rFd

l- rs;*.{*

5

Václav Vlk

Ház| és kertl Íustol k és grillez
I Építés Fustolési m dok

k

Budapest, 2009

ffi

m

A konyv eredeti
Szerzo: Václav Vlk

Udírny _ konstrukce, stavba -Z?^

Kiad : Grada Publishing

a.S. ,

Prága

Fordította: Lajos János okl. gépészmérnok

Lektorálta: Gasparikné dr. Reichardt Judit, okl. élelmiszer-ipari mérnok
a

a

a

o

O Grada Publishing

Hungarian translation: Lajos János és a CSER Kiadi, Budapest,2009
a.s. ,2007
,

Mlnden jog Íenntartva. Jelen konyvet' ill. annak részeit tilos reprodukálni, adatrogzít rendszerben tárolni,

ton bármilyen formában vagy eszkozzel - elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy más m don - kozolni a kiad engedélye nélkÜl.

A kozolt hirdetések anyagáért a hirdet cégek felelnek.

I

lssN

SBN 978-963-27
1585-0021

8-097 -9

Kiadja a CSER Kiad Felel s kiadÓ: a kiadovezet je 1114 Budapest, Ulászl u. B. Tel.: (+36-1)386-9019; Fax: (+36-1)3B5-668j E-mail: inÍo@cserkiado.hu; Honlap: WWW.Cserkiado.hu TÖrdelés: Mahboubi Salim Pet Erzsébet Nyomdai el készítés: Nyomta és kotÖtte: Palatia Nyomda Kft., Gy r Felel s nyomd avezeIo'' Radek J zsef Ügyvezet igazgaIo

?tt

/.>

.j

Tartalom

El sz
1.

5 6 7 B

Néhány sz még a füisto!és el tt
1 .1 . 1

A fÜstolok ÍUtoanyaga A fa tárolása 1.3. FÜstolési modok A fust keletkezése Apr fa Vagy Íutoanyag-keverék izzásával ke e Ikezo f Ü st A fÜstolt hus illata, íze alkímiá1a A fÜstolt h s színe A fÜst tomorít is A fÜstolés mÓdja A hidegfÜstolés A melegfÜstolés A forrÓfÜstolés
.2,

Az

állati zsiradék el nyei

-

10 13 14 15 15 16 16 16 16 17
1B

2.3' Halak fÜstolése Hogyan fustoljÜnk halat? A f alazoIt IuzIér kiégetése, els használata 2.4. Sajtok f Üstolése Eidami fÜstolése

26
31

34 34 34

3.

f

l

A kerti fÜstol elhelyezése 3.2. Egy egyszer fÜstÖl építése
3.1
'

Kisméret hordozhal tistol berendezések

36
3B

1.4. A fÜstol k

A nedvesfÜstÖlés

A Iuztér a1ta1ának

VillanyviIágítás

A ÍÜstol kamra ajtaja A fÜstol belse Je Elektromos el melegítés

Korszer megoldások el len rzése

el

készítése.

19 19 19

-

20 20 20
21 21 22

ÜstÖl 58 3.5. Egyéb típusÚ fÜstol - trloTEL)- 63 3.6. Hordozhat fÜstol k (StÓ 64 Néhány finom 66 3.7. Amerikai grillez fÜstol 67 Az ameri kai grillezo-fÜstol k használata 71
f

3.3. Yízszintes fÜstvezetékes fÜstol k 3,4. A fÜstol kamra alatti tŰzteru

Az építkezés kezdete és a fÜstÖl méretei Az építkezés menete

46 47 49 54

berendezések k recept k

-

Forg tengely

4.

Fistol ,grill, pihen hely és terasz
4.2. FÜstol 4.3. Pergola
4'1 '

2. A Ítisto!és Íolyamata
2'1 .

Egy vidéki kandall

2'2. A hÚrskészítmények f Üstolése

A halak sÓzása

Pácolás és s zás

22 23 24

72 72 73 74 78

5. KombináIt kerti berendezések

-

3

Nincs Semmi bajom a vegetáriánusokkal. Mlnt meglett férfi álltam egyszer Salzburg f terén a ka- rácsonyi vásárban. a gabonát is meg kell ennie valakinek. Szorítok. otthonrolhozhatták az oldalast. alaposan fel kell táplálni magunkat. Azok. hogy Önnek is sikerÜljon beillatosítania házáI. házi készítés hÚsb l . JÓl és finoman! csak a fÜstolt h s Semmivel ossze nem keverhet illata csapta meg orromat. olvassa el ezt a t<iaoványt. Az osztrák rezesbanda cseh dalokat játszott. hogy hazaiak.. mindez egyÜtt a behavazott tér.echt aUS Bauernhof''. nem vagyunk egyformák. Ahogy ott sétálgattam. Még mint fi k. mivel olyan id ket élÜnk. Vagy egy szelet jÓl megkent zsíros kenyeret. . borSoZVa s zva Vagy hagymával .El szo A f ÜstoIt h s csábít illata sokakat e!kísér egész életénát. Sonkának és más hasonl fi- nomságoknak csak nagyon kevesen tudnak ellenállni. nevezem én val szeletet fÜstolt az Ugyancsak házi készítés . akiknek szerencséjÜk volt és vidékiek voltak. karácsonyra. és a teret forralt bor A Szez 5 . De nem csak karácsonykor Salzburgban ol- Nekem aZ id teltével is megmaradt aZ étvágyam valamilyen jÓ fÜstolt termékre. Vagy aZ asszony szelt egy Senki ne mondja. Ami azonban engem illet. hogy legyen elég er m. esténként a Vencel téren . oldalasnak. amelyekben olyan csodálatosan sÜltek a kolbászok.. inkább egy j kora darab hŰrst ennék. A standon. és a kenyér csodálatosan feldolgozott gabona. amelyekr l aZ osztrákok azt hiszik. teázás és filmnézés után korbe- di lelki felkészÜlésneka álltuk a kioszkokat. és szakérto kézzel tett e rá egy szelet kenyérre és kínált hozzá mustárt vagy tormát. hogy ami azízeket illeti. vashato ez a konyv' Ha kedvÜk támad egy pár ínycsikland an illatoz virslire. A fÜstolt hrisnak: kolbászoknak. amely _ sokak megIepetésére_ munkára kényszerít. illata lengte be. Ésmivel napjainkban mindenkinek szÜksége Van er re. De ilyet aztán nem madam! Semmi ízesíto!Csak egy szelet friss. kertjét a házi fÜstolt h rs felséges illatával. puha kenyeret kérek és rá egy szelet fÜstolt hrist.. megtermett aSSZonyság kínálta aZ áru1áL Választhattunk akárcsak kolbászokat.. egyszer ahonnéI az illat áramlott. Ezt. egy darab fÜstolt halra Vagy otthon fÜstolt szalon nára. a régi házak szrluettje és a feny fák illatával val di karácsonyi hangulatot teremtett.

Az egyes részek feltuntetett méreteit. friss h st szabad használni. Korábban általános volt. akik már Nem árt tanulni el t év. szabad és gyakran kell is m dosítani a helyi viszonyoknak megfelel en.halal'' el készítési el1árások). a poros. Néhány szó még a füstölés előtt A konyvben talált képek általában csak Útmutat ul szolgálnak.szennyezett teret.. amelyet a munka során használunk. illusztrácios képek. Alaposan meg kell tisztítani és fert tleníteni kell a h rs feldolg ozásához használt fa hÚsvág deszkát is. Vagy azok kÖzelében éltek. amelyek konnyen Az otthoni fÜstolésnélszem el tt kell tartani azt ban szárított alapanyagot szabad használni. A sikeres fÜstolés alapja a tisztaság' Nem elég csak a. hibáit. 6 . ahol már a kész fÜstÖlt áruval dolgozunk. és mi már teljesen mások vagyunk. amelyek felszívÓdhatnak a h sba. hogy a fer tlenít - századokkal ezel a hÚst Ajánlott betartani azokat az el írásokat. emiatt sokkal veszélyesebb számukra bármilyen szokatlan mikrofl ra. Éppen ellenkez leg. szereknek er s szaga van. fÜstoléshez mindig lepedékmentes. az arab. hogy a gyerekek a sárban ját- iS. és a fÜrdés csak a templomba Vagy a kocsm ába menés el tti rituálé volt.qK \". kenyér Vagy a SÖr.1. vagyis azI a helyet.\| .o'L tt is fÜstolték deink _. hogy fustoléssel a hÚs . és A Semmilyen roSSZ Szaga' Teljesen hibás néze| aZ. aZ emberek egyÜtt laktak a háziállatokkal. tisztán kell tartani minden eszkÓzt. amelynek még nincs ahol feldolg oZZUk a nyers hÚst. mint például beszennyezhetik a hÚs felÜletét éleszt gombával vagy penésszel. és tisztának kell lennie a munkahelynek is. Az Ún. A napjainkban felnovekv 9eneráci kat már tÚlzottan védik. például a Iuztér távolságát a fÜstÖl kamrát l stb. kozel-keleti tapasztalatokra épÜlnek (az Ún. és amelyek az okori. ezért a fert tlenítésután aZ eszkÖzoket alaposan le kell oblíteni' A fÜstoléshez teljese n száraz. évekig a szabad_ szottak. tiszta tért l.. a fÜst illata elfedi a hÚs eredeti hiányosságait. Szenynyezett kÖrnyezettel szinte kapcsolatba Sem kerÜlhet.: {E! -i ". Ti|os penészes.. nak.megjavul''. amelyeket napjainkban az Eur pai UniÓ rendeletei is tartal maz- tapasztalataib l. k ser zsid konyha. gombás Vagy más betegség által megtámadott faanyagot használni A tárol a használat el tt el keIl távolítani a kérgét.tiszta kéZ" elvét betartani. a tej. Ugyelni kell azonban arra. KÜlonÖsen ÜgyeljÜnk arra. nem szabad tervrajzként használni ket a szo SZoroS értelmében . hogy már régen nem seink korában élÜnk. aminek végÜl sÚlyos kÖvetkezményei lehetnek. hogy a fÜstÖlés során véletlenÜl se kerÜljenek a hÚs kozelébe olyan ételek. teljesen el kell választani aZ Ún.

aZ E. hogy las- szá1ban kialakult afIára a legjobb gyÓgyszer nagy aZ idegenfehérje-tartalma. de ezeket Sem szabad teljesen kiiktatni az étrendbol Ezeknek a zsíroknak ugyanis nélkÜlÖzhetetlen tulajdonságuk. Azok a fustolt huskészítmények. vagyis a láng ne érje. hogy minden fÜstÖltárut csak kizárolag h rsbÓl készíthetÜnk. Természetes. éS eZ hatékonyan elosegíti aZ afta gyÓgyulását' A ÍÜstÖlt termékekre is érvényesaZ a mondáS.és a K-vitaminok IarIoznak ide)' A aZ. amelyet minden egyéb esetben alkalmazhatunk: San elolvadjon. szÓlni kell néhány sz t a mai fÜstÖlt hÚstermékekrol. . 100 7"-os vaj ugyanis csak mértékkelNéha-néhamindenkinek 1 . .1 ' ábra. amelyet már seink is alkalmazIak: egy vékony szelet hideg vajat kell a nyelvÜnkkel a fekély felszínérenyomni. készítéselott. a D-. éS hagyni. vagyis amelyeknek kisebb a hustartalma (de megfelel az adott ország fÜstÖlt.amelyeknek nagyon KezdjÜk egy alapelvvel. hogy milyen tozéd eljárással készÜlnek a termékek. Napjainkban gyakran élelmiszereket. tá- nyekre Von atkozÓ eloírásainak). Ezeket a termékeket kÖnnyen felismerhetjuk arrol. A nyílt lángon val siitésnéliigyelj nk arra. hogy feltun en olcsÓk a tÖbbi hasonlÓ élelmiszerhez képest. A valÓdi. h kezelt hÚskészíImé- gazdag természetes B-vitaminban.5 %) stb. hogy ok aZ íz hordozÓi. amelyek bizonyos arányban tartalmaznak szo1a alapu nÖvényi fehérjéket (általában 2. polifoszÍáIoI (max 0.1 . Az élelmiszer nagy nÖvényianyag-tartalma azonban korántsem annyira egészséges. ha figyelembe vesszÜk.hogy nem ideális gyakran fogyasztani állati eredetŰ zsírokat tartalmazo fÜstÖlt hÚsterméknek nevezik azokat a készítményeketiS. Sem nyílt láng feletti sÜtésre' Sem fÜstÖlésre. nyei Az állati zsiradék fel- valÓ A hÚs elokészítéséreés elkészítésére borIŰz felett sÜtÖtt kolbászIol egészen aZ amator fÜstÖl ben készítettfÜstÖlt hÚstermékekig.3 %) . így a siitésre el készített Í st<ilt hris vagy kolbász nem ég meg 7 . keményítotés karragenátot (tengeri moszat kivonata). nem alkalmasak további h kezelésre.ahogyan azt a divattrendeknek kÖszÖnhet en egyesek hiszik.el 1. Ugyanakkor ez nem jelenti azI. és elosegítik a zsírban oldÓdo vitaminok felszívÓdását (konkrétan aZ A-. f leg akkor nem. hogy az élel a t z Íelett megÍelel magasságban legyen. legyen szo a legegyszer bb .

Vagy a fÜst eloállításához tuz Vagy h sugárz folott keményfábol származo nedvesített forgácsot. a korom . hogy a fÜstoléshez a fÜstolg o Ía fÜstjét hasznátjuk. aprÓlékhoz Csak jÓl kipr bált gyárt termékeit fo- a ÍutoanYaghoz bor kafenyot Vagy fuszereket adunk. faszilánkokat Vagy fŰrészport helyezÜnk el például fémhál n.2. 3Z élelmiszer lánggal nem. tábortuznél sÜtÖtt kol_ bászt. llyen káros anyagnak számít tés j fÜstoloknél alapelv.tol egy kis nyílt lángon. amelyek más fuIoanyagot használnak. A tuzbe csÖppen zsír elég és rákkelt (karcinogén) anyagok keA fÜstolt árut ne forraljuk. és senkinek Sem árt meg. amelyek a ta égésekor keletkeznek.Vagy nyírÍaforgácsát használjuk. ahol a hÚstermékek gyakran a lángokba érnek. A fÜstolésre áIalakított kerti kandallÓk esetében egyáltalán nem ritka. A halak f ÜstÖlésénélis komoly gondokat okozhat a kozvetlen tuz. de nem ritkán almafát lebbre fekv országokban a fÜstoléshez mahag nit és cédrust használnak. A lánggal valÓ kÖzvetlen érintkezés veszélyes amiatt is. hanem B0 'C korÜli h mérsékletŰ vízben Vagy gozben melegítsuk. hogy a A faf J tanács Minél alaposabban bemetéljÜk sÜtés el tt a kolbászt. Egyes tájakon a házi fÜstol kben hagyományos futoanyagnak számít a szilvafa. A kereskedelmi termék Összetételétfel kell tÜntetni a csomagoláson l fÜstolt ételeket. ha megk s- 1. akáIrány stb. A h t gépbe sohase tegyÜk fÓliazacs- hullámŰ sÜt legkisebb Íokozatán melegítsÜk. ezeket azonban a konyvben nem tárgyaljuk. hogy a fÜstÖlésre szánt élelmiszer nem lehet egy térben juk meg. hogy a kolbász egyszerŰen elég. ha a Íutoanyag kozé bo- szilva. Egyes típusokban a ÍUrészpor egy elektromos egységben ég el. A AZ áru min ségétáltalában konnyen megállapíthatjuk az ára alapján. l az égo fával . például a gyanta égésmaradványa. Léteznek ugyan olyan fustÖl k iS. f leg akkor nem. nagy meleg. nem pedig fÜstolik. esetleg tŰlevelet is szÓrhatunk sz Sotétebb színt kap a hÚrs ' ha a bÜkkf aés furészporhoz ége rf a-aprÓfát runk. gyasszuk. hogy a goz elIávozhasson bel le. ha vízgozáter eszto f iába CSaVarj u k. így megorzi ízétés nem reped ki. jÓlesik. és beborítják az égéskorkeletkez korommal. A roSSZ min ség Vagy nagy vízIartalmÚr fÜstolt áru tartÓsságát nem hosszabbítja meg aZ Sem. els sorban a hÚsokon káros anyagok rak dnak le. a mikroletkeznek. aZ is el fordul. aZ ecetsav. A mustár és az egyéb fŰszernovények ugyanis csÖkkentik a káros anyagok hatását. A legtobb gondot atuz és az élelmiszer kozelsége a kerti kandall kb kialakított fÜstÖl kben okozza. tolgy-. nem beszélve a kÜlalak1árÓl. s t. mivel gyorsan meg- kÓban (vízgozzáro Csomagolásban) a Vagy kÖrtefát is használnak' rokáI Vagy f szereket keverÜnk. hogy aZ élelmiszeren. annál tobb zsír1a kicsopÖg.Vagy feny tobozI. hogy a fÜstÖl kamrában ne keletkezzen tul kolbász fÜstÖlésekor a t l nagy meleg hatására kifolyik minden zsiradék. a dé- fÜstÖléshez leggyakrabban bÜkk-. Az amat r fÜstÖl k esetében arra kell vigyázni. ovatosan néhány borÓkaf enyo. romlanak.vagY Ía furészportÜzelésŰ fustÖl ket mutatunk be. CSak a fusttel kerÜlhet kapcsolatba. hogy az utotÜstolésre szánt kolbász min ségéta t lzott meleg teljesen tonkreteszi. KÜlÖnleges ízt ad a fÜstolt hŰrsnak. f leg a hÚst inkább megégetik. A fustol kt t anyaga A kÖnyvben fa. Az égo fa lángjai ugyanis az élelmiszert. Kulonleges ízt ad a fustÖlt hÚsnak. Biztonság kedvéértmelegítésel tt viIlával tÖbbszÖr SZU rkál- Be kell tartani azt az alapelvet iS. Nem számít ritkaságnak. ha I . A virslit és a kolbászt vízben. ha atuzbol és a fÜstbol az ételbe kerulo anyagokat mustárral vagy egyéb más fŰszerrel hatáitalanítjuk.

a szilfa Vagy a vorosfeny . hogy aÍa lánggal égjen.. A moCSaraS terÜ leteken ..ahogyan sokan eskÜsznek arra. amelyet feny fával. Egyes fafajták kellemetlen szagÚ fÜstot adnak. ezért fÜstolésénél. cseresznye. aZ keveréket például gyÜmÖlcsfákkal keverve. Egon vetkez ket: . aminek kovetkeztében a késztermékízételfedi a terpentin er s szaga. de legf képpen sokkal tÖbb veszélyes anyag szabadul fel aZ égéskor. FÜstolés kÖzben a tŰzre rádobhatunk bizo_ nyos fŰszernÖvényeket. ha még Azonban eZ is ízléskérdése. Nemcsak a fatorzset és az ágakat használ1ák. kifejezetten fÜstÖlésre alkalmas aproÍát vagy bÜkkfa1urészport. llyen célra használhatunk borÓkát. tolgy- és nyírÍahÚsok Üstol kben fordulhat el . de teljesen tÖnkreteheti a grillezett vagy fÜstolt élelmiszert. A kérget le kell hántani a keménytákrol is. amelyet legalább két n. Napjainkban már készen. puhaÍakeveréket kÖzéphegységi ovezetekben és száraznak kell lennie. hogy A az izzo Íadarabok mellé néhány hasáb gyÜmolcsfadarabot (alma. 9 . csak vorose n izzon és f Üstoljon. ezért a felhasznált IuziÍának olyan alkalmaznak a fÜstfejlesztéshez.hogy enyhén megízesítse a fustol n l gÓ hÚst. ha a fÜstot parázslo. ?Z égéshosszát Óvatosan tegyÜnk a luzre. mint tÖléskor aZ égéstérbea németországi szaktekintélyt l idézzÜk a ko- Binder. a tŰzÍa. amelyet aZ Ausztriában. h azánkban és kÜlfoldÖn egyaránt (aki járt már írországban aZ bizonyíthatja) használják a Iozeget vagy a mocsári mohát. mentát. s t egyenesen istenítik a feketére fÜstÖlt hÚrst. hagyjuk ket elhamvadni vagy megszenesedni. ha nem elég szárazak. hogy az illatuk megcsapja a hÚst.A A Íustolésrehasználl l zita eIégetésénekalapelvel a kovetkez k: A nedves Ía sokkal rosszabbul ég. a borÓka- emberek' A kÜlonbÓzo ízeket kapunk.) teszÜnk. tÜzet Úrgy készítjÜk el .A fÜsleveg t engedjÜk be. f leg akkor. keletkeznek. KellemetlenÜl Kellemetlen me9lepetéseket okozhat a lucfeny is. izzo fával állítjuk el . és hagyjuk elégni Úgy. ha a Íákat más-más arányban keverjÜk. amikor általában kÖnnyŰ lehuzni a kérget. borsf t. A halakat égerrel kÜlÖnosen szeretik fÜstolni. hogy minél tÖbb fÜst a lehet legkevesebb fejl djÖn. meglep lehet azillatos borÓkagyanta iS.feny és a t levelek er s terpentinízt adhatnak a hÚsnak. rozmaringot. A puhafa égetése esetén azonban fel kell készÜlni arra.és a bor kafeny re. A gyakorlatban ritkán veszik f igyelembe. llyen fŰrészport használunk például az elektromos f de nálunk ezI aZ ízt nem szokták meg készítmények esetében nagyon kedvelnek. Az ilyen keverékeknélkÜlÖnboz illatok Használhatunk bÜkk-. ahol a IulevelŰ fák a meghatározok. ilyen például a bodza. provence-i f szerkeveréket stb. borÓkafeny vel és égerfával fÜstolnek. hogy egymáshoz Ütogetve . és intenzitását . szilva stb. kÜlonÖSen ÜgyeljÜnk a luc. ezt még a száríIás el tt tegyuk meg. hanem az alaposan meg száradt gyokereket is' Létezik még egy tÜzelo. Németországban és más alpesi országokban egyes a tuzre. A legalkalmanyers. éS távol legyen a fÜstolt élelmiszert l' Nem szabad. amelyek el nyÖsek a Kis németországi kitekintés. amelyek fÜstje a fÜstolt termékeknek Összetéveszthetetle n ízt ad' éven keresztÜl szárítottak a leveg sabb a keményfa. ha a fÜstolés kezdetekor rosszul mértÜk fel a fustoléshez szÜkséges fa mennyiségét. lucfeny vel. amely a kandall ban égve nagyon j illat . LegyÜ nk azonban vatos ak. azokon a homokosabb vidékeken. habár a használata nálunk tilos. llyen eset akkor hogy a friss tuziÍa lassan égjen. amelyrol nem szabad elfeledkezni. Sohase használjunk aZ élelmiszerek készítéséreszolgálÓ berendezésekben kéreggel borított fát. amely néha _ f leg nyersen _ terpentinszag fÜstot ad. csomagolva vásárolhatunk el re elkészített. száraz. hogy a legjobb ital a gyantával ízesített gorog bor. valamint az erdei feny re. gy például Bajorországban sokan imádják. ut lag kell p tolni a tuzifáI ÜgyeljÜnk arra. hogy nagyobb mennyiség korom keletkezik.cseng " hangot adjon. hogy a grillezéshez Vannak alkalmasabb és kevésbé alkalmas fafajták.

legjobb. Teljesen mások a Íizikai és h technikai tulajdonságai azoknak a házaknak. aZ egymásra rakott rétegek . Ezzel kiegyenlíthet a talaj lejtése.. amelyeken keresztÜl a leveg szabadon járhat' Ezzel (1 . kandallÓk és fÜstol k szerelmesei a tŰziÍán kívÜl mást nem hajlandÓak használni' El fordul azonban.Vagy a téglaoszlopoknak megfelel alapjuk legyen azért. hogy nedves.5 évig hagyják száradni.. a IuziÍa alkalmazásátÓl idegenkednek Ennek oka legtÖbbszÖr. A szell zetlen helyiségben A kÖr alapot legjobb lapos kÖvekb l kialakítani a kÖvek kozt maradnak hézagok. els sorban azért. ha k vel Van kirakva. Ha Ugyanis a hétvégiházban nem laknak tartÓsan.2a ábra).Vagy kerÜl. Ezeket a házakat télen séget. Ahhoz. . amelyet szárítani akarunk szolgáljon aZ grillezésre Vagy fŰtésre _ aháZon kívÜl. Ez a rosszul kiegyensÚrlyozott rakásnál aZ egyes sorok elcsÚsznak. A klasszikus grillek.2a ábra.hUllámoznak'' és '. Azilyen a halom alapja kÖr alakÚ. ha atuziÍát..mozognak'' . legalább 3. hanem a borÓka ágait és a bogyÓit is gyakran használják a fÜst illatosításához. hogy aÍa alulrÓl elkezdjen rohadni. A farakás osszeállítását mutatj megel zzÜk.kÖrberak1ák'' ahá- vasrácsra rakják. A felhasogatott fa felrakása az alapra 10 . és el bb Vagy ut bb osszeomlik. ennek megvan aZ az elonye. 1. hogy a ko. A szárado Ía ugyanis . nem eléggészáraz Íát használnak Alkalmatlan azonban a tÚrlszáradt Vagy aZ oreg' korhadt tÚzelo ls..2b ábra. akik ritkábban haszn á\ák a grillt. ha Íelraktuk a jÓl a aZ 1 . így a rács vízszintes helyzetbe Ügyelni kell arra. Vagy valamilyen fakárosítÓ bogár. hogy a kezdok Vagy azok. a szabadban. . éS egyben remek bv hely aZ egerek. mert a borÓkabogyÓkat nemcsak a sonka pácolásához haszn álják.2b ábra. ugyanis a Ía sohasem szárad meg tokéletesen. hogy a Íelhasogatott fával . amelyben egész évben laknak. hogy A fa tárolása Régi képeken. a fal koré rakott farakás megtartja a nedves- hogy akkor se sÜllyedjenek meg. f ilmeken láthatjuk. akik a farakásokat olyan fa. '' bor kával fÜstolt hÚs azonban aZ alpesi országokban és aZ észak-németsíkságon cickányok és mindenféle bogár számára.mozog''. éS mindenképpen legyen vízszintes. és egyes olvas k saját tapasztalatbÓl is ismerhetik. felhasogatott Íát. sokkal kÖnnyebben megtámadja a penész. természetes Úrton kell meg száradnia. amelyek k b l készult Vagy ÍalazoIt alapon állnak. a halom megd l. vagyis a felrakott fa nem cserél dik rendSzeresen. A roston sÜtéshez és a fÜstoléshez használt keményfát hosszÚ ideig. Vannak. A rács alapj ának elkészítésekorazonban zat' Ez nem a legjobb megoldás. Ha azonban a jl megrakott farakás egyenes alapon áll. f tik és nyáron is használ1ák. aházt l távolabb szárítjuk A felhasogatott Íát halomba rakjuk. akkor a szélvihar sem mozdítja el. használni. KÜlÖnleges és jellegzetes.A továbbra is kÜlonlegességnek számít. A farakás alapia kb l van kirakva 1. hogy a IuziÍát fÜstoléshez Vagy kandallÓban is tudjuk Ezért sokkal megfelel bb.

EzI a Iejtést er síthetjÜk Úgy. A ponyva szélénáltalában lyukak is vannak.sapkáVal'' zár1uk a hasábokat Úgy rakjuk. ban. és a tetejét . aÍarakást.3a ábra. egy síkben legyenek. amely a leveát. és ezzel lezár1ák a rakást. A farakás keresztmetszetét mutatja az 1 . A biztonság érdekében készíthetÜnk egy bels szerkezetet. hogy befelé és felfelé álljanak. amelyet bels oszlop tart. mint a másik' A hasábokb kirakott gy rŰnek a kor kozéppontja felé kell lejtenie. mivel ennek bels részén lecsap dik a nedvesség.A Ía rakását mindig vastagabb. A rakás akkora legyen.3a ábra. hogy aZ egyes rétegek amennyire lehet. llyen fahasábok általában minden favágáskor b ven keletkeznek. hogy a hasábokat mindig a vastagabb végÜkkel kifelé rakjuk. Tirolban Vagy más már A farakást védeni kell aZ ellen . .. UgyeljÜnk arra. mivel ez jelent sen nÖveli a rakás stabilitását. kis . A száritásra készített farakás frigg leges keresztmetszete de vízhatlan ponyvával. amíg segédeszkÓz nélkÜl rakni tudjuk. ezeken átÍŰzÓtt zsin rral rogzíthetjuk a ponyvát. vagyis 1 m sugar aZaZ az alapja 2 m átméro1Ű. hogy konnyen be tudjunk ny lni a kÖzepére. ÜgyeljÜnk arra is. ahogyan azl az Alpokban hasznáIiák 11 . ilyen megoIdással azonban napjainkban ^Z csak Bajorországban. vagyis addig rakjuk. A rakás tetején a hasábokat gy rakjuk. Ne használjunk olyan f liát. A rakás magasságát gy válasszuk meg. AZ Alpokban Vagy azokban aZ országok- es és f leg a h al aOÖ vel védik. hogy ne f jja el a g t Sem engedi szél. érint irányba rakott. hogy a tetejét gond nélkÜl e!érjÜk. hogy a tetején domborulatot képezzenek. 1.3b ábra. háromszÖg keresztmetszetŰ fahasábokkal. alpesi országokban ta!álkozhatunk. Ősszel a rakást takarjuk le leveg t átereszIo. mindig kívÜlr l kezdjÜk. hogy keresztbe. amely a farakást stabilan tartja. a felhasogatott Íát sugárirányba a kor peremére rakjuk. zdndelyes tet - 1. a hasáboknak ugyanis általában aZ egyik végÜk l I I I Az egymásra rakott rétegekkel Íokozatosan csÖkkentjÜk a rakás átméro1ét. A tarakás bels tart szerkezete és a zsindelytet . amit l a Ía konnyen megpenészedik Vagy gombásodni kezd. ahol tovább megmarad a h .

amikor a rakást Az egyszertj futésre Vagy a fustÖléshez elég. ha a vízszintes rudat a végénátfÚrrjuk. a grillezéshez Vagy nyílt kandallÓban azonban legalább szárított fát használj un megraktuk a lyukak magasságáig (| . de rugalmas.A bels és rÖgzítjÜk a szerkezettel ellátott farakás alapja szintén a szilárd alap. A vízszintes rÖgzít ket akkor helyezzuk be aZ el re elkészített lyukakba. aZ oszlopon 50. Ehhez aZ oszlophozkÖIÓzzuk a vízszintes rÓgzíIorudakat. 1 . szeggel Vagy ékkel rogzít1Ük. amelyen rajtahagyták . rÖgzítok hosszának egyeznie kell a farakás átmérojével. AZ így rÖ9zíteIt farakás nagyon stabil lesz.60 Cm-enként vízszintes lyukakat f Urunk kÖzépso tartÓoszlopot Eredetileg eZ gyakran egy fiatal feny száraz J A puhafát csak a keményfa gy jtÓsaként használjuk a fÜstol felmelegítésekor tanács A tapasztalt fÜstÖl mesterek néha használj ák a f Üstolés végéna hÚrst ér utols . ha 2-3 évet szárított keményfát használunk. igaz visszavágva az ágakat is. len n ie a kÜ ls átmér vel A vég Ü kre mer legesen egy darab deszkát vagy laposra kell 1. de csak olyan fafajta alkalmas erre a célra. és miután a rÚrdra felf zIÜk a deszkadarabot azt a lyukba szÚrrt faággal.3b ábra) Ez a rogzíto készÜlhet egyszerŰ Íaágbol. a vízszintes ÖsszetartÓ rÖgzít ket ezeken d ug ju k keresztÜ l. megCsapatáShoZ'' . amely kemény.vagyis a végÜknek egyvonalban faragott Íahasábot teszÜnk A rÓgzítés legjobb m dja. A kÖzepében felállítjuk tÖrzse volt. Faág helyett hasz- 5 évig k A nálhatunk erre a célra készített rudakat is.3c ábra. egymásra mer legesen.. . A gondos gazda munkáiának megvan az eredménye 12 .

a tuzIér teljesen el lass a tuzIér felett elhelyezett fémhálora szor1ák az aproÍát vagy aÍurészporI (1 . a kam r átol . például f ustÖl szekrényekben.5. izzá- W. ábra) .1. '#. hogy tŰziÍa mellett. Vagy sával keletkez fÜsttel fÜstÖlnek. e rre . ezekkel a mÓdszerekkel tÖbbféle fÜstÖt fejleszthetunk.!t 1. A korszerubb fÜstÖl kben. El fordul.3. amelyet ál- ezzel kombinálva más IÜzel keveréket is a Az amator hÚsfÜstÖlok és a hétvégiház-tulajdonosok szinte kivétel nélkul a tÜzel Van választva használnak.4 -a< {'} . ábra. fáb l készult kerti ftistol .4.istol kamrán kívtili tíÍztérrel 13 .! : _+ . pé ld áu l egy. EE E F I t # 'ry tl tl -. A fÜstfejlesztésnek tÖbbféle m dja létezik. Fustolési modok A klasszikus fÜstÖlés alapja a fÜst lpari sok esetében a fÜstÖt gyakran fÜstaromával Vagy más anyagokkal helyettesítik.a fÍ. Egyszeríi. el1árá- talában egyszerŰ kerti fÜstoloben (1 4 ábra) végeznek. amelyeket rozsdamentes acélbÓl készítenek .

Az égésnekebben a fázisában kÜlÖnbÓzo gázok és folyadékok keletkeznek.5' ábra. letét a IŰztér h mérsékletéVel. víz és ill SZerVeS anyagok) keveredése adja a fÜstot' hevítéskora Ía bels homérséklete is foko- Figyelem! A f jt anyag tÖbbi része lesz a f aszén.A fust keletkezése A klasszikus. mikÖzben a Ía fokozatosan.600 "C. fÜstté . fÜstoléshez használt fÜst taizzásával keletkezik. a gázok és az elpárolgÓ folyadék (pl . 2 fustterít . Fokozatos kÜls A Ía vÍzlartalmátÓl fÜggoen a fának fele változik séklete 200 . pirolitikus uton bomlik fel. 3 fustszrjr egyben véd hál is a Íustolésre felakasztott halak alatt 14 . Az izzás optimális h mintegy mér- zatosan no.Sem aZ égéstermékekh mérsékletével ! Ne tévesszÜk Össze a fa égésihomérsék- 1. Rozsdamentes acélb l késziilt korszer ÍÍistl szekrény 7 a tuzel keverék éget tere.

ábra. Ez els sorban a lassÚr. AZ keresztÜl át1ár1a a hÚst. hogy a fÜst részecskéibehatoljanak a hÚrs belsejébe. a leger sebb konzervál hatást a h s felszínénváltja ki. ill. Az égéskorkeIetkezo h hatására a fa. amikor a fÜst hossz id n A fustolt hus ilIata. ill. Savak. sonka miért romlik meg gyorsabban. hogy a tŰz a fÜstolg anyag alatt ég. 1 . hogy ne égjenek lánggal) elkezd fÜstolni. A nyersanyag melegítésénél fehérje koagulál. hideg fÜstolés esetén elektromos fÜstÖl kben az izzo ftit test hatására fejl dik fÜst. hogy a f tt lév karbonilsavakkal. Ez aZ egyik magyarázata annak. és izzásával keIetk ez fÚét A de f Üstben lév egyes anyagok tompítják Vagy teljesen megakadályozzák a fÜsto|t htisban lév zsÍr oxidáciÓját. így fejl dik megfelel mennyiségrj fÜst . mint a nyersen fustolt sonka. mikrobag átl hatással Aházi fÜstolés célja a kÜlÖnleges. kovetkezik be.j9y 'ér- Apr fa vagy t l(5anyag_keverék FÜstot fejleszthetÜnk kÖzvetlenÜl ttjzrakással. a fŰrészpor (áltaIában enyhén benedvesített. vagyis a kicsap dik. befolyásolja a h sban lév fehérjéketés zsírokat. és ezzel magakadályozza. megismételhetetlen és az ipari m dszerekkel utánozhatatlan illatÚ és ízŰ házi fustolt áru készítése.amelyek reakci ba lépnek a fÜstben Van a fÜstolt termékekre. Ezek az ízek a fÜst iIlatának és ízéneka hris illatának és ízénekkeveredésével jÖn létre.6. A végeredményben jelent s Szerepet játszanak a fenolok és a hÚsban Iév fehérjék. gy iS. és ezzel meghoszszabbítja a hÚs tartÓsságát. ize aIkímiáia A fÜstben lév fenolok. A Ítistolt hrisok jeIlemz színei 15 . a formaldehid és a krezol sterilizálo. szavatosságát. vagyis avasodását.

Ezek a folyamatok nagyon fontos Szerepet játszanak a természetes bélbe tÖltott termékek fÜstolésénél. ezen Sem maradhat lecsap dott vízpára. napon állo fÜstol kamrában végzik. Napjainkban az amat r fÜstolés egyik leggyakoribb hibája. A fogyasztás el tt a fÜstÖlt hÚrsrÓl eltávolítják a lerak dott kormot. Vidéken általában ezért fÜstoltek f leg éjszakánként.1 50. A fÜstÖlés célja tehát A színváltozást a fÜstben lév színezoanyagok. amelyet egyrészt a h hatásával érjÜk el. hogy legalább 7 cm-nél vastagabbak. A fekete színt a tŰzifában lév nagy gyantatartalom okozza. UgyeljÜnk arra iS. ha aZ égéstermékek h mérséklete a tuztér felett nagyobb.. de máshol is. Tirolban. viszonylag hideg fÜstÖlésnél. eZ bizonyítja. a rÓzsaszínes barna. fÜstolést forrÓ fusttel (a fÜst B0. A vagyis egymáshoz Ütogetve . A hidegfÜstolés akkor lesz sike'eS.. a kamrába tegyÜnk nedvességmér t is: aáomérséklet nem haladhatja meg a 30 "C-t. . amelyek osszekapcsolj ák a fehérjéket és egyben lebontják a vizet. A jellegzetes fÜstolt szín fÜgg a fÜstolés modját zsíros részei világos sárgásbarna színt kapnak. legkárosabb káIrányképz dés nem kovet- h mérsékleta megen- A hidegfÜstÖlésnél fokozottan Ügyelni kell arra. aranyb arna szín a f ÜstÖlt halak h sára jelIemzo. amely a hidegfÜstÖlés hatására megy végbe a h s szerkezetében.60 'C-nál kisebb) . ha a tuziÍa a tuztérben csak izzik Ügyelni xell a fŰrészporra. A fÜst tÖmorít hatása els sorban a benne lév formaldehidnek és más aldehideknek kÖszonhet . A sárga. a h sokat és a Sonkát is teljeSen száraz felÜlettel akasszuk be a fÜstol kamrába' A fÜstÖlés megkezdése el tt ellen rizzÜk a kamra falainak bels felÜletét iS. a fÜstol ben mért h mérséklete h h h mérséklete mérséklete mérséklete mérsékletét kamrába a val bevezetésnélis. A fÜstben lév anyagok a hidegfÜstÖlés során lelassítják Vagy teljesen leállítják a hÚsban lév zsír ava- zeIét a nagyobb h mérséklet huzamosabb sodását' dául Franciaország egyes részein éppen ezt a mÓdszert alkalmazzák már generáciok Óta. és a hÚs fajtájátÓl. amely kÖnnyen láng r3 <ao A száraz 16 . Ha valÓban j l sikerÜIt fÜstolt árut szeretnénk kapni. h . mint kezik be a lassÚ..és a marhah s l Mindegyik modszer célja. amelyben már csak a nap hatására is jÓval nagyobb a gedettnél. A disznÓ.zengo'' hangot kell kiadniuk. pél- A hldegÍusto!és HidegfÜstolésnél a fÜstol kamra h mérséklete általában csak 12'. mivel ekkor a hÚrsban nagy lesz a hatására. hogy nyáron. 85 %"-os legyen . a levego páratartalma pedig 75.A ftistolt hus színe A fÜstolés során válIozik a h s színe is. . aranysárga Vagy aZ aranysárga. A fustolés m dja A fÜstÖlés a hÚs és hÚskészítményekh kezelé- 3 évig szárították száraz. A másik hatás az auIolitikus-enzimatikus folyamat..24 oC. A frist tomorít is hogy a kolbászt. hanem csak akkor. valamint a fÜst és a hÚs kozti reakciÓk okozzák.30 "C-nál kisebb) fÜstolést meleg fÜsttel (a fÜst . A 400 "c. hogy a fadarabok ne legyenek sének egyik fajtája. 00'C-nál kisebb). policiklikus aromás szénhidrogén-tartalom' Bajorországban. A f eketére val f Üstolés nem javasolt. A fÜstÖlésnek koszonhet en jobb megjeIenést a kezdeti nyers állapot megváltoztatása. . helyenként fekete pedig a Sonkára. amelyhez a keményfa és a f részpor égésekor keletkez h t és fÜstÖt használju k' A fÜstÖl minden kamrá1ában legyen h mér és ellenorizzÜk a fÜst A fÜstnek alapján megkÜlonboztetÜnk: fÜstolést hideg fÜsttel (a fÜst 20 ' . meleg helyen. a szálkás hÚrs vÖrÖs-sotétbarna színárnyalatot kap. fadaraboknak teljesen száraznak kell lenniÜk. A begy jtás el tt \ra ellen rizzÜk a tuziÍil. megválIozik a színe. amely megváltoztatj a a hÚrs jellegzetes nyers szerke- kap. hogy a h kezelt hÚrs hosszabb ideig eltarthat és finomabb legyen.

éS nyers ter- kissé hevesebben kell égnie. azonban legalább 24 orán áI tart. . de egkorábban azonban csak 48 orás folyamatos fustÖlés után. e- . -. hogy a meleg A Ennek a fÜstÖlési mÓdnak a remek eredmény rnellett hátránya. ahol a fÜstÖt a tuztérb l a amelynek falai csak colopokb l álltak. hogy a leveg ne legyen tÚl végezni. mert nagyobb mennyiségben tartal maznak gyantát. ezérI napfÜsttel késztermékekneknincs olyan hosszÚ szavatossági idejÜk. hogy jÓ minoség erdekében legalább 24 oráig kell fÜstolni még aZ Üzletben készen kaphatÓ. A fustolés megszakítása idejére azonban biztosítani kell.ll :eto alatt vezették ki a mellette lévo helyiségbe.Vagy a kÖrtefa)' A CseresZnYe. A fÜstfejlesztéshez is más modon rakunk tÜzet. Ezért seink a hidegfÜstÖlést gya- napig tart . hÚs. aZ otthon revelt malac lapocká)a. f <orlatilag mindig télen végezték.néket: hÚst Vagy kolbászt akarunk fÜstÖlni.lgyanis minden ház udvarán Volt egy egyszer u f stÖlo ' kÖrÜlmények <ÖzÖtt is azzal kell számolni. a sárgabarack és aZ oszibarack Íá1a nem a legmegfelel bb.14 nap után lejár. Ebben a helyiségben volt lÓgtak egész télen a hÚrscJarabok.12 oráig kell fÜstÖlni' 17 .akkoriban . hogy a fÜstol kamrán <eresztÜl gyártott kolbászt is. hogy hosszu a fÜstolési ido lévo zsírt KÜlÖnÖsen aZ Üzletben vásárolt. mint a hidegfÜstÖlteknek. akkor Vagy a szabadságunkat kell rááldozni. ennek kiolvadásával a kolbász tÖnkremegy a fÜstÖlés ideje elhÚzodhat akár két vagy tobb retig is. amikor például a halászkunyh kban a tet ryílásba akasztották a halat. '6 oráig. els sorban azérI.lt Ó. vékony kolbász a. <Ózé tartozik. hogy mit ÜstÖlÜnk. amelyet már eloÍozott utÓfÜstÖlésére elég 2_3 ora. \agy tÖbb alkalommal. turista jelleg felvágott. szavatosságuk ugyanis 10. elég leveg áramoljon ÜgyeljÜnk azonban arra. iparilag készítettkolbászok ut fÜstÖlése esetében kell vigyázni. fÜst kiolvaszIhat1a a hÚsban és a kolbászokban A háIránya. vagyis iparilag szert használni. éS attol. mert nem fÜstol dnek olyan sokáig' A fÜstolés idejének hossza attol fÜgg. vagyis nem szabad megSzakítani. . és alatta t zeggel es lnohával tÜzeltek. a legrég A hidegfÜstolés a hagyományos m dszerek ibb házi praktikák egyike. A fÜstÖléshez használhatjuk gyÜmÖlcsfák fáját is (megfelel például az alma-. hogy a fÜstolés után Íozzuk-e még a hÚst' A kolbászÍéléket2'. a szilva. Ezt a fÜstÖlési eljárást általában a kÖzepes eltarthatÓságÚ hÚskészítményeknél alkal mazZlJk. llyen m dszerrel fÜstoltek 'nég a mÚlt század elején a Beszkidekben \agy Szlovákiában. vagy fustÖlés után h kezeljÜk a terméket A melegfÜstÖléssel készÜlt termékeket gyorsan el kell Íogyasztani. amelyre vékony bÜkkfahasábokat Vagy f részport sz runk. Ha azonban valÓban ki akarjuk prÓbálni a hidegfÜstolést. fÜstoléséhez használják.) esetén folyamat néh ánY A fÜstol kamrában a legmegfelel bb h mérséklet 30' . fÜstÖlt oldalas. AIuzrakáshoz ebben aZ esetben is teljesen kiszáradt keményÍáI használunk. la . mivel a folyamatot nehéz lenne Ú1ra megindítani. hogy aZ égéstermékek h mérsékletenagyobb legyen .50 "C A fÜstolés hossza attÓl fugg. mivel ezek gyakran nagyobb mértékbentartalmaznak zsírt. A al- Ía . a hÚsokat 6' '.zAZ 1ainkban sokkal kedveltebb modja a A melegf istolés A melegfÜstÖlés sokkal gyorsabb.k 1t .ágak. Íoleg szalonna.4 cm. a nagyobb nÚsdarabok (egész Comb _ sonka. A melegfÜstÖlést azonban folyamatosan kell redves. nem szabad. Ennél a mÓdszernél lgyanis a tÜzet néha hagyhatjuk kialudni. A melegfustÖlést általában aZ olyan hÚskészítmény fÜstÖlésérehasználjuk. Ez viszonylag Új eljárásnak számíI. mint a 1Ó valÓ tartÓsításnak szivar. ennél a fÜs_ tÖlési modnál csak a végukÖn izzanak. hogy a fÜstÖl például a retvégl házaI a fÜstol vel osszekÖt folyos rol SZellozzÓn. amelyek átméro1e 3' . virsli stb.még amat -]a napjainkban akarjuk a hidegfÜstÖlési mÓd- r alapanyagbÓl készíIÜnk.oldalas stb. megszakításokkal kell a f ÜstÖl t begyujtani. amelyeket néhány esetben még utÓlag Íoznek. hogy milyen nagyságu hÚsdarabokat f ÜstÖlÜnk. a valÓdi fÜstÖlés A virsli. mint a hidegfÜstÖléSt.

hÚsféleséget ezzel a m dszerrel fÜstÖlik. A forrÓfÜstolést azonban csak tapasztalt szakemberek végezhetik. a felszínt szárítja ki. f Üstolés.A f Üstolésnek három szakasZa van'. . (HÚsÜzemekben általában telített vízgozben melegítik a termékeket ) Lassri melegítés. lgaz. a fÜstolt termék ezáltal érdekesebb ízIkap. . A lassÚr melegítést kovet en a hÚrst a 60 'C-ra el melegített fÜstÖl kam rába akasztjuk. hogy no a fÜst s r sége. nem is rontja a termék min ségét. de így elérjÜk. . ha a tuzre : Lelángolás. A melegÍustoléssel rovid idcí alatt ízletes hrisokat készíthetrink 18 . ha azillatos fát csak a fÜstolés végén. amelyben kÖrÜlbelÜl 60 "C-ra melegszenek fel. hogy a lecsopog zskt felfogják egy tálba' Ennél a fÜstolésnélis gyakran illatos anyagokat kevernek a ÍŰrészporba (például kÖrtefát. Ezzel a m dszerrel csak a fÜstolt hÚst kezeljÜk: mintegy 30. A tÜzet elejét l fogva Íurészporral szor1uk le.B0 'C-ra noveljÜk a h mérsékletet a fÜstÖl kamrában.. Vagy a IŰzre vizet fecskendezÜnk. A fÜstÖt nedvesebbé tehetjÜk. ábra. lassÚ melegítés. a száraz ÍÜst ugyanis kiszárÍtja a h st. Használhatunkkézi permeIezot is' A fÜstÖlés végén is permetez vel fecsken dezzÜk a vizet a ÍŰrészporra' rakott. borÓkát Vagy tŰleveleket). lelángolás. A tÚl intenzív é9ésmegakadályozására tobb mÓdszer is létezik. A melegítésid tartama a hÚrs nagyságát l fÜgg: a 0. 1 kg-os darabot 30 percig. mivel kÜlonleges fÜstol kamrát igényel. mert a termékekbol kicsopog aZ Összes zsír. mint a melegfÜstÖlés. éS a feldolgozáshoz is komoly tapasztalat kell.kis mennyiségben szor1uk a tuzre. a tuzre dobnánk' Ugyancsak vízzel A ftistolés Íolyamata.ha a tÚl heVeS lánggal égo tuzre nedves ÍŰrészport sz runk.A termékeket meleg. hogy elzár1uk a leveg utánazonban nem oldjuk meg az égésokozta további gondokat.*--rZ 1'7. a virslit 5. Ugyan csokkenti a h mérsékletet. Elég. ezzel l {\ . . i " d' Az égéssorán ugyunis gyakran tu| száraz ÍÜst keletkezik' Ennél a fÜstÖlési eljárásnál el nyosebb. és szárazak lesznek .5. ráadásul meglehet Sen egyenetlenÜl. egy 70 mérsékletŰ vízbe tesszÜk.. mivel a fÜstolési h mérséklet 50.60 percig intenzívebb IÜzeléssel korÜlbelÜl 70. nem teszi tÚrlzottan hosszu ideig eltarthatÓvá a nem lángolják le' a legtÖbb de azonnal fogyaszthato és a fÜstÖlés id tartama meglehet Sen rovid. . A legegyszer bb. nem szabályozzuk a fÜst nedvességtartalmát. Ezután vízzel eloltjuk a tÜzet. A kolbászokat A forr Íustolés Ez a m d szer még gyorsabb.gyakori az is. miel tt j l kiszárított tŰilÍáI vízbe mártjuk. A zsírcsepegés azonban nem számít ritkaságnak. p tlásának tját aIŰztérbe. ha s r nedves fÜstot használunk. '90 oC. mikÖzben SŰr'Ű ÍÜstben fÜstoljÜk.. hogy a h mérséklet ne emelkedjen az eloírt folé. és egyben a nedvességtartalma is. Napjainkban hÚrst. A fÜstÖl egy zároszeleppel állítjuk kamra h mérsékletét be. hagyjuk megszáradni. 'C h mint- nedvesítjuk a f részport Vagy a forgácsot is.1 0 percig tartjuk a vízben. . r? -. UgyeljÜnk arra. éS a hÚst hagyjuk kih lni a fÜstol ben. .

hogy jol tartanak-e azok a rudak. s aZ aromá1a. hogy mind a tíz ujjunkat megnyalhatjuk utána. Ne feledkezzÜnk meg a véd kesztyurol Sem. sekor _ a el fordulhat _. A lerak dást vékony lapokban. hogy ha a hÚs lecs szik aZ akaszt kampor l ami bármikor Minden fÜstÖl ben ajánlott védorácsot elhe- felfog tálba. de csak saját felel sségre.Jk. A fÜstol kamrában 25'. hogy mé9 a korom. vagyis azt a zsírt. és ellencrizni kell mÚiszaki állapotát. hogy a rudak a falba val befogás helyén elrozsdásodnak' -. A régebbi. nem éppen a legszabályosabb. mivel a fÜstolo{amrában egy edényben tudjuk elkészítenia rÚst és a kolbászokaI is (például a sajtos szaámikat). amelynek célszer i legÖmbolyíteni a sarkait. amíg a réteg rnegpuhul' A melegítéshez sohase használpisztolyt. amit el kell bel le h st bekenték vele. Ez az elrettent kép az internetrol származik.uk :bb )az. akkor meg <ell tisztítani. mivel a lerakÓdott kátrány és korom nagyon gyÚlékony. Általában arra használták. ábra). hogy ennek a zsírnak valÓban rendkívÜl megfÜstolt <at a <l '. aa 1. akkor általában benne marad a távolítani... hogy.30 oC h -nérsékleten. Azt is pr báljuk ki. lkat A takarítás után ellen rizzuk. A lángot szinte lehetetlen eloltani. hogy a fÜstolés megkezdése Korábban nagyon tanács szerették vidéken fn:as- hamu aZ elozo fustolést l. :ort . J még ma is _ az gynevezett fÜstol zsírI. amelyet korábban csak Eszak-Amerikában és EurÓpa északi részein rasználtak. ihhez a munkához célszeru mintegy 70 oC-ra felfŰteni az egész fustÖl t. hogy tÚl vastag rétegben rak dott rájuk --]abár teljesen kézenfekv nek t nik. majd a tuztérre tehát tegyÜnk mindig szabáIyos ajt t. Ebbe a tálba gy lik Össze f leg a szalonna Vagy aZ oldalas fÜstÖlélecsopog zsír.B. de itt is el <ell mondanunk. Ki lehet tehát pr bálni. hogy a már intenzívebb ízu legyen . zott elektromos mondhatnánk. hogy ne akadjon bele a deszkafalba. és ha gy latjuk. éS emellett más ételek készítésére is alkalmas. a galuskát Vagy aZ osztrák szalonnát. A tuztér ajtaja. -ra an. A nedvesf istolés : tesé- is. a kátrány és a kerozin.4. amellyel a lehet legpontosabban 19 .forgácsokban'' távolítjuk A Biztosan lehet gy is fÜstolni a hÚrst. A m dsz erhez speciális ÜstÖl f 1SZ- jén edényre Van szÜkség.4 . A tálbÓl rendszeresen szedjÜk ki a zsírt. mivel aZ konnyen megavasodik. Ha nem használjuk tÚl gyakran. a legjobb.illatosították'' a f tt krumplit. lemezb l készu lt f Üstol kamrák gyakori hibája. Ez a m dszer alkalmazhaIo ma iS.. Vagy Úgy is 'Ól A munkához kaparÓt (spachtlit) haszná- egyszeru csontlevesb l is olyan fÜstoltlevest csinál. csak arra kell Ügyelni.:Ölt :3n. ne essen bele a zsÍrt . hogy a fÜstnek szabad-e aZ Útja. El szÖr a tuztér és a fÜs- A tÖl kamra kÓzti vezetéket ellen rizzÜk.a- et elott alaposan át kell nézni a fÜstÖl t. amely a hÚsokr ! fÜstÖlés kÖzben lecsopogott a kifejezetten erre a célra alá1uk tett tálba (1 . és le tudjuk kaparni a fal- er lunk.. amelyekre a hÚsdarabokat akasztjuk. .:zel . :és . olyat válasszunk. ahogyan azt az 1 . Át t<etl néznÜnk a falakat. cjában nagyon népszerŰek. amelynek l ztér ailaiának ellen rzése h fontos szerep jut a tuztérbe jut leveg menynyiségénekszabályozásában. Ezzel . AZ utÓbbi években nálunk is kezd elterjedni a nedvesf Üstolés. amelyeket kÜlon fejezetcen mutatunk be ' Ezek az USA-ban és Kana- kamrábol kifelé vezeIo járatokat.11. Egy Csepp zsír aZ - 1unk benzinlámpát vagy a festok által alkalma- el' A kamrát addig melegítjÜk. lyezni a felfÜggesztett hÚsok alá. s rŰ párában folyik a fÜstÖlés' A párát egy kulon e célra szolgál vízzel telt edényben fejlesztjÜk. A Korszer megoldások Íustol k el készítése. ha ontvényb l készÜl. ábra mutatja . mivel így a Szenylyezodés megpuhul.

A kamra aljában van a tál. ábra. At zlér szabályos ajtaján a leveg áramlásának szabályozására tudju mennyiségét (1 . Az ajt t kívÜlr l fessÜk le valamilyen egészségreárIalmatlan festékkel.9.a természetben megfelel elemek vannak 1. Hasznos Segítség. ábra). A védelmet maga a fÜst 1 . A A kamra ajtaja . hrisdarabokat vagy zoldséget ftistolhetunk. ábra.9 ábra) . Sem a rozsdamentes acél. mivel aZ jelent Sen megkÖnnyítheti a munka kezdetét. vékony réteggel lerak dik rájuk a fÜstben lév égéstermék. ahogyan legyártották (nem kell véd réteggel bevonni Sem az acél. de a fábÓl Vagy tégláb l készÜlt fÜstol k falainak adja. ábra. a munkát megkÖnnyít legkÜlonboz bb elemekkel felszerelI fÜstÖl kkel. magasabban Íekv ftisto! rostélyon halakat.1 1 . amely j bír1a a h t' használhatunk például szilikonos méro h méro (1 . a falak Ugyanis gyorsan impregnál dnak. Napjainkban egyre gyakrabban találkozhatunk korszer j. Az ajt rol nem hiányozhat a bels h mérsékletet készÜlhet f ábÓl. hagyjuk rigy. A h mér vel 1 Íistol kamra aitaia Vagy horganyzoIt acéllemezb l stb. Az akaszt rrid alatti. hogy kényelmesen tudjunk tenni a tŰzre. A f tistol kamr a. esetleg necivességl A A fÜstol falainak és ajtajának belsejét semmivel sem kell kezelni. amelyben a lecsopog zsírt fogjuk fel melegít vel el tudjuk melegíteni. fustol belseje bels oldalát sem).ha a fÜstol kamrát elektromos Elektromos el melegítés 20 . hogy a tuz ne deform ál1a Az beáram ábrán szerepl l leveg azoka| A homlokrészÜkÖn lév csÚsztathat szelel kkel és a rozsákkal megfelel en SZabá- lyozhat a leveg beáram]ása. fémb l f stol kamra ajtaja beépített festéket' méro.10.10. és egyben elég er sek iS. k szabályozni a méretŰ és alak ajt k elég nagyok ahhoz.

A fÜstolés ideje alatt a rostély álland an forgatjuk. ha az ajt t bezár1uk' van . 21 . mint ahogyan aZ a h t gépeken jon fel. Az elektromos melegítéstekkor már kikapcsolhatjuk. amelYre a fÜstÖléskor Forg tengely a A tuz meggyÚjtása után a tuztér ajtaján Iév SZelel nyílásokat kezdetben nyitva hagyjuk. és lekapcsoljon. A korszer és nagyobb teljesítményfÜstol k kamrá1ába forg rostélyt szerelhetÜnk. A f t testeket a kamrán kívÜlr l tudjuk bekapcsolni. Miután a kamrát mintegy 70'C-ra el melegítettÜk. ha aZ ajt t kinyitjuk. ViIIanyvilágítás A fÜstÖl be villanyvilágítást is szerelhetÜnk. kinyitjuk a kéményszelepét és ha azon- nal neki akarunk állni a fÜstÖlésnek. fával begyÚjthatunk a t ztérben. ha a felmelegítésheza kamra aljába és a falakba építettelektromoS f t elemeket használjuk.deg. majd hÚrst akasztjuk.ha a fÜstol t hosszabb ideje nem használtuk. A világítás kapcsolÓját Úgy helyezzuk el aZ ajtÓnyíláson. azaz a villany automatikusan kapcsol d- Az el melegítésre általában elég két ora. A rostélyra er sítjÜk a karokat. hogy a tŰz biztosan belekapjon a Íába. A rostélyt kívÜlr l villamos motor forgatja. ld t és Íutoanyagot takaríthatunk meg. amelynek fordu|atszámát szabályozni tudjuk a fÜstolés típusának megfelel en. a hi- bezár1uk a nyílásokat. nedves kamrát ugyanis e| bb ki kell szárítani és fel kell melegíteni' Foleg abban aZ esetben nagy segítség.

A fustolés folyamata 2. mivel a hÚrs ott romlik meg leggyorsabban A páclé lassan (akár egy hétig) szivárog be a hÚs (sonka) mélyebben fekv részeibe.5 % tartosítoszerb l áll. ezért egyszertl mosással. -'-. éS a páclének m anyag ízt adnak.1. 0. Ezeket a Sonkákat a sÓzást kovet en kizárolag szárítással érlelik Befecskendezés a csontig. de csak az informáci kedvéért említjÜk. konzerválÓanyag nélkÜl vannak. amelyet alaposan ki kell tisztítani Vigyázzunk a faedényekkel. A vizet a használat el tt forraljuk át. 100 g sot és 10 g cukrot' bedÖrzsgÖljÜk soval. Horvátországban a prsut Vagy olaszországban aZ Ugyancsak világhírnévnek Örvend pármai sonkát (itt csak konyhasÓt használnak a tartosításhoz). lug használata Yagy égetésnélkÜl nem lehet fert tleníteni. El készítjÜka megfelel edényt. A leg sibb modSZer a Gram- negatív patogén baktériumok elszaporodásának meggátolására. A páclé receptje: 1 L falában mélyen megtelepedtek a baktériumtelepek. amelyek vízben oldjunk fel A száraz s zás aZ egyik klasszikus SZer. amelyek els ként támadják meg a hÚs felÜletét. A husok legegyszerubb elokészítésimÓdja a besozás' A hÚrs konzerválására már az okorban is sÓt használtak. Páco!ás és sozás A hÚrst fÜstoléshez el kell készíteni. meg kell fÜstolni. HasonlÓ mÓdszerrel készítikma is Spanyolországban a rendkívÜl híres jamon Sonkát. mivel egyes anyagok a páclével reakciÓba lépnek. UgyeljÜnk a mrianyag edényekre iS.Vagy kutvizet. áazai kÖrnyezetben a bes zott sonkát mindig amelynek során a hÚsba beledÖrgoljÜk a s keveréket. Napjainkban általá_ ban már el re elkészítettkeveréket használunk. mivel házilagosan nem lehet elkészíteni. de használhatunk káliUm-nitrátot vagy más néven salétroms t is.2. tP 2. amely általában konyhasobÓl és kb. Ezzel a mÓdszerrel a páclét (3 B %-os tÖménység) eljuttatjuk a hÚrs belsejébe. amelyek nem tartalmaznak kl rt és más vegyi anyagokat. amelyr l minden b rdarabkát és ínt eltávolítottunk. mÓd- színétis. egészen a CSontokig. A pác!é szép rozsaszínrÍreszínezi a hrist 22 . de magunk is elkészíthetjÜk A páclé készítéséhez használjunk forrás. ábra. . RégiÓnkban a pácolás a hÚsok leggyakoribb el okészítési m dja' A tÖkéletesen tiszta hÚst. Páclé kaphatÓ készen is. a hus besÓzása konyhasÓval A sozással nemcsak tart sítjuk a friss hÚst. KiválÓ élelmiszer. és addig ezek a részek teljesen védelem. és a sÓréteg javítja a hÚrs ' A h st sozhatjuk egyszeru konyhasoval. hanem megakadályozzuk aZ oxigén kÓzvetlen hatását. el bb alaposan (a kívánt eredményt azonban csak a déleur pai országokban lehet elérni).1.

::t:^Vekfe iS. éS Védi mint saját titkos receptjét. A nitrites so (a kereskedelemben nátrium. Kevés a s tartalma azoknak a halaknak iS.?::<at :::= a ^t tartal- A Vi- --:. Egy sonkát általában legalább 15.alnak. vagyis a hÚsdarabok méretei szerint két vagy három hét elteltével a hÚst kiszedjuk a pácléb l és meleg vízzel alaposan lemossuk. f inomra vágott hagymát Vagy fokhagymát.= '3akciÓba - ^ ^ ^* *] rertotle- ba. A páclével egyenletes sÓ- 23 . akkor a sÓhoz kÜlonbÓzo f(iszereket adagolhatnak.{ is -'' -. amelynek során a színanyag Úgynevezett nitrozomioglobinná alakul át.:lrJnk = :--: :-::-:^ fel a hÚsba. A pácolás eloírt idejének letelte után. rolt borsot.. hogy hÚsba szurva befecsken dezzuk a sÓoldatot '::_:.= r: adnak. A hÚrst tÖbb rétegben egymásra rakhatjuk. ha tobb lesz. |gy a meleg vízben feloldott sÓ és cukor szinte azonoS koncentráciÓban jut bele t l Sok páclevet juttatunk a hÚs- félnÜnk A halak A halak sozásához nem használunk Sem salétromsÓt. s zása A bes zás m dja. A hÚst lepje el teljesen a páclé.: :. például . rozsaszín 1bbé teszi a hÚst..:Sa UqhaSZ= =. éS rendszeresen ellen rizzŰk. azonban egy 4 kg-os péIdányt legalább 15 oráig kell a sÓban pihentetni. mint a vékony hasi részeket. A nagyobb halakat B.=a. A magunk is . Az Üreges. '=: :eljesen nészes foltok.A beÍecskendezés modia. miel tt a hidegfÜstbe kerÜl.. száraz kam rába akasztjuk. _ =. kell tisztí:-. forgÓk kÖré Nem kell attol. borokabogyÓkat. Ha tÖbbé-kevésbéel akarjuk nyomni a halízt.. speciálisan a pácolásra készítettt(jk oldalán is Vannak nyílások.Vagy kálium-nitrites sÓ- salétromsÓt ' a nyers sonka színének A kisebb halakat legfeljebb 3 Óráig.: ''- .. itt is elobb beledorgoljuk a husba a sÓt és a fŰszereket. de alkalmazhatjuk a nyers szalámik is. éS a t t a gén keletkezik.24 % s t tartalmaz.. ez adja pácolt hÚsok jellemz hidegs Ózásnál a halak gerincét er sebben be kell sÓzni. ? :: _ :_]. majd belerakjuk kŐbol Vagy fáb l készÜlt edénybe (biztonságosabb. A páclé beÍecskendezéséhez szÜkségÜnk lesz egy legalább 10 ml-es injekciÓs fecskend re és egy legalább 5. és hagyjuk teljesen megszáradni.'aa Íekvo ' fokhagymát.20 IUszÚrással tudunk megfelel en páclével telíteni. -'e szlnezi a hrist halványrozsaszín színét.^=tig) szi'=. A tengeri pikkelyesek husa legfeljebb 0. amelyek egész életukben sÓs vízben élnek. hagymát.-. ez adla a h kezelt pácolt h sok megfelelo színét). A nitrátbol 300 mg a1ánlott 1 kg hÚrshoz. A legfontosabb tanács: mindent pr báljunk legfontosabb el készítom velete halak f ÜstÖlésének as zás. A halakat kívÜlrol és belÜlr egyaránt bedÖrzsÖljÜk konyhas val (nitrátosat nem szabad használnr). A páclét felszívjuk a fecskend be. mint amilyen koncentráciÓban a páclében is megtalálhat A bemerítésespácolás' Akárcsak a sÓzásnál. A tiszta darabokat szell s . borsot esetleg egy kevés cukrot stb. Sem nitritet. A fÜstÖlést csak ezuIán kezd- A száraz sozás. és a rétegek kÓzé is szÓrhatunk fŰszert. aZ mÓd- --_=rységu) aCSOn- =:l eggyor -:'-=...(H kezelt hÚrsok esetén a mioglobinbol nitrozo-miokromo- Pácleves zást érÜnk el. akkor aZ kiegyenlít dik. amelyek befecskendezik a hÚsba a páclét. a nagyobb makrélákat négy oráig pihentetjÜk besÓzva Egy 3 kg-os lazacot legalább 10 oráig fekte- tÜnk. A hÚsoknál használt nitrát Vagy nitrit alkalmazása a halaknál nem engedélyezett. A is rozsaszínure festi a hÚst' A nitrit a hÚsban lév keverék formájában kaphatÓ) mioglobinnal lép reakcioba. és vízszintes helyzet- be fektetjÜk ket egy soállÓ edénybe Az edényt hideg helyiségben helyezzuk el' A hetjÜk meg t" p javításához használjuk. 1 kg hÚskészíIményekhez legfeljebb 150 mg nitritet adagolhatunk.'10 %-os s zás. a Csontok. készítéséhez A hÚssal érintkezve mikrobás enzimreakci knak koszonhet en a hÚsban nitritté változik..='-= amelyek r::: -_ zCaktérium::-. mint például borÓkabogy kat. ha k b l készÜlt edényt használunk).( a meg_ . l - : -=. hogy nem alakulnak-e ki pe- lez dik.B Cm hosszÚ fecskend ttjre. amit valaki a hÚs fÜstÖlésre val el készítésesorán az el1árás alfájának és ome gájá- valaki más számára tul er s Vagy éppen tÚl gyenge ÍŰszerezésnek hathat.usználjunk . ^: elké- - : ::- :' . ki AZ. -='. azokat csak konyhas val tartÓsítjuk. de nem is szÜkséges. az édesvízi halak esetében eZ aZ arány megfe- nak tart.

'12"C. a legjobb. 12. kozben általában kínálunk némi harapnivalÓt. A tapasztalt fÜstÖl k szerint azonban a virslit sokszor helytelenÜl amelyben egyÜtt fÜstol dik a hÚsokkal krinolin u stÖ lés re hogy ut f Üstolése abban a f ÜstÖl ben. =. egyÜtt aZ oldat felhasználásának optimális letelte után a fert tlenít szerI el kell távolítani. ezért ajánlott fert tleníteni azt a helyet. beszélgetés kÖzépmeleg fÜstÖn fÜstoljÜk A tÚrlságosan forro fÜst hatására kifolyik bel lÜk a zsír. CSak néh ánY percig hozzávetoleg '1 a készen vásárolt hÚskészítmények 5. utÓlagosan mindig hideg Vagy csak legfeljebb készen vásárolt f Üstolt kolbászt és virslit 7za fÜst:: vásáro lt ^ -. A hÚrskamp k fert tlenítéséheza A boltokban kaphatÓ speciális fert tlenít szert használunk. nyári nap S 24 .13 %-os oldatban pácoljuk. A és ki kell tisztítani az edényt. A legideálisabb hely egy sÖtét. . '. ezzel elpusztulnak a romlást el segít baktériumok. Az edényt általában fafed vel fed- legÍontosabb szabáIyai sÓzás el tt alaposan elle norizni kell.2. a munkaeszkÓzeinket iS. ben nem lehetséges elpusztítani. : kedve lt a^ = akkor.2. de jÓl szellozo. A huskészilmények kerti partikon Vagy egyszerŰen családi. ahol a hÚrstárol edényt elhelyezzuk A fert tlenítsÜk azokat a helyiségeket iS. penészmentes pincébe tesszÜk. háztartási t romlást okozo baktériumok is. A besozoIt hÚst mély. A legtÖbb készítményesetében a koncentráciÓt százalékban adják me9. a Virsli elpattan . ha f : A 2. amelyekben Savanyított káposztát. h mérsékletével. A berakott h rst naponta ellenorizzuk. . amelyeket rovidebb ideig kell a pácban tartani. tÚl sok víz elpárolog. amelybe lerakh st . sÖtét.. baktériumokat azonban teljes mérték- A fert tlenítoszerek hatására bizonyos ideig A várni kell. éS elveszti Ízét.Az el írt hat id koncentráciÓjÚ oldatban pácoljuk. és lemerjÜk rÓla a felesleges vizeL Ha netán avíz nyálkásodni kezd. de jol szellozo pince. ha tiszta vízzel leÖblítjÜk a fert tlenített tárgyakat. A hÚrst nem szabad olyan pincében tartani. melegítik. ha B0 "C-os vízben melegítjÜk Íel. Kedvelt ételnek számít a kÜlÖnbÓzo mÓdon elkészíthetfÜstolt kolbász és a virsli. a legmegfelel bb. Ez egyben azt is jelenti. a h st azonnal kiszedjÜk. letisztított k vel rÖgzítjÜk. ahol a hÚst el készítése folyik. mert el készítésukegyszer . amelyek komolyan veszélyeztetik a hÚs tartÓss ágát. az edényt fertlenítjÜk és a hÚst j páclébe tesszÜk. hogy a kolbászt és virslit nem fÜstolhetjÜk egyszerre a hÚsokkal. amelynek mérséklete7. ábrán egy nyitott fÜstolo képétlátjuk. huskészlt'_3elég 2-3 C'z egyben e . Az ennél forrÓbb vízben a virsli kireped. amelyben hÚsok is fÜstolodnek. A h besÓzott halakat sohasem szabad f tott helyiségben elhelyezni. Vagy debreceni. és fert tlenítsÜk a Szerszámokat. A bogarak és a por ellen ajánlott a fed t még valamilyen terít vel is letakarni. lemossuk. ami rossz gyakorlat. vagyis az év h vosebb h napjai. A kisebb halakat. A fÜstÖlt virslit forrásban lév vízbe teszik. A fustolése A 2. Vagy zÓldséget és gyÜmÖlcsot tárolunk' A hÚsra veszélyesek a tejalvadást el segít és a letakart fed t végÜl egy nehéz. Ugyanez Von aIkozik a fÜstolésre is. Nem szabad elfelejtenÜnk. baráti társaságban a kertben.A A s zás juk a jÜk le.30 percig tart' Az uto- egyszeru --. A kamp kat aZ oldatba ázIat1uk' így tisztítjuk meg és egyben fert tlenítjÜk is hÚrs sozásához a legalkalmasabb id szak a Szeptember és április kozti id szak.

:enÜnk. Az als tuztéren leveg szabá_ lyozo ajto Van.2. A képen digitális homéro szerepel Az ilyen fÜstÖl ben fÜstÖlhetjuk a hÚst és a kolbászt a vízszintes rostélyokon vagy fel is akaszthatjuk ket hÚskampÓra oldalt a falba akasztÓkat Ültettek be' amelyekre =:. mint amilyen a 2. Ut Ítistolésre is alkalmas kerti Íristol j.-. -esa S:arolÓ :t3kat a . a hÚskészítmények. Erre a célra megfelel a kerti kandallÓ iS. amelyet hamuedénynek is használhatunk. ábrán olyan ped 2.>Zitése = -. a -. rÖgzíteni lehet a levehet ajtÓt' Ne feledkezzÜnk meg arrol. ábra.-=. azok hÚ Sagát ='ték- sdarabokat tartal maznak. ábra).:'-lél for=szti ízéI. ='r aZt __'-.5. amely grillezésre SZolgál. ' . : "lat. amelyet konnyen és gyorsan átalakíthatunk a fÜstÖlés kívánalmainak megeleloen.^ak a : -'. amely méri a h mérsékletet az eredeti IŰztérbol kialakított fustÖl kamrában.. az alsÓ részénlévo darabok jobban felmelegednének A fÜstÖlésre alkalmasabbak amely rnert azokat gyakran alumíniumdrÓttal kÖtÖzik. A fÜstÖlésnél UgyeljÜnk arra. "? <rinolin '= :: =.3. hogy aZ ajtÓba h mér t kell beépíteni.4.3lyek S - '- a hÚsnak fémes ízt ad. Az eredeti kandallÓ alsÓ részében. látjuk. . amelyet kulÖnben csak grillezéshez Vagy roston sÜtésre használjuk 2. A késZen vásárolt kolbász utofÜstÖléséta kerti kandallÓban is megoldhatjuk (| 2'3. 2. ábra. nincs idonk a pácolásra. f e ljebb =s virslit fustÖl- Ez a fÜstÖlo is alkalmasabb azonban a készen vásárolt hÚskészítmények (például a rendkívÜl -. A hrjsokkal egyutt fustol féléketcsak rovid ideig fustoljuk d kotbász- - ' 3 vÍzbe grilleznie amelyeket a kandallo eredeti Iuzterébe rakunk. Egy ilyen egyuttléthez eIengedhetetlenek az izleles falatok 25 . Az eredeti tuzIér els részén. Samott-téglával kirakotItŰztér Van.\z percig uto- akkor. mert a ÍuzéregyenetlenÜl melegedne fel. amely kéménnyelossze Van kÖtve a kandall eredeti tŰzIerével így olyan tér keletkezett.4.artani. ábra. A fÜstÖléshez ne használjunk olcsÓ terméket. hogy a kolbászfÜzér ne legyen tÚl hosszu. tÖkéletesen átmelegíthetjÜk és egyben elvégezhetjÜk aZ utÓfÜstÖlést is Az egyszerri utof ÜstÖlésre megteszi egy szép nyári nap is. ábrán láthatÓ kedvelt angolszalonnát) fÜstolésére.--] r r - - . ha csak izzÓ Íadarabokon akarunk f l-]a valodi fÜstÖlésrol akarunk beszélni.^-lenyek . Ezeket a hÚskészítményeketviszonylag rÖvid ido alatt elég 2_3 Óra _. :- sagosan -: ' iul sok iS =.':lelobb. : ^-elyben "-. nem ig csak f ÜstÖs illatosításrÓl' akko r a fÜstÖléshez megfelelobb berendezést kell kialakítani. ha nincs idonk a hust elokészíteni a fÜstÖléSre. f leg 2.amelyek nagyobb ^ kandallÓt látunk.F1 _ . vagy fÜstÖlés idejét a fÜst h mérsékletehatározza meg.

alakítsuk fustol vé is sÓt használni. 29r 2. kÖményt. fontos. valamint a pácoloedényt is alaposan megtisztítjuk. A nagyobb halakat jobb felvágni patkÓkra' a félkilÓs halakat metéljÜk be a gerincÜk mentén egészen a farkukig.t1.5. megfelel aZ angolna. elég. Az egészben fÜstÖlt kisebb halakat a sÓzás után megf ÜstÖlni. éS a páclének remek illatot ad a zÚzotI" Vagy lereszelt fokhagyma. a ponty.5 kg sÓt és 6 L vizet a gerincÜkre állítjuk. a muréna. hogy a s beszivároghasson. Ha már kertl grillt építinkvagy átépíttink.t -lt /'2-< /_-". 10 kg kÖzépes méret használunk. a tiszta ivÓvíz.75 kg sobÓl és 9 L vízbol készítÜnkpáclét. 10 kg halra 0. Ha a nagyobb halakat patkora vágtuk. borsot. ábra. Ha csak kis mennyiségŰ. amelyeket így tulsÓznánk Nem kell tul sok akkor elég csak szárazon bes zni. nem kell páclébe ázIatni. éS leÖntjÜk a páclével. hogy ne sozzuktÚl a halakat. a fels rétegekb l a sÓ leszivárogna aZ alsÓkba. akkor ajánlott nÖvelni a sÓ mennyiségét. 15 kg halra 0. ontés kÓzSZagoS borsot. hogy a so egyenletesen át1ár1a a hÚrsukat. Halak fusto!ése A fÜstÖlésre alkalmas minden halfajta. A ben a haldarabokat néhányszor átforgatjuk páclébe tehetÜnk aprÓra tort f szereket: Vannak. mint amikor konyhakész állapot ra sozzuk a halakat 2. babérlevelet halra (muréna. pisztráng) 0. CSak egy kicsivel tÖbbet. A száraz sozáskor a halakat egymás mellé rakjuk' mivel ha tÖbb rétegben fekÜdnének egymáSon. akik Vegetát használnak.3. A fÜstÖlt hal nem tartÓs élelmiszer. 2-3 k9 halat akarunk Nem nehéz a páclé elkészítése sem' A vizet nem kell átforralni a sÓval. és a halakat.U(ér I t. a fÜstÖlés csak meghosszabbítj a a 26 .7 kg sÓt és 6 L vizet használunk' A lemért halat lazán belerakjuk az edénybe. a s t a pisztráng és a lazacféle halak is A fÜstolés legfontosabb eleme a megfelel sÓzás. amelynek aZ átlagosnál nagyobb a zsírtartalma harcsa. A sÓzáshoz csak egyszerŰ konyhasot használunk.

5 m hosszÚr mogyorfa- -. Fristolésre eI készítetthalak ^^eretŰ -:.a ivÓ: -: -:=^yt -: iS juk maradt parazsat is _ és a pereme kozott legyen annyi hely. amíg elég izzo fadarab keletkezik. eZ is egy lehet ség! olyan mély árkot ásunk. A polipok és más hasonl puhatest tengeri él lények fÜstolését bízzuk inkább szakem.1 lli . a halat a bes zás és a száríIás után bedÖrgoljÜk Vagyis hurrá. hogy a halakat fel tudjuk akasztani kamp ra vagy rridra. akkor a peremét magasíthatÚrgy. 2 rész bor kabogy .s:3. mint megfÜstol dik. A 2. 2. evelet.":. amelynek mindkét végétkihegyezzÜk. de el kell készíteni a fÜstolésre. be kell sÓzni.- '. a =::-=. I j ffi*..a sÓ =. fÜstoljÜnk halakat. vessz . zold leveleket használunk pl' égerfa. Fontos..:. ha . 2. Ha nem akarunk nagyon mély árkot ásni.s.8. hogy az al1a .. EzenkívÜ l a tÜzeloanyag hoz hozzáad hatu n k néhány bor kaágat is.o. és inkább megsÜl. fl ".a ha= r-n A halat tehát bes ztuk és bef szereztÜk _ hol fÜstoljÜk meg? ott ahol régen a halászok? lgen. ábra. Dr tk amp k halak Ítistoléséhez dermag. Vigyázzunk arra iS.=.V. A fÜstolés ideális ideje 1 ora. berre. Addig - _:=s ?-.=S 9 L -:: -alakat :. legmagasabbra akasszuk a Iuz folé. &'J. A fÜstfejlesztéshez friss. kÖz- A pálca egyik végétbeleszrrjuk a foldbe. 2 rész korian- f szerkeveréket osszeállíthatjuk a kovetkezo- ban Vagy m anyag zacsk ban osszetorjÜk. Halunk van. ldeáIis segítséglehet aZ 1. esetleg megf szerezni' Pr bá|juk ki a kovetkezot'.eS -_ _:: vagy a tart s : )_a3bítja a Ha a parázs ttilságosan forr Vagy a hal Van nagyon alacsonyan. Az osszekevert alapanyagokat mozsár- képpen is: 2 rész SZemeS bors.viZet : = =-akjuk ==: -viZet tÜzelÜnk aZ árokban. ábra. : . pácolni.atjuk. . és a rátapadt fŰszert a fÜstolés után enyhén letoroljÜk.6.i i Yr. mogyoro és foldi szeder levelét. 1 rész SZagoS bors . hogy nem minden tengeri hal ehet már szeretÜnk horgászni. int . és nagyon száraz lesz.7. megfÜstolhetjÜk kozvetlenÜl a t parton is. ábra. és szeretjÜk a halakat! Ha sikerÜlt halat fogni..beleszámíIva a tuz után :*_ _ :_.eket: másikra pedig a kopoltyÚinál ÍelÍuzzÜka halat.fogyaszthat s á9át Megfelel hrjtés mellett és a téli id szakban is a fÜstolt hal legfeljebb egy hétig fogyaszthato. Egyszer . hogy a hal zsír1a teljesen kicsopog. fennáIl a VeSZélye annak. 'i:i f szerkeverékkel. bárhol használhat rostély halak grillezéséhez vagy ftistoléshez 27 . hogy a halakat a lehet hogy kovekb l falat rakunk.

.7 .6. Miel tt tÜzet rakunk távolítsuk el a gyomot' A f kÓzt ugyanis lehetnek olyan nÖvények iS. kevesebb h t termel parázs Vagy nedves fával letakart faszén (a nedves fa fejleszti a fÜstÖt) felett fÜstoljÜk a halat' Ha a halak itt kicsit meg is sÜlnek _ de valÓban csak egy kicsit _. . ábra mutatja. a kialakítását a 2. Sem rajta a fÜstolés nem bonyolult folyamat. ábrán láthat . . Sem a rost elkészítése. és ugy rÖgzítjÜk azokat. A rost mérete lehet 50 x 30 cm. ahogy an azt a 2. így atuz.3 cm-es hézagokkal vasrudakat hegesztÜnk.5 mm vastagságÚ acéllemezb l. a halak alá egy kis nyárÍakérget. amelyek segítségével ^ kÖnnyen fel tudjuk akasztani a halakat a fÜstÖlg Iuz folé. Ez aZ acél jol bírja a Az ilyen roston inkább a kevésbéizzÓ. forgatni és elle norizni a f Üstol dést. ahogyan azt a 2. esetleg horganyzott lemez- feny kéreg nem számít) . horg anyzott acélbÓl készÜlt ládát el bb 28 .9. hÚzott acélbol. ábrán kétfélekampÓfajta láthatÓ. A fÜstÖloláda '1 . hogy a rÚdon ne mozdulhassanak el. hanem árthatnak 2. éS egy hosszabb dr thuzall amelyre felakaszthatjuk a halakat a kampÓknál fogva. ábra mutatja.10.Ha két napra megyÜnk horgászni. ábra. hogy a hor- rozsdamentes acélbol készÜlhet. . BefejezésÜl már csak a botokra tŰzÖtt halat kellett a faágak kÓzé rakni.B. ha egy doboz s t viszÜnk magunkkal.hogy be tudjuk s zni a halakat a f Üstolés el tt. amelyek nem csak ÓŰzlenek. amelyek segítségével a természetben is meg tudjuk fÜstolni a halakat.1 . Az L profilbÓl hegesztett keretbe 2. ahogyan a kitisztított és bes zott halakat elakasztják f a kamp kra. málnalevelet Íenyoágakat (ebben aZ esetben egy kis égett Miután megfeleloen vastag réteg izzo parázs alakul ki rádobáljuk aZ el készített \ \. hogy elkészÜljÖn az ínyencség nénk megfÜstÖlni. akkor készíthetÜnkegy hordozhatÓ fÜstÖloládáL Ennek a nagysága lehet 60 X 60 X 25 Cm. lehet leg fényes. Halak fristo!ése na9Y. A halakat egy pálcára ÍelÍuzveis felmutatja' A pálca végeit rogzíthetjÜk két villás vég bothoz' akaszthatju k a IŰz ÍÓlé. akkor vihetÜnk magunkkal a halak fÜstoléséhez kampÓk mellett elég. meleget.\ bl -\ : \ \ Ha a halak mellett hÚsszeleteket is szeret- \r \ A 2. 2. és a 2.11. A 2.9' ábra. és várni. vagyis aZ izzo parázs felett szabadon mozgathass uk azokat. . de lehet ennél valamivel nagyobb is. ezért nem hajlik meg a halak alatt. . A halak felÍíizéseés rogzítése a kamp kra is' Vagy borÓkaágat dobni. A halakba friss Vagy szárított f(jszereket tehetÜnk. átmér je 5.7 mm . hogy kÖnnyen tisztíthat legyen ' Az acélrudak A horgászaton. de a kertben is megfÜstÖlhetunk kisebb halakat sík roston. nem tÖrténik semmi. 5 minden oldalrÓl jÓl ki kell égetni. ábra A szÜkséges kampÓkat. természetes tíÍz Íelett b lVagy gany (cink) ne kerÜljon kapcsolatba aZ élelmiszerrel.10.

) a IŰz.zl1ak :t ÍŰ_ c kat.12." i. horélel2.*'Ií!f#. 1)OZ- tÜzet a kozvetlenul a Íustol láda aljában rakjuk meg.lobb . ara 2. .: ÖlheazI tése. . A kerti grill folé helyezhet ftistot állvány 29 . b) a ládát kovekre állítjuk' és a tuzet alatta.1 1' a. a láda aljára pedig mintegy 1 cm_es rétegben Írirészport vagy faforgácsot sz runk ábra' Hordozhat Í stol láda zerethor- ehet abra lg sá1)ez-. stot) "neg lem b) . =. a kovek kozott rakjuk meg. {fon ')a a tt udak (evef ával . :nnél sztett Jakat rlbÓl. ábra.lhet. lrn at .

amely a ÜstÖt illatosabbá teszi. A láda oldalán merevítés fut végig. A láda falának als részén lyukakat f runk. a méretei lehetnek 15 x 15 x 1. LO_ A kis A co . 20 x 20 x 2 mm esetleg 30 x 'l 5 x 2 mm. A forrÓ forgácsbÓl emelése mellett a kÖtozÖtt kolbászt megfÜstoli 1 0. AZ állvány anyaga hengerelt zárt profilÚr acélr d. mivel még a leginkább tuzállÓ festék szagát is sokáig lehet érezni. . 1 5 perc alatt. a rostély ezeken áll a láda alján.A drÓthálÓ oldalán behajlítjuk a dr tok végét. BelÜl. ábrán egy olyan kicsi kerti grillt láthatunk. kerti grillt átalakíthatjuk oly mÓdon. felÜlre kerÜl a 10 mm vastag acélrudakbÓl készÜlt rostély ' AZ ilyen anyagb l készÜlt rostély a ho hatására Sem változtatja a form áját.amelyek így egyfajta tart lábakat képeznek. de a felesleg el is tud Iávozni' A ponyvát tobbszor is felhasználhatjuk. K b l és tégláb l készilt kandall -ftistol a) a kész építménY. .12.r =f b) 2.b) az alapméretek. származo fÜst szÜ a fedo néhányszori meg- id kséges. a doboz teteje ezen támaszkodik' A tet re szereljÜnk fÜleket. hogy kÖnnyen le tudjuk venni akkor is. ha a láda már forrÓ. A Iuztér mérete megad)a aZ állvány kÜls méreteit egy felfÜggeszthet berendezésnek. ): amelyet legjobb rozsdamentes acéldrÓtbÓl készíteni. akkor magasabb berendezésre lesz szÜkségÜnk.ltt konnyen kialakíthatunk egy egyszer f ÜstÖl t'. ábra. korÜlbelÜl a doboz magasságának felénélVan a fÜstol rostély. A ponyva tetejére vágjunk egy 10 cm átméro1u lyukat. . amelynek magassága mint egy 70 cm. c) az oldalnézet méretei ha az állvány tetejére egy természetes anyagb l készÜlt ponyvát terítÜnk akkor. így elég fÜst marad a fÜstÖléshez a ponyva alatt. amelyeken át a Ieveg bejuthat a dobozba. A fÜstolést egyszerŰ trÜkkel segíthetjÜk: elég. Ha egész halakat akarunk fustÖlni.13. festés nélkÜl. akkor aZ acéllemezb l készÜlt levehet kémény. A halakat legjobb vékonyra hasogatott tÖlgy.5 mm. c) 2. amelynek nincs saját fÜstelvezetése.25 percnyi bÜkk-. Az állványt alul keresztrudakkal merevítjÜk ki. 30 . hogy aZ alkalmas legyen a halak fÜstolésére. amikor a parázs felett megkezd1Ük a fustolést. .A ládát legjobb nyersen hagyni. Vagy ha Van. a halakhoz 15.Vagy égerfával Vagy f a) f részporával fÜstÖlni' A fát megsz rhatjuk f szerrel.

agát is Sokaknak Van hétvégiházuk Vagy családi házuk 'észén doboz a drÓalján. A h snak meg kell szabadulni a párátol. alatta helyezzÜk el a drÓthál t. A legjobb. ha ezek keverékét zárniuk. anyag- aranyvoros színt kap. Ezután a fÜstol I bezárjuk. A fÜstolés optimális h mérséklete65.14.és téglaépítmény szolgálhat kerti grillként és fÜstÖl - foly mellett. amely feIfogja a lemakréla. hogy a haldarabok tokéletesen megszáradjanak. ábra). 2 mm. hogy a hal ne puhuljon krÓ| . b. j l m kod fÜstol ben a ponty 2-3 ora alatt készre fÜstol dik. ezért a fáb l készÜIt fÜstÖl ket nem kelI hornyolt-csapolt (falcolt) deszkáb l készíteni. hogy a nagyobb darabokat vagy aZ egész halakat konynyen be lehessen rakni (2.dakb ná1át' l :. kamp ra akasztjuk (a kamp t a gerinc mogé szÚrjuk).al fÜs: cÜ kk-. <észÜ lt :ratunk -:egadszthet a mint szÜ A halat aZ el melegített fÜstol be tesszÜk. A legmegfelel bb tŰziÍa a bÜkk-. c. Egy egyszer .. A fÜstolt ha! hÚsa gyonyor conyva ronyvát A fÜstolt hal nem tart s élelmiszer. mint például a fa!ainak nem keIl légmentesen részébenlév acélrudakra akasztjuk. 3o be:'ÓtbÓl -cstély. de a telek nem elég nagy egy fÜstol megépítéséhez. A fÜstolés befejeztével fontos lépés. Se csigákat. és indul fÜsto|és. Sok halfajta. '1 Egy kipr báIt praktikus recept: Kihorgásszuk a pontyot _ halast b ! Vagy a fagyasztobol. mint amilyet a 2. és a kérgétis távolítsuk el. hogy a keletkez g z e! tudjon távozni. Ezzel egy id ben gyakran kell szell ztetni a fÜstol kamrát. ízlésszerinti mennyiség doboz ''eljÜnk <kor is.70 "C. ksé- :crofilÚr 5 mm. ^ Szok. nem (zŰzott Vagy reszelt) fokhagyma. ha a deszkák kozott leveg zlk' A haldarabokat a fÜstol fels esett darabokat. A hál alá tegyÜk a lecsopog zslrI felfog tálat. A fa legyen tiszta. használjuk.hogy a halat gyorsan és alapoSan leh jtsÜk. '-'ely a acsbÓl meg- lercnyi _ 3f u stÖli megszÜnteti a fagyasztás okozta mellékhatásokat).14.1élkÜl. roSSZ tulajdonságuk. het leve- A halaknak megvan aZ a legyÜnk f hogy szívesen lepotyognak a kamp kr l. ábra mutatja. A pontyot fe!szeleteljÜk patkÓkra. hogyan nézhet ki egy ilyen építmény.12. A Üstol Ódon. A pácbÓl kivett haIdarabokat leoblítjÜk. : g rillt zetése. nem jelent gondot ugyaniS. ezuIán már elveszti 2. esére. amely folyamatos jelenlétet igényel.. és ne essen szét és ne hulljon le a kam- a lazac hÚsa ugyanis -stÖlni.13a. Csak ezután lehet elrakni vagy szálIítani. p a meg. ki kell leveg ztetni és alaposan le kell hrjteni. és hagyjuk alaposan Iecsopogni. a tonhal Vagy meglehet sen zsíros.5 kg konyhas 6 L víz (megfelel a tiszta ivovíz. Vagy Szenvedélyes horgá- A páclé 10 kg halhoz: kell átforra!ni) 0. ne hagyjunk raj- k ki. egy hétig lehet fogyasztani. A fistol ládában felakasztott pontydarabok füistolés után 31 . és mintegy 0 orára h vÖs (az ideális a +5 "C) helyre tesszÜk. dZ egyre megy (a fÜstolés Hogyan Íustoli ink halat? A halak fÜstolésére gyakran használnak rostéllyal ellátott fÜstol ket. . . i abakat ként (vagy a sík roston fÜstÖlhetÜnk vagy oIyan szerkezeten. Megfelel h tés esetén Vagy hideg id ben is legfeljebb ízéIés min ségét. A fÜstolés els o Íélré4ában a Iuz égjen láthat Iánggal. nikor a conyva lyu kat. ábra. nagyon vatosak. Ha feIÜlr l rakjuk be a haldarabokat a fÜstol be. A darabokat pácba (a pác receptjét lásd lejjebb) tesszÜk. ábrán bemutattunk) egyszerre . 2. i1Ü ta se sarat.lt ros- A (: elég. . az égerVagy a szilvafa. k .

2. akkor az égésután a IŰztér alján csak tiszta hamu marad. aZ építéskora levego h mérséklete nem lehet 5 "C-nál kisebb. . UgyeljÜnk arra.a tuzteret és a fÜstvezetéket. és általában rostély nélkÜli. portalanított alapra horcjuk fel. de ezzel veszÍt kÖtotulajdonságaibÓl A maltert szilárd' tiszta. Használhatunk például gyorsan kÖto maltert amelyet Iuzállo anyagokkal (samott. 1 ora alatt képesek vagyunk felhasználni A szilár_ dulo maltert víz hozzáadásával ujra képlé. 2.15. Az egyszerubb fÜstÖl k legnagyobb és leggyakoribb hibája. répkályha építéséhez használatos malter Vagy A IuzIér alapmérete 30 X 50 X 30 Cm. a minoségébol és a { 2. ábra. mint aZ egyszer tégláké. hogy aIuztér ajtaja jÓl zárod1on. deszkábÓl fel- szívÓ.15.a legmegfelelobbek erre a kerámialapok. éS ne legyen melegebb. Fáb l készult ftistol a talajszint alattl t ztérrel 32 . mint 25 "C. A tuzIér Íalazásához tobbféle' CSegitt kÖzÜl választhatunk.5. Un klinkertéglát is Ezeknek a tégláknak a A fÜstÖlot legjobb egy kisebb dombra állítani. Szépen f ustol dott pisztrángok és pontyszeletek tr. hogy nem tÖkéletes a Iuztér ajtaja' valÓ Íalazáshoz használnak Ez kÖrÜlbelÜl 110 oC-os h mérsékletet bír ki' Mindig csak annyi maltert készítsÜnk'amelyet 0. A tuzteret Ugyancsak vízIaszíIo anyagbÓl készítjuk.A építettfÜstÖlo láthatÓ' Ebben a halak mellett szinte mindent meg tudunk fÜstÖlni. hogy a IuzIeret elég alacsonyan tudjuk elhelyezni A lépcsok stabilabbá teszik a fÜstÖlo also részét. de vágÓkoronggal darabolhatÓk . kerámia) A téglábol rakjuk tuzIeret samott-téglábÓl vagy más tŰzállÓ ki Használhatunk nem nedv- kennyé tehetjÜk. és legyen rajta kis levegozIeto ablak' amellyel szabályozni tudjuk a leveg beáramlását . vagyis a tuz a tuzIér aljában ég' Ha alaposan kiszáradt trjzifát használunk. ábrán egy egyszeru. megmUnkálása kicsit nehezebb. ábra.16. felfrissíthetjÜk.

4 a t ztérben ég tíiz hatására Íejl dik Íust. r '.ai5Ól A -a hord- veszít =-séklete I .erámia) :'Ü lbelÜl r i ? r g csak 1Óra szilárképlé- -=l . 3 a rostély.31 me- 2. KorszeríÍíémÍiist l 1 szabályoz rész.17. cse- -rint az g | áknak :3r vagy 'n altert. 2 hamugyŰjt . 5 Íustol kamra. 6 a Íustelvezetésszabályoz szeleppel l 33 . amelyre a fristfejleszt keveréket sz rjuk. a keverékb l ^ér. ábra.' r anyag: a kerá3 :arabole.

A h mérsékletet fokozatosan noveljÜk. A fustÖléshez viszonylag hideg ) í Í t' I A fÜstÖl kamra alatt a fÜst Új ra trányt változtat. A fÜstol szekrényt felállíthatjuk a kert egy védett Szegletében. csak minimális emelkedése legyen. azl mindig kerÜl1Ük el.. A rozsdamentes acélb l készÜlt fÜstol kamra (2 17 ábra) fels két harmadát a hÚs ÍelfÜggesztéséreszolgálÓ akaszt k foglalják el. els haszn álala A szárítást és az elso begyÚjtást legkorábban Üresen befejezése után 24 orával végezhetaz építés juk el. . ha azonban azt szeret- Össze. amelynek legalább 250. A fÜstÖl t rendszeresen tisztítani kell. ez rttal deréksZÖgben felfelé' A kamra aljában' a A halat vagy a hÚst rudakra akasztjuk a fÜstÖlo a lecsÖpÖg zsírI felfog tálat . 30 %os zsírtartalmÚ eidami sajtra. ha fustÖlt halak és husok mellett ezt is egyre tobben szeretnék maguk elkészíteni. ami bevált mÓdsZer a fust áramlásának lassítás ára. A legtÖbb szekrényes ÍÜstol ben egy adag aprÓfa Vagy f részpor elég 5. egy kevés zsályáVal' Szurokf vel (oregán ) és kakukkf vel ossze- 34 . legyen. További emelésétis Íokozatosan végezzÜk. AZ Új fÜstol t az Üzembe helyezés el tt legalább három napig ségÜnk lesz egy szitára... érdemes készen kaphato szekrényes fÜstol t vásárolni. a keverékbe tehát sok finomra Összevágott bazsalikomlevél kerÜl. hogy aÍalazatban repedések. hogy novelhetjÜk.15. amely a sokkal és a kátránymaradékokkal egyÜtt árI a fémeknek. hogy száraz és tŰzbiztos helyen és védeni a rozsdásodástÓl. 2. mindossze 90 X 90 X 160 Cm méret . eZ biztosítja. A fÜstÖlésre alkalmas sajtok: eidami. szololevelekre.4. de ebben aZ esetben ÜgyeljÜnk arra. a fÜst csak lassan. A Iuzt'érbol aZ égéstermék nem Iávozhat t lságosan gyorsan. A fÜstfejlesztésre vékony aproÍát vagy f részport használunk.. ábrán a fÜstelvezeIo derékszÖgben megtorik. A cs készÜlhet kerámiábÓl . A kis kéménytszeleppel láthatjuk el.A Íalazott t ztér kiégetése. egy 700 L-es fÜstolo. éS a tetszet sebb megjelenéshez fával boríthatjuk A f Üstol nek hossz kéménytkell készíteni . amely mintegy 175 kg 2.. hogy a darabok A 2. a kaskaval.7 cm-rel helyezzÜk el i fels részében. SzÜk- Eidami fustolése hus megfÜstÖlésérealkalmaS. nénk. hal Vagy hÚrskészítmény nélkÜl tuzeljÜnk benne. hogyan lehet ezt csinálni. f tsuk. A berendezés alkalmas hal és hÚs fÜstoléséreegyaránt. Saitok Íustolése Ajl elkészített fÜstolt sajt aZ egyik legfinomabb csemege. hogy a fÜst megfelel mértékbenlehŰljÖn egymáshoz érjenek A legtobb szekrényes fÜstÖl berendezés hidegfustÖlésre készÜl. amelyet lereszelÜnk. így a nedvesség Íokozatosan elpárologhat. ábrán bemutatjuk a cseh Pavel Surma ^ képzomuvészsajtfÜstÖlési specialitását. A szekrényes fÜstÖl k kevés helyet igényelnek. ElhelyezhetjÜk a házon belÜl is. segít a fÜst áramlásának szabályozásában Azoknak.300 mm áIméroj nek kell lennie.gomolyogjon''' A fÜstelvezet cs nek.. hogy a fÜst és a bel le árado SZag ne Zava\a a SZomSzédokat. eZ a kívántnak megfelel en szétoszt1a a fÜstÖt a kamrában' padl felett mintegy 5 ' . így érhetjÜk el ugyanis. amelynek tetejét le is lehet venni. de napjainkban kaphatoak már speciális keverékek is.2. akik rendszeresen akarnak halat fustÖt alkalmazunk. Az egyszer sajtfÜstoléshez a SZeletelt Vagy lereszelt sajtot kend be tesszÜk. ha saját SZemÜnkkel gyozodÜnk meg arrol. kÖzben pára keletkezik. hogy aZ építmény egyenletesen száradjon ki. de jÓ a gouda. a tŰztér és a f ÜstÖl kÖzti távolság legalább 1 .120 "C folé a h mérsékletet. mivel a fÜstolés tonkreteszi a berendezést. anélkÜl.. Az els begyÚjtáskor ne nÖveljÜk 100'.5. hogy a fÜstÖlt sajt egy tÖmbbe olvadjon akko r a homérsékletetenyhén megA legjobb megoldás azonban.1B. vagyis mindenféle hÚs. és ÖsszekeverÜnk friss f szerekkel (1) A f szerek kÓzÜl pr báljuk ki a bazsalikomot. elég 2 Cm 1 m-en (2 : 1 00). tÖrések keletkeznének. átveszi a fÜst illatát.5 m legyen . amely fÜstÖlni. lgy maga is megfustÖl dik. éS fÜstÖlhet a feta típusÚ sajt is A sajtot legalább 1-2 oráig hagyjuk a fÜstÖn. nem csoda hát. 'B ora fÜstÖléSre. f A ustolésre felakasztott hust ne rakjuk tÚl s r n .

. A leveleket gy kell elhelyezni. )ol látszik a sajt és a f szerek aránya a sajtban' 2. 4 Íelakasztjuk a fustol be. és hozzáadunk még késhegynyi kÖményt Lehet azonban csak sok bazsalikomot és csilipaprikát használni. Ha már a sajt megolvadt. A fustÖlés megkezdése elott a sajt tetejére sajtkarikákat teszÜnk (6) . Vannak. 6 így nézki a kész fustolt sajt. de ne feledjtik. tigy. akik reggelig a fÜstol ben hagyják a sajtot. 5) Láthatjuk. 9 már csak a szeletelés van hátra 35 . a lényeg. ellenkez esetben a sajt lecsopÖghet a fÜstolo al1ára. ahol a kialudt t z felett h l ki. 5 egyszer Íustol ben készítjuk el a fÍJstolt sajtot.t r a keverékbe darabolunk még két csilipaprikát. hogy a levelek mindenhol b ven átfedjék egymást. hogy a fÜstÖléshez megfeleljen. éS az egész keveréket a szol levelekkel kibélelt szitába ontjÜk. sz|ta és sz l levél. hogy a szintén behelyezett kolbászokat rovidebb ideig Íustoljuk. amelyek gyÖnyorŰ márványos mintát hagynak a sajton (B) A leveleket nem kell tÖkéletesen eltávolítani. ) r Az így el készítettsajtot felakaszI1uk a fÜstÖl be (3. Az utolso lépésként már csak a szololevelek nincs szÜkségunk Semmilyen bonyolult berendezésre.. ábra. arra. 3 minden kész. hogy teljesen megolvadjon. hogy a szololevelek átfedjék egymást. 4. EzenkívÜl Az el készítésnél nagyon kell Ügyelni Kezdetben a sajtot viszonylag nagy h mérsékleten kell fÜstÖlni. 8 a sajt alján szép mintázat keletkezett. annál finomabb lesz a sajt.5 orán át fÜstolÜnk' Minél tovább tart a fÜstolés. ha megolvadt A sajtot kicsit megnyomkodjuk (2) keverve. Eidami sajt Íristolése(P Surma receptje) 7 reszelt sajt. 2 asz l vel kibéleljLik a szitát. A fuszerkeveréket alaposan ÖsszekeverjÜk a reszelt sajttal.18. hogy a sajt ne folyhasson ki akkor sem. 7 a sajtot kivesszuk a szitáb l. hogy aZ eszkÓz a célnak leÍejtése marad. csokkenthetjÜk a h mérsékletet' Összesen 2. mivel a sz l levél is ehet A sajt metszetén (9) .

pél- Eredetileg talán Kínáb l szárm azik. készítésekombinált kezelést kovetel meg. Az 1 tuztér. amelyben aZ izzo szén aZ annyira SZeretett Fudzsi1ama kráterét mintázza. ontvényb I készult japán gril!. A Távol-Keleten találhatunk Iuzhely. például bronzbÓl. r 3.teaf zésre és fozésre használták.hord ozhato 3. amely faszénnel mukÖdik. Kism éretíí fusto| berendezések A hÚst étkezésreáltalában csak hokezeléssel készítjÜkel: legyen szÓ sÜtésr l. a legnépszerubbek a kor ala- meglehet sen szokatlan anyagokbÓl készÜlt kÚak. 3 tartok. majd sÜtjÜk. Ez egy egészen kÜlonleges barbecue' legalábbis ami a torténelmétilleti. Egy japán házban biztosan Van legalább három hibachi.1. 2 rostély atuztérben. ábra. porcelánbÓl vagy fábÓl. A hibachi japánul tÜzes edényt. a grillez rostély 36 . Vagy edényben lévo tÜzet hibachit is.. a sokoldalri hibachi akaszt k. Például hibachi (ejtsd hibasi) edényben. hogy helye : ! '' I i ? r r . de aZ évszázadok során elterjedt egész Ázsiában' ahol els sorban helyiségek f tésére. A hibachi egyszer ségével szinte felkínálja.Íozésrl avagy grillezésr l és fÜstolésr l Sokszor a hÚrs el - jelent. és kÖzben enyhén megf ÜstÖljÜk. Ez val jában egy kis kályhaszerŰ hor- dozhat dául el bb Íozzuk.barbeoue'' néVen ismert) Vagy grillezhetjÜk. A hÚst azonban roston is megsÜthetjÜk (a világban ez aÍolyamat .

amelyet a hamutérbe gy rve gyÚjtunk meg. Praktikus berendezés a hÚsételek készítéséhez kisebb társaságban a kÖr alak kerti grill (3. Els sorban a virsli. Kis helyen elfér. az izzo alapot azonban keményfa elégehelyezhetÜnk grillezorostélyt. és ezzel hosszabb ideig fÜstol a kerámiábÓl készÜlt gott anyag beszivárgott a hordÓ anyagába. a . a) rostélya hordozhat kor alakri grill. teljesen mindegy. ábrán grill. amelyet kozvetlenÜl aZ izzo parázs Ezekkel a berendezésekkel konnyen meg kÜls fémkereten el- folé helyezunk. A hibachi használaIa mindegyik készÜléknélazonos. így akár a szobában is használhatÓ. hogy kÖnnyebben rácsot illesztjÜk be.. akár a bérházak balkonjain is hasznáIhatjuk. amely maga is fokozatosan melegszik fel.2. fÜstfejleszto keveréket szÓrunk. milyen a kulalakja Vagy aZ anyaga. kÖzvetlenÜl a parazsat tart rostély fÖlé egy Újabb rostélyt akaszthatunk. Üzletben vásárolt . amivel teljesen megváltozik a sÜlt Vagy grillezett kolbász már megunt íze. Ez a rostély is kivehet . A grillezorész ugyan lábakon áll. Egyszer a hord ban valÓ fÜstolés. hogy a berendezést IŰzbiztos alapra állítsuk.Ha tehát olyan hordot akarunk fÜstolésre használ- Ah A 3'3. Fentr l lefelé a Van ellátva. ezek kÓzé. Ez lehet vé teszi a parázs feletti 7 . Helyes használat mellett nem fÜstÖl. A hord nak természetesen teljesen tisztának kell lennie.3. de mindig Ügyeljunk arra. ha forrÓ. tésévelis elkészíthetjÜk. a kolbászok és más. ' '10 Cm-eS magasságállítást. ábra. Erre szor1uk a f Üstfej leszt keveréket. hogy a kor alak r grill belsejében két rostély Van .2b ábra mutatja. amelynek ajtaján szabályozhat leveg nyílás Van. Ez a beszivár- a melegítéshatására áItalában 37 . amelyre a fÜstfejleszt keverék helyezhet . kisebb rostély is felakaszthato. A faszén meggy jtásáhoZ papírt használunk./- ll )S tk rlt egy szintén Öntvényb l készÜlt rácson fekszik. b) a bels ty b ))- lehessen tisztítani' Az als részben találhatÓ a hamutart . AtŰz. A grillezorostélyt a kerámiatáI peremébe fÚrt lyukakba illesztjÜk. ábra' Kerámiatálas gril!. amely alkalmas ut ftistolésre is minden gond nélkÜl egy Úrjabb. A Ezekben a grillekben általában ÍaszénneltÜzelÜnk. mivel a hord k korábbi tartalma szinte minden esetben párologni kezd.f Üstolt h s'' esetében tudunk szinte csodát elérni azzal. ábra). 3. A további fontos alkot része a tartÓ. általában ennek eZ a feltétel szokta okozni a legnagyobb problémát. éS a saját jellegzetes aromá1á_ val befolyásolja a fustolés végeredményét. hogy a grillezorács alá mérsékletetjobban megtartja. 'li 'e Ha aZ izzo parázsra nedves. hogy enyhén meggrillezzÜ k és megfÜstolj Ü k. amelybe tyÚrval amely általában ontvényb l készÜl. A 3. tudjuk fÜstolni például a grillezett virslit. de egy másik rostélyt is.legyen a modern háztartásban.. vagyi s aZizzo faszén egy szinttel lejjebb 3. akkor a barbecue-készíIés kÖzben egyben meg is fÜstÖlhetjuk aZ ételt. j l láthatÓ. és fafogan- kovetkezo alkatréSzei vannak: g rillezoráCs. hogy gond és égésisebek nélkÜl mozgathassuk akkor iS.2.

id sebb nemzedé.4. is lehete:. ami a természetben is alkal mazhatÓ. kenyeret. sÜthetÜnk. Buffalo Billt vagy Calamity Jane-t. fÜstÖ- Sen fÜstolhetÜnk is elkészíthetunk rajta menÜt iS. életvitele. ahol a hÚst fel tudjuk szeleteln i panírozni stb Helyet kell kialakítani a Íuszereknek. Az átalakítás mindÖssze azzal jár. amelyet néhány gyárt SMOIry FUN-nak nevez. hogy egyszer en alaposan kiszárított IŰzifát égetÜnk benne. asztalokat. például Vagy sÜlt babot. ki tud ju k klopf oln i .. amelyeket a SzecessziÓs villák kÖrÜl alakítottak ki.amely a legkozelebb van atŰzhÓz. Ahhoz Ugyanis nagyobb térre Van szÜkség' pontot figyelembe véve a modern. de minden olyan mÓdszerrel tudunk rajta ételt készíteni. polcokat kell elhelyezni. néha f zhetÜnk iS. kerti épí:ményt. 3 a hord letakarása A fustÖl t. és a hord már készen is áll a fustolésre. kÖvon. mint egy régi gozmozdony a Vadnyugat elfog|alásán ak koráb l' JÓl elképzelhetjÜk mellette Frig t.. hogy aZ aljába lyukakat f runk. GrillezhetÜnk rostélyon. a hordÓ alján egy tálban elhelyezzÜk a megnedvesített aproÍát Vagy aÍurészport. és s r ráccsal helyettesítjÜk' ni. ábra. Vagy egy részétkivágjuk. de természete- látványa lenyug Özo. készíthetunkbarbeoue-t. és a konyhai eszkozoket . teljesen elt ntek.1. mÓdja.4.lés el tt hosszan és alaposan égessÜk ki. ahogyan arra az kellemesen még talán emlékezik. Nemcsak a adnak el. ahol A hordÓalak további lehet ségeket nyÚrjt. szépen nyírott fuve Minden korszaknak megvan a jellegzetes éle:- és árnyékvet kkel. uldÖgélni. még a legkisebb kertek A ételkészítésre SZolgálÓ kerti berendezése' lyokat. kandallÓt. Ezt a SZen^- elég helyet kell hagyni a mozgásra. A halakat vagy a kolbászt kamp kkal a hordÓ fels részébe akasztjuk. be tud ju k 38 . árnyékvet t stb fÜstÖl Napjainkban a kert. Korábban a kertnek CSa. k. zÓldséget esetleg eg. kandall k és egyéb elhelyezésekor be kell tartani bizonyos szabá- A tekintettel . ábra) . A kerti fustol elhelyezése lr l acél lemez zel. hintát . Hord Ítistol 7 a benedvesített téglaalap. kiSZolgálhatÓ legyen. grillt. A kÖzelÜkben ki kell alakítani a hÚs feldolgo3. egyetlen funkciÓja volt. viszonylag kis terÜlet . de folyamatosan m kÖd fÜstÖlc a Szomszédokra. ra1Ia. hogy a szakboltok milyehatalmas mennyiség kerti b tort. amelyben korábban valamit tároltunk. A hord t kÖvekre Vagy téglákra állítjuk (3. a kandallÓt Vagy akár a grillt ugr kell elhelyezni. egyre inkább a lak té r részévé válik. Íed1Ük be legalább bel Ü 3. de ennek alsÓ részét. Az égetéstgy végezzÜk. A Barbecue Smoker mindenki figyelmét azonnal magáravonja Úgy néz ki. Ez' bizonyítja aZ iS. jo példa aZ ilyen berendezésre a kerti multifunkci s berendezés. hogy konnyen megkÖzelíthet . A kornyékér zásához szÜkséges teret. 2 nedves forgács Vagy frirészpor. hog: m kodésé: elhelyezésérenem alkalmasak. grillek. Minden marhabélszínt sÜtve. mai kertek csak a grillezést a barbecue-t és az enyhe f Üstolést képese' elviselni.elviselje'' aZ ilyen berendezés kertnek olyan nagynak kell lennie. kis virágot termesztettek benne. A fÜstÖléshez használhatunk fábol készÜlt hord t is. A pavilonos medencés kertek. c:: tÜkÖrtojást Vagy piríto:: f akár egy tipikus cowbot gond nélku - Miel tt megkezdjÜk a fÜstolést.

valamint égéstermékek l A fÜstÖl is tŰro burkolat. vagy más kopásáll tŰztol kissé távolabb. de a folyamat VeSZ. ha ahol le tudjuk mosni a kezÜnket. amikor a fÜstÖl t a lakÓépÜlett l távolabb építikmeg. éS egyben a megfelel hosszusága is' A IŰzIér ajtaja így alacsonyabban lesz majd. és hÚst kÖrbeáraml fÜst k lapok A A választjuk akkor Sem. kívÜlr l bárhogyan. és aZ is el ny (f leg Szerszámokat is el kell tudni rakni. ha aZ utakat homokkal sz rjuk le. aZ elhelyezése során figyelembe kell venni néh ány olyan Szempontot. nem lehet nagyon távol a lak épÜlett l. tÜzeloanyagnak: mind a száraz tuziÍát. például kemény tégla Vagy . habár vidéken találunk még olyan régebben készÜlt fÜstÖl t is. ha a tuzhely kÖrnyékét csak egyszer en befÜvesítjÜk. s t akkor is. ahol általában a vendégek IarIozkodnak. A kerti fÜstol Vagy kandall kéményébl felszáll fÜst kellemetlen lehet a Szomszédoknak. mind Megfelel tárolohelyet kell kialakítani a Gyakran megfeledkezÜnk arro| hogy a grillezokvagy a kerti kandallÓk kornyékénmegfelel talajborítást kell kialakítani' Az ételkészítés helyének kozvetlen kÖrnyékére a legmegfelel bb talajburkolat a moshat csempe. Sokkal megfelel bb viszont aZ osztrák megoldás. A legroszszabb megoldás. Van akozelben Íolyovíz. ahol a grillek kornyékét általában apr zuzoIt k vel szor1ák fel. 39 . de másban kevésbé kelt oromteli b l hideg fÜst száll fel. hazai koA rÜlmények kÖzÖtt nem a legjobb megoldást amely a tart sítást elvégzi. Vagy a talaj egy kis dombra. rendkívÜl kicsinek kell lennie. Erre f leg akkor Van Szukség. hogy a IuzIeret megfelel távolságra tesszÜk a fÜstol kamrátÓl. attÓl fÜgg en. hogy atuzteret meglehet s távolságban kell elhelyezni a fÜstÖl kamrátol. és a természet viszontagságait ha a kertet ho borítja' Ez azt jelenti. tulajdonságai nagyon fontosak. gázza| Fontos figyelembe venni aZ uralkodÓ kÖrnyékén pihenohelyet is érdemes kialakítani. enyhén emelkednie kell. hogy a kiszolgálás és a Vendégek érdekébena sÜt f szélirányt. Sokan akár bÜdÖsnek is érezhetik. hogy mit fÜstolÜnk. Nem szabad megfeledkezni arr l. hogy a fÜst aZ áramlás kÖzben leh(jljon' A fÜstvezetéknek azonban h mérsékletének. mivel ígY a IŰzteret a kamránál alacsonyabban helyezhetjÜk el. akár estk. mivel a fÜvet gyorsan kitapossuk. a faszenet el kell tudnunk rakni megfelel helyre. és ezáltal a fÜstvezetéknek meglesz a megfelel emelkedése. de nézzen ki a fÜstol Keznek. Hely kell de allergiásak rá. mivel a nedves homok tapad a cip re. mint a fÜstol kamra alja. és gyakran elesleges vitákat okoz. megmaradjon aZ emelked áramlás. Ezt le a fÜstvezeték A kÖnyvben csak olyan eseteket mutatunk be. például megÍájdul f t le a el A fÜstolés ideje Ugyan válLozo. Vagy elektromos energiával akarjuk fŰteni. akár hull a nek bármikor elérhet nek kell h . amely alatt a talajt ledongolik felel bb talaj aZ ételkészítéshez. de mé9 azoknak is kellemetlen élményeket okozhat. hogy aZ égéstermék áramlása ne álljon meg. Vagy a fÜst Útját vízszintes oldalfalain anyagok ne rak djanak .a nagyobb társaságnak rendezett grillpartik készítésénél). amelyek A fÜstol a mukÖdésébolkÖvet- termék. Ez aztjelenti. olyan é9ésamely valakinek illatosnak t nér- zéseket. azokon a helyeken. hogy aZ eredmény értékelhetlegyen tobb mint egy ra' A fÜstÖlés egész ideje alatt áramlanak kifelé. fapadl t is alkalmazhatunk. ami nagyon megkÖnnyíti a munkánkat' fÜstvezetékkel hosszabbítj u k meg. általában legalább néh ánY Órát igénybe viszonylag alacsonyan lévo kéményb szagok és illatok. ha a készÜléket nem mindig faszénen. A sáros osvény nem a legmeg- a éS még a legrÖvidebb utÓfÜstolés esetében is ha azI szeretnénk. gyakorlati A fÜstÖl esztétikai látványa és a A fÜstolot építsÜkenyhe domboldalra. a kézIorlo kend knek. és a fÜstben ]évo Úgy érhetjÜk el. amely a lakÓépÜlet vagy a gazdasági melléképÜletszerves része. hogy nem szabad nehezen hozzáÍérhet he|yre építeni' lennie. akik illatosnak tartják a fÜstÖt. ejÜ k. het.

A helykiválasztást és a tervezést azonban bízhatjuk L hely és a kerti 9ál rész a ház szakemberekre. A terv alapján j l kihasználhatÓ tervek elkészítését bízzuk inkább szakemberre. ehhez használhatunk kÜlÖnbÓzo színŰ.és a terasz egY részétféltet vel védjÜk a nap és a rossz id ellen. grillezot a lak épÜlet fala mellé építjuk. a kÜlÖ nbÓzo Ausztriában. amelyet kÖnnyen fÜstol vé alakíthatunk mÖgÖtt rejtve marad a ne keltsen unalmas benyomást. kertépít mérnÖkre. Emiatt további két Szempontot is f igyelembe kell VennÜnk: aZ er s napsÜtés idején a terÜlet védve legyen a az esti.. vagy a napkozben feltámadt szél ne érje kozvetlenÜl az Ül helyet. kerttervezo mérnÖkre is. aki kidolgozhaI1a kellemes kertet építhetÜnk. miel tt még a végleges helyszínt kiválasztanánk. nÖvényzetnek kÖszonhet en. ívek stb. fábÓl készÜlt de a sokkal A J a ház és a teljes kert kihasználásának pontos tervét. ábra. mint amilyen a 3. tuzo napsugaraktÓl. ne nézzen ki Ú9y. hidegebb leveg . Ezért minél job- Ha Új házhoz készítÜnk kerti pihen helyet akkor megprÓbálkozhatnánk valamilyen elegánsabb. ha a f ÜstÖl t. A . amely a telket két részre osztja.például olyat. Fiisttil vel kiegészítettkeÍti kandall elhelyezése egy családi ház mellett. hogy ban tagolni kell. Németországban. éS arra is figyelni kell. hogy akész. amelyeket szabadon kombinálhatunk. Segítik a tagolást minták. Ügyelni kell arra. burkolattal fedett kertrész ne hasson tÚlságosan hatalmasnak. alakÚ Vagy más anyagb l készÜlt burkolÓanyagot.5. a kert másik részébenkis tavat alakítottak ki 40 .nyári konyha'' éS kerti pihenohely bal oldali részébentalálhat a kerti kandallÓ. a megszokottol eltér megoldással 3. megoldás az is. kÖrÖk.asztallal és székekkel. melegebb GorÖg országban és Spanyolországban is kedveltek a kÖnnyu. választÓfalak. mintha egy parkolÓ lenne.5' ábrán láthatÓ ' Aház korÜli enyhén aszimmetrikus telket két részre osztották aZ els rész a ház megkozelítését szolgálja beleértve a parkol helyeket' A pihenésre szol- Erdemes azonban ra1zot készítenia pihen sÜt elhelyezésérol.

A Írancia Castello cég kerti kandall ia a koré építettstit _f z hellyel a rt t- telkekt lév novényzettel. Kerti pihen hely elhelyezése kandall val és hozzáépített Íistol vel egy vidéki ház kertjében 41 . amely hátulr l.B. ábra' Romantikus kerti pihen hely téglaalapra állított. a cseh határvidéken ahol val ban ritkán Van h ség és nagyon gyakran hideg szél f j Iév hétvégiházat mutat. a szélvédfal mogott. amelyre nyáron zold novényzet futtathat fel. hÖmpolyogni 3.t 5 A 3. A kandall elejét téglacsempével rakták ki. amely megfelel a hidegebb vidékekre iS. amelyet fÜstoloként is lehet alkalmazni. . és ezzel val ban csendes pihen helyet alakít ki. a viszonylag széles épít- A 3. ahogyan azt a 3. amely minden nap.9. tl \l E- rl ll 3. ábrán egy fehér. A 3. a pihen hely a ház árnyékában helyezkedik el ugy.9' ábra mutatja. még a legmelegebb nyári estén is elkezd lefelé a domboldaIakon. Egy kerti pihen hely terve grillet és kti lonál f isto l ve! a családi ház szegIetében l L L. A 3. betartja ugyanis azt az alapelvet. vasb balra t le áll a fÜstol l készÜlt kandallÓ. Minden természetes anyagokbÓl készÜlt. téglábol építettkan- kert sarkába.8. A kandall t és a pihen helyet elhelyezhetjÜk a dallÓt láthatunk.10. amely a telket elválasztja a SZomszédos kÖrnyezetéhez. amelyre szÜkséaZ és fel Van kÖnnyen átalakíthatÓ fÜstÖl vé is. hogy minél hosszabb ideig sÜsson rá a nap ' Az épÜ|et lak része és a hozzáépÜlt gaz_ dasági épÜlet megfelel védelmet ny jt a szél és a hideg leveg ellen. Val jában eZ a kerti kandall olyan megoldás.6. amely a képr l aZ els ránézésreeszÜnkbe otlik. amelynek ételek gyors és kényelmes elké- gÜnk lehet relve mindennel. ábra egy edett épÜ letet f to eleme a francia kandallÓ' Ez mutat. Csal aZ a feltételezés. Fontos eleme ennek a megoldásnak a kanda|lÓ mogé építettlyukas téglakerítésiS. hogy a kerti pihen helyet szélárnyékba kell építeni. ábra.7. SZe3.6. és aZ egész épÜlet illeszkedik a a kÖrÜlotte 3. l szítéséhez.7. ábra jobb oldalán a háttérben láthatÓ egy fehér. ábra egy. ábra. tI A kovetkezo példánk olyan megoldást mutat. ábra. hogy eZ nem tÚlságosan Ötletes megoldás.

éS ugy 3. a talajszinten. A kandallÓ fels felfogását szoltunnek. és padokkal. szélfog Íallal lév pad háta mogé építették 3. ahol a kandallÓ oldalárÓl csak a kandallÓ talapzatáI látjuk. kandall val A társasági igényeknek és a konyhai elvárásoknak egyaránt megfelel . a kép jobb oldalán be a fustol t ábra. de az elozoekhez képest tel1esen más megoldást mutat be a ^ \-_\_x 3. ábra.1 42 .1 1.ahol a falak osszeszŰkÜlnek. Alul. Egy régebben késztilt kerti pihen hely. amelynek ajtaja a talajszinttel egyvonalban Van. valÓjában hátulrÓl egy tel1es fÜstolot építettekbe részén. fuggesztett kéménnyel.10. a másik oldalrol a fÜstÖlo IuzIere találhato. Pihen hely.mény egy teljes f Üstolot tartal maz. mintha az égéstermék gálnák.

A padhoz tartozik egy asztal . dombokra. A IŰzIér a talajszinten találhatÓ. ábra. ennek ajtaj alátszik a kép jobb oldalán lent' A felette lév nagyobb ajto a fÜstol kamra ajtaja.) :?1 @} o ."$. ha a fÜstÖl nincs használatban. vízszintes a fÜstt l átmelegedett koveknek. hogy minél szebb rálátásuk legyen a táya. A pihenohelyet a domb délkeleti oldalán alakították ki. hogy ne zavarja a kilátást.' o- *\-l> >- 3.12.3. Kerti kandall fÍisto! vel és kls pihen hellyel 43 .13. A h vÖs oszi estéken kellemes érzésnekid lni annak háta mogé beépítettfÜstÖl . hogyan kell el nnyé változtatni a hátrányt. hogy hogyan lehet a maximumot kihozni az els látásra hátrányoS hegyvidéki terepViSzonyokbol. ábra.11 fÜstÖl elhelyezéséhez. csovei egyben melegítik a pad támlájáI. amely . a meredek domboldalba vízszintes felÜletet képeztek A kiásott fÖldet elvezeti az égéstermékeketaz asztalba épített grill folÜl' Az asztal betonlapja Szolgál aZ étel el készítésére egyben a tálalásra is. amelyet gy helyeztek el.Q W. í9y a hosszÚr fÜstelvezeto biztosítja. és Részben a fjtésre szolgál a pad támlá1ába.Az Összeállítás alapja egy nagy fapad. hogy a fÜst ne Zava\a a társaságot.)' "{. egySZer en becsÚrsztathatjuk a kéményta fÜstol be. A jobb oldali kis fém- kéményeltÜntethet .12. ábrán lév pihen hely j példa arra.9:e.o T{ :. Használatkor kihuzzuk a kéményt. Kerti kandall a hétvégi ház és a domboldal árnyékában et . 3. eZ folé fÜggesztették a fémb l készulI kéményt. ":Vro. ábra. Ez nem rejti el a gyonyÓru kilátást a kÓrnyezo vidékre. és egyben jÓl kihaszn ál1a a talaj lejtéséta kandallÓ és a A 3. amelynek a fÜst hutésére SzolgálÓ hosszu .'' oat.

ábrán láthato terv alapján például elkészÜlt a kis kerti ház a téglaburkolatÚ klasszikus kandall val és egy g rillel . hogy gyÖnyor i kilátást nyÚrjtSon a domboldalra és a kornyezo erd kre. Ez a viszonylag kÖltséges épÜlet azonban nem tartozik a ÍanIázia világába. A helyet Úgy választották ki. ábrán kozépen láthat a kerti kandallÓ teste. nosnak számít . A kerti Összeállítás szinte bele kellett ásni a domb- a kiegészítoépítményekegyben a domboldalt stabilizál1ák. amely használhatÓ ÜstÖl ként is. ábrán láthat épÜlet. ábra. aZ ajtaja a fal legszélénláthat . A 3. a leg jabb nemzetkÖzi trendek figyelembevételével kertépítészeti készÜ lt. A 3. A kép bal oldalán lév fal rejti a fÜstolo tuzteréI.Elég korÜlnézni Horvátországban. A terv megvalo- Az eredeti berendezés alapján tervezték meg és készítettékel a fÜstol vel kombinált kandall t.14.13. A kép jobb oldalán látjuk a bejáratot a pincébe.a terep elegyengetésére használták fel. A déli államokban ilyen például Pag szigetén ' ahol egyáltalán nem számít ritkaságnak a 3. oldalba. A pihen hely kialakítása kÖzben kitermelt k vel burkolták le a talajt aZ asztal kÖrÜl és a padok alatt. szolgál beépített. Ez az épÜlet.ha a nyílását fémajt kkal lezár1uk _ fÜstÖl kam rává változik. felette találhat a fém fÜstelvezeto kémény. amely tartalmazza az étel el készítésére t bbÍunkci s berendezést is 44 . amelyet a domboldalba vájtak ki. de Ül kének is megfelel. amelynek tetejét k egész építmény lapokkal Van burkolva. amely . A kandall el tti padok használhatÓk aZ elokészÜleti munkákra is. Kerti társasági épiilet terve. 3. Ezzel me9maradt a természetes kapcsolÓdás a kertben vezet osvényekhez. A kandallÓ és a kerti pihen kialakítását megoldhatjuk kevésbéhagyományos m don iS. amely megtámasztja a domboldal talaját . A fel egyben támaszfal iS. j Ötleteket és a kor sajátos stílusát felhasználva. 11 . A tuztért l a falban vezetett csÖveken épÜ leteket látn i vendég l k kÖrnyékén. A pincelejárat kívÜlrol _ akárcsak az sításakor elhelyezhet a viszonylag nagy épÜletben például pizzakemenCe iS' amely olaszo rszágban és Horvátországban általá- f zold nÖvényzet fedi. jut el a fÜst a kandallÓba.14.

uu.IN )- ik n. an )t ffin lT-7^r..') n 3'16. Két változat grillel. ábra. Íristol vel és a konyhai kerti épiiletre el készítésreszolgál berendezésekkel Íelszerelt 45 .

hol fekszik a telek. amelyeket meg lehet találni ként néz ki. i l m kod fristol a korábban leírt kÖvetelményeknek. tuzrako helyként funkcionál. amelyen a kandallÓt Vagy a fustÖlot felépítjÜk stb. ki fogj a Üzemeltetni. A mai modern családi házak 46 tet fedi.2. aZ alapok lerakásátÓl a tet elkészítéséig.ebb l Az építmény kéményén lev tet vel a fustol ne hŰljÖn ki kissé lefojtották. kifejezetten az építkezésiszakkÖnyvekben. ábra. A fÜstol építése tt el bb a pontos. t l nagy építmény. amely alkalmaS grillezésre és roston sÜltek készítésére de az osszeállítás is. kell 3. Nem Iárgyaljuk a m uszaki adatokat és az építkezésimÓdsze_ rek pontos leírását. Egyszer kandall val kombinálva . a fenti ajtÓ a fÜstÖl kamra ajtaja. A két tervra1z tartalmaz éghajlatokon.18. Ebben a fejezetben bemutatjuk az építkezésteljes folyamatát. ebk ben találhatÓ a tuzIér. A kÖvetkezoen fustÖlo nem 3. hogy a fÜst lassabban IávozZon a berendezésbol.17. gyakran más. Ha a házban nincs EzenkívÜl ez aZ épÜlet használhat kerti parti Vagy egyszeru társasági ÖsszejÖveteleknél. A kerti fustol építésének SZemléltetésére egy egyszer típust választottuk.hogy aZ építés kÖzben nehogy meglepjen bennunket valamilyen váratlan részlet. amelynek gon dozásához komolyabb SZe rszámokra. így elérhetjÜk. ábrán hátulr l láthatjuk a fustÖl t. ábra. hogy milyen gyakran fogjuk használni a berendezést. Egy 3. a gépeket el lehet helyezn i. amely kis házik - . amely nyáron kandallÓként. ábra mutatja azt. ahol ezeket pince. tartalmazza a fÜstÖl t és egy rÖvidebb konyhapultot is (3 16 ábra) . gyak- egy kisebb helyiséget a kerti szers zámok tárolására is. a kerti kandall felfÜggesztett kéménnyel. Az építmény alapra épÜlt. mérettel el ellátott szerkezeti ra1zokat kell elkészíteni. A 3' 1B. hol helyezkedik majd el. ezért nem akadálYoZZa a mozgást a kertben.17. hogy a fÜstot t l gyorsan A gyakorlatban aZ építés tt alaposan át el gondolnunk.kÖrÜl általában nagyobb kert Van. Télen a legjobb f tistolni építése egyszer Íustol Az északi ridegebb aZ rabban építenekfedett kerti konyhát' Egy fedél alá kerÜl a tálalÓ. A kert Sarkában áll. gépekre is szÜkség Van. hogyan kell a fÜstÖl t Üzemeltetni. A 3. másrészt viszont aZ elhelyezése megf elel a felépítéseSem kerÜlt sokba. Felette találhatÓ a f Üstol kamra' amelynek falába h m éroI építettekbe. akkor szÜkség Van olyan helyiségre.

^

Tokra,
,

e

lynek

nincs
lSégre,
= '

'it

yezni,
parti

Az építkezés kezdete és a Íisto! méretei A ,,háziko" típus kerti fusto! aZ egyik legelterjedtebb típus' A kÜlalakját és a bels
szerkezetét a 3.19. ábrán

rél.

ra)z

érthetjÜk meg.
l

és részletek leírásáb l, ill.

láthat osszeál!ítási
ra1zaikb

Van, felette a homéro, a kamra belsejében pedig, a h mér alatt keresztben a hÚstartÓ rÚrd. A kamra alsÓ részébetesszÜk a lecsÖpog zsírt felfogÓ tálcát. Ez alá tegyÜnk egy
élelmiszer ne essen bele a fÜstvezetékbe.

vízszintes hál

t, hogy aZ esetleg

lehullÓ

l

-egf elel . :rt sar_

sokba,

ebb

a típusnak aZ alapja a fÜstÖl kamra, amelyet 1,2 mm-es vastagság acéllemezb l készíthetÜnk, majd ezt a kamrát Íalazzuk
Ennek
korbe téglával' A kamra elején nagyméret ajtÓ

A fÜst a fÜstvezetéken érkezik alulrÓl a fÜstÖl
kam

czgást 'atjuk a
ajtaja '- stÖl t :- t, eba^
_

rába, és felul távozik a kéményenát, amelybe ajánlott szabályozoszelepet építeni, mellyel akár teljesen elzárhatjuk a kéményt, A fÜstol kÜls fala tégláb l készul. AZ acél-

-

A méretek cm-ben

dallÓ-

:.= :

rnér t

talál-

1fÜstÖt
-.ávoz-

^3gy a

,; aasza.3 el, ki

at kell

i-elyen
:

I

:'e egy
^

aziko-

'elezetar-natát,
:

:eséig.

-erettel

^ hogy
_:rnÜn^

-gyalju k

cdsze-

3.19. ábra. A kerti Ííistol,

':

találni . ekben.

^ér;12hamutál; tet borÍt ; í6 ftistelvezet ; 1 7 lakar léc; í8 Íedél

el lnézet és metszete í fal; 2vakolat,3aÍtjstol bels Íala; 4alap;5 acéltart ; 6rács;7 azsírfog tálca; 8tart r d; 9 h mér í3 fustelvezet ; í4 fodémgerendák; í5 h dÍark cserepek vagy más 70 téglakoszoru;11 t
;

47

tására tágulÓ acéllemez ne tegye tÖnkre a falat,

lemezbol készÜlt fal és a kÜls ÍalazaI kÖzÖtt hagyjunk dilatáci s hézagot' hogy a h ha-

A kÜlso té9lafal vastagságát a helyi id

járási

klasszikus teto fedi, fÖdémgerendákkal, amelyek a hÓdfarkÚ tet cserepeket tartják A fustolo oromzatát deszkával borítjuk, eZ védi az

ne nyomja ki a fÜstÖl oldalát , Az építményt

viszonyoknak megfeleloen kell meghatározni, a h szigetelés és aZ épÜlet h tartása jobb

lesz, ha vastagabb a fal. A hidegebb vidékeken

nyÚljon ki tÚlságosan, hogy ne akadályozza a fÜstÖlo Üzemelését.

id j árás viszontagságai ellen.

A

borítás

ne

építeniA megfelelo hoszigetelés és a h tartás segít abban, hogy a f Üstol kamrában hoszszabb ideig és kÖnnyebben meg tudjuk tartani a szÜkséges h mérsékletet, Az roSSZ h tart épÜletek a kÜls homérséklet_változás hatására gyorsan felmelegednek, de gyorsan le is
h

mindenképpen jobb vastagabb kÜlso falat

A méretek cm-ben Dilatáci s hézag

/'

megoldást: a vékony és a vastagabb falat is, A fÜstÖl kamra bal oldala a vékonyabb falat mutatja, amikor aZ élukre állítjuk a klasszikus méretŰ téglát, a másik oldal pedig a vastagabb falat, ahol a vastagság megegyezik a tégla

jlnek A 3.20. ábra mutatja mind a

két

-L
-T
1-

hetetlen dilatáciÓs hézag, a és a kÜlso ÍalazaI kÖzÖtt

A szélességével. képen j l láthat aZ elkerÜl-

bels

acélkamra

O')

_l_
I

N

A fÜstol helyének megválasztásakor nagyon

Vakolat
AjtÓ

alaposan mérlegelni kell, hogy mekkora térre lesz szÜkségÜnk a kiszolgálásához. ArrÓl Sem szabad megfeledkeznunk, hogy a fÜst alulr érkezik a fÜstÖlobe, ami azI jelenti, hogy a fÜstvezetéknek árkot kell ásnunk, Vagy
l

fÜstÖl kamra alapját kell lesÜllyesztenÜnk A fÜstÖlot építhetjukrészlegesen a foldbe sÜllyeszIve Vagy egy másik épÜlethez ragaszt-

a

ha domboldalba építjÜka

fustÖlot

3.20. ábra. A

ftistol

Va is, A fÖldben

metszete

lév részeket azonban alaposan szigeteljuk a talajnedvesség ellen.

A méretek mm-ben 3.21. ábra. Az alapraiz kimérése

A méretek mm-ben
3.22. ábra. Az alap kiásása 3,23

48

')zni,

arasr

3bb :ken 'alat
a:tás
-

Az épÜlet ki számított méreteit a leheto legpontosabban áI kell vinni a terepre, CÖlÖpÖkkel, zsinÓrokkal ki kell jelÖlni azokaI (3 21 ábra) A munkát két ember kÖnnyebben tudja elvégezni, és sokat segít, ha egy egyenl száru,
ahogyan azt az ábra is mutatj a. Ezzel pontosan be tudjuk állítani a sarkokat, a derékszÖgeket, és ezzd pontosan be tudjuk tartani a terven

a fustÖl kamrábajut

acéllemezb l készÜlt fÜstÖlokamrát építÜnkbe ezeken áll majd
kereszttartÓkra

- lefedjÜk. Mindkett t alaposan szigeteljÜk, és hagyjuk alaposan kiszáradni A fÜstÖl kamra alatti alapba ha
rudat.
beÜltetÜnk két Vagy három keresztmerevít
H

derékszogu háromszÖgvo nalzot használunk,

asználhatunk például 20-as
tehetjÜk azI

CSZi

i-tan
.:artÓ
^

a

fÜstÖl kamra' Ezekre a

l_profilt;

i

eis
két

atá-

SZerepl méreteket.

véletlenÜl lehullott husokat felfogja A fÜstÖlokamra alatti lyuknak - amelybe a fÜstvezeték

a rácsot, amely a
fÜst

at is, 'alat :ikus ; abb

A mérésután foghatunk neki aZ alapok és a

torkollik akkorának kell lennie, hogy a

.eg la

.

:rÜ l-

ai^n

ra

Jyon

:erre

,llrÓl
^

sem

,agy
-t
^
^+

ogy

els lépésea beton alaplap elkészítése Legjobb' ha a betont bevasaljuk _ amely az egész f ÜstÖlo alapja lesz. A kÖvetk ezo lépésként Íelf alazzuk a Iuzteret és a fÜstvezetéket . A tuzteret jÓ min ségŰi té9lábol építjuk,Vagy a beton alapra Samott-téglával bélelt IuzIeret alakítunk ki (3.23, ábra). AIuztér falainak elkészÜlte után beÜltetjÜk a helyére az Öntvényb l készÜlt ajtÓt . Az ajtÓn legyen leveg áramlást szabályozÓ nyílás.

fÜstvezeték számára szolgálÓ árok kiásásához (3 22 ábra). Élesás val pontosan kÖvessÜk a kijelÖlt vonalakat, méreteket, hogy a Íalazásnál Vagy a beton ozásnál ne kelljen Zsaluzást használni' ha azonban a talaj nagyon omlÓs, vagyis a kiásott árkok falai leomlanak, akkor a zsaluzás elkerÜlhetetlen (A zsaluzáshoz a1ánl1uk az Építési abc Sorozat Zsaluzás és átlványzatok c. kÖtetét, CSer KiadÓ, Budapest, 2009) Az építés

biztosan a kamrábajusson, éS ne szÖkhessen el a téglafal és az acélÍal kÖzti dilatácios nyílá-

Son át. Ha a kÜlso fal vastagsága miatt a
méreteket nem lehet ennek megfelel en beállí-

tani, akkor acéltart k alkalmazásával betonkoszorÚt készítÜnk,erre egy réteg meSZeScementes malterréteget terítÜnk, és ebbe állítjuk bele a fÜstol kamrát. A napjainkban már

kaphatÓ speciálisan kályha Vagy kandallÓ építéséhez használatos malter legalább 1 ,5 Cm vastag legyen (3 24 ábra)

Az építkezés menete

A felfalazott Vagy kibetonozott alapra

jobb, ha a betonkoszorÚra - felrakjuk a kÜls fal els Sor tégláját. Meszes maltert használunk, de lehet meszes-Cementes maltert is
használni.

még

: dbe . asztala-

-rn k.

A felfalazott ég teret és a fÜstvezetéket eZ ut bbit egészen addig a pontig, ahol a fÜst
A fÜstkamra alapja

Fokozatosan lefedj Ük a vízszintes fÜstvezetéket egészen a Iuztérig aZ egész felfalazott alapot, ajánlott a lefedésnél acélmerevítket használni. Az egész fÜstol kamrát is felállítjuk az alapra. A kamra als része teljesen nyitott,
ezen át jut be a kamrába a fÜst A fÜstÖl kamra leállítását a 3.25. ábra mutatja

FÜstvezeték
; :

3.23. ábra. A kerti

fustol alapraizának

metszete

3.24. ábra. Az alap teltalazása és az acéllemezb készrilt ftisto! kamra alá készítettbetonkoszor

l

49

3.26. ábra.

talazása

Az acéllemez Íustol kamra

korbe_

nY/

\trv

Vv

\Jr

),,

\(,,

3.25. ábra. Az acéllemez Íristol kamra beállítása és a Ítistvezeték, valamint
a

t

zlér lefedése

s0

A tet szerkezet Összeállítása a 3. El bb csak a durva vakolást végezzÜk el. A fÜstcs bels kerÜletén szintén Van egyfajta csÖpÖg kicsÖpÖg. hogy így véd1e azt az ido1árás viszontagságaitÓl. ábrán láthat . amelybe a kondenzvíz a A szakember segítségétigénybe Venni.27. a szelepet ugyanis elÖlr l állíthatjuk egy karral. BeillesztjÜk a fÜstelvezeto csovet a fÜstÖl kamra tetején lévo nyílásba (3. A téglákat kÖtésbe rakjuk. hogy az a1Iohoz szabadon hoz záÍérhess Ü n k. meg arrol. f'=j I I I I a fels részéreegy vízelvezeIo gyurut illesztÜnk. Bár megtakaríthatjuk aZ egyes részek nehézkes befaragását. kialakítása 51 . ha a kÖtésekhez fémkapcsokat használunk. 2 aÍodémgerendák ossze_ kapcsolása. és az 5. ha hosszabb A kémény Íelállítása a fustol kamra tetejére 7 kéményzáro szelep. és egy csÖvÖn át . amely aZ egész fÖdémet tartja majd Ne feledkezzÜnk a homlokzaton. mint a tet elorenyÚlÓ része. 3 a2. ideig be van fŰtve a fÜstolobe Vagy télen . A tet szerkezet és a lehetséges 7 5 x 5-Ös kotés. hogy a csÖvet tÖbb darabbÓl állítsu k Össze. johet a vakolás. ábra. f leg a sarkakon. foleg akkor. ábra. 5 a csatlakozások kotések s simítás. ábra) _ . szarufa kivágott része. 4 a szarufa osszekapcsolás a.a kÜlso védofal Íalazását. A fémcs aZ alsÓ részénlévo kerámiagyuruvel illeSZkedik a kamra tete1éhez. CSak ezt kovet en jÖhet a kÜl- 3.28.26. kÖvetk ezik' A fÖdém Öss zeáll ításához célszeru kéménybeállítása után a tet elkészítése EI bb elkészítjÜk aZ alapkeretet. ezérI I I I korommal egyÜtt belefolyik. hogy a tet nek jÓval t ]l kell nyÚlnia Miután a falakat felhÚztuk a kívánt magasságig. ábrán. A gy r(i már maga is szigeteléskéntm kÖdik.27.2B. hogy aZ építményminél szilárEzuIán kezdhetjÜk dabb legyen F 1 A kamra els oldala nyitott marad. amellyel szabályozhatjuk a fÜst áramlását. 2 vízelvezet gy r 3. A kÖnnyebb tisztításhoz ajánlott. Vagy akár teljesen elzárhatjuk a kéményt A szelep állítÓpálcá1a hosszabb legyen. Ehhez a korbef alazáshoz alkal mazhatunk konnyített anyagokat (gázszilikátot stb ) Az építkezés menete pontosan kÖvethet a 3. A másod ik részben helyezzÜk el a kéményzáro Szelepet. Mivel a kéménybenkondenzvíz keletkezik. kivéve a keskeny oszlopokat aZ ajtÓ mellett Úgy.

a SZer lef kéményelemekb l készíthetj Ü k. hogy az utols sornál kisebb az átfedés.Ha nem lehet betartani az el írt távol- ségre. A IŰztérben tÜzelÜnk. a zároszelepének szabályozokar1a rovid .A fÖdém tervezésekor nem szabad megfeledkezni arrol. Ez nem számít meghibásodásnak. a kondenzvíz lecsorgása a kéményfalán a bef téskor stb. c) a cserépfelrakás befejezése e! tti pillanatok .a kéménykorÜli kész bádogozás és a kripcserepek felrakása kezdenénk az Ú1fustÖl ben. ábra mutatja A kéménykialakítása modosíI1a a tet szerkezeÍéI is. Az egész építményt vízállo vakolattal vonjuk be' A durva vakolatra rabichál t feszítÜnk ki.) Az Összeállított tet szerkezetet kenjÜk be penészedéstgátlÓ és tuzállo bevonattal. valamint a falakban lev víz. b) a tet szerkezet metszete és a cserép felrakásának m dja. így a fÜstÖl t elég néhány évente egy- FelépíthetÜnk azonos Vagy csaknem azonos elven mŰkod fÜstÖl I azzal a kÜlonbséggel. A kémény 3'29. foghatunk hozzá a val di fÜstÖléshez. Az A méretek cm-ben 3'30. ábra. A tet fedése a/ h dfarku tet cserép. majd a szaruÍára egyszeru tetofed modszerrel felrakjuk a hodfarku Cserepeket (3. hogy hogyan kell rakni az egyszer tet cserepet és hogyan a kÚrpcserepet.30a ábra) A 3' 30b ábrán láthat . A tet cserepek felrakásánál ne feledkezzÜnk meg arrol. ezérI tet tet cserép H dfarkÚl hogy a kéményis téglábÓl készÜl. amely nem káros az egészkémény. A. A 3.30c ábra mutatja a felrakott Cserepeket. ábra. Mielott valÓban fÜstolni els IuzgyÚttásnál a fÜstvezetékben kondenzálÓdnak az égéstermékekés a IŰziÍában.27. és erre kerÜl a legfels simítÓvakolat Erre homlokzati festék kerÜl. hogy a tet n áI Vezet majd a ságot a kéménycsés a szaruÍa kÖzÖtt. akkor a csÖvet tokéletesen szigeteljÜk' olyan h szigetelést válasszunk. -? 3. amely a m kodés kozben magátÓl elt jnik majd.31 . és egyben ellenáll a nedvességnek is (el fordulhat ugyanis beázás. amelyekre Ezután befejezzuk a vakolást. a Szelepet nem elÖlr l. f leg a fÜstÖl kamrát' Csak amij kor az egész építmény l kiszáradt és befÜstol dÖtt. ahogyan azt 3. majd befjthetÜnk. és ugyelÜnk arra. hanem oldalrol. hogy a fÜst rendesen átjár)a aZ egész fÜstol t. esten i. legalább 24 oráig Üresen mukÖdtessÜk. A ÜstÖl f kéményét kész A tet szerkezet Az építkezés befejezése után a fÜstÖl t néh ánY napig hagyjuk száradni. feler sítjÜk a cseréptartÓ léceket. 52 . és a kéménykorÜli bádogozást. A házlk el reny ! tet szerkezete felett tudjuk beállítani. eZ aZ Üzemeltetés természetes velej ároja.

t azt tása epítU 'ob o' . o TVA l o <erÜ sték egy<ész ke O ta o "o o on b) 3.rled- ivolkkor rige- da észI nek ) lzvíz . dés.o :a\t" u o ev" !oo' o o. Falazott kéményíÍ Íristol a) hagyományos kialakításrj fÜstol . b) olasz stílusrjr fustol s3 . ket. ábra. a) rény >zért tet ) nos )gel.9' zro\ . lára ekre lÓd5rán zeru :eto- Teg .31.tb be ittal.0.

beleértve a Íiist<il alapját. A m dosított méretek azonban ne nagyon kulÖnbÓzzenek aZ ábrákon feltÜntetettekt l. Az ábrán bemutatott példán sík terepre kellett fÜstol t építeni. ha aZ id j árás kevésbéked- a3 7'z lalz ra rne saA'_ krr Az. := kifa. lÚg: Fo ^: ésa tor"' ték: gyc - alka tég a SZAC Afearn 3 goli illesz A A vel kap' \e Ös sz Íu.ehetséges kialakítása az itt bemutatott típus.32. nálhassák.: 336 54 . a benne lév zsír teljesen kifolyhat és a hÚrs is megéghet A: ér:.3 . vezeték miatt például a fÜst forr marad. tég Ia boi'i:.Íustol k 3. = teg. A t lságosan rÖvid fÜst- f ÜstÖl típus megválasztás ánál és aZ elhelyezésnélmindig alkalmazkodnunk kell a he|yi viszonyokhoz. ábra. (3. rr\ - vezo. hogy a fÜstolot akkor is hasz- afala 3 ala: 3_ A: tŰz-. Yizszintes fustvezetékes A kerti fÜstol egyik l. így a fÜstÖlt hÚs tÚrlságosan felmelegszik. is A Természetesen aZ itt megadott adatokat és méreteket szÜkség esetén mÓdosíthatjuk a saját igényeink szerint. magát a fÜstÖl t és a kÖzvetlen kornyezeIét kÖnny tet vel fedték. Erdekessége a fÖld alatti fÜstvezeték és t ztér. a tíÍzteret és a Í stvezetéket is A felá is t- I. A méretek cm-ben 3. A kerti Ííistolmetszete.

rrne '- JYA eg- r fe1e:ján 3. b) a t ztér ajtaja A méretek mm-ben A fÜstÖl alap1ához té9la a legalkalmasabb építoanyag. beépítettrostélyos. amely ellenáll a gyenge SaVaS és lÚrgos hatásnak egy aránt' a1ánlott téglával bélelni. ha a tuzteret tuzállo samott-tég lával bélelj Ük' . vagyis kiÍalazni. a rostély és a hamutárol . Ha elkészÜlt és kiszáradt a Íalazott alap. l-3oo+3ooJ l--- 396 x 716 380 x 700 600 6OO kamra f méreteit és aZ elolnézetét a 3._J A fÜstelvezet t tégla (kéménytégla)vált be leginkább. ábra. de rostély nélkÜli is' Ez utÓbbi esetben elég a tŰztér al1ára egy lábakon állo egyszeru rostélyt állítani (3. ábra. ill. amelyen látszik illesztÜnk Össze. A csÖveket alaposan ledongolt alapra fektessÜk.33. mert csak így biztosíthat a tuztérbe áramlÓ leveg pontos szabályozása a leveg nyíláson át' A tuztér lehet hagyományos. ne torjenek el. ábra mutatja ryu zsz-3d- a:a A tŰztér ajtaj ának jÓl zárodÓnak kell lennie (3.éS teljesen tégla.' -N -ltTi*-3 1 A borításhoz használhatunk kÖvet vagy mŰkÖvet is. hogy a tégla ellenálljon a fÜstnek és a nagy homérsékletnek. A kamra anyaga lehet -l 3. ábl ra) Az a legjobb megoldás. Nem tÚlságosan alkalmas a fÜstvezeték bélelésérea samott-tégla. t -. a) a tíizlérmetszete. A vezetéket készíthetjÜk a kéményépítéshez kaphat elemekb l is. és a fagy se tegye tÖnkre. Erre a célra a jÓ min ség l kisméret A méretek cm-ben 3'33.34b.34. amely el segíti. jobbra az felfuggesztés pontos raiza ail - 55 . ábra a fÜStÖl metszetét mutatja. ebben építjÜkki a tŰzteret és a fÜstvezetéket.36' ábra mutatja. a fÜstvezetéket és a tuzteret is' A tet t Szaggatott vonallal jelÖltÜk. A fÜstÖl alapja aZ árok. bele^ értve a Íalazatot.37. ha ezeket vízszintesen is Össze lehet illeszteni. A pergola alatt elhelyezett ftistol oIdalnézete Fontos.32. felállítjuk rá a fémb l készÜlt fÜstÖl kamrát. ábra). amely egészen a fÜstÖl kamra alá vezeti a fÜstÖt A f ÜstÖio oldalnézeIéta 3. olyan kivitelben. hogy aZ égo fa alulr megkapja aZ égéshezszÜkséges oxigént. A fristol kamra teteje. hogy a fÖld Ülepedésével ne vetemedjenek meg. a kuls Ú1ra csak a jÓ min ségu oÍ_pz. a pÓrusos Íalazoelemeket Sem a) ffi r b) A fekvo vezetékek lehetnek kerámiacsÖvek is.35' ábra. amelynek nagyon er s a nedvszívo képessége. amelyeket kályhaépítéshez használt gittel 3. de alkalmatlan erre a célra a porusos és az Üreges szabad alkalmazni.

A ra)Z alapján szabadon variálva sokféle me9oldást találhatunk a legegyszer bb f Üstol kialakít ásához.38. A méretér tÖbbszÖri \ -l.32.35. 2 h mér . 3 kukucskál nyí!ás. kivehet rostély fáb l készÜlt' A kamrát aZ ido viszontagságaitÓl gy is védhetjÜk . .0. a r a1ta1ára kukucskálÓnyílást (3. A beépített rostély nélkuli trÍztérben alkalmazhal . és a 3. éS a be a szabályozoszelepet.hogy kÖnnyen be tudjuk Van. SzereljÜk a 1 30 mm legyen.2 mm Vastagságu acéllemez. hogy milyen gyors a fÜst áramlása a kamrában. még a roSSZ id k bekoszÖnte elott szétszedjÜk. . 38. és valamilyen fedett helyen tároljuk Láthatjuk. ^ amelyet vékony lemezb l készult takar fed 7 a kondenzvíz elvezetése. e fÖlé kerÜl a homéro. L o N *l termékekkel .ha télen nem akarjuk használni ' hogy sszel. a Sarkok pedig 30 x 30 Vagy 40 x 40 mmmerevítésére eS szogvasat alkalmazunk. ezekre akasztjuk kamp kkal 600 a) A méretek mm-ben 3. Az elektromos munkáknál tartsuk be a biztonsági elokásokat ' Az égo burája nagyon gyorsan berakÓdik fÜsttel és más égés3BO b) kukucskálonyílás fÖlé egy kis fényforrást er síthetÜnk. b) ftistol kamra ajtaja kukucskál nyí!ással. 5 a 3.1 . Ez akkora legyen. amely lehet vé teszi. akko r ajánlott szigetelni aZ ajt t. a) A Ítistol kamra elolnézete. hogy aZ ajtÓ kinyitása nélkÜl ellen rizzÜk a fÜstÖlés folyamatát. ha belulrol deszkával béleljÜk' Vagy kívÜlr l kap is télen olyan nagy. hogy a f Üstol kamra is 3. hogy a ren- Úgy tervezték meg. amelyet kintr l vízcsepp alak lemezdarabbal zárunk el. A zárolemezI egy Csavarral vagy Szegeccsel er sítjÜk a lyuk folé. ábrán csak tá1ékoztat jelleg ek' és a helyi feltételek alapján határozzuk meg' A fÜstÖl formáját és szerkezetéI teljesen szabadon. ízlésÜnknek megfelel en alakíthatjuk ki a fustolésre várÓ élelmiszert' A kamra alj ába. Ezt a f ÜstÖl t -r-_ 3. Erre a célra tokéletesen megfelel. ábrán lév részlet - prÓbával állapítjuk meg. annak alapján.B. 1 aÍu. A fÜstol kamra méreteit és aZ ajt felfÜggesztés részletes ra1zát a 3. Az ajtÓ legyen rakni A fÜstÖlo ra) készíthetÜnk. amely megvilágítja a fÜstol do hÚst.a fustol kamarát is beleértve _ fábÓl készult fÜstÖlot mutat. hogy ne szŰkítse le a felszállÓ fÜst tját. A fÜstÖl folé építettkonny tet Vagy pergola méretei a 3..._ = A 3. ábrán találjuk. így az kimozdíthatÓ jobbra Vagy balra' A jobb betekintés érdekében a kamra belsejébe. r A fÜstÖloben az a1to fÖlÖtt helyezzÜk el a hÚstarto rudakat.36' ábra. ham u: vezete terítik hrirs le aljába 56 . A kukucskál egy mintegy 3 Cm átmér j nyílás. annak egyes részleteit és a szerkezeIi megoldásait ábrázol1a.36b áb- T f.39. ezért gyakran kell tisztítani' 3.33.35. a merevít kre tesszÜk a lecsÖpÖgo zslrI felfogÓ tálcát . 4 az ajt keret. A fÜstelvezet a fÜstÖlend élelmiszert Ha a fÜstol t valamint kondenzvíz-elvezeto elemet' A f ÜstÖl kamra elÜlso oldalán nagy méret cs be ajt nyílás mérete 120. faborítást' használjuk.37. ábra. ábra egy teljesen .

hogy a tustolt hris leessen a fustol kamra fenekére. 6 dr tb l készult acélrostély. amelynek ugyancsak kulon a|taja van.aljuk ='gola -. amelyen ontvényb l készult ajt vani 2 a t ztér beépített rostéllyal készult. amelynek kamráia hÚst fáb l késztilt :- a hÚsckkal ?)a.: télen :l ri el az ha kap :c . amely megakadályozza. alakÚ r: egy . a '= fogÓ : - : szÖri 1 - ' kítse 0gy . =Ce. 8 a fustol kéménye 57 . aban J j esz- ! . kulon hamuténel.és Íagyáll téglákkal van bélelve. amelyet a terep d lésszogével azonos szogben vezetunk. ábra.\-l* . amelyek egyben szét is terítik a fustÓt az egész fustol kamrába.39.'en- 3. ekoz' acján . ábra' Egy másik lehetséges megoldás a Íáb l késztilt kamrájrl Íiistcil 7 a ÍÜstol alapja a trjztér. 3 a t ztér h .. 5 a fustol kamra aljába' a fustvezeték torkolata Íolott a fust áramlását lassít rudakat helyeáek el.' Ölé. Ftistol berendezés. a . 4 a Íustvezeték kerámiacs b l készult. ábhogy stÖlés 3cm f . ..38. = "Ősít- 1 lizaEyon =gés3.l :3 rke^t eg- =-át is arnak ::asait :' alva J 3gys:Ö lot 'a is ag sá- - - arjuk dok iyen ). 7 a rostélyra kerÜl a lecsÖpog zsírt Íelfog tálca.

36' ábrán.amelyek j l illenek a mai családi házakhoz is (3 37.. id nként meglocsolj uk vízzel' tunk olyan fÜstol berendezést. majd a felÜletét elsimítjuk. Hasonl megoldásokkal találkozhatunk olaszország északi részénis. felulr l rakhatjuk be aZ árut. vagy számítani kell nagyobb kre. hogy egyszer bb a szerkezetÜk. ha t. l feletti tér falazását nagyon j min ségben kell elvégezni. mikÖzben ledÖngÖljÜk.40. a hátrányuk viszont . erre kerÜl a betonozáshoz használt acélhálÓ' majd alaplapot kell készíteni(3 42 ábra). A vezetéket kerámiacsÖvekb l állították Össze. a fÖldbe ásva alakítják ki. ábrán láthato fÜstol típust ismertetjÜk. a fÜstÖlt hÚs magasságába kerÜl a h méro. ábra is mutatja. hogy a tuztér.Íoleg a kezdok számára _. A telek emelkedését a mUnka kÖnnyítésérehasználjuk ki' Sok Íáraszto foldmunkát sporolhatunk meg vele. r. tÜzel tér alját azokon a helyeken. A ra1zon ugyan ennél magasab- a talajszintre tenni. vagyis a fÜstolés nagyobb szakértelmet kíván.4. A kÖnyvben már leírtak alapján mi is készíthe- Az alaplap jÖtt.lehet magasabban is' ahogyan a 3. Ezzel ami Segíti a fÜst lehŰlését. mivel ebben he- \AI A fÜst és az égéstermék utjának meghosszabbítását gyakran Úgy érik el. ken. amelyeket kívÜlrol kerámiagranulátummal delkezésre állÓ hely szukossége miatt a fÜstÖlonek helyet adÓ építményt. Ez azI jelenti. Ezek varázslatos építmények.35. és a Iuztérhez lépcsokÖn juthatunk le. Ennek a nyomásnak aZ ellens rlyozás ára megfelel ' teherbírÓ. vagyis valÓjában aZ osztrák_Magyar Monarchia terÜletén . ezen keresztul rakhatjuk be a fÜstolend hÚrst ' Az ajtÓ fÖlé. vagyis a h forrás nagyon kÖzel Van a fÜstol kamrához. hogy lyezzÜk el a tuzIereI' Napjainkban ÚJra divatba a kisebb kerti épuletek alapjait és falait k b l készítik Az ilyen épÜlet nagyon j néz ki. Íalazolt kemencék kéményébe építettek fÜstÖl kam rákat. El bb A betont alaposan Újabb beton réteg kÖvetk ezik tek. korábban ugyanis a kÖr alak vékonyabb betonréteget terítÜnk a foldre. hogy a beton (3 43 ábra) .40.szÓrnak kÖrbe A f Üstolokam rába a fedél levétele után. A fÜstÖlon nagyméretrj ajtÓ Van . de készíthetunka kamrára oldalrol is ajtot fÜstvezeték mer leges a tŰztérre. amely hasonl mÓdon mŰkÖdik. amelyek tuzIere kÖzvetlenul a padlo alatt volt. ábra mutatja a fÜstoloháziko építését Atuztér ajtaját nem kell kozvetlenÜl . ezzel belul és meghosszabbíthatÓ a ÍÜst Útja llyen fÜstÖl ket szabbítására. A Iuztér akkor Se legyen víz alatt. éS atuzteret mélyebben. ahol sokkal rosszabb a ban Van aZ ajtonyílás. A Íustol kamra alatti zteríi fustol beren dezések A fÜstÖl kamra alatti IuzIérrel készÜlt fÜstÖl berendezések valÓjában aZ eredeti fÜstolési m dszerre épÜlnek. llyen megoldást láthatunk a 3. Ezeknek a berendezéseknek aZ el nye. Vagy kihasználják a terep egyenetlenségét.44. hogy ezek használata. tudnunk kell. megkÖzelítése. ilyen fÜstÖl kkel például Magy arországon Vagy Horvátországban. s8 . vasalással meger sített t 3. Mielott azonban nekifogunk egy ilyen épuletet megépítéséhez. paraszti. dulni. A fustÖl t egy fal mellé építették. ahol maga- ni kell arra is. Ugyela nagyobbra no a távolság a tŰzIér és a fÜstÖlésre felakasztott hus és hustermékek kÖzÖtt. A tuztér alja ebben aZ esetben mintegy B cm-rel lehet aZ ajtÓ alsÓ pereme alatt. éS ezekben f ÜstÖl- felulete vízszintes legyen. hogy mélyebbre helyezzÜk a Egy másik megoldás a fÜst Útjának meghosz- gyakran kombináltak kenyérsÜt kemencével. hogy alaposan szigeteljuk es éppen nem használjuk a fÜstÖl San Van a talajvíz. á. ábra). HasonlÓ megoldásnak számít a vidéki gazdaságokban a beépített ÍÜstol . ÜgyeljÜnk arra is. hogy a f ÜstÖl t magasabban. de Ugyanerre a célra alkalmas a rozsdamentes acél iS. 3. ebben aZ esetben a tuztér alját is magasabbra kellene tenni. eZI vízmértékkel ellen rizzÜk' Az alaplapot hagyjuk meg szilárAz alaplap elkészítésének leírását megtaláljuk minden építkezésikézikÖnyvben. de a munkát bízzuk inkább tapasztalt k mŰvesre' A 3. hogy ennek aZ alapra gyakorolt nyomása meglehet sen nagy. f leg a hegyvidéki terÜlete- Napjainkban ma is gyakran találkozhatunk A kÖvetkez kben a 3.

Klasszikus ..kerti házik '' típusti fustot berendezés 3. ábra. foldbe építettt ztérrel s9 .3.41. ábra.40. Fal mellé építettÍtistol .

A téglákb l készítettbé!és (a 1t 60 .42.43' ábra. Az alaplapra épul talazal J.3. Az alaplapot be kell vasalni. ábra. A betont tömörítjük' majd lesimítjuk 3. ábra.45. és kell teljesen megszilárdulni hagyni 3. ábra.44.t 3.

AZ 3. hogy le kell mondanunk a burkolatr l. mivel akkor a kéményenát torro fust távozik. A fÜstol d hÚrsok folÖtt osszeszukÜl a fÜstol . mivel a ho felfelé áramlik.46. vezetjÜk át. Ez azonban nem jelenti.46. amely a fÜstÖt a szélekre vezeti. hogy a tuzteret kÜls k IuzIér belsejét h áll téglával béleljÜk. éS ezzel jobban szétoszt1a a fustÖt a kamrában. ábra' A kerti házik típusti ÍÍisttilkeÍesámetszete 1 ztér ajtaja a szabályozhat leveg nyílásokkal.3 a Íustol kamra a|ja (a második zárlap) a fl'ist elosaására is szolgál al 61 . A fÜstÖI bels szerkezete. ábra mutatja . A második zárlapra helyezhetjÜk a lecsÖpÖg zsírt felfogÓ tálcát. 2 a beépített rostély nélkuli tíj^ér. ezálIal a fÜstot a kéménybe tudjuk vezetni' A fodémet tuzáll anyagokbÓl kell készíteni. Példa erre a 3. és f leg a fÜstÖl bemelegítésekorkárosíthatná a fodémet. a fÜstot aZ els zárlap kÖzepén lév nyíláson els változatot a 3. A tuztér a els zárlap felett Van egy másik. beépítettrostély nélkÜl.A val rakjuk ki. Az amely azt mutatja. els sorban a fÜst elvezetése kétfélemÓdon oldhat meg . el bb téglá- talajszinten Van. majd kÖrbeépítjÜk termésk vel.45. ábra.

A Iuztérbol a fÜstÖt el bb elore. hogy a fÜst minél jobban áI1ár1a a fÜstÖl do hÚst' A fÜstelvezeto hajlékony. ltt a hátsÓ áramlást használjuk ki. 5 a hajlékony. innéI az els zárlap felett a hátsÓ fal lrányába áramlik. 62 . 2 a beépített rostély nélkÜli t ztér. majd folytatja Útját bevezetésével ellentétes oldalon helyezzÜk el. a tuzIér ajtajának irányábavezetjÜk (ha id el tt teszÜnk atuzre. amelyre a lecsÖpÖg zsírt felfogo tálcát is bítjuk a fÜst Utját). ábrán bemutatott fÜstelvezetés' A fustÖlot a k kerítéshez építették.A második megoldás a 3' 47. rozsdamentes acélb l készÜlt. 4 a lecsopogo zsírt felfog tálca. Falhoz építettkerti ftistol 1 a tuztér ajtaja.47.3 a fÜstol kamra alja (a második zárlap) a fÜst elosztására is szolg ál. de ezzd a mÓdszerrel meghosszab- a falba épített ék mentén a fÜstÖl kamrába' A fÜstÖlo alsÓ lapja tehát a fÜstvezeték felso része. amely a szilárd tuzeloanyagÚ kandallÓkhoz és kályhákhoz is alkalmas elhelyezhetjÜk A kéménynyílását a f Üst I H 3. rozsdamentes acélbol készÜlt cs szigetelése 3. ábra. akkor az a1tonyitáskor egy kevés fÜst biztosan kiáramlik.

3. A kat. ahogyan azI aZ á ra mutatja. amelyet helyben használt építanyagokbÓl építettek fel fÜstÖl a A fÜstÖl alsÓ része. Egyéb típusu fristol k Természetesnek vehetjÜk. i/-^f ..44. és Összhangban Van a kÖrnyezetével és a helyi építészeti stílussal. aZ enyhén emelked talaj lehet vé tette. IŰzIér mer legesen helyezA kedik el a fÜstvezetékre.álcázhatjuk'' faburkolattal.49. és kÖrbefalazni. ábrán. amely a hot visszaveri a fÜstÖlokamrába. éS így a fÜsta szÜkséges A fÜstÖlo homlokzaIát faburkolattal boríthatjuk A fÜstÖl fémbol készulI ajtaját is . hogy a tŰztereI alacsonyabban A t kÜlonállÓ épÜletben helyezték el. Azígy elkészítettkerti fÜstÖlo megfelel a legszigorÚbb esztétikai kÖvetelményeknek iS.48.-1 3. a terep adottságai lehet vé tették azI iS.de készíthettéglábol is' A bels SZerkezeti megoldásokat és a méreteket a 3. A teto megoldása 1elzi. meglehet sen gyakran esik az eso. elsosorban a videki pillantáSra megragadja a látogatoI az épÜlet aszimmetrikus jellege. ahogyan aZ ajtaja is mutatja ' Az építés során kihaszn álták a terep adta lehet ségeket .5. A helyi építészetjellegét. amelyben a tuz\ér és a fÜstvezeték kapott helyet. Egy hegyvidéki hétvégiházhoz tartoz Ítistol 63 . hogy a fÜst szabadon haladhasson felfelé. a vidéki épuletek jegyeit magán visel fÜstÖlot láthatunk például megfelelo típus kiválasztásakor vegyÜk figyelembe a helyi építészeti hagyományo- A fustÖl kamrát fémlemezbol készítették. és egész télen megmarad a hÓ. például IŰzállo gipszkarton lapot A még nagyobb tŰzliztonság végett a fémbol készÜlt ajtÓt bevonhatjuk alumíniumfÓliával. durván megmunkált kob l építették. ami nagyobb nedvességtartalmat jelent Emiatt a fÜstÖléshez elokészített IuziÍát Óvni kell az id járás viszontagságaitÓl. ábra.^J$ri. vezetéknek meg tudták adni emelkedést' helyezzék el a fÜstÖl al1ánál. hogy máshogy fog kinézni egy fÜstÖl egy nagyváros peremkerÜletében állÓ család i ház kertjében. máshogyan ha hétvégiház mellé építjÜkVagy egy vidéki család i ház udvarában f og álln i ' A fÜstolot Űgy helyezték el. A burkolat alá azonban tegyÜnk egy réteg szigetelést. és a régiÓra jellemzo építoanyagokatis. ami fÜstÖl kamra beleillik A els a szokatlan tet nek kÖszÖnheto. Az 3. hogy a régiÓ hegyvidéki jellegu.. hogy a vezetéket ne kelljen a talajba sullyeszteni. kÖrnyezetbe . elég csak a felszínen elhelyezni. ábra mutatja.

A méretek cm-ben 3. a házilag fÜstolt termékek kedvel i azonban sokáig nem jutottak elektromos Vagy gázÜzemu eszkÓzÖkhÖz. miveI kÖnnyen amely hideg fÜsttel tart sítja aZ élelmisZert. Nem mindenki engedheti meg magának. kezelhet k. Vagy építtessen. ezért sokaknak jÓl 1Ón az egyszerjbb megoldás. és megkoveteli a h s szakszer el készítését.50.6. ábrákon bemutatjuk 64 . amilyet és amennyit ezek aZ eszkozÖk mŰkod a fÜstolés maga is komoly felkészÜléstigényel. Vagy nincs ideje annyit foglalkozni a fÜstÖlésSel. A hordozhat fÜstol k éppen a gyors alkalmazás céljait SZolgálják. a Slo MOTEL által forgalmazott hordozhat fÜstÖl ket (az elérhet séget l. a kÓnyv hátsÓ partira. ábra. Az el z ép ilet keresztmetszete 3.49.Vagy níncs rá megfelel helye. A hagyományos fÜstÖlési m dszer. vihetjÜk oda. a hétvégiházba Vagy kerti borítiján).. ahol éppen használni kívánjuk.3.. hogy hagyományos kerti f Üstol t építsen. A 3.54. igényelnek. Hord ozhato fustol k A piacon aZ elektromos Vagy gázzal grillezokészÜlékeknek már rég ta rengeteg fajIá1a kaphatÓ. Napjainkban azonban már ilyen eszkÖzoket is forgalmaznak.

fÜstolés' sajt esetén 90 min. Méret: 85 x 39 x 28 cm. A fÜstÖlési id : hal és hÚs esetén 45 min száríIás + 45 min' fÜstÖlés. ábra. A fÜstolési h mérséklet'hal és hŰrs esetén 70'. ÍÜstÖlés' A készÜléket kisebb baráti Összejovetelekh ez a1ánljuk. sajt esetén max. akasztÓkampÓ-tartÓ. fÜstÖl portartÓ . 230 V. halrács rostély f részpor. 65 .B0 "C. Elektromos csatlakozás: 230 V' A f Üstolési h mérséklet: hal és hÚs esetén 70 '. sajt esetén 90 min. e e ktro m os l(it(5szállal ftistolcí a) a gép kÜls képe . fÜstÖlés A készÜléket nagyobb társaságoknak. csepegtet tálca. 35 'C. A fÜstÖlési id : hal és h rs esetén 45 min. akasztÓkampÓ. 52. marhaszegy A gép típusa' hobbifustol . b) a gép tarIozékai. Fustolésre el készített sz zpecsenye' marhanyelv. tŰIoszál A gép típusa: hobbifÜstÖlo cikkszáma: WD630095 3. sajt esetén max. áb f thet l 3. cikkszáma: WDBB095. faszenes. Kapacitása: 28 db pisztrán g vízszintesen Vagy 40 db f Ügg legesen A felf tés m dja: elektromos gázos. kÖzÖsségeknek aján lju k' ra. ábra. pulyka_ és csirkemel|. hordozhatÓ Mérete: 100 x 39 x 28 cm.3'50. TÖmege: kb 17 kg. H o rd ozhat .. Elektromos csatlakozás. Az fustolés után el(5z ábrán láthat termékek elektromos f Űtos zállal. kb.51. 35 'C. Kapacitása: 20 db pisztrán g vízszintesen Vagy fÜggolegesen Fels tés modja: elektromos. gázos. 'B0 'C. Tomege. 20 kg. szárítás + 45 min. faszenes.

3'53. tormahabbal kínáljuk s 3. elektromos ÍíitésíÍ ftistol kamra A gép típusa: Profi 48. A pontyszeleteket ráhelyezzÜk a fÜs(a rácsokra aluf liát tehetÜnk. ponty)' a szárnyas és a fÜstÖlésre kiválÓan alkalmas bárányhÚs. ::f *. panzioknak. éS 40 percen keresztÜl így vég ezzÜk a hokozlést (kÖzben nedvességet veszít a pisztráng: izzad). megkÖtÖzzuk és a s s oldatba elmerít]Ük H jvÖs helyen 24 orán áI pácoljuk FÜstÖlés el tt a tormalevélb l kicsomagoljuk leszárítjuk és kampÓra akasztva a f ÜstÖlobe tesszÜk (l. gázuzem i Íustol A gép típusa: Profi plus RS40.:lit- _.20 min. halakhoz és sajtokhoz. Az elkészÜlt halat melegen is tálalhatjuk kapor. citrom- mal. A pisztrángokat a citromlevével meglocsoljuk. A fÜstÖlési id : 10' . Tomege: 40 kg. kibelezett édesvízipisztráng. BekészítjÜk a Íurészportart tepsit. $ i 1i i 1 t li kentjÜk a h mérsékletet 60 "C-ra. 10 dkg SÓ. 230 V.. Profi étterml. 10 g durvára darált színes borskeverék. 3.40 percig fustÖljÜk és a fÜstolés befejezése után még 5 percig a fÜstÖl t zárva hagyjuk' A pontyot f tt burgonyával vagy kenyérrel tálaljuk. A melegítéshelyett utÓfÜstÖléssel frissíthetjÜk fel a megvásárolt kolbászt. Mérete.. a gombák. 45 kg' Kapacitása: 8 db csirke . Mind 66 . 1 L víz. 5 dkg cukor.'}. ] 15 x 45 x 36.:.. ElkészítjÜk a páclevet. 35 x 45 x 85 cm. Bekapcsoljuk a frltést és a homérséklet-szabályozon beállítjuk a kb' 70 "C-ot. Kapacitása' 40 db pisztráng.r#.. virslit. isztráng pácolása. TÖmege. meg szor1uk a színes borskeverékkel és finomra vágott kaporral. vízben feloldjuk a sÓt és a Cukrot..i{'':ii:*. 1 csomag friss kapor. Citromos és szeres pácba tesszÜk és 2 orán keresztÜl pácoljuk. így pikáns szaftot kapunk). a a halak a diszn -' (lazac. Nagyobb társasági Összejovetelekhez.. cikkszáma: WD0033. de a kevéssémegfÜstolt szalonnát Vagy fustolt hÚsokat is' P a zoldség. egyenként tormalevélbe Csomagoljuk.Vagy tormamárIással.. Fustolt csirke A fÜstÖléshez a legmegfelel bb a bor nélkÜli csirkemell vagy a kicsontozott comb.j' j'' I 0 fa H* A Néhány finom recept pisztráng. "180 Alkalmas: hal. libamáj Vagy 48 db pisztráng' Elektromos csatlakozás. 'C' A fÜstolési h mérséklet.. ÍÚsto/ése l{ozzávalok: 6 db megtisztított. szalámit.54.*Qtrry . 1 db citrom.l. ábra). Ponty A f tÖl rácsaira pontyot szeletekre vágjuk. A fÜstol alkalmas hÚsokhoz.5 Cm. 6 db tormalevél.:i{Ídli{$#i#9iE' . kozÖsségeknek ajánlj uk. ajt t becsukva elindítjuk a f jtést. ábra. h sfÜstolésére A készÜléket éttermeknek ajánljuk' sajtok és specialitásként a di és a mandula. Hidegen balzsamecetes salátaágyon. ábra. 40 percig végezzÜk a fÜstolést.1..50. majd 1 5 percig a fÜstol ajtaját kinyitva szellozIeI1Ük. 30.-. cikkszáma: WDHO4B. 14 kg hÚs. Kéménybekothet rozsdamentes. Mérete. amikor beindul a fÜstolés lecsÖk- líi J'. '160.

majd a 1 B.tjÜk A de sto lt zett Jkg db . 2 gerezd megtort 1 ev kanál méz. csirke. . t jnhet. sÓ és f rissen jamártás. éS sajtot mazzák. amire egyenletesen egy salátákba. rissen reszelt gyombér. . ázsiai konyha ételeibe. 20.. és a fÜstÖlés után még legalább 5 percig a zárI fÜstol ben hagyjuk' fÜstoljÜk. a sÓs vízbe mé9 pl. Ezek a készÜlékek az un.vél. 5 dkg s . . amelyre egyenletesen egy réteg di t Vagy mandulát sz runk' 20 percig fÜstÖljÜk di t vagy mandulát kb. vízpárában készítjÜk el. A fÜstol rácsalra aluf liát helyezÜnk.40 percig fÜstÖljÜk. Ez a kulonleges folyamat kombinálja aZ aromatikus fÜstolés el nyeit a párolással. vízzel. 20 g fokhagyma. k. mind pedig más hŰrsb l készített A Fustolt gomba rJla. 1 orán és mandula L vízben féI csésze tengeri s át' hagyjuk. . Látsz lag eZ el|entmondásosnak de a h st val ban fÜstoléssel. Kb. Másnap kamp ra felakasztjuk a fÜstol be. Meleg pástétommal Vagy kedvenc tÖltelékÜnkkel csiperkegomba nagyobb fejeit pikáns Megsz rhatjuk sajttal és még 1 . majd a fÜstol rácsaira helyezzÜk. 4 ev kanál sz csirkéhez' f feketebors. diszn hÚshoz.40 percig fustolÜnk. amely kÖzvetetten locsolgatja a hrist. 1 dL étolaj. A sajtok fÜstolésétegy szakaszlan végezzÜk. pácoljuk (a h st így jÓl áI1ár1a a páclé... Úgy. A fÜstol rácsaira aluf liát helyezÜnk. megtisztított. kacsához és mandula. így elkészítve f fokhagyma.. a h mérsékletet 60 'C-on Sertés sztizpecsenye pácolása. a sÓs vízben ázIaIjuk (attÓl fÜgg en.ztÜ l tartjuk. rrÍsÍo/ése Nozzával k '' 2 db hárty ájáIol megtisztított szuz- S s di 112 A és még további 5 percig a t feloldunk.. A megtisztított szuzpecsenyét egyenletesen bes zzuk. aZ 'C-ra beállítjuk a gépet. megsz rjuk a borssal és bedÖrzsÖljÜk reszelt Vagy pépesített fokhagym ával. nyársakat is meg lehet fÜstolni. . pontosabban gozzel tortén grillezo-fÜstolési m dszert alkal- 67 . A fÜstolt csirkemellszeleteket kenyérrel és f riss zoldségsalátával tálaljuk.30 percig f ÜstoljÜk.40 percig f ÜstoljÜk a hrjst' Hidegen. A fÜstolés befejezése után a fÜstol t még legalább 5 percig zárva hagyjuk. Amerikai grillez tustol k Félkemény Vagy kemény sajtok alkalmasak a fÜstoléSre. Kihrilve aprÓ csíkokra vághatjuk. di . kesudi a f részpor Üstjét l a Üstoléssel inom illatot és egészen Új ízt kapnak.a 10ZAC. u . 20 percig fÜstoljÜk és mé9 további 5 percig a és tÖltelékekbe használjuk. a vágási Fustolt sajt 3.20 'C-ra h tve tálaljuk ajtÓt becsukva 40 majd a sajtdarabokat a rácsra helyezzÜk. foldimogyor. . és az qIot becsukva elindítjuk a f tést ..7. 1 darab rÖIt fÜstol kivál ' réteg hámozott diÓt Vagy mandulát sz runk. Tabasc t tehetÜnk. és tésztas alátába Vagy zoldséggel egyÜtt bagett toltelékeként is felhasználhatjuk. 4 ev kaná| ev kanál fehér borecet. A Toltott gomba megtoltjÜk. szikkasztjuk. Konyharuhára szor1uk és hagyjuk me9száradni. hogy mennyire legyenek s sak). 30 percig fÜstoljÜk. mártásokba t zárva hagyjuk' Borhoz és sorhÖz ES . fÜstÖl t zárva 'J s- gv . és ezzel egyidej grillezéssel . peosenye.Ük 'o ig 3Ur- felÜlete szép rÓzsaszín lesz. 24 orai pácolás után lecsorgatjuk. BekészítjÜk a Íurészport és Íelizzít1uk. 40 percig B0 oC-on tartjuk a h rst.melegen is tálalhatjuk. bor nélkÜli csirkemellet papír torl kend vel szárazra tÖroljÜk és keleties ízu pácba helyezzŰk KorÜlbelÜl B orát Keleties csÍke mell és a fÜstol rácsaira hely ezzÜk' Nagyságuknak csiperkegombafejeket enyhén megs zzuk megfelel KÖretként fogyasztj en kb.2 percig el ételként tálaljuk' Fustol dio és mandula f f A Keleties páclé Ajánlott halhoz. (Ü rd li 35. amely a ho hatására lassan megsul. 1 olívaolaj. éS kellemeSen pikáns lesz) A csirkemelleket a fÜstol rácsaira helyezzÜk és mintegy 30'. hogy el szÖr beindítjuk a ÍÜstot. és 35. 10 g durvára darált színes borskeverék. Ha még pikánsabb ízt szeretnénk.

r C 68 . mint sÜlt hust Vagy szétfott marhalábsz áraI fÜsttel lehetoleg egyszerre és a leggyorsabban lehet elkészíteni minden ételt. amelyeket aZ igényeknek megf I felel en kezelhetÜnk. de ugyanígy használhatunk 9yÜ- f. például nedvesíthetjÜk. Ezt helyettesíthetjÜk például égerÍával. A gyerekek és aZ idosek néha mást is szerettek volna enni. szÜkami a Íozéshez és aZ ételkészítéshez séges. Az Üreges fémhenger aljában elhelyezett tálban ég a faszén. A felfed ezoutakra nem vihettek amerikai fÜstÖl . Az amerikaiak el szeretettel használják a hickory Íát. Valahogy így keletkezhetett eZ aZ m ételkészítési dszer. KezdjÜk kicsit a szokásostÓl eltér en Úrgy. A fÜstÖl vizes kandallÓt elszerelték hoé rzékel vel.Az eredmény nagyon kÜlÖnleges. Bepillantás a grillez s r t lr k s -Íustol hord ba honos diofa. H iszen a kemény f érf iakkal. elÖlr l felakaszthatÓ ajtokkal.56' ábra.fÜstÖl grillt'' (3 55 ábra) . H vel. Az els látásra nem gondolnánk hogy fÜstol . kéttárolÓs f rejtélyesnek tun .55. erre szÓrhatunk illatos fadarabokat. minden zsír és kalÓriafelesleg nélkÜl' EzI a hatást a nálunk még meglehet sen ismeretlen eljárással érhetjÜk el azzal. amely egy Amerikában 3. 3. Egy grillez mindig feleltek meg mindenkinek. kásával. Az év század o EzI az ételkészítési technologiát az els telepesek használták. hogy a hÚst zárI térben fÜstÖljuk. mogyorofával. leginkább hasonlít fémhenger belsejét mutatja a grillezo-fÜstolo faszénnel mŰkÖdik.és grillezohordÓkat s tap aszt a ato k a alapozv a ké szít k. hogy bemutatunk egy profiknak készített. ábra. Ez a nagyobb méretŰ. l r i magukkal egész konyhafelszerelést. amely hasonlít a mi ÍŰzfánkhoz. akiknek oldalán coltok lÓgtak és kezukben winchestert tartottak. szaftos hÚs. forrÓ gozzel és -fustol keresztmetszete A meglehet sen vízmelegítésreszolgálÓ fÜrd szobai bojlerre 3. a h m éro mutatja a bels h mérsékletetés a grill kÜls oldalán lév fogantyÚrkkal kÖnnyen tudjuk szállítani is. hogy lassabban égjen és tÖbb f Üstot ejlesszen KísérletezhetÜnk tobbfajta fával. A képen láthatÓ ajt lehet vé teszi a kényelmes tÜzelést. hogy megtaláljuk a nekÜnk leginkább megfelel aromát.. n k.55' ábra. éS a Serpeny ben Vagy kondérban készített ételek sem gyermekek és id sek is utaztak. és mindennel.

SeÍ]^| =1epe- :Zen a : ba. éS goz keletkezik. enni. Ha nem akarjuk' hogy a krump|i megfustÖlodjÖn' akkor alufÓliába csomagoljuk. mint például a borÓkaVagy a lucfenyoÍa haszn álatával legyÜnk Óvatosak.knak els -:. e Zett -3tjÜk. Ezen a rostélyon készíthetÜnk kukoricát vagy burgonyát is. amelyekben mindenféle terméket szállítottak azŰ1világba' Elég volt aZ egyszerŰ. amelyben mindenféle ételt telepesek kitalálták. szÜk- = CVel. mertetése. lévo r ' . CSereSZnYe stb.. ezért ott vágjuk be A berendezés oldalán lév ajtÓn át Újabb faszéndarabokat dobhatunk a IŰzre. ahogyan azt aZ els amerikai 3. Tegf latos A berendezés belso szerkezetének megértéséhez alkalmasabb a klasszikus megoldás is- r: l'e . hogy ne dobja le a fedelet a kezo szinten elhelyezeIt tálban lévo vizeI. Szárnyasok készitéséhezátalakított grillez _ és fustol hord 69 . ^ ettek : a Sef=''. - _Z3l és : :Z szárat AZ ?llban Kább ^ :- 1-. Fedéllel. bukk.. de szárnyast is. rostély felett találhatÓ a második' aZaZ grillezo. éS kész is volt aZ a berendezés. :' '. ITIO- ' gyÜ- egyszerŰen és gyorsan elkészíthettek' fáb l készÜlt. . =-zI a ='etlen S: zárI Az erosebb illatÚ fákkal..o = =sostÓl - kat szítik. ezen a nagyobb hÚsda3.'aÓan r ASZ- . ágakat (7 . amelyeket benedvesí- cltok A -":k és :. mÖlcsfákat (szilva. hogy a fels rostélyon sertésoldalas Van aZ állványban. GrillezhetÜnk disznÓ Vagy marhahÚst. ábra.57.1O Cm hosszu.. megfelel vastagság Ú Íadarab thetÜnk és becsomagolhatunk alumíniumfÓliá- Használhatunk kifejezetten fÜstfejlesztésre el készítettaprÓfát. amelyet néh ány helyen kilyukasztunk. legfeljebb 3 cm vastag). :llerre rabokat készít1Ük el.-^ ejI hcgy le ' . Az oldalas Amerikában a legkedveltebb grillezési hÚsféleség . vashevederekkel ellátott és belÜlrol impregnált hord t átalakítani. amelyen további élelmiszereket készíthetÜnkel A képen láthatÓ.) is. rostéllyal és ajt val ellátott meggyÚjtott faszén heve felforralja a kÖvet- grillez hord a konnyebb kiszolgáláshoz arolos stÖl Az fels els '-. és er sebb lesz a fÜstfejleszto hatása' A megfelelo aroma eléréséhezelég 3_4. ha aZ étel a tervezettnél lassabban készÜl el. Ez utobbinál vigyázzunk arra. hogy a vastagabb csontok melletti hÚs nehezebben sÜl át .a a . - :t:nnel. és egy kevés vizet ÖntÜnk alá' A f lia a h hatására felf ÚvÓdik ezért ÜgyeljÜnk arra. A vízzel telt edény tetején Van az els grillezorostély.miután a fát aZ ég faszénretettÜk. Az elso valÓdi vizes grillezo1Üstol k ugyanis egyszerÚ1 fahord kbol készÜltek.: -- S hÚs. :SZi A * cels .5.58' ábra. Az alumíniumfolia meggátolja a gyors égést. <loz..

amely védte a hordot a h és a fÜsttel kevered torro pára hatását l.60. ahogyan azt a 3. Az els rostélyt az alaCsonyabb. félkor alakÚ részben helyezték el. Ez egy fÜstol vel kombinált vizes grill.59.61 . beleértve a boltíves részeket is. eredeti. mert a beépítetttuztérhez kí- Mi magunk is kipr bálhatjuk' Elég betekintÜnk az átalakított hord ba. . A fedélen aprÓ áI' származo berendezés alapján készÜlt. és ez a levágott rész alkotta a fedelet. pontosabban há- és szeretik azI kÜlonféle f szeres adalékokkal ízesíteni'A berendezés fels részében egy forgathatÓ grillezonyárs találhat grillcsirkét. hogy a forg karhoz kis motort er síthetÜnk. éS l rom to részéttérben és építészetileg elváis Vagy lefedték. ábra).Íalához Csavarozott talpak tartották. A hátsÓ részben találhat a fels grillezo. Ez a nagy kerti berendezés egyesíti a kÜlonbÓzo berendezések rostély grillezo kombinácio1ának elvén aZ USA-ban és Kanadában Íokozatosan kifejl - el nyeit és képességeitTéglábÓl készÜIt. ábrán látjuk. A felÜlnézeten láthatjuk a két rostélyt. USA- bl még kényelmesebbé tehetjÜk aZ étel elkészítését. ábra. és 3. éS általában egyszer griIlezéshez használták 3. ígY aZ étel csak grillezodott' A 3. amellyel lyukakat fÚrunk. amelyet CSUklÓpánttal az alsÓ részhez erosítettek. hogy a felesleges fÜst és g z e|távozhasson . A kép mutatja.5B. mint az eloz esetben' Ennél a megoldásnál azonban el lehetett távolítani a vízIart edényt . Ennél a megoldásnál a berendezés két. lasztották egymást . AZ ábra egy régi. amelyet felfelé ki lehetett emelni' A rostélyokat a amely fogaskerék-áttételen és lánchajtáson egy forg karhoz csatlakozik. hogy a hord tetejét levágták. A fedelet belÜlr l vaslemezzel bélelték. A kovetkezo megoldást a 3. ábrán lév megold ásI azoknak a1ánlhatjuk.56. A hazai ezermesterek gyorsan rájonnek. Falazott vizes grillez _fustol 70 . amelyben az éIelI a tuztér fÖlé akasztott rostélyon készítették el' Ez a megoldás nagyobb fÜstfejlesztést tett lehet vé.57. amely képes mindezeket a m dszereket kombinálni (3. klasszikus fÜstÖl és az egyenes A hord vulr l az elrendezés Ugyanolyan Vagy hasonl . akik imád 1ák a s a1IÓn keresztÜl hozzáÍérhettek' A bel- dott egy olyan kombinált berendezés. ábra mutatja. a fedél általában fáb l készÜlt.

és milyen anyagb l készít1Úk. M. Ezután a grillt fedjÜk le. =Fffii. Hagyjuk a faszenet leégni. Az ilyen fedéInyitogatás során csak elszokik a h . hogy a folyadék legalább 2. '3. hogy Van-e elég faszenet tenni. Az el(|z berendezés szerkezete és méretei 71 . amelynek a foganty ja Iátszik. A tŰzrakáshoz faszenet vagy faszén és tŰziÍa keverékéthasznál1unk. hogy milyen nagy berendezést akarunk.--l 3.5 kg faszén - talpakon. hogy avíz teljesen elpárologjon az edényb l. amelynek nem kellemetlen a szaga. és csak az ízesítésreéppen elegend mennyiséget. aZ VegyÜk le Vagy hajtsuk fel a grill tetejét. Az aromás fát csak a faszén meggyulladása után tegyÜk a tŰzre. és nem kell-e a tŰzre még Mindig használjunk h mér t a bels h mérséklet mérésére.. és tegyÜk félre' A grill als részében lév tuztérben Vagy atuzrakásra használt edényben gondosan rakunk a goz és a egyes darabok kÖzÖtt hagyjunk hézagot. és hagyjuk az ételt grillezodni vagy fÜstol dni. hosszÚnyel(i grillezofogÓvaI helyezzÜk el aZ ég faszénen. Ne hagyjuk. AZ élelmiszert egy rétegben rakjuk a rostélyra. ne nézegessék feleslegesen.60' ábra. el Íordulhat.5 kg faszenet.:e 10. így a hamuréteg nem keletkezi rajta. ido1árástÓl fÜgg en a 3.. amíg vékony ki a sÜtésre használt rostélyt és a víztarIo edényt a kÖzéps részb l. alsÓ rostélyt tegyÜk az edény tetejére. Ezt a véd keszty t. mintegy 4-5 orán át fog égni' AvízIartÓ Ez mintegy AZ gyÚjt sként használt anyag teljesen kiég. nehogy égésisebeket szerezzÜnk' Az edényt vatosan tÖltsÜk meg vízzel Vagy páclével Úrgy. hogy a hÚs j l átsÜIjon..részt a képen fedéllel takarták le. hogy a tÜzet sÜtés alatt is tápláIni kell' Két ra elteltével ellenorizzÜk.5 tlr* 80 ---í{ 1 10 --. -Íustol k haszn álala Össze 3. vegyuk Az amerikai grillez. és aZ ételt sokkal tovább tart majd elkészíteni.3. ha kell toltsÜk utána. víz aZ edényben. a vizes grillezésre alkalmas fels rostély. Ehhez mindenképpen használjunk edényt vatosan helyezzÜk el a tart A fÜstolés vagy a sÜtés ideje alatt feleslegesen ne emelgessÜk a készÜIék tetejét. Lehet denaturált szesz Vagy folyékony gyÚjtÓs is. A fadarabokat vatosan.5 cm-rel a pereme alatt legyen . Ha azonban nagy darab hÚsokat készítÜnk. hogy fÜst tÖkéletesen kÖrbejárhassa azokaL TegyÜk helyére a fels rostélyt az élelmiszerekkel. hogy elkészÜlt-e az étel. A sÜtés ideje alatt ne tegyÜnk rjra aromás fadarabokat a tŰzre. majd a fedéllel takarjuk le a grillt. A méreteket aszerint választhatjuk meg. olyan gyÚjt st használjunk. hogy egyenletesen fekudjon a peremén. 20 percig tart. de ÜgyeljÜnk.

magassága 140 Cm. a magassága 120 Cm. a tŰztér rostélyátol mért 20. a fÜstÖlo és a grill lehet kizárÓlag a szukebb családi kÖr pihen helye.1 . 4. nagyobb baráti társaságnak is megfeleljen. A kandall t és a fustol t burkolt fustvezeték koti ossze.35 és B0 Cm-eS magasságban. ezzel lehelévo maSSZív kováCsolt rostély elég nagy. a fustol l zlere a kandall als részébentalálhat .1 . egy réteg beton és vastag acéllap választja el. belÜlr l samott-téglával béleltékA tŰjztérben faszén mellett fahasábokkal is lehessen fŰteni benne. A kandallÓ oldalso falán három tengely vezet át . ábrán láthato kandallot a fustÖlo IuzIere a fÜstÖl t l gázszilikát szigetel lap. Egy vidéki kandallo ^ fÖlott építettékki. szabályozoia ábra. de Úgy is kialakíthatjuk. hogy 4.1. amelyek a grillezonyársakat tartják. 120 x B0 Cm. A kandall oldalán. pihen hely és terasz Egy kerti Összeállításban a kandallÓ. 45 és 85 Cm magasságban). a kéménymagassága 150 Cm' A tuzterének alapterÜlete 60 x 40 cm. hogy A kandallÓ kÜlso oldala fehér tégláb l készÜlt. a fényképbal oldali részénlátszik a gril! hajt ja és a f t test 72 . 30. Fustol .4. Ennek a masszív építményneka kÜls alapja'. a fahasábok akár 55 Cm hosszÚak is lehetnek A tuztér samott-tégla borításában négy pár fémsíntépítettek be (]5. ezeken helyezhet el a rostély A 25 X 25 Cm belméretu kémény megfelel huzatot tesz lehet vé. t vé teszi aZ egyenletes sutést (3 58 ábra) a 4 A 4. A nyársakat villamos motor forga|ja. grill.

magassága 190 Cm.3. amelyet például akkor érdemes használni. hogy milyen élelmiszert akarunk grillezni. me99rillezhetjÜk 4. A 4. ábra a nyársak forgatásához és aZ el melegítéshez használt berendezés szerkezetét mutatja. A forgathatÓ tŰk és nyársak számára a kandall oldalfalába három pár rogzítot építettek be kÜlÖnbÓzo magasságok- nyársakon általában tobb kisebb hris. 85 cm). és milyen Iuzel anyagot használunk. A kÜls méretei '. csak a tuz kedvéért. Robusztus. A ftistol rrid forgat ja A org f darabot sÜtÜnk egymás mellé felf Zve (például bokkaI váltakozva). amelyeket a beépítettsíneken kÜlonbozo magasságokba áIlíthatunk (1 5.3. A fÜstol kamra bels térfogata B0 x B0 cm. 30. magassága 40 cm. de grillezhetÜnk és suthetÜnk is benne. A beillesztést kÖvet en atu Vagy a nyárs forogni kezd. f tulajdonságai: j l megépített darab.'10 1/min fordulatszámig. SZilárd. amelyeket a sínekbe helyezett keretek tartanak meg. esetleg a készéteI melegen tartására Szolgál a kandal! legmagasabb részében találhatÓ rostély. amelyek a kandall teljes keresztmetszetét lefedik. Vagy elindíthatjuk a gyorsÍorgatást. ábrán lévo fÜstÖI hosszti éIettartamÚ.4. a fordulatszámot a motor irányít panelén állíthatjuk be. A kanda!l t használhatjuk egyszer kerti kandall ként. alkalmazhatunk kisebb. ábra. A kapcsol val nagyobb fordulatszámot is beállíthatunk. 4. a nyársakat forgat motort a kandall oldalára szereljÍ'ik 73 . Az irányít panelen beállíthatjuk a nyársak forgatásának sebességét. kÜlonboz alakÚ rostélyokat is (például a halak sÜtéséhez). 35 és B0 Cm a tuzIér rostélyátÓI számíIva).. F istol A 4. A nagyon lassÚ sÜtésre Vagy a melegítésre. ábra. meSS Ze a tuztértol. A kisebb hÚrsdarabokat konnyen a rostélyokon. amely ellenáll az idotárás hatásainak. A griIlezés att l fÜgg. 120 x 120 Cm. téglalap aIak rostélyok helyett.A hajtáshoz szÜkséges berendezést a kandallÓ jobb oldali falának kÜls felÜletére er sítették. A klasszikus.2. 4.Vagy szalonnadarabokat zoldségdara- ban (20. 45.2. Egy kapcsolÓva! konnyen szabályozhatÓ a forgatás sebessége 1. a kéménymagassága 120 cm. ha a hÚst Íuszerezni akarjuk.

A pergola váza 75 .6. ábra.ffi" Ót ás rb f)s lrk 4.5. A pergola makettje n e e rlt áQl* b '/r_ 4. ábra.

B. A terasz padl ját terméskovel burkolták.7. A kotések. ábra. ábra) . ábra. )A 'rl &'* #*. Este.A pergola fedi. védi a kandallÓt.10. amelyet futÓnovények díszítik ':. a fÜstol t és a teraszt. sÖtétedésután. ábra) . és így védi a teraszt.-- -*&B 4. Az oszlopok kÖzott. feltekerhet nádf Üggony találhatÓ.u** {. A kandall és a Íustot a pihen hety fetol 76 . amely optikailag ellensÚlyozza a kandallÓ és a fÜstol nagy tÖmegét (4. ábra) A per9olát nyáron 4. illesztékek és a szell ztetés hrjvÖsebb id esetén le lehet engedni.9. a lámpák megvilágítják aZ egész terÜletet és a terasz mellett lév japánkert egy részéIisp.8. a teto alatt. (4. oldalrÓl leereszthet nádsz nyeg védi a teraszon Ül ket szélt l.

J# f .v'!{ Vr 1 .i ".al .lire tff* FP'I &. 4.". _. Íiistol vel kombinált kandall esti hangulatvilágítással 77 . A pergola és az alatta lév .-. .1 llIílur. A pihencíhelyet szukség esetén árnyékotokkal is védeni * i+ TJ i"rr"r'C-. ábra.í !J_ l'í'Id 4.9.10' ábra.

a IŰztérben és a kandallÓban samott-téglát használtak. ábra. amelyekb re gyártott elemekkel és gázszilikát lapokkal h a ábrán láthat építményt kert fala mel^ helyezték el. kandall val és Í st<il vel 78 . amelyet nemcsak f ÜstÖl ként. A kerti fal klinkertégláb . kiegészíIve kulÖnbÖzo 5. Kombinált kerti berendezések Azok. akik valÓban szeretik a kerti Íozéseket.1 . Í z lapokkal. s t. hatásnak kitett részekben . A kert Íalához épített kombinált berendezés. építhetnek kombinált berendezést. A l legnagyobb l készÜ lt ' 5'1. Az építmény vasbetéttel ellátott betonlapon áll. akkor a Íozolapjain is készíthetÜnkvalamilyen f inomságot. hanem nyitott grillként és kerti kandallÓként is lehet használni. és ezzel meg- az íveket rakták ki. Ez a berendezés egyszer és lett samott-tégláb l készÜlt. el például (vagy más kÖnny építelemek). ha gusztusunk támad rá. Vagy pedig a vendégeiknek valami kÜlÖnlegeset szeretnének nyÚjtani. aZ eS a nagy h mérséklet-kÜlonbséga téli és a nyári id szak kÖzott).5. amely megakadályozza a sÜllyedést. védi a falakat a megrepedezéstol (konnyen talajsullyedést okozhaI például a fagy.

hogy a fÜst ne szivároghasson ki. A A fustÖlokamra és a koromfogÓ kÖzti szelep zár1a be a használt vesszÜ használják kam rába. ha csak le hogy a fust ne áramolhasson nyílást A SZelepnek a fÜst kiáramlása a fÜstolokamrábÓl a fÜstÖléskor is jÓ k mert ezzd szab ályozhaIo a kerti kandallÓt A sal er sítették meg . mivel a szivárgo fÜst meglehetosen kellemetlenné tehetné a ÍozésI. Az ajtÓ belso oldalát acéllemez borítja. a fozolapok alatt Van a tuzIér. a tisztításkor aZ egész rostélyt ki tudjuk emelni. amely általában 30 Cm átm éro1Ű' fels használják keletkez fÜstÖt a fustÖl kamra részébola mellé építettkerti kandallÓ A fÜstÖl kamra bels berendezéséhez tartoz_ nak a hÚs és a huskészítmények felakaszIására SzolgálÓ rudak és kampok' valamint a rostélyok A lecsÖpÖgo zsírt felfogÓ tálrÓl Sem szabad megfeledkezni' A kandallorész oldal_ falain hornyok vannak a grillezorostélyok számára.amely t z.ér fÖlé kerÜlnek a ke_ retbe helyezett. vastagabb. kombinált. A kamra ajtaját alaposan szigetelni kell. mint a tŰzhelybol kivezet fÜstvezeték átmér je. berendezés also részétegy betonlap választja el a felsotol. kandall t és Íiistol t Íoglal 79 . ltt a fÜstvezeték el az építmény a faajtÓval ellátott f ÜstÖlokam rába torkollik. ÖntÖttvasbÓl készÜlt Íozolapok. magába onáll kerti építmény. A tÜzet a kandallo aljában lévo. lapokal. akkor meglehet sen nagy a homérséklet a fÜstÖlokamrában is. lábakon állÓ rostélyra rakjuk. AIŰzI. A tuzhely tŰzIerében amelyet a fÜstÖlohÓz is fÖlÖtt lév koromfogÓba vezetik A koromfogÓba vezeIo nyílás legyen nagyobb.2' ábra" Tet vel Íedett. A betonlapokat vasalás- A fÜstÖl kamrát homér vel látták el. A fÜst aZ ÖntÖtt ajtÓval ellátott Iuztérb l enyhén emelkedo fÜstvezetéken át jut jobb oldal ára. Az egész berendezést 5. mivel ha a berendezést Íozésre használjuk.berendezés bal oldalán.

a téglák h ézagait befug ázIák.4. ajánlott aZ alufÓlia borítás iS. vagyis minden kÜlÖnleges szabályozo megkÖtések nélkÜl használhatÓ mindkét rész egyszerre. éS a gázIŰzhelyen is készíthet étel A talajt csÚszásgátlÓ burkolat fedi. /-) + dést l. amely védi a tulmelege- E. CS: SE: CS: d n =.2.tet fedi. a használaIakor a kiszolgálo személyzet rendelkezésére áll még egy hord ozhaIo Íaasztal. Az építménytebben aZ esetben is egy vasalással megerŐsített betonlapon áll. A fustÖl kamra ajtaját ebben aZ áIvezet a fÜstol kamrán.! I: . majd Iávozik a szabadba' A kéménytetejét kéménysapka fedi. ábrán is egy ÖnállÓ re. a fÜst a kandallÓ koromfogoj ába kerÜl. a munkaasztalon elhelyezhetaink egy kétla- 5. e: A csatlakozik aZ ugyancsak burkolattal borított teraszhoz. Ez nagyon megkÖnnyíti a munkát a kerti konyhában. amely m: fe lec be CSA kc.két egymástÓl f Üggetlen f Üstelv ezeIo rendszerrel m kÖdik.A f Üstkam rábol \ra a kandall n keresztÜl vezetik el a fÜstot. ^ La . amelyet kÖzvetlenÜl a A harmadik lehetséges Összeállítást a 4. Fontos Szerepet játszik a meglehetosen nagy. amelyen elhelyezheto egy kétÍozolapos gáztŰizhely is' Ez a berendezés két kéménnyel. h/ÍTh t< --. Az építmény kÜls konstrukci jának alapját fagyállÓ tégláb l.t I t t i \--L < r< 5. kétrészes<isszeállítás. amelynek tetejét égetett cserép fedi. kandallÓ_fÜstÖlo épÜlet láthatÓ. beépített rakodÓrészekkel ellátott mUnkaasztal. pos elektromos t zhelyet kandall és Íiisttil . ábra mutatja. A munkaasztal melletti szabad falrészre mosogat t szereltek. Az Összeállítás bal oldalán találhatÓk aZ Öntvényb l készÜlt Íozolapok. t:l l.9. ábra. Fedett. szegélytéglábÓl készítették. a fustvezeték kandallÓ testéhez építettek. ezen át kerÜl a meglehetosen széles kéménybe. Ún. n 3. és ke a 80 .--- Az 5. amelyheztermészetesen vízvezetéket is csatl akoztattak.3. esetben is lemezbéléssel védjÜk.

A lerakÓdott. és belulr l acéllemez i h"-___ és kerti kandall ként is 81 . amelyet az évszázadok során alaposan ledÖngoltek.1 ' ábrán aZ eloln ézeI és a felulnézet metszetben láthatÓ ' aZ 5'5b ábra pedig oldalnézetben mutatj a aZ építményt A tŰzIérbol a f Üstkam ráb. régi parasztkemencékre emlékezteL Az építményt egy régi parasztház udvarán építették fel. azonban Íalazzuk kÖrbe. Ez a megoldás a klasszikus. masszív építmény hétvégi ház Íalára a Az 5. EzI azonban csak akkor ajánlott kiprÓbálni. bŰzlo kondenzátumok. hogy a vastag betonlapot kihagyják aZ építkezéskor. Az egész berendezés meglehet sen nagy és nehéz. Ez lehet vé tette. amelyek aZ építmény bel- véd fÜstÖlo fábÓl készÜlt ajtaja mÖgott hust is sÜthetÜnk. így a boltÍvek csÖkkenti az egész építmény sÚlyát és egyben anyagmegtakarítást is eredmé nyeZ.4.a veze\o f Üstvezetéket amelynek ajánlott átméroje 40 Cm a legcélszerŰbb kerámiacs obol készíteni.A támaszkodik. amelyek visszafolyhatnak a tuztérbe is. hogy a fÜst ne huljÖn ki nagyon gyorsan .és csak vékony betonaljzatot terítettek a burkolat alá. tÖnkretehetik a fÜstÖlt hÚst. de lisztb l készÜlt ételeket nem' mivel ezek is átvennék a fÜstszagot. A raJzon szerepl nyílásokat és boltíveket aZ építés során jelent sen megnagyobbították. ezáltal csÖkkentju k a vezeIék falán lerakÓdÓ égéstermékekmennyiségétis. ábra. megnagyobbítása. Egy Újabb megoldást mutat aZ 5. A nyílások és a boltívek ugyanis nem csak esztétikai kiegészítok. A csÖvet A sejében találkoznak' kere szIezik egymást. ha aZ ajtÓ keményÍábol készÜlt.

4. nye mellett lehessen Üldogélni._ FÜstvezeték+ 3.Vagy kerámiáb l vagy acéllem ezbol készult cs . ábrán láthat építmény szerkezete a) aIŰzhelyet. korom- a acéllappal zár1ák le. a vezeték nyílását.0F A méretek cm-ben 5'5 ábra. hogy ne égessÜnk benne hulladékfát! Ennek fÜstjét ugyanis beszívnák a falak. A fÜstvezeték a rostély nélkÜli t ztérb l a kandallÓ alsÓ részébevezeti a fÜstÖt. ha nem fÜstÖlnek. is építésére ' Az 5. A kandall bal oldalához j részt építettek. c/ oldalnézet 82 . Levehet ajtÓ Rostély VaKablEK . fÜstÖl t és grillez ltarIalmaz ÖsszeáIlítás elolnézete. ábrán lév kandallÓt a kert sarkába helyezIék. b/ keresztmetszete ÍelÜlnézetben. Ha a fÜstolo ajtaját levesszÜk. éS hosszÚ ideig _ lehet.nem használhatnánk fÜstÖl kamrának ezt a részt. ÜgyeljÜnk azonban arra.7.használhatjuk kerti kandalloként is. Eredetileg csak egy nyitott k cs b l készÜlt' de alkalmasabb erre a célra A kéményeréz- fogoval zárhatunk le. amelyet esetleg ferde tet vel. akkor samott. akkor ezI a részt A termésk rendkívÜl alkalmas kerti kandall kerti kandallÓnak szánták. hogy már soha tÖbbé ._.6. hanem fÜstÖl ként is használhassák (5. A nyitott kandallÓt kés bb hogy ne CSak a benne ég IŰz féátépítették. amely a f Üstkam rába vezeti a fÜstÖt. ábra). Az 5.amelynek végén egy IŰzIeret alakítottak ki' A kandallÓt a IuzIérrel Összekot falban helyezték el a fÜstvezetéket. és aZ alját samott-téglákkal rakjuk ki.

Ha elobb fát ki akarunk elégetni. és ezzel lezarni a kerti grillt. hogy a Íalazott részre helyezzÜk a grillezorostélyt' eZ alá kerÜlt a kiveheto a bevágást. ábra mutatja.C oo) Or a ' oi *: "N\' ".n ce ezI meghosszabbíthatjuk Az 5.7a. hogy hogyan kell tŰzrostély.ZeI'akhatunk és aZ 3-3} sínpárra grillezeS'3 al<alr-nas rostélyt is becsusztathatur< A '." 1 C \/" [2 c\ \ fJ:>. ábra' Eredetileg kerti kandallonak éptilt.6. hogy az alkalmas legyen aZ egyenes roston tÖrténo grillezéshe4 Vagy a nyárson SÜltek készítéséhez. képen 150 C. \rl \. pÍ- )' Öd o \(. amely alkalmazkodik a als megoldásához' A kandallÓ kandallÓ IuzIerének dezést a ÍaszéntÜzeléshez.7b ábrán a fÜstÖlokamra kÖzepétol a akár 250 Cnn-re lS ha gyakran fÜstÖlÜnk hidegfustÖléses mÓdSzerrel Ez azonban jelent sen megnyÚjtja aZ epítménytA fÜstÖléskor elég beilleszteni a helyére a pántok nélkÜli ajtÓt. A berendezesek aiaclan hatarozhatjuk meg. fistolésre is alkalmassá tett építmény 83 . Vagy használhatunk fiÓkos beren- látszik. FigyeljÜk meg az a1to alján elokészíteni a berendezést' ha grillként akarjuk használni A kandallÓ IuzIerének alján elzár1uk a fÜstvezeték bevezet nyílását Az így kapott egyenes felÜleten rakunk tÜzet.--i r 5. " \r. hogy mi magunk alakítsuk a grillezéshez Szukséges izzo alapot. ahogyan azI aZ 5.-zier eS a fÜstvezeték méreteit aZ e CZCe<5er bernutatott hasonlÓ tŰztér kÖzepe rnaS ÍeIett elhelyezett alsÓ részétugyanis Úgy alakították ki.' '-'. a grill cv I t o c -.A oldal áÓa épite:t (e: kandallo al1a^ 9.. Vagy használhatunk lábakon állÓ rostélyt is. A képen jÓl láthatjuk.

.nagy lánggal. ugyanÚgy. akárcsak a tÖbbi kandallÓnál.és idoigényes feladat képpen konzultáljunk szakemberrel. ábra. A kovek egyes fajtái ho hatására pattognak. éS emiatt az év legnagyobb részében nedvesek. amelyeket centiméter- f ÜstÖl vé átépíthet kandallÓ alapméreteit aZ 5. kicsit mÓdosíthatjuk igényeknek és a kÖrÜlményeknek megfelel en.. b) a kandall grillként használva' c) a k b l készult kandallo alaprajza az átépítés után téglábÓl építenéTk készre faragott kÖvekbol egyedÜl is felépíthetjÜka kandallÓt. Az átépített kandall a) a kandallÓ fÜstÖl ként használva. Nem építhetÜnk azonban kandallot bármilyen aZ c) . am h mérsékletnek i 84 . |gy érhetjÜk el.. de ne is égjen tÚl. ha ezt bÍzzuk. A méreteket. A a fÜstÖlésre szánt hÚrst' A fÜstÖléskor eZ ala állítjuk a lecsÖpogo zsírI felfog . . A kÖvek el készítése és kifaragása munka. ha a fÜstÖl kamra már elég meleg. akkor s tŰztérben csak arra vigyázunk.Samott-téglákkal kirakott els részében fÜggoleges vájatokat alakíthatunk ki.orrában'' lév kandallÓ boltíve alatti rÚdra akaszthatjuk legyenek. mintha a munkát szakemberre készítettkÖvet megvásárolhatjuk készen. aIŰziÍa csak izzon. fÜstologjÖn. hogy a tŰz ne aludjon ki. ezzel megakad ályozhatjuk. más kovek a h mérséklet-változás hatására k b .7. hogy a parázs kihulljon a kandallÓ el tti terÜletre.Vagy Öntottvas lemezt CS sztathatunk. éS el melegítjuk sát.l nek''. A fÜstoléskor a berendezés .izzadnak''. A csÖvet ebben az esetben is falazzuk korbe. Az A oo---L5o*l*-6. A fÜstÖlés alaII az oldal- a koromfogÓ kéménysapka alatt kicsit A fÜstÖlokamra és a kÖrÜlÖtte lévo falak méreteit mutatja. lábakon állÓ tálat A tál lábai legalább 10 Cm magasak triztérben gyÚjtunk be A munka megkezdése el tt helyére illesztjuk az ajt t. hogy a fÜst ne h ljÖn ki tÚl gyorsan A kandall és a f ellenáll a tuznek és a nagy ÜstÖl Iuzterét béleljÜk samotttéglával. párásak.7c ábrán látjuk Az ábra a boltíves ben adtunk meg. hogy a fÜst ne legyen tÚrlságosan meleg. valamelyik koÍarago m helyben. 5. aZ építés megkezdése el tt l minden- ezért jobb. Ha a kéménybentÚlságosan er s a huzat. el A fÜstvezeték belsejéhez használhatunk kerá- miacsovet. hogy ne akadályozza a fÜst áramlá- a fÜstÖl t' Csak azuIán kezdjÜk meg a fÜstÖlést. lefojthatjuk a kéményt. Ezekbe felÜlrol acél.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful