Kitöltési útmutató

közszolgálati önéletrajz sablonhoz

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) alapján a közigazgatásba jelentkezőknek (toborzási adatbázisba vagy konkrét pályázatra - Kttv. 45. §) és a közigazgatásban dolgozó tisztviselőknek (kormánytisztviselők, köztisztviselők, kormányzati és közszolgálati ügykezelők - Kttv. 176. § (4) bekezdés) a törvény által meghatározott adattartalommal önéletrajzot kell kitölteniük. Az önéletrajz részletes tartalmát a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szabályozza. Jelen Önéletrajz sablon ennek alapulvételével készült a jelentkezők segítése céljából. A sablont az "Önéletrajz" feliratú munkalapon találja.

A következőképpen töltse ki az Önéletrajzot: • Elektronikusan töltse ki az Önéletrajz sablont. • Illessze be (max. 200 KB méretű) arcképét az Önéletrajzban kijelölt helyre és méretben.
Az Excel „Beszúrás” menüjében a „Kép” almenüben válassza ki a „Fájlból” funkciót! Ezután a felugró ablakban keresse meg a számítógépén a fénykép fájlt és kattintson rá, majd a „Beszúrás” gombra! Kattintson a képre, és folyamatosan lenyomva az egér gombját - húzza a helyére. Ezután - ha szükséges - kattintson a kép egyik sarkára, és változtassa meg a méretét!

• Ne változtasson a bal oldalon lévő oszlop („A” oszlop) szövegein. • A sablon formátumát és a betűtípust hagyja változatlanul. • Az Önéletrajz 1-5. pontjait kötelező kitölteni, a 6. pont kitöltése nem kötelező, a 7. pontban meghatározott mellékleteket pedig csak bizonyos esetekben kell csatolni. • Amennyiben az Ön esetében nem értelmezhető egy-egy rovat, azokat hagyja üresen. • Amennyiben valamelyik rovathoz több adatot szeretne felvinni (pl. végzettségek), másolja a teljes rovatot annyiszor, ahányszor szükséges. Szúrjon be annyi sort, amennyi a rovat másolásához szükséges.
Jelölje ki azt a sort, ami elé be szeretne szúrni, majd nyomja meg a jobb egérgombot és a „Beszúrás” parancsot. Ezután jelölje ki a másolni kívánt sorokat, kattintson a jobb egérgomb „Másolás” parancsára, majd a jobb egérgomb „Beillesztés” parancsával illessze be a megfelelő helyre a rovatot.

• Az automatikus formázást nem tudja kezelni az Excel, ezért amennyiben az Ön által begépelt szöveg nem látszik teljes egészében, növelje meg a sormagasságot.
Álljon a kurzorral a cella sorszámának aljára, a sorhatároló ikon megjelenését követően pedig a bal egérgombbal növelje a sor magasságát!

• Téves rögzítés esetén a Delete billentyűvel törölje a cellába írt szöveget. • A nyelvi önértékeléshez a Közös Európai Referenciakeretet használja, amelyet megtalál a „Nyelvi önértékelési táblázat” feliratú munkalapon.

Útmutató a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. § szerinti Önéletrajz sablon kitöltéséhez

hogy ezután mentse el PDF formátumban is az önéletrajzát. a címzett számítógépén (az ott működő szoftver verziójától függetlenül) pontosan ugyanúgy jelenik meg az Önéletrajz. mint az Ön gépén. (III. rendelet 8. ne felejtse el aktualizálni az Önéletrajzot. így amikor pályázik. Útmutató a 45/2012. mentse el a dokumentumot. 20. Az adatok egységes megjelenítése érdekében javasoljuk. § szerinti Önéletrajz sablon kitöltéséhez .• Ha elkészült a kitöltéssel. • Amennyiben az Önéletrajz benyújtása után változás történik adataiban.) Korm.

) Korm. és visszafelé haladva) Iskolarendszerű képzés esetén Időtartam: Végzettség: Oktatási intézmény neve: Kar megnevezése (egyetem vagy főiskola esetén): Tagozat megjelölése (nappali. munkakör. esti. a legutóbbitól kezdve. illetve foglalkozási területen dolgozik/kíván dolgozni: 3. Szakmai tapasztalat (minden betöltött állás feltüntetése a legutóbbitól kezdve. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: Anyja neve: Neme: Születési hely. 20. és visszafelé haladva.Önéletrajz 1. foglalkozási terület Milyen munkakörben. (III. § alapján készített Önéletrajz 3. a jelenleg betöltött állást is beleértve) Időtartam: Foglalkozás/beosztás: Főbb tevékenységek és feladatkörök: A munkáltató neve és címe: Munkaviszony/egyéb foglalkoztatási jogviszony megszűnésének/megszüntetésének jogcíme: Időtartam: Foglalkozás/beosztás: Főbb tevékenységek és feladatkörök: A munkáltató neve és címe: Munkaviszony/egyéb foglalkoztatási jogviszony megszűnésének/megszüntetésének jogcíme: 4. rendelet 8. oldal . Betöltött/betölteni kívánt beosztás. idő: Családi állapot: Állampolgárság: Állandó lakcím: Ideiglenes lakcím (tartózkodási hely): Telefonszám(ok): Fax: E-mail: Honlap: fénykép helye 2. levelező): A 45/2012. Tanulmányok (minden végzettség és képesítés.

internet) vagy magasabb szintű készségek (pl.): Járművezetői engedély A 45/2012.) Korm. szövegszerkesztés. projektek koordinációja. adminisztrációja .kérjük jelölje X-szel) vezető koordi-nátor tag adminisztrátor pénzügyi referens projekt egyéb Részletes leírás: Számítógép-felhasználói készségek és kompetenciák Felhasználói szintű ismeretek (pl. stb. sport. adatbázis-kezelés. 20. rendelet 8. § alapján készített Önéletrajz 4. munkatársak. minősítése (egyetem vagy főiskola esetén): Főbb tárgyak/gyakorlati képzés (az adott képzés során tanult fontosabb tantárgyak vagy az elsajátított szakmai tudás összefoglalása): Iskolarendszeren kívüli képzés esetén Időtartam: Képesítés megnevezése: Az oktatást/képzést nyújtó intézmény neve: Főbb tárgyak/gyakorlati képzés (az adott képzés során tanult fontosabb tantárgyak vagy az elsajátított szakmai tudás összefoglalása): Közigazgatási vizsgák Vizsga megnevezése: Vizsga időpontja: 5. pl.Diploma minősítése (egyetem vagy főiskola esetén): A diplomamunka tárgya. az Europass önértékelési rendszere szerint adja meg a nyelvismeret szintjét. (III. hobbi. oldal . programozás): Egyéb készségek és kompetenciák (amelyek a korábbi címszavaknál nem szerepelnek. Készségek és kompetenciák Nyelvismeret (önértékelés) (Kérjük. táblázatkezelés. a szakdolgozat címe.) Szövegértés Nyelv Hallás utáni értés Olvasás Beszéd Társalgás Folyamatos beszéd Írás Nyelvismeret (okmánnyal igazolt) Nyelv Nyelvvizsga típusa Nyelvvizsga foka Szervezési készségek és kompetenciák (pl.

tanácsadó. koordinációs testületek. kormány. (III. kutatások címe. társadalmi vagy civil szervezetben.és tárcaközi bizottságok. rendelet 8. Kiegészítő információk (kitöltése nem kötelező) Tagság gazdasági társaságban Társaság megnevezése: Tagság kezdete: Tagság vége: Tisztség megnevezése: Tagság egyéb szervezetben (egyéb gazdálkodó szervezetben. témája: Tudományos fokozat Tudományos fokozat típusa: Tudományos fokozat minősítése: Tudományos fokozat tárgya: Jelenlegi tanulmányok Jelenlegi tanulmányok megnevezése: Intézmény megnevezése: Kar megnevezése: Szak megnevezése: Képzési idő (intézmény által ajánlott): Aktuális évfolyam: Tanulmányi szerződésre vonatkozó adatok Szerződést kötő szerv megnevezése: Szerződéskötés ideje: Kitüntetésre vonatkozó adatok Kitüntetés megnevezése: Kitüntetés ideje: A 45/2012. járműkategória: Katonai szolgálatra vonatkozó adatok Szolgálatteljesítés helye: Szolgálat kezdete: Szolgálat vége: Az ott szerzett szakképesítés megjelölése: 6. 20. alapítvány kuratóriumában) Szervezet megnevezése: Tagság kezdete: Tagság vége: Tisztség megnevezése: Delegáltság közigazgatási szakmai szervezetekben. köztestületben. kutatások Tudományos publikációk.Jogosítvány.) Korm. oldal . szakértői munkacsoportok) Szervezet. testületekben (pl. testület megnevezése: Delegáló megnevezése: Tagság kezdete: Tagság vége: Tisztség megnevezése: Tudományos publikációk. § alapján készített Önéletrajz 5.

§ alapján készített Önéletrajz 6. Mellékletek (csatolásuk akkor kötelező. rendelet 8.) Korm. 20. kutatások Tudományos fokozat esetén témavázlat A 45/2012. (III. ha a pályázatot kiíró szerv vagy a munkáltató előírja) Kérjük. oldal .Folyamatban lévő releváns eljárásokra (pl. jelölje a csatolás tényét a melléklet neve mellett! Diplomák és egyéb végzettségek másolata Tudományos publikációk. fegyelmi) vonatkozó adatok Eljárás típusa: Eljáró neve: Eljárás oka: Egyéb információk Tagság titkos társaságban: Társaság megnevezése: 1990 előtt volt-e tagja erőszakszervezetnek: Erőszakszervezet megnevezése: Saját háztartásában nevelt vagy gondozott gyermekei száma: Az önéletrajz kitöltésének időpontja: 7.

amennyiben a téma számomra elég ismert. tanulás. ha eléggé lassan és tagoltan beszélnek. családom. ha olyan témákról esik szó. A1 A2 B1 B2 C1 C2 Olvasás Megértem a nagyon egyszerű mondatokat. illetve még a bonyolultabb érveléseket is követni tudom. munka). egyszerű szövegekben (pl. menü. Többnyire megértem a híreket és az aktuális eseményekről szóló műsorokat a tévében. mindennapi beszéd lényegét. konkrét információt a mindennapi. szakmai vagy érdeklődési körömnek megfelelő témákról szólnak. és megértem a rövid. médián keresztül sugárzott. a családomra. Megértem a hosszabb beszédeket és előadásokat. Megértem az egyszerű és világos hirdetések és üzenetek lényegét. Még a nem világosan szerkesztett és rejtett jelentéstartalmú. ha van időm megszokni az akcentust. ha a szereplők köznyelven beszélnek. amelyek aktuális eseményekről. személyes adataim. Minden nehézség nélkül megértem az élőben hallott. -7- . vásárlások. nagyon egyszerű szövegeket. rövid hirdetés. gyakran használt.Európai nyelvi szintek . gyakran használt szavakat és kifejezéseket (pl. vagy gyors tempójú beszédet. Szinte erőfeszítés nélkül értem meg a tévéműsorokat és a filmeket. egyszerű szavakat és szókapcsolatokat. a szabadidő. menetrend). a tanulás. hosszú szöveget is megértem. Megértem a személyemhez közvetlenül kapcsolódó. mint a munka. a közvetlen környezetemre vonatkozó. vagy szavak A1 A2 El tudok olvasni rövid. Megtalálom a várható. prospektus. hirdetésekben. Ki tudom szűrni a lényeget azokból a rádió. szűk környezet. Megértem a világos. ha lassan és tagoltan beszélnek hozzám. egyszerű magánleveleket. stb.Önértékelési táblázat Szövegértés Hallás utáni értés Megértem a személyemre.és tévéadásokból. például plakátokon vagy katalógusokban az ismert nevek segítségével. Általában értem a filmeket.

Elboldogulok a legtöbb olyan nyelvi helyzetben. ha nem kapcsolódnak szakterületemhez. tanulás. A1 A2 B1 B2 C1 -8- . Folyamatosan és gördülékenyen fejezem ki magam. tényszerű és irodalmi szövegeket. Magánlevélben megértem az események. összetett. Felkészülés nélkül részt tudok venni az ismert. ha egyébként nem értek meg eleget ahhoz. B2 C1 C2 Beszéd Társalgás Képes vagyok egyszerű kapcsolatteremtésre. aktuális események) folyó társalgásban. az érdeklődési körömnek megfelelő.B1 Megértem a főként köznyelven. El tudom olvasni azokat a cikkeket és beszámolókat. amelyek jelenkori problémákkal foglalkoznak. család. vagy a mindennapi témákról (pl. nézetét fejtik ki. utazás. bonyolult szöveget. Az egyszerű. érzelmek vagy kívánságok leírását. amelyek a mindennapi szükségletek konkrét kifejezésére szolgálnak. irodalmi művet. hogy közben érvelve kifejtem a véleményemet. A nagyon rövid információcserére még akkor is képes vagyok. szabadidő. A szakmai cikkeket és a hosszú műszaki leírásokat akkor is megértem. szakcikket. úgy. Az anyanyelvi beszélővel természetes. hozzászólásaimat a beszélőtársakéhoz tudom kapcsolni. Megértem a hosszú. A nyelvet könnyeden és hatékonyan használom a különböző társadalmi és szakmai kapcsolatokban. munka. ha a másik személy kész mondanivalóját kissé lassabban vagy más kifejezésekkel megismételni illetve segíti a mondanivalóm megformálását. Könnyedén elolvasok bármilyen tartalmú vagy formájú elvont. könnyed és közvetlen kapcsolatteremtésre vagyok képes. rutinszerű helyzetekben egyszerű és közvetlen módon cserélek információt mindennapi tevékenységekről vagy témákról. véleményemet pontosan ki tudom fejteni. amely utazás során adódik. és szerzőjük véleményét. ritkán keresek szavakat és kifejezéseket. vagy a munkámhoz közvetlenül kapcsolódó szaknyelven megírt szövegeket. Megértem a kortárs irodalmi prózát. Fel tudok tenni és meg tudok válaszolni olyan kérdéseket. Aktívan részt tudok venni az ismert témákról folyó társalgásban. hogy a társalgásban folyamatosan részt vegyek. érzékelem bennük a különböző stílusjegyeket. Gondolataimat. például kézikönyvet.

Gördülékenyen. stílusomat a helyzethez igazítva írok le vagy fejtek ki bármit. Ki tudom tölteni egyszerű nyomtatványon a személyi adataimra vonatkozó részeket. szabatosan. üzenetet. érdeklődési körömbe tartozó témában. eseményekről. előadásomat logikusan szerkesztem meg. úgy kezdem újra és fogalmazom át a mondandómat. például a szállodai bejelentőlapon a nevemet. Tudok rövid. A2 B1 B2 C1 C2 Írás Tudok képeslapra rövid és egyszerű (például nyaralási) üdvözletet írni. például köszönőlevelet írni. Világosan és kellő részletességgel fejezem ki magam számos. vagy magánjellegű. Világosan és részletesen tudok leírni bonyolult dolgokat úgy. az árnyalatok finom kifejezésére is ügyelve beszélek. tanulmányaimról. Ki tudom fejteni a véleményemet valamely aktuális témáról úgy. vitában. jelenlegi vagy előző szakmai tevékenységemről. A1 A2 B1 -9- . Röviden is meg tudom magyarázni. egyes elemeket részletezek. hogy más kapcsolódó témaköröket is bevonok. indokolni véleményemet és terveimet. folyamatos szövegeket tudok alkotni olyan témákban. amelyeket ismerek.C2 Könnyedén részt tudok venni bármilyen társalgásban. Egyszerű. Világosan és folyamatosan. Ha elakadok. vagy érdeklődési körömbe tartoznak. Élményeimről és benyomásaimról magánleveleket tudok írni. álmaimról. Egyszerű eszközökkel és mondatokkal tudok beszélni a családomról és más személyekről. Egyszerű kifejezésekkel tudok beszélni élményekről. hogy részletezem a különböző lehetőségek előnyeit és hátrányait. életkörülményeimről. egyszerű jegyzetet. hogy a lényeges pontokat kiragadja és megjegyezze. és mondanivalómat megfelelően fejezem be. az állampolgárságomat és a címemet. Folyamatos beszéd A1 Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be tudom mutatni a lakóhelyemet és az ismerőseimet. segítem a hallgatót abban. hogy az szinte fel sem tűnik. reményeimről és céljaimról. nagy biztonsággal alkalmazom a sajátos kifejezéseket és a különböző nyelvi fordulatokat.