Kitöltési útmutató

közszolgálati önéletrajz sablonhoz

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) alapján a közigazgatásba jelentkezőknek (toborzási adatbázisba vagy konkrét pályázatra - Kttv. 45. §) és a közigazgatásban dolgozó tisztviselőknek (kormánytisztviselők, köztisztviselők, kormányzati és közszolgálati ügykezelők - Kttv. 176. § (4) bekezdés) a törvény által meghatározott adattartalommal önéletrajzot kell kitölteniük. Az önéletrajz részletes tartalmát a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szabályozza. Jelen Önéletrajz sablon ennek alapulvételével készült a jelentkezők segítése céljából. A sablont az "Önéletrajz" feliratú munkalapon találja.

A következőképpen töltse ki az Önéletrajzot: • Elektronikusan töltse ki az Önéletrajz sablont. • Illessze be (max. 200 KB méretű) arcképét az Önéletrajzban kijelölt helyre és méretben.
Az Excel „Beszúrás” menüjében a „Kép” almenüben válassza ki a „Fájlból” funkciót! Ezután a felugró ablakban keresse meg a számítógépén a fénykép fájlt és kattintson rá, majd a „Beszúrás” gombra! Kattintson a képre, és folyamatosan lenyomva az egér gombját - húzza a helyére. Ezután - ha szükséges - kattintson a kép egyik sarkára, és változtassa meg a méretét!

• Ne változtasson a bal oldalon lévő oszlop („A” oszlop) szövegein. • A sablon formátumát és a betűtípust hagyja változatlanul. • Az Önéletrajz 1-5. pontjait kötelező kitölteni, a 6. pont kitöltése nem kötelező, a 7. pontban meghatározott mellékleteket pedig csak bizonyos esetekben kell csatolni. • Amennyiben az Ön esetében nem értelmezhető egy-egy rovat, azokat hagyja üresen. • Amennyiben valamelyik rovathoz több adatot szeretne felvinni (pl. végzettségek), másolja a teljes rovatot annyiszor, ahányszor szükséges. Szúrjon be annyi sort, amennyi a rovat másolásához szükséges.
Jelölje ki azt a sort, ami elé be szeretne szúrni, majd nyomja meg a jobb egérgombot és a „Beszúrás” parancsot. Ezután jelölje ki a másolni kívánt sorokat, kattintson a jobb egérgomb „Másolás” parancsára, majd a jobb egérgomb „Beillesztés” parancsával illessze be a megfelelő helyre a rovatot.

• Az automatikus formázást nem tudja kezelni az Excel, ezért amennyiben az Ön által begépelt szöveg nem látszik teljes egészében, növelje meg a sormagasságot.
Álljon a kurzorral a cella sorszámának aljára, a sorhatároló ikon megjelenését követően pedig a bal egérgombbal növelje a sor magasságát!

• Téves rögzítés esetén a Delete billentyűvel törölje a cellába írt szöveget. • A nyelvi önértékeléshez a Közös Európai Referenciakeretet használja, amelyet megtalál a „Nyelvi önértékelési táblázat” feliratú munkalapon.

Útmutató a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. § szerinti Önéletrajz sablon kitöltéséhez

20. Az adatok egységes megjelenítése érdekében javasoljuk. hogy ezután mentse el PDF formátumban is az önéletrajzát. • Amennyiben az Önéletrajz benyújtása után változás történik adataiban. § szerinti Önéletrajz sablon kitöltéséhez .) Korm. Útmutató a 45/2012. rendelet 8. (III. mint az Ön gépén. a címzett számítógépén (az ott működő szoftver verziójától függetlenül) pontosan ugyanúgy jelenik meg az Önéletrajz. mentse el a dokumentumot. ne felejtse el aktualizálni az Önéletrajzot.• Ha elkészült a kitöltéssel. így amikor pályázik.

munkakör. § alapján készített Önéletrajz 3.Önéletrajz 1. foglalkozási terület Milyen munkakörben. esti. és visszafelé haladva) Iskolarendszerű képzés esetén Időtartam: Végzettség: Oktatási intézmény neve: Kar megnevezése (egyetem vagy főiskola esetén): Tagozat megjelölése (nappali. Szakmai tapasztalat (minden betöltött állás feltüntetése a legutóbbitól kezdve. levelező): A 45/2012. a jelenleg betöltött állást is beleértve) Időtartam: Foglalkozás/beosztás: Főbb tevékenységek és feladatkörök: A munkáltató neve és címe: Munkaviszony/egyéb foglalkoztatási jogviszony megszűnésének/megszüntetésének jogcíme: Időtartam: Foglalkozás/beosztás: Főbb tevékenységek és feladatkörök: A munkáltató neve és címe: Munkaviszony/egyéb foglalkoztatási jogviszony megszűnésének/megszüntetésének jogcíme: 4. rendelet 8. (III. a legutóbbitól kezdve.) Korm. 20. illetve foglalkozási területen dolgozik/kíván dolgozni: 3. idő: Családi állapot: Állampolgárság: Állandó lakcím: Ideiglenes lakcím (tartózkodási hely): Telefonszám(ok): Fax: E-mail: Honlap: fénykép helye 2. és visszafelé haladva. oldal . Betöltött/betölteni kívánt beosztás. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: Anyja neve: Neme: Születési hely. Tanulmányok (minden végzettség és képesítés.

programozás): Egyéb készségek és kompetenciák (amelyek a korábbi címszavaknál nem szerepelnek. adatbázis-kezelés. táblázatkezelés. minősítése (egyetem vagy főiskola esetén): Főbb tárgyak/gyakorlati képzés (az adott képzés során tanult fontosabb tantárgyak vagy az elsajátított szakmai tudás összefoglalása): Iskolarendszeren kívüli képzés esetén Időtartam: Képesítés megnevezése: Az oktatást/képzést nyújtó intézmény neve: Főbb tárgyak/gyakorlati képzés (az adott képzés során tanult fontosabb tantárgyak vagy az elsajátított szakmai tudás összefoglalása): Közigazgatási vizsgák Vizsga megnevezése: Vizsga időpontja: 5. szövegszerkesztés.kérjük jelölje X-szel) vezető koordi-nátor tag adminisztrátor pénzügyi referens projekt egyéb Részletes leírás: Számítógép-felhasználói készségek és kompetenciák Felhasználói szintű ismeretek (pl. sport.) Szövegértés Nyelv Hallás utáni értés Olvasás Beszéd Társalgás Folyamatos beszéd Írás Nyelvismeret (okmánnyal igazolt) Nyelv Nyelvvizsga típusa Nyelvvizsga foka Szervezési készségek és kompetenciák (pl.Diploma minősítése (egyetem vagy főiskola esetén): A diplomamunka tárgya. hobbi.) Korm. adminisztrációja . a szakdolgozat címe. (III. projektek koordinációja. az Europass önértékelési rendszere szerint adja meg a nyelvismeret szintjét. Készségek és kompetenciák Nyelvismeret (önértékelés) (Kérjük. 20. stb. rendelet 8. internet) vagy magasabb szintű készségek (pl. pl. oldal . § alapján készített Önéletrajz 4.): Járművezetői engedély A 45/2012. munkatársak.

Kiegészítő információk (kitöltése nem kötelező) Tagság gazdasági társaságban Társaság megnevezése: Tagság kezdete: Tagság vége: Tisztség megnevezése: Tagság egyéb szervezetben (egyéb gazdálkodó szervezetben. alapítvány kuratóriumában) Szervezet megnevezése: Tagság kezdete: Tagság vége: Tisztség megnevezése: Delegáltság közigazgatási szakmai szervezetekben. oldal .és tárcaközi bizottságok. kutatások címe. társadalmi vagy civil szervezetben.) Korm. témája: Tudományos fokozat Tudományos fokozat típusa: Tudományos fokozat minősítése: Tudományos fokozat tárgya: Jelenlegi tanulmányok Jelenlegi tanulmányok megnevezése: Intézmény megnevezése: Kar megnevezése: Szak megnevezése: Képzési idő (intézmény által ajánlott): Aktuális évfolyam: Tanulmányi szerződésre vonatkozó adatok Szerződést kötő szerv megnevezése: Szerződéskötés ideje: Kitüntetésre vonatkozó adatok Kitüntetés megnevezése: Kitüntetés ideje: A 45/2012. tanácsadó.Jogosítvány. testületekben (pl. § alapján készített Önéletrajz 5. járműkategória: Katonai szolgálatra vonatkozó adatok Szolgálatteljesítés helye: Szolgálat kezdete: Szolgálat vége: Az ott szerzett szakképesítés megjelölése: 6. szakértői munkacsoportok) Szervezet. testület megnevezése: Delegáló megnevezése: Tagság kezdete: Tagság vége: Tisztség megnevezése: Tudományos publikációk. 20. (III. köztestületben. kutatások Tudományos publikációk. rendelet 8. koordinációs testületek. kormány.

(III. ha a pályázatot kiíró szerv vagy a munkáltató előírja) Kérjük.Folyamatban lévő releváns eljárásokra (pl. kutatások Tudományos fokozat esetén témavázlat A 45/2012. § alapján készített Önéletrajz 6. 20. Mellékletek (csatolásuk akkor kötelező. rendelet 8. jelölje a csatolás tényét a melléklet neve mellett! Diplomák és egyéb végzettségek másolata Tudományos publikációk. oldal .) Korm. fegyelmi) vonatkozó adatok Eljárás típusa: Eljáró neve: Eljárás oka: Egyéb információk Tagság titkos társaságban: Társaság megnevezése: 1990 előtt volt-e tagja erőszakszervezetnek: Erőszakszervezet megnevezése: Saját háztartásában nevelt vagy gondozott gyermekei száma: Az önéletrajz kitöltésének időpontja: 7.

gyakran használt. Általában értem a filmeket. stb. hirdetésekben. Megértem a hosszabb beszédeket és előadásokat. Megértem az egyszerű és világos hirdetések és üzenetek lényegét. egyszerű magánleveleket. rövid hirdetés.Önértékelési táblázat Szövegértés Hallás utáni értés Megértem a személyemre. amennyiben a téma számomra elég ismert. Megtalálom a várható. Szinte erőfeszítés nélkül értem meg a tévéműsorokat és a filmeket. a családomra. tanulás. menü. ha olyan témákról esik szó. Megértem a világos. szakmai vagy érdeklődési körömnek megfelelő témákról szólnak. mint a munka. Még a nem világosan szerkesztett és rejtett jelentéstartalmú. prospektus. ha eléggé lassan és tagoltan beszélnek. Többnyire megértem a híreket és az aktuális eseményekről szóló műsorokat a tévében. ha a szereplők köznyelven beszélnek. ha van időm megszokni az akcentust. a tanulás.és tévéadásokból. amelyek aktuális eseményekről. mindennapi beszéd lényegét. szűk környezet. és megértem a rövid. Minden nehézség nélkül megértem az élőben hallott. vásárlások. például plakátokon vagy katalógusokban az ismert nevek segítségével. nagyon egyszerű szövegeket. Megértem a személyemhez közvetlenül kapcsolódó. illetve még a bonyolultabb érveléseket is követni tudom. médián keresztül sugárzott.Európai nyelvi szintek . egyszerű szavakat és szókapcsolatokat. munka). egyszerű szövegekben (pl. konkrét információt a mindennapi. a szabadidő. személyes adataim. gyakran használt szavakat és kifejezéseket (pl. ha lassan és tagoltan beszélnek hozzám. vagy gyors tempójú beszédet. Ki tudom szűrni a lényeget azokból a rádió. hosszú szöveget is megértem. vagy szavak A1 A2 El tudok olvasni rövid. A1 A2 B1 B2 C1 C2 Olvasás Megértem a nagyon egyszerű mondatokat. menetrend). családom. a közvetlen környezetemre vonatkozó. -7- .

Könnyedén elolvasok bármilyen tartalmú vagy formájú elvont. hogy közben érvelve kifejtem a véleményemet. hozzászólásaimat a beszélőtársakéhoz tudom kapcsolni. Folyamatosan és gördülékenyen fejezem ki magam. munka. rutinszerű helyzetekben egyszerű és közvetlen módon cserélek információt mindennapi tevékenységekről vagy témákról. utazás. Aktívan részt tudok venni az ismert témákról folyó társalgásban. és szerzőjük véleményét. érzelmek vagy kívánságok leírását. Elboldogulok a legtöbb olyan nyelvi helyzetben. tényszerű és irodalmi szövegeket. vagy a mindennapi témákról (pl. Fel tudok tenni és meg tudok válaszolni olyan kérdéseket. véleményemet pontosan ki tudom fejteni. az érdeklődési körömnek megfelelő. Megértem a hosszú. A nyelvet könnyeden és hatékonyan használom a különböző társadalmi és szakmai kapcsolatokban. A szakmai cikkeket és a hosszú műszaki leírásokat akkor is megértem. Az egyszerű. például kézikönyvet. szakcikket. amelyek a mindennapi szükségletek konkrét kifejezésére szolgálnak. Felkészülés nélkül részt tudok venni az ismert. B2 C1 C2 Beszéd Társalgás Képes vagyok egyszerű kapcsolatteremtésre. tanulás. irodalmi művet. Az anyanyelvi beszélővel természetes. aktuális események) folyó társalgásban. könnyed és közvetlen kapcsolatteremtésre vagyok képes. szabadidő. érzékelem bennük a különböző stílusjegyeket. hogy a társalgásban folyamatosan részt vegyek. Magánlevélben megértem az események. vagy a munkámhoz közvetlenül kapcsolódó szaknyelven megírt szövegeket. El tudom olvasni azokat a cikkeket és beszámolókat.B1 Megértem a főként köznyelven. család. ha a másik személy kész mondanivalóját kissé lassabban vagy más kifejezésekkel megismételni illetve segíti a mondanivalóm megformálását. Gondolataimat. amely utazás során adódik. amelyek jelenkori problémákkal foglalkoznak. Megértem a kortárs irodalmi prózát. úgy. A1 A2 B1 B2 C1 -8- . ritkán keresek szavakat és kifejezéseket. nézetét fejtik ki. bonyolult szöveget. A nagyon rövid információcserére még akkor is képes vagyok. összetett. ha egyébként nem értek meg eleget ahhoz. ha nem kapcsolódnak szakterületemhez.

Folyamatos beszéd A1 Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be tudom mutatni a lakóhelyemet és az ismerőseimet. Ki tudom fejteni a véleményemet valamely aktuális témáról úgy. Világosan és folyamatosan. amelyeket ismerek. Élményeimről és benyomásaimról magánleveleket tudok írni. reményeimről és céljaimról. és mondanivalómat megfelelően fejezem be. stílusomat a helyzethez igazítva írok le vagy fejtek ki bármit. üzenetet. Egyszerű kifejezésekkel tudok beszélni élményekről. Világosan és részletesen tudok leírni bonyolult dolgokat úgy. egyszerű jegyzetet. Ha elakadok. Egyszerű eszközökkel és mondatokkal tudok beszélni a családomról és más személyekről. érdeklődési körömbe tartozó témában. A2 B1 B2 C1 C2 Írás Tudok képeslapra rövid és egyszerű (például nyaralási) üdvözletet írni. vagy érdeklődési körömbe tartoznak. Gördülékenyen. előadásomat logikusan szerkesztem meg. Röviden is meg tudom magyarázni. folyamatos szövegeket tudok alkotni olyan témákban. hogy a lényeges pontokat kiragadja és megjegyezze. nagy biztonsággal alkalmazom a sajátos kifejezéseket és a különböző nyelvi fordulatokat. hogy részletezem a különböző lehetőségek előnyeit és hátrányait. indokolni véleményemet és terveimet. egyes elemeket részletezek. Ki tudom tölteni egyszerű nyomtatványon a személyi adataimra vonatkozó részeket. álmaimról. például a szállodai bejelentőlapon a nevemet. vitában.C2 Könnyedén részt tudok venni bármilyen társalgásban. az árnyalatok finom kifejezésére is ügyelve beszélek. Világosan és kellő részletességgel fejezem ki magam számos. segítem a hallgatót abban. hogy az szinte fel sem tűnik. hogy más kapcsolódó témaköröket is bevonok. szabatosan. például köszönőlevelet írni. úgy kezdem újra és fogalmazom át a mondandómat. életkörülményeimről. jelenlegi vagy előző szakmai tevékenységemről. A1 A2 B1 -9- . Egyszerű. Tudok rövid. az állampolgárságomat és a címemet. tanulmányaimról. vagy magánjellegű. eseményekről.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful