rFd

l- rs;*.{*

5

Václav Vlk

Ház| és kertl Íustol k és grillez
I Építés Fustolési m dok

k

Budapest, 2009

ffi

m

A konyv eredeti
Szerzo: Václav Vlk

Udírny _ konstrukce, stavba -Z?^

Kiad : Grada Publishing

a.S. ,

Prága

Fordította: Lajos János okl. gépészmérnok

Lektorálta: Gasparikné dr. Reichardt Judit, okl. élelmiszer-ipari mérnok
a

a

a

o

O Grada Publishing

Hungarian translation: Lajos János és a CSER Kiadi, Budapest,2009
a.s. ,2007
,

Mlnden jog Íenntartva. Jelen konyvet' ill. annak részeit tilos reprodukálni, adatrogzít rendszerben tárolni,

ton bármilyen formában vagy eszkozzel - elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy más m don - kozolni a kiad engedélye nélkÜl.

A kozolt hirdetések anyagáért a hirdet cégek felelnek.

I

lssN

SBN 978-963-27
1585-0021

8-097 -9

Kiadja a CSER Kiad Felel s kiadÓ: a kiadovezet je 1114 Budapest, Ulászl u. B. Tel.: (+36-1)386-9019; Fax: (+36-1)3B5-668j E-mail: inÍo@cserkiado.hu; Honlap: WWW.Cserkiado.hu TÖrdelés: Mahboubi Salim Pet Erzsébet Nyomdai el készítés: Nyomta és kotÖtte: Palatia Nyomda Kft., Gy r Felel s nyomd avezeIo'' Radek J zsef Ügyvezet igazgaIo

?tt

/.>

.j

Tartalom

El sz
1.

5 6 7 B

Néhány sz még a füisto!és el tt
1 .1 . 1

A fÜstolok ÍUtoanyaga A fa tárolása 1.3. FÜstolési modok A fust keletkezése Apr fa Vagy Íutoanyag-keverék izzásával ke e Ikezo f Ü st A fÜstolt hus illata, íze alkímiá1a A fÜstolt h s színe A fÜst tomorít is A fÜstolés mÓdja A hidegfÜstolés A melegfÜstolés A forrÓfÜstolés
.2,

Az

állati zsiradék el nyei

-

10 13 14 15 15 16 16 16 16 17
1B

2.3' Halak fÜstolése Hogyan fustoljÜnk halat? A f alazoIt IuzIér kiégetése, els használata 2.4. Sajtok f Üstolése Eidami fÜstolése

26
31

34 34 34

3.

f

l

A kerti fÜstol elhelyezése 3.2. Egy egyszer fÜstÖl építése
3.1
'

Kisméret hordozhal tistol berendezések

36
3B

1.4. A fÜstol k

A nedvesfÜstÖlés

A Iuztér a1ta1ának

VillanyviIágítás

A ÍÜstol kamra ajtaja A fÜstol belse Je Elektromos el melegítés

Korszer megoldások el len rzése

el

készítése.

19 19 19

-

20 20 20
21 21 22

ÜstÖl 58 3.5. Egyéb típusÚ fÜstol - trloTEL)- 63 3.6. Hordozhat fÜstol k (StÓ 64 Néhány finom 66 3.7. Amerikai grillez fÜstol 67 Az ameri kai grillezo-fÜstol k használata 71
f

3.3. Yízszintes fÜstvezetékes fÜstol k 3,4. A fÜstol kamra alatti tŰzteru

Az építkezés kezdete és a fÜstÖl méretei Az építkezés menete

46 47 49 54

berendezések k recept k

-

Forg tengely

4.

Fistol ,grill, pihen hely és terasz
4.2. FÜstol 4.3. Pergola
4'1 '

2. A Ítisto!és Íolyamata
2'1 .

Egy vidéki kandall

2'2. A hÚrskészítmények f Üstolése

A halak sÓzása

Pácolás és s zás

22 23 24

72 72 73 74 78

5. KombináIt kerti berendezések

-

3

Az osztrák rezesbanda cseh dalokat játszott. és a kenyér csodálatosan feldolgozott gabona. otthonrolhozhatták az oldalast. Ahogy ott sétálgattam. vashato ez a konyv' Ha kedvÜk támad egy pár ínycsikland an illatoz virslire. Ami azonban engem illet. . esténként a Vencel téren . Még mint fi k. olvassa el ezt a t<iaoványt. amelyekr l aZ osztrákok azt hiszik. Vagy egy szelet jÓl megkent zsíros kenyeret. mindez egyÜtt a behavazott tér.. A standon. és a teret forralt bor A Szez 5 . Ésmivel napjainkban mindenkinek szÜksége Van er re.El szo A f ÜstoIt h s csábít illata sokakat e!kísér egész életénát. Sonkának és más hasonl fi- nomságoknak csak nagyon kevesen tudnak ellenállni. megtermett aSSZonyság kínálta aZ áru1áL Választhattunk akárcsak kolbászokat.echt aUS Bauernhof''. hogy Önnek is sikerÜljon beillatosítania házáI. akiknek szerencséjÜk volt és vidékiek voltak. mivel olyan id ket élÜnk.. házi készítés hÚsb l . Azok. Nincs Semmi bajom a vegetáriánusokkal. egyszer ahonnéI az illat áramlott. teázás és filmnézés után korbe- di lelki felkészÜlésneka álltuk a kioszkokat. nem vagyunk egyformák.. Mlnt meglett férfi álltam egyszer Salzburg f terén a ka- rácsonyi vásárban. amelyekben olyan csodálatosan sÜltek a kolbászok. oldalasnak. inkább egy j kora darab hŰrst ennék. JÓl és finoman! csak a fÜstolt h s Semmivel ossze nem keverhet illata csapta meg orromat. Ezt. egy darab fÜstolt halra Vagy otthon fÜstolt szalon nára. puha kenyeret kérek és rá egy szelet fÜstolt hrist. borSoZVa s zva Vagy hagymával . nevezem én val szeletet fÜstolt az Ugyancsak házi készítés . A fÜstolt hrisnak: kolbászoknak. hogy ami azízeket illeti. De ilyet aztán nem madam! Semmi ízesíto!Csak egy szelet friss. illata lengte be. kertjét a házi fÜstolt h rs felséges illatával.. karácsonyra. hogy legyen elég er m. alaposan fel kell táplálni magunkat. a gabonát is meg kell ennie valakinek. amely _ sokak megIepetésére_ munkára kényszerít. De nem csak karácsonykor Salzburgban ol- Nekem aZ id teltével is megmaradt aZ étvágyam valamilyen jÓ fÜstolt termékre. hogy hazaiak. és szakérto kézzel tett e rá egy szelet kenyérre és kínált hozzá mustárt vagy tormát. Szorítok. a régi házak szrluettje és a feny fák illatával val di karácsonyi hangulatot teremtett. Vagy aZ asszony szelt egy Senki ne mondja.

Az Ún. évekig a szabad_ szottak. kozel-keleti tapasztalatokra épÜlnek (az Ún.. tiszta tért l. például a Iuztér távolságát a fÜstÖl kamrát l stb. Néhány szó még a füstölés előtt A konyvben talált képek általában csak Útmutat ul szolgálnak. és A Semmilyen roSSZ Szaga' Teljesen hibás néze| aZ. emiatt sokkal veszélyesebb számukra bármilyen szokatlan mikrofl ra. nak. szabad és gyakran kell is m dosítani a helyi viszonyoknak megfelel en. vagyis azI a helyet. 6 . hogy fustoléssel a hÚs . Alaposan meg kell tisztítani és fert tleníteni kell a h rs feldolg ozásához használt fa hÚsvág deszkát is. fÜstoléshez mindig lepedékmentes.. és a fÜrdés csak a templomba Vagy a kocsm ába menés el tti rituálé volt. gombás Vagy más betegség által megtámadott faanyagot használni A tárol a használat el tt el keIl távolítani a kérgét. hogy a gyerekek a sárban ját- iS. aminek végÜl sÚlyos kÖvetkezményei lehetnek. Ti|os penészes. és tisztának kell lennie a munkahelynek is. ahol már a kész fÜstÖlt áruval dolgozunk. hogy a fÜstÖlés során véletlenÜl se kerÜljenek a hÚs kozelébe olyan ételek. és amelyek az okori. amelyeket napjainkban az Eur pai UniÓ rendeletei is tartal maz- tapasztalataib l. amelyet a munka során használunk. tisztán kell tartani minden eszkÓzt. amelyek konnyen Az otthoni fÜstolésnélszem el tt kell tartani azt ban szárított alapanyagot szabad használni. Korábban általános volt.o'L tt is fÜstolték deink _.. Szenynyezett kÖrnyezettel szinte kapcsolatba Sem kerÜlhet.halal'' el készítési el1árások). hibáit. k ser zsid konyha. Ugyelni kell azonban arra.szennyezett teret.qK \". a poros. akik már Nem árt tanulni el t év. a tej. aZ emberek egyÜtt laktak a háziállatokkal. hogy a fer tlenít - századokkal ezel a hÚst Ajánlott betartani azokat az el írásokat. hogy már régen nem seink korában élÜnk. mint például beszennyezhetik a hÚs felÜletét éleszt gombával vagy penésszel. kenyér Vagy a SÖr. és mi már teljesen mások vagyunk. A sikeres fÜstolés alapja a tisztaság' Nem elég csak a. KÜlonÖsen ÜgyeljÜnk arra. nem szabad tervrajzként használni ket a szo SZoroS értelmében .megjavul''. amelynek még nincs ahol feldolg oZZUk a nyers hÚst. amelyek felszívÓdhatnak a h sba. Éppen ellenkez leg.: {E! -i ". A napjainkban felnovekv 9eneráci kat már tÚlzottan védik.tiszta kéZ" elvét betartani. a fÜst illata elfedi a hÚs eredeti hiányosságait.1. szereknek er s szaga van. illusztrácios képek. Az egyes részek feltuntetett méreteit. Vagy azok kÖzelében éltek. teljesen el kell választani aZ Ún. az arab. friss h st szabad használni.\| . ezért a fert tlenítésután aZ eszkÖzoket alaposan le kell oblíteni' A fÜstoléshez teljese n száraz.

vagyis amelyeknek kisebb a hustartalma (de megfelel az adott ország fÜstÖlt. szÓlni kell néhány sz t a mai fÜstÖlt hÚstermékekrol. amelyek bizonyos arányban tartalmaznak szo1a alapu nÖvényi fehérjéket (általában 2. hogy las- szá1ban kialakult afIára a legjobb gyÓgyszer nagy aZ idegenfehérje-tartalma. Ezeket a termékeket kÖnnyen felismerhetjuk arrol. nyei Az állati zsiradék fel- valÓ A hÚs elokészítéséreés elkészítésére borIŰz felett sÜtÖtt kolbászIol egészen aZ amator fÜstÖl ben készítettfÜstÖlt hÚstermékekig. A valÓdi. 100 7"-os vaj ugyanis csak mértékkelNéha-néhamindenkinek 1 . nem alkalmasak további h kezelésre. . . éS hagyni. Napjainkban gyakran élelmiszereket. hogy az élel a t z Íelett megÍelel magasságban legyen. A nyílt lángon val siitésnéliigyelj nk arra. így a siitésre el készített Í st<ilt hris vagy kolbász nem ég meg 7 . hogy milyen tozéd eljárással készÜlnek a termékek. keményítotés karragenátot (tengeri moszat kivonata). hogy ok aZ íz hordozÓi.ahogyan azt a divattrendeknek kÖszÖnhet en egyesek hiszik. Azok a fustolt huskészítmények. polifoszÍáIoI (max 0.el 1. amelyet minden egyéb esetben alkalmazhatunk: San elolvadjon. a D-.és a K-vitaminok IarIoznak ide)' A aZ. Az élelmiszer nagy nÖvényianyag-tartalma azonban korántsem annyira egészséges. aZ E.1 ' ábra.5 %) stb. készítéselott. hogy feltun en olcsÓk a tÖbbi hasonlÓ élelmiszerhez képest. hogy minden fÜstÖltárut csak kizárolag h rsbÓl készíthetÜnk. tá- nyekre Von atkozÓ eloírásainak). Sem nyílt láng feletti sÜtésre' Sem fÜstÖlésre. éS eZ hatékonyan elosegíti aZ afta gyÓgyulását' A ÍÜstÖlt termékekre is érvényesaZ a mondáS. Ugyanakkor ez nem jelenti azI. amelyet már seink is alkalmazIak: egy vékony szelet hideg vajat kell a nyelvÜnkkel a fekély felszínérenyomni.1 .3 %) . de ezeket Sem szabad teljesen kiiktatni az étrendbol Ezeknek a zsíroknak ugyanis nélkÜlÖzhetetlen tulajdonságuk. f leg akkor nem. Természetes. ha figyelembe vesszÜk. vagyis a láng ne érje. h kezelt hÚskészíImé- gazdag természetes B-vitaminban. legyen szo a legegyszer bb .hogy nem ideális gyakran fogyasztani állati eredetŰ zsírokat tartalmazo fÜstÖlt hÚsterméknek nevezik azokat a készítményeketiS.amelyeknek nagyon KezdjÜk egy alapelvvel. és elosegítik a zsírban oldÓdo vitaminok felszívÓdását (konkrétan aZ A-.

A legtobb gondot atuz és az élelmiszer kozelsége a kerti kandall kb kialakított fÜstÖl kben okozza. A kereskedelmi termék Összetételétfel kell tÜntetni a csomagoláson l fÜstolt ételeket.2. Nem számít ritkaságnak. els sorban a hÚsokon káros anyagok rak dnak le. f leg akkor nem. A roSSZ min ség Vagy nagy vízIartalmÚr fÜstolt áru tartÓsságát nem hosszabbítja meg aZ Sem. aZ ecetsav. ezeket azonban a konyvben nem tárgyaljuk. ovatosan néhány borÓkaf enyo. hogy a goz elIávozhasson bel le. A AZ áru min ségétáltalában konnyen megállapíthatjuk az ára alapján. esetleg tŰlevelet is szÓrhatunk sz Sotétebb színt kap a hÚrs ' ha a bÜkkf aés furészporhoz ége rf a-aprÓfát runk. Az amat r fÜstÖl k esetében arra kell vigyázni. A virslit és a kolbászt vízben. ha a Íutoanyag kozé bo- szilva. tábortuznél sÜtÖtt kol_ bászt. például a gyanta égésmaradványa. hogy a fÜstÖl kamrában ne keletkezzen tul kolbász fÜstÖlésekor a t l nagy meleg hatására kifolyik minden zsiradék. tolgy-. aprÓlékhoz Csak jÓl kipr bált gyárt termékeit fo- a ÍutoanYaghoz bor kafenyot Vagy fuszereket adunk. Kulonleges ízt ad a fustÖlt hÚsnak. a korom . 3Z élelmiszer lánggal nem. de nem ritkán almafát lebbre fekv országokban a fÜstoléshez mahag nit és cédrust használnak. így megorzi ízétés nem reped ki. CSak a fusttel kerÜlhet kapcsolatba.Vagy nyírÍaforgácsát használjuk. faszilánkokat Vagy fŰrészport helyezÜnk el például fémhál n.Vagy feny tobozI. llyen káros anyagnak számít tés j fÜstoloknél alapelv. f leg a hÚst inkább megégetik. aZ is el fordul. Biztonság kedvéértmelegítésel tt viIlával tÖbbszÖr SZU rkál- Be kell tartani azt az alapelvet iS. annál tobb zsír1a kicsopÖg. amelyek más fuIoanyagot használnak. hogy a A faf J tanács Minél alaposabban bemetéljÜk sÜtés el tt a kolbászt. hogy a fÜstoléshez a fÜstolg o Ía fÜstjét hasznátjuk. hogy aZ élelmiszeren. A fustol kt t anyaga A kÖnyvben fa. Léteznek ugyan olyan fustÖl k iS. Az égo fa lángjai ugyanis az élelmiszert. amelyek a ta égésekor keletkeznek. a mikroletkeznek. A mustár és az egyéb fŰszernovények ugyanis csÖkkentik a káros anyagok hatását. hogy az utotÜstolésre szánt kolbász min ségéta t lzott meleg teljesen tonkreteszi. jÓlesik. Egyes tájakon a házi fÜstol kben hagyományos futoanyagnak számít a szilvafa. ha megk s- 1. hogy a kolbász egyszerŰen elég. A tuzbe csÖppen zsír elég és rákkelt (karcinogén) anyagok keA fÜstolt árut ne forraljuk. A fÜstolésre áIalakított kerti kandallÓk esetében egyáltalán nem ritka. A h t gépbe sohase tegyÜk fÓliazacs- hullámŰ sÜt legkisebb Íokozatán melegítsÜk. hanem B0 'C korÜli h mérsékletŰ vízben Vagy gozben melegítsuk. ahol a hÚstermékek gyakran a lángokba érnek. nem beszélve a kÜlalak1árÓl. A lánggal valÓ kÖzvetlen érintkezés veszélyes amiatt is. gyasszuk. nagy meleg.vagY Ía furészportÜzelésŰ fustÖl ket mutatunk be. ha vízgozáter eszto f iába CSaVarj u k. romlanak. l az égo fával . ha I . a dé- fÜstÖléshez leggyakrabban bÜkk-. mivel gyorsan meg- kÓban (vízgozzáro Csomagolásban) a Vagy kÖrtefát is használnak' rokáI Vagy f szereket keverÜnk. és senkinek Sem árt meg. Vagy a fÜst eloállításához tuz Vagy h sugárz folott keményfábol származo nedvesített forgácsot.tol egy kis nyílt lángon. akáIrány stb. hogy a fÜstÖlésre szánt élelmiszer nem lehet egy térben juk meg. és beborítják az égéskorkeletkez korommal. nem pedig fÜstolik. KÜlÖnleges ízt ad a fÜstolt hŰrsnak. s t. A halak f ÜstÖlésénélis komoly gondokat okozhat a kozvetlen tuz. Egyes típusokban a ÍUrészpor egy elektromos egységben ég el. ha atuzbol és a fÜstbol az ételbe kerulo anyagokat mustárral vagy egyéb más fŰszerrel hatáitalanítjuk.

ezért a felhasznált IuziÍának olyan alkalmaznak a fÜstfejlesztéshez. amikor általában kÖnnyŰ lehuzni a kérget. szilva stb. Az ilyen keverékeknélkÜlÖnboz illatok Használhatunk bÜkk-. kifejezetten fÜstÖlésre alkalmas aproÍát vagy bÜkkfa1urészport. tÜzet Úrgy készítjÜk el . Napjainkban már készen. amely a kandall ban égve nagyon j illat . Sohase használjunk aZ élelmiszerek készítéséreszolgálÓ berendezésekben kéreggel borított fát. borsf t. mentát. hogy A az izzo Íadarabok mellé néhány hasáb gyÜmolcsfadarabot (alma.) teszÜnk.hogy enyhén megízesítse a fustol n l gÓ hÚst. llyen célra használhatunk borÓkát. valamint az erdei feny re. hogy a legjobb ital a gyantával ízesített gorog bor.A A Íustolésrehasználl l zita eIégetésénekalapelvel a kovetkez k: A nedves Ía sokkal rosszabbul ég. A kérget le kell hántani a keménytákrol is.és a bor kafeny re.A fÜsleveg t engedjÜk be. f leg akkor. hogy a grillezéshez Vannak alkalmasabb és kevésbé alkalmas fafajták. provence-i f szerkeveréket stb. csomagolva vásárolhatunk el re elkészített. amelyet legalább két n. Németországban és más alpesi országokban egyes a tuzre. ezért fÜstolésénél. ha a fÜstot parázslo. amelyek fÜstje a fÜstolt termékeknek Összetéveszthetetle n ízt ad' éven keresztÜl szárítottak a leveg sabb a keményfa. meglep lehet azillatos borÓkagyanta iS. hogy az illatuk megcsapja a hÚst. a szilfa Vagy a vorosfeny . Nemcsak a fatorzset és az ágakat használ1ák..feny és a t levelek er s terpentinízt adhatnak a hÚsnak. ha még Azonban eZ is ízléskérdése. csak vorose n izzon és f Üstoljon. llyen fŰrészport használunk például az elektromos f de nálunk ezI aZ ízt nem szokták meg készítmények esetében nagyon kedvelnek. hanem az alaposan meg száradt gyokereket is' Létezik még egy tÜzelo..cseng " hangot adjon. h azánkban és kÜlfoldÖn egyaránt (aki járt már írországban aZ bizonyíthatja) használják a Iozeget vagy a mocsári mohát. gy például Bajorországban sokan imádják. amelyet feny fával. A halakat égerrel kÜlÖnosen szeretik fÜstolni. cseresznye. hogy aÍa lánggal égjen. ahol a IulevelŰ fák a meghatározok. éS távol legyen a fÜstolt élelmiszert l' Nem szabad. s t egyenesen istenítik a feketére fÜstÖlt hÚrst. rozmaringot. puhaÍakeveréket kÖzéphegységi ovezetekben és száraznak kell lennie. A puhafa égetése esetén azonban fel kell készÜlni arra. ilyen például a bodza.ahogyan sokan eskÜsznek arra. hogy egymáshoz Ütogetve . lucfeny vel. a borÓka- emberek' A kÜlonbÓzo ízeket kapunk. A gyakorlatban ritkán veszik f igyelembe. mint tÖléskor aZ égéstérbea németországi szaktekintélyt l idézzÜk a ko- Binder. 9 . FÜstolés kÖzben a tŰzre rádobhatunk bizo_ nyos fŰszernÖvényeket. Egon vetkez ket: . amelyet aZ Ausztriában. keletkeznek. hagyjuk ket elhamvadni vagy megszenesedni. ha a fÜstolés kezdetekor rosszul mértÜk fel a fustoléshez szÜkséges fa mennyiségét. aminek kovetkeztében a késztermékízételfedi a terpentin er s szaga. izzo fával állítjuk el . azokon a homokosabb vidékeken. de legf képpen sokkal tÖbb veszélyes anyag szabadul fel aZ égéskor. ut lag kell p tolni a tuzifáI ÜgyeljÜnk arra. aZ keveréket például gyÜmÖlcsfákkal keverve. habár a használata nálunk tilos. és intenzitását . KellemetlenÜl Kellemetlen me9lepetéseket okozhat a lucfeny is. ha nem elég szárazak. A legalkalmanyers. de teljesen tÖnkreteheti a grillezett vagy fÜstolt élelmiszert. llyen eset akkor hogy a friss tuziÍa lassan égjen. kÜlonÖSen ÜgyeljÜnk a luc. Egyes fafajták kellemetlen szagÚ fÜstot adnak. a tŰzÍa. A moCSaraS terÜ leteken . hogy minél tÖbb fÜst a lehet legkevesebb fejl djÖn. ?Z égéshosszát Óvatosan tegyÜnk a luzre. hogy nagyobb mennyiség korom keletkezik. amelyrol nem szabad elfeledkezni. borÓkafeny vel és égerfával fÜstolnek. száraz. ha a Íákat más-más arányban keverjÜk. ezt még a száríIás el tt tegyuk meg. tolgy- és nyírÍahÚsok Üstol kben fordulhat el . amely néha _ f leg nyersen _ terpentinszag fÜstot ad. és hagyjuk elégni Úgy. amelyek el nyÖsek a Kis németországi kitekintés. LegyÜ nk azonban vatos ak.

kandallÓk és fÜstol k szerelmesei a tŰziÍán kívÜl mást nem hajlandÓak használni' El fordul azonban. Ez a rosszul kiegyensÚrlyozott rakásnál aZ egyes sorok elcsÚsznak. mert a borÓkabogyÓkat nemcsak a sonka pácolásához haszn álják. A rács alapj ának elkészítésekorazonban zat' Ez nem a legjobb megoldás. '' bor kával fÜstolt hÚs azonban aZ alpesi országokban és aZ észak-németsíkságon cickányok és mindenféle bogár számára. els sorban azért. A farakás osszeállítását mutatj megel zzÜk. aZ egymásra rakott rétegek . f ilmeken láthatjuk.2b ábra. sokkal kÖnnyebben megtámadja a penész. Ha Ugyanis a hétvégiházban nem laknak tartÓsan.5 évig hagyják száradni. éS mindenképpen legyen vízszintes.. A farakás alapia kb l van kirakva 1.hUllámoznak'' és '. felhasogatott Íát. hogy A fa tárolása Régi képeken. akik ritkábban haszn á\ák a grillt. ugyanis a Ía sohasem szárad meg tokéletesen. hogy a ko. természetes Úrton kell meg száradnia. A klasszikus grillek. amelyben egész évben laknak. hogy a kezdok Vagy azok. Ezzel kiegyenlíthet a talaj lejtése. A roston sÜtéshez és a fÜstoléshez használt keményfát hosszÚ ideig. Ezeket a házakat télen séget. hanem a borÓka ágait és a bogyÓit is gyakran használják a fÜst illatosításához. a halom megd l. A felhasogatott fa felrakása az alapra 10 . hogy nedves. Vagy valamilyen fakárosítÓ bogár. .2a ábra.. a fal koré rakott farakás megtartja a nedves- hogy akkor se sÜllyedjenek meg.2a ábra).kÖrberak1ák'' ahá- vasrácsra rakják. A szárado Ía ugyanis . így a rács vízszintes helyzetbe Ügyelni kell arra.. amelyet szárítani akarunk szolgáljon aZ grillezésre Vagy fŰtésre _ aháZon kívÜl. a IuziÍa alkalmazásátÓl idegenkednek Ennek oka legtÖbbszÖr.. és egyes olvas k saját tapasztalatbÓl is ismerhetik. . A szell zetlen helyiségben A kÖr alapot legjobb lapos kÖvekb l kialakítani a kÖvek kozt maradnak hézagok. aházt l távolabb szárítjuk A felhasogatott Íát halomba rakjuk.mozog''. 1. hogy a IuziÍát fÜstoléshez Vagy kandallÓban is tudjuk Ezért sokkal megfelel bb. Azilyen a halom alapja kÖr alakÚ.Vagy kerÜl. legalább 3. Teljesen mások a Íizikai és h technikai tulajdonságai azoknak a házaknak. legjobb. KÜlÖnleges és jellegzetes. ha atuziÍát.A továbbra is kÜlonlegességnek számít. akik a farakásokat olyan fa. amelyek k b l készult Vagy ÍalazoIt alapon állnak. használni. éS egyben remek bv hely aZ egerek. és el bb Vagy ut bb osszeomlik. amelyeken keresztÜl a leveg szabadon járhat' Ezzel (1 . hogy a Íelhasogatott fával . Vannak.mozognak'' .2b ábra. ennek megvan aZ az elonye. ha Íelraktuk a jÓl a aZ 1 . Ahhoz. Ha azonban a jl megrakott farakás egyenes alapon áll.Vagy a téglaoszlopoknak megfelel alapjuk legyen azért. vagyis a felrakott fa nem cserél dik rendSzeresen. hogy aÍa alulrÓl elkezdjen rohadni. akkor a szélvihar sem mozdítja el. nem eléggészáraz Íát használnak Alkalmatlan azonban a tÚrlszáradt Vagy aZ oreg' korhadt tÚzelo ls. f tik és nyáron is használ1ák. ha k vel Van kirakva. a szabadban.

egy síkben legyenek.sapkáVal'' zár1uk a hasábokat Úgy rakjuk. A rakás magasságát gy válasszuk meg. mivel ennek bels részén lecsap dik a nedvesség. érint irányba rakott. amely a farakást stabilan tartja. A rakás akkora legyen. alpesi országokban ta!álkozhatunk.3b ábra. hogy a tetejét gond nélkÜl e!érjÜk. A farakás keresztmetszetét mutatja az 1 . ilyen megoIdással azonban napjainkban ^Z csak Bajorországban. A ponyva szélénáltalában lyukak is vannak. mivel ez jelent sen nÖveli a rakás stabilitását. hogy konnyen be tudjunk ny lni a kÖzepére. amely a leveát. mindig kívÜlr l kezdjÜk. A rakás tetején a hasábokat gy rakjuk. zdndelyes tet - 1. amit l a Ía konnyen megpenészedik Vagy gombásodni kezd. kis . aÍarakást. ahogyan azl az Alpokban hasznáIiák 11 . a felhasogatott Íát sugárirányba a kor peremére rakjuk. Ne használjunk olyan f liát. Ősszel a rakást takarjuk le leveg t átereszIo. UgyeljÜnk arra.3a ábra. ahol tovább megmarad a h . vagyis 1 m sugar aZaZ az alapja 2 m átméro1Ű. AZ Alpokban Vagy azokban aZ országok- es és f leg a h al aOÖ vel védik. EzI a Iejtést er síthetjÜk Úgy. A száritásra készített farakás frigg leges keresztmetszete de vízhatlan ponyvával. amíg segédeszkÓz nélkÜl rakni tudjuk. ezeken átÍŰzÓtt zsin rral rogzíthetjuk a ponyvát. A biztonság érdekében készíthetÜnk egy bels szerkezetet. hogy befelé és felfelé álljanak. és ezzel lezár1ák a rakást. a hasáboknak ugyanis általában aZ egyik végÜk l I I I Az egymásra rakott rétegekkel Íokozatosan csÖkkentjÜk a rakás átméro1ét. 1. hogy a hasábokat mindig a vastagabb végÜkkel kifelé rakjuk. . hogy a tetején domborulatot képezzenek. ban. mint a másik' A hasábokb kirakott gy rŰnek a kor kozéppontja felé kell lejtenie. A tarakás bels tart szerkezete és a zsindelytet . vagyis addig rakjuk. llyen fahasábok általában minden favágáskor b ven keletkeznek..3a ábra. amelyet bels oszlop tart. ÜgyeljÜnk arra is. Tirolban Vagy más már A farakást védeni kell aZ ellen . háromszÖg keresztmetszetŰ fahasábokkal. hogy aZ egyes rétegek amennyire lehet.A Ía rakását mindig vastagabb. hogy ne f jja el a g t Sem engedi szél. hogy keresztbe. és a tetejét .

amely kemény. Ehhez aZ oszlophozkÖIÓzzuk a vízszintes rÓgzíIorudakat. Faág helyett hasz- 5 évig k A nálhatunk erre a célra készített rudakat is. de rugalmas. aZ oszlopon 50. és miután a rÚrdra felf zIÜk a deszkadarabot azt a lyukba szÚrrt faággal.60 Cm-enként vízszintes lyukakat f Urunk kÖzépso tartÓoszlopot Eredetileg eZ gyakran egy fiatal feny száraz J A puhafát csak a keményfa gy jtÓsaként használjuk a fÜstol felmelegítésekor tanács A tapasztalt fÜstÖl mesterek néha használj ák a f Üstolés végéna hÚrst ér utols . igaz visszavágva az ágakat is. A kÖzepében felállítjuk tÖrzse volt. megCsapatáShoZ'' .A bels és rÖgzítjÜk a szerkezettel ellátott farakás alapja szintén a szilárd alap. egymásra mer legesen. ha a vízszintes rudat a végénátfÚrrjuk. A gondos gazda munkáiának megvan az eredménye 12 . .. 1 .3b ábra) Ez a rogzíto készÜlhet egyszerŰ Íaágbol. len n ie a kÜ ls átmér vel A vég Ü kre mer legesen egy darab deszkát vagy laposra kell 1. a vízszintes ÖsszetartÓ rÖgzít ket ezeken d ug ju k keresztÜ l. A vízszintes rÖgzít ket akkor helyezzuk be aZ el re elkészített lyukakba. AZ így rÖ9zíteIt farakás nagyon stabil lesz. amelyen rajtahagyták . rÖgzítok hosszának egyeznie kell a farakás átmérojével.3c ábra. de csak olyan fafajta alkalmas erre a célra.vagyis a végÜknek egyvonalban faragott Íahasábot teszÜnk A rÓgzítés legjobb m dja. ha 2-3 évet szárított keményfát használunk. szeggel Vagy ékkel rogzít1Ük. amikor a rakást Az egyszertj futésre Vagy a fustÖléshez elég. a grillezéshez Vagy nyílt kandallÓban azonban legalább szárított fát használj un megraktuk a lyukak magasságáig (| .

pé ld áu l egy. Vagy sával keletkez fÜsttel fÜstÖlnek. El fordul. fáb l készult kerti ftistol . a tuzIér teljesen el lass a tuzIér felett elhelyezett fémhálora szor1ák az aproÍát vagy aÍurészporI (1 . Fustolési modok A klasszikus fÜstÖlés alapja a fÜst lpari sok esetében a fÜstÖt gyakran fÜstaromával Vagy más anyagokkal helyettesítik. a kam r átol .istol kamrán kívtili tíÍztérrel 13 .5. például f ustÖl szekrényekben. e rre .! : _+ . amelyeket rozsdamentes acélbÓl készítenek . el1árá- talában egyszerŰ kerti fÜstoloben (1 4 ábra) végeznek.4 -a< {'} . amelyet ál- ezzel kombinálva más IÜzel keveréket is a Az amator hÚsfÜstÖlok és a hétvégiház-tulajdonosok szinte kivétel nélkul a tÜzel Van választva használnak.1. A fÜstfejlesztésnek tÖbbféle m dja létezik.3. hogy tŰziÍa mellett. A korszerubb fÜstÖl kben. ezekkel a mÓdszerekkel tÖbbféle fÜstÖt fejleszthetunk.a fÍ. '#. izzá- W. ábra) . ábra. Egyszeríi. EE E F I t # 'ry tl tl -.4.!t 1.

víz és ill SZerVeS anyagok) keveredése adja a fÜstot' hevítéskora Ía bels homérséklete is foko- Figyelem! A f jt anyag tÖbbi része lesz a f aszén.Sem aZ égéstermékekh mérsékletével ! Ne tévesszÜk Össze a fa égésihomérsék- 1. fÜstoléshez használt fÜst taizzásával keletkezik. Az izzás optimális h mintegy mér- zatosan no. a gázok és az elpárolgÓ folyadék (pl . letét a IŰztér h mérsékletéVel. pirolitikus uton bomlik fel. Fokozatos kÜls A Ía vÍzlartalmátÓl fÜggoen a fának fele változik séklete 200 . Az égésnekebben a fázisában kÜlÖnbÓzo gázok és folyadékok keletkeznek.A fust keletkezése A klasszikus.600 "C. 2 fustterít . fÜstté . Rozsdamentes acélb l késziilt korszer ÍÍistl szekrény 7 a tuzel keverék éget tere. 3 fustszrjr egyben véd hál is a Íustolésre felakasztott halak alatt 14 .5' ábra. mikÖzben a Ía fokozatosan.

a leger sebb konzervál hatást a h s felszínénváltja ki. 1 . amikor a fÜst hossz id n A fustolt hus ilIata. hogy a fÜst részecskéibehatoljanak a hÚrs belsejébe. hideg fÜstolés esetén elektromos fÜstÖl kben az izzo ftit test hatására fejl dik fÜst. hogy a f tt lév karbonilsavakkal. Ez els sorban a lassÚr. így fejl dik megfelel mennyiségrj fÜst . A nyersanyag melegítésénél fehérje koagulál. és ezzel meghoszszabbítja a hÚs tartÓsságát. A végeredményben jelent s Szerepet játszanak a fenolok és a hÚsban Iév fehérjék. és izzásával keIetk ez fÚét A de f Üstben lév egyes anyagok tompítják Vagy teljesen megakadályozzák a fÜsto|t htisban lév zsÍr oxidáciÓját. kovetkezik be. ize aIkímiáia A fÜstben lév fenolok. Ezek az ízek a fÜst iIlatának és ízéneka hris illatának és ízénekkeveredésével jÖn létre. és ezzel magakadályozza.6. sonka miért romlik meg gyorsabban. AZ keresztÜl át1ár1a a hÚst. vagyis a kicsap dik. Savak. ill. ill. gy iS. megismételhetetlen és az ipari m dszerekkel utánozhatatlan illatÚ és ízŰ házi fustolt áru készítése. Az égéskorkeIetkezo h hatására a fa. ábra. szavatosságát. a fŰrészpor (áltaIában enyhén benedvesített.amelyek reakci ba lépnek a fÜstben Van a fÜstolt termékekre. Ez aZ egyik magyarázata annak. vagyis avasodását. hogy a tŰz a fÜstolg anyag alatt ég. mikrobag átl hatással Aházi fÜstolés célja a kÜlÖnleges. A Ítistolt hrisok jeIlemz színei 15 .j9y 'ér- Apr fa vagy t l(5anyag_keverék FÜstot fejleszthetÜnk kÖzvetlenÜl ttjzrakással. hogy ne égjenek lánggal) elkezd fÜstolni. mint a nyersen fustolt sonka. a formaldehid és a krezol sterilizálo. befolyásolja a h sban lév fehérjéketés zsírokat.

meleg helyen.. viszonylag hideg fÜstÖlésnél. . A fÜstben lév anyagok a hidegfÜstÖlés során lelassítják Vagy teljesen leállítják a hÚsban lév zsír ava- zeIét a nagyobb h mérséklet huzamosabb sodását' dául Franciaország egyes részein éppen ezt a mÓdszert alkalmazzák már generáciok Óta.. valamint a fÜst és a hÚs kozti reakciÓk okozzák. és a hÚs fajtájátÓl. UgyeljÜnk arra iS. amelyhez a keményfa és a f részpor égésekor keletkez h t és fÜstÖt használju k' A fÜstÖl minden kamrá1ában legyen h mér és ellenorizzÜk a fÜst A fÜstnek alapján megkÜlonboztetÜnk: fÜstolést hideg fÜsttel (a fÜst 20 ' . A másik hatás az auIolitikus-enzimatikus folyamat. de máshol is.1 50. helyenként fekete pedig a Sonkára. fadaraboknak teljesen száraznak kell lenniÜk. A f eketére val f Üstolés nem javasolt. 00'C-nál kisebb). hogy nyáron. amelyek osszekapcsolj ák a fehérjéket és egyben lebontják a vizet. a rÓzsaszínes barna. hogy a h kezelt hÚrs hosszabb ideig eltarthat és finomabb legyen.60 'C-nál kisebb) . Napjainkban az amat r fÜstolés egyik leggyakoribb hibája. policiklikus aromás szénhidrogén-tartalom' Bajorországban. amely kÖnnyen láng r3 <ao A száraz 16 . A fÜst tÖmorít hatása els sorban a benne lév formaldehidnek és más aldehideknek kÖszonhet . Vidéken általában ezért fÜstoltek f leg éjszakánként. 85 %"-os legyen . hanem csak akkor. A begy jtás el tt \ra ellen rizzÜk a tuziÍil. hogy a fadarabok ne legyenek sének egyik fajtája. fÜstolést forrÓ fusttel (a fÜst B0. . legkárosabb káIrányképz dés nem kovet- h mérsékleta megen- A hidegfÜstÖlésnél fokozottan Ügyelni kell arra. amelyben már csak a nap hatására is jÓval nagyobb a gedettnél. A fogyasztás el tt a fÜstÖlt hÚrsrÓl eltávolítják a lerak dott kormot. A fÜstÖlés célja tehát A színváltozást a fÜstben lév színezoanyagok. megválIozik a színe. A sárga. hogy legalább 7 cm-nél vastagabbak.zengo'' hangot kell kiadniuk.30 "C-nál kisebb) fÜstolést meleg fÜsttel (a fÜst . A vagyis egymáshoz Ütogetve . amely megváltoztatj a a hÚrs jellegzetes nyers szerke- kap. a levego páratartalma pedig 75. Ezek a folyamatok nagyon fontos Szerepet játszanak a természetes bélbe tÖltott termékek fÜstolésénél. aranysárga Vagy aZ aranysárga. napon állo fÜstol kamrában végzik. a kamrába tegyÜnk nedvességmér t is: aáomérséklet nem haladhatja meg a 30 "C-t. mivel ekkor a hÚrsban nagy lesz a hatására. ha a tuziÍa a tuztérben csak izzik Ügyelni xell a fŰrészporra.A ftistolt hus színe A fÜstolés során válIozik a h s színe is. eZ bizonyítja. A hidegfÜstolés akkor lesz sike'eS. aranyb arna szín a f ÜstÖlt halak h sára jelIemzo. Tirolban.és a marhah s l Mindegyik modszer célja. ezen Sem maradhat lecsap dott vízpára. a fÜstol ben mért h mérséklete h h h mérséklete mérséklete mérséklete mérsékletét kamrába a val bevezetésnélis. ha aZ égéstermékek h mérséklete a tuztér felett nagyobb. A jellegzetes fÜstolt szín fÜgg a fÜstolés modját zsíros részei világos sárgásbarna színt kapnak. amely a hidegfÜstÖlés hatására megy végbe a h s szerkezetében. A fekete színt a tŰzifában lév nagy gyantatartalom okozza. A frist tomorít is hogy a kolbászt. pél- A hldegÍusto!és HidegfÜstolésnél a fÜstol kamra h mérséklete általában csak 12'. a szálkás hÚrs vÖrÖs-sotétbarna színárnyalatot kap.. A fÜstÖlésnek koszonhet en jobb megjeIenést a kezdeti nyers állapot megváltoztatása. mint kezik be a lassÚ. h .. . a h sokat és a Sonkát is teljeSen száraz felÜlettel akasszuk be a fÜstol kamrába' A fÜstÖlés megkezdése el tt ellen rizzÜk a kamra falainak bels felÜletét iS. Ha valÓban j l sikerÜIt fÜstolt árut szeretnénk kapni. A disznÓ. amelyet egyrészt a h hatásával érjÜk el.24 oC. A 400 "c. A fustolés m dja A fÜstÖlés a hÚs és hÚskészítményekh kezelé- 3 évig szárították száraz.

hogy a leveg ne legyen tÚl végezni. ahol a fÜstÖt a tuztérb l a amelynek falai csak colopokb l álltak. a sárgabarack és aZ oszibarack Íá1a nem a legmegfelel bb. és alatta t zeggel es lnohával tÜzeltek. a szilva. vagyis iparilag szert használni. akkor Vagy a szabadságunkat kell rááldozni. mert nagyobb mennyiségben tartal maznak gyantát. virsli stb. amelyet már eloÍozott utÓfÜstÖlésére elég 2_3 ora. de egkorábban azonban csak 48 orás folyamatos fustÖlés után. hogy a fÜstÖl például a retvégl házaI a fÜstol vel osszekÖt folyos rol SZellozzÓn. ezérI napfÜsttel késztermékekneknincs olyan hosszÚ szavatossági idejÜk. <Ózé tartozik. megszakításokkal kell a f ÜstÖl t begyujtani. a hÚsokat 6' '. a valÓdi fÜstÖlés A virsli. amikor például a halászkunyh kban a tet ryílásba akasztották a halat. azonban legalább 24 orán áI tart. fÜstoléséhez használják. mint a 1Ó valÓ tartÓsításnak szivar. e- .k 1t . hogy a fÜstol kamrán <eresztÜl gyártott kolbászt is.50 "C A fÜstolés hossza attÓl fugg. Íoleg szalonna. hogy a meleg A Ennek a fÜstÖlési mÓdnak a remek eredmény rnellett hátránya. mint a hidegfÜstÖléSt. llyen m dszerrel fÜstoltek 'nég a mÚlt század elején a Beszkidekben \agy Szlovákiában. vékony kolbász a. hogy milyen nagyságu hÚsdarabokat f ÜstÖlÜnk. . A melegfÜstÖlést azonban folyamatosan kell redves. amelyeket néhány esetben még utÓlag Íoznek. f <orlatilag mindig télen végezték. mivel ezek gyakran nagyobb mértékbentartalmaznak zsírt.még amat -]a napjainkban akarjuk a hidegfÜstÖlési mÓd- r alapanyagbÓl készíIÜnk. Ennél a mÓdszernél lgyanis a tÜzet néha hagyhatjuk kialudni. amelyre vékony bÜkkfahasábokat Vagy f részport sz runk. a legrég A hidegfÜstolés a hagyományos m dszerek ibb házi praktikák egyike.) esetén folyamat néh ánY A fÜstol kamrában a legmegfelel bb h mérséklet 30' . A al- Ía . elég leveg áramoljon ÜgyeljÜnk azonban arra.lgyanis minden ház udvarán Volt egy egyszer u f stÖlo ' kÖrÜlmények <ÖzÖtt is azzal kell számolni. éS nyers ter- kissé hevesebben kell égnie.néket: hÚst Vagy kolbászt akarunk fÜstÖlni. ennek kiolvadásával a kolbász tÖnkremegy a fÜstÖlés ideje elhÚzodhat akár két vagy tobb retig is. nem szabad. Ezért seink a hidegfÜstÖlést gya- napig tart . szavatosságuk ugyanis 10. vagyis nem szabad megSzakítani.ll :eto alatt vezették ki a mellette lévo helyiségbe.Vagy a kÖrtefa)' A CseresZnYe. turista jelleg felvágott. A fustolés megszakítása idejére azonban biztosítani kell. Ha azonban valÓban ki akarjuk prÓbálni a hidegfÜstolést. hogy aZ égéstermékek h mérsékletenagyobb legyen . Ezt a fÜstÖlési eljárást általában a kÖzepes eltarthatÓságÚ hÚskészítményeknél alkal mazZlJk. fÜst kiolvaszIhat1a a hÚsban és a kolbászokban A háIránya.lt Ó. A melegfustÖlést általában aZ olyan hÚskészítmény fÜstÖlésérehasználjuk. \agy tÖbb alkalommal. la . AIuzrakáshoz ebben aZ esetben is teljesen kiszáradt keményÍáI használunk. fÜstÖlt oldalas. hogy a fÜstolés után Íozzuk-e még a hÚst' A kolbászÍéléket2'. mint a hidegfÜstÖlteknek. '6 oráig. hÚs. A fÜstfejlesztéshez is más modon rakunk tÜzet.akkoriban . amelyek átméro1e 3' . -. mert nem fÜstol dnek olyan sokáig' A fÜstolés idejének hossza attol fÜgg. a nagyobb nÚsdarabok (egész Comb _ sonka. A fÜstÖléshez használhatjuk gyÜmÖlcsfák fáját is (megfelel például az alma-.12 oráig kell fÜstÖlni' 17 . mivel a folyamatot nehéz lenne Ú1ra megindítani. hogy hosszu a fÜstolési ido lévo zsírt KÜlÖnÖsen aZ Üzletben vásárolt. . aZ otthon revelt malac lapocká)a. éS attol. Ebben a helyiségben volt lÓgtak egész télen a hÚrscJarabok.zAZ 1ainkban sokkal kedveltebb modja a A melegf istolés A melegfÜstÖlés sokkal gyorsabb. Ez viszonylag Új eljárásnak számíI. hogy mit ÜstÖlÜnk. els sorban azérI. iparilag készítettkolbászok ut fÜstÖlése esetében kell vigyázni. hogy jÓ minoség erdekében legalább 24 oráig kell fÜstolni még aZ Üzletben készen kaphatÓ.ágak.14 nap után lejár.4 cm. ennél a fÜs_ tÖlési modnál csak a végukÖn izzanak. vagy fustÖlés után h kezeljÜk a terméket A melegfÜstÖléssel készÜlt termékeket gyorsan el kell Íogyasztani.oldalas stb.

f Üstolés. A fÜstÖl egy zároszeleppel állítjuk kamra h mérsékletét be. hogy a h mérséklet ne emelkedjen az eloírt folé. mint a melegfÜstÖlés.. A legegyszer bb.*--rZ 1'7. Ezután vízzel eloltjuk a tÜzet. . '90 oC. Napjainkban hÚrst. hagyjuk megszáradni.kis mennyiségben szor1uk a tuzre. . mert a termékekbol kicsopog aZ Összes zsír. a tuzre dobnánk' Ugyancsak vízzel A ftistolés Íolyamata. hogy no a fÜst s r sége.60 percig intenzívebb IÜzeléssel korÜlbelÜl 70. mikÖzben SŰr'Ű ÍÜstben fÜstoljÜk. A melegítésid tartama a hÚrs nagyságát l fÜgg: a 0. Vagy a IŰzre vizet fecskendezÜnk. i " d' Az égéssorán ugyunis gyakran tu| száraz ÍÜst keletkezik' Ennél a fÜstÖlési eljárásnál el nyosebb. A lassÚr melegítést kovet en a hÚrst a 60 'C-ra el melegített fÜstÖl kam rába akasztjuk.ha a tÚl heVeS lánggal égo tuzre nedves ÍŰrészport sz runk. ráadásul meglehet Sen egyenetlenÜl.A f Üstolésnek három szakasZa van'. de így elérjÜk.. és szárazak lesznek ..B0 'C-ra noveljÜk a h mérsékletet a fÜstÖl kamrában. . hogy elzár1uk a leveg utánazonban nem oldjuk meg az égésokozta további gondokat. r? -. (HÚsÜzemekben általában telített vízgozben melegítik a termékeket ) Lassri melegítés. . Használhatunkkézi permeIezot is' A fÜstÖlés végén is permetez vel fecsken dezzÜk a vizet a ÍŰrészporra' rakott. amelyben kÖrÜlbelÜl 60 "C-ra melegszenek fel. éS a hÚst hagyjuk kih lni a fÜstol ben. 1 kg-os darabot 30 percig. ezzel l {\ .gyakori az is. miel tt j l kiszárított tŰilÍáI vízbe mártjuk. hogy a lecsopog zskt felfogják egy tálba' Ennél a fÜstolésnélis gyakran illatos anyagokat kevernek a ÍŰrészporba (például kÖrtefát. a fÜstolt termék ezáltal érdekesebb ízIkap. Ugyan csokkenti a h mérsékletet. mivel a fÜstolési h mérséklet 50. UgyeljÜnk arra. p tlásának tját aIŰztérbe. a felszínt szárítja ki. nem teszi tÚrlzottan hosszu ideig eltarthatÓvá a nem lángolják le' a legtÖbb de azonnal fogyaszthato és a fÜstÖlés id tartama meglehet Sen rovid. nem szabályozzuk a fÜst nedvességtartalmát. . mivel kÜlonleges fÜstol kamrát igényel. Elég. A kolbászokat A forr Íustolés Ez a m d szer még gyorsabb. éS a feldolgozáshoz is komoly tapasztalat kell. borÓkát Vagy tŰleveleket). A zsírcsepegés azonban nem számít ritkaságnak. . A tÜzet elejét l fogva Íurészporral szor1uk le. hÚsféleséget ezzel a m dszerrel fÜstÖlik. lgaz. ha azillatos fát csak a fÜstolés végén. A tÚl intenzív é9ésmegakadályozására tobb mÓdszer is létezik. és egyben a nedvességtartalma is. A fÜstÖt nedvesebbé tehetjÜk. Ezzel a m dszerrel csak a fÜstolt hÚst kezeljÜk: mintegy 30. lelángolás. egy 70 mérsékletŰ vízbe tesszÜk. ha a tuzre : Lelángolás. lassÚ melegítés. A forrÓfÜstolést azonban csak tapasztalt szakemberek végezhetik. nem is rontja a termék min ségét.A termékeket meleg. a virslit 5.1 0 percig tartjuk a vízben. ha s r nedves fÜstot használunk. A melegÍustoléssel rovid idcí alatt ízletes hrisokat készíthetrink 18 . . 'C h mint- nedvesítjuk a f részport Vagy a forgácsot is. a száraz ÍÜst ugyanis kiszárÍtja a h st. ábra.5.

de csak saját felel sségre. hogy a fÜstnek szabad-e aZ Útja.4. A fÜstol kamrában 25'. mivel a fÜstolo{amrában egy edényben tudjuk elkészítenia rÚst és a kolbászokaI is (például a sajtos szaámikat). amellyel a lehet legpontosabban 19 . A tálbÓl rendszeresen szedjÜk ki a zsírt. -ra an. ha ontvényb l készÜl. . hogy ne akadjon bele a deszkafalba.. amit el kell bel le h st bekenték vele. amelyekre a hÚsdarabokat akasztjuk. Azt is pr báljuk ki. hogy a rudak a falba val befogás helyén elrozsdásodnak' -.. Vagy Úgy is 'Ól A munkához kaparÓt (spachtlit) haszná- egyszeru csontlevesb l is olyan fÜstoltlevest csinál. hogy. A m dsz erhez speciális ÜstÖl f 1SZ- jén edényre Van szÜkség. A régebbi..forgácsokban'' távolítjuk A Biztosan lehet gy is fÜstolni a hÚrst. Ezzel . a kátrány és a kerozin. Egy Csepp zsír aZ - 1unk benzinlámpát vagy a festok által alkalma- el' A kamrát addig melegítjÜk. hogy tÚl vastag rétegben rak dott rájuk --]abár teljesen kézenfekv nek t nik. akkor általában benne marad a távolítani. cjában nagyon népszerŰek. vagyis azt a zsírt. éS emellett más ételek készítésére is alkalmas. Ha nem használjuk tÚl gyakran. hogy mé9 a korom.a- et elott alaposan át kell nézni a fÜstÖl t. ahogyan azt az 1 . hogy ha a hÚs lecs szik aZ akaszt kampor l ami bármikor Minden fÜstÖl ben ajánlott védorácsot elhe- felfog tálba. A tuztér ajtaja. Ki lehet tehát pr bálni. Ez az elrettent kép az internetrol származik. Ebbe a tálba gy lik Össze f leg a szalonna Vagy aZ oldalas fÜstÖlélecsopog zsír. és ha gy latjuk. mivel aZ konnyen megavasodik. lemezb l készu lt f Üstol kamrák gyakori hibája. ábra mutatja . hogy jol tartanak-e azok a rudak.11. lkat A takarítás után ellen rizzuk. zott elektromos mondhatnánk. és ellencrizni kell mÚiszaki állapotát. hogy mind a tíz ujjunkat megnyalhatjuk utána..Jk. A Korszer megoldások Íustol k el készítése. a legjobb. ne essen bele a zsÍrt . s aZ aromá1a. majd a tuztérre tehát tegyÜnk mindig szabáIyos ajt t. A lerak dást vékony lapokban.:zel . amely a hÚsokr ! fÜstÖlés kÖzben lecsopogott a kifejezetten erre a célra alá1uk tett tálba (1 . ihhez a munkához célszeru mintegy 70 oC-ra felfŰteni az egész fustÖl t. J még ma is _ az gynevezett fÜstol zsírI.uk :bb )az. El szÖr a tuztér és a fÜs- A tÖl kamra kÓzti vezetéket ellen rizzÜk. amelynek l ztér ailaiának ellen rzése h fontos szerep jut a tuztérbe jut leveg menynyiségénekszabályozásában.30 oC h -nérsékleten. amelyet korábban csak Eszak-Amerikában és EurÓpa északi részein rasználtak. Ne feledkezzÜnk meg a véd kesztyurol Sem. Általában arra használták. hogy a fÜstolés megkezdése Korábban nagyon tanács szerették vidéken fn:as- hamu aZ elozo fustolést l. amelyeket kÜlon fejezetcen mutatunk be ' Ezek az USA-ban és Kana- kamrábol kifelé vezeIo járatokat. csak arra kell Ügyelni. nem éppen a legszabályosabb. AZ utÓbbi években nálunk is kezd elterjedni a nedvesf Üstolés. :és . s rŰ párában folyik a fÜstÖlés' A párát egy kulon e célra szolgál vízzel telt edényben fejlesztjÜk. ábra). akkor meg <ell tisztítani. A nedvesf istolés : tesé- is. :ort . olyat válasszunk. A lángot szinte lehetetlen eloltani.B. amelynek célszer i legÖmbolyíteni a sarkait. Ez a m dszer alkalmazhaIo ma iS. Át t<etl néznÜnk a falakat. lyezni a felfÜggesztett hÚsok alá. hogy a már intenzívebb ízu legyen .4 . hogy ennek a zsírnak valÓban rendkívÜl megfÜstolt <at a <l '. a galuskát Vagy aZ osztrák szalonnát.illatosították'' a f tt krumplit. és le tudjuk kaparni a fal- er lunk. de itt is el <ell mondanunk.:Ölt :3n. aa 1. amíg a réteg rnegpuhul' A melegítéshez sohase használpisztolyt. sekor _ a el fordulhat _. mivel így a Szenylyezodés megpuhul. mivel a lerakÓdott kátrány és korom nagyon gyÚlékony.

vékony réteggel lerak dik rájuk a fÜstben lév égéstermék. A kamra aljában van a tál.a természetben megfelel elemek vannak 1.1 1 . Az ajt t kívÜlr l fessÜk le valamilyen egészségreárIalmatlan festékkel. magasabban Íekv ftisto! rostélyon halakat. Napjainkban egyre gyakrabban találkozhatunk korszer j. és egyben elég er sek iS.9. amelyben a lecsopog zsírt fogjuk fel melegít vel el tudjuk melegíteni. A h mér vel 1 Íistol kamra aitaia Vagy horganyzoIt acéllemezb l stb. ábra. At zlér szabályos ajtaján a leveg áramlásának szabályozására tudju mennyiségét (1 . fémb l f stol kamra ajtaja beépített festéket' méro. k szabályozni a méretŰ és alak ajt k elég nagyok ahhoz. hogy kényelmesen tudjunk tenni a tŰzre. Sem a rozsdamentes acél. ábra.ha a fÜstol kamrát elektromos Elektromos el melegítés 20 . hogy a tuz ne deform ál1a Az beáram ábrán szerepl l leveg azoka| A homlokrészÜkÖn lév csÚsztathat szelel kkel és a rozsákkal megfelel en SZabá- lyozhat a leveg beáram]ása. Az akaszt rrid alatti. esetleg necivességl A A fÜstol falainak és ajtajának belsejét semmivel sem kell kezelni. fustol belseje bels oldalát sem). ábra. A védelmet maga a fÜst 1 . A f tistol kamr a. hrisdarabokat vagy zoldséget ftistolhetunk. A A kamra ajtaja . Az ajt rol nem hiányozhat a bels h mérsékletet készÜlhet f ábÓl.10. de a fábÓl Vagy tégláb l készÜlt fÜstol k falainak adja.9 ábra) . Hasznos Segítség. amely j bír1a a h t' használhatunk például szilikonos méro h méro (1 . hagyjuk rigy. mivel aZ jelent Sen megkÖnnyítheti a munka kezdetét.10. a falak Ugyanis gyorsan impregnál dnak. ahogyan legyártották (nem kell véd réteggel bevonni Sem az acél. a munkát megkÖnnyít legkÜlonboz bb elemekkel felszerelI fÜstÖl kkel. ábra).

ha aZ ajt t kinyitjuk. A f t testeket a kamrán kívÜlr l tudjuk bekapcsolni. amelynek fordu|atszámát szabályozni tudjuk a fÜstolés típusának megfelel en. mint ahogyan aZ a h t gépeken jon fel. ha az ajt t bezár1uk' van .ha a fÜstol t hosszabb ideje nem használtuk.deg. A fÜstolés ideje alatt a rostély álland an forgatjuk. és lekapcsoljon. ld t és Íutoanyagot takaríthatunk meg. A rostélyra er sítjÜk a karokat. fával begyÚjthatunk a t ztérben. a hi- bezár1uk a nyílásokat. A rostélyt kívÜlr l villamos motor forgatja. azaz a villany automatikusan kapcsol d- Az el melegítésre általában elég két ora. 21 . hogy a tŰz biztosan belekapjon a Íába. Az elektromos melegítéstekkor már kikapcsolhatjuk. ha a felmelegítésheza kamra aljába és a falakba építettelektromoS f t elemeket használjuk. amelYre a fÜstÖléskor Forg tengely a A tuz meggyÚjtása után a tuztér ajtaján Iév SZelel nyílásokat kezdetben nyitva hagyjuk. A korszer és nagyobb teljesítményfÜstol k kamrá1ába forg rostélyt szerelhetÜnk. nedves kamrát ugyanis e| bb ki kell szárítani és fel kell melegíteni' Foleg abban aZ esetben nagy segítség. majd hÚrst akasztjuk. Miután a kamrát mintegy 70'C-ra el melegítettÜk. A világítás kapcsolÓját Úgy helyezzuk el aZ ajtÓnyíláson. kinyitjuk a kéményszelepét és ha azon- nal neki akarunk állni a fÜstÖlésnek. ViIIanyvilágítás A fÜstÖl be villanyvilágítást is szerelhetÜnk.

0. ábra. hanem megakadályozzuk aZ oxigén kÓzvetlen hatását. lug használata Yagy égetésnélkÜl nem lehet fert tleníteni.1. tP 2. el bb alaposan (a kívánt eredményt azonban csak a déleur pai országokban lehet elérni). amelyr l minden b rdarabkát és ínt eltávolítottunk. mivel a hÚrs ott romlik meg leggyorsabban A páclé lassan (akár egy hétig) szivárog be a hÚs (sonka) mélyebben fekv részeibe. és addig ezek a részek teljesen védelem. KiválÓ élelmiszer. egészen a CSontokig.1. ezért egyszertl mosással.5 % tartosítoszerb l áll. amelyek els ként támadják meg a hÚs felÜletét. és a sÓréteg javítja a hÚrs ' A h st sozhatjuk egyszeru konyhasoval. éS a páclének m anyag ízt adnak. El készítjÜka megfelel edényt. mivel házilagosan nem lehet elkészíteni. 100 g sot és 10 g cukrot' bedÖrzsgÖljÜk soval. A pác!é szép rozsaszínrÍreszínezi a hrist 22 . A páclé receptje: 1 L falában mélyen megtelepedtek a baktériumtelepek. UgyeljÜnk a mrianyag edényekre iS. de csak az informáci kedvéért említjÜk. amely általában konyhasobÓl és kb.Vagy kutvizet. Ezeket a Sonkákat a sÓzást kovet en kizárolag szárítással érlelik Befecskendezés a csontig. a hus besÓzása konyhasÓval A sozással nemcsak tart sítjuk a friss hÚst. RégiÓnkban a pácolás a hÚsok leggyakoribb el okészítési m dja' A tÖkéletesen tiszta hÚst. mivel egyes anyagok a páclével reakciÓba lépnek. Páclé kaphatÓ készen is. meg kell fÜstolni. mÓd- színétis. áazai kÖrnyezetben a bes zott sonkát mindig amelynek során a hÚsba beledÖrgoljÜk a s keveréket. Horvátországban a prsut Vagy olaszországban aZ Ugyancsak világhírnévnek Örvend pármai sonkát (itt csak konyhasÓt használnak a tartosításhoz). de használhatunk káliUm-nitrátot vagy más néven salétroms t is. HasonlÓ mÓdszerrel készítikma is Spanyolországban a rendkívÜl híres jamon Sonkát. A leg sibb modSZer a Gram- negatív patogén baktériumok elszaporodásának meggátolására. .2. -'-. Napjainkban általá_ ban már el re elkészítettkeveréket használunk. konzerválÓanyag nélkÜl vannak. amelyet alaposan ki kell tisztítani Vigyázzunk a faedényekkel. Páco!ás és sozás A hÚrst fÜstoléshez el kell készíteni. Ezzel a mÓdszerrel a páclét (3 B %-os tÖménység) eljuttatjuk a hÚrs belsejébe. A husok legegyszerubb elokészítésimÓdja a besozás' A hÚrs konzerválására már az okorban is sÓt használtak. amelyek vízben oldjunk fel A száraz s zás aZ egyik klasszikus SZer. amelyek nem tartalmaznak kl rt és más vegyi anyagokat. A vizet a használat el tt forraljuk át. de magunk is elkészíthetjÜk A páclé készítéséhez használjunk forrás. A fustolés folyamata 2.

A beÍecskendezés modia.alnak.: :. ? :: _ :_]. '=: :eljesen nészes foltok. amelyek befecskendezik a hÚsba a páclét. s zása A bes zás m dja. éS Védi mint saját titkos receptjét. akkor a sÓhoz kÜlonbÓzo f(iszereket adagolhatnak. A nitrites so (a kereskedelemben nátrium.20 IUszÚrással tudunk megfelel en páclével telíteni. rolt borsot. -='. mint a vékony hasi részeket. de alkalmazhatjuk a nyers szalámik is. A hÚrst tÖbb rétegben egymásra rakhatjuk. 1 kg hÚskészíIményekhez legfeljebb 150 mg nitritet adagolhatunk. amelynek során a színanyag Úgynevezett nitrozomioglobinná alakul át.{ is -'' -.: ''- . például . azokat csak konyhas val tartÓsítjuk.= '3akciÓba - ^ ^ ^* *] rertotle- ba. -'e szlnezi a hrist halványrozsaszín színét.='-= amelyek r::: -_ zCaktérium::-.= r: adnak. borsot esetleg egy kevés cukrot stb. A is rozsaszínure festi a hÚst' A nitrit a hÚsban lév keverék formájában kaphatÓ) mioglobinnal lép reakcioba. A tengeri pikkelyesek husa legfeljebb 0. ha tobb lesz. a Csontok. amit valaki a hÚs fÜstÖlésre val el készítésesorán az el1árás alfájának és ome gájá- valaki más számára tul er s Vagy éppen tÚl gyenge ÍŰszerezésnek hathat.:lrJnk = :--: :-::-:^ fel a hÚsba.. az édesvízi halak esetében eZ aZ arány megfe- nak tart.-. l - : -=.. a nagyobb makrélákat négy oráig pihentetjÜk besÓzva Egy 3 kg-os lazacot legalább 10 oráig fekte- tÜnk.usználjunk . speciálisan a pácolásra készítettt(jk oldalán is Vannak nyílások. mint amilyen koncentráciÓban a páclében is megtalálhat A bemerítésespácolás' Akárcsak a sÓzásnál. kell tisztí:-. ki AZ.( a meg_ . |gy a meleg vízben feloldott sÓ és cukor szinte azonoS koncentráciÓban jut bele t l Sok páclevet juttatunk a hÚs- félnÜnk A halak A halak sozásához nem használunk Sem salétromsÓt. Sem nitritet. ^: elké- - : ::- :' . A tiszta darabokat szell s . amelyek egész életukben sÓs vízben élnek. éS rendszeresen ellen rizzŰk.B Cm hosszÚ fecskend ttjre. rozsaszín 1bbé teszi a hÚst. ha k b l készÜlt edényt használunk). hogy hÚsba szurva befecsken dezzuk a sÓoldatot '::_:. és hagyjuk teljesen megszáradni.?::<at :::= a ^t tartal- A Vi- --:. éS a t t a gén keletkezik.(H kezelt hÚrsok esetén a mioglobinbol nitrozo-miokromo- Pácleves zást érÜnk el. A nitrátbol 300 mg a1ánlott 1 kg hÚrshoz. forgÓk kÖré Nem kell attol. miel tt a hidegfÜstbe kerÜl. hogy nem alakulnak-e ki pe- lez dik.. Ha tÖbbé-kevésbéel akarjuk nyomni a halízt. A halakat kívÜlrol és belÜlr egyaránt bedÖrzsÖljÜk konyhas val (nitrátosat nem szabad használnr). aZ mÓd- --_=rységu) aCSOn- =:l eggyor -:'-=. ::t:^Vekfe iS. majd belerakjuk kŐbol Vagy fáb l készÜlt edénybe (biztonságosabb. A hÚsoknál használt nitrát Vagy nitrit alkalmazása a halaknál nem engedélyezett. A páclével egyenletes sÓ- 23 .:Sa UqhaSZ= =. és vízszintes helyzet- be fektetjÜk ket egy soállÓ edénybe Az edényt hideg helyiségben helyezzuk el' A hetjÜk meg t" p javításához használjuk. mint például borÓkabogy kat. ez adla a h kezelt pácolt h sok megfelelo színét). A páclé beÍecskendezéséhez szÜkségÜnk lesz egy legalább 10 ml-es injekciÓs fecskend re és egy legalább 5. száraz kam rába akasztjuk. _ =.24 % s t tartalmaz.Vagy kálium-nitrites sÓ- salétromsÓt ' a nyers sonka színének A kisebb halakat legfeljebb 3 Óráig. ez adja pácolt hÚsok jellemz hidegs Ózásnál a halak gerincét er sebben be kell sÓzni. akkor aZ kiegyenlít dik.=a. A páclét felszívjuk a fecskend be.. A nagyobb halakat B.... Kevés a s tartalma azoknak a halaknak iS. A hÚst lepje el teljesen a páclé. f inomra vágott hagymát Vagy fokhagymát. készítéséhez A hÚssal érintkezve mikrobás enzimreakci knak koszonhet en a hÚsban nitritté változik.. A fÜstÖlést csak ezuIán kezd- A száraz sozás. A pácolás eloírt idejének letelte után. vagyis a hÚsdarabok méretei szerint két vagy három hét elteltével a hÚst kiszedjuk a pácléb l és meleg vízzel alaposan lemossuk. és a rétegek kÓzé is szÓrhatunk fŰszert. de nem is szÜkséges. borokabogyÓkat. A legfontosabb tanács: mindent pr báljunk legfontosabb el készítom velete halak f ÜstÖlésének as zás. azonban egy 4 kg-os péIdányt legalább 15 oráig kell a sÓban pihentetni.^=tig) szi'=. itt is elobb beledorgoljuk a husba a sÓt és a fŰszereket.'aa Íekvo ' fokhagymát. hagymát. Az Üreges. Egy sonkát általában legalább 15.'10 %-os s zás.. A magunk is .

utÓlagosan mindig hideg Vagy csak legfeljebb készen vásárolt f Üstolt kolbászt és virslit 7za fÜst:: vásáro lt ^ -. A legtÖbb készítményesetében a koncentráciÓt százalékban adják me9. ahol a hÚst el készítése folyik. '. beszélgetés kÖzépmeleg fÜstÖn fÜstoljÜk A tÚrlságosan forro fÜst hatására kifolyik bel lÜk a zsír. A fustolése A 2.30 percig tart' Az uto- egyszeru --. ami rossz gyakorlat. de jol szellozo pince. ha B0 "C-os vízben melegítjÜk Íel. A berakott h rst naponta ellenorizzuk. letisztított k vel rÖgzítjÜk. hogy a kolbászt és virslit nem fÜstolhetjÜk egyszerre a hÚsokkal. kozben általában kínálunk némi harapnivalÓt. : kedve lt a^ = akkor. A és ki kell tisztítani az edényt. A besozoIt hÚst mély. Vagy debreceni. A tapasztalt fÜstÖl k szerint azonban a virslit sokszor helytelenÜl amelyben egyÜtt fÜstol dik a hÚsokkal krinolin u stÖ lés re hogy ut f Üstolése abban a f ÜstÖl ben. A hÚrst nem szabad olyan pincében tartani. a legmegfelel bb. sÖtét. amelyben hÚsok is fÜstolodnek. A legideálisabb hely egy sÖtét. amelyeket rovidebb ideig kell a pácban tartani. vagyis az év h vosebb h napjai. huskészlt'_3elég 2-3 C'z egyben e . ahol a hÚrstárol edényt elhelyezzuk A fert tlenítsÜk azokat a helyiségeket iS. penészmentes pincébe tesszÜk. Kedvelt ételnek számít a kÜlÖnbÓzo mÓdon elkészíthetfÜstolt kolbász és a virsli. ben nem lehetséges elpusztítani. a legjobb. Vagy zÓldséget és gyÜmÖlcsot tárolunk' A hÚsra veszélyesek a tejalvadást el segít és a letakart fed t végÜl egy nehéz.. A huskészilmények kerti partikon Vagy egyszerŰen családi. ezzel elpusztulnak a romlást el segít baktériumok.2. tÚl sok víz elpárolog. Az edényt általában fafed vel fed- legÍontosabb szabáIyai sÓzás el tt alaposan elle norizni kell. A kamp kat aZ oldatba ázIat1uk' így tisztítjuk meg és egyben fert tlenítjÜk is hÚrs sozásához a legalkalmasabb id szak a Szeptember és április kozti id szak. . a Virsli elpattan . =. ha tiszta vízzel leÖblítjÜk a fert tlenített tárgyakat. ábrán egy nyitott fÜstolo képétlátjuk. baráti társaságban a kertben. A kisebb halakat. 12. ha f : A 2. nyári nap S 24 . és fert tlenítsÜk a Szerszámokat. h mérsékletével. baktériumokat azonban teljes mérték- A fert tlenítoszerek hatására bizonyos ideig A várni kell. mert el készítésukegyszer . egyÜtt aZ oldat felhasználásának optimális letelte után a fert tlenít szerI el kell távolítani.'12"C. A hÚrskamp k fert tlenítéséheza A boltokban kaphatÓ speciális fert tlenít szert használunk. melegítik. Ugyanez Von aIkozik a fÜstolésre is. amelynek mérséklete7.Az el írt hat id koncentráciÓjÚ oldatban pácoljuk. háztartási t romlást okozo baktériumok is. az edényt fertlenítjÜk és a hÚst j páclébe tesszÜk. amelybe lerakh st . A bogarak és a por ellen ajánlott a fed t még valamilyen terít vel is letakarni. a munkaeszkÓzeinket iS. és lemerjÜk rÓla a felesleges vizeL Ha netán avíz nyálkásodni kezd. lemossuk. . Az ennél forrÓbb vízben a virsli kireped. éS elveszti Ízét. ezért ajánlott fert tleníteni azt a helyet.2. A h besÓzott halakat sohasem szabad f tott helyiségben elhelyezni. de jÓl szellozo. a h st azonnal kiszedjÜk. Nem szabad elfelejtenÜnk. amelyek komolyan veszélyeztetik a hÚs tartÓss ágát. amelyekben Savanyított káposztát. Ez egyben azt is jelenti. A fÜstÖlt virslit forrásban lév vízbe teszik. CSak néh ánY percig hozzávetoleg '1 a készen vásárolt hÚskészítmények 5.A A s zás juk a jÜk le.13 %-os oldatban pácoljuk.

azok hÚ Sagát ='ték- sdarabokat tartal maznak. mint amilyen a 2. nincs idonk a pácolásra.':lelobb. ábra.:'-lél for=szti ízéI. az alsÓ részénlévo darabok jobban felmelegednének A fÜstÖlésre alkalmasabbak amely rnert azokat gyakran alumíniumdrÓttal kÖtÖzik.-=. amelyet konnyen és gyorsan átalakíthatunk a fÜstÖlés kívánalmainak megeleloen. ábra.3. A fÜstÖlésnél UgyeljÜnk arra. :- sagosan -: ' iul sok iS =. látjuk.5. A hrjsokkal egyutt fustol féléketcsak rovid ideig fustoljuk d kotbász- - ' 3 vÍzbe grilleznie amelyeket a kandallo eredeti Iuzterébe rakunk. Ut Ítistolésre is alkalmas kerti Íristol j. amely grillezésre SZolgál. rÖgzíteni lehet a levehet ajtÓt' Ne feledkezzÜnk meg arrol. vagy fÜstÖlés idejét a fÜst h mérsékletehatározza meg. Az eredeti tuzIér els részén.4.:enÜnk.4.2.--] r r - - . Egy ilyen egyuttléthez eIengedhetetlenek az izleles falatok 25 . ' .\z percig uto- akkor. 2. Samott-téglával kirakotItŰztér Van.^-lenyek . f e ljebb =s virslit fustÖl- Ez a fÜstÖlo is alkalmasabb azonban a készen vásárolt hÚskészítmények (például a rendkívÜl -. ábra). Az eredeti kandallÓ alsÓ részében. tÖkéletesen átmelegíthetjÜk és egyben elvégezhetjÜk aZ utÓfÜstÖlést is Az egyszerri utof ÜstÖlésre megteszi egy szép nyári nap is. .artani.^ak a : -'. ábrán olyan ped 2. f leg 2. Az als tuztéren leveg szabá_ lyozo ajto Van.-. hogy a kolbászfÜzér ne legyen tÚl hosszu. -esa S:arolÓ :t3kat a . ábra. "? <rinolin '= :: =. a -. ábrán láthatÓ kedvelt angolszalonnát) fÜstolésére. amelyet hamuedénynek is használhatunk. amely méri a h mérsékletet az eredeti IŰztérbol kialakított fustÖl kamrában. ='r aZt __'-. A fÜstÖléshez ne használjunk olcsÓ terméket.3lyek S - '- a hÚsnak fémes ízt ad. : ^-elyben "-.F1 _ . A képen digitális homéro szerepel Az ilyen fÜstÖl ben fÜstÖlhetjuk a hÚst és a kolbászt a vízszintes rostélyokon vagy fel is akaszthatjuk ket hÚskampÓra oldalt a falba akasztÓkat Ültettek be' amelyekre =:. a hÚskészítmények. mert a ÍuzéregyenetlenÜl melegedne fel. A késZen vásárolt kolbász utofÜstÖléséta kerti kandallÓban is megoldhatjuk (| 2'3. ha nincs idonk a hust elokészíteni a fÜstÖléSre. nem ig csak f ÜstÖs illatosításrÓl' akko r a fÜstÖléshez megfelelobb berendezést kell kialakítani. ha csak izzÓ Íadarabokon akarunk f l-]a valodi fÜstÖlésrol akarunk beszélni. amely kéménnyelossze Van kÖtve a kandall eredeti tŰzIerével így olyan tér keletkezett.amelyek nagyobb ^ kandallÓt látunk. : "lat. hogy aZ ajtÓba h mér t kell beépíteni. Ezeket a hÚskészítményeketviszonylag rÖvid ido alatt elég 2_3 Óra _. amelyet kulÖnben csak grillezéshez Vagy roston sÜtésre használjuk 2. Erre a célra megfelel a kerti kandallÓ iS.>Zitése = -..

10 kg kÖzépes méret használunk. a fels rétegekb l a sÓ leszivárogna aZ alsÓkba.t1.5. ontés kÓzSZagoS borsot. babérlevelet halra (muréna. 2-3 k9 halat akarunk Nem nehéz a páclé elkészítése sem' A vizet nem kell átforralni a sÓval. 29r 2. A sÓzáshoz csak egyszerŰ konyhasot használunk. mint amikor konyhakész állapot ra sozzuk a halakat 2. borsot. hogy a s beszivároghasson. A fÜstÖlt hal nem tartÓs élelmiszer. Az egészben fÜstÖlt kisebb halakat a sÓzás után megf ÜstÖlni. CSak egy kicsivel tÖbbet. A ben a haldarabokat néhányszor átforgatjuk páclébe tehetÜnk aprÓra tort f szereket: Vannak. A száraz sozáskor a halakat egymás mellé rakjuk' mivel ha tÖbb rétegben fekÜdnének egymáSon. megfelel aZ angolna. hogy ne sozzuktÚl a halakat. éS a páclének remek illatot ad a zÚzotI" Vagy lereszelt fokhagyma. akkor ajánlott nÖvelni a sÓ mennyiségét. Ha már kertl grillt építinkvagy átépíttink. elég. ábra. fontos. amelyeket így tulsÓznánk Nem kell tul sok akkor elég csak szárazon bes zni.5 kg sÓt és 6 L vizet a gerincÜkre állítjuk. és a halakat. pisztráng) 0. a muréna. Halak fusto!ése A fÜstÖlésre alkalmas minden halfajta.75 kg sobÓl és 9 L vízbol készítÜnkpáclét. A nagyobb halakat jobb felvágni patkÓkra' a félkilÓs halakat metéljÜk be a gerincÜk mentén egészen a farkukig. éS leÖntjÜk a páclével. 10 kg halra 0. hogy a so egyenletesen át1ár1a a hÚrsukat.t -lt /'2-< /_-". alakítsuk fustol vé is sÓt használni. a fÜstÖlés csak meghosszabbítj a a 26 .7 kg sÓt és 6 L vizet használunk' A lemért halat lazán belerakjuk az edénybe. a s t a pisztráng és a lazacféle halak is A fÜstolés legfontosabb eleme a megfelel sÓzás. valamint a pácoloedényt is alaposan megtisztítjuk.U(ér I t. a ponty. amelynek aZ átlagosnál nagyobb a zsírtartalma harcsa. a tiszta ivÓvíz.3. 15 kg halra 0. nem kell páclébe ázIatni. Ha csak kis mennyiségŰ. Ha a nagyobb halakat patkora vágtuk. kÖményt. akik Vegetát használnak.

:. ldeáIis segítséglehet aZ 1.- '. hogy nem minden tengeri hal ehet már szeretÜnk horgászni. és a rátapadt fŰszert a fÜstolés után enyhén letoroljÜk.=.atjuk.fogyaszthat s á9át Megfelel hrjtés mellett és a téli id szakban is a fÜstolt hal legfeljebb egy hétig fogyaszthato. 1 rész SZagoS bors . A 2. amíg elég izzo fadarab keletkezik.s:3. A fÜstolés ideális ideje 1 ora.a ivÓ: -: -:=^yt -: iS juk maradt parazsat is _ és a pereme kozott legyen annyi hely.7.eket: másikra pedig a kopoltyÚinál ÍelÍuzzÜka halat.o. I j ffi*. mogyoro és foldi szeder levelét. Fristolésre eI készítetthalak ^^eretŰ -:. ha .beleszámíIva a tuz után :*_ _ :_.6. int . vessz . fÜstoljÜnk halakat. esetleg megf szerezni' Pr bá|juk ki a kovetkezot'.viZet : = =-akjuk ==: -viZet tÜzelÜnk aZ árokban.5 m hosszÚr mogyorfa- -. Addig - _:=s ?-.. megfÜstolhetjÜk kozvetlenÜl a t parton is. . A polipok és más hasonl puhatest tengeri él lények fÜstolését bízzuk inkább szakem.s. 2 rész bor kabogy .. de el kell készíteni a fÜstolésre.i i Yr. eZ is egy lehet ség! olyan mély árkot ásunk... Ha nem akarunk nagyon mély árkot ásni. ábra. hogy a halakat fel tudjuk akasztani kamp ra vagy rridra. 2. hogy az al1a . 2 rész korian- f szerkeveréket osszeállíthatjuk a kovetkezo- ban Vagy m anyag zacsk ban osszetorjÜk. hogy a hal zsír1a teljesen kicsopog. EzenkívÜ l a tÜzeloanyag hoz hozzáad hatu n k néhány bor kaágat is. legmagasabbra akasszuk a Iuz folé. 'i:i f szerkeverékkel. evelet.a ha= r-n A halat tehát bes ztuk és bef szereztÜk _ hol fÜstoljÜk meg? ott ahol régen a halászok? lgen. 2. Halunk van. kÖz- A pálca egyik végétbeleszrrjuk a foldbe. berre. Egyszer . Fontos.8. : . Vigyázzunk arra iS. fl ". be kell sÓzni. ábra.1 lli . és nagyon száraz lesz. a halat a bes zás és a száríIás után bedÖrgoljÜk Vagyis hurrá. bárhol használhat rostély halak grillezéséhez vagy ftistoléshez 27 . hogy a halakat a lehet hogy kovekb l falat rakunk.eS -_ _:: vagy a tart s : )_a3bítja a Ha a parázs ttilságosan forr Vagy a hal Van nagyon alacsonyan. zold leveleket használunk pl' égerfa. Dr tk amp k halak Ítistoléséhez dermag.":. és szeretjÜk a halakat! Ha sikerÜlt halat fogni. mint megfÜstol dik.V. ábra. akkor a peremét magasíthatÚrgy. fennáIl a VeSZélye annak. Az osszekevert alapanyagokat mozsár- képpen is: 2 rész SZemeS bors.a sÓ =. &'J.=S 9 L -:: -alakat :. pácolni. A fÜstfejlesztéshez friss. és inkább megsÜl. a =::-=. amelynek mindkét végétkihegyezzÜk.

ábra mutatja.3 cm-es hézagokkal vasrudakat hegesztÜnk. éS egy hosszabb dr thuzall amelyre felakaszthatjuk a halakat a kampÓknál fogva. ezért nem hajlik meg a halak alatt.\ bl -\ : \ \ Ha a halak mellett hÚsszeleteket is szeret- \r \ A 2. ábrán láthat .7 . amelyek nem csak ÓŰzlenek. akkor készíthetÜnkegy hordozhatÓ fÜstÖloládáL Ennek a nagysága lehet 60 X 60 X 25 Cm.10. hogy kÖnnyen tisztíthat legyen ' Az acélrudak A horgászaton. 5 minden oldalrÓl jÓl ki kell égetni. és a 2. kevesebb h t termel parázs Vagy nedves fával letakart faszén (a nedves fa fejleszti a fÜstÖt) felett fÜstoljÜk a halat' Ha a halak itt kicsit meg is sÜlnek _ de valÓban csak egy kicsit _. a kialakítását a 2. ahogyan a kitisztított és bes zott halakat elakasztják f a kamp kra. akkor vihetÜnk magunkkal a halak fÜstoléséhez kampÓk mellett elég. de lehet ennél valamivel nagyobb is.9. . hÚzott acélbol. hogy a hor- rozsdamentes acélbol készÜlhet.6. Halak fristo!ése na9Y. BefejezésÜl már csak a botokra tŰzÖtt halat kellett a faágak kÓzé rakni. de a kertben is megfÜstÖlhetunk kisebb halakat sík roston.hogy be tudjuk s zni a halakat a f Üstolés el tt. ábra mutatja.9' ábra. A halakba friss Vagy szárított f(jszereket tehetÜnk. ábra. amelyek segítségével ^ kÖnnyen fel tudjuk akasztani a halakat a fÜstÖlg Iuz folé. vagyis aZ izzo parázs felett szabadon mozgathass uk azokat.5 mm vastagságÚ acéllemezb l. hanem árthatnak 2. Sem a rost elkészítése. 2. A fÜstÖloláda '1 . lehet leg fényes. . nem tÖrténik semmi. átmér je 5. Az L profilbÓl hegesztett keretbe 2. . málnalevelet Íenyoágakat (ebben aZ esetben egy kis égett Miután megfeleloen vastag réteg izzo parázs alakul ki rádobáljuk aZ el készített \ \. A 2. horg anyzott acélbÓl készÜlt ládát el bb 28 . ábra A szÜkséges kampÓkat. .Ha két napra megyÜnk horgászni. ha egy doboz s t viszÜnk magunkkal. ahogy an azt a 2. meleget. A halakat egy pálcára ÍelÍuzveis felmutatja' A pálca végeit rogzíthetjÜk két villás vég bothoz' akaszthatju k a IŰz ÍÓlé. Ez aZ acél jol bírja a Az ilyen roston inkább a kevésbéizzÓ.7 mm . hogy elkészÜljÖn az ínyencség nénk megfÜstÖlni.1 .11. és ugy rÖgzítjÜk azokat.B. A halak felÍíizéseés rogzítése a kamp kra is' Vagy borÓkaágat dobni. ahogyan azt a 2. . természetes tíÍz Íelett b lVagy gany (cink) ne kerÜljon kapcsolatba aZ élelmiszerrel.10. Miel tt tÜzet rakunk távolítsuk el a gyomot' A f kÓzt ugyanis lehetnek olyan nÖvények iS. és várni. ábrán kétfélekampÓfajta láthatÓ. A rost mérete lehet 50 x 30 cm. . a halak alá egy kis nyárÍakérget. amelyek segítségével a természetben is meg tudjuk fÜstolni a halakat. Sem rajta a fÜstolés nem bonyolult folyamat. forgatni és elle norizni a f Üstol dést. így atuz. hogy a rÚdon ne mozdulhassanak el. esetleg horganyzott lemez- feny kéreg nem számít) .

*'Ií!f#. A kerti grill folé helyezhet ftistot állvány 29 .: ÖlheazI tése.zl1ak :t ÍŰ_ c kat. . b) a ládát kovekre állítjuk' és a tuzet alatta. stot) "neg lem b) . a láda aljára pedig mintegy 1 cm_es rétegben Írirészport vagy faforgácsot sz runk ábra' Hordozhat Í stol láda zerethor- ehet abra lg sá1)ez-.12.) a IŰz. . lrn at . a kovek kozott rakjuk meg. :nnél sztett Jakat rlbÓl. ábra. 1)OZ- tÜzet a kozvetlenul a Íustol láda aljában rakjuk meg. horélel2. =.lhet.lobb ." i. {fon ')a a tt udak (evef ával .1 1' a. ara 2.

Ha egész halakat akarunk fustÖlni. amikor a parázs felett megkezd1Ük a fustolést. c) 2.5 mm. A ponyva tetejére vágjunk egy 10 cm átméro1u lyukat. . amely a ÜstÖt illatosabbá teszi. hogy kÖnnyen le tudjuk venni akkor is. hogy aZ alkalmas legyen a halak fÜstolésére. c) az oldalnézet méretei ha az állvány tetejére egy természetes anyagb l készÜlt ponyvát terítÜnk akkor. mivel még a leginkább tuzállÓ festék szagát is sokáig lehet érezni. ábra.13. LO_ A kis A co . amelynek magassága mint egy 70 cm. A forrÓ forgácsbÓl emelése mellett a kÖtozÖtt kolbászt megfÜstoli 1 0. A láda oldalán merevítés fut végig. . 1 5 perc alatt. amelyeken át a Ieveg bejuthat a dobozba. Vagy ha Van. A Iuztér mérete megad)a aZ állvány kÜls méreteit egy felfÜggeszthet berendezésnek. K b l és tégláb l készilt kandall -ftistol a) a kész építménY. ha a láda már forrÓ. AZ állvány anyaga hengerelt zárt profilÚr acélr d. kerti grillt átalakíthatjuk oly mÓdon. BelÜl. amelynek nincs saját fÜstelvezetése. A láda falának als részén lyukakat f runk. származo fÜst szÜ a fedo néhányszori meg- id kséges. de a felesleg el is tud Iávozni' A ponyvát tobbszor is felhasználhatjuk. a méretei lehetnek 15 x 15 x 1. így elég fÜst marad a fÜstÖléshez a ponyva alatt. ): amelyet legjobb rozsdamentes acéldrÓtbÓl készíteni. korÜlbelÜl a doboz magasságának felénélVan a fÜstol rostély. a halakhoz 15. 20 x 20 x 2 mm esetleg 30 x 'l 5 x 2 mm.25 percnyi bÜkk-. . a rostély ezeken áll a láda alján.ltt konnyen kialakíthatunk egy egyszer f ÜstÖl t'. A fÜstolést egyszerŰ trÜkkel segíthetjÜk: elég.12. festés nélkÜl. felÜlre kerÜl a 10 mm vastag acélrudakbÓl készÜlt rostély ' AZ ilyen anyagb l készÜlt rostély a ho hatására Sem változtatja a form áját. Az állványt alul keresztrudakkal merevítjÜk ki.amelyek így egyfajta tart lábakat képeznek.A ládát legjobb nyersen hagyni. akkor magasabb berendezésre lesz szÜkségÜnk. A halakat legjobb vékonyra hasogatott tÖlgy. a doboz teteje ezen támaszkodik' A tet re szereljÜnk fÜleket. akkor aZ acéllemezb l készÜlt levehet kémény.A drÓthálÓ oldalán behajlítjuk a dr tok végét.b) az alapméretek. .r =f b) 2. 30 . ábrán egy olyan kicsi kerti grillt láthatunk.Vagy égerfával Vagy f a) f részporával fÜstÖlni' A fát megsz rhatjuk f szerrel.

A pontyot fe!szeleteljÜk patkÓkra. A fÜstolés els o Íélré4ában a Iuz égjen láthat Iánggal. ízlésszerinti mennyiség doboz ''eljÜnk <kor is. és mintegy 0 orára h vÖs (az ideális a +5 "C) helyre tesszÜk. ki kell leveg ztetni és alaposan le kell hrjteni. Ha feIÜlr l rakjuk be a haldarabokat a fÜstol be. nem (zŰzott Vagy reszelt) fokhagyma. amely folyamatos jelenlétet igényel. alatta helyezzÜk el a drÓthál t. 2. de a telek nem elég nagy egy fÜstol megépítéséhez. ^ Szok. hogy a nagyobb darabokat vagy aZ egész halakat konynyen be lehessen rakni (2. ábrán bemutattunk) egyszerre . hogy a haldarabok tokéletesen megszáradjanak. A legmegfelel bb tŰziÍa a bÜkk-. hogy a keletkez g z e! tudjon távozni. ezért a fáb l készÜIt fÜstÖl ket nem kelI hornyolt-csapolt (falcolt) deszkáb l készíteni. amely feIfogja a lemakréla. A fa legyen tiszta. A fÜstolt ha! hÚsa gyonyor conyva ronyvát A fÜstolt hal nem tart s élelmiszer. .lt ros- A (: elég. nem jelent gondot ugyaniS. anyag- aranyvoros színt kap. dZ egyre megy (a fÜstolés Hogyan Íustoli ink halat? A halak fÜstolésére gyakran használnak rostéllyal ellátott fÜstol ket. c. esére. agát is Sokaknak Van hétvégiházuk Vagy családi házuk 'észén doboz a drÓalján. 2 mm. A h snak meg kell szabadulni a párátol. A darabokat pácba (a pác receptjét lásd lejjebb) tesszÜk.dakb ná1át' l :. Egy egyszer . Csak ezután lehet elrakni vagy szálIítani. Ezzel egy id ben gyakran kell szell ztetni a fÜstol kamrát. ne hagyjunk raj- k ki. és hagyjuk alaposan Iecsopogni. het leve- A halaknak megvan aZ a legyÜnk f hogy szívesen lepotyognak a kamp kr l. j l m kod fÜstol ben a ponty 2-3 ora alatt készre fÜstol dik. ksé- :crofilÚr 5 mm. kamp ra akasztjuk (a kamp t a gerinc mogé szÚrjuk). A fÜstolés befejeztével fontos lépés. nagyon vatosak. és ne essen szét és ne hulljon le a kam- a lazac hÚsa ugyanis -stÖlni. '-'ely a acsbÓl meg- lercnyi _ 3f u stÖli megszÜnteti a fagyasztás okozta mellékhatásokat). az égerVagy a szilvafa. roSSZ tulajdonságuk. : g rillt zetése. mint például a fa!ainak nem keIl légmentesen részébenlév acélrudakra akasztjuk. i1Ü ta se sarat. ábra). és a kérgétis távolítsuk el. Megfelel h tés esetén Vagy hideg id ben is legfeljebb ízéIés min ségét. nikor a conyva lyu kat. ezuIán már elveszti 2. k . . A Üstol Ódon. Ezután a fÜstol I bezárjuk. Sok halfajta.. A pácbÓl kivett haIdarabokat leoblítjÜk. A fÜstolés optimális h mérséklete65. <észÜ lt :ratunk -:egadszthet a mint szÜ A halat aZ el melegített fÜstol be tesszÜk.14. ábra. '1 Egy kipr báIt praktikus recept: Kihorgásszuk a pontyot _ halast b ! Vagy a fagyasztobol. A hál alá tegyÜk a lecsopog zslrI felfog tálat. ábra mutatja. A fistol ládában felakasztott pontydarabok füistolés után 31 . hogyan nézhet ki egy ilyen építmény. p a meg. egy hétig lehet fogyasztani. i abakat ként (vagy a sík roston fÜstÖlhetÜnk vagy oIyan szerkezeten. mint amilyet a 2.14.13a. ha a deszkák kozott leveg zlk' A haldarabokat a fÜstol fels esett darabokat.hogy a halat gyorsan és alapoSan leh jtsÜk. Se csigákat.70 "C.12. használjuk.5 kg konyhas 6 L víz (megfelel a tiszta ivovíz.al fÜs: cÜ kk-. . b. 3o be:'ÓtbÓl -cstély. hogy a hal ne puhuljon krÓ| . A legjobb. ha ezek keverékét zárniuk..és téglaépítmény szolgálhat kerti grillként és fÜstÖl - foly mellett. és indul fÜsto|és.1élkÜl. Vagy Szenvedélyes horgá- A páclé 10 kg halhoz: kell átforra!ni) 0. a tonhal Vagy meglehet sen zsíros.

a tuzteret és a fÜstvezetéket. Használhatunk például gyorsan kÖto maltert amelyet Iuzállo anyagokkal (samott. ábrán egy egyszeru. 1 ora alatt képesek vagyunk felhasználni A szilár_ dulo maltert víz hozzáadásával ujra képlé. kerámia) A téglábol rakjuk tuzIeret samott-téglábÓl vagy más tŰzállÓ ki Használhatunk nem nedv- kennyé tehetjÜk. éS ne legyen melegebb. és általában rostély nélkÜli. A tuzteret Ugyancsak vízIaszíIo anyagbÓl készítjuk. de vágÓkoronggal darabolhatÓk . Az egyszerubb fÜstÖl k legnagyobb és leggyakoribb hibája. de ezzel veszÍt kÖtotulajdonságaibÓl A maltert szilárd' tiszta. hogy nem tÖkéletes a Iuztér ajtaja' valÓ Íalazáshoz használnak Ez kÖrÜlbelÜl 110 oC-os h mérsékletet bír ki' Mindig csak annyi maltert készítsÜnk'amelyet 0. és legyen rajta kis levegozIeto ablak' amellyel szabályozni tudjuk a leveg beáramlását . . hogy a IuzIeret elég alacsonyan tudjuk elhelyezni A lépcsok stabilabbá teszik a fÜstÖlo also részét. répkályha építéséhez használatos malter Vagy A IuzIér alapmérete 30 X 50 X 30 Cm.15. A tuzIér Íalazásához tobbféle' CSegitt kÖzÜl választhatunk. deszkábÓl fel- szívÓ.16.15. mint aZ egyszer tégláké. 2. Fáb l készult ftistol a talajszint alattl t ztérrel 32 . UgyeljÜnk arra.a legmegfelelobbek erre a kerámialapok. Un klinkertéglát is Ezeknek a tégláknak a A fÜstÖlot legjobb egy kisebb dombra állítani.A építettfÜstÖlo láthatÓ' Ebben a halak mellett szinte mindent meg tudunk fÜstÖlni. 2. portalanított alapra horcjuk fel. vagyis a tuz a tuzIér aljában ég' Ha alaposan kiszáradt trjzifát használunk. mint 25 "C. hogy aIuztér ajtaja jÓl zárod1on.5. a minoségébol és a { 2. ábra. ábra. akkor az égésután a IŰztér alján csak tiszta hamu marad. megmUnkálása kicsit nehezebb. aZ építéskora levego h mérséklete nem lehet 5 "C-nál kisebb. felfrissíthetjÜk. Szépen f ustol dott pisztrángok és pontyszeletek tr.

6 a Íustelvezetésszabályoz szeleppel l 33 . 2 hamugyŰjt .' r anyag: a kerá3 :arabole. ábra.17.ai5Ól A -a hord- veszít =-séklete I .erámia) :'Ü lbelÜl r i ? r g csak 1Óra szilárképlé- -=l . 3 a rostély.4 a t ztérben ég tíiz hatására Íejl dik Íust.31 me- 2. amelyre a fristfejleszt keveréket sz rjuk. a keverékb l ^ér. KorszeríÍíémÍiist l 1 szabályoz rész. r '. 5 Íustol kamra. cse- -rint az g | áknak :3r vagy 'n altert.

hogy novelhetjÜk. Az els begyÚjtáskor ne nÖveljÜk 100'..A Íalazott t ztér kiégetése... hogy a fÜstÖlt sajt egy tÖmbbe olvadjon akko r a homérsékletetenyhén megA legjobb megoldás azonban. eZ biztosítja. ez rttal deréksZÖgben felfelé' A kamra aljában' a A halat vagy a hÚst rudakra akasztjuk a fÜstÖlo a lecsÖpÖg zsírI felfog tálat . f A ustolésre felakasztott hust ne rakjuk tÚl s r n . szololevelekre. 'B ora fÜstÖléSre. A legtÖbb szekrényes ÍÜstol ben egy adag aprÓfa Vagy f részpor elég 5. tÖrések keletkeznének. nénk. mivel a fÜstolés tonkreteszi a berendezést. amelyet lereszelÜnk. amely mintegy 175 kg 2. A fÜstol szekrényt felállíthatjuk a kert egy védett Szegletében. amelynek legalább 250. A szekrényes fÜstÖl k kevés helyet igényelnek. ami bevált mÓdsZer a fust áramlásának lassítás ára. csak minimális emelkedése legyen. amelynek tetejét le is lehet venni.. éS fÜstÖlhet a feta típusÚ sajt is A sajtot legalább 1-2 oráig hagyjuk a fÜstÖn. amely fÜstÖlni. de ebben aZ esetben ÜgyeljÜnk arra. A fÜstfejlesztésre vékony aproÍát vagy f részport használunk. 2. a fÜst csak lassan. eZ a kívántnak megfelel en szétoszt1a a fÜstÖt a kamrában' padl felett mintegy 5 ' . hal Vagy hÚrskészítmény nélkÜl tuzeljÜnk benne.. hogyan lehet ezt csinálni. egy 700 L-es fÜstolo. A cs készÜlhet kerámiábÓl . de jÓ a gouda.. A Iuzt'érbol aZ égéstermék nem Iávozhat t lságosan gyorsan. átveszi a fÜst illatát. ábrán a fÜstelvezeIo derékszÖgben megtorik. A rozsdamentes acélb l készÜlt fÜstol kamra (2 17 ábra) fels két harmadát a hÚs ÍelfÜggesztéséreszolgálÓ akaszt k foglalják el. hogy a darabok A 2. ElhelyezhetjÜk a házon belÜl is. így a nedvesség Íokozatosan elpárologhat.300 mm áIméroj nek kell lennie.120 "C folé a h mérsékletet. ha saját SZemÜnkkel gyozodÜnk meg arrol. mindossze 90 X 90 X 160 Cm méret .1B. vagyis mindenféle hÚs. és ÖsszekeverÜnk friss f szerekkel (1) A f szerek kÓzÜl pr báljuk ki a bazsalikomot. Saitok Íustolése Ajl elkészített fÜstolt sajt aZ egyik legfinomabb csemege. amely a sokkal és a kátránymaradékokkal egyÜtt árI a fémeknek. A h mérsékletet fokozatosan noveljÜk. Az egyszer sajtfÜstoléshez a SZeletelt Vagy lereszelt sajtot kend be tesszÜk. a tŰztér és a f ÜstÖl kÖzti távolság legalább 1 . éS a tetszet sebb megjelenéshez fával boríthatjuk A f Üstol nek hossz kéménytkell készíteni . A fÜstÖl t rendszeresen tisztítani kell. .5 m legyen . ábrán bemutatjuk a cseh Pavel Surma ^ képzomuvészsajtfÜstÖlési specialitását. egy kevés zsályáVal' Szurokf vel (oregán ) és kakukkf vel ossze- 34 . érdemes készen kaphato szekrényes fÜstol t vásárolni. AZ Új fÜstol t az Üzembe helyezés el tt legalább három napig ségÜnk lesz egy szitára. A fustÖléshez viszonylag hideg ) í Í t' I A fÜstÖl kamra alatt a fÜst Új ra trányt változtat.7 cm-rel helyezzÜk el i fels részében. azl mindig kerÜl1Ük el. hogy a fÜst megfelel mértékbenlehŰljÖn egymáshoz érjenek A legtobb szekrényes fÜstÖl berendezés hidegfustÖlésre készÜl. kÖzben pára keletkezik. lgy maga is megfustÖl dik. nem csoda hát. ha azonban azt szeret- Össze. segít a fÜst áramlásának szabályozásában Azoknak.15. További emelésétis Íokozatosan végezzÜk. legyen. anélkÜl. A kis kéménytszeleppel láthatjuk el. SzÜk- Eidami fustolése hus megfÜstÖlésérealkalmaS. a keverékbe tehát sok finomra Összevágott bazsalikomlevél kerÜl. hogy aZ építmény egyenletesen száradjon ki.2. de napjainkban kaphatoak már speciális keverékek is.gomolyogjon''' A fÜstelvezet cs nek.. A berendezés alkalmas hal és hÚs fÜstoléséreegyaránt.4. ha fustÖlt halak és husok mellett ezt is egyre tobben szeretnék maguk elkészíteni. akik rendszeresen akarnak halat fustÖt alkalmazunk. elég 2 Cm 1 m-en (2 : 1 00). hogy aÍalazatban repedések. 30 %os zsírtartalmÚ eidami sajtra. A fÜstÖlésre alkalmas sajtok: eidami. f tsuk. a kaskaval. els haszn álala A szárítást és az elso begyÚjtást legkorábban Üresen befejezése után 24 orával végezhetaz építés juk el. így érhetjÜk el ugyanis. hogy a fÜst és a bel le árado SZag ne Zava\a a SZomSzédokat.5. hogy száraz és tŰzbiztos helyen és védeni a rozsdásodástÓl.

hogy a fÜstÖléshez megfeleljen. hogy aZ eszkÓz a célnak leÍejtése marad. A fustÖlés megkezdése elott a sajt tetejére sajtkarikákat teszÜnk (6) . akik reggelig a fÜstol ben hagyják a sajtot. 4. hogy a levelek mindenhol b ven átfedjék egymást. A fuszerkeveréket alaposan ÖsszekeverjÜk a reszelt sajttal. 4 Íelakasztjuk a fustol be. ha megolvadt A sajtot kicsit megnyomkodjuk (2) keverve. EzenkívÜl Az el készítésnél nagyon kell Ügyelni Kezdetben a sajtot viszonylag nagy h mérsékleten kell fÜstÖlni. 9 már csak a szeletelés van hátra 35 . Az utolso lépésként már csak a szololevelek nincs szÜkségunk Semmilyen bonyolult berendezésre. )ol látszik a sajt és a f szerek aránya a sajtban' 2. mivel a sz l levél is ehet A sajt metszetén (9) . sz|ta és sz l levél. amelyek gyÖnyorŰ márványos mintát hagynak a sajton (B) A leveleket nem kell tÖkéletesen eltávolítani. arra.. tigy. ellenkez esetben a sajt lecsopÖghet a fÜstolo al1ára. de ne feledjtik. 7 a sajtot kivesszuk a szitáb l.18. 6 így nézki a kész fustolt sajt. annál finomabb lesz a sajt. hogy a szintén behelyezett kolbászokat rovidebb ideig Íustoljuk. 5 egyszer Íustol ben készítjuk el a fÍJstolt sajtot. 2 asz l vel kibéleljLik a szitát..t r a keverékbe darabolunk még két csilipaprikát. ) r Az így el készítettsajtot felakaszI1uk a fÜstÖl be (3. éS az egész keveréket a szol levelekkel kibélelt szitába ontjÜk. hogy teljesen megolvadjon. csokkenthetjÜk a h mérsékletet' Összesen 2. ahol a kialudt t z felett h l ki. Vannak. a lényeg. hogy a sajt ne folyhasson ki akkor sem. ábra. 8 a sajt alján szép mintázat keletkezett. 3 minden kész. Eidami sajt Íristolése(P Surma receptje) 7 reszelt sajt. 5) Láthatjuk. A leveleket gy kell elhelyezni. Ha már a sajt megolvadt. hogy a szololevelek átfedjék egymást.5 orán át fÜstolÜnk' Minél tovább tart a fÜstolés. és hozzáadunk még késhegynyi kÖményt Lehet azonban csak sok bazsalikomot és csilipaprikát használni.

Íozésrl avagy grillezésr l és fÜstolésr l Sokszor a hÚrs el - jelent. amelyben aZ izzo szén aZ annyira SZeretett Fudzsi1ama kráterét mintázza. Ez egy egészen kÜlonleges barbecue' legalábbis ami a torténelmétilleti. hogy helye : ! '' I i ? r r . r 3. A hibachi egyszer ségével szinte felkínálja. porcelánbÓl vagy fábÓl. például bronzbÓl. készítésekombinált kezelést kovetel meg. Egy japán házban biztosan Van legalább három hibachi.1. 2 rostély atuztérben. a legnépszerubbek a kor ala- meglehet sen szokatlan anyagokbÓl készÜlt kÚak. de aZ évszázadok során elterjedt egész Ázsiában' ahol els sorban helyiségek f tésére. és kÖzben enyhén megf ÜstÖljÜk. A Távol-Keleten találhatunk Iuzhely. majd sÜtjÜk. amely faszénnel mukÖdik. a grillez rostély 36 . pél- Eredetileg talán Kínáb l szárm azik. ontvényb I készult japán gril!. Kism éretíí fusto| berendezések A hÚst étkezésreáltalában csak hokezeléssel készítjÜkel: legyen szÓ sÜtésr l. Ez val jában egy kis kályhaszerŰ hor- dozhat dául el bb Íozzuk. Például hibachi (ejtsd hibasi) edényben. Vagy edényben lévo tÜzet hibachit is. ábra. A hÚst azonban roston is megsÜthetjÜk (a világban ez aÍolyamat . 3 tartok.hord ozhato 3.teaf zésre és fozésre használták.barbeoue'' néVen ismert) Vagy grillezhetjÜk. a sokoldalri hibachi akaszt k. A hibachi japánul tÜzes edényt.. Az 1 tuztér.

' '10 Cm-eS magasságállítást. milyen a kulalakja Vagy aZ anyaga.Ha tehát olyan hordot akarunk fÜstolésre használ- Ah A 3'3. 3. általában ennek eZ a feltétel szokta okozni a legnagyobb problémát. hogy enyhén meggrillezzÜ k és megfÜstolj Ü k. A 3. ábra. éS a saját jellegzetes aromá1á_ val befolyásolja a fustolés végeredményét.. teljesen mindegy. Praktikus berendezés a hÚsételek készítéséhez kisebb társaságban a kÖr alak kerti grill (3. A hibachi használaIa mindegyik készÜléknélazonos. de egy másik rostélyt is. Erre szor1uk a f Üstfej leszt keveréket. Els sorban a virsli. hogy a kor alak r grill belsejében két rostély Van .3. ábra). hogy a grillezorács alá mérsékletetjobban megtartja. kÖzvetlenÜl a parazsat tart rostély fÖlé egy Újabb rostélyt akaszthatunk. Ez lehet vé teszi a parázs feletti 7 . akkor a barbecue-készíIés kÖzben egyben meg is fÜstÖlhetjuk aZ ételt. tudjuk fÜstolni például a grillezett virslit.2b ábra mutatja. hogy kÖnnyebben rácsot illesztjÜk be. ábrán grill. vagyi s aZizzo faszén egy szinttel lejjebb 3. a . ha forrÓ. így akár a szobában is használhatÓ. amelyet a hamutérbe gy rve gyÚjtunk meg. ábra' Kerámiatálas gril!. a kolbászok és más. mivel a hord k korábbi tartalma szinte minden esetben párologni kezd. és ezzel hosszabb ideig fÜstol a kerámiábÓl készÜlt gott anyag beszivárgott a hordÓ anyagába. amelynek ajtaján szabályozhat leveg nyílás Van. amivel teljesen megváltozik a sÜlt Vagy grillezett kolbász már megunt íze. de mindig Ügyeljunk arra. Ez a rostély is kivehet . 'li 'e Ha aZ izzo parázsra nedves. fÜstfejleszto keveréket szÓrunk. b) a bels ty b ))- lehessen tisztítani' Az als részben találhatÓ a hamutart . Ez a beszivár- a melegítéshatására áItalában 37 . A faszén meggy jtásáhoZ papírt használunk. A hord nak természetesen teljesen tisztának kell lennie. a) rostélya hordozhat kor alakri grill.. Egyszer a hord ban valÓ fÜstolés. kisebb rostély is felakaszthato.legyen a modern háztartásban. Kis helyen elfér. amely maga is fokozatosan melegszik fel. hogy gond és égésisebek nélkÜl mozgathassuk akkor iS. Helyes használat mellett nem fÜstÖl. ezek kÓzé. és fafogan- kovetkezo alkatréSzei vannak: g rillezoráCs. A grillezorostélyt a kerámiatáI peremébe fÚrt lyukakba illesztjÜk. amelyre a fÜstfejleszt keverék helyezhet ./- ll )S tk rlt egy szintén Öntvényb l készÜlt rácson fekszik. amelybe tyÚrval amely általában ontvényb l készÜl. A Ezekben a grillekben általában ÍaszénneltÜzelÜnk.2. Fentr l lefelé a Van ellátva. akár a bérházak balkonjain is hasznáIhatjuk. A további fontos alkot része a tartÓ. Üzletben vásárolt . hogy a berendezést IŰzbiztos alapra állítsuk.f Üstolt h s'' esetében tudunk szinte csodát elérni azzal. A grillezorész ugyan lábakon áll. tésévelis elkészíthetjÜk.2. AtŰz. j l láthatÓ. az izzo alapot azonban keményfa elégehelyezhetÜnk grillezorostélyt. amelyet kozvetlenÜl aZ izzo parázs Ezekkel a berendezésekkel konnyen meg kÜls fémkereten el- folé helyezunk. amely alkalmas ut ftistolésre is minden gond nélkÜl egy Úrjabb.

és a hord már készen is áll a fustolésre. Minden marhabélszínt sÜtve. 2 nedves forgács Vagy frirészpor. teljesen elt ntek. A fÜstÖléshez használhatunk fábol készÜlt hord t is. mai kertek csak a grillezést a barbecue-t és az enyhe f Üstolést képese' elviselni. A kerti fustol elhelyezése lr l acél lemez zel. Az átalakítás mindÖssze azzal jár. ki tud ju k klopf oln i . a kandallÓt Vagy akár a grillt ugr kell elhelyezni.1. uldÖgélni. mÓdja. fÜstÖ- Sen fÜstolhetÜnk is elkészíthetunk rajta menÜt iS. hintát . de ennek alsÓ részét. kÖvon.elviselje'' aZ ilyen berendezés kertnek olyan nagynak kell lennie. és a konyhai eszkozoket .. A hord t kÖvekre Vagy téglákra állítjuk (3. egyre inkább a lak té r részévé válik. ahogyan arra az kellemesen még talán emlékezik. de természete- látványa lenyug Özo. A halakat vagy a kolbászt kamp kkal a hordÓ fels részébe akasztjuk. hogy konnyen megkÖzelíthet . GrillezhetÜnk rostélyon.lés el tt hosszan és alaposan égessÜk ki. Hord Ítistol 7 a benedvesített téglaalap. grillt. kiSZolgálhatÓ legyen. ábra) . Ez' bizonyítja aZ iS. 3 a hord letakarása A fustÖl t. Ezt a SZen^- elég helyet kell hagyni a mozgásra. A pavilonos medencés kertek. hogy aZ aljába lyukakat f runk. zÓldséget esetleg eg. életvitele. amelyben korábban valamit tároltunk. Íed1Ük be legalább bel Ü 3. asztalokat. A kornyékér zásához szÜkséges teret. ahol A hordÓalak további lehet ségeket nyÚrjt. A kÖzelÜkben ki kell alakítani a hÚs feldolgo3. kerti épí:ményt. szépen nyírott fuve Minden korszaknak megvan a jellegzetes éle:- és árnyékvet kkel. Korábban a kertnek CSa. Vagy egy részétkivágjuk. kis virágot termesztettek benne. A Barbecue Smoker mindenki figyelmét azonnal magáravonja Úgy néz ki. jo példa aZ ilyen berendezésre a kerti multifunkci s berendezés. ahol a hÚst fel tudjuk szeleteln i panírozni stb Helyet kell kialakítani a Íuszereknek. például Vagy sÜlt babot. a hordÓ alján egy tálban elhelyezzÜk a megnedvesített aproÍát Vagy aÍurészport. amelyet néhány gyárt SMOIry FUN-nak nevez. kenyeret. viszonylag kis terÜlet . be tud ju k 38 . Az égetéstgy végezzÜk. grillek. de folyamatosan m kÖd fÜstÖlc a Szomszédokra. k. polcokat kell elhelyezni.4.amely a legkozelebb van atŰzhÓz. c:: tÜkÖrtojást Vagy piríto:: f akár egy tipikus cowbot gond nélku - Miel tt megkezdjÜk a fÜstolést.. Buffalo Billt vagy Calamity Jane-t. mint egy régi gozmozdony a Vadnyugat elfog|alásán ak koráb l' JÓl elképzelhetjÜk mellette Frig t. és s r ráccsal helyettesítjÜk' ni. kandallÓt. néha f zhetÜnk iS. még a legkisebb kertek A ételkészítésre SZolgálÓ kerti berendezése' lyokat. készíthetunkbarbeoue-t. Nemcsak a adnak el. árnyékvet t stb fÜstÖl Napjainkban a kert. ami a természetben is alkal mazhatÓ. sÜthetÜnk.4. amelyeket a SzecessziÓs villák kÖrÜl alakítottak ki. ra1Ia. id sebb nemzedé. is lehete:. hogy a szakboltok milyehatalmas mennyiség kerti b tort. hogy egyszer en alaposan kiszárított IŰzifát égetÜnk benne. hog: m kodésé: elhelyezésérenem alkalmasak. ábra. kandall k és egyéb elhelyezésekor be kell tartani bizonyos szabá- A tekintettel . de minden olyan mÓdszerrel tudunk rajta ételt készíteni. egyetlen funkciÓja volt. Ahhoz Ugyanis nagyobb térre Van szÜkség' pontot figyelembe véve a modern.

és hÚst kÖrbeáraml fÜst k lapok A A választjuk akkor Sem. tulajdonságai nagyon fontosak. de másban kevésbé kelt oromteli b l hideg fÜst száll fel. de a folyamat VeSZ. és a fÜstben ]évo Úgy érhetjÜk el. Hely kell de allergiásak rá. rendkívÜl kicsinek kell lennie. tÜzeloanyagnak: mind a száraz tuziÍát. ami nagyon megkÖnnyíti a munkánkat' fÜstvezetékkel hosszabbítj u k meg. hogy aZ eredmény értékelhetlegyen tobb mint egy ra' A fÜstÖlés egész ideje alatt áramlanak kifelé. Ez aztjelenti. hazai koA rÜlmények kÖzÖtt nem a legjobb megoldást amely a tart sítást elvégzi. ha aZ utakat homokkal sz rjuk le. Nem szabad megfeledkezni arr l. Vagy a fÜst Útját vízszintes oldalfalain anyagok ne rak djanak . mind Megfelel tárolohelyet kell kialakítani a Gyakran megfeledkezÜnk arro| hogy a grillezokvagy a kerti kandallÓk kornyékénmegfelel talajborítást kell kialakítani' Az ételkészítés helyének kozvetlen kÖrnyékére a legmegfelel bb talajburkolat a moshat csempe. 39 . hogy a fÜst aZ áramlás kÖzben leh(jljon' A fÜstvezetéknek azonban h mérsékletének. enyhén emelkednie kell. például megÍájdul f t le a el A fÜstolés ideje Ugyan válLozo. és a természet viszontagságait ha a kertet ho borítja' Ez azt jelenti. de mé9 azoknak is kellemetlen élményeket okozhat. attÓl fÜgg en. A legroszszabb megoldás. het. akik illatosnak tartják a fÜstÖt. a kézIorlo kend knek. és aZ is el ny (f leg Szerszámokat is el kell tudni rakni. megmaradjon aZ emelked áramlás. hogy atuzteret meglehet s távolságban kell elhelyezni a fÜstÖl kamrátol. amikor a fÜstÖl t a lakÓépÜlett l távolabb építikmeg. Ezt le a fÜstvezeték A kÖnyvben csak olyan eseteket mutatunk be. A sáros osvény nem a legmeg- a éS még a legrÖvidebb utÓfÜstolés esetében is ha azI szeretnénk. éS egyben a megfelel hosszusága is' A IŰzIér ajtaja így alacsonyabban lesz majd. Vagy elektromos energiával akarjuk fŰteni. mint a fÜstol kamra alja. a faszenet el kell tudnunk rakni megfelel helyre. akár estk. amelyek A fÜstol a mukÖdésébolkÖvet- termék.a nagyobb társaságnak rendezett grillpartik készítésénél). hogy aZ égéstermék áramlása ne álljon meg. ha ahol le tudjuk mosni a kezÜnket. s t akkor is. hogy mit fÜstolÜnk. amely alatt a talajt ledongolik felel bb talaj aZ ételkészítéshez. ha a készÜléket nem mindig faszénen. amely a lakÓépÜlet vagy a gazdasági melléképÜletszerves része. ejÜ k. azokon a helyeken. vagy más kopásáll tŰztol kissé távolabb. és gyakran elesleges vitákat okoz. nem lehet nagyon távol a lak épÜlett l. mivel a fÜvet gyorsan kitapossuk. Sokan akár bÜdÖsnek is érezhetik. akár hull a nek bármikor elérhet nek kell h . gázza| Fontos figyelembe venni aZ uralkodÓ kÖrnyékén pihenohelyet is érdemes kialakítani. mivel a nedves homok tapad a cip re. ahol általában a vendégek IarIozkodnak. hogy nem szabad nehezen hozzáÍérhet he|yre építeni' lennie. aZ elhelyezése során figyelembe kell venni néh ány olyan Szempontot. olyan é9ésamely valakinek illatosnak t nér- zéseket. mivel ígY a IŰzteret a kamránál alacsonyabban helyezhetjÜk el. általában legalább néh ánY Órát igénybe viszonylag alacsonyan lévo kéményb szagok és illatok. Vagy a talaj egy kis dombra. habár vidéken találunk még olyan régebben készÜlt fÜstÖl t is. gyakorlati A fÜstÖl esztétikai látványa és a A fÜstolot építsÜkenyhe domboldalra. fapadl t is alkalmazhatunk. Erre f leg akkor Van Szukség. Sokkal megfelel bb viszont aZ osztrák megoldás. például kemény tégla Vagy . ha a tuzhely kÖrnyékét csak egyszer en befÜvesítjÜk. hogy a kiszolgálás és a Vendégek érdekébena sÜt f szélirányt. Van akozelben Íolyovíz. hogy a IuzIeret megfelel távolságra tesszÜk a fÜstol kamrátÓl. ahol a grillek kornyékét általában apr zuzoIt k vel szor1ák fel. kívÜlr l bárhogyan. valamint égéstermékek l A fÜstÖl is tŰro burkolat. és ezáltal a fÜstvezetéknek meglesz a megfelel emelkedése. de nézzen ki a fÜstol Keznek. A kerti fÜstol Vagy kandall kéményébl felszáll fÜst kellemetlen lehet a Szomszédoknak.

éS arra is figyelni kell. hidegebb leveg .és a terasz egY részétféltet vel védjÜk a nap és a rossz id ellen. melegebb GorÖg országban és Spanyolországban is kedveltek a kÖnnyu. a kert másik részébenkis tavat alakítottak ki 40 . A . Ezért minél job- Ha Új házhoz készítÜnk kerti pihen helyet akkor megprÓbálkozhatnánk valamilyen elegánsabb. kertépít mérnÖkre. megoldás az is. amely a telket két részre osztja. ábra. A helykiválasztást és a tervezést azonban bízhatjuk L hely és a kerti 9ál rész a ház szakemberekre. ha a f ÜstÖl t. fábÓl készÜlt de a sokkal A J a ház és a teljes kert kihasználásának pontos tervét. aki kidolgozhaI1a kellemes kertet építhetÜnk. választÓfalak. a kÜlÖ nbÓzo Ausztriában.asztallal és székekkel. amelyet kÖnnyen fÜstol vé alakíthatunk mÖgÖtt rejtve marad a ne keltsen unalmas benyomást. Segítik a tagolást minták. alakÚ Vagy más anyagb l készÜlt burkolÓanyagot.nyári konyha'' éS kerti pihenohely bal oldali részébentalálhat a kerti kandallÓ. hogy ban tagolni kell. burkolattal fedett kertrész ne hasson tÚlságosan hatalmasnak. Fiisttil vel kiegészítettkeÍti kandall elhelyezése egy családi ház mellett. miel tt még a végleges helyszínt kiválasztanánk. ívek stb.. mint amilyen a 3. kerttervezo mérnÖkre is. A terv alapján j l kihasználhatÓ tervek elkészítését bízzuk inkább szakemberre. vagy a napkozben feltámadt szél ne érje kozvetlenÜl az Ül helyet. nÖvényzetnek kÖszonhet en. grillezot a lak épÜlet fala mellé építjuk.5. ehhez használhatunk kÜlÖnbÓzo színŰ. ne nézzen ki Ú9y. amelyeket szabadon kombinálhatunk.például olyat. hogy akész.5' ábrán láthatÓ ' Aház korÜli enyhén aszimmetrikus telket két részre osztották aZ els rész a ház megkozelítését szolgálja beleértve a parkol helyeket' A pihenésre szol- Erdemes azonban ra1zot készítenia pihen sÜt elhelyezésérol. kÖrÖk. Ügyelni kell arra. Németországban. mintha egy parkolÓ lenne. tuzo napsugaraktÓl. Emiatt további két Szempontot is f igyelembe kell VennÜnk: aZ er s napsÜtés idején a terÜlet védve legyen a az esti. a megszokottol eltér megoldással 3.

Minden természetes anyagokbÓl készÜlt. Csal aZ a feltételezés. a cseh határvidéken ahol val ban ritkán Van h ség és nagyon gyakran hideg szél f j Iév hétvégiházat mutat. A kandall elejét téglacsempével rakták ki. amelyre szÜkséaZ és fel Van kÖnnyen átalakíthatÓ fÜstÖl vé is. Egy kerti pihen hely terve grillet és kti lonál f isto l ve! a családi ház szegIetében l L L. ábra egy edett épÜ letet f to eleme a francia kandallÓ' Ez mutat.t 5 A 3. tl \l E- rl ll 3. ábra.9. és aZ egész épÜlet illeszkedik a a kÖrÜlotte 3. A 3. amely a telket elválasztja a SZomszédos kÖrnyezetéhez.7. hÖmpolyogni 3.B. A Írancia Castello cég kerti kandall ia a koré építettstit _f z hellyel a rt t- telkekt lév novényzettel. amelyre nyáron zold novényzet futtathat fel. amely hátulr l. betartja ugyanis azt az alapelvet. a pihen hely a ház árnyékában helyezkedik el ugy. tI A kovetkezo példánk olyan megoldást mutat. a viszonylag széles épít- A 3. amely minden nap.7. amelynek ételek gyors és kényelmes elké- gÜnk lehet relve mindennel.8. még a legmelegebb nyári estén is elkezd lefelé a domboldaIakon. ábra jobb oldalán a háttérben láthatÓ egy fehér. ábra' Romantikus kerti pihen hely téglaalapra állított. amely megfelel a hidegebb vidékekre iS.9' ábra mutatja. l szítéséhez. ábra egy. és ezzel val ban csendes pihen helyet alakít ki. ábrán egy fehér. hogy a kerti pihen helyet szélárnyékba kell építeni. hogy minél hosszabb ideig sÜsson rá a nap ' Az épÜ|et lak része és a hozzáépÜlt gaz_ dasági épÜlet megfelel védelmet ny jt a szél és a hideg leveg ellen. amelyet fÜstoloként is lehet alkalmazni. ahogyan azt a 3. amely a képr l aZ els ránézésreeszÜnkbe otlik.6. . A kandall t és a pihen helyet elhelyezhetjÜk a dallÓt láthatunk. téglábol építettkan- kert sarkába. vasb balra t le áll a fÜstol l készÜlt kandallÓ. a szélvédfal mogott. SZe3. Fontos eleme ennek a megoldásnak a kanda|lÓ mogé építettlyukas téglakerítésiS.6. ábra. ábra. Val jában eZ a kerti kandall olyan megoldás.10. hogy eZ nem tÚlságosan Ötletes megoldás. Kerti pihen hely elhelyezése kandall val és hozzáépített Íistol vel egy vidéki ház kertjében 41 . A 3.

mintha az égéstermék gálnák. kandall val A társasági igényeknek és a konyhai elvárásoknak egyaránt megfelel .mény egy teljes f Üstolot tartal maz. Pihen hely.1 42 . de az elozoekhez képest tel1esen más megoldást mutat be a ^ \-_\_x 3. fuggesztett kéménnyel.10. szélfog Íallal lév pad háta mogé építették 3. Alul. A kandallÓ fels felfogását szoltunnek. a másik oldalrol a fÜstÖlo IuzIere találhato. ábra. ahol a kandallÓ oldalárÓl csak a kandallÓ talapzatáI látjuk. és padokkal. amelynek ajtaja a talajszinttel egyvonalban Van.ahol a falak osszeszŰkÜlnek. Egy régebben késztilt kerti pihen hely. a talajszinten. a kép jobb oldalán be a fustol t ábra. valÓjában hátulrÓl egy tel1es fÜstolot építettekbe részén.1 1. éS ugy 3.

Az Összeállítás alapja egy nagy fapad. a meredek domboldalba vízszintes felÜletet képeztek A kiásott fÖldet elvezeti az égéstermékeketaz asztalba épített grill folÜl' Az asztal betonlapja Szolgál aZ étel el készítésére egyben a tálalásra is.12.'' oat. hogyan kell el nnyé változtatni a hátrányt."$.o T{ :. és egyben jÓl kihaszn ál1a a talaj lejtéséta kandallÓ és a A 3.) :?1 @} o . csovei egyben melegítik a pad támlájáI. A IŰzIér a talajszinten találhatÓ. eZ folé fÜggesztették a fémb l készulI kéményt. és Részben a fjtésre szolgál a pad támlá1ába. Kerti kandall fÍisto! vel és kls pihen hellyel 43 .12. hogy hogyan lehet a maximumot kihozni az els látásra hátrányoS hegyvidéki terepViSzonyokbol. Kerti kandall a hétvégi ház és a domboldal árnyékában et . Ez nem rejti el a gyonyÓru kilátást a kÓrnyezo vidékre.' o- *\-l> >- 3. ábrán lév pihen hely j példa arra.13. ábra. A padhoz tartozik egy asztal .Q W.9:e. vízszintes a fÜstt l átmelegedett koveknek. egySZer en becsÚrsztathatjuk a kéményta fÜstol be. amely .11 fÜstÖl elhelyezéséhez. ":Vro. A jobb oldali kis fém- kéményeltÜntethet .)' "{. A pihenohelyet a domb délkeleti oldalán alakították ki. hogy a fÜst ne Zava\a a társaságot. Használatkor kihuzzuk a kéményt. 3. amelynek a fÜst hutésére SzolgálÓ hosszu . hogy minél szebb rálátásuk legyen a táya. í9y a hosszÚr fÜstelvezeto biztosítja. ha a fÜstÖl nincs használatban. ennek ajtaj alátszik a kép jobb oldalán lent' A felette lév nagyobb ajto a fÜstol kamra ajtaja. hogy ne zavarja a kilátást. amelyet gy helyeztek el.3. A h vÖs oszi estéken kellemes érzésnekid lni annak háta mogé beépítettfÜstÖl . ábra. ábra. dombokra.

A kép jobb oldalán látjuk a bejáratot a pincébe. szolgál beépített. A kép bal oldalán lév fal rejti a fÜstolo tuzteréI. A pincelejárat kívÜlrol _ akárcsak az sításakor elhelyezhet a viszonylag nagy épÜletben például pizzakemenCe iS' amely olaszo rszágban és Horvátországban általá- f zold nÖvényzet fedi. A 3. 3. de Ül kének is megfelel.14. Ezzel me9maradt a természetes kapcsolÓdás a kertben vezet osvényekhez. A kandallÓ és a kerti pihen kialakítását megoldhatjuk kevésbéhagyományos m don iS. amely megtámasztja a domboldal talaját . A kerti Összeállítás szinte bele kellett ásni a domb- a kiegészítoépítményekegyben a domboldalt stabilizál1ák. ábrán láthat épÜlet. A déli államokban ilyen például Pag szigetén ' ahol egyáltalán nem számít ritkaságnak a 3. amelynek tetejét k egész építmény lapokkal Van burkolva.13. a leg jabb nemzetkÖzi trendek figyelembevételével kertépítészeti készÜ lt.Elég korÜlnézni Horvátországban. A 3. 11 . Ez az épÜlet. Kerti társasági épiilet terve. A kandall el tti padok használhatÓk aZ elokészÜleti munkákra is. amely . A helyet Úgy választották ki. A tuztért l a falban vezetett csÖveken épÜ leteket látn i vendég l k kÖrnyékén. j Ötleteket és a kor sajátos stílusát felhasználva. hogy gyÖnyor i kilátást nyÚrjtSon a domboldalra és a kornyezo erd kre. oldalba.14. felette találhat a fém fÜstelvezeto kémény. A terv megvalo- Az eredeti berendezés alapján tervezték meg és készítettékel a fÜstol vel kombinált kandall t. amely tartalmazza az étel el készítésére t bbÍunkci s berendezést is 44 . aZ ajtaja a fal legszélénláthat . A pihen hely kialakítása kÖzben kitermelt k vel burkolták le a talajt aZ asztal kÖrÜl és a padok alatt. ábrán kozépen láthat a kerti kandallÓ teste. ábra. nosnak számít . amelyet a domboldalba vájtak ki. ábrán láthato terv alapján például elkészÜlt a kis kerti ház a téglaburkolatÚ klasszikus kandall val és egy g rillel . A fel egyben támaszfal iS. jut el a fÜst a kandallÓba.ha a nyílását fémajt kkal lezár1uk _ fÜstÖl kam rává változik. Ez a viszonylag kÖltséges épÜlet azonban nem tartozik a ÍanIázia világába. amely használhatÓ ÜstÖl ként is.a terep elegyengetésére használták fel.

uu.') n 3'16.IN )- ik n. an )t ffin lT-7^r. Két változat grillel. Íristol vel és a konyhai kerti épiiletre el készítésreszolgál berendezésekkel Íelszerelt 45 . ábra..

A fÜstol építése tt el bb a pontos. Felette találhatÓ a f Üstol kamra' amelynek falába h m éroI építettekbe. tuzrako helyként funkcionál. Ha a házban nincs EzenkívÜl ez aZ épÜlet használhat kerti parti Vagy egyszeru társasági ÖsszejÖveteleknél. hol helyezkedik majd el. A kerti fustol építésének SZemléltetésére egy egyszer típust választottuk. A kÖvetkezoen fustÖlo nem 3. ebk ben találhatÓ a tuzIér. hogy milyen gyakran fogjuk használni a berendezést. hogy a fÜst lassabban IávozZon a berendezésbol. ábra mutatja azt. Ebben a fejezetben bemutatjuk az építkezésteljes folyamatát. amelyen a kandallÓt Vagy a fustÖlot felépítjÜk stb.hogy aZ építés kÖzben nehogy meglepjen bennunket valamilyen váratlan részlet. hogy a fÜstot t l gyorsan A gyakorlatban aZ építés tt alaposan át el gondolnunk. amely alkalmaS grillezésre és roston sÜltek készítésére de az osszeállítás is. amely kis házik - . amelyeket meg lehet találni ként néz ki. A két tervra1z tartalmaz éghajlatokon. a fenti ajtÓ a fÜstÖl kamra ajtaja.18. másrészt viszont aZ elhelyezése megf elel a felépítéseSem kerÜlt sokba. A kert Sarkában áll.17. akkor szÜkség Van olyan helyiségre. Nem Iárgyaljuk a m uszaki adatokat és az építkezésimÓdsze_ rek pontos leírását. ábra. mérettel el ellátott szerkezeti ra1zokat kell elkészíteni. így elérhetjÜk. ki fogj a Üzemeltetni. Télen a legjobb f tistolni építése egyszer Íustol Az északi ridegebb aZ rabban építenekfedett kerti konyhát' Egy fedél alá kerÜl a tálalÓ. ábra. kifejezetten az építkezésiszakkÖnyvekben. Az építmény alapra épÜlt. a kerti kandall felfÜggesztett kéménnyel.ebb l Az építmény kéményén lev tet vel a fustol ne hŰljÖn ki kissé lefojtották.kÖrÜl általában nagyobb kert Van. Egy 3. ahol ezeket pince. aZ alapok lerakásátÓl a tet elkészítéséig. t l nagy építmény. ábrán hátulr l láthatjuk a fustÖl t. amely nyáron kandallÓként. Egyszer kandall val kombinálva . gépekre is szÜkség Van. gyak- egy kisebb helyiséget a kerti szers zámok tárolására is. amelynek gon dozásához komolyabb SZe rszámokra. gyakran más. hogyan kell a fÜstÖl t Üzemeltetni.17. kell 3. A 3. a gépeket el lehet helyezn i.2. ezért nem akadálYoZZa a mozgást a kertben. A 3' 1B. hol fekszik a telek. A mai modern családi házak 46 tet fedi. i l m kod fristol a korábban leírt kÖvetelményeknek. tartalmazza a fÜstÖl t és egy rÖvidebb konyhapultot is (3 16 ábra) .

^

Tokra,
,

e

lynek

nincs
lSégre,
= '

'it

yezni,
parti

Az építkezés kezdete és a Íisto! méretei A ,,háziko" típus kerti fusto! aZ egyik legelterjedtebb típus' A kÜlalakját és a bels
szerkezetét a 3.19. ábrán

rél.

ra)z

érthetjÜk meg.
l

és részletek leírásáb l, ill.

láthat osszeál!ítási
ra1zaikb

Van, felette a homéro, a kamra belsejében pedig, a h mér alatt keresztben a hÚstartÓ rÚrd. A kamra alsÓ részébetesszÜk a lecsÖpog zsírt felfogÓ tálcát. Ez alá tegyÜnk egy
élelmiszer ne essen bele a fÜstvezetékbe.

vízszintes hál

t, hogy aZ esetleg

lehullÓ

l

-egf elel . :rt sar_

sokba,

ebb

a típusnak aZ alapja a fÜstÖl kamra, amelyet 1,2 mm-es vastagság acéllemezb l készíthetÜnk, majd ezt a kamrát Íalazzuk
Ennek
korbe téglával' A kamra elején nagyméret ajtÓ

A fÜst a fÜstvezetéken érkezik alulrÓl a fÜstÖl
kam

czgást 'atjuk a
ajtaja '- stÖl t :- t, eba^
_

rába, és felul távozik a kéményenát, amelybe ajánlott szabályozoszelepet építeni, mellyel akár teljesen elzárhatjuk a kéményt, A fÜstol kÜls fala tégláb l készul. AZ acél-

-

A méretek cm-ben

dallÓ-

:.= :

rnér t

talál-

1fÜstÖt
-.ávoz-

^3gy a

,; aasza.3 el, ki

at kell

i-elyen
:

I

:'e egy
^

aziko-

'elezetar-natát,
:

:eséig.

-erettel

^ hogy
_:rnÜn^

-gyalju k

cdsze-

3.19. ábra. A kerti Ííistol,

':

találni . ekben.

^ér;12hamutál; tet borÍt ; í6 ftistelvezet ; 1 7 lakar léc; í8 Íedél

el lnézet és metszete í fal; 2vakolat,3aÍtjstol bels Íala; 4alap;5 acéltart ; 6rács;7 azsírfog tálca; 8tart r d; 9 h mér í3 fustelvezet ; í4 fodémgerendák; í5 h dÍark cserepek vagy más 70 téglakoszoru;11 t
;

47

tására tágulÓ acéllemez ne tegye tÖnkre a falat,

lemezbol készÜlt fal és a kÜls ÍalazaI kÖzÖtt hagyjunk dilatáci s hézagot' hogy a h ha-

A kÜlso té9lafal vastagságát a helyi id

járási

klasszikus teto fedi, fÖdémgerendákkal, amelyek a hÓdfarkÚ tet cserepeket tartják A fustolo oromzatát deszkával borítjuk, eZ védi az

ne nyomja ki a fÜstÖl oldalát , Az építményt

viszonyoknak megfeleloen kell meghatározni, a h szigetelés és aZ épÜlet h tartása jobb

lesz, ha vastagabb a fal. A hidegebb vidékeken

nyÚljon ki tÚlságosan, hogy ne akadályozza a fÜstÖlo Üzemelését.

id j árás viszontagságai ellen.

A

borítás

ne

építeniA megfelelo hoszigetelés és a h tartás segít abban, hogy a f Üstol kamrában hoszszabb ideig és kÖnnyebben meg tudjuk tartani a szÜkséges h mérsékletet, Az roSSZ h tart épÜletek a kÜls homérséklet_változás hatására gyorsan felmelegednek, de gyorsan le is
h

mindenképpen jobb vastagabb kÜlso falat

A méretek cm-ben Dilatáci s hézag

/'

megoldást: a vékony és a vastagabb falat is, A fÜstÖl kamra bal oldala a vékonyabb falat mutatja, amikor aZ élukre állítjuk a klasszikus méretŰ téglát, a másik oldal pedig a vastagabb falat, ahol a vastagság megegyezik a tégla

jlnek A 3.20. ábra mutatja mind a

két

-L
-T
1-

hetetlen dilatáciÓs hézag, a és a kÜlso ÍalazaI kÖzÖtt

A szélességével. képen j l láthat aZ elkerÜl-

bels

acélkamra

O')

_l_
I

N

A fÜstol helyének megválasztásakor nagyon

Vakolat
AjtÓ

alaposan mérlegelni kell, hogy mekkora térre lesz szÜkségÜnk a kiszolgálásához. ArrÓl Sem szabad megfeledkeznunk, hogy a fÜst alulr érkezik a fÜstÖlobe, ami azI jelenti, hogy a fÜstvezetéknek árkot kell ásnunk, Vagy
l

fÜstÖl kamra alapját kell lesÜllyesztenÜnk A fÜstÖlot építhetjukrészlegesen a foldbe sÜllyeszIve Vagy egy másik épÜlethez ragaszt-

a

ha domboldalba építjÜka

fustÖlot

3.20. ábra. A

ftistol

Va is, A fÖldben

metszete

lév részeket azonban alaposan szigeteljuk a talajnedvesség ellen.

A méretek mm-ben 3.21. ábra. Az alapraiz kimérése

A méretek mm-ben
3.22. ábra. Az alap kiásása 3,23

48

')zni,

arasr

3bb :ken 'alat
a:tás
-

Az épÜlet ki számított méreteit a leheto legpontosabban áI kell vinni a terepre, CÖlÖpÖkkel, zsinÓrokkal ki kell jelÖlni azokaI (3 21 ábra) A munkát két ember kÖnnyebben tudja elvégezni, és sokat segít, ha egy egyenl száru,
ahogyan azt az ábra is mutatj a. Ezzel pontosan be tudjuk állítani a sarkokat, a derékszÖgeket, és ezzd pontosan be tudjuk tartani a terven

a fustÖl kamrábajut

acéllemezb l készÜlt fÜstÖlokamrát építÜnkbe ezeken áll majd
kereszttartÓkra

- lefedjÜk. Mindkett t alaposan szigeteljÜk, és hagyjuk alaposan kiszáradni A fÜstÖl kamra alatti alapba ha
rudat.
beÜltetÜnk két Vagy három keresztmerevít
H

derékszogu háromszÖgvo nalzot használunk,

asználhatunk például 20-as
tehetjÜk azI

CSZi

i-tan
.:artÓ
^

a

fÜstÖl kamra' Ezekre a

l_profilt;

i

eis
két

atá-

SZerepl méreteket.

véletlenÜl lehullott husokat felfogja A fÜstÖlokamra alatti lyuknak - amelybe a fÜstvezeték

a rácsot, amely a
fÜst

at is, 'alat :ikus ; abb

A mérésután foghatunk neki aZ alapok és a

torkollik akkorának kell lennie, hogy a

.eg la

.

:rÜ l-

ai^n

ra

Jyon

:erre

,llrÓl
^

sem

,agy
-t
^
^+

ogy

els lépésea beton alaplap elkészítése Legjobb' ha a betont bevasaljuk _ amely az egész f ÜstÖlo alapja lesz. A kÖvetk ezo lépésként Íelf alazzuk a Iuzteret és a fÜstvezetéket . A tuzteret jÓ min ségŰi té9lábol építjuk,Vagy a beton alapra Samott-téglával bélelt IuzIeret alakítunk ki (3.23, ábra). AIuztér falainak elkészÜlte után beÜltetjÜk a helyére az Öntvényb l készÜlt ajtÓt . Az ajtÓn legyen leveg áramlást szabályozÓ nyílás.

fÜstvezeték számára szolgálÓ árok kiásásához (3 22 ábra). Élesás val pontosan kÖvessÜk a kijelÖlt vonalakat, méreteket, hogy a Íalazásnál Vagy a beton ozásnál ne kelljen Zsaluzást használni' ha azonban a talaj nagyon omlÓs, vagyis a kiásott árkok falai leomlanak, akkor a zsaluzás elkerÜlhetetlen (A zsaluzáshoz a1ánl1uk az Építési abc Sorozat Zsaluzás és átlványzatok c. kÖtetét, CSer KiadÓ, Budapest, 2009) Az építés

biztosan a kamrábajusson, éS ne szÖkhessen el a téglafal és az acélÍal kÖzti dilatácios nyílá-

Son át. Ha a kÜlso fal vastagsága miatt a
méreteket nem lehet ennek megfelel en beállí-

tani, akkor acéltart k alkalmazásával betonkoszorÚt készítÜnk,erre egy réteg meSZeScementes malterréteget terítÜnk, és ebbe állítjuk bele a fÜstol kamrát. A napjainkban már

kaphatÓ speciálisan kályha Vagy kandallÓ építéséhez használatos malter legalább 1 ,5 Cm vastag legyen (3 24 ábra)

Az építkezés menete

A felfalazott Vagy kibetonozott alapra

jobb, ha a betonkoszorÚra - felrakjuk a kÜls fal els Sor tégláját. Meszes maltert használunk, de lehet meszes-Cementes maltert is
használni.

még

: dbe . asztala-

-rn k.

A felfalazott ég teret és a fÜstvezetéket eZ ut bbit egészen addig a pontig, ahol a fÜst
A fÜstkamra alapja

Fokozatosan lefedj Ük a vízszintes fÜstvezetéket egészen a Iuztérig aZ egész felfalazott alapot, ajánlott a lefedésnél acélmerevítket használni. Az egész fÜstol kamrát is felállítjuk az alapra. A kamra als része teljesen nyitott,
ezen át jut be a kamrába a fÜst A fÜstÖl kamra leállítását a 3.25. ábra mutatja

FÜstvezeték
; :

3.23. ábra. A kerti

fustol alapraizának

metszete

3.24. ábra. Az alap teltalazása és az acéllemezb készrilt ftisto! kamra alá készítettbetonkoszor

l

49

3.26. ábra.

talazása

Az acéllemez Íustol kamra

korbe_

nY/

\trv

Vv

\Jr

),,

\(,,

3.25. ábra. Az acéllemez Íristol kamra beállítása és a Ítistvezeték, valamint
a

t

zlér lefedése

s0

ezérI I I I korommal egyÜtt belefolyik. kivéve a keskeny oszlopokat aZ ajtÓ mellett Úgy. hogy így véd1e azt az ido1árás viszontagságaitÓl. El bb csak a durva vakolást végezzÜk el. ábrán. f'=j I I I I a fels részéreegy vízelvezeIo gyurut illesztÜnk. és az 5. Bár megtakaríthatjuk aZ egyes részek nehézkes befaragását. 2 vízelvezet gy r 3. Vagy akár teljesen elzárhatjuk a kéményt A szelep állítÓpálcá1a hosszabb legyen. szarufa kivágott része. f leg a sarkakon. Ehhez a korbef alazáshoz alkal mazhatunk konnyített anyagokat (gázszilikátot stb ) Az építkezés menete pontosan kÖvethet a 3. A másod ik részben helyezzÜk el a kéményzáro Szelepet. A tet szerkezet és a lehetséges 7 5 x 5-Ös kotés.27. johet a vakolás. kialakítása 51 . Mivel a kéménybenkondenzvíz keletkezik.a kÜlso védofal Íalazását. amelybe a kondenzvíz a A szakember segítségétigénybe Venni. a szelepet ugyanis elÖlr l állíthatjuk egy karral. ábra. ha hosszabb A kémény Íelállítása a fustol kamra tetejére 7 kéményzáro szelep. 2 aÍodémgerendák ossze_ kapcsolása. ideig be van fŰtve a fÜstolobe Vagy télen . meg arrol. ábra) _ . BeillesztjÜk a fÜstelvezeto csovet a fÜstÖl kamra tetején lévo nyílásba (3. amellyel szabályozhatjuk a fÜst áramlását. hogy aZ építményminél szilárEzuIán kezdhetjÜk dabb legyen F 1 A kamra els oldala nyitott marad. A téglákat kÖtésbe rakjuk.28. hogy az a1Iohoz szabadon hoz záÍérhess Ü n k. amely aZ egész fÖdémet tartja majd Ne feledkezzÜnk a homlokzaton. ábra. ha a kÖtésekhez fémkapcsokat használunk. A gy r(i már maga is szigeteléskéntm kÖdik. 3 a2. foleg akkor.2B. A fÜstcs bels kerÜletén szintén Van egyfajta csÖpÖg kicsÖpÖg.27. kÖvetk ezik' A fÖdém Öss zeáll ításához célszeru kéménybeállítása után a tet elkészítése EI bb elkészítjÜk aZ alapkeretet. 4 a szarufa osszekapcsolás a. hogy a tet nek jÓval t ]l kell nyÚlnia Miután a falakat felhÚztuk a kívánt magasságig. A tet szerkezet Összeállítása a 3.26. mint a tet elorenyÚlÓ része. A kÖnnyebb tisztításhoz ajánlott. A fémcs aZ alsÓ részénlévo kerámiagyuruvel illeSZkedik a kamra tete1éhez. 5 a csatlakozások kotések s simítás. ábrán láthat . hogy a csÖvet tÖbb darabbÓl állítsu k Össze. CSak ezt kovet en jÖhet a kÜl- 3. és egy csÖvÖn át .

hogy hogyan kell rakni az egyszer tet cserepet és hogyan a kÚrpcserepet. és egyben ellenáll a nedvességnek is (el fordulhat ugyanis beázás. majd befjthetÜnk. Mielott valÓban fÜstolni els IuzgyÚttásnál a fÜstvezetékben kondenzálÓdnak az égéstermékekés a IŰziÍában. A tet cserepek felrakásánál ne feledkezzÜnk meg arrol. feler sítjÜk a cseréptartÓ léceket. hogy az utols sornál kisebb az átfedés. és ugyelÜnk arra. hanem oldalrol.30a ábra) A 3' 30b ábrán láthat . és erre kerÜl a legfels simítÓvakolat Erre homlokzati festék kerÜl. Ez nem számít meghibásodásnak. ábra mutatja A kéménykialakítása modosíI1a a tet szerkezeÍéI is. hogy a tet n áI Vezet majd a ságot a kéménycsés a szaruÍa kÖzÖtt. amely a m kodés kozben magátÓl elt jnik majd. A 3. Az egész építményt vízállo vakolattal vonjuk be' A durva vakolatra rabichál t feszítÜnk ki. f leg a fÜstÖl kamrát' Csak amij kor az egész építmény l kiszáradt és befÜstol dÖtt. A IŰztérben tÜzelÜnk. akkor a csÖvet tokéletesen szigeteljÜk' olyan h szigetelést válasszunk. majd a szaruÍára egyszeru tetofed modszerrel felrakjuk a hodfarku Cserepeket (3. c) a cserépfelrakás befejezése e! tti pillanatok .) Az Összeállított tet szerkezetet kenjÜk be penészedéstgátlÓ és tuzállo bevonattal. legalább 24 oráig Üresen mukÖdtessÜk. ábra. A. A ÜstÖl f kéményét kész A tet szerkezet Az építkezés befejezése után a fÜstÖl t néh ánY napig hagyjuk száradni.A fÖdém tervezésekor nem szabad megfeledkezni arrol. -? 3.31 .a kéménykorÜli kész bádogozás és a kripcserepek felrakása kezdenénk az Ú1fustÖl ben. a Szelepet nem elÖlr l. amelyekre Ezután befejezzuk a vakolást. 52 . ezérI tet tet cserép H dfarkÚl hogy a kéményis téglábÓl készÜl. és a kéménykorÜli bádogozást. a zároszelepének szabályozokar1a rovid . a SZer lef kéményelemekb l készíthetj Ü k. hogy a fÜst rendesen átjár)a aZ egész fÜstol t. a kondenzvíz lecsorgása a kéményfalán a bef téskor stb.30c ábra mutatja a felrakott Cserepeket. amely nem káros az egészkémény. A kémény 3'29. így a fÜstÖl t elég néhány évente egy- FelépíthetÜnk azonos Vagy csaknem azonos elven mŰkod fÜstÖl I azzal a kÜlonbséggel. A tet fedése a/ h dfarku tet cserép. esten i. valamint a falakban lev víz. ábra. b) a tet szerkezet metszete és a cserép felrakásának m dja. A házlk el reny ! tet szerkezete felett tudjuk beállítani.27. ahogyan azt 3. foghatunk hozzá a val di fÜstÖléshez. eZ aZ Üzemeltetés természetes velej ároja.Ha nem lehet betartani az el írt távol- ségre. Az A méretek cm-ben 3'30.

a) rény >zért tet ) nos )gel. t azt tása epítU 'ob o' . b) olasz stílusrjr fustol s3 .o :a\t" u o ev" !oo' o o. lára ekre lÓd5rán zeru :eto- Teg . Falazott kéményíÍ Íristol a) hagyományos kialakításrj fÜstol .tb be ittal.0. o TVA l o <erÜ sték egy<ész ke O ta o "o o on b) 3. ábra.31. dés. ket.9' zro\ .rled- ivolkkor rige- da észI nek ) lzvíz .

is A Természetesen aZ itt megadott adatokat és méreteket szÜkség esetén mÓdosíthatjuk a saját igényeink szerint. vezeték miatt például a fÜst forr marad.Íustol k 3. a benne lév zsír teljesen kifolyhat és a hÚrs is megéghet A: ér:. Yizszintes fustvezetékes A kerti fÜstol egyik l.3 . a tíÍzteret és a Í stvezetéket is A felá is t- I. nálhassák. A t lságosan rÖvid fÜst- f ÜstÖl típus megválasztás ánál és aZ elhelyezésnélmindig alkalmazkodnunk kell a he|yi viszonyokhoz. := kifa.ehetséges kialakítása az itt bemutatott típus. = teg. A méretek cm-ben 3.: 336 54 . (3. A kerti Ííistolmetszete. lÚg: Fo ^: ésa tor"' ték: gyc - alka tég a SZAC Afearn 3 goli illesz A A vel kap' \e Ös sz Íu. így a fÜstÖlt hÚs tÚrlságosan felmelegszik. A m dosított méretek azonban ne nagyon kulÖnbÓzzenek aZ ábrákon feltÜntetettekt l. ábra. Az ábrán bemutatott példán sík terepre kellett fÜstol t építeni. ha aZ id j árás kevésbéked- a3 7'z lalz ra rne saA'_ krr Az. beleértve a Íiist<il alapját. tég Ia boi'i:. rr\ - vezo.32. hogy a fÜstolot akkor is hasz- afala 3 ala: 3_ A: tŰz-. Erdekessége a fÖld alatti fÜstvezeték és t ztér. magát a fÜstÖl t és a kÖzvetlen kornyezeIét kÖnny tet vel fedték.

ne torjenek el.' -N -ltTi*-3 1 A borításhoz használhatunk kÖvet vagy mŰkÖvet is. ábra). beépítettrostélyos. a kuls Ú1ra csak a jÓ min ségu oÍ_pz.33. a fÜstvezetéket és a tuzteret is' A tet t Szaggatott vonallal jelÖltÜk.35' ábra. Ha elkészÜlt és kiszáradt a Íalazott alap. ábl ra) Az a legjobb megoldás. l-3oo+3ooJ l--- 396 x 716 380 x 700 600 6OO kamra f méreteit és aZ elolnézetét a 3. és a fagy se tegye tÖnkre. amely ellenáll a gyenge SaVaS és lÚrgos hatásnak egy aránt' a1ánlott téglával bélelni. a rostély és a hamutárol . amelyen látszik illesztÜnk Össze. amelynek nagyon er s a nedvszívo képessége. b) a t ztér ajtaja A méretek mm-ben A fÜstÖl alap1ához té9la a legalkalmasabb építoanyag.34b. ábra. Erre a célra a jÓ min ség l kisméret A méretek cm-ben 3'33. A pergola alatt elhelyezett ftistol oIdalnézete Fontos. ábra a fÜStÖl metszetét mutatja. mert csak így biztosíthat a tuztérbe áramlÓ leveg pontos szabályozása a leveg nyíláson át' A tuztér lehet hagyományos. ha a tuzteret tuzállo samott-tég lával bélelj Ük' . A csÖveket alaposan ledongolt alapra fektessÜk. de rostély nélkÜli is' Ez utÓbbi esetben elég a tŰztér al1ára egy lábakon állo egyszeru rostélyt állítani (3. Nem tÚlságosan alkalmas a fÜstvezeték bélelésérea samott-tégla. t -. A kamra anyaga lehet -l 3. olyan kivitelben. hogy a fÖld Ülepedésével ne vetemedjenek meg. jobbra az felfuggesztés pontos raiza ail - 55 .37. hogy a tégla ellenálljon a fÜstnek és a nagy homérsékletnek._J A fÜstelvezet t tégla (kéménytégla)vált be leginkább. ha ezeket vízszintesen is Össze lehet illeszteni. A vezetéket készíthetjÜk a kéményépítéshez kaphat elemekb l is.éS teljesen tégla.rrne '- JYA eg- r fe1e:ján 3. a pÓrusos Íalazoelemeket Sem a) ffi r b) A fekvo vezetékek lehetnek kerámiacsÖvek is. amelyeket kályhaépítéshez használt gittel 3. A fÜstÖl alapja aZ árok. A fristol kamra teteje. felállítjuk rá a fémb l készÜlt fÜstÖl kamrát. ábra. ebben építjÜkki a tŰzteret és a fÜstvezetéket. ill.32. vagyis kiÍalazni.36' ábra mutatja. hogy aZ égo fa alulr megkapja aZ égéshezszÜkséges oxigént.34. ábra mutatja ryu zsz-3d- a:a A tŰztér ajtaj ának jÓl zárodÓnak kell lennie (3. bele^ értve a Íalazatot. amely el segíti. a) a tíizlérmetszete. de alkalmatlan erre a célra a porusos és az Üreges szabad alkalmazni. amely egészen a fÜstÖl kamra alá vezeti a fÜstÖt A f ÜstÖio oldalnézeIéta 3.

hogy milyen gyors a fÜst áramlása a kamrában. még a roSSZ id k bekoszÖnte elott szétszedjÜk. ábrán lév részlet - prÓbával állapítjuk meg. A zárolemezI egy Csavarral vagy Szegeccsel er sítjÜk a lyuk folé. b) ftistol kamra ajtaja kukucskál nyí!ással.0. ábra. 1 aÍu. A fÜstol kamra méreteit és aZ ajt felfÜggesztés részletes ra1zát a 3. ^ amelyet vékony lemezb l készult takar fed 7 a kondenzvíz elvezetése. 5 a 3. ezért gyakran kell tisztítani' 3. . a Sarkok pedig 30 x 30 Vagy 40 x 40 mmmerevítésére eS szogvasat alkalmazunk. ízlésÜnknek megfelel en alakíthatjuk ki a fustolésre várÓ élelmiszert' A kamra alj ába. A méretér tÖbbszÖri \ -l.38. amely megvilágítja a fÜstol do hÚst.32. annak egyes részleteit és a szerkezeIi megoldásait ábrázol1a. ha belulrol deszkával béleljÜk' Vagy kívÜlr l kap is télen olyan nagy. faborítást' használjuk. Az ajtÓ legyen rakni A fÜstÖlo ra) készíthetÜnk. és a 3.ha télen nem akarjuk használni ' hogy sszel. Ezt a f ÜstÖl t -r-_ 3.. ham u: vezete terítik hrirs le aljába 56 . 38.. . amelyet kintr l vízcsepp alak lemezdarabbal zárunk el. A fÜstÖl folé építettkonny tet Vagy pergola méretei a 3. akko r ajánlott szigetelni aZ ajt t._ = A 3. annak alapján.hogy kÖnnyen be tudjuk Van.33.39. r A fÜstÖloben az a1to fÖlÖtt helyezzÜk el a hÚstarto rudakat. hogy a ren- Úgy tervezték meg. A ra)Z alapján szabadon variálva sokféle me9oldást találhatunk a legegyszer bb f Üstol kialakít ásához. 3 kukucskál nyí!ás.35. L o N *l termékekkel . A beépített rostély nélkuli trÍztérben alkalmazhal . hogy a f Üstol kamra is 3. ábra egy teljesen .1 . Ez akkora legyen. ezekre akasztjuk kamp kkal 600 a) A méretek mm-ben 3. a r a1ta1ára kukucskálÓnyílást (3. így az kimozdíthatÓ jobbra Vagy balra' A jobb betekintés érdekében a kamra belsejébe. ábrán csak tá1ékoztat jelleg ek' és a helyi feltételek alapján határozzuk meg' A fÜstÖl formáját és szerkezetéI teljesen szabadon. hogy ne szŰkítse le a felszállÓ fÜst tját. amely lehet vé teszi. kivehet rostély fáb l készÜlt' A kamrát aZ ido viszontagságaitÓl gy is védhetjÜk . a merevít kre tesszÜk a lecsÖpÖgo zslrI felfogÓ tálcát .36b áb- T f. a) A Ítistol kamra elolnézete. ábrán találjuk.a fustol kamarát is beleértve _ fábÓl készult fÜstÖlot mutat.36' ábra. hogy aZ ajtÓ kinyitása nélkÜl ellen rizzÜk a fÜstÖlés folyamatát. A kukucskál egy mintegy 3 Cm átmér j nyílás. e fÖlé kerÜl a homéro. és valamilyen fedett helyen tároljuk Láthatjuk. Erre a célra tokéletesen megfelel. Az elektromos munkáknál tartsuk be a biztonsági elokásokat ' Az égo burája nagyon gyorsan berakÓdik fÜsttel és más égés3BO b) kukucskálonyílás fÖlé egy kis fényforrást er síthetÜnk. 4 az ajt keret. 2 h mér .37. SzereljÜk a 1 30 mm legyen.35.B. éS a be a szabályozoszelepet.2 mm Vastagságu acéllemez. A fÜstelvezet a fÜstÖlend élelmiszert Ha a fÜstol t valamint kondenzvíz-elvezeto elemet' A f ÜstÖl kamra elÜlso oldalán nagy méret cs be ajt nyílás mérete 120.

amelyet a terep d lésszogével azonos szogben vezetunk.38. amelynek kamráia hÚst fáb l késztilt :- a hÚsckkal ?)a.'en- 3. ekoz' acján .39. a '= fogÓ : - : szÖri 1 - ' kítse 0gy . amely megakadályozza. Ftistol berendezés. amelyek egyben szét is terítik a fustÓt az egész fustol kamrába. =Ce.aljuk ='gola -. amelyen ontvényb l készult ajt vani 2 a t ztér beépített rostéllyal készult. 4 a Íustvezeték kerámiacs b l készult.. = "Ősít- 1 lizaEyon =gés3. 3 a t ztér h . alakÚ r: egy .l :3 rke^t eg- =-át is arnak ::asait :' alva J 3gys:Ö lot 'a is ag sá- - - arjuk dok iyen ). kulon hamuténel.és Íagyáll téglákkal van bélelve. 8 a fustol kéménye 57 . 7 a rostélyra kerÜl a lecsÖpog zsírt Íelfog tálca. ábra' Egy másik lehetséges megoldás a Íáb l késztilt kamrájrl Íiistcil 7 a ÍÜstol alapja a trjztér. a . aban J j esz- ! . ábra. hogy a tustolt hris leessen a fustol kamra fenekére.\-l* . amelynek ugyancsak kulon a|taja van.. ábhogy stÖlés 3cm f . . 6 dr tb l készult acélrostély.' Ölé.: télen :l ri el az ha kap :c . 5 a fustol kamra aljába' a fustvezeték torkolata Íolott a fust áramlását lassít rudakat helyeáek el.

hogy a f ÜstÖl t magasabban. hogy mélyebbre helyezzÜk a Egy másik megoldás a fÜst Útjának meghosz- gyakran kombináltak kenyérsÜt kemencével. éS ezekben f ÜstÖl- felulete vízszintes legyen.. amelyeket kívÜlrol kerámiagranulátummal delkezésre állÓ hely szukossége miatt a fÜstÖlonek helyet adÓ építményt. hogy lyezzÜk el a tuzIereI' Napjainkban ÚJra divatba a kisebb kerti épuletek alapjait és falait k b l készítik Az ilyen épÜlet nagyon j néz ki. Vagy kihasználják a terep egyenetlenségét. á. llyen megoldást láthatunk a 3. Ezeknek a berendezéseknek aZ el nye. vagyis a h forrás nagyon kÖzel Van a fÜstol kamrához. s8 . Hasonl megoldásokkal találkozhatunk olaszország északi részénis. vagy számítani kell nagyobb kre. Ezek varázslatos építmények. HasonlÓ megoldásnak számít a vidéki gazdaságokban a beépített ÍÜstol . a hátrányuk viszont . megkÖzelítése. ÜgyeljÜnk arra is. tÜzel tér alját azokon a helyeken. mivel ebben he- \AI A fÜst és az égéstermék utjának meghosszabbítását gyakran Úgy érik el. de a munkát bízzuk inkább tapasztalt k mŰvesre' A 3. ha t. A Íustol kamra alatti zteríi fustol beren dezések A fÜstÖl kamra alatti IuzIérrel készÜlt fÜstÖl berendezések valÓjában aZ eredeti fÜstolési m dszerre épÜlnek. éS atuzteret mélyebben.szÓrnak kÖrbe A f Üstolokam rába a fedél levétele után. ahol maga- ni kell arra is. A tuztér alja ebben aZ esetben mintegy B cm-rel lehet aZ ajtÓ alsÓ pereme alatt. A ra1zon ugyan ennél magasab- a talajszintre tenni. a fÖldbe ásva alakítják ki. ken. r. és a Iuztérhez lépcsokÖn juthatunk le. hogy ezek használata. hogy ennek aZ alapra gyakorolt nyomása meglehet sen nagy. f leg a hegyvidéki terÜlete- Napjainkban ma is gyakran találkozhatunk A kÖvetkez kben a 3.amelyek j l illenek a mai családi házakhoz is (3 37. ezen keresztul rakhatjuk be a fÜstolend hÚrst ' Az ajtÓ fÖlé.40. ábra mutatja a fÜstoloháziko építését Atuztér ajtaját nem kell kozvetlenÜl .36' ábrán. A telek emelkedését a mUnka kÖnnyítésérehasználjuk ki' Sok Íáraszto foldmunkát sporolhatunk meg vele. a fÜstÖlt hÚs magasságába kerÜl a h méro. id nként meglocsolj uk vízzel' tunk olyan fÜstol berendezést. Ez azI jelenti.44. l feletti tér falazását nagyon j min ségben kell elvégezni.35. amelyek tuzIere kÖzvetlenul a padlo alatt volt. A fustÖl t egy fal mellé építették. 3. vagyis valÓjában aZ osztrák_Magyar Monarchia terÜletén . hogy a tuztér.Íoleg a kezdok számára _. korábban ugyanis a kÖr alak vékonyabb betonréteget terítÜnk a foldre. de Ugyanerre a célra alkalmas a rozsdamentes acél iS. A vezetéket kerámiacsÖvekb l állították Össze. vagyis a fÜstolés nagyobb szakértelmet kíván. amely hasonl mÓdon mŰkÖdik. erre kerÜl a betonozáshoz használt acélhálÓ' majd alaplapot kell készíteni(3 42 ábra). Ennek a nyomásnak aZ ellens rlyozás ára megfelel ' teherbírÓ. majd a felÜletét elsimítjuk. Íalazolt kemencék kéményébe építettek fÜstÖl kam rákat. vasalással meger sített t 3.40. El bb A betont alaposan Újabb beton réteg kÖvetk ezik tek. ilyen fÜstÖl kkel például Magy arországon Vagy Horvátországban. Ugyela nagyobbra no a távolság a tŰzIér és a fÜstÖlésre felakasztott hus és hustermékek kÖzÖtt. ábra is mutatja. mikÖzben ledÖngÖljÜk.4. dulni. paraszti. eZI vízmértékkel ellen rizzÜk' Az alaplapot hagyjuk meg szilárAz alaplap elkészítésének leírását megtaláljuk minden építkezésikézikÖnyvben. ebben aZ esetben a tuztér alját is magasabbra kellene tenni.lehet magasabban is' ahogyan a 3. tudnunk kell. hogy a beton (3 43 ábra) . felulr l rakhatjuk be aZ árut. ábra). Ezzel ami Segíti a fÜst lehŰlését. hogy egyszer bb a szerkezetÜk. A fÜstÖlon nagyméretrj ajtÓ Van . ezzel belul és meghosszabbíthatÓ a ÍÜst Útja llyen fÜstÖl ket szabbítására. ahol sokkal rosszabb a ban Van aZ ajtonyílás. hogy alaposan szigeteljuk es éppen nem használjuk a fÜstÖl San Van a talajvíz. A kÖnyvben már leírtak alapján mi is készíthe- Az alaplap jÖtt. Mielott azonban nekifogunk egy ilyen épuletet megépítéséhez. A Iuztér akkor Se legyen víz alatt. de készíthetunka kamrára oldalrol is ajtot fÜstvezeték mer leges a tŰztérre. ábrán láthato fÜstol típust ismertetjÜk.

41. foldbe építettt ztérrel s9 . ábra.kerti házik '' típusti fustot berendezés 3. ábra. Klasszikus .40.3. Fal mellé építettÍtistol ..

A betont tömörítjük' majd lesimítjuk 3.44. ábra.3. és kell teljesen megszilárdulni hagyni 3. ábra.42.t 3. Az alaplapra épul talazal J. A téglákb l készítettbé!és (a 1t 60 .43' ábra. ábra. Az alaplapot be kell vasalni.45.

hogy le kell mondanunk a burkolatr l. és f leg a fÜstÖl bemelegítésekorkárosíthatná a fodémet.45. A fÜstÖI bels szerkezete. ábra. éS ezzel jobban szétoszt1a a fustÖt a kamrában. 2 a beépített rostély nélkuli tíj^ér. ábra' A kerti házik típusti ÍÍisttilkeÍesámetszete 1 ztér ajtaja a szabályozhat leveg nyílásokkal. Ez azonban nem jelenti. A fÜstol d hÚrsok folÖtt osszeszukÜl a fÜstol . AZ 3. amely a fÜstÖt a szélekre vezeti. a fÜstot aZ els zárlap kÖzepén lév nyíláson els változatot a 3. hogy a tuzteret kÜls k IuzIér belsejét h áll téglával béleljÜk. ezálIal a fÜstot a kéménybe tudjuk vezetni' A fodémet tuzáll anyagokbÓl kell készíteni. mivel akkor a kéményenát torro fust távozik.46. mivel a ho felfelé áramlik. beépítettrostély nélkÜl. ábra mutatja . majd kÖrbeépítjÜk termésk vel. Az amely azt mutatja. vezetjÜk át. els sorban a fÜst elvezetése kétfélemÓdon oldhat meg . A második zárlapra helyezhetjÜk a lecsÖpÖg zsírt felfogÓ tálcát. el bb téglá- talajszinten Van. Példa erre a 3. A tuztér a els zárlap felett Van egy másik.3 a Íustol kamra a|ja (a második zárlap) a fl'ist elosaására is szolgál al 61 .46.A val rakjuk ki.

2 a beépített rostély nélkÜli t ztér. amely a szilárd tuzeloanyagÚ kandallÓkhoz és kályhákhoz is alkalmas elhelyezhetjÜk A kéménynyílását a f Üst I H 3. a tuzIér ajtajának irányábavezetjÜk (ha id el tt teszÜnk atuzre. amelyre a lecsÖpÖg zsírt felfogo tálcát is bítjuk a fÜst Utját). 62 . Falhoz építettkerti ftistol 1 a tuztér ajtaja. ltt a hátsÓ áramlást használjuk ki. 4 a lecsopogo zsírt felfog tálca. rozsdamentes acélb l készÜlt. hogy a fÜst minél jobban áI1ár1a a fÜstÖl do hÚst' A fÜstelvezeto hajlékony. rozsdamentes acélbol készÜlt cs szigetelése 3.47. majd folytatja Útját bevezetésével ellentétes oldalon helyezzÜk el. de ezzd a mÓdszerrel meghosszab- a falba épített ék mentén a fÜstÖl kamrába' A fÜstÖlo alsÓ lapja tehát a fÜstvezeték felso része.3 a fÜstol kamra alja (a második zárlap) a fÜst elosztására is szolg ál. ábrán bemutatott fÜstelvezetés' A fustÖlot a k kerítéshez építették.A második megoldás a 3' 47. A Iuztérbol a fÜstÖt el bb elore. innéI az els zárlap felett a hátsÓ fal lrányába áramlik. akkor az a1tonyitáskor egy kevés fÜst biztosan kiáramlik. 5 a hajlékony. ábra.

Azígy elkészítettkerti fÜstÖlo megfelel a legszigorÚbb esztétikai kÖvetelményeknek iS. éS így a fÜsta szÜkséges A fÜstÖlo homlokzaIát faburkolattal boríthatjuk A fÜstÖl fémbol készulI ajtaját is . ami fÜstÖl kamra beleillik A els a szokatlan tet nek kÖszÖnheto. A burkolat alá azonban tegyÜnk egy réteg szigetelést. amelyet helyben használt építanyagokbÓl építettek fel fÜstÖl a A fÜstÖl alsÓ része. hogy máshogy fog kinézni egy fÜstÖl egy nagyváros peremkerÜletében állÓ család i ház kertjében.44.49. és a régiÓra jellemzo építoanyagokatis. durván megmunkált kob l építették. hogy a fÜst szabadon haladhasson felfelé. és kÖrbefalazni.3. amely a hot visszaveri a fÜstÖlokamrába. hogy a régiÓ hegyvidéki jellegu.álcázhatjuk'' faburkolattal. például IŰzállo gipszkarton lapot A még nagyobb tŰzliztonság végett a fémbol készÜlt ajtÓt bevonhatjuk alumíniumfÓliával. Egyéb típusu fristol k Természetesnek vehetjÜk.. elég csak a felszínen elhelyezni. ahogyan azI aZ á ra mutatja. a vidéki épuletek jegyeit magán visel fÜstÖlot láthatunk például megfelelo típus kiválasztásakor vegyÜk figyelembe a helyi építészeti hagyományo- A fustÖl kamrát fémlemezbol készítették. ábrán. és egész télen megmarad a hÓ.48.-1 3. i/-^f . hogy a vezetéket ne kelljen a talajba sullyeszteni. máshogyan ha hétvégiház mellé építjÜkVagy egy vidéki család i ház udvarában f og álln i ' A fÜstolot Űgy helyezték el. Az 3. A helyi építészetjellegét. ábra mutatja. meglehet sen gyakran esik az eso.^J$ri. a terep adottságai lehet vé tették azI iS. vezetéknek meg tudták adni emelkedést' helyezzék el a fÜstÖl al1ánál. elsosorban a videki pillantáSra megragadja a látogatoI az épÜlet aszimmetrikus jellege. ábra. kÖrnyezetbe . amelyben a tuz\ér és a fÜstvezeték kapott helyet.. IŰzIér mer legesen helyezA kedik el a fÜstvezetékre. A kat. Egy hegyvidéki hétvégiházhoz tartoz Ítistol 63 .5. ahogyan aZ ajtaja is mutatja ' Az építés során kihaszn álták a terep adta lehet ségeket .de készíthettéglábol is' A bels SZerkezeti megoldásokat és a méreteket a 3. hogy a tŰztereI alacsonyabban A t kÜlonállÓ épÜletben helyezték el. ami nagyobb nedvességtartalmat jelent Emiatt a fÜstÖléshez elokészített IuziÍát Óvni kell az id járás viszontagságaitÓl. aZ enyhén emelked talaj lehet vé tette. A teto megoldása 1elzi. és Összhangban Van a kÖrnyezetével és a helyi építészeti stílussal.

ezért sokaknak jÓl 1Ón az egyszerjbb megoldás.54.49.Vagy níncs rá megfelel helye. Hord ozhato fustol k A piacon aZ elektromos Vagy gázzal grillezokészÜlékeknek már rég ta rengeteg fajIá1a kaphatÓ. miveI kÖnnyen amely hideg fÜsttel tart sítja aZ élelmisZert. a házilag fÜstolt termékek kedvel i azonban sokáig nem jutottak elektromos Vagy gázÜzemu eszkÓzÖkhÖz. Vagy nincs ideje annyit foglalkozni a fÜstÖlésSel.A méretek cm-ben 3.3. Az el z ép ilet keresztmetszete 3.. Napjainkban azonban már ilyen eszkÖzoket is forgalmaznak.6. A hagyományos fÜstÖlési m dszer. amilyet és amennyit ezek aZ eszkozÖk mŰkod a fÜstolés maga is komoly felkészÜléstigényel. ábrákon bemutatjuk 64 .50. Vagy építtessen. és megkoveteli a h s szakszer el készítését. Nem mindenki engedheti meg magának. a Slo MOTEL által forgalmazott hordozhat fÜstÖl ket (az elérhet séget l. kezelhet k. hogy hagyományos kerti f Üstol t építsen. ahol éppen használni kívánjuk. A hordozhat fÜstol k éppen a gyors alkalmazás céljait SZolgálják. a kÓnyv hátsÓ partira. ábra. vihetjÜk oda. a hétvégiházba Vagy kerti borítiján). A 3.. igényelnek.

ábra.B0 "C. kb. 'B0 'C. Az fustolés után el(5z ábrán láthat termékek elektromos f Űtos zállal. A fÜstolési h mérséklet'hal és hŰrs esetén 70'. Elektromos csatlakozás. b) a gép tarIozékai. 52. A fÜstÖlési id : hal és h rs esetén 45 min. ÍÜstÖlés' A készÜléket kisebb baráti Összejovetelekh ez a1ánljuk.51. áb f thet l 3. csepegtet tálca. sajt esetén max. Tomege. pulyka_ és csirkemel|. fÜstÖl portartÓ . 35 'C. Elektromos csatlakozás: 230 V' A f Üstolési h mérséklet: hal és hÚs esetén 70 '. sajt esetén 90 min. 230 V. akasztÓkampÓ-tartÓ. Fustolésre el készített sz zpecsenye' marhanyelv. Méret: 85 x 39 x 28 cm.. marhaszegy A gép típusa' hobbifustol . faszenes. szárítás + 45 min. akasztÓkampÓ. TÖmege: kb 17 kg. H o rd ozhat . gázos. e e ktro m os l(it(5szállal ftistolcí a) a gép kÜls képe .3'50. tŰIoszál A gép típusa: hobbifÜstÖlo cikkszáma: WD630095 3. halrács rostély f részpor. 65 . faszenes. fÜstolés' sajt esetén 90 min. cikkszáma: WDBB095. Kapacitása: 20 db pisztrán g vízszintesen Vagy fÜggolegesen Fels tés modja: elektromos. Kapacitása: 28 db pisztrán g vízszintesen Vagy 40 db f Ügg legesen A felf tés m dja: elektromos gázos. 20 kg. hordozhatÓ Mérete: 100 x 39 x 28 cm. A fÜstÖlési id : hal és hÚs esetén 45 min száríIás + 45 min' fÜstÖlés. ábra. kÖzÖsségeknek aján lju k' ra. fÜstÖlés A készÜléket nagyobb társaságoknak. 35 'C. sajt esetén max.

'}.. 1 db citrom. Kéménybekothet rozsdamentes. cikkszáma: WDHO4B.. meg szor1uk a színes borskeverékkel és finomra vágott kaporral. 40 percig végezzÜk a fÜstolést. kibelezett édesvízipisztráng. 5 dkg cukor. Bekapcsoljuk a frltést és a homérséklet-szabályozon beállítjuk a kb' 70 "C-ot.j' j'' I 0 fa H* A Néhány finom recept pisztráng.50. libamáj Vagy 48 db pisztráng' Elektromos csatlakozás. 6 db tormalevél. Citromos és szeres pácba tesszÜk és 2 orán keresztÜl pácoljuk. halakhoz és sajtokhoz.*Qtrry . 3.5 Cm. Mind 66 . 3'53. szalámit. megkÖtÖzzuk és a s s oldatba elmerít]Ük H jvÖs helyen 24 orán áI pácoljuk FÜstÖlés el tt a tormalevélb l kicsomagoljuk leszárítjuk és kampÓra akasztva a f ÜstÖlobe tesszÜk (l.i{'':ii:*.40 percig fustÖljÜk és a fÜstolés befejezése után még 5 percig a fÜstÖl t zárva hagyjuk' A pontyot f tt burgonyával vagy kenyérrel tálaljuk. 14 kg hÚs. ] 15 x 45 x 36.:i{Ídli{$#i#9iE' . a gombák. 1 csomag friss kapor.54. 'C' A fÜstolési h mérséklet.:lit- _. tormahabbal kínáljuk s 3.. gázuzem i Íustol A gép típusa: Profi plus RS40. Tomege: 40 kg.. TÖmege. h sfÜstolésére A készÜléket éttermeknek ajánljuk' sajtok és specialitásként a di és a mandula. isztráng pácolása. citrom- mal. A melegítéshelyett utÓfÜstÖléssel frissíthetjÜk fel a megvásárolt kolbászt.:. éS 40 percen keresztÜl így vég ezzÜk a hokozlést (kÖzben nedvességet veszít a pisztráng: izzad). A fÜstol alkalmas hÚsokhoz.Vagy tormamárIással. virslit. cikkszáma: WD0033. majd 1 5 percig a fÜstol ajtaját kinyitva szellozIeI1Ük. ::f *. Az elkészÜlt halat melegen is tálalhatjuk kapor. elektromos ÍíitésíÍ ftistol kamra A gép típusa: Profi 48. ponty)' a szárnyas és a fÜstÖlésre kiválÓan alkalmas bárányhÚs. 10 g durvára darált színes borskeverék. BekészítjÜk a Íurészportart tepsit. ElkészítjÜk a páclevet. Ponty A f tÖl rácsaira pontyot szeletekre vágjuk. 10 dkg SÓ. Mérete. panzioknak. kozÖsségeknek ajánlj uk. 35 x 45 x 85 cm. ábra). $ i 1i i 1 t li kentjÜk a h mérsékletet 60 "C-ra.20 min. ábra.. de a kevéssémegfÜstolt szalonnát Vagy fustolt hÚsokat is' P a zoldség. Kapacitása' 40 db pisztráng. vízben feloldjuk a sÓt és a Cukrot... Hidegen balzsamecetes salátaágyon. '160. 230 V. Profi étterml. "180 Alkalmas: hal.. egyenként tormalevélbe Csomagoljuk. így pikáns szaftot kapunk). 30..1. ábra. 1 L víz. ÍÚsto/ése l{ozzávalok: 6 db megtisztított.-. ajt t becsukva elindítjuk a f jtést. Mérete. A pisztrángokat a citromlevével meglocsoljuk. Nagyobb társasági Összejovetelekhez. Fustolt csirke A fÜstÖléshez a legmegfelel bb a bor nélkÜli csirkemell vagy a kicsontozott comb.r#. A pontyszeleteket ráhelyezzÜk a fÜs(a rácsokra aluf liát tehetÜnk. A fÜstÖlési id : 10' .l. 45 kg' Kapacitása: 8 db csirke . a a halak a diszn -' (lazac. amikor beindul a fÜstolés lecsÖk- líi J'.

40 percig fÜstÖljÜk. diszn hÚshoz. megtisztított. 10 g durvára darált színes borskeverék. Kb. a sÓs vízbe mé9 pl.. 40 percig B0 oC-on tartjuk a h rst. A fÜstol rácsaira aluf liát helyezÜnk. . 30 percig fÜstoljÜk.2 percig el ételként tálaljuk' Fustol dio és mandula f f A Keleties páclé Ajánlott halhoz.30 percig f ÜstoljÜk.a 10ZAC. A sajtok fÜstolésétegy szakaszlan végezzÜk. foldimogyor. A fÜstolés befejezése után a fÜstol t még legalább 5 percig zárva hagyjuk. szikkasztjuk. 4 ev kanál sz csirkéhez' f feketebors. . amely a ho hatására lassan megsul. Meleg pástétommal Vagy kedvenc tÖltelékÜnkkel csiperkegomba nagyobb fejeit pikáns Megsz rhatjuk sajttal és még 1 . csirke. 24 orai pácolás után lecsorgatjuk. a h mérsékletet 60 'C-on Sertés sztizpecsenye pácolása. majd a fÜstol rácsaira helyezzÜk. 1 darab rÖIt fÜstol kivál ' réteg hámozott diÓt Vagy mandulát sz runk.20 'C-ra h tve tálaljuk ajtÓt becsukva 40 majd a sajtdarabokat a rácsra helyezzÜk. így elkészítve f fokhagyma. 2 gerezd megtort 1 ev kanál méz. t jnhet. . pontosabban gozzel tortén grillezo-fÜstolési m dszert alkal- 67 . és 35.melegen is tálalhatjuk. A megtisztított szuzpecsenyét egyenletesen bes zzuk. aZ 'C-ra beállítjuk a gépet. A fÜstol rácsalra aluf liát helyezÜnk. 20 percig fÜstoljÜk és mé9 további 5 percig a és tÖltelékekbe használjuk. amely kÖzvetetten locsolgatja a hrist. amire egyenletesen egy salátákba. A fÜstolt csirkemellszeleteket kenyérrel és f riss zoldségsalátával tálaljuk. peosenye..vél. majd a 1 B. 1 orán és mandula L vízben féI csésze tengeri s át' hagyjuk. mind pedig más hŰrsb l készített A Fustolt gomba rJla. sÓ és f rissen jamártás. 1 dL étolaj. Ha még pikánsabb ízt szeretnénk. 5 dkg s . és tésztas alátába Vagy zoldséggel egyÜtt bagett toltelékeként is felhasználhatjuk. és a fÜstÖlés után még legalább 5 percig a zárI fÜstol ben hagyjuk' fÜstoljÜk. Ezek a készÜlékek az un. pácoljuk (a h st így jÓl áI1ár1a a páclé. Ez a kulonleges folyamat kombinálja aZ aromatikus fÜstolés el nyeit a párolással.40 percig fustolÜnk. (Ü rd li 35.tjÜk A de sto lt zett Jkg db . .. 20 g fokhagyma. rissen reszelt gyombér. di . u . Kihrilve aprÓ csíkokra vághatjuk. k. Másnap kamp ra felakasztjuk a fÜstol be. A Toltott gomba megtoltjÜk.7. rrÍsÍo/ése Nozzával k '' 2 db hárty ájáIol megtisztított szuz- S s di 112 A és még további 5 percig a t feloldunk. kacsához és mandula. éS kellemeSen pikáns lesz) A csirkemelleket a fÜstol rácsaira helyezzÜk és mintegy 30'. vízzel. Úgy. Amerikai grillez tustol k Félkemény Vagy kemény sajtok alkalmasak a fÜstoléSre. éS sajtot mazzák.. 20. megsz rjuk a borssal és bedÖrzsÖljÜk reszelt Vagy pépesített fokhagym ával. mártásokba t zárva hagyjuk' Borhoz és sorhÖz ES . BekészítjÜk a Íurészport és Íelizzít1uk.ztÜ l tartjuk. amelyre egyenletesen egy réteg di t Vagy mandulát sz runk' 20 percig fÜstÖljÜk di t vagy mandulát kb. nyársakat is meg lehet fÜstolni. kesudi a f részpor Üstjét l a Üstoléssel inom illatot és egészen Új ízt kapnak. ázsiai konyha ételeibe. 1 olívaolaj. és ezzel egyidej grillezéssel . hogy el szÖr beindítjuk a ÍÜstot. . 4 ev kaná| ev kanál fehér borecet. és az qIot becsukva elindítjuk a f tést . a vágási Fustolt sajt 3.40 percig f ÜstoljÜk a hrjst' Hidegen. fÜstÖl t zárva 'J s- gv .Ük 'o ig 3Ur- felÜlete szép rÓzsaszín lesz. Konyharuhára szor1uk és hagyjuk me9száradni. a sÓs vízben ázIaIjuk (attÓl fÜgg en. bor nélkÜli csirkemellet papír torl kend vel szárazra tÖroljÜk és keleties ízu pácba helyezzŰk KorÜlbelÜl B orát Keleties csÍke mell és a fÜstol rácsaira hely ezzÜk' Nagyságuknak csiperkegombafejeket enyhén megs zzuk megfelel KÖretként fogyasztj en kb.. Látsz lag eZ el|entmondásosnak de a h st val ban fÜstoléssel. Tabasc t tehetÜnk.. . hogy mennyire legyenek s sak). vízpárában készítjÜk el.

KezdjÜk kicsit a szokásostÓl eltér en Úrgy. Az amerikaiak el szeretettel használják a hickory Íát. A képen láthatÓ ajt lehet vé teszi a kényelmes tÜzelést. például nedvesíthetjÜk. minden zsír és kalÓriafelesleg nélkÜl' EzI a hatást a nálunk még meglehet sen ismeretlen eljárással érhetjÜk el azzal. erre szÓrhatunk illatos fadarabokat. ábra. forrÓ gozzel és -fustol keresztmetszete A meglehet sen vízmelegítésreszolgálÓ fÜrd szobai bojlerre 3. Ezt helyettesíthetjÜk például égerÍával.56' ábra. Valahogy így keletkezhetett eZ aZ m ételkészítési dszer.és grillezohordÓkat s tap aszt a ato k a alapozv a ké szít k. Az Üreges fémhenger aljában elhelyezett tálban ég a faszén.. Bepillantás a grillez s r t lr k s -Íustol hord ba honos diofa. kásával. Ez a nagyobb méretŰ. H iszen a kemény f érf iakkal. Az év század o EzI az ételkészítési technologiát az els telepesek használták. Egy grillez mindig feleltek meg mindenkinek. elÖlr l felakaszthatÓ ajtokkal. mint sÜlt hust Vagy szétfott marhalábsz áraI fÜsttel lehetoleg egyszerre és a leggyorsabban lehet elkészíteni minden ételt. akiknek oldalán coltok lÓgtak és kezukben winchestert tartottak. és mindennel. a h m éro mutatja a bels h mérsékletetés a grill kÜls oldalán lév fogantyÚrkkal kÖnnyen tudjuk szállítani is. hogy lassabban égjen és tÖbb f Üstot ejlesszen KísérletezhetÜnk tobbfajta fával.fÜstÖl grillt'' (3 55 ábra) . r C 68 . A felfed ezoutakra nem vihettek amerikai fÜstÖl .Az eredmény nagyon kÜlÖnleges. Az els látásra nem gondolnánk hogy fÜstol . amely egy Amerikában 3. hogy megtaláljuk a nekÜnk leginkább megfelel aromát. A gyerekek és aZ idosek néha mást is szerettek volna enni. mogyorofával. A fÜstÖl vizes kandallÓt elszerelték hoé rzékel vel. hogy bemutatunk egy profiknak készített. szÜkami a Íozéshez és aZ ételkészítéshez séges. szaftos hÚs.55. H vel. leginkább hasonlít fémhenger belsejét mutatja a grillezo-fÜstolo faszénnel mŰkÖdik. hogy a hÚst zárI térben fÜstÖljuk. amely hasonlít a mi ÍŰzfánkhoz. éS a Serpeny ben Vagy kondérban készített ételek sem gyermekek és id sek is utaztak. 3.55' ábra. amelyeket aZ igényeknek megf I felel en kezelhetÜnk. kéttárolÓs f rejtélyesnek tun . l r i magukkal egész konyhafelszerelést. de ugyanígy használhatunk 9yÜ- f. n k.

=-zI a ='etlen S: zárI Az erosebb illatÚ fákkal. éS goz keletkezik.knak els -:. ezen a nagyobb hÚsda3. GrillezhetÜnk disznÓ Vagy marhahÚst. Ez utobbinál vigyázzunk arra.: -- S hÚs. amelyet néh ány helyen kilyukasztunk. mÖlcsfákat (szilva. - :t:nnel. A vízzel telt edény tetején Van az els grillezorostély. rostély felett találhatÓ a második' aZaZ grillezo. megfelel vastagság Ú Íadarab thetÜnk és becsomagolhatunk alumíniumfÓliá- Használhatunk kifejezetten fÜstfejlesztésre el készítettaprÓfát. ahogyan azt aZ els amerikai 3. amelyeket benedvesí- cltok A -":k és :.o = =sostÓl - kat szítik. Ha nem akarjuk' hogy a krump|i megfustÖlodjÖn' akkor alufÓliába csomagoljuk. :' '. Ezen a rostélyon készíthetÜnk kukoricát vagy burgonyát is. SeÍ]^| =1epe- :Zen a : ba. hogy a vastagabb csontok melletti hÚs nehezebben sÜl át . mertetése. Fedéllel. amelyekben mindenféle terméket szállítottak azŰ1világba' Elég volt aZ egyszerŰ. Az elso valÓdi vizes grillezo1Üstol k ugyanis egyszerÚ1 fahord kbol készÜltek.-^ ejI hcgy le ' .5. éS kész is volt aZ a berendezés. Tegf latos A berendezés belso szerkezetének megértéséhez alkalmasabb a klasszikus megoldás is- r: l'e . de szárnyast is.. ágakat (7 . lévo r ' . :llerre rabokat készít1Ük el. és egy kevés vizet ÖntÜnk alá' A f lia a h hatására felf ÚvÓdik ezért ÜgyeljÜnk arra. :SZi A * cels .1O Cm hosszu. ha aZ étel a tervezettnél lassabban készÜl el. és er sebb lesz a fÜstfejleszto hatása' A megfelelo aroma eléréséhezelég 3_4. hogy ne dobja le a fedelet a kezo szinten elhelyezeIt tálban lévo vizeI.. bukk. ^ ettek : a Sef=''. amelyen további élelmiszereket készíthetÜnkel A képen láthatÓ. Az alumíniumfolia meggátolja a gyors égést. . e Zett -3tjÜk. Szárnyasok készitéséhezátalakított grillez _ és fustol hord 69 .'aÓan r ASZ- .miután a fát aZ ég faszénretettÜk. amelyben mindenféle ételt telepesek kitalálták. hogy a fels rostélyon sertésoldalas Van aZ állványban.. ezért ott vágjuk be A berendezés oldalán lév ajtÓn át Újabb faszéndarabokat dobhatunk a IŰzre.. vashevederekkel ellátott és belÜlrol impregnált hord t átalakítani. Az oldalas Amerikában a legkedveltebb grillezési hÚsféleség . mint például a borÓkaVagy a lucfenyoÍa haszn álatával legyÜnk Óvatosak. CSereSZnYe stb. enni. rostéllyal és ajt val ellátott meggyÚjtott faszén heve felforralja a kÖvet- grillez hord a konnyebb kiszolgáláshoz arolos stÖl Az fels els '-.) is. szÜk- = CVel.57. ábra.58' ábra. <loz.. ITIO- ' gyÜ- egyszerŰen és gyorsan elkészíthettek' fáb l készÜlt.a a . legfeljebb 3 cm vastag). - _Z3l és : :Z szárat AZ ?llban Kább ^ :- 1-.

AZ ábra egy régi. mert a beépítetttuztérhez kí- Mi magunk is kipr bálhatjuk' Elég betekintÜnk az átalakított hord ba.60. amelyet felfelé ki lehetett emelni' A rostélyokat a amely fogaskerék-áttételen és lánchajtáson egy forg karhoz csatlakozik. hogy a forg karhoz kis motort er síthetÜnk. eredeti. és 3. A fedelet belÜlr l vaslemezzel bélelték. . USA- bl még kényelmesebbé tehetjÜk aZ étel elkészítését. ábrán látjuk. éS általában egyszer griIlezéshez használták 3. ábrán lév megold ásI azoknak a1ánlhatjuk. akik imád 1ák a s a1IÓn keresztÜl hozzáÍérhettek' A bel- dott egy olyan kombinált berendezés. ábra mutatja. pontosabban há- és szeretik azI kÜlonféle f szeres adalékokkal ízesíteni'A berendezés fels részében egy forgathatÓ grillezonyárs találhat grillcsirkét. és ez a levágott rész alkotta a fedelet. Ennél a megoldásnál a berendezés két. lasztották egymást . Falazott vizes grillez _fustol 70 . hogy a felesleges fÜst és g z e|távozhasson . Ez a nagy kerti berendezés egyesíti a kÜlonbÓzo berendezések rostély grillezo kombinácio1ának elvén aZ USA-ban és Kanadában Íokozatosan kifejl - el nyeit és képességeitTéglábÓl készÜIt. amely képes mindezeket a m dszereket kombinálni (3. A kovetkezo megoldást a 3. klasszikus fÜstÖl és az egyenes A hord vulr l az elrendezés Ugyanolyan Vagy hasonl . amely védte a hordot a h és a fÜsttel kevered torro pára hatását l. A hátsÓ részben találhat a fels grillezo. amelyet CSUklÓpánttal az alsÓ részhez erosítettek. Az els rostélyt az alaCsonyabb. ígY aZ étel csak grillezodott' A 3. éS l rom to részéttérben és építészetileg elváis Vagy lefedték.56. ahogyan azt a 3. A felÜlnézeten láthatjuk a két rostélyt.57. a fedél általában fáb l készÜlt. ábra.61 . amellyel lyukakat fÚrunk. amelyben az éIelI a tuztér fÖlé akasztott rostélyon készítették el' Ez a megoldás nagyobb fÜstfejlesztést tett lehet vé. A kép mutatja. A hazai ezermesterek gyorsan rájonnek. félkor alakÚ részben helyezték el. A fedélen aprÓ áI' származo berendezés alapján készÜlt.59.Íalához Csavarozott talpak tartották.5B. ábra). beleértve a boltíves részeket is. mint az eloz esetben' Ennél a megoldásnál azonban el lehetett távolítani a vízIart edényt . hogy a hord tetejét levágták. Ez egy fÜstol vel kombinált vizes grill.

Az el(|z berendezés szerkezete és méretei 71 . Lehet denaturált szesz Vagy folyékony gyÚjtÓs is. alsÓ rostélyt tegyÜk az edény tetejére.:e 10. Ne hagyjuk. amelynek nem kellemetlen a szaga. majd a fedéllel takarjuk le a grillt. nehogy égésisebeket szerezzÜnk' Az edényt vatosan tÖltsÜk meg vízzel Vagy páclével Úrgy.--l 3.5 kg faszén - talpakon. Ezt a véd keszty t. Az aromás fát csak a faszén meggyulladása után tegyÜk a tŰzre. ne nézegessék feleslegesen. és tegyÜk félre' A grill als részében lév tuztérben Vagy atuzrakásra használt edényben gondosan rakunk a goz és a egyes darabok kÖzÖtt hagyjunk hézagot. ha kell toltsÜk utána. M. Az ilyen fedéInyitogatás során csak elszokik a h .60' ábra.5 kg faszenet. vegyuk Az amerikai grillez. hogy elkészÜlt-e az étel. -Íustol k haszn álala Össze 3. mintegy 4-5 orán át fog égni' AvízIartÓ Ez mintegy AZ gyÚjt sként használt anyag teljesen kiég. amelynek a foganty ja Iátszik. el Íordulhat. 20 percig tart. Ezután a grillt fedjÜk le.részt a képen fedéllel takarták le. de ÜgyeljÜnk... A sÜtés ideje alatt ne tegyÜnk rjra aromás fadarabokat a tŰzre. hosszÚnyel(i grillezofogÓvaI helyezzÜk el aZ ég faszénen. AZ élelmiszert egy rétegben rakjuk a rostélyra. víz aZ edényben. hogy fÜst tÖkéletesen kÖrbejárhassa azokaL TegyÜk helyére a fels rostélyt az élelmiszerekkel. =Fffii.3. hogy egyenletesen fekudjon a peremén. és hagyjuk az ételt grillezodni vagy fÜstol dni. és csak az ízesítésreéppen elegend mennyiséget. amíg vékony ki a sÜtésre használt rostélyt és a víztarIo edényt a kÖzéps részb l. és milyen anyagb l készít1Úk. A méreteket aszerint választhatjuk meg. '3. és aZ ételt sokkal tovább tart majd elkészíteni. olyan gyÚjt st használjunk. Hagyjuk a faszenet leégni. hogy a hÚs j l átsÜIjon. hogy Van-e elég faszenet tenni. Ehhez mindenképpen használjunk edényt vatosan helyezzÜk el a tart A fÜstolés vagy a sÜtés ideje alatt feleslegesen ne emelgessÜk a készÜIék tetejét.5 cm-rel a pereme alatt legyen . Ha azonban nagy darab hÚsokat készítÜnk. hogy avíz teljesen elpárologjon az edényb l. a vizes grillezésre alkalmas fels rostély.. ido1árástÓl fÜgg en a 3. így a hamuréteg nem keletkezi rajta. aZ VegyÜk le Vagy hajtsuk fel a grill tetejét. A tŰzrakáshoz faszenet vagy faszén és tŰziÍa keverékéthasznál1unk. hogy milyen nagy berendezést akarunk. hogy a tÜzet sÜtés alatt is tápláIni kell' Két ra elteltével ellenorizzÜk. A fadarabokat vatosan. és nem kell-e a tŰzre még Mindig használjunk h mér t a bels h mérséklet mérésére. hogy a folyadék legalább 2.5 tlr* 80 ---í{ 1 10 --.

30. Ennek a masszív építményneka kÜls alapja'. amelyek a grillezonyársakat tartják.35 és B0 Cm-eS magasságban. a fahasábok akár 55 Cm hosszÚak is lehetnek A tuztér samott-tégla borításában négy pár fémsíntépítettek be (]5. Fustol . hogy A kandallÓ kÜlso oldala fehér tégláb l készÜlt. a magassága 120 Cm. 45 és 85 Cm magasságban). de Úgy is kialakíthatjuk. A kandall oldalán. grill. 120 x B0 Cm.1. a kéménymagassága 150 Cm' A tuzterének alapterÜlete 60 x 40 cm.1 . egy réteg beton és vastag acéllap választja el. t vé teszi aZ egyenletes sutést (3 58 ábra) a 4 A 4. Egy vidéki kandallo ^ fÖlott építettékki. szabályozoia ábra. a fényképbal oldali részénlátszik a gril! hajt ja és a f t test 72 . A nyársakat villamos motor forga|ja. ezeken helyezhet el a rostély A 25 X 25 Cm belméretu kémény megfelel huzatot tesz lehet vé. A kandallÓ oldalso falán három tengely vezet át . nagyobb baráti társaságnak is megfeleljen. pihen hely és terasz Egy kerti Összeállításban a kandallÓ. A kandall t és a fustol t burkolt fustvezeték koti ossze. ábrán láthato kandallot a fustÖlo IuzIere a fÜstÖl t l gázszilikát szigetel lap. magassága 140 Cm. a fustol l zlere a kandall als részébentalálhat . belÜlr l samott-téglával béleltékA tŰjztérben faszén mellett fahasábokkal is lehessen fŰteni benne. hogy 4. a tŰztér rostélyátol mért 20. 4.4. a fÜstÖlo és a grill lehet kizárÓlag a szukebb családi kÖr pihen helye.1 . ezzel lehelévo maSSZív kováCsolt rostély elég nagy.

2.3.2. F istol A 4. A kanda!l t használhatjuk egyszer kerti kandall ként. alkalmazhatunk kisebb. a nyársakat forgat motort a kandall oldalára szereljÍ'ik 73 . 35 és B0 Cm a tuzIér rostélyátÓI számíIva). amelyeket a sínekbe helyezett keretek tartanak meg. ha a hÚst Íuszerezni akarjuk. a fordulatszámot a motor irányít panelén állíthatjuk be. ábra. A kisebb hÚrsdarabokat konnyen a rostélyokon.Vagy szalonnadarabokat zoldségdara- ban (20. Egy kapcsolÓva! konnyen szabályozhatÓ a forgatás sebessége 1. 4. és milyen Iuzel anyagot használunk.A hajtáshoz szÜkséges berendezést a kandallÓ jobb oldali falának kÜls felÜletére er sítették. Vagy elindíthatjuk a gyorsÍorgatást. 85 cm).3. amelyeket a beépítettsíneken kÜlonbozo magasságokba áIlíthatunk (1 5. A beillesztést kÖvet en atu Vagy a nyárs forogni kezd. f tulajdonságai: j l megépített darab. Robusztus. esetleg a készéteI melegen tartására Szolgál a kandal! legmagasabb részében találhatÓ rostély. 120 x 120 Cm. A griIlezés att l fÜgg.. csak a tuz kedvéért. ábra. A kapcsol val nagyobb fordulatszámot is beállíthatunk. A 4. me99rillezhetjÜk 4. kÜlonboz alakÚ rostélyokat is (például a halak sÜtéséhez). A fÜstol kamra bels térfogata B0 x B0 cm. Az irányít panelen beállíthatjuk a nyársak forgatásának sebességét. A nagyon lassÚ sÜtésre Vagy a melegítésre. ábra a nyársak forgatásához és aZ el melegítéshez használt berendezés szerkezetét mutatja. 45. a kéménymagassága 120 cm. ábrán lévo fÜstÖI hosszti éIettartamÚ.4. meSS Ze a tuztértol. amelyet például akkor érdemes használni. magassága 40 cm. hogy milyen élelmiszert akarunk grillezni. 4. amely ellenáll az idotárás hatásainak.'10 1/min fordulatszámig. A ftistol rrid forgat ja A org f darabot sÜtÜnk egymás mellé felf Zve (például bokkaI váltakozva). magassága 190 Cm. SZilárd. téglalap aIak rostélyok helyett. de grillezhetÜnk és suthetÜnk is benne. amelyek a kandall teljes keresztmetszetét lefedik. A forgathatÓ tŰk és nyársak számára a kandall oldalfalába három pár rogzítot építettek be kÜlÖnbÓzo magasságok- nyársakon általában tobb kisebb hris. A klasszikus. 30. A kÜls méretei '.

A pergola makettje n e e rlt áQl* b '/r_ 4.5. ábra.ffi" Ót ás rb f)s lrk 4.6. ábra. A pergola váza 75 .

ábra. A kotések. ábra) . amelyet futÓnovények díszítik ':. sÖtétedésután.7. a lámpák megvilágítják aZ egész terÜletet és a terasz mellett lév japánkert egy részéIisp. a teto alatt. ábra) A per9olát nyáron 4. védi a kandallÓt. feltekerhet nádf Üggony találhatÓ.10. illesztékek és a szell ztetés hrjvÖsebb id esetén le lehet engedni. (4. a fÜstol t és a teraszt.8.A pergola fedi. A kandall és a Íustot a pihen hety fetol 76 . ábra) .u** {. )A 'rl &'* #*. és így védi a teraszt. A terasz padl ját terméskovel burkolták. ábra. amely optikailag ellensÚlyozza a kandallÓ és a fÜstol nagy tÖmegét (4.-- -*&B 4. Este. Az oszlopok kÖzott.9.B. oldalrÓl leereszthet nádsz nyeg védi a teraszon Ül ket szélt l.

i ". Íiistol vel kombinált kandall esti hangulatvilágítással 77 .".10' ábra. ábra.al . A pergola és az alatta lév .J# f .lire tff* FP'I &. . A pihencíhelyet szukség esetén árnyékotokkal is védeni * i+ TJ i"rr"r'C-.í !J_ l'í'Id 4.9. _.-.1 llIílur.v'!{ Vr 1 . 4.

A kert Íalához épített kombinált berendezés. védi a falakat a megrepedezéstol (konnyen talajsullyedést okozhaI például a fagy. amelyet nemcsak f ÜstÖl ként. amely megakadályozza a sÜllyedést. kiegészíIve kulÖnbÖzo 5. ábra. aZ eS a nagy h mérséklet-kÜlonbséga téli és a nyári id szak kÖzott). kandall val és Í st<il vel 78 . Vagy pedig a vendégeiknek valami kÜlÖnlegeset szeretnének nyÚjtani. és ezzel meg- az íveket rakták ki. Ez a berendezés egyszer és lett samott-tégláb l készÜlt. hanem nyitott grillként és kerti kandallÓként is lehet használni. építhetnek kombinált berendezést. Kombinált kerti berendezések Azok. akik valÓban szeretik a kerti Íozéseket. Í z lapokkal.1 . ha gusztusunk támad rá.5. A l legnagyobb l készÜ lt ' 5'1. hatásnak kitett részekben . el például (vagy más kÖnny építelemek). akkor a Íozolapjain is készíthetÜnkvalamilyen f inomságot. amelyekb re gyártott elemekkel és gázszilikát lapokkal h a ábrán láthat építményt kert fala mel^ helyezték el. s t. a IŰztérben és a kandallÓban samott-téglát használtak. Az építmény vasbetéttel ellátott betonlapon áll. A kerti fal klinkertégláb .

berendezés bal oldalán. A betonlapokat vasalás- A fÜstÖl kamrát homér vel látták el. kombinált. amely általában 30 Cm átm éro1Ű' fels használják keletkez fÜstÖt a fustÖl kamra részébola mellé építettkerti kandallÓ A fÜstÖl kamra bels berendezéséhez tartoz_ nak a hÚs és a huskészítmények felakaszIására SzolgálÓ rudak és kampok' valamint a rostélyok A lecsÖpÖgo zsírt felfogÓ tálrÓl Sem szabad megfeledkezni' A kandallorész oldal_ falain hornyok vannak a grillezorostélyok számára. A kamra ajtaját alaposan szigetelni kell. lábakon állÓ rostélyra rakjuk. mivel a szivárgo fÜst meglehetosen kellemetlenné tehetné a ÍozésI. Az ajtÓ belso oldalát acéllemez borítja. magába onáll kerti építmény. mint a tŰzhelybol kivezet fÜstvezeték átmér je. berendezés also részétegy betonlap választja el a felsotol. lapokal.amely t z. a fozolapok alatt Van a tuzIér.2' ábra" Tet vel Íedett. akkor meglehet sen nagy a homérséklet a fÜstÖlokamrában is. A tÜzet a kandallo aljában lévo. kandall t és Íiistol t Íoglal 79 . mivel ha a berendezést Íozésre használjuk. ltt a fÜstvezeték el az építmény a faajtÓval ellátott f ÜstÖlokam rába torkollik. ÖntÖttvasbÓl készÜlt Íozolapok. ha csak le hogy a fust ne áramolhasson nyílást A SZelepnek a fÜst kiáramlása a fÜstolokamrábÓl a fÜstÖléskor is jÓ k mert ezzd szab ályozhaIo a kerti kandallÓt A sal er sítették meg . hogy a fÜst ne szivároghasson ki. a tisztításkor aZ egész rostélyt ki tudjuk emelni. A A fustÖlokamra és a koromfogÓ kÖzti szelep zár1a be a használt vesszÜ használják kam rába. Az egész berendezést 5. A tuzhely tŰzIerében amelyet a fÜstÖlohÓz is fÖlÖtt lév koromfogÓba vezetik A koromfogÓba vezeIo nyílás legyen nagyobb.ér fÖlé kerÜlnek a ke_ retbe helyezett. vastagabb. A fÜst aZ ÖntÖtt ajtÓval ellátott Iuztérb l enyhén emelkedo fÜstvezetéken át jut jobb oldal ára. AIŰzI.

amelynek tetejét égetett cserép fedi. a téglák h ézagait befug ázIák. esetben is lemezbéléssel védjÜk.t I t t i \--L < r< 5. kétrészes<isszeállítás. t:l l. a fustvezeték kandallÓ testéhez építettek. ezen át kerÜl a meglehetosen széles kéménybe. a használaIakor a kiszolgálo személyzet rendelkezésére áll még egy hord ozhaIo Íaasztal. amelyheztermészetesen vízvezetéket is csatl akoztattak. Fontos Szerepet játszik a meglehetosen nagy. e: A csatlakozik aZ ugyancsak burkolattal borított teraszhoz. és ke a 80 . A munkaasztal melletti szabad falrészre mosogat t szereltek. Az építménytebben aZ esetben is egy vasalással megerŐsített betonlapon áll.--- Az 5. h/ÍTh t< --. Az építmény kÜls konstrukci jának alapját fagyállÓ tégláb l. ábra mutatja. éS a gázIŰzhelyen is készíthet étel A talajt csÚszásgátlÓ burkolat fedi.két egymástÓl f Üggetlen f Üstelv ezeIo rendszerrel m kÖdik.A f Üstkam rábol \ra a kandall n keresztÜl vezetik el a fÜstot.! I: . pos elektromos t zhelyet kandall és Íiisttil . szegélytéglábÓl készítették. ajánlott aZ alufÓlia borítás iS. n 3. Az Összeállítás bal oldalán találhatÓk aZ Öntvényb l készÜlt Íozolapok. A fustÖl kamra ajtaját ebben aZ áIvezet a fÜstol kamrán.4. Fedett. amely védi a tulmelege- E. amelyet kÖzvetlenÜl a A harmadik lehetséges Összeállítást a 4. Ez nagyon megkÖnnyíti a munkát a kerti konyhában. vagyis minden kÜlÖnleges szabályozo megkÖtések nélkÜl használhatÓ mindkét rész egyszerre.tet fedi. kandallÓ_fÜstÖlo épÜlet láthatÓ.2. majd Iávozik a szabadba' A kéménytetejét kéménysapka fedi. /-) + dést l. amelyen elhelyezheto egy kétÍozolapos gáztŰizhely is' Ez a berendezés két kéménnyel. a fÜst a kandallÓ koromfogoj ába kerÜl. ^ La . CS: SE: CS: d n =.3. amely m: fe lec be CSA kc. ábra. ábrán is egy ÖnállÓ re.9. a munkaasztalon elhelyezhetaink egy kétla- 5. beépített rakodÓrészekkel ellátott mUnkaasztal. Ún.

1 ' ábrán aZ eloln ézeI és a felulnézet metszetben láthatÓ ' aZ 5'5b ábra pedig oldalnézetben mutatj a aZ építményt A tŰzIérbol a f Üstkam ráb. A lerakÓdott. amelyek visszafolyhatnak a tuztérbe is.a veze\o f Üstvezetéket amelynek ajánlott átméroje 40 Cm a legcélszerŰbb kerámiacs obol készíteni. de lisztb l készÜlt ételeket nem' mivel ezek is átvennék a fÜstszagot.A támaszkodik. Egy Újabb megoldást mutat aZ 5. azonban Íalazzuk kÖrbe. Az egész berendezés meglehet sen nagy és nehéz. ezáltal csÖkkentju k a vezeIék falán lerakÓdÓ égéstermékekmennyiségétis. hogy a fÜst ne huljÖn ki nagyon gyorsan .4. masszív építmény hétvégi ház Íalára a Az 5. hogy a vastag betonlapot kihagyják aZ építkezéskor. A raJzon szerepl nyílásokat és boltíveket aZ építés során jelent sen megnagyobbították. ábra. Ez a megoldás a klasszikus. A nyílások és a boltívek ugyanis nem csak esztétikai kiegészítok. EzI azonban csak akkor ajánlott kiprÓbálni. Ez lehet vé tette. amelyek aZ építmény bel- véd fÜstÖlo fábÓl készÜlt ajtaja mÖgott hust is sÜthetÜnk. A csÖvet A sejében találkoznak' kere szIezik egymást. bŰzlo kondenzátumok. megnagyobbítása. régi parasztkemencékre emlékezteL Az építményt egy régi parasztház udvarán építették fel. tÖnkretehetik a fÜstÖlt hÚst. így a boltÍvek csÖkkenti az egész építmény sÚlyát és egyben anyagmegtakarítást is eredmé nyeZ.és csak vékony betonaljzatot terítettek a burkolat alá. ha aZ ajtÓ keményÍábol készÜlt. amelyet az évszázadok során alaposan ledÖngoltek. és belulr l acéllemez i h"-___ és kerti kandall ként is 81 .

akkor samott. korom- a acéllappal zár1ák le.Vagy kerámiáb l vagy acéllem ezbol készult cs . nye mellett lehessen Üldogélni. a vezeték nyílását. c/ oldalnézet 82 . Az 5. ábra).amelynek végén egy IŰzIeret alakítottak ki' A kandallÓt a IuzIérrel Összekot falban helyezték el a fÜstvezetéket. A kandall bal oldalához j részt építettek. ÜgyeljÜnk azonban arra. Eredetileg csak egy nyitott k cs b l készÜlt' de alkalmasabb erre a célra A kéményeréz- fogoval zárhatunk le. hogy ne égessÜnk benne hulladékfát! Ennek fÜstjét ugyanis beszívnák a falak.használhatjuk kerti kandalloként is. A nyitott kandallÓt kés bb hogy ne CSak a benne ég IŰz féátépítették. amely a f Üstkam rába vezeti a fÜstÖt.6.4. b/ keresztmetszete ÍelÜlnézetben.0F A méretek cm-ben 5'5 ábra. éS hosszÚ ideig _ lehet. A fÜstvezeték a rostély nélkÜli t ztérb l a kandallÓ alsÓ részébevezeti a fÜstÖt. ábrán láthat építmény szerkezete a) aIŰzhelyet. ha nem fÜstÖlnek. ábrán lév kandallÓt a kert sarkába helyezIék._ FÜstvezeték+ 3. amelyet esetleg ferde tet vel.nem használhatnánk fÜstÖl kamrának ezt a részt. akkor ezI a részt A termésk rendkívÜl alkalmas kerti kandall kerti kandallÓnak szánták. és aZ alját samott-téglákkal rakjuk ki. Levehet ajtÓ Rostély VaKablEK . Ha a fÜstolo ajtaját levesszÜk._. fÜstÖl t és grillez ltarIalmaz ÖsszeáIlítás elolnézete. is építésére ' Az 5. hogy már soha tÖbbé . hanem fÜstÖl ként is használhassák (5.7.

hogy mi magunk alakítsuk a grillezéshez Szukséges izzo alapot. Vagy használhatunk lábakon állÓ rostélyt is.Ha elobb fát ki akarunk elégetni.7a.--i r 5. ábra' Eredetileg kerti kandallonak éptilt. ábra mutatja. fistolésre is alkalmassá tett építmény 83 . A képen jÓl láthatjuk. A berendezesek aiaclan hatarozhatjuk meg. és ezzel lezarni a kerti grillt. Vagy használhatunk fiÓkos beren- látszik.A oldal áÓa épite:t (e: kandallo al1a^ 9.' '-'. a grill cv I t o c -. hogy a Íalazott részre helyezzÜk a grillezorostélyt' eZ alá kerÜlt a kiveheto a bevágást. FigyeljÜk meg az a1to alján elokészíteni a berendezést' ha grillként akarjuk használni A kandallÓ IuzIerének alján elzár1uk a fÜstvezeték bevezet nyílását Az így kapott egyenes felÜleten rakunk tÜzet..C oo) Or a ' oi *: "N\' ". képen 150 C. \rl \. pÍ- )' Öd o \(.n ce ezI meghosszabbíthatjuk Az 5.6. amely alkalmazkodik a als megoldásához' A kandallÓ kandallÓ IuzIerének dezést a ÍaszéntÜzeléshez. hogy az alkalmas legyen aZ egyenes roston tÖrténo grillezéshe4 Vagy a nyárson SÜltek készítéséhez.ZeI'akhatunk és aZ 3-3} sínpárra grillezeS'3 al<alr-nas rostélyt is becsusztathatur< A '.7b ábrán a fÜstÖlokamra kÖzepétol a akár 250 Cnn-re lS ha gyakran fÜstÖlÜnk hidegfustÖléses mÓdSzerrel Ez azonban jelent sen megnyÚjtja aZ epítménytA fÜstÖléskor elég beilleszteni a helyére a pántok nélkÜli ajtÓt. hogy hogyan kell tŰzrostély. " \r.-zier eS a fÜstvezeték méreteit aZ e CZCe<5er bernutatott hasonlÓ tŰztér kÖzepe rnaS ÍeIett elhelyezett alsÓ részétugyanis Úgy alakították ki." 1 C \/" [2 c\ \ fJ:>. ahogyan azI aZ 5.

. lábakon állÓ tálat A tál lábai legalább 10 Cm magasak triztérben gyÚjtunk be A munka megkezdése el tt helyére illesztjuk az ajt t. hogy a parázs kihulljon a kandallÓ el tti terÜletre. mintha a munkát szakemberre készítettkÖvet megvásárolhatjuk készen. A fÜstoléskor a berendezés . hogy a tŰz ne aludjon ki. b) a kandall grillként használva' c) a k b l készult kandallo alaprajza az átépítés után téglábÓl építenéTk készre faragott kÖvekbol egyedÜl is felépíthetjÜka kandallÓt. aIŰziÍa csak izzon. Az átépített kandall a) a kandallÓ fÜstÖl ként használva. hogy ne akadályozza a fÜst áramlá- a fÜstÖl t' Csak azuIán kezdjÜk meg a fÜstÖlést. A fÜstÖlés alaII az oldal- a koromfogÓ kéménysapka alatt kicsit A fÜstÖlokamra és a kÖrÜlÖtte lévo falak méreteit mutatja. akkor s tŰztérben csak arra vigyázunk. Ezekbe felÜlrol acél. hogy a fÜst ne legyen tÚrlságosan meleg.Vagy Öntottvas lemezt CS sztathatunk.. 5. valamelyik koÍarago m helyben. fÜstologjÖn. éS el melegítjuk sát. más kovek a h mérséklet-változás hatására k b . A kÖvek el készítése és kifaragása munka. ugyanÚgy..Samott-téglákkal kirakott els részében fÜggoleges vájatokat alakíthatunk ki. A csÖvet ebben az esetben is falazzuk korbe.7. kicsit mÓdosíthatjuk igényeknek és a kÖrÜlményeknek megfelel en. Az A oo---L5o*l*-6.l nek''. A méreteket. akárcsak a tÖbbi kandallÓnál.orrában'' lév kandallÓ boltíve alatti rÚdra akaszthatjuk legyenek. éS emiatt az év legnagyobb részében nedvesek. ha a fÜstÖl kamra már elég meleg. el A fÜstvezeték belsejéhez használhatunk kerá- miacsovet. hogy a fÜst ne h ljÖn ki tÚl gyorsan A kandall és a f ellenáll a tuznek és a nagy ÜstÖl Iuzterét béleljÜk samotttéglával. de ne is égjen tÚl.izzadnak''. |gy érhetjÜk el.és idoigényes feladat képpen konzultáljunk szakemberrel. lefojthatjuk a kéményt.. Ha a kéménybentÚlságosan er s a huzat. aZ építés megkezdése el tt l minden- ezért jobb. amelyeket centiméter- f ÜstÖl vé átépíthet kandallÓ alapméreteit aZ 5. ezzel megakad ályozhatjuk. Nem építhetÜnk azonban kandallot bármilyen aZ c) . párásak.7c ábrán látjuk Az ábra a boltíves ben adtunk meg. A a fÜstÖlésre szánt hÚrst' A fÜstÖléskor eZ ala állítjuk a lecsÖpogo zsírI felfog . am h mérsékletnek i 84 . A kovek egyes fajtái ho hatására pattognak. ha ezt bÍzzuk.nagy lánggal. ábra.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful