rFd

l- rs;*.{*

5

Václav Vlk

Ház| és kertl Íustol k és grillez
I Építés Fustolési m dok

k

Budapest, 2009

ffi

m

A konyv eredeti
Szerzo: Václav Vlk

Udírny _ konstrukce, stavba -Z?^

Kiad : Grada Publishing

a.S. ,

Prága

Fordította: Lajos János okl. gépészmérnok

Lektorálta: Gasparikné dr. Reichardt Judit, okl. élelmiszer-ipari mérnok
a

a

a

o

O Grada Publishing

Hungarian translation: Lajos János és a CSER Kiadi, Budapest,2009
a.s. ,2007
,

Mlnden jog Íenntartva. Jelen konyvet' ill. annak részeit tilos reprodukálni, adatrogzít rendszerben tárolni,

ton bármilyen formában vagy eszkozzel - elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy más m don - kozolni a kiad engedélye nélkÜl.

A kozolt hirdetések anyagáért a hirdet cégek felelnek.

I

lssN

SBN 978-963-27
1585-0021

8-097 -9

Kiadja a CSER Kiad Felel s kiadÓ: a kiadovezet je 1114 Budapest, Ulászl u. B. Tel.: (+36-1)386-9019; Fax: (+36-1)3B5-668j E-mail: inÍo@cserkiado.hu; Honlap: WWW.Cserkiado.hu TÖrdelés: Mahboubi Salim Pet Erzsébet Nyomdai el készítés: Nyomta és kotÖtte: Palatia Nyomda Kft., Gy r Felel s nyomd avezeIo'' Radek J zsef Ügyvezet igazgaIo

?tt

/.>

.j

Tartalom

El sz
1.

5 6 7 B

Néhány sz még a füisto!és el tt
1 .1 . 1

A fÜstolok ÍUtoanyaga A fa tárolása 1.3. FÜstolési modok A fust keletkezése Apr fa Vagy Íutoanyag-keverék izzásával ke e Ikezo f Ü st A fÜstolt hus illata, íze alkímiá1a A fÜstolt h s színe A fÜst tomorít is A fÜstolés mÓdja A hidegfÜstolés A melegfÜstolés A forrÓfÜstolés
.2,

Az

állati zsiradék el nyei

-

10 13 14 15 15 16 16 16 16 17
1B

2.3' Halak fÜstolése Hogyan fustoljÜnk halat? A f alazoIt IuzIér kiégetése, els használata 2.4. Sajtok f Üstolése Eidami fÜstolése

26
31

34 34 34

3.

f

l

A kerti fÜstol elhelyezése 3.2. Egy egyszer fÜstÖl építése
3.1
'

Kisméret hordozhal tistol berendezések

36
3B

1.4. A fÜstol k

A nedvesfÜstÖlés

A Iuztér a1ta1ának

VillanyviIágítás

A ÍÜstol kamra ajtaja A fÜstol belse Je Elektromos el melegítés

Korszer megoldások el len rzése

el

készítése.

19 19 19

-

20 20 20
21 21 22

ÜstÖl 58 3.5. Egyéb típusÚ fÜstol - trloTEL)- 63 3.6. Hordozhat fÜstol k (StÓ 64 Néhány finom 66 3.7. Amerikai grillez fÜstol 67 Az ameri kai grillezo-fÜstol k használata 71
f

3.3. Yízszintes fÜstvezetékes fÜstol k 3,4. A fÜstol kamra alatti tŰzteru

Az építkezés kezdete és a fÜstÖl méretei Az építkezés menete

46 47 49 54

berendezések k recept k

-

Forg tengely

4.

Fistol ,grill, pihen hely és terasz
4.2. FÜstol 4.3. Pergola
4'1 '

2. A Ítisto!és Íolyamata
2'1 .

Egy vidéki kandall

2'2. A hÚrskészítmények f Üstolése

A halak sÓzása

Pácolás és s zás

22 23 24

72 72 73 74 78

5. KombináIt kerti berendezések

-

3

nevezem én val szeletet fÜstolt az Ugyancsak házi készítés . Ami azonban engem illet. kertjét a házi fÜstolt h rs felséges illatával. házi készítés hÚsb l . amelyekben olyan csodálatosan sÜltek a kolbászok. hogy hazaiak. inkább egy j kora darab hŰrst ennék. megtermett aSSZonyság kínálta aZ áru1áL Választhattunk akárcsak kolbászokat. amelyekr l aZ osztrákok azt hiszik. egy darab fÜstolt halra Vagy otthon fÜstolt szalon nára. hogy Önnek is sikerÜljon beillatosítania házáI. mivel olyan id ket élÜnk. hogy legyen elég er m. Ezt. egyszer ahonnéI az illat áramlott. otthonrolhozhatták az oldalast. Azok. és szakérto kézzel tett e rá egy szelet kenyérre és kínált hozzá mustárt vagy tormát. De ilyet aztán nem madam! Semmi ízesíto!Csak egy szelet friss. hogy ami azízeket illeti. Még mint fi k. Szorítok. JÓl és finoman! csak a fÜstolt h s Semmivel ossze nem keverhet illata csapta meg orromat. Sonkának és más hasonl fi- nomságoknak csak nagyon kevesen tudnak ellenállni.. karácsonyra. és a kenyér csodálatosan feldolgozott gabona. és a teret forralt bor A Szez 5 . esténként a Vencel téren . puha kenyeret kérek és rá egy szelet fÜstolt hrist. akiknek szerencséjÜk volt és vidékiek voltak. Mlnt meglett férfi álltam egyszer Salzburg f terén a ka- rácsonyi vásárban.echt aUS Bauernhof''. De nem csak karácsonykor Salzburgban ol- Nekem aZ id teltével is megmaradt aZ étvágyam valamilyen jÓ fÜstolt termékre. Az osztrák rezesbanda cseh dalokat játszott. Ésmivel napjainkban mindenkinek szÜksége Van er re. amely _ sokak megIepetésére_ munkára kényszerít. teázás és filmnézés után korbe- di lelki felkészÜlésneka álltuk a kioszkokat. alaposan fel kell táplálni magunkat. borSoZVa s zva Vagy hagymával . vashato ez a konyv' Ha kedvÜk támad egy pár ínycsikland an illatoz virslire.. mindez egyÜtt a behavazott tér. Ahogy ott sétálgattam. olvassa el ezt a t<iaoványt. A standon. a gabonát is meg kell ennie valakinek. illata lengte be. oldalasnak. Vagy egy szelet jÓl megkent zsíros kenyeret.El szo A f ÜstoIt h s csábít illata sokakat e!kísér egész életénát... a régi házak szrluettje és a feny fák illatával val di karácsonyi hangulatot teremtett. . Nincs Semmi bajom a vegetáriánusokkal. nem vagyunk egyformák. Vagy aZ asszony szelt egy Senki ne mondja. A fÜstolt hrisnak: kolbászoknak.

hibáit.tiszta kéZ" elvét betartani. amelyeket napjainkban az Eur pai UniÓ rendeletei is tartal maz- tapasztalataib l. Vagy azok kÖzelében éltek. évekig a szabad_ szottak. Ugyelni kell azonban arra. a poros. és amelyek az okori. és a fÜrdés csak a templomba Vagy a kocsm ába menés el tti rituálé volt. Az Ún. Ti|os penészes. amelyek felszívÓdhatnak a h sba. 6 . friss h st szabad használni. KÜlonÖsen ÜgyeljÜnk arra. szereknek er s szaga van. szabad és gyakran kell is m dosítani a helyi viszonyoknak megfelel en. nak. vagyis azI a helyet. aZ emberek egyÜtt laktak a háziállatokkal. a fÜst illata elfedi a hÚs eredeti hiányosságait. például a Iuztér távolságát a fÜstÖl kamrát l stb. amelyek konnyen Az otthoni fÜstolésnélszem el tt kell tartani azt ban szárított alapanyagot szabad használni. hogy már régen nem seink korában élÜnk. akik már Nem árt tanulni el t év. ezért a fert tlenítésután aZ eszkÖzoket alaposan le kell oblíteni' A fÜstoléshez teljese n száraz. és tisztának kell lennie a munkahelynek is. ahol már a kész fÜstÖlt áruval dolgozunk. az arab. hogy a fer tlenít - századokkal ezel a hÚst Ajánlott betartani azokat az el írásokat. nem szabad tervrajzként használni ket a szo SZoroS értelmében .megjavul''. Éppen ellenkez leg. Korábban általános volt. tisztán kell tartani minden eszkÓzt. gombás Vagy más betegség által megtámadott faanyagot használni A tárol a használat el tt el keIl távolítani a kérgét. A sikeres fÜstolés alapja a tisztaság' Nem elég csak a. Szenynyezett kÖrnyezettel szinte kapcsolatba Sem kerÜlhet. aminek végÜl sÚlyos kÖvetkezményei lehetnek. teljesen el kell választani aZ Ún. hogy a gyerekek a sárban ját- iS.\| . a tej.o'L tt is fÜstolték deink _. tiszta tért l. A napjainkban felnovekv 9eneráci kat már tÚlzottan védik. mint például beszennyezhetik a hÚs felÜletét éleszt gombával vagy penésszel.halal'' el készítési el1árások). és A Semmilyen roSSZ Szaga' Teljesen hibás néze| aZ.: {E! -i ". amelyet a munka során használunk. k ser zsid konyha.. amelynek még nincs ahol feldolg oZZUk a nyers hÚst. fÜstoléshez mindig lepedékmentes. Alaposan meg kell tisztítani és fert tleníteni kell a h rs feldolg ozásához használt fa hÚsvág deszkát is. és mi már teljesen mások vagyunk.szennyezett teret..qK \". kozel-keleti tapasztalatokra épÜlnek (az Ún. hogy a fÜstÖlés során véletlenÜl se kerÜljenek a hÚs kozelébe olyan ételek.1. illusztrácios képek. Néhány szó még a füstölés előtt A konyvben talált képek általában csak Útmutat ul szolgálnak. emiatt sokkal veszélyesebb számukra bármilyen szokatlan mikrofl ra. kenyér Vagy a SÖr.. Az egyes részek feltuntetett méreteit. hogy fustoléssel a hÚs .

Természetes. amelyet minden egyéb esetben alkalmazhatunk: San elolvadjon. tá- nyekre Von atkozÓ eloírásainak). keményítotés karragenátot (tengeri moszat kivonata). hogy milyen tozéd eljárással készÜlnek a termékek. hogy feltun en olcsÓk a tÖbbi hasonlÓ élelmiszerhez képest. polifoszÍáIoI (max 0. 100 7"-os vaj ugyanis csak mértékkelNéha-néhamindenkinek 1 . . éS eZ hatékonyan elosegíti aZ afta gyÓgyulását' A ÍÜstÖlt termékekre is érvényesaZ a mondáS. a D-. nem alkalmasak további h kezelésre.5 %) stb.1 . Azok a fustolt huskészítmények. vagyis amelyeknek kisebb a hustartalma (de megfelel az adott ország fÜstÖlt. h kezelt hÚskészíImé- gazdag természetes B-vitaminban. Az élelmiszer nagy nÖvényianyag-tartalma azonban korántsem annyira egészséges. amelyet már seink is alkalmazIak: egy vékony szelet hideg vajat kell a nyelvÜnkkel a fekély felszínérenyomni. f leg akkor nem.el 1.és a K-vitaminok IarIoznak ide)' A aZ. hogy ok aZ íz hordozÓi.1 ' ábra. A valÓdi. hogy az élel a t z Íelett megÍelel magasságban legyen. Ugyanakkor ez nem jelenti azI. . hogy minden fÜstÖltárut csak kizárolag h rsbÓl készíthetÜnk. éS hagyni. Sem nyílt láng feletti sÜtésre' Sem fÜstÖlésre. készítéselott.3 %) . aZ E. így a siitésre el készített Í st<ilt hris vagy kolbász nem ég meg 7 . és elosegítik a zsírban oldÓdo vitaminok felszívÓdását (konkrétan aZ A-. Ezeket a termékeket kÖnnyen felismerhetjuk arrol. de ezeket Sem szabad teljesen kiiktatni az étrendbol Ezeknek a zsíroknak ugyanis nélkÜlÖzhetetlen tulajdonságuk. legyen szo a legegyszer bb . Napjainkban gyakran élelmiszereket. ha figyelembe vesszÜk. szÓlni kell néhány sz t a mai fÜstÖlt hÚstermékekrol. nyei Az állati zsiradék fel- valÓ A hÚs elokészítéséreés elkészítésére borIŰz felett sÜtÖtt kolbászIol egészen aZ amator fÜstÖl ben készítettfÜstÖlt hÚstermékekig.hogy nem ideális gyakran fogyasztani állati eredetŰ zsírokat tartalmazo fÜstÖlt hÚsterméknek nevezik azokat a készítményeketiS.amelyeknek nagyon KezdjÜk egy alapelvvel.ahogyan azt a divattrendeknek kÖszÖnhet en egyesek hiszik. A nyílt lángon val siitésnéliigyelj nk arra. hogy las- szá1ban kialakult afIára a legjobb gyÓgyszer nagy aZ idegenfehérje-tartalma. amelyek bizonyos arányban tartalmaznak szo1a alapu nÖvényi fehérjéket (általában 2. vagyis a láng ne érje.

tábortuznél sÜtÖtt kol_ bászt. A tuzbe csÖppen zsír elég és rákkelt (karcinogén) anyagok keA fÜstolt árut ne forraljuk. A h t gépbe sohase tegyÜk fÓliazacs- hullámŰ sÜt legkisebb Íokozatán melegítsÜk. l az égo fával . ha atuzbol és a fÜstbol az ételbe kerulo anyagokat mustárral vagy egyéb más fŰszerrel hatáitalanítjuk. A virslit és a kolbászt vízben.vagY Ía furészportÜzelésŰ fustÖl ket mutatunk be. llyen káros anyagnak számít tés j fÜstoloknél alapelv. jÓlesik. Vagy a fÜst eloállításához tuz Vagy h sugárz folott keményfábol származo nedvesített forgácsot. nagy meleg. hogy a fÜstÖl kamrában ne keletkezzen tul kolbász fÜstÖlésekor a t l nagy meleg hatására kifolyik minden zsiradék. ezeket azonban a konyvben nem tárgyaljuk.tol egy kis nyílt lángon. és senkinek Sem árt meg. hogy a goz elIávozhasson bel le. Léteznek ugyan olyan fustÖl k iS. mivel gyorsan meg- kÓban (vízgozzáro Csomagolásban) a Vagy kÖrtefát is használnak' rokáI Vagy f szereket keverÜnk. KÜlÖnleges ízt ad a fÜstolt hŰrsnak. A mustár és az egyéb fŰszernovények ugyanis csÖkkentik a káros anyagok hatását. f leg a hÚst inkább megégetik. tolgy-. Egyes típusokban a ÍUrészpor egy elektromos egységben ég el. romlanak. annál tobb zsír1a kicsopÖg. ovatosan néhány borÓkaf enyo. a mikroletkeznek. hogy az utotÜstolésre szánt kolbász min ségéta t lzott meleg teljesen tonkreteszi. a dé- fÜstÖléshez leggyakrabban bÜkk-. faszilánkokat Vagy fŰrészport helyezÜnk el például fémhál n. aZ is el fordul. aZ ecetsav. nem pedig fÜstolik. a korom . nem beszélve a kÜlalak1árÓl. aprÓlékhoz Csak jÓl kipr bált gyárt termékeit fo- a ÍutoanYaghoz bor kafenyot Vagy fuszereket adunk. és beborítják az égéskorkeletkez korommal. ha vízgozáter eszto f iába CSaVarj u k. s t.Vagy feny tobozI. akáIrány stb. A legtobb gondot atuz és az élelmiszer kozelsége a kerti kandall kb kialakított fÜstÖl kben okozza. CSak a fusttel kerÜlhet kapcsolatba. ahol a hÚstermékek gyakran a lángokba érnek. Biztonság kedvéértmelegítésel tt viIlával tÖbbszÖr SZU rkál- Be kell tartani azt az alapelvet iS. 3Z élelmiszer lánggal nem. f leg akkor nem. de nem ritkán almafát lebbre fekv országokban a fÜstoléshez mahag nit és cédrust használnak. A kereskedelmi termék Összetételétfel kell tÜntetni a csomagoláson l fÜstolt ételeket. amelyek a ta égésekor keletkeznek. A lánggal valÓ kÖzvetlen érintkezés veszélyes amiatt is. A halak f ÜstÖlésénélis komoly gondokat okozhat a kozvetlen tuz. esetleg tŰlevelet is szÓrhatunk sz Sotétebb színt kap a hÚrs ' ha a bÜkkf aés furészporhoz ége rf a-aprÓfát runk. Egyes tájakon a házi fÜstol kben hagyományos futoanyagnak számít a szilvafa. amelyek más fuIoanyagot használnak.2. Kulonleges ízt ad a fustÖlt hÚsnak. gyasszuk. Nem számít ritkaságnak. hogy a kolbász egyszerŰen elég. ha megk s- 1. így megorzi ízétés nem reped ki. hogy a fÜstÖlésre szánt élelmiszer nem lehet egy térben juk meg. hanem B0 'C korÜli h mérsékletŰ vízben Vagy gozben melegítsuk. hogy a A faf J tanács Minél alaposabban bemetéljÜk sÜtés el tt a kolbászt. ha I . A fustol kt t anyaga A kÖnyvben fa. hogy a fÜstoléshez a fÜstolg o Ía fÜstjét hasznátjuk. hogy aZ élelmiszeren.Vagy nyírÍaforgácsát használjuk. els sorban a hÚsokon káros anyagok rak dnak le. ha a Íutoanyag kozé bo- szilva. A fÜstolésre áIalakított kerti kandallÓk esetében egyáltalán nem ritka. A roSSZ min ség Vagy nagy vízIartalmÚr fÜstolt áru tartÓsságát nem hosszabbítja meg aZ Sem. Az égo fa lángjai ugyanis az élelmiszert. A AZ áru min ségétáltalában konnyen megállapíthatjuk az ára alapján. Az amat r fÜstÖl k esetében arra kell vigyázni. például a gyanta égésmaradványa.

és intenzitását . Napjainkban már készen.A fÜsleveg t engedjÜk be. éS távol legyen a fÜstolt élelmiszert l' Nem szabad. amelyek el nyÖsek a Kis németországi kitekintés. csomagolva vásárolhatunk el re elkészített.. amelyet legalább két n. valamint az erdei feny re. Németországban és más alpesi országokban egyes a tuzre. Az ilyen keverékeknélkÜlÖnboz illatok Használhatunk bÜkk-. gy például Bajorországban sokan imádják.cseng " hangot adjon. de legf képpen sokkal tÖbb veszélyes anyag szabadul fel aZ égéskor. A halakat égerrel kÜlÖnosen szeretik fÜstolni. a szilfa Vagy a vorosfeny .feny és a t levelek er s terpentinízt adhatnak a hÚsnak. 9 . amely néha _ f leg nyersen _ terpentinszag fÜstot ad. kÜlonÖSen ÜgyeljÜnk a luc.) teszÜnk. rozmaringot. hogy A az izzo Íadarabok mellé néhány hasáb gyÜmolcsfadarabot (alma. ahol a IulevelŰ fák a meghatározok. ezért a felhasznált IuziÍának olyan alkalmaznak a fÜstfejlesztéshez. meglep lehet azillatos borÓkagyanta iS. aZ keveréket például gyÜmÖlcsfákkal keverve. hogy aÍa lánggal égjen.. amelyek fÜstje a fÜstolt termékeknek Összetéveszthetetle n ízt ad' éven keresztÜl szárítottak a leveg sabb a keményfa. de teljesen tÖnkreteheti a grillezett vagy fÜstolt élelmiszert. szilva stb. llyen fŰrészport használunk például az elektromos f de nálunk ezI aZ ízt nem szokták meg készítmények esetében nagyon kedvelnek. száraz. ha a Íákat más-más arányban keverjÜk. provence-i f szerkeveréket stb. mentát. A legalkalmanyers. hogy a grillezéshez Vannak alkalmasabb és kevésbé alkalmas fafajták. amely a kandall ban égve nagyon j illat . llyen célra használhatunk borÓkát. ?Z égéshosszát Óvatosan tegyÜnk a luzre. borÓkafeny vel és égerfával fÜstolnek. a tŰzÍa. ha a fÜstolés kezdetekor rosszul mértÜk fel a fustoléshez szÜkséges fa mennyiségét. ezért fÜstolésénél.és a bor kafeny re. ha még Azonban eZ is ízléskérdése. llyen eset akkor hogy a friss tuziÍa lassan égjen. csak vorose n izzon és f Üstoljon. h azánkban és kÜlfoldÖn egyaránt (aki járt már írországban aZ bizonyíthatja) használják a Iozeget vagy a mocsári mohát. KellemetlenÜl Kellemetlen me9lepetéseket okozhat a lucfeny is. ezt még a száríIás el tt tegyuk meg. tolgy- és nyírÍahÚsok Üstol kben fordulhat el . hanem az alaposan meg száradt gyokereket is' Létezik még egy tÜzelo. A kérget le kell hántani a keménytákrol is. amelyet feny fával. A moCSaraS terÜ leteken .A A Íustolésrehasználl l zita eIégetésénekalapelvel a kovetkez k: A nedves Ía sokkal rosszabbul ég. FÜstolés kÖzben a tŰzre rádobhatunk bizo_ nyos fŰszernÖvényeket. lucfeny vel. Sohase használjunk aZ élelmiszerek készítéséreszolgálÓ berendezésekben kéreggel borított fát. hogy nagyobb mennyiség korom keletkezik. hogy az illatuk megcsapja a hÚst. Nemcsak a fatorzset és az ágakat használ1ák. és hagyjuk elégni Úgy. f leg akkor. A gyakorlatban ritkán veszik f igyelembe. LegyÜ nk azonban vatos ak. kifejezetten fÜstÖlésre alkalmas aproÍát vagy bÜkkfa1urészport. keletkeznek. mint tÖléskor aZ égéstérbea németországi szaktekintélyt l idézzÜk a ko- Binder. ha a fÜstot parázslo. ut lag kell p tolni a tuzifáI ÜgyeljÜnk arra. Egyes fafajták kellemetlen szagÚ fÜstot adnak.hogy enyhén megízesítse a fustol n l gÓ hÚst. aminek kovetkeztében a késztermékízételfedi a terpentin er s szaga. s t egyenesen istenítik a feketére fÜstÖlt hÚrst. a borÓka- emberek' A kÜlonbÓzo ízeket kapunk. azokon a homokosabb vidékeken. borsf t. hogy egymáshoz Ütogetve . habár a használata nálunk tilos. ilyen például a bodza. hogy a legjobb ital a gyantával ízesített gorog bor. puhaÍakeveréket kÖzéphegységi ovezetekben és száraznak kell lennie. A puhafa égetése esetén azonban fel kell készÜlni arra. ha nem elég szárazak. amikor általában kÖnnyŰ lehuzni a kérget.ahogyan sokan eskÜsznek arra. hogy minél tÖbb fÜst a lehet legkevesebb fejl djÖn. amelyrol nem szabad elfeledkezni. Egon vetkez ket: . tÜzet Úrgy készítjÜk el . hagyjuk ket elhamvadni vagy megszenesedni. cseresznye. amelyet aZ Ausztriában. izzo fával állítjuk el .

A felhasogatott fa felrakása az alapra 10 . a fal koré rakott farakás megtartja a nedves- hogy akkor se sÜllyedjenek meg. hogy a IuziÍát fÜstoléshez Vagy kandallÓban is tudjuk Ezért sokkal megfelel bb. A farakás alapia kb l van kirakva 1. kandallÓk és fÜstol k szerelmesei a tŰziÍán kívÜl mást nem hajlandÓak használni' El fordul azonban. A roston sÜtéshez és a fÜstoléshez használt keményfát hosszÚ ideig.2b ábra. A rács alapj ának elkészítésekorazonban zat' Ez nem a legjobb megoldás.5 évig hagyják száradni. Ezzel kiegyenlíthet a talaj lejtése. 1. A farakás osszeállítását mutatj megel zzÜk. hogy a kezdok Vagy azok. Ahhoz. Vagy valamilyen fakárosítÓ bogár.kÖrberak1ák'' ahá- vasrácsra rakják. hogy aÍa alulrÓl elkezdjen rohadni. vagyis a felrakott fa nem cserél dik rendSzeresen.mozog''. Azilyen a halom alapja kÖr alakÚ. nem eléggészáraz Íát használnak Alkalmatlan azonban a tÚrlszáradt Vagy aZ oreg' korhadt tÚzelo ls. ugyanis a Ía sohasem szárad meg tokéletesen. hogy A fa tárolása Régi képeken. Ez a rosszul kiegyensÚrlyozott rakásnál aZ egyes sorok elcsÚsznak.. felhasogatott Íát. a IuziÍa alkalmazásátÓl idegenkednek Ennek oka legtÖbbszÖr. a halom megd l. amelyet szárítani akarunk szolgáljon aZ grillezésre Vagy fŰtésre _ aháZon kívÜl. KÜlÖnleges és jellegzetes. '' bor kával fÜstolt hÚs azonban aZ alpesi országokban és aZ észak-németsíkságon cickányok és mindenféle bogár számára. ennek megvan aZ az elonye.Vagy a téglaoszlopoknak megfelel alapjuk legyen azért.. legjobb. legalább 3. akkor a szélvihar sem mozdítja el. A szell zetlen helyiségben A kÖr alapot legjobb lapos kÖvekb l kialakítani a kÖvek kozt maradnak hézagok. aZ egymásra rakott rétegek .2b ábra.2a ábra. a szabadban. természetes Úrton kell meg száradnia. hogy nedves. .Vagy kerÜl. Ezeket a házakat télen séget. akik ritkábban haszn á\ák a grillt. Vannak. ha k vel Van kirakva. hogy a Íelhasogatott fával . akik a farakásokat olyan fa.2a ábra). .hUllámoznak'' és '. els sorban azért. Teljesen mások a Íizikai és h technikai tulajdonságai azoknak a házaknak.mozognak'' . ha atuziÍát. és el bb Vagy ut bb osszeomlik. Ha azonban a jl megrakott farakás egyenes alapon áll. amelyek k b l készult Vagy ÍalazoIt alapon állnak. Ha Ugyanis a hétvégiházban nem laknak tartÓsan. használni.. sokkal kÖnnyebben megtámadja a penész. így a rács vízszintes helyzetbe Ügyelni kell arra. f ilmeken láthatjuk. hanem a borÓka ágait és a bogyÓit is gyakran használják a fÜst illatosításához. éS mindenképpen legyen vízszintes. és egyes olvas k saját tapasztalatbÓl is ismerhetik. mert a borÓkabogyÓkat nemcsak a sonka pácolásához haszn álják.A továbbra is kÜlonlegességnek számít. f tik és nyáron is használ1ák. ha Íelraktuk a jÓl a aZ 1 . hogy a ko. A szárado Ía ugyanis . aházt l távolabb szárítjuk A felhasogatott Íát halomba rakjuk. éS egyben remek bv hely aZ egerek. A klasszikus grillek. amelyeken keresztÜl a leveg szabadon járhat' Ezzel (1 . amelyben egész évben laknak..

mivel ennek bels részén lecsap dik a nedvesség. A farakás keresztmetszetét mutatja az 1 . A biztonság érdekében készíthetÜnk egy bels szerkezetet. amelyet bels oszlop tart. és a tetejét . kis . hogy befelé és felfelé álljanak. mivel ez jelent sen nÖveli a rakás stabilitását. és ezzel lezár1ák a rakást. ahol tovább megmarad a h . hogy keresztbe.3b ábra. hogy a hasábokat mindig a vastagabb végÜkkel kifelé rakjuk. UgyeljÜnk arra. A rakás magasságát gy válasszuk meg. vagyis 1 m sugar aZaZ az alapja 2 m átméro1Ű. ahogyan azl az Alpokban hasznáIiák 11 . . mint a másik' A hasábokb kirakott gy rŰnek a kor kozéppontja felé kell lejtenie.sapkáVal'' zár1uk a hasábokat Úgy rakjuk. 1. a felhasogatott Íát sugárirányba a kor peremére rakjuk. ezeken átÍŰzÓtt zsin rral rogzíthetjuk a ponyvát.3a ábra. A száritásra készített farakás frigg leges keresztmetszete de vízhatlan ponyvával. mindig kívÜlr l kezdjÜk. Tirolban Vagy más már A farakást védeni kell aZ ellen . A ponyva szélénáltalában lyukak is vannak. alpesi országokban ta!álkozhatunk. A rakás tetején a hasábokat gy rakjuk. EzI a Iejtést er síthetjÜk Úgy. ban. hogy ne f jja el a g t Sem engedi szél. vagyis addig rakjuk. ÜgyeljÜnk arra is. zdndelyes tet - 1. hogy konnyen be tudjunk ny lni a kÖzepére.. háromszÖg keresztmetszetŰ fahasábokkal. hogy a tetején domborulatot képezzenek.A Ía rakását mindig vastagabb. hogy a tetejét gond nélkÜl e!érjÜk. A rakás akkora legyen. a hasáboknak ugyanis általában aZ egyik végÜk l I I I Az egymásra rakott rétegekkel Íokozatosan csÖkkentjÜk a rakás átméro1ét. A tarakás bels tart szerkezete és a zsindelytet . aÍarakást. érint irányba rakott. ilyen megoIdással azonban napjainkban ^Z csak Bajorországban. amely a farakást stabilan tartja. egy síkben legyenek. Ősszel a rakást takarjuk le leveg t átereszIo. llyen fahasábok általában minden favágáskor b ven keletkeznek. amit l a Ía konnyen megpenészedik Vagy gombásodni kezd. amely a leveát. hogy aZ egyes rétegek amennyire lehet. Ne használjunk olyan f liát.3a ábra. amíg segédeszkÓz nélkÜl rakni tudjuk. AZ Alpokban Vagy azokban aZ országok- es és f leg a h al aOÖ vel védik.

aZ oszlopon 50. Faág helyett hasz- 5 évig k A nálhatunk erre a célra készített rudakat is. A vízszintes rÖgzít ket akkor helyezzuk be aZ el re elkészített lyukakba. rÖgzítok hosszának egyeznie kell a farakás átmérojével. 1 . .vagyis a végÜknek egyvonalban faragott Íahasábot teszÜnk A rÓgzítés legjobb m dja. Ehhez aZ oszlophozkÖIÓzzuk a vízszintes rÓgzíIorudakat. ha 2-3 évet szárított keményfát használunk. A gondos gazda munkáiának megvan az eredménye 12 . egymásra mer legesen. ha a vízszintes rudat a végénátfÚrrjuk. igaz visszavágva az ágakat is. AZ így rÖ9zíteIt farakás nagyon stabil lesz. de rugalmas. szeggel Vagy ékkel rogzít1Ük. len n ie a kÜ ls átmér vel A vég Ü kre mer legesen egy darab deszkát vagy laposra kell 1.. a grillezéshez Vagy nyílt kandallÓban azonban legalább szárított fát használj un megraktuk a lyukak magasságáig (| . A kÖzepében felállítjuk tÖrzse volt. megCsapatáShoZ'' . amely kemény. de csak olyan fafajta alkalmas erre a célra.60 Cm-enként vízszintes lyukakat f Urunk kÖzépso tartÓoszlopot Eredetileg eZ gyakran egy fiatal feny száraz J A puhafát csak a keményfa gy jtÓsaként használjuk a fÜstol felmelegítésekor tanács A tapasztalt fÜstÖl mesterek néha használj ák a f Üstolés végéna hÚrst ér utols .A bels és rÖgzítjÜk a szerkezettel ellátott farakás alapja szintén a szilárd alap. amikor a rakást Az egyszertj futésre Vagy a fustÖléshez elég.3c ábra. amelyen rajtahagyták .3b ábra) Ez a rogzíto készÜlhet egyszerŰ Íaágbol. és miután a rÚrdra felf zIÜk a deszkadarabot azt a lyukba szÚrrt faággal. a vízszintes ÖsszetartÓ rÖgzít ket ezeken d ug ju k keresztÜ l.

Vagy sával keletkez fÜsttel fÜstÖlnek. Fustolési modok A klasszikus fÜstÖlés alapja a fÜst lpari sok esetében a fÜstÖt gyakran fÜstaromával Vagy más anyagokkal helyettesítik. A korszerubb fÜstÖl kben. el1árá- talában egyszerŰ kerti fÜstoloben (1 4 ábra) végeznek. a kam r átol .3. '#. hogy tŰziÍa mellett. ábra) . ábra. El fordul.istol kamrán kívtili tíÍztérrel 13 .!t 1. például f ustÖl szekrényekben. ezekkel a mÓdszerekkel tÖbbféle fÜstÖt fejleszthetunk.1. izzá- W. A fÜstfejlesztésnek tÖbbféle m dja létezik.a fÍ.5. e rre . Egyszeríi. EE E F I t # 'ry tl tl -. fáb l készult kerti ftistol .4. a tuzIér teljesen el lass a tuzIér felett elhelyezett fémhálora szor1ák az aproÍát vagy aÍurészporI (1 . amelyet ál- ezzel kombinálva más IÜzel keveréket is a Az amator hÚsfÜstÖlok és a hétvégiház-tulajdonosok szinte kivétel nélkul a tÜzel Van választva használnak. pé ld áu l egy.! : _+ . amelyeket rozsdamentes acélbÓl készítenek .4 -a< {'} .

víz és ill SZerVeS anyagok) keveredése adja a fÜstot' hevítéskora Ía bels homérséklete is foko- Figyelem! A f jt anyag tÖbbi része lesz a f aszén. Fokozatos kÜls A Ía vÍzlartalmátÓl fÜggoen a fának fele változik séklete 200 .5' ábra.Sem aZ égéstermékekh mérsékletével ! Ne tévesszÜk Össze a fa égésihomérsék- 1. fÜstté . Az izzás optimális h mintegy mér- zatosan no.A fust keletkezése A klasszikus. fÜstoléshez használt fÜst taizzásával keletkezik. 3 fustszrjr egyben véd hál is a Íustolésre felakasztott halak alatt 14 . a gázok és az elpárolgÓ folyadék (pl . letét a IŰztér h mérsékletéVel. mikÖzben a Ía fokozatosan.600 "C. 2 fustterít . Az égésnekebben a fázisában kÜlÖnbÓzo gázok és folyadékok keletkeznek. Rozsdamentes acélb l késziilt korszer ÍÍistl szekrény 7 a tuzel keverék éget tere. pirolitikus uton bomlik fel.

mint a nyersen fustolt sonka. vagyis a kicsap dik. hideg fÜstolés esetén elektromos fÜstÖl kben az izzo ftit test hatására fejl dik fÜst. A Ítistolt hrisok jeIlemz színei 15 . a leger sebb konzervál hatást a h s felszínénváltja ki. ábra. 1 . A végeredményben jelent s Szerepet játszanak a fenolok és a hÚsban Iév fehérjék. sonka miért romlik meg gyorsabban. a fŰrészpor (áltaIában enyhén benedvesített.6. A nyersanyag melegítésénél fehérje koagulál. vagyis avasodását. és izzásával keIetk ez fÚét A de f Üstben lév egyes anyagok tompítják Vagy teljesen megakadályozzák a fÜsto|t htisban lév zsÍr oxidáciÓját. Ez els sorban a lassÚr. hogy ne égjenek lánggal) elkezd fÜstolni. megismételhetetlen és az ipari m dszerekkel utánozhatatlan illatÚ és ízŰ házi fustolt áru készítése. amikor a fÜst hossz id n A fustolt hus ilIata. hogy a tŰz a fÜstolg anyag alatt ég. a formaldehid és a krezol sterilizálo. kovetkezik be.amelyek reakci ba lépnek a fÜstben Van a fÜstolt termékekre. gy iS. ill. ill.j9y 'ér- Apr fa vagy t l(5anyag_keverék FÜstot fejleszthetÜnk kÖzvetlenÜl ttjzrakással. ize aIkímiáia A fÜstben lév fenolok. Ez aZ egyik magyarázata annak. szavatosságát. AZ keresztÜl át1ár1a a hÚst. és ezzel meghoszszabbítja a hÚs tartÓsságát. így fejl dik megfelel mennyiségrj fÜst . és ezzel magakadályozza. hogy a f tt lév karbonilsavakkal. Ezek az ízek a fÜst iIlatának és ízéneka hris illatának és ízénekkeveredésével jÖn létre. Az égéskorkeIetkezo h hatására a fa. mikrobag átl hatással Aházi fÜstolés célja a kÜlÖnleges. befolyásolja a h sban lév fehérjéketés zsírokat. Savak. hogy a fÜst részecskéibehatoljanak a hÚrs belsejébe.

hogy nyáron. de máshol is. amelyek osszekapcsolj ák a fehérjéket és egyben lebontják a vizet. Tirolban. h . hogy legalább 7 cm-nél vastagabbak. A fekete színt a tŰzifában lév nagy gyantatartalom okozza. amelyet egyrészt a h hatásával érjÜk el. amely a hidegfÜstÖlés hatására megy végbe a h s szerkezetében. hogy a fadarabok ne legyenek sének egyik fajtája. amelyben már csak a nap hatására is jÓval nagyobb a gedettnél. a h sokat és a Sonkát is teljeSen száraz felÜlettel akasszuk be a fÜstol kamrába' A fÜstÖlés megkezdése el tt ellen rizzÜk a kamra falainak bels felÜletét iS. a kamrába tegyÜnk nedvességmér t is: aáomérséklet nem haladhatja meg a 30 "C-t. helyenként fekete pedig a Sonkára. meleg helyen. A fogyasztás el tt a fÜstÖlt hÚrsrÓl eltávolítják a lerak dott kormot.. napon állo fÜstol kamrában végzik. a fÜstol ben mért h mérséklete h h h mérséklete mérséklete mérséklete mérsékletét kamrába a val bevezetésnélis. Ha valÓban j l sikerÜIt fÜstolt árut szeretnénk kapni. policiklikus aromás szénhidrogén-tartalom' Bajorországban. amelyhez a keményfa és a f részpor égésekor keletkez h t és fÜstÖt használju k' A fÜstÖl minden kamrá1ában legyen h mér és ellenorizzÜk a fÜst A fÜstnek alapján megkÜlonboztetÜnk: fÜstolést hideg fÜsttel (a fÜst 20 ' . A frist tomorít is hogy a kolbászt. A 400 "c. hogy a h kezelt hÚrs hosszabb ideig eltarthat és finomabb legyen. a rÓzsaszínes barna..60 'C-nál kisebb) . ezen Sem maradhat lecsap dott vízpára. A f eketére val f Üstolés nem javasolt. A fustolés m dja A fÜstÖlés a hÚs és hÚskészítményekh kezelé- 3 évig szárították száraz. . ha aZ égéstermékek h mérséklete a tuztér felett nagyobb. legkárosabb káIrányképz dés nem kovet- h mérsékleta megen- A hidegfÜstÖlésnél fokozottan Ügyelni kell arra. . A fÜstÖlés célja tehát A színváltozást a fÜstben lév színezoanyagok. eZ bizonyítja. Ezek a folyamatok nagyon fontos Szerepet játszanak a természetes bélbe tÖltott termékek fÜstolésénél. amely kÖnnyen láng r3 <ao A száraz 16 . 00'C-nál kisebb). a levego páratartalma pedig 75. UgyeljÜnk arra iS.. aranyb arna szín a f ÜstÖlt halak h sára jelIemzo. 85 %"-os legyen . pél- A hldegÍusto!és HidegfÜstolésnél a fÜstol kamra h mérséklete általában csak 12'. megválIozik a színe.30 "C-nál kisebb) fÜstolést meleg fÜsttel (a fÜst . valamint a fÜst és a hÚs kozti reakciÓk okozzák.1 50. fadaraboknak teljesen száraznak kell lenniÜk. A sárga. A hidegfÜstolés akkor lesz sike'eS. mivel ekkor a hÚrsban nagy lesz a hatására. a szálkás hÚrs vÖrÖs-sotétbarna színárnyalatot kap. A begy jtás el tt \ra ellen rizzÜk a tuziÍil. A másik hatás az auIolitikus-enzimatikus folyamat. Vidéken általában ezért fÜstoltek f leg éjszakánként. fÜstolést forrÓ fusttel (a fÜst B0. A fÜst tÖmorít hatása els sorban a benne lév formaldehidnek és más aldehideknek kÖszonhet .és a marhah s l Mindegyik modszer célja. és a hÚs fajtájátÓl.A ftistolt hus színe A fÜstolés során válIozik a h s színe is. A jellegzetes fÜstolt szín fÜgg a fÜstolés modját zsíros részei világos sárgásbarna színt kapnak. amely megváltoztatj a a hÚrs jellegzetes nyers szerke- kap. Napjainkban az amat r fÜstolés egyik leggyakoribb hibája. mint kezik be a lassÚ.24 oC. hanem csak akkor. A disznÓ. viszonylag hideg fÜstÖlésnél..zengo'' hangot kell kiadniuk. ha a tuziÍa a tuztérben csak izzik Ügyelni xell a fŰrészporra. A fÜstben lév anyagok a hidegfÜstÖlés során lelassítják Vagy teljesen leállítják a hÚsban lév zsír ava- zeIét a nagyobb h mérséklet huzamosabb sodását' dául Franciaország egyes részein éppen ezt a mÓdszert alkalmazzák már generáciok Óta. . A vagyis egymáshoz Ütogetve . aranysárga Vagy aZ aranysárga. A fÜstÖlésnek koszonhet en jobb megjeIenést a kezdeti nyers állapot megváltoztatása.

a hÚsokat 6' '. ahol a fÜstÖt a tuztérb l a amelynek falai csak colopokb l álltak.k 1t .12 oráig kell fÜstÖlni' 17 . mint a 1Ó valÓ tartÓsításnak szivar. . ennél a fÜs_ tÖlési modnál csak a végukÖn izzanak. A fÜstÖléshez használhatjuk gyÜmÖlcsfák fáját is (megfelel például az alma-. mert nagyobb mennyiségben tartal maznak gyantát. hogy jÓ minoség erdekében legalább 24 oráig kell fÜstolni még aZ Üzletben készen kaphatÓ. Ez viszonylag Új eljárásnak számíI. A melegfÜstÖlést azonban folyamatosan kell redves. a nagyobb nÚsdarabok (egész Comb _ sonka.) esetén folyamat néh ánY A fÜstol kamrában a legmegfelel bb h mérséklet 30' . vagyis iparilag szert használni. fÜstÖlt oldalas.lgyanis minden ház udvarán Volt egy egyszer u f stÖlo ' kÖrÜlmények <ÖzÖtt is azzal kell számolni. AIuzrakáshoz ebben aZ esetben is teljesen kiszáradt keményÍáI használunk. mint a hidegfÜstÖléSt. a valÓdi fÜstÖlés A virsli. hogy milyen nagyságu hÚsdarabokat f ÜstÖlÜnk. azonban legalább 24 orán áI tart. . megszakításokkal kell a f ÜstÖl t begyujtani. szavatosságuk ugyanis 10. A fustolés megszakítása idejére azonban biztosítani kell. la . llyen m dszerrel fÜstoltek 'nég a mÚlt század elején a Beszkidekben \agy Szlovákiában. f <orlatilag mindig télen végezték. ennek kiolvadásával a kolbász tÖnkremegy a fÜstÖlés ideje elhÚzodhat akár két vagy tobb retig is. Ha azonban valÓban ki akarjuk prÓbálni a hidegfÜstolést. Ezért seink a hidegfÜstÖlést gya- napig tart . hogy a leveg ne legyen tÚl végezni. amelyek átméro1e 3' . aZ otthon revelt malac lapocká)a. e- .4 cm. mivel ezek gyakran nagyobb mértékbentartalmaznak zsírt. hogy hosszu a fÜstolési ido lévo zsírt KÜlÖnÖsen aZ Üzletben vásárolt. Ebben a helyiségben volt lÓgtak egész télen a hÚrscJarabok. a sárgabarack és aZ oszibarack Íá1a nem a legmegfelel bb. a szilva. fÜst kiolvaszIhat1a a hÚsban és a kolbászokban A háIránya. hogy a meleg A Ennek a fÜstÖlési mÓdnak a remek eredmény rnellett hátránya. vékony kolbász a. <Ózé tartozik. amelyeket néhány esetben még utÓlag Íoznek. A fÜstfejlesztéshez is más modon rakunk tÜzet. A melegfustÖlést általában aZ olyan hÚskészítmény fÜstÖlésérehasználjuk. virsli stb. éS attol. Ezt a fÜstÖlési eljárást általában a kÖzepes eltarthatÓságÚ hÚskészítményeknél alkal mazZlJk. amikor például a halászkunyh kban a tet ryílásba akasztották a halat. Ennél a mÓdszernél lgyanis a tÜzet néha hagyhatjuk kialudni. A al- Ía . amelyre vékony bÜkkfahasábokat Vagy f részport sz runk.zAZ 1ainkban sokkal kedveltebb modja a A melegf istolés A melegfÜstÖlés sokkal gyorsabb. hogy a fÜstÖl például a retvégl házaI a fÜstol vel osszekÖt folyos rol SZellozzÓn. hogy a fÜstolés után Íozzuk-e még a hÚst' A kolbászÍéléket2'. nem szabad. de egkorábban azonban csak 48 orás folyamatos fustÖlés után.akkoriban . a legrég A hidegfÜstolés a hagyományos m dszerek ibb házi praktikák egyike. ezérI napfÜsttel késztermékekneknincs olyan hosszÚ szavatossági idejÜk. '6 oráig. vagy fustÖlés után h kezeljÜk a terméket A melegfÜstÖléssel készÜlt termékeket gyorsan el kell Íogyasztani. \agy tÖbb alkalommal. -. mint a hidegfÜstÖlteknek. mert nem fÜstol dnek olyan sokáig' A fÜstolés idejének hossza attol fÜgg.oldalas stb. vagyis nem szabad megSzakítani. hogy a fÜstol kamrán <eresztÜl gyártott kolbászt is. mivel a folyamatot nehéz lenne Ú1ra megindítani. fÜstoléséhez használják.Vagy a kÖrtefa)' A CseresZnYe. elég leveg áramoljon ÜgyeljÜnk azonban arra.50 "C A fÜstolés hossza attÓl fugg.néket: hÚst Vagy kolbászt akarunk fÜstÖlni. hogy aZ égéstermékek h mérsékletenagyobb legyen . éS nyers ter- kissé hevesebben kell égnie.lt Ó.14 nap után lejár. és alatta t zeggel es lnohával tÜzeltek. amelyet már eloÍozott utÓfÜstÖlésére elég 2_3 ora. hÚs. Íoleg szalonna. iparilag készítettkolbászok ut fÜstÖlése esetében kell vigyázni. akkor Vagy a szabadságunkat kell rááldozni.még amat -]a napjainkban akarjuk a hidegfÜstÖlési mÓd- r alapanyagbÓl készíIÜnk. hogy mit ÜstÖlÜnk. turista jelleg felvágott.ll :eto alatt vezették ki a mellette lévo helyiségbe. els sorban azérI.ágak.

A forrÓfÜstolést azonban csak tapasztalt szakemberek végezhetik. A lassÚr melegítést kovet en a hÚrst a 60 'C-ra el melegített fÜstÖl kam rába akasztjuk. lassÚ melegítés. f Üstolés. amelyben kÖrÜlbelÜl 60 "C-ra melegszenek fel. i " d' Az égéssorán ugyunis gyakran tu| száraz ÍÜst keletkezik' Ennél a fÜstÖlési eljárásnál el nyosebb.1 0 percig tartjuk a vízben.. A tÚl intenzív é9ésmegakadályozására tobb mÓdszer is létezik. A kolbászokat A forr Íustolés Ez a m d szer még gyorsabb. mivel kÜlonleges fÜstol kamrát igényel. A fÜstÖl egy zároszeleppel állítjuk kamra h mérsékletét be. ha azillatos fát csak a fÜstolés végén. Ezzel a m dszerrel csak a fÜstolt hÚst kezeljÜk: mintegy 30. mert a termékekbol kicsopog aZ Összes zsír.B0 'C-ra noveljÜk a h mérsékletet a fÜstÖl kamrában. (HÚsÜzemekben általában telített vízgozben melegítik a termékeket ) Lassri melegítés. 'C h mint- nedvesítjuk a f részport Vagy a forgácsot is. egy 70 mérsékletŰ vízbe tesszÜk. Használhatunkkézi permeIezot is' A fÜstÖlés végén is permetez vel fecsken dezzÜk a vizet a ÍŰrészporra' rakott. Ezután vízzel eloltjuk a tÜzet. lgaz. .A f Üstolésnek három szakasZa van'. a virslit 5.. 1 kg-os darabot 30 percig. A melegítésid tartama a hÚrs nagyságát l fÜgg: a 0. . hogy elzár1uk a leveg utánazonban nem oldjuk meg az égésokozta további gondokat. . hogy no a fÜst s r sége.5. éS a feldolgozáshoz is komoly tapasztalat kell. Napjainkban hÚrst. r? -.*--rZ 1'7. mivel a fÜstolési h mérséklet 50. p tlásának tját aIŰztérbe. ha s r nedves fÜstot használunk. nem teszi tÚrlzottan hosszu ideig eltarthatÓvá a nem lángolják le' a legtÖbb de azonnal fogyaszthato és a fÜstÖlés id tartama meglehet Sen rovid. hÚsféleséget ezzel a m dszerrel fÜstÖlik. A fÜstÖt nedvesebbé tehetjÜk. . mikÖzben SŰr'Ű ÍÜstben fÜstoljÜk. '90 oC. A tÜzet elejét l fogva Íurészporral szor1uk le. . A melegÍustoléssel rovid idcí alatt ízletes hrisokat készíthetrink 18 . mint a melegfÜstÖlés.kis mennyiségben szor1uk a tuzre. a felszínt szárítja ki.gyakori az is. Ugyan csokkenti a h mérsékletet. hagyjuk megszáradni. éS a hÚst hagyjuk kih lni a fÜstol ben.A termékeket meleg. . lelángolás. Vagy a IŰzre vizet fecskendezÜnk.. Elég. . hogy a lecsopog zskt felfogják egy tálba' Ennél a fÜstolésnélis gyakran illatos anyagokat kevernek a ÍŰrészporba (például kÖrtefát. a fÜstolt termék ezáltal érdekesebb ízIkap. de így elérjÜk. miel tt j l kiszárított tŰilÍáI vízbe mártjuk. a száraz ÍÜst ugyanis kiszárÍtja a h st. nem is rontja a termék min ségét. és egyben a nedvességtartalma is. borÓkát Vagy tŰleveleket). ráadásul meglehet Sen egyenetlenÜl. és szárazak lesznek . ha a tuzre : Lelángolás. ábra. nem szabályozzuk a fÜst nedvességtartalmát. hogy a h mérséklet ne emelkedjen az eloírt folé. UgyeljÜnk arra. A legegyszer bb.ha a tÚl heVeS lánggal égo tuzre nedves ÍŰrészport sz runk. a tuzre dobnánk' Ugyancsak vízzel A ftistolés Íolyamata. ezzel l {\ . A zsírcsepegés azonban nem számít ritkaságnak.60 percig intenzívebb IÜzeléssel korÜlbelÜl 70.

ábra). Általában arra használták. és ha gy latjuk. amellyel a lehet legpontosabban 19 . amelynek l ztér ailaiának ellen rzése h fontos szerep jut a tuztérbe jut leveg menynyiségénekszabályozásában. aa 1. El szÖr a tuztér és a fÜs- A tÖl kamra kÓzti vezetéket ellen rizzÜk. de csak saját felel sségre. amit el kell bel le h st bekenték vele.illatosították'' a f tt krumplit. de itt is el <ell mondanunk.. olyat válasszunk. A nedvesf istolés : tesé- is. amelyeket kÜlon fejezetcen mutatunk be ' Ezek az USA-ban és Kana- kamrábol kifelé vezeIo járatokat. Ez az elrettent kép az internetrol származik.:zel . hogy tÚl vastag rétegben rak dott rájuk --]abár teljesen kézenfekv nek t nik. :és . lemezb l készu lt f Üstol kamrák gyakori hibája. Ki lehet tehát pr bálni. hogy ennek a zsírnak valÓban rendkívÜl megfÜstolt <at a <l '. A tálbÓl rendszeresen szedjÜk ki a zsírt. amelyekre a hÚsdarabokat akasztjuk. hogy mind a tíz ujjunkat megnyalhatjuk utána. ha ontvényb l készÜl.forgácsokban'' távolítjuk A Biztosan lehet gy is fÜstolni a hÚrst.a- et elott alaposan át kell nézni a fÜstÖl t. J még ma is _ az gynevezett fÜstol zsírI. Ez a m dszer alkalmazhaIo ma iS. Ne feledkezzÜnk meg a véd kesztyurol Sem. a galuskát Vagy aZ osztrák szalonnát. vagyis azt a zsírt. akkor meg <ell tisztítani. majd a tuztérre tehát tegyÜnk mindig szabáIyos ajt t.30 oC h -nérsékleten.. :ort . ne essen bele a zsÍrt . hogy. hogy ne akadjon bele a deszkafalba. a kátrány és a kerozin. ahogyan azt az 1 . A fÜstol kamrában 25'.. amíg a réteg rnegpuhul' A melegítéshez sohase használpisztolyt. amelyet korábban csak Eszak-Amerikában és EurÓpa északi részein rasználtak. mivel a fÜstolo{amrában egy edényben tudjuk elkészítenia rÚst és a kolbászokaI is (például a sajtos szaámikat). s aZ aromá1a. lkat A takarítás után ellen rizzuk. a legjobb. A lángot szinte lehetetlen eloltani. mivel aZ konnyen megavasodik. Egy Csepp zsír aZ - 1unk benzinlámpát vagy a festok által alkalma- el' A kamrát addig melegítjÜk. ihhez a munkához célszeru mintegy 70 oC-ra felfŰteni az egész fustÖl t. és le tudjuk kaparni a fal- er lunk. hogy a fÜstolés megkezdése Korábban nagyon tanács szerették vidéken fn:as- hamu aZ elozo fustolést l. Át t<etl néznÜnk a falakat. A lerak dást vékony lapokban.. A tuztér ajtaja.4. nem éppen a legszabályosabb. hogy a már intenzívebb ízu legyen . mivel a lerakÓdott kátrány és korom nagyon gyÚlékony. hogy ha a hÚs lecs szik aZ akaszt kampor l ami bármikor Minden fÜstÖl ben ajánlott védorácsot elhe- felfog tálba. . cjában nagyon népszerŰek. AZ utÓbbi években nálunk is kezd elterjedni a nedvesf Üstolés. hogy mé9 a korom. hogy a fÜstnek szabad-e aZ Útja.uk :bb )az.4 . akkor általában benne marad a távolítani. sekor _ a el fordulhat _. A régebbi. -ra an. és ellencrizni kell mÚiszaki állapotát. Azt is pr báljuk ki.B. s rŰ párában folyik a fÜstÖlés' A párát egy kulon e célra szolgál vízzel telt edényben fejlesztjÜk. ábra mutatja .:Ölt :3n. A m dsz erhez speciális ÜstÖl f 1SZ- jén edényre Van szÜkség. lyezni a felfÜggesztett hÚsok alá. Ezzel . zott elektromos mondhatnánk. csak arra kell Ügyelni.11. éS emellett más ételek készítésére is alkalmas. Ha nem használjuk tÚl gyakran. amely a hÚsokr ! fÜstÖlés kÖzben lecsopogott a kifejezetten erre a célra alá1uk tett tálba (1 . hogy jol tartanak-e azok a rudak. mivel így a Szenylyezodés megpuhul.Jk. hogy a rudak a falba val befogás helyén elrozsdásodnak' -. A Korszer megoldások Íustol k el készítése. amelynek célszer i legÖmbolyíteni a sarkait. Ebbe a tálba gy lik Össze f leg a szalonna Vagy aZ oldalas fÜstÖlélecsopog zsír. Vagy Úgy is 'Ól A munkához kaparÓt (spachtlit) haszná- egyszeru csontlevesb l is olyan fÜstoltlevest csinál.

At zlér szabályos ajtaján a leveg áramlásának szabályozására tudju mennyiségét (1 . ábra. hogy kényelmesen tudjunk tenni a tŰzre. fémb l f stol kamra ajtaja beépített festéket' méro.10. A védelmet maga a fÜst 1 . fustol belseje bels oldalát sem). hagyjuk rigy. ábra. Hasznos Segítség. ábra). Az akaszt rrid alatti. ahogyan legyártották (nem kell véd réteggel bevonni Sem az acél.ha a fÜstol kamrát elektromos Elektromos el melegítés 20 . a falak Ugyanis gyorsan impregnál dnak. k szabályozni a méretŰ és alak ajt k elég nagyok ahhoz. de a fábÓl Vagy tégláb l készÜlt fÜstol k falainak adja. hrisdarabokat vagy zoldséget ftistolhetunk.1 1 . és egyben elég er sek iS. A A kamra ajtaja . ábra. esetleg necivességl A A fÜstol falainak és ajtajának belsejét semmivel sem kell kezelni. a munkát megkÖnnyít legkÜlonboz bb elemekkel felszerelI fÜstÖl kkel. Az ajt rol nem hiányozhat a bels h mérsékletet készÜlhet f ábÓl. A kamra aljában van a tál. A f tistol kamr a. mivel aZ jelent Sen megkÖnnyítheti a munka kezdetét. Napjainkban egyre gyakrabban találkozhatunk korszer j. amely j bír1a a h t' használhatunk például szilikonos méro h méro (1 .10. magasabban Íekv ftisto! rostélyon halakat. A h mér vel 1 Íistol kamra aitaia Vagy horganyzoIt acéllemezb l stb.9. Sem a rozsdamentes acél.a természetben megfelel elemek vannak 1. vékony réteggel lerak dik rájuk a fÜstben lév égéstermék.9 ábra) . Az ajt t kívÜlr l fessÜk le valamilyen egészségreárIalmatlan festékkel. amelyben a lecsopog zsírt fogjuk fel melegít vel el tudjuk melegíteni. hogy a tuz ne deform ál1a Az beáram ábrán szerepl l leveg azoka| A homlokrészÜkÖn lév csÚsztathat szelel kkel és a rozsákkal megfelel en SZabá- lyozhat a leveg beáram]ása.

A fÜstolés ideje alatt a rostély álland an forgatjuk. nedves kamrát ugyanis e| bb ki kell szárítani és fel kell melegíteni' Foleg abban aZ esetben nagy segítség. majd hÚrst akasztjuk. Az elektromos melegítéstekkor már kikapcsolhatjuk. 21 . ha aZ ajt t kinyitjuk. ld t és Íutoanyagot takaríthatunk meg. hogy a tŰz biztosan belekapjon a Íába.ha a fÜstol t hosszabb ideje nem használtuk. amelYre a fÜstÖléskor Forg tengely a A tuz meggyÚjtása után a tuztér ajtaján Iév SZelel nyílásokat kezdetben nyitva hagyjuk. fával begyÚjthatunk a t ztérben. A világítás kapcsolÓját Úgy helyezzuk el aZ ajtÓnyíláson. a hi- bezár1uk a nyílásokat. kinyitjuk a kéményszelepét és ha azon- nal neki akarunk állni a fÜstÖlésnek.deg. ha az ajt t bezár1uk' van . A korszer és nagyobb teljesítményfÜstol k kamrá1ába forg rostélyt szerelhetÜnk. amelynek fordu|atszámát szabályozni tudjuk a fÜstolés típusának megfelel en. ha a felmelegítésheza kamra aljába és a falakba építettelektromoS f t elemeket használjuk. ViIIanyvilágítás A fÜstÖl be villanyvilágítást is szerelhetÜnk. A rostélyt kívÜlr l villamos motor forgatja. mint ahogyan aZ a h t gépeken jon fel. A rostélyra er sítjÜk a karokat. és lekapcsoljon. A f t testeket a kamrán kívÜlr l tudjuk bekapcsolni. azaz a villany automatikusan kapcsol d- Az el melegítésre általában elég két ora. Miután a kamrát mintegy 70'C-ra el melegítettÜk.

mÓd- színétis. ezért egyszertl mosással.2. Ezzel a mÓdszerrel a páclét (3 B %-os tÖménység) eljuttatjuk a hÚrs belsejébe. . KiválÓ élelmiszer. de magunk is elkészíthetjÜk A páclé készítéséhez használjunk forrás.1. a hus besÓzása konyhasÓval A sozással nemcsak tart sítjuk a friss hÚst. mivel házilagosan nem lehet elkészíteni.1. de csak az informáci kedvéért említjÜk. Horvátországban a prsut Vagy olaszországban aZ Ugyancsak világhírnévnek Örvend pármai sonkát (itt csak konyhasÓt használnak a tartosításhoz). amelyek nem tartalmaznak kl rt és más vegyi anyagokat.Vagy kutvizet. amelyet alaposan ki kell tisztítani Vigyázzunk a faedényekkel. amelyr l minden b rdarabkát és ínt eltávolítottunk. A páclé receptje: 1 L falában mélyen megtelepedtek a baktériumtelepek. Páclé kaphatÓ készen is. A fustolés folyamata 2. HasonlÓ mÓdszerrel készítikma is Spanyolországban a rendkívÜl híres jamon Sonkát. éS a páclének m anyag ízt adnak. tP 2. hanem megakadályozzuk aZ oxigén kÓzvetlen hatását. el bb alaposan (a kívánt eredményt azonban csak a déleur pai országokban lehet elérni). ábra. A pác!é szép rozsaszínrÍreszínezi a hrist 22 . UgyeljÜnk a mrianyag edényekre iS. Ezeket a Sonkákat a sÓzást kovet en kizárolag szárítással érlelik Befecskendezés a csontig. áazai kÖrnyezetben a bes zott sonkát mindig amelynek során a hÚsba beledÖrgoljÜk a s keveréket. A husok legegyszerubb elokészítésimÓdja a besozás' A hÚrs konzerválására már az okorban is sÓt használtak. mivel egyes anyagok a páclével reakciÓba lépnek. A leg sibb modSZer a Gram- negatív patogén baktériumok elszaporodásának meggátolására. meg kell fÜstolni. amely általában konyhasobÓl és kb. Napjainkban általá_ ban már el re elkészítettkeveréket használunk. El készítjÜka megfelel edényt. lug használata Yagy égetésnélkÜl nem lehet fert tleníteni. és addig ezek a részek teljesen védelem. A vizet a használat el tt forraljuk át. amelyek els ként támadják meg a hÚs felÜletét. RégiÓnkban a pácolás a hÚsok leggyakoribb el okészítési m dja' A tÖkéletesen tiszta hÚst. Páco!ás és sozás A hÚrst fÜstoléshez el kell készíteni. 0. de használhatunk káliUm-nitrátot vagy más néven salétroms t is. konzerválÓanyag nélkÜl vannak. mivel a hÚrs ott romlik meg leggyorsabban A páclé lassan (akár egy hétig) szivárog be a hÚs (sonka) mélyebben fekv részeibe. 100 g sot és 10 g cukrot' bedÖrzsgÖljÜk soval. -'-.5 % tartosítoszerb l áll. amelyek vízben oldjunk fel A száraz s zás aZ egyik klasszikus SZer. és a sÓréteg javítja a hÚrs ' A h st sozhatjuk egyszeru konyhasoval. egészen a CSontokig.

: :. de alkalmazhatjuk a nyers szalámik is. s zása A bes zás m dja. Kevés a s tartalma azoknak a halaknak iS.= r: adnak. és vízszintes helyzet- be fektetjÜk ket egy soállÓ edénybe Az edényt hideg helyiségben helyezzuk el' A hetjÜk meg t" p javításához használjuk. A nitrátbol 300 mg a1ánlott 1 kg hÚrshoz. majd belerakjuk kŐbol Vagy fáb l készÜlt edénybe (biztonságosabb. kell tisztí:-. amelyek egész életukben sÓs vízben élnek.. A pácolás eloírt idejének letelte után. Ha tÖbbé-kevésbéel akarjuk nyomni a halízt. azonban egy 4 kg-os péIdányt legalább 15 oráig kell a sÓban pihentetni.= '3akciÓba - ^ ^ ^* *] rertotle- ba. -'e szlnezi a hrist halványrozsaszín színét. _ =. de nem is szÜkséges.usználjunk .( a meg_ .:Sa UqhaSZ= =.. borokabogyÓkat. A páclét felszívjuk a fecskend be. amit valaki a hÚs fÜstÖlésre val el készítésesorán az el1árás alfájának és ome gájá- valaki más számára tul er s Vagy éppen tÚl gyenge ÍŰszerezésnek hathat. Az Üreges. ha k b l készÜlt edényt használunk)... és hagyjuk teljesen megszáradni. amelynek során a színanyag Úgynevezett nitrozomioglobinná alakul át. A hÚrst tÖbb rétegben egymásra rakhatjuk. éS a t t a gén keletkezik. A nagyobb halakat B. száraz kam rába akasztjuk. vagyis a hÚsdarabok méretei szerint két vagy három hét elteltével a hÚst kiszedjuk a pácléb l és meleg vízzel alaposan lemossuk. A legfontosabb tanács: mindent pr báljunk legfontosabb el készítom velete halak f ÜstÖlésének as zás. miel tt a hidegfÜstbe kerÜl. aZ mÓd- --_=rységu) aCSOn- =:l eggyor -:'-=.24 % s t tartalmaz. és a rétegek kÓzé is szÓrhatunk fŰszert. A páclével egyenletes sÓ- 23 . mint például borÓkabogy kat. itt is elobb beledorgoljuk a husba a sÓt és a fŰszereket. A tengeri pikkelyesek husa legfeljebb 0.B Cm hosszÚ fecskend ttjre.{ is -'' -. -='.(H kezelt hÚrsok esetén a mioglobinbol nitrozo-miokromo- Pácleves zást érÜnk el. rozsaszín 1bbé teszi a hÚst. ^: elké- - : ::- :' . A magunk is . készítéséhez A hÚssal érintkezve mikrobás enzimreakci knak koszonhet en a hÚsban nitritté változik.. akkor aZ kiegyenlít dik. azokat csak konyhas val tartÓsítjuk. hogy hÚsba szurva befecsken dezzuk a sÓoldatot '::_:. hogy nem alakulnak-e ki pe- lez dik.'10 %-os s zás. ::t:^Vekfe iS. ez adja pácolt hÚsok jellemz hidegs Ózásnál a halak gerincét er sebben be kell sÓzni. ez adla a h kezelt pácolt h sok megfelelo színét). akkor a sÓhoz kÜlonbÓzo f(iszereket adagolhatnak. A hÚst lepje el teljesen a páclé. Sem nitritet.?::<at :::= a ^t tartal- A Vi- --:.='-= amelyek r::: -_ zCaktérium::-. '=: :eljesen nészes foltok. |gy a meleg vízben feloldott sÓ és cukor szinte azonoS koncentráciÓban jut bele t l Sok páclevet juttatunk a hÚs- félnÜnk A halak A halak sozásához nem használunk Sem salétromsÓt. amelyek befecskendezik a hÚsba a páclét. A halakat kívÜlrol és belÜlr egyaránt bedÖrzsÖljÜk konyhas val (nitrátosat nem szabad használnr). ha tobb lesz. a nagyobb makrélákat négy oráig pihentetjÜk besÓzva Egy 3 kg-os lazacot legalább 10 oráig fekte- tÜnk. rolt borsot.A beÍecskendezés modia.Vagy kálium-nitrites sÓ- salétromsÓt ' a nyers sonka színének A kisebb halakat legfeljebb 3 Óráig.=a. f inomra vágott hagymát Vagy fokhagymát.-. A nitrites so (a kereskedelemben nátrium. mint amilyen koncentráciÓban a páclében is megtalálhat A bemerítésespácolás' Akárcsak a sÓzásnál. az édesvízi halak esetében eZ aZ arány megfe- nak tart. A hÚsoknál használt nitrát Vagy nitrit alkalmazása a halaknál nem engedélyezett. l - : -=.'aa Íekvo ' fokhagymát. mint a vékony hasi részeket.. forgÓk kÖré Nem kell attol. 1 kg hÚskészíIményekhez legfeljebb 150 mg nitritet adagolhatunk.20 IUszÚrással tudunk megfelel en páclével telíteni. például . éS rendszeresen ellen rizzŰk. ki AZ. borsot esetleg egy kevés cukrot stb.^=tig) szi'=. Egy sonkát általában legalább 15.: ''- . éS Védi mint saját titkos receptjét.. speciálisan a pácolásra készítettt(jk oldalán is Vannak nyílások. A tiszta darabokat szell s . A páclé beÍecskendezéséhez szÜkségÜnk lesz egy legalább 10 ml-es injekciÓs fecskend re és egy legalább 5..:lrJnk = :--: :-::-:^ fel a hÚsba.alnak.. a Csontok. A fÜstÖlést csak ezuIán kezd- A száraz sozás. hagymát. A is rozsaszínure festi a hÚst' A nitrit a hÚsban lév keverék formájában kaphatÓ) mioglobinnal lép reakcioba. ? :: _ :_].

A besozoIt hÚst mély. A és ki kell tisztítani az edényt.Az el írt hat id koncentráciÓjÚ oldatban pácoljuk. egyÜtt aZ oldat felhasználásának optimális letelte után a fert tlenít szerI el kell távolítani. Nem szabad elfelejtenÜnk. vagyis az év h vosebb h napjai. az edényt fertlenítjÜk és a hÚst j páclébe tesszÜk. tÚl sok víz elpárolog. A hÚrskamp k fert tlenítéséheza A boltokban kaphatÓ speciális fert tlenít szert használunk. nyári nap S 24 .. ha B0 "C-os vízben melegítjÜk Íel. éS elveszti Ízét. ezzel elpusztulnak a romlást el segít baktériumok. amelyek komolyan veszélyeztetik a hÚs tartÓss ágát. Ez egyben azt is jelenti. Az edényt általában fafed vel fed- legÍontosabb szabáIyai sÓzás el tt alaposan elle norizni kell. a Virsli elpattan . a h st azonnal kiszedjÜk. h mérsékletével.A A s zás juk a jÜk le. Vagy zÓldséget és gyÜmÖlcsot tárolunk' A hÚsra veszélyesek a tejalvadást el segít és a letakart fed t végÜl egy nehéz. amelyekben Savanyított káposztát. amelyeket rovidebb ideig kell a pácban tartani. A legtÖbb készítményesetében a koncentráciÓt százalékban adják me9. utÓlagosan mindig hideg Vagy csak legfeljebb készen vásárolt f Üstolt kolbászt és virslit 7za fÜst:: vásáro lt ^ -. baktériumokat azonban teljes mérték- A fert tlenítoszerek hatására bizonyos ideig A várni kell. ben nem lehetséges elpusztítani. ami rossz gyakorlat.2. ábrán egy nyitott fÜstolo képétlátjuk.13 %-os oldatban pácoljuk. A hÚrst nem szabad olyan pincében tartani. baráti társaságban a kertben. A h besÓzott halakat sohasem szabad f tott helyiségben elhelyezni. lemossuk. A fustolése A 2. és fert tlenítsÜk a Szerszámokat. ezért ajánlott fert tleníteni azt a helyet. a munkaeszkÓzeinket iS. melegítik. háztartási t romlást okozo baktériumok is. de jÓl szellozo.'12"C. sÖtét. ahol a hÚrstárol edényt elhelyezzuk A fert tlenítsÜk azokat a helyiségeket iS. A berakott h rst naponta ellenorizzuk. penészmentes pincébe tesszÜk. 12. A huskészilmények kerti partikon Vagy egyszerŰen családi. a legjobb. és lemerjÜk rÓla a felesleges vizeL Ha netán avíz nyálkásodni kezd. mert el készítésukegyszer . ahol a hÚst el készítése folyik. A tapasztalt fÜstÖl k szerint azonban a virslit sokszor helytelenÜl amelyben egyÜtt fÜstol dik a hÚsokkal krinolin u stÖ lés re hogy ut f Üstolése abban a f ÜstÖl ben. hogy a kolbászt és virslit nem fÜstolhetjÜk egyszerre a hÚsokkal. huskészlt'_3elég 2-3 C'z egyben e . ha tiszta vízzel leÖblítjÜk a fert tlenített tárgyakat. . Az ennél forrÓbb vízben a virsli kireped. A legideálisabb hely egy sÖtét. =.30 percig tart' Az uto- egyszeru --. a legmegfelel bb. letisztított k vel rÖgzítjÜk. amelynek mérséklete7. A fÜstÖlt virslit forrásban lév vízbe teszik.2. CSak néh ánY percig hozzávetoleg '1 a készen vásárolt hÚskészítmények 5. : kedve lt a^ = akkor. . A kamp kat aZ oldatba ázIat1uk' így tisztítjuk meg és egyben fert tlenítjÜk is hÚrs sozásához a legalkalmasabb id szak a Szeptember és április kozti id szak. ha f : A 2. kozben általában kínálunk némi harapnivalÓt. Kedvelt ételnek számít a kÜlÖnbÓzo mÓdon elkészíthetfÜstolt kolbász és a virsli. Ugyanez Von aIkozik a fÜstolésre is. amelyben hÚsok is fÜstolodnek. A kisebb halakat. Vagy debreceni. de jol szellozo pince. beszélgetés kÖzépmeleg fÜstÖn fÜstoljÜk A tÚrlságosan forro fÜst hatására kifolyik bel lÜk a zsír. '. A bogarak és a por ellen ajánlott a fed t még valamilyen terít vel is letakarni. amelybe lerakh st .

tÖkéletesen átmelegíthetjÜk és egyben elvégezhetjÜk aZ utÓfÜstÖlést is Az egyszerri utof ÜstÖlésre megteszi egy szép nyári nap is. amely grillezésre SZolgál.artani. 2. Ezeket a hÚskészítményeketviszonylag rÖvid ido alatt elég 2_3 Óra _. azok hÚ Sagát ='ték- sdarabokat tartal maznak.2.':lelobb. ábra. az alsÓ részénlévo darabok jobban felmelegednének A fÜstÖlésre alkalmasabbak amely rnert azokat gyakran alumíniumdrÓttal kÖtÖzik. : ^-elyben "-.3. a -. Erre a célra megfelel a kerti kandallÓ iS. ábra.\z percig uto- akkor. A késZen vásárolt kolbász utofÜstÖléséta kerti kandallÓban is megoldhatjuk (| 2'3.F1 _ . ábrán láthatÓ kedvelt angolszalonnát) fÜstolésére. nincs idonk a pácolásra. "? <rinolin '= :: =. Samott-téglával kirakotItŰztér Van. a hÚskészítmények. ='r aZt __'-. .:'-lél for=szti ízéI. f e ljebb =s virslit fustÖl- Ez a fÜstÖlo is alkalmasabb azonban a készen vásárolt hÚskészítmények (például a rendkívÜl -. ha csak izzÓ Íadarabokon akarunk f l-]a valodi fÜstÖlésrol akarunk beszélni. ' . rÖgzíteni lehet a levehet ajtÓt' Ne feledkezzÜnk meg arrol. A fÜstÖlésnél UgyeljÜnk arra. Az als tuztéren leveg szabá_ lyozo ajto Van. ábrán olyan ped 2.^-lenyek . -esa S:arolÓ :t3kat a . amelyet hamuedénynek is használhatunk. mint amilyen a 2.-=. nem ig csak f ÜstÖs illatosításrÓl' akko r a fÜstÖléshez megfelelobb berendezést kell kialakítani.3lyek S - '- a hÚsnak fémes ízt ad. látjuk. Az eredeti kandallÓ alsÓ részében. A fÜstÖléshez ne használjunk olcsÓ terméket. amelyet konnyen és gyorsan átalakíthatunk a fÜstÖlés kívánalmainak megeleloen. Ut Ítistolésre is alkalmas kerti Íristol j.>Zitése = -. ha nincs idonk a hust elokészíteni a fÜstÖléSre. amely kéménnyelossze Van kÖtve a kandall eredeti tŰzIerével így olyan tér keletkezett. amelyet kulÖnben csak grillezéshez Vagy roston sÜtésre használjuk 2. A hrjsokkal egyutt fustol féléketcsak rovid ideig fustoljuk d kotbász- - ' 3 vÍzbe grilleznie amelyeket a kandallo eredeti Iuzterébe rakunk. amely méri a h mérsékletet az eredeti IŰztérbol kialakított fustÖl kamrában.4. Egy ilyen egyuttléthez eIengedhetetlenek az izleles falatok 25 .:enÜnk. Az eredeti tuzIér els részén.5..^ak a : -'.--] r r - - .-. f leg 2. ábra.amelyek nagyobb ^ kandallÓt látunk. hogy a kolbászfÜzér ne legyen tÚl hosszu. : "lat. A képen digitális homéro szerepel Az ilyen fÜstÖl ben fÜstÖlhetjuk a hÚst és a kolbászt a vízszintes rostélyokon vagy fel is akaszthatjuk ket hÚskampÓra oldalt a falba akasztÓkat Ültettek be' amelyekre =:. :- sagosan -: ' iul sok iS =. vagy fÜstÖlés idejét a fÜst h mérsékletehatározza meg. mert a ÍuzéregyenetlenÜl melegedne fel. ábra). hogy aZ ajtÓba h mér t kell beépíteni.4.

kÖményt. Ha csak kis mennyiségŰ. Halak fusto!ése A fÜstÖlésre alkalmas minden halfajta. hogy ne sozzuktÚl a halakat. fontos. nem kell páclébe ázIatni. valamint a pácoloedényt is alaposan megtisztítjuk. 10 kg halra 0. 2-3 k9 halat akarunk Nem nehéz a páclé elkészítése sem' A vizet nem kell átforralni a sÓval. a ponty.3. éS a páclének remek illatot ad a zÚzotI" Vagy lereszelt fokhagyma.t -lt /'2-< /_-". A száraz sozáskor a halakat egymás mellé rakjuk' mivel ha tÖbb rétegben fekÜdnének egymáSon. babérlevelet halra (muréna. hogy a s beszivároghasson. alakítsuk fustol vé is sÓt használni. akkor ajánlott nÖvelni a sÓ mennyiségét. mint amikor konyhakész állapot ra sozzuk a halakat 2. A nagyobb halakat jobb felvágni patkÓkra' a félkilÓs halakat metéljÜk be a gerincÜk mentén egészen a farkukig. amelynek aZ átlagosnál nagyobb a zsírtartalma harcsa. 29r 2.5 kg sÓt és 6 L vizet a gerincÜkre állítjuk. A ben a haldarabokat néhányszor átforgatjuk páclébe tehetÜnk aprÓra tort f szereket: Vannak. 15 kg halra 0. pisztráng) 0. hogy a so egyenletesen át1ár1a a hÚrsukat. megfelel aZ angolna.U(ér I t. Ha már kertl grillt építinkvagy átépíttink. Az egészben fÜstÖlt kisebb halakat a sÓzás után megf ÜstÖlni. borsot.7 kg sÓt és 6 L vizet használunk' A lemért halat lazán belerakjuk az edénybe. ábra. éS leÖntjÜk a páclével.t1. a s t a pisztráng és a lazacféle halak is A fÜstolés legfontosabb eleme a megfelel sÓzás. a fÜstÖlés csak meghosszabbítj a a 26 . A sÓzáshoz csak egyszerŰ konyhasot használunk. akik Vegetát használnak. 10 kg kÖzépes méret használunk. a muréna. Ha a nagyobb halakat patkora vágtuk. amelyeket így tulsÓznánk Nem kell tul sok akkor elég csak szárazon bes zni. ontés kÓzSZagoS borsot. CSak egy kicsivel tÖbbet. elég.75 kg sobÓl és 9 L vízbol készítÜnkpáclét. a fels rétegekb l a sÓ leszivárogna aZ alsÓkba. A fÜstÖlt hal nem tartÓs élelmiszer.5. és a halakat. a tiszta ivÓvíz.

bárhol használhat rostély halak grillezéséhez vagy ftistoléshez 27 .8.. zold leveleket használunk pl' égerfa. A 2. 2 rész bor kabogy . amelynek mindkét végétkihegyezzÜk.- '. ábra.o. be kell sÓzni. fÜstoljÜnk halakat. evelet.beleszámíIva a tuz után :*_ _ :_.V. fl ". amíg elég izzo fadarab keletkezik. hogy a hal zsír1a teljesen kicsopog.7.atjuk. eZ is egy lehet ség! olyan mély árkot ásunk. A polipok és más hasonl puhatest tengeri él lények fÜstolését bízzuk inkább szakem. 2 rész korian- f szerkeveréket osszeállíthatjuk a kovetkezo- ban Vagy m anyag zacsk ban osszetorjÜk.":. a =::-=. Fontos. A fÜstfejlesztéshez friss.. mogyoro és foldi szeder levelét. ábra. hogy nem minden tengeri hal ehet már szeretÜnk horgászni.s.s:3.=.5 m hosszÚr mogyorfa- -. EzenkívÜ l a tÜzeloanyag hoz hozzáad hatu n k néhány bor kaágat is.=S 9 L -:: -alakat :.viZet : = =-akjuk ==: -viZet tÜzelÜnk aZ árokban. : . pácolni. A fÜstolés ideális ideje 1 ora.eket: másikra pedig a kopoltyÚinál ÍelÍuzzÜka halat. megfÜstolhetjÜk kozvetlenÜl a t parton is. esetleg megf szerezni' Pr bá|juk ki a kovetkezot'. legmagasabbra akasszuk a Iuz folé. Egyszer .a sÓ =. Ha nem akarunk nagyon mély árkot ásni. de el kell készíteni a fÜstolésre. ha . és nagyon száraz lesz. int .fogyaszthat s á9át Megfelel hrjtés mellett és a téli id szakban is a fÜstolt hal legfeljebb egy hétig fogyaszthato. . I j ffi*. Addig - _:=s ?-. kÖz- A pálca egyik végétbeleszrrjuk a foldbe. &'J. hogy a halakat fel tudjuk akasztani kamp ra vagy rridra. akkor a peremét magasíthatÚrgy. Vigyázzunk arra iS.i i Yr. és szeretjÜk a halakat! Ha sikerÜlt halat fogni. hogy a halakat a lehet hogy kovekb l falat rakunk.:. 1 rész SZagoS bors . ábra. 2.a ha= r-n A halat tehát bes ztuk és bef szereztÜk _ hol fÜstoljÜk meg? ott ahol régen a halászok? lgen. Halunk van. Az osszekevert alapanyagokat mozsár- képpen is: 2 rész SZemeS bors. 2. 'i:i f szerkeverékkel..6.. és a rátapadt fŰszert a fÜstolés után enyhén letoroljÜk. hogy az al1a . fennáIl a VeSZélye annak.1 lli .eS -_ _:: vagy a tart s : )_a3bítja a Ha a parázs ttilságosan forr Vagy a hal Van nagyon alacsonyan. mint megfÜstol dik. Fristolésre eI készítetthalak ^^eretŰ -:. Dr tk amp k halak Ítistoléséhez dermag.a ivÓ: -: -:=^yt -: iS juk maradt parazsat is _ és a pereme kozott legyen annyi hely. és inkább megsÜl. ldeáIis segítséglehet aZ 1. a halat a bes zás és a száríIás után bedÖrgoljÜk Vagyis hurrá. vessz . berre.

ezért nem hajlik meg a halak alatt. vagyis aZ izzo parázs felett szabadon mozgathass uk azokat. hogy a hor- rozsdamentes acélbol készÜlhet. ábra mutatja. amelyek segítségével ^ kÖnnyen fel tudjuk akasztani a halakat a fÜstÖlg Iuz folé.7 mm . A halakba friss Vagy szárított f(jszereket tehetÜnk. természetes tíÍz Íelett b lVagy gany (cink) ne kerÜljon kapcsolatba aZ élelmiszerrel. Halak fristo!ése na9Y. ábra. . ábra A szÜkséges kampÓkat.10. A halak felÍíizéseés rogzítése a kamp kra is' Vagy borÓkaágat dobni. hogy elkészÜljÖn az ínyencség nénk megfÜstÖlni. akkor készíthetÜnkegy hordozhatÓ fÜstÖloládáL Ennek a nagysága lehet 60 X 60 X 25 Cm. amelyek segítségével a természetben is meg tudjuk fÜstolni a halakat.9' ábra. málnalevelet Íenyoágakat (ebben aZ esetben egy kis égett Miután megfeleloen vastag réteg izzo parázs alakul ki rádobáljuk aZ el készített \ \. ahogyan azt a 2. hÚzott acélbol.6.hogy be tudjuk s zni a halakat a f Üstolés el tt. Miel tt tÜzet rakunk távolítsuk el a gyomot' A f kÓzt ugyanis lehetnek olyan nÖvények iS. . és a 2. a kialakítását a 2.7 . ahogy an azt a 2.5 mm vastagságÚ acéllemezb l. nem tÖrténik semmi. hogy a rÚdon ne mozdulhassanak el. és várni.1 . .11. esetleg horganyzott lemez- feny kéreg nem számít) . A halakat egy pálcára ÍelÍuzveis felmutatja' A pálca végeit rogzíthetjÜk két villás vég bothoz' akaszthatju k a IŰz ÍÓlé. és ugy rÖgzítjÜk azokat. ábrán láthat . amelyek nem csak ÓŰzlenek. BefejezésÜl már csak a botokra tŰzÖtt halat kellett a faágak kÓzé rakni. A fÜstÖloláda '1 . így atuz. ábra mutatja.3 cm-es hézagokkal vasrudakat hegesztÜnk. hogy kÖnnyen tisztíthat legyen ' Az acélrudak A horgászaton. 5 minden oldalrÓl jÓl ki kell égetni. .9. akkor vihetÜnk magunkkal a halak fÜstoléséhez kampÓk mellett elég. Az L profilbÓl hegesztett keretbe 2. meleget. 2. Sem a rost elkészítése. forgatni és elle norizni a f Üstol dést.\ bl -\ : \ \ Ha a halak mellett hÚsszeleteket is szeret- \r \ A 2. éS egy hosszabb dr thuzall amelyre felakaszthatjuk a halakat a kampÓknál fogva. de a kertben is megfÜstÖlhetunk kisebb halakat sík roston.Ha két napra megyÜnk horgászni. ahogyan a kitisztított és bes zott halakat elakasztják f a kamp kra. . A 2.10. de lehet ennél valamivel nagyobb is. horg anyzott acélbÓl készÜlt ládát el bb 28 . .B. kevesebb h t termel parázs Vagy nedves fával letakart faszén (a nedves fa fejleszti a fÜstÖt) felett fÜstoljÜk a halat' Ha a halak itt kicsit meg is sÜlnek _ de valÓban csak egy kicsit _. ha egy doboz s t viszÜnk magunkkal. Sem rajta a fÜstolés nem bonyolult folyamat. a halak alá egy kis nyárÍakérget. hanem árthatnak 2. Ez aZ acél jol bírja a Az ilyen roston inkább a kevésbéizzÓ. ábrán kétfélekampÓfajta láthatÓ. A rost mérete lehet 50 x 30 cm. lehet leg fényes. átmér je 5.

12.*'Ií!f#. lrn at .1 1' a. =. 1)OZ- tÜzet a kozvetlenul a Íustol láda aljában rakjuk meg. . :nnél sztett Jakat rlbÓl. horélel2. a láda aljára pedig mintegy 1 cm_es rétegben Írirészport vagy faforgácsot sz runk ábra' Hordozhat Í stol láda zerethor- ehet abra lg sá1)ez-. ábra.lobb .: ÖlheazI tése. stot) "neg lem b) . ara 2. A kerti grill folé helyezhet ftistot állvány 29 . b) a ládát kovekre állítjuk' és a tuzet alatta. a kovek kozott rakjuk meg. . {fon ')a a tt udak (evef ával .zl1ak :t ÍŰ_ c kat.lhet." i.) a IŰz.

korÜlbelÜl a doboz magasságának felénélVan a fÜstol rostély. akkor aZ acéllemezb l készÜlt levehet kémény. de a felesleg el is tud Iávozni' A ponyvát tobbszor is felhasználhatjuk. . amelyeken át a Ieveg bejuthat a dobozba. mivel még a leginkább tuzállÓ festék szagát is sokáig lehet érezni.r =f b) 2.amelyek így egyfajta tart lábakat képeznek. A ponyva tetejére vágjunk egy 10 cm átméro1u lyukat. ábra. c) az oldalnézet méretei ha az állvány tetejére egy természetes anyagb l készÜlt ponyvát terítÜnk akkor. BelÜl. A Iuztér mérete megad)a aZ állvány kÜls méreteit egy felfÜggeszthet berendezésnek. ): amelyet legjobb rozsdamentes acéldrÓtbÓl készíteni. a méretei lehetnek 15 x 15 x 1. LO_ A kis A co . ha a láda már forrÓ. A fÜstolést egyszerŰ trÜkkel segíthetjÜk: elég. így elég fÜst marad a fÜstÖléshez a ponyva alatt. A láda oldalán merevítés fut végig. Ha egész halakat akarunk fustÖlni. Az állványt alul keresztrudakkal merevítjÜk ki. hogy kÖnnyen le tudjuk venni akkor is. AZ állvány anyaga hengerelt zárt profilÚr acélr d. amelynek magassága mint egy 70 cm. .A drÓthálÓ oldalán behajlítjuk a dr tok végét. amelynek nincs saját fÜstelvezetése.5 mm. hogy aZ alkalmas legyen a halak fÜstolésére. 20 x 20 x 2 mm esetleg 30 x 'l 5 x 2 mm.b) az alapméretek. A forrÓ forgácsbÓl emelése mellett a kÖtozÖtt kolbászt megfÜstoli 1 0. a rostély ezeken áll a láda alján.Vagy égerfával Vagy f a) f részporával fÜstÖlni' A fát megsz rhatjuk f szerrel.12. kerti grillt átalakíthatjuk oly mÓdon. amely a ÜstÖt illatosabbá teszi. amikor a parázs felett megkezd1Ük a fustolést. akkor magasabb berendezésre lesz szÜkségÜnk. Vagy ha Van. ábrán egy olyan kicsi kerti grillt láthatunk. felÜlre kerÜl a 10 mm vastag acélrudakbÓl készÜlt rostély ' AZ ilyen anyagb l készÜlt rostély a ho hatására Sem változtatja a form áját. festés nélkÜl. A láda falának als részén lyukakat f runk. .13.25 percnyi bÜkk-. a halakhoz 15.ltt konnyen kialakíthatunk egy egyszer f ÜstÖl t'. 30 . 1 5 perc alatt. . A halakat legjobb vékonyra hasogatott tÖlgy. a doboz teteje ezen támaszkodik' A tet re szereljÜnk fÜleket. származo fÜst szÜ a fedo néhányszori meg- id kséges. c) 2.A ládát legjobb nyersen hagyni. K b l és tégláb l készilt kandall -ftistol a) a kész építménY.

A pácbÓl kivett haIdarabokat leoblítjÜk. ki kell leveg ztetni és alaposan le kell hrjteni. és hagyjuk alaposan Iecsopogni.hogy a halat gyorsan és alapoSan leh jtsÜk. nikor a conyva lyu kat. 2. . alatta helyezzÜk el a drÓthál t. hogy a haldarabok tokéletesen megszáradjanak. 3o be:'ÓtbÓl -cstély.12. nem jelent gondot ugyaniS.14. A fÜstolt ha! hÚsa gyonyor conyva ronyvát A fÜstolt hal nem tart s élelmiszer. Csak ezután lehet elrakni vagy szálIítani. ezért a fáb l készÜIt fÜstÖl ket nem kelI hornyolt-csapolt (falcolt) deszkáb l készíteni.5 kg konyhas 6 L víz (megfelel a tiszta ivovíz.14. p a meg. nem (zŰzott Vagy reszelt) fokhagyma. Ezután a fÜstol I bezárjuk. a tonhal Vagy meglehet sen zsíros. használjuk. ha ezek keverékét zárniuk. A legjobb. A fÜstolés optimális h mérséklete65. A legmegfelel bb tŰziÍa a bÜkk-. és mintegy 0 orára h vÖs (az ideális a +5 "C) helyre tesszÜk.és téglaépítmény szolgálhat kerti grillként és fÜstÖl - foly mellett. A darabokat pácba (a pác receptjét lásd lejjebb) tesszÜk. '-'ely a acsbÓl meg- lercnyi _ 3f u stÖli megszÜnteti a fagyasztás okozta mellékhatásokat). ábra). az égerVagy a szilvafa. de a telek nem elég nagy egy fÜstol megépítéséhez. kamp ra akasztjuk (a kamp t a gerinc mogé szÚrjuk). nagyon vatosak. i1Ü ta se sarat. és ne essen szét és ne hulljon le a kam- a lazac hÚsa ugyanis -stÖlni. j l m kod fÜstol ben a ponty 2-3 ora alatt készre fÜstol dik.13a. . Megfelel h tés esetén Vagy hideg id ben is legfeljebb ízéIés min ségét. A fistol ládában felakasztott pontydarabok füistolés után 31 . ^ Szok. c. <észÜ lt :ratunk -:egadszthet a mint szÜ A halat aZ el melegített fÜstol be tesszÜk. het leve- A halaknak megvan aZ a legyÜnk f hogy szívesen lepotyognak a kamp kr l.dakb ná1át' l :. Egy egyszer . Ha feIÜlr l rakjuk be a haldarabokat a fÜstol be. A pontyot fe!szeleteljÜk patkÓkra. '1 Egy kipr báIt praktikus recept: Kihorgásszuk a pontyot _ halast b ! Vagy a fagyasztobol. ábra. A h snak meg kell szabadulni a párátol. amely folyamatos jelenlétet igényel. roSSZ tulajdonságuk. Ezzel egy id ben gyakran kell szell ztetni a fÜstol kamrát. Vagy Szenvedélyes horgá- A páclé 10 kg halhoz: kell átforra!ni) 0. ha a deszkák kozott leveg zlk' A haldarabokat a fÜstol fels esett darabokat. Se csigákat. ábrán bemutattunk) egyszerre . i abakat ként (vagy a sík roston fÜstÖlhetÜnk vagy oIyan szerkezeten. esére. anyag- aranyvoros színt kap. ízlésszerinti mennyiség doboz ''eljÜnk <kor is. mint amilyet a 2. A fÜstolés befejeztével fontos lépés.al fÜs: cÜ kk-. amely feIfogja a lemakréla. A Üstol Ódon... b. A fÜstolés els o Íélré4ában a Iuz égjen láthat Iánggal. agát is Sokaknak Van hétvégiházuk Vagy családi házuk 'észén doboz a drÓalján. mint például a fa!ainak nem keIl légmentesen részébenlév acélrudakra akasztjuk. hogy a keletkez g z e! tudjon távozni.70 "C. és a kérgétis távolítsuk el. és indul fÜsto|és. 2 mm.1élkÜl. egy hétig lehet fogyasztani. Sok halfajta. : g rillt zetése.lt ros- A (: elég. hogyan nézhet ki egy ilyen építmény. A fa legyen tiszta. ksé- :crofilÚr 5 mm. dZ egyre megy (a fÜstolés Hogyan Íustoli ink halat? A halak fÜstolésére gyakran használnak rostéllyal ellátott fÜstol ket. A hál alá tegyÜk a lecsopog zslrI felfog tálat. ábra mutatja. hogy a hal ne puhuljon krÓ| . . k . ezuIán már elveszti 2. hogy a nagyobb darabokat vagy aZ egész halakat konynyen be lehessen rakni (2. ne hagyjunk raj- k ki.

répkályha építéséhez használatos malter Vagy A IuzIér alapmérete 30 X 50 X 30 Cm. de vágÓkoronggal darabolhatÓk . A tuzIér Íalazásához tobbféle' CSegitt kÖzÜl választhatunk. akkor az égésután a IŰztér alján csak tiszta hamu marad.15.15. 2. éS ne legyen melegebb. mint aZ egyszer tégláké. Fáb l készult ftistol a talajszint alattl t ztérrel 32 . Az egyszerubb fÜstÖl k legnagyobb és leggyakoribb hibája. hogy a IuzIeret elég alacsonyan tudjuk elhelyezni A lépcsok stabilabbá teszik a fÜstÖlo also részét. A tuzteret Ugyancsak vízIaszíIo anyagbÓl készítjuk. felfrissíthetjÜk. megmUnkálása kicsit nehezebb. Un klinkertéglát is Ezeknek a tégláknak a A fÜstÖlot legjobb egy kisebb dombra állítani. hogy aIuztér ajtaja jÓl zárod1on. ábrán egy egyszeru. de ezzel veszÍt kÖtotulajdonságaibÓl A maltert szilárd' tiszta. Szépen f ustol dott pisztrángok és pontyszeletek tr. hogy nem tÖkéletes a Iuztér ajtaja' valÓ Íalazáshoz használnak Ez kÖrÜlbelÜl 110 oC-os h mérsékletet bír ki' Mindig csak annyi maltert készítsÜnk'amelyet 0. UgyeljÜnk arra. és általában rostély nélkÜli.a tuzteret és a fÜstvezetéket. a minoségébol és a { 2. mint 25 "C. 2. Használhatunk például gyorsan kÖto maltert amelyet Iuzállo anyagokkal (samott.16. . ábra.a legmegfelelobbek erre a kerámialapok. kerámia) A téglábol rakjuk tuzIeret samott-téglábÓl vagy más tŰzállÓ ki Használhatunk nem nedv- kennyé tehetjÜk.A építettfÜstÖlo láthatÓ' Ebben a halak mellett szinte mindent meg tudunk fÜstÖlni.5. vagyis a tuz a tuzIér aljában ég' Ha alaposan kiszáradt trjzifát használunk. aZ építéskora levego h mérséklete nem lehet 5 "C-nál kisebb. és legyen rajta kis levegozIeto ablak' amellyel szabályozni tudjuk a leveg beáramlását . 1 ora alatt képesek vagyunk felhasználni A szilár_ dulo maltert víz hozzáadásával ujra képlé. deszkábÓl fel- szívÓ. ábra. portalanított alapra horcjuk fel.

6 a Íustelvezetésszabályoz szeleppel l 33 .ai5Ól A -a hord- veszít =-séklete I . r '. 2 hamugyŰjt .4 a t ztérben ég tíiz hatására Íejl dik Íust. cse- -rint az g | áknak :3r vagy 'n altert. 5 Íustol kamra. amelyre a fristfejleszt keveréket sz rjuk.17.erámia) :'Ü lbelÜl r i ? r g csak 1Óra szilárképlé- -=l .31 me- 2. 3 a rostély.' r anyag: a kerá3 :arabole. KorszeríÍíémÍiist l 1 szabályoz rész. ábra. a keverékb l ^ér.

A kis kéménytszeleppel láthatjuk el. hal Vagy hÚrskészítmény nélkÜl tuzeljÜnk benne. A cs készÜlhet kerámiábÓl . Az egyszer sajtfÜstoléshez a SZeletelt Vagy lereszelt sajtot kend be tesszÜk.15.7 cm-rel helyezzÜk el i fels részében. A fÜstfejlesztésre vékony aproÍát vagy f részport használunk. hogy a fÜst megfelel mértékbenlehŰljÖn egymáshoz érjenek A legtobb szekrényes fÜstÖl berendezés hidegfustÖlésre készÜl. amelynek legalább 250. akik rendszeresen akarnak halat fustÖt alkalmazunk. f A ustolésre felakasztott hust ne rakjuk tÚl s r n . ElhelyezhetjÜk a házon belÜl is. azl mindig kerÜl1Ük el. kÖzben pára keletkezik. egy kevés zsályáVal' Szurokf vel (oregán ) és kakukkf vel ossze- 34 . A legtÖbb szekrényes ÍÜstol ben egy adag aprÓfa Vagy f részpor elég 5. segít a fÜst áramlásának szabályozásában Azoknak.gomolyogjon''' A fÜstelvezet cs nek. A rozsdamentes acélb l készÜlt fÜstol kamra (2 17 ábra) fels két harmadát a hÚs ÍelfÜggesztéséreszolgálÓ akaszt k foglalják el. A h mérsékletet fokozatosan noveljÜk. hogy száraz és tŰzbiztos helyen és védeni a rozsdásodástÓl. a tŰztér és a f ÜstÖl kÖzti távolság legalább 1 .4. vagyis mindenféle hÚs.. hogy a fÜst és a bel le árado SZag ne Zava\a a SZomSzédokat. legyen. eZ biztosítja. anélkÜl.5. ha saját SZemÜnkkel gyozodÜnk meg arrol. de jÓ a gouda.2..300 mm áIméroj nek kell lennie. hogyan lehet ezt csinálni. és ÖsszekeverÜnk friss f szerekkel (1) A f szerek kÓzÜl pr báljuk ki a bazsalikomot. egy 700 L-es fÜstolo. mindossze 90 X 90 X 160 Cm méret . Saitok Íustolése Ajl elkészített fÜstolt sajt aZ egyik legfinomabb csemege. A fÜstÖl t rendszeresen tisztítani kell. A fÜstol szekrényt felállíthatjuk a kert egy védett Szegletében. így érhetjÜk el ugyanis.. de napjainkban kaphatoak már speciális keverékek is. SzÜk- Eidami fustolése hus megfÜstÖlésérealkalmaS. ha azonban azt szeret- Össze.A Íalazott t ztér kiégetése.120 "C folé a h mérsékletet. eZ a kívántnak megfelel en szétoszt1a a fÜstÖt a kamrában' padl felett mintegy 5 ' . a fÜst csak lassan. További emelésétis Íokozatosan végezzÜk. ábrán a fÜstelvezeIo derékszÖgben megtorik. ha fustÖlt halak és husok mellett ezt is egyre tobben szeretnék maguk elkészíteni. tÖrések keletkeznének. A szekrényes fÜstÖl k kevés helyet igényelnek. nénk. Az els begyÚjtáskor ne nÖveljÜk 100'. hogy a darabok A 2.. . 'B ora fÜstÖléSre. ami bevált mÓdsZer a fust áramlásának lassítás ára. amely a sokkal és a kátránymaradékokkal egyÜtt árI a fémeknek. ez rttal deréksZÖgben felfelé' A kamra aljában' a A halat vagy a hÚst rudakra akasztjuk a fÜstÖlo a lecsÖpÖg zsírI felfog tálat . hogy aÍalazatban repedések. éS fÜstÖlhet a feta típusÚ sajt is A sajtot legalább 1-2 oráig hagyjuk a fÜstÖn. amelyet lereszelÜnk. A fustÖléshez viszonylag hideg ) í Í t' I A fÜstÖl kamra alatt a fÜst Új ra trányt változtat. mivel a fÜstolés tonkreteszi a berendezést. f tsuk. a kaskaval. A berendezés alkalmas hal és hÚs fÜstoléséreegyaránt. elég 2 Cm 1 m-en (2 : 1 00). A fÜstÖlésre alkalmas sajtok: eidami. amely mintegy 175 kg 2. átveszi a fÜst illatát. amely fÜstÖlni. hogy novelhetjÜk.. hogy aZ építmény egyenletesen száradjon ki.. éS a tetszet sebb megjelenéshez fával boríthatjuk A f Üstol nek hossz kéménytkell készíteni . 2. hogy a fÜstÖlt sajt egy tÖmbbe olvadjon akko r a homérsékletetenyhén megA legjobb megoldás azonban. 30 %os zsírtartalmÚ eidami sajtra. els haszn álala A szárítást és az elso begyÚjtást legkorábban Üresen befejezése után 24 orával végezhetaz építés juk el. nem csoda hát. A Iuzt'érbol aZ égéstermék nem Iávozhat t lságosan gyorsan. de ebben aZ esetben ÜgyeljÜnk arra. amelynek tetejét le is lehet venni.. a keverékbe tehát sok finomra Összevágott bazsalikomlevél kerÜl. szololevelekre. lgy maga is megfustÖl dik. ábrán bemutatjuk a cseh Pavel Surma ^ képzomuvészsajtfÜstÖlési specialitását. AZ Új fÜstol t az Üzembe helyezés el tt legalább három napig ségÜnk lesz egy szitára.1B. érdemes készen kaphato szekrényes fÜstol t vásárolni. csak minimális emelkedése legyen.5 m legyen . így a nedvesség Íokozatosan elpárologhat.

6 így nézki a kész fustolt sajt. )ol látszik a sajt és a f szerek aránya a sajtban' 2. ellenkez esetben a sajt lecsopÖghet a fÜstolo al1ára. akik reggelig a fÜstol ben hagyják a sajtot.. 5 egyszer Íustol ben készítjuk el a fÍJstolt sajtot. hogy a fÜstÖléshez megfeleljen.. Ha már a sajt megolvadt. ) r Az így el készítettsajtot felakaszI1uk a fÜstÖl be (3. hogy a szintén behelyezett kolbászokat rovidebb ideig Íustoljuk. 5) Láthatjuk. hogy aZ eszkÓz a célnak leÍejtése marad. tigy. sz|ta és sz l levél. és hozzáadunk még késhegynyi kÖményt Lehet azonban csak sok bazsalikomot és csilipaprikát használni. a lényeg.5 orán át fÜstolÜnk' Minél tovább tart a fÜstolés. Az utolso lépésként már csak a szololevelek nincs szÜkségunk Semmilyen bonyolult berendezésre. ábra. hogy a levelek mindenhol b ven átfedjék egymást. A leveleket gy kell elhelyezni. hogy a szololevelek átfedjék egymást. 7 a sajtot kivesszuk a szitáb l. Eidami sajt Íristolése(P Surma receptje) 7 reszelt sajt. 3 minden kész. hogy teljesen megolvadjon. csokkenthetjÜk a h mérsékletet' Összesen 2.18. 4 Íelakasztjuk a fustol be.t r a keverékbe darabolunk még két csilipaprikát. 9 már csak a szeletelés van hátra 35 . arra. 8 a sajt alján szép mintázat keletkezett. Vannak. de ne feledjtik. mivel a sz l levél is ehet A sajt metszetén (9) . hogy a sajt ne folyhasson ki akkor sem. A fuszerkeveréket alaposan ÖsszekeverjÜk a reszelt sajttal. A fustÖlés megkezdése elott a sajt tetejére sajtkarikákat teszÜnk (6) . 2 asz l vel kibéleljLik a szitát. EzenkívÜl Az el készítésnél nagyon kell Ügyelni Kezdetben a sajtot viszonylag nagy h mérsékleten kell fÜstÖlni. annál finomabb lesz a sajt. ahol a kialudt t z felett h l ki. ha megolvadt A sajtot kicsit megnyomkodjuk (2) keverve. 4. éS az egész keveréket a szol levelekkel kibélelt szitába ontjÜk. amelyek gyÖnyorŰ márványos mintát hagynak a sajton (B) A leveleket nem kell tÖkéletesen eltávolítani.

A Távol-Keleten találhatunk Iuzhely.. A hibachi egyszer ségével szinte felkínálja. a grillez rostély 36 . A hÚst azonban roston is megsÜthetjÜk (a világban ez aÍolyamat .barbeoue'' néVen ismert) Vagy grillezhetjÜk. majd sÜtjÜk. Ez egy egészen kÜlonleges barbecue' legalábbis ami a torténelmétilleti. a legnépszerubbek a kor ala- meglehet sen szokatlan anyagokbÓl készÜlt kÚak.teaf zésre és fozésre használták. hogy helye : ! '' I i ? r r . ontvényb I készult japán gril!. készítésekombinált kezelést kovetel meg. és kÖzben enyhén megf ÜstÖljÜk. Például hibachi (ejtsd hibasi) edényben. r 3. Kism éretíí fusto| berendezések A hÚst étkezésreáltalában csak hokezeléssel készítjÜkel: legyen szÓ sÜtésr l. Egy japán házban biztosan Van legalább három hibachi. amelyben aZ izzo szén aZ annyira SZeretett Fudzsi1ama kráterét mintázza. ábra. de aZ évszázadok során elterjedt egész Ázsiában' ahol els sorban helyiségek f tésére.Íozésrl avagy grillezésr l és fÜstolésr l Sokszor a hÚrs el - jelent. Ez val jában egy kis kályhaszerŰ hor- dozhat dául el bb Íozzuk. a sokoldalri hibachi akaszt k. porcelánbÓl vagy fábÓl. 2 rostély atuztérben. pél- Eredetileg talán Kínáb l szárm azik. 3 tartok. A hibachi japánul tÜzes edényt. amely faszénnel mukÖdik. Az 1 tuztér. például bronzbÓl.hord ozhato 3. Vagy edényben lévo tÜzet hibachit is.1.

de mindig Ügyeljunk arra. így akár a szobában is használhatÓ. A Ezekben a grillekben általában ÍaszénneltÜzelÜnk. a kolbászok és más. a) rostélya hordozhat kor alakri grill.. hogy a kor alak r grill belsejében két rostély Van . az izzo alapot azonban keményfa elégehelyezhetÜnk grillezorostélyt. éS a saját jellegzetes aromá1á_ val befolyásolja a fustolés végeredményét. ábra' Kerámiatálas gril!. A 3. Ez lehet vé teszi a parázs feletti 7 . A további fontos alkot része a tartÓ. vagyi s aZizzo faszén egy szinttel lejjebb 3. tésévelis elkészíthetjÜk. ha forrÓ. j l láthatÓ. akár a bérházak balkonjain is hasznáIhatjuk. hogy enyhén meggrillezzÜ k és megfÜstolj Ü k. Üzletben vásárolt . Ez a rostély is kivehet . A faszén meggy jtásáhoZ papírt használunk.. de egy másik rostélyt is. amivel teljesen megváltozik a sÜlt Vagy grillezett kolbász már megunt íze. Praktikus berendezés a hÚsételek készítéséhez kisebb társaságban a kÖr alak kerti grill (3.legyen a modern háztartásban. tudjuk fÜstolni például a grillezett virslit. Erre szor1uk a f Üstfej leszt keveréket. ábra.2. ábra).2.f Üstolt h s'' esetében tudunk szinte csodát elérni azzal. kÖzvetlenÜl a parazsat tart rostély fÖlé egy Újabb rostélyt akaszthatunk. 'li 'e Ha aZ izzo parázsra nedves. amely alkalmas ut ftistolésre is minden gond nélkÜl egy Úrjabb. Helyes használat mellett nem fÜstÖl. mivel a hord k korábbi tartalma szinte minden esetben párologni kezd. amelyet a hamutérbe gy rve gyÚjtunk meg. és ezzel hosszabb ideig fÜstol a kerámiábÓl készÜlt gott anyag beszivárgott a hordÓ anyagába. A grillezorész ugyan lábakon áll. a . 3. Els sorban a virsli./- ll )S tk rlt egy szintén Öntvényb l készÜlt rácson fekszik. kisebb rostély is felakaszthato. amelyet kozvetlenÜl aZ izzo parázs Ezekkel a berendezésekkel konnyen meg kÜls fémkereten el- folé helyezunk. fÜstfejleszto keveréket szÓrunk. akkor a barbecue-készíIés kÖzben egyben meg is fÜstÖlhetjuk aZ ételt. ezek kÓzé. hogy a berendezést IŰzbiztos alapra állítsuk. amelyre a fÜstfejleszt keverék helyezhet . és fafogan- kovetkezo alkatréSzei vannak: g rillezoráCs. hogy gond és égésisebek nélkÜl mozgathassuk akkor iS. ' '10 Cm-eS magasságállítást. Egyszer a hord ban valÓ fÜstolés. A hibachi használaIa mindegyik készÜléknélazonos. b) a bels ty b ))- lehessen tisztítani' Az als részben találhatÓ a hamutart .2b ábra mutatja. Fentr l lefelé a Van ellátva. A hord nak természetesen teljesen tisztának kell lennie. teljesen mindegy. hogy a grillezorács alá mérsékletetjobban megtartja. általában ennek eZ a feltétel szokta okozni a legnagyobb problémát. amelynek ajtaján szabályozhat leveg nyílás Van. A grillezorostélyt a kerámiatáI peremébe fÚrt lyukakba illesztjÜk.Ha tehát olyan hordot akarunk fÜstolésre használ- Ah A 3'3. ábrán grill. AtŰz. Ez a beszivár- a melegítéshatására áItalában 37 . Kis helyen elfér. milyen a kulalakja Vagy aZ anyaga. amely maga is fokozatosan melegszik fel.3. hogy kÖnnyebben rácsot illesztjÜk be. amelybe tyÚrval amely általában ontvényb l készÜl.

hogy aZ aljába lyukakat f runk. hogy konnyen megkÖzelíthet . a kandallÓt Vagy akár a grillt ugr kell elhelyezni.amely a legkozelebb van atŰzhÓz. de természete- látványa lenyug Özo. kenyeret. Ahhoz Ugyanis nagyobb térre Van szÜkség' pontot figyelembe véve a modern. Buffalo Billt vagy Calamity Jane-t. grillek. ahol A hordÓalak további lehet ségeket nyÚrjt. asztalokat. ábra) . de ennek alsÓ részét. életvitele. amelyet néhány gyárt SMOIry FUN-nak nevez. is lehete:. Ezt a SZen^- elég helyet kell hagyni a mozgásra. mÓdja. és a hord már készen is áll a fustolésre. amelyeket a SzecessziÓs villák kÖrÜl alakítottak ki. hogy a szakboltok milyehatalmas mennyiség kerti b tort. kandallÓt. viszonylag kis terÜlet . hog: m kodésé: elhelyezésérenem alkalmasak. A fÜstÖléshez használhatunk fábol készÜlt hord t is. polcokat kell elhelyezni. uldÖgélni. kerti épí:ményt. k. kÖvon. árnyékvet t stb fÜstÖl Napjainkban a kert. de minden olyan mÓdszerrel tudunk rajta ételt készíteni. A kÖzelÜkben ki kell alakítani a hÚs feldolgo3.4. 2 nedves forgács Vagy frirészpor. A halakat vagy a kolbászt kamp kkal a hordÓ fels részébe akasztjuk. még a legkisebb kertek A ételkészítésre SZolgálÓ kerti berendezése' lyokat. ábra. A kornyékér zásához szÜkséges teret. Az átalakítás mindÖssze azzal jár. és s r ráccsal helyettesítjÜk' ni. Minden marhabélszínt sÜtve. c:: tÜkÖrtojást Vagy piríto:: f akár egy tipikus cowbot gond nélku - Miel tt megkezdjÜk a fÜstolést. teljesen elt ntek. mint egy régi gozmozdony a Vadnyugat elfog|alásán ak koráb l' JÓl elképzelhetjÜk mellette Frig t. sÜthetÜnk... néha f zhetÜnk iS. A Barbecue Smoker mindenki figyelmét azonnal magáravonja Úgy néz ki. amelyben korábban valamit tároltunk. kis virágot termesztettek benne. egyre inkább a lak té r részévé válik. A pavilonos medencés kertek. Ez' bizonyítja aZ iS. a hordÓ alján egy tálban elhelyezzÜk a megnedvesített aproÍát Vagy aÍurészport. szépen nyírott fuve Minden korszaknak megvan a jellegzetes éle:- és árnyékvet kkel. hogy egyszer en alaposan kiszárított IŰzifát égetÜnk benne. Vagy egy részétkivágjuk. Nemcsak a adnak el. ahol a hÚst fel tudjuk szeleteln i panírozni stb Helyet kell kialakítani a Íuszereknek.elviselje'' aZ ilyen berendezés kertnek olyan nagynak kell lennie. hintát . de folyamatosan m kÖd fÜstÖlc a Szomszédokra. ahogyan arra az kellemesen még talán emlékezik. készíthetunkbarbeoue-t. id sebb nemzedé. A kerti fustol elhelyezése lr l acél lemez zel. kiSZolgálhatÓ legyen. ra1Ia. jo példa aZ ilyen berendezésre a kerti multifunkci s berendezés. ki tud ju k klopf oln i . be tud ju k 38 .4. és a konyhai eszkozoket . fÜstÖ- Sen fÜstolhetÜnk is elkészíthetunk rajta menÜt iS. Íed1Ük be legalább bel Ü 3. mai kertek csak a grillezést a barbecue-t és az enyhe f Üstolést képese' elviselni.lés el tt hosszan és alaposan égessÜk ki. GrillezhetÜnk rostélyon. Korábban a kertnek CSa. egyetlen funkciÓja volt. ami a természetben is alkal mazhatÓ. például Vagy sÜlt babot. zÓldséget esetleg eg. kandall k és egyéb elhelyezésekor be kell tartani bizonyos szabá- A tekintettel . A hord t kÖvekre Vagy téglákra állítjuk (3.1. grillt. Hord Ítistol 7 a benedvesített téglaalap. 3 a hord letakarása A fustÖl t. Az égetéstgy végezzÜk.

például kemény tégla Vagy . olyan é9ésamely valakinek illatosnak t nér- zéseket. azokon a helyeken. A kerti fÜstol Vagy kandall kéményébl felszáll fÜst kellemetlen lehet a Szomszédoknak. ami nagyon megkÖnnyíti a munkánkat' fÜstvezetékkel hosszabbítj u k meg. tÜzeloanyagnak: mind a száraz tuziÍát. és aZ is el ny (f leg Szerszámokat is el kell tudni rakni. és a természet viszontagságait ha a kertet ho borítja' Ez azt jelenti. A legroszszabb megoldás. s t akkor is. Vagy a fÜst Útját vízszintes oldalfalain anyagok ne rak djanak . ha ahol le tudjuk mosni a kezÜnket. hogy a IuzIeret megfelel távolságra tesszÜk a fÜstol kamrátÓl. ejÜ k. amely alatt a talajt ledongolik felel bb talaj aZ ételkészítéshez. Vagy elektromos energiával akarjuk fŰteni. Sokan akár bÜdÖsnek is érezhetik. és ezáltal a fÜstvezetéknek meglesz a megfelel emelkedése. akár hull a nek bármikor elérhet nek kell h . habár vidéken találunk még olyan régebben készÜlt fÜstÖl t is. akik illatosnak tartják a fÜstÖt. például megÍájdul f t le a el A fÜstolés ideje Ugyan válLozo. hogy a kiszolgálás és a Vendégek érdekébena sÜt f szélirányt. de mé9 azoknak is kellemetlen élményeket okozhat. megmaradjon aZ emelked áramlás. a kézIorlo kend knek. hogy a fÜst aZ áramlás kÖzben leh(jljon' A fÜstvezetéknek azonban h mérsékletének. éS egyben a megfelel hosszusága is' A IŰzIér ajtaja így alacsonyabban lesz majd. ha a tuzhely kÖrnyékét csak egyszer en befÜvesítjÜk. mivel a nedves homok tapad a cip re. amelyek A fÜstol a mukÖdésébolkÖvet- termék. hazai koA rÜlmények kÖzÖtt nem a legjobb megoldást amely a tart sítást elvégzi. fapadl t is alkalmazhatunk. akár estk. aZ elhelyezése során figyelembe kell venni néh ány olyan Szempontot. Ez aztjelenti. vagy más kopásáll tŰztol kissé távolabb. hogy nem szabad nehezen hozzáÍérhet he|yre építeni' lennie. mint a fÜstol kamra alja. és hÚst kÖrbeáraml fÜst k lapok A A választjuk akkor Sem. ha aZ utakat homokkal sz rjuk le. nem lehet nagyon távol a lak épÜlett l. ahol általában a vendégek IarIozkodnak. általában legalább néh ánY Órát igénybe viszonylag alacsonyan lévo kéményb szagok és illatok. A sáros osvény nem a legmeg- a éS még a legrÖvidebb utÓfÜstolés esetében is ha azI szeretnénk. és gyakran elesleges vitákat okoz. amikor a fÜstÖl t a lakÓépÜlett l távolabb építikmeg. hogy aZ eredmény értékelhetlegyen tobb mint egy ra' A fÜstÖlés egész ideje alatt áramlanak kifelé. Sokkal megfelel bb viszont aZ osztrák megoldás. Erre f leg akkor Van Szukség. gázza| Fontos figyelembe venni aZ uralkodÓ kÖrnyékén pihenohelyet is érdemes kialakítani. a faszenet el kell tudnunk rakni megfelel helyre. mind Megfelel tárolohelyet kell kialakítani a Gyakran megfeledkezÜnk arro| hogy a grillezokvagy a kerti kandallÓk kornyékénmegfelel talajborítást kell kialakítani' Az ételkészítés helyének kozvetlen kÖrnyékére a legmegfelel bb talajburkolat a moshat csempe. ha a készÜléket nem mindig faszénen. Nem szabad megfeledkezni arr l. Hely kell de allergiásak rá. Ezt le a fÜstvezeték A kÖnyvben csak olyan eseteket mutatunk be. amely a lakÓépÜlet vagy a gazdasági melléképÜletszerves része. de a folyamat VeSZ. gyakorlati A fÜstÖl esztétikai látványa és a A fÜstolot építsÜkenyhe domboldalra. hogy atuzteret meglehet s távolságban kell elhelyezni a fÜstÖl kamrátol. enyhén emelkednie kell. és a fÜstben ]évo Úgy érhetjÜk el. hogy aZ égéstermék áramlása ne álljon meg.a nagyobb társaságnak rendezett grillpartik készítésénél). Vagy a talaj egy kis dombra. het. de nézzen ki a fÜstol Keznek. mivel a fÜvet gyorsan kitapossuk. tulajdonságai nagyon fontosak. valamint égéstermékek l A fÜstÖl is tŰro burkolat. 39 . attÓl fÜgg en. rendkívÜl kicsinek kell lennie. de másban kevésbé kelt oromteli b l hideg fÜst száll fel. mivel ígY a IŰzteret a kamránál alacsonyabban helyezhetjÜk el. kívÜlr l bárhogyan. Van akozelben Íolyovíz. hogy mit fÜstolÜnk. ahol a grillek kornyékét általában apr zuzoIt k vel szor1ák fel.

ehhez használhatunk kÜlÖnbÓzo színŰ. hidegebb leveg . a kert másik részébenkis tavat alakítottak ki 40 . nÖvényzetnek kÖszonhet en. kertépít mérnÖkre. ábra. grillezot a lak épÜlet fala mellé építjuk. a megszokottol eltér megoldással 3. ne nézzen ki Ú9y.például olyat. tuzo napsugaraktÓl. fábÓl készÜlt de a sokkal A J a ház és a teljes kert kihasználásának pontos tervét. A helykiválasztást és a tervezést azonban bízhatjuk L hely és a kerti 9ál rész a ház szakemberekre. mintha egy parkolÓ lenne. Németországban.nyári konyha'' éS kerti pihenohely bal oldali részébentalálhat a kerti kandallÓ. amely a telket két részre osztja. mint amilyen a 3. A . amelyet kÖnnyen fÜstol vé alakíthatunk mÖgÖtt rejtve marad a ne keltsen unalmas benyomást. megoldás az is.5' ábrán láthatÓ ' Aház korÜli enyhén aszimmetrikus telket két részre osztották aZ els rész a ház megkozelítését szolgálja beleértve a parkol helyeket' A pihenésre szol- Erdemes azonban ra1zot készítenia pihen sÜt elhelyezésérol. kerttervezo mérnÖkre is. Fiisttil vel kiegészítettkeÍti kandall elhelyezése egy családi ház mellett. Segítik a tagolást minták. a kÜlÖ nbÓzo Ausztriában. éS arra is figyelni kell.. ívek stb. vagy a napkozben feltámadt szél ne érje kozvetlenÜl az Ül helyet. Ügyelni kell arra. hogy ban tagolni kell. ha a f ÜstÖl t. melegebb GorÖg országban és Spanyolországban is kedveltek a kÖnnyu. Ezért minél job- Ha Új házhoz készítÜnk kerti pihen helyet akkor megprÓbálkozhatnánk valamilyen elegánsabb. aki kidolgozhaI1a kellemes kertet építhetÜnk. burkolattal fedett kertrész ne hasson tÚlságosan hatalmasnak. kÖrÖk. hogy akész. alakÚ Vagy más anyagb l készÜlt burkolÓanyagot. miel tt még a végleges helyszínt kiválasztanánk. választÓfalak.és a terasz egY részétféltet vel védjÜk a nap és a rossz id ellen.5. A terv alapján j l kihasználhatÓ tervek elkészítését bízzuk inkább szakemberre.asztallal és székekkel. amelyeket szabadon kombinálhatunk. Emiatt további két Szempontot is f igyelembe kell VennÜnk: aZ er s napsÜtés idején a terÜlet védve legyen a az esti.

Csal aZ a feltételezés. tl \l E- rl ll 3. a cseh határvidéken ahol val ban ritkán Van h ség és nagyon gyakran hideg szél f j Iév hétvégiházat mutat. a szélvédfal mogott. a viszonylag széles épít- A 3. ábra jobb oldalán a háttérben láthatÓ egy fehér. hogy minél hosszabb ideig sÜsson rá a nap ' Az épÜ|et lak része és a hozzáépÜlt gaz_ dasági épÜlet megfelel védelmet ny jt a szél és a hideg leveg ellen. ábra. amely minden nap. még a legmelegebb nyári estén is elkezd lefelé a domboldaIakon.B. betartja ugyanis azt az alapelvet.10. A Írancia Castello cég kerti kandall ia a koré építettstit _f z hellyel a rt t- telkekt lév novényzettel. A 3. amelyre nyáron zold novényzet futtathat fel. amely a telket elválasztja a SZomszédos kÖrnyezetéhez.7. hogy eZ nem tÚlságosan Ötletes megoldás. és ezzel val ban csendes pihen helyet alakít ki. ábra. amelyre szÜkséaZ és fel Van kÖnnyen átalakíthatÓ fÜstÖl vé is. l szítéséhez. ábra. ahogyan azt a 3.7. tI A kovetkezo példánk olyan megoldást mutat. hÖmpolyogni 3. amelyet fÜstoloként is lehet alkalmazni. ábra' Romantikus kerti pihen hely téglaalapra állított. a pihen hely a ház árnyékában helyezkedik el ugy.8. Kerti pihen hely elhelyezése kandall val és hozzáépített Íistol vel egy vidéki ház kertjében 41 .9' ábra mutatja. ábra egy.9. amely a képr l aZ els ránézésreeszÜnkbe otlik. ábrán egy fehér. Egy kerti pihen hely terve grillet és kti lonál f isto l ve! a családi ház szegIetében l L L. Val jában eZ a kerti kandall olyan megoldás. és aZ egész épÜlet illeszkedik a a kÖrÜlotte 3. amelynek ételek gyors és kényelmes elké- gÜnk lehet relve mindennel. vasb balra t le áll a fÜstol l készÜlt kandallÓ. amely hátulr l.6. A kandall t és a pihen helyet elhelyezhetjÜk a dallÓt láthatunk.6. amely megfelel a hidegebb vidékekre iS. Fontos eleme ennek a megoldásnak a kanda|lÓ mogé építettlyukas téglakerítésiS. . téglábol építettkan- kert sarkába.t 5 A 3. hogy a kerti pihen helyet szélárnyékba kell építeni. ábra egy edett épÜ letet f to eleme a francia kandallÓ' Ez mutat. A 3. Minden természetes anyagokbÓl készÜlt. SZe3. A kandall elejét téglacsempével rakták ki.

éS ugy 3. de az elozoekhez képest tel1esen más megoldást mutat be a ^ \-_\_x 3.ahol a falak osszeszŰkÜlnek.mény egy teljes f Üstolot tartal maz. valÓjában hátulrÓl egy tel1es fÜstolot építettekbe részén. Alul.1 1. amelynek ajtaja a talajszinttel egyvonalban Van. Egy régebben késztilt kerti pihen hely. mintha az égéstermék gálnák. Pihen hely. a kép jobb oldalán be a fustol t ábra. fuggesztett kéménnyel. a talajszinten. és padokkal. ahol a kandallÓ oldalárÓl csak a kandallÓ talapzatáI látjuk. kandall val A társasági igényeknek és a konyhai elvárásoknak egyaránt megfelel .10. szélfog Íallal lév pad háta mogé építették 3. A kandallÓ fels felfogását szoltunnek. a másik oldalrol a fÜstÖlo IuzIere találhato. ábra.1 42 .

12. eZ folé fÜggesztették a fémb l készulI kéményt. ennek ajtaj alátszik a kép jobb oldalán lent' A felette lév nagyobb ajto a fÜstol kamra ajtaja. egySZer en becsÚrsztathatjuk a kéményta fÜstol be.11 fÜstÖl elhelyezéséhez."$. ábra.9:e. csovei egyben melegítik a pad támlájáI. Használatkor kihuzzuk a kéményt. A h vÖs oszi estéken kellemes érzésnekid lni annak háta mogé beépítettfÜstÖl . hogy hogyan lehet a maximumot kihozni az els látásra hátrányoS hegyvidéki terepViSzonyokbol. Ez nem rejti el a gyonyÓru kilátást a kÓrnyezo vidékre. dombokra. ":Vro.o T{ :. a meredek domboldalba vízszintes felÜletet képeztek A kiásott fÖldet elvezeti az égéstermékeketaz asztalba épített grill folÜl' Az asztal betonlapja Szolgál aZ étel el készítésére egyben a tálalásra is. A IŰzIér a talajszinten találhatÓ.)' "{.3.'' oat. í9y a hosszÚr fÜstelvezeto biztosítja. hogy ne zavarja a kilátást. amelynek a fÜst hutésére SzolgálÓ hosszu . hogy a fÜst ne Zava\a a társaságot.12. Kerti kandall a hétvégi ház és a domboldal árnyékában et . és Részben a fjtésre szolgál a pad támlá1ába.) :?1 @} o . ha a fÜstÖl nincs használatban. A jobb oldali kis fém- kéményeltÜntethet . amely . A padhoz tartozik egy asztal . és egyben jÓl kihaszn ál1a a talaj lejtéséta kandallÓ és a A 3. amelyet gy helyeztek el. vízszintes a fÜstt l átmelegedett koveknek. A pihenohelyet a domb délkeleti oldalán alakították ki. 3. ábra. hogy minél szebb rálátásuk legyen a táya.Az Összeállítás alapja egy nagy fapad. hogyan kell el nnyé változtatni a hátrányt.13. ábra. ábrán lév pihen hely j példa arra.Q W. Kerti kandall fÍisto! vel és kls pihen hellyel 43 .' o- *\-l> >- 3.

de Ül kének is megfelel. ábrán kozépen láthat a kerti kandallÓ teste. Ez az épÜlet. A kép bal oldalán lév fal rejti a fÜstolo tuzteréI. A helyet Úgy választották ki. ábrán láthato terv alapján például elkészÜlt a kis kerti ház a téglaburkolatÚ klasszikus kandall val és egy g rillel . A kandall el tti padok használhatÓk aZ elokészÜleti munkákra is. nosnak számít . A pincelejárat kívÜlrol _ akárcsak az sításakor elhelyezhet a viszonylag nagy épÜletben például pizzakemenCe iS' amely olaszo rszágban és Horvátországban általá- f zold nÖvényzet fedi. Ez a viszonylag kÖltséges épÜlet azonban nem tartozik a ÍanIázia világába. felette találhat a fém fÜstelvezeto kémény. amelyet a domboldalba vájtak ki. A 3. amely használhatÓ ÜstÖl ként is. 3. aZ ajtaja a fal legszélénláthat . amely .14. a leg jabb nemzetkÖzi trendek figyelembevételével kertépítészeti készÜ lt. 11 . amely tartalmazza az étel el készítésére t bbÍunkci s berendezést is 44 . j Ötleteket és a kor sajátos stílusát felhasználva. oldalba. A kép jobb oldalán látjuk a bejáratot a pincébe. hogy gyÖnyor i kilátást nyÚrjtSon a domboldalra és a kornyezo erd kre.a terep elegyengetésére használták fel. A déli államokban ilyen például Pag szigetén ' ahol egyáltalán nem számít ritkaságnak a 3. ábrán láthat épÜlet. jut el a fÜst a kandallÓba. A kandallÓ és a kerti pihen kialakítását megoldhatjuk kevésbéhagyományos m don iS. A fel egyben támaszfal iS. A tuztért l a falban vezetett csÖveken épÜ leteket látn i vendég l k kÖrnyékén.13.ha a nyílását fémajt kkal lezár1uk _ fÜstÖl kam rává változik. amelynek tetejét k egész építmény lapokkal Van burkolva. amely megtámasztja a domboldal talaját . Ezzel me9maradt a természetes kapcsolÓdás a kertben vezet osvényekhez. A terv megvalo- Az eredeti berendezés alapján tervezték meg és készítettékel a fÜstol vel kombinált kandall t.Elég korÜlnézni Horvátországban. Kerti társasági épiilet terve. A pihen hely kialakítása kÖzben kitermelt k vel burkolták le a talajt aZ asztal kÖrÜl és a padok alatt.14. ábra. A 3. A kerti Összeállítás szinte bele kellett ásni a domb- a kiegészítoépítményekegyben a domboldalt stabilizál1ák. szolgál beépített.

Két változat grillel..IN )- ik n. an )t ffin lT-7^r. ábra. Íristol vel és a konyhai kerti épiiletre el készítésreszolgál berendezésekkel Íelszerelt 45 .') n 3'16. uu.

a fenti ajtÓ a fÜstÖl kamra ajtaja. amelyen a kandallÓt Vagy a fustÖlot felépítjÜk stb. hogy a fÜstot t l gyorsan A gyakorlatban aZ építés tt alaposan át el gondolnunk. tuzrako helyként funkcionál. A két tervra1z tartalmaz éghajlatokon. amelynek gon dozásához komolyabb SZe rszámokra. aZ alapok lerakásátÓl a tet elkészítéséig. hol fekszik a telek. ábra mutatja azt. kell 3.2. ábra. amely alkalmaS grillezésre és roston sÜltek készítésére de az osszeállítás is. ahol ezeket pince.kÖrÜl általában nagyobb kert Van. a kerti kandall felfÜggesztett kéménnyel. Egyszer kandall val kombinálva . ebk ben találhatÓ a tuzIér. így elérhetjÜk. másrészt viszont aZ elhelyezése megf elel a felépítéseSem kerÜlt sokba.hogy aZ építés kÖzben nehogy meglepjen bennunket valamilyen váratlan részlet. akkor szÜkség Van olyan helyiségre. hogyan kell a fÜstÖl t Üzemeltetni. A 3' 1B.ebb l Az építmény kéményén lev tet vel a fustol ne hŰljÖn ki kissé lefojtották.17. Ha a házban nincs EzenkívÜl ez aZ épÜlet használhat kerti parti Vagy egyszeru társasági ÖsszejÖveteleknél. Ebben a fejezetben bemutatjuk az építkezésteljes folyamatát. tartalmazza a fÜstÖl t és egy rÖvidebb konyhapultot is (3 16 ábra) . ezért nem akadálYoZZa a mozgást a kertben. mérettel el ellátott szerkezeti ra1zokat kell elkészíteni. A fÜstol építése tt el bb a pontos. a gépeket el lehet helyezn i. amely kis házik - . ábrán hátulr l láthatjuk a fustÖl t. A kÖvetkezoen fustÖlo nem 3. ki fogj a Üzemeltetni. hogy a fÜst lassabban IávozZon a berendezésbol. gépekre is szÜkség Van. t l nagy építmény. A mai modern családi házak 46 tet fedi. Nem Iárgyaljuk a m uszaki adatokat és az építkezésimÓdsze_ rek pontos leírását. ábra. Télen a legjobb f tistolni építése egyszer Íustol Az északi ridegebb aZ rabban építenekfedett kerti konyhát' Egy fedél alá kerÜl a tálalÓ. gyak- egy kisebb helyiséget a kerti szers zámok tárolására is. A kerti fustol építésének SZemléltetésére egy egyszer típust választottuk. gyakran más. Felette találhatÓ a f Üstol kamra' amelynek falába h m éroI építettekbe. Egy 3. Az építmény alapra épÜlt.18. hol helyezkedik majd el. amely nyáron kandallÓként. amelyeket meg lehet találni ként néz ki. i l m kod fristol a korábban leírt kÖvetelményeknek. hogy milyen gyakran fogjuk használni a berendezést. A 3.17. kifejezetten az építkezésiszakkÖnyvekben. A kert Sarkában áll.

^

Tokra,
,

e

lynek

nincs
lSégre,
= '

'it

yezni,
parti

Az építkezés kezdete és a Íisto! méretei A ,,háziko" típus kerti fusto! aZ egyik legelterjedtebb típus' A kÜlalakját és a bels
szerkezetét a 3.19. ábrán

rél.

ra)z

érthetjÜk meg.
l

és részletek leírásáb l, ill.

láthat osszeál!ítási
ra1zaikb

Van, felette a homéro, a kamra belsejében pedig, a h mér alatt keresztben a hÚstartÓ rÚrd. A kamra alsÓ részébetesszÜk a lecsÖpog zsírt felfogÓ tálcát. Ez alá tegyÜnk egy
élelmiszer ne essen bele a fÜstvezetékbe.

vízszintes hál

t, hogy aZ esetleg

lehullÓ

l

-egf elel . :rt sar_

sokba,

ebb

a típusnak aZ alapja a fÜstÖl kamra, amelyet 1,2 mm-es vastagság acéllemezb l készíthetÜnk, majd ezt a kamrát Íalazzuk
Ennek
korbe téglával' A kamra elején nagyméret ajtÓ

A fÜst a fÜstvezetéken érkezik alulrÓl a fÜstÖl
kam

czgást 'atjuk a
ajtaja '- stÖl t :- t, eba^
_

rába, és felul távozik a kéményenát, amelybe ajánlott szabályozoszelepet építeni, mellyel akár teljesen elzárhatjuk a kéményt, A fÜstol kÜls fala tégláb l készul. AZ acél-

-

A méretek cm-ben

dallÓ-

:.= :

rnér t

talál-

1fÜstÖt
-.ávoz-

^3gy a

,; aasza.3 el, ki

at kell

i-elyen
:

I

:'e egy
^

aziko-

'elezetar-natát,
:

:eséig.

-erettel

^ hogy
_:rnÜn^

-gyalju k

cdsze-

3.19. ábra. A kerti Ííistol,

':

találni . ekben.

^ér;12hamutál; tet borÍt ; í6 ftistelvezet ; 1 7 lakar léc; í8 Íedél

el lnézet és metszete í fal; 2vakolat,3aÍtjstol bels Íala; 4alap;5 acéltart ; 6rács;7 azsírfog tálca; 8tart r d; 9 h mér í3 fustelvezet ; í4 fodémgerendák; í5 h dÍark cserepek vagy más 70 téglakoszoru;11 t
;

47

tására tágulÓ acéllemez ne tegye tÖnkre a falat,

lemezbol készÜlt fal és a kÜls ÍalazaI kÖzÖtt hagyjunk dilatáci s hézagot' hogy a h ha-

A kÜlso té9lafal vastagságát a helyi id

járási

klasszikus teto fedi, fÖdémgerendákkal, amelyek a hÓdfarkÚ tet cserepeket tartják A fustolo oromzatát deszkával borítjuk, eZ védi az

ne nyomja ki a fÜstÖl oldalát , Az építményt

viszonyoknak megfeleloen kell meghatározni, a h szigetelés és aZ épÜlet h tartása jobb

lesz, ha vastagabb a fal. A hidegebb vidékeken

nyÚljon ki tÚlságosan, hogy ne akadályozza a fÜstÖlo Üzemelését.

id j árás viszontagságai ellen.

A

borítás

ne

építeniA megfelelo hoszigetelés és a h tartás segít abban, hogy a f Üstol kamrában hoszszabb ideig és kÖnnyebben meg tudjuk tartani a szÜkséges h mérsékletet, Az roSSZ h tart épÜletek a kÜls homérséklet_változás hatására gyorsan felmelegednek, de gyorsan le is
h

mindenképpen jobb vastagabb kÜlso falat

A méretek cm-ben Dilatáci s hézag

/'

megoldást: a vékony és a vastagabb falat is, A fÜstÖl kamra bal oldala a vékonyabb falat mutatja, amikor aZ élukre állítjuk a klasszikus méretŰ téglát, a másik oldal pedig a vastagabb falat, ahol a vastagság megegyezik a tégla

jlnek A 3.20. ábra mutatja mind a

két

-L
-T
1-

hetetlen dilatáciÓs hézag, a és a kÜlso ÍalazaI kÖzÖtt

A szélességével. képen j l láthat aZ elkerÜl-

bels

acélkamra

O')

_l_
I

N

A fÜstol helyének megválasztásakor nagyon

Vakolat
AjtÓ

alaposan mérlegelni kell, hogy mekkora térre lesz szÜkségÜnk a kiszolgálásához. ArrÓl Sem szabad megfeledkeznunk, hogy a fÜst alulr érkezik a fÜstÖlobe, ami azI jelenti, hogy a fÜstvezetéknek árkot kell ásnunk, Vagy
l

fÜstÖl kamra alapját kell lesÜllyesztenÜnk A fÜstÖlot építhetjukrészlegesen a foldbe sÜllyeszIve Vagy egy másik épÜlethez ragaszt-

a

ha domboldalba építjÜka

fustÖlot

3.20. ábra. A

ftistol

Va is, A fÖldben

metszete

lév részeket azonban alaposan szigeteljuk a talajnedvesség ellen.

A méretek mm-ben 3.21. ábra. Az alapraiz kimérése

A méretek mm-ben
3.22. ábra. Az alap kiásása 3,23

48

')zni,

arasr

3bb :ken 'alat
a:tás
-

Az épÜlet ki számított méreteit a leheto legpontosabban áI kell vinni a terepre, CÖlÖpÖkkel, zsinÓrokkal ki kell jelÖlni azokaI (3 21 ábra) A munkát két ember kÖnnyebben tudja elvégezni, és sokat segít, ha egy egyenl száru,
ahogyan azt az ábra is mutatj a. Ezzel pontosan be tudjuk állítani a sarkokat, a derékszÖgeket, és ezzd pontosan be tudjuk tartani a terven

a fustÖl kamrábajut

acéllemezb l készÜlt fÜstÖlokamrát építÜnkbe ezeken áll majd
kereszttartÓkra

- lefedjÜk. Mindkett t alaposan szigeteljÜk, és hagyjuk alaposan kiszáradni A fÜstÖl kamra alatti alapba ha
rudat.
beÜltetÜnk két Vagy három keresztmerevít
H

derékszogu háromszÖgvo nalzot használunk,

asználhatunk például 20-as
tehetjÜk azI

CSZi

i-tan
.:artÓ
^

a

fÜstÖl kamra' Ezekre a

l_profilt;

i

eis
két

atá-

SZerepl méreteket.

véletlenÜl lehullott husokat felfogja A fÜstÖlokamra alatti lyuknak - amelybe a fÜstvezeték

a rácsot, amely a
fÜst

at is, 'alat :ikus ; abb

A mérésután foghatunk neki aZ alapok és a

torkollik akkorának kell lennie, hogy a

.eg la

.

:rÜ l-

ai^n

ra

Jyon

:erre

,llrÓl
^

sem

,agy
-t
^
^+

ogy

els lépésea beton alaplap elkészítése Legjobb' ha a betont bevasaljuk _ amely az egész f ÜstÖlo alapja lesz. A kÖvetk ezo lépésként Íelf alazzuk a Iuzteret és a fÜstvezetéket . A tuzteret jÓ min ségŰi té9lábol építjuk,Vagy a beton alapra Samott-téglával bélelt IuzIeret alakítunk ki (3.23, ábra). AIuztér falainak elkészÜlte után beÜltetjÜk a helyére az Öntvényb l készÜlt ajtÓt . Az ajtÓn legyen leveg áramlást szabályozÓ nyílás.

fÜstvezeték számára szolgálÓ árok kiásásához (3 22 ábra). Élesás val pontosan kÖvessÜk a kijelÖlt vonalakat, méreteket, hogy a Íalazásnál Vagy a beton ozásnál ne kelljen Zsaluzást használni' ha azonban a talaj nagyon omlÓs, vagyis a kiásott árkok falai leomlanak, akkor a zsaluzás elkerÜlhetetlen (A zsaluzáshoz a1ánl1uk az Építési abc Sorozat Zsaluzás és átlványzatok c. kÖtetét, CSer KiadÓ, Budapest, 2009) Az építés

biztosan a kamrábajusson, éS ne szÖkhessen el a téglafal és az acélÍal kÖzti dilatácios nyílá-

Son át. Ha a kÜlso fal vastagsága miatt a
méreteket nem lehet ennek megfelel en beállí-

tani, akkor acéltart k alkalmazásával betonkoszorÚt készítÜnk,erre egy réteg meSZeScementes malterréteget terítÜnk, és ebbe állítjuk bele a fÜstol kamrát. A napjainkban már

kaphatÓ speciálisan kályha Vagy kandallÓ építéséhez használatos malter legalább 1 ,5 Cm vastag legyen (3 24 ábra)

Az építkezés menete

A felfalazott Vagy kibetonozott alapra

jobb, ha a betonkoszorÚra - felrakjuk a kÜls fal els Sor tégláját. Meszes maltert használunk, de lehet meszes-Cementes maltert is
használni.

még

: dbe . asztala-

-rn k.

A felfalazott ég teret és a fÜstvezetéket eZ ut bbit egészen addig a pontig, ahol a fÜst
A fÜstkamra alapja

Fokozatosan lefedj Ük a vízszintes fÜstvezetéket egészen a Iuztérig aZ egész felfalazott alapot, ajánlott a lefedésnél acélmerevítket használni. Az egész fÜstol kamrát is felállítjuk az alapra. A kamra als része teljesen nyitott,
ezen át jut be a kamrába a fÜst A fÜstÖl kamra leállítását a 3.25. ábra mutatja

FÜstvezeték
; :

3.23. ábra. A kerti

fustol alapraizának

metszete

3.24. ábra. Az alap teltalazása és az acéllemezb készrilt ftisto! kamra alá készítettbetonkoszor

l

49

3.26. ábra.

talazása

Az acéllemez Íustol kamra

korbe_

nY/

\trv

Vv

\Jr

),,

\(,,

3.25. ábra. Az acéllemez Íristol kamra beállítása és a Ítistvezeték, valamint
a

t

zlér lefedése

s0

f leg a sarkakon. El bb csak a durva vakolást végezzÜk el. ábra. A tet szerkezet és a lehetséges 7 5 x 5-Ös kotés. BeillesztjÜk a fÜstelvezeto csovet a fÜstÖl kamra tetején lévo nyílásba (3. f'=j I I I I a fels részéreegy vízelvezeIo gyurut illesztÜnk. ábra. 2 aÍodémgerendák ossze_ kapcsolása. A téglákat kÖtésbe rakjuk. ábrán. meg arrol.27. ideig be van fŰtve a fÜstolobe Vagy télen . ha a kÖtésekhez fémkapcsokat használunk. szarufa kivágott része. Ehhez a korbef alazáshoz alkal mazhatunk konnyített anyagokat (gázszilikátot stb ) Az építkezés menete pontosan kÖvethet a 3. hogy az a1Iohoz szabadon hoz záÍérhess Ü n k.28. A kÖnnyebb tisztításhoz ajánlott. és egy csÖvÖn át . amelybe a kondenzvíz a A szakember segítségétigénybe Venni. A fÜstcs bels kerÜletén szintén Van egyfajta csÖpÖg kicsÖpÖg.27. 4 a szarufa osszekapcsolás a.2B. A fémcs aZ alsÓ részénlévo kerámiagyuruvel illeSZkedik a kamra tete1éhez. A másod ik részben helyezzÜk el a kéményzáro Szelepet. Bár megtakaríthatjuk aZ egyes részek nehézkes befaragását. amely aZ egész fÖdémet tartja majd Ne feledkezzÜnk a homlokzaton. és az 5.a kÜlso védofal Íalazását. hogy aZ építményminél szilárEzuIán kezdhetjÜk dabb legyen F 1 A kamra els oldala nyitott marad. a szelepet ugyanis elÖlr l állíthatjuk egy karral. ha hosszabb A kémény Íelállítása a fustol kamra tetejére 7 kéményzáro szelep. kÖvetk ezik' A fÖdém Öss zeáll ításához célszeru kéménybeállítása után a tet elkészítése EI bb elkészítjÜk aZ alapkeretet. kivéve a keskeny oszlopokat aZ ajtÓ mellett Úgy. A tet szerkezet Összeállítása a 3. hogy így véd1e azt az ido1árás viszontagságaitÓl. hogy a csÖvet tÖbb darabbÓl állítsu k Össze. ábrán láthat . 5 a csatlakozások kotések s simítás. johet a vakolás. 3 a2. 2 vízelvezet gy r 3. Vagy akár teljesen elzárhatjuk a kéményt A szelep állítÓpálcá1a hosszabb legyen. Mivel a kéménybenkondenzvíz keletkezik. foleg akkor.26. kialakítása 51 . amellyel szabályozhatjuk a fÜst áramlását. CSak ezt kovet en jÖhet a kÜl- 3. A gy r(i már maga is szigeteléskéntm kÖdik. mint a tet elorenyÚlÓ része. ábra) _ . ezérI I I I korommal egyÜtt belefolyik. hogy a tet nek jÓval t ]l kell nyÚlnia Miután a falakat felhÚztuk a kívánt magasságig.

A kémény 3'29. amely a m kodés kozben magátÓl elt jnik majd. b) a tet szerkezet metszete és a cserép felrakásának m dja. Mielott valÓban fÜstolni els IuzgyÚttásnál a fÜstvezetékben kondenzálÓdnak az égéstermékekés a IŰziÍában. hogy hogyan kell rakni az egyszer tet cserepet és hogyan a kÚrpcserepet. foghatunk hozzá a val di fÜstÖléshez. amelyekre Ezután befejezzuk a vakolást. f leg a fÜstÖl kamrát' Csak amij kor az egész építmény l kiszáradt és befÜstol dÖtt. A IŰztérben tÜzelÜnk.31 . esten i. Az A méretek cm-ben 3'30. A. a zároszelepének szabályozokar1a rovid . valamint a falakban lev víz. hogy a fÜst rendesen átjár)a aZ egész fÜstol t. és ugyelÜnk arra.30a ábra) A 3' 30b ábrán láthat . Az egész építményt vízállo vakolattal vonjuk be' A durva vakolatra rabichál t feszítÜnk ki. és erre kerÜl a legfels simítÓvakolat Erre homlokzati festék kerÜl. ábra. így a fÜstÖl t elég néhány évente egy- FelépíthetÜnk azonos Vagy csaknem azonos elven mŰkod fÜstÖl I azzal a kÜlonbséggel. A házlk el reny ! tet szerkezete felett tudjuk beállítani. A tet cserepek felrakásánál ne feledkezzÜnk meg arrol. A 3.A fÖdém tervezésekor nem szabad megfeledkezni arrol. ábra. a kondenzvíz lecsorgása a kéményfalán a bef téskor stb. ezérI tet tet cserép H dfarkÚl hogy a kéményis téglábÓl készÜl.) Az Összeállított tet szerkezetet kenjÜk be penészedéstgátlÓ és tuzállo bevonattal. c) a cserépfelrakás befejezése e! tti pillanatok . feler sítjÜk a cseréptartÓ léceket. a SZer lef kéményelemekb l készíthetj Ü k.a kéménykorÜli kész bádogozás és a kripcserepek felrakása kezdenénk az Ú1fustÖl ben. és egyben ellenáll a nedvességnek is (el fordulhat ugyanis beázás. hogy az utols sornál kisebb az átfedés.30c ábra mutatja a felrakott Cserepeket. legalább 24 oráig Üresen mukÖdtessÜk.Ha nem lehet betartani az el írt távol- ségre. hogy a tet n áI Vezet majd a ságot a kéménycsés a szaruÍa kÖzÖtt. és a kéménykorÜli bádogozást. 52 . A ÜstÖl f kéményét kész A tet szerkezet Az építkezés befejezése után a fÜstÖl t néh ánY napig hagyjuk száradni. majd befjthetÜnk. ahogyan azt 3. akkor a csÖvet tokéletesen szigeteljÜk' olyan h szigetelést válasszunk. -? 3. eZ aZ Üzemeltetés természetes velej ároja. majd a szaruÍára egyszeru tetofed modszerrel felrakjuk a hodfarku Cserepeket (3. Ez nem számít meghibásodásnak. ábra mutatja A kéménykialakítása modosíI1a a tet szerkezeÍéI is. amely nem káros az egészkémény. A tet fedése a/ h dfarku tet cserép. hanem oldalrol.27. a Szelepet nem elÖlr l.

ábra. a) rény >zért tet ) nos )gel.0. ket. Falazott kéményíÍ Íristol a) hagyományos kialakításrj fÜstol . t azt tása epítU 'ob o' .31.rled- ivolkkor rige- da észI nek ) lzvíz . lára ekre lÓd5rán zeru :eto- Teg . b) olasz stílusrjr fustol s3 .o :a\t" u o ev" !oo' o o.9' zro\ . o TVA l o <erÜ sték egy<ész ke O ta o "o o on b) 3.tb be ittal. dés.

így a fÜstÖlt hÚs tÚrlságosan felmelegszik. (3.Íustol k 3. is A Természetesen aZ itt megadott adatokat és méreteket szÜkség esetén mÓdosíthatjuk a saját igényeink szerint.3 . A kerti Ííistolmetszete. a benne lév zsír teljesen kifolyhat és a hÚrs is megéghet A: ér:. a tíÍzteret és a Í stvezetéket is A felá is t- I.: 336 54 . beleértve a Íiist<il alapját. lÚg: Fo ^: ésa tor"' ték: gyc - alka tég a SZAC Afearn 3 goli illesz A A vel kap' \e Ös sz Íu. ha aZ id j árás kevésbéked- a3 7'z lalz ra rne saA'_ krr Az. tég Ia boi'i:. A t lságosan rÖvid fÜst- f ÜstÖl típus megválasztás ánál és aZ elhelyezésnélmindig alkalmazkodnunk kell a he|yi viszonyokhoz. := kifa. ábra. rr\ - vezo. = teg. nálhassák. A m dosított méretek azonban ne nagyon kulÖnbÓzzenek aZ ábrákon feltÜntetettekt l. magát a fÜstÖl t és a kÖzvetlen kornyezeIét kÖnny tet vel fedték. Yizszintes fustvezetékes A kerti fÜstol egyik l.32. vezeték miatt például a fÜst forr marad.ehetséges kialakítása az itt bemutatott típus. Erdekessége a fÖld alatti fÜstvezeték és t ztér. hogy a fÜstolot akkor is hasz- afala 3 ala: 3_ A: tŰz-. A méretek cm-ben 3. Az ábrán bemutatott példán sík terepre kellett fÜstol t építeni.

ábra. Nem tÚlságosan alkalmas a fÜstvezeték bélelésérea samott-tégla. ábra mutatja ryu zsz-3d- a:a A tŰztér ajtaj ának jÓl zárodÓnak kell lennie (3.rrne '- JYA eg- r fe1e:ján 3. b) a t ztér ajtaja A méretek mm-ben A fÜstÖl alap1ához té9la a legalkalmasabb építoanyag. ha a tuzteret tuzállo samott-tég lával bélelj Ük' . amelyen látszik illesztÜnk Össze. olyan kivitelben. amely egészen a fÜstÖl kamra alá vezeti a fÜstÖt A f ÜstÖio oldalnézeIéta 3. A fristol kamra teteje.34. de alkalmatlan erre a célra a porusos és az Üreges szabad alkalmazni.35' ábra. A vezetéket készíthetjÜk a kéményépítéshez kaphat elemekb l is. ne torjenek el. ill. hogy aZ égo fa alulr megkapja aZ égéshezszÜkséges oxigént. ábra. és a fagy se tegye tÖnkre. A csÖveket alaposan ledongolt alapra fektessÜk. A kamra anyaga lehet -l 3. Ha elkészÜlt és kiszáradt a Íalazott alap. amely el segíti. ábra a fÜStÖl metszetét mutatja. a pÓrusos Íalazoelemeket Sem a) ffi r b) A fekvo vezetékek lehetnek kerámiacsÖvek is.36' ábra mutatja._J A fÜstelvezet t tégla (kéménytégla)vált be leginkább.37. ha ezeket vízszintesen is Össze lehet illeszteni. bele^ értve a Íalazatot. amely ellenáll a gyenge SaVaS és lÚrgos hatásnak egy aránt' a1ánlott téglával bélelni. felállítjuk rá a fémb l készÜlt fÜstÖl kamrát.' -N -ltTi*-3 1 A borításhoz használhatunk kÖvet vagy mŰkÖvet is. a kuls Ú1ra csak a jÓ min ségu oÍ_pz.32. ábl ra) Az a legjobb megoldás. ábra). vagyis kiÍalazni. A fÜstÖl alapja aZ árok.34b.éS teljesen tégla. hogy a tégla ellenálljon a fÜstnek és a nagy homérsékletnek. a fÜstvezetéket és a tuzteret is' A tet t Szaggatott vonallal jelÖltÜk. de rostély nélkÜli is' Ez utÓbbi esetben elég a tŰztér al1ára egy lábakon állo egyszeru rostélyt állítani (3. t -. ebben építjÜkki a tŰzteret és a fÜstvezetéket. l-3oo+3ooJ l--- 396 x 716 380 x 700 600 6OO kamra f méreteit és aZ elolnézetét a 3. hogy a fÖld Ülepedésével ne vetemedjenek meg. jobbra az felfuggesztés pontos raiza ail - 55 . Erre a célra a jÓ min ség l kisméret A méretek cm-ben 3'33. beépítettrostélyos. amelyeket kályhaépítéshez használt gittel 3. amelynek nagyon er s a nedvszívo képessége.33. A pergola alatt elhelyezett ftistol oIdalnézete Fontos. a) a tíizlérmetszete. a rostély és a hamutárol . mert csak így biztosíthat a tuztérbe áramlÓ leveg pontos szabályozása a leveg nyíláson át' A tuztér lehet hagyományos.

Az elektromos munkáknál tartsuk be a biztonsági elokásokat ' Az égo burája nagyon gyorsan berakÓdik fÜsttel és más égés3BO b) kukucskálonyílás fÖlé egy kis fényforrást er síthetÜnk.B.ha télen nem akarjuk használni ' hogy sszel.35. Az ajtÓ legyen rakni A fÜstÖlo ra) készíthetÜnk. SzereljÜk a 1 30 mm legyen.36b áb- T f. hogy milyen gyors a fÜst áramlása a kamrában. 5 a 3.hogy kÖnnyen be tudjuk Van. Ez akkora legyen.39. Erre a célra tokéletesen megfelel.36' ábra. Ezt a f ÜstÖl t -r-_ 3.0. e fÖlé kerÜl a homéro. r A fÜstÖloben az a1to fÖlÖtt helyezzÜk el a hÚstarto rudakat. ha belulrol deszkával béleljÜk' Vagy kívÜlr l kap is télen olyan nagy. A fÜstol kamra méreteit és aZ ajt felfÜggesztés részletes ra1zát a 3. L o N *l termékekkel . 3 kukucskál nyí!ás. A beépített rostély nélkuli trÍztérben alkalmazhal . A méretér tÖbbszÖri \ -l. a Sarkok pedig 30 x 30 Vagy 40 x 40 mmmerevítésére eS szogvasat alkalmazunk. ham u: vezete terítik hrirs le aljába 56 . annak alapján. 2 h mér . amely lehet vé teszi. és a 3. . A zárolemezI egy Csavarral vagy Szegeccsel er sítjÜk a lyuk folé. hogy aZ ajtÓ kinyitása nélkÜl ellen rizzÜk a fÜstÖlés folyamatát..a fustol kamarát is beleértve _ fábÓl készult fÜstÖlot mutat.1 . ábrán lév részlet - prÓbával állapítjuk meg. ábrán csak tá1ékoztat jelleg ek' és a helyi feltételek alapján határozzuk meg' A fÜstÖl formáját és szerkezetéI teljesen szabadon. ízlésÜnknek megfelel en alakíthatjuk ki a fustolésre várÓ élelmiszert' A kamra alj ába. még a roSSZ id k bekoszÖnte elott szétszedjÜk. A fÜstÖl folé építettkonny tet Vagy pergola méretei a 3. amelyet kintr l vízcsepp alak lemezdarabbal zárunk el.32.2 mm Vastagságu acéllemez. akko r ajánlott szigetelni aZ ajt t. A fÜstelvezet a fÜstÖlend élelmiszert Ha a fÜstol t valamint kondenzvíz-elvezeto elemet' A f ÜstÖl kamra elÜlso oldalán nagy méret cs be ajt nyílás mérete 120. a merevít kre tesszÜk a lecsÖpÖgo zslrI felfogÓ tálcát . hogy a ren- Úgy tervezték meg. A ra)Z alapján szabadon variálva sokféle me9oldást találhatunk a legegyszer bb f Üstol kialakít ásához.38. ábra. éS a be a szabályozoszelepet. ábrán találjuk. hogy ne szŰkítse le a felszállÓ fÜst tját. a r a1ta1ára kukucskálÓnyílást (3. 1 aÍu. ábra egy teljesen .33. a) A Ítistol kamra elolnézete. . és valamilyen fedett helyen tároljuk Láthatjuk. ezekre akasztjuk kamp kkal 600 a) A méretek mm-ben 3.. amely megvilágítja a fÜstol do hÚst. 38. annak egyes részleteit és a szerkezeIi megoldásait ábrázol1a. b) ftistol kamra ajtaja kukucskál nyí!ással. 4 az ajt keret.35. kivehet rostély fáb l készÜlt' A kamrát aZ ido viszontagságaitÓl gy is védhetjÜk . így az kimozdíthatÓ jobbra Vagy balra' A jobb betekintés érdekében a kamra belsejébe. ^ amelyet vékony lemezb l készult takar fed 7 a kondenzvíz elvezetése. faborítást' használjuk.37. A kukucskál egy mintegy 3 Cm átmér j nyílás. hogy a f Üstol kamra is 3._ = A 3. ezért gyakran kell tisztítani' 3.

amelynek kamráia hÚst fáb l késztilt :- a hÚsckkal ?)a. 6 dr tb l készult acélrostély. ábhogy stÖlés 3cm f . a .'en- 3. amelynek ugyancsak kulon a|taja van. 5 a fustol kamra aljába' a fustvezeték torkolata Íolott a fust áramlását lassít rudakat helyeáek el. = "Ősít- 1 lizaEyon =gés3. amelyen ontvényb l készult ajt vani 2 a t ztér beépített rostéllyal készult.: télen :l ri el az ha kap :c . 7 a rostélyra kerÜl a lecsÖpog zsírt Íelfog tálca. . amely megakadályozza. 4 a Íustvezeték kerámiacs b l készult. Ftistol berendezés. 3 a t ztér h .39. ábra. amelyet a terep d lésszogével azonos szogben vezetunk.l :3 rke^t eg- =-át is arnak ::asait :' alva J 3gys:Ö lot 'a is ag sá- - - arjuk dok iyen ).38. alakÚ r: egy . hogy a tustolt hris leessen a fustol kamra fenekére.és Íagyáll téglákkal van bélelve.. amelyek egyben szét is terítik a fustÓt az egész fustol kamrába.' Ölé. ekoz' acján . aban J j esz- ! . a '= fogÓ : - : szÖri 1 - ' kítse 0gy ..\-l* .aljuk ='gola -. ábra' Egy másik lehetséges megoldás a Íáb l késztilt kamrájrl Íiistcil 7 a ÍÜstol alapja a trjztér. 8 a fustol kéménye 57 . =Ce. kulon hamuténel.

s8 . ezzel belul és meghosszabbíthatÓ a ÍÜst Útja llyen fÜstÖl ket szabbítására. ÜgyeljÜnk arra is. mikÖzben ledÖngÖljÜk. vagy számítani kell nagyobb kre. Hasonl megoldásokkal találkozhatunk olaszország északi részénis. amelyek tuzIere kÖzvetlenul a padlo alatt volt. El bb A betont alaposan Újabb beton réteg kÖvetk ezik tek. éS ezekben f ÜstÖl- felulete vízszintes legyen. Ezeknek a berendezéseknek aZ el nye. hogy mélyebbre helyezzÜk a Egy másik megoldás a fÜst Útjának meghosz- gyakran kombináltak kenyérsÜt kemencével. hogy egyszer bb a szerkezetÜk. hogy a f ÜstÖl t magasabban. A fustÖl t egy fal mellé építették. ebben aZ esetben a tuztér alját is magasabbra kellene tenni. amelyeket kívÜlrol kerámiagranulátummal delkezésre állÓ hely szukossége miatt a fÜstÖlonek helyet adÓ építményt. ahol maga- ni kell arra is. A fÜstÖlon nagyméretrj ajtÓ Van . ábra mutatja a fÜstoloháziko építését Atuztér ajtaját nem kell kozvetlenÜl . de Ugyanerre a célra alkalmas a rozsdamentes acél iS.amelyek j l illenek a mai családi házakhoz is (3 37. megkÖzelítése. hogy a beton (3 43 ábra) . A vezetéket kerámiacsÖvekb l állították Össze. A telek emelkedését a mUnka kÖnnyítésérehasználjuk ki' Sok Íáraszto foldmunkát sporolhatunk meg vele. paraszti. a hátrányuk viszont . ahol sokkal rosszabb a ban Van aZ ajtonyílás. mivel ebben he- \AI A fÜst és az égéstermék utjának meghosszabbítását gyakran Úgy érik el. hogy lyezzÜk el a tuzIereI' Napjainkban ÚJra divatba a kisebb kerti épuletek alapjait és falait k b l készítik Az ilyen épÜlet nagyon j néz ki. 3. de készíthetunka kamrára oldalrol is ajtot fÜstvezeték mer leges a tŰztérre. vagyis valÓjában aZ osztrák_Magyar Monarchia terÜletén . llyen megoldást láthatunk a 3. tÜzel tér alját azokon a helyeken. HasonlÓ megoldásnak számít a vidéki gazdaságokban a beépített ÍÜstol .lehet magasabban is' ahogyan a 3. Ugyela nagyobbra no a távolság a tŰzIér és a fÜstÖlésre felakasztott hus és hustermékek kÖzÖtt. erre kerÜl a betonozáshoz használt acélhálÓ' majd alaplapot kell készíteni(3 42 ábra). ezen keresztul rakhatjuk be a fÜstolend hÚrst ' Az ajtÓ fÖlé. á. tudnunk kell.44. Ezzel ami Segíti a fÜst lehŰlését. ábra is mutatja. Ez azI jelenti. Vagy kihasználják a terep egyenetlenségét.35. ábra). vagyis a fÜstolés nagyobb szakértelmet kíván. hogy alaposan szigeteljuk es éppen nem használjuk a fÜstÖl San Van a talajvíz.40.40. felulr l rakhatjuk be aZ árut.szÓrnak kÖrbe A f Üstolokam rába a fedél levétele után. Mielott azonban nekifogunk egy ilyen épuletet megépítéséhez. a fÖldbe ásva alakítják ki. id nként meglocsolj uk vízzel' tunk olyan fÜstol berendezést. r.. A Iuztér akkor Se legyen víz alatt. de a munkát bízzuk inkább tapasztalt k mŰvesre' A 3. korábban ugyanis a kÖr alak vékonyabb betonréteget terítÜnk a foldre.36' ábrán. hogy ennek aZ alapra gyakorolt nyomása meglehet sen nagy. l feletti tér falazását nagyon j min ségben kell elvégezni. dulni. A tuztér alja ebben aZ esetben mintegy B cm-rel lehet aZ ajtÓ alsÓ pereme alatt. ha t.Íoleg a kezdok számára _. hogy ezek használata. és a Iuztérhez lépcsokÖn juthatunk le. vagyis a h forrás nagyon kÖzel Van a fÜstol kamrához. ilyen fÜstÖl kkel például Magy arországon Vagy Horvátországban.4. hogy a tuztér. vasalással meger sített t 3. f leg a hegyvidéki terÜlete- Napjainkban ma is gyakran találkozhatunk A kÖvetkez kben a 3. ábrán láthato fÜstol típust ismertetjÜk. Ezek varázslatos építmények. Íalazolt kemencék kéményébe építettek fÜstÖl kam rákat. A Íustol kamra alatti zteríi fustol beren dezések A fÜstÖl kamra alatti IuzIérrel készÜlt fÜstÖl berendezések valÓjában aZ eredeti fÜstolési m dszerre épÜlnek. A ra1zon ugyan ennél magasab- a talajszintre tenni. Ennek a nyomásnak aZ ellens rlyozás ára megfelel ' teherbírÓ. A kÖnyvben már leírtak alapján mi is készíthe- Az alaplap jÖtt. majd a felÜletét elsimítjuk. a fÜstÖlt hÚs magasságába kerÜl a h méro. eZI vízmértékkel ellen rizzÜk' Az alaplapot hagyjuk meg szilárAz alaplap elkészítésének leírását megtaláljuk minden építkezésikézikÖnyvben. ken. éS atuzteret mélyebben. amely hasonl mÓdon mŰkÖdik.

kerti házik '' típusti fustot berendezés 3.3. foldbe építettt ztérrel s9 . ábra.40..41. ábra. Klasszikus . Fal mellé építettÍtistol .

ábra.45. ábra. A téglákb l készítettbé!és (a 1t 60 . ábra.44. Az alaplapot be kell vasalni. A betont tömörítjük' majd lesimítjuk 3.42. Az alaplapra épul talazal J.43' ábra. és kell teljesen megszilárdulni hagyni 3.t 3.3.

A tuztér a els zárlap felett Van egy másik. hogy a tuzteret kÜls k IuzIér belsejét h áll téglával béleljÜk. és f leg a fÜstÖl bemelegítésekorkárosíthatná a fodémet. ábra' A kerti házik típusti ÍÍisttilkeÍesámetszete 1 ztér ajtaja a szabályozhat leveg nyílásokkal.45. ezálIal a fÜstot a kéménybe tudjuk vezetni' A fodémet tuzáll anyagokbÓl kell készíteni. a fÜstot aZ els zárlap kÖzepén lév nyíláson els változatot a 3. amely a fÜstÖt a szélekre vezeti. majd kÖrbeépítjÜk termésk vel. mivel akkor a kéményenát torro fust távozik. A fÜstÖI bels szerkezete. Ez azonban nem jelenti. éS ezzel jobban szétoszt1a a fustÖt a kamrában. A második zárlapra helyezhetjÜk a lecsÖpÖg zsírt felfogÓ tálcát. mivel a ho felfelé áramlik. Az amely azt mutatja. vezetjÜk át.3 a Íustol kamra a|ja (a második zárlap) a fl'ist elosaására is szolgál al 61 . ábra. el bb téglá- talajszinten Van.A val rakjuk ki. AZ 3.46. A fÜstol d hÚrsok folÖtt osszeszukÜl a fÜstol . els sorban a fÜst elvezetése kétfélemÓdon oldhat meg . hogy le kell mondanunk a burkolatr l.46. 2 a beépített rostély nélkuli tíj^ér. ábra mutatja . Példa erre a 3. beépítettrostély nélkÜl.

ábrán bemutatott fÜstelvezetés' A fustÖlot a k kerítéshez építették. amely a szilárd tuzeloanyagÚ kandallÓkhoz és kályhákhoz is alkalmas elhelyezhetjÜk A kéménynyílását a f Üst I H 3. innéI az els zárlap felett a hátsÓ fal lrányába áramlik. de ezzd a mÓdszerrel meghosszab- a falba épített ék mentén a fÜstÖl kamrába' A fÜstÖlo alsÓ lapja tehát a fÜstvezeték felso része.3 a fÜstol kamra alja (a második zárlap) a fÜst elosztására is szolg ál. ltt a hátsÓ áramlást használjuk ki. rozsdamentes acélbol készÜlt cs szigetelése 3. a tuzIér ajtajának irányábavezetjÜk (ha id el tt teszÜnk atuzre. ábra. 62 . amelyre a lecsÖpÖg zsírt felfogo tálcát is bítjuk a fÜst Utját). 5 a hajlékony. hogy a fÜst minél jobban áI1ár1a a fÜstÖl do hÚst' A fÜstelvezeto hajlékony.A második megoldás a 3' 47. 2 a beépített rostély nélkÜli t ztér. Falhoz építettkerti ftistol 1 a tuztér ajtaja.47. 4 a lecsopogo zsírt felfog tálca. A Iuztérbol a fÜstÖt el bb elore. akkor az a1tonyitáskor egy kevés fÜst biztosan kiáramlik. rozsdamentes acélb l készÜlt. majd folytatja Útját bevezetésével ellentétes oldalon helyezzÜk el.

i/-^f . hogy a fÜst szabadon haladhasson felfelé. hogy máshogy fog kinézni egy fÜstÖl egy nagyváros peremkerÜletében állÓ család i ház kertjében. kÖrnyezetbe . A teto megoldása 1elzi. Egy hegyvidéki hétvégiházhoz tartoz Ítistol 63 . ábra. ábra mutatja.49. aZ enyhén emelked talaj lehet vé tette. meglehet sen gyakran esik az eso. hogy a tŰztereI alacsonyabban A t kÜlonállÓ épÜletben helyezték el. és Összhangban Van a kÖrnyezetével és a helyi építészeti stílussal. amelyet helyben használt építanyagokbÓl építettek fel fÜstÖl a A fÜstÖl alsÓ része. A burkolat alá azonban tegyÜnk egy réteg szigetelést. durván megmunkált kob l építették.. éS így a fÜsta szÜkséges A fÜstÖlo homlokzaIát faburkolattal boríthatjuk A fÜstÖl fémbol készulI ajtaját is .álcázhatjuk'' faburkolattal. elsosorban a videki pillantáSra megragadja a látogatoI az épÜlet aszimmetrikus jellege. a vidéki épuletek jegyeit magán visel fÜstÖlot láthatunk például megfelelo típus kiválasztásakor vegyÜk figyelembe a helyi építészeti hagyományo- A fustÖl kamrát fémlemezbol készítették. amelyben a tuz\ér és a fÜstvezeték kapott helyet. Az 3. elég csak a felszínen elhelyezni. hogy a régiÓ hegyvidéki jellegu. Azígy elkészítettkerti fÜstÖlo megfelel a legszigorÚbb esztétikai kÖvetelményeknek iS. ami nagyobb nedvességtartalmat jelent Emiatt a fÜstÖléshez elokészített IuziÍát Óvni kell az id járás viszontagságaitÓl.48.-1 3.. a terep adottságai lehet vé tették azI iS. és kÖrbefalazni.^J$ri. A helyi építészetjellegét. amely a hot visszaveri a fÜstÖlokamrába. ahogyan aZ ajtaja is mutatja ' Az építés során kihaszn álták a terep adta lehet ségeket . vezetéknek meg tudták adni emelkedést' helyezzék el a fÜstÖl al1ánál. például IŰzállo gipszkarton lapot A még nagyobb tŰzliztonság végett a fémbol készÜlt ajtÓt bevonhatjuk alumíniumfÓliával. IŰzIér mer legesen helyezA kedik el a fÜstvezetékre. máshogyan ha hétvégiház mellé építjÜkVagy egy vidéki család i ház udvarában f og álln i ' A fÜstolot Űgy helyezték el. Egyéb típusu fristol k Természetesnek vehetjÜk.de készíthettéglábol is' A bels SZerkezeti megoldásokat és a méreteket a 3. ami fÜstÖl kamra beleillik A els a szokatlan tet nek kÖszÖnheto. és a régiÓra jellemzo építoanyagokatis. hogy a vezetéket ne kelljen a talajba sullyeszteni.44.3.5. ahogyan azI aZ á ra mutatja. A kat. ábrán. és egész télen megmarad a hÓ.

6.50. a hétvégiházba Vagy kerti borítiján). igényelnek. ábrákon bemutatjuk 64 . Az el z ép ilet keresztmetszete 3. a kÓnyv hátsÓ partira.. hogy hagyományos kerti f Üstol t építsen.. amilyet és amennyit ezek aZ eszkozÖk mŰkod a fÜstolés maga is komoly felkészÜléstigényel. ezért sokaknak jÓl 1Ón az egyszerjbb megoldás. a házilag fÜstolt termékek kedvel i azonban sokáig nem jutottak elektromos Vagy gázÜzemu eszkÓzÖkhÖz.A méretek cm-ben 3. Hord ozhato fustol k A piacon aZ elektromos Vagy gázzal grillezokészÜlékeknek már rég ta rengeteg fajIá1a kaphatÓ. A 3. A hagyományos fÜstÖlési m dszer. Nem mindenki engedheti meg magának. kezelhet k. miveI kÖnnyen amely hideg fÜsttel tart sítja aZ élelmisZert.49.Vagy níncs rá megfelel helye. Vagy nincs ideje annyit foglalkozni a fÜstÖlésSel.3. vihetjÜk oda. Napjainkban azonban már ilyen eszkÖzoket is forgalmaznak. ábra. Vagy építtessen.54. ahol éppen használni kívánjuk. és megkoveteli a h s szakszer el készítését. a Slo MOTEL által forgalmazott hordozhat fÜstÖl ket (az elérhet séget l. A hordozhat fÜstol k éppen a gyors alkalmazás céljait SZolgálják.

sajt esetén max. Elektromos csatlakozás: 230 V' A f Üstolési h mérséklet: hal és hÚs esetén 70 '. sajt esetén max. 'B0 'C. ábra. Kapacitása: 20 db pisztrán g vízszintesen Vagy fÜggolegesen Fels tés modja: elektromos. 52. hordozhatÓ Mérete: 100 x 39 x 28 cm.51. ábra. cikkszáma: WDBB095. szárítás + 45 min. b) a gép tarIozékai. A fÜstolési h mérséklet'hal és hŰrs esetén 70'. 20 kg. kb. halrács rostély f részpor. Elektromos csatlakozás. akasztÓkampÓ-tartÓ. 35 'C. Tomege. Az fustolés után el(5z ábrán láthat termékek elektromos f Űtos zállal. 230 V. A fÜstÖlési id : hal és h rs esetén 45 min. kÖzÖsségeknek aján lju k' ra. fÜstolés' sajt esetén 90 min.3'50. 35 'C. faszenes.. pulyka_ és csirkemel|. Kapacitása: 28 db pisztrán g vízszintesen Vagy 40 db f Ügg legesen A felf tés m dja: elektromos gázos. Méret: 85 x 39 x 28 cm. áb f thet l 3. A fÜstÖlési id : hal és hÚs esetén 45 min száríIás + 45 min' fÜstÖlés. Fustolésre el készített sz zpecsenye' marhanyelv. tŰIoszál A gép típusa: hobbifÜstÖlo cikkszáma: WD630095 3. fÜstÖl portartÓ . ÍÜstÖlés' A készÜléket kisebb baráti Összejovetelekh ez a1ánljuk. TÖmege: kb 17 kg. fÜstÖlés A készÜléket nagyobb társaságoknak.B0 "C. akasztÓkampÓ. faszenes. csepegtet tálca. gázos. marhaszegy A gép típusa' hobbifustol . sajt esetén 90 min. H o rd ozhat . e e ktro m os l(it(5szállal ftistolcí a) a gép kÜls képe . 65 .

. isztráng pácolása. kozÖsségeknek ajánlj uk. 3.... 40 percig végezzÜk a fÜstolést. cikkszáma: WD0033. ElkészítjÜk a páclevet. 10 g durvára darált színes borskeverék.:i{Ídli{$#i#9iE' .'}. ponty)' a szárnyas és a fÜstÖlésre kiválÓan alkalmas bárányhÚs. tormahabbal kínáljuk s 3. ábra). A pisztrángokat a citromlevével meglocsoljuk.:lit- _. Tomege: 40 kg. 35 x 45 x 85 cm.54. TÖmege. '160. a gombák. éS 40 percen keresztÜl így vég ezzÜk a hokozlést (kÖzben nedvességet veszít a pisztráng: izzad). vízben feloldjuk a sÓt és a Cukrot.1. ábra. Hidegen balzsamecetes salátaágyon. egyenként tormalevélbe Csomagoljuk. BekészítjÜk a Íurészportart tepsit..5 Cm.. panzioknak. de a kevéssémegfÜstolt szalonnát Vagy fustolt hÚsokat is' P a zoldség. A melegítéshelyett utÓfÜstÖléssel frissíthetjÜk fel a megvásárolt kolbászt.l. 5 dkg cukor.. 1 L víz. libamáj Vagy 48 db pisztráng' Elektromos csatlakozás. a a halak a diszn -' (lazac.. amikor beindul a fÜstolés lecsÖk- líi J'. ÍÚsto/ése l{ozzávalok: 6 db megtisztított.-. így pikáns szaftot kapunk). majd 1 5 percig a fÜstol ajtaját kinyitva szellozIeI1Ük. ábra. gázuzem i Íustol A gép típusa: Profi plus RS40. 30. citrom- mal. Mind 66 . Az elkészÜlt halat melegen is tálalhatjuk kapor. 14 kg hÚs. 45 kg' Kapacitása: 8 db csirke .*Qtrry . elektromos ÍíitésíÍ ftistol kamra A gép típusa: Profi 48. Fustolt csirke A fÜstÖléshez a legmegfelel bb a bor nélkÜli csirkemell vagy a kicsontozott comb. meg szor1uk a színes borskeverékkel és finomra vágott kaporral.i{'':ii:*. $ i 1i i 1 t li kentjÜk a h mérsékletet 60 "C-ra. 'C' A fÜstolési h mérséklet. 1 db citrom. Kéménybekothet rozsdamentes. halakhoz és sajtokhoz. "180 Alkalmas: hal.:. Citromos és szeres pácba tesszÜk és 2 orán keresztÜl pácoljuk. ajt t becsukva elindítjuk a f jtést.20 min. A pontyszeleteket ráhelyezzÜk a fÜs(a rácsokra aluf liát tehetÜnk. megkÖtÖzzuk és a s s oldatba elmerít]Ük H jvÖs helyen 24 orán áI pácoljuk FÜstÖlés el tt a tormalevélb l kicsomagoljuk leszárítjuk és kampÓra akasztva a f ÜstÖlobe tesszÜk (l. Kapacitása' 40 db pisztráng.r#. szalámit. Nagyobb társasági Összejovetelekhez.Vagy tormamárIással. 10 dkg SÓ. Bekapcsoljuk a frltést és a homérséklet-szabályozon beállítjuk a kb' 70 "C-ot. Profi étterml. ::f *. 1 csomag friss kapor. Mérete. virslit. A fÜstol alkalmas hÚsokhoz. cikkszáma: WDHO4B.50. A fÜstÖlési id : 10' . 3'53. h sfÜstolésére A készÜléket éttermeknek ajánljuk' sajtok és specialitásként a di és a mandula. Ponty A f tÖl rácsaira pontyot szeletekre vágjuk. ] 15 x 45 x 36.j' j'' I 0 fa H* A Néhány finom recept pisztráng.. 6 db tormalevél. 230 V. Mérete. kibelezett édesvízipisztráng.40 percig fustÖljÜk és a fÜstolés befejezése után még 5 percig a fÜstÖl t zárva hagyjuk' A pontyot f tt burgonyával vagy kenyérrel tálaljuk.

ázsiai konyha ételeibe. A fÜstol rácsaira aluf liát helyezÜnk. pontosabban gozzel tortén grillezo-fÜstolési m dszert alkal- 67 .. foldimogyor. fÜstÖl t zárva 'J s- gv . . A fÜstol rácsalra aluf liát helyezÜnk. amely kÖzvetetten locsolgatja a hrist. és az qIot becsukva elindítjuk a f tést . 30 percig fÜstoljÜk. 10 g durvára darált színes borskeverék. vízpárában készítjÜk el. sÓ és f rissen jamártás. mind pedig más hŰrsb l készített A Fustolt gomba rJla. u . majd a fÜstol rácsaira helyezzÜk. mártásokba t zárva hagyjuk' Borhoz és sorhÖz ES .melegen is tálalhatjuk. diszn hÚshoz. éS sajtot mazzák. Látsz lag eZ el|entmondásosnak de a h st val ban fÜstoléssel.Ük 'o ig 3Ur- felÜlete szép rÓzsaszín lesz. BekészítjÜk a Íurészport és Íelizzít1uk. és a fÜstÖlés után még legalább 5 percig a zárI fÜstol ben hagyjuk' fÜstoljÜk. . bor nélkÜli csirkemellet papír torl kend vel szárazra tÖroljÜk és keleties ízu pácba helyezzŰk KorÜlbelÜl B orát Keleties csÍke mell és a fÜstol rácsaira hely ezzÜk' Nagyságuknak csiperkegombafejeket enyhén megs zzuk megfelel KÖretként fogyasztj en kb. Ezek a készÜlékek az un. rissen reszelt gyombér. Ez a kulonleges folyamat kombinálja aZ aromatikus fÜstolés el nyeit a párolással. aZ 'C-ra beállítjuk a gépet.30 percig f ÜstoljÜk. 20 percig fÜstoljÜk és mé9 további 5 percig a és tÖltelékekbe használjuk. . a sÓs vízben ázIaIjuk (attÓl fÜgg en. megsz rjuk a borssal és bedÖrzsÖljÜk reszelt Vagy pépesített fokhagym ával. kacsához és mandula. .. Másnap kamp ra felakasztjuk a fÜstol be. (Ü rd li 35. vízzel. 4 ev kaná| ev kanál fehér borecet. 1 dL étolaj. 1 orán és mandula L vízben féI csésze tengeri s át' hagyjuk.40 percig fustolÜnk. Konyharuhára szor1uk és hagyjuk me9száradni.40 percig f ÜstoljÜk a hrjst' Hidegen. amelyre egyenletesen egy réteg di t Vagy mandulát sz runk' 20 percig fÜstÖljÜk di t vagy mandulát kb. 4 ev kanál sz csirkéhez' f feketebors.. A sajtok fÜstolésétegy szakaszlan végezzÜk. hogy mennyire legyenek s sak). peosenye. rrÍsÍo/ése Nozzával k '' 2 db hárty ájáIol megtisztított szuz- S s di 112 A és még további 5 percig a t feloldunk.vél. nyársakat is meg lehet fÜstolni.2 percig el ételként tálaljuk' Fustol dio és mandula f f A Keleties páclé Ajánlott halhoz. és ezzel egyidej grillezéssel . Kihrilve aprÓ csíkokra vághatjuk. A Toltott gomba megtoltjÜk. éS kellemeSen pikáns lesz) A csirkemelleket a fÜstol rácsaira helyezzÜk és mintegy 30'. . Meleg pástétommal Vagy kedvenc tÖltelékÜnkkel csiperkegomba nagyobb fejeit pikáns Megsz rhatjuk sajttal és még 1 . 2 gerezd megtort 1 ev kanál méz. A fÜstolt csirkemellszeleteket kenyérrel és f riss zoldségsalátával tálaljuk.. a sÓs vízbe mé9 pl. így elkészítve f fokhagyma. csirke. 20.ztÜ l tartjuk.. Tabasc t tehetÜnk. Amerikai grillez tustol k Félkemény Vagy kemény sajtok alkalmasak a fÜstoléSre. k. amely a ho hatására lassan megsul.a 10ZAC. t jnhet. pácoljuk (a h st így jÓl áI1ár1a a páclé. . amire egyenletesen egy salátákba. majd a 1 B. 40 percig B0 oC-on tartjuk a h rst. és 35. kesudi a f részpor Üstjét l a Üstoléssel inom illatot és egészen Új ízt kapnak. 1 olívaolaj.tjÜk A de sto lt zett Jkg db . Kb.7.40 percig fÜstÖljÜk. a vágási Fustolt sajt 3. A fÜstolés befejezése után a fÜstol t még legalább 5 percig zárva hagyjuk. 1 darab rÖIt fÜstol kivál ' réteg hámozott diÓt Vagy mandulát sz runk. és tésztas alátába Vagy zoldséggel egyÜtt bagett toltelékeként is felhasználhatjuk. A megtisztított szuzpecsenyét egyenletesen bes zzuk. szikkasztjuk. 24 orai pácolás után lecsorgatjuk.. 20 g fokhagyma. megtisztított. Ha még pikánsabb ízt szeretnénk. Úgy.20 'C-ra h tve tálaljuk ajtÓt becsukva 40 majd a sajtdarabokat a rácsra helyezzÜk. di . a h mérsékletet 60 'C-on Sertés sztizpecsenye pácolása. 5 dkg s . hogy el szÖr beindítjuk a ÍÜstot.

minden zsír és kalÓriafelesleg nélkÜl' EzI a hatást a nálunk még meglehet sen ismeretlen eljárással érhetjÜk el azzal. r C 68 . mogyorofával. H iszen a kemény f érf iakkal. erre szÓrhatunk illatos fadarabokat. Az els látásra nem gondolnánk hogy fÜstol . éS a Serpeny ben Vagy kondérban készített ételek sem gyermekek és id sek is utaztak. Az Üreges fémhenger aljában elhelyezett tálban ég a faszén. Bepillantás a grillez s r t lr k s -Íustol hord ba honos diofa. l r i magukkal egész konyhafelszerelést. szaftos hÚs. kásával. hogy bemutatunk egy profiknak készített. H vel. forrÓ gozzel és -fustol keresztmetszete A meglehet sen vízmelegítésreszolgálÓ fÜrd szobai bojlerre 3. Ezt helyettesíthetjÜk például égerÍával. hogy lassabban égjen és tÖbb f Üstot ejlesszen KísérletezhetÜnk tobbfajta fával. hogy megtaláljuk a nekÜnk leginkább megfelel aromát.és grillezohordÓkat s tap aszt a ato k a alapozv a ké szít k. ábra.56' ábra. A fÜstÖl vizes kandallÓt elszerelték hoé rzékel vel.Az eredmény nagyon kÜlÖnleges. szÜkami a Íozéshez és aZ ételkészítéshez séges. A felfed ezoutakra nem vihettek amerikai fÜstÖl . A képen láthatÓ ajt lehet vé teszi a kényelmes tÜzelést. de ugyanígy használhatunk 9yÜ- f. amely hasonlít a mi ÍŰzfánkhoz.fÜstÖl grillt'' (3 55 ábra) .55' ábra. Az év század o EzI az ételkészítési technologiát az els telepesek használták. Ez a nagyobb méretŰ. amely egy Amerikában 3. mint sÜlt hust Vagy szétfott marhalábsz áraI fÜsttel lehetoleg egyszerre és a leggyorsabban lehet elkészíteni minden ételt. KezdjÜk kicsit a szokásostÓl eltér en Úrgy. leginkább hasonlít fémhenger belsejét mutatja a grillezo-fÜstolo faszénnel mŰkÖdik. 3.55. amelyeket aZ igényeknek megf I felel en kezelhetÜnk. n k. hogy a hÚst zárI térben fÜstÖljuk. A gyerekek és aZ idosek néha mást is szerettek volna enni. a h m éro mutatja a bels h mérsékletetés a grill kÜls oldalán lév fogantyÚrkkal kÖnnyen tudjuk szállítani is. akiknek oldalán coltok lÓgtak és kezukben winchestert tartottak. és mindennel.. kéttárolÓs f rejtélyesnek tun . Valahogy így keletkezhetett eZ aZ m ételkészítési dszer. Az amerikaiak el szeretettel használják a hickory Íát. Egy grillez mindig feleltek meg mindenkinek. elÖlr l felakaszthatÓ ajtokkal. például nedvesíthetjÜk.

amelyeket benedvesí- cltok A -":k és :.. :llerre rabokat készít1Ük el. Ezen a rostélyon készíthetÜnk kukoricát vagy burgonyát is. mertetése. Fedéllel. CSereSZnYe stb. Tegf latos A berendezés belso szerkezetének megértéséhez alkalmasabb a klasszikus megoldás is- r: l'e . Ez utobbinál vigyázzunk arra. ha aZ étel a tervezettnél lassabban készÜl el. ^ ettek : a Sef=''..1O Cm hosszu.57. legfeljebb 3 cm vastag).. SeÍ]^| =1epe- :Zen a : ba. amelyekben mindenféle terméket szállítottak azŰ1világba' Elég volt aZ egyszerŰ.-^ ejI hcgy le ' .58' ábra. amelyen további élelmiszereket készíthetÜnkel A képen láthatÓ. de szárnyast is. Az alumíniumfolia meggátolja a gyors égést. amelyet néh ány helyen kilyukasztunk.: -- S hÚs. ITIO- ' gyÜ- egyszerŰen és gyorsan elkészíthettek' fáb l készÜlt. A vízzel telt edény tetején Van az els grillezorostély. - _Z3l és : :Z szárat AZ ?llban Kább ^ :- 1-. Szárnyasok készitéséhezátalakított grillez _ és fustol hord 69 . hogy a vastagabb csontok melletti hÚs nehezebben sÜl át .5. rostéllyal és ajt val ellátott meggyÚjtott faszén heve felforralja a kÖvet- grillez hord a konnyebb kiszolgáláshoz arolos stÖl Az fels els '-. bukk. megfelel vastagság Ú Íadarab thetÜnk és becsomagolhatunk alumíniumfÓliá- Használhatunk kifejezetten fÜstfejlesztésre el készítettaprÓfát. - :t:nnel. =-zI a ='etlen S: zárI Az erosebb illatÚ fákkal. éS kész is volt aZ a berendezés. :' '.. enni. Az oldalas Amerikában a legkedveltebb grillezési hÚsféleség . hogy ne dobja le a fedelet a kezo szinten elhelyezeIt tálban lévo vizeI. Az elso valÓdi vizes grillezo1Üstol k ugyanis egyszerÚ1 fahord kbol készÜltek. ezért ott vágjuk be A berendezés oldalán lév ajtÓn át Újabb faszéndarabokat dobhatunk a IŰzre. rostély felett találhatÓ a második' aZaZ grillezo.knak els -:.) is. ábra.miután a fát aZ ég faszénretettÜk. és er sebb lesz a fÜstfejleszto hatása' A megfelelo aroma eléréséhezelég 3_4. GrillezhetÜnk disznÓ Vagy marhahÚst. mint például a borÓkaVagy a lucfenyoÍa haszn álatával legyÜnk Óvatosak. . e Zett -3tjÜk. :SZi A * cels . mÖlcsfákat (szilva. amelyben mindenféle ételt telepesek kitalálták. szÜk- = CVel. éS goz keletkezik. ágakat (7 .o = =sostÓl - kat szítik. lévo r ' . és egy kevés vizet ÖntÜnk alá' A f lia a h hatására felf ÚvÓdik ezért ÜgyeljÜnk arra. hogy a fels rostélyon sertésoldalas Van aZ állványban.a a . Ha nem akarjuk' hogy a krump|i megfustÖlodjÖn' akkor alufÓliába csomagoljuk.'aÓan r ASZ- .. ezen a nagyobb hÚsda3. vashevederekkel ellátott és belÜlrol impregnált hord t átalakítani. <loz. ahogyan azt aZ els amerikai 3.

amelyet CSUklÓpánttal az alsÓ részhez erosítettek. ígY aZ étel csak grillezodott' A 3.60. a fedél általában fáb l készÜlt.56. amelyet felfelé ki lehetett emelni' A rostélyokat a amely fogaskerék-áttételen és lánchajtáson egy forg karhoz csatlakozik. A fedelet belÜlr l vaslemezzel bélelték. Ez a nagy kerti berendezés egyesíti a kÜlonbÓzo berendezések rostély grillezo kombinácio1ának elvén aZ USA-ban és Kanadában Íokozatosan kifejl - el nyeit és képességeitTéglábÓl készÜIt. pontosabban há- és szeretik azI kÜlonféle f szeres adalékokkal ízesíteni'A berendezés fels részében egy forgathatÓ grillezonyárs találhat grillcsirkét.Íalához Csavarozott talpak tartották. hogy a hord tetejét levágták. és 3. A fedélen aprÓ áI' származo berendezés alapján készÜlt. ábrán látjuk. lasztották egymást . A felÜlnézeten láthatjuk a két rostélyt. eredeti. A kovetkezo megoldást a 3. hogy a felesleges fÜst és g z e|távozhasson . Falazott vizes grillez _fustol 70 . Ennél a megoldásnál a berendezés két. hogy a forg karhoz kis motort er síthetÜnk. Az els rostélyt az alaCsonyabb. akik imád 1ák a s a1IÓn keresztÜl hozzáÍérhettek' A bel- dott egy olyan kombinált berendezés. AZ ábra egy régi.61 . és ez a levágott rész alkotta a fedelet. amely képes mindezeket a m dszereket kombinálni (3. A hátsÓ részben találhat a fels grillezo. mert a beépítetttuztérhez kí- Mi magunk is kipr bálhatjuk' Elég betekintÜnk az átalakított hord ba.57. amely védte a hordot a h és a fÜsttel kevered torro pára hatását l. A hazai ezermesterek gyorsan rájonnek. ábra). amelyben az éIelI a tuztér fÖlé akasztott rostélyon készítették el' Ez a megoldás nagyobb fÜstfejlesztést tett lehet vé. A kép mutatja. ábra mutatja. klasszikus fÜstÖl és az egyenes A hord vulr l az elrendezés Ugyanolyan Vagy hasonl . USA- bl még kényelmesebbé tehetjÜk aZ étel elkészítését. éS l rom to részéttérben és építészetileg elváis Vagy lefedték. . ábra. éS általában egyszer griIlezéshez használták 3. ábrán lév megold ásI azoknak a1ánlhatjuk.5B.59. Ez egy fÜstol vel kombinált vizes grill. mint az eloz esetben' Ennél a megoldásnál azonban el lehetett távolítani a vízIart edényt . félkor alakÚ részben helyezték el. amellyel lyukakat fÚrunk. beleértve a boltíves részeket is. ahogyan azt a 3.

ne nézegessék feleslegesen.5 kg faszén - talpakon. =Fffii. 20 percig tart.5 cm-rel a pereme alatt legyen .5 kg faszenet.. -Íustol k haszn álala Össze 3. Az ilyen fedéInyitogatás során csak elszokik a h . és csak az ízesítésreéppen elegend mennyiséget. A fadarabokat vatosan. hogy a tÜzet sÜtés alatt is tápláIni kell' Két ra elteltével ellenorizzÜk. és hagyjuk az ételt grillezodni vagy fÜstol dni. de ÜgyeljÜnk. nehogy égésisebeket szerezzÜnk' Az edényt vatosan tÖltsÜk meg vízzel Vagy páclével Úrgy.3. víz aZ edényben. a vizes grillezésre alkalmas fels rostély. vegyuk Az amerikai grillez. és milyen anyagb l készít1Úk. és aZ ételt sokkal tovább tart majd elkészíteni. el Íordulhat.--l 3. és nem kell-e a tŰzre még Mindig használjunk h mér t a bels h mérséklet mérésére. amelynek nem kellemetlen a szaga. amíg vékony ki a sÜtésre használt rostélyt és a víztarIo edényt a kÖzéps részb l. Ezt a véd keszty t. hogy avíz teljesen elpárologjon az edényb l. Ha azonban nagy darab hÚsokat készítÜnk. olyan gyÚjt st használjunk.. A sÜtés ideje alatt ne tegyÜnk rjra aromás fadarabokat a tŰzre. Az aromás fát csak a faszén meggyulladása után tegyÜk a tŰzre. A méreteket aszerint választhatjuk meg. Az el(|z berendezés szerkezete és méretei 71 . hogy elkészÜlt-e az étel. ha kell toltsÜk utána. hogy fÜst tÖkéletesen kÖrbejárhassa azokaL TegyÜk helyére a fels rostélyt az élelmiszerekkel. '3. hogy milyen nagy berendezést akarunk. majd a fedéllel takarjuk le a grillt. A tŰzrakáshoz faszenet vagy faszén és tŰziÍa keverékéthasznál1unk. Lehet denaturált szesz Vagy folyékony gyÚjtÓs is. így a hamuréteg nem keletkezi rajta. aZ VegyÜk le Vagy hajtsuk fel a grill tetejét. Ne hagyjuk. AZ élelmiszert egy rétegben rakjuk a rostélyra. amelynek a foganty ja Iátszik. Ezután a grillt fedjÜk le. ido1árástÓl fÜgg en a 3. alsÓ rostélyt tegyÜk az edény tetejére. hogy egyenletesen fekudjon a peremén. és tegyÜk félre' A grill als részében lév tuztérben Vagy atuzrakásra használt edényben gondosan rakunk a goz és a egyes darabok kÖzÖtt hagyjunk hézagot.. Hagyjuk a faszenet leégni. hogy a hÚs j l átsÜIjon. hosszÚnyel(i grillezofogÓvaI helyezzÜk el aZ ég faszénen.:e 10.részt a képen fedéllel takarták le. hogy a folyadék legalább 2. M. Ehhez mindenképpen használjunk edényt vatosan helyezzÜk el a tart A fÜstolés vagy a sÜtés ideje alatt feleslegesen ne emelgessÜk a készÜIék tetejét.60' ábra. mintegy 4-5 orán át fog égni' AvízIartÓ Ez mintegy AZ gyÚjt sként használt anyag teljesen kiég.5 tlr* 80 ---í{ 1 10 --. hogy Van-e elég faszenet tenni.

pihen hely és terasz Egy kerti Összeállításban a kandallÓ. 30. A kandall oldalán. a fustol l zlere a kandall als részébentalálhat . a fÜstÖlo és a grill lehet kizárÓlag a szukebb családi kÖr pihen helye. ábrán láthato kandallot a fustÖlo IuzIere a fÜstÖl t l gázszilikát szigetel lap. egy réteg beton és vastag acéllap választja el.1 . grill. Fustol . a magassága 120 Cm.1. A kandall t és a fustol t burkolt fustvezeték koti ossze. a fahasábok akár 55 Cm hosszÚak is lehetnek A tuztér samott-tégla borításában négy pár fémsíntépítettek be (]5. Ennek a masszív építményneka kÜls alapja'. Egy vidéki kandallo ^ fÖlott építettékki. de Úgy is kialakíthatjuk. A nyársakat villamos motor forga|ja. 120 x B0 Cm. 45 és 85 Cm magasságban). belÜlr l samott-téglával béleltékA tŰjztérben faszén mellett fahasábokkal is lehessen fŰteni benne. a tŰztér rostélyátol mért 20. ezeken helyezhet el a rostély A 25 X 25 Cm belméretu kémény megfelel huzatot tesz lehet vé. nagyobb baráti társaságnak is megfeleljen. magassága 140 Cm. hogy A kandallÓ kÜlso oldala fehér tégláb l készÜlt. ezzel lehelévo maSSZív kováCsolt rostély elég nagy.35 és B0 Cm-eS magasságban. t vé teszi aZ egyenletes sutést (3 58 ábra) a 4 A 4. a kéménymagassága 150 Cm' A tuzterének alapterÜlete 60 x 40 cm.1 . amelyek a grillezonyársakat tartják. 4.4. a fényképbal oldali részénlátszik a gril! hajt ja és a f t test 72 . hogy 4. A kandallÓ oldalso falán három tengely vezet át . szabályozoia ábra.

A kÜls méretei '. A fÜstol kamra bels térfogata B0 x B0 cm. a kéménymagassága 120 cm. Robusztus. A 4. me99rillezhetjÜk 4. 4. ha a hÚst Íuszerezni akarjuk. A kisebb hÚrsdarabokat konnyen a rostélyokon. csak a tuz kedvéért. meSS Ze a tuztértol.Vagy szalonnadarabokat zoldségdara- ban (20. A klasszikus. ábra a nyársak forgatásához és aZ el melegítéshez használt berendezés szerkezetét mutatja. a nyársakat forgat motort a kandall oldalára szereljÍ'ik 73 . téglalap aIak rostélyok helyett. 4. 30. amelyeket a beépítettsíneken kÜlonbozo magasságokba áIlíthatunk (1 5.'10 1/min fordulatszámig. ábrán lévo fÜstÖI hosszti éIettartamÚ. f tulajdonságai: j l megépített darab.3.4. A nagyon lassÚ sÜtésre Vagy a melegítésre. ábra. A kanda!l t használhatjuk egyszer kerti kandall ként. 85 cm).2. F istol A 4. SZilárd. A forgathatÓ tŰk és nyársak számára a kandall oldalfalába három pár rogzítot építettek be kÜlÖnbÓzo magasságok- nyársakon általában tobb kisebb hris. amelyek a kandall teljes keresztmetszetét lefedik.A hajtáshoz szÜkséges berendezést a kandallÓ jobb oldali falának kÜls felÜletére er sítették. Vagy elindíthatjuk a gyorsÍorgatást. kÜlonboz alakÚ rostélyokat is (például a halak sÜtéséhez). Egy kapcsolÓva! konnyen szabályozhatÓ a forgatás sebessége 1. ábra. 45. A kapcsol val nagyobb fordulatszámot is beállíthatunk. A ftistol rrid forgat ja A org f darabot sÜtÜnk egymás mellé felf Zve (például bokkaI váltakozva). és milyen Iuzel anyagot használunk. amelyeket a sínekbe helyezett keretek tartanak meg.3. magassága 190 Cm. 35 és B0 Cm a tuzIér rostélyátÓI számíIva). de grillezhetÜnk és suthetÜnk is benne. magassága 40 cm. A beillesztést kÖvet en atu Vagy a nyárs forogni kezd. amely ellenáll az idotárás hatásainak. esetleg a készéteI melegen tartására Szolgál a kandal! legmagasabb részében találhatÓ rostély. Az irányít panelen beállíthatjuk a nyársak forgatásának sebességét. A griIlezés att l fÜgg. a fordulatszámot a motor irányít panelén állíthatjuk be. 120 x 120 Cm. amelyet például akkor érdemes használni..2. hogy milyen élelmiszert akarunk grillezni. alkalmazhatunk kisebb.

ábra.6. ábra.ffi" Ót ás rb f)s lrk 4. A pergola makettje n e e rlt áQl* b '/r_ 4.5. A pergola váza 75 .

8.9.u** {. védi a kandallÓt.10. illesztékek és a szell ztetés hrjvÖsebb id esetén le lehet engedni. Este. ábra) . oldalrÓl leereszthet nádsz nyeg védi a teraszon Ül ket szélt l. A terasz padl ját terméskovel burkolták. ábra) A per9olát nyáron 4.-- -*&B 4. és így védi a teraszt. amelyet futÓnovények díszítik ':. a teto alatt. ábra) . Az oszlopok kÖzott. a fÜstol t és a teraszt. sÖtétedésután. ábra. )A 'rl &'* #*. A kandall és a Íustot a pihen hety fetol 76 .B.A pergola fedi. a lámpák megvilágítják aZ egész terÜletet és a terasz mellett lév japánkert egy részéIisp. feltekerhet nádf Üggony találhatÓ. A kotések. ábra. amely optikailag ellensÚlyozza a kandallÓ és a fÜstol nagy tÖmegét (4.7. (4.

i ". .1 llIílur. ábra. A pergola és az alatta lév .v'!{ Vr 1 . Íiistol vel kombinált kandall esti hangulatvilágítással 77 .í !J_ l'í'Id 4.J# f .-.10' ábra.9.".al .lire tff* FP'I &. A pihencíhelyet szukség esetén árnyékotokkal is védeni * i+ TJ i"rr"r'C-. _. 4.

hanem nyitott grillként és kerti kandallÓként is lehet használni. Kombinált kerti berendezések Azok. védi a falakat a megrepedezéstol (konnyen talajsullyedést okozhaI például a fagy. Vagy pedig a vendégeiknek valami kÜlÖnlegeset szeretnének nyÚjtani. amely megakadályozza a sÜllyedést. el például (vagy más kÖnny építelemek). kandall val és Í st<il vel 78 . ábra. Í z lapokkal. amelyet nemcsak f ÜstÖl ként. Az építmény vasbetéttel ellátott betonlapon áll. s t. akkor a Íozolapjain is készíthetÜnkvalamilyen f inomságot. amelyekb re gyártott elemekkel és gázszilikát lapokkal h a ábrán láthat építményt kert fala mel^ helyezték el. A l legnagyobb l készÜ lt ' 5'1. A kert Íalához épített kombinált berendezés. aZ eS a nagy h mérséklet-kÜlonbséga téli és a nyári id szak kÖzott).1 . kiegészíIve kulÖnbÖzo 5. építhetnek kombinált berendezést. ha gusztusunk támad rá.5. Ez a berendezés egyszer és lett samott-tégláb l készÜlt. A kerti fal klinkertégláb . a IŰztérben és a kandallÓban samott-téglát használtak. és ezzel meg- az íveket rakták ki. akik valÓban szeretik a kerti Íozéseket. hatásnak kitett részekben .

A tuzhely tŰzIerében amelyet a fÜstÖlohÓz is fÖlÖtt lév koromfogÓba vezetik A koromfogÓba vezeIo nyílás legyen nagyobb.ér fÖlé kerÜlnek a ke_ retbe helyezett.2' ábra" Tet vel Íedett. hogy a fÜst ne szivároghasson ki. lábakon állÓ rostélyra rakjuk.amely t z. ha csak le hogy a fust ne áramolhasson nyílást A SZelepnek a fÜst kiáramlása a fÜstolokamrábÓl a fÜstÖléskor is jÓ k mert ezzd szab ályozhaIo a kerti kandallÓt A sal er sítették meg . ÖntÖttvasbÓl készÜlt Íozolapok. amely általában 30 Cm átm éro1Ű' fels használják keletkez fÜstÖt a fustÖl kamra részébola mellé építettkerti kandallÓ A fÜstÖl kamra bels berendezéséhez tartoz_ nak a hÚs és a huskészítmények felakaszIására SzolgálÓ rudak és kampok' valamint a rostélyok A lecsÖpÖgo zsírt felfogÓ tálrÓl Sem szabad megfeledkezni' A kandallorész oldal_ falain hornyok vannak a grillezorostélyok számára. Az egész berendezést 5. kombinált. lapokal. kandall t és Íiistol t Íoglal 79 . akkor meglehet sen nagy a homérséklet a fÜstÖlokamrában is. A fÜst aZ ÖntÖtt ajtÓval ellátott Iuztérb l enyhén emelkedo fÜstvezetéken át jut jobb oldal ára. A betonlapokat vasalás- A fÜstÖl kamrát homér vel látták el. magába onáll kerti építmény. A kamra ajtaját alaposan szigetelni kell. berendezés also részétegy betonlap választja el a felsotol. Az ajtÓ belso oldalát acéllemez borítja. A A fustÖlokamra és a koromfogÓ kÖzti szelep zár1a be a használt vesszÜ használják kam rába. mint a tŰzhelybol kivezet fÜstvezeték átmér je. A tÜzet a kandallo aljában lévo. mivel ha a berendezést Íozésre használjuk. ltt a fÜstvezeték el az építmény a faajtÓval ellátott f ÜstÖlokam rába torkollik. a tisztításkor aZ egész rostélyt ki tudjuk emelni. vastagabb. AIŰzI. mivel a szivárgo fÜst meglehetosen kellemetlenné tehetné a ÍozésI.berendezés bal oldalán. a fozolapok alatt Van a tuzIér.

Ún. h/ÍTh t< --.4. CS: SE: CS: d n =. szegélytéglábÓl készítették. a fustvezeték kandallÓ testéhez építettek. ábra mutatja.két egymástÓl f Üggetlen f Üstelv ezeIo rendszerrel m kÖdik.t I t t i \--L < r< 5. e: A csatlakozik aZ ugyancsak burkolattal borított teraszhoz.--- Az 5. esetben is lemezbéléssel védjÜk. vagyis minden kÜlÖnleges szabályozo megkÖtések nélkÜl használhatÓ mindkét rész egyszerre. amelynek tetejét égetett cserép fedi. Az Összeállítás bal oldalán találhatÓk aZ Öntvényb l készÜlt Íozolapok.! I: . a használaIakor a kiszolgálo személyzet rendelkezésére áll még egy hord ozhaIo Íaasztal. Fontos Szerepet játszik a meglehetosen nagy. és ke a 80 . amelyet kÖzvetlenÜl a A harmadik lehetséges Összeállítást a 4. beépített rakodÓrészekkel ellátott mUnkaasztal. Fedett. ábrán is egy ÖnállÓ re. a munkaasztalon elhelyezhetaink egy kétla- 5. ajánlott aZ alufÓlia borítás iS. amelyen elhelyezheto egy kétÍozolapos gáztŰizhely is' Ez a berendezés két kéménnyel. Az építménytebben aZ esetben is egy vasalással megerŐsített betonlapon áll. ^ La . Ez nagyon megkÖnnyíti a munkát a kerti konyhában. n 3.3. /-) + dést l. a téglák h ézagait befug ázIák. ezen át kerÜl a meglehetosen széles kéménybe. kétrészes<isszeállítás. ábra. a fÜst a kandallÓ koromfogoj ába kerÜl. amely m: fe lec be CSA kc. pos elektromos t zhelyet kandall és Íiisttil .tet fedi. amely védi a tulmelege- E. A fustÖl kamra ajtaját ebben aZ áIvezet a fÜstol kamrán. éS a gázIŰzhelyen is készíthet étel A talajt csÚszásgátlÓ burkolat fedi. A munkaasztal melletti szabad falrészre mosogat t szereltek. majd Iávozik a szabadba' A kéménytetejét kéménysapka fedi.9.2. amelyheztermészetesen vízvezetéket is csatl akoztattak. t:l l. kandallÓ_fÜstÖlo épÜlet láthatÓ. Az építmény kÜls konstrukci jának alapját fagyállÓ tégláb l.A f Üstkam rábol \ra a kandall n keresztÜl vezetik el a fÜstot.

de lisztb l készÜlt ételeket nem' mivel ezek is átvennék a fÜstszagot. Ez lehet vé tette. Az egész berendezés meglehet sen nagy és nehéz.a veze\o f Üstvezetéket amelynek ajánlott átméroje 40 Cm a legcélszerŰbb kerámiacs obol készíteni. EzI azonban csak akkor ajánlott kiprÓbálni.és csak vékony betonaljzatot terítettek a burkolat alá. hogy a fÜst ne huljÖn ki nagyon gyorsan . A raJzon szerepl nyílásokat és boltíveket aZ építés során jelent sen megnagyobbították. A lerakÓdott. és belulr l acéllemez i h"-___ és kerti kandall ként is 81 . amelyet az évszázadok során alaposan ledÖngoltek. ha aZ ajtÓ keményÍábol készÜlt. A csÖvet A sejében találkoznak' kere szIezik egymást. tÖnkretehetik a fÜstÖlt hÚst. régi parasztkemencékre emlékezteL Az építményt egy régi parasztház udvarán építették fel. masszív építmény hétvégi ház Íalára a Az 5.1 ' ábrán aZ eloln ézeI és a felulnézet metszetben láthatÓ ' aZ 5'5b ábra pedig oldalnézetben mutatj a aZ építményt A tŰzIérbol a f Üstkam ráb. Ez a megoldás a klasszikus. hogy a vastag betonlapot kihagyják aZ építkezéskor. Egy Újabb megoldást mutat aZ 5. bŰzlo kondenzátumok. ábra. amelyek visszafolyhatnak a tuztérbe is. ezáltal csÖkkentju k a vezeIék falán lerakÓdÓ égéstermékekmennyiségétis. így a boltÍvek csÖkkenti az egész építmény sÚlyát és egyben anyagmegtakarítást is eredmé nyeZ. amelyek aZ építmény bel- véd fÜstÖlo fábÓl készÜlt ajtaja mÖgott hust is sÜthetÜnk. A nyílások és a boltívek ugyanis nem csak esztétikai kiegészítok. azonban Íalazzuk kÖrbe. megnagyobbítása.4.A támaszkodik.

amelyet esetleg ferde tet vel. és aZ alját samott-téglákkal rakjuk ki. Ha a fÜstolo ajtaját levesszÜk. A kandall bal oldalához j részt építettek. is építésére ' Az 5.Vagy kerámiáb l vagy acéllem ezbol készult cs .7.4. amely a f Üstkam rába vezeti a fÜstÖt. hogy ne égessÜnk benne hulladékfát! Ennek fÜstjét ugyanis beszívnák a falak. A nyitott kandallÓt kés bb hogy ne CSak a benne ég IŰz féátépítették._ FÜstvezeték+ 3. b/ keresztmetszete ÍelÜlnézetben.használhatjuk kerti kandalloként is.nem használhatnánk fÜstÖl kamrának ezt a részt. ábra). nye mellett lehessen Üldogélni. A fÜstvezeték a rostély nélkÜli t ztérb l a kandallÓ alsÓ részébevezeti a fÜstÖt. a vezeték nyílását. akkor ezI a részt A termésk rendkívÜl alkalmas kerti kandall kerti kandallÓnak szánták. ha nem fÜstÖlnek._.amelynek végén egy IŰzIeret alakítottak ki' A kandallÓt a IuzIérrel Összekot falban helyezték el a fÜstvezetéket.0F A méretek cm-ben 5'5 ábra. korom- a acéllappal zár1ák le. hogy már soha tÖbbé . akkor samott. hanem fÜstÖl ként is használhassák (5. c/ oldalnézet 82 . fÜstÖl t és grillez ltarIalmaz ÖsszeáIlítás elolnézete. ábrán láthat építmény szerkezete a) aIŰzhelyet. ábrán lév kandallÓt a kert sarkába helyezIék. ÜgyeljÜnk azonban arra. Az 5.6. Eredetileg csak egy nyitott k cs b l készÜlt' de alkalmasabb erre a célra A kéményeréz- fogoval zárhatunk le. Levehet ajtÓ Rostély VaKablEK . éS hosszÚ ideig _ lehet.

' '-'." 1 C \/" [2 c\ \ fJ:>.--i r 5.6. képen 150 C. a grill cv I t o c -.A oldal áÓa épite:t (e: kandallo al1a^ 9. hogy mi magunk alakítsuk a grillezéshez Szukséges izzo alapot.C oo) Or a ' oi *: "N\' ". A berendezesek aiaclan hatarozhatjuk meg.7b ábrán a fÜstÖlokamra kÖzepétol a akár 250 Cnn-re lS ha gyakran fÜstÖlÜnk hidegfustÖléses mÓdSzerrel Ez azonban jelent sen megnyÚjtja aZ epítménytA fÜstÖléskor elég beilleszteni a helyére a pántok nélkÜli ajtÓt. \rl \. Vagy használhatunk fiÓkos beren- látszik. fistolésre is alkalmassá tett építmény 83 .. Vagy használhatunk lábakon állÓ rostélyt is.ZeI'akhatunk és aZ 3-3} sínpárra grillezeS'3 al<alr-nas rostélyt is becsusztathatur< A '. hogy az alkalmas legyen aZ egyenes roston tÖrténo grillezéshe4 Vagy a nyárson SÜltek készítéséhez. hogy a Íalazott részre helyezzÜk a grillezorostélyt' eZ alá kerÜlt a kiveheto a bevágást. amely alkalmazkodik a als megoldásához' A kandallÓ kandallÓ IuzIerének dezést a ÍaszéntÜzeléshez.7a. A képen jÓl láthatjuk.n ce ezI meghosszabbíthatjuk Az 5. pÍ- )' Öd o \(.Ha elobb fát ki akarunk elégetni.-zier eS a fÜstvezeték méreteit aZ e CZCe<5er bernutatott hasonlÓ tŰztér kÖzepe rnaS ÍeIett elhelyezett alsÓ részétugyanis Úgy alakították ki. ahogyan azI aZ 5. " \r. ábra' Eredetileg kerti kandallonak éptilt. hogy hogyan kell tŰzrostély. és ezzel lezarni a kerti grillt. ábra mutatja. FigyeljÜk meg az a1to alján elokészíteni a berendezést' ha grillként akarjuk használni A kandallÓ IuzIerének alján elzár1uk a fÜstvezeték bevezet nyílását Az így kapott egyenes felÜleten rakunk tÜzet.

|gy érhetjÜk el. Nem építhetÜnk azonban kandallot bármilyen aZ c) .és idoigényes feladat képpen konzultáljunk szakemberrel. b) a kandall grillként használva' c) a k b l készult kandallo alaprajza az átépítés után téglábÓl építenéTk készre faragott kÖvekbol egyedÜl is felépíthetjÜka kandallÓt. ha ezt bÍzzuk. 5. akárcsak a tÖbbi kandallÓnál. Az átépített kandall a) a kandallÓ fÜstÖl ként használva. ezzel megakad ályozhatjuk. kicsit mÓdosíthatjuk igényeknek és a kÖrÜlményeknek megfelel en. el A fÜstvezeték belsejéhez használhatunk kerá- miacsovet. akkor s tŰztérben csak arra vigyázunk. hogy a fÜst ne legyen tÚrlságosan meleg..7c ábrán látjuk Az ábra a boltíves ben adtunk meg.. éS emiatt az év legnagyobb részében nedvesek.l nek''. hogy ne akadályozza a fÜst áramlá- a fÜstÖl t' Csak azuIán kezdjÜk meg a fÜstÖlést. A kovek egyes fajtái ho hatására pattognak. fÜstologjÖn. ha a fÜstÖl kamra már elég meleg. am h mérsékletnek i 84 . Az A oo---L5o*l*-6. hogy a parázs kihulljon a kandallÓ el tti terÜletre.Samott-téglákkal kirakott els részében fÜggoleges vájatokat alakíthatunk ki. A méreteket. lefojthatjuk a kéményt. párásak. hogy a tŰz ne aludjon ki. ugyanÚgy. A a fÜstÖlésre szánt hÚrst' A fÜstÖléskor eZ ala állítjuk a lecsÖpogo zsírI felfog . lábakon állÓ tálat A tál lábai legalább 10 Cm magasak triztérben gyÚjtunk be A munka megkezdése el tt helyére illesztjuk az ajt t. de ne is égjen tÚl. Ezekbe felÜlrol acél. amelyeket centiméter- f ÜstÖl vé átépíthet kandallÓ alapméreteit aZ 5..orrában'' lév kandallÓ boltíve alatti rÚdra akaszthatjuk legyenek. A kÖvek el készítése és kifaragása munka. A csÖvet ebben az esetben is falazzuk korbe. valamelyik koÍarago m helyben. A fÜstoléskor a berendezés . aZ építés megkezdése el tt l minden- ezért jobb.Vagy Öntottvas lemezt CS sztathatunk. más kovek a h mérséklet-változás hatására k b . A fÜstÖlés alaII az oldal- a koromfogÓ kéménysapka alatt kicsit A fÜstÖlokamra és a kÖrÜlÖtte lévo falak méreteit mutatja. Ha a kéménybentÚlságosan er s a huzat. mintha a munkát szakemberre készítettkÖvet megvásárolhatjuk készen. éS el melegítjuk sát. ábra. aIŰziÍa csak izzon. .nagy lánggal.izzadnak''.7. hogy a fÜst ne h ljÖn ki tÚl gyorsan A kandall és a f ellenáll a tuznek és a nagy ÜstÖl Iuzterét béleljÜk samotttéglával.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful