rFd

l- rs;*.{*

5

Václav Vlk

Ház| és kertl Íustol k és grillez
I Építés Fustolési m dok

k

Budapest, 2009

ffi

m

A konyv eredeti
Szerzo: Václav Vlk

Udírny _ konstrukce, stavba -Z?^

Kiad : Grada Publishing

a.S. ,

Prága

Fordította: Lajos János okl. gépészmérnok

Lektorálta: Gasparikné dr. Reichardt Judit, okl. élelmiszer-ipari mérnok
a

a

a

o

O Grada Publishing

Hungarian translation: Lajos János és a CSER Kiadi, Budapest,2009
a.s. ,2007
,

Mlnden jog Íenntartva. Jelen konyvet' ill. annak részeit tilos reprodukálni, adatrogzít rendszerben tárolni,

ton bármilyen formában vagy eszkozzel - elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy más m don - kozolni a kiad engedélye nélkÜl.

A kozolt hirdetések anyagáért a hirdet cégek felelnek.

I

lssN

SBN 978-963-27
1585-0021

8-097 -9

Kiadja a CSER Kiad Felel s kiadÓ: a kiadovezet je 1114 Budapest, Ulászl u. B. Tel.: (+36-1)386-9019; Fax: (+36-1)3B5-668j E-mail: inÍo@cserkiado.hu; Honlap: WWW.Cserkiado.hu TÖrdelés: Mahboubi Salim Pet Erzsébet Nyomdai el készítés: Nyomta és kotÖtte: Palatia Nyomda Kft., Gy r Felel s nyomd avezeIo'' Radek J zsef Ügyvezet igazgaIo

?tt

/.>

.j

Tartalom

El sz
1.

5 6 7 B

Néhány sz még a füisto!és el tt
1 .1 . 1

A fÜstolok ÍUtoanyaga A fa tárolása 1.3. FÜstolési modok A fust keletkezése Apr fa Vagy Íutoanyag-keverék izzásával ke e Ikezo f Ü st A fÜstolt hus illata, íze alkímiá1a A fÜstolt h s színe A fÜst tomorít is A fÜstolés mÓdja A hidegfÜstolés A melegfÜstolés A forrÓfÜstolés
.2,

Az

állati zsiradék el nyei

-

10 13 14 15 15 16 16 16 16 17
1B

2.3' Halak fÜstolése Hogyan fustoljÜnk halat? A f alazoIt IuzIér kiégetése, els használata 2.4. Sajtok f Üstolése Eidami fÜstolése

26
31

34 34 34

3.

f

l

A kerti fÜstol elhelyezése 3.2. Egy egyszer fÜstÖl építése
3.1
'

Kisméret hordozhal tistol berendezések

36
3B

1.4. A fÜstol k

A nedvesfÜstÖlés

A Iuztér a1ta1ának

VillanyviIágítás

A ÍÜstol kamra ajtaja A fÜstol belse Je Elektromos el melegítés

Korszer megoldások el len rzése

el

készítése.

19 19 19

-

20 20 20
21 21 22

ÜstÖl 58 3.5. Egyéb típusÚ fÜstol - trloTEL)- 63 3.6. Hordozhat fÜstol k (StÓ 64 Néhány finom 66 3.7. Amerikai grillez fÜstol 67 Az ameri kai grillezo-fÜstol k használata 71
f

3.3. Yízszintes fÜstvezetékes fÜstol k 3,4. A fÜstol kamra alatti tŰzteru

Az építkezés kezdete és a fÜstÖl méretei Az építkezés menete

46 47 49 54

berendezések k recept k

-

Forg tengely

4.

Fistol ,grill, pihen hely és terasz
4.2. FÜstol 4.3. Pergola
4'1 '

2. A Ítisto!és Íolyamata
2'1 .

Egy vidéki kandall

2'2. A hÚrskészítmények f Üstolése

A halak sÓzása

Pácolás és s zás

22 23 24

72 72 73 74 78

5. KombináIt kerti berendezések

-

3

Ahogy ott sétálgattam. és szakérto kézzel tett e rá egy szelet kenyérre és kínált hozzá mustárt vagy tormát. teázás és filmnézés után korbe- di lelki felkészÜlésneka álltuk a kioszkokat. oldalasnak. Azok. Vagy aZ asszony szelt egy Senki ne mondja. puha kenyeret kérek és rá egy szelet fÜstolt hrist. karácsonyra. hogy legyen elég er m. Mlnt meglett férfi álltam egyszer Salzburg f terén a ka- rácsonyi vásárban. nem vagyunk egyformák. Vagy egy szelet jÓl megkent zsíros kenyeret. és a teret forralt bor A Szez 5 . Az osztrák rezesbanda cseh dalokat játszott. hogy hazaiak. a gabonát is meg kell ennie valakinek.El szo A f ÜstoIt h s csábít illata sokakat e!kísér egész életénát. egy darab fÜstolt halra Vagy otthon fÜstolt szalon nára. mindez egyÜtt a behavazott tér. A standon. esténként a Vencel téren . Ezt. olvassa el ezt a t<iaoványt. hogy Önnek is sikerÜljon beillatosítania házáI. amelyekr l aZ osztrákok azt hiszik. De ilyet aztán nem madam! Semmi ízesíto!Csak egy szelet friss. De nem csak karácsonykor Salzburgban ol- Nekem aZ id teltével is megmaradt aZ étvágyam valamilyen jÓ fÜstolt termékre. amelyekben olyan csodálatosan sÜltek a kolbászok. kertjét a házi fÜstolt h rs felséges illatával. megtermett aSSZonyság kínálta aZ áru1áL Választhattunk akárcsak kolbászokat. mivel olyan id ket élÜnk. . Ami azonban engem illet. házi készítés hÚsb l . borSoZVa s zva Vagy hagymával . és a kenyér csodálatosan feldolgozott gabona.. alaposan fel kell táplálni magunkat. egyszer ahonnéI az illat áramlott. inkább egy j kora darab hŰrst ennék.. Ésmivel napjainkban mindenkinek szÜksége Van er re. nevezem én val szeletet fÜstolt az Ugyancsak házi készítés .echt aUS Bauernhof''. Még mint fi k. a régi házak szrluettje és a feny fák illatával val di karácsonyi hangulatot teremtett. vashato ez a konyv' Ha kedvÜk támad egy pár ínycsikland an illatoz virslire. illata lengte be. A fÜstolt hrisnak: kolbászoknak. Szorítok. JÓl és finoman! csak a fÜstolt h s Semmivel ossze nem keverhet illata csapta meg orromat. Nincs Semmi bajom a vegetáriánusokkal. amely _ sokak megIepetésére_ munkára kényszerít. otthonrolhozhatták az oldalast.. hogy ami azízeket illeti. akiknek szerencséjÜk volt és vidékiek voltak.. Sonkának és más hasonl fi- nomságoknak csak nagyon kevesen tudnak ellenállni.

Korábban általános volt. és mi már teljesen mások vagyunk. hogy a fÜstÖlés során véletlenÜl se kerÜljenek a hÚs kozelébe olyan ételek. aZ emberek egyÜtt laktak a háziállatokkal. Néhány szó még a füstölés előtt A konyvben talált képek általában csak Útmutat ul szolgálnak. A napjainkban felnovekv 9eneráci kat már tÚlzottan védik. A sikeres fÜstolés alapja a tisztaság' Nem elég csak a. hogy a fer tlenít - századokkal ezel a hÚst Ajánlott betartani azokat az el írásokat. Alaposan meg kell tisztítani és fert tleníteni kell a h rs feldolg ozásához használt fa hÚsvág deszkát is. gombás Vagy más betegség által megtámadott faanyagot használni A tárol a használat el tt el keIl távolítani a kérgét. ezért a fert tlenítésután aZ eszkÖzoket alaposan le kell oblíteni' A fÜstoléshez teljese n száraz. amelyet a munka során használunk. aminek végÜl sÚlyos kÖvetkezményei lehetnek. hogy már régen nem seink korában élÜnk.halal'' el készítési el1árások). a poros. Szenynyezett kÖrnyezettel szinte kapcsolatba Sem kerÜlhet. amelyeket napjainkban az Eur pai UniÓ rendeletei is tartal maz- tapasztalataib l. kozel-keleti tapasztalatokra épÜlnek (az Ún. és a fÜrdés csak a templomba Vagy a kocsm ába menés el tti rituálé volt. Az Ún. illusztrácios képek. akik már Nem árt tanulni el t év.. és amelyek az okori. emiatt sokkal veszélyesebb számukra bármilyen szokatlan mikrofl ra. kenyér Vagy a SÖr. mint például beszennyezhetik a hÚs felÜletét éleszt gombával vagy penésszel. hogy a gyerekek a sárban ját- iS.. hogy fustoléssel a hÚs . tisztán kell tartani minden eszkÓzt. Ugyelni kell azonban arra. vagyis azI a helyet. Ti|os penészes. a fÜst illata elfedi a hÚs eredeti hiányosságait. amelynek még nincs ahol feldolg oZZUk a nyers hÚst.tiszta kéZ" elvét betartani. szereknek er s szaga van. például a Iuztér távolságát a fÜstÖl kamrát l stb.megjavul''. friss h st szabad használni. és tisztának kell lennie a munkahelynek is. nak. hibáit. Éppen ellenkez leg. tiszta tért l. teljesen el kell választani aZ Ún. ahol már a kész fÜstÖlt áruval dolgozunk. amelyek felszívÓdhatnak a h sba.o'L tt is fÜstolték deink _. Az egyes részek feltuntetett méreteit. az arab.: {E! -i ". szabad és gyakran kell is m dosítani a helyi viszonyoknak megfelel en. nem szabad tervrajzként használni ket a szo SZoroS értelmében .qK \". évekig a szabad_ szottak. amelyek konnyen Az otthoni fÜstolésnélszem el tt kell tartani azt ban szárított alapanyagot szabad használni.szennyezett teret. és A Semmilyen roSSZ Szaga' Teljesen hibás néze| aZ.1. 6 . Vagy azok kÖzelében éltek. KÜlonÖsen ÜgyeljÜnk arra.\| . k ser zsid konyha. a tej. fÜstoléshez mindig lepedékmentes..

f leg akkor nem.és a K-vitaminok IarIoznak ide)' A aZ. készítéselott. nyei Az állati zsiradék fel- valÓ A hÚs elokészítéséreés elkészítésére borIŰz felett sÜtÖtt kolbászIol egészen aZ amator fÜstÖl ben készítettfÜstÖlt hÚstermékekig. így a siitésre el készített Í st<ilt hris vagy kolbász nem ég meg 7 . tá- nyekre Von atkozÓ eloírásainak). . hogy ok aZ íz hordozÓi. Az élelmiszer nagy nÖvényianyag-tartalma azonban korántsem annyira egészséges. vagyis a láng ne érje. A valÓdi. éS hagyni. amelyet minden egyéb esetben alkalmazhatunk: San elolvadjon. vagyis amelyeknek kisebb a hustartalma (de megfelel az adott ország fÜstÖlt. éS eZ hatékonyan elosegíti aZ afta gyÓgyulását' A ÍÜstÖlt termékekre is érvényesaZ a mondáS. . amelyet már seink is alkalmazIak: egy vékony szelet hideg vajat kell a nyelvÜnkkel a fekély felszínérenyomni.1 ' ábra. polifoszÍáIoI (max 0. a D-. hogy milyen tozéd eljárással készÜlnek a termékek. nem alkalmasak további h kezelésre.ahogyan azt a divattrendeknek kÖszÖnhet en egyesek hiszik.amelyeknek nagyon KezdjÜk egy alapelvvel. 100 7"-os vaj ugyanis csak mértékkelNéha-néhamindenkinek 1 .el 1. Azok a fustolt huskészítmények. és elosegítik a zsírban oldÓdo vitaminok felszívÓdását (konkrétan aZ A-. de ezeket Sem szabad teljesen kiiktatni az étrendbol Ezeknek a zsíroknak ugyanis nélkÜlÖzhetetlen tulajdonságuk.3 %) . Napjainkban gyakran élelmiszereket. keményítotés karragenátot (tengeri moszat kivonata). hogy minden fÜstÖltárut csak kizárolag h rsbÓl készíthetÜnk. amelyek bizonyos arányban tartalmaznak szo1a alapu nÖvényi fehérjéket (általában 2. Természetes. A nyílt lángon val siitésnéliigyelj nk arra. Ugyanakkor ez nem jelenti azI. Ezeket a termékeket kÖnnyen felismerhetjuk arrol. ha figyelembe vesszÜk.1 . aZ E. hogy feltun en olcsÓk a tÖbbi hasonlÓ élelmiszerhez képest. hogy las- szá1ban kialakult afIára a legjobb gyÓgyszer nagy aZ idegenfehérje-tartalma. legyen szo a legegyszer bb . hogy az élel a t z Íelett megÍelel magasságban legyen. szÓlni kell néhány sz t a mai fÜstÖlt hÚstermékekrol.5 %) stb. h kezelt hÚskészíImé- gazdag természetes B-vitaminban. Sem nyílt láng feletti sÜtésre' Sem fÜstÖlésre.hogy nem ideális gyakran fogyasztani állati eredetŰ zsírokat tartalmazo fÜstÖlt hÚsterméknek nevezik azokat a készítményeketiS.

aprÓlékhoz Csak jÓl kipr bált gyárt termékeit fo- a ÍutoanYaghoz bor kafenyot Vagy fuszereket adunk. ahol a hÚstermékek gyakran a lángokba érnek. ha atuzbol és a fÜstbol az ételbe kerulo anyagokat mustárral vagy egyéb más fŰszerrel hatáitalanítjuk. romlanak. gyasszuk. els sorban a hÚsokon káros anyagok rak dnak le. a mikroletkeznek. hogy a fÜstÖlésre szánt élelmiszer nem lehet egy térben juk meg. A h t gépbe sohase tegyÜk fÓliazacs- hullámŰ sÜt legkisebb Íokozatán melegítsÜk.vagY Ía furészportÜzelésŰ fustÖl ket mutatunk be.Vagy nyírÍaforgácsát használjuk. Egyes típusokban a ÍUrészpor egy elektromos egységben ég el. nem beszélve a kÜlalak1árÓl. ha megk s- 1. Léteznek ugyan olyan fustÖl k iS. de nem ritkán almafát lebbre fekv országokban a fÜstoléshez mahag nit és cédrust használnak. jÓlesik. A halak f ÜstÖlésénélis komoly gondokat okozhat a kozvetlen tuz. amelyek a ta égésekor keletkeznek. hogy aZ élelmiszeren. A tuzbe csÖppen zsír elég és rákkelt (karcinogén) anyagok keA fÜstolt árut ne forraljuk. nem pedig fÜstolik. hogy a goz elIávozhasson bel le. Biztonság kedvéértmelegítésel tt viIlával tÖbbszÖr SZU rkál- Be kell tartani azt az alapelvet iS. annál tobb zsír1a kicsopÖg. KÜlÖnleges ízt ad a fÜstolt hŰrsnak. hogy az utotÜstolésre szánt kolbász min ségéta t lzott meleg teljesen tonkreteszi.Vagy feny tobozI. Egyes tájakon a házi fÜstol kben hagyományos futoanyagnak számít a szilvafa. faszilánkokat Vagy fŰrészport helyezÜnk el például fémhál n. amelyek más fuIoanyagot használnak. aZ ecetsav. 3Z élelmiszer lánggal nem. l az égo fával .2. akáIrány stb. A mustár és az egyéb fŰszernovények ugyanis csÖkkentik a káros anyagok hatását. és beborítják az égéskorkeletkez korommal. és senkinek Sem árt meg. a korom . f leg akkor nem. Nem számít ritkaságnak. Az égo fa lángjai ugyanis az élelmiszert. f leg a hÚst inkább megégetik. hanem B0 'C korÜli h mérsékletŰ vízben Vagy gozben melegítsuk. Az amat r fÜstÖl k esetében arra kell vigyázni. hogy a A faf J tanács Minél alaposabban bemetéljÜk sÜtés el tt a kolbászt. llyen káros anyagnak számít tés j fÜstoloknél alapelv. Kulonleges ízt ad a fustÖlt hÚsnak. A lánggal valÓ kÖzvetlen érintkezés veszélyes amiatt is. tábortuznél sÜtÖtt kol_ bászt. ovatosan néhány borÓkaf enyo. A legtobb gondot atuz és az élelmiszer kozelsége a kerti kandall kb kialakított fÜstÖl kben okozza. A fustol kt t anyaga A kÖnyvben fa. esetleg tŰlevelet is szÓrhatunk sz Sotétebb színt kap a hÚrs ' ha a bÜkkf aés furészporhoz ége rf a-aprÓfát runk. s t. hogy a fÜstoléshez a fÜstolg o Ía fÜstjét hasznátjuk.tol egy kis nyílt lángon. így megorzi ízétés nem reped ki. A kereskedelmi termék Összetételétfel kell tÜntetni a csomagoláson l fÜstolt ételeket. CSak a fusttel kerÜlhet kapcsolatba. hogy a kolbász egyszerŰen elég. ha vízgozáter eszto f iába CSaVarj u k. például a gyanta égésmaradványa. mivel gyorsan meg- kÓban (vízgozzáro Csomagolásban) a Vagy kÖrtefát is használnak' rokáI Vagy f szereket keverÜnk. A virslit és a kolbászt vízben. A roSSZ min ség Vagy nagy vízIartalmÚr fÜstolt áru tartÓsságát nem hosszabbítja meg aZ Sem. Vagy a fÜst eloállításához tuz Vagy h sugárz folott keményfábol származo nedvesített forgácsot. a dé- fÜstÖléshez leggyakrabban bÜkk-. hogy a fÜstÖl kamrában ne keletkezzen tul kolbász fÜstÖlésekor a t l nagy meleg hatására kifolyik minden zsiradék. A AZ áru min ségétáltalában konnyen megállapíthatjuk az ára alapján. nagy meleg. ezeket azonban a konyvben nem tárgyaljuk. tolgy-. aZ is el fordul. ha a Íutoanyag kozé bo- szilva. A fÜstolésre áIalakított kerti kandallÓk esetében egyáltalán nem ritka. ha I .

A legalkalmanyers. llyen célra használhatunk borÓkát. f leg akkor.hogy enyhén megízesítse a fustol n l gÓ hÚst. a borÓka- emberek' A kÜlonbÓzo ízeket kapunk. ha a fÜstolés kezdetekor rosszul mértÜk fel a fustoléshez szÜkséges fa mennyiségét. hogy A az izzo Íadarabok mellé néhány hasáb gyÜmolcsfadarabot (alma. keletkeznek. a tŰzÍa. puhaÍakeveréket kÖzéphegységi ovezetekben és száraznak kell lennie. cseresznye. provence-i f szerkeveréket stb. kifejezetten fÜstÖlésre alkalmas aproÍát vagy bÜkkfa1urészport. Sohase használjunk aZ élelmiszerek készítéséreszolgálÓ berendezésekben kéreggel borított fát. 9 . de teljesen tÖnkreteheti a grillezett vagy fÜstolt élelmiszert. A halakat égerrel kÜlÖnosen szeretik fÜstolni. szilva stb. llyen fŰrészport használunk például az elektromos f de nálunk ezI aZ ízt nem szokták meg készítmények esetében nagyon kedvelnek. A moCSaraS terÜ leteken . a szilfa Vagy a vorosfeny . ?Z égéshosszát Óvatosan tegyÜnk a luzre. Németországban és más alpesi országokban egyes a tuzre. ezért fÜstolésénél. A kérget le kell hántani a keménytákrol is. Egyes fafajták kellemetlen szagÚ fÜstot adnak. hogy aÍa lánggal égjen. rozmaringot. amelyet aZ Ausztriában. és intenzitását . ahol a IulevelŰ fák a meghatározok. borsf t. s t egyenesen istenítik a feketére fÜstÖlt hÚrst. borÓkafeny vel és égerfával fÜstolnek. KellemetlenÜl Kellemetlen me9lepetéseket okozhat a lucfeny is. Napjainkban már készen. tolgy- és nyírÍahÚsok Üstol kben fordulhat el . mint tÖléskor aZ égéstérbea németországi szaktekintélyt l idézzÜk a ko- Binder. gy például Bajorországban sokan imádják. hogy a legjobb ital a gyantával ízesített gorog bor. amelyrol nem szabad elfeledkezni. ha a Íákat más-más arányban keverjÜk.ahogyan sokan eskÜsznek arra. csomagolva vásárolhatunk el re elkészített. amikor általában kÖnnyŰ lehuzni a kérget.A fÜsleveg t engedjÜk be.. hogy a grillezéshez Vannak alkalmasabb és kevésbé alkalmas fafajták. hanem az alaposan meg száradt gyokereket is' Létezik még egy tÜzelo.és a bor kafeny re. mentát. hogy egymáshoz Ütogetve . Az ilyen keverékeknélkÜlÖnboz illatok Használhatunk bÜkk-. LegyÜ nk azonban vatos ak. ut lag kell p tolni a tuzifáI ÜgyeljÜnk arra.. Nemcsak a fatorzset és az ágakat használ1ák. száraz. ilyen például a bodza. de legf képpen sokkal tÖbb veszélyes anyag szabadul fel aZ égéskor. FÜstolés kÖzben a tŰzre rádobhatunk bizo_ nyos fŰszernÖvényeket. izzo fával állítjuk el . ezért a felhasznált IuziÍának olyan alkalmaznak a fÜstfejlesztéshez. hogy nagyobb mennyiség korom keletkezik. valamint az erdei feny re. csak vorose n izzon és f Üstoljon. amelyek fÜstje a fÜstolt termékeknek Összetéveszthetetle n ízt ad' éven keresztÜl szárítottak a leveg sabb a keményfa. ha még Azonban eZ is ízléskérdése. hogy minél tÖbb fÜst a lehet legkevesebb fejl djÖn. azokon a homokosabb vidékeken.) teszÜnk. ha nem elég szárazak. kÜlonÖSen ÜgyeljÜnk a luc. amely néha _ f leg nyersen _ terpentinszag fÜstot ad. A puhafa égetése esetén azonban fel kell készÜlni arra. amelyek el nyÖsek a Kis németországi kitekintés. hogy az illatuk megcsapja a hÚst. éS távol legyen a fÜstolt élelmiszert l' Nem szabad. amelyet feny fával. hagyjuk ket elhamvadni vagy megszenesedni. llyen eset akkor hogy a friss tuziÍa lassan égjen. tÜzet Úrgy készítjÜk el . aminek kovetkeztében a késztermékízételfedi a terpentin er s szaga. ezt még a száríIás el tt tegyuk meg. meglep lehet azillatos borÓkagyanta iS. habár a használata nálunk tilos.cseng " hangot adjon. h azánkban és kÜlfoldÖn egyaránt (aki járt már írországban aZ bizonyíthatja) használják a Iozeget vagy a mocsári mohát. Egon vetkez ket: . aZ keveréket például gyÜmÖlcsfákkal keverve.A A Íustolésrehasználl l zita eIégetésénekalapelvel a kovetkez k: A nedves Ía sokkal rosszabbul ég. lucfeny vel. amely a kandall ban égve nagyon j illat . A gyakorlatban ritkán veszik f igyelembe. amelyet legalább két n. ha a fÜstot parázslo.feny és a t levelek er s terpentinízt adhatnak a hÚsnak. és hagyjuk elégni Úgy.

Ahhoz.5 évig hagyják száradni. természetes Úrton kell meg száradnia. A szárado Ía ugyanis . amelyet szárítani akarunk szolgáljon aZ grillezésre Vagy fŰtésre _ aháZon kívÜl. felhasogatott Íát. A farakás alapia kb l van kirakva 1.2a ábra). f tik és nyáron is használ1ák. a szabadban.2b ábra. f ilmeken láthatjuk. Ez a rosszul kiegyensÚrlyozott rakásnál aZ egyes sorok elcsÚsznak. 1. A roston sÜtéshez és a fÜstoléshez használt keményfát hosszÚ ideig.kÖrberak1ák'' ahá- vasrácsra rakják. '' bor kával fÜstolt hÚs azonban aZ alpesi országokban és aZ észak-németsíkságon cickányok és mindenféle bogár számára. mert a borÓkabogyÓkat nemcsak a sonka pácolásához haszn álják. hogy a IuziÍát fÜstoléshez Vagy kandallÓban is tudjuk Ezért sokkal megfelel bb. A szell zetlen helyiségben A kÖr alapot legjobb lapos kÖvekb l kialakítani a kÖvek kozt maradnak hézagok. A klasszikus grillek. amelyben egész évben laknak. Vagy valamilyen fakárosítÓ bogár.. vagyis a felrakott fa nem cserél dik rendSzeresen. A farakás osszeállítását mutatj megel zzÜk.. akik ritkábban haszn á\ák a grillt. éS egyben remek bv hely aZ egerek. Ezzel kiegyenlíthet a talaj lejtése. amelyeken keresztÜl a leveg szabadon járhat' Ezzel (1 . kandallÓk és fÜstol k szerelmesei a tŰziÍán kívÜl mást nem hajlandÓak használni' El fordul azonban. aZ egymásra rakott rétegek . ennek megvan aZ az elonye. Ezeket a házakat télen séget. akkor a szélvihar sem mozdítja el. hogy a ko.A továbbra is kÜlonlegességnek számít.mozognak'' .Vagy a téglaoszlopoknak megfelel alapjuk legyen azért. sokkal kÖnnyebben megtámadja a penész. KÜlÖnleges és jellegzetes. a fal koré rakott farakás megtartja a nedves- hogy akkor se sÜllyedjenek meg.. éS mindenképpen legyen vízszintes. hogy a kezdok Vagy azok. Ha azonban a jl megrakott farakás egyenes alapon áll. hogy a Íelhasogatott fával . Azilyen a halom alapja kÖr alakÚ. hogy aÍa alulrÓl elkezdjen rohadni.mozog''. akik a farakásokat olyan fa. a IuziÍa alkalmazásátÓl idegenkednek Ennek oka legtÖbbszÖr..2a ábra.2b ábra. hogy nedves. A felhasogatott fa felrakása az alapra 10 . ha k vel Van kirakva. legalább 3. Vannak. ugyanis a Ía sohasem szárad meg tokéletesen. amelyek k b l készult Vagy ÍalazoIt alapon állnak. els sorban azért. használni. Ha Ugyanis a hétvégiházban nem laknak tartÓsan. ha Íelraktuk a jÓl a aZ 1 . és el bb Vagy ut bb osszeomlik. . nem eléggészáraz Íát használnak Alkalmatlan azonban a tÚrlszáradt Vagy aZ oreg' korhadt tÚzelo ls. Teljesen mások a Íizikai és h technikai tulajdonságai azoknak a házaknak. hanem a borÓka ágait és a bogyÓit is gyakran használják a fÜst illatosításához. így a rács vízszintes helyzetbe Ügyelni kell arra. hogy A fa tárolása Régi képeken. ha atuziÍát. aházt l távolabb szárítjuk A felhasogatott Íát halomba rakjuk.hUllámoznak'' és '. A rács alapj ának elkészítésekorazonban zat' Ez nem a legjobb megoldás. és egyes olvas k saját tapasztalatbÓl is ismerhetik. a halom megd l. legjobb.Vagy kerÜl. .

3b ábra. AZ Alpokban Vagy azokban aZ országok- es és f leg a h al aOÖ vel védik. hogy konnyen be tudjunk ny lni a kÖzepére. amíg segédeszkÓz nélkÜl rakni tudjuk.3a ábra. érint irányba rakott. hogy aZ egyes rétegek amennyire lehet. mint a másik' A hasábokb kirakott gy rŰnek a kor kozéppontja felé kell lejtenie. Tirolban Vagy más már A farakást védeni kell aZ ellen . 1. egy síkben legyenek. hogy befelé és felfelé álljanak. vagyis addig rakjuk. Ne használjunk olyan f liát. ÜgyeljÜnk arra is. amely a leveát. és ezzel lezár1ák a rakást. A rakás akkora legyen. hogy ne f jja el a g t Sem engedi szél. alpesi országokban ta!álkozhatunk. A rakás magasságát gy válasszuk meg.. ezeken átÍŰzÓtt zsin rral rogzíthetjuk a ponyvát. A farakás keresztmetszetét mutatja az 1 . A biztonság érdekében készíthetÜnk egy bels szerkezetet. A rakás tetején a hasábokat gy rakjuk. a felhasogatott Íát sugárirányba a kor peremére rakjuk. amely a farakást stabilan tartja. kis .3a ábra.sapkáVal'' zár1uk a hasábokat Úgy rakjuk. ilyen megoIdással azonban napjainkban ^Z csak Bajorországban. UgyeljÜnk arra. hogy keresztbe. ahogyan azl az Alpokban hasznáIiák 11 . A száritásra készített farakás frigg leges keresztmetszete de vízhatlan ponyvával. hogy a tetejét gond nélkÜl e!érjÜk. hogy a hasábokat mindig a vastagabb végÜkkel kifelé rakjuk. ahol tovább megmarad a h . llyen fahasábok általában minden favágáskor b ven keletkeznek. . A tarakás bels tart szerkezete és a zsindelytet . amelyet bels oszlop tart. mivel ennek bels részén lecsap dik a nedvesség. EzI a Iejtést er síthetjÜk Úgy. hogy a tetején domborulatot képezzenek. amit l a Ía konnyen megpenészedik Vagy gombásodni kezd. Ősszel a rakást takarjuk le leveg t átereszIo. A ponyva szélénáltalában lyukak is vannak. vagyis 1 m sugar aZaZ az alapja 2 m átméro1Ű. zdndelyes tet - 1. mivel ez jelent sen nÖveli a rakás stabilitását. ban. háromszÖg keresztmetszetŰ fahasábokkal.A Ía rakását mindig vastagabb. és a tetejét . a hasáboknak ugyanis általában aZ egyik végÜk l I I I Az egymásra rakott rétegekkel Íokozatosan csÖkkentjÜk a rakás átméro1ét. mindig kívÜlr l kezdjÜk. aÍarakást.

Ehhez aZ oszlophozkÖIÓzzuk a vízszintes rÓgzíIorudakat. de csak olyan fafajta alkalmas erre a célra. A gondos gazda munkáiának megvan az eredménye 12 . amelyen rajtahagyták . Faág helyett hasz- 5 évig k A nálhatunk erre a célra készített rudakat is. 1 . egymásra mer legesen.3c ábra.A bels és rÖgzítjÜk a szerkezettel ellátott farakás alapja szintén a szilárd alap.vagyis a végÜknek egyvonalban faragott Íahasábot teszÜnk A rÓgzítés legjobb m dja. A kÖzepében felállítjuk tÖrzse volt.. megCsapatáShoZ'' .60 Cm-enként vízszintes lyukakat f Urunk kÖzépso tartÓoszlopot Eredetileg eZ gyakran egy fiatal feny száraz J A puhafát csak a keményfa gy jtÓsaként használjuk a fÜstol felmelegítésekor tanács A tapasztalt fÜstÖl mesterek néha használj ák a f Üstolés végéna hÚrst ér utols . amikor a rakást Az egyszertj futésre Vagy a fustÖléshez elég. és miután a rÚrdra felf zIÜk a deszkadarabot azt a lyukba szÚrrt faággal. ha 2-3 évet szárított keményfát használunk. amely kemény. rÖgzítok hosszának egyeznie kell a farakás átmérojével.3b ábra) Ez a rogzíto készÜlhet egyszerŰ Íaágbol. . len n ie a kÜ ls átmér vel A vég Ü kre mer legesen egy darab deszkát vagy laposra kell 1. aZ oszlopon 50. a grillezéshez Vagy nyílt kandallÓban azonban legalább szárított fát használj un megraktuk a lyukak magasságáig (| . szeggel Vagy ékkel rogzít1Ük. A vízszintes rÖgzít ket akkor helyezzuk be aZ el re elkészített lyukakba. igaz visszavágva az ágakat is. ha a vízszintes rudat a végénátfÚrrjuk. a vízszintes ÖsszetartÓ rÖgzít ket ezeken d ug ju k keresztÜ l. AZ így rÖ9zíteIt farakás nagyon stabil lesz. de rugalmas.

EE E F I t # 'ry tl tl -.! : _+ . amelyeket rozsdamentes acélbÓl készítenek . A korszerubb fÜstÖl kben. például f ustÖl szekrényekben.3. amelyet ál- ezzel kombinálva más IÜzel keveréket is a Az amator hÚsfÜstÖlok és a hétvégiház-tulajdonosok szinte kivétel nélkul a tÜzel Van választva használnak. izzá- W. pé ld áu l egy. a tuzIér teljesen el lass a tuzIér felett elhelyezett fémhálora szor1ák az aproÍát vagy aÍurészporI (1 .4. a kam r átol .istol kamrán kívtili tíÍztérrel 13 . '#. ábra.1.!t 1. Egyszeríi. ábra) .5. El fordul. Fustolési modok A klasszikus fÜstÖlés alapja a fÜst lpari sok esetében a fÜstÖt gyakran fÜstaromával Vagy más anyagokkal helyettesítik. hogy tŰziÍa mellett.a fÍ. A fÜstfejlesztésnek tÖbbféle m dja létezik. e rre . el1árá- talában egyszerŰ kerti fÜstoloben (1 4 ábra) végeznek. ezekkel a mÓdszerekkel tÖbbféle fÜstÖt fejleszthetunk. Vagy sával keletkez fÜsttel fÜstÖlnek. fáb l készult kerti ftistol .4 -a< {'} .

mikÖzben a Ía fokozatosan. a gázok és az elpárolgÓ folyadék (pl . fÜstoléshez használt fÜst taizzásával keletkezik. 2 fustterít . pirolitikus uton bomlik fel.A fust keletkezése A klasszikus. 3 fustszrjr egyben véd hál is a Íustolésre felakasztott halak alatt 14 . Az égésnekebben a fázisában kÜlÖnbÓzo gázok és folyadékok keletkeznek. Rozsdamentes acélb l késziilt korszer ÍÍistl szekrény 7 a tuzel keverék éget tere.Sem aZ égéstermékekh mérsékletével ! Ne tévesszÜk Össze a fa égésihomérsék- 1. fÜstté .600 "C.5' ábra. víz és ill SZerVeS anyagok) keveredése adja a fÜstot' hevítéskora Ía bels homérséklete is foko- Figyelem! A f jt anyag tÖbbi része lesz a f aszén. letét a IŰztér h mérsékletéVel. Fokozatos kÜls A Ía vÍzlartalmátÓl fÜggoen a fának fele változik séklete 200 . Az izzás optimális h mintegy mér- zatosan no.

A végeredményben jelent s Szerepet játszanak a fenolok és a hÚsban Iév fehérjék. mikrobag átl hatással Aházi fÜstolés célja a kÜlÖnleges. ize aIkímiáia A fÜstben lév fenolok. A nyersanyag melegítésénél fehérje koagulál. Az égéskorkeIetkezo h hatására a fa. a formaldehid és a krezol sterilizálo.j9y 'ér- Apr fa vagy t l(5anyag_keverék FÜstot fejleszthetÜnk kÖzvetlenÜl ttjzrakással. hideg fÜstolés esetén elektromos fÜstÖl kben az izzo ftit test hatására fejl dik fÜst. hogy a f tt lév karbonilsavakkal. 1 . AZ keresztÜl át1ár1a a hÚst. és ezzel meghoszszabbítja a hÚs tartÓsságát. kovetkezik be. A Ítistolt hrisok jeIlemz színei 15 . hogy a fÜst részecskéibehatoljanak a hÚrs belsejébe. ill. mint a nyersen fustolt sonka. és izzásával keIetk ez fÚét A de f Üstben lév egyes anyagok tompítják Vagy teljesen megakadályozzák a fÜsto|t htisban lév zsÍr oxidáciÓját. ábra. sonka miért romlik meg gyorsabban.6. befolyásolja a h sban lév fehérjéketés zsírokat. a fŰrészpor (áltaIában enyhén benedvesített. gy iS. vagyis a kicsap dik. szavatosságát. a leger sebb konzervál hatást a h s felszínénváltja ki. Ez els sorban a lassÚr. megismételhetetlen és az ipari m dszerekkel utánozhatatlan illatÚ és ízŰ házi fustolt áru készítése. Ez aZ egyik magyarázata annak. hogy a tŰz a fÜstolg anyag alatt ég. és ezzel magakadályozza. Ezek az ízek a fÜst iIlatának és ízéneka hris illatának és ízénekkeveredésével jÖn létre.amelyek reakci ba lépnek a fÜstben Van a fÜstolt termékekre. így fejl dik megfelel mennyiségrj fÜst . Savak. amikor a fÜst hossz id n A fustolt hus ilIata. ill. hogy ne égjenek lánggal) elkezd fÜstolni. vagyis avasodását.

napon állo fÜstol kamrában végzik. fÜstolést forrÓ fusttel (a fÜst B0. Tirolban. mivel ekkor a hÚrsban nagy lesz a hatására. pél- A hldegÍusto!és HidegfÜstolésnél a fÜstol kamra h mérséklete általában csak 12'. hogy a fadarabok ne legyenek sének egyik fajtája.és a marhah s l Mindegyik modszer célja. A fogyasztás el tt a fÜstÖlt hÚrsrÓl eltávolítják a lerak dott kormot. hanem csak akkor. helyenként fekete pedig a Sonkára. viszonylag hideg fÜstÖlésnél. A vagyis egymáshoz Ütogetve . hogy nyáron. A disznÓ.zengo'' hangot kell kiadniuk. A fÜstÖlés célja tehát A színváltozást a fÜstben lév színezoanyagok. A begy jtás el tt \ra ellen rizzÜk a tuziÍil. mint kezik be a lassÚ. eZ bizonyítja. legkárosabb káIrányképz dés nem kovet- h mérsékleta megen- A hidegfÜstÖlésnél fokozottan Ügyelni kell arra. a fÜstol ben mért h mérséklete h h h mérséklete mérséklete mérséklete mérsékletét kamrába a val bevezetésnélis. . A fustolés m dja A fÜstÖlés a hÚs és hÚskészítményekh kezelé- 3 évig szárították száraz. a levego páratartalma pedig 75. aranyb arna szín a f ÜstÖlt halak h sára jelIemzo. Napjainkban az amat r fÜstolés egyik leggyakoribb hibája. Ha valÓban j l sikerÜIt fÜstolt árut szeretnénk kapni. és a hÚs fajtájátÓl. A jellegzetes fÜstolt szín fÜgg a fÜstolés modját zsíros részei világos sárgásbarna színt kapnak. amely kÖnnyen láng r3 <ao A száraz 16 . A másik hatás az auIolitikus-enzimatikus folyamat. aranysárga Vagy aZ aranysárga.24 oC. amelyhez a keményfa és a f részpor égésekor keletkez h t és fÜstÖt használju k' A fÜstÖl minden kamrá1ában legyen h mér és ellenorizzÜk a fÜst A fÜstnek alapján megkÜlonboztetÜnk: fÜstolést hideg fÜsttel (a fÜst 20 ' . valamint a fÜst és a hÚs kozti reakciÓk okozzák. a h sokat és a Sonkát is teljeSen száraz felÜlettel akasszuk be a fÜstol kamrába' A fÜstÖlés megkezdése el tt ellen rizzÜk a kamra falainak bels felÜletét iS. amely megváltoztatj a a hÚrs jellegzetes nyers szerke- kap.. ha a tuziÍa a tuztérben csak izzik Ügyelni xell a fŰrészporra. amelyet egyrészt a h hatásával érjÜk el.. de máshol is. ezen Sem maradhat lecsap dott vízpára. A fÜst tÖmorít hatása els sorban a benne lév formaldehidnek és más aldehideknek kÖszonhet .60 'C-nál kisebb) . amelyek osszekapcsolj ák a fehérjéket és egyben lebontják a vizet.. ha aZ égéstermékek h mérséklete a tuztér felett nagyobb. a szálkás hÚrs vÖrÖs-sotétbarna színárnyalatot kap. . A fekete színt a tŰzifában lév nagy gyantatartalom okozza. UgyeljÜnk arra iS. . A 400 "c. policiklikus aromás szénhidrogén-tartalom' Bajorországban. A hidegfÜstolés akkor lesz sike'eS. Ezek a folyamatok nagyon fontos Szerepet játszanak a természetes bélbe tÖltott termékek fÜstolésénél. A f eketére val f Üstolés nem javasolt. h .1 50. meleg helyen. A frist tomorít is hogy a kolbászt. a kamrába tegyÜnk nedvességmér t is: aáomérséklet nem haladhatja meg a 30 "C-t. A sárga. A fÜstben lév anyagok a hidegfÜstÖlés során lelassítják Vagy teljesen leállítják a hÚsban lév zsír ava- zeIét a nagyobb h mérséklet huzamosabb sodását' dául Franciaország egyes részein éppen ezt a mÓdszert alkalmazzák már generáciok Óta. hogy legalább 7 cm-nél vastagabbak.30 "C-nál kisebb) fÜstolést meleg fÜsttel (a fÜst . amely a hidegfÜstÖlés hatására megy végbe a h s szerkezetében. 85 %"-os legyen . fadaraboknak teljesen száraznak kell lenniÜk.A ftistolt hus színe A fÜstolés során válIozik a h s színe is. amelyben már csak a nap hatására is jÓval nagyobb a gedettnél. hogy a h kezelt hÚrs hosszabb ideig eltarthat és finomabb legyen. A fÜstÖlésnek koszonhet en jobb megjeIenést a kezdeti nyers állapot megváltoztatása. megválIozik a színe. 00'C-nál kisebb).. Vidéken általában ezért fÜstoltek f leg éjszakánként. a rÓzsaszínes barna.

de egkorábban azonban csak 48 orás folyamatos fustÖlés után. A melegfÜstÖlést azonban folyamatosan kell redves. mint a hidegfÜstÖléSt. Ez viszonylag Új eljárásnak számíI. ahol a fÜstÖt a tuztérb l a amelynek falai csak colopokb l álltak. mert nem fÜstol dnek olyan sokáig' A fÜstolés idejének hossza attol fÜgg. nem szabad. A fÜstfejlesztéshez is más modon rakunk tÜzet. vagyis nem szabad megSzakítani. \agy tÖbb alkalommal. llyen m dszerrel fÜstoltek 'nég a mÚlt század elején a Beszkidekben \agy Szlovákiában. fÜstÖlt oldalas. a nagyobb nÚsdarabok (egész Comb _ sonka. hogy a leveg ne legyen tÚl végezni. a sárgabarack és aZ oszibarack Íá1a nem a legmegfelel bb. -. a legrég A hidegfÜstolés a hagyományos m dszerek ibb házi praktikák egyike. fÜst kiolvaszIhat1a a hÚsban és a kolbászokban A háIránya. vékony kolbász a.Vagy a kÖrtefa)' A CseresZnYe. hogy a meleg A Ennek a fÜstÖlési mÓdnak a remek eredmény rnellett hátránya. <Ózé tartozik. mivel a folyamatot nehéz lenne Ú1ra megindítani.akkoriban .12 oráig kell fÜstÖlni' 17 .k 1t . megszakításokkal kell a f ÜstÖl t begyujtani. hogy a fÜstol kamrán <eresztÜl gyártott kolbászt is.) esetén folyamat néh ánY A fÜstol kamrában a legmegfelel bb h mérséklet 30' . '6 oráig. hogy aZ égéstermékek h mérsékletenagyobb legyen . .még amat -]a napjainkban akarjuk a hidegfÜstÖlési mÓd- r alapanyagbÓl készíIÜnk. mint a hidegfÜstÖlteknek.lt Ó.oldalas stb. els sorban azérI. hogy hosszu a fÜstolési ido lévo zsírt KÜlÖnÖsen aZ Üzletben vásárolt. AIuzrakáshoz ebben aZ esetben is teljesen kiszáradt keményÍáI használunk. amelyeket néhány esetben még utÓlag Íoznek. Ezt a fÜstÖlési eljárást általában a kÖzepes eltarthatÓságÚ hÚskészítményeknél alkal mazZlJk. Ennél a mÓdszernél lgyanis a tÜzet néha hagyhatjuk kialudni. ennek kiolvadásával a kolbász tÖnkremegy a fÜstÖlés ideje elhÚzodhat akár két vagy tobb retig is. mivel ezek gyakran nagyobb mértékbentartalmaznak zsírt.néket: hÚst Vagy kolbászt akarunk fÜstÖlni. fÜstoléséhez használják. f <orlatilag mindig télen végezték. Ezért seink a hidegfÜstÖlést gya- napig tart .lgyanis minden ház udvarán Volt egy egyszer u f stÖlo ' kÖrÜlmények <ÖzÖtt is azzal kell számolni. aZ otthon revelt malac lapocká)a. A melegfustÖlést általában aZ olyan hÚskészítmény fÜstÖlésérehasználjuk. amelyre vékony bÜkkfahasábokat Vagy f részport sz runk. amikor például a halászkunyh kban a tet ryílásba akasztották a halat. mint a 1Ó valÓ tartÓsításnak szivar. e- . hogy mit ÜstÖlÜnk.zAZ 1ainkban sokkal kedveltebb modja a A melegf istolés A melegfÜstÖlés sokkal gyorsabb. akkor Vagy a szabadságunkat kell rááldozni. vagyis iparilag szert használni. ezérI napfÜsttel késztermékekneknincs olyan hosszÚ szavatossági idejÜk. hogy milyen nagyságu hÚsdarabokat f ÜstÖlÜnk. szavatosságuk ugyanis 10.ágak. virsli stb. hogy jÓ minoség erdekében legalább 24 oráig kell fÜstolni még aZ Üzletben készen kaphatÓ. ennél a fÜs_ tÖlési modnál csak a végukÖn izzanak. turista jelleg felvágott. A fÜstÖléshez használhatjuk gyÜmÖlcsfák fáját is (megfelel például az alma-. a szilva.ll :eto alatt vezették ki a mellette lévo helyiségbe. azonban legalább 24 orán áI tart. Ha azonban valÓban ki akarjuk prÓbálni a hidegfÜstolést.14 nap után lejár. amelyek átméro1e 3' . hogy a fÜstolés után Íozzuk-e még a hÚst' A kolbászÍéléket2'.50 "C A fÜstolés hossza attÓl fugg. a valÓdi fÜstÖlés A virsli. és alatta t zeggel es lnohával tÜzeltek. la . éS attol. amelyet már eloÍozott utÓfÜstÖlésére elég 2_3 ora. A al- Ía . hÚs. éS nyers ter- kissé hevesebben kell égnie. A fustolés megszakítása idejére azonban biztosítani kell. vagy fustÖlés után h kezeljÜk a terméket A melegfÜstÖléssel készÜlt termékeket gyorsan el kell Íogyasztani. . elég leveg áramoljon ÜgyeljÜnk azonban arra. iparilag készítettkolbászok ut fÜstÖlése esetében kell vigyázni.4 cm. hogy a fÜstÖl például a retvégl házaI a fÜstol vel osszekÖt folyos rol SZellozzÓn. Ebben a helyiségben volt lÓgtak egész télen a hÚrscJarabok. mert nagyobb mennyiségben tartal maznak gyantát. a hÚsokat 6' '. Íoleg szalonna.

A f Üstolésnek három szakasZa van'. A fÜstÖl egy zároszeleppel állítjuk kamra h mérsékletét be. A melegítésid tartama a hÚrs nagyságát l fÜgg: a 0. f Üstolés. r? -. nem szabályozzuk a fÜst nedvességtartalmát. de így elérjÜk. ábra. A tÚl intenzív é9ésmegakadályozására tobb mÓdszer is létezik. ezzel l {\ . éS a hÚst hagyjuk kih lni a fÜstol ben.B0 'C-ra noveljÜk a h mérsékletet a fÜstÖl kamrában. egy 70 mérsékletŰ vízbe tesszÜk.1 0 percig tartjuk a vízben. 1 kg-os darabot 30 percig. és szárazak lesznek . . éS a feldolgozáshoz is komoly tapasztalat kell. A legegyszer bb. A fÜstÖt nedvesebbé tehetjÜk. a tuzre dobnánk' Ugyancsak vízzel A ftistolés Íolyamata. mivel a fÜstolési h mérséklet 50. a virslit 5.5. A tÜzet elejét l fogva Íurészporral szor1uk le. i " d' Az égéssorán ugyunis gyakran tu| száraz ÍÜst keletkezik' Ennél a fÜstÖlési eljárásnál el nyosebb. Ezzel a m dszerrel csak a fÜstolt hÚst kezeljÜk: mintegy 30. a száraz ÍÜst ugyanis kiszárÍtja a h st. ha azillatos fát csak a fÜstolés végén. mint a melegfÜstÖlés. hagyjuk megszáradni. '90 oC. Elég. és egyben a nedvességtartalma is.. Használhatunkkézi permeIezot is' A fÜstÖlés végén is permetez vel fecsken dezzÜk a vizet a ÍŰrészporra' rakott. amelyben kÖrÜlbelÜl 60 "C-ra melegszenek fel. mert a termékekbol kicsopog aZ Összes zsír.kis mennyiségben szor1uk a tuzre. lgaz. borÓkát Vagy tŰleveleket). ha a tuzre : Lelángolás. a felszínt szárítja ki. mivel kÜlonleges fÜstol kamrát igényel. UgyeljÜnk arra. hogy a h mérséklet ne emelkedjen az eloírt folé. lassÚ melegítés. lelángolás. ráadásul meglehet Sen egyenetlenÜl. mikÖzben SŰr'Ű ÍÜstben fÜstoljÜk. (HÚsÜzemekben általában telített vízgozben melegítik a termékeket ) Lassri melegítés.. . . p tlásának tját aIŰztérbe. . hogy a lecsopog zskt felfogják egy tálba' Ennél a fÜstolésnélis gyakran illatos anyagokat kevernek a ÍŰrészporba (például kÖrtefát.ha a tÚl heVeS lánggal égo tuzre nedves ÍŰrészport sz runk. nem teszi tÚrlzottan hosszu ideig eltarthatÓvá a nem lángolják le' a legtÖbb de azonnal fogyaszthato és a fÜstÖlés id tartama meglehet Sen rovid.*--rZ 1'7. hogy elzár1uk a leveg utánazonban nem oldjuk meg az égésokozta további gondokat.gyakori az is. . hogy no a fÜst s r sége. 'C h mint- nedvesítjuk a f részport Vagy a forgácsot is.A termékeket meleg. hÚsféleséget ezzel a m dszerrel fÜstÖlik. A melegÍustoléssel rovid idcí alatt ízletes hrisokat készíthetrink 18 . A zsírcsepegés azonban nem számít ritkaságnak. A forrÓfÜstolést azonban csak tapasztalt szakemberek végezhetik. Vagy a IŰzre vizet fecskendezÜnk. A lassÚr melegítést kovet en a hÚrst a 60 'C-ra el melegített fÜstÖl kam rába akasztjuk.. Napjainkban hÚrst. miel tt j l kiszárított tŰilÍáI vízbe mártjuk.60 percig intenzívebb IÜzeléssel korÜlbelÜl 70. a fÜstolt termék ezáltal érdekesebb ízIkap. ha s r nedves fÜstot használunk. . Ugyan csokkenti a h mérsékletet. nem is rontja a termék min ségét. . Ezután vízzel eloltjuk a tÜzet. A kolbászokat A forr Íustolés Ez a m d szer még gyorsabb.

de itt is el <ell mondanunk.illatosították'' a f tt krumplit. A tuztér ajtaja. amellyel a lehet legpontosabban 19 . ihhez a munkához célszeru mintegy 70 oC-ra felfŰteni az egész fustÖl t.. ábra mutatja . lkat A takarítás után ellen rizzuk. hogy a már intenzívebb ízu legyen . sekor _ a el fordulhat _. A fÜstol kamrában 25'.B. hogy ennek a zsírnak valÓban rendkívÜl megfÜstolt <at a <l '. hogy ha a hÚs lecs szik aZ akaszt kampor l ami bármikor Minden fÜstÖl ben ajánlott védorácsot elhe- felfog tálba. A Korszer megoldások Íustol k el készítése. A m dsz erhez speciális ÜstÖl f 1SZ- jén edényre Van szÜkség. J még ma is _ az gynevezett fÜstol zsírI. hogy. hogy mind a tíz ujjunkat megnyalhatjuk utána.. . mivel a fÜstolo{amrában egy edényben tudjuk elkészítenia rÚst és a kolbászokaI is (például a sajtos szaámikat).a- et elott alaposan át kell nézni a fÜstÖl t. amit el kell bel le h st bekenték vele.. Ezzel . ahogyan azt az 1 . amelyekre a hÚsdarabokat akasztjuk. Ne feledkezzÜnk meg a véd kesztyurol Sem. amelynek célszer i legÖmbolyíteni a sarkait. amíg a réteg rnegpuhul' A melegítéshez sohase használpisztolyt. a legjobb. lemezb l készu lt f Üstol kamrák gyakori hibája. Ez az elrettent kép az internetrol származik. Általában arra használták. hogy tÚl vastag rétegben rak dott rájuk --]abár teljesen kézenfekv nek t nik. ábra). Ki lehet tehát pr bálni. és ellencrizni kell mÚiszaki állapotát. akkor meg <ell tisztítani. Vagy Úgy is 'Ól A munkához kaparÓt (spachtlit) haszná- egyszeru csontlevesb l is olyan fÜstoltlevest csinál. és le tudjuk kaparni a fal- er lunk. a kátrány és a kerozin. amely a hÚsokr ! fÜstÖlés kÖzben lecsopogott a kifejezetten erre a célra alá1uk tett tálba (1 . Ez a m dszer alkalmazhaIo ma iS.11. AZ utÓbbi években nálunk is kezd elterjedni a nedvesf Üstolés. cjában nagyon népszerŰek. nem éppen a legszabályosabb. akkor általában benne marad a távolítani. :és . mivel aZ konnyen megavasodik. A tálbÓl rendszeresen szedjÜk ki a zsírt. :ort . a galuskát Vagy aZ osztrák szalonnát. Ha nem használjuk tÚl gyakran. A lángot szinte lehetetlen eloltani. csak arra kell Ügyelni.. El szÖr a tuztér és a fÜs- A tÖl kamra kÓzti vezetéket ellen rizzÜk. aa 1. olyat válasszunk.4. lyezni a felfÜggesztett hÚsok alá. hogy mé9 a korom. vagyis azt a zsírt. s rŰ párában folyik a fÜstÖlés' A párát egy kulon e célra szolgál vízzel telt edényben fejlesztjÜk. hogy a fÜstolés megkezdése Korábban nagyon tanács szerették vidéken fn:as- hamu aZ elozo fustolést l. Ebbe a tálba gy lik Össze f leg a szalonna Vagy aZ oldalas fÜstÖlélecsopog zsír. hogy a rudak a falba val befogás helyén elrozsdásodnak' -. -ra an. Azt is pr báljuk ki. hogy a fÜstnek szabad-e aZ Útja. A régebbi. zott elektromos mondhatnánk.30 oC h -nérsékleten.uk :bb )az.4 .Jk. ha ontvényb l készÜl. és ha gy latjuk.:Ölt :3n. éS emellett más ételek készítésére is alkalmas. amelyeket kÜlon fejezetcen mutatunk be ' Ezek az USA-ban és Kana- kamrábol kifelé vezeIo járatokat. de csak saját felel sségre. hogy ne akadjon bele a deszkafalba. ne essen bele a zsÍrt . amelynek l ztér ailaiának ellen rzése h fontos szerep jut a tuztérbe jut leveg menynyiségénekszabályozásában. hogy jol tartanak-e azok a rudak. majd a tuztérre tehát tegyÜnk mindig szabáIyos ajt t. Egy Csepp zsír aZ - 1unk benzinlámpát vagy a festok által alkalma- el' A kamrát addig melegítjÜk.:zel . mivel a lerakÓdott kátrány és korom nagyon gyÚlékony. A nedvesf istolés : tesé- is. mivel így a Szenylyezodés megpuhul. Át t<etl néznÜnk a falakat. A lerak dást vékony lapokban.forgácsokban'' távolítjuk A Biztosan lehet gy is fÜstolni a hÚrst. s aZ aromá1a. amelyet korábban csak Eszak-Amerikában és EurÓpa északi részein rasználtak.

fustol belseje bels oldalát sem). hrisdarabokat vagy zoldséget ftistolhetunk. ahogyan legyártották (nem kell véd réteggel bevonni Sem az acél. A A kamra ajtaja . ábra. Sem a rozsdamentes acél. hagyjuk rigy. A kamra aljában van a tál. ábra). Napjainkban egyre gyakrabban találkozhatunk korszer j. magasabban Íekv ftisto! rostélyon halakat. A védelmet maga a fÜst 1 . A f tistol kamr a. a munkát megkÖnnyít legkÜlonboz bb elemekkel felszerelI fÜstÖl kkel. mivel aZ jelent Sen megkÖnnyítheti a munka kezdetét. hogy kényelmesen tudjunk tenni a tŰzre. fémb l f stol kamra ajtaja beépített festéket' méro.10. de a fábÓl Vagy tégláb l készÜlt fÜstol k falainak adja. Hasznos Segítség. hogy a tuz ne deform ál1a Az beáram ábrán szerepl l leveg azoka| A homlokrészÜkÖn lév csÚsztathat szelel kkel és a rozsákkal megfelel en SZabá- lyozhat a leveg beáram]ása. ábra.ha a fÜstol kamrát elektromos Elektromos el melegítés 20 . Az akaszt rrid alatti. és egyben elég er sek iS. amely j bír1a a h t' használhatunk például szilikonos méro h méro (1 . amelyben a lecsopog zsírt fogjuk fel melegít vel el tudjuk melegíteni.9. esetleg necivességl A A fÜstol falainak és ajtajának belsejét semmivel sem kell kezelni.1 1 . k szabályozni a méretŰ és alak ajt k elég nagyok ahhoz. Az ajt rol nem hiányozhat a bels h mérsékletet készÜlhet f ábÓl. ábra. vékony réteggel lerak dik rájuk a fÜstben lév égéstermék.10.a természetben megfelel elemek vannak 1. a falak Ugyanis gyorsan impregnál dnak. Az ajt t kívÜlr l fessÜk le valamilyen egészségreárIalmatlan festékkel. At zlér szabályos ajtaján a leveg áramlásának szabályozására tudju mennyiségét (1 . A h mér vel 1 Íistol kamra aitaia Vagy horganyzoIt acéllemezb l stb.9 ábra) .

ha a fÜstol t hosszabb ideje nem használtuk. ha aZ ajt t kinyitjuk. majd hÚrst akasztjuk. amelynek fordu|atszámát szabályozni tudjuk a fÜstolés típusának megfelel en. ld t és Íutoanyagot takaríthatunk meg. nedves kamrát ugyanis e| bb ki kell szárítani és fel kell melegíteni' Foleg abban aZ esetben nagy segítség. hogy a tŰz biztosan belekapjon a Íába. A korszer és nagyobb teljesítményfÜstol k kamrá1ába forg rostélyt szerelhetÜnk. és lekapcsoljon. Az elektromos melegítéstekkor már kikapcsolhatjuk. ViIIanyvilágítás A fÜstÖl be villanyvilágítást is szerelhetÜnk. Miután a kamrát mintegy 70'C-ra el melegítettÜk.deg. A világítás kapcsolÓját Úgy helyezzuk el aZ ajtÓnyíláson. fával begyÚjthatunk a t ztérben. A rostélyra er sítjÜk a karokat. ha a felmelegítésheza kamra aljába és a falakba építettelektromoS f t elemeket használjuk. a hi- bezár1uk a nyílásokat. kinyitjuk a kéményszelepét és ha azon- nal neki akarunk állni a fÜstÖlésnek. amelYre a fÜstÖléskor Forg tengely a A tuz meggyÚjtása után a tuztér ajtaján Iév SZelel nyílásokat kezdetben nyitva hagyjuk. mint ahogyan aZ a h t gépeken jon fel. 21 . A fÜstolés ideje alatt a rostély álland an forgatjuk. A rostélyt kívÜlr l villamos motor forgatja. azaz a villany automatikusan kapcsol d- Az el melegítésre általában elég két ora. A f t testeket a kamrán kívÜlr l tudjuk bekapcsolni. ha az ajt t bezár1uk' van .

HasonlÓ mÓdszerrel készítikma is Spanyolországban a rendkívÜl híres jamon Sonkát. konzerválÓanyag nélkÜl vannak. és addig ezek a részek teljesen védelem. UgyeljÜnk a mrianyag edényekre iS. és a sÓréteg javítja a hÚrs ' A h st sozhatjuk egyszeru konyhasoval. A páclé receptje: 1 L falában mélyen megtelepedtek a baktériumtelepek. ábra. Napjainkban általá_ ban már el re elkészítettkeveréket használunk. Ezeket a Sonkákat a sÓzást kovet en kizárolag szárítással érlelik Befecskendezés a csontig. de használhatunk káliUm-nitrátot vagy más néven salétroms t is. a hus besÓzása konyhasÓval A sozással nemcsak tart sítjuk a friss hÚst. de magunk is elkészíthetjÜk A páclé készítéséhez használjunk forrás. mÓd- színétis. mivel a hÚrs ott romlik meg leggyorsabban A páclé lassan (akár egy hétig) szivárog be a hÚs (sonka) mélyebben fekv részeibe. Ezzel a mÓdszerrel a páclét (3 B %-os tÖménység) eljuttatjuk a hÚrs belsejébe. RégiÓnkban a pácolás a hÚsok leggyakoribb el okészítési m dja' A tÖkéletesen tiszta hÚst. ezért egyszertl mosással. amely általában konyhasobÓl és kb.1. amelyek vízben oldjunk fel A száraz s zás aZ egyik klasszikus SZer. . A pác!é szép rozsaszínrÍreszínezi a hrist 22 . amelyek nem tartalmaznak kl rt és más vegyi anyagokat. de csak az informáci kedvéért említjÜk. lug használata Yagy égetésnélkÜl nem lehet fert tleníteni.Vagy kutvizet. Horvátországban a prsut Vagy olaszországban aZ Ugyancsak világhírnévnek Örvend pármai sonkát (itt csak konyhasÓt használnak a tartosításhoz). -'-. éS a páclének m anyag ízt adnak. el bb alaposan (a kívánt eredményt azonban csak a déleur pai országokban lehet elérni). hanem megakadályozzuk aZ oxigén kÓzvetlen hatását. amelyek els ként támadják meg a hÚs felÜletét. meg kell fÜstolni. áazai kÖrnyezetben a bes zott sonkát mindig amelynek során a hÚsba beledÖrgoljÜk a s keveréket. KiválÓ élelmiszer.5 % tartosítoszerb l áll. amelyet alaposan ki kell tisztítani Vigyázzunk a faedényekkel. tP 2. A leg sibb modSZer a Gram- negatív patogén baktériumok elszaporodásának meggátolására. A husok legegyszerubb elokészítésimÓdja a besozás' A hÚrs konzerválására már az okorban is sÓt használtak.2. mivel házilagosan nem lehet elkészíteni. El készítjÜka megfelel edényt. Páclé kaphatÓ készen is. Páco!ás és sozás A hÚrst fÜstoléshez el kell készíteni. 0. A fustolés folyamata 2. A vizet a használat el tt forraljuk át. amelyr l minden b rdarabkát és ínt eltávolítottunk. mivel egyes anyagok a páclével reakciÓba lépnek. 100 g sot és 10 g cukrot' bedÖrzsgÖljÜk soval. egészen a CSontokig.1.

de alkalmazhatjuk a nyers szalámik is. '=: :eljesen nészes foltok. s zása A bes zás m dja.:Sa UqhaSZ= =.. ^: elké- - : ::- :' . A hÚrst tÖbb rétegben egymásra rakhatjuk.B Cm hosszÚ fecskend ttjre.. aZ mÓd- --_=rységu) aCSOn- =:l eggyor -:'-=. A legfontosabb tanács: mindent pr báljunk legfontosabb el készítom velete halak f ÜstÖlésének as zás.-. amit valaki a hÚs fÜstÖlésre val el készítésesorán az el1árás alfájának és ome gájá- valaki más számára tul er s Vagy éppen tÚl gyenge ÍŰszerezésnek hathat. mint például borÓkabogy kat.. Ha tÖbbé-kevésbéel akarjuk nyomni a halízt. amelyek egész életukben sÓs vízben élnek.=a. például . amelyek befecskendezik a hÚsba a páclét. Egy sonkát általában legalább 15. -'e szlnezi a hrist halványrozsaszín színét. és a rétegek kÓzé is szÓrhatunk fŰszert. ::t:^Vekfe iS. ez adla a h kezelt pácolt h sok megfelelo színét).. éS a t t a gén keletkezik. _ =. kell tisztí:-.{ is -'' -. miel tt a hidegfÜstbe kerÜl. rolt borsot. a Csontok. A tengeri pikkelyesek husa legfeljebb 0. majd belerakjuk kŐbol Vagy fáb l készÜlt edénybe (biztonságosabb. Az Üreges. és hagyjuk teljesen megszáradni. rozsaszín 1bbé teszi a hÚst. hogy hÚsba szurva befecsken dezzuk a sÓoldatot '::_:. forgÓk kÖré Nem kell attol. hogy nem alakulnak-e ki pe- lez dik. azonban egy 4 kg-os péIdányt legalább 15 oráig kell a sÓban pihentetni. készítéséhez A hÚssal érintkezve mikrobás enzimreakci knak koszonhet en a hÚsban nitritté változik. ? :: _ :_]. A is rozsaszínure festi a hÚst' A nitrit a hÚsban lév keverék formájában kaphatÓ) mioglobinnal lép reakcioba.A beÍecskendezés modia.. A nagyobb halakat B.= '3akciÓba - ^ ^ ^* *] rertotle- ba.= r: adnak.. A hÚst lepje el teljesen a páclé. akkor a sÓhoz kÜlonbÓzo f(iszereket adagolhatnak. itt is elobb beledorgoljuk a husba a sÓt és a fŰszereket. A magunk is . de nem is szÜkséges.( a meg_ . és vízszintes helyzet- be fektetjÜk ket egy soállÓ edénybe Az edényt hideg helyiségben helyezzuk el' A hetjÜk meg t" p javításához használjuk. ez adja pácolt hÚsok jellemz hidegs Ózásnál a halak gerincét er sebben be kell sÓzni.(H kezelt hÚrsok esetén a mioglobinbol nitrozo-miokromo- Pácleves zást érÜnk el.usználjunk . vagyis a hÚsdarabok méretei szerint két vagy három hét elteltével a hÚst kiszedjuk a pácléb l és meleg vízzel alaposan lemossuk.^=tig) szi'=. A nitrátbol 300 mg a1ánlott 1 kg hÚrshoz. ki AZ. A tiszta darabokat szell s . A pácolás eloírt idejének letelte után. amelynek során a színanyag Úgynevezett nitrozomioglobinná alakul át. Sem nitritet.?::<at :::= a ^t tartal- A Vi- --:. A fÜstÖlést csak ezuIán kezd- A száraz sozás. A páclével egyenletes sÓ- 23 . 1 kg hÚskészíIményekhez legfeljebb 150 mg nitritet adagolhatunk. ha k b l készÜlt edényt használunk). akkor aZ kiegyenlít dik.24 % s t tartalmaz. mint a vékony hasi részeket. l - : -=.='-= amelyek r::: -_ zCaktérium::-. A páclét felszívjuk a fecskend be. éS Védi mint saját titkos receptjét.. az édesvízi halak esetében eZ aZ arány megfe- nak tart. -='. mint amilyen koncentráciÓban a páclében is megtalálhat A bemerítésespácolás' Akárcsak a sÓzásnál. ha tobb lesz. éS rendszeresen ellen rizzŰk. borsot esetleg egy kevés cukrot stb. f inomra vágott hagymát Vagy fokhagymát.: :. A halakat kívÜlrol és belÜlr egyaránt bedÖrzsÖljÜk konyhas val (nitrátosat nem szabad használnr). borokabogyÓkat. száraz kam rába akasztjuk.:lrJnk = :--: :-::-:^ fel a hÚsba.'10 %-os s zás. azokat csak konyhas val tartÓsítjuk.alnak.20 IUszÚrással tudunk megfelel en páclével telíteni.Vagy kálium-nitrites sÓ- salétromsÓt ' a nyers sonka színének A kisebb halakat legfeljebb 3 Óráig.. |gy a meleg vízben feloldott sÓ és cukor szinte azonoS koncentráciÓban jut bele t l Sok páclevet juttatunk a hÚs- félnÜnk A halak A halak sozásához nem használunk Sem salétromsÓt. A hÚsoknál használt nitrát Vagy nitrit alkalmazása a halaknál nem engedélyezett. a nagyobb makrélákat négy oráig pihentetjÜk besÓzva Egy 3 kg-os lazacot legalább 10 oráig fekte- tÜnk. hagymát.: ''- . A nitrites so (a kereskedelemben nátrium. speciálisan a pácolásra készítettt(jk oldalán is Vannak nyílások.'aa Íekvo ' fokhagymát.. Kevés a s tartalma azoknak a halaknak iS. A páclé beÍecskendezéséhez szÜkségÜnk lesz egy legalább 10 ml-es injekciÓs fecskend re és egy legalább 5.

A fÜstÖlt virslit forrásban lév vízbe teszik. Ugyanez Von aIkozik a fÜstolésre is. ha f : A 2.13 %-os oldatban pácoljuk. mert el készítésukegyszer . A h besÓzott halakat sohasem szabad f tott helyiségben elhelyezni. Ez egyben azt is jelenti. kozben általában kínálunk némi harapnivalÓt. baráti társaságban a kertben. A berakott h rst naponta ellenorizzuk. ahol a hÚrstárol edényt elhelyezzuk A fert tlenítsÜk azokat a helyiségeket iS. hogy a kolbászt és virslit nem fÜstolhetjÜk egyszerre a hÚsokkal. vagyis az év h vosebb h napjai. sÖtét. Vagy zÓldséget és gyÜmÖlcsot tárolunk' A hÚsra veszélyesek a tejalvadást el segít és a letakart fed t végÜl egy nehéz. amelybe lerakh st . lemossuk. ahol a hÚst el készítése folyik. beszélgetés kÖzépmeleg fÜstÖn fÜstoljÜk A tÚrlságosan forro fÜst hatására kifolyik bel lÜk a zsír. A fustolése A 2. A legideálisabb hely egy sÖtét. ezzel elpusztulnak a romlást el segít baktériumok.A A s zás juk a jÜk le. ha B0 "C-os vízben melegítjÜk Íel. melegítik. . Vagy debreceni. ben nem lehetséges elpusztítani.2. letisztított k vel rÖgzítjÜk. A kisebb halakat. ábrán egy nyitott fÜstolo képétlátjuk. A legtÖbb készítményesetében a koncentráciÓt százalékban adják me9. a h st azonnal kiszedjÜk. amelyekben Savanyított káposztát. amelyek komolyan veszélyeztetik a hÚs tartÓss ágát. nyári nap S 24 . A besozoIt hÚst mély. a legmegfelel bb. ha tiszta vízzel leÖblítjÜk a fert tlenített tárgyakat. ezért ajánlott fert tleníteni azt a helyet. de jol szellozo pince. amelynek mérséklete7. Nem szabad elfelejtenÜnk. A huskészilmények kerti partikon Vagy egyszerŰen családi.2. a munkaeszkÓzeinket iS. és fert tlenítsÜk a Szerszámokat.Az el írt hat id koncentráciÓjÚ oldatban pácoljuk. de jÓl szellozo. . egyÜtt aZ oldat felhasználásának optimális letelte után a fert tlenít szerI el kell távolítani. CSak néh ánY percig hozzávetoleg '1 a készen vásárolt hÚskészítmények 5. ami rossz gyakorlat. =. huskészlt'_3elég 2-3 C'z egyben e . tÚl sok víz elpárolog. a Virsli elpattan . A kamp kat aZ oldatba ázIat1uk' így tisztítjuk meg és egyben fert tlenítjÜk is hÚrs sozásához a legalkalmasabb id szak a Szeptember és április kozti id szak. Az edényt általában fafed vel fed- legÍontosabb szabáIyai sÓzás el tt alaposan elle norizni kell. 12.30 percig tart' Az uto- egyszeru --. A hÚrst nem szabad olyan pincében tartani. háztartási t romlást okozo baktériumok is. A hÚrskamp k fert tlenítéséheza A boltokban kaphatÓ speciális fert tlenít szert használunk. amelyben hÚsok is fÜstolodnek. baktériumokat azonban teljes mérték- A fert tlenítoszerek hatására bizonyos ideig A várni kell.'12"C. az edényt fertlenítjÜk és a hÚst j páclébe tesszÜk. : kedve lt a^ = akkor. A és ki kell tisztítani az edényt. Kedvelt ételnek számít a kÜlÖnbÓzo mÓdon elkészíthetfÜstolt kolbász és a virsli. a legjobb. '. és lemerjÜk rÓla a felesleges vizeL Ha netán avíz nyálkásodni kezd. utÓlagosan mindig hideg Vagy csak legfeljebb készen vásárolt f Üstolt kolbászt és virslit 7za fÜst:: vásáro lt ^ -. A bogarak és a por ellen ajánlott a fed t még valamilyen terít vel is letakarni. h mérsékletével. Az ennél forrÓbb vízben a virsli kireped. penészmentes pincébe tesszÜk. A tapasztalt fÜstÖl k szerint azonban a virslit sokszor helytelenÜl amelyben egyÜtt fÜstol dik a hÚsokkal krinolin u stÖ lés re hogy ut f Üstolése abban a f ÜstÖl ben.. éS elveszti Ízét. amelyeket rovidebb ideig kell a pácban tartani.

vagy fÜstÖlés idejét a fÜst h mérsékletehatározza meg.--] r r - - .-=. :- sagosan -: ' iul sok iS =. nincs idonk a pácolásra. A késZen vásárolt kolbász utofÜstÖléséta kerti kandallÓban is megoldhatjuk (| 2'3. "? <rinolin '= :: =. A fÜstÖlésnél UgyeljÜnk arra.3lyek S - '- a hÚsnak fémes ízt ad. : "lat. ábra. ='r aZt __'-. rÖgzíteni lehet a levehet ajtÓt' Ne feledkezzÜnk meg arrol.>Zitése = -. látjuk. ábra).\z percig uto- akkor. ' . 2. hogy aZ ajtÓba h mér t kell beépíteni. azok hÚ Sagát ='ték- sdarabokat tartal maznak. mint amilyen a 2. A fÜstÖléshez ne használjunk olcsÓ terméket. a -.:'-lél for=szti ízéI. ábrán olyan ped 2. Az eredeti kandallÓ alsÓ részében. f e ljebb =s virslit fustÖl- Ez a fÜstÖlo is alkalmasabb azonban a készen vásárolt hÚskészítmények (például a rendkívÜl -. Ezeket a hÚskészítményeketviszonylag rÖvid ido alatt elég 2_3 Óra _.artani. A hrjsokkal egyutt fustol féléketcsak rovid ideig fustoljuk d kotbász- - ' 3 vÍzbe grilleznie amelyeket a kandallo eredeti Iuzterébe rakunk. ha nincs idonk a hust elokészíteni a fÜstÖléSre.amelyek nagyobb ^ kandallÓt látunk.4.^ak a : -'. ábra. Az eredeti tuzIér els részén. ábrán láthatÓ kedvelt angolszalonnát) fÜstolésére. az alsÓ részénlévo darabok jobban felmelegednének A fÜstÖlésre alkalmasabbak amely rnert azokat gyakran alumíniumdrÓttal kÖtÖzik. A képen digitális homéro szerepel Az ilyen fÜstÖl ben fÜstÖlhetjuk a hÚst és a kolbászt a vízszintes rostélyokon vagy fel is akaszthatjuk ket hÚskampÓra oldalt a falba akasztÓkat Ültettek be' amelyekre =:. tÖkéletesen átmelegíthetjÜk és egyben elvégezhetjÜk aZ utÓfÜstÖlést is Az egyszerri utof ÜstÖlésre megteszi egy szép nyári nap is. Erre a célra megfelel a kerti kandallÓ iS. nem ig csak f ÜstÖs illatosításrÓl' akko r a fÜstÖléshez megfelelobb berendezést kell kialakítani. amely grillezésre SZolgál. Samott-téglával kirakotItŰztér Van.-. Egy ilyen egyuttléthez eIengedhetetlenek az izleles falatok 25 . ha csak izzÓ Íadarabokon akarunk f l-]a valodi fÜstÖlésrol akarunk beszélni. mert a ÍuzéregyenetlenÜl melegedne fel. . a hÚskészítmények. -esa S:arolÓ :t3kat a . : ^-elyben "-.5. hogy a kolbászfÜzér ne legyen tÚl hosszu. f leg 2.2. amelyet konnyen és gyorsan átalakíthatunk a fÜstÖlés kívánalmainak megeleloen.F1 _ .^-lenyek . Ut Ítistolésre is alkalmas kerti Íristol j. amelyet hamuedénynek is használhatunk. amelyet kulÖnben csak grillezéshez Vagy roston sÜtésre használjuk 2. amely kéménnyelossze Van kÖtve a kandall eredeti tŰzIerével így olyan tér keletkezett.:enÜnk.':lelobb. amely méri a h mérsékletet az eredeti IŰztérbol kialakított fustÖl kamrában.4. ábra. Az als tuztéren leveg szabá_ lyozo ajto Van.3..

Ha már kertl grillt építinkvagy átépíttink. borsot. fontos.7 kg sÓt és 6 L vizet használunk' A lemért halat lazán belerakjuk az edénybe. hogy ne sozzuktÚl a halakat. 29r 2. éS a páclének remek illatot ad a zÚzotI" Vagy lereszelt fokhagyma. Halak fusto!ése A fÜstÖlésre alkalmas minden halfajta.3. alakítsuk fustol vé is sÓt használni.5. a fels rétegekb l a sÓ leszivárogna aZ alsÓkba. ontés kÓzSZagoS borsot. 10 kg halra 0. kÖményt. elég. megfelel aZ angolna. ábra. A sÓzáshoz csak egyszerŰ konyhasot használunk. A száraz sozáskor a halakat egymás mellé rakjuk' mivel ha tÖbb rétegben fekÜdnének egymáSon. amelyeket így tulsÓznánk Nem kell tul sok akkor elég csak szárazon bes zni. A fÜstÖlt hal nem tartÓs élelmiszer.75 kg sobÓl és 9 L vízbol készítÜnkpáclét. 10 kg kÖzépes méret használunk. valamint a pácoloedényt is alaposan megtisztítjuk. CSak egy kicsivel tÖbbet. A nagyobb halakat jobb felvágni patkÓkra' a félkilÓs halakat metéljÜk be a gerincÜk mentén egészen a farkukig. amelynek aZ átlagosnál nagyobb a zsírtartalma harcsa.U(ér I t. éS leÖntjÜk a páclével.5 kg sÓt és 6 L vizet a gerincÜkre állítjuk. babérlevelet halra (muréna. hogy a so egyenletesen át1ár1a a hÚrsukat. a tiszta ivÓvíz. a ponty. 2-3 k9 halat akarunk Nem nehéz a páclé elkészítése sem' A vizet nem kell átforralni a sÓval. Az egészben fÜstÖlt kisebb halakat a sÓzás után megf ÜstÖlni. pisztráng) 0.t1. Ha a nagyobb halakat patkora vágtuk. A ben a haldarabokat néhányszor átforgatjuk páclébe tehetÜnk aprÓra tort f szereket: Vannak. hogy a s beszivároghasson. a muréna. a fÜstÖlés csak meghosszabbítj a a 26 . akkor ajánlott nÖvelni a sÓ mennyiségét.t -lt /'2-< /_-". mint amikor konyhakész állapot ra sozzuk a halakat 2. és a halakat. Ha csak kis mennyiségŰ. nem kell páclébe ázIatni. akik Vegetát használnak. a s t a pisztráng és a lazacféle halak is A fÜstolés legfontosabb eleme a megfelel sÓzás. 15 kg halra 0.

ábra. kÖz- A pálca egyik végétbeleszrrjuk a foldbe.a ivÓ: -: -:=^yt -: iS juk maradt parazsat is _ és a pereme kozott legyen annyi hely. I j ffi*. hogy a halakat a lehet hogy kovekb l falat rakunk. Dr tk amp k halak Ítistoléséhez dermag.:. Egyszer . A polipok és más hasonl puhatest tengeri él lények fÜstolését bízzuk inkább szakem. akkor a peremét magasíthatÚrgy. amíg elég izzo fadarab keletkezik. berre.eS -_ _:: vagy a tart s : )_a3bítja a Ha a parázs ttilságosan forr Vagy a hal Van nagyon alacsonyan. . vessz . 1 rész SZagoS bors . 2. Fristolésre eI készítetthalak ^^eretŰ -:. a halat a bes zás és a száríIás után bedÖrgoljÜk Vagyis hurrá.V.s:3. bárhol használhat rostély halak grillezéséhez vagy ftistoléshez 27 ..1 lli ..a sÓ =.=S 9 L -:: -alakat :.=. a =::-=. EzenkívÜ l a tÜzeloanyag hoz hozzáad hatu n k néhány bor kaágat is.beleszámíIva a tuz után :*_ _ :_. evelet. hogy az al1a . és nagyon száraz lesz. és inkább megsÜl. mint megfÜstol dik. hogy a halakat fel tudjuk akasztani kamp ra vagy rridra. ábra. &'J.8.fogyaszthat s á9át Megfelel hrjtés mellett és a téli id szakban is a fÜstolt hal legfeljebb egy hétig fogyaszthato. Halunk van. eZ is egy lehet ség! olyan mély árkot ásunk. fennáIl a VeSZélye annak. és a rátapadt fŰszert a fÜstolés után enyhén letoroljÜk. esetleg megf szerezni' Pr bá|juk ki a kovetkezot'. mogyoro és foldi szeder levelét.a ha= r-n A halat tehát bes ztuk és bef szereztÜk _ hol fÜstoljÜk meg? ott ahol régen a halászok? lgen. fl ".- '. megfÜstolhetjÜk kozvetlenÜl a t parton is. de el kell készíteni a fÜstolésre.viZet : = =-akjuk ==: -viZet tÜzelÜnk aZ árokban. be kell sÓzni.. ábra. Ha nem akarunk nagyon mély árkot ásni.. 2 rész korian- f szerkeveréket osszeállíthatjuk a kovetkezo- ban Vagy m anyag zacsk ban osszetorjÜk. fÜstoljÜnk halakat. legmagasabbra akasszuk a Iuz folé. 'i:i f szerkeverékkel. ldeáIis segítséglehet aZ 1.7. A fÜstolés ideális ideje 1 ora. Az osszekevert alapanyagokat mozsár- képpen is: 2 rész SZemeS bors. Addig - _:=s ?-.5 m hosszÚr mogyorfa- -. ha . zold leveleket használunk pl' égerfa.6.eket: másikra pedig a kopoltyÚinál ÍelÍuzzÜka halat. A 2.i i Yr. Fontos. és szeretjÜk a halakat! Ha sikerÜlt halat fogni.o. 2. amelynek mindkét végétkihegyezzÜk. pácolni. int . 2 rész bor kabogy . hogy a hal zsír1a teljesen kicsopog. Vigyázzunk arra iS.atjuk.s. A fÜstfejlesztéshez friss. : .":. hogy nem minden tengeri hal ehet már szeretÜnk horgászni.

A halakat egy pálcára ÍelÍuzveis felmutatja' A pálca végeit rogzíthetjÜk két villás vég bothoz' akaszthatju k a IŰz ÍÓlé. és ugy rÖgzítjÜk azokat. de a kertben is megfÜstÖlhetunk kisebb halakat sík roston.10.10. amelyek nem csak ÓŰzlenek. ezért nem hajlik meg a halak alatt. . ahogy an azt a 2. . meleget. a halak alá egy kis nyárÍakérget. amelyek segítségével a természetben is meg tudjuk fÜstolni a halakat. 5 minden oldalrÓl jÓl ki kell égetni. A fÜstÖloláda '1 .1 . A halak felÍíizéseés rogzítése a kamp kra is' Vagy borÓkaágat dobni. Sem rajta a fÜstolés nem bonyolult folyamat. ábrán láthat . ábra mutatja. akkor készíthetÜnkegy hordozhatÓ fÜstÖloládáL Ennek a nagysága lehet 60 X 60 X 25 Cm. amelyek segítségével ^ kÖnnyen fel tudjuk akasztani a halakat a fÜstÖlg Iuz folé.7 . A halakba friss Vagy szárított f(jszereket tehetÜnk.3 cm-es hézagokkal vasrudakat hegesztÜnk. . BefejezésÜl már csak a botokra tŰzÖtt halat kellett a faágak kÓzé rakni. hÚzott acélbol. éS egy hosszabb dr thuzall amelyre felakaszthatjuk a halakat a kampÓknál fogva. lehet leg fényes. Halak fristo!ése na9Y. hogy kÖnnyen tisztíthat legyen ' Az acélrudak A horgászaton.\ bl -\ : \ \ Ha a halak mellett hÚsszeleteket is szeret- \r \ A 2. nem tÖrténik semmi. 2.6. ahogyan a kitisztított és bes zott halakat elakasztják f a kamp kra. . akkor vihetÜnk magunkkal a halak fÜstoléséhez kampÓk mellett elég. Miel tt tÜzet rakunk távolítsuk el a gyomot' A f kÓzt ugyanis lehetnek olyan nÖvények iS. hogy elkészÜljÖn az ínyencség nénk megfÜstÖlni. málnalevelet Íenyoágakat (ebben aZ esetben egy kis égett Miután megfeleloen vastag réteg izzo parázs alakul ki rádobáljuk aZ el készített \ \. A rost mérete lehet 50 x 30 cm. hanem árthatnak 2. de lehet ennél valamivel nagyobb is.7 mm . A 2. így atuz. és a 2. ábrán kétfélekampÓfajta láthatÓ.5 mm vastagságÚ acéllemezb l. ha egy doboz s t viszÜnk magunkkal. természetes tíÍz Íelett b lVagy gany (cink) ne kerÜljon kapcsolatba aZ élelmiszerrel. esetleg horganyzott lemez- feny kéreg nem számít) . és várni. ábra mutatja.hogy be tudjuk s zni a halakat a f Üstolés el tt. ahogyan azt a 2. horg anyzott acélbÓl készÜlt ládát el bb 28 . Ez aZ acél jol bírja a Az ilyen roston inkább a kevésbéizzÓ. kevesebb h t termel parázs Vagy nedves fával letakart faszén (a nedves fa fejleszti a fÜstÖt) felett fÜstoljÜk a halat' Ha a halak itt kicsit meg is sÜlnek _ de valÓban csak egy kicsit _. Az L profilbÓl hegesztett keretbe 2.B. . vagyis aZ izzo parázs felett szabadon mozgathass uk azokat. átmér je 5. ábra A szÜkséges kampÓkat.11. hogy a rÚdon ne mozdulhassanak el.Ha két napra megyÜnk horgászni.9. forgatni és elle norizni a f Üstol dést. a kialakítását a 2. ábra. . hogy a hor- rozsdamentes acélbol készÜlhet. Sem a rost elkészítése.9' ábra.

lobb . :nnél sztett Jakat rlbÓl.: ÖlheazI tése.zl1ak :t ÍŰ_ c kat. . {fon ')a a tt udak (evef ával . b) a ládát kovekre állítjuk' és a tuzet alatta. horélel2. =.lhet. . 1)OZ- tÜzet a kozvetlenul a Íustol láda aljában rakjuk meg." i. ara 2.1 1' a.) a IŰz.*'Ií!f#. a kovek kozott rakjuk meg. a láda aljára pedig mintegy 1 cm_es rétegben Írirészport vagy faforgácsot sz runk ábra' Hordozhat Í stol láda zerethor- ehet abra lg sá1)ez-. ábra. A kerti grill folé helyezhet ftistot állvány 29 . stot) "neg lem b) .12. lrn at .

A drÓthálÓ oldalán behajlítjuk a dr tok végét. festés nélkÜl. a halakhoz 15.12.r =f b) 2. amelyeken át a Ieveg bejuthat a dobozba. A forrÓ forgácsbÓl emelése mellett a kÖtozÖtt kolbászt megfÜstoli 1 0. LO_ A kis A co . ha a láda már forrÓ. ábra. 20 x 20 x 2 mm esetleg 30 x 'l 5 x 2 mm. . A fÜstolést egyszerŰ trÜkkel segíthetjÜk: elég. kerti grillt átalakíthatjuk oly mÓdon. amely a ÜstÖt illatosabbá teszi. felÜlre kerÜl a 10 mm vastag acélrudakbÓl készÜlt rostély ' AZ ilyen anyagb l készÜlt rostély a ho hatására Sem változtatja a form áját. a rostély ezeken áll a láda alján.25 percnyi bÜkk-. AZ állvány anyaga hengerelt zárt profilÚr acélr d. hogy kÖnnyen le tudjuk venni akkor is. amelynek magassága mint egy 70 cm. c) az oldalnézet méretei ha az állvány tetejére egy természetes anyagb l készÜlt ponyvát terítÜnk akkor. amikor a parázs felett megkezd1Ük a fustolést. . hogy aZ alkalmas legyen a halak fÜstolésére.b) az alapméretek. de a felesleg el is tud Iávozni' A ponyvát tobbszor is felhasználhatjuk. származo fÜst szÜ a fedo néhányszori meg- id kséges. mivel még a leginkább tuzállÓ festék szagát is sokáig lehet érezni.ltt konnyen kialakíthatunk egy egyszer f ÜstÖl t'. A ponyva tetejére vágjunk egy 10 cm átméro1u lyukat. korÜlbelÜl a doboz magasságának felénélVan a fÜstol rostély. A láda falának als részén lyukakat f runk. A láda oldalán merevítés fut végig. Ha egész halakat akarunk fustÖlni. akkor magasabb berendezésre lesz szÜkségÜnk.A ládát legjobb nyersen hagyni. ábrán egy olyan kicsi kerti grillt láthatunk. ): amelyet legjobb rozsdamentes acéldrÓtbÓl készíteni. a méretei lehetnek 15 x 15 x 1. K b l és tégláb l készilt kandall -ftistol a) a kész építménY. így elég fÜst marad a fÜstÖléshez a ponyva alatt. akkor aZ acéllemezb l készÜlt levehet kémény. A Iuztér mérete megad)a aZ állvány kÜls méreteit egy felfÜggeszthet berendezésnek. 30 . Az állványt alul keresztrudakkal merevítjÜk ki. .5 mm. Vagy ha Van. BelÜl. c) 2.amelyek így egyfajta tart lábakat képeznek. A halakat legjobb vékonyra hasogatott tÖlgy. . a doboz teteje ezen támaszkodik' A tet re szereljÜnk fÜleket.13. 1 5 perc alatt. amelynek nincs saját fÜstelvezetése.Vagy égerfával Vagy f a) f részporával fÜstÖlni' A fát megsz rhatjuk f szerrel.

14. hogy a haldarabok tokéletesen megszáradjanak. A fÜstolés els o Íélré4ában a Iuz égjen láthat Iánggal. ezért a fáb l készÜIt fÜstÖl ket nem kelI hornyolt-csapolt (falcolt) deszkáb l készíteni. amely folyamatos jelenlétet igényel.lt ros- A (: elég. Egy egyszer . Csak ezután lehet elrakni vagy szálIítani. és hagyjuk alaposan Iecsopogni. A fÜstolés befejeztével fontos lépés.al fÜs: cÜ kk-. amely feIfogja a lemakréla.1élkÜl. ábra. és indul fÜsto|és. p a meg.13a. dZ egyre megy (a fÜstolés Hogyan Íustoli ink halat? A halak fÜstolésére gyakran használnak rostéllyal ellátott fÜstol ket. agát is Sokaknak Van hétvégiházuk Vagy családi házuk 'észén doboz a drÓalján. A h snak meg kell szabadulni a párátol. mint például a fa!ainak nem keIl légmentesen részébenlév acélrudakra akasztjuk. hogyan nézhet ki egy ilyen építmény. Megfelel h tés esetén Vagy hideg id ben is legfeljebb ízéIés min ségét. nem jelent gondot ugyaniS. ábrán bemutattunk) egyszerre . ksé- :crofilÚr 5 mm. hogy a hal ne puhuljon krÓ| . Sok halfajta. anyag- aranyvoros színt kap. '-'ely a acsbÓl meg- lercnyi _ 3f u stÖli megszÜnteti a fagyasztás okozta mellékhatásokat). a tonhal Vagy meglehet sen zsíros. nikor a conyva lyu kat. : g rillt zetése. esére. . i abakat ként (vagy a sík roston fÜstÖlhetÜnk vagy oIyan szerkezeten. A fÜstolés optimális h mérséklete65. Vagy Szenvedélyes horgá- A páclé 10 kg halhoz: kell átforra!ni) 0. egy hétig lehet fogyasztani. j l m kod fÜstol ben a ponty 2-3 ora alatt készre fÜstol dik. hogy a keletkez g z e! tudjon távozni. 3o be:'ÓtbÓl -cstély. az égerVagy a szilvafa. használjuk. nagyon vatosak. 2 mm. de a telek nem elég nagy egy fÜstol megépítéséhez. A darabokat pácba (a pác receptjét lásd lejjebb) tesszÜk.12.14. ne hagyjunk raj- k ki. Ezután a fÜstol I bezárjuk.dakb ná1át' l :. Ezzel egy id ben gyakran kell szell ztetni a fÜstol kamrát. b. A hál alá tegyÜk a lecsopog zslrI felfog tálat. Se csigákat. A fistol ládában felakasztott pontydarabok füistolés után 31 .70 "C. <észÜ lt :ratunk -:egadszthet a mint szÜ A halat aZ el melegített fÜstol be tesszÜk. A fÜstolt ha! hÚsa gyonyor conyva ronyvát A fÜstolt hal nem tart s élelmiszer. het leve- A halaknak megvan aZ a legyÜnk f hogy szívesen lepotyognak a kamp kr l. ezuIán már elveszti 2.. mint amilyet a 2. k . ízlésszerinti mennyiség doboz ''eljÜnk <kor is.. és ne essen szét és ne hulljon le a kam- a lazac hÚsa ugyanis -stÖlni. és mintegy 0 orára h vÖs (az ideális a +5 "C) helyre tesszÜk. . i1Ü ta se sarat. A legjobb. nem (zŰzott Vagy reszelt) fokhagyma.hogy a halat gyorsan és alapoSan leh jtsÜk. A Üstol Ódon. ábra mutatja. c.és téglaépítmény szolgálhat kerti grillként és fÜstÖl - foly mellett. A fa legyen tiszta.5 kg konyhas 6 L víz (megfelel a tiszta ivovíz. A pontyot fe!szeleteljÜk patkÓkra. roSSZ tulajdonságuk. ^ Szok. . ha a deszkák kozott leveg zlk' A haldarabokat a fÜstol fels esett darabokat. és a kérgétis távolítsuk el. ki kell leveg ztetni és alaposan le kell hrjteni. alatta helyezzÜk el a drÓthál t. kamp ra akasztjuk (a kamp t a gerinc mogé szÚrjuk). 2. ha ezek keverékét zárniuk. ábra). A pácbÓl kivett haIdarabokat leoblítjÜk. Ha feIÜlr l rakjuk be a haldarabokat a fÜstol be. hogy a nagyobb darabokat vagy aZ egész halakat konynyen be lehessen rakni (2. '1 Egy kipr báIt praktikus recept: Kihorgásszuk a pontyot _ halast b ! Vagy a fagyasztobol. A legmegfelel bb tŰziÍa a bÜkk-.

.16. ábra. mint aZ egyszer tégláké.a legmegfelelobbek erre a kerámialapok. A tuzteret Ugyancsak vízIaszíIo anyagbÓl készítjuk. akkor az égésután a IŰztér alján csak tiszta hamu marad. deszkábÓl fel- szívÓ. UgyeljÜnk arra. és általában rostély nélkÜli. felfrissíthetjÜk. és legyen rajta kis levegozIeto ablak' amellyel szabályozni tudjuk a leveg beáramlását . Fáb l készult ftistol a talajszint alattl t ztérrel 32 . 1 ora alatt képesek vagyunk felhasználni A szilár_ dulo maltert víz hozzáadásával ujra képlé. Szépen f ustol dott pisztrángok és pontyszeletek tr. a minoségébol és a { 2. kerámia) A téglábol rakjuk tuzIeret samott-téglábÓl vagy más tŰzállÓ ki Használhatunk nem nedv- kennyé tehetjÜk. ábra.15. mint 25 "C. 2. 2. Un klinkertéglát is Ezeknek a tégláknak a A fÜstÖlot legjobb egy kisebb dombra állítani. hogy nem tÖkéletes a Iuztér ajtaja' valÓ Íalazáshoz használnak Ez kÖrÜlbelÜl 110 oC-os h mérsékletet bír ki' Mindig csak annyi maltert készítsÜnk'amelyet 0.A építettfÜstÖlo láthatÓ' Ebben a halak mellett szinte mindent meg tudunk fÜstÖlni. hogy aIuztér ajtaja jÓl zárod1on. A tuzIér Íalazásához tobbféle' CSegitt kÖzÜl választhatunk. portalanított alapra horcjuk fel. aZ építéskora levego h mérséklete nem lehet 5 "C-nál kisebb. Használhatunk például gyorsan kÖto maltert amelyet Iuzállo anyagokkal (samott. Az egyszerubb fÜstÖl k legnagyobb és leggyakoribb hibája. répkályha építéséhez használatos malter Vagy A IuzIér alapmérete 30 X 50 X 30 Cm. éS ne legyen melegebb. vagyis a tuz a tuzIér aljában ég' Ha alaposan kiszáradt trjzifát használunk. ábrán egy egyszeru. de vágÓkoronggal darabolhatÓk .15. megmUnkálása kicsit nehezebb.a tuzteret és a fÜstvezetéket.5. de ezzel veszÍt kÖtotulajdonságaibÓl A maltert szilárd' tiszta. hogy a IuzIeret elég alacsonyan tudjuk elhelyezni A lépcsok stabilabbá teszik a fÜstÖlo also részét.

a keverékb l ^ér. 6 a Íustelvezetésszabályoz szeleppel l 33 . amelyre a fristfejleszt keveréket sz rjuk. 5 Íustol kamra. r '.4 a t ztérben ég tíiz hatására Íejl dik Íust. 3 a rostély. ábra. KorszeríÍíémÍiist l 1 szabályoz rész.ai5Ól A -a hord- veszít =-séklete I .' r anyag: a kerá3 :arabole. 2 hamugyŰjt .31 me- 2. cse- -rint az g | áknak :3r vagy 'n altert.erámia) :'Ü lbelÜl r i ? r g csak 1Óra szilárképlé- -=l .17.

300 mm áIméroj nek kell lennie.A Íalazott t ztér kiégetése. hogy aÍalazatban repedések. kÖzben pára keletkezik. éS fÜstÖlhet a feta típusÚ sajt is A sajtot legalább 1-2 oráig hagyjuk a fÜstÖn. csak minimális emelkedése legyen. A fÜstfejlesztésre vékony aproÍát vagy f részport használunk. a keverékbe tehát sok finomra Összevágott bazsalikomlevél kerÜl. . mindossze 90 X 90 X 160 Cm méret . További emelésétis Íokozatosan végezzÜk.15. ami bevált mÓdsZer a fust áramlásának lassítás ára. A h mérsékletet fokozatosan noveljÜk. amelynek legalább 250. A fustÖléshez viszonylag hideg ) í Í t' I A fÜstÖl kamra alatt a fÜst Új ra trányt változtat. f tsuk. SzÜk- Eidami fustolése hus megfÜstÖlésérealkalmaS. így érhetjÜk el ugyanis. A cs készÜlhet kerámiábÓl . ha azonban azt szeret- Össze. Az egyszer sajtfÜstoléshez a SZeletelt Vagy lereszelt sajtot kend be tesszÜk. amely mintegy 175 kg 2. A szekrényes fÜstÖl k kevés helyet igényelnek. amelynek tetejét le is lehet venni. ez rttal deréksZÖgben felfelé' A kamra aljában' a A halat vagy a hÚst rudakra akasztjuk a fÜstÖlo a lecsÖpÖg zsírI felfog tálat .. amely a sokkal és a kátránymaradékokkal egyÜtt árI a fémeknek. ábrán a fÜstelvezeIo derékszÖgben megtorik. a tŰztér és a f ÜstÖl kÖzti távolság legalább 1 .5 m legyen . A fÜstÖlésre alkalmas sajtok: eidami. vagyis mindenféle hÚs. hogyan lehet ezt csinálni. hogy a fÜst megfelel mértékbenlehŰljÖn egymáshoz érjenek A legtobb szekrényes fÜstÖl berendezés hidegfustÖlésre készÜl. de ebben aZ esetben ÜgyeljÜnk arra. akik rendszeresen akarnak halat fustÖt alkalmazunk. hogy a fÜstÖlt sajt egy tÖmbbe olvadjon akko r a homérsékletetenyhén megA legjobb megoldás azonban.. amely fÜstÖlni.120 "C folé a h mérsékletet.4. ábrán bemutatjuk a cseh Pavel Surma ^ képzomuvészsajtfÜstÖlési specialitását. 30 %os zsírtartalmÚ eidami sajtra. lgy maga is megfustÖl dik. de jÓ a gouda. szololevelekre. amelyet lereszelÜnk. A berendezés alkalmas hal és hÚs fÜstoléséreegyaránt. egy kevés zsályáVal' Szurokf vel (oregán ) és kakukkf vel ossze- 34 . de napjainkban kaphatoak már speciális keverékek is. A fÜstÖl t rendszeresen tisztítani kell. elég 2 Cm 1 m-en (2 : 1 00). ElhelyezhetjÜk a házon belÜl is. segít a fÜst áramlásának szabályozásában Azoknak. mivel a fÜstolés tonkreteszi a berendezést. 2.. hogy a fÜst és a bel le árado SZag ne Zava\a a SZomSzédokat. anélkÜl. Saitok Íustolése Ajl elkészített fÜstolt sajt aZ egyik legfinomabb csemege. eZ biztosítja. AZ Új fÜstol t az Üzembe helyezés el tt legalább három napig ségÜnk lesz egy szitára. érdemes készen kaphato szekrényes fÜstol t vásárolni. a kaskaval. f A ustolésre felakasztott hust ne rakjuk tÚl s r n . így a nedvesség Íokozatosan elpárologhat. ha fustÖlt halak és husok mellett ezt is egyre tobben szeretnék maguk elkészíteni..gomolyogjon''' A fÜstelvezet cs nek.. hogy novelhetjÜk. tÖrések keletkeznének. hogy száraz és tŰzbiztos helyen és védeni a rozsdásodástÓl. és ÖsszekeverÜnk friss f szerekkel (1) A f szerek kÓzÜl pr báljuk ki a bazsalikomot. hal Vagy hÚrskészítmény nélkÜl tuzeljÜnk benne. azl mindig kerÜl1Ük el. nénk.7 cm-rel helyezzÜk el i fels részében. a fÜst csak lassan. eZ a kívántnak megfelel en szétoszt1a a fÜstÖt a kamrában' padl felett mintegy 5 ' . A legtÖbb szekrényes ÍÜstol ben egy adag aprÓfa Vagy f részpor elég 5.. legyen. hogy a darabok A 2. els haszn álala A szárítást és az elso begyÚjtást legkorábban Üresen befejezése után 24 orával végezhetaz építés juk el.1B.5.. Az els begyÚjtáskor ne nÖveljÜk 100'.2. egy 700 L-es fÜstolo. hogy aZ építmény egyenletesen száradjon ki. ha saját SZemÜnkkel gyozodÜnk meg arrol. átveszi a fÜst illatát. nem csoda hát. éS a tetszet sebb megjelenéshez fával boríthatjuk A f Üstol nek hossz kéménytkell készíteni . 'B ora fÜstÖléSre. A kis kéménytszeleppel láthatjuk el. A Iuzt'érbol aZ égéstermék nem Iávozhat t lságosan gyorsan. A rozsdamentes acélb l készÜlt fÜstol kamra (2 17 ábra) fels két harmadát a hÚs ÍelfÜggesztéséreszolgálÓ akaszt k foglalják el. A fÜstol szekrényt felállíthatjuk a kert egy védett Szegletében.

de ne feledjtik. A leveleket gy kell elhelyezni. 3 minden kész.. hogy a szintén behelyezett kolbászokat rovidebb ideig Íustoljuk. Ha már a sajt megolvadt. hogy a szololevelek átfedjék egymást. hogy a fÜstÖléshez megfeleljen. a lényeg. Eidami sajt Íristolése(P Surma receptje) 7 reszelt sajt. 6 így nézki a kész fustolt sajt. ) r Az így el készítettsajtot felakaszI1uk a fÜstÖl be (3. hogy teljesen megolvadjon. ha megolvadt A sajtot kicsit megnyomkodjuk (2) keverve. 5) Láthatjuk. ellenkez esetben a sajt lecsopÖghet a fÜstolo al1ára. arra. akik reggelig a fÜstol ben hagyják a sajtot. és hozzáadunk még késhegynyi kÖményt Lehet azonban csak sok bazsalikomot és csilipaprikát használni. csokkenthetjÜk a h mérsékletet' Összesen 2. 5 egyszer Íustol ben készítjuk el a fÍJstolt sajtot. 9 már csak a szeletelés van hátra 35 . annál finomabb lesz a sajt. 8 a sajt alján szép mintázat keletkezett. 4 Íelakasztjuk a fustol be. mivel a sz l levél is ehet A sajt metszetén (9) . Az utolso lépésként már csak a szololevelek nincs szÜkségunk Semmilyen bonyolult berendezésre. hogy aZ eszkÓz a célnak leÍejtése marad. hogy a sajt ne folyhasson ki akkor sem. Vannak. 7 a sajtot kivesszuk a szitáb l. amelyek gyÖnyorŰ márványos mintát hagynak a sajton (B) A leveleket nem kell tÖkéletesen eltávolítani. éS az egész keveréket a szol levelekkel kibélelt szitába ontjÜk. 4. hogy a levelek mindenhol b ven átfedjék egymást.5 orán át fÜstolÜnk' Minél tovább tart a fÜstolés. 2 asz l vel kibéleljLik a szitát.t r a keverékbe darabolunk még két csilipaprikát. ábra.. A fustÖlés megkezdése elott a sajt tetejére sajtkarikákat teszÜnk (6) . ahol a kialudt t z felett h l ki.18. sz|ta és sz l levél. )ol látszik a sajt és a f szerek aránya a sajtban' 2. EzenkívÜl Az el készítésnél nagyon kell Ügyelni Kezdetben a sajtot viszonylag nagy h mérsékleten kell fÜstÖlni. A fuszerkeveréket alaposan ÖsszekeverjÜk a reszelt sajttal. tigy.

de aZ évszázadok során elterjedt egész Ázsiában' ahol els sorban helyiségek f tésére. hogy helye : ! '' I i ? r r . és kÖzben enyhén megf ÜstÖljÜk. A hÚst azonban roston is megsÜthetjÜk (a világban ez aÍolyamat .. amely faszénnel mukÖdik. A Távol-Keleten találhatunk Iuzhely.1. Ez egy egészen kÜlonleges barbecue' legalábbis ami a torténelmétilleti. Kism éretíí fusto| berendezések A hÚst étkezésreáltalában csak hokezeléssel készítjÜkel: legyen szÓ sÜtésr l. készítésekombinált kezelést kovetel meg. ontvényb I készult japán gril!. ábra. 3 tartok. pél- Eredetileg talán Kínáb l szárm azik. Ez val jában egy kis kályhaszerŰ hor- dozhat dául el bb Íozzuk. porcelánbÓl vagy fábÓl. Vagy edényben lévo tÜzet hibachit is. A hibachi egyszer ségével szinte felkínálja. Például hibachi (ejtsd hibasi) edényben. például bronzbÓl. 2 rostély atuztérben.hord ozhato 3.teaf zésre és fozésre használták. Egy japán házban biztosan Van legalább három hibachi.barbeoue'' néVen ismert) Vagy grillezhetjÜk. a sokoldalri hibachi akaszt k. A hibachi japánul tÜzes edényt.Íozésrl avagy grillezésr l és fÜstolésr l Sokszor a hÚrs el - jelent. r 3. amelyben aZ izzo szén aZ annyira SZeretett Fudzsi1ama kráterét mintázza. Az 1 tuztér. a grillez rostély 36 . majd sÜtjÜk. a legnépszerubbek a kor ala- meglehet sen szokatlan anyagokbÓl készÜlt kÚak.

A további fontos alkot része a tartÓ. így akár a szobában is használhatÓ. A hibachi használaIa mindegyik készÜléknélazonos.3. hogy kÖnnyebben rácsot illesztjÜk be.. Praktikus berendezés a hÚsételek készítéséhez kisebb társaságban a kÖr alak kerti grill (3. A Ezekben a grillekben általában ÍaszénneltÜzelÜnk. Ez a rostély is kivehet . hogy a grillezorács alá mérsékletetjobban megtartja. amivel teljesen megváltozik a sÜlt Vagy grillezett kolbász már megunt íze.2. Fentr l lefelé a Van ellátva. hogy a kor alak r grill belsejében két rostély Van . éS a saját jellegzetes aromá1á_ val befolyásolja a fustolés végeredményét. A hord nak természetesen teljesen tisztának kell lennie. teljesen mindegy. Egyszer a hord ban valÓ fÜstolés. hogy a berendezést IŰzbiztos alapra állítsuk. j l láthatÓ./- ll )S tk rlt egy szintén Öntvényb l készÜlt rácson fekszik. mivel a hord k korábbi tartalma szinte minden esetben párologni kezd. ábra. A grillezorész ugyan lábakon áll. A 3. hogy enyhén meggrillezzÜ k és megfÜstolj Ü k. de egy másik rostélyt is.2. ha forrÓ. Erre szor1uk a f Üstfej leszt keveréket. fÜstfejleszto keveréket szÓrunk.legyen a modern háztartásban. vagyi s aZizzo faszén egy szinttel lejjebb 3. Ez lehet vé teszi a parázs feletti 7 . Kis helyen elfér. ábra). milyen a kulalakja Vagy aZ anyaga. 'li 'e Ha aZ izzo parázsra nedves. a . amelyet a hamutérbe gy rve gyÚjtunk meg. b) a bels ty b ))- lehessen tisztítani' Az als részben találhatÓ a hamutart .. hogy gond és égésisebek nélkÜl mozgathassuk akkor iS.2b ábra mutatja. amelyre a fÜstfejleszt keverék helyezhet . ábrán grill. Helyes használat mellett nem fÜstÖl. Ez a beszivár- a melegítéshatására áItalában 37 . Üzletben vásárolt .f Üstolt h s'' esetében tudunk szinte csodát elérni azzal. a kolbászok és más. kÖzvetlenÜl a parazsat tart rostély fÖlé egy Újabb rostélyt akaszthatunk.Ha tehát olyan hordot akarunk fÜstolésre használ- Ah A 3'3. kisebb rostély is felakaszthato. ábra' Kerámiatálas gril!. amely alkalmas ut ftistolésre is minden gond nélkÜl egy Úrjabb. tésévelis elkészíthetjÜk. Els sorban a virsli. ' '10 Cm-eS magasságállítást. akkor a barbecue-készíIés kÖzben egyben meg is fÜstÖlhetjuk aZ ételt. amelynek ajtaján szabályozhat leveg nyílás Van. A faszén meggy jtásáhoZ papírt használunk. 3. amelyet kozvetlenÜl aZ izzo parázs Ezekkel a berendezésekkel konnyen meg kÜls fémkereten el- folé helyezunk. amely maga is fokozatosan melegszik fel. akár a bérházak balkonjain is hasznáIhatjuk. általában ennek eZ a feltétel szokta okozni a legnagyobb problémát. és ezzel hosszabb ideig fÜstol a kerámiábÓl készÜlt gott anyag beszivárgott a hordÓ anyagába. amelybe tyÚrval amely általában ontvényb l készÜl. A grillezorostélyt a kerámiatáI peremébe fÚrt lyukakba illesztjÜk. a) rostélya hordozhat kor alakri grill. ezek kÓzé. tudjuk fÜstolni például a grillezett virslit. de mindig Ügyeljunk arra. az izzo alapot azonban keményfa elégehelyezhetÜnk grillezorostélyt. és fafogan- kovetkezo alkatréSzei vannak: g rillezoráCs. AtŰz.

egyetlen funkciÓja volt. hogy aZ aljába lyukakat f runk. Buffalo Billt vagy Calamity Jane-t. 2 nedves forgács Vagy frirészpor. id sebb nemzedé. hog: m kodésé: elhelyezésérenem alkalmasak. zÓldséget esetleg eg. kis virágot termesztettek benne. c:: tÜkÖrtojást Vagy piríto:: f akár egy tipikus cowbot gond nélku - Miel tt megkezdjÜk a fÜstolést. árnyékvet t stb fÜstÖl Napjainkban a kert.4.amely a legkozelebb van atŰzhÓz.4. de természete- látványa lenyug Özo. néha f zhetÜnk iS. A halakat vagy a kolbászt kamp kkal a hordÓ fels részébe akasztjuk. asztalokat.lés el tt hosszan és alaposan égessÜk ki. mÓdja. amelyet néhány gyárt SMOIry FUN-nak nevez. A kerti fustol elhelyezése lr l acél lemez zel. de folyamatosan m kÖd fÜstÖlc a Szomszédokra. Hord Ítistol 7 a benedvesített téglaalap. kerti épí:ményt. ra1Ia. jo példa aZ ilyen berendezésre a kerti multifunkci s berendezés. a kandallÓt Vagy akár a grillt ugr kell elhelyezni. Ez' bizonyítja aZ iS. fÜstÖ- Sen fÜstolhetÜnk is elkészíthetunk rajta menÜt iS. mint egy régi gozmozdony a Vadnyugat elfog|alásán ak koráb l' JÓl elképzelhetjÜk mellette Frig t. életvitele. Nemcsak a adnak el. uldÖgélni. és a konyhai eszkozoket . Ahhoz Ugyanis nagyobb térre Van szÜkség' pontot figyelembe véve a modern.. Minden marhabélszínt sÜtve. Íed1Ük be legalább bel Ü 3. kandallÓt. ahogyan arra az kellemesen még talán emlékezik. kÖvon. Az égetéstgy végezzÜk. ábra. szépen nyírott fuve Minden korszaknak megvan a jellegzetes éle:- és árnyékvet kkel. és a hord már készen is áll a fustolésre. hintát . viszonylag kis terÜlet . mai kertek csak a grillezést a barbecue-t és az enyhe f Üstolést képese' elviselni. is lehete:. sÜthetÜnk. Korábban a kertnek CSa. GrillezhetÜnk rostélyon. ahol a hÚst fel tudjuk szeleteln i panírozni stb Helyet kell kialakítani a Íuszereknek. kandall k és egyéb elhelyezésekor be kell tartani bizonyos szabá- A tekintettel . Ezt a SZen^- elég helyet kell hagyni a mozgásra. kenyeret. hogy egyszer en alaposan kiszárított IŰzifát égetÜnk benne. A kornyékér zásához szÜkséges teret. de ennek alsÓ részét. A kÖzelÜkben ki kell alakítani a hÚs feldolgo3. de minden olyan mÓdszerrel tudunk rajta ételt készíteni. ki tud ju k klopf oln i . hogy a szakboltok milyehatalmas mennyiség kerti b tort.1. a hordÓ alján egy tálban elhelyezzÜk a megnedvesített aproÍát Vagy aÍurészport. be tud ju k 38 . grillek. A Barbecue Smoker mindenki figyelmét azonnal magáravonja Úgy néz ki. és s r ráccsal helyettesítjÜk' ni. ábra) .. k. még a legkisebb kertek A ételkészítésre SZolgálÓ kerti berendezése' lyokat. ahol A hordÓalak további lehet ségeket nyÚrjt. Az átalakítás mindÖssze azzal jár. kiSZolgálhatÓ legyen. amelyben korábban valamit tároltunk. egyre inkább a lak té r részévé válik. grillt. amelyeket a SzecessziÓs villák kÖrÜl alakítottak ki. például Vagy sÜlt babot. készíthetunkbarbeoue-t.elviselje'' aZ ilyen berendezés kertnek olyan nagynak kell lennie. A fÜstÖléshez használhatunk fábol készÜlt hord t is. A pavilonos medencés kertek. 3 a hord letakarása A fustÖl t. Vagy egy részétkivágjuk. ami a természetben is alkal mazhatÓ. polcokat kell elhelyezni. teljesen elt ntek. A hord t kÖvekre Vagy téglákra állítjuk (3. hogy konnyen megkÖzelíthet .

hogy aZ eredmény értékelhetlegyen tobb mint egy ra' A fÜstÖlés egész ideje alatt áramlanak kifelé. de a folyamat VeSZ. ejÜ k. és hÚst kÖrbeáraml fÜst k lapok A A választjuk akkor Sem. Sokkal megfelel bb viszont aZ osztrák megoldás. amelyek A fÜstol a mukÖdésébolkÖvet- termék. hogy aZ égéstermék áramlása ne álljon meg. mivel ígY a IŰzteret a kamránál alacsonyabban helyezhetjÜk el. akár estk. a kézIorlo kend knek. attÓl fÜgg en. valamint égéstermékek l A fÜstÖl is tŰro burkolat. például megÍájdul f t le a el A fÜstolés ideje Ugyan válLozo. és gyakran elesleges vitákat okoz. éS egyben a megfelel hosszusága is' A IŰzIér ajtaja így alacsonyabban lesz majd. azokon a helyeken.a nagyobb társaságnak rendezett grillpartik készítésénél). mint a fÜstol kamra alja. Van akozelben Íolyovíz. mivel a fÜvet gyorsan kitapossuk. tÜzeloanyagnak: mind a száraz tuziÍát. akár hull a nek bármikor elérhet nek kell h . nem lehet nagyon távol a lak épÜlett l. Sokan akár bÜdÖsnek is érezhetik. Vagy a fÜst Útját vízszintes oldalfalain anyagok ne rak djanak . Hely kell de allergiásak rá. vagy más kopásáll tŰztol kissé távolabb. Erre f leg akkor Van Szukség. het. mind Megfelel tárolohelyet kell kialakítani a Gyakran megfeledkezÜnk arro| hogy a grillezokvagy a kerti kandallÓk kornyékénmegfelel talajborítást kell kialakítani' Az ételkészítés helyének kozvetlen kÖrnyékére a legmegfelel bb talajburkolat a moshat csempe. ha a készÜléket nem mindig faszénen. a faszenet el kell tudnunk rakni megfelel helyre. amely alatt a talajt ledongolik felel bb talaj aZ ételkészítéshez. hogy a kiszolgálás és a Vendégek érdekébena sÜt f szélirányt. hogy atuzteret meglehet s távolságban kell elhelyezni a fÜstÖl kamrátol. hogy nem szabad nehezen hozzáÍérhet he|yre építeni' lennie. és aZ is el ny (f leg Szerszámokat is el kell tudni rakni. mivel a nedves homok tapad a cip re. ami nagyon megkÖnnyíti a munkánkat' fÜstvezetékkel hosszabbítj u k meg. hogy a fÜst aZ áramlás kÖzben leh(jljon' A fÜstvezetéknek azonban h mérsékletének. Vagy elektromos energiával akarjuk fŰteni. és a természet viszontagságait ha a kertet ho borítja' Ez azt jelenti. hogy mit fÜstolÜnk. rendkívÜl kicsinek kell lennie. de mé9 azoknak is kellemetlen élményeket okozhat. hogy a IuzIeret megfelel távolságra tesszÜk a fÜstol kamrátÓl. s t akkor is. hazai koA rÜlmények kÖzÖtt nem a legjobb megoldást amely a tart sítást elvégzi. A sáros osvény nem a legmeg- a éS még a legrÖvidebb utÓfÜstolés esetében is ha azI szeretnénk. habár vidéken találunk még olyan régebben készÜlt fÜstÖl t is. fapadl t is alkalmazhatunk. megmaradjon aZ emelked áramlás. de nézzen ki a fÜstol Keznek. gázza| Fontos figyelembe venni aZ uralkodÓ kÖrnyékén pihenohelyet is érdemes kialakítani. amikor a fÜstÖl t a lakÓépÜlett l távolabb építikmeg. Ez aztjelenti. 39 . kívÜlr l bárhogyan. általában legalább néh ánY Órát igénybe viszonylag alacsonyan lévo kéményb szagok és illatok. tulajdonságai nagyon fontosak. ha a tuzhely kÖrnyékét csak egyszer en befÜvesítjÜk. és a fÜstben ]évo Úgy érhetjÜk el. Vagy a talaj egy kis dombra. ha ahol le tudjuk mosni a kezÜnket. A kerti fÜstol Vagy kandall kéményébl felszáll fÜst kellemetlen lehet a Szomszédoknak. gyakorlati A fÜstÖl esztétikai látványa és a A fÜstolot építsÜkenyhe domboldalra. A legroszszabb megoldás. például kemény tégla Vagy . ahol általában a vendégek IarIozkodnak. ahol a grillek kornyékét általában apr zuzoIt k vel szor1ák fel. aZ elhelyezése során figyelembe kell venni néh ány olyan Szempontot. olyan é9ésamely valakinek illatosnak t nér- zéseket. akik illatosnak tartják a fÜstÖt. és ezáltal a fÜstvezetéknek meglesz a megfelel emelkedése. de másban kevésbé kelt oromteli b l hideg fÜst száll fel. Ezt le a fÜstvezeték A kÖnyvben csak olyan eseteket mutatunk be. enyhén emelkednie kell. Nem szabad megfeledkezni arr l. ha aZ utakat homokkal sz rjuk le. amely a lakÓépÜlet vagy a gazdasági melléképÜletszerves része.

hidegebb leveg . éS arra is figyelni kell.nyári konyha'' éS kerti pihenohely bal oldali részébentalálhat a kerti kandallÓ. Ügyelni kell arra.5' ábrán láthatÓ ' Aház korÜli enyhén aszimmetrikus telket két részre osztották aZ els rész a ház megkozelítését szolgálja beleértve a parkol helyeket' A pihenésre szol- Erdemes azonban ra1zot készítenia pihen sÜt elhelyezésérol. nÖvényzetnek kÖszonhet en. Németországban.például olyat. a kert másik részébenkis tavat alakítottak ki 40 .. ne nézzen ki Ú9y. ehhez használhatunk kÜlÖnbÓzo színŰ.asztallal és székekkel. mintha egy parkolÓ lenne. mint amilyen a 3. ha a f ÜstÖl t. burkolattal fedett kertrész ne hasson tÚlságosan hatalmasnak. kertépít mérnÖkre. grillezot a lak épÜlet fala mellé építjuk. amelyet kÖnnyen fÜstol vé alakíthatunk mÖgÖtt rejtve marad a ne keltsen unalmas benyomást. amely a telket két részre osztja. a kÜlÖ nbÓzo Ausztriában. aki kidolgozhaI1a kellemes kertet építhetÜnk. Ezért minél job- Ha Új házhoz készítÜnk kerti pihen helyet akkor megprÓbálkozhatnánk valamilyen elegánsabb. hogy akész. vagy a napkozben feltámadt szél ne érje kozvetlenÜl az Ül helyet.és a terasz egY részétféltet vel védjÜk a nap és a rossz id ellen. kerttervezo mérnÖkre is. miel tt még a végleges helyszínt kiválasztanánk. a megszokottol eltér megoldással 3. megoldás az is. hogy ban tagolni kell. fábÓl készÜlt de a sokkal A J a ház és a teljes kert kihasználásának pontos tervét. ábra. ívek stb. Emiatt további két Szempontot is f igyelembe kell VennÜnk: aZ er s napsÜtés idején a terÜlet védve legyen a az esti. melegebb GorÖg országban és Spanyolországban is kedveltek a kÖnnyu. A . alakÚ Vagy más anyagb l készÜlt burkolÓanyagot. Fiisttil vel kiegészítettkeÍti kandall elhelyezése egy családi ház mellett. A terv alapján j l kihasználhatÓ tervek elkészítését bízzuk inkább szakemberre. tuzo napsugaraktÓl.5. A helykiválasztást és a tervezést azonban bízhatjuk L hely és a kerti 9ál rész a ház szakemberekre. választÓfalak. kÖrÖk. Segítik a tagolást minták. amelyeket szabadon kombinálhatunk.

t 5 A 3. ábra egy edett épÜ letet f to eleme a francia kandallÓ' Ez mutat. amely minden nap. Egy kerti pihen hely terve grillet és kti lonál f isto l ve! a családi ház szegIetében l L L. betartja ugyanis azt az alapelvet. a pihen hely a ház árnyékában helyezkedik el ugy. ábrán egy fehér. amely megfelel a hidegebb vidékekre iS. Csal aZ a feltételezés. A 3. SZe3. ahogyan azt a 3. hÖmpolyogni 3.6. l szítéséhez.6. amely hátulr l.7. hogy eZ nem tÚlságosan Ötletes megoldás. tl \l E- rl ll 3.9. téglábol építettkan- kert sarkába.7. hogy minél hosszabb ideig sÜsson rá a nap ' Az épÜ|et lak része és a hozzáépÜlt gaz_ dasági épÜlet megfelel védelmet ny jt a szél és a hideg leveg ellen. tI A kovetkezo példánk olyan megoldást mutat. . amelynek ételek gyors és kényelmes elké- gÜnk lehet relve mindennel.B. és ezzel val ban csendes pihen helyet alakít ki. ábra egy. ábra. A kandall elejét téglacsempével rakták ki. Val jában eZ a kerti kandall olyan megoldás. A kandall t és a pihen helyet elhelyezhetjÜk a dallÓt láthatunk. amely a képr l aZ els ránézésreeszÜnkbe otlik. Fontos eleme ennek a megoldásnak a kanda|lÓ mogé építettlyukas téglakerítésiS. ábra jobb oldalán a háttérben láthatÓ egy fehér. vasb balra t le áll a fÜstol l készÜlt kandallÓ. A Írancia Castello cég kerti kandall ia a koré építettstit _f z hellyel a rt t- telkekt lév novényzettel. a szélvédfal mogott.8. Kerti pihen hely elhelyezése kandall val és hozzáépített Íistol vel egy vidéki ház kertjében 41 . még a legmelegebb nyári estén is elkezd lefelé a domboldaIakon.10. ábra. ábra. a viszonylag széles épít- A 3. amely a telket elválasztja a SZomszédos kÖrnyezetéhez. és aZ egész épÜlet illeszkedik a a kÖrÜlotte 3. hogy a kerti pihen helyet szélárnyékba kell építeni. A 3. amelyet fÜstoloként is lehet alkalmazni. amelyre szÜkséaZ és fel Van kÖnnyen átalakíthatÓ fÜstÖl vé is. Minden természetes anyagokbÓl készÜlt. a cseh határvidéken ahol val ban ritkán Van h ség és nagyon gyakran hideg szél f j Iév hétvégiházat mutat. ábra' Romantikus kerti pihen hely téglaalapra állított.9' ábra mutatja. amelyre nyáron zold novényzet futtathat fel.

ahol a falak osszeszŰkÜlnek.mény egy teljes f Üstolot tartal maz. a kép jobb oldalán be a fustol t ábra. a másik oldalrol a fÜstÖlo IuzIere találhato. szélfog Íallal lév pad háta mogé építették 3. a talajszinten.1 42 . kandall val A társasági igényeknek és a konyhai elvárásoknak egyaránt megfelel . amelynek ajtaja a talajszinttel egyvonalban Van. ahol a kandallÓ oldalárÓl csak a kandallÓ talapzatáI látjuk. de az elozoekhez képest tel1esen más megoldást mutat be a ^ \-_\_x 3. ábra. fuggesztett kéménnyel. mintha az égéstermék gálnák. A kandallÓ fels felfogását szoltunnek. Alul. éS ugy 3. Pihen hely. és padokkal. Egy régebben késztilt kerti pihen hely.10.1 1. valÓjában hátulrÓl egy tel1es fÜstolot építettekbe részén.

eZ folé fÜggesztették a fémb l készulI kéményt.'' oat.9:e. hogyan kell el nnyé változtatni a hátrányt.12. ha a fÜstÖl nincs használatban. vízszintes a fÜstt l átmelegedett koveknek. és Részben a fjtésre szolgál a pad támlá1ába. Használatkor kihuzzuk a kéményt. ábra. amely . amelyet gy helyeztek el. ábrán lév pihen hely j példa arra.o T{ :. hogy hogyan lehet a maximumot kihozni az els látásra hátrányoS hegyvidéki terepViSzonyokbol. A jobb oldali kis fém- kéményeltÜntethet . hogy ne zavarja a kilátást.11 fÜstÖl elhelyezéséhez.' o- *\-l> >- 3. A h vÖs oszi estéken kellemes érzésnekid lni annak háta mogé beépítettfÜstÖl . és egyben jÓl kihaszn ál1a a talaj lejtéséta kandallÓ és a A 3.Q W. A padhoz tartozik egy asztal . hogy a fÜst ne Zava\a a társaságot. egySZer en becsÚrsztathatjuk a kéményta fÜstol be.12. hogy minél szebb rálátásuk legyen a táya. a meredek domboldalba vízszintes felÜletet képeztek A kiásott fÖldet elvezeti az égéstermékeketaz asztalba épített grill folÜl' Az asztal betonlapja Szolgál aZ étel el készítésére egyben a tálalásra is.)' "{. dombokra."$. Kerti kandall a hétvégi ház és a domboldal árnyékában et . í9y a hosszÚr fÜstelvezeto biztosítja. Kerti kandall fÍisto! vel és kls pihen hellyel 43 . amelynek a fÜst hutésére SzolgálÓ hosszu .3. Ez nem rejti el a gyonyÓru kilátást a kÓrnyezo vidékre.) :?1 @} o . ":Vro. ábra.Az Összeállítás alapja egy nagy fapad. ennek ajtaj alátszik a kép jobb oldalán lent' A felette lév nagyobb ajto a fÜstol kamra ajtaja. A IŰzIér a talajszinten találhatÓ. 3. ábra. A pihenohelyet a domb délkeleti oldalán alakították ki. csovei egyben melegítik a pad támlájáI.13.

A kép bal oldalán lév fal rejti a fÜstolo tuzteréI.Elég korÜlnézni Horvátországban. A kandallÓ és a kerti pihen kialakítását megoldhatjuk kevésbéhagyományos m don iS. hogy gyÖnyor i kilátást nyÚrjtSon a domboldalra és a kornyezo erd kre. aZ ajtaja a fal legszélénláthat .14. amelynek tetejét k egész építmény lapokkal Van burkolva. amely használhatÓ ÜstÖl ként is. amely tartalmazza az étel el készítésére t bbÍunkci s berendezést is 44 . jut el a fÜst a kandallÓba. oldalba. amelyet a domboldalba vájtak ki. szolgál beépített. A helyet Úgy választották ki.13. A kandall el tti padok használhatÓk aZ elokészÜleti munkákra is. A kerti Összeállítás szinte bele kellett ásni a domb- a kiegészítoépítményekegyben a domboldalt stabilizál1ák. 3. Ez az épÜlet. Ezzel me9maradt a természetes kapcsolÓdás a kertben vezet osvényekhez. A 3. A 3. A fel egyben támaszfal iS.a terep elegyengetésére használták fel. 11 . A terv megvalo- Az eredeti berendezés alapján tervezték meg és készítettékel a fÜstol vel kombinált kandall t. felette találhat a fém fÜstelvezeto kémény. A kép jobb oldalán látjuk a bejáratot a pincébe. amely . ábrán kozépen láthat a kerti kandallÓ teste. ábra. A pincelejárat kívÜlrol _ akárcsak az sításakor elhelyezhet a viszonylag nagy épÜletben például pizzakemenCe iS' amely olaszo rszágban és Horvátországban általá- f zold nÖvényzet fedi. de Ül kének is megfelel. ábrán láthato terv alapján például elkészÜlt a kis kerti ház a téglaburkolatÚ klasszikus kandall val és egy g rillel . Ez a viszonylag kÖltséges épÜlet azonban nem tartozik a ÍanIázia világába. ábrán láthat épÜlet. amely megtámasztja a domboldal talaját . j Ötleteket és a kor sajátos stílusát felhasználva. A pihen hely kialakítása kÖzben kitermelt k vel burkolták le a talajt aZ asztal kÖrÜl és a padok alatt. a leg jabb nemzetkÖzi trendek figyelembevételével kertépítészeti készÜ lt.ha a nyílását fémajt kkal lezár1uk _ fÜstÖl kam rává változik. nosnak számít . A tuztért l a falban vezetett csÖveken épÜ leteket látn i vendég l k kÖrnyékén. Kerti társasági épiilet terve. A déli államokban ilyen például Pag szigetén ' ahol egyáltalán nem számít ritkaságnak a 3.14.

uu. ábra.') n 3'16. Íristol vel és a konyhai kerti épiiletre el készítésreszolgál berendezésekkel Íelszerelt 45 .. Két változat grillel.IN )- ik n. an )t ffin lT-7^r.

amelyen a kandallÓt Vagy a fustÖlot felépítjÜk stb. így elérhetjÜk. a fenti ajtÓ a fÜstÖl kamra ajtaja. hogy a fÜstot t l gyorsan A gyakorlatban aZ építés tt alaposan át el gondolnunk. a gépeket el lehet helyezn i. másrészt viszont aZ elhelyezése megf elel a felépítéseSem kerÜlt sokba.kÖrÜl általában nagyobb kert Van. ezért nem akadálYoZZa a mozgást a kertben. tartalmazza a fÜstÖl t és egy rÖvidebb konyhapultot is (3 16 ábra) . A két tervra1z tartalmaz éghajlatokon. A fÜstol építése tt el bb a pontos.17. kifejezetten az építkezésiszakkÖnyvekben. Egyszer kandall val kombinálva . amely kis házik - . ábra. A 3' 1B. Ebben a fejezetben bemutatjuk az építkezésteljes folyamatát. hol fekszik a telek. Felette találhatÓ a f Üstol kamra' amelynek falába h m éroI építettekbe. A mai modern családi házak 46 tet fedi. ki fogj a Üzemeltetni. amely nyáron kandallÓként. hogyan kell a fÜstÖl t Üzemeltetni. A kert Sarkában áll. Ha a házban nincs EzenkívÜl ez aZ épÜlet használhat kerti parti Vagy egyszeru társasági ÖsszejÖveteleknél. Télen a legjobb f tistolni építése egyszer Íustol Az északi ridegebb aZ rabban építenekfedett kerti konyhát' Egy fedél alá kerÜl a tálalÓ. gyak- egy kisebb helyiséget a kerti szers zámok tárolására is. Egy 3. hol helyezkedik majd el. i l m kod fristol a korábban leírt kÖvetelményeknek. A 3. Az építmény alapra épÜlt. hogy milyen gyakran fogjuk használni a berendezést.ebb l Az építmény kéményén lev tet vel a fustol ne hŰljÖn ki kissé lefojtották. t l nagy építmény. hogy a fÜst lassabban IávozZon a berendezésbol. a kerti kandall felfÜggesztett kéménnyel. A kÖvetkezoen fustÖlo nem 3. mérettel el ellátott szerkezeti ra1zokat kell elkészíteni. ábra mutatja azt. ábra. akkor szÜkség Van olyan helyiségre. ebk ben találhatÓ a tuzIér. ahol ezeket pince.17. aZ alapok lerakásátÓl a tet elkészítéséig.18. A kerti fustol építésének SZemléltetésére egy egyszer típust választottuk.2. amelynek gon dozásához komolyabb SZe rszámokra. amely alkalmaS grillezésre és roston sÜltek készítésére de az osszeállítás is. gyakran más. Nem Iárgyaljuk a m uszaki adatokat és az építkezésimÓdsze_ rek pontos leírását. amelyeket meg lehet találni ként néz ki.hogy aZ építés kÖzben nehogy meglepjen bennunket valamilyen váratlan részlet. gépekre is szÜkség Van. tuzrako helyként funkcionál. kell 3. ábrán hátulr l láthatjuk a fustÖl t.

^

Tokra,
,

e

lynek

nincs
lSégre,
= '

'it

yezni,
parti

Az építkezés kezdete és a Íisto! méretei A ,,háziko" típus kerti fusto! aZ egyik legelterjedtebb típus' A kÜlalakját és a bels
szerkezetét a 3.19. ábrán

rél.

ra)z

érthetjÜk meg.
l

és részletek leírásáb l, ill.

láthat osszeál!ítási
ra1zaikb

Van, felette a homéro, a kamra belsejében pedig, a h mér alatt keresztben a hÚstartÓ rÚrd. A kamra alsÓ részébetesszÜk a lecsÖpog zsírt felfogÓ tálcát. Ez alá tegyÜnk egy
élelmiszer ne essen bele a fÜstvezetékbe.

vízszintes hál

t, hogy aZ esetleg

lehullÓ

l

-egf elel . :rt sar_

sokba,

ebb

a típusnak aZ alapja a fÜstÖl kamra, amelyet 1,2 mm-es vastagság acéllemezb l készíthetÜnk, majd ezt a kamrát Íalazzuk
Ennek
korbe téglával' A kamra elején nagyméret ajtÓ

A fÜst a fÜstvezetéken érkezik alulrÓl a fÜstÖl
kam

czgást 'atjuk a
ajtaja '- stÖl t :- t, eba^
_

rába, és felul távozik a kéményenát, amelybe ajánlott szabályozoszelepet építeni, mellyel akár teljesen elzárhatjuk a kéményt, A fÜstol kÜls fala tégláb l készul. AZ acél-

-

A méretek cm-ben

dallÓ-

:.= :

rnér t

talál-

1fÜstÖt
-.ávoz-

^3gy a

,; aasza.3 el, ki

at kell

i-elyen
:

I

:'e egy
^

aziko-

'elezetar-natát,
:

:eséig.

-erettel

^ hogy
_:rnÜn^

-gyalju k

cdsze-

3.19. ábra. A kerti Ííistol,

':

találni . ekben.

^ér;12hamutál; tet borÍt ; í6 ftistelvezet ; 1 7 lakar léc; í8 Íedél

el lnézet és metszete í fal; 2vakolat,3aÍtjstol bels Íala; 4alap;5 acéltart ; 6rács;7 azsírfog tálca; 8tart r d; 9 h mér í3 fustelvezet ; í4 fodémgerendák; í5 h dÍark cserepek vagy más 70 téglakoszoru;11 t
;

47

tására tágulÓ acéllemez ne tegye tÖnkre a falat,

lemezbol készÜlt fal és a kÜls ÍalazaI kÖzÖtt hagyjunk dilatáci s hézagot' hogy a h ha-

A kÜlso té9lafal vastagságát a helyi id

járási

klasszikus teto fedi, fÖdémgerendákkal, amelyek a hÓdfarkÚ tet cserepeket tartják A fustolo oromzatát deszkával borítjuk, eZ védi az

ne nyomja ki a fÜstÖl oldalát , Az építményt

viszonyoknak megfeleloen kell meghatározni, a h szigetelés és aZ épÜlet h tartása jobb

lesz, ha vastagabb a fal. A hidegebb vidékeken

nyÚljon ki tÚlságosan, hogy ne akadályozza a fÜstÖlo Üzemelését.

id j árás viszontagságai ellen.

A

borítás

ne

építeniA megfelelo hoszigetelés és a h tartás segít abban, hogy a f Üstol kamrában hoszszabb ideig és kÖnnyebben meg tudjuk tartani a szÜkséges h mérsékletet, Az roSSZ h tart épÜletek a kÜls homérséklet_változás hatására gyorsan felmelegednek, de gyorsan le is
h

mindenképpen jobb vastagabb kÜlso falat

A méretek cm-ben Dilatáci s hézag

/'

megoldást: a vékony és a vastagabb falat is, A fÜstÖl kamra bal oldala a vékonyabb falat mutatja, amikor aZ élukre állítjuk a klasszikus méretŰ téglát, a másik oldal pedig a vastagabb falat, ahol a vastagság megegyezik a tégla

jlnek A 3.20. ábra mutatja mind a

két

-L
-T
1-

hetetlen dilatáciÓs hézag, a és a kÜlso ÍalazaI kÖzÖtt

A szélességével. képen j l láthat aZ elkerÜl-

bels

acélkamra

O')

_l_
I

N

A fÜstol helyének megválasztásakor nagyon

Vakolat
AjtÓ

alaposan mérlegelni kell, hogy mekkora térre lesz szÜkségÜnk a kiszolgálásához. ArrÓl Sem szabad megfeledkeznunk, hogy a fÜst alulr érkezik a fÜstÖlobe, ami azI jelenti, hogy a fÜstvezetéknek árkot kell ásnunk, Vagy
l

fÜstÖl kamra alapját kell lesÜllyesztenÜnk A fÜstÖlot építhetjukrészlegesen a foldbe sÜllyeszIve Vagy egy másik épÜlethez ragaszt-

a

ha domboldalba építjÜka

fustÖlot

3.20. ábra. A

ftistol

Va is, A fÖldben

metszete

lév részeket azonban alaposan szigeteljuk a talajnedvesség ellen.

A méretek mm-ben 3.21. ábra. Az alapraiz kimérése

A méretek mm-ben
3.22. ábra. Az alap kiásása 3,23

48

')zni,

arasr

3bb :ken 'alat
a:tás
-

Az épÜlet ki számított méreteit a leheto legpontosabban áI kell vinni a terepre, CÖlÖpÖkkel, zsinÓrokkal ki kell jelÖlni azokaI (3 21 ábra) A munkát két ember kÖnnyebben tudja elvégezni, és sokat segít, ha egy egyenl száru,
ahogyan azt az ábra is mutatj a. Ezzel pontosan be tudjuk állítani a sarkokat, a derékszÖgeket, és ezzd pontosan be tudjuk tartani a terven

a fustÖl kamrábajut

acéllemezb l készÜlt fÜstÖlokamrát építÜnkbe ezeken áll majd
kereszttartÓkra

- lefedjÜk. Mindkett t alaposan szigeteljÜk, és hagyjuk alaposan kiszáradni A fÜstÖl kamra alatti alapba ha
rudat.
beÜltetÜnk két Vagy három keresztmerevít
H

derékszogu háromszÖgvo nalzot használunk,

asználhatunk például 20-as
tehetjÜk azI

CSZi

i-tan
.:artÓ
^

a

fÜstÖl kamra' Ezekre a

l_profilt;

i

eis
két

atá-

SZerepl méreteket.

véletlenÜl lehullott husokat felfogja A fÜstÖlokamra alatti lyuknak - amelybe a fÜstvezeték

a rácsot, amely a
fÜst

at is, 'alat :ikus ; abb

A mérésután foghatunk neki aZ alapok és a

torkollik akkorának kell lennie, hogy a

.eg la

.

:rÜ l-

ai^n

ra

Jyon

:erre

,llrÓl
^

sem

,agy
-t
^
^+

ogy

els lépésea beton alaplap elkészítése Legjobb' ha a betont bevasaljuk _ amely az egész f ÜstÖlo alapja lesz. A kÖvetk ezo lépésként Íelf alazzuk a Iuzteret és a fÜstvezetéket . A tuzteret jÓ min ségŰi té9lábol építjuk,Vagy a beton alapra Samott-téglával bélelt IuzIeret alakítunk ki (3.23, ábra). AIuztér falainak elkészÜlte után beÜltetjÜk a helyére az Öntvényb l készÜlt ajtÓt . Az ajtÓn legyen leveg áramlást szabályozÓ nyílás.

fÜstvezeték számára szolgálÓ árok kiásásához (3 22 ábra). Élesás val pontosan kÖvessÜk a kijelÖlt vonalakat, méreteket, hogy a Íalazásnál Vagy a beton ozásnál ne kelljen Zsaluzást használni' ha azonban a talaj nagyon omlÓs, vagyis a kiásott árkok falai leomlanak, akkor a zsaluzás elkerÜlhetetlen (A zsaluzáshoz a1ánl1uk az Építési abc Sorozat Zsaluzás és átlványzatok c. kÖtetét, CSer KiadÓ, Budapest, 2009) Az építés

biztosan a kamrábajusson, éS ne szÖkhessen el a téglafal és az acélÍal kÖzti dilatácios nyílá-

Son át. Ha a kÜlso fal vastagsága miatt a
méreteket nem lehet ennek megfelel en beállí-

tani, akkor acéltart k alkalmazásával betonkoszorÚt készítÜnk,erre egy réteg meSZeScementes malterréteget terítÜnk, és ebbe állítjuk bele a fÜstol kamrát. A napjainkban már

kaphatÓ speciálisan kályha Vagy kandallÓ építéséhez használatos malter legalább 1 ,5 Cm vastag legyen (3 24 ábra)

Az építkezés menete

A felfalazott Vagy kibetonozott alapra

jobb, ha a betonkoszorÚra - felrakjuk a kÜls fal els Sor tégláját. Meszes maltert használunk, de lehet meszes-Cementes maltert is
használni.

még

: dbe . asztala-

-rn k.

A felfalazott ég teret és a fÜstvezetéket eZ ut bbit egészen addig a pontig, ahol a fÜst
A fÜstkamra alapja

Fokozatosan lefedj Ük a vízszintes fÜstvezetéket egészen a Iuztérig aZ egész felfalazott alapot, ajánlott a lefedésnél acélmerevítket használni. Az egész fÜstol kamrát is felállítjuk az alapra. A kamra als része teljesen nyitott,
ezen át jut be a kamrába a fÜst A fÜstÖl kamra leállítását a 3.25. ábra mutatja

FÜstvezeték
; :

3.23. ábra. A kerti

fustol alapraizának

metszete

3.24. ábra. Az alap teltalazása és az acéllemezb készrilt ftisto! kamra alá készítettbetonkoszor

l

49

3.26. ábra.

talazása

Az acéllemez Íustol kamra

korbe_

nY/

\trv

Vv

\Jr

),,

\(,,

3.25. ábra. Az acéllemez Íristol kamra beállítása és a Ítistvezeték, valamint
a

t

zlér lefedése

s0

A kÖnnyebb tisztításhoz ajánlott. 2 aÍodémgerendák ossze_ kapcsolása. ábra.27. Ehhez a korbef alazáshoz alkal mazhatunk konnyített anyagokat (gázszilikátot stb ) Az építkezés menete pontosan kÖvethet a 3. A fÜstcs bels kerÜletén szintén Van egyfajta csÖpÖg kicsÖpÖg. amely aZ egész fÖdémet tartja majd Ne feledkezzÜnk a homlokzaton. és az 5. hogy így véd1e azt az ido1árás viszontagságaitÓl.2B. A fémcs aZ alsÓ részénlévo kerámiagyuruvel illeSZkedik a kamra tete1éhez. ábra) _ . 2 vízelvezet gy r 3. ábra. A tet szerkezet és a lehetséges 7 5 x 5-Ös kotés. Vagy akár teljesen elzárhatjuk a kéményt A szelep állítÓpálcá1a hosszabb legyen. és egy csÖvÖn át . 3 a2. a szelepet ugyanis elÖlr l állíthatjuk egy karral. BeillesztjÜk a fÜstelvezeto csovet a fÜstÖl kamra tetején lévo nyílásba (3. amellyel szabályozhatjuk a fÜst áramlását. A másod ik részben helyezzÜk el a kéményzáro Szelepet. 5 a csatlakozások kotések s simítás. f'=j I I I I a fels részéreegy vízelvezeIo gyurut illesztÜnk. Mivel a kéménybenkondenzvíz keletkezik.a kÜlso védofal Íalazását. ezérI I I I korommal egyÜtt belefolyik. amelybe a kondenzvíz a A szakember segítségétigénybe Venni. ábrán. A gy r(i már maga is szigeteléskéntm kÖdik. hogy aZ építményminél szilárEzuIán kezdhetjÜk dabb legyen F 1 A kamra els oldala nyitott marad. mint a tet elorenyÚlÓ része. ábrán láthat .27. kÖvetk ezik' A fÖdém Öss zeáll ításához célszeru kéménybeállítása után a tet elkészítése EI bb elkészítjÜk aZ alapkeretet. CSak ezt kovet en jÖhet a kÜl- 3. kivéve a keskeny oszlopokat aZ ajtÓ mellett Úgy. foleg akkor. hogy a tet nek jÓval t ]l kell nyÚlnia Miután a falakat felhÚztuk a kívánt magasságig. El bb csak a durva vakolást végezzÜk el. johet a vakolás. meg arrol.26. hogy az a1Iohoz szabadon hoz záÍérhess Ü n k. A téglákat kÖtésbe rakjuk. hogy a csÖvet tÖbb darabbÓl állítsu k Össze. kialakítása 51 . 4 a szarufa osszekapcsolás a. szarufa kivágott része.28. f leg a sarkakon. Bár megtakaríthatjuk aZ egyes részek nehézkes befaragását. ha a kÖtésekhez fémkapcsokat használunk. A tet szerkezet Összeállítása a 3. ha hosszabb A kémény Íelállítása a fustol kamra tetejére 7 kéményzáro szelep. ideig be van fŰtve a fÜstolobe Vagy télen .

Ez nem számít meghibásodásnak. amely a m kodés kozben magátÓl elt jnik majd.30a ábra) A 3' 30b ábrán láthat . c) a cserépfelrakás befejezése e! tti pillanatok . a zároszelepének szabályozokar1a rovid . ábra mutatja A kéménykialakítása modosíI1a a tet szerkezeÍéI is. hogy hogyan kell rakni az egyszer tet cserepet és hogyan a kÚrpcserepet. a SZer lef kéményelemekb l készíthetj Ü k.27.) Az Összeállított tet szerkezetet kenjÜk be penészedéstgátlÓ és tuzállo bevonattal. A tet cserepek felrakásánál ne feledkezzÜnk meg arrol.30c ábra mutatja a felrakott Cserepeket. hogy a tet n áI Vezet majd a ságot a kéménycsés a szaruÍa kÖzÖtt. A IŰztérben tÜzelÜnk. amely nem káros az egészkémény. f leg a fÜstÖl kamrát' Csak amij kor az egész építmény l kiszáradt és befÜstol dÖtt. ábra. A.31 . 52 . valamint a falakban lev víz. eZ aZ Üzemeltetés természetes velej ároja. a kondenzvíz lecsorgása a kéményfalán a bef téskor stb. A ÜstÖl f kéményét kész A tet szerkezet Az építkezés befejezése után a fÜstÖl t néh ánY napig hagyjuk száradni. esten i. ahogyan azt 3. b) a tet szerkezet metszete és a cserép felrakásának m dja. akkor a csÖvet tokéletesen szigeteljÜk' olyan h szigetelést válasszunk. majd befjthetÜnk.Ha nem lehet betartani az el írt távol- ségre. ezérI tet tet cserép H dfarkÚl hogy a kéményis téglábÓl készÜl. A kémény 3'29. -? 3. Az A méretek cm-ben 3'30. és a kéménykorÜli bádogozást. ábra.A fÖdém tervezésekor nem szabad megfeledkezni arrol. és ugyelÜnk arra. A házlk el reny ! tet szerkezete felett tudjuk beállítani. hogy a fÜst rendesen átjár)a aZ egész fÜstol t. feler sítjÜk a cseréptartÓ léceket. és erre kerÜl a legfels simítÓvakolat Erre homlokzati festék kerÜl. és egyben ellenáll a nedvességnek is (el fordulhat ugyanis beázás. Az egész építményt vízállo vakolattal vonjuk be' A durva vakolatra rabichál t feszítÜnk ki. A 3. majd a szaruÍára egyszeru tetofed modszerrel felrakjuk a hodfarku Cserepeket (3. A tet fedése a/ h dfarku tet cserép. amelyekre Ezután befejezzuk a vakolást. Mielott valÓban fÜstolni els IuzgyÚttásnál a fÜstvezetékben kondenzálÓdnak az égéstermékekés a IŰziÍában.a kéménykorÜli kész bádogozás és a kripcserepek felrakása kezdenénk az Ú1fustÖl ben. legalább 24 oráig Üresen mukÖdtessÜk. foghatunk hozzá a val di fÜstÖléshez. így a fÜstÖl t elég néhány évente egy- FelépíthetÜnk azonos Vagy csaknem azonos elven mŰkod fÜstÖl I azzal a kÜlonbséggel. hanem oldalrol. hogy az utols sornál kisebb az átfedés. a Szelepet nem elÖlr l.

b) olasz stílusrjr fustol s3 .tb be ittal.9' zro\ .31. o TVA l o <erÜ sték egy<ész ke O ta o "o o on b) 3. a) rény >zért tet ) nos )gel. t azt tása epítU 'ob o' .0.rled- ivolkkor rige- da észI nek ) lzvíz . Falazott kéményíÍ Íristol a) hagyományos kialakításrj fÜstol . dés.o :a\t" u o ev" !oo' o o. ket. ábra. lára ekre lÓd5rán zeru :eto- Teg .

Az ábrán bemutatott példán sík terepre kellett fÜstol t építeni.3 . A t lságosan rÖvid fÜst- f ÜstÖl típus megválasztás ánál és aZ elhelyezésnélmindig alkalmazkodnunk kell a he|yi viszonyokhoz. A m dosított méretek azonban ne nagyon kulÖnbÓzzenek aZ ábrákon feltÜntetettekt l. A kerti Ííistolmetszete. is A Természetesen aZ itt megadott adatokat és méreteket szÜkség esetén mÓdosíthatjuk a saját igényeink szerint. beleértve a Íiist<il alapját.Íustol k 3. magát a fÜstÖl t és a kÖzvetlen kornyezeIét kÖnny tet vel fedték. Yizszintes fustvezetékes A kerti fÜstol egyik l.ehetséges kialakítása az itt bemutatott típus. a tíÍzteret és a Í stvezetéket is A felá is t- I. Erdekessége a fÖld alatti fÜstvezeték és t ztér. tég Ia boi'i:. a benne lév zsír teljesen kifolyhat és a hÚrs is megéghet A: ér:. lÚg: Fo ^: ésa tor"' ték: gyc - alka tég a SZAC Afearn 3 goli illesz A A vel kap' \e Ös sz Íu. A méretek cm-ben 3.32. ha aZ id j árás kevésbéked- a3 7'z lalz ra rne saA'_ krr Az. nálhassák. (3. rr\ - vezo. így a fÜstÖlt hÚs tÚrlságosan felmelegszik. ábra.: 336 54 . hogy a fÜstolot akkor is hasz- afala 3 ala: 3_ A: tŰz-. vezeték miatt például a fÜst forr marad. := kifa. = teg.

' -N -ltTi*-3 1 A borításhoz használhatunk kÖvet vagy mŰkÖvet is. amely egészen a fÜstÖl kamra alá vezeti a fÜstÖt A f ÜstÖio oldalnézeIéta 3. A kamra anyaga lehet -l 3. Nem tÚlságosan alkalmas a fÜstvezeték bélelésérea samott-tégla. A fristol kamra teteje. a kuls Ú1ra csak a jÓ min ségu oÍ_pz. mert csak így biztosíthat a tuztérbe áramlÓ leveg pontos szabályozása a leveg nyíláson át' A tuztér lehet hagyományos. amelyen látszik illesztÜnk Össze. a rostély és a hamutárol . ebben építjÜkki a tŰzteret és a fÜstvezetéket. olyan kivitelben. bele^ értve a Íalazatot. amelynek nagyon er s a nedvszívo képessége._J A fÜstelvezet t tégla (kéménytégla)vált be leginkább. ábra. felállítjuk rá a fémb l készÜlt fÜstÖl kamrát.35' ábra. a fÜstvezetéket és a tuzteret is' A tet t Szaggatott vonallal jelÖltÜk.37. ábl ra) Az a legjobb megoldás.éS teljesen tégla. hogy aZ égo fa alulr megkapja aZ égéshezszÜkséges oxigént. l-3oo+3ooJ l--- 396 x 716 380 x 700 600 6OO kamra f méreteit és aZ elolnézetét a 3. jobbra az felfuggesztés pontos raiza ail - 55 .32. hogy a fÖld Ülepedésével ne vetemedjenek meg.34b. a pÓrusos Íalazoelemeket Sem a) ffi r b) A fekvo vezetékek lehetnek kerámiacsÖvek is. amely ellenáll a gyenge SaVaS és lÚrgos hatásnak egy aránt' a1ánlott téglával bélelni. ha ezeket vízszintesen is Össze lehet illeszteni. ábra. ábra a fÜStÖl metszetét mutatja.33. t -. A fÜstÖl alapja aZ árok. A pergola alatt elhelyezett ftistol oIdalnézete Fontos. ábra mutatja ryu zsz-3d- a:a A tŰztér ajtaj ának jÓl zárodÓnak kell lennie (3. ill. ábra). vagyis kiÍalazni.36' ábra mutatja. de alkalmatlan erre a célra a porusos és az Üreges szabad alkalmazni. beépítettrostélyos. ha a tuzteret tuzállo samott-tég lával bélelj Ük' . de rostély nélkÜli is' Ez utÓbbi esetben elég a tŰztér al1ára egy lábakon állo egyszeru rostélyt állítani (3. b) a t ztér ajtaja A méretek mm-ben A fÜstÖl alap1ához té9la a legalkalmasabb építoanyag.rrne '- JYA eg- r fe1e:ján 3. ne torjenek el. és a fagy se tegye tÖnkre. amelyeket kályhaépítéshez használt gittel 3. amely el segíti. a) a tíizlérmetszete. Ha elkészÜlt és kiszáradt a Íalazott alap. Erre a célra a jÓ min ség l kisméret A méretek cm-ben 3'33. A vezetéket készíthetjÜk a kéményépítéshez kaphat elemekb l is. hogy a tégla ellenálljon a fÜstnek és a nagy homérsékletnek. A csÖveket alaposan ledongolt alapra fektessÜk.34.

. amely megvilágítja a fÜstol do hÚst. és valamilyen fedett helyen tároljuk Láthatjuk. amely lehet vé teszi.36b áb- T f. A méretér tÖbbszÖri \ -l. a merevít kre tesszÜk a lecsÖpÖgo zslrI felfogÓ tálcát . amelyet kintr l vízcsepp alak lemezdarabbal zárunk el. A fÜstelvezet a fÜstÖlend élelmiszert Ha a fÜstol t valamint kondenzvíz-elvezeto elemet' A f ÜstÖl kamra elÜlso oldalán nagy méret cs be ajt nyílás mérete 120. akko r ajánlott szigetelni aZ ajt t. így az kimozdíthatÓ jobbra Vagy balra' A jobb betekintés érdekében a kamra belsejébe. ábrán csak tá1ékoztat jelleg ek' és a helyi feltételek alapján határozzuk meg' A fÜstÖl formáját és szerkezetéI teljesen szabadon. . 38.32.36' ábra. annak egyes részleteit és a szerkezeIi megoldásait ábrázol1a. faborítást' használjuk. hogy milyen gyors a fÜst áramlása a kamrában. ezért gyakran kell tisztítani' 3. SzereljÜk a 1 30 mm legyen. 2 h mér .35.. hogy aZ ajtÓ kinyitása nélkÜl ellen rizzÜk a fÜstÖlés folyamatát. hogy a ren- Úgy tervezték meg.a fustol kamarát is beleértve _ fábÓl készult fÜstÖlot mutat.38. ábrán találjuk. Erre a célra tokéletesen megfelel. kivehet rostély fáb l készÜlt' A kamrát aZ ido viszontagságaitÓl gy is védhetjÜk .0.2 mm Vastagságu acéllemez. ábra egy teljesen . a r a1ta1ára kukucskálÓnyílást (3. A kukucskál egy mintegy 3 Cm átmér j nyílás. hogy ne szŰkítse le a felszállÓ fÜst tját. ha belulrol deszkával béleljÜk' Vagy kívÜlr l kap is télen olyan nagy. Ez akkora legyen. Az elektromos munkáknál tartsuk be a biztonsági elokásokat ' Az égo burája nagyon gyorsan berakÓdik fÜsttel és más égés3BO b) kukucskálonyílás fÖlé egy kis fényforrást er síthetÜnk.39. A beépített rostély nélkuli trÍztérben alkalmazhal . L o N *l termékekkel . 1 aÍu.37. e fÖlé kerÜl a homéro. A fÜstÖl folé építettkonny tet Vagy pergola méretei a 3._ = A 3. ^ amelyet vékony lemezb l készult takar fed 7 a kondenzvíz elvezetése. A fÜstol kamra méreteit és aZ ajt felfÜggesztés részletes ra1zát a 3.B. 5 a 3.hogy kÖnnyen be tudjuk Van. ábrán lév részlet - prÓbával állapítjuk meg. annak alapján.33. éS a be a szabályozoszelepet. ábra. még a roSSZ id k bekoszÖnte elott szétszedjÜk. r A fÜstÖloben az a1to fÖlÖtt helyezzÜk el a hÚstarto rudakat. Az ajtÓ legyen rakni A fÜstÖlo ra) készíthetÜnk. Ezt a f ÜstÖl t -r-_ 3. 4 az ajt keret. hogy a f Üstol kamra is 3.ha télen nem akarjuk használni ' hogy sszel. ezekre akasztjuk kamp kkal 600 a) A méretek mm-ben 3. a) A Ítistol kamra elolnézete. . és a 3.1 . A ra)Z alapján szabadon variálva sokféle me9oldást találhatunk a legegyszer bb f Üstol kialakít ásához. ham u: vezete terítik hrirs le aljába 56 . a Sarkok pedig 30 x 30 Vagy 40 x 40 mmmerevítésére eS szogvasat alkalmazunk. b) ftistol kamra ajtaja kukucskál nyí!ással. 3 kukucskál nyí!ás.35. A zárolemezI egy Csavarral vagy Szegeccsel er sítjÜk a lyuk folé. ízlésÜnknek megfelel en alakíthatjuk ki a fustolésre várÓ élelmiszert' A kamra alj ába.

a '= fogÓ : - : szÖri 1 - ' kítse 0gy . ábra' Egy másik lehetséges megoldás a Íáb l késztilt kamrájrl Íiistcil 7 a ÍÜstol alapja a trjztér. 6 dr tb l készult acélrostély.. amelyen ontvényb l készult ajt vani 2 a t ztér beépített rostéllyal készult. a . amelynek kamráia hÚst fáb l késztilt :- a hÚsckkal ?)a.'en- 3. amelynek ugyancsak kulon a|taja van. = "Ősít- 1 lizaEyon =gés3. kulon hamuténel.aljuk ='gola -. amelyet a terep d lésszogével azonos szogben vezetunk.38.és Íagyáll téglákkal van bélelve. aban J j esz- ! . 4 a Íustvezeték kerámiacs b l készult. 5 a fustol kamra aljába' a fustvezeték torkolata Íolott a fust áramlását lassít rudakat helyeáek el. 7 a rostélyra kerÜl a lecsÖpog zsírt Íelfog tálca. . ábhogy stÖlés 3cm f . ekoz' acján .: télen :l ri el az ha kap :c . alakÚ r: egy . hogy a tustolt hris leessen a fustol kamra fenekére. =Ce.l :3 rke^t eg- =-át is arnak ::asait :' alva J 3gys:Ö lot 'a is ag sá- - - arjuk dok iyen ). 3 a t ztér h .' Ölé. amelyek egyben szét is terítik a fustÓt az egész fustol kamrába.39. Ftistol berendezés.\-l* .. 8 a fustol kéménye 57 . amely megakadályozza. ábra.

hogy ennek aZ alapra gyakorolt nyomása meglehet sen nagy. ábra is mutatja. A Íustol kamra alatti zteríi fustol beren dezések A fÜstÖl kamra alatti IuzIérrel készÜlt fÜstÖl berendezések valÓjában aZ eredeti fÜstolési m dszerre épÜlnek. Ezek varázslatos építmények. éS atuzteret mélyebben. amely hasonl mÓdon mŰkÖdik. hogy egyszer bb a szerkezetÜk. mikÖzben ledÖngÖljÜk. Ez azI jelenti. ahol sokkal rosszabb a ban Van aZ ajtonyílás.40. dulni. de a munkát bízzuk inkább tapasztalt k mŰvesre' A 3. ha t. A fÜstÖlon nagyméretrj ajtÓ Van . de készíthetunka kamrára oldalrol is ajtot fÜstvezeték mer leges a tŰztérre. hogy ezek használata.44. amelyek tuzIere kÖzvetlenul a padlo alatt volt.Íoleg a kezdok számára _. ebben aZ esetben a tuztér alját is magasabbra kellene tenni. Mielott azonban nekifogunk egy ilyen épuletet megépítéséhez. de Ugyanerre a célra alkalmas a rozsdamentes acél iS. Íalazolt kemencék kéményébe építettek fÜstÖl kam rákat. majd a felÜletét elsimítjuk. Ezeknek a berendezéseknek aZ el nye. hogy alaposan szigeteljuk es éppen nem használjuk a fÜstÖl San Van a talajvíz. vagyis valÓjában aZ osztrák_Magyar Monarchia terÜletén .. A telek emelkedését a mUnka kÖnnyítésérehasználjuk ki' Sok Íáraszto foldmunkát sporolhatunk meg vele. Ennek a nyomásnak aZ ellens rlyozás ára megfelel ' teherbírÓ.35. ÜgyeljÜnk arra is. A fustÖl t egy fal mellé építették. tÜzel tér alját azokon a helyeken. amelyeket kívÜlrol kerámiagranulátummal delkezésre állÓ hely szukossége miatt a fÜstÖlonek helyet adÓ építményt.lehet magasabban is' ahogyan a 3. El bb A betont alaposan Újabb beton réteg kÖvetk ezik tek. ken. A vezetéket kerámiacsÖvekb l állították Össze. megkÖzelítése. eZI vízmértékkel ellen rizzÜk' Az alaplapot hagyjuk meg szilárAz alaplap elkészítésének leírását megtaláljuk minden építkezésikézikÖnyvben. a fÖldbe ásva alakítják ki. ezen keresztul rakhatjuk be a fÜstolend hÚrst ' Az ajtÓ fÖlé. Ugyela nagyobbra no a távolság a tŰzIér és a fÜstÖlésre felakasztott hus és hustermékek kÖzÖtt.36' ábrán. ábra). a hátrányuk viszont . vagyis a fÜstolés nagyobb szakértelmet kíván. ábrán láthato fÜstol típust ismertetjÜk. Hasonl megoldásokkal találkozhatunk olaszország északi részénis. hogy lyezzÜk el a tuzIereI' Napjainkban ÚJra divatba a kisebb kerti épuletek alapjait és falait k b l készítik Az ilyen épÜlet nagyon j néz ki. hogy a tuztér. Ezzel ami Segíti a fÜst lehŰlését. A Iuztér akkor Se legyen víz alatt. A ra1zon ugyan ennél magasab- a talajszintre tenni.4. f leg a hegyvidéki terÜlete- Napjainkban ma is gyakran találkozhatunk A kÖvetkez kben a 3. a fÜstÖlt hÚs magasságába kerÜl a h méro. A kÖnyvben már leírtak alapján mi is készíthe- Az alaplap jÖtt. hogy a f ÜstÖl t magasabban. hogy mélyebbre helyezzÜk a Egy másik megoldás a fÜst Útjának meghosz- gyakran kombináltak kenyérsÜt kemencével. korábban ugyanis a kÖr alak vékonyabb betonréteget terítÜnk a foldre. mivel ebben he- \AI A fÜst és az égéstermék utjának meghosszabbítását gyakran Úgy érik el. vagy számítani kell nagyobb kre. hogy a beton (3 43 ábra) . éS ezekben f ÜstÖl- felulete vízszintes legyen. A tuztér alja ebben aZ esetben mintegy B cm-rel lehet aZ ajtÓ alsÓ pereme alatt. Vagy kihasználják a terep egyenetlenségét. 3. tudnunk kell. felulr l rakhatjuk be aZ árut.40. és a Iuztérhez lépcsokÖn juthatunk le. llyen megoldást láthatunk a 3. erre kerÜl a betonozáshoz használt acélhálÓ' majd alaplapot kell készíteni(3 42 ábra). ilyen fÜstÖl kkel például Magy arországon Vagy Horvátországban.amelyek j l illenek a mai családi házakhoz is (3 37. ezzel belul és meghosszabbíthatÓ a ÍÜst Útja llyen fÜstÖl ket szabbítására. id nként meglocsolj uk vízzel' tunk olyan fÜstol berendezést.szÓrnak kÖrbe A f Üstolokam rába a fedél levétele után. á. HasonlÓ megoldásnak számít a vidéki gazdaságokban a beépített ÍÜstol . r. vasalással meger sített t 3. l feletti tér falazását nagyon j min ségben kell elvégezni. ábra mutatja a fÜstoloháziko építését Atuztér ajtaját nem kell kozvetlenÜl . paraszti. vagyis a h forrás nagyon kÖzel Van a fÜstol kamrához. ahol maga- ni kell arra is. s8 .

Klasszikus ..41.40. Fal mellé építettÍtistol . ábra.3. ábra.kerti házik '' típusti fustot berendezés 3. foldbe építettt ztérrel s9 .

45. ábra.44.3. A téglákb l készítettbé!és (a 1t 60 . ábra. Az alaplapot be kell vasalni. Az alaplapra épul talazal J.43' ábra. ábra.42. és kell teljesen megszilárdulni hagyni 3.t 3. A betont tömörítjük' majd lesimítjuk 3.

45. A második zárlapra helyezhetjÜk a lecsÖpÖg zsírt felfogÓ tálcát. mivel akkor a kéményenát torro fust távozik. ábra mutatja . ábra' A kerti házik típusti ÍÍisttilkeÍesámetszete 1 ztér ajtaja a szabályozhat leveg nyílásokkal. amely a fÜstÖt a szélekre vezeti. 2 a beépített rostély nélkuli tíj^ér. ezálIal a fÜstot a kéménybe tudjuk vezetni' A fodémet tuzáll anyagokbÓl kell készíteni.46. a fÜstot aZ els zárlap kÖzepén lév nyíláson els változatot a 3.46. el bb téglá- talajszinten Van. Példa erre a 3. A fÜstÖI bels szerkezete. éS ezzel jobban szétoszt1a a fustÖt a kamrában. A fÜstol d hÚrsok folÖtt osszeszukÜl a fÜstol . Az amely azt mutatja. AZ 3. vezetjÜk át.3 a Íustol kamra a|ja (a második zárlap) a fl'ist elosaására is szolgál al 61 . A tuztér a els zárlap felett Van egy másik. els sorban a fÜst elvezetése kétfélemÓdon oldhat meg . majd kÖrbeépítjÜk termésk vel. Ez azonban nem jelenti. mivel a ho felfelé áramlik. hogy a tuzteret kÜls k IuzIér belsejét h áll téglával béleljÜk. beépítettrostély nélkÜl.A val rakjuk ki. és f leg a fÜstÖl bemelegítésekorkárosíthatná a fodémet. ábra. hogy le kell mondanunk a burkolatr l.

3 a fÜstol kamra alja (a második zárlap) a fÜst elosztására is szolg ál. amelyre a lecsÖpÖg zsírt felfogo tálcát is bítjuk a fÜst Utját). ltt a hátsÓ áramlást használjuk ki. A Iuztérbol a fÜstÖt el bb elore. 5 a hajlékony. 2 a beépített rostély nélkÜli t ztér.47. 62 .A második megoldás a 3' 47. de ezzd a mÓdszerrel meghosszab- a falba épített ék mentén a fÜstÖl kamrába' A fÜstÖlo alsÓ lapja tehát a fÜstvezeték felso része. 4 a lecsopogo zsírt felfog tálca. ábra. innéI az els zárlap felett a hátsÓ fal lrányába áramlik. Falhoz építettkerti ftistol 1 a tuztér ajtaja. rozsdamentes acélb l készÜlt. akkor az a1tonyitáskor egy kevés fÜst biztosan kiáramlik. hogy a fÜst minél jobban áI1ár1a a fÜstÖl do hÚst' A fÜstelvezeto hajlékony. rozsdamentes acélbol készÜlt cs szigetelése 3. a tuzIér ajtajának irányábavezetjÜk (ha id el tt teszÜnk atuzre. ábrán bemutatott fÜstelvezetés' A fustÖlot a k kerítéshez építették. majd folytatja Útját bevezetésével ellentétes oldalon helyezzÜk el. amely a szilárd tuzeloanyagÚ kandallÓkhoz és kályhákhoz is alkalmas elhelyezhetjÜk A kéménynyílását a f Üst I H 3.

amelyet helyben használt építanyagokbÓl építettek fel fÜstÖl a A fÜstÖl alsÓ része. éS így a fÜsta szÜkséges A fÜstÖlo homlokzaIát faburkolattal boríthatjuk A fÜstÖl fémbol készulI ajtaját is . amelyben a tuz\ér és a fÜstvezeték kapott helyet.álcázhatjuk'' faburkolattal. aZ enyhén emelked talaj lehet vé tette. ami fÜstÖl kamra beleillik A els a szokatlan tet nek kÖszÖnheto. és Összhangban Van a kÖrnyezetével és a helyi építészeti stílussal. ami nagyobb nedvességtartalmat jelent Emiatt a fÜstÖléshez elokészített IuziÍát Óvni kell az id járás viszontagságaitÓl. meglehet sen gyakran esik az eso. például IŰzállo gipszkarton lapot A még nagyobb tŰzliztonság végett a fémbol készÜlt ajtÓt bevonhatjuk alumíniumfÓliával. a vidéki épuletek jegyeit magán visel fÜstÖlot láthatunk például megfelelo típus kiválasztásakor vegyÜk figyelembe a helyi építészeti hagyományo- A fustÖl kamrát fémlemezbol készítették.48. hogy a régiÓ hegyvidéki jellegu. máshogyan ha hétvégiház mellé építjÜkVagy egy vidéki család i ház udvarában f og álln i ' A fÜstolot Űgy helyezték el.44. Azígy elkészítettkerti fÜstÖlo megfelel a legszigorÚbb esztétikai kÖvetelményeknek iS. ahogyan aZ ajtaja is mutatja ' Az építés során kihaszn álták a terep adta lehet ségeket . A helyi építészetjellegét. ahogyan azI aZ á ra mutatja. IŰzIér mer legesen helyezA kedik el a fÜstvezetékre.-1 3. A teto megoldása 1elzi.49. hogy a tŰztereI alacsonyabban A t kÜlonállÓ épÜletben helyezték el. és kÖrbefalazni. vezetéknek meg tudták adni emelkedést' helyezzék el a fÜstÖl al1ánál.. kÖrnyezetbe . elég csak a felszínen elhelyezni. durván megmunkált kob l építették. A kat. A burkolat alá azonban tegyÜnk egy réteg szigetelést. a terep adottságai lehet vé tették azI iS. hogy a vezetéket ne kelljen a talajba sullyeszteni.^J$ri. ábrán.5. i/-^f . és egész télen megmarad a hÓ. Egy hegyvidéki hétvégiházhoz tartoz Ítistol 63 . amely a hot visszaveri a fÜstÖlokamrába. Egyéb típusu fristol k Természetesnek vehetjÜk.3. és a régiÓra jellemzo építoanyagokatis. ábra mutatja. ábra. hogy máshogy fog kinézni egy fÜstÖl egy nagyváros peremkerÜletében állÓ család i ház kertjében.de készíthettéglábol is' A bels SZerkezeti megoldásokat és a méreteket a 3. Az 3.. elsosorban a videki pillantáSra megragadja a látogatoI az épÜlet aszimmetrikus jellege. hogy a fÜst szabadon haladhasson felfelé.

54. A hagyományos fÜstÖlési m dszer.Vagy níncs rá megfelel helye. ábra. és megkoveteli a h s szakszer el készítését. igényelnek. ábrákon bemutatjuk 64 . ahol éppen használni kívánjuk.50.6.49. a hétvégiházba Vagy kerti borítiján).3. Vagy nincs ideje annyit foglalkozni a fÜstÖlésSel. Napjainkban azonban már ilyen eszkÖzoket is forgalmaznak.. Az el z ép ilet keresztmetszete 3. kezelhet k..A méretek cm-ben 3. miveI kÖnnyen amely hideg fÜsttel tart sítja aZ élelmisZert. amilyet és amennyit ezek aZ eszkozÖk mŰkod a fÜstolés maga is komoly felkészÜléstigényel. Vagy építtessen. Nem mindenki engedheti meg magának. a Slo MOTEL által forgalmazott hordozhat fÜstÖl ket (az elérhet séget l. ezért sokaknak jÓl 1Ón az egyszerjbb megoldás. a kÓnyv hátsÓ partira. Hord ozhato fustol k A piacon aZ elektromos Vagy gázzal grillezokészÜlékeknek már rég ta rengeteg fajIá1a kaphatÓ. a házilag fÜstolt termékek kedvel i azonban sokáig nem jutottak elektromos Vagy gázÜzemu eszkÓzÖkhÖz. vihetjÜk oda. A hordozhat fÜstol k éppen a gyors alkalmazás céljait SZolgálják. hogy hagyományos kerti f Üstol t építsen. A 3.

H o rd ozhat . faszenes. kÖzÖsségeknek aján lju k' ra. ábra. hordozhatÓ Mérete: 100 x 39 x 28 cm. Fustolésre el készített sz zpecsenye' marhanyelv. 65 . halrács rostély f részpor. Elektromos csatlakozás: 230 V' A f Üstolési h mérséklet: hal és hÚs esetén 70 '. Tomege. marhaszegy A gép típusa' hobbifustol . A fÜstÖlési id : hal és hÚs esetén 45 min száríIás + 45 min' fÜstÖlés.51.B0 "C. pulyka_ és csirkemel|. A fÜstolési h mérséklet'hal és hŰrs esetén 70'. Kapacitása: 28 db pisztrán g vízszintesen Vagy 40 db f Ügg legesen A felf tés m dja: elektromos gázos. szárítás + 45 min. 35 'C. gázos. akasztÓkampÓ. 20 kg. sajt esetén max. ÍÜstÖlés' A készÜléket kisebb baráti Összejovetelekh ez a1ánljuk. Méret: 85 x 39 x 28 cm. Elektromos csatlakozás. ábra.3'50. csepegtet tálca. 230 V. e e ktro m os l(it(5szállal ftistolcí a) a gép kÜls képe . akasztÓkampÓ-tartÓ.. faszenes. A fÜstÖlési id : hal és h rs esetén 45 min. 'B0 'C. Kapacitása: 20 db pisztrán g vízszintesen Vagy fÜggolegesen Fels tés modja: elektromos. fÜstÖl portartÓ . fÜstolés' sajt esetén 90 min. sajt esetén max. TÖmege: kb 17 kg. fÜstÖlés A készÜléket nagyobb társaságoknak. 52. kb. b) a gép tarIozékai. tŰIoszál A gép típusa: hobbifÜstÖlo cikkszáma: WD630095 3. cikkszáma: WDBB095. sajt esetén 90 min. Az fustolés után el(5z ábrán láthat termékek elektromos f Űtos zállal. áb f thet l 3. 35 'C.

Mind 66 . tormahabbal kínáljuk s 3. ÍÚsto/ése l{ozzávalok: 6 db megtisztított. ::f *.54. A pontyszeleteket ráhelyezzÜk a fÜs(a rácsokra aluf liát tehetÜnk.. amikor beindul a fÜstolés lecsÖk- líi J'.. 30. A pisztrángokat a citromlevével meglocsoljuk.. halakhoz és sajtokhoz. BekészítjÜk a Íurészportart tepsit.*Qtrry . Az elkészÜlt halat melegen is tálalhatjuk kapor. TÖmege. elektromos ÍíitésíÍ ftistol kamra A gép típusa: Profi 48. libamáj Vagy 48 db pisztráng' Elektromos csatlakozás. Ponty A f tÖl rácsaira pontyot szeletekre vágjuk.50.Vagy tormamárIással.. ElkészítjÜk a páclevet.. 14 kg hÚs. 1 L víz. $ i 1i i 1 t li kentjÜk a h mérsékletet 60 "C-ra. kibelezett édesvízipisztráng. cikkszáma: WD0033.. ábra). 35 x 45 x 85 cm. A fÜstol alkalmas hÚsokhoz. '160. 10 g durvára darált színes borskeverék.:lit- _. Citromos és szeres pácba tesszÜk és 2 orán keresztÜl pácoljuk. vízben feloldjuk a sÓt és a Cukrot. 45 kg' Kapacitása: 8 db csirke . ábra. Tomege: 40 kg.r#. ponty)' a szárnyas és a fÜstÖlésre kiválÓan alkalmas bárányhÚs. 40 percig végezzÜk a fÜstolést. Hidegen balzsamecetes salátaágyon.. cikkszáma: WDHO4B. így pikáns szaftot kapunk).'}.i{'':ii:*. 230 V.:i{Ídli{$#i#9iE' . egyenként tormalevélbe Csomagoljuk.l. virslit. 10 dkg SÓ.. de a kevéssémegfÜstolt szalonnát Vagy fustolt hÚsokat is' P a zoldség. isztráng pácolása. Bekapcsoljuk a frltést és a homérséklet-szabályozon beállítjuk a kb' 70 "C-ot. Mérete.40 percig fustÖljÜk és a fÜstolés befejezése után még 5 percig a fÜstÖl t zárva hagyjuk' A pontyot f tt burgonyával vagy kenyérrel tálaljuk. 3. a a halak a diszn -' (lazac. szalámit..1. 1 csomag friss kapor. kozÖsségeknek ajánlj uk. Mérete. ábra. Nagyobb társasági Összejovetelekhez. ] 15 x 45 x 36.j' j'' I 0 fa H* A Néhány finom recept pisztráng.20 min. 3'53. éS 40 percen keresztÜl így vég ezzÜk a hokozlést (kÖzben nedvességet veszít a pisztráng: izzad). 5 dkg cukor. Kapacitása' 40 db pisztráng. Kéménybekothet rozsdamentes. Fustolt csirke A fÜstÖléshez a legmegfelel bb a bor nélkÜli csirkemell vagy a kicsontozott comb.-.5 Cm. ajt t becsukva elindítjuk a f jtést. megkÖtÖzzuk és a s s oldatba elmerít]Ük H jvÖs helyen 24 orán áI pácoljuk FÜstÖlés el tt a tormalevélb l kicsomagoljuk leszárítjuk és kampÓra akasztva a f ÜstÖlobe tesszÜk (l. a gombák. Profi étterml. h sfÜstolésére A készÜléket éttermeknek ajánljuk' sajtok és specialitásként a di és a mandula. panzioknak. 1 db citrom. A fÜstÖlési id : 10' . gázuzem i Íustol A gép típusa: Profi plus RS40. 'C' A fÜstolési h mérséklet.:. meg szor1uk a színes borskeverékkel és finomra vágott kaporral. 6 db tormalevél. A melegítéshelyett utÓfÜstÖléssel frissíthetjÜk fel a megvásárolt kolbászt. "180 Alkalmas: hal. majd 1 5 percig a fÜstol ajtaját kinyitva szellozIeI1Ük. citrom- mal.

30 percig fÜstoljÜk. csirke. A fÜstolt csirkemellszeleteket kenyérrel és f riss zoldségsalátával tálaljuk. 40 percig B0 oC-on tartjuk a h rst. 20 g fokhagyma.. k. vízzel. a sÓs vízben ázIaIjuk (attÓl fÜgg en. Ez a kulonleges folyamat kombinálja aZ aromatikus fÜstolés el nyeit a párolással. és 35. szikkasztjuk. A fÜstolés befejezése után a fÜstol t még legalább 5 percig zárva hagyjuk. Konyharuhára szor1uk és hagyjuk me9száradni. így elkészítve f fokhagyma. Látsz lag eZ el|entmondásosnak de a h st val ban fÜstoléssel. a vágási Fustolt sajt 3. éS sajtot mazzák. majd a fÜstol rácsaira helyezzÜk. hogy el szÖr beindítjuk a ÍÜstot. Amerikai grillez tustol k Félkemény Vagy kemény sajtok alkalmasak a fÜstoléSre. t jnhet. Tabasc t tehetÜnk.a 10ZAC. peosenye. 20. a sÓs vízbe mé9 pl.30 percig f ÜstoljÜk.ztÜ l tartjuk. Ezek a készÜlékek az un. és ezzel egyidej grillezéssel .40 percig fÜstÖljÜk.vél. Ha még pikánsabb ízt szeretnénk. 20 percig fÜstoljÜk és mé9 további 5 percig a és tÖltelékekbe használjuk. amely a ho hatására lassan megsul. kesudi a f részpor Üstjét l a Üstoléssel inom illatot és egészen Új ízt kapnak. amire egyenletesen egy salátákba. 1 darab rÖIt fÜstol kivál ' réteg hámozott diÓt Vagy mandulát sz runk. éS kellemeSen pikáns lesz) A csirkemelleket a fÜstol rácsaira helyezzÜk és mintegy 30'. megtisztított.. diszn hÚshoz.. ázsiai konyha ételeibe. . mártásokba t zárva hagyjuk' Borhoz és sorhÖz ES . foldimogyor. 4 ev kaná| ev kanál fehér borecet.Ük 'o ig 3Ur- felÜlete szép rÓzsaszín lesz.40 percig f ÜstoljÜk a hrjst' Hidegen.20 'C-ra h tve tálaljuk ajtÓt becsukva 40 majd a sajtdarabokat a rácsra helyezzÜk. hogy mennyire legyenek s sak). 1 dL étolaj. A megtisztított szuzpecsenyét egyenletesen bes zzuk. A fÜstol rácsaira aluf liát helyezÜnk. A fÜstol rácsalra aluf liát helyezÜnk. 2 gerezd megtort 1 ev kanál méz. nyársakat is meg lehet fÜstolni. BekészítjÜk a Íurészport és Íelizzít1uk. Úgy. 4 ev kanál sz csirkéhez' f feketebors. . Másnap kamp ra felakasztjuk a fÜstol be. .40 percig fustolÜnk. A Toltott gomba megtoltjÜk. 1 olívaolaj. és a fÜstÖlés után még legalább 5 percig a zárI fÜstol ben hagyjuk' fÜstoljÜk. és tésztas alátába Vagy zoldséggel egyÜtt bagett toltelékeként is felhasználhatjuk. (Ü rd li 35.. Kihrilve aprÓ csíkokra vághatjuk. aZ 'C-ra beállítjuk a gépet. megsz rjuk a borssal és bedÖrzsÖljÜk reszelt Vagy pépesített fokhagym ával. bor nélkÜli csirkemellet papír torl kend vel szárazra tÖroljÜk és keleties ízu pácba helyezzŰk KorÜlbelÜl B orát Keleties csÍke mell és a fÜstol rácsaira hely ezzÜk' Nagyságuknak csiperkegombafejeket enyhén megs zzuk megfelel KÖretként fogyasztj en kb. fÜstÖl t zárva 'J s- gv .2 percig el ételként tálaljuk' Fustol dio és mandula f f A Keleties páclé Ajánlott halhoz. 1 orán és mandula L vízben féI csésze tengeri s át' hagyjuk. és az qIot becsukva elindítjuk a f tést . rrÍsÍo/ése Nozzával k '' 2 db hárty ájáIol megtisztított szuz- S s di 112 A és még további 5 percig a t feloldunk. pácoljuk (a h st így jÓl áI1ár1a a páclé.. 5 dkg s . u .melegen is tálalhatjuk. amely kÖzvetetten locsolgatja a hrist. Meleg pástétommal Vagy kedvenc tÖltelékÜnkkel csiperkegomba nagyobb fejeit pikáns Megsz rhatjuk sajttal és még 1 . a h mérsékletet 60 'C-on Sertés sztizpecsenye pácolása. vízpárában készítjÜk el. rissen reszelt gyombér. 10 g durvára darált színes borskeverék. . Kb. sÓ és f rissen jamártás. kacsához és mandula. mind pedig más hŰrsb l készített A Fustolt gomba rJla.7. di .tjÜk A de sto lt zett Jkg db . . 24 orai pácolás után lecsorgatjuk.. pontosabban gozzel tortén grillezo-fÜstolési m dszert alkal- 67 . . majd a 1 B. amelyre egyenletesen egy réteg di t Vagy mandulát sz runk' 20 percig fÜstÖljÜk di t vagy mandulát kb. A sajtok fÜstolésétegy szakaszlan végezzÜk.

Valahogy így keletkezhetett eZ aZ m ételkészítési dszer. erre szÓrhatunk illatos fadarabokat. H vel. A felfed ezoutakra nem vihettek amerikai fÜstÖl . H iszen a kemény f érf iakkal. Egy grillez mindig feleltek meg mindenkinek. hogy lassabban égjen és tÖbb f Üstot ejlesszen KísérletezhetÜnk tobbfajta fával. A képen láthatÓ ajt lehet vé teszi a kényelmes tÜzelést. Az els látásra nem gondolnánk hogy fÜstol . kéttárolÓs f rejtélyesnek tun . KezdjÜk kicsit a szokásostÓl eltér en Úrgy. minden zsír és kalÓriafelesleg nélkÜl' EzI a hatást a nálunk még meglehet sen ismeretlen eljárással érhetjÜk el azzal. akiknek oldalán coltok lÓgtak és kezukben winchestert tartottak. Ez a nagyobb méretŰ. leginkább hasonlít fémhenger belsejét mutatja a grillezo-fÜstolo faszénnel mŰkÖdik.55. kásával. Az amerikaiak el szeretettel használják a hickory Íát.és grillezohordÓkat s tap aszt a ato k a alapozv a ké szít k. amely hasonlít a mi ÍŰzfánkhoz. l r i magukkal egész konyhafelszerelést. Bepillantás a grillez s r t lr k s -Íustol hord ba honos diofa. mogyorofával. mint sÜlt hust Vagy szétfott marhalábsz áraI fÜsttel lehetoleg egyszerre és a leggyorsabban lehet elkészíteni minden ételt. amely egy Amerikában 3. Ezt helyettesíthetjÜk például égerÍával..fÜstÖl grillt'' (3 55 ábra) . például nedvesíthetjÜk. szÜkami a Íozéshez és aZ ételkészítéshez séges. Az év század o EzI az ételkészítési technologiát az els telepesek használták. forrÓ gozzel és -fustol keresztmetszete A meglehet sen vízmelegítésreszolgálÓ fÜrd szobai bojlerre 3. hogy megtaláljuk a nekÜnk leginkább megfelel aromát.Az eredmény nagyon kÜlÖnleges. a h m éro mutatja a bels h mérsékletetés a grill kÜls oldalán lév fogantyÚrkkal kÖnnyen tudjuk szállítani is.56' ábra. Az Üreges fémhenger aljában elhelyezett tálban ég a faszén. hogy a hÚst zárI térben fÜstÖljuk. A fÜstÖl vizes kandallÓt elszerelték hoé rzékel vel. A gyerekek és aZ idosek néha mást is szerettek volna enni. éS a Serpeny ben Vagy kondérban készített ételek sem gyermekek és id sek is utaztak. ábra. elÖlr l felakaszthatÓ ajtokkal. de ugyanígy használhatunk 9yÜ- f. 3. amelyeket aZ igényeknek megf I felel en kezelhetÜnk. és mindennel. hogy bemutatunk egy profiknak készített. szaftos hÚs. n k.55' ábra. r C 68 .

Ez utobbinál vigyázzunk arra. ahogyan azt aZ els amerikai 3. Az elso valÓdi vizes grillezo1Üstol k ugyanis egyszerÚ1 fahord kbol készÜltek. e Zett -3tjÜk. bukk. rostéllyal és ajt val ellátott meggyÚjtott faszén heve felforralja a kÖvet- grillez hord a konnyebb kiszolgáláshoz arolos stÖl Az fels els '-. hogy ne dobja le a fedelet a kezo szinten elhelyezeIt tálban lévo vizeI. CSereSZnYe stb. megfelel vastagság Ú Íadarab thetÜnk és becsomagolhatunk alumíniumfÓliá- Használhatunk kifejezetten fÜstfejlesztésre el készítettaprÓfát. vashevederekkel ellátott és belÜlrol impregnált hord t átalakítani. - _Z3l és : :Z szárat AZ ?llban Kább ^ :- 1-.miután a fát aZ ég faszénretettÜk. =-zI a ='etlen S: zárI Az erosebb illatÚ fákkal. hogy a fels rostélyon sertésoldalas Van aZ állványban.'aÓan r ASZ- .57..58' ábra. legfeljebb 3 cm vastag). ITIO- ' gyÜ- egyszerŰen és gyorsan elkészíthettek' fáb l készÜlt. ezért ott vágjuk be A berendezés oldalán lév ajtÓn át Újabb faszéndarabokat dobhatunk a IŰzre. rostély felett találhatÓ a második' aZaZ grillezo. ha aZ étel a tervezettnél lassabban készÜl el.o = =sostÓl - kat szítik. ^ ettek : a Sef=''. amelyen további élelmiszereket készíthetÜnkel A képen láthatÓ. Az alumíniumfolia meggátolja a gyors égést.. SeÍ]^| =1epe- :Zen a : ba. Ezen a rostélyon készíthetÜnk kukoricát vagy burgonyát is. <loz. Szárnyasok készitéséhezátalakított grillez _ és fustol hord 69 . mÖlcsfákat (szilva. ezen a nagyobb hÚsda3. éS kész is volt aZ a berendezés.) is. és egy kevés vizet ÖntÜnk alá' A f lia a h hatására felf ÚvÓdik ezért ÜgyeljÜnk arra. Az oldalas Amerikában a legkedveltebb grillezési hÚsféleség . amelyet néh ány helyen kilyukasztunk. mint például a borÓkaVagy a lucfenyoÍa haszn álatával legyÜnk Óvatosak. :SZi A * cels . amelyekben mindenféle terméket szállítottak azŰ1világba' Elég volt aZ egyszerŰ.5.knak els -:. ábra. amelyeket benedvesí- cltok A -":k és :.. . :llerre rabokat készít1Ük el. enni.. :' '..-^ ejI hcgy le ' . - :t:nnel. GrillezhetÜnk disznÓ Vagy marhahÚst.1O Cm hosszu. éS goz keletkezik. de szárnyast is.: -- S hÚs. Ha nem akarjuk' hogy a krump|i megfustÖlodjÖn' akkor alufÓliába csomagoljuk. és er sebb lesz a fÜstfejleszto hatása' A megfelelo aroma eléréséhezelég 3_4. hogy a vastagabb csontok melletti hÚs nehezebben sÜl át .a a . ágakat (7 . mertetése. lévo r ' . Fedéllel. A vízzel telt edény tetején Van az els grillezorostély. Tegf latos A berendezés belso szerkezetének megértéséhez alkalmasabb a klasszikus megoldás is- r: l'e . amelyben mindenféle ételt telepesek kitalálták. szÜk- = CVel.

AZ ábra egy régi. ígY aZ étel csak grillezodott' A 3. hogy a felesleges fÜst és g z e|távozhasson . ábrán látjuk. USA- bl még kényelmesebbé tehetjÜk aZ étel elkészítését. ábra.59.61 . ábrán lév megold ásI azoknak a1ánlhatjuk.56. a fedél általában fáb l készÜlt.5B.60.Íalához Csavarozott talpak tartották. mint az eloz esetben' Ennél a megoldásnál azonban el lehetett távolítani a vízIart edényt . klasszikus fÜstÖl és az egyenes A hord vulr l az elrendezés Ugyanolyan Vagy hasonl . éS l rom to részéttérben és építészetileg elváis Vagy lefedték.57. beleértve a boltíves részeket is. hogy a hord tetejét levágták. amelyet felfelé ki lehetett emelni' A rostélyokat a amely fogaskerék-áttételen és lánchajtáson egy forg karhoz csatlakozik. Ez egy fÜstol vel kombinált vizes grill. ábra mutatja. A kép mutatja. . ahogyan azt a 3. amellyel lyukakat fÚrunk. Ennél a megoldásnál a berendezés két. akik imád 1ák a s a1IÓn keresztÜl hozzáÍérhettek' A bel- dott egy olyan kombinált berendezés. A fedelet belÜlr l vaslemezzel bélelték. mert a beépítetttuztérhez kí- Mi magunk is kipr bálhatjuk' Elég betekintÜnk az átalakított hord ba. lasztották egymást . Falazott vizes grillez _fustol 70 . eredeti. és 3. félkor alakÚ részben helyezték el. pontosabban há- és szeretik azI kÜlonféle f szeres adalékokkal ízesíteni'A berendezés fels részében egy forgathatÓ grillezonyárs találhat grillcsirkét. A felÜlnézeten láthatjuk a két rostélyt. Ez a nagy kerti berendezés egyesíti a kÜlonbÓzo berendezések rostély grillezo kombinácio1ának elvén aZ USA-ban és Kanadában Íokozatosan kifejl - el nyeit és képességeitTéglábÓl készÜIt. amely képes mindezeket a m dszereket kombinálni (3. éS általában egyszer griIlezéshez használták 3. ábra). amelyet CSUklÓpánttal az alsÓ részhez erosítettek. A fedélen aprÓ áI' származo berendezés alapján készÜlt. és ez a levágott rész alkotta a fedelet. A hazai ezermesterek gyorsan rájonnek. amelyben az éIelI a tuztér fÖlé akasztott rostélyon készítették el' Ez a megoldás nagyobb fÜstfejlesztést tett lehet vé. Az els rostélyt az alaCsonyabb. A hátsÓ részben találhat a fels grillezo. amely védte a hordot a h és a fÜsttel kevered torro pára hatását l. A kovetkezo megoldást a 3. hogy a forg karhoz kis motort er síthetÜnk.

és hagyjuk az ételt grillezodni vagy fÜstol dni.5 tlr* 80 ---í{ 1 10 --. alsÓ rostélyt tegyÜk az edény tetejére. amelynek a foganty ja Iátszik. Az aromás fát csak a faszén meggyulladása után tegyÜk a tŰzre. Ha azonban nagy darab hÚsokat készítÜnk. hogy Van-e elég faszenet tenni. amíg vékony ki a sÜtésre használt rostélyt és a víztarIo edényt a kÖzéps részb l. hogy avíz teljesen elpárologjon az edényb l. majd a fedéllel takarjuk le a grillt. olyan gyÚjt st használjunk.:e 10. Ezt a véd keszty t. ne nézegessék feleslegesen. hogy a tÜzet sÜtés alatt is tápláIni kell' Két ra elteltével ellenorizzÜk.3. a vizes grillezésre alkalmas fels rostély.. aZ VegyÜk le Vagy hajtsuk fel a grill tetejét. Ne hagyjuk. amelynek nem kellemetlen a szaga. hogy a folyadék legalább 2. hogy fÜst tÖkéletesen kÖrbejárhassa azokaL TegyÜk helyére a fels rostélyt az élelmiszerekkel. Az el(|z berendezés szerkezete és méretei 71 . A méreteket aszerint választhatjuk meg. Az ilyen fedéInyitogatás során csak elszokik a h . hogy milyen nagy berendezést akarunk. A tŰzrakáshoz faszenet vagy faszén és tŰziÍa keverékéthasznál1unk.5 kg faszenet.részt a képen fedéllel takarták le. 20 percig tart.. nehogy égésisebeket szerezzÜnk' Az edényt vatosan tÖltsÜk meg vízzel Vagy páclével Úrgy. víz aZ edényben. ha kell toltsÜk utána. hogy a hÚs j l átsÜIjon.. mintegy 4-5 orán át fog égni' AvízIartÓ Ez mintegy AZ gyÚjt sként használt anyag teljesen kiég. Lehet denaturált szesz Vagy folyékony gyÚjtÓs is. és tegyÜk félre' A grill als részében lév tuztérben Vagy atuzrakásra használt edényben gondosan rakunk a goz és a egyes darabok kÖzÖtt hagyjunk hézagot. hogy elkészÜlt-e az étel. így a hamuréteg nem keletkezi rajta. hogy egyenletesen fekudjon a peremén.60' ábra. de ÜgyeljÜnk. és nem kell-e a tŰzre még Mindig használjunk h mér t a bels h mérséklet mérésére. és aZ ételt sokkal tovább tart majd elkészíteni. hosszÚnyel(i grillezofogÓvaI helyezzÜk el aZ ég faszénen. -Íustol k haszn álala Össze 3. '3.--l 3.5 cm-rel a pereme alatt legyen . el Íordulhat. A sÜtés ideje alatt ne tegyÜnk rjra aromás fadarabokat a tŰzre. M. =Fffii. ido1árástÓl fÜgg en a 3. Hagyjuk a faszenet leégni. Ehhez mindenképpen használjunk edényt vatosan helyezzÜk el a tart A fÜstolés vagy a sÜtés ideje alatt feleslegesen ne emelgessÜk a készÜIék tetejét. AZ élelmiszert egy rétegben rakjuk a rostélyra. Ezután a grillt fedjÜk le.5 kg faszén - talpakon. vegyuk Az amerikai grillez. és csak az ízesítésreéppen elegend mennyiséget. és milyen anyagb l készít1Úk. A fadarabokat vatosan.

a tŰztér rostélyátol mért 20. 4. Fustol . 120 x B0 Cm. Ennek a masszív építményneka kÜls alapja'. hogy A kandallÓ kÜlso oldala fehér tégláb l készÜlt. a fÜstÖlo és a grill lehet kizárÓlag a szukebb családi kÖr pihen helye. A kandall oldalán. a kéménymagassága 150 Cm' A tuzterének alapterÜlete 60 x 40 cm. a fustol l zlere a kandall als részébentalálhat . A nyársakat villamos motor forga|ja. amelyek a grillezonyársakat tartják. pihen hely és terasz Egy kerti Összeállításban a kandallÓ. grill. de Úgy is kialakíthatjuk. belÜlr l samott-téglával béleltékA tŰjztérben faszén mellett fahasábokkal is lehessen fŰteni benne. A kandallÓ oldalso falán három tengely vezet át . a fahasábok akár 55 Cm hosszÚak is lehetnek A tuztér samott-tégla borításában négy pár fémsíntépítettek be (]5. nagyobb baráti társaságnak is megfeleljen. t vé teszi aZ egyenletes sutést (3 58 ábra) a 4 A 4.1.1 . 30. hogy 4. a fényképbal oldali részénlátszik a gril! hajt ja és a f t test 72 . egy réteg beton és vastag acéllap választja el.35 és B0 Cm-eS magasságban. magassága 140 Cm.1 . ábrán láthato kandallot a fustÖlo IuzIere a fÜstÖl t l gázszilikát szigetel lap. szabályozoia ábra. 45 és 85 Cm magasságban). A kandall t és a fustol t burkolt fustvezeték koti ossze. a magassága 120 Cm. ezzel lehelévo maSSZív kováCsolt rostély elég nagy. Egy vidéki kandallo ^ fÖlott építettékki. ezeken helyezhet el a rostély A 25 X 25 Cm belméretu kémény megfelel huzatot tesz lehet vé.4.

és milyen Iuzel anyagot használunk. 4. A klasszikus. esetleg a készéteI melegen tartására Szolgál a kandal! legmagasabb részében találhatÓ rostély. Az irányít panelen beállíthatjuk a nyársak forgatásának sebességét. téglalap aIak rostélyok helyett.3.3. csak a tuz kedvéért.'10 1/min fordulatszámig. SZilárd. A nagyon lassÚ sÜtésre Vagy a melegítésre. A 4. magassága 190 Cm.4. ábrán lévo fÜstÖI hosszti éIettartamÚ.A hajtáshoz szÜkséges berendezést a kandallÓ jobb oldali falának kÜls felÜletére er sítették. ábra a nyársak forgatásához és aZ el melegítéshez használt berendezés szerkezetét mutatja. 120 x 120 Cm. hogy milyen élelmiszert akarunk grillezni. A kanda!l t használhatjuk egyszer kerti kandall ként. ábra. amely ellenáll az idotárás hatásainak. A kapcsol val nagyobb fordulatszámot is beállíthatunk. magassága 40 cm. de grillezhetÜnk és suthetÜnk is benne. a kéménymagassága 120 cm. Egy kapcsolÓva! konnyen szabályozhatÓ a forgatás sebessége 1. A fÜstol kamra bels térfogata B0 x B0 cm. amelyet például akkor érdemes használni.2. F istol A 4. A forgathatÓ tŰk és nyársak számára a kandall oldalfalába három pár rogzítot építettek be kÜlÖnbÓzo magasságok- nyársakon általában tobb kisebb hris. A kÜls méretei '. 45. 85 cm). kÜlonboz alakÚ rostélyokat is (például a halak sÜtéséhez).. 4. A ftistol rrid forgat ja A org f darabot sÜtÜnk egymás mellé felf Zve (például bokkaI váltakozva). Robusztus. a nyársakat forgat motort a kandall oldalára szereljÍ'ik 73 . ha a hÚst Íuszerezni akarjuk. A griIlezés att l fÜgg. 35 és B0 Cm a tuzIér rostélyátÓI számíIva). meSS Ze a tuztértol. amelyek a kandall teljes keresztmetszetét lefedik.Vagy szalonnadarabokat zoldségdara- ban (20. a fordulatszámot a motor irányít panelén állíthatjuk be. amelyeket a beépítettsíneken kÜlonbozo magasságokba áIlíthatunk (1 5. A beillesztést kÖvet en atu Vagy a nyárs forogni kezd. f tulajdonságai: j l megépített darab. 30. A kisebb hÚrsdarabokat konnyen a rostélyokon. amelyeket a sínekbe helyezett keretek tartanak meg.2. Vagy elindíthatjuk a gyorsÍorgatást. me99rillezhetjÜk 4. ábra. alkalmazhatunk kisebb.

6.5. A pergola váza 75 . A pergola makettje n e e rlt áQl* b '/r_ 4. ábra. ábra.ffi" Ót ás rb f)s lrk 4.

ábra) . a lámpák megvilágítják aZ egész terÜletet és a terasz mellett lév japánkert egy részéIisp. ábra. A kandall és a Íustot a pihen hety fetol 76 .A pergola fedi. ábra. és így védi a teraszt. A kotések. Este. ábra) A per9olát nyáron 4. amelyet futÓnovények díszítik ':. ábra) .8.-- -*&B 4. a teto alatt. védi a kandallÓt. (4. feltekerhet nádf Üggony találhatÓ.u** {. )A 'rl &'* #*.B.7. a fÜstol t és a teraszt. sÖtétedésután. oldalrÓl leereszthet nádsz nyeg védi a teraszon Ül ket szélt l. A terasz padl ját terméskovel burkolták. illesztékek és a szell ztetés hrjvÖsebb id esetén le lehet engedni.10. Az oszlopok kÖzott.9. amely optikailag ellensÚlyozza a kandallÓ és a fÜstol nagy tÖmegét (4.

lire tff* FP'I &.í !J_ l'í'Id 4.".al .1 llIílur.v'!{ Vr 1 . Íiistol vel kombinált kandall esti hangulatvilágítással 77 . A pihencíhelyet szukség esetén árnyékotokkal is védeni * i+ TJ i"rr"r'C-. .-. A pergola és az alatta lév . ábra.J# f . 4.i ".9. _.10' ábra.

amelyekb re gyártott elemekkel és gázszilikát lapokkal h a ábrán láthat építményt kert fala mel^ helyezték el. s t. A kerti fal klinkertégláb . aZ eS a nagy h mérséklet-kÜlonbséga téli és a nyári id szak kÖzott). a IŰztérben és a kandallÓban samott-téglát használtak. Í z lapokkal. A l legnagyobb l készÜ lt ' 5'1. Az építmény vasbetéttel ellátott betonlapon áll. hanem nyitott grillként és kerti kandallÓként is lehet használni. amely megakadályozza a sÜllyedést. Vagy pedig a vendégeiknek valami kÜlÖnlegeset szeretnének nyÚjtani. akkor a Íozolapjain is készíthetÜnkvalamilyen f inomságot. kandall val és Í st<il vel 78 . amelyet nemcsak f ÜstÖl ként. el például (vagy más kÖnny építelemek).1 . ábra. ha gusztusunk támad rá. hatásnak kitett részekben . és ezzel meg- az íveket rakták ki. Kombinált kerti berendezések Azok. építhetnek kombinált berendezést. kiegészíIve kulÖnbÖzo 5. akik valÓban szeretik a kerti Íozéseket.5. Ez a berendezés egyszer és lett samott-tégláb l készÜlt. A kert Íalához épített kombinált berendezés. védi a falakat a megrepedezéstol (konnyen talajsullyedést okozhaI például a fagy.

kandall t és Íiistol t Íoglal 79 . Az egész berendezést 5. ltt a fÜstvezeték el az építmény a faajtÓval ellátott f ÜstÖlokam rába torkollik. A A fustÖlokamra és a koromfogÓ kÖzti szelep zár1a be a használt vesszÜ használják kam rába. kombinált. ha csak le hogy a fust ne áramolhasson nyílást A SZelepnek a fÜst kiáramlása a fÜstolokamrábÓl a fÜstÖléskor is jÓ k mert ezzd szab ályozhaIo a kerti kandallÓt A sal er sítették meg . mivel a szivárgo fÜst meglehetosen kellemetlenné tehetné a ÍozésI.ér fÖlé kerÜlnek a ke_ retbe helyezett. a tisztításkor aZ egész rostélyt ki tudjuk emelni. A tÜzet a kandallo aljában lévo. berendezés also részétegy betonlap választja el a felsotol. ÖntÖttvasbÓl készÜlt Íozolapok.amely t z. vastagabb. lábakon állÓ rostélyra rakjuk.berendezés bal oldalán. lapokal. amely általában 30 Cm átm éro1Ű' fels használják keletkez fÜstÖt a fustÖl kamra részébola mellé építettkerti kandallÓ A fÜstÖl kamra bels berendezéséhez tartoz_ nak a hÚs és a huskészítmények felakaszIására SzolgálÓ rudak és kampok' valamint a rostélyok A lecsÖpÖgo zsírt felfogÓ tálrÓl Sem szabad megfeledkezni' A kandallorész oldal_ falain hornyok vannak a grillezorostélyok számára.2' ábra" Tet vel Íedett. hogy a fÜst ne szivároghasson ki. AIŰzI. Az ajtÓ belso oldalát acéllemez borítja. a fozolapok alatt Van a tuzIér. A fÜst aZ ÖntÖtt ajtÓval ellátott Iuztérb l enyhén emelkedo fÜstvezetéken át jut jobb oldal ára. mivel ha a berendezést Íozésre használjuk. A kamra ajtaját alaposan szigetelni kell. A betonlapokat vasalás- A fÜstÖl kamrát homér vel látták el. A tuzhely tŰzIerében amelyet a fÜstÖlohÓz is fÖlÖtt lév koromfogÓba vezetik A koromfogÓba vezeIo nyílás legyen nagyobb. magába onáll kerti építmény. akkor meglehet sen nagy a homérséklet a fÜstÖlokamrában is. mint a tŰzhelybol kivezet fÜstvezeték átmér je.

e: A csatlakozik aZ ugyancsak burkolattal borított teraszhoz. amelyen elhelyezheto egy kétÍozolapos gáztŰizhely is' Ez a berendezés két kéménnyel. amelyheztermészetesen vízvezetéket is csatl akoztattak. beépített rakodÓrészekkel ellátott mUnkaasztal.4.tet fedi. Az építmény kÜls konstrukci jának alapját fagyállÓ tégláb l. a fustvezeték kandallÓ testéhez építettek. a használaIakor a kiszolgálo személyzet rendelkezésére áll még egy hord ozhaIo Íaasztal. h/ÍTh t< --. a fÜst a kandallÓ koromfogoj ába kerÜl. ajánlott aZ alufÓlia borítás iS. majd Iávozik a szabadba' A kéménytetejét kéménysapka fedi. szegélytéglábÓl készítették. amelyet kÖzvetlenÜl a A harmadik lehetséges Összeállítást a 4. a munkaasztalon elhelyezhetaink egy kétla- 5. t:l l. ^ La . Az Összeállítás bal oldalán találhatÓk aZ Öntvényb l készÜlt Íozolapok. Fontos Szerepet játszik a meglehetosen nagy. /-) + dést l.3. A munkaasztal melletti szabad falrészre mosogat t szereltek. pos elektromos t zhelyet kandall és Íiisttil . kétrészes<isszeállítás. Fedett. a téglák h ézagait befug ázIák. Az építménytebben aZ esetben is egy vasalással megerŐsített betonlapon áll. amely védi a tulmelege- E. és ke a 80 .9.két egymástÓl f Üggetlen f Üstelv ezeIo rendszerrel m kÖdik. amely m: fe lec be CSA kc. esetben is lemezbéléssel védjÜk. ábrán is egy ÖnállÓ re.2.t I t t i \--L < r< 5. A fustÖl kamra ajtaját ebben aZ áIvezet a fÜstol kamrán. n 3.! I: .--- Az 5. Ún. ábra. amelynek tetejét égetett cserép fedi. ábra mutatja. Ez nagyon megkÖnnyíti a munkát a kerti konyhában.A f Üstkam rábol \ra a kandall n keresztÜl vezetik el a fÜstot. CS: SE: CS: d n =. ezen át kerÜl a meglehetosen széles kéménybe. vagyis minden kÜlÖnleges szabályozo megkÖtések nélkÜl használhatÓ mindkét rész egyszerre. éS a gázIŰzhelyen is készíthet étel A talajt csÚszásgátlÓ burkolat fedi. kandallÓ_fÜstÖlo épÜlet láthatÓ.

Ez a megoldás a klasszikus. de lisztb l készÜlt ételeket nem' mivel ezek is átvennék a fÜstszagot.A támaszkodik. ha aZ ajtÓ keményÍábol készÜlt. amelyet az évszázadok során alaposan ledÖngoltek.és csak vékony betonaljzatot terítettek a burkolat alá. és belulr l acéllemez i h"-___ és kerti kandall ként is 81 . amelyek aZ építmény bel- véd fÜstÖlo fábÓl készÜlt ajtaja mÖgott hust is sÜthetÜnk. így a boltÍvek csÖkkenti az egész építmény sÚlyát és egyben anyagmegtakarítást is eredmé nyeZ. tÖnkretehetik a fÜstÖlt hÚst. Ez lehet vé tette. hogy a fÜst ne huljÖn ki nagyon gyorsan . ezáltal csÖkkentju k a vezeIék falán lerakÓdÓ égéstermékekmennyiségétis. ábra. amelyek visszafolyhatnak a tuztérbe is.4. A nyílások és a boltívek ugyanis nem csak esztétikai kiegészítok. Az egész berendezés meglehet sen nagy és nehéz.1 ' ábrán aZ eloln ézeI és a felulnézet metszetben láthatÓ ' aZ 5'5b ábra pedig oldalnézetben mutatj a aZ építményt A tŰzIérbol a f Üstkam ráb. régi parasztkemencékre emlékezteL Az építményt egy régi parasztház udvarán építették fel. EzI azonban csak akkor ajánlott kiprÓbálni. A lerakÓdott. A csÖvet A sejében találkoznak' kere szIezik egymást. azonban Íalazzuk kÖrbe. bŰzlo kondenzátumok.a veze\o f Üstvezetéket amelynek ajánlott átméroje 40 Cm a legcélszerŰbb kerámiacs obol készíteni. masszív építmény hétvégi ház Íalára a Az 5. Egy Újabb megoldást mutat aZ 5. hogy a vastag betonlapot kihagyják aZ építkezéskor. A raJzon szerepl nyílásokat és boltíveket aZ építés során jelent sen megnagyobbították. megnagyobbítása.

amelyet esetleg ferde tet vel. Az 5.nem használhatnánk fÜstÖl kamrának ezt a részt._ FÜstvezeték+ 3. b/ keresztmetszete ÍelÜlnézetben.7. Levehet ajtÓ Rostély VaKablEK . és aZ alját samott-téglákkal rakjuk ki.4. nye mellett lehessen Üldogélni. ábrán láthat építmény szerkezete a) aIŰzhelyet.0F A méretek cm-ben 5'5 ábra. A kandall bal oldalához j részt építettek. éS hosszÚ ideig _ lehet. ÜgyeljÜnk azonban arra. c/ oldalnézet 82 . ábrán lév kandallÓt a kert sarkába helyezIék. Eredetileg csak egy nyitott k cs b l készÜlt' de alkalmasabb erre a célra A kéményeréz- fogoval zárhatunk le. A nyitott kandallÓt kés bb hogy ne CSak a benne ég IŰz féátépítették.Vagy kerámiáb l vagy acéllem ezbol készult cs . korom- a acéllappal zár1ák le. A fÜstvezeték a rostély nélkÜli t ztérb l a kandallÓ alsÓ részébevezeti a fÜstÖt.használhatjuk kerti kandalloként is.amelynek végén egy IŰzIeret alakítottak ki' A kandallÓt a IuzIérrel Összekot falban helyezték el a fÜstvezetéket.6. a vezeték nyílását. hogy ne égessÜnk benne hulladékfát! Ennek fÜstjét ugyanis beszívnák a falak. hogy már soha tÖbbé . ha nem fÜstÖlnek. akkor ezI a részt A termésk rendkívÜl alkalmas kerti kandall kerti kandallÓnak szánták. ábra). fÜstÖl t és grillez ltarIalmaz ÖsszeáIlítás elolnézete. is építésére ' Az 5. akkor samott._. amely a f Üstkam rába vezeti a fÜstÖt. hanem fÜstÖl ként is használhassák (5. Ha a fÜstolo ajtaját levesszÜk.

C oo) Or a ' oi *: "N\' ". Vagy használhatunk fiÓkos beren- látszik.7b ábrán a fÜstÖlokamra kÖzepétol a akár 250 Cnn-re lS ha gyakran fÜstÖlÜnk hidegfustÖléses mÓdSzerrel Ez azonban jelent sen megnyÚjtja aZ epítménytA fÜstÖléskor elég beilleszteni a helyére a pántok nélkÜli ajtÓt. pÍ- )' Öd o \(. A berendezesek aiaclan hatarozhatjuk meg. " \r. hogy az alkalmas legyen aZ egyenes roston tÖrténo grillezéshe4 Vagy a nyárson SÜltek készítéséhez. ábra' Eredetileg kerti kandallonak éptilt. hogy hogyan kell tŰzrostély." 1 C \/" [2 c\ \ fJ:>.A oldal áÓa épite:t (e: kandallo al1a^ 9. és ezzel lezarni a kerti grillt.7a.' '-'.Ha elobb fát ki akarunk elégetni. amely alkalmazkodik a als megoldásához' A kandallÓ kandallÓ IuzIerének dezést a ÍaszéntÜzeléshez. hogy mi magunk alakítsuk a grillezéshez Szukséges izzo alapot.. hogy a Íalazott részre helyezzÜk a grillezorostélyt' eZ alá kerÜlt a kiveheto a bevágást. ábra mutatja. \rl \.-zier eS a fÜstvezeték méreteit aZ e CZCe<5er bernutatott hasonlÓ tŰztér kÖzepe rnaS ÍeIett elhelyezett alsÓ részétugyanis Úgy alakították ki.--i r 5. képen 150 C.n ce ezI meghosszabbíthatjuk Az 5. A képen jÓl láthatjuk. ahogyan azI aZ 5. FigyeljÜk meg az a1to alján elokészíteni a berendezést' ha grillként akarjuk használni A kandallÓ IuzIerének alján elzár1uk a fÜstvezeték bevezet nyílását Az így kapott egyenes felÜleten rakunk tÜzet. fistolésre is alkalmassá tett építmény 83 . a grill cv I t o c -.ZeI'akhatunk és aZ 3-3} sínpárra grillezeS'3 al<alr-nas rostélyt is becsusztathatur< A '. Vagy használhatunk lábakon állÓ rostélyt is.6.

párásak.7c ábrán látjuk Az ábra a boltíves ben adtunk meg. A fÜstoléskor a berendezés . más kovek a h mérséklet-változás hatására k b . el A fÜstvezeték belsejéhez használhatunk kerá- miacsovet. valamelyik koÍarago m helyben. ugyanÚgy. hogy a parázs kihulljon a kandallÓ el tti terÜletre.orrában'' lév kandallÓ boltíve alatti rÚdra akaszthatjuk legyenek. éS emiatt az év legnagyobb részében nedvesek. fÜstologjÖn.. akárcsak a tÖbbi kandallÓnál. hogy a fÜst ne h ljÖn ki tÚl gyorsan A kandall és a f ellenáll a tuznek és a nagy ÜstÖl Iuzterét béleljÜk samotttéglával. hogy ne akadályozza a fÜst áramlá- a fÜstÖl t' Csak azuIán kezdjÜk meg a fÜstÖlést.. amelyeket centiméter- f ÜstÖl vé átépíthet kandallÓ alapméreteit aZ 5. lábakon állÓ tálat A tál lábai legalább 10 Cm magasak triztérben gyÚjtunk be A munka megkezdése el tt helyére illesztjuk az ajt t. hogy a fÜst ne legyen tÚrlságosan meleg.l nek''. ha ezt bÍzzuk. am h mérsékletnek i 84 .. ha a fÜstÖl kamra már elég meleg. éS el melegítjuk sát. |gy érhetjÜk el. Az A oo---L5o*l*-6. A fÜstÖlés alaII az oldal- a koromfogÓ kéménysapka alatt kicsit A fÜstÖlokamra és a kÖrÜlÖtte lévo falak méreteit mutatja. Nem építhetÜnk azonban kandallot bármilyen aZ c) . b) a kandall grillként használva' c) a k b l készult kandallo alaprajza az átépítés után téglábÓl építenéTk készre faragott kÖvekbol egyedÜl is felépíthetjÜka kandallÓt.izzadnak''. A kÖvek el készítése és kifaragása munka. lefojthatjuk a kéményt. aZ építés megkezdése el tt l minden- ezért jobb.és idoigényes feladat képpen konzultáljunk szakemberrel. A méreteket. ezzel megakad ályozhatjuk. Ha a kéménybentÚlságosan er s a huzat. de ne is égjen tÚl. Az átépített kandall a) a kandallÓ fÜstÖl ként használva. A a fÜstÖlésre szánt hÚrst' A fÜstÖléskor eZ ala állítjuk a lecsÖpogo zsírI felfog . kicsit mÓdosíthatjuk igényeknek és a kÖrÜlményeknek megfelel en. A csÖvet ebben az esetben is falazzuk korbe.Vagy Öntottvas lemezt CS sztathatunk. .7. Ezekbe felÜlrol acél. mintha a munkát szakemberre készítettkÖvet megvásárolhatjuk készen.nagy lánggal. A kovek egyes fajtái ho hatására pattognak. ábra. 5. aIŰziÍa csak izzon. hogy a tŰz ne aludjon ki. akkor s tŰztérben csak arra vigyázunk.Samott-téglákkal kirakott els részében fÜggoleges vájatokat alakíthatunk ki.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful