Kitöltési útmutató

közszolgálati önéletrajz sablonhoz

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) alapján a közigazgatásba jelentkezőknek (toborzási adatbázisba vagy konkrét pályázatra - Kttv. 45. §) és a közigazgatásban dolgozó tisztviselőknek (kormánytisztviselők, köztisztviselők, kormányzati és közszolgálati ügykezelők - Kttv. 176. § (4) bekezdés) a törvény által meghatározott adattartalommal önéletrajzot kell kitölteniük. Az önéletrajz részletes tartalmát a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szabályozza. Jelen Önéletrajz sablon ennek alapulvételével készült a jelentkezők segítése céljából. A sablont az "Önéletrajz" feliratú munkalapon találja.

A következőképpen töltse ki az Önéletrajzot: • Elektronikusan töltse ki az Önéletrajz sablont. • Illessze be (max. 200 KB méretű) arcképét az Önéletrajzban kijelölt helyre és méretben.
Az Excel „Beszúrás” menüjében a „Kép” almenüben válassza ki a „Fájlból” funkciót! Ezután a felugró ablakban keresse meg a számítógépén a fénykép fájlt és kattintson rá, majd a „Beszúrás” gombra! Kattintson a képre, és folyamatosan lenyomva az egér gombját - húzza a helyére. Ezután - ha szükséges - kattintson a kép egyik sarkára, és változtassa meg a méretét!

• Ne változtasson a bal oldalon lévő oszlop („A” oszlop) szövegein. • A sablon formátumát és a betűtípust hagyja változatlanul. • Az Önéletrajz 1-5. pontjait kötelező kitölteni, a 6. pont kitöltése nem kötelező, a 7. pontban meghatározott mellékleteket pedig csak bizonyos esetekben kell csatolni. • Amennyiben az Ön esetében nem értelmezhető egy-egy rovat, azokat hagyja üresen. • Amennyiben valamelyik rovathoz több adatot szeretne felvinni (pl. végzettségek), másolja a teljes rovatot annyiszor, ahányszor szükséges. Szúrjon be annyi sort, amennyi a rovat másolásához szükséges.
Jelölje ki azt a sort, ami elé be szeretne szúrni, majd nyomja meg a jobb egérgombot és a „Beszúrás” parancsot. Ezután jelölje ki a másolni kívánt sorokat, kattintson a jobb egérgomb „Másolás” parancsára, majd a jobb egérgomb „Beillesztés” parancsával illessze be a megfelelő helyre a rovatot.

• Az automatikus formázást nem tudja kezelni az Excel, ezért amennyiben az Ön által begépelt szöveg nem látszik teljes egészében, növelje meg a sormagasságot.
Álljon a kurzorral a cella sorszámának aljára, a sorhatároló ikon megjelenését követően pedig a bal egérgombbal növelje a sor magasságát!

• Téves rögzítés esetén a Delete billentyűvel törölje a cellába írt szöveget. • A nyelvi önértékeléshez a Közös Európai Referenciakeretet használja, amelyet megtalál a „Nyelvi önértékelési táblázat” feliratú munkalapon.

Útmutató a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. § szerinti Önéletrajz sablon kitöltéséhez

• Amennyiben az Önéletrajz benyújtása után változás történik adataiban. hogy ezután mentse el PDF formátumban is az önéletrajzát.) Korm. ne felejtse el aktualizálni az Önéletrajzot. § szerinti Önéletrajz sablon kitöltéséhez . Útmutató a 45/2012. 20. rendelet 8. mentse el a dokumentumot.• Ha elkészült a kitöltéssel. így amikor pályázik. a címzett számítógépén (az ott működő szoftver verziójától függetlenül) pontosan ugyanúgy jelenik meg az Önéletrajz. Az adatok egységes megjelenítése érdekében javasoljuk. mint az Ön gépén. (III.

illetve foglalkozási területen dolgozik/kíván dolgozni: 3. esti. foglalkozási terület Milyen munkakörben. (III. rendelet 8. a legutóbbitól kezdve. Tanulmányok (minden végzettség és képesítés. § alapján készített Önéletrajz 3.Önéletrajz 1. Szakmai tapasztalat (minden betöltött állás feltüntetése a legutóbbitól kezdve. a jelenleg betöltött állást is beleértve) Időtartam: Foglalkozás/beosztás: Főbb tevékenységek és feladatkörök: A munkáltató neve és címe: Munkaviszony/egyéb foglalkoztatási jogviszony megszűnésének/megszüntetésének jogcíme: Időtartam: Foglalkozás/beosztás: Főbb tevékenységek és feladatkörök: A munkáltató neve és címe: Munkaviszony/egyéb foglalkoztatási jogviszony megszűnésének/megszüntetésének jogcíme: 4. levelező): A 45/2012. Betöltött/betölteni kívánt beosztás. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: Anyja neve: Neme: Születési hely. oldal . és visszafelé haladva) Iskolarendszerű képzés esetén Időtartam: Végzettség: Oktatási intézmény neve: Kar megnevezése (egyetem vagy főiskola esetén): Tagozat megjelölése (nappali.) Korm. idő: Családi állapot: Állampolgárság: Állandó lakcím: Ideiglenes lakcím (tartózkodási hely): Telefonszám(ok): Fax: E-mail: Honlap: fénykép helye 2. és visszafelé haladva. 20. munkakör.

) Szövegértés Nyelv Hallás utáni értés Olvasás Beszéd Társalgás Folyamatos beszéd Írás Nyelvismeret (okmánnyal igazolt) Nyelv Nyelvvizsga típusa Nyelvvizsga foka Szervezési készségek és kompetenciák (pl.kérjük jelölje X-szel) vezető koordi-nátor tag adminisztrátor pénzügyi referens projekt egyéb Részletes leírás: Számítógép-felhasználói készségek és kompetenciák Felhasználói szintű ismeretek (pl. táblázatkezelés. minősítése (egyetem vagy főiskola esetén): Főbb tárgyak/gyakorlati képzés (az adott képzés során tanult fontosabb tantárgyak vagy az elsajátított szakmai tudás összefoglalása): Iskolarendszeren kívüli képzés esetén Időtartam: Képesítés megnevezése: Az oktatást/képzést nyújtó intézmény neve: Főbb tárgyak/gyakorlati képzés (az adott képzés során tanult fontosabb tantárgyak vagy az elsajátított szakmai tudás összefoglalása): Közigazgatási vizsgák Vizsga megnevezése: Vizsga időpontja: 5. rendelet 8. a szakdolgozat címe. 20. (III. munkatársak. hobbi. adatbázis-kezelés. stb.) Korm. pl. Készségek és kompetenciák Nyelvismeret (önértékelés) (Kérjük. oldal . programozás): Egyéb készségek és kompetenciák (amelyek a korábbi címszavaknál nem szerepelnek. szövegszerkesztés. internet) vagy magasabb szintű készségek (pl. sport. az Europass önértékelési rendszere szerint adja meg a nyelvismeret szintjét.Diploma minősítése (egyetem vagy főiskola esetén): A diplomamunka tárgya. § alapján készített Önéletrajz 4. projektek koordinációja. adminisztrációja .): Járművezetői engedély A 45/2012.

§ alapján készített Önéletrajz 5. rendelet 8. tanácsadó. testületekben (pl.) Korm. kutatások Tudományos publikációk.Jogosítvány. témája: Tudományos fokozat Tudományos fokozat típusa: Tudományos fokozat minősítése: Tudományos fokozat tárgya: Jelenlegi tanulmányok Jelenlegi tanulmányok megnevezése: Intézmény megnevezése: Kar megnevezése: Szak megnevezése: Képzési idő (intézmény által ajánlott): Aktuális évfolyam: Tanulmányi szerződésre vonatkozó adatok Szerződést kötő szerv megnevezése: Szerződéskötés ideje: Kitüntetésre vonatkozó adatok Kitüntetés megnevezése: Kitüntetés ideje: A 45/2012. oldal .és tárcaközi bizottságok. koordinációs testületek. kutatások címe. köztestületben. alapítvány kuratóriumában) Szervezet megnevezése: Tagság kezdete: Tagság vége: Tisztség megnevezése: Delegáltság közigazgatási szakmai szervezetekben. testület megnevezése: Delegáló megnevezése: Tagság kezdete: Tagság vége: Tisztség megnevezése: Tudományos publikációk. járműkategória: Katonai szolgálatra vonatkozó adatok Szolgálatteljesítés helye: Szolgálat kezdete: Szolgálat vége: Az ott szerzett szakképesítés megjelölése: 6. társadalmi vagy civil szervezetben. (III. Kiegészítő információk (kitöltése nem kötelező) Tagság gazdasági társaságban Társaság megnevezése: Tagság kezdete: Tagság vége: Tisztség megnevezése: Tagság egyéb szervezetben (egyéb gazdálkodó szervezetben. szakértői munkacsoportok) Szervezet. kormány. 20.

ha a pályázatot kiíró szerv vagy a munkáltató előírja) Kérjük. rendelet 8.) Korm.Folyamatban lévő releváns eljárásokra (pl. kutatások Tudományos fokozat esetén témavázlat A 45/2012. (III. § alapján készített Önéletrajz 6. jelölje a csatolás tényét a melléklet neve mellett! Diplomák és egyéb végzettségek másolata Tudományos publikációk. 20. fegyelmi) vonatkozó adatok Eljárás típusa: Eljáró neve: Eljárás oka: Egyéb információk Tagság titkos társaságban: Társaság megnevezése: 1990 előtt volt-e tagja erőszakszervezetnek: Erőszakszervezet megnevezése: Saját háztartásában nevelt vagy gondozott gyermekei száma: Az önéletrajz kitöltésének időpontja: 7. oldal . Mellékletek (csatolásuk akkor kötelező.

Megértem az egyszerű és világos hirdetések és üzenetek lényegét. vagy gyors tempójú beszédet.Önértékelési táblázat Szövegértés Hallás utáni értés Megértem a személyemre. Még a nem világosan szerkesztett és rejtett jelentéstartalmú. vagy szavak A1 A2 El tudok olvasni rövid. Ki tudom szűrni a lényeget azokból a rádió. munka). Általában értem a filmeket. -7- . Megértem a hosszabb beszédeket és előadásokat. tanulás. menetrend). gyakran használt szavakat és kifejezéseket (pl. Szinte erőfeszítés nélkül értem meg a tévéműsorokat és a filmeket. prospektus. stb. konkrét információt a mindennapi. Megtalálom a várható. egyszerű szövegekben (pl. Megértem a személyemhez közvetlenül kapcsolódó. menü. Többnyire megértem a híreket és az aktuális eseményekről szóló műsorokat a tévében. például plakátokon vagy katalógusokban az ismert nevek segítségével. szűk környezet. Minden nehézség nélkül megértem az élőben hallott. Megértem a világos. vásárlások. a közvetlen környezetemre vonatkozó. ha lassan és tagoltan beszélnek hozzám. személyes adataim. gyakran használt. rövid hirdetés. ha a szereplők köznyelven beszélnek. amennyiben a téma számomra elég ismert. ha olyan témákról esik szó. egyszerű szavakat és szókapcsolatokat.és tévéadásokból.Európai nyelvi szintek . hirdetésekben. egyszerű magánleveleket. illetve még a bonyolultabb érveléseket is követni tudom. mindennapi beszéd lényegét. mint a munka. családom. amelyek aktuális eseményekről. nagyon egyszerű szövegeket. a családomra. szakmai vagy érdeklődési körömnek megfelelő témákról szólnak. A1 A2 B1 B2 C1 C2 Olvasás Megértem a nagyon egyszerű mondatokat. a szabadidő. ha eléggé lassan és tagoltan beszélnek. és megértem a rövid. a tanulás. médián keresztül sugárzott. hosszú szöveget is megértem. ha van időm megszokni az akcentust.

például kézikönyvet.B1 Megértem a főként köznyelven. érzékelem bennük a különböző stílusjegyeket. könnyed és közvetlen kapcsolatteremtésre vagyok képes. Megértem a kortárs irodalmi prózát. hogy a társalgásban folyamatosan részt vegyek. ritkán keresek szavakat és kifejezéseket. úgy. munka. Felkészülés nélkül részt tudok venni az ismert. Az anyanyelvi beszélővel természetes. Gondolataimat. Magánlevélben megértem az események. az érdeklődési körömnek megfelelő. Megértem a hosszú. bonyolult szöveget. Az egyszerű. A nyelvet könnyeden és hatékonyan használom a különböző társadalmi és szakmai kapcsolatokban. összetett. szabadidő. tanulás. aktuális események) folyó társalgásban. vagy a munkámhoz közvetlenül kapcsolódó szaknyelven megírt szövegeket. rutinszerű helyzetekben egyszerű és közvetlen módon cserélek információt mindennapi tevékenységekről vagy témákról. amelyek jelenkori problémákkal foglalkoznak. hozzászólásaimat a beszélőtársakéhoz tudom kapcsolni. szakcikket. irodalmi művet. Aktívan részt tudok venni az ismert témákról folyó társalgásban. utazás. tényszerű és irodalmi szövegeket. Fel tudok tenni és meg tudok válaszolni olyan kérdéseket. Elboldogulok a legtöbb olyan nyelvi helyzetben. nézetét fejtik ki. ha nem kapcsolódnak szakterületemhez. B2 C1 C2 Beszéd Társalgás Képes vagyok egyszerű kapcsolatteremtésre. család. El tudom olvasni azokat a cikkeket és beszámolókat. A nagyon rövid információcserére még akkor is képes vagyok. véleményemet pontosan ki tudom fejteni. ha egyébként nem értek meg eleget ahhoz. érzelmek vagy kívánságok leírását. amelyek a mindennapi szükségletek konkrét kifejezésére szolgálnak. amely utazás során adódik. vagy a mindennapi témákról (pl. Folyamatosan és gördülékenyen fejezem ki magam. A1 A2 B1 B2 C1 -8- . A szakmai cikkeket és a hosszú műszaki leírásokat akkor is megértem. és szerzőjük véleményét. ha a másik személy kész mondanivalóját kissé lassabban vagy más kifejezésekkel megismételni illetve segíti a mondanivalóm megformálását. hogy közben érvelve kifejtem a véleményemet. Könnyedén elolvasok bármilyen tartalmú vagy formájú elvont.

Egyszerű kifejezésekkel tudok beszélni élményekről. Ki tudom fejteni a véleményemet valamely aktuális témáról úgy. hogy az szinte fel sem tűnik. üzenetet. stílusomat a helyzethez igazítva írok le vagy fejtek ki bármit. amelyeket ismerek. eseményekről. az állampolgárságomat és a címemet. indokolni véleményemet és terveimet. vitában. egyszerű jegyzetet. például köszönőlevelet írni. A2 B1 B2 C1 C2 Írás Tudok képeslapra rövid és egyszerű (például nyaralási) üdvözletet írni. életkörülményeimről. szabatosan. egyes elemeket részletezek. hogy részletezem a különböző lehetőségek előnyeit és hátrányait. Gördülékenyen. Röviden is meg tudom magyarázni. Ki tudom tölteni egyszerű nyomtatványon a személyi adataimra vonatkozó részeket. vagy érdeklődési körömbe tartoznak. az árnyalatok finom kifejezésére is ügyelve beszélek. nagy biztonsággal alkalmazom a sajátos kifejezéseket és a különböző nyelvi fordulatokat. vagy magánjellegű. hogy a lényeges pontokat kiragadja és megjegyezze. Egyszerű. érdeklődési körömbe tartozó témában. Tudok rövid. reményeimről és céljaimról. Világosan és folyamatosan. Világosan és részletesen tudok leírni bonyolult dolgokat úgy. Egyszerű eszközökkel és mondatokkal tudok beszélni a családomról és más személyekről. Élményeimről és benyomásaimról magánleveleket tudok írni. úgy kezdem újra és fogalmazom át a mondandómat. Folyamatos beszéd A1 Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be tudom mutatni a lakóhelyemet és az ismerőseimet. előadásomat logikusan szerkesztem meg. és mondanivalómat megfelelően fejezem be. Világosan és kellő részletességgel fejezem ki magam számos. Ha elakadok. hogy más kapcsolódó témaköröket is bevonok. tanulmányaimról.C2 Könnyedén részt tudok venni bármilyen társalgásban. A1 A2 B1 -9- . álmaimról. például a szállodai bejelentőlapon a nevemet. folyamatos szövegeket tudok alkotni olyan témákban. segítem a hallgatót abban. jelenlegi vagy előző szakmai tevékenységemről.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful