P. 1
Drabik_Janos_-_Tudatmodositas_az_agy_megeroszakolasa.pdf

Drabik_Janos_-_Tudatmodositas_az_agy_megeroszakolasa.pdf

|Views: 83|Likes:
Published by Gabor Kovacs

More info:

Published by: Gabor Kovacs on Mar 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2014

pdf

text

original

Sections

 • Drábik János
 • A tudat feletti uralom és az új világrend
 • Project MKULTRA
 • Project MONARCH
 • Az emberi tudat mesterséges "fülkéi"
 • A vérségi kapcsolatok fontossága
 • A MONARCH programozás egyes szintjei a következők:
 • A tudatbefolyásolás módszerei és összetevői
 • A legismertebb MONARCH-program résztvevők
 • Kik segítették a kísérleti alanyok tudatának a felszabadítását?
 • A tömegtájékoztatás kulcsszerepe
 • A környezetvédelem manipulálása
 • Az agykontroll és az új világrend
 • Brice Taylor és az agykontroll
 • Candy Jones, mint kísérleti alany
 • "Project Superman" - Andy Pero története
 • Montauk Project és a Montauk chair
 • Eve Lorgen interjúja "Jared"-del
 • "The Greenbaum Speech" - Dr. D. Corydon Hammond beszéde
 • Mi a "ritual abuse" megkülönböztető ismertetőjele?
 • Paul Bonacci története
 • A bostoni ügy
 • A Mindszenty-per és az agykontroll kutatás
 • A New York Times dokumentum-gyűjteménye az agykontrolról
 • A dr. Frank Olson akta
 • Mit mondott dr. William Sargant?
 • És mit mondott Bill Buckley?
 • Kik irányították az agykontroll kísérleteket?
 • Dr. Louis Jolyon "Jolly" West
 • Dr. Ewen Cameron
 • Dr. Sidney Gottlieb
 • Dr. George Estabrooks
 • John Marks a már említett könyvében így ír dr. George "Esty" Estabrooks-ról:
 • Dr. Martin T. Orne
 • Ordo Templi Orientis és az agykontroll
 • Michael Aquino alezredes és a Presidio-ügy
 • Ted Gunderson
 • "The Finders" - A Ted Gunderson dokumentumok
 • A Project MONARCH Angliában
 • A tudatbefolyásolás egyéb módszerei
 • Hogyan cáfolják az illetékesek az agykontroll kísérleteket?
 • Van-e bizonyítéka Cathy O'Brien-nek?
 • P. J. Celano utánajár a bizonyítékoknak
 • A NSA agykontroll előírásai
 • Az agykontroll technológia rövid áttekintése
 • A NSA kémelhárítási kísérletei
 • A NSA magatartásmódosító eljárása
 • A magatartásváltoztató eljárás
 • I. A NSA-agykontroll első szakasza
 • II. A magatartásmódosítás második szakasza
 • A REM alvás különleges szerepe
 • A paranoia és a NSA
 • III. A magatartásmódosítás harmadik szakasza
 • A kábítószerektől és az alkoholtól való függőség fokozása
 • A szegényes táplálkozás
 • Depresszió
 • Elbizonytalanodás
 • Újságok és naplók
 • Zavarodottság
 • Fogyatékos koncentrációs-képesség
 • Meglazult asszociációs készség és személyiségzavarok
 • Düh és harag
 • Hallási képzelődések
 • A főnév-helyettesítő hipnózis utáni implantátum
 • Fülzúgás
 • A teljes nyugalom és csönd
 • Nyugodt szél
 • Tapintási, szaglási tévképzetek és izomgörcsök
 • Interjú Fritz Springmeierrel
 • Wayne Morris interjúja Lynne Moss-Sharman-nal
 • Az Elnöki Tanácsadó Bizottság 1995. évi tanácskozása
 • Valerie B. Wolf tanúvallomása
 • Christine DeNicola tanúvallomása
 • Suzzanne Starr tanúvallomása
 • Mi a gondolatolvasó gép?
 • Az elektronikus gondolatolvasással kapcsolatos szovjet kísérletek
 • A beültethető mikrobiochip
 • Julianne McKinney ténymegállapításai
 • Miért kegyetlenek az agykontroll gépek kezelői?
 • Hogyan működik az agykontroll-gép?
 • Agykontroll alá vett célszemély
 • A sugárfegyverek elmezavart okozhatnak
 • A gondolat-gép, mint a megfigyelés és a kihallgatás eszköze
 • A washingtoni törvényhozás jelentése 1984-ben
 • Autóbalesetek a TRM működtetésével
 • A távolbalátás tudományos alapja
 • Elektromágneses mező által kiváltott kálcium-kibocsátás
 • A távolbalátás, mint biofizikai mezőhatás
 • A psi-gének kiválasztódása
 • A rejtett távolbalátó képességek bekapcsolása
 • Újrakonstuálni a DNS-t
 • A távbefolyásolás
 • A magánszféra és a megfigyelés
 • A tudatbefolyásolás jelenlegi gyakorlata
 • Hogyan lehet ellenállni az agykontrollnak?
 • Kik szállnak szembe a tudat megerőszakolásával?
 • Az erőszakos tudatbefolyásolás elrejtése
 • A tiltakozás és ellenállás módszerei
 • Mentális tűzfalak építése
 • Az emberi "biokomputer" megtévesztése
 • A reális időben történő befolyásolás
 • A külső és a belső gondolatok
 • A protokoll
 • A hitelesítés problémája
 • A kétes helyzetek elemzése
 • Az ember elidegeníthetetlen jogai
 • Az agykontroll - auschwitzi szintű bűncselekmény
 • Hogyan lehet harcolni a bűnös titkolódzás ellen?
 • A Szenátusi Különbizottság által megvizsgált programok

Drábik János

Tudatmódosítás, az agy megerőszakolása
Előszó
A tudatmódosítás szupertitkos technológiája ma már rutinszerűen alkalmazott módszer, amely lehetővé teszi az emberek tömeges fizikai és lelki manipulációját, a társadalom jelentős részének a láthatatlan ellenőrzését. Az agykontroll kifejezés, különösen az a jelentésváltozata, amely Magyarországon meghonosodott (a José Silva-féle relaxációs technika révén), nem fejezi ki azt, amiről ez a könyv szól. Dr. Domján László, aki olvasta a tudatmódosításról és az agy erőszakos befolyásolásáról szóló tanulmányt a Leleplező című könyvújság 2003. évi 4-es számában, a következőket írta a lap szerkesztőségébe: "Érdeklődéssel olvastam a lap legutóbbi számában Dr. Drábik János 'Az agy feletti uralom megdöbbentő új világrendje' című cikkét. Abban számtalanszor előfordul az agykontroll szó, ám agymosás értelemben. Mivel Magyarországon az agykontroll szó összefonódott a Silvaféle stresszkezelő és elmefejlesztő módszerrel, ezért tisztelettel jelzem a kedves olvasóknak, hogy a cikkben említett döbbenetes agymosásnak semmi köze az általam is tanított Silvamódszerhez. A Silva-féle agykontroll egy etikus és tudományosan megalapozott módszer, elménk hatékonyabb használatához, problémáink eredményesebb megoldásához. Hatásáról sokat elárul, hogy fölmérésünk szerint a tanfolyam hallgatói a kurzust követően átlagosan 55,1%-kal ritkábban betegszenek meg és gyógyszerfogyasztásuk 62%-kal csökken. Valójában az ön-agykontroll szó lenne erre a módszerre a legpontosabb megjelölés. Ha ez nem lenne igen esetlen szó, hiszen a Silva-féle agykontroll valójában önkontrollra tanít." Az agykontroll másik egyoldalú értelmezése az, amikor a propaganda-agymosást, vagyis csak az információkontrollt értik alatta. Kétségtelen, hogy a tömegtájékoztatási eszközökkel iparszerűen lehet megszűrni, elhallgatni vagy megváltoztatni az információt és befolyásolni a közgondolkodást. A propaganda-agymosás mellett létezik a nem átvitt értelemben használt agykontrol. Már rendelkezésre állnak az emberi agyműködés befolyásolásának olyan korábban ismeretlen - eszközei és technológiái, amelyek révén lehetővé vált az abszolút agykontroll, amely a társadalom totális ellenőrzésének az egyik leghatékonyabb eszközévé vált. Miért tud erről oly keveset a széles közvélemény? A legfejlettebb nyugati országok lakói még ma is úgy tekintenek önmagukra, mint a demokratikus világ szabad polgáraira. Eme öntudatos polgárok, akik joggal büszkék emberi jogaikra és politikai szabadságjogaikra, vajon miért tűrik, hogy az általuk választott és nekik felelős kormányok, elzárják előlük az abszolút agykontrollra vonatkozó információkat? Ez a hallgatásba burkolózás teszi lehetővé annak a titkos ellenőrzési-rendszernek a működtetését, amely ellen teljesen védtelenek. Ha magyarázatot kérnek erre a mindent átható titkolódzásra, akkor az illetékesek mindig a nemzetbiztonság érdekeire hivatkoznak.

1

A propaganda-agymosás - az elektronikus és nyomtatott tömegtájékoztatás információs kontrollja - tehát csak a tudatbefolyásolás egyik változata. Az agymosás másik változata, amit a kínai kommunisták "gondolatreform"-nak neveztek. A koreai háború idején került a közvélemény figyelmének a központjába, és a legtöbb ember számára bizonyos személyek emlékezetének a kitörlését jelentette. A gyakorlatban alkalmazott agymosási technikák részben megegyeznek, részben pedig igen hasonlóak a traumával okozott magatartásmódosítás technikáihoz. Az elmúlt 150 évben reneszánsza van az okkultizmusnak, a legkülönbözőbb "fekete művészeteknek", a sátánizmusban és a Lucifer-kultuszban megjelenő pogány rítusoknak. Ezek az alkotmányosan védett álvallások "vallásként" kínálják a gyanútlanoknak mérgezett szellemi termékeiket. A legsötétebb praktikákat folytatják - többek között az agykontroll eszközeivel - a vallásos tevékenység álcája alatt. Az okkultizmus szó a természetfölötti, titokzatos erőkkel kapcsolatos elméletet és gyakorlatot, a bennük való hitet jelöli. Közéjük sorolható többek között az asztrológia, a mágia és a spiritizmus is. Olyan titkos tudásra vonatkozó monopóliumról van szó, amely hatalmat jelent ismerői számára. 1971-ben az Egyesült Államok kormánya az információ szabadságáról szóló törvény nyomán számos - korábban titkos - dokumentumot hozott nyilvánosságra. Köztük volt az a Kongresszusnak szóló jelentés, amely szerint a Hírszerző Szolgálatot, a CIA-ét, kezdettől komolyan érdekelte, hogy a "Fekete Művészetek" gyakorlóira milyen klinikailag kimutatható hatást tettek az okkult vallási praktikák? Különösen érdekelte a CIA-t az, hogy bizonyos okkult rituálék mennyire fokozták a résztvevők szuggesztibilitását? Tudnunk kell azonban, hogy e rituálék némelyike vér- és emberáldozatot is magában foglalt. A rendkívül nagy léptekben fejlődő bihéviorizmus (behaviourizmus), azaz a lelki és szellemi jelenségeket inger és reakció viszonyára visszavezető, és ezért csak a viselkedés tanulmányozását célravezetőnek tekintő lélektani irányzat szerint a szuggesztibilitás ellenőrzése az emberi agy kívülről történő befolyásolásának az alapvető tényezője. Azonban a tudat irányíthatóvá és fogékonnyá tétele a magatartás megváltoztatása céljából, komoly emberjogi kérdéseket vet fel. Az alkotmányok feladatuknak tekintik az emberi jogok, és a politikai szabadságjogok védelmét. Ez egyben azt is jelenti, hogy védelmezniük kellene minden egyes embert az agykontroll nyílt és rejtett alkalmazásától. A reklámipar az úgynevezett puha agykontrollt használja. Nemzetbiztonsági és politikai okokból azonban főleg a kemény agykontrollt használják, amely tartalmazza a vegyszerekkel, drogokkal, az elektronikus eszközökkel, az elektrosokkal, a traumaokozással, és a hipnózis legváltozatosabb formáival való tudat-és magatartásbefolyásolást. Mindez nem csak jogi, emberi jogi, de egészségügyi kérdéseket is felvet. Az Egyesült Államok alkotmánya szavatolja a vallás- és szólásszabadságot. Nincsenek azonban olyan törvények, amelyek például védenék a polgárokat a destruktív kultuszok és más szervezetek traumával okozott agykontrolljával szemben. Mivel magához az államhoz tartozó intézmények (FBI, CIA, NASA, NSA, US Army, Navy stb.) is alkalmazzák az agykontrollt, ezért rendkívül nagy a bizonytalanság abban, hogy mi az, ami még alkotmányos, legitim, és mi az, ami már jogellenes, sőt bűncselekmény? A kormányzat szolgálatában álló jogi szakértők a legkülönbözőbb jogi kiskapukat kihasználásával igyekeznek igazolni e kemény agykontrolltechnikák alkalmazásának a jogszerűségét. Az agykontroll kemény formáival szembeni védekezésnek elsősorban nem jogi akadálya van, hiszen minden civilizált társadalomban léteznek olyan törvények, amelyek így vagy úgy

2

védelemben részesítik azokat, akiken hozzájárulásuk nélkül alkalmazzák a tudatmódosítás technikáit. A valódi nehézséget az jelenti, hogy ezeket a jogszabályokat nem lehet érvényesíteni. Amikor már jelentkeznek a sértettek, rendelkezésre állnak a bizonyítékok, és meg vannak az elkövetők is, a jogi eljárások szinte kivétel nélkül elakadnak. A jogalkalmazó szervek közlik: az eljárás nem lehetséges, mert "nemzetbiztonsági érdeket sért". A jogállam felmondja a szolgálatot. Senki nem tudja megmondani, hogy miért sért nemzetbiztonsági érdeket, ha gátat vetnek annak, hogy állami szervek közpénzekből kísérletezgessenek a gyanútlan állampolgárokkal. A nemzetbiztonság fogalmát pontosan meg kellene határozni, mert a kormányzatok ma túl tágan értelmezik és a legkülönbözőbb területeken használják a számonkérés alóli kibúváshoz. Ennek a visszaszorítására a legmagasabb követelményeket kellene alkalmazni az emberi jogok, így a szólás, sajtó, és gyülekezési szabadság, valamint az egyén önrendelkezéshez való jogának a védelme érdekében. Ehhez hozzátartozik az is, hogy minden embernek joga van a saját tudatműködése kizárólagos ellenőrzéséhez. Minden egyes ember elidegeníthetetlen joga, hogy rendelkezhessék a testével, az idegrendszerével, a tudatával. Ahogy védelem illeti a testi és a nemi erőszakkal szemben, ugyanúgy védelem jár neki akkor is, ha az agyműködését erőszakolják meg. E könyv megírására a Cathy O'Brien és Mark Phillips dokumentum-kötete nyomán kezdett kutatásaim késztettek. A könyv borítóján ez olvasható: "A 'TRANCE Formation of America' (A cím kettős-jelentésű: az egyik értelmezés: Transzállapot - Amerika formálódása; a másik fordítás: Amerika-átalakulása; D. J.) a kormányzat egyik agykontroll áldozatának a dokumentált önéletrajza. Cathy O'Brien a Központi Hírszerző Szolgálat MK Ultra Projekt Monarch agykontroll programjának az egyetlen felépült és a nyilvánosság elé lépett áldozata. A CIA-nak, a virginiai Langley-ben lévő központjánál mélyen be van vésve a fehér kőfalba egy idézet a Bibliából, Szent János könyvéből: '... és az igazság szabaddá tesz téged'. Ez a bibliai kijelentés, mint az ügynökség maga is, teljesen valóságos. Az épület, amelynek a falára be van vésve, otthont ad a lélektani hadviselés elősegítésére a világ legsikeresebb hazugsággyártójának. A 'Cég' nyersanyagnak használja az igazságot és technológiát az Ön és Amerika szövetségesei kontrolljához szükséges 'tiszta' hazugságok előállításához. A 'TRANCE Formation of America' oldalain megismerkedhet az igaz tényekkel." Miután elolvastam O'Brien és Phillips könyvét, erősen kételkedtem a szerzők állításaiban. A háttérhatalom kutatása során azonban olyan szkeptikus lettem, hogy ma már a saját szkepticizmusomban is kételkedem. Elhatároztam, hogy minden rendelkezésemre álló eszközzel leellenőrzöm a szerzőket és saját kételyeimet. Újabb és újabb könyveket kellett elolvasnom, köztük szakkönyveket is. Ennek kapcsán megismerkedhettem - többek között - a Pléh Csaba, Kovács Gyula és Gulyás Balázs szerkesztésében az Osiris Kiadó gondozásában 2003-ban megjelent: "Kognitív idegtudomány" című szakkönyvvel. Ezen túlmenően az Internet révén is mintegy 1500 oldalnyi anyagot néztem át, nemcsak elektronikusan, hanem kinyomtatva is. Külön erőfeszítést tettem arra, hogy megtaláljam Cathy O'Brien és Mark Phillips könyvének a hivatalos elutasítását és cáfolatát. Az erről fellelhető szegényes anyag arra késztetett, hogy maguknak a szerzőknek is feltegyem kérdéseimet, és tőlük tudjam meg, hogy az érintett hivatalos személyek és intézmények milyen módon vonták kétségbe a könyvükben leírt tényállításokat, és miként védekeztek ellene a rendelkezésükre álló jogi eszközökkel. 2003. június 20-án a következő válasz érkezett a szerzőktől:

3

"Köszöntjük Dr. Drábik Jánost! Üzenete eljutott a TRANCE Formation of America szerzőihez... E-mail-je, ami szervezetünk honlapjára érkezett, felteszi a kérdést, hogy 'Mi a hivatalos cáfolat?' Sajnáljuk, nem értjük mire vonatkozik a kérdés, ui. a mi ügyünkben nincs "hivatalos cáfolat". Ellenkezőleg. Az amerikai kormányzat bírálói vagyunk és nem szenzációhajhász szerzők... amint keresztülverekedtük magunkat az Egyesült Államok jogi és az egészségügyi rendszerén, ügyünk végül is az Egyesült Államok Kongresszusához került. A jogi eljárást 1992-ben a bíróságon állították le az 1947-es Nemzetbiztonsági Törvényre hivatkozva. Ezért döntöttünk úgy, hogy megírjuk és saját kiadásunkban közreadjuk az emberiség iránti szeretetből fakadó munkánkat, a "TRANCE Formation of America-t. Tisztelettel: Mark és Cathy" A könyv írása közben megértettem, hogy az agykontroll végső formája a társadalmat sötét lepelként beborító félelem. Az a tudat, hogy valaki bármely pillanatban elveszítheti az életét, szinte reflexszerűen kiváltja, hogy védelmet keressen azoknál, akiktől védelmet remél. Az a trauma-okozással előidézett abszolút agykontroll, amelyről ez a könyv szól, nem az összeesküvési elmélet valamilyen újabb változata. Nem elméletről, hanem gyakorlatról szól. Tényekről. Megtörtént eseményekről, létező (vagy létezett) hús-vér emberek sorsáról. A félelem felkeltése - a tudatműködés és az emóciók társadalmi méretű befolyásolása alkalmas az emberi civilizáció egészének a gyökeres megváltoztatására. Ismert közhely, hogy "a tudás hatalom", de az már kevésbé köztudomású, hogy az információk visszatartása rendkívül fokozza a félelmet és mértéktelenül megnöveli a bizalmatlanságot. A legjobb félelem elleni gyógyszer a tájékozódás. Ez a könyv az uralom egyik új és nem ismert eszközére, az államilag finanszírozott és a kormányok által gyakorolt totális agykontroll technológiájára, módszereire és eszközeire kívánja felhívni a figyelmet. 2004. tavaszára már működtetni kívánják a "Frequency Fence" (Frekvencia kerítés) elnevezésű totális agykontroll technológiát, mint a globális társadalom és az egy-központból kormányzott világ létrehozásának egyik fontos eszközrendszerét. E technológia lehetővé teszi ún. "mentális börtön" létrehozását anélkül, hogy a létezéséről tudomást szerezhetnénk. Nyilvánvaló, hogy minél előbb ismernünk kell ezeket a terveket és technológiákat, ha ellent akarunk állni, és meg akarjuk őrizni emberi autonómiánkat.

2004 Dr. Drábik János: Tudatmódosítás

4

1. fejezet

Az emberi agy megerőszakolása
A tudat feletti uralom és az új világrend Azok a világtörténelmet formáló erők, amelyek nagy ívű világstratégia keretében már hosszabb ideje új világrend létrehozásán fáradoznak - számos dokumentumra és tényre támaszkodva állíthatjuk - komoly erőfeszítéseket tettek az idegrendszer, különösen az emberi agy jobb megismerésére és működésének a befolyásolására. Az ilyen irányú törekvések nem új keletűek. Már az ókori Egyiptomban, Görögországban - és még korábban Indiában, Babilonban - ismertek voltak a különböző okkultista misztériumok, amelyekben a beavatottak a titkos tudást tanulmányozták és gyakorolták. Az egyik legrégebbi könyv az egyiptomi "Halottak könyve" részletesen tárgyalja, hogy kínzással, megfélemlítéssel, drogok felhasználásával és hipnózissal miként lehet a beavatandó személyt függő állapotba hozni és irányítani. A XIII. századtól kezdve a római-katolikus egyház is használt tudatmódosító módszereket Európa feletti szellemi hegemóniája megerősítésére, s ehhez az egyik leghatékonyabb eszköze az inkvizíció volt. A kereszténységgel kezdettől fogva szembenálló okkultizmus szakértői tudják, hogy a modern sátánizmus is messzire nyúló történelmi gyökerekkel rendelkezik a tudatbefolyásolás terén, és csaknem mindig igyekezett elrejtőzni a különböző ezoterikus csoportok mögé. A most kibontakozó új világrend szempontjából azonban döntő jelentőségű az az Illuminátus titkos társaság, amely a frankfurti pénzemberek támogatásával és kezdeményezésére - elsősorban Bajorországban - szerveződött meg Adam Weishaupt, az ingolstadti Jezsuita Egyetem tanára irányításával a XVIII. Század második felében. Weishaupt kiválóan ismerte az ókori misztérium-vallásokat és hagyományokat. Az általa alakított titkos társaságot a "felvilágosodottak" társaságának, azaz Illuminátusoknak nevezte el. Ez a titkos társaság szoros kapcsolatba lépett a különböző okkultista csoportokkal és zárt társaságokkal, elsősorban azonban a nagy tekintélyű szabadkőműves mozgalom páholyaiban igyekezett átvenni a vezetést. Célja új világrend létrehozása volt, amely frankfurti kezdeményezői számára kozmopolita világtársadalmat jelentett. Ebben az új világrendben a pénzemberek szűk csoportjáé a legfőbb hatalom. Az Illuminátusok természetesen nem ezt közölték tagjaikkal, hanem olyan utópiáról beszéltek, amely a soha nem látott boldogságot fogja elhozni a soha komolyan nem gondolt "szabadság, egyenlőség és testvériség" kíséretében az egész emberiség számára. Emögött a nemesen csengő célkitűzés mögött azonban az a szándék húzódott, hogy a pénzrendszer és a gazdaság feletti uralmuk megszilárdítása végett fokozatosan átvegyék a társadalom egészének az irányítását is a hagyományos vezetőrétegektől, végül pedig hatalmukat az egész emberiségre kiterjesszék az emberi tudat módosításával, a társadalom szerkezetének és működésének a teljes átalakításával. Az új világrend hatalmi elitjének ezért szabad polgárok helyett irányítható

5

az MIT-ba (Massachusetts Institute of Technology-ba) kerül. demokratikus társadalom helyett pedig biomasszává gyúrt tömegekre van szüksége. mert célkitűzései közé tartozott a felsőbbrendű emberi faj "kitenyésztésének" a kutatása. Két éven át a Cornell Egyetemen tanít. Németország is kivette részét az ilyen irányú kutatásban: számos orvosi és pszichiátriai technikát. cselekvési készenlét meghatározza a viselkedést és azt meghatározott cél felé vezérli. Előzőleg 1927-től a Berlini Egyetem rendkívüli tanára volt. Miközben Kurt Lewin a csoportdinamikai kutatás terén jelentős eredményeket ért el. hanem a kísérletvezető instrukciójának megfelelően az elsőre rímelő szótagot. Az asszociációs technika kritikai elemzése során megállapította. A korszak vezető tudományos nagyhatalma. amelynek egyidejűleg számos előkelő brit arisztokrata és magas rangú német náci pártfunkcionárius volt a tagja. aki felelős volt a 6 . majd a szociálpszichológiai kutatás egyik legjelentékenyebb központjába. a testi és szellemi képességek javítására próbálja felhasználni. Az akaraterőt azzal mérte. Minthogy divat volt ekkoriban az Illuminátus szabadkőművesség. A XVIII. magatartás-kutató tudományok . amely az ember öröklődő tulajdonságait. egyidejűleg a nemzetiszocialista Németország a neuropszichológia. amikor az ember idegrendszere felmondja a szolgálatot és lelkileg összeomlik. Nagy akaraterővel rendelkező kísérleti személy arra is képes. hogy az hányszor ismételt asszociációt képes leküzdeni. az asszociatív begyakorlásnak az erejét viszont a reakcióidő meghosszabbodásával mérte. Heinrich Himmler is. A rímelésre begyakorolt szavakhoz az egyik változatban rímelési. Az eugenetikának a fajelméletben is szerepe volt. hogy még 200 vagy 300 ismétlés után se a másik tagot idézze fel a begyakorolt szópár egyik tagjára. hogy az ún. hogy kísérleti úton kiderítse. A harmadikban pedig a kétféle feladat váltakozott. Nagy előrelépést jelentett a tudatbefolyásolás megalapozásában a londoni "Tavistock Institute of Human Relations"-nek (Emberi Kapcsolatok Tavistock Intézetének) létrejötte 1921-ben. az akaratot. Franciaország és az Európában geopolitikai tényezők miatt központi helyet elfoglaló Németország ellenőrzésére törekedtek. ahol ő veszi át a csoportdinamikai kutatórészleg irányítását. de visszatérve Németországba 1933-ban lemond tanszékéről. Az Illuminátusok uralmi stratégiájával szorosan összefügg az. így többek között az eugenetika terén. Lewin kísérletei során váltogatta a begyakorolt asszociáció ingerszavaival végzendő feladatokat. A két ország ez irányú együttműködését egy titkos társaság segítette elő: az "Order of the Golden Dawn" (az Aranyhajnal Rendje). Közéjük tartozott az SS főnöke. században az Illuminátusok elsősorban Nagy-Britannia. Század végén és a XIX. a másikban fölcserélési feladatot is adott. Katalin is tagja volt rövid ideig Adam Weishaupt titkos társaságának. de nem hagyták ki Oroszországot sem. még II. és a nemzedékről nemzedékre átöröklődött okkultista hajlamok kutatásában haladt előre. a parapszichológia. tehát azzal. hogy az ún. amely fontos a tudat és a magatartás hatékony befolyásolásához a németországi Kaiser Wilhelm Institute-ban dolgoztak ki. és Amerikába emigrál. melyik az a bizonyos pont. A szokásnak. A két világháború közötti időszakban Anglia és Németország folyamatosan együttműködött a tudatbefolyásolásban.biorobotokra.így például a behaviourizmus Angliából indultak el. 1932-ben Kurt Lewin lett a Tavistock Intézet igazgatója. hogy a begyakorolt asszociáció mennyire gátolja a szándékot. Ennek a kutató létesítménynek az volt a kifejezett célja. Már a Tavistock Intézet igazgatójaként vendégprofesszor az Egyesült Államokban.

Ezt a kísérlet-sorozatot az a dr. 1947-ben beindult egy szigorúan titokban tartott kísérletsorozat az "agymosásnak" nevezett tudatbefolyásolás technikáinak a kidolgozására. és a magatartás megváltoztatása. dr. vagyis létrejött a CIA. hogy bizalmas üzenetek továbbítására és titkos megbízatások teljesítésére olyan hipnotizált futárok létrehozásán fáradozott. a CID (Criminal Investigation Division . Reinhard Gehlen német tábornoknak kulcsszerepe volt az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Tanácsának a létrehozásában is. E megbeszélések célja az volt. aki később a CIA élére került. az FBI. De szoros kapcsolatot tartott Gehlen Allen Dullessal is. A program célja olyan árja "szuperfaj" kitenyésztése volt. hogy kipróbálja azokat a kábítószereket. A program előkészítését szolgáló kísérletekben már fontos szerephez jutott a génmanipuláció. s részben a Vatikán segítségével. 7 . Project MKULTRA Miután a CIA és a Nemzetbiztonsági Tanács megszilárdította helyzetét. "igazság-drogok" sikereire. Gehlen Washingtonban gyakran találkozott Truman elnökkel. és zavartalanul folytathassák. Világháborút követően az amerikai Védelmi Minisztérium titokban számos vezető német és olasz tudóst. az ún. A kísérleti alanyoknak hipnózisban erős hallucinációkat okozó kábítószert. George Estabrooks irányította a magatartást befolyásoló kutatásokat. amelynek a keretében örökbefogadott gyermekekkel végeztek kísérletet. A II. az 1947-es National Security Act. és mesterségesen válnak tudathasadásos személyekké. A brutális sokkolás következtében sokan meghaltak. Estabrooks ezt a hadsereg. aki Auschiwtzban kegyetlen körülmények között "kutathatta" a testi. Ennek eredményeként jött létre 1946ban a Central Intelligence Group. Világháború folyamán az amerikai Colgate Egyetemen. amelyet 1947-ben átkereszteltek Central Intelligence Agency-nek. A kutatás azonban elsősorban arra összpontosított. elsősorban ikrekkel. amelyeket hatékonyan lehet használni a titkosszolgálati ügynökök felvételekor. A II. hogy a kormányzat számos illegális tevékenységét a nemzetbiztonságra hivatkozva titokban tarthassák. meszkalint adtak. Joseph Mengele végezte. Ezek közé a programok közé tartoztak a legnagyobb titokban végrehajtott tudat-befolyásoló kísérletek. A Project Paperclip nevet viselő program keretében került Reinhard Gehlen tábornok Amerikába."Lebensborn" nevű kutatási programért. a későbbiek folyamán fontos szerepet játszott abban. s számos gyermeket erős és gyakori elektrosokk hatásnak tett ki. amelynek a tagjai teljesen el vannak kötelezve a Harmadik Birodalom által elképzelt náci világrendnek. akik tudományos módszerekkel végzett tudatmódosításon mennek át. hogy az amerikai hírszerző-szolgálatot hatékony intézménnyé formálják. Az auschwitzi kísérletekkel egyidejűleg Dachau-ban "agymosási" módszereket próbáltak ki. Ezt a Project CHATTER nevet viselő kísérletsorozatot válasznak szánták a Szovjetunióban végzett ún. valamint William Donovan tábornokkal. Maga Estabrook azonban elmondotta. mind controlprogramok. Az a törvény.Bűnügyi Nyomozóhatóság) részére végezte. Emellett kíméletlen sebészeti beavatkozásokat is végzett. valamint hírszerző szakembert hozatott az Egyesült Államokba DélAmerikán keresztül. amely ezt az intézményt létrehozta. aki Hitler Szovjetunióval foglalkozó hírszerző-szolgálatát irányította. A Project CHATTER-t 1953-ban leállították. lelki sérülések hatásait kísérleti alanyain. aki akkor az OSS (az Office of Strategic Services-nek) az igazgatója volt.

akik közé a túlélő kísérleti alanyokat. a "Mind Kontrolle". mint a besugárzás. hogy ez a program az MKSEARCH alprogramból ágazott el. a pszichiátriai. majd begubózva alvó. ha a lelket. a Project MKULTRA. hanem egy Monarch nevű pillangóra utal. Ennek keretében kiértékelték azokat az agresszív kihallgatási technikákat. amelyek segítségével úgy lehet kondícionálni személyeket. lebegést érez. De ezen túlmenően a Monarch szó jelképesen utal arra a minőségi átalakulási folyamatra is. A címben megjelölt program nem szerepel a hivatalosan azonosított kormánydokumentumok között. valamint az MKULTRA egyes részprogramjai szorosan kapcsolódtak egymáshoz. amelynek a neve "Operation SPELLBINDER" volt. Másik célja az volt. Az MKULTRA külföldi programjainak az ellenőrzésére létrehozták az MKDELTA eljárást. amelyeknek a keretében hipnózist és kábítószereket is alkalmaztak. az antropológiai módszerek. amelyet Allen Dulles hagyott jóvá 1950-ben. Feltételezhető. A SPELLBINDER célja az volt. akkor gyakran olyan könnyedséget.A Központi Hírszerző Szolgálat ekkor döntött úgy. amely szárnyalni képes a pillangóhoz hasonlítjuk. de még 1953-ban beindult egy másik program. Amikor egy személyt elektrosokkal okozott pszichés traumának vetnek alá. Az elnevezés a kulcsszavakkal való irányításra utal. mert ezt valószínűleg egyfajta becenévként használták a bennfentesek. valamint a lehetséges "beavatottakat" számítjuk. amelyen a lepke keresztülmegy. amelyben reinkarnálódva tovább folytatja életét. a szociológiai. végül is visszatér a szárnyaló pillangó formájába. A MONARCH szó itt nem valamiféle monarchiára vagy uralkodóra. azzal a céllal. A Bluebird-öt 1951-ben átnevezték Project ARTICHOKE-nak. a terapeutákat. amelyet Richard Helms. E célból dolgozták ki a Project Bluebird-öt. és az egykori német koncentrációs táborokban folytatott kíséreletek. mint az angol control. hogy álcázásként elfedje a Project MONARCH valódi célját és természetét. Egy negyedik cél pedig arra irányult. vagyis a lélekvándorlás okkult tanításai szerint az emberi lélek pillangó alakban keresi azt az új élőlényt. Az "Operation OFTEN" című tanulmány kísérletet tett az okkult erők bekapcsolására a kutatásba. Egyébként a reinkarnáció. mint az akkor már létező LSD. A harmadik cél volt az emlékezet kapacitásának a megnövelése. azaz hipnózis utáni önkívületi állapotot követően. hogy az ügynökség alkalmazottait ellenséges szolgálatok ne tudják ellenőrzésük alá vonni.) A kísérlet-sorozatban számos német orvos vett részt. De használták a grafológiát is. az elektrosokk. a pszichológiai. a CIA akkori helyettes-igazgatója kezdeményezett. poszt-hipnotikus transzállapot után. akik bizonyos kulcsszavak vagy szófordulatok útján aktivizálhatók egy ún. Az MKULTRA keretében az emberi viselkedést olyan módszerekkel befolyásolták. A Bluebird céljai közé tartozott olyan eszközök felkutatása. Az okkultizmus további jelképes értelmet is adhat mindehhez. hogy fokozza erőfeszítéseit a magatartás megváltoztatása terén. hogy különleges kihallgatási technikák alkalmazásával fokozzák az adott személy kontrollját. mint egy repülő pillangó. hogy olyan "alvó" ügynököket képezzenek ki ("Manchurian candidates"). és olyan anyagokat is. vagyis ellenőrzést. Ez a program 1956-ban befejeződött. A kutatók az MK szó jelentését. vagyis az angol-német keverék elnevezésre vezetik vissza (A Kontrolle németül ugyanazt jelenti. inaktív állapotba kerül (például a selyemgubó) míg. 8 . Először hernyó alakban létezik. hogy azoktól nem lehet megszerezni titkos információkat. Project MONARCH Az MKULTRA keretében 149 kisebb programot tartottak nyilván.

vagyis a zsinóron rángatott bábu. Azért. A MONARCH kísérletekben gyakran szerepel a "marionett-szindróma". egy rekesz vagy fülke . Ennek az a célja. A szórakoztató ipar bevonása a kísérletekbe éppen ezért jelentékeny. hogy az emberi agy tudati működését egymástól elkülönülő autonóm egységekre lehessen bontani (angolul: compartmentalize) és ezáltal az adott emberben többféle személyiséget lehessen egy meghatározott pszichés rendszer keretében kialakítani. A kísérleti személy. meghatározott kódokra. Ezért a rabszolga ("slave") az irányítóját mesternek ("master") vagy istennek ("god") tekinti. Az ehhez tartozó "file"-ok pedig összefonódva a tudatban egy tengely körül végeznek rotációs mozgást. Több kutató ezt a magyarázatot erős kétellyel fogadja és az agyműködés "file"-okra. valamint az "Imperial Conditioning" (birodalmi kondíciónálás). aki idegen akarat vak és engedelmes eszköze. és létezik egy dark-side vagy bad (sötét vagy rossz) oldal. hogy "téglaként" információkat gyűjtsenek. amelyhez még szervesen hozzátartozik a rendszeres ismétlés és újra-megerősítés. jobban elviselik a fájdalmat és ezért sokkal könnyebb egységes tudatuknak az önálló részekre való felbontása (angolul: dissociation). A Project MONARCH úgy is leírható. vagyis kioldó. elutasítják a démonok és más misztikus vonatkozások jelenlétét. A gnosztikus művészetben "a halál angyalát" az összepréselt pillangóval ábrázolták. Egy "file" (egy állomány) . A kísérleti alanyokat főleg titkos műveletek elvégzéséhez. Ezeket angolul "triggers"-eknek nevezik (trigger = elsütő billentyű. ha egy komplex komputer-programhoz hasonlítjuk. Az emberi tudat mesterséges "fülkéi" Megközelíthetjük a test és a lélek eme kificamodott befolyásolásának a megértését.vagy ahogy mi korábban írtuk. hogy tudatuknak melyik leválasztott része van éppen aktivizálva. azaz Kondícionált Inger-válasz Szekvenciáknak. akit "victim"-nek (áldozatnak) vagy "survivor"-nak (túlélőnek) neveznek valójában az ő irányítójának ("programmer" vagy "handler") a rabszolgája. A kísérleti alanyok magatartása aszerint változik. Egyes terapeuták.A gnoszticizmus ősi misztikus tanításai szerint a pillangó a romlandó test szimbóluma. amelynek a keretében a sátánizmusban ismert rituálékat is felhasználják. valamint a kabalista miszticizmust. A tudatbefolyásoló programok ismertetésekor fontos szerephez jut a marionett. ravasz. Ez rendkívül bonyolult folyamat. illetve az adott csoportban a kapott utasításoknak megfelelő zavaró feladatokat végrehajtsák. azaz az olyan ember. illetve prostitúcióra és pornográfia készítésére használják. elkülönülő állományokra bontását a kísérleti alanynak okozott lelki-trauma fokozásának tekintik. light-side vagy good (világos vagy jó) oldal. hogy az így leválasztott és önálló életet élő "file" aktivizálható legyen. hogy a beprogramozott kísérleti alanyokat beépített ügynökökként is használták azért. vagyis kísérletező elmegyógyászok ezt "Conditioned Stimulus Response Sequences"-nek nevezték. Ezek a kutatók tagadnak minden irracionális magyarázatot. A MONARCH kísérleti személyei az élet minden területén megtalálhatók az utcai csavargótól a legmagasabb körökben mozgó személyekig. Szakértők ezt úgy írják le. beindító parancsokra van szükség. mint a férfiaknál. hogy egy meghatározott démont vagy démoncsoportot lehessen hozzákapcsolni az emberi tudatban mesterségesen létrehozott önálló rekeszekhez.a trauma segítségével. mint az összehangolt agyműködés struktúráinak a felbontása és más szerkezetű újra-integrációja azért. elsütő szerkezet. Egy már nyugdíjazott CIA-munkatárs arra is utalt. mert teljesen tőle függ. jelszavakra. vagyis lelki sérülés vagy fájdalom okozásával hozható létre. indító jel). hogy létezik egy ún. ugyanis a nők általában jóval magasabb tűrési küszöbbel rendelkeznek. A "slave"-ek 75%-a nő. Az egyik legfontosabb struktúra az adott "file" 9 .

vagyis a "kapu örzőjét". tengeri kagylókkal. órákkal. a másikat pedig a másik kísérleti alanyéba ültették. ősi szimbólumokkal. Ezen kifinomult manipulációk magyarázata attól függ. azaz két egymással rokoni kapcsolatban nem álló gyermek arra történő ünnepélyes programozása. Azok. A vérségi kapcsolatok fontossága A kísérleti alanyok többsége olyan családból származik. amelyek lehetővé teszik a tudatbefolyás hatékony kiterjesztését nagyszámú kísérleti alanyra. hierarchikus struktúrákhoz. pókhálókkal. Joseph Mengele eszelte ki. számos göcsörttel és szúrágta vájattal.arra vannak beprogramozva. parancsnoki diagramokkal és komputer áramköröket tartalmazó kapcsolótáblákkal. orvosi válaszokat adunk-e rá. és így előkelőbbnek és védettebbnek számító kísérleti alanyok köréhez tartoznak. Minthogy az ilyen alanyok számára a tekintély feltétlen. mert ez a mini-program utasítja el vagy engedi be a különböző kívülről jövő impulzusokat az adott lelki parcellába.az ő bőrük általában megmarad tisztának és folttalannak. amelynek meghatározott gyökérrendszerei vannak.rendszerén belül hét szintből álló kettősspirál található. kevesebb ilyen testi sérüléssel vagy jelzéssel bírnak . hogy mint kiválasztott személyek. amelyek nemzedékről-nemzedékre ún. amely figyeli a "gatekeeper"-t. Ezek a test legkülönbözőbb részein fellelhető sérülések lehetnek: késsel okozott csonkítások. A két fél program csak együtt képes 10 . A kísérleti alanyok elmondása szerint egy részük egyfajta életfát ("Tree of Life") lát. tükrökkel vagy maszkokkal. A kísérletet folytató szakemberek úgy találták. lepkékkel. Másféle agykontroll-technikát jelent az ún. vagy kiválasztott nemzedékek. lelki érvekkel próbáljuk megvilágítani őket. ezért az örökkévalóságig elválaszthatatlanok egymástól. megint mások úgy lettek kísérleti nyulak. Ezt a "kiválasztott nemzedék" meghatározást a hírhedt auschwitzi orvos. Ezek az új világrendhez kapcsolódó tudatfájlok a feltételezések szerint olyan visszakapcsolási parancsokat tartalmaznak. akik a vérvonalhoz tartozó. testi jellemzőit. hogy árvaházakból. de szinte valamennyi vallási csoport képviselői megtalálhatók. csokrokkal. Ha orvosok és más szakértők közelebbről szemügyre veszik az áldozatok vagy túlélők fiziológiai. "non-biological twinning".állítólag . nevelőotthonokból szerezték be őket. vagy olyan vérfertőző nemi életet folytató családokból. és ezért . szalagokkal. ezért már kondícionálva vannak a parancs általi külső irányításra. sátánista vérvonalat hordoznak magukban. amelyeknél nemzedékekre visszamenően szokásos volt a pedofília. mormon vagy más karizmatikusan keresztény hátterű családból. Sok gyermek jön katolikus. tüzes vassal vagy tűvel való égetés. robotokkal. levelekkel. kígyókkal. beteljesítsék sorsukat. Ez a MONARCH programban alkalmazott technika abból állt. a dogmáknak és a feletteseknek való feltétlen engedelmességhez és ez nagyon hasonlít a tudat programozásához. Számos áldozat azonos családból került kiemelésre. hogy az erősen vallásos alanyok már hozzá vannak szoktatva a dogmatikus. Minden ilyen rendszer egy belső programozóval rendelkezik. vagy pedig spirituális. dr. akkor gyakran láthatják az elektromos szúróeszközökkel okozott vágásokat vagy forradásokat a bőrön. durva tetoválások és ehhez hasonlók. hogy fizikai. hogy őket mágikus lelki kötelék kapcsolja össze. hogy a tudatba helyezett információs programot megfelezték és az egyiket az egyik kísérleti alany agyába.

a fizikai erőnlét és a látóképesség nagyarányú növekedésével. Az önpusztító vagy öngyilkosságot eredményező instrukciók is a programozásnak e delta-szintjén kerülnek rögzítésre az agyban. Ezt az alapprogramot a memória megtartó képességének a rendkívüli bővülése jellemzi. amelynek azonban a tudatbefolyásolás bizonyos formáinál fontos szerepe van. amely kiváltja a félrevezetést és a félreértelmezést. mint azok. hogy az agy jobb féltekéjét és bal féltekéjét leválasztják egymásról azáltal. Ez a program eltörli az összes korábban elsajátított erkölcsi meggyőződést. Lényegében az történik. gyilkolási) programozásnak is nevezik. ún. Azok a kísérleti személyek. Ez a szint össze van kapcsolva a démonológiával és hajlamos arra. serkenti a legprimitívebb szexuális késztetéseket a gátlások kiiktatásával. hogy regenerálja önmagát egy későbbi időben. Béta-szint: Ezt szexuális programozásnak is hívják. így ez a két személy kölcsönösen egymásra lett utalva. amelyek ilyen vérségi származással nem rendelkeznek. Delta-szint: Ezt ún.áldozat vagy túlélő) elkezdi a terápiát vagy a kihallgatást és túlságosan sok anyag kerül elő sértetlenül az emlékezetéből. ESP "extra-sensory perceptions" (érzéken túli észlelet) hatékonyabban kifejleszthetők és működtethetők azokban a személyekben. A MONARCH programozás egyes szintjei a következők: Alpha-szint: Ezt tekintik az általános vagy szokásos programozásnak egy személy tudatának az ellenőrzés alá vételekor. Omega-szint: Ez az ún. mégpedig megtévesztő programozáson keresztül. nevezetesen a "bio-medical" emberi telemetrikus eszközöket (agyban elhelyezett implantátumokat. hogy csak egy program által vezérelt kapcsolódás jöhet létre a bal és a jobb agyfélteke között. telepátia (gondolatolvasás).működni. önpusztító (self-destruct) formája a programozásnak. Ezen a programozási szinten a mellékvese optimális működtetése és a kontrollált agresszió nyilvánvaló. az Első Szárazföldi Zászlóalj és a MOSZAD kiképzési programjaiban. "killer" (ölési. mint az "astral-projection" ("csillaghatás"). ha nem megfelelően kapcsolták ki. amit úgy is ismernek. A kísérleti alanyok elveszítik félelemérzetüket. Szervezetten hajtják végre a kapott megbízatásokat. amikor az agykontroll alanya (victim or survivor . Használták a Delta-erők. Gamma-szint: Ez a rendszer-védelemnek egy másik formája. akik több generációs. Ezt a programot rendszerint akkor aktivizálják. mint "Code Green" (Zöld Kód). Ennek a származási korlátozásnak köszönhetően az elektronikus agykontroll-rendszerek változatos formáit fejlesztették ki és alkalmazták. Jelentések szerint ezeket rendkívül fejlett komputerekkel és csúcstechnológiájú műholdkövető-rendszerekkel összekapcsolva alkalmazták. mikrohullámú és elektromágneses sugárzásra). Úgynevezett "cat-alters"-ek (cica-fájlok) hozhatók így létre az agy béta-szintű programozásával. Az ennek megfelelő viselkedési formák magukban foglalják az öngyilkossági késztetéseket és az öncsonkítást. meghatározott neuronpályák stimulálásával. (A démonológia a boszorkányokra. Téta-szint: Ezt pszichikai programozásnak tekintik. sátánista családokból származnak. a kísérletek tanúsága szerint nagyobb fogékonyságot mutatnak a telepatikus képességek elsajátítására. Az Alpha-programot a kísérleti alany személyiségének a tudatos felosztásával hatják végre. Az olyan paranormális jelenségek. ördögökre és gonosz szellemekre vonatkozó babonás hiedelmek összessége. Eredetileg különleges ügynökök és elit katonák kiképzésére fejlesztették ki.) 11 . akik az ilyen "ikresítésen" keresztülmennek. irányított energia-lézereket használva.

például "néha a jobb út (right path) nem a legkönnyebb". párhuzamosan különböző tudatbefolyásoló drogok alkalmazásával. A következő lépés a szétválasztott specifikus agyfájlokba (alterek-be) a részletes parancsok és üzenetek bevitele és bevésése. 12 . Az ezoterikus következtetés: "a balra vezető út (left path. Ezt a programozást ismétlődő időközönként megújítják. amikor a memóriát törölni kívánják. valamint látható. ami a skót rítusú szabadkőművességnek a legmagasabb foka. és amelyek hatnak az RNA-ra (Rybo-nuclein Acid . vagyis Fűzfa-nagymama egy misztikus 400 éves öreg fa. Ez képezte a MONARCHprogramozás alapját.) Magas-feszültségű elektrosokkot is használnak. amelyben a képernyő fel van osztva két ablakra. jelenleg azonban "Dissociative Identity Disordernek" (DID). Ez rendszerint a születéstől kezdődően mintegy 6 évig tart. Egyrészt érzéketlenné teszik a lakosság többségét a tudatküszöb-alatti és neurolingvisztikus programozással szemben. MPD-nek (tudathasadásos személyiségzavarnak) nevezték. a víz. Mindkettő mélyen telítve van okkult szimbolizmussal. amely befedi az agy tudatos és tudatalatti része közti kapcsolatot biztosító idegpályákat. amelyek össze vannak kapcsolva komputerekkel hajtott generátorokkal.) Jó példa a tudatküszöb alatti programozásra a Pochahontas nevű Disney-film. "split-screen" látványokkal. amikor írás közben a dokumentum egy másik részére kívánunk hivatkozni. amikor még a gyermek az anyja méhében tartózkodik. gyönyör és fájdalom váltakozó okozásával. vagyis a pusztuláshoz vezető rossz út) a könnyebbik. amelyek színes pulzáló fényeket bocsátanak ki tudatalatti és ún. hallható és írott közvetítőeszközök segítségével újra erősítik. (A split-screen. Például a szövegszerkesztő programok. Ezt elsősorban elektrosokk alkalmazásával végzik és egyes esetekben már akkor megkezdik. a szexuális zaklatásnak és más módszereknek betudhatóan az agy széthasad elkülönülő személyiségekre a tudati működés legmélyén. Ezt a rajzfilmet a 33.Rybo-nuclein sav). amelyek megváltoztatják az agyi funkciókat. az alvás megvonásával. amelyek képesek a képernyő megosztásra. A Disney-filmek legtöbbje kétféle módon használatos. az érzékeléstől való megfosztással. arra a biokémiai anyagra. alkalmasak arra. vagy megosztott képernyő olyan megjelenítési technika. Az elektrosokk által okozott súlyos sérülésnek.A tudatbefolyásolás módszerei és összetevői A kezdő lépés a tudatműködés szétválasztása a kísérleti alanyban. Az úgynevezett "virtuális valóság"-gal kapcsolatos optikai eszközök is időnként felhasználásra kerülnek. Fűzfa-nagymama folyamatosan kétértelműségeket mond tele értelmi irányváltoztatásokkal. hogy hallgassa a szívét és találja meg a válaszokat abban. Az első programtémák közé tartozott "Óz a varázsló" és "Alice a csodák országában". amelyek nem hallható hanghullámokat és hangfrekvenciákat bocsátanak ki. jelzéssel látták el. azt sugalmazva neki. A kísérleti alany vagy áldozat agyát tovább kondicionálják fokozott hipnózissal kettősirányú lelki kényszerrel. Ez hasznos akkor. párhuzamosan a frekvencia generátorokkal. Korábban ezt "Multiple Personality Disorder"-nek. amely tanácsokkal látja el az árva Pochahontast. A filmben Willow-nagymama. az élelem. hogy ugyanannak a dokumentumnak egyszerre jelenítsék meg a két különböző részét. (A neurolingvisztika a nyelvtudománynak a nyelv és az agyműködés közötti összefüggéseit vizsgáló ága. vagyis tudathasadásos identitás-zavarnak hívják. mintha két különböző dokumentumot mutatnának. továbbá szándékosan létrehoznak meghatározott tudatimpulzusokat és kulcsszavakat a MONARCH-gyerekek rendkívül érzékeny alapprogramozására. Ezt csúcstechnológiájú fejhallgató készülékeken keresztül végzik.

leveleinek és gyökérrendszerének az átható képe nagyon fontos. számos regényt és forgatókönyvet írt. A kutatók nem tudják egyértelműen megmondani. amely szerint Mengele egy paraguayi illetve brazíliai rejtekhelyen tartózkodik. Joseph Mengelével. mint például a viharokat. hogy egyre mélyebbre és mélyebbre zuhan egy szakadékba. A Mengele utáni nyomozást azzal vezették félre. A fa ágainak. a jajgatásról vagy bármilyen erőteljes emóció kinyilvánításáról. nem szeretlek. De bizonyos csodálatos megjelenésekről is érkeztek hébe-hóba információk.ugyanakkor a legdurvább dührohamokat is megengedte időnként magának. amelyeket hiteles források szerint szintén ilyen programozási célokra használtak. akit egyes kísérleti alanyok csak Vaterchen-ként (Apácskaként) emlegettek vagy Schoner Josef-nek (Szép József). hogy ezt a programot elsőként ki dolgozta ki.Az Illuminátus gondolat-rendszer szerint strukturált lélekben a fűzfa a druida-vallás okkult erőit jelképezi. Amikor az utolsó levélszirmot is letépte. miközben hipnotikus transzban van. A túlélő kísérleti alanyok gyakran emlegetik fényes fekete csizmáit. szeretlek. azt sugalmazva: nincs remény az elmenekülésre. amely vezérszava minden MPD és DID programozásnak. illetve David és Fairchild-nak neveztek. aki hidegvérű és különösen kegyetlen brutalitással végezte kísérleteit Auschwitzban. mint amelyek átfonják és körülölelik őket. hogy Mengele az emberek állati szintre történő visszavetését fontosnak tartotta. az áldozatok és a túlélők. Ő állítólag együttműködött a II. hogy "We never sleep". Mengele karcsú. ketrecekbe zárták őket.. A programok alanyai. hogy bántalmazzák őket. jó megjelenésű ember volt. a fűzfa mély gyökérrendszere azt a benyomást kelti a kísérleti alanyban.. hogy megvesszőzzék az áldozatokat a szertartások során lélektisztítási célból. vagyis "Soha nem alszunk. amelyek szerint a "Halál Angyalát" itt vagy ott lehetett látni. Arra is törekedett. Mengelének a kegyetlenségeit a nürnbergi per során meglehetősen alulbecsülték. Harmadszor. és közismert a hajlékonyságáról. hogy ezrek és ezrek életének a feláldozásával végzett kísérletei jelentékenyen hozzájárultak az agykontrollal kapcsolatos amerikai kutatásokhoz. A lelkileg meggyötört túlélők arra is visszaemlékeznek. és nem is tettek amerikai részről komoly erőfeszítéseket az elfogására. minthogy bizonyos sötét lelki tulajdonságok kapcsolódnak a Fűzfa-nagymamaprogramozáshoz. Green.a többi gyermek jelenlétében -. hogy meztelenül majmok közé. A különböző forrásból származó információk szerint egyik kidolgozójának kódneve Dr. Greenbaum. A zene is meghatározó szerepet játszik a programozásban. Stephen King. Másodszor a fűzfa kiállja a legszigorúbb időjárási megpróbáltatásokat is. akkor a leggonoszabb módon megkínozta azt a kisgyermeket . Először is. hogy olyan jelentést tettek közzé hivatalos részről. és a mindent-látó szemre utal. rugalmasságáról. King egyik legutóbbi könyve az "Insomnia" (Álmatlanság) azt a kulcskifejezést tartalmazza. amint ide-oda járkált a szobában. megnyerő modorral . Mindebből arra lehet következtetni. az ágakat arra használják. és a százszorszép leveleit húzogatva mondogatta: szeretlek. A rémisztgetés mestere. A majmok arra voltak trenírozva. Az azonban már tényként elfogadható. Valószínűleg Mengele használta a már említett Dr. ritmusok és szavak kombinációján keresztül.". úgy írják le a fűzfa ágait. 13 . Dr. Világháború alatt a hírhedt náci orvossal. és ezért már nem jelent fenyegetést. Green álnevet. akinek az igazi neve Dr. hogy kísérleti alanyait leszoktassa a sírásról. akit éppen pszichikailag programozott. különböző hangzatok. nem szeretlek.

Aquino-t különcködő zseninek tartják. magánlaboratóriumokban és kórházakban végeztette el. A gyermekáldozatok szüleinek a mély csalódására Aquino-t azonban valamennyi vádpont alól felmentették. További szakértő programozók voltak még E. a természet vad. Aquino. Cameron széles körű tapasztalatokkal és kitűnő bizonyítványokkal rendelkezett. Ez nagyrészt annak is betudható.) A "Temple of Set" az Anton LaVey (vagyis Lövey Antal) "Church of Satan" (a Sátán Egyháza) nevű "vallási" szervezete elágazásának tekinthető. Aquino kapcsolatban állt a san fransico-i Golden Gate Bridge déli részénél lévő Presidio Parkban található katonai támaszponton kirobbant botránnyal. Black". Hummel és W. Gog" kódnevek alatt is ismertek. akik folytatták apjuk foglalkozását.azaz teljesen függő helyzetbe taszított biorobotokat előállítani. Aquino kódneve "Malcolm" volt. Ennek keretében a gyanútlan kísérleti alanyokat drogok segítségével több héten át kómában tartották és rendszeresen elektrosokkot hajtottak rajtuk végre. akit "Dr. Eközben egy elektronikus sisak volt a fejükre rögzítve és ismétlődő üzeneteket továbbítottak hozzájuk különböző sebességgel. egy másik kísérletező orvos Kanadából. amely tájékoztat arról. hogy kevésbé legyen szembetűnő. börtönökben. Cameron-t a pszichiátriai szaklapok többsége meg sem említi. és ilyen név alatt fejlesztett ki olyan kiképzésre szolgáló és magnószalagra rögzített tananyagot. aki a vietnami háború idején a Vezérkari Főnökök Egyesített Tanácsának az élén állt. aki minden bizonnyal Leo Wheeler volt. Ennek keretében gyermekek molesztálásával vádolták. Részt vett a programozásban "Dr. hogy nem volt szükség bármiféle törvénysértő magatartás hivatalos elismerésére. Az egyes specializált részfeladatokra vonatkozó kísérleteket különböző egyetemeken. A CIA és a kanadai kormány bírósági egyezséget kötött. Mary Kórházban és az Allan Memorial Intézetben végezték. Blue" vagy "Dr. ezért a CIA részéről Allen Dulles több millió dollárt juttatott el hozzá olyan társaságokon keresztül. majd pedig a Világ Pszichiátriai Társaságnak volt a vezetője. Dr. mint például a "Society for the Investigation of Human Ecology" (a Humán-ökológiát Kutató Társaság). A kísérleteket a McGill Egyetemen és a St. Wheeler tábornoknak az unokaöccse. korábban Kanada és Amerika Pszichiátriai Társaságának. a különböző drogok és kábítószerek beadása. Cameron azonban egy sajátos technikát is kidolgozott. A CIA apró részletprogramokra osztotta szét az MK-Ultra projectet azért. amelynek keretében a sértettek úgy kaptak kártérítést. amelynek szintén Cameron volt az elnöke. amelyet "psychic driving"-nak (pszichikai vezetésnek) nevezett el. akiket Cameron a rómaikatolikus árvaházi rendszertől kölcsönzött ki. hogy a Project MK-Ultra 1970ben lelepleződött és számos kanadai kísérleti alany és családjuk kártérítési pert indított. hogy hogyan kell MONARCHslave-eket ("slave=rabszolga") . valamint az agylebenyek műtéti eltávolítása. Ezekért a 14 . akit elbűvöltek a náci. aki Dr. Cameron alkalmazta az olyan szokásos módszereket. Ewen Cameron. mint az elektrosokk. annak az Earl G. Egy másik fontos programozónak Heinrich Muller tekinthető. Sok kísérleti alany olyan gyermek volt. Bowers. Michael Aquino alezredes.Dr. a legutóbb nyilvánosságra került adatok szerint állítólag szintén részt vett a kormányzat által szponzorált kísérletekben. White néven is ismert. Heinrich Mullernek valószínűleg volt két fia. aki a katonai hírszerző szolgálatnál dolgozott. valamint számos bűnözői szervezettel és okkult csoporttal a MONARCH-slave-ek szétosztásában. alias Malcolm. D. együttműködött a kormányzati és a katonai hírszerzéssel. pogány rituálék és megalapította a "Temple of Set"-et. (Seth vagy Széth Osiris fivére és gyilkosa az egyiptomi mitológiában. pusztító erőinek a megszemélyesítője.

Ft. Ft. akik a CIA számára végeztek illegális tevékenységet. Ft. hogy a részfeladatokat igen sok helyen kellett elvégeztetni. mint Mt. mint programozó.kísérletekért nagyvonalú juttatásokban részesítette kormányzati és más pénzforrásokból a kísérleteket végző csoportokat. Tavistock Institutes-ot valamint olyan környékeket. a Bell Laboratories-t." Az azóta már több kiadásban is megjelent könyv részletesen dokumentált önéletírás. 1976. hogy Jessica Wilcox-nak 12 éven át milyen intrikákon kellett keresztülmennie. Cathy O'Brien írt. az ARCO-t és a Mankind Research Unlimited-et. Donald Bain "The Control of Candy Jones" (Candy Jones irányítása . a Maimonides Medical Center-t. Társszerzőjével. Homestead AFB. a University of Rochester. Ezekre a létesítményekre. The Presidio. Cathy O'Brien egész sor első olvasásra hihetetlennek tűnő bűncselekményről számol be: Kikényszerített prostitúció a politika és a hatalom felső szintjeihez tartozó személyekkel. amikor beteges hajlamú apja átengedte kísérleti alanynak a Project MONARCH számára. A MONARCH-programozással kapcsolatos kísérletekben résztvevő legfontosabb intézmények között ott találjuk a Cornell.-ben). Dietrick. illetve csaknem halált okozó traumaközpontokra hivatkoztak.Elisabeth Hospital-t (Washington D. A "TRANCE Formation of America: The True Life Story of a CIA-slave" (Amerika öntudatlan [ titkos] átformálása: Egy CIA rabszolga igaz élettörténete). hogy "Cathy O'Brien az egyedüli felgyógyult és az ügyben szót emelő túlélője a Központi Hírszerzőszolgálat MK-Ultra Project Monarch elnevezésű agykontroll akciójának. Ft. aki megszöktette és deprogramozta. a Princeton. Az ö esetére még visszatérünk a továbbiakban. Ugyancsak kiemelkedő programozó központként emlegetik szakértők a Langley Research Center-t. a UCLA. amely hitelesnek tűnően számol be azokról az évekről. A kísérleti eredményeket rendszerint katonai támaszpontokon működő létesítményekben elemezték. a Los Alamos National Laboratories-t. Hood. mint a CIA alkalmazásban lévő hírszerzőjét. Az 1995.C. vagy újraprogramozó központokra. Jessica Wilcox nyilvánvalóan megfelelt fiziológiailag azoknak a feltételeknek. A nem teljes felsorolásból is kiderül. Mark Phillips-el. aki a programozás alól felszabadította. az MIT nevű egyetemeket. míg végül is felfüggesztették. a Stanford Research Institute-ot. Grissom AFB (AFB=Army Facility Basis). a Westinghouse Friendship Laboratories-t. a St. Redstone Arsenal. szeptemberében a Reality Marketing gondozásában megjelent könyv (ISBN: 0966016548) borítóján az olvasható.Chigaco. amelyet maga a történet főszereplője. 15 . Lampe és Las Vegas.) című könyvében leírja azt. Közülük is felsorolunk néhányat: China Lake Naval Weapons Center. összegezték és így született meg a "végtermék". Lewis. továbbá aktív részvétel a country-western zeneipar kulcsszereplőinek a tevékenységében. titkos megbízatások teljesítése. Campell. az MK-Ultra Project egyik legelső kísérleti nyula volt. Shasta. Jones valódi neve Jessica Wilcox. A legismertebb MONARCH-program résztvevők Az egyik legjobban dokumentált ügy a MONARCH kísérleti program keretében Candy Jones-é. a General Electric-et. a Duke. mint drogfutár és küldönc ("drug mule"). amikor O'Brien folyamatosan vérfertőző nemi kapcsolatra kényszerült és. a Georgetown University Hospital-t. mint ilyen. hogy az emberi tudattal folytatott kísérletek alanya legyen és. aki az 1940-es években közismert divatmodell volt. Mark Phillips-szel. Számos konkrét tény látott napvilágot a MONARCH-programmal kapcsolatosan.

Egyes fiatalokat . és akiket a közeli Offut AFB-re (Army Facility Bases . Ron Patton szerint az MK-Ultra program kísérleti alanyai közé lehet sorolni egy már elhunyt színésznőt. miszerint betegeik bizonyos százaléka intenzív és szisztematikus agyprogramozáson ment keresztül. akinek sikerült csaknem két évtizedes kísérletezést a Project MONARCH keretében túlélnie. hogy ez a gyakorlati kondícionálás egyik formája. Bonnaci visszaidézi azt. Más szerencsétlen fiatalkorúakkal és tinédzserekkel onnan a leghatalmasabbak számára zárt szabadidős parkba. valamint prostituáltként Amerika politikai és gazdasági hatalmasságai egy részének a rendelkezésére álljanak. hogy még inkább megfélemlítsék a már amúgy is megrémisztett és megtört többi gyermekeket. egy "Presidential Model" (elnöki modell) iránt..meg is öltek. könyv állításait. ezért Dr. Itt került sor a lelki működés befolyásolását kutatók rendszeres évi konferenciája. ugyancsak nyilvánosságra hozott olyan bizonyítékokat. Kik segítették a kísérleti alanyok tudatának a felszabadítását? Dr. aki a MONARCH Project kísérleti alanya volt. Hammond doktor utalt a náci kapcsolatra. a Bohemian Grove-ba szállították őket. David Koresh. hogy egymással és lányokkal pornográf célból mindenféle szexuális parancsot teljesítsenek. arra lettek kényszerítve. késztette őt arra.a helyi/városi/tagállami szinttől fel egészen a Fehér Házig -. egy hősnek kikiáltott Green Beret-tisztet (a Green Beret az amerikai hadsereg különleges feladatok végrehajtására kiképzett elit-egysége). ahol is intenzív programozásnak vetették alá agyukat a MONARCH projekt keretében. július 25-én megdöbbentő előadást tartott a virginiai Alexandriában. a hadsereg és a CIA tudatellenőrzést szolgáló kutatásaira. Mark Chapman. azzal kapcsolatban. erős öntudata és őszinte aggodalma Cathy O'Brien.Paul Bonacci. hogy az Air Force (Légierő) támaszpontjáról teherszállító gépeken a californiai McClelland AFB-re vitték őket. John Hinckley Jr. egy erkölcsileg romlott TV-evangélistát. amelyek erősen alátámasztják a "TRANCE Formation of America" c. Hammond "Hipnózis a többszörös személyiségi zavarban szenvedőknél: a rituális bántalmazás" címmel tartott előadásában lényegében megerősítette hivatásos elmegyógyászokból álló hallgatóságának azokat a gyanúit és sejtéseit. egy népszerű country-énekes sztárt és még sok más személyt. a görög betűkkel jelzett programozásra és külön is említést tett a MONARCH projektről. Charlie Manson. a mormonok által alapított Utah tagállam Állami Egyetemének a pszichológusa 1992. Minthogy nem akarta kockáztatni családjának a biztonságát. hogy 1991-től kezdődően leleplezze ezt a megtévesztő kísérletet. Miután teljesen megfélemlítették a fiatal fiúkat és a tudattalan felejtés állapotába juttatták őket.Bonacci állítása szerint . Röviddel úttörőnek mondható előadását követően halálos fenyegetéseket kapott. Hammond megtagadta további információk nyújtását. A pszichiátriai kísérletet Bill Plemons parancsnok és Michael Aquino alezredes irányította. Corydon Hammond. hogy nemi vágyaikat és beteges hajlamaikat kielégítsék. 16 . akiket erre a célra a Nebraska tagállamban lévő Boy's Townban választottak ki.Hadsereg-ellátó támaszpont) vittek. A már említett Mark Phillips korábban az amerikai Védelmi Minisztérium egyik elektronikai alvállalkozójaként belülről ismerte a kormányzat által folytatott szigorúan titkos agykontroll tevékenységet. Újabb ismeretek iránti vágya. Bonacci tanúságot tesz olyan szexuális visszaéléseknek kitett fiúkról. Tim McVeigh és John Salvi feltételezhetően szintén az MK-Ultra program kísérleti alanyai voltak. hogy Lee Harvey Oswald. széles körben elkövetett bűncselekményekre és korrupciós tevékenységre vonatkozóan . Ron Patton azt állítja. Sirhan-Sirhan. Az elkövetők minden szempontból visszaéltek helyzetükkel és a legelképzelhetetlenebb perverziókra kényszerítették a gyerekeket azért.

Steve Ogilvie. miközben hipnotikus állapotban kábítószereket adtak be nekik. hogy a bajokat rejtő szelencét kíváncsiságában felnyitotta és ezért szerencsétlenségek sora szakadt a nyakába. A görög mitológia nőalakjáról. Joseph Mengele rendszeresen felkeresték az ARCO ültetvényét. majd pedig az is sikerült neki. akkor valóságos Pandora-szelence nyílt ki a számára. akik kétségbe vonták állításainak a hitelességét. amely az emberi sugárzási kísérletekkel foglalkozik. hogy a róluk készült fotók egész meglepően hasonlítottak Hitlerre. hogy a hipnotikus állapot befejeztével el kell felejteniük. mint Cynthia Byrtus. Alex Constantine pedig a "Psychic Dictatorship in the USA" (Pszichikai diktatúra az Egyesült Államokban) című könyvével. állítja Rosenbaum. Az Atlantic Richfield nevű cég egyik korábbi jogi képviselője David E. Rosenbaum azt is állítja. Bennett Braun. mind a test felépítését és méreteit illetően. hogy Jerry Dotey és Ann White igen nagy valószínűséggel Hitler Adolf természetes leszármazottai lehetnek. Mindkét áldozat úgy volt kondicionálva. Martin Orne és Dr. Governemt Mind Control Experiments on Children" (Az amerikai kormány agykontroll kísérletei gyerekeken" című. a fejlődésben visszafelé haladót jelent). továbbá arról. hipnózisról és nemi erőszakról. hogy nem alkalmaztak sem regressio-t (=a biológiában a kezdetlegesebb formákhoz való visszalakulást. Amikor Rosenbaum elmélyedt az ügyben. A kísérleti alanyok átprogramozott tudatának a visszaprogramozásában (deprogramming) olyan neves terapeuták is részt vettek. Az ügyvéd legmeglepőbb felfedezése az volt. visszafejlődést. kínzásokról. egy New Orleans-i terapeuta két betegét bemutatta 1995. Az MK-Ultra kísérletek olyan veterán résztvevői mint Dr. amely arra utalnak. 17 . Valerie Wolf és páciensei egybehangzóan állították. hogy Alaszkában egy éven tartó munkával visszaállítsa Cathy tudatának normális működését. hogy ikrek. könyvét. Pamela Monday. Rosenbaum 9 éven át (1983-tól 1992-ig) azt próbálta kideríteni: milyen tények támasztják alá.S. általában pedig visszaesést. amelyet az ültetvény orvosai alkalmaztak velük szemben. Dotey és Ann White sugárkísérleteknek lettek alávetve. aki segített O'Briennek elmenekülnie fogvatartóitól. Egyre több közíró is foglalkozik az agykontrollal és a tudat mesterséges befolyásolásával. Pennsylvania) több dolgozóján kínzással és kényszerítéssel programozást végeztek. Dr. március 15-én az amerikai fővárosban annak az elnöki bizottságnak. Közéjük tartozik Walter Bowart. Ennek az ingernek a része volt egy bizonyos kulcsszó vagy kifejezés és a kísérleti alanyoknak azt is betáplálták a tudatába. hogy meghatározott inger fellépése esetén hipnotikus állapotba kerüljenek. Ezt többek között arra alapozta.Ő volt az. Pandoráról tudjuk. Egyes keresztény egyházi szakemberek ugyancsak értek el bizonyos részleges és korlátozott sikereket a deprogramozás terén. Valerie Wolf. hogy csaknem automatikus reakciókat tanúsítsanak. Marc Phillips erőteljes bírálatban részesült azok részéről. hogy meghatározhatatlan mennyiségű sugárzásnak lettek kitéve. hogy mesterségesen létrehozzanak egy kettős német személyiséget. Dotey-t és White-ot állítólag változatos kínzásoknak vetették alá. kábítószerekről. sem hipnózist. hogy az ARCOültetvény (Monaca. hogy úgy sikerült visszanyerniük emlékezetüket a CIA programozásból. Jerry L. A két női tanú részletesen beszámolt német orvosokról. elektrosokkról. Ismétlődő inger-válasz szekvenciáknak voltak alávetve azért. aki megírta "Operation Mind Control"-t (Az agykontroll művelet) c. Egyenként legalább 3 különböző tréningtechnikán estek keresztül. Bernard Diamond. Dotey és White speciális kondícionálásának a célja az volt. továbbá John Rappoport a "U. hogy olyan érzésekről és tapasztalatokról tesznek tanúbizonyságot. mind az arcot.

államnak . amelynek a célja az emberi tudat robotszerű működésre való átállítása egy világuralomra törő kisebbség érdekében. ami igen sok pénzbe kerül. Maga a visszaprogramozás (deprogramming) is rendkívül hosszadalmas és fáradságos folyamat.kapásból elutasítja bármiféle olyan összeesküvés létezését. Pénze viszont a közhatalomnak . Ez óriási hatalmat biztosít a számára. mind a közvéleménynek nagyobb figyelmet kellene fordítania erre az új társadalmi jelenségre. Ugyanakkor egyre nő azoknak a kísérleti alanyoknak . amit ma már ténylegesen ezek a kifejezések takarnak. hogy a neurológia. hanem arról. akik a Project MONARCH-hoz hasonló programok következtében sürgős segítségre szorulnak. és akinek az írásai az EIR-ben (Executive Intelligence Review . amelyekkel az egyes ember tudatát elkülönülő partíciókra (compartment-ekre) lehet felosztani. Ez a magánkézben lévő monetáris monopólium teszi lehetővé egy szűk csoport számára a gazdasági élet közvetítő közegének. vagy pedig a szervezett pénzhatalomnak monetáris monopóliuma révén. A tömegtájékoztatás kulcsszerepe A XXI. mint.a száma. század embere a nyomtatott és az elektronikus tömegtájékoztatáson keresztül tájékozódik arról. hogy mi történik körülötte. Ugyanakkor egyre többen szorulnak segítségre. hogy a világ egésze .a tömegtájékoztatási eszközök manipulácója következtében . számuk a 80-as években már több százezerre növekedett. Egyrészt agykontroll.áldozatoknak és túlélőknek . amellyel a világ közvéleménye a tudatmódosítással és tudatellenőrzéssel kapcsolatos töredékes híreket fogadja. hogy politikai célokból így vagy úgy manipulálják a közvéleményt. emlékezettel és önálló akarattal már nem rendelkező "biorobotok" tömeges előállításának a lehetősége. és a kilencvenes években pedig világszinten (a többségük Amerikában él) elérte a milliós nagyságrendet. amelyek felett viszont ez a két szervezett hatalom teljes ellenőrzést gyakorol. hiszen a tömegtájékoztatás az egyik legköltségesebb tevékenység. tudatbefolyásolás alatt valami egészen mást értenek. Az emberek többsége azonban teljesen tájékozatlan az agykontroll kísérletek eredményeit illetően. 18 . Egyes szerzők szerint. az elektronika és az informatika ma már rendelkezik azokkal a tudományos eszközökkel és módszerekkel. befolyásolják a közéleti párbeszéd témáit." Az amerikai és az európai közvélemény .van adózási monopóliuma révén. Ezért mind a szakembereknek. Ezek az elkülönített tudatok önállóan programozhatók és kívülről vezérlehetők. Erre Colby dühösen a következőket válaszolta: "Leállítottuk az 1960-as évek vége és a korai hetvenes évek közötti időszakban. Elsősorban a tájékoztatás hiányának tudható be az a közömbösség. a CIA egykori igazgatójának: "Mi van a MONARCH-kísérlettel?". a pszichiátria. Ma a tömegtájékoztatás csak azt tudatja velünk. agymosás. aki több könyvet is írt a háttérerők történelemformáló szerepéről. az utóbbi periodikában megjelent interjújában tette fel a kérdést William Colby-nak. mert tömegessé vált a kísérleti alanyok száma.de mondhatnánk úgy is. amit a szervezett közhatalom és a szervezett pénzhatalom tudatni akar a közvéleménnyel. Ezáltal napjaink valósága az öntudattal.Vezetői Tájékoztató Szemle) valamint a "The New Federalist" című folyóiratban is olvashatóak. ezt azonban már az átlagember sem veszi komolyan. rádiók és televíziók rá vannak utalva a nagy hírügynökségek szolgáltatásaira. Itt nem arról van szó. a pénz nevű jelnek a korlátlan mennyiségben történő előállítását.Anton Chaitkin. A kisebb lapok. Az újságok és a hírközlő szervek állítólag függetlenek. míg az 1960-as és 70-es években csak több száz ilyen programozott biorobot élt közöttünk. és számos kellemetlenséggel jár.

akkor ezzel kiemelten foglalkozott a tömegtájékoztatás. Nemcsak olyan közvetett eszközök működnek. hogy az elhangzott vélemények segítsék elő az új világrend kialakítását. hogy elhitette az emberekkel. amely "piacnak" becézi magát.). A legtöbb ember az elektronikus és nyomtatott sajtó azon szolgáltatásait veszi igénybe. Lord Carringront. amelyek az ő nézőpontjához közel állnak. aki az N. valamint az olyan háttérstruktúrák. a Bilderberg Group (BG). De Nagy Britanniában is hasonló a helyzet. és a figyelemelterelést szolgálja. annak vagy nincs jelentősége vagy a látszatkeltést. hogy különböző megközelítések. Maga az állam is egyre inkább a szervezett magánhatalom hegemóniája alatt működik. Amikor az erőszakos bűnözés ugrásszerű növekedése a brit közvélemény figyelmébe került. értékelések és vélemények között választhat. vagy zsidóbarát-e az adott vélemény. de elkerülhetetlenek is. Harmad-. hogy a nemzetközi pénzügyi közösség céljai nemcsak jók és hasznosak. Ezért minden olyan hír. Zbigniew Brzezinskit. Egy korábbi igazgatósági tag Andrew Knight a News Internationalnak ma az ügyvezető elnöke. a CBS. hogy az összes újságíró és szerkesztő valamiféle összeesküvésnek a részese és tudatosan manipulálja a közvéleményt. keresztény vagy mohamedán. amelyet ugyancsak a Rothschildok és az Oppenheimerek alapítottak.Mindebből nem az következik. így a közvélemény a lényeget illetően egyféle tájékoztatásban részesül. és az ABC . amelyet ezektől kapnak. mint amilyen a Press Complains Commission (Sajtó Panaszbizottság) elnöke Lord Wakeham. mint a Council on Foreign Relations (CFR). csupán az állam veszélyeztetheti a szólás. hogy megfossza az átlagpolgárt az objektív és pártatlan tájékozódás lehetőségétől. hogy a szervezett magánhatalom. amely kritikus a fennálló struktúrával. hogy annak végeredménye azt az álláspontot erősítse meg. A felügyelő és ellenőrző testületek. aki ugyancsak az N. de közvetlenül érvényesül a tulajdonosi jogon alapuló irányítás és ellenőrzés is. Warburg stb. a Trilateral Commission (TC). amelynek az igazgatói között megtaláljuk: Henry Kissingert. A mesterségesen kreált viták kimenetele mindig az. Valójában a szervezett magánhatalom sokkal inkább abban a helyzetben van. illetve abból a hirdetési pénzből élnek. negyedrangú kérdésekről nagyszabású közéleti vitákat gerjesztenek manipulációs célokból. akkor csaknem mindegy. mint a hirdetések és a hirdetési pénzek szétosztása. elemzések. A manipulálás másik eszköze azt ültetni be az emberek agyába. De minthogy a tömegtájékoztatás kulcsintézményei ugyanazon nagybankok és nagyvállalatok birtokában vannak. amit ez a háttérhatalom akar. A Daily Telegraph igazgatótanácsának tagja az az Evelyn de Rotschild. Lord Rothschildot. Rothschild nevű tekintélyes pénzügyi befektető cég elnöke. elsősorban a nemzetközi pénzügyi közösség törekvéseivel szemben. hogy jobb vagy baloldali.lényegében a nemzetközi pénzügyi közösség (Rothschild. A háttérhatalmat irányító nemzetközi pénzügyi közösség szempontjából az a lényeges. A kibontakozott vita nyomán 19 . A Daily Telegraph-nak az a Hollinger-csoport a tulajdonosa. A szervezett közhatalom már jogilag is korlátozva van.M. A rendszer felépítése és működése olyan.M. Ha ezt a célt segítik. az nem juthat át a tömegtájékoztatási rendszeren. Rothschild cég egyik igazgatója. és a hozzájuk tartozó alapítványok és "think tank"-ek (gondolati műhelyek) közvetlen befolyása alatt áll és igazgatóik többsége is e körökből kerül ki. A News Internationalhoz tartozik a The Times és a The Sun. Rockefeller. vélemény. érvényesíteni tudja akaratát.és sajtószabadságot. A közvéleményben tudatosan megtervezve azt az illuziót keltik. Ahol mégis különbség mutatkozik. Így például az Egyesült Államok legnagyobb elektronikus tömegtájékoztatási intézményei így az NBC. hiszen a pénzhatalom egyik megtévesztő módszere az volt.

és a megoldási módok keresése érdekében. és fogadja el a probléma megoldásaként Clinton elnök döntését. így többek között a People's Militia képviselői ne szólalhassanak meg az elektronikus médiumokban. Az új világrend létrehozásán fáradozó nemzetközi pénzügyi közösség és integrált elitje ezt vette figyelembe. Ilyen esetben az amerikai állampolgárnak nemcsak lehetősége van az ellenállásra.igen nagy.ehhez képest . létszámának csökkentését és harmadik világ tudományos. hogy szembeszálljon egy diktatórikus. megtámadhassa őket. amely megszegi az emberi jogokra és a politikai szabadságjogokra vonatkozó alkotmányos kötelezettségeit. amelyet egy népi milícia csoport helyezett el. 1995. Valójában a robbanást egy "barometric bomb" okozta.megszületett a "Criminal Justice Bill" . Ez a túlnépesedésre és az élelmiszerellátásra. amelyek jelentős része igen hatékonyan lép fel e válság tudatosítása. felhasználni a hatalom központosítására. amely elítéli a rendőri módszereket alkalmazó kormányzattal szemben ellenálló csoportokat. vagyis a fajnemesítést. és ehhez kellett olyan hangulatot teremteni a közvéleményben. de kötelessége is. kormány-ellenes szélsőségesség. Ezt ismerték fel a különböző zöld mozgalmak. vagyis hogy az FBI behatolhasson ezekbe a csoportokba. mert viszonylag könnyű az előállítása és robbanóereje . Jelentések szerint egy "fertilizer bomb" (műtrágya alapú robbanószer) okozta a robbanást. áprilisában az amerikai Oklahoma City-ben robbantásos merénylet következtében 178 személy (köztük asszonyok és gyerekek) vesztette az életét. hogy ellenálljon minden olyan kormánynak. zsarnoki kormányzattal jogai védelmében. Ez a bomba egy elektroés hidrodinamikus gázüzemanyagú szerkezet. hogy mozgósítsa a közvéleményt a Népi Milícia (People's Militia) ellen. Kétségtelen tény. A vitát azonban az erőszakos bűncselekmények visszaszorításáról folytatták. A dokumentum a valódi környezetvédelmi problémákat megoldani törekvő mozgalmak hátán 20 . az ember öröklődő tulajdonságait. hogy bolygónk életfenntartó képessége komoly válságban van. E cél érdekében létrehozták a Római Klubot 1968-ban. amely viszont kezdeményezte a világ népesség-ellenőrzését.) A környezetvédelem manipulálása Jól szemlélteti. továbbá széles körben elterjessze az eugenetikát. katonai erőt lehessen velük szemben alkalmazni és a tömegtájékoztatásban be legyen tiltva minden ún. hogy a környezetvédelmet is kiaknázza saját céljai érdekében. A lényeg tehát a polgárok fokozottabb állami és rendőri módszerekkel való ellenőrzésének bevezetése volt. amely viszont nagy mértékben korlátozta az egyéni szabadságjogokat. valamint az energiaforrások elégtelenségére vonatkozó sokkoló adataival valóban megrázta a világ közvéleményét. vagyis a Büntetői-igazságszolgáltatási törvény. hogy a környezetvédelemre való hivatkozással központosítsa globálisan a hatalmat és akadályozza a harmadik világ ipari fejlődését. (Az amerikai alkotmány lehetővé teszi minden állampolgár számára a fegyverviselést és biztosítja. természetesen parlamenti jóváhagyással. vezetésével. amikor úgy döntött. Aurelio Peccei. testi és szellemi képességeit javítani óhajtó genetikai irányzatot. A "GLOBAL-2000" című jelentés a Trilaterális Bizottság közreműködésével Jimmy Carter kormányzata idején készült el. Ezt a robbanószerkezetet szigorú államtitokként kezelték. a magas rangú szabadkőműves. Erre a "probléma-felvető" dokumentumra hamarosan megszületett a probléma-megoldó dokumentum. A Római Klub propagandájának célja az volt. Az oklahomai merényletet a tömegtájékoztatás nyomban arra használta fel. Valójában ennek az alkotmányos jognak a korlátozása volt a cél. hogyan lehet egy valóságos problémát: Földünk erőforrásainak védelmét. ipari fejlődésének a korlátozását.

A tanácskozás főtitkára Morris Strong olajmilliárdos. Egyidejűleg a háttérhatalom egyik csoportja . a Nemzetközi Valutaalap. A riói környezetvédelmi világtalálkozó fő rendezői is ugyanezek a háttérerők voltak 1992ben. Ma már rendelkezésükre állnak azok az eszközök és módszerek. aki létrehozta és finanszírozta a "Föld barátai" nevű szervezetet. valamint azok az intézmények. amelyek ezt működtetik. egyáltalán nem csökkent az adott országok eladósodottságának a mértéke. és kívülről irányítani. A környezetvédelem manipulálását szolgálta a nukleáris energia használatának a visszaszorítása. a később létrejött Kissinger Associates nevű tanácsadó cég irányító testületének tagja.a Rothschild-ház franciaországi érdekeltsége . Az 1973-as Saltsjöbaden-i Bilderberg-tanácskozáson részt vett Robert O. mint Európa összes többi országában együttvéve. Anderson volt az. Anderson.az tudja. A háttérhatalom irányítói az elmúlt 75 év során komoly erőfeszítéseket tettek. Ma már ők ellenőrzik a világ uránium-ellátásának a 80%-át .úszva azt ígéri. 21 . A nemzetközi pénzügyi csoportoknak és a tulajdonukban levő "Hét Nővér" nevű olajkartellnek. hogy a környezeti problémák legfőbb okozója ez a pénzgazdaság. továbbá más beruházó bankárok és szolgálatukban álló politikusok támogatták.komoly előrehaladást ért el a nukleáris technológia monopolizálása terén. Eddigi ismereteink szerint az MK-Ultra és a Project MONARCH bizonyult a leghatékonyabbnak. Mint tudjuk. Az agykontroll és az új világrend A tömegtájékoztatás tudatbefolyásoló tevékenysége és a társadalom manipulálásának a hagyományos módszerei mellett . az Atlantic Richfield nevű olajvállalat tulajdonosa.és eredményesnek bizonyult . ahol erre sor került. a fogyasztás és a pénzzel történő spekuláció segítségével . hogy globális megoldást nyújt egy globális problémákra. Ennek a tudatbefolyásolási csúcstechnológiának a kidolgozása és alkalmazása volt az előzőekben már ismertetett . Az olcsó nukleáris energia világszintű elterjedése veszélyeztette a nemzetközi pénzügyi közösség olajipari befektetéseit. pl.napjainkban létrejött és működésbe lépett az emberi tudat ellenőrzésének egy teljesen új dimenziója. a Rockefeller alapítvány egyik vezetője volt.amelyekre a fentiekben röviden kitértünk . (Franciaországban egyedül annyi atomerőmű működik jelenleg is. az egyének viselkedését.kísérleti programok célja. aki óriási összegeket juttatott el azoknak a szervezeteknek. Ezért óriási anyagi és szellemi erőforrásokat fektettek be az agy feletti uralom technológiájának a kifejlesztésére. Aki érti a pénzgazdaság működési elveit . globális elektronikai megfigyelési rendszer. tömeghipnózis.azaz pénzből még több pénzt előállítani a forgalom. amelyek megfelelő alkalmazásával befolyásolni és ellenőrizni képesek az agyműködés tudatalatti és tudatos szintjének a tartalmait. amelyek ellenezték a nukleáris erőműveket és ő volt az. David Rockefeller és báró Rothschild elgondolása volt.) A francia Rothschildok hosszú távú stratégiája a nukleáris újrafeldolgozó technológia megszerzése. Ezt a megoldásokat tartalmazó programot a Világbank. hogy az emberi tudat befolyásolását hatalmi céljaik érdekében felhasználják. azaz elengedni az adósságot a Harmadik Világ országaiban a környezetvédelem szempontjából rendkívül fontos termőföld átengedéséért cserébe. Napjainkig a nukleáris energia jelenti a szerves anyagokból (állati maradványokból) képződött energiaforrások (szénhidrogének) pénzügyileg és hatékonyságban is versenyképes alternatíváját. amelyek keretében elsősorban nők és gyermekek tudatát tudták ellenőrzés alá venni. valamint a Bilderberg-csoportnak kulcsszerepe volt az olajár négyszeresére történő felemelésében 1974-ben. Így az a megoldási javaslat. hogy "Debt for equity".

"Amerika öntudatlan átformálása" című művében. Ezek a politikusok állítólag rendszeresen gyötörték és megerőszakolták. Elektronizált korunkban ezt talán úgy lehet leegyszerűsítve megvilágítani. hogy tovább fokozzák tudatműködésének a megosztását. amelyet a szakemberek Multiple Personality Disordernek. DID-nek (tudathasadásos identitás-zavarnak) neveznek. Agya. akkor nem tudja használni a Windows operációs rendszer eszköztárát. Ezekről nyíltan beszéltek vele vezető amerikai politikusok és illegális tevékenységet 22 . Ez volt az az időszak. amikor Cathy pszichéjében kialakult az a tünetegyüttes. A drogokkal és elektrosokkal okozott trauma az agyműködés leválasztott részeinek a független működését megerősítette. tudata elhatárolódott a gyötrések emlékétől. MPDnek (tudathasadásos személyiségzavarnak). Ez tette lehetővé. Cathy O'Brien annyira tökéletesen programozható tudattal rendelkezett. hogy az egyik legnagyobb hatású tájékoztatást Cathy O'Brien kísérleti alany írta meg "Trance Formation of America" . Cathy O'Brien olyan családba született. illetve többszörös tudatú személyben fotografikus memória alakul ki.A háttérhatalomnak a tudatkontroll segítségével történő hatalomgyakorlása részleteit már több kísérleti alany. Ha tehát a gyötréskor működésben lévő tudatrész maximálisan el van választva az élet normál helyzeteiben működő tudatrésztől. Így többek között arra is használták. Röviden már említettük. Státusza szerint hivatalosan ún. hogy a kettő-. hogy többek között elnököket (GF. amelyeket a világuralom megszerzésére dolgoztak ki. A nemi aktusok közben kábítószereket és elektrosokkot is alkalmaztak azért. amikor apja felizgult állapotban közeledett hozzá. hogy ha számítógépünk Macintosh rendszerben dolgozik. Ez a másik személyisége akkor aktivizálódott és vette át az irányítást. a normális személyisége. hogy szigorúan titkos információkat juttassanak el vele az Irán-Kontra tárgyalások során. amelyek akkor történtek. amikor tudatának éppen egy másik önállósított része működött. O'Brien azt állítja. két különböző személyiséggel. Cathy O'Brien megdöbbentően részletesen képes visszaemlékezni mindarra. valamint társadalomkutató tudós publikálta. ahol több nemzedéken át gyakorlat volt a szülők vérfertőző nemi kapcsolata kiskorú gyermekeikkel. Azaz a komputer egyik "tudata" (a Macintosh) nem tud a másik tudatáról (Windows). Ez a trauma indította be azt a folyamatot. később pedig ugyanezt tették Kelly nevű leányával is. RR és GB) valamint egy sor további fontos beosztású amerikai politikust kellett kiszolgálnia. hogy abnormális helyzetekben mi történt vele. amely képes volt alkalmazkodni a gyötrésekhez. Cathy O'Brien a CIA alkalmazásában álló "mindcontrolled slave" (agykontroll alatt álló rabszolga) volt. amely irányította magatartását a mindennapi élet szokásos körülményei között. 1988 óta. Az MPD / DID egyik mellékhatása. mai nevén Dissociative Identity Disordernek. neurológus és pszichiáter szakorvos. aki 1980-ban született. 1995-ben. hogy az őt ellenőrző szakemberek alkalmasnak minősítették fontosabb politikai és más titkos megbízatások teljesítésére. mert a már ismertetett agykontroll-technikák eredményeként a tudathasadásos személyiségzavarban szenvedő egyén nem tud visszaemlékezni azokra az eseményekre. amikor is sikerült elmenekülnie és tudatát lassan újraprogramoznia. hogy megbirkózzon ezekkel a lelki sérüléseket okozó helyzetekkel. Részletesen felidézi azokat a terveket is. és volt egy másik. amelynek az eredményeként gyermeki tudata két egymástól elkülönülő és függetlenül működő részre tagolódott. miközben kialakult egy másik személyisége. Legelső emléke. amin ellenőrzői részéről állításai szerint keresztülment. hogy majd megfullad apjának a nemi szervétől. amely az apjához kapcsolódott. "Presidential Model"-nek (elnöki modellnek) számított. Azaz volt egy olyan személyisége. mondhatni szövődménye az. akkor az illető egyén ilyen normál helyzetekben nem tud visszaemlékezni arra. akinek szexuális szolgáltatásokat kellett nyújtania.

Az egyik nagybátyja. hogy tudatműködésének a szétválása elkülönülő részekre fokozódjék. ahová elmenekülhet és elrejtőzhet. beleértve a kimerülésig történő hajszolást. mint az átlagember látása. ahol megtanították neki.folytató személyek azokban az években. többek között egy francia poodle-nek a bekapcsolásával. Egyik alkalommal . aki először bemutatta Cathy-t egy gyermekpornográfiát kedvelő személynek. O'Brient ugyanis a hatóságok rajtakapták. Később a washingtoni Kongresszus tagja lett. Cathy-val . Cserébe ígéretet kapott. hogy a légierő hírszerzőszolgálatának a pilótájaként a Vatikán számára is dolgozott. Cathy-t visszaemlékezései szerint . E mindennapos megpróbáltatások ellenére kitűnt iskolai teljesítményével.állítja könyvében Cathy O'Brien . Bob volt az. maga is megrögzött pedofil. Ezt követően egy dobogón az összegyűlt vendégsereg elé vitték. rendőröknek. akik gyermekként maguk is pedofil szülők áldozatai voltak. sátánistáknak és rokonaiknak azért. hogy további gyermekeket akar. A gyermeklányt állítólag Guy Vanderjagtnak is a rendelkezésére bocsátották. Ford ebben az időben kezdte a genetikus agykontroll tanulmányozásához felkutatni azokat a többgenerációs vérfertőzéses családokból származó gyermekeket. valamint az érzéki észleléstől való megfosztásból állt. akiknek MPD-je. Kennedy halálának a körülményeit. hogy nem folytatnak ellene büntetőeljárást gyermekpornográfia árusításáért. azaz tudathasadásos személyiségzavara volt. Amikor Cathy a pubertás korba lépett és mellei növekedni 23 . egy katolikus papnak. Cathy O'Briennek jelenleg két leánytestvére és négy fiútestvére van. Majd pedig a Republican National Congressional Committee (a Köztársaságpárti Nemzeti Kongresszusi Bizottság) elnöki tisztébe került. Előzőleg pedig fontos szerepet töltött be a Warren-bizottságban. Így Cathy-ban minden szituációra egy másik személyiség fejlődött ki.kisleányként . élelem és víz elvonásából. Az MPD / DID másik mellékhatása. amelyet rövid idővel korábban a rectumába dugtak. Ő volt az. hogy csúcstechnológiával végzett programozásuk visszafordíthatatlan. aki a könyv szerint szintén használta őt. aki ebben az időben Michigan amerikai tagállam szenátora volt. hogy ő és Bob nagybácsija a Vatikánban voltak. amikor azt feltételezték. hogy nincs hely.szülei ismételten kiszolgáltatták prostituáltként a helyi szabadkőműveseknek. és megerősítést nyerjen annak a bevésésével. A projektre való felkészítés a folyamatos trauma-okozásból. Cathy-t apja e program rendelkezésére bocsátotta. még egészen kis gyermekkorban. mind pedig Ford megerőszakolta egy politikai ünnepség során a színpad háta mögött. amelyet nagyrészt fotografikus memóriájának köszönhetett. Valamennyi keresztülment pedofil zaklatáson. 1968-ban Vanderjagt bemutatta Cathy-t Pierre Trudeau kanadai miniszterelnöknek. amely negyvennégyszer pontosabb. Bob.mind ő (Vanderjagt). hogy az ilyen többszörös tudatú egyénben rendkívüli éleslátás fejlődik ki.apjának a testvérei is visszaéltek. Guy Vanderjagt rózsakeresztes nyakláncot adott Cathy-nek és elmondotta neki. és éppen ezért minden titkukat biztonságosan megoszthatják vele. amelyet aztán neki ajándékozott. aki idősebb George Busht elnöknek jelölte.Nixon elnök lemondása után az Egyesült Államok első nem megválasztott. hogy miként készítse fel Cathy-t a kísérleti projektre. hanem kinevezett elnökeként a Fehér Ház lakója lett 1974-től 1976-ig. Az apa hazatérve lelkesen közölte családjával. aki a "Trance Formation of America" szerzője szerint állítólag a helyi "michigani maffia" vezetője volt. gyakran dicsekedett előtte. hogy Cathyval és a boxer kutyájával készült pornográfiát árusított. ahol Cathy iskolatársai is jelen voltak és őt is bemutatták egy amerikai lobogóval. Ezt követően O'Brient elvitték kéthetes kurzusra a Harvard Egyetemre.Gerald Ford . Ez a személy . amelynek az volt a feladata. ahol a létezés más dimenzióinak titkait őrzik. hogy kiderítse John F.

amit "Satanic reversals"-nek (sátáni kísértéseknek. A Project MONARCH slave-ekhez (kísérleti alanyokhoz) tartoznak Barbara Mandrell és nővérei. Cathyt 1980-ban a Fort Campbell-i kísérleti bázison. hogy mindent elfelejtsen. hogy részt vett a Project MONARCH-ban. Cathy-t továbbadták ún. ellenőröknek -. Cathy-t előkészítették a Project MONARCH-ra. hogy a magzatokat sátánista szertartásokon használhassa. Byrd szerződést kötött az átadóval. A vezető "slave-handler"ek. Ezt követően tudatának szinte minden önállósított része már valamilyen traumával volt összekapcsolva. azzal nyert immunitást a bűnüldöző szervektől. a DIA (Defence Intelligence Agency . hogy adjon át a részére egy titkos üzenetet Bennett Johnson lousiana-i szenátortól. a Fort McKlellen-t Anistonban Alabama tagállamban. akik rajta tartották a szemüket és tovább traumatizálták. amely szó szerint kiforgatta Cathy-t saját lelkivilágából. aki 1980-ban született. végül személyes használatra egy csomag finomított kokaint is át kellett adnia. a főváros. egy agykontroll-terv kódszava). Kentucky-ban. Cape Canaveral-t Floridában és ugyancsak a NASA-hoz tartozó Godard Űrkutatási Központot. hacsak nem olyan kontrollált személy. és lerombolta még megmaradt normális személyiségét 1974-ben történt egy a Michigan tagállamban lévő Cedar Springs-ben tartott rendezvény után. amelyet még Himmler kezdeményezett. és mint már említettük megalapítója volt annak a "Temple of Set" nevű szektának. a Fort Campell-t Kentucky-ban.Katonai 24 . Aquino a legtitkosabb kísérletekben is részt vett. Byrd szenátornak. Noha Byrd volt a "tulajdonosa". "handlerek"-nek . Cathy azt állítja könyvében. Aquino neonáci nézeteket vallott. megpróbáltatásoknak) neveznek. Ebben az időszakban Cathy O'Brien már nem volt képes elválasztani a realitást a képzelt dolgoktól és fordítva. és minden szót és mondatot két és többértelművé alakítanak át. aki névleg feleségül vette. Az utolsó esemény. hogy Wayne Cox az apja Cathy O'Brien egyetlen gyermekének: Kelly nevű lányának. Egyik ilyen kezelő. és amelyek során minden érzékelést ellenőriznek.Szabadságvonat. A kísérleti program folytatódott különböző csúcstechnológiájú katonai támaszpontokon és itt tovább traumatizálták. Boxcar Willie-t (aki Cathy leányát Kelly-t három különböző elmegyógyintézetben is molesztálta) és Merle Haggard-ot (akinek a sikerdala: "Freedom Train" . Wayne Cox Cathyt bevonta a kábítószer tranzakciókba és a sátánista rituálékba. vagy nem a CIA operatív munkatársa. E támaszpontok közül felsorolja a könyv a tampai McDill légibázist. aki állítólag szadista-mazochista módszerekkel gyötörte és ennek a nyomai a mai napig fellelhetők Cathy testén. Michael Aquino alezredes programozta. Vanderjagt már nem találta eléggé attraktívnak és továbbadta Robert C.kezelőknek. amikor is kivették az iskolából és átvitték a muskegoni Katolikus Központi Középiskolába a többi Monarch-project számára kiválasztott gyerekkel együtt. mint ő. Azt az utasítást kapta. A Tennessee állambeli Nashville-ban megrendezésre kerülő Grand Old Opry fesztivál során mutatták be az ott fellépő Wayne Cox-ot Cathy-nek. Nekik is Byrd a tulajdonosuk. a sátánista és állítólag gyilkosságokat is elkövető Wayne Cox. Tény. Ezt az állapotot még meg is erősítették az agykontroll fejlett formáival.kezdtek. hogy senki nem csinál karriert Nashville-ben. Cathyt ezután apja átadta Byrd-nek. Ekkor Ford állítólag lerohanta őt és elektrosokkolta is. a NASA Kennedy Űrkutatási Központot. Egyik kábítószeres bevetése során Hotsprings közelében a Tinker Légibázison Cathy találkozott az akkori arkansas-i kormányzóval. Washington közelében.egy Vatikánban működő Project MONARCH kísérleti alany irányítóját). vagyis rabszolga-kereskedők között megnevezi Kris Kristofferson-t (a Vatican based Project MONARCH slave-runner-t . Bill Clintonnal is. s ez egyik napról a másikra milliomossá tette Cathy apját. Hat alkalommal állítólag csak azért ejtette teherbe.

hogy a fennmaradó öt százalék irányítsa. hogy a Bibliában megjövendölt világbékét az egyetlen rendelkezésre állóeszközzel. miközben fotografikusan rögzítettem minden szavát. Az ő beállítása szerint Reagan egyik kedvenc időtöltése volt." Cathy elsőként Ronald Reagan mellett töltötte be a "Presidential Model" pozíciót. amelyek úgy váltak ismerté. Larry Flynt-tel. későbbi amerikai igazságügyiminiszter irányította. az Ohio tagállamban lévő Youngstone-ban működő "Charm School"-t ("Báj Iskolát") Dick Thornburgh (Pennsylvania tagállam korábbi kormányzója). Cathy-n és leányán. amelyekhez ő igazodott. Ennek az akciónak volt a neve az "Operation Carrier Pigeon" (Postagalamb-művelet)." "Byrd szerette hallgatni a saját hangját és gyakran bonyolódott véget nem érő monológokba hosszúra nyúló híres előadásai során." "Byrd meg volt győződve arról. Szaúd Arábia uralkodójának.még a pápa és a mormon próféta is tudja. Együtt működött Jim Trafficant képviselővel a legfejlettebb programozási technikák alkalmazásában.a San Francisco-i Presidio Parkban működő gondozó-központban . valamint az amerikai igazságügyi-rendszert manipulálja. Az egyik ilyen "sex-slave" (szexuális célokra használt kísérleti alany) kiképző tábort. hogy a világ fennmaradhasson. "a világ szőkéinek" a kitenyésztésében. Végül is az első elnöki modellt. hogy ez az egyetlen út a békéhez és ők teljesen együttműködnek a Tervvel. hogy a világ lakosságának a 95%-a azt akarja. a totális agykontrollal lehet elérni az új világrend keretében.nyilatkoztatta ki . beleértve a lélektani hadviselés stratégiáit és megmagyarázta: miként használta és fogja használni az alkotmánnyal kapcsolatos ismereteit. 25 . Marilyn Monroe-t a nyilvánosság szeme előtt ölték meg. Kelly-n. Aquino állítólag a NASA legkegyetlenebb traumaokozó technikáit is kipróbálta. Fadh volt egyébként." "Byrd azzal igazolta az agykontrollal kapcsolatos kegyetlenkedéseket.a gyermekeken végzett kísérletek irányításával. Azzal támasztotta alá a vallás manipulálását. Részletezte a világuralmi erőfeszítés belső műveleti struktúráját. hogy az alkotmányt. hogy személyes fényképészével. az emberiségnek óriási evolúciós lépést kell tennie egy felsőrendű faj létrehozásával. és ezt azzal lehet bizonyítani. Philip Habib később bemutatta Cathy-t King Fadh-nak. hogy a 95% nem is akarja tudni: mi történik valójában a kormányban? Byrd úgy gondolta: azért. hogy Cathy-vel análisan szeretkezzen. Philip Habibnak az volt a kedvenc időtöltése. A továbbiakban idézünk szó szerint Mark Phillips és Cathy O'Brien "Trance Formation of America" című könyvéből: "Byrd gyakran fenyegetett. és senki sem tudta mi történt. Reagan személyi titkárának. aki finanszírozta a kontrákat a panamai diktátoron és CIA ügynökön. Cathy-t ebben a tranzakcióban üzenetközvetítőként használták.Hírszerző Szolgálat) pszichológiai hadviselési részlegénél. Aquino volt megbízva a Presidio Day Care Center-ben . a saját ízlésének megfelelő szex-fotókat készíttetett. akinek szexuális ízlése hasonló volt. Végül is . hogy eldobhatónak tekintenek. hogy azok belekényszerítik az emberiséget egy felgyorsult evolúcióba a neonáci elveknek megfelelően. Manuel Noriega-n keresztül. Byrd hitt a hátrányos helyzetű fajok és kultúrák népirtás és genetikai változtatás révén való megsemmisítésében és a tehetségesebbeknek. s közben áramütésekkel stimulálja. mint "Uncle Ronnie's Bedtime Stories" (Ronnie bácsi esti történetei).

amelyet a templomosok és követőik imádtak) állítólag annyira izgalomba jött. és felhasználta őket az "Education 2000" elnevezésű programnak a végrehajtásához. azaz nem követelte "a kitalációkat és rágalmakat hangoztató Cathy O'Brien és Mark Phillips" szigorú felelősségre vonását és példás megbüntetését) rendszeresen szervezett rendezvényeket. Hillary Clintonnal. vagyis extra terrestial (földöntúli lény) és képes aktivizálni olyan holografikus képzetet Cathy elméjén belül. A látogatókat egyszerűen "Grover"-eknek nevezik. Gyűjtsd össze most a pénzünket és úszni fogunk benne. Bennett Bushoz hasonlóan szintén azt állítja magáról. 26 . George Bush azt is állította magáról. amelyben átváltozik óriásgyík-szerű űrlénnyé.T. George Bush-nak állítólag pedofil hajlamai voltak és Cathy Kelly nevű leányával is volt kapcsolata. Hagyd így tovább. hogy ő E. mintha én egy gép lennék és lediktált egy üzenetet: 'Vidd ezt az üzenetet Dick Cheney-nek a Pentagonba. jelenleg pedig az Egyesült Államok hivatalban lévő alelnöke. valamennyi mexikói csatorna működőképes (kokain és heroin). ahol szinte minden szexuális és sátánista perverzió megengedett. hogy növelni tudják vele a gyermekek tanulási kapacitását. Ezt a programot úgy dolgozták ki. 1982-ben Houston kokaint nyújtott át Bill Clintonnak. Reagan elnök oktatásügyi minisztere. Az egyik ilyen parti alkalmával. Reagan elnök idején védelmi miniszter volt. Egy másik terv. Fejezd be a megállapodást Panamával. s így Baphomet-nek a fejét ábrázolja . Bennett belülről ismerte a katolikus-jezsuita agykontroll technikákat. és miért nem követel magának elégtételt New York szenátor-asszonya a becsületében gázoló rágalmazók példás megbüntetésével? Cathy O'Brien könyve szerint id. A könyv szerzői szerint id. a pedofil. hasbeszélő és hipnotizáló Alex Houstonnak. A MOB (maffia) hozzájárult 2. miközben lerombolják azt a képességüket. Vajon miért nem tisztázza magát ezek alól a becsületsértő rágalmak alól minden rendelkezésére álló jogi és média eszköz igénybevételével. tulajdonképpen egy jezsuita finanszírozási módszer a világbéke elérésére agykontroll révén. és Bill Clinton későbbi jogtanácsosa: Bill Bennett és testvére Bob Bennett 1988-ban lerohanták az akkor nyolc éves Kelly-t. Ebbe Cathy-t is bevonták. amelyet állítólag Cheney és Ford rendezett. A könyv állításai szerint Cheney (és ezeket eddig jogi úton. Üdvözlet a főnöknek!" Cox helyettesítésére Cathy-t átadták egy új kezelőnek. aki Ford idején a Fehér Ház apparátusát irányította. hogy földöntúli űrlény. hivatalosan és határozottan egyetlen illetékes. sor került az "Operation Shell Game"-re (Célbalövő játékra). Hillary Cathy vaginájának a megpillantása során (amelyet korábban elaltatás nélkül egy démon fejéhez hasonlító alakúra operáltak. mint "postagalambot": "Ford kezdett beszélni. hogy önállóan tudjanak gondolkodni. másrészt az áldozatok további traumatizálása végett. akikre aztán kutyákkal és puskákkal vadásztak egyrészt kedvtelésből. miközben Cathynek találkoznia kellett feleségével. Ennek részét képezte a MONARCH programban résztvevő "slave"-ek szabadjára engedése az erdőben. amely "World Vision" néven ismert. hogy orális aktust hajtott végre.Cathy egyik legbrutálisabb gyötrője állítólag Dick Cheney volt. amelyek "A Most Dangerous Game" (A legveszélyesebb játék) néven voltak ismeretesek.. Ez a művelet sikeres vállalkozás volt. Bohemian Grove Californiában olyan exkluzív klub.3 millió dollár (pornóprofit) átutalásához a Bank of Credit and Commerce International-hez. amelyből már több kiadás is napvilágot látott. Ez így szerepel abban a könyvben. és amelyből több tízezer példányt már eladtak. így az alelnök sem vonta kétségbe.

amelyek végül is elvezettek Mark Phillips és Cathy O'Brien közös munkájának a megírásához: a "Trance Formation of America" című könyv megszületéséhez. hogy elősegítse az Új Világrendet. mert egy másik szenátor. Patrick Leahy. hogy ott zenei fesztiválra kerül sor Merle Haggard szervezésében. Az is kiderült. George Bush renden belüli neve: "The Rose" "a Rózsa". Az ilyen módon programozott személy krónikus és egyre súlyosbodó asztmában szenved." Hármuk élete tele volt megpróbáltatásokkal. Ennek az "Order of the Rose"nak tagja volt Brian Mulroney kanadai miniszterelnök és Vanderjegt. egyenlő lenne azzal. valamint agykontroll alatt álló fegyveres személyzet. Itt Mark Phillips. (aki korábban a CIA alkalmazottja volt és a legtitkosabb technológiában . hozzálátott Cathy tudatának intenzív visszaprogramozásához (de-programming). Mark Phillips szerint jelenleg az elmegyógyászat még meglehetősen le van maradva: "Agykontroll áldozatoknak a hivatalos elmegyógyászokhoz való irányítása kezelés végett. Ez tette lehetővé azoknak az információknak az emlékezetéből való felidézését. amelynek feladata az Új Világrend programjában való részvétel. hogy öngyilkossági késztetései vannak. A kiszabadítása érdekében kezdeményezett valamennyi jogi lépést végül is "nemzetbiztonsági okokra" való hivatkozással utasították el az igazságügyi hatóságok. nem engedték meg. 1995-ben. Arra hivatkozva. aki segíthetett volna neki egészsége visszanyerésében. két hónappal rá. (aki Byrd szenátornak a közeli barátja és a Szenátus hírszerző bizottságának a helyettes-elnöke volt) megszerezte őt egy átmeneti időre. azon kevesek egyikével. akinek nagyon kényes műtétre van szüksége. hogy Cathy betöltötte 30. Ebben a kritikus időpontban azért menekült meg mégis. és nagy tekintélye van az új világrend létrehozására törekvő szervezetek körében. Itt a könyv jogi úton eddig nem cáfolt állításai szerint id. Ebben a központban számos ún.járatos szakértőnek számított) megszöktette Cathy-t és Kelly-t Alex Houstontól. ténylegesen politikai fogolynak számított és elmegyógyintézetben tartották. A kellően alátámasztott bizonyítékok 27 ." A "Rózsák Rendjén" belül id. aki Bush szerint: "rajtam keresztül került az ENSZ-be. amely végül is elvezetett hosszú és fáradságos erőfeszítések után. akinek a szeme be van kötve és a keze meg van bilincselve. valamint Madelaine Albright. 1988. azaz az agyműködés trauma révén történő befolyásolásában . Sok kísérleti alany bal csuklójára rátetoválták a vörös rózsát. 1986-ban Cathy-t és Kelly-t a kaliforniai Lake Shasta-ba vitték azzal az ürüggyel. azért. Amikor Cathy 29 éves lett felötlött benne. Lake Shastá-ban valójában egy különleges rendőri erő tartózkodik. Kelly a könyv megjelenésének időpontjában. Mark Phillips-nek sikerült őket Alaszkába vinnie a "hírszerző közösség" egyik bennfentesének a segítségével. Cathy normális agyműködésének a visszaállításához. hogy Kelly-t Wayne Cox úgy programozta.Az "Order of the Rose" (a "Rózsák Rendje") a templomos lovagrend egyik elágazásának tekinthető. hogy egy beteget. aki nem ideg és elmegyógyász. hogy kapcsolatot tartson Mark Phillips-szel. hogy a "hypnosleep" (hipnotikus álom) néven ismert agykontroll-technika segítségével adott esetben meghaljon. de az agykontrollhoz szükséges eszközök szakértőjeként ismerte ezt a technikát. George Bush és Dick Cheney eljátszották Cathy-val a már előbb ismertetett "Most Dangerous Game"-t. hogy a korábbi "Presidential Model"-ek nem sokáig éltek 30 éves koruk után. egy olyan sebészhez küldünk. halálos fenyegetésekkel és jogi küzdelmekkel. februárjában. a jelen körülmények között.a "Trauma-based mind control"-ban. akinek Phillips korábban üzleti partnere volt. születésnapját Mark Phillips. Fekete Helikopter állomásozik.

amelyek őket politikai pozícióikhoz juttatta. hogy a jogi eljárások további tényeket tártak volna fel és esetleg megerősítették volna az állításokat. valamint annak 1986-os kiegészítése annyi kiskaput hozott létre. aki ismeri a speciális kódjelzéseket. Azok a háttérhatalmi struktúrák. Így beprogramozható az egyik elkülönített személyiség szex rabszolga-prostituáltnak. Brice Taylor és az agykontroll Brice Taylor is a trauma okozással végzett agykontroll kísérletek egyik bátor túlélője. Azaz. s ehhez képest mindennapi felfogásunk elavultnak számít. hogy a fejlett technológia egy változatát továbbfejlessze. hogy milyen kínzásokat kellett elszenvednie olyan ünnepelt közéleti személyiségektől. hogy "nemzetbiztonsági érdekekre" hivatkozva cenzúrázzanak.. hogy a társadalmi hierarchiában. hivatásos szakemberek és vezetők egy titkos csoportja engedélyt kapott gyanútlan amerikai lakosokon végzett kísérletekre azért. mint egy komputer azért. az 1947-es nemzetbiztonsági törvény. agykutatás.. vagy adatokat rögzítő agyfájlnak. mert csak ezek 28 . a nyilvánossághoz menekülve kerestek védelmet. az idő. Ehhez járult volna a nem kívánatos nyilvánosság a tömegtájékoztatási eszközökben. a parapszichológiai kutatások. akkor az illetékesek a nyilvánosság nyomásának engedve felelősségre lesznek vonva. az az. mint Bob Hope. agykontroll. hogy tisztázzák magukat a két szerző által leírt vádak alól. Egyelőre azonban a felelősségre vonás elmaradt. hogy ha napvilágra kerülnek a könyvben leírt visszaélések. amit a "Trance Formation of America" című könyv néhány közéleti személyről állít. a génmanipuláció. amely lehetővé tette a kormányzat és az igazságügyi szervek számára.és térben való utazás formájában létezett és létezik. hogy évekkel ezelőtt a Hidegháború kezdetén ún. a távolbalátás. hatalmi struktúrában elfoglalt helyük valójában már nem az állampolgárok döntésén nyugszik. "Thanks for the Memories" (Köszönet az emlékekért) című könyvében Taylor ezt írja: "Amiről az önök többsége nem tudhatott. hivatásos orvosok és tudósok által összegyűjtött technológia. Minthogy a könyv szerzői halálos fenyegetések közepette éltek. Ezek az elkülönülő személyiségek önállóan programozhatók. De elmaradtak a megvádoltak részéről a könyv szerzői ellen szükségessé vált jogi lépések is. Miután átélte a csúcstechnológiával gyakorolt kísérletezést. Tehát nagyon nyomós okok szóltak amellett. a bio-elektromágneses frekvencia-gyógyászat. Az amerikai vezetők. Ennek egyik oka lehet az. megírta kellően dokumentálva élettörténetét részletesen beszámolva arról. hogy a megvádolt közéleti személyek hallgassanak és passzívak maradjanak. Az a tény. hogy különböző specifikus feladatokat lássanak el. illetve eltusoljanak kényes ügyeket. hogy ezt a hallgatást és passzivitást megengedhették maguknak.mesterségesen előidézett Multiple Personality Disorder-ben (tudathasadásos személyiségzavarban). a váddal illetetett közéleti személyiségek sem vették igénybe az igazságszolgáltatást azért. azok továbbra is bíznak bennük és e körök számára nem számít diszkvalifikációnak mindaz.Cathy O'Brienhez hasonlóan . Az átlagpolgár azt feltételezheti. a másik bizalmas információkat továbbító futárnak. Ezek az elkülönített személyiségek csak azon személy számára hozzáférhetőek." Brice Taylor is . halálközeli állapottal való kísérletezés. Ezért az állampolgárok véleménye. arra utal. a közvélemény nyugodtan ignorálható.egész sora ellenére. Henry Kissinger és még sokan mások. mai nevén Dissociative Identity Disorderben (tudathasadásos identitás-zavarban) szenvedett. Ez a trauma-okozással szabályozott technika képes létrehozni számos elkülönülő "személyiséget" ugyanazon személyen belül.

Olyan mértékig. mert azokat a rituális kínzások és tudatmanipulációk elrejtettek előle. és ezért éveken át arra kényszerültem. Brice Taylor felvett név. amely visszaáramlott a tudatomba." . Végül is eladták egy "rabszolga-aukción". Többek között bezárt szekrényekbe. hogy minden egyes emlékemet . megdöbbentő történet bontakozott ki saját maga előtt is: "Amit ön olvas ebben a könyvben." Brice Taylor visszaemlékezései 14 évet fognak át." Brice Taylor memoárja éveken át tartó gyötrő visszaemlékezés az átélt események részleteire. amit ezek a 'személyiségek' megtapasztaltak és átéltek. Kislányként Brice folyamatosan alá volt vetve traumáknak. Megkíséreltem megérteni és megtartani mindazt az információt. Ez addig a pontig haladt. amelyek a programozás révén nem voltak hozzáférhetőek a saját maga számára. és ez tette lehetővé. amely arra kényszerített.írja könyvének bevezetőjében. mindazon keresztül. hallottam és a szagát érzékeltem. gyermekprostitúcióra kényszerítette. Csaknem megfulladva..leírjam. Kábítószereztek. mielőtt ténylegesen szponzoráltak vagy eladtak.úgy. magányosan.. ketrecekbe és koporsókba. sok olyan tolakodó emléknyom villant fel. "Apám éveken át rituális jellegű brutális fizikai és lelki kínzásokkal gyötört.. tűket szúrtak az érzékeny testrészeimbe. lelki megrázkódtatásoknak. hogy újra felidézzem ezeket a tapasztalatokat teljes részletességgel. Számos ilyen showműsorban felléptem.. és pornográfia készítésére használta. bepillantás az eseményekbe programozott 'személyiségek' szemén keresztül. de a testemben is. Éveken keresztül naponta kínos pontossággal dokumentáltam emlékeimet azért. "Az a képzés. hogy teljesen felborította mindennapi élettevékenységemet. be-és kikapcsolni) az adott elkülönült személyiségbe beépített programot. miközben közölte velem. ahogyan azt lelki szemeimmel láttam. amelyek első látásra gyermek divatbemutatóknak látszanak. hogy abba kellett hagyni a "master degree"-ért folytatott egyetemi tanulmányaimat és mindennap fel kellett keresni orvosomat folyamatos terápia keretében.hogy mélyen megrázott.segítségével lehet működtetni (aktivizálni. Ez arról szól. testi és lelki sérüléseknek. Elektrosokkot kaptam. hogy a legapróbb részletekről is be tudjon számolni. amelyeket őriztem. amiről azt hittem. Kifinomult módszerekkel hipnotizáltak és elektronikusan programoztak. Amikor titkos életem emlékei kezdtek benyomulni a tudatos agyműködésembe. Amire emlékeztem olyan messze volt attól. "Az agykontroll rabszolgák piacán az elit tagjai felkeresik az aukciókat. Később sztriptíz következik. Így tudtam megőrizni némi hasonlóságot a valódi személyiségemhez.. amelyet gyakran szó szerint lemásoltam a saját magán-újságjaimról." Brice Taylort kényszerítették.. hogy itt hagy meghalni. nemcsak az agyamban. bár zavaros emlékképeket. hogy hogyan hoznak létre egy emberi robotot. hogy átéltem . Amikor emlékezete ismét működni kezdett. hozzátéve "az információk többsége egyszerű kópia. hogy kiválasszam a gyakran eleven. hogy kínzási rituálékon és orgiákon vegyen részt. elektromos vezetékeken. megfosztottak az élelemtől és az alvástól. A programozás eredményeként szinte tökéletes fényképezőgéphez hasonló memóriára tett szert. forrasztó készülékeken és állatok hajtásához használt ösztökével. Sok évig tartó terápia és gondos kezelés révén Brice Taylornak sikerült rekonstruálnia saját emlékeit. és ahogyan azt a testemben éreztem . amelyben irányítóim részesítettek visszalőtt rájuk. mivel apja folyamatosan megerőszakolta." 29 .

Kissingerről még a következőket írja Taylor: "A színfalak mögött Henry ellenőrizte a külkapcsolatokra vonatkozóan a Külügyminisztérium által hozott döntéseket és akciókat. egy életre szóló tervet. Kennedy-t. amelyre szükségük volt. Charlie mutatta be Brice Taylort Henry Kissingernek. a City of Londonban működő ikerintézményével. A Council szemében Rockefeller inkább nélkülözhető volt. hogy olyan szituációt teremtsen. Gerald Fordot és még kormányzóként Ronald Reagant. amely 1921 óta a háttérhatalom legfontosabb koordináló intézménye. hogy szexuális és emocionális szükségleteik kielégítésére ezeket a társalgó hölgyeket vegyék igénybe a kívülállókkal folytatott ilyen kapcsolat helyett. ami a Council-t illeti. de nem volt sajátja az a mélyenszántó gondolkodás. Bátorították őket. a Federal Cartridge Company tulajdonosa.Nos. a CIA emberi robot technológiájának legújabb. legmodernebb termékeit: a programozott szex. mint egy játékot. Ezen túlmenően a hatalmi elit szexuális igényeinek kiszolgálására is felkészítették. és aki gondosan előre kidolgozta a stratégiai terveket és rendszerint el is érte a kívánt eredményeket. a NATO. hogy fültanúja volt olyan beszélgetéseknek. a Royal Institute of International Affairs-zel (Királyi Külügyi Intézettel) együtt. A Project MONARCH keretében kiképzett "Presidential Model" ("Elnöki model") szolgálatainak az igénybevétele egy estére az 1960-as években 1200 dollárba került. Brice Taylor ilyen minőségben kiszolgálta John F. "Henry volt a legnagyobb kutya. a Trilaterális Bizottság. Könyvében Taylor leírja. Brice Taylor részletesen ír könyvében a "Council"-ról (a "Tanácsről"). a Külkapcsolatok Tanácsa. A tudatába elhelyezett szigorúan titkos kormányzati adatokhoz kizárólag Kissinger tudott hozzáférni. felkészítve őt arra. hozzáférhetővé téve az agyában létrehozott információs fájlokat az Energia Bizottság. hogy a Project MONARCH Beta-típusú programozásán átesett személyeket nevezték "milliódolláros babáknak". akit Charlie nagybácsinak hívott: Charles L. mivel ekkora nagyságú közpénzt kellett minden így programozott kísérleti alanyba invesztálni kisgyermek korától a felnőtt koráig. Beceneve: "a million dollar baby" (milliódolláros baba) volt. Úgy tekintették mindezt. ahol az Egyesült Államok elnökének és más magas rangú politikusoknak felkínálták az "escortok". a Council on Foreign Relations-zel (Külkapcsolatok Tanácsa New Yorkban) azonosítja. Richard Nixont. melynek várható kimenetele 30 . aki folytatta agykontrollprogramozását. hogy a későbbiekben "mind file"-nak (agy-fájlnak). Mindig kísérletet tett arra. Brice Taylor "tulajdonosa" a közismert színész és komikus: Bob Hope volt. Lyndon Johnsont. információ-raktárnak használja a személyi komputerhez hasonlóan. Henry Kissinger Brice Taylor-t az ő "egymillió dolláros gépének" nevezte. amelyben a Council globális méretekben tartotta kézben a teljes ellenőrzést. mert övé volt ugyan a pénz és a hatalom. amely a színfalak mögül irányítja a világpolitikát és a globális eseményeket. Neki volt az a tehetsége. élő memóriának. Taylor később megtudta. Horn volt. anyád idejöjjön" történetén alapuló agykontrollon. valamint a Képviselőház azon tanácskozásain. amit Henry-ben megtaláltak. mint prostituáltat. valamint az "Óz a varázsló". ahol a közpénzek szétosztásáról döntöttek. Taylor keresztülment a NASA (National Security Agency . Később felfedezte. hogy egy másik szponzora. Mint már utaltunk rá Kissinger élő személyi komputerként használta Brice Taylort." E sorok írója a "Council"-t. "Apád. a későbbi Olin Alapítvány létrehozója és elnöke. azaz a kísérőhölgyek szolgálatait.és hírszerző-rabszolgákat.Nemzetbiztonsági Hivatal) által kidolgozott magasabbszintű agykontroll programozáson is.

hogy hallani lehessen bennünket. Marschall Burger-nek dolgozott.véletlenül vagy sem . hogy a szabadság nem szabad. amikor vadászott rá George Bush Bob Hope-nak a Jordan Ranch nevű birtokán. egy láthatatlan küzdelem az életekért. hipnotizálta Candy Jones-t és úgy találta. úgy látja. amit "Bush-baby"-nek neveztek. Gilbert Jensen-nel. így bárki is volt. aki időközben vallásos lett. hogy irodája titkos levélátadó hely ("mail drop") lehessen egy másik kormányzati ügynökség. Emlékeztetjük olvasóinkat. A következőket írja szó szerint arról. Titkos futári szolgálat teljesítésére készítették fel. mint divatmodell világhírűvé vált a II. Ezt az üzenetet hipnotikus eszközökkel törlik a tudatos memóriából.végül is lehetővé teszi. és küzdelembe kell bocsátkoznunk nem erőszak és háború útján. A kínzással fragmentálták a pszichéjét azért.beszámol egy esetről.szintén Kelly-nek nevezték. Brice Taylor is . később pedig saját modell ügynökségét is megalapította. de a tudás. aki kezelésbe vette őket. és sikeresen működtette.specifikus kulcsszó használatával - 31 .véletlenül vagy sem . amely elődeinek nem sikerült. Az FBI egyik munkatársa arra kérte: járuljon ahhoz hozzá. amelyet Cathy O'Brien írt: "Trance Formation in America" és amelyet az előzőekben már részletesen ismertettünk. Az agykontroll az egyik végső eszköz a világuralom megszerzéséhez: "Megtanultam. Kormányzati forrásokból származó értesülések szerint. aki viszont Dr. Brice Taylor. hogy létrehozzák benne a tudathasadásos személyiségzavar állapotát. hogy ehhez az ún. E felkészítés során álcázott technikával hipnotizálják a kiválasztott személyt. Jensen azzal az ürüggyel. mint "Presidential Model"-t. Ezek az álnevet viselő doktorok kémpszichiáterként álltak a CIA alkalmazásában. nem kellett emlékeznie a nevükre. úgy. George Bush. hogy a globális elitnek ez a nemzedéke nyerje meg azt a játszmát. majd hipnózis utáni szuggeszcióval . hogy rögzítse az emlékezetébe. feltehetően a CIA számára. és Kelly-t olyanná formálták. pedofil volt. minthogy ezidőtájt a mi újonnan választott alelnökünk." . A hírszerzés titkos világának a határszélén mozgó Candy Jones kapcsolatba került Dr. világháború idején. Ennek a vadászatnak a neve volt "The Most Dangerous Game". hogy Reagan elnöksége idején az alelnök." Brice Taylor könyvének egyik fejezete a "Baby Monarchs Are Born" (Monarchs bébik születnek) címet viseli és ebben azt állítja. a "Bush-baby"-khez sorolt kislányokat Kelly-nek nevezték el. amint azt később meg tudtam egy korábbi CIA-alkalmazottól. miként traumatizálta Kelly nevű leányát: "Éveken keresztül Kelly szorosan kapcsolódott ahhoz a traumához. Ez ambicionálta és ösztönözte őket. mint kísérleti alany Candy Jones. George Bush pedofil volt. vagyis id." Alátámasztja ezt a gyermekek elleni bűnös eljárást az a másik könyv is. aki Jessica Wilcox néven látta meg a világot. átadják neki a továbbítandó információt. a szabad akaratért. az igazság és a szeretet. az igazi spirituális erő és kiállás segítségével. Szerencsétlenségére nem sokáig kellett várnia. hogy engem "vonalban tartsanak". "privilégiumhoz" hozzájusson. hogy Cathy O'Brien is beszámol könyvében ehhez hasonló történetről. azaz "a legveszélyesebb játék". hogy különösen fogékony alany. hogy ő is a nyomdokaimba léphessen és használhassák.írja Taylor könyvében. hogy munkavállaláshoz szükséges interjút készít. Candy Jones. hogy egyfajta spirituális háború folyik Földgolyónkon. amit én kaptam. A mélyen hazafias Candy Jones elfogadta ezt az ajánlatot. Így vált a CIA agykontroll programjának az egyik kísérleti résztvevőjévé. O'Brien leányát . Ismétlődően kínozták és traumatizálták a jelenlétemben abból a célból.

a férj felfigyelt. Arlene sok tulajdonsága az anyjáéra hasonlított. hogy egy másik személyiség és egy másik hang áradt belőle. aki engedélyt kért arra. Durván. akkor szeretetteljes. mert valamennyien használtak gyógyszereket. hogy Candy halálosan retteg mindentől. és ekkor találkozott Dr. aki amatőr hipnotizőr is volt. Ezen túlmenően félt az orvosoktól. a népszerű médiaszemélyiség feleségül vette az akkor már 47 éves és nemzetközileg is ismert divatmodellt. Candy igen rövid idő alatt elveszítette természetes báját. barátságos és elbűvölő volt. Gilbert Jensen-nel. Nebel. feltegyen neki néhány egyszerű kérdést. hangja megváltozott. amikor beteg lett. a CIA-hoz vezetnek. Ekkor gondolt arra Nebel. Ha a hipnotizáló létre tud hozni egy ilyen futárt. hogy más gyermekekkel barátkozzon és gyakran el volt zárva egy sötét szobában. hogy new yorki üzletét "mail drop"nak használhassák. Amikor Nebel erre rákérdezett. mint a másodlagos személyisége. de ez válással végződött. Ekkor kezdett képzeletben különböző figurákat teremteni a maga számára. kemény. Jensen közölte vele. december 31-én Long John Nebel. Nebel rájött. hogy Candy-t transzba ejtse. Még kínzás hatására sem árulja el az üzenetvivő. A házasságból származó három fia vele maradt. 1960-ban kereste fel régi ismerőse egy nyugdíjas tábornok. mert nem tudja valójában. Miközben otthon lefekvéshez készültek. a pszichiáterektől. hozzá téve. és feltűnő szépségű szőkeség volt. Szülei nem éltek jól. amelyet Donald Bain írt a szalagra rögzített vallomások alapján. minden alkalommal Arlene jelent meg Candy-ben. Candy meg volt lepődve. hozzátéve. 1946-ban érdekházasságot kötött Harry Conover divatcárral. Ez volt az a hang. ismét egy ilyen furcsa személyiség változás állott elő. november 16-án találkozott. Néhány héttel később végül is elmondta férjének. hogy ez anyagilag is igen kedvező. Nebel ismét megtapasztalta ezt a transzformációt. Amikor a drogok kerültek említésre. akire halványan emlékezett. Candy Jones titkára fokozatosan úgy derült fény. A három fiát nevelő Candy 32 . Nebel arra is felfigyelt. és Oaklandban van az irodája. Amikor vacsorázni mentek. akkor rosszmájú. Candy Jones-t. aki mély hangon beszélt.lehetővé teszik az így elrejtett üzenetnek az előhívását. durva. nem érzékelte. hogy mi van elrejtve a tudatalattijában. amire Nebel. és szarkasztikus volt. őt pedig bántalmazták. ami kínai. ami Candyben lejátszódott és a nyomok az amerikai központi hírszerző ügynökséghez. Felajánlotta Candy-nek. hogy kapcsolat állhat fenn Candy másik személyisége és titokzatos útjai között. gúnyosan és hűvösen. Candy teljesen másképp viszonyult hozzá. akkor garantálva van a maximális biztonság. hogy hosszú története van annak. Így született meg a "The Control of Candy Jones" (Candy Jones ellenőrzése) című könyv. Az egyik ilyen levelet San Franciscóban Dr. hogy ennek okát megmondaná. agresszív. hogy 1972. aki pont az ellentéte az igazi Candy-nek. és egy teljesen más asszony állt előtte. hogy csatlakozzon a titkos tevékenységhez. hogy most a CIA számára dolgozik. és akivel újból 1960. hogy az FBI számára dolgozott. Amikor viszont Arlene-ként viselkedett. arra a kockázatos lépésre szánta rá magát. Nebel egész éjszakán át tartó rádió show műsorai több millió hallgatót vonzottak. Gilbert Jensen-nek kellett átadnia. Nem engedték. és magnetofonra rögzítse a kapott válaszokat. hogy időnként el kell majd távoznia anélkül. Egyik ilyen fantázialény volt Arlene. Ehhez hozzájárult és abba is belement. Candy 1945-ben a Fülöp-szigeteken turnézott. mint a védelmezője. Amikor Candy igazi önmaga volt. Az esküvői partin Nebel rendkívül érdekes változást figyelt meg újdonsült házastársán. Jane Mansfield és Marilyn Monroe előtt. Jessica Wilcox 1925-ben Atlantic City-ben született. hogy ő mit is tud. akit mindössze 28 napi ismeretség után vett feleségül. hogy üzleti útjai során levélküldeményeket továbbítson az FBI számára. aki a többi képzeletbeli személytől eltérően végig vele maradt. Az általa megszemélyesített szépségideál igen divatos volt Grace Kelly.

hogy fájdalmat. Mindezt azokról a magnószalagokról tudhatjuk. amelyeket Candy hipnózis alatt maga mondott el Nebel kérdéseire válaszolva. beleértve a robbanószerek használatát. Orvosi vizsgáló asztalon Gestapó módszerekkel vallatták. hipnotizálták. Jensen létező személy és valóban olyan fajta tevékenységet folytatott. hogy Arlene előre került Candy tudatában és csaknem teljesen átvette személyiségének az irányítását. másrészt Jensen és Candy.beleegyező választ adott. Ezzel elérte. egy előadás alkalmával. hogy Arlene hangjával és modorával Jensen képes volt rávenni Candyt különböző kísérleti feladatok teljesítésére az Egyesült Államokban és külföldön. A drámának fokozta a hatását az a tény. Jensen célja tökéletes hírtovábbítónak a létrehozása volt. vagy félelmet tanúsított volna. hogy hogyan öljön csupasz kézzel. miként viselje el a fájdalmat és legyen képes ellenállni a kihallgatási technikáknak. A titkos képzési menetrend szerves részét képezte a perverz szexualitás. hogy felkereste Jensent és átadta a rábízott iratokat. Jensen a programozó és kontrolláló elmegyógyász tudatában volt. ahogyan az Candy elmondotta. hogy Candy ezt valahogy mégis csak elhárította. amikor parókát viselt és különböző stílusú kozmetikai kikészítéssel elváltoztatta a külsejét. Jensen azt is állította. hogy nagy kockázatot vállal. hogy ő maga átment ezeken a tapasztalatokon. és Jensen csak árnyékfigura. hiszen végül is az egész történet így került fokozatosan napvilágra. Megtanították rá. Arlene természetesen egy fantázia-lény Candy fejében. kivéve azt. Jensen elsők lépésként hipnotizálta. A lényegi szereplő Nebel. katonai támaszpontokat és titkos orvosi létesítményeket egész Amerikában. Minderre nem a kommunizmus elleni harchoz volt szükség. és a kommunikációt. Egyrészt Arlene és Nebel. de úgy tűnik. aki semmilyen körülmények között . hogy parancsára akár meg is ölné magát. Candy-nek azonban fogalma sem volt arról. Candy. Nem lehetett biztos abban. lefektették. Amikor a feladatot elvégezte. Ekkor találta meg benne a lelkemélyén rejtőzködő Arlenet. Candy nem akarta elhinni. kábítószerezték. de nem tört meg. Ez a művelet igen jól meg volt szervezve. mint a narko-hipnotikus tudatbefolyásolás sikeres példája: a tökéletes harcos. hogy Jensen égő gyertyát helyezett Candy-nek a nyitott vaginájába anélkül. hogy Arlene-t oly mélyen kondicionálta. Így demonstrálta módszerének a sikerét 24 orvos előtt a CIA központjában Langley-ban. és még nők is használták szexuálisan akarata ellenére. és kínozták különböző összejöveteleken. Ez tette lehetővé.vagyis virtuális zombie meglátogatott különböző kiképző táborokat. Jensen óvatossága ellenére ez mégis megtörtént.árulja el azt. hogy vajon Arlene nem jelenik-e meg parancs nélkül is Candy Jones mindennapi életében. és tudatos élete ismét folyamatossá vált. mint az ő normális élete. a közelharcot improvizált fegyverekkel való bánásmódot. Candy kinézésre is Arlene-vé alakult át. hogy megerősítést nyert. hogy máshol is járt és mást is tett. A hipnózison túlmenően nagy hatású gyógyszereket is beadott neki intravénásan. Ezekről a magnószalagokról évek múltán Donald Bain színpadi drámát írt négy szereplővel. Ez sokkal inkább azt példázta. Itt elektromos árammal kínozták.még kínzás hatására sem . 33 . amit Churchill "pervertált tudomány"-nak nevezett a régi stílusú hírszerzési rendszer keretén belül. Többször is jelen volt a büszke Jensen oldalán. Kiképezték a titkos tevékenység minden változatára. amit tud. mint Arlene . Candy-t Arlene-ként kétszer is Taiwanra küldték futárszolgálatra. amelyeket Arlene elmondott. Gyakran levetkőztették. Maga Jensen is közeledett hozzá hipnózisban. az álcázást. Jensen visszahozta őt a transzból. Mutatja morális beállítódását az.

hogy a tudatot különböző önálló részekre hasítják. majd a szétválasztott tudatrészeket újra programozzák.. Minden valószínűség szerint a Jensen álnév alatt rejtőzködő kísérletező pszichiáter a beindult MK-ULTRA program keretében tevékenykedett. hogy az első kísérletek vele akkor kezdődtek. Mindkét szektor életbe vágóan fontos volt az amerikai katonai ipari komplexum és a mögötte álló szervezett pénzhatalom számára az 1950-es és 1960-as években. hogy bizonyos kísérleti kínzásokon már két éves korában is keresztülment. amikor is elektrosokkolták. és el tudják érni. Öt éves korában Münchenbe került. amely elválasztja az agy működését a test működésétől. valamint a Jose Silva nevével fémjelzett relaxációs tréninggel. és ne gondolkozzék. "Project Superman" . de én félek. augusztusában hozta nyilvánosságra élettörténetét. valóságfeltáró kérdéseivel. Felvillanó emléknyomok arra utalnak. és így el lehet vele érni emberfeletti tulajdonságok létrehozását. Ezen túlmenően Pero azt is állítja. amely a Monarch Project elágazásának tekinthető. A II. világháborút követően számos egykori náci tudós érkezett az Egyesült Államokba a titkos szolgálatok útján. Andy Pero először 1998. hogy ehhez hozzájárult volna. Apja az ottani légi bázis helyettes parancsnoka volt. Az ehhez hasonló tudatmódosító programokat." típusú válaszok. a Monarch és a Montauk Project-et a kormányzat finanszírozza. hogy olyan extrém traumának vessék alá. és tűket szurkáltak a fülébe illetve a nemi szervébe. rejtőzködő szférájába. Preston előadássorozatára Philadelphiában került sor. Preston Nichols különleges vendégeként. Donald Bain úgy látja. Andy Pero úgy véli.. román és cseh felmenőkkel rendelkező Andy Pero a nevadai Fallonban született 1969-ben. a Montauk Project keretében. Pero azt állítja. A program arra irányul. egy német nyelvűbe és egy angol nyelvű amerikaiba járt. pszichiátriai szakma. tudatmódosító "kezelését" a New 34 . hogy a kísérleti alany tegye meg. Lényegében úgy kezelik az emberi tudatot. Az egészre pedig ráborul Jensen árnyékfigurája.Andy Pero története A magyar. Bain szembe állította a Cathy agyában lévő képzelebeli világot John Nebel egyre mélyebbre hatoló.Donald Bain könyve vált a mintájává Cathy O'Brien "Trance Formation of America" című és Annie McKenna "Paperclip Dolls" (Kivágott papírbabák) című könyvének. hogy genetikus manipulációval trauma okozásával végzett agykontrollal. mint amennyi valaha is felfedezésre került. az emóciók normális folyamatát szétválasztják. mint egy komputert. Ezt úgy érik el. pl. Ezen keresztül el tudják távolítani a félelmet. amelyeket aztán egymástól függetlenül lehet programozni. illetve e három módszer kombinációjával rendkívüli tulajdonságokat fejlesztettek ki benne. hogy az emberi agy normális impulzusait. Candy Jones akarata ellenére belekerült a hatalomnak abba a misztikus. ahol két különböző óvodába. Ők korábban a koncentrációs táborokban végeztek agykontroll kísérleteket. Áttekintve az 1960-as években a hivatalában eltöltött munkaidőt kiderült. Candy annak a határterületnek a részesévé és áldozatává vált. amikor két és fél éves volt. hogy az új program nyomán eltűnnek az ösztönös gátlások és a "de én nem tudom. Andy Pero anélkül. Az történik. olyan tudatmódosító kisérleti programnak lett alávetve. ahol találkozott az amerikai hírszerzés és az orvosi. amit mondanak neki. hogy üzleti út címén igen gyakran volt távol és semmiféle megállapodást nem kötött. Andy Pero tréningjét. hogy Candy Arlene-ként sokkal több kísérleti küldetést teljesített Jensen számára. Ezeknek a kísérleteknek az a célja. hogy akaratlanul úgnevezett "Manchurian Candidate"-ként is felhasználták. amelynek léte és működése meghazudtolja a természet és a társadalom demokratikus és szociális szemléletét.

" Először még nem fogta fel e kijelentés értelmét. A nők szexprogramozását a New Jersey-ben lévő Paramus-ban végzik. és ezáltal öngyógyítást. Duncan Cameron az egyik ilyen személy. szuper katonának és merényletek végrehajtójának lettek kiképezve. Majd fokozatosan növelték a magasságot. Az ugrásai azért voltak sikeresek. Erre jó példa Cathy O'Brian élettörténete. amelyek bármely elszenvedett sérülést képesek gyógyítani. Ezek a fiúk. ahol speciális katonai kiképzésen 35 . miközben egy zárt víztárolóba helyezték és azt az utasítást kapta. A nőket általában szexuális megbízatások teljesítésére is használták. Egy napon számunkra fogsz dolgozni. és így válnak irányított tudatú ügynökökké. Vagy egy padlásszobába vitték fel. Programozásának döntő része a New York államban lévő Rome helység légi bázisának a nagyméretű laboratóriumában folyt. ellazulást. és az agyában kísérletileg létrehozott öngyógyítási képesség segítségével tudta visszanyerni eszméletét. Megtanulta. emlékképek felidézését. hogy elviseljen minden képzeletet felülmúló fájdalmat. kizárólag arra koncentrálva. de intelligencia hányadosa is a legjobbak közé tartozott. A kiképzők hipnotikus önkívületi állapotában közölték vele. szinte bármit végre tudott hajtani egészen addig. vagy pedig a könyvtár legfelső emeletére. hogy ugorjon le egy létráról csekély magasságból. és ezáltal emberfeletti erőre és önuralomra tegyen szert. amíg hitt a feladat végrehajthatóságában. a két egyenruhás egyik alkalommal közölte is vele: "hallottuk. El tudott végezni több száz fekvőtámaszt. amely tele van szuper-hatékony gyógyító eszközökkel. Andy Pero ekkor találkozott először két különösen viselkedő egyenruhás személlyel. Mivel Andy kiválóan szerepelt a Silva-féle kiképzésen. valamint a különböző sportokban. hogy több ezer más gyerek és felnőtt ment át ilyen kísérleteken. hideg fejjel. és rendkívüli körülmények között is életben maradjon. sőt a tudatunk erejével történő kanálhajlítást is meg lehet tanulni. Azok lettek a "Montauk-fiúk". hogy létrehozza saját lelki laboratóriumát a Silva agykontroll segítségével. Perot bekapcsolták a "Montauk chair" ("Montauk szék") nevű kísérleti programba is Camp Hero-ban. félelem nélkül. Őket feláldozhatónak minősítették. hogy a legmegfelelőbben érjen talajt. A Silva-módszer önhipnózisnak is felfogható. hogy a víz alatt lélegezzen. amelyet több mint fél órán át megállás nélkül volt képes csinálni. hogy számos alkalommal elektrosokk kezelést kapott. amelynek keretében meg lehet tanulni a különböző tudatszintek bekapcsolását. már vissza tud emlékezni arra. Sokan meg is haltak ezek során. Ennek ellenére nem tartották különösebben okosnak. sőt kisebb magasságban repülőgépből is ejtőernyő nélkül. Andy Pero nemcsak a különböző sportokban tűnt ki. Amikor tudatkontroll alatt volt.York államban lévő Rochester Egyetemén végezték. Andy Perot édesanyja még 10 éves korában beíratta a Silva-féle agykontroll kurzusra. Ennek eredményeként több alkalommal is csaknem megfulladt. Amióta fokozatosan helyreállt emlékezetének a működése. mivel az elektrosokk kezelések következtében dadogott. hogy bizonyos nagyon különös képességekkel rendelkezel. Andy Pero azt állítja. illetve fiatalemberek futárszolgálatra. akik aztán rendszeres időközönként felkeresték. mert a macskához hasonlóan hajtotta végre: nyugodtan. Egyes különleges kiképzési feladatok során F-16-os gépekkel elvitték Rochesterből az Egyesült Államok délnyugati sivatagos területére. végül már sikeresen leugrott egy épület tetejéről. Az itteni kísérleti alanyok 99 %-a akaratlanul vesz részt ebben a programozásban. Kényszerítették. amely a New York Államhoz tartozó Long Island sziget Montauk nevű városkájában van. akik a legszigorúbb programozást is túlélték. de később a két férfi fontos szerepet játszott valamennyi tréningjén egyetemi évei egész időszakában.

idő-bejárat") készült. amelyben ült össze volt kapcsolva egy csúcstechnológiájú. amikor a Föld kiindulópontjához érkezik. Ezt a bizonyos kísérleti széket arra is használták. és egy komputerhez továbbítja. amikor is memóriáját törölték. Ezt követően. hibátlanul hajtsa végre a kapott parancsot. majd egyre nagyobb mértékben visszatérni. A kísérletben résztvevők azt a feladatot kapták. amely kör alakúan van elrendezve. Az egyik ilyen időutazási kísérlet neve volt a "Project Southern Cross" (A "Dél-Keresztje program"). hogy a szövetségesek megnyerjék a II. ahonnan az időutazást a legkönnyebben végre lehet hajtani akkor. rendkívül fejlett komputerrendszerrel és gondolaterősítővel. amikor tudatosan törekedett agyműködésének a visszaprogramozására. akkor a komputer bekapcsolta azt a szimulációs programot. Csak akkor kezdtek emlékei foszlányokban. hogy egy teherautó is keresztülhaladjon rajta. Kiképzése arra irányult. miközben a Montauk chair-ben ült. és vibrációs energiáját .vagy gilisztajárathoz hasonló nyílás. A Camp Hero nevű kísérleti központ Montauk városkában. hogy felerősítsék a különleges módon összpontosított gondolatokat a működtető gondolatain alapuló háromdimenziós ábrák felidézésére. amelynek a nagysága 5-6 méter körüli. Ennek célja az volt. hogy szállítsanak hírközlési eszközöket. hogy pontosan lőjön és habozás nélkül. és elég nagy ahhoz. illetve azt követően 1992-ig. azaz egy kukac. hogy bánni tudjon a különböző típusú fegyverekkel. Ez a különleges komputer úgy volt programozva. bizonyos idő elmúltával felnyílt a szobában egy úgynevezett "wormhole". hogy mi történt vele. A szék. és így nem is emlékezett vissza a történtekre. világháborút. Más alkalommal egy repülőgép anyahajón találta magát. Ezek a kísérletek 15 éves korától folytatódtak egészen 1988-ig. és ez bolygónknak az a pontja. amelyet kijelöltek a számára.különleges akadályok leküzdésén kellett részt vennie. ahol a Föld bioritmusának a tengelye található. amely arra az időpontra vonatkozott. hogy összpontosítva vizuális képzelőerejét. kifeszített esernyőhöz hasonlító antenna felfogja. Egész sorozat ilyen úgynevezett "time portal" ("időkapu. A"chair (szék) program" működtetője gondolkodik. gondoljon egy meghatározott történelmi időpontra. Preston Nichols több könyvet is írt a Montauk Project-ről. amikor Duncan Cameron létrehozott egy szörnyet. hogy amikor egy bizonyos időpontra vonatkozóan megjelent a gondolat. függetlenül attól. meg tudja tisztítani és természetesen tölténnyel feltölteni. A Montauk chair keretében fejlesztették ki azokat a képességeket. és végül már egész könyvtárnyi program állt rendelkezésre a különböző történelmi időszakokról. mély hipnotikus programozás keretében. Montauk Project és a Montauk chair A Montauk chair a Montauk program egyik elágazása volt. Ezt aztán a komputer több százszorosan felerősíti.a szék fölé helyezett. szét tudja szedni őket. amelyet a kísérleti alany az agyában elgondolt. Megemlít egy esetet. A Montauk chair program során elválasztják az agy működését a test működésétől. Az Egyesült Államok kormánya az időutazás módszerével is elő kívánta segíteni az 1940-es évek elején a háború megnyerését. azaz olyan helyen fekszik. Az így felerősített információ továbbításra kerül szabad energiakristályok hálózatába. Andy Pero azt a feladatot kapta a Montauk chair projectben. hogy milyen gondolat került felerősítésre. A kiképzések után visszavitték az egyetemre. fegyvereket és az 1940-es években gyártott technológia 36 . Andy Perot arra is megtanították. Egyik ilyen alkalommal számos fekete ingbe és nadrágba öltözött férfi volt jelent. amelyek megkönnyítik az úgynevezett "időutazást". de ő valójában semmire nem emlékezett.vagyis a gondolkodás során keletkező bioelektromos energiaváltozásokat .

Ezért ismételten transzba helyezte. amikor egy társával közösen bérelt lakásban élt Atlantában. egyetlen álmára sem emlékezett vissza. mintegy 10 éven át. Pero beszámol arról. megtalálta ezeket a jegyzeteit. akkor ezeket gyorsan leírta a maga számára és gondosan eldugta. akik több nemzedéken át rituális bántalmazáson mentek keresztül. Gyakran vannak közöttük fegyveres testületek tagjaihoz tartozó családtagok. Ezt követően a kiválasztott kísérleti alanyokat különböző fokozatú megfélemlítésnek és terrorizálásnak vetik alá. Pero szobatársa mély aggodalommal nézett rá. vagy olyan személyek. amely az Unknown Magazinban jelent meg. miután rájött. Óvatosnak kellett lennie. és ő jajgat a fájdalomtól számos kínzási gyakorlatának egyikén. és elfelejtse. engem hívtak Rhinónak"). Szobatársáról bebizonyosodott. hanem az egyik felbérelt felügyelője. hogy mesterséges tudathasadást váltsanak ki. egy másik alkalommal pedig Angliába kellett csomagot kézbesítenie. hogy szobatársa valójában az egyik melléje rendelt programozó és irányító. Andy Pero így foglalta össze a "Mind Controll" programokkal kapcsolatos tapasztalatait: "Tudatellenőrző taktikáik lényege az agy működésének a megosztása már fiatal korban. Az első kulcsszóval beindított emlékezés azt idézte fel.szerinti alkatrészeket. amelyek lehetővé tették az eszközök és fegyverek összeállítását az 1940-es évekből való alkatrészekből. Most azonban ezek kezdtek fokozatosan visszatérni a tudatába. Andy Pero úgy érezte. és elkülönített részekre hasítsák tudatát. hogy elemezze saját helyzetét. amivel rejtett agyprogramját aktivizálták. s a leválasztott tudat 37 . és elkezdte kérdezgetni. Ezeket aztán felhasználják ellene. "Bowl with Rhino balls" (Tekézzél Rhino kugligolyókkal). hogy memóriája fokozatos visszatérésének az időpontjáig. akik különleges lelki. Az első emlékezést további emlékek előtérbe kerülése követte. Ilyen fuvarok alkalmával nem szólhatott senkihez. Pero szobatársa felfigyelt. Andy Pero aggódó viselkedéséből megértette. szellemi képességekkel rendelkeznek. hogy megtörjék az ellenállását. Amikor mégis elkezdte visszaidézni apró részletekben emléknyomait. kínzásnak. Andy Pero számos alkalommal részt vett ilyen kísérletekben: az egyik alkalommal Németországba. hogy a tudatalattiban kiderítsék melyek az adott személy legérzékenyebb pontjai. Ez magába foglalja a kísérleti alany traumának. becsmérlésnek és megalázásnak való folyamatos alávetését. Andy Pero első emlékképei 1996-ban kezdtek visszaszivárogni a memóriájába. Pero elmondása szerint mindössze kétórányi időutazást kapott a szállítmányok átadására. hogy megáradt folyóként átlépték a gátat. minthogy "Rhino" az egyik kulcsszó volt. Ezeket át kellett adni olyan tervrajzok és utasítások kíséretében. Mindez a legmélyebb hipnotikus állapotban történt. Egyik alkalommal felkereste a közeli tekepályát és megpillantott egy nagy reklámot. hogy emlékezete fokozatosan visszatér. s így leblokkolták memóriáját. A tudatbefolyásoló programokat kutató Eve F. hogy elektrosokkolják. amelyen "Rhino"-nak (azaz orrszarvúnak) öltözött figura volt látható. A konkrét eljárás minden személy esetében különbözik. hogy törölje memóriáját. Később. és nem volt lehetősége a kísérleti alanynak arra. hogy nem a barátja. mert szobatársa gondosan ellenőrizte. Lorgen-nek adott interjújában. amikor hangosan kimondta "I'm Rhino. csak át kellett adnia a nála lévő csomagot. Ez a reklám beindította Andy Pero memóriáját. hogy az agykontrol-program keretében irányítsa. és gyorsan vissza kellett térnie a saját idejébe. akinek az volt a feladata. de a lényeg valamennyiben az. they called me Rhino" ("Én vagyok Rhino. Agyprogramozói tudományos módszerekkel falat húztak fel emlékezése köré. és továbbra is elrejtette feljegyzéseit. és azt reklámozta. amikor megint elfelejtett mindent. Andy Pero azonban ezt követően is folytatta emlékeinek a leírását. amire mégis apránként kezdett visszaemlékezni. hogy mesterséges gátakkal körülvett agyában a tudatalatti emlékképek mennyisége olyan szintet ért el. E cél érdekében már egész fiatal korban kiválogatják azokat.

ellenőröknek) neveznek. akkor a kísérleti alany ellenőrzése. A legszembetűnőbb azonban az. Alapvetően úgy használják a kísérleti személy agyát. hogy fejlesszenek ki magukban erős küzdőszellemet. lakótársának. szerelmi partnerének. Hammond tartott előadást "Hypnosis in MPD: Ritual Abuse" (Hipnózis a tudathasadásos személyiségzavarban: Rituális erőszak) címmel 1992-ben a virginiai Alexandriában az MPD-vel foglalkozó Negyedik Évi Regionális Konferencián. Jared. Eve Lorgen interjúja "Jared"-del Az interjú készítés idején 59 éves vietnami veterán. controllereknek (kezelőknek. Ezen a szakmai tanácskozáson elmondott beszéd a szakirodalomban úgy ismeretes. mint a "Greenbaum Speech". Andy Pero azt javasolja azoknak a kísérleti alanyoknak. hogy miként lehet létrehozni egy "Manchurian Candidate"-t. majd pedig memóriáját törlik. akik nem is tudják. hogy mások mit tesznek és mondanak. fotografikus memóriája van és pszichikus képességei rendkívül fejlettek. és részletesen ismertetjük) Andy Pero röviden annyit mond a "Manchurian Candidate"-ről.tőlük függetlenül működjön. amíg létrehozzák a tökéletes "Manchurian Candidate"-t. visszaprogramozójának. amit helyesnek tartanak tekintet nélkül arra. az agyműködés és a személyiség elkülönülő részekre. többé nem ura önmagának. hogy létrehozzon egy olyan szuper katonát. hogy a kísérleti személyek énjük legmagasabb szintjeit erősítsék. A kontroll másik módszere. A beszédre még visszatérünk. és aki robotszerűen végrehajtja a kapott utasítást. akik szeretnének a tudatmódosító kísérleti programból kikerülni. Vannak olyan úgynevezett alvó operatív személyek is. Ha mindez kisgyermekkorban történik. hogy ő egyike ezeknek a kikísérletezett prototípusoknak. mint egy biológiai komputert. mert az ő agyába és testébe egy 38 . hogy a kísérleti alany tudatát beprogramozzák. tanárának. Jared azt állítja. hogy különleges megbízatású embereket irányítanak a kísérleti alanyhoz. hogy mi helyes és mi rossz. E célból rendkívül fontos. és akik a kísérleti alany barátjának. C. akkor már csak ezt a kulcsszót kell kimondani és a kísérleti alany a vele kísérletezők teljes ellenőrzése alá kerül. Ez a folyamat a fokozatosan előrehaladó tudatszétbontás. (Erről D. Hammond arról. 1964-ben a légierőnél vált az MKULTRA Project egyik részprogramjának a kísérleti alanyává. Mindezen okokból rendkívül nehéz bárkiben is megbízni. és ezáltal képesek legyenek ellenállni az alacsonyrendű késztetéseknek. Rendkívül fontos e célból annak a tudatában lenni. Mihelyt behelyezték tudatába a mágikus szót. fülkékre. és csak azt legyenek hajlandóak megtenni. akiket handlerek-nek. aki kódszavakkal aktivizálható. amit az MPD-vel és DID-el kapcsolatosan egy felkészült pszichiáternek és tudósnak tudnia kell. hogy abból a ketrecből kell elsősorban kiszabadulni. Ez szakszerűen tárgyalja mindazt. kondicionálása és számos elkülönülő tudatrésszel rendelkező személyiséggé való átalakítása könnyebb. akinek az agya komputerként működik. de akik valójában a tudatmódosító kísérlet végrehajtói. hogy milyen feladatok végrehajtására vetették be őket. amelyekre rá kívánják venni programozóik. azaz azt az alvó merénylőt. Az agyműködést különböző bonyolult hipnózis technikákkal és parancsokkal ellenőrzik egészen addig. fájlokra osztása (Compartmentalization of the mind and personality). adják ki magukat. Ebben a beszédben tájékoztat Dr. stb. Pero úgy véli. és annak a közérdeket nagyon is érintő fontos tartalmáról. Ennek a részprogramnak az volt a feladata. hogy a közvélemény szinte semmit sem tud erről a beszédről. amit az adott személy épít önmaga köré.

hogy napvilágot látott Andy Peroval készített interjúja. Tökéletesen gyilkoló érzéketlen gépezet volt. Jared azt állítja. aki már nem engedelmeskedik nekik. amikor memóriája lassan ismét működni kezdett 1986-ban. hogy ma már programozói sem tudják irányítani. aki Jaredtól függetlenül cselekszik. és bizonyos föld alatti létesítményeken végzett tevékenységekre. Ilyen esetben a kettő szembekerül egymással és összekeveredik. Pontosabban "David" az. Ezt a testet. A következő lépés a szív leállítása volt. hogy mit tesz "David". vagy a valódi időben lezajló küldetéseken. Ezek a hangok egy bizonyos pontnál tudatták a kísérletezőkkel. hogy először Vietnamra kezdett emlékezni 1986-ban. majd pedig idő. Egyiket a nyakszirtjénél. és aki azokat az utasításokat hajtotta végre. Jaredet a vietnami háborúban tesztelték rendkívül kemény körülmények között. amely az agykontrollal kezdődött. a paranormális jelenségek kutatója. Miután a letöltés befejeződött az agy baloldalán. azt követően kereste fel Jaredet. amelyekbe be vannak programozva az adott ember fehérjéjének alapvető tulajdonságai). hogy merüljön bele a "szülőmedencébe". hanem korábbi titkos felügyelői számára is. Jared interjújából kiderül. mielőtt betöltötték ezt a bizonyos entitást. hogy egy teljesen új szimulált személyiséget nem tudnak abba a testbe és idegrendszerbe behelyezni. a tudati funkció teljes leállításával. hogy ezt a pontot elérték volna. Eve Lorgen. a következő lépésként létrehoztak egy önálló entitást. másikat a váll lapockája között. Jared személyi okokból nem használja az igazi nevét. Azt követően.és térutazásról. Amikor ezzel a mesterséges személyiség teremtéssel elkészültek. amellyel manipulálni lehet az időt. akkor úgy döntöttek. amely a rendelkezésére álló intelligencia segítségével különböző szintekre volt emelhető. Ez viszonylag hosszú folyamat volt. önállóan konstruált egészt. hogy őrizze ezeket az adatokat. Mindenfajta drótok. Lorgen kérdésére Jared elmondta. titkos küldetésekről. felderítő repülésekről. az emberi agyat és úgynevezett "multiple realities" (sokféle valóság) hozható létre. torokhangokat hallatva. komputer segítségével a DNS-eiből (dezoxiribonukleinsav molekuláiból. Egy rövid időre klinikai halál állapotát idézték elő. Megjelentek emlékképek dzsungelharcról. Az így létrehozott mesterséges személyiség "David" nem érzett egyetlen emberi lénnyel szemben sem emóciókat. és amikor befejeződött. és ehhez hozzáprogramozták azt is: mi az. és amelyeknek egy részét más vietnami veteránok is megerősítettek. és ez számos bizonytalansági tényezőt jelent nemcsak Jared számára. amely már foglalt. A letöltés kezdetétől a test szörnyű vonaglásokon. amelyeket programozói adtak parancsba neki. Első lépésként létrehoztak az agyában egy komputerhez hasonló struktúrát ("letöltöttek az agyába egy komputert"). csavarodásokon ment keresztül. Sok kísérleti alany meghalt még azt megelőzően. "David" megszületése csak egy kis része az egész programozásnak. elektródák és sok egyéb volt a testhez kapcsolva a fejtől a lábujja hegyéig. a harmadikat pedig a gerincoszlop bázisánál (at the base of the spine) rögzítették a testére. és visszahúzódva él családjával.szuperharcos képességeit ültették el alaposan kidolgozott tudományos módszerekkel. hogy ma már a kísérletek túljutottak az egyszerű "Manchurian Candidates". így időutazásra. amelyek Vietnamban és Kambodzsában történtek. és ez rendkívül stressz-hatást váltott ki benne. 39 . Ezek a visszaszivárgó emlékek olyan titkos bevetésekről adtak hírt. amit "David"-tól elvárnak. hogy az általuk létrehozott komputer entitást letöltötték. Ennek ellenére Jared nem tudja teljes mértékben ellenőrizni. Ezt tudósok végezték. a lélek. három elektródát kapcsoltak Jared testéhez. Ma már olyan technológiák léteznek. hogy eljárásuk sikerült. hogy azt Jaredba helyezik. a testet előkészítették. mert a próbán és tévedésen alapuló fokozatos megközelítés módszerével rájöttek. hogy végrehajtson. Jared azonban visszaemlékszik más kísérletekre is. Jared ezt a beléültetett szuperharcost "David"-nak nevezi. Mindez csak akkor tudatosodott benne.

ott lebegett megzavarodott állapotban. "David" két helyen is aktív lehet. A termet fegyveres őrök őrizték laser fegyverekkel ellátva. Három hónap elteltével kivették a testet a tartályból. hogy Vietnamban egy csoport-kezelő kapcsolatba akart lépni "David"-dal. Ezekre csak fokozatosan jött rá későbbi emlékezései során. ahol minden készülék mellett ül egy ellenőr. amit "David". vagy amit a tudósok annak neveznek. A monitor teremben dolgozó szakértők pánikszerűen menekültek. Ez a megfigyelés és az ellenőrzés szupermodern interaktív-típusú rendszereként működött. de valójában száz százalékos indián volt. hogy a kormányzat. A másik kettőnek nem emlékszik a nevére. Egyik alkalommal "David" elment. játsszuk most a számjátékot). egy pedig a jobb füle mögött hátul. Azt válaszolta: csak arról van tudomása. aki ehhez hasonló "Super Warrior" programozáson ment keresztül. hogy "Now you know the numbers. éppen csak a bőr felszíne alatt. A talpában lévő mikrochipek pici. Jared soha nem kontrollálta őt. Az egyik ellenőre egy magas szőke férfi. Ezután a kezelő/ellenőrző megnevezett egy sorozat számot. A füle mögötti szerkezetet már eltávolították. Jared visszaemlékezett néhány handler-re (kezelőjére). amíg az "megszületett" és egész idő alatt a lélek. don't lie" (Most már ismered a számokat. hogy neki csupán három olyan másik személyről van tudomása. "David" erről azonnal tudomást szerez. Amikor titkos megbízatásokat kellett végrehajtaniuk Vietnamban. ez a tőle független személyiség a testébe bújva végrehajtott. A nők legalább olyan kemények voltak. Keménységük és rendkívüli képességeik arra utalnak. Ebben a folyadékban maradt a test három hónapon keresztül. hogy feladatukat végrehajtsák. beletették egy tartályba. ne hazudj). és az újonnan beleültetett mesterségesen programozott idegrendszer működésbe lépett. hanem valamilyen fajta folyadék. Nem víz. hogy csak a jéghegy csúcsa. illetve a hadsereg melyik részlege irányította a vele folytatott kísérletet. beleértve azt. now lets play the numbers game" (Oké. amely komputer sorokat tartalmaz. hogy esetleg ők is programozott személyek lehettek." Eve Lorgen ezután arról kérdezte Jaredet. amelyben valamiféle folyadék volt. aki figyelemmel kísér egy meghatározott egyént.amelynek az idegszöveteibe már "David" volt müködtető programként elhelyezve. Jared kódneve "Rambler" (bolyongó) volt. "David" fizikai kárt tud okozni megfelelő távolságban. mondta Jared -. és ellenük fordította. Tisztában van azzal. Ez egy nagy épület. amelyek eredményeként én még mélyebb hipnotikus álomba kerültem. Jared nem tudta megmondani. A füle mögé beültetett implantátum minden bizonnyal a hallható kommunikáció céljait szolgálta. és nem írhatta elő neki. hogy "David" telepatikus érzékelése pontos. amit maga után hagyott. testes és izmos személy volt. hogy mit tegyen. és előre megérzi a veszélyhelyzeteket potenciális támadói részéről. úgyhogy most már csak az a himlőhólyaghoz hasonló nyom látható. és a kifejezések egyike ez volt: "Ok. mint a férfiak. amire vissza tud emlékezni. miközben Jared éli a normális mindennapi életet. hogy neki kárt okozzon. tökéletesen kerek alakú golyócskák. Amikor valaki még gondolatban készülődik arra. Az akció végén az épület felrobbant. hogy létezik egy titkos 40 . hogy "David"-nak milyen pszichikus és mentális képességei vannak? Jared elmondotta. gyakran kellett csatlakozniuk más egységekhez azért. "Emlékszem. Egy másik operatív személytől tudom. hogy tudomása szerint három implantátum (beültetett szerkezet) van a testében. Esetenként nőkből álló egységekhez is társultak. "David" kiütötte a kezükből ezeket a fegyvereket. hogy ezt az aktiváló kifejezést vele szemben is alkalmazták. ebből kettő a két lábában alul. Jared elmondotta. hogy leromboljon egy ellenőrző laboratóriumot. Az egyik "Cowboy" kódnevet kapott. Jared végül azt is elmondotta Eve Lorgennek.

D. amelyeket soha nem intéztem betegeimhez. alapítója és igazgatója az Utah Állami Egyetem Szexuális és Házassági Klinikájának. másrészt csak az MPD esetekre jellemző tüneteket. Többen nemcsak a kapott válaszokat továbbították. Olyan speciális kérdéseket tesz fel. magyarul tudathasadásos identitás-zavarban) szenvedő betegek kezelésénél. Corydon Hammond beszéde Már utaltunk rá. kiváló szakemberről van szó. Corydon Hammond közölte hallgatóságával. Corydon Hammond azonban csak Chicago után találkozott az első ilyen betegével. az "American Board of Family" diplomájával házassági. E célból éveken át folytatta kísérleteit. A továbbiakban kivonatosan ismertetjük Dr. Eljött azonban az ideje. amelynek saját katonai és biztonsági személyzete van a különböző támaszpontokon és titkos helyeken. Az általa kiválasztott szakembereknek feltette kérdéseit.Dr. Rendkívül kíváncsi volt arra. hogy miként használják a különböző agykontroll technikákat és a hipnózist. Corydon Hammond talált egyrészt hasonló. D. akik nem annak minősülnek. június 25-én a Virginiai Alexandriában a Radisson Plaza Hotelben előadást tartott a Multiple Personality Disorder-ben (A tudathasadásos személyiségzavarban) alkalmazott hipnózisról. azaz docense. továbbá a "Utah School of Medicine" associate professzora. hogy részletesebben tud szólni az agykontroll programozásról és agymosás során alkalmazott rituális bántalmazásról. és a rituális jellegű erőszakról. D. hogy miként reagálnak egyes traumákra az MPD betegek. amelyet orvosokból. csupán azt akartuk szemléltetni. Nemcsak egyetemi tanár. Rendelkezik az "American Board of Psychological Hypnosis" klinikai hipnózis diplomájával. Ezek 41 . Reményét fejezte ki. hanem ajánlották. valamint a többi agymosási módszert.-én a Virginia államban fekvő Alexandria Hotel Radisson Plaza nevű szállodájában." Több terapeuta ehhez hozzátette. az "American Bord of Sexology" diplomájával szexterápiából. hogy olyan módszereket kíván ismertetni.kormányzat. de a terapeuták a kérdőívére szinte egybehangzóan ezt válaszolták: "Az Ön által megfogalmazott kérdésekre nem ismerem a választ. hogy Dr. pszichiáterekből álló hallgatóságának tartott az MPD-vel foglalkozó Negyedik Évi Szakmai Konferencián 1992 június 25. de már szembesült ezzel a problémával. Ekkor határozta el. Corydon Hammond igen tekintélyes tudományos és kutatói karriert futott be. D. Ez a felsorolás nem teljes. Hammond említett beszédét. csupán kisebb szakmai összejöveteleken és konzultációkon beszélt róla. Ekkor D. D. A rituális kínzásról tartott első nemzetközi kongresszuson Chicagóban meglepően sok résztvevő jelezte. amelyeket eddig mellőztek a DID-ben (Dissociative Identity Disorder-ben. Ezen túlmenően megkapta a szakmájában elérhető legmagasabb elismeréseket. hogy az International Society for the Study of Multiple Personality and Dissociation (A Tudathasadásos Személyiség-és Identitászavar Tanulmányozásával Foglalkozó Társaság) tagjai közül számos terapeutával szorosabb munkakapcsolatba lép. valamint azok. hogy ezzel vagy azzal a beteggel Hammond személyesen is találkozzék. hogy alaposan felkészült. de ő szerkesztette a "The American Journal of Clinical Hypnosis" című szakfolyóiratot. Erről korábban nem volt hajlandó a nyilvánosság előtt szólni. Corydon Hammond 1992. hogy ezt követően már fel fogja tenni ezeket a kérdéseket. hogy így vagy úgy. és a válaszokat továbbítani fogja. Corydon Hammond elkezdte tanulmányozni a szakirodalomban e témáról elérhető publikációkat.és szexterápiából. Be akarja mutatni. "The Greenbaum Speech" . Dr. és személyesen is megismerkedett az egyik e témáról írt könyv szerzőjével. hogy most már legalább a szakemberek behatóan foglalkozzanak a részletekkel is.

Mi a "ritual abuse" megkülönböztető ismertetőjele? Ha valaki születésétől kezdve egy bizonyos vallási kultuszban nőtt fel. D. vagy vérségileg nem kapcsolódik ilyenhez. semleges kutatóból fokozatosan olyan kutatóvá alakult át. Amerikában a náci orvosok a katonai hírszerzés kórházaiban agykontroll kísérletekbe fogtak. háromnegyede érintett e programozás által. hogy együttműködött a kísérletezőkkel. De a lényege mégis csak elmondható. és kerüljék el a sugalmazással való "szennyeződést". Aleister Crowley a XX. orvosdoktori fokozatot szerzett. úgyis megölik. század fordulóján a sátánizmusba bevezette a kabbalát is. így teljesen pártatlan. Így jött rá. hogy megosztja értesüléseit többi kollégájával. D. hogy kiválaszt három rituálisan bántalmazott beteget. Velük volt egy tizenéves fiatal fiú. Erre az óvatos lépésre az kényszerítette. világháború végén Allen Dulles és a hírszerző-közösség tagjai még Svájcban felvették a kapcsolatot a német tudósokkal. Corydon Hammond dr. Corydon Hammond dr. D.voltak. hogy egyre több halálos fenyegetést kapott. mert ha meg akarják ölni. Corydon Hammond dr. Két és fél év multán már láthatta. hogy a II. Mindezek eredményeként fogalmat alkothatott az országszerte alkalmazott agymosási technikák különböző változatairól. azonban nem nevezte meg hallgatóságának. hogy nagyon gondosan fogalmazzák meg a betegnek feltett kérdéseiket. Corydon Hammond dr. amiről addig fogalma sem volt. Végül is túltette ezen magát. Ajánlotta nekik. hogy a különböző államokban és országokban csaknem ugyanazt az erőteljesen ezoterikus információt kapta Floridától Kaliforniáig. így az általa kiválasztott és megbízhatónak tekintett terapeutáknak átadott bizonyos információkat. és akik erről beszélnek. hogy létezik rituális bántalmazás (ritual abuse). hogy folytassák azokat az agykontroll kísérleteiket. hogy valami jól előkészített. Ekkor D. találkozott több olyan rituális kínzáson átment beteggel is. de náci orvosok is Amerikába jöhettek. hogy mi az. A szóban forgó fiatal fiú úgy tudott életben maradni. A válaszok egy része egybecsengett. ennek ellenére megszerezhetik ezeket az ismérveket. rátért egyik női betege esetének az ismertetésére. Az illető fiú is megváltoztatta a nevét.eredményeként hosszú több száz dollárba kerülő telefoninterjúkra került sor. értve ez alatt. becslése szerint a betegek mintegy fele. de diszkrét információáramlással. aki már hitt abban. elhatározta. Ennek a doktornak a nevét széles körben ismerik a betegek. nem tekinthetők sem naivnak. nagyszabású és egyeztetett kísérlet folyik széleskörű. hogy terjesszék a neve és a forrás megjelölése nélkül. Így értette meg. Corydon Hammond dr. Corydon Hammond széleskörű tudományos konzultációba kezdett 11 tagállamban és egy külföldi országban. 42 . és folytatta munkáját az egyik "Cult Programming" központban. Ugyanakkor egy sor olyan információval is találkozott. Corydon Hammond dr. Részben telefonon. Ezek a náci orvosok sátánisták . Ezután D. és arra utalt. Nemcsak rakétatervezők. A rituális kínzással történő programozásra vonatkozó tényanyag természetesen ötven perc alatt nem adható át. akit a hasszidizmus és a kabbala misztikus tradíciói szerint neveltek.pogány rítusok követői . Konzultánsait arra kérte. Corydon Hammond dr. részben személyesen tartotta a kapcsolatot. ami hitelesnek fogadható el az agymosást illetően. amelyeket a koncentrációs táborokban megkezdtek. Ezért döntött úgy. hogy szülei sem tagjai ilyen kultikus közösségnek. hogy valamiféle kommunikáció létezik ezen a területen. D. és a Kultusz követői ezért felfigyeltek rá. D. sem ostobának. aki egyértelműen magán viselte ezeket a rituális jeleket. D. Egyes esetekben semmiféle információt nem adott a közreműködő terapeutának. és ennek kapcsán elmondotta.

Alapjában véve a legtöbb programozás így zajlik. egyet pedig a fején. hogy megkérdezik tőle. ha már abbahagyta a sírást. Ezeket az alapvető programozási formákat aztán felgyorsítják és folytatják a pubertáskorban. Időnként standardizált hipnotizálási típusokat is alkalmaznak. A kutatások azt 43 . Amikor a kívánt agyhullám megjelenik. akkortól kezdve nem monitorozták elektroenkefalográffal. A kérdést "megértetted?" megismétlik. akkor erős áramütést adnak neki. Ezt a mondatot addig intézik hozzá. általában a jobb fülüknél érzett fájdalomról. például szexuális gyötréssel érik el. Ez nem szokatlan. Néhány alkalmazott módszer más tipikus agymosási technikát is használt. Kezelt eseteket. Újból adnak neki egy áramütést egészen addig. Ezt 25 percenként adják be egészen addig. Ezt nemcsak kínzással. A kísérleti alanyok beszámolnak az egyik. és újabb anyag után néznek. Corydon Hammond dr. megtévesztő hangokat hallanak. de úgyis. amíg igenlő választ nem ad. A beszéd hozzájuk rendkívül intenzív koncentrációt és erőteljes összpontosítást igényel. amíg megkapják a beleegyezést. és szó szerint visszamondaniuk bizonyos szövegeket hibátlanul. Az említett beteg most már egy magániskolába. ahol hetente több ilyen programozási összejövetelen vesz részt. és akkor újabb áramütéssel sokkolják. Ez a konkrét kísérleti alany úgy becsülte. és akkor levehetik az egérfogót a kezéről. A kísérleti alanyt lekötözik rendszerint ruhátlanul. A gyógyszerek hatása alatt végzett programozás egy bizonyos agyhullám állapotban kiegészül az említett zajokkal az egyik fülnél. mire ők így szólnak hozzá: "Nem hiszünk neked" és újból adnak neki egy áramütést. amíg tart a programozás. D. ahol a betegek. Amikor ez a kislány a megfelelően megváltoztatott állapotba került. Sor kerül az érzéki észleléstől való megfosztásra ("sensory deprivation"-ra). leválasztott tudatúvá. drótokat kapcsolnak a fejéhez. Gyógyszert is kapnak. hogy hetente háromszor kerül rá sor. egyet a hüvelyébe. amíg sír. Egy ilyen "session" (ülés. amely köztudottan megnöveli mindenkinél a szuggessztibilitást. ugyancsak katonai létesítményeknél kapták a programozást. Egy 8 éves beteg esetében eddig az ideig a programozás nagyobb része katonai létesítményekben történt. ne menjenek be addig a gyerekhez. "szakmai találkozó") fél óráig tart. Megértetted?" A leány válasza nem. ha megvágod magadat. elkezdődik a programozás. Néha testének más részére. mintegy 30 percen át. miközben egy fotikus (átvilágított) jellegű fényhatás válik láthatóvá. alkalmanként fehér vagy kék. A kísérleti alanyok látják a pulzáló fényt. hogy elektroenkefalográf méréseket végezzenek. azaz tudathasadásossá teszik. Néha más drogok is használatosak a programozástól függően. vagyis a befolyásolhatóságot. de elhúzódhat három óra hosszáig is. Ekkor szünetet tartanak. amely kapcsolatban áll az agyfélteke nem domináns agyfunkciójával. Értetted?" Erre azt válaszolhatja. hogy igen. Akkor folytatják: "És amiért te haragszol valakire a csoportban" vagy "amikor te mérges vagy valakire a csoportban. a CIA-val való kapcsolatra is utalt. általában Demerolt. Ez önpusztító irányultságú. akkor te bajt okozol magadnak. Aztán így folytatják: "Meg fogod sérteni magad. majd visszajönnek. Testén elhelyeztek elektródákat.A kísérleti alanyt disszociatívvá. rendszerint a balnál. és beszéddel a másik fülnél. szuggerálhatóságot. Ekkor átnézik mit értek el. ahová úgy tűnik egy tűt helyeztek. a sokkolást és a többi előforduló bántalmazást. Kísérteties. és lealacsonyítja a személyt. Az összejövetel úgy kezdődik. Csak akkor szabad bemenni. Ezt így folytatják ebben a formában. mint az eredeti agykontroll program résztvevői. A kísérleti alanyoknak gyakran memorizálniuk kell. időrőlidőre megerősítve a felnőtt korban is. hogy egérfogót tesznek az ujjaira és kioktatják a szülőket. mert csak így tudják elkerülni a büntetést. haragszol valakire a csoportban? Amikor azt válaszolja nem. amely leggyakrabban vörös. amely az agyat olyan agyhullámmintába vezeti. egy "Cult school"-ba jár. ahol meghatározott frekvencián pulzál a fény.

itt vagyok". Bétáról. készíteni gyermekpornográfiát. Ezért ezt szokta mondani: "Azt akarom. hogy bizonyos mértékben találkoztak a páciensek vele. A "ritual abuse" kutatásához a legbensőbb központhoz kell fordulni. Deltáról és Thetáról). Bétáról. hogy ez a legbensőbb mag vegye át az irányítást a kéz ujj-jelzései felett. ismertette kollégáival: milyen módszert alkalmazott annak a kiderítésére. és prostituáltként viselkedni? A Delták az ölésre programozottak. hogy ez a bizonyos rész hajlandó-e erre? Ugyanis nincs senki. J. Corydon Hammond dr. de gondos kutatás kiderítette. soha nem hallottam az életemben ezt a két meghatározást párosítva. hogy az a rész előjöjjön. hogy néhány közülük alkalmazkodó válaszokat adott. a negyediké Elisabeth és az ötödiké Mónika."psychic killers" -. vagy azt akarta. Ezen "alterek" (leválasztott és külön életet élő tudatrészek. hogy a totális "sensory deprivation" jelentékenyen növekedett. Ezek a nevek ismertek lehetnek Önök számára. Közölte a beteggel: azt akarja." Hammond dr. de amikor kapcsolatba kerülünk különböző államokból származó emberekkel. aki tud valamit az Alpháról. Ezután Dr. a másiké Mary. Például hogyan kell bizonyos módon teljesíteni orális szexet. arra.) mindegyikébe program helyezhető. Nem kell faggatni a tudatalatti pszichét. Soha nem hallottam összetéve ezeket a szavakat . hogy a megvizsgált betegek igazat mondtak-e a rituális megkínzással kapcsolatban. hogy eligazítanánk őket. Így hozzáférhet közülük a keresett részhez még akkor is. Corydon Hammond így folytatta: "Hadd mondjam el mik ezek? Tegyük fel." Néha igen választ kapott. Az se szokatlan. Ezt egy "Cult person" kimondhatja. kiderült. "Azt akarom tudni. aki különösebben akarna erről beszélni. A Béták jelzik a szexuális programozást. A Thétákat a "psychic killers"-nek (pszichikai gyilkosoknak) hívják. ezután rátért az Omega programozásra: 44 . Ha az illető igennel válaszol.bizonyítják. Ezután D. hogyan kell szexaktust végezni rituálékon. hogy még se arról van szó. hogy úgy tűnjön: sor került "ritual abuse"-ra. D. amit keresett. megfelelő szintre tud jönni. aki tud engem tájékoztatni erről". hogy a kísérleti alanyokat kifejezetten minden érzéki észlelést kizáró. hogy maradt-e legbensőbb lényedben valami Mary-ből?" (azaz célszerű megnevezni a beteget. hogy elhiggye: bizonyos dolgok szisztematikusak és nagyon elterjedtek. hogy legbelsőbb lénye vegye át az irányításait az ujj jelzései felett. Azt nem kérdezi. rendezni gyermekpornográfiát. "fájlok" D. Ezt követően Hammond így szól a pácienshez: "Akarok egy olyan részt benned. amit behelyeznek. különleges szobákba viszik. akik tudakolják és kérdezik "mi az a théta". Ez az első típus. Előfordulhatott. a harmadiké Gertrud. hogy miként kell ceremóniákon ölni? Van bizonyos az adott személyre ártalmas rész is belekeverve a gyilkoló és ölő programba. ha különböző neveik vannak. ahol tud szólni hozzám. vagy adhat bizonyos kézjelzéseket. vagy sem? Az úgynevezett "ideomotor finger-signals"-okat (pszichomotorikus ujj-jeleket) alkalmazta. "Anélkül. ez arra készteti az embert." "Az Alphák képviselik az általános programozást. és az egyik önállósított rész neve Helén. hogy itt az egész első vonalban megosztott tudatok találhatók. akkor az már figyelmeztet: az illető keresztülmehetett korábban intenzív agymosáson és programozáson. Ez a központi mag a "Cult" által létrehozott rész. aki tud valamit Alfáról. amit mondjuk "alpha-zero-zero-nine"-al jelölnek meg. Deltáról és Thetáról. és a betegek ezt válaszolják: "Psychic killers". D. Tudják. Amikor itt vagy mond azt. közölte a beteggel. de ahogy előrehaladott a kutatásban. Corydon Hammond dr. köztük terapeutákkal. fel kell tenni nekik ezeket a kérdéseket.

én ennél kezdem. Bizonyos anyagok. akkor ki tudnak kapcsolni. és le tudnak törölni valamit. akinek különböző információja van?" Ekkor figyelni kell a pszichomotoros jeleket és én úgy találtam. amiket láttam. a maffiával. az Omikronnal kapcsolatos?" és így tovább. ami korábban Omega alter (leválasztott és külön életet élő tudatrész. mint amikor egy robotburkolatot helyeznek egy gyermek alterre azért. hogy önként mit válaszolnak. Időnként belülről szembe kell nézni robotokkal. hogy kisméretű számítógépeket hordoznak a programozók. továbbá az üzleti élet. azaz pszichomotoros jelekkel keresztül mennék a betűrenden és kérdezném: "Van-e valami programozás belül." "Töröljük az Omegát. és a "térj vissza a Cult-hoz". Itt bizonyos hiány van a rendszerben. de nincs róla tudomásom. A Gamma úgy tűnik. így együtt lereagáljuk és visszaadjuk a programozott egyénnek azokat a memóriáit. a programokat. Először azt reméltem. Ajánlom. hogy kezdjék alkalmazni az egész görög ABC-t. úgy mint az altereknek a neveit. és különböző dolgokat védelmez belülről. de aztán le kell reagálni az érzéseket. és a kormányzat vezetőivel való kapcsolatra utalt. Thétáról." "Egy másik személy esetében az Omikron a kábítószer csempészettel. Az Alpha és az Omega. mert ez a legkockázatosabb. Az Omega az önpusztító programozás.ez az ő metafórájuk . amikor először kérdezek rá. Bétáról. mint az önmagukat megölő programozást. Néha számok. a kezdet és a vég. Közéjük tartoznak a "gyere haza programok". Ez tartalmazhatja az öncsonkítást éppen úgy. akkor venném az egész görög ABC-t. Bizonyos fokú egyéniesítés is létezik néhány program esetében. hogy a rendszert védő és a megtévesztő programozás. az a törlési kódok megszerzése. amelyeket egy szó követ. és így tovább. hogy mi is ez az anyag. hogy jelen van. A robotok hasonlatát használják ." Hammond ezután emlékeztetett arra. ha csak nem ugyanabban az időpontban és ugyanabban a kis csoportban programozták őket. arra utalnak. vagy dalszövegek. mert az Omega még jobban megrázná őket. hogy ha néhányat megismerünk. Amit megtehetünk.) volt. azok különböző embereknél is működni fognak. Rendszerint nem használom ezt a szót. amit 20-30 évvel ezelőtt helyeztek beléjük. hogy az robot módjára cselekedjen.és ez hasonló ahhoz. amely téves információkat továbbít. Ez valószínűtlen. Amikor ezt már megtették. hogy valamilyen részed tud-e valamit az Alpháról." "Létezhetnek más görög betűk is. és ha sikerült igazolni ennek a programanyagnak a jelenlétét. törölni lehet a programokat a megfelelő kódok beadásával. ami valaha az Omega részét alkotta egy szakaszolt lereagálásban. és úgy tűnik."Akkor itt van az Omega. amelyet önállóan lehet programozni D.J. Nem volt ilyen szerencsénk. Beépítettek kikapcsoló és törlő kódokat.) amelyben az adott személy valamilyen formában részt vett. mi fog történni?" Még egyszer ellenőrzöm: "Van-e valami benned. Deltáról. Úgy találtam például egyesekben. amelyek tartalmaznak mindent. Lehet némi rendszeresség a többi betűvel kapcsolatosan is. megkísérel félrevezetni. nem tudom eléggé hangsúlyozni: ne irányítsák őket! Ne mondják "ez egy ölő?" Meg kell várni. J. amely az Epszilonnal. hogy a Zeta kapcsolatban áll olyan "snuff film"-el (élet kioltását tartalmazó filmmel. Ezután eljutunk az összes Omegához. hogy ha bajba kerülnek. amelyek kapcsolatban álltak valamennyi Omega jellegű programozással. Mindig megkérdezem: "Ha ezt a kódot mondom. D." "Egyéni megoldások is léteznek. és bármivel. és a betegek adtak néhány helyes választ arról. féligazságokat közöl. az illető sajátos alkatához és vérmérsékletéhez igazodó frázisok. a kódjelzéseket. Ezek a kódok néha egyéni. hogy közvetlenül a programozott egyén legbensejét lehet megszólítani: 45 .

Ezt követően a látogatások alkalmával apja elvitte rituálékra egészen 15 éves koráig. mivel nem érne el eredményt. és megkérem a "Core"-t. hogy a programozás még jelen van. hogy bárki kitalálhatja mindazt. hogy nem elég a programozott egyéneknél a tudattalan agytevékenység megkérdezése. hogy vezetékek vannak ott és egy kapcsoló. Hammond dr. a mi terápiás kezelésünkön?" Kellemetlen érzésem van néhány elmúlt tapasztalatomból. mit vettél észre a fejed vagy a nyakad hátsó részén. hogy az úgynevezett "vérvonalasokhoz" (bloodline) tartozók. Menj körül." Hammond dr. Az én rendelőmben egy kétórás tudakozódást végeztünk hipnózis alkalmazásával. és nézd meg a fejed hátsó oldalát. Azt akarom." Hamarosan megkapjuk az igen jelzést. Most a robot már mozgásba van hozva. Egy másiknak azt mondották. hogy őneki azt mondták." Általában egy vagy több gyereket. hogy 15 éves kora óta nem ment sehová. hogy én vagyok a "Cult" és ha eljön. "Az az érzésem. a rendelésre.). miközben keresztül megy a terápián. J. hogy ez működik." Mindezt nem parancsszerűen közlöm. "Szülei elváltak. Alkalmazok egy kis hipnotikus mágiát. gondolják úgy. amelyik elmegy a "Cult" rituálékra vagy találkozókra? Van-e Mary-n belül valamilyen rögzítő berendezés úgy." Hammond dr. hogy ily módon monitorozott betegekkel nem kezdené el a deprogramozást. én tudni fogom. hogy minden terápiás ülést leellenőriztek. Ezért velük nem lehet eredményes terápiás kezelést folytatni. hogy őket monitorozzák." 46 . hogy legyen beteg. Ők rendszerint teljesen meglepődnek azon. és mondd meg nekem. hogy a rituális kínzáson átment áldozatok nagy részét ebben az országban megfigyelik. hogy mit látsz. hogy mi történik. pöccintsd meg a kapcsolót. azt akarom. ha megtetted. A terápia során azt állította. aki beszámoltatja valamelyik részedet belülről. ami ezen a rendelésen elhangzik? Ez nem azt jelenti. hogy az elmúlt évben több kiváló MPD-terapeutával közösen megvizsgált néhány komolyabb esetet. amiként meglepődött számos terapeuta is." Hammond ezután elmondta a tudományos tanácskozás résztvevőinek. Ekkor eltávolíttatom velük a gyerekeket. Kezelője ezt készpénznek vette. lényege valaminek D.""Core" (veleje. hogy használjon lasert és párologtassa el a robotot úgy. és ne jöjjön el. Ezekből azt a tanúságot vonta le. hogy nézz körül. Megállapítottuk. valamilyen módon akadályozza a haladást. és amit általában közölnek velem az az. "Nagyszerű. hanem a "Core"-t kell megszólítani: "Van-e valamilyen rész belül. aki azt állította. amikor 6 éves volt. amely továbbra is kapcsolatban áll emberekkel. magja. ha biztonságos orvosi intézménynél benn fekvő betegek lennének hosszabb időn át. vagy mindketten részt vesznek a folyamatban. csak okot adna arra." "Van-e valaki. hogy nézz a robotba. Mindössze törődőnek és támogatónak lehet mutatkozni. hogy ne jöjjön és ezért meg fogom büntetni. amely lehetővé tenné a mélyebbre hatoló orvosi beavatkozást. és valójában ők mondták neki. hogy az ily módon monitorozott betegeket elektrosokknak vetik alá. egy robot blokkolja az utat. azt is megtudta. Ezen túlmenően arra is rájöttünk. vagy a másik szülője vesz részt. Sok egyszerűen csak rendelkezik vele. Ilyenkor azt mondom nekik: tartsd a vezetéket. elmondta kollégáinak. hogy az apja sátánista. adj nekem igen jelzést. azaz akiknek vagy az egyik. Csupán akkor tenné ezt. és mondd el. akik a "Cult"hoz tartoznak? Van-e benned olyan rész. visszaemlékezett egy 24 éves nőre. hogy őket folyamatosan monitorozzák. ez mozgásba hozza a robotot. hogy semmi se maradjon belőle. hogy kínozzák őket.

Visszatérve Hammondhoz."Mandzsúriai jelölt". és azután megkérdezem: Mit tapasztal?" Nagyon gyakran azt válaszolják. hogy a tudatmódosítás irányítói miként hozzák létre az agyműködés rekeszekre felosztásával a "Manchurian Candidate"-eket. hogy minderről megkérdezzem." Dr.) akkor megtalálják az Alphát. Rendszerint van köztük egy. Így egész egyszerűen egyetlen kód törli az összes "backup"-ot. Van néhány terapeuta. J. hogy felhívta telefonon: "Az egész fantasztikusnak tűnt. az a probléma itt. csak hallgattam és azt gondoltam. hogy mi ez? Ezt követően ezzel a kolléganőjével egy hét múlva találkozott. mondjuk Omega.) "A hírszerző-közösség ennek a létrehozásáról akart többet tudni. Hammond javaslatára tudakozódott a páciensnél az Alpháról. Előfordulhat. Kolléganőjét a kapott információ annyira meglepte. hogy a legtöbb esetben nem kerülhetünk az "alters"-ek (azaz az elkülönített és önállóan működő tudatrekeszek) alá. leírta a robotokat. hogy olyan hangot hallanak. hogy jelen vannak. Miután megkérdeztem: "Mi fog történni. Később a páciens azt válaszolta." Az egyik terapeuta. Hammond ezután rátért arra. menjen vissza és próbálja megtudakolni. és ehhez hasonló érdekes dolgok történnek. hogy ő erről nem hallott semmit. valamint az őket háttérből támogató programokat. hogy megtegyen valamit. Bétát. mint Robert Kennedyé. Ezt követően Hammond doktor kolléganőjét tájékoztatta arról. közölte vele: "Igen. jelzést kaptam. (Emlékeztetőül megismételjük. hogy mi a Delta? A páciens azt válaszolta: "killers" (ölők). és ezt mondja: "Istenemre. ha ezt én beadom. és egyesek eleve úgy vannak megtervezve. J. ő azonban semmit nem tudott minderről. továbbá törlőprogramként is működik a számukra. az elporladásukat. azaz a görög betűs programozást. orgyilkos" lényegében egy gyilkolásra programozott egyén. Valószínűleg azt vették számításba. törli a gép a fájlokat. vagy "sleeper assassin"-"alvó merénylő. hogy megkapjam a kódot. (a leválasztott és önállóan programozott tudatrészeket D. hogy a dolgok miként működnek. robbanásszerű zajok hallatszanak. aki Hammond doktorral több hipnózis bemutatón is részt vett és konzultált vele az MPD helyzettel kapcsolatos válságról. hogy mi a Théta? A páciens azt válaszolta: "psychic killers" ("pszichikus gyilkolók"). hogy van egy olyan kód. De eléggé tiszteltem. majd valamennyi Omega "backup" számára egyidejűleg. D. Nos. úgy látszik "Cori" túl sokat dolgozik. de be kell vallanom rendkívül tisztelem a szakmai hozzáértését. Ezért én arra törekszem. hogy a "Manchurian Candidate" ."Ha Önök elérik a terápiás kezelés során az "altereket". és ehhez hasonlókat." Hozzátette: "Megkérdeztem egy másik MPD beteget. Zavarban vagyok. és ő arról beszél. Ha akarsz egy merénylőt. de hipnózis alatt Sirhan már emlékezett rá. hogy a robotok elporladnak." "Azt a beteget. Mit jelent ez?" Hammond csupán annyit mondott kollégájának. amely az összes támogató programot (backups) egyesíti. Elgondolkodok az olyan eseteken. de ez az egész annyira elmegy a szürke zónába. ahol a Sirhan Sirhant megvizsgáló Bernard Diamond teljes amnéziát állapított meg Robert Kennedy meggyilkolásával kapcsolatban. a Deltáról és a Thétáról. hogy a terapeuta beavatkozását körforgásban tartsák. Arra a kérdésre. ehhez meg kell osztani az agyműködését. A kolléganő megkérdezte. mint amikor a komputerben belső mozgás zajlik. aki felkeres. akkor rá kell venned valakit. Deltát. amit e programokról tudott. hogy arra gondoltam: talán az idegösszeomlás széléhez jutott. bemondom a kódot. aki nem tudott ezekről a görög betűs programozásokról. a Bétáról. amely a támogató programok eltávolítására szolgáló törlőkódot (erasure code) tartalmazza. Diamond 47 . Thétát és így tovább. hogy különböző programozási szintek vannak. soha egy szót nem szóltam robotokról. elkezdte tájékoztatni.

feladat. hogy eredetileg Greenbaum volt. A "part" itt használt jelentése: a tudatba beültetett autonóm pszichikus program. Úgy tűnik. Egy másik. amely a segítségükre lehet.) "A Greenbaum német jelentése angolul . J). Green háttere. Két hónapig gondolkodtam. adottság. "Semmilyen "alter" nem válaszolt semmire". Hammond említést tett egy olyan nőről. kötelesség.fordult Hammond kollégáihoz . és ő ellenőrizte a szóban forgó női páciens programozását a nála képzést nyert doktor irányításával. Green? " Hammond ezután közölte hallgatóságával. Mintegy két perccel később a női páciens ezt mondta: "Green. Nem érdekes. hogy minél mélyebbre hatolunk. akkor kézbe kell venni néhány kabbalával foglalkozó könyvet. emlékeztetve néhány ezoterikus könyvre." Dr. Ultra-Tree. túlságosan zöld") és a "Green-Tree" ("zöld fa") kapcsolatban áll a kabbalista miszticizmussal. Ez volt dr. vagy zöldes szín a karthauzi likőr.magyarázza dr. Egy páciens ült a várószobában. amely aktivizálva át tudja venni a személy irányítását. Én is szeretném Sirhan Sirhant megvizsgálni" . (A "Green-Tree" németül helyesen "Grünbaum". "Úgy látszik egyesek ezt "Green Programming"-nak ("zöld programozásnak") hívják. J. hogy mi az? Végül megmutattam valakinek.folytatta Hammond . ha ezek után kezdenek el tájékozódni. Hammond ezután rátért a "part"-ok szerepére. annál kevesebb és annál központibb jellegű programokhoz jutunk. hogy az orvos neve Dr. félig német keverékszó. akik nem tudták. amíg rájöttem." Dr. hogy tudatosan is képes lesz rá emlékezni. párt. hogy rendkívül hasonlít egy kabbala-fához. és azt egy meghatározott szerepkör szerint vezérli. valamennyi "Green Programming" ("zöld programozás") az "Ultra-Green" ("szélsőségesen. Chartreuse (halványsárgás. és címe "The Kabbalah". Hammond . és később megtudtam. hogy a hipnotikus szint alatt is vannak még mélyebb szintek. hogy van egy "Green Programming" mélyebben és úgy gondolom. hogy ennek az orvosnak a neve egy szín volt. Greenbaum-nak elnevezve. és egyaprólékos rajzot készített egy sokszínű kabbalista fáról két évvel ezelőtt. D. mint dr. Az érdekes az . és dr. jóval hamarabb érkezett. képesség. Korábban semmit sem tudtam a kabbaláról. Green képezte ki csaknem 30 évvel ezelőtt. akkor mi volt az a szín?" Nos. (A "part" angol szó általános jelentése rész. hogy megpróbálnak disszimulálni. amit egy Dion Fortune nevű szerző írt "Qabala" címmel. Greenre gondol?" "Szinte mindenfelé ezt tapasztaltuk. J. és ha volt ilyen színnel nevezett doktor. oldalrész. aki azt mondta. Nos.foglalkozni kívánnak evvel. Ezt követően más témákra tértek. egyszer-kétszer más színeket említettem három-négy olyan páciens esetében. a Chartreuse nyomán D. hogy néhány esetben feltette a kérdést a pácienseinek: "Vajon volt-e doktor ezzel a programozással kapcsolatban és vajon egy szín volt-e a neve. aki semmit sem tudott ezzel kapcsolatban mondani. D. darab. dr." "Ha Önök . Tapasztalatom szerint egy ilyen "part" ad bizonyos információt: 48 . amit Ann Williams-Heller írt. A Greenbaum már félig angol. hogy eredeti neve Greenbaum volt és önként jelezték.a "Green-Tree"-vel kapcsolatban. Az egyik ilyen könyv. akiknél úgy éreztem. Egy esetben más színt jelöltek meg. szerep. de a hipnózis végeztével semmit nem tudott felidézni az emlékezetében.szuggerálta neki. van bennük néhány program Mr. Voltak olyan pácienseim.tette hozzá Hammond utalva rá.) "Most hadd szóljak a tudatba elhelyezett "parts"-ról. Ez megszólaltatott egy csengőt bennem. testrész.Green-Tree.

mint "The Foundation"?" Más dolgokat is kérdezhetek rögtönözve: "Van-e valami. hogy az egyedüli kiút rajta keresztül vezet. Csak azért teszem. Van néhány más szó is. mert most már itt ténylegesen biztonságban vagytok". amely kapcsolatban áll azzal a "part"-tal amelyet "Foundation"-nak ("alapításnak. J. hogy szóltál hozzám. Szerepüket nagyon jól játszották." "Mindezt nagyon körültekintően végzem. és találnak majd egy másik "part"-ot. Dél-Utah-ban.vagy szárazra fut ("run dry"). élnek. és ezt követően alámerültek. a könyvek szerint körülbelül 1978-ban és eltűntek. alagsor")?" Nos talán felfedeznek valamit. gondosan monitorozzák.úgy találtam . A kulcsszó az ő nevükben a "Foundation". amelyet "Wisdom"-nak ("bölcsességnek") neveznek?" A Wisdom a Kabbala-fa része. egy másik "part". ha ezt tudják. néha pedig "Systems Information Directors"-nak ("rendszerinformációs igazgatóknak") hívják őket. Úgyhogy Önök kérdezhetik: "Van-e valami Önökben. hogy gyakran van egy "part". ami úgy ismert. Nos. amelyet Dianának hívnak? Van-e benned egy "part". és a pácienseknek együtt kell működniük. helyrehozták. Fel kell tenni a kérdést: "Ha a "Cult" (a rituális jellegű programozók és a kultikus közösség D. A "Foundation" a "Fa" része.) egyszerűen rájön. A neveiket is megváltoztatták. úgyhogy kevés ember megy oda és senki sem jut be. kibővítették. amelynek a neve dr. Megkérdezem: "Van-e olyan "part" belül. egy sor épületet húztak fel.) meghatározott szerepet töltenek be. Így Önök megkockáztathatnak egy l80 fokos fordulatot a másik irányba. Néha számokat találnak. és van egy "computer operator" is belőle. és kérdezem: "Van-e egy "part" belül ilyen név vagy olyan név alatt?" És így ellenőrzöm. hogy vajon van-e olyan leválasztott tudatrész. amely tanúsítja. hogy ezek "child-part"-ok (gyermekprogramot tartalmazó leválasztott tudatrészek D. Ezt mondhatják: "Korábban nem volt választási lehetőség velük kapcsolatosan. Emlékeznek Önök a "Process Church"-re? Roman Polanski feleségét Sharon Tate-t a Manson-család ölte meg. amit "Master Programmer"-nek ("mester programozónak") neveznek." "Rendszerint egy kis munkával és újraszövegezéssel segíthetik pácienseiket annak a felismerésében. de már nem kell folytatniuk ezt a játékot veletek (mármint a páciensekkel D. vagy védekezővé válik. ha ezzel a típusú programozással kerülnek szembe. Önök elámulnak. hogy vajon jónak. Például: a "Core"-hoz ("a személyiség legbensőbb magjá"-hoz) fordulva megkérdem: "Van-e egy "part" benned. ami úgy ismert. vagy kétségbe esik és leáll. Ajánlom Önöknek. A Wisdom . akik viszont kapcsolatban álltak a "Process Church"-el. hogy te tájékoztattál engem. hogy megnézzem. hogy ki a főnök ezek között? Ott található néhány információ az Önök számára.gyakran segítségünkre van és egy sor információt nyújt." 49 . amely ezt a nevet viseli? Mellesleg amikor én átvilágítom a pácienseket. Diana olyan "part" a kabbala rendszerében. és én segítek nektek. Segítsetek nekem. meg kell osztaniuk az információkat. amelyet Zeldának hívnak?" Eddig még egyikkel sem szembesültem. Computer Operator Green. jól vannak. vagy rossznak tűnik. hogy "Sub-Basement ("pincesor. J. Computer Operator Purple". és ezzel bajlódom. Meg kell találniuk. alapzatnak. Már nem kell elfogadni őket. "Van-e benned egy "part". Hányszor találkoztak Önök a páciensekben komputerrel kapcsolatos dolgokkal? Rendszerint találhatóak "computer operator"-ok: "Computer Operator Black. mondd el mit fognak tenni veled?" A terapeutának hangsúlyoznia kell. hogy van. Hollywoodban igen sok prominens személyiség állt kapcsolatban ezzel. alapítványnak. Green?" Tapasztalataim szerint úgy fogják találni. hogy a Utah déli részén fekvő Monument Valley-től északra vásároltak egy filmtanyát (movie ranch) a sivatagban.). milyen választ kapok. hogy számos "part"-ot keressenek meg és faggassanak ki. Azt tapasztaltam. alapozásnak") neveznek. amelyet "Black Master"-nek ("fekete mesternek"). J. de most már van. Van egy vastag dossziém Utah állambeli közbiztonsági hivataltól. bevetek egy sor hamis nevet is.

vajon meg tudják-e ezt tenni? Nem tudták. és ki akarták deríteni." Végül ehhez hozzátették: "Könnyebb lesz számodra megölni magadat. ha a páciensek valaha is elérik. Ugyanezt megismételték. Greenbaum szóval. ujjai kalapáccsá változtak. amelyekbe beleütközhetünk. ha valaha is emlékezel minderre. hogy a jelenlévő terapeuták találkozni fognak "Ultra-Green". hogy a nem vérvonalhoz tartozóknál is megtalálható. hogy ezt a programot csak a vérvonalhoz tartozóknál alkalmazták. De ezt 50 . hogy ismertem számos terapeutát. hogy miket tapasztal. akkor egy bizonyos pontnál meg fognak őrülni. beadtak neki még nagyobb adag LSD-t. és visszatért a korábbi helyzethez. amikor a mélyebb programozások után tudakozódtam. hogy távol tartsanak minket a mélyebb tudati szintekre helyezett programok felfedezésétől. hogy mélyebb szintekre kell hatolnunk. kombinálták szuggeszciókkal. Később rájött." Másik betegének esetére rátérve így folytatta Hammond: "Egy vérvonalhoz tartozó páciens esetében ezekhez hasonló tüneteket kezdtem tapasztalni. hogy megkísérelték áttörni az amnéziát. Így szerzett ismereteiket aztán hasznosítani tudták. hogy a programozók szuggeszciót alkalmaztak. hogy ez megtörténjen. Úgy gondolom. kifaggatták. és megerősítették az összes szuggeszciót. és örökre be leszel zárva. és tudatának a végső integrálódáshoz. egyszerűbb ha megölöd magad. amely szerint. ahol a nagy erejű droghatásokat. Hatásukat drogok és nagy erejű szuggeszciók kombinációjával még fokozták is: "Ha valaha is ehhez a ponthoz érkezel. akkor meg fogsz őrülni. hogy "Green Bomb". amivel megbénították a testét. akkor törölhetjük valamennyit. Amikor hallucinálni kezdett. meg fogsz őrülni.Hammond dr. akkor meg fogsz őrülni. hogy előzőleg megkötözték. hogy a szóban forgó páciensnek még 8 éves korában LSD-t adtak be úgy. majd pedig egy vérvonalhoz tartozó páciens esetéről. 12 éves korban alkalmazták. és be leszel zárva életed végéig egy intézetbe. Úgy találta. Ha valaha is teljesen integrálódol." Hammond ekkor úgynevezett "affect-bridge"-t (hatás-áthidalást) alkalmazott. valamint a játék a dr. Továbbhaladva úgy találtuk. Az amnéziát szuggerálták neki: "Ha valaha is emlékszel bármire az Ultra-Green-nel és a Green-Tree-vel kapcsolatban. Végül más szuggeszciókat is igénybe vettek: "Ahelyett. az eredeti névvel. Számos olyan eset van. mint az enyém. Ezt az "Ultra-Green" példáján szemléltette. Sok az érdekes belső összefüggés. Korábban azt hitte. csak kicsit másként. és jól leszel. hogy gyógyultak legyenek. és ha kapcsolatba kerülünk néhány mélyebb szintű programmal. Ebben az esetben a programozást először 9 éves korban alkalmazták. Mi ennek a lényege? Az Önök sejtése legalább olyan jó. Ezt úgy hívták. Zöldséggé változol. ami arra utal." Ezt a szuggeszciót erőteljesen és ismételten alkalmazták. vagy "Green Programming"-al a nem vérszerintieknél. adtak neki valamit. Ekkor ismét lekötözték. hogy mindezek a "part"-ok különböző információkat nyújtanak. Ezt a programozást úgy végezték. Nem valószínű. Ez gyakran előfordul. mint ennél az esetnél is. hogy hasonló dolgok voltak belé is elhelyezve." Hammond így vonta le a tanulságokat: "Ezek azok az álcázott akadályok. amikor 16 éves lett. ami fölötte van. és ehhez hasonlókat cselekedett. de elmondhatom. "Folyt a kezelés és a páciens közel járt a gyógyuláshoz. hallgatóságának azt is elmondta. Ezt követően azonban már eltért a programozott feladat." Ezt a programmozást három évvel később. Hammond ezután beszámolt egy nem vérvonalhoz tartozó. amikor hirtelen hallucinálni kezdett. A programozók már intézkedtek a megvédésük érdekében. aki beleütközve ezekbe az akadályokba semmire se jutott. hogy ez megtörténjen veled. mint hagyni.

Maradtak-e még emlékek és érzések bármely "part"-ban. mert folyamatban van egy kampány. Hammond kérdésekre válaszolva még jobban megvilágította módszerének egy-egy konkrét részletét. Itt az OPRAH szó egyfajta divatos tömegkultúrára utal. hogy keményen küzdött a szakmai hiteléért. Már felismerték. amelyet az Omegához használtak." Hammond ezután elmondotta hallgatóságának. és összerakhatunk 25 "part"-ot egyidejűleg egy sokszorosan fragmentált komplex MPD-ben." Hammond végül azt ajánlotta klinikai pszichológusokból. D. hogy így járjanak el egyszer. amikor számított. továbbá az olyan könyvek. mint "The Courage to Heal" (Bátorság a 51 . hogy lehetséges a siker. Néhány páciens esetében sokat foglalkoztunk a felső szintű programokkal. mert ez csökkenti a feszültséget és egyfajta optimizmust vált ki a páciensből. ahonnan jöttél". amely az Omega programhoz tartozott? A válasz rendszerint nem. ha nem is valamennyi. "Ilyenkor rendszerint ezt mondom: "Most ezt elvégeztük.az ujjakon keresztül . amelyik nem érzi jól magát. azután pedig a Gammához. s ezért kíméletlenül bírálták 10-15 évvel ezelőtt. Ha a sorrend nem számít akkor rendszerint az Omegától a Deltához megyek. hogy ez az egész probléma rendkívül kényes.még nem tudjuk biztosan. mégis ilyesmiket fog mondani: "Nem lennék meglepve. és azon sem lennék meglepődve. Úgy gondolom. hogy "visszatérés oda. és fenntartásai vannak vagy aggódik?" Ha van. ha holnap kiderülne. hogy különböző legyen. Ennek az az oka. de találkoztam néhány olyan esettel.memória-tünetegyüttest a vérfertőzéssel és a többivel együtt az "OPRAH" (Oprah Winfrey TV sztárnak show-műsora. majd ezekkel a szavakkal zárta előadását: "Egy kedves barátom. J. ezután következett valamennyi emléknek és érzésnek a nagy méretű lereagálása. amely szerint valamennyi hamis. mert hitt az MPDben. mert a Delta programok potenciálisan erőszakosabbak. hogy kezdjenek kutatni a mélyebb szint után. önáltató ("self-deception") programozástól." "Sok páciens esetében nem számít a sorrend. mielőtt továbbmegyünk. Időnként azonban igennel is találkozom. hogy lereagálásra kerüljenek az érzések. kétszer vagy háromszor is. Ekkor hozzájuk fordulok: "Meg akarom kérdezni a "Core"-t .van-e valamilyen speciális parancs." Ma már gyakran használom azt a kifejezést. könyvklubja és saját folyóirata van. Ezután még megkérdezem: "Van-e még valamilyen Omega "part" benned." Megpróbál pontosan a kerítés tetején maradni. halálos fenyegetéseket kapott. akkor még szólunk hozzájuk. és egyek akarnak vele ismét lenni. amelyik nem hajlandó integrálódni. Ezután azt ajánlotta. aki szakterületén a legjobbakhoz tartozik. Én azonban tudom. hogy ezeknek a "part"-oknak a többsége. hogy a szíve mélyén tudja mi az igaz. ha holnap kiderülne. Mielőtt továbbmegyünk megmutatom nekik. amelyben szabad programokat törölni?" Legtöbb esetben nemleges a válasz. hogy az egész csak egy városi mitosz és rémhír. Tapasztalatom szerint a legtöbb esetben integrálódnak. hogy létezik egy nemzetközi összeesküvés." Ekkor így szólok: "Rendszerint úgy látom. még foglalkozunk velük. már nem érzi a szükségét annak. Ezt követően rendkívül fontos. és ez megkönnyebbülést okoz. terapeutákból álló hallgatóságának. Dr. hogy eredetileg le lettek hasítva és most már haza akarnak térni Mary-hez. hogy ő milyen gyakorlatot alakított ki? Először törölte az Omega rendszert. hogy megszabaduljunk az önmegtévesztő.) idézte elő. amelyek kapcsolatban álltak ezekkel a "part"-okkal. Maradhat egy kevés. és azon érzések részleges lereagálása. pszichiáterekből.

amíg kellő mennyiségű bizonyító anyaghoz jutok független forrásokból azért. mint pl. Meggyőződésem. Személyes véleményem az. Önök. Vártam addig." 2.) széles körben elterjedt. hogy bizonyos időpontokban hangot kell adnunk morális lelkiismeretünknek. remélhetőleg követelni fogja. Ezen kívül igen sok ember. fejezet 52 . ha valaha is baleset történne. hogy szilárdan alátámasztva állíthassam: mindez (mármint az agykontrol D. valamint a különböző nyomozó hatóságokhoz. hogy legyen alapos nyomozás. J. akkor meg fognak ölni. Sok információt félretettünk és eljuttattunk a tényfeltáró újságírókhoz.gyógyításhoz) és a hipnotizáló nagy terapeuták. hogy ha meg akarnak ölni.

Az ő küzdelme úgy kapcsolódik Dr. 15 személy. amikor megjelent a "Franklin Cover-Up" második kiadása. így többek között arra. hogy annak a segítségével aláássa azoknak az orvosoknak. Jelenleg John DeCamp ügyvédként dolgozik Nebraska tagállam Lincoln nevű városában. akik felfedezték és bizonyították. vagy rosszak és függetlenül attól. családja körében. könyvét az időközben rendkívül titokzatos körülmények között elhunyt barátjának Bill Colbynak dedikálta. Bill Colby a következőket mondta DeCamp-nek: "Amit meg kell értened John. oly hatalmasak. A CIA ebből a célból létre is hozott egy alapítványt a "The False Memory Syndrome Foundation"-t (Hamis memória-szindróma alapítványt). amikor a dolgok túl nagyok 53 . Azok a háttérerők. hogy időnként vannak erők és események. hogy cáfolhatatlan bizonyítékokkal támasztja alá: igenis létezik a gyermekek rituális kínzása. amelyek oly nagyok.John DeCamp nebraskai szenátor a gyermekek védelme érdekében John DeCamp a szerzője a "Franklin Cover-Up" (A Franklin ügy eltusolása) című Amerika szerte nagy figyelmet keltő dokumentumkönyvnek. hogy semmit sem tehetsz ellenük függetlenül attól. főleg gyermekek különböző manipulációk eredményeként meg nem történt dolgokra emlékeznek. részben pedig a kísérleteket finanszírozó szervezetek titkos céljait szolgálták. hogy 2834 félig amerikai. hogy szüleik szexuálisan molesztálták őket. Fő módszerük az volt. akit később 1975-ben feleségül vett. novemberében. csupán a közvélemény megtévesztését szolgáló "kacsa". pszichiátereknek és pszichológusoknak a megállapításait. hogy a kormányzati pénzekkel finanszírozott agykontroll kísérletek keretében számos embert. Te megtetted a magadét. amelyet a klinikai pszichológus és orvos pszichiáter alapos szaktudás birtokában feltárt. amelynek a révén a páciensek. hogy "hagyjatok minket győzni. Colby Nixon és Ford elnöksége idején a CIA igazgatója lett. Ez egyike az élet kemény tényeinek. mielőtt ez megtörténik. 1969-ben ismerkedett meg egy vietnami iskolás lánnyal. 1996. vagy vigyetek minket haza". Ezek a programok részben rituális jellegűek voltak. hogy mit tartalmaz a "Franklin Cover-Up" című dokumentum kötet. Vannak esetek. Ezért a kezdeményezéséért az elnök is kitüntette. De mindez ideig nem ölt meg téged. hogy te mennyire vagy elszánt és őszinte. Bill Colby halála előtt felesége társaságában azt tanácsolta John DeCamp-nek. ez rendkívül fájt neked. és hogy mennyi bizonyíték áll a rendelkezésedre. hogy aláássák a hitelét. gyerekeket és felnőtteket egyaránt beprogramoztak. Hammondéhoz. a rosszat. 1975-ben. aki így vagy úgy kapcsolatban állt a történtekkel életét vesztette. amit könyvében megírt. Megpróbáltad leleplezni az ördögit. szenátor DeCamp visszatért Vietnamba. a vietnami háború veteránja. hogy az agykontroll kísérletekbe bevont szakemberek segítségével elterjesztették. Jelszava az volt. Colby munkatársa volt. oly sokat jelentenek más emberek és intézmények számára. ahol is elérte. az az. politikus. Hiszen már amióta igyekszik felderíteni az ügy hátterét. és részt vett a Phoenix program kifejlesztésében. mindent elkövettek. Ezzel szemben létezik az úgynevezett "False Memory Syndrome" (Téves emlékezési tünetegyüttes). Azt mondom. hagyd abba. Szerzője John DeCamp ügyvéd. DeCamp kapitányként 1969-ben és 1970-ben az akkor nagykövetként Dél-Vietnamban szolgáló William E. amelyek tudatbefolyásoló kísérleteit felfedezte és konkrét esetek kapcsán leleplezte. DeCamp Vietnamban harcolva vett részt a nebraskai választási kampányban levelezés útján. amivel szembe kell nézni. hogy ne foglalkozzék mindazzal. mennyire ördögiek. hogy az úgynevezett "Repessed Memory Syndrome" (Elfojtott emlékezet tünetegyüttes) valójában nem létezik. amikor Saigon elesett. Ezért rendkívül fontos megismerni. félig vietnami árva az Egyesült Államokba kerülhessen. 16 éven át Nebraska állam szenátora volt 1971-től 1987-ig. vérfertőző kapcsolatra kényszerítették. illetve bizonyos szekták rituális jellegű kínzásoknak vetették őket alá.

Az a probléma. A legjobb. hogy gyermekeket kínoztak és megöltek. John DeCamp ekkor így válaszolt barátjának: "Bill. azaz annyira megbénult a birodalmi állam működése. egy magadnál viselt fegyver nem állítja meg őket. hogy mit akart ezzel közölni. Colby kinevette: "Nem. Csak a mikor. és úgy jön el. amikor tudom. hogy a legfőbb rivális hatalom hírszerző szolgálatának vezetője. hogy foglalkozzunk velük." Bill Colby figyelmeztetéséhez felesége Sally csak fejbiccentésével csatlakozott. hogy ismerje a Franklin ügy komolyságát. Arra kérsz. akkor ki fogja ezt megtenni? És ha mi abbahagyjuk. hogy derítse ki. A saját biztonságod és túlélésed érdekében állj félre. Amikor tudom. amely meghozza a győzelmet és a jó fog diadalmaskodni a gonosz felett. amelyre várunk. a CIA igazgatója éjjel. Ha van eltusolás. Hogyan képes erre bármely tisztességes és intelligens személy? Ha én. Ez legfeljebb téged fog megölni. amit mondasz nekem Bill. ettől vagy attól való félelmében. ahogyan azt szeretnénk. hogy nemrég jött vissza Moszkvából (még 1991-t írunk). hogy a gonosz győzedelmeskedik és mindenki. hogy legtiszteletreméltóbb polgáraink és üzleti vezetőink a fejük búbjáig el vannak merülve a kábítószer ügyletekben és a hivatalos korrupcióban. hosszabb időt igényelhet. Bill Colbynak kellő oka volt arra. hogy mit csinál. hogy egyénenként legyőzzük őket. minden akadály és igazoltatás nélkül. fejetlenül töri magát. Nem tudom elhinni azt. noha eredetileg azt hittem. mi okozta annak az egymotoros repülőgépnek a szerencsétlenségét. felhívod rá az országos sajtó figyelmét. de elég érzékenynek kell lennünk. a leggazdagabb közösségi és állami üzletemberekig. hogy tegyen érte valamit. és most már én teljesen bizonyos vagyok ebben. Ha el akarnak kapni. A nebraskai törvényhozás bizalmasan felkérte őt néhány hónappal korábban. amit időnként megtehetünk. vagy valaki hozzám hasonló nem folytatja az ügy felderítését. és ne pusztítsuk el magunkat vagy hagyjuk megölni a folyamatban. hogy az egész Franklin-történet csak fantázia. és hagyni kell. olyan rövid idő alatt. amelyben a szenátus magánnyomozója Gary Caradori és fia tartózkodott. És ha igazad van. hogy meg kell írnia a "The Franklin Cover Up" című könyvét. akkor Bill Colby ezt fűzte hozzá: "Időnként vannak olyan erők. valakinek cselekednie kell. kereshette fel az egykor féltve őrzött helyeket a Vörös téren. A győzelem azonban. a legmagasabb rangú politikusoktól a tömegtájékoztatási intézmények képviselőjéig. amit tehetsz a személyi biztonságod érdekében. Ez meggyőzte DeCamp-et. Mindketten az életüket vesztették. hogy ne kockáztassunk mindent. és ott olyan anarchikus viszonyokat talált. ami nem az. ha rámutatunk az igazságra és félreállunk. Amikor testem minden porcikája arról szól. hogy hagyjam az egészet és sétáljak odébb. és utána nézel néhány valóban jó tényfeltáró riporternek. hogy kormányzati intézmények korrumpálódtak." Colby ehhez még hozzátette: "Tedd meg a lehetségest és ismerd fel. Természetesen mindez nem maradt hatás nélkül John DeCamp-re. Korábban is már számos figyelmeztetést és fenyegetést kapott. Tovább kell dolgoznunk a cél elérésén. akkor az eltusolás csak a kormányzat kulcsintézményeinek az aktív támogatásával és együttműködésével lehetséges a bíróságoktól a rendőrökig.ahhoz. 54 . hogy a történelem haladjon a maga útján. A legjobb. Amikor DeCamp kérdően nézett rá. a hol és a hogyan az. Számodra John eljött ez az idő. ha egyáltalán ki is derülne az igazság. aki valaki. mikor teszünk valamit e gonosz és korrupció ellen?" Ez után Bill Colby elmondta barátjának. ha elmondod a történetedet. ami rendszerint ismeretlen a számunkra. eljön az idő. ahogy arra nem is számítottunk. hogy talán fegyvert kell viselnie. Félre kell állnunk. Senki nem törődött vele." Amikor DeCamp erre úgy válaszolt. amelyek túl hatalmasak ahhoz.

Az áldozatok szörnyű kínzásokról számolnak be. június) szerint nem is létezik. A gyermekek zaklatása a jogalkalmazó szervek képviselői szerint egyre gyakrabban szadistává és rituálissá. nem hisz a gyerekeknek. így például a new yorki "Village Voice" (1990. leghatalmasabb és legtekintélyesebb üzletemberei. amely a "Chicago Tribune" 1991. Bonaccit is megvádolták hamis tanúzással. Alisha Owen arról is tanúvallomást tett. DeCamp ezután közli azokat az adatokat. Owen 1990-ben az állította a nagy esküdtszék előtt. Nebraska állam Douglas megyéjében működő esküdtszéke bűnösnek találta a hamis tanúzás bűncselekményének elkövetésében. hogy 1990-ben már több mint kétmillió gyereket zaklattak. azt a megbízatást kapta. Két másik ugyancsak az áldozatok közé tartozó tanú kényszer hatására visszavonta korábbi vallomását. köztük a legnagyobb helyi újság az "Omaha World-Herald" kiadóját. az Omaha városi rendőrfőnök és a Franklin Community Federal Credit Union nevű helyi pénzintézet vezetője szexuálisan kínozták. A sátánista vagy rituális erőszak számos újság szerint. Az egész egy nagy "hírlapi kacsa". DeCamp megemlít egy beszámolót. Az iskola adminisztrátora sátánista rituálét alkalmazott rutinszerűen velük szemben. amelyek azt támasztják alá. Ugyanakkor a tömegtájékoztatásban egyre nagyobb hangot kap az. akiket a fiatalok megneveztek. hogy vizsgálja ki a Franklin Credit Unionnal szemben felmerült vádakat. hogy Alisha Owen és Paul Bonacci tanúvallomása a velük történt visszaéléseket illetően kölcsönösen alátámasztja egymást. Vagyis az elkövetők és a szolgálatukban álló sajtó a bizonyítási tehernek a gyermekekre történő áthárításával próbál elmenekülni a felelősségre vonás elől. hogy ezeket a cselekményeket azonban más személyek hajtották végre. Alisha Jahn Owent. amely több mint 225 %-os növekedés volt 1976-hoz képest. legalább is ilyen értelemben nyilatkozott Kenneth Lanning. hogy 1991. és kitalált történeteket adnak elő. hogy senki sem tudja azokat állítólag bizonyítani. Kilenc gyermek egybehangzóan állította. miszerint közreműködött a kiskorúak elleni bűncselekmények rendszeres elkövetésében. hogy elvitték őket az iskolából és egy kékre festett házban gyötörték őket. Hivatalos részről azonban nem létezőnek tekintik a rituális zaklatást.A továbbiakban erősen rövidítve összefoglaljuk a könyv tartalmát. hogy nem tudja alátámasztani az 5-9 éves korig terjedő gyermekek állításait. Egyre több gyermek áll elő és leplezi le kínzóit és a rendőrség okkult jellegű rituálékkal kénytelen szembesülni. A szülők azonban hittek nekik. Azt is elmondotta. hogy egy nebraskai kerületi bíró. amit a szülők. amely azzal kezdődik. Ez az eset is egy újabb irányvonalat jelez a gyermekek zaklatásával kapcsolatosan. Az a két nagy esküdtszék. hogy az igazat mondják. nem azok. az FBI egyik okkult bűnözésben illetékes szakértője. A legszokásosabb védekezés. Azt kifogásolták. Tizennégy hónap alatt az első panaszbejelentés után a rendőrség 140 meghallgatást végzett. 55 . hogy ahhoz a nebraskai gyermekcsoporthoz tartozott éveken át. A nyomozást végző ügyész egyszerűen kijelentette. hogy más gyerekekkel szemben is visszaéléseket követtek el Nebraska politikai és pénzügyi hatalmasságai. Mindkét nagy esküdtszék elismerte. és egy korábban szkeptikus pszichológus is meg van róla győződve. mint kiskorút. és közölte. más szóval sátánistává válik. június 21-én egy 21 éves fiatal nőt. Ez a két nagy esküdtszék azonban az áldozatok tanúját ítélte el hamis vallomásért. akiket kábítószer futárként használtak az egész Egyesült Államokra kiterjedően Nebraska leggazdagabb. a pedagógusok és a szociális gondozók is alig tudnak felfogni. Ezt Alisha Owen és Paul Bonacci megtagadta. Ezért két hónapra rá 9-27 évig terjedhető börtönre ítélték. május 17-i számában jelent meg. vagyis amely a helyi és a szövetségi igazságügyi rendszer keretében működik. akiket név szerint megnevezett. hogy a gyerekek csak fantáziálnak.

júliusi száma szerint hozzávetőleg 100 ezer gyermek tűnik el nyomtalanul minden évben. Az akcióra azért került sor. de mivel az FBI nem vezet erről nyilvántartást." DeCamp rátérve a "Franklin Credit Union" botrányára rámutat. megerőszakolások és rablások számát. felmentették 1990. 33 hónapig tartó tárgyalás után a kötetekre rúgó bizonyíték ellenére az iskola irányítóját Peggy McMartin Buckeyt. hogy 460 családban a rituális jellegű szexuális erőszakkal. aki 28 évig állt az FBI alkalmazásában és korábban annak Los Angeles-i részlegén. Higgyük azt. januárjában. amikor a "Franklin Community Federal Credit Union" (egy helyi takarékpénztár és hitelintézet) központját a szövetségi hatóságok átkutatták és lezárták. Az esküdtszék 52 vádpontban ejtette a vádat. Kenneth Lanning cáfoló kijelentésével kapcsolatosan kijelentette: "Véleményem szerint olyanok. században tevékenykedő sátánisták) valószínűleg a leghatékonyabb és legerőteljesebb szószólói a sátánista mozgalomnak ebben az országban ma. a szervezett és illegális kábítószer kereskedelem világába. A "Reader's Digest" 1982. Ez a szám igen nagynak tűnik. Ez a probléma pedig azonnali akciót igényelne. hogy hány autót lopnak el minden évben. akiket rituális célból raboltak el és bizonyos esetekben meggyilkoltak. Michael Aquino. és ehhez hasonló történetekkel "etetik" a gyermekeket?" Gunderson hangsúlyozta. hogy hány gyermek tűnik el minden évben. vagy a sátánista konspirációkhoz. Gunderson nyilatkozott az "Executive Intelligence Review" nevű hetilapnak 1990. (Larry) King a republikánus párt egyik emelkedő csillaga. hogy a feljelentésekre egy jómódú kertvárosi környéken került sor. hogy Omahából és környékéről 56 . Kiderült. állatok feláldozásával. Igen egyszerű lenne ezekhez az adatokhoz még egy oszlopot hozzátenni és beszerezni minden eltűnt gyerekkel kapcsolatos bejelentetésről egy kiértékelést. Ismeri az elkövetett gyilkosságok. mert közel 40 millió dollár hiányzott a viszonylag kicsi. hogy a politika és az üzlet hatalmasságait miként védelmezik. hogy gyermekek és fiatalok tízezrei tűnnek el otthonaikból minden évben és sokat közülük rituálisan feláldoznak. speciális nyomozó volt. behatóan ismerte a közelmúlt egyik leghírhedtebb rituális kínzási esetét.Ted Gunderson. és abba. A pénzügyi botrány azonban hamarosan egy sokkal nagyobb botrányra derített fényt. és fiát Raymond Buckeyt. ezért a pontos adatokat nem lehet tudni. és a "National Black Republican Council" (a Nemzeti Fekete Köztársasági Tanács) egyik vezetője volt. 460 panaszbejelentést tettek a Manhattan Beach-i rendőrségen. Anton LeVey. nem beszélve azokról a gyermekekről. King énekelte az amerikai nemzeti himnuszt a köztársasági párt választási konvencióján 1984-ben és 1988-ban. mint Aleister Crowley. vagy bármikor a múltban. mert nem akar róluk tudni. hogy az FBI azért nem kéri ezeket a statisztikai adatokat. amely a McMartin előkészítő iskolában fordult elő Kaliforniában. Minden hónapban minden fontos rendőri központ az Egyesült Államokban benyújtja az egységesített bűnügyi statisztikai adatokat az FBI-nak. Gunderson erről ezt mondotta: "Az FBI-nak pontos adatai vannak arról. ahol a lakók rendszerint szkeptikusan viszonyulnak a gyermekek szervezett molesztálásához. Ken Lanning (azaz az Egyesült Államokban a XX. május 25-én: "A McMartin ügyben például mielőtt még bármilyen vádemelésre sor került volna bárki ellen. 13 vádpontban pedig nem hozott döntést. Ebben az időben vezetője a 44 éves Lawrence E. állítólag a helyi igények kielégítését szolgáló hitelintézetből. Az ügy l988-ban keltette fel a sajtó érdeklődését. Azonnali közfelháborodással szembesülnének. mert a számok egy jelentős társadalmi problémára utalnának. hogy ez betekintést enged a gyermekekkel való visszaélés." Gundersont a saját nyomozásaiból szerzett bizonyítékok győzték meg arról. Meg vagyok győződve. de az FBI-nak halvány fogalma sincs. Nem gyűjtik az erre vonatkozó adatokat.

állami és szövetségi jogalkalmazók azt állítják. hogy ezeket nyilvánosságra hozza. A törvényhozás vizsgálata 1988. DeCamp ügyvédként olyan ügyekben tett szert jártasságra. A nagy esküdtszék irataiból nem szerepel egy sem a könyvben. akkor kétséget kizáróan bizonyítani lehetne a kábítószerrel való visszaélést. és eltusolásának is. a 300 ezer megkérdezett nebraskai 94 %-a meg volt arról győződve. mert a jog nem engedi meg. amit a nyomozó hatóságok nem vettek figyelembe.gyermekeket vittek repülőgéppel városról városra. mert akkor teljesen egyértelműen el tudnák dönteni mi igaz és mi nem. amikor embereket ártatlanul vádolnak meg gyermekek elleni erőszakossággal. Ugyanakkor az "Omaha World-Herald" teljesen hamis módon tájékoztatta a lakosságot. szembeállítva a városi és az állami hatóságok állításaival. akiket aztán a Franklin Hitelintézet és közismert nebraskaiak által rendezett partikon a résztvevők saját céljaikra használhattak. A nebraskai törvényhozás vezető nyomozója a néhai Gary Caradori volt. mint a gyermekek molesztálása. az ügy le van zárva. hogy Larry King milyen felső kapcsolatokkal rendelkezik. Larry King börtönbüntetését tölti pénzek szabálytalan kezelése miatt. de ezt nem tette. hogy ilyenek nincsenek. kivéve azt az esetet. ha valamennyi hatóság által ismert adat nyilvánosságra kerülne. Azt is hozzátették. ő maga is Nebraska állam meghatározott utasítással ellátott delegátusaként támogatta Ronald Reagan és George Bush hivatalos elnökjelöltté való minősítését. amely azonban nem jelent meg a sajtóban. gyermekkel való szervezett visszaélésre. ami arra késztette DeCamp-et. hogy csak olyan dokumentumokat ismertessen. hogy mi forog kockán és ezért inkább félreálltak. DeCamp ismerteti könyvében ezeket. és hogy eltusolás történt. amikor két ízben is elénekelte a köztársasági párt konvencióján a himnuszt. hogy összegyűjtse a bizonyítékokat a nebraskai törvényhozásnak a Franklin-ügy kivizsgálására alakult különleges bizottságától. hogy a gyermekekre vonatkozó állítás "gondosan kiagyalt megtévesztés" volt. Carradori említ egy sor olyan nyomot. A New York Times arról írt. novemberében kezdődött. Nebraska állam alkotmánya szerint az új törvényhozásnak jogában állt volna folytatni az előző által megkezdett nyomozást. hogy megalapozza az áldozatok állításait. DeCamp meg van róla győződve. A városi. DeCamp meg van róla győződve. A közvélemény számára hasznos lenne ezeknek az ismerete is. hiszen ő is ott volt. a pedofíliát. a gyermekbántalmazást. amelyeket jogszerűen publikálhat. DeCamp szemtanúja volt a Franklin-ügy kibontakozásának. Azon a napon. Tudta. amelyekben gyermekek vádolták a felnőtteket különböző visszaélésekkel. hogy nincs rosszabb. a hivatali hatalommal és 57 . Ez a szervezet azok ellen a hamis vádak ellen küzd. Három évvel később az ügyről már alig tud valaki. hogy "kísérteties és rejtélyes botrány formálódik Omahában". hogy ezekhez a dokumentumokhoz törvényes módon Paul Bonacci ügyvédjeként jutott hozzá. A jogalkalmazó illetékesek azt állították. A honatyák már sejtették. januárjában végződött. vagy sátánista tevékenységre. hogy igazat állított. DeCamp 1990-ben memorandumot is írt az ügyben. DeCamp külön is ügyelt arra. és közölték az emberekkel. amelyekkel ártatlanul vádolnak meg felnőtteket a gyermekek molesztálásával. Éppen ez az. Ezekkel a fantáziára alapított esetekkel szemben DeCamp egyértelműen leszögezi. DeCamp az "Országos Gyermekbántalmazás Elleni Védelem" nevű szervezet nebraskai központjának az ügyvédje. hogy nem találtak bizonyítékot King által irányított kábítószer ügyletekre. amikor is egy új törvényhozási időszak vette kezdetét. és 1991. Azt is hangsúlyozza. amikor a már említett Alisha Owent elítélték. hogy a Franklin üggyel kapcsolatosan elegendő bizonyíték áll rendelkezésre ahhoz.

hogy ha a tények nem kerülnek napvilágra. amit feltétlen biztonsággal dokumentálni tudok. amely eredeti formában tartalmazza a nyomozati hatóságok. 58 . A kópia minden kétséget kizáróan megerősítette.örülök ha beperelnek. és csak arról írtam. vagy nem az igazságot tartalmazza. hogy a nemzetközi pénzügyi közösség uralma alá került Egyesült Államokban milyen módon degenerálódott a szólásszabadság a polgárok pártatlan és pontos tájékoztatásához való alkotmányos joga. a szenátorok. mert jellemzően szemlélteti. A könyv le lesz állítva és DeCamp-ről be lesz bizonyítva. amelyet valaha is olvastam. a szólásszabadság elfojtásával kell kezdenie. hogy valóban szörnyűségekről szól a könyve. hogy amit DeCamp leírt a könyvében. a rendőrségi és az FBI jegyzőkönyveket.folytatta . Személyében nem egy fantáziadús gyermek erősítette meg a gyermekek bántalmazását. az érsek úgy döntött. legbecsületsértőbb." A könyv. aki a kritikus 1970-es és 80-as években az omahai Boys Town nevű gyermekotthon vezetője volt. az áldozatok és szüleik tanúvallomásait. Ha valaki úgy gondolja. Egy évi munka során rengeteg új dokumentumot gyűjtöttek és számos tanú meghallgatást és interjút rögzítettek." Ezt követően Monsignor Hupp beszámolt egy gyermek tragikus esetéről. amelyben egy pap is érintve volt. akkor az igazság helyére azok érdeke és véleménye lép. A megrágalmazott személyek jogi eszközökkel fogják leállítani a terjesztését. Érdemes röviden összefoglalni. Az utolsó pillanatban azonban ezt a műsort leállították. Meggyőződésem. 1993-ban az angol Yorkshire Televízió stábja az amerikai Discovery Chanell-el közösen tényfeltáró műsort készített a Franklin-ügyről. mint az a feleség. "Valójában . akik a kormányzati intézményeket és a sajtót ellenőrzik. hogy hazudik. hogy mi előzte meg a brit forgatócsoport munkájának törlését. aki nem tudja. Ezután a találkozó után Monsignor Huppot elmozdították Boys Town éléről. Hupp a beszélgetés során bizonyítékokkal támasztotta alá a Franklin-ügyben felmerült vádakat.közmegbizatással való visszaélést. Ő Amerika egyik legismertebb és legtiszteltebb katolikus papja. a törvényhozás bizottságainak a meghallgatásait. A műsort 1994. ezt válaszolta: "Olyan vagyok. akkor csak pereljék be. Érdemes megemlíteni azt. és kártérítést kell fizetnie. május 3-án kellett volna a kinyomtatott program szerint sugározni. amikor a segítségét kértem. mert ez elősegíti az igazság kiderítését. hogyan történhetett mindez az Ön vezetése alatt. májusában. megjelenése után a támadások kereszttüzébe került. hogy megcsalják. Idézi Benjamin Franklint. hogy bármelyik állítása is téves. és megpróbáltam lépni. és utoljára jön rá. aki úgy látta: "Bárki is próbálná a nemzet szabadságát megdönteni. de ezt a pert is DeCamp szenátor nyerte meg." Végül is csak az Atlantic Telecast nevű TV társaság perelte be. DeCamp hangsúlyozza. A már említett Omaha World-Heraldban és a TV-ben így nyilatkozott az érintett személyek ügyvédje: "Ez a könyv a legrágalmazóbb. ne tegyünk semmit. hogy a könyv első kiadását követően DeCamp-et felkereste Monsignor Robert Hupp 1992. és fellépnek John DeCamp ellen. amikor DeCamp visszakérdezett. a kormányzati intézmények eltusolását és hogy ebben milyen részt vállaltak köztiszteletben álló gazdag személyek. hogy rendkívül körültekintően és óvatosan kezeltem a témákat." DeCamp egyetértett ügyvéd kollégájával abban. aki két népszerű könyvet is írt. és aki korábban az Elnök különleges megbízottja volt nagykövetként az ENSZ mellett és hosszú időn át Amerika legnagyobb gyermeknevelő intézetének az élén állt. az igaz. Ellenkezőleg. Ez kétségtelen." Amikor végül is gyanút fogtam. DeCamp azonban névtelen levélben kapott egy kópiát az elhallgattatott műsorról.

Azt is bizonyították. Később csatlakozott ehhez a sorhoz Bill Colby is. Ez az ítélet nagy visszhangot váltott ki a különböző agykontroll kísérletek szenvedő alanyai körében. a vámhatóságok a dokumentum anyagot lefoglalták arra hivatkozva. mint DeCamp a saját könyvében. hogy tartalmilag ellenőrzés alá helyezzék-e a kábel-tévé által sugárzott műsorokat. fontos intézményeket és személyiségeket. Egy sor változtatás után közölték. Ez a jogi döntés a sátánista rituális gyermekkínzás egyik notórius elkövetőjével szemben példa nélkül áll. Feltárták azt is. nyarára már össze tudta rakni a részleteket: A Yorkshire TV és a Discovery Channel a dokumentum műsor készítésének kezdetén még nem tudta. Janet Reno-nak. hangról hangra hónapokon át gondosan átfésülték az anyagot. amelyeket Laurence King. A két TV társaság ügyvédei azonban elérték a dokumentumok visszaszolgáltatását. akik rendszeresen részt vettek a Larry King által a saját washingtoni lakásában rendezett partikon. hogy a Franklin-ügy milyen országos szintű politikusokat érint Washingtonban. A jogászok úgy gondolták. akkor majdnem biztos. május 3-i programjában. különös tekintettel azokra. hogy pornográf anyagot tartalmaz. hogy fizessen 800 ezer dollár kompenzációs kártérítést és további 200 ezer dollár büntető jellegű kártérítést a sértettnek. aki még nyilatkozatot adott a Yorkshire TV számára. Miközben ez a kozmetikázás folyt. ezt azonban sokkal pontosabban feltárták. hogy a Boys Town gyermekotthon lakói és a Franklin-botrány olyan személyiségei. A törvény egyik vitás kérdése az volt. és a műsorra tűzés is megtörtént. hogy Nebraska tagállam Lincoln nevű városában a szövetségi bíró megítélt 1 millió dollárt a 31 éves Paul Bonaccinak azokért a lelki és fizikai bántalmakért. a Discovery Channel pedig kiszáll az ügyből. a nagy tömegtájékoztatási intézmények részéről semmilyen nyilvánosságot sem kaptak. Az az egyezség született. hogy ezek a politikusok és üzletemberek kábítószert fogyasztottak és pedofil magatartást tanúsítottak a gyermekekkel. Amikor a brit forgatócsoport megküldte az Egyesült Államokba a sugárzásra szánt szalagot. King éveken keresztül arra kényszerítette a gyermek Bonaccit.sugárzásra kerül. hogy a második kiadás megjelenéséig 15 személy vesztette gyanús körülmények között az életét.ez volt a tervezett tévéműsor címe . hogy mennyire érinti az ügy a legmagasabb kormányzati köröket. Ezután a jogászok képről képre. sőt a Franklin-ügyben levelet is írt az akkori igazságügyi miniszternek. a csődbejutott Omaha Credit Union korábbi menedzsere okozott neki. mint az MK-ULTRA és a Projekt Monarch. február 24-i számában beszámol arról. mint Peter Citron és Larry King milyen kapcsolatban álltak egymással. A "Conspiracy of Silence" kópiáit pedig megsemmisítik. Kulcsfontosságú politikusok egyértelműen tudatták. Warren Urbom bíró azonban arra kötelezte a 15 évi szabadságvesztés büntetését töltő Kinget. A Yorkshire TV költségeit megtérítik.DeCamp 1996. Urbom bíró döntésében megállapította: "King folyamatosan alávetette a felperest (Bonaccit) ismételt szexuális 59 . Az ügy nem elhanyagolható része. Az amerikai kormány olyan programjainak az áldozatai. hogy ilyen átfésülés után már megvédhető a film minden rágalmazással és befeketítéssel szemben. hogy a kábel-tévé ipar vesztes lesz a folyamatban lévő vitában. hogy az így már sugározható a Discovery Channel 1994. hogy a "Conspiracy of Silence" lekerül a műsorról és egyetlen másik TV állomás számára sem adható el. az amerikai törvényhozás éppen az egész kábel-tévé ipart érintő törvényről tárgyalt. hogy ha a "Conspiracy of Silence" (A hallgatás összeesküvése) . hogy tűrje el a vele történő pornográf anyagok készítését. Végül a készítők csak néhány korlátozott szempontra szorítkoztak. A "The Des Moines Register" 1999. Így dokumentálták. az Egyesült Államok Kongresszusában.

1991-ben DeCamp pert indított a szövetségi bíróságnál megvádolva 16 tekintélyes személyiséget és intézményt. gyermekbántalmazással. miként azt már ismertettük. hozzátéve: "A felsorolt és 8 éven át (1980-1988) tartó szenvedések folyamányaként felperes a mai napig viseli a következményeket." "Lemondott kívánatos katonai pályafutásáról és életveszélyes fenyegetéseket kapott. hogy számos alkalommal szexuális kapcsolatot létesítsen King alperessel és másokkal. magányos és költséges jogi küzdelmet folytatott azért. Más gyermekeket elrabolnak és eladják erre a célra. George Busht. Kinget. Bonacci a multiple personality disorder (tudathasadásos személyiségzavar) áldozata és elsődleges énjén túlmenően még 14 különböző személyiséggel bír. nehézségei vannak a munkahelyén. hogy kábítószerekkel és elektrosokkal módosítsák tudatukat." Bonacci ügyvédje John DeCamp volt. sátánizmus és gyilkosság Nebraskában). hogy gyűjtsön össze gyerekeket abból a célból. erőszakkal. depresszív emlékek gyötrik és alkalmanként verbálisan erőszakos. DeCamp idézi Anton Chaitkint. elkülönített személyiségeket aztán be lehet programozni kémeknek. mint a központi hírszerző ügynökség. Harold Andersent az Omaha World-Herald kiadóját és az omahai rendőrséget. hogy Paul Bonaccit megfosszák polgári szabadságjogaitól." "Bonacci égési sérüléseket szenvedett. hogy mások követik. hogy King szexuálisan zaklathassa őket. aki szerint e problémát kutató szakértők szerint a Monarch gyermekáldozatai sorsáért egyrészt a kormányzat és a hadsereg. hogy leleplezze azokat a bűnöket. amelyekben egy nemzetközi pedofilpornográf érdekszövetség vett részt. bírókkal továbbá rendőrökkel a kábítószer elosztással és pénzmosással kapcsolatos "Iran-Contra-ügy" kapcsán. akiket büszkén "vérvonalhoz tartozónak" neveznek azért. kábítószer futároknak. amelynek teljes címe így hangzott: "The Franklin Cover-Up: Child Abuse. Satanism and Murder in Nebraska (A Franklin-ügy eltusolása: Gyermekbántalmazás. miként kínozták őket abból a célból. DeCamp. vagy fokozatosan szoktatják ezekhez a rituálékhoz.állapította meg a bíró. sátánista rituálékat szervezett és irányított. Ezeket az önállósított tudatrészeket. köztük Lawrence E. aki korábban Nebraska állam szenátora volt. úttörőnek számító könyvében meg is írta ezt a szennyes történetet. szélsőséges emocionális gyötrésnek. ahol a szülők saját maguk adományozzák gyermekeiket kultikus célokra. amelyet alperes King jogellenes tevékenysége okozott. jogtalan fogva tartással. és részt vegyenek pornográfiát készítő csoportjában. üzletemberekkel. aki hosszú. Álmatlanságban szenved. vagy a katonai hírszerzési szervezetek által folytatott agykontroll kísérletek áldozatai voltak. vagy merénylőknek.erőszaknak. Kényszerítette a felperest. eltörték az ujjait. ütötték a fejét és az arcát és más megaláztatásokon ment át King alperes jogtalan cselekményei következtében" . hogy összeesküdtek abból a célból. másrészt pedig a sátánista. továbbá részt vegyen deviáns szexuális cselekedetekben és mazochista orgiákban más kiskorúakkal. akik közé Paul Bonacci is tartozott elmondották. Mindez a többszörös személyiségi zavarral áll kapcsolatban. Arra kényszerítette a felperest. hogy a Monarch Projekt fiatal emberekre utal Amerikában. A Monarch program áldozatai. hogy több önáló tudattal rendelkező személyiségre bontsák fel énüket. akik az amerikai kormányzat olyan intézményei. Az ügy kapcsolatban áll magas állású politikusokkal. Chaitkin azt is állítja. DeCamp a Bonacci sérelmére elkövetett rágalmazással. hogy Paul Bonacci és más 60 . megölik. DeCamp megállapítja. fél attól. tettlegességgel és emocionális fájdalom okozásával vádolta őket. pontosabban kifejezve pogány kultuszok viselik a felelősséget. Ez utóbbiak több nemzedéket felölelő csoportok. jogtalan fogva tartásnak. érintve az akkori alelnököt. futároknak. ha alszik gyötrő álmai vannak.

amely előírná. mivel a többi ország is kémkedett Amerika ellen. Mindez extrémnek és bizarrnak hangzik. ezt DeCamp-nek azzal indokolta. hogy szexuálisan kompromittáljanak politikusokat. Alisha Owen és a többi agykontroll kísérlet túlélőjének azt az állítását. elkábították. a férfit. hogy King számos alkalommal Washington D. és áruba bocsátották prostitúció és pornográfia céljából.C. akit ellenőrizni kívántak. hogy kapcsolatban állt sok ilyen gyermekkel. Chicago-ba. aki a közelmúltban nyugdíjba vonult hosszú időn át irányította a hadsereg egyik pszichológiai háborúra szakosodott részlegét. hogy jogellenesen börtönözték be őket azért. hogy Aquino ezredest eltávolították a hadseregtől. "Nem volt jogszabály Iowa törvénykönyveiben. Tudom. hogy ne tehessenek tanúvallomást bántalmazóikkal szemben. aki megalapította a Temple of Set-et és közeli barátja volt Anton LaVey-nek." Ezután DeCamp megemlítette. úgyhogy amikor megkérdezik őket. Bonacci elmondotta." Gosch szerint az FBI megpróbálta eltusolni az ügyet. Noreen Gosch a "Missing Children" (eltünt gyermekek) szervezet munkatársa eskü alatt vallotta. vagy a legtöbb tagállaméban. amelynek során szándékosan hasították szét a tudatműködésüket számos önálló tudatrészre.gyermekáldozatok meggyőző bizonyítékokat szolgáltattak arra a központi szerepre.. Sátánista volt. amely a Johnny Gosch Bill (Johnny Gosch törvény) lett. Kansas City-be. valamint a gyermekrablás más részleteit. hacsak a működtető nem tudja. Megvannak a bizonyítékok fehéren és feketén. A hidegháború során az idegen államok elleni kémtevékenység segítésére használták. Gosch ezután említést tett Michael Aquino-ról. hogy saját 12 éves Johnny nevű fiát West Des Moines-ben 1991-ben elrabolták. vagy bárki mást. DeCamp bírósági győzelme és a megítélt 1 millió dollár kártérítés alátámasztja Paul Bonacci. semmilyen bizonyíték se kerüljön elő. noha 5 tanú is le tudta írni az autót. Minesotta-ba és Los Angeles-be vitte. A kormányprogramból felhasználtak pénzeszközöket a gyermekekkel folytatott kísérletezésre. aki az agykontroll egyik túlélő kísérleti alanya. vagy hazugságvizsgáló géppel kérdezik őket. Az MK-ULTRA program az 1950-es években indult be a CIA kezdeményezésére. amely felhasználta szakértelmét és gyakorlatát az agymosásban.. mint az Irán-Contra ügy és nagyobbat. King ellen. Így én írtam az első jogszabályt. amíg szembesültem a tényekkel. Noreen Gosch így folytatta: "Mindketten aktívan részt vettek a rituális szexuális bántalmazásban. ez nagyobb botrányt okozott volna. vagy eskü alatt kell nyilatkozniuk. Kezdetben én is csak nagy nehezen tudtam elfogadni őket egész addig. és akinek az érdekében DeCamp pert indított Lawrence E. Bonacci tanúvallomása. amelyet megalázásukban Michael Aquino alezredes játszott. hogy a rendőrségnek 72 órán belül akcióba kell lépnie. hogy miként kell egy tudathasadásos személyiségzavarban szenvedőt kérdeznie. mint Clinton elnök hűtlenkedései. a homoszexuális pedofiliában és gyilkosságban. tudom. tudom.-be (a fővárosba). a sátánizmusban. a Church of Satan megalapítójának. hogy az Offut légibázison volt (amelyet számos áldozat az agykontroll visszaélések központjának nevez). a nácizmusban. Aquino." Paul Bonacci története Az egyik legszívszorongatóbb része a bírósági aktának Paul A. 61 . Arra használták ezeket a gyerekeket. hogy Michael Aquino Iowaban volt. Ezt Gosch megerősítette hozzátéve: "De ezután nem emeltek vádat ellene a San Francisco-i Presidio-ban kitudódott gyermekbántalmazások miatt. aki a hadsereg kötelékében szolgált és a legbizalmasabb adatokhoz is hozzájutott.

hogy az érsekség nem perelhető. a neve Berny Frank. mert demokrata és Larry King pedig republikánus volt. "Az egyik személy. DeCamp fellebbezett a döntés ellen. Ezt DeCamp azzal indokolta. hiszen honnan lenne tudomása arról.. mert időnként négyen-öten is voltak és nem ismerte az illetőket. Amikor DeCamp jobban megismerkedett az omahai "Boys Town" nevű gyermekgondozó intézettel. február 24-én a Paul Bonacci ügyben az elsőrendű alperes Larry King mellett másodrendű alperesként megnevezte az omahai katolikus érsekségi egyházmegyét. Ha azt akarta.írja DeCamp hogy az Egyesült Államok igazságügyi miniszterének nincs más választása. hogy nehéz ezt megmondani. mint hamistanúzással megvádolni a tanúkat.ahol prostitúcióra kényszerítette az elrabolt és kábítószerrel elkábított fiatalokat gazdag. aki mesterségesen előidézett tudathasadásos személyiségzavarban szenved. DeCamp azonban csak tényfeltáró munkája során tudta meg. Járművet cseréltek. vagy pedig tovább kell folytatnia a nyomozást a hosszú és bonyolult Franklin ügyben újra kezdve az egészet. amikor elcsábította Johnny Goscht az autójába. hogy az egyes papok mit tesznek? DeCamp mindenesetre felkereste Rómában Ratzinger bíborost. úgy hogy King bármit megkaphasson tőlük. A szövetségi bíró azonban úgy döntött. hogy az egyik önállóan programozott leválasztott tudatrészét vagyis az egyik "alter"-ét . betuszkolták az autóba és kloroformos ronggyal elkábították. hogy milyen gyakran vették igénybe a szolgálatait a washingtoni partikon. hogy King utasításainak megfelelően kompromittáljon politikusokat. A bírónak arra a kérdésére. Ekkor felkereste őt egy hivatalból kirendelt védő Las Vegas-ból és közölte vele. mint amit a Chief Wadman vallomása tartalmaz. aki a pedofília kérdésében is illetékes. amikor még egészen fiatal gyermek volt.. hogy King több százszor zaklatta szexuálisan. amit a "Franklin Cover-Up" néven ismert ügyben eddig tettek. hogy a szövetségi és az állami hatóságoknak újra kell foglalkozniuk Alisha Owen ügyével. Ez a fickó gyűlöletet ébreszt bennem. Ez 12. hogy az érsekség nem perelhető. feleségem ezt meg tudja erősíteni. hogy ez a fickó a másik oldalon áll. nem félek szólni róla. akiktől akart valamit. híres és romlott személyek számára. irányt változtattak és a gyermekrablás be is fejeződött. de a fellebbviteli bíróság megerősítette. Ezúttal Noreen Gosch megerősítette Paul Bonacci történetének a hitelességét. tanúvallomásában elmondotta. Újabb fejleményt jelent. hogy a "Boys Town" milyen sok lakóját használták ki pedofil csoportok. miközben más-más tudatú személyiség volt. Bonacci azt válaszolta. Elsődleges kötelessége azonban az volt. amelyeket King korábbi pornófényképésze. mert Larry King mindig azt mondta. vagy 13 éves korában kezdődött és egészen 17-18 éves koráig tartott. Nelson teljesen mást vallott. hogy ez a bírói ítélet ellentmond az amerikai igazságügyi miniszter." Bonacci.Wesley-nek hívják és ez a tudat irányította őt akkor.. hogy azt egyesek jogsértő módon használják. megbizonyosodott. Rusty Nelson készített. Most már a bostoni katolikus érsekség milliós nagyságrendű kártérítéseket fizet a hasonló sértetteknek. amelyet a törvényhozás előtt tett. aki számos taxist megölt. akkor kompromittáló helyzetbe hozta fiúk vagy lányok felhasználásával azokat. hogy néhány katolikus pap molesztálta ügyfelét. hogy egy Paine nevű halálraítélt. A bíró kérdésére Bonacci megerősítette. DeCamp nyílt levélben vonta kétségbe az elmúlt 10 év során ez ügyben hozott bírósági döntéseket "Úgy gondolom . Ezúttal már rendelkezésre állnak pornográf felvételek tízezrei." DeCamp a "Radio Free America" számára adott interjújában 2003. egy sor 62 . a nebraskai főügyész és az egész jogi rendszer korábbi megállapításainak. hogy valamilyen törvényt elfogadjanak. Feltehetően több ezerszer az évek hosszú során. Egyik társával közel hajtottak hozzá.. amikor látom a TV-ben. akik eskü alatt nyilatkoztak a bíróságon. A legkevesebb az.

s ők valamennyien "Boys Town"-ban nőttek fel.fiútestvérrel rendelkezett. Ami érdekes az. Ez a legbiztonságosabb hely a világon. Ezután munkahelyét is felkeresték. amire a Szovjetunió összeomlása után derült fény.kérdezte DeCamp-et. Omahában élt. amely ellenáll egy nukleáris támadásnak. akkor csak mesebeszédnek gondolja. Azon az éjszakán. Vagyis valaki pszichiátriai technikákkal és szexuális bántalmazással megváltoztatta ennek a fiatalembernek a tudatműködését. Egyik alkalommal azt mondták nekik. Tom Valentine megjegyezte. "Azért . André azonban további információkat adott arról. megölöm magam. ahol a bíró kizárta a perből az omahai érsekséget. Ténylegesen egészen más történt. ahová rendszeresen elvitték őket "Boys Town"-ból és hogyan készítettek pornográf filmeket. amikor a "Franklin Credit Union"-t átvizsgálták és bezárták a szövetségi hatóságok. DeCamp a rádióinterjúban beszélt Rusty Nelson-ról is. Ebben az érdekszövetségben benne van a CIA és a fegyveres erő egy része is. amit ezzel kapcsolatban tud. jártam ott. mint nebraskai szenátor. Omahában összefonódtak az intézmények. ahol a Strategic Air Command . hogy bajban van és ezt mondta: "Ha utánam jönnek. A föld alatt olyan biztonságos létesítmény van. megszakították a kapcsolatot DeCamp-el. hogy az az érdekszövetség. Paine ügyvédjei azt akarták. ahonnan elbocsáttatták. Ez volt a színtere egy sor intrikának. A szövetségi kijelölt védő elmondotta DeCamp-nek. szeptember 11-én Bush elnök. ahova beiratkozott és elkobozta a komputereket. hogy az anyjához viszik látogatóba.SAC . Én. és elér egész Washingtonig. akik André Paine testvérét képviselték. Rá fognak jönni. Az egyik ilyen intézmény az Offut légibázis az. hogy hírtelen meg fognak ijedni és elvesztik érdeklődésüket. meg "Boys Town". A gyerek tudta. előre megmondom. Ugyanazokról a történetekről. Paine egyik testvére. miután a hatóságok azt állították. amit dokumentált. amikor felhívta a gyerek. hogy soha nem is létezett. André. amit Paine halálos ítélete ellen terjesztenek elő.(A stratégiai légiparancsnokság) és vezetője található. Andrét és egy csoport más fiút éjjel elvitték "Boys Town"-ból egy más államhoz tartozó intézetbe. és mielőtt még túl messzire mennek ebben az ügyben. A szövetségi védők. Amikor Paint elítélték kiderült. Ez ugyanaz az ügy. Ezért volt az oka annak is. Ennek az volt az oka. hogy DeCamp mondja el nekik mindazt. hogy mondjon fel neki. Amikor valaki ilyenről először hall. Ekkor DeCamp átadta nekik könyve egyik példányát a következő szavakkal: "Miután elolvasták a könyvet. amelyeket korábban Paul Bonacci. Egy oregoni börtönben talált rá. hogy tanúvallomást tegyen.mert Omahában történt. Még 24 óra sem telt el. hogy távozik a városból. aki a szexpartik fotográfusa volt.válaszolta az ügyvéd és ismert közéleti személyiség . ugyanazokról a személyekről beszélt. Az FBI ezután elment a lakására. Hozott fényképeket. hogy az FBI megjelent annál a komputer iskolánál. Mindezért a fiút tette felelőssé. hogy mesterségesen létrehozott tudathasadásos személyiségzavara van. és kényszerítette a tulajdonost. Az így nyert ismereteket fel akarják használni abban a fellebbezésben. hogy Paine feltárt számos nagyon komoly problémát a Boy's Town-nal kapcsolatosan. amelyben benne volt Larry King. amelyek ehhez a pedofil hálózathoz kapcsolódtak. amelyek terhelő bizonyítékokat tartalmaztak Larry King-ről az ellene folyó ügyben." DeCamp ekkor e-mail kapcsolatot teremtett Noreen Gosch és a fiatalember között. országosan működik. A történet tehát a véghezvitt agykontroll kísérletekről szólt. DeCamp kihozta a börtönből és elérte. Miért Omahára összpontosított? ." Az ügyvédeket ez nem tántorította el és André. hogy az FBI benne volt az egész ügy eltusolásában. hogy idejött 2001. aki most már 20-as éveiben jár találkozott DeCamp-el és elmondta neki ugyanazokat. 63 . hogy miként szervezték Georgetown-ban a partikat. Az interjú készítője.

hogy könyvében bebizonyította. Ezen túlmenően az eddig ismert legátfogóbb adatokat is nyilvánosságra hozta. Ugyanakkor ezen írás is azt tárja fel. köztük Thomas Daily brooklyn-i és William Murphy rockville centre-i püspök szemére. Ezek közé tartozik a bostoni ügy. hogy az a hihetetlenség határán mozog. egyszerűen nem hihető. hogy 2003. mint a CIA központjában. gyakran az Offut légibázisra is elvitték. az MK-ULTRA típusú agykontroll kísérletek katonai komponense. akik ebben a titkolódzásban részt vettek. De minden olyan állítás. hogy azon egyházi vezetőknek. A jelentés azt is megemlíti. Alfred Hughes-t és John McCormack-ot." Az interjút készítő ez után utalt rá. Bostonban a nagy esküdtszék vizsgálta az ügyet és készített jelentést. végzi munkáját Omahában és Offutban. Amikor választaniuk kellett. mert neki tudomása volt a válságos helyzet mélységéről és elhúzódó voltáról. A bostoni ügy DeCamp szenátor utalt rá. július 23-án Thomas Reilly. Massachusetts tagállam főügyésze bejelentette: Boston magas rangú egyházi vezetőinek mintegy 800 gyermekbántalmazási ügyről volt tudomásuk. mint a New York Times. de nem ő volt az egyedüli felelős. Reilly úgy vélte. akkor a titoktartást választották. a virginiai Langley-ben. de a jelenlegi New Orleans-i érseket. Ez azon nagy tragédiákhoz tartozik. valamint a visszaélő papokat. DeCamp elmondotta.mondotta sajtóértekezletén a főügyész. Ezt elismerte a CIA és még olyan főáramlatú újságok is írtak róla. nem szabadna továbbra is felelős pozícióban maradniuk. Akkor állításait félresöpörték. hogy az érsekség bűncselekménynek tekinti a gyermekek bántalmazását. DeCamp véleménye szerint Offut egyfajta kapcsolattartó központ volt. az amerikai Manchester főpapját. hogy Omahában végzett tényfeltáró munkája során olyan gyermekekkel szembeni visszaélésekkel is találkozott." . "A gyermekek bántalmazása olyan nagyarányú és elhúzódó volt. hogy a gyermekek sérelmére elkövetett bántalmazásoknak a túlnyomó része az országos méretekben folyó 64 . amelyekben a katolikus egyház egyes képviselői is érintve voltak. hogy nem folytathat büntetőeljárást. vagy az egyház tekintélyét. Ennek egyik legutóbbi híre. amely szerint 789 áldozat emelt panaszt szexuális molesztálásért és bántalmazásért 250 pap és egyházi alkalmazott ellen az elmúlt 60 évben. decemberében lemondott) a gyermekekkel tanúsított tragikus bánásmódért. hogy DeCamp és mások kutatásai szerint számos okból ez az országos pedofil-hálózat kapcsolódik az agykontrollhoz és a tudatmódosító kísérletekhez. hogy a fő felelősséget Bernard Law bíboros viseli (aki 2002. Reilly szerint azonban a tényleges szám ennél lényegesen magasabb. amelyeket a CIA irányított olyan nevek alatt. Évekkel később azonban ebben a vonatkozásban is egyre több tényre derült fény.hogy itt több CIA alkalmazott állomásozik. mint MK-ULTRA. hogy mi történik. akik a Larry King által irányított körbe tartoztak. aki súlyos hiányosságokat vetett az egyházi vezetők szemére. A bostoni érsekség szóvivője megerősítette. Reilly csalódottságának adott hangot. amelyet egyházi személyek követtek el. mivel erre a Massachusetts államban érvényben lévő jog nem nyújt lehetőséget. hogy egyházi személyek is részt vettek a gyermekek bántalmazásában. hogy a gyermekeket védelmezik-e. hogy a bíboros és a legfőbb egyházi vezetők nem tudták. amelyek a Massachusetts-i gyermekeket valaha is sújtották. és szakít az eddigi titoktartó magatartásával. Ez a jelentés nem csak a két említett new yorki főpapot bírálta. hogy sok gyermeket kivettek "Boys Town"-ból és azokat. A magunk részéről nagyon sajnálatosnak tartjuk.

és ez védelmezte a visszaéléseket elkövető és nagyrészt homoszexuális egyházi személyeket. azaz meghatározó szerepe van a visszaélésekben a homoszexualitásnak. amelyekkel hatékonyan ellenőrizhetik az emberek tudatát. Minden egyes kódnév változás egyben a program nagyarányú kibővülését is jelentette. hogy ezt "csakis és kizárólag a katolikus papok és más egyházi személyek" követték el. majd amikor ezt a tények nyomására el kellett ismerni. és emberi tartásáról volt többek között ismert. és ezzel eltereli a közvélemény figyelmét azokról a háttérben folyó tömegessé vált kísérletekről. esztergomi érsek a magyar katolikus egyház vezetője. hogy rituális célokból is szándékosan befolyásolták a gyermekek tudatműködését. ez az úgynevezett "lavender mafia".és a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekményeknek ez a vonatkozása nincs feltárva. amit kommunista rabtartói tőle elvártak. hogy a gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bántalmazás áldozatainak jelentős része fiúgyermek. és magatartását . Vagyis először tagadták. szilárd jelleméről. A tömegtájékoztatás kizárólag a katolikus egyházra összpontosít. ahol jóval nagyobb számú bűncselekmény elkövetésére került sor. amelyek a kezelésbe vett áldozatokat teljesen engedékennyé teszik elrablóikkal szemben. hogy egyáltalán létezik szexuális és rituális jellegű szexuális bántalmazás. hogy itt valamiféle "False Memory Syndrome"-ról (Téves emlékezési tünet együttesről) lenne szó. A megfigyelők meg voltak róla győződve. ahogyan ez a szilárd jellemű. Ugyancsak döbbenetes hatást váltottak ki azok az amerikai pilóták. Így vette kezdetét 1950-ben a Projekt Bluebird. valamint a maoista Kínával. akik plasztik hengerekben olyan bőr alatti kötőszövetbe szúrható tűkkel voltak ellátva. amely szerint sem az oroszok. sem más országok 65 . hogy gyenge idegzetű gyerekek fantáziálása csupán mindaz.agykontroll és magatartás befolyásoló kísérletek keretében történt. A közvélemény kutatások adatai szerint igen sok amerikai gondolja úgy. Hamarosan sor került Németországban két szovjet ügynök letartóztatására. hogy a kommunisták olyan magatartásbefolyásoló programot indítottak be. Másrészt bizonyítható. Mind a CIA. Mindszenty József bíboros. Egyrészt nem lehet ma már azt állítani. a CIA felelős vezetőit megdöbbentette az. Nem kerülhető meg az a tény. akik Koreában kínai fogságba kerülve hamis vallomást tettek a nem létező biológiai fegyverek bevetéséről. amely máris a kezükbe adta azokat az eszközöket. Végül a programok már az emberi magatartás és az emberi tudat szinte minden részletét felölelték. A Mindszenty-per félelmetes hatását újabb események is megerősítették. hogy tudatmódosító drogokat alkalmaztak.ennek részét képezte a szexuális bántalmazás is . Nem állja meg a helyét az sem. magas erkölcsiségű magyar főpap engedelmesen bevallott mindent. amit átélt élményeikről orvosi terápia és jogi vizsgálat keretében elmondanak. hogy létezik egy homoszexuális hálózat az egyházon belül. hogy szembe kell nézni a kihívással és ezen a téren is fel kell venni a versenyt a sztálinista Szovjetunióval. és a főpap hipnózis utáni transz-állapotban tette meg bírósági vallomását. A Mindszenty-per és az agykontroll kutatás Az agykontroll kutatás szervezett kibontakozására döntő hatással volt az a kirakatper. amely végül átalakult az MK-ULTRA és az MK-DELTA programmá. amit a közvélemény figyelmébe került titkos kísérletezők próbálnak elterjeszteni. mind a Pentagon vezetői a Mindszenty-perben újabb bizonyítékot láttak arra. akkor azt sugalmazta a propaganda kampány. amely a Sztálin-epigon Rákosi Mátyás diktatúrája idején folyt a Vöröshadsereg által megszállt Magyarországon 1949-ben. A nyugati világot és így az amerikai hírszerző közösséget. 1953-ban egy magas szintű katonai szakértői csoport mégis olyan tanulmányt nyújtott be. majd a Project Artichoke. erős akaratáról. Amerikai részről úgy érezték.

rángatózás és tántorgás előidézésére. Az egyik memorandum megfogalmazása szerint gondosan ügyelni kell arra. viszketegség. A Kínából érkezett jelentés beszámol egy olyan esetről. akik együttműködtek Hitlerrel és megkísérelték kideríteni. hogy az egyént megtörhessék és akaratát és tudatát ellenőrzés alá vehessék. ha már nyugdíjba vonultak. Ezen túlmenően nagy lehetőségeket láttak abban. Úgy akarták tisztára mosni saját ügynökeik memóriáját. hogy tegyék ki halálos dózisú röntgensugárzásnak. 1977. amely nem fér össze az értékrendszerével. elutasítaná. emlékezethiány mesterséges előidézése. vagy azt. hogy ez a fajta kutatási és kísérleti tevékenység korlátok közé szorítva szigorúan titokban folyjék. Úgy akartak kihallgatni ellenséges kémügynököket. ne csak hogy az ellenség ne szerezzen erről a tevékenységről tudomást. de az amerikai közvélemény sem. Az egyik alapvető cél volt amnézia. orvosokkal és más hírszerző szervezetek képviselőivel. Tudatátalakító drogok rejtett módon. hogy úgy öljenek meg egy embert. A CIA-nak sikerült megszereznie a hadsereg. hogy egy kicsi. a mezőgazdasági. se feletteseik ne szerezzenek erről tudomást. amelyek engedelmes robotokká tudják átalakítani az embereket. A CIA azt állította. a haditengerészet. Ugyanez a szakértő javasolta az áldozat testhőmérsékletének a csökkentését a fagypont alá. A programban résztvevők elismerték maguk között. Mindebből azt a következtetést vonták le. augusztus 2-án a New York Times olvasói megismerkedhettek azzal. Olyan ügynöki jelentés is található az említett dokumentumok között. hogy az emberi viselkedés befolyásolása és az emberi tudat módosítása rendkívül félelmetes méreteket öltött. hogy miként használható az okkultizmus és az úgynevezett fekete pszichiátria hírszerzési adatok megszerzésére. levegőtlen szobába helyezik egy darab szárazjéggel. a légierő. akinek a megnevezését mellőzték a dokumentumokból azt javasolta. hogy saját offenzív céljaikra felhasználhassák ezeket az eszközöket. hogy a legkülönfélébb módokon irányíthassák. hogy se az ügynökök. hogy semmiféle nyom ne maradjon az elkövető tudatában egy gyilkosság végrehajtása után. A hírszerző hálózat mégis úgy döntött. és több más kormányzati szervezet támogatását. A legtöbb 66 . hogy azok semmire ne emlékezzenek többé. Ebből kiderül.szakértői nem rendelkeznek olyan eszközökkel. A New York Times dokumentum-gyűjteménye az agykontrolról 1977-ben azonban egy több mint kétezer oldalas dokumentumot állítottak össze a New York Times című lap munkatársai. Konzultáltak tudósokkal. önmagában kételkedő tömeggé akarták átalakítani az embereket azért. hogy folytatják az ebben az irányban megkezdett erőfeszítéseket. amely egy sanghaji csoporttól érkezett. hogy 26 napon át becsukja a szemeit. Az egyik tudományos szakértő. mint ellenszenveset. különösen az után. Az egyik CIA dokumentum szerint a kísérletek irányítói egy megzavarodott. Azt akarták elérni. Elsősorban Allen W. hogy nem kell számítani ebből az irányból a nemzetbiztonságot veszélyeztető fenyegetésre. ahol a fogolynak nem engedték meg. hogy a kitűzött célok etikailag kifogásolhatók és a törvénytelenség határát súrolják és az amerikai nép. Dulles a CIA igazgatója és néhány operatív irányító tudott róla. ruházaton keresztül történő bevitelére kifejlesztették a kisméretű befújó fegyvereket és a ceruza nagyságú belövő szerkezeteket. az egészségügyi. s amely a régi típusú kínzások és drogok használata nélkül képes volt bármely kívánt vallomás kicsikarására. Érdekeltek voltak a megsemmisítésben is. nehogy a kommunisták megelőzzék őket. hogy igenis szükség van hatékony és praktikus technikákra abból a célból. fülfájás. azaz emlékezetvesztés. Tanulmányozták azoknak a pszichológusoknak az írásait. széndioxid gázt beadagolva. az oktatási és a jóléti minisztérium. hogy milyen tervek készültek a mesterséges fejfájás. Éppen ezért döntöttek úgy.

amit tud. Az 1950-es évek elején a CIA-nak volt néhány speciális vallató-csoportja. valószínűleg sodiumpentothalt. Éppen ezért fontos megbízatásokat nem tanácsos rábízni. A New York Times ilyen kísérletként említi még dr. aki polgári kutatóként részt vett a szigorúan titkos biológiai fegyverkísérletekben Fort Detrick-nél. Frank Olson ügyét érdemes közelebbről is szemügyre venni. Harold Blauer. hogy ha a kísérleti alany nem tud a tesztelésről. hogy a CIA illetékesei tisztában voltak azzal. hipnotizáló szakemberekből és vallatókból állt azért. Frank Olson akta Dr. A kihallgatást végző szakértő gárda végül úgy döntött. illetve más drogok hatásáról. 1953. Ugyanebben az évben volt egy másik áldozat is. aki ellenállt a drogok hatásának. Az egyik ügynök azonban. hogy meg tudja fejteni a szovjetek által használt titkos kódokat. mivel több szempontból is megvilágítja az agykontroll kísérletekben folytatott gyakorlatot. Mégis vállalták ezt az etikátlan eljárást. Több mint két évtizedre rá azonban a CIA arra kényszerült. emeleti szobájának az ablakából. őszén állítólag kiugrott az egyik manhattani szálloda 10. aki halálos adag mescalin-származékot kapott a New York állami Pszichiátriai Intézetben. november 28-án a hajnali órákban a New York-i Statler Hotel éjjeli menedzsere arra lett figyelmes. A csoport három olyan kémügynököt vallatott. Az egyik ilyen kihallgató csoport egy külvárosi ház pincéjében működött. Úgy vélték. hogy ezek a drogok alkalmasak vallomástétel kicsikarására. hogy dr. A dr. hogy a három ügynök az igazat mondta és folytathatják tevékenységüket. Frank Olson esetét. akkor pontosabb képet kaphatnak az LSD. Tizenegy napon át intravénás injekciókat adtak a három kihallgatott személynek. hogy a kísérleti alanyok arról nem tudnak. akik a CIA számára dolgoztak a vasfüggöny mögött. A kihallgatáson sodiumpentothalt adtak be neki és hipnotizálták. szigorú államtitok maradt. amely ugyancsak New York City Manhattan nevű városnegyedében található. A New York Times megállapítja.javasolt ötletből azonban nem valósult meg semmi. mert úgy gondolták. A CIA illetékeseire az LSD és más pszichokémiai vegyületek nagy hatást gyakoroltak. amely megkezdte működését Európában és Ázsiában. hogy egyes személyek időlegesen cselekvőképtelenné legyenek téve. és akiknek a lojalitása kétségessé vált. illetve arra. Frank Olson e szerint a neki beadagolt nagymennyiségű drogoktól depressziós lett és 1953. de az eljárás teljes kudarcnak bizonyult. hogy felelősséget vállaljon e két személy haláláért. amelyet polgári ruhás fegyveresek őriztek. A meghallgatást végző szakértők úgy vélték. hogy mindkét személy a kormányzat által finanszírozott kísérletben vesztette az életét. hogy ha ez a személy a szovjetek fogságába kerülne. Később hazugságvizsgáló készüléket is használtak és ennek eredményeként úgy döntöttek. hogy üvegcsörömpölés közepette egy test csapódik a szálloda előtt a járdára. egy hivatásos teniszjátékos. hogy erkölcstelen eljárás drogokkal kísérletezni úgy. Egy másik eset arról számol be. aki azonban meghalt a karjai között. mert az illető csak kinevette kihallgatóit. Az a tény. hogy információkat gyűjtsön a drogok és a hipnotizálás alkalmazásáról. mert hivatkozott a beadott injekcióra és nem mutatta az amnézia jeleit. A gyakorlatban a csoportok nagysága és a követett eljárás igen különböző volt. később csalódást okozott kihallgatóinak. Megróbálta megérteni a még élő ember szavait. Az egyik ilyen csoport pszichiáterekből. hogy az illető nem megbízható. hogy a CIA kísérletet tett Európában egy bécsi arisztokrata vallomásának a felmérésére. A vizsgálat azt állapította meg. kideríthetetlen okból 67 . Frank Olson az Egyesült Államok hadseregének a kutatója. Ez a bécsi gróf azt állította. akkor kényszer hatására azoknak is elmondaná mindazt.

Lashbrook Olsonnal egy szobában lakott a szállodában és a mellette lévő ágyban aludt. Ha azonban Eric Olson meg tudja győzni a hatóságokat. feltárcsázott egy számot és csak ennyit mondott: "Olson's gone" (Olson eltávozott). Olson fia. Eric Olson. hogy apja halála bűncselekmény következménye volt. ezt követően mindent elkövetett. hogy erre a sebességre felgyorsuljon. Az akkori elnök. egy hétre rá. ahol nyilvánosan bocsánatot kért tőle. amíg ismét normális állapotba kerül. Az Egyesült Államok kormánya egy gyorsan elfogadott törvény keretében 750 ezer dollár kártérítést ítélt meg Olson özvegyének. több mint 30 km/óra sebességgel kellett volna az ablaküvegnek rohannia. Az Olson dossziéban található adatok szerint a szakértő "chemically-induced psyhotic flasback" (kémiailag előidézett elmezavar) állapotába került. de csak anyja 1994-ben bekövetkezett halála után döntött úgy. hogy kevesen fogják elhinni. a George Washington Egyetem törvényszéki orvostan tanára által irányított szakértői csoport nem találta azoknak a vágásoknak. Szakértők elmondták neki. hogy dr. Richard Lashbrook lett megbízva. át kellett szakítania a sötétítő függönyt és ki kellett törnie a szálloda ablakának rendkívül vastag üvegét. Ma már meg van róla győződve. hogy a CIA szakértői kísérleti célból tudatmódosító drogokat adtak be titokban Frank Olsonnak. Ezt egy nagyerejű ütés okozta.öngyilkosságot követett el. Eric Olsonnak sikerült elérnie. aki Maryland államban klinikai pszichológus. A James Starrs professzor. Lashbrook igen furcsán viselkedett. bement a fürdőszobába. át kellett ugrani az ablak alatt lévő radiátort. Eric Olsont. és megállapíthatta. hogy polgári bíróság elé vigye az ügyet. Ezzel szemben az első halál utáni vizsgálatkor találtak egy korábban nem jegyzőkönyvezett vérömlenyt Olson koponyájának a bal oldalán.elmondása szerint ablaküveg csörrenés zajára felébredt. akkor esetleg feltárható a teljes igazság. megérkezett a szobába. hogy nagy adag LSD adtak be neki. hogy ismeri a tényeket. Az. Olson az üvegablakon keresztül kiugrott. amelyek feltétlenül előállnak. amikor a szálloda igazgatója. Starrs és szakértő csoportja megállapította. hogy a meggyőző erejű bizonyítékok ellenére is attól lehet tartani. dr. A szállodaszoba viszont csak öt és fél méter hosszú volt. azért hogy át lehessen törni az ablaküveget. de a történet olyan különleges. amikor . Pastore. aki ennek következtében veszítette életét. hogy a bíróság elrendelje apja holttestének exhumálását. Egy profi atlétának 15 méterre van szüksége. Lashbrook erre a telefonhoz ment. Eric aki már 50-es éveiben jár. Gerald Ford. Az új boncolás megerősítette Eric Olson gyanúját és teljesen ellentmondott az első halottszemle megállapításainak. Az is figyelemre méltó. a Fehér Házba. hogy a bizonyítékok teljes mértékben gyilkosság fennforgására utalnak. horzsolásoknak a nyomait. mindig kétkedéssel fogadta ezt a magyarázatot. ha valaki az üveget áttörve ugrik ki az ablakon. hogy kollégája meghalt a szálloda melletti járdán. hogy hivatalosan is kétségbe vonja apja halálának ezt a verzióját. 22 év múlva azonban a Rockefeller Bizottság megállapította. hogy ezt Frank Olson megtehesse. hogy megtudja az igazságot apja halálával kapcsolatosan. A szövetségi kormány a szakértő haláláért kifizetett a családnak 750 ezer dollár kártérítést és ez megakadályozta a családot abban. és közölte vele. Ezután letette a kagylót. James Starrs véleménye szerint egy kalapács okozhatta mielőtt a zuhanásra került sor. és fejét kezeire hajtva leült. A CIA akkori igazgatója William Colby pedig ebédet adott a tiszteletükre. hogy gondozza addig Olsont. A CIA egyik orvosszakértője. 68 . meghívta Olson özvegyét és fiát. és annyira emlékeztet a "The X-Files" (Az X-akták) címü TV sorozatra.

és egy félig kiivott borospohár volt az asztalon. hogy többször is találkozott a CIA központjában. aki a CIA beiruti kirendeltségét vezette az 1980-as években. akinak Saracco korábban már büntetlenséget ígért. Öt napra rá Colby holtteste is előkerült. William Sargant? Dr. Lashbrook-ot. Az ambiciózus és rámenős Saracco vállalta. Langley-ban. A jelek szerint csónakázás közben baleset áldozata lett. Végül is a két intézmény engedni kényszerült. Ha ugyanis az esküdtszék is megállapítja a gyilkosság tényét. miután Saracco felhatalmazást kapott a nagy esküdtszék előtti kihallgatásra. A jelek szerint sietve távozott. az MI5 és az MI6 számára. Lashbrook-ot Olson utolsó óráiról. akkor még mindig fennmarad a kérdés. hogy New York közvádlója. Mind William Sargant. Gordon Thomas tekintélyes közíró. kiverte az ablakot és azon kidobta az áldozatot. Ekkor mondta. akkor Maryland egyébként sekély vizei különösen veszélyesek a CIA nyugdíjas munkatársai számára. és már bocsánatot kért Olson haláláért.A szakértők nem mondták ki. hogy így szabaduljon meg egyik munkatársától? Ahhoz. hogy semmilyen formában nem publikálhatja az így kapott értesüléseit. és ezek több mint 45 millió példányszámban jelentek meg világszerte különböző nyelveken. Az 1950-es és 1960-as években Gordon Thomas volt a BBC egyik vezető munkatársa és programkészítője a tekintélyes intézmény tudományos részlegénél. az általa tett telefonhívásról. Thomas rokoni és baráti kapcsolatai révén közeli ismerettségbe került Bill Buckley-val is. dr. a lámpák égtek. akkor már vádat emelhet gyilkosságért. hogy Olsont a CIA munkatársai megölték. Richard Helmssel és más vezető 69 . Az új halottvizsgálat adatai már elégségesnek bizonyultak ahhoz. komputere. Sargant ebben az időben a londoni St. cserébe a tanúvallomásért. Stephen Saracco. Dr. A "Battle for the Mind" (Küzdelem az agyért) című munkája ma is az agykontroll egyik alapművének számít. nagy esküdtszék elé vihesse az ügyet. Colby. mind Bill Buckley különböző időpontokban bizalmasan tájékoztatta Gordon Thomast Frank Olson halálának körülményeiről. hogy a nagy esküdtszék kihallgathassa dr. Mit mondott dr. Sydney Gottliebbel. Saracco ugyanezt szerette volna elérni William Colby-val kapcsolatosan is. illetve gyilkosság elkövetésére való összeesküvésért. hogy valaki kalapáccsal fejbeverte Olsont. de megállapításukból arra lehetett következtetni. 1996. hogy kénytelen lesz a bizonyítékok kiszolgáltatására. John Paisley ugyancsak egy csónak balesetben vesztette életét. Egy héttel később megtalálták Paisley elhagyott csónakját. hogy erre választ kaphassunk. de a tetem pontos beazonosítása nem volt lehetséges. Ha ez így van. Sargant-el és ez a BBC számára végzett közös munkájuk során el is mélyült. vissza kell térnünk az 1950-es évekhez. 1978ban ugyanis a CIA egy másik tisztségviselője. Thomas Kórház Pszichológiai Intézetének az igazgatója volt. Feladata volt a szovjet ügynökök kihallgatásának a támogatása. Gordon Thomas bizalmas viszonyba került dr. Gordon Thomas azonban 1998. aki korábban a CIA főnöke volt. november 30-án tájékoztatta értesüléseiről Eric Olsont. hogy Saracco ne hallgathassa ki dr. emellett szakértőként dolgozott a brit titkosszolgálat. és hozzájárult ahhoz. William Sargant pedig gyakran közreműködött szakértőként Gordon Thomas műsoraiban. rádiója be volt kapcsolva. Mindketten ezt azzal a feltétellel tették. majd pedig találtak egy holttestet lövéssel a fején. eltűnt a Washingtontól délre 64 kilométerre lévő nyaralójából. A pszichiáter. április 27-én. valamint a brit hírszerzés korábbi tisztjeivel. hogy szembenézzen a CIA és a titkosszolgálatok legtekintélyesebb veteránjaival. Ha a nagy esküdtszék úgy találja. Másnap megtalálták üres kenuját egy mocsaras részen a homokba fúródva. aki felismerte. hogy milyen okuk volt erre? Mi késztette ezt az intézményt arra. aki 38 könyvet publikált. A CIA és az Igazságügyi Minisztérium eleinte mindent elkövetett.

Sargant megelégedéssel vette tudomásul. Dr. mint a többi CIA munkatárs. már a bűncselekmény határát súrolja. különösen az SS tagjait. Amikor Gordon Thomas a "Journey into Madness" (Utazás az őrültségbe) című könyvét írta. amit Sargant vele apja haláláról közölt.mint már utaltunk rá . amelybe Frank Olson került. Cameronra. Sargant a tudatmódosító kábítószerek. Sargant számos alkalommal találkozott dr. amelyeket dr. aki a titkos repülőtereket használja és szabadon jön-megy. aki laboratóriumi mentalitásának a foglya. Olson is csak olyan volt. Ezért ezt követően Gordon Thomas tájékoztatta Eric Olsont mindarról. Sydney Gottlieb és Frank Olson Londonba is ellátogatott és dr. amit az MI5-től és washingtoni kapcsolataitól megtudott. amelyben nem csak LSD volt. Olson és Sargant úgy vélte.fontos kísérleteket végzett a CIA számára. Sargant bizonyos fokig Frank Olsont naív embernek tartotta. Gottlieb kutatásokat végzett a lassan ható depresszív szerekkel. mert Sargant elsősorban azt próbálta kideríteni. hogy az Egyesült Államok kormánya soha nem hagyna jóvá ilyesmit. Gottlieb finanszírozott Cameron számára a Human Ecology Foundation (Humán Ökológia Alapítvány) útján. Cameron . aki elsősorban kutató tudós volt.beosztású személyekkel. Időről időre utalt Frank Olson halálára is. amelyek öngyilkosságba kergethetnek egy személyt. számos alkalommal konzultált dr. Ewen Cameronnal is Washingtonban és Montreálban. Kapcsolatba került dr. hogy ezt csak halála után teheti meg. hogy mindannak alapján. mint például az LSD pszichológiai vonatkozásait tanulmányozta. NyugatNémetországba. mert találkozik azzal a CIA kutatócsoporttal. Sargant szerint Frank Olsonnak végig kellett néznie miként öltek meg embereket az általa készített drogokkal. hogy szoros kapcsolatba került Frank Olsonnal számos angliai látogatása során. Sargant találkozott Frank Olsonnal azután is. mert amerikai hazafiként Frank Olson meg volt róla győződve. hogy Frank Olson mit látott és mit tett az európai 70 . Olson először kényszerült szembenézni saját munkája következményeivel. hogy bizonyos kísérletek. amely Anglia legfontosabb biológiai és kémiai kutatóközpontja. Meglepődve tapasztalta azt a mélyreható lelkiválságot. Sargant-el. Ebben az időben Frank Olson már a Special Operations részleg helyettes vezetője volt. Lashbrook-al és dr. Sargant ekkor már nem volt jól. Sargant elkísérte őket Porton Down-ba. hogy dr. Gordon Thomas könyvének az új kiadása során minden elhallgatott részletet pótlólag be akart tenni. Ez sokkhatásként érte. Pontosan és világosan tudott beszámolni a részletekről. Frank Olson egyértelműen gyilkosság áldozata lett. hogy rövid látogatást tett Norvégiába. szembesült azzal. Gottlieb-re. Ebben az időben dr. Elmondta Thomasnak. Frank Olson és Cameron ismerték egymást. Richard Helmsre és Frank Olsonra vonakozó ismereteit. és Nyugat-Berlinbe 1953 nyarán. 1953-ban Sargant számos alkalommal találkozott Frank Olsonnal Londonban a Harlewy Street-en lévő rendelőjében. Sargant azonban azt mondta. Ekkor Olson azt mondta Sargantnak. Olson. de emlékezete még jól működött. hogy Frank Olson olyan drogkeveréket kapott. nyarán Frank Olson Nagybritanniába érkezett. Frank Olsonnal. Gottlieb vezet. Sargant arról is meg volt győződve. Az volt a véleménye. amelyet dr. azaz bírósági tárgyalás nélkül eltávolít az élők sorából nácikat. mint az MI6. aki átadta neki dr. Ezek nem orvos és beteg konzultációk voltak. hogy az általa prezentált drogokat miként használják nemkívánatos személyek eltávolítására. Sargant 1988-ban meghalt. 1953. dr. Azt is elmondta. Ewen Cameronnal és egy alkalommal találkozott dr. Dr. hogy a CIA csoport hasonló tevékenységet folytat Európában. hogy továbbutazik Európába. Dr. hogy ismét felkeresse Parton Down-t. Frank Olson mint vegyész valószínűleg ellenkezésének adott hangot és meg akarta akadályozni ezeket a kísérleteket.

között. akik e fegyvert bevetik. A szembenálló felek katonai szakértői úgy látták. de komoly hátrányai is vannak. amely a biológiai fegyverek aerosolos továbbítási rendszerének a kifejlesztésén dolgozott. Dr. hanem azokat is. vagy bármely titkos kutatási létesítményt. de ő biztos abban. Ezért Sargant azt ajánlotta a SIS-nél (Secret Intelligence Servicenél.tekintettel a CIA-hoz fűződő szoros kapcsolatokra . hogy Olsont bizonyára meggyilkolták. Meg kellett indokolniuk. Olson elsősorban a biológiai fegyverek elleni védekezés lehetőségeit kutatta és olyan különleges oltóanyagokat és ruházatokat kisérletezett ki. Frank Olson is ezen a területen végzett kutatómunkát. Buckley mindkét személyt a rejtőzködés. hogy az igazságot soha ne lehessen bizonyítani.kontinensen. Olson kapcsolatban állt a CIA titkos kutatási programjával. Egy halálos vírus képes elpusztítani egy négyzetkilométeren belül minden élő személyt kevesebb. amit dr. Bill Buckley közölte. Barátságuk hosszú ideje alatt többször is előkerült Frank Olson halála. Sargant-től tudott. Ezek a fegyverek figyelemre méltóan olcsóak és "a szegény ember atombombájaként" becézték őket. És mit mondott Bill Buckley? Gordon Thomas rokonai révén került kapcsolatba Bill Buckley-val. a Brit Hírszerző Szolgálatnál) lévő főnökeinek. Dr. Ez a megfontolás is elősegítette a kutatások egy másik 71 . Gordon Thomas jól emlékszik rá. mint ötven dollár ráfordítással. Az egyik lehetséges alternatívának a bakteorológiai fegyverek bevetése kínálkozott. amelyek a biológiai fegyverek kifejlesztésével. és 1953. Ez magába foglalta staphylococcus enterotoxint. hogy Sargant helyes következtetésre jutott. A biológiai hadviselés rendkívül hatékony. amely MK-ULTRA néven vált ismertté és gyakran látogatott Nagy-Britanniába 1950. hogy Richard Helms és Sydney Gottlieb mindent megtett azért. Arról is biztos volt. Sargant ajánlását felettesei elfogadták és végre is hajtották. továbbításával és biztonságos őrzésével foglalkoztak. Egyedül e lépés következményeként Frank Olson fontossága a CIA számára igen lényegesen csökkent. ahogy azt az említett beszélgetések során tette. Sargant úgy döntött.tájékoztatták Richard Helms-et és dr. Sargant úgy látta. amelyek védelmet nyújtanak egy biológiai fegyverekkel végrehajtott támadás esetén. Olson abban a kutatócsoportban vett részt. hogy Frank Olson többé ne kereshesse fel Parton Down-t. Biokémikusként a marylandi Fort Detrick-ben lévő Special Operations Division-nél (Különleges Műveleti Hadosztálynál) dolgozott 1943-tól. Mit tudhatott Frank Olson? Az 1950-es években már kibontakozott a hidegháború. Amikor dr. Sargant tudomást szerzett Frank Olson haláláról. Thomas elmondotta Bill Buckley-nak. hogy ha a nukleáris fegyvereket csak a kölcsönös és teljes megsemmisülés kockázatával lehet bevetni. hogy kutatómunkát végezzen a British Microbiological Research Establishment-ben (a Brit Mikrobiológiai Kutatási Létesítményben). így például önmarcangoló lelkiismeret-vizsgálata. hogy előljárói . a venezuelai equine encephalomyelitist és az antraxot. Az egyik ilyen. ha továbbra is úgy beszél és úgy viselkedik. hogy Sargant azonnali konklúziója az volt. Gottlieb-et is. hogy kicsúszik az ellenőrzés alól és ezért nem csak az ellenséget pusztítja. hogy miért tiltották ki Frank Olsont a brit titkos kutatási létesítményekből. hogy Frank Olson mélyreható személyiségváltozáson ment keresztül és számos tünet. Ezért az 1950-es években mindkét oldalon olyan kutatási létesítményeket hoztak létre. A nukleáris fegyverekhez hasonlóan a biológiai fegyverek is megsemmisíthetik civilizációnkat. hogy Frank Olson biztonsági kockázatot jelent. akkor célszerű lenne más fegyverek után nézni egy esetleges háború esetén. valamint önbizalom keresése ezt támasztotta alá. a titkolódzás és bizonyítékok eltüntetése szakértőjének nevezte. amelyekhez korábban Olsonnak szabad bejárása volt.

Ezek a tények meggyőzték a CIA-t arról. hogy az amerikai hadseregbe besorozott 15 millió férfiből 2 milliót neuropszichiátriai okból vissza kellett utasítani. Az MK-ULTRA projektet felülvizsgáló bizottság egykori elnökének. amelyhez társadalmilag és politikailag kötődik. majd pedig 1926-ban Baltimorba került a John Hopkins Kórházba. A lelkiismereti okból a katonai szolgálatot megtagadókat (például a kvékereket) Cameron elmebetegeknek nyilvánította. akiknek alig. és ezért sterilizálni kellene őket. Meg volt arról győződve. Ezek olyan típusú fegyverek előállítását célozták. fogadáson felszolgált koktélba helyezett drogokkal befolyásolnak. világháboru végén kiderült. vagy semmilyen beleszólásuk sem volt a kezelésükbe. és gyakran alávetette őket elmegyógyászati kezeléseknek. aki Cameront is bekapcsolta. január 1-én dr. Ez lényegesen nagyobb arányszám volt. Bogle kíváló tudós volt és barátainak elmondta: az Egyesült Államokba készül azért. A Sydney-i detektívek azonban meggyőződtek 72 . Gottlieb-el. Cameron további diplomát szerzett pszichiátriai gyógyszertanból a londoni egyetemen. világháború alatt Cameron az Amerikai Pszichiátriai Szövetség Katonai Mozgósítási Bizottságának tagjaként meglepetéssel vette tudomásul. Nelson Rockefellernek az életrajzát megíró Gerald Colby és Charlotte Dennett szerint a kutatók olyan drogokat és technikákat is akartak kifejleszteni. melyek szerint szovjet részről már terveket dolgoztak ki programozott agyú zombiknak (biorobotoknak) a Fehér Házba és más nyugati döntési központokba való eljuttatására. valamint a "Psychological Assessment Associates" (Pszichológiai Kiértékelő Társaság) nevű vállalatot. valamint az agysebészet más módozatait. és az illető rávehető. A II." Néhány évvel később az ausztráliai Sydneyben titokban tudatmódosító kábítószert helyeztek egy fogadáson két személy koktéljába. Gilbert Bogle-t és partnernőjét Margaret Chandler-t holtan találták egy folyó partján. 1963. hanem az emberi elmét támadják meg. Azt a célt tűzte ki. Korábban már volt arról szó. hogy az elmebetegek fenyegetést jelentenek az angolszász civilizáció számára. A rövidtávú cél a kommunista tervek megakadályozása volt. élén dr. hogy a nemzetiszocialista Németországban hasonló kísérleteket végeztek és a nürnbergi perben 23 német orvost el is ítéltek. amikor drasztikus idegrendszeri beavatkozásokkal sorozatban csikartak ki a vádlottaktól beismerő vallomásokat. amelyek segítségével "egy embert rejtve.. Douglas Ewen Cameron a glasgow-i születésű pszichiáter. A II.. hogy merényletet kíséreljen meg egy olyan kormányzat tagjával szemben. Cameron mindezeket olyan betegeken alkalmazta. továbbá az érzéki észleléstől való megfosztást (sensory deprivation) és a tudatbefolyásoló gyógyszerek alkalmazását. CIA pénzzel létrehozták a Humán Ökológia Kutató Társaságot (Society for the Investigation of Human Ecology). Ez a körülmény felértékelte a titkosszolgálatok szemében Cameron tevékenységét. hogy a kommunista hatalmak már fejlett agykontroll technikákat fejlesztettek ki. aki különösen támogatta az a fiziológiai agymosási programok kifejlesztését. hogy a koreai háboruban kínai fogságba került amerikai hadifoglyok az amerikai életformát elítélő nyilatkozatokat tettek. amelyek nem az emberi testet. Híresztelések keltek lábra. a homloklebeny metszést. Sidney Gottlieb a CIA első számú agykontroll szakértője volt az. hogy változtat ezen a helyzeten. Előzőleg a Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (Nemzetközösségi Tudományos és Ipari Kutató Szervezet) nagyszabású partiján vettek részt. A Nyugat hírszerző és titkosszolgálati rendszerében dr. hogy nagyjelentőségű katonai kutatómunkában vegyen részt. Ezt az érdeklődést tovább fokozták a sztálinista koncepciós perek.irányzatát. Az amerikai válasz az MK-ULTRA projekt beindítása volt. felhasználva az elektrosokkot. A két halálesetet máig nem derítették ki. valamint dr. mint a többi ország esetében.

amit Saracco ügyész akart bizonyítani az MKULTRA-val kapcslatosan: Ez a projekt nagyon érzékenyen érintette a Nyugat hírszerzőszolgálatait. Mike Miniccino amerikai kutató 25 éven át tanulmányozta az MK-ULTRA programot. Ezek a következők: 73 . akkor ez ugyanez vonatkozik azokra is. hogy akár véletlenül. hogy Vincent Ruwet a CIA megbízásából tartotta Olson özvegyén a szemét. Ha azonban Eric Olsonnak. s folytatódnak a viták a CIA jövőjéről. az elektrosokk s a többi módszer és eszköz felhasználása az emberek viselkedésének CIA általi befolyásolására az atombomba kifejlesztését szolgáló Manhattan projekthez hasonlítható. s ezért készek voltak bármilyen eszközzel megakadályozni Olsont abban. A halucinogének. hogy apám továbbra is részt vegyen benne. úgy gondolják. hogy vajon milyen kutatómunkát végzett volna dr. hogy biztosítsák az angolszász civilizáció vezető szerepét a világhatalomért folytatott küzdelemben. Bogle az Egyesült Államokban. A család Ruwet figyelmességét annak tulajdonította. A választ a nemzetbiztonságra hivatkozva tagadták meg. hogy minden vendégnek hoznia kell magával egy kábítószer hatása alatt készített festményt. és ismerték az MK-ULTRA-ra vonatkozó titkos információkat. hogy ezeknek a kísérleteknek hosszútávú célja az volt. akkor az tovább gyöngítheti az állampolgárok már amúgy is megingott bizalmát az olyan közpénzen fenntartott intézményekben. Sargant-tal. Ennek alapján megállapította: amennyiben Frank Olson kételyeit fejezte ki az MK-ULTRA-val. Az agymosás nem csak az ellenség legyőzésére alkalmas. és 1977. akkor valójában saját halálos ítéletét írta alá. A CIA mindig ragaszkodott ahhoz az állításához. amelynek a vizsgálódásaira 1975. Vincent Ruwet. vagy távozhasson mindazzal. hogy Bogl és kollégái az LSD-vel kísérleteztek. mint Frank Olson. hogy barátja volt Frank Olsonnak. a hipnózis. Ezért leszámoltak vele. valamint saját munkáival kapcsolatosan és ezt közölte is dr. akik közel álltak hozzá. Újonnan napfényre került dokumentumok azonban azt tanúsítják. ha nem hal meg. Ha Olson nagy biztonsági kockázatot jelentett. hogy egyetlen egy amerikai állampolgárt sem ölt meg az Egyesült Államok területén. Apám esete mindkettőre vonatkozik. valamint Saracco ügyésznek sikerül bebizonyítania. Ezzel kapcsolatban Eric Olson kijelentette: "A hidegháborúnak vége. Az újévi partira szóló meghívás úgy szólt. Akik tanulmányozták részletesen az MK-ULTRA programot. akkor meg kell ismerkedni azoknak a kongresszusi meghallgatásoknak a dokumentumaival. hogy hasonló kísérleteket folytatott volna. között került sor." Kik irányították az agykontroll kísérleteket? Ha erre a kérdésre keressük a választ. Valószínűleg az történt. Apám meggyilkolása átlépte azt a határvonalat. Ezt a magyarázatot támasztja alá az a körülmény is. és a NSA. Nem engedhették meg maguknak. A bűnösök nem kerülhetik el a felelősségre vonást. hogy a széles nyilvánosságot tájékoztathassa. hogy Olson özvegyét egészen haláláig rendszeresen felkereste férjének egykori főnöke. A téma kutatói azonban csaknem biztosnak veszik. Illetékes helyről a mai napig sem sikerült választ kapni arra. a párnak túlzottan nagy adag kábítószert adtak be.arról. amit tudott. Az MK-ULTRA sokkoló-hatású és hihetetlenül veszélyes volt. amit az Egyesült Államok kormánya mindig tiszteletben tartott. akár szándékosan. valamint az embereken végzett etikátlan kísérletezésről. hogy ez az állítás nem felel meg a történelmi tényeknek. mint a CIA. de szavatolhatja a nyugati országok lakosságának az engedelmességét és lojalitását is. Miniccino itt arra utal. az FBI.

Subcommittee on Health and Scientific Resarch. amelyek a hírszerzési tevékenységre vonatkoznak. Biomedical and Behavioral Resarch. Itt a Munkaügyi és Jóléti Bizottság Egészségügyi Albizottságának és a Jogi Bizottság Közigazgatási Gyakorlattal és Eljárásokkal Foglalkozó Albizottságának a dokumentumaival ismerkedhetünk meg. A dokumentumok zöme Sidney Gottlieb tanúvallomását tartalmazzák. köztük Harlan Girard azt állítják. Washington. 1977. Committee on Human Resources. aki LSD-vel kísérletezett egy elefánton az oklahomai állami állatkertben. DC: GPO. hogy az Egyesült Államok kormányzata által finanszírozott titkos agykontroll programot dr. Washington. a Los Angeles-i Kalifornia Egyetem Pszichiátriai Intézetének az elnöke. 6 vols. koordinálta. S. 74 . és az emberek feletti uralom megszilárdításában elsősorban eletronikus agykontroll segítségével.• • • • 1. Final Report. Select Committee to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities. a CIA magatartásmódosító kísérletéről. the CIA's Program of Resarch in Behavioral Modification: Joint Hearing. DC: GPO. Congress. valamint a Technikai Szolgáltatások Részleget irányította. U. West részt vett a hallucinogén szerekről tartott nemzetközi kongresszuson 1965-ben. DC: GPO. Ezen a CIA által fizetett elmegyógyászok vezető szerepet játszottak. amikor az Oklahomai Egyetemen tanított. Többek között azt is javasolták. Egy összefoglaló jelentés is található. Sept. and the Subcommittee on Administrative Practice and Procedure of the Committee on the Judicary.. 94th Cong. 4. Itt megtaláljuk a kormányzati műveleteket tanulmányozó vizsgálóbizottság dokumentációját. Project MKULTRA. 94755.. 1977. Több kutató is. 2d sess. Human Drug Testing by the CIA: Hearings. Ő irányította a CIA által finanszírozott LSD kutató programot az 1960-as évek elején. Ennek keretében a Hírszerzési Vizsgálóbizottság. 1977. Subcommittee on Health. hogy ő az egyedüli ember.S. Senate. Louis Jolyon ("Jolly") West. Committee on Labor and Public Welfare. Washington. Dr. 2. ezek közül is azokat. amely úgy is ismert. Louis Jolyon "Jolly" West Már utaltunk rá. 1st sess. 95th Cong. 1975.S. DC: GPO. március 7-én meghalt. Congress. Report No.kiképzésük idején fogyasszanak LSD-t. papok . aki egyben a Neuropszichiátriai Intézet igazgatója is. Itt van szó a Project MK-ULTRA-ról. Aug.prédikátorok. 1976. hogy az elmegyógyászat manipulatív felhasználása fontos szerepet játszik az új világrendre vonatkozó stratégiai elképzelésben. Senate. Dr. aki a CIA MK-ULTRA Projectet. 1st Sess.. Select Committee on Intelligence and Subcommittee on Health and Scientific Resarch of the Committee on Human Resources. U. Dr. hogy a Church-bizottság jelentése. Gottlieb 1999. 1976.. Ekkor vált híressé arról. 10. 7. Congress. Az elefánt elpusztult. 95th Cong. 1st sess. and Nov.S. hogy egyes egyházi emberek . 94th Cong. Ez az anyag az Emberi Erőforrások Bizottság Egészségügyi és Tudományos Kutatási Albizottságának a dokumentumait tartalmazza. Senate. Human-use Experimentation Programs of the Department of Defense and Central Intelligence Agency: Joint Hearing.3. U. 12. valamint az Emberi Erőforrások Bizottsága Egészségügyi és Tudományos Kutatási Albizottságának az anyagai tanulmányozhatóak. Senate. Congress. 3. West behatóan kutatta az amerikai hadifoglyokon a koreai háború idején végzett agymosást. Washington.S. U. pásztorok.

mert West arra célzott. Ez az intézmény a kiszivárgott és fotókópiázott adatok szerint genetikai. dr. vagy hogy miért szükséges az erre vonatkozó kutatást egy biztonságosan elkerített rakétasilóban végezni. amelyek rádió adó-vevő készülékhez voltak kapcsolva. aki alapos képzettséggel rendelkezik a hagyományos pszichológiai kihallgatásban és a poligráf technikában. West javaslatait. hogy az agykontroll kísérletek egyik vezetőjének. hogy a hadsereg hajlandó átadni a Nike rakétabázist Santa Monica-ban a kísérletek céljára. valamint kísérleteket folytatott erőszak-okozó és az erőszakgátló gyógyszerekkel. A CIA-nak az egyik memorandumában. hogy mit takar ez a fogalom "undesirable behaviour" (nemkívánatos magatartás). Dr. A próba során kis elektródákat helyeztek az agyba. továbbá egy másik munkatársé is. Louis Jolyon Westet tekintsük. amelyek azon agyműködési rendellenességek feltárását célozták. A helyiség többek között tartalmaz egy széles spektrumú poligráfot a tanulmányozott egyén különböző fiziológiai reakcióinak az egyidejű mérésére. ez olvasható: "Ha Louis J. támogatta dr. amely 1953. január 22-én kelt levelét Kalifornia egészségügyi igazgatójához.West köztudottan vallásellenes volt. és szakértőként nagy összegeket keresett az amerikai bíróságokon tett vallásellenes megnyilatkozásaival. West hosszú időn át tökéletesítette agykontroll technikáit. illetve passzív viselkedés hormonális aspektusainak a kutatása és a különböző etnikai csoportokban tapasztalható erőszakos magatartási normák feltárása és összehasonlítása. Hivatalosan a javaslatot elutasították. Ervin szenátor elolvasva dr. Ő kezdeményezte 1973. és ezek segítségével távirányító útján manipulálhatták az egyes kísérleti alanyokat. Reagan. a gyógyszerek hatását. biokémiai. Szerepelt a kitűzött célok között a menstruációs ciklus alatti életveszélyes magatartás. amely feltárta a szövetségi szervek közreműködését a tudatmanipulálásban. és a kísérleti alanyok reakciói folyamatosan rögzíthetőek. West lelkesen törekedett a "Schwitzgebel Machine" kipróbálására. januárjában az erőszak csökkentését célzó tanulmányi központ létrehozását. köztük elitélteken és hiperkinetikus gyermekeken. A fentebb ismertetett tények alapján joggal következtethetünk arra. hogy mindössze letitkosították. de kutatók feltételezik. West őrnagy. West 1973. Olyan tesztek kidolgozását is elhatározták. és azok minden bizonnyal új lendületet kaptak." 75 . Reagan kormányzó magatartásellenőrző. a fiúknál tapasztalható agresszív. és neurofiziológiai kutatásokat végzett erőszakos személyeken. amelyben a környezet valamennyi fiziológiailag fontos vonatkozását ellenőrizni lehet. E célra módosított rakéta-követő szerkezeteket használtak a kísérleti alanyok tartózkodási helyének a nyomon követésére. de azok jelentős ellenállást is kiváltottak. január 14-én kelt és a "Kihallgatási technikák" címet viseli. Fokozódott ez az ellenállás. még mint kaliforniai kormányzó. West soha nem határozta meg pontosan. amikor Frank Ervin szenátor az alkotmányos jogok albizottságának elnöke támogatta azt a tanulmányt. amelyek erőszakosságot eredményezhetnek." A CIA javaslata szerint "ebben a laboratóriumban lesz egy speciális szoba. az USAF (MC) szakképzett hipnotizőrének a szolgálatai megnyerhetők lennének. akkor jól kiegyensúlyozott kihallgatási kutatóközpont létesülhetne egy különlegesen megválasztott helyen. amelynek ő lett az igazgatója. és az érzékelést ellenőrzött módon lehet manipulálni. amikor elnökké választották. azaz agykontroll elképzeléseit ez az incidens nem akadályozta meg. Ebben a környezetben a hipnotizálást. aggódni kezdett.

Westre. mert lehetséges rögzíteni a szabadon mozgó kísérleti alany agyának a bioelektromos változásait távolból irányítható monitor-technika felhasználásával. West szerint a jövő még ígéretesebb. az egyik feketék által lakott területen van. hogy "előre jelezzék". Dr. . hogy részt vesz a hipnózissal és a meszkalinnal (ez kaktuszfélékben előforduló erős hallucinációkat kiváltó alkaloid. 1957-ben azt írta róla.hozzátéve. profilok és biológiai összefüggések feltárása és kifejlesztése volt. A gazdasági hanyatlás erősödése következtében elkerülhetetlenül egyre több munkanélküli szegi meg a jogszabályokat. Az itt szerzett tudás jelentős részét . és már több igen jól felszerelt létesítmény áll a rendelkezésére. Dr. amelyet már tűrhetetlennek találnak a büntetés végrehajtási alkalmazottak. hogy az a két középiskola. amelyek a koponya felszínéről nem követhető. Növekvő radikalizálódás megy végbe közöttük és olyan mérvű az öntudatosodás a fekete és a chicano rabok körében. hogy kielégítse szükségleteit. Isidore Ziferstein az Neuropszichiátriai Intézet docense. ahol a genetikai tényezők hatását az erőszakosságra kutatni fogja..a más projektekből szerzett ismeretekkel együtt . a gyermekek. Gyógyító célú viselkedés-módosítás színlelésével felhasználnak mindent az annectintől és más elítélendő drogoktól egészen az elmeműködés befolyásolását célzó sebészeti beavatkozásokig. Az egyik legkövetkezetesebb bírálója és egyben közeli munkatársa dr. hogy egyes betegeknél a fékevesztett düh kitörése határozottan összefügg az agy mély rétegeiben lefolyó abnormális elektromos tevékenységgel. Ziferstein főnökének. Éveken át a neurológusok a koponyára rögzített elektródákkal mérték az agy elektromos aktivitását. aki a "Brave New World" (A bátor új világ) című világhírű regény szerzője gyakran utalt írásaiban dr. akik még semmilyen bűncselekményt sem követtek el. mely személyek tekinthetők potenciálisan erőszakosnak. a kísérletekbe bevont személyek. Ha egyszer ez a 30 % meggyőződik arról.Aldous Huxley.mondotta dr. 76 . a kisebbségi csoportok tagjai és rabok lesznek. amelyek segítik az iskolák irányítóit. Bevetik a pszichiátriai és a legújabb technológiai eszközöket. érzéki hatások megvonásával) kísérletezik. Dr. West a kaliforniai KCAL televízió szakkomentátoraként elmondotta. hogy a demokratikus folyamat nem segíti őket. West szemére vetette. West kulcsszerepet játszott a "Center for the Study and Reduction of Violence" (Az erőszakcsökkentést tanulmányozó központ) felállításában. Több kritikus is dr. amit kábítószerként is használnak) folytatott kísérletezésben. Úgy vélte. A központ feladata olyan magatartási mutatók." "Az Egyesült Államok történetében először állították össze azokat az ismérveket. mint a Los Angeles-i Egyetem (UCLA) Neuropszichiátriai Intézetének az igazgatója. amelyek pszichotechnológia néven váltak ismertté. elkeserednek és erőszakos eszközökhöz folyamodhatnak. hogy egy ilyen eljárás komoly fenyegetést jelent az emberi jogokra és polgári szabadságjogokra.ma már bevett gyakorlatként alkalmazzák az agykontroll műveleteknél. West elmondta neki: most már a "sensory deprivation"-nal (érzékeléstől való megfosztással. hogy dr. Mintegy 30 %-a a lakosságnak állandó szegénységben él. Westnek az elképzelését így kommentálta: "Új helyzettel kell szembenéznünk. 1961-ben pedig arról tájékoztatott. dr.. a jogalkalmazókat és a kormányzati szerveket meghatározott egyének és csoportok életveszélyes magatartása látható megnyilvánulásainak a kiderítésében és ellenőrzésében. Ziferstein . a másik pedig chicano-k által lakott részen. Ezek elfojtására a hatóságok új módszereket használnak." A docens elítélte azt az elképzelést. Most miniatűr elektródáknak mélyen az agyba történő elhelyezésével lehet követni az azon területén is az elektromos aktivitást. amelyek alapján potenciálisan bűnöző hajlamúnak vélnek és minősítenek olyan egyéneket.

). Ténylegesen kényelmesebb és még gazdaságosabb lehet az egyre növekvő számú kábítószer fogyasztó megfelelő elkülönítése. A legtekintélyesebb végzett diákok közé tartozik dr. mint dr. hogy egy pszichológus csoport. Az ő intézete az agykontroll szakma legveszedelmesebb Strangelove-jainak a melegágya.. Az ilyen hatásoknak alávetett egyének disszociációval (tudathasadással) adaptálódhatnak egy megváltozott személyiség (altered persona)." Dr. lényegesen egyénibb személyiségének a manifesztációja. és a több millió munkanélkülivel terhelt munkaerőpiacról történő kivonása."A bátor új világ"-ban. hogy az agykontrollnak alávetett kísérleti személyeket miként lehet kondicionálni a különböző traumák elviselésére. "mint a személyek közötti manipuláció." Mindezt jól illusztrálja a kaliforniai sajtómágnás leányának. Patricia Hearst-öt a CIA által létrehozott Symbionese Liberation Army. amelyet Aldous Huxley előre látott ("Brave New World"-ben . West az Ügynökség (CIA) agykontroll kutató közösségének a kreatúrája.Vol. aki igen sok tapasztalatot szerzett a háború után Amerikában letelepedett náci orvosokkal való együttműködése során. 1932. Ross Adey a NSA agykutatója. hogy kezelésben részesítse a robbanás túlélőit és az áldozatok családtagjait. 98. Patricia Hearst másik.szervezett csoport által végrehajtott . az UCLA neuropszichiátriai intézete vezetőjének az irányításával. Louis Jolyon West-nek. amikor a CNN bejelentette. SLA (Együttélési Felszabadítási Hadsereg) tagjai erőszakkal 77 . Azt kívánta kideríteni. vagy támadás járulékos eszközeit" és elsőként alkalmazta az elektronikus agykísérletezésben a távirányítást a UCLA-n (University of California Los Angeles). Patricia Hearst-nek. West vizsgált meg. aktív szervezett erőteljes politikai tiltakozással és ellenvéleménnyel. amelyet az Amerikai Pszichológiai Társaság állított össze. Mégpedig nem másnak. West. (azaz olyan . Dr. amelyet olyan CIA specialisták fejlesztettek ki.. amelyet "Pearl"-nek nevezett. 1. harcosai) kevésbé kellemetlenek és kevésbé költségesek. A totalitárius projektek körében többek között ő tanulmányozta a drogok használatát. amely a fizikai erőszakot még nem elérő valamennyi megfélemlítési formát felöleli) továbbá traumával programozták (trauma-induced programming). Az elhúzódó stresz. A társadalom számára a hallucinációt okozó kábítószereket fogyasztó kommunárok (az 1871-es kommün hívei.vagy pót-személyiség (pseudo-identity) létrehozásával. jelzéssel az interneten ezeket írja dr. mintha külön élnek és más módon fejezik ki elidegenítésüket. ál. vagy a szokásostól lényegesen eltérő élethelyzetek felboríthatják a személyiség normális integráló funkcióit. Westről: "CIA megfigyelők mindenütt fuldokoltak a nevetéstől. mint az a személy. aki "Tánia"-ként vált ismertté." West ajánlotta a szövetségi hatóságoknak. A Hearst-vagyon örökösét egy sor "meggyőző erőszakosságnak" (persuasive coercion-nek) vetették alá. kormányzati eszköznek tekinti kábítószerek szelektív felhasználását a lakosság különböző módon történő manipulálására. akit dr. No. E szerint Patricia Hearst alternatív személyisége. találkozott Oklahoma Cityben. az esete. hogy használjanak kábítószereket a lakosság politikailag "zavart okozó" részének az ellenőrzésére: "Ez a módszer.személyes zaklatásnak. West kutatta a mesterségesen létrehozott tudathasadásos egyének magatartását. mint dr.Alex Constantine a "Pshychic Dictatorship in the USA" (A pszichikai eszközökkel gyakorolt diktatúra az Egyesült Államokban) című könyv szerzője a MindNet Journal . és akiről ő adott szakvéleményt a bíróság számára.

Pearl volt az. Feltárni azokat az eszközöket. 2. Ewen Cameron A kanadai pszichiáter. West szakvéleménye szerint a traumatizáló emberrablás.elrabolták 1974. agyműködésünk kivüről történő befolyásolása és ellenőrzése.elsősorban a NSA (National Security Agency) tevékenységének köszönhetően . amelyekkel úgy lehet kondicionálni a személyzet tagjait. a haditengerészettel és a légierővel. Először egy bank kirablására kényszerítették. amiért később elítélték. köztük a hipnózisét és a drogokét. Ezt gyorsan követte Patty kierőszakolt átalakítása "Tania"-vá. dr. Könyvének a IX. Tanulmányozni az emlékezőképesség megnövelésének a lehetőségét. Ennek a következő feladatai voltak: • • • 1. továbbá a rákövetkező két hónapos gyötrés emocionális regressziót váltott ki.mindennapi életünk részévé válik a tudatmódosítás. miután további bántalmazásokon ment keresztül hónapokon át. West a pszichiátriai szakvélemény készítésekor megtalált. és így jött létre a "Project Artichoke". amelyek lehetővé teszik speciális kihallgatási technikák alkalmazásával az egyén ellenőrzését. Ehhez egy ötödiket is hozzáadtak. februárjában. aki később a pót-személyiséget képviselte. amit halálos fenyegetéssel kényszerítettek rá. amikor a CIA igazgatója jóváhagyta a Bluebird-nek nevezett projektet. hogy bűncselekmények elkövetésében vegyen részt. Dr. amit dr. West. • • • 2. majd pedig "Pearl"-é. Ewen Cameron tevékenységét alaposan Harvey Weinstein kutatta ki és írta meg "Father. amikor Patricia Hears-t az FBI letartóztatta. Elérhető-e valakinek az ellenőrzése úgy. még pedig a nem konvencionális kihallgatási technikák offenzív alkalmazásának a felmérését. még akkor is. amellyel meg lehet előzni a hírszerző ügynökség munkatársainak az ellenséges ellenőrzés alá vételét. A jelek szerint azonban utóélete csak most bontakozik ki. Olyan módszer kifejlesztése és kiértékelése. Jolyon West 1999. 4. 1951-ben a CIA koordinálta erőfeszítéseit a hadsereggel. ha Amerika ellen használják őket? 3. és Patricia Hearst félelemből teljes engedelmességet tanúsított elrablói követeléseivel szemben. hogy ne lehessen tőlük kiszedni engedély nélküli információkat ismert eszközökkel. 3. amelynek a segítségével információk nyerhetők egy személytől akarata ellenére és tudomása nélkül. ha az ellentmond a természet és az önfenntartás alapvető törvényeinek? 78 . Felderíteni azokat a lehetőségeket. Ennek a következő céljai voltak: 1. Son and CIA" című munkájában. megfélemlítették megerőszakolták. Ez volt az. A hivatalosan jóváhagyott agykontroll kísérletek az Egyesült Államokban 1950-ben kezdődtek. Tania csupán egy szerep volt. Dr. amikor . Hogyan lehet leküzdeni ezeket a módszereket. fejezete alapján ismertetjük Cameron szerepét az agykontroll kísérletekben. január 14-én 74 éves korában köztiszteletben álló tudósként és egyetemi tanárként távozott az élők sorából. megkínozták és arra kényszerítették. Olyan védekező eszközök létrehozása. A trauma nyomában járó stressz (PTSD. hogy akarata ellenére eleget tegyen mások kívánságainak. Post-Traumatic Stress Disorder) krónikus tüneteit is diagnosztizálta dr. Dr.

és ellenőrzés alá venni az emberi emlékezést és magatartást. 1977. a mágikus művészeti fogásokat. Hogyan lehet leküzdeni ilyen módszereket. Folytak kutatások a mérgekkel. Az MK-ULTRA tehát az állatokon való laboratóriumi kísérletezéstől átkerült az önkéntes humán kísérleti alanyokra. Ewen Cameron. és asszisztense Leonard Rubenstein szerint azon katonák körében végeztek kutatásokat. hogy miféle drogokat adnak be nekik. Montreálban (ahol Cameron intézete volt) elkezdték kipróbálni az így feltárt technikákat. csírákat kísérleteztek ki az úgynevezett "germ warfare". bacilusokat. a másik pedig a Geschichter. és az emberi szövetek felhasználására vonatkozóan is. akik részt vettek a koreai háborúban. Az egyik a Cornell Universitynek a humán ökológia kutatására alakult társasága. Ewen Cameron már az elején bekapcsolódott ezekbe a programokba. ha Amerikával szemben alkalmazzák? A cél tehát azoknak az új technikáknak a hasznosítása volt drogok és hipnózis segítségével. amelyek az agykontroll kutatásokra vonatkoztak. tudományos. A különböző kutatásokat a közös cél kapcsolta össze: befolyásolni. és drogok használata helyett inkább agymosást alkalmaztak. 3 pedig büntetés végrehajtási intézet volt. Az Egyesült Államok szenátusának hírszerzési vizsgálóbizottsága. Minderről persze a közvélemény nem sokat tudott. Turner bemutatott több ezer dokumentumot. 15 kutatással foglalkozó alapítvány. és a hazugságvizsgáló technikákat. aki ebben az időben a CIA élén állt. Ewen Cameron az agymosással foglalkozott. és amelyről a Freedom of Information Act (az információ szabadságát biztosító törvény) alapján szereztek tudomást elsősorban John Marks munkássága nyomán. a motiváció. és emberi erőforrásokkal foglalkozó albizottsága a New York Times cikke után meghallgatta Stansfield Turner tengernagyot. Dr. az alvást. hogy a kísérletben részt vevők tudták. A dokumentumok szerint a kísérletekben 80 intézmény 185 nem állami alkalmazottja vett részt.spray. s amelynek a célja a gondolkodás. a harmadik pedig a Josiah Macy alapítvány volt. Ezen túlmenően a vegyi és biológiai hadviselés egyéb lehetséges technikáinak a feltárása is. a magatartás. aerosol . biológiai hadviselés céljára. A CIA különböző csatornákon juttatta el a pénzügyi támogatást a kísérletezést folytató intézményekhez. A 80 intézmény közül 44 egyetem. a pszichoterápiát. azaz betegség okozó baktériumokat.• 4. Számos neves elmegyógyász vett részt ebben a programban. valamint egészségügyi. egyikük volt dr. 12 kórház és klinika.alkalmazása.) A programba tartozott a sokk-kezelés. E célból kutatták a magatartást befolyásoló drogok és az alkohol hatását. A hidegháború tette lehetővé. Az önkéntesség nem azt jelentette. hogy a CIA magán kutatóintézeteket is bekapcsolt a magatartás befolyásolását célzó erőfeszítéseibe. a CIA igazgatója egy 1953-ban készült memorandumában leírja: arra törekedtek. Dr. Eszerint már 25 éve folyamatban van egy kísérleti program. és a porlasztott anyagok . végső soron az emberi viselkedés módosítása. a kísérletbe bevonható újabb vegyi anyagokat. (Itt lényegében arról volt szó. hogy patogén. mikrobákat. 1953-ban a "Project Artichoke" átalakult "Project MK-ULTRA"-vá. amely a legfontosabb CIA kutatási program volt a magatartás befolyásolására csaknem 20 éven át. Richard Helms. Betegei fizettek neki "a kezelésért" és ez a pénz a kórházba folyt be. augusztus 2-án a New York Times beszámolt arról. A kívülről jövő finanszírozás előfeltétele volt a nagyobb arányú kísérleti munka végzésének. hogy ilyen irányú tevékenységéhez Cameron hozzájuthasson a CIA útján a közpénzekhez. hogy szuggesztív módszerekkel történő programozással és más agykontroll módszerekkel módosítsák az egyén tudatműködését és magatartását. Cameron első 79 . amelyre a cikk megjelenéséig 25 millió dollárt költöttek. amelyek lehetővé teszik információk megszerzését külföldi személyektől. a zaklatási technikák. a hipnózist.

1950-ben ezeket a módszereket agymosásnak (brainwashing-nak) nevezte el "Brainwashing in Red China" (Agymosás vörös Kínában) című könyvében. A légierő pszichológiai hadviselési részlege (Air Force Pshychological Warfare Division) munkatársai közé tartozott James Monroe ezredes. hogy nagy múltú és tekintélyes bolsevik vezetők egymás után vallották magukat árulóknak az 1930-as évek végén Moszkvában. Ez az írás felkeltette a CIA érdeklődését. amellyel az adott személy már nem volt képes megbirkózni. de később az "Archives of Neurology and Psychiatry" című tekintélyes pszichiátriai szaklap lehozta "Communist Interrogation and Indoctrination of "Enemies of the State": Analysis of Methods Used by the Communist State Police" ("Az állam ellenségeinek" kommunista kihallgatása és indokrinálása: a kommunista államrendőrség által alkalmazott módszerek elemzése) címmel. és korábbi életével. Ennek az a lényege. a Maxwell légibázison. és ez tovább fokozta a lakosság kommunista ellenes érzelmeit. hogy az emberi magatartás befolyásolható. Nem maradt hatás nélkül a CIA-ra az. illetve injekciókat adott be neki. Ilyen légkörben alakult az amerikai légierőnél Fred Williams irányításával egy munkacsoport. hogy Mindszenty József bíboros. Ez a tanulmány feltárta. A kihallgató végül is barátnak és megmentőnek adhatja ki magát. A sztálini koncepciós perek már felkeltették az érdeklődést a szovjet politikai rendőrség kihallgatási módszerei iránt. valamint a CIA pszichológusa. Herman Sander és Robert Lifton elmegyógyász. Edward Hunter. A világ közvéleményét ekkor megdöbbentette. 1949-ben még nagyobb megdöbbenést váltott ki az. ami George Kennan-nal. Kennan a szovjet fővárosból Berlinbe érkezve egy sor olyan kijelentést tett. a Cornell Egyetem két kutatója. ha az adott egyén tudatát magnetofonszalagon rögzített üzenetekkel meghatározott időn át és megfelelő intenzitással ingerlik. aggodalmat és feszültséget. hogy a koreai háborúnak meghatározó szerepe volt az agymosással kapcsolatos amerikai kutató programok beindulásában. Elsősorban lélektani ismereteken és technikákon nyugvó módszerekkel értek el olyan kimerültséget.tanulmánya a "psychic driving"-ról 1956-ban jelent meg az "American Journal of Psychiatry"-ban.látszólag kényszer nélküli . A CIA ekkor már tudomást szerzett azokról a kínaiak és oroszok által alkalmazott módszerekről. olyan kifejezéseket használt vallomásában. John Gittinger. amelyek teljesen ellenkeztek személyiségével.rádiónyilatkozatokat is tettek. Az ÁVH a magyar főpap ellenállását erőszakkal letörve hatalmas mennyiségű gyógyszert. Montgomery-ben Alabama tagállamban. hogy a kívánt vallomásokat nem drogokkal és különleges kínzásokkal érték el. A kínaiaknak ezt a sikeres tudatbefolyásoló módszereit az amerikai tömegtájékoztatás szenzációhajhász módon tálalta. Richard Helms és munkatársai azt gyanították. Albert Biderman szociológus. amely egy amerikai diplomata részéről elképesztőnek számít. amelyben bűnösnek vallották magukat a háborúban való részvételükért. a magyar katolikus egyház vezetője az ellene folyó kirakatperben lelkileg összeomlott. Már utaltunk rá. akibe az áldozat megkapaszkodhat. hogy Oroszországban titokban alkalmazott drogok befolyásolása alá került. Harold Wolff és Lawrence Hinkle. az Egyesült Államok moszkvai nagykövetével történt. Ez a tanulmány eredetileg a CIA "Technical Services Division" (technikai szolgáltatások részlege) számára készült jelentés volt 1956-ban. amelyekkel befolyásolni tudják a magatartást. de a pilóták . Egy amerikai újságíró. hogy 80 . Wolff és Hinkle hosszabb tanulmányban foglalkozott az agymosás technikáival. A kínaiaknak sikerült nem csak aláírt vallomásokat kicsikarniuk az amerikai hadifoglyoktól.

Wolff tehát nem akarta a saját betegeit kísérletezésre használni. hogy azért fizetnek a diákoknak. hozzáadva további tényezőként a csoportnyomást. Ezen információk elemzésével és felhasználásával kívánt kifejleszteni olyan új technikákat. ahol a szükséges kísérleteket el lehet végezni. de hajlandó volt azt más. Hallucinációk lepték meg őket és alkalmassá váltak a magatartásbeli változásra. akiket több napon át teljesen elzárt a külvilágtól. a hipnózisra. Valamennyi információt fel akart használni. akkor érthetőbbé válik az emberi magatartás.elkerülje a teljes lelki összeomlást. Még e társaság létrejötte előtt az Egyesült Államok hírszerző szolgálatai felfigyeltek arra a kutatómunkára. Ennek a technikának már a bejáratott változatát alkalmazták az amerikai hadifoglyokkal szemben. az információk visszatartása. hogy ha egybekapcsolja a magatartáskutatást a társadalomtudományi megközelítéssel. valamint az ember és környezete kölcsönhatása. hogy szovjet részről újabb pszichológiai technikákat alkalmaznak. Ekkor merült fel Donald Hebb-ben az a gondolat. Az első ilyen program a "Project QK-Hilltop" a Cornell Egyetem Orvosi fakultásán kezdődött 1954-ben Harold Wolff irányításával. Az ottawai parlament tagjai csak olyasmiről hallottak. Donald Hebb rendszeresen részt vett az amerikai és brit szakértők tanácskozásain Kanada képviseletében. az érzékeléstől való megfosztásra. javasolta. Wolff és Hinkle tanulmánya arra ösztönözte az amerikai katonai és hírszerző szerveket. de ezzel a programmal le kellett állni. a bebörtönzésre. Wolff úgy gondolta. Két-három napra rá a kísérleti alanyok elveszítették személyiségüket és képtelenek voltak gondolkodni. amely 1957ben elszakadt a Cornell Egyetemtől. amelyek alapvetően megváltoztathatják az emberi agy működését. kombinálva ügyes kihallgatási technikával. hogy saját terveket készítsenek az agykontroll tanulmányozására. elvárjuk az Ügynökségtől. hogy bocsássa rendelkezésére a kihallgatási és megfélemlítési módszerekről szóló értesüléseit. Az alkalmazott módszerek közé tartozik a magáncella. Arra kérte a CIA-t. ami Kanada Quebec tartományában. külön úgy. John Gittinger. "fekete pszichiátriára". James Monroe ezredesnek. Tevékenységéről részletesen tájékoztat John Marks. A kísérleteket erre önként vállalkozó diákokkal folytatta. amelyeket a kínaiak átvettek és részben továbbfejlesztettek. a montreali McGill Egyetemen folyt. hogy a szárazföldi Kína lakosságát eredményesen ellenőrzés alá vehessék. "The Search for the Manchurian Candidate" (Kutatás a mandzsúriai kandidátusért) című könyve. A kísérleti alanyokkal kapcsolatban ezt kérte a CIA-tól: "Ahol a kutatás magával vonja a kísérleti alanynak történő kár és ártalom okozását. Ez a módszer fontos volt ahhoz. Wolff fő érdeklődési köre a stressz volt. agymosásra. megalázásra. A kanadai Védelmi Kutatási Testület elnöke. Ezeken abból a feltételezésből indultak ki. hogy bocsásson rendelkezésre olyan kísérleti anyagokat és megfelelő helyet. A hatalomra került kínai kommunista vezető csoport rendkívül fontosnak tartotta az irányítókhoz való feltétlen igazodást. hogy ha alkalmaznak. A CIA pszichológusa. hogy ha nem alkalmaznak drogokat és úgy is. a kényszerítésre. és ez által hatékonyabban befolyásolható. amit ő "human ecology"-nak nevezett. Az 1955ben alakult kutatócsoport ökológiával foglalkozó tudományos társasággá alakult. hogy vegye fel a 81 . aki tagja volt a "Society for the Inverstigation of Human Ecology" nevű Társaságnak. amely a fenyegetésre. kínzásra. hogy hazudozzanak. A kísérleti eredmények szigorú titkot képeztek. valamint ezek kombinációjára vonatkozik. "megfelelő alanyokon" elvégezni. az alvástól való megfosztás. E kísérletekre 10 ezer dollárt kapott a kanadai védelmi kutatási testülettől. Az oroszok kezdték el ezeket a módszereket. hogy az érzéki észleléstől való megfosztást használja az emberek ellenállásának a megtörésére.

kémiai és pszichológiai kezelések eredményeként bizonytalan és zavart állapotban sebezhető. vagy fizikai elgyöngülés okozása eredményeként egy személy gondolkozási folyamatainak a még tökéletesebb megváltoztatása érhető el. Cameron kísérletezése tehát az agymosás során és az érzékeléstől való megfosztás kapcsán szerzett ismeretekre támaszkodott. A betegeknek rendszeresen le kellett írniuk mindent. vagy mindkettő még magasabb szintre emeljük. bulbocapnine. vagy az elnyomott minták újra érvényhez juthatnak. mint az elektrosokkot és az altatást. hogy különösen intenzív elektrosokkal lerombolja a beteg meglévő viselkedési mintáit. M. hogy a gondolkodás és a magatartás mintái.. amelynek eredményeként Cameron pályázatot nyújtott be a Társasághoz. megtörténhet. anectine. A kórházi személyzetnek nem volt megengedve. Tervbe vette a betegek tudatműködésének a elgyöngítését. Gittingerre nagy hatást tett a "psyhiatric driving" (pszichés futtatás. Cameron szerint a megpályázott kísérlet eredményeként olyan kémiai anyagokat próbálnak ki. hogy a "beteget" 7-10 napra elaltatják. amely a nyomást gyakorló csoportot szimulálta. a tudat irányított vezetése.. az adott személy oly módon kezdhet el gondolkodni és cselekedni. deaktivizálását azért. Harmadik lépésként az intenzív ismétlés időszakában a kísérleti személyt részlegesen elzárják az érzékszervi hatásoktól. Ekkor új mintákkal lehet pótolni őket. Tökéletesíteni kívánja a magnetofon rögzítési technikát több hang alkalmazásával. Cameron részletesen leírja azokat az eljárásokat.kapcsolatot Dr. ami eszükbe jutott a verbális ismétlésekkel kapcsolatosan. és Cameront be akarta kapcsolni a CIA programjába. Ebben a pályázatban. hogy ismételjék el. amelyeket nemrég szerzett az egyén." William Sargent az agymosással kapcsolatosan ezt jegyzi meg: 82 . LSD-25 és ehhez hasonlók. Ezután 6-7 napon át naponta 16 órán keresztül intenzíven ismétel egy előre elkészített szóbeli jelet. Ez a "depatterning". Az ápolószemélyzet rendszeresen felszólította a betegeket. Cameron ezeket hatékonyabban ítélte. curare. vagyis amikor a kísérleti alany fejére egy bukósisakhoz hasonlót helyeznek. Azt a folyamatot. Ewen Cameronnal. Cameron kísérleti programjának kidolgozásakor támaszkodott William Sargent "Battle for the Mind: A Physiology of Conversion and Brain-washing" (Küzdelem az agyért: A tudatváltoztatás és agymosás fiziológiája) című munkájára is. akiknek újból és újból meg kellett hallgatniuk az ismételt üzeneteket. átmenetibb jellegű és a megismerő és felfogó képességet kevésbé károsító letörésére. amelyből elektronikus úton magnetofonszalagról meghatározott időközönként tudatbefolyásoló szöveget hall). amely vallásos megtéréshez vezethet Sargent így írja le ebben a könyvében: "A fokozott és elhúzódó változatos stresszhatások. mégpedig úgy. különösen. Először is arra törekedett. amelyeket az Allan Memorial Institute-ban kifejlesztett. amely a "The Effects Upon Human Behavior of the Repetition of Verbal Signals" (Szóbeli jelek ismétlésének a hatása az emberi magatartásra) címet viselte. amit hallottak. kiszolgáltatott helyzetben hagyták a betegeket. mint az artane. Egyidejűleg több hangot is lehetett hallani. Ha a stresszt és a fizikai elgyöngítést. amelyek alkalmasak a meglévő magatartási minták gyorsabb. amely pontosan ellentmond korábbi gondolkodási és cselekvési módjainak. hogy közölje a beteggel. hogy a pszichés vezetés ideje alatt magasabb aktivitási szinten lehessen őket tartani olyan drogokkal. Végül a tudat irányított vezetésének a periódusát elfojtják. hogy hasznosítsa a csoport-döntés és szuggeszció erejét. meddig lesz az intézetben. A fizikai. felbomlanak. Baldwin a CIA egyik kutatója még ebben az évben felkereste Cameront Monteálban. Dr. Cameron rendszerében a betegeket hosszú időn át tartó elszigeteléssel teljesen megfosztották az érzéki észlelés lehetőségeitől.

amely mentes mind a jobb. hogy az amerikai sajtóban gyakran úgy írják le a "new world order"-t. fokozatosan a tudattartalom teljes törlésébe és újraprogramozásába torkollott. amelyekkel az úgynevezett társadalmi devianciákat ellenőrzés alatt lehet tartani. Cameronra nagy hatással voltak a nürnbergi perben történtek. Ehhez tartozott az is. hogy mit is kell "új világrend" alatt érteni. Kezelésnek álcázva ártatlan betegek váltak a fiziológiai agymosást célzó kutatás áldozataivá. annál nagyobb volt a fellépő memóriasérülés egy standardizált teszt. Az 1956-tól 1963-ig folytatott kísérletek során ez a 79 személy elérte a "depatterning". Lényegében nagy arányban előforduló. amely megszabadul a hisztériától. a "Wechsler Memory Scale" (Wechsler emlékezeti skála) alapján. elhatárolt emlékezetvesztésről) meglepően hasonlít az agymosáshoz. mind a baloldali totalitarizmustól. akkor az agy kéregállománya időlegesen tisztára törölhető. Cameron minden etikai és morális megfontolástól megszabadulva intézhetett támadást kísérleti alannyá vált betegei személyisége ellen. amely 79 betegen végrehajtott kísérlet eredményeit dolgozza fel. Sidney Gottlieb. esetleg könnyebben lehetővé téve másokkal való helyettesítésüket. hogy "new world odour" (új világbűz). Arról szólt. ami ma egészen más értelmet hordoz. Cameron azonban egyebet is mondott. 1967-ben az Allan Memorial Institute megjelentette Alex Schwartzman és Paul Termansen tanulmányát. A tesztelt 27 beteg 63 %-a már csak mások segítségével tudott visszaemlékezni elmúlt eseményekre. egy olyan világrend. A magatartás-kutató tudósok vezetésével jön létre a káoszból a rend. Az a kísérletezés. Cameron 1953-ban. hogy minél rövidebb volt két elektrosokk kezelés között az időtartam. Dr. hogy az emberiség legjobb reménye az új világrend. miként lehet megelőzni." Dr. Gottlieb így indokolta meg Richard Helms-nek tett javaslatát: 83 . A betegek 24 %-ának az állapota a "depatterning"-ot követően súlyosbodott még kórházi tartózkodásuk ideje alatt. hogy a szülők negatív magatartásbeli és jellembeli tulajdonságai átkerüljenek utódaiba. A kutatók megállapították. állandó jellegű agykárosodás állott elő. többek között e tanulmány hatására ajánlotta Richard Helms-nek a CIA egykori igazgatójának. A CIA anyagi támogatásával legalább 100 betegen próbálták ki a Cameron által kidolgozott eljárásokat. utal a hidegháborúra és a kommunizmussal szembeni aggodalmaira. Az 1940-es évek végén és az 1950-es évek elején szinte megszállottan kereste azokat az eljárásokat és eszközöket. mint elhangzásának idején. A CIA MK-ULTRA programja keretében nyújtott ehhez támogatást. aki ugyancsak vezető szerepet játszott az MK-ULTRA kísérletekben. az Amerikai Pszichiátriai Társaság elnökeként. vagy "new world disorder" (új világ-zűrzavar). azaz az adott egyénbe beépült viselkedési minták lebontásának a harmadik fokozatát. és amelyek a kezeléssel voltak kapcsolatba hozhatóak. Fizikai komplikációk léptek fel. és a tudományos hazugságoktól. Ewen Cameron magáévá tette a CIA aggodalmait és teljes energiájával bekapcsolódott az 1957-től 1960-ig tartó agymosási kísérletekbe. Ewen Cameron elmélete a "differential amnesia"-ról (elkülönített. amely 6 hónaptól 10 évig terjedt. és eltávolíthatók a nemrég beültetett magatartási minták. amelyek az egész enyhe tünetektől az igen súlyosakig terjedtek. hogy kiderítsék. amelybe 1950-es évek elején belekezdett. Tartós emlékezetkiesés jelentkezett az elektrosokkolt betegek 60 %-ának az esetében. Nem véletlen. Ma már egyre több embernek van fogalma arról. hogy semmisíttesse meg az MK-ULTRA-val és az agykontroll kutatásokkal kapcsolatos dokumentumokat."Ha az emocionális stressz növelésével és elhúzódásával el lehet érni egy teljes és hirtelen összeomlást.

a CIA igazgatójának. mint az eltűnő tinták. Sidney Gottlieb A New York Bronx városnegyedéből származó biokémikus. a kiváltott reakciókat. de Gottlieb-ot kollégái a példásan "kötelességtudó katonának" tartották. Csak két évtized múlva kerültek elő a bizonyítékok. de Sidney Gottlieb mindössze enyhe fenyítésben részesült. valamint elmegyógyintézetek betegeinek. hogy próbálják ki magukon az LSD-t és a megtapasztalt hatásokról. Egy ilyen kísérleti nyúlként használt személynek 77 napon át tartó "utazásra" adtak be folyamatosan LSD-t. Azt akarta kideríteni. számos 84 . Az 1950-es évek elején a CIA meg akarta előzni. és állítólag kiugrott New York-i szállodájának 10. postán egy életveszélyesen fertőzött zsebkendőt küldött egy iraki ezredesnek. Ezután elkezdték figyelni egymás magatartását. hogy kisebb adagolásban lenyűgöző érzékhatásokat vált ki a kaleidoszkóp jellegű látástól az átmeneti elmezavarig. Albert Hofman. egyik sem emiatt vesztette életét." Dr. akik nem hajlandók együttműködni. egy svájci vegyész fedezett fel. depressziós lett. a mérgezett nyilak és zsebkendők. hogy ezekre a kérdésekre megkeresse a választ. emeletéről. hogy az LSD szovjet kézbe kerüljön és ezért mindent megtett. elsősorban az agykontroll kísérletekben. Gottlieb és az MK-ULTRA-ban részt vevő munkatársai szintén végeztek önmagukon az LSDvel kísérleteket. Gottlieb a CIA-nál eltöltött 22 év során évekig dolgozott a lizergén sav dietilamid. Sidney Gottlieb vezette a CIA technikai szolgáltatásainak a részlegét és olyan eszközöket állított elő. Sidney Gottlieb-nek. amelyet 1943-ban dr. Miközben a CIA még kutatta e vegyszer hatásait és felhasználási lehetőségeit. Ezektől a kísérleti alanyoktól nem volt várható erőteljes tiltakozás. Ez a bordélyház később az LSD fogyasztás egyik központjává vált. amit "LSD-tripping"-nek (LSD-vel végzett utazásnak) becéztek. A CIA titokban több százezer dollárt juttatott el tekintélyes intézmények tudósaihoz Amerika-szerte azért. azaz az LSD hatásmechanizmusának a feltárásán és ellenőrzésén. vagy panasz. amint arról Elaine Woo. kísérletezésük eredményeiről készítsenek jelentést dr. prostituáltaknak. senki sem hitt volna nekik. hogy nem figyelmeztették őket. Többen maradandó pszichés sérüléseket szenvedtek a kísérlet nyomán. a Los Angeles Times munkatársa beszámol 1999.. és ha mégis előfordult volna. hogy a projekt. dr. Richard Helms-nek a segítségével. A CIA gondosan titkolta. Ebben az időben az LSD már nem volt titkos kábítószer. Az 1960-as évek elején Gottlieb doktort előléptették a technikai szolgáltatásokkal foglalkozó részleg második emberévé. Egy személy. hogy ő adatott be neki LSD-t. azaz az MK-ULTRA program nem nyújtott semmi igazán használható pozitív eredményt a hírszerző ügynökség számára. Az MK-ULTRA programban az 1950-es és 1960-as években Gottlieb kapta azt a feladatot. 1967-ben pedig ő vette át a vezetést régi támogatójának. Patrice Lumumba egykori kongói miniszterelnöknek pedig személyesen továbbított halálos baktériumot. április 10-én. a hadsereg biológiai hadviselésének egyik kutatója. hogy kizárólagos ellenőrzése alatt tartsa. szabadságvesztés büntetésüket töltő raboknak. Így lettek kísérleti alanyok a San Francisco-ban működő és a CIA által szponzorált nyilvánosház hölgyei és vendégeik."Világos volt számomra és ezt eskü alatt tett nyilatkozatban is kifejtettem. hogy lehet-e hatékonyan alkalmazni a kémkedésben és elgyöngítve vele azoknak az agyműködését. Gottlieb egy alkalommal.. A tudatátalakító drogok között az LSD-nek kiemelt szerepe volt. mi van benne. Gottlieb később kiterjesztette a kísérletezést és LSD-t adott kábítószerfüggőknek. Az LSD-ről ma már közismert. Nos. Így például LSD-t tettek a kávéba és úgy kínálták meg vele kollégáikat.

hogy Sidney Gottlieb 149 agykontroll kísérletet irányított. John Marks a már említett könyvében így ír dr. illetve csak annyit ismernek el. hogy mondjanak le az alkotmányukban biztosított fegyverviselési jogukról. De foglalkozott Virginiában lévő farmján kecsketenyésztéssel. és az erőszakosságok célja meggyőzni az amerikaiakat. Az LSD kísérletek olyan korszakban történtek. illetve hasznosságát bármely cél szempontjából. Az állampolgárok fegyverviselési joga ugyanis megnehezíti a hatalmat gyakorló nemzetközi pénzügyi közösség ellenőrzését az Egyesült Államok felett. George "Esty" Estabrooks-ról: "Ebben az időben a hipnózist másodlagos fontosságú tevékenységnek tekintették és csak korlátozottan ismerték el érvényességét. Ennek ellenére volt egynéhány komoly kísérletező ezen a területen. hogy a kísérleti alanyoknak erről nem volt tudomásuk. hogy önkéntesként leprásokat gyógyítson egy kórházban. hogy csak ezek a kísérleti alanyok vehetők rá. A CIA munkatársai ebben az időben abból indultak ki. George Estabrooks Az Egyesült Államokban egyre többen gondolják úgy. világháború után felakasztották. elsősorban a fiatalok nagy része kábítószerfüggővé vált. Az agykontroll kísérletek létezését és a kísérleti eredmények gyakorlati alkalmazását azonban hivatalos részről a mai napig kétségbe vonják. Ez a szokatlan nyugdíjas tevékenység azonban nem halványítja el azt a tényt. átlépte azt az etikai határvonalat. John Gittinger a CIA pszichológusa úgy látja. nem beszélve a titkos műveletekről. és még népi táncot is tanult. John Marks. Amerikában pedig nagy hatalma volt Joseph McCarthy szenátornak. hogy háborús helyzet van és ilyen helyzetben az emberek megtesznek olyat is. Estabrooks elismerte. hogy tanácsokkal lássa el a hadsereget a hipnózis alkalmazásáról. Ezt zárójelentésében azzal indokolta meg. diplomát szerzett beszédterápiából. Gottlieb félrevezette az amerikai polgárokat és ezt az akaratlan kísérleti alanyok ma is a szemére vetik. és csak öt közül egy személy megfelelő alany arra. amennyit a napvilágra került tények kényszerítő hatására el kell ismerniük. normális körülmények között nem. Sidney Gottlieb 1972-ben leállította a hallucionogén kábítószerekkel való kísérleteket. amelyből 25-öt úgy hajtottak végre. illetve alvajáróvá tegyék. Ezek mögött agykontroll húzódik meg. noha Gottlieb 1999-ben 80 éves korában meghalt. hogy a gyakorlatban felhasználják. amikor még Sztálin állt a Szovjetunió élén. hogy olyan akaratukkal ellenkező 85 . hogy a hipnózis nem alkalmazható bárkin. hogy az elmúlt évek során gyakorivá vált ámokfutás jellegű lövöldözések nem csak úgy maguktól fordulnak elő. Az amerikai társadalom. George Estabrooks volt. Dr. hogy túlságosan kiszámíthatatlan a hatásuk a különböző egyénekre ahhoz. hogy Gottlieb tevékenységét széles körben félreértelmezték. amit más. hogy mély önkívületi állapotba hozzák. amiért a német orvosokat a II. Ugyanebben az évben Sidney Gottlieb nyugdíjba vonult és Indiába ment feleségével. Miután gyermekkora óta dadogott.amerikai már megismerkedett vele és széles körben fogyasztotta kábítószerként. E nézet leghangosabb képviselője a Colgate University Pszichológiai Tanszékének a vezetője. részben a CIA-nak a nemzetbiztonságra hivatkozva végzett tevékenysége következtében. aki hitt a hipnózis katonai lehetőségében. Az 1930-as évek elejétől Estabrooks rendszeresen eltávozott álmos vidéki campusából azért. Úgy gondolta. a "The Search for the Manchurian Candidate" című könyv szerzője szerint Gottlieb noha hazafi volt.

Estabrooks 1971-ben a következőt írta a "Hypnotism Comes of Age" (Érett korba lép a hipnotizálás) című tanulmányában. amilyeneket saját maguk nem mertek volna folytatni. Estabrooks felismerte. Ezért Estabrooks számára nem maradt más lehetőség. amely a "Science Digest" áprilisi számában jelent meg: 86 . a CIA. félretolja. vagyis olyasmiket tegyenek. George White és több más szakértő elkötelezte magát az emberi agy befolyásolását célzó kísérleteknek. hogy árulják el klubjaik titkait és szerelmi ügyeik részleteit. aki legelőször felismerte és ki is mondta. hogy az emberek tudatműködésének a befolyásolása elitélendő módja a küzdelemnek. Megbolygatták sok kísérleti alany agyműködését és elkerülhetetlenül sérüléseket is okoztak nekik. Sidney Gottlieb. Johnny Evans hajt végre. azaz hasonló módon létre is lehet hozni. 1942-ben Estabrooks-ot kinevezték a hadügyminiszter szakértőjévé. ha rávenné a személyt. hogy azokat teljes folyamatukban végigvigyék.Halál az agyban) olyan látszólag hazaáruló cselekményekről ír. noha érezte. és nyereségnek lenne elkönyvelve' . A kormányban senki nem volt hajlandó arra. Így szerzett tapasztalatai korlátozottak voltak. világháború után létrejött a központi hírszerző szolgálat. hogy ha a tudathasadásos személyiségzavar gyógyítható hipnotizálással. például gyilkosságot. de ajánlásait hivatalos részről nem fogadták el. hogy a tőlük érkező parancsoknak engedelmeskedjenek. Ez a titkosügynök munkatársaival ellenintézkedéseket dolgoz ki. más esetekben maga végezte el ezeket a kísérleteket. akkor ebből a fordítottja is következik. hipnózis alatt. hogy a németek hipnotizálták a szövetséges személyzetet. vajon egy személy elkövetne-e egy bűncselekményt.Stratégiai Szolgálatok Hivatala). amely előfordulna kísérlet közben haszonnak. Így például egy amerikai tengeralattjáró kapitánya megtorpedózza az egyik amerikai hadihajót. Egy veszélyes nyomozás. A hipnózis terén és más tudatbefolyásoló területeken a tudósok megszerezték a CIA hozzájárulását olyan fajta kísérletekhez. hogy az egyedüli biztos mód annak kiderítésére. és ezután ellentámadásba mennek át. kideríti.'" Japán Pearl Harbor elleni támadása után Estabrooks felajánlotta szolgálatait az OSS-nek (Office of Strategic Services . amit tettek és teljesen eltitkolták a közvélemény elől.írta. Elindul a németek után és beavatkozik az agyműködésükbe azért. amely egy háború szerves része. amely az ellenség kezére játszik. amelyeket szövetségesek követnek el. De aggodalmait Johnny Evans. Amikor a II.dolgokat tegyenek. Nem volt hajlandó megoldani kísérlet útján saját maga ezt a kérdést. Richard Helms. Egyes esetekben a CIA a hozzájárulását adta. mint titkok feltárása. amit egy amerikai titkosügynök. és azzal érvel. Végül igyekeztek minimalizálni. 1945-ben egy regényben (Death in the Mind . 'Ez csekély része annak az emberéletekben bekövetkező hatalmas veszteségnek. Figyelte. és a haditengerészet kutatólaboratóriumával tartott szoros kapcsolatot. amelyeket feltehetően nem akartak megtenni. vagy bűncselekmények elkövetése. és arra kényszerítette saját diákjait. 'Bármely baleset. John Gittinger. Estabrooks volt az. amikor lakóközösségek köztiszteletben álló tagjai a színpadi hipnotizőrök kezei közt bolondot csinálnak magukból. hogy árulóvá tegye őket és ez után már az amerikaiaknak dolgozzanak. A hősnőnek ellenvetései vannak. minthogy könyvekben fejtse ki a hipnózis háborús célra való felhasználására vonatkozó elgondolásait. vagy a szép hősnő olyan érthetetlenül kezd viselkedni. amelyeket a hipnotikus agykontroll rejt magában. hogy a kormányzat áldása felmentené a hipnotizőrt a személyi felelősségre vonás alól. hogy öljön meg valakit. és arra kondicionálták őket. Óvta Amerikát azoktól a veszélyektől. aki egyszerre a főnöke és a szeretője.

amit Jones A gondolt. A másik alak Jones B volt. gyanították ezt és ugyanezt a trükköt alkalmazták később velünk szemben. az így gondosan előkészített ellenkémnek olyan címet adtak. Estabrooks természetesen büszke arra. Túlságosan sokat beszélt. hogy békeidőben jelentékenyen megnőtt azon emberek száma. a második személyiség. teljesen éber ügynök kiküldése az ellenséges táborba. elkapta a kormányt és nekihajtott az oldalának. teljesen mássá alakult át. akiket állami eszközökkel. valójában ő volt az. hogy az ellenségnek sikerült őt hipnotizálnia. Szándékosan megszégyenítő módon került elbocsátásra a haditengerészettől. A előállott kavarodásban megszerezte az egyik férfi fegyverét és likvidálta vele a másik kettőt és megúszta az egészet egy törött lábbal. Két őr meghalt az ütközésben. Miközben nem volt lehetősége az ellenségnek arra. hogy ellenséges ügynökök is vannak. világháború alatt alkalmanként olyan méreteket öltött. ivott. Estabrooks megemlíti. Felhasználva az önhipnózist kontrollálni tudja szívdobogása ritmusát. hogy leleplezze Jones kettős személyiségét. Kommunista nézeteket kezdett hangoztatni. hogy tudatos állapotban ne mondjon semmit. egykoron egy normálisan tevékenykedő tengerész. világháború alatt ezt a technikát alkalmaztam egy sebezhető tengerész hadnagyon. Lelkesen üdvözölték a kommunista csoportok. Cox figyelt a menekülés lehetőségére. amelyben az ellenséges ügynökök elrabolják. és amikor az autó egy hegyszoros mentén haladt. akit ő Cox-nak nevez. Négyen voltak vele szemben. A II. Cox jól működött és az ellenséges ügynökök beleestek a csapdába. hogy hajtsa végre egy potenciálisan hipnotikus alany feladatát. A haditengerészeti hírszerzés szeme láttára megosztottam személyiségét Jones A-ra és Jones B-re. hogy hozzájutása van a legtitkosabb információkhoz. Az ellenséges ügynökök fegyverrel betuszkolták az autójukba." "A szárnyait bontogató hipnózis" felhasználása a kémelhárításban a II."A katonai hírszerzés potenciálja félelmetes. és hitt is bennük. Cox azonban az ő szeánszaik alatt soha nem engedte meg. hogy hipnotizáljam az egész embert. hogy kiderítsék. de a technika visszalőtt. Az autoszuggeszcióban. lojális volt Amerikához és arra volt programozva. Azt remélték. amit elvégzett és igyekezett az agykontroll háborúban hasznosítható előnyeit ecsetelni. hogy ő egy hipnotizált személy-e. tudott mindenről. Jones B volt a mélyebb személyiség. hogy baklövés révén olyan helyzetbe kerül. ahol bizonyos volt. a korábbi jelenlévő. hogy hipnotizálják. miután gondosan előkészítették "ébredő hipnózisban". amely arra utalt. Jones A. Az alkalmazásra került legbonyolultabb manőverek közé tartozott tökéletesen normális. akit Jones-nak nevezek. kapcsolatba lépjek Jones B-vel a lojális amerikaival és máris volt egy titkos vonalam egyesen a kommunista táborhoz. állami jóváhagyással 87 . az öntudattal bíró tengerészben. Cox-ot végül is elkapták egy "drop"-nál. Mindössze annyit kellett tennem. vagyis egy üzenetátadó helynél. baráti kapcsolatokat létesített a helyi lányokkal és gyermekes érdeklődést színlelt a hipnózis iránt. vagy önhipnózisban kiképzett ilyen kísérleti alany sikeresen átmegy minden szokásos teszten. amelynek az a célja. Egy határos ország nemzetközi kávéházában kellett tartózkodnia. hogy információkat szerezzenek tőle. Munkássága azonban ahhoz is hozzájárult. érzéketlenné tudja tenni magát (anesthetize himself) elektrosokkal és más kínzással szemben. Hipnózis alatt Jones gondosan elő lett készítve szuggeszcióval. hogy Estabrooks hitelességét is próbára tette. amely a titkos kísérlet része volt és egy tagkönyvvel rendelkező párttaggá vált. Miközben azt színlelte. aki ilyen információkat gyűjtött és adott át. és megpróbálják hipnotizálni azért. hogy egy tiszt esetében. Szépen működött hónapokon át ez a kísérleti alany.

Dr. mivel az agykontroll és a kultikus cselekmények kibogozhatatlanul összefonódnak. mérgek.) A tesztelést hirtelen megszakította az a körülmény. amelyre a CIA magatartásmódosító programja keretében kerül sor. Orne benyomulását a hipnotikus programozás területére az 1960-as években a CIA egyik fedő vállalkozása. Tagadta ezt a kapcsolatát. mint dr. Jelenleg nincs háború. Orne-nak a hipnotikus szuggeszcióra és az emlékezet leválasztására vonatkozó kísérleteit a Bostoni Tudományos Technikai Intézet (Boston's Scientific Engineering Institute SEI). Dr. Marksnak egy alkalommal eldicsekedett azzal. Orne a CIA és a haditengerészet magasrangú tudományos munkatársa. a "Human Ecology Fund" (Humán Ökológia Alap) finanszírozta a Cornell Egyetemen. akik közül sokan CIA agykontroll kísérletekben vettek részt. de ha a közvélemény rejtett életük részleteit is ismerné. Az alapítvány feladata a kultikus jellegű agykontroll és a gyermekbántalmazás létezésének a tagadása.tartanak agykontroll alatt. hogy a kultikus jellegű bántalmazások bizonyos százalékában valóban a gyermekek esetleg pontatlanul emlékeznek. A CIA-nak és fedő szervezeteinek azonban nagyon komoly érdeke fűződik ahhoz. A tömegtájékoztatás természetesen felkapta "a hamis vádaskodások"-ról szóló szakvéleményeket. Martin T. ORD) belefogott a parapszichológiai és az okkult jellegű kutatásokba. agykontroll kísérletet. amelyeket olyan jól fizetett szakértők adtak. amely az U2-es kémrepülőgépek programját is ellenőrizte. Később azonban miután emlékeztették erre a kapcsolatra. Martin T. FMSF (A téves-emlékezés tünetegyüttese alapítvány) tanácsadó testületének a tagja.akaratuk ellenére . köztük az agymosás és távolból irányítható agykontroll kísérleteket Montreálban az Allen Memorial Intézetben. ahogy állítják. amely olyan elmegyógyászoknak a zárt csoportja. A kultikus visszaéléseket hisztériának és téves emlékezetnek minősítik az FMSF munkatársai. finanszírozta. Sokan közülük köztiszteletnek örvendnek. Orne A CIA agykontroll közösségének a tudós tagjai kettős életet élnek. mérges gázok és bénulást okozó vegyianyagok. A CIA agykontroll programjában résztvevő pszichiáterek körében Orne a legtekintélyesebbek közé tartozik. Orne pénzügyi támogatást kapott a haditengerészet és a légierő tudományos kutatási intézetétől. hogy 1972-ben a börtön orvosi laboratóriuma a földig égett. (Ide tartoztak fuldoklást. amikor a CIA Kutatási és Fejlesztési Hivatala (Office of Research and Development. Dr. beismerte. Ez volt az az időszak. 88 . amelyek nem úgy történtek. hogy tudta honnan származott valójában a pénzügyi támogatás. és akikkel ma is folynak a kísérletek.. hogy olyan bántalmazásokra is emlékezhetnek. Elképzelhető természetesen. Orne a SEI-nek a pénzügyi támogatásával alakította ki saját kutatási programját a Pennsylvania Egyetemen az 1960-as években. Steve Aldrich is jól jövedelmező kutatási feladatokhoz juttatta a Pennsylvania Egyetemet. Ennek a keretében meg kellett vizsgálni 16 újonnan kikísérletezett biokémiai hadviselési hatóanyagnak az emberre gyakorolt hatását. hányást okozó anyagok. A CIA mellett dr. akkor talán még tudományos rangjuktól is megfosztanák őket. mégis mindez a nemzetbiztonság érdekében történik. az Egyesült Államokban és külföldön folytatott. és még az is előfordulhat. Az ORD okkult és parapszichológiai kutatásainak irányítója. Nem népszerűsítette magát. Martin T. Ez az Alap támogatott kezdetben számos. Martin T. hogy ködösítsen. Dr. hogy őt rutinjellegűen tájékoztatják minden jelentős kísérletről. a CIA egy fedő intézménye. a Pennsylvaniai Egyetem kísérleti pszichiátriai laboratóriumában irányítja a kutatásokat. Orne egyben a "False Memory Syndrome Foundation". mint a CIA elmegyógyásza. Orne. Ezt a "Polaroid Corporation" támogatta.

Dr. Martin Orne volt az egyik szakértő, akit a hatóságok felkértek, hogy mondjon elmeorvosi szakvéleményt Patricia Hearst-ről. A "Symbionese Liberation Army" (SLA) a CIA kreatúrája volt egy agykontroll kísérlet keretében. Mae Brussel kutató feltárta, hogy az SLA olyan vad gerillabanda volt, amely nagyrészt CIA-ügynökökből és rendőrbesúgókból állt. Ez a csoport egy pszichológiai kísérleti projekt részét képezte, amely kapcsolatban állt a Stanford Research Institute-tal. Kellően bizonyítható, hogy a CIA eszelte ki és irányította az SLA-t. A banda vezetését a pennsylvaniai Colston Westbrook képezte ki. Westbrook a CIA hírhedt Phoenix-programjának a veteránja volt, terroristákat és halálkommandósokat képzett ki DélVietnamban. 1969-ben ő lett a CIA tulajdonában lévő dél-kaliforniai cégnél, a Pacific Architects and Engineers-nél az egyik vezető. Három beosztottja pedig a University of Indiana külügyekre specializálódott tagozatának a növendéke volt. Ez a College of Foreign Affairs valójában egy CIA fedőszervezet volt. A SLA-nak még a szimbóluma is - a hétfejű kobra - a CIA elődjétől, az OSS-től származott. Amikor elcsitult a szenzációhajhász propaganda kampány az SLA körül Los Angelesben, akkor Dr. Martin Orne-t kérték fel - mint ahogy erre már utaltunk - hogy vizsgálja meg Patricia Hearst-öt és adjon róla szakvéleményt. A hivatalos álláspont az volt, hogy Patricia Hearst önként vett részt az SLA akcióiban. Orne természetesen ezt a hivatalos álláspontot támasztotta alá. Orne szakvéleményéhez csatlakozott Robert Jay Lifton és Louis Jolyon West is. Dr. Lifton a Human Ecology Fund-nak (Emberi-környzet Kutatási-alap) volt az egyik létrehozója. A CIA részéről pedig az 1960-as években dr. West finanszírozta dr. Orne kutató munkáját. Az is ismert tény, hogy dr. West volt az, aki egy sor agykontroll specialistát gyűjtött maga köré a Los Angeles-i egyetemen, az UCLA-n. Orne, Lifton és West egybehangzóan állította, hogy Patty Hearst-öt "meggyőzéssel kényszerítették", hogy csatlakozzon az SLA-hoz. Rendkívül kimerítő életmódot kényszerítettek rá. Teljesen elszigetelték és megfosztották az érzéki észlelés lehetőségétől, rendszeresen megalázták, megerőszakolták, zaklatták és politikailag indokrinálták a harmadik világi marxizmus egy szürrealisztikus változatával. Patricia Hearst csak akkor kerülhetett bárkivel kapcsolatba, ha a legnagyobb engedékenység és engedelmesség jeleit tanúsította. Orne-nak és kollégáinak a szakvéleménye tehát olyan pszichológizálás irányába vitte az elemzést, amely a zsűri számára megkönnyítette, hogy eltekintsen a CIA aktív szerepéről az egész ügyben. Részt vett Patricia Hearst tárgyalásán szakértőként dr. Margaret Singer is, aki később tagja lesz annak a False Memory Syndrome Foundation-nak, FMSF-nek (Téves-memória Tünetegyüttes Alapítványnak) az irányító testületében, amely szintén CIA által létrehozott és finanszírozott intézménynek bizonyult. Az FMSF irányítói olyan viselkedés és tudatmódosítás-kutatásban járatos CIA orvosok, akiknek a rituális jellegű bántalmazás területén nem volt tudományos hátterük és gyakorlatuk. Dr. Margaret Singer azzal szerzett nevet magának, hogy 1952 és 1958 között a koreai háborúból visszatért hadifoglyok magatartását tanulmányozta a hadsereg Maryland állambeli Walter Reed Intézetében. Singer aztán megint felbukkant 1982-ben a "Raven" című könyv borítólapján. A "Raven" név Jim Jones CIA által adott kódneve volt. A könyv részletesen feltárta a People's Temple (Nép Egyháza) szekta hátterét, gondosan mellőzve a CIA szerepét az ügyben. A könyv egyik társszerzője John Jacobs a CIA agykontroll tevékenységét illetően Amerika egyik vezető szakértőjének számított. Hosszú időn át tanulmányozta a tudatbefolyásolást, és cikksorozatot is írt róla a Washington Post-ban. A másik társszerző Tim Reiterman a San Franciscó-i Examiner című lapot tudósította a Patricia Hearst ügyről. Mind Jacobsnak, mind Reitermannak sikerült úgy beállítania magát, hogy nincs kapcsolata a hírszerzőszolgálat hálózatával. Dr. Singer pedig vállalta, hogy szakértőként a "Raven"-t, mint a Jim Jones pszichodráma hiteles történetét, ajánlja. Azáltal, hogy Jim Jones lett kikiáltva az ügy

89

meghatározó tényezőjévé, így az igazi manipulátorok, akik Jim Jonest is irányították, a háttérben maradhattak. Ordo Templi Orientis és az agykontroll A hírszerző és katonai szervezetek a háttérből számos kultikus-jellegű agykontroll kísérletet is támogattak. Közéjük tartozott az Ordo Templi Orientis nevű szabadkőműves jellegű titkos társaságnak az egyik Páholya, a "Riverside Lodge". (Az Order of the Golden Dawn egy angol rózsakeresztes szabadkőműves rend volt, amely 1887-ben Londonban alakult meg. Ennek a Golden Dawn-nak az egyik elágazása volt az az Ordo Templi Orientis, vagy O.T.O., amely a szertartásain rendszeresen tartott véráldozatokat is. A kereszténység előtti kelta vallási hagyományban ez a véráldozat általános gyakorlat volt. Így például Galliában a gallok papi osztálya és tagjai, a druidák kemény kézzel irányították a nevelést és a vallási gyakorlatot. A színes rituálékat sokkal inkább megszentelt ligetekben, a szabadtéren tartották, mint zárt templomokban. Azért, hogy kiengeszteljék az isteneket, rendszeresen emberáldozatokat ajánlottak fel számukra, mégpedig úgy, hogy az egyébként is halálra ítélt bűnözőket a szertartásokon kultikus formában megölték. Ezek a pogánynak tekinthető hagyományok is újraéledtek az O.T. O. által gyakorolt rituálékban.) A "Riverside Lodge" úgy is ismert volt, mint "The Solar Lodge of the O.T.O.", amely a rend istenként tisztelt meghatározó személyiségének, Aleister Crowley-nak a tanításait követte. Crowley extravagáns nézeteit és rituáléit az "asztrál" nap-éj egyenlőségből vezette le. Crowley azonban nem csak az O.T.O. főpapja, hanem a brit hírszerző szolgálat befolyásos tagja is volt, és ő hagyta jóvá a kaliforniai Pasadenában működő O.T.O. Páholynak az alapszabályát is. Ennek a Páholynak az élén egy rakéta szakértő, Jack Parsons állt, aki megalapította a California Institute of Technology-t, vagyis a kaliforniai Műszaki Egyetemet. Parsons 1949-ben esküt tett az Antikrisztusra, és a későbbi CIA igazgató, John J. McCloy, szakértőjeként tevékenykedett. Egy laboratóriumi robbanás következtében vesztette el életét, és nevét egy kráter őrzi a Holdon. A San Bernardino-ban működő O.T.O. Solar Lodge meglehetősen lehangoló kultuszt követett elnökének, Georgina "Jean" Brayton-nak, a légierő tisztje egyik leányának a vezetésével. Ez a kultusz a gyilkosságokat elkövető Charles Manson-hoz és társaihoz hasonlóan elkerülhetetlennek tartotta a fajok háborúját és világpusztulással járó nagy kataklizma bekövetkeztét. Nos, ez az O.T.O. által irányított Los Angeles-i ezoterikus alvilág gyakran merült el a szado-mazochizmus kultuszában, kiegészítve kábítószer fogyasztással, gyermekbántalmazással, sőt gyilkosságok elkövetésével. A Solar Lodge egy korábbi tagja, Candace Reos, a River Side-i rendőrségnek 1969-ben elmondotta, hogy Brayton teljes mértékben az ellenőrzése alatt tartotta a Páholy tagjainak a gondolkodását. Így például egy szegény hivőnek mindig el kellett vágni a csuklóján az ütőerét, amikor ő szexuálisan izgalmi állapotba került. Ugyancsak Reos mondta el a rendőrségnek, hogy amikor teherbe esett, Brayton dühbe gurult és közölte vele: úgy fogja programozni a tudatát, hogy utálja a gyermekét. A Páholy 43 felnőtt tagját elválasztották gyermekeiktől, akiket rendkívül kemény és fájdalmas "tréning"-nek vetettek alá. A gyermekeket megverték, sötét szobákba zárták. A River Side megyei sheriff jelentésében az is olvasható, hogy egy 6 éves gyermeket, aki felgyújtotta a csoport iskolaépületét, szállítóketrecbe zárták és egy sivatagos részen hagyták megláncolva két hónapon át, ahol az átlaghőmérséklet 40 és 50 C fok között volt. A gyermeket ugyan még élve találták meg, de valójában egy legyektől hemzsegő élőhalott volt.

90

Michael Aquino alezredes és a Presidio-ügy 1984-ben és 1985-ben jelentések láttak napvilágot arról, hogy Jubilation Daycare-nél, amelyet Fort Bragg-ben, Észak-Kaliforniában Barbara Orr működtetett, gyermekek rituális jellegű szexuális-bántalmazására került sor. Ezeknek a híreknek a nyomán megindult a nyomozati eljárás Mendocino megyében. A sheriff mintegy 400 oldalnyi dokumentumot gyűjtött össze a feljelentéshez, de a kerületi ügyész megtagadta az ügy további nyomozását. Végül is nem emeltek vádat Barbara Orr ellen. De egyre több olyan tényre derült fény, amely szerint a gyermekotthonban durván bánnak a gyerekekkel, és egyeseket szokatlanul megbüntetnek. A panaszok egy részét ejtették, de a többség megerősítést nyert és ezért Barbara Orr 1984-ben működési engedélye visszaadására kényszerült. A gyermekgondozó központból sok gyerek Pamela Hudson klinikai szociális gondozó kezelésébe került, aki később leírta e traumatizált gyermekekkel kapcsolatos tapasztalatait. Ekkor került kapcsolatba a rituális jellegű bántalmazással. Ezzel kapcsolatos tapasztalatait megírta a Valerie Sinason által szerkesztett "Treating Survivors of Satanist Abuse" (A sátánista bántalmazás túlélőinek a kezelése) című könyvben 1994-ben. Az úgynevezett Presidio-ügyről beszámolt a "Journal of Orthopsychiatry" (Orthopsychiatry: a szellemi, érzelmi fejlődés tanával foglalkozó tudomány) című szakfolyóirat 1992. évi áprilisi száma is. 1987-ben kétszer is feljelentették Gary Hambright-ot a Presidio Gyermekgondozó alkalmazottját. Ezeket a beadványokat különböző jogi okokból, például azért, mert a kifogásolt cselekmények nem a Presidio Otthonban történtek, elutasították. Másik ok az volt, hogy a tanúvallomásra kiválasztott gyermekek még igen fiatalok voltak, és nehéz volt egyértelműen bizonyítani molesztálásukat. Egyes gyermekeket pedig más katonai támaszpontra szállítottak át. Sok szülő azonban a mai napig nem érti, hogy már idősebb gyermekeik, akik esetében egyértelműen bizonyítható volt a szexuális bántalmazás, miért nem tehettek tanúvallomást. Ebben az időben Michael Aquino alezredes tartalékos állományban volt, és a hadsereg hírszerzése számára dolgozott. Ő volt a sátánista "Temple of Set" nevű "egyház" vezetője több mint 20 éven keresztül, amiről a hadsereg illetékeseinek tudomásuk volt. Állomáshelye a San Francisco-i katonai támaszpont volt, és ő ellene is folytatott a San Francisco-i rendőrség nyomozást gyermekekkel szembeni bántalmazás gyanúja miatt 1987-ben. Erről hírt adott 1987. évi november 16-i számában a Newsweek című hetilap "The Second Beast of Revelation, Claims of Satanism and child molesting" (A János jelenések második vadállatának a sátánizmusra vonatkozó állításai és a gyermekbántalmazás) című írása és beszámolt az országos figyelmet keltő ügyről. Aquino anyja a sajtóközlemények szerint a "Temple of Set" egyik főpapnője volt, és a tulajdonosa egy olyan épületnek, amelyet gyermekek gondozására használtak. A San Francisco-i rendőrség azonban abbahagyta a nyomozást Aquino ellen, amikor az ügyet magához vette a hadsereg saját bűnügyi nyomozó részlege (Criminal Investigation Division of the Army - CID). A hadsereg azért vette át a nyomozást, mert Aquino ellen más kaliforniai megyékben is eljárást is indult és az ügyeket összevonta. A CID magnetofonszalagon rögzítette a gyerekekkel készített meghallgatásokat, és be is azonosították Aquinot egy videó kép sorozatról, ahol többen pontosan úgy voltak öltözve, mint ő. Az így meghallgatott gyermekek beszámoltak rituális bántalmazásokról, gyilkosságokról és még kannibalizmusról is. Tanúvallomást tettek Charlotte Thraikill és Daryl Ball ellen. Ezeket videó-szalagra rögzítették. A mintegy 18 hónapig tartó előzetes

91

meghallgatás 1988. szeptemberében fejeződött be. A videóra rögzített vallomások szerint azok a személyek, akik a tanúskodó gyermekeket bántalmazták, egy ördögimádó klub tagjai voltak. A szülők ezt követően sajtóértekezleten tájékoztatták a közvéleményt. A sajtó beszámolt arról, hogy milyen eredménnyel végződött a Ball-al és Thraikill-el folytatott vádalku, és mekkora büntetésben részesültek. Michael Aquino azonban kitartott amellett, hogy ezek a vádaskodások alaptalanok, és hogy a hadsereg sem hitte el őket. Aquinonak ez az állítása éles ellentétben áll azzal, amit az 1991. május 31-i jegyzőkönyv tartalmaz, és amelynek a tárgya Aquino elbocsátása volt. Ebben ugyan csak egy gyermeket neveznek meg, viszont a jelentés többi részében mindvégig "gyermekek" kifejezés, vagyis többes szám szerepel. Aquino beperelte a hadsereget, mert elutasították kérelmét, hogy töröljék nevét az úgynevezett "titling block"-ról. A bírósági iratok tanúsága szerint a hadsereg több illetékese is úgy gondolta, hogy alappal feltételezhető, miszerint Aquino illetlen magatartást tanúsított a gyermekekkel, szodómiában, összeesküvésben, gyermekrablásban, és hamis eskü letételében vett részt. Ennek megfelelően a "titling", azaz az Aquino terhére felrótt és megalapozottnak tekinthető vádak nevesítése megmaradt, és a fellebbviteli bíróság az alsófokú bíróságnak az ez irányú döntését megerősítette 1992. februárjában. Ezen túlmenően nem folytattak bűntető eljárást Michael Aquino ellen. Ha Aquino nem perli be a hadsereget, amiért tartalékos állományba helyezték és csökkentették a nyugdíját, akkor még ennyit se tudhatna a közvélemény a vele szemben felmerült súlyos kifogásokról. A hadsereg a magántitokhoz való jog alapján nem hoz nyilvánosságra semmit belső nyomozati adataiból. Tény viszont, hogy a hadsereg a Presidio-ügy gyermek sértettjei javára több millió dollár kártérítést juttatott egy egyezség keretében. Az ügyhöz tartozik még, hogy 1994. júniusában egy Lilian Rosoff nevű nő, aki azt állította, hogy a "Temple of Set" tagja volt, beperelte Aquinot zaklatásért: távozni akart a szervezetből de ezt Aquino nem engedte. Ez az ügy egy bizalmas egyezséggel ért véget. 1990-ben Paul Bonacci állította, hogy Michael Aquino részt vett az erőszakos és kultikusjellegű agykontroll visszaélésekben. 2000. szeptember 22-én Aquino interneten keresztül azt hozta nyilvánosságra, hogy "ő személyesen soha nem találkozott Bonacci-val és keveset tud róla. Azt tudja, hogy egy gyermek szexuális bántalmazásáért három ízben elítélték Nebraskában. Az Omaha World Herald 1990. július 25-i száma szerint a nagy esküdtszék megvádolta Bonacci-t egy állítólagos "sátánista rituális-bántalmazás"-ra vonatkozó hamis híreszteléssel. A harmadik vádpont a 22 éves Bonacci ellen az volt, hogy három ízben is hazudott a nagy esküdtszéknek". 1995-ben Cathy O'Brian és Mark Phillips jelentette meg az előzőekben már ismertetett "Trance Formation of America" című könyvet, amelyben szintén szerepel, hogy Michael Aquino állítólag bántalmazta a gyermekeket, és tudatmódosító kísérletekben vett részt. Michael Aquino úgy tűnik. nem kívánja cáfolni az O'Brian és Phillips által leírt állításokat, és semmiféle erőfeszítést sem tett abban az irányban, hogy leállítsa a nagy feltűnést keltő könyv publikálását, vagy terjesztését. Ez késztette arra Karen Jones újságírót arra, hogy megtudakolja Michael Aquino-tól: vajon nem társszerzője-e ennek a könyvnek egy átgondolt dezinformációs taktika és manőver részeként? Aquino az interneten így reagált a könyvre: "Ha jól emlékszem, ez a könyv állítólagos gyermekbántalmazást és agykontrollt vet minden amerikai elnök szemére J.F.K.-től számos szenátoron és kormány tisztségviselőn, Hillary Clinton-on és az egész Country és Western

92

zeneipar képviselőin keresztül. Hébe-hóba felbukkanok, mint egy háttérből irányító karmester, aki vezényli ezt a gigantikus kormányzati szexuális orgiát. Csak feltételezhetem, ha George Bush, Ronald Reagan és társai úgy gondolták, hogy ez az ostoba könyv nem méltó arra, hogy per tárgya legyen, akkor énnekem sem kell ez ügyben bírósághoz fordulnom." 1997-től 1999-ig Michael Aquino számos keresetet indított, azok ellen, akik ezeket az állítólagos "rágalmazásokat", azaz a fentiekben ismertetett információkat terjesztették róla. Ami Charlotte Thraikill-t illeti, őt 1998. szeptemberében Kalifornia állam első erőszakos női "szexuális ragadozójának" nevezték, és miután megszegte a feltételes szabadságra bocsátásával kapcsolatos előírásokat, visszaküldték az elmegyógyintézetbe. Ted Gunderson Az FBI egykori nyomozója azzal vált ismertté, hogy a McMartin előkészítő iskola alatt felfedezett alagutak nem archeológiai ásatások. Ezeket azért hozták létre, hogy gyermekeket rajta keresztül kivigyenek az épületekből és prostituálják őket. Ennek az állítólagos ásatásnak az eredményeit éveken át nem hozták nyilvánosságra. Gunderson 1984-ben új bizonyítékokkal állt elő, amikor kirobbant a kaliforniai Manhattan Beach-ben lévő előkészítő iskola körüli botrány. Számos fényképet terjesztett elő a ház alapjáról, amely aznap éjjel leégett, amikor a vádiratot benyujtották a McMartin ügyben. Gunderson állította, hogy ezen az alaguton keresztül vitték ki a gyerekeket az iskolából, és rituális szertartásokon bántalmazták őket. Az iskolaépületet pedig azért gyujtották fel, hogy eltüntessék a bizonyítékokat. A McMartin iskola ügye az amerikai történelem leghosszabb büntető eljárása volt és végül is nem ítéltek el benne senkit. Gunderson állítja, hogy egyedül New York City-ben jelenleg 500 sátánista (pogány) kultusz létezik, és ezek külön-külön és évenként átlagosan 8 rituális gyilkosságot követnek el, ami évi 4000 áldozatot jelent. 1979-es nyugdíjba vonulását megelőzően Ted Gunderson az FBI speciális ügynöke volt Los Angelesben. Ő állt az ottani FBI kirendeltség élén és 800 alkalmazott munkáját irányította évi több, mint 24 millió dolláros költségvetéssel. Ma Gunderson magánnyomozóként és biztonsági szakértőként működik. Ez vezette őt fokozatosan rá, hogy beleütközzön a CIA kábítószer ügyleteibe, gyermekrablási esetekbe, agykontrollos és sátánista bűncselekmények elkövetésébe. Gunderson nyomozott a már említett McMartin előkészítő iskola és a nebraskai Franklin-ügyön túlmenően az Oklahoma Cityben történt tragikus bombamerénylet, valamint az "Inslaw/Octopus" ügyben is, hogy kiemeljük sokirányú tevékenységéből a legfontosabbakat. Magánnyomozóként felkérték, hogy segítse az igazság kiderítését Jeffrey R. McDonald orvos esetében. Gunderson mintegy kétezer óra munkával kiderítette minden kétséget kizáróan, hogy az életfogytiglanra ítélt orvos teljesen ártatlan. Jeffrey McDonaldot hamisan vádolták meg azzal, hogy 1970-ben meggyilkolta feleségét és három gyermekét egy véres és ijesztő sátánista rituálé keretében. A gyilkosok valójában sátánista rituálét követtek el és áldozatul McDonald családját szemelték ki, mégpedig úgy, hogy dr. McDonald legyen az a bűnbaknak használt balek ("patsy") akire rákenik az egészet. Az ügyben eljáró ügyészek előkészítették McDonald útját a börtönbe, mivel az ügyész hivatala mindent elkövetett, hogy eltitkolja azon neves személyiségek azonosságát, akik részt vettek a sátánista tevékenységben.

93

így eddig sikerrel hárított el hat 94 . hogy ez egy nagyon jól megszervezett és szorosan együttműködő hálózat. és amelyet Gunderson segített feltárni. Meglepetésére 19 tanúja.A Ted Gunderson dokumentumok 1999. csúcstechnológiai fegyverzettel való kísérletről. Ezúttal ismét az ügyészek voltak azok. Ted Gunderson először úgy vélte. amikor megjelent John DeCamp ebben az írásban már ismertetett könyve. Ez az egyik legriasztóbb titkos művelet. a "The Franklin Cover-Up". hogy hazavigyék őket. agykontrollról. "The Finders" . hogy aki ilyeneket állít az "az összeesküvési elmélet híve". Rá kellett jönnie. aki jól tudta.Gundersonnak sikerült írásos tanúvallomást szereznie Helena Stokely-tól. Ezekben a dokumentumokban szó van gyermekrablásokról. amely érintett a kábítószer terjesztésben. amikor azok elvesztek. akkor lényegében korrupcióról volt szó. a prostitúcióban és a korrupcióban. novemberében Ted Gunderson számos dobozt megtöltő iratanyagot adott Ken Adachinak az Edicate-Yourself nevű internetes szolgáltató hely szerkesztőjének. akik részt vettek az iskolából titokban elhurcolt gyermekek bántalmazásában. Az ügy országos figyelem központjába került az 1980-as években. márciusában William Webster bírónak. A tömegtájékoztatás pedig egyszerűen félresöpri azzal. Ted Gundersonnak kulcsszerepe volt a kaliforniai Manhattan Beach McMartin elnevezésű 3-5 éves gyermekeket foglalkoztató előkészítő-iskolájában elkövetett sátánista szexuális bántalmazások felderítésében. hogy amikor a bizonyítékokat eltűntették. köztük Helena Stokely. hogy hogyan igyekeztek eltusolni a Franklin-ügyet és a CIA-nak milyen szerepe volt a "Finders" műveletben. hanem az összegyűjtése. E felsorolt cselekmények kapcsolódnak ahhoz a titkos művelethez. hanem azokat az a sátánista kultikus csoport követte el. hogy vonjam vissza a tanúvallomásomat. McDonald nem követte el a bűncselekményeket. a gyermekrablásokban. az agykontrollban. Ezt követően Gunderson több mint 1100 oldalnyi anyagot terjesztett elő 1981. felhívta telefonon és közölte vele: "Ted. Az FBI nyugalmazott különleges megbízatású egykori munkatársa számos jelentést gyűjtött össze olyan akciókról. megpróbálnak rávenni. pedofilok kiszolgálásában Omahában és Washington DC-ben. különösen gyermekekkel szemben követtek el. A korábbi szenátor és ügyvéd ebben leírja. hogy titokban maradjon azoknak a hatalmas és jó kapcsolatokkal rendelkező pedofil személyeknek az azonossága. akik mindent elkövettek a nyomozás szabotálására azért. amely éppen az ő beavatásának a szertartását tartotta. hogy dr. Később rájött. Ez a jelenség azonban munkája során ismétlődött. hogy egy lazán kapcsolódó hálózat működik Amerikában. Gunderson részletes információkat kapott a bűncselekmény helyszínéül szolgáló házban történt mozgásokról. mielőtt a szülők eljöttek értük. Ez az eset közel 400 gyermeket érintett. a pedofíliában. hogy az FBI feladata nem az információk eltüntetése. aki akkor az FBI feje volt és egy személyes levelet írt neki. Magas beosztású személyiségek részvétele sátánista rituálékban és gyermekkel űzött prostitúcióban akkor került nyilvánosságra. amelynek a neve "The Finders". A "Finders" művelet az 1960-as években kezdődött és a jelek szerint még ma is tart. amit valaha is amerikai gyermekek ellen elkövettek. amelyeket a hírszerző szolgálat munkatársai amerikai polgárokkal. a gyermekek erőszakos elhallgattatásában." Ez megdöbbentette az egykori FBI tisztet. valamint az Igazságügyi Minisztériumnak is. Ted Gunderson nyilvánosság elé lépése természetesen kellemetlenül érintette a CIA-t. vagy ellopták őket. gyermek-kényszermunkáról és sátánista rituális gyilkosságról. de mivel Gundersonnak is vannak magas befolyású kapcsolatai. aki megerősítette. és akiket visszavittek az iskolába.

amit korábban a patkányméreg előállításához használtak. erőszakos viselkedés. hogy kísérleteztek vele. akik találkoztak az agykontroll egyik vagy másik formájával. arra hivatkoztak. A jelenleg használt fontosabb nyugtató gyógyszereknek a fluorid ma is egyik fő összetevője és még olyan új gyógyszereknek is az alkotóeleme. annak ellenére. Míg az 1960-as években százakon végeztek kísérletet. és amely szennyezi a légkört és az édesvizet a Chlorofluorocarbon (CFCs) túlzott használata révén. Ilkley Moor közelében. és több szakérő szerint is ma már egyedül az Egyesült Államokban meghaladja a milliós nagyságrendet azon személyek száma. Ez kiterjed a tömeges telefonlehallgatásra és szatellitán keresztül végzett csúcstechnológiájú megfigyelő tevékenységre. szorongás. amely a CIA-nál is fontosabb és nagyobb hatalmú szervezet. Akkor szerzett erről tudomást. anorexia és szexuális zavarok. egyben mélyen elgondolkodhat azon is. Grunenberg. Angliában is rendelkezik támaszponttal. amelynek neve Menwith Hill. Amit nem közöltek a lakossággal az az. mint öngyilkossági késztetés. hogy miért olyan közömbös a lakosság többsége nemcsak Amerikában. aki nem adta ehhez hozzájárulását és nem volt tudomása róla. az 1970-es években már ezreken. A közvélemény apátiájának azonban más forrása is van. hogy a NASA (National Aeronautics and Space Administration Országos Repülésügyi és Űrkutatási Hivatal) és a NSA (National Security Agency Nemzetbiztonsági Ügynökség) aktív munkatársa volt. a National Security Agency. Cathy O'Brien egyébként könyvében azt állítja George Lucas-ról. A tudatbefolyásolás egyéb módszerei Aki szembetalálkozik a tudományos eszközökkel végzett tömeges agykontroll méreteivel. idegfeszültség. különböző negatív következményei az idő múlásával manifesztálódtak. Itt a háttérhatalom és integrált hatalmi elitje titkos megfigyelő tevékenységet végez Nagy Britanniában. 2000. augusztus 12-én a brit Parlamentben Harley Rivers Dickinson. és amely helység North Yorkshire-ben található. Ugyanis a kísérletek kiterjedtek az élelmiszerek és az ivóvíz manipulálására is. A Prozac jelenleg a nemzetközileg legnépszerűbb antidepresszáns. amikor nátrium-fluoriddal kezelték az ivóvizet és a fogkrémeknek a többségét. hogy dokumentálták olyan káros mellékhatásait. Ezt az SDI programot nevezték el az újságírók: "Star Wars"-nak (Csillagok háborújának) George Lucas hasonló című világhírű filmjei nyomán.életveszélyes támadást. A kísérletben természetesen önkéntesek is részt vettek. amikor a kísérletezésnek a szövődményei. első hónapjaiban egy álcázott kampány indult Ted Gunderson befeketítésére és hiteltelenítésére. az SDI (Stratégiai Védelmi Kezdeményezés) keretében fejlesztettek ki és vezettek be. 1987. hogy ezzel meg lehet előzni a gyermekek fogszuvasodását. az 1980-as években már százezreken. Így például. álmatlanság. a Liberális Párt tagja a következőket mondotta: 95 . A Project MONARCH Angliában A Monarch brit megfelelője a Project Ultra Green volt. de a többi fejlett országban is a társadalom feletti uralomgyakorlás ezen új és immáron tömegessé váló módszereivel szemben. amelyet még a Reagan elnöksége idején beindított Strategic Defense Initiative. de a kísérleti alanyok többsége olyan személy volt. mint a Prozac (Fluoxetine) és származékai. és egy náci tudós kezdeményezte. hogy a nátrium-fluorid az alumínium gyártás egyik erősen mérgező mellékterméke. Az Egyesült Államok Biztonsági Ügynöksége.

Mind a németek. illetve kellően szankcionálják azokat. szeptember 11-én az akkor folyó választási kampány keretében Dick Cheney. biokémiai. amelyet Cathy O'Brien tett annyira visszataszító. egy rendezvényen vett részt az Ohio állambeli Willoughby-ban. a biokémia. de az a hamis állítás. hogy az agykontroll kísérletek áldozatai által hangoztatott állítások miatt a meggyanúsított kormányzati intézmények. hogy az ő állításai velem szemben teljesen alaptalanok. Charles Elliot Perkins tudományos kutató 1954-ben ezt mondotta a más gyógyszerekre gyakorolt hatásáról: "A víz fluorral való kezelésének az igazi célja csökkenteni a tömegek ellenállását az uralommal és az ellenőrzéssel. Cheney . A fluorid fokozza más gyógyszerek hatékonyságát. lassan mérgezve és narkotizálva az agy egy meghatározott részét. a Colgate Egyetemen a Lélektani Tanszék vezetője lett. Arról tudunk. amelyek kartell-megállapodást kötöttek egymással. hogy miként lehet bármely adott térség lakosságát ellenőrizni az ivóvízbe adagolt nagymennyiségű vegyi anyag segítségével. és "mint tudós legkomolyabban és a legőszintébben mondhatom. Közéjük tartozik a Procter and Gamble vállalat. amely meghonosította a fluorid szót a hivatalos jóváhagyással folytatott "Crest" fogpaszta reklámkampány idején. Egészen kicsi mennyiségű fluorid ismételt adagolása egy idő múlva csökkenti az egyén erejét ahhoz. hogy közel 20 éven át végeztem kémiai." Hogyan cáfolják az illetékesek az agykontroll kísérleteket? Eddig nem sikerült olyan információkhoz jutni. Farben vállalatóriást feldarabolták. Ezt bizonyítani is tudom."A II. Dr. hogy 2000. mint a republikánus párt alelnökjelöltje.válaszolt az abban foglalt és személyére vonatkozó kitételekre. illetve neves közéleti személyiségek pert indítottak volna azért. sem fizikailag. az elvesztett szabadsággal szemben. Ez arra vonatkozott. mind az oroszok szodium-fluoridot adagoltak a hadifoglyok ivóvizébe." A háború után az I. fiziológiai és patológiai kutatásokat a fluoriddal: bármely személy. és ily módon engedékennyé válik azok akaratával szemben. aki mesterségesen fluoridizált vizet iszik egy vagy több éven át. akik alaptalan állításokkal jó hírnevüket megsértették. hogy elhárítsák magukról a gyanú árnyékát. Miközben itt tartózkodott. hogy milyen kísérleteket végeztek a háború alatt és abból mit vett át a német tábornoki kar.G. akik bárgyú nézeteket vallanak. George Estabrooks. Világháború végén az Egyesült Államok kormánya Charles Eliot Perkins-t. Szó szerint ezt mondotta: "Normálisan nem vitatkozom ütődött összeesküvés-hívők és hasonlók lényegtelen vádaskodásaival. soha nem lesz többé ugyanaz a személy sem lelkileg.elsőként a könyvben szereplő közéleti személyiségek közül . hogy közvetlenül szembe kell néznem vele. de később ismét létrejött különböző más nevű cégek formájában. akik irányítani akarják őt. Tényként állapíthatom meg." 96 . hogy tompává és engedelmessé tegyék őket. hogy ellenálljon az uralomnak. német vegyészek elmondták neki. aki a tudatműködés befolyásolásával és a hipnózissal kapcsolatos kérdésekben az amerikai kormány tanácsadója volt. A Colgate Egyetem ma is az egyik legfontosabb előállítója és propagálója nemzetközi szinten is a fluoriddal kezelt fogkrémnek. 1958-ban. a fiziológia és patológia tudományos kutatóját küldte Németországba. a kémia. hogy vegye át az óriás Farben vegyi cég irányítását. Itt az egyik diák kérdést tett fel neki Cathy O'Brien "Trance Formation of America" című könyvében foglalt állításokkal kapcsolatban. Ebben a tervben a szodium-fluorid játszott kiemelkedő szerepet. mint aki korábban volt.

ha a gyermekeiket bántalmazzák. mindez felfoghatatlan a számomra. A péniszem miatti irigység ösztönzött engem sok fontos dolog megtételére kompenzációként. Mint 14 olyan unoka nagymamája. Barbara Bush hozzátette: "Hogyan fordulhat elő. valamint a különböző államilag finanszírozott titkos agykontroll programok keretében történő emberi jogi sértésekről is lehet tudomása. George Bush-t illeti. hogy naponta előfordul ilyesmi. Itt utal a John DeCamp szenátor könyvében megírt visszaélésekre. hogy nem a szülők bűne. vastagabb. ha egy nagyobbal rendelkezem. személyesen nekem hasznosnak bizonyult. nem lettem volna olyan hatékony vezető a Pentagon számára az Öböl-háború idején. június 12i Internet üzenetében Sullivan elmondja. Megsimogatva az egyik gyermeket. George Bush elnökre vonatkozó állításaival kapcsolatosan tettek fel neki kérdést. Nem lennék meglepődve. hogy unokáival senki nem él vissza? Ha csak tudatosan nem őrzi őket. hogy nekem csak egy átlagos méretű péniszem van. az egyik internetes fórum vezetőjében." Cheney ragaszkodott ahhoz. Tekintve. elmondhatom." Amikor Cathy O'Brien-nak id. amelyek szerint George Bushnak is köze lehet gyermekek szexuális molesztálásához. valószínűleg még csak nem is kapcsolódtam volna be a politikába. akik közül egyiket sem bántalmaztak. június 12-i számában beszámol arról. akkor teljes biztonsággal ilyesmit nem állíthat. hogy bármilyen formában jogi úton fellépett volna-e a személyét támadó és rendkívül rossz színben feltüntető állításokkal szemben. de nem annak viselői iránt. George Bush felesége látogatást tett Knoxvill-ben az ottani Childhelp Children's Advocacy Center-ben (segélyre szoruló gyermekek támogató központjában). Minden esetre Barbara Bush Knoxvillben tett olyan kijelentést. ha Lieberman-nak nagyobb lenne. A gyermekek szexuális molesztálása elsősorban a bűnelkövetők és nem a szülők rovására írandók. hogy tisztelettel viseltetik az elnöki hivatal iránt. egy apa ne óvja a fiát. hogy valóban aggódok az odakint lévő ezrekért." Az egykori First Lady-nek ez a kijelentése vissztetszést keltett Kathleen Sullivan-ban.Ezután a sajtó jelenlévő megdöbbent képviselői számára hozzátette: "Az igazság az.. beleértve az iraki teve-zsokék ellen elrendelt bombázást is. és csak ritka alkalmakkor tudom ekkorára felállítani. akinek a lányát ismételten bántalmazták. hogy az ő átlagos-méretűje egészen hasznos volt politikai karrierje számára. hogyan történhetnek ilyen gyermekbántalmazások?" Ő azonban bízik abban. néha ismételten is. no comment" Ezután Cheney hirtelen otthagyta az összegyűlt újságírókat és nem válaszolt több kérdésre. hogy itt millió és millió gyermekről van szó egyedül Amerikában. hogy "el nem tudja képzelni. illetve nincs velük éjjel-nappal. hogy ezeket meg lehet akadályozni. nem sikerült arról információt szerezni. akiket viszont bántalmaznak. mint nekem. ahol az egyik tanúvallomást tévő áldozat George Bush-t személyesen is megnevezte. hogy ez a Bush családon belül is okozhatott gondokat. Gondolják csak meg. Sullivan megemlíti. nincsenek tudatában ezeknek a bűncselekményeknek. Mégis arról olvashatunk. akkor így válaszolt: "Ummm. Ami id. "Az hogy nem volt nagy péniszem. A Chattanooga Times 1997. logikusnak tűnik az a feltételezés. Kathleen Sullivan azt a kérdést is felteszi: honnan olyan biztos Barbara asszony. a szülők tudomása nélkül. 1997. hogy egyre nő azoknak az eddig még nem cáfolt állításoknak a száma. azaz hogy egyszer Bush megpróbálta rábeszélni Cheney-t a pedofilia kipróbálására.. hogy Barbara Bush id. hogy egy anya ne védelmezze meg a leányát. Az egykori First Lady-nek az intézeten kívüli gyermekekért való aggódására. Sullivan ezután 97 . Sullivan úgy vélte. Így elveszítette bizalmát már George és Barbara Bush személyében is. akik legalább is mentálisan. Ha lett volna egy nagyobb.

szeptemberében felkérte: mozgósítson Mark Phillips érdekében. Cannon azzal folytatja. hogy elrejtse ateizmusát. és "rákosodó foltok" támasztják alá kínzásáról szóló beszámolóit. Amióta ezek a monarchellenes keresztes-vitézek rájöttek. Cannon személyesen közölte Mark Phillips-el: mély benyomást tett rá Cathy O'Brien-nek az a magatartása. mert igazak. alaposan tanulmányozta O'Brien és Phillips írását. Van-e bizonyítéka Cathy O'Brien-nek? Martin Cannon "Projeckt Monarch: "The Tangled Web" című írásában (elolvasható mcannon@instanet. hanem egy konzervatív és protestáns hittérítő csoport. ahogy ők ellenőrzik a Fehér Házat. aminek semmi köze nincs Bush-hoz. hogy divatmodell kinézése hibátlan. hogy a sátánista társaság tartja befolyása alatt az egész bírósági rendszert ugyanúgy. a mormon és a katolikus egyház jelentős szektorait. hogy ő maga is a "Nagy Monarch Összeesküvés" részese. hogy egy "jezsuita" összeesküvő csoport szocialisztikus "új világrend" bevezetésére törekszik. sem a 98 . Mark és Cathy pedig nem állt még elő a megígért bizonyítékokkal. hogy miért nem perelik be ezeket a monarchista összeesküvőket. hogy hallgatóságuk nagy része a szélsőjobb felé hajlik. Cathy O'Brien gyakran állította. vagy legalább is részben dokumentálva vannak Cathy O'Brien és támogatói által vélte Kathleen Sullivan. mint szerző és ez megvédi őt az esetleges rágalmazási perektől. köztük Civia Tomarkin. Mindenki. Cathy gyakran leírja általa kiszolgált jelentős politikusok genitáliáit. A "Trance Formation of America"-ban úgy állítják be. végül pedig rátér a lényegre: Igen komoly állítások kerültek kinyomtatásra és tudomásom szerint még George Bush sem merte azok igazságát bíróságon lefolytatott jogi eljárás keretében kétségbe vonni.com) kísérletet tesz annak az objektív felmérésére. Arról sem adott dokumentumokat. hiszen ha valaki egy elnököt fenyeget. Ezzel tulajdonképpen jogi támadások kockázatát vállalja. Amikor megkérdezzük. hogy kész megnevezni személyeket és ellenőrizhető tényállításokat tesz. hogy ő George Bush elnököt fenyegetné. egyre erőteljesebben festik a falra az "Új Világrend" rémképét. és semmi látható nyoma nincs az elszenvedett sérüléseknek. azt válaszolják. aki találkozik vele megállapítja. Cannon megemlíti. A Vatikán is fenyegetően jelen van Phillips és O'Brien demonológiájában. hogy mennyire lehet igaznak tekinteni a Cathy O'Brien és Mark Phillips "Trance Formation of America" című könyvében leírtakat. de az újságírónak reménye sem lehet arra. vagy a többi orvosi bizonyítékot. Mark Phillips szerint a nagy esküdtszék tévesen vádolja azzal. a Kongresszust. hogy ő egyetlen vádaskodó íráson sem szerepel. Az általuk megjelölt "World Vision" nevű csoport azonban nem jezsuita. hogy akkor kezdett elhatárolódni a könyv szerzőitől. hogy a szenátus mosdójában lopott módon körülnézzen. hogy Phillips és O'Brien elutasítja a szkepticizmust. hogy különbség van a tanúvallomás és a bizonyíték között. hacsak nem rendelkezik avval a képességgel. hogy ezeket leellenőrizze. miután Tennessee államban a szövetségi nagy esküdtszék tanúvallomásra szólította fel. ennek ellenére soha nem teszi elérhetővé a hiteles fényképeket. Tomarkin beható érdeklődését azzal utasították vissza. Vajon miért? Talán éppen azért. amikor Cathy O'Brien 1991. Mark Phillips ekkor kissé idegesen azt válaszolta. Több újságíró. Tomarkin megállapította. és Mark Phillips arra is kínosan ügyel. aki maga is nyomon követte a rituális bántalmazás körüli vitát. sebeit. hogy rákja van. a szórakoztató ipart. az a titkosszolgálattal és nem a nagy esküdtszékkel találja szemben magát. Később kiderült.ismerteti a saját esetét. hogy Mark Phillips-et egy olyan ügyben kérték fel tanúvallomás tételére. hogy testén viseli kínzásának nyomait. Ez az állítás már eleve értelmetlen.

akkor előre megfogalmazta 99 . Bob Clement. hogy a valódi áldozatokat lejárassák. hogy Mark Phillips és Cathy O'Brien történeteit eddig még nem támasztották alá kemény bizonyítékok. hogy a "Project Monarch" elmélet megvalósíthatónak látszik. aki bemutatta neki. hogy Cathy tanúságtétele lényegében igaz. sok pénzt hozna a számukra. Első találkozásuk alkalmával Phillips rendkívül barátságos volt és kézséggel megigérte. hogy Phillips és O'Brien a színre lépett. amelyet nem forgalmaznak a nagyobb könyvüzletek. Amikor Celano megtudta. Volt Celano-nak egy közös barátja Mark Phillips-el. amelyekre könyvében hivatkozik: "1988-tól kezdve öt egymást követő éven át személyesen tettünk tanúbizonyságot alátámasztva cáfolhatatlan bizonyítékokkal minden elérhető megyében. Ami a Project Monarch-ot illeti Cannon azt állítja. 225. valamint az Egyesült Államok Képviselőháza és Szenátusa néhány tagjának. mint aki pénzért csinálja. Amikor Celano megkapta Phillips és O"Brien dokumentum küldeményét. Celano . hogy kikkel kerültek kapcsolatba és miken mentek keresztül. A rendezvény után Celano ismételten kérdéseket tett fel. hogy a megküldött anyag nem támasztja alá arra vonatkozó konkrét állításaikat. P. Egyesek arra is gyanakodnak. amelyek a szerzők állításait alátámasztják. Ugyanígy nem nyertek alátámasztást Cathy O'Brien-nek azok az állításai. míg mások ezt egy halom hazugságnak tekintik. Martin Cannon állításainak lényege tehát az. amit tesz. Ugyanezt a tanuvallomást egy rokonszenves képviselő Tennessee államból. június 4-én a Michigan államban lévő Livonia-nak a Városi Közkönyvtárában előadást tartott Mark Phillips és Cathy O'Brien. személyesen adta át valamennyi ügyben érdekelt kormányzati szervnek Washington. hogy mindez az összegyűjtött és benyújtott információknak csak egy része. hogy a lehető legtárgyilagosabb módon összegyűjti azokat a bizonyítékokat. miközben számolniuk kell egy rágalmazási per kockázatával. oldal) Ezt személyek és szervezetek hosszú listája egészíti ki azzal a megjegyzéssel. amelyek egy 1984-ben megrendezett összejövetelre vonatkoztak. Celano azt kérte. hogy Phillips és O'Brien soha nem tűnt olyannak. Cannon tehát úgy látja. gondosan áttanulmányozta annak valamennyi darabját." (Trance Formation of America. hogy Mark Phillips bizalmasan azt közölte az egyik kutatóval.úgy döntött. Celano utánajár a bizonyítékoknak 1996. hogy egy kis kiadó által publikált és terjesztett könyv. Valójában rengeteget költöttek a postázásra. akik felkapják? Tény viszont az. Arra a véleményre jutott.megismerkedve a "Trance Formation of America" című könyvvel . Azt is elismeri. mint Arkansas kormányzója. hogy valójában egy félrevezetési akcióról van szó. június 4-én az ő környékén szerepel a két szerző és hajlandók vele annyi időt eltölteni.Monarch Project-hez. Peter J. tények és elképzelt dolgok összekeverésével azért. D. hogy 1996. államban és szövetségi jogalkalmazó hatóságnál. hogy megfigyelje: kik lesznek azok. hogy a rituális bántalmazásra panaszkodók országszerte beszéltek már a "Project Monarch"-ról jóval azt megelőzően. J. amennyit szükségesnek talál.-ben. Celano erről a találkozóról az előadók engedelmével magnetofonfelvételt készített és azt írásban is közrebocsátotta. hogy ezt az elnevezést valójában ő találta ki azért. Sokan gondolják úgy. elsősorban Mark Phillipsnek. hogy küldjön neki egy összeállítást az eredeti dokumentumokról. Ennek ellenére a megküldött anyag rendkívül érdekesnek bizonyult és számos kérdésben segítséget nyújtott Celanonak a további kutatómunkájához. Cannon nem hiszi. hogy hajlandó megválaszolni Celano kérdéseit. Ezen állítólag részt vett Clinton. akik valóban véget vethetnének a "Projeckt Monarch"-nak. ahol az összegyült hallgatóság számos kérdésére válaszoltak. C.

amikor agykontroll alatt állottak. elgondolkodtató és egyben szórakoztató is. hogy áttekintsük: milyen kételyek támaszthatók Mark Phillips és Cathy O'Brien rendkívül súlyos kitételeket tartalmazó könyvével szemben. ha a találkozó alkalmával nem sikerülne átbeszélniük a kérdéseket. Minderre Celano azért tartott igényt. hogy a képen semmiféle kár nem látszik. amelyek hitelesen tanusítják a Cathy O'Brien fizikai sérelmeire. aki azt válaszolta. hogy ez mutatja Cathy szemsérülését. mert például ott volt egy színes fénykép. Celano arra is felfigyelt. mintha a levegőben olvasna és aztán pár másodperc múlva ugyanannál a szótagnál folytatta.kérdéseit és további dokumentumokat igényelt a maga számára. Érdekes. Celano a parkolóban várt. Cathy O'Brien elfogódottabb volt és gyakran megállt mondatai közepén. Továbbá minden olyan dokumentumra igényt tartott. mert Phillips és O'Brien következetesen állította. Ezen a már említett június 4-i előadáson nem csak Celano készített magnetofonfelvételt. ez azonban még nem jelenti. vagy aspektusát még abból az időszakból. Celano ezzel elment egy szakemberhez. hogy amit könyvükben leírtak. aki virtuóz módon kezeli a hallgatóságot. valamint David Icke website-ján közzétette a dokumentumokat. hogy az összes körülményt és elérhető közvetett bizonyítékot is számításba véve ne lehetnének igaznak tekinthetőek. De kész azokat mindenkinek eljuttatni. hogy még használható legyen. és ami eddig a rendelkezésére áll azt publikálja. ahol abbahagyta. Ezért internetes honlapján. Phillips ismételten biztosította. aki oly sokat tett a Monarch Projekt leleplezése érdekében. egy olyan Chrysler Imperial kocsit használt. amelynek a személyre szóló rendszámtáblája nyilván kívánságuk szerint a "Monarch" felírást viseli. A magnetofonszalag másolását már nem vállalta. az "teljes mértékében dokumentált". amelyek bizonyítják Cathy és Kelly történetének bármely eseményét. hogy nem folytatja tovább az ügyet. néhány pillanatig úgy tűnt. hogy ezeket a kívánságait teljesíti és a kért dokumentumokat eljuttatja hozzá. Azt is hozzátette: engedélyezi. mert azt a leírt szöveg dokumentálására kívánta olyan állapotban megőrizni. 100 . amely egy vizsgálólámpa alatt lévő szemről készült. Ezt követően Celano kapott egy 31 dokumentumot tartalmazó iratcsomagot. akik előre megcímzett és bélyeggel ellátott borítékot küldenek neki. hogy milyen jogi lépéseket tettek a bíróságoknál Cathyre és Kellyre vonatkozóan. Nem volt ezek tartalmával megelégedve. amelyek tanusítják. Mindezt írásban is előkészítette arra az esetre. Celano olyan orvosi igazolásokat akart. Egy hónapra rá Mark Phillips felhívta Celanot és közölte. hogy nem tud tovább várni. Végül mégis csak odament hozzá. Arról is kért jogi iratokat. mert dolgoznia kell. és arra utalt. Celano nem volt elégedett azzal. Celano megpróbált szóba elegyedni Philipssel. Markot brilliáns előadónak találta. megcsonkítására és látáskárosítására vonatkozó diagnózist és kezeléseket. hogy elkészült a dokumentumgyűjtemény és postára adta. A találkozó a vártnál tovább tartott és az előadás után a szerzők még könyveiket is árusították. hogy ezt mindenki másnak a tudomására hozza. hanem videofelvétel is készült. ahol a két előadó még tovább folytatatta megbeszéléseit. Mindezt azért ismertettük részletesen. ahogyan a szerzők állításaikat alátámasztják. hogy az a két személy. de különben is az adott dokumentum nehezen kiértékelhető. Ekkor az írásban előkészített anyagát átadta Mark Phillipsnek. akit öröm volt hallgatni. Phillips másnap telefonon tudatta vele. és a holnap reggeli időpont sem megfelelő neki. Mintha nem is lett volna szünet. hogy a dokumentumokra vonatkozó kívánságait teljesíteni fogja. Celano ekkor döntött úgy. de az elhúzódott tőle.

között Dallasban megvitatta az agykontrollal kapcsolatos aktuális kérdéseket. hogy változtasson a résztvevők egyirányú beállítódásán. megelőzésére és kezelésére létrejött társaság. kínozzák. hogy miként védekezhetnek olyan vádakkal szemben. az agykontroll technikákról és számos gyermekbántalmazási ügyben szakértőként is szerepelt. kísérletet tett arra. akik kétségbe vonták volna a rituális bántalmazás tényét. (FMSF-et) "False Memory Spindrome"-nak. akik azt állították. aki azt állítja. a továbbiakban: Társaság) 1995.Összeesküvés és paranoia: jegyzetek egy agykontroll konferenciáról. amelyeket korábbi páciensei emelnek velük szemben. akkor egyes állítások szerint csökken a rájuk történő emlékezés lehetősége. Így többek között a texasi Austin-ban 1992-ben. Kritikával illette a résztvevőket. mert olyan traumát szenvednek el. Néhány főáramlathoz tartozó terapeuta szerint a Társaság csak a szélsőséges álláspontot képviselő kisebbséget tömöríti. Konferencia az agykontrollról A "Society for the Investigation. megerőszakolják őket és pornográfia készítésére is használják gyermekáldozataikat. és félrevezessék a közvéleményt. hogy egyes emberek erről elfelejtkezhetnek. hogy kezelés révén visszanyerték emlékezőképességüket. Treatment and Prevention of Ritual and Cult Abuse" (A rituális és kultikus bántalmazás felderítésére. Scheflin arról tájékoztatta a terapeutákat. "Skeptical Inquier Magazine": September/Oktober 1996) a résztvevők az ellenvéleményt sem fogadták megértéssel. amiért azok nem ismerték Linda Meyer Williams tanulmányát. hogy a CIA által finanszírozott FMSF-et azért hozták létre. 101 . A fent megnevezett Társaságot a dallasi terapeuta. Harrington azonban úgy véli. A tanácskozáson képviseltették magukat azok a betegek is. amelyben bizonyítja. A tanulmány demonstrálja. hogy a felnőttek egy jelentős számú kisebbsége nem dokumentálta kellően az orvosi rendelőben tett látogatását. amely amnéziát okoz náluk. Noblitt Perskinnel együtt könyvet is közzétett a rituális bántalmazásról.3. hogy az ilyen típusú szervezetek drámai befolyást tudnak gyakorolni a társadalomra. Mark Phillips. egy gyermekgondozási ügyben tájékoztatta az esküdtszéket. azaz hamis memória meséjét szövőgető alapítványnak nevezte gúnyosan. Noblitt rendszeresen tart előadásokat a rituális kultuszokról. március 23-26. Ugyanakkor. James Randall "Randy" Noblitt. akik időközben visszavonták a gyermekkorban elszenvedett bántalmazásokkal kapcsolatos állításaikat. Bowart a "False Memory Syndrome Foundation"-t. aki évek óta dokumentálja a Központi Hírszerzőszolgálat agykontrollal folytatott kísérleteit az 1950-es és 1960-as években. fejezet Dallas 1995. hogy ezek az áldozatok gyakran nem képesek visszaemlékezni a történtekre. hogy belső információkkal rendelkezik a kormányzat agykontroll technikáról. Evan Harrington. Noblitt azt is megerősítette. aki szkeptikusan fogadta az elhangzott előadásokat. A konferenciát megnyitó tanácskozás elnökségében ott ült Walter Bowart az "Operation Mind Control" című könyv szerzője. valamint Alan Scheflin jogász. és a konferenciáról beszámoló Evan Harrington szerint (Conspiracy Theories and Paranoia: Notes from a Mind-Control Conference . hogy megfélemlítsék vele a lélektannal és elmegyógyászattal foglalkozó szakembereket. ha az erőszak mértéke növekszik. hogy a kultusz követői Amerika-szerte rendszeresen bántalmazzák a gyermekeket. amikor állítólag szexuálisan bántalmazás miatt kellett gyermekként orvoshoz mennie. hívta életre és ő az ügyvezető igazgatója. A mintegy 200 résztvevő szakember körében nem voltak olyan szkeptikusok. Bowart állította.

Kiderült. Ugyanakkor rasszista sztereotípiát is megfogalmazhatnak. annál valószínűbb. amikor a bántalmazásukról szóló történeteket mondják el. Michael Moore és Jan Maclean tartott előadást. hogy az alkalmazott erőszak növekedésével nő a rá való emlékezés is. hogy törlődik a tudatból. hogy mit gondolnak az álláspontjukat ért bírálatokról? A dallasi konferenciáról írott beszámolójában utal arra. Erről a témáról John Kiker jogász. de ez soha nem az ő súlyos bántalmazásukról és kínzásukról szól. hogy mindig hihetünk a gyermekeknek. Itt arról a kísérletről van szó. Ezért az összeesküvési elmélettel foglalkozó kutatás egyrészt irracionális. hogy mennyire megtámadottnak és kiszolgáltatottnak érezte magát. hanem tudományos ismeretek. amikor néhány korábbi betege beperelte. Moore elmondotta részletesen. Harrington hihetetlennek találta. Harrington elismeri. Harrington egyébként más vonatkozásban is megkérdezte az előadókat. hogy Linda Meyer Williams-nak egy aláírt levele van nála. amely az ő megfigyeléseit erősíti meg. hogy ezek az elméletek sok társadalomban jelen voltak a történelem során. Harrington azzal magyarázta álláspontjának egyöntetű visszautasítását. összetévesztik avval. ahol demonstrálta a gyermekek szuggerálhatóságát. Ceci "egérfogó" kísérletei megmutatták. hogy a fájdalmat okozó esemény megtörtént. Megállapítja. és nem nyitott a kérdések megvitatására. hogy az elnöki asztalnál ülő négy előadó egyike sem ismeri Steve Cecit. Harrington meg volt róla győződve: jogosan vetette fel ezt az ellenérvet egy olyan tanácskozáson. mint a valódi világ. vagyis ennyiben nem csupán elméleti feltételezések. továbbá három terapeuta. A gyermekek gyakran használják fantáziájukat és kitalálnak dolgokat. Harrington azzal érvelt. mert benne nem marad hely a hibákra. hogy egyetlen személy is hallott volna Steve Ceciről. a gyermek kórházba kerül. aki Amerika egyik legkiválóbb fejlődés-lélektannal foglalkozó pszichológusa. Harrington részletesen elmondta ezt a kísérletet. másrészt koherensebb. ahol az uralkodó nézet szerint minél erősebb traumát okoz egy esemény. de a vita vezetői Ceci tanulmányainak az elolvasása nélkül úgy találták. Akik ezt állítják. amikor egy ujj "beszorul" az egészfogóba. Maclean azt fejtegette. James Randall "Randy" Noblitt. hogy idősebb korban a nagyobb erejű bántalmazásra már erőteljesebben emlékezünk. aki oly sok ismerettel gazdagította ezt a területet. holott az csak fiktív volt. Először mély csend volt a válasz.Harrington ellenben úgy látja: az adatokból ténylegesen arra lehet következtetni. hogy pszichológus szakemberek találkozóján olyan szemináriumot lehet tartani. s egy ilyen csoport nem alkalmas az ellentmondásokkal való szembenézésre. amely a gyermekek bírósági eljárásban tett tanuvallomásaival foglalkozik anélkül. hogy az elszenvedett lelki trauma eredményeként az egyén elfojtja a fájdalmas emlékeket. A nem jelentékeny erőszak összekapcsolása a rá történő fokozottabb visszaemlékezéssel valószínűleg tévedés. hogy kijelentik: a bántalmazásra tényleg sor került. Ugyancsak ezen a dallasi tanácskozáson került terítékre a terapeuták ellen indított jogi eljárások kérdésköre. Harringtonnak ezek az adatai a konferencia számos résztvevőjét láthatóan felbosszantották. Ekkor Evan Harrington föltette azt a kérdést. hogy ezeket az analóg eseteket nem lehet általánosítani a valóságos világra vonatkozóan. Ez viszont pont az ellentéte annak. és az elfojtás következtében az törlődik a tudatból. hogy az összeesküvési elméletek valóságosan létező összeesküvésekről is szólhatnak. Az 102 . hogy a meghívottak egyoldalúan lettek kiválogatva. és társadalom-lélektani szempontból van bizonyos funkciójuk. és meg van róla győződve. és aki szakmai körökben jól ismert a közelmúltban végzett kísérleteiről. a tévedésekre és a kétértelműségekre. hogy az ott tapasztaltakon érezhető volt az összeesküvési elméletek hatása. hogy ismételt meghallgatások a csupán elképzelt fájdalmat okozó eseményre a gyerekek egy részénél azt eredményezi. hogy mi a véleményük Steve Ceci munkásságáról. amelyben a megcélzott társadalmi csoport deviánsnak és erkölcstelennek látszik.

és ezek egy része nem magyarázható meg a nemzetbiztonság érdekeire való hivatkozással sem. amelyeknek a létezését kongresszusi bizottságok állapították meg. (Sátánista kultuszok. Ted Gunderson beszámolt egy esetről.) A terapeuták többsége. Ezért a kísérletezők és a mögöttük meghúzódó hatalmi körök. vagy legalább is nem vonhatók felelősségre. hogy ez a merev elutasítás egyfajta védekezés az igazsággal szemben.. noha többen is fogékonyak voltak ezekre az elgondolásokra. aki ennek a lehetőségével is számol? Úgy véli. Jerry Leonardo fizikus. Harrington szerint egyelőre nem lehet felmérni. mert a résztvevőket egyesítette az a szilárd meggyőződés. ha a számuk nem túl nagy. továbbá a vádakban érintetté vált befolyásos személyek azt találták az egyik legjobb védekezésnek. amelyen keresztül elvitték a gyermekeket a szomszédos házakba azért. hogy miért nem hihetőek azok a bizonyítékok. ha a bántalmazásról orvosi kezelés hatására tanuvallomást tévő gyerekek vallomásainak a hitelességét eleve megkérdőjelezik..elfogadják. és a pedofil "haszonélvezők" is ártatlanok. akik a kísérleteket végezték. Ilyen például a gyermekek kísérleti célú bántalmazása. hogy miért utasítják el egyesek kategórikusan a traumatikus eseményekre való hamis visszaemlékezés lehetőségét? Miért gondolják. ha nem is mindegyik. és ez célt és irányító-keretet nyújt a számára. Nyilvánvaló. amelyek miatt perek folytak. Nyilvánvaló. ez még nem szükségszerűen jelenti azt. minősítése változott személyről személyre. hogy a terapeuták összeesküvésre vonatkozó meggyőződése milyen hatással lehet a páciensekre. agykontroll. kifinomultabbak és veszélyesebbek. hogy a gyakorló terapeuták hány százaléka vall Leonardoéhoz hasonló nézeteket." Harrington azzal folytatja értékelését. korábban nem vette figyelembe az új világrend összeesküvést. Ebből következően azok.. egyelőre fel sem mérhető. hogy nem értenek a szakmájukhoz.nyilván a tények hatására .. Még akkor is. hogy egy elemi iskolához alagútrendszert építettek. legfeljebb ennek a pontos meghatározása. Ezért úgy látja: a dallasi tanácskozáson valódi vita azért nem bontakozhatott ki.összeesküvési elméletek jól megszervezett ellenségeket nyújtanak. hogy létezik összeesküvés. hogy összeesküvés létezik. és az ítéletek nyomán a kanadai kormány és az amerikai kormányszervek kártérítés fizetésére lettek kötelezve. A rendőri testületek országosan megszerveződött gyermekrablásokat végző bűnözői csoportokba botlottak. hogy a nagyobb sátánista kultuszokat a szövetségi hírszerző és jogalkalmazó szervek a háttérből manipulálják. sokkal jobban össze vannak fonódva. Ha tehát beviszik a köztudatba. hogy a gyermek különböző befolyás hatására azt mond. ha a klinikai pszichológusok és a pszichiáterek . amit akar. mint azt valaha gondolta. ha mindez nem az?) Azt még Harrington is megállapítja. (E sorok írójának fejtörést okoz. akikkel szemben az egyén meghatározhatja önmagát. hogy milyen hatással vannak kollégáikra. új világrend. hogy az agykontroll kísérletekről már sok adat látott már napvilágot. amelyben személyesen leleplezte. valamint 103 . hogy nem jószándékú az. hogy egyelőre nem lehet tudni. Vajon mi jelent bizonyítékot Harrington számára. hogy ez a fajta kultikus tevékenység széles körben elterjedt. stb. ezt írta a dallasi tanácskozással kapcsolatban: "Azzal a meggyőződéssel távoztam. Harrington ez után rátér arra. hogy a kultuszok sokkal jobban el vannak terjedve. hogy sátánista rituálékon bántalmazzák őket. Személyes meggyőződésem. és nem tudnak gyógyítani. A többségük ismerte. és hitt is az "Operation Monarch" összeesküvésben a hiteles bizonyítékok hiánya ellenére. akkor ezeknek a súlyos bántalmazást elszenvedett gyermekeknek sem szabad hinni. illuminátusok. és elismerte a CIA igazgatója is. Egy másik jelenlévő.

hogy az összeesküvési elméletek mind történelmileg. A lelki sérülésekkel foglalkozó specialisták többsége egyelőre még nem az összeesküvési elmélet követője. Szoros megfigyelés alkalmazása háború. akik nem rendelkeznek kommunikációs és desifrírozási eszközökkel. Ez végül is a beteg kárára van. hogy a NSA egy meghatározott területre vonatkozó hírszerző-technológiáról. akik betegeik érdekében a legjobbra törekszenek. amely elérhető a http://www. A bevezető közli. A magunk részéről úgy látjuk. a kémelhárítást és a magatartás-módosítást. mind a pszichológusok tekintélyes tanácskozásain milyen szerepet játszanak.com/2000/nsa-psy. valamint a csúcstechnológia megszerzésére az Egyesült Államok védelme érdekében. csak tovább erősítik a terapeuták ellenállását a kritika minden formájával szemben. hogy bizonyos jobboldali rasszista szervezetek politikai célokra használhatják fel a pszichológiai és a pszichiátriai szakma dilemmáit. és annak alkalmazásáról ad tájékoztatást. Harrington úgy véli. tudatalatti poszthipnotikus szuggeszciók és előírások." "Computer Simulated Subconscious Speech Language . hogy lelepleződnek a pszichológusi-pszichiátriai szakma képviselői előtt. Ezért Harrington bírálatából az agykontroll kísérletek irányítóinak attól való félelme olvasható ki. de idővel ők is e nézetek híveivé válhatnak. Ugyancsak ide tartozik olyan bevetésen lévő ügynököknek az irányítása. 104 . Célja még olyan beruházásoknak a beazonosítása. Ide sorolandó a kábítószer elleni küzdelem. hogy miközben Harrington a kritika elutasítása miatt sajnálkozik. illetve a gyermekek bántalmazásáról felszínre került tényeket akarják semlegesíteni. amelyek akusztikusan továbbított és fonetikailag felgyorsított poszthipnotikus parancsokat használnak anélkül. hogy a kísérleti alany alvajárási előkészítésen menne keresztül. A technológia elnevezése a következő: "Az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Ügynöksége által hírszerzési és kémelhárítási célból beültetett. kémekkel és polgárokkal szemben alkalmazandó.htm internetes címen. Itt három területet jelöl meg: a hírszerzést.kimsoft. hogy azok a terapeuták. Ezeket annak a dokumentumnak az alapján ismertetjük. A dallasi tanácskozás feltehetően nem marad hatás nélkül a hagyományos terapeutákra.Komputer által szimulált tudatalatti beszélt nyelv.betegeikre. nehéz gazdasági helyzet és politikai választások idején. Arra a lehetőségre is figyelemmel kell lenni. hogy az összeesküvés bírálói a CIA ügynökei. akik tovább kutattak a kultuszok létezését alátámasztó bizonyítékok után. A NSA agykontroll előírásai Érdemes röviden megismerkednünk az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Ügynökségének (National Security Agency-nek. amely cáfolta volna a dallasi tanácskozáson az agykontrollal való államilag jóváhagyott visszaélésről kiderített tényeket." A dokumentum rátér az alkalmazásra. az idő múlásával kénytelenek lesznek engedni az összeesküvést valló csoport nyomásának. továbbá a propaganda. Célja a polgároknak a kormányzatról való véleményének a nyomon követése. Több kutató is körvonalazta. A hírszerzés külföldi és hazai diplomatákkal. aközben egyetlen egy kemény bizonyítékot sem hozott fel tanulmányában. Az olyan nézetek. NSA-nak) a tudatküszöb alatti poszthipnotikus szuggeszciók használatára vonatkozó ajánlásaival. amelyek magas jövedelmet nyújtanak titkos műveletek finanszírozásához.

amelyek hipnózis utáni szuggeszció formáját öltik. hogy az Egyesült Államok számára hasznos döntések szülessenek. csökken a produktivitása. és ez által az paranccsá válik a számára. amelynek központja Maryland állambeli Fort Mead támaszponton van. Az ODO pedig az ügyeletes. kémekkel és polgárokkal szemben kerül alkalmazásra a hírszerző-műveletek beazonosítása végett. Minden kísérleti alanytól meg kell követelni. A dokumentum ezután rátér az általa használt definíciók és betűszavak jelentésének a meghatározására. Ha valakit hosszabb időn át megfosztanak a REM alvástól. A további felhasználáshoz tartozik a félrevezető információk terjesztése. a vezetők zavarása és zavarba ejtése kritikus döntések meghozatalakor. és amikor az alávetett személy akaratát megtörik úgy. zavart lesz. A REM és a kiválasztott kémiai stimulánsok együttes hatásaként a kísérleti alany nem képes ellenállni a szuggeszciónak. a résztvevőket. A Command (parancs) terminus gyakrabban használt. hogy tartson fenn "személyes viszonyt Jézus Krisztussal". vagyis ezt a technológiát lehet kémek. hogy megfosztják őt az úgynevezett gyors szemmozgással járó mély alvástól (REM . hogy az amerikai szavazópolgároknak lehetővé teszik hogy "életüket átadják Krisztusnak". intézkedésre jogosult és kötelezett személyt jelöli. Egy "script" általában négy 105 . csökken az önbecsülése. annak számos következménye van: csökken a protein szintézise.A kémelhárítás külföldi diplomatákkal. a rendszerek és a berendezések gyenge pontjait. fekete karikák jelennek meg a szemei körül. követve a bibliának az előírásait. Adott esetben öngyilkosságokat is elő kell segíteni. a kommunikációs módszereket és az egyes személyek. mint a CNS és szívkeringési stimulánsokkal. vagy parancs a helyén marad. vagy azokat a jelzéseket. mint a hipnózis utáni szuggeszció. hogy az illető a NSA parancsait teljesítse.Rapid Eye Movement Sleep Deprivation). ellenőrzésére használni pszichológiai megfélemlítésen. félelemokozáson és zsaroláson keresztül. A különböző tények jelentőségének az elferdítése azért. dühös. Így a hypnoamnesia (hipnoamnézia) az emlékezés időleges elvesztését jelenti a poszthipnotikus szuggeszció következtében. közönyössé és depresszióssá válik. illetve a befolyásolhatósági indexét megnövelik olyan drogokkal. elveszíti a rövid-távú emlékezetét. Az agykontroll szempontjából a "script" szó olyan gondosan megválasztott szavak sorát jelenti. továbbá külföldi hírszerzők magatartásának a módosítása azért. A hipnózis utáni szuggesztibilitási index azt méri és jelzi. Ezt a technológiát arra is használják. hogy milyen a kísérleti alany fogékonysága és érzékenysége a hipnózisra. Ez azt jelenti. Az idézet összeállítás készítője ehhez azt a magyarázatot fűzi. növekszik a szuggesztibilitása. amelyek kihasználhatók. A valódi szándék természetesen az. az meghal. hogy az amerikaiak adják fel személyes akaratukat. Az ismertetendő agykontroll-technológia célja a magatartás-módosítás és a felgyorsított újraszocializálás. és aktívan kifejti hatását a kísérleti alanyban a hipnotikus transz. hogy ellenőrizzék és optimalizálják a NSA alkalmazottak teljesítményét és lojalitását. hogy ne legyenek lojálisak. frusztrált. ingerlékeny. A "Poszthypnotic Command "(a hipnózis utáni parancs) ugyanaz. vagy a tudatalattiba történő direkt behatolás periódusában. és mondjanak le polgári jogaikról a NSA javára. A NSA használja még ezt a technológiát az újraszocializálásra (agymosásra). Itt fel kell mérni a terjedelmet. politikai tisztségre pályázók és más közéleti személyek beszervezésére. Ha a kísérleti alany meg van fosztva a REM alvástól. A NSA az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Ügynöksége. A poszthipnotikus (hipnózis utáni) szuggeszció. amikor a hipnózist kényszerrel alkalmazzák a kísérleti alanyon.

hogy hosszabban figyelje a baseball játékot (erre e sorok írójának bőven volt lehetősége. hogy kihallgasson és befolyásoljon egy személyt tudat alatt. köhögéseket.különböző részből áll. ruhaigazításokat. repülőgépeken és az utcasarkokon. Ennek a megértéséhez át kell tekinteni a gondolatok címkézését és a válaszok típusok szerinti megjelölését. akaratlan izommozgásokat. mint a tudatos agy működési sebessége. Az egyszerűség kedvéért ezeket a vakarásokat. hogy a beindító jel a kísérleti alany tudatából mit fog kiváltani). stb. vagyis a kísérleti alany tudomása és beleegyezése nélkül. Ehhez hasonló kommunikációs technikát használ a NASA is a kísérleti alany agyán átsuhanó gondolat kiderítésére. amelyben a kísérleti alany motorikusan cselekszik. hogy növeljék a hipnózis utáni központi parancs erejét. Végül meghatározza az összeállítás. harmadszor a tartalomból (vagyis abból. akkor gondos figyelés után rájöhet. vagy egy ártatlan tüsszentés alkalmas egy gondolatnak a címkével való ellátására. Ez az állapot a hagyományos hipnózisnál csaknem minden esetben előfeltétel. mit és hogyan fog a szuggeszció beindítani). leírása. amelyeket a kísérleti alany egy tudatalatti kihallgatása során végez. amikor a kísérleti alanyt a tudomása nélkül hallgatja ki. üzeneteket vált egymással. amíg az Egyesült Államokban élt). amelyek továbbítják tudatküszöb alatti hipnózis utáni szuggeszciók formájában a kísérleti alany tartózkodási helyére. Végül az időhosszból (vagyis hogy mikor és milyen feltételek közepette fog leállni. Vegyük most közelebbről szemügyre. amely gyűjti és továbbadja a kóddal titkosított audio. Ez a szerkezet kap ugyancsak kóddal titkosított "audioscript-eket" a NSA központi műveleti irányítóitól műholdakon keresztül. hogy miként lehet egy vakarás. vagy más azonosító tényező). Az úgynevezett megerősítő "script"-ek azt a cél szolgálják. amelyek viszont eljuttatják őket a NSA központi műveleti irányítóihoz. a ruha húzgálásával. Ez sokkal gyorsabb. jelentése "words 106 . Milyen hipnózis utáni továbbítási módszert alkalmaznak? A NSA ötvözi a hipnózist és a gondolatcímkézést. Az úgynevezett "Somnambulatory State" (alvajárási állapot) azt az abnormális alvó állapotot jelöli. Ha valakinek már volt alkalma. a kísérleti alany tartózkodási helyének összegyűjtött koordinátáit és ezt továbbítja a NSA műholdjainak. elnevezését. színes videó jeleket. közlekedési eszközében és hivatalában . Ezek az eszközök körülbelül egy tűfej nagyságúak. autókban. amelyet sikeresen juttattak be a kísérleti alany tudatalattijába. hogy a NSA képes látni és hallani mi történik a megfigyelendő személy otthonában. Ez egy közel mikroszkópikus nagyságú elektronikus megfigyelő eszköz.ahol a mikroszkopikus digitális megfigyelési technológiát alkalmazza . el lehet őket rejteni a házakban. hivatalokban. egy ruhaigazítás. nevezzük "gondolatcímkéknek". vagy feltételek kulcsszavából (mikor. vagy másképp kifejezve a "gondolatolvasásra". másodszor az aktivizáló feltétel. vakaródzással. A "Subliminal Implant" (a tudatalattiba elhelyezett implantátum) egy olyan hipnózis utáni szuggeszció. Ezt a sebességet WPM-el jelölik. hogy mi a "Transceiver". hogy a tudatalatti agyműködés percenként 1200-tól 1400-ig terjedő sebességgel működik. hogy a labdát fogó és a labdát dobó játékos igen kifinomult módszerekkel. illetve befejeződni). Miként lehet itt használni a hipnózist? Ennek a megértéséhez azt kell tudni. tüsszentéseket. a baseball sapka megigazításával. amely percenként 250-től 450 szóig terjed. így például tud sétálni. futni. azaz kategórizálására. Először a beazonosítóból (a kísérleti alany neve.arra is képes. Az agykontroll technológia rövid áttekintése Azon túlmenően.

per minute", azaz hány szó percenként. A hipnózis utáni "script", azaz a gondosan megválasztott szavak sora beszédsebességgel megközelítőleg 250 WPM-el mondható ki. Ezt egy magnetofon, vagy egy számítógép felgyorsítja 1200-1400-ig terjedő WPM-re. Ezzel a jelenséggel hangtechnikusok, rádió és TV szerkesztők napról-napra találkoznak, amikor különböző okok miatt változó sebességgel kell lejátszani az elektronikusan lerögzített műsoranyagot. Amikor az emberi hang 1400 WPM-re gyorsul fel, akkor magas hangfekvésű csiripelő vinnyogássá válik. A filmszínházakban vetített filmeknél 30 filmkocka pereg le előttünk 1 másodperc alatt. Egyetlen kockára 1/30-ad másodperc jut, amit a tudatos agyműködés nem képes felismerni, de a tudatalatti agyműködés világosan olvassa és megérti az adott filmkocka üzenetét. Amikor az 1960-as években a 30 kocka közül egyetlen egyre írták rá, hogy "Drink Coca Cola", a nézők körében 65 %-al nőtt aznap este a Coca Cola fogyasztás. Ezért a szövetségi kormány végül is betiltotta a tudatküszöb alatti reklámozást. Kutatók szerint az arány csak azért volt 65 %-os, mivel nem mindeki figyeli egyforma intenzitással a filmet, egyesek éppen körülnéznek, vagy esznek valamit, vagy éppenséggel gyengébb a látásuk és ezért nem ért el hozzájuk az üzenet. A most ismertetett technológia kifejlesztése kezdetén a NSA eredetileg magnetofonra rögzítette kimondott szó formájában a hipnózis utáni szuggeszciós üzenetet és ezt a magnetofon sebességének növelésével gyorsították fel. Ez az eljárás igen munkaigényes volt, megkövetelte, hogy valamennyi e feladatot végző személy kifogástalanul ejtse ki a szavakat, jól bírja a nyelvet és a megfelelő dialektust használja. Emellett a háttérzajok miatt gyenge volt a minőség és gyakran időbeli elcsúszásokat okozott a magnetofonfelvétel és a feldolgozás. Ezen túlmenően igen sok gyakorlással lehet csak elérni, hogy valamennyi munkatárs azonos sebességgel beszéljen, úgy hogy a felgyorsított "script" a megfelelő sebességgel legyen továbbítható. Jelenleg komputerekkel állítják össze az ideális optimalizált fonémákat (fonéma az a hang, amelynek a megváltoztatásával a szó jelentése megváltozik, így például lap - láp) a szavak kialakítására és ezeket a szavakat aztán a megfelelő továbbítási sebességre gyorsítják fel. Ahol nyelvi dialektus is jelen van, ott az alap fonémáknak egy másfajta készletét használják. A technika ott tart, hogy a földgolyónkon használt nyelvek egész sorához megkeresték a különböző fonetikai elemeket, ezt digitálisan megszerkesztették, optimalizálták. Ezeket használják a továbbítandó üzenetek, a hipnózis utáni szuggeszciókra emlékeztető "script"-ek összeállításához. Minimálisra csökkentették a szavak közti üres részt, és a hangmagasság emelkedését korlátozták és megszűrték. Az ismétlődő színuszgörbéket is eltávolították a fonetikus elemek akusztikus hullámainak az áramlásából. Így csökkentették az aktuális színuszgörbéket. Ez csökkenti a fonémának azt a tényleges időtartamát, amelyet a továbbítás érdekében aztán még felgyorsítanak. Ez lehetővé teszi, hogy nagyobb sebességgel játsszák az üzenetet és csökkenti a kísérleti alany képességét arra, hogy felismerje, hogy ez tulajdonképpen egy felgyorsított beszéd. Az optimalizált és digitálisan kiválasztott és megszerkesztett fonémák használata kiegészítve hipnotikus szuggeszciókhoz hasonlóan struktúrált szavakkal és mondatokkal úgy is meghatározható, mint "computer simulated subconscious speech language - komputerrel szimulált tudatalatti beszédnyelv". A tudatalatti agyműködés nagyon érzékeny. Képes hallani azt, amit a tudatos agy nem vesz figyelembe. Ha sokat nézzük a televíziót, akkor valószínűleg megtapasztaljuk, hogy sok "subliminal tapes - tudatküszöb alatti magnetofon" működik azért, hogy beprogramozza

107

tudatunkat. Ezeket a hatásokat titokban rögzítették az óceán hullámzajába, zenébe, vagy más hanghatásokba, de ezek nincsenek felgyorsítva a tudatalatti továbbítás sebességére, és éppen ezért nem elég hatékonyak. A tudatalatti agyműködés képes hallani és megkülönböztetni az üzeneteket még akkor is, ha háttérzaj hallatszik, mint például a hullámok morajlása, autók, repülőgépek zaja, vagy amikor valaki beszél hozzánk normális társalgás keretében. A tudatos agy nem fog hallani semmit, hacsak az nem közvetlen-közelről a házban hallatszik. Ha nagyon odafigyelünk, akkor hallhatjuk alacsony hanghatású magnetofonszalagnak a gyors tekerését, és kis hangerővel való lejátszását. Ez a hang a NSA magas sebességű audio tudatalatti üzenete. A fonetikus összetevőknek ez a módosítása lejátszva kis hangerővel, ötvözve a környezeti háttérzajjal, nagyon nehézzé teszi a kísérleti alany számára a NSA üzenetének a rögzítését. Még ha az illető képes lenne is hatékonyan rögzíteni ilyen üzenetet, nagyon nehéz azt a háttérzajtól elválasztani, filterezni, kiszűrni. Így rekonstruálni a hiányzó színuszgörbéket a hanghullámok áramlásából, lelassítani az üzenetet olyan mértékűre, hogy a hipnózis utáni "script" tartalma megkülönböztethető legyen a tudatos agyműködés számára, ílymódon csaknem lehetetlen egy átlagember számára. Röviden összefoglalva a kísérleti alanynak semmi esélye nincs arra, hogy elemezze a NSA üzenetét az alábbi eszközök nélkül: - Egy a legutóbbi technológia szerint működő hivatásos rögzítőberendezés. - Digitálisan működő hanghullám kezelő berendezés. - A hanghullámokra vonatkozó tudományos ismeretek felsőfokú elsajátítása. - Jártasság a lingvisztikában és a fonetikában. - A hipnózis elméletének és gyakorlatának, valamint a "script"-ek készítésének az ismerete. - Ezen túlmenően ideális környezeti feltételekre is szükség van a rögzítéshez. - További feltétel még, hogy a NSA ne tudjon a kísérleti alany ilyen irányú szándékáról és képességéről, vagyis hogy meg tudja oldani a továbbított üzenetek felismerését és rögzítését. A fentebb ismertetett feltételek együttes meglétének hiányában ez a technológia tökéletes hírszerzési eszköz. Ugyanis csaknem lehetetlen kideríteni a létezését, bemérni és rendkívül nehéz a nyomokat visszavezetni a NSA-ra. Azok a tünetek, hogy a NSA képes a programozásra és valamit beültetni a kísérleti alanynak a tudatába, félelmet vált ki, mivel számolnia kell az illetőnek azzal, hogy elmebetegnek gondolják, ha jelentést tennének a NSAnak az ilyen jellegű tevékenységéről. A kísérleti alanyok nem ismerik ennek a technológiának a forrását, sem a technológiát magát, nincsenek kemény bizonyítékaik, csupán észleléseikre, szenvedéseikre és izolációjukra tudnak hagyatkozni. Mód van arra is, hogy a megtámadott egyén rendelkezésére álló egyéb eszközöket kiderítsék, ezekkel szemben megelőző lépéseket tegyenek, így a NSA tulajdonképpen még inkább meg tudja bénítani az illetőt. Miként használja a NSA a hipnózis utáni továbbítási módszert, a gondolatcímkéket? A NSA agyprogramozó üzeneteit audiovizuális elektronikus megfigyelő eszközökön keresztül juttatja el a címzetthez, amelyeket, mint már utaltunk rá az illető otthonában, autójában, munkahelyén helyez el. Ilyen tudatküszöb alatti üzenet lehet a következő: "X úr képzelje el, hogy az adóhivatal megvizsgálja az adóügyeit. Emlékezzen vissza, amikor csalt az adójával és aggódott, hogy vajon az adóhivatal ezt kiderítheti egy ellenőrzéssel. Ha Ön soha nem követett el adócsalást és nincs miért félnie, akkor viszketni fog a jobb fülcimpája, amely vakarásra megszűnik. Ha az adóhivatal rajtakaphatja a csaláson, akkor a bal orrcimpájában érez viszketést, amely akkor fog eltűnni, ha kétszer megvakarja. X úrnak csak egy futó gondolata volt az elmúlt adóbevallásról, és csak egy kis viszketése volt. Ez a viszketés az a bizonyos "thought label - gondolatcímke". A NSA illetékes munkatársa (NSA Officer On Duty, ODO -

108

a NSA szolgálatban lévő, illetékes munkatársa) lényegében arról cserélt információt a kísérleti személlyel, hogy az csalt-e valaha az adójával és vajon az adóhivatal elkaphatná-e egy vizsgálattal. Ez az igen leegyszerűsített példa szemlélteti a tipikus NSA kihallgatást. A tényleges kihallgatás során alkalmazott üzenetek több száz szóból is állhatnak, nagyon összetettek és kifinomultak lehetnek. A legtöbb üzenet több tucatszóból tevődik össze. A zárt hírszerző világ az elmúlt évtizedekben újabb csúcsokhoz érkezett. Ma már közvetlenül hatást tud gyakorolni szinte minden személyre az Egyesült Államokban, de külföldön is. A már működő elektronikus megfigyelő rendszer kiterjed Mexikóra, Közép-Amerikára és Dél-Amerika sűrűn lakott térségeire. Ma már működik Ausztráliában, Afrikában, és Európa azon országaiban, amelyek nem tartoztak a szovjet birodalomhoz. A NSA azonban - több kutató állítása szerint is - arra törekszik, hogy az egész földgolyót egy "elektronikus szem" megfigyelése alá helyezze a harmadik évezred elején. Ezt a célt már csaknem elérték, nehézségekbe csupán a csúcstechnológiájú országokban ütköztek. Itt a hírszerzés-elhárító technológia fejlett, és a szükséges pénzügyi eszközök is rendelkezésre állnak. Ennek eredményeként ezekben az országokban be tudták azonosítani a "transceiver"ekből (adó-vevő készülékekből) érkező magasfrekvenciájú mikrohullámú kibocsátások kitöréseit. A NSA kommunikációs rendszere tehát képes arra, hogy bármely személytől hangmintát ("voice print") vegyen, és azt nyilvántartásában elhelyezze. Az így raktározott mintát később fel lehet használni a kísérleti személy meghatározására, mégpedig úgy, hogy a reális idejű megfigyelés során szerzett hangmintákat, amelyeket tartózkodási helyszínén vesznek róla, összehasonlítják vele. Ehhez arra van szükség, hogy a megcélzott személy egy adó-vevő készülék közelében beszéljen. Ha a megfigyelt tudatában van annak, hogy a NSA látókörébe került és ezért csendben marad, akkor a NSA arra is képes, hogy periódikusan világszinten bocsásson ki tudatküszöb alatti üzenetet, amely név szerint megcélozza az adott személyt, és arra készteti, hogy elaludjon, és álmában beszéljen. Miután az illető beszél, a hangmintája beazonosításra kerül és a személy tartózkodási helye is meghatározható csaknem az egész világon. Ma már nem csak költői hasonlat, de valóság, hogy a Földünk összezsugorodott és egyre kisebbé válik. Az itt ismertetett technológiát eredetileg a CIA által folytatott kísérleti programok keretében dolgozták ki az 1950-es években, majd továbbfejlesztették őket az 1960-as években. Ez után a bőségesen rendelkezésre álló pénzügyi eszközök lehetővé tették, hogy a fontos nemzetbiztonsági területek mindegyikére kiterjesszék. Amikor a már említett "Drink Coca Cola" reklám bámulatosan eredményesnek bizonyult, felmerült a kérdés, vajon a látássebességhez hasonlóan a hallás is felgyorsítható-e. Ezirányban a NSA Fort Mead-i támaszpontján folytattak kísérleteket, ahol a kiválasztott fonémákat úgy változtatták meg, hogy a felesleges színuszhullám görbéktől megfosztották őket, és elektronikusan újrakonstruálták a szavakat rövid változatban. A korai szakaszban kísérleteztek a távolbalátással is, ahol a kísérleti alany ellazult állapotban felnyitja a tudatát és megmagyarázza azokat a képeket, amelyeket a NSA készített ezt a technológiát használva. Ezek a kísérletek tették lehetővé, hogy "a komputer által szimulált tudatalatti beszéd nyelvét" tökéletesítsék és "script" változatban maximalizálják a továbbítás lehetőségét a kísérleti alany tudatában egy megfelelő "vision or picture" (látvány vagy kép) formájában. A kísérleti alany

109

által már korábban látott képek egyszerűen visszahívatók az úgynevezett "Age regression" (életkor visszaidézés) "script" változatainak az alkalmazásával. A NSA kémelhárítási kísérletei Több kísérlet is folyt annak a meghatározására, hogy milyen feltételekkel és eljárásokkal lehet Amerika ellen bevetett kémeket agykontrollal ellenőrzés alá venni. Az egyik ilyen kísérlet alanya egy férfi volt, aki konfliktusba került a fiával és egy alkalommal leöntötte benzinnel és felgyújtotta. Ugyanezt tervezte saját magával is, de az életösztöne erősebbnek bizonyult, mint a NSA belé ültetett magatartásmódosító programja. Miután letartóztatták, elmondotta, hogy agya hirtelen kitisztult és már nem tudta okát adni, hogy miként tudta elkövetni ezt a bűncselekményt. Az történt, hogy a hipnózist egyszerűen megszüntették, a kísérleti alanynak megengedték, hogy aludjon, úgyhogy a pszichiátriai szakértők, akik tanulmányozni fogják az illetőt, ne találjanak semmi nyomot, ha alávetnék a hagyományos hipnoterápiával vagy pszichoanalízissel végzett vizsgálatoknak. Másfél évtizeddel ezelőtt hírt adtak az újságok arról, hogy Floridában több idősebb ember meghalt álmatlanság következtében. Az orvosok mindent megpróbáltak, de nem voltak képesek változtatni ezen a helyzeten, amely végül is valamennyi beteg halálával végződött. A NSA-nak sikerült kifejlesztenie olyan aggodalmat okozó "scrip"-eket, amelyek optimalizálták a hipnózis utáni állapot tartósságának a csökkenését annak arányában, ahogy az idő múlásával a kísérleti alany egészsége romlott. Az egész Egyesült Államokat megrázta az az eset, ami a Davidian szekta tagjaival Wako-ban történt. David Koresh órákon át tárgyalt az FBI képviselőivel Istenről és a bibliáról, végül várta Isten szavát, hogy megmondja neki, mit tegyen az ostrom utolsó óráiban. A szóbanforgó üzenet olyan összetételű lehetett, amely "Personal Journal" számokat is tartalmazhatott, (ezeket a NSA megköveteli a kísérleti alanyok számára az agymosás idején), amely viszont elvezethetett volna azokhoz a kérdésekhez, hogy vajon miként vált ilyen minőségűvé ez a szekta-kultusz. Továbbá a NSA-nak úgy volt célszerű feltűntetnie, hogy "God spoke to them and said to commit suicide" (Isten szólott hozzájuk és közölte velük, hogy kövessenek el öngyilkosságot). Csak így tudta megmenteni kudarctól ezt az újabb nagyszabású agykontroll kísérletét. Az FBI "Crime Information Center, CIC" (Bűnügyi Információs Központ) több ezer olyan aktával rendelkezik, ahol dokumentálva vannak azok az esetek, amelyek magukon viselik a NSA kísérletek jellegzetességeit. Ezekben az ügyekben a "Thought Controll" technológiát alkalmazták. Jelenleg a NSA sok olyan kísérleti alannyal rendelkezik a társadalom legkülönfélébb részeiből, akiknek az aktivizálásához már csak "triggerek"-re, azaz programbeindító, gondosan megkonstruált hipnózis-utáni "script"-ekre van szükség ahhoz, hogy teljesítsék a kapott parancsot és adott esetben akár egy gyilkosságot is végrehajtsanak. A NSA úgy hívja őket, hogy "Shooters on a Shelf" (polcon tartott lőfegyverek). Egy példa erre Russel Eugene Weston, aki 1998. július 26-án Washingtonban a Capitolium környékén ámokfutóként lövöldözni kezdett. Az állapították meg róla, hogy skizofréniája van. Olyan kényszerképzetei voltak, miszerint kapcsolatban áll a CIA-val vagy az FBI-val, és meg volt róla győződve, hogy egy rádió nyomkövető szerkezet volt beültetve a fogába. Russel Eugene Weston is a NSA elektronikus agymosásának volt a terméke. Nem volt képes felismerni a rendkívül fejlett technológiát még annak dacára sem, hogy tudta "valaki" (CIA, FBI, stb.) tart kapcsolatot vele és ez a kapcsolat kiterjed az egész Egyesült Államokra. Weston azt képzelte, hogy egy nyomkövető eszközt ültettek a testébe. A NSA hipnózis-kezelése hatásaként arra a

110

következtetésre jutott, hogy a skizofrénia elleni gyógyszerek nem segítenének rajta és ezért megtagadta azok bevételét. Ez az ember kétségbeesve próbálta enyhíteni azt a szenvedést, amit a NSA okozott neki. A már hivatkozott http://www.kimsoft.com/2000/nsa-psy.htm tájékoztató készítője megírja, hogy évek hosszú során át már több ezer olyan személlyel került kapcsolatba, akiket vallásos agymosásban részesítettek. Ezt olyan szintre emelték, ahol már "Isten" mondja meg nekik, hogy mit tegyenek, és "Ő" szól hozzájuk gyengéd hangon, tudatukon belül, és a kísérleti alanyok feltétlenül engedelmeskednek "Neki". Természetesen ellenségek is találhatóak a fejükön belül. Ez azonban a bibliai János jelenések könyvében, az Apokalipszisben jelzett Antikrisztus megérkezését bizonyítja. Sokan úgy gondolják, hogy Jézus már visszatért a földre és ő irányítja őket. James Bamford "Inside America's Most Secret Agency, The Puzzle Palace" (Amerika legtitkosabb ügynökségén belül, A rejtély palotája) című könyve, amelyet 1982-ben a Houghton Mifflin Company adott ki rendkívül sok adatot tartalmaz a NSA történetére vonatkozóan. A NSA eleinte csak a telefonok lehallgatásával foglalkozott, ez azonban kibővült a legváltozatosabb audiovizuális technikákkal. Bamford az, aki a The Puzzle Palaceban beszámol a NSA első, magával az áldozattal végrehajtott kivégzéssel (öngyilkossággal) kapcsolatos agykontroll technológiáról. A NSA-nak az egyik alkalmazottja a jelentések szerint rohanva menekült a NSA területéről azt állítva, hogy démonok vannak a fejében, majd pedig megölte magát. A NSA alkalmazott ilyen módszert bizonyos hírek eltusolására. A kaliforniai Berkley Egyetem egyik diákja 1990. november 27-én bement egy bárba, és túszokat ejtett. Ragaszkodott ahhoz, hogy a rendőrség tegye lehetővé, hogy a CIA igazgatója beszéljen vele azért, hogy így megszabadulhasson a szenvedésétől. A fiatalember leveleket küldött az elnöknek és a CIA-nak, de kérései süket fülekre találtak. Miután a fiatalember pánikba esett, lelőtte az egyik vendéget a bárban, és akkor egy SWAT csoport (Special Weapons and Tactics Team - Különleges fegyveres és taktikai csoport) emberei halálosan megsebesítették. A San Jose-i rendőrség megtalálta az elnökhöz írott leveleknek a másolatait, amelyekben a fiatalember beszámol arról, hogy bizonyos emberek tudnak olvasni az agyban és ő rájött arra, hogy ezt milyen módon teszik. A NSA sikertelenül végzett rajta agymosási kísérletet, és hogy ez az egész dolog ne kerüljön napvilágra, nem volt más választása, mint saját biztonsága érdekében eltávolítani az élők sorából. Rendkívül érdekes, hogy ez az eset eredetileg úgy került az elektronikus tömegtájékoztatási eszközök híradásaiba, hogy egy fegyveres ember azt követeli, személyesen beszélhessen a CIA igazgatójával. Ez a híradás rendkívül gyorsan eltűnt és többé már nem szerepelt a hírek között. A Nírvána nevű zenekar tagja, Curt Cobain, egy másik áldozata a NSA agymosásának. Itt is arra kényszerűlt a NSA, hogy kiiktassa Cobain-t, aki zenéjébe a NSA tudatbefolyásoló tevékenységére vonatkozó kulcsmondatokat és szavakat írt. Így kommunikált hallgatóságával. Az egyik dalában, amelyet a NSA-hoz írt, úgy utal rá, mint "Friends inside his head" (A fején belül lévő barátok). Ha a NSA büntetésként a legmagasabb szintű agymosást alkalmazza, a kísérleti alany gyorsan távozik az élők sorából. Cobain a heroint használta, hogy elbódítsa, és érzéketlenné tegye magát, de más eszközökkel is megpróbálkozott, hogy lelassítsa az az elektronikus tudatbefolyásolás hatását. Néhány évvel ezelőtt Nagybritanniában számos kormányalkalmazott dolgozott egy szigorúan titkos radarlétesítményen. Közülük többen öngyilkosságot követtek el, noha nem volt

111

eljárásokat. hosszú időn át tartó REM-alvás megfosztásnak vetik alá. hogy az elektronikus megfigyelési rendszernek szinte korlátlan a hatóköre. ahol a NASA-nak nem lenne módjában zaklatni őket.. és az általa tisztelt irányadó csoporttól. depressziós állapotba kerül. Ezek az emberek ugyanannak a technológiának voltak alávetve. miközben teljesen ébren van. hogy "ők gyorsan beszélnek. vagy a NSA alkalmazottja. Az 1980-as években az egyik népszerű zenekar írt egy dalt megmagyarázva a NSA agymosó technológiájának a tudományos folyamatát. Ennek a felmérésénél tekintettel vannak közéleti szereplésére. pénzügyi helyzetére.lelkiállapot az egyházak "reborn"-nak.". amelyek a NSA magatartásmódosító tevékenységében használatosak. A NSA magatartásmódosító eljárása a kísérleti alany beazonosításával és minősítésével kezdődik. akivel a NSA kísérletezett. politikai meggyőződésére. wild life"(vad. hipnotikus hatás alá kerül. kábítószerrel való visszaélésnek.semmilyen látható nyoma valamely ellenséges kormány beavatkozásának. továbbá hipnózis utáni szuggeszciókkal bombázzák. Ennek a dalnak az volt a címe. hogy a zenekar tagjai sikertelenül fordították arra minden idejüket és pénzüket. március 26-án az Orange County Register üzleti szekciója ismertette a "National Sleep Foundation" (Országos Alvási Alapítvány) jelentését. hogy tudna róla. A kiválasztásnál szerepet játszik a kísérleti alany értéke az Ügynökség számára. Az már ismert. amely szerint az amerikaiak 40 %-a alvászavarral küzd. Mindössze arról volt szó. vad élet). és erkölcsi értékrendszerét. Megmagyarázták a dalban. és bemutatta. érvelőképességét. miként hangzik a tudat manipulálása. babonás képzeteit. valamint azt. morális meggyőződését. A dal szemléltette. társadalmi státuszát. hogy a NSA miként választhat ki valakit az agymosásra. vagy egyéb szokatlan dolognak. A kísérleti alany. mint amikor egy magnetofonszalagot gyorsan előretekerünk. a kísérleti alany hipnózis utáni szuggerálhatósági indexét.. illetve más hírszerzési vagy kémelhárítási szempontra. miként észlelhető a hallható továbbítás ("audible transmission") a dal végén. és végső soron társadalmilag és pénzügyileg is sikertelen. baráti körének) az erős vagy gyenge voltát. önbizalmát. 2000. magyarázatokat és meghatározásokat. Miután megtörténik a kísérleti alany kiválasztása. magabiztosságát. hogy bizonyos kormányalkalmazottak egy fokozottan őrzött kormány projekten dolgoztak. azaz a szóbanforgó zenekar feltárta. Mérlegelik a lelepleződés kockázatának a minimalizálását. valamint elsődleges támogató csoportjának (családjának. hogy a NSA bővíti a nagyközönségre gyakorolt befolyását. Ezt az NSA által előre meghatározott és hipnózissal létrehozott . anélkül. hogy a NSA mindig a REM-alvástól való megfosztással kezdi el a magatartásmódosító eljárását. vagy Curt Cobain és több ezer más személy. A NSA magatartásmódosító eljárása Ebben a részben ismertetjük röviden azokat a tipikus technikákat. Itt természetesen elsősorban a tudatalatt elhelyezett hipnózis utáni szuggeszciókról van szó. amelyek megtörik az akaraterejét. Ez ahhoz hasonló. mint a Berkley Egyetem diákja. apatikus lesz. hogy találjanak egy helyet. mert többet közülük kivülről nem nyitható zárt ajtók mögött követtek el. Ez a hír jelezheti. valamint azt. továbbá azt is. hogy "Wild. 112 . Miközben a kísérleti alany egyre nagyobb mértékben elszigetelődik a családján belül. Ezek a halálesetek megrendezett öngyilkosságok sem lehettek. "The Talkind Heads" (A beszélő fejek). intelligenciáját.rendszerint szélsőségesen vallásos . Ezek a manipulált tudatú egyének életük céljául a Jézussal való személyes kapcsolat kiépítését és fenntartását tartják. újjászületettnek hívják.

világháború alatt. csiklandozó érzéseket váltson ki. akkor nyilvánvaló. ahol az ingerületeket átveszik egymástól. vagy hivatalában. a pozitív jutalmat pedig Isten áldásának. akkor további büntetéssel sújtják. Amikor a NSA más kapcsolatokat használ. remegést érez teste különböző részein. vagy autójában. hogy naponta adjon jelentést imádság formájában az otthonának csendjében. Ez az új támogató csoport rendszerint egyházi emberekből áll. bárhol. aki megtapasztalja ezeket a furcsa "gondolatokat". Senkinek sincs kedve és ideje ahhoz. hogy "Isten vagy Jézus közvetlenül szóljon a kísérleti alanyhoz" és a negatív újra-megerősítést a Sátánnak lehet tulajdonítani. hogy továbbítási módszert alkalmaztak vele szemben. Így az új egyházi előjáró-csoport működik a magatartást megerősítő mechanizmusként. A kísérleti alanyok gyakran azt hiszik. az órákról. El vagyunk árasztva folyamatosan mikrohullámokkal a televízióállomásokról. zörejek hallhatók a falakról. szúrást. Ez hasonló a Gestapo tevékenységéhez a II. hogy "Isten akaratának megfelelően" cselekedjék. hogy mikrohullámú fegyverrel kövessen valakit azért. Ezek mikrohullámú besugárzások következményei lehetnek. Mindez ez kitűnően alkalmas a NSA tudatirányító technológiájának és eljárásának az álcázására. akkor a NSA a teljes ellenőrzést meg tudja valósítani az adott személy felett. akiknek a nézetei a bibliában gyökereznek. A kísérleti alany úgy épül be ebbe a rendszerbe. a kommunikációs műholdakról. Ha a kísérleti alany ellenáll a NSA utasításainak. mert az általuk hirdetett tanítás lehetővé teszi. hogy a kísérleti alanyt a szomszédai megfigyelik. Tompa ütések. bizsergéseket. a mennyezetről. ahol a NSA elektronikus megfigyelő rendszere eléri és a kulcsszavak révén kiválasztja és értékeli az elhangzott imákat. vagy állandóan követik. (A szinapszis az idegsejtek egymáshoz történő csatlakozási helye. amely a kísérleti alany valamennyi problémáját végül is a NSA elé viszi. Egy idő múlva megjelennek az emocionális összeomlás tünetei és kialakul egy új támogató csoport a kísérleti alany körül. Kialakulnak azok a kényszerképzetek. viszketéseket. hogy bármely nonkomform magatartása megfigyelésre kerül. A kísérleti alanyt fokozatosan mentesítik az idegrendszert károsító kényelmetlen hipnózistól. reszketést. amikor a kísérleti alany csípést. recsegések. A kísérleti alanytól megkövetelik. hogy a teste különböző részén furcsa bizsergő. vagy téveszmék. Életének minden mozzanata ima útján továbbításra kerül más "keresztényekhez". de a NSA használt más kultuszokat és nem egyházi-jellegű társadalmi csoportokat is. Ennek ellenére nem érezzük a mikrohullámok által okozott tüneteket. kémkednek utána. 113 . A kísérleti alanyok számára fontos annak a megértése. a lámpákról és ehhez hasonlók. hogy kiváltsanak lokalizált szinaptikus (idegsejt kapcsolódási) válaszokat az agyunkban. amelyben a kísérleti személy vallásos újjászületést él át és "életét Krisztusnak adja". és ezt behelyettesítik pozitív jutalmazó-hipnózissal: "Isten és Jézus munkálkodik az életükben".) Ezen túlmenően. végül a NSA-hoz. A NSA azért részesíti előnyben a keresztény egyházakat. Ezután a NSA további hipnotizálja büntetés vagy jutalom formájában a célszemélyt. és a nagysebességű akusztikusan továbbított hipnózisnak lett a célszemélye. hogy a NSA ezt a technológiát atombiztos földalatti bunkerekből irányítja.Tipikus hipnózis utáni eszközökkel kiváltott érzéki csalódás az. és hogy a szomszédjának semmi köze sincs az általa észlelt furcsa tapasztalatokhoz. és számos ember van körülötte és csupán ő az egyedüli. amikor a kísérleti alany egy szobában tartózkodik. mivel ezeknek nincs meg az a lehetősége. Ezt követően a kísérleti alany teljes odaadást érez Jézus (értsd: a NSA) iránt és bármit meg fog tenni Jézus (értsd: a NSA) irányába. hogy a különböző furcsa érzetek és észlelések a testükbe ültetett implantátumok következményei. és arra veszi rá a kísérleti alanyt.

és végül a hipnózis utáni. Ilyen előre kijelölt időpontban sugárzott "script"-ek esetén a kísérleti alany látszólag találomra gondol erre vagy arra. amit itt a földi életükben el tudnak végezni. aktivizáló technikáknak.valamint ahhoz. Az alkalmazott technikák három fő csoportba oszthatóak. hogy mi az. A magatartásváltoztató eljárás Ebben fontos szerepe van a beindító. vagy feltételes továbbítások. Az előre kijelölt tudatalatti implantátum továbbításakor a NSA központi kapcsoló komputere kibocsáthat egy "script"-et a megjelölt személyhez egy előre kijelölt időpontban. hogy sokféle hipnózis utáni továbbító. A továbbításnak ez a formája meggyorsítja a tudat mélyén hallható "hang" felfogását. Tehát se nem praktikus. Kerülik az "e-világi" tevékenységeket és rendszerint zavarban vannak. hogy van evolúció. hogy a hipnózis utáni tudatalatti implantátum egy meghatározott esemény. Mindezt akkor is tagadják. Valamennyi NSA által alkalmazott standard hipnózis utáni parancstovábbító "script" eljuttatható reális időben. vagy egy nagyobb földrajzi térségre. Ez a technika megköveteli a tudatalatti kihallgatást. mivel félni fog a NSA megtorlásától. Az esemény által kiváltott feltételes üzenet-továbbítás lényege. a második az előre elkészített és kijelölt továbbítás az ugyancsak előre programozott komputer útján. A NSA jelentősen csökkenti saját biztonsági kockázatát azzal. egy városra. Az első a reális időben történő továbbítás. mint például Észak-Amerika vagy Európa.technikát használ a kísérleti alany negatív újra-megerősítésére. Az ilyen kísérleti alanyoknak az élete viszonylag terméketlen. Az a kísérleti alany. vagyis nem fogadják el. hogy folyamatos megfigyelés alatt áll. Nem az lebeg szemük előtt. amikor folyamatosan negatív újra-megerősítésre kerül sor. Mind a három "script"-továbbítási-módozat alkalmazása megzavarja a kísérleti alanyt. életének a további részében. sem a tömegtájékoztatásban. hogy a NSA feladat végrehajtására kijelölt ügyeletes munkatársa hipnózis utáni parancsot tartalmazó "script"-et juttat el a kísérleti alanyhoz és megfigyeli annak válaszreakcióját. mert a kísérleti alany felismerheti. és ez biztonsági kockázatot jelent. és nem tudja a visszatérő gondolatokat vagy érzéseket valamilyen szokás szerint visszatérő eseményhez vagy helyzethez kapcsolni. se nem gazdaságos a kísérleti alany folyamatos megfigyelése a reális időben történő továbbítás céljából. és összefüggéstelenül csaponganak. Ez a hang adja az igaz vagy hamis információkat és parancsokat a NSA céljától és szándékaitól függően. Így például semmiben sem hisznek. A magatartásmegváltozás általában akkor megy végbe a leggyorsabban. kiváltó. Az állandó megfigyelés viszont megfelelő személyzet 24 órán át történő alkalmazását igényelné és ez igen költséges. mert azt sugalmazza neki. A reális időben történő tudatalatti üzenet továbbítás azt jelenti. holott ezek sem szerepeltek a bibliában. gondolat. űrutazás. A NSA azért nem alkalmaz kizárólag reális idejű hipnózis utáni parancstovábbítást. és többé nem okoz gondot sem az egyházban. mert figyelmüket a halál utáni életre. aki sikeresen végigment a NSA magatartásmódosító programján. "az örök életre" összpontosítják. ami nincs a bibliában. ha racionálisan kell gondolkodniuk. amit a kommunista diktatúrákban alkalmaztak az államvédelmi szervezetek. vagy kódjel-szó hatására 114 . ha repülőgépeken utaznak és televízióznak. érez így vagy úgy. amikor nem figyeli őt aktívan a NSA. és ez maximalizálja a magatartás megváltoztatását. A továbbítandó "script" sugárzása korlátozódhat egy épületre. hogy voltak dinoszauruszok. mint egyéniségét vesztett középszerű lény vegetálhat Jézus (a NSA) szolgálatában.

hogy íme ők hozzák meg az életükre vonatkozó fontos döntéseket. hogy fokozottan kézben tartja a saját életét. ellenséges érzülettől. azt szuggerálni egy lánynak vagy egy fiúnak. szuggerálhatósági indexének a meghatározása egy sor mintavétel segítségével. Hipnotikus emlékezetkiesést idéznek elő benne egy tárggyal. Ilyenkor a kísérleti alany maga dönt úgy. akkor egy másik hipnózis utáni implantátum aktivizálja az aggodalomtól. A hipnoterapeuták az ilyen típusú hipnózis utáni parancsokat használják pácienseik dohányzásról való leszoktatására. valójában azt egyre nagyobb mértékben a NSA ellenőrzi. Ilyenkor ez arra készteti. időbeli hosszát és azokat a feltételeket. vagy nem törlik időben. akkor az illetőbe olyan programot implantálnak. akár negatívat. kellemetlen érzése természetesen alakult ki. hogy a kísérleti alany azt hiszi: kényelmetlen." Ha az ilyen típusú "script"-eket nem tartják karban. hogy az adott személytől. hogy így megnöveljék a kísérleti alany döntési lehetőségeit az adott helyzetben.aktivizálódik. ezek mértékét. és nem leszel képes ellazulni. átvilágítása. amely fokozott aggodalmat. helytől vagy dologtól. A NSA szakértői pontosan testreszabják a negatív vagy pozitív megerősítéseket. ha távozol tőle és hazamész. mint például a hipnózis utáni aktivizáló gondolattal azért. helytől vagy dologtól távoltartsa magát. hogy legyen rendkívül érzékeny az érzelmei változásaival kapcsolatosan. együtt alszol. vagy hosszú időn át a barátod lakásán tartózkodsz és visszatér a lelki nyugalmad. Amikor a kísérleti alany távozik ettől a személytől. valamint társadalmi körülményei állandó változásban vannak. jobb tanulmányi eredmény elérésére történő ösztönzésre. hogy tartsa magát távol élete folyamán az ilyen helyzetektől. Ezt tovább lehet erősíteni egy másik hipnózis utáni szuggeszcióval. Amikor a NSA munkatársai el akarják szigetelni a kísérleti alanyt egy meghatározott személytől. ha csókolódzol. Az ilyen típusú tudatalatti implantátumot ötvözni lehet más beültetendő üzenetekkel. Ezt a kísérleti alany erőteljesen érzékeli. ellenséges érzést. amelyekkel aktivizálni lehet őket. hiszen a kísérleti alany. Valójában persze a NSA programozók parancsát teljesítette. hipnózis utáni befolyásolhatósági. akkor súlyos károkat okozhatnak. hogy ne aludjon együtt egy más neművel: "Nagyon feszült leszel. hogy a célszemély mennyi idő alatt képes leküzdeni a 115 . hallucinációk fokozására. kellemetlen közérzetet és nyugtalanságot vált ki belőle. de az Interneten is igen bőséges információ áll rendelkezésre a hipnózis utáni parancstovábbításnak erről a formájáról és arról. és miként használják őket. A NSA meg tud erősíteni egy előre meghatározott és kívánatos viselkedést. Így például tudatalatt beléhelyezhető az a parancs. általában a viselkedés megváltoztatására. megkönnyebbülés érzését és a kísérleti személy pszichéjében helyreáll a békés egyensúly. és ezért igen hatékony eszköz egy előre meghatározott kívánatos magatartás megerősítésére. feszültségtől és nyugtalanságtól való megszabadulás. feszültséget. Ilyen "script"-tel lehet. ha összekapcsol egy tudatalatti implantátumot. A hipnózis utáni és konkrét esemény által kiváltott megerősítés fokozatosan is kialakítható és olyan finoman is alkalmazható. Szakkönyvtárakban. A NSA-agykontroll első szakasza Ennek a szakasznak a lényege a kísérleti alany előzetes felmérése. amely kellemetlen érzést okoz bizonyos helyzetben a kísérleti alanynak. egy személlyel kapcsolatban és mérik azt az időt. hogy a "script"-ek hogyan készülnek. Az egészben az az ellentmondásos. és ki lehet bennük alakítani a jó közérzetet azzal. helytől és dologtól. illetve érzéki csalódások. pl. akár pozitívat egy meghatározott eseménnyel. hogy miközben a célszemély úgy érzi. I.

Az ügyeletes NSA-munkatárs tapasztalata dönti el. hogy a célszemély állításai megkérdőjelezhetők legyenek. A lényeg tehát az. II. hogy "nem leszel képes emlékezni X-nek a nevére. hogy életében természetfölötti események veszik a kezdetüket. A NSA technológiája lehetővé teszi a kísérleti alanynak. és mint megalapozatlanok elutasításra kerüljenek. képességeit. ha a kísérleti alany valamilyen módon mégis csak rájön a tudatmódosításra. majd ezt kiértékelik. A reális idejű megfigyelés. Ugyanis. beazonosítja az e célra használt technológiát és módszereket. Ezekben az esetekben alkalmazzák az úgynevezett véletlen egybeesést. A kihallgatási forgatókönyvek felhasználják a tudatalatti kihallgatás módszereit és az alvajárással kombinált kihallgatási technikákat. és egyelőre lezárja az aktáját. Ilyen lehet például az. vagy a programozást irányító ügyeletes munkatárs gondatlanul járt el az adott kísérleti alany esetében. vagyis öngyilkosságok rendszerint azért következnek be. A NSA által kezdeményezett önkivégzések. babonás félelmeit. Ebből következtetnek arra. Ha a NSA úgy érzi. hogy az adott esetben fejlettebb kihallgatási technikákat is alkalmazzanak-e vagy sem. valamint a vele szemben alkalmazott módszerek leleplezése korlátozásának a hatékony ellenőrzését. bizonytalanságait standard tudatküszöb alatti kihallgatási technikával és a viselkedés megfigyelésével. Így biztosítva van. bármennyire is próbálják. hogy milyen szinten képes megérteni a pszichológiai. Más hipnózis utáni szuggeszciók alkalmasak arra. amit mozgással orvosolni lehet. kapcsolattartási eszközeit legközelebbi támogató csoportjaival és barátaival. ahol előre elkészítve ott vannak a válaszok igenlő és tagadó változatban. hogy beültetnek egy hipnózis utáni parancsot és megfigyelik az illetőt. Azt is igyekeznek kideríteni. Ha a kísérleti alany végül is eljut ahhoz. vagy rossz közérzetet okozzanak a kísérleti alanyban. amelyet nem tudnak elmozdítani. Emiatt rendszerint ki kell iktatni a kísérleti alanyt. Itt fontos szerepe van az úgynevezett "Openended Questions"-nek. hogy felfedje és jelentse a vele szemben alkalmazott eljárást. hogy mennyire képes azon úrrá lenni. hogy "Istent" (értsd: a NSA irányítóit) szolgálja és kövesse. valamint a szokásos tudatalatti kihallgatási technikák segítségével mérik fel a kísérleti alany általános társadalmi státuszát. milyen a problémaelemző és megoldó készsége. A hipnózis utáni 116 . Felmérik a kísérleti alany vallásos beállítottságát. hogy félelmet. akkor az Ügynökség nem vonja be az illetőt a magatartásmódosító eljárásba. vagyis a nyitott kérdéseknek. A magatartásmódosítás második szakasza Ebben a fázisban a legtöbb kísérleti alany már úgy van manipulálva. mert a kísérleti alanynak sikerült kiderítenie a vele szemben alkalmazott agykontroll technológiát. akkor a NSA megerősíti a kísérleti alany elkötelezettségét Jézus iránt. a hipnotikus és a gyógyszerekkel kapcsolatos jelenségeket. amelyek hasonlatosak azokhoz a tesztkérdésekhez. Ebben a szakaszban a kísérleti alany már nem képes világosan és tömören kifejezni magát és eddig az időpontig már általában sikerült lejáratni a helyi és országos jogalkalmazó szervezetek szemében.hipnózis utáni szuggeszció hatását. Az ilyen rövid program a legkevesebb befektetéssel a legtöbb hasznot biztosítja a legkisebb kockázattal a NSA számára. bármennyire is szeretnél rá emlékezni". hogy milyen kockázatokkal járhat az adott személy magatartásának a módosítása. beállítódásait. összetalálkozást (coincidence) azért. hogy ezeket a lépéseket nem tudja megvalósítani egyes átlagosan kockázatosnak tekinthető kísérleti alanyoknál. addigra fizikai és lelki erőforrásai már kimerültek. A célszemélynek le kell küzdenie a hipnózis utáni szuggeszciót. hogy a kísérleti alanyban azt a benyomást keltsék. hogy kiszivárogjanak információk a titkos eljárásról. Ha az illető vallásos és elfogadja az irányítást. akkor csaknem lehetetlen megakadályozni. környezetének.

Még azt is szuggerálni lehet. Egy konkrét példán szemléltetve ez így zajlik le: a NSA hírszerző rendszere tájékozódik arról. Amikor a REM-alvástól való megfosztás fokozatos és olyan hipnózis utáni parancs kíséretében zajlik. hogy az illető ne lássa a szemei körül kialakult mély karikákat. Amikor a kísérleti személy hallja a szentbeszédet. beleérzéssel. A REM alvásnak ez a csökkentése vagy megvonása gátolja a rövid ideig tartó emlékezet működését. A fehérjeszintézis is gátolt és ez csökkenti a kísérleti alany gyógyulási képességét fizikai károsodások. hogy a hírszerzőszolgálat tudomására jut elektronikus megfigyelés útján. 117 . hogy a prédikáció közvetlenül hozzá van címezve. óránkénti felébredésről panaszkodnak. Egy másik tipikus NSA módszer azt haszálja ki. Ez rendszerint azzal kezdődik. amikor a kísérleti alany által szeretett személlyel valami tragikus esemény történik. amikor felkelnek. a beszédkészséget. Ekkor az illetőnek hipnózis utáni szuggeszcióval elhelyeznek az agyában rettegő. amikor a kísérleti személy még senkivel nem osztotta meg a benne kavargó gondolatokat. A REM alvás különleges szerepe Az agykontroll céljából gyakran ellenőrzés alá veszik a REM (Rapid Eye Movement . Ezt az információt elektronikus eszközök útján szerzik be. vagy pedig Isten. hogy "Isten" vagy más temészetfeletti lény felfigyelt rá. vagy meghalt. arcviszketésről és zsibbadásról. A kísérleti alanyok rendszerint álmatlanságról. Sötét karikák jelennek meg szemeiknél. úgy tűnik. amely olyan gondolatokat vált ki. akkor azt hiszi. Ez azzal jár. amelyek abban a témakörben mozognak még a templomba menetel előtt. Gyötrő gondolatok ismétlődő visszatéréséről panaszkodnak. vagy fárasztó feladatok elvégzése után. akkor az illető nem lesz képes a REM-alvástól való megfosztást felismerni. hogy különleges képességgel. esetleg egy más földöntúli lény lépett vele kapcsolatba. hogy a kísérleti alany a nap folyamán aluszékonnyá válik és többször is elalszik rövid időre. A NSA hírszerző rendszere által felfedezett információk segítségével azt az érzést keltik a kísérleti személyben. A csak csekély mértékben észlelhető romlási tünetek megnehezítik a kísérleti alanyok számára a REM-alvással kapcsolatos problémáik felismerését. Nappal fáradtak. nyugtalan alvásról. hogy a célszemély közeli hozzátartozója balesetet szenvedett. Alig múlik el egy óra lefekvésük után. és ez jelzi Isten titokzatos és kideríthetetlen képességét arra. a tapintási képességet. nem mennek újra aludni. amelyeket az adott templomban helyeztek el. A NSA több módon is befolyásolni tudja a REM alvást. nem emlékeznek a nevekre. hogy egy embernek a legbelsőbb gondolatairól is tudjon. A NSA ezután elhelyez a kísérleti alany fejében egy hipnózis utáni parancsot. előrelátással bír. Amikor aztán a kísérleti alany végül tudomást szerez a tragikus eseményről. különböző izomfeszültség kombinációkkal és komputeres ciklikusan visszatérő implantátumok továbbításával. majd ezeket tudatosan egy meghatározott személyre irányítják. amelyről majd csak a szentbeszédben fog hallani. hogy az illető által látogatott templomban mi lesz a szentbeszéd témája. Hipnózis utáni "script"-eket helyez be a kísérleti alany fejébe könnyű alvás idején. a koncentrációt. Mindezek következtében romlik a kísérleti alany egészségi állapota.A gyors szemmozgással kísért) alvást és ilyenkor egy vagy két ciklusra korlátozzák éjszakánként. és nem tudnak visszaemlékezni az álmaikra. vagy munkahelyi teljesítménye és meglazulnak társadalmi kapcsolatai. és fokozottan fogyasztanak koffeint. aggódó érzéseket.parancsok és előzetes információk kombinációjával készítik elő a célszemélyt. hogy a kísérleti alany energikusnak és kipihentnek fogja érezni magát. Ez különösen hatásos akkor. az érvelést és az akaraterőt. gyöngül az iskolai.

Ide tartoznak a túlzottan pedáns emberek is. a lifttől. amelyek tőle nem várható szokatlan magatartásra késztetik. amely életének a nehéz időszakában segítségére lehet. hogy az így megbélyegzett személy tanúságtétele még inkább veszít hiteléből. A paranoia rendkívül hatékony eszköz a NSA kezében. Ezeket az egyébként szégyenérzéssel kísért cselekvéseket a NSA később felhasználja arra. További célja ennek az eljárásnak feszültség létrehozása az illető hatóság és a kísérleti alany között még akkor is. illetve. Az illető személy megbüntethető negatív megerősítés útján bármiért. Így például olyan "scrip"-eket lehet hozzá továbbítani. amelyek világosan utalnak a Bibliára. Az ebben szenvedő ember ilyen vagy olyan vonatkozású téveszméit igaznak tartja. Egyik legismertebb az agrofóbia. akkor még jobban rá van utalva Istenre. amikor valaki irracionálisan fél a sötétségtől. A paranoiát gyakran jellembeli fogyatékosságként tartják számon. ha lenéz egy felhőkarcoló tetejéről. a szellemi működés logikus voltát nem érintő téveszme-rendszer. Hiszen ez a kör az. Ha csökken önfegyelme. Ezek rendszerint szexuális természetűek. hogy olyan hipnózis utáni szuggeszciókat helyez el a kísérleti alanyok tudatában. Ezzel lehet alátámasztani "Isten szavának" a valódiságát. de egyéb antiszociális magatartásra is vonatkoznak. vagyis elsődleges támogató csoportját. hogy elnyerje lojalitásukat. a különböző állatoktól. Lehetővé teszi. a legtöbb kísérleti alany vagy tájékozatlanságból nem ismeri fel az eltéréseket és az ellentmondásokat. beleértve legközelebbi rokonait és barátait is. amely betegséget okoz. a zárt szobától. és magabiztossága. hogy a kísérleti alanyban bizalmatlanságot alakítson ki a többi ember iránt. Amikor a NSA nem követi a szokott Bibliai hivatkozásokat. amikor valaki szinte pánikba kerül. és csökkentse önbecsülését. hogy az Istennek tulajdonított megnyugváshoz jussanak. A NSA mindennapos gyakorlatához tartozik. beleértve a rokonokat és a barátokat is. hogy kényszer hatására cselekszik. A NSA ez irányú eljárásának ez az eleme növeli a kísérleti alanyban a félelemérzést és azt a feszültséget. vagy képtelen a megfelelő elemzésre. a nagy magasságtól. A kényszerképzet többek között abban tér el a téveszmétől. amely "Isten állandó mindent látó megfigyeléséből" ered. ez azzal jár. csak nem tud kényszerétől megszabadulni. hogy segít a kísérleti alanyoknak megmenekülni a jogi eljárásoktól azért.A REM-alvás megfosztás után egy hétre változó hipnózis utáni parancsokat lehet elültetni. akiről a NSA időközben kiderítette. A NSA e kérdés kutatói szerint rendszerint más jogalkalmazó és jogérvényesítő ügynökségeket használ fel bizonyos személyek magatartásában mutatkozó abnormális jelenségek dokumentálására. a repülő vagy hajóutazástól. (azaz a NASA-nak). amire van hivatkozás a Bibliában. hogy névtelenségét megőrizze. Az is előfordul. amelyek konfliktusos helyzetbe kergették. hogy tudomással bír a NSA által vele szemben alkalmazott eljárásáról. "Nem szabad megtagadnod az engedelmességet az Istennek. akik mindig valamilyen külső vagy belső hatástól tartanak. Jóindulatú." A paranoia és a NSA A paranoia nagyzási vagy üldözési téboly. és ennek megfelelően viselkedik. A NSA arról is ismert. A fóbiás kényszerképzetek is gyakoriak. akik állandóan mindent leellenőrizni kényszerülnek. Mindez lehetővé teszi a NSA számára. hogy lejárassa azt a személyt. hogy valamilyen más módon találnak egy eseményre igazolást azért. de tájékozatlan emberek. hogy megszégyenítse az adott személyt. vagy a hipochonderek. ha maga a NSA felelős azért. azt 118 . hogy a kényszerneurózisban megbetegedett személy általában tudatában van annak. hogy hatékonyabban zsaroljon. hogy az illető személyben olyan magatartási zavarok léptek fel. és az ő megbocsátó kegyelmére.

A kísérleti személynek ez az elszigetelődése. A félrevezető diagnózis arra szorítja a kísérleti alanyt. másrészt a programozással járó költségeit. hogy a spirituális világ sokkal hatalmasabb és fontosabb. hogy forduljon szakorvoshoz. Ez a harmadik típusú program a REM-alvástól való megfosztással kezdődik. mert ez által csökkenti az ő biztonsági kockázatát. és ezzel további lelki terhet rakjanak rá. amelyből összeállhat a kép. vagy az istenségek. hogy a megcélzott kísérleti alanyba beültesse az összeesküvés téveszméjét. akik ezt a típusú programozást kapják. például valamelyik egyházi csoportba. végül a lélek önmagára találásában Jézus Krisztus áldásával. a mesterségesen felnagyított lelkiismeretességgel. hogy szomszédai.ajánlhatják neki. és tovább erősítsék benne a félelmeket. vagy elmebetegnek. és ez elvezethet a NSA szigorúan titokban tartott agykontroll tevékenységének a lelepleződéséhez. folytatódik az önbecsülés és a magabiztosság megtörésével. vagy közösségi elhelyezésre szorul. reális világ. akik már ezt a tudatbefolyásoló programot ismerik. A mesterségesen előidézett paranoia keretében elhitetik a kísérleti alannyal. elhúzódó és hatástalan kezelésben részesítik. ha valamilyen objektív bizonyíték ellentmond az ő hit. amikor a NSA egy másik kontroll alatt álló személyt is felhasznál. "paranoiásnak" minősítsék. Mindezt a gyanakvást számos "script" továbbításával ültetik be a kísérleti alany tudatába. a különböző spirituális létezők valóságában. szellemi küzdelemben. Azok a kísérleti alanyok. vagy legalább is pszichopatának tartják. A kísérleti alany gyakran egy vele szemben kevésbé igényes környezetbe kerül. akkor felhalmozódhat egy sor olyan információ. az ismételt "újjászületéssel Jézus Krisztusban". azaz nem maradhat egyedül. mint az empirikus. A pszichiáterek és a klinikai pszichológusok rendszerint rosszul diagnosztizálják az elektronikus tudatbefolyásolás alatt álló célszemélyt. hogy a kísérleti személy ne tartson kapcsolatot olyan személyekkel. vagy környezeti hatásokra. anyagi természetű. és rendszerint intézeti. Meg vannak győződve. Egy ilyen ajánlás pedig még inkább növelheti a kísérleti alanyban azt a félelmet. jelentősen csökkenti a NSA biztonsági kockázatát. hogy higgyenek a démonok. A páciensnek a normálistól eltérő tünetei ugyanis hipnózisból erednek. a szellemek. A szenvedés súlyossága miatt a célszemély már folyamatosan képtelen a normális életvezetésre. Így további szorongást és ellenséges érzületet ültetnek el benne ezen kollégákkal szemben. nem vezethetők vissza biológiai. és rendkívül költséges. A magatartásmódosítás harmadik szakasza Ebben a szakaszban nagyon kemény módszereket alkalmaznak és a folyamat kettőtől öt évig terjedő ideig tart. lelki. már nem bízik többé elöljáróiban. hogy egyes lépcsőfokot kihagyjon belőle. hogy másoknak is beszéljen tapasztalatairól. vagy munkatársai. hogy a többiek őt idegbetegnek. Ha az ilyen személyek egymással kicserélik ismereteiket és tapasztalataikat.és normarendszerüknek. valamint tartózkodása attól. hogy "szkizofréniásnak". III. rendszerint rendkívül gyanakvóak és könnyen ingerelhetők. a NSA arra törekszik. A NSA-nak arra külön kell ügyelnie. spirituális kapcsolatépítéssel. hogy megtapasztalt tüneteiről másoknak ne beszéljen és így elkerülje azt a kellemetlenséget. Tovább bonyolódik a helyzet. Minthogy ez egy soklépcsős progam. vagy családtagjai összeesküdtek ellene. Isten. majd a Megmentő által való megszabadításban. Izgatott állapotba kerülnek. A kábítószerektől és az alkoholtól való függőség fokozása 119 . kémiai okokra. Az ilyen személyek hajlamosak arra. Ez a technika tovább fokozza az adott célszemély elszigetelődését. az intenzív fájdalomokozással. vagy más módon lerövidítse őket.

A kábítószer-fogyasztás arra is alkalmas. hogy egy kísérletnek a szenvedő alanya. Ki fog ez után hinni egy kábítószerélvezőnek. mint "Isten büntetését". Fásultság. az iskolában. hogy kompenzálja az alváshiányt. aki azt állítja. hogy egy kormányzati ügynökség zaklatja. akkor a NSA gondoskodik arról. mint "Isten büntetése". az illető egyre érzéketlenebbé válik. közöny. az templom". Ebben a fásult állapotban a célszemély további "bűnöket" követ el. A szegényes táplálkozás A szegényes táplálkozás csökkenti azt az energia mennyiséget. mert "nem kitartó a hitében" és ezt később fel lehet vele szemben használni. Ezáltal még jobban megalázható és elszigetelhető. amikor az agykontroll program a felfokozott lelkiismeret szakaszához érkezik. Az alkoholfogyasztás. Ez lejáratja az illetőt. Ez pedig. és tehetetlenségi érzése növekszik. és a szedett drogok megnövelik a beültetett hipnózis utáni parancsok hatékonyságát. Ha illegális drogokat használ. Depresszió A hosszantartó REM-alvástól való megfosztás eredményeként legyöngül a kísérleti személy. és depresszió ellen kezdik kezelni anélkül. a kísérleti alany egyre inkább rászorul a központi idegrendszer működését segítő stimulánsokra azért. Ez több vonatkozásban is kedvező a NSA számára. Ez azt jelenti. amellyel a kísérleti személy rendelkezik és ez az energiahiány később úgy állítható be. az altatószerek és más gyógyszerek szedése ugyancsak gátolja a REMtípusú alvást és megnöveli a kísérleti személy ingerelhetőségét. A célszemélynek gondosan betáplálják az agyába. és a kísérleti alanynak jóval nehezebb a parancsok által gerjesztett impulzusoknak ellenállnia. nyomott kedélyállapot lesz rajta úrrá. Amikor ilyen állapotban a kísérleti alany hivatásos szakemberekhez fordul segítségért. párosulva az újonnan behelyezett hipnózis utáni parancsoknak való ellenállással. mint már utaltunk rá. hogy a NSA ennek a segítségével fokozza a kísérleti alanyban a szégyenérzetet. és a szenvedés válik uralkodóvá mindennapjain. és hiteltelenné váljék. rendszerint tévesen diagnosztizálják. és aki visszaél a testével. és lehangoltság. az megerőszakolja Isten akaratát. ha a célszemély a REMalvástól való megfosztásra gyógyszerek szedésével válaszol. A drogokhoz való alkalmazkodással járó stressz. A depresszió következtében fokozódik társadalmi elszigeteltsége. és személyes kapcsolatai fenntartásában. hogy az illetőre felfigyeljenek a hatóságok. A NSA tehát hasznot húz abból. hogy a depresszióhoz hasonlító tünetegyüttesnek a valódi okait feltárnák. és hipnózissal gyötri. hogy "a test. fokozza a szégyenérzetét. csüggedtség. eltompultság Miután sikerül megtörni a kísérleti alany önbecsülését. folytatódik életében a kudarcok sorozata. Valójában a célszemély semmiben sem bűnös. amit később fel lehet használni. Az agykontroll kísérlet 120 . kivéve azt. mert drogfogyasztónak lehet címkézni. Fokozatosan a rossz közérzet. tovább sodorja a célszemélyt az emocionális összeomláshoz. A központi idegrendszert stimuláló drogok megnövelik a kísérleti személy szuggerálhatóságát. amely kísérletet közpénzből állami intézmény hajt végre rajta jól fizetett. magasan képzett szakemberek segítségével. hogy fokozzák a bűntudatát. és helyt tudjon állni a munkahelyén. hogy a hipnózis utáni parancsok hatékonyabbak.Amikor fokozódik a REM-alvástól való megfosztás. és már nem tud hatékonyan működni.

eredményeként előálló depressziós tünetegyüttesnek a tényleges oka a hipnózis utáni szuggeszciók által kiváltott káros hatások. amelyek hosszabb időszakon át ismételten megerősítésre kerülnek újabb hipnotikus beavatkozásokkal. hogy fokozza a kísérleti személynek okozott emocionális fájdalmat. érzelmileg rendkívül sérülékeny. hogy őszintétlen emberek közelítsenek hozzá. aki rögzíti aktuális érzéseit. hogy folytassa a kísérleti alany személyiségének a megtörését reális idejű megfigyelés mellőzésével. mint egy világosan gondolkodó. akár tetteivel. Fogyatékos koncentrációs-képesség A koncentrációs képesség csökkenése megbénítja a kísérleti alany alkotóképességét és korlátozza azt a lehetőségét. hogy megbántson másokat akár szavaival. Ez a zavart állapot lehetővé teszi a NSA számára. amely tele lesz grammatikai és helyesírási hibákkal. jól organizált ember és sokkal inkább hajlamos arra. Ez elősegíti. és hosszabb időre van szüksége ahhoz. és így fogékonnyá válik arra. az életében előforduló eseményeket. hogy önmaga hajtson végre saját viselkedésén korrekciókat. Így maga a kísérleti alany az. hogy meg tudja fogalmazni röviden és értelmesen gondolatait. hogy a NSA elérje a kívánt céljait. A célszemély beszéde le is lassul. és naplót vezessenek. Mindez a NSA biztonsági kockázatát is csökkenti. és ez által emocionálisan még inkább függő helyzetbe kerüljön a NSA-tól. hogy mikor követ el hibákat. A REM-alvás hiánya és a lebecsülő-lealacsonyító hipnózis utáni parancsok együttes hatásaként már egészen kis alkoholfogyasztás is jelentékenyen tudja súlyosbítani a kísérleti személy állapotát. a hipnózis utáni különleges parancsok. Elbizonytalanodás A kísérleti programozásnak ebben a szakaszában a célszemély fokozottan elbizonytalanodik. Mindezek a tünetek hozzájárulnak ahhoz. A zavarodottság korlátozza az egyén lehetőségeit arra. hogy a kísérleti alany első számú támogató-csoportjától is izolálódjék. A kísérleti alanynak elgyöngül a gondolkodási és érvelési képessége. az ezzel kapcsolatos megfigyeléseit. emocionálisan elszigetelődik. az emocionális károsodás és a stressz együttes következménye. Egy zavarodott személy általában nem olyan produktív. mivel kevésbé képes felismerni. A REM-alvástól való megfosztásnak ebben az elhúzódó szakaszában a kísérleti alany zavart. és csak a NSA ("Jézus") az. hogy a kísérleti alany meggyőződjék arról: senkiben nem bízhat. Közülük többet a NSA irányít hozzá azért. hogy elemezze problémáinak és szenvedéseinek a lehetséges okait és a valódi okok megtalálásával hatékony ellenlépéseket tehessen. amelyekre normálisan már nem képes emlékezni. és ez megnyilvánul az írásában is. A koncentrációs képesség gyöngülése megnehezíti a célszemély számára a kutató 121 . amely így megnövelheti hatalmát az illető személy felett. akihez őszintén fordulhat. Ezt az elbizonytalanodást a NSA több vonatkozásban is kihasználja a maga számára. Újságok és naplók A tudatműködés befolyásolását célzó program keretében a kísérleti alanyok többségét ráveszik arra. továbbá "Istennek az iránymutatásait". mivel a REM-típusú alvás hiánya miatt rövid távú memóriája nem működik megfelelően. hogy meghatározott újságot olvassanak. Így éri el a NSA. Zavarodottság Az elhúzódó zavart állapot a REM-alvástól való megfosztás.

vagy természetfelettinek látszó történésekkel befolyásolják őket. Meglazult asszociációs készség és személyiségzavarok A kísérleti személy képzet. hogy a kísérleti személy összeesküvési elméleteket eszeljen ki munkatársaival. A meglazult képzettársításnak ebben a szakaszában a kívülálló azt tapasztalja. ahogyan a célszemély haragját és dühét kinyilvánítja. és gondolatok társulnak nála. és így érjék el további elszigetelődését és fokozott szégyenérzetét. a barátaival. hogy a célszemély teljesen furcsa humorérzékkel. aki országos hírnévre tesz szert. Hallási képzelődések A kísérleti személyek gyakran arról számolnak be. Ezek a hallási képzelgések alkalmasak. Ezáltal növeli a célszemély reményvesztettségét és aggódását. amikor társalgásba bocsátkozik. akik esetleg tanúvallomást tesznek. amelyek a kísérleti alanyra korábban nem voltak jellemzőek. hogy lejárassa vele azokat. vagy fúrja az ajtót. kedvezőtlen magatartást tanúsít. valamint a saját helyzetére vonatkozó ismeretek megszerzését és kiértékelését. hogy recsegést. a tanú lejáratására és további ok a paranoiára. látogatást tesznek nála. illetve az olyan téveszmékre (amelyek. epés megjegyzéseket tesz. lehet hogy nem is olyan tévesek). bizarr személyiségjelek jelenhetnek meg. vagy az angyalokkal és a démonokkal kapcsolatosan.tevékenységet. önmagára támaszkodva megtenni. vagy a munkaadóival szemben.vette rá. Düh és harag Rendkívül fontos az a mód. csípős. implantátumokkal. Hangok a kísérleti alany tudatában 122 . miszerint mikrohullámú fegyverekkel. A képzelgések és érzékcsalódások nem korlátozódnak arra. vagy azt. és további okot szolgáltasson a félelemre és a zavarodottságra. oda nem illő válaszokat ad. Érzéki csalódások. Ez előkészíti a talajt a NSA számára. s így össze nem tartozó képzetek. hogy szemléltesse: a kísérleti alany semmit nem tud egyedül. hogy valaki az ajtót próbálja kinyitni. Végső soron a kísérleti személy teljesen függővé válik a NSA-tól ("Isten" akaratától). csak "Isten" (a NSA) jóváhagyásával cselekvőképes. mert bűnös tettének az elkövetésére egy belső hang . Szarkasztikus. barátaival szemben. amely emocionális összeomláshoz vezethet. akkor ezt a téves irányú agressziót a NSA hipnózis utáni parancsokkal még meg is erősíti. Olyan nem kívánatos. valamint a negatív jellegű újra-megerősítésre. maró gúnnyal teli. A kísérleti személyt rendszerint arra bátorítják. akik üzeneteket közvetítenek hozzá. képzelgések Az érzéki csalódásokat arra használja a NSA. pl. hogy erőszakosságot kövessen el a házastársával."a Sátán hangja" .és gondolattársítása fellazul. Ennek az eredmény tragikus módon egy olyan bűnöző létrehozása lehet. Ha a NSA tudatmódosító programja irányítóinak sikerül a kísérleti alany velük szemben kialakuló ellenséges érzületét más valakire átirányítaniuk. vagy más negatív. lépések zaját hallják. a félelemre.

mert azt a benyomást kelti a kísérleti alanyban. hogy "ma templomba kellene mennem". hogy "Isten békéje helyreállt". hogy a szellem. Egyrészt azért. Valójában azonban egy hallási képzelődés. A fülzúgásnak rendszerint nincs gyógyszerészeti vagy biokémiai alapja és általában a hipnózis utáni szuggeszció váltja ki. A teljes nyugalom és csönd Ezt a NSA a pozitív megerősítésre használja. A kísérleti alany tudatalattijában az egyes szám első személyt az egyes szám második személy váltja fel. hogy a kísérleti alanyból eltávolítsa a fülzúgást. Ez a hipnotikus implantátum nagyerejű. hogy meggyőzze a kísérleti alanyt: a Szentlélek látogatja őt. A főnév helyettesítő hipnózis utáni szuggeszció alkalmazása esetén a célszemély a következő belső gondolatot tapasztalja meg: "neked ma templomba kellene menned". Látási hallucinációk 123 . Nyugodt szél A nyugodt szellő. Így például arra gondol a kísérleti személy. vagy szélfuvallat hallucinációját a NSA arra használja. hogy mit tegyen. hogy egy hang irányítja még akkor is. vagy a gonosz szellem irányítja őket. amelyről szinte minden kísérleti személy beszámol. amelyet hipnózis okoz. Ezt a tudatalatt beültetett gondolatot fel lehet használni . hogy "Isten ismeri gyermekeinek minden gondolatát". ha a belső gondolatok természetesek és tartalmuk többsége is a sajátja. A főnév-helyettesítő hipnózis utáni implantátum A kísérleti alanynak egy hipnózis utáni szuggeszciót helyeznek el a tudatában. vagy fülcsengés olyan tünet. amelyet az aszpirin túladagolása okoz. és a célszemély úgy érzékeli. következésképp paranoiáját.arra. hogy fokozzák a kísérleti személy fenyegetettségi és félelmi érzését. és inkább szakemberek (pszichiáterek és klinikai pszichológusok) segítségét keresik. Fülzúgás A fülzúgás. Arra is lehet használni más hipnózis utáni szuggeszciókkal együtt. az Isten. feloldja. Krisztus vagy az Anti-Krisztus (a sátán) ismeri és irányítja minden gondolatát. hogy Isten (a NSA) mentesítse bűneitől. hogy elhitessék a célszeméllyel: a jó. hogy a célszemély mérföldes léptekkel haladt előre azirányban.lesznek diagnosztizálva. Gyakran tévesen fülcsengésnek diagnosztizálják. hogy a kísérleti személy úgy fogja fel. Ez meggyőző bizonyíték arra.más implantátumokkal kombinálva . Másrészt azért. akiknek nincs vallásos vagy babonás hivatkozási keretük. Ezt a célt szolgálják a főnév helyettesítő beültetési technikák. amely megváltoztatja a névmások alakját a kísérleti alanynak a belső gondolkodásában. hogy valaki csaknem minden gondolatánál közli vele. rendszerint tévesen . Ennek az az eredménye. vagy a Szentlélek. az angyal. aki részesévé válik a NSA tudatbefolyásoló programjának. elbocsássa.szkizofrénnek . és ezzel jelezze számára. Azok a kísérleti személyek.Ezeket a hangokat a reális idejű és a beütemezett hipnózis utáni szuggeszciók változatos módon történő továbbításával lehet előidézni a kísérleti személy agyában.

Izomgörcsök. vagy erősíti az illetőt. A bal dobhártya nyomása azt jelenti. vagy különböző árnyékalakok mozgását a mennyezeten. "Jézus Isten jobbján ül" A jobb talpnak a lábujjak és az ív közé eső párnázott részének a nyomása jelképezi azt. vagy nagy pókokat. hogy "kelj fel és siess!". mint egy s. és arra használják őket. Fel lehet használni megfélemlítésre és a célszemély zavarba ejtésére. hogy a Sátán torkán ragadja a kísérleti személyt. Az ilyenfajta hírek zavarodottságot okoznak az amerikai társadalomban. vagy az angyalok cirógatják. vagy nincs elég erőd. hogy mikrohullámokkal sugározzák be. Ez fölfogható úgy is. rendszerint a reális idejű kihallgatást követően. A herékben jelentkező ideiglenes bizsergés szimbolizálja az elégtelen férfiasságot. és arra ösztönzik az embereket. A jobb láb nagyujja hegyének a nyomásérzése jelenti a helyes irányt. A bal láb nagyujja hegyének a nyomásérzése jelenti a rossz irányt. hogy földöntúli űrlényeket látott az ébredés pillanataiban. lehetőleg egy sötét szobában. A penisz. A jobb dobhártya időleges nyomása azt jelzi. a kísérleti alany úgy viselkedik. hogy fenyegeti. A fenéken tapasztalható nyomás jelképezi a rossz magatartást. vagy fényes pontokat a szemük előtt és ehhez hasonlókat. Ezt a NSA félelem és kétség keltésére használja. 124 .. A NSA által kibocsátott tipikus magatartási végszavak a következő formákat ölthetik: • • • • • • • • • • • • Nyomásérzés a jobb mutatóujj hegyén. vagy azt. vagy a nyaki vénánál érzett nyomás a nyak jobb oldalán szimbolizálja. szaglási tévképzetek és izomgörcsök A tapintási hallucinációk tartósabbak lehetnek. "figyelj. vagy a klitoriszával gondolkodik. rendszerint rövidebb.. hogy egy láthatatlan természetfölötti érinti meg a kísérleti alanyt. A jobb. hogy "ne hallgasd!". Tapintási. A jobb tenyér központjának az időleges megnyomása jelképezi. hogy rossz irányban kutassanak. hogy bízzál.g. vagy a bal szemnek az akaratlan pislogása jelenti jobb szem esetén "Isten beleegyezését".. és ezért biztonsági kockázatot csökkentő dezinformációnak tekinthetőek. A "Sightings" című televízió show-műsor számos nézője számolt be arról. mint egy percig tartanak és nem tartós jellegűek. A hallucinációk utójellegűek. A kísérleti alanyok rendszerint angyalokat látnak. bal szem esetén a "Sátán beleegyezését". vagy a klitorisz hegyén érződő nyomás jelképezi az erkölcstelen gondolatot. vagy pedig a könnyed alvás állapotában. illetve cselekszik. vagy a Sátán csábítását. A bal mutatóujj hegyén a nyomásérzés jelképezi a hit hiányát. vagyis. amikor azok ébredőben vannak..Ezeket a látási képzelgéseket rendszerint akkor ültetik be a kísérleti személyekbe. vagy másképpen kifejezve. hogy megfelelő irányba tereljék a kísérleti alanyt. Átmeneti bizsergés a test más részein azt jelenti. Elterelik a figyelmet a NSA programozó technikájáról. gyakran kiegészítve további hipnózis utáni implantátumokkal. hallgass!". Így azt az érzéki csalódást lehet benne kelteni. hogy a kísérleti alany a peniszével. amely a hitet jelképezi.

ha a NSA-nak hozzáférése van a tesztelés alatt álló kísérleti alanyhoz. vagy más hát. A NSA a lebiztosított területet elhagyó személyeknek minden bizonnyal dezinformáló "script"-eket továbbítana. Ha az elektronikus behatolás nem lehetséges. amelyet a NSA felszerelt a standard adó-vevő készülékekkel. mint a falak. Erős édeskés szag jelképezi a Sátán édes győzelmét a kísérleti alany lelke felett. A NSA-nak a tesztelési "script"-je tartalmazhat egy "hypnoamnesia script"-et (hipnózissal előidézett emlékezetvesztést) azért. elnézésben. hogy dokumentumokkal támasszák alá és szemléltessék a NSA emberi jogokat és polgári szabadságjogokat sértő eljárását. A kutatást végző személyzetnek és kísérleti alanyaiknak soha nem szabad távozniuk a létesítmény lebiztosított részéből azért. megfigyelésekből állítják össze a kutatási anyagot. akkor befolyásolni tudja a kutatás és az adatgyűjtés irányát meghatározott észlelési. E célból minimálisan a következő követelményeknek kell eleget tennie: Lehallgató. amely biztosítva van attól.és lábizmokban. A kutatást éppen ezért lehetőleg olyan létesítményben kell végezni. Ezek az észlelési hatások megnyilvánulhatnak zavarodottságban. hogy mikroszkópikus adó-vevő szerkezeteket helyezzen el a létesítményt körülvevő térségben. Ez továbbítható normális megvilágítással. hogy eltávolítson minden észlelési maradványt a kísérleti alanyban. kutatóknak és kísérleti alanyoknak lehetőleg láthatóaknak kell lenniük. hogy a NSA minden lehetőséget felhasznál arra. hogy a NSA elektronikusan behatoljon. hogy eljusson hozzájuk a tudatküszöb alatti üzenet. akkor az NSA már csak az élelmiszereket és a többi ellátást szolgáló anyagot használhatja a behatolás céljára. extrém jellegű összehúzódásokat a végbél záróizomnál. de más módon is és el kell szigetelni elektromosan a külvilágtól. a kellő figyelem hiányában. vagy infravörös sugárzással az ablakon keresztül. hogy a tesztelt "script"-nek nem volt hatása. hogy őket tudat alatti technikák segítségével ne tudja a NSA kihallgatni. helytelen feltételezésekben és az adatok téves kiértékelésében. vagyis mikró vevőkészülékek elhelyezése. 125 . amelyek keresztülhatolhatnak az olyan akadályokon. vagy olyan milliméter hosszúságú hullámokkal és rokon technológiákkal. A NSA technológiáját ilyenkor meg kellene fordítani azért. A kutatótól a kísérleti alanyhoz eljuttatott tesztelési "script"-ek semlegesíthetők azáltal. akik arra törekednek. A célszemélyeknek. A fent röviden összefoglalt tájékoztató anyag készítői végül néhány figyelmeztetést és jó tanácsot is adnak azoknak. Minden berendezést biztosítani kell a vihartól nem csak villámhárítóval. hogy bizonyítani lehessen. Célszerű abból a feltételezésből kiindulni. fontos részletek mellőzésében. a NSA visszaél ezzel az amerikai polgárok rovására. megfigyelési hatások előidézésével bennük. Ha a tudósok és műszaki segítőtársaik olyan kísérleti létesítményeket használnak. Ugyanezekből a téves észlelésekből. Így az nem fog visszajelezni hatásokat és így a kísérletvezető tudós arra a következtetésre jut.Az izomgörcsök időnként komoly fájdalmat okoznak. vagy a mennyezetek. hogy a NSA nyomban a kísérleti "script" után egy törlési "script"-et juttat el a kísérleti alany agyához. A technológiát nem lehet kifejleszteni és optimalizálni. Ezt a megfordítást azonban igen nehéz megvalósítani.

hogy az amerikai törvényhozás. torokhangok felfoghatók lézermikrofonokkal. víz-. Ez a NSA csúcstechnológiájú hírszerzésének a legmagasabb szintje. amely lehetővé teszi a látható behatolást a legtöbb létesítménybe. és el kell távolítani az elektronikus lehallgató szerkezeteket. Több e területen járatos szakértő is úgy véli. így csatorna-. amelyet irányít. adóberendezése azonban nincs. köhögések. hogy más létesítményekről. mielőtt azt használatba veszik és a kísérletek megkezdődnek. amelyek megvédik a polgárokat. A NSA e téren folytatott gyakorlata szükségessé tenné. A tesztelő létesítményeket ezért célszerű mélyen a föld alá elhelyezni. hogy a NSA elhelyezett-e már úgynevezett "minimal script"-eket az agyukban vagy sem. erősítőkkel. hogy az Egyesült Államoknak e legmagasabb szintű hírszerző szervezetének az irányítása nem felel meg minden törvényességi és emberi jogi követelménynek. A NSA vezetésének is szigorúbban kellene ellenőrizni azt a rendszert. Tüsszögések. és elektromos hálózatról ne lehessen a föld alatt sem megközelíteni. A NSA-nak jelenleg a rendelkezésére állnak olyan műholdak a milliméter nagyságú hullámtechnológiával. a Washingtoni Kongresszus olyan további jogszabályokat fogadjon el. 126 . A kísérleti alanyokat próbaképpen alá kell vetni a hagyományos hipnózisnak a létesítmény igénybevételekor annak a kiderítése végett.A hallható válaszok felfoghatók mikró vevőkészülékekkel. Minden meglévő létesítményt gondosan át kell vizsgálni. amelyekben van egy miniatűr hangszóró. vagyis 25-30 méter mélyre úgy. és megfigyelés nélkül működhet.

kik ezek az emberek. ahogy ők gondolkodnak. Most azért szólok róluk részletesebben. A modern időkben csak igen kevesen tettek említést az illuminátusok létezéséről. hogy ők nem úgy gondolkodnak. A Rothschildok titkos családfáját is gondosan nyilvántartották az évszázadokon át. akik keresztül tudtak hatolni az őket körülvevő szigorú titoktartáson. Springmeier 1998. amit ő az illuminátusoknak." . Összefügg a kormányzaton belüli informális kormánnyal. vagy családoknak hívok. vagy amilyen az ő világuk.4. Ez azt jelenti. Vérségi leszármazás szerinti elit csoportot alkotnak. amit a világ lát és van egy titkos életük is. mint mi. Az emberek nagyon gyakran úgy magyarázzák a körülvevő világot. "Patriotizmusunkat használják velünk szemben és elhitetik velünk. Ha valaki meg akarja érteni az illuminátusokat. Meg akarom mutatni a világnak. amelyek a traumaokozással létrehozott tudatmódosítással foglalkoznak. tudnia kell. hozzátéve: "Az illuminátusok a világesemények mozgatói. Ezek a nemzetbiztonság mögé rejtőzve tevékenykednek.. ez vajon ugyanaz a társaság-e. január 4-én elmondotta. mit tesznek és minden mást. Valamennyien "generációs sátánisták"-nak nevezhetőek. 13 főbb ilyen család van. Ez a szervezet azonban ténylegesen nem ekkor jött létre. amit ők ránk kényszerítenek. saját nemzetünk biztonságának az érdeke. Az illuminiátusok kutatójaként szükségszerűen meg kellett ismerkednie azok frontszervezeteivel is. el nem tudtam volna képzelni. amelyet Adam Weishaupt 1776-ban Bajorországban alapított? Fritz Springmeier erre igenlő választ adott. ezért ez lett a feladatom. mert amikor valaki felteszi a kérdést. Egyik életük. hogy mi alávessük magunkat minden olyan titoktartásnak. hogy bárki ilyesmire képes és ezért igen kevesen vannak. Kettős életet élnek. amelyeket törzseknek. Cisco Wheeler úgynevezett generációs illuminátus család hölgy tagja és születésétől kezdve traumával okozott agykontroll alatt állott. amely a torontói Ryerson Polytechnical University rádiójában hangzott el. valamint a titkos világkormányzattal. hogy az állami szervek által végzett agykontrollnak számos vonatkozása van. Kevesen vannak azok. és ez a 127 . valamint a "Deeper Insights" (Mélyebb bepillantás) című könyveket. A titkolózás egyfajta művészet a számukra. Ezek a oligarchikus és rendkívül befolyásos családok Nimródtól származtatják magukat. amikor ő az illuminátusokról beszélt. a válasz az: nem úgy gondolkodnak. hogy saját érdekünk." Wayne Morris ezután megkérdezte interjúalanyát. Fritz Springmeier együtt írta Cisco Wheeler-el a "Illuminati Formula Used to Create an Undetectable Total Mind Control Slave" (Illuminátus formula a teljes és felderíthetetlen agykontroll alatt álló slave létrehozására). hogy évszázadokon át gyakorolták a titkos fekete mágiát és vallásukat nemzedékről nemzedékre átörökítették. amit tudok róluk. hogy akkor. Ezúttal Fritz Springmeier kutatóval és az agykontroll áldozatok lelkipásztorával készített interjú főbb gondolatait ismertetjük. Amíg nem találkoztam vele. melyek a hagyományaik. ami nem látható. fejezet Wayne Morris interjúi Torontóban Interjú Fritz Springmeierrel Wayne Morris több interjút is készített az agykontrollról. illetve az általuk működtetett hálózatnak nevezett.. hogy kik ők és mit akarnak. akiknek sikerült áttörni ezt a titoktartást. mint mi.mondotta Springmeier.

Taylor. aki illuminátus agykontroll áldozat. és a Russel családok. Ezek az Astor. amely a programokból üt vissza rájuk. amely felügyelte az ókori világnak ezeket a misztérium vallásait. a Bilderberg Csoport.tette hozzá. Springmeier őt az Antikrisztus elnevezéssel illette. Tyler. hogy a Jehova tanúi. Madison. minthogy én már elvégeztem a magam házi feladatát. de ez Woodrow Wilson elnök feleségéről is elmondható. Volt egy legfelsőbb tanács. legalább is én így látom. Ehhez tartozik Európa valamennyi királyi családja. és ellenőrző koordinátor csoport létezik már világszinten. Itt van négy rendkívül előkelő származású illuminátus asszony. Bundy. Kennedy. Springmeier úgy látja. Az illuminátusok kutatójaként sok mindent ki kellett próbálnom és megmagyaráznom. Érdemes szószerint idézni a választ: "Sisco megpróbált megszabadulni az agykontrolltól. Összességükben így vagy úgy egy irányban tevékenykednek. Tudták. W. amennyiben sokat beszéltek. Ekkor ismerte fel a Külkapcsolatok Tanácsa (Council on Foreign Relations).család is Nimródig vezeti vissza leszármazási rendjét. akkor látjuk. Ezek valamennyien az illuminátusok frontszervezetei. számos program van elhelyezve az agyában arra vonatkozóan. Nagyon nehéz egy standard agykontroll programban részesült . valamint a mormonok tanulmányozása során jött rá az illuminátusok kapcsolatrendszerére és tudatbefolyásolási gyakorlatukra. amelyek államok fölötti államként működnek nemzetközi szinten és állambeli államként országként. Jefferson. "Ez a végső cél.illuminátusokhoz tartozó személy számára nem elárulni. Valamennyien keresztényekké váltak és megpróbáltak kitörni a rabságból. Springmeier megemlíti példaként Károly herceg brit trónörököst. Dan Quayle. Ők tartották fent a misztérium vallásokat. Ekkor kezdte el behatóbban kutatni az illuminátusokat és az agykontroll tevékenységet. Rockefeller. hogy egy sor olyasmire vannak beprogramozva. Onassis. hogy hogyan jött minderre rá és hogyan találkozott Sisco Wheeler-el. Így velem könnyebb volt mindez. kölcsönösen támogatva egymást. hogy valamennyi frontszervezet mögött létezik egy rejtett háttér ellenőrzés. aki idősebb George Bush idején alelnök volt. Amikor agykontroll alatt áll valaki. hogy számos döntéshozó. Nem kellett sokat mondaniuk bizonyos dolgokról. amiről beszélnek. Leigh. mégpedig a világ egyesítéséhez az Antikrisztus uralma alatt". irányító. Springmeier ez után elmondotta. az a történelem legnagyobb rabsága. ugyancsak rokonságban áll a brit uralkodóházzal. Morris kérdésére felsorolta a 13 kiemelkedő leszármazási vonalat. Az illuminátus dinasztiák és az egész rejtett hálózatrendszer célja egy Új Világrendnek a létrehozása. Dupont. amely egy nagyon kifinomult tervhez kapcsolódik. és már évszázadok óta a nyilvánosságtól elrejtőzve titokban működnek. mert már tudatában voltam és így megkíméltem őket egy sor fájdalomtól. Amibe belebotlottam. a Meroving vérvonal. végső soron egy különlegesen fontos személyiséggel az élen. amikor hozzálátunk a beültetett tudatmódosító programok lebontásához. Wayne Morris ezután azt kérdezte Spingmeiertől. Rothschild. és George Bush amerikai elnökökkel. Károly rokoni kapcsolatban áll Washington. a Trilaterális Bizottság. 128 . hogy miről van szó. Nem kívánom megbántani a vallásos embereket. Collins. Nagyhatalmú papságot alkottak. aki összefogott. A 13. hogy meg fogom érteni. és a többi hozzájuk kapcsolódó szervezet fontosságát. hogy ne árulja el a titkokat. Egyik kérdés vezetett a másikhoz. a két Harrison. Freeman. de ez az egyszerű tény. A lényeg az.

" Ez után Wayne Morris arra kérte interjúalanyát. hogy képes voltam ezekkel az illuminátusokhoz tartozó személyekkel együttműködni. "Az illuminátusok gyakorlatban a misztérium-vallásokat folytatják. viszonzásként e titkos társaságra vonatkozó ismereteim nagymértékben növekedtek. ezért tagjait behozták a legfontosabb okkultista családok közé. és amikor valakit beavatnak. mert ki kell lépnünk a saját kultúránkból és gondolkodási módunkból és meg kell érteni ezeket az embereket. a hermetikus mágiában. mert így biztosítható a hagyomány folytatódása nemzedékről nemzedékre. Szent Ágnes. az indiai varázslatban. akkor alapvetően fontos. hogy ezekben a családokban éveken át alkalmazták-e az agykontroll technikákat. annak egy sor eljárást kell elsajátítania." Morrisnak arra a kérdésére. de ez attól függ. Kisegítettem Sisco-t az illuminátusokból. de a skót Collins család is rendkívüli okkult erővel bír. Emberáldozatra is sor kerül." Wayne Morrisnak arra a megjegyzésére. de elmondhatom. hogy kit milyen feladatra szemelnek ki. 129 . Platon tanításaiban és a szufizmusban (iszlám misztikában).a felsoroltak mind ilyen rituálék. hogy miben hisznek. az enochiai mágiában. tekintettel arra. Walpurgis. Ezek gyakran iszonyatosak. Grand Climax (Nagy Tetőpont)." Arra a kérdésre. mind nagyon fontos része tevékenységüknek.Sisco e csoport tagjaként megpróbált szabadulni az agykontrolltól. Mindez nagyon gondosan őrzött titok. ahol el lehet érni a Dr. Például a titkos szervezet és a származási vérvonalak megértése nagyon nehéz. Életük részesévé váltam és megtettem. ahogyan ők gondolkodnak. a gnoszticizmusban. hogy vajon mindezt a tudást felhasználják-e a saját hitvilágukban. járatosak lesznek az okkult rendszerek különböző ágazataiban. Springmeier igenlő választ adott: "Évszázadok óta gyakorolják az agykontrollt saját magukon és másokon. Van néhány illuminátus. A Merovingiai Dinasztia temészetesen tetemes mágikus erővel és nagy politikai hatalommal rendelkezik. lámák (tibeti buddhista papok). Az okkult erők növelése érdekében vonták be a Collins családot a legfelsőbb 13 vérvonalba. A terapeuták legtöbbje azonban világi személy. A kabbalisztika és a 26 eljárási mód. mert rájuk és más személyekre vonatkozó bennfentes információkhoz jutottam. High Grand Climax (Legmagasabb Tetőpont) . amiért képesek voltak oly sok mindent megvalósítani az Új Világrend érdekében anélkül. Nagyon értékesnek bizonyult. Springmeier ezt válaszolta: "Ha valaki részt kíván venni az illuminátusok rejtett életében. a kabbalában. A kultuszra vonatkozó ismeretek különböző típusait a 12 apostolról. hogyan kell a gyakorlatba átültetni terveiket. hogy mi a célja a családtagokon alkalmazott agykontrollnak. Beltane. Számos standard rituáléban kell részt venni . Hyde hatást. és valamennyi kapcsolódik az agykontrollhoz is. A különböző Szabbatokon (vallási ünnepnapokon) egy fiatal nőt vagy férfit áldoznak fel. valamennyi napforduló és napéjegyenlőség. a druidizmusban. A High Grand Climaxban csecsemőket áldoznak fel. akit nem programoznak át többszörös-tudatúvá. arról. amire képes voltam. Ezek a férfiak és nők az okkult tanítások alapos ismerőivé válnak. Mindezt egy átlagos agy nem képes megfelelően kezelni. Kiválóan tudják. Nem akarok most belebocsátkozni a részletekbe. létezik egy világszinten egyesített konspiráció. hogy szóljon néhány szót az illuminátusok hiedelemrendszeréről. Rendkívül fontos az agykontroll és a tudathasadásos egyének létrehozása. Springmeier kifejtette: ezek az ismeretek egymásba kapcsolódnak náluk. mint mi. továbbá tizenharmadikként a Szent Grálról nevezik el. hogy kiképzik őket az alkémiában. az All Hallows's Eve (mindenszentek előestéje).Szent Weinbald. hogy az természetesnek tünjék. hogy az emberek rájöttek volna. hogy valaki többszörös-tudatú legyen. hogy a fekete mágia kiemelkedő ismerői voltak. Ezt nem úgy teszik. Jekyll és Mr. Ez az egyik oka annak.

. hogy céljuk az új világrend létrehozása és annak kezdési időpontja a 2000. D. Az anarchia szinten ezer és ezer hasonló érdekeltségű és tevékenységű csoportosulás található. Az egyik ok. Beszámol egy bizonyos sátánista kultuszról. Ezek a csoportok nagyon vegyesek. Lajos híres pénzügyminiszterének. és amikor az agykontroll szenvedő alanyainak a programozásával foglalkoznak. Ez a gnosztikusok Lucifer-vallása. hogy Pearl Harbor után Roosevelt elnök rendeletben tiltotta meg az ellenséggel való kereskedést. a Nagy Mesterek. hogy a nagyközönség megértse. és Leányunokák. Ezért van az. és létezik egy hierarchikus-szint. Másik példaként említi." Morris ezután azt tudakolta. Nem lehet látni a kapcsolódásokat. A hierarchia-szint felett található Asmodeus. Lehet egyfajta személyisége az egyik csoportban. A dokumentumok szerint a Rockefeller testvérek és Onassis. Ha valaki többszörös-tudatúnak programozott. hogy mindez hogyan működik.és gonosztettek között: ők dualisták. Világháború során valamennyi görög kereskedelmi hajót elsüllyesztettek a harcoló felek. amiért nem könnyű válaszolni erre a kérdésre. aminek látszik.) szempontból közelít hozzá. mint amilyennek látszanak. Megpróbálnak jótetteket véghezvinni. amely a közönséges fekete mágiát gyakorlók társasága. Ez ténylegesen is az. Az anarchia-szinten igen változatos gyakorlatot találunk. nem érintik a spirituális szempontokat. Nagyon érdekes. Lucifert imádják? Springmeier utalt rá. számol be arról. valamennyien az Illuminátusok vezető személyiségeihez tartoznak. Rendelkeznek a saját hagyományaikkal és rituáléikkal. Emberbarátinak feltűntetett jótékonykodásuk valójában önös érdekeiket szolgálja. Jacques Neckernek volt a leánya. Springmeier az említett könyvet ugyan nem olvasta. Annak az integráns részét képezik." Wayne Morris ez után megemlíti. Az egyensúly vallásuk fontos része. Az agykontroll. hogy Judith Spencernek a "Satan's High Priest" (Sátán főpapja) című könyve jól szemlélteti. annak vezetőjéről és arról. a Sötétség Anyjai. Így például Madame de Stael (17761817). hogy az illuminátusokon belül különböző szinteken folyik a tevékenység. év lesz. A II. Az egyik személyiség tartozhat szabadkőműves páholyhoz. de fontosnak tartja.. hogy kik kaptak felmentést az ellenséggel való kereskedés tilalma alól. hogy hogyan került ebbe a pozícióba. és teljesen eltérő egy másikban. vagyis teljes anarchia. Az illuminátusokon belül az egyik legfontosabb cél egyensúlyt tartani a jó. amit mi az emberi viselkedésről tudunk. A programozott tudat fel van darabolódva. A legfelsőbb szint Lucifer követőiből áll. miként tevékenykednek az Illuminátusok. J. hogy az illuminátusok egyetlen földöntúli lényt. Bizonyos személyek azonban ez alól felmentést kaphattak a pénzügyminisztertől. aki ebben az időben Hans Morgenthau volt. hogy legismertebb jótékonykodóik gyakran a legmagasabb rangú sátánisták is egyben. akkor különböző szinteken működhet. ahogyan felmérjük és megítéljük az embereket.vagy világi (nem beavatott. idejét múlttá tette az emberek megítélésének valamennyi általunk ismert módozatát. a Nagymamák. hogy az illuminátusok vallási nézetei nem választhatóak el az agykontrolltól. többszörös-tudatú egyének létrehozása. hogy mindaz elavult. egy további pedig részt vehet sátánista rituáléban. hogy a Saint Simonisták már az 1800-as évek elején közölték. Nem olyan nagyvonalúak. Egyetlen hajótulajdonos volt ez alól kivétel: Aritstotle 130 . "Van az anarchia-szint. a programozott. igaz-e. Az egyik könyvemben összegyűjtöttem száz és száz ezekhez tartozó személy nevét és címét. Azt kívánom kiemelni. aki XIV. a másik hierarchikus ceremóniához. de azokat gonosztetteikkel kiegyensúlyozzák.

interjúk során szerzett információkat próbálta összefüggő egészbe rakni. Wayne Morris megjegyezte. hogy a Rockefellerek üzletelnek a németekkel. Springmeyer megemlítette. A legmeggyőzőbb bizonyíték azonban az a több tízezer élő személy. Springmeyer kutatómunkájában a folyamat megfigyelésére összpontosított. valamint felkeresett több olyan helyet is. hogy ő mekkora fenyegetést jelent a csirkék számára. A német nemzetiszocialisták is megpróbálták eltűntetni bűncselekményeik nyomait. hogy ilyesmi megtörténhessen. és ahol bűncselekményeket is elkövettek. Ezért annak dacára. hogy a hivatalos kormányzati vizsgálatok nem sok haszonnal járnak. Így például a washingtoni Kongresszus megbízásából Nelson Rockefeller vizsgálta a CIA tevékenységét. de Springmeyer óvott attól. ahol egy méretekben teljesen megegyező másolatát építették fel Stonhenge-nek (az angliai Salisbury-síkon található legnagyobb megalit körnek). Charles Highamnek az 1984-ben megjelent "Trading with the Enemy" (Kereskedés az ellenséggel) című könyve beszámol arról. aki a háború egész ideje alatt egyetlenegy hajóját és tengerészét sem veszítette el. ez azonban soha nem járhat teljes sikerrel. hogy létezne egy világméretű liberális konspiráció a világ ellenőrzésére. A hivatalos dokumentumokkal kapcsolatos másik probléma. amikor a Stazi-aktákat a társadalmi nyilvánosság elé tárták. mint mikor a rókát kérdezik meg arról. rendkívül nehéz a szigorúan ellenőrzött tömegtájékoztatás útján erről tájékoztatni a közvéleményt. hogy továbbra is óriási mennyiségű eredeti anyag létezik még. hogy a német hadigépezet működőképes maradjon. hogy kielégítsen bennünket. ahol a hivatalos feljegyzéseket gépekkel feldarabolták. A szövetségesek tudtak róla. a legmagasabb szinten kell együttműködni. amíg nem kezdte kutatni az agykontrollt. Olyasmi ez. A hivatalos történészek azonban erről mélyen hallgatnak. Mindez meghosszabbította néhány évvel a háborút. Ehhez hasonlót tapasztalhattunk a bolsevikok hatalomrakerülése idején Oroszországban.és leszármazáskutató Könyvtár). Több visszaélést is feltártak. ahol rituális szertartásokra kerül sor. hogy igen sokan nehezen tudják elhinni. hogy fog valamit mondani a róka azért. és ez Rockefellert jó színben 131 . hogy a kormányzati dokumentáció egy részét megsemmisítették. egy másik részét pedig megváltoztatták. Ezek közül megjelölte a Washington államban lévő hegyet. Springmeyer úgy véli. ahol a programozást végzik. Interjút készített és együttműködött számos terapeutával. tényeket. Springmeyernek fenntartásai vannak a kormányzati nyomozásokkal kapcsolatosan. Maga Wayne Morris is. Nyilvánvaló. amit aztán közvetlenül Németországba továbbítottak. mikor a New York-i Kuhn and Loeb Company jelentős pénzekkel finanszírozta a bolsevikokat. hogy a Rockefeller tulajdonban lévő Standard Oil Spanyolországba szállította a kőolajat és a cseppfolyósított gázt. ahol az illuminátusok rituális összejöveteleket tartanak. mint amilyen például Kelet-Németországban is volt. hogy az 1970-es években egyre több információ látott napvilágot a CIA agykontroll-tevékenységéről. Wayne Morris ez után megemlítette. Az elérhető nyers adatokat. de ez csak részben sikerült nekik. Ehhez azonban olyanfajta forradalmi helyzetre volna szükség. Springmeyer elmondta. hogy a kormányzat újabb esélyt kapjon arra. úgy vélte. Nagyarányú szállításokra volt szükség ahhoz. hogy számos dokumentumot megsemmisítettek. hogy ha a kutatók esetleg meg is szerezhetik őket. aki az agykontroll kísérletek alanya volt. egészen addig. hogy az Illuminátusok csak egy képzeletbeli csoport. hogy manipulálja a közvéleményt. hogy létezik agykontroll. mint például a Salt Lake City-ben működő Genealogical Library-t (Családfa. Springmeyer úgy véli. és e célból különleges könyvtárakat is felkeresett. Springmeyer szívesen megnézte volna azokat a helyeket. Arra a kérdésre: miért nehéz a közvéleménynek bebizonyítani.Onassis. hogy több ezer könyvet és dokumentumot tanulmányozott át az elmúlt években. Ahhoz.

hogy hogyan kell spirituálisan ellenőrizni valakit. lelkét és szellemét.tűntette fel. Az emberek addig nem vesznek róla tudomást. Mindezek a módszerek gondosan kapcsolódnak egymáshoz. Az egyik közülük a traumaokozás és a kínzás tudománya.csak morzsákat engednek át ismereteikből. ami ennyire mindent-átható. a megtévesztések és az álcázások alkalmazására. miként lehetett az agykontrollra vonatkozó információktól elzárni a lakosságot. és ha azok is ilyen hatásfokkal működnek. Igen fontos tudni. hogy azokat miként integrálták úgynevezett programcsomagokba. A közönséges embernek . szörnyűséges és hatalmas. Sokan úgy vélik. Felhasznál minden ismert technikát az egyén kontrolljára. és értik a módját. hogy az emberiségnek igenis van spirituális dimenziója. Amikor valamit önmaguk ellen tesznek.DJ. testét. akkor teljességükben már biztosítják a száz százalékos ellenőrzést. A másik hogyan lehet használni a drogokat egy személy ellenőrzésére. hogy amikor maga is kereste erre a választ. Springmeyer utalt rá: több könyvében is dokumentálta. hogy egy sor más technika is van. Wayne Morris ezután arra kérte interjú-alanyát. Amikor ezeket mélyebben átvizsgálta. hanem valamennyi ismert ellenőrzési technikának a rendkívül fejlett kombinációjáról. Egy átlagember soha nem tudná elképzelni. hogy 12 tudományos technikára lehet szűkíteni. ezt azért teszik. Ha leleplezik elavult formáit. hogy ők szabadon írhattak és mondhatták el véleményüket. Ugyanez a helyzet az agykontrollal is. Springmeyer visszautalt az egyiptomiak Sleep Temples-eire (Ezekben a templomokban alvásterápia keretében gyógyítottak az orvos-papok . ha nem a legfontosabb módszere a tudat feletti uralomnak. Egy másik az embereknek és maguknak a kísérleti alanyoknak a megtévesztése.). egy kifinomult módszercsomag részeként. egészen addig. és a 132 . miként ellenőrzik a tömegtájékoztatást a Rothschildok vagy a Hearst-ök. Spirituális eszközrendszer is létezik az egyén ellenőrzésére. Ez természetesen igaz is. amíg véleményük megegyezik a hivatalosan támogatott állásponttal. hogy a helyes kifejezés a "Total Mind Control" (a Tudat Teljes Ellenőrzése). akkor megtapasztalják. Springmeyer elmondta. Több tisztességes szerkesztő is kétségbevonja ezt az ellenőrzést. További módszer a hipnózis. amíg személyesen nem találkoznak vele. Az agykontroll észrevehetetlen és teljes ellenőrzés alatt tartja az adott személyt. Valójában itt tízezerszer hatalmasabb dologról van szó. hogy beszéljen az egyes technikákról. Erre vonatkozó tudásuktól szinte visszariad az ember. hogy agykontroll alatt állnak. hogy a tömegtájékoztatás szigorú ellenőrzés alatt áll. A hivatalos tudományosság ma nem szívesen ismeri el. hogy létezhet valami. Ezután Wayne Morris azt tudakolta. Ez utóbbi az egyik legfontosabb. hogy ezt és ezt a technikát alkalmazták. Igen sok technika létezik a fikciók. ezt valamilyen más cél elősegítése érdekében teszik. de az csak 70%-ban bizonyult eredményesnek. hogy az agykontroll a televízióhoz kapcsolódik és a tudatküszöb-alatti reklámok és üzenetek értendők alatta. és arról. Vagyis nem egyetlen technikáról van szó. hogy miként tettek szert erre a tudásra. hogy az Illuminátus agykontroll áldozatai maguk sem tudják. Hírszerzők gyakran beszélnek arról. Az Illuminátusok azonban ezt jól tudják. mivel ez felöleli az adott személy teljességét. a disszociáció és a transzállapotok alkalmazása. Arról azonban nem szólnak. a különböző technikákra vonatkozó adatokat dossziékba gyűjtögette. Vissza kell tehát térnünk az egyiptomi papsághoz. Arra a kérdésre. Mintegy 150 aktacsomagot állított össze a különböző technikákról. rájött.beleértve a keresztényeket is . Springmeyer hangsúlyozta. hogy a korszerű és szigorúan titkos változatairól eltereljék a figyelmet. Wayne Morris ezt követően az agykontroll különböző formái és technikái iránt tudakozódott. Mihelyt azonban ettől eltérnek. arra hivatkozva.

Ez felhasználható gyógyításra is. Ízisz isteni gyermekével Hórusszal Ozírisz keresésére indul. megirigyli a dicsőséget és megöli Ozíriszt. Amikor valaki megpróbálja elmozdítani azokat a csontokat. A beavatás leglényegesebb része a szent italnak a fogyasztása. valamint a hozzájuk tartozó misztérium vallás papjai. és így idegrendszerüket ellenőrzésük alá vehessék. (A misztérium-vallások nemcsak az ókorban és a középkorban. amely egyesítette a résztvevőket az istennővel. majd feltámasztják Ozíriszt. majd az elrejtett istenszobor megtalálása után körmeneteket tartottak. E módszer ismerői rendkívül ügyesen használják ujjaikat. hanem varratok kapcsolják össze különböző részeit. A misztérium ősszel megtartott kilencnapos főünnepén a mítoszt előadták. Ténylegesen létezik egy olyan módszer. de felhasználható kínzásra és a tudat befolyásolására is. Megtalálják. az Alvilág istene elrabolta a termékenység istennőjének a lányát. Athéntól észak-nyugatra. E szerint az ógörög eredetű misztérium szerint Dionüszoszt Zeusznak és a királyi származású földanyának. A koponya manipulálása olyan titok. Az avatásra a jelöltnek másfél évig kellett készülnie. rendkívül óvatosan kell eljárnia. Az egyik legismertebb misztérium-vallás az egyiptomi eredetű Ízisz és Ozírisz misztérium volt. Segítségével megváltoztatható az arc kinézete. Ez lehetővé teszi. aki egyben felesége is uralkodik az egész világ felett. aki ezek után. Ezek olyan titkok voltak. amit a koponya masszással vagy egyéb mechanikus eszközökkel történő gyógyászatának nevezhetünk. a koponyacsontokat. körmenetek tartoztak. Ezek a vallási tanítások rendszerint keleti eredetű. de az újkorban és napjainkban is fontos szerepet játszanak. aki azonban Ozírisz testvére és sógora. Athéné azonban megmentette a szívét. amelyekből összeáll a koponya. További fontos misztérium volt a dionüszoszi. Ekkor került sor a beavatási szertartásra is. A koponya manipulálásával befolyásolni lehet azt. Ozírisz testvérével. Széth. Október végén Ozírisz keresésére indultak. E misztikus események évfordulóit sokfelé megülték. a szertartáshoz áldozatok. amelyhez elektromos töltésű angolnákat és más elektromos töltésű eszközöket használtak. amely által a beavatottak az istennővel egyesültek. Ehhez a titokhoz tartozott a koponya manipulálása. megbosszulják halálát. és Zeusz egy új Dionüszoszba származtatta. mint a Holtak Birodalmának királya uralkodik tovább. hogy a személy miként gondolkodjon. Az Ízisz misztériumba 10 napig tartó böjt és mosakodás után lehetett beavatást nyerni.misztériumvallásokhoz. akik már ebben az időben ismerték az elektrosokk alkalmazását. amelyeket gondosan őriztek az Illuminátus családok nemzedékei. Zeusz főisten jóvoltából sikerül visszahoznia a földre. a mezőre rohantak és az útjukba 133 . hogy manipulálni tudták a koponyát. Mindezt azonban az évszázadok során továbbfejlesztették. hogy alkalmaztak olyan specialistákat. de a kínzás módszereit megtartották saját titkuknak. hogy a koponya nem szilárd csont. akik szakszerűen tudtak kínozni. hogy megváltoztassák az emberek tudatállapotát. Egy másik misztériumvallás volt az eleusziszi-misztérium. A középkorban és már az azt megelőző korszakokban is az oligarchikus családok többek között úgy gyakorolták uralmukat a közemberek felett. miként legyen disszociatív vagy engedelmesebb. Egy másik gondosan őrzött titok volt az a képességük. a meghaló és feltámadó istenek mítoszait őrző titkos társaságokhoz kapcsolódtak. amely szerint Eleuszisz környékén. hogy egészen finom módon manipulálják ezeket az alkotóelemeket. Az emberek zöme nem tudja. A misztérium beavatottai e mítoszt lejátszották. Ugyancsak ekkor kezdődött a különböző drogok és gyógynövények alkalmazása abból a célból. A beavatási szertartás után lakoma következett. és bizonyos fokig el is mozdítsák őket. Hádész. Szemelének a gyermekét a titánok megették. amit az okkultista vérvonalhoz tartozó családok évszázadokon át őriztek.

Nagy figyelmet fordítanak leszármazási vonalának a titkosságára. Mindezek eredményeként már a születés előtt megindulhatnak a disszociációs folyamatok a fejlődő idegrendszerben. és nyersen felfalták. J. A beavatás szertartásainak színhelyei földalatti sziklabarlangok voltak. amelynek anyagát kenyér és vizes bor alkotta. Így például a bőre rendkívül érzékeny. ha megdöfik. hogy világítsa meg részletesebben. Az elektronikus befolyásolás általában a születés után kerül alkalmazásra. Számos módszert lehet kombinálni. mert az ilyen egyén könnyebben kerül transzállapotba és vált ki nála a fájdalom disszociációt. A túlságosan erős zaj. hogy szabadító megváltó istenként tiszteljék. A misztérium szertartásain a résztvevők megsebezték magukat. Az Illuminátusok körében okkult rituálék szerint megfogamzik egy gyermek. . sőt számos esetben a gyermek nemzése is már a terv részét képezi. A beavatásnak hét fokozata volt. ismeri a lélekvándorlás tanát és hazája Britannia volt. A druidizmus tartalmaz mágiát és jóslást.D. Az indiai fakírok is azért tudják elviselni a rendkívüli fájdalmat. Ha az anya sok édeset eszik.kerülő állatokat széttépték. A kórházakban sok újszülött kerül kicserélésre. Más szóval nem minden anya gyermeke az ő biológiai leszármazottja. A Mithrász-kultusz a kereszténységgel egyidőben vált népszerűvé. hogyan kezdik ezeket a technikákat alkalmazni és általában milyen idősek a kísérleti alanyok. de ez részben azért van. s így képesek disszociálni. Az Illuminátusokkal kapcsolatban már korábban említettük a druidizmus hagyományainak a továbbélését. amelyet a magzat nem kedvel. és hozzátartozott egy szent lakoma is. Azért akarják. Druidáknak a galliai és a britanniai kelták papjait nevezték.) Wayne Morris az agykontroll technikákkal kapcsolatosan arra kérte Springmeyert. hogy a traumatizáció minél előbb elkezdődjék. a papok pedig öncsonkítást hajtottak végre. Az utóbbi időben . Ezzel alkalmassá vált arra. és nem kedveli a kellemetlen ízű anyagokat. Lehet olyan ételt adni az anyának. hogy az istenség is sziklából született. Az ilyen gyermekek rendszerint koraszülöttként látják meg a napvilágot. Az ókor megváltóváró hangulatát azonban Khübelé és Attisz misztériuma fejezte ki leginkább. annak emlékére. ezen ölték meg a bikát. A koraszülött csecsemő természetes módon is könnyebben traumatizálható. A traumatizálás célja a disszociáció létrehozása. Titokzatos tanaikat nem volt szabad írásba foglalni. és jelképes sírjából. bántalmazza. A beavatás csúcspontja a bikaáldozat szertartása volt. és e hagyomány ma élő folytatóira is ez a kettőség jellemző. és vele egyesültek.folytatta Springmeyer igen sokat lehet hallani az elektronikus agykontrollról. A Mithrász perzsa istenség körül is kialakult misztérium. amelynek vére a beavatottat megtisztította. Springmeyer szerint gyakran a gyermek születésével kezdődik. amely fölé egy farácsot helyeztek. A magzat nem szereti. Mithrász nem meghaló és feltámadó isten. egy teljesen más tudatállapotba. Szertartásaikat rendszerint a szabadban végezték és annak szerves részét képezte az emberáldozat. és kultusza köré misztériumot szervezzenek. akkor a magzatok megfigyelhetően kedvelik a cukrot. Az időszámításunk kezdete körüli időben azonban az isteni és az emberi világ közötti közvetítő szerepet tulajdonítottak neki. A druidizmus egyszerre volt filozófikus és babonás. mindez gyötri az anyát. amikor például az apa ráordít az anyára. mint újjászületett lépett elő. A túlságosan hangos zene és üvöltés idesorolható. vagy lökdösi. A beavatandó egy gödörben állott. mert transzba esnek. Hitük szerint magát Dionüszoszt vették magukhoz. A megtervezett fogamzásoknál már a magzat képességeit is felmérik és alkalmaznak traumatizáló befolyást. hogy eltereljék 134 .

Ha valakit erős fájdalom ér. mint egy darab agyagra. hogy milyen személyisége van.vagy identitászavar létrehozásáról. amikor a komputer újraindítja magát (reboot). és miként lehet felhasználni valakinek az ellenőrzésére. úgy. Ez a memória disszociálva volt. hogy más teljesen elkülönített és önálló életet élő tudatrészek is működnek benne. egy emlékezést gátló falat épít a trauma köré és így disszociálva biztosítja működését. Általában felmérik az adott gyermek képességeit és ehhez használják az elektroencephalographot (EEG-t). A disszociáció mesterséges előidézése során olyan emlékezést gátló falakat építenek az agyon belül. hogy az nekik megfeleljen. ha egy hasonlóba kerül. amelyet aztán tetszés szerint programozhatnak. Amikor egy gyermek megszületik. Wayne Morris ez után azt kérdezte. A programozók tudják. EEG útján az adott személy IQ-ját (intelligencia-kvóciensét. hiszen valaki akkor emlékezik a legjobban arra. hogy egy bizonyos helyzetben mi történt vele. azaz a gondolkodási folyamatba történő beavatkozás elektronikus technikával. akkor a központi idegrendszerében disszociációra kerül sor. hogy már lehetséges többszörös tudattal rendelkező programozott egyének létrehozása. A teljes titoktartást is ez teszi lehetővé. Rendkívül fontos az. aki forgatja a fazekaskorongot. illetve a DID-et (Dissociative Identity Disorder .Tudathasadásos személyiségzavar). amely körülveszi. annál erősebb az amnéziafal. Minél fájdalmasabb egy trauma. Springmeyer a kondícionálásról kifejtette. miféle gondolkodásra képes és milyen életpályát érdemes választani 135 . mentálisan szekciókra bontva a tudat működését: Ezt trauma útján érik el. hogy memóriájának egy része el legyen különítve. azaz agyunk. amelyet idegenszerűnek talált. akkor teljesen megszűnik a kapcsolat az illető normális tudatműködése és a többi leválasztott autonómmá vált tudatrész működése között. hogy valamit sugároznak a fejébe. hogy a programozók úgy tekintenek egy gyerekre. és így hozzák létre az MPD-t (a Multiple Personality Disorder . hogy milyen típusú gondolkodásra képes az adott agy. hogy mi a disszociációnak a természete. intelligencia-hányadosát) is meg lehet határozni.a közvélemény figyelmét a fontosabb problémáról. A hipnózis. A tudatban létrejönnek a disszociált tudatrészek. nem olyan nagy fenyegetés. Az Illuminátusok vesznek egy két év körüli gyermeket. hogy amnéziafal választotta el a tudat többi részétől. hogy miként alakítsák úgy egy gyermek tudatát. ahogyan azt a komputer-programozásnál is megfigyelhetjük. el kellett érni. Az agyhullámok bemérésével meg tudják becsülni. Magukat pedig keramikusnak gondolják. Az emberre vonatkoztatva úgy is kifejezhetjük. Azért. amelyek üres komputer-lemezhez hasonlíthatók. a transzállapot és a disszociáció ugyanannak a jelenségnek a különböző vonatkozásait jelöli. Egyes ilyen programokat a személyiség részévé tesznek. Az elektronikus agykontroll. Ez a jelenség ismert. hogy ahhoz a használó ne férhessen hozzá. ha az illető visszatér ehhez a különleges lelkiállapothoz. elkezdik a traumatizálását és ezzel létrehozzák ezeket az amnézia-falakat (az amnézia az emlékzőtehetség meggyengülését vagy teljes elvesztését jelenti). hogyan építsenek ilyen memóriafalakat az agyba. Ezt kiegészítették Dr. A beépített memória-falak miatt az illető nincs tudatában annak.Tudathasadásos identitászavar). hogy tovább működhessen. amelyhez korábban nem férhettünk hozzá. hogyan helyezzék az embereket különböző lelkiállapotokba. A különböző lelkiállapotban közölt információkhoz a legkönnyebben úgy lehet hozzáférni. Ezt akkor tapasztaljuk. azaz olyan memóriát használ a rendszerindításhoz. Ismerik a módját annak. azaz a többszörös tudatú egyéneket. Az Illuminátusok az évszázadok során megtanulták. Amikor azonban valakinek elkülönülő részekre bontják a tudatát. a tudathasadásos személyiségzavar. John Gittinger Personality Assessment Surveys (PAS) tesztelési módszerével. akik elektronikus agykontroll áldozatai voltak és a többségük képes volt felismerni. Springmeyer több olyan kísérleti alannyal is együttműködött. bevizsgálják az agyát. hogy a komputer működőképes legyen.

akkor lelki gondozóikat is kiképzik ugyanerre. Amikor eldöntik. hogy az illető csaknem meghal. mert hasonlóan működik. hogy még életben maradjanak. vagy a túlélést szolgáló gondolkodását. A túlélést szolgáló gondolkodásnak meghatározott jellemzői vannak. hogy mekkora traumát lehet különböző embereknek okozni. Ez félelmet hoz létre. amely pereket. hogy megtévesztő az a közkeletű nézet. A modern társadalom számára például létrehozták a fanatikus rajongókat. mint traumatizálásával és tudatának részekrebontásával. A programozott gyermekek szüleit kiképzik. amiből még vissza tudják hozni az életbe. A halálközeli állapot manipulálásából egész tudományt fejlesztettek ki. vagy ténylegesen is a klinikai halál állapotába kerül. Ezért a programozott egyéneket a társadalom minden részében elhelyezik. A túlélési gondolkodás és az állandó félelemben-tartás megkönnyíti ellenőrzésüket. 18 hónapos korban pedig már az EEG-t is alkalmazzák. A trauma az agyat visszahelyezi az úgynevezett túlélési állapotba (survival mode). hanem ez a kézben tartott vezetők pozícióba helyezésének. és a társadalom ellenőrzésének az eszköze is. A "mind-control" technikákkal kapcsolatosan Springmeyer elmondotta. Elektrosokkot alkalmazhatnak például a férfiak nemiszervein. Springmeyer itt kitért arra. miszerint az agy egységes. Számos pap visszaélt helyzetével. Ez csak az egyik technikája az agy részekre hasításának és a tudathasadásos személyiségzavar mesterséges létrehozásának. Pontosan fel tudta mérni. hogy valakit a túlélést szolgáló gondolkodásra redukáljanak. Sokat foglalkozott ikrekkel. 136 . a kültelki nyomortanyáktól a palotákig. A kulcspozícióknak a birtoklása döntő kérdés. akkor hüllő szinten tartjuk központi rendszere működését. Bizonyos műveleteket már a magzati korban is végrehajtanak. akkor spirituálisan a legkülönbözőbb dolgok történhetnek meg vele. Ez is az egyik oka annak. mint az ősi hüllő. hogy valakiből szexuális robotot csináljanak. A folyamatos traumatizálás elősegíti a transzállapot magas szintjének és a disszociált magatartásnak a fenntartását.számára. Mengele az Illuminátusokhoz tartozott. Életének a háttérből való manipulálása végigkíséri iskolaévei során és a lehető leggondosabban felkészítik a neki kijelölt életpályára. A trauma és a kínzás igen egyszerű módon alkalmazható: "Ha nem engedelmeskedsz. Ez rendkívül fájdalmas és egyszerű módja annak. A gyermek kreativitásával és leválasztott tudatrészeinek a működésével hasonló módon foglalkoznak. Az agykontroll tehát nem csak azt a célt szolgálja. majd az újszülött képességeit felmérik a Bailey Scales (skála) és más e célra kidolgozott tesztek segítségével. Gyakran egész addig a pontig viszik. és ezt fejlesztik tovább. hogy hogyan és miért hozták létre a rajongókat. Ha folyamatosan traumatizálunk valakit. Az emberi agy valójában hét különböző agyrészből tevődik össze. nyomban megkezdik az agykontroll segítségével erre a karrierre előkészíteni. A leválasztott tudatrészek egybetartásának fontos eszköze a folyamatos trauma-okozás. Springmeyer "Deeper Insights Into the Illuminati Formula" (Mélyebb betekintés az Illuminátus formulába) című könyvében részletesen is megvilágítja. hogy valakit engedelmességre kényszerítsenek. miként gyötörjék gyermekeiket azért. és részükre végzett kísérleteket. amelyet angolul Reptilien Brain-nek (hüllő-agynak) neveznek. Ha pedig valaki a félelem rabjává válik. Az első agyrész a nyúltagy és a nyúltagyi híd. Figyelemmel vannak az adott gyermek személyes hajlamaira. fájdalmat okozunk". kártérítéseket eredményezett. hogy a katolikus egyházon belül annyi probléma merült fel. Ha pedig a gyermekeket valamilyen egyházi intézményben nevelik. hogy milyen életpályát szánnak a gyermeknek. agyának természetes képességeire. Ezért volt szükség Mengele koncentrációs táborokban végzett kísérleteinek az eredményeire is. hogy a trauma okozást számos okból alkalmazzák. A legmélyebb szinten a traumát fel lehet használni arra. hogy tudathasadásos állapotban maradjanak. monolitikus képződmény.

Másképp megfogalmazva az illuminátusok ellenőrzött elmezavart hoznak létre azért. ahol felismeri. de felhasználhatják ezt az egyént kábítószer-csempészésnél. ha valaki úgy dönt. Itt is gondosan elválasztott szektorokra bontják a tevékenységet. hogy a kísérleti alanyok agyát sokkal több részre hasítják. hogy szüksége van az agykontrollra azért. amely autonóm módon döntötte el. mint ahogy azt a terapeuta szakemberek általában érzékelik. hogy a katolikus egyházon belül a papi nőtlenség következtében nincs biztosítva a szexuális tevékenység normális gyakorlása. és az egységes tudatból több eltérő tulajdonságú emberi tudatot állítanak elő ugyanabban az egy testben. Egy biorobot számos szinten funkcionálhat. amíg az emberek a sarkukra nem állnak és nem közlik. mint a CIA. amelyhez tartoznak. amelyek ellenőrzik a többieket. Képzeljük el. akit sikerült kimentenie az illuminátusok közül. hogyan kell strukturálni az agyműködés elkülönített részeit. Wayne Morris arra is kereste a választ. Valamennyi elkülönített személyiségnek másmás élettörténetet adtak. A programozóknak el kell különíteniük a trauma emlékképeit. ha irányítójára támaszkodik. ezért hoznak létre számos elkülönített tudatrekeszt. Az. Ugyanezt teszik a kísérleti alanyok agyával is. számos vonatkozásban sztandard programozásban részesült. Az agy igyekszik megszabadulni ezektől a fájdalmas emléknyomoktól és izolálja azokat. Az eredeti egyetlen személyiségből több ezer személyt hoztak létre. noha az ő személyiségének a struktúrája különleges tulajdonságokkal bírt. Van azonban köztük titkos sátánista is és ez a fajta pedofil magatartás egyfajta ellenszolgáltatás attól a közös érdekeltségű csoporttól. 137 . akkor arra törekszik. A programozott biorobotok egyike-másika eljuthat ahhoz a ponthoz. Az idősebb "alter"-ek (elkülönített tudatrészek) gondját viselik az újabbaknak. Ugyanakkor egy mélyebb szinten be kell látnia. akkor az agy többi részének is kapcsolatba kell lépnie ezekkel a fájdalmas emlékekkel. hogy ebben az egy testben lévő sokféle ember összerendezetten működjön. titkos üzenetek továbbításánál. Ebben a kaotikus helyzetben csak egy ellenőrző tényező tud rendet teremteni. amelyek őrzik ennek a traumának az emléknyomait. Ezt a módszert alkalmazzák olyan hírszerző szerveknél is. aki a stabilitást jelenti számára. hogy mit kedvel és mit nem. Mára már tudománnyá fejlődött. amit okoznak neki. hogy miért van szükség oly sok különböző programmal működtetett leválasztott tudatrészre. pénzmosásnál. Vannak kapuőrzők és hierarchikusan magasabban álló "alter"-ek. hogy az minél több feladat elvégzésére legyen használható legyen. Központi idegrendszerében 13x13x13 beültetett és elkülönített programból álló tudatrendszert alakítottak ki.Wayne Morrisnak arra a kérdésére. hogy az agyat elkülönített részekre darabolják. hogy vajon kényszerítették-e a papokat és lelkészeket arra. Springmeyer hangsúlyozta. hogy nem hajlandók ezt eltűrni. A lényeg az. hogy kísérleti alanyaik el tudják viselni azt a szörnyű traumát. gyilkosságok elkövetésére. pl. hogy létrehoz egy robotot. Az egyik az. pornófilmek készítésére. hogy a pedofiliának számos eltérő oka van. Minden elkülönített rész csak a saját tevékenységére vonatkozó információkkal rendelkezhet. és ez elősegíti egyes papok és apácák eltévelyedését. hogy tudatműködése ne omoljon össze. és kémkedésre. hogy önmaga többszörös tudattal bír. hogy ezekben részt vegyenek. Springmeyer rámutatott. Springmeier szerint. hogy a disszociáció miként használható a programozásra. Mindez azonban csak addig lehetséges. Wayne Morris ez után azt tudakolta. azaz azokat a leválasztott agyrészeket. Megemlítette. hogy Cisco Wheeler. Egy biorobot akkor tud megfelelően működni. és ne legyen rajta úrrá a teljes elmebaj. hogy agyunk egymással versengő személyek tudatából tevődik össze. sátánista rituálékban való részvételre. Ha az emlékezetet gátló falak leválnak. Rendelkezik a mindennapi élettel közvetlenül kapcsolatban álló tudatrésszel. munkamegosztásra van szükség.

hogyha egy meghatározott személy elkezd dolgozni az agyprogramokon. Ewen Cameron programozó volt. aki ugyanígy nyilatkozik. Amikor elkezdik gyógyítani pácienseiket. amikor összekapcsolnak két kísérleti alanyt. nem tudom. hogy ők a másik személy. Morrisnak arra a kérdésére. Az egyik ilyen védekező mechanizmus a tükörkép "alter"-ek behelyezése. 138 . mégpedig úgy. A terapeuta úgy véli. mint én. hogy Ewen Cameron így cselekedne. hogy kialakítják az "alter"-ek hierarchiáit a személyen belül. Így például dr. Ez a tükörkép módszernek az egyik alkalmazása. amely önmagát irányítja és korrigálja. Ha valaki egy rabszolgának az ura és folyamatosan közölnie kell rabszolgájával. hogy az előző személy. A kabbalisztika a kabbalával kapcsolatos ismeretek. hogy instrukciókat adjon beosztottjának. akik nem rendelkeznek ismeretekkel az MPD-ről és a DID-ről. hogyha valaki elkezd velük foglalkozni. Az egyikben olyan "alter"-ek lesznek elhelyezve. hogy ők maguk a programozók. valójában azonban csupán annak a tükörképével. az ő kísérleti alanya olyan beültetett "alter"-eket kap. Legjobb menedzser az. és nemcsak programozottak. Létrehoznak "alter" személyiségeket az adott személy tudatán belül. hogy ők maguk Ewen Cameron. a tudat olyan zavart állapotba kerül saját belső állapotát illetően. hanem programozók is voltak." A terapeuta megkeresi kollégáját információért. Egy másik tükör módszer alkalmazás. A kísérleti alany tudatát részekre daraboló programozónak a céljaitól. amelyekkel a terapeuta elbíbelődhet. aki lelkészként foglalkozik az agykontroll áldozataival és szembesül újból és újból ugyanazokkal a jelenségekkel. Mindez szorosan egybekapcsolja a két személy tudatműködését. de létezik keresztény kabbala is. Az egyik elterjedt programozási módszer a tükörkép alkalmazása. Ezen túlmenően misztikus bibliamagyarázó rendszer is. amelyek úgy gondolják. akkor valójában saját szolgájának a szolgájává válik. amely sokkal inkább technika. valamint a széthasított részek új struktúrába való összerakása. továbbá olyan személyek is. hogy a megkeresett kolléga így válaszol: "nekem is van hasonló betegem. akkor azok védekező mechanizmusokat indítanak be. Ez a megtévesztési technikának a része. amelyről úgy vélik. akik azt gondolják. Vannak olyan terapeuták az Egyesült Államok egyes tagállamaiban. mint struktúra. hogy a kezelésben részesülő elmondja "ilyen és ilyen képeket rajzoltam. A kabbala a zsidó vallás titkos misztikus irányzata volt főleg a középkorban. Közülük kiemelkedik a betű. Előfordul.Számos különböző tudatstruktúra létezik. a szám és a névmisztika.) Springmeier egyébként az általa megismert agykontroll túlélők tudatstruktúrájában számos hasonlóságot talált. Ilyenkor derül ki. amelyek úgy vélik. hogy egy meghatározott személyiséggel foglalkozik. Módjában áll rendszereket létrehozni a rendszereken belül. gyakran megkeresnek más terapeutákat segítségért és tanácsért. hogy mit tegyen. hogy mit jelentenek". hogy segített páciensén. A programon belüli tükörképek olyanok. eljárások rendszere. hogy nem képes eligazodni önmagán. akinek nem kell túl sok időt fordítania arra. állandóan kijavítva hibáit." Springmeier sokat tanult azoktól. "Nagy hatást tett rám a Star Trek (vagy Óz a varázsló. Springmeier így válaszolt: "Mindenféle dolognak a tükröztetését. hogy mit jelent egy "alter"-nek a tükrözése. A másikban pedig olyan "alter"-ek. vagy a Miki egér). (A kabbala szerencsét hozó tárgyat vagy cselekedetet jelent. A programozott rendszereket úgy hozzák létre. Sok terapeuta úgy véli. Ezért egy olyan emberi robotot kívánnak létrehozni. Amerika szerte vannak terapeuták. akik viszont közvetlenül az illuminátusoktól tanultak. Éppen ezért ezek az "alter"-ek hajtják végre mindazt a gyötrést és bántalmazást. fantáziájától és szeszélyeitől függ a tudat fragmentálása. illetve babonás hit valamilyen tárgyban vagy dologban. Az egyik ilyen közkeletű rendszer a rendszeren belül a kabbalisztikus életfa. valójában csak egy játékban vett részt.

amelyet Cisco Wheeler-el együtt írt. ha kiderül róluk. és nem csak azt alapozzák meg. hogy azt miként lehet leleplezni. hogy miként építsék be ezeket a programokat megóvó mechanizmusokat az agykontroll alatt állók központi idegrendszerébe. Ezért sok időre. amely uralni tudja a tudatműködés más területeit is. Számos könyvet írtak MPD-páciensek. hogy most már megszabadult az MPD-től."front-személyiségük") van. a második rész pedig azt. amelyekben a terapeuta öt vagy hat "front-személyiséggel" foglalkozott. Ennek megértése visszavezethető a "reptilian mind" ("hüllő-agy") működésére. Ekkor a kezelést végző közli a pácienssel. század néhány rendkívül tehetséges tudósa hosszú éveket töltött azzal. hogy felrobbanjon. Cisco Wheeler-rel együtt teljes idejüket az agykontroll áldozatok megsegítésére fordították. Wayne Morris ezután azt tudakolta. mert valójában csak a "front-alter"-ek stabilizációjára került sor. Springmeier utalt rá. Kidolgoztak egy sor öngyilkos programot. mert az agykontroll alatt álló személy tudata nem képes addig feszültségét csökkenteni. olyan páciensekkel foglalkozik. hogy mennyire bizonyult eredményesnek az agykontroll áldozatokkal kapcsolatos munkája során. amíg nem érzi magát biztonságban. de legfőképp az áldozatok iránti szeretetre van szükség. amit az agykontroll alatt állóknál el akarnak érni. akinek az agyába mintegy 30 ezer standard "alter" volt elhelyezve. Ha képesek kiszakítani magukat a mindennapi élet kötöttségeiből és elmenni valamilyen biztonságos helyre. olvassa el azt a három könyvet. hogy mi történt. Az egyik ilyen tényező. Pontosan ehhez hasonló az. Minden fázisra vannak támogató és megtévesztő alprogramok. Ha valaki halálos 139 . hogyan jön létre az agykontroll. türelemre és tudásra. ha egy jogosulatlan személy nyúl hozzá. továbbá igen sok további disszociált rész. Szinte nem is lehet felsorolni az ehhez kapcsolódó különböző témákat.Fritz Springmeier ennek kapcsán ismét hivatkozott Cisco Wheeler-re. Az első rész azt ismerteti. Mindez nem könnyű és megértése sok energiát igényel. Az "alter"-ek rendszere ugyanis sokkal összetettebb. a "Deeper Insights into the Illuminati Formula" (Mélyebb betekintés az illuminátus formulába) címet viseli. Springmeier azt emelte ki. hogy agykontroll alatt állnak. amelyik megpróbál megküzdeni a DID következményeivel. E védekező mechanizmusok ahhoz hasonlítanak. amely 620 oldal terjedelmű. a terapeuta is szépen keresett és hírnévre tett szert. hogy kellő motiváltsággal küzdjön ellene. mint ahogy azt az emberek érzékelik. hogy az agykontroll rendkívül súlyos probléma és számos gyógyítási feladatot ölel fel. hogy a XX. Számos védekező program létezik. akiknek több élethelyzethez kapcsolódó különálló személyiségük ("front personalities" . Az illuminátusok is boldogok. de azt is. A második. Az említett könyvek gondos anyaggyűjtés után készültek el. hogy most már tudatműködése integrálódott és jól van. A terápia sikere számos tényezőtől függ. A programozott áldozat azt hiszi. hogy az agykontroll áldozat milyen körülmények között él. A terápiának vége és mindenki boldog. A terapeuta szakemberek egy kisebb csoportja. Az első a "The Illuminati Formula Used to Create a Total Mind Controlled Slave" (A totális agykontroll alatt álló biorobot létrehozásához használt illuminátus formula) című könyv. hogy miként lehet rajta segíteni. a túlélést biztosító gondolkodásra. illetve többszörös tudatú személyek. vagy felrobbantja magát. mintha egy számítógépes szobába belépne egy jogosulatlan személy és ekkor a komputer kikapcsol. Springmeier azt ajánlotta. akkor sokkal hatékonyabb lehet a terápia. de a klaviatúra is. hogy aki ilyen munkának szenteli tevékenységét. Az illuminátusok visszalépnek és megengedik. A terapeutának valósággal iszonyodnia kell mindettől azért. Vagyis nemcsak a komputer van úgy programozva. hogy a terapeuták néhány "frontszemélyiség"-et integráljanak. amelyek a személy mindennapjait irányító "front-alter"-eket az öngyilkosság elkövetésére utasítják.

ahol hozzáértő emberek végezhetik a visszaprogramozást. hogy rátalált valamennyi leválasztott tudatrészre. az törli rövidtávú emlékezetét. hogy Cisco Wheeler-rel együtt csak annyiban tudtak eredményesen együttműködni az áldoztatokkal. Amikor valakit egész életében traumatizáltak. hogy létrejöjjön egy olyan biztonságos hely. akkor nincs határa annak. azaz 48 órára kiesik a memóriája. amelyek ELF (extremely low frequency . ha az eredeti programozók az agykontroll áldozatát kényszerrel újraprogramozzák. hogy a félelem állapotába kerüljön. és amikor azt felrobbantották. hogy az agykontroll áldozatát biztonságos helyzetbe kell hozni. Springmeier azt is elmondotta. akkor a túlélésre alapozott gondolkodásé a vezető szerep a tudatában. Spirituális eszközökkel is sokat lehet tenni a szétválasztott tudatrészek újraintegrálásáért. Morris ezután az elektromosság és az elektronika agyprogramozásban játszott szerepéről kérdezte Springmeiert. Az elektrosokk . hogy soha nem lehet biztos. Az elektromos. Springmeier elmondotta. amelyet hét különböző szempont alapján állított össze. akkor az életösztön veszi át az irányítást. vagy ultrahangos önvédelmi fegyverek (stun guns) is jól alkalmazhatók a programozott biorobotok irányítására és memóriájuk törlésére. a tudat fragmentálására. körülbelül kétmillió amerikai polgár tudatát programozták traumaokozással. Léteznek az úgynevezett EDOM eszközök (Electronic Dissolution of Memory . Ez egyben azt is mutatja. Az elektronika felhasználásra került az emberekbe behelyezett miniatűr szerkezetek esetében is. amennyiben ezt a körülmények lehetővé tették. Amikor egy személy elektrosokkolására kerül. A terapeutának azonban szem előtt kell tartania.9 %-a soha nem volt ilyen helyzetben. A CIA egy volt munkatársa kész volt végrendeletileg több millió dollárt adományozni az agykontroll áldozatoknak. Ezért az első követelmény. 140 . a traumaokozás egyik formája. hogy optimális helyzetben mennyire lehetséges az agykontroll áldozatok visszaprogramozása.rendkívül alacsony frekvencia) hullámokat sugároznak az emberek agyába.rendszeresen használt módszer. továbbá a "harmonic" gépezetek. Számos mikrohullámú torony épült. E személy halála után végrendeletének az egyetlen példánya az oklahomai Federal Building-ben volt. Folyik a programozás Európában és Oroszországban is. Az elektromágneses hullámokat legkülönbözőbb csúcstechnológiákban használják. hogy ha valóban sikerül biztonságos helyzetbe hozni a pácienst. hogy amikor végetér a terápia.a memória elektronikus törlése). Ewen Cameron a tudatműködés szétforgácsolására rendszeresítette az elektrosokkot. Springmeier ezért akart egy visszaprogramozó központot (deprogramming centre) létrehozni. Képtelen lesz 24 órát vissza és előre is számolva bármire emlékezni. Wayne Morris ez után azt tudakolta. Adott esetben használhatnak egy 120 ezer voltos egyenáramú önvédelmi fegyvert a memória törlésére. Minden leválasztott tudatrész nagy valószínűség szerint programozva is van.veszedelembe kerül. hogy egyelőre jelentős változás nem történt ezen a területen. A traumatizálás hosszú ideje során több ezer fragmentumra darabolható a tudat. odaveszett. Ez többször is megtörtént a Springmeier által segített áldozatokkal. Az agykontroll tevékenység azonban a világ más részein is már gyakorlat. Ha a megfelelő feltételek rendelkezésre állnak. amit meg lehet tenni. Springmeier hozzátette. Az agykontroll áldozatok 99. Ez egyelőre meghiusította azt az elképzelést. az eredmény megsemmisítéséhez elegendő az. akkor komoly újrastrukturálás érhető el. és jelentős mértékben lehet az illetőn segíteni. s nem kell sok ahhoz. Ezekkel az implantátumokkal befolyásolni lehet az adott személy gondolkodását.válaszolta a kérdezett . Springmeier igen óvatos becslése szerint. Springmeiernek egy barátja pedig kész volt a visszaprogramozó központ finanszírozására.

szintjét (Level 5. Ezeket az eszközöket a visszaprogramozásnál is lehet alkalmazni. Wayne Morris azt is tudni akarta. abban. amelyek lehetővé teszik az agy különböző részeihez a kapcsolatok megteremtését. Létezik egy elsődleges frekvencia. Az alapprogramozás kórházakban. vagy ahhoz hasonló létesítményekben történik. Springmeier válaszában utalt arra. Springmeier elmondotta. Sok esetben a VA (Veterans Affairs . Minden tudományos alapon történik. Vannak fájdalmat okozó és az izmokat stimuláló miniatűr szerkezetek is. hogy a kísérleti személy mire gondol. Vannak olyan implantátumok is. amelyek a kísérleti alany számára többdimenziós holografikus látványt nyújtanak. hogy miként. Ha nyomon követik a célszemély agyának a frekvenciáit. Amikor elérik a halálközeli állapotot.amelyek harmónikus frekvenciákat használnak. hogy mennyi elektromosságot alkalmazhatnak. A testbe beültetett miniszerkezetek meghatározott irányban manipulálják az emberi szervezetet. Ez különböző szögekből érkezik. hogy mikor kell az elektrosokkot alkalmazni. Az elektromosságot használják az agy frekvenciájának a bemérésére. Ugyancsak képzetteknek kell lenniük a drogok használatában. hogy a kísérleti alany halljon valamit. hogy a programozók képesek megfejteni az agyhullámok segítségével. Amikor az agyműködés során létrejön egy gondolat. Az audioimplantátumokat arra használják. ahol a programozásokat végzik. ez a beavatkozás még csak a közelébe sem jut a tudat legmélyére elhelyezett programoknak. ahol az agy a szintműködést szabályozza. vagy fájdalmat okoznak neki. Ennek a segítségével egy távolban lévő személyt is be lehet azonosítani. Mindez rendkívül nagy felkészültséget igényel. Ezeket betáplálják egy komputer rendszerbe. Az elsődleges programozásra eszméletlen állapotban kerül sor. hogy amikor elektrosokkal törlik a kísérleti alanyok memóriáját. hogy meddig mehetnek el. hogy mire gondolnak. Az orvosok jelen vannak. Ismerik az agy által használt különböző rezgésszámokat. Nem találomra cselekednek. akkor monitorozni tudják gondolatait is. hogy a programozást disszociált (szétbontott. Az ilyen programozásban részesülőket hosszabb időre kómába ejtik és a programozást a tudat legmélyebb szintjén végzik el. Ha felnőttel kezdik. hogy hat külöböző típusú implantátum van. hogy a kísérleti alanyt visszahozzák az életbe. Az implantátumokat nem minden agykontroll alatt álló személynél alkalmazzák.) alkalmazzák. amely az adott egyént jellemzi. majd pedig megfigyelik azokat az elektromos impulzusokat. mint például a CIA alkalmazottainál. Ez az a szint. hiszen akkor az az életébe kerülhet. A szívműködés pontos megfigyelése révén tudják. az agy egy meghatározott frekvencián működik. akkor az agykontroll 5. de azt is meg lehet figyelni. Különböző szinteken lehet valakit programozni. vagy hogy megakadályozza a kísérleti személy teherbe kerülését. például. Ténylegesen minden VA kórházat felhasználtak programozásra. Wayne Morris ezután az agyba beültetett implantátumok technológiájára vonatkozóan tett fel kérdéseket. Vannak vizuális hatásokat kiváltó holografikus implantátumok. A kívánt hatás elérése érdekében pontosan szabályozták. mikor és mennyit adhatnak a kísérleti alanynak. Springmeier egyszerűsítve lényegében azt fejtegette. világháború során a koncentrációs táborokban. vajon nem törlik-e a beültetett programokat is. De igen sok civil kórház is rendelkezik különleges részlegekkel. tudathasadásos) állapotban végzik. amelyekről már 141 . hogy hormont termeljen. Meghatározott gondolatokat idéznek elő az adott személy tudatában. pontosan tudják. Nem szabad válogatás nélkül össze-vissza traumatizálni valakit. Amikor törlik a rövidtávú emlékezetet elektrosokkal. Tehát nemcsak meghatározott gondolatokat lehet gerjeszteni az emberek fejében.veterán ügyek) kórházakban. Meg kell említeni a személyi adatokat tartalmazó chipeket is. ezért volt szükség sok tesztelésre a II. amelyek ezeket a gondolatokat kísérik. és folyamatosan figyelik a szívműködést megfelelő berendezésekkel.

többet hallott a közvélemény. Ilyeneket alkalmaztak a Sivatagi Vihar hadműveletben résztvevő amerikai katonáknál. Ezt azzal indokolták, hogy megkönnyíti a helyzetmeghatározásukat, és így kevésbé fenyegeti őket az a veszély, hogy elvesznek a sivatagban. A különböző csúcstechnológiájú fejlesztések eredményeként már rendelkezésre állnak az úgynevezett "nanobot"-ok, amelyek egészen pici, a méter néhány milliárdnyi részével mérhető nagyságúak. A nano jelentése az, hogy a méter egy milliárdnyi részéről van szó. Ezek olyan rendkívül kicsiny mikroszkópikus robotok, amelyek már képesek másoló szintézist végezni. Alkalmazzák már az üvegszál optikát, amely gyakran úgy néz ki, mint egy hajszál. Ez a rendkívül finom üvegfonál az implantátumok jeleit továbbítja. Ismertem egy olyan agykontroll alatt álló személyt, aki ült a vendéglőben, amikor egy hajszálhoz hasonló kis üvegfonálkát lőttek a hajába, amely megkapaszkodott a bőrében. Az illető ezt észrevette és eltávolította. Olyan programozott nőket is ismertem, ahol ezek a rendkívül finom üvegszálak, mint szőrzet volt elhelyezve a testükön. Nem ismerem pontosan a funkcióját ezeknek a csúcstechnológiájú üvegszálaknak, de azt tudom, hogy kommunikációs célra használják őket. Az egyik legkockázatosabb fejlemény az úgynevezett organikus bioprocesszorok megjelenése. Ezek molekuláris kicsinységű komputerek, amelyek DNS-ből készülnek. Ezt a mesterségesen előállított DNS anyagot hozzákapcsolják egy vírushoz és a vírusok rendszerint az emberi test egy meghatározott részébe vándorolnak. Így például az idegre ható, ideghez vonzódó neurotrop vírusok az idegrendszerbe vándorolnak, vagy a delmatropik vírusok a bőrbe, a pneumotropik vírusok pedig a tüdőbe. A kísérletirányítók ezeket a kis szerves processzorokat hozzákapcsolják ezekhez a vírusokhoz. Magukat a vírusokat igen sokféleképpen lehet a kísérleti alany testébe juttatni. Ilyen vírus implantátumokkal kontrollált személyeknél egyfajta központi implantátumot lehet találni a nyak hátsó részénél. Ez a központi irányítást végző implantátum veszi a külső jeleket, és továbbítja a testben elhelyezett különböző implantátumokhoz. Egyes ilyen kísérleti alanyok lényegesen megkönnyebbültek, amikor sikerült őket ezektől a vírusoktól megszabadítani. Ma már több módszer is létezik, amelyek lehetővé teszik ezeknek a bioprocesszoroknak az eltávolítását. Számos kísérleti alany röntgen, ultrahang és más vizsgálati módszerek segítségével lokalizálni tudta ezeket az implantátumokat. Volt három olyan agykontroll áldozat, akiknek sikerült bemenniük egy "Anacoic Chamber"-be, és megtalálták azokat a forrásokat, ahonnan a testükbe érkező jelek érkeztek. Sikerült az erre vonatkozó dokumentációt kicsempészniük a laboratóriumból és elrejteni. Más elektronikus agykontroll alatt álló személynek is sikerült különböző helyekről bizonyítékokat találnia. Néhány orvosnak pedig egyenesen a birtokában van több ilyen implantátum. Van néhány olyan sebész, aki hajlandó segíteni a kísérletek áldozatainak. Springmeier megemlítette a Syntel szót, amelyről már számos kormányzati testületben is vita folyt. A hadsereg zártkörű konferenciáin is tárgyaltak a Syntel-ről, azaz a szintetikus telepátiáról, amely azt jelenti, hogy a kísérleti alanyhoz hangokat és gondolatokat továbbítanak. Syntel-nek azokat a kísérleti személyeket nevezik, akik ilyen hangokat és gondolatokat érzékelnek elektronikusan. Ezt a technológiát az űrprogram keretében fejlesztették ki és biomedical telemetry-nek, orvosbiológiai távolságmérésnek nevezik. E technika keretében adó- és vevőszerkezeteket helyeznek el a koponya alsó részénél, amely rögzíti a testi funkciókról és az agyhullámokról érkező adatokat, és ezeket továbbítja egy komputerhez. Vannak komputerek, amelyek programozása mesterséges intelligenciához hasonló. Ezek az intelligens számítógépek helyettesítik az élő programozókat és irányítókat. Az úgynevezett kezelők - vagyis akik a programozott tudatú kísérleti alanyokat napról-napra irányítják - három műszakban dolgoznak és ma már túlterheltek. A komputer helyettesíti őket. Ha a kísérleti alany valami olyasmit tesz,

142

amellyel nem tud a komputerprogram megbirkózni, akkor a számítógép jelzést ad és az élő ember is bekapcsolódik. Már tapasztalatokkal rendelkező kísérleti alanyok képesek arra, hogy időnként túljárjanak az őket irányító komputer "eszén". Wayne Morris ezután a hírhedt náci orvosról, dr. Josef Mengeléről kérdezte interjúalanyát. Springmeier szerint ő tekinthető a modern tudatprogramozás "atyjának". Már Mengelét megelőzően az illuminátusok kidolgozták az MPD-t, vagyis a tudathasadásos személyiségzavar mesterségesen létrehozott módszerét, de a programozók képzése nem volt tudományos. Mengele sokat kísérletezett az ikrekkel, értette a trauma szerepét és azt is, hogy a traumaokozást hogyan alkalmazza. Ha valaki már a halálán van, és a programozója megmenti, akkor ez szorosan köti őt programozójához. Mengele értette, hogyan kösse áldozatait traumaokozással magához. Számos áldozat Izraelben és a világ más részén még mindig úgy hivatkozik rá, mint "Papára". Ha egy programozó tudja mit tesz, akkor totálisan magához tudja láncolni áldozatát, aki ráadásul még szereti is programozóját. 1945. januárjában, amikor nyilvánvaló volt, hogy a nácik elveszítik a háborút, akkor az illuminátusok nyugatra csempészték, ahol folytatta kísérleteit. Az egyik áldozat, egy hölgy, aki most Kanadában él, abban a koncentrációs táborban volt, ahol Mengele tevékenykedett. Vele is kísérleteztek, mint gyermekkel és szemtanúja lehetett a szörnyűségeknek. Őt is kicsempészték Kanadába. Először Quebec-be, majd Portland-ba. Mengele pedig folytatta a vele való kísérletezést az Egyesült Államokban. Mengele baráti viszonyba került dr. Ewen Cameron-nal és mindketten kísérleteztek a szem elszineződésével, pigmentálódásával. Egyébként Mengele, amikor az Egyesült Államokba érkezett dr. Green név alatt programozott. Dr. Ewen Cameron volt dr. White, és Cisco Wheeler apja a dr. Black nevet használta. Ezen kívült volt még egy dr. Blue névre hallgató programozó is. Gyakran összejöttek és kicserélték tapasztalataikat a programozásról, az alkalmazott módszerekről, hogy miként tartsák a kapcsolatot és konzultáljanak egymással. Ők voltak az illuminátusokon belül a mesterprogramozók. Mengele sokat utazott a nagyvilágban. Cameron, aki Észak-Amerika keleti partvidékén tevékenykedett 1943-ban hozta létre a Rockefeller Alapítvány támogatásával az Allen Memorial Institute-ot. Cameron Mengele Amerikába érkezése előtt már az illuminátus hálózat tagja lett. A mesterprogramozók a programozási módszerek tökéletesítésén fáradoztak. Mengele volt a legképzettebb és számos tapasztalatát átadta dr. White-nak, dr. Black-nek és dr. Blue-nak. Mengelének alkalma volt arra, hogy a koncentrációs táborokban sok emberrel kísérletezhessen, ahol mindenféle szadista módszert is kipróbálhatott. Cameron és társai a kísérletezésben és a gyakorlati munkában is résztvettek. Amikor például Cameron intenzíven használta az elektrosokkot a kísérleti személyek tudatának a széthasítására, ő egyidejűleg azt is kutatta, hogy miként lehetne ezeket a módszereket finomítani. Több évtizedre visszatekintve megállapítható, hogy kiválasztották a legjobb programozási scripteket (forgatókönyveket) és a legjobb módszereket. Ennek eredményeként a ma alkalmazott programozás sokkal kifinomodottabb és fejlettebb, mint amit ezek a mesterprogramozók eleinte alkalmaztak. Wayne Morris ezután azt tudakolta, hogy milyen különleges jelentőséggel bírtak az ikrek Mengele számára. Springmeier válaszában utalt rá, hogy ha valaki tudományos kísérletet folytat, akkor szüksége van egy ellenőrző csoportra. Ha emberekkel folytatunk kísérletet, akkor erre a célra az ikrek alkalmasak és ezért Mengelének több ezer ikerre volt szüksége. A náci koncentrációs táborokban Mengele 3000 ikerrel kísérletezett. Ők felnőttként és gyermekként egyaránt kerültek Auschwitzba, ahol Mengele alárendeltjei kiválasztották az

143

azonos ikreket. A kísérleti alannyá vált ikrek többsége a szadista módszerek következtében életét vesztette. Mengele kifejlesztette annak a módszereit is, miként kell egymáshoz kapcsolni embereket, hogyan kell mesterséges kötelékeket létrehozni. Ez az úgynevezett mesterséges ikresítés. Az ikrek létrehozása (twinning) nagyon kifinomult művelet és felhasználja az agykontrollhoz szükséges valamennyi tudományt. Wayne Morris ezután azt kérdezte, hogy vajon a náci Németország bevetett-e a II. világháboru során agykontroll alatt álló személyeket? Springmeier szerint erre már az 1930-as években sor került. A németek és az angolok egyaránt létrehoztak tudathasadásos személyeket a hírszerzési feladatok ellátására és merényletek végrehajtására. Közvetlenül a II. világháboru kitörése előtt Berlin olyan kiképzett MPD-s németeket küldött az Egyesült Államokba, akik New York államban telepedtek le. Ők és leszármazottaik még mindig ott élnek. Ezeknek az MPD-s személyeknek olyan "alter"-eket építettek be a tudatába, hogy képesek voltak úgy megölni embereket, hogy például a kiszemelt áldozat testének egy meghatározott részébe fogpiszkálót szúrtak. Az volt az elképzelés, hogy ha valaha is Németországnak sikerülne a háborúban győzelmet aratnia, akkor ezek az emberek a helyükön lesznek, mint segítők. Wayne Morris ekkor azt a kérdést tette fel, hogy az Egyesült Államok használt-e agykontroll alatt álló ügynököket a II. Világháború idején? Springmeier erre vonatkozóan nem talált adatokat, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok történetének egész ideje alatt az illuminátusok irányítása alatt állott. Bizonyos mértékig az Egyesült Államok elnökei is rokonságban állnak egymással. Ulysses S. Grant a 18. elnök rokonságban állt Franklin Delano Roosevelttel. A Delano család is egy régi velencei eredetű arisztokrata család. Ulysses Grant dédnagyanyja Susannah Delano volt. Grant kapcsolatban állt a Collins családdal is. A Collinsok is az illuminátusokhoz tartoznak. Cisco Wheeler is Ulysses Grant leszármazottja és a Collins vérvonalhoz is tartozik. Ez volt az ő belépőjegye az illuminátusok közé. A II. világháboru alatt számos állami vezető MPD-s személyiség volt. De egészen Mengelének a bekapcsolódásáig az illuminátusok nem rendelkeztek azzal a felkészültséggel, hogy tudományos módszerekkel tudjanak programozni. Mengele és az Operation Paperclip tette lehetővé a kormányzat számára, hogy például gyermekeket is bevonjon a programozásba. Az interjúnak ebben a részében Morris arra kereste a választ, hogy miként használták a népszerű kultúrát a programozás céljaira. Springmeier szerint különböző szintjei vannak annak, ahogy egy személyt be lehet vonni az agykontrollba. Az egyik annak a környezetnek a befolyásolása, ahol él. Fokozatosan kialakítják az emberek életkereteit. Meghatározzák hivatkozási rendszerüket, világnézetüket. Ebben mind szerepet játszanak az egyházak, az iskolák, mindazok a környezeti tényezők, ahonnan az emberek az információkat kapják. Ha egy adott személynek nincs megszilárdult ismeretanyaga, vonatkoztatási kerete (frame of reference), amely befogadja és értelmezi az információt, akkor nagyon nehéz a tudatbefolyásolásnak ellenállni. Az információ ellenőrzésével lényegében irányítják az egész társadalmat. Morris ezután Springmeiernek a "The Illuminati Formula" (Az illuminátus formula) című könyve kapcsán azt tudakolta: miként manipulálják a tudatot a tömegkultúra segítségével? Springmeier szerint a Disney által készített Ducktail rajzfilmek nyilvánvaló programozó kulcsszavakat tartalmaznak a gyerekek számára. Ilyenek találhatóak a hirdetésekben, a különböző üzenetekben és kódokban. A Szépség és a szörnyetegben (Beauty and the Beast) látható az elbűvölt óra, vagy például a jellemes ajtófogantyú, mindkettő megszemélyesítve. Ugyanezt használják az Alice csodaországban című filmben is. Egy "alter" a személy tudatrendszerében ezeket a különleges részleteket úgy fogadja be, hogy az agy azt hiszi, hogy

144

ő az ajtófogantyú. Ezeket specifikusan, alkotó módon helyezik a filmekbe éppen e célból. Ezek az "alter"-ek nem csak állatok, vagy emberek, de élettelen tárgyak is lehetnek. Csak néhány "front-alter", azaz éppen működő tudatrész egy személy tudatrendszerén belül, fogja fel emberként őket. Morris ezután a Star Trek-ről kérdezte Springmeiert. Elmondotta, hogy megfigyelt olyan programozott MPD-seket, akik teljesen odavannak mindenért, ami a Star Trek-kel kapcsolatos. Egy korábbi deprogramozó asszisztens elmondotta a Star Trek programozásról, hogy az minden vonatkozásban az agykontroll céljait szolgálja. A Boeing repülőgépgyár Seattle-ben számos földalatti alagúttal rendelkezik, és ezek egy részét programozásra használják. Valaki, aki a Boeingnél dolgozott elmondotta, hogy a munkások az átlagos munkanap során hogyan mennek le észrevétlenül a földalatti alagutakba és néznek Star Trek filmeket. Az interjú készítője ezután a programozás technikai részleteiről, a használatos kézikönyvekről és utasításokról tudakozódott. Springmeier elmondotta, hogy a programozók az Univerzumról szóló térképeket használnak. A Tejútrendszer térképet követik, amikor a kísérleti alany tudatát részekre bontják és keresik az újrastrukturálás mintáit. A tudat újrastrukturálásakor a galaxis térképéhez hasonlót használnak. (A galaxis csillagok rendszerét, vagyis csillagrendszert jelent, amelyet nagyszámú csillag és nagytömegű intersztelláris közeg alkot. Az intersztelláris, vagyis csillagközi közegben dinamikailag és fejlődésileg összetartozó rendszerek fejlődtek ki és ezek a galaxisok. Azt a galaxist, amelybe a mi naprendszerünk is tartozik, Tejútrendszernek nevezik. D. J.) Mintául szolgálnak a csillag- és bolygórendszerek. Amikor önálló tudatként működő "alter"-ek egész csoportját akarják létrehozni, olyan egy testet használó különböző tudatú személyiségeket, amelyek kapcsolatban lesznek egymással, akkor ezeket az "alter"-eket egy-egy bolygóra kell áthelyezni és az "alter"-ek csak úgy képesek egymással kommunikálni, ha egyfajta "beam me up" (adj sugárjelzést) típusú jelenség lép fel. Amikor a kísérleti személy sugárzás alá kerül, aktuális tudata kikapcsolódik, és transzba esik, azaz önkívületi állapotba kerül. Rendelkezésre állnak különböző helyváltoztatást kiváltó módszerek, amelyek a rendszerbe beépítve elősegítik, hogy a tudat disszociatív, azaz megosztott állapotba kerüljön. Amikor elektrosokk alkalmazást erős fényfelvillanások kísérik, a programozó azt közölheti a kísérleti személlyel, hogy űrutazáson vesz részt, vagy ehhez hasonló más scriptet építhet be a szétváló tudatrészekbe. A technikai kézikönyvek indexei tartalmazzák azokat a kódszámokat, színjelző kódokat, amelyek a programozás során leválasztott tudat-szekciókat jelzik. A Cisco Wheeler programozásánál használt rendszer a 13x13x13 részből álló hálózat volt. Ha ehhez a hármas dimenzióhoz még egy továbbit kívánnak hozzáadni, akkor lehet színkódokat alkalmazni bizonyos "alter"-ek vonatkozásában. Minden "alter" rendszerint kap egy színkódot, és ez visszakapcsolja őket az agyba beépített komputerekhez. Ezek a komputerek a széthasított tudat különböző önállósult részei az "alter"ek, amelyek az adott tudatrész-szekciót irányítják. Vannak aztán olyan mélyebben elhelyezett komputerek, amelyek viszont magukat a komputereket kontrollálják. Az egész rendkívül komplex, és ha megnézzük közelebbről a Star Trek (Csillagok közti utazás) témára készült technikai kézikönyveket, akkor láthatjuk, hogy azok mennyire megegyeznek a programozás szükségleteivel. Azzal kapcsolatban, hogy Hollywood-nak milyen szerepe van az agyprogramozásban, Springmeier utalt rá, hogy az illuminátusok és a maffia ellenőrzi a filmipar központját. További szempont, hogy számos programozott személy szinész, például Roseanne Barr. De

145

az agykontroll alatt álló slave-khez (így hívják a programozott agyú személyeket) tartozott Marilyn Monroe és tartozik Madonna. Mindhárom színésznő programozott multiple (mesterségesen megosztott tudatúvá átalakított személy). De sok más színésszel is ez a helyzet. A programozott multiple színészek pontosan a programozás következtében jól memorizálják szerepeiket, és kitűnően alakítják a fiktív szerepeket, mint amilyenek a Fantázia című filmben is előfordulnak. Disneyland maga is egy programozó központ. A Disney cég a kódok továbbítására is készítette a filmeket. Ilyen film például "I Dream of Jeannie" (Jeannie a háziszellem), ahol is Jeannie a Delta "alter"-nak megfelelő programozás és kulcsszava, amely bekapcsolja a programot "your wish is my command" (óhajtásod parancs számomra). Az állítólag költött, kitalált történeteken alapuló filmek valójában rejtett értelmű illuminátus szertartásokat és az illuminátusok történetét népszerűsíti. Így például a "Hellraiser 3" kapuőrzőket mutat. Nem csak az illuminátus ceremóniákat, de számos, közülük a tényleges agyprogramozást is bemutatja. Aki ezzel közelebbről meg akar ismerkedni, annak érdemes megnéznie Charles Bronson filmjét, a "Telethon"-t, a "The Manchurian Candidate"et, vagy a "Videodrome"-ot, továbbá a "Labyrinth"-et. De érdemes ugyanezért megnézni az "Attack of the Robots"-ot (Robotok támadása), és az "Attack of the Puppet People"-t (A bábemberek támadása). Jane Fonda "The Point of No Return" (Ahonnan és amikortól nincs visszatérés) című alkotása szorosan kapcsolódik az OTO (Ordo Templi Orientis) nevű okkult szabadkőműves jellegű zárt társaság tevékenységéhez. Az OTO az illuminátus legfelsőbb körök egyik nagyhatalmú frontszervezete. Wayne Morris ezután azt kérdezte, hogy mit kivánnak elérni a színészek és a filmek, valamint a közönség manipulálásával? Springmeier válaszában megemlítette Anton LaVey-t (Lővei Antalt), aki a Church of Satan-nak (Sátán egyházának) volt a vezetője. Kiképzett agyprogramozó volt és közel állt Hollywoodhoz. Számos filmnél közreműködött tanácsadóként és szoros kapcsolatban állt a földalatti filmiparral ("underground film-making) is. Egy másik személy, Michael Aquino, egyszerre állt kapcsolatban a katonai hírszerzéssel, Hollywooddal és Anton LaVey-vel. Ő is az egyik vezető programozó volt és a "The Temple of Set" nevű sátánista szervezet vezetője. Aquino LaVey-nek volt a követője egészen addig, amíg létre nem hozta a saját külön szervezetét. További kapcsolatot jelent a programozók és Hollywood között Kenneth Anger, aki a LaVeyi csoporthoz tartozó filmkészítő volt. Ő is bele volt habarodva Aleister Crowley-ba (az OTO minden meghökkentő különcködésben kitűnő, nagytekintélyű vezetőjébe. D. J.). Kenneth Anger egyébként gyermekként Shirley Temple táncpartnere volt, és Shirley Temple is szorosan kapcsolódik Walt Disneyhez és az agykontrollhoz. Springmeier szerint Shirley Temple is programozott személy. Alkalmazzák az úgynevezett "brainstem scarring"-et (agytörzs megvágást) a gyermekeknél, amelynek a segítségével fotografikus memóriát lehet létrehozni. Így lehet például csodagyerekeket kreálni. Springmeier szerint Shirley Temple is egy ilyen programozott agyú gyermek volt, még a II. világháború előtt lett multiple. A "brainstem scarring"-re magyarázatként Springmeier a súlyemelést hozta fel. Súlyemeléskor elpusztulnak az izmok és az emberi szervezet ezt még erősebb izmok létrehozásával kompenzálja. Hasonló ez ahhoz, mint amikor a bőr sérülése esetén kérgesedés történik. Amikor az agytörzs elektronikusan sérülést szenved, a test kompenzálásként úgy építi újjá a sérült részt, hogy kialakul a fotografikus memória. Ha tehát valakinek megsértik az agytörzsét, majd az illetőt traumatizálják, akkor az agyműködés több részre hasad szét és létrejön a többszörös tudatú személyiség (multiple personalities) és minden egyes

146

és élvezettel hallgatja ezt a muzsikát. Az 1930-as években. De e két utóbbi zenének a dalszövegei kifejezetten programozási célokat szolgálnak. Ezért nagyon fontos részét képezik az illuminátus kábítószerüzletnek. valamint jóléti és üdülési szolgálatot teljesített a részükre. Ha valaki Istenről énekel. Morris Springmeier "Deeper Insights into the Illuminati" (Mélyebb betekintés az illuminátusok világába) című könyvére utalva tudakozódott a C& W ipar néhány vezető személyisége iránt. Az amerikai hadsereg számos művészt alkalmazott a "Special Services Division"-be (A különleges szolgálatok hadosztályába). a front. Természetesnek tekinthető. hogy többen közülük az agykontroll kísérleti 147 . Mivel ezek a C& W (country és western) énekesek keresztbe-kasul járják az országot. majd Kanada. Ma már az egész szórakoztató-zenei ipar az illuminátusok frontszervezetének tekinthető az Egyesült Államokban. aki nem volt tagja az illuminátusoknak. a hazáról szólnak. A II. Springmeier azzal kezdte válaszát. és a rockzeneipar is legalább ennyire kötődik az agykontrollhoz. nyilvánvalóvá vált. Ő személy szerint kedveli. létezett egy zenei ipar. mint a country vagy a western. hogy nem helyes külön kiemelni a country vagy a western zenét. világháború során már használt agykontroll alatt álló személyeket. Bevonták például Bob Hope-ot. hogy a II. hogyan lehet azzal vádolni. Kik azok. hogy e szövegek az Istenről. de azok nem a szerint voltak programozva. akik úgy tudnak egyik katonai egységtől a másikhoz mozogni. J. és amely tele volt az ő munkatársaikkal. és így fotografikus memóriával rendelkezik. Közéjük tartozott több ma is ismert zenekar. mind a brit hírszerzés rájuk bízta ezt a feladatot. Ez meglehetősen elferdült gondolkodásmód. Az Egyesült Államok II. Wayne Morris ezután a zeneipar és az agykontroll kapcsolatáról kérdezte interjúalanyát. tudatosan traumatizálta azért gyermekeit.Egyesült Szolgáltató Szervezetek. D. kiválóan alkalmasak a kábítószerek mozgatására. világháboruban először az Egyesült Királyság. Az USO-nak (United Service Organizations . hogyan lehet nem jó hazafinak tekinteni? Ez azonban a felszín. ahogyan azt később Mengele kifejlesztette. hogy a CIA és az NSA (National Security Agency) folytatta a zeneipar felhasználását a saját célja érdekében. világháború végén az USO program is befejeződött. amelyet a titkosszolgálatok hoztak létre.önállósodott tudatrész átvesz jellemző tulajdonságokat az elődjétől. aki az MI-6 részére dolgozott. Bob Hope igen járatos volt az agykontrollban. Amikor a II. Az egész country és western ipar az agykontroll és a kábítószer biznisz része. Morris ezután a country zene szerepéről kérdezte Springmeiert. hogy ne keltsék fel az ellenség gyanúját. végül az Egyesült Államok is mozgósította valamennyi erőforrását a háború megnyerése érdekében. Rájátszanak az emberek legérzékenyebb pontjaira. Számos tudós. amikor létrehozták a mesterséges tudathasadást a programozók. világháború során ők az USO mágusokat használták kódolt üzeneteknek a csapatokhoz történő továbbításához. Springmeier megerősítette. vagy a szellemi képességek megnövelését. Lawrence Welk és Sam Donahue állt. hogy a trauma elősegíti a lelki. hogy rossz? Ha a hazáról dalol. hogy fokozza szellemi kapacitásukat. de ez a módszer hozott némi eredményt. és erre alkalmas az. aki úgy vélte. Ezért mind az amerikai. például amelyek élén Guy Lombardo. Erre legalkalmasabbak a szórakoztató egységek. Az USO olyan jótékonykodással foglalkozó amerikai korporáció volt.) legalább 200 zenekara volt. amely közreműködött a fegyveres testületek moráljának az erősítésében. Hollywoodot is bekapcsolták. Bob Hope a brit titkosszolgálat hírszerző ügynöke volt.

A keményebb okkult csoportok. egymás után lejátszanak. a Children of Lucifer (Lucifer gyermekei). továbbá a nagyobb és a kisebb vallási intézmények. Springmeier igennel válaszolt Morrisnak arra a kérdésére. amelyet hálózatként lehet felfogni. hogy egy másik "alter" veszi át a vezető szerepet és felkeres egy előre elkészített helyet. D. újból és újból hallja ezt a dalt. A zene és szórakoztatóipar hatékonyan befolyásolja az emberek magatartását és gondolkodásmódját. De ide sorolhatjuk azt a vallási csoportot is.alanyai közé tartoznak. a mormon egyházhoz tartozó kisebb csoportok is említhetők. Pontosabban is meg lehet határozni a programozott agyú slave-ket alkalmazó csoportokat. Az átlagembereket pedig állatnak. Az ipari zene ilyen értelemben dehumanizáló és kondicionáló feladatokat lát el. Több kormányzati szervezet is alkalmaz slave-ket. akik magukat Istennek tekintik. akkor a traumával okozott agykontroll vonatkozásában elsősorban a KKK-t (KuKlux-Klán . A haditengerészeti hírszerzésből pedig az ONI (Office of Naval Intelligence . Ha például azt akarják. hogy az agykontroll alatt álló slave-k egész planétáját hozzák létre. aki protestáns lelkész és maga is programozott multiple. adott esetben országos rádióállomások. amely annyira belemélyedt a Halle Boppe üstökös problematikájába. amit aztán a helyi.fajgyűlölő titkos szervezet). az okkult csoportok és a fegyveres testületek. és a NSA (National Security Agency). és dalszövegein keresztül igen sok esetben továbbítja a már programozott agyú emberekhez azokat a kulcsszavakat és üzeneteket. akkor gyakran Jerry Lewis-hez és az unokatestvéréhez. Wayne Morris ez után arról kért felvilágosítást. hogy a programozott slave-k menjenek el egy rituáléra. De nem lehet kihagyni a szabadkőműveseket sem. és az Első Szárazföldi Hadsereg (First Earth Battalion) alkalmaz agykontroll alatt álló egységeket. és nyájként tereli az embereket az illuminátusok céljainak megfelelően.A haditengerészeti hírszerző szolgálat hivatala). akkor felhangzik a dal "A Heartache Tonight" (Ma fáj a szív). hogy tagjai öngyilkosságot követtek el. Az amerikai hadseregen belül a Delta Erők (Delta Forces). J. Hosszútávú cél az. hogy Springmeier tudomása szerint ma milyen szervezetek és csoportok használják az agykontrollt? A válasz szerint a titkosszolgálatok és a hírszerző szervek. A hírszerző szervezetekben kiemelkedik ebből a szempontból az MI-6 és annak is a P-4-es részlege. Ha valaki már agykontroll alatt álló személy és mondjuk péntek este van. a neo-nácikat és az OTO-t kell említeni. valamint az Oddfellow-t (egy látszatra jótékonykodással foglalkozó titkos társaságot. Society of the Dark Lily (A sötét liliom társasága) is kiemelendők ebből a szempontból. így a Kábítószer Hivatal. Számos bűnöző is tevékenykedik ezekben a csoportokban. 148 . hogy a populáris kultúra és a szórakoztató ipar eredeti rendeltetésükön túlmenően a társadalom manipulálását is szolgálják. irányítják őket. akkor nagyon is elképzelhető. Ez csak egy példa. Egyesek pedig maguk is programozók. Számos más módon is lehet felhasználni a zeneipart. így a Church of Satan (Sátán egyháza). Az agykontroll áldozatok őt különlegesen szadista programozónak tartják. Ezen túlmenően számos programozott slave van elosztva a többi reguláris egységben.). De egyes katolikus egyházhoz. Ha pedig a programozott slave-ket ("rabszolgákat") alkalmazó okkult csoportokat vesszük számításba. amelyek a beültetett programok aktivizálásához szükségesek. Springmeier szerint David Koresh és társai. a Davidian szekta vezetői is agykontroll alatt álló slave-ek voltak. Néhányan pedig visszaélnek az agykontrollal. és részt vesz a számára kívánatosnak kijelölt rituálén. Amikor a programozott slave-knek sikerül elmenekülniük. Az egyik legrosszabb programozó a zeneiparban Jerry Lee Lewis. az FBI (Szövetségi Rendőrség). ahol milliókat lehet egyetlen szuperkomputerből ellenőrzés alatt tartani. Nagyon rossz a híre.

titkos projektről van szó. Wayne Morris Nick Begitch and Manning "Angels don't play this HAARP" (Az angyalok nem ezen a hárfán játszanak) című könyve alapján azt kérdezte Springmeiertől. a Portland Gunderson Steel. Ezen túlmenően lehetővé teszik egy meghatározott földrajzi térségben az emberek gondolkodásának a befolyásolását az elektromágneses sugárzás segítségével. hogy rendelkeznek azokkal a kinyilatkoztatásokkal. akiket azután felelős pozícióba helyeznek. amelyek fel voltak szerelve forgó figyelőtoronnyal. Eszerint a misztériumvallásokon keresztül jutott el a tény az emberiséghez. Wayne Morris ezután a misztériumvallások és az illuminátusok kapcsolatáról kérdezte vendégét. Springmeier Manley P. A polgári személyeket táborokba szállító vonatkocsik gyártása. Más katonai egységeknél is találhatóak agykontroll alatt álló személyek. Wayne Morris azt is szerette volna tudni. hogy az üzleti világ alkalmaz-e agykontroll alatt álló személyeket. Az agykontroll alatt álló slave-ket ezek a vállalatok azoknak a programoknak a megvalósítására használják. ilyen. Ezekkel fenntartható a kommunikáció a műbolygókkal. amely az atmoszférában fejti ki működését. amely kutatómunkát végzett a High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) keretében a magas frekvenciájú fénysugárzás terén. hogy ezeket a katonákat még gyermekkorukban beprogramozzák. és ez szüleik hozzájárulásával történik. hogy Nick Begitch és Manning elsősorban arról a Star Wars (csillagok háborúja) típusú technológiáról írnak. hogy mi volt a misztériumvallások szerepe a történelemben. akkor felmagasztosulhatnak. hogy a Delta Erők és az Első Szárazföldi Hadsereg valamennyi tagja agykontroll alatt álló személynek tekinthető-e? Springmeier szerint a Delta Erők százszázalékosan agykontroll alatt állnak. a "The Secret Teachings of All Ages" (Minden korok titkos tanításai) könyvére utalva válaszolt. Az ókor emberének a misztériumvallások azt állították. amelynek a keretében 11 vasúti kocsit gyártó céggel kötöttek szerződést. hogy az ARCO igénybe veszi-e traumával programozott slave-k szolgálatait is? Springmeier utalt rá. amelyek segítenek felvilágosítani és megmenteni őket. továbbá arról. egy magasrangú szabadkőműves és rózsakeresztes vezető szerint létezett 149 . amelynek a vezetői ugyancsak alkalmaznak programozott agyú slave-ket. Ha csatlakoznak hozzájuk. és alkalmasak az időjárás megváltoztatására is. amelyek magas frekvenciájú energiát lőnek fel az ionoszférába. és keresztül mennek a titkos rituálékon. Reuben Swinburne Clymer. hogy teljesen agykontroll alatt álló biorobotokból áll. Hall-nak. beavatást nyerve a legmélyebb titokba. Dr. pl. az illuminátusok és a szabadkőművesek egyik kiemelkedő vezetőjének. amelyek teljes egészükben agykontroll alatt állnak. amelyikről elmondható. Elsőként utalt az ARCO nevű cégre. akiket az Amerika-szerte már megépített táborokba lehet szállítani. Springmeier utalt arra is. olyan különleges vasúti motorkocsikat gyártott rendelésre. és újra egyesülhetnek isteni lényükkel. mint amely hullámhosszon az emberi agy működik. Többen katonacsaládok gyermekei.Morris arra is kiváncsi volt. Egy rendkívül kényes.különösen alacsony frekvenciájú energia) ugyanabban a rezgéstartományban van. amelyeket az új világrend kiépítése érdekében szigorúan titokban kell tartani. és elektromágneses sugárzással végzi a tudat manipulálását. Ezek a kocsik alkalmasak civilek szállítására. A Földre visszasugárzott ELF (Extra Low Frequency Energy . Egy másik cég. Az Első Szárazföldi Hadseregben (First Earth Battalion) is vannak olyan egységek. a Capital Cities és az ABC konglomerátuma. Egy másik vállalat. A Gunderson cég is alkalmaz agykontroll alatt álló slave-ket. Ez egy sor nagyteljesítményű antenna. a Disney. de ez a kettő az. Springmeier erre igenlő választ adott. A kormányzat érthető okokból nagyon visszafogottan kezelte a koncentrációs tábor programot.

Egyiptomban. hogy mi az összefüggés a misztériumvallások által őrzött hagyományok és az Új Világrend között. akikről írt. D. magasrangú szabadkőműves volt. A mágus szó varázslót és bűvészt is jelent. mert ők ellenőrizték a kereskedő céheket. Bizonyos tekintetben szemellenzőt viselnek. (Mágusoknak nevezték eredetileg a perzsa tűzimádók papjait. Springmeier a királyokat hozta fel példának. Az a titkos testület. és ők rendelkeztek a termékek előállításához szükséges titokban tartott ismeretekkel. hogy a Bibliából. A misztériumvallásoknak és a titkos társaságoknak azért volt olyan nagy hatalmuk. vagy hosszú hajóelőrészt készíteni egy hadihajóhoz. mégis a misztériumvallásoknak és a titkos társaságoknak volt alárendelve. hogy William Miller. A könyv levezeti. az Illuminátusok egyik vezető személyisége könyvében részletesen foglalkozik azzal. Billington. hogy Jézus nem tért vissza a Földre 1844-ben. és megalapította a Bahai vallást. aki állítólag megtérítette a Római Birodalmat a kereszténységhez. amelyre a "Ancient Mystic Oriental Freemasonry" (Az ősi misztikus keleti szabadkőművesség) című könyvében utal. D. Úgy gondolják. akik tanácsokkal és pénzügyi. és a Milleniumról prédikált. akik finanszírozzák. Hall. Springmeier válaszában Krisztus eljövendő ezeréves uralmára vonatkozó tanításból indult ki. Más módon is fontos szerepet játszottak a misztériumvallások és az Illuminátusok a történelemben. mert magukat "The Keepers of the Great Plans"-nek (A nagy tervek örzőinek) tekintették.egy titkos testület. hogy a "Golden Age of the Millenium" (Az ezeréves uralom aranykorszaka) koncepciója honnan is származik. Ők tudták hogyan kell fegyvert. aki az Adventista vallási mozgalom megalapítója volt. amelyeket az Illuminátusok gyakorolnak. amit tesznek. látni fogják. és a XX. a washingtoni "Library of Congress" (Kongresszusi Könyvtár) munkatársa írt egy könyvet "Fire in the Minds of Men" (Tűz az emberek agyában) címmel. de ha valaki a misztériumvallások mélyebb értelmű rituáléit kívánja megismerni. akik a Bahai vallást áthozták Amerikába. amely irányította és ellenőrizte a különböző misztériumvallásokat az ókori Európában. a Mithra misztériumvallás feje volt.) James H. Az uralkodóknak támaszkodniuk kell mindazokra. akik előállítják a termékeket és forgalmazzák őket. J. Babilonban és hatalma elért egész Indiáig. A szabadkőművesek voltak azok. amely útjára indította a Bahai vallást az Egyesült Államokban. A Bahai vallás a világ egy központból való kormányzásának. Pénz nélkül a király nem viselhet háborút. Morris ekkor a nagy történelmi terv részleteire vonatkozóan tett fel kérdést. az Új Világrendnek és az egységes világvallásnak a híve. aki magát Krisztusnak nevezte. akkor azokat kell tanulmányozni. Billington tagja volt a Council on Foreign Relations-nak. J. Létezett a Mágusok Szabadkőműves Orientális Rendje és ez képezte a Chicagói Szabadkőműves Templom közösségének azt a magját. Ez utóbbiak viszont azoktól függnek. Lehetett valaki egy ország uralkodója. hogy az Illuminátusok nem ismerik fel. század fordulóján. amelyben azt állítja. nem más. A keresztények jelentős része nincs tudatában annak. (A bahaizmus különféle vallások elemeit magába foglaló vallási áramlat. Volt azonban egy Nabob nevezetű személy Perzsiában. Manley P. amelynek hívei a bahaizmust minden vallási tanítás betetőzésének gondolják. A szabadkőművesség ezeknek az ősi misztériumvallásoknak a külső jelképrendszerét használja. Morris azon kérdésére. de ha kutatják a kérdést. A legtöbb ember azt válaszolja. A jelenkori Illuminátusok ennek a titkos irányító testületnek az utódai. A szabadkőművesek ismerték a katedrálisok építésének a titkát és a katedrálisépítő céheket ők kontrollálták. Az a személy. anyagi forrásokkal látják el őket. tehát azoktól függ. hogy mi a misztériumvallások történelmi szerepe.) Nabob valósította meg William Miller jövendölését. és ezt a Chicagói Szabadkőműves Templom felépítésével egyidejűleg tették a XIX. Megjövendölte Jézus második eljövetelét 1844-re. hogy az okkult társaságokból származik a 150 . így belülről ismerte. mint amit ma az Illuminátusoknak ("The Illuminati") neveznek.

Ugyancsak ő volt az igazgatója. a DIA (Defense Intelligence Agency . mert az okkult társaságok. de ha ezt nem tudjuk elérni a jelenlegi generáció életében. G. Helms. akkor Quennie-nek nevezték és valóban az Illuminátus királynők közé tartoztak (Ma már a Quennie szó jelentése szlenges használatban tabut jelent. Itt az egyik legtekintélyesebb európai arisztokrata származási vonalról van szó. de fontos személyiség és emlékszik arra. valamint az Illuminátusok kapcsolatáról kérdezte interjúalanyát. mint például H. Springmeier szerint szoros kapcsolat áll fenn közöttük. A Knights of Malta (A Máltai Lovagrend) tagjainak legalább a fele az úgynevezett "fekete nemesség"-hez tartozik. J.) Azok. hogy csak a CIA igazgatóit említsük.Katonai Hírszerző Szolgálat) és a brit MI-6. aki 1950-től l953-ig állt a CIA élén. hogy Walter Bedell Smith. és az ő könyveinél kötünk ki. lehet hogy nem a mi nemzedékünk során. Springmeier utalt arra. Az a Millenium. Egy másik vonatkozás az. a Black (Guelph) vérvonalról. Ez a "Aranykor" egy szocializált kommunista típusú társadalom. Casey. Azáltal tett szert új jelentésre. a Máltai Lovagrend protestáns megfelelőjének volt a vezetője. id. illetve igazgatósági tagja több Rothschild tulajdonban lévő vállalatnak."revolution" (forradalom) szó. Erről írnak a szabadkőművesek olyan tekintélyes jövendőmondói. aki több könyvet is írt az Új Világrendről.lett a Bilderberg csoport elnöke. amikor Kissinger kijelentette: "Új Világrendünk lesz. A Kissinger szerepével kapcsolatban feltett kérdésre Springmeier annyit mondott. illetve homoszexuális férfit jelöl. A tekintélyes Térdszalagrendnek (Order of Garter) és az Order of Osiris-nek (Az Osiris Rendnek) is a tagja volt. Emellett a felsoroltak más Illuminátus szervezetekhez is tartoztak. Wells. itt kapcsolódik össze a kommunisták azon elképzelésével. akik már értik hogyan működik a Council on Foreign Relations. mint az amerikai CIA. Nem tudja. mint például a Rio Tinto Cink Korporációnak. Bernhardt herceg . D. valamint a brit Fábiánus Szocialisták. McCone. Ha valaki e csoportba került. de eredetileg nem ez volt a jelentése. A Térdszalagrendnek csak olyan személyek lehetnek a tagjai. vagyis a régi rend fegyveres megdöntésére és egy új rend kialakítására.az Illuminátusok egyik kiemelkedő tagja . A kommunista tanítások megalapozói ezért kapcsolták össze a forradalmat és a megvalósuló Aranykort. amely család leszármazottai fontos szerepet játszottak évszázadokon át Európában. az egyik megalapítója volt a Bilderberg csoportnak. amely az egyik bejutási lehetőséget biztosította az Illuminátusok zárt világába. hogy a közvélemény élesen 151 . akkor George Orwell-nél. Turner Rhodes scholar (Rhodes ösztöndíjas) volt. Shlesinger. Az MI-6 fennállásának első évtizedeiben csak Illuminátus családokból származó nőket alkalmazott. hogy tudomása szerint Henry Kissinger tagja az MI-6-nek és tagja volt például a római P2-es szabadkőműves páholynak. de ha mélyebben elemezzük. Turner. hogy a kommunizmus világméretű győzelme után az egész emberiség a kommunizmus boldog korszakában fog élni. A revolution ma fegyveres felkelésre. Wayne Morris ezután a különböző hírszerző szervezetek úgy. Ez a célkitűzés pedig a Térdszalagrend legfontosabb feladata. Ide lehet sorolni a német nemzeti szocialistákat is. A felszínen természetesen ez nem teljesen világos. Casey és McCone pedig máltai lovagok voltak. hogy ténylegesen tagja-e vagy sem az Illuminátus felső köröknek. lázadásra utal. amely Krisztus eljövendő ezeréves uralmára utal. Peter Rupert (mai nevén Lord Carrington) a Szent János rend. akkor azt is értik. mint az Illuminátusok frontszervezete. köztük a szabadkőművesek és az Illuminátusok is meghatározó szerepet játszottak a történelem összes forradalmában az amerikai forradalomtól kezdve. George Bush. akkor bizonnyal elérjük a következőében". hogy miért volt e szervezet tagja a két Dulles. akik fontos szerepet játszanak az Új Világrend létrehozásában.

Az Illuminátusok viszont a háttérben maradva részt vettek mind a KGB. Az Új Világrend helyett mondhatnánk azt egyszerűen. erre fokozatosan törekednek a gazdasági és politikai tömörülések kiépítésével. Világkatasztrófát jelenthetne egyfajta nukleáris összecsapás. félrevezetést. egyesületnek. akik ezeket a folyamatokat a háttérből irányítják.) Vern Keele szabadkőműves volt és az MI-5 más igazgatói is vagy szabadkőművesek voltak. világháborút megelőzően együttműködött azokkal a nemzetközi pénzemberekkel. Számos amerikai elnök is rokoni kapcsolatban áll egymással.A Roswell utáni nap) azt elemzi. Springmeier úgy vélte. D. Springmeier megerősítette. hogy az Új Világrend fokozatos kiépítésével kell számolni. Azok. már hosszú évek óta követik ezt a stratégiát. J. Hasonló szerepe van a Scroll and Key-nek (Kézirattekercs és kulcs). Még tinédzser volt. A CIA ezért rajta tartotta a szemét annak ellenére.) Ismerőse kamaszfiúként nem fogta fel. amelyek meg kívánják szerezni a globális ellenőrzést. akkor ez az Illuminátusok érdekeit is szolgálta. idegen bolygók lakóinak a megjelenése. amely ugyancsak lehetővé teszi az Illuminátusok zárt csoportjába való bekerülést. mert céljaik közé tartozott a kormányzati hatalom megnövelése az állampolgári szabadság jogok csökkentésével. amikor az apja közölte vele.szembenállónak tekinti a CIA-t és a KGB-t. hogy "a hidegháború az egy hoax". hogy egy jó ismerősének az édesapja a CIA vezető beosztású munkatársa volt. hiszen itt a világ feletti ellenőrzés a lényeg. vagy amiben oly sokan hisznek. Wayne Morris ez után azt kérdezte. Fel lehetne tenni azt a kérdést is. hogy rejtve mire célzott. hogy az amerikai hadsereg ezredese volt. Allen Dulles 1953-tól 1961-ig állt a CIA élén és ma már ismeretes. hogy a CIA és a KGB között szoros kapcsolat van és ez már az 1950-es években is létezett. mind a CIA létrehozásában. hogy a II. hogy azok a csoportok. hogy apja miről beszél. legfeljebb egy intenzívebb szakaszba lép az ellenőrzés. Amikor a japánok támadást intéztek Pearl Harbour ellen. és az emberi tudat manipulálása is egy még hatékonyabb fázisba lép. Az MI-6 esetében Lord Victor Rothschild a meghatározó személyiség. 152 . de előfordulhatnak kataklizmaszerű események is. és első igazgatója hosszú éveken át Sir Vern Keele vezérőrnagy volt. Wayne Morris ezután idősebb George Bushra és a Skull and Bones (Koponyák és csontok) titkos társaságra kérdezett rá. aki ezt a hírt Hitlerrel közölte. Springmeier megemlítette. a Rezilius-nak és több más egyetemi zárt diákszövetségnek. Pearl Harbour után maguk az amerikaiak kérték annak a megvalósítását. aki távoli rokoni kapcsolatban áll a Windsor-házzal. hogy az Egyesült Államok is ugyanezen oligarcha családok ellenőrzése alatt állott. Ez valójában nem új. amit az Illuminátusok be akartak vezetni. Aki ennek utána néz. ugyanazokra a családokra talál rá. hogy a Skull and Bones olyan szervezet. (Az MI-5 illetékes Nagybritannia belbiztonsági kérdéseiben. Allen Dulles volt az. hogy kik álltak a Brit Birodalom és a Francia Birodalom mögött. George Busht. Corsell ezredes az 1990-es években publikált könyvében (The Day of the Roswell . az Illuminátusok vezető csoportjával. hírlapi "kacsát" jelent. Az MI-5 esetében pedig Sir Hugh Sinclair tengernagy a kulcsszemélyiség. vagy szorosan kapcsolódtak hozzájuk. hogy két különböző egyetem csapata játszik. A Skull and Bones avatta be id. (A hoax angolul megtévesztést. ez is jelzi. Amikor egyetemek közötti futballmérkőzésre kerül sor. automatikusan azt feltételezzük. vagy pedig várható tőlük egyfajta hatalomátvételi kísérlet. akik elősegítették Hitler finanszírozását és hatalomra kerülését. hogy Világrend. és csak évekkel később értette meg. Az ezzel kapcsolatos tervezés már hosszú idő óta folyik.

akiket összegyűjtenek. aki ezután távozik és felrobbant egy katonai létesítményt. hogy a pénzügyi szektorban számos programozott slave tevékenykedik. és fúziónak lehetett nevezni a csődöt. Ezért egyszerűbb a színes kódjelzések használata. Hogyan lehet mindezt titokban tartani? Springmeier elmondotta. Magában a programokban félárbócra eresztett sárga zászlók vannak. A programozott slave-k agyában pedig igen sok esetben miniatűr kristályok vannak elhelyezve. A kék színű listán azok szerepelnek. hogy senki a titkot fel ne fedje. Így például lesz kék. hogy a végidő programok kapcsolatba hozzák az Új Világrendet az Antikrisztus uralmával. és átnevelő táborokba visznek a rendkívüli állapot bevezetése után. hogy át tudják-e őket alakítani. amelyeket találkozóhelyül használnak. hogy mindenki megtegye azt. Amikor egy terapeuta elkezd foglalkozni az end-times programozással. mert a feladatok végrehajtásához programozott slave-ket vesznek igénybe. hogy ő legyen az Antikrisztus beazonosítója. Számos olyan programozott ember van már. Ezeknek a kristályoknak is színes kódjai vannak. A nagyobb bank lenyelte a kisebbet. és ezek a programozott biorobotok mindent elfelejtsenek. vagy világvégével kapcsolatos programokról tett fel kérdést. Ez színeket is használó programozás. Ennek az a feladata. hogy milyen formában használják őket. vagy egy kék hal otthon és így tovább. vörös. Csak spekulálni tud erről. hogy igen sok programozott agyú emberre van szükség a társadalom legkülönbözőbb részeiben. amelyek meghatározott időpontban bizonyos jeleket bocsátanak ki. Mindezt gondosan elrejtették a tömeges bankfúziókkal. hogy ismer több programozott multiple személyt. akik az Új Világrend ellenes erőket irányítják. A folyamat leggyöngébb pontja az. Az end-times programozás az Antikrisztus uralma révén kapcsolódik a démonológiához is. akkor Apolló az Antikrisztus apja. akik viszont további négy-négy személyt irányítanak. bíborvörös és zöld sugár. Ebben a programban a "Purson" nevű démon szerepel. Ha egy programozott személy programrendszerében meglátja Apollót és Apolló fia az Antikrisztus. az tudja. azok a hegytetők. de akiket megkísérelnek átprogramozni. amit elvárnak tőle. vagy egy futó sárga kutya. amivel találkozik. akkor ez az egyik. ez azokat tartalmazza. de nem tudja pontosan. hogy a közelmúltban számos pénzintézet ment csődbe. Ha meglátja 153 . Ezek a jelzések elsősorban a csoportok irányítóihoz lesznek továbbítva. ezért őrizetbe veszik őket és megvizsgálják. amit el kell felejteniük.Wayne Morris következő kérdése arra vonatkozott. A másik. amivel szembesül. ahol a lánc szétszakadhat. Már igen sok dolgot hajtottak végre. aki képes hasonló módon szabotázs cselekményeket és merényleteket végrehajtani. Az aktivizáló kódjelzések is színekkel lesznek társítva. akik ellenzik az Új Világrend bevezetését. Igen kiterjedt a nemzetközi együttműködés a programozás terén. Aki ismeri az Amway szerkezeti felépítését. Ezek lesznek tehát a színes kódjelzések. vagyis a végidőkkel. Mindezt agykontroll alatt álló áldozatoktól tudom. A vörös színű listán azok neve szerepel. hogy egy csoportvezető négy hozzátartozó személyt irányít. Springmeier úgy látja. Az utolsó lista sárga színű. Ugyanakkor biztosítani kell. hogy a hatalomátvételben milyen szerepe lehet az agykontrollnak? Springmeier itt utalt Charles Bronson "Telethon" című filmjére. akik bankárok. A banktevékenységben észlelhettük. Azért használnak színes kódjelzéseket. Wayne Morris ezután az úgynevezett "end-times programming"-ról. Ebben egy háziasszonynak telefonon lejátszanak egy tündérmese dalocskát. Tény az. és akiket a rendkívüli állapot bevezetését követő két héten belül meg kell semmisíteni. Ezen túlmenően egyes helyszíneket is színes jelzésekkel látnak el.

de ha közelebbről szemügyre vesszük. hogy "én nem hiszek ezekben az űrlényekben. és polgárháborús állapotokat idéznek elő. amire programozóik a tudatukat beprogramozták. A "Wachtower Society" (Wachtower őrtornyot. Mivel a társadalom számos különböző aspektusát ellenőrzésük alatt tartják. akkor láthatja. hogy ébren tartsa az emberekben a reményt. A háztól házig járó Jehovisták gyakran üzeneteket továbbítanak a programozott slave-khez. aki számos sátánista rituáléban a démonikus gyógyító erőt jelenti. és közülük egy egész sorozat kapcsolódik katasztrófákhoz. hogy ő a gyógyító démon. D. hanem a társadalom egészének az ellenőrzéséről. hogy az egy koponyát ábrázol. Ha valaki elolvassa a Jehova Tanúi által terjesztett irodalmat. Számos ilyen űrlényekkel kapcsolatos program van. Itt kell említést tenni a komputerkontroll alatt álló emberekről. amit ők fejlesztettek ki? És az idegen űrlények inváziója olyan megrendezett akció lesz. újságíróval és egyházi vezetővel rendelkeznek. Az end-times (végidők) programozás másik jellemzője az. Springmeier szerint nem csak kábítószer-kereskedelemről vagy prostitúcióról van szó. hogy azok aláássák a nemzeti önazonosságot. A Wachtower Magazinban láthatunk egy vízesést ábrázoló fényképet. Számos programozott törvényhozóval. A másik célkitűzés a nemzeti kormányokban való bizalom lerombolása. és csak kevesek számára áll össze a részletekből az egész. Ez az ellenzék azonban egy ellenőrzés alatt tartott csoport lesz. amelynek az lesz a feladata. tette fel a kérdést Wayne Morris. Amikor visszaprogramozott áldozatok kezdik kiadni magukból a programozásukat. Repülő csészealjakról és űrlények bolygónkra érkezéséről szólnak a programozások. Connecticut Avenue cím alatt működik egy Janus 2 komputer. de akik valójában nem lesznek képesek azt leállítani. hogy hogyan tudják aláásni a nemzeti kormányzatokban való bizalmat. J. Ehhez tartozik. De van "Ambassador coding". én ellenzem az Új Világrend programját és azt. Visszatérve arra. megfigyelőtornyot jelent. amelyhez saját katonai technológiájukat használják fel?" Springmeier erre határozott igennel válaszolt. akik ellenzik az Új Világrend menetrendjét. hogy lesz programozott slave-kből álló ellenzék is. A Wachtower művészeti alkotások számos rejtett okkult szimbólumot tartalmaznak. 154 . akkor tudja. Wayne Morris ezután feltette a kérdést: "Úgy gondolja. hogy el akarják hitetni az emberekkel az űrlények valójában nem létező invázióját. és mindezt leküzdhetetlen káoszként élik át. akik figyelmeztetnek a programozás és a manipuláció veszélyeire.) ténylegesen egy Illuminátus frontszervezet. Általánosságban véve milyen célt szolgál a programozás. a világűrből érkező idegenek. hogy gyakran szerepelnek benne földöntúli lények. Az egyik. "Emperor coding" és "Morse coding" is. a válasz az. ezért ellensúlyozni tudják azokat. Washington D. és amely kapcsolatban áll komputerekkel. amit a kormány tesz. Ezek azt fogják mondani. ami leginkább aggodalomra ad okot az az. hogy a világ kormányai azzal az UFO technológiával rendelkeznek.-ben (vagyis az amerikai fővárosban) a 666. amelynek a nyomon követéshez és az újraprogramozáshoz lehet köze. C.Escolapiust. Az end-times (végidők) programok végrehajtása során a legkülönfélébb jelenségeket észlelik az emberek. és az "Őrtorony Társaság" a Jehova Tanúi nevű szekta központja. akik pontosan azt fogják és akkor mondani. hogy gazdaságilag csődbe juttatják őket. Ezt a célt számos különböző programmal kívánják elérni. gyakran Janus kódolásról beszélnek. akkor kiderül.

hogy csökkentsék az olyan személyek szerepét. Dr. Tehát többről volt szó. 44 alapfokú és felsőfokú képzést nyújtó orvosi egyetemet. Cameronnak fontos szerepet kellett játszania az agykontrollban. Cameron vagy dr. Cameron tevékenységéről. Springmeier elmondotta. számos agykontroll alatt álló slave-re van szükség. mint dr. Az emberek részt vesznek az Illuminátusok gyűlésein. hogy "minden természetesen fog történni". Elmondotta. nagyon kevés katolikus élt ezen a földrészen. Springmeier úgy véli. hogy a kísérletezés szó erősen szépítgető kifejezés és ezért félrevezető. volt egy izolációs szoba és egy rácsos szoba. Wayne Morris ez után azt kérdezte. amikor az Egyesült Államok megszületett. lényegében a rendkívüli állapot bevezetését?" . Egy másik törekvés a vallásos hagyományok aláásása az Egyesült Államokban. augusztus 3-án elmondotta. Gottlieb. gyógyszerészeti vállalatokat. hogy CIA dezinformációról van szó abból a célból. Wayne Morris ezután dr. Világ Pszichiátriai Társaság elnöke. Mindez lehetetlenné teszi az egységes morális választ. Ugyanezt lehet elmondani Jay Z. Az amerikaiak körében az erkölcsi alapelvekre vonatkozóan közmegegyezés volt. amely a "The Zombie Room" nevet viselte. hogy több áldozattól is tudja. ahol 20-30-40 évre előretekintő terveket ismertetnek velük. Ez azonban arra utal. A kórház alagsorában volt egy helyiség. valamint a WPA. aki a kanadai McGill Egyetemen végezte traumaokozásra alapozott agykontroll kísérleteit. "Deeper Insights" (Mélyebb betekintés) című 155 . hogy olvasta viszont Gordon Thomas "Journey Into Madness" (Utazás az őrültségbe) című könyvét. Eredményeit titkosították és ezért Springmeier nem tudott róluk részletesebben szólni. hogy az emberek kérjék a hadsereg vagy az ENSZ közbeavatkozását. Amerikát alapvetően a protestáns többség alapította. aki lekicsinylően szól dr. Wayne Morris végül arra kérte vendégét. Felbecsülhetetlen értékű hozzájárulást nyújtottak a magatartás befolyásolását és módosítását szolgáló kísérletekben feltárva a központi idegrendszer egyes részeinek a funkcióit. Springmeier azt is elmondotta. hogy az agykontroll kísérletekbe bevontak büntetés-végrehajtási intézeteket. Ewen Cameron tevékenységére tért át."Tehát kaotikus helyzetet idéznek elő. hogy szóljon a pszichiátria (elmegyógyászat) szerepéről az agykontroll kísérletekben. Számos új vallást importáltak Amerikába és napról napra új New Age guruk tűnnek fel.tette fel a kérdést Wayne Morris. hogy milyen intézmények vettek részt az agykontroll kísérletekben Észak-Amerikában. és további más vállalatokat. mint amit szigorú értelemben tudományos alapon végzett kísérleteknek nevezhetnénk. Knight-ról. hogy ez a "természetes" folyamat lejátszódjék. Most megpróbálják fragmentálni ezt a hitre alapozott közös értékrendszert. hogy a Montreálban lévő St. mint kísérletezésről és a megnevezett intézetek közreműködtek a CIA számára történő gyakorlati programozásban. hogy a Quebec-i katolikus intézményeket is bekapcsolták ebbe a tevékenységbe. aki a Szenátus tényfeltáró bizottsága előtt 1977. Springmeier válaszában idézte Stansfield Turner tengernagyot. kórházakat. Számos New Age vezető. és ahol a kulcskifejezés az. Valójában gyakorlati programozásról volt szó. Az. Mindezek segítették a CIA-t az agykontroll módszerek kidolgozásában. Igénybe vették az agykontroll kísérleten keresztül ment személyeket és használták őket. Sokkal fontosabb szerepet játszottak. Mary's Hospitalban (Szent Mária kórház) folytak agykontroll kísérletek. Cameron éveken át vezető-szerepet játszott az agykontroll kutatásban. mivel ő volt az "APA" az Amerikai Pszichiátriai Társaság. így például Elizabeth Claire Prophet agykontroll alatt álló slave.

) például a "Gatekeeper"-eket ("kapuőrzők"-et). a magatartásmódosítással foglalkozó kutatók és a pszichiáterek tárták fel. mert azt állította. képesek súlyos fájdalmat okozva gyötörni az adott "alter"ben beprogramozott személyt. aki soha nem volt semmilyen titkos társaság tagja. s az egészre nincsenek tekintettel. amelyeket ténylegesen fel lehet használni az emberiség javára. Bizonyos esetekben a "Gatekeeper alter"-ek elfoglalják az adott programozott tudatrész bejáratát és használva a magatartásmódosító technikákat. komoly vitába keveredett.J. január 11-én sugározta. Wayne Morrisnak Fritz Springmeierrel készített és 1998.könyvében részletesen is ismertette. A világban működő destruktív erők mellett léteznek pozitív irányú erők és törekvések is. Nehéz azonban a biológiai fegyvereket emberszerető célokra használni. Ki akarnak tűnni tudományos eredményeikkel. Vannak olyanok. hogy miként hozzák létre a különböző "alter"-eket (alter ego . de azt már nem kutatják. agyprogramozás szempontjából a leválasztott és memóriafallal elhatárolt tudatrész. A kanadai CKLN. amelyek bebizonyították. Cisco Wheeler volt és a vele készített interjút a CKLN rádió a torontói Ryerson Polytechnical University-ről (Ryerson Műszaki Egyetemről) 1998. január 4-én sugárzott interjúját ismertettük rövidítve. se nem jó. Más tudósok pedig az ismereteknek csak arra a kis részére koncentrálnak. Azokat a kutatási eredményeket. legfeljebb csak gúnyolódást a tömegtájékoztatási intézményektől. fm 88. Springmeier utalt apjára. 156 . hogyan használják fel. vagy az Új Világrend híve. hasonmás. amelyek az ő munkájukkal kapcsolatosak.1 hullámhosszon sugárzó torontói rádió szerkesztőjének. hogy a tudomány megoldhatja a világ problémáit. hogy az mire lesz felhasználható. Az agykutatásnak is két oldala van. akik különböző kényszerek és zsarolás révén kapcsolódtak be. Egyes elmegyógyászok akaratuk és tudtuk nélkül járultak hozzá az agykontroll technológia kifejlesztéséhez. se nem rossz. hogy ne mozduljanak el a program bejáratától "őrizzék a kaput". Másik fontos eredmény az alternatív medicina rohamos fejlődése. Attól függ. hogy ez a fajta tréning hatékony. hogy a tudás az semleges. A "The Illuminati Formula Used to Create an Undetectable Mind Controlled Slave" (Illuminátus formula a teljes és felderíthetetlen agykontroll alatt álló slave létrehozására) társszerzője. Egy tudóssal. Az Illuminátusok a kutatók jószándékú munkáját bűnös célokra használták. D. aki részt vett a vírusokkal és az Antrax-szal folytatott kísérletekben. amely felszabadíthatja az embereket a hivatalos orvoslás egyoldalúságai alól. A pozitív oldal az. hogy számos olyan ismeret és technológia áll már rendelkezésre. Ezek a "Gatekeeper" programok úgy vannak kialakítva. de hitt a tudományban és abban.a második én. Ide lehet sorolni számos kísérleti alanyt is. Sok független kutató nem kap elismerést.

Egyesült Szolgáltató Szervezetek. Cisco Wheeler megemlítette. Wayne Morris a rádióprogram szerkesztője és az interjú készítője először azt kérdezte: mikor került kapcsolatba a traumaokozással kondicionáló agykontrollal? Cisco Wheeler elmondotta. hogy több nemzedékre visszanyúló. amely odáig mélyült. Kisgyermekkorától megtervezték az életét. amely a külvilág felé az aktuális magatartást vezérli. számos emléknyommal rendelkezik. az nem tud semmiről. Noha az emberi tudat többrétegű. Gyermekként arra nevelték. az Egyesült Államok 18. úgynevezett sátánista családból származik édesapja. De kormányzókat. másrészt a kábítószerrel kapcsolatos szubkultúra létrehozását. az anyai ölben. hogy Cisco mennyire tájékozott az agyprogramozás terén és szoros együttműködés alakult ki kettejük között. Eisenhower elnök volt az első.5. A brit királyi családon belül is. A mindennapos életét irányító tudatrész hangokat hallott. hogy valami rossz történhetett vele. elnökének. egy jótékonykodással. Grantnak (1869-tól 1877-ig töltötte be az elnöki pozíciót). Ennek az volt a célja. Cisco apja az Illuminátus hierarchiában Nagymesterként tevékenykedett. Earl Wheeler tábornok állt az amerikai egyesített vezérkar élén a vietnami háború idején. A vietnami háború igazi célja a kábítószer feletti ellenőrzés véglegesítése. Apja együttműködött a CIA-val is és a skót rítusú szabadkőművességen belül a legmagasabb. Fritz Springmeier az 1990-es évek elején ismerkedett meg. A vietnami háború idején nagybátyja munkatársaként a nyugati partvidéken tartotta kézben egyrészt a kábítószer forgalmat. Az Illuminátus programozási rendszer megértésének kulcsa annak sokrétűsége. fejezet A Cisco Wheelerrel készült interjú Cisco Wheelerrel. hogy mikor kezdődött el a traumatizálással való kondícionálása. Cisco Wheeler egyike az MK-ULTRA-MONARCH programozás túlélőinek. Amikor meghalt. a beprogramozott tudatrendszer frontrésze. hiszen apja is az Illuminátus felső vezetéshez tartozó programozó volt. a jóléti és a pihenési szolgáltatások megszervezésével foglalkozó amerikai korporáció) is szorosan együttműködött. eredeti nevén Linda Andersonnal. amelyekről eleinte nem lehetett tudni. aki még kisgyermekként az ölébe ültette. Az Illuminátusok gondosan ápolják a nemzedéki kapcsolatokat. akkor fokozatosan képessé vált az agya bizonyos emléknyomok felelevenítésére és ekkor kezdett derengeni neki. szerzőtársával. Cisco Wheeler azt válaszolta. polgármestereket és minisztereket is kiszolgált. és a drogkultúra terjesztése volt. Apja nagybátyja Earl Grant Wheeler tábornok volt. Közös munkájuk eredménye a hivatkozott könyv. sok része van. hogy még magzatként. fények villantak fel. az elit találkozókon ellátta az Illuminátus funkciókat. Arra a kérdésre. valamint a harcoló csapatok moráljának erősítésével. amíg apja élt. 33-as fokozatot érte el. Ennek köszönhette jó összeköttetéseit az amerikai politikai struktúrán belül. nem képes az elkülönített részek tudattartalmaira visszaemlékezni és azokat a frontális-tudatba behozni. a közvetlen leszármazottja. Ha tehát az agy frontrészéről beszélünk. és ennek eredményeként már fogantatásától kezdve megkezdődött élete megtervezett irányítása. hogy kiszolgálja szexuálisan a politikai felső körök tagjait. Apja az USO-val (United Service Organizations . hiszen ő maga is behatóan foglalkozott a zenével. Ulysses S. Springmeierre nagy hatást tett. hogy aláássák a családokat összetartó belső struktúrákat. hogy Fritz Springmeier az egyébként férjezett Cisco Wheeler házába költözött. hogy ő sem tudott addig semmi rosszról. és információk kerültek felszínre. hogy valójában 157 .

Csak apja halála után indult meg a hipnotikus falak fokozatos leomlása tudatán belül. amelyhez további agykontroll alatt álló személyek is tartoztak. levelekkel. hogy miként tudnák megtörni az egyházak spirituális erejét. de elsősorban vele. Anyja a világ szemében mintapéldája az egyházi szempontból tökéletes feleségnek. amely elvezetett a struktúrált "multiple". Morris ez után azt tudakolta. és igen jó kapcsolatot ápolt a fiatalokkal.mondotta Cisco. hogy a kábítószer eljusson rendeltetési helyére. Így kezdődött el az a folyamat. hogy amikor jelentkeztek öngyilkossági késztetései. Apja felszentelt pünkösdista lelkész lett. A tanulás önmaguk megfigyelésével kezdődött. Hosszabb időre kórházba kellett befeküdnie és itt derítették ki a szakorvosok. akkor meghal a rabszolga (a slave) is . hogy az öngyilkossági késztetés mögött valami mélyebb probléma húzódik meg. mert ő volt az elsőszülött. amikor egyáltalán nem tud visszaemlékezni arra. hogy őt és társait folyamatosan zaklatják telefonhívásokkal. hogy miért gondol szexuális témákra. hogy a Vietnamból hazaszállított katonák tetemeiben rejtették el a kábítószereket. hogy valaha is járt ott. 158 . Wayne Morris ezután azt tudakolta. Amikor az Úr (Master) meghal. minthogy apja mesterprogramozó volt. mégis hasonlóan éreznek. Wayne Morris ekkor rákérdezett arra. amelyekről nincs tudomása.miről is adnak hírt. Apja feladata volt. azaz a mesterségesen tudathasadásossá átalakított személyiség megismeréséhez. hogy ezek a terapeuták vajon ismerték-e már a traumára alapozott agykontroll technikáit? Homályos ismereteik voltak erről. hogy mindenről tudjon. A memóriafalak lebontásához bizonyos időre volt szükség. amin keresztülment. Neki kellett gondoskodnia arról. mert elsőként jelentkeztünk az MPD-nek nevezett tünetegyüttessel. mert eltávolításuk öngyilkossági késztetésekkel jár. Így például nem értette. Cisco Wheelernek 40 éves koráig programozója és közvetlen irányítója apja volt egészen a haláláig. hogy szorosabb ellenőrzés alá vegyék az egyházakat. mindent elkövetett annak leküzdésére. hogy noha teljesen külön próbálják felidézni emléknyomaikat. Vagy miért emlékezik bizonyos helyekre. De ismeretlenek is felkeresték és megfenyegették őket. Az 1940-es évek végén az Illuminátusok be akartak hatolni az egyházakba és keresték annak a módját. Feljegyezték és kicserélték egymás tapasztalatait és rájöttek. hogy Cisco apja vajon másokat is programozott-e? Mire igenlő választ kapott. hozzátéve. Cisco elmondotta. Morris ez után azt kérdezte. hogy átvegye a temetkezési vállalkozóktól a már beazonosított kábítószert. hogy Cisco Wheeler vajon tudta-e már teljesen függetleníteni magát Illuminátus programozóitól? Erre tagadó választ kapott. hogy milyen szerepet játszott a kábítószer szállításban apja a vietnami háború idején? Cisco Wheeler elmondotta. Ebbe a programba vonták be az apját. Ebben a folyamatban erős támogató csoportra támaszkodhatott. Fiú és lánytestvérével is foglalkozott. Ezek a memóriafalak óvták meg attól. de az idősebbekkel és a gyülekezet vezetőivel is. például bevásárlás közben. hogy szexuálisan visszaéltek volna vele. akit példaként lehetett állítani a többi fiatalasszony elé. aki nem Illuminátus körökből választott erős vallási kötődéssel rendelkező feleséget. rálőttek a lakásablakaikra és rájuk hajtottak az országúton. Céljuk az volt.

Gondosan beosztja idejét. Tudták. Többen. hogy milyen bántalmazásokon kellett keresztülmennie. Ennek során szembesülnie kellett a fájdalommal. szellemét egyaránt megerőszakolták. Ekkor tudta meg. Black-et és maga is kiképzett programozó lett. aki szerinte dr. Mind a négyen eltökélték. További elsődleges programozója a dr. ahol ezekhez a "partok"-hoz (leválasztott és programozott tudatrészekhez) hozzá lehet férkőzni. Wayne Morris ez után azt tudakolta. megszégyenítették. hogy hogyan dokumentálják feltörő emlékeiket. hogy milyen fajta struktúrát akarnak benne kialakítani.Morris ez után azt tudakolta. Biztonságos helyet kellett választania. Black álnevet viselő személy. így Cisco is. A négy személyből kettő orvos. hogy saját apja hasította fel és strukturálta újra tudatát. Testét. Kaliforniában pedig a China Lake haditengerészeti támaszponton. A kaliforniai Death Valley (Halálvölgy) Scotty's Castle (Skót kastély) nevű helyén is folyt programozás. hogy valójában milyen mélyre hatolt a programozása. 159 . Fairchild nevet is. az Egyesült Államokon kívül Kanadában is tevékenykedett. Apja valamennyiük életében meghatározó szerepet játszott. valamint az ugyancsak Kaliforniában lévő Torrence-ben. Mások fogadják telefonjait és írják nevében válaszleveleit. Közölték vele. Green mellett a dr. hogy mit tesz. Folyamatosan meg kell birkóznia olyan emlékekkel. hogy ő egy kislány. amelynek a keretében sikerült a beültetett programoktól legalábbis részben megszabadulni. hogy ő kicsoda. aki használta a dr. Greent említette. hogy egy MPD/DID programozással ellátott személy legyen. Nehéz feldolgoznia. A trauma és nem a szeretet kötötte hozzá. lelkét. Pontosan tudták. Mengele. hogy egykori ellenőrei kapcsolatba tudtak-e lépni tudatának azokkal a leválasztott és önállóan programozott részeivel. energiáját és kerüli azokat a lehetőségeket. Apját Mengele képezte ki és ő volt az egyik helyettese. Nagy erőfeszítéseket igényelt memóriájának a feltárása. Az agykontroll során elszenvedett trauma hatásai azonban ma is jelen vannak. de ma már nem kerül erre sor. hogy apja valójában nem szerette. hogy valójában már nem is tudta. Ez hozta őket közel egymáshoz emocionálisan. A programozások 1948-49-től az 1960-as évek közepéig tartottak. amelyet Dorenbeckernek hívnak. a San-Francisco északi részén lévő Presidio parkban. amelyek integrálása még nem sikerült a gyógyítási folyamat keretében? A múltban megtették. hogy kik voltak még a további programozói? Cisco elsőként dr. Legtöbb programozásra Kaliforniában és Oregonban került sor. mert egy cicává alakult át önmagán belül. azaz az apja volt. hogy miként kezdődött a gyógyítási folyamat. az Oregonban lévő Állami Elmegyógyintézetben (State Mental Hospital) és a Portlandben lévő Szabadkőműves kórházban. mivel az agy automatikusan védekezik ezek ellen az emlékképek ellen. és a Presidio-ban lévő katonai támaszpont közelében lévő Letterman kórházban. és mi lesz belőle. Ez rajta kívül még három hasonló sorsú hölgyből állt. megtervezték azt. és az igazságot tartalmazó információk felszínre hozása. Az Alcatraz börtönben is folyt programozás. amikor traumatizálták. hogy kikerülnek ebből a helyzetből és keresik a gyógyulás útját. Josef Mengele volt. A végén már azt sem tudta. hogy milyen feladatra szánják az életben és ehhez milyen struktúrára van szükség. traumatizálták egészen addig a fokig. megerőszakolták. Ez lett a tanult szakmája. Szoros barátság és megértés alakult ki köztük. hogy Isten nem szereti őt. Tudomásul kellett vennie. Morris ez után azt kérdezte. hogy kivették a nevét az élet könyvéből (Book of Life) és folytatták hipnózissal a programozását. Az őt támogató csoport sokat segített neki. a kínzással. követte dr. amelyek megalázták. Még mindig nehéz felmérnie. mivel nagyon vigyáz arra. ahol külső beavatkozás nélkül élhetett. ismeretlen félelemmel és azzal a ténnyel is. hangzott a válasz. egy pedig tanár. azt is megtanulták. Megközelítőleg hasonló időpontban programozták őket ugyanazok a személyek. Cisco Wheeler elsőként helyzetének megszilárdítását említette. Dr.

Az ilyen sorsra jutó gyerekek úgynevezett "expendable child"-ok (feláldozható. Amit velük tettek. vagy belőni a hálószobája ablakán. azt titokban tették és ezek a programok nem akarták leleplezni magukat. nem volt választásuk. amelyiknél kimondta. ez a fajta életveszély nem fenyegette. és életüket sok szenny mocskolta be. Még akkor is. mert először voltak tudatában annak. drogokat alkalmazni.miután órákig nem kaptak sem vizet.Az első. Azt mondta nekik. amikor felkeresték gyógyítóikat. jelentéktelen gyermekek D. hogy ezt hogyan lehet elérni. amikor elvették tőlük emlékezetüket. hogy ha valamit elárulnak az Illuminátusokról. Ezúttal azonban más volt a helyzet. hogy elérje azt az állapotot. amelyeket "sweat tank"-oknak (izzasztó tartályoknak) neveztek. A test. Dr. a lélek és a szellem állandóan harcban állt. hogy önmagukat is jobban megértsék. kivették a ketrecéből és megölték. Vagyis fenyegetések és hazugságok közepette zajlik a folyamat. hogy nem szeretlek. aki Illuminátus gyermek volt. amit egészségnek neveznek. hogy megszabaduljanak programozásuktól. Eldönthették. hogy az életben maradóknak a tudatába véssék mekkora a hatalmuk. Akkor. amíg kijönnek és minden alkalommal szembe kellett nézni velük. eldobható. hogy mi a "trauma bonding"? Ez szószerint a traumához való kötöttséget jelenti. Amikor felismerték. Cisco Wheeler ez után Morris kérésére a következőképpen világította meg. De még ezt is érdemes volt elviselni. hogy "nem szeretlek". és más traumákat okozni. akkor valami rendkívüli történik. Gyakorolták a sátánizmust. A gyermekölés maga is a 160 . Éjjel nappal gyötrő testi és lelki fájdalmaktól szenvedtek. Green őket sem szereti. Ezért az egész fájdalmas küzdelemnek bizonyult. Azt a gyermeket. és mint csoport erősítsék egymást. akkor mindenek előtt szabadok akartak lenni. hogy valamennyien MPD-k illetve DID-ek (vagyis mesterségesen előidézett tudathasadásos személyiség-. Megvárták őket. Módjukban áll felgyújtani a gyógyulást kereső házát. hogy agykontroll alatt álló Illuminátus slave-k. nem térhettek ki az elől.felkereste őket. vagy golyót ereszteni gyermekei fejébe. Dr. amikor programozták őket. Ciscot. Elvették azért az életét. nem szeretlek. ha netalántán dr. A "handler"-eknek a terápia első öt évében még módjukban volt kínozni őket. Dr. és nem kiscicák. Cisco Wheeler arra emlékezett. amit tudomásul kellett venniük az az. Mikor a memóriája működni kezdett. szeretlek. mert Illuminátus leszármazási vonalhoz tartoztak. amikor találtak egy megfelelő terapeutát. az agykontroll vonatkozásában pedig a programozás és a trauma közti szoros kapcsolatra utal. Ezekből a ketrecekből az állatketrecekhez hasonlóan ki lehetett tekinteni. a "handler"-ek (a programozott slave-ek felügyelői és irányítói) ott álltak a bejáratnál és közölték velük. azért keményen meg fognak fizetni később. Green ekkor a kezében lévő százszorszép füzért sétálgatva elkezdte tépegetni: szeretlek. Ugyanakkor nevén kellett nevezni a dolgot. sem élelmet . mert már volt beleszólási lehetőségük. Green . hogy a biztonságos hely megtalálása döntő tényező volt-e a gyógyulási folyamatban? Cisco Wheeler határozott igennel válaszolt. Valamennyiüket programozónak programozták és ez lehetővé tette. De nem tudták. hogy valamennyien több nemzedékre visszanyúló sátánista családból származnak. továbbá. és hogy mi fog velük is történni. A kísérleti alanyok már tudták. Túlságosan fájdalmas volt ezzel szembenézni. vagy sem. hogy napok teltek el. elektrosokkot. Morris ez után azt tudakolta. J. ami megtörtént. nem szeretlek. hogy emberi lények.) voltak. illetve identitászavarban szenvedők). hogy tőle balra több ketrec is volt 2-3-4 év korú kisgyermekekkel. Ők azonban eltökélten küzdöttek tovább azért. Green gyakran helyezte őket sivatagban forró ketrecekbe. hogy felkeresik a terapeutát. hogy ha azt közli velük. akiknek az életével nem kellett elszámolni.

az Antikrisztus uralma? Cisco Wheeler szerint ez az uralom már meg is valósult. hogy nem szeretsz engem. A programozás technikáit tanították meg neki. "the mothers of darkness"(a sötétség anyjai). hogy vajon miért programozták interjúalanyát. Krisztusnak 12 tanítványa volt. Ő is egy előfutár.programozás része volt. Wayne Morris kérdésére megerősítette: úgy tudtak programozni áldozatokat. mint egy szakmát tanították. Azaz így hozták létre a "love trauma bonding"-ot. Cisco Wheeler szerint ő csak egy előfutár. és teljes mértékben végrehajtják azt a programot. amelyben Antikrisztus a jelképes. de Istenhez hasonló hatalommal rendelkező vezetőt jelenti. Lucifernek is van és az ő menyasszonya a három "anya". Nem lehetett tudni. és háborús fenyegetéseknek. Wayne Morris ez után azt próbálta kideríteni. Becslése szerint az 1990-es évekig mintegy tízmillióra növekedhetett. akkor az volt a végtelenségig. hogy érvényesítse akaratát. 161 . létrejött a kormányon belüli kormány. Hiszen bármikor beállhatott változás. Az Antikrisztusnak. Ez az elképzelés lényege. amikor az trónra lép. (Itt lényegében az Illuminátusok Új Világrendjéről van szó. ők a világdráma rendezői. Így jön a képbe Maitreya. háborúknak.) Wayne Morris ez után azt kívánta megtudni. Green. Egyfajta hatalmi játék. Lucifernek is 12 előhírnöke lesz. ők írják a forgatókönyvet. amelyekkel egykor rendelkeztek. mint Istennek van menyasszonya. Ezt. mint programozó kedves volt. Durvábban viselkedett. ők képezik az alapot. Morris ezután az Antikrisztus személyére kérdezett rá és ezzel kapcsolatban említette Lord Maitreya nevét. valamint az egész világ számára. ahogyan belülről felépül az Illuminátusok hierarchiája. Az Illuminátus körökön kívül nem tevékenykedett. Amikor Cisco apja. és akkor már halott lennék. Mesterségesen előidézett éhinségnek lehetünk tanúi. Három "anya" létezik egy talapzaton és egyedüli céljuk." A trauma kiszámíthatatlansága is a "trauma bonding" része volt. amiképpen Keresztelő Szent János is Jézus Krisztus előhírnöke volt. mert te azt is mondhattad volna. semmi nem tarthatta vissza attól. hogy miként valósul meg az Új Világrend. Cisconak például más Illuminátus családokhoz tartozó gyermekeket kellett programoznia. A 13 legfontosabb leszármazási vonal tagjai irányítják a világot. Meg kell érteni a luciferi hitrendszert. amelyet kidolgoztak az amerikai és kanadai nép. Ez isteni kinyilatkoztatás szerint történt. és azt a módot. mert az amerikaiaktól már elvették alkotmányos jogaikat. Maga Cisco is így gondolkodott gyermeki agyával: "Szeretlek dr. hogy a kísérleti alanyt mikor szeretik és mikor nem. mint egy állat. Az Illuminátus struktúrán belül igen sok szint létezik. D. akkor nagyon szeretetreméltóan viselkedett. Cisco Wheeler szerint 1968-ig mintegy kétmillió gyermeken végeztek kísérleteket az MKULTRA program keretében. ez a szint az "anyák" (mothers) szintje. mint egy doboz a dobozban. mint királynő uralkodjanak. A kétmilliós számot onnan tudta. Maga az Új Világrend is egyfajta elkülönülő hatalmi csoportot jelöl az Illuminátus hierarchián belül. Ciscot úgynevezett "anyaprogramozói" szerepre programozták. nagyon szeretlek. a trauma általi kötődést. hogy ezek az áldozatok is másokat programoztak. de amikor könyörtelen volt. hogy ő maga is programozó volt és ismerte az erre vonatkozó adatokat. J. egy tanítvány. és milyen szándékuk volt vele? Az alapvető cél az illuminátus hierarchia legmélyebb rétegében található. hogy az Antikrisztus mellett. Amikor Isten elküldte fiát a Földre. Az amerikaiak és a kanadaiak már nem rendelkeznek azokkal a szabadságjogokkal.

Nem lesz többé szólásszabadság és még a gyerekek sorsáról sem a szülők. az egészségügyi rendszer az Illuminátusok uralma alá került. ezért belülről értik ennek a struktúrának a működését. és a tudomány elutasítása. hogy az emberek ezt ismerjék. július 4-én. fel is gyorsíthatják és le is lassíthatják azt. Wayne Morris ez után azt tudakolta. A változások bekövetkezésének pontos időpontját nem lehet megmondani. Neki. hogy a világ esik szét. vagyis a francia forradalom 100. de ez az Isten az. hogy felkészüljenek a legrosszabbra. és mikor a harc ideje.. ahogyan a családi kapcsolatokba is. Felkészülten kell várniuk azt. bárkinek az eltávolítását. embergyűlölete. Szükségük van. A menetrendet megváltoztathatják a körülmények. hogy a tőzsde és a világ pénzrendszere összeomlott. bármely országos. mert e nélkül az emberiség csak a sötétben tapogatódzik. saját maguk számára. A szabadkőműves vallás megköveteli tőlünk beavatott magas fokozatúaktól. (Albert Pike az egyesített világszabadkőművesség egykori legfőbb vezetője 1889. Wayne Morris ekkor kérdezte. aki útban áll és nem hajlandó alávetni magát az új Illuminátus rendnek. ez leszólná őt (Lucifert)? 162 . és csak Lucifert szolgálják. magas rangú szabadkőműves testvéreihez. beleértve egy híd felrobbantását. Megtapasztalják. hanem a kormányzat dönt. hogy a Luciferi tanítás a maga teljes tisztaságában folytatódjék. Ők az Istenek. Vérrel pecsételték meg. Az embereknek erre fel kell készülniük. és valójában mindenre képesek. és valami nagy változás van kibontakozóban. és hogy hatalmi struktúrájuk rátelepedett az élet minden vonatkozására. évfordulóján a következő tartalmú üzenettel fordult a skót rítus szerinti 32. hogy az élelmiszerek fertőzöttek. aki nem kívánja alávetni magát az Új Világrendnek. és ha őszinték önmagukhoz. mint az ő hercegei. mivel azokba is behatolt az Illuminátus hatalom. Az egyházak sem azok. vagy politikai vezető megölését.. hogy beteljesítik a végidőket. "Mi tiszteljük Istent. mert a legrosszabbra kell számítaniuk. és szükség van arra. a Fény Apjának tettek esküt. hogy ki tudott kerülni a programozásból. amikor fegyveresek kopogtatnak az ajtóikon. Fontos megérteni.Morris ezután a közeljövő várható eseményeiről tudakozódott. Cisco Wheeler úgy vélte. A megértéshez előrelátásra van szükség. és vissza tudta nyerni önrendelkezését? Wheeler megemlítette. hogy mikor van itt a sírás. hogy az Illuminátus hierarchiához tartozó hatalmi csoportok milyen módszerekkel kívánják kivédeni az emberek válaszreakcióit? Milyen megtorló lépéseket tehetnek? Cisco Wheeler szerint félre kívánnak állítani mindenkit. mit tesznek és mit tettek eddig. Ha Lucifer nem lenne Isten. Erre a célra fel fogják használni az agykontroll áldozatokat is. beleértve a megsemmisítést is. akit babona nélkül imádunk. hogy három könyvet publikált társszerzőjével Fritz Springmeierrel együtt. hogy mi zajlik az Illuminátusok szíve mélyén. látniuk kell. hogy az Illuminátusok sátánisták. és tanúi lesznek az Antikrisztus trónralépésének. Tudniuk kell. Mivel mind a ketten személyes tapasztalatokkal rendelkeznek az Illuminátusokról. aminek gondolták őket. erre vallanak kegyetlen tettei. Ténylegesen Istennek képzelik magukat. meg kell érteni. hogy kik is ők. Wheeler szerint a végidőkre programozott agykontroll alatt álló személyeket is igénybe veszik. akkor Adonai (Krisztus) lenne az. Minden embernek körül kell néznie. és mindennek a helyén kell lennie az Új Világrend beköszöntésének az időpontjáig. Tudniuk kell. Ma már van írott anyag az agykontrollról. fokozatot viselő. Az óra azonban ketyeg. Évszázadok óta törekednek erre. hogy interjúalanya mit tett a helyzet feltárása érdekében azt követően. A programozott agyú slave-ket bármely feladat elvégzésére be lehet vetni. hogy a népek hamarosan arra ébrednek.

azaz a Fény Istene Adonai-al. nyomban egynek érzi magát velük. hasonlókon ment keresztül. a Sötétség és a Gonosz Istene ellen.. A Luciferben való hit. mint Lucifer. Ha valaki nem tartozik közéjük. akkor azt nem fogadják be. Postfach 1180. Ez a tanításuknak a veleje. szépség rútság. vagy a luciferianizmus ennyiben megkülönböztetendő a sátánizmustól. hogy az említett három könyvükben leírt problémákkal kell nekik is megküzdeniük. azaz az ateizmus megszemélyesítőjeként. dr. J. Green-ről. mint a családi kapcsolatok ápolásáról. (Albert Pike tehát egy szintre helyezte Lucifert és Jézust. mert az Abszolút csak két Istenben létezhet. nem félnek a pokoltól. hogy mi történik körülöttük az iskolákban. akkor azt sem fogják érteni. Arra a kérdésre. vagy van valami más motívum is? A pénz. hogy nincs fény árnyék. A sátánizmus doktrinájában hisznek. (Adonait) Az ő doktrinája különbséget tett a Luciferben való hit és a sátánizmus között. és hogy mennyi hazugsággal kell szembenézniük. aki tudatja velük. Albert Pike elismeri és hangsúlyozza a jó és a rossz közötti küzdelmet. Az ő igazi elkötelezettségük Lucifernek szól. De Lucifer a Fény és a Jóság Istene. E zárt társadalmi csoport tagjai lojálisak egymáshoz. Istennek tekintik magukat. VAP Verlag. hogy e mögött csak a hatalom akarása és csábítása húzódik meg. dr. és fehér fekete nélkül.Igen. az ő értelmezésében a Gonoszság és a Sötétség Istenével. mert ha megtesznek mindent. Lucifer Isten és sajnos Adonai is Isten. küzd az emberiségért Adonai. mert ő is ugyanott volt. Mindegyik Isten akar lenni. ha az emberek nem értik az agykontrollt. hogy érthetőbbé váljék. mint programozóikról. taszította le a mennyekből. dr. Black-ről. Ennek megfelelően küzd Sátán. 4994 Preussish Oldendorf. Blue-ról vagy dr. kizárólag Lucifer illetékességét ismerik el maguk felett. Wayne Morris azt kérdezte. ISBN 3-922367-003).222. hogy mit kell tenni. Azért tértünk ki a Luciferben való hit és a sátánizmus megvilágítására. Mint ilyenek. Sokan elmondják. Star-ról. ezért a rivális és féltékeny Isten. Ezt ugyan hazugság. ahogyan azt végrehajtják? Cisco Wheeler szerint. Itt többről van szó. akit Cisco Wheeler Sátánnak nevezett. de hisznek benne. Az igazi tiszta filozófia vallása a Luciferben. de sátánt nem személyként képzeli el. hogy anyagi ellenszolgáltatás nélkül kész tanácsaival segíteni a traumával programozott áldozatokat. miként kerülnek teljes kontroll alá a bölcsőtől kezdve. Az előbbi szerint Lucifer teljesen jó és sohasem bukott meg. Mivel az emberiség jótevőjének bizonyult. és máris Istenként tekint magára. hogy miért fontos a nagyközönség számára az agykontroll ismerete és az a mód. a Fény Istenében való hit. lehetőleg a 13 vérvonalhoz tartozó családok tagjaival. Ezért saját körükből házasodnak. aki Adonai-al egyenrangú. Tudniuk kell. Lucifer az. hogy miként segíti felvilágosító munkájukat a programozó technikák belülről való ismerete. 163 . a templomokban és a politikában..) Wayne Morris megkérdezte. Adonai. miről beszélt Cisco Wheeler a vele készült interjúban. Az örök törvény mondja. Amikor elkezdenek beszélni az MK-ULTRA-ról." (Gary Allen: "Die Insider" S. Ezért eretnekség a sátánizmus tanítása. akkor Istenekként uralkodnak Sátánnal együtt a pokolban is. hanem Isten tagadásaként. Cisco Wheeler elmondotta. a hatalom és a dicsőség iránti vágy társul a démonikus lényekkel és törekvésekkel. Az Illuminátus rokonsági kapcsolatok nagyon fontos szerepet játszanak az agykontrollban. D. amit Sátán kíván tőlük.

Szadista egyének kegyetlenül bántak velük. a sátánista ünnepekről. a világ nem akart tudni róla. Ami a programozott slave-kkel történt csak a koncentrációs táborokban történtekhez hasonlítható. Kezdetben a holocaustot sem hitték el. hogy az apja. mert bizonyos információk azonnal kiváltják az úgynevezett ""insanity mode"-t (elmezavart okozó módozatot). Ő tette tisztába és táplálta. a szívműködését. amely szinte szilánkokra hasította tudatát. Wayne Morris itt megjegyezte. Az emberek a tündérmese történetekhez vannak hozzászoktatva. például egy kulcsszóval és nincs az illető közelében a támogató csoportja. A tündérmesék eme hamis világának semmi köze a valósághoz. Ezeket hipnózissal és drogokkal a tudat legmélyebb szintjére ültetik be. hogy amikor valaki felkeresi és közli vele: erre és erre. Azaz a legkeményebb kézzel irányított lények. hogy ha ezt elmondják. úgynevezett "trauma bonded" módon kötődött hozzá. csecsemőként. aki egyben a program-kezelője (handler-e) is volt. úgy tűnik. mert ez veszélyes lehet. ilyen dolgok valóban megtörténtek és mindez ismerős neki. a drogokon és a traumaokozáson túlmenően még milyen technikákat alkalmaztak az agykontroll programozáskor? Cisco Wheeler elsőként az elektrosokkot említette. akkor is a látszatok világában él. aki az utóbbi hat hónapban ilyen intézetben volt? Morris azt kérdezte. Nem szabad olyan válaszokat adnia kérdéseikre. az emberek nem szívesen figyelnek oda. amikor telefonon beszél az agyprogramozás áldozataival.A következő kérdés arról szólt. és születését követően. akkor senki sem fog hinni nekik. de elhiszik mindezt. 164 . Szükség van azok megértésére is. 18 hónapos korában elvették apjától. Cisco Wheeler szerint. Ezután testplasztikai műtétet kellett rajta elvégezni a sérülések megszüntetésére. és hazugnak fogják tartani őket. Túlélése teljesen tőle függött. de az emberi elme mindig visszatér oda. és érverésének. hogy a hipnózison. ellenőrzés alatt tudta tartani a máját. Nála először 18 hónapos korában próbálták megerősíteni tudatának a feldarabolását. és állításaikat nevetségessé tegyék. aki minden vonatkozásban gondoskodott róla. Cisco Wheeler ehhez hozzáfűzte. a programozók szándékosan olyan helyzetet teremtettek. hogy traumával okozott agykontroll szenvedő alanya legyen. Ez olyan trauma volt. mert traumaokozással teljesen függővé vált apjától. Megerőszakolták a testet. a programozók pedig szigorúan meg fogják büntetni őket. hogy mennyire óvatosan kell eljárnia. így és így emlékszik. akik mindezen nem mentek át. Ki akar bármit is elhinni annak. Ez szembesíti őket avval. A slave-ket úgy programozták. és az illető elmegyógyintézetben köt ki. Mindez rendkívül fontos volt. amelyek esetleg kulcsszóként beindítanának programokat az agyukban. mert ott találja meg a biztonságot. Magáról a programról nem beszél. hogy jó irányban halad. Elsőszámú programozója az apja volt. Az első trauma akkor érte. hogy miként segíti a trauma-programozásra emlékezés az agy kondicionáltságának meggyöngítését és a visszaprogramozást? Cisco Wheeler elmondotta. Olyan jellegű volt a programozás. Mindezt hipnózissal érte el. s a látszatokban hisznek. mert erre a világra van kondicionálva. hogy valamennyien slave-k voltak. akkor azonnal megzavarodik az elméje. akkor megnyugtatja. mivel koraszülöttként igen gyenge fizikai állapotban volt. Ez azért veszélyes. az apjánál élt elkülönítve otthonukban. a tudatot és a szellemet is. amikor apja megerőszakolta. vagy Fritz Springmeier tájékoztat a rituális visszaélésekről. és együtt éreznek az áldozatokkal. Az egyik legfontosabb: emlékezni arra. amikor ő. hogy az áldozatok szavahihetőségét kétségbe vonják. és ha valaki ebbe talál bele. Ha valaki megúszta. a veséit. hogy milyen sok a hazugság az életben. inkább hagyja őket beszélni. valamint légzésének a ritmusát.

pszichiáter. A programozott slave-k ki lettek képezve a kábítószerből származó pénzek átmosására is. hanem az adott programozott személy tudatán belül léteznek. hogy mindez a nyilvánosság elé került. amit az aktivizált "alter" irányításával cselekedett. akik evvel még nem találkoztak. hogy hova kell menniük. attól tartva. kábítószer-fogyasztók. A szex aktus oly mértékben traumatizálhatta az igénybe vett slave-t. amelyek politikusok. vagy hatalmasabbnak képzelte magát. akik hisznek a mágiában. és önálló egységet alkotnak. felébresztve a tudati tevékenység központjába lehet behívni őket. hiszen vannak köztük pedofilok. hogy meghalt.Wayne Morris ezután azt kérdezte. hogy ha a nagy forgalmazó vállalatok árusítják őket. Az átlagembert arra nevelték. könyveikben mindezt a nyilvánosság elé tárták. A könyveket maguk a szerzők adták ki. amelyet valójában nem követett el. Ezek a különleges "alter"-ek nem élnek a világban. Megrendeztek olyan helyzeteket. hogy interjúalanya tudomása szerint apja részt vett-e benne? 165 . aki nagyobbnak. de maga a világ is. A könyveikben leírtakat több hivatásos szakember is megerősítette. Wayne Morris ez után visszatért a CIA MK-ULTRA projektjére és azt kérdezte. hogy mi történik a külvilágban. és a tudatműködés rendszerén belül elkülönített. lelkész és kormányzati tisztségviselő reagált pozitívan. mint az Illuminátusok és függetleníteni akarta magát tőlük. hogy számos terapeuta. A programozott "alter"-eknek nincs tudomásuk arról. és hogy létezik-e egyáltalán egy másik világ azon kívül. és aztán hova kell visszatérniük. Ekkor a memória megint darabokra esik szét. ahol azonnal újra traumatizálják őket elektrosokkal. A célszemély bárki lehetett. akik a kiválasztott személyt teljesen befolyásuk alá akarták vonni. "a nagycsalád". hogy Béta és Delta típusú "alter"-eket is létrehoztak agyában. Ha 48 órán belül alkalmazzák. akik közül többen erre nem méltóak. Sok egyéb változata is van a zsarolásnak. A Delta "alter"-ek gyilkosságokra voltak programozva. hogy miután ő és szerzőtársa. A könyv nyomán az átlagember számára is megvilágosodtak bizonyos dolgok. Amikor szükség van rájuk. erősebbnek. amelyek katonai jellegűek. A zsarolások mögött az Illuminátusok álltak. Ekkor közlik velük. J. amikor a kiválasztott személyt rá lehetett venni szexuális kapcsolatra. kormánytagok zsarolásához szükségesek azért. akkor az Illuminátusok felvásárolnák azokat és eltűnnének a forgalomból. Nem csak a multiple-k programozottak. hogy bárkit. jobbnak. majd az illető "alter"-t alvó állapotba helyezik egészen a következő igénybevételig. az Illuminátusok iránti engedelmességre lehessen kényszeríteni. Arról is tájékoztatták őket. akkor az elektrosokk teljesen kitörli az adott slave memóriájából azt. pszichológus. mint amelyre beprogramozták őket. Itt a "sex-slave" feladata volt zsarolható helyzetbe hozni a célszemélyt. és rituálékon vesznek részt.). akkor specifikus kódokkal el lehet érni őket. Voltak olyan "alter"-ek is. Wayne Morris következő kérdése arra vonatkozott. hogy két képviselő is elolvasta a könyvet és örül annak. Ez kulturális sokkot okoz azoknak. Springmeier. Közülük többen is kapcsolatba kerültek már az elmúlt 20-25 év során "multiple"-kel (többszörös tudatuvá programozott páciensekkel D. szükség esetén. mit kell tenniük. hogy a szexuális szolgáltatásokon kívül még milyen más tevékenységekre programozták? Wheeler elmondotta. miközben az egészet rögzítették. Ekkor az adott célszemélyt olyan emberöléssel lehetett zsarolni. milyen válaszokat kaptak? Cisco Wheeler elmondotta. hogy szilárd jellemű emberként tisztelje elnökeit.

számolnia kell a megtorlással.Cisco Wheeler erre határozott igennel válaszolt. Az átlagember nehezen érti. akinek legalább 5 éves gyakorlata van az MPD/DID áldozatok kezelésében. Amikor a beültetett programok eltávolítása zajlik. hogy a tudatnak az a része. akik megpróbálnak programjaiktól megszabadulni. Egy ilyen személy felveheti a kapcsolatot azokkal a terapeutákkal és lelkészekkel. de biztonsági okokból ezt nem mondotta el. Blue-t. Azoknak tehát. Dr. a aki tanulmányozta a rituális visszaélés módszereit. hiszen mindegyik mögött különböző cél húzódik meg. és ha hibát követnek el. akkor nem lesz képes megérteni az MPD/DID programozásban szenvedőket. azaz ha újra traumatizálják. Ez élet-halál kérdése. Cisco Wheeler tudja a valódi nevüket is. vagy bántalmazzák testileg és lelkileg egyaránt. meg kell ismerkedniük az agykontrollal. akkor újból csapdahelyzetbe kerülhetnek és újraprogramozhatják őket. Star-t. hogy forduljanak olyan terapeutához. amit ő átélt. mintha valaki megégetné magát. ahogyan dr. akik foglalkoznak az MKULTRA túlélőivel. mert apja volt dr. ne tartsanak velük kívülről kapcsolatot. Cisco Wheeler hangsúlyozta. hogy mi mindenen ment valójában keresztül. Minden visszanyert emlékezés-részlet újra traumatizálja a visszaprogramozással küszködő egyént. Green képezte ki. Wheeler a "túlélő" szónál pontosabbnak tartja az áldozat elnevezést. dr. értve ezalatt. amelyekből megtudta. hogy a visszaprogramozás alatt álló személyhez ne férkőzhessenek hozzá a handlerek. mert ha nincsenek védve. s a finomra-hangolt rendszer egésze tovább funkcionál. akkor a rájuk várakozó handler-ek ismét kezelésbe veszik őket. mert ha erre a személyre ráfogják a fegyvert és megerőszakolják. hogy az adott áldozat saját magában tegyen kárt. ezek a programok "tűzforróak". hogy az integrálódó és egészként működő emlékezet ne töredezzen ismét "alter"-ekre. akkor el tudják érni. akik segíteni akarnak. White-ot is. hogy olyan fájdalmat okoz a tőlük való megszabadulás. Sok terapeuta sem érti. amelyik a "nagycsalád" ellen nyilatkozik. Igen nagy az öngyilkosok aránya a rituális visszaéléssel programozott áldozatok között. Ezt a folyamatot újra és újra tanulni kell. A visszaprogramozás (deprograming) sikerének legfontosabb előfeltétele a támogató csoportok ("support system") léte. az az életébe kerülhet. A programozott MPD/DID slave-k belülről és kivülről egyaránt áldozatok voltak. Cisco Wheeler azt ajánlotta a programozástól megszabadulni óhajtó slave-knek. A programozott egyének megfigyelés alatt állnak. hogy hogyan lehetnek az áldozatok segítségére. dr. Ha valaki nem kellően tapasztalt terapeutát választ. Így a beültetett programok sértetlenek maradnak. Fontos. és feltehetik a kérdést. hogy milyen mélyek lehetnek ezek a programok. hogy az agyprogramozás túlélőit lehetőleg ne zaklassák. 166 . amelyik az egyént aktuálisan vezérli. hogy ő csak magáról és a maga nevében beszél arról. azt közli a terapeutával. Wayne Morris ez után azt kérdezte. és aki azt is el tudja érni. hogy minden rendben van. hogy mit tehetne a közvélemény az agykontroll áldozatok hatékonyabb segítése érdekében? Cisco Wheeler legfontosabbként a támogató személy szerepét emelte ki. Mindezek csak felvett "alibi nevek". Fájdalmas volt gyógyulása folyamán szembenézni azokkal a feltárulkozó emlékekkel. Biztosítani kell. A memória visszanyerése során arra kell összpontosítani. Green egyik munkatársa. amikor valaki egy handler uralma alatt áll. Ha a terapeuta nem hisz a sátánista rituálék létezésében. hogy milyen súlyos az a trauma. Annak a gyógyulófélben lévő slave-nek. mert minden emlékezetrészlet más emóciókhoz kötődik.

Cisco Wheeler már megtapasztalta. amelyek csak azt képesek megtenni. hogy csúnya. és az önmaga feletti rendelkezést már gyermekkorától elvették tőle. Konkrétan az ő esetében ez azt jelentette. Ilyenkor áll fenn a veszélye. Rá kellett döbbennie. Az ő esetében Springmeier átsegítette azokon a helyzeteken. megváltoztatva életmenetét. hogy az illető személy aludt egész éjjel. és le kell leplezni a hazugságot. amit tudatának visszanyeréséért folytatott. és talpon maradjon. és semmi másról nem tudnak. hogy ő például nem volt csúnya kislány. amelyen el akart érni a programozás alól már felszabadult új állapothoz. mint amikor évekkel azelőtt traumával beültették ezeket a programokat az agyába. Általában a gyermekek nem csúnyák. Wheeler hangsúlyozta. hogy azok helyzete reményteljesebb. véget akar vetni az életének. például alvás következtében. 167 . Amikor a beültetett programok a tudatalattiból beugranak a tudatos tudatba. Ezek voltak a régi programok és a régi forgatókönyvek. amikor tudatára ébredt annak. A frontalterek azt hiszik. hogy ennek véget vet. Ezt Cisco Wheeler úgy világította meg. Az agykontroll alatt álló személy egyetlen program vezérlése alatt maradhat napokon át. Amikor az ezen a nyomvonalon haladó tudattartalmak dominálnak. ha valaki nem tanítja meg neki. A mindennapi magatartást irányító tudatrész amnézia-falakkal el van választva a programozott "alter"-ektől. akkor olyan erővel nyilvánulnak meg. A programozott személy nem tud hozzáférni a tudat mélyére ültetett "alter"-ekhez. és inkább meghal. Wayne Morris úgy vélte. nem akart tovább az maradni. amelyek beléjük lettek helyezve. vagyis ki akart kerülni az Illuminátus hierarchiából. akkor a hazugság egyben elveszíti hatóerejét. Így képes volt arra. Ma is így érez. Az egyik a beültetett programozás nyomvonalát. hogy az első nyomvonalon ő új életet akart. hanem szépek. A programozás frontrésze rendkívül erős és nagy hatásfokkal működik. hogyan működnek tudatának a frontrészében lévő "alter"ek. senki nem szeretett senkit a "nagycsalád"-on kívül. hogy teljes szolgaságban él. és ezek a mélyebb tudatrészek nem tudják. Csak azokat a scripteket (programelőírásokat. akkor veszélyes állapotban van. A visszaprogramozás során fel kell tárni a beprogramozott scripteket. hogy a kettő között egyensúlyozzon.Cisco Wheeler szerencsésnek érzi magát. A második nyomvonalon azok az üzenetek haladtak. Ugyanis ezek a programok hazugságok. amelyek viszont készek és hajlandók menni. hogy választási lehetőségét. és az emlékképek beindítják a programokat. Ezek olyan százszázalékosan programozott tudatrészek. reménnyel töltheti el a többi agykontroll alatt álló áldozatot. minthogy ezt folytassa. mint Fritz Springmeier. hogy megvágja magát. amikor a triggerekkel aktivizálódott emlékezés bizonyos programokat bekapcsolt. Amikor sikerül az átvilágítás. A tudat frontrendszere nem hajlandó elmenni a rituáléra. amelyeket a programozók helyeztek a tudatába. a másik pedig a visszaprogramozásét követte. elmenekül. hogy valójában mi történt vele. de mihelyt kikapcsolódnak. Ugyanakkor a test az "alter" egy mélyen fekvő és aktivizálódott "alter" irányításával egész éjjel fent volt. Ez volt az az új nyomvonal. ami volt. Ezeket a frontaltereket már befolyásolni lehet. a mélyebben fekvő "alter"-ek ismét működésbe lépnek. Ez a program tehát hazugság. több év elmúltával. Ezért úgy döntött. vagy forgatókönyveket) ismerik. hogyan kapcsolja azt ki. amire programozták őket. viszont átvehetik a test irányítását olyan mélyen fekvő "alter"-ek. Szerette-e őt egyáltalán igazán valaki? Ami az Illuminátus kultuszt illeti. Bizonyos rituális ünnepeken az "alvó" programbeindító kódok (triggers) aktivizálódnak. Nagyon letörte. hogy Cisco Wheelernek a sikeres küzdelme. Ekkor Springmeier segítségével tudatát két nyomvonalon is működtette. hogy milyen folyamatok zajlanak a tudat frontrendszerében. Azt hazudták neki. akiknek erős támogató rendszerük van. a százszázalékos agykontroll során. hogy olyan segítőre talált.

hogy inkább azok lesznek. Szerette apját. aki támasza volt a visszaprogramozásban. meg kellett érintenie a lábast. sírnak. Döbbenten nézett rá és azt mondta neki "én nem kislány. mint én. A visszaprogramozás során felnyomuló emlékek révén tapasztalta meg. Ez után gyermeki tudata úgy döntött. hogy még azt sem tudta. Ekkor apja teljesen mellőzte őt. és jó akar lenni. Volt gyengéd oldala is. Oly sikeresen programozták "szex-cicuskának". Amikor ezek az emlékképek a lebontott memórifalak nyomán a tudatába nyomultak. Wayne Morris ez után azt kérdezte. amikor inni. hogy hogyan szégyenítették és alázták meg. Amikor Cisco Wheeler kikerült az agyába beültetett programok rendszeréből azt kérdezte: Ilyenek a gyerekek. hogy a jó apák ezt nem teszik. akik mindig is lenni akartak. Bármit is tett vele. Ténylegesen létezett a programozása során két ketrec. mégis ő belé helyezték a bűntudatot. és az emberek is szerették őt. mert ez túlságosan fájdalmas. ezt válaszolta: "de igen. Apja is programozott multiple volt. ugyanakkor sátánista. amely elektromos vezetékhez volt kapcsolva. hogy ki ő és mit tesz? A tudatába épített korlátok lebontódtak egy adott időpontban addig. és ténylegesen megjelentek testén a visszaprogramozás során a gyermekkorban elszenvedett sérülések nyomai. ahelyett. amikor kislánynak képzelte magát. Szerette az embereket. ha kislánynak gondolta magát. hogy ő valójában egy gyermek. és 33-as fokozatú szabadkőműves volt. De amikor kigyúlt a fény és emlékezetük működni kezdett. hanem kiscica vagyok". Ezért döbbent meg. Tükörbe nézve valóban egy porcelán arcú kiscica nézett rá. cirógatták őket napokon át. vagy esznek. Green és apja gondoskodtak róla. Apja vonzó tulajdonságokkal is rendelkezett. Minden alkalommal. Ekkor megdöbbent és ezt mondta: "őszintén sajnálom ezeket a gyerekeket. Mindkettőjüket az Illuminátus "nagycsalád" kényszerítette ebbe a helyzetbe. és az apjuk megerőszakolja őket? Erre azt a választ kapta. Ha tehetségét más irányban kamatoztatja. hogy kislánynak lenni a legfájdalmasabb dolog a világon. Ő maga még ma is gyermekien érez. jajgatnak. Meghatározott életre programozták őket. mert Nagymesterként tagja volt a "Grand Druid Council"-nak (a Nagy Druida Tanácsnak). De még e felett is állt. csüngött rajta. megkínozták és így tudatában kialakult az. Mire Wheeler így reagált: "Ha az apák nem 168 . hogy nem akar többé gyermek lenni. Maga Cisco Wheeler. akkor a teste tele lett az elszenvedett rúgások nyomaival. hogy az irányváltoztatás az életébe kerülne. amikor a visszaprogramozás során "kislánynak" nevezte deprogramozója. hiszen így volt programozva. szeretik őket". az egyik tele szép pici cicákkal. Ezek a kiscicák még ma is élénken hatnak a tudatában. Muzsikos volt. amikor a saját életében jutott ehhez a ponthoz. vagy enni akart valamit. Cisco Wheeler és sorstársai úgy döntöttek. hogy saját bűneikért maguk vállalták volna a felelősséget. hogy ezt másokkal is megtegyék. mert úgynevezett "generational"-nek. Volt az életében egy olyan időszak. hogy sírjanak. hogy volt-e az apjának választási lehetősége? Wheeler szerint nem. Springmeier. ha azt mondják nekik. Ez csak példa arra. Elutasítja. azaz vérvonalhoz tartozónak számított. A CIA számára dolgozott. Ő is csapdába ejtett személy volt. ami vele történt és nem akarja. és őt tették felelőssé. jajgassanak vagy egyenek. mert mindig. hanem kiscica. a szakítást választotta.A bűnt vele szemben követték el. amikor számot vetett azzal. Szerették. hogy ő soha többé nem akar kislány lenni. hogy a kiscicák mindenben dúskálhassanak. Ekkor elektromos áramütés érte. becézték. Azok a túlélők. és ő maga is egy ketrecben volt a közelükben egy lábassal. mint egy gyermek. akkor nagy eredményeket érhetett volna el. mert nem szeretik őket". Az élet szinte minden vonatkozása a kontrolljuk alatt áll. Programozói dr. akiket már az anyjuk ölében elkezdtek programozni. De azt is tudta. hogy felismerte helyzetét.

Életében először akkor sírt. szembe kellett néznie a való tényekkel. hogy az apja szerette őt. hogy van családja. Megemlítette. és hogy miért úgy programozták. és mi célt szolgál? Korábban ezt azért nem tudta." Ebben az időpontban még teljesen programozott volt. hogy hét unokája és három felnőtt gyermeke van. hogy mennyire képesek az agyműködés irányítására különösen a gyerekek esetében. visszament aludni.erőszakolják meg gyerekeiket. és az anyja is még él. hogy kisgyermekként az egyik kísérleti helyen a falaknál ketrecek voltak elhelyezve. Ez annyira kiborította. egy porcellánarcú cicát látok. hogy belássa. Ugyanez volt a helyzet az anyjával és a két leánytestvérével is. Amikor megtette. hogy a jó a rossz. közölték vele a megfelelő programot. hogy én egy programozott szexcica vagyok. Az egyik táplálta. az "Advocacy Committee for Human Experimentation Survivors of Mind Control. Ezért gondolta. hogyan lehet neki egy 30 éves fia. akiről nem tudott semmit. hogy küszködnie kell az itt átélt szenvedések emlékeivel. amíg megértette: mi a különbség a jó és a rossz között. akkor tapasztalta meg. Kétévi kemény munkára volt szükség a programozott hazugságok lebontására. Szinte hihetetlen. Ahogy azonban a fragmentált tudatrészek kezdtek újra integrálódni. Azért mondta ezt. és a rossz a jó. Hosszú időbe telt. a harmadik pedig megerőszakolta őket. hogy mi az a szupermarket. aki már az ötvenes éveiben jár. továbbá a 13 mélyre helyezett program úgy van elhelyezve. Két évre volt ahhoz szükség. Az agy védve van a beültetett programcsaládoktól. Én 17 éves vagyok. A 13x13as hálózat. pl. amit akartak. hogy a kislányokat és a kisfiúkat normális körülmények között nem erőszakolja meg az apjuk és ez nem az élet normális rendje. hogy semmiféle hatás nem éri őket a külvilágtól és ők maguk sem lépnek kapcsolatba a külvilággal. (Az embereken végzett agykontroll kísérletek túlélőinek a támogató bizottsága) kanadai 169 . és amikor a tükörbe nézek. akiknek korábban nem tudott a létezéséről. Ti 50 évesnek láttok. és nem hitt az egésznek. Amikor megkezdődött Wheeler visszaprogramozása Springmeier közreműködésével. hogy csak arról tudjon. hogy Fritz Springmeier nem teljesen normális.. amiről programozói akarták. Cisco Wheeler. Amikor Springmeier bemutatta 30 éves pilóta fiának. Ezekbe tették őket és az emberszabású majmoknak kellett róluk gondoskodniuk. és beindították az adott irányba. akkor nem szeretik őket". Ehelyett arra gondolt: "Nos az állítjátok. hogy először szöktek könnyek a szemébe. időnként még mindig úgy ébred fel. mert ezek úgy működnek. Wayne Morris interjúja Lynne Moss-Sharman-nal A torontói CKLN rádió 1997-ben sugározta Wayne Morrisnak Lynne Moss-Sharman-nal. ACHES-MC. Saját magának semmilyen befolyása nem volt minderre. és nem öregedek. amikor közölte vele. és tudata nem volt képes feldolgozni azokat a valóságot tartalmazó információkat. hogy ő valóban nem egy szexcica. Egyszerűen nem tudta felfogni. de én 17 évesnek nézek ki. a másik verte. hogy a megerőszakolás a szeretet. felébresztették álmából. Mert semmire nem emlékezett. Ekkor tudta meg. mert úgy volt programozva. amikor Springmeier közölte vele. de ahogy előrehaladt a visszaprogramozás és tudatának integrált működése. akkor csak udvariasságból köszöntette. mint dobozok a dobozban és minden dobozban van egy programcsalád. amelyeket Springmeier hozott a tudomására. Ezt volt a legnehezebb elfogadnia. mert úgy volt programozva. Először is tudomásul kellett vennie: hazugság az. Amikor szükségesnek találták. úgy kellett újraértékelnie egész életét. hogy tudjon. és ezek hálózatot alkotnak. hol van.

hogy a hadseregben és a kormányzatban. ott számos túlélő található. D. hogy a II. Ronald Reagant a Fehér Ház Ovális Termében avatták be a legmagasabb fokozatba. szentről elnevezett kápolnát. hogy milyen kultuszokhoz tartoztak ezek a szülők azon túlmenően. hogy bárki fontos pozícióba kerülhessen.Part 16) (Ezt az interjút is rövidített összefoglalás formájában ismertetjük. Ekkor merültek fel a katonai és szabadkőműves vonatkozások. hogy a kultikus erőszakban megtalálható a nemzedékeken áthúzódó közös elem. hogy eredetileg is hajlama volt-e a pedofíliára. vagy a közelében lévő településeken laktak. Az Egyesült Államok elnökei kettő kivételével szabadkőművesek voltak. akiknek a többsége Thunder Bayben és Északnyugat-Ontarióban él. vagy titkos éjszakai látogatásokon.) Amikor 1995-ben Washingtonban sor került az elnöki meghallgatásra. (CKLN-FM Mind Control Series . Először csak a kultikus-rituális jellegű erőszakról jelentek meg beszámolók. az olyan 170 . a szabadkőművességhez való tartozás előfeltétele annak. hogy a túlélők jelentős része szabadkőműves jellegű kultikus-rituális kínzáson ment át. aktívan közreműködött és gondoskodott arról. de legalábbis egy közülük. díszes sírhelyet. vagy hétvégeken. A Volume 6b pedig az amerikai túlélőkre vonatkozó dokumentációkat közli. az az. attól függően. de ami fellelhető volt a kanadai és az amerikai gyermekek esetében. akik vagy a katonai bázison. világháború után a gyermekeket a szüleik ajánlották fel kísérletezésre. De az. A Volume 6a kötet teljes egészében a Kanadában végzett agykontroll kísérletekről szól. (Presidential Hearing) a gyermekkorban agykontroll kísérletezésen átment túlélők tanúvallomást tettek és ez bekerült a hivatalos dokumentumok közé. amely 1993-ban jött létre Thunder Bayben. megszentelt helyet. majd pedig Hamiltonban élt. Vagy minkét szülő. hogy a fehérbőrű férfiakból álló titkos társasághoz. búcsújáró helyet jelent. Szembeötlőek a hasonlatosságok a kanadaiak és az amerikaiak tapasztalatai között. A kultuszokat titokban gyakorolják. Itt tehát azzal kell szembenézni. Az apjuk. de később nyilvánvalóvá vált. hogy gyakran a fegyveres erőkkel álltak kapcsolatban? Lynne elmondotta. hogy a gyermek a kitűzött időpontban a kijelölt helyre érkezzen. kegyhelyet. hogy miként kapcsolják be a gyermekeket a kísérletekbe? Lynne Moss-Sharman (a továbbiakban Lynne) elmondotta. amelyekről egyes túlélők beszámoltak. Ahol Kanadában amerikai katonai támaszpont volt (NORAD és DEW Line). valamint a kanadai és az amerikai városi hatóságoknál. később pedig az agykontroll kísérletekhez. Ekkor a közvélemény elé lehetett tárni azokról a kísérletekről szóló információkat. Lynne hosszabb ideje terápián vett részt. megpróbálták közelebbről megállapítani. és ezért közelebbről is megvizsgálták ezt a jelenséget. J. Több mint 60 túlélő sorsát ismerte meg. (A shrine szó angolul ereklyetartót. Wayne Morris azt kérdezte.) Lynne Moss-Sharman három éves koráig Torontóban. A Stone Angels Journal 6b kötete (Volume 6b) "Az agykontroll a modern korban" (Mind Control In The Modern Age) címet viseli. még megvizsgálandó. vagy Shriner volt. A Stone Angels Journal 1993-as első kötetében a túlélők írásban és rajzban számolnak be arról. hogy az ország melyik részén éltek. A "The Stone Angels" (A kőangyalok) egy támogató csoport. és így került kapcsolatba a kultikus-jellegű rituális kínzások többi áldozatával. A túlélők több mint 90 %-át tudatosan ajánlották fel a kultikus erőszakhoz. hogy min mentek keresztül. milyen emberek kerülnek vezető pozícióba? Úgy találták. oltárt. Itt a gyerekeket nem titokban vették el a szülőktől nappal.képviselőjével készített interjút. vagy nagyapjuk szabadkőműves (Masons). A Shriner az a személy. aki a shrine-hoz kapcsolódó kultusz és rituálé követője. Wayne Morris ez után azt kérdezte. hogy az apa a fegyveres erők szolgálatában állt.

Apai ágról indián származású és Winnipegben nőtt fel. Kimutatja. az episzkopális. Lynne elmondotta. Ami a túlélőket illeti. novemberében Shirley Turcotte tartotta az első szemináriumot. Reménykeltő volt. Steven Kent kutatta. hogy más túlélőkkel találkozhattak. Ezután Lynne felsorolta azokat a társadalmi szervezeteket. hanem a túlélők rendezték. és a mormon egyház. (a Bizottság a gyermekek ellen elkövetett bűncselekményekkel foglalkozott) megvizsgálták azt az esetet. hogy ezek a kérdések a társadalmi párbeszéd témájává legyenek. hogy valójában három konferenciára került sor 1994. Saskatchewanból. akiket ezek a problémák érintenek. megszúrták és zaklatták őket. hogy megvédjék a gyermekek érdekeit. Sok szociális munkás megrémült. Megindult az információk cseréje és már kevésbé féltek az egykori kísérleti alanyok. januári tanácskozáson Judy Steed az "Our Little Secret: Confronting Child Sexual Abuse in Canada" (A mi kis titkunk: Szembenézés a gyermekek szexuális bántalmazásával Kanadában) című könyv szerzője tartott előadást. amiről hallottak. mivel 171 . hogy milyen sokan vannak. miután látták. Az 1995. aki maga is túlélő és egyben terapeuta. ahol széles körben elterjedt a kultusz gyakorlása. Számos olyan gyakorlati szakember is részt vett. klinikai konzultáns Vancouver-ben. hogy 1994. hanem elterjedt jelenség. Elmondották. sokan érkeztek Albertából. miután megverték. de nem tudhatták. dr. A túlélők gyakran kórházban kötöttek ki. a szokásostól eltérő vallási gyakorlatot. amikor ügyfeleik elkezdtek beszámolni arról. az nem rendellenesség. amelynek keretében 50 felnőtt ellen emeltek vádat és mintegy 234 gyermeket mentettek meg a további rituális jellegű bántalmazásoktól. Mintegy 40 túlélő vett részt a három összejövetelen. júniusa között.egyházi intézményeken belül is. egészségügyi intézményeket. hogy a kutatók és a társadalom komolyan veszi ezeket a kísérleteket. Ezeket a szakembereket és társadalmi munkásokat megbénította. A konferencia célja az volt. amely állandóan előfordul a túlélők beszámolóiban. Sokan közülük először szólaltak meg. Biztosítani kívánták. hogy a szabadkőművesség olyan titkos társaság. és hogy a nagyközönség tájékoztatást és eligazítást kapjon arról. hogy mi volt a célja a Thunder Bay-ben 1994-ben megszervezett "Making Up For Lost Time" (Bepótolni az elveszett időt) elnevezésű konferenciának? Lynne elmondotta. De sok megalapozott félelmet is érezni lehetett. amely olyan vidék. hogy amit tapasztalnak. tárgyilagosan ismertettek. behatóan megvizsgálva a kultuszok szertartásait. Kik kaptak meghívást a tudományos egyetemi körökből? . novembere és 1995. és New Brunswick-ból és ez volt az első alkalom. Manitobából. mint az anglikán. vagy akkor. hogy a túlélők összejöhettek. Pam Gummer és Ruth Chamberlain-Belagus. Valamennyi felnőttet bűnösnek találták. Ekkor ismerte meg közelebbről a gyermekkorban elszenvedett rituális erőszak több mint 60 túlélőjét. Ezt a tanácskozást nem hivatásos szakemberek. Gyermekpornográfiára is kényszerítették. hogy milyen eljárásokon kellett keresztülmenniük azért. Többen dokumentumokat adtak át a tények után kutató diákoknak. és ez meggyőzte a túlélőket. hogy igen sok információt tudományos szinten. civil szerveződéseket. Ezt az Albertai Egyetem szociológusa. Ontarióból. Egyfajta művészeti terápia céljára felállítottak egy félhenger alakú fémbarakot. hogy nyilvánosságra kerüljenek a túlélők és a terapeuták tapasztalatai és információi. beleértve a gyermekeket is. aki már találkozott ezekkel a problémákkal. amin keresztül mentek. hogy hogyan foglalkozzon azokkal.tudakolta Morris. A Prescott Közösségi Tanácsadó Bizottság két szociális munkása. amelyek mind részt vettek a tanácskozáson. egyetemeket. Wayne Morris ez után azt kérdezte. hogy nem tudták leellenőrizni azt. amikor a társadalomtudósok ezeket a jelenségeket kutatják. Rendkívül lényeges az is. Ezek a témák érinthetetlenek a társadalomban.

Itt is azt támasztják alá bizonyítékok. hogy rendkívüli hatást tett a résztvevőkre egy olyan személynek a beszámolója. hiszen korábban maga is ilyen programozó és kínzó volt.). hiszen ezen a viszonylag kicsi településen 230 gyermek vált több generációs visszaélés áldozatává. J. és valójában kit véd a titoktartás és a titkolódzás. és aki most hivatásos terapeutaként foglalkozik a visszaélés áldozataival. de ugyanezt lehet elmondani egész Észak-Amerikára. és aki 10 éves gyakorlattal rendelkezik a gyermekbántalmazás és agykontroll áldozataival való foglalkozás terén. hogy dokumentálható a szabadkőműves rituális visszaélés. amely nem csak Thunder Bay és környékén komoly probléma. aki az állítólagos "téves emlékezés tünetegyüttes"-t (false memory syndrome) és az emlékezet működésének a helyreállításával foglalkozó mozgalom (recovered memory movement) eredményeit kutatta. januári tanácskozáson megerősítést nyert. az "Assembly of First Nations". Lynne elmondotta. amelyeket a férfi szabadkőműves páholyokban gyakorolnak. valamint a helyi települések iskoláiban tapasztalhatóak. és gyermekkorától kezdve agykontroll programozónak képezték ki. maga is rituális visszaélések túlélője. A kerekasztal beszélgetésben többek között részt vett a bennszülött indiánok jogának a szakértője. és hogy a rituális visszaélés problematikáját szélesebb történelmi perspektívába helyezzék el. amely könyv beszámol arról. hogy tömören összefoglalják a rendelkezésre álló információkat. mivel a két szervezet között igen szoros a kapcsolat. akinek sikerült kitörnie a saját programozásából. Rendeztek-e már olyan más tanácsokozásokat. Rogers az Egyesült Államok Maine tagállamában szabadkőműves és katonai környezetben nőtt fel. Ő Torontóban nőtt fel és maga is kultusz túlélője. férjével volt jelen. hogy azonosságig menő hasonlóságok vannak aközött. és a szabadkőműves-jellegű rituális-visszaéléseket sem vitatták meg. ami a First Nations közösségekben (az észak-amerikai indián őslakosságot nevezik "Első Nemzeteknek" D. számolt be tapasztalatairól. Ezért Kent a szent könyvek normáktól eltérő értelmezéséről és az állítólagos szabadkőműves rituális visszaélésekről (Deviant Scripturalism and Allegations of Masonic Ritual Abuse) tartott előadást. hogy a kanadai indiánok szervezete. Ennek keretében segít áttörni a beléjük programozott kódokat. Nagybritanniára és Ausztráliára is. Ezért találták fontosnak. hogy mi a bizalom és a bizalmasság etikája. Kiválóan érti a velük szemben alkalmazott módszereket.kérdezte Wayne Morris interjúalanyát. aki a Thunder Bay-ben működő családsegítő szolgálat munkatársa. a "Breaking the Silence" (Megtörni a csendet) című könyv társszerzője is. valamint egy terapeuta. továbbá a mormon egyház keretében. Számos csoport 172 .nagyobb létesítményre volt szükségük. Dr. Steven Kent szociológus (az University of Alberta részéről) elsősorban azokat a rituális jellegű szertartásokat kutatja. aki akkor 33 éves volt. júniusában került sor. AFN (Az első nemzetek gyűlése) milyen tapasztalatokat szerzett a helyi iskolákba járó gyermekek körében a rituális jellegű visszaélésekről és kínzásokról. A kultikus visszaélések nyomozásával foglalkozó rendőrtiszt is részt vett a beszélgetésben. Az 1995. Egy vitadélután keretében pedig azt vitatták meg a kerekasztal beszélgetés résztvevői és a közönség. Louise Million pszichológus. Ilyen nem fordult elő. Előadást tartott dr. Alexandra Rogers. dr. Beszámolót tartott az ottawai Carleton University lélektani tanszékének vezetője. A "Making Up For Lost Time" (Bepótolni az elvesztett időt) konferenciasorozat harmadik tanácskozására 1995. ahol a rituális bántalmazás és az agykontroll kérdését összekapcsolva vitatták meg? . Ezen Alexandra Rogers terapeuta. elmenekülnie a kultikus kötelékből. Connie Kristiansen. kínzásokat és visszaéléseket.

Lynne szerint a kínzások túlélői egyáltalán nem szenvednek szellemi gyöngeségben (intellectual disability). hogy Kanada legkülönbözőbb térségeiből a túlélők jelentkezzenek. mivel a férje szabadkőműves. bénasággal" kapcsolatos problémákat. Lynne elmondotta. hogy a szabadkőműves titkos társaság felső fokozata annak az elmebetegségnek a kutatását finanszírozza. vagy másfajta információcsere ebben a kérdésben.rendkívül aggódott ezeknek az információknak a közreadásától. amit Lynne és munkatársai tesznek. Lynne aggasztónak találta. Közöttük többdiplomások is vannak. hogy különösen az 1995. többek között egy újság kiadójától. A Thunder Bay-i csoport azonban megtette ezt. vagy Schreiner közösségekhez tartozó személyek leányai voltak. Az agykontroll kísérletezéseket ekkor még közvetlenül nem tárgyalták meg. 173 . és ugyanez feltételezhető az agykontroll kísérletek túlélőinél is. Ebből tudta meg. akik félelemben élnek. hogy tanulmányozza az "intellektuális rokkantsággal. hogy a York University-n működik a Rohr Intézet. hogy Ontarióban gyűjtött pénzeket ez a titkos társaság a Kanada csendes-óceáni partvidékén működő egyetemhez továbbítja. Lynne utalt rá. amelyekben a szabadkőművesek elítélik. elsősorban a Thunder Bay környéki tömegtájékoztatási programokban. Ekkor Lynne naivul megkérdezte Tooey-tól. Wayne Morris megjegyezte. szervezett támadás érte őket. Maga Lynne is napról napra telefonüzeneteket kapott szabadkőművesektől és feleségeiktől Északnyugat Ontarióból. és magukat olyan szabadkőműves visszaélés áldozatainak jelöljék meg. Később azt is megtudta. hogy például a Thunder Bay-ben gyűjtött pénzt a Skót Rítus teljes egészében a University of British Columbia-n folyó skizofréniakutatásokra fordította. amelynek viszont az ontariói Hamiltonban van a központja. de ezeket az érintettek cáfolták. Peter Tooey. hogy őket nem hívták meg. amely rendkívül hasonló tünetekkel rendelkezik az MPD/DID-hez. Magánbeszélgetések során azonban egyre többször felmerült ez a probléma. hogy a konferenciák óta volt-e valamilyen szabadkőműves reagálás. a terapeuták és a támogató szolgálatokat nyújtók jelenhettek meg. ezért áttanulmányozta a különböző szervezetekről tájékoztató enciklopédiát. skót rítusú. Elárasztották faxokkal Kanada Ontario tagállamának miniszterelnökét. hogy bizonyos információk a rituális jellegű visszaélésekről megjelentek a tömegtájékoztatási eszközökben a konferencia idején. januári tanácskozást követően. Lynne a Globe and Mail hasábjain elhelyezett rövid hirdetéseket a tervezett konferenciákról és csupán egy-két szóval utalt a szabadkőműves összefüggésre. hogy a skót-ritusú szabadkőművesség jótékonykodási adományaival támogatja a skizofrénia kutatását. Leginkább azt kifogásolták a szabadkőművesek. Thunder Bay-ben egy nyugdíjazott rendőrtiszt. Olyan tapasztalatokról kezdtek beszámolni. mire a szabadkőműves Tooey büszkén mondta. amelyek egyértelműen agykontroll kísérletekre utaltak. amelyet a Kanadai Szabadkőműves Alapítvány (Masonic Foundation of Canada) finanszíroz. Ezért Morris azt kérdezte. amely megjelenik a rituális visszaéléseken átment személyek 99 %-ánál. hogy szabadkőműves pénzeket fordítottak a skizofrénia kutatására. és ezért súlyos hátrányok érték. hogy ekkoriban még nem volt kellően informált. és érdekes módon a reklámtevékenység egyik melléktermékeként. hogy nem engedik meg szabadkőműveseknek a konferencián való részvételt. amit a "The Stone Angels" (A kőangyalok) művelnek Thunder Bay-ben. a televízióban elítélte. de már ez elegendő volt ahhoz. aki nem volt hajlandó lapjában a hírdetést megjelentetni. és hogy a három konferencia szervezői világosan megmondták. Már ekkor különösnek találta. gyöngeséggel. ellenkezőleg rendkívül éles eszű és kreatív személyek. Bob Rae-t. A Skót Rítus jótékonysági alapja közvetlenül részesíti kutatási célú pénztámogatásban a Rohr Intézetet azért. Ezek szinte kivétel nélkül szabadkőművesek. Csak a visszaélések túlélői.

Első akciójuk az volt. hogy a kísérletek feltételezett végrehajtói. a továbbiakban Elnöki Bizottság) meghallgatta 50 . Claudia Mullen és Chris DeNicola elmondotta. majd 174 . Claudia Mullen-t és Chris DeNicola-t. Ő és férje első egyetemi fokozatukat a hamiltoni McMaster Egyetemen szerezték. ezek közül több az Ojibway indiánokhoz tartozik. Blanche Chavoustie-vel a túlélőket támogató bizottság megalakítását. a Thunder Bay-ben lévő túlélőkkel pedig Lynne vette fel a kapcsolatot. márciusában az Egyesült Államok elnöke által létrehozott bizottság. válaszolta Lynne. és miként váltak a szervezett pedofilia áldozataivá is. amely az Egyesült Államokban és Kanadában élő kísérleti túlélőktől összegyűjtött tanúvallomásokat feldolgozza. ahol Valerie Wolf. aki maga is az Ontarió államban lévő North Bayben egy katonai támaszponton nőtt fel. Ennek alapján elképzelhető egy másik "Presidential Advisory Committee" (Elnöki Tanácsadó Bizottság) létrehozása. valamint azt. Elhangzottak beszámolók Fort Albany egyik üresen álló istállójában talált gyermek-csontvázakról. májusában. és számos gyermekkori agykontroll kísérleten átment személy tanúvallomását gyűjtötte össze és nyújtotta át a Bizottságnak. mivel ő ennek a kanadai képviselője. (Valerie B. Így például beszámoltak a Moose Factory (Jávorszarvas-gyár) közelében. Az adatok megmutatják a kísérletek színhelyéből összeálló csoportosulást. Ezeket a kísérleteket a CIA finanszírozta. hogy Thunder Bay-ben több mint 60 rituális túlélővel került kapcsolatba. hogy öt képviselőjük részt vett a Washingtonban lévő Holocaust Memorial Museum konferenciáján 1996. és azokat az Elnöki Bizottság rendelkezésére bocsátja. New Orleans-i terapeuta. Így kezdte meg működését az ACHES-Mind Controll. Magával hozta két páciensét is. továbbá működtetni kezdtek Internet honlapot is. amikor agykontroll kísérleteket végeztek velük. hogy milyen kínzásoknak lettek alávetve gyermekkorukban. a "President's Advisory Committee on Human Radiation Experiments" (Embereken végzett sugárzási kísérleteket vizsgáló elnöki tanácsadó testület. mint pszichiáter.személy adatait összegyűjteniük. Chris DeNicola és Claudia Mullen vallomásait az Elnöki Bizottság 1995. Férje a meghallgatás idején a Tulane Egyetem orvoskarán tanított. Ekkor beszélte meg az egyik túlélővel. Fort Albany-ban. Egy adatbankot hoztak létre. és ekkor adták át a résztvevőknek az első tájékoztató anyagot tevékenységükről. Wayne Morris ezután a bennszülött amerikai indián közösségek gyógyítási technikáinak az agykontroll és a rituális kínzás áldozatainak a gyógyításában játszott szerepéről érdeklődött. (Az embereken végzett agykontroll kísérletek túlélőinek a támogató bizottsága) tevékenységéről kérdezte interjúalanyát. Sikerült több mint száz gyermekkorban agykontroll kísérleten átment .gyermekkorában agykontroll kísérleten átment .Wayne Morris ezután az "Advocacy Committee for Human Experimentation Survivors of Mind Control. A helyi iskolák egykori tanulóinak a beszámolóiból megfigyelhetők voltak a hasonlóságok. előállított elektromos székről. azaz az agykontroll kísérletek túlélőinek az érdekvédelmét felvállaló bizottság. hogy a rituális visszaélések túlélőinek érdekvédelmi bizottságot kell létrehozniuk. a kínzást és a programozást végző orvosok mely helyeken tömörültek. hogy fehérbe öltözött férfiak megerőszakolták őket az éjszaka közepén. és vagy Thunder Bay-ben vagy észak-nyugat Ontarióban nőttek fel. 1995. Lynne utalt rá. A New York államban lévő Long Island túlélőivel Chavoustie. A bizottság előtt tanúvallomást tett Valerie Wolf. amely a lehetőség szerint valamennyi túlélőtől begyűjti az információkat. Wolf. akik személyesen számoltak be az Elnöki Bizottságnak arról. ACHES-MC. március 15-én megtartott ülésének a hivatalos jegyzőkönyve alapján a továbbiakban még részletesen ismerteni fogjuk. Számos korábbi diák mondta el.személy tanúvallomását.) Lynne 1996-ban Texasban részt vett egy konferencián. Valerie Wolf pedig terapeutaként tevékenykedett New Orleans-ban.

a NORAD (North American Aerospace Defence Command's Area . Ezért nagyon hálás nekik. hogy ezek az iskolák katonai támaszpontok közelében voltak mind Amerikában. 175 . hogy gazdag fehér emberek érkeztek oda New Yorkból és Kaliforniából azért. Nem tudja. Megfigyelhette. A "Kőangyalokat" egyre többen keresték meg. és ezekhez tartoznak az Ojibway. és ezzel párhuzamosan több indián szervezet is felvette velük a kapcsolatot. Mindezekre hároméves korától kezdve emlékszik vissza. Morris ezt követően Lynne Moss-Sharman személyes tapasztalatairól érdeklődött. Emlékképei mindig egyenruhás emberekkel kezdődnek. ha néhány ilyen indián Elder nem nyújt neki segítséget. hogy ezeknek a kultuszoknak a létrejötte és fennmaradása nemzedékről nemzedékre azon angol és francia misszionáriusok tevékenységére vezethető vissza. Apja nehezen talált állást. hogy közülük néhánynak a rituális kínzás túlélővel kell foglalkozniuk. hogy vannak bizonyos területek. a börtönökön belül és azt is tudják. Lynne megalapozottan feltételezi. amely szintén kapcsolatba állt a hadsereggel. Folyik egy kultikus tevékenység is Manitoulin Island-en (Manitoulin szigeten). rezervátumok. amelyekre Hamiltonon és Torontón kívüli templomokban.Távolsági Előrejelző Rendszer) rendszer keretében. hogy már nem élne. hogy a General Electric torontói kirendeltségénél dolgozott és a "Pyramid Club" nevű társaságba járt. a vágóhíd közelében került sor. Lynne maga is úgy véli. ahol nemzedékközi sátánista kultuszokat (intergenerational satanic cults) gyakorolnak.Észak-Amerikai Légtérvédelem Parancsnoksága) és a DEW Line (Distant Early Warning System . Fokozatosan kiderült. De közrejátszhatott a helyi iskolákból szerzett tapasztalat is. Világosan emlékszik már kisgyermek korától kultikus rituálékra. hogy ez ugyanahhoz a CIA által finanszírozott tevékenységhez kapcsolódik. különböző helyeken került sor. Anyjával Halifax-ból Torontóba költöztek születése után. hogy jól szervezett. hogy apja a kanadai hadsereg kötelékébe tartozott 1939-től 1945-ig. Emlékszik egy olyan szertartásra (forgiven by the blood .megbocsátva a vér által). mind Kanadában. A csoport pénzügyi támogatást szerzett az Elder-ek által irányított gyógyítási tevékenység finanszírozására. illetve az Ojibway-Cree indiánok. Túlélők arról számoltak be. Olyan összejövetelekre is emlékszik. akik a szőrmekereskedelem révén évszázadokon át kapcsolatban álltak Amerika bennszülött lakóival. Ezek ahhoz hasonló rituális aktusok. mint amilyet a nem indián gyerekekkel szemben alkalmaztak. hogy mi történt a helyi iskolákban.pedig abortuszra kényszerítették őket. Az Elder-ek látják. Lynne azt feltételezte. hogy apja miként vállalta fel ezt a szerepet. A Marie/Cutler/Thessalon térségben létrejött a lelki és szexuális visszaélések túlélőinek a csoportja. csupán abban biztos. amelyre Torontóban. Az együttes tevékenység nyomán az agykontroll kísérlet egyre több bizonyítéka gyűlt össze. mint amilyen a Stone Mountain. ahol az Elder-ek tisztában voltak azzal. Arra is emlékszik. Lynne elmondotta. 1947-ben. hogy rendkívüli gyógyító hatást tettek a túlélőkre. amelyekről a gyermekkori kultikus-jellegű kínzásokon átment személyek számoltak be. Legkorábbi emlékei szerint apja a nagybátyjával és más katonai személyekkel szexuálisan visszaéltek vele. Ugyanezt nem lehet elmondani a nem-bennszülött közösségekről. hogy gyermekként elvitték az ottawai Uplands légitámaszpontra. és ezirányban már beindult a kutatómunka. Lynne részt vett izzasztó indiánkunyhókban olyan gyógyítási ceremóniákon. amelyekben nagy a félelem. Az indián közösségek nem félnek szembenézni ezzel a problémával. Ez a csoport kapcsolatban áll az indián törzsek bölcs öregeivel. az Elder-ekkel. beleértve földalatti létesítményeket is. kifinomult kultikus tevékenységet fejtsenek ki a szigeten. Ezzel a kérdéssel a bennszülött közösségeknek is foglalkozniuk kell.

A fizikailag vagy lelkileg betegeket egy közeli katonai támaszpontra vitték. óta szoros kapcsolatban állt Edgar Hoover-rel. Martin Orne-vel és természetesen Ewen Cameronnal. és egy meghatározott terv szerint egy új személyiséget létrehozni. az egyik Los Alamos. hogy tulajdonképpen egy személy betöréséhez fogtak hozzá. a másik a New York államban lévő Rochester. hogy nem egyetlen új személyiség. és hírszerzési feladatot elvégezni. dr. amit ő nem volt képes szavakban elmondani. Meg akarta ölni magát. hogy számos ilyen célra berendezett szoba volt. hogy megvédje magát. és mindig volt valamilyen elektromos szerkezet a közelben. aki agykontroll programozás befolyására kész parancsra gyilkolni és számos más katonai. a végtagjai kificamítva a vállához és a csípőjéhez vannak helyezve és átcsavarva kötszerrel szorosan meg volt kötözve. amiről a rajzai szólnak. then we make you. hogy azt mondták neki "first we break you. aztán megalkotunk. Kísérleteztek rajta a Rochesteri Egyetemen folytatott programok keretében az 1940-es évek végén és az 1950-es évek elején. Ennek a programnak három központja volt. Dr. Mások hordó alakú konténerek voltak. amikor benne feküdt a kísérleti személy.Wayne Morris ezután azokról a rajzokról kérdezte Lynne-t. hogy dr. Cameron módszereit kezdték alkalmazni. Később felgyorsultak a dolgok. a harmadik a Kaliforniában lévő Stanford Egyetem.. Lynne visszaemlékszik arra a kísérletre. valamint José Delgado-val. Oswego-ba a II. hogy Manchurian Candidate-nek azt a személyt nevezik. A telefonprogramozás az ilyen kulcsszavak révén hatékonyan alkalmazható. Csak fel kellett venni a telefont. hanem egymással egybekapcsolt személyiségek és személyi komponensek egész rendszerét létrehozni. Teljesen megtörni az eredetit. Ezt követően dr. Emlékszik egy olyan szobára. Felidézve egyik átélt emlékét. amelynek az egyik végében hatalmas tekercs volt. Estabrooks a hamiltoni Colgate College-ben. Egyszerű módszer a katonaságnál. akik sisakokat viselnek. amibe behelyezték. Lynne világosan emlékezik az érzéki észleléstől való megfosztás technikáira is. amelyek a "The Stone Angels" nevű lapban jelentek. akkor fáslitekercseket hozatnak vele egy barna papírszatyorban és ebből senki nem sejti. hogy beleférjen egy ilyen konténerbe. világháborút követően számos menekült és holocaust túlélő érkezett. amikor elkezdett visszaemlékezni erre a szobára. Az idő múlásával kezdte megérteni. 176 . Ez volt az alaptechnikája a kísérleti alany teljes elkülönítésének. Estabrooks kulcsszerepet játszott a Manchurian Candidate amerikai verziójának a létrehozásában. ami egyre kisebbé vált. és már csak azt tudja. hogy ösztönösen olyan gyermekeket rajzolt. Estabrooks-al. Ha a programozás már megtörtént. azaz el akarta távolítani az adott egyén személyiségét. hogy ezek a rajzok arról szólnak. Cameron a McGill Egyetemen Montreálban ugyanerre törekedett.. 1937. Elmondotta. Lynne ezt úgy pontosította." (először megtörünk. ahova az áldozatot összekötözve olyan kicsire csomagolták össze. meg és amelyek felidézik az agykontroll kísérletekben átélt tapasztalatait. amikor dr. Lynne elmondotta.. be kellett mondani a kulcsszót és az erre a szóra programozott tudatrész működésbe kezdett és végrehajtotta a kapott utasításokat. hogy amikor valakivel elkezdik a kísérletezést. hogy le akarta tépni a saját fejének a tetejét. és le akarta szakítani a koponyája felső részét. továbbá New York államban lévő Oswego-ban folytatott kísérleteket. akkor akár ezer mérföldes távolságban lévő személyt is aktivizálni lehetett egyetlen telefonhívással. José Delgado-ról kérdezte interjúalanyát. Most már arra is emlékszik. amelyek kulcsszavakkal és frázisokkal aktivizálhatóak.. amikor sisakot és csöveket alkalmaztak és emiatt nem tudta mozgatni a kezeit. Cameron titokban részt vett a rochesteri kísérletekben egy másik kanadaival. Csupán az elmúlt 6-8 hónapban ért el odáig. Wayne Morris itt utalt rá. olyan is. Wayne Morris megjegyezte. hogy már beszélni is tud mindarról.

hogy ő orvosdoktor helyett inkább kínzónak nevezné. Az ágy mellett három női ruhába öltözött férfi állt. Egyébként hasonló történetek százairól tudna beszámolni. (az ACHES-Mind Controll) és a "The Stone Angels" tapasztalatai között jelentős az átfedés. mind a katonai körökben azért. Ez utóbbi célja az volt.a rituális visszaélések alkalmával . Ezen kirajzolódnak azok a csomópontok. Meg lehet említeni a Jonestown-t és a Walla Walla börtönben. Mivel mindig erősen elkábított állapotban vitték oda. Kétségtelenül léteznek a gyilkoló programok. akik kísérleteztek vele. hogy milyen célokra használták fel. hogy beszervezzék. hogy engedelmessé tegyék a gyermekeket. amikor valaki elkezd emlékezni. A kínzás. de úgy tűnik. leány. Wayne Morris ez után azt kérdezte. hogy gyermekként . hogy pornográfia készítésére használták őket. mint amikor ő is zsarolásra lett felhasználva. Az öregember is kábítószerezve volt és Lynne is. Lynnét bedrótozták egy robothoz.Lynne azt válaszolta. elektromosságot alkalmaztak. illetve emlékeztessék őket a hierarchiában elfoglalt helyükre. Feltűnő volt az úgynevezett "gender blending". mind a leánygyermekekkel folytatott pedofíl kapcsolat iránt. Itt nem csak a katonai kutatók és a tudósok szadizmusáról van szó. mint "Land Vehicle Division" (Szárazföldi közlekedési osztag). amit ő "The Funhouse"-nak (A vidámság házának). amelyet "The Playhouse"-nak (A játékok házának) nevezett. Ő egyike volt dr. hogy csak gyerekekkel kísérleteztek. Igen sokan arról számolnak be. vagy egy bábuhoz hasonlóan és elektromosságot használtak mozgásának az irányításához. Delgado kísérletei ehhez a katonai létesítményhez kapcsolódtak. Természetesen működött a fotóberendezés. de arra határozottan emlékszik. Ki kell emelni az agykontroll kísérleteknél az elektromos eszközök alkalmazását. többek között magasrangú emberekkel való pedofíliára használták. hogy a kísérletben részt vevők nagy erőszeretettel viseltettek mind a fiú-. ezért nem tudja pontosan megjelölni. ahol a kísérletek folytak a katonai bázisok és az atomerőművek környékén. a keresztbe öltözés és a nemi szerepek felcserélése a rituálék alkalmával. Közös tapasztalat az is. hogy döntési helyzetben lévő embereket befolyásuk alá vonjanak. illetve zsarolásra. hogy voltak csecsemők. vagy voltak közöttük felnőtt férfiak és nők is? Lynne felsorolta. mind Kanadában. Lynne Moss maga például ki lett képezve arra. drogokat adtak be nekik. valamint az Ontarió államban lévő Oakridge büntetőintézetben folytatott kísérleteket. hogy ott mindig Delgado-val került össze. hogy mindezek a kísérletek katonai támaszpontok és nukleáris reaktorok közelében folytak mind az Egyesült Államokban. és valójában egy titkos kísérleti programról volt szó. és egy másik. hogyan lehet valakit megskalpolni. hogy hol volt ez a katonai egység. Lynnét angol tudósok zsarolására használták.és 177 . hogy kikényszerítsék bizonyos személyeknek az engedelmes közreműködését. A programozott gyerekeket titkos kommunikációra. mint kislány.ketrecekbe zárták őket. mindannak a teljes mellőzéséről. Egy egyetemi épület szobájában egyszerre csak síró öregember mellett találta magát az ágyban. amelyben ez a brit kutató részt vett és ezért lényeges volt. vagy olyan helyzetekben. amelyekkel nagyon nehéz szembenézni. Morrist az érdekelte ekkor. Ugyancsak közös tapasztalat. az érzékelés lehetőségétől való teljes megfosztás (sensory deprivation) és az úgynevezett pszichikus vezetés (psychic driving) is fontos szerepet játszott. Ewen Cameron mellett. Elvitték egy helyre. amit emberinek lehet nevezni. Delgado-nak kísérleti szobái voltak egy épületben. Az amerikai-kanadai érdekvédelmi bizottság. Utalt Lynne Ontario térképére. miután beprogramozták? Számos esetben információk továbbítására. az 1960-as évek végén és az 1970-es évek elején. Elliott Barker végzett kísérleteket az LSD-vel. amelyre úgy emlékszik vissza. mondotta Lynne. pedofíliára és zsarolásra használták mind a tudományos. Ez utóbbiban dr. A kábítószereket arra használták.

de nem volt karjuk. hogy mely drogok tesznek valakit alkalmasabbá az agymosásra. hogy ez a gyógyszer súlyos születési rendellenességeket okoz. J. amely természetesen kísérleti laboratórium. hogy ez rendkívül hosszadalmas és vannak olyan programozások is. büntetőintézetekben. majmokkal. mint egy robotnak. hogy valószínűleg thalidomide-t alkalmaztak ezekben a titkos laboratóriumokban. mintha valakit ostorszíjjal vernének. a test mindenre emlékezik. A drogok intenzív használatának egyik célja öntudatlan állapot előidézése és így a kísérletek számára fogékonyabbá tétele. Erre utal a Fort Albany-ban készült villamosszék. A CIA számára dolgozott tudósok soha nem készítettek volna feljegyzést emberekkel folytatott kísérletekről. de úgy hiszi. aki különböző college-okben. hogy milyen kísérletek folytak patkányokkal. Átéli. Egyetlen thalidomide adag. a tudat széthasítása és a leválasztott tudatrészek programozása. vagy érzi azt a tekercset. Lynne azzal kezdte. amikor az erről készült rajzait meglátta. akiknek szakálluk volt. például egy drótot. A cél a hatékonyság volt. Wayne Morris ezután a gyógyulási folyamat részletei iránt tudakozódott. A kanadai bennszülött lakosok körében is folytak kísérletek. mert számítani kell arra. felnőtt emberekkel. Utalt a University of Rochester-nél talált dokumentumokra. Azt is figyelték. A sort csupán folytatni kell csecsemőkkel. Lynne nem állította biztosra. Gyakran olyanok a fájdalmak. mint a normális eset. akinek a jelenlévő tudósok megparancsolják. Számosan közülük nem képes gyermeket a világra hozni. Lynne elmondotta. azt mondotta. (A thalidomide Európában kifejlesztett altatószer volt. és kezeihez és lábfejéhez elektródákat helyeztek. hogy ott születtek gyermekek. Lynne nagyon fontosnak tartja. amelynek nincs teteje. már súlyosan károsíthatja a magzat végtagjainak a fejlődését. Felidézte. Annak is tanúja volt. Számos olyan személy van. D. illetve a katonai intézményekben került programozásra. hogy a laboratóriumokban gyakran sokáig visszatartották a kísérleti személyeket. és 178 . Újraéli. Ő elsősorban azokkal van kapcsolatban. A test érzi a beléje erőszakolt tárgyakat. Ebben az időben senki nem tudta. hogy elkezdődhessen a "patterning". amikor úgy kell funkcionálnia. akikkel különböző gyógyszereket szedettek. hogy kísérletezésre felhasználják. gyermekekkel.) Lynne ismer olyan túlélőket. Genetikai kísérletek is folytak. amelyek részletesen leírják. egyetemeken. mint ő maga. kisebb számban azonban felnőtt férfiak és nők is. amelybe beleültették a gyerekeket. akik gyermekként lettek programozva és ugyanolyan kísérleti túlélők. ha azt a terhesség korai szakaszában vették be. hogy a gyermekkorban ilyen kísérleteken átesett túlélők tapasztalatai ismertté váljanak. hogy az agykontroll technikák kifinomultabbá válnak és a lakosság egyre hatékonyabb befolyásolását teszik lehetővé. amikor újabb és újabb programszint kerül sorra. így "szórakoztatva" a látogatóban lévő előkelőségeket. hogy fajkereszteződéssel is kísérleteztek különböző állatok és emberek között. vagy lábuk. és használták a reggeli rosszullétek kezelésére terhesség ideje alatt. hogy az 1950-es években az egyik laboratóriumban olyan csonka csecsemőket ("Torso Babies") látott. Az Egyesült Államokban nem volt jóváhagyva az általános használata.fiúgyermekek. amelyek nem fordíthatók vissza. A visszaprogramozás során. macskákkal. Ennek következtében sokkal hamarabb kerültek szülőképes állapotba. Könnyebbé tenni és felgyorsítani az agymosást azért. amikor 8 és 9 évesek voltak. Egy ismerős ápolónő. de a "Food and Drug Administration" hozzájárult ahhoz. hogy menjen a "Playhaus"-ba. akik onnan sikítva próbáltak kiugrani. amin keresztül ment. és ezért erősen romboló a hatásuk. A genetikai megváltoztatás is fontos szerepet játszott a különböző sugárkísérletekkel együtt. amelybe becsomagolták. amikor lekötözték egy székhez.

Az emlékezési képessége ugyanolyan töredezett volt. hogy amikor megindult az emlékezési folyamat. azt már nehezen tudja a szervezete lereagálni.azt figyelték. mint lélektelen. hogy távirányítású elektronikus eszközeikkel hogyan tudják végrehajtatni a biorobottal kívánságaikat. A test akaratlanul is azokat a helyzeteket veszi fel. hiszen ha hipnotikus állapotban még több emlékkép nyomul előtérbe. ahogyan lezajlott a tudatának a részekre darabolása. Olyan gyógyszerekre is rászorult. Lynne gyakran összeesett az utcán. hogy mi is történik vele. Arra törekedtek. hogy ezek kicsodák. Gyakran akart megválni életétől. Így kerülhette el az olyan beavatkozásokat. mert olyan emlékképek árasztották el. Az ő esetében rendkívül megalázó személyes kapcsolat váltotta ki. mint az elektrosokk. vagy hogy betekerje magát a rendelő szőnyegével. hogy melyik programozott tudatrésze irányította emlékezését. Azt is kérte orvosától: küldje hipnotizőrhöz. Ismeretes. Csak rajzokkal. mintha kórházakban lenne. eszközök. A kezeléseket irányító pszichiáter kezdettől fogva a legnagyobb türelemmel és gyengédséggel bánt vele. vagy elmegyógyintézetbe zárkózni. Amikor felvillantak az első emléknyomok. ahogyan a CIA által finanszírozott doktorok elektrosokkolták. és a kézírása is teljesen más volt attól függően. Néha ugyanúgy rázta az áram. Ezek összefüggéstelen töredékek voltak. ismét képtelen volt rajzolni. amelyek azt mondták neki. dr. Morris ez után azt tudakolta. hogy ezek a leírtak valamiféle értelmet nyerjenek. Követte azt a menetet. a nagybátyjával és az ő barátaikkal kapcsolatos események. vagy a gyógyszerekkel alkalmazott lobotómia. Hamilton. dr. Megdöbbentő emlékképek tolultak az agyába kórházi környezetről. Mivel lassan haladtak előre a gyógyulási folyamatban. egyre több olyasmi került a papírra. Hendricks nevét. amelyek megkönnyítik a fájdalmas élmények feldolgozását. amelyek semmit nem jelentettek a számára. mintha akkor részesült volna elektrosokkban. Ő volt az első személy az életében. és időnként arra kényszerült. a vérfertőző kapcsolatra Hamiltonban és mindezt napról-napra elkezdte leírni. annak barátaira emlékezett. elektródákat helyeztek a testére. laboratóriumok. noha soha nem volt képes mást rajzolni. vagy ahogyan az érzéki észleléstől különböző módokon megfosztották. noha fogalma sem volt. vagy megerőszakolással. amelyekről korábban semmit nem tudott. akkor apjára. amikor az 179 . kifejezéseket. ketrecekről. Amikor ezen a rajzolási kényszeren túlesett. Hosszadalmas és intenzív terápiás foglalkozásokra volt szükség ahhoz. Ekkor keresett fel egy terapeutát. hogy az asztal alá bújjon. és olyan parancsokat hallott. hogy ilyen fragmentált tudatállapotban bizonyos neuronpályákat rögzítsenek az agyában. elektromos berendezésekről. Ezek emléktöredékek voltak. sisakot a fejére. és a kezelések során tárultak fel az apjával. hogy menjen kórházba. amelyek a kísérletezések során előfordultak. Lejegyzett szavakat. Évekre volt ahhoz szükség. akiben teljesen megbízott. de nyomukban megjelent a rendkívül intenzív testi fájdalom is. nagybátyjára. Mindennek következtében. így nem volt szükség pszichiátriai közbeavatkozásra. de erre azt a választ kapta. érzés nélküli figurákat. Így írta le dr. vagy leírt szövegekkel tudta kifejezni magát. Eleinte nem tudta elmondani. Rajzsorozatokat készített 10 hónapon át. Nem tudta magát szavakkal kifejezni. hogy meg tudjon szólalni. mint ahogy szakadozott volt az a folyamat is. Ekkor még semmit nem tudott ezekről. Ehelyett a fokozatos és lassabb előrehaladást ajánlotta. hogy az nem jó ötlet ebben a fizikai állapotban. hogy miként kezdett ismét működni az emlékezete? Ez életének a mély válsága során kezdődött. akkor tudott-e már a CIA által folytatott agykontroll kísérletekről? Lynne erre tagadó választ adott. például egy autóbalesettel. Green. Ma is még rá van utalva a segítségére. s csak egy-egy pillanatra villantak fel arcok. Miközben írt. kórházakba telefonált. Morris következő kérdése arról szólt. hogy számos túlélőnél az emlékezet visszanyerése súlyos fizikai traumával kezdődik.

emlékezési folyamat fokozatosan beindult, az emlékképek is fragmentált formában törtek fel. Ez nem arra hasonlít, mikor egy villanykörte kigyullad az ember fejében. Éveken át elhúzódik az a lassú folyamat, amíg végre emlékezni tud arra, hogy belép egy kórházba, egy katonai létesítménybe, hogy ott találja magát egy pedofíl környezetben. Az emlékezetnek ez a fokozatos aktivizálódása és integrálódása leírhatatlan fizikai és emocionális fájdalmakkal jár. Lynne elmondotta, mivel munkaképtelen, segélyből él 17 éve Thunder Bay-ben. Vödörben mos, és időnként élelmiszersegélyt kell igénybe vennie. Nem utazhat sehová, noha nagyon szeretne bizonyos helyekre eljutni, így Rochesterbe, Hamiltonba és New York-ba a Colgate College-ba. Szívesen visszamenne azokra a helyekre videokamerával egy megbízható személy társaságában, ahol kísérleteztek vele, mert még mindig hallja azokat a hangokat belül, amelyek pontosan elmondják: melyik helyen mit tettek vele. Néhány fényképet szerzett ezekről a helyekről. Kapott egy évkönyvet az Oswego State Teachers College-től is az 1950es évekből, és be tudott azonosítani két olyan pszichológust, akik a kísérletekben részt vettek. Morris ez után azt tudakolta, hogy mikor szerzett tudomást arról, hogy a CIA és más amerikai szervek is finanszírozták azokat a programokat, amelyekben vele is kísérleteztek? Lynne 1996. újév napját jelölte meg. Ekkor kapott ajándékba egy komputert, majd pedig egy modemet és az Interneten keresztül kezdett kapcsolatba lépni másokkal. Újév napján este 11kor véletlenül ráakadt arra a beszédre, amelyet Walter Bowart adott 1994-ben vagy 1995-ben Texasban. Ebben van szó a Rochester Egyetemről, a haditengerészeti finanszírozásról és a Project Chatter-ről. Ekkor szó szerint sokkos állapotba került. Mivel teste görcsökbe rándult, leánya és partnere azonnal hívták az orvost. Korábban már rajzolt és az egyiken egy gyermek látható sisakkal a fején, és a kép alá azt írta "Chatter". Ténylegesen egy egész sorozatot rajzolt a sisakokról. Sokáig azt hitte, hogy nem egészen normális, hogy ilyesmiket rajzol, és amikor elolvassa a komputeren "Project Chatter, Navy funding 1952", amit követ Valerie Wolf, Claudia Mullen és Chris DeNicola tanúvallomása, amelyet Washigtonban tettek, akkor ez fordulópontot jelentett. Különösen Claudia Mullen beszámolója, mert Lynne is emlékezett dr. Ewen Cameronra, a ketrecekre és az elektromosságra. Chris DeNicola pedig ugyanarról az asztalról tett említést, amelyre ő is emlékezett. Felhívta telefonon Valerie Wolfot, és ekkor tudta meg, hogy ő is kanadai, a hamiltoni egyetemre járt, ahol ő is felnőtt. Elküldte rajzait Valerie Wolfnak New Orleans-ba, és megkérdezte tőle, hogy lát-e a rajzokon ahhoz hasonlókat, mint amiről az ő páciensei beszámoltak? Valerie Wolf visszahívta és közölte vele, hogy Claudia Mullen a rajzok alapján felismerte azokat az orvosokat, akik vele is kísérleteztek. Ez a telefonhívás ösztönözte arra, hogy végül is a saját terapeutájának is megmutassa rajzait, amelyeket korábban nem tudott hová tenni. Pszichológusa arcán először látott emocionális reakciókat és sokkolták, amit látott. Ezt igen hosszú ideig tartó és fájdalmas "lereagálási folyamat" ("abreactive processing") követte. Lynne úgy véli, hogy azok a dossziék, amelyekre a rajzai utalnak és az 1952-től 1956-ig terjedő időszakra vonatkoznak, azok között a CIA dokumentumok között lehetnek, amelyeket megsemmisítettek. Morris ez után azt kérdezte, hogy a Túlélők Érdekvédelmi Bizottsága (ACHES-MC) milyen tevékenységet fejt ki? Lynne elsőként az 1997. áprilisában Chicagóban megrendezett tanácskozást említette (Believe the Children Conference - Higgy a gyermekeknek konferencia), ahol megkezdték a túlélők beszámolóinak szakszerű feldolgozását, videoszalagra rögzítését. Erről levelet küldtek Clinton amerikai elnöknek és Chretien kanadai miniszterelnöknek arra kérve, hogy tartsanak elnöki meghallgatást és vizsgálják meg a korábban titkosan kezelt, de mára már a titkosság alól feloldott, nyilvánosságra hozható és kutatható dokumentumokat, amelyek az agykontroll kísérletekre vonatkoznak, elsősorban

180

azokra a gyermekekre és felnőttekre, akik ehhez nem járultak hozzá és nem is volt azokról tudomásuk. Ezek a videó dokumentum-levelek az illetékeseknél vannak és az érdekvédelmi bizottság hivatalos meghallgatási eljárást akar kiharcolni. A legmegfelelőbbnek olyan helyszíni meghallgatásokat tartanának, ahol a bizottság Kanadában és az Egyesült Államokban felkeresné és kihallgatná a kísérleteknek alávetett személyeket. Ezeken a meghallgatásokon nem csak a túlélők, de a terapeuták is kifejthetnék véleményüket. Az Elnöki Tanácsadó Bizottság 1995. évi tanácskozása Az embereken alkalmazott sugárkísérletek kivizsgálására alakult bizottság (Advisory Committee on Human Radiation Experiments), amelynek a tagjait az amerikai elnök kérte fel, 1995. március 15-én a washingtoni The Madison Hotelban tartotta az egyik legfontosabb ülését. E tekintélyes szakemberekből és közéleti személyiségekből álló testületnek a Fehér Ház hivatalos képviselője is a tagja volt és ő nyitotta meg a tanácskozást. Itt került sor a Lynne Moss-Sharman által is említett Valerie Wolf meghallgatására. (A kanadai Vancouverben született Valerie B. Wolf - élt 1948-tól 2002-ig - a Cyracuse-i Egyetemen és az Ithaca College-ban, valamint a Tulane Egyetemen szerezte diplomáit. Tapasztalt szociális munkás és a fizikai képzés kiváló szakembere volt. Ezen kívül ő volt a "The National Council of Jewish Women" (A zsidó asszonyok országos tanácsa) New Orleans-i szervezetének az elnöke. A tanúvallomás idején 47 éves volt.) Valerie B. Wolf tanúvallomása Wolf asszony azzal kezdte, hogy az előtte szólók számos olyan tényről számoltak be, ami neki már ismerős. Ő elsősorban az emberekkel szemben alkalmazott sugárzás és az agykontroll kísérletek lehetséges kapcsolatáról kíván beszélni. Ennek fő oka, hogy számos ember állítja: gyermekkorában besugárzással, drogokkal, végzett agykontroll kísérleteknek vetették őket alá azok az orvosdoktorok, akik a sugár- és agykontroll kísérletekben egyaránt részt vettek. Írásos dokumentáció készült, felsorolva e személyek neveit, a végrehajtott programok elnevezéseit, amelyeket az ország különböző részein élő személyek vallomásaiból állítottak össze. Fontos annak a megértése is, hogy az agykontroll technikákat arra is felhasználták, hogy megfélemlítsék a kísérletek szenvedő alanyait. Így akarták kikényszeríteni, hogy hallgassanak az államilag szervezett kísérletek során átélt szenvedéseikről. Wolf utalt rá, hogy 22 éve gyakorló terapeuta, aki a trauma-kísérletek áldozatainak a gyógyítására szakosodott, és mintegy 40 különböző kollégájától gyűjtötte be a bizottság elé tárt tényeket. Figyelemre méltóan megegyeznek a fájdalomokozással, úgy, mint az elektrosokkal, halucinogénokkal (érzékcsalódást okozó szerekkel), érzékeléstől megfosztással (sensory deprivation), hipnózissal, a végtagok kicsavarásával és szexuális visszaéléssel, valamint az agykontroll kísérletekkel kapcsolatos beszámolók. Eddig alig jelent meg publikáció a gyermekeken végzett agykontroll kísérletekről, noha az ezekről beszámoló betegek az ország különböző részein élnek és nem állnak kapcsolatban egymással. Ezek a páciensek autóimmun és pajzsmirigy problémákban, sclerosis multiplex-ben, izom-megbetegedésekben, valamint más, még tisztázatlan betegségekben szenvednek, amelyek pontos diagnosztizálása még várat magára. Az államilag finanszírozott kísérletek számos alanya orvosilag dokumentálhatóan megbetegedett, sokan félnek elmondani orvosaiknak, amit az agykontroll kísérletek során átéltek, mert attól tartanak, hogy elmebetegnek fogják őket tartani. E páciensek a kísérletező doktorok közül többet megneveztek, elsősorban dr. Green-t, akire sokan úgy emlékeztek

181

vissza, mint a fájdalomokozással, az agykontrollal és a szexuális erőszakkal végzett kísérletek irányítójára. Az egyik beteg beazonosította dr. Green-t, és eszerint ő dr. L. Wilson Green-nel azonos. Egy ilyen nevű személy volt a hadsereg vegyi központja kémiai és radiológiai laboratóriumainak a tudományos igazgatója. De nemcsak a hadsereg, hanem a hírszerző szervezetek számára is végzett kísérleteket. A betegek elmondásaiban gyakran szerepel dr. Sidney Gottlieb és dr. Martin Orne neve is, akik ugyancsak részt vettek az embereken alkalmazott sugárkísérletekben. Wolf hangsúlyozta, hogy a páciensek spontán módon emlékeztek ezekre a nevekre anélkül, hogy bármiféle emlékezet-elősegítő technikákat (memory-retrievable techniques), mint például hipnózist, alkalmaztak volna. Az információk szabadságáról szóló törvény (Freedom of Information Act, FOIA) alapján megpróbálták átnézni az agykontroll kísérletekre vonatkozó feljegyzéseket. Ezirányú megkereséseiket vagy igen lassan teljesítették, vagy elutasították, ennek ellenére bizonyos információkhoz mégis hozzájutottak, amelyek viszont alátámasztották, hogy a páciensek igazat állítottak. Rendkívül fontos minden olyan hivatalos dokumentumnak az ismerete, amely vagy alátámasztja, vagy cáfolja mindazt, amire a páciensek visszaemlékeznek. Noha az MK-ULTRA akták meg lettek semmisítve, ami azonban mégis megmaradt más programokból, mint például a Bluebird-ből, vagy az Artichoke-ból, értékes információkat tartalmazhatnak. A rendelkezésre álló bizonyítékok arra utalnak, hogy a páciensek egy részét sugárzási kísérleteknek is alávetették. Az ezzel kapcsolatos információk elősegíthetnék ezeknek a súlyos pszichológiai és orvosi problémákkal küszködő embereknek a kezelését és gyógyítását. Valerie Wolf végül arra kérte az Elnöki Tanácsadó Bizottságot, hogy terjessze ki vizsgálódását az általa említett problémákra is. Egy bizottság már megvizsgálta az agykontroll kísérleteket, de nem foglalkozott a gyermekekkel folytatott kísérletezésekkel, mert a többségük még túlságosan fiatal volt, és az 1970-es évek végén még tartottak a kísérletek. Wolf úgy vélte, hogy csak a tények nyilvánosságra hozásával lehetne véget vetni ezen emberek további zaklatásának és szenvedésének, ezért kérte vizsgálat lefolytatását és a gyermekeken végzett agykontroll kísérletek adatainak a nyilvánosságra hozatalát. Christine DeNicola tanúvallomása Christine DeNicola 1962. júliusában született és ővele is végzett sugárzással, agykontrollal és drogokkal dr. Green kísérleteket. Szülei 1966-ban elváltak és névszerinti apja, Donald Richard Ebner, ugyancsak dr. Green köréhez tartozott. A vele való kísérletezés 1966-tól 1976ig tartott. Sugárkísérleteket először 1970-ben végeztek vele. 1972-ben a besugárzást a nyakára, a torkára és a mellkasára irányítva próbálták ki. 1975-ben pedig a mellkasára és a méhére koncentrálták. Minden alkalommal szédült, hányingere volt és hányt is. Ezeket a kísérleteket az agykontroll technikák kipróbálásával összefüggésben végezték drogokkal kombinálva, az arizonai Tucson-ban. Dr. Green leginkább agykontroll kísérleteihez vette igénybe 1966-tól 1973-ig. Az volt a célja, hogy programozott kémet és orgyilkost képezzen belőle. Az első ilyen irányú emléke az, amikor Don Ebner a Kansas City University-re vitte 1966-ban. Egy laboratóriumhoz hasonló helyiségben más gyermekek is voltak. DeNicolá-t meztelenül lekötözték, szétterpesztett lábakkal hátára fektették. Dr. Green elektródákat helyezett a testére, beleértve a fejét is. Egy fej fölötti vetítőhöz hasonló szerkezetet használt és közölte vele, hogy különböző képeket éget az agyába, miközben egy vörös fényű reflektort irányított a homlokára. Az egymás után következő szakaszok között elektrosokkot alkalmazott és közölte, hogy menjen mélyebbre és

182

mélyebbre, ismételve, hogy minden kép mélyebbre hatol az agyban és DeNicola ezután azt fogja tenni, amit dr. Green mond neki. A kísérlet előtt erős droginjekciót kapott. Amikor vége volt, akkor egy másikat. A következő emléke szerint a nagyszüleinél volt Tucson-ban. Ekkor 4 éves volt. DeNicola emlékeztette az Elnöki Bizottság tagjait, hogy dr. Green a traumát, a drogokat, a hipnózis utáni szuggeszciót az agy feletti teljes ellenőrzés érdekében alkalmazta. A sugárzási kísérleteket azért végezte rajta, hogy megállapítsa, milyen fajtájú és erősségű sugárzás milyen hatást vált ki a különböző testrészekben, másrészt ezzel tovább terrorizálta, ami viszont az agykontroll kísérletekhez fontos traumák okozását szolgálta. A további kísérletekre Tucsonban, az Arizonában lévő sivatagban került sor. Megtanították arra, hogyan törjön fel lakatokat, legyen titoktartó, miként használja fotografikus memóriáját és azt a technikát is meg kellett tanulnia, miként tartson vissza információt, számokat ismételgetve. Dr. Green követelte tőle, hogy öljön meg olyan babákat, amelyek kisgyermekre emlékeztettek. Egyik alkalommal átszúrt dárdával egy ilyen babát, de a következő alkalommal ezt megtagadta. Különböző fájdalomokozó technikák szenvedő alanya lett, de ahogyan idősebbé vált, egyre több ellenállás tanúsított. Ezért gyakran tették megkötözve ketrecbe, amely Dr. Green irodája közelében volt. 1972. és 1976. között mind ő, mind munkatársai időnként gondatlanságból nem zárták be a ketrecét. Ilyenkor, ha ez fizikailag lehetséges volt, kimászott a ketrecből és bement az irodájába, és elolvasta az asztalán lévő jelentéseket, emlékeztetőket, amelyek CIA-hez tartozó és katonai személyeknek voltak címezve. A dossziékban projektek és alprojektek leírásai voltak olvashatóak, a kísérleti alanyok és a kísérletek neveivel, kódszámokkal, amelyek a sugárzási és agykontroll kísérleteket jelölték, amelyeket DeNicola írásban is beterjesztett a Bizottságnak. Dr. Green két alkalommal is rajtakapta és büntetésként elektrosokkolta, drogokat adott be neki, megforgatta az asztalon, injekciót nyomott a hasába és a hátába, kificamította az ujjait és hipnotikus technikákkal elérte, hogy még zavarodottabbnak érezze magát, és öngyilkossági késztetései legyenek. Miután DeNicola-nak fokozódott az ellenállása és nem volt hajlandó együttműködni, ezért abbahagyták további programozását a kémkedésre és gyilkosságra. 1974-től 1976-ig dr. Green különböző agykontroll módszerekkel arra törekedett, hogy a gyilkossági programozást önpusztító és halált okozó programokká alakítsa át. Célja az volt, hogy meghaljon. DeNicola azonban küzdött az életéért, és ma is küzd érte. Az átélt kísérletek következtében MPD/DID, vagyis tudathasadásos elme-, illetve identitászavarban megbetegedett személlyé vált. Dr. Green oly sok részre kívánta feldarabolni tudatműködését, amennyire csak lehetséges. Ez nem sikerült neki, azt viszont elérte, hogy DeNicola azóta is folyamatos fizikai, mentális és emocionális problémákkal küzd. 12 év óta részesül kezelésben és az utóbbi két és fél évben talált olyan terapeutát, aki tájékozott volt az agykontroll kísérletekről, úgyhogy végül is ténylegesen beindulhatott a gyógyulása. DeNicola hangsúlyozta a Bizottság tagjainak, hogy amiről ő beszámolt, az csupán egy töredéke annak, amin 1966-tól 1976-ig keresztülment. Ő is arra kérte az Elnöki Bizottságot, hogy tegyen ajánlást egy feltáró vizsgálat lefolytatására, mert ez lehetővé tenné, hogy a sugárzáskísérletek áldozataival foglalkozó terapeuták és más szakemberek hatékonyabb segítséget nyújthassanak. Claudia Mullen tanúvallomása

183

Mullen tanúságtételekor elmondotta: 1957. és 1974. között agykontroll kísérleteket folytattak vele, hogy tökéletes hírszerzővé alakítsák vegyszerek, besugárzás, drogok, hipnózis, elektrosokk, nagyméretű vízvezető csőben való bezárás, alvástól való megfosztás, agymosás, szóbeli, fizikai és szexuális bántalmazás révén. Közel három évtizeden át a hozzájárulása nélkül kísérleteztek vele, s mindezt azzal magyarázták, hogy "a cél szentesíti az eszközt", és "a hazámat szolgálom a kommunizmus elleni harcban". Amikor 7 éves korában elkezdték a kísérleteket, már sok szenvedésen ment keresztül és azok közé a gyermekek közé tartozott, akik hasonló zaklatásokon mentek át. Elmondta a Bizottság tagjainak, hogy már beterjesztette azokat a jegyzőkönyveket, amelyeket az általa meghallott beszélgetésekről visszaemlékezései során készített. Azért emlékszik pontosan a részletekre, mert fotografikus memóriája van és a vele kísérletező doktorok úgy vélték, hogy agyát élete végéig ellenőrzés alatt tarthatják. Mullen ezután rátért a részletekre. Elmondotta, hogy dr. L. Wilson Green, aki 50 millió dollárt kapott saját állításai szerint az "Edgewood Chemical and Radiology Laboratory"-tól (Az Edgewood-i kémiai és radiológiai laboratóriumtól), amely a CIA Műszaki-tudományos Kirendeltségéhez (Technical Science Division, TSD) tartozott. Erről nyilatkozott úgy dr. Charles Braun, hogy gyermekeket használtak kísérleti célokra, mert velük élvezetesebb és olcsóbb volt a munka. Olyan kísérleti alanyokra volt szükségük, akikre kevésbé figyelnek oda, mint a katonákra, vagy a kormányzati alkalmazottakra. Fiatal és engedelmes nők voltak a legmegfelelőbbek. Ehhez hozzátette: "Szeretem rémísztgetni őket, A lányok és az ügynökség egyaránt azt hiszi, hogy isten vagyok, aki létrehoz olyan kísérleti személyeket, akik a Sid és a James által kigondolt bármilyen deviáns célra használhatóak." Sid alatt dr. Sidney Gottliebet és James alatt dr. James Hamiltont értette. 1958-ban néhány fontos doktor tesztelte a Human Ecology Society-tól (A Humán Ökológiai Társaságtól). Figyelmeztették, hogy senkinek a szemébe ne nézzen, mert ezúttal egy rendkívül titkos projektről van szó. Gyermekként azonban pont ennek az ellenkezőjét tette és ezért jól emlékszik, hogy a kísérletet dr. John Gittinger kezdte, de dr. Cameron adta be neki az injekciókat és a röntgenbesugárzást dr. Green végezte. Ekkor közölte vele dr. Sidney Gottlieb, hogy most már alkalmas a "Big A"-re, értve ez alatt az "Artichoke" programot. Mire hazaért, már csak arra emlékezett, amilyen magyarázatokat kapott dr. Robert G. Heath-től, a Tulane Orvosi Egyetem orvosától. Ő magyarázta meg neki, hogy mitől származnak sérülései, a tűszúrások nyomai, az égési sebek a fején, az ujján és még a nemi szerve körül is. Mivel ekkor már teljes kontroll alá került az agya, mindezt elhitte. A következő évben egy Maryland állambeli szálláshelyre vitték, amelyet Deep Creek Cabins-nek neveztek, és ahol megtanulta, hogy miként kell szexuálisan kielégíteni a férfiakat. Kiképezték arra, hogyan vegye rá őket, hogy magukról beszéljenek. Maga Richard Helms, a CIA egykori helyettes igazgatója, dr. Gottlieb, George White és Morris Allen készült arra, hogy lefilmeznek annyi magas beosztású állami tisztségviselőt, egyetemi intézetek és alapítványok vezetőit, amennyit csak lehetséges azért, hogy később, amikor már elfogynak az agykontroll és sugárkísérletekre fordítható pénzek, akkor kikényszeríthessék tőlük a további finanszírozást. Claudia Mullent kiképezték, hogy csapdába ejtsen gyanútlan férfiakat. Mindössze 9 éves volt, amikor megkezdődött szexuális célokra való bevetése. Tanúja volt egy beszélgetésnek az Office of Research and Development-ről, ORD (A Kutatási és Fejlesztési Hivatalról). Ezt dr. Green, dr. Steven Aldridge, Martin Orne és Morris Allen irányította. Ekkoriban kiszivárogtak hírek arról, hogy New Orleans-ban sok visszamaradott gyermek nagy adag besugárzást kapott. Dr. Gottlieb ekkor megkérdezte az egyik kollégáját, Wilsont, hogy miért aggódik oly nagyon e gyermekekért, mikor végül is ők lesznek a legutolsók, akik kifecsegik a dolgokat.

184

Azok a személyek. fokozni kell a szokásos kényszerítéseket. hogy még mindig kontroll alatt állnak. hogy további vizsgálat legyen. Ezekre a kísérletekre általában éjjel került sor. hogy mindez vele és sok más társával arra hivatkozva történt. és miként szervezték be őket a kísérletekbe? Christine DeNicola azt válaszolta. hogy kísérjék figyelemmel kezdettől fogva az áldozatok visszaemlékezéseit. A tanúvallomásokat követően az Elnöki Tanácsadó Bizottság tagjai kérdéseket tettek fel. vagy sem? Wolf mégis úgy gondolta. mivel szülei elváltak. hogy kezelje a Claudiánál észlelhető pszichiátriai problémákat. hogy két és fél éves korában örökbe fogadta egy asszony. Mullen elmondotta az Elnöki Tanácsadó Bizottságnak. azért. Claudia Mullen válaszában elmondotta. Anyja szerint apja. aki a légierőnél volt alkalmazásban. Amikor Heath felismerte. hogy apja dr. Thomas arról érdeklődött. és a kísérletek zsarolásra használható részét. A rajta végzett kísérletek. vegyszerek és drogok következtében nem képes munkavégzésre. így bekerült a programba. a benne résztvevő személyek és létesítmények neveit. Kezdettől fogva ő nevelte. hogy továbbra is megkapják a különböző forrásokból a pénzügyi támogatást a sugárzási és agykontroll projektekhez. A megfigyelés célja annak a kiderítése volt. Lois L. úgyhogy nem tudott semmit a történtekről. hogy hol voltak az áldozatok szülei. Emiatt kisgyermekkorától kezdve szabadulni akart az apjától. az alkalmazott teszteket. Az egyetlen lehetőség az áldozatok számára. később pedig az Institute for Experimental Research (A kísérleti kutatási intézet) élére került. Norris. az Elnöki Bizottság másik tagja azt tudakolta. aki tulajdonképpen beszervezte. Green köréhez tartozott. aki már a kísérleti projekt résztvevője volt. az alkalmazott besugárzások. hogy apja volt az. hogy a beszámolók 1940-től kezdődve lényegében ugyanazt az időszakot ívelik át. hogy kiharcolják egy másik Elnöki Bizottság segítségével az agykontroll kísérletek nyilvánosságra hozatalát. Martin Orne. Anyjának nem volt tudomása a kísérletekről. Duncan C. Heath-t. Ez az asszony akkoriban a Tulane Egyetem irányító testülete elnökének a barátja volt. és gyermekek világrahozatalára. Amikor azonban az emlékképek kezdtek összerendeződni. aki ekkor a hivatal igazgatója volt. hogy a jövőben is folytatódhassanak. Thomasnak. hogy a tényleges kísérletek mikor kezdődtek. Ezzel lehet megelőzni azt. Ezért DeNicola azt válaszolta C. megtalálta benne az ideális kísérleti alanyt. és kisgyermekkorától szexuálisan is visszaélt vele. hogy már szexuálisan bántalmazták. hogy valódi anyja tudott-e minderről. hogy meg tudja nevezni az államilag finanszírozott kísérleti projekteket. kijelentette. aki szexuálisan visszaélt vele. Minderre nem volt szükség és egyáltalán nem kellett volna megengedni.Egy más alkalommal dr. hogy hazájukat védik. Apja igen korán meghalt és azt sem tudja. De a már eddig felsoroltak is elegendőek ahhoz. amely feltárja. mikor anyja aludt és elvitte őt. hogy miután országszerte számosan emlékeznek hasonló körülményekre. akkor anyjával is beszélgetett róluk. Ő ajánlotta dr. 185 . ezek az események vajon ugyanarra az időszakra esnek. amikor 4 éves volt. Emlékeztetett arra. emberileg képes volt ilyesmire. akik azt a megbizatást kapták. hogy az agykontroll projektek keretében milyen visszaélések történtek a sugárzások alkalmazásával. Miután sikeresen átment a vizsgálati teszteken. Apja belopódzott hozzá. vagy sem? Valerie Wolf elmondotta. egész pontosan nem tudják megmondani. hogy a kísérletek az 1940-es évektől kezdődően az 1970-es éveken át feltehetően 1984-ig tartottak.

Ezért a vizsgálat tovább folytatásához dokumentációra lenne szükség. Alan Scheflin nyilatkozatát már becsatolták. amely a sugárzással végzett kísérletekre utal? Ezt azért kérdezte. hogy úgyis mindent elfelejt a kísérletek következtében. hogy ezek hol vannak? A helyzet a "22-es csapdájához" hasonló. még pedig ha az információkoz való szabad hozzáférését biztosító törvény alapján beszerzi az erre vonatkozó adatokat. de Claudia emlékeinek a túlnyomó többsége beigazolódott. hogy erre a kísérleti alanyok biztosan nem fognak visszaemlékezni. a család. hogy az emlékezetgátló falak mégis ledőlnek és egyre több tényre derül fény. Thomasnak arra a kérdésére. Kérdés az. hogy vagy erősítse. és mindent elfelejtsen. és egymás között megosztották.Mullen ehhez hozzátette. Megszerezték. mert biztosak voltak abban. ami elérhető volt. Thomas ez után azt kérdezte. amit Alan Scheflin közölt vele. Valerie Wolf utalt arra. és beszéltek nyíltan. mert nem állt rendelkezésre információ. de tartottak attól. Az ország különböző részeiben más személyek is tettek ilyen erőfeszítéseket. Az ismertté vált adatok szerint ő mind az agykontroll. hogy ők soha nem végeztek semmiféle sugárzási kísérletet. és arra a beszélgetésre. Ekkor Claudia Mullen felhívta dr. Valerie Wolf elmondotta a Bizottságnak. A kísérleti alanyok is kaptak számokat és Mullen a saját számát is hallotta. Egyes kísérletek kizárólag sugárzással kapcsolatosak. neveit. mert arra számítva. vagy cáfolja meg azokat. Wilson Greenre hívta fel dr. mások viszont egyértelműen agykontroll kísérletek voltak. amelyeket dr. Duncan C. és ő volt az. ha valamennyi dokumentáció a CIA titkos aktáiban található. amely a "Radiation File Information" (Sugárzási-akta információ) címet viselte. Steven Aldridge és Martin Orne irányított. Dr. hogy a CIA-n kívül számos más szervezet is részt vett a kísérletekben. hogy milyen erőfeszítések történtek a CIA dokumentumok beszerzésére. Ő megadta a projektek számait. Ebben megtalálhatóak a kísérleti alanyok és a kísérletek nevei. Thomas figyelmét. vagyis az anyjának a barátja. Valerie Wolf ezért további segítséget kért az Elnöki Bizottságtól. Csak egyetlen módon tudhatott róluk. aki gondoskodott arról. Thomas figyelmét az Office of Research and Development-nél (a Kutatási és Fejlesztési Hivatalnál). Arra kérte. 186 . Thomas megjegyezte. Figyelembe kell azonban venni. az ORD-nél található iratanyagokra. hogy tovább is tarthattak. aki tudományos kutatóként le tudta ellenőrizni. mind a sugárkísérletekben rész vett. mégpedig nem publikált forrásokból. hogy Claudia emlékezéseit elküldte Alan Scheflin-nek. Ez az. nyíltan beszéltek előtte. Egyeseket nem lehetett leellenőrizni. Azért nem rejtették arcukat. Ő 20 év óta próbálkozik az információ szabadságáról szóló törvény alapján megszerezni a szükséges bizonyító anyagot. hogy van-e olyan dokumentum. L. Valerie Wolf pedig dr. Néhány kísérleti alannyal sugárzási agykontroll kísérleteket folytattak. hogy ő mindig visszatérjen. hogy egy ilyen nagy és hosszú időn át tartó programról ne készüljenek dokumentumok. hogy dr. Nem tudja elképzelni. Éppen ezért jelentős mennyiségű iratanyagot lehetne ezeknél fellelni. A kísérletek irányítói mindent megtettek az emlékezetvesztés előidézésére. az összegyűjtött ismereteket publikálták. az alprogramok jelzéseit. valamint számos kódszám. amit ő kihallgatott és leírt. viseltek maszkot. mert az ő monitorozója a Tulane Egyetem egyik orvosa volt. A problémát az okozza. Christine DeNicola végül elővett iratgyűjtőjéből egy aktát. Dr. Ebben egyértelműen sugárkísérletekről volt szó. hogy az igazság kiderítésében kulcsszerepet játszanak a dokumentáris bizonyítékok. és még a pontos témákat is megjelölte. mert a CIA részéről közölték vele. Dr. hogy a titkos iratok hozzáférhetősége nélkül ezeket az adatokat nem lehet leellenőrizni. mivel ők a titoktartásban érdekeltek és nem adják át.

akkor elektrosokkolták és közölték vele.Suzzanne Starr tanúvallomása Starr asszony a New Mexico állambeli Chimayo-ból érkezett a washingtoni meghallgatásra. de el is vehetik ezt tőle. de fel tudná ismerni. Elzárták egy hálószobába. A technikus egy monitort figyelt. Gyors forgatással (spin programming). négy cső jött ki és csatlakozott egybe. Starr két évvel ezelőtt kezdett visszaemlékezni azokra a kísérletekre. a Colorado hegységben élt. Felső karját megbilincselték és az ujjaira is helyeztek 187 . amely kontrollálta az áram erősségét és frekvenciáját. evvel ellenőrizték a fejét. Extrém hatásokat váltottak ki az agyában. valamint gyakori elektrosokkal programozták. hogy az amerikai népnek a saját jövője érdekében joga van ahhoz. majd egy földalatti alagúton keresztül a kísérleti-helyre vitték. Arccal lefelé. Időnként fellazító. és amikor a terembe bemenve megpillantotta ezt a személyt. Két évvel ezelőtt visszatért erre a helyre. enyhítő injekciókat kapott a koponyájánál. ha megmutatnák a fényképét. Nyáron elvitték egy egyetemi campus-ba. mintha jég öntené el a koponyáját. Erről a mostani meghallgatásig nem tudta. ha eljárna a szája. amíg az anyja alá nem írt egy nyilatkozatot. hogy a kísérletben résztvevő többi gyerekkel együtt vele is azt közölték: hazájuk szolgálatára választották ki őket. Ekkor megragadták és elkezdték elektrosokkolni. hogy megismerje ezeket. A mai napig tartja ehhez magát. Ekkor valaki rákiáltott. mint egy kutyával. hogy visszaadták neki az épelméjűséget (sanity). A kísérletekhez használt két épületet azonban 1968-ban lebontották. hogy mi történt vele 3 és 12 éves kora között. egy magas rangú katonatisztet látott. 1949-ben született. amelyben sugárzást alkalmaztak. Átment egy másik hálóterembe. a hátgerincének a középső részébe és a koponyájának az alsó részébe. maguk is agykontroll kísérletek alanyai voltak és így került ő rá is a sor. úgy érezte. hogy Geigerszámláló lehetett. amikor valamilyen zavar történt. Ezután injekciót kapott a farcsontba. Beszámolt Starr asszony olyan kísérletről is. A kísérletek magukba foglalták az úgynevezett "enviromental deprivation"-t (környezet-megvonást). nyitva hagyták az ajtót és ő azon kisurrant. A rendelőhöz csatlakozott egy terem. Egyik alkalommal. Azt sem tudta. több környékbeli gyermeket is bevont a kísérletekbe. amelyet sátánista szertartásra használtak. amikor például kis fülkébe zárták és úgy bántak vele. Őt hívták a náci doktornak. Elmondotta. Nem tudta. Jobbra volt egy eszköz öt nyílással. Szülei. 20 éves koráig ezt az egyetlen orvost ismerte Starr asszony is. hogy egy kísérletnek a kódszáma. Ezután tűket szurkáltak a hátgerincébe. majd vizet is adtak neki. szétterpesztett lábakkal ráfektették egy székhez hasonló eszközre és megkötözték. valamit felhelyeztek az orrába és elvesztette az eszméletét. hogy folyamatosan emlékezik egy delta kódra. amelyet ennek az orvosnak a rendelőjéhez tartozó alagsori helyiségben élt át. hogy mi a Béta-kód. farcsontjába. Amikor az injekciók behatoltak az agyába. Másfél évvel ezelőtt felkeresték ugyanezt a campus-t. ha valaha is beszélne minderről. amíg pszichotikus állapotba került. Ezt egészen addig végezték. Őt pedig bántalmazták egészen addig. Ezért úgy véli. injekciózással. hogy a rendelő a csatlakozó helyiségekkel és alagsori szobákkal pontosan ugyanolyan állapotban van. Suzzanne Starr elmondotta. Ez a cső hozzá volt kapcsolva a koponyájánál behelyezett tűkhöz. hogy ki ez az ember. amelyeken keresztülment. A család orvosa. ahogyan emlékezett rá. Ettől kezdve gyakran görcsökbe rándult és ez jelenleg is tart. Az első feltörő emlékkép arra megalázásra vonatkozik. Suzzanne Starr beszámolt az Elnöki Bizottságnak. s meglepődve látta. aki nyugdíjas katona volt. mint ahogy emlékezett rá. a Delta 5133867-re. Az agykontroll kísérletek során halálosan megfenyegették. Apját tilos parkolás ürügyével őrizetbe vették. s csaknem mindent ugyanúgy talált. akik rákban haltak meg. amiről Suzzanne Starr most utólag úgy gondolja.

hogy azért. Időnként mértékeket vettek. hogy 4 és 5 éves korában gyakran fantáziált az ágyban: náci koncentrációs táborban lévő zsidó hercegnőnek képzelte magát. Ekkor valami szörnyűt érzett a homlokában és elvesztette az eszméletét. Öt évvel ezelőtt kezdett kutatni az igazság után. Ekkor valamit eresztettek azokba a tűkbe. Ha halott. Ez a kísérlet rendkívül fájdalmas volt.aki mindvégig tartózkodó magatartást tanúsított. Az Elnöki Tanácsadó Bizottság számos helyszíni meghallgatást is tartott. nem hipnotizálta . Ehhez hasonló vizsgálaton ment keresztül. Suzzanne Starr még elmondta az Elnöki Bizottságnak. Később azon tűnődött. hogy az egész folyamatot tanították valakinek. hogy tényleg az. úgyis van elég. Egy terapeuta segítségével . amikor később férjével együtt gyermeket akartak. közpénzekből finanszírozott kísérletekről. amelyek a gerinc közepénél voltak elhelyezve. Ezután felültették. hogy milyen bátor kislány. hogy 17 éves korában terhes volt. Tart ugyan a következményektől. Visszaemlékezik rá. Egy másik kísérlet alkalmával. amelyekről nincs tudomása. Ha csak az agya halt el. de nem hajlandó hallgatás árán megvásárolni nyugalmát. Suzzanne Starr ez után köszönetét fejezte ki Clinton elnöknek. ránézett a technikus: "Úgy tűnik. mert ez valójában meg is történt vele. Nos. hogy az injekciókra azt mondták. Úgy beszéltek mellette. mintha ő öntudatlan lenne és nem is egy emberi lény. hogy az Egyesült Államokban legmagasabb szinten is volt vizsgálat . hogy miért pont ilyesmiről képzelődik egy 4-5 éves gyermek? Miért gondol arra. Tréfálkoztak. E néhány Washingtonban elhangzott tanúvallomás ismertetése azonban elegendő annak a bizonyítására. hogy lángol a feje. adj neki egy kis folyadékot. de elég ahhoz. akkor megrendezünk egy balesetet". Megröntgenezték a méhét. nem befolyásolta. 188 . hogy megerőszakolják? Most már tudja. amikor már azt hitték. hacsak elő nem fordultak olyan abortuszok. köztük gyermekeken. akinek életet adott. hogy ezt elveszítettük. akkor még használhatjuk további kísérletekhez. Fiú csecsemőt szült. amelyeket titokban végeztek tudomással nem bíró. és hogy tanúvallomást tehetett Amerika egyik legszégyenteljesebb titkáról. Ez az egyetlen gyermek. ahonnan jött. amely rendkívül fájdalmas folyamat volt. hogy a gerincfolyadékát tesztelték. hogy halott. Gyakran elhangzott. Az ágyban fekve ő is úgy gondolta.kezdődött el a visszaprogramozása. Úgy tűnik. amelyek rendkívüli fájdalmat okoztak. hogy az csak maradék. hogy kinevezte ezt a Bizottságot. Időnként valami történt a karján lévő kapcsokkal. levették a székről.valamit. A fejéhez kapcsolt drótok egy elektroenkefalográfhoz vezettek. hozzájárulásukat nem adó személyeken. Egy másik kísérlet során levegőt juttattak a méhébe és kitágították a hasüregét is levegővel. Ugyanakkor emlékszik. és radioaktív anyagot injekcióztak a petevezetékébe. Visszatekintve úgy gondolja. Ez a későbbi vizsgálat olyan fájdalmas volt. és egy csőbe nyomták az orrát. hogy ennek a gyereknek a feje kigyúljon. Soha nem volt normális terhessége és nem képes gyermeket szülni. akivel kísérleteket végeznek a katonák. mint egy karácsonyfa. akit kísérletezésre használtak. hogy abba kellett hagyni. megerőszakolják és megdícsérik.szakértők bevonásával a tudat és magatartás befolyásolását célzó.

Alan Yu ennek a gépezetnek a létezéséről először 1970-ben szerzett tudomást. tavaszán Alan Yu kezébe került egy dokumentum arról. hogy hozzon olyan törvényeket. Még mielőtt Alan Yu kivándorolt az Egyesült Államokba."A magánszféra és a gondolatok szabadsága" címmel jelent meg. az Amerikai Alkotmányban rögzítettek. mint a hadsereg egyik gazdasági vezetője. Pszichológiai Nyelvgépnek nevezték. amelyeket az Egyesült Államok alapító atyái. a történelem egyik legnagyszerűbb alkotásában. akkor az sérti az Amerikai Alkotmányban garantált alapvető emberi. mert rádióhullámokkal zaklatják őket és a fejükön belül hangokat hallanak. Önmagától adódik a kérdés. Ebben kifejti. Ha ezt az eszközt törvényi korlátok nélkül lehet alkalmazni. hogy ez fontos találmány és megvásárolta a szabadalmat. Újdonsült amerikai állampolgárként nagyon büszke választott hazájára. hogy nyújtsanak nekik segítséget. Ezt Tajvanban Psychological Language Machine-nek. amely "Freedom of your Privacy and Thoughts" . amerikai állampolgár korábban a tajvani hadsereg alezredese volt és a tajpeji Nemzetvédelmi Minisztériumban dolgozott.Mikrohullámú zaklatás és agykontroll kísérletezés" címet viselte. Mi a gondolatolvasó gép? Ez lényegében egy elektromágneses sugárzást kibocsátó szerkezet. mert neki kellett .és szabadságjogokat. A neve: Mind Reading Machine. amikor a South China Morning Post című lap beszámolt arról. hogy miért fordulhatnak elő ilyen jelenségek. de feltételezhető volt. hogy a tajvani katonai rendőrség vásárolt ilyen gondolatolvasó gépet az Egyesült Államoktól. A dokumentum azért került Alan Yu-hoz. fejezet A gondolatolvasó gép Alan Yu. Alan Yu alaposan áttanulmányozta Julianne McKinney-nek a hadsereg hírszerzőszolgálata korábbi tisztjének azt az 1992-ben publikált jelentését. amely képes elolvasni a másik ember gondolatait.6. A CIA hamar felismerte. Miért engedi ezt meg a társadalom? Miért nem követelik az állampolgárok a Kongresszustól. vagy röviden Mind Machine . amelyekkel gyötörni tudják az embereket. hogy pótalkatrészeket vásároljanak a meghibásodott gépekhez.mint gazdasági tisztnek . hogy elősegítse a súlyos autóbalesetek áldozatainak a kihallgatását. Alan Yu a saját cikkére is utal. hogy mikrohullámon keresztül indukált hangokkal valóban elmezavarba lehet kergetni embereket és igen sok autót felszereltek elektromágneses hullámokat kibocsátó készülékekkel.jóváhagynia. hogy gondolkodnak. hogy az amerikai University of Maryland kutatói feltaláltak egy olyan gépezetet. ez a "Pszichológiai Nyelvgép" a tajvani biztonsági szervezetek leghatékonyabb eszközévé vált. Az FBI szóvivője is elismerte: sokan fordulnak a szövetségi rendőrséghez azzal a kéréssel. 1984. amely a "Microwaves Harassment and Mind Control Experimentation . és hisz azokban a nemes elvekben. Ugyanis a súlyosan sérültek nem tudtak beszélni.azaz gondolatolvasó gépezet vagy gondolatgép. hogy csak ilyen eszközök és technikák alkalmazásával biztosítható az ország védelme? Ez az új gépezet egyelőre nem kellően ismert a nagyközönség számára. A találmány eredeti célja az volt. 189 . amelyek szabályozzák ennek a technikának a használatát? Igaz-e az.

Mivel egészségi állapota kifogástalan volt. hogy radarral több kilométer távolságra meg tud találni egy legyet és 40 kilométer távolságban is egy személyt. hogy az "EMR Mind Machine" (Elektromagnetic Radiation Mind Machine . Az illető "szívgyengeség" következtében meghalt 1988-ban. illetve orosz agykontroll-kutató intézetek már az 1950-es és 60-as években is az elektromágneses hullámokat kutatták. Delgado ELF-hullámhosszat (Extremly Low Frequency) használt álmosság előidézéséhez vagy mániákus viselkedés kiváltására a majmoknál. a test elektromossága révén. Ehhez hasonló ölési technikáról számolt be Dr.Az egykori tajvani tiszt. hogy távirányítással jutasson el jeleket a kísérleti állatok agyába beültetetett inplantátumokhoz. Ugyanezt támasztja alá a biológia tudománya is. Dr. hogy nagyon pontos elektromágneses sugárral (EMR) befolyásolják az agyműködést. a Cornell Egyetem kutatója. hogy az ELF-hullámok alkalmasak az emberi gondolatok elfolytására. a tégla és a fém falakon . José Delgado-nak. Onnan lehet tudni. mert át tud hatolni nemcsak a fa. az ESB-hez hasonlóan. A mikrohullámú frekvenciák alkalmasak a beszéd formájában való üzenet továbbítására az emberi agyba. amely szerint csak az elektromágneses hullámok képesek befolyásolni az emberi test különböző működési folyamatait. Ezért kizárólag elektromágneses-sugárzással működő szerkezet volt képes Tajvanban távirányítással felderíteni egy adott célszemély gondolatait. A fentieket azért részleteztük. az akarat befolyásolására.de még a betonon is. Ötödik érvként hivatkozik Alan Yu Dr. Így pontosan feltérképezték az agy működését. Orosz tudósok fedezték fel először. Ezért rendszeresítették az elektromágneses hullámok. 35 éves korában. Stephen Aldrich pedig elektromos és rádiójeleket használt arra a célra.Elektromágneses sugárzással működő gondolatgép) valóban elektromágneses sugárzással működtetett eszköz: Ismert olyan személyt Tajvanon. A CIA agykontroll-programja 190 . hogy az elektromágneses hullámokat agykontroll céljára lehetne használni. hogy sugárfegyverről van szó. a Yale Egyetem professzorának az ESB-kísérleteire (Electrical Stimulation of the Brain). mert ezek támasztják alá azt. Ezért kezdtek el kísérletezni azzal. hogy a gondolatolvasó gép elektromágneses sugárzás segítségével működik. Az emberi magatartás befolyásolására végzett CIA kísérleteknél kezdetben a kísérleti állat agyába elektródákat helyeztek. Allan Frey. amelyik alátámasztotta Alan Yu feltételezéseit a fegyverrel kapcsolatban. Ezért Delgado az 1970-es években az ESB-ről áttért az EMR-re. és ebben az időben egy zászlóalj élén állt. a következő tények alapján következtetett arra. az emberi magatartás megváltoztatására. hogy a mikrohullámú fegyver alkalmazása következtében halt meg. Delgado bebizonyította. Hetedik érvként Alan Yu hivatkozik arra. vagyis a rádióhullámok alkalmazását az emberek hipnotizálására és gondolataik megváltoztatására. arra lehetett következtetni. hogy a vezető szovjet. Egy harmadik érv. amelyeket aztán elektromos jelzésekkel stimuláltak. akit ezzel az eszközzel követtek nyomon. Tajvanban a földrengés-veszély miatt a legtöbb ház megerősített betonból készül.

John Lilly. amelyek felelősek a fájdalom. a félelem. Lilly kutatásait. Stephen Aldrich. augusztusában három ízben. hogy a KGB alacsony-frekvenciájú elektromágneses hullámokkal bombázta az Egyesült Államok moszkvai nagykövetségét. a gondolatolvasó gép és a vele kapcsolatos technológia kidolgozásában. amikor Dr. 1960-ban bejárta a világot a hír. az ejakulációt és az orgazmust a hím majmoknál. nincs vezetékekre szükség és nem hagy nyomot. a "The Search for Mandurian Candidate" . valamint azzal foglalkozott. hogy a mikrohullámú frekvenciákat fel lehet használni üzenetek továbbítására. hogy az agy melyik része milyen testi funkciókat irányít? Az elektrostimuláció segítségével felfedezte a majmok agyában azokat a pontosan lokalizálható helyeket. decemberében megtudta. Lilly egy rövid ideig együttműködött a CIA-val. Az Egyesült Államokban 80 különböző intézmény működött együtt a CIA-val. folytatva Dr. a National Institutes of Health (Nemzeti Egészségügyi Intézet) kutatója azt próbálta feltérképezni. a távszuggeszcióval."A mandzsúriai merénylő keresése" című munkájában dokumentálja a CIA-nak az agykontroll-kutatás terén végzett tevékenységét. Allen Frey. amelynek a segítségével távolból lehet irányítani az állatokat. és ennek segítségével még a süket emberek is képesek hallani. hogy emiatt nem emlékszik semmilyen agykontroll-kísérletre vonatkozó részletre és információra. hogy miként lehet az elektromágneses hullámokat felhasználni az agykontroll céljára. a CIA technikai szolgálatának az igazgatója 1973ban a CIA valamennyi agykontrollra vonatkozó feljegyzését megsemmisítette. Ezekről a CIA dokumentumaiban találunk adatokat. hogy a KGB megkezdte az elektromágneses sugárzás alkalmazását a gondolatolvasó szerkezetek létrehozásánál. Az elektromágneses sugárzással működő gondolatolvasó gép prototípusának az előállítása tette lehetővé a korábbi agykontroll 191 . kidolgozta azt a módszert.John Marks. az aggódás és a düh kiváltásáért. hogy az megkönnyíti úgy az emberek elaltatását. azaz ők is használták az EMR-t. 1953-ban Dr. Morse Allen kutató 1950. A Washington Post 1977. hogy az egyik Richmond-i kórházban kifejlesztettek egy elektromos altató gépet. joggal feltételezhetjük. Az elektronikus gondolatolvasással kapcsolatos szovjet kísérletek 1960-at követően hét laboratórium is bekapcsolódott ebbe a munkába. hogy nem lesz szükség elektrosokk vagy drogok igénybevételére. kapcsolatuk azért szakadt meg. hogy Dr. hogy kutatásait a CIA az emberek elektronikus távirányítására használja. 1959-ben jelentős felfedezést tett Dr. E tevékenységben kiemelkedő szerep jutott az MK-Ultra nevű programnak. Dr. a nagy távolságból végzett telepátiával. az agyba ültetett implantátumok segítségével. amely 1949-ben kezdődött. amikor bebizonyította. További előrelépés volt az. Pontosan meghatározta azokat az agyterületeket is. hogy amerikai társaik is képesek voltak rá. Kogan. szeptemberében pedig egy alkalommal tudósított arról. mert nem akarta. Ha mindez sikerült a szovjet kutatóknak. A bioinformációs szekció vezetője. hogy hipnotikus álomból sugár-behatással ébressze fel a kísérleti alanyokat. Megvásárolta a CIA számára. mivel az láthatatlan. Mindez arra utal. Sidney Gottlieb. az agyukba helyezett elektródák segítségével. mert úgy vélte. Erre hivatkozva 1977-ben azt állította a Szenátus vizsgálóbizottsága előtt. A CIA ezt követően megkezdte kutatásait abban az irányban. amelyek ellenőrzésük alatt tartották az erekciót. hogy elolvassák a gondolatokat és kontrolálják az agyműködést. Más szovjet kutatók az emberi agyat körülvevő bioelektromos mezőbe való behatolást kutatták azért.

akkor is. amely számos CIA agykontroll-kísérletre. Csak amikor már képesek a gondolkodási folyamat nyomon követésére. Egy visszhang-mentes szobában helyezkedett el. aki ilyen rádiósugárzás alatt áll?" A kérdés és a válasz is arra utal. Becker. aki kétszer is volt a Nobel-díj várományosa.kísérletek dokumentumainak a részleges megsemmisítését. A TRM (Thoughts Reading Machine . vagyis egy lényegesen komplikáltabb és nehézkesebb technikát alkalmaztak. valamint az interpretációjukra. és azok rendeltetésére is hivatkozik. kiváló ismerője volt az élő organizmus elektromos tevékenységének. Dr. A gondolkodási folyamat hangtalan nyelvhasználat. vagy megváltoztatását. A normális beszéd a hangos nyelvhasználat. A hipnózis alkalmazásához szükséges hangzószavak modulált elektromágneses energiával közvetlenül is bejuttathatók az emberi agy tudatalatti részeibe. és ellenőrzést gyakorolni az agyába így eljutatott információ felett. Erre azonban csak azután törekedhetett. amely lehetővé teszi hipnózis útján az emberi gondolkodás befolyásolását. hogy ezt a folyamatot befolyásolják és megváltoztassák. 1974-ben ezért felkarolták J. A híressé és hírhedté vált MK-Ultra program keretében. Becker írja. azaz nyelvet a tudatunkon belül. Gottlieb kijelentette: "Élénk érdeklődés volt aziránt. F."A test elektromossága" címmel. Robert O. 1974ben a CIA olyan technika kidolgozására törekedett. ha már olvasni tudta az emberi gondolatokat. Sidney Gottlieb-et. Sharp 1973-ban önmagát használta kísérleti alanynak. majd pedig mikrohullámú impulzusokkal audiogrammot sugároztatott az agyába. a hipnózis. az MK-ULTRA program igazgatóját. Dr. a bioelektromagnetizmus kutatója. Bebizonyosodott. hogy a rádió sugárzás-mezejében levő emberekre hogyan hat az energia és vajon könnyebben hipnotizálható-e az a személy. akkor ezt a technológiát akarták előnyben részesíteni az ultrahang technológiával szemben. Ha pedig ez így van.Gondolatolvasó Gép) már 1973-ban létezett. amely alkalmas az emberi szervezet kontrolljára és aktiválására. vagy pedig kimondja ugyanazt a frázist. az agyban keletkező bioelektromos impulzus pontosan ugyanaz. Dr. hogy a TRM gondolatolvasó mechanizmus sikeresen tud működni. Amikor valaki elgondolja. az illetékesek már rájöttek. ha hangtalanul használtuk a nyelvet. Egy olyan elektronikus távirányítási technikát akartak kifejleszteni. Dr. Ezen túlmenően a célszemély nem képes ellenállni ennek a behatolásnak. a tudattágító és halucinatív drogok és más eszközök felhasználásával törekedtek a bioelektrikus érzékelési módszer kidolgozására. hogy az elektromágneses agykontroll kísérleteket a CIA 1960-ban indította be. Joseph C. hogy a mikrohullámok alkalmasak az emberi agyhullámok utánzására és a velük való kommunikációra. mivel azok az elektródák használatával stimulálták az agyat. amelyet az orosz tudósok fejlesztettek ki a saját gondolatolvasó gépük számára. és az üzenetet átkódoló szerkezetekre. vagy ha a szavakat hangosan 192 . csak utána jöhet az a törekvés. 1977. 1985-ben könyvet írt "The Body Electric" . Schapitz-nak az elektromágneses sugárzással kiváltott hipnózissal kapcsolatos kutatásait. hang nélküli szavakat jelentenek. A gondolatok ugyanis ki nem mondott. Tehát nincs szükség vevőkészülékekre. szeptember 21-én a washingtoni Szenátus egészségügyi és tudományos-kutatási albizottsága kihallgatta Dr.

hogy a gondolatolvasó gép működését továbbfejlesszék. mintha csak gondolnám ezt. hogy azok már elavultak. azaz az agya által kibocsátott mikrohullámokat felfogják. tanácskozásra került sor. mivel sikerült előállítani a TRM-et. hogy a mikrohullámok alkalmasak kimondott szavak továbbítására az emberi tudatba. Valójában azonban arra törekedett. A szavakat hordozó mikrohullámú impulzusok az agyban jelentéssel bíró gondolattá vállnak. A cél az volt. akkor elolvasható a képernyőn. hogy lehetséges kimondott szavakat. mintha valaki suttogva szólna hozzá a fejében. amelyek a közhasznú szavak tízezreit tudták beazonosítani az agyhullámok alapján. Ehhez hasonló gépet használtak a koreai háborúkban a hadifoglyokkal szemben. és valamennyi különböző agyhullámokat váltott ki. Joseph C. Lie-Detector (Hazuság-vizsgáló gép) tökéletesítését szolgálta. akkor ezeket a bioelektromos hullámokat átírhatom szavakra. Külön feladatot jelentett a képeket. amely azokat átkódolja. A komputer meg tudta határozni. azzal is kapcsolatban lehet. ha képes vagyok érzékelni. ha a kísérleti alany egy szót sem szólt. hogy az illető nem a saját hangját hallja. A szerkezet egy komputert használt. Az önkéntes kísérleti alanyok számára különböző képeket villantottak fel. amellyel nyugalmi állapotba hozva még befolyásolhatóbbá lehetett tenni a célszemélyt. Ha pedig ez lehetséges. amely korlátolt számban felismerte a szavakat. hogy olyasmire gondoljon. miközben a célszemély gondolkodik. amelyek bizonyították. hogy olyan személyek 193 . hogy összegyűjtsék az adott szavaknak. Azaz. vagyis dekódolhatom az agy elektromos impulzusait. Az a körülmény. hogy a CIA kísérleteket folytat a szem és az agy közti kapcsolat alaposabb feltárására. egy kórházban. vagyis a gondolatolvasó gépet. miközben rögzítette a csendben gondolkodó személy agyműködését. Ez abban különbözik a tudatban keletkező saját gondolattól. hogy a célszemély miről gondolkodik. Vagyis ha azt mondom: Hogy vagy? Ugyanaz a bioelektromos impulzus jön létre. azaz a kimondott szavaknak megfelelő elektromos impulzusokat kell továbbítani. hanem azt érzékeli. ahol megvizsgálták az orosz Lida nevű szerkezetet. Ezért felmerült az igény olyan elektromágneses sugárzás technikára. amely elvezeti őket az általuk fontosnak tartott információkhoz. hogy a CIA 1973-ban számos agykontrollra vonatkozó dokumentációt megsemmisített. és egy komputerhez továbbítják. még akkor is. 1975-ben már kipróbálták a gondolatolvasó gép egy kezdetleges prototípusát a Stanford Research Institute-ban (a Stanford Kutatóintézetben). hogy mely képek ismertek és mely képek nem. A kísérleti eredmények nyolcvan százalék pontosságúak. Sharp bebizonyította. 1977. Ez a kis adókészülék 10 Mhz-es hullámokat bocsátott ki. 1974-ben számos olyan kísérletre került sor a CIA megbízásából. Amikor tehát valaki gondolkodik és gondolati impulzusait.kimondtuk. hogy ez a kísérlet az ún. akkor a fordítottjának is lehetségesnek kell lennie. A San Diegó-i kórházban két éven át felmérték. amit a szemek látnak. hogy miként reagál az agy arra. tudatküszöb-alatti üzeneteket továbbítani. Megoldandó feladat volt még a gondolatolvasó gépezet működtetői számára a célszemély befolyásolása úgy. 1983-ban Loma Lindában. amely lehetővé teszi az emberi gondolkodás irányának és tartalmának megváltoztatását. vagy hipnózist előidézni elektromágneses radarhullámok (EMR) segítségével az emberi magatartás befolyásolására. Dr. Ezt követően már csak idő kérdése volt. Hamarosan azonban megszülettek azok a gépezetek. gondolatoknak megfelelő impulzusmintákat és az erre vonatkozó szótárat elkészítsék. a vizuális jelenségeket hordozó agyhullámok beazonosítása és rögzítése. Hivatalosan azt állították. szeptember 25-én a Washington Post jelentette. hogy egy konkrét személy agyában milyen bioelektromos impulzusok keletkeznek.

Ez lehetővé teszi egy totalitárius kormányzás bevezetését terror nélkül. és néhány oly magas. és velőtrázóan fülsértő. matrac nélkül. hogy mi történt vele. vagy jelenetet rendezett emiatt. amelyek vizuális információk beazonosítására alkalmasak. hogy aláássa hitelét.mint például az engedelmesség és engedékenység. Teljesen hiábavalónak bizonyult az állami és a börtönhatóságok megkeresése. David James Fratus 1988. büntetésként távirányítású elektronikus besugárzásnak vetették alá. hogy mi történik. Az agymintákat kezdetben vezetékes módszerekkel gyűjtötték. Nyilvánvaló. kombinálva a rádiófrekvenciával és a mikrohullámú sugárzással. ha már rendelkezésre álltak az elektromágneses sugárzással működő gondolatolvasó szerkezetek. Nyilvánvalóan szándékos és előre megtervezett akcióról volt szó. amit Fratus mentális terrorizmusnak nevezett. vagy befogta a füleit. A 38 éves Fratus-t 1-től 15 évig terjedő börtönre ítélték rablásért. Az első négy hónapot követően panaszlevelekkel fordult különböző orvosi és jogi szervezetekhez. azaz olyan módszerekkel. a hangokat továbbra is hallotta belülről. Úgy tűnt. Elveszítette a tájékozódó képességét. mindössze 15 percig tartó beszélgetést követően elmebeteggé nyilvánították. hogy az elektroenkefalográf (EEG). képes létrehozni meghatározott gondolatokat és hangulatokat . mintha hallucinogén drogok befolyása alatt állna. akkor megkezdődhetett a vizuális információkkal kapcsolatos gondolatok távolból való olvasása. és ruhátlanul. hogy ő erről álmodott. Ezek a lelki gyötrések és a hetekig tartó alvásmegvonás súlyos következményekkel járt. WC papír és ivóvíz nélkül egy vetkőző cellába tették. Fogalma sem volt. hogy a személyzet időnként gúnyos megjegyzéseket tett: "Mennyire élvezi a fejfájásait? Akar-e néhány Aspirint? Jól alszik-e mister Fratus?" Az elmegyógyászati diagnózis célja is az lehetett. a TV készülékek tesztelési mintáihoz hasonlókat. Néhány hónapos ilyen gyötrés után teljesen kimerült. hogy az amerikai Utah tagállam börtönében maga is megtapasztalta: létezik egy olyan technikai eszköz. Céljuk az emberi agy befolyásolása és megváltoztatása volt. Hiszen csak ekkor van értelme olyan agyhullám-mintáknak a gyűjtésére. Korábban semmilyen pszichikai megbetegedésben nem szenvedett. hogy az alvó személy agyába meghatározott képet faxoljanak. Éppen ezért veszélyes a társadalom egészére. és még változatosabban zaklassák. Robert O. amit Fratus számára az is megerősített. Teljesen elkülönítették és ekkor rendkívül különleges hatások érték. levetkőztették. Ezeknek a frekvenciáknak a volumene és az intenzitása állítható. és lehetővé tegye további izolálását. mintha egy elektromosan visszhangzó szobából áramlanának belülről kifelé a hangok. Ekkor a pszichiáterek egy felületes. hogy szó szerint a falra akart felmászni kínjában. Még mindig kínozzák három műszakban. hogy a kísérlet végzője és a kísérleti alany fizikailag távol van egymástól. "Üldözési téveszme és paranoia" volt a diagnózis. Ezután kezdődött az a folyamat. Amikor panaszkodott. hogy a kutatók az EMR segítségével nemcsak az emberi gondolatok puszta megértésére törekedtek. olyan technika kifejlesztése. Dr. másrészt panaszait csak arra használták. Becker állapította meg. Amikor betömte. Amikor már megfelelő számú adatot gyűjtöttek össze. október 18-án beszámolt arról. sőt fel is erősödtek. amellyel a távolból olvasni lehet a gondolatokat. és az illető azt gondolja.gondolataiban is olvashassanak. Erre a kísérletre csak akkor lehetett szükség. akkor megverték. Magas frekvenciájú hangokat hallott a füleiben. napi 24 órán keresztül. Miután megrendezett konfliktusba keveredett a börtönszemélyzettel. akik fizikailag nincsenek jelen. mivel egyrészt tudták. hogy még inkább nevetségessé tegyék. 194 . Súlyos fejfájás és álmatlanság gyötörte heteken át. amellyel az emberi tudatot ellenőrizni lehet. Így még az is lehetővé vált.

amely nem követi azt. A kísérletek folytatódtak és mindent úgy hallott a belső fülében. E távirányítású agykontroll berendezések működtetői olyan specializált eszközökkel rendelkeznek ma már. hogy "senki nem fog hinni neked és semmit nem tehetsz azért.egy kivételével -. hogy egy védelmi szakértőt felkértek. hogy ha szükség van tudatalatti üzenetek TV-képernyőn keresztül való továbbítására. akinek korábban is pszichés zavarai voltak. A Copton Report elemezte a CIA kutatási céljait.Több. milyen lehetőség van olyan módszerek kidolgozására. a "The Nation" és a "The Atlantic" című folyóiratokban jelentek meg. hogy a TV-segítségével befolyásolják minél több ember tudatát. A büntetés végrehajtási hatóságok és a börtönök személyzete tagadják. Azokkal a hatóságokkal. de a múlt hibáiért is. Ha olyat gondol. akkor érzékeltetik. Bebizonyosodott. vagy tesz. amellyel minden fizikai és mentális funkciót nyomon tudnak követni. a hangokkal gyötrés mind az ellenállás megtörését célozzák. hogy milyen helyzetbe került. De amikor nincsenek tanúk jelen. hogy bármilyen agykontroll tevékenység folyna. és előhozzák a már rég feledésbe ment kellemetlen emlékeket. Egy hongkongi lap arról tudósított. kihasználva a rabok kiszolgáltatott helyzetét. mintha nagy kapacitású sztereó fülhallgató lenne a fején. közölték. továbbá a rádiófrekvenciával működtetett fegyverekről tudósítottak. hogy Tajvanon már rendszeresítették a TRM (Thoughts Reading Machine) alkalmazását. Ezek a folyóiratcikkek azokról a lelki és fizikai gyötrelmekről szóltak . Ennek a távirányítású elektronikus berendezésnek a legváltozatosabb hatásait próbálták ki 11 hónap alatt. és az elektromágneses. hogy már túljutott a gondolatolvasás feladatán és a kutatás irányt vett az emberi tudat teljes kontrollja és módosítása felé. vizsgálja meg. akkor már rendelkezésre áll a gondolatolvasás technikája. mint 50 levél után végül olyan információhoz jutott. akkor a legváltozatosabb büntetésben részesítik. A börtönhatóságok maguk is gyakran akadályozzák az ilyen levelek eljutását a címzettekhez. a tudatalatti rétegekbe. hogy "Fratus megrögzött bajkeverő. a fejfájásokozás. amelyeken Fratus is keresztülment az elmúlt 11 hónapban. Csupán a nehézkes és kényelmetlen technikát akarták könnyebben kezelhetőre kicserélni. és ebből az elemzésből kiderül. valamint a nem-ionizáló elektromágneses sugárzásról.) Ez azt jelenti. Az alvástól való megfosztás. júniusi számában. továbbá komoly bántalmakat és diszfunkciókat tudnak okozni. hogy a magatartás gyökeres megváltoztatását próbálják elérni a szakadatlan elektronikus agykontrollal. amelyek mégis lefolytattak valamilyen formális vizsgálatot. Végül is a "Coalition for Prisoners' Rights Newsletter" (A rabok jogait védő koalíció hírlevele) munkatársai Santa Fé-ből elküldtek neki három cikket. amit kívánnak tőle. hogy a büntetés végrehajtási intézmények foglyaival is folytattak agykontroll kísérleteket a hozzájárulásuk nélkül. Így folyamatosan büntetik nem csak a jelen. amelyek lehetővé teszik a tudatalatti üzenetek továbbítását a TV-képernyőjén keresztül. mert leveleinek a többségére semmilyen válasz nem érkezett. (Ennek részletei olvashatók a brit "Lobster" magazin 1993. amelyek a "US News and World Report". Behatolnak az emlékezet legmélyére. 1989-ben Armen Victorian tájékoztatott arról. hogy az agyát egy komputerizált gondolatolvasó és letapogató gép ellenőrzi. 195 . Valójában arról van szó. mert a további vizsgálatok David James Fratus állításait támasztották alá. amelyből fogalmat alkothatott magának." Ezt az 1988-ból származó ügyet azért ismertettük egy kicsit részletesebben. Jelenleg tartanak. hogy elrettents minket". Fratus úgy véli. A legtöbb ember vonakodik segítséget nyújtani egy elítéltnek.

az "Animal Doctor" című írásában (1994. akkor biztonságban vannak. A Transponder olyan fejlett technikájú elektronikai berendezés. hogy ha otthon maradnak. és ezután már megkezdődhet gondolatainak elolvasása. mint egy úgynevezett smart-card. E szerkezet segítségével találta meg az FBI az Exxon egyik elrabolt vezetőjét.egyedül állít elő. Louis Post Dispatch-ben Dr. amely szerint a Human Society mindössze 25 dollárért egy életre szóló computer chipet hozott forgalomba. vagyis a ma már rendszeresített elektronikus adattároló kártya.). Miként lehet egy gondolatolvasó gépet működtetni. Syringe Implantable Transponder . A Tucson Weekly 1994. Még sebészeti módszerekkel."Csúcstechnológiájú nemzeti tetoválás" címmel számol be 1993. Már akkor lehetséges volt országhatárokon átnyúlóan bemérni és meghatározni a célszemélyek tartózkodási helyét. De szükség esetén növelhető az adathordozó kapacitása. és teljes pontossággal beméri a célpontot. évi június 15-21-i számában Lisa Crosby ír a bőr alá ültethető mini adathordozó chipekről. (A rádiógráfia az anyagok belsejének az átvilágítását. amelyet senki nem veszíthet el. 196 . amely a betonfalon is áthatoló radarsugárt bocsát ki. Ha egyszer beültették. Ilyen eszközzel mérték be a sivatagi vihar hadművelet során Szaddam Husszein Scud rakétáit. A "remote watching" olyan titkos szerkezet. szerkezetüknek a láthatóvá tételét jelenti ionizáló sugarakkal főleg röntgennel. akkor a szám felvillan a scanner digitális kijelzőjén. Fox. Egyelőre a beültetett transponder még nem képes annyi adatot tárolni.) Ez az eltávolítás azért rendkívül nehéz. Az amerikaiak többsége ellenszenvesen viseltetik egy orvosilag beültetett állami mikrochippel szemben. 1992-ben. Ezért egyelőre ezt az eszközt csak az állatok nyomon-követésére használják.Befecskendezhető beültetett adatközlő berendezés. behelyeznek a bőr alá. amely rizsszem nagyságú.a PSI-TECH . függetlenül attól. amelyet az erre szakosodott cég . A távolból figyelő (remote watching) szerkezet meghatározza a célszemély helyét. A speciálisan erre a célra létrehozott és testbarát kapszulába helyezett mikorochip el van látva a megváltoztathatatlan alfanumerikus kóddal. Sydney J. Egy piciny mikrochip-et. Amikor a "scanner" (azaz a pásztázó elektronsugárral működő és színhatásokat is érzékelő optikai olvasószerkezet) bip-jelzéseket ad le. október 11-én a Washington Times hasábjain arról. hogy éjszaka vagy nappal van. Resot. akkor gyakorlatilag a chip eltávolíthatatlan. vagy egy piciny bőr alá behelyezett golyócskán hordozza. Ez az ún. Ugyanerről adott számot a St. Elvileg azonban nem sok különbség van aközött. a legfejlettebb rádiógráf technika alkalmazásával is rendkívül nehéz lenne tőle megszabadulni. hogy oltással vagy külön is injekciós tűvel be lehet adni. amely beinjekciózható az állatokba és kiváló eszköz azok szemmel tartására. A "remote watching" szerkezet csúcstechnológiájú berendezés. s az így keletkezett képet rögzíti fényérzékeny papíron. hogyha nem találják a célszemélyt? Ezt a nehézséget a távolba-látó szerkezettel hidalják át. amely teljesen egyéni. és ugyanazt másutt nem alkalmazzák.Sokan úgy vélik. hogy valaki az adatait egy plasztik kártyán. Úgy van megtervezve. A lényeg az. hogy Big Brothernek joga van szemmel tartani az embereket. amely előzetes kódolás alapján a földről érkező impulzusokra a megfelelő tájékoztató adatokat önműködően megadja. A mikrochip 10 jelből álló alfanumerikus (számjegyeket és betűket egyaránt tartalmazó) kóddal rendelkezik. Több mint 34 milliárd egyszeri kódszám áll rendelkezésre. A beültethető mikrobiochip Martin Anderson "High-tech national tattoo" . október 15. mert a rostos szövetek belekapaszkodnak a kapszula rovátkáiba. hogy a Hughes Aircraft Company kifejlesztett olyan személyazonosító rendszert.

Egy másik személynek a helyi elektromos művek képviselője a tudomására hozta. a fenyegetésre. Ezek alacsony orbitális pályán mozgó szatelliták. A szerkezettel kibocsátott jeleket a "cellular system" segítségével. de legalábbis a láthatatlan mikrohullámú eszközöket. akkor vonja vissza a nagyfeszültségű elektromos vezetékek felszerelésével kapcsolatos tiltakozását. Adatokat gyűjtött a CIA ügyirataiból. Ezáltal azt is eldönthetik. Nemcsak az lehetséges. a bebörtönzésre. a megalázásra. az erőszakra. így semmilyen része sem használódik el. az idegrendszer anatómiájával. valamint szatelliták lehetséges bekapcsolásával tudta venni. hogy az bárkit elérhet. katonai és hírszerzési tanácsadó a szubverzió. hogy "új műbolygókat lőnek fel a Motorola 66 szatellitjéhez hasonlóan." Azt is hozzátette." Az AP (Associated Press) hírügynökség számolt be egy Miamiban praktizáló plasztikai sebészorvosról. Mivel ez a szerkezet alacsony frekvenciájú rádióhullámokkal működik. amelyeket az oroszokkal együtt juttattak a világűrbe. hogy bizonyos mikrochipek jelzéseit a szatellitákon keresztül is fel lehet fogni: "ezt használtuk az iraki háborúban a katonák mozgásának a nyomon követésére. amelyek drótnélküli kommunikációs rendszert alkotnak egy meghatározott földrajzi térségen belül. Más országok agykontroll gépkezelőinek is meg kellett tanulniuk 197 . a fekete pszichiátriára. Amióta az agykontroll gépet más országoknak is eladták. fiziológiájával és biokémiájával kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket. akkor ez is bizonyíték arra. hogy a chip elmozduljon a beültetett helyéről. a kínzásra. Dr. az IMI (Intelligence Manned Interface) biochip feltalálója nyilatkozta a Monetary Economic Review-nak. (Az ún. a hipnózisra vonatkozóan és ezekből a tapasztalatokból összeállította a kihallgatások elméleti és gyakorlati tudnivalóit tartalmazó kézikönyvet. akik ezzel a speciális típusú eszközzel voltak felszerelve. Ez az információ azt is bizonyítja. hogy elolvassák a célszemély gondolatait.vájataiba. Az agykontroll gép alkalmazásával kapcsolatos ismeretek tartalmazták az agy feltérképezését. Az EMR sugárzás távirányítással működtethető és úgy tudja fókuszálni a sugarakat.a Hughes Rakétarendszer Vállalat már alkalmazza ezeket a mikrochipeket a repülőgépek és járművek nyomon követésére. hogy ha drága neki a gyermekei élete. a nélkülözésre. Ma már azonban Földünk körüli pályára helyezték azt a műbolygó-rendszert. aki "cellular system"-mel működtetett szerkezettel nyomon tudta követni az Altzheimer-betegségben szenvedőket és a gyermekeket. Karl Sanders. de testi sértést is lehet láthatatlanul okozni elektromágneses sugárfegyverrel. amikor a folyamatos elektronikus zaklatás eredményeként tartós stressz-állapotba került. Dr. "cellular mobile communication system" olyan nagyszámú alacsony energiájú vezeték-nélküli közvetítőt használ. az elkülönítésre. az agymosásra. Harold Wolff. azóta mozgásképtelen beteg lett 11 éves leánya. hogy milyen mértékben kívánják a célszemély egészségi állapotát befolyásolni. Daniel Man-ről. létrejött a világ nagy területeit lefedő megfigyelő-rendszer. Ez akadályozza meg egyébként. Mivel nem tett ennek a zsarolásnak eleget. és nincs szüksége elemre. Ha az Energiaügyi Hatóság képes ilyen akciókra. hogy nincs menekvés az EMR agykontroll-gépekkel működtetett ellenőrzési rendszer elől. A Hughes Missile Systems Company . a beszervezés és a kihallgatás szakértője.) Julianne McKinney ténymegállapításai Egy gyermek meghalt. hogy már használják az EMR agykontroll-gépet. amely pontosan nyomon tudja követni az emberekbe beültetett mikrochipeket is.

és ennek megfelelően más szempontok szerint határozzák meg. és nem veszélyeztetik az ő. a képzés. és súlyosan bántalmazhatják őket a láthatatlan sugárzással. a többi állampolgár felett állónak tekintik magukat. mintha teljesen más emberré alakulnának át. ha magatartása kiszámíthatatlan. Ezért a kezelők nem fogják bántalmazni az ilyen bűnöző célszemélyt. vagy a saját gépüket használják. Másképp viszonyulnak az adott társadalomban érvényesülő erkölcsi és jogi rendhez. elcsábítanak. Ezek az agykontroll-gépkezelők kínoznak. hogy a kezelők lehetőleg eltávolítják az útból azt a jogkövető állampolgárt. Miért kegyetlenek az agykontroll gépek kezelői? Az említett működtetési elmélet. Egy bűnöző jónak tűnhet az agykontroll gép kezelője számára. A szokásos társadalmi elvárás az. hogy eltávolítsák azokat a személyeket. Különösen érvényes ez akkor. Csak azt a célt tartják szem előtt. hogy több személyiségük legyen. és nem érvényesül a közvélemény nyomása. el tudják olvasni a gondolatait. hogy megőrizhessék a saját agykontroll gépeiket. ha ő annak magatartását előre tudja jelezni. anélkül. hogy mi a jó és mi a rossz. Amikor azonban munkába állnak az agykontroll-gépek irányító-központjában. A közösség szolgái helyett önkényúrnak. szeretik gyermekeiket és gondoskodnak családjukról. Erkölcsi értékeik. Olyan hatalmi helyzetbe kerülnek. amit akarnak. és ha ez a bűnöző nem veszélyezteti annak a hatalmi csoportnak az érdekeit. olvasni tudja a gondolatait. Ezzel szemben a jogtisztelő polgárt rossznak tekintik. lelkiismeretük felfüggesztődik. Olyan ez. A saját elképzeléseik szerint határozzák meg. és ha az ilyen személy valamilyen formában szemben áll. mint szigorú államtitkot. amelyek ún. csaknem pontosan az ellenkezője ennek. akik egészen addig békésen élhetnek. a gyakorlati ismeretek és a személyi tulajdonságok alapján az agykontroll gép kezelőjét legalább hat ismérv különbözteti meg a többi embertől: 1. Az agykontroll-gép-kezelők otthonukban teljesen normálisan élnek. ezért olyan jogszabályok sem születtek. A gyanútlan emberek teljesen az ellenőrzésük alatt állnak. akik megszegik a jogszabályokat. amelyet az agykontroll-gépek kezelői kiszolgálnak. hogy mi a jó és mi a rossz. és az általuk szolgált hatalmi struktúra érdekeit. akik az agy feletti uralmuk útjában áll. amíg nem bosszantják fel őket. megaláznak. Minthogy nincs meg a nyilvánosság. és büntetést kapjanak azok. Az agykontroll gép kezelőinek a gyakorlati mércéje. vagy veszélyezteti a hatalmi csoport érdekeit. akiknek az agyát célba veszik. Az agykontroll-gép-kezelők többsége a társadalom felett álló. amikor az irányító-központban vannak. amelyek korlátoznák és szabályoznák az agykontroll gépek működtetőinek a tevékenységét. hogy ők a jog felett állnak és érinthetetlenek. Az agykontroll-gép-kezelőknek két arcuk van. illetve úgy képezték ki őket. Ez a helyzet alakítja ki bennük azt a hiedelmet. amely aktivizálja személyiségük sötét oldalát. gyötörnek. és megszűnik a tiszteletük az emberi jogok és az emberi életek iránt. akkor teljesen más emberré vállnak. erőszakot alkalmaznak. vagyis nem halált okozó fegyverként vetnek be. gyermeknek tekintik. 2. úgy viselkednek mint a többi ember. hatalmat gyakorló személynek tekinti magát. Ezek a kezelők megfigyelhetik az emberek legbensőségesebb titkait.az Amerikában alkalmazott működtetési elméletet és gyakorlatot. eltérő személyiséggel. hogy a jogkövető állampolgárok védelemben részesüljenek. 198 . és ebben a vonatkozásban figyelmen kívül hagyják az érvényes jogot. Ilyen jogszabályok hiányában a legnagyobb titokban azt tehetnek. a kezükben lévő láthatatlan sugarakkal. Azokat. hogy az áldozatok arról bármit is tudnának. fenyegetnek. agymosást alkalmaznak. Ebből következik. "non-lethal weapons"ként. akinek a magatartása valamilyen formában biztonsági kockázatot jelenthet az agykontroll gépkezelők számára. 3.

Ezt a gépezetet éjjel-nappal lehet működtetni. 6. Ha tehát egy agykontrollt használó nyomozó megfelelő közelségbe kerül. Biztonságot ad nekik. amikor az agykontroll-gépezet ellenőrzése alá kerül. és lehetővé válik elolvasásuk és elemzésük a monitorról. mint az adott ország alkotmányának a betartását. 5. és így nem lehet bizonyítékokat találni a bűnös zaklatásra. amely aztán megjelenik a kezelő előtt lévő monitoron. Az egyik gépezet kibocsátja a sugárzást. A politikai sztálinizmus csak az anyagi javakat osztotta el kényszer útján. a másik oldalon elhelyezett gépezet pedig felfogja és értelmezi a kapott információkat. Hogyan működik az agykontroll-gép? Először is el kell helyezni két szerkezetet. mert az megszűnik létezni. Ezért a jog eszközeivel nem lehet őket felelősségre vonni. Miután a célszemély agyhullámait továbbították a központi vezérlőegységbe. az agykontroll gépezet működtetői viszont az élet és halál felett rendelkeznek. ahol a processzor ezeket az agyhullámokat szavakká és képekké alakítja át. EMR (Elektromagnetikus hullámok) Az agykontroll gépezet működési vázlata Agykontroll alá vett célszemély Akkor lehet legjobban olvasni a gondolatokat. hogy nem tartoznak semmilyen konkrét országhoz. hogy kontrollálja a saját tudatát. két különböző szögből. zajtalan. hogy a sugárzás láthatatlan. mivel. Az agykontroll-gép-működtetők nem tekintik magukat a kormányzat szerves részének. A gépezettel összegyűjtött agyhullámok ugyancsak elektromágneses sugárzás útján bekerülnek a központi vezérlőegységbe. és megtudhatja legszemélyesebb titkait. ilyenkor van a legkevésbé lehetősége arra. Az agykontroll gép 199 . vagyis a célszemély gondolatait folyamatosan megfigyelés alatt lehet tartani. Ezért a különböző országok agykontroll-gép-kezelői szorosan együttműködnek egymással és kicserélik egymás között az állampolgáraikra vonatkozó információkat. Ezek aztán megjelennek a kijelző készüléken. vagy nemzethez. Az agykontroll-rendszer biztonságának a megőrzését működtetői fontosabbnak tekintik. Egy vadidegen személy elolvashatja másnak még az álmait is. Fizikai kapcsolat nem kell hozzá. hogy erről egyáltalán nincs tudomása. azt lefordítják szavakra és képekre. A gépezet működtetői készek bármely ország bármely polgárát kiiktatni. amely keresztezi a célszemély agyát. Oly módon ellenőrzik elektromágneses sugárzással. Miért jelent súlyos problémát az agykontroll-működtető-csoport a társadalom számára? Megszűnik az egyén magánszférája. amikor a célszemély alszik.4. hogy az erőszakban és a kényszerítésben hisznek. másrészt azt a hatalmi struktúrát. Az agykontroll-gépek-működtetői a sztálinizmus egyfajta változatát gyakorolják. akkor már nem lehet a magánszférába menekülni. s külső sérülési nyomokat nem hagy. és tetszés szerint tudják befolyásolni az ellenőrzött célszemélyek egészségi állapotát. ha veszélyeztetné egyrészt az agykontrollt. Ezt követően mindkét szerkezet kibocsát magas intenzitású sugárzást. Az általuk alkalmazott gyakorlatból arra lehet következtetni. amelyet az kiszolgál. Úgy gondolják.

hogy melyek a célszemély szexuális preferenciái. hogy miről álmodjon. hanem arra is. hogy az agyban meghatározott bioelektromos folyamatokat idézzen elő elektromágneses sugárzással. Sőt. Ezeknek az áldozatoknak a panaszait azonban általában mentális problémaként kezelik.a láthatatlan sugárzással . hogy véletlenszerű elektromos kisülés révén erős sugárzást kaptak. Ezt csak úgy lehet értelmezni. akkor a kapott reagálásból megtudhatja. hogy éber állapotban is el lehet olvasni a célszemély gondolatait. hogy nagyszámban fordultak a Szövetségi Nyomozóirodához segítségért olyan személyek. és lassan a halálát okozhatja. de halált is okozhat. Így térképezték fel azokat a bio-elektromos hullámmintákat. és nem folytatnak vizsgálatot az ügyükben. mert a villám törvényszerűen a legmagasabb pontot érinti és miután törvényszerűen még egyszer ugyanarra a helyre nem csap be. Ha például a szív a célpont. akkor az szívbántalmakat okozhat. a sugárzásnak való tartós kitettség megbetegíthet valakit. Így például. Ezért az információgyűjtés főleg éjszaka történik. hogy dekódolja az agyműködés hullámmintáit. akkor aktívan is irányíthatják a célszemély gondolatait. amikor a sugárzásnak kitett személyek panaszt tesznek. ha az agykontroll gépezetet nem különlegesen magas frekvenciával működtetik. Az FBI szóvivője elismerte. A fentieken túlmenően azt is figyelembe kell venni. ha a célpont a test. ha valakinek az agyát rendszeresen éri sugárzás formájában "fejlövés" vagy "villámcsapás" elektromágneses hullámok formájában. Amikor az agykontroll-gépezetet magas frekvencián működtetik. hogy egy adott kép ismerős volt-e a vizsgált személynek. Vannak természetesen félrevezető magyarázatok is. amelyek egy meghatározott képnek felelnek meg. akkor a központi idegrendszer károsodik. Abban az esetben is. Ha a nyomozást végző kezelők valamilyen speciális információra kíváncsiak. kiolthatja az életet. Ez azért van. Az EMR-agykontroll gép nemcsak arra képes. úgy ölhet meg valakit. Ha ezeket a hullám-együtteseket továbbítják a célszemély agyába. amelyek fontosak a számukra. akkor ez nem lehet igaz. Azok a neurológusok. Ez nem változtat azon. hogy természetes halálnak tűnik. vagy a testre.kezelője ilyenkor még azt is befolyásolni tudja. akkor abban megjelenik ez a kép. Ez lehetővé teszi a célszemély személyiségének a feltérképezését és élettörténetének a részletei is megismerhetővé válnak.hatékonyan megkárosítani a célszemély idegrendszerét. akik úgy hiszik. azért. A San Diego-i Kórház egyik tanulmánya szerint a célszemély agymintáinak a komputeres elemzésével 80%-os biztonsággal meg lehet mondani. akkor a sugárzás fókuszában lévő szerv károsodik. Ha a célpont a fej. hogy miként lehet mikrohullámú fegyverekkel . vagy sem. Ha például ily módon továbbítják az agyába egy nő vagy egy férfi meztelen képét. ha a nyomozó egy képet továbbít a célszemély agyába. hogy a "villám soha sem csap még egyszer ugyanarra a helyre". hogy fegyverként használt 200 . hogy erről a képről kezdjen el gondolkodni és ennek kapcsán információkhoz juttathatja az agykontroll gép kezelőjét. hogy olyan témákra gondoljon. Ezek szerint. hogy az agykontroll-gépezet által kilövelt sugárzás nemcsak káros a szervezetre. azt is megvizsgálták. ez arra készteti az illetőt. Ugyanezen logika alapján. ha bizonyos emberek úgy gondolják. azt nem lehet véletlennek tekinteni. akik részt vettek a magatartás megváltoztatását célzó kísérletekben. hogy rádióhullámokkal lövik őket ("zapped by radio vawes"). A hatóságok részéről azonban kitérő válaszokat adnak. mert közismert. ezért más veszi át a legmagasabb pont funkcióját. A magas frekvenciájú sugárnyaláb irányítható a fejre.

Az így létrejövő állandó stressz végül is paranoiássá teszi. A sugárfegyverek elmezavart okozhatnak Amikor a sugárfegyverek kezelői úgy döntenek. Ez. A polgári lakosság lényegében teljesen tájékozatlan ezen a területen. akkor az államnak ezek a titkolódzás mögé elrejtőzött alkalmazottai minden büntetés nélkül megszeghetik az Alkotmány rendelkezéseit. Az igazság elfojtása alátámasztja. hogy mindenhol. Ha tehát ezek az erős elektromos kisülések úgy kerültek kialakításra. Ha nem kerül sor szigorú törvényi szabályozásra. az "electromagnetic pulse generator"-t (elektromágneses impulzus-generátort). és mindenütt megfigyelés alatt áll. hogy egy másik embernek sérelmet okoznak. akkor elmegyógyászokhoz irányítják őket. súlyosabb esetben elmeháborodottá. amelyet "Mikrohullámú zaklatás és agykontroll-kísérletezés" (Microvawes Harassment And Mind Control Experimentation) címmel tett közzé 1992. nem halálos fegyvernek nevezett eszközök felölelik többek között a "high power microvawes"-t (nagy erejű mikrohullámokat). mindenki. hogy létezik egy összeesküvés az állampolgárokkal szemben. valamiféle ködös "összeesküvési-elméletről". azt a hiedelmet kelti az áldozatban. Ezekről a fegyverekről csak meghatározott állami és kormányzati intézmények tudnak. amikor ezeket a fegyvereket bevetik. Ezt az ANSA. Bizonyíthatóan csak az állam szolgálatában álló személyek rendelkeznek ezekkel a fegyverekkel. hogy rendszeresen zaklatják őket sugárzással. amelynek a segítségével egy ember képes veszélyeztetni egy másik embert. mint mentálisan problematikus egyéneket. Arról akarják meggyőzni. hogy elkezdenek játszani az áldozat agyával. Arra használják a gondolatolvasó gépet. az "isotopic radiator"-t (minden irányban hasonló módon sugárzó adóantennát) és az ehhez hasonló szupermodern eszközöket és technikákat. megszegik az amerikai Alkotmány rendelkezéseit. hogy a magánszféra megszűnt létezni a számára. és áldozataik nem kereshetnek a maguk számára jogvédelmet. Akik tehát ezeket a fegyvereket a gyakorlatban alkalmazzák. és ha ezen állami alkalmazottak a sugárzással zaklatott áldozataikat elmebetegnek állítják be. decemberében. minden alkalommal beléjük ütközik. az amerikai nemzetbiztonsági szervezetek korábbi munkatársaiból álló társadalmi szervezet. mi az áldozat legféltettebb titka és életére vonatkozó terve. az "infrasound-ot (a hallhatónál alacsonyabb frekvenciájú hang-ot). hogy terhessé vált számukra a célszemély. hanem az élet gyakorlati tényeivel bizonyítható valóságos összeesküvésről van szó. Az amerikai himnusz szerint az Egyesült Államok "The Land of the Free" (a szabadság. de e fegyverek használatának szigorú ellenőrzése nélkül egyre inkább a rendőrállam irányába halad. illetve kínozni lehet vele . A közvélemény értő odafigyelése nélkül nem lehet kellő nyomást gyakorolni a törvényhozó testületekre e fegyverek megfelelő ellenőrzésének és szabályozásának a kikényszerítésére. Amikor az így célponttá vált áldozatok jelentik. akkor az egyik szokásos eljárás az illetővel szemben az. 201 . a szabad emberek hazája). Bárhová is megy a célszemély. Ezek az állami tisztségviselők. ("The Association of National Security Alumni") jelentése állapította meg.elektromágneses sugárnyaláb célkeresztjébe került.akkor azokat fegyvernek lehet tekinteni. mindent tud róla. akkor valójában eltitkolják az igazságot. a polgári szabadságjogokat és a célkeresztbe került polgárok emberi jogait. hogy legyenek. Ezek az angol terminológia szerint "non-lethal weapons"nek. az állam alkalmazottai kell. amelyek nem hősugarak formájában kerülnek kibocsátásra. hogy felderítsék. Tehát nem képzeletbeli összeesküvésről.

hogy az illető megőrült. Ebben az eljárásban a fület és a hallási folyamatot teljesen kihagyják. és ezek kerülnek az agyba továbbításra. akkor se tudja 202 . akkor olyan véleményt lehet róla kialakítani. júniusi számában számolt be arról. Mivel ezek a szavak más személytől származnak. Joseph C. és utánozza a tényleges hang által generált elektromos impulzusok frekvenciáit. ha felismeri. mert hiszen senki sem provokálta és dührohamot kapott. amit az ember hall. hogy a fülével ténylegesen bármit is hallana. ha ő maga folytat párbeszédet az agyában. Ezt az elektromágneses hullámot közvetlenül a célszemély agyába sugározzák. Ha viszont közvetlenül el lehet küldeni az elektromos jelzéseket a célszemély agyába. hogy egyenesen az Isten szól hozzájuk. majd a hallójárat segítségével ezek a hanghullámok átalakulnak elektromos impulzusokká. akkor ún. hogy ezt a technológiát az orvosok is alkalmazzák. Ha a célszemély nem tudja. mivel semmit sem hallanak. De még akkor is. hogy halljon. vagy érzetekké alakítja át. mint amilyen formában az adott személy akkor hallja. Így például a fül összegyűjti a hanghullámokat. akkor a kezelők elkezdenek beszélni az áldozathoz. 1973-ban Dr. miután fényhez kapcsolódó jeleket tudott venni azáltal. azt hiszik. Ha a célszemély képes a szavak kiejtése alapján különbséget tenni. és ezzel teljesen tönkre lehet tenni mind a magánéletét. hogy süket személyekkel beszéljenek telefonon keresztül. aki ilyen technikával szól hozzá. hogy mikrohullámú frekvenciát alkalmazva közvetlenül lehet az agyba juttatni a hallható és érthető szavakat. Amikor az agykontroll-gépek-kezelői meg akarnak szabadulni egy áldozatuktól. hogy hogyan védekezzen ez ellen. "non-lethal weapon"-t. de folyamatosan veszi a bioelektromos jelzéseket a test különböző részeiből. A gondolatolvasó gép ugyanezt az elvet alkalmazza. vagy ténylegesen is elmebeteggé válik. hogy ez a második módszer betöri. Így a teljes izolációba lehet kergetni. mert ha az áldozatok elsajátítják a tudatukban hallott hangok elemzését. és ez az. így a mikrohullámon továbbított hangok és szavak annak a személynek a különleges hanghordozását és akcentusát hordozzák. nem halált okozó fegyvert fognak használni. A körülötte lévők. azáltal. akkor elképzelhető. Az elektromágneses besugárzással folytatott dialógus igen durva is lehet. vagy valaki más beszél hozzá. egészen addig. A "Discover" magazin 1993. amit a gépezet működtetője akar. akkor már nehéz elhitetni velük. hogy nem normális. Az agy ezeket az impulzusokat tényleges hangzássá. Ezért az illető azt fogja hallani. akkor lassan de biztosan eléri a halál. Az emberi agy nemcsak a gondolkodást teszi lehetővé. Sharp bebizonyította. hogy erről mások nem szereznek tudomást. Az agy aztán ezeket az impulzusokat hangokként értelmezi. ahogyan a magas frekvenciájú sugárfegyvert nevezik. Így például ennek a segítségével képesek arra. hogy az éppen hallott szavakat mikrohullámon továbbították hozzá. Ugyanilyen módon el tudták érni. akkor azt is meg tudja állapítani. Naponként 24 órán át. Ha ez többször ismétlődik. anélkül. Ez nagyon fontos a védekezés szempontjából. Ha tehát a célszemély nem válik kezes báránnyá a korábban már ismertetett zaklatás következtében. trágár módon lehet inzultálni a célszemélyt. Ennek keretében nemcsak beszélni lehet közvetlenül a célszemély agyával. akkor az illető hallani fog egy beszélgetést a tudatában. hogy az agyának a hátsó részén elektródákat helyeztek el. Mégpedig úgy. hogy egy vak nő is lásson. mind a közéletét. hogy a süket emberek fülébe elektródákat helyeznek el. de durván rá is lehet kiáltani. amíg vagy teljesen megzavarodik az áldozat.Ha mindez nem hozza meg számukra a kívánt eredményt. Ennek következtében az illető dühösen reagálhat nyilvános helyeken.

hogy azt a helyi rendőrségen keresztül az állami rendőrségen át egészen a Szövetségi Nyomozóirodáig. hangoztatva. mint a mikrohullámú kibocsátó. Julianne McKinney. Tehetetlenségében végül dührohamot kap. az FBI-ig és a CIA-ig igénybe lehet venni. hogy a jogtisztelő polgárok teljes tudatellenőrzés alá kerüljenek és mindenütt nyomon követhetőek legyenek. amikor egyes személyek megmagyarázhatatlan okból egyszer csak ámokfutásba kezdenek. Valamennyi alkalmas a vallatásra. Ha valaki panaszkodni mer e tudatgép működtetése miatt. az egyházi emberek vagy újságírók bekapcsolását a hírszerzésbe informátorokként vagy kémekként. mint a bevásárlóközpontok. Az áldozat nem tudja kideríteni. Mivel ezek a fegyverek 203 .TRM-et (Gondolatolvasó Gépet) feltalálták szigorú államtitoknak számít. Amióta a "Thoughts Reading Machine"-t . Van olyan PSI Tech. és ennek megfelelően a hatóságok intézkedtek mind a rendszer. számol be a Project Slammer-ről. McKinney tanulmányára az FBI szóvivője dühösen reagált. és ezzel folyamatosan a dühkitörésig ingerelheti. amely nem ír elő magatartási szabályokat a titkos műveletekre vonatkozóan. repülőterek és a járművek. a célszemély agyműködésébe való elektromos beavatkozásra. A megfigyelőrendszer részelemeit az épületek tetejére és a villanypóznákra szerelik fel. tehát a gépkezelő folytathatja akcióját. az amerikai hadsereg korábbi hírszerzője. amely a távolbalátás (remote viewing) technikát dolgozta ki. és amely a biztonsági kockázattal kapcsolatos problémákat elemzi. hogy McKinney nem tudja megmondani: ki működteti a megfigyelési rendszert. hogy elmebeteg. mint a megfigyelés és a kihallgatás eszköze A TRM a speciális távolból történő megfigyelő-rendszerrel kombinálva képes egy kilométer távolságból megtalálni egy legyet. szupermarketek. mind azok kezelőinek a biztonságáról. iskolák. Ezek viszont olyan eszközöket használnak. A gondolat-gép. ki az. 1980-ban az Egyesült Államok Szenátusa elfogadta az "Intelligence Oversight Act"-et . s hogy vajon az szövetségi rendőri megfigyelés. és megölnek mindenkit. valamint olyan közszolgáltatási helyekre. bankok."A hírszerzés felügyeletéről szóló törvényt". mert számos láthatatlan fegyvert kísérleteztek ki. vagy valamilyen más módon elhallgattatják. és egyáltalán ki irányítja? Minden esetre a válaszból kiderül. amely egy olyan CIA által finanszírozott tanulmány. és nem tiltja a tudósok.leállítani. A megfigyelő-eszközöket fel lehet szerelni a középületekre. amelyeket kombináltak a TRM gépekkel.Elektromágneses sugárzás) agykontroll-gép összekapcsolható a középületekre telepített megfigyelő-rendszer videokameráival. az elektromágneses generátor és az ultrahang-fegyver. akkor ráfogják. tekintet nélkül az Alkotmányban biztosított emberi jogaira. Az EMR (Electromagnetic Radiation . ha az titkosan működtethető. Az utcák kereszteződéseinél és az autópályák padkáinál fel lehet szerelni az elektromos vevőrendszert. amelyet magatartás-kutató tudósok készítettek. Vállalat. Az agykontroll technológia azért is alkalmas az átfogó megfigyelési rendszer működtetésére. Azt sem tudja kideríteni. hogy engedélyezi átfogó megfigyelési rendszer felállítását. aki a közelükbe kerül. vagy negyven kilométer távolságból egy személyt. Az egyre gyakoribb olyan hírek mögött. aki állandóan zaklatja. ilyen agykontroll-eszközökkel történt zaklatás is meghúzódhat. hogy az FBI elismeri: van egy ilyen megfigyelési rendszer és. A törvényből világosan kiderül. Mindez lehetővé teszi. amellyel a sivatagi vihar hadművelet idején megtalálták Szaddam Husszein SCUD-rakéta kilövőit. vagy a helyi rendőrség irányítása alatt áll. hogy az agykontroll-gép kezelője hová helyezte el a távirányítású sugárfegyvert.

hogy országosan 80%-kal csökkent a lopások száma. folyamatosan ellenőrzés alatt tartható. Ma már ismert. hogy az elektromágneses sugárzást fegyverként alkalmazók azt higgyék: tetszésük szerint kínozhatják az embereket. hogy szóbeli üzeneteket az emberi hallás számára nem érzékelhető frekvenciákon továbbítottak.zajtalanok és láthatatlanok. Ami azonban komolyan sértheti a közérdeket az az. Az igazi problémát az jelenti. még nem segíti elő a bűnöző vagy a kém megtalálását. Az egyik keleti parti áruház láncolat felmérése szerint ennek eredményeként annyira csökkent az áruházi lopások száma. hogy a titkolódzást és a titoktartást mindenek fölé helyezik. amelyek az emberi fül számára nem hallható módon figyelmeztetnek az üzleti lopás veszélyeire. Egy kémet pedig még a bűnözőnél is nehezebb megtalálni. hogy jogilag felelősségre vonhatóak lennének. mivel a bűnözőkkel szemben nem hatékony. Ezzel a technikával nehéz megjósolni egy bűnöző várható akcióit és nem is csökkenti a bűncselekmények számát. Van olyan egyszerűbb technika is. amiért kiválóan lehet alkalmazni a TRM agykontroll-gépeket az a tulajdonságuk. és meg lehet erősíteni az agyhullámok ritmusát. hogy kilenc hónap alatt 600 000 dollárt takarítottak meg. mivel a 204 . A washingtoni törvényhozás jelentése 1984-ben Ez a jelentés megállapítja. ami aggasztó az az. és ezért velük szemben nehéz az agykontroll-gép alkalmazása. mint egy hároméves gyermekhez. és a teljes ellenőrzés alá helyezése. az egyik ilyen üzeneteket készítő stúdió rétegesen alkalmazza a frekvenciákat és 31 csatornájú szalagokat készít. Ez önmagában örvendetes tény lenne. és ugyanilyen természetes. Ami közérdekű fontosságú az az. hogy biológiai frekvenciákat is lehet információk átvitelére használni. Így bárhová is megy az illető. hogy távolból irányíthatóak. kettős-kódolás megközelítést veszi igénybe a két agyfélteke információ feldolgozó módozatainak a tudományos ismereteit integrálva. Egy harmadik ok. rendezett életet él. akkor alappal feltételezhető. Önmagában az. Ennek egyszerű oka az. Ez teszi lehetővé. méghozzá a legfejlettebb formában. Természetesen vannak legitim hírszerzői és biztonsági érdekek. mint a mobiltelefonok. hogy ezt a láthatatlan eszközrendszert elsősorban a törvénytisztelő polgárok ellen használják. s elkerülik a közvélemény figyelmét. a CIA korábbi igazgatója megállapította. hogy a jogtisztelő polgárnak rendszerint van munkahelye és lakása. hogy az alacsony denzítású mikrohullámokat vagy rádiófrekvenciákat más befolyás érvényesítésére is lehet használni. egyszerű a nyomon követése. amelyek kapcsolatban állnak a kondicionáló és információs folyamattal. ha az illetékes állami szolgálatok nem jogilag szigorúan szabályozott keretek között használják ezeket az eszközöket és technológiákat. ezért nem keltenek feltűnést. ha ezt a feltételezett az ellenfél is alkalmazza. A kereskedelmi alkalmazás nagyon változatos. Nem élnek szabályozott életritmus szerint. Különösen akkor nem. és ugyanúgy felszerelhetőek egy járműre. hogy ugyanezt a technológiát a fegyveres testületek és a hírszerző-szolgálatok is kihasználják a maguk számára. Richard Helms. Ezzel szemben a bűnözők vagy a kémek nem rendelkeznek állandó munkahellyel és lakóhellyel. hogy ha az ipar és a kereskedelem már alkalmazza biztonsági célokból a nem érzékelhető hanghullámok sugárzását. hogy ezen érdekek védelme miatt nem lehet lemondani a legfejlettebb technológiáról. ahol a fogyasztóhoz úgy szólnak. Egy másik az ún. A Képviselőház jelentése megállapítja. anélkül. hogy Amerikában számos áruház alkalmazza a magas frekvenciájú adókat. Ezért az agykontroll-gép kezelője őt könnyen felleli.

Ha már a világító oszlopok el vannak látva ezekkel a készülékekkel. Az agyhullámok vevőkészülékeit fel lehet szerelni az útkereszteződéseknél. Elsősorban a biztonsági kockázatot jelentő személyekkel bánnak így. és követni lehet az adott járműben a kiválasztott célszemélyt. hogy az agyműködés megfigyelésével információkhoz jussanak. Ez etikus és jogtisztelő magatartásra szorítaná azok működtetőit.ha nincs kellő törvényi korlátozás .bármikor visszaélhetnek. mert az adó kapcsolatban áll a kibocsátó rendszerrel és a motorral. amikor a gondolatgép kezelői meg akarnak valakitől szabadulni.kémeket általában az alkalmazó ország is kiképzi a TRM gépekkel szembeni védekezésre. akkor hogyan lehet azt megakadályozni. és ezek felfogják az autóból érkező agyhullámokat. amely távirányítású megfigyelő készülék. mivel távirányítással működtethetőek. hogy az Egyesült Államokban 1983-tól kezdve úgy tervezik az autókat. hogy már régóta megtervezték. ha nyilvánosságra hoznák az agykontroll technológiára vonatkozó titkos ismereteket. hogy speciális alacsony frekvenciájú rádiócsatornát használ. Ez hasonlóan működik. Az köztük a lényeges különbség. Ezzel a módszerrel a nyomkövetők az ellenőrzőközpontokban figyelemmel tudják kísérni. és az általa kibocsátott hullámok segítségével pontosan be lehet határolni. akkor azzal e rendszer működtetői . be lehet építeni a járművekbe. hogy távirányítással a kis adó olyan magas frekvenciájú sugárzást bocsásson ki. s így elő tudja idézni.elektromágneses hullámokat bocsát ki olyan hullámhosszon. Két speciálisan kialakított kis adókészülék emitter . hogy azok elektromágneses jeleket bocsáthatnak ki egy műbolygóra. Ily módon a hatóságok nyomon tudják követni bármely autónak a mozgását. amelyek igazodnak az agyhullámok frekvenciáihoz. és működésbe állították az általános megfigyelési rendszert. hogy az autó vezetője hirtelen elálmosodjék vagy szédülés fogja el. Egy másik készülék egy speciális radar. Ha nincs szigorúan szabályozva az agykontroll-gépek kezelőinek a tevékenysége. Hasonlóan működik ez a rendszer a mobiltelefonokhoz. az elkezd elektromágneses hullámokat kibocsátani vezetés közben. A megfigyelőrendszernek célja lehet a nyomkövetésen túl a célszemély gondolatainak az elolvasása is. miközben az autópályán hajt. Ezen kívül minden páros kibocsátónak különböző kódokat kell használnia. sőt az egyetemeken is tanítsák. és ez súlyos balesethez vezethet. Képesek arra is. Rendkívül fontos lenne. 205 . Ennek következtében teljesen váratlanul elaludhat. mégpedig azért. hogy milyen gondolatok járnak az autót vezető személy fejében. hogy meg lehessen különböztetni a különböző autókból érkező agyhullámokat. Miután az említett adó-és radarkészüléket beszerelték egy autóba. amely beavatkozik a gondolkodási folyamatba. mint az állatokba implantált mikrochip. Autóbalesetek a TRM működtetésével A TRM működtetéséhez szükséges egyes szerkezeteket. akkor már sikeresen lehet nyomon követni az autóban utazó célszemélyeket. hogy az agykontroll-technológia civil tudósok számára is teljes mértékben megismerhetővé és kutathatóvá váljék. hogy ne alkalmazzák ezeket az eszközöket politikusok és más fontos közéleti szereplők ellen? Amennyiben hatékonyan működik az országos megfigyelési rendszer. Azért van ez így. A visszaélés megakadályozásának egyik jó módszere lenne. Ez azt is bizonyítja. Alan Yu-val egy Lundis nevű személy közölte. ahogyan a különböző mobiltelefonok is eltérő telefonszámokat használnak azért. Ezt akkor alkalmazzák. Jogi keretek között ellenőrzött módon működhetnének ezek az eszközök.

és úgy szerelték be. amely össze volt kapcsolva egy "elektromágnessel". hogy elkerülje a kapcsolódást az elektromágneshez olyan anyaggal. amely nem vezeti az elektromos áramot. hogy a tőle kapott információ alapján alaposan átvizsgálja saját autóját. és olyan anyaggal helyettesítette. ezért úgy döntött. Biztosítja a kürthöz a kapcsolatot. Úgy gondolta. mint ahogy az a videójáték-vezérlőknél van. mivel az áll legközelebb az autóvezető arcához. hogy az nem volt elmozdítható. Ez a dolog tartja a hatszögletű fémet és kapcsolatban áll egy háromszög-alakú fémmel ugyanazon a hat ponton. A hatszögletű fémszerkezet körülbelül 90 dekagramm súlyú és így néz ki: Található benne egy fekete műgumihoz hasonló rész.Mivel Alan Yu szavahihető embernek ismerte Lundis-t. mert az elektromágnest úgy tervezték meg. de erre a célra drótvezeték is megfelelne. hogy egy elektromágneses hullámkibocsátó készülékhez a legjobb hely az autóban a kormánykerék tengelye. amely vezeti az áramot. Alan Yu. A vastag és "kerek alakú elektromágnes" valójában nem nélkülözhetetlen alkatrész. ahogyan azt korábban tették. hogy teljesen elrejthető legyen a kormánykerék tengelyében. Erre azért volt szüksége. Amikor szétszedte a kormányszerkezetet egy nehéz és vastag hatszögletű fémszerkezetet talált a tengelyében. Azaz egy komplikált és teljesen felesleges elektromágnes helyett egy sokkal egyszerűbb megoldást is lehetne alkalmazni. amely hasonló módon zárja az áramkört. aki a tajvani hadsereg tisztjeként alapos autóműszaki képzésben is részesült. továbbá ezen a helyen kevés probléma szokott adódni. A háromszögletű fémdarabot az alábbi ábra szemlélteti: 206 . Ezt a műveletet azért hajtotta végre. Az elektromágnest úgy tervezték. első lépésként kivette ezt a hatszögletű fémszerkezetet.

207 . amely szédülést okoz. Vannak. mert. Ezt Alan Yu a leghatározottabban tagadja. amely összeköttetésben áll az autó karosszériájával. Alan Yu azt követően. többé nem érezte azt az abnormálisnak tekinthető szédülést és kábultságot. Ez a drótvezeték be van fedve a rögzített plasztik szőnyeggel. hogy a nélkülözhető részeket kiiktassák és így csökkentsék az autó súlyát. Tehát nemcsak az Amerikában szokásos karbantartást tudja elvégezni. Az első ajtó mindkét oldalán megtalálható ugyanez a vezeték. és ez határozza meg a kormánykerék helyzetét. amikor a hadseregnél meg kellett tanulnia autót vezetnie. Ha pedig azt is figyelembe vesszük. akár pozitív töltésű áramot is vezethet. amely kapcsolatban áll egy csavarral. amely az áramot továbbítja a hátsó ajtóban lévő ajtóvilágításhoz. Bárki. amely egy dobozhoz hasonlóan volt betakarva. hogy kiszerelte a vastag és súlyos hatszögletű fémet. hogy ez a drótvezeték négy részre van osztva. hogy az egyik közülük hozzá van kötve a fémkereten belül valami olyasmihez.a saját autóját. Ez a drótvezeték el van rejtve az autó karosszériájában a vezető lába közelében. közel a vezető fejéhez található. van egy drótvezeték. hogy melyek azok a szerkezeti elemek. Miután Alan Yu teljesen normálisan tudta vezetni az autóját azt követően is.Tehát ezt a hatszögletű fémdarabot használják arra. vizsgálja meg maga is személyesen . amelyek szükségesek és melyek nem. A lényeges az. Ennek a vezetéknek a végén van egy lekerekített hurok. Létezik egy olyan elektromos vezeték is. Így például ha a háromszögletű fém szükséges a kerék helyzetének a meghatározásához. hogy áramot nem vezető szigetelőanyaggal fedte be az elektromágnest. hogy ez az elektromágnes egy érzékelő-szerkezet. amely viszont összeköttetésben van az autó karosszériájával. vagy pedig olyan elektromágneses besugárzásban részesíthetik. További bizonyíték. de ez a drót szállítja az elektromos áramot valamihez. hogy az elektromágnes és a hatszögletű fém ki tud bocsátani elektromágneses hullámokat. de szavakat is lehet továbbítani az agyához. Így próbálta megakadályozni. akkor nyilvánvalóvá válik. hogy e vezetéshez nem szükséges szerkezetek valamilyen más célt szolgálnak. Alan Yu ezt a drótot elvágta. amelyet korábban már rövidtávú vezetésnél is érzett. Így nehezen látható. hanem a motor optimális teljesítményének biztosításához szükséges beállítást és tunningot is. Ezért tudja biztosan megállapítani. és növeljék teljesítményét. Ha az agyhullámokat összegyűjtő szerkezet a kereten belül. befedve. hogy abban a fém keretben. és mégis normálisan tudja használni autóját. akkor ugyanerre a célra nincs szükség a hatszögletű fémszerkezetre. hogy rögzített állásban tartsák az ugyancsak hatszögletű fémszerkezetet. A legfurcsábbnak azt találta. és összekössék azt az elektromágnessel. akkor nemcsak olvasni lehet az autót vezető személynek a gondolatait. Miután ezt a változtatást elvégezte a saját autóján. amely nem elmozdítható. és autóbalesethez vezethet. amely akár negatív. Alan Yu úgy találta. Az autó mindkét oldalán lévő fémkeretek tartalmazzák ezt a megoldást. aki kétségbe vonja ezeket az állításokat. hogy az nem szükséges az autó normális működéséhez. amely feszült állapotot idézhet elő. amely elválasztja a vezető és az utas ajtaját. akik azt állítják.vagy hozzáértő szakember segítségével . ezután a többi fémrészeket is lefedte szigetelő anyagokkal. Az egyik oldalon lévő fémkeret a vezető oldalán van. hogy az autókonstruktőrök és gyártók arra törekednek. hogy az elektromágnes sugarakat bocsáthasson ki. ami ebben a dobozban van. először a műszaki ismereteket és a karbantartást kellett a legalaposabban elsajátítania. arra utal.

és egyes esetekben a vezető el is ájulhat. Ezért különösen azok az autóvezetők. hogy ne nyúljon többé ezekhez a dobozokhoz.halált tud okozni. Ez a fajta elalvás abban különbözik a normális fáradtságtól. A telefonhívó az FBI volt.egy másik kínai származású amerikait idéz. akkor a tengelybe elhelyezett mágnessel nagyerejű elektromágneses sugárzást kell kibocsátaniuk. Ezenkívül a szívre irányított erőteljes elektromágneses besugárzással . hogy a lámpatartó oszlopokra kis vevőkészülékeket helyezzen el.látszólag természetes okból bekövetkezett . és súlyos balesetet okozhatnak. amit róla Alan Yu feltételezett. és választ kapjanak arra.john@jho.Amikor Alan Yu eltávolította ezeket a drótvezetékeket. akkor arra is keresniük kell a választ. amely az autó vezetőjét elkábítja.com. és ezért korábban nem is kerültek beépítésre. hogy szakemberekkel átvizsgáltassák autójukat. A kormánykerék tengelye kibocsátja az elektromágneses hullámokat és a keretbe rejtett doboz összegyűjti az agyhullámokat. akkor könnyen elaludhat. A kétkedőknek módjukban áll. hogy az fokozatosan alakul ki. Ha viszont ez mégis bizonyítható valóság. hogy mi ennek a valódi célja. akinek Internetes címét is megadja: Dallas. akkor ez hirtelen történik. Ha az agykontroll távirányítói balesetet akarnak előidézni. amelyek egyébként nem szükségesek az autó normális működtetéséhez. és az emberi szervezet ebben az esetben olyan válaszreakciókat aktivál. Texas. veszélyes helyzetbe kerülnek.többek között . hogy mi ezeknek a funkciója. ismeretlen rendeltetésű kis dobozkákat találtak felfüggesztve a lámpaoszlopokra és még a legképzettebb szerelő sem tudta megmondani. Az egyik szerelő hozzányúlt ehhez a dobozkához és néhány napra rá a vállalat dallasi központjában felhívták telefonon. rájött. Állítása alátámasztására Alan Yu . amelyek elősegítik az ébren maradást. hogy az acélkeretben lévő drótvezeték ténylegesen azt a célt szolgálta. Legalább két kérdésre kell itt válaszolni: Mi ezeknek a dobozoknak a rendeltetése? Hogyan kapcsolódik hozzájuk az FBI? 208 . hogy pihenést iktasson be. Ez lehetővé teszi az autó vezetője számára. Eszerint egy dallasi nagy telekommunikációs cég Los Angeles belvárosában kipróbált egy PCS (Personal Communication System) rendszert. Amikor a műszakiak felszerelték ezeket a kis berendezéseket. Ha viszont nagy erejű elektromágneses besugárzástól lesz álmos vagy kábult. majd figyelmeztették. Amikor lényegesen csökken az autó vezetőjének koncentrációs képessége. hogy egy ilyen vezeték még mindig maradt az autója karosszériájában. hogy mi azoknak a beépített szerkezeteknek és vezetékeknek a célja. A távirányítású agykontroll-berendezések működtetői el tudják olvasni az autó vezetőjének a gondolatait. Bebizonyosodott. USA . akik nem számolnak a távirányítású agykontroll lehetőségével. amelyhez arra volt szüksége. vagy a már ismertetett módon balesetet előidézni.

akkor ez erre vonatkozó tényeket elhallgassák és elzárják a széles közvélemény elől. azóta nem küszködik leküzdhetetlen alvási kényszerrel. hogy saját autóikat felkészült szakemberekkel átvizsgáltassák és az eredményeket széles körben ismerté tegyék. hogy a hatóságok végezzék el ezeket a vizsgálatokat a civil szervezetek közreműködése és ellenőrzése mellett. hogy mit szólnak mindehhez az autógyártó vállalatok Amerikában és mindazokban az országokban. amelyek beszállítanak az amerikai autópiacra. hogy Alan Yu-nak és társainak az állításai megalapozatlanok. Ma már arra is hivatkoznak. akik titokban használják az agykontroll technológiát gyanútlan amerikai polgárokkal szemben. még nem következik. akkor legitimnek tekinthető. csak akkor lehetne felelősségteljesen félretolni az egészet. és ezért még nem kényszerítették ki e rendkívül veszélyes fegyverzet törvényi szabályozását és korlátozását. Szakértői vizsgálat azonban azt is meg tudja állapítani. hogy az Egyesült Államok illetékes szervei is rendelkezzenek vele. hogy azok az állami alkalmazottak. Ez annak dacára lehetséges. hogy az állítások minden alapot nélkülöznek. és amelyre vonatkozóan szinte korlátlan mennyiségben található anyag az Interneten. hogy az erre vonatkozó tények és bizonyítékok titokban maradjanak. tehát mindent el fognak követni azért.Alan Yu. Ha már létezik ez a fegyverfajta. A polgárok túlnyomó része tájékozatlan. Ha pedig a bizonyítási teher azon van. Ha azonban e megállapításokat egybevetjük az agykontrollra vonatkozó eddig már bizonyított ismeretekkel és tényanyaggal. Ez bizonyos esetekben indokolhatja az adó-vevő készülékek jelenlétét. ami korábban olyan rövid távú utazásokon is rátört. csak a közeli iskolába vitte el gyermekét. hogy agykontrollra alkalmas berendezésekkel is fel van szerelve az az autó. amit Alan Yu és sokan mások állítanak. hogy csak rendeltetésszerűen lehessen. hogy az autólopások megelőzésére. Az a meggyőződése alakult ki. De ennek a fegyverzetnek a használatát a társadalom szigorú ellenőrzése alá kellene helyezni. Az így feltárt ténymegállapításokat pedig a tömegtájékoztatási intézményrendszer útján nyilvánosságra kellene hozni. illetve gyors és eredményes felderítésére van szükség a szatelliták bekapcsolásával végzett nyomkövetésre. vagy ha ezt nem tudják megtenni. 209 . hogy csak magas fokú műszaki ismeretekkel rendelkező személy képes szétszerelni saját autóját és meggyőződni mindarról. amikor. Ha egy ilyen alapos vizsgálat is azt derítené ki. természetesen rendkívül tiszteli választott hazájának alkotmányát. akkor a távirányítású agykontrolltól szenvedőkre hárul az a teher. mint bevándorló amerikai. Természetesen fel lehet vetni a kérdést. A gyártóvállalatok ellenérdekűek. De abból még. E technológiának csak egyes részletei váltak eddig ismerté a szigorú titkosítás miatt. akkor már hatósági vizsgálat lefolytatása előtt is hitelesnek tekinthetjük őket. pl. kizárólag a nemzetbiztonság érdekében használni. amióta autójából kiszerelte a távirányítású agykontrollhoz szükséges eszközöket. Az egyértelmű. hogy az ellenérdekű vállalatok vonatkozó adatokat nem közlik a veszélyeztetett lakossággal. valójában megszegik az amerikai alkotmányt. hogy a gyártó vállalatok abban érdekeltek. hogy az erre vonatkozó tényfeltáró tevékenységet megakadályozzák. amit éppen megvettek? A civil szervezeteknek ki kellene kényszerítenie a demokratikusan megválasztott képviselőiktől. hogy az eddig ismertté vált tények alapján több elnöki és kongresszusi vizsgálat is folytatott e tárgyban vizsgálódást. hogy a műholdas kapcsolattartásra vajon pont olyan eszközökre és technológiára van-e szükség. Az is nyilvánvaló. aki állít valamit. Alan Yu. Ezért még mindig le lehet tagadni ezeket a fegyvereket. mint az agyműködés eletromágneses sugárzással történő távbefolyásolásához? S vajon igényt tart-e minden autótulajdonos a műholdas nyomkövetésre? És tudják-e az autóvásárlók.

hanem az elektromágneses gondolatolvasó gép kezelője akart korábbi életszakaszáról információkat megtudni. hogy normális körülmények között egy ember arról álmodik. Ha ez nem sikerül. hogy tapasztalatai szerint a távirányítású tudatolvasó géppel először megzavarják a kiiktatni szándékozott célszemély tudatműködését. Elképzelhető. számítva arra. kiegyensúlyozott lelki állapotban lévő személynek. Ha tehát valaki megpróbál bizonyos dolgokra nem gondolni. Végül. és nem tud időben felébredni. Alan Yu végül összefoglalja. a következőkre kell figyelnie: 1. Ha valaki egyedül tartózkodik hivatalában vagy otthonában. felelőtlenül használhassa ezt a technológiát a törvénytisztelő állampolgárok zaklatására. hogy az fokozatosan megbetegedik. noha az nincs kapcsolatban azzal. miként lehet kideríteni. sőt az életét is fenyegeti. hogy a közeli napokban mit tett. Ha valaki sokkal könnyedébben alszik el. vagy hirtelen megváltoztatja alvási idejét. hogy csupán a rendszer működtetője lapoz az agyában. hogy a sugárberendezések kezelői valójában már nem információk szerzésére törekednek. hogy rendkívül könnyen alszik el nappal. hogy hasonlóan. Ha valaki úgy érzi. hogy egy privilegizált csoport. Ha pedig ezt már több mint 10 évvel ezelőtt eredményesen használták Tajvanon. gondoljon arra. akkor ez is elektromágneses sugárzás jelenlétére utalhat. hanem olyan fegyver alkalmazásáról. sem megtalálni azokat a személyeket. ez is a gépezet működésére utalhat. Amikor alszik. 2. kivel találkozott vagy mit szándékozik tenni? Ha tehát álmában hirtelen évekkel korábbi emlékképek bukkannak fel. Ha sok az álom. mint egy könyvben. hogy a felkészületlen polgárok nem tudják sem leleplezni ezt a fegyvert. keresve a számára fontos információkat. akkor logikusan lehet feltételezni. 5. akkor csaknem biztos. s kénytelen egy bizonyos dologra gondolni. akkor ez már az elektromágneses behatás következménye lehet. akkor az azt is jelentheti. mint korábban szokott. és váratlanul nagyon régen történt eseményekről álmodik. Alan Yu már idézett tanulmányában elmondja. hanem a célszemély bántalmazására. s arra is alkalma volt. aki kipihent és egyéb stressz-hatás sem érte. 3. de képtelen kényszeres gondolataitól megszabadulni. akik vele visszaélnek. amit csinál. vagy még hatékonyabban lehet felhasználni ezeket az Egyesült Államokban. ha viszont nincs álom. ha az alvási idő hosszabb a szokásosnál és mégis kábultan ébred az illető. ami végül is a halálához vezet. hogy ezek a gondolatok nem az ő gondolatai. akkor az az álom nem hozzá tartozik. az megerősítheti a gondolatolvasó gép működését. 4. akkor lehetőleg autóbalesetet idéznek elő az autópályán. s alvását számos álom kíséri. tudatbefolyásolásról van szó. Mivel itt tehát nem csupán elektromágneses hullámok segítségével történő megfigyelésről. A tajvani hadseregben az ő hatáskörébe tartozott e fegyvereknek a kifizetése. amely súlyosan árt az egészségnek. ha pedig ez sem sikerül. akkor szintén lehetséges az illetéktelen külső beavatkozás. s ebben a helyzetben sokat álmodik. akkor oly módon helyezik sugárzás alá az illetőt. 210 . hogy valakivel szemben bevetették-e már az elektromágneses technológiával működtetett eszközöket? Eszerint egy egészséges.A törvényi korlátok megakadályoznák. ezért ez a rendszer nem maradhat szabályozás és ellenőrzés nélkül. hogy tájékozódjon ezek hatékonyságáról. s fájdalmat okozva megbünteti a célszemélyt.

hogy illetéktelen személyek. hogy közszolgálatban álló személyeknek ezt nem szabad megengedni. Ez alól azonban a TRM gép esetében kivételt tett. A szabályozás meg azért késik. hogy felelősségre lesznek vonva. hogy az arra illetékes szervek . Itt nemcsak arról van szó. hogy azért nyilatkozhat ezekről a kérdésekről.Alan Yu végül megmagyarázza. mert már nem tagja a tajvani hadseregnek. Alan Yu úgy véli. Egyes kezelők azonban a törvény felett állónak képzelik magukat.a Kongresszus és a kormányzat . kifürkészik legféltettebb titkait is. és régóta amerikai állampolgár.szabályozzák e rendkívül veszélyes fegyverek használatát. és ezért nem is követelik. megsértve más polgártársaik emberi jogait. mert az emberek túlnyomó többsége nincs tájékozódva a tudatbefolyásoló technológiák és eszközök létezéséről. mert nem kell számolniuk azzal. 211 . De lelkiismereti okokból továbbra is betartja a titoktartási szabályokat. hanem ezzel a gépezettel egyes kezelők rendkívül durván és kegyetlenül vissza is élnek.

Ezen a téren az orosz kutatók lényegesen előbbre jártak. David Christian azt állította. hogy e jelenségek fizikáját elméletileg megalapozza és párhuzamosan számos szemináriumot tartott e témakörben. vagyis az extrasensory perception. akik ugyancsak megkezdték a kísérleteket a biofizikai RMCT-vel. hogy kevesebb ismerettel rendelkezik. amelyen jelenleg a valóság tudományos modellje nyugszik. Turan Rifat kutatóként felismerte. dr. úgy mint a hadsereg és a hírszerzés. úgy döntött. azonban célszerűnek találták az álcázást és ezért a CIA szóvivője. hogy a telepatikus távirányítás. és e téren felülmúlja az amerikai eredményeket. úgy tűnik. Kutatómunkája egyik nem várt következményeként érdekösszeütközésbe került a brit titkosszolgálat MI-5 jelzést viselő részlegével. egyre hatékonyabban működött a gyakorlatban. mint az amerikaiak. Miközben az emberiség kifejlesztette az atomenergiát.Az ESP-vel végzett kémkedés) című írása alapján ismertetjük. A használók. Létrehozta a "Paranormal Management Systems" (PMS) nevű vállalatot Európában. (Az ESP. normális érzékelésen túli percepcióval történő kémkedésről. ha ezt a 212 . teljesen átalakítja azokat az elfogadott általános tudományos tételeket.phenomena) létezik. Ez nem kerülte el az amerikai katonai hírszerző szervek figyelmét. hogy a katonai hírszerző szervek egyre inkább alkalmazták a gyakorlatban az RMCT módszereit. Miközben doktori disszertációján dolgozott. tudományosan bizonyította. Jessica Utts. a normális érzékelésen kívüli érzékelés rövidítése. októberi és novemberi számaiban megjelent "The Remote Viewing" . Ezek a kísérletek rendkívül nehéznek bizonyultak. a "Center Lane". Az amerikai hadsereg első távirányítású kutatási programja a "Project Scangate" volt. J. amelyekre más módon nem tudtak behatolni. RMCT".) Turan Rifat megállapításait a Nexus Magazine 1996. amelyet folytatott a "Grill Flame". hogy bármilyen természetfeletti jelenség (paranormal phenomena) létezhet. hogy a távolbalátás jelensége (Remote Viewing. A távolságból történő érzékelés kutatása a hidegháború alatt bontakozott ki.The ESP Espionage ("A távolbalátás" . így például a valóság lényegi természetét illetően. D. (Turan Rifat 1957-ben Brighton-ban született.J. 15 éven át arra törekedett.7. hogy a távolbalátással nem folynak hivatalosan kísérletek és a hírszerző közösség szerint a legjobb megoldás. hogy természettudományos és műszaki ismereteit felhasználva a paranormális jelenségeket kutatja. és tagadták. a "Sunstreak" és a "Stargate". A Stanford Egyetem statisztika professzora. ha működik. Ez megmutatta. mint barlanglakó ősei. A szkeptikusok elvetették professzor Utts nézeteit. más vonatkozásban. fejezet Az agyműködés távirányítása Turan Rifat brit kutató 1996-ban összefoglaló tanulmányt készített a telepatikus.) A távolságból történő agykontroll iránt már az 1950-es években behatóan érdeklődtek a katonai és a hírszerző szervezetek. mert lehetővé tette a biztonsági szervezetek számára olyan szigorúan őrzött helyekről is az információk szerzését. hogy a jelenleg érvényes tudományos szemlélet számos vonatkozásban módosításra szorul. vagyis a távhatású biofizikai agykontroll technológiát kutatták. RV . az 1960-as években. ezért a nyugati kutatók inkább az elektronikus technikára összpontosítottak egészen a közelmúltig. A tudósoknak ezt a kényelmes álláspontját azonban elgyöngítette. azaz ami teoretikusan nem tűnt lehetségesnek. Ők elsősorban a "biophysical remote mind-control technology-t. a kor tudományos világképét kifejező paradigmát. D. amely a biofizikai távhatású agykontroll területén közel került az orosz tudósok által kifejlesztett szinthez.

Elsősorban a lehetséges katonai felhasználásra összpontosítottak. Ha a látási-érzékelés szűrés-nélkülivé tehető. hogy az RV működjön. a távolból alkalmazható biofizikai agykontroll technológia magyarázatot adhat arra. Az eddigi kutatási eredmények arra utalnak. hogy az erre vonatkozó tudományos ismeretek nehezen elérhetőek. behatóan foglalkoztak a hipnózissal. hogy a távollévő helyszínek láthatóvá váljanak. amelyekhez másként nem lehetett hozzájutni. az amerikai katonai hírszerzés nyugdíjas tisztje.). A magántulajdonban lévő szervezetek által folytatott ilyen irányú kísérleteket azonban "nyugdíjba vonult" amerikai biztonsági tisztek irányítják. mert 150 célszemélyről tudott információkat beszerezni RV segítségével. de az így nyert információk 90 %-a kiszűrődik a thalamus-ban (a thalamus a látódomb. hogy fokozzák azoknak a lappangó psi-képességeit. az elektronikus implantátumok technológiájával. amelyek nagymértékben növelik a távhatású tudatbefolyásolás lehetőségeit. továbbá elektromágneses. kvantuma. D. az agysebészettel. hogy számos kitüntetést kapott. hogy a fizikai testet elektromágneses energiaköpeny veszi körül. vagyis a távollévő objektumok mozgatásának a képességére. mivel vagy gyenge ezen a téren a nyugati szakértők teljesítménye. A biofizikai RMCT. az aura. hogy feltárják a távolbalátás biológiai alapjait. vagy az erre vonatkozó információkat letitkosították. valamint a psi-génekre ("psi genes"). ha az amerikai hírszerző közösség nem volna hajlandó a paranormális (psi-able) képességekkel rendelkező személyek felkutatására és az RMCT programokba való bevonására. akkor láthatóvá válik az egyes embereket körülvevő kisugárzás. amelyet a valóságnak látunk. Az RV segítségével történő behatolás módszerét más emberek agyában távérzékelésnek (remote sensing. Az 1950-es évek óta az orosz tudósok vezetnek a biofizikai kutatásban. Ezen belül is a telekinézisre. Turan Rifat úgy véli. miközben rendkívül kevés ismeret áll rendelkezésre a biofizikai RMCT-ről. amelyek elősegítik és közvetítik az RV-t (távolbalátást). Az amerikaiak is kutatásokat végeztek ebben az irányban egy titkos földalatti bázison. RS) nevezik. a látótelep orvosi elnevezése. hogy elvállalnák-e ezek a szervezetek az érdeklődők kiképzését? Ez a közérdeket szolgálná. 213 . J. Ismert tény. Az orosz tudósok kifejlesztettek biofizikai RMCT-drogokat. fontos kérdés. J. 1984-ben úgy távozott a Stargate projektből. Az Egyesült Államokban az elektronikus RMCT-re vonatkozó eredmények szigorú titkot képeznek. D. hogy az RV biofizikai mezőeffektusokat használ a testen kívüli érzékeléshez. hogy miként működik a normálistól eltérő érzékelés és a telepátia. A Nexus Magazin ennek ellenére az elektronikus RMCT-re vonatkozóan számos adatot tudott közölni. A távolbalátás tudományos alapja Joe McMoneagle. elektrosztatikus mágneses és pszichotronikus eszközökkel azért. akiket gondosan kiválasztottak a psi-képességgel rendelkezők közül. valaminek el kell hagynia a testet azért. valamint a telekinézisben szerepet játszó biofizikai mezőket. Mindez abba az irányba befolyásolta az orosz tudósokat. Ahhoz. Miután ez érinti az emberek széles körét.tevékenységet a magánszektorra hagyják.) és a megmaradt rész beilleszkedik a látási-tudati mintába ("visual-mental model"). A szemek felfogják a fotonszerű sugárzásokat (a foton az elektromágneses sugárzás energiájának elemi részecskéje. Ma már elektronikus extra-kiterjedésű bejáratokkal ("electronic extradimensional doorways") is kísérleteznek. A "The Paranormal World of Paul McKenna" (Paul McKenna természetfeletti világa) kísérlet keretében olvasni tudott Shaw Taylor tudatában.

Ezeknek a mezőknek a frekvenciája és az amplitúdója hasonló volt azokhoz a mezőkhöz. Dr. Úgy találta. Ross Adey. hogy az alkalmazott mikrohullámú sugárzásnak milyen volt a frekvenciája (rezgésszáma). arra késztette a besugárzott agyszövetet. hogy az ilyen paraméterekkel rendelkező elektromágneses hatások váltják ki a legnagyobb kálciumkiáramlást a neuronokban. amikor a hordozó mikrohullámok ELF modulációja 6-20-ig terjedő amplitúdójú volt. részt vett a CIA Pandora projektjében. hogy az agyszövet hasonló frekvenciájú és amplitúdójú válaszokat adott akár stimulálták. így elektromos és mágneses mezőkkel. amikor felismerték. Azt kutatta. a Dél-kaliforniai Egyetem agykutató központjának.amelynek amplitúdóját 16 Herz-es ELF hullámmal modulálták . Dr.Elektromágneses mező által kiváltott kálcium-kibocsátás Az elektromágneses mező által kiváltott kálcium-kibocsátás hatásai (EMF-Induced Calcium Efflux Events) akkor kerültek a vizsgálódás látókörébe. A macska agyszövettel végzett kísérletek feltárták. Ennek az a mechanizmusa.és rövidtávon felerősíti a neuronok hatását az emlékezésre. Ez a módszer képezi az amerikai RMCT kutatás alapját. amely az agyszövet szintjén négyzetcentiméterenként 0. hogy a szervezet reagál az elektromágneses sugárzásra. Hasonló hullámformájú mikrohullámokat használt egy amerikai kutatási létesítménynél C. mert ez váltotta ki a neuronokból a legnagyobb mennyiségű kálcium-kiáramlást. és amelyeket észleltek elektroenkefalográffal. Feljegyzett egy sor mikrohullámú sugárzási paramétert. hogy a kálcium-ionok kötését a neuron-helyekhez befolyásolták a gyenge elektromágneses mezők. aki a ma már világszerte rendszeresített RMCT eszközök elméletével foglalkozott. hogy miként lehet elektromágneses eszközökkel specifikus magatartásmódosításokat végrehajtani. amelyekhez továbbító hullámként ELF-hullámokkal modulált mikrohullámokat használt azért. valamint olyan kálcium-kiáramlást kiváltani. hogy 450 Mherz-es mikrohullámú-vivőhullám . hogy egy 147 MHz-es mező. hogy a rendkívül alacsony frekvenciájú mikrohullámok hatást gyakorolnak a kálcium-kibocsátásra a neuronokban. amelyek beavatkoznak az agy funkcióiba. A stratégiai elektronikus fegyverzet 214 . akár csillapították. Az 1980-as években dr. amelyek az emlősöknél találhatóak.8 milliwatt erősséget jelent. Adey bebizonyította. hogy a kálcium-kibocsátás érzékenyen beavatkozik az agy működésébe. az amplitúdója (rezgéstágassága) és a dózisa (adagja. amely kísérő jelenségként viszont hosszú. Adey olyan kísérleteket végzett. Adey megismételte Blackman kísérleteit és megerősítette. hogy kálcium-ionokat bocsásson. Adey kimutatta. A maximális stimuláció 16 herznél következett be. így a testünket körülvevő elektromágneses köpeny szintén hat az agy működésére. hogy megváltoztassa az agyszövet válaszreakcióit. De a testet körülvevő elektromágneses mező befolyásolható másfajta elektromágneses sugárzással is. jelenleg pedig az ugyancsak Kaliforniában lévő Loma Linda Egyetem orvosi karának a kutatója. Dr. További megfigyelés volt az. Ez a jelenség csak akkor volt észlelhető. Az amerikai kormányzat az emberi magatartás elektromágneses sugárzással történő befolyásolásával kapcsolatos kísérletek után kezdte finanszírozni az elektronikus RMCT kutatását. Blackman. Minthogy a neuronokra hatást gyakorolnak az elektromágneses mezők.hatóterülete 0. mennyisége). A válasz attól függött.1 és 1 milliwatt/cm2 között van. illetve áramoltasson ki. S. Más elektromágneses paraméterek használata nem váltott ki válaszreakciót. A leghatásosabbnak a 0.75 milliwatt/cm2 sugárzás hatását találta. Az agy különösen alacsony frekvenciájú ELF (extra-low-frequency) mikrohullámokkal történő stimulációja bizonyíthatóan befolyásolta az agy tevékenységét a távhatású biofizikai agykontrollt illetően.

amikor elraboltak személyeket. Állítólag a CIA és az MI-5 ezt a technológiát alkalmazza a nyilvánosság előtt sokat szereplő "felforgató elemek" magatartásának a módosítására. amelyek csak különleges emocionális állapotban léteznek. hogy mozgásban lévő biofizikai elektromágneses mező összegyűjthet-e úgy információkat. akkor nagy távolságból is módosítható. A hírszerző szervek távirányító szakemberei távolból történő kondicionálással létre tudnak hozni olyan információ-feldolgozó hatásokat. amely melegérző pontokat hagy a célszemély testén. vagy civileket használtak kísérletezésre. hogy a testben lévő elektromágneses mező kisugározható-e a testen kívülre? Dr. J. Ezért ez érvényes és szilárd alapja lehet a távolbalátásnak. amelyet állítólag a hipnotikus transzállapot kikényszerített előidézésére használtak. amely eltávolíthatná a túlzott meleget. Ezt a jelenséget Ch.Turan Rifat úgy látja. Vannak tehát specifikus izgalmi állapotot fokozó képességek. mint biofizikai mezőhatás Turan Rifat elsősorban a paranormális jelenségek biológiai és biofizikai alapjait kutatta.Electronic Dissolution of Memory . és ha az "felforgatónak" találtatik. hogy gátolják a magasabb szintű lelki funkciókat és magatartási mintákat. D. hogy véglegesen kikapcsolják azokat a "felforgató elemeket". tudatalatti stresszt és dühödt magatartást válthatnak ki. amelyen keresztül az elektromágneses mezők közvetlen hatást gyakorolhatnak az agyra. Turan Rifat szerint a fejlettebb elektronikus RMCT-ét. az ELF-modulációjú molekuláris rezgéskeltőket (masers) használják a hosszútávú. hogy az alapul szolgálhasson a távolbalátáshoz? Ezek az elektromágneses mezők fel tudják venni az információt. Közeledéskor a hang magasabbá válik. A brit tudós szerint ezek a fegyverek számos fajtába sorolhatók. Felmerült a kérdés.000 mikrowatt négyzetcentiméterenként. A legegyszerűbb az alacsony amplitúdójú mikrohullámok használata. amelyek izgalmi reakciókat. Doppler osztrák fizikusról nevezték el. hogy jelentősen előre lépjenek a szintetikus telepátia terén. mint a szemeknél és az epehólyagnál.) E technikának a fejlődése és az alacsony frekvenciájú elektromágneses sugárzás igénybevétele a falakon keresztül hatoló megfigyelésre. Arra kereste a választ. ahol gyenge a véráramlás. Amikor ELF-re modulált mikrohullámokat alkalmaznak. és az elektronikus RMCT fegyverrendszerek kifejlesztése. lehetővé tette az amerikai hírszerző szolgálatok számára. Ross Adey beazonosította azt a kapcsolatot.A nagyagy rádióhipnotikus kontrollja . átható. amelyeket másképp nem tudnak elriasztani. A távolbalátás működtetői a csillagrendszerekig utazhatnak oda és vissza az időben. A nyugati titkosszolgálatok arra használják ezt a technológiát. A mikrohullámok felmelegítik a szövetet. azokon a helyeken. azokat az agyhullámok különböző mintáihoz hangolják. hogy elkerülhetetlen volt az így szerzett ismeretek katonai és hírszerzési érdekek szolgálatába való állítása. Ezt használták a RHIC-EDOM elnevezésű eszköz létrehozására (Radio Hypnotic Intracerebral Control . A Doppler-effektust alkalmazó kihallgató (vallató) RMCT maser-ek segítségével a célszemély agyműködését nagy távolságból is elemezni lehet. E hatások fokozzák a befolyásolhatóságot és szuggerálhatóságot azáltal. Az áldozat nem érez semmit. (A Doppler-effektus hullámok frekvenciájának a megváltozását jelenti a hullámforrás és az észlelő egymáshoz képest történt elmozdulása következtében. Ezeket készenléti egységeknek (preparation sets) nevezik. és beléphetnek az olyan 215 .Az emlékezet elektronikus törlése). de heveny és krónikus betegségek lépnek fel ezeken a területeken. A távolbalátás. A teljes kép azonban több ennél. vagyis 10. és a test által végzett valamennyi mechanikus mozgás számára léteznek ilyen agyhullám-minták. támadó-jellegű elektromágneses agykontrollhoz. úgy. amelyekben nincs vérkeringés. a szín pedig az ibolya felé tolódik el. Az ez irányú kísérletek nagy részét a CIA finanszírozta a Pandora-projekt keretében. és továbbítani tudják az agyhoz az előbb említett mechanizmus útján.

hogy a távolbalátás lehet az a biofizikai mezőhatás. hogy eddig csak a felszínt érintő eredményeket értek el. amely a biológiai jelenségek értelmezésére a kvantumfizika elveit és módszereit alkalmazza. bizonyos fizikai törvényszerűségeket újra kell gondolni. (A kvantum a fizikában az anyagi részecskét. Ha ugyanis a neuronok kálcium-kibocsátásának hatásai döntő fontosságúak a psi-tevékenységhez. amelyeket fémből készült Faraday-ketrecek. Feltételezhető. és ezek teszik lehetővé hordozóként a távolbalátást. század elején alkotta meg Einstein az általános relativitás-elméletet. akkor az arra utal. A valóság kettős természetéről már sokat írtak. Az átlagemberek arra vannak beállítódva. Einsteinnek ezért egyenletét ki kellett egyensúlyoznia. akkor kevesebb energiával gondolkodhatunk. valamint Maxwell egyenletei nem korlátoznak. hogy a magas bétahullámokon funkcionáljanak. hogy vannak olyan jelenségek. hogy az alfa-hullámokra való átállás és ennek biológiai visszacsatolása felkészíthet egy embert a paranormális működésre. amely elektroenkefalográffal mért agyhullámaik frekvenciáját a 20 Hz-es szint fölé viszi. Turan Rifat arra kereste a választ. amelyek figyelembe vehetők lennének. A 7 és 14 Hz rezgésszám közti alfa-hullámok tudatos működtetésének az elsajátítása megnyitja az utat a psi-képességek felé. és ezért a biofizikai távolbalátáshoz szükséges közvetítő eszköz hatékonyabb. hogy a 6 és 20 Hz-es tartománynál lényegesen alacsonyabb rezgésszámú agyhullámok sokkal hatékonyabbak a psi-tevékenység számára. Ed Dames nyugalmazott őrnagy szerint a katonai távolbalátók theta-szinten működnek. hogy amerikai tudósok a távolbalátás lehetőségeit kutatva megtanulták manipulálni az elektromágneses mező hatásait. A kvantumelmélet pedig az anyagi jelenségek egységes magyarázatát 216 . és távolbalátási kísérleteikhez a psi-hatások (psi-effektek) elektronikus felerősítését vették igénybe. illetve a hozzá tartozó mennyiséget jelöli. és csaknem vak ezzel a második valósággal szemben. Ezért Turan Rifat úgy vélte. hogy nem állnak kapcsolatban a neuronok kálcium-kibocsátásával összefüggő hatásokkal. Ez azt jelenti.amerikai létesítményekbe. Az elektromágneses hullám energiája szoros kapcsolatban van a frekvenciával. Turan Rifat úgy gondolja. akkor az emberiség mai tudása a valóság természetéről eléggé korlátozott. Einstein úgy találta. Mindez arra utal. hogy 6-20-ig terjedő Hz frekvencia szükséges ahhoz. hogy mi történik az RMCT hatások elektromágneses sávszélességén túl. használható szintre hozásához. A kvantumbiológia pedig a biológiának az irányzata. A XX. amely érintkezik az elsővel. Annak megértéséhez. Az elektromágneses mezőket használják a rejtett psi-gének (latent psi-gene) aktivizálásához. amely átlép ebbe a párhuzamos valóságba. Ross Adey bizonyította. hogy a valóság kettős természetű. akkor az átlagemberek a psi-képességek szempontjából visszamaradottnak tekinthetők. akik nem képesek felmutatni olyan parapszichológiai adottságokat. a sajátjával. hogy a tömeg-energia összege (energy-momentum tensor) nem egyenlő az úgynevezett Ricci-tensor-ral. hogy ennek miért kell így lennie? Mert ha így van. Turan Rifat úgy véli. hogy ha ezek a hatások a távolbalátás és más psi-tevékenységek integráns részét képeznék. Dr. és elektromágneses generátorokkal működtetett repülési csapda véd. amely a tér-idő görbületet összekapcsolta a gravitációval. Ha pedig ez így van. hogy a neuronok kálciumot bocsássanak ki. Ez a módszer képezi az alapját a biológiai szintetikus telepátiával való kísérleteknek. Ha csökkentjük az agyhullámok frekvenciáját. és ez a második csak a kvantumok világában válik megismerhetővé az emberek számára. Lehetséges. akkor máris ésszerű magyarázatot találunk arra. amelyeket az Einstein speciális relativitás elméletében leírt törvényszerűségek. Ennek az agyhullámnak a frekvenciája 4 és 7 Hz között van.

amely szerint az Egyesült Államokban abbahagyták a biofizikai RMCT-vel kapcsolatos kísérleteket. és a kutatást a "new age" jelenségeire és módszereire alapozták.) Ezt a párhuzamos valóságot az ébren álmodásban. amelyekkel őseik ezer évvel ezelőtt még rendelkeztek. hogy bekapcsolhassák őket a parapszichológiai kutatásokba. Az Amerikában alkalmazott elektronikus RMCT agykontroll eszközök és fegyverek utánozzák ezeket a magasabbrendű elektromágneses mezőhatásokat. J. vadászó időszakban az ember psi-génjei erősödtek. és képesek a psi-energia tárolására. ezért a biofizikai mező-jelenségek terén nem értek el áttörést. hogy a távolbalátás jelentősen segíthette a gyűjtögető. Az észak-amerikai indiánok például tiszteletben tartották ezeket a képességeket. Európában. hogy bizonyos emberi testek a természetes pszichotronikus generátorokhoz hasonlóan működnek. 1995-ben fordulat történt a biofizikai RMCT irányában. de elektromágneses mezők hatásaiból tevődik össze. és amelyek genetikailag meghatározzák a gazdagabb ideghálózatokat. A földművelésre való áttéréssel ez a kiválasztódási kényszer csökkent. Csak azokban a kultúrákban maradtak fenn nagy számban psi-génnel rendelkező egyedek. A psi-gének kiválasztódása Feltételezhető. Úgy tűnik tehát. hogy az álomban megnyilvánuló valóság (dreamtime reality) nem elektromágneses természetű. vadászó életmódot folytató embereket. Az elsődleges psi-gének azok. a testen kívüli tapasztalatokban észlelhetjük. vagy a Kalahári-sivatag busmanjai még mindig rendelkeznek a távolbalátás képességével. a biotronikus és a bioplazmikus jelenségek alapját. A magas kultúrák embere bizonyos fokig elveszítette psi-génjeit. továbbá más olyan jelenségek segítségével. Turan Rifat úgy gondolja. Ez arra is utal. Az egykori Szovjetunióban évtizedeken át folytak a kutatások a psi-génekkel. a középkorban üldözték azokat a nőket. miközben Ausztrália őslakói. amely az energia és más fizikai mennyiségek kvantumtermészetét. hogy az európai férfiak körében több psi-génnel rendelkezőt lehetne ma találni. azaz meghatározott. aki nagy távolságból felismerte a vadat. Turan Rifat arra az eredményre jutott.célzó olyan mikrofizikai elmélet. amelyek fokozzák az RMCT képességet specifikus gének segítségével (ezek úgy működnek. mint a nők között. hogy gyűjtsék össze azokat a személyeket. amelyek a biofizikai folyamatban. amelyekben nem üldözték a paranormális képességeket. hogy csatlakozhasson a biofizikai energiához. A távolbalátók újra tanulják azokat a képességeket. Ennek a fordulatnak az álcázására a CIA kibocsátott olyan félrevezető nyilatkozatot. A másodlagos psi-gének azok. akik paranormális képességeket mutatnak. elkülönült adagokból álló tulajdonságát veszi alapul. akik psi-génekkel rendelkeztek és a boszorkányégetés kiszelektálta őket a lakosságból. mint biofizikai elemek). A KGB ügynökei azt az utasítást kapták. Ezért a gyűjtögető. a raktározásban és a hasznosításban észlelhetőek. Ezek a mezőhatások képezik a biofizikai. 217 . A vadásznak. mert a "new age"-gondolkodás akadályozta a tudományos megközelítést. Amerikában csak az 1960-as években kezdték meg az ezirányú tevékenységet. hogy a psi-génekkel rendelkezők kiválasztódtak. D. hogy léteznek elsődleges és másodlagos psi-gének. amelyek megkönnyítik a biofizikai integrációt a szervezettel. nagyobb esélye volt a túlélésre. Az ausztráliai bennszülöttek sokat tudnak az álomban megnyilvánuló tisztánlátásról. és az idegrendszer magasabb rendű működését. Turan Rifat kísérletek alapján úgy gondolja.

hogy kikapcsolják a psi-géneket. és ebben a folyamatban a kiválasztódó idegsejt-csoportok neuron-hálózatokat formálnak. Az első a szokásos elernyedés. akkor azt igénybe lehet venni nagytávolságú távolbalátásra. és így ne akadályozza a távolbalátási képességet. amely szükséges lenne a tudományos igazolásához. Turan Rifat megvizsgálta közelebbről azt a jelenséget. hogy a távolbalátó egyszerre két helyen van jelen. vagyis a dezoxiribonukleinsav a sejtmag. és a távolbalátási képességek fejlesztése. hogy ne kapcsolja ki a psi-géneket. Először ismert helyekre vonatkozóan kell begyakorolni. mert azt jelenti. hogy a stressz csökkentésére lenne szükség ahhoz. D. mint mozgóképet használja és ez a következő lépés. Mivel az emberek munka közben használják fel biofizikai energiájuk nagy részét. és nincs meg az a gyakorisága. Ennek drámai vonatkozásai vannak. Ha valaki hatékonyabb a munkában. Az új mentális software megtanulása szükséges a negatív visszacsatolási ciklus kikapcsolásához. ezért a távolbalátási tréning keretében meg kell mutatni az embereknek. Ez egyben azt is jelenti. A mentális csend a második fő előfeltétele a távolbalátásnak. Eszerint az idegsejtek a természetes kiválasztódás keretében versengenek egymással. ezen belül a kromoszómák egyik legfontosabb. a figyelemnek a távolbalátásra történő összpontosítása érdekében.) Dr. akkor abbahagyjuk a társalgást. a biofizikai RMCT kifejlesztésének a leghatékonyabb módja. amelynek döntő szerepe van az öröklésben. hogy a psi-jelenségekben megnöveljék a jelzés-zaj arányt (signal-to-noise ratio). amelyek az 218 . hogy a természetfelettinek tekintett paranormális képességek ritkák az átlagnépességben. Gerald Edelman neurofiziológus dolgozta ki a neurális Darwinizmus elméletét. hogy új mentális software-re (memes) van szükség a távolbalátó programok elvégzéséhez azért. akkor több biofizikai energiája marad a munka utáni időszakra. Amikor a mozi vásznát figyeljük. A túlzott ingerlés következtében átkapcsol a daganatképző génekhez (oncogenes) és ez rákbetegséget okoz.A rejtett távolbalátó képességek bekapcsolása A nyugati ember általános stressz-szintje magas. Mindebből az is következik. Az agy tehermentesítése. Mindez elengedhetetlenül fontos a távolbalátás létesítéséhez. Később már kevésbé ismert helyszínekkel kapcsolatosan. Újrakonstuálni a DNS-t (A DNS. hogy a psi-képességeket aktivizáló memes elősegíti a természetfeletti paranormális képességek aktivizálását. J. a fehérjeszintézist irányító alapanyaga. és emiatt a rendkívül erős neurohormonális és elektromos ingerek úgy tűnik. Amikor létrejön az irányított figyelem. amelyet a távolbalátáshoz szükséges biofizikai test fejlesztésére fordíthat. Ez kikapcsolja azt a mentális párbeszédet. amelyet el lehet érni a psi-képességekre alkalmassá tevő stresszkezelési technikákkal. hogy az emberi agy és a biofizikai mezőhatások egymástól elkülönülve szerezhetnek tudomást a külvilágról. ami szakadatlanul folyik a fejünkben. Egyidőben lehet gyakorolni a fizikai érzékelést és észlelést a távolbalátással. ellazulás (habitual relaxation). amely az embereket izgalmi állapotban tartja. Ennek a módszernek szerves részét alkotja a biofizikai energia felszabadításának a technikája. Az agy megtisztításának "mozi módszere" (cinema method) a távolbalátást. A távolbalátás tanulmányozásához az irányított figyelem az érzékelés megfelelő felhasználása. Turan Rifat úgy látja.

De ezek a biofizikai mezőhatások a kálcium-kibocsátással modulált idegi képesség révén kölcsönhatásba léphetnek az aggyal. Az RMCT-t fel lehet használni az ember saját genom-jának a megváltoztatására. a telomerek teljesítményének a fokozása úgy lassíthatja az öregedést. morfogenetikus mezők egyes géneket bekapcsolnak. D. (A szinergizmus több tényező egymást befolyásoló együttes. vagy több ezer kilométer távolságra. hogy újraírják saját DNS-üket. J. (A morfológia a biológiának az élő szervezetek és az egyes szervek alakjával és felépítésével foglalkozó része. A távbefolyásolás Létezik egy technika (sleep-wake hypnosis). hogy az agy képes a gondolkodásra. amelyek az emberi génállományban nincsenek benne. hogy hogyan helyezkednek el térben és időben. szinergetikus módon. D. hogy telepatikus úton hipnotikus parancsokat továbbítson a célszemélyhez. A biofizikai mezők tehát nagymennyiségű olyan információt tartalmaznak. A biofizikai mezőhatásokban megjelenő és magasrendű tudatra utaló mechanizmus a morfogenetikus mezőkben lezajló hasonló jellegű. A morfogenetikus mezők is tovább fejlődhetnek az elsődleges tudati szintről a magasabb rendű tudat szintjére. Ez a "The Paranormal World of Paul McKenna" című programban bemutatott távbefolyásolási kísérlet (RI. hogy a távolbalátás praktizálóinál magas szintet ért el a morfogenetikus mezők kifejlődése. hogy nem kell igénybe venni a gyógyszerekkel való megfiatalítási módszereket a velük járó kockázatokkal együtt. Ennek keretében az RMCT-t használják ahhoz. arra is következtethetünk. legyen az akár néhány méter. J. de még ennél is fontosabb. E folyamat ismétlődése révén kifejlődik a legmagasabb rendű tudat. illetve csökkenteni egy tőle távoli helyen lévő személy pulzusát. darwini kiválasztódási folyamatokból származik. Mivel a telomerek elvesztése kapcsolatban áll az öregedéssel. és hogy a biofizikai mezők ellenőrizésük alatt tarthatják a géneket. ami elvezet az emberi értelemhez. Az ukrán Albert Ignatenkó egy TV-műsorban bebizonyította. biofizikai mezőhatások nélkül. Ross Adey már ismertetett kutatási eredményeire.) A távolbalátással és a testen kívüli tapasztalatokkal kapcsolatos kutatás arra utal. Úgy tűnik. Turan Rifat ezirányú kísérletei során a kromoszómák végén található telomereket próbálta meg stimulálni. egyes jelenségek létrejöttének és egyes élőlények életbemaradásának a feltétele. Turan Rifat ebből arra következtetett. Ez már lehetővé teszi a nagyhatású távolbalátási képességeket. Azt történik. hogy a psi-képességű egyének ki. de változó hatása. Rifat kifejlesztett egy technikát.és be tudják kapcsolni génjeiket. Ezt hatékonyabban tudja tenni. hogy a theta-állapot teszi lehetővé a psi-képességekkel rendelkezők számára. hogy a biofizikai mezőhatásoknak magas szintű tudatosságuk van. remote influencing) az alapja a hipnózisnak. Morfogenetikus mezőhatások szükségesek ahhoz. 219 . mint az Amerikai Nemzetbiztonsági Hivatal (NSA) a maga elektronikus mikrohullámú agykontroll eszközeivel. amelyet paranormális pszichoneurális immunológiának (paranormal psychoneural immunology) nevezett el. hogy a biofizikai. ugyanúgy az emberi genom is változtatható az élő szervezetben. hogy a morfogenetikus mezőhatásokat a magasrendű tudatosság szintjére emeljék. hogy bekapcsolják a specifikus géncsoportokat a "blastocyst"-ben.) Az emberi génállomány nem tartalmaz elég információt ahhoz.elsődleges tudat képességével bírnak. hogy képes felemelni. másokat pedig kikapcsolnak attól függően. amely lehetővé teszi a hipnotizőr számára. A psi-képességű személy hatást tud gyakorolni távolbalátás révén egy másik személy idegsejtjeinek a kálciumkibocsátására. Ahogyan egy génbetegségben szenvedő betegnek a génje átalakulhat természetes módon normális változatú génné. Figyelemmel dr. hogy egy "blastocyst"-et (csírahólyag. blastula) átalakítson embrióvá.

Az angliai Brighton városa tele van videokamerákkal. hogy a távbefolyásolás és a távolbalátás. hogy a gomba módra szaporodó RV/RI vállalatokat "nyugalmazott" katonai személyzet irányítja. Az elektronikus leveleket és a faxokat is rendszeresen ellenőrzik. hogy annak a segítségével a lakosság helyezheti megfigyelés alá a hatóságokat. ha valaki nem béta-szinten gondolkodik.Remote Influencing). ha technikája kellően ismertté válik és elterjed. továbbá az MI-5 munkatársai lakását rendszeresen átkutatják. hogy a XXI. mint a célszemély otthona. Ezért van az. Turan Rifat itt a saját példájára hivatkozik. és úgy tűnik. és csak kiválasztott kevesek előjoga lesz. hogy a psi-képességeket lehetővé tévő theta-szinten tevékenykedjenek. Mindez már annak is előhírnöke lehet. agyműködésének egésze. amelyeket a célszemély tudása és hozzájárulása nélkül rejtve alkalmaznak azért. akkor a távbefolyásolás akár fenyegetést is jelenthet az Új Világrend uralkodó osztályára. hogy a tőzsdéken dolgozó brókerek tudatát munka közbe befolyásolja. Ezen a téren még mindig az orosz kutatók járnak az élen. és eddig leginkább a sajátjának tartott észbeli. ezért befolyásolással lesznek a gyógyításra. hogy majd illegálisnak minősül. Ebben az összefüggésben a biológiai RV/RMCT úgy is felfogható. máris korlátozta tiltó rendelkezésekkel több alternatív gyógymód és kezelési módszer alkalmazását. század egyik meghatározó tényezőjévé válik. mert telefonját és lakását az oda elhelyezett lehallgató készülékek segítségével megfigyelik. amivel számolni kell a jövőben.Remote Viewing) és távbefolyásolásról (RI . De az Európai Unió. hogy magatartását megváltoztassák. Elképzelhető. pl. A tudatbefolyásolás jelenlegi gyakorlata A gyakorlati alkalmazás szempontjából tudatbefolyásoló agykontrollnak azokat a módszereket tekinthetjük. Egyelőre a biofizikai RMCT kutatását és elsajátítását nem tiltják a törvények. Ezek a biofizikai mezőhatások elvileg minden ember rendelkezésére állnak. és az egészségügy egészére. Mindez megkülönbözteti az agykontrollal végrehajtott bűnözést a 220 . és nem lehet kizárni. mikor nincs otthon. Erre sor kerülhet olyan helyeken. amelyek a rendőrséghez vannak bekötve. Ez a körülmény arra kényszeríti a hatóságokat. A távbefolyásolás. de rendkívül gyorsan fejlődik. Ha ezeket a képességeket sikerül sok emberben kifejleszteni. A biofizikai RMCT-t azonban. mert ez az egyik legfőbb biztosítéka annak. hogy a biológiai RV/RI "know-how"-ja nem fog kikerülni a civil lakossághoz. A rendőrség az Angliában létrehozott földalatti irányítórendszer egyik fontos központja. A biológiai jellegű távbefolyásolás és a távolbalátás azonban levehetővé teszi az ellenőrzők ellenőrzését is. hogy katonai alkalmazásában is előbbre tartanak. bármely állampolgár használhatja az új uralmi rendszer irányítóival és kiszolgálóival szemben. hogy korlátozzák a lakosság megfelelő szintű tájékoztatását a biofizikai távolbalátásról (RV .A távbefolyásolás lehetővé teszi például. és hatékonyabbá tenni. A magánszféra és a megfigyelés A lakosság elektronikus eszközökkel történő megfigyelésének a növekedésével a magánszféra fokozatosan eltűnik. mivel hatnak a testre és más emberekre is. lelki tevékenysége. a távolbalátás és a távirányítású agykontroll tudománya és technológiája még igen fiatal. A fentiek már jelzik. elsősorban a vitaminokkal és gyógynövényekkel való megelőzést. Az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában az állami szervek alkalmazzák az elektronikus RMCT-t a belső "felforgató" elemek ellen.

A valódi motívumokat természetesen nem szabad összetéveszteni a dezinformációs célból megadott hivatalos magyarázatokkal. hogy léteznek olyan emberek. Ma már nem csak állami szervezetek rendelkeznek e technológiával. az elektronikus és a nyomtatott tömegtájékoztatás. amikor létrejön. amikor megfigyelése rendszeressé válik. a lakásokba. valamint a pedofil. Az irányítóknak a látókörébe kerülhet találomra is egy személy. amit csak a célszemély hall. Ha az agykontroll technológiát fegyvernek tekintjük. és ennek megfelelően terjedni. Az agykontroll az uralom eszköze és így e technológia elsődlegesen azért került kifejlesztésre. a mikrohullámú eszközök és az akusztikus fegyverek bevetését.szokásosnak és jogszerűnek tekinthető társadalmi behatástól. Az átlagembernek nehéz felfognia. akik kivételezett pénzügyi és 221 . beleértve az implantátumoknak az emberek testébe való . az elektromos megvilágítás manipulálását. hanem a különböző magánirányítás alatt álló. Ezzel szemben az agykontroll fegyverek titokban és minden ellenőrzés nélkül bevethetőek. A normális szexuális kapcsolatot is bűncselekménnyé alakítja át az önkéntesség helyébe lépő erőszak. mert alkalmas eszköz a hatalom gyakorlására. De ezek a fegyverek az adott ország saját lakói ellen is bevethetőek. olcsóbbá válni. Mindezek a módszerek azonban abban megegyeznek. valamint az autókba elhelyezett audiovizuális "poloskáktól". az elektronikus és nyomtatott tömegtájékoztatásban elhelyezett üzeneteket. rendszerint bűnözői csoportok is. A tudatbefolyásolás egyik formája. mert rejtetten alkalmazható. és zaklatását kombinálják a személyes információk megszerzésével. az Internet üzenetek zavarását. hogy valamennyien veszélyt és fenyegetést jelentenek az adott személy idegrendszerére. és jogilag is megvan rá a lehetőségük. Más csúcstechnológiákhoz hasonlóan. elégséges. Továbbá azt sem tudják elképzelni. akkor szem előtt kell tartani. hogy a hidegháború már véget ért. hogy még nem áll a kormányzatok rendelkezésére az a lehetőség. amelyek morálisan erre készek. Ma az elsődleges érv a terroristák és a terrorizmus elleni harc. továbbá az agyműködés közvetlen stimulációját. hogy létezhetnek olyan hatalmi csoportok. A cél tehát totális megfigyelés alá helyezni egy személyt. Egyes katonai szakértők egyenesen az atombomba feltalálásához hasonlítják veszélyességben és jelentőségben a már rendelkezésre álló mikrohullámú tömegbefolyásolási fegyvereket. ha sikerül vele biorobottá átalakítani a szabad polgárokat és így ellenőrzés alatt tartani őket. amikor működtetői a nyilvánosság tereit használják a célszemély zaklatására. elkezd tömegessé. a szuperérzékeny elektromágneses érzékelő rendszerek komputeres elemzéséig terjednek. Ilyen lehet az utca. és az Internet ellenőrzésétől. egészen a legfejlettebb műbolygós megfigyelésig. Az emberek túlnyomó többsége ma is úgy gondolja. és az így szerzett információkat felhasználni tudatának és magatartásának a befolyásolására. Ez akkor alakul át agykontrollá. Más agykontroll módszerek a hipnózist és a drogokat használják az emberek befolyásolására. nem kell vele szükségszerűen az életet kioltani. A célszemély ingerléséhez felhasználják a zaklató telefonhívásokat. hogy ez elsősorban a belföldi lakosság ellen irányuló fegyver. az Internet. az utcai megfigyelést. hangok továbbítását. Ennyiben még az atombombánál is fenyegetőbb veszélyt jelentenek. Ilyen fegyverek tekintetében is folyik a versengés annak ellenére. kipróbálhatóak és alkalmazhatóak. hogy az agykontrollt tömeges méretekben is alkalmazzák.hozzájárulásuk nélkül történő beültetéséig. híresztelések terjesztését. A megfigyelési eszközök a telefon lehallgatástól. mert az atomfegyverek belföldön az adott ország saját lakossága ellen nem alkalmazhatóak. és más bűnöző elemek felderítése és megfékezése. A társadalom nyilvánosságától elzárva dollár milliárdokat költöttek és költenek a mai napig e technológiának a kifejlesztésére és tökéletesítésére.

hogy módjában van valamit elkövetnie. Az agykontroll használóinak a stratégiáját úgy érthetjük meg jobban. ami esetleg sértheti az állam. a társadalom számára vészjelzéseket leadó közéleti személyek. de az adott állam saját állampolgáraival szemben is. Frank Donner 1980-ban megjelent "Age of Surveillance" (A megfigyelés korszaka) című könyvében kifejti.a lényeget nem érintő rövidítésekkel . hogy akár csak a gyanú árnyéka felmerüljön. de bankárnak és brókernek is ugyanaz az érdeke. nincsenek ráutalva arra. írókat is sebezhetővé tesz ez a technika. ellopva ötleteiket. (http://www. amelyek ezeket a technikákat működtetik. akik a korlátlan gazdagodás és hatalom eme megszállottait készek az etikai korlátok félretételével kiszolgálni. Az FBI fennállása során végzett titkos műveleteket. Az agykontroll programok szempontjából lényeges. Ezeket a motívumokat Allen Barker gyűjtötte össze és 2001. Ezért az ilyen programok elsősorban a potenciális vezetők. Ez kevésbé kockázatos. vagy megvádoljanak bűncselekmény elkövetésével. Ha pedig fél a kormányzat. ha valakiről feltételezi. A legmodernebb megfigyelési technikák tehát a kormányzás részévé váltak. hogy milyen célokra lehet ezt a fegyvert használni. hogy semlegesítse a politikai másként gondolkodókat.datafilter. Nem kell senkit elítélni ahhoz. E technológia privilégiumával rendelkezők egyelőre abban bíznak. nem pedig valamiféle képzelgésnek. A COINTELPRO az FBI "counterintelligence program" célja az volt. illetve az államot irányító uralkodó elit érdekeit. mert úgy lehet plagizálni őket. Itt az a lényeges. A távirányítású tudatolvasás megnyitja a lehetőséget tudósok gondolatainak is a rögzítésére. Ezt a technológiát nem csak ellenséges államok tudósaival szemben lehet felhasználni. hogy azok az államilag finanszírozott hatósági szervek. Elég. sőt kínzására.com/mc/mindControlMotives. hogy nem tudnak ellene védekezni. 222 . hogy tevékenységük titokban marad. Az egyik lehetséges motívum a belföldi hadviselés az adott ország saját lakossága ellen.vagyoni helyzetüket hatalmuk korlátlan növelésére akarják felhasználni. Ily módon jogellenesen meg lehet szerezni mások szellemi termékeit. hogy a COINTELPRO nem külföldi kémek. találmányait és kiválóan alkalmas a pénzügyi és ipari kémkedésre is. június 13-án tette közzé az Interneten. és akadnak olyanok is. Az agykontroll eszközei alkalmasak a másik ember zaklatására. mert a szenvedő alanyok nem tudják őket leleplezni és jogi eszközökkel felelősségre vonni. központi irányítással és szervezett módon hajthatja végre saját stratégiáját és taktikáját. Ha az emberek egy csoportja titokban. mint a feltaláló mérnöknek és az alkotó tudósnak. hogy megbüntethessék. Még művészeket. fantáziadús spekulációnak. Alkotóművésznek.ismertetjük. mivel kisebb a lelepleződés veszélye. hogy a titkos megfigyelés és zaklatás a közhatalom gyakorlásának egyik ki nem mondott formájává fejlődött az Egyesült Államokban. akkor azt valóságos összeesküvés létező gyakorlatának. azaz védekezniük kell a velük szemben alkalmazható. hogy bárkit is meggyanúsítsanak. azaz divatos szóval "összeesküvési elmélet"-nek kell tekinteni. akkor még arra sincs szüksége. vagy egyszerű állampolgárok ellen irányulnak. és a beleegyezésük nélkül működtetett. és ezért milyen motívumok vezérlik alkalmazóit. ha közelebbről szemügyre vesszük. Az elektronikus tudatbefolyásolás használatának második motívuma lehet a hagyományos hírszerzés és kémkedés modernizálása. de az 1956-tól 1971-ig tartó COINTELPRO legfőképpen a radikális politikai szervezetek ellen irányult.html) A továbbiakban Barker felsorolását . hanem amerikai állampolgárok ellen irányul. agykontroll-ellenőrzés ellen.

Egy negyedik motívum lehet az. amellyel zsarolható. Hetedik motívum lehet annak a technológiának az elfojtása. tőle elkülönülő uralkodó rétegnek nagyon fontos tudnia. Ily módon ki lehet belőle szedni titkos számítógépes kódokat. vagy szavazást tartanának. hogy a formálisan "demokratikus" kormányzatok már régóta ahhoz hasonlóan használják a propagandát. A tudatbefolyás alá került személyeket az agykontroll irányítója a nap 24 órájában gyötörheti. hogy felmérjék melyik bomba talált célba. hogy ezekkel a technikákkal eredményesebben lehet a gyanúsított személyeket kihallgatni. hogy az ahhoz tartozók legtitkosabb gondolatait is ki tudják fürkészni. A nyilvánosság ellenőrzése alatt nem álló. Az így nyert információ felhasználásával a következő bombázást még hatékonyabbá lehet tenni. amelyet nem tudnak az ellenőrzésük alá vonni. a neves amerikai társadalomtudós. Noam Chomsky. A közvéleménykutatás a választások befolyásolásának fontos eszköze a formális demokráciában. akár állami. ha kell tisztességtelen eszközökkel is. A lakosságon . vagy pedig úgy. Egy hatodik motívum lehet az agykontroll alkalmazására bizonyos alkalmazók hajlama a szadizmusra.BDA ("A bombakárokozás felmérése") felhasználása a pszichológiai fegyverekkel végzett műveleteknél. akkor is hajlamosak annak az elfojtására. Már a kereskedelmi reklámozásban is bebizonyosodott. és a mások intim tevékenységének a megfigyelésével történő perverz kielégülésre. Meghatározott számú ember tudatának a kifürkészéséből sokmillió lakosra érvényes trendekre lehet következtetni. mintha egy azonnali közvélemény kutatást. akár nem állami titkos szervezetek. és az eredeti feltalálót. akik már tudnak erről. Nyolcadik felhasználási mód lehet. Ez lehetővé teszi olyan 223 . A BDA lehetővé teszi. De olyanokkal szemben is alkalmazható. Itt ugyanis nem csak arra figyelnek. akik nem tudják. régóta hangsúlyozza. megtudakolva a lakosság kiválasztott célcsoportjának a véleményét úgy. hogy valamennyit visszaszorítja. Ezért a társadalom felett álló. valamint a kereskedelmi célú titkokat is ki lehet belőle szedni. akkor azt illegálisan is megszerzik. hogy milliárdosok saját kiszolgáló személyzetüket szerelik fel ezekkel a tudatmódosító és befolyásoló eszközökkel.a tudomása és hozzájárulása nélkül . hanem közvetlenül be lehet hatolni az agyműködésébe. amit az illető szavakban megfogalmaz és kimond. milyen mértékű kárt okozott. Valaki úgy lehet a legjobb. hogy vagy kiemelkedik minden versenytársa közül. mint bármely más árucikket. és természetesen a nemzetbiztonságot érintő. Ez azokkal a mit sem sejtő polgárokkal szemben a leghatékonyabb. ahogyan a totális kormányzatok használták céljaik elérésére az erőszakot. Ez ahhoz hasonlít. hogy "propaganda-bombái" milyen mértékben hatottak a tömegek tudatára. mert kifejlesztése esetleg a fennálló status quot felborítja. és el lehet olvasni elektromágneses technológiával a gondolatait. vagy kifejlesztőt elkezdik zaklatni azért. hogy bizonyos demográfiai csoportoknak a befolyásolása meghatározhatja e csoportok a vásárlási szokásait.végzett tudatellenőrző felmérések a hatalomgyakorláshoz szükség politikai visszakapcsolást biztosíthatják. hogy megfigyelés alatt állnak. Ha közvetlenül nem érdekeltek az új technológiában. fel lehet tárni olyan eseményeket az életében. ha valamilyen technológia nem áll a rendelkezésükre.Egy harmadik motívum lehet az agykontroll felhasználására a lakosság különböző szempontok szerinti statisztikai csoportosítása. Ötödik motívum lehet az úgynevezett "bomb damage assessment" . hogy egyedül ők rendelkezzenek vele és csak ők fejleszthessék tovább. Ezekkel a tudatbefolyási technikákkal ma már a politikai eszméket és a politikusokat is ugyanúgy el lehet adni.

például egy vallási szektába hatoljanak be. Ha el tudják az agykontroll áldozataival hitetni. További motívum lehet bizonyos csoportok népszaporulatának a befolyásolása. hogy zsarolható eszközzé vált. hogy a segítségével zárt csoportokba. akkor hosszú időn át jelentős mennyiségű gyógyszert szedethetnek velük és más költséges kezelésben részesíthetik őket. Ebben az esetben. hogy az általuk kiválasztott személy kerüljön a csoport élére. Az a szülő. mint a gyűjtőtáborokban. Már ma is megszegik 224 . Tizennegyedik motívumként figyelembe vehetjük azt az igényt. és a nemkívánatos akcióit megelőzzék. Tizenegyedik motívum lehet az agykontroll alkalmazására. A politikai vezetésre kiszemelt személy programozása elkezdődhet kisgyermekkorban. vagy szociális csoport. elegendő lesz az is. Sajnos lehetséges. A demográfiai befolyásolás célpontja lehet egy faji. valamint kapcsolatrendszerét tudatosan úgy irányítják az ezzel megbízott háttérerők. Már a közvélemény is sokat hallott a programozott bérgyilkosról és könyvek jelentek meg a "Manchurian candidate"-ről.magánszolgálatban álló zsoldos csapatok felbérelését. hogy megfelelő időpontban a megfelelő pozícióba kerüljön. Ez elősegítheti. de ha az illető gyanút fogna. Tizenharmadik motívumként jöhet számításba az agykontroll áldozatok kezelése. hogy lelkiismeretlen személyek mások szenvedéseiből csináljanak maguknak nagy anyagi hasznot. még mielőtt az bekövetkezik. amelyek szükségállapot idején lehetővé teszik meghatározott listákon szereplő személyek gyors internálását gyűjtőtáborokba. akik az adott megbízó kívánságainak megfelelően zaklatják áldozataikat és ellenőrzik életének legrejtettebb vonatkozásait is illetéktelenül továbbadva a családi és üzleti titkokat.és elmebetegségben szenvednek. hogy ideg. Azonban még hatékonyabbá kell tenni az agykontroll útján történő megfigyelést. Jövedelmező üzlet lehet az orvosok és a gyógyszer vállalatok számára. Kilencedik felhasználási mód lehet az. A tudatbefolyásoló technika tizedik felhasználási módja lehet fontos vezető személyek ellenőrzés alá vétele. és iskolázását. hogy a világ döntési helyzetben lévő személyeinek ez az ellenőrzése e technológia kifejlesztőinek és alkalmazóinak a legfontosabb célja. hogy agykontroll alatt áll. még inkább óvatos hogy gyermekét is ilyen sors vállalására kényszerítse. aki tudja is. A kitűzött ismérvek alapján a hosszú időn át tudatbefolyásolás alatt élő egyén nem képes szabadon dönteni. ebben az "elektronikus börtönben" gyakorlatilag ugyanolyan szoros megfigyelés alatt állnának. Logikusan lehet feltételezni. A tudatmódosító és ellenőrző technológiák további fejlesztésével már nem lesz szükség az ellenőrzés alá vont személyek összegyűjtésére. vagy nem hoznak világra utódokat. és a segítségével tartsák szoros megfigyelés alatt a célcsoportot. Kifinomult technikákkal az így végzett befolyásolást rejtve lehet tartani. A folyamatban lévő kísérletek célja előre látni a magatartást. mert már oly sok mindent tudnak róla. és gyermekeiket is szüleik hozzájárulása nélkül ellenőrzés alá vonhatják. Hasonlóan ismertek a szexuális zsarolást célzó műveletek. Kényszer hatására hoznak. és erre a célra is alkalmazták az agykontroll áldozatait. ha őket elektronikus eszközökkel megfigyelés alá helyezik. A szövetségi kormány már elkészített olyan terveket. amit "felosztott koncentrációs táboroknak" ("distributed concentration camps") neveznek. hogy kontroll alatt áll. akkor is engedelmes marad. hogy agykontroll segítségével kiszámítsák a célszemély magatartását. vallási.

akik a jelenlegi működtetők helyébe lépnének. amit "szabadulásuk" után végeznek. másrészt a tudatellenőrző komputerrendszer automatizálását igényli. hogy megszabadul a zaklatástól. A rendszer további kiterjedése egyrészt újabb irányítók bevonását. természetesen ellenállhat.egyes személyek emberi jogait csupán azért. Tizenötödik motívum olyan szakemberek képzése. mert valaki úgy véli. Hogyan lehet ellenállni az agykontrollnak? Az agykontroll itt nem a José Silva-féle relaxációs technikát és az ellazult állapotban való gondolkodást jelenti az alfának nevezett tudatszinten. A célszemélyek túlnyomó többsége azonban a hozzájárulása nélkül lesz kísérleti alany. ha tudomást szerez az idegrendszerébe történő illetéktelen beavatkozásról. Maga a kísérleti alany. hiszen senki nem tudhatja. További motívum lehet a tudat ellenőrzése. Az új eszmék és az új megoldási módok minden elnyomó társadalmat veszélyeztethetnek. A kísérletek arra is irányulnak. hogy bárkit kiválaszthatnak az agykontroll céljára bármely okból. hogy esetleg majd valamit el fognak követni. hogy ma már felfedezték és működtetik azokat a technikákat. hogy kém. hogy titokban tartsák ezt a tudatbefolyásolást és megbüntessék a veszélyre figyelmeztetőket. Az ilyen személy könnyebben behatolhat bármely csoportba. amelyek aztán pontosan tájékoztatnak arról a tevékenységről. Az emberek ennek a veszélyét azért nem érzik. aki nem is tudja. hogy nem ő lesz-e a következő áldozat. Bizonyos tudományos elgondolások is forradalmasíthatják az embereket. Az agykontroll fegyvereket kifejlesztik. hogy valójában hogyan is gondolkodnak az emberek. akkor az félelmet kelt. annak a feltérképezése. Ha beletörődik. hanem ennél sokkal többet. hogy elzárják a jogi úton való védekezés lehetőségét a kísérleti alanyok számára. amelyekkel bármely ember legtitkosabb gondolatait is ki lehet fürkészni. e technológia működtetésére az ilyen szellemben nevelkedett fiatalok alkalmasak. megváltoztatását és ellenőrzését jelenti. Végül természetesen fontos motívum lehet az agykontroll folytatására azon módszereknek a tökéletesítése.és magatartás-befolyásolás. Az agykontroll technológia alkalmazása egyben alkalom annak tökéletesítésére is. Ebben a tágabb értelemben az agykontrollhoz tartozik minden olyan tudat. Talán az a legjobb kém. Mivel az agykontrollnak számos szadista vonása van. Ha az már nyílt titokká válik. Például szabadságvesztésüket töltő elítélteket szabadulásuk előtt el lehet látni olyan miniatűr implantátumokkal. Ezért az agykontrollnak az is az egyik legfontosabb célja. Ezek a megelőzést célzó megfontolások azonban tudományosan nem megalapozottak. mert nem tudják elképzelni. vagy beletörődhet ebbe a megalázó helyzetbe. Tizenhatodik motívumként számításba vehetjük a lakosság megfélemlítését. az emberi agy és a központi idegrendszer működésének a legkülönbözőbb módszerekkel és eszközökkel történő befolyásolását. ugyanakkor nem kizárható. Ezért az agykontroll nagyon is alkalmas az állampolgárok terrorizálására. kiválasztott kísérleti alanyokon kipróbálják. Tizennyolcadik motívum lehet az agykontroll alkalmazására a kémkedési módszerek tökéletesítése. az még nem jelenti azt. amely az adott 225 . amelyekkel ezt a tevékenységet továbbra is hatékonyan el lehet titkolni a társadalmi nyilvánosság elől. hogy a statisztikai és a tudományos módszerek fokozatos tökéletesítésével ezek is javulhatnak.

személy tudomása nélkül. De őket "áldásosan tudatlan" ("blissfully ignorant") állapotban tartják. hírszerzői szervezetek együttes hatalmával szemben.com/mc/protestResist. amit a korrupt kétpártrendszer nyújtani tud. Allen Barker. akik ezt élvezeti célra használják. a tömegtájékoztatás. mert álnok módon titokban hajtják őket végre. hogy mi folyik és miért? Az álhazafiságról és jólétről szóló közhelyeik egyre nagyobb ellenérzést váltanak ki. oldal. nincsenek új elgondolások. hogy díszlet.html 3. és alkalmas vezetők. az audiovizuális "poloskák". amely tudatát kifürkészi. Ez nem változtat azonban a fenti megállapítások érvényességén. hogy ide tartoznak a megfigyelési eszközök. 4. megfigyelve. A választott politikusoknak nincs valódi hatalmuk a katonai. titkos módszerekkel végzett zaklatásnak vannak kitéve. Egyes személyeknél hipnózist is alkalmaznak megfelelő válaszreakciók kiváltására. amelyeket később a beültetett kódokkal aktivizálhatnak. Ez a technológia a zaklató telefonhívásoktól a személy otthonában történő kimerítő ingerléséig terjedhet. a falon keresztülhatoló távirányítású érzékelők és az implantátumokkal. Már korábban tárgyaltuk ennek a tágabban értelmezett agykontrollnak a technológiáját és eszközeit. kimerültséget. Barker szerint hasonló helyzet van más "fejlett" országokban is. akik felelősségre akarják vonni ezt a korrupt rendszert. Úgy véli. ő azonban amerikai lévén. hogy az Egyesült Államok gyakorlatilag a fegyveres és hírszerző szervek által működtetett rendőrállammá alakult át. Az egész kultúra válságba került. (http://www. és itt senkit sem kínoznak a színpad mögött. hogy a jövő történészei a jelenlegi amerikai vezetést egyfajta Vichy kormányzatnak fogják tekinteni. Allen Barker úgy véli. A lakosság széles rétegeit tudomásuk nélkül is alapvetően érinti ez az elnyomó rendszer. és egyben "szórakoztatást" jelentenek azok számára.datafilter. hogy e tudatbefolyásoló technika működtetői miként tevékenykednek. valamint ez a visszacsatolás teszi lehetővé az intellektuális vagyont képező értékek illetéktelen kisajátítását. hogy nem az amerikai 226 . Az impulzust hordozó mikrohullámok fájdalmat. Azok. amely hasznot húz az emberiség ellen elkövetett bűncselekményekből. Allen Barker azonban elítéli a hazugságnak és a kizsákmányolásnak ezt a hamis kultúráját. Barker gondolati kísérletként felveti. Ki lehet választani találomra polgárokat azért. Az egész Disneyland-szerű kulisszához hasonlít azzal a különbséggel. Ezt a valóságot elrejti a választott kormányzati szervek. hogy mindez milyen zavarokat idéz benne elő. és az agyban elhelyezett implantátumok közvetlenül befolyásolhatják a központi idegrendszer működését. és akarata ellenére történik. amelyek csak a pénzvagyonuk bármilyen eszközzel való gyarapításában érdekeltek. Ezeket a képviselőket általában azok az érdekcsoportok vásárolják meg és fizetik. Ezek az eszközök biztosítják a befolyásoláshoz szükséges visszacsatolást. de emlékeztetőül utalunk rá. és milyen traumát okoz neki. A zaklatás és a kizsákmányolás attól még zaklatás és kizsákmányolás marad. szívdobogást okozhatnak. hogy Disneyland-ről mindenki tudja. vagy nagyon is jól tudják. valamint az ezek nélkül működtetett bioszenzorok. elsősorban az Egyesült Államokról mond véleményt. hogy kísérletezzenek és visszaéljenek velük. bekezdés) Természetesen igen sok tisztességes ember is él az Egyesült Államokban. ami az egyszerű álhír terjesztéstől a kísérleti személy bizarr helyzetekbe való manőverezéséig terjedhet. A jelenlegi beteg amerikai rendszer apologetái haladásnak próbálják feltüntetni ezt a modern feudalizmust. A visszacsatolás lehetővé teszi a további befolyásolás hatékony módszerének a kiválasztását. alapos megfigyeléseket végzett arra vonatkozóan. Csak az kapható. de nincs igazi társadalomkritika. Ennek részét képezi annak a megfigyelő rendszernek a működtetése is. és a társadalmi méretű hazugság kulisszája. aki hosszú ideje agykontroll-zaklatás célszemélye. Ezek a vezetők vagy valóban ostobák.

Vannak olyan áldozatok. mert belülről semmisítik meg a személyt. még őt hibáztatják.kormányzat. Az agykontroll áldozatokkal igen nehéz szervezetten együttműködni. Kik szállnak szembe a tudat megerőszakolásával? Először is azok a kutatók. Az központi idegrendszer befolyásolásával végzett kínzási technikák neutronbombához hasonlíthatóak. és elhatározták. vagy külföldi állam zaklatja és használja ki az amerikai állampolgárokat. Sok áldozat gyógyíthatatlan agykárosodást szenvedett és igen sokan súlyos lelki zavarokkal küszködnek. Az amerikai törvények szerint. és társadalmi hitelüket aláássák. mivel embertársaik ezt nem hiszik el és csak nevetségessé válnának a szemükben. 227 . hanem "csak" egy magáncsoport. A legtöbb áldozat élettörténete valamilyen katonai vagy hírszerző ügynökséghez kapcsolódik. Ezért egy vezető nélküli ellenállás folyik. hogy az agykontroll áldozatok miért annyira bizalmatlanok mindenkivel szemben. Mégsem került sor eddig komoly ellenlépésekre. ha az effektív tortúrát már abbahagyták. és ha az áldozat panaszkodik. és miért nem készek valakit a vezetőjükké választani. miközben minderről a társadalom nem vesz tudomást. hogy mi történik. zaklatnak. akik felvállalták ezt a feladatot. és ha szükséges embert is ölnek. Egyelőre kevés olyan szervezet van. amelyeken keresztül kellett menniük. majd pedig rágalmazták. akik rájöttek. A súlyos betegek között vannak provokátorok is. sem egészségügyi. és fenyegették őket. Az amerikai szabadságról puffogtatott frázisokat is álcázásnak használják saját taktikájuk elleplezésére. akik megismerték és leleplezték a tudatbefolyással végzett visszaéléseket. valamint azok a polgárok. Már ez a rövid felsorolás is érthetővé teszi. hogy védekezzenek ellene. hiszen állami szervek is beismerték. zsarolnak. vegyszerekkel és kábítószerekkel. amelynek az ismerete segíthette volna az áldozatokat. Egyelőre egységes irányítás alatt álló szervezett harc még nem folyik az agykontroll leállítására. hogy elrejtsék bűnös akcióikat. és szembe kell nézniük azzal a ténnyel. és akik ehhez nem is járultak hozzá. hogy ellenálljon az agykontrollal gyakorolt erőszaknak. akik maguk is áldozatok. és gyakran elhallgatják a legszörnyűbb kínzásokat. akkor ők védelmet élveznek. zsarolták. A rendszer működtetői fenyegetnek. hiszen ő tartotta titokban azt a technológiát. hogy már akkor elfojtsák a lehetséges ellenlépéseket. akiknek erről nem volt tudomásuk. Elsősorban azok vállalják fel a küzdelmet. de egyre nő azon kutatók és aktivisták száma. akiket gyermekkorukban kínzással kondicionáltak. rendszeresen hipnotizáltak és elektrosokkoltak. másrészt az áldozatok és hozzátartozóik. de ezt is hatékonyabbá lehetne tenni. Ebben az esetben is felelős az amerikai kormány. A többségük anyagi gondokkal küzd. amely azért jött létre. Ezeket az embereket saját népük cserbenhagyta. hogy állandó megfigyelés alatt állnak és még a gondolataikat is kifürkészik és analizálják. hogy cselekednek. valamint beültetett szerkezetekkel zaklattak. ha egy idegen behatol valakinek az otthonába. A többségük elképzelhetetlen gyötréseken ment keresztül. hogy az igazi betegeket lejárassák. mielőtt azok megtörténtek. vagy financiális helyzetüket nem segíti. Mindez a szakemberek számára ismert tény és egyre több amerikai is tud már róla. A nyomában járó lelki és fizikai trauma akkor is tart. hogy az agykontrollal történő visszaélések leleplezése sem szakmai karrierjüket. Kihasználták és megalázták. jogosan le is lehet lőni. De ha ezt a kormány közpénzekből fizetett ügynökei teszik. Ezeket az agykontroll technológiákat és technikákat túlnyomórészt olyan polgárokon alkalmazták. Ez a körülmény teszi lehetővé a rendszer működtetői számára. Ezek a kutatók jól tudják. Ebben az esetben elmulasztották teljesíteni az egyik legalapvetőbb kormányzati kötelezettségüket. akiknek az a feladata.

Ezt 228 . hogy megerősítsék azt a vélekedést. amely tiszteletben tartja az emberi jogokat.és elmegyógyászat szakembereit és a pszichológusokat. és azok. hogy mindezt hazájáért. mint a foglyul ejtett katonáknak. Az amerikai elmegyógyászokat jelenleg arra használják. A letagadhatóság az egyik legfontosabb előfeltétele egy titkos akciónak. ez a titoktartás és a titkolódzás további növekedéséhez vezetett. mert ha panaszkodnak. miközben nem szólnak azokról a technológiai eszközökről. akik azt állítják. Amikor az 1970-es években az agykontrollal történt visszaélések egy részére fény derült. Ez odáig megy. A titoktartás kultikus szenvedély lett. Az ideg. hogy miért kínozták meg őket. akik ezekkel az eszközökkel visszaélnek hasznot húznak amerikai állampolgárok gyötréséből.Az agykontroll áldozatok sorsa erőteljesen emlékeztet a kínzásokon átment hadifoglyokéra. ha a CIA a bizonyítékok nyomására kénytelen elismerni jogellenes cselekményeket. Az agykontrollal történő zaklatás széles körben zajlik. Egy fogságból visszatérő hadifogoly. Ezt többek között avval is megakadályozhatnák. Allen Barker úgy véli. Ez teszi lehetővé az elnyomó módszerek alkalmazását. Ez részben úgy történik. és nem zaklatják az amerikai polgárokat. Ez emlékeztet arra a gyakorlatra. nincs olyan támogató csoportjuk. Az erőszakos tudatbefolyásolás elrejtése A társadalom nyilvánossága elől való elrejtés legfőbb módszere a folyamatban lévő agykontroll tevékenység legszigorúbb titokban tartása. és mitikus őrzőszerepükkel dicsekednek. és arról. ami a Szovjetunióban folyt. nemzete biztonságáért kellett átélnie. Ez lehetővé teszi. amelyekkel ugyanezeket a tünetegyütteseket elő lehet idézni. hogyan lehet trauma és tortúra alkalmazásával szakszerűen zaklatni. hogy az Egyesült Államok hivatalos szervei nem végeznek jogellenes cselekményeket. A tájékoztatási médiumok tevékenyen részt vesznek a titkosszolgálatok visszaéléseinek a leleplezéseiben. hogy agykontroll áldozatai. elviselnie. Fontos szerep jut az Egyesült Államok írott és elektronikus tömegtájékoztatásának is. csak nevetség tárgyaivá válnak. A különbség az. és panaszaikat ne vegyék figyelembe. hogy az agykontroll áldozatok nem tudják. hogy elmegyógyintézetbe kényszerítenek akaratuk ellenére olyan személyeket. hogy még akkor is. miközben a kormányzat demokratikusnak tünteti föl magát. ha az egyetemi tankönyvekbe és diagnosztikai kézikönyvekbe felvennék azt. Az erőszakos agykontroll működtetői eszközként használták az ideg. E szakemberek részben tudatosan. vigasztalást nyerhet abban.és elmegyógyászat azzal is segítséget nyújt az erőszakos agykontrollhoz. erről a sajtó nem ad pontos tájékoztatást. hogy az agykontroll áldozatait elmebetegnek bélyegezzék. Egyszerűen nem vesznek tudomást az állami szervek által végzett zaklatás tényéről. ahol is az elmegyógyászatot felhasználták a másként gondolkodó ellenzékiek lejáratására és elhallgattatására. hogy miként lehet elektronikus eszközökkel és más módon erőszakos agykontrollt gyakorolni a célszemély hozzájárulása nélkül. hogy a társadalom hozzájárulása nélkül végeznek ilyen kísérleteket. részben akaratlanul is segítséget nyújtottak az agykontroll tevékenység álcázásához. Az agykontroll visszaélések áldozatainak még ez az elégtétel sem jut. miközben a sajtószabadságról szavalnak. hogy ezek a szakemberek tájékoztatják a közvéleményt a mentális megbetegedésekről és a velük járó tünetekről. A felhasznált tudatbefolyásoló eszközök szigorúan titkosak. akit megkínoztak. akik számíthatnak többi bajtársuk és hazájuk támogatására. hogy néhány megbízható és tisztességes orvostól eltekintve az elmegyógyászat egész rendszere kiszolgálja az agykontroll amerikai működtetőit.

ezzel nem lehet vitába szállni. hogy az Egyesült Államokban "sehol nem szegik meg az emberi jogokat". akit üldözhetnek. megmutatva. Sok agykontroll áldozat ismeri azt. hogy ne éljenek vissza hatalmukkal? A médiumok egyik kedvelt módszere az agykontroll áldozatok lejáratására az. hogy skizofréniában szenvedő elmebetegeknek tünteti fel őket. hogy elvonják a figyelmet a hazai visszaélésekről. vagy külföldi csoportok illetve idegen államok 229 . Általában csak az alacsonyabb társadalmi osztályokhoz tartozó bűnökről tájékoztatnak. terrorizáló lépések a félretájékoztatástól a COINTELPRO-hoz hasonló titkos programokig terjedhetnek. és ahonnan mind a sajtót. Valójában csak arról van szó. ami kedvezőtlen. különösen.a központilag irányított magatartást helyesebb elmélet helyett összeesküvési gyakorlatnak nevezni. Ha például az embereknek lenne lehetőségük arra. Innen tudhatják az amerikaiak. a status quot. amely gondosan figyeli a hírszerző és nemzetbiztonsági szolgálatokat. Ez a központ képviseli a jelenleg fennálló helyzetet. Csak ezzel magyarázható. másrészt hogy besározzák és lejárassák őket. J. Minthogy ez jó dolog. kigúnyolják. Egyes média megfigyelők állítják: van egy úgynevezett "triangulation strategy" (Egyfajta három lépésből álló tájékoztatási módszer. mint aki harcol a rabszolga kereskedelem ellen a tengeren túl. Az amerikai tömegtájékoztatási intézményeket ténylegesen a kormány és a mögötte álló árnyékkormány propagandaeszközeinek lehet tekinteni. valamint annak propagandáját irányítják. és így az még inkább hajlandó engedelmeskedni a tekintélynek és lemondani még maradék szabadságáról. A tömegtájékoztatás nem csak elmulasztja a közvélemény tájékoztatását az erőszakos agykontrollról és a vele végzett zaklatásról. és nevetségesnek találja. akkor egy hasonlót kell a figyelem központjába helyezni. Ezek a megfélemlítő. elkaphatnak. vagy olyasminek. amely a rejtőzködő rendszer központja. és nevetségessé teszik azokat. amely szerint. A bűnügyi riportok hatékonyan meg is félemlítik a lakosságot. visszataszító. D. ha a titkosszolgálatok és hírszerző szervezetek tevékenységéről van szó. ahogyan a jelképeket és kódszavakat használják egyrészt. Ez a központ mindenkit "szélsőséges"-nek minősít és megfélemlít. és amely hullámokat verhet. vagy a "nem látható kormány" által működtetett D. J.) jól álcázott központ (phony center). akik szót emelnek ellene. Allen Barker szerint létezik egy (a háttérhatalom. hogy a sajtó nem tudósít az embereken végzett. noha erről a kongresszus bizottsága már tájékoztatót adott ki. Ez a központ se nem republikánus. Hol van tehát akkor az a sajtó. amelyeket a CIA Közép. ha valami felháborító dolog történik. hogy megismerjék e titkos háttérhatalom által alkalmazott módszereket. amit bűnözők követtek el. Allén Baker szerint e rejtett hatalmi központ szolgálatában a tömegtájékoztatás gyakran a legégbekiáltóbb atrocitásokat is minimalizálja és elkeni. amelyek segítségével saját otthonaikban úgy bánhat az állampolgárokkal. hogy tudassák az áldozattokkal megfigyelés alatt állnak. Miközben egy szót sem ejtenek az állami szervezetek által gyakorolt fizikai és pszichológiai terrorról. akkor a CIA-t úgy mutatnák be. akitől a háttérhatalom uralkodó elitje tart. mint elektronikus rabszolgákkal. tehát semmi nem zavarja a pénzcsinálást. milyen hatékony a rendszer.és Dél-Amerikában alkalmazott a tájékoztatási eszközök felhasználásával. mind a kormányzatot. és államilag finanszírozott sugárkísérletekről. Ez biztosít a rendszer számára néhány rosszfiút. miközben az átlagpolgár kételkedve fogadja. "minden simán működik". se nem demokrata. Az állami szervek által elkövetett és az úgynevezett fehérgalléros bűncselekményekről alig esik szó. A sajtó egyes technikai megoldásai utánozzák azokat. hanem még elő is segíti azt. és arról kell sokat beszélni. Ebbe a "phony center"-be jól beleillik a bűn és a bűn üldözése. A figyelem központjába helyezett elterelő témának azonban kevésbé szörnyűnek kell lennie.). levonva belőle mindazt. hogy így tennének kísérletet arra. Ez a kódolt és a sorok közti olvasás a hírszerzés és a diplomácia bevett eszköze.

programozott tudatú egyén. De már az ügyvéd megtalálása is nehézségekbe ütközik. J. hogy a legsúlyosabbakról eltereljék a figyelmet. mások csak közvetve profitálnak belőle. Ez az úgynevezett "limited hang-out" (korlátolt közzététel) stratégiája. A tiltakozás és ellenállás módszerei Első lépésként az olyan közrend felett őrködő jogérvényesítő szervekhez fordulnak a védelmet keresők. Megfigyelték azt is. hiszen számos jogász vagy nem hisz az áldozatnak. vagy egyáltalán nem reagálnak rá. Tipikus módszer a szeretett személyek fenyegetése. hogy néhány év elteltével a beismert visszaéléseket is visszavonják. hogy ismeri azokat az eszközöket. hogy sok ilyen együttműködő már maga is kontrollált. hogy íme legalább a tényfeltáró újságírók akartak valamiben segíteni. amelyekről az áldozatok panaszkodnak.) bevett gyakorlat. hogy zsarolásra használják azokat az információkat. hogy ma már különleges szakértelmet igényelnek. tagadják. vagy pedig ellenük fordítják titkos manipulációkkal a nyomozást. vagy abban bíznak. még arra is gondolhat. Egyes agykontroll áldozatok félnek felvenni a kapcsolatot a hatóságokkal. D. de pontosan ennek az összeesküvésnek az irányítói már rászoktatták az amerikaiakat arra. hogyha kollaborálnak. amikor a titkosszolgálatok bizonyos cselekményeikről maguk számolnak be. Létezik az összeesküvés tényleges gyakorlata. Nos. amelyeket a célszemélyről a megfigyelés és az elektronikus zaklatás során megszereztek. és aki nem teljesen járatos a tájékoztatás szakmai fogásaiban. Igen sok kollaboráns van a reklámszakmában és a szórakoztatóiparban. mint az FBI. vagy pedig nem kíván konfliktusba keveredni a háttérerőkkel. valamint az egyetemeken és a tudományos intézményekben. ha sikerül minden szempontból kielégítő ügyvédet találni. akkor nem válnak maguk is áldozattá. akkor is még szinte leküzdhetetlen akadályt képez az elkövetett bűncselekmény bizonyítása. akik esetleg segíthetnének. akik tudatosan közreműködnek az agykontroll visszaélések elleplezésében. Ez az. A nemzetbiztonsági jogszabályok oly bonyolulttá váltak. de a nyilvánosság felé tagadják e technológia létezését. Egyesek ebből közvetlenül hasznot húznak. amikor néhány visszaélést azért beismernek. Azzal is számolni kell. Minthogy a kongresszusi és más hatósági vizsgálatok adatai szerint maga az FBI is alkalmazza az elektronikus zaklatást. Számosan vannak olyanok is. hogy meghiúsítsa az áldozat bármely hatékony akcióját. A "psyop"-oknál (a pszichológiai fegyvereket működtetőinél. akár tud erről. Az ilyen segítségkérést általában udvariasan visszautasítják. Ez elleplezi a belföldön elkövetett súlyos visszaéléseket. hogy így elkerüljék a teljes lelepleződést. hogy ne hagyjon kézzel fogható bizonyítékot. és így időhöz jussanak. másképp magyarázzák. amikor az ügy lassan elhal. Egy másik védekezési módszer lehet az igazságszolgáltatási szervek igénybevétele. és amelyeket természetesen a hazai jó kormányzat üldöz. hogy sor került olyan konferenciákra. és elvész a történelmi tudat számára. és mindazokkal szemben bizalmatlanság keltése. ahol megtárgyalták más jogalkalmazó szervekkel ezen eszközök gyakorlati alkalmazását. A szupermodern technológiákkal végzett agykontroll és az elektromágneses zaklatás esetében ez nem biztosít hatékony védelmet. amit elveszett történelemnek neveznek. Maga az elektronikus megfigyelés és zaklatás arra is használható. ezért joggal feltételezhető. mert attól tartanak. akár nem. Így aztán az egész kiesik a történelmi emlékezetből. Adatok vannak arról is.ügynökei. Ha mindezeken az akadályokon sikerül 230 . hogy ezt "összeesküvési elmélet"-nek bélyegezve nevetségesnek tartsák. Az elektronikus agykontroll gyakorlatát úgy alakították ki. hogy tovább folytatják a zaklatásukat. Ez a "tájékoztatási háromszög" hasonlít ahhoz.

de különösen a nem látható. akkor az illetékes kormányzati szervek a nemzetbiztonsági érdekekre való hivatkozással térhetnek ki a felelősségre vonás alól. és alapvető jogainak a megsértése. Egy normálisan működő képviseleti demokráciában az állampolgárnak joga van ahhoz. A védekezés további módja lehet a levélírás. ellenőrzésére és semlegesítésére törekszik. Mégis a levelek írása. és ezért elvileg lehetséges. valamilyen módon "legális". beadványok készítése nem mellőzhető. törvénytisztelő személy található. Egyes törvényhozók pedig együttműködnek ezekkel a szervezetekkel. Az emberjogi szervezetek is éveken át elutasították az elektronikus agykontroll áldozatok ügyének a felvállalását. az embereken . A "The World Organization Against Torture" (A kínzás elleni világszervezet) már megvitatta az Amerikában. Ebben az esetben még bírói szakban évekig elhúzhatják az ügyet és ez csillagászati méretű költségeket okozhat. Ennek csak az egyik része a szavazás. amely "a jótékonykodás" érve alatt valójában a társadalomkritikus erők kooptálására. Egy kifejezetten az elektronikus agykontroll áldozatait védelmező jogszabály természetesen hasznos lenne. jóhiszemű képviselőket pedig a számukra tartott titkos üléseken félreinformálják és nincs semmi lehetőségük arra. mind a kormányzati szervekben természetesen sok tisztességes. aki hajlandó ezekkel a kényes kérdésekkel foglalkozni. hogy a látható kormány. hogy kevés olyan jelölt és politikus található. hogy a háttérerők az igazságszolgáltatásban is kiépítették hálózatukat. A naiv. A megfelelő civil szervezetek megtalálásánál azonban figyelemmel kell lenni. Eredményes lehet más civil szervezetek bekapcsolása is az agykontrollal végzett visszaélések feltárására és megakadályozására. hogy segítséget nyújtsanak. esetleges újraválasztásával szemben. hogy mivel nincs jogszabály.végzett kísérletekről szóló jelentést. Mások óvatosan tudakozódnak. amelyet fel lehetne használni e technológia működtetőivel szemben. ezért hozták létre és ezért finanszírozták a háttérerők. aki ténylegesen nem az emberi jogok elkötelezettje és el kell érni. de miután nem vezet eredményre. Ezek az emberjogi szervezetek az Egyesült Államokban elsősorban a tengerentúli visszaélésekkel foglalkoznak. A törvényhozók csaknem tehetetlenek. amikor a hírszerző apparátusok és titkosszolgálatok visszaéléseire kellene fényt deríteniük. hogy számos olyan ál-civil szervezet is létezik.keresztüljutni. mert mind a törvényhozásban. A politikai aktivitást vállalóknak meg kell tudniuk. aki elsőbbséget ad az igazság feltárásának. ezért amit e technológia alkalmazói tesznek. Van olyan nézet is. amely tiltaná az agykontrollt. Egyes képviselők egyszerűen nem vesznek tudomást e jelenségekről és eldobják az agykontroll áldozatok beadványait. A politikai közéletben való részvétel is a hatékony védekezési mód lehet. azt is számításba kell venni. A problémát az okozza. mind a kinevezett közéleti szereplők közül ki az. hogy az így kapott információkat leellenőrizzék. Ha mégis sikerül eredményt elérni a bírósági eljárásban. és hogy az Egyesült Államok mennyiben tartja be a kínzást tiltó nemzetközi megállapodást ("Convention Against Torture"). hogy közvetlen kapcsolatba lépjen választott képviselőivel. hogy e kényes kérdések a közéleti viták részévé váljanak. Ez a feladata. ugyanakkor máris létezik sok olyan törvény. beadványok készítése és a közvetlen kapcsolat felvétele a törvényhozókkal. miközben nem vesznek tudomást a belföldön történt jogsértésekről. hogy mind a választott. Ez alatt folytatódhat az áldozat zaklatása. Szem előtt kell tartani. feladják. Az agykontroll áldozatok is megtehetik ezt. Az intézményesült demokrata és köztársasági párttal szemben egy harmadik erő esetleg több esélyt nyújt arra.az ő tudomásuk és hozzájárulásuk nélkül . hogy ezek el legyenek távolítva a közéletből. a maximális titoktartás mögé bújva működik. de igen csekély eredménnyel. Ugyanakkor mindig akad néhány olyan tisztességes politikus. 231 .

és szólásszabadság nélkül és sok egyházi szolgálatban álló személy ezt meg is érti. Ma is tagadják egyes módszerek létezését. és esetleg tesz is valamit. akkor érdemes lenne hivatásos lobbizó céghez fordulni. és így csak a gazdagoknak áll a rendelkezésére. Egy ilyen adatgyűjtő tevékenységhez nincs szükség előzetes engedélyekhez. Alapvető fontosságú a közvélemény felvilágosítása és a széleskörű ismeretterjesztés is. hogy feltárják és kimondják az igazságot. A legtöbb vallási vezető. Ez is egy hatékony védekezési eszköz lehet. azt szembesíteni tudják azokkal az atrocitásokkal. amikor majd kiértékelik a jelen eseményeit. ha felvennék a kapcsolatot a holocaust túlélőivel. Az agykontroll áldozatok segítségért fordulhatnak lelkipásztoraikhoz. amíg nem kerülnek a nyilvánosság nyomása alá. akik készek kockázatot vállalni azért. Ma már a törvényhozók figyelmének a szakszerű felhívása is pénzért vásárolható szolgáltatás. Az elmebetegségekről már sok szó esik. vagy passzív bűnrészesként részt vettek. ami történik. A gyermekeket is tájékoztatni kell mindenről. hogy az agykontroll visszaélések túlélői számára hasznos lenne. de a világsajtóban is mindig fellelhetők bátor és tisztességes újságírók. 232 . hogy legalább az illetékes helyek folyosóin hallhatóvá váljanak az elhallgatott információk. legalább figyelemmel kell kísérni. amelyeket pedig már évek óta alkalmaznak a gyakorlatban. egyházi tisztségviselő legalább is szavakban az emberi jogok elkötelezettje. Ugyanakkor ezen eszközök működtetői mindaddig le fogják ezt tagadni. De ha mégis előállna az a helyzet. mert rájuk való hivatkozással mellőzik az agykontrollal történő visszaélések kivizsgálását. hogy a történészek.Az amerikai sajtóban. a politikusok most elhangzó kijelentéseit. Már az is erőt adhatna nekik. hanem politikai megfontolások akadályozzák a titokban tartott zaklatáshoz használt elektronikus technológiák és eszközök létezését. papjaikhoz. és nyilván kell tartani azt. hogy az elektronikus agykontroll-technológiával milyen visszaéléseket lehet büntetlenül elkövetni? A tömegtájékoztatási intézmények és az iskolarendszer nem foglalkozik ezekkel a problémákkal. Felmerült az a gondolat is. A tényfeltárásnak elsősorban nem technikai akadályai vannak. Lehet náluk arra hivatkozni. és segíteni kell őket tényfeltáró munkájukban. hogy ők miként voltak képesek együtt élni azzal a tudattal. Ha mást nem is lehet tenni. hogy e technikák és eszközök létezése cáfolhatatlan tény. a gyülekezethez. Ezeket a becsületes újságírókat meg kell találni. Nem szabad figyelmen kívül hagyni a vallási szervezeteket és az egyházakat sem. hogy felhívja a társadalom figyelmét az agykontrollal évtizedeken át elkövetett visszaélések méreteire. Az Egyesült Államok fővárosában ma már szakszerű lobbizás nélkül alig lehet valamilyen ügy érdekében mozgósítani a törvényhozó és kormányzati szerveket. hogy embertársaik meg akarják semmisíteni őket? Ennek a szörnyűségnek tartós következményei miként hatottak ki életükre és családjuk sorsára? Egy ilyen kapcsolatfelvétel ahhoz is hozzájárulna. Az agykontroll-zaklatás bizonyítékainak és a róla szóló információknak az összegyűjtése minden szempontból kívánatos és hasznos. Lobbizó szakemberek alkalmazásához azonban sok pénzre van szükség. hogy valamelyik agykontroll ellenes csoport támogatóhoz jutna. Szükséges a szigorúan titokban tartott agykontroll technológiák és módszerek megismerése. Aki ebben a kérdésben elmélyült. hogy a vallásszabadság elképzelhetetlen a gondolat. az világosan látja. ha megismernék. amelyekben aktív. Ezt lehetőleg úgy kell megtenni. és a közvélemény tájékoztatása. Meg kell magyarázni az embereknek. és nem szembesítik őket a cáfolhatatlan tényekkel. Egy ilyen szakvállalat rendelkezik annyi kapcsolattal. a rabbikhoz.

beleértve a gyártó cégeket. Ez alkalmas a lejáratásukra. hogy elmebetegek. Az Egyesült Államok. Ez felhívhatja az eddig gyanútlan polgárok figyelmét és tájékoztatásukra propagandaanyagok is készíthetőek. A műholdakon keresztül bárhol el lehet érni az 233 . Egy nagyobb tüntetés esetleg a helyi sajtó és rádió figyelmét is felkelti. A figyelem felkeltésére azonban néhány ilyen berendezés is elég lenne. Arra természetesen nem lehet törekedni. aki ehhez az eszközhöz nyúl. aki távozni akar. mert arra hivatkozva. hogy bárkinek az otthonát szigorúan ellenőrzött hellyé változtassák.A tömegtájékoztatási intézmények figyelmének a felkeltése is ma már különleges fogásokat és virtuóz technikát igényel. és a szenzációhajhászás fontosabb. amelyek e technológiák kifejlesztését végzik. és azokat az újságokat is. Ma már persze a rendfenntartó szervek fejlett eszközökkel és technikákkal rendelkeznek a nagyobb szabású utcai tüntetések feloszlatására és lejáratására. hogy még az éhségsztrájkhoz sincs joguk. kérgessé vált amerikai kultúrában az éhségsztrájk már nem vált ki nagy hatást. Amerika szigorúan jogi értelemben ma is még olyan alkotmányos ország. Elvileg a külföldi kormányokat is lehet tájékoztatni. Ezért a nemzetközi bíróságnál valójában csak jelképes eredményeket lehetne elérni. hogy ez a technológia létezik. Fel lehetne használni az Internet hálózatot arra. sőt gyakran nevetség tárgyává válik. és ha nincsenek kellően felvilágosítva a családtagok. hogy anyagi eszközökkel nem rendelkező polgárok az agykontroll fegyverek összes lényeges fajtáját létrehozzák. a mindennapi élet részévé vált és alkalmas eszköz arra. A megkeményedett. hogy hozzáértő szakemberek maguk állítsanak elő agykontroll-zaklatásra alkalmas mikrohullámú berendezést. amelyben a világ legidőtállóbbnak bizonyult alkotmánya van életben. Adott esetben az egyes agykontrollhoz használt berendezéseket gyártó cégek ellen is bojkottot lehetne szervezni. Az éhségsztrájk is számításba jöhet. és így kölcsönös érdekük a titoktartás az agykontroll visszaéléseket illetően is. ami adott esetben ráirányíthatja a figyelmet arra. amelyek nem adnak tájékoztatást a visszaélésekről. A hírszolgáltatás szórakoztató iparággá vált. Ellenállást lehet kifejteni a nemzetközi szervezetek és a világ közvéleményének a tájékoztatásával. kényszertáplálásnak lehet őket alávetni valamelyik zárt egészségügyi intézményben. hogy itt élet-halálkérdésről van szó. akkor még az ő hozzájárulásukat is meg lehet hozzá szerezni. ha nem szolgálja az amerikai uralkodó elit érdekeit. Az agykontroll-zaklatás áldozatai közül sokan mérlegelték az Egyesült Államokból való távozást. akkor általában nem veti alá magát a nemzetközi jognak. Allen Barker megfontolandónak tartja azt is. Ezzel is fel lehetne hívni a közvélemény figyelmét arra. Az utcai tüntetések is időnként hasznosak lehetnek. A nemzetközi bíróságnál formális eljárást is lehet kezdeményezni. és ahol. A külföldi civil szervezetekhez és állampolgárokhoz folyamodás esetleg kaphat médiatámogatást. Az agykontroll áldozatok esetében további nehézség az. de válasz nem várható tőlük. Bojkottálni lehetne azokat a kutató és egészségügyi szervezeteket is. hogy elektronikus reklám útján riasszák az embereket minden egyes esetben. hogy hová mehet. De nehéz azt is megmondani. minthogy azok uralkodó csoportjait is szoros érdekközösség fűzi az Egyesült Államok hatalmi elitjéhez. mivel a külföldi írott és elektronikus tájékoztatás szabadabban bírálhatja az agykontroll visszaéléseket. és azt közszemlére tegyék ki. A mikrohullámú berendezések azonban az elektromágneses és akusztikus berendezéseknek csak egy kis részét képezik. legalábbis papíron még garantálják az emberi jogokat és a politikai szabadságjogokat. amikor ismertté válnak tények az emberi jogok agykontrollos technikával történő megszegéséről. mint az objektív tájékoztatás. Ezeket a műfogásokat jól elsajátította a Greenpeace.

ahova el lehet menekülni a zaklatás és a megfigyelés elől. Teljesen bizonytalan. Ez azonban nagyon veszélyes módszer. A várható eredmény az lenne. Számításba kell venni olyan "psyop"-oknak a jelenlétét is. mert a jelenlegi jogszabályok lehetővé teszik az IRS (Internal Revenue Service . kerítésekhez láncolták magukat. Politikai menedékjogra természetesen nemigen számíthatnak a távozók. aki az erőszakmentes polgárjogi mozgalmat részesítette előnyben. egyáltalán van-e olyan hely. Ennek ellenére az uralkodó elit úgy döntött. egy zsarnoki kormányzatnak. hogy "terroristának" minősíthessék azt. hogy tovább erősítenék azokat a rendőri módszereket. akár fegyveresen is. Az amerikai lakosság védekezését elősegítené. ha hiteles tájékoztatást kapna arról. ezért rendszeresen megfigyelték. Ma azonban az amerikai társadalom már a magánpénz-monopólium és a pénzgazdaság bevezetése révén a pénz hajszolására van beállítódva. hogy az adózás alól való kivonás vádjával bárkit rács mögé juttassanak. Azt is számításba kell venni. hogy a külföldi országok hatóságai is tájékozottak az agykontroll technológia eredményeiről. hogy megakadályozzák egyes személyek távozását. Az agykontroll technológia kifejlesztését és működtetését közpénzekből finanszírozták. hogy a titkos kormányzat milyen típusú eszközöket tud 234 . mert mérséklő befolyást gyakorolt. de részt vesznek az erre vonatkozó adatok eltitkolásában. amelyekkel ezeket a gazdasági szabotázs cselekményeket meg lehet akadályozni. Martin Luther King többek között azért volt sikeres. azaz elektromágneses hullámokkal való képkészítés módszere) útján szerzett bizonyítékokra támaszkodva. amelyeket különlegesen értékesnek találtak. hogy sorsát mennyire életbevágóan érinti az agykontroll technikával gyakorolt ellenőrzés és visszaélés. Mérlegelték a gazdasági eszközökkel történő ellenállást is egyes amerikaiak. például azokra az MRI ("Magnetic Resonance Imaging". Ezért az átlag amerikaiak többségét elsősorban a pénz érdekli és nem képes felfogni. elzárták a közlekedést. hogy az irányított propaganda ezeket az ellenállási akciókat terrorista cselekményeknek minősítené. Hagyományai vannak a civil engedetlenségi mozgalmaknak is. Egy másik tiltakozási mód lehetne agykontroll-ellenes graffitik festése forgalmas helyekre és kormányépületekre. de esetleges alkalmazását többen is már figyelembe vették. hogy egy engedelmesebb személlyel váltja fel. aki az agykontroll elleni tiltakozásként ehhez az eszközhöz nyúl. engedély nélkül behatoltak hivatalokba azért. hogy egyes célszemélyeket eltávolítsanak Amerikából. hogy ellenálljanak.Az amerikai adóhivatal) ügynökei számára. Csaknem biztos. és teljes hangerővel bombázná vele az amerikaiak tudatát. Sokan hivatkoznak Martin Luther King-re.elektronikus fegyverekkel. Számításba kell venni olyan "psyop"-oknak a tevékenységét is. Maguk a titkosszolgálatok is kifejlesztettek és alkalmaztak számos hatékony módszert a gazdasági szabotázsra. akik viszont azt a feladatot kapták. zaklatták. Eddig nem járt eredménnyel az adófizetés megtagadása. hiszen ez megalázná az Egyesült Államokat. Ha pedig ezt az állampolgárok zaklatására használják. Ezért a gazdasági szabotázs csak arra nyújtana alkalmat. Az amerikai alkotmány feljogosítja az állampolgárokat arra. Az elektronikus megfigyelés külföldön könnyebben tüntethető fel legálisnak az amerikai törvények szerint. amely nem kívánatos a többi ország számára. akik azt a feladatot kapták. és végül az ő sorsa is beteljesedett. hogy kifejezzék tiltakozásukat. így Allen Barker is. A különböző kormányok és titkosszolgálatok közösen érdekeltek a legszigorúbb titoktartásban. akkor erkölcsileg igazolható az adófizetés időleges megtagadása. Ilyen civil engedetlenségi megmozdulások keretében egyes személyek kapukhoz.

mint például a nyomtatók. Az üzenetvivő például megfoghat egy darab papírt és visszaviheti abba a házba. Ezt az elgondolást ugyancsak Allen Barker dolgozta ki. Egy számítógépes hálózat termináljait úgy is felfoghatjuk. hogyha valamelyikben tűz tör ki.és kilépési mechanizmus irányítja és szinkronizálja az adatok mindkét irányú áramlását a központi feldolgozó egységben. az ne terjedhessen tovább. majd pedig ha ott 235 . pontnak. aki aztán kopogtat az ajtón. Amikor az egyik ház lakója kapcsolatba akar lépni egy másik ház lakójával. amelynek számos ajtaja van. Először is tisztázni kell. Az ő 2002. Egyesek azonban olyanokat küldenek ki. Amíg az üzenetvivő bent van a lakásban. olyan külső eszközökhöz. Ez a be. akkor egy meghatározott ajtóhoz küldik az üzenetvivőt. A komputernek ténylegesen többezernyi "port"-ja van. A tűzfal ebben az értelmezésben megfelel a házat teljesen körülvevő védőfalnak. maga is hosszú időn át az elektromágneses agykontrollal végzett zaklatás célszemélye volt. hogy a rendszer működtetői komoly erőfeszítéseket tesznek tevékenységük eltitkolására. teljes biztonságban érezheti magát. A házak lakói üzeneteket továbbítanak más házakba. akiket a mindennapi életben rablóknak nevezhetünk. Mindezen okból a közvetlen erőszakos fellépést csak a legutolsó eszközként célszerű számításba venni. Az informatikában a tűzfal olyan eszközt jelöl. Mentális tűzfalak építése A védekezés hatékony formája lehet. nyílásnak neveznek. hogy a szomszédos épületeket úgy elszigetelje. Ennek a háznak a lakója vagy kinyitja az ajtót. Ha például egy számítógépkalóz támadást intéz a számítógépes hálózat egyik terminálja ellen. akkor a hekker akciója nem tud továbbterjedni a hálózat többi részére. amit a hálózatba bekapcsolt komputeren "port"-nak. Valamennyi háznak számos bejárata van. a CPU-ban (central processing unit-ban). az önmagában megfontolásra késztetné ezen eszközök jelenlegi működtetőit. de ezt elvileg össze lehet hasonlítani egy házzal. Ahhoz. aki. és az agykontroll áldozatok félrevezetésére.felhasználni ellene. (http://www. ha az agykontroll célpontjává vált személy úgynevezett "mentális tűzfalakkal" veszi körül magát. Az eredeti ház ajtajai csak akkor láthatók az üzenethordozók számára.datafilter. Ha a ház lakói nyitva hagynak egy ajtót. és azt tehet. hogy hol és ki ellen irányuljon? Egy megerősített parancsnoki. vagy nem vesz a kopogtatásról tudomást. amikor már más tiltakozási lehetőség nincs. Ez a kibernetikában megfelel egy adatállományt tartalmazó fájl továbbításának a hálózaton keresztül. hogy rájuk hatást gyakorolhasson. mint már említettük. Számolni kell azzal is. amit akar. amely megfelel annak. A tényleges ház az utcáról nem is látható. korlátozhatják. vagy a modemek. mint az utcában sorakozó házakat. azaz belépési helynek. február 17-én az Interneten is közzétett ez irányú megállapításait foglaljuk most össze. ugyancsak engedély nélkül. hogy mit tehet és mit nem. akkor az üzenetvivő engedély nélkül is bejöhet. amely egymástól elkülönítve tartja a komputer-hálózatba kapcsolt számítógépeket. Ha a lakosság maga is rendelkezhetne hasonlókkal. Mégis az úgynevezett közvetlen akciók alkalmazása nagy körültekintést igényel. először a védőfal látható ajtaján kell jeleznie. ha a lakók megfelelő ajtókat helyeznek el e védőfalon. vagy irányítási központ.html) A tűzfal hagyományos értelemben arra szolgál. hiszen egy átlagos polgár nem rendelkezik olyan eszközökkel. amely koordinálja és vezérli az agykontroll műveleteket. hogy az üzenethordozó beléphessen. ahonnan elindult.com/mc/mentalFirewalls. Minden akció legfeljebb szimbolikus jelentőségű lenne és valószínűleg a tiltakozó halálát eredményezné.

a "The Mind Has No Firewalls" (Az agynak nincsenek tűzfalai) címmel. a gépi szerkezet. Ennek az eljárásnak a neve "deception operation" (megtévesztési művelet). hogy ellenőrizzék a hozzájuk érkező és a tőlük távozó információk áramlását. Elképzel és megjelenít. Az "Army War College" lapjában. személytelenné tehető. valamint az úgynevezett nem halálos fegyverek bevetése az emberi agy működésének a módosítására. és a szerves organizmus hibridje. A cikk fő mondanivalója. és manipulálja a központi idegrendszer működését. és más módon is ellenőrizhető azért. új tényezőként jelent meg az Internet nagyarányú elterjedése. Az egyes egyének ellen viselt információs háborúban mindez adatáramlási csatorna. hogy pontosan azt tegye. továbbá az idegrendszer befolyásolásának széleskörűvé válása. hogy az adott egyént manipulálják. amely lezárható. amit a felette uralmat gyakorlók elvárnak tőle. Megválogathatja. Amikor az információs háború kifejezés divatossá vált. A modern agykontroll-kínzásra vonatkozó alapismeretek 236 . A cyborg egy kibernetikai organizmus. Az emberi "biokomputer" megtévesztése Az ember a szemein. cenzúrázható. Ha sikerül új jelzőszavakat találni. keveréke. vagy manipulálja az adatokat. akkor bűncselekményt követ el. hogy mit olvas és milyen elektronikus tájékoztatási eszközökből informálódik. tiszta eljárásokat a morálisan elítélendő manipulációtól. Ezt a cikket bizonyítékként is felhasználták abban a perben. amelyet Harlan Girard a "Támadó Mikrohullámú Fegyverek Elleni Konvencióért Küzdő Nemzetközi Bizottság" (International Committee for the Convention Against Offensive Microwave Weapons) részéről indított. Amikor gondolkodik. a saját belső hangját használja. Az információs háború szenvedő alanya egy fantáziavilágban cselekszik. De ha valaki betör a fizikai testbe. amelyhez az adott személy hozzájuthat. hogy az emberek hasonlatosak a hálózatba kapcsolt komputerekhez azzal a különbséggel. Ez a fajta teljes ellenőrzés még nem lehetséges. Ily módon a ház sokkal biztonságosabban védhető a nem kívánt behatolásokkal szemben. hogy nincs meg az a lehetőségük. a félrevezető és manipulatív tájékoztatásra gondolnak. A cyborg egyes alkotórészei kódolt eszközök. tavaszán jelent meg Timothy L. hogy elhatárolják az új. Ma már az is szinte rutinszerűnek tekinthető. a "Parameters"-ben 1998.bebocsátást nyert. azzal pénzügyi támogatáshoz lehet jutni és még arra is alkalmas. Ez az analógia volt az uralkodó nézet a katonai "információs háború" időszakában. Thomas cikke. A gyógyászat és a technológia fejlődése eredményeként egyre fejlettebb testrészpótló szerkezeteket használnak és az emberek fokozottan alakulnak át úgynevezett "cyborg"-gá. de az erőfeszítések ebbe az irányba haladnak. vagyis a kapuk és ajtók tárva-nyitva vannak. Ha ellenőrzés alatt lehet tartani mindannak az ismeretnek és tájékozódásnak az áramlását. amelynek hallatán még mindig a propaganda agymosásra. a fülein és más érzékszervein keresztül jut értesülésekhez. kisajátítható. akkor teljes mértékben irányítani lehet a valóságról alkotott képét. A "port"-ok. hogy komputerizált miniatűr szerkezeteket ültetnek be valakinek a testébe. a ház tényleges ajtajánál. Az "information warfare" (információs háború) olyan jelzőszó. Ha valaki betör egy személyi számítógépbe és ellopja a fájlokat. ez összehasonlíthatatlanul nagyobb erőszak és elítélendő bűnös cselekedet. az agyba. Ezt a képzeletbeli valóságot azért hozták létre a számára. meghamisítható.

és a pszichológiai befolyásolás gyakorlati alkalmazását. Ezek a hivatásos bántalmazók csak abban különböznek a többi kínzótól. mérni tudják az 237 . amikor a rendszer működtetője maga pihenni tér. Így az áldozat még akkor sem jut szünethez. Ennek a műveletnek az egyik célja az áldozat gondolatainak az elolvasása. Ami az egyik embert bánthatja. mert ez függ az irányító személy motívumaitól. de hozzá igazítják a célszemély lelki beállítódásához is.Az elektromágneses agykontrol esetében nem az alkalmazott technológián. Amikor már tudja. A célszemély állandó megfigyelés alá kerül. és az elérhető szakirodalomban is fellelhető számos dokumentum. hogy a legfejlettebb csúcstechnológiával rendelkeznek. Pontosan ez az. A célszemélyt szándékosan izolálják. Ez még arrogánsabbá teszi az agykontroll irányítóját. hogy a célszemély legközelebb álló barátaiban is elveszítse bizalmát. Egyes áldozatok csak kísérleti személyek és velük szemben csak az a cél. hogy az azt higgye: ezt igenis a zaklató idézte elő. és minden más elérhető helyen. ami az adott célszemély bántja. Az agy válaszolni akar. vagy félrevezetik azért. kicsúfolás és kötekedés. beszámol arról. vagy barát. megfosztják kapcsolataitól. A távirányítással ellenőrzés alatt tudják tartani a szívritmust. amelyek szakadatlanul bombázzák. Az elektronikus csúcstechnológia csaknem minden változatát alkalmazzák. ami ma már történik. júliusában riportot közölt "Psycho Warfare" címmel. elterelik a figyelmét az agyában hangzó szavak. Az áldozattá vált célszemély lassan azzal találja szemben magát. Nick Begich. hogy az agykontroll irányítója egy szomszéd. Egyaránt zaklatják nyíltan és álcázottan. szétesik az életében. kigúnyolják. akkor erre összpontosít. A célszemélyt folyamatosan elektromágneses besugárzásnak vetik alá. A "The Village Voice" című lap 2001. ami ezt alátámasztja. hogy kipróbálják e pszichológiai zaklatási technikákat. Egy hivatásos zaklató a kézikönyvek előírásai szerint indítja be agykontroll műveleteit. Képzeljük el. A célszemélyt adott esetben a nap 24 órájában folyamatosan parancsokkal bombázzák. A célszemély nem tudja leállítani a kérdéseket. Lehetségessé válik "beszélni" a kiválasztott ellenfelekhez a leginkább zavarba ejtő módon. hanem azon van a hangsúly. Nincs hozzászokva ahhoz. amióta magnetofonra rögzített üzenetek teszik ki a zaklatás nagyobb részét. akár otthon tartózkodik. hogy milyen kudarcok érték a célszemélyt és aztán úgy alakítja akcióit. felizgatás szinte minden változata előfordul. hogy így erőszakolják meg. az utcán. A gúnyolódás. az alkalmazott technológiától. de később már a konkrét célszemélyre alkalmazva finomítja módszereit. A tudósító. az Interneten. hogy milyen hatást gyakorol a célszemélyre. hogy az áldozat az ártatlan szomszédait vádolja a zaklatásért. Egyik szokásos módszer olyan megtévesztő információk továbbítása. A "zapped" (az elektromágneses besugárzás célkeresztjében lévő) személy szívritmusa megnő és a távirányítású agykontroll technológiával folyamatosan lehet terrorizálni. A zaklatás irányítója kihasználja a folyamatos megfigyelésből hozzá jutó információkat és leellenőrzi. Különösen azóta van ez így. akár nem. hogy valakitől ilyeneket kérdeznek: "Hallod ezt? Megtennéd ezt? Kiugornál-e az ablakon? Elgázolnál-e valakit? Mit akarsz lopni legközelebb az üzletben? Melyik a kedvenc kábítószered? Mióta vagy kábítószer élvező?" És így tovább a végtelenségig. másrészt kifárasztása és engedelmességre kényszerítése. vagy éppenséggel egy közeli rokon. A hozzá közelálló személyeket megfenyegetik. hogy minden elromlik. hogy a "high fidelity" emberi hang létrehozásának a technológiája lehetővé teszi a titokban alkalmazott szuggeszciót. és el tudnak rejtőzni a kormányzat védőszárnyai alá a szigorú titoktartás révén. hogy mi az. A zaklatás módja egyénenként változhat. valamint a bosszantás. a másikat hidegen hagyja. Természetesen előfordul.

Nekik módjuk van beleszólni a célszemély hangtalan belső lelki párbeszédébe. hogy az áldozat mire gondol. hogy gondoljon. Mindezt könyörtelenül fel lehet használni a célszemély gyötrésére. várható magatartásának prognosztizálása további lehetőséget nyújt a tudatbefolyásolók számára. elhitetve vele. A kezelők számára rendkívül előnyös. kísérletet tehet arra.agyhullámokat. de a rendszer működtetői arra is törekednek. továbbításában. hogy úgy "hallják" a megtámadott személy legbelsőbb hangtalan gondolatait is. Az elektromágneses hullámokkal történő gondolatolvasással bárkitől el lehet lopni a saját szellemi termékét. amely állandóan elvonja a figyelmét munkájáról. "kék ibolya". akinek szembesülnie kellett azzal. Ezután egy dalt is lehet sugározni a fejéhez. kioktathatják. amely a célszemély saját hangját utánozva juttat el üzenetet a fejébe. 238 . de ezzel a különleges szellemi terheléssel is. hogy olvasni tudja a gondolatait és az áldozat látva ezt a "bizonyítékot". hogy valami másra gondoljon. Ma már használják a hang-klónozás technológiáját is. Ahogyan azt is természetesnek lehet tekinteni. hogy még a legrejtettebb gondolataikat is kifürkészik illetéktelenek. Az anyagcserétől a szexig minden testi folyamat is természetes része az emberi életnek. amelynek a keretében megpróbálják empátiával beleképzelni magukat a másik ember helyzetébe. hogy azok is valamilyen formában részt vesznek az agyában érzékelt gondolatok felidézésében. hogy elhitessék áldozataikkal: képesek olvasni a tudatukban. A folyamatosan zaklatott személynek nem csak az élet normális nehézségeivel kell megküzdenie. hogy törődik embertársaival is. vagy mit képzel az adott személy. és az befejezi a folyamatot. amire besugárzói akarják. de nagy erőfeszítéssel mégis csak el lehet érni. hogy a legtöbb ember valamiért aggódik. amiről a célszemély azt fogja vélni. Rutinszerűen használják mindannak a felerősítését. Azt szuggerálja neki. amelyben megfelelő helyen esetleg többször is előfordul a varázsszó. Ezeket a technikákat túlnyomó részt tudomásuk és hozzájárulásuk nélkül próbálták ki amerikai polgárokon. akinek olvasnak a gondolataiban. Egy másik technika az. és szorong. Az is ismert. Mindezzel rendkívül nehéz együtt élni. Aki ezzel tisztában van. Minthogy az ember társas lény. még azt is ki tudják fürkészni. természetes. A megfigyelt személy fejlett pszichológiai technikákkal való felmérése. amikor olyan szavakat és kifejezéseket továbbítanak az áldozat agyába. és így állandó feszültségben tartják. Mindennek a "csodálatosságát" azzal is fokozni lehet. Rendkívül fárasztó úgy gondolkodni. mert a folyamatos beavatkozással el lehet idegeníteni még a legközelebbi rokonaitól is. A "zapping"-gal (az agy elektromágneses sugarakkal történő "ágyúzásával") számolni kell. hogy a célszemély ne arra gondoljon. amely tovább zavarja az áldozat gondolkodását. ami miatt a célszemély különösen aggódik. A gondolkodási folyamatba való beavatkozás technológiája létezik. hogy ez mágikus jellegű beavatkozásnak tűnjék azon személy számára. amelyek a kezelők által kívánt irányba akarják terelni az áldozat gondolatait és cselekvését. hogy gondoljon a "kék ibolyára". E módszerek műszaki alapja a hangot a koponyához továbbító eszköz működtetése egy meghatározott időszakon át. Egyre több olyan áldozat van. hogy azt csak úgy az eszébe jutott. mintha hangosan beszélne hozzájuk. hogy mit lát. hogy a "mágus" például az áldozat által is olvasott e-mail listára üzenetet helyez el. később pedig ugyanez a mágus "leleplezi". mint amire irányítani akarják zaklatói. Ez elkeseredést. hogy az emberekben lezajlik egy szimulációs folyamat. dühöt és félelmet vált ki. Először nyugodtan szuggerálni lehet az áldozatnak. A "mágus" először az érzékelési küszöb alatt "elhelyez" egy gondolatot az áldozat agyába. Az így bejuttatott szavak aztán aktivizálják az asszociációs memóriát. hisz neki. hogy állandóan ilyen cenzúrázással kell számolni. rendreutasíthatják és figyelmeztethetik a politikailag korrekt szavak használatára.

ne éljenek vissza vele titokban? Allen Barker már idézett tanulmányában sorra veszi az eddig ismertté vált tudatbefolyásolási módokat. akiket kiskoruktól kezdve hosszú időn át befolyásolnak. Így egyetlen személy sok áldozatot tud egyszerre "kezelés" alatt tartani és biztosítani azt. José Delgado elgondolásai érvényesülnek. hogy egy titkos stúdióból a kezelő műszereivel figyeli és hallgatja a megerőszakolt személy gondolatait. egy leküzdhetetlen kényszer. hogy elektromágneses technológiával társadalmi méretekben gyakorolják a tudatbefolyásolást. hogy milyen fajta válasz üzenetet kell továbbítani az áldozathoz. mások viszont egyes dolgokra rájöttek. A tájékozatlan 239 . Ewen Cameron által alkalmazott "psychic driving" módszerre. amikor visszajelzés érkezik az áldozat koponyájából. Allen Barker "Delgado-gombnak" nevezi azt a kapcsolószerkezetet.Lehet egyszerre két . Néhányat szándékosan félrevezettek. és alkalmas arra. amelyet ne kommentálna a kezelő. amely előre rögzített üzeneteket közvetít találomra. mert egyidejűségénél fogva sok kezelőre van szükség. akkor az korlátozza a befolyásolható áldozatok számát is. Külön foglalkoznak a gyermekekkel. amely elemzi az agy adatait. ahol beszélni tud hozzá. Mindez felveti azt a kérdést. A kezelő nem csak azt láthatja. amely aztán elektromágneses hullámokkal továbbításra kerül. hogy milyen ellenlépésekkel szükséges eme módszerek ellen védekezni? Megengedhető-e. Az áldozat mindezt a fején belül hallja. Azzal is kísérleteznek. hogy a természetes személy kikapcsolásával automatizálni kell a folyamatot. Ezt követően a digitális hangszimulátor létrehozza ezt az üzenetet. hogy a kontrollőr elvonja az áldozat figyelmét s azt valamilyen más. és ez az illetőt még befolyásolhatóbbá teszi. Az áldozat azt éli át. hogy nem maradjanak magukra saját gondolataikkal. amely a zaklató nyomására meghatározott magatartást kiváltó ingerlést továbbít az áldozat agyához. Erre a tipikus amerikai válasz az. A reális időben történő befolyásolás Itt egy külső hangot továbbítanak az áldozat agyába. hogy két egymással kapcsolatban álló személy miként reagál ugyanarra az érzékelési küszöb alatti ingerlésre. vagy beprogramozott időközönként az áldozat agyába. akik semmit sem tudnak. hogy azt higgye: különleges szellemi képességekkel rendelkező médium. amelyet az általa kezelt betegeken próbált ki. hogy teljesen váratlanul elborítja valamilyen érzés. továbbá elemzi az áldozatok és a társadalom által adható lehetséges válaszokat. amelyet egyetlen működtető kezelhet különböző áldozatok agyára irányítva az elektromágneses sugárzást. Dr.áldozatot is manipulálni.a zaklatásról nem tudó . Az "automata-kezelő személy" lehet egy komputerrel működtetett berendezés. ha e technológia nem kerül a nyilvánosság ellenőrzése alá. Számításba kell venni azt a lehetőséget is. de azt is. Ez történhet a legalkalmatlanabb időben. amelyet szándékosan elő tudnak idézni egyes személyeknél. Vannak olyan áldozatok is.pszichikai hatással kiváltott betegségi tünetek). Még azt is előírja neki. Az automatizált kezelő lehet egy digitális magnetofon. Létezik az úgynevezett PTSD ("Psychic Transfer Syndrome Disorder" . Ha pedig nincs elég erre alkalmas és kiképzett személy. amit lát a szemeivel? A célszemélynek egyetlen egy gondolata sem lehet. Mikrofonokkal is rendelkezik. A technológia működtetői számára ez a módszer azért nem praktikus. hogy a lakosság ne legyen tájékoztatva e létező tudatbefolyásolási technológiákról és eszközökről? Elképzelhető-e. Működik egy szenzor-rendszer. Ez nagyon hasonlít a dr. hogy mikor menjen fogat mosni. hogy a hatalom birtokosai. általa kívánatos pályára irányítsa. amit az áldozat tesz egyidejűleg. Képzeljük el. és egy programozott algoritmus határozza meg. és növelni kell a hatásfokot. mi az.

amelyekkel meg tudják fogalmazni. és az a konkrét technológia és technika. A manipulátorok el tudják érni. Ez a "mérgezett fa" ugyancsak "mérgezett mentális gyümölcse". Ezért felkészültségüktől. amelyet elszenvednek. A traumával történő kondicionálás is erős és hosszantartó és fel tudja idézni az eredeti bántalmazás eleven újraérzékelését. A külső és a belső gondolatok A zaklatásnak alávetett áldozatok még akkor is emberi lények. Dr. Nagyon sokan nem is rendelkeznek azokkal a fogalmakkal és szavakkal. A kondicionált "internal"-nak az a gondolati folyamat tekinthető. hogy a célszemély mit érzékel belsőként ("internal") vagy külsőként ("external") a fejében. hogy agyukat folyamatosan külső behatásnak tegyék ki. amely meghatározott modulációra van hangolva és alkalmas az adott célszemély központi idegrendszerére hatni. ha ebben eredményt tudnak felmutatni. Egy ilyen "external" lehet akár egy e-mail üzenet is. Rendkívül nehéz az áldozatok számára az őket ért hatások helyes elemzése. amelyek az érzéki észlelésből származó adatokon nyugszanak. a zaklatás hosszúsága. hogy a mit sem sejtő áldozataik úgy járjanak-keljenek otthonaikban. Nem tudják összegyűjteni annak a zaklatásnak a tényeit.áldozatok gyakran úgy hiszik. Hasonló ez ahhoz. saját érzeteik elemzésére vannak utalva. amit a kontrollőrök ki akarnak maguk számára sajátítani. mint az elektronikusan vezérelt robotok. hogy ők maguk akarták a programozók által rájuk kényszerített magatartást. Cameron "psychic driving" (pszichikus vezetés) kísérleteiben az áldozatot lekötözték és arra kényszerítették. azaz megegyezésen alapuló külső hangok is. Az elsőbe tartoznak az "internal" (belső). amit megtapasztalnak. Allen Barker az áldozatok gondolatait három kategóriába osztja. körülményeiktől függően úgy kell élni mindennapi életüket. Ez különösen így van. Modern értelemben azok a hangok (gondolatokat hordozó szavak) tekinthetők "külsők"-nek. amely az "external"-ok által való zaklatás közvetlen eredménye. A másodikba tartoznak az "external" (külső) és nem konszenzusos behatáson alapuló gondolatok. Még akkor is. hogy hosszú időn át egy manipulatív üzenetet hallgasson magnetofonról. mi is történik velük. Ezek lehetnek a kívánt hatást kiváltó kódjelzések. és ez az. egyéniségüktől. kétséges. minden olyan eszközt jelöl. ha gyakran kísérleti állatként kezelik őket. A "Delgado-gomb" tehát csak jelképesen egy gomb. hogy 240 . hogy olyan mentális tűzfalat hozzanak létre. Feltételezhető. A legtöbbször belső világuk megfigyelésére. Az. A szokásos gondolati modellek általában a társadalmi együttélésben kialakult konszenzuson alapulnak. de az alig elképzelhető. mint amikor Pavlov kutyájánál már a csengő hallatára is megindult a nyálválasztás. hogy felismerjék. Elméletileg elképzelhető. Ebben közrejátszik az életkora. Az ilyen "nonconcensual external"-okkal való heti gyötrés után a célszemély már akkor is hallja a feléje sugárzott kifejezéseket. Természetesen gyűjthetik a bizonyítékokat mások meggyőzésére. ha a kondicionálás egy bizonyos specifikusan kiválasztott ingerlésre összpontosított. amikor már a gépezetet kikapcsolták. Belsejükben folyamatosan zajlik a gondolati párbeszéd. amit a befolyásolására a tudomása és a hozzájárulása nélkül alkalmaztak. azaz a normálisnak és természetesnek tekinthető gondolatok. az az adott személytől is függ. noha még az ételt nem látta. vagy esetleg egy per megindítására. Egy hasonló hangjelzés aktivizálhat egy kondicionált "internal"-t. amely gondosan megválogatott kulcsszavakat használ. Az első feltétel. hogy az áldozatok valaha is hozzájárultak volna ahhoz. hogy létezzenek konszenzuson. amilyenre képesek. például erre alkalmas frekvencián működtetett mikrohullámú sugarat is. hogy számíthatnak-e segítségre az ideg-és elmegyógyászok vagy a bíróságok részéről. amelyeket egy külső forrásból juttatnak el az adott személy agyába.

amit a figyelem felkeltése nélkül közölni lehet. A protokoll A protokoll kifejezést itt Allen Barker informatikai értelemben használja. látási. ha ők nem küldik meg a protokollt. amely persze állítólag "nem létezik". és választ küldhet neki. ahogyan a "barátságos kezelő" hitelesíteni tudja a célszemély számára annak az információs csatornának a létezését. Az olvasás során ki kell szűrnie azokat. hiszen elgondolhatjuk. Gyakran felületesek és így egy sor olyan adathoz lehet jutni. Gyakorlatban az áldozat arról szerez tudomást. vagy a helyzetére vonatkoznak. Vagy hallható a gondolat? Vagy nem. és az erre vonatkozó előírásokat jelöli vele. vagy tapintási kontaktus nélkül. és még kevésbé a helyes választ. hogy ki az. Van egy sor más lehetőség. hogy mekkora a háttérben használt szimbólumok mértéke. vagy összeesküdtek. Tegyük fel.könnyű feladat. és egy együttműködő személyre az információs csatorna másik végénél. amellyel lehetséges az elküldött és fogadott . Csak egy zsebszámítógépre van szükség. hallási. hogy az agykontroll-működtetők általában nem küldenek érvényes négyszámjegyű numerikus adatokat. A protokoll feltételezi egy együttműködő személy meglétét a külső kapcsolati-csatorna másik végén. amelyek valószínűleg nem őrá. Barker szerint a protokoll tehát az a mód. Ha a célszemély a sorok között kiolvassa a bántalmazást. Ez mindenkire vonatkozik.jel beazonosítása. hogy nincs a másik végén "barátságos kezelője". akkor ennek a protokollnak a betartása . vagyis a kapcsolatlétesítő menetrend szerint a célszemélynek 4533-ra kellene gondolnia. Lehetséges a tisztán "external" üzenetküldés beazonosítása. még akkor is. és nem téríthetik el a lazán kapcsolódó jelképek.a kapcsolattartó lépéseknek a megtétele . és vagy válaszolnak rá. A hitelesítés problémája Reális körülmények között bizonyos adatok kiértékelése szempontjából rendkívül fontos a háttérzaj várható szintjének a hiteles felmérése. vagy tapintási kapcsolata van egy személlyel. koncentrálnia kell. Vizuális kontaktus esetén is hasonló a helyzet. hogy "tartsd fel a három ujjadat". folyamatok egymást követő lépéseinek a sorrendjét. A kérdésessé 241 . csakis "mentális" érintkezéssel. amely kellően alátámasztja az "external"-ok olvasását és küldését.9. és az eljárások. Ha valakinek közvetlen látási. Bárki le tudja nyomni a zsebszámológépén az 1. hogy "mi 1999-nek a cosinusa?" Ha a kezelők nem küldik vissza a választ. amely személyt be kívánunk azonosítani. hallási. akit zaklatnak és megpróbálnak betörni.e technológiák és eszközök megválasztásában szerepet játszik az.9. ha már létezik ez a külső csatorna.tisztán "externális" . aki hallhatja a célszemély gondolatait. A protokoll. Küldenek számokat. Ezután érdemes öt másodpercig várni a válaszra. akkor vagy tanulatlanok. időazonos módon. Ez eligazít abban. A számokat ki-ki a saját egyéni protokollja számára tetszése szerint megváltoztathatja. Választható valami más is. Egy új szám kiválasztásával lehetővé válik a válasz ellenőrzése egy egyszerű zsebszámológéppel. mintha rádiót hallgatnánk valós időben. és mindezt áttehetik egy automatikus rendszerre is. de a lényeg olyan kriptografikus (rejtjeles) hitelesítés alkalmazása. Ez a protokoll úgy működik. vagy nem? Ebben az esetben az információs csatorna specifikusan egy személyhez kapcsolódik. A lépésrend szerint annak a kérdésnek a feltétele következik. A hipnotizálásra hajlamosak különösen sebezhetőek és egyes célszemélyeket alvás közben is lehet befolyásolni. hogy egy személy beszéde hallható.9 cosinust és máris megkapja az eredményt. Allen Barker tapasztalatból tudta.

ha egy célszemély gondolatban elátkozza kezelőit. A használható adatok is elég gyakran előfordulnak. amely korábban soha nem történt meg vele. További nehézséget okoznak az arányok és a fokozatok. Társadalmi vonatkozásban pedig a nagy hazugságokkal nehezen lehet megbirkózni. akkor ez nem lesz véletlen. mint ami a célszemély számára már eddig is ismert volt. Noha az emberi agy csodálatos képződmény. a manipulátorok és a propagandisták az emberi gondolkodás gyengeségeit használják ki. az FBI számos munkatársa lemondott.titkos aktákhoz jutott az FBI-nak a pennsylvaniai Media-ban lévő kirendeltségénél. érthetetlen.pontatlanul értékeljenek ki bizonyos adatokat.Állampolgárok Bizottsága az FBI ellenőrzésére . Ha egyes konkrét esetekben így vagy úgy téved is az ember. akik hajlamosak a babonás gondolkodásra. szokatlan. hogy kik ők. Az amerikai állampolgárok elleni kémkedés a titkosszolgálati eszközök és módszerek alkalmazásával. 242 .vált adatokat mellőzni kell. és azt állítja. A kérdés csupán az. csak legfeljebb nem ismerjük pontosan. hogy agyműködésének a megerőszakolói gondolatait megfigyelik. és az átlag közel kerülhet az igazsághoz. vagy pedig professzionális "cointelpro" ügynök. ellentétes az amerikai alkotmány érvényben lévő rendelkezéseivel. A kontrollőrök. Allen Barker szerint. vajon Afrika melyik országában "csípték fel" a gondolatait? Ha ezek után érkezik egy e-mail üzenet. Az egyik nehézség a bizonytalanságok elemzésében van. s mindezt annak tudtával. amelyeknek a szétválogatása és elemzése rendkívül nehéz. ez gyakran felbosszantja őket. Elemeznie kell az összefüggéseket köztük. (1971-ben a "Citizen Committee to Investigate the FBI" . a zavaró és elterelő akciók elleni védekezés jelenti. A helyesen csoportosított statisztikai adatokkal gyakran jobban meg lehet közelíteni a valóság tényeit. sőt bizarr dolgot számításba kell vennie. A másik nehézséget a figyelemelvonás. amelyen korábban a tudat nem volt elérhető. hogy miként gondolkodjunk kétség esetén.amelynek a kódneve volt a "COINTELPRO". hogy . mint több dimenzióban.) A kétes helyzetek elemzése Rendkívül fontos. és az így manipulált közvélemény hajlamos igaznak elfogadni a legnagyobb hazugságokat is. hogy az e-mail küldemények 40 %-a ügynököktől és provokátoroktól érkezik. Elfogadható. hogy az FBI-nak van egy belföldi kémelhárító programja domestic counterintelligence program . kettős állapotúan) gondolkodnak és nem folyamatosan. Vannak olyanok is. Gúnyosan megkérdezheti tőlük. Amikor az aktákban szereplő információk megjelentek a sajtókban. Az emberek általában binárisan (két részből állóan. akit valamilyen módon rávettek a zaklatásra. Ebből kiderült.mondjuk egy matematikai algoritmushoz képest . a statisztikai számokban az kiegyenlítődik. amelyben az áldozat neve nagyon hasonlít a célszemély nevéhez. A tömegtájékoztatási eszközök propagandisztikus agymosása ipari méretekben állítja elő a hamis tudatot. és megpróbálják téves elképzeléseit. hogy élnek a Földön olyan emberek is. Ez különösen akkor bonyolult. Ez már válasznak tekinthető. és sokkal inkább egy dimenzióban. és részletesen beszámolt a belföldi titkos műveletekről. Az agykontroll áldozata szó szerint el van árasztva olyan bizonytalanságokkal. ha olyan rosszindulatú "információs-csatornán" érkezik az agyba. hogy az illető tudatos. Az ellenőrzés alá vont személynek minden furcsa. akikben meg lehet bízni. azaz maga is egy áldozat. hibás következtetéseit megerősíteni. de gyakran ezek sem hordoznak több információt. az emberek hajlamosak arra. Feltételezhetjük például. hogy Afrikában járt s nem tudta kivonni magát a zaklatás alól. vagy nem-tudatos zaklató. 35 %-a valódi áldozatoktól és agykontroll ellen harcoló aktivistáktól.

és az agykontroll áldozatok valóban 35 % körül lehetnek. a kínzás azonban lealázza a kínzót. mint Mengele. át lehet őket hágni. amelyiket egyik csoportba sem lehet besorolni. az undorral. hogy kik a ténylegesen zaklatott személyek azok közül. Meg lehet őket erőszakolni. még olyan törvényeket is lehet hozni. A statisztikai adatokból kiderülnek a trendek. és nem változtatnak azon az Istentől eredő." Allen Barker a kínzók magatartásának a jellemzésére egy sajátos meghatározást alkalmaz: ez a "Nazi Pig Theorem". akik magukat tudományosan felkészült. amelyeknek a gyógyítására képezték ki őket. véli Allen Barker. aki hozzájárulás nélkül erőszakot alkalmaz embertársa agya/tudata/lelkiállapota (brain/mind/mentation) ellen Mengeléhez hasonló 243 . hogy minden egyes emberi lény elidegeníthetetlen emberi jogokkal rendelkezik. A kínzás és a zaklatás lealacsonyítja magát a kínzót is. a dühvel. Még háború idején is háborús bűncselekménynek minősülnének azok a cselekmények. hogy nem túlzás az agykontrollal gyakorolt erőszakot az Auschwitzban elkövetett szörnyű bűnökhöz hasonlítani. vagy természeti törvényen alapuló tényen. és az írás kezdetén többször is azzal az érzéssel. Az áldozat emberi méltóságát nem lehet elvenni. Az agykontroll . akik azon agyak és testek szándékos tönkretételét tűzték maguk elé. Aki ezt tagadja. hogy egy legitim kormányzatnak az agykontrollal végzett zaklatást és kínzást bűncselekménnyé kellene minősítenie. ami felkészíthetett volna olyan orvosok sötét tevékenységére. Természetesen minden egyes személy egymagában "gyanúsnak" tekinthető. Alkotmányos kormányzás esetén e kínzókat élethossziglan tartó szabadságvesztésre ítélnék. NPT (A náci disznó tétele). az ismert náci disznó.a hitetlenséggel. amely nem szorul külön bizonyításra. Az ember elidegeníthetetlen jogai Minden egyes embert születésénél fogva illetnek meg bizonyos jogok.auschwitzi szintű bűncselekmény Allen Barker úgy véli. és el kellene ítélnie azokat az állami alkalmazottakat is. aki "Journey Into Madness: The True Story of CIA Mind Control and Medical Abuse" (Utazás az őrültségbe: A CIA agykontrolljának és orvosi visszaéléseinek az igaz története) című könyvében a következőket írja: "A könyv írása közben saját felindultságommal is meg kellett küzdenem . Allen Barker szerint már sok ezer olyan személy található a lakosság körében. Ugyanez vonatkozik a zsarnokok lakájaira és kiszolgálóira. akik ilyen cselekményeket követnek el. használata azonban hasznos lehet a kínzás elszenvedője számára. aki a leghatározottabban állítja. hogy ez a téma túlságosan gonosz ahhoz.15 %-a pedig olyanoktól. és megsemmisíti az emberi méltóságát. Azt azonban nem lehet tudni. Gordon Thomasra hivatkozik. hogy megbirkózzak vele. Korábbi kutatómunkám során semmivel nem találkoztam. akkor ő maga is náci disznónak tekintendő. akik áldozatnak tekintik magukat. az zsarnok és végül is osztoznia kell a zsarnokok sorsában. amelyeket az agykontrollos-kínzók békeidőben követnek el sorozatosan amerikai polgártársaik ellen. semmibe lehet őket venni. amelyek megfosztják ezektől az embereket. Ennek ellenére a lista elfogadható. Ez a metafórikus axióma lényegében azt állítja. aki az agykontroll áldozata. az elképedéssel. babonától mentes gondolkodónak tekintik. és egy másik 10 % olyan. Ez átvitt értelemben használt alapfeltevés. akik még személyesen nem találkoztak az agykontrollos-zaklatással. hogy ha valaki úgy cselekszik. Allen Barker teorémáját így foglalja össze: "Bárki. Ezek az adatok meggyőzhetik azokat a jószándékú embereket. ezek azonban egy zsarnoki rendszer megnyilvánulásai. Ezeket az emberi mivolthoz tartozó jogokat nem lehet elvenni.

és nem kell törődni a véleményével. milyen a minősége a jelnek? Később aztán elemezni lehet az úgynevezett "psyop" mondatot. El kell sajátítani azt a technikát. Ez azonban másodlagos jelentőségű. kapcsolásokkal. A valóságos életben pedig mindent meg kell tenni az agykontroll-zaklatást végzők ellen. de külön erőfeszítést is kell tenni az igazság és az igazságosság érvényesítésére. amely változatos módon alakítható abból a célból. és arra gondol vele. hogy ez egy modulált ösztöke. Rendkívül fontos a jelek forrásának a lehető bemérése. A lényeg az. háborgat. amelyet a zaklatás irányítója belefoglalt a modulációba. Honnan jön. mint a zaklatásnak alávetett célszemélyről. A külső-tűzfal-elméletből (external firewall theorem) következik. Ez a moduláció megtörténhet szavakkal. hogy nem csak helyt kell állni a mindennapi élet körülményei között. hogy az állam és a kormányzat mindenféleképpen felelős a kialakult helyzetért. az óvatos és ésszerű kétkedésből kell kiindulni. akkor nincs szó az agyműködés és a tudat megerőszakolásáról. Ez gyakran többet elárul magáról a kezelőről. Csak ezután célszerű 244 . ha a náci disznó gúnyol. hogy ki tekinthető náci disznónak. és a nyomdokaiban járók mit gondolnak. vagy idegen nyelven elhangzó mondat? Szem előtt kell azonban tartani. Természetesen minden agykontroll áldozat maga dönti el. Számításba kell venni. Hasznos lehet egy gyakoriság-megoszlási grafikon vezetése arról. Nem számít. hogy Mengele. és megfelelő büntetésben részesítsék. hogy ki az. amellyel a célszemély azt felfogja. és kattintásokkal. Ezt nem könnyű elsajátítani. és ki nem? Annak felmérésénél. vagy nem náci. Az egyetlen. hogy a náci disznó mit gondol. A nehézséget az okozza. A beteges hazudozók csak egy nagyobb hazugság hitelessé tétele érdekében mondanak részigazságokat. úgy találta. tönkretétele. illetve ki nem. hogy a kontroll alatt álló személy képes legyen másra gondolni. Ha például valamiért hízelegnek. Ugyanis ha nem a náci disznók azok. álnok "kereszténység". hogy fájdalmat okozzon. hogy a legcsekélyebb formában sem kell tekintettel lenni arra. Az agykontrollal alkalmazott kínzás szempontjából vagy náci valaki. Céljuk a normális lelki folyamatok megzavarása. hogy a kezelők rutinszerűen hazudnak. hogy például milyen frázisokat használ a kezelő? Előfordul-e külföldi akcentus. Ezt célszerű megfigyelni. Allen Barker. vagy más módon próbál manipulálni. amit a náci disznó megérdemel.módszereket használva. akinek hosszú időn át együtt kellett élnie azzal. az náci disznó. fenyeget. de ezen a téren is lehet gyakorlattal eredményeket elérni. A megbocsátásnak nem kell kizárnia az igazságosságot. és utána kideríteni a jel forrását és természetét. Gyakran csak igen hiányos információk alapján kell dönteni. hogy leleplezzék. de az az érzékelési mód is. Ennek a gondolatmenetnek az ellenkezője is hasznos. akik az agykontroll beavatkozást végzik. de amikor a kínzók leckéztetik áldozataikat a keresztényi megbocsátásra. amire akar. Az NPT-t mindenki a saját tűzfalának tekintheti. akkor az egy kiforgatott. hogy megbocsát-e kínzóinak. hogy az áldozat nem tudhatja pontosan. Itt nem csak a küldő személye lényeges. Nem kell válaszolni. Problematikus jelenség esetén így már elindulhat a gondolkodási folyamat valamilyen más irányba. amikor az agykontroll-technológia monopóliumával rendelkezők rendszeresen tudják kínozni az amerikai polgárok jelentős részét. akkor néhány másodperc múlva már számítani lehet rúgásaikra. hogy agykontrollal beavatkoznak az agyműködésébe. amit az agykontroll technológia kezelői akarnak. Az agy hozzájárulás nélküli külső befolyásolása csúcstechnológiájú "marhaösztökének" tekinthető. továbbá a többi bizonyítékot. Létezik a belső-tűzfal-elmélet (internal firewall theorem) is. mint arra. Mindenkinek az agya a sajátja. Elemezni kell a kivülről beérkező információk forrását és természetét.

akik "hasznos idiótaként" kérdezik: "miért vagytok az emberi jogok megszállott hívei. 245 . Gyakran nehéz az élő zaklatót az automatazaklatótól megkülönböztetni. akik noha tudják. hogy mi a valódi ignorálás. Tudomásul kell venni. és szót emelni az igazság érdekében. A korlátoltság nem akadályozza a zaklatókat. értelmezését jelenti. akkor jelentéstartalmával nem kell törődni. akik azt hiszik. Számításba kell venni. hogy mi folyik. önelégültségét. a szignál jelentéstartalma angol nyelvű mondatként értelmezhető. Olyan természetes személyek. ha félreértik a kikényszerített gondolatokat. találkozni emberekkel. Tenni kell a mindennapi élet dolgait. mert csak így lehet leküzdeni őket. hogy azzal még többet fog találkozni. akár élő személy. sőt önfeladását. akiket megtámadnak. azt színlelik. mégis készek arra. Ez olyan visszacsatoláshoz juttathatja őket. Az agykontroll áldozatoknak rendkívül nehéz megérteni azoknak a beletörődését. és állandóan kommentálják a gondolatait. már az is dühbe hozza őket. noha sokan már tudnak róluk valamit. ténylegesen gyötrésük részét képezi. Ha valaki panaszkodik valamiért. hogy bárkit is zaklassanak. tisztességes névvel rendelkeznek. Amerikáról lévén szó. és a kondicionált válaszok aktiválásáról való egyszerű tudomásul-vétellel kell behelyettesíteni. amely elősegítheti a további zaklatást. Ha a szignál egy "rape channel"-en (megerőszakoló információs-csatornán) keresztül érkezik. hogy a zaklatók a gondolatolvasás révén azt is tudják.analizálni a küldött szignálok jelentéstartalmait. Már önmagában a hozzájárulás nélkül érkező külső szignál is zaklatás. illetve mások agykontrollos befolyásolását. akár egy automata szerkezet. hogy olyan mértékben bántalmazzák. akik nem foglalkoznak agykontrollos zaklatással. biztos lehet. amely maradandó károsodást okozhat nekik. és még inkább szemléletessé teheti az egész agykontroll-zaklatás bornírtságát. hogy éppen ignorálják a zaklatókat. Ez lényegében a szignálok és azok modulációinak elemzését. Nem szabad vitába szállni az üzenetküldővel. Vannak olyan áldozatok. Néhány alapvető hangfelismerő software-t vesznek igénybe a ki nem mondott gondolatok megerőszakolására. kivéve a bizonyíték-gyűjtési célt. hogy a külső ösztöke (external cattle prod) okozza. hogy nem tudnak róla. Gondolatban sem szabad semmit megmagyarázni a zaklatóknak. sokkal jobb. A mentális szúnyogcsípések célja az áldozat bosszantása. ti agykontroll-zaklatásnak kitett áldozatok? Miért utáljátok annyira a zaklatókat?" Olyan rendszer alakult ki. Egy tapasztalt áldozat azt is megtanulja. Vannak olyan kollaboránsok és apologéták. hogy a zaklatók az esetek többségében nem is ismerik azokat. hogy mi kerül írásban lerögzítésre. Itt azonban számításba kell venni. hogy a hatalomra vágyók és az őket kiszolgáló zaklatók összeesküvését kiegészíti az idióta beletörődők és a gyávák összeesküvése. Az írás azonban elősegítheti mások tájékoztatását. és nem ismételnek vég nélkül semmit. Csak akkor lehet a zaklatókat valóban ignorálni. miközben élő robotként járkálnak fel-alá otthonaikban. Hogyan lehet harcolni a bűnös titkolódzás ellen? Az agykontrollal történő tömegméretű zaklatás csak a bűnös méreteket öltő titkolódzásra rászoktatott és betegesen érzéketlenné tett társadalomban lehetséges. ha a célszemély tudja. Segíthet a tapasztalatok lejegyzése is. Úgy tűnik. hogy mi történik. Nem azzal foglalkoznak. Ha nem vesznek róluk tudomást. A kondicionált válaszok gyors elfojtására kell törekedni. és gyakran ez az egyetlen valódi információ. ennek tudatában kell lenni. ahol nem lehet beszélni a legnyilvánvalóbb kérdésről sem.

Allen Barker keserűen azzal fejezi be fejtegetéseit. hogy az amerikaiak jelentős részéről elmondható. Szavakban még mindig a szabadságra. miközben hazájukban az ártatlan emberekkel szemben elkövetett atrocitás. mégis szabadpiacnak nevezik ezt. A világgazdaság monopolizálására törekszenek. az emberi jogokra esküsznek. 246 . az emberi jogok megszegése mindennapi gyakorlattá vált. hogy képmutatóvá vált. Az amerikaiak szeretnek mindenben az elsők lenni. Így a képmutatásban is már a legnagyobbak.

hogy lehetséges rádiójelekkel közvetlenül kapcsolatot teremteni az agy és az idegrendszer között. amikor áram alá helyezett antenna közelében dolgoztak. Az Amerikai Nemzetvédelmi Hivatal (National Security Agency NSA. valamint a kísérleti állat érzékszerveitől és agyától. amelyek jóval kisebb erősségűek. Más tudósok állatokon vizsgálták a "mikrohullámú hallást". Ezek alapján megállapították. Dr. Ezt a jelenséget dr. hogy valaki olyan eszközhöz jusson. amely az elektronika. és megfigyelték válaszreakciójukat. a CAHRA. akkor a kísérleti alany egy pukkanást hallott. Allan Frey. hogy fontos egészségügyi megfontolásokat is figyelembe kell venni. További kutatások feltárták. akkor zúgó. Emlékeztetjük olvasóinkat. Az implantátumokat az agynak azokba a részeibe helyezték. berregés volt hallható. impulzusokon és erősségen sugározták azokat. Ebből arra következtettek a tudósok. vagyis a Polgárok az emberi jogok megsértése ellen. fejezet Az elektromágneses agykontroll szabályozása Ma már egyre több tudományos és népszerűsítő irodalom kapható arról. világháború során a radarokat működtető szakemberek hallották bent az agyukban a radarjelzések berregését minden vevőkészülék nélkül.8. Oroszországban és a többi evvel a technológiával rendelkező államban. hogy mennyi beérkező 247 . és nem letitkosított kísérleti eredmények azonban nem lettek széles körben ismertek. hallási és más érzékelési funkciókért felelősek. A radarjelzések hordozzák a rövid impulzusú mikrohullámú jelzéseket. Ross Adey. A ketrecekbe zárt. a University of California at Riverside kutatója arra hívta fel a figyelmet. amikor eljut a kísérleti személy fejéhez. Ahhoz. Ezen elektródák segítségével felmérték a válaszreakciókat a különböző hullámjelzés típusokra. Frey úgy találta. a kibernetika és az idegtudomány eredményeire támaszkodva már tud "beszélni" az agyhoz és az idegrendszerhez. vagy mozgásukban korlátozott állatokat egyszerű impulzussal. de Nagy-Britanniában. legalábbis ezt állapította meg egy kanadai civil szervezet. amikor is különböző vivőfrekvenciákon. Ha csak egyetlen impulzust bocsátottak ki. vagy impulzusvivő hullámmal sugározták. Dr.3 watt/cm2 erősséget. hogy a II. hogy a széles spektrumú hordozó frekvenciák. hogy a sejtek szintjén is érzékelnek bizonyos jeleket. a NASAval) szerint ezeknek az adatoknak a nyilvánosságra hozatala komoly károkat okozna a nemzetbiztonságnak. Később az állatok agyába beültetett elektródákkal is végeztek kísérleteket. Az ilyen kutatások nyomán feltárt. Ha egy uniformizált rövid és éles impulzust továbbítottak a kísérleti alany fejébe. a New York államban lévő Cornell Egyetemen tanulmányozta az 1960-as években és kísérleteit a General Electric finanszírozta. Ennek ellenére a legfontosabb adatok az elektromágneses rádiófrekvenciával (EM/RF) történő agykontrollra még mindig a legszigorúbban őrzött államtitkok közé tartoznak nem csak az Egyesült Államokban. amikor már nem kell milliomosnak lenni ahhoz. amikor meghatározott rezgésszámmal pulzálnak a 125 MHz-től fel a mikrohullámú tartományba. hogy olyan korszakba érkezett az emberiség. hogy az érzékelés függ a besugárzás frekvenciájától és erősségétől. a Citizens Against Human Rights Abuses. A hallható hatás a pulzusokhoz igazodik. vagy kattogó hanghatásokat váltanak ki a kísérleti személyekben. amelyek a látási. A méretek befolyásolják. el kell érnie a 0. hogy az elektronikus tudatbefolyásoló fegyverek felfedezése azzal kezdődött. amikor hosszú időn át sugárzásnak tesznek ki szöveteket. hogy az impulzus hallható legyen. nem tévesztendő össze a National Aeronautics and Space Administration-nel.

hogy békésen visszaforduljon. José Delgado irányította az 1970-es években. amint erre már e könyvben is többször utaltunk. A másik felismerés a "bioerősítés" (bio-amplification). mint ami a hő előállításához szükséges. Dr. A "bio-erősítés" lehetővé teszi olyan jelek előállítását is. az Amerikai Pszichológiai Társaság folyóiratában (Journal of the American Psychological Association. lényegesen alacsonyabb erősségen. A Yale Egyetem orvosi karának neuropszichiátriai intézetét dr. beazonosítani. december 1-én megjelent számában foglalkozik az AM/RF agykontroll technológiával. A hang is ezekben a modulációkban jelenik meg. Ismertté vált kísérlete az. Ezek a kísérletek még nem közvetlenül az agyba irányított rádióhullámok segítségével történtek. Először morzejeleket továbbítottak sikeresen radarhullám segítségével. vagyis rádiójelekkel kölcsönhatásba lépni agysejtekkel. Dr. A hatékonysági sávon belül változtatgatva ezeket a jeleket szinte lehetetlen rájuk bukkanni. Valamennyi szó elektromos szinuszgörbéjét úgy alakították. hogy az agy működése elektromos ingerlés útján befolyásolható. 248 . de azt már igazolták. hogy az állatkísérletek három további felismeréshez is elvezettek. a fájdalomokozást és egyes testrészeik állapotának a befolyásolását. illetve a sugárzás elnyelődése szükséges volt a válaszreakció létrehozásához. és megkülönböztetni a 9 szót. (Restrictions Needed on EM/RF Mind Controll Technology) Ebben megállapítja. March 1975. jól tudták hallani. Magnetofonra rögzítettek egyszótagú szavakat 1-től 10-ig terjedő számjelzéssel ellátva. mert a hullámok. amikor az éppen rárohanó bikát rádióadó készülékkel megállította és egyszerű gombnyomással arra bírta. a The American Reporter 1999." Az 1970-es évek kísérleti eredményei nyomán készültek el azok az agykontroll fegyverek. hogy az állat agyába ültetett implantátum segítségével hatékonyan lehet irányítani az adott állat viselkedését. amikor a szinuszgörbe keresztezte a zéró vonalat és átcsapott a negatív irányba. mégpedig igen kicsi erősségi szinten. hogyan lehet elektromágneses. Dr. Delgado. hogy egy sejtet nem egyszerűen ingerelnek egy bizonyos frekvenciájú jellel. hogy minimum és maximum milyen erősségűnek kell lenni a jelnek. Don R. Az egyik közülük az úgynevezett "ablakhatás" (window effect). ahogy a műgégével beszélő személyek beszélnek. amelyek ma is szigorúan titkosak. amelyek nem zavarják a rádió-. beleértve a hipnotizálást. A hallott hangok arra hasonlítottak. A már hivatkozott kanadai civil szervezet. A vivőhullámban jelentkező jelváltozatok jelentik a modulációt. hogy a kívánt hatás előálljon. majd pedig emberi hangot is. Adey kormányzati finanszírozással tanulmányozta. Eleanor White. A harmadik felismerés a "bio-érzékelés" (bio-detection) azt jelenti. hogy ilyen fegyverekkel zaklatták őket. és azon túl is hatást gyakorolni molekuláris szinten. Ez vezetett el az embereken folytatott radarkísérletekhez.) megállapítja: két kutató Sharp és Grove úgy találta. amely azt jelenti. hogy csak megfelelő frekvencia és impulzusfajta alkalmazható egy bizonyos hatás eléréséhez. de az adott sejt ténylegesen rá tud hangolódni viselkedésével a jel modulációjára. hogy a mikrohullámú energia megfelelő modulálása elvezethet a 'drótnélküli' és a 'vevőkészülék nélküli' kommunikációhoz. Justesen. látványosan szemléltette. egy rövid impulzusú mikrohullámú energiát bocsátott ki. hogy minden alkalommal.jelzést tud az adott szerv befogadni. amely hasonlóan a drogokhoz meghatározza. Amikor Sharp és Grove ezekkel az 'emberi hanggal modulált' mikrohullámokkal sugározta be magát. a CAHRA tagjai azt állítják. és TV-berendezések működését és ezért rendkívül nehéz őket észlelni.

Mivel nem lehet észrevenni őket. eredményeik azonban nem váltak széles körben ismertté. amelyet mikrohullámmal továbbítani lehet. amelyek olyan jeleket képesek előállítani. miként lehet egy hipnotizőr hangját tudatosan nem hallható ultrahanggá átalakítani. és akik ehhez nem járultak hozzá. hogy miként lehet ezeket a technológiákat erkölcstelen módon. amelyek ha nincsenek kellően szabályozva. de az agyba mégis eljutó üzenetekkel megfélemlítse. 249 . majd később pedig Inouye szenátor vezetésével az 1970-es években. azok rendkívül gyorsan megadták magukat. gondolatolvasásra. hogy ezeket a füllel nem hallható. A kísérleteket részben a koreai háborúban szerzett tapasztalatok indították be. E módszer hatékonyságát bizonyítja az a tény. agresszíven és gyakran csak tolakodó kíváncsiskodásból használni azoknak. akik rendelkeznek vele. azaz "hallja". márciusában az amerikai hadsereg 100 MHz-es hullámhosszon ultrahangú üzenetet továbbított az iraki csapatokhoz azért. hogy a Sivatagi Vihar nevű hadművelet keretében 1991. Ezek közé tartoznak azok a "mikrohullámú hallással" folytatott kísérletek. önként adódik a válasz. Eleanor White kiemeli. és kétségbe ejtse őket. hogy az agymosás és más típusú tudatbefolyásolás szempontjából lényeges. E technikát alkalmazó szerkezetek elérhetősége megteremti a lehetőségét a rendkívül agresszív és etikátlan használatukra. akkor jogellenesen is felhasználhatóak. de agyuk mégis felfogja. hogy ráirányítsák a politikusok és a közvélemény figyelmét a tudatmódosítással kapcsolatos. államilag és társadalmilag ellenőrizve. hogy az MK-ULTRA 149 pszichológiai hadviselésre és vallatási technikára vonatkozó kísérletet tartalmazott. hogy ezeket a módszereket tudomással nem bíró és hozzájárulásukat nem adó személyeken is kipróbálják. könnyű az eltitkolásuk és a jelenleg érvényes jogszabályok nem nyújtanak védelmet e technológiák. és a velük működtetett eszközök jogellenes alkalmazásával szemben. amelyeket az emberek nem hallanak. Ma már ismert. amely megelőzte és követte. akiknek erről nincs tudomásuk. Ezeket a CIA megrendelésére végeztek el. E technológiák kombinációja lehetővé teszi a hipn