rFd

l- rs;*.{*

5

Václav Vlk

Ház| és kertl Íustol k és grillez
I Építés Fustolési m dok

k

Budapest, 2009

ffi

m

A konyv eredeti
Szerzo: Václav Vlk

Udírny _ konstrukce, stavba -Z?^

Kiad : Grada Publishing

a.S. ,

Prága

Fordította: Lajos János okl. gépészmérnok

Lektorálta: Gasparikné dr. Reichardt Judit, okl. élelmiszer-ipari mérnok
a

a

a

o

O Grada Publishing

Hungarian translation: Lajos János és a CSER Kiadi, Budapest,2009
a.s. ,2007
,

Mlnden jog Íenntartva. Jelen konyvet' ill. annak részeit tilos reprodukálni, adatrogzít rendszerben tárolni,

ton bármilyen formában vagy eszkozzel - elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy más m don - kozolni a kiad engedélye nélkÜl.

A kozolt hirdetések anyagáért a hirdet cégek felelnek.

I

lssN

SBN 978-963-27
1585-0021

8-097 -9

Kiadja a CSER Kiad Felel s kiadÓ: a kiadovezet je 1114 Budapest, Ulászl u. B. Tel.: (+36-1)386-9019; Fax: (+36-1)3B5-668j E-mail: inÍo@cserkiado.hu; Honlap: WWW.Cserkiado.hu TÖrdelés: Mahboubi Salim Pet Erzsébet Nyomdai el készítés: Nyomta és kotÖtte: Palatia Nyomda Kft., Gy r Felel s nyomd avezeIo'' Radek J zsef Ügyvezet igazgaIo

?tt

/.>

.j

Tartalom

El sz
1.

5 6 7 B

Néhány sz még a füisto!és el tt
1 .1 . 1

A fÜstolok ÍUtoanyaga A fa tárolása 1.3. FÜstolési modok A fust keletkezése Apr fa Vagy Íutoanyag-keverék izzásával ke e Ikezo f Ü st A fÜstolt hus illata, íze alkímiá1a A fÜstolt h s színe A fÜst tomorít is A fÜstolés mÓdja A hidegfÜstolés A melegfÜstolés A forrÓfÜstolés
.2,

Az

állati zsiradék el nyei

-

10 13 14 15 15 16 16 16 16 17
1B

2.3' Halak fÜstolése Hogyan fustoljÜnk halat? A f alazoIt IuzIér kiégetése, els használata 2.4. Sajtok f Üstolése Eidami fÜstolése

26
31

34 34 34

3.

f

l

A kerti fÜstol elhelyezése 3.2. Egy egyszer fÜstÖl építése
3.1
'

Kisméret hordozhal tistol berendezések

36
3B

1.4. A fÜstol k

A nedvesfÜstÖlés

A Iuztér a1ta1ának

VillanyviIágítás

A ÍÜstol kamra ajtaja A fÜstol belse Je Elektromos el melegítés

Korszer megoldások el len rzése

el

készítése.

19 19 19

-

20 20 20
21 21 22

ÜstÖl 58 3.5. Egyéb típusÚ fÜstol - trloTEL)- 63 3.6. Hordozhat fÜstol k (StÓ 64 Néhány finom 66 3.7. Amerikai grillez fÜstol 67 Az ameri kai grillezo-fÜstol k használata 71
f

3.3. Yízszintes fÜstvezetékes fÜstol k 3,4. A fÜstol kamra alatti tŰzteru

Az építkezés kezdete és a fÜstÖl méretei Az építkezés menete

46 47 49 54

berendezések k recept k

-

Forg tengely

4.

Fistol ,grill, pihen hely és terasz
4.2. FÜstol 4.3. Pergola
4'1 '

2. A Ítisto!és Íolyamata
2'1 .

Egy vidéki kandall

2'2. A hÚrskészítmények f Üstolése

A halak sÓzása

Pácolás és s zás

22 23 24

72 72 73 74 78

5. KombináIt kerti berendezések

-

3

a régi házak szrluettje és a feny fák illatával val di karácsonyi hangulatot teremtett. mivel olyan id ket élÜnk. A fÜstolt hrisnak: kolbászoknak. hogy ami azízeket illeti. egyszer ahonnéI az illat áramlott. és a teret forralt bor A Szez 5 . . akiknek szerencséjÜk volt és vidékiek voltak. és szakérto kézzel tett e rá egy szelet kenyérre és kínált hozzá mustárt vagy tormát. borSoZVa s zva Vagy hagymával .El szo A f ÜstoIt h s csábít illata sokakat e!kísér egész életénát. karácsonyra. puha kenyeret kérek és rá egy szelet fÜstolt hrist. JÓl és finoman! csak a fÜstolt h s Semmivel ossze nem keverhet illata csapta meg orromat. Ezt. Ésmivel napjainkban mindenkinek szÜksége Van er re.echt aUS Bauernhof''. amelyekr l aZ osztrákok azt hiszik. teázás és filmnézés után korbe- di lelki felkészÜlésneka álltuk a kioszkokat.. kertjét a házi fÜstolt h rs felséges illatával. Az osztrák rezesbanda cseh dalokat játszott. mindez egyÜtt a behavazott tér. hogy legyen elég er m. Vagy aZ asszony szelt egy Senki ne mondja. illata lengte be. megtermett aSSZonyság kínálta aZ áru1áL Választhattunk akárcsak kolbászokat. Vagy egy szelet jÓl megkent zsíros kenyeret. nevezem én val szeletet fÜstolt az Ugyancsak házi készítés . nem vagyunk egyformák. Ami azonban engem illet. vashato ez a konyv' Ha kedvÜk támad egy pár ínycsikland an illatoz virslire. Ahogy ott sétálgattam. Azok. egy darab fÜstolt halra Vagy otthon fÜstolt szalon nára. házi készítés hÚsb l . olvassa el ezt a t<iaoványt.. és a kenyér csodálatosan feldolgozott gabona. De nem csak karácsonykor Salzburgban ol- Nekem aZ id teltével is megmaradt aZ étvágyam valamilyen jÓ fÜstolt termékre. otthonrolhozhatták az oldalast. esténként a Vencel téren . Sonkának és más hasonl fi- nomságoknak csak nagyon kevesen tudnak ellenállni. amelyekben olyan csodálatosan sÜltek a kolbászok. hogy Önnek is sikerÜljon beillatosítania házáI. Még mint fi k. alaposan fel kell táplálni magunkat. Nincs Semmi bajom a vegetáriánusokkal. De ilyet aztán nem madam! Semmi ízesíto!Csak egy szelet friss.. Szorítok. amely _ sokak megIepetésére_ munkára kényszerít. inkább egy j kora darab hŰrst ennék. oldalasnak. A standon. hogy hazaiak. a gabonát is meg kell ennie valakinek. Mlnt meglett férfi álltam egyszer Salzburg f terén a ka- rácsonyi vásárban..

Néhány szó még a füstölés előtt A konyvben talált képek általában csak Útmutat ul szolgálnak. Ti|os penészes. nem szabad tervrajzként használni ket a szo SZoroS értelmében . fÜstoléshez mindig lepedékmentes. amelyek felszívÓdhatnak a h sba. a poros.. hogy a fÜstÖlés során véletlenÜl se kerÜljenek a hÚs kozelébe olyan ételek. Az egyes részek feltuntetett méreteit. hogy a fer tlenít - századokkal ezel a hÚst Ajánlott betartani azokat az el írásokat. amelynek még nincs ahol feldolg oZZUk a nyers hÚst.tiszta kéZ" elvét betartani.szennyezett teret. és amelyek az okori. Az Ún. ezért a fert tlenítésután aZ eszkÖzoket alaposan le kell oblíteni' A fÜstoléshez teljese n száraz. a tej. szabad és gyakran kell is m dosítani a helyi viszonyoknak megfelel en. hogy már régen nem seink korában élÜnk. 6 . illusztrácios képek. kenyér Vagy a SÖr. emiatt sokkal veszélyesebb számukra bármilyen szokatlan mikrofl ra. teljesen el kell választani aZ Ún. a fÜst illata elfedi a hÚs eredeti hiányosságait. amelyet a munka során használunk. Korábban általános volt. az arab. Vagy azok kÖzelében éltek. hogy fustoléssel a hÚs . mint például beszennyezhetik a hÚs felÜletét éleszt gombával vagy penésszel. tiszta tért l. Szenynyezett kÖrnyezettel szinte kapcsolatba Sem kerÜlhet. Éppen ellenkez leg.megjavul''.. A napjainkban felnovekv 9eneráci kat már tÚlzottan védik. akik már Nem árt tanulni el t év. KÜlonÖsen ÜgyeljÜnk arra. gombás Vagy más betegség által megtámadott faanyagot használni A tárol a használat el tt el keIl távolítani a kérgét. hibáit. aZ emberek egyÜtt laktak a háziállatokkal. friss h st szabad használni. amelyeket napjainkban az Eur pai UniÓ rendeletei is tartal maz- tapasztalataib l. aminek végÜl sÚlyos kÖvetkezményei lehetnek.o'L tt is fÜstolték deink _. vagyis azI a helyet. A sikeres fÜstolés alapja a tisztaság' Nem elég csak a. hogy a gyerekek a sárban ját- iS. és tisztának kell lennie a munkahelynek is. például a Iuztér távolságát a fÜstÖl kamrát l stb. Ugyelni kell azonban arra.. Alaposan meg kell tisztítani és fert tleníteni kell a h rs feldolg ozásához használt fa hÚsvág deszkát is. és mi már teljesen mások vagyunk. nak. k ser zsid konyha. szereknek er s szaga van.\| . és A Semmilyen roSSZ Szaga' Teljesen hibás néze| aZ.: {E! -i ". ahol már a kész fÜstÖlt áruval dolgozunk.qK \". évekig a szabad_ szottak. amelyek konnyen Az otthoni fÜstolésnélszem el tt kell tartani azt ban szárított alapanyagot szabad használni. tisztán kell tartani minden eszkÓzt. és a fÜrdés csak a templomba Vagy a kocsm ába menés el tti rituálé volt.1.halal'' el készítési el1árások). kozel-keleti tapasztalatokra épÜlnek (az Ún.

vagyis amelyeknek kisebb a hustartalma (de megfelel az adott ország fÜstÖlt. . nyei Az állati zsiradék fel- valÓ A hÚs elokészítéséreés elkészítésére borIŰz felett sÜtÖtt kolbászIol egészen aZ amator fÜstÖl ben készítettfÜstÖlt hÚstermékekig. Napjainkban gyakran élelmiszereket.amelyeknek nagyon KezdjÜk egy alapelvvel. Az élelmiszer nagy nÖvényianyag-tartalma azonban korántsem annyira egészséges. f leg akkor nem. hogy ok aZ íz hordozÓi. nem alkalmasak további h kezelésre. polifoszÍáIoI (max 0. a D-. legyen szo a legegyszer bb . szÓlni kell néhány sz t a mai fÜstÖlt hÚstermékekrol.1 ' ábra.el 1. tá- nyekre Von atkozÓ eloírásainak). készítéselott. keményítotés karragenátot (tengeri moszat kivonata).ahogyan azt a divattrendeknek kÖszÖnhet en egyesek hiszik. aZ E. amelyek bizonyos arányban tartalmaznak szo1a alapu nÖvényi fehérjéket (általában 2. A nyílt lángon val siitésnéliigyelj nk arra.1 . ha figyelembe vesszÜk. 100 7"-os vaj ugyanis csak mértékkelNéha-néhamindenkinek 1 . éS hagyni.hogy nem ideális gyakran fogyasztani állati eredetŰ zsírokat tartalmazo fÜstÖlt hÚsterméknek nevezik azokat a készítményeketiS. Azok a fustolt huskészítmények. Sem nyílt láng feletti sÜtésre' Sem fÜstÖlésre. h kezelt hÚskészíImé- gazdag természetes B-vitaminban. hogy milyen tozéd eljárással készÜlnek a termékek.és a K-vitaminok IarIoznak ide)' A aZ.5 %) stb. amelyet már seink is alkalmazIak: egy vékony szelet hideg vajat kell a nyelvÜnkkel a fekély felszínérenyomni. hogy feltun en olcsÓk a tÖbbi hasonlÓ élelmiszerhez képest. Ugyanakkor ez nem jelenti azI. A valÓdi. hogy az élel a t z Íelett megÍelel magasságban legyen.3 %) . hogy las- szá1ban kialakult afIára a legjobb gyÓgyszer nagy aZ idegenfehérje-tartalma. hogy minden fÜstÖltárut csak kizárolag h rsbÓl készíthetÜnk. de ezeket Sem szabad teljesen kiiktatni az étrendbol Ezeknek a zsíroknak ugyanis nélkÜlÖzhetetlen tulajdonságuk. és elosegítik a zsírban oldÓdo vitaminok felszívÓdását (konkrétan aZ A-. Ezeket a termékeket kÖnnyen felismerhetjuk arrol. . amelyet minden egyéb esetben alkalmazhatunk: San elolvadjon. így a siitésre el készített Í st<ilt hris vagy kolbász nem ég meg 7 . éS eZ hatékonyan elosegíti aZ afta gyÓgyulását' A ÍÜstÖlt termékekre is érvényesaZ a mondáS. Természetes. vagyis a láng ne érje.

hogy a kolbász egyszerŰen elég. els sorban a hÚsokon káros anyagok rak dnak le. gyasszuk. Vagy a fÜst eloállításához tuz Vagy h sugárz folott keményfábol származo nedvesített forgácsot.vagY Ía furészportÜzelésŰ fustÖl ket mutatunk be. romlanak. Biztonság kedvéértmelegítésel tt viIlával tÖbbszÖr SZU rkál- Be kell tartani azt az alapelvet iS. A virslit és a kolbászt vízben. Egyes típusokban a ÍUrészpor egy elektromos egységben ég el. hogy a fÜstÖl kamrában ne keletkezzen tul kolbász fÜstÖlésekor a t l nagy meleg hatására kifolyik minden zsiradék. nagy meleg. hogy a A faf J tanács Minél alaposabban bemetéljÜk sÜtés el tt a kolbászt. ha vízgozáter eszto f iába CSaVarj u k. A h t gépbe sohase tegyÜk fÓliazacs- hullámŰ sÜt legkisebb Íokozatán melegítsÜk. hogy az utotÜstolésre szánt kolbász min ségéta t lzott meleg teljesen tonkreteszi. Kulonleges ízt ad a fustÖlt hÚsnak. hogy a fÜstÖlésre szánt élelmiszer nem lehet egy térben juk meg. amelyek a ta égésekor keletkeznek. ha a Íutoanyag kozé bo- szilva. Nem számít ritkaságnak. Az amat r fÜstÖl k esetében arra kell vigyázni. akáIrány stb. f leg a hÚst inkább megégetik.2.tol egy kis nyílt lángon. A AZ áru min ségétáltalában konnyen megállapíthatjuk az ára alapján. A kereskedelmi termék Összetételétfel kell tÜntetni a csomagoláson l fÜstolt ételeket. Az égo fa lángjai ugyanis az élelmiszert. jÓlesik. ha atuzbol és a fÜstbol az ételbe kerulo anyagokat mustárral vagy egyéb más fŰszerrel hatáitalanítjuk. A tuzbe csÖppen zsír elég és rákkelt (karcinogén) anyagok keA fÜstolt árut ne forraljuk. A fustol kt t anyaga A kÖnyvben fa. annál tobb zsír1a kicsopÖg. hogy a fÜstoléshez a fÜstolg o Ía fÜstjét hasznátjuk. l az égo fával . A roSSZ min ség Vagy nagy vízIartalmÚr fÜstolt áru tartÓsságát nem hosszabbítja meg aZ Sem. 3Z élelmiszer lánggal nem. de nem ritkán almafát lebbre fekv országokban a fÜstoléshez mahag nit és cédrust használnak. például a gyanta égésmaradványa. A mustár és az egyéb fŰszernovények ugyanis csÖkkentik a káros anyagok hatását. A lánggal valÓ kÖzvetlen érintkezés veszélyes amiatt is.Vagy nyírÍaforgácsát használjuk. így megorzi ízétés nem reped ki. ha I . CSak a fusttel kerÜlhet kapcsolatba. s t. ha megk s- 1. ezeket azonban a konyvben nem tárgyaljuk. amelyek más fuIoanyagot használnak. tábortuznél sÜtÖtt kol_ bászt. tolgy-. llyen káros anyagnak számít tés j fÜstoloknél alapelv. Egyes tájakon a házi fÜstol kben hagyományos futoanyagnak számít a szilvafa. ahol a hÚstermékek gyakran a lángokba érnek. hanem B0 'C korÜli h mérsékletŰ vízben Vagy gozben melegítsuk. esetleg tŰlevelet is szÓrhatunk sz Sotétebb színt kap a hÚrs ' ha a bÜkkf aés furészporhoz ége rf a-aprÓfát runk. nem pedig fÜstolik. és beborítják az égéskorkeletkez korommal. f leg akkor nem.Vagy feny tobozI. és senkinek Sem árt meg. a korom . a mikroletkeznek. hogy aZ élelmiszeren. aprÓlékhoz Csak jÓl kipr bált gyárt termékeit fo- a ÍutoanYaghoz bor kafenyot Vagy fuszereket adunk. Léteznek ugyan olyan fustÖl k iS. A legtobb gondot atuz és az élelmiszer kozelsége a kerti kandall kb kialakított fÜstÖl kben okozza. hogy a goz elIávozhasson bel le. aZ ecetsav. A fÜstolésre áIalakított kerti kandallÓk esetében egyáltalán nem ritka. A halak f ÜstÖlésénélis komoly gondokat okozhat a kozvetlen tuz. a dé- fÜstÖléshez leggyakrabban bÜkk-. KÜlÖnleges ízt ad a fÜstolt hŰrsnak. faszilánkokat Vagy fŰrészport helyezÜnk el például fémhál n. mivel gyorsan meg- kÓban (vízgozzáro Csomagolásban) a Vagy kÖrtefát is használnak' rokáI Vagy f szereket keverÜnk. nem beszélve a kÜlalak1árÓl. aZ is el fordul. ovatosan néhány borÓkaf enyo.

szilva stb. ahol a IulevelŰ fák a meghatározok. csomagolva vásárolhatunk el re elkészített. azokon a homokosabb vidékeken. A moCSaraS terÜ leteken . ha a fÜstolés kezdetekor rosszul mértÜk fel a fustoléshez szÜkséges fa mennyiségét. h azánkban és kÜlfoldÖn egyaránt (aki járt már írországban aZ bizonyíthatja) használják a Iozeget vagy a mocsári mohát. ?Z égéshosszát Óvatosan tegyÜnk a luzre. valamint az erdei feny re. meglep lehet azillatos borÓkagyanta iS. s t egyenesen istenítik a feketére fÜstÖlt hÚrst. ezért a felhasznált IuziÍának olyan alkalmaznak a fÜstfejlesztéshez. Napjainkban már készen. llyen eset akkor hogy a friss tuziÍa lassan égjen. hogy a grillezéshez Vannak alkalmasabb és kevésbé alkalmas fafajták.. llyen célra használhatunk borÓkát. ezt még a száríIás el tt tegyuk meg. éS távol legyen a fÜstolt élelmiszert l' Nem szabad. A kérget le kell hántani a keménytákrol is.ahogyan sokan eskÜsznek arra. KellemetlenÜl Kellemetlen me9lepetéseket okozhat a lucfeny is. hogy egymáshoz Ütogetve .és a bor kafeny re. kifejezetten fÜstÖlésre alkalmas aproÍát vagy bÜkkfa1urészport. A legalkalmanyers. aZ keveréket például gyÜmÖlcsfákkal keverve. borsf t. hogy az illatuk megcsapja a hÚst. Egon vetkez ket: .cseng " hangot adjon. ha a fÜstot parázslo. mint tÖléskor aZ égéstérbea németországi szaktekintélyt l idézzÜk a ko- Binder. hogy aÍa lánggal égjen. hanem az alaposan meg száradt gyokereket is' Létezik még egy tÜzelo. ha nem elég szárazak. Sohase használjunk aZ élelmiszerek készítéséreszolgálÓ berendezésekben kéreggel borított fát.) teszÜnk. amelyek fÜstje a fÜstolt termékeknek Összetéveszthetetle n ízt ad' éven keresztÜl szárítottak a leveg sabb a keményfa. amelyrol nem szabad elfeledkezni. A halakat égerrel kÜlÖnosen szeretik fÜstolni. borÓkafeny vel és égerfával fÜstolnek. amelyet legalább két n. amelyek el nyÖsek a Kis németországi kitekintés. A puhafa égetése esetén azonban fel kell készÜlni arra. ut lag kell p tolni a tuzifáI ÜgyeljÜnk arra.A fÜsleveg t engedjÜk be. amelyet aZ Ausztriában.feny és a t levelek er s terpentinízt adhatnak a hÚsnak. FÜstolés kÖzben a tŰzre rádobhatunk bizo_ nyos fŰszernÖvényeket. LegyÜ nk azonban vatos ak. habár a használata nálunk tilos. ha még Azonban eZ is ízléskérdése.. hogy a legjobb ital a gyantával ízesített gorog bor. a szilfa Vagy a vorosfeny . Egyes fafajták kellemetlen szagÚ fÜstot adnak. amely néha _ f leg nyersen _ terpentinszag fÜstot ad. aminek kovetkeztében a késztermékízételfedi a terpentin er s szaga. amelyet feny fával. Németországban és más alpesi országokban egyes a tuzre. de teljesen tÖnkreteheti a grillezett vagy fÜstolt élelmiszert. A gyakorlatban ritkán veszik f igyelembe. lucfeny vel. puhaÍakeveréket kÖzéphegységi ovezetekben és száraznak kell lennie. amely a kandall ban égve nagyon j illat . hagyjuk ket elhamvadni vagy megszenesedni. csak vorose n izzon és f Üstoljon. és hagyjuk elégni Úgy. cseresznye.hogy enyhén megízesítse a fustol n l gÓ hÚst. ilyen például a bodza. és intenzitását . Az ilyen keverékeknélkÜlÖnboz illatok Használhatunk bÜkk-. rozmaringot. a tŰzÍa. izzo fával állítjuk el . ha a Íákat más-más arányban keverjÜk. száraz. mentát. 9 . f leg akkor. Nemcsak a fatorzset és az ágakat használ1ák. provence-i f szerkeveréket stb. de legf képpen sokkal tÖbb veszélyes anyag szabadul fel aZ égéskor. a borÓka- emberek' A kÜlonbÓzo ízeket kapunk. keletkeznek. amikor általában kÖnnyŰ lehuzni a kérget. hogy nagyobb mennyiség korom keletkezik. ezért fÜstolésénél. hogy minél tÖbb fÜst a lehet legkevesebb fejl djÖn. hogy A az izzo Íadarabok mellé néhány hasáb gyÜmolcsfadarabot (alma. kÜlonÖSen ÜgyeljÜnk a luc. tolgy- és nyírÍahÚsok Üstol kben fordulhat el .A A Íustolésrehasználl l zita eIégetésénekalapelvel a kovetkez k: A nedves Ía sokkal rosszabbul ég. llyen fŰrészport használunk például az elektromos f de nálunk ezI aZ ízt nem szokták meg készítmények esetében nagyon kedvelnek. gy például Bajorországban sokan imádják. tÜzet Úrgy készítjÜk el .

mozog''.hUllámoznak'' és '. Teljesen mások a Íizikai és h technikai tulajdonságai azoknak a házaknak. hogy A fa tárolása Régi képeken. Ez a rosszul kiegyensÚrlyozott rakásnál aZ egyes sorok elcsÚsznak. ugyanis a Ía sohasem szárad meg tokéletesen. amelyet szárítani akarunk szolgáljon aZ grillezésre Vagy fŰtésre _ aháZon kívÜl. a fal koré rakott farakás megtartja a nedves- hogy akkor se sÜllyedjenek meg. f tik és nyáron is használ1ák. vagyis a felrakott fa nem cserél dik rendSzeresen. felhasogatott Íát. és egyes olvas k saját tapasztalatbÓl is ismerhetik. akik ritkábban haszn á\ák a grillt. . így a rács vízszintes helyzetbe Ügyelni kell arra. természetes Úrton kell meg száradnia. Vagy valamilyen fakárosítÓ bogár. Ahhoz. ha Íelraktuk a jÓl a aZ 1 .2b ábra. Ha Ugyanis a hétvégiházban nem laknak tartÓsan.kÖrberak1ák'' ahá- vasrácsra rakják. kandallÓk és fÜstol k szerelmesei a tŰziÍán kívÜl mást nem hajlandÓak használni' El fordul azonban.2a ábra).2b ábra. legalább 3. aZ egymásra rakott rétegek .. éS egyben remek bv hely aZ egerek. akik a farakásokat olyan fa. Ezeket a házakat télen séget. amelyeken keresztÜl a leveg szabadon járhat' Ezzel (1 . sokkal kÖnnyebben megtámadja a penész.. A felhasogatott fa felrakása az alapra 10 . A farakás osszeállítását mutatj megel zzÜk. ha atuziÍát. használni. és el bb Vagy ut bb osszeomlik. hogy a Íelhasogatott fával .. amelyben egész évben laknak. a szabadban. A roston sÜtéshez és a fÜstoléshez használt keményfát hosszÚ ideig. legjobb. hogy aÍa alulrÓl elkezdjen rohadni.. Ha azonban a jl megrakott farakás egyenes alapon áll.mozognak'' . A farakás alapia kb l van kirakva 1. A klasszikus grillek. nem eléggészáraz Íát használnak Alkalmatlan azonban a tÚrlszáradt Vagy aZ oreg' korhadt tÚzelo ls.Vagy kerÜl.Vagy a téglaoszlopoknak megfelel alapjuk legyen azért. '' bor kával fÜstolt hÚs azonban aZ alpesi országokban és aZ észak-németsíkságon cickányok és mindenféle bogár számára. éS mindenképpen legyen vízszintes. 1. mert a borÓkabogyÓkat nemcsak a sonka pácolásához haszn álják. ha k vel Van kirakva. Ezzel kiegyenlíthet a talaj lejtése. hogy nedves. hogy a ko. hogy a IuziÍát fÜstoléshez Vagy kandallÓban is tudjuk Ezért sokkal megfelel bb. A szárado Ía ugyanis .5 évig hagyják száradni. hogy a kezdok Vagy azok. ennek megvan aZ az elonye. amelyek k b l készult Vagy ÍalazoIt alapon állnak.2a ábra. f ilmeken láthatjuk. Vannak. . KÜlÖnleges és jellegzetes. A rács alapj ának elkészítésekorazonban zat' Ez nem a legjobb megoldás. a IuziÍa alkalmazásátÓl idegenkednek Ennek oka legtÖbbszÖr. els sorban azért. a halom megd l. hanem a borÓka ágait és a bogyÓit is gyakran használják a fÜst illatosításához.A továbbra is kÜlonlegességnek számít. aházt l távolabb szárítjuk A felhasogatott Íát halomba rakjuk. A szell zetlen helyiségben A kÖr alapot legjobb lapos kÖvekb l kialakítani a kÖvek kozt maradnak hézagok. akkor a szélvihar sem mozdítja el. Azilyen a halom alapja kÖr alakÚ.

A rakás magasságát gy válasszuk meg. és a tetejét . . amit l a Ía konnyen megpenészedik Vagy gombásodni kezd. mivel ez jelent sen nÖveli a rakás stabilitását. UgyeljÜnk arra.3a ábra. hogy konnyen be tudjunk ny lni a kÖzepére. A farakás keresztmetszetét mutatja az 1 . mivel ennek bels részén lecsap dik a nedvesség. ahogyan azl az Alpokban hasznáIiák 11 . zdndelyes tet - 1. A száritásra készített farakás frigg leges keresztmetszete de vízhatlan ponyvával. mint a másik' A hasábokb kirakott gy rŰnek a kor kozéppontja felé kell lejtenie. vagyis addig rakjuk. llyen fahasábok általában minden favágáskor b ven keletkeznek. érint irányba rakott. AZ Alpokban Vagy azokban aZ országok- es és f leg a h al aOÖ vel védik. hogy ne f jja el a g t Sem engedi szél. mindig kívÜlr l kezdjÜk. a hasáboknak ugyanis általában aZ egyik végÜk l I I I Az egymásra rakott rétegekkel Íokozatosan csÖkkentjÜk a rakás átméro1ét. hogy aZ egyes rétegek amennyire lehet. A ponyva szélénáltalában lyukak is vannak.3a ábra. hogy befelé és felfelé álljanak. A tarakás bels tart szerkezete és a zsindelytet . kis . Ne használjunk olyan f liát. alpesi országokban ta!álkozhatunk. és ezzel lezár1ák a rakást.. amely a farakást stabilan tartja. A biztonság érdekében készíthetÜnk egy bels szerkezetet. amely a leveát. háromszÖg keresztmetszetŰ fahasábokkal. aÍarakást. Tirolban Vagy más már A farakást védeni kell aZ ellen . EzI a Iejtést er síthetjÜk Úgy. ezeken átÍŰzÓtt zsin rral rogzíthetjuk a ponyvát. vagyis 1 m sugar aZaZ az alapja 2 m átméro1Ű.A Ía rakását mindig vastagabb.sapkáVal'' zár1uk a hasábokat Úgy rakjuk. A rakás tetején a hasábokat gy rakjuk. hogy a hasábokat mindig a vastagabb végÜkkel kifelé rakjuk. ÜgyeljÜnk arra is. hogy a tetejét gond nélkÜl e!érjÜk. hogy keresztbe. ban. A rakás akkora legyen. 1. egy síkben legyenek. amíg segédeszkÓz nélkÜl rakni tudjuk. Ősszel a rakást takarjuk le leveg t átereszIo. hogy a tetején domborulatot képezzenek.3b ábra. amelyet bels oszlop tart. ahol tovább megmarad a h . ilyen megoIdással azonban napjainkban ^Z csak Bajorországban. a felhasogatott Íát sugárirányba a kor peremére rakjuk.

A gondos gazda munkáiának megvan az eredménye 12 .60 Cm-enként vízszintes lyukakat f Urunk kÖzépso tartÓoszlopot Eredetileg eZ gyakran egy fiatal feny száraz J A puhafát csak a keményfa gy jtÓsaként használjuk a fÜstol felmelegítésekor tanács A tapasztalt fÜstÖl mesterek néha használj ák a f Üstolés végéna hÚrst ér utols . amelyen rajtahagyták . egymásra mer legesen. aZ oszlopon 50. és miután a rÚrdra felf zIÜk a deszkadarabot azt a lyukba szÚrrt faággal. 1 . A kÖzepében felállítjuk tÖrzse volt. Faág helyett hasz- 5 évig k A nálhatunk erre a célra készített rudakat is. len n ie a kÜ ls átmér vel A vég Ü kre mer legesen egy darab deszkát vagy laposra kell 1. de rugalmas. de csak olyan fafajta alkalmas erre a célra. .3c ábra. amely kemény.. A vízszintes rÖgzít ket akkor helyezzuk be aZ el re elkészített lyukakba. Ehhez aZ oszlophozkÖIÓzzuk a vízszintes rÓgzíIorudakat. AZ így rÖ9zíteIt farakás nagyon stabil lesz. a vízszintes ÖsszetartÓ rÖgzít ket ezeken d ug ju k keresztÜ l. ha 2-3 évet szárított keményfát használunk.A bels és rÖgzítjÜk a szerkezettel ellátott farakás alapja szintén a szilárd alap. amikor a rakást Az egyszertj futésre Vagy a fustÖléshez elég. rÖgzítok hosszának egyeznie kell a farakás átmérojével. ha a vízszintes rudat a végénátfÚrrjuk. szeggel Vagy ékkel rogzít1Ük. igaz visszavágva az ágakat is.vagyis a végÜknek egyvonalban faragott Íahasábot teszÜnk A rÓgzítés legjobb m dja. a grillezéshez Vagy nyílt kandallÓban azonban legalább szárított fát használj un megraktuk a lyukak magasságáig (| . megCsapatáShoZ'' .3b ábra) Ez a rogzíto készÜlhet egyszerŰ Íaágbol.

e rre .5.4.! : _+ . fáb l készult kerti ftistol .a fÍ. A korszerubb fÜstÖl kben. pé ld áu l egy. Fustolési modok A klasszikus fÜstÖlés alapja a fÜst lpari sok esetében a fÜstÖt gyakran fÜstaromával Vagy más anyagokkal helyettesítik. EE E F I t # 'ry tl tl -. Egyszeríi. ábra) .1. El fordul. ábra.3.4 -a< {'} . amelyeket rozsdamentes acélbÓl készítenek . el1árá- talában egyszerŰ kerti fÜstoloben (1 4 ábra) végeznek. A fÜstfejlesztésnek tÖbbféle m dja létezik.istol kamrán kívtili tíÍztérrel 13 . például f ustÖl szekrényekben. izzá- W. '#. Vagy sával keletkez fÜsttel fÜstÖlnek. a tuzIér teljesen el lass a tuzIér felett elhelyezett fémhálora szor1ák az aproÍát vagy aÍurészporI (1 .!t 1. ezekkel a mÓdszerekkel tÖbbféle fÜstÖt fejleszthetunk. amelyet ál- ezzel kombinálva más IÜzel keveréket is a Az amator hÚsfÜstÖlok és a hétvégiház-tulajdonosok szinte kivétel nélkul a tÜzel Van választva használnak. hogy tŰziÍa mellett. a kam r átol .

Sem aZ égéstermékekh mérsékletével ! Ne tévesszÜk Össze a fa égésihomérsék- 1. Az égésnekebben a fázisában kÜlÖnbÓzo gázok és folyadékok keletkeznek. 2 fustterít . fÜstté . 3 fustszrjr egyben véd hál is a Íustolésre felakasztott halak alatt 14 . Fokozatos kÜls A Ía vÍzlartalmátÓl fÜggoen a fának fele változik séklete 200 . mikÖzben a Ía fokozatosan. a gázok és az elpárolgÓ folyadék (pl .5' ábra. Az izzás optimális h mintegy mér- zatosan no. fÜstoléshez használt fÜst taizzásával keletkezik. letét a IŰztér h mérsékletéVel. pirolitikus uton bomlik fel.A fust keletkezése A klasszikus. Rozsdamentes acélb l késziilt korszer ÍÍistl szekrény 7 a tuzel keverék éget tere. víz és ill SZerVeS anyagok) keveredése adja a fÜstot' hevítéskora Ía bels homérséklete is foko- Figyelem! A f jt anyag tÖbbi része lesz a f aszén.600 "C.

hideg fÜstolés esetén elektromos fÜstÖl kben az izzo ftit test hatására fejl dik fÜst. szavatosságát. Savak. hogy a fÜst részecskéibehatoljanak a hÚrs belsejébe. gy iS. és ezzel meghoszszabbítja a hÚs tartÓsságát. amikor a fÜst hossz id n A fustolt hus ilIata. megismételhetetlen és az ipari m dszerekkel utánozhatatlan illatÚ és ízŰ házi fustolt áru készítése. A Ítistolt hrisok jeIlemz színei 15 . ill. Ezek az ízek a fÜst iIlatának és ízéneka hris illatának és ízénekkeveredésével jÖn létre. és izzásával keIetk ez fÚét A de f Üstben lév egyes anyagok tompítják Vagy teljesen megakadályozzák a fÜsto|t htisban lév zsÍr oxidáciÓját. mint a nyersen fustolt sonka. így fejl dik megfelel mennyiségrj fÜst . a formaldehid és a krezol sterilizálo. mikrobag átl hatással Aházi fÜstolés célja a kÜlÖnleges. 1 . AZ keresztÜl át1ár1a a hÚst. hogy a tŰz a fÜstolg anyag alatt ég. a leger sebb konzervál hatást a h s felszínénváltja ki. ábra.6. ill. Ez els sorban a lassÚr.amelyek reakci ba lépnek a fÜstben Van a fÜstolt termékekre. ize aIkímiáia A fÜstben lév fenolok. vagyis a kicsap dik.j9y 'ér- Apr fa vagy t l(5anyag_keverék FÜstot fejleszthetÜnk kÖzvetlenÜl ttjzrakással. Az égéskorkeIetkezo h hatására a fa. a fŰrészpor (áltaIában enyhén benedvesített. és ezzel magakadályozza. sonka miért romlik meg gyorsabban. A nyersanyag melegítésénél fehérje koagulál. hogy a f tt lév karbonilsavakkal. hogy ne égjenek lánggal) elkezd fÜstolni. A végeredményben jelent s Szerepet játszanak a fenolok és a hÚsban Iév fehérjék. befolyásolja a h sban lév fehérjéketés zsírokat. Ez aZ egyik magyarázata annak. kovetkezik be. vagyis avasodását.

policiklikus aromás szénhidrogén-tartalom' Bajorországban. Ezek a folyamatok nagyon fontos Szerepet játszanak a természetes bélbe tÖltott termékek fÜstolésénél. a szálkás hÚrs vÖrÖs-sotétbarna színárnyalatot kap. Vidéken általában ezért fÜstoltek f leg éjszakánként. Ha valÓban j l sikerÜIt fÜstolt árut szeretnénk kapni. de máshol is. hogy legalább 7 cm-nél vastagabbak. viszonylag hideg fÜstÖlésnél. ezen Sem maradhat lecsap dott vízpára. amelyet egyrészt a h hatásával érjÜk el. A jellegzetes fÜstolt szín fÜgg a fÜstolés modját zsíros részei világos sárgásbarna színt kapnak. mint kezik be a lassÚ. mivel ekkor a hÚrsban nagy lesz a hatására. a rÓzsaszínes barna. a fÜstol ben mért h mérséklete h h h mérséklete mérséklete mérséklete mérsékletét kamrába a val bevezetésnélis.. A fÜstÖlés célja tehát A színváltozást a fÜstben lév színezoanyagok. A fustolés m dja A fÜstÖlés a hÚs és hÚskészítményekh kezelé- 3 évig szárították száraz. A vagyis egymáshoz Ütogetve . eZ bizonyítja. . ha a tuziÍa a tuztérben csak izzik Ügyelni xell a fŰrészporra. 85 %"-os legyen .24 oC.zengo'' hangot kell kiadniuk. A fogyasztás el tt a fÜstÖlt hÚrsrÓl eltávolítják a lerak dott kormot. aranyb arna szín a f ÜstÖlt halak h sára jelIemzo. A frist tomorít is hogy a kolbászt. Tirolban. fadaraboknak teljesen száraznak kell lenniÜk. hanem csak akkor. A disznÓ. A hidegfÜstolés akkor lesz sike'eS. A fÜstben lév anyagok a hidegfÜstÖlés során lelassítják Vagy teljesen leállítják a hÚsban lév zsír ava- zeIét a nagyobb h mérséklet huzamosabb sodását' dául Franciaország egyes részein éppen ezt a mÓdszert alkalmazzák már generáciok Óta.60 'C-nál kisebb) . amely megváltoztatj a a hÚrs jellegzetes nyers szerke- kap. a h sokat és a Sonkát is teljeSen száraz felÜlettel akasszuk be a fÜstol kamrába' A fÜstÖlés megkezdése el tt ellen rizzÜk a kamra falainak bels felÜletét iS. amelyhez a keményfa és a f részpor égésekor keletkez h t és fÜstÖt használju k' A fÜstÖl minden kamrá1ában legyen h mér és ellenorizzÜk a fÜst A fÜstnek alapján megkÜlonboztetÜnk: fÜstolést hideg fÜsttel (a fÜst 20 ' . megválIozik a színe. amelyek osszekapcsolj ák a fehérjéket és egyben lebontják a vizet. ha aZ égéstermékek h mérséklete a tuztér felett nagyobb. napon állo fÜstol kamrában végzik. a levego páratartalma pedig 75. A begy jtás el tt \ra ellen rizzÜk a tuziÍil. A fÜstÖlésnek koszonhet en jobb megjeIenést a kezdeti nyers állapot megváltoztatása. A 400 "c. legkárosabb káIrányképz dés nem kovet- h mérsékleta megen- A hidegfÜstÖlésnél fokozottan Ügyelni kell arra. a kamrába tegyÜnk nedvességmér t is: aáomérséklet nem haladhatja meg a 30 "C-t. pél- A hldegÍusto!és HidegfÜstolésnél a fÜstol kamra h mérséklete általában csak 12'. A f eketére val f Üstolés nem javasolt. A sárga. A fekete színt a tŰzifában lév nagy gyantatartalom okozza. UgyeljÜnk arra iS. helyenként fekete pedig a Sonkára. h .és a marhah s l Mindegyik modszer célja. 00'C-nál kisebb). amelyben már csak a nap hatására is jÓval nagyobb a gedettnél. hogy nyáron. amely a hidegfÜstÖlés hatására megy végbe a h s szerkezetében. A másik hatás az auIolitikus-enzimatikus folyamat. valamint a fÜst és a hÚs kozti reakciÓk okozzák.. és a hÚs fajtájátÓl. amely kÖnnyen láng r3 <ao A száraz 16 . fÜstolést forrÓ fusttel (a fÜst B0.. hogy a h kezelt hÚrs hosszabb ideig eltarthat és finomabb legyen. meleg helyen. A fÜst tÖmorít hatása els sorban a benne lév formaldehidnek és más aldehideknek kÖszonhet .1 50.30 "C-nál kisebb) fÜstolést meleg fÜsttel (a fÜst . . . hogy a fadarabok ne legyenek sének egyik fajtája.. aranysárga Vagy aZ aranysárga. Napjainkban az amat r fÜstolés egyik leggyakoribb hibája.A ftistolt hus színe A fÜstolés során válIozik a h s színe is.

de egkorábban azonban csak 48 orás folyamatos fustÖlés után. a sárgabarack és aZ oszibarack Íá1a nem a legmegfelel bb. hogy a fÜstolés után Íozzuk-e még a hÚst' A kolbászÍéléket2'. a legrég A hidegfÜstolés a hagyományos m dszerek ibb házi praktikák egyike. a szilva. a nagyobb nÚsdarabok (egész Comb _ sonka. mert nagyobb mennyiségben tartal maznak gyantát. és alatta t zeggel es lnohával tÜzeltek. llyen m dszerrel fÜstoltek 'nég a mÚlt század elején a Beszkidekben \agy Szlovákiában. mint a hidegfÜstÖlteknek. vagy fustÖlés után h kezeljÜk a terméket A melegfÜstÖléssel készÜlt termékeket gyorsan el kell Íogyasztani. la . vagyis iparilag szert használni. '6 oráig. nem szabad. a hÚsokat 6' '.Vagy a kÖrtefa)' A CseresZnYe. ennek kiolvadásával a kolbász tÖnkremegy a fÜstÖlés ideje elhÚzodhat akár két vagy tobb retig is. A fÜstfejlesztéshez is más modon rakunk tÜzet. e- . ennél a fÜs_ tÖlési modnál csak a végukÖn izzanak. virsli stb. azonban legalább 24 orán áI tart. éS nyers ter- kissé hevesebben kell égnie. szavatosságuk ugyanis 10. <Ózé tartozik. -. A al- Ía . Ha azonban valÓban ki akarjuk prÓbálni a hidegfÜstolést.4 cm. Ebben a helyiségben volt lÓgtak egész télen a hÚrscJarabok. amelyek átméro1e 3' . hogy mit ÜstÖlÜnk. Ennél a mÓdszernél lgyanis a tÜzet néha hagyhatjuk kialudni. A fÜstÖléshez használhatjuk gyÜmÖlcsfák fáját is (megfelel például az alma-. mint a 1Ó valÓ tartÓsításnak szivar. els sorban azérI. A melegfÜstÖlést azonban folyamatosan kell redves. hogy a fÜstol kamrán <eresztÜl gyártott kolbászt is. . fÜstÖlt oldalas.még amat -]a napjainkban akarjuk a hidegfÜstÖlési mÓd- r alapanyagbÓl készíIÜnk. ahol a fÜstÖt a tuztérb l a amelynek falai csak colopokb l álltak. \agy tÖbb alkalommal. A fustolés megszakítása idejére azonban biztosítani kell. elég leveg áramoljon ÜgyeljÜnk azonban arra. hogy milyen nagyságu hÚsdarabokat f ÜstÖlÜnk.12 oráig kell fÜstÖlni' 17 . mivel ezek gyakran nagyobb mértékbentartalmaznak zsírt. hÚs. amelyre vékony bÜkkfahasábokat Vagy f részport sz runk. vagyis nem szabad megSzakítani.) esetén folyamat néh ánY A fÜstol kamrában a legmegfelel bb h mérséklet 30' . hogy jÓ minoség erdekében legalább 24 oráig kell fÜstolni még aZ Üzletben készen kaphatÓ. amikor például a halászkunyh kban a tet ryílásba akasztották a halat. megszakításokkal kell a f ÜstÖl t begyujtani. akkor Vagy a szabadságunkat kell rááldozni. amelyet már eloÍozott utÓfÜstÖlésére elég 2_3 ora.k 1t . Ezért seink a hidegfÜstÖlést gya- napig tart . hogy hosszu a fÜstolési ido lévo zsírt KÜlÖnÖsen aZ Üzletben vásárolt.néket: hÚst Vagy kolbászt akarunk fÜstÖlni.14 nap után lejár. turista jelleg felvágott. AIuzrakáshoz ebben aZ esetben is teljesen kiszáradt keményÍáI használunk.lt Ó. a valÓdi fÜstÖlés A virsli.50 "C A fÜstolés hossza attÓl fugg. hogy a fÜstÖl például a retvégl házaI a fÜstol vel osszekÖt folyos rol SZellozzÓn. iparilag készítettkolbászok ut fÜstÖlése esetében kell vigyázni. hogy a meleg A Ennek a fÜstÖlési mÓdnak a remek eredmény rnellett hátránya. vékony kolbász a.lgyanis minden ház udvarán Volt egy egyszer u f stÖlo ' kÖrÜlmények <ÖzÖtt is azzal kell számolni. hogy a leveg ne legyen tÚl végezni. ezérI napfÜsttel késztermékekneknincs olyan hosszÚ szavatossági idejÜk. f <orlatilag mindig télen végezték.akkoriban . aZ otthon revelt malac lapocká)a. . hogy aZ égéstermékek h mérsékletenagyobb legyen . mint a hidegfÜstÖléSt. fÜst kiolvaszIhat1a a hÚsban és a kolbászokban A háIránya. Íoleg szalonna.zAZ 1ainkban sokkal kedveltebb modja a A melegf istolés A melegfÜstÖlés sokkal gyorsabb.oldalas stb. Ez viszonylag Új eljárásnak számíI. amelyeket néhány esetben még utÓlag Íoznek. éS attol. A melegfustÖlést általában aZ olyan hÚskészítmény fÜstÖlésérehasználjuk.ágak. fÜstoléséhez használják. Ezt a fÜstÖlési eljárást általában a kÖzepes eltarthatÓságÚ hÚskészítményeknél alkal mazZlJk. mert nem fÜstol dnek olyan sokáig' A fÜstolés idejének hossza attol fÜgg. mivel a folyamatot nehéz lenne Ú1ra megindítani.ll :eto alatt vezették ki a mellette lévo helyiségbe.

f Üstolés.B0 'C-ra noveljÜk a h mérsékletet a fÜstÖl kamrában. hogy a lecsopog zskt felfogják egy tálba' Ennél a fÜstolésnélis gyakran illatos anyagokat kevernek a ÍŰrészporba (például kÖrtefát. lassÚ melegítés. 'C h mint- nedvesítjuk a f részport Vagy a forgácsot is. a felszínt szárítja ki. UgyeljÜnk arra. . ha azillatos fát csak a fÜstolés végén.60 percig intenzívebb IÜzeléssel korÜlbelÜl 70. mikÖzben SŰr'Ű ÍÜstben fÜstoljÜk. (HÚsÜzemekben általában telített vízgozben melegítik a termékeket ) Lassri melegítés. miel tt j l kiszárított tŰilÍáI vízbe mártjuk. de így elérjÜk. Napjainkban hÚrst. a tuzre dobnánk' Ugyancsak vízzel A ftistolés Íolyamata. mivel kÜlonleges fÜstol kamrát igényel. A tÜzet elejét l fogva Íurészporral szor1uk le. Ugyan csokkenti a h mérsékletet. . a virslit 5. mivel a fÜstolési h mérséklet 50.kis mennyiségben szor1uk a tuzre. . amelyben kÖrÜlbelÜl 60 "C-ra melegszenek fel. a fÜstolt termék ezáltal érdekesebb ízIkap. hÚsféleséget ezzel a m dszerrel fÜstÖlik. mert a termékekbol kicsopog aZ Összes zsír. Használhatunkkézi permeIezot is' A fÜstÖlés végén is permetez vel fecsken dezzÜk a vizet a ÍŰrészporra' rakott.. éS a feldolgozáshoz is komoly tapasztalat kell. nem szabályozzuk a fÜst nedvességtartalmát. mint a melegfÜstÖlés. és egyben a nedvességtartalma is. r? -. . ha a tuzre : Lelángolás. hogy a h mérséklet ne emelkedjen az eloírt folé. hogy elzár1uk a leveg utánazonban nem oldjuk meg az égésokozta további gondokat. Ezzel a m dszerrel csak a fÜstolt hÚst kezeljÜk: mintegy 30.*--rZ 1'7. A fÜstÖt nedvesebbé tehetjÜk. A kolbászokat A forr Íustolés Ez a m d szer még gyorsabb. Elég. . Ezután vízzel eloltjuk a tÜzet. A forrÓfÜstolést azonban csak tapasztalt szakemberek végezhetik.. . p tlásának tját aIŰztérbe. ha s r nedves fÜstot használunk. borÓkát Vagy tŰleveleket).5.ha a tÚl heVeS lánggal égo tuzre nedves ÍŰrészport sz runk. egy 70 mérsékletŰ vízbe tesszÜk. A zsírcsepegés azonban nem számít ritkaságnak. Vagy a IŰzre vizet fecskendezÜnk. lgaz. A fÜstÖl egy zároszeleppel állítjuk kamra h mérsékletét be. A legegyszer bb. .A termékeket meleg. ábra. nem is rontja a termék min ségét. ráadásul meglehet Sen egyenetlenÜl. A melegÍustoléssel rovid idcí alatt ízletes hrisokat készíthetrink 18 . hagyjuk megszáradni..1 0 percig tartjuk a vízben. nem teszi tÚrlzottan hosszu ideig eltarthatÓvá a nem lángolják le' a legtÖbb de azonnal fogyaszthato és a fÜstÖlés id tartama meglehet Sen rovid. i " d' Az égéssorán ugyunis gyakran tu| száraz ÍÜst keletkezik' Ennél a fÜstÖlési eljárásnál el nyosebb. 1 kg-os darabot 30 percig.gyakori az is. és szárazak lesznek . A lassÚr melegítést kovet en a hÚrst a 60 'C-ra el melegített fÜstÖl kam rába akasztjuk. hogy no a fÜst s r sége. '90 oC. a száraz ÍÜst ugyanis kiszárÍtja a h st. éS a hÚst hagyjuk kih lni a fÜstol ben. A tÚl intenzív é9ésmegakadályozására tobb mÓdszer is létezik. lelángolás. A melegítésid tartama a hÚrs nagyságát l fÜgg: a 0.A f Üstolésnek három szakasZa van'. ezzel l {\ .

éS emellett más ételek készítésére is alkalmas. a kátrány és a kerozin. J még ma is _ az gynevezett fÜstol zsírI. Azt is pr báljuk ki. A nedvesf istolés : tesé- is. ábra mutatja . amelyet korábban csak Eszak-Amerikában és EurÓpa északi részein rasználtak.illatosították'' a f tt krumplit. a galuskát Vagy aZ osztrák szalonnát. Ezzel . akkor általában benne marad a távolítani. A fÜstol kamrában 25'. hogy mé9 a korom. A tálbÓl rendszeresen szedjÜk ki a zsírt. amelynek célszer i legÖmbolyíteni a sarkait. A Korszer megoldások Íustol k el készítése. majd a tuztérre tehát tegyÜnk mindig szabáIyos ajt t. hogy tÚl vastag rétegben rak dott rájuk --]abár teljesen kézenfekv nek t nik.B.11.. ne essen bele a zsÍrt . vagyis azt a zsírt. amely a hÚsokr ! fÜstÖlés kÖzben lecsopogott a kifejezetten erre a célra alá1uk tett tálba (1 . A lerak dást vékony lapokban. amíg a réteg rnegpuhul' A melegítéshez sohase használpisztolyt. hogy ne akadjon bele a deszkafalba. El szÖr a tuztér és a fÜs- A tÖl kamra kÓzti vezetéket ellen rizzÜk. hogy jol tartanak-e azok a rudak. és ha gy latjuk. Át t<etl néznÜnk a falakat. Ez a m dszer alkalmazhaIo ma iS. :és .. mivel a fÜstolo{amrában egy edényben tudjuk elkészítenia rÚst és a kolbászokaI is (például a sajtos szaámikat). olyat válasszunk.Jk. és ellencrizni kell mÚiszaki állapotát. ahogyan azt az 1 . ábra).:Ölt :3n. sekor _ a el fordulhat _.30 oC h -nérsékleten.uk :bb )az. mivel a lerakÓdott kátrány és korom nagyon gyÚlékony. nem éppen a legszabályosabb. :ort . Ki lehet tehát pr bálni. a legjobb. lemezb l készu lt f Üstol kamrák gyakori hibája.. és le tudjuk kaparni a fal- er lunk. Egy Csepp zsír aZ - 1unk benzinlámpát vagy a festok által alkalma- el' A kamrát addig melegítjÜk. akkor meg <ell tisztítani. zott elektromos mondhatnánk. hogy ha a hÚs lecs szik aZ akaszt kampor l ami bármikor Minden fÜstÖl ben ajánlott védorácsot elhe- felfog tálba. hogy a már intenzívebb ízu legyen . amelynek l ztér ailaiának ellen rzése h fontos szerep jut a tuztérbe jut leveg menynyiségénekszabályozásában. AZ utÓbbi években nálunk is kezd elterjedni a nedvesf Üstolés. Ebbe a tálba gy lik Össze f leg a szalonna Vagy aZ oldalas fÜstÖlélecsopog zsír. amellyel a lehet legpontosabban 19 .a- et elott alaposan át kell nézni a fÜstÖl t. Ha nem használjuk tÚl gyakran.. amelyeket kÜlon fejezetcen mutatunk be ' Ezek az USA-ban és Kana- kamrábol kifelé vezeIo járatokat. aa 1. lyezni a felfÜggesztett hÚsok alá. amelyekre a hÚsdarabokat akasztjuk. lkat A takarítás után ellen rizzuk. A régebbi.:zel . mivel aZ konnyen megavasodik. hogy ennek a zsírnak valÓban rendkívÜl megfÜstolt <at a <l '. ha ontvényb l készÜl. A lángot szinte lehetetlen eloltani. -ra an. mivel így a Szenylyezodés megpuhul. s rŰ párában folyik a fÜstÖlés' A párát egy kulon e célra szolgál vízzel telt edényben fejlesztjÜk. csak arra kell Ügyelni. hogy a fÜstnek szabad-e aZ Útja. . Ne feledkezzÜnk meg a véd kesztyurol Sem. hogy. Vagy Úgy is 'Ól A munkához kaparÓt (spachtlit) haszná- egyszeru csontlevesb l is olyan fÜstoltlevest csinál. Ez az elrettent kép az internetrol származik. hogy a fÜstolés megkezdése Korábban nagyon tanács szerették vidéken fn:as- hamu aZ elozo fustolést l. A m dsz erhez speciális ÜstÖl f 1SZ- jén edényre Van szÜkség. s aZ aromá1a. amit el kell bel le h st bekenték vele. cjában nagyon népszerŰek. de csak saját felel sségre.forgácsokban'' távolítjuk A Biztosan lehet gy is fÜstolni a hÚrst. A tuztér ajtaja. ihhez a munkához célszeru mintegy 70 oC-ra felfŰteni az egész fustÖl t. hogy a rudak a falba val befogás helyén elrozsdásodnak' -. Általában arra használták. de itt is el <ell mondanunk.4.4 . hogy mind a tíz ujjunkat megnyalhatjuk utána.

9 ábra) . ábra. mivel aZ jelent Sen megkÖnnyítheti a munka kezdetét. de a fábÓl Vagy tégláb l készÜlt fÜstol k falainak adja. fémb l f stol kamra ajtaja beépített festéket' méro. ábra. hogy kényelmesen tudjunk tenni a tŰzre. k szabályozni a méretŰ és alak ajt k elég nagyok ahhoz. amely j bír1a a h t' használhatunk például szilikonos méro h méro (1 . Sem a rozsdamentes acél. hrisdarabokat vagy zoldséget ftistolhetunk. a munkát megkÖnnyít legkÜlonboz bb elemekkel felszerelI fÜstÖl kkel. fustol belseje bels oldalát sem). ábra.9. Az akaszt rrid alatti. A f tistol kamr a.10. vékony réteggel lerak dik rájuk a fÜstben lév égéstermék.10. esetleg necivességl A A fÜstol falainak és ajtajának belsejét semmivel sem kell kezelni. ábra). Az ajt rol nem hiányozhat a bels h mérsékletet készÜlhet f ábÓl.1 1 . ahogyan legyártották (nem kell véd réteggel bevonni Sem az acél. hagyjuk rigy. és egyben elég er sek iS.a természetben megfelel elemek vannak 1. a falak Ugyanis gyorsan impregnál dnak. A h mér vel 1 Íistol kamra aitaia Vagy horganyzoIt acéllemezb l stb. At zlér szabályos ajtaján a leveg áramlásának szabályozására tudju mennyiségét (1 . hogy a tuz ne deform ál1a Az beáram ábrán szerepl l leveg azoka| A homlokrészÜkÖn lév csÚsztathat szelel kkel és a rozsákkal megfelel en SZabá- lyozhat a leveg beáram]ása. Hasznos Segítség. A kamra aljában van a tál. A védelmet maga a fÜst 1 .ha a fÜstol kamrát elektromos Elektromos el melegítés 20 . A A kamra ajtaja . Napjainkban egyre gyakrabban találkozhatunk korszer j. amelyben a lecsopog zsírt fogjuk fel melegít vel el tudjuk melegíteni. magasabban Íekv ftisto! rostélyon halakat. Az ajt t kívÜlr l fessÜk le valamilyen egészségreárIalmatlan festékkel.

A fÜstolés ideje alatt a rostély álland an forgatjuk. Miután a kamrát mintegy 70'C-ra el melegítettÜk. kinyitjuk a kéményszelepét és ha azon- nal neki akarunk állni a fÜstÖlésnek.ha a fÜstol t hosszabb ideje nem használtuk. amelYre a fÜstÖléskor Forg tengely a A tuz meggyÚjtása után a tuztér ajtaján Iév SZelel nyílásokat kezdetben nyitva hagyjuk. nedves kamrát ugyanis e| bb ki kell szárítani és fel kell melegíteni' Foleg abban aZ esetben nagy segítség. 21 . A világítás kapcsolÓját Úgy helyezzuk el aZ ajtÓnyíláson. A rostélyt kívÜlr l villamos motor forgatja. amelynek fordu|atszámát szabályozni tudjuk a fÜstolés típusának megfelel en. a hi- bezár1uk a nyílásokat.deg. azaz a villany automatikusan kapcsol d- Az el melegítésre általában elég két ora. fával begyÚjthatunk a t ztérben. Az elektromos melegítéstekkor már kikapcsolhatjuk. majd hÚrst akasztjuk. ha az ajt t bezár1uk' van . A f t testeket a kamrán kívÜlr l tudjuk bekapcsolni. ha a felmelegítésheza kamra aljába és a falakba építettelektromoS f t elemeket használjuk. A korszer és nagyobb teljesítményfÜstol k kamrá1ába forg rostélyt szerelhetÜnk. ha aZ ajt t kinyitjuk. mint ahogyan aZ a h t gépeken jon fel. ViIIanyvilágítás A fÜstÖl be villanyvilágítást is szerelhetÜnk. ld t és Íutoanyagot takaríthatunk meg. hogy a tŰz biztosan belekapjon a Íába. és lekapcsoljon. A rostélyra er sítjÜk a karokat.

Horvátországban a prsut Vagy olaszországban aZ Ugyancsak világhírnévnek Örvend pármai sonkát (itt csak konyhasÓt használnak a tartosításhoz). HasonlÓ mÓdszerrel készítikma is Spanyolországban a rendkívÜl híres jamon Sonkát. Páclé kaphatÓ készen is. A husok legegyszerubb elokészítésimÓdja a besozás' A hÚrs konzerválására már az okorban is sÓt használtak. lug használata Yagy égetésnélkÜl nem lehet fert tleníteni. meg kell fÜstolni. amelyet alaposan ki kell tisztítani Vigyázzunk a faedényekkel. -'-. A leg sibb modSZer a Gram- negatív patogén baktériumok elszaporodásának meggátolására. hanem megakadályozzuk aZ oxigén kÓzvetlen hatását. Ezzel a mÓdszerrel a páclét (3 B %-os tÖménység) eljuttatjuk a hÚrs belsejébe. konzerválÓanyag nélkÜl vannak. egészen a CSontokig. A páclé receptje: 1 L falában mélyen megtelepedtek a baktériumtelepek. a hus besÓzása konyhasÓval A sozással nemcsak tart sítjuk a friss hÚst. UgyeljÜnk a mrianyag edényekre iS.Vagy kutvizet. Páco!ás és sozás A hÚrst fÜstoléshez el kell készíteni. A vizet a használat el tt forraljuk át. A pác!é szép rozsaszínrÍreszínezi a hrist 22 . de használhatunk káliUm-nitrátot vagy más néven salétroms t is. amelyek els ként támadják meg a hÚs felÜletét. 0. . amelyr l minden b rdarabkát és ínt eltávolítottunk. mÓd- színétis. de magunk is elkészíthetjÜk A páclé készítéséhez használjunk forrás. ezért egyszertl mosással. RégiÓnkban a pácolás a hÚsok leggyakoribb el okészítési m dja' A tÖkéletesen tiszta hÚst. El készítjÜka megfelel edényt. de csak az informáci kedvéért említjÜk. tP 2. 100 g sot és 10 g cukrot' bedÖrzsgÖljÜk soval. amelyek nem tartalmaznak kl rt és más vegyi anyagokat.1. mivel házilagosan nem lehet elkészíteni. ábra. és addig ezek a részek teljesen védelem. éS a páclének m anyag ízt adnak. és a sÓréteg javítja a hÚrs ' A h st sozhatjuk egyszeru konyhasoval. el bb alaposan (a kívánt eredményt azonban csak a déleur pai országokban lehet elérni). amely általában konyhasobÓl és kb. A fustolés folyamata 2. Ezeket a Sonkákat a sÓzást kovet en kizárolag szárítással érlelik Befecskendezés a csontig.2. Napjainkban általá_ ban már el re elkészítettkeveréket használunk. amelyek vízben oldjunk fel A száraz s zás aZ egyik klasszikus SZer. mivel a hÚrs ott romlik meg leggyorsabban A páclé lassan (akár egy hétig) szivárog be a hÚs (sonka) mélyebben fekv részeibe. áazai kÖrnyezetben a bes zott sonkát mindig amelynek során a hÚsba beledÖrgoljÜk a s keveréket.1.5 % tartosítoszerb l áll. KiválÓ élelmiszer. mivel egyes anyagok a páclével reakciÓba lépnek.

:lrJnk = :--: :-::-:^ fel a hÚsba.'aa Íekvo ' fokhagymát. éS Védi mint saját titkos receptjét.( a meg_ .A beÍecskendezés modia.{ is -'' -.. A hÚst lepje el teljesen a páclé. amelyek befecskendezik a hÚsba a páclét. A páclé beÍecskendezéséhez szÜkségÜnk lesz egy legalább 10 ml-es injekciÓs fecskend re és egy legalább 5.^=tig) szi'=. A hÚsoknál használt nitrát Vagy nitrit alkalmazása a halaknál nem engedélyezett. borsot esetleg egy kevés cukrot stb.. Kevés a s tartalma azoknak a halaknak iS. készítéséhez A hÚssal érintkezve mikrobás enzimreakci knak koszonhet en a hÚsban nitritté változik.: :. a nagyobb makrélákat négy oráig pihentetjÜk besÓzva Egy 3 kg-os lazacot legalább 10 oráig fekte- tÜnk. azonban egy 4 kg-os péIdányt legalább 15 oráig kell a sÓban pihentetni.24 % s t tartalmaz.. de alkalmazhatjuk a nyers szalámik is.='-= amelyek r::: -_ zCaktérium::-. amelyek egész életukben sÓs vízben élnek. A legfontosabb tanács: mindent pr báljunk legfontosabb el készítom velete halak f ÜstÖlésének as zás. hogy nem alakulnak-e ki pe- lez dik. amelynek során a színanyag Úgynevezett nitrozomioglobinná alakul át. miel tt a hidegfÜstbe kerÜl. s zása A bes zás m dja. f inomra vágott hagymát Vagy fokhagymát. Egy sonkát általában legalább 15.20 IUszÚrással tudunk megfelel en páclével telíteni. és vízszintes helyzet- be fektetjÜk ket egy soállÓ edénybe Az edényt hideg helyiségben helyezzuk el' A hetjÜk meg t" p javításához használjuk.(H kezelt hÚrsok esetén a mioglobinbol nitrozo-miokromo- Pácleves zást érÜnk el. -'e szlnezi a hrist halványrozsaszín színét. ha tobb lesz. mint amilyen koncentráciÓban a páclében is megtalálhat A bemerítésespácolás' Akárcsak a sÓzásnál. hagymát. vagyis a hÚsdarabok méretei szerint két vagy három hét elteltével a hÚst kiszedjuk a pácléb l és meleg vízzel alaposan lemossuk. ez adla a h kezelt pácolt h sok megfelelo színét).'10 %-os s zás. A nagyobb halakat B. ::t:^Vekfe iS. azokat csak konyhas val tartÓsítjuk. A hÚrst tÖbb rétegben egymásra rakhatjuk.. A nitrites so (a kereskedelemben nátrium.alnak. kell tisztí:-. mint a vékony hasi részeket. itt is elobb beledorgoljuk a husba a sÓt és a fŰszereket. aZ mÓd- --_=rységu) aCSOn- =:l eggyor -:'-=. forgÓk kÖré Nem kell attol. és hagyjuk teljesen megszáradni..-. ha k b l készÜlt edényt használunk).. a Csontok. Ha tÖbbé-kevésbéel akarjuk nyomni a halízt.Vagy kálium-nitrites sÓ- salétromsÓt ' a nyers sonka színének A kisebb halakat legfeljebb 3 Óráig. A páclét felszívjuk a fecskend be.. speciálisan a pácolásra készítettt(jk oldalán is Vannak nyílások. száraz kam rába akasztjuk. az édesvízi halak esetében eZ aZ arány megfe- nak tart. amit valaki a hÚs fÜstÖlésre val el készítésesorán az el1árás alfájának és ome gájá- valaki más számára tul er s Vagy éppen tÚl gyenge ÍŰszerezésnek hathat. A fÜstÖlést csak ezuIán kezd- A száraz sozás.: ''- .= '3akciÓba - ^ ^ ^* *] rertotle- ba. és a rétegek kÓzé is szÓrhatunk fŰszert. -='. borokabogyÓkat.. rolt borsot. A pácolás eloírt idejének letelte után. A halakat kívÜlrol és belÜlr egyaránt bedÖrzsÖljÜk konyhas val (nitrátosat nem szabad használnr).usználjunk . A tiszta darabokat szell s . |gy a meleg vízben feloldott sÓ és cukor szinte azonoS koncentráciÓban jut bele t l Sok páclevet juttatunk a hÚs- félnÜnk A halak A halak sozásához nem használunk Sem salétromsÓt. 1 kg hÚskészíIményekhez legfeljebb 150 mg nitritet adagolhatunk.= r: adnak. de nem is szÜkséges. éS a t t a gén keletkezik. A tengeri pikkelyesek husa legfeljebb 0. például . A magunk is .=a. '=: :eljesen nészes foltok. Az Üreges. ez adja pácolt hÚsok jellemz hidegs Ózásnál a halak gerincét er sebben be kell sÓzni. Sem nitritet. rozsaszín 1bbé teszi a hÚst.B Cm hosszÚ fecskend ttjre. ? :: _ :_]. l - : -=. akkor a sÓhoz kÜlonbÓzo f(iszereket adagolhatnak.?::<at :::= a ^t tartal- A Vi- --:. ^: elké- - : ::- :' .:Sa UqhaSZ= =. _ =. A páclével egyenletes sÓ- 23 . majd belerakjuk kŐbol Vagy fáb l készÜlt edénybe (biztonságosabb. ki AZ. A nitrátbol 300 mg a1ánlott 1 kg hÚrshoz. akkor aZ kiegyenlít dik. éS rendszeresen ellen rizzŰk. A is rozsaszínure festi a hÚst' A nitrit a hÚsban lév keverék formájában kaphatÓ) mioglobinnal lép reakcioba.. mint például borÓkabogy kat. hogy hÚsba szurva befecsken dezzuk a sÓoldatot '::_:.

a legmegfelel bb. melegítik. A hÚrst nem szabad olyan pincében tartani. amelyben hÚsok is fÜstolodnek. amelyek komolyan veszélyeztetik a hÚs tartÓss ágát. kozben általában kínálunk némi harapnivalÓt. baktériumokat azonban teljes mérték- A fert tlenítoszerek hatására bizonyos ideig A várni kell. A besozoIt hÚst mély. ahol a hÚst el készítése folyik. A bogarak és a por ellen ajánlott a fed t még valamilyen terít vel is letakarni. A fustolése A 2.. Vagy zÓldséget és gyÜmÖlcsot tárolunk' A hÚsra veszélyesek a tejalvadást el segít és a letakart fed t végÜl egy nehéz. lemossuk. baráti társaságban a kertben. h mérsékletével. és fert tlenítsÜk a Szerszámokat. a legjobb. a h st azonnal kiszedjÜk. ahol a hÚrstárol edényt elhelyezzuk A fert tlenítsÜk azokat a helyiségeket iS. amelybe lerakh st . . A kisebb halakat. A legtÖbb készítményesetében a koncentráciÓt százalékban adják me9. ami rossz gyakorlat. egyÜtt aZ oldat felhasználásának optimális letelte után a fert tlenít szerI el kell távolítani. : kedve lt a^ = akkor. de jÓl szellozo. letisztított k vel rÖgzítjÜk. háztartási t romlást okozo baktériumok is. ezért ajánlott fert tleníteni azt a helyet. a munkaeszkÓzeinket iS. Vagy debreceni. Nem szabad elfelejtenÜnk. CSak néh ánY percig hozzávetoleg '1 a készen vásárolt hÚskészítmények 5.'12"C. hogy a kolbászt és virslit nem fÜstolhetjÜk egyszerre a hÚsokkal. A kamp kat aZ oldatba ázIat1uk' így tisztítjuk meg és egyben fert tlenítjÜk is hÚrs sozásához a legalkalmasabb id szak a Szeptember és április kozti id szak. '. A berakott h rst naponta ellenorizzuk. huskészlt'_3elég 2-3 C'z egyben e . tÚl sok víz elpárolog. A huskészilmények kerti partikon Vagy egyszerŰen családi. Ugyanez Von aIkozik a fÜstolésre is. . amelyeket rovidebb ideig kell a pácban tartani. Az edényt általában fafed vel fed- legÍontosabb szabáIyai sÓzás el tt alaposan elle norizni kell. Ez egyben azt is jelenti. A tapasztalt fÜstÖl k szerint azonban a virslit sokszor helytelenÜl amelyben egyÜtt fÜstol dik a hÚsokkal krinolin u stÖ lés re hogy ut f Üstolése abban a f ÜstÖl ben. a Virsli elpattan . ha tiszta vízzel leÖblítjÜk a fert tlenített tárgyakat. Az ennél forrÓbb vízben a virsli kireped.A A s zás juk a jÜk le. A hÚrskamp k fert tlenítéséheza A boltokban kaphatÓ speciális fert tlenít szert használunk. az edényt fertlenítjÜk és a hÚst j páclébe tesszÜk.30 percig tart' Az uto- egyszeru --. beszélgetés kÖzépmeleg fÜstÖn fÜstoljÜk A tÚrlságosan forro fÜst hatására kifolyik bel lÜk a zsír. A h besÓzott halakat sohasem szabad f tott helyiségben elhelyezni. utÓlagosan mindig hideg Vagy csak legfeljebb készen vásárolt f Üstolt kolbászt és virslit 7za fÜst:: vásáro lt ^ -. 12. penészmentes pincébe tesszÜk. A fÜstÖlt virslit forrásban lév vízbe teszik. amelynek mérséklete7. =. éS elveszti Ízét. ábrán egy nyitott fÜstolo képétlátjuk. ha B0 "C-os vízben melegítjÜk Íel. és lemerjÜk rÓla a felesleges vizeL Ha netán avíz nyálkásodni kezd. ha f : A 2. A legideálisabb hely egy sÖtét.2.Az el írt hat id koncentráciÓjÚ oldatban pácoljuk. ezzel elpusztulnak a romlást el segít baktériumok. nyári nap S 24 . mert el készítésukegyszer . de jol szellozo pince.2. Kedvelt ételnek számít a kÜlÖnbÓzo mÓdon elkészíthetfÜstolt kolbász és a virsli. amelyekben Savanyított káposztát. sÖtét. ben nem lehetséges elpusztítani. vagyis az év h vosebb h napjai. A és ki kell tisztítani az edényt.13 %-os oldatban pácoljuk.

"? <rinolin '= :: =. mint amilyen a 2.3. Az eredeti kandallÓ alsÓ részében. nincs idonk a pácolásra.F1 _ . A fÜstÖléshez ne használjunk olcsÓ terméket. ábra. Ut Ítistolésre is alkalmas kerti Íristol j. Egy ilyen egyuttléthez eIengedhetetlenek az izleles falatok 25 . tÖkéletesen átmelegíthetjÜk és egyben elvégezhetjÜk aZ utÓfÜstÖlést is Az egyszerri utof ÜstÖlésre megteszi egy szép nyári nap is.':lelobb.\z percig uto- akkor.>Zitése = -. Ezeket a hÚskészítményeketviszonylag rÖvid ido alatt elég 2_3 Óra _. :- sagosan -: ' iul sok iS =.-=.--] r r - - . Az eredeti tuzIér els részén. hogy aZ ajtÓba h mér t kell beépíteni. amelyet konnyen és gyorsan átalakíthatunk a fÜstÖlés kívánalmainak megeleloen. mert a ÍuzéregyenetlenÜl melegedne fel. f leg 2. ='r aZt __'-.^ak a : -'. Samott-téglával kirakotItŰztér Van. : ^-elyben "-. amely grillezésre SZolgál. amely kéménnyelossze Van kÖtve a kandall eredeti tŰzIerével így olyan tér keletkezett.3lyek S - '- a hÚsnak fémes ízt ad. : "lat.^-lenyek . A késZen vásárolt kolbász utofÜstÖléséta kerti kandallÓban is megoldhatjuk (| 2'3. rÖgzíteni lehet a levehet ajtÓt' Ne feledkezzÜnk meg arrol. ha csak izzÓ Íadarabokon akarunk f l-]a valodi fÜstÖlésrol akarunk beszélni. amelyet hamuedénynek is használhatunk.amelyek nagyobb ^ kandallÓt látunk. ábrán láthatÓ kedvelt angolszalonnát) fÜstolésére.:'-lél for=szti ízéI. -esa S:arolÓ :t3kat a .artani.4. látjuk. 2. amely méri a h mérsékletet az eredeti IŰztérbol kialakított fustÖl kamrában. a hÚskészítmények.:enÜnk. a -. A hrjsokkal egyutt fustol féléketcsak rovid ideig fustoljuk d kotbász- - ' 3 vÍzbe grilleznie amelyeket a kandallo eredeti Iuzterébe rakunk. Erre a célra megfelel a kerti kandallÓ iS. amelyet kulÖnben csak grillezéshez Vagy roston sÜtésre használjuk 2. ' . az alsÓ részénlévo darabok jobban felmelegednének A fÜstÖlésre alkalmasabbak amely rnert azokat gyakran alumíniumdrÓttal kÖtÖzik. nem ig csak f ÜstÖs illatosításrÓl' akko r a fÜstÖléshez megfelelobb berendezést kell kialakítani.4..2. ábra. ábra. vagy fÜstÖlés idejét a fÜst h mérsékletehatározza meg. ábra). ábrán olyan ped 2. .-. hogy a kolbászfÜzér ne legyen tÚl hosszu. f e ljebb =s virslit fustÖl- Ez a fÜstÖlo is alkalmasabb azonban a készen vásárolt hÚskészítmények (például a rendkívÜl -. azok hÚ Sagát ='ték- sdarabokat tartal maznak. A fÜstÖlésnél UgyeljÜnk arra. A képen digitális homéro szerepel Az ilyen fÜstÖl ben fÜstÖlhetjuk a hÚst és a kolbászt a vízszintes rostélyokon vagy fel is akaszthatjuk ket hÚskampÓra oldalt a falba akasztÓkat Ültettek be' amelyekre =:. Az als tuztéren leveg szabá_ lyozo ajto Van. ha nincs idonk a hust elokészíteni a fÜstÖléSre.5.

akkor ajánlott nÖvelni a sÓ mennyiségét. Halak fusto!ése A fÜstÖlésre alkalmas minden halfajta.5 kg sÓt és 6 L vizet a gerincÜkre állítjuk. Ha csak kis mennyiségŰ. valamint a pácoloedényt is alaposan megtisztítjuk. a muréna. A ben a haldarabokat néhányszor átforgatjuk páclébe tehetÜnk aprÓra tort f szereket: Vannak. Ha már kertl grillt építinkvagy átépíttink. a fÜstÖlés csak meghosszabbítj a a 26 .75 kg sobÓl és 9 L vízbol készítÜnkpáclét. a fels rétegekb l a sÓ leszivárogna aZ alsÓkba. A nagyobb halakat jobb felvágni patkÓkra' a félkilÓs halakat metéljÜk be a gerincÜk mentén egészen a farkukig. éS leÖntjÜk a páclével.7 kg sÓt és 6 L vizet használunk' A lemért halat lazán belerakjuk az edénybe. mint amikor konyhakész állapot ra sozzuk a halakat 2. ábra.3. amelyeket így tulsÓznánk Nem kell tul sok akkor elég csak szárazon bes zni. és a halakat.5. alakítsuk fustol vé is sÓt használni. Ha a nagyobb halakat patkora vágtuk. a s t a pisztráng és a lazacféle halak is A fÜstolés legfontosabb eleme a megfelel sÓzás. éS a páclének remek illatot ad a zÚzotI" Vagy lereszelt fokhagyma. 29r 2. amelynek aZ átlagosnál nagyobb a zsírtartalma harcsa.t -lt /'2-< /_-". akik Vegetát használnak. hogy a so egyenletesen át1ár1a a hÚrsukat. borsot. a tiszta ivÓvíz. A száraz sozáskor a halakat egymás mellé rakjuk' mivel ha tÖbb rétegben fekÜdnének egymáSon. 2-3 k9 halat akarunk Nem nehéz a páclé elkészítése sem' A vizet nem kell átforralni a sÓval.U(ér I t. hogy ne sozzuktÚl a halakat. 10 kg halra 0. megfelel aZ angolna. nem kell páclébe ázIatni. fontos. 15 kg halra 0. a ponty. elég. hogy a s beszivároghasson. kÖményt. pisztráng) 0. A sÓzáshoz csak egyszerŰ konyhasot használunk. ontés kÓzSZagoS borsot.t1. Az egészben fÜstÖlt kisebb halakat a sÓzás után megf ÜstÖlni. 10 kg kÖzépes méret használunk. A fÜstÖlt hal nem tartÓs élelmiszer. CSak egy kicsivel tÖbbet. babérlevelet halra (muréna.

és szeretjÜk a halakat! Ha sikerÜlt halat fogni.a ha= r-n A halat tehát bes ztuk és bef szereztÜk _ hol fÜstoljÜk meg? ott ahol régen a halászok? lgen. mint megfÜstol dik. és a rátapadt fŰszert a fÜstolés után enyhén letoroljÜk. .- '.viZet : = =-akjuk ==: -viZet tÜzelÜnk aZ árokban.fogyaszthat s á9át Megfelel hrjtés mellett és a téli id szakban is a fÜstolt hal legfeljebb egy hétig fogyaszthato. I j ffi*. vessz .:. fÜstoljÜnk halakat.a sÓ =. Addig - _:=s ?-.8. Az osszekevert alapanyagokat mozsár- képpen is: 2 rész SZemeS bors. esetleg megf szerezni' Pr bá|juk ki a kovetkezot'. Vigyázzunk arra iS. hogy nem minden tengeri hal ehet már szeretÜnk horgászni. ábra. hogy a halakat fel tudjuk akasztani kamp ra vagy rridra. hogy a hal zsír1a teljesen kicsopog. Ha nem akarunk nagyon mély árkot ásni. akkor a peremét magasíthatÚrgy. Fristolésre eI készítetthalak ^^eretŰ -:.":. A polipok és más hasonl puhatest tengeri él lények fÜstolését bízzuk inkább szakem. a halat a bes zás és a száríIás után bedÖrgoljÜk Vagyis hurrá.atjuk. zold leveleket használunk pl' égerfa.s:3. A fÜstfejlesztéshez friss. de el kell készíteni a fÜstolésre. 2.o. hogy a halakat a lehet hogy kovekb l falat rakunk. fennáIl a VeSZélye annak. EzenkívÜ l a tÜzeloanyag hoz hozzáad hatu n k néhány bor kaágat is.. Egyszer . ldeáIis segítséglehet aZ 1. amíg elég izzo fadarab keletkezik.s. megfÜstolhetjÜk kozvetlenÜl a t parton is.eS -_ _:: vagy a tart s : )_a3bítja a Ha a parázs ttilságosan forr Vagy a hal Van nagyon alacsonyan.a ivÓ: -: -:=^yt -: iS juk maradt parazsat is _ és a pereme kozott legyen annyi hely..7.V.eket: másikra pedig a kopoltyÚinál ÍelÍuzzÜka halat.=S 9 L -:: -alakat :. Dr tk amp k halak Ítistoléséhez dermag. evelet.6. eZ is egy lehet ség! olyan mély árkot ásunk. és inkább megsÜl. A fÜstolés ideális ideje 1 ora. 2 rész bor kabogy . berre. ha .1 lli . Fontos. Halunk van. ábra. 1 rész SZagoS bors .5 m hosszÚr mogyorfa- -.beleszámíIva a tuz után :*_ _ :_. 2. bárhol használhat rostély halak grillezéséhez vagy ftistoléshez 27 . amelynek mindkét végétkihegyezzÜk. fl ". mogyoro és foldi szeder levelét. ábra. int . 2 rész korian- f szerkeveréket osszeállíthatjuk a kovetkezo- ban Vagy m anyag zacsk ban osszetorjÜk. a =::-=. hogy az al1a . kÖz- A pálca egyik végétbeleszrrjuk a foldbe. pácolni. és nagyon száraz lesz. A 2. &'J.i i Yr. legmagasabbra akasszuk a Iuz folé. 'i:i f szerkeverékkel.=. be kell sÓzni.. : ..

de a kertben is megfÜstÖlhetunk kisebb halakat sík roston. Miel tt tÜzet rakunk távolítsuk el a gyomot' A f kÓzt ugyanis lehetnek olyan nÖvények iS. de lehet ennél valamivel nagyobb is.9' ábra. hÚzott acélbol. A fÜstÖloláda '1 . és ugy rÖgzítjÜk azokat.1 . lehet leg fényes. hogy a rÚdon ne mozdulhassanak el. a kialakítását a 2. 5 minden oldalrÓl jÓl ki kell égetni. forgatni és elle norizni a f Üstol dést. A rost mérete lehet 50 x 30 cm. átmér je 5. a halak alá egy kis nyárÍakérget.7 . kevesebb h t termel parázs Vagy nedves fával letakart faszén (a nedves fa fejleszti a fÜstÖt) felett fÜstoljÜk a halat' Ha a halak itt kicsit meg is sÜlnek _ de valÓban csak egy kicsit _. horg anyzott acélbÓl készÜlt ládát el bb 28 . ábra A szÜkséges kampÓkat. így atuz. Az L profilbÓl hegesztett keretbe 2. . esetleg horganyzott lemez- feny kéreg nem számít) . hanem árthatnak 2. amelyek segítségével ^ kÖnnyen fel tudjuk akasztani a halakat a fÜstÖlg Iuz folé. és várni.hogy be tudjuk s zni a halakat a f Üstolés el tt. hogy a hor- rozsdamentes acélbol készÜlhet. Halak fristo!ése na9Y. A halakba friss Vagy szárított f(jszereket tehetÜnk. és a 2. vagyis aZ izzo parázs felett szabadon mozgathass uk azokat. málnalevelet Íenyoágakat (ebben aZ esetben egy kis égett Miután megfeleloen vastag réteg izzo parázs alakul ki rádobáljuk aZ el készített \ \. hogy kÖnnyen tisztíthat legyen ' Az acélrudak A horgászaton. akkor készíthetÜnkegy hordozhatÓ fÜstÖloládáL Ennek a nagysága lehet 60 X 60 X 25 Cm.Ha két napra megyÜnk horgászni.3 cm-es hézagokkal vasrudakat hegesztÜnk. ahogyan a kitisztított és bes zott halakat elakasztják f a kamp kra. éS egy hosszabb dr thuzall amelyre felakaszthatjuk a halakat a kampÓknál fogva.6. ahogy an azt a 2. amelyek segítségével a természetben is meg tudjuk fÜstolni a halakat.\ bl -\ : \ \ Ha a halak mellett hÚsszeleteket is szeret- \r \ A 2. . . A halakat egy pálcára ÍelÍuzveis felmutatja' A pálca végeit rogzíthetjÜk két villás vég bothoz' akaszthatju k a IŰz ÍÓlé.10. 2. BefejezésÜl már csak a botokra tŰzÖtt halat kellett a faágak kÓzé rakni.B. A halak felÍíizéseés rogzítése a kamp kra is' Vagy borÓkaágat dobni.7 mm . amelyek nem csak ÓŰzlenek. . Ez aZ acél jol bírja a Az ilyen roston inkább a kevésbéizzÓ. akkor vihetÜnk magunkkal a halak fÜstoléséhez kampÓk mellett elég. hogy elkészÜljÖn az ínyencség nénk megfÜstÖlni.10. ábra mutatja. . ahogyan azt a 2. nem tÖrténik semmi. ezért nem hajlik meg a halak alatt. .9. ha egy doboz s t viszÜnk magunkkal.11. Sem a rost elkészítése. ábra. ábrán kétfélekampÓfajta láthatÓ.5 mm vastagságÚ acéllemezb l. meleget. A 2. ábrán láthat . természetes tíÍz Íelett b lVagy gany (cink) ne kerÜljon kapcsolatba aZ élelmiszerrel. Sem rajta a fÜstolés nem bonyolult folyamat. ábra mutatja.

. {fon ')a a tt udak (evef ával .*'Ií!f#.lhet.: ÖlheazI tése. ara 2. :nnél sztett Jakat rlbÓl. stot) "neg lem b) . ábra.1 1' a.lobb .zl1ak :t ÍŰ_ c kat. =. A kerti grill folé helyezhet ftistot állvány 29 . horélel2. a láda aljára pedig mintegy 1 cm_es rétegben Írirészport vagy faforgácsot sz runk ábra' Hordozhat Í stol láda zerethor- ehet abra lg sá1)ez-. 1)OZ- tÜzet a kozvetlenul a Íustol láda aljában rakjuk meg.) a IŰz. .12." i. lrn at . b) a ládát kovekre állítjuk' és a tuzet alatta. a kovek kozott rakjuk meg.

amelynek nincs saját fÜstelvezetése. A láda oldalán merevítés fut végig. amely a ÜstÖt illatosabbá teszi.13. c) az oldalnézet méretei ha az állvány tetejére egy természetes anyagb l készÜlt ponyvát terítÜnk akkor. A ponyva tetejére vágjunk egy 10 cm átméro1u lyukat. 30 . AZ állvány anyaga hengerelt zárt profilÚr acélr d. . A láda falának als részén lyukakat f runk. . így elég fÜst marad a fÜstÖléshez a ponyva alatt. Ha egész halakat akarunk fustÖlni.Vagy égerfával Vagy f a) f részporával fÜstÖlni' A fát megsz rhatjuk f szerrel. kerti grillt átalakíthatjuk oly mÓdon. A halakat legjobb vékonyra hasogatott tÖlgy.b) az alapméretek.5 mm. .amelyek így egyfajta tart lábakat képeznek. felÜlre kerÜl a 10 mm vastag acélrudakbÓl készÜlt rostély ' AZ ilyen anyagb l készÜlt rostély a ho hatására Sem változtatja a form áját. akkor aZ acéllemezb l készÜlt levehet kémény. A Iuztér mérete megad)a aZ állvány kÜls méreteit egy felfÜggeszthet berendezésnek. a halakhoz 15. ábrán egy olyan kicsi kerti grillt láthatunk. A forrÓ forgácsbÓl emelése mellett a kÖtozÖtt kolbászt megfÜstoli 1 0. A fÜstolést egyszerŰ trÜkkel segíthetjÜk: elég. 20 x 20 x 2 mm esetleg 30 x 'l 5 x 2 mm. a doboz teteje ezen támaszkodik' A tet re szereljÜnk fÜleket. festés nélkÜl.25 percnyi bÜkk-. mivel még a leginkább tuzállÓ festék szagát is sokáig lehet érezni. .r =f b) 2. ): amelyet legjobb rozsdamentes acéldrÓtbÓl készíteni. LO_ A kis A co . Vagy ha Van. amikor a parázs felett megkezd1Ük a fustolést. a méretei lehetnek 15 x 15 x 1. ha a láda már forrÓ. hogy aZ alkalmas legyen a halak fÜstolésére. hogy kÖnnyen le tudjuk venni akkor is. ábra.A drÓthálÓ oldalán behajlítjuk a dr tok végét. akkor magasabb berendezésre lesz szÜkségÜnk. amelyeken át a Ieveg bejuthat a dobozba. K b l és tégláb l készilt kandall -ftistol a) a kész építménY. c) 2. BelÜl.ltt konnyen kialakíthatunk egy egyszer f ÜstÖl t'. de a felesleg el is tud Iávozni' A ponyvát tobbszor is felhasználhatjuk. korÜlbelÜl a doboz magasságának felénélVan a fÜstol rostély.A ládát legjobb nyersen hagyni. Az állványt alul keresztrudakkal merevítjÜk ki.12. a rostély ezeken áll a láda alján. 1 5 perc alatt. származo fÜst szÜ a fedo néhányszori meg- id kséges. amelynek magassága mint egy 70 cm.

Vagy Szenvedélyes horgá- A páclé 10 kg halhoz: kell átforra!ni) 0. a tonhal Vagy meglehet sen zsíros. A fistol ládában felakasztott pontydarabok füistolés után 31 . A hál alá tegyÜk a lecsopog zslrI felfog tálat. hogy a haldarabok tokéletesen megszáradjanak. Csak ezután lehet elrakni vagy szálIítani. és indul fÜsto|és. b. agát is Sokaknak Van hétvégiházuk Vagy családi házuk 'észén doboz a drÓalján.al fÜs: cÜ kk-. <észÜ lt :ratunk -:egadszthet a mint szÜ A halat aZ el melegített fÜstol be tesszÜk. mint amilyet a 2. . '-'ely a acsbÓl meg- lercnyi _ 3f u stÖli megszÜnteti a fagyasztás okozta mellékhatásokat). Ezután a fÜstol I bezárjuk. nem (zŰzott Vagy reszelt) fokhagyma.14. het leve- A halaknak megvan aZ a legyÜnk f hogy szívesen lepotyognak a kamp kr l.és téglaépítmény szolgálhat kerti grillként és fÜstÖl - foly mellett. nikor a conyva lyu kat.. c.lt ros- A (: elég. ksé- :crofilÚr 5 mm. az égerVagy a szilvafa. Ezzel egy id ben gyakran kell szell ztetni a fÜstol kamrát. ha ezek keverékét zárniuk. egy hétig lehet fogyasztani. ábra mutatja. és a kérgétis távolítsuk el. mint például a fa!ainak nem keIl légmentesen részébenlév acélrudakra akasztjuk.dakb ná1át' l :. i1Ü ta se sarat. ábra. A fa legyen tiszta. hogyan nézhet ki egy ilyen építmény. j l m kod fÜstol ben a ponty 2-3 ora alatt készre fÜstol dik. alatta helyezzÜk el a drÓthál t. A Üstol Ódon. ábra). . roSSZ tulajdonságuk. A fÜstolés befejeztével fontos lépés. A pontyot fe!szeleteljÜk patkÓkra. 2 mm.5 kg konyhas 6 L víz (megfelel a tiszta ivovíz. hogy a keletkez g z e! tudjon távozni. dZ egyre megy (a fÜstolés Hogyan Íustoli ink halat? A halak fÜstolésére gyakran használnak rostéllyal ellátott fÜstol ket.12. k . ezért a fáb l készÜIt fÜstÖl ket nem kelI hornyolt-csapolt (falcolt) deszkáb l készíteni. p a meg. ^ Szok. A legmegfelel bb tŰziÍa a bÜkk-. és mintegy 0 orára h vÖs (az ideális a +5 "C) helyre tesszÜk. esére. i abakat ként (vagy a sík roston fÜstÖlhetÜnk vagy oIyan szerkezeten. hogy a nagyobb darabokat vagy aZ egész halakat konynyen be lehessen rakni (2. ezuIán már elveszti 2. hogy a hal ne puhuljon krÓ| . Ha feIÜlr l rakjuk be a haldarabokat a fÜstol be.1élkÜl. nagyon vatosak. A fÜstolt ha! hÚsa gyonyor conyva ronyvát A fÜstolt hal nem tart s élelmiszer. A fÜstolés optimális h mérséklete65. ábrán bemutattunk) egyszerre . '1 Egy kipr báIt praktikus recept: Kihorgásszuk a pontyot _ halast b ! Vagy a fagyasztobol. Sok halfajta. . és ne essen szét és ne hulljon le a kam- a lazac hÚsa ugyanis -stÖlni.hogy a halat gyorsan és alapoSan leh jtsÜk. nem jelent gondot ugyaniS. anyag- aranyvoros színt kap. ha a deszkák kozott leveg zlk' A haldarabokat a fÜstol fels esett darabokat.14. Megfelel h tés esetén Vagy hideg id ben is legfeljebb ízéIés min ségét. A darabokat pácba (a pác receptjét lásd lejjebb) tesszÜk. amely folyamatos jelenlétet igényel.13a. 3o be:'ÓtbÓl -cstély. A fÜstolés els o Íélré4ában a Iuz égjen láthat Iánggal. Se csigákat. A h snak meg kell szabadulni a párátol. ne hagyjunk raj- k ki.70 "C. ki kell leveg ztetni és alaposan le kell hrjteni. : g rillt zetése. Egy egyszer . használjuk. 2.. és hagyjuk alaposan Iecsopogni. A pácbÓl kivett haIdarabokat leoblítjÜk. A legjobb. de a telek nem elég nagy egy fÜstol megépítéséhez. ízlésszerinti mennyiség doboz ''eljÜnk <kor is. amely feIfogja a lemakréla. kamp ra akasztjuk (a kamp t a gerinc mogé szÚrjuk).

hogy nem tÖkéletes a Iuztér ajtaja' valÓ Íalazáshoz használnak Ez kÖrÜlbelÜl 110 oC-os h mérsékletet bír ki' Mindig csak annyi maltert készítsÜnk'amelyet 0. a minoségébol és a { 2. Fáb l készult ftistol a talajszint alattl t ztérrel 32 . éS ne legyen melegebb. 2.16. mint aZ egyszer tégláké. Használhatunk például gyorsan kÖto maltert amelyet Iuzállo anyagokkal (samott. de vágÓkoronggal darabolhatÓk .15. vagyis a tuz a tuzIér aljában ég' Ha alaposan kiszáradt trjzifát használunk.a legmegfelelobbek erre a kerámialapok. és általában rostély nélkÜli. 1 ora alatt képesek vagyunk felhasználni A szilár_ dulo maltert víz hozzáadásával ujra képlé.5. akkor az égésután a IŰztér alján csak tiszta hamu marad. megmUnkálása kicsit nehezebb. Un klinkertéglát is Ezeknek a tégláknak a A fÜstÖlot legjobb egy kisebb dombra állítani. . mint 25 "C. portalanított alapra horcjuk fel. A tuzteret Ugyancsak vízIaszíIo anyagbÓl készítjuk. Szépen f ustol dott pisztrángok és pontyszeletek tr. ábrán egy egyszeru. hogy aIuztér ajtaja jÓl zárod1on. és legyen rajta kis levegozIeto ablak' amellyel szabályozni tudjuk a leveg beáramlását .15.a tuzteret és a fÜstvezetéket. 2. ábra. hogy a IuzIeret elég alacsonyan tudjuk elhelyezni A lépcsok stabilabbá teszik a fÜstÖlo also részét. Az egyszerubb fÜstÖl k legnagyobb és leggyakoribb hibája. felfrissíthetjÜk.A építettfÜstÖlo láthatÓ' Ebben a halak mellett szinte mindent meg tudunk fÜstÖlni. deszkábÓl fel- szívÓ. répkályha építéséhez használatos malter Vagy A IuzIér alapmérete 30 X 50 X 30 Cm. kerámia) A téglábol rakjuk tuzIeret samott-téglábÓl vagy más tŰzállÓ ki Használhatunk nem nedv- kennyé tehetjÜk. de ezzel veszÍt kÖtotulajdonságaibÓl A maltert szilárd' tiszta. ábra. A tuzIér Íalazásához tobbféle' CSegitt kÖzÜl választhatunk. aZ építéskora levego h mérséklete nem lehet 5 "C-nál kisebb. UgyeljÜnk arra.

erámia) :'Ü lbelÜl r i ? r g csak 1Óra szilárképlé- -=l . cse- -rint az g | áknak :3r vagy 'n altert. 3 a rostély.4 a t ztérben ég tíiz hatására Íejl dik Íust.17.31 me- 2. r '. ábra. KorszeríÍíémÍiist l 1 szabályoz rész.ai5Ól A -a hord- veszít =-séklete I . 2 hamugyŰjt . amelyre a fristfejleszt keveréket sz rjuk. 5 Íustol kamra. a keverékb l ^ér. 6 a Íustelvezetésszabályoz szeleppel l 33 .' r anyag: a kerá3 :arabole.

amely a sokkal és a kátránymaradékokkal egyÜtt árI a fémeknek. ha saját SZemÜnkkel gyozodÜnk meg arrol. egy kevés zsályáVal' Szurokf vel (oregán ) és kakukkf vel ossze- 34 . ami bevált mÓdsZer a fust áramlásának lassítás ára. akik rendszeresen akarnak halat fustÖt alkalmazunk. éS fÜstÖlhet a feta típusÚ sajt is A sajtot legalább 1-2 oráig hagyjuk a fÜstÖn. A Iuzt'érbol aZ égéstermék nem Iávozhat t lságosan gyorsan. éS a tetszet sebb megjelenéshez fával boríthatjuk A f Üstol nek hossz kéménytkell készíteni . nem csoda hát. hogy a fÜst és a bel le árado SZag ne Zava\a a SZomSzédokat. Az egyszer sajtfÜstoléshez a SZeletelt Vagy lereszelt sajtot kend be tesszÜk.2.. amelyet lereszelÜnk. eZ a kívántnak megfelel en szétoszt1a a fÜstÖt a kamrában' padl felett mintegy 5 ' . de napjainkban kaphatoak már speciális keverékek is.. A fÜstfejlesztésre vékony aproÍát vagy f részport használunk. 30 %os zsírtartalmÚ eidami sajtra. SzÜk- Eidami fustolése hus megfÜstÖlésérealkalmaS. hal Vagy hÚrskészítmény nélkÜl tuzeljÜnk benne. ábrán bemutatjuk a cseh Pavel Surma ^ képzomuvészsajtfÜstÖlési specialitását.5. és ÖsszekeverÜnk friss f szerekkel (1) A f szerek kÓzÜl pr báljuk ki a bazsalikomot. amely fÜstÖlni. anélkÜl. 'B ora fÜstÖléSre. hogy aÍalazatban repedések. A fÜstÖlésre alkalmas sajtok: eidami. ábrán a fÜstelvezeIo derékszÖgben megtorik. vagyis mindenféle hÚs. A fÜstol szekrényt felállíthatjuk a kert egy védett Szegletében. ha azonban azt szeret- Össze. hogy a fÜstÖlt sajt egy tÖmbbe olvadjon akko r a homérsékletetenyhén megA legjobb megoldás azonban. de jÓ a gouda. legyen. így a nedvesség Íokozatosan elpárologhat. de ebben aZ esetben ÜgyeljÜnk arra.5 m legyen . A szekrényes fÜstÖl k kevés helyet igényelnek. így érhetjÜk el ugyanis. A cs készÜlhet kerámiábÓl . lgy maga is megfustÖl dik. érdemes készen kaphato szekrényes fÜstol t vásárolni. A rozsdamentes acélb l készÜlt fÜstol kamra (2 17 ábra) fels két harmadát a hÚs ÍelfÜggesztéséreszolgálÓ akaszt k foglalják el. hogy száraz és tŰzbiztos helyen és védeni a rozsdásodástÓl. nénk. a keverékbe tehát sok finomra Összevágott bazsalikomlevél kerÜl. átveszi a fÜst illatát. A fustÖléshez viszonylag hideg ) í Í t' I A fÜstÖl kamra alatt a fÜst Új ra trányt változtat. csak minimális emelkedése legyen.7 cm-rel helyezzÜk el i fels részében. hogy aZ építmény egyenletesen száradjon ki.120 "C folé a h mérsékletet. eZ biztosítja. f tsuk. 2. A kis kéménytszeleppel láthatjuk el.. a fÜst csak lassan. elég 2 Cm 1 m-en (2 : 1 00). els haszn álala A szárítást és az elso begyÚjtást legkorábban Üresen befejezése után 24 orával végezhetaz építés juk el.gomolyogjon''' A fÜstelvezet cs nek.. mindossze 90 X 90 X 160 Cm méret . További emelésétis Íokozatosan végezzÜk. hogyan lehet ezt csinálni. kÖzben pára keletkezik.300 mm áIméroj nek kell lennie. A berendezés alkalmas hal és hÚs fÜstoléséreegyaránt. AZ Új fÜstol t az Üzembe helyezés el tt legalább három napig ségÜnk lesz egy szitára. hogy a fÜst megfelel mértékbenlehŰljÖn egymáshoz érjenek A legtobb szekrényes fÜstÖl berendezés hidegfustÖlésre készÜl. egy 700 L-es fÜstolo. . amely mintegy 175 kg 2. szololevelekre. amelynek tetejét le is lehet venni. hogy a darabok A 2.. Saitok Íustolése Ajl elkészített fÜstolt sajt aZ egyik legfinomabb csemege. mivel a fÜstolés tonkreteszi a berendezést. Az els begyÚjtáskor ne nÖveljÜk 100'. f A ustolésre felakasztott hust ne rakjuk tÚl s r n . segít a fÜst áramlásának szabályozásában Azoknak. a kaskaval. ha fustÖlt halak és husok mellett ezt is egyre tobben szeretnék maguk elkészíteni. ez rttal deréksZÖgben felfelé' A kamra aljában' a A halat vagy a hÚst rudakra akasztjuk a fÜstÖlo a lecsÖpÖg zsírI felfog tálat . a tŰztér és a f ÜstÖl kÖzti távolság legalább 1 .15. A fÜstÖl t rendszeresen tisztítani kell... ElhelyezhetjÜk a házon belÜl is. azl mindig kerÜl1Ük el. hogy novelhetjÜk. tÖrések keletkeznének.1B.A Íalazott t ztér kiégetése.4. amelynek legalább 250. A h mérsékletet fokozatosan noveljÜk. A legtÖbb szekrényes ÍÜstol ben egy adag aprÓfa Vagy f részpor elég 5.

)ol látszik a sajt és a f szerek aránya a sajtban' 2. A fuszerkeveréket alaposan ÖsszekeverjÜk a reszelt sajttal. 3 minden kész. 8 a sajt alján szép mintázat keletkezett. EzenkívÜl Az el készítésnél nagyon kell Ügyelni Kezdetben a sajtot viszonylag nagy h mérsékleten kell fÜstÖlni. ahol a kialudt t z felett h l ki. amelyek gyÖnyorŰ márványos mintát hagynak a sajton (B) A leveleket nem kell tÖkéletesen eltávolítani. hogy a fÜstÖléshez megfeleljen. arra. 2 asz l vel kibéleljLik a szitát.. 5) Láthatjuk. a lényeg. annál finomabb lesz a sajt. hogy a levelek mindenhol b ven átfedjék egymást. tigy. és hozzáadunk még késhegynyi kÖményt Lehet azonban csak sok bazsalikomot és csilipaprikát használni. hogy a szololevelek átfedjék egymást. Az utolso lépésként már csak a szololevelek nincs szÜkségunk Semmilyen bonyolult berendezésre. sz|ta és sz l levél. 9 már csak a szeletelés van hátra 35 . hogy teljesen megolvadjon. hogy a szintén behelyezett kolbászokat rovidebb ideig Íustoljuk. mivel a sz l levél is ehet A sajt metszetén (9) . akik reggelig a fÜstol ben hagyják a sajtot. hogy aZ eszkÓz a célnak leÍejtése marad. Ha már a sajt megolvadt. ha megolvadt A sajtot kicsit megnyomkodjuk (2) keverve. ábra.18. csokkenthetjÜk a h mérsékletet' Összesen 2. A fustÖlés megkezdése elott a sajt tetejére sajtkarikákat teszÜnk (6) . 4.t r a keverékbe darabolunk még két csilipaprikát. ) r Az így el készítettsajtot felakaszI1uk a fÜstÖl be (3. de ne feledjtik. 4 Íelakasztjuk a fustol be. 5 egyszer Íustol ben készítjuk el a fÍJstolt sajtot. Vannak.5 orán át fÜstolÜnk' Minél tovább tart a fÜstolés. A leveleket gy kell elhelyezni. 7 a sajtot kivesszuk a szitáb l. 6 így nézki a kész fustolt sajt. éS az egész keveréket a szol levelekkel kibélelt szitába ontjÜk. Eidami sajt Íristolése(P Surma receptje) 7 reszelt sajt.. ellenkez esetben a sajt lecsopÖghet a fÜstolo al1ára. hogy a sajt ne folyhasson ki akkor sem.

és kÖzben enyhén megf ÜstÖljÜk. r 3. hogy helye : ! '' I i ? r r . a legnépszerubbek a kor ala- meglehet sen szokatlan anyagokbÓl készÜlt kÚak. ontvényb I készult japán gril!.1..barbeoue'' néVen ismert) Vagy grillezhetjÜk. 2 rostély atuztérben. amelyben aZ izzo szén aZ annyira SZeretett Fudzsi1ama kráterét mintázza.Íozésrl avagy grillezésr l és fÜstolésr l Sokszor a hÚrs el - jelent. 3 tartok. de aZ évszázadok során elterjedt egész Ázsiában' ahol els sorban helyiségek f tésére. Például hibachi (ejtsd hibasi) edényben. készítésekombinált kezelést kovetel meg. porcelánbÓl vagy fábÓl. Kism éretíí fusto| berendezések A hÚst étkezésreáltalában csak hokezeléssel készítjÜkel: legyen szÓ sÜtésr l. ábra. A hÚst azonban roston is megsÜthetjÜk (a világban ez aÍolyamat . A hibachi egyszer ségével szinte felkínálja. Az 1 tuztér.hord ozhato 3. például bronzbÓl. Ez egy egészen kÜlonleges barbecue' legalábbis ami a torténelmétilleti. A Távol-Keleten találhatunk Iuzhely. Egy japán házban biztosan Van legalább három hibachi. a sokoldalri hibachi akaszt k.teaf zésre és fozésre használták. A hibachi japánul tÜzes edényt. a grillez rostély 36 . majd sÜtjÜk. amely faszénnel mukÖdik. Ez val jában egy kis kályhaszerŰ hor- dozhat dául el bb Íozzuk. Vagy edényben lévo tÜzet hibachit is. pél- Eredetileg talán Kínáb l szárm azik.

amelyet a hamutérbe gy rve gyÚjtunk meg. ha forrÓ. Üzletben vásárolt . amelyre a fÜstfejleszt keverék helyezhet . Egyszer a hord ban valÓ fÜstolés. de egy másik rostélyt is. a kolbászok és más. és ezzel hosszabb ideig fÜstol a kerámiábÓl készÜlt gott anyag beszivárgott a hordÓ anyagába. hogy a kor alak r grill belsejében két rostély Van .f Üstolt h s'' esetében tudunk szinte csodát elérni azzal. kÖzvetlenÜl a parazsat tart rostély fÖlé egy Újabb rostélyt akaszthatunk. A 3.. akár a bérházak balkonjain is hasznáIhatjuk. ábrán grill. Fentr l lefelé a Van ellátva. Kis helyen elfér. hogy kÖnnyebben rácsot illesztjÜk be. hogy a berendezést IŰzbiztos alapra állítsuk.legyen a modern háztartásban. a . kisebb rostély is felakaszthato. Els sorban a virsli. a) rostélya hordozhat kor alakri grill. A további fontos alkot része a tartÓ. vagyi s aZizzo faszén egy szinttel lejjebb 3. ezek kÓzé. ' '10 Cm-eS magasságállítást.2. A faszén meggy jtásáhoZ papírt használunk. ábra. így akár a szobában is használhatÓ. általában ennek eZ a feltétel szokta okozni a legnagyobb problémát. de mindig Ügyeljunk arra. A hibachi használaIa mindegyik készÜléknélazonos. Ez a rostély is kivehet . amely alkalmas ut ftistolésre is minden gond nélkÜl egy Úrjabb. b) a bels ty b ))- lehessen tisztítani' Az als részben találhatÓ a hamutart . A grillezorostélyt a kerámiatáI peremébe fÚrt lyukakba illesztjÜk. hogy gond és égésisebek nélkÜl mozgathassuk akkor iS. mivel a hord k korábbi tartalma szinte minden esetben párologni kezd. 3. hogy a grillezorács alá mérsékletetjobban megtartja. Erre szor1uk a f Üstfej leszt keveréket. Ez a beszivár- a melegítéshatására áItalában 37 . AtŰz.3. A Ezekben a grillekben általában ÍaszénneltÜzelÜnk. amelyet kozvetlenÜl aZ izzo parázs Ezekkel a berendezésekkel konnyen meg kÜls fémkereten el- folé helyezunk. j l láthatÓ./- ll )S tk rlt egy szintén Öntvényb l készÜlt rácson fekszik. tudjuk fÜstolni például a grillezett virslit. amelynek ajtaján szabályozhat leveg nyílás Van. amely maga is fokozatosan melegszik fel. éS a saját jellegzetes aromá1á_ val befolyásolja a fustolés végeredményét. ábra' Kerámiatálas gril!. akkor a barbecue-készíIés kÖzben egyben meg is fÜstÖlhetjuk aZ ételt. az izzo alapot azonban keményfa elégehelyezhetÜnk grillezorostélyt. hogy enyhén meggrillezzÜ k és megfÜstolj Ü k. ábra). Ez lehet vé teszi a parázs feletti 7 . és fafogan- kovetkezo alkatréSzei vannak: g rillezoráCs. tésévelis elkészíthetjÜk. A hord nak természetesen teljesen tisztának kell lennie.. teljesen mindegy.2b ábra mutatja. Helyes használat mellett nem fÜstÖl. fÜstfejleszto keveréket szÓrunk. amelybe tyÚrval amely általában ontvényb l készÜl. milyen a kulalakja Vagy aZ anyaga.Ha tehát olyan hordot akarunk fÜstolésre használ- Ah A 3'3. amivel teljesen megváltozik a sÜlt Vagy grillezett kolbász már megunt íze. Praktikus berendezés a hÚsételek készítéséhez kisebb társaságban a kÖr alak kerti grill (3. A grillezorész ugyan lábakon áll. 'li 'e Ha aZ izzo parázsra nedves.2.

de természete- látványa lenyug Özo. a kandallÓt Vagy akár a grillt ugr kell elhelyezni. sÜthetÜnk. amelyet néhány gyárt SMOIry FUN-nak nevez. ami a természetben is alkal mazhatÓ. jo példa aZ ilyen berendezésre a kerti multifunkci s berendezés. ábra) .lés el tt hosszan és alaposan égessÜk ki. amelyeket a SzecessziÓs villák kÖrÜl alakítottak ki. kenyeret. ra1Ia. Korábban a kertnek CSa. ahogyan arra az kellemesen még talán emlékezik. kiSZolgálhatÓ legyen. hog: m kodésé: elhelyezésérenem alkalmasak. hogy a szakboltok milyehatalmas mennyiség kerti b tort. k. életvitele.amely a legkozelebb van atŰzhÓz. viszonylag kis terÜlet .. ábra.. szépen nyírott fuve Minden korszaknak megvan a jellegzetes éle:- és árnyékvet kkel. de minden olyan mÓdszerrel tudunk rajta ételt készíteni. id sebb nemzedé. Vagy egy részétkivágjuk. asztalokat. Minden marhabélszínt sÜtve. például Vagy sÜlt babot. mint egy régi gozmozdony a Vadnyugat elfog|alásán ak koráb l' JÓl elképzelhetjÜk mellette Frig t. A fÜstÖléshez használhatunk fábol készÜlt hord t is. kÖvon. uldÖgélni. kandall k és egyéb elhelyezésekor be kell tartani bizonyos szabá- A tekintettel . ahol A hordÓalak további lehet ségeket nyÚrjt. 2 nedves forgács Vagy frirészpor. Ahhoz Ugyanis nagyobb térre Van szÜkség' pontot figyelembe véve a modern. Ez' bizonyítja aZ iS. és s r ráccsal helyettesítjÜk' ni. de ennek alsÓ részét. fÜstÖ- Sen fÜstolhetÜnk is elkészíthetunk rajta menÜt iS. mai kertek csak a grillezést a barbecue-t és az enyhe f Üstolést képese' elviselni. grillt. ki tud ju k klopf oln i . A halakat vagy a kolbászt kamp kkal a hordÓ fels részébe akasztjuk. készíthetunkbarbeoue-t.4. de folyamatosan m kÖd fÜstÖlc a Szomszédokra. 3 a hord letakarása A fustÖl t. kandallÓt. mÓdja. A kornyékér zásához szÜkséges teret. egyre inkább a lak té r részévé válik. Hord Ítistol 7 a benedvesített téglaalap. ahol a hÚst fel tudjuk szeleteln i panírozni stb Helyet kell kialakítani a Íuszereknek. grillek. A Barbecue Smoker mindenki figyelmét azonnal magáravonja Úgy néz ki. még a legkisebb kertek A ételkészítésre SZolgálÓ kerti berendezése' lyokat. Ezt a SZen^- elég helyet kell hagyni a mozgásra. amelyben korábban valamit tároltunk. hintát . kerti épí:ményt. kis virágot termesztettek benne. is lehete:. A hord t kÖvekre Vagy téglákra állítjuk (3.4. be tud ju k 38 .elviselje'' aZ ilyen berendezés kertnek olyan nagynak kell lennie. GrillezhetÜnk rostélyon. A pavilonos medencés kertek. polcokat kell elhelyezni. c:: tÜkÖrtojást Vagy piríto:: f akár egy tipikus cowbot gond nélku - Miel tt megkezdjÜk a fÜstolést. árnyékvet t stb fÜstÖl Napjainkban a kert. néha f zhetÜnk iS. Nemcsak a adnak el. Az égetéstgy végezzÜk. teljesen elt ntek. A kÖzelÜkben ki kell alakítani a hÚs feldolgo3. Az átalakítás mindÖssze azzal jár. hogy konnyen megkÖzelíthet . és a konyhai eszkozoket . hogy egyszer en alaposan kiszárított IŰzifát égetÜnk benne. hogy aZ aljába lyukakat f runk. Buffalo Billt vagy Calamity Jane-t. a hordÓ alján egy tálban elhelyezzÜk a megnedvesített aproÍát Vagy aÍurészport. zÓldséget esetleg eg. Íed1Ük be legalább bel Ü 3. egyetlen funkciÓja volt.1. A kerti fustol elhelyezése lr l acél lemez zel. és a hord már készen is áll a fustolésre.

Ezt le a fÜstvezeték A kÖnyvben csak olyan eseteket mutatunk be. és a természet viszontagságait ha a kertet ho borítja' Ez azt jelenti. mint a fÜstol kamra alja. s t akkor is. amely alatt a talajt ledongolik felel bb talaj aZ ételkészítéshez. gyakorlati A fÜstÖl esztétikai látványa és a A fÜstolot építsÜkenyhe domboldalra. Van akozelben Íolyovíz. hogy mit fÜstolÜnk. A sáros osvény nem a legmeg- a éS még a legrÖvidebb utÓfÜstolés esetében is ha azI szeretnénk. het. ha a tuzhely kÖrnyékét csak egyszer en befÜvesítjÜk. Hely kell de allergiásak rá. 39 . kívÜlr l bárhogyan. A legroszszabb megoldás. megmaradjon aZ emelked áramlás. ahol általában a vendégek IarIozkodnak. nem lehet nagyon távol a lak épÜlett l. ejÜ k. általában legalább néh ánY Órát igénybe viszonylag alacsonyan lévo kéményb szagok és illatok. mivel a nedves homok tapad a cip re. amely a lakÓépÜlet vagy a gazdasági melléképÜletszerves része. hazai koA rÜlmények kÖzÖtt nem a legjobb megoldást amely a tart sítást elvégzi. fapadl t is alkalmazhatunk. például kemény tégla Vagy . hogy a IuzIeret megfelel távolságra tesszÜk a fÜstol kamrátÓl. és gyakran elesleges vitákat okoz. akik illatosnak tartják a fÜstÖt. enyhén emelkednie kell. tÜzeloanyagnak: mind a száraz tuziÍát. rendkívÜl kicsinek kell lennie. mivel a fÜvet gyorsan kitapossuk. Sokan akár bÜdÖsnek is érezhetik. mind Megfelel tárolohelyet kell kialakítani a Gyakran megfeledkezÜnk arro| hogy a grillezokvagy a kerti kandallÓk kornyékénmegfelel talajborítást kell kialakítani' Az ételkészítés helyének kozvetlen kÖrnyékére a legmegfelel bb talajburkolat a moshat csempe. hogy aZ eredmény értékelhetlegyen tobb mint egy ra' A fÜstÖlés egész ideje alatt áramlanak kifelé. olyan é9ésamely valakinek illatosnak t nér- zéseket. és a fÜstben ]évo Úgy érhetjÜk el. akár hull a nek bármikor elérhet nek kell h . de a folyamat VeSZ. akár estk.a nagyobb társaságnak rendezett grillpartik készítésénél). de nézzen ki a fÜstol Keznek. és aZ is el ny (f leg Szerszámokat is el kell tudni rakni. attÓl fÜgg en. habár vidéken találunk még olyan régebben készÜlt fÜstÖl t is. Nem szabad megfeledkezni arr l. Vagy a fÜst Útját vízszintes oldalfalain anyagok ne rak djanak . Ez aztjelenti. hogy nem szabad nehezen hozzáÍérhet he|yre építeni' lennie. a faszenet el kell tudnunk rakni megfelel helyre. amikor a fÜstÖl t a lakÓépÜlett l távolabb építikmeg. amelyek A fÜstol a mukÖdésébolkÖvet- termék. ha ahol le tudjuk mosni a kezÜnket. hogy atuzteret meglehet s távolságban kell elhelyezni a fÜstÖl kamrátol. gázza| Fontos figyelembe venni aZ uralkodÓ kÖrnyékén pihenohelyet is érdemes kialakítani. azokon a helyeken. tulajdonságai nagyon fontosak. de másban kevésbé kelt oromteli b l hideg fÜst száll fel. és ezáltal a fÜstvezetéknek meglesz a megfelel emelkedése. Erre f leg akkor Van Szukség. vagy más kopásáll tŰztol kissé távolabb. ha aZ utakat homokkal sz rjuk le. például megÍájdul f t le a el A fÜstolés ideje Ugyan válLozo. mivel ígY a IŰzteret a kamránál alacsonyabban helyezhetjÜk el. aZ elhelyezése során figyelembe kell venni néh ány olyan Szempontot. hogy a kiszolgálás és a Vendégek érdekébena sÜt f szélirányt. ha a készÜléket nem mindig faszénen. hogy aZ égéstermék áramlása ne álljon meg. Vagy a talaj egy kis dombra. hogy a fÜst aZ áramlás kÖzben leh(jljon' A fÜstvezetéknek azonban h mérsékletének. valamint égéstermékek l A fÜstÖl is tŰro burkolat. és hÚst kÖrbeáraml fÜst k lapok A A választjuk akkor Sem. Vagy elektromos energiával akarjuk fŰteni. ahol a grillek kornyékét általában apr zuzoIt k vel szor1ák fel. de mé9 azoknak is kellemetlen élményeket okozhat. a kézIorlo kend knek. ami nagyon megkÖnnyíti a munkánkat' fÜstvezetékkel hosszabbítj u k meg. Sokkal megfelel bb viszont aZ osztrák megoldás. A kerti fÜstol Vagy kandall kéményébl felszáll fÜst kellemetlen lehet a Szomszédoknak. éS egyben a megfelel hosszusága is' A IŰzIér ajtaja így alacsonyabban lesz majd.

ha a f ÜstÖl t. amely a telket két részre osztja.és a terasz egY részétféltet vel védjÜk a nap és a rossz id ellen.. nÖvényzetnek kÖszonhet en. kerttervezo mérnÖkre is. hogy ban tagolni kell. amelyet kÖnnyen fÜstol vé alakíthatunk mÖgÖtt rejtve marad a ne keltsen unalmas benyomást.5' ábrán láthatÓ ' Aház korÜli enyhén aszimmetrikus telket két részre osztották aZ els rész a ház megkozelítését szolgálja beleértve a parkol helyeket' A pihenésre szol- Erdemes azonban ra1zot készítenia pihen sÜt elhelyezésérol. Ügyelni kell arra. kertépít mérnÖkre. megoldás az is. aki kidolgozhaI1a kellemes kertet építhetÜnk. A helykiválasztást és a tervezést azonban bízhatjuk L hely és a kerti 9ál rész a ház szakemberekre. melegebb GorÖg országban és Spanyolországban is kedveltek a kÖnnyu.például olyat. ábra. miel tt még a végleges helyszínt kiválasztanánk. ehhez használhatunk kÜlÖnbÓzo színŰ. hogy akész. éS arra is figyelni kell. a kert másik részébenkis tavat alakítottak ki 40 . a kÜlÖ nbÓzo Ausztriában. Ezért minél job- Ha Új házhoz készítÜnk kerti pihen helyet akkor megprÓbálkozhatnánk valamilyen elegánsabb. amelyeket szabadon kombinálhatunk. ne nézzen ki Ú9y.5. vagy a napkozben feltámadt szél ne érje kozvetlenÜl az Ül helyet. Segítik a tagolást minták.nyári konyha'' éS kerti pihenohely bal oldali részébentalálhat a kerti kandallÓ.asztallal és székekkel. A terv alapján j l kihasználhatÓ tervek elkészítését bízzuk inkább szakemberre. hidegebb leveg . Németországban. alakÚ Vagy más anyagb l készÜlt burkolÓanyagot. tuzo napsugaraktÓl. Emiatt további két Szempontot is f igyelembe kell VennÜnk: aZ er s napsÜtés idején a terÜlet védve legyen a az esti. választÓfalak. fábÓl készÜlt de a sokkal A J a ház és a teljes kert kihasználásának pontos tervét. kÖrÖk. A . a megszokottol eltér megoldással 3. burkolattal fedett kertrész ne hasson tÚlságosan hatalmasnak. grillezot a lak épÜlet fala mellé építjuk. mint amilyen a 3. ívek stb. Fiisttil vel kiegészítettkeÍti kandall elhelyezése egy családi ház mellett. mintha egy parkolÓ lenne.

Csal aZ a feltételezés. A 3. l szítéséhez.7.6.7. a pihen hely a ház árnyékában helyezkedik el ugy. A Írancia Castello cég kerti kandall ia a koré építettstit _f z hellyel a rt t- telkekt lév novényzettel. hÖmpolyogni 3. Val jában eZ a kerti kandall olyan megoldás.t 5 A 3. A kandall t és a pihen helyet elhelyezhetjÜk a dallÓt láthatunk. amelyre szÜkséaZ és fel Van kÖnnyen átalakíthatÓ fÜstÖl vé is. hogy eZ nem tÚlságosan Ötletes megoldás. Fontos eleme ennek a megoldásnak a kanda|lÓ mogé építettlyukas téglakerítésiS. ahogyan azt a 3.9' ábra mutatja. amely a telket elválasztja a SZomszédos kÖrnyezetéhez. Minden természetes anyagokbÓl készÜlt. tl \l E- rl ll 3. amely hátulr l. a cseh határvidéken ahol val ban ritkán Van h ség és nagyon gyakran hideg szél f j Iév hétvégiházat mutat. Egy kerti pihen hely terve grillet és kti lonál f isto l ve! a családi ház szegIetében l L L. ábra jobb oldalán a háttérben láthatÓ egy fehér. amelyet fÜstoloként is lehet alkalmazni. ábrán egy fehér. Kerti pihen hely elhelyezése kandall val és hozzáépített Íistol vel egy vidéki ház kertjében 41 . amely megfelel a hidegebb vidékekre iS. ábra. amely a képr l aZ els ránézésreeszÜnkbe otlik. és ezzel val ban csendes pihen helyet alakít ki.6. ábra. amelyre nyáron zold novényzet futtathat fel. a viszonylag széles épít- A 3. ábra egy. még a legmelegebb nyári estén is elkezd lefelé a domboldaIakon. ábra egy edett épÜ letet f to eleme a francia kandallÓ' Ez mutat. hogy a kerti pihen helyet szélárnyékba kell építeni. hogy minél hosszabb ideig sÜsson rá a nap ' Az épÜ|et lak része és a hozzáépÜlt gaz_ dasági épÜlet megfelel védelmet ny jt a szél és a hideg leveg ellen.B. a szélvédfal mogott.9. amely minden nap. ábra. A kandall elejét téglacsempével rakták ki. téglábol építettkan- kert sarkába. A 3. SZe3. betartja ugyanis azt az alapelvet. vasb balra t le áll a fÜstol l készÜlt kandallÓ. ábra' Romantikus kerti pihen hely téglaalapra állított.8. . amelynek ételek gyors és kényelmes elké- gÜnk lehet relve mindennel. és aZ egész épÜlet illeszkedik a a kÖrÜlotte 3. tI A kovetkezo példánk olyan megoldást mutat.10.

Alul.10.mény egy teljes f Üstolot tartal maz. amelynek ajtaja a talajszinttel egyvonalban Van.ahol a falak osszeszŰkÜlnek. mintha az égéstermék gálnák. szélfog Íallal lév pad háta mogé építették 3. ahol a kandallÓ oldalárÓl csak a kandallÓ talapzatáI látjuk. a másik oldalrol a fÜstÖlo IuzIere találhato. Egy régebben késztilt kerti pihen hely. Pihen hely.1 42 . de az elozoekhez képest tel1esen más megoldást mutat be a ^ \-_\_x 3. ábra. valÓjában hátulrÓl egy tel1es fÜstolot építettekbe részén. kandall val A társasági igényeknek és a konyhai elvárásoknak egyaránt megfelel . fuggesztett kéménnyel. és padokkal. a kép jobb oldalán be a fustol t ábra. A kandallÓ fels felfogását szoltunnek. a talajszinten.1 1. éS ugy 3.

)' "{. Ez nem rejti el a gyonyÓru kilátást a kÓrnyezo vidékre. A jobb oldali kis fém- kéményeltÜntethet . vízszintes a fÜstt l átmelegedett koveknek. amelyet gy helyeztek el. A pihenohelyet a domb délkeleti oldalán alakították ki. hogy a fÜst ne Zava\a a társaságot.'' oat. Használatkor kihuzzuk a kéményt. ábrán lév pihen hely j példa arra. ennek ajtaj alátszik a kép jobb oldalán lent' A felette lév nagyobb ajto a fÜstol kamra ajtaja. dombokra. A IŰzIér a talajszinten találhatÓ. a meredek domboldalba vízszintes felÜletet képeztek A kiásott fÖldet elvezeti az égéstermékeketaz asztalba épített grill folÜl' Az asztal betonlapja Szolgál aZ étel el készítésére egyben a tálalásra is. A padhoz tartozik egy asztal .9:e.12.o T{ :.Q W.13. ábra. hogy hogyan lehet a maximumot kihozni az els látásra hátrányoS hegyvidéki terepViSzonyokbol.Az Összeállítás alapja egy nagy fapad. í9y a hosszÚr fÜstelvezeto biztosítja. amelynek a fÜst hutésére SzolgálÓ hosszu . egySZer en becsÚrsztathatjuk a kéményta fÜstol be. Kerti kandall a hétvégi ház és a domboldal árnyékában et . ábra. amely . és egyben jÓl kihaszn ál1a a talaj lejtéséta kandallÓ és a A 3.' o- *\-l> >- 3. ha a fÜstÖl nincs használatban. hogy ne zavarja a kilátást.11 fÜstÖl elhelyezéséhez. és Részben a fjtésre szolgál a pad támlá1ába. csovei egyben melegítik a pad támlájáI. hogyan kell el nnyé változtatni a hátrányt. 3. eZ folé fÜggesztették a fémb l készulI kéményt. hogy minél szebb rálátásuk legyen a táya.3. Kerti kandall fÍisto! vel és kls pihen hellyel 43 . A h vÖs oszi estéken kellemes érzésnekid lni annak háta mogé beépítettfÜstÖl .12. ":Vro. ábra.) :?1 @} o ."$.

ha a nyílását fémajt kkal lezár1uk _ fÜstÖl kam rává változik. A tuztért l a falban vezetett csÖveken épÜ leteket látn i vendég l k kÖrnyékén. A kandallÓ és a kerti pihen kialakítását megoldhatjuk kevésbéhagyományos m don iS. szolgál beépített. A kerti Összeállítás szinte bele kellett ásni a domb- a kiegészítoépítményekegyben a domboldalt stabilizál1ák. A kép jobb oldalán látjuk a bejáratot a pincébe. amelyet a domboldalba vájtak ki. a leg jabb nemzetkÖzi trendek figyelembevételével kertépítészeti készÜ lt. A helyet Úgy választották ki. A terv megvalo- Az eredeti berendezés alapján tervezték meg és készítettékel a fÜstol vel kombinált kandall t. Ez a viszonylag kÖltséges épÜlet azonban nem tartozik a ÍanIázia világába. A déli államokban ilyen például Pag szigetén ' ahol egyáltalán nem számít ritkaságnak a 3.14. ábrán kozépen láthat a kerti kandallÓ teste.Elég korÜlnézni Horvátországban.13. de Ül kének is megfelel. amelynek tetejét k egész építmény lapokkal Van burkolva. hogy gyÖnyor i kilátást nyÚrjtSon a domboldalra és a kornyezo erd kre. felette találhat a fém fÜstelvezeto kémény. aZ ajtaja a fal legszélénláthat . oldalba. A pincelejárat kívÜlrol _ akárcsak az sításakor elhelyezhet a viszonylag nagy épÜletben például pizzakemenCe iS' amely olaszo rszágban és Horvátországban általá- f zold nÖvényzet fedi. Kerti társasági épiilet terve. 3. amely használhatÓ ÜstÖl ként is. jut el a fÜst a kandallÓba. A 3. 11 . amely tartalmazza az étel el készítésére t bbÍunkci s berendezést is 44 . ábrán láthat épÜlet.a terep elegyengetésére használták fel. A pihen hely kialakítása kÖzben kitermelt k vel burkolták le a talajt aZ asztal kÖrÜl és a padok alatt. ábra.14. Ez az épÜlet. amely megtámasztja a domboldal talaját . amely . A kép bal oldalán lév fal rejti a fÜstolo tuzteréI. Ezzel me9maradt a természetes kapcsolÓdás a kertben vezet osvényekhez. nosnak számít . A 3. A kandall el tti padok használhatÓk aZ elokészÜleti munkákra is. A fel egyben támaszfal iS. ábrán láthato terv alapján például elkészÜlt a kis kerti ház a téglaburkolatÚ klasszikus kandall val és egy g rillel . j Ötleteket és a kor sajátos stílusát felhasználva.

.') n 3'16. uu. an )t ffin lT-7^r. Íristol vel és a konyhai kerti épiiletre el készítésreszolgál berendezésekkel Íelszerelt 45 .IN )- ik n. ábra. Két változat grillel.

amely nyáron kandallÓként. Felette találhatÓ a f Üstol kamra' amelynek falába h m éroI építettekbe. ezért nem akadálYoZZa a mozgást a kertben. Az építmény alapra épÜlt. ebk ben találhatÓ a tuzIér. hol helyezkedik majd el. hogy a fÜst lassabban IávozZon a berendezésbol. A kert Sarkában áll. ábra mutatja azt.17. amelyeket meg lehet találni ként néz ki. ki fogj a Üzemeltetni. Egy 3. tuzrako helyként funkcionál. Egyszer kandall val kombinálva . a fenti ajtÓ a fÜstÖl kamra ajtaja.kÖrÜl általában nagyobb kert Van. ábra. hogy a fÜstot t l gyorsan A gyakorlatban aZ építés tt alaposan át el gondolnunk. hogyan kell a fÜstÖl t Üzemeltetni. amely kis házik - . hol fekszik a telek. Nem Iárgyaljuk a m uszaki adatokat és az építkezésimÓdsze_ rek pontos leírását. ábrán hátulr l láthatjuk a fustÖl t. Ebben a fejezetben bemutatjuk az építkezésteljes folyamatát.17. i l m kod fristol a korábban leírt kÖvetelményeknek. t l nagy építmény. amelyen a kandallÓt Vagy a fustÖlot felépítjÜk stb. gépekre is szÜkség Van. ahol ezeket pince. A két tervra1z tartalmaz éghajlatokon. ábra. Ha a házban nincs EzenkívÜl ez aZ épÜlet használhat kerti parti Vagy egyszeru társasági ÖsszejÖveteleknél. akkor szÜkség Van olyan helyiségre. aZ alapok lerakásátÓl a tet elkészítéséig. A mai modern családi házak 46 tet fedi. a kerti kandall felfÜggesztett kéménnyel. másrészt viszont aZ elhelyezése megf elel a felépítéseSem kerÜlt sokba. Télen a legjobb f tistolni építése egyszer Íustol Az északi ridegebb aZ rabban építenekfedett kerti konyhát' Egy fedél alá kerÜl a tálalÓ. kifejezetten az építkezésiszakkÖnyvekben. A fÜstol építése tt el bb a pontos. gyakran más. amely alkalmaS grillezésre és roston sÜltek készítésére de az osszeállítás is.18. hogy milyen gyakran fogjuk használni a berendezést. tartalmazza a fÜstÖl t és egy rÖvidebb konyhapultot is (3 16 ábra) . mérettel el ellátott szerkezeti ra1zokat kell elkészíteni. így elérhetjÜk. A kÖvetkezoen fustÖlo nem 3. a gépeket el lehet helyezn i.ebb l Az építmény kéményén lev tet vel a fustol ne hŰljÖn ki kissé lefojtották. gyak- egy kisebb helyiséget a kerti szers zámok tárolására is. amelynek gon dozásához komolyabb SZe rszámokra. A 3' 1B. kell 3.2. A 3.hogy aZ építés kÖzben nehogy meglepjen bennunket valamilyen váratlan részlet. A kerti fustol építésének SZemléltetésére egy egyszer típust választottuk.

^

Tokra,
,

e

lynek

nincs
lSégre,
= '

'it

yezni,
parti

Az építkezés kezdete és a Íisto! méretei A ,,háziko" típus kerti fusto! aZ egyik legelterjedtebb típus' A kÜlalakját és a bels
szerkezetét a 3.19. ábrán

rél.

ra)z

érthetjÜk meg.
l

és részletek leírásáb l, ill.

láthat osszeál!ítási
ra1zaikb

Van, felette a homéro, a kamra belsejében pedig, a h mér alatt keresztben a hÚstartÓ rÚrd. A kamra alsÓ részébetesszÜk a lecsÖpog zsírt felfogÓ tálcát. Ez alá tegyÜnk egy
élelmiszer ne essen bele a fÜstvezetékbe.

vízszintes hál

t, hogy aZ esetleg

lehullÓ

l

-egf elel . :rt sar_

sokba,

ebb

a típusnak aZ alapja a fÜstÖl kamra, amelyet 1,2 mm-es vastagság acéllemezb l készíthetÜnk, majd ezt a kamrát Íalazzuk
Ennek
korbe téglával' A kamra elején nagyméret ajtÓ

A fÜst a fÜstvezetéken érkezik alulrÓl a fÜstÖl
kam

czgást 'atjuk a
ajtaja '- stÖl t :- t, eba^
_

rába, és felul távozik a kéményenát, amelybe ajánlott szabályozoszelepet építeni, mellyel akár teljesen elzárhatjuk a kéményt, A fÜstol kÜls fala tégláb l készul. AZ acél-

-

A méretek cm-ben

dallÓ-

:.= :

rnér t

talál-

1fÜstÖt
-.ávoz-

^3gy a

,; aasza.3 el, ki

at kell

i-elyen
:

I

:'e egy
^

aziko-

'elezetar-natát,
:

:eséig.

-erettel

^ hogy
_:rnÜn^

-gyalju k

cdsze-

3.19. ábra. A kerti Ííistol,

':

találni . ekben.

^ér;12hamutál; tet borÍt ; í6 ftistelvezet ; 1 7 lakar léc; í8 Íedél

el lnézet és metszete í fal; 2vakolat,3aÍtjstol bels Íala; 4alap;5 acéltart ; 6rács;7 azsírfog tálca; 8tart r d; 9 h mér í3 fustelvezet ; í4 fodémgerendák; í5 h dÍark cserepek vagy más 70 téglakoszoru;11 t
;

47

tására tágulÓ acéllemez ne tegye tÖnkre a falat,

lemezbol készÜlt fal és a kÜls ÍalazaI kÖzÖtt hagyjunk dilatáci s hézagot' hogy a h ha-

A kÜlso té9lafal vastagságát a helyi id

járási

klasszikus teto fedi, fÖdémgerendákkal, amelyek a hÓdfarkÚ tet cserepeket tartják A fustolo oromzatát deszkával borítjuk, eZ védi az

ne nyomja ki a fÜstÖl oldalát , Az építményt

viszonyoknak megfeleloen kell meghatározni, a h szigetelés és aZ épÜlet h tartása jobb

lesz, ha vastagabb a fal. A hidegebb vidékeken

nyÚljon ki tÚlságosan, hogy ne akadályozza a fÜstÖlo Üzemelését.

id j árás viszontagságai ellen.

A

borítás

ne

építeniA megfelelo hoszigetelés és a h tartás segít abban, hogy a f Üstol kamrában hoszszabb ideig és kÖnnyebben meg tudjuk tartani a szÜkséges h mérsékletet, Az roSSZ h tart épÜletek a kÜls homérséklet_változás hatására gyorsan felmelegednek, de gyorsan le is
h

mindenképpen jobb vastagabb kÜlso falat

A méretek cm-ben Dilatáci s hézag

/'

megoldást: a vékony és a vastagabb falat is, A fÜstÖl kamra bal oldala a vékonyabb falat mutatja, amikor aZ élukre állítjuk a klasszikus méretŰ téglát, a másik oldal pedig a vastagabb falat, ahol a vastagság megegyezik a tégla

jlnek A 3.20. ábra mutatja mind a

két

-L
-T
1-

hetetlen dilatáciÓs hézag, a és a kÜlso ÍalazaI kÖzÖtt

A szélességével. képen j l láthat aZ elkerÜl-

bels

acélkamra

O')

_l_
I

N

A fÜstol helyének megválasztásakor nagyon

Vakolat
AjtÓ

alaposan mérlegelni kell, hogy mekkora térre lesz szÜkségÜnk a kiszolgálásához. ArrÓl Sem szabad megfeledkeznunk, hogy a fÜst alulr érkezik a fÜstÖlobe, ami azI jelenti, hogy a fÜstvezetéknek árkot kell ásnunk, Vagy
l

fÜstÖl kamra alapját kell lesÜllyesztenÜnk A fÜstÖlot építhetjukrészlegesen a foldbe sÜllyeszIve Vagy egy másik épÜlethez ragaszt-

a

ha domboldalba építjÜka

fustÖlot

3.20. ábra. A

ftistol

Va is, A fÖldben

metszete

lév részeket azonban alaposan szigeteljuk a talajnedvesség ellen.

A méretek mm-ben 3.21. ábra. Az alapraiz kimérése

A méretek mm-ben
3.22. ábra. Az alap kiásása 3,23

48

')zni,

arasr

3bb :ken 'alat
a:tás
-

Az épÜlet ki számított méreteit a leheto legpontosabban áI kell vinni a terepre, CÖlÖpÖkkel, zsinÓrokkal ki kell jelÖlni azokaI (3 21 ábra) A munkát két ember kÖnnyebben tudja elvégezni, és sokat segít, ha egy egyenl száru,
ahogyan azt az ábra is mutatj a. Ezzel pontosan be tudjuk állítani a sarkokat, a derékszÖgeket, és ezzd pontosan be tudjuk tartani a terven

a fustÖl kamrábajut

acéllemezb l készÜlt fÜstÖlokamrát építÜnkbe ezeken áll majd
kereszttartÓkra

- lefedjÜk. Mindkett t alaposan szigeteljÜk, és hagyjuk alaposan kiszáradni A fÜstÖl kamra alatti alapba ha
rudat.
beÜltetÜnk két Vagy három keresztmerevít
H

derékszogu háromszÖgvo nalzot használunk,

asználhatunk például 20-as
tehetjÜk azI

CSZi

i-tan
.:artÓ
^

a

fÜstÖl kamra' Ezekre a

l_profilt;

i

eis
két

atá-

SZerepl méreteket.

véletlenÜl lehullott husokat felfogja A fÜstÖlokamra alatti lyuknak - amelybe a fÜstvezeték

a rácsot, amely a
fÜst

at is, 'alat :ikus ; abb

A mérésután foghatunk neki aZ alapok és a

torkollik akkorának kell lennie, hogy a

.eg la

.

:rÜ l-

ai^n

ra

Jyon

:erre

,llrÓl
^

sem

,agy
-t
^
^+

ogy

els lépésea beton alaplap elkészítése Legjobb' ha a betont bevasaljuk _ amely az egész f ÜstÖlo alapja lesz. A kÖvetk ezo lépésként Íelf alazzuk a Iuzteret és a fÜstvezetéket . A tuzteret jÓ min ségŰi té9lábol építjuk,Vagy a beton alapra Samott-téglával bélelt IuzIeret alakítunk ki (3.23, ábra). AIuztér falainak elkészÜlte után beÜltetjÜk a helyére az Öntvényb l készÜlt ajtÓt . Az ajtÓn legyen leveg áramlást szabályozÓ nyílás.

fÜstvezeték számára szolgálÓ árok kiásásához (3 22 ábra). Élesás val pontosan kÖvessÜk a kijelÖlt vonalakat, méreteket, hogy a Íalazásnál Vagy a beton ozásnál ne kelljen Zsaluzást használni' ha azonban a talaj nagyon omlÓs, vagyis a kiásott árkok falai leomlanak, akkor a zsaluzás elkerÜlhetetlen (A zsaluzáshoz a1ánl1uk az Építési abc Sorozat Zsaluzás és átlványzatok c. kÖtetét, CSer KiadÓ, Budapest, 2009) Az építés

biztosan a kamrábajusson, éS ne szÖkhessen el a téglafal és az acélÍal kÖzti dilatácios nyílá-

Son át. Ha a kÜlso fal vastagsága miatt a
méreteket nem lehet ennek megfelel en beállí-

tani, akkor acéltart k alkalmazásával betonkoszorÚt készítÜnk,erre egy réteg meSZeScementes malterréteget terítÜnk, és ebbe állítjuk bele a fÜstol kamrát. A napjainkban már

kaphatÓ speciálisan kályha Vagy kandallÓ építéséhez használatos malter legalább 1 ,5 Cm vastag legyen (3 24 ábra)

Az építkezés menete

A felfalazott Vagy kibetonozott alapra

jobb, ha a betonkoszorÚra - felrakjuk a kÜls fal els Sor tégláját. Meszes maltert használunk, de lehet meszes-Cementes maltert is
használni.

még

: dbe . asztala-

-rn k.

A felfalazott ég teret és a fÜstvezetéket eZ ut bbit egészen addig a pontig, ahol a fÜst
A fÜstkamra alapja

Fokozatosan lefedj Ük a vízszintes fÜstvezetéket egészen a Iuztérig aZ egész felfalazott alapot, ajánlott a lefedésnél acélmerevítket használni. Az egész fÜstol kamrát is felállítjuk az alapra. A kamra als része teljesen nyitott,
ezen át jut be a kamrába a fÜst A fÜstÖl kamra leállítását a 3.25. ábra mutatja

FÜstvezeték
; :

3.23. ábra. A kerti

fustol alapraizának

metszete

3.24. ábra. Az alap teltalazása és az acéllemezb készrilt ftisto! kamra alá készítettbetonkoszor

l

49

3.26. ábra.

talazása

Az acéllemez Íustol kamra

korbe_

nY/

\trv

Vv

\Jr

),,

\(,,

3.25. ábra. Az acéllemez Íristol kamra beállítása és a Ítistvezeték, valamint
a

t

zlér lefedése

s0

hogy a csÖvet tÖbb darabbÓl állítsu k Össze. ha hosszabb A kémény Íelállítása a fustol kamra tetejére 7 kéményzáro szelep. Bár megtakaríthatjuk aZ egyes részek nehézkes befaragását.26. kialakítása 51 . ezérI I I I korommal egyÜtt belefolyik. A fÜstcs bels kerÜletén szintén Van egyfajta csÖpÖg kicsÖpÖg.a kÜlso védofal Íalazását. A gy r(i már maga is szigeteléskéntm kÖdik.28. El bb csak a durva vakolást végezzÜk el. kÖvetk ezik' A fÖdém Öss zeáll ításához célszeru kéménybeállítása után a tet elkészítése EI bb elkészítjÜk aZ alapkeretet. meg arrol. mint a tet elorenyÚlÓ része. A másod ik részben helyezzÜk el a kéményzáro Szelepet. CSak ezt kovet en jÖhet a kÜl- 3. ábra) _ . ábra. Ehhez a korbef alazáshoz alkal mazhatunk konnyített anyagokat (gázszilikátot stb ) Az építkezés menete pontosan kÖvethet a 3. ábra.27.2B. 5 a csatlakozások kotések s simítás. 2 aÍodémgerendák ossze_ kapcsolása. ábrán. Vagy akár teljesen elzárhatjuk a kéményt A szelep állítÓpálcá1a hosszabb legyen. amellyel szabályozhatjuk a fÜst áramlását. hogy aZ építményminél szilárEzuIán kezdhetjÜk dabb legyen F 1 A kamra els oldala nyitott marad. 4 a szarufa osszekapcsolás a. ideig be van fŰtve a fÜstolobe Vagy télen . kivéve a keskeny oszlopokat aZ ajtÓ mellett Úgy. A fémcs aZ alsÓ részénlévo kerámiagyuruvel illeSZkedik a kamra tete1éhez. A téglákat kÖtésbe rakjuk. amelybe a kondenzvíz a A szakember segítségétigénybe Venni. 2 vízelvezet gy r 3.27. hogy így véd1e azt az ido1árás viszontagságaitÓl. hogy a tet nek jÓval t ]l kell nyÚlnia Miután a falakat felhÚztuk a kívánt magasságig. amely aZ egész fÖdémet tartja majd Ne feledkezzÜnk a homlokzaton. f'=j I I I I a fels részéreegy vízelvezeIo gyurut illesztÜnk. 3 a2. és egy csÖvÖn át . szarufa kivágott része. foleg akkor. és az 5. f leg a sarkakon. A tet szerkezet és a lehetséges 7 5 x 5-Ös kotés. a szelepet ugyanis elÖlr l állíthatjuk egy karral. Mivel a kéménybenkondenzvíz keletkezik. ha a kÖtésekhez fémkapcsokat használunk. ábrán láthat . BeillesztjÜk a fÜstelvezeto csovet a fÜstÖl kamra tetején lévo nyílásba (3. A kÖnnyebb tisztításhoz ajánlott. hogy az a1Iohoz szabadon hoz záÍérhess Ü n k. A tet szerkezet Összeállítása a 3. johet a vakolás.

és erre kerÜl a legfels simítÓvakolat Erre homlokzati festék kerÜl. A tet fedése a/ h dfarku tet cserép. amelyekre Ezután befejezzuk a vakolást. majd befjthetÜnk. hogy az utols sornál kisebb az átfedés. Ez nem számít meghibásodásnak.31 . ezérI tet tet cserép H dfarkÚl hogy a kéményis téglábÓl készÜl. ábra mutatja A kéménykialakítása modosíI1a a tet szerkezeÍéI is. Mielott valÓban fÜstolni els IuzgyÚttásnál a fÜstvezetékben kondenzálÓdnak az égéstermékekés a IŰziÍában. -? 3. és egyben ellenáll a nedvességnek is (el fordulhat ugyanis beázás. 52 . hogy hogyan kell rakni az egyszer tet cserepet és hogyan a kÚrpcserepet. amely nem káros az egészkémény. f leg a fÜstÖl kamrát' Csak amij kor az egész építmény l kiszáradt és befÜstol dÖtt. legalább 24 oráig Üresen mukÖdtessÜk. feler sítjÜk a cseréptartÓ léceket.30a ábra) A 3' 30b ábrán láthat . a kondenzvíz lecsorgása a kéményfalán a bef téskor stb. eZ aZ Üzemeltetés természetes velej ároja. a SZer lef kéményelemekb l készíthetj Ü k. ahogyan azt 3. amely a m kodés kozben magátÓl elt jnik majd.30c ábra mutatja a felrakott Cserepeket. A 3.a kéménykorÜli kész bádogozás és a kripcserepek felrakása kezdenénk az Ú1fustÖl ben. foghatunk hozzá a val di fÜstÖléshez. Az egész építményt vízállo vakolattal vonjuk be' A durva vakolatra rabichál t feszítÜnk ki.Ha nem lehet betartani az el írt távol- ségre. valamint a falakban lev víz. ábra. b) a tet szerkezet metszete és a cserép felrakásának m dja. így a fÜstÖl t elég néhány évente egy- FelépíthetÜnk azonos Vagy csaknem azonos elven mŰkod fÜstÖl I azzal a kÜlonbséggel.) Az Összeállított tet szerkezetet kenjÜk be penészedéstgátlÓ és tuzállo bevonattal. A IŰztérben tÜzelÜnk. A ÜstÖl f kéményét kész A tet szerkezet Az építkezés befejezése után a fÜstÖl t néh ánY napig hagyjuk száradni.A fÖdém tervezésekor nem szabad megfeledkezni arrol. Az A méretek cm-ben 3'30. hogy a tet n áI Vezet majd a ságot a kéménycsés a szaruÍa kÖzÖtt. és a kéménykorÜli bádogozást. hogy a fÜst rendesen átjár)a aZ egész fÜstol t.27. ábra. a zároszelepének szabályozokar1a rovid . c) a cserépfelrakás befejezése e! tti pillanatok . és ugyelÜnk arra. esten i. majd a szaruÍára egyszeru tetofed modszerrel felrakjuk a hodfarku Cserepeket (3. A kémény 3'29. akkor a csÖvet tokéletesen szigeteljÜk' olyan h szigetelést válasszunk. A házlk el reny ! tet szerkezete felett tudjuk beállítani. A tet cserepek felrakásánál ne feledkezzÜnk meg arrol. a Szelepet nem elÖlr l. A. hanem oldalrol.

b) olasz stílusrjr fustol s3 . o TVA l o <erÜ sték egy<ész ke O ta o "o o on b) 3. ábra. lára ekre lÓd5rán zeru :eto- Teg . dés.o :a\t" u o ev" !oo' o o. a) rény >zért tet ) nos )gel.tb be ittal.rled- ivolkkor rige- da észI nek ) lzvíz .9' zro\ . t azt tása epítU 'ob o' . Falazott kéményíÍ Íristol a) hagyományos kialakításrj fÜstol .31. ket.0.

a benne lév zsír teljesen kifolyhat és a hÚrs is megéghet A: ér:. rr\ - vezo. vezeték miatt például a fÜst forr marad. a tíÍzteret és a Í stvezetéket is A felá is t- I. := kifa. Erdekessége a fÖld alatti fÜstvezeték és t ztér.3 . nálhassák. (3. beleértve a Íiist<il alapját. ha aZ id j árás kevésbéked- a3 7'z lalz ra rne saA'_ krr Az.: 336 54 .Íustol k 3. A t lságosan rÖvid fÜst- f ÜstÖl típus megválasztás ánál és aZ elhelyezésnélmindig alkalmazkodnunk kell a he|yi viszonyokhoz. magát a fÜstÖl t és a kÖzvetlen kornyezeIét kÖnny tet vel fedték.32. is A Természetesen aZ itt megadott adatokat és méreteket szÜkség esetén mÓdosíthatjuk a saját igényeink szerint. A kerti Ííistolmetszete. = teg.ehetséges kialakítása az itt bemutatott típus. így a fÜstÖlt hÚs tÚrlságosan felmelegszik. Yizszintes fustvezetékes A kerti fÜstol egyik l. tég Ia boi'i:. ábra. hogy a fÜstolot akkor is hasz- afala 3 ala: 3_ A: tŰz-. Az ábrán bemutatott példán sík terepre kellett fÜstol t építeni. A méretek cm-ben 3. lÚg: Fo ^: ésa tor"' ték: gyc - alka tég a SZAC Afearn 3 goli illesz A A vel kap' \e Ös sz Íu. A m dosított méretek azonban ne nagyon kulÖnbÓzzenek aZ ábrákon feltÜntetettekt l.

ábra. de rostély nélkÜli is' Ez utÓbbi esetben elég a tŰztér al1ára egy lábakon állo egyszeru rostélyt állítani (3. a pÓrusos Íalazoelemeket Sem a) ffi r b) A fekvo vezetékek lehetnek kerámiacsÖvek is. A fÜstÖl alapja aZ árok. olyan kivitelben. ill. ne torjenek el.36' ábra mutatja. ábl ra) Az a legjobb megoldás. a kuls Ú1ra csak a jÓ min ségu oÍ_pz. felállítjuk rá a fémb l készÜlt fÜstÖl kamrát.34b. ábra. Erre a célra a jÓ min ség l kisméret A méretek cm-ben 3'33. A fristol kamra teteje. ha ezeket vízszintesen is Össze lehet illeszteni. ebben építjÜkki a tŰzteret és a fÜstvezetéket. b) a t ztér ajtaja A méretek mm-ben A fÜstÖl alap1ához té9la a legalkalmasabb építoanyag.rrne '- JYA eg- r fe1e:ján 3. A pergola alatt elhelyezett ftistol oIdalnézete Fontos. A csÖveket alaposan ledongolt alapra fektessÜk.éS teljesen tégla.37. amelyen látszik illesztÜnk Össze. amelyeket kályhaépítéshez használt gittel 3._J A fÜstelvezet t tégla (kéménytégla)vált be leginkább. hogy a tégla ellenálljon a fÜstnek és a nagy homérsékletnek. t -.32. ábra). ábra mutatja ryu zsz-3d- a:a A tŰztér ajtaj ának jÓl zárodÓnak kell lennie (3. amely ellenáll a gyenge SaVaS és lÚrgos hatásnak egy aránt' a1ánlott téglával bélelni.' -N -ltTi*-3 1 A borításhoz használhatunk kÖvet vagy mŰkÖvet is. hogy a fÖld Ülepedésével ne vetemedjenek meg. bele^ értve a Íalazatot. amely el segíti.35' ábra. és a fagy se tegye tÖnkre. ábra a fÜStÖl metszetét mutatja. a) a tíizlérmetszete. beépítettrostélyos.33. Ha elkészÜlt és kiszáradt a Íalazott alap. a fÜstvezetéket és a tuzteret is' A tet t Szaggatott vonallal jelÖltÜk. amelynek nagyon er s a nedvszívo képessége.34. de alkalmatlan erre a célra a porusos és az Üreges szabad alkalmazni. l-3oo+3ooJ l--- 396 x 716 380 x 700 600 6OO kamra f méreteit és aZ elolnézetét a 3. a rostély és a hamutárol . A kamra anyaga lehet -l 3. mert csak így biztosíthat a tuztérbe áramlÓ leveg pontos szabályozása a leveg nyíláson át' A tuztér lehet hagyományos. Nem tÚlságosan alkalmas a fÜstvezeték bélelésérea samott-tégla. hogy aZ égo fa alulr megkapja aZ égéshezszÜkséges oxigént. jobbra az felfuggesztés pontos raiza ail - 55 . ha a tuzteret tuzállo samott-tég lával bélelj Ük' . A vezetéket készíthetjÜk a kéményépítéshez kaphat elemekb l is. vagyis kiÍalazni. amely egészen a fÜstÖl kamra alá vezeti a fÜstÖt A f ÜstÖio oldalnézeIéta 3.

amely megvilágítja a fÜstol do hÚst. A méretér tÖbbszÖri \ -l.1 ._ = A 3.0. ábrán csak tá1ékoztat jelleg ek' és a helyi feltételek alapján határozzuk meg' A fÜstÖl formáját és szerkezetéI teljesen szabadon. ha belulrol deszkával béleljÜk' Vagy kívÜlr l kap is télen olyan nagy. ham u: vezete terítik hrirs le aljába 56 . ezért gyakran kell tisztítani' 3.33.35. kivehet rostély fáb l készÜlt' A kamrát aZ ido viszontagságaitÓl gy is védhetjÜk . hogy milyen gyors a fÜst áramlása a kamrában. 38. és valamilyen fedett helyen tároljuk Láthatjuk. Ezt a f ÜstÖl t -r-_ 3. 1 aÍu.36b áb- T f. Az ajtÓ legyen rakni A fÜstÖlo ra) készíthetÜnk.32.B. ^ amelyet vékony lemezb l készult takar fed 7 a kondenzvíz elvezetése. ábra. akko r ajánlott szigetelni aZ ajt t. és a 3. A fÜstol kamra méreteit és aZ ajt felfÜggesztés részletes ra1zát a 3. a Sarkok pedig 30 x 30 Vagy 40 x 40 mmmerevítésére eS szogvasat alkalmazunk. e fÖlé kerÜl a homéro.a fustol kamarát is beleértve _ fábÓl készult fÜstÖlot mutat.37. A beépített rostély nélkuli trÍztérben alkalmazhal .38. b) ftistol kamra ajtaja kukucskál nyí!ással. ábrán találjuk. A fÜstelvezet a fÜstÖlend élelmiszert Ha a fÜstol t valamint kondenzvíz-elvezeto elemet' A f ÜstÖl kamra elÜlso oldalán nagy méret cs be ajt nyílás mérete 120. annak alapján. hogy a ren- Úgy tervezték meg. hogy aZ ajtÓ kinyitása nélkÜl ellen rizzÜk a fÜstÖlés folyamatát. SzereljÜk a 1 30 mm legyen. ábra egy teljesen . a merevít kre tesszÜk a lecsÖpÖgo zslrI felfogÓ tálcát . r A fÜstÖloben az a1to fÖlÖtt helyezzÜk el a hÚstarto rudakat...hogy kÖnnyen be tudjuk Van.2 mm Vastagságu acéllemez. faborítást' használjuk. amely lehet vé teszi. ezekre akasztjuk kamp kkal 600 a) A méretek mm-ben 3. még a roSSZ id k bekoszÖnte elott szétszedjÜk. éS a be a szabályozoszelepet. A fÜstÖl folé építettkonny tet Vagy pergola méretei a 3. a r a1ta1ára kukucskálÓnyílást (3. Ez akkora legyen. . L o N *l termékekkel . így az kimozdíthatÓ jobbra Vagy balra' A jobb betekintés érdekében a kamra belsejébe. hogy a f Üstol kamra is 3. hogy ne szŰkítse le a felszállÓ fÜst tját. ábrán lév részlet - prÓbával állapítjuk meg.35. A zárolemezI egy Csavarral vagy Szegeccsel er sítjÜk a lyuk folé. Az elektromos munkáknál tartsuk be a biztonsági elokásokat ' Az égo burája nagyon gyorsan berakÓdik fÜsttel és más égés3BO b) kukucskálonyílás fÖlé egy kis fényforrást er síthetÜnk.39.ha télen nem akarjuk használni ' hogy sszel. 4 az ajt keret.36' ábra. ízlésÜnknek megfelel en alakíthatjuk ki a fustolésre várÓ élelmiszert' A kamra alj ába. A ra)Z alapján szabadon variálva sokféle me9oldást találhatunk a legegyszer bb f Üstol kialakít ásához. 2 h mér . a) A Ítistol kamra elolnézete. A kukucskál egy mintegy 3 Cm átmér j nyílás. 5 a 3. Erre a célra tokéletesen megfelel. 3 kukucskál nyí!ás. amelyet kintr l vízcsepp alak lemezdarabbal zárunk el. annak egyes részleteit és a szerkezeIi megoldásait ábrázol1a. .

8 a fustol kéménye 57 . kulon hamuténel. aban J j esz- ! . amelynek ugyancsak kulon a|taja van. ekoz' acján . a . ábra' Egy másik lehetséges megoldás a Íáb l késztilt kamrájrl Íiistcil 7 a ÍÜstol alapja a trjztér. amelyet a terep d lésszogével azonos szogben vezetunk.'en- 3. = "Ősít- 1 lizaEyon =gés3.. hogy a tustolt hris leessen a fustol kamra fenekére. 7 a rostélyra kerÜl a lecsÖpog zsírt Íelfog tálca. amelynek kamráia hÚst fáb l késztilt :- a hÚsckkal ?)a.: télen :l ri el az ha kap :c .39.l :3 rke^t eg- =-át is arnak ::asait :' alva J 3gys:Ö lot 'a is ag sá- - - arjuk dok iyen ). =Ce. amelyen ontvényb l készult ajt vani 2 a t ztér beépített rostéllyal készult. amely megakadályozza.és Íagyáll téglákkal van bélelve. amelyek egyben szét is terítik a fustÓt az egész fustol kamrába. alakÚ r: egy . 3 a t ztér h . a '= fogÓ : - : szÖri 1 - ' kítse 0gy . . ábhogy stÖlés 3cm f .' Ölé.\-l* . ábra..aljuk ='gola -. 4 a Íustvezeték kerámiacs b l készult. 6 dr tb l készult acélrostély.38. Ftistol berendezés. 5 a fustol kamra aljába' a fustvezeték torkolata Íolott a fust áramlását lassít rudakat helyeáek el.

mikÖzben ledÖngÖljÜk. A fustÖl t egy fal mellé építették.4. vagyis a fÜstolés nagyobb szakértelmet kíván. s8 . dulni.amelyek j l illenek a mai családi házakhoz is (3 37. ÜgyeljÜnk arra is. tudnunk kell. Mielott azonban nekifogunk egy ilyen épuletet megépítéséhez. ábra is mutatja. vagyis valÓjában aZ osztrák_Magyar Monarchia terÜletén . El bb A betont alaposan Újabb beton réteg kÖvetk ezik tek. ken. A telek emelkedését a mUnka kÖnnyítésérehasználjuk ki' Sok Íáraszto foldmunkát sporolhatunk meg vele. l feletti tér falazását nagyon j min ségben kell elvégezni. á. vasalással meger sített t 3. Ez azI jelenti. A tuztér alja ebben aZ esetben mintegy B cm-rel lehet aZ ajtÓ alsÓ pereme alatt. ezzel belul és meghosszabbíthatÓ a ÍÜst Útja llyen fÜstÖl ket szabbítására. Ezeknek a berendezéseknek aZ el nye. de készíthetunka kamrára oldalrol is ajtot fÜstvezeték mer leges a tŰztérre. r. hogy ezek használata. Ezek varázslatos építmények. paraszti. amelyeket kívÜlrol kerámiagranulátummal delkezésre állÓ hely szukossége miatt a fÜstÖlonek helyet adÓ építményt. A ra1zon ugyan ennél magasab- a talajszintre tenni. Íalazolt kemencék kéményébe építettek fÜstÖl kam rákat. de Ugyanerre a célra alkalmas a rozsdamentes acél iS. tÜzel tér alját azokon a helyeken. éS atuzteret mélyebben. A Iuztér akkor Se legyen víz alatt. korábban ugyanis a kÖr alak vékonyabb betonréteget terítÜnk a foldre. ha t.szÓrnak kÖrbe A f Üstolokam rába a fedél levétele után. hogy a tuztér. éS ezekben f ÜstÖl- felulete vízszintes legyen. f leg a hegyvidéki terÜlete- Napjainkban ma is gyakran találkozhatunk A kÖvetkez kben a 3. felulr l rakhatjuk be aZ árut. Ugyela nagyobbra no a távolság a tŰzIér és a fÜstÖlésre felakasztott hus és hustermékek kÖzÖtt. vagyis a h forrás nagyon kÖzel Van a fÜstol kamrához. vagy számítani kell nagyobb kre. hogy ennek aZ alapra gyakorolt nyomása meglehet sen nagy. Hasonl megoldásokkal találkozhatunk olaszország északi részénis. ahol maga- ni kell arra is. llyen megoldást láthatunk a 3. A fÜstÖlon nagyméretrj ajtÓ Van .35. Ennek a nyomásnak aZ ellens rlyozás ára megfelel ' teherbírÓ. majd a felÜletét elsimítjuk. A kÖnyvben már leírtak alapján mi is készíthe- Az alaplap jÖtt. hogy mélyebbre helyezzÜk a Egy másik megoldás a fÜst Útjának meghosz- gyakran kombináltak kenyérsÜt kemencével.40. ezen keresztul rakhatjuk be a fÜstolend hÚrst ' Az ajtÓ fÖlé. ábra mutatja a fÜstoloháziko építését Atuztér ajtaját nem kell kozvetlenÜl . Ezzel ami Segíti a fÜst lehŰlését. hogy a beton (3 43 ábra) . ábra). Vagy kihasználják a terep egyenetlenségét. de a munkát bízzuk inkább tapasztalt k mŰvesre' A 3.36' ábrán. id nként meglocsolj uk vízzel' tunk olyan fÜstol berendezést.. mivel ebben he- \AI A fÜst és az égéstermék utjának meghosszabbítását gyakran Úgy érik el. erre kerÜl a betonozáshoz használt acélhálÓ' majd alaplapot kell készíteni(3 42 ábra). A Íustol kamra alatti zteríi fustol beren dezések A fÜstÖl kamra alatti IuzIérrel készÜlt fÜstÖl berendezések valÓjában aZ eredeti fÜstolési m dszerre épÜlnek.44. amely hasonl mÓdon mŰkÖdik. hogy a f ÜstÖl t magasabban. ahol sokkal rosszabb a ban Van aZ ajtonyílás. ábrán láthato fÜstol típust ismertetjÜk. ebben aZ esetben a tuztér alját is magasabbra kellene tenni. A vezetéket kerámiacsÖvekb l állították Össze.40. eZI vízmértékkel ellen rizzÜk' Az alaplapot hagyjuk meg szilárAz alaplap elkészítésének leírását megtaláljuk minden építkezésikézikÖnyvben. hogy lyezzÜk el a tuzIereI' Napjainkban ÚJra divatba a kisebb kerti épuletek alapjait és falait k b l készítik Az ilyen épÜlet nagyon j néz ki. hogy egyszer bb a szerkezetÜk. amelyek tuzIere kÖzvetlenul a padlo alatt volt.Íoleg a kezdok számára _. a fÜstÖlt hÚs magasságába kerÜl a h méro. a hátrányuk viszont . HasonlÓ megoldásnak számít a vidéki gazdaságokban a beépített ÍÜstol . megkÖzelítése. hogy alaposan szigeteljuk es éppen nem használjuk a fÜstÖl San Van a talajvíz. a fÖldbe ásva alakítják ki.lehet magasabban is' ahogyan a 3. 3. és a Iuztérhez lépcsokÖn juthatunk le. ilyen fÜstÖl kkel például Magy arországon Vagy Horvátországban.

40. ábra.41. Fal mellé építettÍtistol .. ábra.kerti házik '' típusti fustot berendezés 3. foldbe építettt ztérrel s9 .3. Klasszikus .

ábra. ábra.42. ábra. Az alaplapra épul talazal J. és kell teljesen megszilárdulni hagyni 3. A betont tömörítjük' majd lesimítjuk 3.t 3.45. A téglákb l készítettbé!és (a 1t 60 .44. Az alaplapot be kell vasalni.3.43' ábra.

46. hogy le kell mondanunk a burkolatr l. A fÜstÖI bels szerkezete. ábra' A kerti házik típusti ÍÍisttilkeÍesámetszete 1 ztér ajtaja a szabályozhat leveg nyílásokkal. A második zárlapra helyezhetjÜk a lecsÖpÖg zsírt felfogÓ tálcát. mivel akkor a kéményenát torro fust távozik. és f leg a fÜstÖl bemelegítésekorkárosíthatná a fodémet. 2 a beépített rostély nélkuli tíj^ér.A val rakjuk ki.46. Ez azonban nem jelenti. A fÜstol d hÚrsok folÖtt osszeszukÜl a fÜstol . A tuztér a els zárlap felett Van egy másik.3 a Íustol kamra a|ja (a második zárlap) a fl'ist elosaására is szolgál al 61 . Példa erre a 3. ábra. beépítettrostély nélkÜl. amely a fÜstÖt a szélekre vezeti.45. Az amely azt mutatja. vezetjÜk át. ezálIal a fÜstot a kéménybe tudjuk vezetni' A fodémet tuzáll anyagokbÓl kell készíteni. els sorban a fÜst elvezetése kétfélemÓdon oldhat meg . el bb téglá- talajszinten Van. AZ 3. ábra mutatja . majd kÖrbeépítjÜk termésk vel. hogy a tuzteret kÜls k IuzIér belsejét h áll téglával béleljÜk. mivel a ho felfelé áramlik. éS ezzel jobban szétoszt1a a fustÖt a kamrában. a fÜstot aZ els zárlap kÖzepén lév nyíláson els változatot a 3.

amelyre a lecsÖpÖg zsírt felfogo tálcát is bítjuk a fÜst Utját). A Iuztérbol a fÜstÖt el bb elore.3 a fÜstol kamra alja (a második zárlap) a fÜst elosztására is szolg ál. ltt a hátsÓ áramlást használjuk ki. 62 . a tuzIér ajtajának irányábavezetjÜk (ha id el tt teszÜnk atuzre. ábrán bemutatott fÜstelvezetés' A fustÖlot a k kerítéshez építették. Falhoz építettkerti ftistol 1 a tuztér ajtaja. 2 a beépített rostély nélkÜli t ztér. amely a szilárd tuzeloanyagÚ kandallÓkhoz és kályhákhoz is alkalmas elhelyezhetjÜk A kéménynyílását a f Üst I H 3. 4 a lecsopogo zsírt felfog tálca.A második megoldás a 3' 47. ábra. 5 a hajlékony. akkor az a1tonyitáskor egy kevés fÜst biztosan kiáramlik. innéI az els zárlap felett a hátsÓ fal lrányába áramlik. rozsdamentes acélb l készÜlt. de ezzd a mÓdszerrel meghosszab- a falba épített ék mentén a fÜstÖl kamrába' A fÜstÖlo alsÓ lapja tehát a fÜstvezeték felso része. majd folytatja Útját bevezetésével ellentétes oldalon helyezzÜk el. hogy a fÜst minél jobban áI1ár1a a fÜstÖl do hÚst' A fÜstelvezeto hajlékony.47. rozsdamentes acélbol készÜlt cs szigetelése 3.

Az 3. Azígy elkészítettkerti fÜstÖlo megfelel a legszigorÚbb esztétikai kÖvetelményeknek iS. hogy a tŰztereI alacsonyabban A t kÜlonállÓ épÜletben helyezték el. amelyet helyben használt építanyagokbÓl építettek fel fÜstÖl a A fÜstÖl alsÓ része.49. és egész télen megmarad a hÓ.5. ahogyan azI aZ á ra mutatja. hogy a fÜst szabadon haladhasson felfelé. ami fÜstÖl kamra beleillik A els a szokatlan tet nek kÖszÖnheto. Egy hegyvidéki hétvégiházhoz tartoz Ítistol 63 .. ábra. amelyben a tuz\ér és a fÜstvezeték kapott helyet. például IŰzállo gipszkarton lapot A még nagyobb tŰzliztonság végett a fémbol készÜlt ajtÓt bevonhatjuk alumíniumfÓliával. elsosorban a videki pillantáSra megragadja a látogatoI az épÜlet aszimmetrikus jellege.48. és kÖrbefalazni. hogy a régiÓ hegyvidéki jellegu. kÖrnyezetbe .. elég csak a felszínen elhelyezni. a vidéki épuletek jegyeit magán visel fÜstÖlot láthatunk például megfelelo típus kiválasztásakor vegyÜk figyelembe a helyi építészeti hagyományo- A fustÖl kamrát fémlemezbol készítették.de készíthettéglábol is' A bels SZerkezeti megoldásokat és a méreteket a 3. A teto megoldása 1elzi. durván megmunkált kob l építették.^J$ri. és a régiÓra jellemzo építoanyagokatis. A burkolat alá azonban tegyÜnk egy réteg szigetelést. hogy máshogy fog kinézni egy fÜstÖl egy nagyváros peremkerÜletében állÓ család i ház kertjében. hogy a vezetéket ne kelljen a talajba sullyeszteni. éS így a fÜsta szÜkséges A fÜstÖlo homlokzaIát faburkolattal boríthatjuk A fÜstÖl fémbol készulI ajtaját is . amely a hot visszaveri a fÜstÖlokamrába.-1 3. máshogyan ha hétvégiház mellé építjÜkVagy egy vidéki család i ház udvarában f og álln i ' A fÜstolot Űgy helyezték el. Egyéb típusu fristol k Természetesnek vehetjÜk. ahogyan aZ ajtaja is mutatja ' Az építés során kihaszn álták a terep adta lehet ségeket . a terep adottságai lehet vé tették azI iS.44. és Összhangban Van a kÖrnyezetével és a helyi építészeti stílussal. ábrán. i/-^f . aZ enyhén emelked talaj lehet vé tette.álcázhatjuk'' faburkolattal. ábra mutatja.3. vezetéknek meg tudták adni emelkedést' helyezzék el a fÜstÖl al1ánál. IŰzIér mer legesen helyezA kedik el a fÜstvezetékre. A helyi építészetjellegét. A kat. ami nagyobb nedvességtartalmat jelent Emiatt a fÜstÖléshez elokészített IuziÍát Óvni kell az id járás viszontagságaitÓl. meglehet sen gyakran esik az eso.

vihetjÜk oda.Vagy níncs rá megfelel helye. a kÓnyv hátsÓ partira. A hordozhat fÜstol k éppen a gyors alkalmazás céljait SZolgálják.49. és megkoveteli a h s szakszer el készítését..6. a Slo MOTEL által forgalmazott hordozhat fÜstÖl ket (az elérhet séget l. A 3. a házilag fÜstolt termékek kedvel i azonban sokáig nem jutottak elektromos Vagy gázÜzemu eszkÓzÖkhÖz.. ábra. a hétvégiházba Vagy kerti borítiján). Vagy építtessen. ahol éppen használni kívánjuk.A méretek cm-ben 3. amilyet és amennyit ezek aZ eszkozÖk mŰkod a fÜstolés maga is komoly felkészÜléstigényel. igényelnek. miveI kÖnnyen amely hideg fÜsttel tart sítja aZ élelmisZert. A hagyományos fÜstÖlési m dszer.50. Vagy nincs ideje annyit foglalkozni a fÜstÖlésSel. hogy hagyományos kerti f Üstol t építsen. Nem mindenki engedheti meg magának.54. Az el z ép ilet keresztmetszete 3. Napjainkban azonban már ilyen eszkÖzoket is forgalmaznak. kezelhet k.3. Hord ozhato fustol k A piacon aZ elektromos Vagy gázzal grillezokészÜlékeknek már rég ta rengeteg fajIá1a kaphatÓ. ezért sokaknak jÓl 1Ón az egyszerjbb megoldás. ábrákon bemutatjuk 64 .

Elektromos csatlakozás: 230 V' A f Üstolési h mérséklet: hal és hÚs esetén 70 '. sajt esetén max.B0 "C. 35 'C.. e e ktro m os l(it(5szállal ftistolcí a) a gép kÜls képe . ábra. sajt esetén max. Fustolésre el készített sz zpecsenye' marhanyelv. fÜstÖl portartÓ . marhaszegy A gép típusa' hobbifustol . A fÜstÖlési id : hal és hÚs esetén 45 min száríIás + 45 min' fÜstÖlés. Kapacitása: 20 db pisztrán g vízszintesen Vagy fÜggolegesen Fels tés modja: elektromos. A fÜstÖlési id : hal és h rs esetén 45 min. 230 V. 35 'C. kb. hordozhatÓ Mérete: 100 x 39 x 28 cm. cikkszáma: WDBB095. akasztÓkampÓ. Elektromos csatlakozás. Kapacitása: 28 db pisztrán g vízszintesen Vagy 40 db f Ügg legesen A felf tés m dja: elektromos gázos. ábra. Az fustolés után el(5z ábrán láthat termékek elektromos f Űtos zállal. áb f thet l 3. faszenes.3'50. TÖmege: kb 17 kg. akasztÓkampÓ-tartÓ.51. tŰIoszál A gép típusa: hobbifÜstÖlo cikkszáma: WD630095 3. fÜstolés' sajt esetén 90 min. gázos. 65 . csepegtet tálca. fÜstÖlés A készÜléket nagyobb társaságoknak. 52. 20 kg. faszenes. sajt esetén 90 min. pulyka_ és csirkemel|. szárítás + 45 min. halrács rostély f részpor. 'B0 'C. Méret: 85 x 39 x 28 cm. ÍÜstÖlés' A készÜléket kisebb baráti Összejovetelekh ez a1ánljuk. A fÜstolési h mérséklet'hal és hŰrs esetén 70'. H o rd ozhat . b) a gép tarIozékai. kÖzÖsségeknek aján lju k' ra. Tomege.

amikor beindul a fÜstolés lecsÖk- líi J'. TÖmege. 40 percig végezzÜk a fÜstolést. Mind 66 .. ábra. egyenként tormalevélbe Csomagoljuk. ElkészítjÜk a páclevet. 45 kg' Kapacitása: 8 db csirke . 10 g durvára darált színes borskeverék.. Profi étterml.r#. $ i 1i i 1 t li kentjÜk a h mérsékletet 60 "C-ra.. Az elkészÜlt halat melegen is tálalhatjuk kapor. vízben feloldjuk a sÓt és a Cukrot. 'C' A fÜstolési h mérséklet. 14 kg hÚs. citrom- mal. elektromos ÍíitésíÍ ftistol kamra A gép típusa: Profi 48. A fÜstol alkalmas hÚsokhoz. A fÜstÖlési id : 10' . Citromos és szeres pácba tesszÜk és 2 orán keresztÜl pácoljuk...1. kozÖsségeknek ajánlj uk. meg szor1uk a színes borskeverékkel és finomra vágott kaporral. isztráng pácolása.5 Cm. Tomege: 40 kg. cikkszáma: WDHO4B. tormahabbal kínáljuk s 3. 35 x 45 x 85 cm. Mérete.i{'':ii:*..:. ábra. 1 db citrom... ÍÚsto/ése l{ozzávalok: 6 db megtisztított. ponty)' a szárnyas és a fÜstÖlésre kiválÓan alkalmas bárányhÚs. 3. Hidegen balzsamecetes salátaágyon. 230 V.j' j'' I 0 fa H* A Néhány finom recept pisztráng. virslit. ábra).20 min. A pontyszeleteket ráhelyezzÜk a fÜs(a rácsokra aluf liát tehetÜnk. így pikáns szaftot kapunk). gázuzem i Íustol A gép típusa: Profi plus RS40. 1 csomag friss kapor. cikkszáma: WD0033. Kapacitása' 40 db pisztráng.40 percig fustÖljÜk és a fÜstolés befejezése után még 5 percig a fÜstÖl t zárva hagyjuk' A pontyot f tt burgonyával vagy kenyérrel tálaljuk.'}. 30. A melegítéshelyett utÓfÜstÖléssel frissíthetjÜk fel a megvásárolt kolbászt. éS 40 percen keresztÜl így vég ezzÜk a hokozlést (kÖzben nedvességet veszít a pisztráng: izzad). libamáj Vagy 48 db pisztráng' Elektromos csatlakozás.Vagy tormamárIással.l.-. megkÖtÖzzuk és a s s oldatba elmerít]Ük H jvÖs helyen 24 orán áI pácoljuk FÜstÖlés el tt a tormalevélb l kicsomagoljuk leszárítjuk és kampÓra akasztva a f ÜstÖlobe tesszÜk (l. a gombák. majd 1 5 percig a fÜstol ajtaját kinyitva szellozIeI1Ük.50. panzioknak. "180 Alkalmas: hal.*Qtrry . A pisztrángokat a citromlevével meglocsoljuk. BekészítjÜk a Íurészportart tepsit. a a halak a diszn -' (lazac. 3'53. 1 L víz. 6 db tormalevél.54. Ponty A f tÖl rácsaira pontyot szeletekre vágjuk. Kéménybekothet rozsdamentes. ::f *. Bekapcsoljuk a frltést és a homérséklet-szabályozon beállítjuk a kb' 70 "C-ot. szalámit. ajt t becsukva elindítjuk a f jtést. de a kevéssémegfÜstolt szalonnát Vagy fustolt hÚsokat is' P a zoldség. halakhoz és sajtokhoz. Mérete. '160. kibelezett édesvízipisztráng.:i{Ídli{$#i#9iE' .. 10 dkg SÓ. Fustolt csirke A fÜstÖléshez a legmegfelel bb a bor nélkÜli csirkemell vagy a kicsontozott comb. Nagyobb társasági Összejovetelekhez. 5 dkg cukor. ] 15 x 45 x 36.:lit- _. h sfÜstolésére A készÜléket éttermeknek ajánljuk' sajtok és specialitásként a di és a mandula.

20. Másnap kamp ra felakasztjuk a fÜstol be. Ezek a készÜlékek az un. foldimogyor. és a fÜstÖlés után még legalább 5 percig a zárI fÜstol ben hagyjuk' fÜstoljÜk. (Ü rd li 35. megtisztított. a sÓs vízbe mé9 pl. rissen reszelt gyombér.40 percig f ÜstoljÜk a hrjst' Hidegen. . 1 olívaolaj. fÜstÖl t zárva 'J s- gv .tjÜk A de sto lt zett Jkg db .Ük 'o ig 3Ur- felÜlete szép rÓzsaszín lesz. A sajtok fÜstolésétegy szakaszlan végezzÜk. szikkasztjuk. hogy mennyire legyenek s sak). peosenye. és tésztas alátába Vagy zoldséggel egyÜtt bagett toltelékeként is felhasználhatjuk. Konyharuhára szor1uk és hagyjuk me9száradni.7. éS kellemeSen pikáns lesz) A csirkemelleket a fÜstol rácsaira helyezzÜk és mintegy 30'. Ha még pikánsabb ízt szeretnénk.20 'C-ra h tve tálaljuk ajtÓt becsukva 40 majd a sajtdarabokat a rácsra helyezzÜk. pácoljuk (a h st így jÓl áI1ár1a a páclé. . pontosabban gozzel tortén grillezo-fÜstolési m dszert alkal- 67 .. a sÓs vízben ázIaIjuk (attÓl fÜgg en. di . vízzel. bor nélkÜli csirkemellet papír torl kend vel szárazra tÖroljÜk és keleties ízu pácba helyezzŰk KorÜlbelÜl B orát Keleties csÍke mell és a fÜstol rácsaira hely ezzÜk' Nagyságuknak csiperkegombafejeket enyhén megs zzuk megfelel KÖretként fogyasztj en kb. 24 orai pácolás után lecsorgatjuk.melegen is tálalhatjuk. és ezzel egyidej grillezéssel . ázsiai konyha ételeibe. mind pedig más hŰrsb l készített A Fustolt gomba rJla. Meleg pástétommal Vagy kedvenc tÖltelékÜnkkel csiperkegomba nagyobb fejeit pikáns Megsz rhatjuk sajttal és még 1 . kesudi a f részpor Üstjét l a Üstoléssel inom illatot és egészen Új ízt kapnak. kacsához és mandula. diszn hÚshoz. amelyre egyenletesen egy réteg di t Vagy mandulát sz runk' 20 percig fÜstÖljÜk di t vagy mandulát kb. .30 percig f ÜstoljÜk. 40 percig B0 oC-on tartjuk a h rst. nyársakat is meg lehet fÜstolni. 20 percig fÜstoljÜk és mé9 további 5 percig a és tÖltelékekbe használjuk.2 percig el ételként tálaljuk' Fustol dio és mandula f f A Keleties páclé Ajánlott halhoz. a vágási Fustolt sajt 3. 20 g fokhagyma. . 30 percig fÜstoljÜk.vél. 1 dL étolaj. majd a 1 B. Látsz lag eZ el|entmondásosnak de a h st val ban fÜstoléssel. . BekészítjÜk a Íurészport és Íelizzít1uk. vízpárában készítjÜk el. megsz rjuk a borssal és bedÖrzsÖljÜk reszelt Vagy pépesített fokhagym ával.40 percig fÜstÖljÜk. . csirke. 4 ev kaná| ev kanál fehér borecet. 1 darab rÖIt fÜstol kivál ' réteg hámozott diÓt Vagy mandulát sz runk. A fÜstol rácsalra aluf liát helyezÜnk.. amire egyenletesen egy salátákba. éS sajtot mazzák. a h mérsékletet 60 'C-on Sertés sztizpecsenye pácolása. és 35.. A fÜstolés befejezése után a fÜstol t még legalább 5 percig zárva hagyjuk. u . amely kÖzvetetten locsolgatja a hrist. 4 ev kanál sz csirkéhez' f feketebors. A megtisztított szuzpecsenyét egyenletesen bes zzuk. Kb. A fÜstol rácsaira aluf liát helyezÜnk.. rrÍsÍo/ése Nozzával k '' 2 db hárty ájáIol megtisztított szuz- S s di 112 A és még további 5 percig a t feloldunk. 1 orán és mandula L vízben féI csésze tengeri s át' hagyjuk. így elkészítve f fokhagyma. amely a ho hatására lassan megsul. hogy el szÖr beindítjuk a ÍÜstot. A fÜstolt csirkemellszeleteket kenyérrel és f riss zoldségsalátával tálaljuk..40 percig fustolÜnk. Úgy. Ez a kulonleges folyamat kombinálja aZ aromatikus fÜstolés el nyeit a párolással. 2 gerezd megtort 1 ev kanál méz.. k. Amerikai grillez tustol k Félkemény Vagy kemény sajtok alkalmasak a fÜstoléSre. majd a fÜstol rácsaira helyezzÜk. Tabasc t tehetÜnk. 5 dkg s . 10 g durvára darált színes borskeverék. A Toltott gomba megtoltjÜk.ztÜ l tartjuk. t jnhet.a 10ZAC. aZ 'C-ra beállítjuk a gépet. és az qIot becsukva elindítjuk a f tést . mártásokba t zárva hagyjuk' Borhoz és sorhÖz ES . Kihrilve aprÓ csíkokra vághatjuk. sÓ és f rissen jamártás.

de ugyanígy használhatunk 9yÜ- f. és mindennel. amely egy Amerikában 3. erre szÓrhatunk illatos fadarabokat. kásával. akiknek oldalán coltok lÓgtak és kezukben winchestert tartottak.fÜstÖl grillt'' (3 55 ábra) . 3. hogy lassabban égjen és tÖbb f Üstot ejlesszen KísérletezhetÜnk tobbfajta fával. Az Üreges fémhenger aljában elhelyezett tálban ég a faszén.Az eredmény nagyon kÜlÖnleges.és grillezohordÓkat s tap aszt a ato k a alapozv a ké szít k.55' ábra. szÜkami a Íozéshez és aZ ételkészítéshez séges. Ez a nagyobb méretŰ. A felfed ezoutakra nem vihettek amerikai fÜstÖl . Az év század o EzI az ételkészítési technologiát az els telepesek használták. Az els látásra nem gondolnánk hogy fÜstol . amely hasonlít a mi ÍŰzfánkhoz. Valahogy így keletkezhetett eZ aZ m ételkészítési dszer. hogy a hÚst zárI térben fÜstÖljuk. a h m éro mutatja a bels h mérsékletetés a grill kÜls oldalán lév fogantyÚrkkal kÖnnyen tudjuk szállítani is. hogy megtaláljuk a nekÜnk leginkább megfelel aromát. leginkább hasonlít fémhenger belsejét mutatja a grillezo-fÜstolo faszénnel mŰkÖdik. A fÜstÖl vizes kandallÓt elszerelték hoé rzékel vel. amelyeket aZ igényeknek megf I felel en kezelhetÜnk. Bepillantás a grillez s r t lr k s -Íustol hord ba honos diofa. elÖlr l felakaszthatÓ ajtokkal. A képen láthatÓ ajt lehet vé teszi a kényelmes tÜzelést. H iszen a kemény f érf iakkal. r C 68 . l r i magukkal egész konyhafelszerelést. mint sÜlt hust Vagy szétfott marhalábsz áraI fÜsttel lehetoleg egyszerre és a leggyorsabban lehet elkészíteni minden ételt. minden zsír és kalÓriafelesleg nélkÜl' EzI a hatást a nálunk még meglehet sen ismeretlen eljárással érhetjÜk el azzal. szaftos hÚs. kéttárolÓs f rejtélyesnek tun . Az amerikaiak el szeretettel használják a hickory Íát.55.56' ábra. A gyerekek és aZ idosek néha mást is szerettek volna enni. forrÓ gozzel és -fustol keresztmetszete A meglehet sen vízmelegítésreszolgálÓ fÜrd szobai bojlerre 3. éS a Serpeny ben Vagy kondérban készített ételek sem gyermekek és id sek is utaztak. n k. hogy bemutatunk egy profiknak készített. például nedvesíthetjÜk. KezdjÜk kicsit a szokásostÓl eltér en Úrgy. ábra. Egy grillez mindig feleltek meg mindenkinek.. mogyorofával. Ezt helyettesíthetjÜk például égerÍával. H vel.

ahogyan azt aZ els amerikai 3. rostéllyal és ajt val ellátott meggyÚjtott faszén heve felforralja a kÖvet- grillez hord a konnyebb kiszolgáláshoz arolos stÖl Az fels els '-.5. Ezen a rostélyon készíthetÜnk kukoricát vagy burgonyát is. ábra. hogy ne dobja le a fedelet a kezo szinten elhelyezeIt tálban lévo vizeI. ITIO- ' gyÜ- egyszerŰen és gyorsan elkészíthettek' fáb l készÜlt. A vízzel telt edény tetején Van az els grillezorostély. GrillezhetÜnk disznÓ Vagy marhahÚst. mint például a borÓkaVagy a lucfenyoÍa haszn álatával legyÜnk Óvatosak.. mÖlcsfákat (szilva. Az alumíniumfolia meggátolja a gyors égést. szÜk- = CVel. hogy a fels rostélyon sertésoldalas Van aZ állványban. Az oldalas Amerikában a legkedveltebb grillezési hÚsféleség . amelyben mindenféle ételt telepesek kitalálták..'aÓan r ASZ- .57.1O Cm hosszu. enni. - :t:nnel. lévo r ' .knak els -:.o = =sostÓl - kat szítik. éS goz keletkezik.miután a fát aZ ég faszénretettÜk. Ha nem akarjuk' hogy a krump|i megfustÖlodjÖn' akkor alufÓliába csomagoljuk.. SeÍ]^| =1epe- :Zen a : ba. CSereSZnYe stb. bukk. amelyet néh ány helyen kilyukasztunk. ^ ettek : a Sef=''. Az elso valÓdi vizes grillezo1Üstol k ugyanis egyszerÚ1 fahord kbol készÜltek. - _Z3l és : :Z szárat AZ ?llban Kább ^ :- 1-. és er sebb lesz a fÜstfejleszto hatása' A megfelelo aroma eléréséhezelég 3_4. ezért ott vágjuk be A berendezés oldalán lév ajtÓn át Újabb faszéndarabokat dobhatunk a IŰzre. :' '. hogy a vastagabb csontok melletti hÚs nehezebben sÜl át . de szárnyast is.-^ ejI hcgy le ' .. megfelel vastagság Ú Íadarab thetÜnk és becsomagolhatunk alumíniumfÓliá- Használhatunk kifejezetten fÜstfejlesztésre el készítettaprÓfát.58' ábra. ezen a nagyobb hÚsda3.. Tegf latos A berendezés belso szerkezetének megértéséhez alkalmasabb a klasszikus megoldás is- r: l'e . Fedéllel. :SZi A * cels . amelyen további élelmiszereket készíthetÜnkel A képen láthatÓ. legfeljebb 3 cm vastag).: -- S hÚs. . amelyekben mindenféle terméket szállítottak azŰ1világba' Elég volt aZ egyszerŰ. és egy kevés vizet ÖntÜnk alá' A f lia a h hatására felf ÚvÓdik ezért ÜgyeljÜnk arra. éS kész is volt aZ a berendezés.) is. =-zI a ='etlen S: zárI Az erosebb illatÚ fákkal. Szárnyasok készitéséhezátalakított grillez _ és fustol hord 69 .a a . Ez utobbinál vigyázzunk arra. amelyeket benedvesí- cltok A -":k és :. <loz. :llerre rabokat készít1Ük el. vashevederekkel ellátott és belÜlrol impregnált hord t átalakítani. mertetése. rostély felett találhatÓ a második' aZaZ grillezo. e Zett -3tjÜk. ágakat (7 . ha aZ étel a tervezettnél lassabban készÜl el.

amely védte a hordot a h és a fÜsttel kevered torro pára hatását l. amelyben az éIelI a tuztér fÖlé akasztott rostélyon készítették el' Ez a megoldás nagyobb fÜstfejlesztést tett lehet vé.59. hogy a felesleges fÜst és g z e|távozhasson . AZ ábra egy régi. A kép mutatja. hogy a hord tetejét levágták. hogy a forg karhoz kis motort er síthetÜnk. mert a beépítetttuztérhez kí- Mi magunk is kipr bálhatjuk' Elég betekintÜnk az átalakított hord ba. Ez a nagy kerti berendezés egyesíti a kÜlonbÓzo berendezések rostély grillezo kombinácio1ának elvén aZ USA-ban és Kanadában Íokozatosan kifejl - el nyeit és képességeitTéglábÓl készÜIt.60. eredeti. amelyet CSUklÓpánttal az alsÓ részhez erosítettek. A hazai ezermesterek gyorsan rájonnek.57. A fedélen aprÓ áI' származo berendezés alapján készÜlt. pontosabban há- és szeretik azI kÜlonféle f szeres adalékokkal ízesíteni'A berendezés fels részében egy forgathatÓ grillezonyárs találhat grillcsirkét.61 . amelyet felfelé ki lehetett emelni' A rostélyokat a amely fogaskerék-áttételen és lánchajtáson egy forg karhoz csatlakozik. A kovetkezo megoldást a 3. ahogyan azt a 3. amely képes mindezeket a m dszereket kombinálni (3. mint az eloz esetben' Ennél a megoldásnál azonban el lehetett távolítani a vízIart edényt . amellyel lyukakat fÚrunk. ábrán látjuk. ígY aZ étel csak grillezodott' A 3. félkor alakÚ részben helyezték el. a fedél általában fáb l készÜlt. akik imád 1ák a s a1IÓn keresztÜl hozzáÍérhettek' A bel- dott egy olyan kombinált berendezés.5B. ábra. A hátsÓ részben találhat a fels grillezo. beleértve a boltíves részeket is. A fedelet belÜlr l vaslemezzel bélelték. Az els rostélyt az alaCsonyabb. USA- bl még kényelmesebbé tehetjÜk aZ étel elkészítését. és 3. Ennél a megoldásnál a berendezés két. lasztották egymást . és ez a levágott rész alkotta a fedelet. klasszikus fÜstÖl és az egyenes A hord vulr l az elrendezés Ugyanolyan Vagy hasonl . . A felÜlnézeten láthatjuk a két rostélyt.56. ábrán lév megold ásI azoknak a1ánlhatjuk.Íalához Csavarozott talpak tartották. éS általában egyszer griIlezéshez használták 3. ábra). éS l rom to részéttérben és építészetileg elváis Vagy lefedték. Ez egy fÜstol vel kombinált vizes grill. ábra mutatja. Falazott vizes grillez _fustol 70 .

hogy fÜst tÖkéletesen kÖrbejárhassa azokaL TegyÜk helyére a fels rostélyt az élelmiszerekkel. 20 percig tart. A tŰzrakáshoz faszenet vagy faszén és tŰziÍa keverékéthasznál1unk. és tegyÜk félre' A grill als részében lév tuztérben Vagy atuzrakásra használt edényben gondosan rakunk a goz és a egyes darabok kÖzÖtt hagyjunk hézagot. hogy a folyadék legalább 2. M. A sÜtés ideje alatt ne tegyÜnk rjra aromás fadarabokat a tŰzre. víz aZ edényben. hogy a hÚs j l átsÜIjon. A fadarabokat vatosan. ne nézegessék feleslegesen. aZ VegyÜk le Vagy hajtsuk fel a grill tetejét. hogy a tÜzet sÜtés alatt is tápláIni kell' Két ra elteltével ellenorizzÜk. Ehhez mindenképpen használjunk edényt vatosan helyezzÜk el a tart A fÜstolés vagy a sÜtés ideje alatt feleslegesen ne emelgessÜk a készÜIék tetejét. majd a fedéllel takarjuk le a grillt..60' ábra. és csak az ízesítésreéppen elegend mennyiséget. és milyen anyagb l készít1Úk. hogy avíz teljesen elpárologjon az edényb l.:e 10.5 tlr* 80 ---í{ 1 10 --. de ÜgyeljÜnk. hogy elkészÜlt-e az étel. és nem kell-e a tŰzre még Mindig használjunk h mér t a bels h mérséklet mérésére. el Íordulhat. amelynek nem kellemetlen a szaga.. alsÓ rostélyt tegyÜk az edény tetejére. olyan gyÚjt st használjunk. Ezt a véd keszty t. mintegy 4-5 orán át fog égni' AvízIartÓ Ez mintegy AZ gyÚjt sként használt anyag teljesen kiég. Ezután a grillt fedjÜk le. vegyuk Az amerikai grillez. Ne hagyjuk. Lehet denaturált szesz Vagy folyékony gyÚjtÓs is. hogy Van-e elég faszenet tenni. Az aromás fát csak a faszén meggyulladása után tegyÜk a tŰzre. A méreteket aszerint választhatjuk meg.5 kg faszenet. AZ élelmiszert egy rétegben rakjuk a rostélyra.5 cm-rel a pereme alatt legyen . =Fffii.--l 3. ha kell toltsÜk utána. amelynek a foganty ja Iátszik. Az ilyen fedéInyitogatás során csak elszokik a h . ido1árástÓl fÜgg en a 3. Ha azonban nagy darab hÚsokat készítÜnk. hosszÚnyel(i grillezofogÓvaI helyezzÜk el aZ ég faszénen.5 kg faszén - talpakon. így a hamuréteg nem keletkezi rajta. a vizes grillezésre alkalmas fels rostély. amíg vékony ki a sÜtésre használt rostélyt és a víztarIo edényt a kÖzéps részb l.részt a képen fedéllel takarták le.3.. hogy egyenletesen fekudjon a peremén. '3. Hagyjuk a faszenet leégni. nehogy égésisebeket szerezzÜnk' Az edényt vatosan tÖltsÜk meg vízzel Vagy páclével Úrgy. és hagyjuk az ételt grillezodni vagy fÜstol dni. Az el(|z berendezés szerkezete és méretei 71 . -Íustol k haszn álala Össze 3. és aZ ételt sokkal tovább tart majd elkészíteni. hogy milyen nagy berendezést akarunk.

1 . Egy vidéki kandallo ^ fÖlott építettékki. ezzel lehelévo maSSZív kováCsolt rostély elég nagy. szabályozoia ábra. a fustol l zlere a kandall als részébentalálhat . belÜlr l samott-téglával béleltékA tŰjztérben faszén mellett fahasábokkal is lehessen fŰteni benne. t vé teszi aZ egyenletes sutést (3 58 ábra) a 4 A 4. Fustol .1 . nagyobb baráti társaságnak is megfeleljen. 30. pihen hely és terasz Egy kerti Összeállításban a kandallÓ. hogy 4. a kéménymagassága 150 Cm' A tuzterének alapterÜlete 60 x 40 cm. 45 és 85 Cm magasságban). a fÜstÖlo és a grill lehet kizárÓlag a szukebb családi kÖr pihen helye. a magassága 120 Cm. Ennek a masszív építményneka kÜls alapja'.4. amelyek a grillezonyársakat tartják. grill. A kandall t és a fustol t burkolt fustvezeték koti ossze.35 és B0 Cm-eS magasságban. A kandall oldalán. a fényképbal oldali részénlátszik a gril! hajt ja és a f t test 72 . A nyársakat villamos motor forga|ja. 120 x B0 Cm. egy réteg beton és vastag acéllap választja el.1. hogy A kandallÓ kÜlso oldala fehér tégláb l készÜlt. a fahasábok akár 55 Cm hosszÚak is lehetnek A tuztér samott-tégla borításában négy pár fémsíntépítettek be (]5. de Úgy is kialakíthatjuk. 4. A kandallÓ oldalso falán három tengely vezet át . ábrán láthato kandallot a fustÖlo IuzIere a fÜstÖl t l gázszilikát szigetel lap. a tŰztér rostélyátol mért 20. magassága 140 Cm. ezeken helyezhet el a rostély A 25 X 25 Cm belméretu kémény megfelel huzatot tesz lehet vé.

A forgathatÓ tŰk és nyársak számára a kandall oldalfalába három pár rogzítot építettek be kÜlÖnbÓzo magasságok- nyársakon általában tobb kisebb hris. A klasszikus. f tulajdonságai: j l megépített darab.3. A nagyon lassÚ sÜtésre Vagy a melegítésre. ábrán lévo fÜstÖI hosszti éIettartamÚ.2. magassága 190 Cm. ábra a nyársak forgatásához és aZ el melegítéshez használt berendezés szerkezetét mutatja. alkalmazhatunk kisebb. magassága 40 cm. 4. 35 és B0 Cm a tuzIér rostélyátÓI számíIva). esetleg a készéteI melegen tartására Szolgál a kandal! legmagasabb részében találhatÓ rostély. amelyeket a beépítettsíneken kÜlonbozo magasságokba áIlíthatunk (1 5.. A beillesztést kÖvet en atu Vagy a nyárs forogni kezd. 45. amely ellenáll az idotárás hatásainak. F istol A 4. ha a hÚst Íuszerezni akarjuk. 4. SZilárd. Robusztus. a fordulatszámot a motor irányít panelén állíthatjuk be. A kapcsol val nagyobb fordulatszámot is beállíthatunk.'10 1/min fordulatszámig. de grillezhetÜnk és suthetÜnk is benne. A fÜstol kamra bels térfogata B0 x B0 cm. és milyen Iuzel anyagot használunk. A 4.3. kÜlonboz alakÚ rostélyokat is (például a halak sÜtéséhez). téglalap aIak rostélyok helyett.A hajtáshoz szÜkséges berendezést a kandallÓ jobb oldali falának kÜls felÜletére er sítették. Vagy elindíthatjuk a gyorsÍorgatást. A kanda!l t használhatjuk egyszer kerti kandall ként. A ftistol rrid forgat ja A org f darabot sÜtÜnk egymás mellé felf Zve (például bokkaI váltakozva). A kÜls méretei '. meSS Ze a tuztértol. a kéménymagassága 120 cm. hogy milyen élelmiszert akarunk grillezni. amelyek a kandall teljes keresztmetszetét lefedik.Vagy szalonnadarabokat zoldségdara- ban (20. ábra. Az irányít panelen beállíthatjuk a nyársak forgatásának sebességét. A griIlezés att l fÜgg. ábra.2. amelyet például akkor érdemes használni. me99rillezhetjÜk 4. 30. 120 x 120 Cm. csak a tuz kedvéért. 85 cm). A kisebb hÚrsdarabokat konnyen a rostélyokon. amelyeket a sínekbe helyezett keretek tartanak meg.4. Egy kapcsolÓva! konnyen szabályozhatÓ a forgatás sebessége 1. a nyársakat forgat motort a kandall oldalára szereljÍ'ik 73 .

ffi" Ót ás rb f)s lrk 4. A pergola váza 75 . ábra.6.5. A pergola makettje n e e rlt áQl* b '/r_ 4. ábra.

Az oszlopok kÖzott. oldalrÓl leereszthet nádsz nyeg védi a teraszon Ül ket szélt l.8. ábra. Este. és így védi a teraszt. A kandall és a Íustot a pihen hety fetol 76 . (4. ábra. illesztékek és a szell ztetés hrjvÖsebb id esetén le lehet engedni.B. ábra) A per9olát nyáron 4.-- -*&B 4. )A 'rl &'* #*.7. A kotések. ábra) . amelyet futÓnovények díszítik ':. A terasz padl ját terméskovel burkolták. a fÜstol t és a teraszt. feltekerhet nádf Üggony találhatÓ. védi a kandallÓt.A pergola fedi. a lámpák megvilágítják aZ egész terÜletet és a terasz mellett lév japánkert egy részéIisp.10. ábra) . sÖtétedésután. amely optikailag ellensÚlyozza a kandallÓ és a fÜstol nagy tÖmegét (4.9. a teto alatt.u** {.

.lire tff* FP'I &.í !J_ l'í'Id 4.-.al .10' ábra.1 llIílur. _. 4. A pihencíhelyet szukség esetén árnyékotokkal is védeni * i+ TJ i"rr"r'C-. ábra.9.i ". Íiistol vel kombinált kandall esti hangulatvilágítással 77 . A pergola és az alatta lév .".J# f .v'!{ Vr 1 .

hanem nyitott grillként és kerti kandallÓként is lehet használni. akik valÓban szeretik a kerti Íozéseket. Í z lapokkal. aZ eS a nagy h mérséklet-kÜlonbséga téli és a nyári id szak kÖzott). amely megakadályozza a sÜllyedést. akkor a Íozolapjain is készíthetÜnkvalamilyen f inomságot. Ez a berendezés egyszer és lett samott-tégláb l készÜlt. ábra.1 . Az építmény vasbetéttel ellátott betonlapon áll. A kerti fal klinkertégláb . Vagy pedig a vendégeiknek valami kÜlÖnlegeset szeretnének nyÚjtani. amelyet nemcsak f ÜstÖl ként.5. kiegészíIve kulÖnbÖzo 5. amelyekb re gyártott elemekkel és gázszilikát lapokkal h a ábrán láthat építményt kert fala mel^ helyezték el. hatásnak kitett részekben . ha gusztusunk támad rá. a IŰztérben és a kandallÓban samott-téglát használtak. A l legnagyobb l készÜ lt ' 5'1. építhetnek kombinált berendezést. el például (vagy más kÖnny építelemek). Kombinált kerti berendezések Azok. s t. védi a falakat a megrepedezéstol (konnyen talajsullyedést okozhaI például a fagy. A kert Íalához épített kombinált berendezés. kandall val és Í st<il vel 78 . és ezzel meg- az íveket rakták ki.

amely általában 30 Cm átm éro1Ű' fels használják keletkez fÜstÖt a fustÖl kamra részébola mellé építettkerti kandallÓ A fÜstÖl kamra bels berendezéséhez tartoz_ nak a hÚs és a huskészítmények felakaszIására SzolgálÓ rudak és kampok' valamint a rostélyok A lecsÖpÖgo zsírt felfogÓ tálrÓl Sem szabad megfeledkezni' A kandallorész oldal_ falain hornyok vannak a grillezorostélyok számára. A betonlapokat vasalás- A fÜstÖl kamrát homér vel látták el. a fozolapok alatt Van a tuzIér. mivel ha a berendezést Íozésre használjuk.ér fÖlé kerÜlnek a ke_ retbe helyezett. ÖntÖttvasbÓl készÜlt Íozolapok. vastagabb. magába onáll kerti építmény.amely t z. hogy a fÜst ne szivároghasson ki. a tisztításkor aZ egész rostélyt ki tudjuk emelni. A fÜst aZ ÖntÖtt ajtÓval ellátott Iuztérb l enyhén emelkedo fÜstvezetéken át jut jobb oldal ára. lábakon állÓ rostélyra rakjuk. berendezés also részétegy betonlap választja el a felsotol. mint a tŰzhelybol kivezet fÜstvezeték átmér je. Az egész berendezést 5. akkor meglehet sen nagy a homérséklet a fÜstÖlokamrában is. lapokal. A tÜzet a kandallo aljában lévo. Az ajtÓ belso oldalát acéllemez borítja. A A fustÖlokamra és a koromfogÓ kÖzti szelep zár1a be a használt vesszÜ használják kam rába. mivel a szivárgo fÜst meglehetosen kellemetlenné tehetné a ÍozésI. kombinált. kandall t és Íiistol t Íoglal 79 .2' ábra" Tet vel Íedett.berendezés bal oldalán. ltt a fÜstvezeték el az építmény a faajtÓval ellátott f ÜstÖlokam rába torkollik. AIŰzI. A tuzhely tŰzIerében amelyet a fÜstÖlohÓz is fÖlÖtt lév koromfogÓba vezetik A koromfogÓba vezeIo nyílás legyen nagyobb. ha csak le hogy a fust ne áramolhasson nyílást A SZelepnek a fÜst kiáramlása a fÜstolokamrábÓl a fÜstÖléskor is jÓ k mert ezzd szab ályozhaIo a kerti kandallÓt A sal er sítették meg . A kamra ajtaját alaposan szigetelni kell.

vagyis minden kÜlÖnleges szabályozo megkÖtések nélkÜl használhatÓ mindkét rész egyszerre.--- Az 5.két egymástÓl f Üggetlen f Üstelv ezeIo rendszerrel m kÖdik. a munkaasztalon elhelyezhetaink egy kétla- 5. /-) + dést l. kandallÓ_fÜstÖlo épÜlet láthatÓ. Ún. ^ La . Ez nagyon megkÖnnyíti a munkát a kerti konyhában. ezen át kerÜl a meglehetosen széles kéménybe. t:l l.9. amelyet kÖzvetlenÜl a A harmadik lehetséges Összeállítást a 4. a fustvezeték kandallÓ testéhez építettek. CS: SE: CS: d n =. Az építmény kÜls konstrukci jának alapját fagyállÓ tégláb l. amelyen elhelyezheto egy kétÍozolapos gáztŰizhely is' Ez a berendezés két kéménnyel. Az építménytebben aZ esetben is egy vasalással megerŐsített betonlapon áll.! I: .A f Üstkam rábol \ra a kandall n keresztÜl vezetik el a fÜstot. beépített rakodÓrészekkel ellátott mUnkaasztal.3. amelyheztermészetesen vízvezetéket is csatl akoztattak. éS a gázIŰzhelyen is készíthet étel A talajt csÚszásgátlÓ burkolat fedi. ajánlott aZ alufÓlia borítás iS. szegélytéglábÓl készítették. a fÜst a kandallÓ koromfogoj ába kerÜl. A fustÖl kamra ajtaját ebben aZ áIvezet a fÜstol kamrán. amely m: fe lec be CSA kc.tet fedi. Fedett. Fontos Szerepet játszik a meglehetosen nagy. Az Összeállítás bal oldalán találhatÓk aZ Öntvényb l készÜlt Íozolapok. ábra. h/ÍTh t< --.4. amelynek tetejét égetett cserép fedi. n 3.2. pos elektromos t zhelyet kandall és Íiisttil . ábra mutatja. a téglák h ézagait befug ázIák. esetben is lemezbéléssel védjÜk. ábrán is egy ÖnállÓ re. majd Iávozik a szabadba' A kéménytetejét kéménysapka fedi. e: A csatlakozik aZ ugyancsak burkolattal borított teraszhoz. a használaIakor a kiszolgálo személyzet rendelkezésére áll még egy hord ozhaIo Íaasztal. és ke a 80 . kétrészes<isszeállítás. amely védi a tulmelege- E. A munkaasztal melletti szabad falrészre mosogat t szereltek.t I t t i \--L < r< 5.

hogy a vastag betonlapot kihagyják aZ építkezéskor. EzI azonban csak akkor ajánlott kiprÓbálni. tÖnkretehetik a fÜstÖlt hÚst. hogy a fÜst ne huljÖn ki nagyon gyorsan . megnagyobbítása.1 ' ábrán aZ eloln ézeI és a felulnézet metszetben láthatÓ ' aZ 5'5b ábra pedig oldalnézetben mutatj a aZ építményt A tŰzIérbol a f Üstkam ráb. amelyek visszafolyhatnak a tuztérbe is. azonban Íalazzuk kÖrbe. Ez a megoldás a klasszikus. A raJzon szerepl nyílásokat és boltíveket aZ építés során jelent sen megnagyobbították.A támaszkodik. A csÖvet A sejében találkoznak' kere szIezik egymást. ábra. Az egész berendezés meglehet sen nagy és nehéz. így a boltÍvek csÖkkenti az egész építmény sÚlyát és egyben anyagmegtakarítást is eredmé nyeZ. de lisztb l készÜlt ételeket nem' mivel ezek is átvennék a fÜstszagot.4. ezáltal csÖkkentju k a vezeIék falán lerakÓdÓ égéstermékekmennyiségétis. masszív építmény hétvégi ház Íalára a Az 5.a veze\o f Üstvezetéket amelynek ajánlott átméroje 40 Cm a legcélszerŰbb kerámiacs obol készíteni. és belulr l acéllemez i h"-___ és kerti kandall ként is 81 . Egy Újabb megoldást mutat aZ 5.és csak vékony betonaljzatot terítettek a burkolat alá. A lerakÓdott. ha aZ ajtÓ keményÍábol készÜlt. amelyet az évszázadok során alaposan ledÖngoltek. bŰzlo kondenzátumok. A nyílások és a boltívek ugyanis nem csak esztétikai kiegészítok. Ez lehet vé tette. amelyek aZ építmény bel- véd fÜstÖlo fábÓl készÜlt ajtaja mÖgott hust is sÜthetÜnk. régi parasztkemencékre emlékezteL Az építményt egy régi parasztház udvarán építették fel.

0F A méretek cm-ben 5'5 ábra. ábra). amely a f Üstkam rába vezeti a fÜstÖt. nye mellett lehessen Üldogélni._._ FÜstvezeték+ 3. Ha a fÜstolo ajtaját levesszÜk.Vagy kerámiáb l vagy acéllem ezbol készult cs . fÜstÖl t és grillez ltarIalmaz ÖsszeáIlítás elolnézete. Az 5. ÜgyeljÜnk azonban arra.6. b/ keresztmetszete ÍelÜlnézetben. hanem fÜstÖl ként is használhassák (5. akkor ezI a részt A termésk rendkívÜl alkalmas kerti kandall kerti kandallÓnak szánták. hogy ne égessÜnk benne hulladékfát! Ennek fÜstjét ugyanis beszívnák a falak. ábrán lév kandallÓt a kert sarkába helyezIék. c/ oldalnézet 82 .7. amelyet esetleg ferde tet vel. ha nem fÜstÖlnek.4.nem használhatnánk fÜstÖl kamrának ezt a részt. Levehet ajtÓ Rostély VaKablEK . éS hosszÚ ideig _ lehet. Eredetileg csak egy nyitott k cs b l készÜlt' de alkalmasabb erre a célra A kéményeréz- fogoval zárhatunk le.használhatjuk kerti kandalloként is. ábrán láthat építmény szerkezete a) aIŰzhelyet. A nyitott kandallÓt kés bb hogy ne CSak a benne ég IŰz féátépítették. A kandall bal oldalához j részt építettek. hogy már soha tÖbbé . is építésére ' Az 5. akkor samott. A fÜstvezeték a rostély nélkÜli t ztérb l a kandallÓ alsÓ részébevezeti a fÜstÖt. és aZ alját samott-téglákkal rakjuk ki.amelynek végén egy IŰzIeret alakítottak ki' A kandallÓt a IuzIérrel Összekot falban helyezték el a fÜstvezetéket. a vezeték nyílását. korom- a acéllappal zár1ák le.

fistolésre is alkalmassá tett építmény 83 .7a.-zier eS a fÜstvezeték méreteit aZ e CZCe<5er bernutatott hasonlÓ tŰztér kÖzepe rnaS ÍeIett elhelyezett alsÓ részétugyanis Úgy alakították ki. pÍ- )' Öd o \(. a grill cv I t o c -. Vagy használhatunk lábakon állÓ rostélyt is. A berendezesek aiaclan hatarozhatjuk meg. hogy hogyan kell tŰzrostély.n ce ezI meghosszabbíthatjuk Az 5. ábra mutatja.6. \rl \.7b ábrán a fÜstÖlokamra kÖzepétol a akár 250 Cnn-re lS ha gyakran fÜstÖlÜnk hidegfustÖléses mÓdSzerrel Ez azonban jelent sen megnyÚjtja aZ epítménytA fÜstÖléskor elég beilleszteni a helyére a pántok nélkÜli ajtÓt.A oldal áÓa épite:t (e: kandallo al1a^ 9. Vagy használhatunk fiÓkos beren- látszik. FigyeljÜk meg az a1to alján elokészíteni a berendezést' ha grillként akarjuk használni A kandallÓ IuzIerének alján elzár1uk a fÜstvezeték bevezet nyílását Az így kapott egyenes felÜleten rakunk tÜzet.' '-'. ábra' Eredetileg kerti kandallonak éptilt." 1 C \/" [2 c\ \ fJ:>.C oo) Or a ' oi *: "N\' ". A képen jÓl láthatjuk. " \r.ZeI'akhatunk és aZ 3-3} sínpárra grillezeS'3 al<alr-nas rostélyt is becsusztathatur< A '. képen 150 C.--i r 5. amely alkalmazkodik a als megoldásához' A kandallÓ kandallÓ IuzIerének dezést a ÍaszéntÜzeléshez. hogy az alkalmas legyen aZ egyenes roston tÖrténo grillezéshe4 Vagy a nyárson SÜltek készítéséhez..Ha elobb fát ki akarunk elégetni. hogy a Íalazott részre helyezzÜk a grillezorostélyt' eZ alá kerÜlt a kiveheto a bevágást. ahogyan azI aZ 5. hogy mi magunk alakítsuk a grillezéshez Szukséges izzo alapot. és ezzel lezarni a kerti grillt.

ha a fÜstÖl kamra már elég meleg. éS el melegítjuk sát. lábakon állÓ tálat A tál lábai legalább 10 Cm magasak triztérben gyÚjtunk be A munka megkezdése el tt helyére illesztjuk az ajt t.és idoigényes feladat képpen konzultáljunk szakemberrel.orrában'' lév kandallÓ boltíve alatti rÚdra akaszthatjuk legyenek. akárcsak a tÖbbi kandallÓnál. ha ezt bÍzzuk. b) a kandall grillként használva' c) a k b l készult kandallo alaprajza az átépítés után téglábÓl építenéTk készre faragott kÖvekbol egyedÜl is felépíthetjÜka kandallÓt. hogy a fÜst ne h ljÖn ki tÚl gyorsan A kandall és a f ellenáll a tuznek és a nagy ÜstÖl Iuzterét béleljÜk samotttéglával. el A fÜstvezeték belsejéhez használhatunk kerá- miacsovet.Samott-téglákkal kirakott els részében fÜggoleges vájatokat alakíthatunk ki. Ha a kéménybentÚlságosan er s a huzat.7c ábrán látjuk Az ábra a boltíves ben adtunk meg. A méreteket. Ezekbe felÜlrol acél. 5. más kovek a h mérséklet-változás hatására k b . aIŰziÍa csak izzon. fÜstologjÖn. akkor s tŰztérben csak arra vigyázunk. am h mérsékletnek i 84 ..Vagy Öntottvas lemezt CS sztathatunk.l nek''. A csÖvet ebben az esetben is falazzuk korbe. ugyanÚgy. Az átépített kandall a) a kandallÓ fÜstÖl ként használva. lefojthatjuk a kéményt.7. A kovek egyes fajtái ho hatására pattognak. Az A oo---L5o*l*-6. |gy érhetjÜk el.. ezzel megakad ályozhatjuk.izzadnak''. A fÜstoléskor a berendezés . hogy a fÜst ne legyen tÚrlságosan meleg. ábra. amelyeket centiméter- f ÜstÖl vé átépíthet kandallÓ alapméreteit aZ 5. aZ építés megkezdése el tt l minden- ezért jobb. A fÜstÖlés alaII az oldal- a koromfogÓ kéménysapka alatt kicsit A fÜstÖlokamra és a kÖrÜlÖtte lévo falak méreteit mutatja. párásak. hogy ne akadályozza a fÜst áramlá- a fÜstÖl t' Csak azuIán kezdjÜk meg a fÜstÖlést. mintha a munkát szakemberre készítettkÖvet megvásárolhatjuk készen. . A a fÜstÖlésre szánt hÚrst' A fÜstÖléskor eZ ala állítjuk a lecsÖpogo zsírI felfog . kicsit mÓdosíthatjuk igényeknek és a kÖrÜlményeknek megfelel en. hogy a parázs kihulljon a kandallÓ el tti terÜletre. hogy a tŰz ne aludjon ki. valamelyik koÍarago m helyben.nagy lánggal.. Nem építhetÜnk azonban kandallot bármilyen aZ c) . éS emiatt az év legnagyobb részében nedvesek. de ne is égjen tÚl. A kÖvek el készítése és kifaragása munka.