Kitöltési útmutató

közszolgálati önéletrajz sablonhoz

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) alapján a közigazgatásba jelentkezőknek (toborzási adatbázisba vagy konkrét pályázatra - Kttv. 45. §) és a közigazgatásban dolgozó tisztviselőknek (kormánytisztviselők, köztisztviselők, kormányzati és közszolgálati ügykezelők - Kttv. 176. § (4) bekezdés) a törvény által meghatározott adattartalommal önéletrajzot kell kitölteniük. Az önéletrajz részletes tartalmát a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szabályozza. Jelen Önéletrajz sablon ennek alapulvételével készült a jelentkezők segítése céljából. A sablont az "Önéletrajz" feliratú munkalapon találja.

A következőképpen töltse ki az Önéletrajzot: • Elektronikusan töltse ki az Önéletrajz sablont. • Illessze be (max. 200 KB méretű) arcképét az Önéletrajzban kijelölt helyre és méretben.
Az Excel „Beszúrás” menüjében a „Kép” almenüben válassza ki a „Fájlból” funkciót! Ezután a felugró ablakban keresse meg a számítógépén a fénykép fájlt és kattintson rá, majd a „Beszúrás” gombra! Kattintson a képre, és folyamatosan lenyomva az egér gombját - húzza a helyére. Ezután - ha szükséges - kattintson a kép egyik sarkára, és változtassa meg a méretét!

• Ne változtasson a bal oldalon lévő oszlop („A” oszlop) szövegein. • A sablon formátumát és a betűtípust hagyja változatlanul. • Az Önéletrajz 1-5. pontjait kötelező kitölteni, a 6. pont kitöltése nem kötelező, a 7. pontban meghatározott mellékleteket pedig csak bizonyos esetekben kell csatolni. • Amennyiben az Ön esetében nem értelmezhető egy-egy rovat, azokat hagyja üresen. • Amennyiben valamelyik rovathoz több adatot szeretne felvinni (pl. végzettségek), másolja a teljes rovatot annyiszor, ahányszor szükséges. Szúrjon be annyi sort, amennyi a rovat másolásához szükséges.
Jelölje ki azt a sort, ami elé be szeretne szúrni, majd nyomja meg a jobb egérgombot és a „Beszúrás” parancsot. Ezután jelölje ki a másolni kívánt sorokat, kattintson a jobb egérgomb „Másolás” parancsára, majd a jobb egérgomb „Beillesztés” parancsával illessze be a megfelelő helyre a rovatot.

• Az automatikus formázást nem tudja kezelni az Excel, ezért amennyiben az Ön által begépelt szöveg nem látszik teljes egészében, növelje meg a sormagasságot.
Álljon a kurzorral a cella sorszámának aljára, a sorhatároló ikon megjelenését követően pedig a bal egérgombbal növelje a sor magasságát!

• Téves rögzítés esetén a Delete billentyűvel törölje a cellába írt szöveget. • A nyelvi önértékeléshez a Közös Európai Referenciakeretet használja, amelyet megtalál a „Nyelvi önértékelési táblázat” feliratú munkalapon.

Útmutató a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. § szerinti Önéletrajz sablon kitöltéséhez

(III.) Korm. mentse el a dokumentumot.• Ha elkészült a kitöltéssel. 20. hogy ezután mentse el PDF formátumban is az önéletrajzát. mint az Ön gépén. Az adatok egységes megjelenítése érdekében javasoljuk. rendelet 8. § szerinti Önéletrajz sablon kitöltéséhez . ne felejtse el aktualizálni az Önéletrajzot. a címzett számítógépén (az ott működő szoftver verziójától függetlenül) pontosan ugyanúgy jelenik meg az Önéletrajz. így amikor pályázik. Útmutató a 45/2012. • Amennyiben az Önéletrajz benyújtása után változás történik adataiban.

illetve foglalkozási területen dolgozik/kíván dolgozni: 3. rendelet 8. és visszafelé haladva) Iskolarendszerű képzés esetén Időtartam: Végzettség: Oktatási intézmény neve: Kar megnevezése (egyetem vagy főiskola esetén): Tagozat megjelölése (nappali. oldal . Tanulmányok (minden végzettség és képesítés. § alapján készített Önéletrajz 3. és visszafelé haladva.) Korm. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: Anyja neve: Neme: Születési hely.Önéletrajz 1. a legutóbbitól kezdve. (III. munkakör. idő: Családi állapot: Állampolgárság: Állandó lakcím: Ideiglenes lakcím (tartózkodási hely): Telefonszám(ok): Fax: E-mail: Honlap: fénykép helye 2. 20. a jelenleg betöltött állást is beleértve) Időtartam: Foglalkozás/beosztás: Főbb tevékenységek és feladatkörök: A munkáltató neve és címe: Munkaviszony/egyéb foglalkoztatási jogviszony megszűnésének/megszüntetésének jogcíme: Időtartam: Foglalkozás/beosztás: Főbb tevékenységek és feladatkörök: A munkáltató neve és címe: Munkaviszony/egyéb foglalkoztatási jogviszony megszűnésének/megszüntetésének jogcíme: 4. esti. Szakmai tapasztalat (minden betöltött állás feltüntetése a legutóbbitól kezdve. levelező): A 45/2012. foglalkozási terület Milyen munkakörben. Betöltött/betölteni kívánt beosztás.

§ alapján készített Önéletrajz 4. Készségek és kompetenciák Nyelvismeret (önértékelés) (Kérjük. szövegszerkesztés. pl. (III. programozás): Egyéb készségek és kompetenciák (amelyek a korábbi címszavaknál nem szerepelnek. adminisztrációja . táblázatkezelés. oldal .) Szövegértés Nyelv Hallás utáni értés Olvasás Beszéd Társalgás Folyamatos beszéd Írás Nyelvismeret (okmánnyal igazolt) Nyelv Nyelvvizsga típusa Nyelvvizsga foka Szervezési készségek és kompetenciák (pl. 20.) Korm. sport.): Járművezetői engedély A 45/2012. hobbi. internet) vagy magasabb szintű készségek (pl. rendelet 8.kérjük jelölje X-szel) vezető koordi-nátor tag adminisztrátor pénzügyi referens projekt egyéb Részletes leírás: Számítógép-felhasználói készségek és kompetenciák Felhasználói szintű ismeretek (pl. az Europass önértékelési rendszere szerint adja meg a nyelvismeret szintjét. munkatársak.Diploma minősítése (egyetem vagy főiskola esetén): A diplomamunka tárgya. adatbázis-kezelés. a szakdolgozat címe. stb. projektek koordinációja. minősítése (egyetem vagy főiskola esetén): Főbb tárgyak/gyakorlati képzés (az adott képzés során tanult fontosabb tantárgyak vagy az elsajátított szakmai tudás összefoglalása): Iskolarendszeren kívüli képzés esetén Időtartam: Képesítés megnevezése: Az oktatást/képzést nyújtó intézmény neve: Főbb tárgyak/gyakorlati képzés (az adott képzés során tanult fontosabb tantárgyak vagy az elsajátított szakmai tudás összefoglalása): Közigazgatási vizsgák Vizsga megnevezése: Vizsga időpontja: 5.

20. Kiegészítő információk (kitöltése nem kötelező) Tagság gazdasági társaságban Társaság megnevezése: Tagság kezdete: Tagság vége: Tisztség megnevezése: Tagság egyéb szervezetben (egyéb gazdálkodó szervezetben. (III. tanácsadó. kormány. § alapján készített Önéletrajz 5. köztestületben. kutatások címe. társadalmi vagy civil szervezetben.) Korm. kutatások Tudományos publikációk.és tárcaközi bizottságok. járműkategória: Katonai szolgálatra vonatkozó adatok Szolgálatteljesítés helye: Szolgálat kezdete: Szolgálat vége: Az ott szerzett szakképesítés megjelölése: 6. koordinációs testületek.Jogosítvány. oldal . rendelet 8. szakértői munkacsoportok) Szervezet. témája: Tudományos fokozat Tudományos fokozat típusa: Tudományos fokozat minősítése: Tudományos fokozat tárgya: Jelenlegi tanulmányok Jelenlegi tanulmányok megnevezése: Intézmény megnevezése: Kar megnevezése: Szak megnevezése: Képzési idő (intézmény által ajánlott): Aktuális évfolyam: Tanulmányi szerződésre vonatkozó adatok Szerződést kötő szerv megnevezése: Szerződéskötés ideje: Kitüntetésre vonatkozó adatok Kitüntetés megnevezése: Kitüntetés ideje: A 45/2012. testületekben (pl. alapítvány kuratóriumában) Szervezet megnevezése: Tagság kezdete: Tagság vége: Tisztség megnevezése: Delegáltság közigazgatási szakmai szervezetekben. testület megnevezése: Delegáló megnevezése: Tagság kezdete: Tagság vége: Tisztség megnevezése: Tudományos publikációk.

Folyamatban lévő releváns eljárásokra (pl. oldal . ha a pályázatot kiíró szerv vagy a munkáltató előírja) Kérjük. (III. Mellékletek (csatolásuk akkor kötelező. rendelet 8. fegyelmi) vonatkozó adatok Eljárás típusa: Eljáró neve: Eljárás oka: Egyéb információk Tagság titkos társaságban: Társaság megnevezése: 1990 előtt volt-e tagja erőszakszervezetnek: Erőszakszervezet megnevezése: Saját háztartásában nevelt vagy gondozott gyermekei száma: Az önéletrajz kitöltésének időpontja: 7. jelölje a csatolás tényét a melléklet neve mellett! Diplomák és egyéb végzettségek másolata Tudományos publikációk.) Korm. kutatások Tudományos fokozat esetén témavázlat A 45/2012. 20. § alapján készített Önéletrajz 6.

családom. ha van időm megszokni az akcentust. vagy gyors tempójú beszédet. mint a munka. Általában értem a filmeket. menü. mindennapi beszéd lényegét. A1 A2 B1 B2 C1 C2 Olvasás Megértem a nagyon egyszerű mondatokat. prospektus. médián keresztül sugárzott. egyszerű szövegekben (pl. személyes adataim. amennyiben a téma számomra elég ismert. Minden nehézség nélkül megértem az élőben hallott. Megértem az egyszerű és világos hirdetések és üzenetek lényegét. szűk környezet. munka). egyszerű magánleveleket. gyakran használt. konkrét információt a mindennapi. tanulás. Megértem a személyemhez közvetlenül kapcsolódó. Még a nem világosan szerkesztett és rejtett jelentéstartalmú. amelyek aktuális eseményekről. Szinte erőfeszítés nélkül értem meg a tévéműsorokat és a filmeket.és tévéadásokból. a családomra. illetve még a bonyolultabb érveléseket is követni tudom. Megértem a világos. hosszú szöveget is megértem. Megtalálom a várható. szakmai vagy érdeklődési körömnek megfelelő témákról szólnak. ha eléggé lassan és tagoltan beszélnek. -7- . és megértem a rövid. stb. hirdetésekben. vagy szavak A1 A2 El tudok olvasni rövid. ha lassan és tagoltan beszélnek hozzám. vásárlások. a szabadidő. Megértem a hosszabb beszédeket és előadásokat. menetrend). Ki tudom szűrni a lényeget azokból a rádió. például plakátokon vagy katalógusokban az ismert nevek segítségével. a közvetlen környezetemre vonatkozó. gyakran használt szavakat és kifejezéseket (pl.Önértékelési táblázat Szövegértés Hallás utáni értés Megértem a személyemre. ha a szereplők köznyelven beszélnek. Többnyire megértem a híreket és az aktuális eseményekről szóló műsorokat a tévében. a tanulás. ha olyan témákról esik szó. egyszerű szavakat és szókapcsolatokat. rövid hirdetés. nagyon egyszerű szövegeket.Európai nyelvi szintek .

nézetét fejtik ki. tényszerű és irodalmi szövegeket. Megértem a hosszú. Elboldogulok a legtöbb olyan nyelvi helyzetben. összetett. Fel tudok tenni és meg tudok válaszolni olyan kérdéseket. Az egyszerű. hozzászólásaimat a beszélőtársakéhoz tudom kapcsolni. Könnyedén elolvasok bármilyen tartalmú vagy formájú elvont. és szerzőjük véleményét. B2 C1 C2 Beszéd Társalgás Képes vagyok egyszerű kapcsolatteremtésre. szabadidő. hogy közben érvelve kifejtem a véleményemet. család. hogy a társalgásban folyamatosan részt vegyek. utazás. tanulás.B1 Megértem a főként köznyelven. amelyek jelenkori problémákkal foglalkoznak. bonyolult szöveget. Megértem a kortárs irodalmi prózát. úgy. A szakmai cikkeket és a hosszú műszaki leírásokat akkor is megértem. érzelmek vagy kívánságok leírását. érzékelem bennük a különböző stílusjegyeket. Aktívan részt tudok venni az ismert témákról folyó társalgásban. például kézikönyvet. vagy a munkámhoz közvetlenül kapcsolódó szaknyelven megírt szövegeket. irodalmi művet. ha a másik személy kész mondanivalóját kissé lassabban vagy más kifejezésekkel megismételni illetve segíti a mondanivalóm megformálását. ritkán keresek szavakat és kifejezéseket. rutinszerű helyzetekben egyszerű és közvetlen módon cserélek információt mindennapi tevékenységekről vagy témákról. szakcikket. az érdeklődési körömnek megfelelő. Az anyanyelvi beszélővel természetes. munka. A nyelvet könnyeden és hatékonyan használom a különböző társadalmi és szakmai kapcsolatokban. aktuális események) folyó társalgásban. El tudom olvasni azokat a cikkeket és beszámolókat. amelyek a mindennapi szükségletek konkrét kifejezésére szolgálnak. vagy a mindennapi témákról (pl. véleményemet pontosan ki tudom fejteni. ha egyébként nem értek meg eleget ahhoz. Magánlevélben megértem az események. Felkészülés nélkül részt tudok venni az ismert. könnyed és közvetlen kapcsolatteremtésre vagyok képes. A nagyon rövid információcserére még akkor is képes vagyok. A1 A2 B1 B2 C1 -8- . Folyamatosan és gördülékenyen fejezem ki magam. amely utazás során adódik. ha nem kapcsolódnak szakterületemhez. Gondolataimat.

és mondanivalómat megfelelően fejezem be. A1 A2 B1 -9- . Világosan és folyamatosan. szabatosan. érdeklődési körömbe tartozó témában. stílusomat a helyzethez igazítva írok le vagy fejtek ki bármit. Ha elakadok. az állampolgárságomat és a címemet. Egyszerű eszközökkel és mondatokkal tudok beszélni a családomról és más személyekről. tanulmányaimról. indokolni véleményemet és terveimet. az árnyalatok finom kifejezésére is ügyelve beszélek. Tudok rövid. vagy magánjellegű. segítem a hallgatót abban. üzenetet. jelenlegi vagy előző szakmai tevékenységemről. hogy más kapcsolódó témaköröket is bevonok. Röviden is meg tudom magyarázni. egyes elemeket részletezek. Világosan és részletesen tudok leírni bonyolult dolgokat úgy. vitában. álmaimról. vagy érdeklődési körömbe tartoznak. reményeimről és céljaimról. Élményeimről és benyomásaimról magánleveleket tudok írni. úgy kezdem újra és fogalmazom át a mondandómat. amelyeket ismerek. hogy részletezem a különböző lehetőségek előnyeit és hátrányait. hogy az szinte fel sem tűnik. Ki tudom fejteni a véleményemet valamely aktuális témáról úgy. nagy biztonsággal alkalmazom a sajátos kifejezéseket és a különböző nyelvi fordulatokat. Folyamatos beszéd A1 Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be tudom mutatni a lakóhelyemet és az ismerőseimet. folyamatos szövegeket tudok alkotni olyan témákban. egyszerű jegyzetet. például köszönőlevelet írni. például a szállodai bejelentőlapon a nevemet. eseményekről. A2 B1 B2 C1 C2 Írás Tudok képeslapra rövid és egyszerű (például nyaralási) üdvözletet írni.C2 Könnyedén részt tudok venni bármilyen társalgásban. előadásomat logikusan szerkesztem meg. hogy a lényeges pontokat kiragadja és megjegyezze. életkörülményeimről. Egyszerű. Egyszerű kifejezésekkel tudok beszélni élményekről. Gördülékenyen. Ki tudom tölteni egyszerű nyomtatványon a személyi adataimra vonatkozó részeket. Világosan és kellő részletességgel fejezem ki magam számos.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful