rFd

l- rs;*.{*

5

Václav Vlk

Ház| és kertl Íustol k és grillez
I Építés Fustolési m dok

k

Budapest, 2009

ffi

m

A konyv eredeti
Szerzo: Václav Vlk

Udírny _ konstrukce, stavba -Z?^

Kiad : Grada Publishing

a.S. ,

Prága

Fordította: Lajos János okl. gépészmérnok

Lektorálta: Gasparikné dr. Reichardt Judit, okl. élelmiszer-ipari mérnok
a

a

a

o

O Grada Publishing

Hungarian translation: Lajos János és a CSER Kiadi, Budapest,2009
a.s. ,2007
,

Mlnden jog Íenntartva. Jelen konyvet' ill. annak részeit tilos reprodukálni, adatrogzít rendszerben tárolni,

ton bármilyen formában vagy eszkozzel - elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy más m don - kozolni a kiad engedélye nélkÜl.

A kozolt hirdetések anyagáért a hirdet cégek felelnek.

I

lssN

SBN 978-963-27
1585-0021

8-097 -9

Kiadja a CSER Kiad Felel s kiadÓ: a kiadovezet je 1114 Budapest, Ulászl u. B. Tel.: (+36-1)386-9019; Fax: (+36-1)3B5-668j E-mail: inÍo@cserkiado.hu; Honlap: WWW.Cserkiado.hu TÖrdelés: Mahboubi Salim Pet Erzsébet Nyomdai el készítés: Nyomta és kotÖtte: Palatia Nyomda Kft., Gy r Felel s nyomd avezeIo'' Radek J zsef Ügyvezet igazgaIo

?tt

/.>

.j

Tartalom

El sz
1.

5 6 7 B

Néhány sz még a füisto!és el tt
1 .1 . 1

A fÜstolok ÍUtoanyaga A fa tárolása 1.3. FÜstolési modok A fust keletkezése Apr fa Vagy Íutoanyag-keverék izzásával ke e Ikezo f Ü st A fÜstolt hus illata, íze alkímiá1a A fÜstolt h s színe A fÜst tomorít is A fÜstolés mÓdja A hidegfÜstolés A melegfÜstolés A forrÓfÜstolés
.2,

Az

állati zsiradék el nyei

-

10 13 14 15 15 16 16 16 16 17
1B

2.3' Halak fÜstolése Hogyan fustoljÜnk halat? A f alazoIt IuzIér kiégetése, els használata 2.4. Sajtok f Üstolése Eidami fÜstolése

26
31

34 34 34

3.

f

l

A kerti fÜstol elhelyezése 3.2. Egy egyszer fÜstÖl építése
3.1
'

Kisméret hordozhal tistol berendezések

36
3B

1.4. A fÜstol k

A nedvesfÜstÖlés

A Iuztér a1ta1ának

VillanyviIágítás

A ÍÜstol kamra ajtaja A fÜstol belse Je Elektromos el melegítés

Korszer megoldások el len rzése

el

készítése.

19 19 19

-

20 20 20
21 21 22

ÜstÖl 58 3.5. Egyéb típusÚ fÜstol - trloTEL)- 63 3.6. Hordozhat fÜstol k (StÓ 64 Néhány finom 66 3.7. Amerikai grillez fÜstol 67 Az ameri kai grillezo-fÜstol k használata 71
f

3.3. Yízszintes fÜstvezetékes fÜstol k 3,4. A fÜstol kamra alatti tŰzteru

Az építkezés kezdete és a fÜstÖl méretei Az építkezés menete

46 47 49 54

berendezések k recept k

-

Forg tengely

4.

Fistol ,grill, pihen hely és terasz
4.2. FÜstol 4.3. Pergola
4'1 '

2. A Ítisto!és Íolyamata
2'1 .

Egy vidéki kandall

2'2. A hÚrskészítmények f Üstolése

A halak sÓzása

Pácolás és s zás

22 23 24

72 72 73 74 78

5. KombináIt kerti berendezések

-

3

teázás és filmnézés után korbe- di lelki felkészÜlésneka álltuk a kioszkokat. De ilyet aztán nem madam! Semmi ízesíto!Csak egy szelet friss. JÓl és finoman! csak a fÜstolt h s Semmivel ossze nem keverhet illata csapta meg orromat. borSoZVa s zva Vagy hagymával . hogy legyen elég er m. Az osztrák rezesbanda cseh dalokat játszott. karácsonyra. Még mint fi k. A standon. és szakérto kézzel tett e rá egy szelet kenyérre és kínált hozzá mustárt vagy tormát. alaposan fel kell táplálni magunkat. nem vagyunk egyformák. Ésmivel napjainkban mindenkinek szÜksége Van er re. Mlnt meglett férfi álltam egyszer Salzburg f terén a ka- rácsonyi vásárban. Nincs Semmi bajom a vegetáriánusokkal. esténként a Vencel téren . . házi készítés hÚsb l . oldalasnak. Vagy aZ asszony szelt egy Senki ne mondja. és a kenyér csodálatosan feldolgozott gabona. a régi házak szrluettje és a feny fák illatával val di karácsonyi hangulatot teremtett. olvassa el ezt a t<iaoványt. A fÜstolt hrisnak: kolbászoknak. Ahogy ott sétálgattam.El szo A f ÜstoIt h s csábít illata sokakat e!kísér egész életénát. Ami azonban engem illet. amelyekr l aZ osztrákok azt hiszik. hogy Önnek is sikerÜljon beillatosítania házáI. puha kenyeret kérek és rá egy szelet fÜstolt hrist. otthonrolhozhatták az oldalast. a gabonát is meg kell ennie valakinek. akiknek szerencséjÜk volt és vidékiek voltak. inkább egy j kora darab hŰrst ennék. hogy hazaiak. Sonkának és más hasonl fi- nomságoknak csak nagyon kevesen tudnak ellenállni. és a teret forralt bor A Szez 5 . Szorítok.... egyszer ahonnéI az illat áramlott. nevezem én val szeletet fÜstolt az Ugyancsak házi készítés . Azok. vashato ez a konyv' Ha kedvÜk támad egy pár ínycsikland an illatoz virslire.echt aUS Bauernhof''. Vagy egy szelet jÓl megkent zsíros kenyeret. kertjét a házi fÜstolt h rs felséges illatával. megtermett aSSZonyság kínálta aZ áru1áL Választhattunk akárcsak kolbászokat. De nem csak karácsonykor Salzburgban ol- Nekem aZ id teltével is megmaradt aZ étvágyam valamilyen jÓ fÜstolt termékre. illata lengte be. amelyekben olyan csodálatosan sÜltek a kolbászok. amely _ sokak megIepetésére_ munkára kényszerít. egy darab fÜstolt halra Vagy otthon fÜstolt szalon nára. mindez egyÜtt a behavazott tér. Ezt. hogy ami azízeket illeti.. mivel olyan id ket élÜnk.

: {E! -i ". mint például beszennyezhetik a hÚs felÜletét éleszt gombával vagy penésszel.halal'' el készítési el1árások). a fÜst illata elfedi a hÚs eredeti hiányosságait. a tej. Az egyes részek feltuntetett méreteit. vagyis azI a helyet. az arab. Éppen ellenkez leg. hibáit. és A Semmilyen roSSZ Szaga' Teljesen hibás néze| aZ. a poros.\| . Alaposan meg kell tisztítani és fert tleníteni kell a h rs feldolg ozásához használt fa hÚsvág deszkát is. amelyet a munka során használunk. például a Iuztér távolságát a fÜstÖl kamrát l stb. és amelyek az okori. kenyér Vagy a SÖr. amelyeket napjainkban az Eur pai UniÓ rendeletei is tartal maz- tapasztalataib l. Szenynyezett kÖrnyezettel szinte kapcsolatba Sem kerÜlhet. szabad és gyakran kell is m dosítani a helyi viszonyoknak megfelel en. kozel-keleti tapasztalatokra épÜlnek (az Ún.1. Korábban általános volt.. tiszta tért l. amelynek még nincs ahol feldolg oZZUk a nyers hÚst.. hogy a gyerekek a sárban ját- iS. évekig a szabad_ szottak. hogy már régen nem seink korában élÜnk.. nem szabad tervrajzként használni ket a szo SZoroS értelmében . Ti|os penészes. friss h st szabad használni. gombás Vagy más betegség által megtámadott faanyagot használni A tárol a használat el tt el keIl távolítani a kérgét. aZ emberek egyÜtt laktak a háziállatokkal. fÜstoléshez mindig lepedékmentes.tiszta kéZ" elvét betartani. akik már Nem árt tanulni el t év. és tisztának kell lennie a munkahelynek is. Az Ún. A sikeres fÜstolés alapja a tisztaság' Nem elég csak a. hogy fustoléssel a hÚs . Vagy azok kÖzelében éltek. emiatt sokkal veszélyesebb számukra bármilyen szokatlan mikrofl ra. k ser zsid konyha.megjavul''. nak. amelyek felszívÓdhatnak a h sba. 6 . KÜlonÖsen ÜgyeljÜnk arra. és mi már teljesen mások vagyunk.qK \". tisztán kell tartani minden eszkÓzt. teljesen el kell választani aZ Ún. Ugyelni kell azonban arra.o'L tt is fÜstolték deink _. ahol már a kész fÜstÖlt áruval dolgozunk. hogy a fÜstÖlés során véletlenÜl se kerÜljenek a hÚs kozelébe olyan ételek. hogy a fer tlenít - századokkal ezel a hÚst Ajánlott betartani azokat az el írásokat. amelyek konnyen Az otthoni fÜstolésnélszem el tt kell tartani azt ban szárított alapanyagot szabad használni. A napjainkban felnovekv 9eneráci kat már tÚlzottan védik. szereknek er s szaga van. illusztrácios képek. ezért a fert tlenítésután aZ eszkÖzoket alaposan le kell oblíteni' A fÜstoléshez teljese n száraz. aminek végÜl sÚlyos kÖvetkezményei lehetnek. Néhány szó még a füstölés előtt A konyvben talált képek általában csak Útmutat ul szolgálnak. és a fÜrdés csak a templomba Vagy a kocsm ába menés el tti rituálé volt.szennyezett teret.

amelyet minden egyéb esetben alkalmazhatunk: San elolvadjon. Természetes. éS eZ hatékonyan elosegíti aZ afta gyÓgyulását' A ÍÜstÖlt termékekre is érvényesaZ a mondáS. legyen szo a legegyszer bb . hogy az élel a t z Íelett megÍelel magasságban legyen. hogy milyen tozéd eljárással készÜlnek a termékek.1 ' ábra. Azok a fustolt huskészítmények. hogy las- szá1ban kialakult afIára a legjobb gyÓgyszer nagy aZ idegenfehérje-tartalma. nyei Az állati zsiradék fel- valÓ A hÚs elokészítéséreés elkészítésére borIŰz felett sÜtÖtt kolbászIol egészen aZ amator fÜstÖl ben készítettfÜstÖlt hÚstermékekig. Az élelmiszer nagy nÖvényianyag-tartalma azonban korántsem annyira egészséges. készítéselott.el 1.1 . . f leg akkor nem. h kezelt hÚskészíImé- gazdag természetes B-vitaminban. éS hagyni. a D-. szÓlni kell néhány sz t a mai fÜstÖlt hÚstermékekrol. . így a siitésre el készített Í st<ilt hris vagy kolbász nem ég meg 7 .és a K-vitaminok IarIoznak ide)' A aZ. vagyis a láng ne érje. Sem nyílt láng feletti sÜtésre' Sem fÜstÖlésre. A nyílt lángon val siitésnéliigyelj nk arra. Ezeket a termékeket kÖnnyen felismerhetjuk arrol. amelyek bizonyos arányban tartalmaznak szo1a alapu nÖvényi fehérjéket (általában 2. vagyis amelyeknek kisebb a hustartalma (de megfelel az adott ország fÜstÖlt.5 %) stb. hogy minden fÜstÖltárut csak kizárolag h rsbÓl készíthetÜnk. keményítotés karragenátot (tengeri moszat kivonata).3 %) . ha figyelembe vesszÜk. amelyet már seink is alkalmazIak: egy vékony szelet hideg vajat kell a nyelvÜnkkel a fekély felszínérenyomni.amelyeknek nagyon KezdjÜk egy alapelvvel. Napjainkban gyakran élelmiszereket. A valÓdi. tá- nyekre Von atkozÓ eloírásainak). aZ E.hogy nem ideális gyakran fogyasztani állati eredetŰ zsírokat tartalmazo fÜstÖlt hÚsterméknek nevezik azokat a készítményeketiS. hogy ok aZ íz hordozÓi. de ezeket Sem szabad teljesen kiiktatni az étrendbol Ezeknek a zsíroknak ugyanis nélkÜlÖzhetetlen tulajdonságuk. nem alkalmasak további h kezelésre. és elosegítik a zsírban oldÓdo vitaminok felszívÓdását (konkrétan aZ A-. polifoszÍáIoI (max 0. hogy feltun en olcsÓk a tÖbbi hasonlÓ élelmiszerhez képest.ahogyan azt a divattrendeknek kÖszÖnhet en egyesek hiszik. Ugyanakkor ez nem jelenti azI. 100 7"-os vaj ugyanis csak mértékkelNéha-néhamindenkinek 1 .

llyen káros anyagnak számít tés j fÜstoloknél alapelv. A AZ áru min ségétáltalában konnyen megállapíthatjuk az ára alapján. A roSSZ min ség Vagy nagy vízIartalmÚr fÜstolt áru tartÓsságát nem hosszabbítja meg aZ Sem. de nem ritkán almafát lebbre fekv országokban a fÜstoléshez mahag nit és cédrust használnak. akáIrány stb. A fÜstolésre áIalakított kerti kandallÓk esetében egyáltalán nem ritka. hogy a fÜstoléshez a fÜstolg o Ía fÜstjét hasznátjuk. A mustár és az egyéb fŰszernovények ugyanis csÖkkentik a káros anyagok hatását. ezeket azonban a konyvben nem tárgyaljuk. Vagy a fÜst eloállításához tuz Vagy h sugárz folott keményfábol származo nedvesített forgácsot. és beborítják az égéskorkeletkez korommal. A h t gépbe sohase tegyÜk fÓliazacs- hullámŰ sÜt legkisebb Íokozatán melegítsÜk. A halak f ÜstÖlésénélis komoly gondokat okozhat a kozvetlen tuz. esetleg tŰlevelet is szÓrhatunk sz Sotétebb színt kap a hÚrs ' ha a bÜkkf aés furészporhoz ége rf a-aprÓfát runk. ha atuzbol és a fÜstbol az ételbe kerulo anyagokat mustárral vagy egyéb más fŰszerrel hatáitalanítjuk. Kulonleges ízt ad a fustÖlt hÚsnak. tolgy-. ha vízgozáter eszto f iába CSaVarj u k.tol egy kis nyílt lángon. aprÓlékhoz Csak jÓl kipr bált gyárt termékeit fo- a ÍutoanYaghoz bor kafenyot Vagy fuszereket adunk. faszilánkokat Vagy fŰrészport helyezÜnk el például fémhál n. s t.Vagy nyírÍaforgácsát használjuk. hanem B0 'C korÜli h mérsékletŰ vízben Vagy gozben melegítsuk. Az amat r fÜstÖl k esetében arra kell vigyázni. ha megk s- 1. hogy a goz elIávozhasson bel le. A lánggal valÓ kÖzvetlen érintkezés veszélyes amiatt is. a korom . annál tobb zsír1a kicsopÖg. ovatosan néhány borÓkaf enyo.vagY Ía furészportÜzelésŰ fustÖl ket mutatunk be. amelyek más fuIoanyagot használnak. A virslit és a kolbászt vízben. A tuzbe csÖppen zsír elég és rákkelt (karcinogén) anyagok keA fÜstolt árut ne forraljuk. A legtobb gondot atuz és az élelmiszer kozelsége a kerti kandall kb kialakított fÜstÖl kben okozza. aZ ecetsav. Egyes tájakon a házi fÜstol kben hagyományos futoanyagnak számít a szilvafa. amelyek a ta égésekor keletkeznek. Biztonság kedvéértmelegítésel tt viIlával tÖbbszÖr SZU rkál- Be kell tartani azt az alapelvet iS. hogy aZ élelmiszeren. így megorzi ízétés nem reped ki. A fustol kt t anyaga A kÖnyvben fa. nem pedig fÜstolik. ha a Íutoanyag kozé bo- szilva. Egyes típusokban a ÍUrészpor egy elektromos egységben ég el. f leg a hÚst inkább megégetik. Léteznek ugyan olyan fustÖl k iS. ha I . hogy az utotÜstolésre szánt kolbász min ségéta t lzott meleg teljesen tonkreteszi. els sorban a hÚsokon káros anyagok rak dnak le. Az égo fa lángjai ugyanis az élelmiszert. és senkinek Sem árt meg. KÜlÖnleges ízt ad a fÜstolt hŰrsnak. hogy a kolbász egyszerŰen elég. a dé- fÜstÖléshez leggyakrabban bÜkk-. például a gyanta égésmaradványa. hogy a fÜstÖl kamrában ne keletkezzen tul kolbász fÜstÖlésekor a t l nagy meleg hatására kifolyik minden zsiradék. nem beszélve a kÜlalak1árÓl. mivel gyorsan meg- kÓban (vízgozzáro Csomagolásban) a Vagy kÖrtefát is használnak' rokáI Vagy f szereket keverÜnk. l az égo fával . f leg akkor nem. CSak a fusttel kerÜlhet kapcsolatba. hogy a A faf J tanács Minél alaposabban bemetéljÜk sÜtés el tt a kolbászt. nagy meleg. romlanak. tábortuznél sÜtÖtt kol_ bászt. aZ is el fordul. gyasszuk. Nem számít ritkaságnak. A kereskedelmi termék Összetételétfel kell tÜntetni a csomagoláson l fÜstolt ételeket. a mikroletkeznek. hogy a fÜstÖlésre szánt élelmiszer nem lehet egy térben juk meg.Vagy feny tobozI. jÓlesik.2. ahol a hÚstermékek gyakran a lángokba érnek. 3Z élelmiszer lánggal nem.

hagyjuk ket elhamvadni vagy megszenesedni. amelyet feny fával. a szilfa Vagy a vorosfeny . kÜlonÖSen ÜgyeljÜnk a luc. amelyet legalább két n. gy például Bajorországban sokan imádják. habár a használata nálunk tilos. a borÓka- emberek' A kÜlonbÓzo ízeket kapunk. amelyet aZ Ausztriában. ha a fÜstot parázslo. hogy nagyobb mennyiség korom keletkezik. aZ keveréket például gyÜmÖlcsfákkal keverve. és intenzitását . ezt még a száríIás el tt tegyuk meg. keletkeznek. mint tÖléskor aZ égéstérbea németországi szaktekintélyt l idézzÜk a ko- Binder. A gyakorlatban ritkán veszik f igyelembe. KellemetlenÜl Kellemetlen me9lepetéseket okozhat a lucfeny is. ha a Íákat más-más arányban keverjÜk. ezért a felhasznált IuziÍának olyan alkalmaznak a fÜstfejlesztéshez. llyen célra használhatunk borÓkát. amelyek fÜstje a fÜstolt termékeknek Összetéveszthetetle n ízt ad' éven keresztÜl szárítottak a leveg sabb a keményfa. rozmaringot. A kérget le kell hántani a keménytákrol is. amelyrol nem szabad elfeledkezni. csomagolva vásárolhatunk el re elkészített. amelyek el nyÖsek a Kis németországi kitekintés. Németországban és más alpesi országokban egyes a tuzre. ezért fÜstolésénél. szilva stb. h azánkban és kÜlfoldÖn egyaránt (aki járt már írországban aZ bizonyíthatja) használják a Iozeget vagy a mocsári mohát.A A Íustolésrehasználl l zita eIégetésénekalapelvel a kovetkez k: A nedves Ía sokkal rosszabbul ég. ilyen például a bodza. amikor általában kÖnnyŰ lehuzni a kérget. s t egyenesen istenítik a feketére fÜstÖlt hÚrst. amely a kandall ban égve nagyon j illat . hogy a grillezéshez Vannak alkalmasabb és kevésbé alkalmas fafajták. A legalkalmanyers. azokon a homokosabb vidékeken. LegyÜ nk azonban vatos ak. hanem az alaposan meg száradt gyokereket is' Létezik még egy tÜzelo. de teljesen tÖnkreteheti a grillezett vagy fÜstolt élelmiszert. száraz. Nemcsak a fatorzset és az ágakat használ1ák. hogy aÍa lánggal égjen. ahol a IulevelŰ fák a meghatározok. ha a fÜstolés kezdetekor rosszul mértÜk fel a fustoléshez szÜkséges fa mennyiségét. tolgy- és nyírÍahÚsok Üstol kben fordulhat el . meglep lehet azillatos borÓkagyanta iS. A moCSaraS terÜ leteken . cseresznye. borÓkafeny vel és égerfával fÜstolnek. csak vorose n izzon és f Üstoljon. tÜzet Úrgy készítjÜk el . és hagyjuk elégni Úgy. A puhafa égetése esetén azonban fel kell készÜlni arra. FÜstolés kÖzben a tŰzre rádobhatunk bizo_ nyos fŰszernÖvényeket. ha nem elég szárazak. Egyes fafajták kellemetlen szagÚ fÜstot adnak.. ?Z égéshosszát Óvatosan tegyÜnk a luzre.cseng " hangot adjon. f leg akkor.ahogyan sokan eskÜsznek arra. hogy minél tÖbb fÜst a lehet legkevesebb fejl djÖn. kifejezetten fÜstÖlésre alkalmas aproÍát vagy bÜkkfa1urészport.A fÜsleveg t engedjÜk be. hogy A az izzo Íadarabok mellé néhány hasáb gyÜmolcsfadarabot (alma. valamint az erdei feny re. hogy az illatuk megcsapja a hÚst.) teszÜnk. ha még Azonban eZ is ízléskérdése. Sohase használjunk aZ élelmiszerek készítéséreszolgálÓ berendezésekben kéreggel borított fát.és a bor kafeny re.hogy enyhén megízesítse a fustol n l gÓ hÚst. aminek kovetkeztében a késztermékízételfedi a terpentin er s szaga. ut lag kell p tolni a tuzifáI ÜgyeljÜnk arra. hogy egymáshoz Ütogetve . puhaÍakeveréket kÖzéphegységi ovezetekben és száraznak kell lennie. Az ilyen keverékeknélkÜlÖnboz illatok Használhatunk bÜkk-. de legf képpen sokkal tÖbb veszélyes anyag szabadul fel aZ égéskor. llyen fŰrészport használunk például az elektromos f de nálunk ezI aZ ízt nem szokták meg készítmények esetében nagyon kedvelnek. izzo fával állítjuk el . llyen eset akkor hogy a friss tuziÍa lassan égjen.feny és a t levelek er s terpentinízt adhatnak a hÚsnak. provence-i f szerkeveréket stb. amely néha _ f leg nyersen _ terpentinszag fÜstot ad. éS távol legyen a fÜstolt élelmiszert l' Nem szabad. 9 . lucfeny vel. a tŰzÍa. borsf t. Egon vetkez ket: .. hogy a legjobb ital a gyantával ízesített gorog bor. mentát. Napjainkban már készen. A halakat égerrel kÜlÖnosen szeretik fÜstolni.

hogy a kezdok Vagy azok. ha k vel Van kirakva.Vagy a téglaoszlopoknak megfelel alapjuk legyen azért. és egyes olvas k saját tapasztalatbÓl is ismerhetik. amelyben egész évben laknak. '' bor kával fÜstolt hÚs azonban aZ alpesi országokban és aZ észak-németsíkságon cickányok és mindenféle bogár számára. . felhasogatott Íát. A szárado Ía ugyanis . így a rács vízszintes helyzetbe Ügyelni kell arra. Ha Ugyanis a hétvégiházban nem laknak tartÓsan. hogy a ko.. ugyanis a Ía sohasem szárad meg tokéletesen. ha atuziÍát.5 évig hagyják száradni. Ahhoz. hogy aÍa alulrÓl elkezdjen rohadni. . mert a borÓkabogyÓkat nemcsak a sonka pácolásához haszn álják. hanem a borÓka ágait és a bogyÓit is gyakran használják a fÜst illatosításához. A farakás alapia kb l van kirakva 1. éS egyben remek bv hely aZ egerek. természetes Úrton kell meg száradnia. amelyek k b l készult Vagy ÍalazoIt alapon állnak. vagyis a felrakott fa nem cserél dik rendSzeresen. A roston sÜtéshez és a fÜstoléshez használt keményfát hosszÚ ideig. ha Íelraktuk a jÓl a aZ 1 .A továbbra is kÜlonlegességnek számít.2b ábra. hogy nedves. és el bb Vagy ut bb osszeomlik. Ezeket a házakat télen séget. hogy a Íelhasogatott fával . legjobb. aházt l távolabb szárítjuk A felhasogatott Íát halomba rakjuk.mozog''.. a IuziÍa alkalmazásátÓl idegenkednek Ennek oka legtÖbbszÖr. f ilmeken láthatjuk. éS mindenképpen legyen vízszintes.kÖrberak1ák'' ahá- vasrácsra rakják.2b ábra. A rács alapj ának elkészítésekorazonban zat' Ez nem a legjobb megoldás. f tik és nyáron is használ1ák. sokkal kÖnnyebben megtámadja a penész. Ha azonban a jl megrakott farakás egyenes alapon áll. akik a farakásokat olyan fa. A felhasogatott fa felrakása az alapra 10 . a halom megd l. használni. Azilyen a halom alapja kÖr alakÚ. kandallÓk és fÜstol k szerelmesei a tŰziÍán kívÜl mást nem hajlandÓak használni' El fordul azonban. A farakás osszeállítását mutatj megel zzÜk. Teljesen mások a Íizikai és h technikai tulajdonságai azoknak a házaknak.. nem eléggészáraz Íát használnak Alkalmatlan azonban a tÚrlszáradt Vagy aZ oreg' korhadt tÚzelo ls. hogy A fa tárolása Régi képeken..mozognak'' . legalább 3.2a ábra.Vagy kerÜl. aZ egymásra rakott rétegek . Ezzel kiegyenlíthet a talaj lejtése. els sorban azért. amelyet szárítani akarunk szolgáljon aZ grillezésre Vagy fŰtésre _ aháZon kívÜl. A szell zetlen helyiségben A kÖr alapot legjobb lapos kÖvekb l kialakítani a kÖvek kozt maradnak hézagok. 1.2a ábra). amelyeken keresztÜl a leveg szabadon járhat' Ezzel (1 . akkor a szélvihar sem mozdítja el. a fal koré rakott farakás megtartja a nedves- hogy akkor se sÜllyedjenek meg. Vannak. A klasszikus grillek. akik ritkábban haszn á\ák a grillt. Vagy valamilyen fakárosítÓ bogár.hUllámoznak'' és '. hogy a IuziÍát fÜstoléshez Vagy kandallÓban is tudjuk Ezért sokkal megfelel bb. KÜlÖnleges és jellegzetes. Ez a rosszul kiegyensÚrlyozott rakásnál aZ egyes sorok elcsÚsznak. a szabadban. ennek megvan aZ az elonye.

EzI a Iejtést er síthetjÜk Úgy. UgyeljÜnk arra. vagyis 1 m sugar aZaZ az alapja 2 m átméro1Ű. Ne használjunk olyan f liát. amit l a Ía konnyen megpenészedik Vagy gombásodni kezd. A tarakás bels tart szerkezete és a zsindelytet . érint irányba rakott. A rakás magasságát gy válasszuk meg. és ezzel lezár1ák a rakást.. a felhasogatott Íát sugárirányba a kor peremére rakjuk. mint a másik' A hasábokb kirakott gy rŰnek a kor kozéppontja felé kell lejtenie. ilyen megoIdással azonban napjainkban ^Z csak Bajorországban. zdndelyes tet - 1. aÍarakást. és a tetejét . amíg segédeszkÓz nélkÜl rakni tudjuk. A rakás akkora legyen. kis . llyen fahasábok általában minden favágáskor b ven keletkeznek. 1. egy síkben legyenek. mivel ez jelent sen nÖveli a rakás stabilitását. mindig kívÜlr l kezdjÜk. ahogyan azl az Alpokban hasznáIiák 11 . A farakás keresztmetszetét mutatja az 1 . háromszÖg keresztmetszetŰ fahasábokkal. A biztonság érdekében készíthetÜnk egy bels szerkezetet. alpesi országokban ta!álkozhatunk.3a ábra. ezeken átÍŰzÓtt zsin rral rogzíthetjuk a ponyvát. hogy a tetejét gond nélkÜl e!érjÜk. amelyet bels oszlop tart.A Ía rakását mindig vastagabb. A ponyva szélénáltalában lyukak is vannak. A száritásra készített farakás frigg leges keresztmetszete de vízhatlan ponyvával. ban. ahol tovább megmarad a h . amely a leveát. hogy a tetején domborulatot képezzenek. hogy aZ egyes rétegek amennyire lehet. hogy ne f jja el a g t Sem engedi szél. amely a farakást stabilan tartja. mivel ennek bels részén lecsap dik a nedvesség. hogy befelé és felfelé álljanak. A rakás tetején a hasábokat gy rakjuk. Ősszel a rakást takarjuk le leveg t átereszIo. hogy keresztbe. vagyis addig rakjuk. Tirolban Vagy más már A farakást védeni kell aZ ellen . .sapkáVal'' zár1uk a hasábokat Úgy rakjuk. ÜgyeljÜnk arra is. hogy a hasábokat mindig a vastagabb végÜkkel kifelé rakjuk.3b ábra. a hasáboknak ugyanis általában aZ egyik végÜk l I I I Az egymásra rakott rétegekkel Íokozatosan csÖkkentjÜk a rakás átméro1ét.3a ábra. AZ Alpokban Vagy azokban aZ országok- es és f leg a h al aOÖ vel védik. hogy konnyen be tudjunk ny lni a kÖzepére.

aZ oszlopon 50. AZ így rÖ9zíteIt farakás nagyon stabil lesz. és miután a rÚrdra felf zIÜk a deszkadarabot azt a lyukba szÚrrt faággal. rÖgzítok hosszának egyeznie kell a farakás átmérojével. amikor a rakást Az egyszertj futésre Vagy a fustÖléshez elég.vagyis a végÜknek egyvonalban faragott Íahasábot teszÜnk A rÓgzítés legjobb m dja. Ehhez aZ oszlophozkÖIÓzzuk a vízszintes rÓgzíIorudakat. megCsapatáShoZ'' . a grillezéshez Vagy nyílt kandallÓban azonban legalább szárított fát használj un megraktuk a lyukak magasságáig (| . de csak olyan fafajta alkalmas erre a célra. len n ie a kÜ ls átmér vel A vég Ü kre mer legesen egy darab deszkát vagy laposra kell 1. szeggel Vagy ékkel rogzít1Ük. A vízszintes rÖgzít ket akkor helyezzuk be aZ el re elkészített lyukakba.60 Cm-enként vízszintes lyukakat f Urunk kÖzépso tartÓoszlopot Eredetileg eZ gyakran egy fiatal feny száraz J A puhafát csak a keményfa gy jtÓsaként használjuk a fÜstol felmelegítésekor tanács A tapasztalt fÜstÖl mesterek néha használj ák a f Üstolés végéna hÚrst ér utols . egymásra mer legesen.3c ábra. igaz visszavágva az ágakat is. ha 2-3 évet szárított keményfát használunk. a vízszintes ÖsszetartÓ rÖgzít ket ezeken d ug ju k keresztÜ l. Faág helyett hasz- 5 évig k A nálhatunk erre a célra készített rudakat is.A bels és rÖgzítjÜk a szerkezettel ellátott farakás alapja szintén a szilárd alap. A kÖzepében felállítjuk tÖrzse volt. 1 .3b ábra) Ez a rogzíto készÜlhet egyszerŰ Íaágbol. A gondos gazda munkáiának megvan az eredménye 12 . de rugalmas. .. amely kemény. ha a vízszintes rudat a végénátfÚrrjuk. amelyen rajtahagyták .

a tuzIér teljesen el lass a tuzIér felett elhelyezett fémhálora szor1ák az aproÍát vagy aÍurészporI (1 .!t 1. '#. Vagy sával keletkez fÜsttel fÜstÖlnek. izzá- W. Fustolési modok A klasszikus fÜstÖlés alapja a fÜst lpari sok esetében a fÜstÖt gyakran fÜstaromával Vagy más anyagokkal helyettesítik.1. hogy tŰziÍa mellett.! : _+ .istol kamrán kívtili tíÍztérrel 13 .3. e rre .5. például f ustÖl szekrényekben. EE E F I t # 'ry tl tl -. A fÜstfejlesztésnek tÖbbféle m dja létezik. ábra) . ezekkel a mÓdszerekkel tÖbbféle fÜstÖt fejleszthetunk. el1árá- talában egyszerŰ kerti fÜstoloben (1 4 ábra) végeznek. A korszerubb fÜstÖl kben. amelyet ál- ezzel kombinálva más IÜzel keveréket is a Az amator hÚsfÜstÖlok és a hétvégiház-tulajdonosok szinte kivétel nélkul a tÜzel Van választva használnak. El fordul. amelyeket rozsdamentes acélbÓl készítenek . fáb l készult kerti ftistol . a kam r átol .4 -a< {'} . Egyszeríi. ábra.a fÍ. pé ld áu l egy.4.

Az izzás optimális h mintegy mér- zatosan no. 2 fustterít . letét a IŰztér h mérsékletéVel. pirolitikus uton bomlik fel. Fokozatos kÜls A Ía vÍzlartalmátÓl fÜggoen a fának fele változik séklete 200 . víz és ill SZerVeS anyagok) keveredése adja a fÜstot' hevítéskora Ía bels homérséklete is foko- Figyelem! A f jt anyag tÖbbi része lesz a f aszén. Az égésnekebben a fázisában kÜlÖnbÓzo gázok és folyadékok keletkeznek.600 "C.Sem aZ égéstermékekh mérsékletével ! Ne tévesszÜk Össze a fa égésihomérsék- 1.5' ábra. Rozsdamentes acélb l késziilt korszer ÍÍistl szekrény 7 a tuzel keverék éget tere. mikÖzben a Ía fokozatosan. a gázok és az elpárolgÓ folyadék (pl . fÜstté . 3 fustszrjr egyben véd hál is a Íustolésre felakasztott halak alatt 14 .A fust keletkezése A klasszikus. fÜstoléshez használt fÜst taizzásával keletkezik.

vagyis a kicsap dik. hogy a tŰz a fÜstolg anyag alatt ég. és izzásával keIetk ez fÚét A de f Üstben lév egyes anyagok tompítják Vagy teljesen megakadályozzák a fÜsto|t htisban lév zsÍr oxidáciÓját. Ezek az ízek a fÜst iIlatának és ízéneka hris illatának és ízénekkeveredésével jÖn létre. AZ keresztÜl át1ár1a a hÚst. hogy ne égjenek lánggal) elkezd fÜstolni. megismételhetetlen és az ipari m dszerekkel utánozhatatlan illatÚ és ízŰ házi fustolt áru készítése. mint a nyersen fustolt sonka. ize aIkímiáia A fÜstben lév fenolok.j9y 'ér- Apr fa vagy t l(5anyag_keverék FÜstot fejleszthetÜnk kÖzvetlenÜl ttjzrakással. gy iS. A Ítistolt hrisok jeIlemz színei 15 . a leger sebb konzervál hatást a h s felszínénváltja ki. a fŰrészpor (áltaIában enyhén benedvesített. hideg fÜstolés esetén elektromos fÜstÖl kben az izzo ftit test hatására fejl dik fÜst. ábra. amikor a fÜst hossz id n A fustolt hus ilIata. Savak. Ez els sorban a lassÚr. 1 . Az égéskorkeIetkezo h hatására a fa. és ezzel meghoszszabbítja a hÚs tartÓsságát. a formaldehid és a krezol sterilizálo. hogy a f tt lév karbonilsavakkal. így fejl dik megfelel mennyiségrj fÜst . hogy a fÜst részecskéibehatoljanak a hÚrs belsejébe. mikrobag átl hatással Aházi fÜstolés célja a kÜlÖnleges. A nyersanyag melegítésénél fehérje koagulál. és ezzel magakadályozza. kovetkezik be. befolyásolja a h sban lév fehérjéketés zsírokat. szavatosságát. ill. ill. Ez aZ egyik magyarázata annak. vagyis avasodását.6. A végeredményben jelent s Szerepet játszanak a fenolok és a hÚsban Iév fehérjék.amelyek reakci ba lépnek a fÜstben Van a fÜstolt termékekre. sonka miért romlik meg gyorsabban.

a levego páratartalma pedig 75. UgyeljÜnk arra iS. policiklikus aromás szénhidrogén-tartalom' Bajorországban. A f eketére val f Üstolés nem javasolt. a szálkás hÚrs vÖrÖs-sotétbarna színárnyalatot kap. a fÜstol ben mért h mérséklete h h h mérséklete mérséklete mérséklete mérsékletét kamrába a val bevezetésnélis. A jellegzetes fÜstolt szín fÜgg a fÜstolés modját zsíros részei világos sárgásbarna színt kapnak.60 'C-nál kisebb) . 00'C-nál kisebb). Ezek a folyamatok nagyon fontos Szerepet játszanak a természetes bélbe tÖltott termékek fÜstolésénél. A begy jtás el tt \ra ellen rizzÜk a tuziÍil. . A fÜst tÖmorít hatása els sorban a benne lév formaldehidnek és más aldehideknek kÖszonhet . helyenként fekete pedig a Sonkára. A frist tomorít is hogy a kolbászt. napon állo fÜstol kamrában végzik. Ha valÓban j l sikerÜIt fÜstolt árut szeretnénk kapni. legkárosabb káIrányképz dés nem kovet- h mérsékleta megen- A hidegfÜstÖlésnél fokozottan Ügyelni kell arra. hogy legalább 7 cm-nél vastagabbak. ha aZ égéstermékek h mérséklete a tuztér felett nagyobb. A másik hatás az auIolitikus-enzimatikus folyamat.zengo'' hangot kell kiadniuk. amelyek osszekapcsolj ák a fehérjéket és egyben lebontják a vizet. a rÓzsaszínes barna. megválIozik a színe. mint kezik be a lassÚ. de máshol is. . 85 %"-os legyen . A fÜstben lév anyagok a hidegfÜstÖlés során lelassítják Vagy teljesen leállítják a hÚsban lév zsír ava- zeIét a nagyobb h mérséklet huzamosabb sodását' dául Franciaország egyes részein éppen ezt a mÓdszert alkalmazzák már generáciok Óta.. Tirolban. meleg helyen. A fustolés m dja A fÜstÖlés a hÚs és hÚskészítményekh kezelé- 3 évig szárították száraz. A vagyis egymáshoz Ütogetve . és a hÚs fajtájátÓl.. hanem csak akkor. .A ftistolt hus színe A fÜstolés során válIozik a h s színe is. h .1 50. aranysárga Vagy aZ aranysárga. amelyet egyrészt a h hatásával érjÜk el. A fÜstÖlésnek koszonhet en jobb megjeIenést a kezdeti nyers állapot megváltoztatása. viszonylag hideg fÜstÖlésnél. A fogyasztás el tt a fÜstÖlt hÚrsrÓl eltávolítják a lerak dott kormot. hogy a fadarabok ne legyenek sének egyik fajtája. fÜstolést forrÓ fusttel (a fÜst B0. aranyb arna szín a f ÜstÖlt halak h sára jelIemzo. ezen Sem maradhat lecsap dott vízpára. pél- A hldegÍusto!és HidegfÜstolésnél a fÜstol kamra h mérséklete általában csak 12'.és a marhah s l Mindegyik modszer célja. amely megváltoztatj a a hÚrs jellegzetes nyers szerke- kap. amely a hidegfÜstÖlés hatására megy végbe a h s szerkezetében. Napjainkban az amat r fÜstolés egyik leggyakoribb hibája. eZ bizonyítja.. a kamrába tegyÜnk nedvességmér t is: aáomérséklet nem haladhatja meg a 30 "C-t. fadaraboknak teljesen száraznak kell lenniÜk. a h sokat és a Sonkát is teljeSen száraz felÜlettel akasszuk be a fÜstol kamrába' A fÜstÖlés megkezdése el tt ellen rizzÜk a kamra falainak bels felÜletét iS. mivel ekkor a hÚrsban nagy lesz a hatására. A sárga. A fÜstÖlés célja tehát A színváltozást a fÜstben lév színezoanyagok.24 oC. A 400 "c. amelyhez a keményfa és a f részpor égésekor keletkez h t és fÜstÖt használju k' A fÜstÖl minden kamrá1ában legyen h mér és ellenorizzÜk a fÜst A fÜstnek alapján megkÜlonboztetÜnk: fÜstolést hideg fÜsttel (a fÜst 20 ' . ha a tuziÍa a tuztérben csak izzik Ügyelni xell a fŰrészporra.30 "C-nál kisebb) fÜstolést meleg fÜsttel (a fÜst .. amely kÖnnyen láng r3 <ao A száraz 16 . amelyben már csak a nap hatására is jÓval nagyobb a gedettnél. hogy a h kezelt hÚrs hosszabb ideig eltarthat és finomabb legyen. Vidéken általában ezért fÜstoltek f leg éjszakánként. valamint a fÜst és a hÚs kozti reakciÓk okozzák. A fekete színt a tŰzifában lév nagy gyantatartalom okozza. A hidegfÜstolés akkor lesz sike'eS. hogy nyáron. A disznÓ.

iparilag készítettkolbászok ut fÜstÖlése esetében kell vigyázni. mint a hidegfÜstÖléSt. amelyeket néhány esetben még utÓlag Íoznek. amelyre vékony bÜkkfahasábokat Vagy f részport sz runk. hogy a meleg A Ennek a fÜstÖlési mÓdnak a remek eredmény rnellett hátránya. ahol a fÜstÖt a tuztérb l a amelynek falai csak colopokb l álltak. hÚs. Ennél a mÓdszernél lgyanis a tÜzet néha hagyhatjuk kialudni. megszakításokkal kell a f ÜstÖl t begyujtani. Ebben a helyiségben volt lÓgtak egész télen a hÚrscJarabok. amikor például a halászkunyh kban a tet ryílásba akasztották a halat.) esetén folyamat néh ánY A fÜstol kamrában a legmegfelel bb h mérséklet 30' .ágak. a legrég A hidegfÜstolés a hagyományos m dszerek ibb házi praktikák egyike.lgyanis minden ház udvarán Volt egy egyszer u f stÖlo ' kÖrÜlmények <ÖzÖtt is azzal kell számolni.lt Ó. Íoleg szalonna.14 nap után lejár. . .k 1t . és alatta t zeggel es lnohával tÜzeltek. Ez viszonylag Új eljárásnak számíI. mert nem fÜstol dnek olyan sokáig' A fÜstolés idejének hossza attol fÜgg. A fÜstÖléshez használhatjuk gyÜmÖlcsfák fáját is (megfelel például az alma-. A fÜstfejlesztéshez is más modon rakunk tÜzet. mint a hidegfÜstÖlteknek. a nagyobb nÚsdarabok (egész Comb _ sonka. vagyis iparilag szert használni. ennek kiolvadásával a kolbász tÖnkremegy a fÜstÖlés ideje elhÚzodhat akár két vagy tobb retig is.Vagy a kÖrtefa)' A CseresZnYe. hogy a fÜstÖl például a retvégl házaI a fÜstol vel osszekÖt folyos rol SZellozzÓn. hogy jÓ minoség erdekében legalább 24 oráig kell fÜstolni még aZ Üzletben készen kaphatÓ. mint a 1Ó valÓ tartÓsításnak szivar. A melegfustÖlést általában aZ olyan hÚskészítmény fÜstÖlésérehasználjuk. turista jelleg felvágott. A melegfÜstÖlést azonban folyamatosan kell redves. elég leveg áramoljon ÜgyeljÜnk azonban arra. virsli stb.ll :eto alatt vezették ki a mellette lévo helyiségbe. <Ózé tartozik. szavatosságuk ugyanis 10. mivel ezek gyakran nagyobb mértékbentartalmaznak zsírt. f <orlatilag mindig télen végezték.néket: hÚst Vagy kolbászt akarunk fÜstÖlni. vagy fustÖlés után h kezeljÜk a terméket A melegfÜstÖléssel készÜlt termékeket gyorsan el kell Íogyasztani. AIuzrakáshoz ebben aZ esetben is teljesen kiszáradt keményÍáI használunk. a hÚsokat 6' '. amelyet már eloÍozott utÓfÜstÖlésére elég 2_3 ora. vékony kolbász a.még amat -]a napjainkban akarjuk a hidegfÜstÖlési mÓd- r alapanyagbÓl készíIÜnk. els sorban azérI. hogy mit ÜstÖlÜnk. nem szabad. e- . hogy milyen nagyságu hÚsdarabokat f ÜstÖlÜnk. Ezt a fÜstÖlési eljárást általában a kÖzepes eltarthatÓságÚ hÚskészítményeknél alkal mazZlJk.akkoriban . mert nagyobb mennyiségben tartal maznak gyantát. hogy a fÜstolés után Íozzuk-e még a hÚst' A kolbászÍéléket2'. amelyek átméro1e 3' . fÜst kiolvaszIhat1a a hÚsban és a kolbászokban A háIránya. aZ otthon revelt malac lapocká)a.4 cm. '6 oráig. de egkorábban azonban csak 48 orás folyamatos fustÖlés után. ennél a fÜs_ tÖlési modnál csak a végukÖn izzanak. a valÓdi fÜstÖlés A virsli. fÜstÖlt oldalas. \agy tÖbb alkalommal. éS nyers ter- kissé hevesebben kell égnie. A al- Ía . hogy aZ égéstermékek h mérsékletenagyobb legyen . mivel a folyamatot nehéz lenne Ú1ra megindítani. -.50 "C A fÜstolés hossza attÓl fugg.oldalas stb.zAZ 1ainkban sokkal kedveltebb modja a A melegf istolés A melegfÜstÖlés sokkal gyorsabb. Ezért seink a hidegfÜstÖlést gya- napig tart . A fustolés megszakítása idejére azonban biztosítani kell. éS attol. llyen m dszerrel fÜstoltek 'nég a mÚlt század elején a Beszkidekben \agy Szlovákiában. akkor Vagy a szabadságunkat kell rááldozni. Ha azonban valÓban ki akarjuk prÓbálni a hidegfÜstolést. hogy hosszu a fÜstolési ido lévo zsírt KÜlÖnÖsen aZ Üzletben vásárolt. azonban legalább 24 orán áI tart. fÜstoléséhez használják. hogy a fÜstol kamrán <eresztÜl gyártott kolbászt is.12 oráig kell fÜstÖlni' 17 . vagyis nem szabad megSzakítani. ezérI napfÜsttel késztermékekneknincs olyan hosszÚ szavatossági idejÜk. a szilva. a sárgabarack és aZ oszibarack Íá1a nem a legmegfelel bb. hogy a leveg ne legyen tÚl végezni. la .

kis mennyiségben szor1uk a tuzre. ha a tuzre : Lelángolás. . hagyjuk megszáradni. A lassÚr melegítést kovet en a hÚrst a 60 'C-ra el melegített fÜstÖl kam rába akasztjuk. 1 kg-os darabot 30 percig. A kolbászokat A forr Íustolés Ez a m d szer még gyorsabb. hogy a lecsopog zskt felfogják egy tálba' Ennél a fÜstolésnélis gyakran illatos anyagokat kevernek a ÍŰrészporba (például kÖrtefát.A f Üstolésnek három szakasZa van'. mivel a fÜstolési h mérséklet 50. ha azillatos fát csak a fÜstolés végén. ráadásul meglehet Sen egyenetlenÜl. hogy no a fÜst s r sége.5. Napjainkban hÚrst. Használhatunkkézi permeIezot is' A fÜstÖlés végén is permetez vel fecsken dezzÜk a vizet a ÍŰrészporra' rakott. Ugyan csokkenti a h mérsékletet.ha a tÚl heVeS lánggal égo tuzre nedves ÍŰrészport sz runk. nem szabályozzuk a fÜst nedvességtartalmát.*--rZ 1'7. nem teszi tÚrlzottan hosszu ideig eltarthatÓvá a nem lángolják le' a legtÖbb de azonnal fogyaszthato és a fÜstÖlés id tartama meglehet Sen rovid. éS a hÚst hagyjuk kih lni a fÜstol ben. nem is rontja a termék min ségét. . A forrÓfÜstolést azonban csak tapasztalt szakemberek végezhetik. ezzel l {\ . lgaz. . f Üstolés. és szárazak lesznek . hÚsféleséget ezzel a m dszerrel fÜstÖlik. és egyben a nedvességtartalma is. 'C h mint- nedvesítjuk a f részport Vagy a forgácsot is. A tÜzet elejét l fogva Íurészporral szor1uk le. . de így elérjÜk. hogy elzár1uk a leveg utánazonban nem oldjuk meg az égésokozta további gondokat. '90 oC. Elég.60 percig intenzívebb IÜzeléssel korÜlbelÜl 70.. a virslit 5..1 0 percig tartjuk a vízben. p tlásának tját aIŰztérbe. lelángolás. i " d' Az égéssorán ugyunis gyakran tu| száraz ÍÜst keletkezik' Ennél a fÜstÖlési eljárásnál el nyosebb. (HÚsÜzemekben általában telített vízgozben melegítik a termékeket ) Lassri melegítés.B0 'C-ra noveljÜk a h mérsékletet a fÜstÖl kamrában. mivel kÜlonleges fÜstol kamrát igényel. a fÜstolt termék ezáltal érdekesebb ízIkap. . A legegyszer bb. borÓkát Vagy tŰleveleket).gyakori az is. . a száraz ÍÜst ugyanis kiszárÍtja a h st. éS a feldolgozáshoz is komoly tapasztalat kell. egy 70 mérsékletŰ vízbe tesszÜk. A melegítésid tartama a hÚrs nagyságát l fÜgg: a 0. Ezzel a m dszerrel csak a fÜstolt hÚst kezeljÜk: mintegy 30. . mint a melegfÜstÖlés. a felszínt szárítja ki. mikÖzben SŰr'Ű ÍÜstben fÜstoljÜk. hogy a h mérséklet ne emelkedjen az eloírt folé. ábra. amelyben kÖrÜlbelÜl 60 "C-ra melegszenek fel. Ezután vízzel eloltjuk a tÜzet. A tÚl intenzív é9ésmegakadályozására tobb mÓdszer is létezik.A termékeket meleg. r? -. A fÜstÖt nedvesebbé tehetjÜk. A fÜstÖl egy zároszeleppel állítjuk kamra h mérsékletét be. A zsírcsepegés azonban nem számít ritkaságnak. UgyeljÜnk arra.. miel tt j l kiszárított tŰilÍáI vízbe mártjuk. ha s r nedves fÜstot használunk. lassÚ melegítés. mert a termékekbol kicsopog aZ Összes zsír. a tuzre dobnánk' Ugyancsak vízzel A ftistolés Íolyamata. Vagy a IŰzre vizet fecskendezÜnk. A melegÍustoléssel rovid idcí alatt ízletes hrisokat készíthetrink 18 .

s rŰ párában folyik a fÜstÖlés' A párát egy kulon e célra szolgál vízzel telt edényben fejlesztjÜk. lemezb l készu lt f Üstol kamrák gyakori hibája. a legjobb. hogy a rudak a falba val befogás helyén elrozsdásodnak' -.30 oC h -nérsékleten.uk :bb )az. zott elektromos mondhatnánk. ábra). Ebbe a tálba gy lik Össze f leg a szalonna Vagy aZ oldalas fÜstÖlélecsopog zsír. A fÜstol kamrában 25'. El szÖr a tuztér és a fÜs- A tÖl kamra kÓzti vezetéket ellen rizzÜk. mivel aZ konnyen megavasodik. s aZ aromá1a.:zel . mivel a fÜstolo{amrában egy edényben tudjuk elkészítenia rÚst és a kolbászokaI is (például a sajtos szaámikat). :ort .forgácsokban'' távolítjuk A Biztosan lehet gy is fÜstolni a hÚrst.. amely a hÚsokr ! fÜstÖlés kÖzben lecsopogott a kifejezetten erre a célra alá1uk tett tálba (1 . nem éppen a legszabályosabb. -ra an. amelynek l ztér ailaiának ellen rzése h fontos szerep jut a tuztérbe jut leveg menynyiségénekszabályozásában. akkor általában benne marad a távolítani. cjában nagyon népszerŰek. Ki lehet tehát pr bálni. éS emellett más ételek készítésére is alkalmas. majd a tuztérre tehát tegyÜnk mindig szabáIyos ajt t. és le tudjuk kaparni a fal- er lunk. a galuskát Vagy aZ osztrák szalonnát. A m dsz erhez speciális ÜstÖl f 1SZ- jén edényre Van szÜkség. ihhez a munkához célszeru mintegy 70 oC-ra felfŰteni az egész fustÖl t.. A tálbÓl rendszeresen szedjÜk ki a zsírt. olyat válasszunk. ne essen bele a zsÍrt . Ezzel .B. A lángot szinte lehetetlen eloltani. amit el kell bel le h st bekenték vele. de itt is el <ell mondanunk. hogy jol tartanak-e azok a rudak.a- et elott alaposan át kell nézni a fÜstÖl t. ábra mutatja .. AZ utÓbbi években nálunk is kezd elterjedni a nedvesf Üstolés. amellyel a lehet legpontosabban 19 . hogy mind a tíz ujjunkat megnyalhatjuk utána. a kátrány és a kerozin. amelyeket kÜlon fejezetcen mutatunk be ' Ezek az USA-ban és Kana- kamrábol kifelé vezeIo járatokat. mivel a lerakÓdott kátrány és korom nagyon gyÚlékony.4.4 . Ha nem használjuk tÚl gyakran. . hogy tÚl vastag rétegben rak dott rájuk --]abár teljesen kézenfekv nek t nik. J még ma is _ az gynevezett fÜstol zsírI. amíg a réteg rnegpuhul' A melegítéshez sohase használpisztolyt. akkor meg <ell tisztítani.Jk. A lerak dást vékony lapokban. Vagy Úgy is 'Ól A munkához kaparÓt (spachtlit) haszná- egyszeru csontlevesb l is olyan fÜstoltlevest csinál.. lyezni a felfÜggesztett hÚsok alá. hogy a fÜstnek szabad-e aZ Útja. és ha gy latjuk. hogy a fÜstolés megkezdése Korábban nagyon tanács szerették vidéken fn:as- hamu aZ elozo fustolést l. Ez az elrettent kép az internetrol származik. mivel így a Szenylyezodés megpuhul. hogy a már intenzívebb ízu legyen . és ellencrizni kell mÚiszaki állapotát. sekor _ a el fordulhat _. hogy.:Ölt :3n. A tuztér ajtaja. aa 1. ha ontvényb l készÜl. A nedvesf istolés : tesé- is. csak arra kell Ügyelni. Egy Csepp zsír aZ - 1unk benzinlámpát vagy a festok által alkalma- el' A kamrát addig melegítjÜk. lkat A takarítás után ellen rizzuk. Általában arra használták. Ez a m dszer alkalmazhaIo ma iS. hogy ne akadjon bele a deszkafalba. hogy ennek a zsírnak valÓban rendkívÜl megfÜstolt <at a <l '. A Korszer megoldások Íustol k el készítése. Ne feledkezzÜnk meg a véd kesztyurol Sem. vagyis azt a zsírt. A régebbi. de csak saját felel sségre. amelyet korábban csak Eszak-Amerikában és EurÓpa északi részein rasználtak. ahogyan azt az 1 . Azt is pr báljuk ki. Át t<etl néznÜnk a falakat.illatosították'' a f tt krumplit. hogy ha a hÚs lecs szik aZ akaszt kampor l ami bármikor Minden fÜstÖl ben ajánlott védorácsot elhe- felfog tálba.11. hogy mé9 a korom. :és . amelynek célszer i legÖmbolyíteni a sarkait. amelyekre a hÚsdarabokat akasztjuk.

amely j bír1a a h t' használhatunk például szilikonos méro h méro (1 . At zlér szabályos ajtaján a leveg áramlásának szabályozására tudju mennyiségét (1 . ábra). ábra.ha a fÜstol kamrát elektromos Elektromos el melegítés 20 . Az ajt rol nem hiányozhat a bels h mérsékletet készÜlhet f ábÓl. mivel aZ jelent Sen megkÖnnyítheti a munka kezdetét. A h mér vel 1 Íistol kamra aitaia Vagy horganyzoIt acéllemezb l stb.10. magasabban Íekv ftisto! rostélyon halakat. A f tistol kamr a. a falak Ugyanis gyorsan impregnál dnak. fémb l f stol kamra ajtaja beépített festéket' méro.9. amelyben a lecsopog zsírt fogjuk fel melegít vel el tudjuk melegíteni. ábra. ahogyan legyártották (nem kell véd réteggel bevonni Sem az acél. ábra. hrisdarabokat vagy zoldséget ftistolhetunk. fustol belseje bels oldalát sem). A A kamra ajtaja . Az ajt t kívÜlr l fessÜk le valamilyen egészségreárIalmatlan festékkel. hagyjuk rigy. hogy a tuz ne deform ál1a Az beáram ábrán szerepl l leveg azoka| A homlokrészÜkÖn lév csÚsztathat szelel kkel és a rozsákkal megfelel en SZabá- lyozhat a leveg beáram]ása. Sem a rozsdamentes acél. hogy kényelmesen tudjunk tenni a tŰzre.a természetben megfelel elemek vannak 1. a munkát megkÖnnyít legkÜlonboz bb elemekkel felszerelI fÜstÖl kkel. Az akaszt rrid alatti.10. de a fábÓl Vagy tégláb l készÜlt fÜstol k falainak adja. A kamra aljában van a tál.9 ábra) .1 1 . vékony réteggel lerak dik rájuk a fÜstben lév égéstermék. és egyben elég er sek iS. A védelmet maga a fÜst 1 . k szabályozni a méretŰ és alak ajt k elég nagyok ahhoz. esetleg necivességl A A fÜstol falainak és ajtajának belsejét semmivel sem kell kezelni. Napjainkban egyre gyakrabban találkozhatunk korszer j. Hasznos Segítség.

hogy a tŰz biztosan belekapjon a Íába. kinyitjuk a kéményszelepét és ha azon- nal neki akarunk állni a fÜstÖlésnek. ld t és Íutoanyagot takaríthatunk meg.deg. A f t testeket a kamrán kívÜlr l tudjuk bekapcsolni. Miután a kamrát mintegy 70'C-ra el melegítettÜk. fával begyÚjthatunk a t ztérben. Az elektromos melegítéstekkor már kikapcsolhatjuk. A korszer és nagyobb teljesítményfÜstol k kamrá1ába forg rostélyt szerelhetÜnk. és lekapcsoljon. A fÜstolés ideje alatt a rostély álland an forgatjuk. amelYre a fÜstÖléskor Forg tengely a A tuz meggyÚjtása után a tuztér ajtaján Iév SZelel nyílásokat kezdetben nyitva hagyjuk. amelynek fordu|atszámát szabályozni tudjuk a fÜstolés típusának megfelel en. A rostélyt kívÜlr l villamos motor forgatja. A rostélyra er sítjÜk a karokat. 21 . A világítás kapcsolÓját Úgy helyezzuk el aZ ajtÓnyíláson. ha aZ ajt t kinyitjuk. azaz a villany automatikusan kapcsol d- Az el melegítésre általában elég két ora.ha a fÜstol t hosszabb ideje nem használtuk. ViIIanyvilágítás A fÜstÖl be villanyvilágítást is szerelhetÜnk. nedves kamrát ugyanis e| bb ki kell szárítani és fel kell melegíteni' Foleg abban aZ esetben nagy segítség. a hi- bezár1uk a nyílásokat. majd hÚrst akasztjuk. ha az ajt t bezár1uk' van . mint ahogyan aZ a h t gépeken jon fel. ha a felmelegítésheza kamra aljába és a falakba építettelektromoS f t elemeket használjuk.

egészen a CSontokig. mivel házilagosan nem lehet elkészíteni. konzerválÓanyag nélkÜl vannak. Ezzel a mÓdszerrel a páclét (3 B %-os tÖménység) eljuttatjuk a hÚrs belsejébe. lug használata Yagy égetésnélkÜl nem lehet fert tleníteni. A leg sibb modSZer a Gram- negatív patogén baktériumok elszaporodásának meggátolására. A páclé receptje: 1 L falában mélyen megtelepedtek a baktériumtelepek. 100 g sot és 10 g cukrot' bedÖrzsgÖljÜk soval. és addig ezek a részek teljesen védelem.Vagy kutvizet. Páclé kaphatÓ készen is. UgyeljÜnk a mrianyag edényekre iS. amely általában konyhasobÓl és kb. mivel egyes anyagok a páclével reakciÓba lépnek. a hus besÓzása konyhasÓval A sozással nemcsak tart sítjuk a friss hÚst. de magunk is elkészíthetjÜk A páclé készítéséhez használjunk forrás. ezért egyszertl mosással. éS a páclének m anyag ízt adnak. amelyr l minden b rdarabkát és ínt eltávolítottunk. Napjainkban általá_ ban már el re elkészítettkeveréket használunk. mÓd- színétis.5 % tartosítoszerb l áll. amelyek vízben oldjunk fel A száraz s zás aZ egyik klasszikus SZer. amelyek els ként támadják meg a hÚs felÜletét. -'-. KiválÓ élelmiszer. Páco!ás és sozás A hÚrst fÜstoléshez el kell készíteni. Horvátországban a prsut Vagy olaszországban aZ Ugyancsak világhírnévnek Örvend pármai sonkát (itt csak konyhasÓt használnak a tartosításhoz). de csak az informáci kedvéért említjÜk. A fustolés folyamata 2.1. RégiÓnkban a pácolás a hÚsok leggyakoribb el okészítési m dja' A tÖkéletesen tiszta hÚst. hanem megakadályozzuk aZ oxigén kÓzvetlen hatását. de használhatunk káliUm-nitrátot vagy más néven salétroms t is. és a sÓréteg javítja a hÚrs ' A h st sozhatjuk egyszeru konyhasoval. amelyet alaposan ki kell tisztítani Vigyázzunk a faedényekkel. . A pác!é szép rozsaszínrÍreszínezi a hrist 22 . amelyek nem tartalmaznak kl rt és más vegyi anyagokat. El készítjÜka megfelel edényt. Ezeket a Sonkákat a sÓzást kovet en kizárolag szárítással érlelik Befecskendezés a csontig. tP 2. 0. meg kell fÜstolni. HasonlÓ mÓdszerrel készítikma is Spanyolországban a rendkívÜl híres jamon Sonkát.1. el bb alaposan (a kívánt eredményt azonban csak a déleur pai országokban lehet elérni). A vizet a használat el tt forraljuk át. mivel a hÚrs ott romlik meg leggyorsabban A páclé lassan (akár egy hétig) szivárog be a hÚs (sonka) mélyebben fekv részeibe. áazai kÖrnyezetben a bes zott sonkát mindig amelynek során a hÚsba beledÖrgoljÜk a s keveréket.2. ábra. A husok legegyszerubb elokészítésimÓdja a besozás' A hÚrs konzerválására már az okorban is sÓt használtak.

'=: :eljesen nészes foltok. A hÚsoknál használt nitrát Vagy nitrit alkalmazása a halaknál nem engedélyezett. rolt borsot. A páclével egyenletes sÓ- 23 . A hÚrst tÖbb rétegben egymásra rakhatjuk. ? :: _ :_]. mint például borÓkabogy kat. kell tisztí:-. ha tobb lesz. A legfontosabb tanács: mindent pr báljunk legfontosabb el készítom velete halak f ÜstÖlésének as zás. hagymát. az édesvízi halak esetében eZ aZ arány megfe- nak tart. miel tt a hidegfÜstbe kerÜl. A páclét felszívjuk a fecskend be..A beÍecskendezés modia. a nagyobb makrélákat négy oráig pihentetjÜk besÓzva Egy 3 kg-os lazacot legalább 10 oráig fekte- tÜnk. A magunk is .'aa Íekvo ' fokhagymát. Sem nitritet.. de nem is szÜkséges. amelyek egész életukben sÓs vízben élnek. ez adja pácolt hÚsok jellemz hidegs Ózásnál a halak gerincét er sebben be kell sÓzni. azokat csak konyhas val tartÓsítjuk. amit valaki a hÚs fÜstÖlésre val el készítésesorán az el1árás alfájának és ome gájá- valaki más számára tul er s Vagy éppen tÚl gyenge ÍŰszerezésnek hathat. -'e szlnezi a hrist halványrozsaszín színét. l - : -=.=a. Kevés a s tartalma azoknak a halaknak iS. éS a t t a gén keletkezik. speciálisan a pácolásra készítettt(jk oldalán is Vannak nyílások. A nagyobb halakat B. A is rozsaszínure festi a hÚst' A nitrit a hÚsban lév keverék formájában kaphatÓ) mioglobinnal lép reakcioba. A tengeri pikkelyesek husa legfeljebb 0. ki AZ. készítéséhez A hÚssal érintkezve mikrobás enzimreakci knak koszonhet en a hÚsban nitritté változik.. ez adla a h kezelt pácolt h sok megfelelo színét). ::t:^Vekfe iS. amelynek során a színanyag Úgynevezett nitrozomioglobinná alakul át. A fÜstÖlést csak ezuIán kezd- A száraz sozás.alnak. A hÚst lepje el teljesen a páclé. A nitrátbol 300 mg a1ánlott 1 kg hÚrshoz.( a meg_ . mint amilyen koncentráciÓban a páclében is megtalálhat A bemerítésespácolás' Akárcsak a sÓzásnál. majd belerakjuk kŐbol Vagy fáb l készÜlt edénybe (biztonságosabb..?::<at :::= a ^t tartal- A Vi- --:... Az Üreges. borsot esetleg egy kevés cukrot stb. akkor aZ kiegyenlít dik.:lrJnk = :--: :-::-:^ fel a hÚsba.: ''- . itt is elobb beledorgoljuk a husba a sÓt és a fŰszereket. például .B Cm hosszÚ fecskend ttjre. azonban egy 4 kg-os péIdányt legalább 15 oráig kell a sÓban pihentetni. mint a vékony hasi részeket. borokabogyÓkat. ha k b l készÜlt edényt használunk).. A páclé beÍecskendezéséhez szÜkségÜnk lesz egy legalább 10 ml-es injekciÓs fecskend re és egy legalább 5.'10 %-os s zás. vagyis a hÚsdarabok méretei szerint két vagy három hét elteltével a hÚst kiszedjuk a pácléb l és meleg vízzel alaposan lemossuk. a Csontok.Vagy kálium-nitrites sÓ- salétromsÓt ' a nyers sonka színének A kisebb halakat legfeljebb 3 Óráig. hogy hÚsba szurva befecsken dezzuk a sÓoldatot '::_:. A nitrites so (a kereskedelemben nátrium. akkor a sÓhoz kÜlonbÓzo f(iszereket adagolhatnak.{ is -'' -. Egy sonkát általában legalább 15. amelyek befecskendezik a hÚsba a páclét. és vízszintes helyzet- be fektetjÜk ket egy soállÓ edénybe Az edényt hideg helyiségben helyezzuk el' A hetjÜk meg t" p javításához használjuk. aZ mÓd- --_=rységu) aCSOn- =:l eggyor -:'-=.^=tig) szi'=. forgÓk kÖré Nem kell attol. |gy a meleg vízben feloldott sÓ és cukor szinte azonoS koncentráciÓban jut bele t l Sok páclevet juttatunk a hÚs- félnÜnk A halak A halak sozásához nem használunk Sem salétromsÓt. 1 kg hÚskészíIményekhez legfeljebb 150 mg nitritet adagolhatunk. A halakat kívÜlrol és belÜlr egyaránt bedÖrzsÖljÜk konyhas val (nitrátosat nem szabad használnr). és hagyjuk teljesen megszáradni.. Ha tÖbbé-kevésbéel akarjuk nyomni a halízt.:Sa UqhaSZ= =. A pácolás eloírt idejének letelte után. éS rendszeresen ellen rizzŰk. hogy nem alakulnak-e ki pe- lez dik. éS Védi mint saját titkos receptjét.usználjunk . rozsaszín 1bbé teszi a hÚst. s zása A bes zás m dja. és a rétegek kÓzé is szÓrhatunk fŰszert.24 % s t tartalmaz.= '3akciÓba - ^ ^ ^* *] rertotle- ba.: :.-.(H kezelt hÚrsok esetén a mioglobinbol nitrozo-miokromo- Pácleves zást érÜnk el. A tiszta darabokat szell s . de alkalmazhatjuk a nyers szalámik is.= r: adnak. _ =. f inomra vágott hagymát Vagy fokhagymát.='-= amelyek r::: -_ zCaktérium::-. száraz kam rába akasztjuk.20 IUszÚrással tudunk megfelel en páclével telíteni. -='. ^: elké- - : ::- :' ..

a h st azonnal kiszedjÜk. egyÜtt aZ oldat felhasználásának optimális letelte után a fert tlenít szerI el kell távolítani. és fert tlenítsÜk a Szerszámokat. ábrán egy nyitott fÜstolo képétlátjuk. kozben általában kínálunk némi harapnivalÓt.30 percig tart' Az uto- egyszeru --. A kamp kat aZ oldatba ázIat1uk' így tisztítjuk meg és egyben fert tlenítjÜk is hÚrs sozásához a legalkalmasabb id szak a Szeptember és április kozti id szak. A berakott h rst naponta ellenorizzuk. A fÜstÖlt virslit forrásban lév vízbe teszik. amelybe lerakh st . =. 12. A legtÖbb készítményesetében a koncentráciÓt százalékban adják me9. de jÓl szellozo. Nem szabad elfelejtenÜnk.2. A kisebb halakat. . baráti társaságban a kertben. baktériumokat azonban teljes mérték- A fert tlenítoszerek hatására bizonyos ideig A várni kell. lemossuk. utÓlagosan mindig hideg Vagy csak legfeljebb készen vásárolt f Üstolt kolbászt és virslit 7za fÜst:: vásáro lt ^ -. letisztított k vel rÖgzítjÜk. a legmegfelel bb. A bogarak és a por ellen ajánlott a fed t még valamilyen terít vel is letakarni. A hÚrst nem szabad olyan pincében tartani. hogy a kolbászt és virslit nem fÜstolhetjÜk egyszerre a hÚsokkal. : kedve lt a^ = akkor. ahol a hÚrstárol edényt elhelyezzuk A fert tlenítsÜk azokat a helyiségeket iS. sÖtét. Kedvelt ételnek számít a kÜlÖnbÓzo mÓdon elkészíthetfÜstolt kolbász és a virsli. a legjobb. amelyek komolyan veszélyeztetik a hÚs tartÓss ágát. ha f : A 2. huskészlt'_3elég 2-3 C'z egyben e . ha tiszta vízzel leÖblítjÜk a fert tlenített tárgyakat. és lemerjÜk rÓla a felesleges vizeL Ha netán avíz nyálkásodni kezd. Az ennél forrÓbb vízben a virsli kireped. A fustolése A 2. tÚl sok víz elpárolog. ahol a hÚst el készítése folyik. háztartási t romlást okozo baktériumok is. a munkaeszkÓzeinket iS. melegítik. ami rossz gyakorlat. éS elveszti Ízét. CSak néh ánY percig hozzávetoleg '1 a készen vásárolt hÚskészítmények 5. nyári nap S 24 . amelyekben Savanyított káposztát. A hÚrskamp k fert tlenítéséheza A boltokban kaphatÓ speciális fert tlenít szert használunk. '. A besozoIt hÚst mély. .13 %-os oldatban pácoljuk. Ugyanez Von aIkozik a fÜstolésre is. A tapasztalt fÜstÖl k szerint azonban a virslit sokszor helytelenÜl amelyben egyÜtt fÜstol dik a hÚsokkal krinolin u stÖ lés re hogy ut f Üstolése abban a f ÜstÖl ben. penészmentes pincébe tesszÜk. a Virsli elpattan . Ez egyben azt is jelenti. beszélgetés kÖzépmeleg fÜstÖn fÜstoljÜk A tÚrlságosan forro fÜst hatására kifolyik bel lÜk a zsír. vagyis az év h vosebb h napjai. ha B0 "C-os vízben melegítjÜk Íel.A A s zás juk a jÜk le. de jol szellozo pince. A és ki kell tisztítani az edényt. Vagy debreceni.. Vagy zÓldséget és gyÜmÖlcsot tárolunk' A hÚsra veszélyesek a tejalvadást el segít és a letakart fed t végÜl egy nehéz. mert el készítésukegyszer . az edényt fertlenítjÜk és a hÚst j páclébe tesszÜk. A huskészilmények kerti partikon Vagy egyszerŰen családi.'12"C. amelyeket rovidebb ideig kell a pácban tartani. amelynek mérséklete7. ezzel elpusztulnak a romlást el segít baktériumok. ben nem lehetséges elpusztítani. h mérsékletével.Az el írt hat id koncentráciÓjÚ oldatban pácoljuk.2. ezért ajánlott fert tleníteni azt a helyet. amelyben hÚsok is fÜstolodnek. Az edényt általában fafed vel fed- legÍontosabb szabáIyai sÓzás el tt alaposan elle norizni kell. A legideálisabb hely egy sÖtét. A h besÓzott halakat sohasem szabad f tott helyiségben elhelyezni.

nem ig csak f ÜstÖs illatosításrÓl' akko r a fÜstÖléshez megfelelobb berendezést kell kialakítani. 2. amelyet konnyen és gyorsan átalakíthatunk a fÜstÖlés kívánalmainak megeleloen. f e ljebb =s virslit fustÖl- Ez a fÜstÖlo is alkalmasabb azonban a készen vásárolt hÚskészítmények (például a rendkívÜl -. amely kéménnyelossze Van kÖtve a kandall eredeti tŰzIerével így olyan tér keletkezett.>Zitése = -.4. Az eredeti tuzIér els részén. ábra. A képen digitális homéro szerepel Az ilyen fÜstÖl ben fÜstÖlhetjuk a hÚst és a kolbászt a vízszintes rostélyokon vagy fel is akaszthatjuk ket hÚskampÓra oldalt a falba akasztÓkat Ültettek be' amelyekre =:.amelyek nagyobb ^ kandallÓt látunk. tÖkéletesen átmelegíthetjÜk és egyben elvégezhetjÜk aZ utÓfÜstÖlést is Az egyszerri utof ÜstÖlésre megteszi egy szép nyári nap is. hogy aZ ajtÓba h mér t kell beépíteni. amely grillezésre SZolgál. ábra. vagy fÜstÖlés idejét a fÜst h mérsékletehatározza meg.:'-lél for=szti ízéI. ='r aZt __'-. Ezeket a hÚskészítményeketviszonylag rÖvid ido alatt elég 2_3 Óra _. ábrán láthatÓ kedvelt angolszalonnát) fÜstolésére. amelyet kulÖnben csak grillezéshez Vagy roston sÜtésre használjuk 2. :- sagosan -: ' iul sok iS =.^-lenyek . ha nincs idonk a hust elokészíteni a fÜstÖléSre. -esa S:arolÓ :t3kat a .. Az als tuztéren leveg szabá_ lyozo ajto Van. amelyet hamuedénynek is használhatunk. Ut Ítistolésre is alkalmas kerti Íristol j.5. nincs idonk a pácolásra.3lyek S - '- a hÚsnak fémes ízt ad. : ^-elyben "-. "? <rinolin '= :: =. az alsÓ részénlévo darabok jobban felmelegednének A fÜstÖlésre alkalmasabbak amely rnert azokat gyakran alumíniumdrÓttal kÖtÖzik.:enÜnk. Az eredeti kandallÓ alsÓ részében. A késZen vásárolt kolbász utofÜstÖléséta kerti kandallÓban is megoldhatjuk (| 2'3. Egy ilyen egyuttléthez eIengedhetetlenek az izleles falatok 25 . mint amilyen a 2. ha csak izzÓ Íadarabokon akarunk f l-]a valodi fÜstÖlésrol akarunk beszélni. : "lat. A fÜstÖléshez ne használjunk olcsÓ terméket. A fÜstÖlésnél UgyeljÜnk arra.2.^ak a : -'.\z percig uto- akkor. mert a ÍuzéregyenetlenÜl melegedne fel. Samott-téglával kirakotItŰztér Van. ábra). a hÚskészítmények. ábra. ' . f leg 2. .--] r r - - .-.-=. A hrjsokkal egyutt fustol féléketcsak rovid ideig fustoljuk d kotbász- - ' 3 vÍzbe grilleznie amelyeket a kandallo eredeti Iuzterébe rakunk. azok hÚ Sagát ='ték- sdarabokat tartal maznak. amely méri a h mérsékletet az eredeti IŰztérbol kialakított fustÖl kamrában.F1 _ . Erre a célra megfelel a kerti kandallÓ iS.3.':lelobb.4. hogy a kolbászfÜzér ne legyen tÚl hosszu. ábrán olyan ped 2. rÖgzíteni lehet a levehet ajtÓt' Ne feledkezzÜnk meg arrol. a -.artani. látjuk.

Halak fusto!ése A fÜstÖlésre alkalmas minden halfajta. amelyeket így tulsÓznánk Nem kell tul sok akkor elég csak szárazon bes zni. 10 kg halra 0. valamint a pácoloedényt is alaposan megtisztítjuk. akik Vegetát használnak. A száraz sozáskor a halakat egymás mellé rakjuk' mivel ha tÖbb rétegben fekÜdnének egymáSon. elég.3.t1. Az egészben fÜstÖlt kisebb halakat a sÓzás után megf ÜstÖlni. A sÓzáshoz csak egyszerŰ konyhasot használunk. megfelel aZ angolna. Ha csak kis mennyiségŰ. nem kell páclébe ázIatni. amelynek aZ átlagosnál nagyobb a zsírtartalma harcsa. borsot. a muréna. a ponty. CSak egy kicsivel tÖbbet. a tiszta ivÓvíz. éS a páclének remek illatot ad a zÚzotI" Vagy lereszelt fokhagyma. babérlevelet halra (muréna. kÖményt. Ha a nagyobb halakat patkora vágtuk. ontés kÓzSZagoS borsot. A ben a haldarabokat néhányszor átforgatjuk páclébe tehetÜnk aprÓra tort f szereket: Vannak. akkor ajánlott nÖvelni a sÓ mennyiségét.5. fontos.U(ér I t. és a halakat. a s t a pisztráng és a lazacféle halak is A fÜstolés legfontosabb eleme a megfelel sÓzás.75 kg sobÓl és 9 L vízbol készítÜnkpáclét.t -lt /'2-< /_-". hogy ne sozzuktÚl a halakat. Ha már kertl grillt építinkvagy átépíttink. a fels rétegekb l a sÓ leszivárogna aZ alsÓkba. éS leÖntjÜk a páclével. 10 kg kÖzépes méret használunk. mint amikor konyhakész állapot ra sozzuk a halakat 2. hogy a so egyenletesen át1ár1a a hÚrsukat. alakítsuk fustol vé is sÓt használni. 15 kg halra 0. a fÜstÖlés csak meghosszabbítj a a 26 . 2-3 k9 halat akarunk Nem nehéz a páclé elkészítése sem' A vizet nem kell átforralni a sÓval. A nagyobb halakat jobb felvágni patkÓkra' a félkilÓs halakat metéljÜk be a gerincÜk mentén egészen a farkukig. 29r 2. ábra. A fÜstÖlt hal nem tartÓs élelmiszer.5 kg sÓt és 6 L vizet a gerincÜkre állítjuk.7 kg sÓt és 6 L vizet használunk' A lemért halat lazán belerakjuk az edénybe. pisztráng) 0. hogy a s beszivároghasson.

amelynek mindkét végétkihegyezzÜk. de el kell készíteni a fÜstolésre.8. hogy a hal zsír1a teljesen kicsopog. . Dr tk amp k halak Ítistoléséhez dermag. pácolni. hogy az al1a . mogyoro és foldi szeder levelét..a sÓ =. fÜstoljÜnk halakat. be kell sÓzni. 'i:i f szerkeverékkel.beleszámíIva a tuz után :*_ _ :_.. és a rátapadt fŰszert a fÜstolés után enyhén letoroljÜk. hogy a halakat fel tudjuk akasztani kamp ra vagy rridra.=S 9 L -:: -alakat :. Az osszekevert alapanyagokat mozsár- képpen is: 2 rész SZemeS bors.. bárhol használhat rostély halak grillezéséhez vagy ftistoléshez 27 . Ha nem akarunk nagyon mély árkot ásni.V. mint megfÜstol dik. kÖz- A pálca egyik végétbeleszrrjuk a foldbe.i i Yr. 2. fl ". int . berre.6. 1 rész SZagoS bors . : . amíg elég izzo fadarab keletkezik.7. ha . Addig - _:=s ?-. A polipok és más hasonl puhatest tengeri él lények fÜstolését bízzuk inkább szakem. EzenkívÜ l a tÜzeloanyag hoz hozzáad hatu n k néhány bor kaágat is. eZ is egy lehet ség! olyan mély árkot ásunk. és nagyon száraz lesz. 2 rész korian- f szerkeveréket osszeállíthatjuk a kovetkezo- ban Vagy m anyag zacsk ban osszetorjÜk. zold leveleket használunk pl' égerfa. hogy a halakat a lehet hogy kovekb l falat rakunk. a halat a bes zás és a száríIás után bedÖrgoljÜk Vagyis hurrá.s:3.a ha= r-n A halat tehát bes ztuk és bef szereztÜk _ hol fÜstoljÜk meg? ott ahol régen a halászok? lgen. ábra. akkor a peremét magasíthatÚrgy.1 lli .- '.s. legmagasabbra akasszuk a Iuz folé.fogyaszthat s á9át Megfelel hrjtés mellett és a téli id szakban is a fÜstolt hal legfeljebb egy hétig fogyaszthato. és inkább megsÜl. ábra. Fontos. hogy nem minden tengeri hal ehet már szeretÜnk horgászni. vessz . Vigyázzunk arra iS. I j ffi*.:. megfÜstolhetjÜk kozvetlenÜl a t parton is. evelet. 2.":.a ivÓ: -: -:=^yt -: iS juk maradt parazsat is _ és a pereme kozott legyen annyi hely. esetleg megf szerezni' Pr bá|juk ki a kovetkezot'.atjuk. a =::-=.5 m hosszÚr mogyorfa- -. A fÜstolés ideális ideje 1 ora.eS -_ _:: vagy a tart s : )_a3bítja a Ha a parázs ttilságosan forr Vagy a hal Van nagyon alacsonyan. és szeretjÜk a halakat! Ha sikerÜlt halat fogni. &'J.o. ábra. Fristolésre eI készítetthalak ^^eretŰ -:. A 2.. Halunk van. ldeáIis segítséglehet aZ 1. Egyszer .eket: másikra pedig a kopoltyÚinál ÍelÍuzzÜka halat. fennáIl a VeSZélye annak.viZet : = =-akjuk ==: -viZet tÜzelÜnk aZ árokban. A fÜstfejlesztéshez friss.=. 2 rész bor kabogy .

lehet leg fényes. amelyek segítségével ^ kÖnnyen fel tudjuk akasztani a halakat a fÜstÖlg Iuz folé. A 2. így atuz. A halakba friss Vagy szárított f(jszereket tehetÜnk. A rost mérete lehet 50 x 30 cm. Ez aZ acél jol bírja a Az ilyen roston inkább a kevésbéizzÓ.Ha két napra megyÜnk horgászni. 2. .9' ábra. ábra A szÜkséges kampÓkat. 5 minden oldalrÓl jÓl ki kell égetni. . ahogyan azt a 2. BefejezésÜl már csak a botokra tŰzÖtt halat kellett a faágak kÓzé rakni.6.7 . vagyis aZ izzo parázs felett szabadon mozgathass uk azokat. . hanem árthatnak 2. hogy a hor- rozsdamentes acélbol készÜlhet. esetleg horganyzott lemez- feny kéreg nem számít) . éS egy hosszabb dr thuzall amelyre felakaszthatjuk a halakat a kampÓknál fogva. ábra mutatja.10. forgatni és elle norizni a f Üstol dést. Sem a rost elkészítése. horg anyzott acélbÓl készÜlt ládát el bb 28 . Halak fristo!ése na9Y.9. A fÜstÖloláda '1 . akkor vihetÜnk magunkkal a halak fÜstoléséhez kampÓk mellett elég. A halak felÍíizéseés rogzítése a kamp kra is' Vagy borÓkaágat dobni. de lehet ennél valamivel nagyobb is. . és ugy rÖgzítjÜk azokat. Sem rajta a fÜstolés nem bonyolult folyamat. ábrán kétfélekampÓfajta láthatÓ. ahogyan a kitisztított és bes zott halakat elakasztják f a kamp kra. hÚzott acélbol. amelyek nem csak ÓŰzlenek.5 mm vastagságÚ acéllemezb l. ábra mutatja.B. hogy a rÚdon ne mozdulhassanak el. átmér je 5. nem tÖrténik semmi.10. és a 2. A halakat egy pálcára ÍelÍuzveis felmutatja' A pálca végeit rogzíthetjÜk két villás vég bothoz' akaszthatju k a IŰz ÍÓlé. a halak alá egy kis nyárÍakérget. málnalevelet Íenyoágakat (ebben aZ esetben egy kis égett Miután megfeleloen vastag réteg izzo parázs alakul ki rádobáljuk aZ el készített \ \. akkor készíthetÜnkegy hordozhatÓ fÜstÖloládáL Ennek a nagysága lehet 60 X 60 X 25 Cm. ábrán láthat . ezért nem hajlik meg a halak alatt. ha egy doboz s t viszÜnk magunkkal.1 .\ bl -\ : \ \ Ha a halak mellett hÚsszeleteket is szeret- \r \ A 2. kevesebb h t termel parázs Vagy nedves fával letakart faszén (a nedves fa fejleszti a fÜstÖt) felett fÜstoljÜk a halat' Ha a halak itt kicsit meg is sÜlnek _ de valÓban csak egy kicsit _. hogy kÖnnyen tisztíthat legyen ' Az acélrudak A horgászaton. amelyek segítségével a természetben is meg tudjuk fÜstolni a halakat.hogy be tudjuk s zni a halakat a f Üstolés el tt. de a kertben is megfÜstÖlhetunk kisebb halakat sík roston. . . ahogy an azt a 2. a kialakítását a 2. hogy elkészÜljÖn az ínyencség nénk megfÜstÖlni. Az L profilbÓl hegesztett keretbe 2. Miel tt tÜzet rakunk távolítsuk el a gyomot' A f kÓzt ugyanis lehetnek olyan nÖvények iS.7 mm . ábra. és várni. természetes tíÍz Íelett b lVagy gany (cink) ne kerÜljon kapcsolatba aZ élelmiszerrel.3 cm-es hézagokkal vasrudakat hegesztÜnk. meleget.11.

1)OZ- tÜzet a kozvetlenul a Íustol láda aljában rakjuk meg. a kovek kozott rakjuk meg. =. ábra. :nnél sztett Jakat rlbÓl.zl1ak :t ÍŰ_ c kat.1 1' a.12." i. horélel2. .) a IŰz. ara 2.*'Ií!f#. a láda aljára pedig mintegy 1 cm_es rétegben Írirészport vagy faforgácsot sz runk ábra' Hordozhat Í stol láda zerethor- ehet abra lg sá1)ez-. stot) "neg lem b) .lhet.lobb . b) a ládát kovekre állítjuk' és a tuzet alatta.: ÖlheazI tése. A kerti grill folé helyezhet ftistot állvány 29 . lrn at . {fon ')a a tt udak (evef ával . .

. korÜlbelÜl a doboz magasságának felénélVan a fÜstol rostély. A Iuztér mérete megad)a aZ állvány kÜls méreteit egy felfÜggeszthet berendezésnek. amelynek nincs saját fÜstelvezetése. de a felesleg el is tud Iávozni' A ponyvát tobbszor is felhasználhatjuk. hogy kÖnnyen le tudjuk venni akkor is.13. LO_ A kis A co . akkor magasabb berendezésre lesz szÜkségÜnk.25 percnyi bÜkk-.r =f b) 2. AZ állvány anyaga hengerelt zárt profilÚr acélr d. ): amelyet legjobb rozsdamentes acéldrÓtbÓl készíteni. A forrÓ forgácsbÓl emelése mellett a kÖtozÖtt kolbászt megfÜstoli 1 0.A ládát legjobb nyersen hagyni. . 1 5 perc alatt. ha a láda már forrÓ.5 mm. A ponyva tetejére vágjunk egy 10 cm átméro1u lyukat. 20 x 20 x 2 mm esetleg 30 x 'l 5 x 2 mm. amely a ÜstÖt illatosabbá teszi. a halakhoz 15. kerti grillt átalakíthatjuk oly mÓdon.Vagy égerfával Vagy f a) f részporával fÜstÖlni' A fát megsz rhatjuk f szerrel. hogy aZ alkalmas legyen a halak fÜstolésére.12. festés nélkÜl. amelyeken át a Ieveg bejuthat a dobozba. Ha egész halakat akarunk fustÖlni. A fÜstolést egyszerŰ trÜkkel segíthetjÜk: elég. így elég fÜst marad a fÜstÖléshez a ponyva alatt. amikor a parázs felett megkezd1Ük a fustolést. Az állványt alul keresztrudakkal merevítjÜk ki. K b l és tégláb l készilt kandall -ftistol a) a kész építménY. amelynek magassága mint egy 70 cm.A drÓthálÓ oldalán behajlítjuk a dr tok végét.amelyek így egyfajta tart lábakat képeznek.b) az alapméretek. 30 .ltt konnyen kialakíthatunk egy egyszer f ÜstÖl t'. ábra. . c) az oldalnézet méretei ha az állvány tetejére egy természetes anyagb l készÜlt ponyvát terítÜnk akkor. akkor aZ acéllemezb l készÜlt levehet kémény. A halakat legjobb vékonyra hasogatott tÖlgy. . származo fÜst szÜ a fedo néhányszori meg- id kséges. felÜlre kerÜl a 10 mm vastag acélrudakbÓl készÜlt rostély ' AZ ilyen anyagb l készÜlt rostély a ho hatására Sem változtatja a form áját. ábrán egy olyan kicsi kerti grillt láthatunk. Vagy ha Van. mivel még a leginkább tuzállÓ festék szagát is sokáig lehet érezni. A láda oldalán merevítés fut végig. c) 2. BelÜl. a méretei lehetnek 15 x 15 x 1. a rostély ezeken áll a láda alján. a doboz teteje ezen támaszkodik' A tet re szereljÜnk fÜleket. A láda falának als részén lyukakat f runk.

és a kérgétis távolítsuk el. ezért a fáb l készÜIt fÜstÖl ket nem kelI hornyolt-csapolt (falcolt) deszkáb l készíteni. hogy a haldarabok tokéletesen megszáradjanak. p a meg. '-'ely a acsbÓl meg- lercnyi _ 3f u stÖli megszÜnteti a fagyasztás okozta mellékhatásokat). 2. ábra. A darabokat pácba (a pác receptjét lásd lejjebb) tesszÜk. j l m kod fÜstol ben a ponty 2-3 ora alatt készre fÜstol dik.14. kamp ra akasztjuk (a kamp t a gerinc mogé szÚrjuk). Sok halfajta. alatta helyezzÜk el a drÓthál t. A legjobb. 2 mm. A fÜstolés els o Íélré4ában a Iuz égjen láthat Iánggal. A legmegfelel bb tŰziÍa a bÜkk-. de a telek nem elég nagy egy fÜstol megépítéséhez. A fistol ládában felakasztott pontydarabok füistolés után 31 . Megfelel h tés esetén Vagy hideg id ben is legfeljebb ízéIés min ségét. hogy a hal ne puhuljon krÓ| . amely feIfogja a lemakréla. és indul fÜsto|és. amely folyamatos jelenlétet igényel. hogy a keletkez g z e! tudjon távozni.al fÜs: cÜ kk-. használjuk. a tonhal Vagy meglehet sen zsíros. A fa legyen tiszta. nikor a conyva lyu kat. agát is Sokaknak Van hétvégiházuk Vagy családi házuk 'észén doboz a drÓalján. .5 kg konyhas 6 L víz (megfelel a tiszta ivovíz. ezuIán már elveszti 2. A pontyot fe!szeleteljÜk patkÓkra.70 "C. i abakat ként (vagy a sík roston fÜstÖlhetÜnk vagy oIyan szerkezeten. ábrán bemutattunk) egyszerre . A fÜstolés befejeztével fontos lépés. mint amilyet a 2. Se csigákat.14. ha ezek keverékét zárniuk. ^ Szok. Csak ezután lehet elrakni vagy szálIítani. Ezzel egy id ben gyakran kell szell ztetni a fÜstol kamrát. Ezután a fÜstol I bezárjuk. A fÜstolés optimális h mérséklete65. <észÜ lt :ratunk -:egadszthet a mint szÜ A halat aZ el melegített fÜstol be tesszÜk. dZ egyre megy (a fÜstolés Hogyan Íustoli ink halat? A halak fÜstolésére gyakran használnak rostéllyal ellátott fÜstol ket. '1 Egy kipr báIt praktikus recept: Kihorgásszuk a pontyot _ halast b ! Vagy a fagyasztobol. és mintegy 0 orára h vÖs (az ideális a +5 "C) helyre tesszÜk. Ha feIÜlr l rakjuk be a haldarabokat a fÜstol be. nem jelent gondot ugyaniS.12. A fÜstolt ha! hÚsa gyonyor conyva ronyvát A fÜstolt hal nem tart s élelmiszer. és hagyjuk alaposan Iecsopogni.hogy a halat gyorsan és alapoSan leh jtsÜk. . egy hétig lehet fogyasztani. A h snak meg kell szabadulni a párátol. ksé- :crofilÚr 5 mm. ki kell leveg ztetni és alaposan le kell hrjteni.13a. het leve- A halaknak megvan aZ a legyÜnk f hogy szívesen lepotyognak a kamp kr l. Vagy Szenvedélyes horgá- A páclé 10 kg halhoz: kell átforra!ni) 0. : g rillt zetése. A Üstol Ódon. k . i1Ü ta se sarat. A hál alá tegyÜk a lecsopog zslrI felfog tálat. hogy a nagyobb darabokat vagy aZ egész halakat konynyen be lehessen rakni (2. nagyon vatosak. ábra mutatja. és ne essen szét és ne hulljon le a kam- a lazac hÚsa ugyanis -stÖlni. c. Egy egyszer .1élkÜl. esére. ábra).dakb ná1át' l :.. 3o be:'ÓtbÓl -cstély. roSSZ tulajdonságuk. ha a deszkák kozott leveg zlk' A haldarabokat a fÜstol fels esett darabokat. ízlésszerinti mennyiség doboz ''eljÜnk <kor is.és téglaépítmény szolgálhat kerti grillként és fÜstÖl - foly mellett. anyag- aranyvoros színt kap. b. .. nem (zŰzott Vagy reszelt) fokhagyma. ne hagyjunk raj- k ki.lt ros- A (: elég. az égerVagy a szilvafa. mint például a fa!ainak nem keIl légmentesen részébenlév acélrudakra akasztjuk. A pácbÓl kivett haIdarabokat leoblítjÜk. hogyan nézhet ki egy ilyen építmény.

ábra.16. 1 ora alatt képesek vagyunk felhasználni A szilár_ dulo maltert víz hozzáadásával ujra képlé. hogy a IuzIeret elég alacsonyan tudjuk elhelyezni A lépcsok stabilabbá teszik a fÜstÖlo also részét. aZ építéskora levego h mérséklete nem lehet 5 "C-nál kisebb. A tuzteret Ugyancsak vízIaszíIo anyagbÓl készítjuk. akkor az égésután a IŰztér alján csak tiszta hamu marad.A építettfÜstÖlo láthatÓ' Ebben a halak mellett szinte mindent meg tudunk fÜstÖlni. Fáb l készult ftistol a talajszint alattl t ztérrel 32 . A tuzIér Íalazásához tobbféle' CSegitt kÖzÜl választhatunk. mint 25 "C.5. éS ne legyen melegebb. de vágÓkoronggal darabolhatÓk . UgyeljÜnk arra. mint aZ egyszer tégláké. hogy nem tÖkéletes a Iuztér ajtaja' valÓ Íalazáshoz használnak Ez kÖrÜlbelÜl 110 oC-os h mérsékletet bír ki' Mindig csak annyi maltert készítsÜnk'amelyet 0. ábrán egy egyszeru. . Szépen f ustol dott pisztrángok és pontyszeletek tr. Használhatunk például gyorsan kÖto maltert amelyet Iuzállo anyagokkal (samott. és legyen rajta kis levegozIeto ablak' amellyel szabályozni tudjuk a leveg beáramlását . vagyis a tuz a tuzIér aljában ég' Ha alaposan kiszáradt trjzifát használunk.15. kerámia) A téglábol rakjuk tuzIeret samott-téglábÓl vagy más tŰzállÓ ki Használhatunk nem nedv- kennyé tehetjÜk. felfrissíthetjÜk. deszkábÓl fel- szívÓ. hogy aIuztér ajtaja jÓl zárod1on.a tuzteret és a fÜstvezetéket. 2. ábra.a legmegfelelobbek erre a kerámialapok. répkályha építéséhez használatos malter Vagy A IuzIér alapmérete 30 X 50 X 30 Cm. és általában rostély nélkÜli. Az egyszerubb fÜstÖl k legnagyobb és leggyakoribb hibája. megmUnkálása kicsit nehezebb. de ezzel veszÍt kÖtotulajdonságaibÓl A maltert szilárd' tiszta. Un klinkertéglát is Ezeknek a tégláknak a A fÜstÖlot legjobb egy kisebb dombra állítani.15. portalanított alapra horcjuk fel. a minoségébol és a { 2. 2.

cse- -rint az g | áknak :3r vagy 'n altert.17. r '. 5 Íustol kamra. KorszeríÍíémÍiist l 1 szabályoz rész. a keverékb l ^ér.' r anyag: a kerá3 :arabole.ai5Ól A -a hord- veszít =-séklete I . 3 a rostély. 2 hamugyŰjt .erámia) :'Ü lbelÜl r i ? r g csak 1Óra szilárképlé- -=l . ábra.31 me- 2. amelyre a fristfejleszt keveréket sz rjuk. 6 a Íustelvezetésszabályoz szeleppel l 33 .4 a t ztérben ég tíiz hatására Íejl dik Íust.

. hogy a fÜst és a bel le árado SZag ne Zava\a a SZomSzédokat.7 cm-rel helyezzÜk el i fels részében. azl mindig kerÜl1Ük el. ha saját SZemÜnkkel gyozodÜnk meg arrol. hogy aÍalazatban repedések. ábrán bemutatjuk a cseh Pavel Surma ^ képzomuvészsajtfÜstÖlési specialitását. nénk.gomolyogjon''' A fÜstelvezet cs nek. tÖrések keletkeznének. de jÓ a gouda. . így érhetjÜk el ugyanis. amely a sokkal és a kátránymaradékokkal egyÜtt árI a fémeknek.2. egy 700 L-es fÜstolo. egy kevés zsályáVal' Szurokf vel (oregán ) és kakukkf vel ossze- 34 . ha fustÖlt halak és husok mellett ezt is egyre tobben szeretnék maguk elkészíteni. kÖzben pára keletkezik. A rozsdamentes acélb l készÜlt fÜstol kamra (2 17 ábra) fels két harmadát a hÚs ÍelfÜggesztéséreszolgálÓ akaszt k foglalják el. a tŰztér és a f ÜstÖl kÖzti távolság legalább 1 ..4. A fÜstfejlesztésre vékony aproÍát vagy f részport használunk.. elég 2 Cm 1 m-en (2 : 1 00). hogy a fÜstÖlt sajt egy tÖmbbe olvadjon akko r a homérsékletetenyhén megA legjobb megoldás azonban.1B. mindossze 90 X 90 X 160 Cm méret . eZ a kívántnak megfelel en szétoszt1a a fÜstÖt a kamrában' padl felett mintegy 5 ' . A kis kéménytszeleppel láthatjuk el. éS a tetszet sebb megjelenéshez fával boríthatjuk A f Üstol nek hossz kéménytkell készíteni . Az els begyÚjtáskor ne nÖveljÜk 100'. segít a fÜst áramlásának szabályozásában Azoknak. hogy száraz és tŰzbiztos helyen és védeni a rozsdásodástÓl. hogyan lehet ezt csinálni. A szekrényes fÜstÖl k kevés helyet igényelnek. de ebben aZ esetben ÜgyeljÜnk arra. Saitok Íustolése Ajl elkészített fÜstolt sajt aZ egyik legfinomabb csemege. szololevelekre. átveszi a fÜst illatát. anélkÜl. A legtÖbb szekrényes ÍÜstol ben egy adag aprÓfa Vagy f részpor elég 5. lgy maga is megfustÖl dik. éS fÜstÖlhet a feta típusÚ sajt is A sajtot legalább 1-2 oráig hagyjuk a fÜstÖn. További emelésétis Íokozatosan végezzÜk. hogy aZ építmény egyenletesen száradjon ki.. hogy a darabok A 2. AZ Új fÜstol t az Üzembe helyezés el tt legalább három napig ségÜnk lesz egy szitára.. érdemes készen kaphato szekrényes fÜstol t vásárolni. 30 %os zsírtartalmÚ eidami sajtra. amely fÜstÖlni. ha azonban azt szeret- Össze. hal Vagy hÚrskészítmény nélkÜl tuzeljÜnk benne.120 "C folé a h mérsékletet. ElhelyezhetjÜk a házon belÜl is. ami bevált mÓdsZer a fust áramlásának lassítás ára. a keverékbe tehát sok finomra Összevágott bazsalikomlevél kerÜl. A Iuzt'érbol aZ égéstermék nem Iávozhat t lságosan gyorsan. A cs készÜlhet kerámiábÓl . A berendezés alkalmas hal és hÚs fÜstoléséreegyaránt. hogy novelhetjÜk. els haszn álala A szárítást és az elso begyÚjtást legkorábban Üresen befejezése után 24 orával végezhetaz építés juk el. f tsuk. legyen. A fÜstol szekrényt felállíthatjuk a kert egy védett Szegletében. amely mintegy 175 kg 2. hogy a fÜst megfelel mértékbenlehŰljÖn egymáshoz érjenek A legtobb szekrényes fÜstÖl berendezés hidegfustÖlésre készÜl.A Íalazott t ztér kiégetése. amelyet lereszelÜnk. 'B ora fÜstÖléSre. de napjainkban kaphatoak már speciális keverékek is. akik rendszeresen akarnak halat fustÖt alkalmazunk. Az egyszer sajtfÜstoléshez a SZeletelt Vagy lereszelt sajtot kend be tesszÜk. a fÜst csak lassan.. amelynek legalább 250. nem csoda hát. 2. ez rttal deréksZÖgben felfelé' A kamra aljában' a A halat vagy a hÚst rudakra akasztjuk a fÜstÖlo a lecsÖpÖg zsírI felfog tálat . f A ustolésre felakasztott hust ne rakjuk tÚl s r n .5 m legyen . SzÜk- Eidami fustolése hus megfÜstÖlésérealkalmaS.300 mm áIméroj nek kell lennie.. A h mérsékletet fokozatosan noveljÜk. így a nedvesség Íokozatosan elpárologhat. vagyis mindenféle hÚs. a kaskaval. amelynek tetejét le is lehet venni. A fÜstÖl t rendszeresen tisztítani kell.5.15. mivel a fÜstolés tonkreteszi a berendezést. csak minimális emelkedése legyen. A fustÖléshez viszonylag hideg ) í Í t' I A fÜstÖl kamra alatt a fÜst Új ra trányt változtat. A fÜstÖlésre alkalmas sajtok: eidami. és ÖsszekeverÜnk friss f szerekkel (1) A f szerek kÓzÜl pr báljuk ki a bazsalikomot. eZ biztosítja. ábrán a fÜstelvezeIo derékszÖgben megtorik.

4. hogy aZ eszkÓz a célnak leÍejtése marad. )ol látszik a sajt és a f szerek aránya a sajtban' 2. arra. mivel a sz l levél is ehet A sajt metszetén (9) . hogy teljesen megolvadjon. 4 Íelakasztjuk a fustol be. A fustÖlés megkezdése elott a sajt tetejére sajtkarikákat teszÜnk (6) . 8 a sajt alján szép mintázat keletkezett.18. sz|ta és sz l levél. akik reggelig a fÜstol ben hagyják a sajtot.5 orán át fÜstolÜnk' Minél tovább tart a fÜstolés. hogy a szololevelek átfedjék egymást. ellenkez esetben a sajt lecsopÖghet a fÜstolo al1ára. és hozzáadunk még késhegynyi kÖményt Lehet azonban csak sok bazsalikomot és csilipaprikát használni. EzenkívÜl Az el készítésnél nagyon kell Ügyelni Kezdetben a sajtot viszonylag nagy h mérsékleten kell fÜstÖlni. 9 már csak a szeletelés van hátra 35 . Eidami sajt Íristolése(P Surma receptje) 7 reszelt sajt. 3 minden kész. 2 asz l vel kibéleljLik a szitát. A fuszerkeveréket alaposan ÖsszekeverjÜk a reszelt sajttal. hogy a levelek mindenhol b ven átfedjék egymást. ahol a kialudt t z felett h l ki. Az utolso lépésként már csak a szololevelek nincs szÜkségunk Semmilyen bonyolult berendezésre. Ha már a sajt megolvadt. A leveleket gy kell elhelyezni. de ne feledjtik..t r a keverékbe darabolunk még két csilipaprikát. Vannak. csokkenthetjÜk a h mérsékletet' Összesen 2. ha megolvadt A sajtot kicsit megnyomkodjuk (2) keverve. ) r Az így el készítettsajtot felakaszI1uk a fÜstÖl be (3. 5 egyszer Íustol ben készítjuk el a fÍJstolt sajtot. 7 a sajtot kivesszuk a szitáb l. amelyek gyÖnyorŰ márványos mintát hagynak a sajton (B) A leveleket nem kell tÖkéletesen eltávolítani.. éS az egész keveréket a szol levelekkel kibélelt szitába ontjÜk. ábra. a lényeg. 5) Láthatjuk. hogy a szintén behelyezett kolbászokat rovidebb ideig Íustoljuk. annál finomabb lesz a sajt. tigy. hogy a fÜstÖléshez megfeleljen. hogy a sajt ne folyhasson ki akkor sem. 6 így nézki a kész fustolt sajt.

A hÚst azonban roston is megsÜthetjÜk (a világban ez aÍolyamat . pél- Eredetileg talán Kínáb l szárm azik. porcelánbÓl vagy fábÓl. Kism éretíí fusto| berendezések A hÚst étkezésreáltalában csak hokezeléssel készítjÜkel: legyen szÓ sÜtésr l. Egy japán házban biztosan Van legalább három hibachi. Ez egy egészen kÜlonleges barbecue' legalábbis ami a torténelmétilleti. A Távol-Keleten találhatunk Iuzhely. készítésekombinált kezelést kovetel meg. a grillez rostély 36 . de aZ évszázadok során elterjedt egész Ázsiában' ahol els sorban helyiségek f tésére. amelyben aZ izzo szén aZ annyira SZeretett Fudzsi1ama kráterét mintázza. majd sÜtjÜk.Íozésrl avagy grillezésr l és fÜstolésr l Sokszor a hÚrs el - jelent. A hibachi egyszer ségével szinte felkínálja. ontvényb I készult japán gril!. A hibachi japánul tÜzes edényt.barbeoue'' néVen ismert) Vagy grillezhetjÜk. ábra. Az 1 tuztér. a legnépszerubbek a kor ala- meglehet sen szokatlan anyagokbÓl készÜlt kÚak. amely faszénnel mukÖdik.teaf zésre és fozésre használták. r 3. 2 rostély atuztérben.. Ez val jában egy kis kályhaszerŰ hor- dozhat dául el bb Íozzuk. Például hibachi (ejtsd hibasi) edényben.1. 3 tartok. hogy helye : ! '' I i ? r r .hord ozhato 3. például bronzbÓl. és kÖzben enyhén megf ÜstÖljÜk. Vagy edényben lévo tÜzet hibachit is. a sokoldalri hibachi akaszt k.

Kis helyen elfér. vagyi s aZizzo faszén egy szinttel lejjebb 3. A Ezekben a grillekben általában ÍaszénneltÜzelÜnk. Erre szor1uk a f Üstfej leszt keveréket.. hogy enyhén meggrillezzÜ k és megfÜstolj Ü k. amelybe tyÚrval amely általában ontvényb l készÜl. az izzo alapot azonban keményfa elégehelyezhetÜnk grillezorostélyt. A további fontos alkot része a tartÓ. a) rostélya hordozhat kor alakri grill. A hibachi használaIa mindegyik készÜléknélazonos.2. amely alkalmas ut ftistolésre is minden gond nélkÜl egy Úrjabb. A grillezorész ugyan lábakon áll. ha forrÓ. AtŰz. Ez a rostély is kivehet . A hord nak természetesen teljesen tisztának kell lennie. Els sorban a virsli. fÜstfejleszto keveréket szÓrunk. Praktikus berendezés a hÚsételek készítéséhez kisebb társaságban a kÖr alak kerti grill (3. hogy gond és égésisebek nélkÜl mozgathassuk akkor iS. Ez a beszivár- a melegítéshatására áItalában 37 . hogy a grillezorács alá mérsékletetjobban megtartja. Helyes használat mellett nem fÜstÖl.2. A grillezorostélyt a kerámiatáI peremébe fÚrt lyukakba illesztjÜk. 3. A faszén meggy jtásáhoZ papírt használunk. amivel teljesen megváltozik a sÜlt Vagy grillezett kolbász már megunt íze. ' '10 Cm-eS magasságállítást. ezek kÓzé. ábra). milyen a kulalakja Vagy aZ anyaga. de mindig Ügyeljunk arra. de egy másik rostélyt is. ábra' Kerámiatálas gril!. A 3.Ha tehát olyan hordot akarunk fÜstolésre használ- Ah A 3'3.3. mivel a hord k korábbi tartalma szinte minden esetben párologni kezd. és ezzel hosszabb ideig fÜstol a kerámiábÓl készÜlt gott anyag beszivárgott a hordÓ anyagába. amely maga is fokozatosan melegszik fel.2b ábra mutatja. hogy a berendezést IŰzbiztos alapra állítsuk. Fentr l lefelé a Van ellátva. amelyet a hamutérbe gy rve gyÚjtunk meg. Egyszer a hord ban valÓ fÜstolés. a . éS a saját jellegzetes aromá1á_ val befolyásolja a fustolés végeredményét. Üzletben vásárolt . b) a bels ty b ))- lehessen tisztítani' Az als részben találhatÓ a hamutart . amelyet kozvetlenÜl aZ izzo parázs Ezekkel a berendezésekkel konnyen meg kÜls fémkereten el- folé helyezunk.f Üstolt h s'' esetében tudunk szinte csodát elérni azzal./- ll )S tk rlt egy szintén Öntvényb l készÜlt rácson fekszik. kÖzvetlenÜl a parazsat tart rostély fÖlé egy Újabb rostélyt akaszthatunk. akár a bérházak balkonjain is hasznáIhatjuk. tudjuk fÜstolni például a grillezett virslit. Ez lehet vé teszi a parázs feletti 7 . hogy a kor alak r grill belsejében két rostély Van . és fafogan- kovetkezo alkatréSzei vannak: g rillezoráCs. 'li 'e Ha aZ izzo parázsra nedves. a kolbászok és más. ábrán grill. tésévelis elkészíthetjÜk. kisebb rostély is felakaszthato. amelyre a fÜstfejleszt keverék helyezhet . általában ennek eZ a feltétel szokta okozni a legnagyobb problémát. hogy kÖnnyebben rácsot illesztjÜk be. így akár a szobában is használhatÓ. akkor a barbecue-készíIés kÖzben egyben meg is fÜstÖlhetjuk aZ ételt.. teljesen mindegy. j l láthatÓ. amelynek ajtaján szabályozhat leveg nyílás Van.legyen a modern háztartásban. ábra.

és s r ráccsal helyettesítjÜk' ni. 2 nedves forgács Vagy frirészpor.4. polcokat kell elhelyezni. A pavilonos medencés kertek. zÓldséget esetleg eg. hintát . kandallÓt. de ennek alsÓ részét. és a hord már készen is áll a fustolésre. 3 a hord letakarása A fustÖl t. szépen nyírott fuve Minden korszaknak megvan a jellegzetes éle:- és árnyékvet kkel. jo példa aZ ilyen berendezésre a kerti multifunkci s berendezés. ra1Ia. de folyamatosan m kÖd fÜstÖlc a Szomszédokra. de minden olyan mÓdszerrel tudunk rajta ételt készíteni. hogy egyszer en alaposan kiszárított IŰzifát égetÜnk benne. teljesen elt ntek. A kerti fustol elhelyezése lr l acél lemez zel. hogy aZ aljába lyukakat f runk.. Ez' bizonyítja aZ iS. amelyben korábban valamit tároltunk. A kornyékér zásához szÜkséges teret. Korábban a kertnek CSa. be tud ju k 38 . asztalokat. és a konyhai eszkozoket . ábra) . mai kertek csak a grillezést a barbecue-t és az enyhe f Üstolést képese' elviselni. mÓdja. kis virágot termesztettek benne. hogy konnyen megkÖzelíthet . kerti épí:ményt. mint egy régi gozmozdony a Vadnyugat elfog|alásán ak koráb l' JÓl elképzelhetjÜk mellette Frig t. amelyet néhány gyárt SMOIry FUN-nak nevez. k. készíthetunkbarbeoue-t. amelyeket a SzecessziÓs villák kÖrÜl alakítottak ki. a kandallÓt Vagy akár a grillt ugr kell elhelyezni.amely a legkozelebb van atŰzhÓz. Íed1Ük be legalább bel Ü 3. Vagy egy részétkivágjuk. Ezt a SZen^- elég helyet kell hagyni a mozgásra. kÖvon. Buffalo Billt vagy Calamity Jane-t. c:: tÜkÖrtojást Vagy piríto:: f akár egy tipikus cowbot gond nélku - Miel tt megkezdjÜk a fÜstolést. Az égetéstgy végezzÜk.elviselje'' aZ ilyen berendezés kertnek olyan nagynak kell lennie. ami a természetben is alkal mazhatÓ. A fÜstÖléshez használhatunk fábol készÜlt hord t is. ahol A hordÓalak további lehet ségeket nyÚrjt. egyetlen funkciÓja volt. sÜthetÜnk. Minden marhabélszínt sÜtve. ahol a hÚst fel tudjuk szeleteln i panírozni stb Helyet kell kialakítani a Íuszereknek. ábra. ahogyan arra az kellemesen még talán emlékezik. kiSZolgálhatÓ legyen. A Barbecue Smoker mindenki figyelmét azonnal magáravonja Úgy néz ki. például Vagy sÜlt babot. a hordÓ alján egy tálban elhelyezzÜk a megnedvesített aproÍát Vagy aÍurészport. grillek. árnyékvet t stb fÜstÖl Napjainkban a kert. életvitele. Nemcsak a adnak el. uldÖgélni. kandall k és egyéb elhelyezésekor be kell tartani bizonyos szabá- A tekintettel . is lehete:.. Ahhoz Ugyanis nagyobb térre Van szÜkség' pontot figyelembe véve a modern. hogy a szakboltok milyehatalmas mennyiség kerti b tort. A kÖzelÜkben ki kell alakítani a hÚs feldolgo3. de természete- látványa lenyug Özo. A hord t kÖvekre Vagy téglákra állítjuk (3.4. Az átalakítás mindÖssze azzal jár. kenyeret.lés el tt hosszan és alaposan égessÜk ki. A halakat vagy a kolbászt kamp kkal a hordÓ fels részébe akasztjuk. egyre inkább a lak té r részévé válik. fÜstÖ- Sen fÜstolhetÜnk is elkészíthetunk rajta menÜt iS. néha f zhetÜnk iS. ki tud ju k klopf oln i . viszonylag kis terÜlet . GrillezhetÜnk rostélyon. még a legkisebb kertek A ételkészítésre SZolgálÓ kerti berendezése' lyokat. Hord Ítistol 7 a benedvesített téglaalap.1. hog: m kodésé: elhelyezésérenem alkalmasak. grillt. id sebb nemzedé.

amelyek A fÜstol a mukÖdésébolkÖvet- termék. általában legalább néh ánY Órát igénybe viszonylag alacsonyan lévo kéményb szagok és illatok. de másban kevésbé kelt oromteli b l hideg fÜst száll fel. például kemény tégla Vagy . ami nagyon megkÖnnyíti a munkánkat' fÜstvezetékkel hosszabbítj u k meg. nem lehet nagyon távol a lak épÜlett l. és ezáltal a fÜstvezetéknek meglesz a megfelel emelkedése. mivel a nedves homok tapad a cip re. hogy aZ eredmény értékelhetlegyen tobb mint egy ra' A fÜstÖlés egész ideje alatt áramlanak kifelé. mind Megfelel tárolohelyet kell kialakítani a Gyakran megfeledkezÜnk arro| hogy a grillezokvagy a kerti kandallÓk kornyékénmegfelel talajborítást kell kialakítani' Az ételkészítés helyének kozvetlen kÖrnyékére a legmegfelel bb talajburkolat a moshat csempe. rendkívÜl kicsinek kell lennie. attÓl fÜgg en. ahol általában a vendégek IarIozkodnak. és a fÜstben ]évo Úgy érhetjÜk el. de nézzen ki a fÜstol Keznek. kívÜlr l bárhogyan. Nem szabad megfeledkezni arr l. ha a tuzhely kÖrnyékét csak egyszer en befÜvesítjÜk. hazai koA rÜlmények kÖzÖtt nem a legjobb megoldást amely a tart sítást elvégzi. akár hull a nek bármikor elérhet nek kell h . és aZ is el ny (f leg Szerszámokat is el kell tudni rakni. valamint égéstermékek l A fÜstÖl is tŰro burkolat. hogy mit fÜstolÜnk. hogy a IuzIeret megfelel távolságra tesszÜk a fÜstol kamrátÓl. Vagy a talaj egy kis dombra. Sokkal megfelel bb viszont aZ osztrák megoldás. hogy a kiszolgálás és a Vendégek érdekébena sÜt f szélirányt. mint a fÜstol kamra alja. tulajdonságai nagyon fontosak. akik illatosnak tartják a fÜstÖt. azokon a helyeken. de a folyamat VeSZ. például megÍájdul f t le a el A fÜstolés ideje Ugyan válLozo. a kézIorlo kend knek. Van akozelben Íolyovíz. gyakorlati A fÜstÖl esztétikai látványa és a A fÜstolot építsÜkenyhe domboldalra. aZ elhelyezése során figyelembe kell venni néh ány olyan Szempontot. A kerti fÜstol Vagy kandall kéményébl felszáll fÜst kellemetlen lehet a Szomszédoknak. ejÜ k. fapadl t is alkalmazhatunk. olyan é9ésamely valakinek illatosnak t nér- zéseket. A legroszszabb megoldás. Vagy a fÜst Útját vízszintes oldalfalain anyagok ne rak djanak . A sáros osvény nem a legmeg- a éS még a legrÖvidebb utÓfÜstolés esetében is ha azI szeretnénk. de mé9 azoknak is kellemetlen élményeket okozhat. akár estk. hogy atuzteret meglehet s távolságban kell elhelyezni a fÜstÖl kamrátol. amely alatt a talajt ledongolik felel bb talaj aZ ételkészítéshez. tÜzeloanyagnak: mind a száraz tuziÍát.a nagyobb társaságnak rendezett grillpartik készítésénél). 39 . Hely kell de allergiásak rá. het. Vagy elektromos energiával akarjuk fŰteni. Ezt le a fÜstvezeték A kÖnyvben csak olyan eseteket mutatunk be. vagy más kopásáll tŰztol kissé távolabb. és hÚst kÖrbeáraml fÜst k lapok A A választjuk akkor Sem. Erre f leg akkor Van Szukség. megmaradjon aZ emelked áramlás. mivel a fÜvet gyorsan kitapossuk. mivel ígY a IŰzteret a kamránál alacsonyabban helyezhetjÜk el. Sokan akár bÜdÖsnek is érezhetik. enyhén emelkednie kell. a faszenet el kell tudnunk rakni megfelel helyre. Ez aztjelenti. éS egyben a megfelel hosszusága is' A IŰzIér ajtaja így alacsonyabban lesz majd. és a természet viszontagságait ha a kertet ho borítja' Ez azt jelenti. ha ahol le tudjuk mosni a kezÜnket. ha aZ utakat homokkal sz rjuk le. ha a készÜléket nem mindig faszénen. gázza| Fontos figyelembe venni aZ uralkodÓ kÖrnyékén pihenohelyet is érdemes kialakítani. hogy aZ égéstermék áramlása ne álljon meg. amely a lakÓépÜlet vagy a gazdasági melléképÜletszerves része. hogy a fÜst aZ áramlás kÖzben leh(jljon' A fÜstvezetéknek azonban h mérsékletének. s t akkor is. ahol a grillek kornyékét általában apr zuzoIt k vel szor1ák fel. habár vidéken találunk még olyan régebben készÜlt fÜstÖl t is. és gyakran elesleges vitákat okoz. amikor a fÜstÖl t a lakÓépÜlett l távolabb építikmeg. hogy nem szabad nehezen hozzáÍérhet he|yre építeni' lennie.

amely a telket két részre osztja. A helykiválasztást és a tervezést azonban bízhatjuk L hely és a kerti 9ál rész a ház szakemberekre. ne nézzen ki Ú9y. melegebb GorÖg országban és Spanyolországban is kedveltek a kÖnnyu. mintha egy parkolÓ lenne. tuzo napsugaraktÓl. Fiisttil vel kiegészítettkeÍti kandall elhelyezése egy családi ház mellett. amelyeket szabadon kombinálhatunk. kÖrÖk. hogy akész. Segítik a tagolást minták. kerttervezo mérnÖkre is. ábra. Ügyelni kell arra.nyári konyha'' éS kerti pihenohely bal oldali részébentalálhat a kerti kandallÓ.asztallal és székekkel. Németországban. amelyet kÖnnyen fÜstol vé alakíthatunk mÖgÖtt rejtve marad a ne keltsen unalmas benyomást.és a terasz egY részétféltet vel védjÜk a nap és a rossz id ellen. a megszokottol eltér megoldással 3. megoldás az is. kertépít mérnÖkre. hidegebb leveg . ha a f ÜstÖl t. fábÓl készÜlt de a sokkal A J a ház és a teljes kert kihasználásának pontos tervét. A terv alapján j l kihasználhatÓ tervek elkészítését bízzuk inkább szakemberre. nÖvényzetnek kÖszonhet en. éS arra is figyelni kell. alakÚ Vagy más anyagb l készÜlt burkolÓanyagot. A . a kert másik részébenkis tavat alakítottak ki 40 . a kÜlÖ nbÓzo Ausztriában. hogy ban tagolni kell. választÓfalak.5' ábrán láthatÓ ' Aház korÜli enyhén aszimmetrikus telket két részre osztották aZ els rész a ház megkozelítését szolgálja beleértve a parkol helyeket' A pihenésre szol- Erdemes azonban ra1zot készítenia pihen sÜt elhelyezésérol. ívek stb. vagy a napkozben feltámadt szél ne érje kozvetlenÜl az Ül helyet. burkolattal fedett kertrész ne hasson tÚlságosan hatalmasnak.. Emiatt további két Szempontot is f igyelembe kell VennÜnk: aZ er s napsÜtés idején a terÜlet védve legyen a az esti.például olyat. mint amilyen a 3. miel tt még a végleges helyszínt kiválasztanánk. Ezért minél job- Ha Új házhoz készítÜnk kerti pihen helyet akkor megprÓbálkozhatnánk valamilyen elegánsabb. grillezot a lak épÜlet fala mellé építjuk. aki kidolgozhaI1a kellemes kertet építhetÜnk.5. ehhez használhatunk kÜlÖnbÓzo színŰ.

ahogyan azt a 3. amelyre nyáron zold novényzet futtathat fel.6. Minden természetes anyagokbÓl készÜlt. ábrán egy fehér. ábra. ábra' Romantikus kerti pihen hely téglaalapra állított. A kandall elejét téglacsempével rakták ki. ábra egy edett épÜ letet f to eleme a francia kandallÓ' Ez mutat. A 3. ábra. téglábol építettkan- kert sarkába.9. amely minden nap. Val jában eZ a kerti kandall olyan megoldás. a szélvédfal mogott. A Írancia Castello cég kerti kandall ia a koré építettstit _f z hellyel a rt t- telkekt lév novényzettel. amelyre szÜkséaZ és fel Van kÖnnyen átalakíthatÓ fÜstÖl vé is.7. amelynek ételek gyors és kényelmes elké- gÜnk lehet relve mindennel.7. ábra jobb oldalán a háttérben láthatÓ egy fehér. ábra egy. A 3. és ezzel val ban csendes pihen helyet alakít ki. SZe3. hÖmpolyogni 3. Csal aZ a feltételezés. ábra.9' ábra mutatja. vasb balra t le áll a fÜstol l készÜlt kandallÓ. amelyet fÜstoloként is lehet alkalmazni. és aZ egész épÜlet illeszkedik a a kÖrÜlotte 3. l szítéséhez.6.t 5 A 3. hogy minél hosszabb ideig sÜsson rá a nap ' Az épÜ|et lak része és a hozzáépÜlt gaz_ dasági épÜlet megfelel védelmet ny jt a szél és a hideg leveg ellen. amely a telket elválasztja a SZomszédos kÖrnyezetéhez.8. tI A kovetkezo példánk olyan megoldást mutat. hogy a kerti pihen helyet szélárnyékba kell építeni. a viszonylag széles épít- A 3. Egy kerti pihen hely terve grillet és kti lonál f isto l ve! a családi ház szegIetében l L L.B. amely megfelel a hidegebb vidékekre iS. amely a képr l aZ els ránézésreeszÜnkbe otlik. A kandall t és a pihen helyet elhelyezhetjÜk a dallÓt láthatunk. a cseh határvidéken ahol val ban ritkán Van h ség és nagyon gyakran hideg szél f j Iév hétvégiházat mutat. betartja ugyanis azt az alapelvet. amely hátulr l. tl \l E- rl ll 3. még a legmelegebb nyári estén is elkezd lefelé a domboldaIakon. a pihen hely a ház árnyékában helyezkedik el ugy. hogy eZ nem tÚlságosan Ötletes megoldás. Kerti pihen hely elhelyezése kandall val és hozzáépített Íistol vel egy vidéki ház kertjében 41 . .10. Fontos eleme ennek a megoldásnak a kanda|lÓ mogé építettlyukas téglakerítésiS.

Alul.ahol a falak osszeszŰkÜlnek. kandall val A társasági igényeknek és a konyhai elvárásoknak egyaránt megfelel .1 42 . a másik oldalrol a fÜstÖlo IuzIere találhato. éS ugy 3. a kép jobb oldalán be a fustol t ábra.1 1. a talajszinten. és padokkal. A kandallÓ fels felfogását szoltunnek. szélfog Íallal lév pad háta mogé építették 3. Pihen hely. fuggesztett kéménnyel.10. amelynek ajtaja a talajszinttel egyvonalban Van. ábra. ahol a kandallÓ oldalárÓl csak a kandallÓ talapzatáI látjuk. Egy régebben késztilt kerti pihen hely.mény egy teljes f Üstolot tartal maz. mintha az égéstermék gálnák. de az elozoekhez képest tel1esen más megoldást mutat be a ^ \-_\_x 3. valÓjában hátulrÓl egy tel1es fÜstolot építettekbe részén.

amely . hogy a fÜst ne Zava\a a társaságot. A jobb oldali kis fém- kéményeltÜntethet . csovei egyben melegítik a pad támlájáI. A IŰzIér a talajszinten találhatÓ. 3.11 fÜstÖl elhelyezéséhez. amelyet gy helyeztek el. egySZer en becsÚrsztathatjuk a kéményta fÜstol be.o T{ :. Kerti kandall fÍisto! vel és kls pihen hellyel 43 .3. hogyan kell el nnyé változtatni a hátrányt. Kerti kandall a hétvégi ház és a domboldal árnyékában et . A padhoz tartozik egy asztal .Az Összeállítás alapja egy nagy fapad.'' oat. ábra. és Részben a fjtésre szolgál a pad támlá1ába. amelynek a fÜst hutésére SzolgálÓ hosszu . ":Vro.) :?1 @} o .13.9:e.12. ennek ajtaj alátszik a kép jobb oldalán lent' A felette lév nagyobb ajto a fÜstol kamra ajtaja. ha a fÜstÖl nincs használatban. hogy ne zavarja a kilátást. A pihenohelyet a domb délkeleti oldalán alakították ki. a meredek domboldalba vízszintes felÜletet képeztek A kiásott fÖldet elvezeti az égéstermékeketaz asztalba épített grill folÜl' Az asztal betonlapja Szolgál aZ étel el készítésére egyben a tálalásra is. Használatkor kihuzzuk a kéményt.' o- *\-l> >- 3.12. A h vÖs oszi estéken kellemes érzésnekid lni annak háta mogé beépítettfÜstÖl . hogy minél szebb rálátásuk legyen a táya. eZ folé fÜggesztették a fémb l készulI kéményt. í9y a hosszÚr fÜstelvezeto biztosítja. ábra. hogy hogyan lehet a maximumot kihozni az els látásra hátrányoS hegyvidéki terepViSzonyokbol. dombokra. Ez nem rejti el a gyonyÓru kilátást a kÓrnyezo vidékre. és egyben jÓl kihaszn ál1a a talaj lejtéséta kandallÓ és a A 3.Q W. ábra. ábrán lév pihen hely j példa arra."$.)' "{. vízszintes a fÜstt l átmelegedett koveknek.

Kerti társasági épiilet terve. de Ül kének is megfelel. A terv megvalo- Az eredeti berendezés alapján tervezték meg és készítettékel a fÜstol vel kombinált kandall t. nosnak számít . A kandall el tti padok használhatÓk aZ elokészÜleti munkákra is. felette találhat a fém fÜstelvezeto kémény. ábrán láthat épÜlet.14.ha a nyílását fémajt kkal lezár1uk _ fÜstÖl kam rává változik.14.a terep elegyengetésére használták fel. ábrán láthato terv alapján például elkészÜlt a kis kerti ház a téglaburkolatÚ klasszikus kandall val és egy g rillel . amelyet a domboldalba vájtak ki. A tuztért l a falban vezetett csÖveken épÜ leteket látn i vendég l k kÖrnyékén. j Ötleteket és a kor sajátos stílusát felhasználva. A pihen hely kialakítása kÖzben kitermelt k vel burkolták le a talajt aZ asztal kÖrÜl és a padok alatt. amely . ábrán kozépen láthat a kerti kandallÓ teste. Ez az épÜlet. A pincelejárat kívÜlrol _ akárcsak az sításakor elhelyezhet a viszonylag nagy épÜletben például pizzakemenCe iS' amely olaszo rszágban és Horvátországban általá- f zold nÖvényzet fedi. amely tartalmazza az étel el készítésére t bbÍunkci s berendezést is 44 . A kerti Összeállítás szinte bele kellett ásni a domb- a kiegészítoépítményekegyben a domboldalt stabilizál1ák. 3. A kandallÓ és a kerti pihen kialakítását megoldhatjuk kevésbéhagyományos m don iS.13. amely megtámasztja a domboldal talaját . A kép jobb oldalán látjuk a bejáratot a pincébe. A helyet Úgy választották ki. A fel egyben támaszfal iS. oldalba. ábra. amelynek tetejét k egész építmény lapokkal Van burkolva. A kép bal oldalán lév fal rejti a fÜstolo tuzteréI. amely használhatÓ ÜstÖl ként is. 11 . aZ ajtaja a fal legszélénláthat . hogy gyÖnyor i kilátást nyÚrjtSon a domboldalra és a kornyezo erd kre. a leg jabb nemzetkÖzi trendek figyelembevételével kertépítészeti készÜ lt. A 3.Elég korÜlnézni Horvátországban. Ezzel me9maradt a természetes kapcsolÓdás a kertben vezet osvényekhez. jut el a fÜst a kandallÓba. Ez a viszonylag kÖltséges épÜlet azonban nem tartozik a ÍanIázia világába. A déli államokban ilyen például Pag szigetén ' ahol egyáltalán nem számít ritkaságnak a 3. A 3. szolgál beépített.

. uu. an )t ffin lT-7^r.IN )- ik n. ábra. Íristol vel és a konyhai kerti épiiletre el készítésreszolgál berendezésekkel Íelszerelt 45 .') n 3'16. Két változat grillel.

ábra mutatja azt. A kerti fustol építésének SZemléltetésére egy egyszer típust választottuk. amely nyáron kandallÓként. a gépeket el lehet helyezn i. hogy a fÜst lassabban IávozZon a berendezésbol. A kÖvetkezoen fustÖlo nem 3. t l nagy építmény. Télen a legjobb f tistolni építése egyszer Íustol Az északi ridegebb aZ rabban építenekfedett kerti konyhát' Egy fedél alá kerÜl a tálalÓ. Egyszer kandall val kombinálva . hogyan kell a fÜstÖl t Üzemeltetni. másrészt viszont aZ elhelyezése megf elel a felépítéseSem kerÜlt sokba. A kert Sarkában áll. hogy a fÜstot t l gyorsan A gyakorlatban aZ építés tt alaposan át el gondolnunk. gyakran más. akkor szÜkség Van olyan helyiségre. hol helyezkedik majd el.kÖrÜl általában nagyobb kert Van. ábra. i l m kod fristol a korábban leírt kÖvetelményeknek. mérettel el ellátott szerkezeti ra1zokat kell elkészíteni. a kerti kandall felfÜggesztett kéménnyel. tartalmazza a fÜstÖl t és egy rÖvidebb konyhapultot is (3 16 ábra) . amely alkalmaS grillezésre és roston sÜltek készítésére de az osszeállítás is. ki fogj a Üzemeltetni. Az építmény alapra épÜlt. Egy 3. ahol ezeket pince. kell 3. ezért nem akadálYoZZa a mozgást a kertben. A két tervra1z tartalmaz éghajlatokon. A mai modern családi házak 46 tet fedi.18. ábra. Ebben a fejezetben bemutatjuk az építkezésteljes folyamatát. kifejezetten az építkezésiszakkÖnyvekben. gyak- egy kisebb helyiséget a kerti szers zámok tárolására is. tuzrako helyként funkcionál. amelynek gon dozásához komolyabb SZe rszámokra. ábrán hátulr l láthatjuk a fustÖl t.17. hol fekszik a telek. így elérhetjÜk. Felette találhatÓ a f Üstol kamra' amelynek falába h m éroI építettekbe. ebk ben találhatÓ a tuzIér.17. Nem Iárgyaljuk a m uszaki adatokat és az építkezésimÓdsze_ rek pontos leírását.ebb l Az építmény kéményén lev tet vel a fustol ne hŰljÖn ki kissé lefojtották. hogy milyen gyakran fogjuk használni a berendezést. amelyen a kandallÓt Vagy a fustÖlot felépítjÜk stb. amelyeket meg lehet találni ként néz ki.hogy aZ építés kÖzben nehogy meglepjen bennunket valamilyen váratlan részlet. A 3' 1B. Ha a házban nincs EzenkívÜl ez aZ épÜlet használhat kerti parti Vagy egyszeru társasági ÖsszejÖveteleknél. A 3.2. a fenti ajtÓ a fÜstÖl kamra ajtaja. gépekre is szÜkség Van. aZ alapok lerakásátÓl a tet elkészítéséig. A fÜstol építése tt el bb a pontos. amely kis házik - .

^

Tokra,
,

e

lynek

nincs
lSégre,
= '

'it

yezni,
parti

Az építkezés kezdete és a Íisto! méretei A ,,háziko" típus kerti fusto! aZ egyik legelterjedtebb típus' A kÜlalakját és a bels
szerkezetét a 3.19. ábrán

rél.

ra)z

érthetjÜk meg.
l

és részletek leírásáb l, ill.

láthat osszeál!ítási
ra1zaikb

Van, felette a homéro, a kamra belsejében pedig, a h mér alatt keresztben a hÚstartÓ rÚrd. A kamra alsÓ részébetesszÜk a lecsÖpog zsírt felfogÓ tálcát. Ez alá tegyÜnk egy
élelmiszer ne essen bele a fÜstvezetékbe.

vízszintes hál

t, hogy aZ esetleg

lehullÓ

l

-egf elel . :rt sar_

sokba,

ebb

a típusnak aZ alapja a fÜstÖl kamra, amelyet 1,2 mm-es vastagság acéllemezb l készíthetÜnk, majd ezt a kamrát Íalazzuk
Ennek
korbe téglával' A kamra elején nagyméret ajtÓ

A fÜst a fÜstvezetéken érkezik alulrÓl a fÜstÖl
kam

czgást 'atjuk a
ajtaja '- stÖl t :- t, eba^
_

rába, és felul távozik a kéményenát, amelybe ajánlott szabályozoszelepet építeni, mellyel akár teljesen elzárhatjuk a kéményt, A fÜstol kÜls fala tégláb l készul. AZ acél-

-

A méretek cm-ben

dallÓ-

:.= :

rnér t

talál-

1fÜstÖt
-.ávoz-

^3gy a

,; aasza.3 el, ki

at kell

i-elyen
:

I

:'e egy
^

aziko-

'elezetar-natát,
:

:eséig.

-erettel

^ hogy
_:rnÜn^

-gyalju k

cdsze-

3.19. ábra. A kerti Ííistol,

':

találni . ekben.

^ér;12hamutál; tet borÍt ; í6 ftistelvezet ; 1 7 lakar léc; í8 Íedél

el lnézet és metszete í fal; 2vakolat,3aÍtjstol bels Íala; 4alap;5 acéltart ; 6rács;7 azsírfog tálca; 8tart r d; 9 h mér í3 fustelvezet ; í4 fodémgerendák; í5 h dÍark cserepek vagy más 70 téglakoszoru;11 t
;

47

tására tágulÓ acéllemez ne tegye tÖnkre a falat,

lemezbol készÜlt fal és a kÜls ÍalazaI kÖzÖtt hagyjunk dilatáci s hézagot' hogy a h ha-

A kÜlso té9lafal vastagságát a helyi id

járási

klasszikus teto fedi, fÖdémgerendákkal, amelyek a hÓdfarkÚ tet cserepeket tartják A fustolo oromzatát deszkával borítjuk, eZ védi az

ne nyomja ki a fÜstÖl oldalát , Az építményt

viszonyoknak megfeleloen kell meghatározni, a h szigetelés és aZ épÜlet h tartása jobb

lesz, ha vastagabb a fal. A hidegebb vidékeken

nyÚljon ki tÚlságosan, hogy ne akadályozza a fÜstÖlo Üzemelését.

id j árás viszontagságai ellen.

A

borítás

ne

építeniA megfelelo hoszigetelés és a h tartás segít abban, hogy a f Üstol kamrában hoszszabb ideig és kÖnnyebben meg tudjuk tartani a szÜkséges h mérsékletet, Az roSSZ h tart épÜletek a kÜls homérséklet_változás hatására gyorsan felmelegednek, de gyorsan le is
h

mindenképpen jobb vastagabb kÜlso falat

A méretek cm-ben Dilatáci s hézag

/'

megoldást: a vékony és a vastagabb falat is, A fÜstÖl kamra bal oldala a vékonyabb falat mutatja, amikor aZ élukre állítjuk a klasszikus méretŰ téglát, a másik oldal pedig a vastagabb falat, ahol a vastagság megegyezik a tégla

jlnek A 3.20. ábra mutatja mind a

két

-L
-T
1-

hetetlen dilatáciÓs hézag, a és a kÜlso ÍalazaI kÖzÖtt

A szélességével. képen j l láthat aZ elkerÜl-

bels

acélkamra

O')

_l_
I

N

A fÜstol helyének megválasztásakor nagyon

Vakolat
AjtÓ

alaposan mérlegelni kell, hogy mekkora térre lesz szÜkségÜnk a kiszolgálásához. ArrÓl Sem szabad megfeledkeznunk, hogy a fÜst alulr érkezik a fÜstÖlobe, ami azI jelenti, hogy a fÜstvezetéknek árkot kell ásnunk, Vagy
l

fÜstÖl kamra alapját kell lesÜllyesztenÜnk A fÜstÖlot építhetjukrészlegesen a foldbe sÜllyeszIve Vagy egy másik épÜlethez ragaszt-

a

ha domboldalba építjÜka

fustÖlot

3.20. ábra. A

ftistol

Va is, A fÖldben

metszete

lév részeket azonban alaposan szigeteljuk a talajnedvesség ellen.

A méretek mm-ben 3.21. ábra. Az alapraiz kimérése

A méretek mm-ben
3.22. ábra. Az alap kiásása 3,23

48

')zni,

arasr

3bb :ken 'alat
a:tás
-

Az épÜlet ki számított méreteit a leheto legpontosabban áI kell vinni a terepre, CÖlÖpÖkkel, zsinÓrokkal ki kell jelÖlni azokaI (3 21 ábra) A munkát két ember kÖnnyebben tudja elvégezni, és sokat segít, ha egy egyenl száru,
ahogyan azt az ábra is mutatj a. Ezzel pontosan be tudjuk állítani a sarkokat, a derékszÖgeket, és ezzd pontosan be tudjuk tartani a terven

a fustÖl kamrábajut

acéllemezb l készÜlt fÜstÖlokamrát építÜnkbe ezeken áll majd
kereszttartÓkra

- lefedjÜk. Mindkett t alaposan szigeteljÜk, és hagyjuk alaposan kiszáradni A fÜstÖl kamra alatti alapba ha
rudat.
beÜltetÜnk két Vagy három keresztmerevít
H

derékszogu háromszÖgvo nalzot használunk,

asználhatunk például 20-as
tehetjÜk azI

CSZi

i-tan
.:artÓ
^

a

fÜstÖl kamra' Ezekre a

l_profilt;

i

eis
két

atá-

SZerepl méreteket.

véletlenÜl lehullott husokat felfogja A fÜstÖlokamra alatti lyuknak - amelybe a fÜstvezeték

a rácsot, amely a
fÜst

at is, 'alat :ikus ; abb

A mérésután foghatunk neki aZ alapok és a

torkollik akkorának kell lennie, hogy a

.eg la

.

:rÜ l-

ai^n

ra

Jyon

:erre

,llrÓl
^

sem

,agy
-t
^
^+

ogy

els lépésea beton alaplap elkészítése Legjobb' ha a betont bevasaljuk _ amely az egész f ÜstÖlo alapja lesz. A kÖvetk ezo lépésként Íelf alazzuk a Iuzteret és a fÜstvezetéket . A tuzteret jÓ min ségŰi té9lábol építjuk,Vagy a beton alapra Samott-téglával bélelt IuzIeret alakítunk ki (3.23, ábra). AIuztér falainak elkészÜlte után beÜltetjÜk a helyére az Öntvényb l készÜlt ajtÓt . Az ajtÓn legyen leveg áramlást szabályozÓ nyílás.

fÜstvezeték számára szolgálÓ árok kiásásához (3 22 ábra). Élesás val pontosan kÖvessÜk a kijelÖlt vonalakat, méreteket, hogy a Íalazásnál Vagy a beton ozásnál ne kelljen Zsaluzást használni' ha azonban a talaj nagyon omlÓs, vagyis a kiásott árkok falai leomlanak, akkor a zsaluzás elkerÜlhetetlen (A zsaluzáshoz a1ánl1uk az Építési abc Sorozat Zsaluzás és átlványzatok c. kÖtetét, CSer KiadÓ, Budapest, 2009) Az építés

biztosan a kamrábajusson, éS ne szÖkhessen el a téglafal és az acélÍal kÖzti dilatácios nyílá-

Son át. Ha a kÜlso fal vastagsága miatt a
méreteket nem lehet ennek megfelel en beállí-

tani, akkor acéltart k alkalmazásával betonkoszorÚt készítÜnk,erre egy réteg meSZeScementes malterréteget terítÜnk, és ebbe állítjuk bele a fÜstol kamrát. A napjainkban már

kaphatÓ speciálisan kályha Vagy kandallÓ építéséhez használatos malter legalább 1 ,5 Cm vastag legyen (3 24 ábra)

Az építkezés menete

A felfalazott Vagy kibetonozott alapra

jobb, ha a betonkoszorÚra - felrakjuk a kÜls fal els Sor tégláját. Meszes maltert használunk, de lehet meszes-Cementes maltert is
használni.

még

: dbe . asztala-

-rn k.

A felfalazott ég teret és a fÜstvezetéket eZ ut bbit egészen addig a pontig, ahol a fÜst
A fÜstkamra alapja

Fokozatosan lefedj Ük a vízszintes fÜstvezetéket egészen a Iuztérig aZ egész felfalazott alapot, ajánlott a lefedésnél acélmerevítket használni. Az egész fÜstol kamrát is felállítjuk az alapra. A kamra als része teljesen nyitott,
ezen át jut be a kamrába a fÜst A fÜstÖl kamra leállítását a 3.25. ábra mutatja

FÜstvezeték
; :

3.23. ábra. A kerti

fustol alapraizának

metszete

3.24. ábra. Az alap teltalazása és az acéllemezb készrilt ftisto! kamra alá készítettbetonkoszor

l

49

3.26. ábra.

talazása

Az acéllemez Íustol kamra

korbe_

nY/

\trv

Vv

\Jr

),,

\(,,

3.25. ábra. Az acéllemez Íristol kamra beállítása és a Ítistvezeték, valamint
a

t

zlér lefedése

s0

ha hosszabb A kémény Íelállítása a fustol kamra tetejére 7 kéményzáro szelep. mint a tet elorenyÚlÓ része. ábra. f leg a sarkakon.2B. A gy r(i már maga is szigeteléskéntm kÖdik. El bb csak a durva vakolást végezzÜk el. hogy a csÖvet tÖbb darabbÓl állítsu k Össze.26. A tet szerkezet Összeállítása a 3. hogy aZ építményminél szilárEzuIán kezdhetjÜk dabb legyen F 1 A kamra els oldala nyitott marad. amely aZ egész fÖdémet tartja majd Ne feledkezzÜnk a homlokzaton. kialakítása 51 . 4 a szarufa osszekapcsolás a. amellyel szabályozhatjuk a fÜst áramlását. 5 a csatlakozások kotések s simítás. és egy csÖvÖn át . 2 aÍodémgerendák ossze_ kapcsolása. foleg akkor.28. A másod ik részben helyezzÜk el a kéményzáro Szelepet.27. hogy a tet nek jÓval t ]l kell nyÚlnia Miután a falakat felhÚztuk a kívánt magasságig. ábra) _ . A fÜstcs bels kerÜletén szintén Van egyfajta csÖpÖg kicsÖpÖg. A fémcs aZ alsÓ részénlévo kerámiagyuruvel illeSZkedik a kamra tete1éhez. meg arrol. ezérI I I I korommal egyÜtt belefolyik. ideig be van fŰtve a fÜstolobe Vagy télen . szarufa kivágott része. A tet szerkezet és a lehetséges 7 5 x 5-Ös kotés. A téglákat kÖtésbe rakjuk. johet a vakolás. ábrán.27. és az 5. Mivel a kéménybenkondenzvíz keletkezik. amelybe a kondenzvíz a A szakember segítségétigénybe Venni. ábra. hogy így véd1e azt az ido1árás viszontagságaitÓl. Vagy akár teljesen elzárhatjuk a kéményt A szelep állítÓpálcá1a hosszabb legyen. 2 vízelvezet gy r 3. ábrán láthat . f'=j I I I I a fels részéreegy vízelvezeIo gyurut illesztÜnk. Bár megtakaríthatjuk aZ egyes részek nehézkes befaragását. ha a kÖtésekhez fémkapcsokat használunk. A kÖnnyebb tisztításhoz ajánlott. CSak ezt kovet en jÖhet a kÜl- 3. Ehhez a korbef alazáshoz alkal mazhatunk konnyített anyagokat (gázszilikátot stb ) Az építkezés menete pontosan kÖvethet a 3. a szelepet ugyanis elÖlr l állíthatjuk egy karral. kÖvetk ezik' A fÖdém Öss zeáll ításához célszeru kéménybeállítása után a tet elkészítése EI bb elkészítjÜk aZ alapkeretet. hogy az a1Iohoz szabadon hoz záÍérhess Ü n k. BeillesztjÜk a fÜstelvezeto csovet a fÜstÖl kamra tetején lévo nyílásba (3.a kÜlso védofal Íalazását. 3 a2. kivéve a keskeny oszlopokat aZ ajtÓ mellett Úgy.

) Az Összeállított tet szerkezetet kenjÜk be penészedéstgátlÓ és tuzállo bevonattal. amely nem káros az egészkémény. 52 . A 3. ezérI tet tet cserép H dfarkÚl hogy a kéményis téglábÓl készÜl. hogy az utols sornál kisebb az átfedés.a kéménykorÜli kész bádogozás és a kripcserepek felrakása kezdenénk az Ú1fustÖl ben.Ha nem lehet betartani az el írt távol- ségre. hanem oldalrol. A tet cserepek felrakásánál ne feledkezzÜnk meg arrol. a SZer lef kéményelemekb l készíthetj Ü k. foghatunk hozzá a val di fÜstÖléshez. -? 3. A. b) a tet szerkezet metszete és a cserép felrakásának m dja. amely a m kodés kozben magátÓl elt jnik majd. Mielott valÓban fÜstolni els IuzgyÚttásnál a fÜstvezetékben kondenzálÓdnak az égéstermékekés a IŰziÍában. amelyekre Ezután befejezzuk a vakolást. A IŰztérben tÜzelÜnk. Az A méretek cm-ben 3'30. ábra mutatja A kéménykialakítása modosíI1a a tet szerkezeÍéI is. legalább 24 oráig Üresen mukÖdtessÜk. A kémény 3'29. hogy a tet n áI Vezet majd a ságot a kéménycsés a szaruÍa kÖzÖtt. esten i. és a kéménykorÜli bádogozást. valamint a falakban lev víz. és erre kerÜl a legfels simítÓvakolat Erre homlokzati festék kerÜl. f leg a fÜstÖl kamrát' Csak amij kor az egész építmény l kiszáradt és befÜstol dÖtt. Az egész építményt vízállo vakolattal vonjuk be' A durva vakolatra rabichál t feszítÜnk ki. c) a cserépfelrakás befejezése e! tti pillanatok . a zároszelepének szabályozokar1a rovid .31 . a kondenzvíz lecsorgása a kéményfalán a bef téskor stb. akkor a csÖvet tokéletesen szigeteljÜk' olyan h szigetelést válasszunk.30a ábra) A 3' 30b ábrán láthat .30c ábra mutatja a felrakott Cserepeket. hogy a fÜst rendesen átjár)a aZ egész fÜstol t. és ugyelÜnk arra. hogy hogyan kell rakni az egyszer tet cserepet és hogyan a kÚrpcserepet. és egyben ellenáll a nedvességnek is (el fordulhat ugyanis beázás. így a fÜstÖl t elég néhány évente egy- FelépíthetÜnk azonos Vagy csaknem azonos elven mŰkod fÜstÖl I azzal a kÜlonbséggel.27. eZ aZ Üzemeltetés természetes velej ároja. feler sítjÜk a cseréptartÓ léceket.A fÖdém tervezésekor nem szabad megfeledkezni arrol. majd befjthetÜnk. A tet fedése a/ h dfarku tet cserép. Ez nem számít meghibásodásnak. A házlk el reny ! tet szerkezete felett tudjuk beállítani. majd a szaruÍára egyszeru tetofed modszerrel felrakjuk a hodfarku Cserepeket (3. A ÜstÖl f kéményét kész A tet szerkezet Az építkezés befejezése után a fÜstÖl t néh ánY napig hagyjuk száradni. a Szelepet nem elÖlr l. ahogyan azt 3. ábra. ábra.

a) rény >zért tet ) nos )gel. dés. b) olasz stílusrjr fustol s3 . ábra. ket. t azt tása epítU 'ob o' .31.rled- ivolkkor rige- da észI nek ) lzvíz . Falazott kéményíÍ Íristol a) hagyományos kialakításrj fÜstol .9' zro\ .0. lára ekre lÓd5rán zeru :eto- Teg .tb be ittal.o :a\t" u o ev" !oo' o o. o TVA l o <erÜ sték egy<ész ke O ta o "o o on b) 3.

Íustol k 3. beleértve a Íiist<il alapját. A méretek cm-ben 3. a tíÍzteret és a Í stvezetéket is A felá is t- I.32. rr\ - vezo. a benne lév zsír teljesen kifolyhat és a hÚrs is megéghet A: ér:. (3.ehetséges kialakítása az itt bemutatott típus. lÚg: Fo ^: ésa tor"' ték: gyc - alka tég a SZAC Afearn 3 goli illesz A A vel kap' \e Ös sz Íu. A t lságosan rÖvid fÜst- f ÜstÖl típus megválasztás ánál és aZ elhelyezésnélmindig alkalmazkodnunk kell a he|yi viszonyokhoz. vezeték miatt például a fÜst forr marad. = teg. := kifa. így a fÜstÖlt hÚs tÚrlságosan felmelegszik. hogy a fÜstolot akkor is hasz- afala 3 ala: 3_ A: tŰz-. Yizszintes fustvezetékes A kerti fÜstol egyik l. Az ábrán bemutatott példán sík terepre kellett fÜstol t építeni. tég Ia boi'i:.3 .: 336 54 . ábra. is A Természetesen aZ itt megadott adatokat és méreteket szÜkség esetén mÓdosíthatjuk a saját igényeink szerint. A kerti Ííistolmetszete. nálhassák. A m dosított méretek azonban ne nagyon kulÖnbÓzzenek aZ ábrákon feltÜntetettekt l. Erdekessége a fÖld alatti fÜstvezeték és t ztér. magát a fÜstÖl t és a kÖzvetlen kornyezeIét kÖnny tet vel fedték. ha aZ id j árás kevésbéked- a3 7'z lalz ra rne saA'_ krr Az.

amely egészen a fÜstÖl kamra alá vezeti a fÜstÖt A f ÜstÖio oldalnézeIéta 3. ábra. Ha elkészÜlt és kiszáradt a Íalazott alap. amelyen látszik illesztÜnk Össze. A vezetéket készíthetjÜk a kéményépítéshez kaphat elemekb l is. jobbra az felfuggesztés pontos raiza ail - 55 .' -N -ltTi*-3 1 A borításhoz használhatunk kÖvet vagy mŰkÖvet is. t -. felállítjuk rá a fémb l készÜlt fÜstÖl kamrát. ábra mutatja ryu zsz-3d- a:a A tŰztér ajtaj ának jÓl zárodÓnak kell lennie (3. A csÖveket alaposan ledongolt alapra fektessÜk. A pergola alatt elhelyezett ftistol oIdalnézete Fontos. ne torjenek el. beépítettrostélyos. hogy a tégla ellenálljon a fÜstnek és a nagy homérsékletnek. b) a t ztér ajtaja A méretek mm-ben A fÜstÖl alap1ához té9la a legalkalmasabb építoanyag. és a fagy se tegye tÖnkre. a) a tíizlérmetszete. A fÜstÖl alapja aZ árok. de alkalmatlan erre a célra a porusos és az Üreges szabad alkalmazni.32. a kuls Ú1ra csak a jÓ min ségu oÍ_pz. ábra. l-3oo+3ooJ l--- 396 x 716 380 x 700 600 6OO kamra f méreteit és aZ elolnézetét a 3. Nem tÚlságosan alkalmas a fÜstvezeték bélelésérea samott-tégla.33.éS teljesen tégla. hogy aZ égo fa alulr megkapja aZ égéshezszÜkséges oxigént.35' ábra.34.36' ábra mutatja. ábra). amelynek nagyon er s a nedvszívo képessége. hogy a fÖld Ülepedésével ne vetemedjenek meg. ha ezeket vízszintesen is Össze lehet illeszteni.37. olyan kivitelben. A kamra anyaga lehet -l 3. ill. ábl ra) Az a legjobb megoldás. amelyeket kályhaépítéshez használt gittel 3. Erre a célra a jÓ min ség l kisméret A méretek cm-ben 3'33. amely ellenáll a gyenge SaVaS és lÚrgos hatásnak egy aránt' a1ánlott téglával bélelni. A fristol kamra teteje. ebben építjÜkki a tŰzteret és a fÜstvezetéket._J A fÜstelvezet t tégla (kéménytégla)vált be leginkább. vagyis kiÍalazni.rrne '- JYA eg- r fe1e:ján 3.34b. ha a tuzteret tuzállo samott-tég lával bélelj Ük' . de rostély nélkÜli is' Ez utÓbbi esetben elég a tŰztér al1ára egy lábakon állo egyszeru rostélyt állítani (3. mert csak így biztosíthat a tuztérbe áramlÓ leveg pontos szabályozása a leveg nyíláson át' A tuztér lehet hagyományos. a fÜstvezetéket és a tuzteret is' A tet t Szaggatott vonallal jelÖltÜk. bele^ értve a Íalazatot. ábra a fÜStÖl metszetét mutatja. amely el segíti. a pÓrusos Íalazoelemeket Sem a) ffi r b) A fekvo vezetékek lehetnek kerámiacsÖvek is. a rostély és a hamutárol .

38. és a 3. SzereljÜk a 1 30 mm legyen. A beépített rostély nélkuli trÍztérben alkalmazhal . a merevít kre tesszÜk a lecsÖpÖgo zslrI felfogÓ tálcát . Ez akkora legyen. 3 kukucskál nyí!ás. 5 a 3. annak alapján. a) A Ítistol kamra elolnézete.32. faborítást' használjuk. ha belulrol deszkával béleljÜk' Vagy kívÜlr l kap is télen olyan nagy. ezért gyakran kell tisztítani' 3.37. hogy aZ ajtÓ kinyitása nélkÜl ellen rizzÜk a fÜstÖlés folyamatát. ezekre akasztjuk kamp kkal 600 a) A méretek mm-ben 3. r A fÜstÖloben az a1to fÖlÖtt helyezzÜk el a hÚstarto rudakat. hogy milyen gyors a fÜst áramlása a kamrában. e fÖlé kerÜl a homéro.. ábra. ^ amelyet vékony lemezb l készult takar fed 7 a kondenzvíz elvezetése. 2 h mér . Ezt a f ÜstÖl t -r-_ 3.2 mm Vastagságu acéllemez. ábra egy teljesen .ha télen nem akarjuk használni ' hogy sszel.36b áb- T f. hogy a ren- Úgy tervezték meg. amely lehet vé teszi. A fÜstÖl folé építettkonny tet Vagy pergola méretei a 3. A méretér tÖbbszÖri \ -l. ábrán lév részlet - prÓbával állapítjuk meg. A zárolemezI egy Csavarral vagy Szegeccsel er sítjÜk a lyuk folé.35.36' ábra.hogy kÖnnyen be tudjuk Van. . kivehet rostély fáb l készÜlt' A kamrát aZ ido viszontagságaitÓl gy is védhetjÜk . ábrán csak tá1ékoztat jelleg ek' és a helyi feltételek alapján határozzuk meg' A fÜstÖl formáját és szerkezetéI teljesen szabadon. és valamilyen fedett helyen tároljuk Láthatjuk. A ra)Z alapján szabadon variálva sokféle me9oldást találhatunk a legegyszer bb f Üstol kialakít ásához.B. ábrán találjuk._ = A 3. L o N *l termékekkel . a Sarkok pedig 30 x 30 Vagy 40 x 40 mmmerevítésére eS szogvasat alkalmazunk. 1 aÍu. ham u: vezete terítik hrirs le aljába 56 . így az kimozdíthatÓ jobbra Vagy balra' A jobb betekintés érdekében a kamra belsejébe. hogy ne szŰkítse le a felszállÓ fÜst tját. A fÜstelvezet a fÜstÖlend élelmiszert Ha a fÜstol t valamint kondenzvíz-elvezeto elemet' A f ÜstÖl kamra elÜlso oldalán nagy méret cs be ajt nyílás mérete 120.0. Az elektromos munkáknál tartsuk be a biztonsági elokásokat ' Az égo burája nagyon gyorsan berakÓdik fÜsttel és más égés3BO b) kukucskálonyílás fÖlé egy kis fényforrást er síthetÜnk.35. a r a1ta1ára kukucskálÓnyílást (3. Erre a célra tokéletesen megfelel.38. Az ajtÓ legyen rakni A fÜstÖlo ra) készíthetÜnk. hogy a f Üstol kamra is 3. amelyet kintr l vízcsepp alak lemezdarabbal zárunk el. akko r ajánlott szigetelni aZ ajt t.39..1 . éS a be a szabályozoszelepet. amely megvilágítja a fÜstol do hÚst.33. .a fustol kamarát is beleértve _ fábÓl készult fÜstÖlot mutat. A fÜstol kamra méreteit és aZ ajt felfÜggesztés részletes ra1zát a 3. ízlésÜnknek megfelel en alakíthatjuk ki a fustolésre várÓ élelmiszert' A kamra alj ába. még a roSSZ id k bekoszÖnte elott szétszedjÜk. A kukucskál egy mintegy 3 Cm átmér j nyílás. b) ftistol kamra ajtaja kukucskál nyí!ással. 4 az ajt keret. annak egyes részleteit és a szerkezeIi megoldásait ábrázol1a.

ábra' Egy másik lehetséges megoldás a Íáb l késztilt kamrájrl Íiistcil 7 a ÍÜstol alapja a trjztér. 7 a rostélyra kerÜl a lecsÖpog zsírt Íelfog tálca. ekoz' acján . ábhogy stÖlés 3cm f . amelyet a terep d lésszogével azonos szogben vezetunk.l :3 rke^t eg- =-át is arnak ::asait :' alva J 3gys:Ö lot 'a is ag sá- - - arjuk dok iyen ).aljuk ='gola -.. 3 a t ztér h .'en- 3.38. 4 a Íustvezeték kerámiacs b l készult. a '= fogÓ : - : szÖri 1 - ' kítse 0gy ..' Ölé. amelynek ugyancsak kulon a|taja van. amelynek kamráia hÚst fáb l késztilt :- a hÚsckkal ?)a. =Ce. hogy a tustolt hris leessen a fustol kamra fenekére.és Íagyáll téglákkal van bélelve. kulon hamuténel. . amely megakadályozza. amelyek egyben szét is terítik a fustÓt az egész fustol kamrába. amelyen ontvényb l készult ajt vani 2 a t ztér beépített rostéllyal készult. aban J j esz- ! . 8 a fustol kéménye 57 . a . = "Ősít- 1 lizaEyon =gés3. Ftistol berendezés. ábra. 5 a fustol kamra aljába' a fustvezeték torkolata Íolott a fust áramlását lassít rudakat helyeáek el. alakÚ r: egy .39.: télen :l ri el az ha kap :c . 6 dr tb l készult acélrostély.\-l* .

amelyek j l illenek a mai családi házakhoz is (3 37. A telek emelkedését a mUnka kÖnnyítésérehasználjuk ki' Sok Íáraszto foldmunkát sporolhatunk meg vele. A vezetéket kerámiacsÖvekb l állították Össze. r. tudnunk kell. majd a felÜletét elsimítjuk. Vagy kihasználják a terep egyenetlenségét. ha t. á..lehet magasabban is' ahogyan a 3. Ugyela nagyobbra no a távolság a tŰzIér és a fÜstÖlésre felakasztott hus és hustermékek kÖzÖtt. A Íustol kamra alatti zteríi fustol beren dezések A fÜstÖl kamra alatti IuzIérrel készÜlt fÜstÖl berendezések valÓjában aZ eredeti fÜstolési m dszerre épÜlnek.4.40. ábrán láthato fÜstol típust ismertetjÜk. Ezeknek a berendezéseknek aZ el nye. a hátrányuk viszont . hogy mélyebbre helyezzÜk a Egy másik megoldás a fÜst Útjának meghosz- gyakran kombináltak kenyérsÜt kemencével. eZI vízmértékkel ellen rizzÜk' Az alaplapot hagyjuk meg szilárAz alaplap elkészítésének leírását megtaláljuk minden építkezésikézikÖnyvben. El bb A betont alaposan Újabb beton réteg kÖvetk ezik tek. Íalazolt kemencék kéményébe építettek fÜstÖl kam rákat. dulni. de Ugyanerre a célra alkalmas a rozsdamentes acél iS. hogy a tuztér. vasalással meger sített t 3. A ra1zon ugyan ennél magasab- a talajszintre tenni. hogy alaposan szigeteljuk es éppen nem használjuk a fÜstÖl San Van a talajvíz. A fÜstÖlon nagyméretrj ajtÓ Van . megkÖzelítése. vagy számítani kell nagyobb kre. tÜzel tér alját azokon a helyeken. hogy ennek aZ alapra gyakorolt nyomása meglehet sen nagy. l feletti tér falazását nagyon j min ségben kell elvégezni. de a munkát bízzuk inkább tapasztalt k mŰvesre' A 3. A kÖnyvben már leírtak alapján mi is készíthe- Az alaplap jÖtt. ahol maga- ni kell arra is. Ezzel ami Segíti a fÜst lehŰlését. Ez azI jelenti. ilyen fÜstÖl kkel például Magy arországon Vagy Horvátországban. hogy a beton (3 43 ábra) . ezzel belul és meghosszabbíthatÓ a ÍÜst Útja llyen fÜstÖl ket szabbítására. A fustÖl t egy fal mellé építették.szÓrnak kÖrbe A f Üstolokam rába a fedél levétele után. felulr l rakhatjuk be aZ árut. ahol sokkal rosszabb a ban Van aZ ajtonyílás.35. ezen keresztul rakhatjuk be a fÜstolend hÚrst ' Az ajtÓ fÖlé. hogy lyezzÜk el a tuzIereI' Napjainkban ÚJra divatba a kisebb kerti épuletek alapjait és falait k b l készítik Az ilyen épÜlet nagyon j néz ki. vagyis valÓjában aZ osztrák_Magyar Monarchia terÜletén . s8 . Ezek varázslatos építmények. éS ezekben f ÜstÖl- felulete vízszintes legyen. ÜgyeljÜnk arra is. erre kerÜl a betonozáshoz használt acélhálÓ' majd alaplapot kell készíteni(3 42 ábra). llyen megoldást láthatunk a 3. korábban ugyanis a kÖr alak vékonyabb betonréteget terítÜnk a foldre. vagyis a h forrás nagyon kÖzel Van a fÜstol kamrához. hogy ezek használata. ábra). Hasonl megoldásokkal találkozhatunk olaszország északi részénis. amelyeket kívÜlrol kerámiagranulátummal delkezésre állÓ hely szukossége miatt a fÜstÖlonek helyet adÓ építményt. ábra is mutatja. 3. a fÖldbe ásva alakítják ki.Íoleg a kezdok számára _. mikÖzben ledÖngÖljÜk. hogy a f ÜstÖl t magasabban. vagyis a fÜstolés nagyobb szakértelmet kíván. f leg a hegyvidéki terÜlete- Napjainkban ma is gyakran találkozhatunk A kÖvetkez kben a 3. Ennek a nyomásnak aZ ellens rlyozás ára megfelel ' teherbírÓ.40. amelyek tuzIere kÖzvetlenul a padlo alatt volt. és a Iuztérhez lépcsokÖn juthatunk le. HasonlÓ megoldásnak számít a vidéki gazdaságokban a beépített ÍÜstol . éS atuzteret mélyebben. Mielott azonban nekifogunk egy ilyen épuletet megépítéséhez. amely hasonl mÓdon mŰkÖdik. ken. paraszti. ábra mutatja a fÜstoloháziko építését Atuztér ajtaját nem kell kozvetlenÜl . id nként meglocsolj uk vízzel' tunk olyan fÜstol berendezést. a fÜstÖlt hÚs magasságába kerÜl a h méro. hogy egyszer bb a szerkezetÜk.44. de készíthetunka kamrára oldalrol is ajtot fÜstvezeték mer leges a tŰztérre.36' ábrán. A Iuztér akkor Se legyen víz alatt. mivel ebben he- \AI A fÜst és az égéstermék utjának meghosszabbítását gyakran Úgy érik el. ebben aZ esetben a tuztér alját is magasabbra kellene tenni. A tuztér alja ebben aZ esetben mintegy B cm-rel lehet aZ ajtÓ alsÓ pereme alatt.

41.3. foldbe építettt ztérrel s9 . ábra. ábra. Fal mellé építettÍtistol ..40.kerti házik '' típusti fustot berendezés 3. Klasszikus .

43' ábra. A téglákb l készítettbé!és (a 1t 60 . ábra. A betont tömörítjük' majd lesimítjuk 3.44. ábra.45.3.42. Az alaplapot be kell vasalni. Az alaplapra épul talazal J. és kell teljesen megszilárdulni hagyni 3. ábra.t 3.

vezetjÜk át. éS ezzel jobban szétoszt1a a fustÖt a kamrában. ábra' A kerti házik típusti ÍÍisttilkeÍesámetszete 1 ztér ajtaja a szabályozhat leveg nyílásokkal.45. Példa erre a 3.A val rakjuk ki. ezálIal a fÜstot a kéménybe tudjuk vezetni' A fodémet tuzáll anyagokbÓl kell készíteni.46. els sorban a fÜst elvezetése kétfélemÓdon oldhat meg . ábra. majd kÖrbeépítjÜk termésk vel. mivel a ho felfelé áramlik.3 a Íustol kamra a|ja (a második zárlap) a fl'ist elosaására is szolgál al 61 . hogy a tuzteret kÜls k IuzIér belsejét h áll téglával béleljÜk. ábra mutatja . a fÜstot aZ els zárlap kÖzepén lév nyíláson els változatot a 3. A fÜstÖI bels szerkezete. és f leg a fÜstÖl bemelegítésekorkárosíthatná a fodémet. hogy le kell mondanunk a burkolatr l. Az amely azt mutatja.46. amely a fÜstÖt a szélekre vezeti. A második zárlapra helyezhetjÜk a lecsÖpÖg zsírt felfogÓ tálcát. el bb téglá- talajszinten Van. beépítettrostély nélkÜl. A tuztér a els zárlap felett Van egy másik. mivel akkor a kéményenát torro fust távozik. AZ 3. A fÜstol d hÚrsok folÖtt osszeszukÜl a fÜstol . Ez azonban nem jelenti. 2 a beépített rostély nélkuli tíj^ér.

47. Falhoz építettkerti ftistol 1 a tuztér ajtaja. akkor az a1tonyitáskor egy kevés fÜst biztosan kiáramlik. 5 a hajlékony. majd folytatja Útját bevezetésével ellentétes oldalon helyezzÜk el. hogy a fÜst minél jobban áI1ár1a a fÜstÖl do hÚst' A fÜstelvezeto hajlékony. ábrán bemutatott fÜstelvezetés' A fustÖlot a k kerítéshez építették. a tuzIér ajtajának irányábavezetjÜk (ha id el tt teszÜnk atuzre.3 a fÜstol kamra alja (a második zárlap) a fÜst elosztására is szolg ál. A Iuztérbol a fÜstÖt el bb elore. ábra. rozsdamentes acélb l készÜlt. 2 a beépített rostély nélkÜli t ztér. 62 . rozsdamentes acélbol készÜlt cs szigetelése 3. amely a szilárd tuzeloanyagÚ kandallÓkhoz és kályhákhoz is alkalmas elhelyezhetjÜk A kéménynyílását a f Üst I H 3.A második megoldás a 3' 47. innéI az els zárlap felett a hátsÓ fal lrányába áramlik. amelyre a lecsÖpÖg zsírt felfogo tálcát is bítjuk a fÜst Utját). ltt a hátsÓ áramlást használjuk ki. de ezzd a mÓdszerrel meghosszab- a falba épített ék mentén a fÜstÖl kamrába' A fÜstÖlo alsÓ lapja tehát a fÜstvezeték felso része. 4 a lecsopogo zsírt felfog tálca.

i/-^f . hogy máshogy fog kinézni egy fÜstÖl egy nagyváros peremkerÜletében állÓ család i ház kertjében.álcázhatjuk'' faburkolattal. elég csak a felszínen elhelyezni. amelyben a tuz\ér és a fÜstvezeték kapott helyet. Azígy elkészítettkerti fÜstÖlo megfelel a legszigorÚbb esztétikai kÖvetelményeknek iS. A helyi építészetjellegét. például IŰzállo gipszkarton lapot A még nagyobb tŰzliztonság végett a fémbol készÜlt ajtÓt bevonhatjuk alumíniumfÓliával. ahogyan azI aZ á ra mutatja. hogy a fÜst szabadon haladhasson felfelé.^J$ri. hogy a régiÓ hegyvidéki jellegu. elsosorban a videki pillantáSra megragadja a látogatoI az épÜlet aszimmetrikus jellege. Az 3.44.5. és kÖrbefalazni.48.3. vezetéknek meg tudták adni emelkedést' helyezzék el a fÜstÖl al1ánál. kÖrnyezetbe . ahogyan aZ ajtaja is mutatja ' Az építés során kihaszn álták a terep adta lehet ségeket . és a régiÓra jellemzo építoanyagokatis. A teto megoldása 1elzi. IŰzIér mer legesen helyezA kedik el a fÜstvezetékre. A kat. durván megmunkált kob l építették. ami fÜstÖl kamra beleillik A els a szokatlan tet nek kÖszÖnheto. a terep adottságai lehet vé tették azI iS. és Összhangban Van a kÖrnyezetével és a helyi építészeti stílussal. ábra.. amelyet helyben használt építanyagokbÓl építettek fel fÜstÖl a A fÜstÖl alsÓ része. ábrán. aZ enyhén emelked talaj lehet vé tette. meglehet sen gyakran esik az eso. hogy a vezetéket ne kelljen a talajba sullyeszteni.-1 3. és egész télen megmarad a hÓ. Egy hegyvidéki hétvégiházhoz tartoz Ítistol 63 . hogy a tŰztereI alacsonyabban A t kÜlonállÓ épÜletben helyezték el. A burkolat alá azonban tegyÜnk egy réteg szigetelést. ami nagyobb nedvességtartalmat jelent Emiatt a fÜstÖléshez elokészített IuziÍát Óvni kell az id járás viszontagságaitÓl. Egyéb típusu fristol k Természetesnek vehetjÜk. máshogyan ha hétvégiház mellé építjÜkVagy egy vidéki család i ház udvarában f og álln i ' A fÜstolot Űgy helyezték el.49. ábra mutatja.de készíthettéglábol is' A bels SZerkezeti megoldásokat és a méreteket a 3.. a vidéki épuletek jegyeit magán visel fÜstÖlot láthatunk például megfelelo típus kiválasztásakor vegyÜk figyelembe a helyi építészeti hagyományo- A fustÖl kamrát fémlemezbol készítették. amely a hot visszaveri a fÜstÖlokamrába. éS így a fÜsta szÜkséges A fÜstÖlo homlokzaIát faburkolattal boríthatjuk A fÜstÖl fémbol készulI ajtaját is .

6. A hagyományos fÜstÖlési m dszer.A méretek cm-ben 3. vihetjÜk oda.3. a Slo MOTEL által forgalmazott hordozhat fÜstÖl ket (az elérhet séget l. és megkoveteli a h s szakszer el készítését. hogy hagyományos kerti f Üstol t építsen. ábrákon bemutatjuk 64 .54.50. Napjainkban azonban már ilyen eszkÖzoket is forgalmaznak. Vagy építtessen. kezelhet k.. A hordozhat fÜstol k éppen a gyors alkalmazás céljait SZolgálják.Vagy níncs rá megfelel helye. a kÓnyv hátsÓ partira. igényelnek. a hétvégiházba Vagy kerti borítiján).49. ahol éppen használni kívánjuk. miveI kÖnnyen amely hideg fÜsttel tart sítja aZ élelmisZert. Hord ozhato fustol k A piacon aZ elektromos Vagy gázzal grillezokészÜlékeknek már rég ta rengeteg fajIá1a kaphatÓ. amilyet és amennyit ezek aZ eszkozÖk mŰkod a fÜstolés maga is komoly felkészÜléstigényel. ezért sokaknak jÓl 1Ón az egyszerjbb megoldás.. Vagy nincs ideje annyit foglalkozni a fÜstÖlésSel. Nem mindenki engedheti meg magának. A 3. a házilag fÜstolt termékek kedvel i azonban sokáig nem jutottak elektromos Vagy gázÜzemu eszkÓzÖkhÖz. Az el z ép ilet keresztmetszete 3. ábra.

Az fustolés után el(5z ábrán láthat termékek elektromos f Űtos zállal. hordozhatÓ Mérete: 100 x 39 x 28 cm. Méret: 85 x 39 x 28 cm. 230 V. faszenes. áb f thet l 3. H o rd ozhat . ÍÜstÖlés' A készÜléket kisebb baráti Összejovetelekh ez a1ánljuk. halrács rostély f részpor. kÖzÖsségeknek aján lju k' ra. 20 kg. faszenes. marhaszegy A gép típusa' hobbifustol . cikkszáma: WDBB095. ábra. Fustolésre el készített sz zpecsenye' marhanyelv. sajt esetén max. fÜstÖl portartÓ . A fÜstÖlési id : hal és h rs esetén 45 min. akasztÓkampÓ. csepegtet tálca. 'B0 'C. fÜstolés' sajt esetén 90 min. Kapacitása: 28 db pisztrán g vízszintesen Vagy 40 db f Ügg legesen A felf tés m dja: elektromos gázos.3'50. Elektromos csatlakozás. 35 'C.B0 "C. ábra. b) a gép tarIozékai. sajt esetén 90 min. Kapacitása: 20 db pisztrán g vízszintesen Vagy fÜggolegesen Fels tés modja: elektromos. TÖmege: kb 17 kg.51. tŰIoszál A gép típusa: hobbifÜstÖlo cikkszáma: WD630095 3. 65 . A fÜstÖlési id : hal és hÚs esetén 45 min száríIás + 45 min' fÜstÖlés. e e ktro m os l(it(5szállal ftistolcí a) a gép kÜls képe . szárítás + 45 min. Tomege. Elektromos csatlakozás: 230 V' A f Üstolési h mérséklet: hal és hÚs esetén 70 '. fÜstÖlés A készÜléket nagyobb társaságoknak. sajt esetén max. 35 'C. pulyka_ és csirkemel|. gázos. akasztÓkampÓ-tartÓ. 52. kb. A fÜstolési h mérséklet'hal és hŰrs esetén 70'..

. cikkszáma: WD0033. elektromos ÍíitésíÍ ftistol kamra A gép típusa: Profi 48. 10 dkg SÓ.. Mérete. isztráng pácolása. Mind 66 . 3'53. Profi étterml. A fÜstÖlési id : 10' . kibelezett édesvízipisztráng. így pikáns szaftot kapunk)..:lit- _. panzioknak.54. a gombák. ábra. szalámit.-. majd 1 5 percig a fÜstol ajtaját kinyitva szellozIeI1Ük. libamáj Vagy 48 db pisztráng' Elektromos csatlakozás.l. A fÜstol alkalmas hÚsokhoz. "180 Alkalmas: hal. vízben feloldjuk a sÓt és a Cukrot. 1 db citrom.Vagy tormamárIással.. 14 kg hÚs.'}. 5 dkg cukor. h sfÜstolésére A készÜléket éttermeknek ajánljuk' sajtok és specialitásként a di és a mandula. 1 csomag friss kapor. Kéménybekothet rozsdamentes. ::f *. A pisztrángokat a citromlevével meglocsoljuk. 1 L víz. 'C' A fÜstolési h mérséklet. Hidegen balzsamecetes salátaágyon. halakhoz és sajtokhoz.20 min. éS 40 percen keresztÜl így vég ezzÜk a hokozlést (kÖzben nedvességet veszít a pisztráng: izzad). TÖmege. Az elkészÜlt halat melegen is tálalhatjuk kapor. Kapacitása' 40 db pisztráng. megkÖtÖzzuk és a s s oldatba elmerít]Ük H jvÖs helyen 24 orán áI pácoljuk FÜstÖlés el tt a tormalevélb l kicsomagoljuk leszárítjuk és kampÓra akasztva a f ÜstÖlobe tesszÜk (l.:i{Ídli{$#i#9iE' .1.40 percig fustÖljÜk és a fÜstolés befejezése után még 5 percig a fÜstÖl t zárva hagyjuk' A pontyot f tt burgonyával vagy kenyérrel tálaljuk. 40 percig végezzÜk a fÜstolést. ] 15 x 45 x 36.. Ponty A f tÖl rácsaira pontyot szeletekre vágjuk. cikkszáma: WDHO4B..:. gázuzem i Íustol A gép típusa: Profi plus RS40. Fustolt csirke A fÜstÖléshez a legmegfelel bb a bor nélkÜli csirkemell vagy a kicsontozott comb. Bekapcsoljuk a frltést és a homérséklet-szabályozon beállítjuk a kb' 70 "C-ot.. egyenként tormalevélbe Csomagoljuk. meg szor1uk a színes borskeverékkel és finomra vágott kaporral.. ElkészítjÜk a páclevet.j' j'' I 0 fa H* A Néhány finom recept pisztráng.50. 3. de a kevéssémegfÜstolt szalonnát Vagy fustolt hÚsokat is' P a zoldség. virslit. $ i 1i i 1 t li kentjÜk a h mérsékletet 60 "C-ra. kozÖsségeknek ajánlj uk. Nagyobb társasági Összejovetelekhez. A melegítéshelyett utÓfÜstÖléssel frissíthetjÜk fel a megvásárolt kolbászt. amikor beindul a fÜstolés lecsÖk- líi J'. Tomege: 40 kg. 30. Mérete. ponty)' a szárnyas és a fÜstÖlésre kiválÓan alkalmas bárányhÚs. 45 kg' Kapacitása: 8 db csirke . 6 db tormalevél.i{'':ii:*.. 230 V.r#.5 Cm. '160. a a halak a diszn -' (lazac. ajt t becsukva elindítjuk a f jtést. 35 x 45 x 85 cm. ÍÚsto/ése l{ozzávalok: 6 db megtisztított. citrom- mal. BekészítjÜk a Íurészportart tepsit.*Qtrry . Citromos és szeres pácba tesszÜk és 2 orán keresztÜl pácoljuk. ábra). ábra. A pontyszeleteket ráhelyezzÜk a fÜs(a rácsokra aluf liát tehetÜnk. tormahabbal kínáljuk s 3. 10 g durvára darált színes borskeverék.

4 ev kaná| ev kanál fehér borecet. Kb. 10 g durvára darált színes borskeverék. és tésztas alátába Vagy zoldséggel egyÜtt bagett toltelékeként is felhasználhatjuk. u . és ezzel egyidej grillezéssel .40 percig f ÜstoljÜk a hrjst' Hidegen. A fÜstolt csirkemellszeleteket kenyérrel és f riss zoldségsalátával tálaljuk.vél. (Ü rd li 35. t jnhet. . k. megsz rjuk a borssal és bedÖrzsÖljÜk reszelt Vagy pépesített fokhagym ával. rissen reszelt gyombér. hogy el szÖr beindítjuk a ÍÜstot..melegen is tálalhatjuk.. A fÜstol rácsaira aluf liát helyezÜnk.2 percig el ételként tálaljuk' Fustol dio és mandula f f A Keleties páclé Ajánlott halhoz. és az qIot becsukva elindítjuk a f tést . Meleg pástétommal Vagy kedvenc tÖltelékÜnkkel csiperkegomba nagyobb fejeit pikáns Megsz rhatjuk sajttal és még 1 . amely kÖzvetetten locsolgatja a hrist. 1 orán és mandula L vízben féI csésze tengeri s át' hagyjuk. mind pedig más hŰrsb l készített A Fustolt gomba rJla.a 10ZAC. bor nélkÜli csirkemellet papír torl kend vel szárazra tÖroljÜk és keleties ízu pácba helyezzŰk KorÜlbelÜl B orát Keleties csÍke mell és a fÜstol rácsaira hely ezzÜk' Nagyságuknak csiperkegombafejeket enyhén megs zzuk megfelel KÖretként fogyasztj en kb. 20 percig fÜstoljÜk és mé9 további 5 percig a és tÖltelékekbe használjuk. a vágási Fustolt sajt 3. 20. A fÜstolés befejezése után a fÜstol t még legalább 5 percig zárva hagyjuk. majd a 1 B. hogy mennyire legyenek s sak).7. aZ 'C-ra beállítjuk a gépet. A megtisztított szuzpecsenyét egyenletesen bes zzuk. így elkészítve f fokhagyma. 5 dkg s . diszn hÚshoz. Látsz lag eZ el|entmondásosnak de a h st val ban fÜstoléssel. . Ezek a készÜlékek az un.tjÜk A de sto lt zett Jkg db . a sÓs vízbe mé9 pl. 2 gerezd megtort 1 ev kanál méz.ztÜ l tartjuk. amely a ho hatására lassan megsul.. rrÍsÍo/ése Nozzával k '' 2 db hárty ájáIol megtisztított szuz- S s di 112 A és még további 5 percig a t feloldunk.. peosenye. kacsához és mandula. csirke. . . Kihrilve aprÓ csíkokra vághatjuk. pácoljuk (a h st így jÓl áI1ár1a a páclé. vízzel. fÜstÖl t zárva 'J s- gv . 40 percig B0 oC-on tartjuk a h rst. 20 g fokhagyma. Másnap kamp ra felakasztjuk a fÜstol be.. éS sajtot mazzák.. 1 darab rÖIt fÜstol kivál ' réteg hámozott diÓt Vagy mandulát sz runk. Tabasc t tehetÜnk. 4 ev kanál sz csirkéhez' f feketebors. Konyharuhára szor1uk és hagyjuk me9száradni. a h mérsékletet 60 'C-on Sertés sztizpecsenye pácolása.40 percig fustolÜnk. majd a fÜstol rácsaira helyezzÜk. A fÜstol rácsalra aluf liát helyezÜnk.20 'C-ra h tve tálaljuk ajtÓt becsukva 40 majd a sajtdarabokat a rácsra helyezzÜk. A Toltott gomba megtoltjÜk. és 35. szikkasztjuk.Ük 'o ig 3Ur- felÜlete szép rÓzsaszín lesz. Úgy. Ha még pikánsabb ízt szeretnénk. Amerikai grillez tustol k Félkemény Vagy kemény sajtok alkalmasak a fÜstoléSre. 24 orai pácolás után lecsorgatjuk. amire egyenletesen egy salátákba. . vízpárában készítjÜk el. amelyre egyenletesen egy réteg di t Vagy mandulát sz runk' 20 percig fÜstÖljÜk di t vagy mandulát kb. foldimogyor. a sÓs vízben ázIaIjuk (attÓl fÜgg en. pontosabban gozzel tortén grillezo-fÜstolési m dszert alkal- 67 . ázsiai konyha ételeibe. di . éS kellemeSen pikáns lesz) A csirkemelleket a fÜstol rácsaira helyezzÜk és mintegy 30'. 1 dL étolaj. sÓ és f rissen jamártás. A sajtok fÜstolésétegy szakaszlan végezzÜk.30 percig f ÜstoljÜk.40 percig fÜstÖljÜk. 30 percig fÜstoljÜk. BekészítjÜk a Íurészport és Íelizzít1uk. Ez a kulonleges folyamat kombinálja aZ aromatikus fÜstolés el nyeit a párolással. . mártásokba t zárva hagyjuk' Borhoz és sorhÖz ES . nyársakat is meg lehet fÜstolni. 1 olívaolaj. kesudi a f részpor Üstjét l a Üstoléssel inom illatot és egészen Új ízt kapnak. megtisztított. és a fÜstÖlés után még legalább 5 percig a zárI fÜstol ben hagyjuk' fÜstoljÜk.

fÜstÖl grillt'' (3 55 ábra) . Az Üreges fémhenger aljában elhelyezett tálban ég a faszén. amelyeket aZ igényeknek megf I felel en kezelhetÜnk. 3. Ezt helyettesíthetjÜk például égerÍával.55. mogyorofával.56' ábra.55' ábra. akiknek oldalán coltok lÓgtak és kezukben winchestert tartottak. leginkább hasonlít fémhenger belsejét mutatja a grillezo-fÜstolo faszénnel mŰkÖdik. forrÓ gozzel és -fustol keresztmetszete A meglehet sen vízmelegítésreszolgálÓ fÜrd szobai bojlerre 3. de ugyanígy használhatunk 9yÜ- f. kásával. amely hasonlít a mi ÍŰzfánkhoz. KezdjÜk kicsit a szokásostÓl eltér en Úrgy. Ez a nagyobb méretŰ. r C 68 . n k. amely egy Amerikában 3. A gyerekek és aZ idosek néha mást is szerettek volna enni. erre szÓrhatunk illatos fadarabokat. H vel. hogy lassabban égjen és tÖbb f Üstot ejlesszen KísérletezhetÜnk tobbfajta fával. szaftos hÚs. például nedvesíthetjÜk. l r i magukkal egész konyhafelszerelést. A fÜstÖl vizes kandallÓt elszerelték hoé rzékel vel. hogy a hÚst zárI térben fÜstÖljuk. Az év század o EzI az ételkészítési technologiát az els telepesek használták. szÜkami a Íozéshez és aZ ételkészítéshez séges. a h m éro mutatja a bels h mérsékletetés a grill kÜls oldalán lév fogantyÚrkkal kÖnnyen tudjuk szállítani is.és grillezohordÓkat s tap aszt a ato k a alapozv a ké szít k. Az els látásra nem gondolnánk hogy fÜstol . elÖlr l felakaszthatÓ ajtokkal. A képen láthatÓ ajt lehet vé teszi a kényelmes tÜzelést. hogy megtaláljuk a nekÜnk leginkább megfelel aromát. Bepillantás a grillez s r t lr k s -Íustol hord ba honos diofa. Valahogy így keletkezhetett eZ aZ m ételkészítési dszer. éS a Serpeny ben Vagy kondérban készített ételek sem gyermekek és id sek is utaztak. minden zsír és kalÓriafelesleg nélkÜl' EzI a hatást a nálunk még meglehet sen ismeretlen eljárással érhetjÜk el azzal. Egy grillez mindig feleltek meg mindenkinek. és mindennel. A felfed ezoutakra nem vihettek amerikai fÜstÖl . kéttárolÓs f rejtélyesnek tun .. ábra. H iszen a kemény f érf iakkal. Az amerikaiak el szeretettel használják a hickory Íát.Az eredmény nagyon kÜlÖnleges. hogy bemutatunk egy profiknak készített. mint sÜlt hust Vagy szétfott marhalábsz áraI fÜsttel lehetoleg egyszerre és a leggyorsabban lehet elkészíteni minden ételt.

. <loz. Tegf latos A berendezés belso szerkezetének megértéséhez alkalmasabb a klasszikus megoldás is- r: l'e . - _Z3l és : :Z szárat AZ ?llban Kább ^ :- 1-. mÖlcsfákat (szilva. szÜk- = CVel. ITIO- ' gyÜ- egyszerŰen és gyorsan elkészíthettek' fáb l készÜlt. - :t:nnel.-^ ejI hcgy le ' . amelyben mindenféle ételt telepesek kitalálták. ágakat (7 .58' ábra. mertetése. Fedéllel. enni. Ezen a rostélyon készíthetÜnk kukoricát vagy burgonyát is. Az elso valÓdi vizes grillezo1Üstol k ugyanis egyszerÚ1 fahord kbol készÜltek. ezen a nagyobb hÚsda3. ahogyan azt aZ els amerikai 3.miután a fát aZ ég faszénretettÜk. rostéllyal és ajt val ellátott meggyÚjtott faszén heve felforralja a kÖvet- grillez hord a konnyebb kiszolgáláshoz arolos stÖl Az fels els '-. :SZi A * cels .5. Az alumíniumfolia meggátolja a gyors égést.: -- S hÚs. és egy kevés vizet ÖntÜnk alá' A f lia a h hatására felf ÚvÓdik ezért ÜgyeljÜnk arra. CSereSZnYe stb. =-zI a ='etlen S: zárI Az erosebb illatÚ fákkal.1O Cm hosszu. éS kész is volt aZ a berendezés.a a ... :' '. megfelel vastagság Ú Íadarab thetÜnk és becsomagolhatunk alumíniumfÓliá- Használhatunk kifejezetten fÜstfejlesztésre el készítettaprÓfát. ezért ott vágjuk be A berendezés oldalán lév ajtÓn át Újabb faszéndarabokat dobhatunk a IŰzre. mint például a borÓkaVagy a lucfenyoÍa haszn álatával legyÜnk Óvatosak. amelyen további élelmiszereket készíthetÜnkel A képen láthatÓ. de szárnyast is.) is. vashevederekkel ellátott és belÜlrol impregnált hord t átalakítani. hogy a fels rostélyon sertésoldalas Van aZ állványban. Ez utobbinál vigyázzunk arra.. :llerre rabokat készít1Ük el.. ábra. Az oldalas Amerikában a legkedveltebb grillezési hÚsféleség . e Zett -3tjÜk. amelyet néh ány helyen kilyukasztunk.57. ^ ettek : a Sef=''. A vízzel telt edény tetején Van az els grillezorostély. ha aZ étel a tervezettnél lassabban készÜl el.'aÓan r ASZ- . SeÍ]^| =1epe- :Zen a : ba. legfeljebb 3 cm vastag). GrillezhetÜnk disznÓ Vagy marhahÚst. Ha nem akarjuk' hogy a krump|i megfustÖlodjÖn' akkor alufÓliába csomagoljuk. Szárnyasok készitéséhezátalakított grillez _ és fustol hord 69 .knak els -:.o = =sostÓl - kat szítik. hogy a vastagabb csontok melletti hÚs nehezebben sÜl át . amelyekben mindenféle terméket szállítottak azŰ1világba' Elég volt aZ egyszerŰ. éS goz keletkezik. és er sebb lesz a fÜstfejleszto hatása' A megfelelo aroma eléréséhezelég 3_4. . amelyeket benedvesí- cltok A -":k és :. lévo r ' . bukk. rostély felett találhatÓ a második' aZaZ grillezo. hogy ne dobja le a fedelet a kezo szinten elhelyezeIt tálban lévo vizeI.

Falazott vizes grillez _fustol 70 . A kép mutatja. A hátsÓ részben találhat a fels grillezo. ábra). a fedél általában fáb l készÜlt. pontosabban há- és szeretik azI kÜlonféle f szeres adalékokkal ízesíteni'A berendezés fels részében egy forgathatÓ grillezonyárs találhat grillcsirkét. A felÜlnézeten láthatjuk a két rostélyt. . félkor alakÚ részben helyezték el. éS l rom to részéttérben és építészetileg elváis Vagy lefedték. éS általában egyszer griIlezéshez használták 3. eredeti. amely védte a hordot a h és a fÜsttel kevered torro pára hatását l. A fedelet belÜlr l vaslemezzel bélelték. beleértve a boltíves részeket is. hogy a forg karhoz kis motort er síthetÜnk. amelyben az éIelI a tuztér fÖlé akasztott rostélyon készítették el' Ez a megoldás nagyobb fÜstfejlesztést tett lehet vé.56. amelyet CSUklÓpánttal az alsÓ részhez erosítettek. ábrán lév megold ásI azoknak a1ánlhatjuk. A fedélen aprÓ áI' származo berendezés alapján készÜlt. Az els rostélyt az alaCsonyabb. ábra. ahogyan azt a 3.60. klasszikus fÜstÖl és az egyenes A hord vulr l az elrendezés Ugyanolyan Vagy hasonl . hogy a hord tetejét levágták.61 . A kovetkezo megoldást a 3. A hazai ezermesterek gyorsan rájonnek. és 3. hogy a felesleges fÜst és g z e|távozhasson . és ez a levágott rész alkotta a fedelet. amely képes mindezeket a m dszereket kombinálni (3.57. mert a beépítetttuztérhez kí- Mi magunk is kipr bálhatjuk' Elég betekintÜnk az átalakított hord ba. AZ ábra egy régi. USA- bl még kényelmesebbé tehetjÜk aZ étel elkészítését.Íalához Csavarozott talpak tartották. amellyel lyukakat fÚrunk. Ez a nagy kerti berendezés egyesíti a kÜlonbÓzo berendezések rostély grillezo kombinácio1ának elvén aZ USA-ban és Kanadában Íokozatosan kifejl - el nyeit és képességeitTéglábÓl készÜIt. mint az eloz esetben' Ennél a megoldásnál azonban el lehetett távolítani a vízIart edényt . Ez egy fÜstol vel kombinált vizes grill. lasztották egymást .5B. Ennél a megoldásnál a berendezés két. akik imád 1ák a s a1IÓn keresztÜl hozzáÍérhettek' A bel- dott egy olyan kombinált berendezés. ábra mutatja. amelyet felfelé ki lehetett emelni' A rostélyokat a amely fogaskerék-áttételen és lánchajtáson egy forg karhoz csatlakozik. ábrán látjuk.59. ígY aZ étel csak grillezodott' A 3.

víz aZ edényben. amelynek nem kellemetlen a szaga. hogy elkészÜlt-e az étel. hosszÚnyel(i grillezofogÓvaI helyezzÜk el aZ ég faszénen. '3. hogy milyen nagy berendezést akarunk. Lehet denaturált szesz Vagy folyékony gyÚjtÓs is.3. alsÓ rostélyt tegyÜk az edény tetejére.5 tlr* 80 ---í{ 1 10 --. és milyen anyagb l készít1Úk. hogy a tÜzet sÜtés alatt is tápláIni kell' Két ra elteltével ellenorizzÜk. Az ilyen fedéInyitogatás során csak elszokik a h .5 cm-rel a pereme alatt legyen . M. A tŰzrakáshoz faszenet vagy faszén és tŰziÍa keverékéthasznál1unk..:e 10. hogy fÜst tÖkéletesen kÖrbejárhassa azokaL TegyÜk helyére a fels rostélyt az élelmiszerekkel. A fadarabokat vatosan. ne nézegessék feleslegesen. ido1árástÓl fÜgg en a 3. ha kell toltsÜk utána. hogy a hÚs j l átsÜIjon.60' ábra.--l 3. hogy Van-e elég faszenet tenni. és csak az ízesítésreéppen elegend mennyiséget. el Íordulhat. =Fffii.5 kg faszén - talpakon. 20 percig tart. Ne hagyjuk. de ÜgyeljÜnk. Ezután a grillt fedjÜk le. Ehhez mindenképpen használjunk edényt vatosan helyezzÜk el a tart A fÜstolés vagy a sÜtés ideje alatt feleslegesen ne emelgessÜk a készÜIék tetejét.. hogy a folyadék legalább 2. Ezt a véd keszty t. nehogy égésisebeket szerezzÜnk' Az edényt vatosan tÖltsÜk meg vízzel Vagy páclével Úrgy. és nem kell-e a tŰzre még Mindig használjunk h mér t a bels h mérséklet mérésére.. olyan gyÚjt st használjunk. így a hamuréteg nem keletkezi rajta. A sÜtés ideje alatt ne tegyÜnk rjra aromás fadarabokat a tŰzre. Az el(|z berendezés szerkezete és méretei 71 .részt a képen fedéllel takarták le. Ha azonban nagy darab hÚsokat készítÜnk. aZ VegyÜk le Vagy hajtsuk fel a grill tetejét. AZ élelmiszert egy rétegben rakjuk a rostélyra. és aZ ételt sokkal tovább tart majd elkészíteni. hogy avíz teljesen elpárologjon az edényb l. vegyuk Az amerikai grillez. és tegyÜk félre' A grill als részében lév tuztérben Vagy atuzrakásra használt edényben gondosan rakunk a goz és a egyes darabok kÖzÖtt hagyjunk hézagot. amíg vékony ki a sÜtésre használt rostélyt és a víztarIo edényt a kÖzéps részb l.5 kg faszenet. Hagyjuk a faszenet leégni. Az aromás fát csak a faszén meggyulladása után tegyÜk a tŰzre. hogy egyenletesen fekudjon a peremén. -Íustol k haszn álala Össze 3. amelynek a foganty ja Iátszik. a vizes grillezésre alkalmas fels rostély. majd a fedéllel takarjuk le a grillt. A méreteket aszerint választhatjuk meg. és hagyjuk az ételt grillezodni vagy fÜstol dni. mintegy 4-5 orán át fog égni' AvízIartÓ Ez mintegy AZ gyÚjt sként használt anyag teljesen kiég.

Ennek a masszív építményneka kÜls alapja'. 120 x B0 Cm. nagyobb baráti társaságnak is megfeleljen. a fényképbal oldali részénlátszik a gril! hajt ja és a f t test 72 . szabályozoia ábra. t vé teszi aZ egyenletes sutést (3 58 ábra) a 4 A 4. de Úgy is kialakíthatjuk. a kéménymagassága 150 Cm' A tuzterének alapterÜlete 60 x 40 cm.4. hogy 4. Egy vidéki kandallo ^ fÖlott építettékki. A kandall t és a fustol t burkolt fustvezeték koti ossze. hogy A kandallÓ kÜlso oldala fehér tégláb l készÜlt. A nyársakat villamos motor forga|ja. 4. 45 és 85 Cm magasságban). ezzel lehelévo maSSZív kováCsolt rostély elég nagy. a fustol l zlere a kandall als részébentalálhat . a tŰztér rostélyátol mért 20. ezeken helyezhet el a rostély A 25 X 25 Cm belméretu kémény megfelel huzatot tesz lehet vé. Fustol . 30. belÜlr l samott-téglával béleltékA tŰjztérben faszén mellett fahasábokkal is lehessen fŰteni benne. ábrán láthato kandallot a fustÖlo IuzIere a fÜstÖl t l gázszilikát szigetel lap. a magassága 120 Cm.1 . a fÜstÖlo és a grill lehet kizárÓlag a szukebb családi kÖr pihen helye. a fahasábok akár 55 Cm hosszÚak is lehetnek A tuztér samott-tégla borításában négy pár fémsíntépítettek be (]5. grill. amelyek a grillezonyársakat tartják.1 .1. magassága 140 Cm. A kandallÓ oldalso falán három tengely vezet át . pihen hely és terasz Egy kerti Összeállításban a kandallÓ. A kandall oldalán.35 és B0 Cm-eS magasságban. egy réteg beton és vastag acéllap választja el.

a kéménymagassága 120 cm.. A klasszikus. hogy milyen élelmiszert akarunk grillezni. alkalmazhatunk kisebb. csak a tuz kedvéért. amelyek a kandall teljes keresztmetszetét lefedik. A kisebb hÚrsdarabokat konnyen a rostélyokon. A kapcsol val nagyobb fordulatszámot is beállíthatunk. A fÜstol kamra bels térfogata B0 x B0 cm. 85 cm).2. A griIlezés att l fÜgg.3. ábra. és milyen Iuzel anyagot használunk. 45. A 4. Vagy elindíthatjuk a gyorsÍorgatást. Robusztus. me99rillezhetjÜk 4. esetleg a készéteI melegen tartására Szolgál a kandal! legmagasabb részében találhatÓ rostély. 120 x 120 Cm. A kÜls méretei '. a nyársakat forgat motort a kandall oldalára szereljÍ'ik 73 . Egy kapcsolÓva! konnyen szabályozhatÓ a forgatás sebessége 1.3. ábrán lévo fÜstÖI hosszti éIettartamÚ. f tulajdonságai: j l megépített darab. A forgathatÓ tŰk és nyársak számára a kandall oldalfalába három pár rogzítot építettek be kÜlÖnbÓzo magasságok- nyársakon általában tobb kisebb hris. meSS Ze a tuztértol. ábra. téglalap aIak rostélyok helyett.2. kÜlonboz alakÚ rostélyokat is (például a halak sÜtéséhez). A nagyon lassÚ sÜtésre Vagy a melegítésre. 4. amely ellenáll az idotárás hatásainak.'10 1/min fordulatszámig. ábra a nyársak forgatásához és aZ el melegítéshez használt berendezés szerkezetét mutatja. ha a hÚst Íuszerezni akarjuk. magassága 190 Cm. de grillezhetÜnk és suthetÜnk is benne. F istol A 4. A beillesztést kÖvet en atu Vagy a nyárs forogni kezd. amelyeket a beépítettsíneken kÜlonbozo magasságokba áIlíthatunk (1 5. 4. 35 és B0 Cm a tuzIér rostélyátÓI számíIva). a fordulatszámot a motor irányít panelén állíthatjuk be. A ftistol rrid forgat ja A org f darabot sÜtÜnk egymás mellé felf Zve (például bokkaI váltakozva). amelyet például akkor érdemes használni.A hajtáshoz szÜkséges berendezést a kandallÓ jobb oldali falának kÜls felÜletére er sítették. Az irányít panelen beállíthatjuk a nyársak forgatásának sebességét. magassága 40 cm.4. amelyeket a sínekbe helyezett keretek tartanak meg. 30.Vagy szalonnadarabokat zoldségdara- ban (20. SZilárd. A kanda!l t használhatjuk egyszer kerti kandall ként.

ffi" Ót ás rb f)s lrk 4. ábra. ábra.5. A pergola váza 75 . A pergola makettje n e e rlt áQl* b '/r_ 4.6.

amely optikailag ellensÚlyozza a kandallÓ és a fÜstol nagy tÖmegét (4. (4. illesztékek és a szell ztetés hrjvÖsebb id esetén le lehet engedni. Este. )A 'rl &'* #*.10. ábra. Az oszlopok kÖzott. ábra) . a fÜstol t és a teraszt. feltekerhet nádf Üggony találhatÓ. és így védi a teraszt. A kotések.-- -*&B 4. a teto alatt. ábra) .7. oldalrÓl leereszthet nádsz nyeg védi a teraszon Ül ket szélt l. ábra. A kandall és a Íustot a pihen hety fetol 76 .A pergola fedi.B. védi a kandallÓt.u** {.9.8. amelyet futÓnovények díszítik ':. a lámpák megvilágítják aZ egész terÜletet és a terasz mellett lév japánkert egy részéIisp. ábra) A per9olát nyáron 4. sÖtétedésután. A terasz padl ját terméskovel burkolták.

.-. Íiistol vel kombinált kandall esti hangulatvilágítással 77 . A pihencíhelyet szukség esetén árnyékotokkal is védeni * i+ TJ i"rr"r'C-.9.". _.J# f .i ". 4.al . A pergola és az alatta lév .10' ábra. ábra.v'!{ Vr 1 .1 llIílur.í !J_ l'í'Id 4.lire tff* FP'I &.

el például (vagy más kÖnny építelemek). és ezzel meg- az íveket rakták ki. Kombinált kerti berendezések Azok.5. akkor a Íozolapjain is készíthetÜnkvalamilyen f inomságot. Vagy pedig a vendégeiknek valami kÜlÖnlegeset szeretnének nyÚjtani. Í z lapokkal. A kerti fal klinkertégláb . amelyet nemcsak f ÜstÖl ként. Ez a berendezés egyszer és lett samott-tégláb l készÜlt. Az építmény vasbetéttel ellátott betonlapon áll. akik valÓban szeretik a kerti Íozéseket. A kert Íalához épített kombinált berendezés. kandall val és Í st<il vel 78 . A l legnagyobb l készÜ lt ' 5'1. s t. kiegészíIve kulÖnbÖzo 5. amelyekb re gyártott elemekkel és gázszilikát lapokkal h a ábrán láthat építményt kert fala mel^ helyezték el. ha gusztusunk támad rá.1 . a IŰztérben és a kandallÓban samott-téglát használtak. védi a falakat a megrepedezéstol (konnyen talajsullyedést okozhaI például a fagy. hanem nyitott grillként és kerti kandallÓként is lehet használni. építhetnek kombinált berendezést. aZ eS a nagy h mérséklet-kÜlonbséga téli és a nyári id szak kÖzott). amely megakadályozza a sÜllyedést. hatásnak kitett részekben . ábra.

mivel a szivárgo fÜst meglehetosen kellemetlenné tehetné a ÍozésI. Az ajtÓ belso oldalát acéllemez borítja. a fozolapok alatt Van a tuzIér. lapokal. kandall t és Íiistol t Íoglal 79 . magába onáll kerti építmény. A kamra ajtaját alaposan szigetelni kell. vastagabb. mivel ha a berendezést Íozésre használjuk.berendezés bal oldalán. A tuzhely tŰzIerében amelyet a fÜstÖlohÓz is fÖlÖtt lév koromfogÓba vezetik A koromfogÓba vezeIo nyílás legyen nagyobb.amely t z. ha csak le hogy a fust ne áramolhasson nyílást A SZelepnek a fÜst kiáramlása a fÜstolokamrábÓl a fÜstÖléskor is jÓ k mert ezzd szab ályozhaIo a kerti kandallÓt A sal er sítették meg .2' ábra" Tet vel Íedett. A betonlapokat vasalás- A fÜstÖl kamrát homér vel látták el. mint a tŰzhelybol kivezet fÜstvezeték átmér je. A fÜst aZ ÖntÖtt ajtÓval ellátott Iuztérb l enyhén emelkedo fÜstvezetéken át jut jobb oldal ára. a tisztításkor aZ egész rostélyt ki tudjuk emelni. akkor meglehet sen nagy a homérséklet a fÜstÖlokamrában is. kombinált. lábakon állÓ rostélyra rakjuk. Az egész berendezést 5. amely általában 30 Cm átm éro1Ű' fels használják keletkez fÜstÖt a fustÖl kamra részébola mellé építettkerti kandallÓ A fÜstÖl kamra bels berendezéséhez tartoz_ nak a hÚs és a huskészítmények felakaszIására SzolgálÓ rudak és kampok' valamint a rostélyok A lecsÖpÖgo zsírt felfogÓ tálrÓl Sem szabad megfeledkezni' A kandallorész oldal_ falain hornyok vannak a grillezorostélyok számára. A A fustÖlokamra és a koromfogÓ kÖzti szelep zár1a be a használt vesszÜ használják kam rába. ÖntÖttvasbÓl készÜlt Íozolapok. A tÜzet a kandallo aljában lévo. AIŰzI. berendezés also részétegy betonlap választja el a felsotol.ér fÖlé kerÜlnek a ke_ retbe helyezett. hogy a fÜst ne szivároghasson ki. ltt a fÜstvezeték el az építmény a faajtÓval ellátott f ÜstÖlokam rába torkollik.

^ La .két egymástÓl f Üggetlen f Üstelv ezeIo rendszerrel m kÖdik. pos elektromos t zhelyet kandall és Íiisttil . t:l l. Fontos Szerepet játszik a meglehetosen nagy. szegélytéglábÓl készítették. Fedett.4. ábra mutatja.t I t t i \--L < r< 5. e: A csatlakozik aZ ugyancsak burkolattal borított teraszhoz. éS a gázIŰzhelyen is készíthet étel A talajt csÚszásgátlÓ burkolat fedi. amelyet kÖzvetlenÜl a A harmadik lehetséges Összeállítást a 4.3. ábrán is egy ÖnállÓ re.--- Az 5. amely m: fe lec be CSA kc. a fustvezeték kandallÓ testéhez építettek. amelyen elhelyezheto egy kétÍozolapos gáztŰizhely is' Ez a berendezés két kéménnyel. amelyheztermészetesen vízvezetéket is csatl akoztattak. vagyis minden kÜlÖnleges szabályozo megkÖtések nélkÜl használhatÓ mindkét rész egyszerre. A fustÖl kamra ajtaját ebben aZ áIvezet a fÜstol kamrán. amelynek tetejét égetett cserép fedi. Ez nagyon megkÖnnyíti a munkát a kerti konyhában. n 3.A f Üstkam rábol \ra a kandall n keresztÜl vezetik el a fÜstot.9. a használaIakor a kiszolgálo személyzet rendelkezésére áll még egy hord ozhaIo Íaasztal. ezen át kerÜl a meglehetosen széles kéménybe.tet fedi. A munkaasztal melletti szabad falrészre mosogat t szereltek. beépített rakodÓrészekkel ellátott mUnkaasztal. majd Iávozik a szabadba' A kéménytetejét kéménysapka fedi. /-) + dést l.! I: . Ún. CS: SE: CS: d n =. kétrészes<isszeállítás. ajánlott aZ alufÓlia borítás iS. Az építmény kÜls konstrukci jának alapját fagyállÓ tégláb l. a fÜst a kandallÓ koromfogoj ába kerÜl. Az építménytebben aZ esetben is egy vasalással megerŐsített betonlapon áll. a téglák h ézagait befug ázIák. ábra.2. h/ÍTh t< --. és ke a 80 . a munkaasztalon elhelyezhetaink egy kétla- 5. kandallÓ_fÜstÖlo épÜlet láthatÓ. esetben is lemezbéléssel védjÜk. Az Összeállítás bal oldalán találhatÓk aZ Öntvényb l készÜlt Íozolapok. amely védi a tulmelege- E.

A nyílások és a boltívek ugyanis nem csak esztétikai kiegészítok. Az egész berendezés meglehet sen nagy és nehéz. ha aZ ajtÓ keményÍábol készÜlt. amelyek visszafolyhatnak a tuztérbe is. amelyek aZ építmény bel- véd fÜstÖlo fábÓl készÜlt ajtaja mÖgott hust is sÜthetÜnk.1 ' ábrán aZ eloln ézeI és a felulnézet metszetben láthatÓ ' aZ 5'5b ábra pedig oldalnézetben mutatj a aZ építményt A tŰzIérbol a f Üstkam ráb. Ez a megoldás a klasszikus. masszív építmény hétvégi ház Íalára a Az 5. amelyet az évszázadok során alaposan ledÖngoltek. és belulr l acéllemez i h"-___ és kerti kandall ként is 81 . így a boltÍvek csÖkkenti az egész építmény sÚlyát és egyben anyagmegtakarítást is eredmé nyeZ. A raJzon szerepl nyílásokat és boltíveket aZ építés során jelent sen megnagyobbították. Ez lehet vé tette.4. EzI azonban csak akkor ajánlott kiprÓbálni. Egy Újabb megoldást mutat aZ 5. hogy a vastag betonlapot kihagyják aZ építkezéskor. hogy a fÜst ne huljÖn ki nagyon gyorsan . A csÖvet A sejében találkoznak' kere szIezik egymást. tÖnkretehetik a fÜstÖlt hÚst. ezáltal csÖkkentju k a vezeIék falán lerakÓdÓ égéstermékekmennyiségétis.A támaszkodik. A lerakÓdott.és csak vékony betonaljzatot terítettek a burkolat alá. bŰzlo kondenzátumok. megnagyobbítása. azonban Íalazzuk kÖrbe.a veze\o f Üstvezetéket amelynek ajánlott átméroje 40 Cm a legcélszerŰbb kerámiacs obol készíteni. de lisztb l készÜlt ételeket nem' mivel ezek is átvennék a fÜstszagot. régi parasztkemencékre emlékezteL Az építményt egy régi parasztház udvarán építették fel. ábra.

hogy már soha tÖbbé . korom- a acéllappal zár1ák le. akkor ezI a részt A termésk rendkívÜl alkalmas kerti kandall kerti kandallÓnak szánták. ábrán lév kandallÓt a kert sarkába helyezIék. és aZ alját samott-téglákkal rakjuk ki. akkor samott._ FÜstvezeték+ 3. ha nem fÜstÖlnek. A kandall bal oldalához j részt építettek.7. c/ oldalnézet 82 .6. ÜgyeljÜnk azonban arra. Eredetileg csak egy nyitott k cs b l készÜlt' de alkalmasabb erre a célra A kéményeréz- fogoval zárhatunk le. Levehet ajtÓ Rostély VaKablEK . a vezeték nyílását.4. A fÜstvezeték a rostély nélkÜli t ztérb l a kandallÓ alsÓ részébevezeti a fÜstÖt. Ha a fÜstolo ajtaját levesszÜk.0F A méretek cm-ben 5'5 ábra. amelyet esetleg ferde tet vel. is építésére ' Az 5. nye mellett lehessen Üldogélni.Vagy kerámiáb l vagy acéllem ezbol készult cs .amelynek végén egy IŰzIeret alakítottak ki' A kandallÓt a IuzIérrel Összekot falban helyezték el a fÜstvezetéket. hanem fÜstÖl ként is használhassák (5._. amely a f Üstkam rába vezeti a fÜstÖt. ábra). éS hosszÚ ideig _ lehet. fÜstÖl t és grillez ltarIalmaz ÖsszeáIlítás elolnézete. Az 5.nem használhatnánk fÜstÖl kamrának ezt a részt. hogy ne égessÜnk benne hulladékfát! Ennek fÜstjét ugyanis beszívnák a falak.használhatjuk kerti kandalloként is. A nyitott kandallÓt kés bb hogy ne CSak a benne ég IŰz féátépítették. ábrán láthat építmény szerkezete a) aIŰzhelyet. b/ keresztmetszete ÍelÜlnézetben.

FigyeljÜk meg az a1to alján elokészíteni a berendezést' ha grillként akarjuk használni A kandallÓ IuzIerének alján elzár1uk a fÜstvezeték bevezet nyílását Az így kapott egyenes felÜleten rakunk tÜzet.C oo) Or a ' oi *: "N\' ".. ábra' Eredetileg kerti kandallonak éptilt. Vagy használhatunk lábakon állÓ rostélyt is. amely alkalmazkodik a als megoldásához' A kandallÓ kandallÓ IuzIerének dezést a ÍaszéntÜzeléshez.-zier eS a fÜstvezeték méreteit aZ e CZCe<5er bernutatott hasonlÓ tŰztér kÖzepe rnaS ÍeIett elhelyezett alsÓ részétugyanis Úgy alakították ki.' '-'.n ce ezI meghosszabbíthatjuk Az 5.A oldal áÓa épite:t (e: kandallo al1a^ 9.7b ábrán a fÜstÖlokamra kÖzepétol a akár 250 Cnn-re lS ha gyakran fÜstÖlÜnk hidegfustÖléses mÓdSzerrel Ez azonban jelent sen megnyÚjtja aZ epítménytA fÜstÖléskor elég beilleszteni a helyére a pántok nélkÜli ajtÓt.--i r 5. hogy mi magunk alakítsuk a grillezéshez Szukséges izzo alapot. " \r.Ha elobb fát ki akarunk elégetni. ábra mutatja." 1 C \/" [2 c\ \ fJ:>. a grill cv I t o c -. pÍ- )' Öd o \(. hogy a Íalazott részre helyezzÜk a grillezorostélyt' eZ alá kerÜlt a kiveheto a bevágást.6. képen 150 C. Vagy használhatunk fiÓkos beren- látszik. hogy hogyan kell tŰzrostély. és ezzel lezarni a kerti grillt. ahogyan azI aZ 5.ZeI'akhatunk és aZ 3-3} sínpárra grillezeS'3 al<alr-nas rostélyt is becsusztathatur< A '. A képen jÓl láthatjuk. A berendezesek aiaclan hatarozhatjuk meg. \rl \.7a. fistolésre is alkalmassá tett építmény 83 . hogy az alkalmas legyen aZ egyenes roston tÖrténo grillezéshe4 Vagy a nyárson SÜltek készítéséhez.

A kovek egyes fajtái ho hatására pattognak.orrában'' lév kandallÓ boltíve alatti rÚdra akaszthatjuk legyenek. Az átépített kandall a) a kandallÓ fÜstÖl ként használva. aIŰziÍa csak izzon..izzadnak''. Ezekbe felÜlrol acél. más kovek a h mérséklet-változás hatására k b . A a fÜstÖlésre szánt hÚrst' A fÜstÖléskor eZ ala állítjuk a lecsÖpogo zsírI felfog . valamelyik koÍarago m helyben. ezzel megakad ályozhatjuk. A kÖvek el készítése és kifaragása munka. 5. . Nem építhetÜnk azonban kandallot bármilyen aZ c) . b) a kandall grillként használva' c) a k b l készult kandallo alaprajza az átépítés után téglábÓl építenéTk készre faragott kÖvekbol egyedÜl is felépíthetjÜka kandallÓt. Ha a kéménybentÚlságosan er s a huzat..és idoigényes feladat képpen konzultáljunk szakemberrel. A fÜstoléskor a berendezés . párásak. akkor s tŰztérben csak arra vigyázunk. aZ építés megkezdése el tt l minden- ezért jobb. hogy a fÜst ne legyen tÚrlságosan meleg.7c ábrán látjuk Az ábra a boltíves ben adtunk meg. el A fÜstvezeték belsejéhez használhatunk kerá- miacsovet. éS el melegítjuk sát.nagy lánggal. A méreteket. A csÖvet ebben az esetben is falazzuk korbe. A fÜstÖlés alaII az oldal- a koromfogÓ kéménysapka alatt kicsit A fÜstÖlokamra és a kÖrÜlÖtte lévo falak méreteit mutatja.l nek''. ugyanÚgy. ha a fÜstÖl kamra már elég meleg. ábra. fÜstologjÖn. lábakon állÓ tálat A tál lábai legalább 10 Cm magasak triztérben gyÚjtunk be A munka megkezdése el tt helyére illesztjuk az ajt t.Vagy Öntottvas lemezt CS sztathatunk.Samott-téglákkal kirakott els részében fÜggoleges vájatokat alakíthatunk ki. kicsit mÓdosíthatjuk igényeknek és a kÖrÜlményeknek megfelel en. lefojthatjuk a kéményt. Az A oo---L5o*l*-6. |gy érhetjÜk el.. de ne is égjen tÚl. ha ezt bÍzzuk.7. hogy ne akadályozza a fÜst áramlá- a fÜstÖl t' Csak azuIán kezdjÜk meg a fÜstÖlést. mintha a munkát szakemberre készítettkÖvet megvásárolhatjuk készen. am h mérsékletnek i 84 . amelyeket centiméter- f ÜstÖl vé átépíthet kandallÓ alapméreteit aZ 5. hogy a tŰz ne aludjon ki. éS emiatt az év legnagyobb részében nedvesek. hogy a parázs kihulljon a kandallÓ el tti terÜletre. hogy a fÜst ne h ljÖn ki tÚl gyorsan A kandall és a f ellenáll a tuznek és a nagy ÜstÖl Iuzterét béleljÜk samotttéglával. akárcsak a tÖbbi kandallÓnál.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful