remote watching" szerkezet csúcstechnológiájú berendezés. amely rizsszem nagyságú. Több mint 34 milliárd egyszeri kódszám áll rendelkezésre.

amikor a folyamatos elektronikus zaklatás eredményeként tartós stressz-állapotba került.vájataiba. Ezáltal azt is eldönthetik. az idegrendszer anatómiájával. Az EMR sugárzás távirányítással működtethető és úgy tudja fókuszálni a sugarakat. akkor ez is bizonyíték arra. amely pontosan nyomon tudja követni az emberekbe beültetett mikrochipeket is. a beszervezés és a kihallgatás szakértője." Az AP (Associated Press) hírügynökség számolt be egy Miamiban praktizáló plasztikai sebészorvosról. aki "cellular system"-mel működtetett szerkezettel nyomon tudta követni az Altzheimer-betegségben szenvedőket és a gyermekeket. az agymosásra. hogy ha drága neki a gyermekei élete. Ez akadályozza meg egyébként. Ezek alacsony orbitális pályán mozgó szatelliták. az elkülönítésre.a Hughes Rakétarendszer Vállalat már alkalmazza ezeket a mikrochipeket a repülőgépek és járművek nyomon követésére. Harold Wolff. Mivel ez a szerkezet alacsony frekvenciájú rádióhullámokkal működik. Ma már azonban Földünk körüli pályára helyezték azt a műbolygó-rendszert. a hipnózisra vonatkozóan és ezekből a tapasztalatokból összeállította a kihallgatások elméleti és gyakorlati tudnivalóit tartalmazó kézikönyvet. akik ezzel a speciális típusú eszközzel voltak felszerelve." Azt is hozzátette. hogy a chip elmozduljon a beültetett helyéről. Az agykontroll gép alkalmazásával kapcsolatos ismeretek tartalmazták az agy feltérképezését. hogy elolvassák a célszemély gondolatait. fiziológiájával és biokémiájával kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket. Dr. az erőszakra. hogy milyen mértékben kívánják a célszemély egészségi állapotát befolyásolni. a fekete pszichiátriára. Daniel Man-ről. a megalázásra. valamint szatelliták lehetséges bekapcsolásával tudta venni. a nélkülözésre. Adatokat gyűjtött a CIA ügyirataiból. A szerkezettel kibocsátott jeleket a "cellular system" segítségével. amelyeket az oroszokkal együtt juttattak a világűrbe. "cellular mobile communication system" olyan nagyszámú alacsony energiájú vezeték-nélküli közvetítőt használ. Ez az információ azt is bizonyítja. azóta mozgásképtelen beteg lett 11 éves leánya. hogy már használják az EMR agykontroll-gépet.) Julianne McKinney ténymegállapításai Egy gyermek meghalt. hogy bizonyos mikrochipek jelzéseit a szatellitákon keresztül is fel lehet fogni: "ezt használtuk az iraki háborúban a katonák mozgásának a nyomon követésére. akkor vonja vissza a nagyfeszültségű elektromos vezetékek felszerelésével kapcsolatos tiltakozását. amelyek drótnélküli kommunikációs rendszert alkotnak egy meghatározott földrajzi térségen belül. Egy másik személynek a helyi elektromos művek képviselője a tudomására hozta. hogy "új műbolygókat lőnek fel a Motorola 66 szatellitjéhez hasonlóan. katonai és hírszerzési tanácsadó a szubverzió. de legalábbis a láthatatlan mikrohullámú eszközöket. Ha az Energiaügyi Hatóság képes ilyen akciókra. a bebörtönzésre. A Hughes Missile Systems Company . a fenyegetésre. hogy az bárkit elérhet. hogy nincs menekvés az EMR agykontroll-gépekkel működtetett ellenőrzési rendszer elől. az IMI (Intelligence Manned Interface) biochip feltalálója nyilatkozta a Monetary Economic Review-nak. (Az ún. a kínzásra. de testi sértést is lehet láthatatlanul okozni elektromágneses sugárfegyverrel. Más országok agykontroll gépkezelőinek is meg kellett tanulniuk 197 . Dr. így semmilyen része sem használódik el. Amióta az agykontroll gépet más országoknak is eladták. és nincs szüksége elemre. létrejött a világ nagy területeit lefedő megfigyelő-rendszer. Nemcsak az lehetséges. Karl Sanders. Mivel nem tett ennek a zsarolásnak eleget.

hogy a jogkövető állampolgárok védelemben részesüljenek. hogy mi a jó és mi a rossz. akik megszegik a jogszabályokat. hogy mi a jó és mi a rossz. A saját elképzeléseik szerint határozzák meg. fenyegetnek. Csak azt a célt tartják szem előtt. Ezért a kezelők nem fogják bántalmazni az ilyen bűnöző célszemélyt. Másképp viszonyulnak az adott társadalomban érvényesülő erkölcsi és jogi rendhez. hogy megőrizhessék a saját agykontroll gépeiket. A szokásos társadalmi elvárás az. amelyet az agykontroll-gépek kezelői kiszolgálnak. Az agykontroll gép kezelőinek a gyakorlati mércéje. vagy a saját gépüket használják. és ennek megfelelően más szempontok szerint határozzák meg. Ebből következik. lelkiismeretük felfüggesztődik. Ezek az agykontroll-gépkezelők kínoznak. amely aktivizálja személyiségük sötét oldalát. csaknem pontosan az ellenkezője ennek. amelyek ún. agymosást alkalmaznak. el tudják olvasni a gondolatait. ha ő annak magatartását előre tudja jelezni. hogy a kezelők lehetőleg eltávolítják az útból azt a jogkövető állampolgárt. vagyis nem halált okozó fegyverként vetnek be. hogy ők a jog felett állnak és érinthetetlenek. hogy eltávolítsák azokat a személyeket. Amikor azonban munkába állnak az agykontroll-gépek irányító-központjában. és nem veszélyeztetik az ő. és nem érvényesül a közvélemény nyomása. amelyek korlátoznák és szabályoznák az agykontroll gépek működtetőinek a tevékenységét. a többi állampolgár felett állónak tekintik magukat. Az agykontroll-gép-kezelők otthonukban teljesen normálisan élnek. mintha teljesen más emberré alakulnának át. Minthogy nincs meg a nyilvánosság. hogy több személyiségük legyen. hatalmat gyakorló személynek tekinti magát. Azokat. illetve úgy képezték ki őket. Egy bűnöző jónak tűnhet az agykontroll gép kezelője számára. Ezzel szemben a jogtisztelő polgárt rossznak tekintik. vagy veszélyezteti a hatalmi csoport érdekeit. hogy az áldozatok arról bármit is tudnának. anélkül.az Amerikában alkalmazott működtetési elméletet és gyakorlatot. erőszakot alkalmaznak. Ezek a kezelők megfigyelhetik az emberek legbensőségesebb titkait. és súlyosan bántalmazhatják őket a láthatatlan sugárzással. megaláznak. és megszűnik a tiszteletük az emberi jogok és az emberi életek iránt. a gyakorlati ismeretek és a személyi tulajdonságok alapján az agykontroll gép kezelőjét legalább hat ismérv különbözteti meg a többi embertől: 1. akik egészen addig békésen élhetnek. Az agykontroll-gép-kezelők többsége a társadalom felett álló. 3. gyötörnek. és ha ez a bűnöző nem veszélyezteti annak a hatalmi csoportnak az érdekeit. Az agykontroll-gép-kezelőknek két arcuk van. akiknek az agyát célba veszik. ezért olyan jogszabályok sem születtek. "non-lethal weapons"ként. Olyan hatalmi helyzetbe kerülnek. szeretik gyermekeiket és gondoskodnak családjukról. és az általuk szolgált hatalmi struktúra érdekeit. Különösen érvényes ez akkor. akik az agy feletti uralmuk útjában áll. akinek a magatartása valamilyen formában biztonsági kockázatot jelenthet az agykontroll gépkezelők számára. és büntetést kapjanak azok. mint szigorú államtitkot. 2. amikor az irányító-központban vannak. úgy viselkednek mint a többi ember. ha magatartása kiszámíthatatlan. eltérő személyiséggel. a képzés. Olyan ez. olvasni tudja a gondolatait. 198 . és ha az ilyen személy valamilyen formában szemben áll. Erkölcsi értékeik. gyermeknek tekintik. Ilyen jogszabályok hiányában a legnagyobb titokban azt tehetnek. elcsábítanak. Ez a helyzet alakítja ki bennük azt a hiedelmet. akkor teljesen más emberré vállnak. A gyanútlan emberek teljesen az ellenőrzésük alatt állnak. és ebben a vonatkozásban figyelmen kívül hagyják az érvényes jogot. A közösség szolgái helyett önkényúrnak. amit akarnak. amíg nem bosszantják fel őket. a kezükben lévő láthatatlan sugarakkal. Miért kegyetlenek az agykontroll gépek kezelői? Az említett működtetési elmélet.

A gépezettel összegyűjtött agyhullámok ugyancsak elektromágneses sugárzás útján bekerülnek a központi vezérlőegységbe. ahol a processzor ezeket az agyhullámokat szavakká és képekké alakítja át. akkor már nem lehet a magánszférába menekülni. Az általuk alkalmazott gyakorlatból arra lehet következtetni. A politikai sztálinizmus csak az anyagi javakat osztotta el kényszer útján. Ezek aztán megjelennek a kijelző készüléken. és így nem lehet bizonyítékokat találni a bűnös zaklatásra. Az agykontroll-gépek-működtetői a sztálinizmus egyfajta változatát gyakorolják. mert az megszűnik létezni. Az egyik gépezet kibocsátja a sugárzást. hogy a sugárzás láthatatlan. a másik oldalon elhelyezett gépezet pedig felfogja és értelmezi a kapott információkat. amelyet az kiszolgál. és tetszés szerint tudják befolyásolni az ellenőrzött célszemélyek egészségi állapotát. Miután a célszemély agyhullámait továbbították a központi vezérlőegységbe. 5. mint az adott ország alkotmányának a betartását. Miért jelent súlyos problémát az agykontroll-működtető-csoport a társadalom számára? Megszűnik az egyén magánszférája. ilyenkor van a legkevésbé lehetősége arra. két különböző szögből. amely aztán megjelenik a kezelő előtt lévő monitoron. és lehetővé válik elolvasásuk és elemzésük a monitorról. Biztonságot ad nekik. vagy nemzethez. 6. Fizikai kapcsolat nem kell hozzá. hogy erről egyáltalán nincs tudomása. Az agykontroll-rendszer biztonságának a megőrzését működtetői fontosabbnak tekintik. Hogyan működik az agykontroll-gép? Először is el kell helyezni két szerkezetet. hogy kontrollálja a saját tudatát. Ezt a gépezetet éjjel-nappal lehet működtetni. Oly módon ellenőrzik elektromágneses sugárzással. Ha tehát egy agykontrollt használó nyomozó megfelelő közelségbe kerül. Az agykontroll gép 199 . s külső sérülési nyomokat nem hagy. EMR (Elektromagnetikus hullámok) Az agykontroll gépezet működési vázlata Agykontroll alá vett célszemély Akkor lehet legjobban olvasni a gondolatokat. amikor az agykontroll-gépezet ellenőrzése alá kerül. Ezért a különböző országok agykontroll-gép-kezelői szorosan együttműködnek egymással és kicserélik egymás között az állampolgáraikra vonatkozó információkat. az agykontroll gépezet működtetői viszont az élet és halál felett rendelkeznek. Az agykontroll-gép-működtetők nem tekintik magukat a kormányzat szerves részének. zajtalan.4. azt lefordítják szavakra és képekre. Ezért a jog eszközeivel nem lehet őket felelősségre vonni. mivel. amely keresztezi a célszemély agyát. Úgy gondolják. A gépezet működtetői készek bármely ország bármely polgárát kiiktatni. hogy az erőszakban és a kényszerítésben hisznek. és megtudhatja legszemélyesebb titkait. másrészt azt a hatalmi struktúrát. ha veszélyeztetné egyrészt az agykontrollt. Ezt követően mindkét szerkezet kibocsát magas intenzitású sugárzást. Egy vadidegen személy elolvashatja másnak még az álmait is. hogy nem tartoznak semmilyen konkrét országhoz. amikor a célszemély alszik. vagyis a célszemély gondolatait folyamatosan megfigyelés alatt lehet tartani.

A magas frekvenciájú sugárnyaláb irányítható a fejre. hogy természetes halálnak tűnik. azt nem lehet véletlennek tekinteni. Ez nem változtat azon. akik részt vettek a magatartás megváltoztatását célzó kísérletekben. hanem arra is. Ha a célpont a fej. Ha a nyomozást végző kezelők valamilyen speciális információra kíváncsiak. akkor a központi idegrendszer károsodik. akkor abban megjelenik ez a kép. úgy ölhet meg valakit. Sőt. hogy a "villám soha sem csap még egyszer ugyanarra a helyre".a láthatatlan sugárzással . akik úgy hiszik. Az EMR-agykontroll gép nemcsak arra képes. amelyek egy meghatározott képnek felelnek meg. azt is megvizsgálták. akkor ez nem lehet igaz. Így térképezték fel azokat a bio-elektromos hullámmintákat. Ezeknek az áldozatoknak a panaszait azonban általában mentális problémaként kezelik. ha a célpont a test. Amikor az agykontroll-gépezetet magas frekvencián működtetik. hogy éber állapotban is el lehet olvasni a célszemély gondolatait. hogy fegyverként használt 200 . Az FBI szóvivője elismerte. amelyek fontosak a számukra. A San Diego-i Kórház egyik tanulmánya szerint a célszemély agymintáinak a komputeres elemzésével 80%-os biztonsággal meg lehet mondani. és nem folytatnak vizsgálatot az ügyükben. mert a villám törvényszerűen a legmagasabb pontot érinti és miután törvényszerűen még egyszer ugyanarra a helyre nem csap be. A hatóságok részéről azonban kitérő válaszokat adnak. hogy miként lehet mikrohullámú fegyverekkel . Ha ezeket a hullám-együtteseket továbbítják a célszemély agyába. hogy miről álmodjon. hogy olyan témákra gondoljon. ez arra készteti az illetőt. de halált is okozhat. ha a nyomozó egy képet továbbít a célszemély agyába. A fentieken túlmenően azt is figyelembe kell venni. hogy dekódolja az agyműködés hullámmintáit. Ezek szerint. ezért más veszi át a legmagasabb pont funkcióját. Ez azért van. azért. a sugárzásnak való tartós kitettség megbetegíthet valakit. hogy az agykontroll-gépezet által kilövelt sugárzás nemcsak káros a szervezetre. Vannak természetesen félrevezető magyarázatok is. akkor aktívan is irányíthatják a célszemély gondolatait.hatékonyan megkárosítani a célszemély idegrendszerét. és lassan a halálát okozhatja. ha valakinek az agyát rendszeresen éri sugárzás formájában "fejlövés" vagy "villámcsapás" elektromágneses hullámok formájában. Ezért az információgyűjtés főleg éjszaka történik. hogy rádióhullámokkal lövik őket ("zapped by radio vawes"). ha bizonyos emberek úgy gondolják. hogy az agyban meghatározott bioelektromos folyamatokat idézzen elő elektromágneses sugárzással. ha az agykontroll gépezetet nem különlegesen magas frekvenciával működtetik. Így például. akkor a kapott reagálásból megtudhatja. Ez lehetővé teszi a célszemély személyiségének a feltérképezését és élettörténetének a részletei is megismerhetővé válnak. hogy nagyszámban fordultak a Szövetségi Nyomozóirodához segítségért olyan személyek. hogy melyek a célszemély szexuális preferenciái. hogy erről a képről kezdjen el gondolkodni és ennek kapcsán információkhoz juttathatja az agykontroll gép kezelőjét. amikor a sugárzásnak kitett személyek panaszt tesznek. kiolthatja az életet. Ezt csak úgy lehet értelmezni. Abban az esetben is. Azok a neurológusok. hogy véletlenszerű elektromos kisülés révén erős sugárzást kaptak. vagy sem. Ugyanezen logika alapján. vagy a testre. akkor az szívbántalmakat okozhat.kezelője ilyenkor még azt is befolyásolni tudja. hogy egy adott kép ismerős volt-e a vizsgált személynek. Ha például ily módon továbbítják az agyába egy nő vagy egy férfi meztelen képét. Ha például a szív a célpont. akkor a sugárzás fókuszában lévő szerv károsodik. mert közismert.

az amerikai nemzetbiztonsági szervezetek korábbi munkatársaiból álló társadalmi szervezet. és mindenütt megfigyelés alatt áll. decemberében. Akik tehát ezeket a fegyvereket a gyakorlatban alkalmazzák. Bizonyíthatóan csak az állam szolgálatában álló személyek rendelkeznek ezekkel a fegyverekkel. az állam alkalmazottai kell. akkor valójában eltitkolják az igazságot.akkor azokat fegyvernek lehet tekinteni. és ha ezen állami alkalmazottak a sugárzással zaklatott áldozataikat elmebetegnek állítják be. Bárhová is megy a célszemély. hogy a magánszféra megszűnt létezni a számára. illetve kínozni lehet vele .elektromágneses sugárnyaláb célkeresztjébe került. Az így létrejövő állandó stressz végül is paranoiássá teszi. a polgári szabadságjogokat és a célkeresztbe került polgárok emberi jogait. A közvélemény értő odafigyelése nélkül nem lehet kellő nyomást gyakorolni a törvényhozó testületekre e fegyverek megfelelő ellenőrzésének és szabályozásának a kikényszerítésére. Ezek az állami tisztségviselők. de e fegyverek használatának szigorú ellenőrzése nélkül egyre inkább a rendőrállam irányába halad. Ha tehát ezek az erős elektromos kisülések úgy kerültek kialakításra. amelyet "Mikrohullámú zaklatás és agykontroll-kísérletezés" (Microvawes Harassment And Mind Control Experimentation) címmel tett közzé 1992. amelynek a segítségével egy ember képes veszélyeztetni egy másik embert. Az igazság elfojtása alátámasztja. mindent tud róla. minden alkalommal beléjük ütközik. akkor elmegyógyászokhoz irányítják őket. hogy elkezdenek játszani az áldozat agyával. Az amerikai himnusz szerint az Egyesült Államok "The Land of the Free" (a szabadság. Ezek az angol terminológia szerint "non-lethal weapons"nek. nem halálos fegyvernek nevezett eszközök felölelik többek között a "high power microvawes"-t (nagy erejű mikrohullámokat). akkor az egyik szokásos eljárás az illetővel szemben az. A sugárfegyverek elmezavart okozhatnak Amikor a sugárfegyverek kezelői úgy döntenek. Ezt az ANSA. az "electromagnetic pulse generator"-t (elektromágneses impulzus-generátort). valamiféle ködös "összeesküvési-elméletről". hanem az élet gyakorlati tényeivel bizonyítható valóságos összeesküvésről van szó. az "infrasound-ot (a hallhatónál alacsonyabb frekvenciájú hang-ot). akkor az államnak ezek a titkolódzás mögé elrejtőzött alkalmazottai minden büntetés nélkül megszeghetik az Alkotmány rendelkezéseit. A polgári lakosság lényegében teljesen tájékozatlan ezen a területen. hogy létezik egy összeesküvés az állampolgárokkal szemben. mi az áldozat legféltettebb titka és életére vonatkozó terve. hogy rendszeresen zaklatják őket sugárzással. az "isotopic radiator"-t (minden irányban hasonló módon sugárzó adóantennát) és az ehhez hasonló szupermodern eszközöket és technikákat. hogy mindenhol. Ha nem kerül sor szigorú törvényi szabályozásra. Arról akarják meggyőzni. 201 . Ezekről a fegyverekről csak meghatározott állami és kormányzati intézmények tudnak. hogy felderítsék. a szabad emberek hazája). mint mentálisan problematikus egyéneket. megszegik az amerikai Alkotmány rendelkezéseit. ("The Association of National Security Alumni") jelentése állapította meg. hogy egy másik embernek sérelmet okoznak. amelyek nem hősugarak formájában kerülnek kibocsátásra. és áldozataik nem kereshetnek a maguk számára jogvédelmet. azt a hiedelmet kelti az áldozatban. Tehát nem képzeletbeli összeesküvésről. amikor ezeket a fegyvereket bevetik. Amikor az így célponttá vált áldozatok jelentik. súlyosabb esetben elmeháborodottá. mindenki. hogy terhessé vált számukra a célszemély. Ez. hogy legyenek. Arra használják a gondolatolvasó gépet.

akkor az illető hallani fog egy beszélgetést a tudatában. akkor ún. hogy az éppen hallott szavakat mikrohullámon továbbították hozzá. Ebben az eljárásban a fület és a hallási folyamatot teljesen kihagyják. Naponként 24 órán át. majd a hallójárat segítségével ezek a hanghullámok átalakulnak elektromos impulzusokká. de folyamatosan veszi a bioelektromos jelzéseket a test különböző részeiből. Ugyanilyen módon el tudták érni. hogy egy vak nő is lásson. így a mikrohullámon továbbított hangok és szavak annak a személynek a különleges hanghordozását és akcentusát hordozzák. mind a közéletét. hogy mikrohullámú frekvenciát alkalmazva közvetlenül lehet az agyba juttatni a hallható és érthető szavakat. Így például ennek a segítségével képesek arra. Ha tehát a célszemély nem válik kezes báránnyá a korábban már ismertetett zaklatás következtében. hogy a süket emberek fülébe elektródákat helyeznek el. hogy a fülével ténylegesen bármit is hallana. trágár módon lehet inzultálni a célszemélyt. De még akkor is. hogy ezt a technológiát az orvosok is alkalmazzák. akkor se tudja 202 . hogy nem normális. akkor a kezelők elkezdenek beszélni az áldozathoz. Az agy aztán ezeket az impulzusokat hangokként értelmezi. Így például a fül összegyűjti a hanghullámokat. Ezt az elektromágneses hullámot közvetlenül a célszemély agyába sugározzák. azáltal. akkor lassan de biztosan eléri a halál. amíg vagy teljesen megzavarodik az áldozat. hogy erről mások nem szereznek tudomást. amit az ember hall. Joseph C. Ha a célszemély nem tudja. azt hiszik. vagy érzetekké alakítja át. akkor már nehéz elhitetni velük. akkor azt is meg tudja állapítani. Az agy ezeket az impulzusokat tényleges hangzássá. Az elektromágneses besugárzással folytatott dialógus igen durva is lehet. akkor olyan véleményt lehet róla kialakítani. Ennek következtében az illető dühösen reagálhat nyilvános helyeken. A körülötte lévők. ha ő maga folytat párbeszédet az agyában. Ennek keretében nemcsak beszélni lehet közvetlenül a célszemély agyával. és ezzel teljesen tönkre lehet tenni mind a magánéletét. nem halált okozó fegyvert fognak használni. hogy ez a második módszer betöri. hogy az agyának a hátsó részén elektródákat helyeztek el. mert hiszen senki sem provokálta és dührohamot kapott. és ez az. amit a gépezet működtetője akar. Ez nagyon fontos a védekezés szempontjából. anélkül. júniusi számában számolt be arról. Ezért az illető azt fogja hallani. hogy halljon. hogy süket személyekkel beszéljenek telefonon keresztül.Ha mindez nem hozza meg számukra a kívánt eredményt. mert ha az áldozatok elsajátítják a tudatukban hallott hangok elemzését. de durván rá is lehet kiáltani. Az emberi agy nemcsak a gondolkodást teszi lehetővé. hogy hogyan védekezzen ez ellen. egészen addig. mint amilyen formában az adott személy akkor hallja. Ha ez többször ismétlődik. Mivel ezek a szavak más személytől származnak. 1973-ban Dr. Sharp bebizonyította. A gondolatolvasó gép ugyanezt az elvet alkalmazza. ha felismeri. Ha a célszemély képes a szavak kiejtése alapján különbséget tenni. hogy egyenesen az Isten szól hozzájuk. hogy az illető megőrült. aki ilyen technikával szól hozzá. Amikor az agykontroll-gépek-kezelői meg akarnak szabadulni egy áldozatuktól. Így a teljes izolációba lehet kergetni. vagy ténylegesen is elmebeteggé válik. Mégpedig úgy. akkor elképzelhető. "non-lethal weapon"-t. vagy valaki más beszél hozzá. és ezek kerülnek az agyba továbbításra. és utánozza a tényleges hang által generált elektromos impulzusok frekvenciáit. Ha viszont közvetlenül el lehet küldeni az elektromos jelzéseket a célszemély agyába. A "Discover" magazin 1993. ahogyan a magas frekvenciájú sugárfegyvert nevezik. miután fényhez kapcsolódó jeleket tudott venni azáltal. mivel semmit sem hallanak.

Amióta a "Thoughts Reading Machine"-t . aki a közelükbe kerül. A megfigyelőrendszer részelemeit az épületek tetejére és a villanypóznákra szerelik fel. iskolák.Elektromágneses sugárzás) agykontroll-gép összekapcsolható a középületekre telepített megfigyelő-rendszer videokameráival. amely egy olyan CIA által finanszírozott tanulmány. aki állandóan zaklatja. ki az. hogy engedélyezi átfogó megfigyelési rendszer felállítását. mint a bevásárlóközpontok. Az utcák kereszteződéseinél és az autópályák padkáinál fel lehet szerelni az elektromos vevőrendszert. Mivel ezek a fegyverek 203 . szupermarketek. hogy McKinney nem tudja megmondani: ki működteti a megfigyelési rendszert. hogy az FBI elismeri: van egy ilyen megfigyelési rendszer és. Ha valaki panaszkodni mer e tudatgép működtetése miatt. a célszemély agyműködésébe való elektromos beavatkozásra. és nem tiltja a tudósok. amely nem ír elő magatartási szabályokat a titkos műveletekre vonatkozóan. vagy negyven kilométer távolságból egy személyt. ha az titkosan működtethető. amellyel a sivatagi vihar hadművelet idején megtalálták Szaddam Husszein SCUD-rakéta kilövőit. Julianne McKinney. az FBI-ig és a CIA-ig igénybe lehet venni. hogy elmebeteg. Vállalat. Ezek viszont olyan eszközöket használnak. amelyeket kombináltak a TRM gépekkel. Tehetetlenségében végül dührohamot kap. Az áldozat nem tudja kideríteni. vagy a helyi rendőrség irányítása alatt áll. Mindez lehetővé teszi.leállítani. 1980-ban az Egyesült Államok Szenátusa elfogadta az "Intelligence Oversight Act"-et ."A hírszerzés felügyeletéről szóló törvényt". amely a távolbalátás (remote viewing) technikát dolgozta ki. s hogy vajon az szövetségi rendőri megfigyelés. mert számos láthatatlan fegyvert kísérleteztek ki. hangoztatva. A törvényből világosan kiderül. Az egyre gyakoribb olyan hírek mögött. A gondolat-gép. mint a mikrohullámú kibocsátó. és amely a biztonsági kockázattal kapcsolatos problémákat elemzi. hogy a jogtisztelő polgárok teljes tudatellenőrzés alá kerüljenek és mindenütt nyomon követhetőek legyenek. mint a megfigyelés és a kihallgatás eszköze A TRM a speciális távolból történő megfigyelő-rendszerrel kombinálva képes egy kilométer távolságból megtalálni egy legyet. tekintet nélkül az Alkotmányban biztosított emberi jogaira. A megfigyelő-eszközöket fel lehet szerelni a középületekre. akkor ráfogják. és ennek megfelelően a hatóságok intézkedtek mind a rendszer. ilyen agykontroll-eszközökkel történt zaklatás is meghúzódhat. és ezzel folyamatosan a dühkitörésig ingerelheti. Azt sem tudja kideríteni.TRM-et (Gondolatolvasó Gépet) feltalálták szigorú államtitoknak számít. McKinney tanulmányára az FBI szóvivője dühösen reagált. hogy az agykontroll-gép kezelője hová helyezte el a távirányítású sugárfegyvert. az amerikai hadsereg korábbi hírszerzője. az egyházi emberek vagy újságírók bekapcsolását a hírszerzésbe informátorokként vagy kémekként. és egyáltalán ki irányítja? Minden esetre a válaszból kiderül. Az EMR (Electromagnetic Radiation . amikor egyes személyek megmagyarázhatatlan okból egyszer csak ámokfutásba kezdenek. vagy valamilyen más módon elhallgattatják. mind azok kezelőinek a biztonságáról. amelyet magatartás-kutató tudósok készítettek. hogy azt a helyi rendőrségen keresztül az állami rendőrségen át egészen a Szövetségi Nyomozóirodáig. tehát a gépkezelő folytathatja akcióját. Az agykontroll technológia azért is alkalmas az átfogó megfigyelési rendszer működtetésére. Valamennyi alkalmas a vallatásra. és megölnek mindenkit. bankok. Van olyan PSI Tech. valamint olyan közszolgáltatási helyekre. számol be a Project Slammer-ről. az elektromágneses generátor és az ultrahang-fegyver. repülőterek és a járművek.

Különösen akkor nem. akkor alappal feltételezhető. hogy ugyanezt a technológiát a fegyveres testületek és a hírszerző-szolgálatok is kihasználják a maguk számára. Önmagában az. és meg lehet erősíteni az agyhullámok ritmusát. hogy a titkolódzást és a titoktartást mindenek fölé helyezik. rendezett életet él. és ugyanúgy felszerelhetőek egy járműre. hogy ezen érdekek védelme miatt nem lehet lemondani a legfejlettebb technológiáról. Nem élnek szabályozott életritmus szerint. ha ezt a feltételezett az ellenfél is alkalmazza. ha az illetékes állami szolgálatok nem jogilag szigorúan szabályozott keretek között használják ezeket az eszközöket és technológiákat. Egy kémet pedig még a bűnözőnél is nehezebb megtalálni. A Képviselőház jelentése megállapítja. és ezért velük szemben nehéz az agykontroll-gép alkalmazása. hogy távolból irányíthatóak. mint a mobiltelefonok. amelyek az emberi fül számára nem hallható módon figyelmeztetnek az üzleti lopás veszélyeire. és ugyanilyen természetes. méghozzá a legfejlettebb formában. Ennek egyszerű oka az. hogy Amerikában számos áruház alkalmazza a magas frekvenciájú adókat. Ez teszi lehetővé. a CIA korábbi igazgatója megállapította. mint egy hároméves gyermekhez. s elkerülik a közvélemény figyelmét. Ez önmagában örvendetes tény lenne. hogy országosan 80%-kal csökkent a lopások száma. hogy szóbeli üzeneteket az emberi hallás számára nem érzékelhető frekvenciákon továbbítottak. Ezért az agykontroll-gép kezelője őt könnyen felleli. Ami közérdekű fontosságú az az. Ezzel a technikával nehéz megjósolni egy bűnöző várható akcióit és nem is csökkenti a bűncselekmények számát. amelyek kapcsolatban állnak a kondicionáló és információs folyamattal. Az egyik keleti parti áruház láncolat felmérése szerint ennek eredményeként annyira csökkent az áruházi lopások száma. hogy kilenc hónap alatt 600 000 dollárt takarítottak meg. hogy biológiai frekvenciákat is lehet információk átvitelére használni. hogy az alacsony denzítású mikrohullámokat vagy rádiófrekvenciákat más befolyás érvényesítésére is lehet használni. folyamatosan ellenőrzés alatt tartható. Így bárhová is megy az illető. hogy ezt a láthatatlan eszközrendszert elsősorban a törvénytisztelő polgárok ellen használják. Richard Helms. ahol a fogyasztóhoz úgy szólnak. még nem segíti elő a bűnöző vagy a kém megtalálását. és a teljes ellenőrzés alá helyezése. hogy az elektromágneses sugárzást fegyverként alkalmazók azt higgyék: tetszésük szerint kínozhatják az embereket. mivel a bűnözőkkel szemben nem hatékony. ezért nem keltenek feltűnést. hogy a jogtisztelő polgárnak rendszerint van munkahelye és lakása. Ma már ismert.zajtalanok és láthatatlanok. Természetesen vannak legitim hírszerzői és biztonsági érdekek. hogy jogilag felelősségre vonhatóak lennének. hogy ha az ipar és a kereskedelem már alkalmazza biztonsági célokból a nem érzékelhető hanghullámok sugárzását. Ami azonban komolyan sértheti a közérdeket az az. A washingtoni törvényhozás jelentése 1984-ben Ez a jelentés megállapítja. Egy harmadik ok. kettős-kódolás megközelítést veszi igénybe a két agyfélteke információ feldolgozó módozatainak a tudományos ismereteit integrálva. Van olyan egyszerűbb technika is. amiért kiválóan lehet alkalmazni a TRM agykontroll-gépeket az a tulajdonságuk. Ezzel szemben a bűnözők vagy a kémek nem rendelkeznek állandó munkahellyel és lakóhellyel. anélkül. Az igazi problémát az jelenti. A kereskedelmi alkalmazás nagyon változatos. ami aggasztó az az. az egyik ilyen üzeneteket készítő stúdió rétegesen alkalmazza a frekvenciákat és 31 csatornájú szalagokat készít. egyszerű a nyomon követése. mivel a 204 . Egy másik az ún.

hogy milyen gondolatok járnak az autót vezető személy fejében. Két speciálisan kialakított kis adókészülék emitter . Ez etikus és jogtisztelő magatartásra szorítaná azok működtetőit. ha nyilvánosságra hoznák az agykontroll technológiára vonatkozó titkos ismereteket. Ezen kívül minden páros kibocsátónak különböző kódokat kell használnia. Képesek arra is. hogy távirányítással a kis adó olyan magas frekvenciájú sugárzást bocsásson ki. és ez súlyos balesethez vezethet. az elkezd elektromágneses hullámokat kibocsátani vezetés közben. mivel távirányítással működtethetőek. akkor azzal e rendszer működtetői . Ha nincs szigorúan szabályozva az agykontroll-gépek kezelőinek a tevékenysége. hogy azok elektromágneses jeleket bocsáthatnak ki egy műbolygóra. Egy másik készülék egy speciális radar. 205 . Elsősorban a biztonsági kockázatot jelentő személyekkel bánnak így. Jogi keretek között ellenőrzött módon működhetnének ezek az eszközök. Ezzel a módszerrel a nyomkövetők az ellenőrzőközpontokban figyelemmel tudják kísérni. és ezek felfogják az autóból érkező agyhullámokat.elektromágneses hullámokat bocsát ki olyan hullámhosszon. akkor már sikeresen lehet nyomon követni az autóban utazó célszemélyeket. hogy az autó vezetője hirtelen elálmosodjék vagy szédülés fogja el. Rendkívül fontos lenne. hogy az agyműködés megfigyelésével információkhoz jussanak. A megfigyelőrendszernek célja lehet a nyomkövetésen túl a célszemély gondolatainak az elolvasása is. Az agyhullámok vevőkészülékeit fel lehet szerelni az útkereszteződéseknél. hogy speciális alacsony frekvenciájú rádiócsatornát használ. sőt az egyetemeken is tanítsák. Ily módon a hatóságok nyomon tudják követni bármely autónak a mozgását. Miután az említett adó-és radarkészüléket beszerelték egy autóba. hogy ne alkalmazzák ezeket az eszközöket politikusok és más fontos közéleti szereplők ellen? Amennyiben hatékonyan működik az országos megfigyelési rendszer. mint az állatokba implantált mikrochip. amely beavatkozik a gondolkodási folyamatba. Ha már a világító oszlopok el vannak látva ezekkel a készülékekkel. Alan Yu-val egy Lundis nevű személy közölte. miközben az autópályán hajt. hogy az Egyesült Államokban 1983-tól kezdve úgy tervezik az autókat. amely távirányítású megfigyelő készülék. mégpedig azért. Hasonlóan működik ez a rendszer a mobiltelefonokhoz.ha nincs kellő törvényi korlátozás .kémeket általában az alkalmazó ország is kiképzi a TRM gépekkel szembeni védekezésre. és az általa kibocsátott hullámok segítségével pontosan be lehet határolni. ahogyan a különböző mobiltelefonok is eltérő telefonszámokat használnak azért. s így elő tudja idézni. Ezt akkor alkalmazzák. és működésbe állították az általános megfigyelési rendszert. Az köztük a lényeges különbség. amikor a gondolatgép kezelői meg akarnak valakitől szabadulni. hogy már régóta megtervezték. Azért van ez így. Ez hasonlóan működik. Ez azt is bizonyítja.bármikor visszaélhetnek. mert az adó kapcsolatban áll a kibocsátó rendszerrel és a motorral. hogy az agykontroll-technológia civil tudósok számára is teljes mértékben megismerhetővé és kutathatóvá váljék. be lehet építeni a járművekbe. amelyek igazodnak az agyhullámok frekvenciáihoz. A visszaélés megakadályozásának egyik jó módszere lenne. akkor hogyan lehet azt megakadályozni. Ennek következtében teljesen váratlanul elaludhat. hogy meg lehessen különböztetni a különböző autókból érkező agyhullámokat. Autóbalesetek a TRM működtetésével A TRM működtetéséhez szükséges egyes szerkezeteket. és követni lehet az adott járműben a kiválasztott célszemélyt.

hogy egy elektromágneses hullámkibocsátó készülékhez a legjobb hely az autóban a kormánykerék tengelye.Mivel Alan Yu szavahihető embernek ismerte Lundis-t. amely össze volt kapcsolva egy "elektromágnessel". Erre azért volt szüksége. hogy a tőle kapott információ alapján alaposan átvizsgálja saját autóját. Úgy gondolta. de erre a célra drótvezeték is megfelelne. első lépésként kivette ezt a hatszögletű fémszerkezetet. A vastag és "kerek alakú elektromágnes" valójában nem nélkülözhetetlen alkatrész. mint ahogy az a videójáték-vezérlőknél van. Azaz egy komplikált és teljesen felesleges elektromágnes helyett egy sokkal egyszerűbb megoldást is lehetne alkalmazni. Az elektromágnest úgy tervezték. és olyan anyaggal helyettesítette. Alan Yu. mert az elektromágnest úgy tervezték meg. hogy teljesen elrejthető legyen a kormánykerék tengelyében. A háromszögletű fémdarabot az alábbi ábra szemlélteti: 206 . hogy az nem volt elmozdítható. Amikor szétszedte a kormányszerkezetet egy nehéz és vastag hatszögletű fémszerkezetet talált a tengelyében. ahogyan azt korábban tették. mivel az áll legközelebb az autóvezető arcához. továbbá ezen a helyen kevés probléma szokott adódni. hogy elkerülje a kapcsolódást az elektromágneshez olyan anyaggal. Ez a dolog tartja a hatszögletű fémet és kapcsolatban áll egy háromszög-alakú fémmel ugyanazon a hat ponton. amely vezeti az áramot. amely hasonló módon zárja az áramkört. A hatszögletű fémszerkezet körülbelül 90 dekagramm súlyú és így néz ki: Található benne egy fekete műgumihoz hasonló rész. aki a tajvani hadsereg tisztjeként alapos autóműszaki képzésben is részesült. és úgy szerelték be. amely nem vezeti az elektromos áramot. ezért úgy döntött. Ezt a műveletet azért hajtotta végre. Biztosítja a kürthöz a kapcsolatot.

Tehát ezt a hatszögletű fémdarabot használják arra. amelyek szükségesek és melyek nem. vagy pedig olyan elektromágneses besugárzásban részesíthetik. Ennek a vezetéknek a végén van egy lekerekített hurok.a saját autóját. amely feszült állapotot idézhet elő. amelyet korábban már rövidtávú vezetésnél is érzett. Tehát nemcsak az Amerikában szokásos karbantartást tudja elvégezni. A lényeges az. akkor nyilvánvalóvá válik. Alan Yu úgy találta. amely nem elmozdítható. és mégis normálisan tudja használni autóját. akik azt állítják. Bárki. Alan Yu azt követően. aki kétségbe vonja ezeket az állításokat. Így próbálta megakadályozni. Így például ha a háromszögletű fém szükséges a kerék helyzetének a meghatározásához. Az első ajtó mindkét oldalán megtalálható ugyanez a vezeték. és autóbalesethez vezethet. akkor nemcsak olvasni lehet az autót vezető személynek a gondolatait. amely viszont összeköttetésben van az autó karosszériájával. További bizonyíték. Így nehezen látható. és növeljék teljesítményét. hogy melyek azok a szerkezeti elemek. és ez határozza meg a kormánykerék helyzetét. hogy ez az elektromágnes egy érzékelő-szerkezet. amely elválasztja a vezető és az utas ajtaját. Az egyik oldalon lévő fémkeret a vezető oldalán van. amely akár negatív. Ez a drótvezeték be van fedve a rögzített plasztik szőnyeggel. amely összeköttetésben áll az autó karosszériájával. A legfurcsábbnak azt találta. de szavakat is lehet továbbítani az agyához. Ha az agyhullámokat összegyűjtő szerkezet a kereten belül. hogy kiszerelte a vastag és súlyos hatszögletű fémet. de ez a drót szállítja az elektromos áramot valamihez. akár pozitív töltésű áramot is vezethet. Vannak. hogy az egyik közülük hozzá van kötve a fémkereten belül valami olyasmihez. amely egy dobozhoz hasonlóan volt betakarva. amely szédülést okoz. arra utal. hogy áramot nem vezető szigetelőanyaggal fedte be az elektromágnest. és összekössék azt az elektromágnessel. hogy ez a drótvezeték négy részre van osztva. 207 . vizsgálja meg maga is személyesen . Alan Yu ezt a drótot elvágta. amely kapcsolatban áll egy csavarral. hogy e vezetéshez nem szükséges szerkezetek valamilyen más célt szolgálnak. amely az áramot továbbítja a hátsó ajtóban lévő ajtóvilágításhoz. Ha pedig azt is figyelembe vesszük. hogy az elektromágnes és a hatszögletű fém ki tud bocsátani elektromágneses hullámokat.vagy hozzáértő szakember segítségével . hogy a nélkülözhető részeket kiiktassák és így csökkentsék az autó súlyát. mert. van egy drótvezeték. hogy az elektromágnes sugarakat bocsáthasson ki. hogy abban a fém keretben. Létezik egy olyan elektromos vezeték is. amikor a hadseregnél meg kellett tanulnia autót vezetnie. Miután ezt a változtatást elvégezte a saját autóján. hogy az nem szükséges az autó normális működéséhez. többé nem érezte azt az abnormálisnak tekinthető szédülést és kábultságot. először a műszaki ismereteket és a karbantartást kellett a legalaposabban elsajátítania. Ezt Alan Yu a leghatározottabban tagadja. Ez a drótvezeték el van rejtve az autó karosszériájában a vezető lába közelében. közel a vezető fejéhez található. ezután a többi fémrészeket is lefedte szigetelő anyagokkal. Az autó mindkét oldalán lévő fémkeretek tartalmazzák ezt a megoldást. befedve. hanem a motor optimális teljesítményének biztosításához szükséges beállítást és tunningot is. hogy rögzített állásban tartsák az ugyancsak hatszögletű fémszerkezetet. Miután Alan Yu teljesen normálisan tudta vezetni az autóját azt követően is. Ezért tudja biztosan megállapítani. hogy az autókonstruktőrök és gyártók arra törekednek. ami ebben a dobozban van. akkor ugyanerre a célra nincs szükség a hatszögletű fémszerkezetre.

hogy az fokozatosan alakul ki. Legalább két kérdésre kell itt válaszolni: Mi ezeknek a dobozoknak a rendeltetése? Hogyan kapcsolódik hozzájuk az FBI? 208 . hogy mi ezeknek a funkciója. veszélyes helyzetbe kerülnek.látszólag természetes okból bekövetkezett . Ezért különösen azok az autóvezetők. és választ kapjanak arra.halált tud okozni. rájött. Ha viszont nagy erejű elektromágneses besugárzástól lesz álmos vagy kábult. Eszerint egy dallasi nagy telekommunikációs cég Los Angeles belvárosában kipróbált egy PCS (Personal Communication System) rendszert. és súlyos balesetet okozhatnak.com. ismeretlen rendeltetésű kis dobozkákat találtak felfüggesztve a lámpaoszlopokra és még a legképzettebb szerelő sem tudta megmondani. Ha viszont ez mégis bizonyítható valóság.Amikor Alan Yu eltávolította ezeket a drótvezetékeket. hogy az acélkeretben lévő drótvezeték ténylegesen azt a célt szolgálta. akkor ez hirtelen történik.egy másik kínai származású amerikait idéz. akkor a tengelybe elhelyezett mágnessel nagyerejű elektromágneses sugárzást kell kibocsátaniuk. A kormánykerék tengelye kibocsátja az elektromágneses hullámokat és a keretbe rejtett doboz összegyűjti az agyhullámokat. Texas. akinek Internetes címét is megadja: Dallas. akik nem számolnak a távirányítású agykontroll lehetőségével. Ha az agykontroll távirányítói balesetet akarnak előidézni. hogy pihenést iktasson be. amit róla Alan Yu feltételezett.többek között . Az egyik szerelő hozzányúlt ehhez a dobozkához és néhány napra rá a vállalat dallasi központjában felhívták telefonon. akkor könnyen elaludhat. hogy ne nyúljon többé ezekhez a dobozokhoz. hogy mi azoknak a beépített szerkezeteknek és vezetékeknek a célja. majd figyelmeztették. amelyek elősegítik az ébren maradást. Amikor a műszakiak felszerelték ezeket a kis berendezéseket. és az emberi szervezet ebben az esetben olyan válaszreakciókat aktivál. hogy egy ilyen vezeték még mindig maradt az autója karosszériájában. Bebizonyosodott. A telefonhívó az FBI volt. hogy szakemberekkel átvizsgáltassák autójukat. Ez lehetővé teszi az autó vezetője számára. Állítása alátámasztására Alan Yu . A kétkedőknek módjukban áll. hogy mi ennek a valódi célja. vagy a már ismertetett módon balesetet előidézni. hogy a lámpatartó oszlopokra kis vevőkészülékeket helyezzen el. és egyes esetekben a vezető el is ájulhat.john@jho. amelyhez arra volt szüksége. Ez a fajta elalvás abban különbözik a normális fáradtságtól. amely az autó vezetőjét elkábítja. és ezért korábban nem is kerültek beépítésre. A távirányítású agykontroll-berendezések működtetői el tudják olvasni az autó vezetőjének a gondolatait. akkor arra is keresniük kell a választ. Ezenkívül a szívre irányított erőteljes elektromágneses besugárzással . Amikor lényegesen csökken az autó vezetőjének koncentrációs képessége. USA . amelyek egyébként nem szükségesek az autó normális működtetéséhez.

hogy a gyártó vállalatok abban érdekeltek. De abból még. amikor. csak akkor lehetne felelősségteljesen félretolni az egészet. amit Alan Yu és sokan mások állítanak. Az is nyilvánvaló. hogy a hatóságok végezzék el ezeket a vizsgálatokat a civil szervezetek közreműködése és ellenőrzése mellett. csak a közeli iskolába vitte el gyermekét. Ez annak dacára lehetséges. amit éppen megvettek? A civil szervezeteknek ki kellene kényszerítenie a demokratikusan megválasztott képviselőiktől. még nem következik. aki állít valamit. illetve gyors és eredményes felderítésére van szükség a szatelliták bekapcsolásával végzett nyomkövetésre. akkor már hatósági vizsgálat lefolytatása előtt is hitelesnek tekinthetjük őket. és amelyre vonatkozóan szinte korlátlan mennyiségben található anyag az Interneten. E technológiának csak egyes részletei váltak eddig ismerté a szigorú titkosítás miatt. Ha már létezik ez a fegyverfajta. hogy mit szólnak mindehhez az autógyártó vállalatok Amerikában és mindazokban az országokban. akkor legitimnek tekinthető. A polgárok túlnyomó része tájékozatlan. A gyártóvállalatok ellenérdekűek. amióta autójából kiszerelte a távirányítású agykontrollhoz szükséges eszközöket.Alan Yu. hogy Alan Yu-nak és társainak az állításai megalapozatlanok. hogy saját autóikat felkészült szakemberekkel átvizsgáltassák és az eredményeket széles körben ismerté tegyék. hogy agykontrollra alkalmas berendezésekkel is fel van szerelve az az autó. hogy az autólopások megelőzésére. akik titokban használják az agykontroll technológiát gyanútlan amerikai polgárokkal szemben. mint az agyműködés eletromágneses sugárzással történő távbefolyásolásához? S vajon igényt tart-e minden autótulajdonos a műholdas nyomkövetésre? És tudják-e az autóvásárlók. azóta nem küszködik leküzdhetetlen alvási kényszerrel. hogy az Egyesült Államok illetékes szervei is rendelkezzenek vele. Az így feltárt ténymegállapításokat pedig a tömegtájékoztatási intézményrendszer útján nyilvánosságra kellene hozni. valójában megszegik az amerikai alkotmányt. és ezért még nem kényszerítették ki e rendkívül veszélyes fegyverzet törvényi szabályozását és korlátozását. Alan Yu. mint bevándorló amerikai. kizárólag a nemzetbiztonság érdekében használni. Ha pedig a bizonyítási teher azon van. hogy az állítások minden alapot nélkülöznek. hogy a műholdas kapcsolattartásra vajon pont olyan eszközökre és technológiára van-e szükség. amelyek beszállítanak az amerikai autópiacra. akkor ez erre vonatkozó tényeket elhallgassák és elzárják a széles közvélemény elől. Szakértői vizsgálat azonban azt is meg tudja állapítani. pl. Az egyértelmű. ami korábban olyan rövid távú utazásokon is rátört. hogy az ellenérdekű vállalatok vonatkozó adatokat nem közlik a veszélyeztetett lakossággal. Az a meggyőződése alakult ki. természetesen rendkívül tiszteli választott hazájának alkotmányát. hogy az erre vonatkozó tények és bizonyítékok titokban maradjanak. Ha egy ilyen alapos vizsgálat is azt derítené ki. hogy az eddig ismertté vált tények alapján több elnöki és kongresszusi vizsgálat is folytatott e tárgyban vizsgálódást. Ha azonban e megállapításokat egybevetjük az agykontrollra vonatkozó eddig már bizonyított ismeretekkel és tényanyaggal. De ennek a fegyverzetnek a használatát a társadalom szigorú ellenőrzése alá kellene helyezni. vagy ha ezt nem tudják megtenni. hogy azok az állami alkalmazottak. Ezért még mindig le lehet tagadni ezeket a fegyvereket. hogy az erre vonatkozó tényfeltáró tevékenységet megakadályozzák. 209 . hogy csak rendeltetésszerűen lehessen. Természetesen fel lehet vetni a kérdést. Ma már arra is hivatkoznak. hogy csak magas fokú műszaki ismeretekkel rendelkező személy képes szétszerelni saját autóját és meggyőződni mindarról. Ez bizonyos esetekben indokolhatja az adó-vevő készülékek jelenlétét. akkor a távirányítású agykontrolltól szenvedőkre hárul az a teher. tehát mindent el fognak követni azért.

vagy még hatékonyabban lehet felhasználni ezeket az Egyesült Államokban. s ebben a helyzetben sokat álmodik. akkor lehetőleg autóbalesetet idéznek elő az autópályán. hogy valakivel szemben bevetették-e már az elektromágneses technológiával működtetett eszközöket? Eszerint egy egészséges. hogy tájékozódjon ezek hatékonyságáról. s arra is alkalma volt. 5. akkor logikusan lehet feltételezni. akkor oly módon helyezik sugárzás alá az illetőt. hogy egy privilegizált csoport. az megerősítheti a gondolatolvasó gép működését. ezért ez a rendszer nem maradhat szabályozás és ellenőrzés nélkül. Ha valaki egyedül tartózkodik hivatalában vagy otthonában. Elképzelhető. Ha ez nem sikerül. ez is a gépezet működésére utalhat. ha viszont nincs álom. Alan Yu már idézett tanulmányában elmondja. sőt az életét is fenyegeti. Alan Yu végül összefoglalja. aki kipihent és egyéb stressz-hatás sem érte.A törvényi korlátok megakadályoznák. akkor ez már az elektromágneses behatás következménye lehet. s alvását számos álom kíséri. akkor az azt is jelentheti. akik vele visszaélnek. Ha valaki úgy érzi. akkor ez is elektromágneses sugárzás jelenlétére utalhat. Ha valaki sokkal könnyedébben alszik el. 2. hogy a közeli napokban mit tett. Mivel itt tehát nem csupán elektromágneses hullámok segítségével történő megfigyelésről. akkor az az álom nem hozzá tartozik. ha pedig ez sem sikerül. hogy csupán a rendszer működtetője lapoz az agyában. hogy tapasztalatai szerint a távirányítású tudatolvasó géppel először megzavarják a kiiktatni szándékozott célszemély tudatműködését. Ha sok az álom. a következőkre kell figyelnie: 1. és váratlanul nagyon régen történt eseményekről álmodik. hanem olyan fegyver alkalmazásáról. Végül. kiegyensúlyozott lelki állapotban lévő személynek. akkor szintén lehetséges az illetéktelen külső beavatkozás. kivel találkozott vagy mit szándékozik tenni? Ha tehát álmában hirtelen évekkel korábbi emlékképek bukkannak fel. de képtelen kényszeres gondolataitól megszabadulni. mint korábban szokott. hogy ezek a gondolatok nem az ő gondolatai. és nem tud időben felébredni. noha az nincs kapcsolatban azzal. Ha pedig ezt már több mint 10 évvel ezelőtt eredményesen használták Tajvanon. sem megtalálni azokat a személyeket. Ha tehát valaki megpróbál bizonyos dolgokra nem gondolni. hogy a sugárberendezések kezelői valójában már nem információk szerzésére törekednek. hogy a felkészületlen polgárok nem tudják sem leleplezni ezt a fegyvert. s kénytelen egy bizonyos dologra gondolni. hogy hasonlóan. vagy hirtelen megváltoztatja alvási idejét. hanem az elektromágneses gondolatolvasó gép kezelője akart korábbi életszakaszáról információkat megtudni. s fájdalmat okozva megbünteti a célszemélyt. hanem a célszemély bántalmazására. 210 . ami végül is a halálához vezet. számítva arra. felelőtlenül használhassa ezt a technológiát a törvénytisztelő állampolgárok zaklatására. keresve a számára fontos információkat. ha az alvási idő hosszabb a szokásosnál és mégis kábultan ébred az illető. 3. gondoljon arra. hogy normális körülmények között egy ember arról álmodik. akkor csaknem biztos. hogy az fokozatosan megbetegedik. mint egy könyvben. Amikor alszik. hogy rendkívül könnyen alszik el nappal. A tajvani hadseregben az ő hatáskörébe tartozott e fegyvereknek a kifizetése. 4. amit csinál. tudatbefolyásolásról van szó. amely súlyosan árt az egészségnek. miként lehet kideríteni.

Itt nemcsak arról van szó. hogy illetéktelen személyek.Alan Yu végül megmagyarázza. megsértve más polgártársaik emberi jogait. hogy felelősségre lesznek vonva. Egyes kezelők azonban a törvény felett állónak képzelik magukat. hogy közszolgálatban álló személyeknek ezt nem szabad megengedni. kifürkészik legféltettebb titkait is. mert már nem tagja a tajvani hadseregnek. és régóta amerikai állampolgár. mert az emberek túlnyomó többsége nincs tájékozódva a tudatbefolyásoló technológiák és eszközök létezéséről.szabályozzák e rendkívül veszélyes fegyverek használatát. 211 . A szabályozás meg azért késik. hogy az arra illetékes szervek . Ez alól azonban a TRM gép esetében kivételt tett. Alan Yu úgy véli. hanem ezzel a gépezettel egyes kezelők rendkívül durván és kegyetlenül vissza is élnek. és ezért nem is követelik. hogy azért nyilatkozhat ezekről a kérdésekről. De lelkiismereti okokból továbbra is betartja a titoktartási szabályokat. mert nem kell számolniuk azzal.a Kongresszus és a kormányzat .

amelyekre más módon nem tudtak behatolni. David Christian azt állította. D. mint barlanglakó ősei. vagyis az extrasensory perception. hogy bármilyen természetfeletti jelenség (paranormal phenomena) létezhet. A távolságból történő érzékelés kutatása a hidegháború alatt bontakozott ki. A használók. ezért a nyugati kutatók inkább az elektronikus technikára összpontosítottak egészen a közelmúltig. tudományosan bizonyította. hogy a jelenleg érvényes tudományos szemlélet számos vonatkozásban módosításra szorul. októberi és novemberi számaiban megjelent "The Remote Viewing" . A szkeptikusok elvetették professzor Utts nézeteit. és e téren felülmúlja az amerikai eredményeket. J. hogy a telepatikus távirányítás. és tagadták.phenomena) létezik. Turan Rifat kutatóként felismerte. úgy döntött. D. fejezet Az agyműködés távirányítása Turan Rifat brit kutató 1996-ban összefoglaló tanulmányt készített a telepatikus. hogy kevesebb ismerettel rendelkezik. Jessica Utts. Ez megmutatta. akik ugyancsak megkezdték a kísérleteket a biofizikai RMCT-vel. teljesen átalakítja azokat az elfogadott általános tudományos tételeket. amely a biofizikai távhatású agykontroll területén közel került az orosz tudósok által kifejlesztett szinthez. A tudósoknak ezt a kényelmes álláspontját azonban elgyöngítette. az 1960-as években. normális érzékelésen túli percepcióval történő kémkedésről. mert lehetővé tette a biztonsági szervezetek számára olyan szigorúan őrzött helyekről is az információk szerzését. hogy a távolbalátás jelensége (Remote Viewing. Ők elsősorban a "biophysical remote mind-control technology-t. úgy mint a hadsereg és a hírszerzés.7. Ezek a kísérletek rendkívül nehéznek bizonyultak. így például a valóság lényegi természetét illetően. a normális érzékelésen kívüli érzékelés rövidítése. azonban célszerűnek találták az álcázást és ezért a CIA szóvivője. azaz ami teoretikusan nem tűnt lehetségesnek. hogy a távolbalátással nem folynak hivatalosan kísérletek és a hírszerző közösség szerint a legjobb megoldás. mint az amerikaiak. RMCT". egyre hatékonyabban működött a gyakorlatban. Létrehozta a "Paranormal Management Systems" (PMS) nevű vállalatot Európában. Miközben doktori disszertációján dolgozott. Miközben az emberiség kifejlesztette az atomenergiát. (Az ESP. RV .Az ESP-vel végzett kémkedés) című írása alapján ismertetjük. ha működik. hogy a katonai hírszerző szervek egyre inkább alkalmazták a gyakorlatban az RMCT módszereit. Ezen a téren az orosz kutatók lényegesen előbbre jártak. hogy természettudományos és műszaki ismereteit felhasználva a paranormális jelenségeket kutatja. Ez nem kerülte el az amerikai katonai hírszerző szervek figyelmét. úgy tűnik.J. Kutatómunkája egyik nem várt következményeként érdekösszeütközésbe került a brit titkosszolgálat MI-5 jelzést viselő részlegével.The ESP Espionage ("A távolbalátás" . A Stanford Egyetem statisztika professzora. 15 éven át arra törekedett.) A távolságból történő agykontroll iránt már az 1950-es években behatóan érdeklődtek a katonai és a hírszerző szervezetek. a "Sunstreak" és a "Stargate". ha ezt a 212 . (Turan Rifat 1957-ben Brighton-ban született. vagyis a távhatású biofizikai agykontroll technológiát kutatták. dr. amelyen jelenleg a valóság tudományos modellje nyugszik.) Turan Rifat megállapításait a Nexus Magazine 1996. amelyet folytatott a "Grill Flame". más vonatkozásban. a kor tudományos világképét kifejező paradigmát. Az amerikai hadsereg első távirányítású kutatási programja a "Project Scangate" volt. hogy e jelenségek fizikáját elméletileg megalapozza és párhuzamosan számos szemináriumot tartott e témakörben. a "Center Lane".

213 . amelyekhez másként nem lehetett hozzájutni. Ha a látási-érzékelés szűrés-nélkülivé tehető. vagyis a távollévő objektumok mozgatásának a képességére. A Nexus Magazin ennek ellenére az elektronikus RMCT-re vonatkozóan számos adatot tudott közölni. hogy fokozzák azoknak a lappangó psi-képességeit. D. A távolbalátás tudományos alapja Joe McMoneagle. hogy miként működik a normálistól eltérő érzékelés és a telepátia. A szemek felfogják a fotonszerű sugárzásokat (a foton az elektromágneses sugárzás energiájának elemi részecskéje. hogy az RV működjön. Ismert tény. hogy az RV biofizikai mezőeffektusokat használ a testen kívüli érzékeléshez. A "The Paranormal World of Paul McKenna" (Paul McKenna természetfeletti világa) kísérlet keretében olvasni tudott Shaw Taylor tudatában. valamint a telekinézisben szerepet játszó biofizikai mezőket. behatóan foglalkoztak a hipnózissal. az amerikai katonai hírszerzés nyugdíjas tisztje. amelyet a valóságnak látunk. hogy az erre vonatkozó tudományos ismeretek nehezen elérhetőek. ha az amerikai hírszerző közösség nem volna hajlandó a paranormális (psi-able) képességekkel rendelkező személyek felkutatására és az RMCT programokba való bevonására. akkor láthatóvá válik az egyes embereket körülvevő kisugárzás. hogy feltárják a távolbalátás biológiai alapjait. amelyek elősegítik és közvetítik az RV-t (távolbalátást).tevékenységet a magánszektorra hagyják. elektrosztatikus mágneses és pszichotronikus eszközökkel azért. Az Egyesült Államokban az elektronikus RMCT-re vonatkozó eredmények szigorú titkot képeznek. a látótelep orvosi elnevezése. hogy számos kitüntetést kapott. Miután ez érinti az emberek széles körét. mivel vagy gyenge ezen a téren a nyugati szakértők teljesítménye. fontos kérdés. J. a távolból alkalmazható biofizikai agykontroll technológia magyarázatot adhat arra. A magántulajdonban lévő szervezetek által folytatott ilyen irányú kísérleteket azonban "nyugdíjba vonult" amerikai biztonsági tisztek irányítják. Az 1950-es évek óta az orosz tudósok vezetnek a biofizikai kutatásban. amelyek nagymértékben növelik a távhatású tudatbefolyásolás lehetőségeit. kvantuma. D. valamint a psi-génekre ("psi genes"). Ahhoz. az aura. akiket gondosan kiválasztottak a psi-képességgel rendelkezők közül. Az orosz tudósok kifejlesztettek biofizikai RMCT-drogokat. Ma már elektronikus extra-kiterjedésű bejáratokkal ("electronic extradimensional doorways") is kísérleteznek. Ezen belül is a telekinézisre. Az eddigi kutatási eredmények arra utalnak. Az RV segítségével történő behatolás módszerét más emberek agyában távérzékelésnek (remote sensing. J. RS) nevezik. hogy elvállalnák-e ezek a szervezetek az érdeklődők kiképzését? Ez a közérdeket szolgálná. mert 150 célszemélyről tudott információkat beszerezni RV segítségével. hogy a távollévő helyszínek láthatóvá váljanak. 1984-ben úgy távozott a Stargate projektből. Mindez abba az irányba befolyásolta az orosz tudósokat. miközben rendkívül kevés ismeret áll rendelkezésre a biofizikai RMCT-ről. vagy az erre vonatkozó információkat letitkosították. A biofizikai RMCT. Elsősorban a lehetséges katonai felhasználásra összpontosítottak. Turan Rifat úgy véli. Az amerikaiak is kutatásokat végeztek ebben az irányban egy titkos földalatti bázison.) és a megmaradt rész beilleszkedik a látási-tudati mintába ("visual-mental model"). az elektronikus implantátumok technológiájával. hogy a fizikai testet elektromágneses energiaköpeny veszi körül. továbbá elektromágneses. az agysebészettel. de az így nyert információk 90 %-a kiszűrődik a thalamus-ban (a thalamus a látódomb. valaminek el kell hagynia a testet azért.).

Úgy találta. Blackman.hatóterülete 0. hogy a rendkívül alacsony frekvenciájú mikrohullámok hatást gyakorolnak a kálcium-kibocsátásra a neuronokban. További megfigyelés volt az. és amelyeket észleltek elektroenkefalográffal. Adey bebizonyította. hogy kálcium-ionokat bocsásson. hogy a szervezet reagál az elektromágneses sugárzásra. hogy 450 Mherz-es mikrohullámú-vivőhullám . Adey kimutatta. az amplitúdója (rezgéstágassága) és a dózisa (adagja. hogy a kálcium-kibocsátás érzékenyen beavatkozik az agy működésébe. amikor felismerték. amelyek az emlősöknél találhatóak. illetve áramoltasson ki. Ennek az a mechanizmusa. amikor a hordozó mikrohullámok ELF modulációja 6-20-ig terjedő amplitúdójú volt. A stratégiai elektronikus fegyverzet 214 . Ez a módszer képezi az amerikai RMCT kutatás alapját.75 milliwatt/cm2 sugárzás hatását találta. Feljegyzett egy sor mikrohullámú sugárzási paramétert. Dr. Dr. Adey megismételte Blackman kísérleteit és megerősítette. Ross Adey. amelyekhez továbbító hullámként ELF-hullámokkal modulált mikrohullámokat használt azért.1 és 1 milliwatt/cm2 között van. mennyisége). amely az agyszövet szintjén négyzetcentiméterenként 0. hogy az agyszövet hasonló frekvenciájú és amplitúdójú válaszokat adott akár stimulálták. Más elektromágneses paraméterek használata nem váltott ki válaszreakciót. így a testünket körülvevő elektromágneses köpeny szintén hat az agy működésére. valamint olyan kálcium-kiáramlást kiváltani.és rövidtávon felerősíti a neuronok hatását az emlékezésre.amelynek amplitúdóját 16 Herz-es ELF hullámmal modulálták . A maximális stimuláció 16 herznél következett be. hogy az alkalmazott mikrohullámú sugárzásnak milyen volt a frekvenciája (rezgésszáma). a Dél-kaliforniai Egyetem agykutató központjának. A válasz attól függött. hogy miként lehet elektromágneses eszközökkel specifikus magatartásmódosításokat végrehajtani. jelenleg pedig az ugyancsak Kaliforniában lévő Loma Linda Egyetem orvosi karának a kutatója. amely kísérő jelenségként viszont hosszú. hogy a kálcium-ionok kötését a neuron-helyekhez befolyásolták a gyenge elektromágneses mezők. Azt kutatta. De a testet körülvevő elektromágneses mező befolyásolható másfajta elektromágneses sugárzással is. Ezeknek a mezőknek a frekvenciája és az amplitúdója hasonló volt azokhoz a mezőkhöz. akár csillapították.8 milliwatt erősséget jelent. arra késztette a besugárzott agyszövetet. hogy az ilyen paraméterekkel rendelkező elektromágneses hatások váltják ki a legnagyobb kálciumkiáramlást a neuronokban. A macska agyszövettel végzett kísérletek feltárták. Hasonló hullámformájú mikrohullámokat használt egy amerikai kutatási létesítménynél C. Adey olyan kísérleteket végzett. A leghatásosabbnak a 0. aki a ma már világszerte rendszeresített RMCT eszközök elméletével foglalkozott. részt vett a CIA Pandora projektjében. amelyek beavatkoznak az agy funkcióiba. hogy egy 147 MHz-es mező. S. Ez a jelenség csak akkor volt észlelhető. Az agy különösen alacsony frekvenciájú ELF (extra-low-frequency) mikrohullámokkal történő stimulációja bizonyíthatóan befolyásolta az agy tevékenységét a távhatású biofizikai agykontrollt illetően.Elektromágneses mező által kiváltott kálcium-kibocsátás Az elektromágneses mező által kiváltott kálcium-kibocsátás hatásai (EMF-Induced Calcium Efflux Events) akkor kerültek a vizsgálódás látókörébe. Az amerikai kormányzat az emberi magatartás elektromágneses sugárzással történő befolyásolásával kapcsolatos kísérletek után kezdte finanszírozni az elektronikus RMCT kutatását. mert ez váltotta ki a neuronokból a legnagyobb mennyiségű kálcium-kiáramlást. hogy megváltoztassa az agyszövet válaszreakcióit. Az 1980-as években dr. Minthogy a neuronokra hatást gyakorolnak az elektromágneses mezők. Dr. így elektromos és mágneses mezőkkel.

(A Doppler-effektus hullámok frekvenciájának a megváltozását jelenti a hullámforrás és az észlelő egymáshoz képest történt elmozdulása következtében. hogy jelentősen előre lépjenek a szintetikus telepátia terén. A nyugati titkosszolgálatok arra használják ezt a technológiát. D. Ezeket készenléti egységeknek (preparation sets) nevezik. a szín pedig az ibolya felé tolódik el. és az elektronikus RMCT fegyverrendszerek kifejlesztése. Felmerült a kérdés. Az áldozat nem érez semmit. Ross Adey beazonosította azt a kapcsolatot. ahol gyenge a véráramlás. amikor elraboltak személyeket. és a test által végzett valamennyi mechanikus mozgás számára léteznek ilyen agyhullám-minták. mint biofizikai mezőhatás Turan Rifat elsősorban a paranormális jelenségek biológiai és biofizikai alapjait kutatta. Turan Rifat szerint a fejlettebb elektronikus RMCT-ét. Ezt használták a RHIC-EDOM elnevezésű eszköz létrehozására (Radio Hypnotic Intracerebral Control . és beléphetnek az olyan 215 . Az ez irányú kísérletek nagy részét a CIA finanszírozta a Pandora-projekt keretében. A távolbalátás. hogy elkerülhetetlen volt az így szerzett ismeretek katonai és hírszerzési érdekek szolgálatába való állítása. Vannak tehát specifikus izgalmi állapotot fokozó képességek. A távolbalátás működtetői a csillagrendszerekig utazhatnak oda és vissza az időben. amely eltávolíthatná a túlzott meleget. akkor nagy távolságból is módosítható. amelyekben nincs vérkeringés.Electronic Dissolution of Memory . hogy mozgásban lévő biofizikai elektromágneses mező összegyűjthet-e úgy információkat. azokat az agyhullámok különböző mintáihoz hangolják. A Doppler-effektust alkalmazó kihallgató (vallató) RMCT maser-ek segítségével a célszemély agyműködését nagy távolságból is elemezni lehet. A teljes kép azonban több ennél. amelyek izgalmi reakciókat. az ELF-modulációjú molekuláris rezgéskeltőket (masers) használják a hosszútávú. úgy. amelyet állítólag a hipnotikus transzállapot kikényszerített előidézésére használtak. A legegyszerűbb az alacsony amplitúdójú mikrohullámok használata. vagy civileket használtak kísérletezésre. tudatalatti stresszt és dühödt magatartást válthatnak ki. A hírszerző szervek távirányító szakemberei távolból történő kondicionálással létre tudnak hozni olyan információ-feldolgozó hatásokat. Amikor ELF-re modulált mikrohullámokat alkalmaznak. E hatások fokozzák a befolyásolhatóságot és szuggerálhatóságot azáltal.A nagyagy rádióhipnotikus kontrollja . mint a szemeknél és az epehólyagnál. támadó-jellegű elektromágneses agykontrollhoz. hogy a testben lévő elektromágneses mező kisugározható-e a testen kívülre? Dr.Az emlékezet elektronikus törlése). hogy véglegesen kikapcsolják azokat a "felforgató elemeket". hogy az alapul szolgálhasson a távolbalátáshoz? Ezek az elektromágneses mezők fel tudják venni az információt. amelyen keresztül az elektromágneses mezők közvetlen hatást gyakorolhatnak az agyra. Arra kereste a választ. Ezért ez érvényes és szilárd alapja lehet a távolbalátásnak. Közeledéskor a hang magasabbá válik.) E technikának a fejlődése és az alacsony frekvenciájú elektromágneses sugárzás igénybevétele a falakon keresztül hatoló megfigyelésre. hogy gátolják a magasabb szintű lelki funkciókat és magatartási mintákat. amelyeket másképp nem tudnak elriasztani. azokon a helyeken. A mikrohullámok felmelegítik a szövetet. amely melegérző pontokat hagy a célszemély testén. és ha az "felforgatónak" találtatik.Turan Rifat úgy látja. átható. Doppler osztrák fizikusról nevezték el. Ezt a jelenséget Ch. Állítólag a CIA és az MI-5 ezt a technológiát alkalmazza a nyilvánosság előtt sokat szereplő "felforgató elemek" magatartásának a módosítására. amelyek csak különleges emocionális állapotban léteznek. lehetővé tette az amerikai hírszerző szolgálatok számára. vagyis 10. és továbbítani tudják az agyhoz az előbb említett mechanizmus útján. de heveny és krónikus betegségek lépnek fel ezeken a területeken.000 mikrowatt négyzetcentiméterenként. J. A brit tudós szerint ezek a fegyverek számos fajtába sorolhatók.

Mindez arra utal. hogy 6-20-ig terjedő Hz frekvencia szükséges ahhoz. A XX. Ennek az agyhullámnak a frekvenciája 4 és 7 Hz között van. hogy a neuronok kálciumot bocsássanak ki. hogy nem állnak kapcsolatban a neuronok kálcium-kibocsátásával összefüggő hatásokkal. amely érintkezik az elsővel. Az elektromágneses mezőket használják a rejtett psi-gének (latent psi-gene) aktivizálásához. hogy amerikai tudósok a távolbalátás lehetőségeit kutatva megtanulták manipulálni az elektromágneses mező hatásait. hogy a távolbalátás lehet az a biofizikai mezőhatás.amerikai létesítményekbe. Ross Adey bizonyította. és ezek teszik lehetővé hordozóként a távolbalátást. Lehetséges. akkor az átlagemberek a psi-képességek szempontjából visszamaradottnak tekinthetők. amely elektroenkefalográffal mért agyhullámaik frekvenciáját a 20 Hz-es szint fölé viszi. hogy az alfa-hullámokra való átállás és ennek biológiai visszacsatolása felkészíthet egy embert a paranormális működésre. és elektromágneses generátorokkal működtetett repülési csapda véd. amelyeket az Einstein speciális relativitás elméletében leírt törvényszerűségek. és csaknem vak ezzel a második valósággal szemben. akkor az emberiség mai tudása a valóság természetéről eléggé korlátozott. hogy a magas bétahullámokon funkcionáljanak. Ez azt jelenti. illetve a hozzá tartozó mennyiséget jelöli. valamint Maxwell egyenletei nem korlátoznak. hogy eddig csak a felszínt érintő eredményeket értek el. bizonyos fizikai törvényszerűségeket újra kell gondolni. Einstein úgy találta. Turan Rifat arra kereste a választ. hogy a 6 és 20 Hz-es tartománynál lényegesen alacsonyabb rezgésszámú agyhullámok sokkal hatékonyabbak a psi-tevékenység számára. Feltételezhető. Annak megértéséhez. hogy a tömeg-energia összege (energy-momentum tensor) nem egyenlő az úgynevezett Ricci-tensor-ral. Ed Dames nyugalmazott őrnagy szerint a katonai távolbalátók theta-szinten működnek. hogy ha ezek a hatások a távolbalátás és más psi-tevékenységek integráns részét képeznék. akkor kevesebb energiával gondolkodhatunk. és ezért a biofizikai távolbalátáshoz szükséges közvetítő eszköz hatékonyabb. A kvantumbiológia pedig a biológiának az irányzata. a sajátjával. A valóság kettős természetéről már sokat írtak. A kvantumelmélet pedig az anyagi jelenségek egységes magyarázatát 216 . és ez a második csak a kvantumok világában válik megismerhetővé az emberek számára. Az átlagemberek arra vannak beállítódva. Dr. Ha ugyanis a neuronok kálcium-kibocsátásának hatásai döntő fontosságúak a psi-tevékenységhez. és távolbalátási kísérleteikhez a psi-hatások (psi-effektek) elektronikus felerősítését vették igénybe. akkor máris ésszerű magyarázatot találunk arra. A 7 és 14 Hz rezgésszám közti alfa-hullámok tudatos működtetésének az elsajátítása megnyitja az utat a psi-képességek felé. század elején alkotta meg Einstein az általános relativitás-elméletet. Ha csökkentjük az agyhullámok frekvenciáját. amely átlép ebbe a párhuzamos valóságba. amely a biológiai jelenségek értelmezésére a kvantumfizika elveit és módszereit alkalmazza. Ezért Turan Rifat úgy vélte. amelyek figyelembe vehetők lennének. Az elektromágneses hullám energiája szoros kapcsolatban van a frekvenciával. hogy ennek miért kell így lennie? Mert ha így van. hogy mi történik az RMCT hatások elektromágneses sávszélességén túl. akkor az arra utal. használható szintre hozásához. (A kvantum a fizikában az anyagi részecskét. hogy vannak olyan jelenségek. Turan Rifat úgy gondolja. Einsteinnek ezért egyenletét ki kellett egyensúlyoznia. Ez a módszer képezi az alapját a biológiai szintetikus telepátiával való kísérleteknek. amely a tér-idő görbületet összekapcsolta a gravitációval. hogy a valóság kettős természetű. Ha pedig ez így van. amelyeket fémből készült Faraday-ketrecek. Turan Rifat úgy véli. akik nem képesek felmutatni olyan parapszichológiai adottságokat.

hogy csatlakozhasson a biofizikai energiához. Az Amerikában alkalmazott elektronikus RMCT agykontroll eszközök és fegyverek utánozzák ezeket a magasabbrendű elektromágneses mezőhatásokat. és amelyek genetikailag meghatározzák a gazdagabb ideghálózatokat. vadászó életmódot folytató embereket. aki nagy távolságból felismerte a vadat. és az idegrendszer magasabb rendű működését. ezért a biofizikai mező-jelenségek terén nem értek el áttörést. elkülönült adagokból álló tulajdonságát veszi alapul. akik psi-génekkel rendelkeztek és a boszorkányégetés kiszelektálta őket a lakosságból. D. amely szerint az Egyesült Államokban abbahagyták a biofizikai RMCT-vel kapcsolatos kísérleteket. A magas kultúrák embere bizonyos fokig elveszítette psi-génjeit. Ez arra is utal. a középkorban üldözték azokat a nőket. vagy a Kalahári-sivatag busmanjai még mindig rendelkeznek a távolbalátás képességével. mint a nők között. Turan Rifat arra az eredményre jutott. amelyekkel őseik ezer évvel ezelőtt még rendelkeztek. A vadásznak. amely az energia és más fizikai mennyiségek kvantumtermészetét. hogy az európai férfiak körében több psi-génnel rendelkezőt lehetne ma találni. miközben Ausztrália őslakói. vadászó időszakban az ember psi-génjei erősödtek. Európában. hogy az álomban megnyilvánuló valóság (dreamtime reality) nem elektromágneses természetű. a raktározásban és a hasznosításban észlelhetőek. hogy a távolbalátás jelentősen segíthette a gyűjtögető. Amerikában csak az 1960-as években kezdték meg az ezirányú tevékenységet. amelyek megkönnyítik a biofizikai integrációt a szervezettel. Ezek a mezőhatások képezik a biofizikai. hogy bizonyos emberi testek a természetes pszichotronikus generátorokhoz hasonlóan működnek. A psi-gének kiválasztódása Feltételezhető. azaz meghatározott. nagyobb esélye volt a túlélésre. és a kutatást a "new age" jelenségeire és módszereire alapozták. A KGB ügynökei azt az utasítást kapták. hogy bekapcsolhassák őket a parapszichológiai kutatásokba. Az elsődleges psi-gének azok. Csak azokban a kultúrákban maradtak fenn nagy számban psi-génnel rendelkező egyedek. hogy gyűjtsék össze azokat a személyeket. a biotronikus és a bioplazmikus jelenségek alapját. mint biofizikai elemek). amelyek fokozzák az RMCT képességet specifikus gének segítségével (ezek úgy működnek.célzó olyan mikrofizikai elmélet. a testen kívüli tapasztalatokban észlelhetjük. 1995-ben fordulat történt a biofizikai RMCT irányában. Turan Rifat kísérletek alapján úgy gondolja. Úgy tűnik tehát. akik paranormális képességeket mutatnak. hogy a psi-génekkel rendelkezők kiválasztódtak. Ennek a fordulatnak az álcázására a CIA kibocsátott olyan félrevezető nyilatkozatot. Az ausztráliai bennszülöttek sokat tudnak az álomban megnyilvánuló tisztánlátásról. J. Turan Rifat úgy gondolja. Ezért a gyűjtögető. és képesek a psi-energia tárolására. Az észak-amerikai indiánok például tiszteletben tartották ezeket a képességeket. A másodlagos psi-gének azok.) Ezt a párhuzamos valóságot az ébren álmodásban. hogy léteznek elsődleges és másodlagos psi-gének. de elektromágneses mezők hatásaiból tevődik össze. 217 . A távolbalátók újra tanulják azokat a képességeket. Az egykori Szovjetunióban évtizedeken át folytak a kutatások a psi-génekkel. továbbá más olyan jelenségek segítségével. amelyekben nem üldözték a paranormális képességeket. mert a "new age"-gondolkodás akadályozta a tudományos megközelítést. A földművelésre való áttéréssel ez a kiválasztódási kényszer csökkent. amelyek a biofizikai folyamatban.

Mindebből az is következik. és a távolbalátási képességek fejlesztése. Az agy tehermentesítése. Az új mentális software megtanulása szükséges a negatív visszacsatolási ciklus kikapcsolásához. akkor több biofizikai energiája marad a munka utáni időszakra. mert azt jelenti. amely az embereket izgalmi állapotban tartja. Amikor létrejön az irányított figyelem. a fehérjeszintézist irányító alapanyaga. Ez egyben azt is jelenti. hogy a stressz csökkentésére lenne szükség ahhoz. Gerald Edelman neurofiziológus dolgozta ki a neurális Darwinizmus elméletét. amelynek döntő szerepe van az öröklésben. Ennek drámai vonatkozásai vannak. Turan Rifat megvizsgálta közelebbről azt a jelenséget. A túlzott ingerlés következtében átkapcsol a daganatképző génekhez (oncogenes) és ez rákbetegséget okoz. és nincs meg az a gyakorisága. hogy a psi-képességeket aktivizáló memes elősegíti a természetfeletti paranormális képességek aktivizálását. amely szükséges lenne a tudományos igazolásához. J. hogy az emberi agy és a biofizikai mezőhatások egymástól elkülönülve szerezhetnek tudomást a külvilágról. vagyis a dezoxiribonukleinsav a sejtmag. Egyidőben lehet gyakorolni a fizikai érzékelést és észlelést a távolbalátással. a biofizikai RMCT kifejlesztésének a leghatékonyabb módja. Ha valaki hatékonyabb a munkában. ezen belül a kromoszómák egyik legfontosabb. akkor azt igénybe lehet venni nagytávolságú távolbalátásra. és így ne akadályozza a távolbalátási képességet. mint mozgóképet használja és ez a következő lépés. A mentális csend a második fő előfeltétele a távolbalátásnak. Az első a szokásos elernyedés. ami szakadatlanul folyik a fejünkben. Amikor a mozi vásznát figyeljük.A rejtett távolbalátó képességek bekapcsolása A nyugati ember általános stressz-szintje magas.) Dr. Később már kevésbé ismert helyszínekkel kapcsolatosan. D. hogy a psi-jelenségekben megnöveljék a jelzés-zaj arányt (signal-to-noise ratio). és ebben a folyamatban a kiválasztódó idegsejt-csoportok neuron-hálózatokat formálnak. Ez kikapcsolja azt a mentális párbeszédet. hogy a természetfelettinek tekintett paranormális képességek ritkák az átlagnépességben. Újrakonstuálni a DNS-t (A DNS. amelyet el lehet érni a psi-képességekre alkalmassá tevő stresszkezelési technikákkal. Turan Rifat úgy látja. Mindez elengedhetetlenül fontos a távolbalátás létesítéséhez. Ennek a módszernek szerves részét alkotja a biofizikai energia felszabadításának a technikája. amelyet a távolbalátáshoz szükséges biofizikai test fejlesztésére fordíthat. Először ismert helyekre vonatkozóan kell begyakorolni. Mivel az emberek munka közben használják fel biofizikai energiájuk nagy részét. hogy új mentális software-re (memes) van szükség a távolbalátó programok elvégzéséhez azért. a figyelemnek a távolbalátásra történő összpontosítása érdekében. Eszerint az idegsejtek a természetes kiválasztódás keretében versengenek egymással. hogy kikapcsolják a psi-géneket. Az agy megtisztításának "mozi módszere" (cinema method) a távolbalátást. A távolbalátás tanulmányozásához az irányított figyelem az érzékelés megfelelő felhasználása. amelyek az 218 . akkor abbahagyjuk a társalgást. hogy a távolbalátó egyszerre két helyen van jelen. és emiatt a rendkívül erős neurohormonális és elektromos ingerek úgy tűnik. hogy ne kapcsolja ki a psi-géneket. ellazulás (habitual relaxation). ezért a távolbalátási tréning keretében meg kell mutatni az embereknek.

Úgy tűnik. A biofizikai mezők tehát nagymennyiségű olyan információt tartalmaznak. mint az Amerikai Nemzetbiztonsági Hivatal (NSA) a maga elektronikus mikrohullámú agykontroll eszközeivel. hogy hogyan helyezkednek el térben és időben. de még ennél is fontosabb. Mivel a telomerek elvesztése kapcsolatban áll az öregedéssel. hogy a távolbalátás praktizálóinál magas szintet ért el a morfogenetikus mezők kifejlődése. (A morfológia a biológiának az élő szervezetek és az egyes szervek alakjával és felépítésével foglalkozó része. amelyek az emberi génállományban nincsenek benne. D. Ahogyan egy génbetegségben szenvedő betegnek a génje átalakulhat természetes módon normális változatú génné. Ennek keretében az RMCT-t használják ahhoz. legyen az akár néhány méter. Ezt hatékonyabban tudja tenni. hogy nem kell igénybe venni a gyógyszerekkel való megfiatalítási módszereket a velük járó kockázatokkal együtt.) A távolbalátással és a testen kívüli tapasztalatokkal kapcsolatos kutatás arra utal. Ez a "The Paranormal World of Paul McKenna" című programban bemutatott távbefolyásolási kísérlet (RI. szinergetikus módon.és be tudják kapcsolni génjeiket. hogy a biofizikai mezőhatásoknak magas szintű tudatosságuk van. D. Morfogenetikus mezőhatások szükségesek ahhoz. ami elvezet az emberi értelemhez.elsődleges tudat képességével bírnak. Turan Rifat ezirányú kísérletei során a kromoszómák végén található telomereket próbálta meg stimulálni. A psi-képességű személy hatást tud gyakorolni távolbalátás révén egy másik személy idegsejtjeinek a kálciumkibocsátására. A morfogenetikus mezők is tovább fejlődhetnek az elsődleges tudati szintről a magasabb rendű tudat szintjére. hogy a theta-állapot teszi lehetővé a psi-képességekkel rendelkezők számára. blastula) átalakítson embrióvá. hogy a morfogenetikus mezőhatásokat a magasrendű tudatosság szintjére emeljék. Azt történik. hogy a psi-képességű egyének ki. hogy képes felemelni. amely lehetővé teszi a hipnotizőr számára. Az ukrán Albert Ignatenkó egy TV-műsorban bebizonyította. hogy bekapcsolják a specifikus géncsoportokat a "blastocyst"-ben. illetve csökkenteni egy tőle távoli helyen lévő személy pulzusát. Figyelemmel dr. amelyet paranormális pszichoneurális immunológiának (paranormal psychoneural immunology) nevezett el. A távbefolyásolás Létezik egy technika (sleep-wake hypnosis). hogy telepatikus úton hipnotikus parancsokat továbbítson a célszemélyhez. és hogy a biofizikai mezők ellenőrizésük alatt tarthatják a géneket. vagy több ezer kilométer távolságra. biofizikai mezőhatások nélkül. Ez már lehetővé teszi a nagyhatású távolbalátási képességeket. 219 . de változó hatása. egyes jelenségek létrejöttének és egyes élőlények életbemaradásának a feltétele. hogy egy "blastocyst"-et (csírahólyag. E folyamat ismétlődése révén kifejlődik a legmagasabb rendű tudat. remote influencing) az alapja a hipnózisnak. arra is következtethetünk. a telomerek teljesítményének a fokozása úgy lassíthatja az öregedést. morfogenetikus mezők egyes géneket bekapcsolnak. hogy újraírják saját DNS-üket. darwini kiválasztódási folyamatokból származik. Az RMCT-t fel lehet használni az ember saját genom-jának a megváltoztatására. hogy az agy képes a gondolkodásra. A biofizikai mezőhatásokban megjelenő és magasrendű tudatra utaló mechanizmus a morfogenetikus mezőkben lezajló hasonló jellegű. De ezek a biofizikai mezőhatások a kálcium-kibocsátással modulált idegi képesség révén kölcsönhatásba léphetnek az aggyal.) Az emberi génállomány nem tartalmaz elég információt ahhoz. Turan Rifat ebből arra következtetett. (A szinergizmus több tényező egymást befolyásoló együttes. hogy a biofizikai. másokat pedig kikapcsolnak attól függően. Rifat kifejlesztett egy technikát. J. ugyanúgy az emberi genom is változtatható az élő szervezetben. J. Ross Adey már ismertetett kutatási eredményeire.

és eddig leginkább a sajátjának tartott észbeli. hogy a XXI. mikor nincs otthon. akkor a távbefolyásolás akár fenyegetést is jelenthet az Új Világrend uralkodó osztályára. amivel számolni kell a jövőben. A fentiek már jelzik. és nem lehet kizárni. Ezen a téren még mindig az orosz kutatók járnak az élen. ezért befolyásolással lesznek a gyógyításra. hogy annak a segítségével a lakosság helyezheti megfigyelés alá a hatóságokat. a távolbalátás és a távirányítású agykontroll tudománya és technológiája még igen fiatal. hogy a psi-képességeket lehetővé tévő theta-szinten tevékenykedjenek. Ezek a biofizikai mezőhatások elvileg minden ember rendelkezésére állnak. A magánszféra és a megfigyelés A lakosság elektronikus eszközökkel történő megfigyelésének a növekedésével a magánszféra fokozatosan eltűnik. mint a célszemély otthona. De az Európai Unió. Turan Rifat itt a saját példájára hivatkozik. és az egészségügy egészére. hogy katonai alkalmazásában is előbbre tartanak. Ez a körülmény arra kényszeríti a hatóságokat. század egyik meghatározó tényezőjévé válik. A biofizikai RMCT-t azonban. de rendkívül gyorsan fejlődik. hogy magatartását megváltoztassák. hogy majd illegálisnak minősül. hogy a biológiai RV/RI "know-how"-ja nem fog kikerülni a civil lakossághoz. mert telefonját és lakását az oda elhelyezett lehallgató készülékek segítségével megfigyelik. Ha ezeket a képességeket sikerül sok emberben kifejleszteni. A rendőrség az Angliában létrehozott földalatti irányítórendszer egyik fontos központja. Az elektronikus leveleket és a faxokat is rendszeresen ellenőrzik. lelki tevékenysége. pl. A biológiai jellegű távbefolyásolás és a távolbalátás azonban levehetővé teszi az ellenőrzők ellenőrzését is. és úgy tűnik. mert ez az egyik legfőbb biztosítéka annak.Remote Viewing) és távbefolyásolásról (RI .A távbefolyásolás lehetővé teszi például. Mindez megkülönbözteti az agykontrollal végrehajtott bűnözést a 220 . továbbá az MI-5 munkatársai lakását rendszeresen átkutatják. hogy a tőzsdéken dolgozó brókerek tudatát munka közbe befolyásolja. Elképzelhető. bármely állampolgár használhatja az új uralmi rendszer irányítóival és kiszolgálóival szemben. amelyek a rendőrséghez vannak bekötve. és csak kiválasztott kevesek előjoga lesz. és hatékonyabbá tenni. A tudatbefolyásolás jelenlegi gyakorlata A gyakorlati alkalmazás szempontjából tudatbefolyásoló agykontrollnak azokat a módszereket tekinthetjük. Mindez már annak is előhírnöke lehet. Az angliai Brighton városa tele van videokamerákkal. Ebben az összefüggésben a biológiai RV/RMCT úgy is felfogható. Egyelőre a biofizikai RMCT kutatását és elsajátítását nem tiltják a törvények. Ezért van az. Erre sor kerülhet olyan helyeken. hogy korlátozzák a lakosság megfelelő szintű tájékoztatását a biofizikai távolbalátásról (RV . Az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában az állami szervek alkalmazzák az elektronikus RMCT-t a belső "felforgató" elemek ellen. mivel hatnak a testre és más emberekre is. máris korlátozta tiltó rendelkezésekkel több alternatív gyógymód és kezelési módszer alkalmazását.Remote Influencing). ha technikája kellően ismertté válik és elterjed. elsősorban a vitaminokkal és gyógynövényekkel való megelőzést. A távbefolyásolás. agyműködésének egésze. amelyeket a célszemély tudása és hozzájárulása nélkül rejtve alkalmaznak azért. hogy a távbefolyásolás és a távolbalátás. hogy a gomba módra szaporodó RV/RI vállalatokat "nyugalmazott" katonai személyzet irányítja. ha valaki nem béta-szinten gondolkodik.

és az Internet ellenőrzésétől. híresztelések terjesztését. De ezek a fegyverek az adott ország saját lakói ellen is bevethetőek. hogy az agykontrollt tömeges méretekben is alkalmazzák. A valódi motívumokat természetesen nem szabad összetéveszteni a dezinformációs célból megadott hivatalos magyarázatokkal. hangok továbbítását. Ma már nem csak állami szervezetek rendelkeznek e technológiával. akkor szem előtt kell tartani. hogy még nem áll a kormányzatok rendelkezésére az a lehetőség. nem kell vele szükségszerűen az életet kioltani. Ennyiben még az atombombánál is fenyegetőbb veszélyt jelentenek.hozzájárulásuk nélkül történő beültetéséig. ha sikerül vele biorobottá átalakítani a szabad polgárokat és így ellenőrzés alatt tartani őket. A cél tehát totális megfigyelés alá helyezni egy személyt. egészen a legfejlettebb műbolygós megfigyelésig. Ilyen lehet az utca. mert rejtetten alkalmazható. Egyes katonai szakértők egyenesen az atombomba feltalálásához hasonlítják veszélyességben és jelentőségben a már rendelkezésre álló mikrohullámú tömegbefolyásolási fegyvereket. rendszerint bűnözői csoportok is. Az irányítóknak a látókörébe kerülhet találomra is egy személy. A társadalom nyilvánosságától elzárva dollár milliárdokat költöttek és költenek a mai napig e technológiának a kifejlesztésére és tökéletesítésére. a mikrohullámú eszközök és az akusztikus fegyverek bevetését. az Internet. amikor megfigyelése rendszeressé válik. az elektromos megvilágítás manipulálását. amikor létrejön. az elektronikus és a nyomtatott tömegtájékoztatás. a szuperérzékeny elektromágneses érzékelő rendszerek komputeres elemzéséig terjednek. Ez akkor alakul át agykontrollá. A megfigyelési eszközök a telefon lehallgatástól. az Internet üzenetek zavarását.szokásosnak és jogszerűnek tekinthető társadalmi behatástól. Az emberek túlnyomó többsége ma is úgy gondolja. Más agykontroll módszerek a hipnózist és a drogokat használják az emberek befolyásolására. amelyek morálisan erre készek. továbbá az agyműködés közvetlen stimulációját. hogy valamennyien veszélyt és fenyegetést jelentenek az adott személy idegrendszerére. elégséges. Ezzel szemben az agykontroll fegyverek titokban és minden ellenőrzés nélkül bevethetőek. Ilyen fegyverek tekintetében is folyik a versengés annak ellenére. olcsóbbá válni. elkezd tömegessé. a lakásokba. és ennek megfelelően terjedni. Az átlagembernek nehéz felfognia. és más bűnöző elemek felderítése és megfékezése. hogy a hidegháború már véget ért. mert alkalmas eszköz a hatalom gyakorlására. az elektronikus és nyomtatott tömegtájékoztatásban elhelyezett üzeneteket. Mindezek a módszerek azonban abban megegyeznek. és jogilag is megvan rá a lehetőségük. amikor működtetői a nyilvánosság tereit használják a célszemély zaklatására. hogy léteznek olyan emberek. akik kivételezett pénzügyi és 221 . és zaklatását kombinálják a személyes információk megszerzésével. Más csúcstechnológiákhoz hasonlóan. Ma az elsődleges érv a terroristák és a terrorizmus elleni harc. beleértve az implantátumoknak az emberek testébe való . mert az atomfegyverek belföldön az adott ország saját lakossága ellen nem alkalmazhatóak. hogy létezhetnek olyan hatalmi csoportok. Továbbá azt sem tudják elképzelni. Az agykontroll az uralom eszköze és így e technológia elsődlegesen azért került kifejlesztésre. és az így szerzett információkat felhasználni tudatának és magatartásának a befolyásolására. A célszemély ingerléséhez felhasználják a zaklató telefonhívásokat. Ha az agykontroll technológiát fegyvernek tekintjük. A tudatbefolyásolás egyik formája. kipróbálhatóak és alkalmazhatóak. valamint a pedofil. hanem a különböző magánirányítás alatt álló. valamint az autókba elhelyezett audiovizuális "poloskáktól". amit csak a célszemély hall. A normális szexuális kapcsolatot is bűncselekménnyé alakítja át az önkéntesség helyébe lépő erőszak. hogy ez elsősorban a belföldi lakosság ellen irányuló fegyver. az utcai megfigyelést.

és ezért milyen motívumok vezérlik alkalmazóit. hogy bárkit is meggyanúsítsanak. hogy a titkos megfigyelés és zaklatás a közhatalom gyakorlásának egyik ki nem mondott formájává fejlődött az Egyesült Államokban. akkor még arra sincs szüksége. Ezeket a motívumokat Allen Barker gyűjtötte össze és 2001. Frank Donner 1980-ban megjelent "Age of Surveillance" (A megfigyelés korszaka) című könyvében kifejti. sőt kínzására. Elég. találmányait és kiválóan alkalmas a pénzügyi és ipari kémkedésre is. illetve az államot irányító uralkodó elit érdekeit. Ha pedig fél a kormányzat. hogy akár csak a gyanú árnyéka felmerüljön. Ezért az ilyen programok elsősorban a potenciális vezetők. akkor azt valóságos összeesküvés létező gyakorlatának. azaz védekezniük kell a velük szemben alkalmazható. június 13-án tette közzé az Interneten. azaz divatos szóval "összeesküvési elmélet"-nek kell tekinteni.ismertetjük. fantáziadús spekulációnak. vagy megvádoljanak bűncselekmény elkövetésével.a lényeget nem érintő rövidítésekkel . amelyek ezeket a technikákat működtetik. (http://www.com/mc/mindControlMotives. Az FBI fennállása során végzett titkos műveleteket. Alkotóművésznek. ellopva ötleteiket. Az agykontroll eszközei alkalmasak a másik ember zaklatására. A távirányítású tudatolvasás megnyitja a lehetőséget tudósok gondolatainak is a rögzítésére. hanem amerikai állampolgárok ellen irányul. hogy a COINTELPRO nem külföldi kémek. agykontroll-ellenőrzés ellen. írókat is sebezhetővé tesz ez a technika.html) A továbbiakban Barker felsorolását . akik a korlátlan gazdagodás és hatalom eme megszállottait készek az etikai korlátok félretételével kiszolgálni. Az agykontroll használóinak a stratégiáját úgy érthetjük meg jobban. Ezt a technológiát nem csak ellenséges államok tudósaival szemben lehet felhasználni. mivel kisebb a lelepleződés veszélye. hogy azok az államilag finanszírozott hatósági szervek. és a beleegyezésük nélkül működtetett. hogy megbüntethessék. A legmodernebb megfigyelési technikák tehát a kormányzás részévé váltak. Nem kell senkit elítélni ahhoz.vagyoni helyzetüket hatalmuk korlátlan növelésére akarják felhasználni. Még művészeket. hogy módjában van valamit elkövetnie. E technológia privilégiumával rendelkezők egyelőre abban bíznak. nem pedig valamiféle képzelgésnek. Ily módon jogellenesen meg lehet szerezni mások szellemi termékeit. hogy milyen célokra lehet ezt a fegyvert használni. Az elektronikus tudatbefolyásolás használatának második motívuma lehet a hagyományos hírszerzés és kémkedés modernizálása. mert a szenvedő alanyok nem tudják őket leleplezni és jogi eszközökkel felelősségre vonni. ha közelebbről szemügyre vesszük. Itt az a lényeges. a társadalom számára vészjelzéseket leadó közéleti személyek. hogy nem tudnak ellene védekezni. hogy semlegesítse a politikai másként gondolkodókat. vagy egyszerű állampolgárok ellen irányulnak. de bankárnak és brókernek is ugyanaz az érdeke.datafilter. Ha az emberek egy csoportja titokban. nincsenek ráutalva arra. de az adott állam saját állampolgáraival szemben is. Ez kevésbé kockázatos. A COINTELPRO az FBI "counterintelligence program" célja az volt. hogy tevékenységük titokban marad. mert úgy lehet plagizálni őket. mint a feltaláló mérnöknek és az alkotó tudósnak. ha valakiről feltételezi. központi irányítással és szervezett módon hajthatja végre saját stratégiáját és taktikáját. de az 1956-tól 1971-ig tartó COINTELPRO legfőképpen a radikális politikai szervezetek ellen irányult. Az agykontroll programok szempontjából lényeges. és akadnak olyanok is. Az egyik lehetséges motívum a belföldi hadviselés az adott ország saját lakossága ellen. 222 . ami esetleg sértheti az állam.

Az így nyert információ felhasználásával a következő bombázást még hatékonyabbá lehet tenni. hogy ezekkel a technikákkal eredményesebben lehet a gyanúsított személyeket kihallgatni. Meghatározott számú ember tudatának a kifürkészéséből sokmillió lakosra érvényes trendekre lehet következtetni.Egy harmadik motívum lehet az agykontroll felhasználására a lakosság különböző szempontok szerinti statisztikai csoportosítása. Ha közvetlenül nem érdekeltek az új technológiában. Ötödik motívum lehet az úgynevezett "bomb damage assessment" . Hetedik motívum lehet annak a technológiának az elfojtása. hogy "propaganda-bombái" milyen mértékben hatottak a tömegek tudatára. A közvéleménykutatás a választások befolyásolásának fontos eszköze a formális demokráciában. valamint a kereskedelmi célú titkokat is ki lehet belőle szedni. Ez ahhoz hasonlít. Egy hatodik motívum lehet az agykontroll alkalmazására bizonyos alkalmazók hajlama a szadizmusra. Valaki úgy lehet a legjobb. hogy valamennyit visszaszorítja. régóta hangsúlyozza. Noam Chomsky. hogy egyedül ők rendelkezzenek vele és csak ők fejleszthessék tovább. mert kifejlesztése esetleg a fennálló status quot felborítja. hogy felmérjék melyik bomba talált célba. mintha egy azonnali közvélemény kutatást. ha kell tisztességtelen eszközökkel is. De olyanokkal szemben is alkalmazható. amellyel zsarolható. Ezekkel a tudatbefolyási technikákkal ma már a politikai eszméket és a politikusokat is ugyanúgy el lehet adni. ha valamilyen technológia nem áll a rendelkezésükre. hogy milliárdosok saját kiszolgáló személyzetüket szerelik fel ezekkel a tudatmódosító és befolyásoló eszközökkel.végzett tudatellenőrző felmérések a hatalomgyakorláshoz szükség politikai visszakapcsolást biztosíthatják. megtudakolva a lakosság kiválasztott célcsoportjának a véleményét úgy. amelyet nem tudnak az ellenőrzésük alá vonni. akkor is hajlamosak annak az elfojtására. akár állami. hogy bizonyos demográfiai csoportoknak a befolyásolása meghatározhatja e csoportok a vásárlási szokásait. A nyilvánosság ellenőrzése alatt nem álló.BDA ("A bombakárokozás felmérése") felhasználása a pszichológiai fegyverekkel végzett műveleteknél. vagy kifejlesztőt elkezdik zaklatni azért. hogy vagy kiemelkedik minden versenytársa közül. Nyolcadik felhasználási mód lehet. vagy szavazást tartanának. Ez azokkal a mit sem sejtő polgárokkal szemben a leghatékonyabb. A BDA lehetővé teszi. ahogyan a totális kormányzatok használták céljaik elérésére az erőszakot. és el lehet olvasni elektromágneses technológiával a gondolatait. hogy a formálisan "demokratikus" kormányzatok már régóta ahhoz hasonlóan használják a propagandát. A lakosságon . hogy az ahhoz tartozók legtitkosabb gondolatait is ki tudják fürkészni. a neves amerikai társadalomtudós. tőle elkülönülő uralkodó rétegnek nagyon fontos tudnia. és természetesen a nemzetbiztonságot érintő. Ezért a társadalom felett álló.a tudomása és hozzájárulása nélkül . amit az illető szavakban megfogalmaz és kimond. és az eredeti feltalálót. fel lehet tárni olyan eseményeket az életében. mint bármely más árucikket. és a mások intim tevékenységének a megfigyelésével történő perverz kielégülésre. Ez lehetővé teszi olyan 223 . Ily módon ki lehet belőle szedni titkos számítógépes kódokat. Már a kereskedelmi reklámozásban is bebizonyosodott. hanem közvetlenül be lehet hatolni az agyműködésébe. vagy pedig úgy. hogy megfigyelés alatt állnak. akkor azt illegálisan is megszerzik. milyen mértékű kárt okozott. Itt ugyanis nem csak arra figyelnek. akik nem tudják. akár nem állami titkos szervezetek. Egy negyedik motívum lehet az. akik már tudnak erről. A tudatbefolyás alá került személyeket az agykontroll irányítója a nap 24 órájában gyötörheti.

hogy lelkiismeretlen személyek mások szenvedéseiből csináljanak maguknak nagy anyagi hasznot. Ha el tudják az agykontroll áldozataival hitetni. hogy a világ döntési helyzetben lévő személyeinek ez az ellenőrzése e technológia kifejlesztőinek és alkalmazóinak a legfontosabb célja. de ha az illető gyanút fogna. Hasonlóan ismertek a szexuális zsarolást célzó műveletek. akik az adott megbízó kívánságainak megfelelően zaklatják áldozataikat és ellenőrzik életének legrejtettebb vonatkozásait is illetéktelenül továbbadva a családi és üzleti titkokat. akkor hosszú időn át jelentős mennyiségű gyógyszert szedethetnek velük és más költséges kezelésben részesíthetik őket. Kifinomult technikákkal az így végzett befolyásolást rejtve lehet tartani. vallási.és elmebetegségben szenvednek. Ez elősegítheti. és a segítségével tartsák szoros megfigyelés alatt a célcsoportot. mert már oly sok mindent tudnak róla. még inkább óvatos hogy gyermekét is ilyen sors vállalására kényszerítse. amit "felosztott koncentrációs táboroknak" ("distributed concentration camps") neveznek. ha őket elektronikus eszközökkel megfigyelés alá helyezik. hogy az általuk kiválasztott személy kerüljön a csoport élére. és erre a célra is alkalmazták az agykontroll áldozatait. vagy nem hoznak világra utódokat. A szövetségi kormány már elkészített olyan terveket. és gyermekeiket is szüleik hozzájárulása nélkül ellenőrzés alá vonhatják. és a nemkívánatos akcióit megelőzzék. Kényszer hatására hoznak. hogy ideg. hogy agykontroll alatt áll. hogy agykontroll segítségével kiszámítsák a célszemély magatartását.magánszolgálatban álló zsoldos csapatok felbérelését. Tizenegyedik motívum lehet az agykontroll alkalmazására. Tizenharmadik motívumként jöhet számításba az agykontroll áldozatok kezelése. Jövedelmező üzlet lehet az orvosok és a gyógyszer vállalatok számára. akkor is engedelmes marad. Azonban még hatékonyabbá kell tenni az agykontroll útján történő megfigyelést. vagy szociális csoport. A kitűzött ismérvek alapján a hosszú időn át tudatbefolyásolás alatt élő egyén nem képes szabadon dönteni. A folyamatban lévő kísérletek célja előre látni a magatartást. Ebben az esetben. ebben az "elektronikus börtönben" gyakorlatilag ugyanolyan szoros megfigyelés alatt állnának. Tizennegyedik motívumként figyelembe vehetjük azt az igényt. amelyek szükségállapot idején lehetővé teszik meghatározott listákon szereplő személyek gyors internálását gyűjtőtáborokba. Az a szülő. hogy zsarolható eszközzé vált. A tudatmódosító és ellenőrző technológiák további fejlesztésével már nem lesz szükség az ellenőrzés alá vont személyek összegyűjtésére. aki tudja is. hogy kontroll alatt áll. és iskolázását. valamint kapcsolatrendszerét tudatosan úgy irányítják az ezzel megbízott háttérerők. elegendő lesz az is. Már a közvélemény is sokat hallott a programozott bérgyilkosról és könyvek jelentek meg a "Manchurian candidate"-ről. A demográfiai befolyásolás célpontja lehet egy faji. mint a gyűjtőtáborokban. Logikusan lehet feltételezni. A tudatbefolyásoló technika tizedik felhasználási módja lehet fontos vezető személyek ellenőrzés alá vétele. hogy megfelelő időpontban a megfelelő pozícióba kerüljön. hogy a segítségével zárt csoportokba. Már ma is megszegik 224 . például egy vallási szektába hatoljanak be. A politikai vezetésre kiszemelt személy programozása elkezdődhet kisgyermekkorban. Kilencedik felhasználási mód lehet az. További motívum lehet bizonyos csoportok népszaporulatának a befolyásolása. Sajnos lehetséges. még mielőtt az bekövetkezik.

amely az adott 225 . ugyanakkor nem kizárható. Mivel az agykontrollnak számos szadista vonása van. Ezért az agykontroll nagyon is alkalmas az állampolgárok terrorizálására. hogy valójában hogyan is gondolkodnak az emberek. Bizonyos tudományos elgondolások is forradalmasíthatják az embereket. Az agykontroll fegyvereket kifejlesztik. További motívum lehet a tudat ellenőrzése. Végül természetesen fontos motívum lehet az agykontroll folytatására azon módszereknek a tökéletesítése. Például szabadságvesztésüket töltő elítélteket szabadulásuk előtt el lehet látni olyan miniatűr implantátumokkal. Talán az a legjobb kém. Ebben a tágabb értelemben az agykontrollhoz tartozik minden olyan tudat. annak a feltérképezése. amelyekkel bármely ember legtitkosabb gondolatait is ki lehet fürkészni. hogy megszabadul a zaklatástól. Az agykontroll technológia alkalmazása egyben alkalom annak tökéletesítésére is. hogy bárkit kiválaszthatnak az agykontroll céljára bármely okból. hiszen senki nem tudhatja. Hogyan lehet ellenállni az agykontrollnak? Az agykontroll itt nem a José Silva-féle relaxációs technikát és az ellazult állapotban való gondolkodást jelenti az alfának nevezett tudatszinten. kiválasztott kísérleti alanyokon kipróbálják. hogy kém. hogy nem ő lesz-e a következő áldozat. amelyekkel ezt a tevékenységet továbbra is hatékonyan el lehet titkolni a társadalmi nyilvánosság elől. természetesen ellenállhat. az még nem jelenti azt. aki nem is tudja. hanem ennél sokkal többet. A rendszer további kiterjedése egyrészt újabb irányítók bevonását. az emberi agy és a központi idegrendszer működésének a legkülönbözőbb módszerekkel és eszközökkel történő befolyásolását. akkor az félelmet kelt. A kísérletek arra is irányulnak. e technológia működtetésére az ilyen szellemben nevelkedett fiatalok alkalmasak. Ezek a megelőzést célzó megfontolások azonban tudományosan nem megalapozottak. Ha az már nyílt titokká válik. Maga a kísérleti alany. Tizennyolcadik motívum lehet az agykontroll alkalmazására a kémkedési módszerek tökéletesítése. amit "szabadulásuk" után végeznek. hogy a statisztikai és a tudományos módszerek fokozatos tökéletesítésével ezek is javulhatnak. Ezért az agykontrollnak az is az egyik legfontosabb célja. Tizenötödik motívum olyan szakemberek képzése. megváltoztatását és ellenőrzését jelenti. A célszemélyek túlnyomó többsége azonban a hozzájárulása nélkül lesz kísérleti alany. ha tudomást szerez az idegrendszerébe történő illetéktelen beavatkozásról. Az emberek ennek a veszélyét azért nem érzik. hogy esetleg majd valamit el fognak követni. hogy titokban tartsák ezt a tudatbefolyásolást és megbüntessék a veszélyre figyelmeztetőket. mert valaki úgy véli. másrészt a tudatellenőrző komputerrendszer automatizálását igényli. akik a jelenlegi működtetők helyébe lépnének. amelyek aztán pontosan tájékoztatnak arról a tevékenységről. hogy elzárják a jogi úton való védekezés lehetőségét a kísérleti alanyok számára. mert nem tudják elképzelni. vagy beletörődhet ebbe a megalázó helyzetbe. Ha beletörődik. hogy ma már felfedezték és működtetik azokat a technikákat. Az új eszmék és az új megoldási módok minden elnyomó társadalmat veszélyeztethetnek. Tizenhatodik motívumként számításba vehetjük a lakosság megfélemlítését.és magatartás-befolyásolás.egyes személyek emberi jogait csupán azért. Az ilyen személy könnyebben behatolhat bármely csoportba.

hogy díszlet. Az egész Disneyland-szerű kulisszához hasonlít azzal a különbséggel. oldal.com/mc/protestResist. Ezeket a képviselőket általában azok az érdekcsoportok vásárolják meg és fizetik. hogy kísérletezzenek és visszaéljenek velük. hogy az Egyesült Államok gyakorlatilag a fegyveres és hírszerző szervek által működtetett rendőrállammá alakult át. Azok. Csak az kapható. és egyben "szórakoztatást" jelentenek azok számára. hogy Disneyland-ről mindenki tudja. (http://www. vagy nagyon is jól tudják. Barker gondolati kísérletként felveti. hogy ide tartoznak a megfigyelési eszközök. és akarata ellenére történik. Ki lehet választani találomra polgárokat azért. akik ezt élvezeti célra használják. Ez nem változtat azonban a fenti megállapítások érvényességén. amit a korrupt kétpártrendszer nyújtani tud. Az impulzust hordozó mikrohullámok fájdalmat. kimerültséget. és az agyban elhelyezett implantátumok közvetlenül befolyásolhatják a központi idegrendszer működését. Ezek a vezetők vagy valóban ostobák. és alkalmas vezetők. akik felelősségre akarják vonni ezt a korrupt rendszert. a tömegtájékoztatás. 4. hogy a jövő történészei a jelenlegi amerikai vezetést egyfajta Vichy kormányzatnak fogják tekinteni. ami az egyszerű álhír terjesztéstől a kísérleti személy bizarr helyzetekbe való manőverezéséig terjedhet. ő azonban amerikai lévén. amelyeket később a beültetett kódokkal aktivizálhatnak. és a társadalmi méretű hazugság kulisszája. Ezt a valóságot elrejti a választott kormányzati szervek. valamint ez a visszacsatolás teszi lehetővé az intellektuális vagyont képező értékek illetéktelen kisajátítását. De őket "áldásosan tudatlan" ("blissfully ignorant") állapotban tartják. A visszacsatolás lehetővé teszi a további befolyásolás hatékony módszerének a kiválasztását. nincsenek új elgondolások. megfigyelve. Allen Barker azonban elítéli a hazugságnak és a kizsákmányolásnak ezt a hamis kultúráját. Egyes személyeknél hipnózist is alkalmaznak megfelelő válaszreakciók kiváltására. A választott politikusoknak nincs valódi hatalmuk a katonai. szívdobogást okozhatnak. A jelenlegi beteg amerikai rendszer apologetái haladásnak próbálják feltüntetni ezt a modern feudalizmust. bekezdés) Természetesen igen sok tisztességes ember is él az Egyesült Államokban. de emlékeztetőül utalunk rá. amelyek csak a pénzvagyonuk bármilyen eszközzel való gyarapításában érdekeltek. amely tudatát kifürkészi. aki hosszú ideje agykontroll-zaklatás célszemélye. az audiovizuális "poloskák". alapos megfigyeléseket végzett arra vonatkozóan. és milyen traumát okoz neki. A lakosság széles rétegeit tudomásuk nélkül is alapvetően érinti ez az elnyomó rendszer. de nincs igazi társadalomkritika. Úgy véli.html 3. Ez a technológia a zaklató telefonhívásoktól a személy otthonában történő kimerítő ingerléséig terjedhet. Allen Barker úgy véli. titkos módszerekkel végzett zaklatásnak vannak kitéve.datafilter. Allen Barker. Az egész kultúra válságba került. Ezek az eszközök biztosítják a befolyásoláshoz szükséges visszacsatolást. Már korábban tárgyaltuk ennek a tágabban értelmezett agykontrollnak a technológiáját és eszközeit. hogy nem az amerikai 226 .személy tudomása nélkül. hogy e tudatbefolyásoló technika működtetői miként tevékenykednek. Ennek részét képezi annak a megfigyelő rendszernek a működtetése is. mert álnok módon titokban hajtják őket végre. hogy mindez milyen zavarokat idéz benne elő. Barker szerint hasonló helyzet van más "fejlett" országokban is. a falon keresztülhatoló távirányítású érzékelők és az implantátumokkal. hírszerzői szervezetek együttes hatalmával szemben. hogy mi folyik és miért? Az álhazafiságról és jólétről szóló közhelyeik egyre nagyobb ellenérzést váltanak ki. és itt senkit sem kínoznak a színpad mögött. A zaklatás és a kizsákmányolás attól még zaklatás és kizsákmányolás marad. elsősorban az Egyesült Államokról mond véleményt. valamint az ezek nélkül működtetett bioszenzorok. amely hasznot húz az emberiség ellen elkövetett bűncselekményekből.

és szembe kell nézniük azzal a ténnyel. Ebben az esetben is felelős az amerikai kormány. akiknek erről nem volt tudomásuk. Mégsem került sor eddig komoly ellenlépésekre. hogy védekezzenek ellene. és akik ehhez nem is járultak hozzá. vagy külföldi állam zaklatja és használja ki az amerikai állampolgárokat. A súlyos betegek között vannak provokátorok is. zsarolták. Egyelőre egységes irányítás alatt álló szervezett harc még nem folyik az agykontroll leállítására. Ezeket az agykontroll technológiákat és technikákat túlnyomórészt olyan polgárokon alkalmazták. Az amerikai törvények szerint. majd pedig rágalmazták. Ezért egy vezető nélküli ellenállás folyik. hogy már akkor elfojtsák a lehetséges ellenlépéseket. akik felvállalták ezt a feladatot. ha egy idegen behatol valakinek az otthonába. és gyakran elhallgatják a legszörnyűbb kínzásokat. amely azért jött létre. sem egészségügyi. Mindez a szakemberek számára ismert tény és egyre több amerikai is tud már róla. A nyomában járó lelki és fizikai trauma akkor is tart. akiket gyermekkorukban kínzással kondicionáltak. és ha szükséges embert is ölnek. zaklatnak. valamint azok a polgárok. hogy az agykontrollal történő visszaélések leleplezése sem szakmai karrierjüket. Kik szállnak szembe a tudat megerőszakolásával? Először is azok a kutatók. A többségük elképzelhetetlen gyötréseken ment keresztül. hogy mi történik. jogosan le is lehet lőni. rendszeresen hipnotizáltak és elektrosokkoltak. Már ez a rövid felsorolás is érthetővé teszi. hogy az igazi betegeket lejárassák. Az amerikai szabadságról puffogtatott frázisokat is álcázásnak használják saját taktikájuk elleplezésére. akkor ők védelmet élveznek. vagy financiális helyzetüket nem segíti. De ha ezt a kormány közpénzekből fizetett ügynökei teszik. hogy elrejtsék bűnös akcióikat. A többségük anyagi gondokkal küzd. hiszen ő tartotta titokban azt a technológiát. hogy ellenálljon az agykontrollal gyakorolt erőszaknak. mielőtt azok megtörténtek. ha az effektív tortúrát már abbahagyták. mivel embertársaik ezt nem hiszik el és csak nevetségessé válnának a szemükben. és elhatározták. hogy az agykontroll áldozatok miért annyira bizalmatlanok mindenkivel szemben. A legtöbb áldozat élettörténete valamilyen katonai vagy hírszerző ügynökséghez kapcsolódik. Az központi idegrendszer befolyásolásával végzett kínzási technikák neutronbombához hasonlíthatóak. és ha az áldozat panaszkodik. valamint beültetett szerkezetekkel zaklattak. Vannak olyan áldozatok. hanem "csak" egy magáncsoport. és társadalmi hitelüket aláássák.kormányzat. akik megismerték és leleplezték a tudatbefolyással végzett visszaéléseket. vegyszerekkel és kábítószerekkel. Ezeket az embereket saját népük cserbenhagyta. hogy állandó megfigyelés alatt állnak és még a gondolataikat is kifürkészik és analizálják. akik rájöttek. zsarolnak. hogy cselekednek. akiknek az a feladata. de ezt is hatékonyabbá lehetne tenni. amelynek az ismerete segíthette volna az áldozatokat. és miért nem készek valakit a vezetőjükké választani. Sok áldozat gyógyíthatatlan agykárosodást szenvedett és igen sokan súlyos lelki zavarokkal küszködnek. akik maguk is áldozatok. Ezek a kutatók jól tudják. Az agykontroll áldozatokkal igen nehéz szervezetten együttműködni. mert belülről semmisítik meg a személyt. A rendszer működtetői fenyegetnek. Ez a körülmény teszi lehetővé a rendszer működtetői számára. még őt hibáztatják. Ebben az esetben elmulasztották teljesíteni az egyik legalapvetőbb kormányzati kötelezettségüket. amelyeken keresztül kellett menniük. és fenyegették őket. miközben minderről a társadalom nem vesz tudomást. 227 . Egyelőre kevés olyan szervezet van. de egyre nő azon kutatók és aktivisták száma. Kihasználták és megalázták. hiszen állami szervek is beismerték. másrészt az áldozatok és hozzátartozóik. Elsősorban azok vállalják fel a küzdelmet.

Az erőszakos tudatbefolyásolás elrejtése A társadalom nyilvánossága elől való elrejtés legfőbb módszere a folyamatban lévő agykontroll tevékenység legszigorúbb titokban tartása. mert ha panaszkodnak. miközben nem szólnak azokról a technológiai eszközökről. akik ezekkel az eszközökkel visszaélnek hasznot húznak amerikai állampolgárok gyötréséből. hogy miért kínozták meg őket. Az ideg. részben akaratlanul is segítséget nyújtottak az agykontroll tevékenység álcázásához. vigasztalást nyerhet abban. és panaszaikat ne vegyék figyelembe. Az agykontroll visszaélések áldozatainak még ez az elégtétel sem jut. Ezt 228 . hogy agykontroll áldozatai. Ez emlékeztet arra a gyakorlatra. mint a foglyul ejtett katonáknak. csak nevetség tárgyaivá válnak. A felhasznált tudatbefolyásoló eszközök szigorúan titkosak. Az amerikai elmegyógyászokat jelenleg arra használják. és nem zaklatják az amerikai polgárokat.Az agykontroll áldozatok sorsa erőteljesen emlékeztet a kínzásokon átment hadifoglyokéra. Az erőszakos agykontroll működtetői eszközként használták az ideg. E szakemberek részben tudatosan. miközben a kormányzat demokratikusnak tünteti föl magát. hogy az Egyesült Államok hivatalos szervei nem végeznek jogellenes cselekményeket. akik számíthatnak többi bajtársuk és hazájuk támogatására. Egyszerűen nem vesznek tudomást az állami szervek által végzett zaklatás tényéről. A letagadhatóság az egyik legfontosabb előfeltétele egy titkos akciónak. miközben a sajtószabadságról szavalnak. amelyekkel ugyanezeket a tünetegyütteseket elő lehet idézni. hogy ezek a szakemberek tájékoztatják a közvéleményt a mentális megbetegedésekről és a velük járó tünetekről. Allen Barker úgy véli. és arról. nemzete biztonságáért kellett átélnie. Ez odáig megy. hogyan lehet trauma és tortúra alkalmazásával szakszerűen zaklatni. hogy a társadalom hozzájárulása nélkül végeznek ilyen kísérleteket. és mitikus őrzőszerepükkel dicsekednek. erről a sajtó nem ad pontos tájékoztatást. hogy néhány megbízható és tisztességes orvostól eltekintve az elmegyógyászat egész rendszere kiszolgálja az agykontroll amerikai működtetőit. A tájékoztatási médiumok tevékenyen részt vesznek a titkosszolgálatok visszaéléseinek a leleplezéseiben. hogy az agykontroll áldozatok nem tudják. hogy még akkor is. ha a CIA a bizonyítékok nyomására kénytelen elismerni jogellenes cselekményeket. ami a Szovjetunióban folyt. nincs olyan támogató csoportjuk. Ez lehetővé teszi. ez a titoktartás és a titkolódzás további növekedéséhez vezetett. A különbség az. Ezt többek között avval is megakadályozhatnák. akik azt állítják. akit megkínoztak. A titoktartás kultikus szenvedély lett.és elmegyógyászat szakembereit és a pszichológusokat. Amikor az 1970-es években az agykontrollal történt visszaélések egy részére fény derült. ahol is az elmegyógyászatot felhasználták a másként gondolkodó ellenzékiek lejáratására és elhallgattatására. Ez teszi lehetővé az elnyomó módszerek alkalmazását. hogy mindezt hazájáért. Fontos szerep jut az Egyesült Államok írott és elektronikus tömegtájékoztatásának is. Ez részben úgy történik. elviselnie. és azok. hogy elmegyógyintézetbe kényszerítenek akaratuk ellenére olyan személyeket. Egy fogságból visszatérő hadifogoly. hogy megerősítsék azt a vélekedést. Az agykontrollal történő zaklatás széles körben zajlik. amely tiszteletben tartja az emberi jogokat. hogy miként lehet elektronikus eszközökkel és más módon erőszakos agykontrollt gyakorolni a célszemély hozzájárulása nélkül. ha az egyetemi tankönyvekbe és diagnosztikai kézikönyvekbe felvennék azt.és elmegyógyászat azzal is segítséget nyújt az erőszakos agykontrollhoz. hogy az agykontroll áldozatait elmebetegnek bélyegezzék.

a központilag irányított magatartást helyesebb elmélet helyett összeesküvési gyakorlatnak nevezni. vagy olyasminek. valamint annak propagandáját irányítják. A sajtó egyes technikai megoldásai utánozzák azokat. hogy megismerjék e titkos háttérhatalom által alkalmazott módszereket. noha erről a kongresszus bizottsága már tájékoztatót adott ki. Egyes média megfigyelők állítják: van egy úgynevezett "triangulation strategy" (Egyfajta három lépésből álló tájékoztatási módszer.).) jól álcázott központ (phony center). terrorizáló lépések a félretájékoztatástól a COINTELPRO-hoz hasonló titkos programokig terjedhetnek. "minden simán működik". J. amely gondosan figyeli a hírszerző és nemzetbiztonsági szolgálatokat. Allén Baker szerint e rejtett hatalmi központ szolgálatában a tömegtájékoztatás gyakran a legégbekiáltóbb atrocitásokat is minimalizálja és elkeni. mint elektronikus rabszolgákkal. megmutatva. és ahonnan mind a sajtót. másrészt hogy besározzák és lejárassák őket. miközben az átlagpolgár kételkedve fogadja. Ez a kódolt és a sorok közti olvasás a hírszerzés és a diplomácia bevett eszköze. mind a kormányzatot. Ebbe a "phony center"-be jól beleillik a bűn és a bűn üldözése. hogy ne éljenek vissza hatalmukkal? A médiumok egyik kedvelt módszere az agykontroll áldozatok lejáratására az. Az állami szervek által elkövetett és az úgynevezett fehérgalléros bűncselekményekről alig esik szó. A bűnügyi riportok hatékonyan meg is félemlítik a lakosságot. Ez a központ képviseli a jelenleg fennálló helyzetet. A figyelem központjába helyezett elterelő témának azonban kevésbé szörnyűnek kell lennie. mint aki harcol a rabszolga kereskedelem ellen a tengeren túl. és államilag finanszírozott sugárkísérletekről. tehát semmi nem zavarja a pénzcsinálást. se nem demokrata. és nevetségessé teszik azokat. milyen hatékony a rendszer. Csak ezzel magyarázható. hogy a sajtó nem tudósít az embereken végzett. Valójában csak arról van szó. Az amerikai tömegtájékoztatási intézményeket ténylegesen a kormány és a mögötte álló árnyékkormány propagandaeszközeinek lehet tekinteni. ezzel nem lehet vitába szállni. hogy így tennének kísérletet arra. hogy tudassák az áldozattokkal megfigyelés alatt állnak. Hol van tehát akkor az a sajtó. Miközben egy szót sem ejtenek az állami szervezetek által gyakorolt fizikai és pszichológiai terrorról. és arról kell sokat beszélni.és Dél-Amerikában alkalmazott a tájékoztatási eszközök felhasználásával. akitől a háttérhatalom uralkodó elitje tart. kigúnyolják. amit bűnözők követtek el. ami kedvezőtlen. J. amelyek segítségével saját otthonaikban úgy bánhat az állampolgárokkal. Általában csak az alacsonyabb társadalmi osztályokhoz tartozó bűnökről tájékoztatnak. különösen. Ez a központ se nem republikánus. hogy az Egyesült Államokban "sehol nem szegik meg az emberi jogokat". Allen Barker szerint létezik egy (a háttérhatalom. Minthogy ez jó dolog. akik szót emelnek ellene. ha a titkosszolgálatok és hírszerző szervezetek tevékenységéről van szó. Ezek a megfélemlítő. és nevetségesnek találja. vagy külföldi csoportok illetve idegen államok 229 . levonva belőle mindazt. hogy elvonják a figyelmet a hazai visszaélésekről. Sok agykontroll áldozat ismeri azt. A tömegtájékoztatás nem csak elmulasztja a közvélemény tájékoztatását az erőszakos agykontrollról és a vele végzett zaklatásról. és így az még inkább hajlandó engedelmeskedni a tekintélynek és lemondani még maradék szabadságáról. ahogyan a jelképeket és kódszavakat használják egyrészt. akit üldözhetnek. elkaphatnak. hanem még elő is segíti azt. hogy skizofréniában szenvedő elmebetegeknek tünteti fel őket. visszataszító. D. amely a rejtőzködő rendszer központja. akkor egy hasonlót kell a figyelem központjába helyezni. és amely hullámokat verhet. akkor a CIA-t úgy mutatnák be. Innen tudhatják az amerikaiak. ha valami felháborító dolog történik. a status quot. amely szerint. Ez a központ mindenkit "szélsőséges"-nek minősít és megfélemlít. amelyeket a CIA Közép. Ez biztosít a rendszer számára néhány rosszfiút. vagy a "nem látható kormány" által működtetett D. Ha például az embereknek lenne lehetőségük arra.

Ez az. Az elektronikus agykontroll gyakorlatát úgy alakították ki. Egyes agykontroll áldozatok félnek felvenni a kapcsolatot a hatóságokkal. de a nyilvánosság felé tagadják e technológia létezését. amelyekről az áldozatok panaszkodnak. vagy egyáltalán nem reagálnak rá. akkor nem válnak maguk is áldozattá. Tipikus módszer a szeretett személyek fenyegetése. Minthogy a kongresszusi és más hatósági vizsgálatok adatai szerint maga az FBI is alkalmazza az elektronikus zaklatást. és amelyeket természetesen a hazai jó kormányzat üldöz. ahol megtárgyalták más jogalkalmazó szervekkel ezen eszközök gyakorlati alkalmazását. Adatok vannak arról is. Megfigyelték azt is. A "psyop"-oknál (a pszichológiai fegyvereket működtetőinél.ügynökei. Egy másik védekezési módszer lehet az igazságszolgáltatási szervek igénybevétele. vagy pedig ellenük fordítják titkos manipulációkkal a nyomozást. hogy ne hagyjon kézzel fogható bizonyítékot. amikor a titkosszolgálatok bizonyos cselekményeikről maguk számolnak be. Ez elleplezi a belföldön elkövetett súlyos visszaéléseket. mint az FBI. A tiltakozás és ellenállás módszerei Első lépésként az olyan közrend felett őrködő jogérvényesítő szervekhez fordulnak a védelmet keresők. hogy ma már különleges szakértelmet igényelnek. Igen sok kollaboráns van a reklámszakmában és a szórakoztatóiparban. amelyeket a célszemélyről a megfigyelés és az elektronikus zaklatás során megszereztek. ezért joggal feltételezhető. amikor néhány visszaélést azért beismernek. vagy abban bíznak. hogy sok ilyen együttműködő már maga is kontrollált. hogy így elkerüljék a teljes lelepleződést. programozott tudatú egyén. A szupermodern technológiákkal végzett agykontroll és az elektromágneses zaklatás esetében ez nem biztosít hatékony védelmet. akik tudatosan közreműködnek az agykontroll visszaélések elleplezésében. hogy íme legalább a tényfeltáró újságírók akartak valamiben segíteni. valamint az egyetemeken és a tudományos intézményekben. Ez az úgynevezett "limited hang-out" (korlátolt közzététel) stratégiája. Azzal is számolni kell. hogy meghiúsítsa az áldozat bármely hatékony akcióját. akár nem. hogy zsarolásra használják azokat az információkat. hogy ezt "összeesküvési elmélet"-nek bélyegezve nevetségesnek tartsák. Maga az elektronikus megfigyelés és zaklatás arra is használható. tagadják. hogy néhány év elteltével a beismert visszaéléseket is visszavonják. Egyesek ebből közvetlenül hasznot húznak. még arra is gondolhat. hogy sor került olyan konferenciákra. hogy tovább folytatják a zaklatásukat. akkor is még szinte leküzdhetetlen akadályt képez az elkövetett bűncselekmény bizonyítása. mert attól tartanak. D. és elvész a történelmi tudat számára. és mindazokkal szemben bizalmatlanság keltése. Ez a "tájékoztatási háromszög" hasonlít ahhoz. másképp magyarázzák. Ha mindezeken az akadályokon sikerül 230 . Létezik az összeesküvés tényleges gyakorlata. hogy a legsúlyosabbakról eltereljék a figyelmet. hogy ismeri azokat az eszközöket. Az ilyen segítségkérést általában udvariasan visszautasítják. Nos. de pontosan ennek az összeesküvésnek az irányítói már rászoktatták az amerikaiakat arra. és így időhöz jussanak. és aki nem teljesen járatos a tájékoztatás szakmai fogásaiban. A nemzetbiztonsági jogszabályok oly bonyolulttá váltak. Számosan vannak olyanok is. hogyha kollaborálnak. akik esetleg segíthetnének.) bevett gyakorlat. vagy pedig nem kíván konfliktusba keveredni a háttérerőkkel. J. amit elveszett történelemnek neveznek. amikor az ügy lassan elhal. ha sikerül minden szempontból kielégítő ügyvédet találni. Így aztán az egész kiesik a történelmi emlékezetből. De már az ügyvéd megtalálása is nehézségekbe ütközik. mások csak közvetve profitálnak belőle. hiszen számos jogász vagy nem hisz az áldozatnak. akár tud erről.

Egyes képviselők egyszerűen nem vesznek tudomást e jelenségekről és eldobják az agykontroll áldozatok beadványait. azt is számításba kell venni. A törvényhozók csaknem tehetetlenek. aki ténylegesen nem az emberi jogok elkötelezettje és el kell érni. hogy kevés olyan jelölt és politikus található. Ebben az esetben még bírói szakban évekig elhúzhatják az ügyet és ez csillagászati méretű költségeket okozhat. de különösen a nem látható. hogy számos olyan ál-civil szervezet is létezik. A politikai közéletben való részvétel is a hatékony védekezési mód lehet. hogy mivel nincs jogszabály. Ez a feladata. Egy kifejezetten az elektronikus agykontroll áldozatait védelmező jogszabály természetesen hasznos lenne. feladják. az embereken . de miután nem vezet eredményre. ellenőrzésére és semlegesítésére törekszik. hogy a látható kormány. Ennek csak az egyik része a szavazás. mind a kinevezett közéleti szereplők közül ki az. Ugyanakkor mindig akad néhány olyan tisztességes politikus. és hogy az Egyesült Államok mennyiben tartja be a kínzást tiltó nemzetközi megállapodást ("Convention Against Torture"). és alapvető jogainak a megsértése. hogy az így kapott információkat leellenőrizzék. Van olyan nézet is. miközben nem vesznek tudomást a belföldön történt jogsértésekről. valamilyen módon "legális". Mások óvatosan tudakozódnak. aki elsőbbséget ad az igazság feltárásának. Egy normálisan működő képviseleti demokráciában az állampolgárnak joga van ahhoz. Szem előtt kell tartani. ugyanakkor máris létezik sok olyan törvény. esetleges újraválasztásával szemben. A védekezés további módja lehet a levélírás. Mégis a levelek írása. és ezért elvileg lehetséges.végzett kísérletekről szóló jelentést. ezért amit e technológia alkalmazói tesznek.az ő tudomásuk és hozzájárulásuk nélkül . mind a kormányzati szervekben természetesen sok tisztességes. Az emberjogi szervezetek is éveken át elutasították az elektronikus agykontroll áldozatok ügyének a felvállalását. hogy segítséget nyújtsanak. Az intézményesült demokrata és köztársasági párttal szemben egy harmadik erő esetleg több esélyt nyújt arra. Ha mégis sikerül eredményt elérni a bírósági eljárásban. Eredményes lehet más civil szervezetek bekapcsolása is az agykontrollal végzett visszaélések feltárására és megakadályozására. A megfelelő civil szervezetek megtalálásánál azonban figyelemmel kell lenni. A "The World Organization Against Torture" (A kínzás elleni világszervezet) már megvitatta az Amerikában. 231 . Ez alatt folytatódhat az áldozat zaklatása. hogy ezek el legyenek távolítva a közéletből. a maximális titoktartás mögé bújva működik. A politikai aktivitást vállalóknak meg kell tudniuk. Az agykontroll áldozatok is megtehetik ezt. amikor a hírszerző apparátusok és titkosszolgálatok visszaéléseire kellene fényt deríteniük. A naiv.keresztüljutni. amely tiltaná az agykontrollt. hogy közvetlen kapcsolatba lépjen választott képviselőivel. amelyet fel lehetne használni e technológia működtetőivel szemben. akkor az illetékes kormányzati szervek a nemzetbiztonsági érdekekre való hivatkozással térhetnek ki a felelősségre vonás alól. beadványok készítése és a közvetlen kapcsolat felvétele a törvényhozókkal. hogy a háttérerők az igazságszolgáltatásban is kiépítették hálózatukat. törvénytisztelő személy található. hogy mind a választott. beadványok készítése nem mellőzhető. jóhiszemű képviselőket pedig a számukra tartott titkos üléseken félreinformálják és nincs semmi lehetőségük arra. hogy e kényes kérdések a közéleti viták részévé váljanak. de igen csekély eredménnyel. Egyes törvényhozók pedig együttműködnek ezekkel a szervezetekkel. A problémát az okozza. aki hajlandó ezekkel a kényes kérdésekkel foglalkozni. Ezek az emberjogi szervezetek az Egyesült Államokban elsősorban a tengerentúli visszaélésekkel foglalkoznak. mert mind a törvényhozásban. ezért hozták létre és ezért finanszírozták a háttérerők. amely "a jótékonykodás" érve alatt valójában a társadalomkritikus erők kooptálására.

és a közvélemény tájékoztatása. hogy ők miként voltak képesek együtt élni azzal a tudattal. Lobbizó szakemberek alkalmazásához azonban sok pénzre van szükség. Egy ilyen adatgyűjtő tevékenységhez nincs szükség előzetes engedélyekhez. A tényfeltárásnak elsősorban nem technikai akadályai vannak. a gyülekezethez. vagy passzív bűnrészesként részt vettek. hogy legalább az illetékes helyek folyosóin hallhatóvá váljanak az elhallgatott információk. Aki ebben a kérdésben elmélyült. amikor majd kiértékelik a jelen eseményeit. és nem szembesítik őket a cáfolhatatlan tényekkel.és szólásszabadság nélkül és sok egyházi szolgálatban álló személy ezt meg is érti. papjaikhoz. Felmerült az a gondolat is.Az amerikai sajtóban. a rabbikhoz. Az agykontroll áldozatok segítségért fordulhatnak lelkipásztoraikhoz. a politikusok most elhangzó kijelentéseit. hogy az elektronikus agykontroll-technológiával milyen visszaéléseket lehet büntetlenül elkövetni? A tömegtájékoztatási intézmények és az iskolarendszer nem foglalkozik ezekkel a problémákkal. A legtöbb vallási vezető. Az Egyesült Államok fővárosában ma már szakszerű lobbizás nélkül alig lehet valamilyen ügy érdekében mozgósítani a törvényhozó és kormányzati szerveket. amelyeket pedig már évek óta alkalmaznak a gyakorlatban. Lehet náluk arra hivatkozni. Meg kell magyarázni az embereknek. az világosan látja. akik készek kockázatot vállalni azért. Ezeket a becsületes újságírókat meg kell találni. hogy e technikák és eszközök létezése cáfolhatatlan tény. legalább figyelemmel kell kísérni. hogy az agykontroll visszaélések túlélői számára hasznos lenne. Egy ilyen szakvállalat rendelkezik annyi kapcsolattal. Ma már a törvényhozók figyelmének a szakszerű felhívása is pénzért vásárolható szolgáltatás. Alapvető fontosságú a közvélemény felvilágosítása és a széleskörű ismeretterjesztés is. amíg nem kerülnek a nyilvánosság nyomása alá. Ezt lehetőleg úgy kell megtenni. Az agykontroll-zaklatás bizonyítékainak és a róla szóló információknak az összegyűjtése minden szempontból kívánatos és hasznos. egyházi tisztségviselő legalább is szavakban az emberi jogok elkötelezettje. Ez is egy hatékony védekezési eszköz lehet. Nem szabad figyelmen kívül hagyni a vallási szervezeteket és az egyházakat sem. hogy feltárják és kimondják az igazságot. hanem politikai megfontolások akadályozzák a titokban tartott zaklatáshoz használt elektronikus technológiák és eszközök létezését. és nyilván kell tartani azt. de a világsajtóban is mindig fellelhetők bátor és tisztességes újságírók. és így csak a gazdagoknak áll a rendelkezésére. Az elmebetegségekről már sok szó esik. Ugyanakkor ezen eszközök működtetői mindaddig le fogják ezt tagadni. és segíteni kell őket tényfeltáró munkájukban. Ha mást nem is lehet tenni. amelyekben aktív. De ha mégis előállna az a helyzet. ami történik. hogy a vallásszabadság elképzelhetetlen a gondolat. Ma is tagadják egyes módszerek létezését. hogy a történészek. akkor érdemes lenne hivatásos lobbizó céghez fordulni. ha felvennék a kapcsolatot a holocaust túlélőivel. hogy embertársaik meg akarják semmisíteni őket? Ennek a szörnyűségnek tartós következményei miként hatottak ki életükre és családjuk sorsára? Egy ilyen kapcsolatfelvétel ahhoz is hozzájárulna. hogy valamelyik agykontroll ellenes csoport támogatóhoz jutna. mert rájuk való hivatkozással mellőzik az agykontrollal történő visszaélések kivizsgálását. ha megismernék. hogy felhívja a társadalom figyelmét az agykontrollal évtizedeken át elkövetett visszaélések méreteire. és esetleg tesz is valamit. azt szembesíteni tudják azokkal az atrocitásokkal. A gyermekeket is tájékoztatni kell mindenről. Szükséges a szigorúan titokban tartott agykontroll technológiák és módszerek megismerése. 232 . Már az is erőt adhatna nekik.

ha nem szolgálja az amerikai uralkodó elit érdekeit. A külföldi civil szervezetekhez és állampolgárokhoz folyamodás esetleg kaphat médiatámogatást. és ahol. Ellenállást lehet kifejteni a nemzetközi szervezetek és a világ közvéleményének a tájékoztatásával. amelyben a világ legidőtállóbbnak bizonyult alkotmánya van életben. Az utcai tüntetések is időnként hasznosak lehetnek. és azt közszemlére tegyék ki. Ez felhívhatja az eddig gyanútlan polgárok figyelmét és tájékoztatásukra propagandaanyagok is készíthetőek. Egy nagyobb tüntetés esetleg a helyi sajtó és rádió figyelmét is felkelti. aki távozni akar. és így kölcsönös érdekük a titoktartás az agykontroll visszaéléseket illetően is. kérgessé vált amerikai kultúrában az éhségsztrájk már nem vált ki nagy hatást. és a szenzációhajhászás fontosabb. Allen Barker megfontolandónak tartja azt is. Ezzel is fel lehetne hívni a közvélemény figyelmét arra. aki ehhez az eszközhöz nyúl. amikor ismertté válnak tények az emberi jogok agykontrollos technikával történő megszegéséről. Az éhségsztrájk is számításba jöhet. Ezeket a műfogásokat jól elsajátította a Greenpeace. Ezért a nemzetközi bíróságnál valójában csak jelképes eredményeket lehetne elérni. Ma már persze a rendfenntartó szervek fejlett eszközökkel és technikákkal rendelkeznek a nagyobb szabású utcai tüntetések feloszlatására és lejáratására. kényszertáplálásnak lehet őket alávetni valamelyik zárt egészségügyi intézményben. A megkeményedett. A hírszolgáltatás szórakoztató iparággá vált. amelyek nem adnak tájékoztatást a visszaélésekről. mivel a külföldi írott és elektronikus tájékoztatás szabadabban bírálhatja az agykontroll visszaéléseket. A mikrohullámú berendezések azonban az elektromágneses és akusztikus berendezéseknek csak egy kis részét képezik. Elvileg a külföldi kormányokat is lehet tájékoztatni. hogy ez a technológia létezik. Bojkottálni lehetne azokat a kutató és egészségügyi szervezeteket is. és ha nincsenek kellően felvilágosítva a családtagok. beleértve a gyártó cégeket. hogy itt élet-halálkérdésről van szó. hogy bárkinek az otthonát szigorúan ellenőrzött hellyé változtassák. mert arra hivatkozva. hogy elmebetegek. legalábbis papíron még garantálják az emberi jogokat és a politikai szabadságjogokat. A műholdakon keresztül bárhol el lehet érni az 233 . Amerika szigorúan jogi értelemben ma is még olyan alkotmányos ország. A nemzetközi bíróságnál formális eljárást is lehet kezdeményezni. amelyek e technológiák kifejlesztését végzik. hogy anyagi eszközökkel nem rendelkező polgárok az agykontroll fegyverek összes lényeges fajtáját létrehozzák. Az agykontroll áldozatok esetében további nehézség az. és azokat az újságokat is. akkor még az ő hozzájárulásukat is meg lehet hozzá szerezni. Ez alkalmas a lejáratásukra. de válasz nem várható tőlük. mint az objektív tájékoztatás. hogy hozzáértő szakemberek maguk állítsanak elő agykontroll-zaklatásra alkalmas mikrohullámú berendezést. Fel lehetne használni az Internet hálózatot arra.A tömegtájékoztatási intézmények figyelmének a felkeltése is ma már különleges fogásokat és virtuóz technikát igényel. Arra természetesen nem lehet törekedni. minthogy azok uralkodó csoportjait is szoros érdekközösség fűzi az Egyesült Államok hatalmi elitjéhez. akkor általában nem veti alá magát a nemzetközi jognak. a mindennapi élet részévé vált és alkalmas eszköz arra. ami adott esetben ráirányíthatja a figyelmet arra. hogy hová mehet. hogy elektronikus reklám útján riasszák az embereket minden egyes esetben. Az Egyesült Államok. De nehéz azt is megmondani. Adott esetben az egyes agykontrollhoz használt berendezéseket gyártó cégek ellen is bojkottot lehetne szervezni. hogy még az éhségsztrájkhoz sincs joguk. Az agykontroll-zaklatás áldozatai közül sokan mérlegelték az Egyesült Államokból való távozást. A figyelem felkeltésére azonban néhány ilyen berendezés is elég lenne. sőt gyakran nevetség tárgyává válik.

Az amerikai adóhivatal) ügynökei számára. Teljesen bizonytalan. Ennek ellenére az uralkodó elit úgy döntött. Az agykontroll technológia kifejlesztését és működtetését közpénzekből finanszírozták. Eddig nem járt eredménnyel az adófizetés megtagadása. Politikai menedékjogra természetesen nemigen számíthatnak a távozók. például azokra az MRI ("Magnetic Resonance Imaging". és végül az ő sorsa is beteljesedett. Ezért a gazdasági szabotázs csak arra nyújtana alkalmat. hogy ellenálljanak. Sokan hivatkoznak Martin Luther King-re. hogy megakadályozzák egyes személyek távozását. Ez azonban nagyon veszélyes módszer. Számításba kell venni olyan "psyop"-oknak a jelenlétét is. aki az agykontroll elleni tiltakozásként ehhez az eszközhöz nyúl. hogy egy engedelmesebb személlyel váltja fel.elektronikus fegyverekkel. hogy tovább erősítenék azokat a rendőri módszereket. Csaknem biztos. A különböző kormányok és titkosszolgálatok közösen érdekeltek a legszigorúbb titoktartásban. akár fegyveresen is. akik azt a feladatot kapták. Ilyen civil engedetlenségi megmozdulások keretében egyes személyek kapukhoz. mert mérséklő befolyást gyakorolt. Az amerikai lakosság védekezését elősegítené. engedély nélkül behatoltak hivatalokba azért. ezért rendszeresen megfigyelték. elzárták a közlekedést. de esetleges alkalmazását többen is már figyelembe vették. Mérlegelték a gazdasági eszközökkel történő ellenállást is egyes amerikaiak. egy zsarnoki kormányzatnak. így Allen Barker is. amelyekkel ezeket a gazdasági szabotázs cselekményeket meg lehet akadályozni. mert a jelenlegi jogszabályok lehetővé teszik az IRS (Internal Revenue Service . hogy az irányított propaganda ezeket az ellenállási akciókat terrorista cselekményeknek minősítené. Ezért az átlag amerikaiak többségét elsősorban a pénz érdekli és nem képes felfogni. hogy a titkos kormányzat milyen típusú eszközöket tud 234 . azaz elektromágneses hullámokkal való képkészítés módszere) útján szerzett bizonyítékokra támaszkodva. hogy sorsát mennyire életbevágóan érinti az agykontroll technikával gyakorolt ellenőrzés és visszaélés. A várható eredmény az lenne. de részt vesznek az erre vonatkozó adatok eltitkolásában. amely nem kívánatos a többi ország számára. akkor erkölcsileg igazolható az adófizetés időleges megtagadása. Ma azonban az amerikai társadalom már a magánpénz-monopólium és a pénzgazdaság bevezetése révén a pénz hajszolására van beállítódva. Számításba kell venni olyan "psyop"-oknak a tevékenységét is. ahova el lehet menekülni a zaklatás és a megfigyelés elől. Hagyományai vannak a civil engedetlenségi mozgalmaknak is. hogy a külföldi országok hatóságai is tájékozottak az agykontroll technológia eredményeiről. hiszen ez megalázná az Egyesült Államokat. hogy az adózás alól való kivonás vádjával bárkit rács mögé juttassanak. hogy egyes célszemélyeket eltávolítsanak Amerikából. Ha pedig ezt az állampolgárok zaklatására használják. ha hiteles tájékoztatást kapna arról. Azt is számításba kell venni. Martin Luther King többek között azért volt sikeres. aki az erőszakmentes polgárjogi mozgalmat részesítette előnyben. zaklatták. és teljes hangerővel bombázná vele az amerikaiak tudatát. kerítésekhez láncolták magukat. Egy másik tiltakozási mód lehetne agykontroll-ellenes graffitik festése forgalmas helyekre és kormányépületekre. hogy kifejezzék tiltakozásukat. egyáltalán van-e olyan hely. amelyeket különlegesen értékesnek találtak. Az elektronikus megfigyelés külföldön könnyebben tüntethető fel legálisnak az amerikai törvények szerint. akik viszont azt a feladatot kapták. hogy "terroristának" minősíthessék azt. Maguk a titkosszolgálatok is kifejlesztettek és alkalmaztak számos hatékony módszert a gazdasági szabotázsra. Az amerikai alkotmány feljogosítja az állampolgárokat arra.

hogy mit tehet és mit nem. amelynek számos ajtaja van.és kilépési mechanizmus irányítja és szinkronizálja az adatok mindkét irányú áramlását a központi feldolgozó egységben. olyan külső eszközökhöz. Először is tisztázni kell. ugyancsak engedély nélkül. ahonnan elindult. nyílásnak neveznek. Az eredeti ház ajtajai csak akkor láthatók az üzenethordozók számára.datafilter. először a védőfal látható ajtaján kell jeleznie. majd pedig ha ott 235 . hogy rájuk hatást gyakorolhasson. az ne terjedhessen tovább. vagy nem vesz a kopogtatásról tudomást. ha az agykontroll célpontjává vált személy úgynevezett "mentális tűzfalakkal" veszi körül magát. hogyha valamelyikben tűz tör ki. amely egymástól elkülönítve tartja a komputer-hálózatba kapcsolt számítógépeket. amely megfelel annak. Egyesek azonban olyanokat küldenek ki. mint például a nyomtatók. azaz belépési helynek. Ha a ház lakói nyitva hagynak egy ajtót. az önmagában megfontolásra késztetné ezen eszközök jelenlegi működtetőit. Ezt az elgondolást ugyancsak Allen Barker dolgozta ki. Ez a be.com/mc/mentalFirewalls. Egy számítógépes hálózat termináljait úgy is felfoghatjuk. (http://www. aki aztán kopogtat az ajtón. Amikor az egyik ház lakója kapcsolatba akar lépni egy másik ház lakójával. Ahhoz. A komputernek ténylegesen többezernyi "port"-ja van. akkor a hekker akciója nem tud továbbterjedni a hálózat többi részére. vagy a modemek.felhasználni ellene. aki. amikor már más tiltakozási lehetőség nincs. mint már említettük. amit akar. Minden akció legfeljebb szimbolikus jelentőségű lenne és valószínűleg a tiltakozó halálát eredményezné. Ez a kibernetikában megfelel egy adatállományt tartalmazó fájl továbbításának a hálózaton keresztül. hogy a rendszer működtetői komoly erőfeszítéseket tesznek tevékenységük eltitkolására. vagy irányítási központ. teljes biztonságban érezheti magát. hogy az üzenethordozó beléphessen. ha a lakók megfelelő ajtókat helyeznek el e védőfalon. Mindezen okból a közvetlen erőszakos fellépést csak a legutolsó eszközként célszerű számításba venni. Számolni kell azzal is. Ha például egy számítógépkalóz támadást intéz a számítógépes hálózat egyik terminálja ellen. Az ő 2002. akiket a mindennapi életben rablóknak nevezhetünk. A tényleges ház az utcáról nem is látható. Az informatikában a tűzfal olyan eszközt jelöl. amit a hálózatba bekapcsolt komputeren "port"-nak. és az agykontroll áldozatok félrevezetésére. amely koordinálja és vezérli az agykontroll műveleteket. február 17-én az Interneten is közzétett ez irányú megállapításait foglaljuk most össze. hiszen egy átlagos polgár nem rendelkezik olyan eszközökkel. Ha a lakosság maga is rendelkezhetne hasonlókkal. és azt tehet. Ennek a háznak a lakója vagy kinyitja az ajtót. akkor az üzenetvivő engedély nélkül is bejöhet. A tűzfal ebben az értelmezésben megfelel a házat teljesen körülvevő védőfalnak. pontnak. maga is hosszú időn át az elektromágneses agykontrollal végzett zaklatás célszemélye volt. Mentális tűzfalak építése A védekezés hatékony formája lehet. Valamennyi háznak számos bejárata van. Mégis az úgynevezett közvetlen akciók alkalmazása nagy körültekintést igényel. Az üzenetvivő például megfoghat egy darab papírt és visszaviheti abba a házba. korlátozhatják.html) A tűzfal hagyományos értelemben arra szolgál. hogy hol és ki ellen irányuljon? Egy megerősített parancsnoki. hogy a szomszédos épületeket úgy elszigetelje. Amíg az üzenetvivő bent van a lakásban. a CPU-ban (central processing unit-ban). akkor egy meghatározott ajtóhoz küldik az üzenetvivőt. mint az utcában sorakozó házakat. de ezt elvileg össze lehet hasonlítani egy házzal. A házak lakói üzeneteket továbbítanak más házakba.

és manipulálja a központi idegrendszer működését. A gyógyászat és a technológia fejlődése eredményeként egyre fejlettebb testrészpótló szerkezeteket használnak és az emberek fokozottan alakulnak át úgynevezett "cyborg"-gá. keveréke. valamint az úgynevezett nem halálos fegyverek bevetése az emberi agy működésének a módosítására. új tényezőként jelent meg az Internet nagyarányú elterjedése. amely lezárható. Ha sikerül új jelzőszavakat találni. kisajátítható. Az egyes egyének ellen viselt információs háborúban mindez adatáramlási csatorna. Elképzel és megjelenít. a ház tényleges ajtajánál. Ennek az eljárásnak a neve "deception operation" (megtévesztési művelet). hogy komputerizált miniatűr szerkezeteket ültetnek be valakinek a testébe. a fülein és más érzékszervein keresztül jut értesülésekhez. Thomas cikke. hogy mit olvas és milyen elektronikus tájékoztatási eszközökből informálódik. a gépi szerkezet. az agyba. Az "information warfare" (információs háború) olyan jelzőszó. hogy ellenőrizzék a hozzájuk érkező és a tőlük távozó információk áramlását. és más módon is ellenőrizhető azért. azzal pénzügyi támogatáshoz lehet jutni és még arra is alkalmas. a saját belső hangját használja. Ma már az is szinte rutinszerűnek tekinthető. Ily módon a ház sokkal biztonságosabban védhető a nem kívánt behatolásokkal szemben.bebocsátást nyert. továbbá az idegrendszer befolyásolásának széleskörűvé válása. Ezt a cikket bizonyítékként is felhasználták abban a perben. Megválogathatja. a "The Mind Has No Firewalls" (Az agynak nincsenek tűzfalai) címmel. hogy az emberek hasonlatosak a hálózatba kapcsolt komputerekhez azzal a különbséggel. A modern agykontroll-kínzásra vonatkozó alapismeretek 236 . amelyet Harlan Girard a "Támadó Mikrohullámú Fegyverek Elleni Konvencióért Küzdő Nemzetközi Bizottság" (International Committee for the Convention Against Offensive Microwave Weapons) részéről indított. Amikor gondolkodik. Ha valaki betör egy személyi számítógépbe és ellopja a fájlokat. vagy manipulálja az adatokat. ez összehasonlíthatatlanul nagyobb erőszak és elítélendő bűnös cselekedet. és a szerves organizmus hibridje. tavaszán jelent meg Timothy L. hogy elhatárolják az új. Amikor az információs háború kifejezés divatossá vált. A cyborg egy kibernetikai organizmus. meghamisítható. hogy pontosan azt tegye. hogy nincs meg az a lehetőségük. A "port"-ok. tiszta eljárásokat a morálisan elítélendő manipulációtól. A cikk fő mondanivalója. cenzúrázható. hogy az adott egyént manipulálják. a "Parameters"-ben 1998. személytelenné tehető. Ez az analógia volt az uralkodó nézet a katonai "információs háború" időszakában. de az erőfeszítések ebbe az irányba haladnak. amit a felette uralmat gyakorlók elvárnak tőle. A cyborg egyes alkotórészei kódolt eszközök. akkor teljes mértékben irányítani lehet a valóságról alkotott képét. De ha valaki betör a fizikai testbe. Az információs háború szenvedő alanya egy fantáziavilágban cselekszik. amelyhez az adott személy hozzájuthat. a félrevezető és manipulatív tájékoztatásra gondolnak. vagyis a kapuk és ajtók tárva-nyitva vannak. Ez a fajta teljes ellenőrzés még nem lehetséges. Az emberi "biokomputer" megtévesztése Az ember a szemein. akkor bűncselekményt követ el. amelynek hallatán még mindig a propaganda agymosásra. Ezt a képzeletbeli valóságot azért hozták létre a számára. Az "Army War College" lapjában. Ha ellenőrzés alatt lehet tartani mindannak az ismeretnek és tájékozódásnak az áramlását.

a másikat hidegen hagyja. Egyik szokásos módszer olyan megtévesztő információk továbbítása. akár nem. Egyaránt zaklatják nyíltan és álcázottan. A távirányítással ellenőrzés alatt tudják tartani a szívritmust. A célszemélyt szándékosan izolálják. Egy hivatásos zaklató a kézikönyvek előírásai szerint indítja be agykontroll műveleteit. vagy barát.Az elektromágneses agykontrol esetében nem az alkalmazott technológián. és a pszichológiai befolyásolás gyakorlati alkalmazását. Nick Begich. A célszemély nem tudja leállítani a kérdéseket. Ami az egyik embert bánthatja. vagy éppenséggel egy közeli rokon. A célszemély állandó megfigyelés alá kerül. hogy a legfejlettebb csúcstechnológiával rendelkeznek. valamint a bosszantás. ami az adott célszemély bántja. hogy az agykontroll irányítója egy szomszéd. az Interneten. vagy félrevezetik azért. akár otthon tartózkodik. Képzeljük el. amióta magnetofonra rögzített üzenetek teszik ki a zaklatás nagyobb részét. Ez még arrogánsabbá teszi az agykontroll irányítóját. hogy így erőszakolják meg. amelyek szakadatlanul bombázzák. A célszemélyt adott esetben a nap 24 órájában folyamatosan parancsokkal bombázzák. megfosztják kapcsolataitól. hogy az azt higgye: ezt igenis a zaklató idézte elő. elterelik a figyelmét az agyában hangzó szavak. és az elérhető szakirodalomban is fellelhető számos dokumentum. de hozzá igazítják a célszemély lelki beállítódásához is. Az elektronikus csúcstechnológia csaknem minden változatát alkalmazzák. de később már a konkrét célszemélyre alkalmazva finomítja módszereit. Természetesen előfordul. szétesik az életében. felizgatás szinte minden változata előfordul. Egyes áldozatok csak kísérleti személyek és velük szemben csak az a cél. A gúnyolódás. hogy kipróbálják e pszichológiai zaklatási technikákat. hogy valakitől ilyeneket kérdeznek: "Hallod ezt? Megtennéd ezt? Kiugornál-e az ablakon? Elgázolnál-e valakit? Mit akarsz lopni legközelebb az üzletben? Melyik a kedvenc kábítószered? Mióta vagy kábítószer élvező?" És így tovább a végtelenségig. Nincs hozzászokva ahhoz. Pontosan ez az. A zaklatás módja egyénenként változhat. A "zapped" (az elektromágneses besugárzás célkeresztjében lévő) személy szívritmusa megnő és a távirányítású agykontroll technológiával folyamatosan lehet terrorizálni. beszámol arról. kigúnyolják. másrészt kifárasztása és engedelmességre kényszerítése. hogy milyen hatást gyakorol a célszemélyre. A zaklatás irányítója kihasználja a folyamatos megfigyelésből hozzá jutó információkat és leellenőrzi. hogy a célszemély legközelebb álló barátaiban is elveszítse bizalmát. Lehetségessé válik "beszélni" a kiválasztott ellenfelekhez a leginkább zavarba ejtő módon. amikor a rendszer működtetője maga pihenni tér. ami ezt alátámasztja. hogy a "high fidelity" emberi hang létrehozásának a technológiája lehetővé teszi a titokban alkalmazott szuggeszciót. Különösen azóta van ez így. hogy mi az. és el tudnak rejtőzni a kormányzat védőszárnyai alá a szigorú titoktartás révén. és minden más elérhető helyen. Amikor már tudja. Ennek a műveletnek az egyik célja az áldozat gondolatainak az elolvasása. hogy minden elromlik. Ezek a hivatásos bántalmazók csak abban különböznek a többi kínzótól. hogy az áldozat az ártatlan szomszédait vádolja a zaklatásért. mérni tudják az 237 . A célszemélyt folyamatosan elektromágneses besugárzásnak vetik alá. júliusában riportot közölt "Psycho Warfare" címmel. az alkalmazott technológiától. akkor erre összpontosít. hanem azon van a hangsúly. A tudósító. az utcán. mert ez függ az irányító személy motívumaitól. Az áldozattá vált célszemély lassan azzal találja szemben magát. kicsúfolás és kötekedés. hogy milyen kudarcok érték a célszemélyt és aztán úgy alakítja akcióit. A "The Village Voice" című lap 2001. A hozzá közelálló személyeket megfenyegetik. Így az áldozat még akkor sem jut szünethez. ami ma már történik. Az agy válaszolni akar.

A gondolkodási folyamatba való beavatkozás technológiája létezik. és szorong. Aki ezzel tisztában van. Ahogyan azt is természetesnek lehet tekinteni. Ezeket a technikákat túlnyomó részt tudomásuk és hozzájárulásuk nélkül próbálták ki amerikai polgárokon. kioktathatják. vagy mit képzel az adott személy. rendreutasíthatják és figyelmeztethetik a politikailag korrekt szavak használatára. még azt is ki tudják fürkészni. hogy még a legrejtettebb gondolataikat is kifürkészik illetéktelenek. "kék ibolya". de ezzel a különleges szellemi terheléssel is. Mindezt könyörtelenül fel lehet használni a célszemély gyötrésére. Ezután egy dalt is lehet sugározni a fejéhez. A "zapping"-gal (az agy elektromágneses sugarakkal történő "ágyúzásával") számolni kell. mint amire irányítani akarják zaklatói. 238 . mintha hangosan beszélne hozzájuk. hogy valami másra gondoljon. hogy az emberekben lezajlik egy szimulációs folyamat. hogy azt csak úgy az eszébe jutott. hogy törődik embertársaival is. hogy a legtöbb ember valamiért aggódik. hisz neki. hogy gondoljon. ami miatt a célszemély különösen aggódik. várható magatartásának prognosztizálása további lehetőséget nyújt a tudatbefolyásolók számára. Az elektromágneses hullámokkal történő gondolatolvasással bárkitől el lehet lopni a saját szellemi termékét. amely a célszemély saját hangját utánozva juttat el üzenetet a fejébe. amely állandóan elvonja a figyelmét munkájáról. hogy a "mágus" például az áldozat által is olvasott e-mail listára üzenetet helyez el. Egy másik technika az. hogy mit lát. Minthogy az ember társas lény. elhitetve vele. Ma már használják a hang-klónozás technológiáját is. Az anyagcserétől a szexig minden testi folyamat is természetes része az emberi életnek. amelyek a kezelők által kívánt irányba akarják terelni az áldozat gondolatait és cselekvését. hogy gondoljon a "kék ibolyára". amelynek a keretében megpróbálják empátiával beleképzelni magukat a másik ember helyzetébe. és így állandó feszültségben tartják. Rutinszerűen használják mindannak a felerősítését. Az így bejuttatott szavak aztán aktivizálják az asszociációs memóriát. de a rendszer működtetői arra is törekednek. továbbításában. később pedig ugyanez a mágus "leleplezi". kísérletet tehet arra. A megfigyelt személy fejlett pszichológiai technikákkal való felmérése. A kezelők számára rendkívül előnyös. Ez elkeseredést. hogy azok is valamilyen formában részt vesznek az agyában érzékelt gondolatok felidézésében. amire besugárzói akarják. természetes. akinek olvasnak a gondolataiban. hogy állandóan ilyen cenzúrázással kell számolni. dühöt és félelmet vált ki. Nekik módjuk van beleszólni a célszemély hangtalan belső lelki párbeszédébe. hogy az áldozat mire gondol. hogy elhitessék áldozataikkal: képesek olvasni a tudatukban. E módszerek műszaki alapja a hangot a koponyához továbbító eszköz működtetése egy meghatározott időszakon át. mert a folyamatos beavatkozással el lehet idegeníteni még a legközelebbi rokonaitól is. de nagy erőfeszítéssel mégis csak el lehet érni. hogy úgy "hallják" a megtámadott személy legbelsőbb hangtalan gondolatait is. akinek szembesülnie kellett azzal. hogy olvasni tudja a gondolatait és az áldozat látva ezt a "bizonyítékot". amikor olyan szavakat és kifejezéseket továbbítanak az áldozat agyába. A "mágus" először az érzékelési küszöb alatt "elhelyez" egy gondolatot az áldozat agyába. és az befejezi a folyamatot. Rendkívül fárasztó úgy gondolkodni. amiről a célszemély azt fogja vélni. Mindennek a "csodálatosságát" azzal is fokozni lehet. amelyben megfelelő helyen esetleg többször is előfordul a varázsszó. Egyre több olyan áldozat van. A folyamatosan zaklatott személynek nem csak az élet normális nehézségeivel kell megküzdenie.agyhullámokat. Először nyugodtan szuggerálni lehet az áldozatnak. hogy a célszemély ne arra gondoljon. hogy ez mágikus jellegű beavatkozásnak tűnjék azon személy számára. Mindezzel rendkívül nehéz együtt élni. Azt szuggerálja neki. amely tovább zavarja az áldozat gondolkodását. Az is ismert.

Ezt követően a digitális hangszimulátor létrehozza ezt az üzenetet. amelyet ne kommentálna a kezelő. ne éljenek vissza vele titokban? Allen Barker már idézett tanulmányában sorra veszi az eddig ismertté vált tudatbefolyásolási módokat. A technológia működtetői számára ez a módszer azért nem praktikus. és alkalmas arra. akkor az korlátozza a befolyásolható áldozatok számát is. hogy milyen ellenlépésekkel szükséges eme módszerek ellen védekezni? Megengedhető-e. Ez nagyon hasonlít a dr. akiket kiskoruktól kezdve hosszú időn át befolyásolnak. Még azt is előírja neki. Dr. Az "automata-kezelő személy" lehet egy komputerrel működtetett berendezés. vagy beprogramozott időközönként az áldozat agyába. Azzal is kísérleteznek. általa kívánatos pályára irányítsa. és növelni kell a hatásfokot. Ha pedig nincs elég erre alkalmas és kiképzett személy. amit lát a szemeivel? A célszemélynek egyetlen egy gondolata sem lehet. továbbá elemzi az áldozatok és a társadalom által adható lehetséges válaszokat. Az áldozat mindezt a fején belül hallja. Létezik az úgynevezett PTSD ("Psychic Transfer Syndrome Disorder" . hogy teljesen váratlanul elborítja valamilyen érzés. hogy a hatalom birtokosai. mert egyidejűségénél fogva sok kezelőre van szükség. Számításba kell venni azt a lehetőséget is. és ez az illetőt még befolyásolhatóbbá teszi. Ez történhet a legalkalmatlanabb időben. amely elemzi az agy adatait. amikor visszajelzés érkezik az áldozat koponyájából. Az áldozat azt éli át. hogy a lakosság ne legyen tájékoztatva e létező tudatbefolyásolási technológiákról és eszközökről? Elképzelhető-e. amelyet szándékosan elő tudnak idézni egyes személyeknél. amely aztán elektromágneses hullámokkal továbbításra kerül. Allen Barker "Delgado-gombnak" nevezi azt a kapcsolószerkezetet. hogy elektromágneses technológiával társadalmi méretekben gyakorolják a tudatbefolyásolást.Lehet egyszerre két .a zaklatásról nem tudó . A tájékozatlan 239 . Mindez felveti azt a kérdést. akik semmit sem tudnak. Képzeljük el. hogy a természetes személy kikapcsolásával automatizálni kell a folyamatot. A reális időben történő befolyásolás Itt egy külső hangot továbbítanak az áldozat agyába. és egy programozott algoritmus határozza meg. Az automatizált kezelő lehet egy digitális magnetofon. amely a zaklató nyomására meghatározott magatartást kiváltó ingerlést továbbít az áldozat agyához. ahol beszélni tud hozzá. hogy mikor menjen fogat mosni.pszichikai hatással kiváltott betegségi tünetek). amelyet egyetlen működtető kezelhet különböző áldozatok agyára irányítva az elektromágneses sugárzást. hogy nem maradjanak magukra saját gondolataikkal. Ewen Cameron által alkalmazott "psychic driving" módszerre. A kezelő nem csak azt láthatja. hogy azt higgye: különleges szellemi képességekkel rendelkező médium.áldozatot is manipulálni. hogy a kontrollőr elvonja az áldozat figyelmét s azt valamilyen más. Vannak olyan áldozatok is. mi az. Külön foglalkoznak a gyermekekkel. Erre a tipikus amerikai válasz az. Működik egy szenzor-rendszer. hogy két egymással kapcsolatban álló személy miként reagál ugyanarra az érzékelési küszöb alatti ingerlésre. amit az áldozat tesz egyidejűleg. egy leküzdhetetlen kényszer. hogy milyen fajta válasz üzenetet kell továbbítani az áldozathoz. mások viszont egyes dolgokra rájöttek. Így egyetlen személy sok áldozatot tud egyszerre "kezelés" alatt tartani és biztosítani azt. Néhányat szándékosan félrevezettek. amelyet az általa kezelt betegeken próbált ki. ha e technológia nem kerül a nyilvánosság ellenőrzése alá. de azt is. Mikrofonokkal is rendelkezik. hogy egy titkos stúdióból a kezelő műszereivel figyeli és hallgatja a megerőszakolt személy gondolatait. José Delgado elgondolásai érvényesülnek. amely előre rögzített üzeneteket közvetít találomra.

hogy agyukat folyamatosan külső behatásnak tegyék ki. hogy 240 . Modern értelemben azok a hangok (gondolatokat hordozó szavak) tekinthetők "külsők"-nek. hogy számíthatnak-e segítségre az ideg-és elmegyógyászok vagy a bíróságok részéről. Természetesen gyűjthetik a bizonyítékokat mások meggyőzésére. ha gyakran kísérleti állatként kezelik őket. Ezért felkészültségüktől. Az elsőbe tartoznak az "internal" (belső). amelyet elszenvednek. saját érzeteik elemzésére vannak utalva. A másodikba tartoznak az "external" (külső) és nem konszenzusos behatáson alapuló gondolatok. Belsejükben folyamatosan zajlik a gondolati párbeszéd. amit a befolyásolására a tudomása és a hozzájárulása nélkül alkalmaztak. de az alig elképzelhető. ha a kondicionálás egy bizonyos specifikusan kiválasztott ingerlésre összpontosított. és ez az. amely meghatározott modulációra van hangolva és alkalmas az adott célszemély központi idegrendszerére hatni. Allen Barker az áldozatok gondolatait három kategóriába osztja. Cameron "psychic driving" (pszichikus vezetés) kísérleteiben az áldozatot lekötözték és arra kényszerítették. Ebben közrejátszik az életkora. amit a kontrollőrök ki akarnak maguk számára sajátítani. A "Delgado-gomb" tehát csak jelképesen egy gomb. hogy a mit sem sejtő áldozataik úgy járjanak-keljenek otthonaikban. Ez a "mérgezett fa" ugyancsak "mérgezett mentális gyümölcse". körülményeiktől függően úgy kell élni mindennapi életüket. mint amikor Pavlov kutyájánál már a csengő hallatára is megindult a nyálválasztás. Feltételezhető. az az adott személytől is függ. Ezek lehetnek a kívánt hatást kiváltó kódjelzések. kétséges. amelyek az érzéki észlelésből származó adatokon nyugszanak. például erre alkalmas frekvencián működtetett mikrohullámú sugarat is. amit megtapasztalnak. Egy ilyen "external" lehet akár egy e-mail üzenet is. azaz megegyezésen alapuló külső hangok is. azaz a normálisnak és természetesnek tekinthető gondolatok. hogy felismerjék. a zaklatás hosszúsága. Rendkívül nehéz az áldozatok számára az őket ért hatások helyes elemzése. mint az elektronikusan vezérelt robotok. amikor már a gépezetet kikapcsolták. Ez különösen így van. amely gondosan megválogatott kulcsszavakat használ. amelyekkel meg tudják fogalmazni. A legtöbbször belső világuk megfigyelésére. egyéniségüktől. hogy az áldozatok valaha is hozzájárultak volna ahhoz. A kondicionált "internal"-nak az a gondolati folyamat tekinthető. hogy olyan mentális tűzfalat hozzanak létre. A traumával történő kondicionálás is erős és hosszantartó és fel tudja idézni az eredeti bántalmazás eleven újraérzékelését. Az. A manipulátorok el tudják érni. Az első feltétel. Az ilyen "nonconcensual external"-okkal való heti gyötrés után a célszemély már akkor is hallja a feléje sugárzott kifejezéseket. Nagyon sokan nem is rendelkeznek azokkal a fogalmakkal és szavakkal. Dr. amely az "external"-ok által való zaklatás közvetlen eredménye. ha ebben eredményt tudnak felmutatni. Elméletileg elképzelhető. noha még az ételt nem látta. A szokásos gondolati modellek általában a társadalmi együttélésben kialakult konszenzuson alapulnak. Egy hasonló hangjelzés aktivizálhat egy kondicionált "internal"-t. Nem tudják összegyűjteni annak a zaklatásnak a tényeit. hogy létezzenek konszenzuson. és az a konkrét technológia és technika. hogy hosszú időn át egy manipulatív üzenetet hallgasson magnetofonról. A külső és a belső gondolatok A zaklatásnak alávetett áldozatok még akkor is emberi lények. hogy a célszemély mit érzékel belsőként ("internal") vagy külsőként ("external") a fejében. minden olyan eszközt jelöl. vagy esetleg egy per megindítására. amelyeket egy külső forrásból juttatnak el az adott személy agyába. Még akkor is. Hasonló ez ahhoz. amilyenre képesek. mi is történik velük. hogy ők maguk akarták a programozók által rájuk kényszerített magatartást.áldozatok gyakran úgy hiszik.

akit zaklatnak és megpróbálnak betörni. vagyis a kapcsolatlétesítő menetrend szerint a célszemélynek 4533-ra kellene gondolnia. vagy összeesküdtek. Gyakran felületesek és így egy sor olyan adathoz lehet jutni. hogy mekkora a háttérben használt szimbólumok mértéke. hogy egy személy beszéde hallható. csakis "mentális" érintkezéssel. aki hallhatja a célszemély gondolatait. és még kevésbé a helyes választ. Ez mindenkire vonatkozik. vagy a helyzetére vonatkoznak. ahogyan a "barátságos kezelő" hitelesíteni tudja a célszemély számára annak az információs csatornának a létezését. vagy tapintási kontaktus nélkül. Ez a protokoll úgy működik. Lehetséges a tisztán "external" üzenetküldés beazonosítása. amit a figyelem felkeltése nélkül közölni lehet. hogy "mi 1999-nek a cosinusa?" Ha a kezelők nem küldik vissza a választ. amely személyt be kívánunk azonosítani. és választ küldhet neki. és mindezt áttehetik egy automatikus rendszerre is. hallási.9.a kapcsolattartó lépéseknek a megtétele .e technológiák és eszközök megválasztásában szerepet játszik az. hogy ki az. Az olvasás során ki kell szűrnie azokat. és egy együttműködő személyre az információs csatorna másik végénél. Van egy sor más lehetőség. hallási. A hitelesítés problémája Reális körülmények között bizonyos adatok kiértékelése szempontjából rendkívül fontos a háttérzaj várható szintjének a hiteles felmérése. A lépésrend szerint annak a kérdésnek a feltétele következik. Tegyük fel. Ez eligazít abban. Egy új szám kiválasztásával lehetővé válik a válasz ellenőrzése egy egyszerű zsebszámológéppel. Küldenek számokat. Barker szerint a protokoll tehát az a mód. amelyek valószínűleg nem őrá. látási. Ha a célszemély a sorok között kiolvassa a bántalmazást. Gyakorlatban az áldozat arról szerez tudomást. A protokoll A protokoll kifejezést itt Allen Barker informatikai értelemben használja. még akkor is. vagy tapintási kapcsolata van egy személlyel. folyamatok egymást követő lépéseinek a sorrendjét. Bárki le tudja nyomni a zsebszámológépén az 1. A protokoll. és nem téríthetik el a lazán kapcsolódó jelképek. hiszen elgondolhatjuk. akkor ennek a protokollnak a betartása . akkor vagy tanulatlanok. ha már létezik ez a külső csatorna. A protokoll feltételezi egy együttműködő személy meglétét a külső kapcsolati-csatorna másik végén. Allen Barker tapasztalatból tudta. Csak egy zsebszámítógépre van szükség. amely kellően alátámasztja az "external"-ok olvasását és küldését. A hipnotizálásra hajlamosak különösen sebezhetőek és egyes célszemélyeket alvás közben is lehet befolyásolni. Ezután érdemes öt másodpercig várni a válaszra. Vagy hallható a gondolat? Vagy nem. Ha valakinek közvetlen látási. és vagy válaszolnak rá. amely persze állítólag "nem létezik". és az eljárások. mintha rádiót hallgatnánk valós időben.jel beazonosítása. koncentrálnia kell.9 cosinust és máris megkapja az eredményt. hogy nincs a másik végén "barátságos kezelője". vagy nem? Ebben az esetben az információs csatorna specifikusan egy személyhez kapcsolódik.tisztán "externális" .9. hogy "tartsd fel a három ujjadat". Vizuális kontaktus esetén is hasonló a helyzet. és az erre vonatkozó előírásokat jelöli vele. időazonos módon. A kérdésessé 241 . de a lényeg olyan kriptografikus (rejtjeles) hitelesítés alkalmazása. Választható valami más is. hogy az agykontroll-működtetők általában nem küldenek érvényes négyszámjegyű numerikus adatokat.könnyű feladat. A számokat ki-ki a saját egyéni protokollja számára tetszése szerint megváltoztathatja. ha ők nem küldik meg a protokollt. amellyel lehetséges az elküldött és fogadott .

ha egy célszemély gondolatban elátkozza kezelőit. Elfogadható. Vannak olyanok is. és azt állítja.) A kétes helyzetek elemzése Rendkívül fontos. hogy élnek a Földön olyan emberek is. hogy miként gondolkodjunk kétség esetén. mint ami a célszemély számára már eddig is ismert volt. hogy . Amikor az aktákban szereplő információk megjelentek a sajtókban. A helyesen csoportosított statisztikai adatokkal gyakran jobban meg lehet közelíteni a valóság tényeit.Állampolgárok Bizottsága az FBI ellenőrzésére . azaz maga is egy áldozat. de gyakran ezek sem hordoznak több információt. hogy kik ők. hogy az illető tudatos. A másik nehézséget a figyelemelvonás. Ez már válasznak tekinthető. vajon Afrika melyik országában "csípték fel" a gondolatait? Ha ezek után érkezik egy e-mail üzenet. hibás következtetéseit megerősíteni. és sokkal inkább egy dimenzióban. s mindezt annak tudtával. 242 .titkos aktákhoz jutott az FBI-nak a pennsylvaniai Media-ban lévő kirendeltségénél. Az amerikai állampolgárok elleni kémkedés a titkosszolgálati eszközök és módszerek alkalmazásával.pontatlanul értékeljenek ki bizonyos adatokat. az emberek hajlamosak arra. az FBI számos munkatársa lemondott. A használható adatok is elég gyakran előfordulnak. csak legfeljebb nem ismerjük pontosan. akit valamilyen módon rávettek a zaklatásra. A kontrollőrök. Az egyik nehézség a bizonytalanságok elemzésében van. Ebből kiderült.amelynek a kódneve volt a "COINTELPRO". a zavaró és elterelő akciók elleni védekezés jelenti. kettős állapotúan) gondolkodnak és nem folyamatosan. érthetetlen. ez gyakran felbosszantja őket. és megpróbálják téves elképzeléseit. és az átlag közel kerülhet az igazsághoz. Az emberek általában binárisan (két részből állóan. vagy pedig professzionális "cointelpro" ügynök. Az agykontroll áldozata szó szerint el van árasztva olyan bizonytalanságokkal. mint több dimenzióban. akik hajlamosak a babonás gondolkodásra. 35 %-a valódi áldozatoktól és agykontroll ellen harcoló aktivistáktól. A kérdés csupán az. hogy Afrikában járt s nem tudta kivonni magát a zaklatás alól. hogy az FBI-nak van egy belföldi kémelhárító programja domestic counterintelligence program . A tömegtájékoztatási eszközök propagandisztikus agymosása ipari méretekben állítja elő a hamis tudatot. amelyben az áldozat neve nagyon hasonlít a célszemély nevéhez. akikben meg lehet bízni. sőt bizarr dolgot számításba kell vennie. a manipulátorok és a propagandisták az emberi gondolkodás gyengeségeit használják ki. Ez különösen akkor bonyolult.mondjuk egy matematikai algoritmushoz képest . (1971-ben a "Citizen Committee to Investigate the FBI" . Az ellenőrzés alá vont személynek minden furcsa. amelyeknek a szétválogatása és elemzése rendkívül nehéz. ellentétes az amerikai alkotmány érvényben lévő rendelkezéseivel. és részletesen beszámolt a belföldi titkos műveletekről. Ha egyes konkrét esetekben így vagy úgy téved is az ember. amely korábban soha nem történt meg vele. Allen Barker szerint. akkor ez nem lesz véletlen. Noha az emberi agy csodálatos képződmény. ha olyan rosszindulatú "információs-csatornán" érkezik az agyba. További nehézséget okoznak az arányok és a fokozatok. Társadalmi vonatkozásban pedig a nagy hazugságokkal nehezen lehet megbirkózni. amelyen korábban a tudat nem volt elérhető. a statisztikai számokban az kiegyenlítődik. hogy az e-mail küldemények 40 %-a ügynököktől és provokátoroktól érkezik. hogy agyműködésének a megerőszakolói gondolatait megfigyelik. szokatlan. Gúnyosan megkérdezheti tőlük. Elemeznie kell az összefüggéseket köztük. Feltételezhetjük például. és az így manipulált közvélemény hajlamos igaznak elfogadni a legnagyobb hazugságokat is. vagy nem-tudatos zaklató.vált adatokat mellőzni kell.

még olyan törvényeket is lehet hozni. akik azon agyak és testek szándékos tönkretételét tűzték maguk elé. és az agykontroll áldozatok valóban 35 % körül lehetnek. A kínzás és a zaklatás lealacsonyítja magát a kínzót is. amely nem szorul külön bizonyításra. akik áldozatnak tekintik magukat. az zsarnok és végül is osztoznia kell a zsarnokok sorsában. és az írás kezdetén többször is azzal az érzéssel. véli Allen Barker. és egy másik 10 % olyan. Meg lehet őket erőszakolni. amelyeknek a gyógyítására képezték ki őket. Az agykontroll . hogy ez a téma túlságosan gonosz ahhoz. Ez a metafórikus axióma lényegében azt állítja. Alkotmányos kormányzás esetén e kínzókat élethossziglan tartó szabadságvesztésre ítélnék. Azt azonban nem lehet tudni. mint Mengele. Ugyanez vonatkozik a zsarnokok lakájaira és kiszolgálóira. hogy ha valaki úgy cselekszik. Allen Barker szerint már sok ezer olyan személy található a lakosság körében. aki "Journey Into Madness: The True Story of CIA Mind Control and Medical Abuse" (Utazás az őrültségbe: A CIA agykontrolljának és orvosi visszaéléseinek az igaz története) című könyvében a következőket írja: "A könyv írása közben saját felindultságommal is meg kellett küzdenem . akik magukat tudományosan felkészült. hogy kik a ténylegesen zaklatott személyek azok közül.auschwitzi szintű bűncselekmény Allen Barker úgy véli. amelyiket egyik csoportba sem lehet besorolni.15 %-a pedig olyanoktól. át lehet őket hágni. Ezeket az emberi mivolthoz tartozó jogokat nem lehet elvenni. ezek azonban egy zsarnoki rendszer megnyilvánulásai. és el kellene ítélnie azokat az állami alkalmazottakat is. vagy természeti törvényen alapuló tényen. hogy minden egyes emberi lény elidegeníthetetlen emberi jogokkal rendelkezik. az undorral. Természetesen minden egyes személy egymagában "gyanúsnak" tekinthető. az elképedéssel. az ismert náci disznó. és megsemmisíti az emberi méltóságát.a hitetlenséggel. a dühvel. akkor ő maga is náci disznónak tekintendő. használata azonban hasznos lehet a kínzás elszenvedője számára. akik még személyesen nem találkoztak az agykontrollos-zaklatással. Gordon Thomasra hivatkozik. hogy nem túlzás az agykontrollal gyakorolt erőszakot az Auschwitzban elkövetett szörnyű bűnökhöz hasonlítani. NPT (A náci disznó tétele). akik ilyen cselekményeket követnek el. hogy megbirkózzak vele. babonától mentes gondolkodónak tekintik. ami felkészíthetett volna olyan orvosok sötét tevékenységére. Még háború idején is háborús bűncselekménynek minősülnének azok a cselekmények. amelyeket az agykontrollos-kínzók békeidőben követnek el sorozatosan amerikai polgártársaik ellen. Aki ezt tagadja. Korábbi kutatómunkám során semmivel nem találkoztam. Ez átvitt értelemben használt alapfeltevés. és nem változtatnak azon az Istentől eredő. amelyek megfosztják ezektől az embereket. aki a leghatározottabban állítja. aki hozzájárulás nélkül erőszakot alkalmaz embertársa agya/tudata/lelkiállapota (brain/mind/mentation) ellen Mengeléhez hasonló 243 . hogy egy legitim kormányzatnak az agykontrollal végzett zaklatást és kínzást bűncselekménnyé kellene minősítenie. Allen Barker teorémáját így foglalja össze: "Bárki. aki az agykontroll áldozata. Az ember elidegeníthetetlen jogai Minden egyes embert születésénél fogva illetnek meg bizonyos jogok." Allen Barker a kínzók magatartásának a jellemzésére egy sajátos meghatározást alkalmaz: ez a "Nazi Pig Theorem". Ezek az adatok meggyőzhetik azokat a jószándékú embereket. Ennek ellenére a lista elfogadható. Az áldozat emberi méltóságát nem lehet elvenni. a kínzás azonban lealázza a kínzót. A statisztikai adatokból kiderülnek a trendek. semmibe lehet őket venni.

Nem kell válaszolni. amikor az agykontroll-technológia monopóliumával rendelkezők rendszeresen tudják kínozni az amerikai polgárok jelentős részét. A beteges hazudozók csak egy nagyobb hazugság hitelessé tétele érdekében mondanak részigazságokat. milyen a minősége a jelnek? Később aztán elemezni lehet az úgynevezett "psyop" mondatot. fenyeget. hogy például milyen frázisokat használ a kezelő? Előfordul-e külföldi akcentus. Csak ezután célszerű 244 . amit az agykontroll technológia kezelői akarnak. amit a náci disznó megérdemel. Ha például valamiért hízelegnek. Ez azonban másodlagos jelentőségű. Ez gyakran többet elárul magáról a kezelőről. hogy az áldozat nem tudhatja pontosan. vagy nem náci. Az NPT-t mindenki a saját tűzfalának tekintheti. Itt nem csak a küldő személye lényeges. és ki nem? Annak felmérésénél. Gyakran csak igen hiányos információk alapján kell dönteni. hogy a kezelők rutinszerűen hazudnak. Allen Barker. és nem kell törődni a véleményével. hogy ez egy modulált ösztöke. illetve ki nem. amelyet a zaklatás irányítója belefoglalt a modulációba. de ezen a téren is lehet gyakorlattal eredményeket elérni. akinek hosszú időn át együtt kellett élnie azzal. Az agykontrollal alkalmazott kínzás szempontjából vagy náci valaki. és a nyomdokaiban járók mit gondolnak. és arra gondol vele. A megbocsátásnak nem kell kizárnia az igazságosságot. vagy más módon próbál manipulálni. de amikor a kínzók leckéztetik áldozataikat a keresztényi megbocsátásra. hogy Mengele. mint a zaklatásnak alávetett célszemélyről. Ezt nem könnyű elsajátítani. hogy agykontrollal beavatkoznak az agyműködésébe. Céljuk a normális lelki folyamatok megzavarása. Ez a moduláció megtörténhet szavakkal. de az az érzékelési mód is. hogy fájdalmat okozzon. álnok "kereszténység". akkor az egy kiforgatott. A nehézséget az okozza. hogy ki tekinthető náci disznónak. tönkretétele. hogy nem csak helyt kell állni a mindennapi élet körülményei között. Hasznos lehet egy gyakoriság-megoszlási grafikon vezetése arról. mint arra. A valóságos életben pedig mindent meg kell tenni az agykontroll-zaklatást végzők ellen. háborgat. hogy az állam és a kormányzat mindenféleképpen felelős a kialakult helyzetért. Létezik a belső-tűzfal-elmélet (internal firewall theorem) is. Ugyanis ha nem a náci disznók azok. az óvatos és ésszerű kétkedésből kell kiindulni. amellyel a célszemély azt felfogja. hogy ki az. Az egyetlen. Ennek a gondolatmenetnek az ellenkezője is hasznos. akik az agykontroll beavatkozást végzik. akkor néhány másodperc múlva már számítani lehet rúgásaikra. Rendkívül fontos a jelek forrásának a lehető bemérése. amely változatos módon alakítható abból a célból. Természetesen minden agykontroll áldozat maga dönti el. hogy a náci disznó mit gondol. hogy a legcsekélyebb formában sem kell tekintettel lenni arra. hogy a kontroll alatt álló személy képes legyen másra gondolni. kapcsolásokkal. és megfelelő büntetésben részesítsék. és kattintásokkal. El kell sajátítani azt a technikát. de külön erőfeszítést is kell tenni az igazság és az igazságosság érvényesítésére. hogy megbocsát-e kínzóinak. amire akar. és utána kideríteni a jel forrását és természetét. Számításba kell venni. ha a náci disznó gúnyol. az náci disznó. Ezt célszerű megfigyelni. hogy leleplezzék. vagy idegen nyelven elhangzó mondat? Szem előtt kell azonban tartani. továbbá a többi bizonyítékot. Nem számít. Mindenkinek az agya a sajátja. A lényeg az. úgy találta. Az agy hozzájárulás nélküli külső befolyásolása csúcstechnológiájú "marhaösztökének" tekinthető. Problematikus jelenség esetén így már elindulhat a gondolkodási folyamat valamilyen más irányba. A külső-tűzfal-elméletből (external firewall theorem) következik. akkor nincs szó az agyműködés és a tudat megerőszakolásáról. Elemezni kell a kivülről beérkező információk forrását és természetét. Honnan jön.módszereket használva.

Ez olyan visszacsatoláshoz juttathatja őket. Ha a szignál egy "rape channel"-en (megerőszakoló információs-csatornán) keresztül érkezik. Már önmagában a hozzájárulás nélkül érkező külső szignál is zaklatás. ha félreértik a kikényszerített gondolatokat.analizálni a küldött szignálok jelentéstartalmait. Segíthet a tapasztalatok lejegyzése is. akik noha tudják. miközben élő robotként járkálnak fel-alá otthonaikban. Az írás azonban elősegítheti mások tájékoztatását. Gyakran nehéz az élő zaklatót az automatazaklatótól megkülönböztetni. Itt azonban számításba kell venni. ha a célszemély tudja. és szót emelni az igazság érdekében. Vannak olyan kollaboránsok és apologéták. hogy a zaklatók az esetek többségében nem is ismerik azokat. Nem szabad vitába szállni az üzenetküldővel. kivéve a bizonyíték-gyűjtési célt. ti agykontroll-zaklatásnak kitett áldozatok? Miért utáljátok annyira a zaklatókat?" Olyan rendszer alakult ki. sőt önfeladását. 245 . Hogyan lehet harcolni a bűnös titkolódzás ellen? Az agykontrollal történő tömegméretű zaklatás csak a bűnös méreteket öltő titkolódzásra rászoktatott és betegesen érzéketlenné tett társadalomban lehetséges. hogy a külső ösztöke (external cattle prod) okozza. ennek tudatában kell lenni. Olyan természetes személyek. noha sokan már tudnak róluk valamit. Néhány alapvető hangfelismerő software-t vesznek igénybe a ki nem mondott gondolatok megerőszakolására. Egy tapasztalt áldozat azt is megtanulja. Az agykontroll áldozatoknak rendkívül nehéz megérteni azoknak a beletörődését. hogy mi folyik. A kondicionált válaszok gyors elfojtására kell törekedni. hogy bárkit is zaklassanak. Tudomásul kell venni. és nem ismételnek vég nélkül semmit. Számításba kell venni. azt színlelik. ahol nem lehet beszélni a legnyilvánvalóbb kérdésről sem. Vannak olyan áldozatok. Ha valaki panaszkodik valamiért. sokkal jobb. akár egy automata szerkezet. A mentális szúnyogcsípések célja az áldozat bosszantása. biztos lehet. a szignál jelentéstartalma angol nyelvű mondatként értelmezhető. akik azt hiszik. hogy a zaklatók a gondolatolvasás révén azt is tudják. Ez lényegében a szignálok és azok modulációinak elemzését. hogy éppen ignorálják a zaklatókat. Amerikáról lévén szó. hogy olyan mértékben bántalmazzák. ténylegesen gyötrésük részét képezi. mégis készek arra. önelégültségét. hogy mi a valódi ignorálás. hogy azzal még többet fog találkozni. akik nem foglalkoznak agykontrollos zaklatással. illetve mások agykontrollos befolyásolását. Úgy tűnik. találkozni emberekkel. Nem azzal foglalkoznak. akik "hasznos idiótaként" kérdezik: "miért vagytok az emberi jogok megszállott hívei. akkor jelentéstartalmával nem kell törődni. már az is dühbe hozza őket. hogy mi kerül írásban lerögzítésre. amely maradandó károsodást okozhat nekik. és még inkább szemléletessé teheti az egész agykontroll-zaklatás bornírtságát. hogy mi történik. és állandóan kommentálják a gondolatait. Tenni kell a mindennapi élet dolgait. Csak akkor lehet a zaklatókat valóban ignorálni. értelmezését jelenti. A korlátoltság nem akadályozza a zaklatókat. hogy a hatalomra vágyók és az őket kiszolgáló zaklatók összeesküvését kiegészíti az idióta beletörődők és a gyávák összeesküvése. hogy nem tudnak róla. tisztességes névvel rendelkeznek. és gyakran ez az egyetlen valódi információ. akár élő személy. és a kondicionált válaszok aktiválásáról való egyszerű tudomásul-vétellel kell behelyettesíteni. Gondolatban sem szabad semmit megmagyarázni a zaklatóknak. amely elősegítheti a további zaklatást. Ha nem vesznek róluk tudomást. akiket megtámadnak. mert csak így lehet leküzdeni őket.

Az amerikaiak szeretnek mindenben az elsők lenni. miközben hazájukban az ártatlan emberekkel szemben elkövetett atrocitás. az emberi jogokra esküsznek. Szavakban még mindig a szabadságra. hogy az amerikaiak jelentős részéről elmondható.Allen Barker keserűen azzal fejezi be fejtegetéseit. Így a képmutatásban is már a legnagyobbak. 246 . hogy képmutatóvá vált. A világgazdaság monopolizálására törekszenek. az emberi jogok megszegése mindennapi gyakorlattá vált. mégis szabadpiacnak nevezik ezt.

hogy lehetséges rádiójelekkel közvetlenül kapcsolatot teremteni az agy és az idegrendszer között. További kutatások feltárták. el kell érnie a 0. és nem letitkosított kísérleti eredmények azonban nem lettek széles körben ismertek. amelyek a látási. a University of California at Riverside kutatója arra hívta fel a figyelmet. Más tudósok állatokon vizsgálták a "mikrohullámú hallást". Frey úgy találta. amikor is különböző vivőfrekvenciákon. akkor zúgó. Ahhoz. vagy impulzusvivő hullámmal sugározták. hogy fontos egészségügyi megfontolásokat is figyelembe kell venni. valamint a kísérleti állat érzékszerveitől és agyától. Ezt a jelenséget dr. Allan Frey. legalábbis ezt állapította meg egy kanadai civil szervezet. hogy olyan korszakba érkezett az emberiség. és megfigyelték válaszreakciójukat. A radarjelzések hordozzák a rövid impulzusú mikrohullámú jelzéseket. A ketrecekbe zárt. a CAHRA. amikor eljut a kísérleti személy fejéhez. Az ilyen kutatások nyomán feltárt. Emlékeztetjük olvasóinkat. Dr. Ross Adey. Az implantátumokat az agynak azokba a részeibe helyezték. Ha csak egyetlen impulzust bocsátottak ki. Ennek ellenére a legfontosabb adatok az elektromágneses rádiófrekvenciával (EM/RF) történő agykontrollra még mindig a legszigorúbban őrzött államtitkok közé tartoznak nem csak az Egyesült Államokban. Ezek alapján megállapították. de Nagy-Britanniában. hogy a sejtek szintjén is érzékelnek bizonyos jeleket. vagy mozgásukban korlátozott állatokat egyszerű impulzussal. hogy valaki olyan eszközhöz jusson. vagy kattogó hanghatásokat váltanak ki a kísérleti személyekben. a Citizens Against Human Rights Abuses. világháború során a radarokat működtető szakemberek hallották bent az agyukban a radarjelzések berregését minden vevőkészülék nélkül.3 watt/cm2 erősséget. A hallható hatás a pulzusokhoz igazodik. amikor hosszú időn át sugárzásnak tesznek ki szöveteket. berregés volt hallható. hogy a széles spektrumú hordozó frekvenciák. hogy az impulzus hallható legyen. akkor a kísérleti alany egy pukkanást hallott. Az Amerikai Nemzetvédelmi Hivatal (National Security Agency NSA. Dr. amikor meghatározott rezgésszámmal pulzálnak a 125 MHz-től fel a mikrohullámú tartományba. hogy mennyi beérkező 247 . amelyek jóval kisebb erősségűek. a kibernetika és az idegtudomány eredményeire támaszkodva már tud "beszélni" az agyhoz és az idegrendszerhez. A méretek befolyásolják. hogy az érzékelés függ a besugárzás frekvenciájától és erősségétől. hogy az elektronikus tudatbefolyásoló fegyverek felfedezése azzal kezdődött. amikor áram alá helyezett antenna közelében dolgoztak. Ebből arra következtettek a tudósok. nem tévesztendő össze a National Aeronautics and Space Administration-nel. amikor már nem kell milliomosnak lenni ahhoz. Oroszországban és a többi evvel a technológiával rendelkező államban. fejezet Az elektromágneses agykontroll szabályozása Ma már egyre több tudományos és népszerűsítő irodalom kapható arról. vagyis a Polgárok az emberi jogok megsértése ellen. Ha egy uniformizált rövid és éles impulzust továbbítottak a kísérleti alany fejébe. amely az elektronika. impulzusokon és erősségen sugározták azokat. a NASAval) szerint ezeknek az adatoknak a nyilvánosságra hozatala komoly károkat okozna a nemzetbiztonságnak. Ezen elektródák segítségével felmérték a válaszreakciókat a különböző hullámjelzés típusokra. a New York államban lévő Cornell Egyetemen tanulmányozta az 1960-as években és kísérleteit a General Electric finanszírozta. Később az állatok agyába beültetett elektródákkal is végeztek kísérleteket. hallási és más érzékelési funkciókért felelősek.8. hogy a II.

amikor az éppen rárohanó bikát rádióadó készülékkel megállította és egyszerű gombnyomással arra bírta. Ezek a kísérletek még nem közvetlenül az agyba irányított rádióhullámok segítségével történtek. Magnetofonra rögzítettek egyszótagú szavakat 1-től 10-ig terjedő számjelzéssel ellátva. hogy az állatkísérletek három további felismeréshez is elvezettek. az Amerikai Pszichológiai Társaság folyóiratában (Journal of the American Psychological Association. Ismertté vált kísérlete az. A "bio-erősítés" lehetővé teszi olyan jelek előállítását is. amelyek nem zavarják a rádió-. beleértve a hipnotizálást. Amikor Sharp és Grove ezekkel az 'emberi hanggal modulált' mikrohullámokkal sugározta be magát. és megkülönböztetni a 9 szót. és TV-berendezések működését és ezért rendkívül nehéz őket észlelni. (Restrictions Needed on EM/RF Mind Controll Technology) Ebben megállapítja. hogy a mikrohullámú energia megfelelő modulálása elvezethet a 'drótnélküli' és a 'vevőkészülék nélküli' kommunikációhoz. A Yale Egyetem orvosi karának neuropszichiátriai intézetét dr." Az 1970-es évek kísérleti eredményei nyomán készültek el azok az agykontroll fegyverek. A már hivatkozott kanadai civil szervezet.) megállapítja: két kutató Sharp és Grove úgy találta. a The American Reporter 1999. Dr. March 1975. de az adott sejt ténylegesen rá tud hangolódni viselkedésével a jel modulációjára. hogyan lehet elektromágneses. vagyis rádiójelekkel kölcsönhatásba lépni agysejtekkel. José Delgado irányította az 1970-es években. hogy az agy működése elektromos ingerlés útján befolyásolható. Az egyik közülük az úgynevezett "ablakhatás" (window effect). A hatékonysági sávon belül változtatgatva ezeket a jeleket szinte lehetetlen rájuk bukkanni. Valamennyi szó elektromos szinuszgörbéjét úgy alakították. jól tudták hallani. hogy egy sejtet nem egyszerűen ingerelnek egy bizonyos frekvenciájú jellel. lényegesen alacsonyabb erősségen. hogy az állat agyába ültetett implantátum segítségével hatékonyan lehet irányítani az adott állat viselkedését. ahogy a műgégével beszélő személyek beszélnek. beazonosítani. Don R.jelzést tud az adott szerv befogadni. egy rövid impulzusú mikrohullámú energiát bocsátott ki.