Kitöltési útmutató

közszolgálati önéletrajz sablonhoz

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) alapján a közigazgatásba jelentkezőknek (toborzási adatbázisba vagy konkrét pályázatra - Kttv. 45. §) és a közigazgatásban dolgozó tisztviselőknek (kormánytisztviselők, köztisztviselők, kormányzati és közszolgálati ügykezelők - Kttv. 176. § (4) bekezdés) a törvény által meghatározott adattartalommal önéletrajzot kell kitölteniük. Az önéletrajz részletes tartalmát a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szabályozza. Jelen Önéletrajz sablon ennek alapulvételével készült a jelentkezők segítése céljából. A sablont az "Önéletrajz" feliratú munkalapon találja.

A következőképpen töltse ki az Önéletrajzot: • Elektronikusan töltse ki az Önéletrajz sablont. • Illessze be (max. 200 KB méretű) arcképét az Önéletrajzban kijelölt helyre és méretben.
Az Excel „Beszúrás” menüjében a „Kép” almenüben válassza ki a „Fájlból” funkciót! Ezután a felugró ablakban keresse meg a számítógépén a fénykép fájlt és kattintson rá, majd a „Beszúrás” gombra! Kattintson a képre, és folyamatosan lenyomva az egér gombját - húzza a helyére. Ezután - ha szükséges - kattintson a kép egyik sarkára, és változtassa meg a méretét!

• Ne változtasson a bal oldalon lévő oszlop („A” oszlop) szövegein. • A sablon formátumát és a betűtípust hagyja változatlanul. • Az Önéletrajz 1-5. pontjait kötelező kitölteni, a 6. pont kitöltése nem kötelező, a 7. pontban meghatározott mellékleteket pedig csak bizonyos esetekben kell csatolni. • Amennyiben az Ön esetében nem értelmezhető egy-egy rovat, azokat hagyja üresen. • Amennyiben valamelyik rovathoz több adatot szeretne felvinni (pl. végzettségek), másolja a teljes rovatot annyiszor, ahányszor szükséges. Szúrjon be annyi sort, amennyi a rovat másolásához szükséges.
Jelölje ki azt a sort, ami elé be szeretne szúrni, majd nyomja meg a jobb egérgombot és a „Beszúrás” parancsot. Ezután jelölje ki a másolni kívánt sorokat, kattintson a jobb egérgomb „Másolás” parancsára, majd a jobb egérgomb „Beillesztés” parancsával illessze be a megfelelő helyre a rovatot.

• Az automatikus formázást nem tudja kezelni az Excel, ezért amennyiben az Ön által begépelt szöveg nem látszik teljes egészében, növelje meg a sormagasságot.
Álljon a kurzorral a cella sorszámának aljára, a sorhatároló ikon megjelenését követően pedig a bal egérgombbal növelje a sor magasságát!

• Téves rögzítés esetén a Delete billentyűvel törölje a cellába írt szöveget. • A nyelvi önértékeléshez a Közös Európai Referenciakeretet használja, amelyet megtalál a „Nyelvi önértékelési táblázat” feliratú munkalapon.

Útmutató a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. § szerinti Önéletrajz sablon kitöltéséhez

Útmutató a 45/2012. • Amennyiben az Önéletrajz benyújtása után változás történik adataiban.) Korm. § szerinti Önéletrajz sablon kitöltéséhez . 20. rendelet 8. ne felejtse el aktualizálni az Önéletrajzot. hogy ezután mentse el PDF formátumban is az önéletrajzát. így amikor pályázik.• Ha elkészült a kitöltéssel. mint az Ön gépén. a címzett számítógépén (az ott működő szoftver verziójától függetlenül) pontosan ugyanúgy jelenik meg az Önéletrajz. (III. mentse el a dokumentumot. Az adatok egységes megjelenítése érdekében javasoljuk.

(III. a legutóbbitól kezdve. és visszafelé haladva. foglalkozási terület Milyen munkakörben. idő: Családi állapot: Állampolgárság: Állandó lakcím: Ideiglenes lakcím (tartózkodási hely): Telefonszám(ok): Fax: E-mail: Honlap: fénykép helye 2.) Korm. Betöltött/betölteni kívánt beosztás. a jelenleg betöltött állást is beleértve) Időtartam: Foglalkozás/beosztás: Főbb tevékenységek és feladatkörök: A munkáltató neve és címe: Munkaviszony/egyéb foglalkoztatási jogviszony megszűnésének/megszüntetésének jogcíme: Időtartam: Foglalkozás/beosztás: Főbb tevékenységek és feladatkörök: A munkáltató neve és címe: Munkaviszony/egyéb foglalkoztatási jogviszony megszűnésének/megszüntetésének jogcíme: 4. 20. levelező): A 45/2012. esti.Önéletrajz 1. munkakör. oldal . és visszafelé haladva) Iskolarendszerű képzés esetén Időtartam: Végzettség: Oktatási intézmény neve: Kar megnevezése (egyetem vagy főiskola esetén): Tagozat megjelölése (nappali. Szakmai tapasztalat (minden betöltött állás feltüntetése a legutóbbitól kezdve. § alapján készített Önéletrajz 3. Tanulmányok (minden végzettség és képesítés. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: Anyja neve: Neme: Születési hely. rendelet 8. illetve foglalkozási területen dolgozik/kíván dolgozni: 3.

adminisztrációja . stb. projektek koordinációja. táblázatkezelés. a szakdolgozat címe. (III. szövegszerkesztés. 20.) Szövegértés Nyelv Hallás utáni értés Olvasás Beszéd Társalgás Folyamatos beszéd Írás Nyelvismeret (okmánnyal igazolt) Nyelv Nyelvvizsga típusa Nyelvvizsga foka Szervezési készségek és kompetenciák (pl. Készségek és kompetenciák Nyelvismeret (önértékelés) (Kérjük. rendelet 8. programozás): Egyéb készségek és kompetenciák (amelyek a korábbi címszavaknál nem szerepelnek. internet) vagy magasabb szintű készségek (pl. sport.Diploma minősítése (egyetem vagy főiskola esetén): A diplomamunka tárgya.) Korm. munkatársak. oldal . pl. § alapján készített Önéletrajz 4. adatbázis-kezelés. az Europass önértékelési rendszere szerint adja meg a nyelvismeret szintjét.): Járművezetői engedély A 45/2012. hobbi. minősítése (egyetem vagy főiskola esetén): Főbb tárgyak/gyakorlati képzés (az adott képzés során tanult fontosabb tantárgyak vagy az elsajátított szakmai tudás összefoglalása): Iskolarendszeren kívüli képzés esetén Időtartam: Képesítés megnevezése: Az oktatást/képzést nyújtó intézmény neve: Főbb tárgyak/gyakorlati képzés (az adott képzés során tanult fontosabb tantárgyak vagy az elsajátított szakmai tudás összefoglalása): Közigazgatási vizsgák Vizsga megnevezése: Vizsga időpontja: 5.kérjük jelölje X-szel) vezető koordi-nátor tag adminisztrátor pénzügyi referens projekt egyéb Részletes leírás: Számítógép-felhasználói készségek és kompetenciák Felhasználói szintű ismeretek (pl.

tanácsadó. járműkategória: Katonai szolgálatra vonatkozó adatok Szolgálatteljesítés helye: Szolgálat kezdete: Szolgálat vége: Az ott szerzett szakképesítés megjelölése: 6. témája: Tudományos fokozat Tudományos fokozat típusa: Tudományos fokozat minősítése: Tudományos fokozat tárgya: Jelenlegi tanulmányok Jelenlegi tanulmányok megnevezése: Intézmény megnevezése: Kar megnevezése: Szak megnevezése: Képzési idő (intézmény által ajánlott): Aktuális évfolyam: Tanulmányi szerződésre vonatkozó adatok Szerződést kötő szerv megnevezése: Szerződéskötés ideje: Kitüntetésre vonatkozó adatok Kitüntetés megnevezése: Kitüntetés ideje: A 45/2012. rendelet 8. köztestületben. társadalmi vagy civil szervezetben. kutatások Tudományos publikációk. (III. kutatások címe.Jogosítvány.) Korm. testület megnevezése: Delegáló megnevezése: Tagság kezdete: Tagság vége: Tisztség megnevezése: Tudományos publikációk. kormány. oldal . koordinációs testületek. alapítvány kuratóriumában) Szervezet megnevezése: Tagság kezdete: Tagság vége: Tisztség megnevezése: Delegáltság közigazgatási szakmai szervezetekben.és tárcaközi bizottságok. szakértői munkacsoportok) Szervezet. § alapján készített Önéletrajz 5. Kiegészítő információk (kitöltése nem kötelező) Tagság gazdasági társaságban Társaság megnevezése: Tagság kezdete: Tagság vége: Tisztség megnevezése: Tagság egyéb szervezetben (egyéb gazdálkodó szervezetben. testületekben (pl. 20.

ha a pályázatot kiíró szerv vagy a munkáltató előírja) Kérjük. jelölje a csatolás tényét a melléklet neve mellett! Diplomák és egyéb végzettségek másolata Tudományos publikációk. fegyelmi) vonatkozó adatok Eljárás típusa: Eljáró neve: Eljárás oka: Egyéb információk Tagság titkos társaságban: Társaság megnevezése: 1990 előtt volt-e tagja erőszakszervezetnek: Erőszakszervezet megnevezése: Saját háztartásában nevelt vagy gondozott gyermekei száma: Az önéletrajz kitöltésének időpontja: 7. § alapján készített Önéletrajz 6. (III. oldal . rendelet 8.) Korm. Mellékletek (csatolásuk akkor kötelező. 20.Folyamatban lévő releváns eljárásokra (pl. kutatások Tudományos fokozat esetén témavázlat A 45/2012.

gyakran használt szavakat és kifejezéseket (pl. a családomra. A1 A2 B1 B2 C1 C2 Olvasás Megértem a nagyon egyszerű mondatokat. ha a szereplők köznyelven beszélnek. például plakátokon vagy katalógusokban az ismert nevek segítségével. egyszerű szövegekben (pl. rövid hirdetés. mindennapi beszéd lényegét. mint a munka. hosszú szöveget is megértem. tanulás. szakmai vagy érdeklődési körömnek megfelelő témákról szólnak. munka). amelyek aktuális eseményekről. Megértem az egyszerű és világos hirdetések és üzenetek lényegét. és megértem a rövid.Önértékelési táblázat Szövegértés Hallás utáni értés Megértem a személyemre. szűk környezet. vásárlások. Általában értem a filmeket. vagy gyors tempójú beszédet. Megértem a hosszabb beszédeket és előadásokat. a közvetlen környezetemre vonatkozó. Többnyire megértem a híreket és az aktuális eseményekről szóló műsorokat a tévében. illetve még a bonyolultabb érveléseket is követni tudom.Európai nyelvi szintek . a tanulás. amennyiben a téma számomra elég ismert. ha van időm megszokni az akcentust. konkrét információt a mindennapi. prospektus. Minden nehézség nélkül megértem az élőben hallott. Még a nem világosan szerkesztett és rejtett jelentéstartalmú. Megértem a személyemhez közvetlenül kapcsolódó. ha lassan és tagoltan beszélnek hozzám. családom. Szinte erőfeszítés nélkül értem meg a tévéműsorokat és a filmeket. vagy szavak A1 A2 El tudok olvasni rövid. gyakran használt. nagyon egyszerű szövegeket. menü. -7- . Ki tudom szűrni a lényeget azokból a rádió. stb. Megértem a világos. médián keresztül sugárzott. ha olyan témákról esik szó. menetrend). ha eléggé lassan és tagoltan beszélnek. a szabadidő. Megtalálom a várható. egyszerű magánleveleket. hirdetésekben. egyszerű szavakat és szókapcsolatokat.és tévéadásokból. személyes adataim.

A nagyon rövid információcserére még akkor is képes vagyok. aktuális események) folyó társalgásban. Az anyanyelvi beszélővel természetes. Magánlevélben megértem az események. és szerzőjük véleményét. ritkán keresek szavakat és kifejezéseket. Az egyszerű. érzékelem bennük a különböző stílusjegyeket. hogy közben érvelve kifejtem a véleményemet. bonyolult szöveget. szakcikket. ha egyébként nem értek meg eleget ahhoz. úgy. Fel tudok tenni és meg tudok válaszolni olyan kérdéseket. Megértem a hosszú. Megértem a kortárs irodalmi prózát. Aktívan részt tudok venni az ismert témákról folyó társalgásban. Gondolataimat. rutinszerű helyzetekben egyszerű és közvetlen módon cserélek információt mindennapi tevékenységekről vagy témákról. vagy a munkámhoz közvetlenül kapcsolódó szaknyelven megírt szövegeket. vagy a mindennapi témákról (pl. B2 C1 C2 Beszéd Társalgás Képes vagyok egyszerű kapcsolatteremtésre. Felkészülés nélkül részt tudok venni az ismert. nézetét fejtik ki. amelyek jelenkori problémákkal foglalkoznak. tanulás. Könnyedén elolvasok bármilyen tartalmú vagy formájú elvont. az érdeklődési körömnek megfelelő. A nyelvet könnyeden és hatékonyan használom a különböző társadalmi és szakmai kapcsolatokban. irodalmi művet. hogy a társalgásban folyamatosan részt vegyek. például kézikönyvet. ha a másik személy kész mondanivalóját kissé lassabban vagy más kifejezésekkel megismételni illetve segíti a mondanivalóm megformálását. érzelmek vagy kívánságok leírását. Folyamatosan és gördülékenyen fejezem ki magam. Elboldogulok a legtöbb olyan nyelvi helyzetben. tényszerű és irodalmi szövegeket. A1 A2 B1 B2 C1 -8- . család. munka. ha nem kapcsolódnak szakterületemhez. hozzászólásaimat a beszélőtársakéhoz tudom kapcsolni. amelyek a mindennapi szükségletek konkrét kifejezésére szolgálnak. El tudom olvasni azokat a cikkeket és beszámolókat. véleményemet pontosan ki tudom fejteni. utazás. A szakmai cikkeket és a hosszú műszaki leírásokat akkor is megértem. összetett.B1 Megértem a főként köznyelven. könnyed és közvetlen kapcsolatteremtésre vagyok képes. amely utazás során adódik. szabadidő.

Ha elakadok. az állampolgárságomat és a címemet. Ki tudom tölteni egyszerű nyomtatványon a személyi adataimra vonatkozó részeket. vitában. Folyamatos beszéd A1 Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be tudom mutatni a lakóhelyemet és az ismerőseimet. érdeklődési körömbe tartozó témában.C2 Könnyedén részt tudok venni bármilyen társalgásban. amelyeket ismerek. vagy magánjellegű. tanulmányaimról. álmaimról. segítem a hallgatót abban. hogy a lényeges pontokat kiragadja és megjegyezze. szabatosan. Egyszerű kifejezésekkel tudok beszélni élményekről. az árnyalatok finom kifejezésére is ügyelve beszélek. Egyszerű. egyes elemeket részletezek. Tudok rövid. stílusomat a helyzethez igazítva írok le vagy fejtek ki bármit. Egyszerű eszközökkel és mondatokkal tudok beszélni a családomról és más személyekről. úgy kezdem újra és fogalmazom át a mondandómat. üzenetet. egyszerű jegyzetet. életkörülményeimről. előadásomat logikusan szerkesztem meg. nagy biztonsággal alkalmazom a sajátos kifejezéseket és a különböző nyelvi fordulatokat. jelenlegi vagy előző szakmai tevékenységemről. például a szállodai bejelentőlapon a nevemet. A2 B1 B2 C1 C2 Írás Tudok képeslapra rövid és egyszerű (például nyaralási) üdvözletet írni. vagy érdeklődési körömbe tartoznak. reményeimről és céljaimról. Élményeimről és benyomásaimról magánleveleket tudok írni. hogy az szinte fel sem tűnik. folyamatos szövegeket tudok alkotni olyan témákban. és mondanivalómat megfelelően fejezem be. eseményekről. hogy más kapcsolódó témaköröket is bevonok. Röviden is meg tudom magyarázni. Világosan és részletesen tudok leírni bonyolult dolgokat úgy. Világosan és folyamatosan. indokolni véleményemet és terveimet. például köszönőlevelet írni. Gördülékenyen. A1 A2 B1 -9- . Ki tudom fejteni a véleményemet valamely aktuális témáról úgy. Világosan és kellő részletességgel fejezem ki magam számos. hogy részletezem a különböző lehetőségek előnyeit és hátrányait.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful